Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41





Spring naar: Ha  He  Hi  Ho  Hu  Hy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  



hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wildanaastligger ten oosten onbekend1775258203v
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wildanaastligger ten zuiden onbekend1775258203v
H., JOHANNES Johannes H. Orisandverkoper Vianen 22181026915v
HAANTJES, Lyke Haenties naastligger ten oosten Voorstraat 47167124038v
HAANTJES, Amelyke Haenties verkoper Scheerstraat 1167924152v
HAANTJES, Gryedt Hanckes koper Noordijs 11599228135v
HAANTJES, Tyalingh Hanckes crediteur q.q. Heiligeweg1600228199r
HAANTJES, AAFKE Aeff Hanckes koper Hofstraat 41161623035v
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haanties naastligger ten westen Voorstraat 38166023850r
HAANTJES, AMALIA Lycke Haanties koper hof met zomerhuis, bomen, planten, galerij, put en wijnstokken, en met drie vrije in- en uitgangen (N-Z-W)Kerkpoortstraat 9166623957v
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haanties verkoper van 1/2 Voorstraat 516842424va
HAANTJES, AMALIA Lyke Haantjes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg166123874r
HAANTJES, AMALIA Lyke Haantjes naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 51663238179v
HAANTJES, AMALIA Lycke Haenties koper huisDrie Roemersteeg OZ165623771v
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten oosten Voorstraat 31658237153r
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten noorden Voorstraat 31658237153r
HAANTJES, AMALIA Lycke Haenties naastligger ten oosten Voorstraat 47167124050v
HAANTJES, AMALIA Lyke Haenties naastligger ten oosten Voorstraat 4716712405ra
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten zuiden Noorderhaven 441681241144r
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 91682241189r
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 3168224148ra
HAANTJES, AMALIAde erfgenamen van wijlen Lyke Haentjes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1a1663238170v
HAANTJES, ANTJE Antie Haentjes koper Noorderhaven 121688242252r
HAANTJES, ANTJE Antie Haentjes huurder Noorderhaven 121688242252r
HAANTJES, ANTJE Antje Haentjes koper Both Apothekerstraat 11754253138v
HAANTJES, BERBER Berber Haantjes koper Kerkpad 34170724531v
HAANTJES, BOUWEde pas gekochte kamer van Buue Haenties naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1622230308r
HAANTJES, DOUWE Douwe Haanties koper Rozengracht 11168024199v
HAANTJES, DOUWE Douwe Haanties verkoper Rozengracht 131680241112r
HAANTJES, FREERK Freerk Haantjes , e.a.huurder Grote Kerkstraat 3316652394ra
HAANTJES, FREERK Freerck Haenties verkoper van 1/2 Franekereind 40163323388v
HAANTJES, GEPKE Gepke Haantjes koper Oosterkeetstraat 41769257101r
HAANTJES, GERRIT Gerryt Haenties schipperverkoper Lanen 23een_achter1698243379r
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes , c.p.koper huisOoievaarsteeg 141799265139r
HAANTJES, GERRIT Gerryt Hankes huurder (p.j.)Fabrieksstraat WZ1799265174r
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1799265174r
HAANTJES, GRIETJE Gryttje Haantjes huurder (p.w.)Liemendijk17602552v
HAANTJES, GRIETJE Griet Haenckes aanhandelaar Kleine Bredeplaats WZ1612229112v
HAANTJES, GRIETJE Griet Haentkes koper Kerkpad 201613229161r
HAANTJES, HARMENde weduwe van Harmen Haentjes naastligger ten zuiden Karremanstraat 181771257202v
HAANTJES, HENDRIK Hendrik Haanties kuiper (mr. -)verkoper Hoogstraat 29170124491r
HAANTJES, HENDRIK Hendrick Haenties koper 1/3 huis en erfHoogstraat 291696243247v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties naastligger ten oosten Noorderhaven 671640234104r
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties koper van 1/2 Zuiderhaven 521646235208v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties , c.soc.naastligger ten oosten Zuiderhaven 48164823653v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties , c.soc.naastligger ten zuiden Zuiderhaven 48164823653v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties naastligger ten zuiden Hoogstraat 2164923693v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties verkoper Zuiderhaven 501650236119v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties verkoper Hoogstraat 291696243247v
HAANTJES, HESSEL Hessel Hanties naastligger ten oosten Noorderhaven 671645235186v
HAANTJES, IETJE Idtie Haenties verkoper van 1/2 Franekereind 40163323388v
HAANTJES, JANde verwandelaar Jan Haanckes eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen1619230186v
HAANTJES, JAN Jan Haanckes verwandelaar ten oosten van Harlingen1619230186v
HAANTJES, JAN Jan Haenckes koper 1/6 van 4 pm land ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen1619230185v
HAANTJES, JAN Jan Haenckes koper 1/6 huis en plaatsje ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven 581619230185v
HAANTJES, JAN Jan Haenckes eigenaar van 5/6 Noorderhaven 581619230185v
HAANTJES, JAN Jan Haenckes koper 1/6 van 1 pm land ([voor de drie percelen in deze akte])ten oosten van Harlingen1619230185v
HAANTJES, JAN Jan Haenties naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1622230292r
HAANTJES, JAN Jan Haenties naastligger ten noorden Voorstraat 151623230338v
HAANTJES, JAN Jan Haenties naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ1629232108v
HAANTJES, JAN Jan Haenties naastligger ten oosten Noorderhaven 56163123312v
HAANTJES, JAN Jan Haenties verkoper Noorderhaven 58163723440v
HAANTJES, JAN Jan Haenties Lankemaverkoper buiten Harlingen163923485v
HAANTJES, JAN Jan Haenties verkoper Franekertrekvaart ZZ164023494v
HAANTJES, JAN Jan Haenties verkoper onbekend164023499v
HAANTJES, JANhet land van Jan Haenties naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1640234114r
HAANTJES, JAN Jan Haentjes aanhandelaar Droogstraat 7161623040v
HAANTJES, JAN Jan Haentjes Lamkamaverkoper Noorderhaven 54163623414v
HAANTJES, JAN Jan Hanckes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen161723099v
HAANTJES, JAN Jan Hanties aanhandelaar 1/2 van 3 1/2 pm greid- of venlandten oosten van Harlingen1619230186r
HAANTJES, JANmandelig land van de aanhandelaar Jan Hanties naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1619230186r
HAANTJES, JANoud vaandrig Jan Hanties Lamckemaverkoper ten zuiden van Harlingen164223519v
LAMKEMA, JAN HAANTJESoud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkemanaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen163723444v
LAMKEMA, JAN HAANTJESoud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkemaverkoper ten zuiden van Harlingen163723444v
LAMKEMA, JAN HAANTJESde verkoper, oud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkemanaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen163723445r
LAMKEMA, JAN HAANTJESoud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkemaverkoper ten zuiden van Harlingen163723445r
HAANTJES, JANKE Jana Haantjes koper Klaverbladstraat 18179826594r
HAANTJES, JANKE Jane Haantjes koper Klaverbladstraat 141810268334v
HAANTJES, JANKE Jane Haantjes huurder Klaverbladstraat 141810268334v
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes huurder Zoutsloot 251785261280r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes koper huis en ijzersmederijNieuwstraat 331795264250r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes pannenbakkerverkoper Franekereind 23oost1795264273r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes pannenboeterverkoper Franekereind 23oost1796264313v
HAANTJES, JOHANNESwijlen Johannes Haantjes verkoper Nieuwstraat 331799265144r
HAANTJES, JOHANNESwijlen Johannes Haantjes verkoper Franekereind 29oost1799265152r
HAANTJES, JOHANNESwijlen Johannes Haantjes pannenboeterverkoper Franekereind 23west180126612r
HAANTJES, KLAAS Claes Hanckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ1598228101r
HAANTJES, KLAAS Claes Hanckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ1600228218v
HINGST, KLAAS HAANTJES Claes Haenties Hingstkoper stallingNieuwstraat WZ1732248175v
HINGST, KLAAS HAANTJESde koper Claes Haenties Hingstnaastligger ten westen Nieuwstraat WZ1732248175v
HAANTJES, KORNELISwijlen Cornelis Hanckes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
HAANTJES, MAAIKE Mayke Haantjes koper Karremanstraat 201751252136v
HAANTJES, MAAIKE Mayke Haantjes koper Liemendijk17602552v
HAANTJES, MAAIKEwijlen Mayke Haantjes erflater Karremanstraat 201775258198v
HAANTJES, MAAIKEwijlen Mayke Haantjes erflater onbekend1775258203v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 391774258189v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. huis-)verkoper Zeilmakersstraat 191781260144r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. -)koper huisBargebuurtspoortje 121785261289r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. huis-)koper door niaar huis onlangs nieuw gebouwd, tuin en hofZoutsloot 391787262196r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten oosten Zoutsloot 131787262226v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten westen Bildtstraat 4178826355v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten oosten Bargebuurt1789263173v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. -)koper Molenpad ZZ1790263269r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. -)koper huisBargebuurt179326490r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes timmerman (mr. -)geniaarde koper Bargebuurt 281794264207v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmermansbaas (huis-)koper woningRinnertspijp 101795264244v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 31179826598v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten westen Zoutsloot 211799265204r
HAANTJES, SIEMEN Simen Haantjes naastligger ten westen Bildtstraat 41800265254v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. -)koper huisDroogstraat 51180126611r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ1806267211r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Zoutsloot 421806267247r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten westen Vissersstraat 21807267337v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Zoutsloot 42180826839v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten oosten Zoutsloot 37180826862r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten noorden Zoutsloot 37180826862r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten oosten Molenpad 41808268153r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Bargebuurt 261808268174v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten oosten Zoutsloot 371809268216r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten noorden Zoutsloot 371809268216r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten westen Bildtstraat 41811269125r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Zoutsloot 181811269132v
HAANTJES, SJOUKEde weduwe van Siouke Hanties naastligger ten westen Voorstraat 671641234135v
HAANTJES, SJUK Siuck Haenties protesteert vanwege een competentie Sint Jacobstraat 101630232161r
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties koper Hoogstraat 29achter1630232140r
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties koper Zoutsloot1642234179v
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties eigenaar van 2/3 Hoogstraat 291696243247v
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties verkoper Hoogstraat 291696243248r
HABBES, LUITJEN Luitien Habes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2116592389v
HAIES, de zuster van de verkoper Trijntje* Haeyes eigenaar van 1/2 ([de naam komt uit de verkoop van de andere helft])Zuiderplein 31629232109r
HAIES, Aette Haeyes verkoper Weverstraat1654236255r
HAIES, Lolck Hayes verkoper Lanen NZ1620230215v
HAIES, Lolck Hayes verkoper Vijverstraat1620230215v
HAIES, Lolck Hayes verkoper Vijver OZ1620230215v
HAIES, Lolck Hayes verkoper onbekend1620230215v
HAIES, Lolck Hayes verkoper Gardenierstraat1620230215v
HAIES, Ymck Hayes naastligger ten noorden Bargebuurt 261692242387r
HAIES, AALTJE Aeltie Haies naastligger ten oosten Lanen 721659237183v
HAIES, AALTJE Aeltyen Hayes verkoper Schoolsteeg OZ163123322r
HAIES, AALTJE Aeltie Hayes naastligger ten oosten Lanen 72166023862r
HAIES, AALTJE Aeltie Hayes naastligger ten oosten Lanen 721669239184r
HAIES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hayes naastligger ten noorden Schritsen 63167824116r
HAIES, AGE Agge Haeyes verkoper q.q. Schritsen159722872r
HAIES, AGE Agge Hayes naastligger ten westen Franekereind 191600228192r
HAIES, AGE Agge Hayes verkoper q.q. Droogstraat1601228278r
HAIES, AGE Agge Hayes verkoper Schritsen 321604228387r
HAIES, AGE Agge Hayes , commissarisverkoper q.q. Schritsen 301604228404r
HAIES, ANNEde weduwe van Anne Haies naastligger ten noorden Heiligeweg 201715245232v
HAIES, ANNEwijlen Anne Haies naastligger ten westen Heiligeweg 221717245297r
HAIES, ANNEwijlen Anne Haies naastligger ten noorden Heiligeweg 221717245297r
HAIES, ANNEwijlen Anne Haies verkoper Heiligeweg 221717245297r
HAIES, ANNE Anne Hayes koper huisHeiligeweg 22170724533r
HAIES, ANNEwijlen Anne Hayes verkoper Heiligeweg 221723246159v
HAIES, ANTJE Antie Haayes naastligger ten zuiden Schritsen 41achter1599228158v
HAIES, ANTJE Anna Haeyes koper Weverstraat 171667239109v
HAIES, ANTJE Anna Hayes koper onbekend OZ162423119v
HAIES, ANTJE Anne Hayes verkoper van 1/2 Weverstraat 17167024016v
HAIES, ANTJE Antie Hayes koper Lammert Warndersteeg 161732248173v
HAIES, ANTJE Antie Hayes geniaarde koper Karremanstraat 251742250268r
HAIES, ANTJE Antje Hayes naastligger ten noorden Heiligeweg 21175625433v
HAIES, ANTJEwijlen Antje Hayes protesteert Franekereind 19175725470v
HAIES, ANTJEwijlen Antje Hayes erflater Tiepelsteeg1758254172v
HAIES, ANTJE Antje Hayes naastligger ten oosten Tiepelsteeg1761255106r
HAIES, ANTJE Antje Hayes naastligger ten noorden Tiepelsteeg1761255106r
HAIES, ARNOLDUS Arnoldus Haayes varensgezelkoper huisFranekereind 2180826895v
HAIES, AUKJE Auck Hayes koper Heiligeweg159722845r
HAIES, BALLINGde weeskinderen van wijlen Balling Hayes verkoper Schritsen 55achter1613229172r
HAIES, BALLING Balling Hayes naastligger ten zuiden Lanen 701613229172v
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31713245201r
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3171924646v
HAIES, BARTELD Bartel Hajes verkoper Schritsen 41716245272r
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Jan Ruurdstraat 1172024675v
HAIES, BARTELDhet huis van Bartel Hayes naastligger ten oosten Nieuweburen 251724246194v
HAIES, BARTELDde tuin van Bartel Hayes naastligger ten zuiden Nieuweburen 251724246194v
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 251724246194v
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 271724246207r
HAIES, BOELEwijlen Boele Hayes erflater Tiepelsteeg1758254172v
HAIES, BROER Broer Haayes schipperkoper huis en erfZoutsloot 5118072684r
HAIES, DEKKENhuisman Decken Hayes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
HAIES, DIRK Dirk Haeyes molenaar (mr. -)koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen176125562r
HAIES, DIRK Dirk Haeyes molenaar (mr. -)eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 1176125562r
HAIES, DIRK Dirk Haeyes eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 1177225824v
HAIES, DIRK Dirk Haeyes molenaarverkoper onbekend NZ1774258156v
HAIES, DIRK Dirk Hajes , e.a.naastligger ten oosten Rozengracht 26178126057v
HAIES, DIRK Dirk Hajes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ178126057v
HAIES, DIRK Dirk Hajes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ178126057v
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaarkoper 1/2 wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen1757254110r
HAIES, DIRK Dirk Hayes eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 11758254159r
HAIES, DIRK Dirk Hayes eigenaar van 1/2 Rozengracht ZZ1758254159r
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaar (mr. -)koper 1/2 wind rogge- en boekweitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, huis, schuur en paardenstalKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1759254201v
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ1761255112v
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ1761255112v
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten oosten Wasbleek176425642r
HAIES, DIRK Dirk Hayes , c.u.huurder woning Rozengracht 21769257124v
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaarkoper van 1/2 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, huis, schuur en paardenstallingKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmoolen1770257164r
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaar (mr. rog-)verkoper Zoutsloot 611775258232v
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ1778259123r
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ1778259123r
HAIES, DIRK Durk Hayes molenaar (mr. -)koper 1/2 dwarshuisKerkpoortstraat 121779259170r
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaarkoper wagenhuisKerkpoortstraat ZZ1780259269r
HAIES, DIRK Dirk Hayes , e.a.naastligger ten oosten Rozengracht 281781260145r
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ1781260145r
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ1781260145r
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11782260190r
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaarverkoper Rozengracht 321782260190r
HAIES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Hayes , c.s.naastligger ten noorden Hofstraat 47oost1790263204r
HAIES, ETJE Ette Hayes koper Grote Kerkstraat 391614229187r
HAIES, FEIE Feye Hayes chirurgijn (mr. -)koper 1/2 huisSchoolsteeg OZ161623034r
HAIES, FIEKE Fijcke Hayes koper onbekend162423111v
HAIES, FOEKE Foecke Hayes , c.soc.verkoper Lanen 20167124053r
HAIES, FOEKE Foeke Hayes koper kamerBargebuurtspoortje 2zuid1672240100r
HAIES, FOEKE Foeke Hayes , ter zee uitlandigverkoper q.q. Zoutsloot 11690242318v
HAIES, FOEKE Foecke Hayes naastligger ten westen Bargebuurt WZ1704244248v
HAIES, FOEKE Foeke Hayes verkoper Bargebuurt 2zuid170724519r
HAIES, FOLKJE Folkjen Hayes verkoper Romastraat ZZ17492523v
HAIES, FRANS Frans Haayes koper van 1/4 Rozengracht 191805267143v
HAIES, FRANS Frans Haayes koper van 1/4 Rozengracht NZ1805267143v
HAIES, FRANS Frans Haayes koper van 1/4 Rozenstraat OZ1805267143v
HAIES, FRANS Frans Haayes verkoper Rozengracht 191805267184v
HAIES, FRANS Frans Haeyes naastligger ten zuiden Herenwaltje 71703244218r
HAIES, FRANS Frans Haeyes* waterhalernaastligger ten westen Wortelstraat 5tuin1706244322r
HAIES, FRANSde weduwe van Frans Haeyes* waterhalernaastligger ten westen Wortelstraat 5tuin1713245200r
HAIES, FRANSde weduwe van Frans Haeyes* waterhalernaastligger ten westen Wortelstraat 5tuin1723246170r
HAIES, FRANS Frans Hajes waterhalerkoper door niaar ratione sanguinis Wortelstraat 11702244141r
HAIES, FRANS Frans Hayes naastligger ten zuiden Herenwaltje 71722246140v
HAIES, FREERK Freerck Haeyes mesmakergeniaarde koper Sint Jacobstraat 41634233130v
HAIES, FREERKde weduwe van Freerck Hayes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ164323597r
HAIES, GEERTJE Geert Hayes verkoper Lanen ZZ159722839r
HAIES, GERRIT Gerryt Haies , c.u.koper woningBildtpoort (gebied)de Foek1717245280v
HAIES, GERRIT Gerryt Hayes verkoper Brouwersstraat 12zuid1620230237v
HAIES, GERRIT Gerrit Hayes naastligger ten westen Achterstraat NZ1727246302r
HAIES, GERRIT Gerrit Hayes verkoper Bildtpoort (gebied)1731247379v
HAIES, GERRIT Gorryt Hayes huurder Molenpad ZZ180426716v
HAIES, HAIE Haye Hayes gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper huisHondenstraat 11657237121v
HAIES, HARMEN Harmen Haeyes koper huis met een ledige plaatsLanen 381633233115v
HAIES, HARMEN Harmen Hayes , c.u.verkoper Lanen 38164323559v
HAIES, HERE Hero Hayes , c.u.koper huis met timmerhuis en grote ledige plaats tussenbeide, rondom bestektZuiderhaven 6163723427r
HAIES, HERE Here Hayes , c.u.verkoper Zuiderhaven 6164223521v
HAIES, HESSEL Hessel Hayes huurder van een deel (p.j.)Lanen 82173524993v
HAIES, HESSEL Hessel Hayes huurder 1 (p.j.)Lanen 821737249172v
HAIES, HIELKE Hylcke Hayes naastligger ten noorden* Voorstraat 951605228456v
HAIES, HIELKJE Hyke Hayes verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
HAIES, HIELKJEwijlen Hycke Hayes protesteert Franekereind 19175725470v
HAIES, HINKE Hinke Hayes verkoper Gardenierstraat ZZ1705244293r
HAIES, IEMKJE Ymk Hayes naastligger ten noorden Bargebuurt 26168424253v
HAIES, IEPE Ype Hayes bruidegom 1605228476v
HAIES, IETJE Itke Hayes koper Grote Kerkstraat 261598228120v
HAIES, IETJE Ytke Hayes verkoper Grote Kerkstraat 261599228132v
HAIES, IETJE Itke Hayes eerdere eigenaar Grote Kerkstraat 261601228243v
HAIES, IETJE Yd Hayes , alias viswijfviswijfnaastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)164323570v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper ten zuiden van Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten oosten buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOB Jacob Hayes geniaarde koper Bildtstraat 1167224091r
HAIES, JAN Jan Haayes , c.u.bewoner Nieuwstraat 561800265244r
HAIES, JAN Jan Haayes koper huis met bleek en tuintjeKleine Bredeplaats 241808268131r
HAIES, JAN Jan Haayes schippernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 191809268283r
HAIES, JAN Jan Haayes schipperverkoper Grote Kerkstraat 211811269141r
HAIES, JANwijlen Jan Haeyes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ1627231171v
HAIES, JANwijlen Jan Haeyes verkoper Carl Visschersteeg OZ1627231171v
HAIES, JANde weduwe van Jan Haies naastligger ten oosten Noorderhaven 331714245212r
HAIES, JANde weduwe van Jan Haies naastligger ten westen Zoutsloot 11716245272v
HAIES, JANwijlen Jan Haies koopmanverkoper Franekereind 151717245293r
HAIES, JAN Jan Hajes verkoper q.q. Achterstraat 7169924423v
HAIES, JANde crediteuren van Jan Hayes verkoper onbekend1652236197r1
HAIES, JAN Jan Hayes koopmanverkoper q.q. Lanen 17achter1705244299r
HAIES, JANde weduwe van Jan Hayes koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 331730247367r
HAIES, JAN Jan Hayes schipperkoper huisGrote Kerkstraat 211803266255v
HAIES, JAN Jan Hayes huurder Grote Kerkstraat 211803266255v
HAIES, JELLE Jelle Hayes schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
HAIES, JELLE Jelle Hayes schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
HAIES, JELLE Jelle Hayes schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Vijver 51746251150r
HAIES, JELLE Jelle Hayes naastligger ten oosten Zoutsloot 491811269156r
HAIES, JELTJE Jeltie Haies naastligger ten oosten Rommelhaven 81691242347v
HAIES, JELTJE Jeltje Hayes verkoper van 2/3 van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
HAIES, JETSKE Ietske Hayes bruid 1603228341v
HAIES, JOOST Joost Hayes houtkoperkoper huisNoorderhaven 351682241234v
HAIES, JOOST Joost Hayes koopmankoper door niaar huisNoorderhaven 35168424227v
HAIES, JOOST Joost Hayes naastligger ten oosten Noorderhaven 35168424227v
HAIES, JOOST Joost Hayes naastligger ten noorden Noorderhaven 35168424227v
