Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op





Spring naar: Ua  Ue  Ui  Uo  Uu  Uy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  



hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
U., TJITSKE Tiets U. verkoper van 1/2 Brouwersstraat 161631232169r
U., TJITSKE Tiets U. verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg1631232169r
OEBELES, KARST Carst Ubles , c.u.koper huisRapenburg 3166123896v
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ166123811ra
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat1662238146r
OEBELES, JETSKE Jets Ubles koper kamer, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ165523726r
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ167224098r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakkerkoper provisioneel hoekhuisHoogstraat 3016662396va
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakker (mr. -)koper 2/3 huisDroogstraat 55west1670239220r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , c.u.bakkerkoper huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steegScheerstraat 4166623912va
OEBELES, WATSE Watse Ubles koper door niaar huisGardenierstraat 216312338r
OEBELES, WATSE Watse Ubles naastligger ten zuiden Gardenierstraat 216312338r
OEBELES, WATSEde erfgenamen van wijlen Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3163923475r
OEBELES, WATSE Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3163223370v
OEBELES, WATSE Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3163123330r
OEBELES, WATSE Watze Ubles bakkerkoper huis en plaatsRomastraat 116312337v
OEBELES, WATSE Watze Ubles koper huisHeiligeweg 61626231110r
OEBELES, WATSE Watze Ubles naastligger ten zuiden Heiligeweg 61626231110r
OEBELES, WATSE Watze Ubles naastligger ten westen Heiligeweg 61626231110r
OEBELES, WATSE Watze Ubles bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 6162523176v
OFFES, FOPPE Foppe Uftes schipper (groot-)verwandelaar Heiligeweg 64161623029r
OFFES, FOPPE Foppe Uftes naastligger ten westen Noorderhaven 33161723070r
OFFES, FOPPE Foppe Uftes bruidegom 1598228119ar
OFFES, FOPPE Foppe Uftes protesteert vanwege een wandelbrief Heiligeweg 64161723064r
, FOPPE Foppe Uftis schipper (groot-)aanhandelaar huis en ledige plaatsNoorderhaven 31161623028v
OFFES, FOPPEwijlen Foppe Uiftes verkoper Zuiderhaven 36oost1722246131r
OFFES, FOPPEwijlen Foppe Uiftes koper Zoutsloot 491721246119r
OFFES, FOPPEgrondpacht uit het huis bewoond door Foppe Uiftes bakkereigenaar perceel Lanen 26170824553r1
OFFES, FOPPEwijlen Foppe Uiftes koper Schritsen 651714245203v
OFFES, FOPKJEde huisvrouw van Foppe Uiftes naastligger ten westen Lanen 281703244355r
OFFES, FOPPEwijlen Foppe Uiftes koper Zuiderhaven 36oost1717245290r
OFFES, HARMEN Harmen Uiftes tichelaar (mr. -)verkoper Rommelhaven 4een_achter1724246193v
OFFES, HARMEN Harmen Uiftes verkoper van 1/2 Zoutsloot 25171824632r
OFFES, HARMENde tuin van Harmen Uiftes naastligger ten noorden Hofstraat 51724246211v
OFFES, HARMEN Harmen Uiftes , c.soc.koopmanverkoper Voorstraat 721726246292v
OFFES, SCHELTEde mouterij van Schelte Uiftes bakker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost171924634r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 31oost171924634r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes koopmanvoormalig bewoner Lanen 451734248351r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes bewoner Schritsen 271732248138r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes verkoper Schritsen 271732248138r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes koopmankoper huisLanen 451732248174v
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes koopmankoper huisSchritsen 271723246186r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes verkoper Kromme Elleboogsteeg172024684v
UILKES, ALBERT Albert Uilckes naastligger ten westen Peterseliestraat NZ1653236228v
UILKES, ANTJE Anna Uilckes verkoper Hofstraat 47west1634233147r
UILKES, BOTJE Bottie Uilckes verkoper Franekereind 36168024126va
UILKES, DOUWE Douwe Uilckes verkoper Franekereind 36168024126va
UILKES, GERRIT Gorryt Uilckes verkoper Franekereind 36168024126va
UILKES, IJSBRAND Isbrandt Uilckes verkoper Schoolsteeg WZ163223347r
UILKES, LUTSKE Lutske Uilckes verkoper Achterstraat161122935v
UILKES, MEILEwijlen Meile Uilckes pottenbakkernaastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ167824124v
UILKES, MEILE Meyle Uilckes koper kamer, loods en plaatsAchterstraat1674240145r
UILKES, MEILEde kinderen en erfgenamen van wijlen Meyle Uilckes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 20167924138r
UILKES, Tetgie Uilckes verkoper Achterstraat161122935v
UILKES, TRIJNTJE Trijntie Uilckes verkoper Franekereind 36168024126va
UILKES, WOUTER Wolter Uilckes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1605228461v
UILKES, IEMKJE Ympck Uilckes herbergiersehuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 7167924115ra
