Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:12

Spring naar: Ya  Ye  Yi  Yo  Yu  Yy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
IEBES, IEBE Jib Ybbes verkoper Brouwersstraat 21635233171r
IEBELES, FOLKERT Folkert Ybeles koper huisHoogstraat 341732248107v
VELDHUIS, JAKOB IEBELES Jacob Ybels Velthuiskoper huis en de eigenom van de steeg oostwaarts gelegenNoorderhaven 74Bremen1674240133r
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes koper Jan Ruurdstraat 3171924646v
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes verkoper Jan Ruurdstraat 31727246306av
IEBES, IEBE Ybe Ybes , c.u.verkoper Heiligeweg 30164223534v
IEBELES, FOLKERT Folkert Ybles naastligger ten oosten Hoogstraat 321733248275r
IEBELES, FOLKERT Folkert Ybles naastligger ten noorden Lombardstraat 11733248276v
IJSBRANDS, IEPE Ype Ybrands verkoper Zuiderstraat 15177725973r
IJSBRANDS, IETJE Ytje Ybrands koper woningZoutsloot 55172724743v
IEBES, AAFKEwijlen Aafke Ybs erflater Zuiderhaven 6173024711ra
IEBES, ALBERT Albert Ybs bakker (mr. -)koper huis met hofFabrieksstraat 341754253175r
IEKES, SIBBELTJE Sibbel Yckes verkoper Schritsen1652236197r1
IEKES, TRIJNTJE Trijntie Yckes verkoper Hoogstraat 231697243270v
IEDES, TEEKE Teeke Yddes naastligger ten noorden Herenwaltje 151687242177v
IEDES, TETJE Tettje Yddes koper Grote Ossenmarkt 181734248346r
IEDES, ANTJEwijlen Anne Ydes verkoper William Boothstraat OZ1600228231v
IEDES, ANTJE Antje Ydes koper Zoutsloot 981675240189r
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
IEDES, AATJEwijlen Attke Ydes koper Havenplein 18oost1605228490r
IEDES, AATJEwijlen Attke Ydes verkoper Havenplein 18oost1605228490r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes , c.u.naastligger ten oosten Voorstraat ZZ1600228212v
IEDES, KORNELISde plaats eerder van Cornelis Ydes naastligger ten westen Droogstraat NZ1600228225v
FEITEMA, KORNELIS IEDESwijlen Cornelis Ydes Feitemaverkoper Kerkpoortstraat NZ1652236206r
FEITEMA, KORNELIS IEDESwijlen Cornelis Ydes Feitemaverkoper Kerkpoortstraat NZ1652236206r
FEITEMA, KORNELIS IEDESwijlen Cornelis Ydes Feitemaverkoper Kerkpoortstraat NZ1652236206r
FEITEMA, KORNELIS IEDESwijlen Cornelis Ydes Feitemaverkoper Weverstraat1652236206r
FEITEMA, KORNELIS IEDESwijlen Cornelis Ydes Feitemaverkoper Weverstraat1652236206r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytemaverkoper Droogstraat NZ1600228226r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytemanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 22161122922v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytemaverkoper q.q. Hondenstraat 131614229223r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feyttemaverpachter grond Sint Jacobstraat 8161623049v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feyttemaverkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 8161623049v
IEDES, DIRKJE Dirkjen Ydes geniaarde koper Heiligeweg 3175625431v
IEDES, FLORIS Floris Ydes naastligger ten oosten Vijverstraat 8176825770v
IEDES, GIJSBERT Gijsbert Ydes , c.u.koper huisKarremanstraat 201723246158v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 9-18-00 CGZuiderpoort (gebied)1663238189v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 9-18-00 CGonbekend1663238189v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 9-18-00 CGZuiderpoort (gebied)1663238189v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 9-18-00 CGonbekend1663238189v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 9-18-00 CGRapenburg1663238189v
IEDES, GRIETJE Grietie Ydes koper Zeilmakersstraat 19167024021v
IEDES, GRIETJEwijlen Grietie Ydes verkoper Droogstraat ZZ171924642v
IEDES, HENDRIK Hendrik Ydes , c.u.huurder Grote Ossenmarkt 81745251108r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes schipper op Sneekkoper huisHeiligeweg 32172024691v
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten noorden Heiligeweg 301721246122r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes zoutdragerverkoper Heiligeweg 321727246305v
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32174425144r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1745251111r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes timmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 521799265133v
IEDES, JAN Jan Ydes koper huisZuiderstraat 171668239127r
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)koper huisLanen 25170824548v
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 40west170924599r
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 381710245136r
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)koper woningLanen 23achter1711245157r
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 23achter1711245157r
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)koper door niaar 3/4 huisLanen 231711245161v
IEDES, JANmr. Jan Ydes kleermakernaastligger ten oosten Lanen 231711245161v
IEDES, JANmr. Jan Ydes kleermakernaastligger ten noorden Lanen 231711245161v
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)koper 1/4 huisLanen 231713245194v
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u.kleermaker (mr. -)eigenaar van 3/4 Lanen 231713245194v
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 231713245194v
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 231713245194v
IEDES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Ydes naastligger ten noorden Zuiderstraat 151714245227r
IEDES, JANde woning van Jan Ydes , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 821715245239r
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 381717245291v
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)verkoper Lanen 82a1717245294r
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 821712245315v
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 841712245315v
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 861712245315v
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 82a1712245315v
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Spekmarkt 61712245315v
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Rapenburg 10oost1712245315v
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Rapenburg 121712245315v
IEDES, JANwijlen Jan Ydes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34171924637r
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u.kleermakerverkoper Grote Kerkstraat 40west171924641v
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u.schipperkoper huisLanen 6171924645r
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten westen Lanen 121722246127r
IEDES, JANmr. Jan Ydes naastligger ten zuiden Voorstraat 26achter1722246147r
IEDES, JANKE Jan Ydes kleermakerverkoper q.q. Heiligeweg 121724246212v
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten westen Lanen 12172824777r
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten oosten Lanen 211730247368v
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Grootschipper (wijd-)verkoper Lanen 6172824774r
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Grootnaastligger ten westen Noorderhaven 921747251196v
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Grootschipperkoper door niaar Droogstraat NZ174925215v
GROOT, JAN IEDESde erfgenamen van wijlen Jan Ydes de Grootnaastligger ten noorden Noorderhaven 901755253245r
GROOT, JAN IEDESde erfgenamen van wijlen Jan Ydes de Grootnaastligger ten noorden Voorstraat 45oost1755253245r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaardenkleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 231733248223r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper Lanen 231733248223r
IEDES, JANKE Janke Ydes koper Nieuwstraat WZ1732248175v
IEDES, JANKE Janke Ydes naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1732248175v
IEDES, JETSKEwijlen Jetske Ydes verkoper Grote Kerkstraat1606228523r
IEDES, NOLLE Nolles Ydes zakkendragerverkoper van 1/3 Lanen 63174525197v
IEDES, OTJE Ottie Ydes verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes naastligger ten westen Hofstraat ZZ1673240119r
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes verpachter grond Rozengracht 7west1674240161r
IEDES, FILIPPUSde tuin van Philippus Ydes naastligger ten zuiden Rozengracht 7west1674240161r
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes verkoper Rozengracht 7west1674240161r
IEDES, FILIPPUS Philips Ydes verkoper Rozengracht 7west1657237114r
IEDES, FILIPPUS Philips Ydes , c.u.koper huisRozengracht 51657237141r
IEDES, FILIPPUSde hof van Philips Ydes naastligger ten zuiden Rozengracht 7west166623934v
IEDES, REIN Rein Ydes naastligger ten noorden Brouwersstraat 17178126065v
IEDES, REMMERT Remmert Ydes koper huis en plaatsonbekend NZ1624230378v
IEDES, REINde hof van Reyn Ydes naastligger ten noorden Droogstraat 41163223365v
IEDES, RINSKE Rinscke Ydes koper Grote Ossenmarkt 201699243396r
IEDES, RINSKE Rinske Ydes koper Lanen 641765256134v
IEDES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Syberen Ydes Feytemanaastligger ten oosten Noorderhaven 1041641234142r
IEDES, SIEBREN Sybrandt Ydes protesteert vanwege een borgstelling Noordees (gebied)1605228444v
IEDES, SIEBRENde landen van de erfgenamen van wijlen Sybrandt Ydes naastligger ten oosten van Harlingen161723085v
KOOLHART, TEEKE IEDESvroedsman Taco Ydes Koolhartnaastligger ten oosten Hoogstraat 431706244316r
IEDES, TEEKEvroedsman Taeco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 171696243249v
IEDES, TEEKE Taeke Ydes naastligger ten westen Hoogstraat 241690242310v
IEDES, TEEKEals gebruiker Take Ydes naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
KOOLHART, TEEKE IEDESwijlen vroedsman Take Ydes Coolharterflater Herenwaltje 191711245159r
IEDES, vroedsman Teco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 171696243205r
IEDES, TJEERD Tiaerdt Ydes koper huisPeterseliestraat163223341v
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ydes verkoper Bargebuurt OZ170924583r
IEDES, WATSE Waatse Ydes verkoper q.q. William Boothstraat OZ1600228231v
IEDES, WATSE Waatse Ydes verpachter grond Scheffersplein 271602228334v
IEDES, WATSE Waatze Ydes verpachter grond ([blijkens een protest])Droogstraat 571600228236r
IEDES, WATSE Waatze Ydes protesteert vanwege een vordering Droogstraat 571600228236r
IEDES, WATSE Watze Ydes verpachter grond Karremanstraat 28noord1604228417r
IEDES, IEBE Ybe Ydes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1600228231v