HAIES, JOOST Joost Hayes verkoper Bildtstraat 23170024440v
HAIES, KEIMPE Keimpe Hajes bierdragerhuurder Romastraat 4oost1697243305r
HAIES, KLAASde weduwe van Claes Haies naastligger ten noorden Voorstraat 52achter171824632v
HAIES, KLAAS Claes Hayes tichelaar en koopmanverkoper Rommelhaven 101698243381r
HAIES, KLAAS Claes Hayes koper kamerLanen 71vier_achter1704244256r
HAIES, KLAAS Claes Hayes naastligger ten noorden Schoolsteeg1705244309r
HAIES, KLAAShet huis van Claas Hayes* naastligger ten oosten Rommelhaven 201715245238r
HAIES, KLAAS Claes Hayes naastligger ten oosten Rommelhaven 201722246139v
HAIES, KLAAS Claes Hayes naastligger ten noorden Rommelhaven 22achter1725246241r
HAIES, KLAASde weduwe van Claas Hayes naastligger ten zuiden Voorstraat 52west1726246261v
HAIES, KLAASKE Klaaske Haayes koper Lanen 30180826861r
HAIES, LIEUWE Lieuwe Hajes naastligger ten westen Achterstraat NZ1664238203v
HAIES, LIEUWE Lieuue Hayes , c.u.koper huisKarremanstraat OZ164823611r
HAIES, LIEUWE Liuve Hayes verkoper Lanen NZ1663238173v
HAIES, LIEUWE Lieuwe Hayes gebruiker Achterstraat NZ1675240197r
HAIES, LIJSBET Lijsbet Haayes koper Grote Kerkstraat 191599228141r
HAIES, LIJSBET Lijsbeth Hayes koper Alemanssteeg1600228214r
HAIES, LIJSBET Lijsbeth Hayes koper onbekend1600228214v
HAIES, LIJSBET Lijsbeth Hayes verkoper Lanen ZZ1601228244r
HAIES, LOLKE Lolcke Hayes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Lombardstraat 81663238192r
HAIES, LOLKE Lolcke Hayes naastligger Lombardstraat 81663238192r
HAIES, MARTEN Marten Hayes schipper (wijd-)koper hoekhuisonbekend1664238204r
HAIES, MARTEN Marten Hayes verkoper Zeilmakersstraat 21168524274v
HAIES, MARTEN Marten Hayes verkoper Zoutsloot 1168524279v
HAIES, MICHIEL Michiel Haeyes verkoper Zuiderplein 31629232109r
HAIES, MICHIEL Michiel Hayes verkoper Zuiderplein 31631232179v
HAIES, MINKEwijlen Minsje Hayes erflater Noordijs 251763255236r
HAIES, PIEBE Pybe Haeyes brouwerverkoper q.q. William Boothstraat 31633233124r
HAIES, PIEBE Pybe Haeyes koper huis, brouwerij en mouterijNoorderhaven 1101634233152v
HAIES, PIEBE Pibe Haies brouwerkoper huis waar de Scheer uithangt en loodsScheerstraat 3de Scheer163723428v
HAIES, PIEBE Pibe Hayes brouwerkoper dwarshuis met een uitgaande steegNoorderhaven 112achter1640234113v
HAIES, PIEBE Pibe Hayes brouwernaastligger ten westen Noorderhaven 112achter1640234113v
SINNEMA, PIEBE HAIESde weduwe van burgemeester Pibe Hajes Sinnemanaastligger ten oosten Noorderhaven 1081662238144r
SINNEMA, PIEBE HAIESburgemeester Pybe Hayes Sinnamanaastligger ten westen* Noorderhaven 11416552372r
SINNEMA, PIEBE HAIESde weduwe van de burgemeester Pybe Hayes Sinnemanaastligger ten oosten Noorderhaven 108166023858v
SINNEMA, PIEBE HAIESwijlen burgemeester Pybe Hayes Sinnamakoper Achterstraat 51664238237r
SINNEMA, PIEBE HAIESde weduwe van Pibe Hayes Sinnemanaastligger ten zuiden Hoogstraat 16166223812va
HAIES, PIER Pier Haies koper kamerRomastraat 25166723918ra
HAIES, PIER Pier Haies naastligger ten zuiden Heiligeweg 141710245129r
HAIES, PIER Pier Hajes huurder Franekereind 241696243188v
HAIES, PIER Pier Hayes verkoper Romastraat 25167124068v
HAIES, PIER Pier Hayes koper huisGardenierstraat NZ1673240117r
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ1690242326r
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ1704244249v
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ1705244309v
HAIES, PIETER Pieter Hayes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
BROUWER, PIETER HAIES Pytter Hayes Brouwerhuurder Vijverstraat 9168524290r
HAIES, PIETJE Pyetrick Hayes verkoper onbekend159722824v
HAIES, PIETJE Pietrick Hayes verkoper Kleine Bredeplaats WZ1599228184v
HAIES, RIEMKJE Riemke Haayes verkoper Grote Ossenmarkt 1a180126628r
HAIES, RIEMKJE Riemke Haayes verkoper Lanen 631809268272r
HAIES, RIKSTJE Richtie Hayes koper Schritsen ZZ1630232139v
HAIES, RIKSTJE Rigst Hayes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25164323542r
HAIES, RIKSTJE Rigst Hayes verkoper Lanen 11644235143r
HAIES, RINSE Rinse Hayes verkoper q.q. Kleine Bredeplaats WZ1599228184v
HAIES, RITSKE Ritske Hayes koper twee kamersKromme Elleboogsteeg159722851r
HAIES, ROMMERTde weduwe van Rommert Hayes huurder Zoutsloot ZZ176425622r
HAIES, RUURDwijlen Ruyrd Haayes koper onbekend1598228126v
HAIES, RUURD Ruird Haies , c.u.verkoper Franekereind 23west1714245218r
HAIES, RUURD Ruird Hayes naastligger ten westen Franekereind 23oost173925018r
HAIES, RUURD Ruird Hayes verkoper Franekereind 23west173925076v
HAIES, SIBBELEde weduwe van Sible Hayes huurder huis (p.j.)Rommelhaven 10176425672v
HAIES, SIBBELEde weduwe van Sible Hayes huurder Gardenierstraat 21765256137v
HAIES, SIEMEN Symon Hayes naastligger ten noorden Lanen ZZ1601228244r
HAIES, SIEMEN Simen Hayes naastligger ten noorden Lanen NZ1612229108r
HAIES, SIJKE Sijcke Haeyes koper Noordees (gebied)1627231160v
HAIES, SIPKE Sipcke Hayes verkoper Schritsen1604228412r
HAIES, SJOUKJE Sjoukje Haeyes huurder achterkamer (p.j.)Grote Kerkstraat 121771257205v
HAIES, SJOUKJE Sioukien Hayes koper Grote Kerkstraat 121736249154r
HAIES, SJOUKJE Sjoukjen Hayes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
HAIES, SJOUKJE Sjoukjen Hayes verkoper Grote Kerkstraat 121749251272v
HAIES, TIETJE Tied Hayes koper huisNoordees (gebied)159722836r
HAIES, TJITSKE Tiets Hayes koper Zuiderhaven 131615229280r
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper Lanen NZ1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper Vijverstraat1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper Vijver OZ1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper onbekend1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper Gardenierstraat1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tziets Hayes verkoper Zuiderhaven 131620230236v
HAIES, TJITSKEwijlen Tyets Hayes verkoper William Boothstraat OZ1629232120r
HAIES, TJITSKEwijlen Tyets Hayes verkoper Heiligeweg 281629232120r
HAIES, TJITSKEde erfgenamen van wijlen Tjetske Hayes verkoper Zoutsloot 1168524279v
HAIES, TRIJNTJE Trijntie Haies naastligger ten noorden Lanen 71twee_achter166723997r
HAIES, TRIJNTJE Trijntie Hayes verkoper Zuiderplein 31631232179v
HAIES, TRIJNTJE Trijntje Hayes koper Grote Bredeplaats 4163823469v
HAIES, TRIJNTJE Trijntie Hayes koper Bildtstraat 17164223532r
HAIES, TRIJNTJE Trijntie Hayes koper Romastraat 33164323556v
HAIES, TRIJNTJE Trijntie Hayes verkoper Bildtstraat 171644235141v
HAIES, TRIJNTJE Trijntie Hayes koper Lanen 71een_achter1652236202v
HAIES, TRIJNTJE Trijntie Hayes naastligger ten noorden Lanen 71een_achter1659237192v
HAIES, WABE Wabbe Hayes verkoper Nieuwstraat 561615229255v
HAIES, WALKE Walte Hayes , c.u.huurder Lanen 33175025290r
HAIES, WALKE Walte Hayes , c.u.huurder boven (p.j.)Kroonsteeg 51765256141v
HAIES, WIEGER Wieger Hayes , thans uitlandigschipperkoper Bildtstraat 41811269125r
HAIES, WILLEM Willem Haeyes koper huisGrote Kerkstraat 25177225810r
HAIES, WILLEM Willem Hayes , c.u.graandragerhuurder Hoogstraat 29170124491r
HAIES, WILLEM Willem Hayes zeilmakerhuurder Hoogstraat 301736249143r
HAIES, WILLEMhuisman Willem Hayes naastligger ten oosten Heiligeweg 38177325888v
HAITES, OEGEwijlen Oege Haytes verkoper van 1/6 William Boothstraat 371676240222r
HAITSES, Uupcke Haitses naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ163323392r
HAITSES, Uupcke Haytses , vrijgezelkoper tuin of plaats met bomen en plantenZuiderstraat ZZ163123319r
HAITSES, Uupcke Haytses koper huis met plaatske ([staat: Lb])Lanen 671633233119r
HAITSES, Uupcke Haytses verkoper Zuiderstraat ZZ1644235125v
HAITSES, ANNEwijlen Anne Haitses verkoper Grote Kerkstraat NZ1633233110v
HAITSES, BAUKJE Baukjes Haytses verkoper Romastraat ZZ178126034v
HAITSES, BOUWE Bouwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 101699243398r
HAITSES, BOUWEhet verkochte huis van de erfgenamen van wijlen Buwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 101721246126r
HAITSES, BOUWEde erfgenamen van wijlen Bouwe Haitzes naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ171824615r
HAITSES, BOUWE Bouwe Haytses schipper (schuit-)verkoper Karremanstraat1703244236r
HAITSES, DOEIE Doye Haytses koper van zijn vrouw Grote Kerkstraat 281682241215v
HAITSES, DOEIE Doye Haytses korfmaker (mr. -)verkoper Gardenierstraat ZZ169324351v
HAITSES, DOEIE Dooye Haytses korfmakerbewoner Kleine Kerkstraat 81705244299v
HAITSES, DOEIE Doye Haytzes korfmaker en winkelierhuurder Kleine Kerkstraat 2169424379v
HAITSES, EELKJE Eelcke Haytses molenaarverkoper Zuiderstraat ZZ163123319r
HAITSES, GEERT Geert Haytses naastligger ten westen Kerkpoortstraat1601228275r
HAITSES, GEERTgrondpacht uit de huisstede van Geert Haytses eigenaar perceel Fabrieksstraat1606228530r
HAITSES, HAITSE Haitse Haitses houtkoperverkoper Havenplein 10163623411v
HAITSES, HAITSE Haytse Haytses aanhandelaar huis, stede en de gerechtigheid van de steeg en gang naar de vijverHavenplein 101621230265v
HAITSES, HAITSE Haytse Haytses , de oldekoper 1/2 huisWilliam Boothstraat1630232158r
HAITSES, HILTJE Hiltie Haytses verkoper Sint Jacobstraat162723229v
HAITSES, JAKOBwijlen Jacob Haytses scheepstimmermanverkoper Schritsen 301697243276v
HAITSES, JAKOB Jacob Haytzes , c.u.koper huisSchritsen 3016702405v
HAITSES, JAN Jan Haytses , c.s.huurder (p.j.)Zuiderhaven 31175725465r
HAITSES, JOUKE Jouke Haeytses verkoper Voorstraat 821702244183v
HAITSES, KLAASde weduwe van Claes Haitses naastligger ten noorden William Boothstraat 31659237202r
HAITSES, KLAASde weduwe van Claas Haitses naastligger ten noorden William Boothstraat 31663238193v
HAITSES, KLAASde weduwe van Claes Haytses naastligger ten noorden William Boothstraat 31654236260r
HAITSES, KLAAS Claas Haytses naastligger ten noorden William Boothstraat 3166523921v
HAITSES, LIJSBET Lijsbet Haitses verkoper onbekend173925078v
HAITSES, MAAIKE Maye Haytses verkoper Zuiderstraat1652236211v
HAITSES, OEPKE Upke Haitses naastligger ten oosten Lanen 211662238142r
HAITSES, OEPKE Uupke Haytses , c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 261640234107v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses , c.u.koper 1/4 huis, brouwerij, mouterij en koeschuurVoorstraat 26achter1641234138v
HAITSES, OEPKE Oepke Haytses naastligger ten zuiden Lanen 36164323565v
HAITSES, OEPKE Upcke Haytses koper door niaar Voorstraat 22164323566r
HAITSES, OEPKEde brouwerij van Upke Haytses naastligger ten oosten Voorstraat 22164323566r
HAITSES, OEPKEde brouwerij van Upke Haytses naastligger ten zuiden Voorstraat 22164323566r
HAITSES, OEPKE Upke Haytses koper 1/2 mouterij en eestkamer met de keuken en opkamer daarboven en de ledige plaats ten oosten etc.Voorstraat 221644235100v
HAITSES, OEPKE Uupke Haytses , c.u.verkoper Zuiderstraat ZZ1644235124r
HAITSES, OEPKEde kamers van Upke Haytses naastligger ten zuiden Lanen 69164923661v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses verkoper Lanen 69164923661v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses naastligger ten oosten Lanen 21164923671v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses , c.u.verkoper Lanen 21164923671v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses verkoper Lanen 21164923673v
HAITSES, OEPKEhet huis van de weduwe van Upke Haytses naastligger ten zuiden Lanen 21achter1650236114r
HAITSES, OEPKEwijlen Upke Haytses verkoper Lanen 21achter1650236114r
HAITSES, OEPKEhet huis van Upke Haytses naastligger ten zuiden Voorstraat 501652236209v
HAITSES, OEPKEde erfgenamen van wijlen Upcke Haytses naastligger ten oosten Lanen 211657237257v
BONNEMA, OEPKE HAITSES Upcke Haytses Bonnemakoper 1/2 huis, brouwerij en mouterijVoorstraat 2616362345r
HAITSES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibren Haitses rogmeternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 11169324358v
HAITSES, SIEBREN Sybren Haytses rogmeternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 916782418v
HAITSES, SIEBRENhuis of woningen van Sybren Haytses rogmeternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9168024174v
HAITSES, SIEBREN Sybren Haytses rogverschieternaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 131681241162v
HAITSES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybren Haytses rogmeternaastligger ten zuiden Voorstraat 321691242339r
HAITSES, SJOERD Sioerd Haitses , c.u.koper woning of twee kamersLanen 71een_achter1646235225v
HAITSES, SJOERD Siuerd Haytses , c.u.koper hoekhuisBoth Apothekerstraat 9164323539v
HAITSES, SJOERD Sioerdt Haytses wever (mr. linnen-)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 111644235161r
HAITSES, SJOERD Sioerd Haytses , c.u.verkoper Both Apothekerstraat 9164823624v
HAITSES, SJOERD Sioerd Haytses , vrijgezelverkoper Droogstraat OZ1686242123r
HAITSES, TRIJNTJE Trijn Haytses koper finaal 1604228401r
HAITSES, TRIJNTJEwijlen Trijn Haytses erflater Franekerpoort (gebied)163923475v
HAITSES, TRIJNTJE Trijntie Haytses , suae iuriskoper kamerWortelstraat 10172024658r
HAITSES, TRIJNTJEmeerderjarige vrijster Trijntje Haytses verkoper Romastraat ZZ178126034v
HAITSES, WIEBREN Wybren Haitzes naastligger ten noordwesten Vianen 21725246245r
HAITSES, WIEBRENde erfgenamen van wijlen Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2173124870r
HAITSES, WIEBRENde erfgenamen van wijlen Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2173224895r
HAITSES, WIEBREN Wybren Haytzes naastligger ten noordwesten Vianen 21721246102r
HAKES, IEMKJE Imck Hackes koper Heiligeweg 48162823259r
HAKES, IEMKJE Imck Hackes* naastligger ten zuiden Heiligeweg 26164923667r
HAKES, IEMKJE Imck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 261652236191v
HAKES, IEMKJE Ymck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 261653236223v
HAKES, IEMKJE Impck Hackes* naastligger ten westen Heiligeweg 2616592381v
HAKES, IEMKJE Imck Hackes verkoper Heiligeweg 241664238224r
HAKES, SIETSE Sytse Hackes verkoper Zuiderhaven 471633233125v
HAKES, SIETSE Sytse Hackes verkoper Vijverstraat1633233125v
HAKES, SIETSE Sytse Hackes verkoper Zuiderhaven 47163723428r
HALBES, Luythie Halbes huurder voor 2 jaren (p.j.)Zuiderstraat1619230165r
HALBES, ANNE Anne Halbes naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat])Kerkpad 7162723219r
HALBES, ANTJE Anna Halbers koper Simon Stijlstraat 91763255241v
HALBES, ANTJE Anna Halbers verkoper Simon Stijlstraat 91779259181r
HALBES, ANTJE Anna Halbes koper Schritsen 15achter1769257132v
HALBES, ANTJE Anna Halbes koper door niaar Lanen 2217762597ar
HALBES, KLAASde schuur van Claes Halbes naastligger ten westen Zuiderhaven NZ1642234172r
HALBES, KLAASde schuur van Claes Halbes naastligger ten westen Zuiderstraat164323545v
HALBES, LUITJEN Luytien Halbes smidkoper huis met achtererf en ledige plaats 141621230267v
HALBES, LUITJEN Luiten Halbes smidnaastligger ten zuiden Bildtstraat 12163123320v
HALBES, LUITJEN Luytien Halbes smidnaastligger ten noorden Bildtstraat 16163323387r
HALBES, LUITJEN Luytien Halbes verkoper Bildtstraat 14163323390r
HALBES, LUITJEN Luytien Halbes smidnaastligger ten noorden Zuiderhaven 251634233130v
HALBES, LUITJEN Luitien Halbes* smidnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 211644235133v
HALBES, LUITJEN Luitien Halbes , c.u.smidverkoper Zuiderhaven 23166023828r
HALBES, LUITJEN Luitien Halbes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21166023830r
HANSES, Henni Hans , voor zich en zijn kinderenturfdragerverkoper Gardenierstraat1620230222v
HANSES, Lijsbetgie Hansen de Blauwerverkoper Lanen ZZ161122940v
HANSES, Henni Hansen koper huisGardenierstraat1613229165r
HANSES, Tanette Hansen , voor haar twee kinderenverkoper Jekelsteeg 1163323382v
HANSES, mr. Crijne Hansen verkoper Schritsen 17164323588v
HANSES, Benjemyn Hansen huurder voor 1 jaar Vijverstraat 24166023824v
HANSES, Ytgie Hanses verkoper Romastraat 6162523177v
STAPERT, HANSESde hof van Ebeltie Hanses Stapertnaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1654236262v
HANSES, AAFKE Aeffke Hansen verkoper Franekereind 271600228223r
HANSES, AAFKEhuis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses koper huisPrinsenstraat 2de Hoge Tinne1681241139r
HANSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltje Hansen naastligger ten westen Noorderhaven 161759254188v
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91698243345r
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses verkoper Noorderhaven 201723246162r
HANSES, AALTJE Aeltje Hanses geniaarde koper Noorderhaven 401729247232r
HANSES, AALTJE Aaltje Hanses verkoper Vijverstraat 51758254163r
HANSES, AALTJEwijlen Aaltje Hanses erflater Grote Bredeplaats 111759254218r
HANSES, AALTJEwijlen Aaltje Hanses erflater Noorderhaven 141759254218ar
HANSES, AATJE Attke Hansen koper ten zuiden van Harlingen159822887v
HANSES, AATJEwijlen Attie Hanses erflater Nieuwstraat1633233114v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen wever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpad 11763255207v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46176825735v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen koper hof met zomerhuisGardenierstraat ZZ1778259129v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen huurder (p.j.)Rozengracht 161780259271v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 2717812609r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 29178126083v
HANSES, ABRAHAM Abram Hansen naastligger ten noorden Romastraat 251782260182r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 461782260235r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 291782260307v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 251784261152v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 461796264329r
HANSES, ABRAHAMwijlen Abraham Hanses verkoper Kerkpad 11786262113r
HANSES, ABRAHAMwijlen Abraham Hanses verkoper Romastraat 271786262114r
HANSES, ABRAHAMde weduwe van Abraham Hanzen huurder achterste gedeelte (p.j.)Grote Kerkstraat 351787262224v
HANSES, ALLERT Allert Hansen huurder voor 10 jaren Lanen 48164323541r
HANSES, AMKE Amkje Hansen koper huisAnjelierstraat 318072685r
HANSES, ANDRIES Andries Hansen naastligger ten oosten Schritsen 331688242255v
HANSES, ANDRIES Andries Hansen naastligger ten oosten Lanen 401688242255v
HANSES, ANDRIES Andries Hansen wever (mr. -)koper woningHofstraat 25169324349r
HANSES, ANDRIES Andries Hansen , nom. liberorumnaastligger ten oosten Schritsen 331694243105v
HANSES, ANDRIES Andries Hansen schilderverkoper Hofstraat 251698243347v
HANSES, ANDRIESde nagelaten kinderen van wijlen Andries Hansen verver (mr. -)erflater Lanen 44achter1702244139v
HANSES, ANDRIEShet huis van Andries Hanses naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
HANSES, ANDRIES Andries Hanses ververnaastligger ten westen Schritsen 371688242251v
HANSES, ANDRIES Andries Hanses schildergeniaarde koper Lanen 44achter1690242337v
HANSES, ANDRIES Andries Hanses schildernaastligger ten westen Lanen 44achter1690242337v
HANSES, ANTJE Antke Hansen de Blauwerverkoper Lanen ZZ161122940v
HANSES, ANTJE Anna Hansen koper Klaverbladstraat WZ1621230275v
HANSES, ANTJE Anna Hansen koper Zuiderhaven 261775258234r
HANSES, ANTJE Anna Hansen koper Zuiderstraat 221775258234r
HANSES, ANTJE Anna Hansen verkoper Zuiderstraat 221776258251v
HANSES, ANTJE Anneke Hanses koper Achterstraat1630232148v
HANSES, ANTJE Anneke Hanses koper Nieuwstraat WZ1635233165v
HANSES, ANTJE Antie Hanses verkoper Zeilmakersstraat WZ169324330r
HANSES, ANTJE Antie Hanses koper Hofstraat 21midden1725246228v
HANSES, ANTJE Antie Hanses huurder Hofstraat 21midden1725246228v
HANSES, ANTJE Antje Hanses verkoper Hofstraat 21midden1731247389r
HANSES, ANTJE Antie Hanses koper Schritsen 65b1740250122v
HANSES, ANTJE Antie Hanses geniaarde koper Brouwersstraat 241742250209r
HANSES, ANTJE Antie Hanses koper Heiligeweg 171742250236r
HANSES, ANTJE Antje Hanses verkoper Heiligeweg 17174425133r
HANSES, ANTJE Antje Hanses verkoper Lanen 51761255108v
HANSES, ANTJE Antie Hanzes koper Lanen 51747251185r
HANSES, ANTJE Antje Hanzes koper Grote Bredeplaats 91774258173r
HANSES, ANTONIA Anthonetta Hanses koper Lanen 131618230128r
HANSES, ANTONIA Anthonette Hanses verkoper Lanen 131623230341r
HANSES, AREND Ane Hans naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1613229184v
HANSES, AREND Ane Hansen , voor zijn kinderenkoper door niaar huisHoogstraat 361606228498r
HANSES, AREND Arendt Hansen , c.soc.verkoper Nieuwstraat 62163323398v
HANSES, AREND Arent Hansen koper 3/4 huisFranekereind 251633233100r
HANSES, AREND Arent Hansen eigenaar van 1/4 Franekereind 251633233100r
HANSES, AREND Arent Hansen verkoper Franekereind 251633233117r
HANSES, ARENDwijlen Aarnt Hansen verkoper van 1/2 Franekereind 23west168424213r
HANSES, AREND Aarnt Hansen naastligger ten noorden Achterstraat ZZ1689242286v
HANSES, AREND Arent Hansen lichtervoerdernaastligger ten westen Achterstraat ZZ1691242349v
HANSES, AREND Arent Hansen naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1692242392v
HANSES, AREND Arent Hansen naastligger ten westen Achterstraat ZZ1692242392v
HANSES, AREND Arent Hansen verkoper Achterstraat ZZ1692242392v
HANSES, AREND Aernt Hansen verkoper Achterstraat ZZ1692242396r
HANSES, AREND Arent Hansen naastligger ten westen Achterstraat ZZ169924431r
HANSES, ARENDwijlen Ane Hansen schipper (wijd-)koper Romastraat 131705244307v
HANSES, ARENDde weduwe van Ane Hansen naastligger ten oosten Romastraat 111715245253v
HANSES, AREND Aene Hanses naastligger ten oosten Zoutsloot NZ161122925v
FINK, AREND HANSES Arent Hansen Vincklichtervoerderverkoper Achterstraat ZZ1699243400r
FINK, AREND HANSES Aernt Hansen Vinkstuurmanverkoper Achterstraat ZZ1699243400r
HEMERT, ARJAANTJE HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekergeniaarde koper Noorderhaven 481683241249v
HANSES, ARJEN Arjen Hansen apothekerverkoper Noordijs 15167924129r
HANSES, ARJEN Arjen Hansen koper provisioneel huis met drie zolders, paardestal en belvedereZuiderhaven 71a167924112ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemertgeniaarde koper onbekend1676240234r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemertkoper hofWeverstraat1676240235r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper Zuiderhaven 71a1682241185r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekernaastligger ten westen Voorstraat 7a-west1682241192r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper van 3/10 Zuiderhaven 71a167924112ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper van 3/10 Zuiderhaven 69167924112ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper van 3/10 Zuiderhaven 71167924112ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemertkoper provisioneel houthuisZuiderhaven 67167924112ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper van 3/10 Zuiderhaven 67167924112ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper Noorderhaven 42168524295r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekergeniaarde koper Zuiderhaven 401687242188v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerkoper huisVoorstraat 231688242230r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertverkoper Havenplein 5169424382r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerkoper door niaar huisKerkpoortstraat NZ169424395r
