Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Ta  Te  Ti  To  Tu  Ty  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
SURINGAR, AMALIA T. Amelia T. Suirgerverkoper Voorstraat 241725246226r
TEEKES, ALKEde weduwe van Aelcke Taackes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 161618230105r
TEEKES, DIRK Dirck Taackes koper huis en schuurKruisstraat 10west159722858r
TEEKES, FETJE Fed Taackes koper Karremanstraat WZ159822893v
TEEKES, HERE Heere Taackes verkoper Franekerpoort (gebied)159722856v
TEEKES, MAAIKE Maycke Taackes verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
TEEKES, MAAIKE Maycke Taackes aanhandelaar Karremanstraat 24zuid1598228129r
TEEKES, PIETER Pieter Taackes koper Noorderhaven 56161623033v
TEEKES, PIETER Pieter Taackes verkoper Noorderhaven 56161723084v
TEEKES, RUURD Ruyrd Taackes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 42159822899v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekeraanhandelaar huis, schuur en ledige plaats erachterDroogstraat 7161623040v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekerverwandelaar ([afgeleid uit de tegenakte])ten oosten van Harlingen161623041r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekeraanhandelaar huisZoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes verpachter grond Zoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKEhuis en hof van Taacke Taackes naastligger ten westen Zoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKEhuis en hof van Taacke Taackes naastligger ten noorden Zoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekerverwandelaar Droogstraat 7161623042r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierschooierkoper huis en getimmerNoorderhaven 56161723084v
TEEKES, TEEKEde proclamant Taacke Taackes , c.u.bierschooiernaastligger ten westen Noorderhaven 56161723084v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen161723099v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied)1618230138r
TEEKES, TEEKE Taecke Taackes tichelaarnaastligger ten westen Vijverstraat 6161623020v
TEEKES, TRIJNTJE Trijn Taackes crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat161122952v
TEEKELES, RINSKE Rints Taackles koper ten zuiden van Harlingen161122958r
TEEKES, FETJE Fettie Taakes koper Noorderhaven 71799265128r
TEEKES, FETJE Fettje Taakes* naastligger ten westen Noorderhaven 9180826884r
JELGERSMA, IESK TEEKESburgervaandrig Iske Taakes Jelgersmakoper grondpacht van 4 GG uit 3 huizenGrote Ossenmarkt 161664238241r
JELGERSMA, IESK TEEKESburgervaandrig Iske Taakes Jelgersmakoper grondpacht van 4 GG uit 3 huizenGrote Ossenmarkt 141664238241r
JELGERSMA, IESK TEEKESburgervaandrig Iske Taakes Jelgersmakoper grondpacht van 4 GG uit 3 huizenGrote Ossenmarkt 121664238241r
TEEKES, IEDE Yde Taakes , c.u.koper huisHoogstraat 22166523929v
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4166623962r
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4166623912va
TAMMES, PIETER Pieter Taames verkoper q.q. Lanen 77166323816ra
TAMMES, PIETER Pieter Taames verkoper q.q. Comediesteeg 6166323816ra
TABES, DOEKEals gebruiker Doecke Tabes naastligger ten westen ten oosten van Harlingen162723231r
TABES, DOEKEhuis of kamer nagelaten door wijlen Doecke Tabes naastligger ten zuiden Voorstraat 66163323397r
TABES, DOEKEde erfgenamen van wijlen Doeke Tabes , CUverkoper Simon Stijlstraat 716312337r
TABES, MARIA Marijke Tabes koper door niaar Rommelhaven 22175325344v
TABES, MARIAwijlen Marijke Tabes erflater Rommelhaven 22176325614r
DROST, TEEKES Lembartus Taciti Drostkoper huis en loods met voor een tuin en een hof achterZuiderhaven ZZ1658237169ar
TEEKES, PIETER Pyter Tackes verkoper Heiligeweg 61619230200r
TEEKES, TEUNIS Teunis Tackes , voor zichverkoper Zoutsloot1630232130v
, JANKE Jantien Tackles verkoper Lanen 61642234181v
TEEDES, BEITSKEwijlen Beitscke Tades verkoper Weverstraat 13161723065v
TEEDES, DIRKde weduwe van Dirk Tades naastligger ten westen Weverstraat 131717245292v
TEEDES, JAN Jan Tades molenaar (pel en graan-)verkoper William Boothstraat 271696243197r
TEEDES, JOUKE Joucke Tades , of zijn rechthebbendennaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31619230191v
TEEDES, JOUKEwijlen Joucke Tades bakenmeesterverkoper Vijverstraat NZ162723229r
TEEDES, TETJEwijlen Tet Tades verkoper onbekend1621230290r
TEEDES, IEMKJE Ymk Tades koper Grote Bredeplaats 17163723448v
, TEEDE Tade Tadses naastligger ten westen Zoutsloot 211790263272v
TABES, ALLE Alle Taebes naastligger ten noorden Heiligeweg 48163923473r
TABES, DOEKE Doecke Taebes koper huis in te gaan door een steegSimon Stijlstraat 71620230243r
TABES, DIEUWKE Duke Taebes naastligger ten zuiden Voorstraat 661626231119r
, HENDRIK Hendrick Taeces verkoper Voorstraat 621605228481v
, TEEKE Taecke Taecke verwandelaar Kleine Bredeplaats WZ1612229112v
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckeles naastligger ten westen onbekend1598228128r
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckeles naastligger ten noorden Schritsen 31636233178r
TEEKELES, REINrente uit de saete van Reyn Taeckeles eigenaar onbekend1605228449r
TEEKELES, WOPKEwijlen Wopcke Taeckeles verkoper ten oosten van Harlingen159722843r
TEEKES, ATE Atte Taeckens verkoper Zoutsloot 82oost1657237136v
TEEKES, ALKE Aelcke Taeckes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 101599228136r
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes koper 1/4 huisVoorstraat 47de Vijf Ringen167124038v
TEEKES, ALBERThet minderjarige kind van Albert Taeckes eigenaar van 1/2 Voorstraat 47167124050v
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes verkoper Voorstraat 47167124050v
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes koper provisioneel 1/4 huis genaamd de Oliphant, alwaar de Vijf Ringen uithangenVoorstraat 47de Olifant16712405ra
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes eigenaar van 2/4 Voorstraat 4716712405ra
TEEKES, AALTJE Alyt Taeckes koper Rozengracht 51646235234v
TEEKES, ATE Atte Taeckes koper huis daer de Hulck uythangtGrote Bredeplaats 13de Hulck163823463r
TEEKES, ATE Atte Taeckes schoenmaker (mr. -)koper perk met een hof erachterZoutsloot 82oost1642234179r
TEEKES, AUKJE Auck Taeckes verkoper Gardenierstraat1606228531v
TEEKES, AUKJEde kinderen van Auck Taeckes verkoper Grote Kerkstraat 121622230295r
TEEKES, AUKJE Auck Taeckes verkoper Grote Kerkstraat 121622230295r
TEEKES, BARTELD Bartel Taeckes verkoper Oosterkeetstraat 316112297v
TEEKES, BOUWE Buwe Taeckes , c.u.kleermakerverkoper Rommelhaven 10164223533r
TEEKES, KLAASKE Claeske Taeckes , voor zich en haar kinderenverkoper Schritsen 31624230375r
TEEKES, DIRK Dierck Taeckes verkoper Kruisstraat 10west1601228268v
TEEKES, DOUWTJE Doutien Taeckes koper ten zuiden van Harlingen164323569r
TEEKES, DOUWE Douwe Taeckes naastligger ten westen Heiligeweg 341599228183v
TEEKES, DOUWE Douwe Taeckes naastligger ten westen Heiligeweg 341604228408v
TEEKES, DOUWE Douwe Taeckes verkoper Heiligeweg 26162823242v
TEEKES, Douwes Taeckes crediteur (triumphant) Sint Odolphisteeg 111606228529v
TEEKES, EEDEde weduwe van vroedsman Edo Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 471675240184v
TEEKES, EEDEhet huis van de weduwe van Edo Taeckes naastligger ten westen Hoogstraat 411675240210r
TEEKES, EEDEvroedsman Edo Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 4167724038ra
TEEKES, EEDEde weduwe van Edo Taeckes naastligger ten noorden Scheerstraat 31681241175v
TEEKES, IEKEwijlen Eecke Taeckes koper Lammert Warndersteeg WZ161222997r
TEEKES, FETJE Fed Taeckes verkoper Bildtpoort (gebied)1599228155r
TEEKES, GEERTJE Geertie Taeckes koper Karremanstraat 21646235202v
TEEKES, GERBEN Gerben Taeckes naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1615229262v
TEEKES, GRIETJE Griet Taeckes verkoper Romastraat1623230358v
TEEKES, HEMME Hemme Taeckes naastligger ten westen Franekertrekvaart 131620230211v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verpachter grond Hoogstraat 1achter1600228189v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper van 2/3 Hoogstraat 1achter1600228189v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper provisioneel huis, keet en ledige plaatsNoordees (gebied)1600228191r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper 1/6 van 10-00-00 GG grondpachtSchritsen ZZ1600228196v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes lakenkoperverkoper van 2/3 Hoogstraat NZ1600228209v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper tichelwerk, met gebouwen en gereedschappenten oosten van Harlingen1600228228r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper q.q. Kerkpoortstraat1601228238r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-10-00 CGSchoolsteeg WZ1601228255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-10-00 CGSchoolsteeg WZ1601228255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-08-00 CGSchoolsteeg WZ1601228255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-00-00 CGSchoolsteeg WZ1601228255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-00-00 CGSchoolsteeg WZ1601228255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-00-00 CGSchoolsteeg WZ1601228255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-02-00 CGVoorstraat 93achter1601228255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 0-10-00 CGSchoolsteeg WZ1601228255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper q.q. 1602228284r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper q.q. 1602228305v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes , mede voor zichlakenkopercrediteur (triumphant) Heiligeweg 131603228347r
TEEKES, HENDRIKde triumphant Hendrick Taeckes koper provisioneel huisGrote Kerkstraat 161603228375r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 161603228375r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes lakenkoperverkoper Heiligeweg 131604228409r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 141604228413r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes naastligger ten oosten Heiligeweg 111604228413r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verpachter grond Schoolsteeg1605228443v
TEEKES, HENDRIKde verkoper Hendrick Taeckes , c.u.verpachter grond Voorstraat 93achter1605228463v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Voorstraat 93achter1605228463v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-05-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Voorstraat 621605228476r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Simon Stijlstraat 31605228476r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ1605228476r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 0-06-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Voorstraat 671605228476r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Voorstraat 93achter1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schritsen ZZ1606228526r
TEEKES, HENDRIKgrondpacht uit het huis van de verkoper Hendrick Taeckes eigenaar perceel onbekend1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Grote Kerkstraat 161606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Hoogstraat 1achter1606228526r1
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg1606228527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg1606228527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Simon Stijlstraat 31606228527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend1606228527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Voorstraat 671606228527r
TEEKES, HENDRIKde weduwe van Hendrick Taeckes naastligger ten oosten Vijverstraat1612229105r
TEEKES, HENDRIKde weduwe van Hendrick Taeckes verpachter grond Voorstraat 75achter1612229111r
VRIES, HENDRIK TEEKES Hendrick Taeckes de Friesverkoper Sint Jacobstraat 41615229262r
VRIES, HENDRIK TEEKES Hendrick Taeckes de Friesverkoper Sint Jacobstraat 41615229269v
VRIES, HENDRIK TEEKES Hendrick Taeckes de Vrieskoper huis m.u.v. de smidse en het gereedschapSint Jacobstraat 81601228245v
VRIES, HENDRIK TEEKES Hendrick Taeckes de Vrysverkoper Drie Roemersteeg1604228388v
TEEKES, HENDRIK Hendrik Taeckes verkoper Lanen 771663238168v
TEEKES, HENDRIK Hendrik Taeckes verkoper Comediesteeg 61663238169r
TEEKES, HEETSE Hetse Taeckes koper huisSchoolsteeg OZ161122918r
TEEKES, HETTE Hette Taeckes brouwerverkoper Kerkpoortstraat 531697243266r
TEEKES, HITJE Hidtke Taeckes verkoper Grote Bredeplaats 24161723063r
TEEKES, HINNE Hinne Taeckes verkoper ten oosten van Harlingen NZ1627231168r
TEEKES, HIELKJE Hylck Taeckes verkoper Oosterkeetstraat 41618230113r
TEEKES, HIELKJE Hylck Taeckes bewoner achterwoning Zuiderplein 1165523724r
TEEKES, HITJE Hytie Taeckes verkoper van 2/3 Hondenstraat 9achter1615229265v
TEEKES, IEDE Iede Taeckes naastligger ten zuiden Herenwaltje 171657237260r
TEEKES, IEDEhet huis bewoond door Iede Taeckes naastligger ten noorden Herenwaltje 171657237260r
TEEKES, IESKJE Iscke Taeckes naastligger ten westen Hondenstraat 6161623015v
TEEKES, JANwijlen Jan Taeckes verkoper Heiligeweg 2616592381v
TEEKES, JAN Jan Taeckes , c.u.koper huisZuiderhaven 19zuid1715245251r
TEEKES, JELTJE Jelcke Taeckes verkoper Rozengracht 231619230177r
TEEKES, KEIMPE Keympe Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven NZ1630232143r
TEEKES, LUTSKE Lutscke Taeckes koper huis en stede met een kleine plaats daarachterLanen NZ162923293v
TEEKES, LIEUWKJE Lyuck Taeckes verkoper van 1/4 Heiligeweg 31600228199v
TEEKES, LIEUWKJE Lyuck Taeckes verkoper Noorderhaven ZZ1600228200r
TEEKES, MAAIKE Maycke Taeckes koper Liemendijk NZ1675240181r
TEEKES, MEEUWIS Meus Taeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 121622230295r
TEEKES, MEEUWIS Meus Taeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 121622230295r
TEEKES, NEELTJE Neeltie Taeckes naastligger ten westen Pothondjessteeg 81621230289r
TEEKES, OTTE Otte Taeckes naastligger ten westen Zoutsloot 941659237193v
TEEKES, PIEKE Piecke Taeckes , de jongebewoner Noordees (gebied)1599228183r
TEEKES, PIER Pier Taeckes naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ163723431r
TEEKES, Piercke Taeckes , de jongebewoner Noordees (gebied)1600228191r
TEEKES, PIETER Pieter Taeckes naastligger ten oosten Droogstraat 221621230274v
TEEKES, PIETER Pieter Taeckes naastligger ten oosten Droogstraat 221623230363v
TEEKES, PIETJE Pytie Taeckes verkoper Hoogstraat 3117312485r
TEEKES, RINSKE Rints Taeckes koper Nieuwstraat 601621230287r
TEEKES, ROMKJE Romck Taeckes koper Nieuwstraat 641633233104v
TEEKES, ROMKJE Romck Taeckes verkoper Nieuwstraat 641646235241r
TEEKES, SIBBELTJE Sibbel Taeckes koper Vijverstraat1612229105r
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16552374v1
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16552374v1
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen165623762r
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes , c.u.verkoper ten zuiden van Harlingen165623794r
TEEKES, SIEUWKE Syou Taeckes , maior annisverkoper Zoutsloot 281626231133v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes huurder ten oosten van Harlingen1600228228r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes tichelaar en bierstekerkoper 1/4 huisNoorderhaven 40161122916v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes bierstekerkoper huisGrote Ossenmarkt 11614229224r
TEEKES, TEEKEhet huis van Taecke Taeckes naastligger ten noorden Voorstraat 191615229274r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten oosten Noorderhaven 601615229274v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Noorderhaven 601615229274v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 40161723078r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten oosten Noorderhaven 601619230196r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Noorderhaven 601619230196r
TEEKES, TEEKEde gewezen plaats van Taecke Taeckes naastligger ten zuiden* Vijverstraat 41620230212r
TEEKES, TEEKEde verkoper Taecke Taeckes verpachter grond Zoutsloot 611621230282v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes verkoper Zoutsloot 611621230282v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes aanhandelaar huis met zomerkeuken, ledige plaats en erf daar achterVoorstraat 381621230291v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes , c.u.verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot NZ1622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes verwandelaar Zoutsloot NZ1622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes koper tichelwerk, steenoven, huis, loods en landten oosten van Harlingen1622230321v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot NZ1623230365r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot NZ1623230365r
TEEKES, TEEKEburgerhioman Taecke Taeckes crediteur q.q. Rinnertspijp 11623230370v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Voorstraat 401626231103r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes koper 8 pm en 3 einsen venneland (350-00-00 per pm)ten noordoosten van Harlingen1626231131v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes koper 5 pm 8 einsen en 10 penningen terpland (per pm)ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
TEEKES, TEEKEburgervaandrig Taecke Taeckes , de jongekoper huis met de plaats en loods daarachterNoorderhaven 581626231144r
TEEKES, TEEKEburgervaandrig Taecke Taeckes , de jongenaastligger ten westen Noorderhaven 581626231144r
LAUTA, TEEKE TEEKESoud burgerhopman Taecke Taeckes Lauta, de oudekoper van 1/2 hoekhuis daar 't Vergulden Hooft uitsteekt, waarvan het achterhuis wordt bewoond door de zwager en dochter van de verkopersNoorderhaven 40het Vergulde Hoofd162823277v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautanaastligger ten zuiden buiten Harlingen1630232159r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautaverpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot NZ163123315v
LAUTA, TEEKE TEEKESburgervaandrig Taecke Taeckes Lautanaastligger ten noorden Voorstraat 31163323386r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautanaastligger ten noorden Voorstraat 211633233107r
LAUTA, TEEKE TEEKESoud hopman Taecke Taeckes Lautakoper 1/2 huisVoorstraat 38163823470v
LAUTA, TEEKE TEEKESwijlen Taecke Taeckes Lauta, de oudeverkoper Voorstraat 38163823470v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taeke Taeckes Lautakoper huis daer het Vergulden Hooft uytsteecktNoorderhaven 40het Vergulden Hooft1640234116r
TEEKES, TEEKEmandelig land van de verwandelaar Take Taeckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1619230186r
TEEKES, TEEKE Take Taeckes verwandelaar ten oosten van Harlingen1619230186r
TEEKES, TEEKE Take Taeckes aanhandelaar 1/12 tichelwerk, oven, huis, loods en 18 pm landten oosten van Harlingen1619230186v
TEEKES, TEEKEde aanhandelaar Take Taeckes eigenaar van 5/12 ten oosten van Harlingen1619230186v
TEEKES, TJEPKE Tiepcke Taeckes verpachter grond Sint Jacobstraat 131614229235v
VRIES, TJEPKE TEEKESde nagelaten weeskinderen van wijlen Tiepcke Taeckes de Frieskoper Sint Jacobstraat 41615229276r
TEEKES, TEUNIS Toenis Taeckes naastligger ten noorden Droogstraat 71622230293v
TEEKES, TEUNISde kamer van Tonis Taeckes naastligger ten noorden Droogstraat NZ162923281r
TEEKES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijn Taeckes verkoper Lammert Warndersteeg1600228203v
TEEKES, TRIJNTJE Trijn Taeckes erflater William Boothstraat 371600228212r
TEEKES, TRIJNTJEde hof van de erfgenamen van wijlen Trijn Taeckes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat163923472v
TEEKES, TJEPKEwijlen Tyepcke Taeckes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 41624230375v
TEEKES, TJEPKEde kinderen van wijlen Tyepke Taeckes verkoper van 1/3 Hondenstraat 9achter1615229265v
VRIES, TJEPKE TEEKESde nagelaten weeskinderen van wijlen Tyepke Taeckes de Friesverkoper Hofstraat1619230185r
TEEKES, WILLEM Willem Taeckes notarisbetrokkene Kerkpoortstraat1601228238r
TEEKES, WILLEM Willem Taeckes ?, voor zijn kindverkoper Noorderhaven 281600228197v
TEEKES, WIETSKE Wydts Taeckes koper Lanen 44achter159822882v
TEEKES, IEDEde weduwe van vroedsman Yde Taeckes naastligger ten oosten Noordijs 11675240187r
TEEKES, IEDEhet huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes naastligger ten zuiden Herenwaltje 171677240266r
TEEKES, IEDEhet huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes naastligger ten noorden Herenwaltje 171677240266r
TEEKES, Ydien Taeckes koper Grote Bredeplaats 22161122922v
TEEKES, IEDE Yede Taeckes naastligger ten oosten Hoogstraat 37167124041v
TEEKES, IEDEde weduwe van vroedsman Yede Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47167924139r
TEEKES, IEDEde weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 471681241172r
TEEKES, IEDEde weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 31681241175v
TEEKES, IEDEde weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen16792416ra
TEEKES, de verkoper Yscke Taeckes , c.u.naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 221623230344v
TEEKES, Yscke Taeckes verkoper Heiligeweg 221623230344v
TEEKES, IESK Yske Taeckes koper provisioneel huisHeiligeweg 201620230214v
TEEKES, IESK Yske Taeckes koper huisHeiligeweg 221621230260v
TEEKES, IESKde proclamanten Yske Taeckes , c.u.naastligger ten westen Heiligeweg 221621230260v
TEEKES, IESKde verkoper Yske Taeckes , c.u.naastligger ten noorden* Zuiderhaven 171621230289v
TEEKES, IESK Yske Taeckes verkoper Zuiderhaven 171621230289v
TEEKES, HENDRIKgrondpacht uit de kamer van wijlen Hendrik Taeckis eigenaar perceel Vioolsteeg162423128r1
TEEKELES, JANKE Jantie Taeckles naastligger ten oosten Lanen 4163823462r
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckles koper Lanen 61615229250v
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckles naastligger ten westen Noorderhaven 421645235180v
TEEKELES, SIEMEN Symen Taeckles naastligger ten noorden Brouwersstraat 6165623759r
TEEKELES, WOPKEwijlen Wopcke Taeckles verkoper Voorstraat 361600228206r
TEEKELES, WOPKEwijlen Wopcke Taeckles erflater buiten Harlingen1600228211v
TEEDES, AALTJE Aeltie Taedes koper Rozengracht 181742250273v
TEEDES, ANNE Anna Taedes verkoper onbekend1599228179v
TEEDES, ANTJE Antie Taedes koper Franekereind 171624230373v
TEEDES, BAUKEwijlen Baucke Taedes verkoper Lanen 691658237244r
TEEDES, BAUKE Bauke Taedes naastligger ten zuiden Lanen 691645235181r
TEEDES, BEITSKE Beytske Taedes koper Weverstraat 151603228355r
TEEDES, KLAAS Claes Taedes koper kamerRomastraat 4west167024031v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes ververnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 291673240129v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes verkoper Grote Bredeplaats 27167824121r
TEEDES, KLAAS Claes Taedes ververeerdere bewoner Zoutsloot 611681241130v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes ververeerdere bewoner Zoutsloot 891704244255v
TEEDES, DIRK Dirck Taedes wever (mr. -)koper huisWeverstraat 3169224310r
TEEDES, DIRK Dirk Taedes naastligger ten westen Weverstraat 9169924423r
TEEDES, FOEKE Foeke Taedes binnenvader stadsweeshuisverkoper Gardenierstraat 41704244264r
TEEDES, FOEKEhet huis gekocht door Foeke Taedes , n.u.naastligger ten oosten Gardenierstraat 21705244304v
TEEDES, FOEKEwijlen Foeke Taedes erflater Rommelhaven 31737249215v
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes koper huisHoogstraat 31168524266r
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes timmerman (mr. -)koper huisZoutsloot WZ1688242233v
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes timmerman en puistermaker (mr. huis-)verkoper Hoogstraat 311696243241r
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes timmerman (mr. -)verkoper William Boothstraat WZ1696243247r
TEEDES, FREERK Fredrick Taedes Wedjekoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 71687242165r
TEEDES, GRIETJE Griet Taedes koper Noordees (gebied)1629232109v
TEEDES, HARMEN Harmen Taedes naastligger ten noorden Weverstraat 171650236137r
TEEDES, JANhet huis van Jan Taedes timmerman (mr. -)naastligger ten noorden William Boothstraat 291687242212v
TEEDES, JAN Jan Taedes timmerman (mr. -)koper huisWilliam Boothstraat 271687242214r
TEEDES, JAN Jan Taedes verkoper Tiepelsteeg169324350av
DIJKSTRA, JAN TEEDES Jan Taedes Dijkstra, c.u.huurder Grote Bredeplaats 5west1801265289r
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes koper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5161222996v
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 51614229234r
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper Jan Ruurdstraat 5161723069v
TEEDES, Maartje Taedes crediteur Kerkpoortstraat 5achter17752585va
TEEDES, MARTJENwijlen Maartje Taedes erflater Hoogstraat 43178326175r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten oosten Zoutsloot 381769257116r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes timmerman (huis-)koper huisDroogstraat NZ177725977v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes , c.u.naastligger ten noorden Droogstraat NZ177725977v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten westen Zoutsloot 211784261158v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes timmerman (mr. -)verkoper Droogstraat 47178626290v
TEEDES, TETJE Tett Taedes koper Liemendijk161723081v
TEEDES, TETJE Tettie Taedes koper Midlumerlaan NZ167024026r
DIJKSTRA, IEBELTJE TEEDES Ybeltje Taedes Dijkstrakoper Vijverstraat 41806267206r
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses koper 2/3 houtzaagmolen, woonhuis, drooghuis, paardenstal en grondten zuiden van Harlingen175325349v
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses molenaarsknecht (hout-)koper 1/3 houtzaagmolen met huizen, paardenstal, grond en verdere toebehorenten zuiden van Harlingen175325383r
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses molenaarsknecht (hout-)eigenaar van 1/2 van 2/3 ten zuiden van Harlingen175325383r
TEETSES, TEEDE Taede Taedses timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 401763255216v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Zoutsloot 131787262226v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Bargebuurt1789263173v
TEETSES, TEEDEwijlen Taede Taedses timmerman (mr. huis-)bewoner Zoutsloot 401795264241v
TEETSES, TJEPKE Tjepke Taedses koper ten zuiden van Harlingen175325349v
TEETSES, TJEPKE Tjepke Taedses molenaarsknecht (hout-)koper ten zuiden van Harlingen175325383r
TEETSES, TJEPKE Tjepke Taedses molenaarsknecht (hout-)eigenaar van 1/2 van 2/3 ten zuiden van Harlingen175325383r
TEETSES, TEEDE[als gebruiker] Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 491789263172r
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes timmerman (mr. huis-)koper jeneverstokerijDroogstraat 47de Witte Leest1791263297r
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 491794264164v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekeles Tolsmakoopmankoper Zoutsloot NZ1740250114v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekeles naastligger ten westen Noorderhaven 331714245212r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekeles begunstigde van een lijfrente (p.j.)Noorderhaven 31een_achter172024680v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekeles verkoper Noorderhaven 31een_achter172024680v
TEEKES, ARENDJE Aentie Taekes verkoper Brouwersstraat 12zuid168524267r
TEEKES, ALBERT Albert Taekes verkoper q.q. Voorstraat 64168224151ra
TEEKES, ALBERTwijlen Albert Taekes verkoper Zuiderhaven 77west168524275r
TEEKES, ALBERTvoormalig bewoner Albert Taekes bewoner Voorstraat 471687242208v
TEEKES, ANTJE Antie Taekes koper Noorderhaven 20167924138r
TEEKES, ANTJE Antie Taekes koper Rommelhaven 81776258261r
TEEKES, ANTJE Antie Taekes naastligger ten oosten Rommelhaven 81776258261r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes , voor haar kinderenverkoper Vijver 1163223373v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Vijver 1163223373v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes koper Zuiderhaven 51765256106v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Gardenierstraat1767256230r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes koper door niaar Rommelhaven 61774258150v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes koper Grote Bredeplaats 131782260268r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes naastligger ten oosten Rommelhaven 61782260274r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes , voor zichverkoper Rommelhaven 61782260274r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Rommelhaven 8178326169v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Gardenierstraat NZ178326183r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Grote Bredeplaats 131802266148r
TEEKES, ATEhet perk van Atte Taekes* schoenmakernaastligger ten westen Zoutsloot 881650236128r
TEEKES, ATEhet schoenmakersperk van Atte Taekes naastligger ten westen Zoutsloot 841658237176av
TEEKES, AUKJE Auck Taekes eerdere eigenaar (accoord betreffende de goot en mandemuur van 29-03-1586)Noordijs 2159722859v
TEEKES, BAUKJE Baukjen Taekes geniaarde koper Dalpad 71705244290v
TEEKES, BAUKJE Baukjen Taekes geniaarde koper Lanen 23achter170824543r
TEEKES, C. C. Taekes koper provisioneel huisGrote Bredeplaats 2017732584ra
TEEKES, KLAAS Claas Taekes huurder koekenbakkerij Voorstraat 86176125588r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (koek-)koper huis alwaer de Witte Roos uithangtVoorstraat 64de Witte Roos176125591v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (koek-)naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 31762255132r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 62176425676r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 621766256176r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 621767256250r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 621769257136r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopmankoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmoolen1771257215r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 1177225824v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (mr. suiker-)koper huis en tuinFranekereind 361776258263r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopmanverkoper Franekereind 361778259102r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopmanverkoper Voorstraat 641778259137v
TEEKES, KLAASde boedel van wijlen Claas Taekes koopmanverkoper Voorstraat 30achter1780259238v
TEEKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Taekes naastligger ten zuiden Voorstraat 74178326129r
TEEKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Taekes naastligger ten zuiden Voorstraat 741786262107v
TEEKES, KORNELIS Cornelis Taekes verkoper Franekereind 29oost1717245295v
TEEKES, KORNELIS Cornelis Taekes koper door niaar huis en tuintjeBrouwersstraat 221725246234r
TEEKES, KORNELIS Cornelis Taekes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 181726246266r
TEEKES, KORNELISde hypothecaire crediteuren van wijlen Cornelis Taekes schipper (snik-)verkoper Brouwersstraat 221729247245r
TEEKES, KORNELISde hypothecaire crediteuren van wijlen Cornelis Taekes schipper (snik-)verkoper Brouwersstraat 201729247246r
TEEKES, DIRK Dirk Taekes lands chergerhuurder Schritsen 36178626277r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 41802266167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 61802266167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 81802266167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 101802266167r
TEEKES, DIEUWKE Dyucke Taekes , mede als erfgename van haar broederverkoper Schoolsteeg159722828v
TEEKES, EEDEde weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten westen Zoutsloot 102168024185r
TEEKES, EEDEde weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten noorden Zoutsloot 102168024185r
TEEKES, EEDEde weduwe van Eede Taekes naastligger ten westen Scheerstraat 11167824116v
TEEKES, FOLKERTwijlen Folckert Taekes erflater Schoolsteeg159722828v
TEEKES, FROUKJE Frouckjen Taekes verkoper Noorderhaven 10achter1723246153v
TEEKES, GEERTJE Geertje Taekes verkoper Scheerstraat 41741250148r
TEEKES, GEERTJE Gertie Taekes verkoper Noorderhaven 10achter1723246153v
TEEKES, GRIETJE Grietie Taekes koper Kleine Kerkstraat 4173925072v
TEEKES, GRIETJE Grietje Taekes koper Kleine Kerkstraat 10176425650r
TEEKES, GRIETJE Grietje Taekes huurder Both Apothekerstraat 15zuid1780259288v
TEEKES, GRIETJE Gryttje Taekes verkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg OZ1765256133v
TEEKES, Gryttjen Taekes verkoper Kleine Kerkstraat 101766256202r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes verkoper q.q. 1603228345r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes koper provisioneel huisHeiligeweg 131603228352v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes , q.q.crediteur (triumphant) Heiligeweg 131603228352v
TEEKES, HENDRIKeen achterhuis onlangs gekocht door Hendrick Taekes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 161603228366r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes lakenkopercrediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 161603228366r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes , c.u.schipper (groot-)verkoper Spinstraat 111659237180r
TEEKES, HEINvrijgezel Heyn Taekes koper wagenhuisOoievaarsteeg NZ1682241188v
TEEKES, HILLEBRAND Hilbrand Taekes koper huisOosterkeetstraat 41769257101r
TEEKES, Itgien Taekes naastligger ten westen Carl Visschersteeg1604228413v
TEEKES, JAKOBwijlen Jacob Taekes voermankoper Nieuwstraat 161681241145v
TEEKES, JAN Jan Taekes koper Lanen 81achter1687242191v
TEEKES, JAN Jan Taekes huurder (p.j.)Wortelstraat 5tuin1706244322r
TEEKES, JAN Jan Taekes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord1724246213r
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes koper Voorstraat 83achter1731247372v
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes koper provisioneel huis alwaar Benthem uythangt, met o.a. tien mooie royale kamersNoorderhaven 88Benthem17332487ra
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 8817332487ra
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes naastligger ten noorden Lanen 51747251185r
TEEKES, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Taekes naastligger ten zuiden Noorderhaven 761755253229v
TEEKES, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Taekes naastligger ten zuiden Noorderhaven 781755253229v
TEEKES, JOHANNES Johannis Taekes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17173925045v
TEEKES, JOHANNES Johannis Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 311740250108v
TEEKES, LOUW Louw Taekes verkoper Tiepelsteeg1732248125v
TEEKES, LOUW Louw Taekes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 101743250302v
TEEKES, LOUWwijlen Louw Taekes verkoper Kerkpoortstraat 12176025534r
TEEKES, MARTJENwijlen Martie Taekes verkoper Zuiderhaven 241795264268v
TEEKES, MARTJENhet weeskind Martjen Taekes verkoper van 1/3 Weverstraat 81730247351r
TEEKES, MAAIKE Maycke Taekes verkoper Karremanstraat 24zuid15972284v
TEEKES, PIETJE Pietje Taekes koper Grote Kerkstraat 181776258248v
TEEKES, PIETJE Pietje Taekes* naastligger ten westen Grote Kerkstraat 201799265170v
TEEKES, PIETJE Pietje Taekes* naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 201799265170v
TEEKES, PIETJE Pyttje Taekes koper Nieuwstraat 58166723998v
TEEKES, RINSKE Rinske Taekes verkoper Franekertrekvaart 13170024439r
TEEKES, RITSKE Ritske Taekes koper huis, loods, plaats en tuinKerkpoortstraat 69168024162v
TEEKES, SJOERD Sioerd Taekes koper tichelwerk met o.a. steenoven, twee loodsen, huis met voor en achter steenplaatsen, schuren en greidlandten zuiden van Harlingen1640234114r
TEEKES, SJOERDhet tichelwerk van Sioerd Taekes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen164323569r
TEEKES, SIPKE Sipke Taekes verkoper van 1/4 Heiligeweg 281724246190v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik, minderjarigverkoper van 1/4 Zuiderhaven 75west1749251273v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikbontfabrikantkoper van 1/2 Achterstraat1766256219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schriknaastligger ten oosten Achterstraat1766256219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schriknaastligger ten zuiden Achterstraat1766256219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schriknaastligger ten westen Achterstraat1766256219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
TEEKES, de stokerij van Stephanes Taekes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 121762255169v
BOER, SIEBREN TEEKES Sybrand Taekes de Boernaastligger ten oosten Zuiderhaven 151769257120v
TEEKES, SIEBREN Sybren Taekes naastligger ten westen Hondenstraat 41752252231v
TEEKES, TEETSKE Taats Taekes verkoper Gardenierstraat1603228359v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taekes Lautakoper huisFranekereind 251641234145v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes naastligger ten oosten Noorderhaven 601612229121v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes naastligger ten westen Noorderhaven 601612229121v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes verkoper onbekend1673240118v
TEEKES, TEEKEwijlen Taeke Taekes koper Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
TEEKES, TETJE Tetje Taekes verpachter grond Spinstraat ZZ173925019v
TEEKES, TETJE Tetje Taekes huurder Spinstraat ZZ173925019v
TEEKES, TJITSKE Tjietske Taekes verkoper Zuiderpoortsmolen 11738249263v
TEEKES, TRIJNTJE Trijn Taekes koper Grote Bredeplaats 1815972282r
TEEKES, TRIJNTJE Trijnke Taekes , voor haar kinderencrediteur (triumphant) Schritsen1606228513v
JELLEMA, TIETJE TEEKES Tyttie Taekes Jellemakoper Weverstraat1681241145r
JELLEMA, TIETJE TEEKES Tyttie Taekes Jellemaverkoper Zuiderhaven 51686242128v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes matroos op het Prinsenjachtkoper huis of woningVijver 8173925018v
TEEKES, WIEBEweduwnaar Wybe Taekes , voor zich en zijn minderjarige kinderenvarensgezelkoper door niaar huis of woningVijver 10174925212v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten noorden Vijver 10174925212v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 61755253206v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 61754253274r
JELLEMA, TEEKES Ydwerke Taekes Jellema, jongedochterverkoper Zuiderhaven 51686242128v
TEEKES, IEDE Yede Taekes , c.u.koper woningHerenwaltje 191654236252r
TEEKES, IEDEwijlen vroedsman Yede Taekes naastligger ten oosten Hoogstraat 43167624031ra
TEEKES, IEDEwijlen Yede Taekes koper door niaar Hoogstraat 471681241172r
TEEKES, IEDEwijlen vroedsman Yede Taekes naastligger ten westen Hoogstraat 241682241187r
TEEKELES, KLAAS Claas Taekles , c.u. en c.s.huurder Nieuweburen 251784261175v
TEEKELES, JANKE Jantien Taekles naastligger ten westen Noorderhaven 42163723425v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekles Tolsmakoopmanverkoper Rozengracht 271738249342v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekles Tolsmakoopmanverkoper Noorderhaven 65173925041v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekles winkeliernaastligger ten noorden Noorderhaven 31170724515r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekles winkelierverkoper Noorderhaven 31170724515r
TEES, SJOERDJE Sioerdtke Taes koper Grote Bredeplaats 4161623022v
, KORNELIS Cornelis Taeuwes bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 51686242113v
, KORNELIS Cornelis Taeves bakker (mr. -)naastligger ten westen Hoogstraat 391698243388r
, KORNELIS Cornelis Taeves bakker (mr. -)naastligger ten noorden Hoogstraat 391698243388r
, KORNELIS Cornelis Taeves bakker (mr. -)koper woning, tuintje en plaatsjeGrote Kerkstraat 341704244247r
TEEUWIS, ARJENde crediteuren van wijlen Arjan Taevis verkoper Rozengracht 18achter172024679r
TEEUWIS, ARJEN Arjen Taevis huurder Grote Kerkstraat 201703244196v
TEEUWIS, ARJEN Arjen Taevis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 201703244196v
TEEUWIS, ARJEN Arjen Taevis , c.u.koper hof met zomerhuis, bomen, bloemen en plantenRozengracht 18achter1717245289r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis bakker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 41681241132r
TEEUWIS, KORNELISde schuur van Cornelis Taevis naastligger ten westen Liemendijk168424224v
TEEUWIS, KORNELISde schuur van Cornelis Taevis naastligger ten westen Liemendijk168424256v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis , c.u.bakker (mr. -)aanhandelaar huis en plaats en tuin met een vrije uit- en ingang naar de DroogstraatHoogstraat 371690242335v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat 3516942434ra
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 34170024448r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west1706244336v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west170924599r
TEEUWIS, KORNELISzuidelijke naastligger Cornelis Taevis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Kerkstraat 381710245136r
TEEUWIS, KORNELISde woning van Cornelis Taevis naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 381710245136r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis , c.u.bakker (mr. -)koper huisHoogstraat 111711245139v
TEEUWIS, IEBELTJE Ebel Taevis koper Hoogstraat 161624230387r
, ARJENde crediteuren van wijlen Arjen Taevus verkoper Grote Kerkstraat 18172024687r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taewis bakker (mr. -)koper huis of kamerBildtpoort (gebied)1674240146v
TEEKELES, KORNELIS Cornelis Takeles koopmanverkoper van 1/4 Lanen 741697243265r
TEEKELES, TJOMME Tiomme Takeles koopmanverkoper van 1/4 Lanen 741697243265r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Takeles naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1712245167r
TEEKES, ALBERT Albart Takes , voor zich en zijn kindverkoper van 1/6 Lanen 62166923935ra
TEEKES, ANTJE Antie Takes koper Vijver 11618230127r
TEEKES, ANTJE Antie Takes huurder woonkelder vooraan de straat (p.w.)Zuiderhaven 57177725960r
TEEKES, ANTJE Antje Takes koper Gardenierstraat 91759254225v
TEEKES, ANTJE Antje Takes , meerderjarige vrijstergeniaarde koper Gardenierstraat 717632562r
TEEKES, ATE Atte Takes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 111651236176r
TEEKES, ATE Atte Takes naastligger ten westen Zoutsloot 941653236233r
TEEKES, ATE Atte Takes schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 13165523747v
TEEKES, BOUWEgrondpacht uit het huis van Buue Takes kleermaker [staat: snijder] (mr. -)eigenaar perceel Rommelhaven 10164223530v
TEEKES, KLAAS Claas Takes naastligger ten oosten Voorstraat 62177625912v
TEEKES, KLAAS Claas Takes , c.s.naastligger ten zuiden Voorstraat 741778259145v
TEEKES, KORNELIS Cornelis Takes , c.u.koper huis met een steeg ten zuidenBrouwersstraat 201716245275r
TEEKES, KORNELIS Cornelis Takes naastligger ten noorden Brouwersstraat 221725246234r
TEEKES, EEUWEde kamer van Euwe Takes naastligger ten oosten Gardenierstraat164323548r
TEEKES, Fied Takes , voor haar kinderenverkoper Karremanstraat WZ1613229162v
TEEKES, GRIETJE Grietie Takes verkoper Rozenstraat WZ1682241206v
TEEKES, HEMMEhet huis van Hemme Takes naastligger ten westen Franekertrekvaart NZ162423114v
TEEKES, HENDRIKwijlen Hendrick Takes verkoper Sint Jacobstraat 81613229173v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Takes , c.u.koper huisSpinstraat 11165523722v
TEEKES, HITJE Hidtie Takes verkoper Hofstraat 16162723222r
TEEKES, HILTJE Hil Takes verkoper Zoutsloot 281626231133v
TEEKES, HILTJE Hiltie Takes , voor haar kinderenverkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
TEEKES, HILTJE Hiltie Takes , voor haar kinderenverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
TEEKES, HILTJE Hiltje Takes winkelierkoper Voorstraat 351729247258v
TEEKES, JOHANNES Johannes Takes koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 1021734248341r
TEEKES, JOHANNES Johannes Takes verkoper Noorderhaven 40173524925r
TEEKES, JOHANNES Johannes Takes koopmanverkoper Vismarkt 4173524926r
TEEKES, KLAAS Klaas Takes koopmankoper huis en hof achter het huis genaamd SevilienVoorstraat 30achter1779259168v
TEEKES, MARTJEN Martje Takes koper Zuiderhaven 241789263100r
TEEKES, MAAIKE Mayke Takes koper Noorderhaven 1121619230167v
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Oliff Takes , bestemoeder van de koperverkoper Weverstraat1619230173r
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Oliff Takes , moeder van de kopersverkoper Klaverbladstraat NZ1619230178v
TEEKES, PIETER Pieter Takes koper huis met kamer en hof of ledige plaats daarachterHoogstraat 211619230153v