IEDES, IEDE Yde Ydes matroos op het Prinsenjachtverkoper Droogstraat ZZ171924642v
IEDES, IEDEde weduwe van Yde Ydes huurder (p.j.)Both Apothekerstraat 111753253102r
IEDES, IEDEde weduwe van Yde Ydes naastligger ten zuiden Heiligeweg 34175725493r
REINALDA, IEFKE IEDES Yfke Ydes Reynaldakoper Oosterkeetstraat 8170024435r
IDSES, IEKE Eeke Ydses molenaarverkoper Noordermolen 11753253103r
IDSES, SIEBOUTwijlen Syboldt Ydts verkoper Vijverstraat1599228181v
IDSES, SIEBOUTde nagelaten weeskinderen van wijlen Syboldt Ydts verkoper Vijverstraat1600228190r
, IDS Ydts Ydtssen rogverschieternaastligger ten noorden Gardenierstraat161723094r
IDSES, MEINERTwijlen Meynert Ydzes verkoper Pothondjessteeg 8161122953v
IEBELES, FOLKERTde weduwe van Folkert Yebeles naastligger ten oosten Hoogstraat 32174025096ar
IEBELES, FOLKERTde weduwe van Folkert Yebeles , c.s.naastligger ten oosten Hoogstraat 321740250125v
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuiskoper plaatsje gebruikt als hoenderhokVoorstraat 37achter169324341r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuisnaastligger ten westen Voorstraat 37achter169324341r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuisnaastligger ten noorden Voorstraat 37achter169324341r
VELDHUIS, JAKOB oud burgemeester Jacob Yebels Velthuisbierstekerverkoper Noorderhaven 1081698243382r
IEBES, WILLEMledige plaats en houtstek van de erfgenamen van wijlen Willem Yebes naastligger ten westen Hoogstraat 10163723442v
IEBELES, GOSSE Gosse Yebles verkoper Franekerpoort (gebied)167024011r
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10175725478r
IEBES, ALBERT Albert Yebs koper woningDroogstraat 22175725485v
IEBES, ALBERT Albert Yebs bakker (mr. -)verkoper q.q. Droogstraat 22175725485v
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 101758254173v
OSINGA, ALBERT IEBESvroedsman Albert Yebs Osinganaastligger ten oosten Hoogstraat 181758254128v
OSINGA, ALBERT IEBESvroedsman Albert Yebs Osinganaastligger ten oosten Rommelhaven 131758254128v
OSINGA, ALBERT IEBESvroedsman Albert Yebs Osinganaastligger ten oosten Hoogstraat 181758254131r
OSINGA, ALBERT IEBESburgemeester Albert Yebs Osinganaastligger ten zuiden Moriaanstraat 121773258120v
IEBES, TRIJNTJE Trijntje Yebs koper Lanen 89176425684v
IEDES, ANSKJE Anskjen Yedes huurder woonkamer (p.j.)Rozengracht NZ1741250146v
IEDES, ANTJEwijlen Antie Yedes verkoper Heiligeweg 2117342493r
IEDES, ANTJE Antie Yedes huurder (p.w.)Bargebuurtspoortje 10176125548v
IEDES, ANTJE Antje Yedes huurder (p.w.)Bargebuurt 141780259242v
IEDES, AATJE Attie Yedes naastligger ten oosten Zuiderstraat1737249190v
IEDES, AATJE Attje Yedes verkoper Zuiderhaven 34west1758254179r
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaardenschrijf- en rekenmeesterkoper huis en tuintjeNoorderhaven 761755253229v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaardenschrijf- en rekenmeesterkoper huis en tuintjeNoorderhaven 781755253229v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaardenkoper huisLanen 43177725959r
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDESwijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaardenverkoper Noorderhaven 761782260200v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDESwijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaardenverkoper Noorderhaven 781782260200v
IEDES, KORNELISde hof van Cornelis Yedes Feytemanaastligger ten westen Klaverbladstraat WZ163123338r
IEDES, DIRKJE Dirkje Yedes koper Schritsen 611758254167v
IEDES, FLORIS Floris Yedes koper huisVijverstraat 141736249150r
IEDES, FLORISwijlen Floris Yedes verkoper Vijverstraat 141778259132r
IEDES, FLORIS Floris Yedes huurder Raamstraat 81783261108v
IEDES, GOSSE Gosse Yedes naastligger ten noorden Karremanstraat1729247256v
IEDES, GOSSEde erfgenamen van wijlen Gosse Yedes naastligger ten westen Achterstraat ZZ173925061r
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes huurder Schritsen 261699243393r
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes koper Bargebuurtspoortje 121733248194r
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes verkoper Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
IEDES, GRIETJE Gryttie Yedes koper Nieuwstraat 381738249234r
IEDES, IEMKJE Imke Yedes koper Zoutsloot 611775258232v
IEDES, JAKOB Jacob Yedes huurder Nieuwstraat 341736249133r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdragerkoper huisNieuwstraat 341740250129v
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdragerverkoper Nieuwstraat 341758254124r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes metselaar (mr. -)koper Zuiderhaven ZZ179226413r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ179226413r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ179226413r
IEDES, JAN Jan Yedes schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderstraat 19168524294v
IEDES, JAN Jan Yedes naastligger ten oosten Zuiderstraat 151695243143v
GROOT, JAN IEDES Jan Yedes de Grootschipper (beurt-)koper Noorderhaven 901738249292r
GROOT, JAN IEDES Jan Yedes de Groothuurder beneden Voorstraat 10173925010v
GROOT, JAN IEDESde weduwe van Jan Yedes de Groot, c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 521752252216v
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerdennaastligger ten oosten Lanen 23173524944r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerdennaastligger ten oosten Lanen 23173524944r
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden, c.u.kleermaker (mr. -)huurder Schritsen 43176025536r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden, c.u.kleermaker (mr. -)huurder Schritsen 43176025536r
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerdenkleermaker (mr. -)koper huis en tuintjeSchritsen 35176125547v
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerdenkleermaker (mr. -)koper huis en tuintjeSchritsen 35176125547v
IEDES, JANKE Janneke Yedes verkoper van 1/3 Heiligeweg 21173124865v
IEDES, LUTSKE Lutske Yedes huurder onbekend OZ1682241190v
IEDES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Yedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ166023840r
IEDES, OTJE Ottie Yedes koper hof en zomerhuisZuiderhaven 34tuin173524949r
IEDES, OTJE Ottie Yedes naastligger ten westen Zuiderhaven 34tuin173524949r
IEDES, OTJE Ottje Yedes verkoper Zuiderhaven 281759254198r
IEDES, FILIPPUSde hof van Philip Yedes naastligger ten westen Rozengracht 7west166023829v
IEDES, FILIPPUSgrondpacht uit de hof van wijlen Philippus Yedes eigenaar perceel Rozengracht 7west1683241271r
IEDES, REIN Rein Yedes scheepstimmermankoper huisBrouwersstraat 151762255160r
IEDES, REIN Rein Yedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13176825738r
IEDES, REIN Rein Yedes binnenvader Gereformeerd Armenhuisverkoper van 1/3 Schritsen 611771257196v
IEDES, REINde schuur van Reyn Yedes naastligger ten westen Zoutsloot 38163223351v
IEDES, RINSKE Rinske Yedes verkoper Zeilmakersstraat 191755253235r
IEDES, SAKE Saeke Yedes , thans buitenlands zijndeschipperverkoper van 1/3 Schritsen 611771257196v
IEDES, SJOUKJE Sjoucke Yedes koper Zoutsloot 11689242286r
IEDES, SIETSKE Sytske Yedes , minderjarigverkoper van 1/3 Schritsen 611771257196v
IEDES, TEEKE Taeke Yedes koper door niaar Hoogstraat 471681241172r
IEDES, TEEKE Taeke Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 371690242335v
IEDES, TEEKEhet huis van Take Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 37168424249r
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Droogstraat 23173424914r
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Grote Ossenmarkt 18174025096r
IEDES, TETJE Tettje Yedes koper Lammert Warndersteeg 7180426788r
IEDES, TIJS Thijs Yedes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 131807267298r
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duiningakoopmankoper huis of stalRozenstraat 31810268357v
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duningakoper huisGrote Ossenmarkt 1518032674r
IEDES, TJEERD Tjaard Yedes koper huisZuiderhaven 61786262109v
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Yedes verkoper van 1/3 Heiligeweg 21173124865v
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Yedes koper Lanen 361732248169v
IEDES, TRIJNTJE Trijntje Yedes verkoper Lanen 36176025512v
IEDES, IEDEdat is nu het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat167924130r
IEDES, IEDEgrondpacht uit het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat1683241271r
IEDES, IEDEwijlen Yede Yedes verkoper q.q. Schritsen 611771257196v
RUITER, IEDE IEDESwijlen Yede Yedes de Ruiterverkoper Heiligeweg 321771257183v
IEDES, JETSKE Yetske Yedes koper Poortje 111802266170v
EEUWES, JANKE Jannetgien Yeffs koper onbekend1600228227v
IEGES, GATSKE Gadske Yeges verkoper Zuiderhaven 151769257120v
IEGES, HARTMAN Hartman Yeges , c.u.huurder Noordijs 11765256129v
IEGES, HARTMAN Hartman Yeges bakker (mr. -)verkoper Noordijs 117672571r
TJESSEMA, MAAIKE IEGES Mayke Yeges Tjesmaverkoper Voorstraat 311776258248r
STEENSTRA, PIETER IEGES Pieter Yeges Steenstrafabrikant van bontenkoper huisHofstraat 19oost1755253248r
IEGES, SIEDS Syts Yeges koper kamerDroogstraat NZ163123317r
IEGES, TRIJNTJE Trijntie Yeges verkoper Hoogstraat 21740250127v
IEMES, ABRAHAMminderjarige Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west179226452r
IEMES, ABRAHAM Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
IEMES, ANTJE Antie Yemes verkoper Zoutsloot 85177725976r
IEMES, ANTJE Antie Yemes verkoper Droogstraat NZ177725977v
IEMES, AUKJE Aukjen Yemes koper Kerkpoortstraat 4117632565r
IEMES, AUKJE Aukjen Yemes verkoper Kerkpoortstraat 41176825775v
IEMES, Aukjes Yemes verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 91763255241v
IEMES, Aukjes Yemes verkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
IEMES, BROERminderjarige Broer Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west179226452r
IEMES, BROER Broer Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
IEMES, BROER Broer Yemes , c.u.huurder Noordijs 271806267261r
IEMES, BROER Broer Yemes koper huis en woning onder een dak, tuinVoorstraat 841807267334v
IEMES, EELKE Eelck Yemes verpachter grond Peterseliestraat1613229128v
IEMES, EELKJE Eelck Yemes verkoper Peterseliestraat1613229128v
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderhaven ZZ1682241222v
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes scheepstimmerman (mr. -)koper huis en hofZuiderhaven ZZ1686242107r
