Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Va  Ve  Vi  Vo  Vu  Vy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, IEPEde huisstede van Ipe Vaers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11606228484v
, IEPE Ipe Vaers naastligger ten oosten* Molenpad 11606228484v
VALENTIJNS, JAKOB Jacob Valentijn , c.s.huurder van 1/2, behalve de wal (p.j.)Zuiderhaven 19noord1668239153r
VALENTIJNS, JAKOB Jacob Valentijn , c.s.huurder voor 1 jaar (p.j.)Zuiderhaven 19noord166823931va
, JAKOBvroedsman Jacobus Velthuys koper huis alwaer de Drie Kronen uithangenNoorderhaven 108de Drie Kronen1691242350r
VICTORS, ARJENhet huis van Aerien Victoors wever (linnen-)naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9163723445v
VICTORS, ARJEN Arien Victoors naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9164323539v
VICTORS, ARJEN Arien Victoors naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 916422352v
VICTORS, ARJEN Arjen Victoors naastligger ten westen Romastraat 4west1650236134r
VICTORS, JAN Jan Victoors naastligger ten westen Pothondjessteeg 81653236227v
VICTORS, JAN Jan Victoors naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 25achter1659237201r
VICTORS, JAN Jan Victoors verkoper Grote Ossenmarkt 25achter1659237201r
VICTORS, TRIJNTJE Trijntie Victoors herbergierseaanhandelaar huis, loods en plaats genaamd de Witte TrompetKerkpoortstraat 11de Witte Trompet168424253r
VINCENTS, JAN Jan Vincent , c.u.koper kamerBoth Apothekerstraat OZ169324340v
FOEKES, TRIJNTJEdochter en zwager samen met Trijn Voeckes huurder Heiligeweg 38166123890v
FOEKES, TRIJNTJEde commissarissen over de desolate boedel van Trijn Voeckes verkoper Heiligeweg 38166123890v
, EELKJE Elck Volckers verkoper Lanen ZZ1602228293v
FOLKERTS, KLAAS Claas Volkerts metselaar (mr. -)koper tuinZoutsloot 33achter1775258231r
FOLKERTS, HILTJE Hiltie Volkerts verkoper van 5/8 Voorstraat 31810269112v
FRIESES, SIPKE Sipcke Vrieses verkoper Kleine Bredeplaats 251599228174v
, SIPKEhaar man Sipcke Vryeses verkoper Schritsen ZZ1600228196v
, STIJNTJE Stijntie Vytus Enemakoper Schritsen 40166023816v