HEMERT, ARJEN HANSESde hof achter het huis genaamd de Silverberg van Arrien Hansen van Hemert, c.u.apothekernaastligger Kerkpoortstraat 27tuinde Silverberg1696243227v
HEMERT, ARJEN HANSES Arrien Hansen van Hemertverkoper Kerkpoortstraat 27tuin1696243227v
HEMERT, ARJEN HANSES Arien Hansen van Hemertkoopmanverkoper Zoutsloot NZ1697243328v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertontvanger tot Pingjumverkoper Kerkpoortstraat 291706244322v
HEMERT, ARJEN HANSESde erfgenamen van wijlen Arjen Hansen van Hemertnaastligger ten oosten Zuiderhaven 651729247229r
HEMERT, ARJEN HANSESwijlen Arjen Hansen van Hemertverkoper Zuiderhaven 671738249257r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertkoper hof en zomerhuisFabrieksstraat 281682241204r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 281682241204r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekerkoper huisGrote Kerkstraat 151683241241r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekerkoper schuur of peerdestalMoriaanstraat NZ1683241241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1683241241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1683241241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekerkoper tuinWeverstraat OZ1692242381r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten zuiden Weverstraat OZ1692242381r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekerkoper kamerWeverstraat1692242395r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten oosten Voorstraat 516842424va
HEMERT, ARJEN HANSES Arrien Hanses van Hemertapothekerverkoper Voorstraat 231696243186v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertontvangerverkoper Kleine Kerkstraat 917062451v
HANSES, AUKJE Auckjen Hanses , c.u.verkoper Vijverstraat ZZ1709245101v
HANSES, BOUWE Bouwe Hansen zoon van, en sterkt zijn moeder bij de koop Sint Odolphisteeg WZ16772411r
HANSES, BRECHTJE Brechtje Hanses , voor zich en haar kinderenverkoper Hoogstraat 16166223812va
HANSES, CHRISTIAAN Christiaan Hansen varensgezelkoper huisZoutsloot 97180226670v
HANSES, DETJE Dettje Hansen koper Zuiderhaven 34oost1704244260r
HANSES, DETJE Dettje Hansen verkoper Zuiderhaven 36west1748251217r
HANSES, DETJE Dedtie Hanses koper Zuiderhaven ZZ1696243256v
HANSES, DETJE Dettie Hanses verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1746251157r
HANSES, DIRKwijlen Dirck Hans verkoper Heiligeweg1600228210r
HANSES, DIRKwijlen Dyrck Hans verkoper Sint Christoffelsteeg OZ1601228273r
HANSES, DIRK Dierck Hansen verkoper Karremanstraat159722836v
HANSES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dierck Hansen crediteur (triumphant) Heiligeweg1600228199r
HANSES, DIRK Dirck Hansen , c.u.houtzagerkoper kamer, loods en plaatsAnjelierstraat NZ1646235214v
HANSES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Hansen naastligger ten noorden Achterstraat NZ1651236169v
HANSES, DIRK Dirck Hanses verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter159722848v
HANSES, DIRK Dirck Hanses smidbewoner Zuiderstraat1613229178r
HANSES, DOUWE Douwe Hans verkoper Schritsen 56oost1811269117r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen huurder voor 1 jaar Hofstraat 351667239115v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen huurder Voorstraat 811676240236r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Zuiderstraat 1618032675r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman in houtkoper huisBrouwersstraat 111808268101v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper pan- en estrikwerk ([voor de drie percelen in deze akte])Rozengracht 171808268106r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper pan- en estrikwerk ([voor de drie percelen in deze akte])Rozengracht 211808268106r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper pan- en estrikwerk ([voor de drie percelen in deze akte])Rozenstraat 21808268106r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper pan- en estrikwerk ([voor de drie percelen in deze akte])Hofstraat 101808268106r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper greidlandten noorden van Harlingen1808268169v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmankoper huisDijkswal 61808268177v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmanverkoper Brouwersstraat 111809268204v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmanverkoper Both Apothekerstraat 81809268204v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmanverkoper Both Apothekerstraat 101809268204v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten westen Dijkswal 101809268212r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten oosten Schritsen 56west1809268227r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmankoper huis genaamd de Drie SpaarpottenSchritsen 56oostde Drie Spaarpotten1809268228v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten westen Schritsen 581809268231v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmanverkoper q.q. Zuiderstraat 231809268284v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten zuiden Hofstraat 141809268301r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten westen Hofstraat 141809268301r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmanverkoper Dijkswal 61810268333v
HANSES, EELKJE Eelck Hansens koper Scheffersplein ZZ1658237169v
HANSES, EELKJE Eelck Hanses koper huisBoth Apothekerstraat 9164823624v
HANSES, EERKE Erick Hansen verkoper Voorstraat 21615229246r
HANSES, EERKE Erick Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
HANSES, EGBERTwijlen Eybert Hansen koper Karremanstraat 24noord1602228339r
HANSES, EILERTde weduwe van wijlen Ellert Hansen naastligger ten noorden Karremanstraat 24zuid15972284v
HANSES, EILERTde weduwe van wijlen Eylert Hansen naastligger ten noorden Karremanstraat 24zuid1598228129r
HANSES, ELSKE Elsche Hanses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168224144va
HANSES, ELSKE Elske Hanses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ16922434v
JONG, FEIKJE HANSES Feykje Hanses de Jongverkoper van 1/3 Voorstraat 621766256176r
HANSES, FEMME Femme Hansen , c.u.huurder achter beneden Vijver 91758254143v
HANSES, FREERK Freerck Hanses smidnaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 2416362348v
HANSES, GEERT Geert Hansen kooltjerkoper door niaar Grote Bredeplaats 10177625911v
HANSES, GEERT Geert Hansen naastligger ten noorden Hondenstraat 5west177725928v
HANSES, GEERT Geert Hansen verkoper Hondenstraat 31780259286ar
HANSES, GEERT Geert Hansen kooltjerverkoper Grote Bredeplaats 101782260218r
HANSES, GEERT Geert Hanses koetsierverkoper Voorstraat 62177625912v
HANSES, GEERT Geert Hanzes kooltjerkoper 1/4 huisVoorstraat 621769257136r
HANSES, GEERTJE Geert Hansen verkoper Vijver1619230156v
HANSES, GEERTJE Geert Hansen verkoper Vijver1620230229r
HANSES, GEERTJE Geertje Hanses verkoper Rapenburg ZZ166923935ra
HANSES, GRIETJE Grietje Hanses koper Zoutsloot 22173224877r
HANSES, GRIETJEwijlen Grietje Hanses erflater Zoutsloot 221742250210v
HANSES, GRIETJE Grietje Hanses huurder (p.j.)Steenhouwersstraat 2179826591r
HANSES, GRIETJE Grietje Hanses huurder voorkamerDroogstraat 51180126611r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper onbekend1605228441r
HANSES, HANS Hans Hansen huurder buiten Harlingen1614229222r
HANSES, HANSde steenplaats van Hans Hansen naastligger ten westen buiten Harlingen1614229222r
HANSES, HANS Hans Hansen Poffhuurder Franekertrekvaart1615229251v
HANSES, HANShet tichelwerk van Hans Hansen Poffnaastligger ten noorden Franekertrekvaart1615229251v
HANSES, HANS Hans Hansen Poffkoper kamerGrote Kerkstraat 191619230195v
HANSES, HANS Hans Hansen Poffverkoper Heiligeweg 231624230388v
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Gardenierstraat163223340v
HANSES, HANS Hans Hansen schipperkoper huis en plaatsBildtstraat 1416362343r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u.koper Kerkpad 22163923472r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 22163923472r
HANSES, HANS Hans Hansen koper huis en erf waar het Kromhout uitsteektNoorderhaven 51het Kromhout1641234125v
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u.verkoper Bildtstraat 141641234161r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Zuiderstraat 31164223533v
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1644235100r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u.koper Heiligeweg 181646235226r
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten oosten Heiligeweg 181646235226r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Noorderhaven 51164923685r
HANSES, HANSwijlen Hans Hansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 201658237173r
HANSES, HANS Hans Hansen zijdekaarderhuurder Karremanstraat 22168124132va
HANSES, HANS Hans Hansen molenaar (hout-)koper huisZuiderhaven ZZ168524298r
HANSES, HANS Hans Hansen , n.u.naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1723246179r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oudemolenaar (hout-)koper huisFranekereind 211746251160r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oudemolenaar (hout-)naastligger ten oosten Franekereind 19174925228r
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten oosten Franekereind 19175725470v
HANSES, HANS Hans Hansen , de jonge c.s.naastligger ten westen Voorstraat 64176125591v
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend159722860v
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend159722860v
HANSES, HANS Hans Hanses Poffkoper huisstede voor en achter 21 houtvoeten breed ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele])Zuiderhaven NZ162523173r
HANSES, HANS Hans Hanses Poffkoper kamer ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele])Zuiderhaven NZ162523173r
HANSES, HANS Hans Hanses Poffverkoper Zuiderhaven NZ162523174v
HANSES, HANS Hans Hanses Poffverkoper Zuiderhaven NZ162523174v
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper q.q. Hondenstraat 6163323387v
HANSES, HANS Hans Hanssen Poffbruidegom 1603228346r
HANSES, HANS Hans Hanssen koper huis en het houtstek ten noordenZuiderstraat 311635233170r
HANSES, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Hanzes , de oudenaastligger ten oosten Franekereind 191771257238r
JONG, HANS HANSESkinderen van Hans Hansen de Jong, c.s.naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 31762255132r
HANSES, HARING Haringh Hansen naastligger ten westen Voorstraat 68159722831v
HANSES, HARING Haringh Hansen , onder 1 dakschoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 681599228173r
HANSES, HARING Haring Hansen* schoenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 641600228210v
HANSES, HARING Haring Hansen schoenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 64161122949r
HANSES, HARING Haringh Hansen naastligger ten oosten Voorstraat 641620230199r
HANSES, HARINGsteeg naar het huis van Haringh Hansen naastligger ten westen Simon Stijlstraat 71620230243r
HANSES, HARING Haringh Hansen naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230243r
HANSES, HARING Haring Hansen verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 661621230280v
HANSES, HARING Haringh Hansen naastligger ten westen [staat: zuiden] Voorstraat 681623230363r
HANSES, HARINGwijlen Haringh Hansen erflater Voorstraat 661624230391v
HANSES, HARING Haeringh Hanssen koper huisSint Jacobstraat 161618230105r
HANSES, HARMEN Harmen Hansen , c.u.koper kamer met een weefwinkel met loods en plaats daarachterVianen NZ1652236185r
HANSES, HEINwijlen Heyn Hansen consenteert ten zuiden van Harlingen1599228167v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Franekereind 23west1606228521r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen boomsluiter van de Franekerpijpenkoper 1/4 huisFranekereind 23west161122933r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen , c.u.boomsluiter van de Franekerpijpeneigenaar van 3/4 Franekereind 23west161122933r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Franekertrekvaart NZ1615229259r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen , pro se et socioprotesteert vanwege een hypotheek Franekertrekvaart NZ1617230100v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper grondpacht van 1-10-00 CGFranekereind 23westde Toren van Babel1619230190v
HANSES, HENDRIKgrondpacht uit het huis daar tegenwoordich den Toorn van Babilonien uutsteeckt, van Hendrick Hansen , c.u.eigenaar perceel Franekereind 23west1619230190v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen geniaarde koper Franekereind 30west162423114r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Nieuwstraat 60162423120r
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrick Hansen naastligger ten zuiden Scheffersplein 27162423125r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper huis met de gerechte helft van de plaats daarbij ten westen gelegenSchoolsteeg OZ162923286v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen protesteert vanwege onrechtmatige proclamatie Schoolsteeg OZ162923286v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koopmanverkoper Karremanstraat 41630232155r
HANSES, HENDRIK Hendrik Hansen naastligger ten oosten Schritsen 22163223363r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper kamer, weefwinkel en plaats erachterWeverstraat163323385v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrik Hansen naastligger ten westen v/h huis Franekereind 23oost16362341r
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrik Hansen naastligger ten westen Franekereind 36164023498v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1642234171v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind ZZ1645235192r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Franekereind ZZ1645235192r
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrix Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235215v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrik Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235216v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper schuur, dorshuis en paardestalLammert Warndersteeg 101646235219v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 581647235244r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen , c.u.koper kamerSpinstraat 9oost164823615v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper van 1/2 kamer, loods, weefwinkel en plaatsWeverstraat NZ164823617v
HANSES, HENDRIKde kamers van Hendrick Hansen naastligger ten westen* ([dit is aan de overkant van de straat])Lammert Warndersteeg 131653236221r
HANSES, HENDRIKde woning van Hendrick Hansen naastligger ten westen* ([dit is aan de overkant van de straat])Lammert Warndersteeg 71653236222r
HANSES, HENDRIKde woning van Hendrick Hansen naastligger ten westen* ([dit is aan de overkant van de straat])Lammert Warndersteeg 91653236222r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1657237105v
HANSES, HENDRIKde plaats van Hendrick Hansen naastligger ten noorden Franekereind 23oost1657237105v
HANSES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Hansen naastligger ten zuiden Scheffersplein 271657237106r
HANSES, HENDRIKhuis en kamers gebouwd door Hendrick Hansen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 411658237160r
HANSES, HENDRIKhuis en kamers gebouwd door Hendrick Hansen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 411658237160v
HANSES, HENDRIKhet huis gebouwd door Hendrik Hansen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 411659237192r
HANSES, HENDRIKde kamers van Hendrick Hansen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 411659237198v
HANSES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Hansen naastligger ten zuiden Scheffersplein 271657237262v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1657237262v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrick Hansen naastligger ten westen* Lammert Warndersteeg 71663238187r
HANSES, HENDRIKde huizen van Hendrick Hansen naastligger ten westen* ([dit is aan de overkant van de straat])Lammert Warndersteeg 7167824113v
HANSES, HENDRIK Hendrik Hansen , c.u.huurder Heiligeweg 34175725493r
HANSES, HENDRIK Hendrik Hansen , c.u.huurder (p.j.)Nieuwstraat 561769257145r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses koper Noorderhaven 10716242313r
HANSES, HENDRIKdiaken Hendrick Hanses koper q.q. Both Apothekerstraat 15zuid162523160r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses koper kamerLiemendijk ZZ162923291r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses verkoper onbekend162923291r
HANSES, HENDRIK Hendrik Hanses koper huisNieuwstraat 56163323389r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses , c.u.verkoper Noorderhaven 107163823468v
HANSES, HENDRIKde woning van Hendrick Hanses naastligger ten oosten Weverstraat NZ164823617v
HANSES, HENDRIK Hendrik Hanssen , c.u.koper huis of kamer en ledige plaatsen ([bedrag niet vermeld])Droogstraat 53163723423v
HANSES, HESSEL Hessel Hansen koperslager (mr. -)verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 291698243390v
HANSES, HESSEL Hessel Hansen koperslager (mr. -)verkoper q.q. Lanen 44achter1702244139v
HANSES, HESSELals bewoner Hessel Hansen koperslagernaastligger ten westen Simon Stijlstraat 3172124694v
HANSES, HIDDE Hidde Hanses naastligger ten westen Hondenstraat 81765256112v
HANSES, IEBELTJE Ebel Hansen koper Voorstraat 251622230297v
HANSES, IEBELTJE Ebeltie Hanses verkoper Noorderhaven 1101634233152v
STAPERT, IEBELTJE HANSES Ebeltie Hanses Stapertkoper Liemendijk NZ1635233157v
STAPERT, IEBELTJE HANSES Ibeltie Hanses Stapertkoper Liemendijk NZ1635233158r
STAPERT, IEBELTJE HANSEShe hof van Ybeltie Hanses Stapertnaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1654236274v
STAPERT, IEBELTJE HANSESwijlen Ybeltie Hanses Staperterflater Voorstraat 351657237138r
HANSES, IEDE Iede Hansen , c.u.koper 3/4 huisSint Odolphisteeg 61658237142r
HANSES, IEDE Iede Hansen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 41658237156r
HANSES, IEDE Ide Hansen , c.u.naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 41658237248r
HANSES, IEDE Yde Hansen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4166023814v
HANSES, IEDE Yde Hansen , c.u.verkoper Sint Odolphisteeg 61662238122v
HANSES, IENTJE Intje Hanses koper Nieuwstraat 581661238113r
HANSES, IENTJE Intie Hanses verkoper Nieuwstraat 58166523928r
HANSES, IEPE Epe Hansen koper huis met kleine plaats en loods daarachterHoogstraat 231599228161r
HANSES, IEPE Ippe Hansen naastligger ten westen Hoogstraat 251602228280r
HANSES, IETJE Ydtie Hansen koper Voorstraat 481618230124r
HANSES, IETJE Ydge Hanses koper Lanen 17162523140v
HANSES, IETJEwijlen Idtje Hanses Cardinaelverkoper Voorstraat 48163623417v
HANSES, IETJEwijlen Idtje Hanses Cardinaelverkoper Lanen 17163623418r
HANSES, IETJE Ytje Hanses koper Nieuwstraat 52168424239v
HANSES, IETJE Ytje Hanses huurder (p.w.)Rommelhaven 20achter1754253140v
HANSES, IETJE Idtie Hansses bruid 1603228341v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen koper huisKerkpoortstraat NZ1644235106r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1644235146r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen , c.u.koper kamerKerkpoortstraat NZ1651236155v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen schipper op Leeuwardenkoper huisFranekereind 20165523729r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen , c.u.koper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8west_achter165623781v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)naastligger Kromme Elleboogsteeg OZ1661238114v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9166623957v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen naastligger ten westen Zuiderhaven 13166723995v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen , e.a.verkoper Zuiderhaven 13166723995v
HANSES, JAKOBburgervaandrig Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1668239151r
HANSES, JAKOBburgervaandrig Jacob Hansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1675240190v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)koper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8west_achter167924148v
HANSES, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 19achter1682241195r
HANSES, JAKOBwijlen Jacob Hansen verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
HANSES, JAKOB Jacob Hansen gortmaker (mr. -)koper schone wel ter nering staand huis en hofKerkpoortstraat 49170024443r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen gortmaker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 491702244145v
HANSES, JAKOBoud burgervaandrig Jacob Hansens , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 19achter167124069r
HANSES, JAKOB Jacob Hanses pijpmaker (mr. tabaks-)koper kamerKerkpoortstraat NZ1663238196v
HANSES, JAKOB Jacob Hanssen koper ledige plaats achter het huis van de proclamantenKerkpoortstraat NZ1644235117v
HANSES, JAKOB Jacob Hanssen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1657237102v
REITSMA, JAKOB HANSES Jacobus Hansen Reitsmaherbergierverkoper Klaverbladstraat 19169924427v
HANSES, JAN Jan Hansen eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 1achter15972283r
HANSES, JAN Jan Hansen verkoper Sint Jacobstraat 1achter159722826v
HANSES, JAN Jan Hansen koper huis strekkende oostwaarts naar het dieptLammert Warndersteeg 1noord1614229207v
HANSES, JAN Jan Hansen verkoper Kleine Bredeplaats 211623230359v
HANSES, JAN Jan Hansen koper huisNoorderhaven 271626231127r
HANSES, JAN Jan Hansen verkoper Noorderhaven 27162723217v
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u.koper kamer met vrije steegSchoolsteeg WZ1633233106v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41634233130v
HANSES, JANwijlen Jan Hansen verkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
HANSES, JANwijlen Jan Hansen naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 61641234123v
HANSES, JANwijlen Jan Hansen verkoper Sint Jacobstraat 6164223536r
HANSES, JANwijlen burgemeester Jan Hansen koper Lombardstraat 4164323572v
HANSES, JANwijlen Jan Hansen verkoper Sint Odolphisteeg 4164323582r
HANSES, JANwijlen Jan Hansen niaarnemer Lombardstraat164323585r
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4164323591r
HANSES, JAN Jan Hansen koper kamerScheffersplein ZZ1658237169v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Scheffersplein ZZ1658237169v
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u.koper kamerOosterkeetstraat 11166623954r
HANSES, JAN Jan Hansen brouwernaastligger ten noorden Brouwersstraat 26166723916ra
HANSES, JAN Jan Hansen brouwernaastligger ten noorden Brouwersstraat 26166723921ra
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ16702409v
HANSES, JAN Jan Hansen brouwernaastligger ten noorden Brouwersstraat 26167124035r
HANSES, JAN Jan Hansen brouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 2216702401va
HANSES, JAN Jan Hansen brouwernaastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ167624031va