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1686242107r
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes scheepstimmerman (mr. -)koper pakhuisZuiderhaven ZZ1686242107v
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes , c.s.naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b17392505r
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes , q.q.verkoper q.q. Vijver 8173925018v
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes verkoper van 1/4 Noordijs 41741250155r
IEMES, GERLOFde boedel van Gerlof Yemes verkoper van 1/4 Noordijs 41741250155r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper ledige plaats groot 106 a 108 x 24 a 25 voetZuiderhaven ZZ1664238240r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1664238240r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 16168224150ra
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ168424257r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1691242340r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmermannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1691242344v
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmermankoper huisje en ledige plaats van 45 x 28 voetZuiderhaven ZZ169224323r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmermannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ169224323r
IEMES, GERLOFhet perceel in de volgende akte, verkocht aan Gerloff Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ169224323r
IEMES, GERLOFhet perceel in de vorige akte, gekocht door Gerloff Yemes scheepstimmermannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ169224323v
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmermankoper lege plek van 54 x 54 voetZuiderhaven 6169224324r
IEMES, GERLOFhet perceel in de vorige akte Gerloff Yemes scheepstimmermannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 6169224325r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1698243389r
IEMES, GERLOFgrondpacht uit een ledige plaats, voorheen timmerwerf, van Gerloff Yemes eigenaar perceel Zuiderhaven ZZ170724527v
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ringbewoner William Boothstraat163923473v
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ringbewoner William Boothstraat163923482r
IEMES, HEERKE Heerke Yemes verkoper Zoutsloot 85177725976r
IEMES, HEERKE Heerke Yemes verkoper Droogstraat NZ177725977v
IEMES, HILTJEmeerderjarige Hiltje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west179226452r
IEMES, HILTJE Hiltje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes huurder Zuiderhaven 19zuid176325610r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes glasmaker (mr. -)koper huisSchritsen 5west176425674r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes naastligger ten westen Schritsen 5oost176825757r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes verver en glasmaker (mr. -)verkoper Schritsen 5west1800265216r
IEMES, JAN Jan Yemes koper huis en dwarskamer erachteronbekend159822883v
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmermankoper Scheerstraat 8west1765256103r
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 451765256106r
IEMES, JAN Jan Yemes timmermangeniaarde koper Havenplein 26177225858r
IEMES, JAN[geniaarde koper] Jan Yemes naastligger ten westen Zuiderhaven 4177325867v
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman (mr. -)koper Voorstraat 15177325880r
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmermanverkoper Scheerstraat 8west1773258102v
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerbaas en boekhouder van de Noorderhellinggeniaarde koper Noorderhoofd 11774258185v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Schritsen 471774258190v
IEMES, JAN Jan Yemes verkoper Voorstraat 151775258220r
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven 431775258237r
IEMES, JAN Jan Yemes koper bakkerijVoorstraat 41784261219v
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 41784261219v
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 541785261275r
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 351785261276r
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Voorstraat 6178826321r
IEMES, JAN Jan Yemes koopmangeniaarde koper Zuiderhaven ZZ178826333r
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Schritsen 43178926373v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 101791263303v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven 49179326495v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 14179326495v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14179326495v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Lanen 56179726516v
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Grootkoper Zuiderhaven 161791263293v
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Grootscheepstimmerbaaskoper huisLanen 5417922644r
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Grootkoper van 1/4 Zuiderhaven 16179226460v
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Grootnaastligger ten westen Lanen 58179326478r
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Grootnaastligger ten westen Voorstraat 61794264168v
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Grootscheepstimmerbaasverkoper Zuiderhaven 161800265222r
GROOT, JAN IEMESwijlen Jan Yemes de Grootverkoper Grote Ossenmarkt 161806267195r
GROOT, JAN IEMESwijlen Jan Yemes de Grootverkoper Schritsen 49181026991r
GROOT, JAN IEMESwijlen Jan Yemes de Grootverkoper Lanen 541810269110r
IEMES, MAAIKEwijlen Maicke Yemes erflater Schritsen NZ167124038r
IEMES, MAAIKE Maike Yemes verkoper Voorstraat 89twee_achter1780259230r
IEMES, MARIAminderjarige Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west179226452r
IEMES, MARIA Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
IEMES, MARIA Marijke Yemes koper Voorstraat 301806267256v
IEMES, MARTENwijlen Marten Yemes verkoper Grote Kerkstraat 16168224150ra
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Yemes Tigchelaarverkoper van 1/2 Noorderhaven 511784261225r
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Yemes Tigchelaarverkoper q.q. Noorderhaven 511784261225r
IEMES, PIETJE Pietie Yemes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 50162923285r
IEMES, PIETJE Pytje Yemes geniaarde koper Hoogstraat 47163723439r
IEMES, PIETJE Pytje Yemes naastligger ten westen Hoogstraat 47163723439r
IEMES, SIEBRICHJEmeerderjarige Sibrigje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west179226452r
IEMES, SIEBRICHJE Sibrigje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
IEMES, TJITSKE Tjeskien Yemes verkoper Zoutsloot 891723246160v
IEMES, TRIJNTJE Trijntie Yemes verkoper Tiepelsteeg177625916v
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes koper Simon Stijlstraat 91763255241v
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes koper Schritsen 13176425649r
IEMES, TRIJNTJEminderjarige Trijntje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west179226452r
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes koper Zoutsloot 49180426750r
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper Zoutsloot 491811269156r
, GRIETJE Grietie Yenes verkoper Zoutsloot 85177725976r
, GRIETJE Grietie Yenes verkoper Droogstraat NZ177725977v
, MARTEN Marten Yenses geniaarde koper Grote Kerkstraat 17achter16652397v
OSINGA, ALBERT IEPESde tuin van vroedsman Albert Yepes Osinganaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49176125546r
IEPES, JAN Jan Yepes koper huisFranekerpoort (gebied)163223346r
IEPES, PIETER Pieter Yepes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 50162923285r
IEPKES, Trijntje Yepkes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ176325612r
IEBES, AAFKEhet pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Havenplein 281728247201v
IEBES, AAFKEhet pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21728247201v
IEBES, AAFKEhet pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 41728247201v
IEBES, ALBERT Albert Yeps bakker (mr. -)koper huis voormaals bakkerijHoogstraat 20het Schepel175225324v
IEBES, ALBERT Albert Yeps naastligger ten noorden Rommelhaven 151754253182r
EIES, AALTJE Aelcke Yes verkoper Gardenierstraat1605228436r
EIES, Altgien Yes , voor zich en haar kinderenverkoper Gardenierstraat1605228437v
EIES, FEIKEde stal van de weduwe van Feike Yes naastligger ten westen Hoogstraat 19174025080v
EIES, FEIKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Feyke Yes naastligger ten oosten Hoogstraat 151730247340r
EIES, FEIKEde weduwe van Feyke Yes naastligger ten oosten Hoogstraat 151740250124v
EIES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Yes verkoper van 1/3 Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
IESES, BAUKE Bauke Yesses zoutdragerkoper huisNieuwstraat 25177725946v
, HIBBE Hibbe Yesstes naastligger ten westen Kruisstraat ZZ1614229208v
, Hiebbe Yessties koper van 1/2 Peterseliestraat1614229212r
, HIBBE Hibbe Yestes verkoper Franekereind 29oost1613229153v
, HIBBE Hibbe Yests verkoper Noordijs WZ1612229117v
EEUWES, AREND Ane Yeves huurder Droogstraat 211771257227v
EEUWES, AREND Ane Yeves koper twee kamers, weefwinkel en portaalRozengracht 16achter1782260281r
EEUWES, AREND Ane Yeves verkoper Liemendijk ZZ1784261136v
EEUWES, AREND Ane Yeves naastligger ten noorden Rozengracht 16achter178526237r
EEUWES, BAUKJEde nalatenschap van wijlen Baukjen Yeves verkoper Heiligeweg 201759254239v
EEUWES, TRIJNTJE Trijntie Yeves verkoper Liemendijk1692242393r
JAIES, RIJKde weduwe van Rijcke Yeyes naastligger ten westen Hofstraat 18Almenum168524276v
, TJERK Tyerck Yfkes huurder Zuiderhaven ZZ162823262v
, ANNEde weduwe van Anne Ygeles naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 316112297v
IEGES, AGE Age Yges verkoper Noorderhaven 931663238173r
IEGES, AGEde gekochte kamer van Age Yges naastligger ten zuiden Schritsen 121669239195r
IEGES, AGEde erfgenamen van wijlen Age Yges naastligger ten noorden Zuiderhaven 591676240212v
IEGES, AGEde erfgenamen van wijlen Age Yges schipper (wijd-)verkoper Schritsen 211676240233r
IEGES, AGEde erfgenamen van wijlen Age Yges naastligger ten noorden Schritsen 161689242279v
IEGES, AGE Agge Yges verkoper Voorstraat 73163123328v
IEGES, AGE Agge Yges schipper (groot-)koper kamerSchritsen 141669239194v
IEGES, BOUWE Bouwe Yges koper huis en schuurLiemendijk NZ1733248243r
IEGES, BOUWE Bouwe Yges naastligger ten zuiden Anjelierstraat 81748251220r