UILKES, DIRK Dirck Uilkens naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1732248136r
UILKES, AUKJE Aukjen Uilkes koper Karremanstraat 191782260285r
UILKES, BAUKJE Baukje Uilkes verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 11702244151r
UILKES, BERBER Berber Uilkes bewoner Drie Roemersteeg OZ1727246298v
UILKES, BERBER Berber Uilkes verkoper Drie Roemersteeg OZ1727246298v
UILKES, BONTJE Bontje Uilkes verkoper Zoutsloot 201794264209r
UILKES, BONTJE Bontje Uilkes koper Zoutsloot 201787262177v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollideskoper van 1/3 Rommelhaven 26b178326171v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollideskoper Zoutsloot 611784261182r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollideskoper Noorderhaven 761782260200v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollideskoper Noorderhaven 781782260200v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollidesverkoper Noorderhaven 761783261115r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollidesverkoper Noorderhaven 781783261115r
NOLLIDES, BAUKJE UILKES Boutje Uilkes Nollidesverkoper Zoutsloot 61178826345r
UILKES, DIRKde weduwe van Dirk Uilkes huurder Rozemarijnstraat 11746251155v
UILKES, DIRK Dirk Uilkes verkoper Gardenierstraat 1217382502r
UILKES, DIRK Dirk Uilkes naastligger ten oosten Gardenierstraat 101738249226v
UILKES, GEERTJE Geertje Uilkes verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 11702244151r
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1167124065v
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1167124010va
UILKES, JAN Jan Uilkes huurder voorkamer (p.w.)Rozemarijnstraat 31733248224r
UILKES, LOLKJE Lolkje Uilkes koper Bargebuurt179326490r
UILKES, LOLKJE Lolkjen Uilkes koper Zoutsloot 391774258189v
UILKES, MEILE Meyle Uilkes bakker (mr. -)koper huis, plaats, tuin en een nieuwe kamer daarachter aan de Kalverstraat strekkendeZoutsloot 11674240160v
UILKES, MEILEhet huis en nieuw panwerk van Meyle Uilkes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 11674240160v
UILKES, MEILE Meyle Uilkes bakkerkoper pan- en estrikwerk en een huisZoutsloot 33167224076v
UILKES, PIETER Pieter Uilkes koper door niaar 3/4 huisGrote Ossenmarkt 11702244151r
UILKES, SIEBE Siebe Uilkes koper huisHofstraat 25het Olifantje1801265288r
UILKES, SIEBEde kopers Siebe Uilkes naastligger ten westen Hofstraat 251801265288r
UILKES, SJOERD Sioerdt Uilkes huurder (p.j.)Noorderhaven 331714245212r
UILKES, SIEBREN Sybren Uilkes naastligger ten westen Hofstraat 291806267198r
UILKES, TRIJNTJE Trijntie Uilkes , bejaarde vrijsterkoper kamerHerenknechtenkamerstraat170924576v
UILKES, UILKEmeerderjarige vrijgezel Uilke Uilkes zeevarendeverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 11702244151r
UILKES, UILKJE Uilkie Uilkes koper Sint Jacobstraat 10zuid1698243343v
UILKES, IEBELE Aebele Uiltjes , c.u.huurder (p.j.)Rozenstraat 11793264131v
OEDSES, HARMEN Harmen Uitses naastligger ten noorden Hofstraat 11724246191v
ULBES, [niet ingevuld] Ulbes koper Hoogstraat 401787262153r
ULBES, BEERTde erfgenamen van wijlen burgemeester Beert Ulbes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)16842423ra
ULBES, BEERT Beert Ulbes naastligger ten westen Noorderhaven 1071668239133r
ULBES, BEERT Beert Ulbes bakker (mr. -)koper hof met bomen, planten en prieelLiemendijk NZ166723987v
ULBES, BEERThet hoff van Beert Ulbes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)16702407r
ULBES, BEERTvroedsman Beert Ulbes verkoper Droogstraat 55west1670239220r
ULBES, BEERT Beert Ulbes koper Droogstraat 43166023870r
WASSENAAR, BEERT ULBESde hof van burgemeester Beert Ulbes Wassenaernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)16792416ra
WASSENAAR, BEERT ULBESde hof van burgemeester Beert Ulbes Wassenaernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)167924146v
WASSENAAR, BEERT ULBESburgemeester Beert Ulbes Wassenaernaastligger ten zuiden Droogstraat 18168024179r
ULBES, BERBER Berber Ulbes naastligger ten westen Zoutsloot 621705244303r
ULBES, BEITSKE Beyts Ulbes aanhandelaar Vijverstraat 81618230136v
ULBES, BEITSKE Beyts Ulbes verwandelaar Lanen 361618230137r
ULBES, BEITSKE Beyts Ulbes verwandelaar Schritsen 271618230137r
ULBES, BRECHTJE Bregje Ulbes koper huisHofstraat 11774258148v
ULBES, BRECHTJEde erfgenamen van wijlen Bregtje Ulbes naastligger ten westen Hofstraat 31781260151v
ULBES, KORNELISwijlen Cornelis Ulbes verkoper Sint Odolphisteeg 141746251154r