TEEKES, PIETERde weduwe van Pieter Takes naastligger ten oosten Droogstraat 2216272328r
TEEKES, RINSKE Renske Takes koper Hondenstraat 14162823269v
TEEKES, RINSKE Reynsck Takes koper Schoolsteeg1619230158v
TEEKES, SIEBREN Sibren Takes verkoper Grote Kerkstraat 301710245117r
TEEKES, SJOERDde verkoper Sioerd Takes tichelernaastligger ten oosten buiten Harlingen1650236112r
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes tichelerverkoper buiten Harlingen1650236112r
TEEKES, SJOERDlanden van de verkoper Sioerd Takes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen165623763v
TEEKES, SJOERDlanden van de verkoper Sioerd Takes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen165623763v
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes , c.u.verkoper ten zuiden van Harlingen165623763v
TEEKES, SIETSKE Syts Takes koper Zuiderplein 11613229154r
TEEKES, TEEKEde hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)161122968r
TEEKES, TEEKEde hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)161222981r
TEEKES, TEEKEeen gang van Take Takes naastligger ten westen Achterstraat1612229115r
TEEKES, TEEKEde hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1613229181v
TEEKES, TEEKE Take Takes bierstekerverkoper Grote Ossenmarkt 11619230194r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Take Takes naastligger ten westen Voorstraat 401626231112r
TEEKES, TEEKE Take Takes , c.u.koper huisBrouwersstraat 12zuid1668239147v
TEEKES, TEEKE Take Takes wever (bombazijn-)koper kamerBrouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
TEEKES, TEEKEhet huis van Take Takes naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
TEEKES, TEUNIS Thoenis Takes koper huisDroogstraat 71613229140v
TEEKES, TRIJNTJE Trijn Takes verkoper Heiligeweg 26162823242v
TEEKES, ANTJE Anna Takis , voor zich en haar kinderenverkoper Vijver 11626231151v
TEEKES, NEELTJE Neeltie Takis naastligger ten westen Pothondjessteeg 61622230316r
TEEKES, NEELTJEde weduwe Neeltie Takis naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt NZ1622230316v
TEEKELES, JANKE Jantien Takles naastligger ten westen Noorderhaven 33165623785r
TEEKELES, JANKE Jantyen Takles naastligger ten oosten Noorderhaven 29162523186v
, JANKE Jantien Takles? naastligger ten noorden Schritsen ZZ1650236112V
, JENTJE Jantien Taklis naastligger ten westen Lanen 121630232141v
TAMMES, KLAAS Claes Tames verkoper Franekereind165623769r
TAMMES, PIETER Pieter Tames koopmanverkoper Liemendijk NZ1658237174v
TAMMES, PIETER Pyter Tames naastligger ten westen Zoutsloot 611681241130v
TAMMES, PIETER Pytter Tames , c.u.geniaarde koper Vijver 6tuin1651236179v
TAMMES, PIETER Pytter Tames , c.u.koper hof met bomen en plantagieZoutsloot 53tuin1652236199r
TAMMES, PIETERde hof van Pytter Tames naastligger ten westen Zoutsloot 611657237139r
TAMMES, PIETERde hof van Pytter Tames naastligger ten oosten Zoutsloot 611667239101r
, SAKE Saacke Tamkes naastligger ten westen Noorderhaven 56161623033v
TAMMES, GATSKE Gadske Tammes verkoper Both Apothekerstraat 21721246120r
TAMMES, GATSKE Gatske Tammes koper Lanen 65west1698243371r
TAMMES, GATSKE Gatske Tammes koper kamerBoth Apothekerstraat 21703244213r
TAMMES, GATSKE Gatske Tammes verkoper Lanen 65west1703244233r
TAMMES, JANwijlen Jan Tammes naastligger ten noorden Brouwersstraat 101605228443r
TAMMES, JAN Jan Tammes bewoner Lanen 73161222977v
TAMMES, JAN Jan Tammes naastligger ten noorden Vijverstraat1614229233r
TAMMES, JAN Jan Tammes koper gortmakerij en schuurVissersstraat ZZ1681241152r
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 651692242389r
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmaker (mr. -)koper huisZoutsloot 11696243234av
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 411696243257r
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmaker (mr. -)verkoper Bildtpoort (gebied)1699243397r
TAMMES, JANde hof van Jan Tammes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1699243400r
TAMMES, JANde hof van Jan Tammes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1699243400r
TAMMES, JAN Jan Tammes koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 11702244152r
TAMMES, JAN Jan Tammes , c.u.geniaarde koper Liemendijk NZ1710245116r
TAMMES, JAN Jan Tammes koper hof met een prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271710245117v
TAMMES, JANwijlen Jan Tammes erflater Nieuweburen 271714245208r
TAMMES, JANwijlen Jan Tammes koopmanerflater Noorderhaven 431715245231r
TAMMES, JOB Job Tammes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ161122920v
TAMMES, JOB Job Tammes verkoper Gardenierstraat1618230125r
TAMMES, JOB Jop Tammes naastligger ten westen Gardenierstraat1615229242v
TAMMES, LIEUWE Lieuwe Tammes Moninckhuyskoper provisioneel huisBildtstraat 191613229150r
TAMMES, wijlen Lieuwe ? Tammes verkoper Bildtstraat 19161623023v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper tuin en zomerhuisRapenburg 22180826863v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper huisRapenburg 18180826863v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper woningRapenburg 20180826863v
TAMMES, NIESKEde koper Niesje Tammes naastligger ten zuiden Rapenburg 20180826863v
TAMMES, NIESKEde koper Niesje Tammes naastligger ten westen Rapenburg 20180826863v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes naastligger ten noorden Rapenburg 221809268259r
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes verkoper Rapenburg 221809268259r
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper Noordergrachtswal 57180826853v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper zomerhuis met tuin en woning ([voor de twee percelen in deze akte])Noordergrachtswal NZ180826853v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes herbergiersekoper huisFranekereind 211808268154r
, PIETER Pieter Tanssen koper huis Noorderhaven 481598228128v
, JOHANNES Joannes Tarquinii verkoper Noorderhaven 341669239190r
ROORDA, JOHANNES Joannes Tarquinii Roordagoudsmid (mr. -)koper huisNoorderhaven 441674240164v
TJERKS, JOHANNES Joannes Tarquiny verkoper Hofstraat ZZ168024184v
TIETES, TETJE Tetje Tates koper Kerkpad WZ1726246295r
, KORNELIS Cornelis Tavis , c.u.bakker (mr. -)verwandelaar Kleine Kerkstraat 21690242336r
TEIES, SJOUKJE Sjouwke Tayes verkoper Droogstraat NZ1803266245r
TEEDES, TIETJE Tied Teades , voor zich en haar kinderenverkoper Rozengracht ZZ163123336v
TEEDES, BAUKEde kamer van de erfgenamen van wijlen Baucke Tedes naastligger ten zuiden Voorstraat 44165523743v
TEEDES, KLAAS Claas Tedes koper huisGrote Bredeplaats 271662238125v
TEEDES, KLAAS Claes Tedes blauwververkoper huis, loods, plaatske met hof daarachterZoutsloot 611657237139r
TEEDES, TIETJE Tied Tedes koper kamerZuiderstraat1644235117r
TEEDES, FEDDRIKde weduwe van Feddrick Tedis naastligger ten zuiden Noordijs 716842422va
TEEKES, ALBERT Albart Teeckes koopmanverkoper Kerkpad167224089r
TEEKES, ALBERT Albert Teeckes , mede voor zijn kindverkoper Voorstraat 47167124010ra
TEEKES, ALBERT Albert Teeckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1683241249r
TEEKES, ANTJE Antie Teeckes verkoper Noorderhaven 7816552374r
TEEKES, ATE Atte Teeckes naastligger ten westen Zoutsloot 94165923813v
TEEKES, ATE Atte Teeckes naastligger ten westen Zoutsloot 94166023825r
TEEKES, KLAASKEwijlen Claeske Teeckes erflater Noorderhaven 421645235180v
TEEKES, IEDE Ide Teeckes , c.u.koper huis waar de Metselaer uithangt, en plaatsScheerstraat 2de Metselaer166023817r
TEEKES, JANKE Jancke Teeckes koper huis met plaats en loodsHavenplein 241659237199v
TEEKES, JOHANNES Johannes Teeckes koopmanverkoper van 1/4 Noordijs 23173124837r
TEEKES, REIN Reyn Teeckes gardeniersgezelverkoper Lombardstraat1683241247v
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Riensk Teeckes verkoper Ooievaarsteeg 12167024013av
TEEKES, RITSKEwijlen Ritske Teeckes erflater Kerkpoortstraat 691687242211v
TEEKES, RIKSTJE Rixtie Teeckes koper Lanen 341653236247v
TEEKES, RIKSTJE Rixtie Teeckes naastligger ten oosten Lanen 341653236247v
TEEKES, SJOERD Sioerd Teeckes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen164223519v
TEEKES, SJOERD Sioerd Teeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen165523736r
TEEKES, WILKE Wilcke Teeckes naastligger ten zuiden Zoutsloot 12166623951r
TEEKELES, JANKEde erfgenamen van wijlen Jantien Teeckles naastligger ten oosten Noorderhaven 29165523714v
TEEDES, AALTJE Aaltie Teedes verkoper Kerkpad 181741250193r
TEEDES, BAUKE Baucke Teedes koper kamer met een weefwinkelLanen 691645235166v
TEEDES, KLAAS Claas Teedes naastligger ten oosten Zoutsloot 87166523919r
TEEDES, FOEKE Foeke Teedes binnenvader stadsweeshuiskoper huisVoorstraat 571695243177v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes timmerman (mr. -)koper huis, voormalige stokerijZoutsloot 131774258152v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes naastligger ten westen Zoutsloot 211775258196r
TEETSES, SCHELTE Schelte Teedses koper ca. 1 pm greitlandten zuiden van Harlingen164223519v
TEETSES, TEEDE Taede Teedses timmerbaas (stads -)verkoper q.q. Hofstraat 21oost17762592v
TEETSES, ABRAHAMwijlen Abraham Teedzes blekererflater Franekertrekvaart 91784261226v
TEETSES, TJERKhuisman Tierk Teedzes verkoper Franekertrekvaart 91784261226v
TEEKES, ATE Atte Teekes , c.u.verkoper Raamstraat 5achter164223518r
TEEKES, KLAAS Claas Teekes koopmankoper huisKleine Kerkstraat 21773258115v
TEEKES, DOUWTJEwijlen Doutien Teekes Jonaserflater Kleine Bredeplaats 131733248243v
TEEKES, DOUWTJEwijlen Doutjen Teekes Jonaserflater Noorderhaven 21733248241v
TEEKES, JAN Jan Teekes koopman (oud -)verkoper Zuiderhaven 19zuid173524982v
TEEKES, JAN Jan Teekes Tichelaertichelaarverkoper Sint Christoffelsteeg1698243340v
TEEKES, JANKEhet weeskind Janke Teekes verkoper van 1/3 Weverstraat 81730247351r
TEEKES, JETSKE Jetske Teekes geniaarde koper Hofstraat 151784261255r
TEEKES, JETSKE Jetske Teekes koper Ooievaarsteeg 231785261261r
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes , n.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 38173224880r
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes , n.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 38173224880r
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopmanverkoper Voorstraat 451733248240v
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopmanverkoper Noorderhaven 100173524988v
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopmanverkoper Heiligeweg 641736249128v
TEEKES, LOUW Louw Teekes koper woningTiepelsteeg OZ1729247267r
TEEKES, LOUW Louws Teekes wever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 121732248166r
TEEKES, MAAIKE Mayke Teekes verwandelaar Liemendijk NZ1698243342r
TEEKES, PIETJE Pytje Teekes koper Hoogstraat 311728247138v
TEEKES, ROMKJE Romckien Teekes verkoper van 1/4 Noorderhaven 21733248241v
TEEKES, Romckien Teekes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 131733248243v
TEEKES, ROMKJE Romckien Teekes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 111733248246r
TEEKES, SJOERD Sioerd Teekes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1668239156r
TEEKES, SJOERDde nagelaten kinderen van wijlen Sioerd Teekes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 111733248246r
TEEKES, SIPKE Sipke Teekes verkoper van 1/4 Zuiderstraat 81724246190r
TEEKES, SJOERDwijlen Sjoerd Teekes verkoper van 1/4 Noorderhaven 21733248241v
TEEKES, SJOERDde nagelaten kinderen van Sjoerd Teekes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 131733248243v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Teekes Schrikkoopmanverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Teekes Schrikverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1782260275r
TEEKES, SIEBRENwijlen Sybren Teekes verkoper van 1/2 Hondenstraat 21784261191v
TEEKES, SIEBRENwijlen Sybren Teekes erflater Hondenstraat 21784261191v
TEEKES, TEEKEwijlen Taecke Teekes verkoper Heiligeweg 11168424233r
TEEKES, TRIJNTJEhet weeskind Trijntje Teekes verkoper van 1/3 Weverstraat 81730247351r
JELGERSMA, IETJE TEEKES Yda Teekes Jelgersmakoper Weverstraat 141730247330v
TEEKELES, KORNELIS Cornelis Teekles naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de steeg])Noorderhaven 291697243287v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Teekles naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de steeg])Noorderhaven 291697243287v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Teerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
TEETSES, SCHELTE Schelte Teetses molenaar (hout-)koper ca. 8 pm greidlandbuiten Harlingen1650236112r
TEETSES, TEEDE Taede Teetzes timmerman (mr. -)koper huis genaamd de Witte Leest, en tuintjeDroogstraat 47de Witte Leest1782260259r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Teewes , c.u.huurder (p.j.)Hofstraat 151807267291r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Teewes koper huisZoutsloot 23180826830v
TEEUWIS, HENDRIK Hendrik Teewes , c.u.huurder Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
TEEUWIS, HENDRIK Hendrik Teewis huurder (p.j.)Molenpad 111800265255v
TEIES, PIETER Pytter Teies , c.u.verkoper Achterstraat NZ166623959r
TIETES, TEUNIS Theunis Teites huurder voor 1 jaar Rommelhaven 4een_achter1724246193v
TEEKES, FROUKJE Frouck Tekes koper Romastraat ZZ1651236170v
TEEKES, GEERTJE Geertje Tekes verkoper Zuiderhaven 1516652394r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Tekes koper huisHavenplein 81663238199v
TEEKES, HINKE Hinke Tekes verkoper Scheerstraat 12170724526v
TEEKES, IEDE Ide Tekes koper door niaar kamerLombardstraat1668239166v
TEEKES, IEDE Iede Tekes kooltjerkoper huis met plaats en tuin of hofke met boemen en planten met daarin een eigen steeg met uitgang oostwaarts naar de ZoutslootHoogstraat 391668239136v
TEEKES, RINSKE Reinsch Tekes verkoper Nieuwstraat OZ1661238117v
TEEKES, SJOERD Sioerd Tekes tichelaarnaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1650236118v
TEEKES, IEDE Yde Tekes naastligger ten oosten Hoogstraat 371668239161v
, REIER Reyer Telckes verkoper Grote Kerkstraat 29168524262r
, REIER Reyer Telckes verkoper Kruisstraat 4168524262r
, JOHANNES Joannes Terquinius verkoper Voorstraat 48166823923ra
ROORDA, JOHANNES TJERKS Joannes Terquiny Roordaverkoper Noorderhaven 441680241115r
TETMANS, wijlen Kreyn Tetmans verkoper Kruisstraat NZ168024194r
TETMANS, KRIJNwijlen Krijn Tetmans verkoper Zoutsloot ZZ1681241166r
TIETES, GATSKE Gaats Tettens verkoper Brouwersstraat 41614229210r
TIETES, GATSKE Gaats Tettens koper Brouwersstraat 41614229216r
TIETES, HOUKEals huurder Holke Tettinghs naastligger ten oosten Noorderhaven 121688242252r
, SIEMEN Symon Tettjes naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1765256111r
TEUNIS, ANTJE Antie Teunes verkoper Rozengracht 7oost163723433r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunes Blokkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 221740250135r
TEUNIS, JOHANNES Johannes Teunes naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1730247361r
TEUNIS, SIEMENde hof van Symen Teunes van der Pyetnaastligger ten westen Schritsen 52achter163723437v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis koper huisRozemarijnstraat 31753253126v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis verkoper Rozemarijnstraat 31766256208r
TEUNIS, ARENDJEde erfgenamen van wijlen Aantje Teunis eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 81784261142r
BLOK, ARJEN TEUNIS Adriaen Teunis Blokkoopmangeniaarde koper Kleine Bredeplaats 9173124862r
TEUNIS, AAFKE Aeff Teunis naastligger ten westen Droogstraat NZ1640234112v
TEUNIS, AAFKE Aeffke Teunis koper twee kamers en het eigendom vd steeg daartussenHeiligeweg 461630232152v
TEUNIS, AAFKE Aeffke Teunis koper huisHeiligeweg 1west163223361r
TEUNIS, AALTJE Aeltje Teunis koper Nieuwstraat 51769257130v
TEUNIS, ALBERT Albert Teunis , c.u.huurder beneden (p.j.)Lanen 48180826876r
BLOK, ALLERT TEUNISburgerhopman Allert Teunis Blockkoper huis met plaats en een eigen steegVoorstraat 7a-oost1663238183r
TEUNIS, ANTJE Anna Teunis , minderjarigverkoper Noorderhaven 261782260314v
TEUNIS, ANTJE Antie Teunis verkoper Rozengracht 7oost163723427r
TEUNIS, ANTJE Antie Teunis verkoper Zuiderhaven ZZ163723427r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Teunis de Wayverkoper Karremanstraat 28zuid163823451r
TEUNIS, ARJENde tuin van Arjan Teunis koopmannaastligger ten noorden Rozengracht 221726246276v
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis , c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 56oost1712245183r
TEUNIS, ARJENwijlen Arjen Teunis schipper (smal-)verkoper Franekereind 71715245318r
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis verkoper q.q. Noorderhaven 81721246111v
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis verkoper q.q. Grote Bredeplaats 271721246113r
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis naastligger ten westen Havenplein 161722246131v
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis koopmannaastligger ten westen Brouwersstraat 281725246223r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blockkoper huis en tuin erachterRozengracht 181726246264r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blockwever en koopman (bont-)verkoper Havenplein 141726246275v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocknaastligger ten westen Zuiderhaven 831726246278v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocklijnslager en koopman (mr. -)koper huisNoorderhaven 74Bremen1731247371v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blockaanhandelaar hof, met kamer of wagenhuisHofstraat 161732248150r
BLOK, ARJEN TEUNISde verwandelaar Arjen Teunis Blocknaastligger ten oosten Rozengracht 161732248150r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blockverwandelaar Rozengracht 161732248150r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocqkoper huis De SpijkerboorZuiderhaven ZZde Spijkerboor1729247221r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocqkoopmanverkoper Voorstraat 361730247339r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokgeniaarde koper Zuiderstraat172724750v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten westen Rozengracht 201729247250v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten westen Rozengracht 271738249342v
BLOK, ARJEN TEUNIShet pakhuis van Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 72173724917va
BLOK, ARJEN TEUNIShet pakhuis van Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 72173724918ra
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmanverkoper Simon Stijlstraat 2173925028v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Bloknaastligger ten noorden Voorstraat 311740250108v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmanverkoper Rozengracht NZ1741250146v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 241741250148v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmanverkoper Noorderhaven 241741250148v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok, mede voor zijn twee zonenkoopmanverkoper Noorderhaven 741741250157v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmanverkoper Noorderhaven 261741250158v
TEUNIS, ARJEN Arrien Teunis naastligger ten oosten Droogstraat 55tuin1662238137v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arrien Teunis Blockkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 22173124868r
TEUNIS, AATJE Attie Teunis verkoper Brouwersstraat 12zuid1713245199r
TEUNIS, BERBERwijlen Berber Teunis verkoper Noorderhaven 1051657237263v
TEUNIS, BERBERwijlen Berber Teunis verkoper Droogstraat 181657237263v
TEUNIS, BERBERwijlen Berber Teunis verkoper Karremanstraat 301657237263v
TEUNIS, BERNARDUSwijlen Bernardus Teunis huurder Nieuwstraat 9180126614v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis , c.u.huurder Voorstraat 52west1754253191v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis , c.u.schipperhuurder Brouwersstraat 21175625442v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis schipperkoper huisSchritsen 451761255105v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis verkoper Schritsen 451765256106r
TEUNIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Teunis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25achter162923292r
TEUNIS, KORNELIS Cornelis Teunis , e.a.verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 22172024667v
TEUNIS, KORNELIS Cornelis Teunis , c.s.verkoper Molenpad ZZ172024669r
TEUNIS, DAVID David Teunis wever (mr. linnen-)koper huisAchterstraat 3166023814r
TEUNIS, DAVID David Teunis* wever (linnen-)naastligger ten oosten Achterstraat 1166623959v
TEUNIS, DAVID David Teunis naastligger ten oosten Achterstraat 31669239181v
TEUNIS, DAVID Davidt Teunis* wevernaastligger ten westen Achterstraat 51673240116v
TEUNIS, DAVID Davidt Teunis* wevernaastligger ten westen Achterstraat 51686242113v
TEUNIS, DIRK Dirck Teunis verkoper Zoutsloot1630232130v
TEUNIS, DOOITSE Doeitse Teunis kooltjerverkoper Rozengracht 18176425668r
TEUNIS, DOEKELE Doekle Teunis , c.u.geniaarde koper Liemendijk NZ1706244315v
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamerCarl Visschersteeg 6176125598r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamerBargebuurt 24176125599r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper huisonbekend ZZ1761255100r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis kooltjerkoper huisKromme Elleboogsteeg OZ1762255137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerkoper huis en weefwinkelRozengracht 18176125589r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerverkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg OZ1765256133v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis geniaarde koper Rommelhaven 81767256237r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerverkoper Bargebuurt 24176825747v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerkoper huisNoorderhaven 161770257156v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis naastligger ten oosten Droogstraat 15178826339r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerkoper huisLanen 771790263281r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjerkoper 1/3 huisBoth Apothekerstraat 3177225824r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjereigenaar van 1/3 Both Apothekerstraat 3177225824r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjerverkoper Lanen 281778259125r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjerverkoper Molenpad 11782260231r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis naastligger ten westen Bargebuurt1791263285r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis verkoper Achterstraat NZ1799265180v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis naastligger ten westen Lanen 361799265182v
TEUNIS, Dooitzen Teunis kooltjerkoper Both Apothekerstraat 31770257180r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjerkoper door niaar 3/8 huisVoorstraat 621766256176r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjergeniaarde koper Voorstraat 621766256176r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis huurder Werfpad ZZ1782260174v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis* kooltjernaastligger ten westen Lanen 361782260191v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjergeniaarde koper Fabrieksstraat 4178326116r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjerverkoper Lanen 77179226473r
TEUNIS, DOUWE Douwe Teunis naastligger ten westen Schritsen1630232127r
TEUNIS, DOOITSE Doytse Teunis kooltjerverkoper onbekend ZZ176325617v
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis koper Scheerstraat 7178126025v
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis koper Hoogstraat 41178126036v
TEUNIS, EELKJEwijlen Eelkje Teunis erflater Hoogstraat 411791263313r
TEUNIS, FEMKE Femmigjen Teunis , minderjarigverkoper Noorderhaven 261782260314v
TEUNIS, de erfgenamen van wijlen Frou Teunis naastligger ten noorden Nieuwstraat 421642234174v
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis koper Weverstraat 101722246138r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis verkoper Liemendijk ZZ1737249171v
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis herbergierse in Het Wapen van Barradeelkoper Noorderhaven 881784261244v
TEUNIS, GEERTJEde geabandonneerde boedel van Geertje Teunis verkoper Noorderhaven 881791263337v
TEUNIS, GEESKE Geeske Teunis verkoper Zoutsloot 821737249204v
TEUNIS, GELSKE Gerls Teunis verkoper Zoutsloot1630232130v
TEUNIS, GERRIThet huis van Gerrit Teunis koopmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 141712245180r
TEUNIS, GERRIT Gerrit Teunis wever (bont-)koper twee kamers onder een dakKerkpoortstraat ZZ173124813v
TEUNIS, GERRITwijlen Gerrit Teunis wever (bont-)erflater Kerkpoortstraat 101743250302v
TEUNIS, GERRIT Gerryt Teunis naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 181738249267v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 291629232110r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis verkoper van 1/4 Noorderhaven 321629232110r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper Kerkpoortstraat 57165623757v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis verkoper Bildtpoort (gebied)1661238101r
TEUNIS, GRIETJEwijlen Grietie Teunis verkoper Lombardstraat1673240118r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper achter- en voorkamer met een plaats tussenbeidePeterseliestraat ZZ1677240268v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper huisRapenburg 1172024685r
TEUNIS, GRIETJEde koperse Grietie Teunis huurder Rapenburg 1172024685r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper huisRapenburg NZ1721246104r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis naastligger ten oosten Rapenburg NZ1732248104v
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis koper woningRapenburg 3173124853v
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis naastligger ten westen Rapenburg 3173124853v
TEUNIS, HARMEN Harmen Teunis Ringhienkverkoper q.q. William Boothstraat 3173224891r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huisPoortje 31659237218v
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huis of woningPoortje 1166023852r
TEUNIS, HENDRIKde kopers Hendrick Teunis , c.u.naastligger ten oosten Poortje 1166023852r
TEUNIS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Teunis naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11690242307r
TEUNIS, HIELKJE Hylkien Teunis koper woningGrote Kerkstraat 5175025252v
TEUNIS, HIELKJE Hylkien Teunis verkoper Grote Kerkstraat 51751252110v
TEUNIS, Iddtske Teunis Wrijthofnaastligger ten oosten Droogstraat 531653236238r
TEUNIS, IDSKEde hof van Idske Teunis naastligger ten zuiden Droogstraat 451650236115v
TEUNIS, IDS Idske Teunis Vrijthof, c.s.naastligger ten zuiden Droogstraat 55tuin1662238137v
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoffverkoper Noordijs 17165523750r
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoffverkoper Droogstraat 55west1663238185r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 291629232110r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis verkoper van 1/4 Noorderhaven 321629232110r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis koper huisNoorderhaven NZ1630232143r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 311630232153r
TEUNIS, IDSKE Itske Teunis Wrijthoffnaastligger ten oosten Noorderhaven 931663238173r
TEUNIS, JAN Jan Teunis naastligger ten westen Schritsen 361630232116v1
TEUNIS, JAN Jan Teunis koper huis met loodske en het plaatske daarachterBildtpoort (gebied)1630232149r
TEUNIS, JAN Jan Teunis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 361631232186r
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 65163923490r
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 221642234176v
TEUNIS, JAN Jan Teunis koper 1/4 huisGrote Kerkstraat 32164323580v
TEUNIS, JAN Jan Teunis koper 1/4 huisGrote Kerkstraat 32164323580v
TEUNIS, JAN Jan Teunis , c.s.schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Zoutsloot 421716245258v
TEUNIS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Teunis , c.s.naastligger ten oosten Droogstraat 55west1721246124v
TEUNIS, JANde weduwe van Jan Teunis , vanaf mei 1726huurder voor 1 jaar (p.j.)Karremanstraat OZ1726246258r
TEUNIS, JAN Jan Teunis naastligger ten zuiden Zoutsloot 42172824780r
TEUNIS, JAN Jan Teunis huurder (p.j.)Rapenburg ZZ1737249212r
TEUNIS, JANde weduwe van Jan Teunis naastligger ten westen Karremanstraat 121740250109v
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 271758254135r
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
BEIDSCHAT, JAN TEUNIS Jan Teunis Beitschat, c.u.huurder Poortje 111771257244v
TEUNIS, JAN Jan Teunis Beitsegatkoper huisLanen 31177225839v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis koper huis en mouterijVoorstraat 71630232153v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis koper huis en mouterijNoorderhaven 461630232153v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis naastligger ten zuiden Noorderhaven 101661238107v
TEUNIS, JELTJEwijlen Jeltie Teunis Vriethoffbestemoeder van de erfgenamen Noorderhaven 2167924115ra
TEUNIS, JELTJEwijlen Jeltie Teunis Vriethoff, bestemoeder van de erfgenamenerflater Grote Bredeplaats 7167924115ra
TEUNIS, JELTJEwijlen Jeltie Teunis Vriethoff, bestemoeder van de erfgenamenerflater Noorderhaven 108167924115ra
TEUNIS, JELTJEwijlen Jeltie Teunis Vriethoff, bestemoeder van de erfgenamenerflater Franekereind 23oost167924115ra
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoffnaastligger ten westen Voorstraat 431659237182v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoffnaastligger ten oosten Franekereind 251659237194v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoffnaastligger ten westen Franekereind 251659237194v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoffnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 516592383r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoffnaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 516592383r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoffverkoper Grote Ossenmarkt 516592383r
TEUNIS, JELTJEde weduwe Jeltie Teunis Vrijthoffnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt NZ165923812r
TEUNIS, JELTJEde weduwe Jeltie Teunis Vrijthoffnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt NZ165923812r
TEUNIS, JELTJEde weduwe Jeltie Teunis Vrijthoffnaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt NZ165923812r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoffverkoper Grote Ossenmarkt NZ165923812r
TEUNIS, JELTJEde paardenstal van Jeltie Teunis Wrijthoffnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 191659237239r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Wrijthoffnaastligger ten westen Voorstraat 7a-oost1663238183r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Wrijthoffverkoper Havenplein 81663238199v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis koper Grote Bredeplaats 26west163623415r
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis koper Vijverstraat 12163823455v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis koper Grote Bredeplaats 26west163823466v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis Vrijhooffnaastligger ten oosten Franekereind 251663238175v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis Vrijhooffnaastligger ten westen Franekereind 251663238175v
TEUNIS, JOCHEMKE Jochemke Teunis koper Schritsen 181746251129r
TEUNIS, KUNSKE Kunskjen Teunis koper Rommelhaven 151754253182r
TEUNIS, LIJSBET Lijsbet Teunis verkoper Droogstraat NZ1714245203r
TEUNIS, LOUW Louw Teunis verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 22172024667v
TEUNIS, LOUW Louw Teunis , c.s.verkoper Molenpad ZZ172024669r
TEUNIS, MARIA Maria Teunis verkoper Kerkpoortstraat 101743250302v
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Noorderhaven 1051657237263v
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Droogstraat 181657237263v
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Karremanstraat 301657237263v
TEUNIS, MAAIKE Mayke Teunis verkoper van 1/12 Lanen 89173925036r
TEUNIS, PIEBEwijlen Piebe Teunis gardenierverkoper Droogstraat NZ1714245203r
TEUNIS, PIETERwijlen Piter Teunis bewoner Sint Jacobstraat 12163723447r
TEUNIS, PIETERwijlen Piter Teunis verkoper Sint Jacobstraat 12163723447r
TEUNIS, PIEBE Pybe Teunis koper huisWortelstraat NZ170024475v
TEUNIS, REINOUmeerderjarige vrijster Reinouke Teunis verkoper van 1/12 Lanen 89173925036r
TEUNIS, RIEMER Riemer Teunis naastligger ten oosten Noorderhaven 631652236210r
TEUNIS, RIEMERvroedsman Riemer Teunis koper schuurHoogstraat 17achter1663238165r
FABER, RIEMER TEUNIS Riemer Teunis Faberverkoper Hoogstraat 17achter1657237131r
TEUNIS, REMMERT Rimmer Teunis scheepstimmermankoper huis en pakhuisNoorderhaven 101770257153r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermangeniaarde koper Rommelhaven 22175325344v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , c.u. en c.s.huurder Bildtstraat 161754253145r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat 551754253184v
TEUNIS, REMMERTde gedachte kopers Rimmert Teunis , c.u.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 551754253184v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat 55achter1754253186r
TEUNIS, REMMERTde gedachte kopers Rimmert Teunis , c.u.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Kerkpoortstraat 55achter1754253186r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermangeniaarde koper Herenknechtenkamerstraat 11755253203v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermankoper woningLanen 521755253230v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermankoper huisZoutsloot 671755253238v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermanverkoper Lanen 52175725462v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermankoper huisHavenplein 16176525698v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermankoper woningKarremanstraat 151766256229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 151766256229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten zuiden Karremanstraat 151766256229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 131771257249v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten westen Havenplein 18west1774258166r
TEUNIS, RINSKE Rinske Teunis koper Karremanstraat17882631r
TEUNIS, SIEMEN Simon Teunis van der Pietkoper kamerZuiderhaven 491640234107r
TEUNIS, SIEMEN Simon Teunis van der Pietnaastligger ten oosten Zuiderhaven 491640234107r
TEUNIS, SIPKE Sipke Teunis verkoper Noorderhaven 1051657237263v
TEUNIS, SIPKE Sipke Teunis verkoper Droogstraat 181657237263v
TEUNIS, SIPKE Sipke Teunis verkoper Karremanstraat 301657237263v
TEUNIS, SJOERDJE Sjoerdtje Teunis koper Zoutsloot 4517962656r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis molenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis molenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis molenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis molenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis molenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
TEUNIS, SIEMEN Symen Teunis van der Pietkoper door niaar ledige plaats of vervallen huis achter de hof van Frans Reyners TemplarSchritsen ZZ1634233151v
TEUNIS, SIEMENoud burgervaandrig Symen Teunis van der Pietkoper huisVoorstraat 78163823459v
TEUNIS, SIEMEN Symen Teunis van der Pietkoper kamerVoorstraat 78163823460v
TEUNIS, TEUNTJE Teuntie Teunis koper onbekend170024473v
TEUNIS, TEUNTJE Theuntie Teunis koper onbekend1701244111r
TEUNIS, TEUNTJE Theuntje Teunis verkoper onbekend1703244215v
TEUNIS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Teunis verkoper Alemanssteeg OZ1658237250v
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis koper Lammert Warndersteeg 9174925245r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis koper Lanen 82a1779259220r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis naastligger ten oosten Lanen 82a1779259220r
TEUNIS, WESSELhuisman Wessel Teunis verkoper q.q. Zoutsloot 82175025273v
TEUNIS, WESSELhuisman Wessel Teunis verkoper q.q. Zoutsloot 84tuin175025273v
TEUNIS, WILLEM Willem Teunis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 21163123323r
TEUNIS, WILLEMKE Willemke Teunis koper Wasbleek17432517r
TEUNIS, WILLEMKEwijlen Willemke Teunis verkoper Spinstraat 41766256222v
TEUNIS, JETSKE Ydske Teunis koper Noorderhaven 951629232111r
TEUNIS, JETSKE Ydtske Teunis Wrijthofverpachter grond Schoolsteeg1658237162r
TEUNIS, IEMKJE Ymkjen Teunis koper Rozengracht 101781260112r
TEUNIS, SIEGER Zeeger Teunis , c.u.huurder Bargebuurt 9176525697r
, TEUNTJE Teuntye Teunnes koper door niaar Anjelierstraat 81783261113r
TEEUWIS, RUURD Ruird Teuues , c.u.verkoper Schritsen 66166123812ra
TEEUWIS, ARJEN Arjen Teves koper huis waar het Haantje in de gevel staatGrote Kerkstraat 18het Haantje1702244170v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakker (mr. -)koper kamer of schuurtje met een mooi plaatskeSchoolsteeg WZ1667239104v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis verkoper Schoolsteeg WZ1682241222r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakkerhuurder ten zuiden van Harlingen16782412ra
TEEUWIS, KORNELISde stal van Cornelis Tevis naastligger ten westen Achterstraat NZ168424221r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakker (mr. -)koper huisWilliam Boothstraat WZ1696243247r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten westen William Boothstraat WZ1696243247r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis naastligger ten westen Anjelierstraat 61703244216r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tewis bakker (mr. -)koper huis de Acht Pelsen genaemtAchterstraat 5de Acht pelsen1673240116v
TEIES, EEBE Aebe Teyes koper finaal dwarshuis of kamer met plaats of erfNoorderhaven 781603228342r
TEIES, AMERENS Amarenske Teyes geniaarde koper Rommelhaven 81767256237r
TEIES, AMERENS Amarinske Teyes verkoper Sint Jacobstraat 121754253188r
TEIES, AMERENShet testament van wijlen Amarinske Teyes verkoper Lanen 80178926380v
TEIES, AMERENS Amerenske Teyes winkelierkoper Sint Jacobstraat 121754253139r
TEIES, AMERENS Amerinske Teyes koper Lanen 801759254207r
TEIES, KORNELISKE Cornelia Teyes koper Scheerstraat 121726246259r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopmankoper twee kamersDroogstraat 371737249213r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopmanverkoper Droogstraat 37173925045r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopmankoper huisBildtstraat 171756253267r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes verkoper Bildtstraat 17175725484v
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes verkoper Zoutsloot 781771257200v
TEIES, PIETER Pieter Teyes koper huisLanen 21164923671v
TEIES, PIETER Pieter Teyes naastligger ten oosten Lanen 771663238168v
TEIES, PIETER Pieter Teyes naastligger ten oosten Lanen 77166323816ra
TEIES, PIETER Pyter Teyes , c.u.verkoper Lanen 211662238142r
TEIES, PIETERde weduwe van Pyter Teyes huurder Lanen 791664238205v
TEIES, PIETERde crediteuren van Pyter Teyes verkoper Lanen 791664238205v
TEIES, PIETER Pytter Teyes naastligger ten westen Achterstraat 1166623959v
TEIES, PIETER Pytter Teyes naastligger ten noorden Achterstraat 1166623959v
TEIES, PIETER Pytter Teyes , c.u.verkoper Achterstraat 31669239181v
BINSMA, PIETER TEIES Pytter Teyes Bensmaverkoper van 1/2 Bildtstraat 71658237168r
TEIES, WIETSKEde verkoperse Wytscke Teyes naastligger ten oosten Brouwersstraat 151634233156r
TEIES, WIETSKEde verkoperse Wytscke Teyes naastligger ten noorden Brouwersstraat 151634233156r
TEIES, WIETSKE Wytscke Teyes verkoper Brouwersstraat 151634233156r
TEIES, WIETSKE Wytske Teyes koper Romastraat 81612229108v
TEIES, WIETSKE Wytske Teyes aanhandelaar Brouwersstraat 151615229268v
TJALLINGS, JANde weduwe van Jan Thallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 161681241145v
TAMMES, JAN Jan Thammes ververbewoner Lanen 73161122962r
WIEGERSMA, ANNE THEODORUSwijlen ds. Annius Theodori Wiegersmapredikanterflater Sint Odolphisteeg 11705244274r
THEODORUS, L. L. Theodori procureur postulantverkoper Kerkpoort (gebied)1645235172v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaalkoper 1/2 huisVoorstraat 481664238241v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaalkoper koeschuurHofstraat ZZ166623955v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notarisgeniaarde koper Kerkpoortstraat 67166723994v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgervaandrig Theodorus Theodori Posthumushuurder Grote Bredeplaats 1016782414ra
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusnotaris en 1e gezworen klerk ter secretariekoper van 1/2 huisHeiligeweg 661686242157v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusklerk (eerste gezworen -)koper huisKleine Bredeplaats 141689242294r
BINSONIDES, ANTJE THEODORUS Antie Theodorus Binsonideskoper Lanen 231733248223r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Theunes de Waykoper door niaar huisVoorstraat 11west163923477r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Theunes de Wayverkoper Voorstraat 11west163923477r
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Lammert Warndersteeg 16177725982v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Ooievaarsteeg 7179226419v
TEUNIS, ALBERT Albert Theunis verkoper Kerkpoortstraat 571751252174r
TEUNIS, ANTJE Antgie Theunis koper Hoogstraat 16161222984r
TEUNIS, ANTJE Antje Theunis koper Lombardstraat 41791263295v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocklijnslager en koopman (mr. -)koper van 2/3 lijnbaan en paardenstallingNoorderhoofd 31733248225v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocq, voor zich en zijn kinderenlijnslager en koopmanaanhandelaar huis met een tuinHoogstraat 11733248235r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocq, voor zich en zijn kinderenlijnslager en koopmanverwandelaar Zuiderhaven 791733248235r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocqkoopmanverkoper van hemzelf en zijn kinderen Rozengracht 181733248262v
TEUNIS, ARJEN Arjen Theunis naastligger ten westen Franekereind 91704244258v
TEUNIS, ARJEN Arjen Theunis verkoper van 1/4 Noorderhaven 112achter170824544v
TEUNIS, ARJENkoopman Arjen Theunis , c.u.houtrederkoper huis met leeg erfZuiderhaven 791721246114r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blockkoopmanverkoper Prinsenstraat 41725246246r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blockkoopmannaastligger ten noorden Rozengracht 18achter1733248212v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blocqkoopmanverkoper Hoogstraat 11733248252v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Bloknaastligger ten noorden Rozengracht 18achter172724718v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blokkoper drie kamersNoorderhaven 261730247329r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Bloknaastligger ten oosten Noorderhaven 261730247329r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Bloknaastligger ten westen Noorderhaven 261730247329r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Bloknaastligger ten noorden Noorderhaven 261730247329r
TEUNIS, BEITSKE Beitske Theunis huurder Lammert Warndersteeg 16177725982v
TEUNIS, BONNE Bonne Theunis schipperverkoper Grote Kerkstraat 351762255157r
TEUNIS, KLAASde weduwe van Claes Theunis bewoner Franekerpoort (gebied)1687242184r
TEUNIS, KLAAS Claes Theunis verkoper Voorstraat 241692242401r
TEUNIS, KLAAS Claes Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen16852427va
TEUNIS, KLAAS Claes Theunis verkoper Droogstraat 131694243113r
TEUNIS, DAVID Davidt Theunis naastligger ten oosten Achterstraat 31670239216r
TEUNIS, Dawidt Theunis verkoper Wortelstraat 13achter167124059v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Theunis kooltjerverkoper Noorderhaven 161773258108r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerkoper huisMolenpad 11774258191v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerkoper huisLanen 341778259150v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerkoper tuin, hof, zomerhuis en wagenhuisDroogstraat 151786262145r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerverkoper Carl Visschersteeg 61788262270v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerkoper huisKerkpoortstraat 651790263278r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerverkoper Kerkpoortstraat 651791263294v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerverkoper Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerverkoper Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis gardenier (oud -)verkoper Lanen 341799265183v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Theunis naastligger ten westen Lanen 361794264212r