IEGES, BOUWE Bouwen Yges naastligger ten zuiden Anjelierstraat 8174025085r
IEGES, GEERTJEde kinderen van Geert Yges verkoper Poortje159822891r
IEGES, HARTMAN Hartman Yges bakker (mr. -)koper door niaar huis en bakkerijNoordijs 11765256129v
IEGES, HARTMANde goederen geerfd door de kinderen van Hartman Yges verkoper Noordijs 11765256129v
IEGES, HARTMANde goederen geerfd door de kinderen van wijlen Hartman Yges verkoper Rommelhaven 111765256130v
IEGES, HERE Heere Yges koper finaal kamer nr. 12 de noordooster hoekkamerBargebuurt 816602387ra1
IEGES, HERE Heere Yges koper provisioneel Bargebuurt 816602387ra1
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter167924148v
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper (groot-)koper huis, loods en plaatsVoorstraat 271681241174r
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper (groot-)naastligger ten oosten Voorstraat 25168524283v
IEGES, HIDDE Hidde Yges schippernaastligger ten westen Voorstraat 291691242371v
IEGES, HIDDE Hidde Yges pannenbakkernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
IEGES, HIDDE Hidde Yges verkoper Zoutsloot 701697243303r
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopmannaastligger ten westen Voorstraat 291698243372v
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper (oud groot-)verkoper q.q. Schritsen 50achter1699243394v
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipperkoper finaal pan- en estrikwerk met twee ovens etc.Zoutsloot 7016952436ra
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipperkoper provisioneel Zoutsloot 7016952436ra
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 251703244195r
IEGES, HIDDEde kamer van Hidde Yges naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopmannaastligger ten westen Voorstraat 291706244336r
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten westen Voorstraat 29170724524v
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8oost170724536v
IEGES, HIDDE Hidde Yges verkoper q.q. Voorstraat 58een_achter1711245146v
IEGES, HIDDE Hidde Yges verkoper q.q. Voorstraat 58een_achter1711245146v
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopmannaastligger ten westen Voorstraat 291711245160r
IEGES, HIDDEde erfgenamen van wijlen Hidde Yges naastligger ten westen Voorstraat 291716245274r
BAARS, HIDDE IEGES Hidde Yges Baarsschipper en koopman (groot-)verkoper q.q. Rozenstraat 1170724514r
IEGES, MAAIKE Maike Yges verkoper Vissersstraat 117762594r
TJESSEMA, IEGES Marijke Yges Tjesmahuurder Voorstraat 311740250108v
IEGES, PIETER Pieter Yges schipper (groot-)naastligger ten noorden Raamstraat 11692242398r
IEGES, PIETER Pyter Yges schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 311696243202r
STINSTRA, PIETER IEGESde erfgenamen van wijlen Pyter Yges Stinstranaastligger ten oosten Hofstraat 19west175625446v
IEGES, PIETER Pytter Yges verkoper Herenknechtenkamerstraat 3165623780v
IEGES, PIETER Pytter Yges schipper (groot-)verkoper Zuiderhaven 13166723995v
IEGES, PIETER Pytter Yges naastligger ten oosten Schritsen 501681241168v
IEGES, PIETJE Pyttie Yges koper Moriaanstraat ZZ170024486v
IEGES, PIETJE Pyttie Yges koper Ooievaarsteeg 211702244153v
IEGES, PIETJE Pyttie Yges verkoper Heiligeweg 5817182462r
IEGES, PIETJE Pyttje Yges verkoper Moriaanstraat ZZ1704244262v
IEGES, RIKSTJE Rixtie Yges verkoper van 1/2 Zuiderhaven 311696243202r
IEGES, SIETSKE Sytse Yges naastligger ten oosten Karremanstraat 2716312338v
IEGES, WABE Wabbe Yges koper huis en loods met het medegebruik van de steeg tussen het huis van De Way en Pyter de RoyNoorderhaven 114162923298v
IEGES, WABEde erfgenamen van wijlen Wabbe Yges naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter1640234113v
IEGES, WIEBE Wybe Yges naastligger ten westen Noorderhaven 28achter1659237207v
IEGES, ANDRIES Andries Yghes verkoper Hondenstraat 816772412r
IEGES, HIDDE Hidde Yghes schipper (oud groot-)verkoper Hondenstraat 816772412r
IEGES, PIETER Pieter Yghes , c.u.schipper (groot-)koper huisSchritsen 50achter16702404r
IEKES, KLAAS Claas Ykes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Vijver 91793264162r
IEKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Ykes naastligger ten oosten Vijver 9180126610r
WIJGA, KLAAS IEKES Claas Ykes Wygahuurder Lanen 461788262301r
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ykes Wygakoper van 1/2 stallingBargebuurt1799265195r
LUDINGA, GERRIT IEKES Gerryt Ykes Ludingakoper huisKleine Bredeplaats 101806267254v
IEKES, JAKOB Jacob Ykes eigenaar van 1/2 Bargebuurt1806267207r
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wigamolenaarkoper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen, met 2 maalstenen, zeilen, paard en karBildtpoortsmolen 1de Bildpoortsmolen1800265266v
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wygakoper van 1/2 Bargebuurt1799265195r
WIJGA, KLAAS IEKES Klaas Ykes Wijgabakker (mr. -)koper huis en bakkerijKleine Bredeplaats 221788262280r
IEKES, MAAIKEwijlen Mayke Ykes verkoper Lanen 64176025527r
JELKES, HINKE Hinke Ylkes koper Lanen 731802266122r
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veerverkoper Voorstraat 871771257184r
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veerverkoper Rommelhaven 161771257184r
VEER, CHRISTINA Christyna Ymans de Veerkoper Voorstraat 871765256113r
IEMES, GERLOF Gerlef Ymes scheepstimmerman (mr. -)koper huisWesterstraat 121670239219v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes naastligger ten oosten Zuiderstraat1683241235v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat168424232r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderstraat1698243351v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes naastligger ten oosten Zuidersteeg 11702244164r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmermannaastligger ten oosten Zuidersteeg 11702244169r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmermannaastligger ten westen Zuidersteeg 11702244169r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopmanverkoper ten zuiden van Harlingen172724737v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koper huisZoutsloot 42172824780r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 42172824780r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 1172824781v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 48172824782v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koper van 1/4 Noordijs 41729247238v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , c.s.naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b173124840v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes verkoper van 1/2 Zoutsloot 201740250132r
IEMES, GERLOFde verlaten boedel van Gerlof Ymes verkoper van 1/2 Zoutsloot 201740250132r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , c.u.huurder Franekereind 101750252103r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes verkoper Zuiderstraat1674240134r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes scheepstimmerman (mr. -)koper twee ledige plaatsen of wervenZuiderhaven ZZ1674240134v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1674240134v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper kamer, loods en plaatsGrote Ossenmarkt 25achter1676240247r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 25achter1676240247r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat168424232v
IEMES, GERLOFde kamer van Gerloff Ymes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderstraat168424232v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 251691242364r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1692242378r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes scheepstimmerman (mr. -)koper twee kamersZuidersteeg 2169224322v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ169324340v
IEMES, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerloff Ymes naastligger ten noorden Zuiderhaven 161706244324ar
IEMES, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerloff Ymes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ170924592v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 22173224877r
IEMES, GERBEN Germen Ymes naastligger ten noorden Zuiderstraat 6achter1703244198v
IEMES, HERE Heere Ymes huurder (p.j.)Havenplein 221703244206v
IEMES, HERE Heere Ymes , c.u.huurder (p.w.)Kromme Elleboogsteeg WZ1717245303r
IEMES, HIBBE Hibbe Ymes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1613229164r
IEMES, JAKOB Jacob Ymes verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 171779259195r
RING, JAKOB IEMES Jacob Ymes de Ringhverkoper Noorderhaven 611709245100r
IEMES, JAN Jan Ymes schipper (smal-)verkoper van 1/2 Rozengracht 221715245241r
GROOT, JAN IEMES Jan Ymes de Grootscheepstimmermankoper huisGrote Ossenmarkt 161789263152v
IEMES, LEENTJE Leyntie Ymes , voor zichverkoper Schritsen 50achter162723222v
IEMES, MARTEN Marten Ymes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18166523923v
RING, MARTJEN IEMES Martijntie Ymes de Ringhverkoper Noorderhaven 611709245100r
IEMES, MAAIKE Maycke Ymes koper Schritsen 15achter1630232154v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 791785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 791785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 811785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 811785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 241785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 241785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 831785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 831785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 261785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 261785261311v
RING, PIETER IEMESwijlen Pieter Ymes de Ringherflater Noorderhaven 611709245100r
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Ymes Tigchelaarkoopmanverkoper q.q. Droogstraat 63178526212r
IEMES, SIEBRICHJE Sybrigje Ymes koper Rommelhaven 111799265129r
RING, TJITSKE IEMES Tieskjen Ymes de Ringhverkoper Noorderhaven 611709245100r
IEMES, TJITSKE Tietske Ymes , c.s.verkoper Zoutsloot 321714245221v
IEMES, TJALLING Tjalling Ymes molenaarverkoper Bargebuurt1706244341r
IEMES, TJALLING Tjalling Ymes molenaarnaastligger ten oosten Zoutsloot 391714245210r
IEMES, TJITSKE Tjetske Ymes koper 4/9 huisNoorderhaven 691711245152r
IEMES, TJITSKE Tjietske Ymes koper 4/9 brouwerij, mouterij en huis met een kamer, wagenhuis, hof, koe en paardestalHoogstraat 271711245150v