ULBES, KORNELISwijlen Cornelis Ulbes tamboer (substituut -)verkoper Sint Odolphisteeg 18174325112v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes turfdragergeniaarde koper Rommelhaven 4een_achter173524952r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes huurder (p.j.)Drie Roemersteeg 51734248324r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 201740250121v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes tromslagerkoper door niaar woningSint Odolphisteeg 1817392507v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 1817392507v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes verkoper Scheerstraat 71695243118v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes verkoper Voorstraat 71achter1704244356r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes tamboer (substituut stads -)koper huisSint Odolphisteeg 14173524997r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 181735249100r
ULBES, DIRK Dirck Ulbes naastligger ten westen Zuiderhaven 181613229167r
ULBES, DIRKwijlen Dirck Ulbes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1634233132r
ULBES, DIRKwijlen Dirck Ulbes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 91634233133r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes koper Lammert Warndersteeg WZ1749251269r
ULBES, Douttjen Ulbes koper Schritsen 62176425686v
ULBES, DOUWTJE Douwtje Ulbes verkoper Schritsen 62177725981v
ULBES, FOKJE Fokjen Ulbes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40173925026v
ULBES, FOSKE Foske Ulbes koper Noorderhaven 100173524988v
ULBES, GEERTJE Geertie Ulbes koper Zuiderhaven ZZ16782413v
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwaldamolenmakerverkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwaldamolenmakerverkoper van 1/10 van 1/2 Lanen 781766256145r
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwaldamolenmakerverkoper van 1/10 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwaldamolenmakerverkoper van 1/10 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwaldamolenmakerverkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek1766256148r
ULBES, GRIETJE Gryet Ulbes koper kamerHofstraat159722823v
ULBES, HENDRIK Hendrik Ulbes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 11796264312v
ULBES, HENDRIKwijlen Hendrik Ulbes verkoper Zuiderhaven 291809268268v
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)verkoper Hofstraat 19west1714245211r
ULBES, JAN Jan Ulbes naastligger ten westen Hofstraat 19oost170724540r
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 40west170924599r
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)koper huisHofstraat 19west1702244178v
ULBES, JAN Jan Ulbes , c.u.verkoper Heiligeweg 70172024663v
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 41701244135v
ULBES, JANde kamer van Jan Ulbes bakkergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v
ULBES, JAN Jan Ulbes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40173925026v
ULBES, JAN Jan Ulbes metselaar (mr. stads-)huurder Zoutsloot 561681241125v
ULBES, JANde kamer van Jan Ulbes bakkergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
ULBES, JANwijlen Jan Ulbes metselaarerflater Klaverbladstraat 191738249357r
ULBES, JANnagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend1630232129v
ULBES, JANnagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend1630232129v
ULBES, JANhet nagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper Weverstraat 151630232129v
ULBES, JANnagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend1630232129v
ULBES, JAN Jan Ulbes bakkernaastligger ten zuiden Franekereind 21714245223v
ULBES, JANnagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper van 1/2 onbekend1630232129v
ULBES, JANde weeskinderen van wijlen Jan Ulbes verkoper Weverstraat1631232175r
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 40west1706244336v
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)koper 1/2 huisHofstraat 16169924420r
ULBES, JANhuis was genaamd de Klimmer Jan Ulbes metselaar (mr. stads-)bewoner Zoutsloot 56de Klimmer167924159r
ULBES, JELTJE Jeltje Ulbes koper Brouwersstraat 201789263159r
ULBES, JELTJE Jeltje Ulbes koper Lanen 76a1780259257r
ULBES, JELTJE Jeltje Ulbes naastligger ten zuiden Lanen 76a1780259257r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes koper woning of kamerGardenierstraat 1617032456r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes verkoper Gardenierstraat 161711245142v
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes naastligger ten westen Weverstraat 17170724522r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes verkoper Weverstraat 17170724522r
ULBES, MARIA Mary Ulbes verkoper Schoolsteeg1619230158v
ULBES, MINKE Meinke Ulbes verkoper Grote Kerkstraat 421742250233r
ULBES, MINKE Meinke Ulbes verkoper Grote Kerkstraat 441742250233r
ULBES, Meinouw Ulbes koper Anjelierstraat 91774258160v
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper Kerkpad 141730247325v
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper door niaar Grote Kerkstraat 421737249217v
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper door niaar Grote Kerkstraat 441737249217v
ULBES, PIETER Pieter Ulbes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ163123333v
ULBES, PIETER Pieter Ulbes varenspersoonverkoper Hoogstraat 331801265307r