TEUNIS, DOOITSE Doytze Theunis kooltjerkoper huisLanen 281774258168v
TEUNIS, EELKJE Eelkjen Theunis koper Grote Ossenmarkt 21775258201v
TEUNIS, FEDDE Fedde Theunis huurder (p.w.)Molenpad ZZ1790263269r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Theunis verkoper Weverstraat 101723246171r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Theunis , ongehuwde dochterverkoper van 1/12 Lanen 89173925036r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Theunis , meerderjarige ongehuwde dochterverkoper van 1/3 Lanen 63174525197v
HESLINGA, GERRIT TEUNIS Gerrit Theunis Heslingakoopmanverkoper q.q. Vijverstraat NZ1703244190v
HESLINGA, GERRIT TEUNIS Gerrit Theunis Heslingaverkoper q.q. Brouwersstraat 261703244194r
HESLINGA, GERRIT TEUNIS Gerrit Theunis Heslingakoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 281703244202r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Theunis verkoper Peterseliestraat ZZ1683241242v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Theunis naastligger ten westen Droogstraat 131694243113r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Theunis schipper (groot-)koper provisioneel huis genaamd het Wapen van FrieslandNoorderhaven 2het Wapen van Friesland167924115ra
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Theunis koopmanverkoper Kerkpoortsmolen 11688242228v
TEUNIS, JAKOB Jacob Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen16852427va
TEUNIS, JAN Jan Theunis verkoper onbekend1712245176v
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunis verkoper Droogstraat 55oost1723246170v
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunis Beidzegatverkoper Lanen 171779259303r
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunis Beidzegaterflater Lanen 171779259303r
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunis Beidzegatverkoper Lanen 291779259303r
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunis Beidzegaterflater Lanen 291779259303r
TEUNIS, JAN Jan Theunis Beslingh, c.u.wever (bont-)huurder Hofstraat 23175725454v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis koper Kerkpoortstraat NZ1673240127v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis Vrijthoffverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1658237151v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis Vrijthoffverkoper Nieuwstraat 301658237175r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis , c.s.huurder Lanen 2818102696r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Lanen 2818102696r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Nieuwstraat 46achter181026912r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Plantsoen 4181026913v
TEUNIS, JOCHEMKE Jochumke Theunis koper Grote Kerkstraat 13175625416r
TEUNIS, JOCHEMKE Jochumke Theunis koper Kleine Kerkstraat 14175625416r
TEUNIS, JOCHEMKE Jochumke Theunis koper Franekereind 32175625416r
TEUNIS, JONGE Jonge Theunis gebruiker Kerkpoortsmolen 11675240205v
TEUNIS, JURJEN Jurien Theunis verkoper Voorstraat 351657237138r
TEUNIS, LIJSBET Lijsbeth Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen16852427va
TEUNIS, LIJSBET Lijsbeth Theunis koper Wortelstraat NZ170024475v
TEUNIS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Theunis verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 391747251195r
BLEKER, LOUW TEUNISburgervaandrig Louw Theunis Blekerkoper dwarshuisRapenburg 121729247274v
BLEKER, LOUW TEUNIS Louw Theunis Blekerverkoper q.q. Schritsen 111729247284r
TEUNIS, MAAIKE Maeyke Theunis verkoper van 1/3 Lanen 63174525197v
TEUNIS, MARIA Marytgien Theunis bruid 1602228317v
TEUNIS, MAAIKE Mayke Theunis koper Bargebuurt1706244341r
TEUNIS, MEINERT Meindert Theunis blauwverververkoper Rozengracht NZ1723246167r
TEUNIS, REINOU Reinouwke Theunis verkoper van 1/3 Lanen 63174525197v
TEUNIS, REMMERTwijlen Remmert Theunis verkoper Noorderhaven 101778259143v
TEUNIS, REMMERTwijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaasverkoper Havenplein 161774258183r
TEUNIS, REMMERTwijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaasverkoper Zoutsloot 671774258184r
TEUNIS, REMMERTwijlen Rimmert Theunis verkoper Karremanstraat 171774258185r
TEUNIS, REMMERTwijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaasverkoper Noorderhoofd 11774258185v
TEUNIS, SAPE Sape Theunis huurder Kerkpoortstraat 51730247328v
TEUNIS, SIEMEN Simon Theunis Kenniskoper kamerPeterseliestraat OZ16702406r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendragerkoper huisNieuwstraat WZ1682241178r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31169424387r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendragerkoper huis met plaats en tuinScheerstraat 8west1694243117v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis , c.u.zakkendragerverkoper Nieuwstraat 251695243123v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter170024445v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis* zakkendragernaastligger ten oosten Scheerstraat 6170024452v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten noorden Nieuwstraat 311705244310v
TEUNIS, STOFFELde weduwe van Stoffel Theunis naastligger ten oosten Scheerstraat 417072456v
TEUNIS, SIEMEN Symen Theunis koper huisVioolsteeg OZ1681241132v
TEUNIS, SIEMEN Symen Theunis naastligger ten zuiden Vioolsteeg OZ1681241132v
TEUNIS, SIEMEN Symen Theunis naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter168124130ra
TEUNIS, SIEMEN Symmen Theunis de Pietkoper hovingeSchritsen 50achter162723222v
TEUNIS, SIEMEN Symmen Theunis de Pietnaastligger ten noorden Schritsen 50achter162723222v
TEUNIS, SIEMEN Symon Theunis Kenniskoper huisRommelhaven 18twee_achter167924135r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen16852427va
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Theunis verkoper Bargebuurt1706244341r
TEUNIS, WOUTER Wouter Theunis verkoper Kerkpoortstraat 571751252174r
TEUNIS, IEMKJE Ymkjen Theunis koper Rozengracht 81778259158r
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunissen verkoper Karremanstraat 191728247106v
TEEUWIS, SAAKJE Saeck Thevis verkoper ten noordoosten van Harlingen161723099v
TEEUWIS, SIPKE Sipke Thewis , c.u.verkoper Hofstraat 29achter1674240155v
POPTA, JAKOB Jacob Thiebes Poptaeigenaar van de resterende percelen (wil van de stukken 2 en 3 zijn aanpart mede presenteren en verkopen)buiten Harlingen1615229243v
TIJSES, JANKE Jantgien Thijs verkoper Schoolsteeg161222980v
TIJSES, JANKE Jantgien Thijs verkoper Franekereind 21612229101r
TIJSES, WIEBE Wybe Thijsen verkoper Zoutsloot 24161122958v
TIJSES, CHRISTIAAN Christiaen Thijsens verkoper Scheerstraat 6achter170024445v
BANDSTRA, BAUKJE TIJSES Baukje Thijssen Bandstrakoper van 1/2 Noorderhaven 41799265155r
TIJSES, EERKE Eerck Thijssen verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
TIJSES, EERKE Eerk Thijssen schipper (schuit-)verkoper Scheerstraat 11170824540v
TIJSES, FREERK Freerck Thijssen koper Kerkpoort (gebied)1692242384r
TIJSES, FREERK Freerk Thijssen verkoper van 1/8 Noorderhaven 64169124224ra
TIJSES, FREERK Freerk Thijssen verkoper Rozengracht NZ1705244300r
TIJSES, HENDRIK Hendrik Thijssen verkoper Liemendijk 4174425145v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen koper Kerkpoortstraat 71723246179v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen koper Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen verkoper Dalpad 91737249165v
TIJSES, JAN Jan Thijssen bakker (mr. -)koper en huisLanen 9west168024186r
TIJSES, JAN Jan Thijssen , c.u.huurder Molenpad 11752252228r
TIJSES, MARTJEN Martje Thijssen koper Lanen 341801265286r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen koper Kerkpoort (gebied)1692242384r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen schipper (wijd-)koper huis met in- en uitgang in de DroogstraatNoorderhaven 651692242389r
TIJSES, MINNEhet volgende verkochte perceel, van Minne Thijssen naastligger ten noorden Noorderhaven 67169324332v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen koper kamer of woningNoorderhaven 67achter169324333r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten westen Noorderhaven 67achter169324333r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten westen Noorderhaven 671696243254v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten noorden Noorderhaven 671696243254v
TIJSES, MINNEhet huis van Minne Thijssen naastligger ten westen Noorderhaven 671697243268v
TIJSES, MINNEde woning van Minne Thijssen naastligger ten noorden Noorderhaven 671697243268v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen schipper (wijd-)naastligger ten westen Noorderhaven 67achter1697243304r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen schipper (wijd-)verkoper Noorderhaven 67achter1697243304r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen verkoper Rozengracht NZ1705244300r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen koper kamerZoutsloot 621705244303r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten westen Zoutsloot 891723246160v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost1778259154r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen scheepstimmerbaasverkoper q.q. Zuiderhaven 61786262109v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen koper huis of herberg en stalling het Zwart Paard genaamdZuiderstraat 6het Zwarte Paard178926390v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen naastligger ten oosten Noorderhaven 561790263224v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen naastligger ten zuiden Noorderhaven 561790263224v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen scheepstimmermanverkoper Lanen 361794264212r
TIJSES, PIETEReen achterkamer van Pieter Thijssen naastligger ten noorden Voorstraat 131795264280r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen verkoper Noorderhaven 581799265189r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen verkoper Noorderhaven 58achter1799265189r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen verkoper Zuiderstraat 61801265284r
TIJSES, PIETER[als bewoner] Pieter Thijssen naastligger ten westen Lanen 381802266104ar
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper Zuiderhaven ZZ168224144va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper onbekend168224144va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper Zuiderhaven 11168224144va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper Franekereind 40168224144va
TIJSES, REINOU Reinuke Thijssen koper Spinstraat 11167024017v
TIJSES, REINOU Reinuke Thijssen naastligger ten noorden Spinstraat 11167024017v
TIJSES, ROELOF Roeloff Thijssen koper schuurMoriaanstraat 12172024673v
TIJSES, SASKE Sascke Thijssen koper Heiligeweg 20166523920r
TIJSES, SASKE Saske Thijssen verkoper Heiligeweg 221683241264v
TIJSES, wijlen Yffie Thijssen verkoper Rapenburg 6west1689242297r
TIJSES, JAN Jan Thijsses bakkerverkoper Lanen 9west1681241133v
TIJSES, JANKE Jantgien Thijsses koper Franekereind 4161222983r
TIJSES, MINNE Minne Thijsses schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 651698243362r
KUSSENDRAGER, SJOUKJE TIJSES Sjouwkje Thijsses Kussendragerkoper Karremanstraat 2218102691r
TIJSES, MARIAde erfgenamen van Mary Thisses verkoper Voorstraat 20159722866v
, GRIETJE Grietie Thjommes naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1682241222r
TOBIAS, MARTJEN Martien Thobias koper Karremanstraat 41662238149r
TEUNIS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aaltien Thoenis verpachter grond Heiligeweg 401626231115v
TEUNIS, AAGJE Acht Thoenis verkoper Bildtstraat 141605228456r
TEUNIS, AAFKE Aefke Thoenis verkoper Droogstraat 211620230219r
TEUNIS, ANTJE Anne Thoenis koper Rozengracht 101613229142v
TEUNIS, KARST Carst Thoenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 35161222995r
TEUNIS, KARSTde weduwe en erfgenamen van wijlen Carst Thoenis verkoper Grote Kerkstraat NZ1619230154v
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2516112293r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis bakkerverkoper q.q. Lanen 76161122966r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis verkoper Heiligeweg 31614229198r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis verkoper Heiligeweg 31614229198r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis naastligger ten oosten Franekereind 81615229250r
TEUNIS, KLAAShuis of loods van Claes Thoenis naastligger ten noorden Voorstraat 9161723096v
TEUNIS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Thoenis eigenaar perceel Noorderhaven 50161723097r
TEUNIS, FROUKJE Frouck Thoenis naastligger ten noorden Nieuwstraat 461613229130r
TEUNIS, GERRIT Gerryt Thoenis koper provisioneel westelijke kamer ten zuiden van de eveneens in deze akte verkochte hofZuiderhaven ZZ161222977v
TEUNIS, GRIETJE Griet Thoenis koper kamerLanen NZ1612229108r
TEUNIS, HENDRIK Hendricx Thoenis brouwerkoper 1/5 huisDroogstraat1603228381v
TEUNIS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Thoenis naastligger ten westen Noorderhaven NZ163323379v
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakkerkoper kamer, loodsje en plaatsje aan elkaar staande, achter het huis van Tiede Meinerts, met de halve steegZoutsloot NZ162823259v
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakkernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ162823259v
TEUNIS, JANhet huis van Jan Thoenis naastligger ten zuiden William Boothstraat 271646235232r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Thoenis koper Grote Bredeplaats 26west16362346v
TEUNIS, Jelys Thoenis verkoper Lanen 321606228508v
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis koper Poortje 11605228460v
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis naastligger ten westen Poortje 11605228460v
TEUNIS, KARSThet sterfhuis van wijlen Karst Thoenis verkoper Grote Kerkstraat NZ1619230163r
TEUNIS, MARIA Mary Thoenis naastligger ten oosten Schritsen161222992v
TEUNIS, MARIA Mary Thoenis koper van 1/2 Noorderhaven 201620230236r
TEUNIS, wijlen Neelghien Thoenis verkoper Vismarkt 11604228396r
TEUNIS, REIER Reyer Thoenis verkoper Bildtstraat 191621230271r
TEUNIS, SIEMEN Symen Thoenis protesteert vanwege een competentie Schoolsteeg OZ161623034r
TEUNIS, SIEMENburgervaandrig Symon Thoenis van der Pietkoper kamerOoievaarsteeg163623411v
TEUNIS, SIETSKE Syts Thoenis verkoper Brouwersstraat 12zuid159722835v
TEUNIS, SIETSKE Syts Thoenis koper Lanen ZZ159722839r
TEUNIS, SIETSKE Syts Thoenis verkoper Droogstraat 71613229140v
TEUNIS, FROUKJE Vrou Thoenis koper Nieuwstraat 4015972287r
TEUNIS, WILLEMde plaats van de weduwe van Willem Thoenis naastligger ten zuiden Vismarkt 11604228396r
TEUNIS, WILLEM Willem Thoenis verpachter grond ([af te kopen voor 20-00-00 GG])onbekend161122930v
TEUNIS, WILLEM Willem Thoenis naastligger ten noorden onbekend161122930v
WAYER, ANTJE TEUNIS Annecken Thoenys de Wayerbruid 1606228422r
TEUNIS, FROUKJEde verkoper Frouck Thoenys naastligger ten noorden Nieuwstraat 421605228479v
TEUNIS, FROUKJE Frouck Thoenys verkoper Nieuwstraat 421605228479v
TEUNIS, GERRIT Geryt Thoenys verkoper Heiligeweg1599228145v
TEUNIS, Gyelis Thoenys koper huisLanen 321605228482v
TEUNIS, NEELTJE Neeltien Thoenys bruid 1605228469r
TEUNIS, Worpke Thoenys verkoper Noordees (gebied)1602228284v
, Foeck Thomans verkoper Kerkpoortstraat ZZ161122938r
GONGGRIJP, AALTJE THOMAS Aeltje Thomas Gongrijpverkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 281729247294v
OVERHART, AALTJE THOMAS Aeltje Thomas Overhartverkoper van 1/2 Hoogstraat 101729247268r
THOMAS, AGE Age Thomas naastligger ten noorden Zuiderhaven 23167524026va
THOMAS, ALBERT Albert Thomas protesteert q.q. Kruisstraat 10west1601228268v
IJSENBEEK, ANTJE THOMASmejuffrouw Anna Thomas IJsenbeekverkoper Brouwersstraat 22178326135r
THOMAS, ANNE Anne Thomas koper 2/5 en 3/5 van 2/5 van ca. 4 pm. land genaamd het Langlandten zuiden van Harlingen1615229251v
THOMAS, ANNE Anne Thomas koper huis, panwerk en de plaats waar het op gebouwd is genaamd Gerbrant Simens panwerkFranekertrekvaart NZ1615229259r
THOMAS, ANNE Anne Thomas koopmankoper huis met een schuur erachterNoorderhaven 110161623027v
THOMAS, ANNE Anne Thomas verkoper ten zuiden van Harlingen161623048r
THOMAS, ANNE Anne Thomas koper drie ledige plaatsen of huissteden aan elkaar gelegenRozengracht 2161723075r
THOMAS, ANNEde plaats gekocht door Anne Thomas naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 3161723081r
THOMAS, ANNE Anne Thomas , voor zich en zijn kinderenverkoper Franekertrekvaart NZ1617230100v
THOMAS, ANNE Anne Thomas verkoper Noorderhaven 1101618230112r
THOMAS, ANNE Anne Thomas verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 1101621230283v
THOMAS, ANNE Anne Thomas bewoner onbekend1621230284r
THOMAS, ANNE Anne Thomas verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1621230284r
THOMAS, ANNE Anne Thomas naastligger ten westen Rozengracht 81634233135r
THOMAS, ANTJE Antie Thomas naastligger ten noorden Lanen 861672240105r
THOMAS, ANTJE Antie Thomas koper Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
HAAS, ANTJE THOMAS Antie Thomas de Haasverkoper van 1/3 Zuiderhaven 831796264311r
THOMAS, ANTJEwijlen Antje Thomas erflater Noorderhaven 5172724731r
GONGGRIJP, ANTJE THOMAS Antje Thomas Gongrijpverkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 281729247294v
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyerkoper Heiligeweg 91771257214r
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyernaastligger ten noorden Heiligeweg 91771257214r
THOMAS, AUKJE Auck Thomas naastligger ten oosten Hoogstraat 32164323546v
THOMAS, AUKJE Auctien Thomas verkoper Bildtstraat 111635233172v
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas verkoper Hoogstraat 1achter1614229217r
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Liemendijk OZ1615229243r
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Karremanstraat 15161723091v
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Bildtstraat 181618230133r
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas verkoper Liemendijk1619230172v
THOMAS, BAUKJE Bauk Thomas verkoper Grote Kerkstraat 101626231120r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas bakker (mr. -)koper huis en bakkerijZuiderhaven 5de Vergulde Haringbuis1765256106v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten westen Zuiderhaven 7176825737v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131782260268r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11178526245r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 131802266148r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas huurder Schritsen 661802266172v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 201807267323v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20achter1807267323v
THOMAS, BEREND Beerndt Thomas koper huisKlaverbladstraat 31602228333r
THOMAS, BERENDwijlen Beernt Thomas verkoper Klaverbladstraat 3161122911v
THOMAS, BINNE Benne Thomas , c.u.naastligger ten westen Zuiderstraat 25175725477r
THOMAS, BINNE Benne Thomas , c.u.huurder Zuiderstraat 23175725479r
IJSENBEEK, BINKE THOMASwijlen Bente Thomas IJsenbeekerflater Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer en koopman (mr. -)koper huisDroogstraat 11771257229r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper pan- en estrikwerk,knechtswoning etc. ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot NZ1774258178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Achterstraat 491774258178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer en koopmanverkoper Noorderhaven 371779259206r
THOMAS, BINNE Binne Thomas , c.u.huurder Zuiderhaven 23173124865r
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Bouue Thomas , c.u.koper huis met een ledige plaats achter het hoge huis van Claes Braem, westwaartsZuiderhaven 61658237157r
THOMAS, BOUWEoudburgemeester Bouue Thomas , c.u.koper ledige plaats, vooraan 46 1/2 en achteraan bij het kerkhof 38 houtvoetenZuiderhaven 81658237157v
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Bouue Thomas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23166023828r
THOMAS, BOUWEgemeensman en oud burgemeester Bouue Thomas , c.u.koper 1/2 half vervallen huis waar de Drie Schelvisschen uithangenZuiderhaven 21de Drie Schelvisschen166023830r
THOMAS, BOUWEde ledige plaats van burgemeester Bouuen Thomas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 61662238131v
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Bouwe Thomas koper huis met een ledige plaatsZuiderstraat1674240134r
THOMAS, BOUWEburgemeester Bouwe Thomas naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1674240134v
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Bouwe Thomas verkoper Zuiderhaven ZZ1674240134v
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Bouwe Thomas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23167524026va
THOMAS, BOUWEde erfgenamen van wijlen burgemeester Bouwe Thomas naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1681241160r
THOMAS, BOUWE Buue Thomas koper huis met daarachter een houtstekZuiderhaven 251634233130v
THOMAS, BOUWEburgemeester Buue Thomas koper 1 pm land (lopende tot aan de zeedijk, om daar een houtzaagmolen te zetten)ten zuiden van Harlingen1644235110r
THOMAS, BOUWEburgemeester Buue Thomas , c.u.koper beneden- en bovenkamer, kamer en loodsVijverstraat 1165523719r
THOMAS, BOUWEhet houtstek van koper burgemeester Buue Thomas , c.u.naastligger ten westen Vijverstraat 1165523719r
THOMAS, BOUWEburgemeester Buue Thomas , c.u.koper hof met bepoting, beplanting en zomerhuisjeVijver 6tuin165623763r
THOMAS, BOUWEburgerhopman Buwe Thomas , q.q.protesteert vanwege vermeende fraude Bildtstraat 21163823452v
THOMAS, BOUWEburgerhopman Buwe Thomas , q.q.verkoper q.q. Bildtstraat 21163823452v
THOMAS, BOUWEde plaatsen van burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1658237151v
THOMAS, BOUWEburgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden Vijverstraat 91658237152v
THOMAS, BOUWEburgemeester Buwe Thomas koper door niaar ledige plaats 13 voet grootZuiderhaven 61662238131v
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten zuiden Westerstraat 121670239219v
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden Westerstraat 121670239219v
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen166723919va
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen166723919va
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas huurder voor 1 jaar (p.j.)ten zuiden van Harlingen166823929va
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen166823929va
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas huurder voor 1 jaar (p.j.)ten zuiden van Harlingen166823929va
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen166823929va
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen166823929va
THOMAS, BOUWEde hof van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 3168524298v
THOMAS, KLAAS Claas Thomas naastligger ten westen Grote Bredeplaats 181747251204r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekkoper Grote Bredeplaats 161730247344r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekkoopmanafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Grote Bredeplaats 141732248145v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekkoopmanniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17173925016r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekfabrikant en koopmanverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaardenkoper door niaar Havenplein 281733248254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaardenkoper door niaar Zuiderhaven 21733248254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaardenkoper door niaar Zuiderhaven 41733248254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaardenverkoper Voorstraat NZ173925029v
THOMAS, KLAAS Claes Thomas verkoper Heiligeweg 34159722813r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas verkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas koper kamerRommelhaven 18162723228r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas verkoper Weverstraat ZZ1630232124r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoperverkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ167624031va
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoperverkoper q.q. Heiligeweg 27noord167624031va
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoperverkoper q.q. Heiligeweg 27midden167624033ra
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoperverkoper q.q. Voorstraat 64168424239r
BERG, KLAAS THOMASde weeskinderen van wijlen Claes Thomas Berghverkoper Voorstraat 57163623418v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaardenkoper Hondenstraat 3west1729247240r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaardennaastligger ten noorden Hondenstraat 3west1729247240r
WIJNGAARD, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaerdenkoper 1/2 huisVoorstraat 811730247305v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaerdenkoper 1/2 huisVoorstraat 811730247305v
THOMAS, KORNELIS Cornelis Thomas , c.u.verkoper Lanen ZZ1661238101v
THOMAS, KRIJNde weduwe van Crijn Thomas naastligger ten westen Hofstraat 391615229283r
THOMAS, KRIJNde weduwe van wijlen Crijn Thomas naastligger ten oosten Hofstraat 351618230122v
THOMAS, wijlen Crijne Thomas verkoper Hofstraat 371618230117v
THOMAS, DOUWE Douwe Thomas huurder Bargebuurt 261734248343r
THOMAS, FRANSde weeskinderen van wijlen Frans Thomas verkoper Schritsen 301612229120v
THOMAS, GRIETJE Grietie Thomas koper Noorderkade 13168024198v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS Grietje Thomas IJsenbeekverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
THOMAS, GRIETJE Grytie Thomas IJsenbeecqkoper Zoutsloot 30174525198v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS Gryttje Thomas IJzenbeekafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Zoutsloot 45176125557v
THOMAS, GIEKE Gycke Thomas gortmakerverkoper Voorstraat 821722246142v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gonggrijpcontrarolleur convooien en licentenkoper huis met een hof of tuin met bomen en plantenVoorstraat 501677240250v
GONGGRIJP, HARMEN THOMASwijlen Harmen Thomas Gonggrijpcontrarolleur convooien en licentenverkoper Voorstraat 501682241180v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijpcontrarolleur convooien en licentenverkoper Heiligeweg 4016662399ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijpcontrarolleur convooien en licentenverkoper q.q. Heiligeweg 4016662399ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijpcontrarolleur convooien en licentenverkoper van 1/8 buiten Harlingen167224080r
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas naastligger ten westen Noorderhaven 76159722848r
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas naastligger ten westen Noorderhaven 78159722848r
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas verkoper Noorderhaven 741599228140r
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas verkoper Lammert Warndersteeg1613229132v
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas koper huisKerkpoortstraat NZ1613229137r
THOMAS, HENDRIK hendrick Thomas naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1613229150r
THOMAS, HENDRIKwijlen Hendrick Thomas bewoner Kerkpoortstraat NZ1633233100v
GONGGRIJP, THOMAS Hermnanus Thomas Gongrijpverkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 281729247294v
THOMAS, HERE Hero Thomas koper huis, loods en kamerWilliam Boothstraat WZ163723426v
THOMAS, HESTER Hester Thomas verkoper Lanen 391617230101v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas koopmankoper door niaar huisScheerstraat 3de Vergulde Scheer1733248273v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas naastligger ten westen Scheerstraat 51738249279r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas verkoper Scheerstraat 31746251159r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas , c.u.huurder (p.j.)Lanen 43177725959r
IJSENBEEK, THOMAS Imettie Thomas IJsenbeeknaastligger ten zuiden Noorderhaven 181755253214r
IJSENBEEK, IEMKJE THOMASmeerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeekverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 16180226688r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmermanhuurder Zuiderhaven 16180226688r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmermankoper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallenWesterstraat 11809268290r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmermankoper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallenZuiderhaven 161809268290r
THOMAS, JAN Jan Thomas koper huis en ledige plaatsZoutsloot 401613229142r
THOMAS, JANwijlen Jan Thomas koper Karremanstraat 24noord164323593r
THOMAS, JANwijlen Jan Thomas verkoper Karremanstraat 24noord1644235154v
THOMAS, JANhuisman Jan Thomas verkoper van 1/2 Kerkpad 34173124867r
THOMAS, JANvrijgezel Jan Thomas scheepstimmerknechtkoper 2/6 gedeelteNoorderhoofd 1179726524r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmermankoper van 3/4 timmerwerf, timmerschuur, loods, scheepshelling, woning en stallingZuiderhaven 16180226688r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmermanhuurder (p.j.)Zuiderhaven 16180226688r
THOMAS, JAN Jan Thomas naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 81808268104v
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmermankoper van 1/4 Westerstraat 11809268290r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 161809268290r
BREDA, JAN THOMAS Jan Thomas Breda, c.u.huurder Zeilmakersstraat 111681241175r
IJSENBEEK, JAN THOMASwijlen Jan Thomas IJsenbeekwinkelierverkoper q.q. Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, JAN THOMASwijlen Jan Thomas IJsenbeekverkoper Voorstraat 281765256123v
IJSENBEEK, JAN THOMASde weduwe van Jan Thomas IJzenbeeknaastligger ten noorden Lanen 251759254244r
THOMAS, JANKE Janke Thomas koper Noorderhaven 27168424243r
IJSENBEEK, JANKE THOMAS Janke Thomas IJzenbeekkoper huisVoorstraat 971802266149v
IJSENBEEK, JANKE THOMAS Janke Thomas IJzenbeekverkoper van 1/4 Noorderhaven 15180426763v
THOMAS, JANKE Janneke Thomas bruid 1606228498v
THOMAS, JANKE Jantie Thomas verkoper Zoutsloot ZZ16362347v
THOMAS, IESKJE Jiske Thomas koper Lanen 481657237133r
THOMAS, Jnske Thomas verkoper Voorstraat 37168424223v
THOMAS, JOHANNEShet sterfhuis en de boedel van wijlen Johannes Thomas Mentzebroekmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 31midden1796264347r
THOMAS, JOUKJE Jouckien Thomas koper Gardenierstraat1662238143v
THOMAS, Jylck Thomas verkoper Lanen 481689242277v
THOMAS, LAMMERT Lammert Thomas Salvarda, c.u.koper schuurHoogstraat 17achter1659237206r
SALVERDA, LAMMERT THOMASwijlen Lammert Thomas Salverdaschipper (wijd-)verkoper Sint Jacobstraat 10noord1691242346r
THOMAS, LIJSBET Lijsbeth Thomas geniaarde koper Franekerpoort (gebied)159822888v
THOMAS, LIJSBET Lijsbeth Thomas verkoper Kleine Bredeplaats 41689242296r
THOMAS, MARIA Maria Thomas verkoper onbekend168424259r
OVERHART, MARIA THOMAS Marijke Thomas Overhartverkoper van 1/2 Hoogstraat 101729247268r
THOMAS, MARTEN Martinus Thomas , c.soc.verkoper van 1/2 Liemendijk1657237135v
THOMAS, MAAIKEhet sterfhuis van wijlen Maycke Thomas protesteert vanwege een vordering Kleine Bredeplaats 151599228159r
THOMAS, PIETERde weduwe van Pieter Thomas naastligger ten zuiden Bildtstraat 19161623023v
THOMAS, PIETERde weduwe van Pieter Thomas naastligger ten zuiden Bildtstraat 19161723087r
THOMAS, PIETERhaar zoon Pieter Thomas kuiper (mr. -)verkoper Heiligeweg 621731247377r
THOMAS, PIETER Pyter Thomas naastligger ten westen Hofstraat ZZ1646235200v
THOMAS, PIETERde weduwe van Pyter Thomas huurder (p.j.)Schritsen 641766256223v
THOMAS, PIETERwijlen Pytter Thomas kuiper (mr. -)verkoper Franekereind 281740250133r
THOMAS, RIKSTJE Rigstje Thomas koper Herenwaltje 71703244218r
THOMAS, RIENK Rincke Thomas koper Zoutsloot 801613229140r
THOMAS, RIENK Rincke Thomas koper q.q. Zoutsloot 801613229140r
GONGGRIJP, ROELOFKE THOMAS Roelofke Thomas Gongrijpverkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 281729247294v
THOMAS, ROMMERTburgemeester Rombert Thomas verkoper Grote Bredeplaats 41620230249r
THOMAS, SEERP Seerp Thomas protesteert vanwege een akte van ontscheiding Havenplein 221606228510v
THOMAS, SIMKE Semke Thomas koper woningScheffersplein OZ1698243338r
THOMAS, SIBBELTJE Sibbeltje Thomas koper Lanen 201807267312r
THOMAS, SIBBELTJE Sibbeltje Thomas koper Lanen 20achter1807267312r
THOMAS, SIKKE Sikke Thomas huurder Lanen 251779259173r
LAAN, SIKKE THOMASwijlen Sikke Thomas van Laanverkoper Fabrieksstraat 2180426753r
THOMAS, SIMKE Simke Thomas naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1723246169r
THOMAS, SIMKE Simpke Thomas verkoper Scheffersplein OZ1725246226v
THOMAS, SWIER Sweer Thomas naastligger ten oosten Liemendijk NZ167124037r
THOMAS, SWIER Sweerd Thomas schipper (wijd-)naastligger ten oosten Liemendijk1661238117r
THOMAS, SWIERgemeensman Sweerd Thomas verkoper Noorderhaven 100167024022av
THOMAS, SWIERwijlen vroedsman Sweerd Thomas naastligger ten noorden Vijver 10168024180r
THOMAS, SWIERvroedsman Sweerdt Thomas naastligger ten noorden Vijver 10168424247v
GONGGRIJP, SIEBREN THOMAS Sybren Thomas Gongrijpverkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 281729247294v
THOMAS, SIEUWKE Syuw Thomas verkoper onbekend159722833v
THOMAS, TEIE Teye Thomas , pro se en q.q.verkoper Brouwersstraat 131635233177v
THOMAS, TRIJNTJE Trijn Thomas verkoper Bargebuurtspoortje 2zuid1668239162v
THOMAS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Thomas erflater Gardenierstraat167124057v
IJSENBEEK, TRIJNTJE THOMAS Trijntje Thomas IJzenbeekverkoper van 1/4 Noorderhaven 15180426763v
THOMAS, WIETSKE Wietske Thomas koper Rommelhaven 151698243379v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas , c.u.koper huis en schuur of pakhuisLombardstraat 8172024661v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 36172024665v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1172024673r
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11724246188v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 517272478v
THOMAS, WILLEMhet gorthuis van de verkoper Willem Thomas , c.u.naastligger ten zuiden Lombardstraat 8172824783v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas verkoper Lombardstraat 8172824783v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas verkoper Nieuwstraat WZ1728247106r
THOMAS, WOUTER Wolter Thomas verpachter grond Kerkpoortstraat ZZ161122926v
THOMAS, WOUTER Wolter Thomas niaarnemer ratione propinquitatis Kerkpoortstraat ZZ161122926v
THOMAS, WOUTERde niaarnemer Wolter Thomas naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ161122926v
THOMAS, WOUTER Wolter Thomas naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 23achter1620230225v
HEI, WOUTER THOMAS Wolter Thomas Heyboendermakerkoper huisGrote Kerkstraat 23161222971v
THOMAS, WOUTER Wouter Thomas boendermakerverkoper Grote Kerkstraat 231619230156r
THOMAS, WIETSKE Wytske Thomas koper Noorderhaven 971704244240v
THOMAS, IEFKE Yfke Thomas verkoper Noorderhaven 27168424243r
THOMAS, IEFKE Yfke Thomas koper Zoutsloot 821703244191v
THOMAS, IENSKE Ynske Thomas koper Noordijs OZ1701244116r
THOMAS, IENSKE Ynske Thomas koper William Boothstraat WZ1701244116r
THOMAS, WILLEM Willem Thomus naastligger ten noorden Nieuwstraat 381726246254v
TEUNIS, JANhet huis van Jan Thones naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36163923471v
BLOK, ALLERT TEUNISburgerhopman Allard Thonis Blocqverkoper Voorstraat 7a-oost1668239132v
TEUNIS, ANTJE Anna Thonis bruid 1603228349r
TEUNIS, KLAAS Claas Thonis verkoper Hoogstraat 401598228119v
TEUNIS, KLAAS Claes Thonis naastligger ten oosten Noorderhaven 28161723069r
TEUNIS, KLAAS Claes Thonis kooltjerverkoper Ooievaarsteeg WZ1676240230r
TEUNIS, KLAASgebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Claes Thonis naastligger Grote Bredeplaats 27167824121r
KUNST, KORNELIS TEUNIS Cornelis Thonis Kunstgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Bredeplaats 15161122954v
TEUNIS, EVERTwijlen Ewert Thonis koper Sint Jacobstraat1612229104r
TEUNIS, FOLKERTde erfgenamen van Folckert Thonis naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261599228132v
TEUNIS, FROUKJE Frouck Thonis naastligger ten noorden Nieuwstraat 46161122965r
TEUNIS, FROUKJE Frouk Thonis verkoper Nieuwstraat 40161222999v
TEUNIS, GERRITde kamer van Gerrit Thonis naastligger ten oosten Steenhouwersstraat 3161723081r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u.schipper (groot-)koper 1/2 huisKleine Bredeplaats 131676240221r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u.schipper (groot-)naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 131676240221r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u.koper huisKleine Bredeplaats 11de Drie Akkers1676240226v
TEUNIS, HENDRIKhet huis bewoond door Hendrick Thonis , c.u.naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 111676240226v
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u.koper provisioneel 1/2 huisKleine Bredeplaats 13167624034ra
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u.bewoner Kleine Bredeplaats 13167624034ra
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 13167624034ra
TEUNIS, IDSKE Itske Thonis Wrijthoffnaastligger ten oosten Droogstraat 53166023830v
TEUNIS, JAN Jan Thonis bakkerkoper huis met bestekte plaats daarachterKarremanstraat 20162923290r
TEUNIS, JANde kamer van Jan Thonis naastligger ten westen Karremanstraat 20162923290r
TEUNIS, JAN Jan Thonis Aalman, c.u.bewoner Vijverstraat 18163323390v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Thonis koper Vijverstraat 18163323390v
TEUNIS, Jeslyck Thonis koper Grote Bredeplaats 15161122954v
TEUNIS, JETSEde schuur van Jetske Thonis Vrijthoffnaastligger ten oosten Droogstraat 531657237118r
TEUNIS, RIEMER Riemer Thonis koopmanverkoper Hoogstraat 17achter1674240152r
TEUNIS, SIEMEN Symon Thonis niaarnemer ratione sanguinis Lanen 361602228281v
TEUNIS, SIEMEN Symon Thonis niaarnemer ratione sanguinis Schritsen 271602228281v
TEUNIS, Trijntgen Thonis verkoper Noorderhaven 341601228259v
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis verkoper Kleine Bredeplaats OZ15972285r
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis protesteert vanwege een hypotheek Kleine Bredeplaats 19159822875v
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis kleermaker [staat: schroer]koper twee onder- en bovenwoningenHeiligeweg 31600228199v
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis koper 1/4 achterkamer, met vrij medegebruik van de steeg en de plaatsNoorderhaven ZZ1600228200r
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis koper kamerGardenierstraat1603228359v
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis naastligger ten westen Voorstraat 31605228439v
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis naastligger ten zuiden Kerkpad 201613229161r
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis verkoper Kerkpad 201613229161r
TEUNIS, KLAAS Claes Thonys bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 341601228259v
TEUNIS, KLAAS Claes Thonys naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251604228384v
TEUNIS, KLAAS Claes Thonys naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 271604228384v
TEUNIS, KLAAS Claes Thonys naastligger ten oosten (servituten vastgelegd op 19 aug 1603)Grote Bredeplaats 2716152306v
TEUNIS, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folckert Thonys naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1598228132r
TEUNIS, GRIETJE Griet Thonys verkoper Kerkpoortstraat1601228275r
TEUNIS, GRIETJE Gryet Thonys verkoper Lanen 801598228109r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonys brouwerbruidegom 1604228407v
TEUNIS, WILLEM Willem Thonys koper Hoogstraat 401598228119v
TEUNIS, WILLEM Willem Thonys naastligger ten zuiden Kerkpad 20161623032v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Thuenis Blocklijnslager en koopman (mr. -)verkoper Zuiderhaven1732248147v
TEUNIS, IJSBRANDeen vrije gang, toebehorend aan Isbrant Thuenis naastligger ten westen onbekend1626231121v
TEUNIS, IJSBRANDde hof van Isbrant Thuenis naastligger ten noorden onbekend1626231121v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Thuenis verkoper onbekend1626231121v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Thuenis koper huis, zomerhuis, put en bak, strekkende van het diept noordwaarts tot aan de steeg aldaarLanen 371626231122r
TEUNIS, WILLEM Willem Thuenis verkoper Kerkpad 22161623032r
TEUNIS, WILLEMde erfgenamen van de overleden huisvrouw van wijlen Willem Thuenis eigenaar van 1/2 Kerkpad 24161623032r
TEUNIS, WILLEM Willem Thuenis verkoper Kerkpad 24161623032r
TEUNIS, WILLEM Willem Thuenis koper kamer en halve loodsDroogstraat 161626231143v
TIEMENS, MARIA Marijtien Thymens koper Rozengracht 19161122915r
TIEMENS, Pytgie Thymens koper 1/2 huis (de noorder helft)Alemanssteeg1613229125r
TJEERDS, AAGJE Aechien Tiaards koper Achterstraat NZ1644235108r
TJEERDS, ENNEhoutstek van Inne Tiaards naastligger ten westen Scheerstraat 3163723428v
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaards verkoper Voorstraat 38163823470v
TJEERDS, WALING Waling Tiaards naastligger ten noorden Brouwersstraat 5achter162723224v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaards verkoper q.q. Grote Kerkstraat 251644235105v
VORM, TJEERD TJEERDS Tiaard Tiaardsen van der Formnaastligger ten westen Franekereind 1216952437ra
TJEERDS, AUKJE Auck Tiaardts koper Peterseliestraat WZ1623230339v
TJEERDS, EELKE Eelck Tiaardts verkoper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
TJEERDS, ENNE Enne Tiaardts koper huis met plaats en loods daarachterZoutsloot ZZ162523176r
TJEERDS, FRANS Frans Tiaardts verkoper q.q. Romastraat1621230268v
TJEERDS, HESSELwijlen Hessel Tiaardts verkoper van 1/2 Voorstraat 531619230198r
TJEERDS, HESSEL Hessel Tiaardts naastligger ten westen Voorstraat 17west1620230205v
TJEERDS, HESSELde nagelaten weeskinderen van wijlen Hessels Tiaardts verkoper van 1/2 Voorstraat 531619230198r
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaardts naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1619230185v
TJEERDS, HIELKE Hylck Tiaardts naastligger ten oosten Voorstraat 471622230302r
TJEERDS, HIELKJEde zoutkeet van Hylck Tiaardts naastligger William Boothstraat162523148r
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaardts koper Voorstraat 68163723441r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts koper huisBrouwersstraat 91620230240r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts koper Gardenierstraat1627231159v
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts metselaar (mr. -)verkoper Gardenierstraat ZZ162823243r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts naastligger ten noorden Brouwersstraat 11163823465r
TJEERDS, JETSE Jetse Tiaardts verkoper q.q. Vijverstraat 6162723230v
TJEERDS, MAGDALENAwijlen Machtel Tiaardts verkoper Grote Bredeplaats 131621230261r
TJEERDS, MARIAde verkoper Mary Tiaardts naastligger ten westen Zuiderhaven 491623230348v
TJEERDS, MARIA Mary Tiaardts , voor zich en haar twee jongste kinderenverkoper Zuiderhaven 491623230348v
TJEERDS, MARIA Mary Tiaardts koper onbekend NZ1624230378v
TJEERDS, PIER Pier Tiaardts kuipernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 91620230240r
TJEERDS, PIERwijlen Pier Tiaardts verkoper Brouwersstraat 11163823465r
TJEERDS, PIETER Pieter Tiaardts kuiperkoper kamerBoth Apothekerstraat 81623230351r
TJEERDS, PIETERhet huis van de kopers Pieter Tiaardts , c.u.kuipernaastligger ten westen Both Apothekerstraat 81623230351r
TJEERDS, PIETEReen andere kamer van de koper Pieter Tiaardts , c.u.kuipernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81623230351r
TJEERDS, RIEMKJE Rieme Tiaardts verkoper Zoutsloot 651619230152v
TJEERDS, RIEMKJE Rieme Tiaardts verkoper Zoutsloot NZ162823259v
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts aanhandelaar Voorstraat 381621230291v
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1622230292r
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts verwandelaar Zoutsloot NZ1622230292r