BLAUW, TRIJNTJE IEMES Trijntje Ymes Blaukoper Tiepelsteeg1758254172v
IEMES, WILLEMKE Willemke Ymes verkoper Voorstraat 7a-oost1663238183r
IEMES, IEBELTJE Ybeltie Ymes verkoper van 3/7 Grote Ossenmarkt 201699243396r
IEMKES, AUKJE Akke Ymkes koper Nieuwstraat 25177725946v
IEMKES, AUKJEde gerepudieerde boedel van wijlen Akke Ymkes verkoper Nieuwstraat 251791263311v
IEMKES, ANDRIES Anderys Ymkes naastligger ten oosten Hoogstraat 221741250154v
IEMKES, ANDRIES Andries Ymkes naastligger ten noorden tevens mede-verkoper Herenwaltje 171733248268r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Herenwaltje 171733248268r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Herenwaltje 191733248269v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)bewoner Scheerstraat 11733248271r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Scheerstraat 11733248271r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)naastligger ten oosten Hoogstraat 221733248272v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Hoogstraat 221733248272v
IEMKES, ANDRIESmede-verkoper Andrys Ymkes naastligger ten noorden Scheerstraat 31733248273v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Scheerstraat 31733248273v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Hoogstraat 321733248275r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Lombardstraat 11733248276v
IEMKES, de verkopers Andrys Ymkes , c.s.naastligger ten oosten Herenwaltje 151733248278v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Herenwaltje 151733248278v
IEMKES, BEREND Beernd Ymkes , en nog vier andere huisgezinnenhuurder Brouwersstraat 12noord177325868v
IEMKES, BEREND Beernt Ymkes naastligger ten noorden Vijver 121782260183r
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten westen Achterstraat ZZ171924653r
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ172724730v
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1736249127v
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes verkoper Achterstraat ZZ1736249127v
IEMKES, SIKKE Sicco Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 111728247124r
IEMKES, SIKKE Sicco Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 111738249271v
IEMKES, SIKKE Sicke Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 111714245205v
IEMKES, SIKKE Sicke Ymkes naastligger ten zuiden Bildtstraat 71729247257v
IEMKES, SIKKEwijlen Sicke Ymkes erflater Bildtstraat 9174425146v
IEMKES, TJITSKE Tzietzke Ymkes koper Zoutsloot 37176825763r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymmes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 251696243230r
IEMKES, GRIETJEwijlen Grytie Ympkes erflater Achterstraat NZ1733248211r
ENNES, WIETSKEwijlen Wytske Ynes verkoper Heiligeweg 5167224015ra
IENSES, AUKJE Auckien Ynses verkoper Voorstraat 30achter168024188v
IENSES, AUKJE Auckien Ynses verkoper Voorstraat 30168024189r
IENSES, BINNEwijlen Binne Ynses verkoper Kruisstraat 5oost1674240135v
IENSES, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieucke Ynses naastligger ten westen Schritsen 55168024175v
IENSES, JAKOB Jacob Ynses verkoper Rommelhaven 15169324331r
IENSES, JELTE Jelte Ynses koopmannaastligger ten westen Rommelhaven 111687242197v
IENSES, JELTE Jelte Ynses houtkopernaastligger ten zuiden Rommelhaven 131688242229v
IENSES, JELTE Jelte Ynses houtkoperverkoper Rommelhaven 131688242229v
IENSES, JELTE Jelte Ynses cementmakerkoper huisRommelhaven 1169424396v
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten oosten Hoogstraat 101697243275r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Hoogstraat 101697243275r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten oosten Rommelhaven 51697243297r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 31698243374r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 111704244244r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 111713245193r
IENSES, JELTEde weduwe van Jelte Ynses naastligger ten zuiden Hoogstraat 14172024667r
IENSES, MELLE Melle Ynses geniaarde koper Zuiderhaven 611725246214v
IENSES, MELLE Melle Ynses koper huisNoorderhaven 91725246223v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 71726246277v
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (wijd-)koper provisioneel huisFranekereind 1717282472ra
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (beurt-)koper door niaar huisNoorderhaven 71738249291r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 71738249291r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 5174925220r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19174925228r
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (oud -)koper huisZoutsloot 91175025296r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19175725470v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 5176125567v
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (oud -)koper blauwpand dwarshuisScheerstraat 51763255233v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Zoutsloot 89176725724r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Scheerstraat 31776258253v
IENSES, MELLEde erfgenamen van wijlen Melle Ynses naastligger ten westen Zoutsloot 931780259232v
IENSES, SAAPKE Saepke Ynses verkoper Hoogstraat 131636233179v
IENSES, SIEBRICHJE Sibrig Ynses verkoper William Boothstraat 391661238104r
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Noorderhaven 111685242103v
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses koper door niaar huis met tuintje en een houtstek erachterHoogstraat 101697243275r
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Rommelhaven 51697243297r
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Hoogstraat 101697243300r
IENTES, EELKJE Eeke Yntes koper Schritsen 23180826885r
IENTES, HENDRIK Hendrik Yntes naastligger ten westen Vijverstraat 8163323382r
IENTES, JAN Jan Yntes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1722246135r
IENTES, JOOST Joost Yntes verkoper van 1/2 Franekereind 34168224161ra
IENTES, MARIA Mary Yntes koper Herenwaltje 6163223364r
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes verkoper van 2/4 Lammert Warndersteeg 51729247227r
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes huurder (p.j.)Achterstraat 31796264337v
IENTES, MINNEwijlen Minne Yntes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 27169424384v
IENTES, OTTEwijlen Otte Yntes verkoper Schritsen ZZ163823465v
IENTES, Sybrich Yntes naastligger ten westen Gardenierstraat163223355r
IENTES, TEEKELE Taekle Yntes koper huisSchritsen 621730247342r
IENTES, TEEKELEwijlen Taekle Yntes verkoper Schritsen 62175025298r
IENTES, TEUNIS Tonis Yntes bakkernaastligger ten westen Karremanstraat 30164323586r
IENTES, WIETSKE Wytske Yntes geniaarde koper Grote Kerkstraat 6163223339r
IENTES, JAN Jan Ynties metselaarnaastligger ten zuiden Karremanstraat 141695243121v
IENTES, JAN Jan Ynties naastligger ten noorden Karremanstraat 181714245226v
IENTES, PIETER Pytter Ynties koper kamerFabrieksstraat WZ164323584v
IENTES, TIEMENde kamer van Tymen Ynties naastligger ten zuiden Alemanssteeg ZZ1654236254r
IENTES, JAN Jan Yntjes metselaarkoper huisKarremanstraat 16168424240r
IENTES, JOOST Joost Yntjes koolmetergeniaarde koper Hoogstraat 15achter1704244239r
IENSES, MELLE Melle Ynzes naastligger ten westen Zoutsloot 931770257175r
IENSES, MELLE Melle Ynzes naastligger ten westen Franekereind 191771257238r
IENSES, PIETJE Pietje Ynzes koper Kerkpoortstraat 551789263170r
IEPES, AREND Ane Ypes naastligger ten westen Rozengracht 261788262285v
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes naastligger ten noorden onbekend168024167v
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes naastligger Voorstraat 30achter168024188v
IEPES, ANSKE[de geniaarde] vroedsman Ansche Ypes naastligger ten noorden Voorstraat 30achter168024188v
IEPES, ANSKEhet huis van de vroedsman Ansche Ypes Seestranaastligger ten westen Voorstraat 501677240250v
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper ledige plaatsZuiderhaven ZZ1675240202v
IEPES, ANSKEhet pas gekochte huis van Ansche Ypes Zeestranaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1675240202v
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u.koper huisKleine Bredeplaats 101675240212r
IEPES, ANSKEde ledige plaats van vroedsman Ansche Ypes Zeestranaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1676240245v
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper kamerWeverstraat1677240257v
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestrakoper provisioneel 1/4 huis, put en bakVijver 1167124010va
IEPES, ANSKEde ledige plaats of houtstek van vroedsman Ansche Ypes Zeestranaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ16782413v
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u.koper twee ledige huisplaatsenZuiderhaven ZZ16782417v
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 5-10-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Liemendijk NZ167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat 11de Witte Trompet167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Franekerpoort (gebied)167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-16-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Moriaanstraat167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 3-10-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat 29167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Grote Ossenmarkt 10167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-05-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Klaverbladstraat 19167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-05-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Moriaanstraat 12167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-16-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Kruisstraat167924130r
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestrageniaarde koper Voorstraat 30168024189r
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestranaastligger ten noorden onbekend168024191v
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestranaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ168124138va
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestraverkoper Havenplein 18west168424256r
IEPES, ANSKEvroedsman Anscke Ypes koper huisGrote Kerkstraat 31midden1667239100v
IEPES, ANSKE Anscke Ypes Seestraverkoper Voorstraat 651675240188r