ULBES, PIETER Pyter Ulbes schipper (trekveer-)koper woning en weefwinkelNieuwstraat 31767256238r
ULBES, PIETER Pytter Ulbes koper provisioneel huisGrote Bredeplaats 35168224158ra
ULBES, PIETER Pytter Ulbes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 171667239101v
ULBES, PIETER Pytter Ulbes controleur aan de Noordermolenkoper huisGrote Kerkstraat 421742250233r
ULBES, PIETER Pytter Ulbes controleur aan de Noordermolenkoper huisGrote Kerkstraat 441742250233r
ULBES, PIETER Pytter Ulbes verkoper Grote Bredeplaats 351682241217r
ULBES, REIN Rein Ulbes , c.u.verkoper Franekereind 191667239113v
ULBES, REIN Reyn Ulbes koper huis met bakkerij en plaatsFranekereind 191664238231r
ULBES, RIKSTJEde erfgenamen van wijlen Richt Ulbes verkoper Sint Jacobstraat 1162823257r
ULBES, RIKSTJE Ricxt Ulbes verkoper ten noorden van Harlingen1604228394r
ULBES, RUURDburgervaandrig Ruierd Ulbes naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat NZ166923941ra
ULBES, RUURD Ruierd Ulbes bakker (mr. -)koper schuurZuiderstraat1668239143v
ULBES, RUURDde kamer van vaandrig Ruird Ulbes naastligger ten westen Zuiderstraat1675240179v
ULBES, RUURDde erfgenamen van wijlen burgemeester Ruird Ulbes naastligger ten westen Zuiderstraat NZ1710245133r
ULBES, RUURDde kamer van Ruird Ulbes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1676240241r
GERLSMA, RUURD ULBESvroedsman en oud burgemeester Ruird Ulbes Gerlsmakoper kamer ([staat: of 20 zilveren ducatons])Zuiderstraat1696243257v
GERLSMA, RUURD ULBESburgervaandrig Ruird Ulbes Gerlsmakoper hof met bomen, planten, prieel en bellividereZuiderhaven ZZ1676240241r
GERLSMA, RUURD ULBEShet pakhuis van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ruird Ulbes Gerlsmanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ169924419r
GERROLTSMA, RUURD ULBESde weduwe en de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ruird Ulbes Geroltsmanaastligger ten westen Zuiderstraat1699243394r
GERROLTSMA, RUURD ULBESoud burgemeester, thans vroedsman Ruird Ulbes Gerroltsma, c.u.naastligger ten westen Zuiderstraat NZ1696243226v
GERROLTSMA, RUURD ULBESoud burgemeester, thans vroedsman Ruird Ulbes Gerroltsmaverkoper Zuiderstraat NZ1696243226v
ULBES, RUURD Ruirdt Ulbes bakkernaastligger ten oosten Zuiderstraat1672240110v
ULBES, RUURDburgemeester Ruyrd Ulbes naastligger ten oosten Zuiderhaven 23169324363v
ULBES, RUURDkamers van de verwandelaar vroedsman Ruyrd Ulbes naastligger ten westen Zuiderstraat1681241143r
ULBES, RUURDvroedsman Ruyrd Ulbes verwandelaar Zuiderstraat1681241143r
ULBES, RUURDvroedsman Ruyrd Ulbes , c.u.aanhandelaar 6 pm bouwlandNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1681241143r
ULBES, RUURDburgervaandrig Ruyrd Ulbes geniaarde koper Zuiderstraat 31oost168024183v
ULBES, RUURDburgervaandrig Ruyrd Ulbes koper huisZuiderstraat1680241109v
ULBES, RUURDhet huis van burgervaandrig Ruyrd Ulbes naastligger ten oosten Zuiderstraat1680241109v
ULBES, RUURDde stal van burgervaandrig Ruyrd Ulbes naastligger ten westen Zuiderstraat1680241109v
ULBES, RUURDburgervaandrig Ruyrd Ulbes koper huis, loods en plaatsZuiderstraat1680241110r
ULBES, RUURDvroedsman Ruyrd Ulbes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1687242194v
ULBES, RUURDvaandrik Ruyrd Ulbes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168024170v
GERLSMA, RUURD ULBESvroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsmanaastligger ten oosten Zuiderstraat1683241263v
GERLSMA, RUURD ULBESvroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsmanaastligger ten zuiden Zuiderstraat1683241263v
GERLSMA, RUURD ULBESvroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsmakoper 1/6 van 9 pm greidlandten oosten van Harlingen1682241229v
GERLSMA, RUURD ULBESvroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsmakoper door niaar huisZuiderstraat ZZ1682241176v
GERLSMA, RUURD ULBES Ruyrd Ulbes Gerlsmanaastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ1682241176v
GERLSMA, RUURD ULBESvroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsmanaastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ1682241215r
GERLSMA, RUURD ULBESvroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsmanaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1682241222v
ULBES, RUURDburgervaandrig Ruyrd Ulbes Gerlssmakoper huis, van voor tot achter op een kelderZuiderhaven ZZ167924142r
GERROLTSMA, RUURD ULBESburgemeester Ruyrd Ulbes Geroltsmakoper woningZuiderhaven 23achter169224315v
GERROLTSMA, RUURD ULBESburgemeester Ruyrd Ulbes Geroltsmakoper door niaar huis of houtstekZuiderhaven ZZ1691242344v
GERROLTSMA, RUURD ULBESburgemeester Ruyrd Ulbes Geroltsmanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1691242344v
GERROLTSMA, RUURD ULBESburgervaandrig Ruyrd Ulbes Gerroltsmanaastligger ten oosten Zuiderstraat1680241103r
GERROLTSMA, RUURD ULBESburgervaandrig Ruyrd Ulbes Gerroltsmanaastligger ten zuiden Zuiderstraat1680241103r