HANSES, JAN Jan Hansen brouwernaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ167624031va
HANSES, JANwijlen Jan Hansen erflater Scheffersplein 13een_achter1682241208v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten oosten Hofstraat 18168524276v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten oosten Hofstraat 18169324339r
HANSES, JAN Jan Hansen zeevarendeverkoper Schritsen 41703244234v
HANSES, JAN Jan Hansen koper door niaar woningKerkpoortstraat 45171924634r
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u.huurder beneden Zuiderhaven 1171924649v
HANSES, JAN Jan Hansen verkoper Kerkpoortstraat 451724246191r
HANSES, JAN Jan Hansen zakkendragerverkoper Kruisstraat 5oost172724723v
HANSES, JAN Jan Hansen kooldrageraanhandelaar huisZuiderhaven ZZ1729247291v
HANSES, JAN Jan Hansen kooldragerverwandelaar Liemendijk NZ1729247291v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten noorden [staat: westen] Kerkpoortstraat 51730247328v
HANSES, JANmeerderjarige vrijgezel Jan Hansen , c.s.verkoper Heiligeweg 15173124855v
HANSES, JAN Jan Hansen koper huisZeilmakersstraat 31734248306v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten westen Kerkpoortstraat 5173424913r
HANSES, JAN Jan Hansen kooldragerverkoper Zeilmakersstraat 31736249110r
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u.huurder Rinnertspijp 10173925037r
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u.huurder Rinnertspijp 101740250111r
HANSES, JANwijlen Jan Hansen kooldragerverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ174325124v
HANSES, JAN Jan Hansen varende op het Prinsenjachtkoper huisZuiderhaven 29177225850v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 27178126017v
HANSES, JANwijlen Jan Hansen huurder Heiligeweg 361782260164v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 271802266122v
HANSES, JANhet panwerk van Jan Hansens naastligger ten westen Zoutsloot 11664238227v
HANSES, JANde kamer van Jan Hansens brouwernaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1669239186r
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten onbekend162823276r
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 191633233121v
HANSES, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Hanses naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 6163623414r
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten Hofstraat 181681241126v
HANSES, JAN Jan Hanssen koper hoekhuis of kamer alwaer het Cromholt uutstecktLammert Warndersteeghet Cromholt161723068r
BOUWMAN, JAN HANSES Jan Hanzen Bouwmanverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west179226452r
BOUWMAN, JAN HANSES Jan Hanzen Boumanverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
DREYER, JAN HANSES Jan Hansen Dreyerhuurder 2 (p.j.)Voorstraat 621766256176r
DREYER, JAN HANSES Jan Hansen Dreyerhuurder (p.j.)Voorstraat 621767256250r
DREYER, JAN HANSESde erfportie de kinderen van wijlen Jan Hansen Dreyererflater Noorderhaven 881782260246r
DREYER, JAN HANSESde erfportie van wijlen Jan Hansen Dreyerverkoper Nieuwstraat 221782260290r
OOSTERHOUT, JAN HANSES Jan Hansen Oosterhoutkoper huis met tuinSimon Stijlstraat 71779259163r
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soetnaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soetverkoper Lammert Warndersteeg 1noord1620230255r
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soet, q.q.protesteert vanwege een hypotheek Lanen 631622230312v
ZOET, JAN HANSESwijlen Jan Hanssen Soetverkoper Grote Bredeplaats 21163823455r
HANSES, JANKE Janke Hans verkoper Zuiderstraat 12171924651r
HANSES, JANKE Janske Hansen verkoper Vijver1619230156v
HANSES, JANKE Jancke Hansen verkoper Heiligeweg 381620230225r
HANSES, JANKE Jancke Hansen verkoper Vijver1620230229r
HANSES, JANKE Jantien Hanses koper van 1/2 Hondenstraat 6161623015v
HANSES, JANKEhet voorhuis van Jantien Hanses naastligger ten westen Franekereind 30west1640234111v
HANSES, JANKE Janke Hanses verkoper Kerkpad WZ16652394va
HANSES, JANKE Janneke Hanses koper Havenplein 101691242357r
HANSES, JANKE Janneke Hanses huurder voor 6 jaren Havenplein 101691242357r
HANSES, JANKE Janke Hanses koper Nieuwstraat 371697243322v
HANSES, JANKE Jancke Hanses koper door niaar Schritsen 6317182469v
HANSES, JARICH Jarich Hansen , c.u.eerdere eigenaar Lanen ZZ1602228298v
HANSES, JARICH Jarich Hansen , c.u.eerdere eigenaar onbekend1602228298v
HANSES, JARICH Jarig Hansen schipper binnenjacht van Hare Hoogheid de prinsesse van Friesland te Leeuwardenverkoper Vijverstraat 26170724521v
HANSES, JEENde kinderen en goederen van Jane Hansen verkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
HANSES, JELTE Jelte Hans , c.u.bewoner Zuiderhaven ZZ1626231134r
HANSES, JELTE Jelte Hans verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven ZZ1626231134r
HANSES, JELTEwijlen Jelte Hansen erflater Zuiderhaven ZZ1627231165r
HANSES, JELTE Jelte Hanssen schipper (groot-)koper huis, houtstek met twee achterkamers en een ledige plaats en een vrije uitgang achter aan het bolwerkZuiderhaven 12161723095r
HANSES, JELTE Jelte Hanssen schipper (groot-)verkoper Hoogstraat 211618230119v
HANSES, JELTJE Jeltie Hanses verkoper Zuiderstraat1695243159r
HANSES, JETSE Jetse Hanses bakker (mr. -)koper huis met een hof erachter en een apart verhuurde kamerKerkpoortstraat 531697243266r
HANSES, JETSE Jetse Hanses , c.u.koper provisioneel Grote Kerkstraat 2916952435va
HANSES, JETSE Jetse Hanses bakker (mr. -)naastligger ten oosten Molenpad ZZ1706244333v
HANSES, JETSE Jetse Hanses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Molenpad ZZ1706244333v
HANSES, JETSEwijlen Jetse Hanses bakker (mr. -)koper Grote Bredeplaats 131726246252r
HANSES, JETSEwijlen Jetse Hanses , zoonerflater Kerkpoortstraat NZ1757254263r
HANSES, JETSKE Jetsje Hanses , minderjarigverkoper Heiligeweg163223373r
HANSES, JETSKE Yetske Hanses geniaarde koper Rinnertspijp 101726246294v
HANSES, JETSKE Jetske Hanses koper Heiligeweg 481728247117v
HANSES, JETSKE Jetske Hanses verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 4173524928v
OOSTERVEEN, JETSKE HANSES Jetske Hanses Oosterveenkoper hof en zomerhuisKruisstraat 3west1767256244r
OOSTERVEEN, JETSKE HANSES Jetske Hanses Oosterveenhuurder (p.j.)Kruisstraat 3west1767256244r
HANSES, JOCHEM Jochum Hanses van Blesendorpsoldaat onder Julius van Eysingakoper Hofstraat 371618230117v
HANSES, JOCHEM Jochum Hanses van Blesendorp, c.u.soldaat onder Julius van Eysinganaastligger ten westen Hofstraat 371618230117v
HANSES, JOHANNES Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31598228124v
HANSES, JOHANNESde kamer van Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31598228125r
HANSES, JOHANNES Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31598228125v
HANSES, JOHANNES Johannis Hansen verkoper Oosterkeetstraat 11599228179r
HANSES, JOOST Joost Hans verkoper Moriaanstraat1634233149r
HANSES, JOOST Joost Hansen de Blauwer, mede voor zichverkoper q.q. Lanen ZZ161122940v
HANSES, JOOST Joost Hansen koper kamerZoutsloot 65163923490r
HANSES, JOOST Joost Hansen [staat: Jansen] naastligger ten westen Karremanstraat 221642234176v
HANSES, JOOST Joost Hansen naastligger ten westen Karremanstraat 22165523744r
HANSES, JOOST Joost Hansen naastligger ten oosten Zoutsloot 611676240226r
HANSES, JOOST Joost Hanses naastligger ten westen Karremanstraat 221646235237v
HANSES, JOOSThet huis van Joost Hanses naastligger ten westen Karremanstraat 22164923680v
HANSES, JOOSTwijlen Joost Hanses verkoper Zoutsloot 65168024185v
HANSES, JURJEN Jurgen Hans slotmakerkoper twee kamers aanelkaarPeterseliestraat1634233143r
HANSES, JURJEN Jurien Hans bontwerkergeniaarde koper Kleine Kerkstraat 161641234131v
HANSES, JURJEN Jurrien Hansen , c.u.verkoper Kleine Kerkstraat 141644235145r
HANSES, JURJEN Jurrien Hansens kuiperkoper twee kamersLiemendijk NZ167224078r
HANSES, KAREL Karel Hansen , c.u.huurder Steenhouwersstraat 2178926376v
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Bouwmanverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west179226452r
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Boumanverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
HANSES, KARST Karst Hansen varenspersoonkoper huisZuiderhaven 36west1748251217r
HANSES, KARST Carst Hanzen , c.s.naastligger ten westen Zuiderhaven 36west1755253232v
HANSES, KARST Karst Hanzen verkoper Zuiderhaven 36west17562549v
HANSES, KLAAS Claes Hansen koper provisioneel grondpacht ([veiling om een verschuldigd bedrag te betalen])Hondenstraat 1316152304v
HANSES, KLAAS Claes Hansen huurder (p.j.)Rapenburg 10oost1687242182r
HANSES, KLAAS Claes Hansen varenspersoonverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
HANSES, KLAASwijlen Claes Hansen varenspersoonverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
HANSES, KLAAS Klaas Hansen schipper (kof-)koper Lanen 2217762597ar
HANSES, KLAAS Claas Hansen schipper (kof-)koper huis en steedeNieuwstraat1778259113r
HANSES, KLAAS Claas Hansen schipper (kof-)koper door niaar dwarshuis en bleekveldVijverstraat 61779259178r
HANSES, KLAASde weduwe van Claas Hansen naastligger ten oosten Zuiderhaven 27178126017v
HANSES, KLAASwijlen Claas Hansen schipper (kof-)verkoper Vijverstraat 41782260210r
HANSES, KLAASde weduwe van Claas Hansen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
HANSES, KLAASwijlen Claas Hansen verkoper Vijverstraat 21781260314r
HANSES, KLAASde weduwe van Claas Hansen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a1805267109v
HANSES, KLAASwijlen Claas Hansen verkoper Vijverstraat 61805267133r
HANSES, KLAAS Claes Hanssen crediteur (triumphant) Hofstraat 391615229283r
HANSES, KLAASKE Klaaske Hanses koper Grote Kerkstraat 3318072682r
JONG, KLAASKE HANSES Klaaske Hanzes de Jongkoper Heiligeweg 21786262134r
HANSES, KOERT Coert Hansen koper finaal kamer nr. 7Bargebuurt 1816602387ra
HANSES, KOERT Coert Hansen koper provisioneel Bargebuurt 1816602387ra
HANSES, KOERT Coert Hansen naastligger ten noorden Bargebuurt WZ166523923r
HANSES, KOERT Koert Hansen chirurgijn en militair persoonverkoper Weverstraat167924146r
HANSES, KOERT Coert Hansen naastligger ten noorden Bargebuurt 221706244329r
HANSES, KORNELIS Cornelis Hansen , c.u.koper kamer en loodsZuiderstraat164323545v
HANSES, KORNELIS Cornelis Hansen naastligger Zuiderstraat1644235117r
HOUT, KORNELIS HANSES Cornelis Hansen van der Houtschipper (galjoot-)koper huisVijverstraat 41696243233v
HOUT, KORNELIS HANSES Cornelis Hansen van der Houtschipper (boeier-)koper pakhuis gebruikt als wijnhuisNoorderhaven 481701244134r
HOUT, KORNELIS HANSES Cornelis Hansen van der Houtnaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 11702244151r
HANSES, KORNELISKE Corneliske Hanses bewoner Hoogstraat 40165523734r
HANSES, KRIJN Quirijn Hans , c.u.verkoper Hoogstraat 1twee_achter1642234170v
HANSES, KRIJN Quirijn Hansen verkoper Zoutsloot 521641234132v
HANSES, KRIJN Krijn Hanses koper Kerkpoort (gebied)164323570v
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistkoper door niaar huis en hofRapenburg 41705244271r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistkoper hof, stal, kamer, zomerhuis enzRapenburg NZ1706244319v
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistkoper tuintjeKerkpoortstraat 63170724526r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 63170724526r
HANSES, LAMMERTde huisinge van Lambert Hansen organistnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 63170724526r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 63170724526r
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organistnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 651710245131v
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistverkoper Rapenburg 41712245174r
HANSES, LAMMERTmr. Lambertus Hansen* organistkoper huis met bomen, planten en prieelNieuweburen 271714245208r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 571717245288r
HANSES, LAMMERTde weduwe van Lambert Hansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 571722246128r
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organistverkoper Rapenburg NZ1723246176v
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistverkoper Liemendijk ZZ1723246180r
HANSES, LAMMERTde tuin van Lammert Hansen organist (mr. -)naastligger ten oosten Nieuweburen 271724246207r
HANSES, LAMMERTde tuin van Lambert Hansen organistnaastligger ten oosten Nieuweburen 271725246216r
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organistnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57172724758v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 671729247243v
HANSES, LEENTJE Leentie Hanses koper Kleine Bredeplaats OZ162823274v
HANSES, LEENTJE Leentie Hanses koper onbekend162823276r
HANSES, LIEUWKJE Leuck Hanses verkoper Lanen ZZ1663238177r
HANSES, LIEUWKJEwijlen Leukjen Hanses erflater Hondenstraat 91705244278r
HANSES, LIEUWKJE Leukjen Hanses koper Franekereind 10170724529r
HANSES, LIJSBET Lijsbeth Hansen verkoper Grote Kerkstraat 38159722855v
HANSES, LISKJE Lisk Hanses verkoper Lanen ZZ1663238177r
HANSES, LOURENS Lourens Hansen naastligger ten oosten Hoogstraat 2916112294v
HANSES, LOURENS Lourens Hansen [staat: Jansen] naastligger ten westen Hoogstraat 331612229119v
HANSES, LOURENS Lourens Hansen naastligger ten westen Hoogstraat 331612229123r
HANSES, LOURENShuis en ledige plaats van Lourens Hansen naastligger ten oosten Hoogstraat 291615229240v
HANSES, LOURENS Lourens Hansen naastligger ten oosten Hoogstraat 29achter1623230361r
HANSES, LOURENS Lourens Hansen naastligger ten oosten Hoogstraat 29162823273v
HANSES, LOURENS Lourens Hansen [staat: Jansen] naastligger ten oosten Hoogstraat 29achter1630232140r
HANSES, LOURENS Lourens Hansen verkoper van 1/5 Herenknechtenkamerstraat 151653236235v
HANSES, LOURENS Lourens Hanses naastligger ten oosten Hoogstraat 291633233111r
HANSES, LOUW Louw Hansen wevernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 191715245244r
HANSES, LUTSKE Luts Hansen geniaarde koper Grote Kerkstraat 31west163323399v
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouwverkoper Romastraat ZZ1676240240r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouwverkoper Grote Bredeplaats 11690242307r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouwverkoper Grote Bredeplaats 31690242308r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouwverkoper Lanen 21690242309r
HANSES, MAAIKE Mayke Hanses koper Rinnertspijp 101716245278r
PIJL, MAAIKE HANSES Maycke Hans Pijlkoper buiten Harlingen161122929r
PIJL, MAAIKE HANSES Mayck Hansen Pijlkoper 7 einsen greidland in Harlinger Mieden ([staat: Mayck Hans Pijls dr.])buiten Harlingen1623230367v
HANSES, MARGARETA Margariet Hanses koper Achterstraat16362346r
HANSES, MARIA Marike Hanses koper door niaar Rapenburg 41705244271r
HANSES, MARTEN Marten Hansen koper kamerRomastraat 61646235208r
HANSES, MARTENwijlen Marten Hansen verkoper Franekereind 10175025286r
HANSES, MARTEN Martien Hanses verkoper Zuiderhaven164823623v
HANSES, MARTEN Marten Hanses verkoper Romastraat ZZ1650236104v
HANSES, MARTJEN Martie Hansen verkoper Zuiderhaven 77west168524275r
HANSES, MARTJEN Martien Hanses verkoper Kerkpad167224089r
JONG, MARTJEN HANSES Martjen Hanses de Jongverkoper van 1/3 Voorstraat 621766256176r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijnverkoper Lammert Warndersteeg 121682241179r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 141682241179v
HANSES, MELLE Melle Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 161682241180r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 181683241236r
HANSES, MELLE Melle Hansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 251683241258v
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Franekereind 23west168424213r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat OZ168424257r
HANSES, MELLE Melle Hansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 231687242181v
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 231697243267r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Noordermolen 116952435ra
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 23170024440v
HANSES, MELLE Melle Hansen , c.u.koper van 1/3 huisZuiderhaven ZZ170924592v
HANSES, MELLEwijlen Melle Hansen naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12171924637v
HANSES, MELLEmr. Melle Hansen naastligger ten noorden Noorderhaven 83171924638v
HANSES, MELLE Melle Hansen , n.u.naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12171924651r
HANSES, MELLE Melle Hansen verkoper Bildtstraat 25172024674r
HANSES, MELLE Melle Hansen naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12172124697r
HANSES, MELLE Melle Hanses chirurgijn (mr. -)verkoper Weverstraat NZ1681241147r
HANSES, MELLE Melle Hanses chirurgijn (mr. -)koper huisBildtstraat 271681241150r
HANSES, MELLE Melle Hanses chirurgijnverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 101682241177v
HANSES, MINNE Minne Hansen , c.u. e.a..huurder Hondenstraat 5west1802266157v
HANSES, MINNE Minne Hansen huurder Hondenstraat 5west1805267162v
HANSES, NEELTJE Neeltie Hanses bruid 1605228484r
HANSES, NIESKE Nieske Hanses , c.u.verkoper Vijverstraat ZZ1709245101v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Hondenstraat ZZ1626231134v
HANSES, OBBE Obbe Hansen geniaarde koper Havenplein16272328v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (groot-)koper drie ledige plaatsen of huisstedenRozengracht 10163123321v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (groot-)koper drie ledige plaatsen of huisstedenRozengracht 12163123321v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (groot-)koper drie ledige plaatsen of huisstedenRozengracht 14163123321v
HANSES, OBBE Obbe Hansen verkoper Hondenstraat 10163123325v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Spinhuisstraat1634233146v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten westen Rozengracht 14164023497r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten westen Rozengracht 141645235178v
HANSES, OBBEwijlen Obbe Hansen naastligger ten westen Rozengracht 141653236220v
HANSES, OBBEde weduwe en erfgenamen van wijlen Obbe Hansen naastligger ten oosten Rozengracht 8165623794v
HANSES, OBBEde weduwe van wijlen Obbe Hansen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 281657237104v
HANSES, OBBEwijlen Obbe Hansen verkoper Rozengracht 101659237186r
HANSES, OBBEwijlen Obbe Hansen verkoper Rozengracht 121659237186r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Rozengracht 81659237200v
HANSES, OBBEde weduwe van Obbe Hansen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 281656237265v
HANSES, OBBEde weduwe en erfgenamen van wijlen Obbe Hansen naastligger ten oosten Rozengracht 81655237266r
HANSES, OBBEhet koolstek en het gebouw daarop staand van de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen , c.u.naastligger ten westen Noorderhaven 6116652392va
HANSES, OBBEde erfgenamen van wijlen Obbe Hansen verkoper Noorderhaven 6116652392va
HANSES, OBBEhet hoekhuis van de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen , c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 5916652392va
HANSES, OBBEde erfgenamen van wijlen Obbe Hansen verkoper Noorderhaven 5916652392va
HANSES, OBBEhuis en hof van Obbe Hansen naastligger ten noorden Zuiderstraat168424232v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ168424257r
HANSES, OBBEhuurder Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 2168524273r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 21686242127v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten noorden Vijver 6tuin1692242405r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ169324340v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten noorden Vijver 6tuin1695243167r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1698243389r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schippernaastligger ten noorden Zuiderstraat169924414r
HANSES, OBBE Obbe Hansens naastligger onbekend1644235136v
HANSES, OBBEde weduwe en kinderen van Obbe Hanses naastligger ten westen Rozengracht 1416482369v
HANSES, OBBE Obbe Hanses schipper (wijd-)naastligger ten oosten Zuiderhaven 13168024180v
HANSES, OBBEhet huis genaamd de Valck Obbe Hanses schipper (wijd-)koper huisZuiderstraatde Valk1683241235v
HANSES, OBBE Obbe Hanssen naastligger ten oosten Rozengracht 81634233135r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bockschipper (groot-)koper huisVijver 4167924133r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bockschipper (wijd-)naastligger ten noorden Vijver 61691242368v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bocknaastligger ten noorden Zuiderstraat169424389r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen Bockschipper (grootveer-)verkoper van 1/2 Lanen 741697243265r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bockschipper en koopman (grootveer-)verkoper Zuidersteeg 11702244164r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen Boknaastligger ten zuiden Hondenstraat 101712245177v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Boknaastligger ten zuiden Vijver 21716245261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Boknaastligger ten westen Vijver 21716245261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bokverkoper Vijver 41722246128v
HANSES, PAULUS Pouwels Hansen , c.u.koper huisHeiligeweg 111647235254r
HANSES, PAULUS Poulus Hanses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91698243345r
HANSES, PIEBE Piebe Hansen zoon van, en sterkt zijn moeder bij de koop Sint Odolphisteeg WZ16772411r
HANSES, PIERwijlen Pier Hansen koper van 1/3 Karremanstraat 181664238233v
HANSES, PIERwijlen Pier Hansen koper Achterstraat166723986r
HANSES, PIETER Pieter Hansen verkoper Kleine Bredeplaats 21162423130v
HANSES, POPPE Poppe Hansen koper twee kamers boven elkaarLanen 44achter15972286v
HANSES, POPPE Poppe Hansen verkoper Lanen 44achter159822882v
HANSES, POPPEgrondpacht uit het huis van Poppe Hanses eigenaar perceel Sint Christoffelsteeg163323381v
HANSES, POPPE Poppe Hansses protesteert vanwege een reversaal Grote Kerkstraat 30159722817r
HANSES, REINER Reyner Hansen verkoper Vijver1619230156v
HANSES, REINER Reynder Hansen verkoper Vijver1620230229r
HANSES, REINER Reiner Hansen naastligger ten zuiden Rinnertspijp 1162723214v
HANSES, RIENKde weduwe van Rienk Hansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1761255109v
JONG, RIENK HANSES Rienk Hansen de Jonghkoper door niaar Franekereind 29oost174525162v
HANSES, RINNERTwijlen Rinnert Hansen , grootvader van de verkopereerdere eigenaar Kerkpoortstraat NZ1600228193r
HANSES, RINNERT Rinnert Hansen protesteert vanwege een vordering Kerkpoortstraat1601228238r
HANSES, RINNERT Rinnert Hansen verkoper 1602228305v
HANSES, RINNERT Rinnert Hansses naastligger Rinnertspijp WZ159822883r
HANSES, RINSE Rinse Hanses verkoper q.q. Kleine Bredeplaats WZ1600228190r
HANSES, RINSKE Rintscke Hanses koper Voorstraat 9161723096v
HANSES, RINSKEwijlen Rinske Hanses verkoper Voorstraat 9163123313r
HANSES, RINSKE Rinske Hanses bewoner Voorstraat 321640234100r