IEPES, ANSKEvroedsman Anscke Ypes Zeestrakoper hof met bomen en planten en 2 kamers ten noorden daaraan gebouwdHofstraat ZZ1673240119r
IEPES, ANSKEhet huis van vroedsman Anscke Ypes Zeestranaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1673240119r
IEPES, ANSKEvroedsman Anscke Ypes Zeestranaastligger ten westen Voorstraat 501682241180v
IEPES, ANSKEvroedsman Anscke Ypes Zeestraverkoper Voorstraat 481699243395r
IEPES, ANSKE Anske Ypes naastligger ten westen Hondenstraat 4166023859v
IEPES, ANSKE Anske Ypes verkoper Zuiderhaven 151663238187v
IEPES, ANSKE Anske Ypes , c.u.koper huisZuiderhaven 651663238200r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes timmerman (mr. -)koper 1/2 huisVijver 1166523929r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes , c.u.verkoper Rozengracht 13167124043r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west1688242228r
IEPES, ANSKEvroedschap Anske Ypes Seestraverkoper Kleine Bredeplaats 161674240156r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Seestraverkoper Lanen 391674240158r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Seestraeigenaar van 1/2 Voorstraat 651675240177r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Seestrakoper huis met kelder die lang als scholkelder is gebruiktNoorderhaven 721687242207r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Seestranaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1689242280r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Seestranaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1689242288r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u.verkoper Weeshuisstraat 13167024027r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u.verkoper Weeshuisstraat 15167024027r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u.verkoper Rozengracht 17167124042v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverkoper Hofstraat 47oost167224082r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestrakoper brouwerij en mouterijWilliam Boothstraat 6zuid167224098v
IEPES, ANSKEvroedschap Anske Ypes Zeestrakoper ledige plaatsRozengracht 7west1674240161r
IEPES, ANSKEde hof van Anske Ypes Zeestranaastligger ten oosten Rozengracht 7west1674240161r
IEPES, ANSKEhet timmerhuis van Anske Ypes Zeestranaastligger ten westen Rozengracht 7west1674240161r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestrakoper provisioneel huis, plaats, put en bakLanen 3916702401ra
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestrakoper provisioneel 1/2 huis en gorthuis daarachterKleine Bredeplaats 16167224012va
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverkoper Vijver 11681241159r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestrakoper door niaar huis, plaatsje en tuintjeRozengracht 51681241173r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestranaastligger ten oosten Rozengracht 51681241173r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestraverpachter grond William Boothstraat 6noord1682241228v
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestraverkoper William Boothstraat 6noord1682241228v
IEPES, ANSKEMede-vroedschap Anske Ypes Zeestrakoper hof met prieelRozengracht 7west1683241260r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestranaastligger ten westen Rozengracht 7west1683241260r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraaanhandelaar grondpacht van 10-00-00 CGRozengracht 7west1683241271r
IEPES, ANSKEgrondpacht uit huis en hof van de koper Anske Ypes Zeestraeigenaar perceel Rozengracht 7west1683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraaanhandelaar grondpacht van 2-10-00 CGRozengracht 7west1683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverwandelaar Kerkpoortstraat 111683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverwandelaar Moriaanstraat 121683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverwandelaar Moriaanstraat1683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverwandelaar Kerkpoortstraat 271683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverwandelaar Vijverstraat 11683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverkoper Klaverbladstraat 191683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraeigenaar van 2 ledige plaatsen Zuiderhaven ZZ168124132va
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestranaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168224144va
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestrakoper provisioneel huisonbekend168224144va
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverkoper Zuiderhaven ZZ16922439r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverkoper Hofstraat 21midden169324369r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverkoper Grote Kerkstraat 31midden1696243196v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestranaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid170024442v
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestraverkoper William Boothstraat 6noord170024453r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestraverkoper Grote Ossenmarkt 10170024453r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverkoper Rozengracht 7west170024470r
IEPES, ANTJE Antie Ypes , meerderjarige dochterverkoper Zoutsloot 551716245265r
IEPES, ANTJE Antie Ypes verkoper Wasbleek1736249112v
IEPES, ANTJE Antie Ypes verkoper Zoutsloot 40176025523r
IEPES, BAUKJE Baukjen Ypes naastligger ten oosten Hoogstraat 231738249336r
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten oosten Hofstraat 41166823927ra
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten noorden Franekereind 1170824563r
IEPES, KLAAS Claes Ypes naastligger ten oosten Hofstraat 41166023822r
IEPES, KLAAS Claes Ypes smid (mr. -)koper huis met o.a. smederijNoordijs 25167924151r
IEPES, KLAAS Claes Ypes* smidnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 361687242206r
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48170024452r
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.s.naastligger ten westen Nieuwstraat 48170024452r
IEPES, KLAASde paardenstal van Claes Ypes* smidnaastligger ten noorden Nieuwstraat 401701244122v
IEPES, KLAASde paardenstal van Claes Ypes* smidnaastligger ten noorden Nieuwstraat 421701244122v
IEPES, KLAAS Claes Ypes smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 401706244317r
IEPES, KLAAS Claes Ypes smid (mr. -)naastligger ten noorden Franekereind 1170724519v
IEPES, KLAASde weduwe van Claes Ypes naastligger ten noorden Nieuwstraat 421715245234r
IEPES, KLAASwijlen Claes Ypes smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 401715245240v
IEPES, KLAASwijlen Claes Ypes verkoper Noordijs 25172124697v
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.u.huurder Rozemarijnstraat 1175725472r
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes , d.v. wijlen Epe Woutersverkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen163223344v
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes verkoper ten oosten van Harlingen1657237112r
IEPES, KORNELIS Cornelis Ypes , c.u.huurder voorboven (p.j.)Zuiderhaven 17174525164r
IEPES, DIRK Dirck Ypes huurder Zuiderhaven 36west1692242377r
IEPES, DIRK Dirk Ypes naastligger ten noorden Noorderhaven 1051702244180v
IEPES, EELKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Eelcke Ypes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25161623046v
IEPES, IEME Eme Ypes brouwernaastligger ten westen Moriaanstraat ZZ166923936va
IEPES, IEME Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 191676240229v
IEPES, IEME Eme Ypes brouwernaastligger ten oosten Bildtstraat 191683241257r
IEPES, IEMEde brouwerij van Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 21168024128ra
IEPES, IEME Emme Ypes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1657237122r
IEPES, IEMEde brouwerij van de weduwe van Emo Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 15168424215v
IEPES, GERRIThuisman Gerrit Ypes verkoper Werfpad 7169324343v
IEPES, GRIETJEwijlen Grietie Ypes protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
IEPES, HERE Heere Ypes stuurmanverkoper Bargebuurt 81680241118r
IEPES, HOITJE Hoitje Ypes verkoper Wasbleek1736249112v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes smid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Zuiderstraat 131752252208r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes smid (ijzer-)verkoper Hofstraat 151755253250r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes smid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Zuiderstraat 17175625437v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes naastligger ten noorden Zuiderstraat 131760254257r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes smid (mr. ijzer-)verkoper Zuiderstraat 151771257258r
IEPES, IEMEde brouwerij van Ime Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 171664238204v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes scheepstimmermankoper deftig huis, scheepstimmerwerf en timmerhuisZoutsloot 1175725487r
IEPES, JAKOBhuis en timmerij van Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1757254107v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Bargebuurt176025530v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Bargebuurt1766256228r
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot 11767256258r
IEPES, JAKOB Jacob Ypes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot 1176925796v
IEPES, JAN Jan Ypes arbeiderkoper huisGrote Ossenmarkt 81745251108r
IEPES, JAN Jan Ypes timmerbaasverkoper Zoutsloot 40176025523r
IEPES, JAN Jan Ypes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10177725984r
IEPES, JAN Jan Ypes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 101791263303v
IEPES, JANKE Jancke Ypes , voor haar 2 kinderenverkoper van 1/2 Molenpad 6168324168ra
IEPES, JANKE Jantien Ypes , mede voor haar 2 kinderenverkoper van 1/2, en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen Hoogstraat 28168024129va
IEPES, JELLE Jelle Ypes verkoper Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
IEPES, JOHANNES Johannes Ypes , c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 1011741250195r
IEPES, JOHANNESwijlen Johannes Ypes erflater Hoogstraat 35175725495v
IEPES, JURJEN Jurjen Ypes tingieter (mr. -)koper huisVoorstraat 10168424228r
IEPES, JURJENals bewoners de kopers Jurjen Ypes , c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 10168424228r
IEPES, JURJEN Jurjen Ypes tingieter (mr. -)verkoper Voorstraat 101685242101v