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts koper ten oosten van Harlingen1622230321v
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts koper ten noordoosten van Harlingen1626231131v
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts koper ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
SURINGAR, SIEBREN TJEERDS Sibrant Tiaardts Surigerverkoper (gecondemneerde) Noordees (gebied)1626231128r
TJEERDS, de weduwe van wijlen Uulck Tiaardts naastligger ten noorden Voorstraat 93achter1622230309v
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten westen Weverstraat ZZ16272325v
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg163623411v
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 4163623413v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaardts verkoper q.q. Vijverstraat NZ162523148v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaardts naastligger ten westen Klaverbladstraat OZ162723211r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaardts , voor zich en zijn kinderenkoper huis met de ledige plaats en de kamers darachterHeiligeweg 54162723220v
TJEERDS, WIEPKE Wypcke Tiaardts koper huis met plaats, put en bakHoogstraat 19163623410v
TJEERDS, WIEPKEde erfgenamen van wijlen Wypcke Tiaardts , c.u.verkoper Hoogstraat 19163823463v
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaardts verwandelaar Sint Jacobstraat 21620230257r
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaardts aanhandelaar huisBildtstraat 171620230257v
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaardts timmerman (mr. -)koper huis met plaatsLanen 371622230305r
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaardts verkoper q.q. Herenwaltje 1162523150r
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaardts koper kamerDroogstraat 2216272328r
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaardts naastligger ten zuiden Droogstraat 2216272328r
, WIEPKEhet huis gekocht door Wypcke Tiaardtsen naastligger ten zuiden Droogstraat 2216362349r
TJEERDS, SIERKde verkoper Sierk Tiaarts , c.u.verpachter grond onbekend1622230321r
TJEERDS, SIERKde verkoper Sierk Tiaarts , c.u.naastligger ten oosten onbekend1622230321r
TJEERDS, SIERKde verkoper Sierk Tiaarts , c.u.naastligger ten noorden onbekend1622230321r
TJEERDS, SIERK Sierk Tiaarts verkoper onbekend1622230321r
, HESSEL Hessel Tiaellefs bruidegom 1602228279v
, JELLE Jelle Tiaerdes huurder voor Voorstraat 291644235141r
, SIEBREN Sybren Tiaerdes , c.soc.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)16362349v
, TJEERDJE Tiaertke Tiaerdes verkoper Jan Ruurdstraat 5161723069v
TJEERDS, BERBER Barber Tiaerds verkoper Zuiderhaven 71642234167v
BONKE, BINKE TJEERDSnaast de uitgang van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Bente Tiaerds Boncknaastligger ten zuiden Heiligeweg 311653236243v
TJEERDS, BERBER Berber Tiaerds koper Nutstraat WZ1631232177r
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerds naastligger ten westen Voorstraat 141642234175r
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaerds koper Alemanssteeg163223361v
TJEERDS, HIELKJE Hylk Tiaerds verwandelaar Alemanssteeg ZZ1631232184v
TJEERDS, HIELKJE Hylk Tiaerds aanhandelaar Carl Visschersteeg WZ1631232184v
TJEERDS, HIELKJEde erfgenamen van wijlen Hylke Tiaerds naastligger ten westen Nieuwstraat 421642234174v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u.koper huisScheerstraat 1164223522v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u.koper hoekhuis genaamd de Rode LeeuwRommelhaven 15de Rode Leeuw1650236122r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaerds naastligger ten noorden Brouwersstraat 111641234140r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaerds verkoper Zuiderhaven 71642234167v
TJEERDS, RIENKde weduwe van Rink Tiaerds verkoper ten zuidoosten van Harlingen1640234101r
TJEERDS, SIEBRENde zoutkeet van Sibren Tiaerds naastligger ten zuiden onbekend164223525r
TJEERDS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Syuerdt Tiaerds naastligger ten noorden William Boothstraat163223356v
TJEERDS, Tzierdtie Tiaerds koper Jan Ruurdstraat 5161222996v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds verkoper Zuiderhaven 71642234167v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds verkoper Gardenierstraat ZZ1642234181r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ1644235114r
TJEERDS, WOBBEhet huis en mouterij van Wobbe Tiaerds naastligger ten westen Voorstraat 7316422357v
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerds verkoper Voorstraat 7316422357v
TJEERDS, WOBBEde weduwe van Wobbe Tiaerds naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 9166023838v
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaerds koper twee kamersonbekend1626231121v
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaerds verkoper Lanen 371626231122r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdsen verkoper onbekend1641234136v
TJEERDS, TJEERD Tiaerd Tiaerdsen koper door niaar ratione sanguinis 1/2 huisHoogstraat1644235113r
TJEERDS, BERBER Barber Tiaerdts koper Brouwersstraat 11635233165r
TJEERDS, DIRK Dirck Tiaerdts scheepstimmermankoper kamer met een ledige plaats strekkende tot an de loods van Trijn EgbertsGrote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
TJEERDS, Dyuk Tiaerdts turfmeetsternaastligger ten westen Gardenierstraat164323548r
TJEERDS, FETJE Fed Tiaerdts koper buiten Harlingen1600228211v
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1164223529r
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 11644235142r
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Voorstraat 101644235151v
TJEERDS, FOPPEde weduwe van Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Voorstraat 101645235190r
TJEERDS, FOPPEde weduwe van Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Voorstraat 10twee_achter1645235190v
TJEERDS, FOPPEde weduwe en erfgenamen van wijlen Foppe Tiaerdts naastligger ten westen Comediesteeg 61646235225r
TJEERDS, FRANS Frans Tiaerdts , c.u.geniaarde koper Achterstraat ZZ1645235179v
TJEERDS, FRANS Frans Tiaerdts naastligger ten zuiden Liemendijk164823647r
TJEERDS, HESSEL Hessel Tiaerdts slagernaastligger ten westen Voorstraat 17161623013v
TJEERDS, HESSEL Hessel Tiaerdts verkoper q.q. Noordijs 10161723073r
TJEERDS, HESSEL Hessel Tiaerdts , q.q.verkoper Noordijs 10161723076v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdts houtkappernaastligger ten oosten Hoogstraat 121646235214r
TJEERDS, JANde crediteuren van Jan Tiaerdts Wattingaverkoper Voorstraat 52oost1619230158r
TJEERDS, JAN Jan Tiaerdts Wattingabewoner/huurder Voorstraat 52oost1619230163v
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaerdts koopmankoper huis, plaats en hof ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 50164323592r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaerdts koopmankoper twee kamers ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 44164323592r
TJEERDS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Tiaerdts verkoper Brouwersstraat 91659237202v
TJEERDS, LIJSBET Lijsbeth Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg 26een_achter1621230266v
TJEERDS, LIJSBET Lijsbeth Tiaerdts naastligger ten noorden Heiligeweg 26een_achter1621230266v
TJEERDS, MARIA Maria Tiaerdts verwandelaar Zuiderhaven NZ1614229217v
TJEERDS, MEINERT Meynert Tiaerdts , c.u.koper huis, loods en plaatskeZeilmakersstraat 191657237108r
TJEERDS, PIETERde weduwe van Pieter Tiaerdts naastligger ten noorden Brouwersstraat 131635233177v
TJEERDS, PIER Pyer Tiaerdts kuiperkoper huis met ledige plaats en de noordelijke van twee kamers daar achter aan de MolenaarsstraatBrouwersstraat 111618230130v
TJEERDS, RIEMKJE Rieme Tiaerdts verkoper Zoutsloot 65161723066v
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaerdts koper Noorderhaven 56161723084v
TJEERDS, Rincktien Tiaerdts koper van 1/2 Noorderhaven 40162823277v
TJEERDS, RUURD Rioerd Tiaerdts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 531645235179r
TJEERDS, SIEBREN Sibrant Tiaerdts verkoper Droogstraat 771635233172r
TJEERDS, SIEBREN Sibrant Tiaerdts verkoper Zoutsloot 641635233172r
TJEERDS, SIEBRENde ledige plaats van Sibren Tiaerdts naastligger ten zuiden Franekereind164323564v
TJEERDS, SIERK Sierck Tiaerdts timmermanverkoper van 1/2 Lanen 36161723057v
TJEERDS, SIERK Sierck Tiaerdts timmermanverkoper van 1/2 Schritsen 27161723057v
TJEERDS, SIJKE Sijke Tiaerdts koper Sint Jacobstraat 131644235144v
TJEERDS, SIJKE Sijke Tiaerdts verkoper Sint Jacobstraat 131667239107r
TJEERDS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sioerdt Tiaerdts naastligger ten noorden William Boothstraat1635233174v
TJEERDS, SIEBREN Sybrandt Tiaerdts , c.u.zoutziederkoper huisVoorstraat 51635233161r
TJEERDS, SIEBRENde [zout]keet van Sybrant Tiaerdts naastligger Heiligeweg 46een_achter164323567r
TJEERDS, SIEBRENwijlen Sybrant Tiaerdts verkoper Grote Ossenmarkt 271645235169v
TJEERDS, TJEERD Tiaerd Tiaerdts Gruwelprotesteert vanwege een hypotheek Franekertrekvaart NZ1617230100v
TJEERDS, Tiaertske Tiaerdts verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 51614229234r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijn Tiaerdts verkoper Voorstraat 52oost1619230158r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijn Tiaerdts bewoner Droogstraat 221622230313v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijn Tiaerdts koper van 1/2 huis, schuur en 6 pm 1 einse 10 penningen 1 roede en 3 voeten landten zuiden van Harlingen165623762r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tiaerdts koper Liemendijk1630232135v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tiaerdts koper van 1/2 4 pm 9 einsen 2 penningen 1 roede en 4 voeten greidlandbuiten Harlingen1657237128r
TJEERDS, TRIJNTJEde koperse Trijntie Tiaerdts naastligger ten oosten buiten Harlingen1657237128r
TJEERDS, WALINGde keet van Waling Tiaerdts naastligger ten noorden Franekereind 23oost16362341r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts koper huis of zoutkeet met tonnen, bakken, gereedschappen etc.en 1/3 part van een waterpraamScheffersplein 231619230159r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten oosten Peterseliestraat163223341v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1633233105v
TJEERDS, WALINGhet huis van Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1640234114v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts koper q.q. Sint Jacobstraat 6164223536r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg164323563v
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerdts naastligger ten oosten Voorstraat 73164223532v
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerdts naastligger ten oosten* Sint Jacobstraat 131644235144v
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerdts , c.u.koper van 1/2 8 pm greidland (per pm)ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerdts naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 131667239107r
TJEERDS, WIEBE Wybe Tiaerdts koper huis met ledige plaats erachterBildtpoort (gebied) WZ163323394v
TJEERDS, WIEPKE Wypcke Tiaerdts aanhandelaar huis, loods, waterbak en ledige plaats ten zuidenSint Jacobstraat 21619230175r
TJEERDS, WIEPKE Wypcke Tiaerdts naastligger ten westen Hoogstraat 211630232162v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen houtkopergeniaarde koper Droogstraat 2216362349r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen houtkopernaastligger ten westen Hoogstraat 16164023494r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen naastligger ten westen Scheerstraat 31658237159v
TJEERDS, ANTJE Anke Tiaerts verwandelaar Kleine Bredeplaats WZ1612229112v
TJEERDS, BINKE Bente Tiaerts verkoper Lanen 151635233157r
TJEERDS, FEITE Feyte Tiaerts , c.u.koper huisRommelhaven 2oost164923686v
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerts koper huis met plaatsVoorstraat 121634233138r
TJEERDS, GERBEN Gerbrant Tiaerts naastligger ten noorden Poortje1601228268r
TJEERDS, HERE Here Tiaerts protesteert Kleine Bredeplaats 161606228496v
TJEERDS, HESSEL Hessel Tiaerts protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 531614229190v
TJEERDS, HESSEL Hessel Tiaerts protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 361614229191r
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaerts koper Karremanstraat 41634233134r
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaerts koper Liemendijk1634233145r
TJEERDS, JAN Jan Tiaerts verkoper ten zuiden van Harlingen1602228289v
TJEERDS, JAN Jan Tiaerts verkoper ten zuiden van Harlingen1602228292r
TJEERDS, JANKE Jantien Tiaerts koper Kerkpoortstraat 9een_achter1634233132r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaerts verkoper Zuiderhaven 18164223518v
TJEERDS, LIJSBET Lijsbeth Tiaerts koper hof met prieel, bomen en plantenWeverstraat166023861v
TJEERDS, LOLLE Lolle Tiaerts , c.u.koper huis, bestaande in twee benedenkamers en een keukenKerkpoortstraat NZ1652236210v
TJEERDS, SJOERD Sioerdt Tiaerts naastligger ten westen Voorstraat1633233116v
TJEERDS, SIEBREN Sybrandt Tiaerts verkoper buiten Harlingen1605228485r
TJEERDS, SIEBREN Sybrant Tiaerts koper huisNoordijs1633233114r
TJEERDS, SIEBRENde koper Sybrant Tiaerts naastligger ten oosten Noordijs1633233114r
TJEERDS, SIEBRENde koper Sybrant Tiaerts naastligger ten zuiden Noordijs1633233114r
SURINGAR, SJOERD TJEERDS Syuerdt Tiaerts Suirigerkoper huisonbekend163223345v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijn Tiaerts verkoper ten zuiden van Harlingen1602228289v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijn Tiaerts verkoper ten zuiden van Harlingen1602228292r
TJEERDS, WALING Waling Tiaerts verkoper Brouwersstraat 12noord_achter1644235110v
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerts koopmankoper 2/3 van 1/2 huis, mouterij en woning daarachter ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 711641234159r
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerts eigenaar van 1/3 van 1/2 Voorstraat 711641234159r
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerts koopmankoper 2/3 van 1/2 huis ten oosten van het eerste in deze akte ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 731641234159r
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerts eigenaar van 1/3 van 1/2 Voorstraat 731641234159r
TJEERDS, WOBBEhet huis bij de mouterij gekocht door Wobbe Tiaerts koopmannaastligger ten westen Voorstraat 731641234159r
TJALKES, AAFKEwijlen Aeffke Tialckes verkoper Voorstraat 30161623020r
TJALKES, ANTJE Anke Tialckes verkoper Voorstraat 30161623020r
TJALKES, BIENSE Bientse Tialckes vlaskoperkoper door niaar huisZuiderhaven ZZ1647235253v
TJALKES, RINSKEde erfgenamen van wijlen Rinske Tialckes Feytamanaastligger ten noorden Lanen 35165523749r
TJALKES, RINSKEde erfgenamen van wijlen Rinske Tialckes Feytemanaastligger ten noorden Lanen 3516552374v1
TJALKES, RINSKE Rintske Tialckes verkoper Voorstraat 30161623020r
TJALKES, SIEBREN Sybren Tialckes verkoper Voorstraat 30161623020r
TJALKES, ULBE Ulbe Tialckes , c.u.verkoper Vijverstraat1662238133v
TJALKES, PIETER Pytter Tialkes koper 1/2 kamerVijverstraat1662238133v
FEITEMA, RINSKE TJALKES Rinske Tialkes Feitamanaastligger ten noorden Lanen 351635233174v
, FOKKE Focke Tialliffs naastligger ten oosten Zoutsloot 65161723066v
, GEERTJE Geertie Tialliffs , voor zich en haar kinderenverkoper Brouwersstraat WZ1621230258r
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs voermanverkoper Zoutsloot 451658237164r
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs koper Weverstraat166123880v
TJALLINGS, FROUKJE Frouckjen Tiallinghs koper Zuiderhaven ZZ1667239117r
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallinghs naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 231723246183v
TJALLINGS, HIDDEde kamer van Hidde Tiallinghs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11606228484v
TJALLINGS, JAN Jan Tiallinghs naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1668239175v
TJALLINGS, JAN Jan Tiallinghs zoutdragerkoper huis met loods en plaatsNieuwstraat 341668239177v
TJALLINGS, REIN Rein Tiallinghs , c.u.verpachter grond Noordijs OZ1669239189v
TJALLINGS, WILLEM Willem Tiallinghs verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1659237239r
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallings koper provisioneel Fabrieksstraat16612388va
TJALLINGS, ANTJE Antie Tiallings verkoper Noorderhaven 901733248186v
TJALLINGS, BINKE Bente Tiallings verkoper Kleine Bredeplaats 21630232161v
TJALLINGS, de erfgenamen van wijlen Bente Tiallings verkoper Noorderhaven 43164823616v
TJALLINGS, BOTJE Bottie Tiallings verkoper Noorderhaven 901733248186v
TJALLINGS, FOKKEhet huis van Focke Tiallings naastligger ten zuiden Karremanstraat 20162923290r
TJALLINGS, FOKKE Focke Tiallings verkoper Karremanstraat 20162923290r
TJALLINGS, GATSE Gatze Tiallings koordewerkerkoper huisNieuwstraat 38175025261v
TJALLINGS, GATSE Gatze Tiallings , c.u.koordewerkernaastligger ten westen Nieuwstraat 38175025261v
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings koper gortmakerij en gorthuis met de beide woonhuizen aan malkanderGrote Ossenmarkt 271716245257r
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 251722246152v
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings gortmaker (mr. -)verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 271723246186r
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings koper door niaar huisVijverstraat 261749251271v
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings naastligger ten oosten Vijverstraat 261749251271v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tiallings gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Vijverstraat 141736249150r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tiallings naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 231737249209r
TJALLINGS, GIEKE Gieke Tiallings naastligger ten oosten Achterstraat 11698243387v
TJALLINGS, IEDE Ide Tiallings geniaarde koper Rommelhaven 4een_achter166123889v
TJALLINGS, JAN Jan Tiallings scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 1161723057r
TJALLINGS, JAN Jan Tiallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ166823927va
TJALLINGS, LIJSBET Lijsbeth Tiallings verkoper van 1/4 Droogstraat NZ1738249229r
TJALLINGS, MARTENwijlen Marten Tiallings verkoper Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
TJALLINGS, PIETER Pieter Tiallings , broeder van de verkoperkoper door niaar huis met schuurZoutsloot 451658237164r
TJALLINGS, PIETER Pitter Tiallings huurder ten noordoosten van Harlingen1662238140r
TJALLINGS, PIETER Pyter Tiallings naastligger ten noorden Zuiderplein 5noord1721246125r
TJALLINGS, PIETER Pyter Tiallings koopmanverkoper q.q. Zuiderplein 5noord1721246125r
TJALLINGS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Tiallings naastligger ten oosten Zoutsloot 431682241209r
TJALLINGS, REIN Reyn Tiallings verkoper Peterseliestraat1634233143r
TJALLINGS, RINTJEwijlen Rintie Tiallings kapiteinkoper Vijver WZ1641234146r
TJALLINGS, TJITSKE Tietske Tiallings verkoper Noorderhaven 901733248186v
TJALLINGS, TRIJNTJE Trijntie Tiallings koper Zuiderstraat NZ1696243226v
TJALLINGS, WILLEM Willem Tiallings verkoper Zuiderhaven ZZ1659237181v
TJALLINGS, SIEDS Sydts Tiallis naastligger ten westen Lanen 17163623418r
TJAMMES, KLAASde weeskinderen van wijlen Claas Tiammes verkoper Grote Ossenmarkt 191659237239r
TJAMMES, KLAAS Claes Tiammes koper kamerGrote Ossenmarkt 1916472366r
TJAMMES, TIJS Tijs Tiammes , c.u.koper kamersZeilmakersstraat164823624r
BONKE, BINKE TJEERDS Bente Tiards Boncqkoper huis met ledige plaats erachterHeiligeweg 70163323377r
, JOHANNESwijlen Johannes Tibemanus predikantverkoper Scheerstraat 61640234103r
TIEDES, HENDRIKJE Hendrikje Tiddes eigenaar van 1/2 Voorstraat 86168424249v
, Tidts Tidtsen koper huis met plaats en achterkeukentjeHeiligeweg 27zuid1598228132r
, AUKE Aucke Tieards , c.u.verkoper Romastraat 3163223370v
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tiebbes wolnaaisterverkoper Karremanstraat 11174925230v
TJEBBES, DIENA Dina Tiebbes verkoper Voorstraat 56west16992449v
TJEBBES, DIENAhet huis van Dina Tiebbes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25170924590v
TJEBBES, DIENA Dina Tiebbes naastligger ten westen Noorderhaven 1051713245195v
TJEBBES, DIENA Dina Tiebbes verkoper Lanen 85west1716245264r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tiebbes Dreierverkoper Sint Christoffelsteeg 41713245196v
DREYER, DIENA TJEBBESde erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Dreiernaastligger ten oosten Noorderhaven 1011717245281r
DREYER, DIENA TJEBBESde erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Dreierverkoper Noorderhaven 1011717245281r
DREYER, DIENA TJEBBESde kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreiernaastligger ten zuiden Droogstraat 161717245294v
DREYER, DIENA TJEBBESde kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreiernaastligger ten westen Droogstraat 161717245294v
DREYER, DIENA TJEBBESde kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreierverkoper Droogstraat 161717245294v
TJEBBES, DIENAde erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejernaastligger ten westen Noorderhaven 1031717245281v
TJEBBES, DIENAde erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejernaastligger ten noorden Noorderhaven 1031717245281v
TJEBBES, DIENAde erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejerverkoper Noorderhaven 1031717245281v
TJEBBES, DOUWE Douwe Tiebbes naastligger ten westen Hoogstraat NZ1600228225r
TJEBBES, DOUWE Douwe Tiebbes* schoenlappernaastligger ten westen Hoogstraat NZ1602228327r
TJEBBES, GEERTJE Geertie Tiebbes koper Vissersstraat ZZ166723998r
POPTA, GIJSBERT TJEBBES Gijsbert Tiebbes Poptanaastligger ten westen Scheerstraat 8oost1630232114v
TJEBBES, GOSSE Gosse Tiebbes , n.u.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter175025279r
TJEBBES, HARKE Harke Tiebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 661738249280r
TJEBBES, HEIN Hein Tiebbes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1606228495r
TJEBBES, HEIN Hein Tiebbes koper 3/4 huis met een vrije achteruitgang naar de NoorderhavenVoorstraat 27166123872v
TJEBBES, HENDRIKJE Hendrickien Tiebbes verkoper Droogstraat 221621230274v
TJEBBES, HEERKE Herke Tiebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 661732248164r
TJEBBES, HARMENwijlen Hermen Tiebbes Middeloombewoner Weverstraat NZ166023835r
TJEBBES, HOMME Homme Tiebbes koper twee dwarskamersHofstraat 31161623047r
TJEBBES, HOMME Homme Tiebbes verkoper Schoolsteeg WZ1634233144r
TJEBBES, HOMME Homme Tiebbes timmerman (mr. huis-)koper Rozemarijnstraat 11696243203r
TJEBBES, HOMME Homme Tiebbes timmermannaastligger ten zuiden Hoogstraat 21699243399v
TJEBBES, HOMME Homme Tiebbes verkoper Rozemarijnstraat 11710245138r
TJEBBES, HOMME Homme Tiebbes , c.u.koper huisHoogstraat 431717245306v
TJEBBES, HOMMEde weduwe van wijlen Homme Tiebbes naastligger ten westen Hoogstraat 451725246237r
TJEBBES, IEME Ime Tiebbes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1618230107v
TJEBBES, JAKOB Jacob Tiebbes crediteur (triumphant) Franekereind ZZ1603228378r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tiebbes crediteur (triumphant) Franekereind1604228385r
DREYER, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Dreyerverkoper van 5/24 ten zuiden van Harlingen1668239156r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptabruidegom 1602228319r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het eerste ca. 3 pm greidland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het tweede ca. 4 pm bouwland, genaamd het Langland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het derde ca. 2 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper huisBrouwersstraat OZ161623021r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een borgtocht Voorstraat 67161623035r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta, c.u.naastligger ten westen Voorstraat 481618230124r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Voorstraat 371618230148r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper van 1/2 ten zuidoosten van Harlingen1634233140r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper 1/2 schuurBoth Apothekerstraat163823469r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 38163823470v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een testament Voorstraat 50163923480v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen (achter) Voorstraat 50163923480v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ163923484r
POPTA, JAKOB TJEBBESland van Jacob [staat: Jacoob] Tiebbes Poptanaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen164023492r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaverkoper van 1/2 Zuiderhaven 711641234139v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaverkoper Voorstraat 52west1642234162r
POPTA, JAKOB TJEBBESkopers vader Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 50achter164323583r
POPTA, JAKOB TJEBBESde tuin van Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 44164323592r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Lanen 691645235181r
POPTA, JAKOB TJEBBESde hof van Jacob Tiebbes Popta*naastligger ten noorden Lanen 65achter1653236220r
POPTA, JAKOB TJEBBESwijlen Jacob Tiebbes Poptaerflater Hofstraat ZZ1654236273v
POPTA, JAKOB TJEBBEShuis en hof van wijlen Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Lanen 65west_achter1663238161v
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tiebbes , c.u.koper 1/2 huisKleine Bredeplaats 4166623955r
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tiebbes , c.s.verkoper Carl Visschersteeg166723983v
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tiebbes , c.u.koper 1/2 huisKleine Bredeplaats 41669239197r
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tiebbes , c.u.eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 41669239197r
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tiebbes verkoper Zoutsloot 841662238141r
TJEBBES, JOHANNESde gorterij van Johannes Tiebbes naastligger ten noorden Voorstraat 95achter1722246145r
TJEBBES, JOHANNES Johannis Tiebbes verkoper Zoutsloot 11659237211r
TJEBBES, JOUKEwijlen Jouke Tiebbes verkoper Zoutsloot 59171824623r
TJEBBES, LIJSBET Lijsbeth Tiebbes verkoper Grote Kerkstraat 161658237148r
POPTA, LUTSKE TJEBBES Lutscke Tiebbes Poptaverkoper Kleine Bredeplaats 181635233166r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreierkoper van 1/2 William Boothstraat 31171824624r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreierkoper zoutkeet, half pakhuis en 2 aparte woningen of huizenWilliam Boothstraat 31171924643r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreyerkoopmankoper huis, tuin en zeepziederij met bakken, ketel en gereedschappenNoorderhaven 611725246224v
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreyerkoopmankoper pakhuis, stalling en gezamelijke ledige plaatsZoutsloot 371725246224v
DREYER, PIETER TJEBBESde weduwe van wijlen Pieter Tiebbes Dreyerbewoner van het pakhuis Noorderhaven 106achter1737249193r
DREYER, PIETER TJEBBESde weduwe van Pieter Tiebbes Dreyernaastligger ten zuiden Noorderhaven 106achter1737249193r
DREYER, PIETER TJEBBES Pyter Tiebbes Dreyerverkoper van 5/24 ten zuiden van Harlingen1668239156r
TJEBBES, PIETJE Pyterke Tiebbes , pro se et liberisverkoper Zuiderhaven NZ1620230216r
DREYER, PIETER TJEBBES Pytter Tiebbes Dreyerverkoper q.q. Noorderhaven 1051657237263v
DREYER, PIETER TJEBBES Pytter Tiebbes Dreyerverkoper q.q. Droogstraat 181657237263v
DREYER, PIETER TJEBBES Pytter Tiebbes Dreyerverkoper q.q. Karremanstraat 301657237263v
TJEBBES, SIERK Sierck Tiebbes huurder van 1/2 Voorstraat 86168424249v
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tiebbes van der Leynaastligger ten oosten Noorderhaven 181737249183r
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerd Tiebbes Poptakoper 1/2 van een stuk land (per pm)ten zuiden van Harlingen1615229260r
POPTA, SJOERD TJEBBEShet huis waar Dantzigh uitsteekt van Sioerd Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 17Dantzigh161623013v
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerd Tiebbes Poptaverpachter grond Spinhuisstraat1630232151v
POPTA, SJOERD TJEBBEShof en kamer van Sioerd Tiebbes Poptanaastligger ten westen Spinhuisstraat1630232151v
POPTA, SJOERD TJEBBEShof en kamer van Sioerd Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Spinhuisstraat1630232151v
POPTA, SJOERD TJEBBESgemeensman Sioerd Tiebbes Poptaverkoper Spinhuisstraat1630232151v
TJEBBES, SJOERD Sioerdt Tiebbes naastligger ten oosten Voorstraat 231634233155r
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 211633233107r
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptakoper van 1/2 greidland genaamd Fetse Fenne (per pm)ten zuidoosten van Harlingen1634233140r
POPTA, SJOERD TJEBBESde kamer van verkoper Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Spinhuisstraat1635233160v
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptaverkoper Spinhuisstraat1635233160v
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 231635233165v
POPTA, SJOERD TJEBBESde kamer van Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Voorstraat 231635233165v
POPTA, SJOERD TJEBBESgemeensman Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Rozengracht 21635233171r
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een testament Voorstraat 50163923480v
TJEBBES, SJOERD Sjoerd Tiebbes bewoner Bargebuurtspoortje173524921r
TJEBBES, SJOERD Syourdt Tiebbes protesteert q.q. Noordees (gebied)1605228444v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Poptakoper huis met een ledige plaats er achteronbekend161623024v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Popta, c.u.naastligger ten oosten onbekend161623024v
TJEBBES, SJOERD Syourt Tiebbes protesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats NZ1600228218v
TJEBBES, SJOERD Syourt Tiebbes protesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats NZ1600228218v
TJEBBES, SJOERD Syourt Tiebbes koper onbekend1602228324r
TJEBBES, SJOERD Syourt Tiebbes verkoper ten zuiden van Harlingen1605228466r
TJEBBES, SJOERD Syuerdt Tiebbes , nomine matrisverkoper van 1/4 Havenplein 18oost1605228490r
TJEBBES, TEETSKE Taedts Tiebbes koper Lanen 30161723073v
TJEBBES, TEETSKE Teeds Tiebbes koper Lanen 121606228512v
POPTA, TJEBBE TJEBBES Tiebbe Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Schoolstraat 21614229222v
TJEBBES, TRIJNTJE Trijntie Tiebbes bewoner Oosterkeetstraat OZ1603228363v
DREYER, TRIJNTJE TJEBBES Trijntie Tiebbes Dreyerkoper Noorderhaven 1091722246153r
TJEBBES, TRIJNTJE Trijntje Tiebbes naastligger ten noorden buiten Harlingen1614229222r
TJEBBES, HOMME Homme [staat: Hobbe] Tiebbis naastligger ten westen Hofstraat 311619230174r
TJEBBES, SJOERD Syoerd Tiebbis verkoper q.q. Franekereind 241619230165v
TJEBBES, SJOERD Syoerd Tiebbis verpachter grond Franekereind 241619230166v
TJEBBES, JOHANNES Johannis Tiebes , c.u.schoenmakerkoper woningZoutsloot 841658237176av
TIEDES, FOLKERT Folkert Tiedes timmermanverkoper Herenwaltje168524292r
TIEDES, GRIETJE Griet Tiedes koper Heiligeweg 61619230200r
TIEDES, GRIETJEwijlen Griet Tiedes verkoper Heiligeweg 6162523175r
TIEDES, GRIETJEwijlen Griet Tiedes verkoper Heiligeweg 6162523175r
TIEDES, JAN Jan Tiedes verkoper q.q. Heiligeweg 6162523175r
TIEDES, MARTJEN Maertje Tiedes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 49174425135v
TIEDES, TJEERDJEde erfgenamen van wijlen Tjettje Tiedes naastligger ten noorden Hofstraat 131779259226r
TJERKS, FEDDRIKde weduwe van Feddrick Tieercx naastligger ten zuiden Noordijs 7165623789v
TJERKS, wijlen Tial Tieercx verkoper 1657237259r
TJEERDS, ALLERT Allert Tieerds naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1662238129r
TJEERDS, ALLERT Allert Tieerds koopmankoper huis en paardenstalVoorstraat 871663238167r
TJEERDS, AUKJE Auck Tieerds koper Jekelsteeg 11654236261r
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Estanaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
TJEERDS, AUKJE Auk Tieerds koper Zuiderstraat ZZ1650236146r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Estaverkoper Nieuwstraat WZ1732248175v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Estakoper Gardenierstraat 91733248280r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Estanaastligger ten oosten Gardenierstraat 91733248280r
TJEERDS, AUKJE Aukjen Tieerds verkoper Voorstraat 95achter1722246145r
TJEERDS, BROER Broer Tieerds graandragerkoper huisNieuwstraat 461747251198r
TJEERDS, BROER Broer Tieerds zakkendragergeniaarde koper Hondenstraat 101747251201r
TJEERDS, KLAASwijlen Claas Tieerds naastligger ten westen onbekend1737249214r
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tieerds smid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Voorstraat 291716245274r
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tieerds naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1173224897r
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tieerds smid (mr. ijzer-)verkoper Noorderhaven 721733248177v
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tieerds naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 11737249211r
TJEERDS, DOUWEde weduwe van Douwe Tieerds naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 671669239182r
TJEERDS, EILERT Eilert Tieerds verkoper Grote Kerkstraat 191716245277v
TJEERDS, ELIAS Elias Tieerds huurder Gardenierstraat 91733248280r
TJEERDS, ELIAS Elias Tieerds koper huisKerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
TJEERDS, EEUWE Euue Tieerds stuurmannaastligger ten oosten onbekend1644235115v
TJEERDS, FEDDE Fedde Tieerds , c.soc.lakenkoperverkoper Lanen 451652236189r
TJEERDS, FEDDEde hof van Fedde Tieerds naastligger ten oosten Zoutsloot 11659237211r
TJEERDS, FEITE Feite Tieerds , c.u.verkoper Sint Odolphisteeg 61662238149v
TJEERDS, FEITE Feite Tieerds koper drie kamersRommelhaven 4een_achter1663238185v
TJEERDS, FEITEde erfgenamen van wijlen Feite Tieerds naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 11698243341r
TJEERDS, FEITEde erfgenamen van wijlen Feite Tieerds naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11698243341r
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerds , c.u.verkoper Hofstraat 47oost166123876r
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerds , c.u.koper door niaar huis, schuur en paardenstalSint Jacobstraat 11669239191r
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerds naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11669239191r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estanaastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 191737249191r
TJEERDS, FRANSwijlen burgemeester Frans Tieerds verkoper Zoutsloot NZ1651236153v
TJEERDS, GEERTJE Geertie Tieerds , voor zichverkoper Hofstraat 17west1709245314v
TJEERDS, GEERTJE Geertie Tieerds verkoper Hofstraat 17west1709245314v
TJEERDS, GEERTJE Geertie Tieerds koper Rapenburg NZ1723246176v
TJEERDS, GERBENde geabandonneerde boedel van Gerben Tieerds lijnslager (mr. -)verkoper Lanen 151733248205r
TJEERDS, GERBENde geabandonneerde boedel van Gerben Tieerds lijnslager (mr. -)verkoper Noorderhaven 331733248209v
TJEERDS, GERBEN Gerben Tieerds lijnslager (mr. -)voormalig gebruiker Havenpoort 11734248282v
TJEERDS, GERBENwijlen Gerben Tieerds lijnslager (mr. -)erflater Noorderhaven 341738249281v
TJEERDS, GRIETJE Grietie Tieerds koper Zoutsloot 911737249206v
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 151662238127r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 91662238127r
TJEERDS, JAN Jan Tieerds korfmakernaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 81651236177v
TJEERDS, JAN Jan Tieerds zeevarend persoonverkoper Sint Odolphisteeg WZ171824627v
TJEERDS, JAN Jan Tieerds naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 161732248173v
TJEERDS, JAN Jan Tieerds sleefmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 121736249154r
TJEERDS, JANKE Jancke Tieerds huurder voorkamer (p.j.)Zuiderhaven 45171824618v
TJEERDS, JANKE Janke Tieerds naastligger ten westen Nieuwstraat 261724246199v
TJEERDS, JANKE Janke Tieerds verkoper Nieuwstraat 261724246199v
VORM, JANKE TJEERDS Janke Tieerds van der Formkoper Nieuwstraat 34achter1723246179r
VORM, JANKE TJEERDS Janneke Tieerds van der Vormkoper Lanen 291733248181v
VORM, JANKE TJEERDS Janske Tieerds van der Formkoper Scheffersplein OZ1723246169r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds koopmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 11646235220r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds schipper op Franekerkoper huis en hof met een hof daarachterWeverstraat 151650236136v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds koper kamerWeverstraat 171650236137r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds schipper op Franekernaastligger ten oosten Weverstraat 151650236137v
TJEERDS, JELLEhet huis van Jelle Tieerds naastligger ten zuiden Brouwersstraat 71652236192r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds , c.u.koopmankoper huisKleine Kerkstraat 11652236209r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds koopmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 11652236209r
TJEERDS, JELLEwijlen Jelle Tieerds erflater Brouwersstraat 91659237240r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds boterkopernaastligger ten oosten Hoogstraat 11166023850v
TJEERDS, JELTJEwijlen Jelle Tieerds* naastligger ten zuiden Weverstraat 17166023861r
TJEERDS, JELLEwijlen Jelle Tieerds* naastligger ten westen Weverstraat 17166023861r
TJEERDS, JELLEwijlen Jelle Tieerds schipper op Franekerverkoper Weverstraat 151662238130r
TJEERDS, JELLEwijlen Jelle Tieerds schipper op Franekerverkoper Weverstraat 15166223813ra
TJEERDS, JILLERT Jilderen Tieerds verkoper van 1/2 Hondenstraat 81733248182v
TJEERDS, JILLERT Jilderen Tieerds verkoper van 1/2 Hondenstraat 817322485ra
TJEERDS, JOUKE Joucke Tieerds koper huis, loods en plaatsZeilmakersstraat 111662238120r
TJEERDS, JOUKJE Joukjen Tieerds verkoper van 1/3 Noorderhaven 341738249281v
TJEERDS, KEIMPE Keimpe Tieerds sleefmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 251733248239r
TJEERDS, LAMMERT Lambert Tieerds schipperverkoper Zoutsloot 77171824613v
TJEERDS, LIJSBET Lijsbet Tieerds koper Noorderhaven 1091645235162r
TJEERDS, LOLLE Lolle Tieerds verkoper Hoogstraat 13165523730r
TJEERDS, LOLLE Lolle Tieerds verkoper Droogstraat 20oost165523730r
TJEERDS, LOLLEde weduwe van Lolle Tieerds naastligger ten westen Kerkpoortstraat 151663238197v
TJEERDS, LIEPKJE Lupkjen Tieerds verkoper Kerkpoortstraat 45175025251v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Estanaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
TJEERDS, NANNEde weduwe van Nanning Tieerds naastligger ten westen Droogstraat 55tuin1662238137v
TJEERDS, NANNE Nanningh Tieerds koper kamer, loods en plaats erachterDroogstraat 53166023830v
TJEERDS, OTTE Otte Tieerds naastligger ten zuiden Schritsen 8170924581r
TJEERDS, OTTEde kamer van Otte Tieerds naastligger ten westen Schritsen 12170924598v
TJEERDS, OTTEde weduwe van Otte Tieerds naastligger ten zuiden Schritsen 81710245108r
TJEERDS, POPPE Poppe Tieerds verkoper Sint Christoffelsteeg1698243340v
TJEERDS, POPPE Poppe Tieerds schipper (schuit-)koper huisKleine Bredeplaats 151710245107v
TJEERDS, POPPE Poppe Tieerds schipper op Amsterdam (beurt-)geniaarde koper Kleine Bredeplaats 15een_achter1738249286v
TJEERDS, POPPE Poppe Tieerds schipper op Amsterdam (beurt-)naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 15een_achter1738249286v
TJEERDS, REINER Reiner Tieerds mr. zeilmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 271698243354v
TJEERDS, RUURD Ruerd Tieerds naastligger ten westen Rapenburg164923668r
TJEERDS, RUURDhet huis van de weduwe van Ruird Tieerds naastligger ten oosten Lanen 641717245285r
TJEERDS, RUURD Ruyrd Tieerds , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 551650236129v
TJEERDS, SIEBRENwijlen Sibrand Tieerds koper Grote Ossenmarkt 271640234110v
ESTA, TJEERDS Sierckien Tieerds van Estanaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, SIERKJE TJEERDS Sierckien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
TJEERDS, SIJKE Sijke Tieerds verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ1663238162v
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
TJEERDS, SJOUKJE Sioukjen Tieerds verkoper Voorstraat 471724246204r
TJEERDS, SJOUKJE Sjoukjen Tieerds koper Noorderhaven 96171924648r
TJEERDS, SJOUKJE Sjoukjen Tieerds naastligger ten zuiden Noorderhaven 96171924648r
VORM, TJEERD TJEERDS Tieerd Tieerds van der Form, voor zijn kinderenverkoper Franekereind 151717245301v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tieerds afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 11734248282v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tieerds verkoper en bewoner Noorderhaven 341738249281v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tieerds verkoper van 1/3 Noorderhaven 341738249281v
TJEERDS, WALING Waling Tieerds koopmanverkoper Peterseliestraat1644235155r
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 2-04-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 0-13-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg WZ1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg WZ1654236266v
TJEERDS, WALING Walingh Tieerds naastligger ten noorden Ooievaarsteeg164323582v
TJEERDS, WALING Walingh Tieerds naastligger ten westen Nieuwstraat 461650236142r
TJEERDS, WIKJEerfgenamen en gesterkt door hun zus en ? Wickjen Tieerds erflater Schritsen 271723246186r
BONKE, KORNELIS TJEERDSde erfgenamen van wijlen Cornelis Tieerdsen Bonckverkoper Noorderhaven 70166123873r
BONKE, KORNELIS TJEERDSde andere de erfgenamen van wijlen Cornelis Tieerdsen Boncqverkoper Voorstraat 27166123872v
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdsen houtkopernaastligger ten oosten Hoogstraat 12164323549r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdsen houtkopernaastligger ten oosten Rommelhaven 7164323549r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen schipper (groot-)geniaarde koper Zoutsloot NZ166123877r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen schipper (groot-)koper huis met voorhuis, loods en plaatsSchritsen 71661238108r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen naastligger ten oosten Noorderkade 131697243329v
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen verkoper Schritsen 71698243340r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen verkoper Sint Christoffelsteeg1698243340v
TJEERDS, WALING Waling Tieerdsen verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 14164923672v
TJEERDS, AAGJE Aeghien Tieerdts naastligger ten oosten Voorstraat 431659237182v
TJEERDS, ALLERT Allert Tieerdts koper twee ledige huisplaatsen en hof met belvedere of prieelZuiderhaven ZZ165523748v
TJEERDS, ALLERT Allert Tieerdts koopmankoper hofZuiderhaven ZZ165623785v
TJEERDS, ALLERTwijlen Allert Tieerdts koper Voorstraat 201668239160r
TJEERDS, ALLERTde weduwe van Allert Tieerdts naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1668239164v
TJEERDS, ALLERTwijlen Allert Tieerdts verkoper Zuiderhaven ZZ1668239164v
SYVERDA, ANTJE TJEERDS Anna Tieerdts Syverdabontrederverkoper Noorderhaven 681723246177r
BONKE, BINKE TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Boncknaastligger ten oosten Voorstraat 901668239174v
BONKE, BINKE TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Boncknaastligger ten zuiden Voorstraat 901668239174v
BONKE, BINKE TJEERDShuis en tuin op de Boncke-Brilspijp van de erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Boncknaastligger ten oosten Voorstraat 901668239178r
BONKE, BINKE TJEERDShuis en tuin op de Boncke-Brilspijp van de erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Boncknaastligger ten zuiden Voorstraat 901668239178r
TJEERDS, KLAAS Claes Tieerdts bakkerverkoper q.q. Voorstraat 591668239172v
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tieerdts naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 11710245138r
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tieerdts naastligger ten oosten Hoogstraat 21717245280r
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tieerdts smid (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 741708245313r
TJEERDS, DIEUWKEwijlen Dieucke Tieerdts , ongehuwde dochtererflater Franekereind 171686242115r