GERLSMA, RUURD ULBESvroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsmageniaarde koper Noorderhaven 58168524287v
GERLSMA, RUURD ULBEShaar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsmaverkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
GERLSMA, RUURD ULBEShaar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsmaverkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
GERLSMA, RUURD ULBEShaar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsmaverkoper Bargebuurt16842423ra
GERLSMA, RUURD ULBESvroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsmakoper 1/3 van 4 pm greidlandbuiten Harlingen ZZ1682241230r
GERLSMA, RUURD ULBESde stal van vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsmanaastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ1682241212v
GERLSMA, RUURD ULBESvroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsmakoper huisZuiderstraat NZ168524261r
GERLSMA, RUURD ULBESvroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma, c.u.naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat NZ168524261r
GERLSMA, RUURD ULBEShaar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsmaverkoper q.q. Liemendijk NZ16842423ra
GERROLTSMA, RUURD ULBESburgemeester Ruyrdt Ulbes Geroltsmaverkoper Zuiderhaven 23achter169424383r
ULBES, SJOUKJE Siouwkje Ulbes verkoper Noorderhaven 381784261228r
ULBES, STEFFENde kinderen van wijlen Steven Ulbes verkoper Romastraat 51728247116v
ULBES, STEFFEN Steven Ulbes koper 1/2 huisRomastraat 51717245283v
ULBES, STEFFENde koper Steven Ulbes , c.u.eigenaar van 1/2 Romastraat 51717245283v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes koper huisZuiderhaven 291619230195r
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zichverkoper onbekend1630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zichverkoper onbekend1630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zichverkoper Weverstraat 151630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zichverkoper onbekend1630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes verkoper van 1/2 onbekend1630232129v
ULBES, SIEBEde goederen van Sybe Ulbes verkoper Weverstraat1631232175r
ULBES, SIEBRENhuisman Sybren Ulbes verkoper Noorderhaven 881762255164r
ULBES, SIEBRENhuisman Sybren Ulbes verkoper Voorstraat 331762255172r
ULBES, SIEBRENhuisman Sybren Ulbes verkoper Sint Odolphisteeg 81762255177v
ULBES, SIETSEde curator over Sytse Ulbes verkoper ten noorden van Harlingen1604228394r
ULBES, TEETSKEhet nagelaten weeskind van Teetske Ulbes verkoper Franekereind 16166923936va
ULBES, TJITSKE Tietske Ulbes koper Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
ULBES, TRIJNTJE Trijntie Ulbes verkoper van 1/2 William Boothstraat 37163123326r
ULBES, TRIJNTJE Trijntie Ulbes verkoper q.q. William Boothstraat 37163123326r
ULBES, TRIJNTJE Trijntie Ulbes naastligger ten zuiden Noordijs1626231112v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes begunstigde van een lijfrente (p.j.)Noorderhaven 241741250148v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes begunstigde van een lijfrente (p.j.)Noorderhaven 241754253141v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes , meerderjarige dochterwolnaaisterverkoper van 1/3 Zuiderstraat172724750v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes huurder (p.j.)Drie Roemersteeg 5175225315v
ULBES, FOSKE Voske Ulbes verkoper Noorderhaven 981754253166v
ULBES, WIEBE Wybe Ulbes schoolmeesterkoper huisHoogstraat1691242362r
ULBES, WIEBREN Wybren Ulbes , c.u.huurder Karremanstraat 11170824554r
ULBES, WIEPKJE Wypkjen Ulbes koper door niaar Achterstraat1765256102r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menaldaverkoper Hoogstraat 311774258175r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menaldakoper Liemendijk1766256217r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menaldakoper Liemendijk1766256217r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menaldakoper onbekend1775258203v
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menaldageniaarde koper Voorstraat 811749251256v
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menaldakoper huis en plaatsHoogstraat 311775258232r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menaldaverkoper Voorstraat 901771257213r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menaldakoper Achterstraat NZ1766256217r
ULBES, Ymsk Ulbes verkoper Lanen 71drie_achter1692242404r
ULBES, IEPKJE Ypkjen Ulbes koper Lanen 221696243211v
ULBES, IETJE Yttie Ulbes huurder Noorderhaven 901738249292r
ULBES, IETJE Yttie Ulbes huurder beneden (p.j.)Drie Roemersteeg 9175225314r
ULBES, SIEBE Sybe Ulbis molenaarverkoper Zuiderhaven 29162523180r
ULBES, JAN Jan Ulbus bakker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 681698243348r
UILKES, ALBERTde tuin van Albert Ulckes naastligger ten westen Grote Kerkstraat162823247r
UILKES, ALBERT Albert Ulckes zoutdragernaastligger ten noorden William Boothstraat 37163123326r