IEPES, MELCHERT Melcher Ypes verkoper Heiligeweg 31170024451r
IEPES, MEINERT Meynert Ypes koper hoekhuisRozengracht 17Enkhuizen1672240111r
IEPES, MEINERTde weduwe van Meynert Ypes , e.a.timmermanhuurder Rozengracht 171674240144v
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten oosten Schritsen 35168024198r
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten oosten Schritsen 331680241102v
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten noorden Noordijs 416792416ra
IEPES, MINKE Mintje Ypes naastligger ten westen Schritsen 391662238147v
IEPES, NANKE Nancke Ypes verkoper Noorderhaven 98170024449r
IEPES, NANKE Nanke Ypes koper Heiligeweg 31170024451r
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 23171924635r
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ1727246314v
IEPES, OBBE Obbe Ypes* hoedenmakernaastligger ten noorden Lanen 11728247115r
IEPES, OBBE Obbe Ypes* hoedenmakernaastligger ten noorden Lanen 1173124831v
IEPES, OBBE Obbe Ypes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 211734248293r
IEPES, OBBE Obbe Ypes [staat: Hendriks] hoedenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 3174025086r
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 251740250131r
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker (mr. -)huurder Kleine Bredeplaats 23175625451v
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmakerverkoper Kleine Bredeplaats 23175625451v
IEPES, PIETER Pieter Ypes verkoper William Boothstraat OZ1631232182v
IEPES, PIETERde hof van Pieter Ypes naastligger ten noorden Weverstraat NZ1650236117v
IEPES, PIETERhet kindskind van wijlen Pieter Ypes verkoper Lanen 76166823928va
IEPES, PIETER Pyter Ypes wagenmakernaastligger ten oosten Lombardstraat1662238136r
IEPES, PIETER Pyter Ypes wagenmakerverkoper Lombardstraat1662238136r
IEPES, PIETER Pytter Ypes metselaar (mr. -)verkoper Droogstraat ZZ16832428r
IEPES, PIETERde weduwe van Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10168424211v
IEPES, PIETERde weduwe van Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10169924428r
IEPES, SINT Sent Ypes naastligger ten oosten Rozengracht 19175025260v
GROOT, SIEMEN IEPES Symon Ypes de Grootkoper huis en bakkerijKarremanstraat 2218102691r
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u.koper huisFranekerpoort (gebied)164323574v
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)164323574v
IEPES, TIJStegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes molenmakerkoper vervallen huis tegenover de Rode Leeuw (eeuwige jaarlijkse rente [staat: 1 zilveren ducaton])Scheerstraat 1167924152v
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmermannaastligger ten westen Scheerstraat 31681241175v
IEPES, TIJS Thijs Ypes koper huisHerenwaltje 151687242177v
IEPES, TIJS Thijs Ypes , c.u.timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Herenwaltje 171696243205r
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Herenwaltje 171696243249v
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Herenwaltje 171701244105r
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaarkoper huis daar waar de vergulde scheer in de gevel staatScheerstraat 3170724525r
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaarnaastligger ten westen Scheerstraat 3170724525r
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes* zakkendragernaastligger ten oosten Hofstraat 351653236247r
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes naastligger ten westen Hofstraat 41166023822r
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes* zakkendragernaastligger ten oosten Hofstraat 351667239115v
IEPES, TJEERDde weduwe van wijlen Tieerd Ypes naastligger ten oosten Lanen 85west1716245264r
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 51713245190v
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten zuiden Hoogstraat 341715245232r
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Hoogstraat 341715245232r
IEPES, TIJS Tijs Ypes molenmaker (mr. -)koper door niaar huisHoogstraat 221717245308r
IEPES, TIJS Tijs Ypes molenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 221717245308r
IEPES, TIJS Tijs Ypes molenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Hoogstraat 221717245308r
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten oosten Herenwaltje 17172024685v
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17172024685v
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten noorden Herenwaltje 17172024685v
IEPES, TIJS Tijs Ypes koper Herenwaltje 171721246101r
IEPES, TJEBBEde erfgenamen van wijlen Tjebbe Ypes verkoper Hofstraat 371672240113v
IEPES, TJEERD Tjeerd Ypes naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 61701244129r
IEPES, TJEERD Tjeerd Ypes naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg 51702244188r
IEPES, TJEERDwijlen Tjeerd Ypes verkoper Lanen 85oost1730247348r
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes schipper (wijd-)huurder Lanen 85west169224226ra
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes schipper (wijd-)verkoper van 4/12 Lanen 85west169224226ra
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes naastligger ten westen Simon Stijlstraat 61704244236v
IEPES, TRIJNTJE Trijntje Ypes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis et vicinitatis Zeilmakersstraat WZ172724736v
IEPES, WATSE Watse Ypes naastligger ten westen Voorstraat 68162523170r
IEPES, WATSE Watse Ypes verkoper Voorstraat 78163823459v
ROEST, WIEBE IEPES Wibe Ypes Roestnaastligger ten westen Noorderhaven 28achter163823464r
IEPES, WIEBE Wyebe Ypes verkoper Noorderhaven 26163923485r
IEPES, WIEPKJEmeerderjarige ongehuwde dochter Wypk Ypes verkoper q.q. Blindemanssteeg OZ169424398r
IEPES, IEMEde brouwerij van Yme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 171662238138r
IEPES, IEMKE Ymke Ypes kuiper (mr. -)huurder Bildtstraat 201794264205v
IEPES, IENTE Ynte Ypes , c.u.huurder Tiepelsteeg ZZ177325872v
IEPES, IENTE Ynte Ypes balkvlotterhuurder Hoogstraat 331801265307r
IEPES, IENTE Ynte Ypes , c.u.balkvlotterhuurder Hoogstraat 3318012668r
IEPES, IENTEde weduwe van Ynte Ypes huurder (p.j.)Bargebuurt 8180826858r
IEPES, IEPE Ype Ypes gortmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 35170124492v
IEPES, SINT Zent Ypes haarwever (mr. -)koper huisWasbleek1736249112v
IEPES, KLAAS Claes Ypis smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 50170024460v
IEPES, KLAAS Claes Ypis smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 52170024460v
IEPES, MELCHERT Melcher Ypis verkoper Noorderhaven 98170024449r
IEPES, TJEERD Tjerdt Ypis verkoper van 1/2 Noorderhaven 98170024449r
IEPKES, ANTJE Antje Ypkes verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 371736249125v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes koper woning of twee kamersNoorderhaven 28achter1623230350r
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes koper woning of twee kamersNoorderhaven 28achter1623230350v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes bewoner Grote Bredeplaats 211623230372v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes verkoper Noorderhaven 28achter1623230372v
IEPKES, KLAASde stal van Claes Ypkes smid (mr. -)naastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter1698243332v
IEPKES, KLAAS Claes Ypkes smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 38achter1698243332v
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes schuitvoerderkoper huisDroogstraat 18168024179r
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 51688242248r
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes verkoper Karremanstraat 71692242384v
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten oosten Droogstraat 161717245294v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes koper huisAchterstraat NZ1668239176v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Karremanstraat 9168524271v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten westen Karremanstraat 301689242279r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Noorderhaven 1051713245195v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Noorderhaven 1051717245302r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes koper kamerBargebuurtspoortje WZ171924647v
IEPKES, DIRKmedeverkoper Dirk Ypkes naastligger ten noorden Zoutsloot 211730247356v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes verkoper van 1/2 Zoutsloot 211730247356v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Zoutsloot 211740250111v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 101742250232r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Zoutsloot 211751252144r
IEPKES, DIRKwijlen Dirk Ypkes verkoper Bargebuurtspoortje 121762255169v
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes estrikbakker (mr. -)koper huisBargebuurt 201732248141r
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes naastligger ten noorden Bargebuurt 221752252235r
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes naastligger ten noorden Bargebuurt 221758254119v
IEPKES, DOUWEwijlen Douwe Ypkes erflater Bargebuurt 201766256154r
HAAN, JELLE IEPKESwijlen Jelle Ypkes de Haenverkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
IEPKES, SIKKE Sicke Ypkes molenaarverkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 371736249125v
IEPKES, SIKKE Sicke Ypkes molenaar (mr. -)verkoper Bildtpoortsmolen 1175325345v
IEPKES, SIKKE Sikke Ypkes molenaarkoper wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen174525187v
IEPKES, SIKKE Sikke Ypkes , c.u.molenaar (mr. -)huurder Bildtstraat 21747251175v
IEPKES, SIKKE Sikke Ypkes molenaar (mr. -)verkoper Bildtpoortsmolen 1175325346v
IEPKES, SJOERDJE Sjoerdje Ypkes verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 371736249125v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes bewoner Vianen 21725246245r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes verkoper Vianen 21725246245r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes geniaarde koper Gardenierstraat 101738249226v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes koper Moriaanstraat 31738249337v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes verkoper Noorderhaven 71738249291r