TJEERDS, FEDDE Fedde Tieerdts naastligger ten oosten Zoutsloot 11667239110v
TJEERDS, FEDDEde hof van de erfgenamen van wijlen Fedde Tieerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1686242116r
TJEERDS, FEITE Feite Tieerdts , c.u.verkoper Moriaanstraat 31659237214v
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerdts schipper (kaag-)koper kamer, loods en ledige plaatsMoriaanstraat 3165623767v
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerdts koopmankoper huis en plaatsHofstraat 471659237220r
TJEERDS, FRANS Frans Tieerdts koper huisZoutsloot NZ1644235152r
TJEERDS, GERBENwijlen Gerben Tieerdts lijnslagerhuurder 2 Lanen 821737249172v
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tieerdts verkoper Bildtstraat 31644235127v
TJEERDS, HIELKEde weduwe van Hylcke Tieerdts huurder Heiligeweg 2616592381v
TJEERDS, Inderen Tieerdts , c.u.koper huisGrote Ossenmarkt NZ165923812r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdts naastligger ten westen Hoogstraat 161657237109r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts blekergeniaarde koper ten noordoosten van Harlingen166023839r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u.naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen166023839r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u.naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen166023839r
MODDERMAN, JANKE TJEERDS Jancke Tieerdts Moddermannaastligger ten westen Voorstraat 901668239174v
MODDERMAN, JANKE TJEERDS Jancke Tieerdts Moddermannaastligger ten noorden Voorstraat 901668239178r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts koopmankoper [voorhuis van] huis bestaande uit verscheidene woningen, en tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Hoogstraat 13165523730r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts koopmankoper [achterhuis van] huis bestaande uit verscheidene woningen, en tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat 20oost165523730r
TJEERDS, JELLEde weduwe en erfgenamen van wijlen Jelle Tieerdts naastligger ten zuiden Franekereind 40165523730v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts verkoper q.q. Both Apothekerstraat WZ165523752r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts verkoper q.q. Scheffersplein 23165623755v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts verkoper q.q. Scheffersplein 25165623757r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts verkoper q.q. Scheffersplein 27165623783r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81656237100v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts verkoper Zoutsloot 611657237139r
TJEERDS, JOUKE Joucke Tieerdts , c.u.verkoper Hofstraat 47oost1668239145r
TJEERDS, LIJSBETde hof van Lijsbeth Tieerdts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27tuin1667239124r
TJEERDS, MINSEde weduwe van Mintie Tieerdts naastligger ten zuiden Kruisstraat ZZ1669239185r
TJEERDS, REINER Reiner Tieerdts zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 101711245153v
TJEERDS, RUURDwijlen Ruirdt Tieerdts verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 151710245107v
TJEERDS, SIJKE Sijke Tieerdts verkoper Pompsteeg1669239203r
TJEERDS, SJOERD Sioerdt Tieerdts , c.u.koper huis op een gewelfde kelder, met plaats erachter tot aan de DroogstraatBildtstraat 211646235211r
SURINGAR, SIEBREN TJEERDSwijlen Sybren Tieerdts Suringarkoper Drie Roemersteeg OZ165623771v
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdts bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 191716245277v
KOE, TRIJNTJE TJEERDS Trijntie Tieerdts Koekoper Lanen 71695243164r
TJEERDS, DIEUWKE Dieucke Tieerts naastligger ten noorden Romastraat 111658237179v
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerts appelkopernaastligger ten oosten Moriaanstraat 116592383v
TJEERDS, FOPPEde weduwe van Foppe Tieerts naastligger ten westen Lanen 771663238168v
TJEERDS, FOPPEde weduwe van Foppe Tieerts naastligger ten westen Comediesteeg 61663238169r
TJEERDS, FOPPE Foppe Tieerts schipper (wijd-)verkoper Schritsen 71697243304v
TJEERDS, FRANS Frans Tieerts naastligger Zoutsloot 51achter166123879r
TJEERDS, JAN Jan Tieerts koper Nieuwstraat 401658237149r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerts koopmankoper huisFranekereind 171667239101v
TJEERDS, JOUKE Joucke Tieerts koper door niaar huisHofstraat 47oost166123876r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijn Tieerts eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen1659237219r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tieerts geniaarde koper Brouwersstraat 111659237207r
TJEERDS, TJERK Tzierck Tieerts crediteur (triumphant) Droogstraat1605228480v
TJEERDS, WALING Walingh Tieerts , q.q.naastligger ten oosten Hofstraat1654236248v
TJEERDS, WOBBEde erfgenamen van wijlen Wobbe Tieerts naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen166723994r
TJEERDS, WALING Walingh Tieertsen naastligger ten westen Fabrieksstraat164823639v
TIEMENS, ANTJEwijlen Antie Tiemens verkoper Grote Kerkstraat 26166423824va
TJEPKES, AAFKE Aeff Tiepckes verkoper Hoogstraat 271603228346v
TJEPKES, BAARTE Baert Tiepckes naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1657237254v
TJEPKES, BARTELD Bartout Tiepckes schipper (groot-)koper huisNoordijs 6165523743r
TJEPKES, BEERTde erfgenaam van Beert Tiepckes verkoper Noordijs 6166123810va
TJEPKES, grondpacht uit het huis van Bientie Tiepckes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1165623761r1
TJEPKES, DIRK Dirck Tiepckes koper kamerHofstraat 47west1654236258r
TJEPKES, GEERTJE Geertie Tiepckes huurder Rommelhaven 24achter1630232141r
TJEPKES, GERBEN Gerben Tiepckes koper provisioneel huisNoorderhaven 311614229205r
TJEPKES, GERBEN Gerbrandt Tiepckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 66161623037r
TJEPKES, GERBEN Gerbrant Tiepckes verwandelaar Noorderhaven 31161623028v
TJEPKES, GERBEN Gerbrant Tiepckes aanhandelaar huisHeiligeweg 64161623029r
TJEPKES, GRIETJE Griet Tiepckes koper Droogstraat1613229151r
TJEPKES, GRIETJEwijlen Griet Tiepckes verkoper Gardenierstraat1634233154r
TJEPKES, GRIETJE Grietie Tiepckes verkoper Zuiderhaven ZZ1659237239r
TJEPKES, HEIN Heyn Tiepckes naastligger ten oosten Zoutsloot 801598228104v
TJEPKES, HEINwijlen Heyn Tiepckes erflater Achterstraat ZZ1605228461v
HILLEMA, HILTJE TJEPKES Hiltie Tiepckes Hillemaverkoper Bildtstraat 171633233118r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u.koper nieuw huisRapenburg1645235166r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 21646235202r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u.verkoper Zuiderhaven 351646235202r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes niaarnemer ratione proximitatis onbekend164923688r
TJEPKES, IEPEde erfgenamen van wijlen Ipe Tiepckes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181659237190r
TJEPKES, IEPEde erfgenamen van wijlen Ipe Tiepckes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181659237243r
TJEPKES, IEPE Ippe Tiepckes verkoper Zoutsloot 801598228104v
TJEPKES, IETJE Ittje Tiepckes koper door niaar huisRomastraat NZRoma1664238232r
TJEPKES, JAN Jan Tiepckes verkoper Hoogstraat 181602228330r
TJEPKES, JAN Jan Tiepckes verkoper Rommelhaven 131602228330r
TJEPKES, JAN Jan Tiepckes crediteur (triumphant) Zuiderstraat1604228422v
TJEPKES, JAN Jan Tiepckes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 331606228530v
TJEPKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Tiepckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 401614229189r
TJEPKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Tiepckes naastligger ten westen Noorderhaven 401614229189r
TJEPKES, JANhuis of brouwerij van de erfgenamen van wijlen Jan Tiepckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 40161723078r
TJEPKES, JANde brouwerij van Jan Tiepckes naastligger ten westen Noorderhaven 40161723078r
TJEPKES, JANde erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Tiepckes naastligger ten westen Noorderhaven 40162823277v
TJEPKES, JETSKE Jetske Tiepckes koper Noorderhaven 381630232155v
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepckes verkoper Brouwersstraat 13163923474r
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepckes verkoper Heiligeweg 6166023825v
TJEPKES, SJOERD Sioerdt Tiepckes koper 2/3 huisHeiligeweg 61645235164v
TJEPKES, SJOERD Sioerdt Tiepckes eigenaar van 1/3 (per decreet gekocht)Heiligeweg 61645235164v
TJEPKES, TRIJNTJE Trijn Tiepckes koper Grote Bredeplaats 8oost1603228371v
TJEPKES, TJITSKE Tyesk Tiepckes koper Hoogstraat 9161623025v
TJEPKES, Tysck Tiepckes koper Scheffersplein 291618230143r
TJEPKES, WILLEM Willem Tiepckes koper huisHoogstraat ZZ1644235131r
TJEPKES, IETJE Yttie Tiepckes naastligger ten westen Romastraat 111658237179v
PIERSMA, LIJSBET Lijsbet Tiepken Piersmaverkoper Weverstraat1712245165r
TJEPKES, AAFKE Aeff Tiepkes verkoper Scheerstraat 21603228354r
TJEPKES, ARJEN Arjen Tiepkes naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin1738249232v
TJEPKES, ARJEN Arjen Tiepkes naastligger ten westen Achterstraat 61738249260v
TJEPKES, BEERT Beert Tiepkes koper Romastraat 51657237137r
TJEPKES, BEERTde erfgenamen van wijlen Beert Tiepkes verkoper Noordijs 6166123885v
TJEPKES, BINTJE Bintie Tiepkes koper kamerOosterkeetstraat 1164823617r
TJEPKES, BINTJEgrondpacht uit het huis van de weduwe Bintje Tiepkes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 116652396r1
TJEPKES, DIRK Dirck Tiepkes naastligger ten oosten Hofstraat 47west166023870v
TJEPKES, DOUWE Douue Tiepkes koper dwarshuisHeiligeweg 1west164323551v
TJEPKES, DOUWE Douwe Tiepkes , c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 1west1651236167v
TJEPKES, DOUWE Douwe Tiepkes verkoper Sint Odolphisteeg 21657237120v
TJEPKES, GERBEN Gerben Tiepkes koper grondpacht van 6-00-00 CGVijver1619230156v
TJEPKES, GERBENwijlen Gerben Tiepkes verkoper Schritsen 231724246198r
TJEPKES, GERBEN Gerbrant Tiepkes verkoper Heiligeweg 64161723064r
TJEPKES, GERBEN Gerbrant Tiepkes koper gelimiteerde ledige plaats met de muur eropRozengracht NZ1617230103v
TJEPKES, Greetie Tiepkes verkoper Droogstraat 631651236149r
TJEPKES, IDSKE Idske Tiepkes koper Noorderhaven 37163823454v
TJEPKES, IENTE Inte Tiepkes , c.u.koper huis, loods en een ledige plaatsZuiderhaven 3516422359r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepkes , c.u.koper huis, loods en een ledige plaatsGrote Ossenmarkt 216422359r
TJEPKES, IENSE Intie Tiepkes naastligger ten westen Zuiderhaven 371646235200r
TJEPKES, IENSE Intie Tiepkes , c.u.verkoper Rapenburg16472363r
TJEPKES, IEPEde erfgenamen van wijlen Ipe Tiepkes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181658237156v
TJEPKES, IEPEde erfgenamen van wijlen Ipe Tiepkes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181658237250v
TJEPKES, Jacoop Tiepkes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen164023492r
TJEPKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Tiepkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 10166023866v
TJEPKES, LIJSBET Lijsbert Tiepkes koper Noorderhaven 1111696243208v
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouwernaastligger ten zuiden Rommelhaven 181652236187v
TJEPKES, MARTENde brouwerij van Marten Tiepkes naastligger ten noorden Noordijs 41652236190v
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouweraanhandelaar 6 1/2 pm landten zuidoosten van Harlingen166023857r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouwernaastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen166023857r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouwerverwandelaar ten zuidoosten van Harlingen166023857r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes naastligger ten zuiden Rommelhaven 241663238169v
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter1667239121r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes koper hof met vruchtbomen en planten, prieel en een vijverLombardstraat1669239198v
TJEPKES, PIETER Pyter Tiepkes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 121724246197v
TJEPKES, SAKEde weduwe van Sake Tiepkes naastligger ten westen Hoogstraat 361706244340v
TJEPKES, SEERP Seerp Tiepkes tichelaarkoper hof met bomen en planten, 2 kamers met een weefwinkel ten westenRapenburg166123874v
TJEPKES, SEERPandere kamers van Seerp Tiepkes tichelaarnaastligger ten zuiden Rapenburg166123874v
TJEPKES, SEERPandere kamers van Seerp Tiepkes tichelaarnaastligger ten noorden Rapenburg166123874v
TJEPKES, SEERP Seerp Tiepkes , c.s.verkoper Zuiderhaven 501668239140v
TJEPKES, SEERP Seerp Tiepkes naastligger ten westen Rapenburg NZ16652396ra
TJEPKES, SJOERDde hoekkamer van Sioerd Tiepkes naastligger ten oosten [staat: noorden] Spinstraat 9oost164323552v
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepkes , c.u.koopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 30164323596v
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepkes , c.u.koopmanverkoper Spinstraat 1116472367r
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepkes koper grondpacht van 0-10-00 CGGardenierstraat NZ1654236269r
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepkes bieder 1/3 kamerGrote Kerkstraat NZ166323820ra
TJEPKES, SJOERD Sjoerd Tiepkes koper 2/3 woningAlemanssteeg OZ1663238180v
TJEPKES, SJOERD Sjoerd Tiepkes koper 1/2 woningLanen 21166523915v
TJEPKES, SJOERD Sjoerd Tiepkes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19een_achter166523925v
TJEPKES, SJOERD Sjoerd Tiepkes koper 1/2 woningLanen 2316652394ra
TJEPKES, TEEKEwijlen Taeke Tiepkes koper finaal Sint Jacobstraat 131603228372v
TJEPKES, TJITSKE Tyesk Tiepkes koper Hoogstraat 9161623019v
TJEPKES, WILLEM Willem Tiepkes schoenlapperkoper kamerLombardstraat164323585r
TJEPKES, IENTEgrondpacht uit het huis van Ynte Tiepkes eigenaar perceel Rapenburg1663238189v
TJEPKES, IEPEwijlen Ype Tiepkes verkoper Kleine Bredeplaats 201663238165v
TJEPKES, IEPEwijlen Ype Tiepkes verkoper Vijver 71664238234r
TJEPKES, IETJE Ytie Tiepkes naastligger ten noorden Peterseliestraat1663238185r
TJERKS, ANDRIESwijlen Andries Tiercks verkoper Carl Visschersteeg WZ1645235164r
TJERKS, ANTJE Antie Tiercks verkoper Zuiderhaven 171621230289v
TJERKS, ARJEN Arien Tiercks naastligger ten westen Voorstraat 331630232136r
TJERKS, KORNELIS Cornelis Tiercks koper huis of 2 kamers (staat: de achtiende halve stuivers)Vijver 11618230127r
TJERKS, GERBEN Gerben Tiercks verkoper William Boothstraat 31618230112v
TJERKS, HAIE Haye Tiercks koper kamer en plaatsKerkpoortstraat NZ1619230183r
TJERKS, HILTJE Hil Tiercks verkoper Noorderhaven NZ1604228388r
TJERKS, HILLE Hille Tiercks verkoper Bildtstraat 111667239125r
TJERKS, JAKOB Jacob Tiercks koper huisLanen 31612229103r
TJERKS, JAKOB Jacob Tiercks verkoper Droogstraat ZZ1612229103v
TJERKS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Tiercks naastligger ten noorden Brouwersstraat 41629232103r
TJERKS, JAKOBJE Jaepke Tiercks verkoper Schoolsteeg WZ163223347r
TJERKS, JAN Jan Tiercks verkoper Franekereind 381629232101v
TJERKS, LIEUWE Lieuue Tiercks verkoper Franekereind 381629232101v
TJERKS, RIKSTJE Ricxt Tiercks verkoper Noorderhaven 631620230244v
TJERKS, RIEMERde weeskinderen van wijlen Rieme Tiercks eigenaar van 1/4 Franekereind 381629232101v
TJERKS, RIKSTJE Rigt Tiercks verkoper Zuiderstraat ZZ1630232134v
TJERKS, RIKSTJE Rixt Tiercks , mede voor haar uitlandige zoonverkoper Noorderhaven 80163323379r
TJERKS, ROOITSKE Royts Tiercks koper Zeilmakersstraat 211614229228r
TJERKS, SANNE Sanne Tiercks verkoper Noorderhaven 401605228473r
TJERKS, SEERP Seerp Tiercks brouwerkoper huis, mouterij en brouwerijRozengracht 231619230177r
TJERKS, SEERP Seerp Tiercks , c.u.brouwerhuurder voor 5 jaren Rozengracht 231619230177r
TJERKS, ANTJE Antie Tierckx koper Bildtstraat 131652236199v
TJERKS, AUKE Aucke Tierckx koper huis en ledige plaatsSint Jacobstraat 101630232161r
TJERKS, DOUWE Douue Tierckx , c.u.koper huis, loodsje, plaatsje en tuintjeKerkpoortstraat 69165623766r
TJERKS, LIEUWEburgervaandrig Lieuue Tierckx koper twee graven of legerstedes met de blauwe steen daaropKerkpad 3163223368v
TJERKS, RIKSTJE Rixt Tierckx verkoper Zuiderstraat1630232144r
TJERKS, RIKSTJE Rixt Tierckx verkoper Zuiderstraat163223369v
TJERKS, SIETSE Sytse Tierckx verkoper Zoutsloot ZZ1657237126r
TJERKS, AAFKE Aafke Tiercx koper Noorderhaven 751658237177v
TJERKS, ANDRIES Andries Tiercx , c.u.koper twee kamers aan elkaarCarl Visschersteeg 2164323562r
TJERKS, AUKEde weduwe van wijlen Aucke Tiercx naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 121633233126r
TJERKS, AUKEwijlen Aucke Tiercx verkoper Sint Jacobstraat 101634233130r
TJERKS, KORNELISwijlen Cornelis Tiercx kistmakerverkoper Vijver 1163223373v
TJERKS, DOETJE Doetie Tiercx koper Brouwersstraat 21635233171r
TJERKS, EVERT Evert Tiercx schipper op Bolswardkoper kamerBrouwersstraat 81605228474r
TJERKS, FOPPEde erfgenamen van wijlen Foppe Tiercx naastligger ten westen Lanen 371658237147r
TJERKS, FOPPE Foppe Tiercx Romedakoper 1/2 huis, loods en plaatsLanen 35165523749r
TJERKS, GERBRICHJE Gerbren Tiercx naastligger ten zuiden William Boothstraat 11599228161v
TJERKS, HANS Hans Tiercx verkoper q.q. ten oosten van Harlingen1599228183r
TJERKS, HANS Hans Tiercx crediteur (triumphant) Noordees (gebied)1600228191r
TJERKS, HANS Hans Tiercx crediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen1600228191r
TJERKS, HANS Hans Tiercx crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 11600228191r
TJERKS, HANS Hans Tiercx verpachter grond voorste kamer Alemanssteeg1605228468r
TJERKS, HANS Hans Tiercx naastligger ten noorden Alemanssteeg1605228468r
TJERKS, HERE Heere Tiercx naastligger ten westen Noorderhaven 1041641234142r
TJERKS, HERE Here Tiercx tingieter (mr. -)koper huisVoorstraat 55164323581v
TJERKS, IEPE Ipe Tiercx naastligger ten zuiden Vijver 516552372v
TJERKS, JAKOB Jacob Tiercx koper huisSchritsen 681601228270v
TJERKS, JAKOB Jacob Tiercx lakenbereiderbruidegom 1605228450r
TJERKS, JANwijlen Jan Tiercx verkoper van 1/2 Gardenierstraat1599228176v
TJERKS, OTTEwijlen Otte Tiercx verkoper Noorderhaven 82159722815r
TJERKS, REINTJE Reynck Tiercx koper Kerkpoortstraat1601228261v
TJERKS, RIKSTJE Richt Tiercx koper Voorstraat 35161623051r
TJERKS, RIKSTJE Ricxt Tiercx koper Droogstraat NZ1600228225v
TJERKS, RIKSTJE Ricxt Tiercx koper Droogstraat NZ1600228226r
TJERKS, RIEMKJEwijlen Rieme Tiercx verkoper Franekereind 381631232167r
TJERKS, RIKSTJE Rixt Tiercx verkoper Zuiderhaven 571630232123r
TJERKS, RIKSTJE Rixt Tiercx verkoper Zuiderhaven 591630232123r
TJERKS, RIKSTJE Rixt Tiercx verkoper Zuiderhaven 611630232123r
TJERKS, RIKSTJE Rixt Tiercx verkoper Zuiderhaven NZ1630232123r
TJERKS, RIKSTJE Rixt Tiercx verkoper Zuiderhaven 631630232123r
TJERKS, RIKSTJE Rixt Tiercx verkoper Zuiderstraat NZ1630232124v
TJERKS, RUTGER Ruth Tiercx wever (bont-)verkoper Rapenburg NZ17392509v
TJERKS, SIBBELTJE Sibbel Tiercx verpachter grond Kleine Kerkstraat 7achter1603228370v
TJERKS, SIPKE Sipcke Tiercx naastligger ten oosten Zoutsloot NZ165523728v
TJERKS, SIPPEwijlen Sippe Tiercx koemelkerverkoper Zoutsloot NZ1657237259v
TJERKS, SJOERD Sivert Tiercx verpachter grond Brouwersstraat 101605228443r
TJEERDS, ENNE Enne Tierds houtkopernaastligger ten oosten Hofstraat1647235243v
TJEERDS, ENNE Inne Tierds naastligger ten oosten Rommelhaven 71646235216r
TJEERDS, WALING Waling Tierds verkoper Heiligeweg 461651236173r
TJEERDS, IEFKE Yfke Tierds koper Romastraat 6173224887v
TJEERDS, AAFKE Aeff Tierdts koper door niaar Franekereind 131644235119v
TJEERDS, FEDDE Fedde Tierdts koper hof met zomerhuis en galerijDroogstraat 91657237131v
TJEERDS, HANS Hans Tierdts smidverkoper (gecondemneerde) Sint Jacobstraat 81600228219r
TJEERDS, JELLE Jelle Tierdts metselaarnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 7165623782r
TJEERDS, JOUKE Joucke Tierdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131667239107v
TJEERDS, PIEKEwijlen Pyke Tierdts koper Schritsen 231680241114r
TJEERDS, PIETJE Pytie Tierdts koper onbekend1646235235r
TJEERDS, RUURD Ruierdt Tierdts naastligger ten westen Rapenburg1644235159r
TJEERDS, SJOERDplaats van verkoper Sioerd Tierdts , c.u.naastligger ten zuiden onbekend1647235266r
TJEERDS, SJOERD Sioerd Tierdts , c.u.lakenkoperverkoper onbekend1647235266r
TJEERDS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sioerd Tierdts naastligger ten oosten Zuiderhaven 551694243108v
TJEERDS, WALING Waling Tierdts verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)163923475v
TJEERDS, WALINGde keet van Waling Tierdts naastligger ten noorden Scheffersplein 271642234171v
TJEERDS, WALING Walingh Tierdtsen verkoper Jan Ruurdstraat 31640234102r
TJERKS, ALLERT Allert Tierks verkoper Droogstraat 20west166523932v
TJERKS, ANDRIESde weduwe van Anderys Tierks naastligger ten oosten Zuiderhaven 271738249285v
TJERKS, BAUKE Bauke Tierks koper huis, brouwerij en mouterijHeiligeweg 9166523931v
ZANDSTRA, BOUWE TJERKS Bouwe Tierks Zandstraverkoper Zoutsloot 891723246160v
TJERKS, ETJE Ettie Tierks geniaarde koper Rapenburg ZZ1737249212r
TJERKS, FEDDRIKde weduwe van Feddrik Tierks naastligger ten zuiden Noordijs 71664238213v
TJERKS, JAKOBhet huis de Fontein Jacob Tierks herbergierkoper huisHofstraat 17westde Fontein1732248171v
TJERKS, JAKOB Jacob Tierks herbergierkoper mouterij genaamd de AckerHoogstraat 9de Acker1738249230r
TJERKS, RIEMKJE Riemke Tierks koper Midlumerlaan175025280r
TJERKS, RUURDde stal gebruikt door Ruirdt Tierks naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1724246197v
TJERKS, RUTGER Rut Tierks wever (bont-)koper huisRapenburg NZ1732248104v
TJERKS, RUURD Ruurd Tierks huurder voor 1 jaar Rommelhaven 4een_achter1724246193v
TJERKS, SIETSE Sytse Tierks koper 5 pm 4 einsen 15 penningen 8 roeden en 3 voeten bouwlandbuiten Harlingen166023842r
TJERKS, SIETSE Sytse Tierks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen166023849v
TJERKS, TRIJNTJE Trijntie Tierks verkoper Schoolsteeg WZ163723427v
TJERKS, WIEBE Wybe Tierks naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1724246198r
TJEERDS, TJERK Tierck Tierts crediteur (triumphant) Droogstraat1605228483v
ZANDSTRA, AAFKE TJERKS Aefke Tierx Sanstrakoper Weverstraat 21696243200r
TJERKS, ANDRIES Andries Tierx naastligger ten westen Romastraat 2171824631r
TJERKS, ANDRIES Andries Tierx verkoper Both Apothekerstraat 91725246230r
TJERKS, ARJEN Arian Tierx naastligger ten westen Voorstraat 331626231127v
TJERKS, AUKEwijlen Auke Tierx koper Bildtstraat 141641234161r
TJERKS, BAUKE Baucke Tierx brouwerkoper huisScheffersplein OZ1686242122r
TJERKS, BAUKEwijlen Baucke Tierx brouwerkoper Nieuwstraat 381696243236r
TJERKS, BAUKE Bauke Tierx* brouwernaastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1692242404v
TJERKS, BAUKEde weduwe van Bauke Tierx brouwernaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1698243338r
TJERKS, BAUKEde weduwe van Bauke Tierx naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1715245319r
TJERKS, KLAASgrondpacht uit de huisstede van de weduwe van Claes Tierx eigenaar perceel onbekend1606228494v
TJERKS, KORNELIS Cornelis Tierx naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 211603228340v
TJERKS, KORNELISde weduwe van Cornelis Tierx naastligger ten noorden Vijver 31626231102r
TJERKS, Doene Tierx verkoper Schritsen 641644235133r
TJERKS, DOUWEde weduwe van Douwe Tierx naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 67166723994v
TJERKS, EVERTde verkoper Evert Tierx , c.u.schipper op Bolswardnaastligger ten oosten Zuiderplein OZ1606228513r
TJERKS, EVERT Evert Tierx schipper op Bolswardverkoper Zuiderplein OZ1606228513r
TJERKS, FEDDRIK Feddrick Tierx koper huis met de mouterijNoordijs 91645235170v
TJERKS, GEERTJE Geertie Tierx koper Weverstraat NZ1650236117v
TJERKS, HANS Hans Tierx verpachter grond Alemanssteeg1604228426r
TJERKS, HANS Hans Tierx naastligger ten oosten Alemanssteeg1604228426r
TJERKS, HENDRIK Hendrick Tierx schipper (wijd-)koper Lanen 17170924577r
TJERKS, HENDRIK Hendrick Tierx schipper (wijd-)naastligger ten oosten Lanen 17170924577r
TJERKS, JAN Jan Tierx verkoper Noorderhaven 511641234125v
TJERKS, JAN Jan Tierx koper huis met een ledige plaats of tuintjeRaamstraat 51697243279r
TJERKS, JAN Jan Tierx schipper op Deventerverkoper van 1/8 Heiligeweg 281724246190v
TJERKS, RIKSTJE Rixt Tierx koper Zuiderhaven 91161623033r
TJERKS, Royts Tierx verkoper van 1/4 Lanen ZZ1606228493v
TJERKS, RUURD Ruyrd Tierx koper huisMoriaanstraat 11696243240r
TJERKS, SIEMEN Simon Tierx verkoper Werfpad 71712245170v
GEITJEBAAN, SIEBREN TJERKSde erfgenamen van wijlen Sybren Tierx Geitiebaannaastligger ten noorden Bildtstraat 161716245267v
TJERKS, TEEKE Taeke Tierx kousenbreier [staat: hoosbreyder] (mr. -)koper 2/3 huisKleine Bredeplaats 21686242125r
TIJSES, JOHANNES Johannes Tiessens Tyesmakoopmanverkoper q.q. Franekereind 381631232167r
TJITSES, KORNELIS Cornelis Tiesses gortmaker (mr. -)koper door niaar 1/2 huisHeiligeweg 661698243385r
TJITSES, KORNELIS Cornelis Tiesses gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Heiligeweg 661698243385r
TJITSES, JANKE Jancke Tiesses koper Franekereind 281686242114r
TJITSES, MARTJEN Maertie Tiesses verkoper Zuiderplein 31658237146r
TJITSES, Simpck Tiesses naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1602228289v
TIETES, AGE Agge Tietes verkoper Droogstraat 2216362349r
TIETES, ANTJE Antje Tietes koper Noorderhaven 231787262167r
TIETES, BERBER Berber Tietes koper Voorstraat 751630232160r
TIETES, KLAAS Claas Tietes huurder (p.j.)Brouwersstraat 91786262115r
TIETES, DIRK Dirk Tietes koper Karremanstraat 251732248113r
TIETES, DIRK Dirk Tietes wever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 251742250268r
TIETES, EESGE Eesge Tietes koper Karremanstraat 251732248113r
TIETES, EESGE Esge Tietes wever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 251742250268r
TIETES, FOLKERT Folckert Tietes apothekerverkoper Voorstraat 24164423597r
TIETES, FROUKJE Frouck Tietes koper Romastraat 51606228497r
TIETES, GRIETJE Griet Tietes koper Brouwersstraat 91620230240r
BLINKSMA, HETTE TIETESburgerhopman Hette Tietes Blinxma, c.u.koper 1 van 2 aanelkaar staande huizen of woningen ([voor de twee kamers in deze akte])Nieuwstraat 361698243338v
BLINKSMA, HETTE TIETESburgerhopman Hette Tietes Blinxma, c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 361698243338v
BLINKSMA, HETTE TIETESburgerhopman Hette Tietes Blinxma, c.u.koper 1 van 2 aanelkaar staande huizen of woningen ([voor de twee kamers in deze akte])Nieuwstraat 381698243338v
BLINKSMA, HETTE TIETESburgerhopman Hette Tietes Blinxma, c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 381698243338v
BLINKSMA, HETTE TIETESde weduwe van Hette Tietes Blinxmanaastligger ten oosten Hoogstraat 28171924653v
TIETES, HOITE Hoyte Tietes koper huis en de westelijke kamer daarachterSchritsen 51635233169r
TIETES, HOITEwijlen burgemeester Hoyte Tietes verkoper Lanen 181651236161r
TIETES, MARTJEN Martien Tietes koper Brouwersstraat 231618230149r
TIETES, MARTJEN Martien Tietes verkoper onbekend1701244111r
TIETES, MARIA Marytie Tietes verkoper Brouwersstraat 231635233166r
TIETES, PIER Pyer Tietes verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1604228425r
TIETES, SWAANTJE Swaantje Tietes koper pakhuis, voorheen ververijRozengracht 201788262306v
TIETES, SWAANTJE Swaantje Tietes Boutsmakoper door niaar Schritsen 5817882638r
TIETES, SWAANTJE Swaantje Tietes Boutsmakoper door niaar Schritsen ZZ17882638r
TIETES, AGE Agge Tiettes naastligger ten oosten Hoogstraat 9161623025v
, ANTJE Antie Tiisses koper Rapenburg NZ1646235203v
, NEELTJE Neel Tijdens verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg WZ16272324v
TJITSES, SJOUKJE Siouck Tijesses verkoper Jekelsteeg 11599228180r
TIELES, ANTJEde weefkamer van Anna Tijles naastligger ten westen Grote Kerkstraat 11een_achter1629232112r
SYBESMA, SAKE TIEMENS Sake Tijmens Sibismabakker (mr. -)koper woning met een plaats daarbijLiemendijk NZ1712245173v
TIJSES, FRANS Frans Tijsen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9twee_achter173124854v
TIJSES, HENDRIKwijlen Hendrick Tijsen verkoper van 1/3 Heiligeweg 601640234117v
TIJSES, HENDRIKwijlen Hendrick Tijsen verkoper van 1/3 Heiligeweg 581640234117v
TIJSES, HENDRIKwijlen Hendrick Tijsen verkoper van 1/3 Vijverstraat 71640234117v
TIJSES, HENDRIKwijlen Hendrick Tijsen verkoper van 1/3 Vijverstraat 91640234117v
TIJSES, HERE Here Tijsen koper q.q. westelijke van twee kamersRomastraat NZ1623230342r
TIJSES, HILTJE Hiltie Tijsen verkoper Kerkpoortstraat 71751252112r
TIJSES, JAN Jan Tijsen havenchergerhuurder Zoutsloot 58173524959v
TIJSES, NANNEwijlen Nanning Tijsen eigenaar van 1/4 Scheerstraat 61736249114r
TIJSES, PIETER Pytter Tijsen verkoper Romastraat1667239105v
TIJSES, ROELOF Roelof Tijsen verkoper Kerkpoortstraat ZZ173124813v
TIJSES, WILLEMlege plaats en houtstek eerder van de erfgenamen van wijlen Willem Tijsen naastligger ten westen Hoogstraat 101641234157v
TIJSES, IEPE Ype Tijsens huurder Hoogstraat 231658237173av
TIJSES, AGNIETJE Agnes Tijses verkoper Oosterkeetstraat 11167124063v
TIJSES, AAGJE Aecht Tijssen protesteert Sint Jacobstraat 21614229188r
TIJSES, ANTJE Anna Tijssen koper Voorstraat 211600228208v
TIJSES, ANTJE Antie Tijssen koper Kerkpoortstraat ZZ166023869v
TIJSES, AREND Arent Tijssen wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 49176125546r
TIJSES, AREND Arent Tijssen wever (bont-)huurder (p.j.)onbekend1762255125v
TIJSES, ARJENwijlen Arien Tijssen koper Hondenstraat 141652236212v
TIJSES, ARJAANTJE Arjantje Tijssen koper Moriaanstraat 121751252121r
TIJSES, BAUKJE Bauck Tijssen koper Gardenierstraat1620230227v
TIJSES, BEERTJE Beertje Tijssen koper Hofstraat 16163223355v
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen verkoper Rapenburg ZZ16652391ra
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen , voor haar kinderenverkoper Havenplein 2216652391ra
TIJSES, DOUWE Douue Tijssen koper huis met plaats achter het huis daerden Valk uytsteecktKarremanstraat 28zuid1642234163v
TIJSES, EERKE Eerck Tijssen verkoper Lanen NZ1644235136r
TIJSES, EERKE Eerck Tijssen , c.u.schipper (groot-)koper huisComediesteeg 61646235225r
TIJSES, EERKEhet huis van de koper Eerck Tijssen naastligger ten zuiden Comediesteeg 61646235225r
TIJSES, EERKE Eerk Tijssen schipper (groot-)koper huis, loods ten noorden daaraanLanen 69164023499r
TIJSES, EERKEde kamer van wijlen Eerk Tijssen naastligger ten noorden Lanen 77166323816ra
TIJSES, EERKEwijlen Eerk Tijssen erflater Lanen 77166323816ra
TIJSES, EERKEwijlen Eerk Tijssen erflater Comediesteeg 6166323816ra
TIJSES, EERKEwijlen Eerk Tijssen geniaarde koper Gardenierstraat 21716245259v
TIJSES, EETSKE Eets Tijssen koper Zoutsloot 1162423110v
TIJSES, EGBERT Egbert Tijssen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1645235185v
TIJSES, IEPE Epe Tijssen timmerman (mr. -)verkoper Rozengracht 51644235152v
TIJSES, FREERK Freerk Tijssen , c.u.verkoper Kerkpoortstraat1711245156v
TIJSES, FREERK Freerk Tijssen naastligger ten noorden Noordijs 10172024692r
TIJSES, FREERK Freerk Tijssen naastligger ten noorden Voorstraat 97achter172124694r
TIJSES, GATSKE Gatske Tijssen koper door niaar Brouwersstraat 1173524977v
TIJSES, GATSKE Gatske Tijssen koper Gardenierstraat 1176525694r
TIJSES, GERRIT Gerryt Tijssen verkoper Franekereind159722851v
TIJSES, GIJSBERT Gijsbert Tijssen varenspersoonverkoper Vijverstraat 261749251271v
TIJSES, HANS Hans Tijssen verkoper Franekereind 241696243188v
TIJSES, HENDRIK Hendrick Tijssen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71712245172v
TIJSES, HENDRIK Hendrik Tijssen koper huisLiemendijk 41728247142v
TIJSES, HENDRIK Hendrik Tijssen naastligger ten noorden Karremanstraat 11736249126v
TIJSES, HENDRIKJE Hendrikjen Tijssen huurder Liemendijk1740250115v
TIJSES, HILTJE Hiltie Tijssen verkoper Kerkpoortstraat NZ1725246242r
TIJSES, HILTJE Hiltje Tijssen verkoper Kromme Elleboogsteeg 7achter1729247225v
TIJSES, IEPE Ipe Tijssen timmermankoper dwarshuis met 15 voeten plaats erachter in de hof van Fedde Feddes BonnemaRozengracht 51644235137v
TIJSES, IEPE Ipe Tijssen koper provisioneel Hoogstraat 16166223812va
TIJSES, IEPE Ipe Tijssen bieder Hoogstraat 16166223812va
TIJSES, IEPE Ippe Tijssen verkoper Rozengracht 51646235234v
TIJSES, JANwijlen Jan Tijssen bewoner Kleine Kerkstraat 3164823654v
TIJSES, JANwijlen Jan Tijssen bewoner Kleine Kerkstraat 3164923682r
TIJSES, JANde weduwe van Jan Tijssen Schilhuurder Molenpad 11754253154v
TIJSES, JELTJE Jeltje Tijssen verkoper van 1/4 Zuiderhaven 151730247326v
TIJSES, JETSE Jitse Tijssen timmerman (mr. -)verkoper onbekend16472364r
TIJSES, LIJSBET Lijsbeth Tijssen verkoper Kerkpoortstraat NZ1675240179r
TIJSES, MARTJEN Maertie Tijssen koper ten oosten van Harlingen1668239175r
TIJSES, MAAIKE Mayke Tijssen huurder Romastraat ZZ1784261254r
TIJSES, MICHIEL Michiel Tijssen , e.a.huurder Ooievaarsteeg 81784261142r
TIJSES, MINNE Minne Tijssen naastligger ten westen Noorderhaven 67169324332v
TIJSES, MINNE Minne Tijssen schipper (wijd-)koper huis, loods en plaatsZoutsloot 87170024468r
TIJSES, MINNE Minne Tijssen koper tuintje of plaats behorend bij een onlangs verkocht huisZoutsloot 87achter1704244256v
TIJSES, MINNE Minne Tijssen verkoper q.q. Grote Bredeplaats 111722246132r
TIJSES, NANNE Nanning Tijssen koper huisScheerstraat 61729247290r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen bewoner Droogstraat1605228445v
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen bewoner Droogstraat1605228455r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost1765256111r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen scheepstimmerbaaskoper huisNoorderhaven 581781260157r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven 3617822617v
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen scheepstimmerbaasnaastligger ten noorden Voorstraat 15178326143v
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen naastligger ten westen Lanen 381784261137r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen naastligger ten noorden Voorstraat 13178826346r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen naastligger ten westen Lanen 381790263264r
TIJSES, PIETER Pyter Tijssen scheepstimmermankoper huis en tuintjeNutstraat 21761255107v
TIJSES, PIETER Pytter Tijssen verkoper van 2/10 Zoutsloot 12166623951r
TIJSES, PIETER Pytter Tijssen verkoper Kruisstraat ZZ1669239185r
TIJSES, REINOU Reinu Tijssen koper Zuiderhaven ZZ166723988r
TIJSES, ROELOF Roelof Tijssen verkoper Moriaanstraat 121731247381r
TIJSES, SIETSKE Sytske Tijssen koper Zuiderhaven 73oost1710245105r
TIJSES, SIETSKE Sytske Tijssen koper van 1/2 Hoogstraat 1achter1730247354v
TIJSES, TEEKE Taeke Tijssen , c.u.huurder voor boven Vijver 91758254143v
TIJSES, TEUNTJE Theuntje Tijssen verkoper van 1/4 Zuiderhaven 151730247326v
TIJSES, TJITSKE Tjietske Tijssen koper van 1/2 huisHoogstraat 1achter1730247354v
TIJSES, TIEMEN Tymen Tijssen huurder opkamer boven de kelder Noorderhaven 34achter1736249109r
TIJSES, TIEMEN Tymon Tijssen koper huis of woningRinnertspijp 101740250111r
TIJSES, WIEBE Wybe Tijssen verkoper Droogstraat1613229158r
TIJSES, WIEBE Wybe Tijssen naastligger ten westen Zuiderstraat NZ16152308v
TIJSES, IEDEwijlen Yede Tijssen scheepstimmermanverkoper Vijverstraat 281763255190v
TIJSES, BEERTJE Beertie Tijssens verkoper Hofstraat 161642234164r
TIJSES, EERKE Erick Tijssens naastligger ten zuiden Voorstraat 50achter164323583r
TIJSES, GIJSBERT Gijsbert Tijssens koper huisVijverstraat 261732248142r
TIJSES, MEINOU Meynuke Tijssens koper Liemendijk NZ165623777v
TIJSES, WIEBE Wybe Tijssens naastligger ten zuiden Zuiderstraat1613229178r
TIJSES, AGNIETJE Agnes Tijsses verkoper Oosterkeetstraat 11166623954r
TIJSES, ANTJE Anna Tijsses eigenaar van 1/2 Voorstraat 511601228270r
TIJSES, ANTJE Anna Tijsses naastligger ten oosten Voorstraat 511601228270r
TIJSES, ANTJE Anna Tijsses naastligger ten zuiden Noorderhaven 56161723084v
TIJSES, ANTJEhet nagelaten weeskind van wijlen Anne Tijsses verkoper Voorstraat 511602228300r
TIJSES, ANTJEhet nagelaten weeskind van Anne Tijsses verkoper Voorstraat 511602228303r
TIJSES, ANTJEhet nagelaten weeskind van Anne Tijsses verkoper Noorderhaven 981602228303r
TIJSES, ANNE Anne Tijsses naastligger ten oosten Voorstraat 191615229274r
TIJSES, BAUKJE Bauck Tijsses verkoper onbekend162423129v
TIJSES, EERKEwijlen Eerk Tijsses erflater Lanen 771663238168v
TIJSES, GRIETJE Griet Tijsses verkoper Noordees (gebied)1613229149v
TIJSES, HOUKJEeen oude weduwe Houck Tijsses* naastligger ten zuiden Alemanssteeg OZ161122956r
TIJSES, HOUKJE Houck Tijsses verkoper Grote Kerkstraat 191619230195v
TIJSES, HOUKJEde kinderen van Houck Tijsses verkoper Grote Kerkstraat 191619230195v
TIJSES, Itsien Tijsses verkoper Voorstraat 511601228270r
TIJSES, JANKE Jantyen Tijsses verkoper Franekereind 4162423132r
TIJSES, MAAIKE Maycke Tijsses verkoper Vijver 5161723063v
TIJSES, PIETER Pieter Tijsses koper huisLanen 361782260191v
TIJSES, REINOU Reinu Tijsses koper Voorstraat 90166723984r
TIJSES, TIJS Tijs Tijsses verkoper Vijver 5161723063v
TIJSES, TRIJNTJE Trijn Tijsses koper Fabrieksstraat1602228279v
TIJSES, WIEBE Wybe Tijsses koper huisZuiderstraat1605228455v
PEIMA, JANKE Jancke Tiltus van Peyma, als landheerkoper provisioneel tichelwerk met gereedschappen en de landen waar het werk op staatten oosten van Harlingen1600228191r
TIEMENS, JELTJE Jelke Timans verkoper Alemanssteeg OZ1623230359r
TIEMENS, JELTJE Jelke Timans verkoper Droogstraat 221623230363v
TIEMENS, JELTJE Jeltie Timans koper Brouwersstraat 41623230356r
TIEMENS, JORK Jorke Timans naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ16272324r
TIEMENS, AREND Aen Timens naastligger ten oosten Voorstraat ZZ164323558r
TIEMENS, AREND Aern Timens verkoper Vijverstraat 8164323561v
TIEMENS, ARENDde crediteuren van Aernt Timens verkoper Voorstraat 26achter1641234138v
TIEMENS, AREND Aernt Timens verkoper van 1/2 Brouwersstraat 271642234170r
TIEMENS, EISEwijlen Eise Timens huurder Sint Odolphisteeg WZ171824627v
DONIA, HOBBE TIEMENSde landen van de plaats van wijlen Hobbe Timeus Donianaastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen167524030ra
TIEMENS, AREND Aernt Timons koper Brouwersstraat 27163723424r
, GRIETJE Grietje Tinges verkoper Nieuwstraat 281800265256v
, GRIETJE Gritje Tinges koper Noordijs 271811269135r
, GRIETJE Grietje Tings koper Nieuwstraat 28178126044v
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaardenverkoper Voorstraat 811724246208r
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaardenverkoper Noorderhaven 761724246209r
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaardenverkoper Noorderhaven 781724246209r
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaardenverkoper Voorstraat 331724246209v
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaardenverkoper Noorderhaven 901724246210v
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaardenverkoper Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaardenverkoper Hofstraat 51724246211v
TJOMMES, FREERK Freerck Tiommes verkoper Zoutsloot 401620230238r
TJOMMES, FREERK Freerck Tiommes verkoper q.q. Zoutsloot 401620230238r
TJOMMES, FREERK Freerck Tiommes verkoper q.q. Zoutsloot 401620230238r
TJOMMES, FREERK Freerck Tiommes verkoper q.q. Zoutsloot 401620230238r
TJOMMES, GERBRICHJE Gerbrich Tiommes koper door niaar huisOoievaarsteeg164323568v
TJOMMES, GERBRICHJE Gerbrich Tiommes verkoper Franekerpoort (gebied)164323592v
TJOMMES, GERBRICHJE Gerbrich Tiommes , voor haar kinderenverkoper Heiligeweg 81658237248r
TJOMMES, GERBRICHJE Gerbrich Tiommes , voor haar kinderenverkoper Heiligeweg 101658237248r
TJOMMES, GERBRICHJEde erfgenamen van wijlen Gerbrigh Tiommes verkoper Kerkpad WZ166623937r
TJOMMES, GRIETJE Grietie Tiommes koper Hofstraat 351653236247r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Voorstraat 811724246208r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 761724246209r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 781724246209r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Voorstraat 331724246209v
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 901724246210v
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Hofstraat 51724246211v
TJOMMES, LOLKE Lolcke Tiommes slagerbruidegom 1605228458r
TJOMMES, LOLKEwijlen Lolcke Tiommes erflater Zoutsloot 401620230238r
TJOMMES, PIETJE Pietie Tiommes koper Voorstraat 73achter1696243221v
TJOMMES, SALVES Salvus Tiommes wever (linnen-)koper twee kamers aan elkaarOoievaarsteeg ZZ16422359v
TJOMMES, SALVES Salvus Tiommes verkoper Ooievaarsteeg164323568v
TJOMMES, TJOMMEwijlen Tiomme Tiommes erflater Zoutsloot 401620230238r
TIETES, SCHELTE Schelte Tites bewoner Schritsen 571726246248v
TIETES, TIETE Tite Tites verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderstraat1604228422v
TJEERDS, REINER Reiner Tjaards mr. zeilmakernaastligger ten noorden Zoutsloot 101703244214v
TJEERDS, REINER Reiner Tjaards mr. zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 101704244261v
VORM, TJEERD Tjaard Tjaardsen van der Formnaastligger ten westen Franekereind 121695243168v
TJEERDS, ANTJE Anna Tjaerds koper ledige plaats van ca. 100 x 24 voetenAchterstraat NZ1599228151r
TJEERDS, SIJKE Sijke Tjaerds verkoper Bildtpoort (gebied) ZZ1663238168r
TJEERDS, ELBRICHJE Elbrich Tjaerdts bruid 1605228439r
TJEERDS, Lyuw Tjaerdts koper Lammert Warndersteeg WZ1605228485v
TJEERDS, MEEUWIS Mevus Tjaerdts verkoper Roeperssteeg OZ159722822r
TJEERDS, TJEERD Tjaerdt Tjaerdts schipper (groot-)koper oude dwarskamer of huis met de ledige plaats erachterLanen 851599228150r
TJEERDS, TJALKE Tjialke Tjaerts naastligger ten zuiden Zoutsloot 11613229168v
, TRIJNTJE Trijntie Tjaitses koper Lanen 461702244159r
, TRIJNTJE Trijntje Tjaitses verkoper Lanen 461729247259v
TJALKES, PIETER Pieter Tjalkes , c.u.schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk met vier kuipen met een huisje daarboven, twee kalkdobben en een putSchritsen 56zuidoost166623938v
TJALKES, PIETERde weduwe en de curatoren over het nagelaten weeskind van wijlen Pieter Tjalkes verkoper Schritsen 56zuidoost166923934va
, GEERTJE Geert Tjallefs koper Lanen 851599228150r
TJALLINGS, DOOITSE Doitse Tjalles naastligger ten oosten Scheerstraat 10169924428r
TJALLINGS, DOOITSE Dooytsen Tjalles ontvangerverkoper Scheerstraat 12170724526v
FOPMA, SIPKJE TJALLINGS Sipkje Tjalles Fopmakoper door niaar Kleine Bredeplaats 201756253259r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjalling schoenmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 31175725465r
TJALLINGS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Tjalling naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen16782412ra
TJALLINGS, DOEDEde weduwe van Doede Tjallingh naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 91680241119v
TJALLINGS, ANTJE Antie Tjallinghs koper Noorderkade 131687242200v
TJALLINGS, ANTJE Antie Tjallinghs huurder Noorderkade 131687242200v
TJALLINGS, ARJEN Arjen Tjallinghs erfgenaam en verkoper Hofstraat 311681241155v
TJALLINGS, KLAAS Claes Tjallinghs erfgenaam en verkoper Hofstraat 311681241155v
TJALLINGS, DOEDE Doede Tjallinghs , c.u.turfdragerkoper kamerLammert Warndersteeg 7167824113v
TJALLINGS, DOOITSE Doytsen Tjallinghs bakker (mr. -)koper Moriaanstraat 121690242317v
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallinghs gortmaker (mr. -)koper door niaar huis bestaande uit voorhuis, peykamer, gang of galderij, loods bakhuis en achter huurders boven en beneden kamerGrote Ossenmarkt 251722246152v
TJALLINGS, GIEKE Gyke Tjallinghs naastligger ten oosten Achterstraat 1169324330v
TJALLINGS, HIDDE Hidde Tjallinghs naastligger ten westen Zuiderstraat1600228209r
TJALLINGS, JAN Jan Tjallinghs erfgenaam en verkoper Hofstraat 311681241155v
TJALLINGS, NEELTJE Neeltie Tjallinghs erfgenamen en verkopers Hofstraat 311681241155v
TJALLINGS, OBBE Obbe Tjallinghs verkoper Gardenierstraat1605228438v
TJALLINGS, PIETERburgemeester Pieter Tjallinghs naastligger ten westen Rozengracht 7west1726246251r
TJALLINGS, REIN Rein Tjallinghs eigenaar van 1/2 Voorstraat 731668239141r
TJALLINGS, REIN Rein Tjallinghs bewoner Voorstraat 731668239141r
TJALLINGS, RINTJEals bewoner Rintie Tjallinghs schipper op Leeuwarden (trek-)naastligger ten noorden William Boothstraat 31682241196r
TJALLINGS, RINTJE Rintie Tjallinghs naastligger ten westen Voorstraat 57achter1695243144v
TJALLINGS, RINTJE Rintie Tjallinghs herbergiernaastligger ten noorden Voorstraat 57achter1695243144v
TJALLINGS, WIETSKEde crediteuren van Wytske Tjallinghs verkoper Bargebuurt 31689242269v
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings schoenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 16176725723r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 46176825735v