HANSES, ROELOF Roeliff Hansen verkoper Peterseliestraat164823634r
HANSES, RUURD Ruyrt Hanssen bewoner Gardenierstraat1634233156v
HANSES, SIBBELTJE Sibbel Hanses eigenaar van 2/4 Lanen 32161122968r
HANSES, SIBBELTJE Sibbel Hanses verkoper Lanen 32161122968r
HANSES, SIBBELTJE Sibbel Hanses verkoper Lanen 32161122968r
HANSES, SIBBELTJE Sibbel Hanzes verkoper onbekend1624230391r
HANSES, SIEBEde weduwe van Sybe Hansen huurder Liemendijk 421787262190v
HANSES, SIEBOUT Sibout Hansen , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderstraat1621230261v
HANSES, SIEBOUT Sybout Hansses naastligger ten zuiden* Zuiderstraat 19163623410v
HANSES, SIEBREN Sybren Hansen verkoper Hoogstraat 1achter1599228166v
HANSES, SIEMENde verkoper Symen Hanses , c.u.naastligger ten noorden onbekend1600228214v
HANSES, SIEMEN Symen Hanses verkoper onbekend1600228214v
HANSES, SIETSKEwijlen Sytske Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 121682241179r
HANSES, SIETSKEwijlen Sytske Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 141682241179v
HANSES, SIETSKEwijlen Sytske Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 161682241180r
HANSES, SIETSKE Sydske Hansen verkoper Voorstraat 821702244183v
HANSES, SIETSKE Syds Hanses , minderjarigverkoper Heiligeweg163223373r
HANSES, SIETSKEwijlen Sydtske Hanses verkoper Weverstraat NZ1681241147r
HANSES, SIETSKEwijlen Sytske Hanses verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 101682241177v
HANSES, SIETSKEwijlen Sydtske Hanses erflater Lammert Warndersteeg 181683241236r
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkeliersekoper Heiligeweg 38174425137v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierseeigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38174425137v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkeliersekoper Bargebuurt 24174425137v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierseeigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24174425137v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses naastligger ten zuiden Bargebuurt 221752252235r
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses naastligger ten zuiden Bargebuurt 221758254119v
HOUT, SJOERD HANSES Sioerd Hansen van der Houtblokmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 481738249345v
HANSES, SJOUKJE Sjoukjen Hanzes koper Lammert Warndersteeg 121770257172r
HANSES, STOFFEL Stoffel Hansen , c.u.huurder voor 1 jaar Zuiderhaven ZZ1726246293v
HANSES, TIJS Tijs Hansen , c.u.wever (bont-)koper huis en tuintieKerkpoortstraat 691714245215v
HANSES, TIJSwijlen Tijs Hansen verkoper Kerkpoortstraat 691732248137r
HANSES, TIJSde weduwe van Tijs Hanses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 671729247243v
HANSES, TJALTJE Tjallingje Hansen koper Schritsen 641803266294v
HANSES, TJEPKE Tjepke Hansen verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 191692242387v
HANSES, TJEPKE Tjepke Hanses scheepstimmermankoper woningHofstraat 2517062451r
HANSES, TJERK Tierck Hansen naastligger ten noorden Heiligeweg 211644235143v
HANSES, TJERK Tierck Hanses verkoper Voorstraat 68162523170r
HANSES, TJITSKE Tjietske Hanses , dochterverkoper van 1/4 Kerkpoortstraat NZ1757254263r
HANSES, TRIJNTJEde hof van Trijntie Hansen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ16702409v
HANSES, TRIJNTJEde verkoperse Trijntie Hansen naastligger ten noorden Rommelhaven 161734248301v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hansen verkoper Rommelhaven 161734248301v
HANSES, TRIJNTJE Trintie Hanses koper Noorderhaven 34164323542v
HANSES, TRIJNTJE Trijn Hanses koper Hoogstraat ZZ1644235131r
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper Zuiderhaven164823623v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper van 1/2 Bildtstraat 71658237168r
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses naastligger ten zuiden Heiligeweg 291664238242r
HANSES, TRIJNTJEde hof van Trijntie Hanses naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1669239186r
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Hoogstraat NZ16662396va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Hoogstraat 3016662396va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Hoogstraat 3316662396va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Hoogstraat 33tuin16662396va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Droogstraat16662396va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Noorderhaven 3416662396va
HANSES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Hanses verkoper Noorderhaven 34achter16662396va
HANSES, TRIJNTJEhet huis van wijlen Trijntie Hanses naastligger ten oosten Heiligeweg1676240214r
HANSES, TRIJNTJEde curatoren over de weeskinderen van wijlen Trijntie Hanses verkoper Heiligeweg1676240214r
HANSES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Hanses erflater Carl Visschersteeg WZ167624031va
HANSES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Hanses erflater Carl Visschersteeg WZ167624031va
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ167624031va
HANSES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Hanses erflater Heiligeweg 27noord167624031va
HANSES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Hanses erflater Heiligeweg 27noord167624031va
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper q.q. Heiligeweg 27noord167624031va
HANSES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Hanses erflater Heiligeweg 27midden167624033ra
HANSES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Hanses erflater Heiligeweg 27midden167624033ra
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper q.q. Heiligeweg 27midden167624033ra
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses koper huisBoth Apothekerstraat 91682241204v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3168424216v
HANSES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Hanses verkoper Voorstraat 64168424239r
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses koper Hoogstraat 391698243388r
HANSES, TRIJNTJE Trijntje* Hanses geniaarde koper ([Trijntje, bron: AlleFriezen])Hoogstraat 321712245185v
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Molenpad 9a1730247310v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses naastligger ten zuiden Rommelhaven 121736249146v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper Rommelhaven 161737249183v
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses koper Achterstraat 31799265133r
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Achterstraat 31804267106v
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses koper Schritsen 17180826872r
JONG, TRIJNTJE HANSES Trijntje Hanses de Jongverkoper van 1/3 Voorstraat 621766256176r
HANSES, UILKE Uilke Hansen , c.u.schipperhuurder kelder Franekereind 23west1778259156v
HANSES, UILKJE Uulk Hanssen koper Schoolsteeg WZ159722811v
HANSES, VICTOR Victoor Hansen verkoper Hofstraat 25171824611r
HANSES, WARNER Warner Hansen bewoner Peterseliestraat WZ168124135ra
HANSES, WELMOED Welmoetie Hanses koper Grote Ossenmarkt 1516702401v
HANSES, WIEBE Wybe Hans verkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
HANSES, WIEBE Wybe Hansen schoenmakerkoper schoenmakersperkSchritsen ZZ1626231138v
HANSES, WIEBEweduwe van Wybe Hansen naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ1629232108v
HANSES, WIEBEschoenmakersperk van Wibe Hansen [staat: Jansen] naastligger ten noorden Schritsen ZZ1630232139v
HANSES, WIEBE Wybe Hansen naastligger ten oosten Voorstraat 91163123314v
HANSES, WIEBEde weeskinderen van wijlen Wibe Hansen verkoper van 1/2 Voorstraat 951640234120r
HANSES, WIEBE Wybe Hanses schoenmakerkoper huis, met het gebruik van de steeg ten westenVoorstraat 95162823258r
HARINGS, Erbert Harings verkoper q.q. Tiepelsteeg170824561v
HARINGS, Baattje Harings huurder Weeshuisstraat 171766256195r
HARINGS, Baattje Harings verkoper Weeshuisstraat 171766256195r
HARINGS, ABE Abbe Haringhs verkoper Gardenierstraat161723094r
HARINGS, ABE Abbe Haringhs naastligger ten noorden onbekend1621230259r
HARINGS, ABE Abbe Harings verkoper Voorstraat 661624230391v
HARINGS, ABE Abbe Harings verkoper van 1/4 Voorstraat 66162523171v
HARINGS, ABE Abbe Harings naastligger ten noorden Nieuwstraat 50162923285r
HARINGS, ABEwijlen Abbe Harings verkoper William Boothstraat 27164923696v
HARINGS, ABELwijlen Able Harings verkoper Nieuwstraat 481644235119r
HARINGS, ANDRIES Andries Harings verkoper Zuiderstraat1717245299r
HARINGS, ANDRIES Andries Harings Bothtingieter (mr. -)koper huisVoorstraat 23de Arke Noach171824628r
HARINGS, ANDRIES Andries Harings tingieter (mr. -)verkoper Lanen 451728247214v
HARINGS, ANDRIESwijlen Anderies Harings erflater Voorstraat 101738249345r
HARINGS, BAUKJE Bauk Harings koper Zuiderhaven1622230303r
HARINGS, DIRK Dirck Harings verkoper Voorstraat 661624230391v
HARINGS, DIRK Dirck Harings verkoper van 1/4 Voorstraat 66162523171v
HARINGS, DIRKwijlen Dirk Harings verkoper Schritsen ZZ1626231138v
HARINGS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Egbert Haerings naastligger ten oosten Lanen 621741250179v
HARINGS, EGBERT Eghbert Harengs naastligger ten westen Noorderhaven 91725246223v
HARINGS, EGBERT Egbert Haring verkoper q.q. Grote Kerkstraat 201703244196v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper q.q. Zuiderhaven 491623230348v
HARINGS, EGBERTde kinderen van Egbert Harings verkoper Zuiderhaven 471633233125v
HARINGS, EGBERTde kinderen van Egbert Harings verkoper Vijverstraat1633233125v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koper huis en schuurWeeshuisstraat 11170024447v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper q.q. Zoutsloot 491712245164v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koopmanverkoper Weeshuisstraat 111713245192r
HARINGS, EGBERT Eibert Harings naastligger ten oosten Noorderhaven 51721246121v
HARINGS, EGBERT Eibert Harings koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 51726246252v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper Noorderhaven 71726246255v
HARINGS, FEIKEstadsmajoor Feyke Haeringhs Veltsmakoper huis met ernaast een mandelige steegLiemendijk NZ1695243137r
HARINGS, FEIKE Feycke Haerings luitenant ter zee (oud -)geniaarde koper Brouwersstraat 231690242333r
HARINGS, FEIKEstadsmajoor Feycke Haringhs Feltsmaverkoper Liemendijk NZ1698243392r
HARINGS, FEIKE Feike Harings majooreerdere eigenaar Liemendijk NZ1698243342r
HARINGS, FEIKEstadsmajoor Feike Harings Feltsmaverkoper Brouwersstraat 111698243345v
HARINGS, FEIKEstadsmajoor Feike Harings Feltsmaverkoper van 1/6 Heiligeweg 681698243348r
JELSMA, FEIKE HARINGSburgermajoor Feike Haringhs Jelsmakoper huis met loods en plaatsBrouwersstraat 111691242343r
JELSMA, FEIKE HARINGSburgermajoor Feike Haringhs Jelsmahuurder voor 15 jaren (p.j.)Brouwersstraat 111691242343r
HARINGS, GRIETJE Grietie Haerings huurder Liemendijk1752252203v
HARINGS, GRIETJE Grietie Harings koper Achterstraat174925213v
HARINGS, GRIETJE Grietie Harings verkoper Liemendijk1752252203v
HARINGS, GRIETJE Grietje Harings , voor haar kinderenverkoper Lanen 731779259304v
HARINGS, HARINGde kinderen van Haring Harings verkoper Zuiderhaven 231631232168r
HARINGS, HARMEN Harmen Haringhs schipper (groot-)koper huis met ledige plaats daar achterZuiderhaven 231620230248r
HARINGS, HARMEN Harmen Haringhs verkoper q.q. Grote Kerkstraat 121622230295r
HARINGS, HARMEN Harmen Harings schipper (groot-)verkoper Zuiderhaven 2316242312r
HARINGS, HARMENde curator over de weeskinderen Harmen Harings crediteur (triumphant) Zuiderhaven 23162723225v
HARINGS, HARMENde weeskinderen van Harmen Harings crediteur (triumphant) Zuiderhaven 23162823253r
HARINGS, HEIN Hein Harings houtstapelaarkoper huis en erveZuiderstraat 181770257162r
HARINGS, HIELKJE Hilck Harings naastligger ten westen Grote Kerkstraat 141600228203r
HARINGS, HIELKJE Hilck Harings naastligger ten westen Grote Kerkstraat 141604228413r
HARINGS, HIELKJE Hilck Harings naastligger ten westen Heiligeweg 111604228413r
HARINGS, HOBBE Hobbe Harings verkoper van 1/4 Voorstraat 66162523171v
HARINGS, IETJE Yd Haringhs verkoper Lanen 83161623030v
HARINGS, JAKOB Jacob Haerings verkoper Liemendijk OZ161723090r
HARINGS, JAKOB Jacob Haringhs , c.u.koper kamerSint Odolphisteeg164923668v
HARINGS, JAKOB Jacob Haringhs verkoper Herenwaltje 151687242177v
HARINGS, JAKOB Jacob Harings naastligger ten noorden Liemendijk OZ1614229232r
HARINGS, JAKOB Jacob Harings koper kamerAchterstraat OZ1615229277r
HARINGS, JAN Jan Haerings naastligger ten oosten Achterstraat ZZ171924653r
HARINGS, JAN Jan Haerings naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ171924653r
HARINGS, JAN Jan Harings naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1711245153r
HARINGS, JAN Jan Harings naastligger ten westen Achterstraat ZZ1711245153r
HARINGS, JAN Jan Harings , c.u.schipper (grootveer-)koper huis en tuintieZoutsloot 491712245164v
HARINGS, JANde hof van Jan Harings naastligger ten noorden Zoutsloot 551716245265r
HARINGS, JANwijlen Jan Harings verkoper Zoutsloot 491721246119r
HARINGS, JANwijlen Jan Harings kompasmakerkoper Vijver 71731247384v
HARINGS, JANwijlen Jan Harings verkoper van 1/2 Lanen 64173124828v
HARINGS, JANde tuin van de erfgenamen van wijlen Jan Harings naastligger ten oosten Zoutsloot 51achter173524969r
HARINGS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Harings naastligger ten oosten Zoutsloot 531736249107r
HARINGS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Harings naastligger ten noorden Zoutsloot 531736249107r
BOT, JAN HARINGS Jan Haerings Botnaastligger ten oosten Zoutsloot 47171924649r
HARINGS, JENTJE Jentie Harings naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ1714245207r
HARINGS, KLAAS Claas Haarings scheepstimmermangeniaarde koper Zuiderplein 5zuid1767256253r
HARINGS, KLAAS Claas Harings verkoper Weeshuisstraat 171766256195r
HARINGS, KORNELIS Cornelis Haerings wolkammer (mr. -)koper huisHeiligeweg 23176825774v
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings wolkammer (mr. -)verkoper van 1/3 Weeshuisstraat 171766256195r
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings naastligger ten oosten [staat: westen] Heiligeweg 211770257148v
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings naastligger ten zuiden Heiligeweg 251773258122v
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings naastligger ten noorden Heiligeweg 211780259248r
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings wolkammernaastligger ten zuiden Heiligeweg 251783261111v
HARINGS, KORNELISde boedel en nalatenschap van wijlen Cornelis Harings wolkammer (mr. -)verkoper Heiligeweg 231791263307r
HARINGS, LIEKELE Lyckle Haringhs naastligger ten westen Grote Kerkstraat 14161122915v
HARINGS, LIEKELEwijlen Lyckle Haringhs verkoper Grote Kerkstraat 121622230295r
HARINGS, LIEKELEwijlen Lyckle Haringhs verkoper Grote Kerkstraat 121622230295r
HARINGS, LIEKELE Lyckele Harings schoenmakerverkoper Gardenierstraat1606228531v
HARINGS, LIEKELE Lyckle Harings naastligger ten oosten Heiligeweg 71613229138v
HARINGS, LIEKELEwijlen Lykle Harings verpachter grond Grote Kerkstraat 101626231120r
HARINGS, PIERde erfgenamen van wijlen Pier Haeringhs naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1600228207v
HARINGS, PIER Pyer Haringhs dorpsrechterkoper huis (met eigendom van de wal aan de nieuwe haven voor het huis)Zuiderstraat159722820v
HARINGS, PIERde erfgenamen van wijlen Pier Harings naastligger ten zuiden Zuiderhaven 211602228293r
HARINGS, PIERde erfgenamen van wijlen Pier Harings naastligger ten zuiden Zuiderhaven 211602228333v
HARINGS, PIER Pyer Harings naastligger ten noorden Zuiderstraat1604228422v
HARINGS, PIETJE Pytke Haringhs koper Zoutsloot 611634233132v
HARINGS, PIETJE Pytie Haringhs naastligger ten oosten Zoutsloot NZ164923685v
HARINGS, PIETJE Pietje Harings huurder Kerkpad 201796264305v
HARINGS, REIMERde heer Reymer Haringhs lid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Noorderhaven 50161723097r
HARINGS, REINER Reyner Harings procureur postulantverkoper q.q. Droogstraat1605228445v
HARINGS, RIEMERde heer Riemer Haringhs lid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Voorstraat 9161723096v
HARINGS, RIEMKJE Riemke Harings koper Noorderhaven 191776258249v
HARINGS, RIENKJEwijlen Rienck Harings verkoper van 1/4 Voorstraat 66162523171v
HARINGS, RIKSTJE Ricxt Harings koper Noordees (gebied)1613229149r
HARINGS, RINSKEwijlen Reynsck Harings verkoper Voorstraat 661624230391v
HARINGS, RUURDschuur en huis van wijlen Rioerd Harings , gebruiker v.d. steegnaastligger Bildtstraat 161601228252v
HARINGS, RUURD Ruyrt Harings verkoper Bildtpoort (gebied)1604228425r
HARINGS, SIEBOUTde erfgenamen van wijlen Sybout Harings naastligger ten oosten Noorderhaven 5162523188r
HARINGS, SIERK Sierck Haringh verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen1641234160r
HARINGS, SIPKEwijlen Sipke Harings verkoper van 1/6 Heiligeweg 681698243348r
HARINGS, SIPKEde weduwe van Sipke Harings huurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 11702244151r
HARINGS, TIETE Tytte Haringhs koemelkerhuurder Nieuwstraat 40169324336r
HARINGS, TRIJNTJE Trijnke Haerings koper Franekertrekvaart NZ1617230100v
HARINGS, TRIJNTJE Trijn Haringhs koper ten oosten van Harlingen1622230305v
HARINGS, TRIJNTJE Trijn Haringhs verkoper Zuiderhaven NZ16242312v
HARINGS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntie Haringhs verkoper buiten Harlingen1651236161v
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Haringhs verkoper Kleine Bredeplaats 211690242330r
HARINGS, TRIJNTJEzijn dochter Trijntje Haringhs verkoper Noorderhaven 81721246111v
HARINGS, TRIJNTJE Trijnke Harings koper Zuiderhaven NZ1614229209r
HARINGS, TRIJNTJE Trijn Harings verkoper Zuiderhaven1622230303r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntke Harings koper ten noorden van Harlingen1630232125r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings , voor zich en haar onmondige kinderenverkoper Franekertrekvaart NZ163123329v
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings verkoper Franekertrekvaart NZ163123329v
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings verkoper William Boothstraat OZ1640234100v
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen1641234160r
HARINGS, TRIJNTJE Trintie Harings protesteert buiten Harlingen164223527v
HARINGS, TRIJNTJE Trijntje Harings , minderjarigeverkoper (de minderjarige mag dit 1/3 deel v h huis opeisen na taxatie van een onpartijdige)Grote Bredeplaats 271721246113r
HARINGS, WIEGER Wieger Harings timmerknecht (huis-)verkoper Droogstraat 221809268254v
HARINGS, WIEGER Wieger Harings timmerknecht (huis-)verkoper Bildtstraat 141809268256r
HARKES, AAFKEhet hoekhuis van Aeffke Harckes* naastligger ten noorden ([staat: Aeffke Aeleff Jans smidts])Oosterkeetstraat 11644235130r
HARKES, AAFKE Aeff Harckes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1164823617r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Schritsen 261758254150r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes geniaarde koper Zuiderplein 5noord176425685r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Hoogstraat 281765256121r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Schritsen 521765256122r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper van 1/2 Voorstraat 161766256179r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Voorstraat 761766256211r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Havenplein 18oost1766256226r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Hoogstraat 281767256245v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Schritsen 521767256260v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Voorstraat 16176825738v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes eigenaar van 1/2 Voorstraat 16176825738v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Havenplein 18oost176825758v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Hofstraat 23176825768v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Voorstraat 161769257111r
HARKES, AALTJEwijlen Aaltje Harkes erflater Hofstraat 231784261181r
HARKES, ALLERT Allert Harkes weverbruidegom 1605228484r
HARKES, BAUKEde geabandonneerde boedel van Baucke Harckes verkoper Lanen 411733248228r
HARKES, BAUKE Bauke Harkes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 131737249191v
HARKES, DOEKE Doeke Harkes , c.u. e.a.opzichterhuurder (p.j.)Zoutsloot 671788262258r
HARKES, EELKJE Eelkjen Harkes koper Lanen 811728247144r
HARKES, GERRIT Gerrit Harkes korendragerkoper woning en weefwinkelVianen1787262228r
HARKES, HENDRIK Hendrick Harckes , c.u.verkoper van 1/2 Liemendijk NZ167224078r
HARKES, HESSEL Hessel Harckes metselaarverkoper Kerkpoortstraat 511676240230v
HARKES, HESSEL Hessel Harkes naastligger ten westen Nieuwstraat 62166523926r
HARKES, IEMKJE Ymkje Harkes koper Molenpad ZZ180426716v
HARKES, IEMKJE Ymkje Harkes koper Hoogstraat 27180426742r
HARKES, JANwijlen Jans Harckes koper Oosterkeetstraat 1164823617r
HARKES, JANKE Jantien Harckes verkoper van 1/4 Lanen ZZ1606228493v
HARKES, JANKE Jancke Harckes koper Heiligeweg 20162823250r
HARKES, JANKE Jancke Harckes verkoper Heiligeweg 201633233112v
HARKES, JANKE Jancke Harckes koper Noordijs 11634233147r
HARKES, JANKE Jancke Harckes koper Lanen 541635233165r
HARKES, JANKE Jancke Harckes verkoper Zuiderstraat 31164223533v
HARKES, JANKE Jancke Harckes koper kamerLiemendijk OZ165623756v
HARKES, JANKE Janck Harkes niaarnemer Peterseliestraat16482368v
HARKES, JANKEde mouterij van Jancke Harkes naastligger ten westen Kruisstraat 10west1677240259r
HARKES, JANKE Jancke Harkes verkoper Kruisstraat 10west1677240259r
HARKES, JELLE Jelle Harckes koper provisioneel huisFranekereind 616702402ra
STOK, JURJEN HARKES Jurjen Harkes van der Stokmetselaargestuite koper huis, herberg, overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuisRozengracht 27de hof van Friesland1799265150r
STOK, JURJEN HARKES Jurjen Harkes van der Stokmetselaar (mr. -)koper huis of smederijHeiligeweg 28181026952r
HARKES, LIJSBET Lijsbert Harkes koper Lanen 621741250179v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
HARKES, PIER Pier Harkes wever (bont-)koper door niaar woning uitgezonderd winkel en toonbank in het voorhuisLanen 721748251241v
HARKES, PIER Pier Harkes wever (mr. bont-)verkoper Lanen 721753253123r
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes koper door niaar onbekend159722817v
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes naastligger ten noorden onbekend159722817v
HARKES, SJOERD Syurdt Harckes naastligger ten noorden onbekend159722824v
HARKES, SJOERD Syoert Harckes verkoper onbekend159722856r
HARKES, SJOERD Syourt Harckes naastligger ten zuiden Poortje1601228268r
HARKES, TIETJE Tyttje Harkes naastligger ten zuiden Poortje 111771257244v
HARKES, TIJSde weduwe van Thijs Harkes naastligger ten oosten Karremanstraat 131728247140r
HARKES, TJEBBE Tiebbe Harckes gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 621697243274r
HARKES, TJEBBE Tjebbe Harkes koper huis en gorterij alwaar de Swarte Gortmolen uithangtNieuwstraat 58de Zwarte Gortmolen166723998v