IEPKES, TRIJNTJEde nagelaten boedel van wijlen Trijntie Ypkes verkoper Moriaanstraat 4176025543r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntje Ypkes koper Noorderhaven 71726246277v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntje Ypkes verkoper Bargebuurt 201730247330r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntje Ypkes crediteur Rapenburg 10west1759254189v
IEPKES, IEPKE Ypke Ypkes naastligger ten oosten Hoogstraat 17175225325v
ALGERA, IEPKE IEPKES Ypke Ypkes Algara, c.u.koper huisZuiderstraat164923692r
IEPES, AAFKE Aefke Yppes koper huisZuiderhaven 61728247195v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Yppes , c.u.koper huisVoorstraat 651668239128v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Yppes naastligger ten westen Rozengracht NZ1669239182v
IEPES, ANSKEde timmerwerf van vroedsman Anske Yppes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168424258r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Yppes , c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ169324356v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Yppes Zeestrakoper huisVoorstraat 2169224311v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Yppes Zeestrakoper kamerHofstraat 21midden169224319v
IEPES, ANSKEde vroedsman Anske Yppes Zeestranaastligger ten westen Rozengracht 7oost1695243122v
IEPES, ANSKEde vroedsman Anske Yppes Zeestraverkoper Rozengracht 7oost1695243122v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Yppes Zeestraverkoper Brouwersstraat 5169924430r
IEPES, ANSKE Anske Yppes Zeestraverkoper Zuiderhaven ZZ169924432r
IEPES, ANSKEde verkoper Anske Yppes Zeestraverpachter grond Rozengracht 51705244298r
IEPES, ANSKE Anske Yppes Zeestraverkoper Rozengracht 51705244298r
IEPES, ANTJE Antie Yppes verkoper Kleine Kerkstraat 81705244299v
IEPES, SINT Cent Yppes naastligger ten oosten Rozengracht 191742250278v
IEPES, KLAAS Claes Yppes smid (mr. ijzer-)koper twee kamers achter elkaarNieuwstraat 38168424258v
IEPES, KLAAS Claes Yppes smid (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 40169324336r
IEPES, KLAAS Claes Yppes koper huis en tuintjeNieuwstraat 50169324347r
IEPES, KLAAShet vorige verkochte perceel met Claes Yppes , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48169324347v
IEPES, KLAAShet vorige verkochte perceel met Claes Yppes , c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 48169324347v
IEPES, KLAAS Claes Yppes smid (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 421695243147v
IEPES, DIRK Dirk Yppes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat170924576v
HOLLANDER, GERRIT IEPESwijlen Gerryt Yppes Hollanderverkoper van 1/2 Kerkpad 34173124867r
IEPES, GRIETJE Grietje Yppes huurder woonkamer (p.w.)Kromme Elleboogsteeg OZ1762255137v
IEPES, IEME Ime Yppes brouwerkoper huisZoutsloot 32166123889r
IEPES, IEME Ime Yppes brouwernaastligger ten westen Zoutsloot 32166123889r
IEPES, JOHANNES Johannes Yppes winkelierkoper twee bij en aan elkaar gebouwde huizenHoogstraat 351742250247v
IEPES, OBBE Obbe Yppes hoedenmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Zuiderhaven 23173124865r
IEPES, RINSKE Reinschjen Yppes koper Bargebuurt 221752252235r
IEPES, SINT Sent Yppes haarweververkoper Rozengracht 191753253127r
IEPES, SIJE Sije Yppes schipper (wijd-)huurder Noorderhaven 67169324332v
IEPES, TIJS Thijs Yppes timmerman (mr. -)koper huisHoogstraat 241690242310v
IEPES, TIJS Thijs Yppes koper grondpacht van 3-03-00 CG uit hun eigen huisScheerstraat 11694243107v
IEPES, TJEERD Tjeerd Yppes koper huis alwaer de Morgenstar aen de geevel staetLanen 85oostde Morgenster169224225va
ISAAKS, GERLOF Gerlof Ysaacks koemelkerkoper huisLanen 201807267312r
ISAAKS, GERLOF Gerlof Ysaacks koemelkerkoper woningLanen 20achter1807267312r
FABER, JAN ISAAKS Jan Ysaacks Faberkuipersknechtkoper huisHoogstraat 29180826897r
GROENEWOUD, JAN ISAAKS Jan Ysaacks Groenwoltkapiteinkoper provisioneel huisZuiderhaven 77oost168024122ra
ISAAKS, MARTHA Martha Ysaacks koper Voorstraat 811806267218v
ISAAKS, MARTHA Martha Ysaacks koper Voorstraat 81achter1806267218v
FABER, GEERTRUIDA ISAAKS Geertrui Ysaacs Faberverkoper van 1/5 Schritsen 491796264318v
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Ysaacs huurder (p.j.)Kleine Kerkstraat 51782260260r
, ELKAN Elkan Ysaak Levykoopmankoper van 1/2 huisVoorstraat 36de Hof van Holland1805267113v
ISAAKS, BEREND Baarent Ysaaks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34176725713r
ISAAKS, JAKOB Jacob Ysaaks , c.u.huurder (p.w.)Rommelhaven 18drie_achter1766256218v
, AAFKE Aefke Ysaax verkoper Schritsen 41703244234v
, HANS Hans Ysaax naastligger ten westen Zoutsloot 20achter170724516r
, JAKOBJE Jaapjen Ysaax verkoper Schritsen 41703244234v
, JAKOB Jacob Ysaax geniaarde koper Dalpad 71705244290v
, NEELTJE Neeltje Ysaax verkoper Schritsen 41703244234v
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysacks naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1729247221r
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Ysacks huurder Sint Jacobstraat 121754253139r
ISAAKS, PIETER Pieter Ysacks koper huisZuiderstraat ZZ1682241215r
ISAAKS, PIETER Pyter Ysacks verkoper van 1/2 Zuiderstraat ZZ1682241176v
ISAAKS, PIETER Pytter Ysacks verkoper Zuiderhaven ZZ1682241222v
ISAAKS, PIETER Pytter Ysacks Tjeeteverkoper Zuiderstraat ZZ1682241212v
, SAAPKE Saepke Ysaecks koper Schritsen 251676240246r
, GERLOF Gerlof Ysaeks verkoper Lanen 20achter180826892v
, GERLOF Gerlof Ysaeks verkoper Lanen 20180826894r
GROENEWOUD, THOMAS wijlen Thomas Ysaeks Groenewoldeerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 191727246310r
, JAKOBJE Jaepjen Ysaex verkoper Schritsen 221703244209v
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysaks naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1725246218v
ISAAKS, HANS Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131728247111v
ISAAKS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13173524996r
ISAAKS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131738249347r
, AAFKE Aeffke Ysax verkoper Spinhuisstraat169424377v
, HANS Hans Ysax schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 181697243284r
GROENEWOUD, HENDRIKJE Hendrickjen Ysax Groenewolt, ongehuwde dochterkoper huisRaamstraat 11692242398r
GROENEWOUD, JAN Jan Ysax Groenewoltkoper huisGrote Ossenmarkt 111692242397r
GROENEWOUD, SAAPKE Saepke Ysax Groenewoltverkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte] William Boothstraat 351692242380r
GROENEWOUD, SAAPKE Saepke Ysax Groenewoltverkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte] Kerkpoortstraat 551692242380v
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Ysax Groenewoldnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 171701244138r
IJSBRANDS, AAGJE Aecht Ysbrandts verkoper Kleine Bredeplaats OZ15972285r
IESKES, ANTJE Antie Yskes verkoper Zuiderhaven 15162523193r
IESKES, ANTJE Antie Yskes verkoper Heiligeweg 20162523193r
IESKES, ANTJE Antie Yskes verkoper Hondenstraat 1162523193r
IESKES, FOPPEde nagelaten weeskinderen van wijlen Foppe Yskes verkoper Zuiderhaven 15162523193r
IESKES, FOPPEde nagelaten weeskinderen van wijlen Foppe Yskes verkoper Heiligeweg 20162523193r
IESKES, FOPPEde nagelaten weeskinderen van wijlen Foppe Yskes verkoper Hondenstraat 1162523193r
IESKES, LOLKJE Lolck Yskes verkoper Grote Ossenmarkt 23162423132v
IESKES, LUITJENhet weeskind van wijlen Luitien Yskes verkoper Klaverbladstraat WZ1659237241v
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Zuiderhaven 15162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Zuiderhaven 15162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Heiligeweg 20162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Heiligeweg 20162523193r
IESKES, TEEKEde verkopers Taecke Yskes , c.s.verpachter grond Hondenstraat 1162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Hondenstraat 1162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Hondenstraat 1162523193r
IESKES, TJERKwijlen Tieerck Yskes verkoper Zuiderhaven 151653236245r
IESKES, TJERKhet huis en houtstek van Tierck Yskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17164323595r
IESKES, TJERKde weduwe van Tierck Yskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 171651236177r
IESKES, Tyercke Yskes verkoper Zuiderhaven 15162523193r
IESKES, Tyercke Yskes verkoper Heiligeweg 20162523193r
IESKES, Tyercke Yskes verkoper Hondenstraat 1162523193r
, ABRAHAM Abraham Ysrael koopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 18176425638v
ISRAELS, JAN Jan Ysraels , vrijgezelgeniaarde koper Both Apothekerstraat OZ1711245144r
IESES, ARJEN Arien Ysses naastligger ten westen Noorderhaven 52166723983r
IESES, PIETER Pieter Ysses , c.soc.protesteert vanwege een hypotheek Kruisstraat ZZ1623230340v
IESES, PIETER Piter Ysses verkoper Kruisstraat162823270r
IESES, WIENSEN Wyntien Ysses naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
IESES, WIENSEN Wyntien Ysses naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
, HIBBE Hibbe Ystes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52162823261v
, HIBBEde verkoper Hibbe Ysts , c.u.naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)16112297r
, HIBBE Hibbe Ysts verkoper Franekerpoort (gebied)16112297r
, HIBBE Hibbe Ysts koper 1/2 huis, oostelijke helftFranekereind 29oost161122963r
, HIBBE Hibbe Ysts eigenaar van 1/2 Franekereind 29west162523164v
IETES, AGE Age Yttes bakkerkoper provisioneel kamerMolenpad 6168324168ra
IETES, AGE Age Yttes bakkernaastligger ten zuiden Molenpad 6168324168ra
, HIBBE Hibbe Yuys verkoper Franekertrekvaart NZ1615229259r
, HANS Hans Yversen* hoveniernaastligger ten westen Nieuweburen 27173925014v
, HANSde tuin van vroedsman Hans Yversen* gardeniernaastligger ten zuiden Nieuweburen 251741250187v
, HANSwijlen Hans Yversen hovenierverkoper van 1/12 Nieuweburen 271745251104r
EEUWES, AREND Ane Yves naastligger ten zuiden Rozengracht 201800265214r
EEUWES, AREND Ane Yves naastligger ten westen Rozengracht 24oost180226695v
EEUWES, AREND Ane Yves verkoper Spinhuisstraat 131806267214v
EEUWES, HIBBE Hibbe Yves naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52161122964r
EEUWES, TRIJNTJE Trijntje Yves , moeder van de verwandelaarhuurder Both Apothekerstraat 11733248194v
EEUWES, HILLEwijlen Hille Ywes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 11644235130r
EEUWES, TRIJNTJE Trijntie Ywes verkoper Heiligeweg 10172024676r
, GEERTRUIDA Geertruid Yzaacs verkoper Lanen 2218012669r
ISAAKS, RIENKde weduwe van Rients Yzaks huurder voorboven (p.j.)Lanen 77179226473r
ISAAKS, SIJKE Sijke Yzaks verkoper Romastraat 13176125584v