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings , c.u.bewoner voorste gedeelte Hoogstraat 161770257173r
TJALLINGS, ABRAHAMde geabandonneerde boedel van Abraham Tjallings schoenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 161770257173r
TJALLINGS, EEDEde erfgenamen van wijlen Aede Tjallings verkoper Weverstraat1664238237v
TJALLINGS, ALBERT Albert Tjallings verkoper van 1/3 Droogstraat 181730247307r
TJALLINGS, ANTJE Antie Tjallings verkoper Franekereind 41784261202r
TJALLINGS, ANTJE Antje Tjallings verkoper Nieuwstraat 64178326197r
TJALLINGS, ANTJE Antje Tjallings koper Kruisstraat 5oost1784261171r
TJALLINGS, ANTJE Antje Tjallings koper Zoutsloot 67180826843v
TJALLINGS, AATJE Atke Tjallings naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1600228187r
TJALLINGS, BOTJE Botje Tjallings koper Noorderhaven 90172724722r
TJALLINGS, BOTJE Bottje Tjallings winkelierkoper Voorstraat 9417342497v
TJALLINGS, BOTJEde boedel van wijlen Bottje Tjallings crediteur (deducent) Herenwaltje 71758254265r
TJALLINGS, BOTJEde boedel van wijlen Bottje Tjallings crediteur (deducent) Wortelstraat 11758254265r
TJALLINGS, BRECHTJE Bregtje Tjallings koper huisNoorderhaven 90172724722r
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings koper Bildtstraat 61770257157r
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings Sopingjuswinkelierkoper Bildtstraat 11176425633v
TJALLINGS, DOEDEde weduwe van Doede Tjallings bewoner Lammert Warndersteeg 71681241148v
TJALLINGS, DOOITSEhet pakhuis van Dooytse Tjallings naastligger ten noorden William Boothstraat WZ17062455r
TJALLINGS, FOKKEwijlen Focke Tjallings verkoper Karremanstraat 221635233170r
TJALLINGS, FOEKE Foecke Tjallings koper finaal huis en tuin daarachter c.a.Karremanstraat1602228302r
TJALLINGS, FRANS Frans Tjallings verkoper Franekereind 1717282472ra
TJALLINGS, GATSE Gadze Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1770257171r
TJALLINGS, GATSE Gadze Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter17722585v
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings verkoper Bargebuurtspoortje WZ1730247356r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings koper huisOoievaarsteeg 231730247357r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1745251111r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings koordewerkernaastligger ten westen Nieuwstraat 38176125566v
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings koordewerkerverkoper Nieuwstraat 38176125566v
TJALLINGS, GATSKE Gatske Tjallings geniaarde koper Gardenierstraat NZ176825750v
TJALLINGS, GATSKE Gatske Tjallings naastligger ten westen Gardenierstraat NZ176825750v
TJALLINGS, GATSE Gatze Tjallings* koordewerkernaastligger ten westen Nieuwstraat 381738249234r
TJALLINGS, GEERTJE Geertje Tjallings koper Droogstraat 59175625440v
TJALLINGS, GERLOF Gerlof Tjallings koper kamerBargebuurtspoortje WZ1730247365r
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallings gortmaker (mr. -)koper huisVijverstraat 221742250267r
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallings gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 251742250268r
TJALLINGS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Tjallings naastligger ten westen Vijverstraat 2817812607r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings , c.u.koper schuur of stallingVijverstraat 12172024671v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings gortmaker (mr. -)koper kamerGrote Ossenmarkt 25achter172824769r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 25achter172824769r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 25achter172824769r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings gortmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Droogstraat 181730247307r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings gortmaker (mr. -)huurder 2e graanzolder van boven (p.j.)Rommelhaven 15173424911v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 2174525191v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 2174525191v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten noorden Droogstraat 611755253200v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings gortmaker (mr. -)verkoper Droogstraat 651755253205r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten westen* Droogstraat 59175625440v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten oosten Vijverstraat 241759254199r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten westen Vijverstraat 241759254199r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten zuiden Karremanstraat 251760254256r
TJALLINGS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings naastligger ten westen Vijverstraat 281763255190v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten oosten Vijverstraat 241767256262r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten westen Vijverstraat 241767256262r
TJALLINGS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings naastligger ten westen Droogstraat 591776258247v
TJALLINGS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings naastligger ten noorden Droogstraat 591776258247v
TJALLINGS, GIEKEwijlen Giecke Tjallings verkoper Achterstraat 3170024478r
TJALLINGS, GIEKEwijlen Gieke Tjallings koper Hoogstraat 15achter1701244101r
TJALLINGS, HENDRIK Hendrik Tjallings schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper William Boothstraat 371782260242v
TJALLINGS, HESSELwijlen Hessel Tjallings verkoper Zuiderhaven NZ1634233145r
TJALLINGS, HIELKJE Hycke Tjallings naastligger ten oosten Anjelierstraat 21690242334v
TJALLINGS, JAKOB Jacob Tjallings winkelierkoper huis, pakhuis en tuinRozengracht 21753253119r
TJALLINGS, JAKOBde weduwe van Jacob Tjallings naastligger ten westen Rozengracht 41769257106r
TJALLINGS, JAKOBwijlen Jacob Tjallings verkoper van 1/2 Rozengracht 21769257124v
TJALLINGS, JAKOB Jacob Tjallings naastligger ten westen Kerkpoortstraat 61181026921v
TJALLINGS, JAN Jan Tjallings koper huisNieuwstraat OZ166523914r
TJALLINGS, JANKE Janke Tjallings koper Voorstraat 991751252163r
TJALLINGS, JANKE Janke Tjallings verkoper William Boothstraat 41753253117v
BRAAKSMA, LIJSBET TJALLINGS Lijsbeth Tjallings Braaksmaverkoper onbekend1736249121r
TJALLINGS, OBBE Obbe Tjallings koper huisGardenierstraat1600228194r
TJALLINGS, PIEKEwijlen Pieke Tjallings erflater Kerkpad WZ1791263381r
TJALLINGS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Tjallings naastligger ten oosten Zoutsloot 431681241124v
TJALLINGS, PIETER Pieter Tjallings koper twee huizen met nog een woning daarachter bij malkander staandeZuiderplein 11710245132r
TJALLINGS, PIETER Pieter Tjallings , c.s.naastligger ten noorden Zuiderhaven 69172024666r
TJALLINGS, PIETER Pieter Tjallings , c.s.verkoper Zuiderhaven 69172024666r
TJALLINGS, PIETJE Pieter Tjallings naastligger ten zuiden Zuiderhaven 69achter172024672r
TJALLINGS, PIETER Pieter Tjallings verkoper Zuiderhaven 69achter172024672r
TJALLINGS, PIETERburgemeester Pieter Tjallings naastligger ten oosten Droogstraat NZ1726246270v
TJALLINGS, PIETERburgemeester Pieter Tjallings naastligger ten noorden Droogstraat NZ1726246270v
TJALLINGS, PIETERde weduwe van Pieter Tjallings naastligger ten zuiden Kerkpad 201770257176v
TJALLINGS, PIETERburgemeester Pyter Tjallings naastligger ten westen* Rozengracht 71728247130r
TJALLINGS, PIETERde weduwe van burgemeester Pyter Tjallings naastligger ten noorden Zuiderplein 5noord1728247139r
TJALLINGS, PIETERwijlen Pytter Tjallings voermaneerdere eigenaar Zoutsloot 45168224152va
TJALLINGS, REIN Rein Tjallings verpachter grond Noordijs OZ1683241245v
TJALLINGS, REINde erfgenamen van wijlen Reyn Tjallings , c.soc.naastligger ten westen Voorstraat 751676240215r
TJALLINGS, RINTJE Rintie Tjallings koper huis met bleekveld, paardenstal en huisje boven het poortje aan de VoorstraatNoorderhaven 104de witte Arent1695243134r
TJALLINGS, RINTJE Rintie Tjallings herbergierkoper door niaar woningVoorstraat 57achter1695243144v
TJALLINGS, RINTJE Rintie Tjallings naastligger ten noorden Voorstraat 571695243177v
TJALLINGS, RINTJE Rintie Tjallings herbergier en wijnhandelaarkoper voortreffelijk huis met graanzolder en kelderNoorderhaven 461702244144v
TJALLINGS, RINTJE Rintie Tjallings wijnhandelaarkoper plaatske behorende bij het huis van Arjen van HemertNoorderhaven 461702244171r
TJALLINGS, RINTJEwijlen Rintie Tjallings verkoper van 1/2 Voorstraat 571714245213r
TJALLINGS, RINTJEde weduwe van Rintje Tjallings naastligger ten noorden Voorstraat 57achter1705244272v
TJALLINGS, RINTJEde weduwe van Rintje Tjallings , c.lib.naastligger ten westen Noorderhaven 106achter1705244283v
TJALLINGS, SIPKJE Sipk Tjallings koper door niaar ratione sanguinis huisWortelstraat 11702244141r
FOPMA, SIPKJE TJALLINGS Sipkjen Tjallings Fopmakoper Kleine Bredeplaats 18174425138v
TJALLINGS, SIEBRICHJE Sybrigje Tjallings koper Grote Ossenmarkt 211798265118r
TJALLINGS, SIETSKE Sydske Tjallings verkoper Zuiderhaven 171702244182r
TJALLINGS, SIETSKE Sydske Tjallings koper Kerkpoortsmolen 11747251174r
TJALLINGS, SIETSKE Sytske Tjallings koper Zuiderpoortsmolen 11738249263v
TJALLINGS, SIETSKE Sytske Tjallings verkoper van 1/2 Zuiderpoortsmolen 11746251155r
TJALLINGS, SIETSKEwijlen Sytske Tjallings verkoper Kerkpoortsmolen 11755253210r
TJALLINGS, TJALLING Tjalling Tjallings verkoper van 1/3 Droogstraat 181730247307r
TJALLINGS, TJALLING Tjalling Tjallings niaarnemer ratione vicinitatis Kromme Elleboogsteeg174425140v
TJALLINGS, TJALLING Tjalling Tjallings naastligger ten zuiden William Boothstraat 29174525180v
TJALLINGS, TJALLINGwijlen Tjalling Tjallings koper Hofstraat 11774258148v
TJALLINGS, TJITSKE Tjetske Tjallings koper Herenwaltje 71730247346r
TJALLINGS, TJITSKE Tjetske Tjallings naastligger ten zuiden Herenwaltje 71730247346r
TJALLINGS, TJITSKE Tjietske Tjallings koper Grote Bredeplaats 91731247384r
TJALLINGS, TJITSKEwijlen Tjietske Tjallings erflater Herenwaltje 71758254265r
TJALLINGS, TJITSKEwijlen Tjietske Tjallings erflater Wortelstraat 11758254265r
TJALLINGS, TRIJNTJE Trijntie Tjallings koper Grote Bredeplaats 191680241101v
TJALLINGS, TRIJNTJE Trijntie Tjallings verkoper Zuiderstraat1699243394r
TJALLINGS, TRIJNTJE Trijntje Tjallings verkoper Grote Bredeplaats 191699243398v
TJALLINGS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Tjallings verkoper Franekereind 1717282472ra
TJALLINGS, UILKE Uilke Tjallings smid (ijzer-)verkoper Zuiderhaven 36west1765256101v
TJALLINGS, WIGLE Wigge Tjallings verkoper Schritsen 3016702405v
TJALLINGS, WIGLE Wigge Tjallings schipper (kaag-)koper huisVijverstraat ZZ167124032r
TJALLINGS, WIGLE Wiggle Tjallings schipperkoper provisioneel huisZuiderhaven 36oost168024170v
TJALLINGS, WIGLE Wigle Tjallings naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west1692242377r
TJALLINGS, WIETSKE Wytske Tjallings koper huisBargebuurt 3168524283r
BLOEMBERG, ANTJE TJAMMES Antje Tjamkes Blombergverkoper Gardenierstraat ZZ1801265310r
TJAMMES, NEELTJEwijlen Neeltje Tjamkes verkoper Zoutsloot 61166323816ra
MEULEN, AAFKE TJEBBESwijlen Aafke Tjebbes van der Meulenverkoper Hoogstraat 101768257253v
TJEBBES, ABE Abbe Tjebbes , zoon van de verkoopsterconsenteert ten zuiden van Harlingen1599228167v
MEULEN, AAFKE TJEBBES Aefke Tjebbes van der Meulenkoper Hoogstraat 10175325341r
TJEBBES, AUKJEwijlen Auckjen Tjebbes verkoper Lanen 5169324372r
TJEBBES, BAUKJE Bauck Tjebbes , sochter van de verkoopsterconsenteert ten zuiden van Harlingen1599228167v
TJEBBES, BAUKJE Bauckjen Tjebbes verkoper Kruisstraat 5oost1674240135v
TJEBBES, KLAAS Claes Tjebbes schipper (wijd-)bewoner Zoutsloot 11681241137r
TJEBBES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Tjebbes naastligger ten zuiden Heiligeweg 681725246236r
MEULEN, KORNELIS TJEBBES Cornelis Tjebbes van der Meulenverkoper Sint Odolphisteeg 141782260282r
TJEBBES, DIEUWKE Dieuke Tjebbes koper huisZeilmakersstraat 131756253258v
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tjebbes verkoper Zeilmakersstraat 1317602553v
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes geniaarde koper Simon Stijlstraat 6167024022ar
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes eigenaar perceel Simon Stijlstraat 6167024022ar
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes koper Lanen 85west169224226ra
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes verkoper van 1/2 Noorderhaven 91169324331v
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes , c.soc.verkoper Droogstraat 12169324332r
TJEBBES, DIENAhuis op de Lanen van weduwe Dina Tjebbes naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 51702244188r
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes verkoper Sint Christoffelsteeg 51702244188r
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 61704244236v
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyerkoper Simon Stijlstraat 6166623952v
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyergeniaarde koper Voorstraat 471687242208v
DREYER, DIENA TJEBBESpaardestal en huis van Dina Tjebbes Dreyernaastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 61701244129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyerverkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 61701244129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyerverkoper q.q. Simon Stijlstraat 61701244129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyerverkoper q.q. Simon Stijlstraat 61701244129r
TJEBBES, GOSSE Gosse Tjebbes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
TJEBBES, GOSSE Gosse Tjebbes naastligger ten oosten Hofstraat 71735249104v
TJEBBES, GOSSE Gosse Tjebbes , n.u.naastligger ten westen Hofstraat 131741250166r
TJEBBES, GOSSE Gosse Tjebbes , n.u.naastligger ten oosten Hofstraat 7174325118r
TJEBBES, GOSSE Gosse Tjebbes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter1747251181r
TJEBBES, GOSSEwijlen Gosse Tjebbes verkoper q.q. Zuiderplein 31765256266v
TJEBBES, GOSSEwijlen Gosse Tjebbes bewoner Grote Bredeplaats 5west17722581ra
TJEBBES, GRIETJE Grietje Tjebbes koper Schritsen 371790263274r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 101728247107r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 121728247107r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62173124845v
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 62173124845v
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Nieuwstraat 141734248344r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62174325125v
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 62174325125v
TJEBBES, HEERKE Herke Tjebbes naastligger ten noorden Franekereind 251729247223v
TJEBBES, HEERKE Herke Tjebbes naastligger ten noorden Franekereind 2517312481r
TJEBBES, HEERKE Herke Tjebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 66173524979v
TJEBBES, HEERKEde erfgenamen van wijlen Herke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 561741250162v
TJEBBES, HOMMEhet huis van de kinderen van Homme Tjebbes* naastligger ten westen Voorstraat 12achter1647235257v
TJEBBES, HOMMEde kinderen van Homme Tjebbes naastligger ten westen Voorstraat 12achter1662238152v
TJEBBES, HOMME Homme Tjebbes huurder kamer met de ingang op de straat ten zuiden met de keuken erbij (p.j.)Rommelhaven 1169424396v
TJEBBES, HOMME Homme Tjebbes naastligger ten zuiden Hoogstraat 41703244197r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tjebbes koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 7167924143v
TJEBBES, JAKOB Jacob Tjebbes naastligger ten westen Zoutsloot 38167924147r
TJEBBES, JAKOBwijlen Jacob Tjebbes naastligger ten westen Droogstraat 18168024179r
TJEBBES, JAKOBwijlen Jacob Tjebbes verkoper van 1/4 Hofstraat 12a1694243116r
TJEBBES, JAKOBwijlen Jacob Tjebbes koper Vijver 81696243260v
TJEBBES, JAKOB Jacob Tjebbes turfdragerkoper huisAchterstraat NZ1727246302r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tjebbes mr. zeilmakerverkoper van 1/3 Noorderhaven 601730247322r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tjebbes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1731247379v
TJEBBES, JAKOBwijlen Jacob Tjebbes turfdragererflater Anjelierstraat 71742250269r
TJEBBES, JAKOBwijlen Jacob Tjebbes erflater Anjelierstraat 71742250269r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tjebbes Poptakoper huis strekkende zuidwaarts tot het huis van wijlen Lolcke AnisNoorderhaven 821615229264r
POPTA, JAKOB TJEBBESde hof nagelaten door Jacob Tjebbes Poptanaastligger ten noorden Lanen 65west_achter1705244305v
TJEBBES, JOHANNEShet huis van Joannes Tjebbes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21675240185r
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tjebbes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 61683241256r
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tjebbes , c.u.gortmaker (mr. -)koper 1/2 huis en gorterijVoorstraat 951691242372v
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tjebbes gortmaker (mr. -)koper twee kamersMolenpad ZZ1695243132r
TJEBBES, JOHANNES1/2 huis bewoond door Joannis Tjebbes gortmakernaastligger ten oosten ([dit is aan de andere kant van de steeg])Voorstraat 931691242372r
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes , voor zijn minderjarige kinderenschipper (oud groot-)verkoper Kleine Bredeplaats 416852425ra
TJEBBES, JOHANNESde stal van Johannes Tjebbes gortmakernaastligger ten westen Molenpad ZZ1706244333v
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes verkoper Molenpad ZZ1706244333v
TJEBBES, JOHANNESde gorterij van Johannes Tjebbes naastligger ten westen Voorstraat 97achter172124694r
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes gortmaker (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid1727246315v
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes mr. zeilmakerverkoper van 1/3 Noorderhaven 601730247322r
TJEBBES, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Tjebbes , de oudenaastligger ten oosten Voorstraat 93oost175225334v
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes naastligger ten westen Molenpad175725464r
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes naastligger ten westen Molenpad1757254109r
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes naastligger ten westen Noordijs 8176425619v
TJEBBES, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Tjebbes naastligger ten westen Noordijs 8177725972r
TJEBBES, JOHANNESwijlen Johannes Tjebbes geniaarde koper Voorstraat 841778259134v
TJEBBES, JOHANNESde weduwe van Johannes Tjebbes naastligger ten oosten Voorstraat 831781260132v
TJEBBES, JOHANNESde weduwe van Johannes Tjebbes naastligger ten noorden Voorstraat 831781260132v
MEULEN, JOHANNES TJEBBESwijlen Johannes Tjebbes van der Meulenkoper door niaar Voorstraat 8517802602r
MEULEN, JOHANNES TJEBBESde weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulennaastligger ten oosten Voorstraat 93178526230r
MEULEN, JOHANNES TJEBBESde weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulenkoper huisMolenpad 4180226655v
MEULEN, JOHANNES TJEBBESde weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulennaastligger ten westen Molenpad 4180226655v
TJEBBES, JOHANNEShet huis van wijlen Johannis Tjebbes schipper (groot-)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 2168424214r
TJEBBES, JOUKE Joucke Tjebbes naastligger ten westen Zoutsloot 611676240226r
TJEBBES, JOUKE Joucke Tjebbes verkoper Herenwaltje 171677240266r
SPANNENBURG, LAAS TJEBBES Laas Tjebbes Spannenburgkoopmankoper huisBrouwersstraat 141802266151v
SPANNENBURG, LAAS TJEBBES Laas Tjebbes Spannenburgkoopmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 141802266151v
TJEBBES, LEENTJEwijlen Leentje Tjebbes erflater Anjelierstraat 71742250269r
TJEBBES, MAAIKE Maycke Tjebbes verkoper Hoogstraat 5168524264r
DREYER, MAAIKE TJEBBES Maycke Tjebbes Dreyerkoper Noorderhaven 531675240201v
TJEBBES, NEELTJE Neeltje Tjebbes wolnaaisterhuurder (p.j.)Voorstraat 93oost175225334v
TJEBBES, PIETERde houtmolen van Pieter Tjebbes , c.s.naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen166823929va
TJEBBES, PIETERde weduwe van Pieter Tjebbes naastligger ten oosten Voorstraat 57174025098r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 42172824780r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 1172824781v
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 48172824782v
DREYER, PIETER TJEBBESwijlen Pieter Tjebbes Dreyerkoopmankoper Voorstraat 611736249106r
DREYER, PIETER TJEBBESde stal van wijlen Pyter Tjebbes Dreyernaastligger ten westen Droogstraat 55west167724038ra
DREYER, PIETER TJEBBES Pyter Tjebbes Dreyer, c.u.koopmangeniaarde koper Noordijs 191721246110r
DREYER, PIETER TJEBBES Pyter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper Brouwersstraat 221725246234r
DREYER, PIETER TJEBBESwijlen Pyter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper Noorderhaven 61173124830r
DREYER, PIETER TJEBBESwijlen Pyter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper Zoutsloot 37173124830r
DREYER, PIETER TJEBBESde kinderen en erfgenamen van wijlen Pyter Tjebbes Dreyerkoopmanhuurder Voorstraat 611741250197v
DREYER, PIETER TJEBBESover de nagelaten kinderen van wijlen Pyter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper Voorstraat 611741250197v
TJEBBES, PIETER Pytter Tjebbes kuiper (mr. -)koper 1/2 huis, door hem bewoondonbekend1672240103r
TJEBBES, PIETER Pytter Tjebbes kuiper (mr. -)koper huisLiemendijk168424224v
TJEBBES, PIETERwijlen Pytter Tjebbes kuiper (mr. -)verkoper Liemendijk168424256v
DREYER, PIETER TJEBBESde stal van Pytter Tjebbes Dreyernaastligger ten westen Droogstraat 55west1670239220r
DREYER, PIETER TJEBBESde weduwe van Pytter Tjebbes Dreyernaastligger ten zuiden Noorderhaven 106achter1741250145v
DREYER, PIETER TJEBBESde zoutkeet van wijlen Pytter Tjebbes Dreyernaastligger ten noorden William Boothstraat 29174525180v
TJEBBES, RINSKEwijlen Rinske Tjebbes verkoper q.q. Anjelierstraat 71742250269r
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Leykoopmankoper Noorderhaven 221740250135r
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Leynaastligger ten oosten Noorderhaven 181741250152v
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Leykoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 201741250176v
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Leykoopmanverkoper Noorderhaven 201741250176v
TJEBBES, SIERKJE Sierkjen Tjebbes , c.s.huurder (p.j.)Voorstraat 57achter174025082r
TJEBBES, SIPKE Sipke Tjebbes huurder (p.j.)Bildtstraat 21782260265r
TJEBBES, SJOERD Sjoerd Tjebbes varensgezelverkoper van 1/6 Anjelierstraat 71742250269r
TJEBBES, SIEBE Sybe Tjebbes , nu ter zee uitlandigvarenspersoonkoper door niaar Scheerstraat 5169424398v
TJEBBES, SIEBE Sybe Tjebbes bootsgezelverkoper Scheerstraat 51694243110v
TJEBBES, SIETSKE Sytske Tjebbes verkoper van 1/3 Noorderhaven 601730247322r
TJEBBES, TJEBBEwijlen Tjebbe Tjebbes verkoper ten zuiden van Harlingen1599228167v
POPTA, TJEBBE TJEBBESde erfgenamen van wijlen Tjebbe Tjebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 31163323386r
TJEBBES, TRIJNTJE Trijncke Tjebbes koper ten zuiden van Harlingen1599228167v
TJEPKES, ANTJEwijlen Antie Tjebkes verkoper Vijverstraat 201691242354r
TJEPKES, SAKE Saeke Tjebkes , c.soc.schipper (oud wijd-)koper hoekhuisVijverstraat 201691242354r
VORM, TJEERDSburgerhopman Tjeerds van der Formzoutziederverkoper van 1/2 Franekereind 10170724529r
TJEERDS, AAFKE Aefke Tjeerds geniaarde koper Kruisstraat 10oost1705244267v
TJEERDS, AALTJE Aeltie Tjeerds koper Schritsen 631706244337v
TJEERDS, AALTJE Aeltie Tjeerds verkoper van 1/3 van 1/2 Schritsen 271723246186r
ZANDSTRA, ANDRIES TJEERDSmeerderjarige jongeman Andrys Tjeerds Sanstraverkoper van 1/2 Bildtstraat 16174325120r
TJEERDS, ANSKJE Anske Tjeerds verkoper Hoogstraat 21751252164v
TJEERDS, ANSKJE Anskje Tjeerds koper Vijver 41722246136r
TJEERDS, ANTJE Antie Tjeerds eerdere koper Noorderhaven 112achter168024127ra
TJEERDS, ANTJE Antje Tjeerds koper Heiligeweg 51674240149r
TJEERDS, ANTJE Antje Tjeerds koper huisKleine Bredeplaats 251740250131r
TJEERDS, ANTJE Antje Tjeerds verkoper Zeilmakersstraat OZ1749251255v
TJEERDS, ANTJE Antje Tjeerds , ongehuwde meerderjarige jonge dochterverkoper Hoogstraat 41751252134v
TJEERDS, ANTJE Antje Tjeerds verkoper Voorstraat 821752252204v
TJEERDS, ANTJE Antje Tjeerds verkoper Kleine Bredeplaats 251758254165r
SYVERDA, ANTJE TJEERDS Antje Tjeerds Siverdakoper Lanen 71172724710r
TJEERDS, ATEwijlen Ate Tjeerds schipper (schuit-)koper Zoutsloot 931729247261v
TJEERDS, ATEwijlen Ate Tjeerds verkoper Zoutsloot 93173224894r
TJEERDS, AUKJE Auckjen Tjeerds verkoper q.q. Bildtstraat 151689242276r
TJEERDS, AUKJE Auckjen Tjeerds verkoper q.q. Bildtstraat 151689242276r
TJEERDS, AUKJE Auk Tjeerds verkoper Droogstraat 471688242219r
TJEERDS, AUKJE Aukjen Tjeerds koper Voorstraat 97172024690r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukjen Tjeerds van Estakoper Nieuwstraat 401727246300r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukjen Tjeerds van Estakoper Zuiderhaven 23173124865r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukjen Tjeerds van Estakoper Vismarkt 1173925043v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukjen Tjeerds van Estaverkoper Voorstraat 97173925049v
TJEERDS, BASTIAANde kamer van Bastiaan Tjeerds naastligger ten zuiden onbekend16702402ra
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerds bakker (mr. -)verkoper 1/15 deelKerkpoortsmolen 11689242292v
BONKE, BINKE TJEERDS Bente Tjeerds Boncqkoopman (Schots -)verkoper van 1/2 Voorstraat 11698243391v
BONKE, BINKE TJEERDSwijlen Bente Tjeerds Bonkverkoper Voorstraat 14170024457r
WESTRA, BRECHTJE TJEERDS Bregtje Tjeerds Westra, mede voor haar minderjarige kindverkoper Schritsen 441770257256r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragerkoper 1/2 huisVoorstraat 62174525159v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds naastligger ten noorden Nieuwstraat 9174525161r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragergeniaarde koper van 1/2 Franekereind 29oost174525162v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragerkoper woning en tuintjeLammert Warndersteeg WZ174525178v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragerverkoper Franekerpoort (gebied)174525181r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds koper Rozenstraat 41746251134v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds graandragerkoper woning en weefwinkelLiemendijk1747251164r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds verkoper Rozenstraat 41748251221v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragerkoper van 1/2 Hoogstraat 261749251251r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragerverkoper Lammert Warndersteeg WZ1749251269r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragergeniaarde koper Vijverstraat 261749251271v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds eigenaar van 1/4 Voorstraat 6217492525r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds graandragerverkoper Nieuwstraat 4617492529r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds graandragerverkoper Anjelierstraat 2174925210v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds graandragerkoper 1/2 huisHoogstraat 26174925218v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds eigenaar van 1/2 Hoogstraat 26174925218v
TJEERDS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Tjeerds naastligger ten westen Hoogstraat 281751252135v
TJEERDS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Tjeerds zakkendragernaastligger ten noorden Nieuwstraat 91752252185r
TJEERDS, CATHARINA Catharina Tjeerds , meerderjarige vrijsterverkoper Hofstraat 47west176425663v
TJEERDS, CATHARINA Chatharina Tjeerds , meerderjarige vrijsterverkoper Hofstraat 45176525696r
TJEERDS, KLAAS Claas Tjeerds gardenierkoper hof met 2 zomerhuizenonbekend1736249121v
TJEERDS, KLAAS Claas Tjeerds huurder Grote Kerkstraat 371736249125v
TJEERDS, KLAASwijlen Claas Tjeerds gardenierverkoper onbekend173925078v
TJEERDS, KLAASwijlen Claes Tjeerds koper Zoutsloot 911729247262r
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tjeerds smid (ijzer-)koper huisNoorderhaven 721702244169v
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tjeerds huurder Noorderhaven 1051702244180v
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tjeerds koper huis met loods en plaatskeHoogstraat 41703244197r
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tjeerds naastligger ten noorden Voorstraat 271730247314v
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tjeerds smid (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 741731247371v
TJEERDS, KORNELISde weduwe van Cornelis Tjeerds naastligger ten oosten Hoogstraat 21740250127v
TJEERDS, KORNELISde weduwe van Cornelis Tjeerds naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 11746251155v
ZANDSTRA, DIRK TJEERDS Dirk Tjeerds Sanstraschipper (oud -)verkoper van 1/2 Bildtstraat 16174325120r
TJEERDS, DOOITSE Doitse Tjeerds , c.u.huurder Moriaanstraat 10175725478r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)koper huisNieuweburen 271781260138ar
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)koper woningLammert Warndersteeg 71781260139r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Hoogstraat 171781260141r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds verkoper Hofstraat 221782260219v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Kerkpoortstraat 271782260234r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Grote Kerkstraat 461782260235r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Hoogstraat 251782260236r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds naastligger ten oosten Nieuweburen 251784261175v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds naastligger ten oosten Nieuweburen 25178526210r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds verkoper Lammert Warndersteeg 7180126615r
TJEERDS, EELKJE Eelkjen Tjeerds verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 221695243120r
TJEERDS, IEKE Eke Tjeerds verkoper Kerkpoortstraat 77173124827r
SURINGAR, AMALIA TJEERDS Emilia Tjeerds Surigerverkoper Wasbleekstraat 317272474r
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerds naastligger ten westen Grote Bredeplaats 351670239220v
TJEERDS, FEDDEwijlen Fedde Tjeerds naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 311683241251r
TJEERDS, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
TJEERDS, FEDDEde tuin van de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1688242219v
TJEERDS, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Grote Bredeplaats 351689242289r
TJEERDS, FEITE Feite Tjeerds naastligger ten westen Rommelhaven 61669239203v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerds naastligger Noorderhaven 11016782419v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerds naastligger ten oosten* Noorderhaven 1101683241252r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estanaastligger ten oosten Zuiderhaven 23173124865r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estanaastligger ten zuiden Zuiderhaven 23173124865r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estakoopmannaastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 191736249119r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estakoopmanverkoper Herenknechtenkamerstraat 191736249119r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estakoopmankoper huisSpinstraat175325379r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estakoopmannaastligger ten oosten Spinstraat175325379r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estakoopmannaastligger ten oosten Hofstraat 71754253157r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estakoopmanverkoper Hofstraat 71754253157r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estanaastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 19175625422v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estanaastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 191763255197v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estanaastligger ten oosten Zuiderhaven 231763255215v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estanaastligger ten zuiden Zuiderhaven 231763255215v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estakoopmankoper huisBargebuurthet Halfgemaakte Schip1766256228r
TJEERDS, FOKKE Fokke Tjeerds naastligger ten oosten Zuiderhaven 231759254223v
TJEERDS, FOKKE Fokke Tjeerds naastligger ten zuiden Zuiderhaven 231759254223v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estaaanhandelaar huis en grote hofZuiderhaven 44173524955v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estaverwandelaar Zuiderhaven 29173524955v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estazoutkopergeniaarde koper Spinstraat ZZ173925019v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 481740250120v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 381743250287v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estanaastligger ten westen Zuiderhaven 46174525166v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 961749251276r
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 961749251276r
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 941749251277v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 941749251277v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmanverkoper Zuiderhaven 25176425666r
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmanverkoper van 3/4 Zuiderhaven 38176425685v
ESTA, FOKKE TJEERDSwijlen Fokke Tjeerds van Estakoopmanverkoper Zoutsloot 11767256258r
TJEERDS, FOKELTJE Fookeltie Tjeerds verkoper Noorderhaven 112175625411v
TJEERDS, FOPPEhet huis waar de Witte Eenhoorn uithangt, van de weduwe van Foppe Tjeerds naastligger ten noorden Voorstraat 12achterde Witte eenhoorn1662238152v
TJEERDS, FOPPEhet huis van de erfgenamen van wijlen Foppe Tjeerds naastligger ten oosten Lanen 71167024016r
TJEERDS, FREERK Freek Tjeerds naastligger ten westen Gardenierstraat 717632562r
ESTA, FREERK TJEERDS Freerck Tjeerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
TJEERDS, FREERK Freerk Tjeerds naastligger ten oosten Gardenierstraat 51732248154r
TJEERDS, FREERK Freerk Tjeerds naastligger ten oosten Gardenierstraat 51755253244v
TJEERDS, FREERK Freerk Tjeerds naastligger ten westen Gardenierstraat 71759254226v
TJEERDS, FREERK Freerk Tjeerds naastligger ten oosten Gardenierstraat 5176725710r
TJEERDS, GEERTJE Geertje Tjeerds herbergierkoper Hofstraat 17west1704244245v
TJEERDS, GEERTJE Geertje Tjeerds naastligger ten westen Brouwersstraat 21803266304v
MEER, GEERTJE TJEERDS Geertje Tjeerds van der Meerkoper huisSchritsen 661802266172v
TJEERDS, GERBEN Gerben Tjeerds lijnslagerkoper lijnbaan en paardenstalNoorderhoofd 31730247308r
TJEERDS, GERBEN Gerben Tjeerds lijnslager (mr. -)koper huisNoorderhaven 331730247367r
TJEERDS, GERBEN Gerben Tjeerds lijnslager (mr. -)bewoner Noorderhaven 331730247367r
TJEERDS, GERBEN Gerben Tjeerds lijnslager en koopmangeniaarde koper Steenhouwersstraat 2173224882v
TJEERDS, GERBEN Gerben Tjeerds lijnslagergeniaarde koper Steenhouwersstraat 2173224886r
TJEERDS, GERBEN Gerben Tjeerds voormalig gebruiker Noorderhoofd 31733248225v
TJEERDS, GERBENde geabandonneerde boedel van Gerben Tjeerds lijnslager (mr. -)verkoper Noorderhoofd 31733248225v
TJEERDS, GERBENwijlen Gerben Tjeerds lijnslagerafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 11734248282v
TJEERDS, GERBENwijlen Gerben Tjeerds lijnslagerhuurder van een deel Lanen 82173524993v
TJEERDS, GERBEN Gerben Tjeerds naastligger ten zuiden Spinstraat17562548r
TJEERDS, GRIETJE Grietie Tjeerds koper Zuiderstraat 131697243295r
TJEERDS, GRIETJE Grietie Tjeerds verkoper Zoutsloot 91173925044v
TJEERDS, GRIETJE Grietje Tjeerds verkoper Zeilmakersstraat 111765256267v
TJEERDS, GRIETJE Grietje Tjeerds koper Heiligeweg 481782260192v
VRIES, GRIETJE TJEERDS Grietje Tjeerds de Vrieskoper Kruisstraat 10oost1776258245r
TJEERDS, GRIETJE Grytje Tjeerds koper Grote Kerkstraat 27174525156r
TJEERDS, GRIETJE Grytje Tjeerds verkoper Noorderkade 131757254103v
TJEERDS, GRIETJE Gryttie Tjeerds koper Bildtpoort (gebied)1701244122r
TJEERDS, HETTEwijlen Hette Tjeerds consenteert Hoogstraat 251683241243r
TJEERDS, HETTEwijlen Hette Tjeerds molenaarverkoper Hoogstraat 17achter1683241243r
TJEERDS, HETTEde schuur nagelaten door Hette Tjeerds* stalmannaastligger ten oosten Hoogstraat 15achter168324169va
TJEERDS, HINKE Hinke Tjeerds verkoper Hofstraat ZZ172024682v
TJEERDS, HINKE Hinke Tjeerds verkoper Noorderkade 131757254103v
TJEERDS, IDSKE Idske Tjeerds koper Hoogstraat 51175025254v
TJEERDS, IDSKE Idske Tjeerds koper Hoogstraat 531753253113v
TJEERDS, IDSKE Idtske Tjeerds koper Ooievaarsteeg 61751252137v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds kaaskoperkoper kamer, weefwinkel en lootsLiemendijk ZZ1774258144v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 191774258181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 191774258181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopmanverkoper Heiligeweg 191774258181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds kaaskoperkoper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 391776258244v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter1776258245v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter1776258245v
TJEERDS, ENNE Inne Tjeerds naastligger ten westen Hoogstraat 16166223812va
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 211702244153v
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds smid (grof-)koper huis en ijzersmederijKerkpoortstraat 651800265245r
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds smid (mr. grof-)verkoper q.q. Tuinsteeg 41809268195v
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds timmerman (mr. huis-)koper land met huis en hofNoorderkade 11811269129v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Radsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 321778259151v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Radsmanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 101780259235v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Radsmaverkoper Sint Odolphisteeg 101780259235v
RADSMA, JAKOB TJEERDSoud burgerkolonel Jacob Tjeerds Ratsmahorlogemaker (mr. -)koper door niaar huisSint Odolphisteeg 81762255177v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Ratsmahorlogemaker (mr. -)koper Voorstraat 741778259145v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Ratsmaverkoper Sint Odolphisteeg 8178126035v
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds , vrijgezelbaantjerkoper woning of kamerSint Odolphisteeg WZ1704244245r
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds huurder Kruisstraat 5oost172724723v
TJEERDS, JANde pas gekochte woning van Jan Tjeerds [staat: Tjerx] naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 411730247362v
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds koper woningLammert Warndersteeg 181730247363v
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds huurder Kruisstraat 5oost1731247374v
TJEERDS, JANde nagelaten kinderen van wijlen Jan Tjeerds schoorsteenvegerverkoper Lammert Warndersteeg 161741250185r
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds sleefmaker (mr. -)verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds sleefmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 121749251272v
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds wever (mr. bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat 281758254137r
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds huurder (p.j.)Nieuwstraat 281758254137r
TJEERDS, JANwijlen Jan Tjeerds verkoper Nieuwstraat 28178126044v
TJEERDS, JANKE Janke Tjeerds verkoper Hofstraat 47west176425663v
TJEERDS, JANKE Janke Tjeerds verkoper Hofstraat 45176525696r
VORM, JANKE TJEERDS Janke Tjeerds van der Formverkoper Noorderhaven 1131723246187r
VORM, JANKE TJEERDS Janke Tjeerds van der Formverkoper Scheffersplein OZ173224883r
VORM, JANKE TJEERDS Janke Tjeerds van der Formkoper Hoogstraat 151740250124v
VORM, JENTJE TJEERDSwijlen Janke Tjeerds van der Formverkoper Hoogstraat 151766256149v
VORM, JANKE TJEERDSwijlen Janke Tjeerds van der Formverkoper Romastraat 251766256150v
VORM, JANKE TJEERDSwijlen Janke Tjeerds van der Formverkoper Lanen 291766256151v
VORM, JANKE TJEERDSwijlen Janke Tjeerds van der Formverkoper Heiligeweg 91766256205v
VORM, JANKE TJEERDSwijlen Janke Tjeerds van der Formverkoper Grote Kerkstraat 101766256210r
TJEERDS, JELKE Jelke Tjeerds verkoper Noorderkade 131757254103v
TJEERDS, JELLE Jelle Tjeerds verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg WZ1675240208v
TJEERDS, JETSKE Jetske Tjeerds koper Hoogstraat 29180826897r
TJEERDS, JOHANNES Johannes Tjeerds wever (mr. linnen-)koper huis waarin twee woningenonbekend1705244269v
TJEERDS, JOHANNESde koper Johannes Tjeerds , c.u.wever (mr. linnen-)bewoner onbekend1705244269v
TJEERDS, JOUKE Joucke Tjeerds naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13167124032v
TJEERDS, JOUKE Jouke Tjeerds verkoper Zeilmakersstraat 111765256267v
TJEERDS, JOUKE Jouke Tjeerds , e.a.huurder Zeilmakersstraat 111774258178r
TJEERDS, KEIMPE Keimpe Tjeerds sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Karremanstraat 251742250268r
TJEERDS, KEIMPE Keimpe Tjeerds sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Heiligeweg 17174425133r
TJEERDS, KEIMPE Keimpe Tjeerds sleefmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 121749251272v
TJEERDS, KEIMPEde weduwe van Keimpe Tjeerds naastligger ten oosten onbekend ZZ1761255100r
TJEERDS, KEIMPEde weduwe van Keimpe Tjeerds naastligger ten zuiden onbekend ZZ1761255100r
TJEERDS, KEIMPEde weduwe van Keimpe Tjeerds naastligger ten oosten onbekend ZZ176325617v
TJEERDS, KEIMPEde weduwe van Keimpe Tjeerds naastligger ten zuiden onbekend ZZ176325617v
TJEERDS, KEIMPEde weduwe van Keimpe Tjeerds naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 36176425643r
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijknaastligger ten zuiden Tiepelsteeg1746251145r
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijksleefmaker (mr. -)verkoper Tiepelsteeg1746251145r
TJEERDS, Kunerke Tjeerds koper ten noorden van Harlingen170024485v
TJEERDS, LAMMERT Lammert Tjeerds schipper (wijd-)verkoper Zoutsloot 541731247389v
TJEERDS, LIEPKJE Lubkien Tjeerds verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 4173524928v
TJEERDS, LIEPKJE Lupkien Tjeerds koper Kerkpoortstraat 4517432515r
TJEERDS, LIEPKJE Lupkjen Tjeerds koper huisKerkpad WZ174525189r
RADSMA, MARTEN TJEERDSde minderjarige Marten Tjeerds Radsmaverkoper Voorstraat 481782260163v
TJEERDS, MATTEUS Matthijs Tjeerds Ouwendagkoper huis, thans ledigVoorstraat 131795264280r
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tjeerds van Estaverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
TJEERDS, NEELTJE Neeltje Tjeerds winkelierkoper Heiligeweg 61726246291v
TJEERDS, NEELTJEwijlen Neeltje Tjeerds verkoper van 1/2 Heiligeweg 617432511ra
TJEERDS, PIEBE Piebe Tjeerds turfdragerkoper door niaar huisSint Jacobstraat 14178126071v
TJEERDS, PIEBEde weduwe van Piebe Tjeerds grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1795264275v
TJEERDS, PIEBE Piebo Tjeerds turfdragerverkoper Sint Jacobstraat 141781260148r
TJEERDS, PIEKEgrondpacht uit het huis van de weduwe van Piecke Tjeerds eigenaar perceel Grote Ossenmarkt 10170024453r
TJEERDS, PIETER Pieter Tjeerds sleefmaker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 12173524940v
TJEERDS, PIETER Pieter Tjeerds naastligger ten oosten Hoogstraat 12176425677r
TJEERDS, PIETER Pieter Tjeerds sleefmaker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 121764256263r
TJEERDS, PIETER Pieter Tjeerds naastligger ten westen Hoogstraat 16176725723r
TJEERDS, PIETER Pieter Tjeerds naastligger ten oosten Hoogstraat 12176825777v
TJEERDS, PIETER Pieter Tjeerds naastligger ten westen Hoogstraat 161770257173r
TJEERDS, PIETER Pieter Tjeerds sleefmaker (oud mr. -)verkoper Hoogstraat 1417762593v
WIJDENBRUG, PIETER TJEERDS Pieter Berent Tjeerds van Wijdenbrughkoper door niaar 2/3 huis (2/4, en 2/3 van 1/4)Steenhouwersstraat 2173224886r
TJEERDS, POPPE Poppe Tjeerds koper huisBildtstraat 13171924655r
TJEERDS, POPPE Poppe Tjeerds bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 131723246188r
TJEERDS, POPPE Poppe Tjeerds verkoper q.q. Noorderhaven 41725246246v
TJEERDS, POPPE Poppe Tjeerds naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1517312483r