UILKES, ALBERT Albert Ulckes pannenboeterverkoper Grote Kerkstraat 28162923293r
UILKES, DIRKtimmermanswoning van de vorige eigenaar Dirck Ulckes naastligger Zuiderhaven ZZ164223520r
UILKES, FORMER Former Ulckes koper 1/4 huisHoogstraat 231644235140r
UILKES, FORMER Former Ulckes , c.u.eigenaar van 1/2 Hoogstraat 231644235140r
UILKES, HIDDE Hidde Ulckes naastligger ten zuiden* Voorstraat 73achter163123310v
UILKES, HIDDE Hidde Ulckes verpachter grond Voorstraat 711630232157r
UILKES, HIDDE Hidde Ulckes zijdekramerkoper huis waar de Witte Gekroonde Lelie uithangt, mouterij en achterhuisVoorstraat 75de Witte Gekroonde Lelie1630232160r
UILKES, HIDDE Hidde Ulckes , c.u.naastligger ten westen Voorstraat 751630232160r
UILKES, IEMKJE Impck Ulckes koper Scheerstraat 5165623762v
UILKES, JELTJEde kamer van Jeltje Ulckes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
UILKES, MEILE Meile Ulckes , c.u.koper huisGrote Ossenmarkt ZZ1659237203r
UILKES, NEELTJE Neel Ulckes koper Liemendijk1620230208r
UILKES, WOUTERweduwe van Wouter Ulckes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ161222969r
ULDRIKS, ALBERT Albart Uldrichs verkoper Weverstraat NZ1650236117v
UILKES, ALBERTde tuin van Albert Ulkes naastligger ten westen Grote Kerkstraat162823240r
UILKES, DOETJE Doed Ulkes koper huisVijverstraat1640234108r
UILKES, HIDDEde erfgenamen van wijlen Hidde Ulkes eigenaar van 1/2 Voorstraat 731642234175v
UILKES, HIDDEde erfgenamen van wijlen Hidde Ulkes naastligger ten westen Voorstraat 731642234175v
UILKES, HIDDEde erfgenamen van wijlen Hidde Ulkes naastligger ten noorden Voorstraat 731642234175v
UILKES, SIEBE Sybe Ulkes naastligger ten oosten Hofstraat 231809268270r
UILKES, IETJE Ytje Ulkes verkoper Hoogstraat 40179726555v
ULDRIKS, JURJEN Jurriaen Ulrichs herbergierbewoner Grote Bredeplaats 211603228345v
OEPKES, HAAKJE Hack Upckes koper Wortelstraat 21612229107r
TALMA, HAAKJE OEPKES Hack Upckes Tallumverkoper Hoogstraat 29achter1630232140r
OEPKES, PIETERburgemeester Pieter Upckes Cromwalnaastligger ten oosten Zuiderhaven 631630232123r
OEPKES, PIETERburgemeester Piter Upckes Cromwalverkoper Zuiderhaven ZZ162823262v
OEPKES, PIETERburgemeester Piter Upckes Cromwalverpachter grond Zuiderhaven ZZ162823262v
OEPKES, PIETERburgemeester Piter Upckes Cromwalverkoper Zuiderhaven ZZ162823262v
OEPKES, PIETERburgemeester Piter Upckes Cromwalverkoper Zuiderhaven ZZ162823262v
OEPKES, PIETERburgemeester Piter Upckes Cromwalverkoper Zuiderhaven ZZ162823262v
OEPKES, PIETER Pyter Upckes naastligger ten oosten Vijverstraat1612229105r
OEPKES, PIETERmr. Pyter Upckes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid161122960r
OEPKES, REIN Rein Upckes naastligger ten noorden Wortelstraat 171659237189v
VOGELSANG, REIN OEPKESwijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsangerflater Voorstraat 141630232131r
VOGELSANG, REIN OEPKESwijlen Reyn Upckes Fogelsangverpachter grond Voorstraat 14achter1630232131r
VOGELSANG, REIN OEPKESde erfgenamen van wijlen Reyn Upckes Fogelsangnaastligger ten zuiden Voorstraat 14achter1630232131r
VOGELSANG, REIN OEPKESwijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsangerflater Voorstraat 14achter1630232131r
OEPKES, TRIJNTJEwijlen Trijn Upckes verkoper Gardenierstraat1620230222v
OEPKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Upkes* naastligger ten oosten Schritsen 61173124853r
OEPKES, KLAAS Claes Upkes* briefbestellernaastligger ten zuiden Lanen 741712245164r
OEPKES, KLAAS Claes Upkes , c.u.briefbestellerverkoper Schritsen 6317182469v
OEPKES, KLAAS Claes Upkes briefbestellernaastligger ten westen Schritsen 651714245203v
OEPKES, DOETJE Doedtie Upkes koper Scheerstraat 10169924428r
OEPKES, DOETJE Doedtie Upkes verkoper Nieuwstraat 50171824616r
OEPKES, GOOITSKE Goik Upkes verkoper Lanen 231669239202v
OEPKES, HAAKJE Hack Upkes verkoper Rommelhaven 15162723230r
OEPKES, HAAKJE Hack Upkes verkoper Hoogstraat 201620230201v
OEPKES, HAIE Haeye Upkes , c.u.koper huisRommelhaven 221667239118v
OEPKES, HAIE Haye Upkes horlogemakerkoper huisRommelhaven 10166623950v
OEPKES, HAIEwijlen Haye Upkes koper Schoolsteeg WZ168424248v
OEPKES, HINKE Henke Upkes verkoper Ooievaarsteeg1706244344v
OEPKES, HINKE Hincke Upkes koper Nieuwstraat 13169924414v
OEPKES, HINKE Hinke Upkes verkoper Nieuwstraat 131709245100v
OEPKES, HIELKJE Hylckien Upkes verkoper van 1/2 Scheerstraat 8west168524270r
OEPKES, JAN Jan Upkes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)170024481v
OEPKES, JANhet huis van Jan Upkes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1626231133r
OEPKES, LOUW Lou Upkes koper huis en plaatsjeScheerstraat 61659237185v
OEPKES, MAAIKE Maycke Upkes , voor haar kinderenverkoper Franekereind 41669239187r
OEPKES, PIETERburgemeester Pieter Upkes Cromwalkoper provisioneel huisZuiderhaven NZ1620230216r
OEPKES, PIETER Pieter Upkes Cromwalnaastligger ten zuiden Havenplein1626231104v