HARKES, WIEPKJE Wypck Harckes naastligger ten noorden Zuiderhaven 211602228293r
HARMENS, de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat 2159722842r
HARMENS, Maertgyen Harmens koper kameronbekend1598228110v
HARMENS, Itgen Harmens koper Hoogstraat NZ1600228225r
HARMENS, Geertgien Harmens verkoper Noorderhaven 411604228416v
HARMENS, Baeffgen Harmens bierschooierverkoper Noorderhaven 761619230153r
HARMENS, Baeffgen Harmens bierschooierverkoper Noorderhaven 781619230153r
HARMENS, wijlen Pitryk Harmens erflater Simon Stijlstraat 91641234127v
HARMENS, wijlen Wilbrant Harmens , c.u.blikslagererflater Romastraat ZZ1650236132v
HARMENS, de weduwe van Stijn Harmens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat166023815v
HARMENS, Stijn Harmens naastligger ten oosten Moriaanstraat 1166123884v
HARMENS, grondpacht uit het huis eerder van Stijn Harmens eigenaar perceel Moriaanstraat167924130r
HARMENS, Stijn Harmens naastligger ten oosten Moriaanstraat 11696243240r
HARMENS, Jackelijn Harmens verkoper Scheffersplein OZ1697243262r
HARMENS, Jakalijntie Harmens verkoper Kerkpoortstraat ZZ1706244335r
HARMENS, Rixtye Harmens koper Grote Kerkstraat 111701244349r
HARMENS, Tiebbes Harmens waterhalerhuurder achterkamer (p.j.)Hoogstraat 131734248326r
HARMENS, Anth. Harmens huurder (p.w.)Hoogstraat 281773258119v
HARMENS, Doutske Harmens koper Franekereind 23oost1795264273r
HARMENS, wijlen Gelcko Hermanni koper Franekereind 15161222999r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens verkoper Vianen ZZ172724724v
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen ZZ172824792r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens koper q.q. Tiepelsteeg WZ1728247103v
HARMENS, AAFKE Aafke Harmens koper Noorderhaven 821781260149v
BROOS, AAFKE HARMENS Aafke Harmanus Brooskoper Voorstraat 131795264280r
WASSENAAR, AAKJE HARMENS Aken Harmens Wassenaarverkoper Zoutsloot 791790263251v
HARMENS, AALTJE Aelke Harmens koper Hondenstraat 91613229164v
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens koper Kleine Bredeplaats 71641234156v
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens , c.s.naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1645235175r
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens , ongehuwdverkoper Achterstraat NZ1646235193r
HARMENS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Harmens verkoper Vijverstraat1652236205v
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens koper Hoogstraat 231658237173av
HARMENS, AALTJE Aaltje Harmens , wonende in het gasthuisverkoper Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
HARMENS, AALTJE Alyt Harmens verkoper van 1/2 William Boothstraat 3171824621v
HARMENS, AALTJEde nagelaten kinderen van Aaltje Harmens verkoper Kerkpoortstraat 49176125546r
HARMENS, AALTJEwijlen Aaltje Harmens verkoper Kerkpoortstraat 49176125546r
HARMENS, ABEwijlen Abe Harmens bewoner Lammert Warndersteeg 71781260139r
HARMENS, ABEde weduwe van Abe Harmens huurder (p.w.)Achterstraat 181782260310r
HARMENS, ABEL Abel Harmens korfmaker (mr. -)koper Bildtstraat 151732248124v
HARMENS, ADAM Adam Hermans verkoper q.q. Grote Bredeplaats 191603228340v
HARMENS, ADAM Adam Hermans verkoper q.q. Grote Bredeplaats 211603228340v
HARMENS, AGNIETJE Agniet Harmens koper provisioneel en finaal kamerAnjelierstraat16652392ra
HARMENS, AGNIETJE Agniet Harmens verkoper Nieuwstraat 14167024029v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens koper q.q. Jekelsteeg 11620230242v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. onbekend1622230331v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u.eigenaar van 1/2 Voorstraat 21162523147v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , e.a.bewoner Voorstraat 21162523156v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten westen Voorstraat 23162523187v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten zuiden Voorstraat 401626231103r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. Brouwersstraat 161631232169r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. Carl Visschersteeg1631232169r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. Voorstraat 841634233148v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u.koper kamerPeterseliestraat164323553r
HARMENS, ALBERTals bewoner Albert Harmens naastligger ten zuiden Vismarkt 11644235153v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens koper twee kamersRapenburg1644235159r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten westen Peterseliestraat1646235240v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Rapenburg164923668r
HARMENS, ALBERT Albart Harmens , c.u.uurwerkmakerkoper ledige plaats achter het huis van Cornelis Bollemanonbekend164923675r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u.koper huisKerkpoortstraat164923697v
HARMENS, ALBERThuis en hof van de weduwe van burgemeester Albert Harmens naastligger ten oosten Voorstraat 38achter165923813r
HARMENS, ALBERTwijlen burgemeester Albert Harmens verkoper Voorstraat 40achter167124069v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Barkhoff, c.u.koper huisSchoolstraat 11726246254r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Barkhofwever (mr. bont-)verkoper Schoolstraat 1172724742r
KROL, ALBERT HARMENS Albert Harmens Krol, n.u.naastligger ten zuiden Zuiderhaven 291741250196r
HARMENS, ALLERT Allert Harmens Burkhofwever (mr. bont-)koper Grote Ossenmarkt 18172724741r
HARMENS, ALLERT Allert Harmens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29173524955v
HARMENS, ALLERT Allert Harmens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 291736249111v
HARMENS, ALLERT Aldert Harmens koper 1/2 huisKleine Kerkstraat 16180426755r
HARMENS, ALLERT Aldert Harmens verkoper van 1/2 Kleine Kerkstraat 161805267126v
HARMENS, ALLERT Aldert Harmens koper huisLanen 441805267164v
KROL, ALLERT HARMENSde weduwe van Allert Harmens Krolnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 29175225333v
KROL, ANDRIES HARMENS Andries Harmens Krollhuurder Vijverstraat 9168524290r
HARMENS, ANTJE Anna Harmens , mede voor haar kinderenverkoper onbekend159822872v
HARMENS, ANTJEwijlen Antie Harmens erflater Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens verkoper Droogstraat1634233153v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens koper Zoutsloot 191734248288v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens koper William Boothstraat OZ1738249338r
HARMENS, ANTJE Antie Harmens verkoper William Boothstraat OZ1738249338r
HARMENS, ANTJE Antie Harmens koper Zoutsloot 51173925012v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens verkoper Zoutsloot 251740250110r
HARMENS, ANTJE Antje Harmens koper Bildtstraat 161754253145r
HARMENS, ANTJEwijlen Antje Harmens erflater Herenwaltje 5176825748r
HARMENS, ANTJE Antje Harmens huurder achterboven (p.w.)Grote Kerkstraat 40west1775258241v
ADEMA, ANTJE HARMENS Antje Harmens Ademaverkoper Hofstraat 12a1765256128v
DUNIA, ANTJE HARMENS Antie Harmens Dunia, bejaarde ongehuwde dochterverkoper Grote Ossenmarkt 171748251247v
MEYER, ANTJE HARMENSwijlen Antje Harmens Meyererflater Noorderhaven 69176825790v
SPELTJE, ANTJE HARMENS Antje Harmens Speltjekoper Bildtstraat 16174325120r
SPELTJE, ANTJE HARMENS Antje Harmens Speltjeverkoper Bildtstraat 161754253145r
HARMENS, ANTONIUS Anthony Harmens kleermaker (mr. -)koper Grote Kerkstraat 351762255157r
HARMENS, ANTONIUS Anthony Harmens kleermakerverkoper Grote Kerkstraat 35176425661v
HARMENS, ANTONIUS Anthoni Harmens huurder (p.w.)Lanen 511779259191r
HARMENS, ARJAANTJE Aryaentien Harmens bruid 1604228394v
HARMENS, ARJAANTJE Ariaantie Harmens koper onbekend1737249202r
HARMENS, ARJAANTJEwijlen Arjaantje Harmens erflater onbekend1762255125v
HARMENS, ATE Ate Harmens , c.u.huurder Bargebuurt 261808268174v
HARMENS, ATSEmr. Atse Harmens chirurgijnkoper huis, loods, ledige plaats, en kamer daarachterSint Jacobstraat 716362341v
HARMENS, ATSEmr. Atse Harmens , c.u.koper hofWeverstraat163923488v
HARMENS, ATSEmr. Atse Harmens koper dwarskamerSint Jacobstraat 9164323569v
HARMENS, ATSEde kopers Atse Harmens , c.u.naastligger ten westen Sint Jacobstraat 9164323569v
HARMENS, ATSEmr. Atse Harmens chirurgijn (mr. -)koper ledige plaats groot 8 1/2 voet achter zijn huisRommelhaven 6drie_achter1645235173r
HARMENS, ATSE Atse Harmens chirurgijn (mr. -)naastligger ten westen* Rommelhaven 6drie_achter1645235173r
WASSENAAR, AUKE HARMENS Auke Harmens Wassenaerkoper huis en cementmakerij (en 1/4 van het huis ten zuiden)Sint Jacobstraat 41754253143r
HARMENS, BAUKJE Bauck Harmens , voor zich en haar kindverkoper Hoogstraat 24162523153r
FEDDEMA, BAUKJE HARMENS Baukjen Harmens Feddemakoper Hoogstraat 1170124490r
HARMENS, BERBERde crediteuren van wijlen Berber Harmens verkoper Romastraat ZZ169424377r
HARMENS, BERBER Berber Harmens koper door niaar Kerkpad 32achter175625424v
HARMENS, BERBER Berber Harmens verkoper van 1/2 Hofstraat 29177225837v
HARMENS, BERBER Berber Harmens verkoper Vianen 61803266237v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijpaanhandelaar Brouwersstraat 81738249274v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijpverwandelaar Brouwersstraat 81738249274v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijpaanhandelaar erf aan de westkant van de Brouwersgracht strekkende tot de Carel Vissers SteegBrouwersstraat 101738249274v
HARMENS, BEREND Berent Harmens verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 12162523195r
HARMENS, BEREND Barent Harmens koper huisKerkpad 34de Bruine Baard170724531v
HARMENS, BEREND Berent Harmens verkoper van 1/2 William Boothstraat 3171824621v
HARMENS, BEREND Berent Harmens , q.q.verkoper van 1/2 William Boothstraat 3171824621v
HARMENS, BEREND Beernt Harmens wever (mr. bont-)koper dwarshuisRapenburg ZZ1736249132v
HARMENS, BERENDwijlen Beernt Harmens huurder Rapenburg ZZ1737249170r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens wever (mr. -)verkoper Rapenburg ZZ1737249212r
HARMENS, BEREND Berent Harmens weversknecht (bont-)koper huisWerfpad ZZ17392507r
HARMENS, BERENDde weduwe van Beernt Harmens naastligger ten westen Hofstraat 291745251109r
HARMENS, BEREND Beernd Harmens , c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 291746251120r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens wever (bont-)koper huisVianen WZ1746251140v
HARMENS, BERENDde weduwe van Beernt Harmens naastligger ten westen Hofstraat 291752252209r
HARMENS, BEREND Beerndt Harmens naastligger ten oosten Vianen175325386r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens wever (bont-)koper door niaar huisLiemendijk OZ176825778v
HARMENS, BEREND Beernd Harmens wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 671775258206r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens , c.u.huurder (p.w.)Gardenierstraat 121791263329r
LOHMAN, BEREND HARMENS Beernd Harmens Lomanwever (bont-)verkoper Werfpad ZZ1765256116r
SIDERIUS, BEREND HARMENSde minderjarige kinderen van wijlen Beernd Harmens Sideriusverkoper Lanen 731779259304v
FELTEN, BRECHTJE HARMENS Brechtie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v
FELTEN, BRECHTJE HARMENS Brechtie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Droogstraat ZZ1630232116r
HARMENS, BROERhuis en brouwerij van Broer Harmens naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ163623417r
HARMENS, BROERhet huis van de weduwe van Broer Harmens naastligger ten oosten Weverstraat1654236261v
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens verkoper onbekend1633233113v
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Achterstraat163723443r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Karremanstraat 4163723443r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Achterstraat163723443r
HARMENS, DIEUWKE Dieuw Harmens koper huisLombardstraat 4164323572v
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens niaarnemer Lombardstraat164323585r
HARMENS, DIRK Dirck Harmens Haevelanst, c.u.koper kamerWeverstraat 151650236137v
HARMENS, DIRK Dirk Harmens schipper (wijd-)koper huisHofstraat 1317072459r
HARMENS, DIRKwijlen Dirk Harmens verkoper Voorstraat 681729247234v
HARMENS, DIRKwijlen Dirk Harmens verkoper van 1/8 Voorstraat 731729247285v
HARMENS, DIRK Dirk Harmens huurder 2e kelder met aparte ingang (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
SOPINGIUS, DIRKJE HARMENS Dirkjen Harmens Sopingiusverkoper van 3/72 Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, DIRKJE HARMENS Dirkjen Harmens Sopingiusverkoper van 10/72 Franekereind 3017392501va
HARMENS, DOUWE Douwe Harmens , c.u.kuiper (mr. -)koper kamerWilliam Boothstraat WZ1688242244v
HARMENS, DOUWE Douwe Harmens , c.u.huurder Hoogstraat 291696243248r
HARMENS, DOUWE Douwe Harmens kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 291696243248r
HARMENS, DOUWE Douwe Harmens kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 29170124491r
HARMENS, DOUWE Douwe Harmenz kuiper (mr. -)koper huisHoogstraat 311696243241r
FABER, DOUWE HARMENS Douwe Harmens Faberverpachter grond Kleine Kerkstraat 81766256194r
SIDERIUS, DOUWE HARMENSwijlen Douwe Harmens Sideriusverkoper Schritsen 671783261100r
HARMENS, EELKE Eelcke Harmannus koper finaal kamerGardenierstraat1603228348v
HARMENS, EELKEwijlen Eelcke Harmanus koper Droogstraat 571635233167v
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmans Pheltensnaastligger ten zuiden onbekend162523184r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: derdehalve goudgulden])Kerkpoortstraat 29159722822v
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 29159722822v
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 3-00-00 GG])Kerkpoortstraat 33159722829r
HARMENS, EESGEde hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 33159722829r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger Kerkpoortstraat159722853r
HARMENS, EESGEde plaatsen van Aesge Harmens naastligger tegenover Kerkpoortstraat NZ159822889r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat WZ159822897r
HARMENS, EESGEhet huis van Aesghe Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1600228193r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1600228198v
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: derdehalve goudgulden])Kerkpoortstraat 291600228207r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291600228207r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Kerkpoortstraat1601228275r
HARMENS, EESGEwijlen Aesge Harmens bewoner? Kerkpoortstraat1604228431v
HARMENS, EESGEwijlen Esge Harmens erflater Kerkpoortstraat NZ1605228446r
HARMENS, EESGEgrondpacht uit de kamer van Aesge Harmens eigenaar onbekend1605228449r
HARMENS, EESGEwijlen Aesge Harmens bewoner Kerkpoortstraat NZ1605228455r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat1613229155r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten noorden* Fabrieksstraat1613229155r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Kerkpoortstraat1613229156r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Eesge Harmens verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG])Fabrieksstraat OZ1613229174r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen* Fabrieksstraat1614229232v
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ16152303r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 33161623024r
HARMENS, EESGEde hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Lammert Warndersteeg161723068r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Kerkpoortstraat161723077r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger Kerkpoortstraat NZ1618230115r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger Kerkpoortstraat NZ1618230121v
HARMENS, EESGEde hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1618230145v
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: derdehalve goudgulden])Kerkpoortstraat NZ1619230183r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1619230183r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1619230184r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1622230299r
HARMENS, EESGE Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpad 7162723219r
HARMENS, EESGE Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpad 7162823235r
HARMENS, EGBERT Egbert Harmens verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
HARMENS, EGBERT Egbert Harmens , c.u.huurder Vijverstraat NZ1703244190v
HARMENS, ELSKE Elske Harmens naastligger ten noorden Hoogstraat 471657237124r
HARMENS, ELSKE Elscke Harmens naastligger ten zuiden Bargebuurt 26166723974r
HARMENS, ELSKE Elske Harmens naastligger ten zuiden Bargebuurt 26168424253v
HARMENS, ELSKE Elske Harmens koper Noorderhaven 1121755253229r
HARMENS, ELSKE Elske Harmens koper Noorderhaven 112175625411v
HARMENS, ENGELTJE Engel Harmens naastligger ten oosten Scheerstraat 71695243118v
HARMENS, ENGELTJE Engel Harmens verkoper Herenwaltje 171696243205r
HARMENS, FENTJE Fenne Harmens verkoper Zoutsloot NZ164323587v
HARMENS, FETJE Fedtie Harmens , ongehuwdverkoper Achterstraat NZ1646235193r
FELTEN, FETJE HARMENS Fettie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v
FELTEN, FETJE HARMENS Fettie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Droogstraat ZZ1630232116r
HARMENS, FOKELTJE Fookel Harmens verkoper buiten Harlingen1605228457r
HARMENS, FREERKde kamer achter het huis en bewoond door Freerck Harmens grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 721618230120v
HARMENS, FREERKde kamer van Freerk Harmens grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 72162423133r
HARMENS, FREERK Freerck Harmens , vrijgezelkoper kamerGrote Kerkstraat1653236242v
HARMENS, FREERKde kamer van Freerk Harmens grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 721704244263r
HARMENS, FROUKJE Froukjen Harmens koper Vijverstraat 11753253101r
HARMENS, FROUKJE Froukje Harmens koper Vijverstraat 241767256262r
HARMENS, FROUKJE Froukjen Harmens verkoper Hondenstraat 117672578r
HARMENS, GEERT Geert Harmens verkoper Ooievaarsteeg1653236244v
HARMENS, GEERT Geert Harmens huurder Hoogstraat NZ168424220r
HARMENS, GEERT Geert Harmens koper huisZuiderstraat 151695243143v
HARMENS, GEERT Geert Harmens , c.u.naastligger ten oosten Zuiderstraat 131697243295r
HARMENS, GEERTwijlen Geert Harmens verkoper Weverstraat ZZ1711245155v
HARMENS, GEERT Geert Harmens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9twee_achter173124854v
HARMENS, GEERT Geert Harmens huurder oud Vijverstraat 241787262204v
HARMENS, GEERT Geert Harmens , c.u.huurder Schritsen 371790263274r
HARMENS, GEERT Geertje Harmens , c.u.huurder Lanen 631793264139r
HARMENS, GEERTde weduwe van Geert Harmens huurder Bargebuurt WZ179726534r
HARMENS, GEERT Geert Harmens , c.u.huurder (p.j.)Spinstraat 11180826829v
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krolbewoner Hoogstraat 49172724748v
KROL, GEERT HARMENSde boedel van wijlen Geert Harmens Krolverkoper Hoogstraat 49172724748v
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krolwever (mr. bont-)verkoper Heiligeweg 131775258240r
KROL, GEERT HARMENSwijlen Geert Harmens Krolverkoper Heiligeweg 31782260222r
HARMENS, GEERTJE Geerthie Harmens verkoper Lanen 9west159722827v
HARMENS, GEERTJE Gertke Harmens verkoper Drie Roemersteeg OZ1601228248r
HARMENS, GEERTJEwijlen Geertie Harmens verkoper Zoutsloot 52166323817va
HARMENS, GEERTRUIDA Geertruid Harmens verkoper Kerkpoortstraat 5achter1766256205r
HARMENS, GELKEwijlen Gelke Harmanus verkoper Droogstraat 57164223524v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens advocaat Hof van Frieslandverkoper Havenplein 161602228306v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten oosten Scheerstraat 21603228354r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens* verkoper Zoutsloot 11604228392r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger Franekereind162523152r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens koper kamerGrote Kerkstraat1633233123r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens , c.u.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat1633233123r
HARMENS, GERRITkamer nr. 3 van Gerrit Harmens naastligger ten oosten Nieuweburen 31672240112r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens gardenierkoper kamerNieuweburen 51672240112v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens gardenierbewoner Spekmarkt 2167924131r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens kistmakernaastligger Kleine Kerkstraat 181681241128r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 46168024120va
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens koper kamerHofstraat 311696243199r
HARMENS, GERRITde kamer van Gerrit Harmens naastligger ten westen Hofstraat 331696243199v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens wever (linnen-)verkoper Hofstraat 31170124498v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens bontwerkerkoper twee kamersWilliam Boothstraat 31701244100v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens koper huisHoogstraat 361706244340v
HARMENS, GERRIThet huis van Gerrit Harmens naastligger ten oosten Noorderhaven 1121710245104v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens [staat: Lammerts] naastligger ten oosten Noorderhaven 1121723246182r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten westen Vianen ZZ172824792r
HARMENS, GERRITwijlen burgemeester Gerrit Harmens bakkererflater Noorderhaven 114173124855r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten oosten Hoogstraat 341732248107v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelHofstraat 47oost1746251141v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkel de Olde Hilbrand genaamtKerkpoortstraat 23de Oude Hillebrand1747251191v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens* wevernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 181751252107r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens* wevernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 181752252236r
HARMENS, GERRITde weduwe van Gerryt Harmens huurder voor 1 jaar (p.j.)Kerkpoortstraat 2717602556v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten noorden onbekend1762255125v
HARMENS, GERRITde weduwe van Gerryt Harmens huurder weefwinkel (p.j.)Kerkpoortstraat 271763255188v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18176425638v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens wever (mr. bont-)koper kamer of woningHofstraat 47west176425663v
HARMENS, GERRITde kopers Gerryt Harmens naastligger ten oosten Hofstraat 47west176425663v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten oosten Hofstraat 45176525696r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 181766256216r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 671775258206r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2617762596r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18177725943v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens stof- en bontrederkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Kerkpoortstraat 551781260113r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens stof- en bontrederkoper huis en weefwinkel ([voor de twee percelen in deze akte])Kerkpoortstraat 55achter1781260113r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 261782260294v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28achter1782260296r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 6517822613r