TJEERDS, POPPE Poppe Tjeerds naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 17173925045v
TJEERDS, POPPE Poppe Tjeerds schippernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 15een_achter1742250277v
TJEERDS, PIETER Pyter Tjeerds , vrijgezelkoper huisHoogstraat 14172024667r
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds turfdragergeniaarde koper Kerkpad 321758254121v
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds turfdragerkoper huis en tuinKerkpad 321762255142r
TJEERDS, REINwijlen Rein Tjeerds , c.u.eigenaar en bewoner Kerkpad 241782260195r
TJEERDS, REINde nalatenschap van wijlen Rein Tjeerds koren- en turfdragerverkoper Kerkpad 241782260195r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds mr. zeilmakerkoper huisNoorderhaven 291697243287v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds , c.u.mr. zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 101697243290r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten zuiden Zoutsloot 101701244137r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds mr. zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 101702244165r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds zeilmakernaastligger ten westen Noorderhaven 31170724515r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten zuiden Zoutsloot 81721246119v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten zuiden Zoutsloot 81722246132v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds mr. zeilmakerverkoper van 1/3 van 1/2 Schritsen 271723246186r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten oosten Noorderhaven 91725246223v
TJEERDS, REINERde erfgenamen van wijlen Reinier Tjeerds naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de steeg])Noorderhaven 311736249129v
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerds mr. zeilmakerverkoper Noorderhaven 671696243254v
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerds zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 81697243285r
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerds mr. zeilmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 25172724711v
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerds mr. zeilmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 27172724711v
TJEERDS, RIKSTJE Richtje Tjeerds huurder Schritsen 661786262124v
TJEERDS, RIENK Rients Tjeerds huurder (p.j.)Schritsen 621798265121r
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds karremannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27tuin16702406v
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds schipper (wijd-)verkoper Grote Ossenmarkt 251696243230r
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds schipper (wijd-)naastligger ten noorden Poortje 71706244326v
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds schipper (wijd-)verkoper q.q. Poortje 71706244326v
TJEERDS, RUURD Ruirdt Tjeerds* karremannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ167124071r
TJEERDS, RUURD Ruyrd Tjeerds karremannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27tuin1676240217r
TJEERDS, RUURD Ruyrd Tjeerds schipper (wijd-)koper door niaar huisGrote Ossenmarkt 251691242364r
VRIES, SEERP TJEERDSmeerderjarige vrijgezel Seerp Tjeerds de Vrieskoper van 3/4 timmerhelling, 2 dwarshellingen, smeerhelling timmerhuis, twee woonhuizen en een hofNoorderkade 131757254103v
VRIES, SEERP TJEERDSmeerderjarige vrijgezel Seerp Tjeerds de Vriesverkoper (geemancipeerd door de hove van Friesland)Noorderkade 131758254137v
TJEERDS, SIEBRENwijlen Sibrand Tjeerds Zuirigerverkoper van 1/2 Voorstraat 516842424va
TJEERDS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sjoerd Tjeerds naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1674240144r
TJEERDS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sjoerd Tjeerds naastligger ten westen Zuiderhaven 591676240212v
TJEERDS, SJOERD Sjoerd Tjeerds koopmangeniaarde koper Droogstraat 15178826339r
TJEERDS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sjoerdt Tjeerds naastligger ten oosten Zuiderhaven 55168924217va
TJEERDS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sjoerdt Tjeerds naastligger ten westen Zuiderhaven 59168924219ra
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sjouckien Tjeerds van Estaverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sjoukjen Tjeerds Estakoper Sint Odolphisteeg 2172724749v
TJEERDS, TJOMMEde weduwe van Tiomme Tjeerds naastligger ten oosten Lanen 721651236158r
TJEERDS, TJEERDhet huis van wijlen Tjeerd Tjeerds naastligger ten westen Schritsen 111675240188v
TJEERDS, TJEERDerfgenamen en kinderen van Tjeerd Tjeerds naastligger ten westen Grote Bredeplaats 111722246132r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 23achter1742250257r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 23achter174425150v
TJEERDS, TJEERDde weduwe van Tjeerd Tjeerds huurder Moriaanstraat 101758254173v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 23176125595r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)koper provisioneel huis en bakkerijGrote Kerkstraat 231765256264r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkhuurder (p.j.)Grote Kerkstraat 231765256264r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 211770257179r
TJEERDS, TJEERDde kopers Tjeerd Tjeerds Feerdijk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 211770257179r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 121771257205v
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerds van der Formnaastligger ten oosten Franekertrekvaart 13170024439r
VORM, TJEERD TJEERDSburgerhopman Tjeerd Tjeerds van der Formzoutziederverkoper van 1/2 Franekereind 10170724529r
JONG, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerds de Jong, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Zuiderstraat 25175725477r
JONG, TJEERD TJEERDS[als huurder] Tjeerd Tjeerds de Jongnaastligger ten oosten Zuiderstraat 23175725479r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Veerdijkbakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 231774258186v
TJEERDS, TJEERD Tjeerds Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 12177225859r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tjeerds koper Sint Odolphisteeg 10170724529v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tjeerds naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 10170724529v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntje Tjeerds koper Sint Odolphisteeg 81704244251r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntje Tjeerds koper Zoutsloot 251785261280r
TJEERDS, TIETJE Tyttje Tjeerds koper Simon Stijlstraat 61704244236v
ESTA, TIETJE TJEERDSwijlen Tyttje Tjeerds Estaverkoper Simon Stijlstraat 617292476va
ESTA, TIETJE TJEERDSwijlen Tyttje Tjeerds Estaerflater Lanen 85west17292479ra
TJEERDS, FROUKJE Vrouwkje Tjeerds koper Zoutsloot 521803266214r
TJEERDS, WABEde weduwe van Wabe Tjeerds naastligger ten oosten Voorstraat 73achter1677240258r
TJEERDS, WIERD Wierd Tjeerds koper huis en stallingBildtpoort (gebied)174425145r
TJEERDS, WIERDwijlen Wierd Tjeerds koper door niaar Bildtpoort (gebied)1754253165v
TJEERDS, WIERDwijlen Wierd Tjeerds koper door niaar Liemendijk ZZ1754253165v
TJEERDS, WIERDwijlen Wierd Tjeerds verkoper Bildtpoort (gebied)1755253207r
TJEERDS, WIERDwijlen Wierd Tjeerds verkoper Liemendijk ZZ1755253207r
TJEERDS, WIEBRENals bewoner Wybren Tjeerds naastligger ten noorden Karremanstraat1703244236r
TJEERDS, IEBELTJE Ybeltie Tjeerds verkoper Heiligeweg 31170024451r
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds koopmankoper woningVoorstraat 89een_achter176425656v
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds* huurder achterkamer Heiligeweg 211765256132v
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds [staat: Pytters] naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2017672578v
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds huurder achterkamer Heiligeweg 211770257148v
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds koopmangeniaarde koper Karremanstraat ZZ1774258130r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds geniaarde koper Liemendijk 42176125592v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoperkoper woningZoutsloot 80176425624r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds* naastligger ten noorden Voorstraat 891765256119r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds winkelierkoper huisGrote Kerkstraat 221766256175r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoperverkoper Zoutsloot 80176825782v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten westen Zoutsloot 82176825785r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoperkoper huisKleine Kerkstraat 181769257108r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoperkoper woningBargebuurt 141769257121v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoperkoper woningWortelstraat 151769257129v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoperkoper door niaar woningWortelstraat 171769257133v
TJEERDS, IEDEde woning gekocht door Yede Tjeerds naastligger ten westen Wortelstraat 171769257133v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koopmankoper huisHeiligeweg 211770257148v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 211770257179r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 211770257179r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koopmankoper huisGrote Kerkstraat 241771257207r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 241771257207r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koopmankoper door niaar huisHeiligeweg 191773258118r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten oosten Heiligeweg 191773258118r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten noorden Heiligeweg 191773258118r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 231774258186v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds winkelierverkoper Liemendijk ZZ177725929v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds winkelierkoper huisGrote Kerkstraat 19177825999v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19177825999v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 221778259105v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 221778259105v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds , c.u.naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter1778259112r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds , c.u.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter1778259112r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koper van 1/2 huisZoutsloot NZ1778259115v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koper 1/2 huisZoutsloot NZ1778259157v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds eigenaar van 1/2 Zoutsloot NZ1778259157v
TJEERDS, IEDEde erfgenamen van wijlen Yede Tjeerds naastligger ten zuiden Voorstraat 89twee_achter1780259230r
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 241780259240r
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds verkoper Kerkpoortstraat 391780259241v
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Bargebuurt 141780259242v
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Wortelstraat 151780259243v
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Heiligeweg 171780259245r
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Grote Kerkstraat 191780259246v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds huurder achterkamer als kaaspakhuis Heiligeweg 211780259248r
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Heiligeweg 211780259248r
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Voorstraat 89een_achter1780259256r
TJEERDS, IEFKE Yefke Tjeerds koper door niaar ratione vicinitatis Brouwersstraat 11173925021v
TJEERDS, IEFKE Yefke Tjeerds koper door niaar ratione vicinitatis huis en bakkerijBrouwersstraat 11177325887r
TJEERDS, IEFKE Yfke Tjeerds verkoper Brouwersstraat 111766256220v
BONKE, IEFKE TJEERDS Yfke Tjeerds Boncqgeniaarde koper Rommelhaven 241729247232v
BONKE, IEFKE TJEERDS Yfke Tjeerds Boncqkoper Brouwersstraat 9173124819v
BONKE, IEFKE TJEERDS Yfke Tjeerds Bonkverkoper Noordijs 10173524987r
TJEERDS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Tjeerdsen naastligger ten oosten Schritsen 5167824113r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen verkoper Heiligeweg 27noord1692242378v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen koper panwerk en hof strekkende westwaarts tot de halve sloot naar de timmerhellingNoorderkade 23169324339v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 221695243120r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Schritsen 7achter1695243129v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen schipper (wijd-)verkoper Zuiderhaven 571695243140r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 191695243143r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen naastligger ten oosten Rozengracht NZ1695243144r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen schipperkoper 1/2 huisSchritsen 71697243304v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen schippereigenaar van 1/2 Schritsen 71697243304v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk, zoon van de verkopershuurder (p.j.)Grote Kerkstraat 231759254184r
TJEERDS, TJEERDwijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijkbakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 231759254184r
TJEERDS, TJEERDwijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijkbewoner Karremanstraat 231760254255r
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerdsen van der Formkoper huisFranekereind 101695243129r
VORM, TJEERD TJEERDSburgervaandrig Tjeerd Tjeerdsen van der Formzoutziederkoper door niaar drie hellingen, houthelling, timmerhuis, 2 huizen, hof en stukje landNoorderkade 131705244292r
VORM, TJEERD TJEERDShet panwerk van de verkoper burgerhopman Tjeerd Tjeerdsen van der Formnaastligger ten oosten Noorderkade 131706244341v
VORM, TJEERD TJEERDSburgerhopman Tjeerd Tjeerdsen van der Formzoutziederverkoper Noorderkade 131706244341v
VORM, TJEERD TJEERDSburgerhopman Tjeerd Tjeerdsen van der Formzoutziederverkoper Noorderkade 131706244342v
TJEERDS, TJEERD Tjeerdt Tjeerdsen naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) WZ1703244223v
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerdt Tjeerdsen van der Formzoutziederkoper tuin met mandelige putNieuwstraat WZ1705244281r
, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Tjeerdsens naastligger ten oosten Schritsen 51689242293v
HOEK, IEDE TJEERDS Yede Tjeerdsz van der Hoekkoopmankoper huisHeiligeweg 171778259126r
TJEERDS, AAGJE Achien Tjeerdts koper huis en hofKerkpad 161675240178r
TJEERDS, ANSKJE Anskien Tjeerdts bewoner Vijver 41725246244r
TJEERDS, ANSKJE Anskien Tjeerdts verkoper Vijver 41725246244r
TJEERDS, ANTJE Antie Tjeerdts koper van 1/2 Noorderhaven 112achter167224083r
TJEERDS, ANTJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Antie Tjeerdts verkoper Noorderhaven 112achter168024127ra
TJEERDS, ANTJE Antje Tjeerdts koper Schritsen 61166523928v
TJEERDS, BASTIAAN Bastiaen Tjeerdts naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 91680241119v
TJEERDS, BASTIAAN Bastiaen Tjeerdts koopmankoper huisHerenwaltje 71686242109v
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerdts bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-08-00 CGonbekend167924154v
TJEERDS, BINKEgrondpacht uit het huis van de koper Bente Tjeerdts bakker (mr. -)eigenaar perceel onbekend167924154v
BONKE, TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Boncqverkoper Voorstraat 92167024012v
BONKE, BINKE TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Boncqverkoper Heiligeweg 70167424018va
BONKE, BINKE TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Boncqverkoper Voorstraat 92167424018va
BONKE, TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Bonkverkoper Franekereind 2167024012r
BONKE, TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Bonkverkoper Heiligeweg 70167024012r
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerdts Bonqbakker (mr. -)verkoper ten zuidoosten van Harlingen1688242243r
TJEERDS, KLAAS Claes Tjeerdts verkoper q.q. Rozengracht 171669239204v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuke Tjeerdts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ167224079v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuwke Tjeerdts naastligger ten oosten Gardenierstraat 616702404v
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts , c.u.koper huis, hof en steegVoorstraat 58167224081r
TJEERDS, FEDDEhet huis en hof gekocht door Fedde Tjeerdts , c.u.naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1167224094v
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts verkoper q.q. Zoutsloot 981673240114r
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts naastligger ten oosten Zoutsloot 11674240152v
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts verkoper Droogstraat 91674240154r
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ167924126v
TJEERDS, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Grote Bredeplaats 351682241217r
TJEERDS, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1691242354v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts protesteert q.q. Noorderhaven 110achter167124075v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts , c.u.koper van 1/2 bierhuis, nette opkamer en een schrijfkamertje boven de steeg gebouwdNoorderhaven 112achter167224083r
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts naastligger ten oosten Rommelhaven 2west168024177v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts schipper (kaag-)koper huis, loods en ledige plaatsSint Jacobstraat 21682241195v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts schipper (kaag-)verkoper Sint Jacobstraat 21682241226v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts koper provisioneel 1/2 pakhuis eerder brouwhuis alwaer de Gecroonde Werelt in de gevel staatNoorderhaven 112achterde Gekroonde Wereld168024127ra
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts eerdere koper Noorderhaven 112achter168024127ra
TJEERDS, FOPPEde erfgenamen van wijlen Foppe Tjeerdts naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1673240126r
TJEERDS, FREERK Freerck Tjeerdts korfmaker (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 41681241132r
TJEERDS, HETTE Hette Tjeerdts stalmankoper schuurHoogstraat 17achter1674240152r
TJEERDS, HETTE Hette Tjeerdts naastligger ten oosten Hoogstraat 231674240165v
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerdts , c.u.koper 1/2 huis (oostelijk gedeelte)Franekereind 29oost1689242267v
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerdts , c.u.koper provisioneel 1/4 van 1/2 huis (oostelijk gedeelte)Franekereind 29oost168924217ra
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerdts koper woningBargebuurt WZ1696243215r
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerdts Radsmahorlogemaker (mr. -)koper huis en tuinSint Odolphisteeg 10175625419v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerdts Radsma, c.u.huurder Sint Odolphisteeg 10175625419v
TJEERDS, JELLE Jelle Tjeerdts naastligger ten oosten Hoogstraat 111659237200r
TJEERDS, JELLE Jelle Tjeerdts verkoper q.q. Oosterkeetstraat 6167024028V
TJEERDS, JELLEhet achterhuis van Jelle Tjeerdts naastligger ten oosten Droogstraat 20west167224081v
TJEERDS, JELLEhet huis van Jelle Tjeerdts naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4167524020va
TJEERDS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4167924151ar
TJEERDS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts koper grondpacht van 1-15-00 CGonbekend167924154v
TJEERDS, JELLEgrondpacht uit het huis van de koper Jelle Tjeerdts eigenaar perceel onbekend167924154v
TJEERDS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts koper grondpacht van 0-09-08 CGonbekend167924154v1
TJEERDS, JELLEgrondpacht uit het huis van de koper Jelle Tjeerdts eigenaar perceel onbekend167924154v1
TJEERDS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts naastligger ten westen Voorstraat 781681241155r
TJEERDS, JELLEhet achterhuis van de erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts naastligger ten oosten Droogstraat ZZ16832428r
TJEERDS, JELLE Jelle Tjeerdts naastligger ten zuiden Droogstraat168524292v
APPELMAN, JOUKE TJEERDSde erfgenamen van wijlen Joucke Tjeerdts Appelmannaastligger ten westen Zoutsloot 181681241126r
TJEERDS, KNIERKE Knierke Tjeerdts van der Fermkoper Rozengracht NZ1695243144r
TJEERDS, LIJSBEThet prieel van de hof van Lijsbeth Tjeerdts naastligger ten zuiden Weverstraat166423826ra
TJEERDS, LIJSBETde hof van Lijsbeth Tjeerdts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27tuin166523918v
TJEERDS, MEINERTwijlen Meinert Tjeerdts verkoper Zeilmakersstraat 19167024021v
TJEERDS, MEINT Meinte Tjeerdts naastligger ten noorden onbekend1664238204r
TJEERDS, OTTE Otte Tjeerdts schipper (smal-)naastligger ten zuiden Schritsen 81688242241v
TJEERDS, PIEKEgrondpacht uit het huis van de weduwe van Pieke Tjeerdts eigenaar perceel Grote Ossenmarkt 10167924130r
TJEERDS, PIEKEwijlen Pieke Tjeerdts verkoper Schritsen 231681241127r
TJEERDS, PIEKEwijlen Pieke Tjeerdts schipper (wijd-)erflater Grote Ossenmarkt 101688242236r
TJEERDS, PIEKEwijlen Pieke Tjeerdts erflater Grote Ossenmarkt 101688242236r
TJEERDS, PIEKEwijlen Pieke Tjeerdts schipper (wijd-)erflater Grote Bredeplaats 91688242237v
TJEERDS, PIEKEwijlen Pieke Tjeerdts erflater Grote Bredeplaats 91688242237v
TJEERDS, POPPE Poppe Tjeerdts schipper (wijd-)verkoper Zuiderhaven 571695243140r
TJEERDS, PIEKE Pycke Tjeerdts schipper (wijd-)koper huisGrote Bredeplaats 9167124049v
TJEERDS, PIETER Pytter Tjeerdts rogverschieternaastligger ten oosten Droogstraat168524292v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerdts mr. zeilmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 2716992445v
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerdts mr. zeilmakerkoper huis met een plaats en tuintje erachter en een vrije in- en uitgang in de DroogstraatNoorderhaven 67169324332v
TJEERDS, REINERhet vorige verkochte perceel, van Reyner Tjeerdts mr. zeilmakernaastligger ten zuiden Noorderhaven 67achter169324333r
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerdts zilversmid (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 91695243136v
TJEERDS, REINER Reynier Tjeerdts mr. zeilmakerkoper huisNoorderhaven 111685242103v
TJEERDS, RUURD Ruyrd Tjeerdts schipper (wijd-)verkoper van 1/8 en namens zijn zusters dochterVijver 5169424375r
TJEERDS, RUURD Ruyrdt Tjeerdts karreman (oud -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 2716832425v
TJEERDS, RUURD Ruyrdt Tjeerdts schipper (wijd-)verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 101688242236r
TJEERDS, RUURD Ruyrdt Tjeerdts koper van 1/2 Grote Bredeplaats 91688242237v
TJEERDS, RUURD Ruyrdt Tjeerdts eigenaar van 1/6 Grote Bredeplaats 91688242237v
TJEERDS, RUURDhet huis van Ruyrdt Tjeerdts schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Noorderhaven 121688242252r
TJEERDS, SAAPKE Saapke Tjeerdts verkoper Franekereind 6168424223r
TJEERDS, SIBBELTJE Sibbel Tjeerdts verkoper van 5/96 Grote Ossenmarkt 101688242236r
TJEERDS, SIBBELTJE Sibbel Tjeerdts verkoper van 5/48 Grote Bredeplaats 91688242237v
TJEERDS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sioerd Tjeerdts naastligger ten westen Schritsen 161689242279v
TJEERDS, SJOERDwijlen Sjoerdt Tjeerdts verkoper Voorstraat 491696243218r
TJEERDS, WILLEM Willem Tjeerdts verkoper Scheffersplein OZ1697243262r
TJEERDS, WOBBEde weduwe van Wobbe Tjeerdts naastligger ten oosten Voorstraat 73achter16652398v
TJEERDS, IETJE Yttie Tjeerdts verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
TJEERDS, TJEERD Tjeerdt Tjeerdtsen koper Weverstraat OZ1692242381r
TJEERDS, TJEERD Tjeerdt Tjeerdtsen naastligger ten zuiden Weverstraat OZ1692242381r
TJEERDS, DIEUWKE Dieuke Tjeerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 6167124058r
TJEERDS, FEITE Feite Tjeerts koper huisSint Odolphisteeg 61662238122v
TJEERDS, FOPPEde weduwe van Foppe Tjeerts naastligger ten westen Lanen 77166323816ra
RADSMA, HARMEN TJEERDS Harmen Tjeerts Ratsmaverkoper Zoutsloot 131774258152v
RADSMA, HARMEN TJEERDS Harmen Tjeerts Ratsmaverkoper q.q. Zoutsloot 131774258152v
TJEERDS, HEIN Heyne Tjeerts verkoper Kleine Kerkstraat 5168524290v
TJEERDS, WALINGgrondpacht uit het huis van wijlen Waling Tjeerts eigenaar perceel onbekend1681241169v
, GEERTJE Geertie Tjeerx verkoper Fabrieksstraat1674240142r
, GEERTJEde andere kamer van Geertje Tjeerx naastligger ten oosten Achterstraat1674240145r
, GEERTJE Geertje Tjeerx verkoper Achterstraat1674240145r
TJEPKES, JAN Jan Tjepckes verkoper Grote Kerkstraat 30159722817r
TJEPKES, JAN Jan Tjepckes protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
TJEPKES, SEERPde erfgenamen van wijlen Seerp Tjepckes naastligger ten noorden Heiligeweg 27midden168024161v
TJEPKES, SEERPwijlen Seerp Tjepckes verkoper Rozengracht 7west1683241260r
, Sympck Tjepke verkoper ten zuidoosten van Harlingen1599228177v
TJEPKES, ANTJE Antie Tjepkes verkoper Kerkpoortstraat 59168124139ra
TJEPKES, ARJEN Arjen Tjepkes koper kamerAchterstraat ZZ171924653r
TJEPKES, DIEUWKE Dieuke Tjepkes koper huisVijverstraat 51785261278r
TJEPKES, DIRK Dirk Tjepkes molenaarsgezelgeniaarde koper van 1/2 Noordermolen 11729247263v
TJEPKES, EVERTwijlen Evert Tjepkes hardhouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 63167924116va
TJEPKES, EVERTwijlen Evert Tjepkes hardhouwerverkoper van 1/2 Zuiderhaven 77oost168024122ra
TJEPKES, GEERTJE Geertje Tjepkes verkoper Grote Kerkstraat 71729247291r
TJEPKES, LIJSBET Lijsbeth Tjepkes koopvrouwkoper Zeilmakersstraat 2167124041r
PIERSMA, LIJSBET TJEPKES Lijsbeth Tjepkes Piersmaverkoper Zeilmakersstraat 2169324365v
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes verkoper Achterstraat NZ1675240197r
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes verkoper Liemendijk1675240203r
TJEPKES, MARTENde weduwe van Marten Tjepkes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter167924135r
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noorderhaven 4316792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noorderhaven 4116792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Liemendijk NZ16792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Franekerpoort (gebied)16792416ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes bewoner Noordijs 1516792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noordijs 1516792416ra
TJEPKES, MARTENde meerderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noordijs 1516792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noordijs 416792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noordoosten van Harlingen16792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater Achterstraat 49168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater ten zuiden van Harlingen168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater ten zuiden van Harlingen168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater Franekereind NZ168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater Rommelhaven 18een_achter168124130ra
TJEPKES, PIETER Pieter Tjepkes slager (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 31179326486r
HOOGSTRA, PIETER TJEPKES Pieter Tjepkes Hogstragortmaker (mr. -)koper leeg stuk grondRozengracht 211801265285r
HOOGSTRA, PIETER TJEPKES Pieter Tjepkes Hogstranaastligger ten westen Rozengracht 211801265285r
TJEPKES, PIETJE Pietertie Tjepkes koper woning bestaande uit 2 kamersOosterkeetstraat 6169324328v
TJEPKES, PIETER Pytter Tjepkes koper huisGrote Ossenmarkt 121704244258r
TJEPKES, PIETJE Pyttrick Tjepkes verkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
TJEPKES, RIEMKJE Riemkjen Tjepkes , bejaarde vrijsterkoper Lanen 131747251188v
TJEPKES, RIEMKJEmeerderjarige ongehuwde dochter Rimkjen Tjepkes verkoper Lanen 131754253194r
TJEPKES, RINSE Rinse Tjepkes , c.u.huurder Grote Kerkstraat 23achter1742250257r
TJEPKES, RINSE Rinse Tjepkes koper huisGrote Kerkstraat 23achter174425150v
TJEPKES, RINSE Rinse Tjepkes naastligger ten zuiden Heiligeweg 21175625433v
TJEPKES, RINSE Rinse Tjepkes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 231759254184r
TJEPKES, RINTJE Rintje Tjepkes huurder Lanen 331784261186r
TJEPKES, RIKSTJE Rixtie Tjepkes koper Schritsen 231681241127r
TJEPKES, RUURD Ruurd Tjepkes naastligger ten oosten Zuiderhaven 91759254234v
TJEPKES, SAKEwijlen Saacke Tjepkes verkoper Vijverstraat ZZ1705244272r
TJEPKES, SAKE Saake Tjepkes koper van 1/2 Noorderhaven 41799265155r
BLOK, SAKE TJEPKES Saake Tjepkes Blok, c.u.bewoner Voorstraat 7a1803266284r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blokblokmaker en koopmanverkoper Schritsen 371802266138r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blokblokmaker en koopman (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 7a1802266139r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blokkoopmankoper huisVoorstraat 7a1803266290r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blokhuurder (p.j.)Voorstraat 7a1803266290r
TJEPKES, SCHELTE Schelte Tjepkes naastligger ten oosten Noorderhaven 21800265228r
BLOK, SCHELTE TJEPKES Schelte Tjepkes Blokkoper van 1/2 huis Noorderhaven ZZ en timmerhuis Noorderhaven NZNoorderhaven 41799265155r
BLOK, SCHELTE TJEPKES Schelte Tjepkes Blokblokmaker (mr. -)aanhandelaar groot werkhuisNoorderhoofd 11806267200r
BLOK, SCHELTE TJEPKES Schelte Tjepkes Blokblokmaker (mr. -)verwandelaar Noorderhoofd 11806267200r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Noordijs 151668239140r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes , c.u.koper hof, bomen, planten en prieelRapenburg167124034v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes , c.u.naastligger ten westen Rapenburg167124034v
TJEPKES, SEERPde kamer en hof van Seerp Tjepkes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1674240143r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koopmankoper door niaar kamerMolenpad 141675240170v
TJEPKES, SEERPde hof van Seerp Tjepkes naastligger ten zuiden Molenpad 141675240170v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamerMolenpad 121675240171r
TJEPKES, SEERPde hof van Seerp Tjepkes naastligger ten zuiden Molenpad 121675240171r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamerRapenburg NZ1675240171v
TJEPKES, SEERPde hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240171v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper door niaar kamerRapenburg NZ1675240172r
TJEPKES, SEERPde hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240172r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamerRapenburg NZ1675240172v
TJEPKES, SEERPde hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240172v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamerRapenburg NZ1675240173r
TJEPKES, SEERPde hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240173r
TJEPKES, SEERPde kamer van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240173v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes verkoper Achterstraat NZ1675240197r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper provisioneel hof met bomen, planten en prieelRapenburg NZ16712404ra
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes naastligger ten westen Rapenburg NZ16712404ra
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper provisioneel huisHeiligeweg 27noord167624031va
TJEPKES, SEERPde weduwe en erfgenamen van wijlen Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Noordijs 15167924129r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1683241267v
TJEPKES, SEERPde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper Noorderhaven 4316792416ra
TJEPKES, SEERPde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper Noorderhaven 4116792416ra
TJEPKES, SEERPde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper Liemendijk NZ16792416ra
TJEPKES, SEERPde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper Franekerpoort (gebied)16792416ra
TJEPKES, SEERPde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper Noordijs 1516792416ra
TJEPKES, SEERPde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper Noordijs 416792416ra
TJEPKES, SEERPde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noordoosten van Harlingen16792416ra
TJEPKES, SEERPde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
TJEPKES, SEERPde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
TJEPKES, SEERPwijlen Seerp Tjepkes naastligger ten westen Franekereind NZ168124130ra
BLOK, SIPKE TJEPKES Sipke Tjepkes Blokkoper kamerLanen 66achter181026929r
TJEPKES, SJOERDgrondpacht uit het huis van Sjoerd Tjepkes eigenaar perceel Heiligeweg 61675240211r1
TJEPKES, SJOERD Sjoerd Tjepkes naastligger ten zuiden Zoutsloot 521762255134v
TJEPKES, SJOERD Sjoerd Tjepkes kompasmakerkoper door niaar woningZoutsloot 961770257155r
TJEPKES, SJOERDde weduwe van Sjoerd Tjepkes naastligger ten oosten Wortelstraat 151780259243v
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 231760254255r
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmakerverkoper van 5/8 Karremanstraat 231760254255r
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 231760254255r
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 251760254256r
TJEPKES, SJOERDde weduwe van Sjoerdt Tjepkes naastligger ten zuiden Voorstraat 26achter167124052v
BLOK, TRIJNTJE TJEPKES Trijntje Tjepkes Blokkoper Schritsen 371803266252r
BLOK, TRIJNTJE TJEPKES Trijntje Tjepkes Blokhuurder Schritsen 371803266252r
BLOK, TRIJNTJE TJEPKES Trijntje Tjepkes Blokverkoper Schritsen 371809268286r
TJEPKES, WOPKE Wopke Tjepkes wever (mr. bont-)koper huis en tuintjeLanen 131747251188v
TJEPKES, WOPKE Wopke Tjepkes naastligger ten westen Lanen 151752252192v
TJEPKES, WOPKE Wopke Tjepkes wever (mr. bont-)verkoper Lanen 131754253194r
TJERKS, ALLERT Allert Tjercks naastligger ten westen Droogstraat 61167224011va
TJERKS, ALLERT Allert Tjercks verkoper Droogstraat 59167924137v
TJERKS, ALLERT Allert Tjercks huurder kelder (p.j.)Rommelhaven 1169424396v
TJERKS, AATJE Attie Tjercks koper Noorderhaven 731709245101r
TJERKS, FOPPEwijlen Foppe Tjercks erflater Voorstraat 8168724211va
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjercks verkoper Spinhuisstraat ZZ1674240146r
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjercks verkoper Ooievaarsteeg 111674240148v
TJERKS, GRIETJE Gryet Tjercks verkoper Lanen 44achter1605228466v
VRIES, HIDDE TJERKS Hidde Tjercks de Vriesnaastligger ten westen Rozengracht 16achter168824216ra
ZANDSTRA, JAN TJERKS Jan Tjercks Zanstranaastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost1699243397v
TJERKS, JOUKE Jouke Tjercks koper huisNieuwstraat 131721246109v
TJERKS, TEEKE Take Tjercks naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 181681241128r
TJERKS, Nanck Tjerckx verkoper Lanen 44achter1605228466v
TJERKS, BOTE Boete Tjercx verkoper Franekereind159722816r
TJERKS, HIDDE Hidde Tjercx koper finaal huisZoutsloot 105166823922ra
ZANDSTRA, BIEUWE Beuwe Tjerd Sanstraverkoper Achterstraat 51721246103v
TJEERDS, IEBELTJE Ybeltie Tjerds verkoper Noorderhaven 98170024449r
TJERKS, EELSE Aaltje Tjerks naastligger ten zuiden Molenpad175725464r
TJERKS, ALLERT Allert Tjerks , c.u.koper woningDroogstraat 59166623953v
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerks , c.u.timmerman (mr. huis-)koper huisZuiderstraat170024482v
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerks naastligger ten noorden Heiligeweg 181703244198r
TJERKS, ANDRIESwijlen Andries Tjerks koper Sint Odolphisteeg 181759254246v
TJERKS, ANDRIESwijlen Andries Tjerks verkoper Sint Odolphisteeg 141763255234v
TJERKS, ANDRIESwijlen Andries Tjerks verkoper Sint Odolphisteeg 141763255266r
TJERKS, ANDRIESde weduwe van Andrys Tjerks naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ17342496v
TJERKS, ANTJE Antie Tjerks koper Vijver 8173925018v
TJERKS, ANTJE Antie Tjerks verkoper van 1/3 Voorstraat 6177825998r
TJERKS, ANTJE Antie Tjerks verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 19177825999v
TJERKS, ANTJE Antie Tjerks verkoper van 1/3 Sint Odolphisteeg 161778259101r
TJERKS, ANTJE Antje Tjerks koper 1/2 woningMolenpad175725464r
TJERKS, ANTJE Antje Tjerks verkoper van 3/4 Molenpad1757254109r
TJERKS, ANTJE Antje Tjerks , voor haar minderjarige dochterverkoper van 1/4 Molenpad1757254109r
TJERKS, ANTJE Antje Tjerks verkoper van 3/4 Kerkpoortstraat NZ1757254263r
TJERKS, ANTJE Antje Tjerks verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ1757254263r
TJERKS, AATJEwijlen Attie Tjerks erflater Noorderhaven 731748251213r
TJERKS, BAUKJE Baukien Tjerks koper Voorstraat 101170024445r
TJERKS, BAUKJE Baukjen Tjerks verkoper van 1/2 Voorstraat 731729247285v
TJERKS, BOTE Boote Tjerks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31727246306av
ZANDSTRA, BOUWE TJERKS Bouwe Tjerks Sanstrakoper huisZoutsloot 89170724539r
TJERKS, KLAAS Claas Tjerks arbeiderverkoper Kerkpad 321762255142r
TJERKS, KLAAS Claas Tjerks arbeiderverkoper van 1/2 Rozengracht 271763255203r
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks koper Zeilmakersstraat 51741250150v
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks koper Bargebuurt OZ1741250150v
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks koper Vijverstraat 9174425149v
TJERKS, FEDDRIKde weduwe van Feddrik Tjerks naastligger ten zuiden Noordijs 71662238119v
TJERKS, FOPPEde kinderen van Foppe Tjerks naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 51686242105v
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerks verkoper Achterstraat1674240145v
TJERKS, HIDDE Hidde Tjerks verkoper Zoutsloot 105166823922ra
VRIES, HIDDE TJERKS Hidde Tjerks de Vrieskoper huis en hofRozengracht 141687242215v
VRIES, HIDDE TJERKS Hidde Tjerks de Vrieskoper tuin met bomenRozengracht 141689242270v
VRIES, HIDDE TJERKS Hidde Tjerks de Vriesnaastligger ten noorden Rozengracht 141689242270v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergierkoper van 1/2 Romastraat ZZ173124856r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergierverkoper van 1/2 Romastraat ZZ1734248350r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergierkoper huisHofstraat 71735249104v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks moutmaker (mr. -)naastligger ten westen Hoogstraat 11173925068v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergierkoper 1/3 huis en tuinHoogstraat 7174025084r
TJERKS, JAKOBde mouterij van Jacob Tjerks , c.u.naastligger ten oosten Hoogstraat 7174025084r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergiererflater Hoogstraat 9174525192v
TJERKS, JAKOBwijlen Jacob Tjerks herbergierverkoper van 4/8 Hoogstraat 9174525192v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergiererflater Hoogstraat 7174525195v
TJERKS, JAKOBwijlen Jacob Tjerks herbergierverkoper van 4/8 Hoogstraat 7174525195v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks zoutdragerkoper door niaar huis met tuinKerkpad 321758254121v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks zoutdragerkoper huis en smederijRozengracht 2717602555v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks zoutdragerverkoper Kerkpad 321762255142r
TJERKS, JAKOBwijlen Jacob Tjerks zoutdragererflater Rozengracht 271763255203r
TJERKS, JAN Jan Tjerks koper Voorstraat 57174025098r
TJERKS, JAN Jan Tjerks schipperverkoper Voorstraat 57174025098r
TJERKS, JAN Jan Tjerks schipper (trekveer-)koper huisSint Jacobstraat 41800265265r
TJERKS, JANburgervaandrig Jan Tjerks Brettonverkoper Kleine Bredeplaats 111754253146r
TJERKS, JANKE Jancke Tjerks verkoper Zoutsloot 105166823922ra
TJERKS, JOHANNES Johannes Tjerks scheepstimmermankoper kamerBargebuurtspoortje WZ1706244320v
TJERKS, LIEUWE Lieuwe Tjerks huurder Raamstraat 31763255252r
TJERKS, LIEUWE Lieuwe Tjerks huurder Raamstraat 31761255264r
TJERKS, LISKJE Lisck Tjerks verkoper Zoutsloot 105166823922ra
ROSEMA, MARIA TJERKS Marijke Tjerks Roosemakoper Voorstraat 461765256140v
ROOSMA, MARIA TJERKS Marijke Tjerks Roosmaverkoper Voorstraat 461784261148r
TJERKS, NEELTJE Neeltje Tjerks huurder Oosterkeetstraat 31806267204r
TJERKS, PIETER Pytter Tjerks geniaarde koper Raamstraat 81703244230r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks turfdragerkoper huisHoogstraat 211754253194v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten westen Hoogstraat 231755253215r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten westen Grote Bredeplaats 111759254218r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks turfdragercrediteur (deducent) Herenwaltje 71758254265r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks turfdragercrediteur (deducent) Wortelstraat 11758254265r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 71762255143v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)naastligger ten noorden Hoogstraat 211763255258v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)verkoper Hoogstraat 211763255258v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks koper hof met zomerhuisAchterstraat 331765256138v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (mr. bont-)verkoper Droogstraat 241765256144r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 71766256213r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)verkoper Grote Bredeplaats 91769257114v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten westen Achterstraat 311769257117v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (mr. bont-)koper woningLiemendijk ZZ1769257119v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (mr. bont-)naastligger ten westen Liemendijk ZZ1769257119v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (mr. bont-)koper huisGrote Kerkstraat 151770257149v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)koper door niaar huisAchterstraat 311770257150v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten oosten Achterstraat 311770257150v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)verkoper Hofstraat ZZ1770257177r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)koper huisZoutsloot 211771257230r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (mr. bont-)koper huis en tuinAchterstraat 11177225816r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)koper huis en tuinZoutsloot 48177225854v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (mr. bont-)geniaarde koper Hofstraat 411773258111v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)verkoper q.q. Lanen 481773258125v
TJERKS, ROELOFde verkoper Roelof Tjerks naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ1774258130r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks verkoper Karremanstraat ZZ1774258130r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten oosten Liemendijk ZZ1774258144v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1774258144v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks verkoper Liemendijk ZZ1774258144v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten oosten Zoutsloot 131774258152v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)verkoper Zoutsloot 211775258196r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks , oud in het 59e jaarverkoper Achterstraat 311775258222r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks , oud in het 59e jaarbegunstigde van een lijfrente Grote Kerkstraat 151775258223v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks verkoper Grote Kerkstraat 151775258223v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten noorden Hoogstraat 211776258262r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks koper van 1/2 Zoutsloot NZ1778259115v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks verkoper Liemendijk ZZ1778259136v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks verkoper Achterstraat 71778259136v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks verkoper Zoutsloot NZ1778259157v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten noorden Hoogstraat 211782260187v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks koper huis en erfAnjelierstraat 91788262282r
SCHONE, ROELOF TJERKS Roelof Tjerks Schonekoper van 1/2 Schritsen 671783261100r
SCHONE, ROELOF TJERKSoud burger Roelof Tjerks Schoneverkoper Zoutsloot 221784261136r
TJERKS, ROELOFwijlen Roelof Tjerks Schooneverkoper Anjelierstraat 91793264134v
TJERKS, RUTJE Ruth Tjerks naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55achter1754253186r