OEPKES, PIETERde erfgenamen van wijlen burgemeester Piter Upkes naastligger ten oosten Vijverstraat NZ163823456v
OEPKES, PIETERwijlen burgemeester Pyter Upkes Kromwalverkoper onbekend164323555r
OEPKES, REIN Rein Upkes naastligger Lombardstraat1662238136r
OEPKES, REINwijlen Rein Upkes erflater Scheerstraat 8west168524270r
OEPKES, REIN Rein Upkes koper van 1/2 Lanen 281668239139v
VOGELSANG, REIN OEPKES Rein Upkes Fogelsang, c.u.koper 1/2 huisZoutsloot 941653236233r
OEPKES, REINER Reiner Upkes koper finaal kamer nr. 10Bargebuurt 1216602387ra
OEPKES, REINER Reiner Upkes koper provisioneel Bargebuurt 1216602387ra
OEPKES, REINburgemeester Reyn Upkes koper provisioneel huis, mouterij en loods met de kamer ten zuidenRommelhaven 8161623031r
OEPKES, REIN Reyn Upkes koper huis, schuur en een ledige plaats erachter en met een vrije uit- en ingang achter op de LanenVoorstraat 14de Smack159722846v
OEPKES, REINburgemeester Reyn Upkes naastligger ten oosten Voorstraat 12achter1619230159v
OEPKES, REINburgemeester Reyn Upkes naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter1619230159v
OEPKES, REINwijlen Reyn Upkes huurder van 1/2 Zoutsloot 1168524279v
OEPKES, REINwijlen Reyn Upkes verkoper van 1/2 Lanen 281683241238r
OEPKES, RIENKde kamers van Rienck Upkes naastligger ten oosten Rozengracht NZ1669239182v
OEPKES, RIENK Rienck Upkes verkoper Havenplein 28162823235v
OEPKES, RIENK Rienck Upkes , c.u.koper twee kamers of woningRozenstraat WZ166523912v
OEPKES, TRIJNTJEadministratoren van de nagelaten boedel van wijlen Trijntie Upkes verkoper Moriaanstraat 31754253138r
ORKS, HIELKE Hylke Urks , c.u.schoenmakerhuurder Scheerstraat 8midden1751252146v
ORKS, KNIERKE Knierke Urks koper Lanen 65west1750252101v
ORKS, KNIERKE Knierke Urks verkoper Hoogstraat 241751252160v
ORKS, KNIERKE Knierke Urks koper Hoogstraat 24174525186v
ORKS, LIJSBET Lijsbert Urks koper Voorstraat 30achter175325356v
, HIBBE Hebbe Ustes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 171640234105r
, HIBBEhet huis nu van Hibbe Ustes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 171635233176r
, HIBBE Hibbe Ustes , c.s.verkoper Grote Kerkstraat 121635233167r
, HIBBE Hibbe Ustes verkoper Peterseliestraat161723078v
, HIBBE Hibbe Ustes verkoper Ooievaarsteeg 33161122945r
, HIBBEhet huis van Hibbe Ustes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 171651236166v
, HIBBE Hibbe Ustes koper huisNieuwstraat 601621230267r
, HIBBE Hibbe Ustes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 171640234105r
, WIEBE Wybe Ustes huurder (p.j.)Schritsen 541710245122v
, HIBBE Hibbe Usts koper onder- en bovenkamerKruisstraat1612229116av
, HIBBE Hibbe Ustus , c.u.naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 33161122945r
OEBELES, TIJS Thijs Uubles bakkerkoper huis met loods en plaatsScheerstraat 4166623962r
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles , c.u.koper kamerZeilmakersstraat1688242246v
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles naastligger ten noorden Karremanstraat 16168424240r
OEBELES, WATSE Watse Uubles naastligger ten westen Heiligeweg 6162523175r
OEBELES, WATSE Watse Uubles bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 61619230200r
OEBELES, WATSEde erfgenamen van wijlen Watse Uubles bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 11635233165r
, FOPPE Foppe Uuftes naastligger ten oosten Noorderhaven 551621230269r
, TETJE Tetke Uuilckes koper Voorstraat 751612229111r
, TETJE Tetke Uuilckes koper Voorstraat 75achter1612229111r
UILKES, WOUTERwijlen Wolter Uuilkes verkoper Zoutsloot NZ1612229101v
ULBES, DIRK Dirck Uulbes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1613229133r
ULBES, DIRK Dirck Uulbes verkoper Molenpad 11606228484v
ULBES, DOETJEwijlen Doed Uulbes verkoper Vijver WZ162523146r
ULBES, JETSKE Jets Uulbes naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1658237167r
ULBES, RIKSTJEwijlen Ricxt Uulbes erflater ten noorden van Harlingen1604228391v
ULBES, SJUKde weduwe van Sjouck Uulbes verpachter grond Franekereind ZZ162523147r
ULBES, SIEBEde goederen van wijlen Sybe Uulbes verkoper Zuiderhaven 29163223375r
ULBES, SIETSE Sytse Uulbes verkoper Lanen 83161623030v
ULBES, SIETSE Sytze Uulbes verkoper q.q. ten noorden van Harlingen1604228391v
ULBES, TJEERDde weduwe van Tiaerdt Uulbes bewoner Zoutsloot NZ1615229253v
ULBES, TJEERDwijlen Tiaerdt Uulbes Buvaldaverkoper Bildtpoort (gebied) NZ1615229246v
ULBES, TRIJNTJE Trijnke Uulbes koper in de noorder nieuwestad161623044r
ULBES, TJEBBE Tyebbe Uulbes verkoper Vijver WZ162523146r
ULBES, WATSE Watse Uulbes naastligger ten oosten Zuiderplein 11623230341v
ULBES, WELMOED Welmoed Uulbes verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 161630232144v
UILKES, ALBERT Albert Uulckes naastligger ten westen Peterseliestraat1644235155r
UILKES, ALBERT Albert Uulckes verkoper William Boothstraat 35163323396r
UILKES, ANDRIES Andries Uulckes verkoper Nieuwstraat163223346v