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens ten Finfabrikeur in bontenverkoper Kerkpoortstraat 55178626292v
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens verkoper Fabrieksstraat 281786262121v
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens verkoper Fabrieksstraat 201786262122v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1788262248r
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens erflater Hofstraat 47oost1790263204r
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens verkoper Weverstraat 61802266135r
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens verkoper Hofstraat 411807267308v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmense bakker (mr. -)koper 3/8 huisNoorderhaven 1141701244107v
HARMENS, GERRITde kinderen van Gerrit Harmense bakker (mr. -)eigenaar van 5/8 Noorderhaven 1141701244107v
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmensz koper Hofstraat 41180226691v
HARMENS, GERRITmr. Gerrit Hermans advocaat Hof van Frieslandkoper grondpacht van 7-00-00 GGonbekendhet Heilige Land1602228314v
HARMENS, GERRIT Gerrit Hermans verkoper Zoutsloot 11603228382r
FELTEN, GERRIT HARMENS Gerryt Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v
FELTEN, GERRIT HARMENS Gerryt Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Droogstraat ZZ1630232116r
HARMENS, GOSLING Goslick Harmens gebruiker buiten Harlingen1603228344r
HARMENS, GOSLING Goslyck Harmens verkoper buiten Harlingen1605228457r
HARMENS, GRIETJE Grietje Harmanus koper Lanen 741788262284r
HARMENS, GRIETJE Griedt Harmens verkoper Franekerpoort (gebied)1598228109v
HARMENS, GRIETJE Griedt Harmens koper Noorderhaven 341601228259v
HARMENS, GRIETJE Griet Harmens verkoper Noorderhaven 341602228307r
HARMENS, GRIETJE Gryet Harmens koper huis met de ledige plaats daarachterFranekereind 23oost1603228360r
HARMENS, GRIETJE Griet Harmens verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 12162523195r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper van 1/2 Peterseliestraat1662238146r
HARMENS, GRIETJE Grietje Harmens verkoper van 1/2 Romastraat NZ1664238232r
HARMENS, GRIETJEeen gouden dubbelde ducaat voor Grietie Harmens , dochter van de verkopertoehaak Spinhuisstraat1677240270v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper Hofstraat 37167824112v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper Zoutsloot 431682241209r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens koper Grote Kerkstraat 23achter1682241225r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens uitdraagsterbewoner Bildtstraat 191683241257r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens koper Hoogstraat 26168424240v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper Hofstraat 16168424250v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens koper Lanen 3168424252r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper Lanen 31685242104r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens koper ten oosten van Harlingen1685242104r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens koper kamerLiemendijk1692242393r
HARMENS, GRIETJE Griet Harmens naastligger ten oosten Liemendijk ZZ1695243139v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens koper Heiligeweg 381697243316v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper Hoogstraat 261698243333v
HARMENS, GRIETJE Gryttie Harmens geniaarde koper Grote Kerkstraat 18170124499r
HARMENS, GRIETJE Gryttje Harmens verkoper Hondenstraat 71705244291r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens koper Weverstraat ZZ1736249145v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1736249145v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens eigenaar van 1/3 Nieuwstraat 251737249161r
HARMENS, GRIETJE Grytje Harmens koper door niaar Zoutsloot 251740250110r
HARMENS, GRIETJE Grietje Harmens verkoper Hoogstraat 491782260199v
BEEKMAN, GRIETJE HARMENS Grietje Harmens Beekmanverkoper Heiligeweg 25166623962v
SOPINGIUS, GRIETJE HARMENS Grietie Harmens Sopingiusverkoper van 6/72 Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, GRIETJE HARMENS Grietie Harmens Sopingiusverkoper Nieuwstraat 2517392509r
SOPINGIUS, GRIETJE HARMENS Grietje Harmens Sopingiusverkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
SPELTJE, GRIETJE HARMENS Gryttie Harmens Speltiewinkeliergeniaarde koper Grote Ossenmarkt 231737249209r
HARMENS, HALBE Halbe Harmens verkoper onbekend164923683r
HARMENS, HANS Hans Harmens naastligger ten oosten Vijverstraat1615229284v
HARMENS, HANS Hans Harmens van Hattinghkoper kamerSint Christoffelsteeg OZ162423135v
HARMENS, HANS Hans Harmens van Hattingeverkoper Sint Christoffelsteeg OZ162823268r
HARMENS, HANS Hans Harmens koopmankoper huis en stalling alwaer het Widt Paerdt uyt steecktVijverstraat 18het Witte Paard163323390v
HARMENS, HANSstalling en plaatske van Hans Harmens naastligger ten oosten Nieuwstraat1633233114v
HARMENS, HANS Hans Harmens naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1634233129r
HARMENS, HANSde schuur nu van burgemeester Hans Harmens naastligger Grote Ossenmarkt 27163723424r
HARMENS, HANSoud burgemeester Hans Harmens naastligger ten oosten Vijverstraat 8164323561v
HARMENS, HANSoud burgemeester Hans Harmens koper hoekhuisNoorderhaven 881647235265r
HARMENS, HANSde uitgang van de hof van burgermr. Hans Harmens naastligger ten westen Vijverstraat 181653236237v
HARMENS, HANSwijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vryesverkoper Grote Ossenmarkt NZ165923812r
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Frieskoopmanhuurder voor 7 jaren Sint Jacobstraat 1163223375v
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Friesverkoper q.q. Bildtstraat 16163323387r
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Friesnaastligger ten oosten Voorstraat 51635233161r
VRIES, HANS HARMENSburgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 231636233180r
VRIES, HANS HARMENSburgemeester Hans Harmens de Frieskoper 1/3 en 1/15 huis ([485 + 97 GG])Grote Bredeplaats 26west16362346v
VRIES, HANS HARMENSburgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Havenplein 10163623411v
VRIES, HANS HARMENSburgemeester Hans Harmens de Frieskoper 1/5 en 1/3 huisGrote Bredeplaats 26west163623415r
VRIES, HANS HARMENSburgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen onbekend163723423v
VRIES, HANS HARMENSoud burgemeester Hans Harmens de Vrieskoper huisVijverstraat 12163823455v
VRIES, HANS HARMENSde stal van koper Hans Harmens de Vries, c.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 12163823455v
VRIES, HANS HARMENSoud burgemeester Hans Harmens de Vrieskoper 2/15 huis en plaatsGrote Bredeplaats 26west163823466v
VRIES, HANS HARMENSoud burgemeester Hans Harmens de Vriesprotesteert vanwege een hypotheek ten noordoosten van Harlingen163923487v
VRIES, HANS HARMENSoud burgemeester Hans Harmens de Vriestrekt zijn protest in ten noordoosten van Harlingen163923487v
VRIES, HANS HARMENSoud burgemeester Hans Harmens de Frieskoper Noorderhaven 2164223516v
VRIES, HANS HARMENShet onlangs mede gekochte huis van oud burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Noorderhaven 4164223530r
VRIES, HANS HARMENSoud burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten oosten Noorderhaven 441647235247v
VRIES, HANS HARMENSoud burgemeester Hans Harmens de Vrieskoper 1/6 lange lijnbaanZuiderhaven ZZ164923694r
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Vriesnaastligger ten oosten Noorderhaven 441651236175r
VRIES, HANS HARMENSoud burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten zuiden Noorderhaven 101653236223r
VRIES, HANS HARMENSburgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 151653236235v
VRIES, HANS HARMENSde weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Noorderhaven 4165523754r
VRIES, HANS HARMENSburgemeester Hans Harmens de Vrieskoper huisNieuwstraat 30165623797v
VRIES, HANS HARMENShet huis van wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten zuiden Noorderhaven 101657237132v
VRIES, HANS HARMENSwijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vriesverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1658237151v
VRIES, HANS HARMENSwijlen burgemeester Hans Harmens de Vriesverkoper Nieuwstraat 301658237175r
VRIES, HANS HARMENSwijlen burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Voorstraat 7a-oost1663238183r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmanni verkoper q.q. Both Apothekerstraat 15noord1622230306r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmannus koper huisLanen 801598228109r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens mesmakerkoper huis Sint Jacobstraat 101599228136r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen1599228142r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens mesmakernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 81600228219r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens verkoper Heiligeweg 416112299r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkeraanhandelaar kamer met ledige plaatsBoth Apothekerstraat OZ161122920v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkerverwandelaar Romastraat 31161122921r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koper huisZuiderplein 1161122949v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkerverkoper Zuiderplein 11613229154r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koper huis met daarachter een ledige plaats en kamersHeiligeweg 541614229192r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 561615229241v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 581615229241v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkerverkoper Zuiderplein 11615229254r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens verkoper Voorstraat 3161623053r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten zuiden* Franekereind 61620230203v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten zuiden* Franekereind 81620230247v
HARMENS, HARMENde crediteuren van wijlen Harmen Harmens verkoper Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, HARMENde crediteuren van wijlen Harmen Harmens verkoper Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens verkoper Heiligeweg 54162723220v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koper huis met loods en plaats daarachterHofstraat 16162723222r
HARMENS, HARMENschuur en ledige plaats van Harmen Harmens naastligger ten noorden Rozengracht 271631232178r
HARMENS, HARMEN2 kamers van Harmen Harmens naastligger ten noorden Rozengracht 271631232178r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens verkoper Karremanstraat 2716312338v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens verkoper Hofstraat 16163223355v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koper huisKerkpad 1163223368r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koper 1/2 huis en 11 houtvoeten ledige plaatsVoorstraat ZZ1636233181v
HARMENS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Harmens verkoper Both Apothekerstraat163723434v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens eigenaar van 1/2 Achterstraat163723443r
HARMENS, HARMENgrondpacht uit de plaats of tuin van Harmen Harmens houtzagereigenaar perceel Achterstraat163723443r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens houtzagernaastligger ten westen Achterstraat163723443r
HARMENS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Harmens verkoper Brouwersstraat 3163823457r
HARMENS, HARMENhet huis van wijlen Harmen Harmens naastligger ten westen Both Apothekerstraat 2163823458v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.koper kamerSpinstraat 9oost164323587r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.houtzagerkoper kamerAchterstraat NZ1646235193r
HARMENS, HARMENde legdie plaats van de verkopers Harmen Harmens naastligger ten oosten Anjelierstraat NZ1646235211v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.verkoper Anjelierstraat NZ1646235211v
HARMENS, HARMENledige plaats van verkoper Harmen Harmens naastligger ten oosten Anjelierstraat NZ1646235214v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.verkoper Anjelierstraat NZ1646235214v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.verkoper Spinstraat 9oost164823615v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.verkoper Achterstraat1650236123r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens verkoper Achterstraat1651236146v
HARMENS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Harmens naastligger ten oosten Voorstraat 701663238194r
HARMENS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Harmens naastligger ten oosten Voorstraat 70achter_oost1663238194r
HARMENS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Harmens naastligger ten oosten Voorstraat 70achter1663238194r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten noordoosten Hoogstraat 471675240184v
HARMENS, HARMENhet huis van de erfgenamen van wijlen Harmen Harmens naastligger ten oosten Voorstraat 70167624035va
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten noordwesten Hoogstraat 47167924139r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , erfgenaam van de koperwinkelierverkoper Noorderhaven 40168024192r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten noordwesten Hoogstraat 471681241172r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koper 1/12 huisGrote Bredeplaats 2168424229r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koopmanverkoper Grote Bredeplaats 2168424236v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens Dobbersmaverkoper Hoogstraat 49168524263v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens wever (mr. bont-)geniaarde koper Rapenburg 41705244271r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koopmankoper huis genaamd de SilverbergKerkpoortstraat 27de Zilverberg1706244315r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens Outhoffweversgezelkoper Achterstraat1726246263r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens verkoper van 1/6 Rapenburg 121729247274v
HARMENS, HARMENkinderen van wijlen Harmen Harmens verkoper van 1/6 Schritsen 111729247284r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens wever (bont-)geniaarde koper Zoutsloot 45173124851r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten zuiden Weverstraat 11732248156r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 181732248159r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens wever (bont-)koper huisZuiderhaven1734248349r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten westen Romastraat 271737249158v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten westen Romastraat 271738249227r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens wever (bont-)verkoper Werfpad ZZ17392507r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.huurder (p.j.)Nieuweburen 251741250187v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.huurder Achterstraat174925213v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.huurder (p.j.)Anjelierstraat ZZ1754253129r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bewoner achter en weefwinkel Vijver 71759254224v
HARMENS, HARMEN Harm Harmens Tunignaastligger ten noorden Kerkpad 201796264305v
HARMENS, HARMEN Harman Hermans verkoper ten oosten van Harlingen1603228351v
HARMENS, HARMEN Herman Hermans verkoper buiten Harlingen1603228352r
HARMENS, HARMEN Herman Hermans verkoper buiten Harlingen1603228352r
HARMENS, HARMEN Herman Hermans naastligger ten oosten Spekmarkt1604228404r
HARMENS, HARMKE Harmentie Harmens koper Spinhuisstraat1634233146v
HARMENS, HARMKE Harmentje Harmens koper 1/3 kameronbekend163723443v
HARMENS, HARMKEde koper Harmentje Harmens eigenaar van 2/3 onbekend163723443v
MULDER, HEIKE HARMENS Heyke Harms Mulderkoper Zuiderhaven 531802266101r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens koper huisKarremanstraat WZ159822893v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens verkoper Bildtpoort (gebied)1599228155r
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrick Harmens protesteert Sint Odolphisteeg 111606228529v
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrick Harmens verkoper Karremanstraat WZ1613229162v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
HARMENS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Harmens naastligger ten westen Lanen 541635233165r
HARMENS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Harmens naastligger ten oosten Lanen 56164323573r
HARMENS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Harmens naastligger ten zuiden Lanen 56164323573r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens , c.u.koper kamerRomastraat ZZ1652236185v
HARMENS, HENDRIKhet huis bewoond door Hendrick Harmens , c.u.naastligger ten oosten Romastraat ZZ1652236185v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens , c.u.knoopmakerverkoper Romastraat 61653236240r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens naastligger ten oosten Spinstraat165523735r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens commandeur Noordsche Compagniekoper huis, loods en plaatsZuiderhaven ZZ165623793r
HARMENS, HENDRIKcommmandeur Hendrick Harmens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1657237129r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens commandeurverkoper Grote Werf 2zuid1662238154r
HARMENS, HENDRIKde kamer van Hendrick Harmens naastligger ten oosten Zuiderstraat1675240179v
HARMENS, HENDRIKde kamer van Hendrick Harmens naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1676240241r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens stoeldraaierbewoner Heiligeweg 561676240242v
HARMENS, HENDRIKkamer van Hendrick Harmens naastligger ten oosten Zuiderstraat1681241143r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens koper huis met twee woningen er achterSchritsen 151683241246v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogmeterkoper kamer of woningSchritsen 15achter16832422v
HARMENS, HENDRIKde koper Hendrick Harmens rogmeternaastligger ten zuiden Schritsen 15achter16832422v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens koper huisBrouwersstraat 111688242226v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens , c.u.verkoper Brouwersstraat 111691242343r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogmeterkoper huisSchritsen 2716872429va
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogmeterkoper houtstekZuiderhaven 59168924219ra
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogstorter (stads -)koper huisSchritsen 17169324329v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogstorter (stads -)naastligger ten westen Schritsen 17169324329v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens naastligger ten zuiden Lanen 221696243211v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens koper hof met bomen, planten, wijnstok en 2 prieelenKerkpoortstraat ZZ1697243308r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens bontredernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221699243401r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens koper door niaar Rinnertspijp 1170124493v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens gortmaker (mr. -)verkoper Rinnertspijp 11702244185r
HARMENS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Harmens naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) WZ1703244223v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens koper huis met gorterij erachterBrouwersstraat 181705244279v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens geniaarde koper Spinstraat NZ1705244280v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens koper stallingSpinstraat 51705244294v
HARMENS, HENDRIKde ingang van de hof van de weduwe van Hendrik Harmens naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 221705244298v
HARMENS, HENDRIKde hof van de weduwe van Hendrik Harmens naastligger ten westen Kerkpoortstraat 221705244298v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens koopmankoper provisioneel huis met steegGrote Bredeplaats 201701244349r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens koopmankoper provisioneel huisGrote Bredeplaats 201701244351v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens gortmakerverkoper Brouwersstraat 18170824549v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens verkoper Zuiderhaven ZZ170924583v
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrik Harmens bakker (mr. -)erflater Voorstraat 901752252211r
HARMENS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Harmens bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 901754253177r
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrik Harmens bakker (mr. -)erflater Voorstraat 901754253177r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 34west1758254179r
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrik Harmens erflater Voorstraat 86176125588r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 671775258206r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens wever (bont-)koper door niaar huisRapenburg 10west1778259147v
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrik Harmens huurder Hofstraat 221781260103v
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrik Harmens erflater Hofstraat 221781260103v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens koper huisRomastraat 291782260307v
HARMENS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Harmens naastligger ten oosten Rapenburg 81789263134r
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrik Harmens verkoper Romastraat 291789263145r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens wever (bont-)verkoper Rapenburg 61807267296r
DOORNAT, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Doornatsjouwermankoper huisGrote Ossenmarkt 1a180126628r
DOORNAT, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Doornatverkoper Grote Ossenmarkt 1a1805267109v
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoopnaastligger ten zuiden Karremanstraat 51776258243v
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoopnaastligger ten zuiden Karremanstraat 51778259139v
KUIK, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Kuik, c.u.huurder Rommelhaven 111765256130v
MEY, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens van der Meykoopmanverkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ177625910v
SOPINGIUS, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Sopingiusverkoper van 3/72 Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Sopingiusverkoper van 10/72 Franekereind 3017392501va
HARMENS, HENDRIKJE Hendrick Harmens verkoper Hoogstraat 381601228279r