TJERKS, SIEMEN Simon Tjerks hovenierkoper kamer, tuin en hofRapenburg ZZ17852629r
TJERKS, SIEMEN Simon Tjerks naastligger ten westen Rapenburg 1817922645v
TJERKS, SIEMEN Simon Tjerks naastligger ten westen Rapenburg 2017922645v
TJERKS, SIEMEN Simon Tjerks naastligger ten westen Rapenburg 2217922645v
TJERKS, SIPKE Sipke Tjerks , c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 301799265203r
TJERKS, SIEMEN Symon Tjerks naastligger ten oosten Rapenburg 12tuin180726811v
TJERKS, SIEMEN Symon Tjerks naastligger ten westen Rapenburg 22180826863v
TJERKS, SIEMEN Symon Tjerks naastligger ten westen Rapenburg 18180826863v
TJERKS, SIEMEN Symon Tjerks verkoper Rapenburg 161809268235v
TJERKS, SIEMEN Symon Tjerks naastligger ten oosten Rapenburg 12tuin1810268359v
TJERKS, TEEKE Take Tjerks kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)verkoper Achterstraat ZZ169924431r
TJERKS, TEUNIS Teunis Tjerks koper Zoutsloot NZ1757254107v
TJERKS, TEUNIS Teunis Tjerks verkoper Bargebuurt176025530v
TJERKS, TJALLING Tjalling Tjerks huurder Werfpad ZZ172824779r
TJERKS, TRIJNTJE Trijntje Tjerks koper Grote Kerkstraat 26175025296ar
TJERKS, TRIJNTJE Trijntje Tjerks verkoper Grote Ossenmarkt 15175325364v
TJERKS, WILLEM Willem Tjerks voermanverkoper Romastraat1690242325v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerkx wever (bont-)naastligger ten oosten Droogstraat 22175725485v
TJERNES, LOLKEhuis genaamd de Gekroonde Werelt Lolcke Tjernes verkoper q.q. Noorderhaven 112achter168024127ra
, WILLEM Willem Tjerrx geniaarde koper van 1/2 Zuiderstraat 6achter1703244198v
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjerts naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35168224158ra
TJERKS, AAFKE Aeffke Tjerx verkoper Kromme Elleboogsteeg1705244306v
TJERKS, AAFKE Aeffke Tjerx koper Kruisstraat 10oost1706244343r
TJERKS, AAFKE Aeffke Tjerx huurder Kruisstraat 10oost1706244343r
TJERKS, ALLERT Allert Tjerx naastligger ten westen Droogstraat 611676240219r
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111703244203r
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx naastligger ten zuiden Heiligeweg 241706244340r
TJERKS, ANDRIEShet huis van Andries Tjerx naastligger ten westen Tiepelsteeg17062455v
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx naastligger ten zuiden Heiligeweg 2417072458v
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 11170724517r
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx timmerman (mr. huis-)verkoper Heiligeweg 22170724533r
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx , e.a.naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1711245139r
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx naastligger ten westen Romastraat 21712245182ar
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx timmerman (huis-)koper twee kamers met een boet sampt een schouwscheepstimmerbedrijfZuiderhaven 161713245189v
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx timmerman (huis-)koper twee kamers met een boet sampt een schouwscheepstimmerbedrijfZuiderhaven 181713245189v
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 121729247249v
TJERKS, ANDRIES Andrys Tjerx timmerman (mr. -)koper huisVijverstraat 4172724734r
TJERKS, ANTJE Antie Tjerx verkoper Romastraat ZZ1695243147r
TJERKS, ANTJE Antie Tjerx verkoper Zoutsloot 181697243284r
SOLKEMA, ANTJE TJERKS Antie Tjerx Solcamakoper Zoutsloot 561681241125v
TJERKS, ANTJE Antie Tjerx Solkemaverkoper Zoutsloot 561694243112r
TJERKS, ANTJE Antje Tjerx verkoper Zuiderhaven 34west1705244287r
TJERKS, ARJEN Arjen Tjerx bruidegom 1604228395r
TJERKS, BAUKE Baucke Tjerx brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121670239216v
TJERKS, BAUKE Baucke Tjerx , c.u.verkoper Heiligeweg 9167024027v
TJERKS, BAUKEde weduwe van Baucke Tjerx brouwernaastligger ten oosten Scheffersplein OZ1697243262r
TJERKS, BAUKEde weduwe van Baucke Tjerx brouwernaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1697243262r
TJERKS, BAUKEde weduwe van Baucke Tjerx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201710245109v
TJERKS, BAUKJE Bauckjen Tjerx koper Voorstraat 11west1689242281r
TJERKS, BAUKJE Bauckjen Tjerx koper Voorstraat 731689242281r
TJERKS, BAUKJE Bauckjen Tjerx koper Sint Jacobstraat 151689242281r
TJERKS, BAUKEde weduwe van Bauke Tjerx huurder Ooievaarsteeg 211702244153v
TJERKS, BOTE Bote Tjerx , c.u.schipper (schuit-)koper huisJan Ruurdstraat 1172024675v
TJERKS, KLAASKE Claeske Tjerx verkoper Bildtstraat 13171924655r
TJERKS, KLAASKE Claeske Tjerx verkoper Zuiderhaven 371726246260v
ZANDSTRA, DIRK TJERKS Dirk Tjerx Sanstraschipper (grootveer-)koper huisZoutsloot NZ1697243286v
TJERKS, EVERT Evert Tjerx koper huisBrouwersstraat1604228412v
TJERKS, FEDDRIKwijlen Feddrik Tjerx verkoper van 1/8 Voorstraat 731729247285v
TJERKS, GEERTJE Geertie Tjerx verkoper Voorstraat 891676240242r
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 131674240148r
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 151674240148r
TJERKS, HENDRIK Hendrik Tjerx schipper (smak-)koper huisLanen 191701244139r
TJERKS, HIDDE Hidde Tjerx verkoper Herenwaltje 101675240213r
VRIES, HIDDE TJERKS Hidde Tjerx de Vriesnaastligger ten westen Rozengracht 161688242234v
VRIES, HIDDE TJERKShuis en tuin van Hidde Tjerx de Vriesnaastligger ten oosten Rozengracht 121692242388v
VRIES, HIDDE TJERKShuis en tuin van Hidde Tjerx de Vriesnaastligger ten oosten Rozengracht 12169324341v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerx herbergierverkoper Hofstraat 17west1733248265r
TJERKS, JAN Jan Tjerx naastligger ten zuiden Raamstraat 3170024458v
TJERKS, JAN Jan Tjerx naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost1710245105r
TJERKS, JAN Jan Tjerx schipper op Deventerverkoper van 1/8 Zuiderstraat 81724246190r
TJERKS, JAN Jan Tjerx koopmankoper door niaar huis en tuintjeKleine Bredeplaats 111733248246r
TJERKS, JETSKE Jetske Tjerx koper huisRomastraat 4oost1687242178r
TJERKS, IESKJE Jiskjen Tjerx verkoper Herenwaltje 171701244105r
TJERKS, JOHANNES Joannes Tjerx koper drie kamersOoievaarsteeg 111681241146v
TJERKS, PIETER Pieter Tjerx verkoper Grote Kerkstraat 131710245120v
TJERKS, PIETER Pyter Tjerx verkoper Bildtstraat 13171924655r
TJERKS, PIETERonlangs gestorven Pytter Tjerx koper Lanen 58172024660v
TJERKS, REINOU Reinuke Tjerx verkoper van 1/5 Lanen 461702244159r
TJERKS, SIPKEwijlen Sipke Tjerx zakkendragerverkoper onbekend1682241192v
TJERKS, TEEKE Taecke Tjerx kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)koper 1/3 huisKleine Bredeplaats 2168424214r
TJERKS, TEEKE Taecke Tjerx , c.u.bewoner Kleine Bredeplaats 21706244312r
TJERKS, TEEKE Taeke Tjerx* kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41689242296r
TJERKS, TEEKEde crediteuren van Taeke Tjerx , c.u.verkoper Kleine Bredeplaats 21706244312r
TJERKS, TEEKE Teeke Tjerx , c.u.kousenbreier [staat: hoosbreider]koper huisAchterstraat ZZ1691242349v
TJERKS, TEEKE Teke Tjerx naastligger ten westen Karremanstraat 141695243121v
TJERKS, WILLEMoud burgemeester Willem Tjerx koper door niaar 1/2 huisLanen 231690242324r
TJERKS, WILLEMwijlen Willem Tjerx verkoper Kerkpoortstraat ZZ1706244335r
TJERKS, WILLEMde testamentaire erfgenamen van Willem Tjerx voermanverkoper Lanen 231711245161v
TJERKS, Yfkyen Tjerx koper Herenwaltje 171696243249v
, JAN Jan Tjerxen naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 111733248246r
TJERKS, ETJE Ettje Tjerxks verkoper Zeilmakersstraat 5174425141r
TJERKS, ANTJE Anna Tjerxs verkoper Lanen 44achter1605228466v
TJITSES, KORNELISde gortmakerij van Cornelis Tjesses naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 11twee_achter169324367v
TJITSES, KORNELIS Cornelis Tjesses naastligger Grote Kerkstraat 11twee_achter1695243155r
TJITSES, KORNELIS Cornelis Tjesses naastligger ten noorden Heiligeweg 64170124494v
TJITSES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Tjesses naastligger ten noorden Heiligeweg 641729247224v
TJITSES, TRIJNTJE Trijntie Tjesses verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
TJITSES, TRIJNTJE Trijntie Tjesses verkoper q.q. Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
TJITSES, JELKE Jelke Tjetzes leerlooierverkoper Bargebuurt1799265195r
TJEBBES, KORNELIS Cornelis Tjibbes zoutdragerkoper huisSint Odolphisteeg 141769257135r
DREYER, JAKOB TJEBBES Jacob Tjibbes Dreyerkoper Zuiderhaven ZZ16782415v
TJITSES, FEIKEkamer bewoond door Feike Tjietses , c.s.grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west169224317v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses huurder Zoutsloot 211790263272v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses leerlooierverkoper Voorstraat 31179326486r
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses leerlooierkoper koestalZoutsloot ZZ1799265137v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses leerlooierkoper wagenhuisZoutsloot ZZ1799265137v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses leerlooiernaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1799265137v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses naastligger ten noorden Achterstraat NZ1799265180v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses leerlooier en koemelker (mr. -)koper tuin en zomerhuisAchterstraat NZ1802266124v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses naastligger ten noorden Achterstraat NZ1802266124v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses koemelkerverkoper Zeilmakersstraat 131807267293r
TJITSES, DIRK Dirk Tjietzes koper kamerLombardstraat 11803266223v
TJITSES, DIRK Dirk Tjietzes verkoper Lombardstraat 11803266301v
TJITSES, JALKE Jalke Tjietzes leerlooierkoper huisZeilmakersstraat 131794264231v
HAAN, JAN TJITSES Jan Tjietzes de Haankoper huisVijverstraat 41806267206r
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes naastligger ten noorden Zeepziederstraat OZ180426710v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes koemelkerkoper 1/2 stallingBargebuurt1806267207r
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes naastligger ten westen Zeilmakersstraat 61807267354r
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 61807267354r
TJITSES, JALKE Jolke Tjietzes leerlooierkoper leerlooierijBargebuurt1791263285r
, HEINwijlen Heyn Tjipckes verkoper onbekend1602228301r
, ANDRIES Andries Tjirx naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ1711245144r
, HIDDEwijlen Hidde Tjirx koper van 1/12 Schritsen 65b1710245119v
TJITSES, SIMKJEde verkoperse Simck Tjisses verpachter grond Voorstraat NZ1601228257r
TJITSES, SIMKJEde achterkamer van de verkoperse Simck Tjisses naastligger ten noorden* Voorstraat NZ1601228257r
TJITSES, SIMKJE Simck Tjisses verkoper Voorstraat NZ1601228257r
TJOMMES, ANTJE Antie Tjommes koper Lanen 56173124810v
TJOMMES, ANTJE Antie Tjommes koper Lanen 85west173124814v
TJOMMES, ANTJE Antie Tjommes koper Lanen 581742250207v
TJOMMES, AUKJE Aukjen Tjommes verkoper Voorstraat 73achter170724531r
TJOMMES, AUKJE Aukjen Tjommes verkoper van 1/2 Karremanstraat 11170824554r
TJOMMES, AUKJE Aukjen Tjommes verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 11170824555r
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes koper huisFranekereind 2173424916r
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes naastligger ten zuiden Romastraat NZ1741250175r
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes naastligger ten westen Franekereind 41751252111r
TJOMMES, FEMME Femme Tjommes verpachter grond Liemendijk NZ173124851v
TJOMMES, FEMME Femme Tjommes* verpachter grond Liemendijk NZ1733248243r
TJOMMES, FEITEwijlen Feyte Tjommes erflater Tiepelsteeg1761255106r
TJOMMES, FEITEwijlen Feyte Tjommes erflater Nieuwstraat WZ1761255109v
TJOMMES, FEITEwijlen Feyte Tjommes erflater Franekereind 21761255111r
TJOMMES, GERBENburgerhopman Gerben Tjommes verkoper Tiepelsteeg1761255106r
TJOMMES, GERBENburgerhopman Gerben Tjommes verkoper Nieuwstraat WZ1761255109v
TJOMMES, GERBENburgerhopman Gerben Tjommes verkoper Franekereind 21761255111r
TJOMMES, HAIE Haye Tjommes naastligger ten westen Lanen 76166823928va
TJOMMES, PIETJE Pietie Tjommes koper Liemendijk ZZ1695243139v
TJOMMES, PIETJEde erfgenamen van wijlen Pietie Tjommes verkoper Achterstraat ZZ170924592r
TJOMMES, PIETJE Pytie Tjommes koper Droogstraat 59167924137v
TJOMMES, PIETJEwijlen Pyttie Tjommes erflater Voorstraat 73achter170724531r
TJOMMES, PIETJEwijlen Pyttie Tjommes erflater Karremanstraat 11170824554r
TJOMMES, PIETJEwijlen Pyttie Tjommes erflater Karremanstraat 11170824554r
TJOMMES, PIETJEwijlen Pyttie Tjommes erflater Zeilmakersstraat 11170824555r
TJOMMES, PIETJEwijlen Pyttie Tjommes erflater Zeilmakersstraat 11170824555r
TOBIAS, AUKJE Acke Tobias huurder Tiepelsteeg176725713r
TOBIAS, AKE Aeke Tobias huurder Drie Roemersteeg 7175225317r
TOBIAS, BAUKE Bauck Tobias naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ164823644v
TOBIAS, KORNELIS Cornelis Tobias gleibakkerkoper huisKlaverbladstraat 19169924427v
TOBIAS, DIRK Dirck Tobias verkoper q.q. Rommelhaven 261631232181r
TOBIAS, JAN Jan Tobias huurder Hofstraat 21west1774258194r
TOBIAS, JAN Jan Tobias schipper (schuit-)koper huis en herbergNoorderhaven 241784261200r
TOBIAS, JAN Jan Tobias commissaris van het veer op Amsterdamkoper huisGrote Bredeplaats 1817962651r
TOBIAS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Tobias commissaris van het Harlinger veer op Amsterdamverkoper Grote Bredeplaats 18180126627r
TOBIAS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Tobias commissaris van het Harlinger veer op Amsterdamverkoper Noorderhaven 24180126630r
TOBIAS, TOBIASwijlen Tobias Tobias koper Drie Roemersteeg 51621230275r
TOBIAS, BAUKJEde erfgenamen van wijlen Bauck Tobyas verkoper Drie Roemersteeg 5165623768v
FOEKES, PIER Pier Toeckes naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ163723431r
TEUNIS, ANTJE Antie Toenis verwandelaar Voorstraat 151623230338v
TEUNIS, ANTJE Antie Toenis aanhandelaar Lanen 66achter1623230339r
TEUNIS, ANTJE Antie Toenis verkoper Zoutsloot ZZ162523176r
TEUNIS, KARST Carst Toenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 351623230345v
TEUNIS, KLAAS Claas Toenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251621230285r
TEUNIS, KLAAS Claes Toenis naastligger ten westen Noorderhaven 521620230231r
TEUNIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Toenis naastligger steeg Simon Stijlstraat 71620230243r
TEUNIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Toenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
TEUNIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Toenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25achter1624230383v
TEUNIS, FOLKERTde erfgenamen van Folckert Toenis naastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1623230343v
TEUNIS, FOLKERT Folckert Toenis naastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1624230388r
TEUNIS, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folckert Toenis naastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid163223372ar
TEUNIS, FROUKJEde erfgenamen van wijlen Frou Toenis naastligger ten noorden Nieuwstraat 421622230331r
TEUNIS, FROUKJEde erfgenamen van wijlen Frou Toenis naastligger ten noorden Nieuwstraat 421627231162v
TEUNIS, FROUKJE Frouck Toenis naastligger ten noorden Nieuwstraat 461621230288v
TEUNIS, GRIETJE Griet Toenis verkoper van 1/4 Noorderhaven 50162523191v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Toenis naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230223v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Toenis naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230224r
TEUNIS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrant Toenis naastligger ten oosten Lanen 351635233174v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230223v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230224r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis koper hof met prieel, bomen en kruiden, en ledige plaatsZuiderhaven 521622230298r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis verkoper Noordijs 51622230317v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis , c.soc.naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71622230328r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 311623230343r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis lakenkoperverkoper Achterstraat NZ1623230352r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten westen Zuiderhaven 541624230385v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten westen Zuiderhaven 541624230393r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis verkoper van 1/4 Noorderhaven 50162523191v
TEUNIS, JAN Jan Toenis koper de noordelijke van twee kamers aan elkaar, met loodsSchritsen 32161623028r
TEUNIS, JANde kamer daarachter van Jan Toenis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 361620230202r
TEUNIS, JAN Jan Toenis naastligger ten westen Schritsen 361620230210v
TEUNIS, JAN Jan Toenis verkoper Schritsen 32een_achter162723214r
TEUNIS, JAN Jan Toenis , c.u.wever (linnen-)koper kamerWilliam Boothstraat OZ1640234100v
TEUNIS, JAN Jan Toenis naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1640234100v
TEUNIS, JAN Jan Toenis wevernaastligger ten noorden onbekend164223525r
TEUNIS, JAN Jan Toenis bakkerkoper schuurHoogstraat 17achter1644235147v
TEUNIS, KARST Karst Toenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 351623230335v
TEUNIS, Luytyen Toenis naastligger ten oosten Romastraat1623230345v
TEUNIS, de weduwe Mary Toenis naastligger ten westen Schritsen1614229206r
TEUNIS, MARIA Mary Toenis naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt ZZ1621230264r
TEUNIS, MARIA Mary Toenis verkoper Noorderhaven 62162723223r
TEUNIS, Morgen Toenis naastligger ten westen Kerkpoortstraat1626231112r
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis koper Rapenburg162523179v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis naastligger ten oosten Rapenburg162523179v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis naastligger ten noorden Rapenburg162523179v
TEUNIS, RINSEhet huis van de erfgenamen van wijlen Rins Toenis naastligger ten westen Noorderhaven ZZ162523150v
TEUNIS, RINSEhet huis van de erfgenamen van wijlen Rints Toenis naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ162423134r
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpegleibakkerkoper huis met plaats daar achter ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 501621230259r
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpegleibakkerkoper plaatsje of schoenmakersperk met huisje ([voor de twee percelen in deze akte])onbekend1621230259r
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpeverpachter grond Schritsen 521622230304v
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpenaastligger ten westen Schritsen 521622230304v
TEUNIS, SIEUWKE Syucke Toenis , voor haar kinderenverkoper van 1/2 Voorstraat 121622230330r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Toenis , voor zich en haar kinderenverkoper Hoogstraat 36162823269r
TEUNIS, WILLEM Willem Toenis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 211623230359v
TEUNIS, WILLEM Willem Toenis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 21162423130v
TEUNIS, SIEBREN Sibren Toennis koper Vijverstraat 30162423123v
, JENTJE Jencke Toers naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg161723097v
, LEENDERT Lenart Tomans verkoper Heiligeweg NZ1631232166r
THOMAS, AALTJE Aeltie Tomas koper Kerkpoortstraat ZZ1622230309r
THOMAS, ANNE Anne Tomas koper 3 pm 8 einsen vijf penningen greidlandten zuiden van Harlingen1622230299v
THOMAS, ANNEde proclamant Anne Tomas , c.u.naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1622230299v
THOMAS, ANNE Anne Tomas naastligger ten oosten* Rozengracht 21622230328v
THOMAS, ANNEde gezamenlijke crediteuren van wijlen Anne Tomas verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen1631232179r
THOMAS, ANTJE Antie Tomas verkoper Rozenstraat 11727247392v
WAAI, ANTJE THOMAS Antie Tomas de Wayverpachter grond Karremanstraat 28zuid1642234163v
THOMAS, ANTJEwijlen Antje Tomas erflater Voorstraat 81een_achter1727246308r
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Tomas Meyerverkoper Heiligeweg 9178326111v
MEYER, ANTJE THOMASwijlen Antje Tomas Meyererflater Zuiderhaven 831796264311r
THOMAS, ARJEN Arian Tomas verkoper Zoutsloot 4016242315r
THOMAS, AUKJE Auck Tomas naastligger ten oosten Hoogstraat 32164223529v
THOMAS, AUKJE Auck Tomas verkoper Hoogstraat 32164223529v
THOMAS, AUKJE Auckyen Tomas koper Hoogstraat 51162623198r
THOMAS, AUKJE Auctien Tomas verkoper Hoogstraat 281635233174r
THOMAS, BAUKJE Bauck Tomas verkoper Bildtstraat 181621230282r
THOMAS, BAUKJE Bauck Tomas verkoper Liemendijk OZ1622230318r
THOMAS, BAUKJE Bauck Tomas koper Lanen 841623230344r
THOMAS, BAUKJE Bauck Tomas verkoper Lanen 84162423123r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeeklakenkoperkoper huis, brouwerij en mouterij, met houtstek en woningen erachter en een stal op de ZoutslootNoorderhaven 371741250163v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper huis voorheen tapperijRommelhaven 18twee_achter1742250265r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper woningKerkpoortstraat 45175325376r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper hof met zomerhuisZoutsloot 83achter175725463v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Zoutsloot 831766256177v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJzenbeekbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ177225834v
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Bouue Tomas koper vervallen dwarshellingWesterstraat 11663238174r
THOMAS, BOUWEburgemeester Buue Tomas naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 3165623780v
THOMAS, BOUWEde ledige plaats van wijlen burgemeester Buue Tomas naastligger ten westen Zuiderhaven 161663238190v
THOMAS, BOUWE Buwe Tomas , c.s. en q.q.koper 4 pm zowel greid- als bouwland 108 GG per pm.ten zuiden van Harlingen164323589v
THOMAS, BOUWE Buwe Tomas , c.s.naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen164323589v
THOMAS, BOUWEde hof van de oud burgemeester Buwe Tomas naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 11664238231v
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Tomas verkoper Zuiderhaven ZZ1664238240r
THOMAS, BOUWEde hof van oud burgemeester Buwe Tomas naastligger ten westen Vijver 8166623933v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Tomas IJzenbeek, c.s.naastligger ten noorden Zoutsloot 91175025296r
THOMAS, KLAAS Claes Tomas koper huisVoorstraat 551624230382v
THOMAS, KLAAS Claes Tomas verkoper van 1/4 Voorstraat 69162523155r
THOMAS, KLAAS Claes Tomas koper plaats met de woning daaropWeverstraat ZZ1626231111v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claes Tomas IJsenbeekkoper van 1/3 Zoutsloot 991741250201v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claes Tomas IJsenbeekkoper van 1/3 Achterstraat 491741250201v
THOMAS, KORNELIS Cornelis Tomas verkoper van 1/6 Kerkpad 201651236171r
THOMAS, KORNELIS Cornelis Tomas Fiellglasmaker (mr. -)verkoper Lanen 931651236150r
THOMAS, DIRK Dirk Tomas , c.u.turfdragerhuurder (p.j.)Kerkpoortstraat ZZ166623942v
THOMAS, DOUWE Douwe Tomas verkoper Rozenstraat 11727247392v
THOMAS, FEIKE Feike Tomas naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 191788262244v
THOMAS, FRANS Frans Tomas koper woning, plaats en bleekveltieSchritsen 18170924596r
THOMAS, FRANSde hypothecaire crediteuren van Frans Tomas verkoper Schritsen 181712245178v
THOMAS, FRANS Frans Tomas verkoper Rozenstraat 11727247392v
THOMAS, FRANS Frans Tomas bewoner van de achteropkamer (p.j.)Grote Ossenmarkt 81733248245r
THOMAS, FROUKJE Frouckjen Tomas bewoner Gardenierstraat1691242373v
THOMAS, wijlen Funke Tomas erflater Ooievaarsteeg 151728247145r
THOMAS, GEERTJE Geertie Tomas verkoper Karremanstraat 271696243259r
THOMAS, GEERTJE Geertje Tomas naastligger ten zuiden Karremanstraat 181664238233v
THOMAS, GRIETJE Grytie Tomas IJsenbeecqverkoper Zoutsloot 301746251115r
THOMAS, HARMENde weduwe van Harmen Tomas contrarolleurnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 51710245130r
THOMAS, HENDRIK Hendrick Tomas naastligger ten westen Noorderhaven 761599228139r
THOMAS, HENDRIK Hendrick Tomas bruidegom 1603228344v
THOMAS, HENDRIK Hendrick Tomas naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1613229139v
THOMAS, HENDRIK Hendrick Tomas naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ1717245303r
THOMAS, HENDRIK Hendrik Tomas naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ1714245222r
THOMAS, HENDRIK Hendrik Tomas naastligger ten zuiden Lanen 69172724723r
THOMAS, HENDRIK Hendrik Tomas naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 71729247218v
THOMAS, HENDRIK Hendrik Tomas naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 7achter173524924v
THOMAS, HERE Here Tomas naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1640234112r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Tomas verkoper Rozenstraat 11727247392v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Tomas , c.u.huurder Bildtstraat 2117522537r
SALVERDA, IENSKE THOMAS Inske Tomas Salverdaverkoper Hoogstraat 11658237175av
THOMAS, JANwijlen Jan Tomas verkoper Zoutsloot 4016242315r
THOMAS, JAN Jan Tomas verkoper Brouwersstraat 111725246235v
THOMAS, JAN Jan Tomas verkoper Heiligeweg 681725246236r
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeeklakenkoperkoper huis, dubbele hof en achterhuisVoorstraat 281738249221v
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeeklakenkopernaastligger ten oosten Voorstraat 281738249221v
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeekkoopmannaastligger ten noorden Lanen 251741250168v
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeeknaastligger ten noorden Lanen 231741250205r
IJSENBEEK, JAN THOMASde weduwe van Jan Tomas IJsenbeeknaastligger ten westen Voorstraat 30achter175325356v
THOMAS, JANKE Janke Tomas verkoper van 1/5 Noorderhaven 271698243354v
THOMAS, JETSKE Jetske Tomas verkoper Rozenstraat 11727247392v
THOMAS, KRIJNde weduwe en erfgenamen van wijlen Krine Tomas naastligger ten oosten Hofstraat 31161623047r
THOMAS, LAMMERT Lambert Tomas Salvarda, c.u.verkoper Hoogstraat 17achter1662238124v
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wiardakoper Havenplein 51752252223v
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wyardakoper Havenpoort 11752252224v
THOMAS, MARTJEN Maertie Tomas verkoper van 1/5 Noorderhaven 271698243354v
THOMAS, Morgen Tomas* naastligger ten noordwesten Kerkpoortstraat162523163v
THOMAS, Morgen Tomas naastligger ten noordwesten Kerkpoortstraat1626231102r
THOMAS, PIETER Pieter Tomas naastligger ten westen Droogstraat 371602228287v
THOMAS, PIETER Pieter Tomas , c.u.kuiper (mr. -)koper huisFranekereind 30oost171824615v
THOMAS, PIETER Pieter Tomas , c.u.kuiper (mr. -)huurder Franekereind 161726246274v
THOMAS, PIETER Pieter Tomas naastligger ten westen Franekereind 30173925032r
THOMAS, PIETER Pieter Tomas naastligger ten westen Franekereind 3017392501va
THOMAS, PIETER Pyter Tomas metselaarnaastligger ten westen Hofstraat ZZ164923658v
THOMAS, PIETER Pyter Tomas naastligger ten oosten Franekereind 30west1721246111r
THOMAS, PIETER Pyter Tomas kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 30west1729247236v
THOMAS, PIETERwijlen Pytter Tomas verkoper Hofstraat ZZ1657237139v
THOMAS, RINTJE Rintie Tomas koper vooreind van een huis, strekkende van voren tot achteren aan de dwarskamer toeHeiligeweg 261653236223v
THOMAS, RIKSTJE Rixtie Tomas verkoper Herenwaltje 71722246140v
THOMAS, ROMMERT Rombert Tomas verkoper Grote Bredeplaats 41623230354v
THOMAS, SIMKJE Simke Tomas naastligger ten westen Nieuwstraat 16171924635v
THOMAS, SIMKE Simpke Tomas naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1701244115r
THOMAS, SWIER Sweerd Tomas , c.u.koper huisVijver 8166623933v
THOMAS, SWIER Sweert Tomas , c.u.verkoper Liemendijk NZ166723987v
THOMAS, SIEUWKE Syou Tomas verkoper van 1/2 Voorstraat 951624230374r
THOMAS, Syouw Tomas koper Voorstraat NZ1603228349v
THOMAS, THOMAS Tomas Tomas verkoper van 1/6 Kerkpad 201651236171r
THOMAS, OEPKE Upcke Tomas naastligger ten oosten Schritsen 361599228164r
THOMAS, WILLEM Willem Tomas naastligger ten westen Grote Kerkstraat 381717245291v
THOMAS, WILLEM Willem Tomas , c.u.koper huisNieuwstraat 361721246116r
THOMAS, WILLEM Willem Tomas , c.u.naastligger ten noorden Nieuwstraat 361721246116r
THOMAS, WILLEM Willem Tomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 31721246120v
THOMAS, WILLEM Willem Tomas , c.u.koper door niaar huisKarremanstraat 101721246126r
THOMAS, WILLEM Willem Tomas gortmakerverkoper (tevens voogd v h doopsgezinde weeshuis en alimentator over Dirk en Douwe Pieters)Kerkpoortstraat 391725246234v
THOMAS, WOUTER Wolter Tomas verkoper Zoutsloot 4016242315r
HEI, WOUTER THOMAS Wolter Tomas van Heyverkoper Kerkpoortstraat ZZ162723215v
HEI, WOUTER THOMAS Wouter Tomas Heyboendermakerkoper huisKerkpoortstraat1621230287v
THOMAS, IEFKEde plaats van Yfke Tomas naastligger ten westen Rozenstraat 41654236270v
THOMAS, IEFKEhet huis, waar Sape Heeres in woont, van Yfke Tomas naastligger ten noorden Rozenstraat 41654236270v
THOMAS, IEFKE Yfke Tomas verkoper Rozenstraat 41654236270v
, THOMAS Tomas Tomassen protesteert Grote Kerkstraat 121622230295r
THOMAS, FOKELE Fokle Tomis naastligger ten westen Spinstraat 9oost164323552v
BLOK, ALBERT TEUNISoud hopman Albert Tonis Blocq, c.u.verkoper Zuiderhaven 31676240228v
WAAI, TEUNIS Anckie Tonis du Wayverkoper Lanen 711613229150v
WAEYEN, ANTJE TEUNIS Antie Tonis van Wayen, moeder van de verkoperafgewezen niaarnemer ratione sanguinis ([blijkens een niaar])Rozengracht 7oost165523731v
TEUNIS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Tonis eigenaar perceel onbekend159722860v
TEUNIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Tonis naastligger ten westen Rinnertspijp 4162423126r
TEUNIS, EGBERT Egbert Tonis verkoper Hoogstraat 1achter1664238236v
TEUNIS, IJSBRANDde weduwe en erfgenamen van wijlen Isbrant Tonis naastligger ten westen Noorderhaven NZ163223371v
TEUNIS, JAN Jan Tonis koper hoekhuisKarremanstraat 221635233170r
TEUNIS, JANde kopers Jan Tonis , c.u.naastligger ten noorden Karremanstraat 221635233170r
TEUNIS, JANhet huis van Jan Tonis naastligger ten noorden Karremanstraat 22164923680v
TEUNIS, JAN Jan Tonis naastligger ten zuiden William Boothstraat 27164923696v
TEUNIS, JAN Jan Tonis naastligger ten noorden Karremanstraat 22165523744r
TEUNIS, JANde schuur van Jan Tonis bakkernaastligger ten noorden Hoogstraat 17165623769v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Tonis koper Noorderhaven 2164223516v
TEUNIS, JELTJEde verkoper Jeltie Tonis Wrijthooffnaastligger ten oosten Vijverstraat 121663238179r
TEUNIS, JELTJEde verkoper Jeltie Tonis Wrijthooffnaastligger ten zuiden Vijverstraat 121663238179r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Tonis Wrijthooffverkoper Vijverstraat 121663238179r
TEUNIS, JELTJEhet pakhuis van Jeltje Tonis Vrijthoffnaastligger ten westen Noorderhaven 481662238126r
TEUNIS, Luytyen Tonis naastligger ten oosten Romastraat1623230334v
TEUNIS, RIEMER Riemer Tonis koper 1/2 huis genaamd het Engels huisZuiderhaven 48het Engels Huis1664238239r
TEUNIS, RIEMERgemeensman Riemer Tonis , c.u.verkoper van 1/2 Zuiderhaven 481667239123v
FABER, RIEMER TEUNIS Riemer Tonis Faber, c.u.ijzerkoperkoper schuurHoogstraat 17achter165623758v
TEUNIS, SIEMENwijlen Simen Tonis van der Pietkoper Schritsen ZZ1641234126v
TEUNIS, SIEMENwijlen Simen Tonis van der Pietkoper door niaar Zuiderhaven 711641234139v
TEUNIS, SIEMEN Simon Tonis Kennis, c.u.koper twee kamersVioolsteeg16652399v
TEUNIS, SIEMENburgersergeant Symon Tonis van der Pietgleibakkerkoper huis, loods en ledige plaats daarachterZuiderhaven 65163223362v
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Tonis verkoper Noorderhaven 112achter1640234113v
BLOK, ALLERT burgerhopman Allert Tony Blocknaastligger ten westen Zuiderhaven 51667239106r
TEUNIS, KARST Carst Tonys naastligger ten zuiden Kruisstraat 81603228372r
TEUNIS, KLAAS Claes Tonys naastligger ten oosten Noorderhaven 281600228197v
TEUNIS, KLAAS Claes Tonys verwandelaar Hoogstraat 411601228248v
TEUNIS, KLAAS Claes Tonys naastligger ten westen Noorderhaven 341602228307r
TEUNIS, KLAAS Claes Tonys protesteert curatorem nomine vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1605228443v
TEUNIS, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folckert Tonys naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261598228120v
TEUNIS, FOLKERT Folckert Tonys naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261601228243v
TEUNIS, FOLKERThuis van Folckert Tonys naastligger ten oosten Heiligeweg 381601228264v
TEUNIS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Maycke Tonys naastligger ten westen Noordijs 21618230135v
TEUNIS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Maycke Tonys naastligger ten noorden Noordijs 21618230135v
TEUNIS, SIETSKE Sydts Tonys verwandelaar Zoutsloot 61161623041v
TEUNIS, SIETSKE Sydts Tonys aanhandelaar Droogstraat 7161623042r
TEUNIS, SIEMEN Symen Tonys verwandelaar Heiligeweg 461602228286r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijncke Tonys koper Rinnertspijp WZ159822883r
TEUNIS, WILLEM Willem Tonys naastligger ten noorden Hoogstraat 381600228217r
TEUNIS, WILLEM Willem Tonys naastligger ten noorden Hoogstraat 381600228220r
TEUNIS, WILLEM Willem Tonys verwandelaar Hoogstraat 411601228248v
TEUNIS, WILLEM Willem Tonys koper huis en plaats met een opslagkelder onder de pijpVoorstraat 11601228258v
TEUNIS, WILLEM Willem Tonys protesteert curatorem nomine vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1605228443v
TEUNIS, WILLEM Willem Tonys kleermaker [staat: scroer]naastligger ten westen Voorstraat 3161623053r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Toomas IJsenbeekniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15173925016r
IJSENBEEK, JAN THOMASde weduwe van Jan Toomas IJsenbeeknaastligger ten westen Voorstraat 30175325353v
TEUNIS, SIEBRICHJE Sybrigje Toons huurder Grote Kerkstraat 31midden1796264347r
, FOLKERT Folkert Tredes timmermannaastligger ten zuiden Herenwaltje168524292r
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tsiebbes Poptakoper huis en plaats daer Dantzick uutsteecktVoorstraat 19Dantzick1615229274r
TEUNIS, AAFKE Aeff Tuenes verkoper Heiligeweg 1west164323551v
TEUNIS, ANTJE Antie Tuenis koper Achterstraat1626231137v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Blocknaastligger ten oosten Noorderhaven 721733248177v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Blockkoopmangeniaarde koper Zuiderhaven ZZ1733248187v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Blockkoopmankoper hofRozengracht 161733248193r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Blockkoopmannaastligger ten oosten Rozengracht 161733248193r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Bloklijnslager (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 61733248185v
TEUNIS, AUKJE Auck Tuenis koper Lanen 331647235267v
TEUNIS, KLAAS Claes Tuenis , c.u.koper kamerOoievaarsteeg WZ1668239161r
TEUNIS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Tuenis naastligger ten zuiden Voorstraat 661635233166v
TEUNIS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Tuenis naastligger ten westen Voorstraat 661635233166v
TEUNIS, IDSKE Itske Tuenis Vrijthoffkoper onbekend1641234128v
TEUNIS, JAN Jan Tuenis verkoper q.q. Grote Kerkstraat 32164323563r
TEUNIS, JAN Jan Tuenis bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 221646235237v
TEUNIS, JAN Jan Tuenis wever (mr. -)koper woningKerkpoortstraat1724246197v
TEUNIS, JAN Jan Tuenis fabrikantkoper huisAchterstraat NZ1733248211r
TEUNIS, PIETER Pyter Tuenis korfmakerbewoner Sint Jacobstraat 121633233126r
TEUNIS, SIEMENwijlen burgemeester Simen Tuenis van der Pietverkoper Schritsen 50164323562v
TEUNIS, SIMKJE Simpck Tuenis verkoper Zoutsloot 611634233132v
TEUNIS, TRIJNTJE Trijn Tuenis de Waeyerbruid 1606228508r
TIEGES, TRIJNTJE Trijntie Tuiges koper Hofstraat 11644235149v
TIEGES, JURJENde gekochte kamer van Jurgen Tuyges naastligger ten noorden Schritsen 141669239194v
TIEGES, JURJEN Jurien Tuyges schipper (grootveer-)koper kamerSchritsen 121669239195r
TIEGES, JURJEN Jurjen Tuyges , c.u.koper huis en loodsSchritsen 121668239157r
TIEGES, JURJEN Jurjen Tuyges naastligger ten noorden Schritsen 141676240244v
, HANSde verkoper Hans Tyaadsen , c.u.smidnaastligger ten westen Schritsen NZ159722868r
, HANS Hans Tyaadsen smidverkoper Schritsen NZ159722868r
TJEERDS, ANTJE Anna Tyaards koper Schritsen1598228131v
TJEERDS, HANS Hans Tyaards smidkoper huis met ledige plaats ten oostenNiet geldig, doorgehaalde akte159822877r
TJEERDS, HEREmr. Heere Tyaards koper 1/2 huisKleine Bredeplaats 101598228120r
TJEERDS, HEREmr. Heere Tyaards , c.u.eigenaar van 1/2 (door decreet verkregen)Kleine Bredeplaats 101598228120r
TJEERDS, ENNE Inne Tyaards houtkoperverkoper Zeilmakersstraat 111629232114r
TJEERDS, SIEBRENwijlen Sybrandt Tyaards verkoper Droogstraat 391630232145r
TJEERDS, BERBER Barbar Tyaardts verkoper ten zuiden van Harlingen1621230262r
TJEERDS, BERBER Barbar Tyaardts verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1621230262r
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 Zuiderstraat 121630232116v
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 Zuiderstraat1630232116v
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 Schritsen 321630232116v
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 William Boothstraat1630232116v
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 Hofstraat 411630232116v
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 Hofstraat ZZ1630232116v
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 William Boothstraat OZ1630232116v
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 Liemendijk1630232116v
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ1630232116v
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 Schritsen 361630232116v1
TJEERDS, ENNE Enne Tyaardts houtkoperkoper huis [Hoogstraat], houtstek en de wal ten zuiden [Rommelhaven]Hoogstraat 141630232115r
TJEERDS, ENNE Enne Tyaardts houtkoperkoper huis [Hoogstraat], houtstek en de wal ten zuiden [Rommelhaven]Rommelhaven 91630232115r
TJEERDS, HEREmr. Heere Tyaardts koper provisioneel 1/2 huisKleine Bredeplaats 8noord1598228108v
TJEERDS, HESSEL Hessel Tyaardts protesteert vanwege een hypotheek Lanen 631622230312v
TJEERDS, HIELKJEhet houtstek van Hylck Tyaardts naastligger ten westen Noorderhaven 1001622230319r
TJEERDS, JELLE Jelle Tyaardts verkoper ten zuiden van Harlingen1621230262r
TJEERDS, LOUWwijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 Zuiderstraat 121630232116v
TJEERDS, LOUWwijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 Zuiderstraat1630232116v
TJEERDS, LOUWwijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 Schritsen 321630232116v
TJEERDS, LOUWwijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 William Boothstraat1630232116v
TJEERDS, LOUWwijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 Hofstraat 411630232116v
TJEERDS, LOUWwijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 Hofstraat ZZ1630232116v
TJEERDS, LOUWwijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 William Boothstraat OZ1630232116v
TJEERDS, LOUWwijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 Liemendijk1630232116v
TJEERDS, LOUWwijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ1630232116v
TJEERDS, LOUWwijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 Schritsen 361630232116v1
TJEERDS, TJERK Tierck Tyaardts goudsmidnaastligger ten zuiden Zuiderstraat1605228455v
TJEERDS, WALING Walingh Tyaardts verkoper ten zuiden van Harlingen1621230262r
TJEERDS, WIEPKE Wypcke Tyaardts naastligger ten oosten Hoogstraat 171630232115v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tyaerdts slagerverkoper q.q. Gardenierstraat1605228452r
TJEERDS, HANSde verkoper Hans Tyaerdts , c.u.verpachter grond Zuiderstraat1599228136v
TJEERDS, HANS Hans Tyaerdts verkoper Zuiderstraat1599228136v
TJEERDS, HAIE Haye Tyaerdts verpachter grond Droogstraat1599228133v
TJEERDS, HAIEde verkoper Haye Tyaerdts naastligger ten oosten Droogstraat1599228133v
TJEERDS, HAIE Haye Tyaerdts verkoper Droogstraat1599228133v
TJEERDS, HEREmr. Heere Tyaerdts verkoper (gesuccumbeerde) Kleine Bredeplaats 101615229282v
TJEERDS, HESSEL Hessel Tyaerdts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats NZ1598228101r
TJEERDS, HESSEL Hessel Tyaerdts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats NZ1600228218v
TJEERDS, HESSEL Hessel Tyaerdts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats1601228245r
TJEERDS, HESSELwijlen Hessel Tyaerdts verkoper Voorstraat 151620230208v
TJEERDS, LIJSBET Lijsbeth Tyaerdts koper Zuiderstraat ZZ161723089v
TJEERDS, MARIA Maria Tyaerdts aanhandelaar Vijverstraat1615229284v
TJEERDS, POPKEwijlen Popke Tyaerdts verkoper Grote Kerkstraat 38159722855v
TJEERDS, SIEBREN Sybrandt Tyaerdts koper huis of kamerBrouwersstraat 101605228443r
TJEERDS, SIEBREN Sybrant Tyaerdts verkoper Gardenierstraat1604228410v
TJEERDS, SIERK Syrck Tyaerdts scheepstimmermaneigenaar van 1/2 Lanen 36161623053r
TJEERDS, SIERK Syrck Tyaerdts scheepstimmermaneigenaar van 1/2 Schritsen 27161623053r
TJEERDS, SIERKwijlen Syrck Tyaerdts verkoper William Boothstraat1636233182v
TJEERDS, WOPKE Wopcke Tyaerdts verkoper Schritsen 8161723087v
TJEERDS, DOUWEde koeschuur van Douue Tyaerts slagernaastligger ten oosten Droogstraat 411613229178v
TJEERDS, GAUKE Gaucke Tyaerts naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1600228231v
TJEERDS, HANS Hans Tyaerts smidkoper huisZuiderstraat159722841r
TJEERDS, HANS Hans Tyaerts smidverkoper Sint Jacobstraat 81601228245v
TJEERDS, Lieuue Tyaerts koper Kruisstraat 10oost1612229110v
TJEERDS, MARIA Mary Tyaerts koper Lanen 361602228281v
TJEERDS, MARIA Mary Tyaerts koper Schritsen 271602228281v
TJEERDS, SIERK Syrck Tyaerts koper huis daer den Gulden Draeck uuythangende isLanen 36de Gouden Draak1602228281v
TJEERDS, SIERK Syrck Tyaerts koper huis daer den Gulden Draeck uuythangende isSchritsen 27de Gouden Draak1602228281v
TJEERDS, WIEPKJE Wypke Tyaerts naastligger ten zuiden Schritsen 121615229261r
, SIEDS Syts Tyaliff naastligger ten westen Lanen 17162523140v
, BINKE Bente Tyaliffs naastligger ten westen Noorderhaven NZ1630232143r
TJALLINGS, JETSKEwijlen Jets Tyalings erflater Grote Kerkstraat1606228523r
TJALLINGS, JETSE Jetse Tyalings koper huisAchterstraat ZZ1601228238v
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyalles koper ledige plaats onbekend159822886r
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyalles naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ1598228116v
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyalles verwandelaar Zoutsloot NZ1598228117r
, FOKKE Focke Tyalliffs naastligger ten oosten Zoutsloot 651619230152v
, RIENK Rincke Tyalliffs verkoper Jekelsteeg 11624230381v
, RIENK Rincke Tyalliffs verkoper Schritsen 211624230381v
TJALLINGS, BEITSKE Beyts Tyallinghs koper Zoutsloot 611621230282v
TJALLINGS, AALTJE Aeltie Tyallings verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3162523151r
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyallings verwandelaar Anjelierstraat ZZ162423116v
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyallings aanhandelaar huis en plaats daarachterZoutsloot NZ162423118v
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyallings koper ledige plaatsAchterstraat NZ162823265r
TJALLINGS, GRIETJE Griet Tyallings verkoper Heiligeweg 29161623051v
TJALLINGS, HIDDEwijlen Hidde Tyallings erflater Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
TJALLINGS, JAN Jan Tyallings bakkernaastligger ten westen Hoogstraat 24162523153r
TJALLINGS, JAN Jan Tyallings* bakkernaastligger ten westen Hoogstraat 24162523158v
TJALLINGS, JANde gezamenlijke crediteuren van Jan Tyallings bakkerverkoper Hoogstraat 221626231152r
TJALLINGS, JANgrondpacht uit het huis van wijlen Jan Tyallings bakkereigenaar perceel Hoogstraat 22162823249r
TJALLINGS, JAAIKE Jay Tyallings verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3162523151r
TJALLINGS, JETSEwijlen Jetse Tyallings verkoper Carl Visschersteeg1615229284r
TJALLINGS, PIETER Pieter Tyallings verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
TJALLINGS, RIENK Rincke Tyallings , c.u.schipper (veer-)verkoper Lanen 481624230377v
TJALLINGS, RIENK Rincke Tyallings , voor zijn vrouw, een dochter van Rein Paalsverkoper Vijver 31626231108v
TJALLINGS, SIKKE