UILKES, PIEKE Piecke Uulckes koper 1/8 huis genaamd in het Vergulden HoofftNoorderhaven 40het Vergulde Hoofd1605228473r
UILKES, RIKSTJE Richt Uulckes verkoper Rommelhaven 2west1619230172r
UILKES, RIKSTJE Richt Uulckes verkoper Rommelhaven 2oost1619230172r
UILKES, TEEKE Taecke Uulckes verkoper Lanen 61613229147r
UILKES, TEEKE Taeke Uulckes verkoper Zuiderhaven159722861r
UILKES, TJALKE Tyalcke Uulckes verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats NZ1600228218v
UILKES, Tzialcke Uulckes verwandelaar Grote Bredeplaats NZ1598228101r
UILKES, UILKE Uulcke Uulckes koper huisBildtpoort (gebied)159822880v
UILKES, WOUTERde weduwe van Wolter Uulckes naastligger ten zuiden Noordijs 10161723073r
UILKES, WOUTER Wolter Uulckes verpachter grond Achterstraat ZZ1601228238v
UILKES, WOUTERhet huis van Wolter Uulckes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1601228238v
UILKES, WOUTERde vijver van Wolter Uulckes naastligger ten westen Achterstraat ZZ1601228238v
UILKES, WOUTERwijlen Wolter Uulckes naastligger ten zuiden Noordijs 10161723076v
UILKES, Wolther Uulckes koper q.q. Scheerstraat 41605228446v
UILKES, WOUTER Wouter Uulckes brouwernaastligger ten oosten onbekend1602228301r
UILKES, WOUTER Wouter Uulckes verkoper Franekerpoort (gebied)159722853v
, ANDRIES Andries Uulckjes timmermankoper huisFranekereind 20163323381r
UILKES, HIDDE Hidde Uulkes naastligger ten westen Voorstraat 75162823272v
UILKES, HILTJE Hill Uulkes koper Kromme Elleboogsteeg159722851r
, JURJEN Jurian Uulrichgs naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 71622230312r
, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Uupckes Cromwallverkoper Grote Bredeplaats1634233155v
, PIETERwijlen Pyter Uupckes Cromwallbewoner Grote Bredeplaats1634233155v
, REINde weduwe van wijlen oud burgemeester Rein Uupckes naastligger ten oosten Voorstraat 121623230341v
VOGELSANG, REIN burgemeester Rein Uupckes Fogelsangh, mede voor zichverkoper Grote Bredeplaats 41620230249r
, REIN Reyn Uupckes , q.q.koper buiten Harlingen1606228517r
, REINburgemeester Reyn Uupckes naastligger ten oosten Voorstraat 121622230330r
, REIN Reyn Uupckes naastligger ten oosten Voorstraat 12achter161122934r
, REIN Reyn Uupckes naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter161122934r
, TRIJNTJE Trijn Uupckes koper Gardenierstraat1613229165r
OEPKES, PIETERoud burgemeester Pieter Uupkes verkoper Zuiderhaven 65163223362v
OEPKES, PIETERburgemeester Pieter Uupkes Cromwalkoper door niaar ledige plaats van ca. 85 x 20 voeten, de derde van vier plaatsenHavenplein16272328v
OEPKES, PIETERburgemeester en raad Admiraliteit in Friesland Pieter Uupkes Cromwalkoper 1/2 schuur, begiet of koornbak en een ledige plaats bij oude burgermr. Pier Foeckes tot en aan het zuidelijkste huis, brouwerij en kelder daaronderonbekend164223124v
OEPKES, RIENK Rienck Uupkes leertouwerverkoper Rozenstraat WZ1682241206v
, HIBBE Hibbe Uustes verkoper Nieuwstraat 601621230287r
, HIBBEde erfgenamen van wijlen Hibbe Uustes naastligger ten oosten Lanen 11644235143r
, HIBBE Hibbe Uustes koper Grote Kerkstraat 151621230281r
, HIBBE Hibbe Uustes naastligger ten westen Romastraat NZ1633233112r
, TRIJNTJE Trijn Uustes naastligger ten oosten Hofstraat NZ162723224r
, TRIJNTJE Trijn Uustes naastligger ten oosten Hofstraat1621230283r
, HIDDE Hidde Uuylckes naastligger ten oosten Voorstraat 711630232157r
, IEMKJEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ymck Uyclkes verkoper Vijver 3168324163ra
, HARMEN Harmen Uyfkes tichelaar en koopmanverkoper q.q. Rapenburgermolen 11728247114r
, SCHELTE Schelte Uyfkes naastligger ten zuiden Lanen 361730247347r
, FOPPEde weduwe van wijlen Foppe Uyftes naastligger ten westen Noorderhaven 57oost163623419r
, FOPPE Foppe Uyftes , absenttrekt zijn protest in Heiligeweg 64161723064r
, HARMEN Harmen Uyftes koopmanverkoper q.q. William Boothstraat 6noord172824790v
, HARMEN Harmen Uyftes koopmanverkoper q.q. 1172824796v
, HARMEN Harmen Uyftes koopmankoper grondpacht van 1-02-00 CGonbekend1725246232v
, SCHELTE Schelte Uyftes naastligger ten westen Schritsen 291726246286v
UILKES, MEILE Meyle Uylckes , mede voor zichkoper kamer, loods en plaatsAchterstraat1674240145v
UILKES, MEILE Meyle Uylckes verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 191677240255v
UILKES, MEILEde pottenbakkerij van Meyle Uylckes naastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ1677240257r
UILKES, MEILEwijlen Meyle Uylckes naastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ1681241152r
UILKES, MEILEhet huis nagelaten door wijlen Meyle Uylckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19168024190v
UILKES, WOUTER Wolter Uylckes brouwernaastligger ten oosten Liemendijk161222995v
UILKES, BERBER Berber Uylkes koper Drie Roemersteeg 31725246238v
UILKES, DIRK Dirk Uylkes koper woningGardenierstraat ZZ1731247387v
, HIBBE Hibbe Uystes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7163923475v