HARMENS, HERE Heere Harmens wever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat 11752252197r
HARMENS, HEREde weduwe van Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 51776258243v
HARMENS, HERE Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 51778259139v
HARMENS, HEREwijlen Heere Harmens koper door niaar Liemendijk NZ1793264112r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens wieldraaier (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 101703244217r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens wieldraaier (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 101703244217r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens wieldraaiereigenaar van 1/2 Kleine Kerkstraat 81705244299v
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 101717245282v
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens wieldraaier (mr. -)eigenaar van 1/2 Kleine Kerkstraat 8171824612r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10172024691r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens wieldraaiernaastligger ten oosten Voorstraat 721726246292v
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens boendermaker (mr. -)verkoper Romastraat 151729247261r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens boendermaker (mr. -)verkoper van 1/3 Voorstraat 831729247278r
HARMENS, HIELKJE Hylkjen Harmens koper onbekend1705244269v
HOLLANDER, HILLE HARMENS Hille Harmens Hollanderwever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 16177225814r
HARMENS, HILLEBRAND Hilbrandus Harmanni blikslagerafgewezen niaarnemer Romastraat ZZ164323566v
HARMENS, HILLEBRANDburgerhopman Hilbrand Harmens Duiniakoper huisGrote Ossenmarkt 171717245296r
DUNIA, HILLEBRAND HARMENSburgerhopman Hilbrandt Harmens Duniaverkoper Rozengracht 32171824619r
DUNIA, HILLEBRAND HARMENSburgerhopman Hilbrandt Harmens Dunianaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19171824626v
HARMENS, HILTJE Hil Harmens verkoper onbekend1620230212v
HARMENS, HILTJE Hil Harmens verkoper Zoutsloot NZ162523169r
HARMENS, HILTJE Hiltie Harmens koper Brouwersstraat 216832429r
HARMENS, HILTJE Hiltje Harmens koper door niaar Rommelhaven 22176325614r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nautakoper Zoutsloot ZZ1681241162r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nautaverkoper Zuiderhaven 501706244321r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nautaverkoper Zuiderhaven 161706244324ar
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nautaverkoper Zoutsloot ZZ1706244331v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nautaverkoper Zuiderhaven ZZ1706244332v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nautaverkoper Zuiderhaven ZZ170724527v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nautaverkoper Lanen 80172024683r
NAUTA, IEBELTJE HARMENSde verkoopster Ibeltje Harmens Nautanaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1722246134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m.verkoper Zuiderhaven ZZ1722246134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m.verkoper Zuiderhaven ZZ1722246134r
HARMENS, IEDE Yde Hermens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1717245296v
HARMENS, IEMKJE Ymkjen Harmens verkoper Brouwersstraat 1417312485v
PIERSMA, IEPKE HARMENS Yepke Harmens Piersmaverkoper William Boothstraat OZ168424238v
HARMENS, IETJE Yd Harmens verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
HARMENS, IJSBRANDwijlen IJsbrand Harmens verkoper Hofstraat 411773258111v
FELTEN, JAAIKE HARMENS Jaycke Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v
FELTEN, JAAIKE HARMENS Jaycke Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Droogstraat ZZ1630232116r
HARMENS, JAKOBhuisman Jacob Harmens koper oude kamerKromme Elleboogsteeg WZ1703244209r
HARMENS, JAKOBde kopers Jacob Harmens , c.u.naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ1703244209r
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens slotmaker (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 81704244251r
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens slotmaker (mr. -)koper woning eerder als school gebruiktSint Odolphisteeg 10170724529v
HARMENS, JAKOBde koper Jacob Harmens slotmaker (mr. -)naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 10170724529v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 61713245194r
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens , c.u.horloge- en slotmaker (mr. -)koper kamerSint Odolphisteeg WZ171824627v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)koper Heiligeweg 38174425137v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38174425137v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)koper Bargebuurt 24174425137v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24174425137v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)verkoper onbekend ZZ1761255100r
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens huurder Hoogstraat 271794264166v
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmakerverkoper Bildtstraat 15176125561r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Heiligeweg 38176125577r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 6176125598r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Bargebuurt 24176125599r
BEKEMA, JAKOB HARMENSvroedsman Jacob Harmens Beekmaverkoper q.q. Peterseliestraat1754253176r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 171755253235v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 171755253235v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 171756253267r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 171756253267r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 17175725484v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 17175725484v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 17176025533r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 17176025533r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma, c.u.slotmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 481721246100v
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 501723246156r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsmanaastligger ten westen Voorstraat 501723246156r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsmanaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 181735249100r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Ratsma, c.u.slotmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 31737249184r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsmaverkoper Sint Odolphisteeg 10175625419v
SOPINGIUS, JAKOB HARMENSwijlen Jacob Harmens Sopingiuserflater Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, JAKOB HARMENSwijlen Jacob Harmens Sopingiuserflater Franekereind 3017392501va
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper Kromme Elleboogsteeg159822890r
HARMENS, JAN Jan Harmens bruidegom 1599228158r
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.soc.naastligger ten oosten Zoutsloot 641599228175r
HARMENS, JAN Jan Harmens pannenbakkerverkoper (gesuccumbeerde) Droogstraat NZ1600228226v
HARMENS, JAN Jan Harmens pannenbakkernaastligger ten oosten Droogstraat NZ1600228235v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Droogstraat NZ1601228246r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuiden Schoolsteeg1605228443v
HARMENS, JAN Jan Harmens scheepstimmermankoper kamerLanen ZZ1606228501r
HARMENS, JAN Jan Harmens pan- en pottenbakkerverkoper Droogstraat NZ16112292r
HARMENS, JAN Jan Harmens wagenernaastligger ten oosten Schritsen 5161122935r
HARMENS, JAN Jan Harmens koper provisioneel huisLanen 73161222977v
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper q.q. Karremanstraat OZ161222991v
HARMENS, JAN Jan Harmens koper kamer, loods en ledige plaatsDroogstraat 531614229220v
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper Bildtstraat 151614229233v
HARMENS, JANhet sterfhuis van wijlen Jan Harmens , en zijn nagelaten weduwepannenbakkerverkoper Rozengracht ZZ1614229237v
HARMENS, JANhet sterfhuis van wijlen Jan Harmens pannenbakkerverkoper Rozengracht ZZ1615229247r
HARMENS, JAN Jan Harmens pannenbakkerverkoper Rozengracht ZZ1615229247r
HARMENS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Harmens verpachter grond Zoutsloot 64161723092v
HARMENS, JANde crediteuren van wijlen Jan Harmens verkoper Schritsen 31620230217r
HARMENS, JAN Jan Harmens scheepstimmerman (mr. -)koper achterhuis/camer en loodsLanen 751620230223r
HARMENS, JANhet voorhuis aldaer het Rood Hart uytsteect, van de koper Jan Harmens scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden* Lanen 75het Rode Hert1620230223r
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.soc.verkoper q.q. Schritsen 431623230334v
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.soc.verkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.soc.verkoper q.q. Romastraat1623230334v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1623230338r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Droogstraat 511627231160r
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper q.q. Droogstraat 531635233159r
HARMENS, JAN Jan Harmens Beyemnaastligger ten westen Noorderhaven 671640234104r
HARMENS, JANburgemeester Jan Harmens koper kamerSpinhuisstraat NZ164223515v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuiden Zoutsloot 1164223521r
HARMENS, JAN Jan Harmens Beiem, hoofddiaken der gereformeerde kerkverkoper Brouwersstraat 5achter164323577v
HARMENS, JANburgemeester Jan Harmens Beyemverkoper Both Apothekerstraat 15noord164823625r
HARMENS, JANburgemeester Jan Harmens Beyemverkoper Kruisstraat164823629v
HARMENS, JANburgemeester Jan Harmens Beyemverkoper Carl Visschersteeg WZ164823637r
HARMENS, JAN Jan Harmens Beyemverkoper q.q. Liemendijk164823646v
HARMENS, JANburgemeester Jan Harmens eigenaar van 1/2 Noorderhaven 101653236223r
HARMENS, JANburgemeester Jan Harmens eigenaar van 1/2 Noorderhaven 101657237132v
HARMENS, JAN Jan Harmens Hobbekeesnaastligger ten zuiden Zoutsloot 1166323821va
HARMENS, JAN Jan Harmens koper dertien parten huisKarremanstraat OZ1669239205r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuiden Zoutsloot 1167124063r
HARMENS, JAN Jan Harmens rentmeesterkoper kamerSchoolsteeg WZ1690242334r
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u.koopmankoper twee dwarshuizen met een overdekt plaatske daartussenZuiderhaven 711702244174v
HARMENS, JANtwee dwarshuizen van Jan Harmens , c.u.naastligger ten westen Zuiderhaven 71a1702244177v
HARMENS, JAN Jan Harmens bakker en koopmanverkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 4170924581v
HARMENS, JAN Jan Harmens Steurverkoper Moriaanstraat 41711245154v
HARMENS, JAN Jan Harmens bakkerverkoper Lanen 711711245158v
HARMENS, JAN Jan Harmens bakkerverkoper q.q. Lanen 711711245158v
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper van 1/2 William Boothstraat 3171824621v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Zuiderhaven 69172024666r
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.s.naastligger ten oosten Zuiderhaven 69achter172024672r
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u.wever (bont-)koper huis en tuinRomastraat ZZ172024681v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuidoosten Vianen 21721246102r
HARMENS, JAN Jan Harmens koper huisLanen 241723246172v
HARMENS, JAN Jan Harmens koper huisLiemendijk173524918r
HARMENS, JAN Jan Harmens schoolmeesterkoper huisLanen 541736249134r
HARMENS, JAN Jan Harmens schoolmeesterhuurder Schritsen 1oost1736249135v
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 191737249166r
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwverver (mr. -)naastligger ten westen Brouwersstraat 171737249188v
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u.huurder Voorstraat 19173925056v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Liemendijk1740250115v
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwverver (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 21174525157r
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwververkoper huisBrouwersstraat 21achter1747251181r
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwververnaastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter1747251181r
HARMENS, JANwijlen Jan Harmens verkoper Achterstraat1748251238v
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u.blauwverver (mr. -)huurder Brouwersstraat 19175025277v
HARMENS, JANde verlaten boedel van wijlen Jan Harmens blauwverver (mr. -)erflater Brouwersstraat 19175025277v
HARMENS, JANde verlaten boedel van wijlen Jan Harmens blauwverver (mr. -)erflater Brouwersstraat 21achter175025279r
HARMENS, JAN Jan Harmens wever (mr. bont-)verkoper Tiepelsteeg1751252105r
HARMENS, JAN Jan Harmens wever (mr. bont-)koper huisKromme Elleboogsteeg OZ1752252198v
HARMENS, JAN Jan Harmens* wevernaastligger ten westen Lanen 261753253115v
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper Kerkpoortstraat 71754253153v
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper Molenpad 11754253154v
HARMENS, JAN Jan Harmens wever (mr. bont-)verkoper Lanen 241755253195r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Liemendijk1755253219r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Lanen 521755253230v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Lanen 52175725462v
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwververkoper huis, tuin en ververijZoutsloot 361759254205v
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder Romastraat 61759254221v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten noorden Schritsen 451761255105v
HARMENS, JANde nagelaten kinderen van Jan Harmens wever (bont-)verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1762255137v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 38176425655v
HARMENS, JANwijlen Jan Harmens schoolmeesterverkoper Lanen 54176525697v
HARMENS, JANhet huis gekocht door Jan Harmens naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
HARMENS, JAN Jan Harmens wever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 91766256156v
HARMENS, JANhuis gekocht door Jan Harmens naastligger ten westen Kerkpoortstraat 111766256181v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Kerkpoortstraat 111766256214r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 381767256240v
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder (p.j.)Liemendijk OZ176825778v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 381769257116r
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder Karremanstraat 111771257248v
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwververnaastligger ten westen Droogstraat 47177225852v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 361774258140v
HARMENS, JAN Jan Harmens wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 671775258206r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Bildtstraat 151775258215v
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder Kerkpoortstraat 671775258235r
HARMENS, JAN Jan Harmens crediteur Kerkpoortstraat 5achter17752585va
HARMENS, JAN Jan Harmens Hinken, minderjarigverkoper Nieuwstraat 25177725946v
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 9178126064r
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder Hoogstraat 43178326175r
HARMENS, JAN Jan Harmens wever (bont-)erflater Hoogstraat 43178326175r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
HARMENS, JAN Jan Harmens brouwersknechtkoper huis voorste gedeelteRozengracht 321784261223r
HARMENS, JANde weduwe van Jan Harmens naastligger ten noorden Zoutsloot 251785261280r
HARMENS, JANwijlen Jan Harmens koper van 1/2 Kerkpoortstraat 231795264292v
HARMENS, JAN Jan Harmens koper huisZoutsloot 521796264340v
HARMENS, JAN Jan Harmens brouwersknechtverkoper Rozengracht 28179726541r
HARMENS, JAN Jan Harmens arbeiderverkoper Zoutsloot 521803266214r
HARMENS, JANde weduwe van Jan Harmensz naastligger ten zuidoosten Vianen 21725246245r
HARMENS, JAN Jan Harmensz kuiper (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 211726246255r
HARMENS, JAN Jan Harms verkoper Gardenierstraat16272329r
HARMENS, JAN Jan Harms Noodkampkoper tuin en zomerhuisKromme Elleboogsteeg1793264133v
BAGGELAAR, JAN HARMENS Jan Harmens Baggelaarverkoper Zoutsloot 361774258140v
BAKKER, JAN HARMENS Jan Harmens Backer, c.u.koopmanverkoper Romastraat 351715245239v
BAKKER, JAN HARMENSburgemeester Jan Harmens Backerverkoper Zuiderhaven 731726246263v
BIJMA, JAN HARMENS Jan Harmens Bijmakoper 1/6 huisNoorderhaven 481629232106r
BIJMA, JAN HARMENS Jan Harmens Bijmaverkoper Noorderhaven 481629232108r
GONGGRIJP, JAN HARMENS Jan Harmens Gongrijpverkoper Kleine Bredeplaats 5177325899r
GONGGRIJP, JAN HARMENS Jan Harmens Gonggrijpkuiper (mr. -)koper huisNoorderhaven 34177725969v
GONGGRIJP, JAN HARMENS Jan Harmens Gonggrijpkuiper (mr. -)koper huisRinnertspijp 8178326144v
GONGGRIJP, JAN HARMENSwijlen Jan Harmens Gonggrijpkuiper (mr. -)erflater Noorderhaven 341784261172r
GONGGRIJP, JAN HARMENSwijlen Jan Harmens Gonggrijpkuiper (mr. -)erflater Rinnertspijp 81784261173v
KAMP, JAN HARMENS Jan Harmens Kampschoenmaker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 131811269137r
NIJSING, JAN HARMENS Jan Harmens Nijsingbontwerkerkoper huisAchterstraat 181778259111r
ROYEN, JAN HARMENS Jan Harmanus van Rooyenarbeiderkoper huisHoogstraat 3318012668r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltieschipper op Amsterdam (beurt-)koper Zoutsloot 191734248288v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltienaastligger ten westen Noorderhaven 90173524985r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjekoper huis met bakkersovenNoorderhaven 871747251168r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Noorderhaven 851747251170r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltienaastligger ten oosten Noorderhaven 8517492521r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjeschipper (beurt-)koper door niaar huisNoorderhaven 85de Drie Kaarsen175325358v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Noorderhaven 85175325358v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Noorderhaven 831763255238r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjeschipper (oud wijd-)verkoper Herenwaltje 5176825748r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjeschipper (oud wijd-)verkoper Noorderhaven 69176825790v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Bildtstraat 191769257138r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Zoutsloot 491771257189v
SPELTJE, JAN HARMENSde erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Bildtstraat 191780259236v
SPELTJE, JAN HARMENSde erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Heiligeweg 31782260222r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Heiligeweg 31786262128r
SPELTJE, JAN HARMENSde erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Zoutsloot 49180426750r
VLIE, JAN HARMENSburgervaandrig Jan Harmen van 't Vlieverkoper Noorderhaven 111685242103v
VLIE, JAN HARMENSburgervaandrig Jan Harmens van 't Vliekoper kamerRommelhaven 261696243224v
VLIE, JAN HARMENSburgervaandrig Jan Harmens van 't Vlienaastligger ten noorden Rommelhaven 261696243224v
VLIE, JAN HARMENSburgervaandrig Jan Harmens van Vliekoper door niaar Hoogstraat 101697243275r
VLIE, JAN HARMENSburgervaandrig Jan Harmens van 't Vlieverkoper Rommelhaven 51697243297r
VLIE, JAN HARMENSburgervaandrig Jan Harmens van 't Vlieverkoper Hoogstraat 101697243300r
VLIE, JAN HARMENSburgervaandrig Jan Harmens van 't Vlieverkoper Schoolsteeg1705244309r
VLIE, JAN HARMENShet plaetske van Jan Harmens van 't Vlienaastligger ten noorden Rommelhaven 261714245210v
VLIE, JAN HARMENS Jan Harmens van 't Vlieverkoper Rommelhaven 261714245210v
VRIES, JAN HARMENSde schuur van Jan Harmens de Friesnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 271640234110v
HARMENS, JANKE Jantyen Harmens koper Kerkpoortstraat 29159722822v
HARMENS, JANKE Jantyen Harmens naastligger ten oosten onbekend159822898v
HARMENS, JANKE Jantien Harmens verkoper Kerkpoortstraat 291600228207r
HARMENS, JANKE Jancke Harmens koper Zoutsloot 11667239110v
HARMENS, JANKE Jancke Harmens koper Noorderhaven 112achter1675240197v
HARMENS, JANKE Jancke Harmens naastligger ten oosten Noorderhaven 112achter1675240197v
HARMENS, JANKEwijlen Janneke Harmens verkoper Simon Stijlstraat OZ16842424ra
HARMENS, JANKEvrijster Janke Harmens verkoper Nieuwstraat 251737249161r
HARMENS, JANKE Janke Harmens koper huisSint Odolphisteeg 181759254246v
HARMENS, JANKE Janke Harmens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 181759254246v
HARMENS, JANKE Janke Harmens verkoper Sint Odolphisteeg 181763255220av
HARMENS, JANKE Janke Harmens winkelierseverkoper Sint Odolphisteeg 141763255234v
HARMENS, JANKE Janke Harmens winkelierseverkoper Sint Odolphisteeg 141763255266r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingius, meerderjarige vrijsterkoper 1/3 huisNieuwstraat 251736249133r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingius, meerderjarige vrijsterkoper 1/3 huisNieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingiuseigenaar van 1/3 Nieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingiusverkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingiusverkoper Nieuwstraat 341740250129v
HARMENS, JASPER Jasper Harmens blikslager (mr. -)verkoper Romastraat 151729247261r
HARMENS, JASPER Jasper Harmens blikslager (mr. -)verkoper van 1/3 Voorstraat 831729247278r
HARMENS, JELMER Jelmer Harmens verkoper q.q. Lanen 851630232164r
HARMENS, JELMER Jelmer Harmens verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 181636233181r
HARMENS, JELMERde weduwe van Jelmer Harmens bewoner Lanen 83163723438r
HARMENS, JOHANNES Johannis Harmanus niaarnemer ratione sanguinis Noordees (gebied)1601228241r
HARMENS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Harmens bakkerhuurder Sint Jacobstraat 8161623049v
HARMENS, JOHANNEShet kind van Johannis Harmens verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 12162523195r
HARMENS, JOHANNES Joannes Harmens Beyemkoper 2/3 huis en plaatsNoorderhaven 651630232138r
HARMENS, JOHANNEShet gezin van Joannes Harmens huurder Sint Odolphisteeg 916782418v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten oosten Moriaanstraat 101748251234v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens Tichelaerkoper huisMoriaanstraat 121748251237r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens Tighelaerverkoper Moriaanstraat 121751252121r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper woningKerkpad 34175625415r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Kerkpad 321758254121v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens wever en tichelaar (bont-)koper woning en weefwinkelFabrieksstraat1758254134r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper 11/16 van 2 woningen en weefwinkelsWasbleek1762255128v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Kerkpad 321762255142r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat1762255147r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper huis en weefwinkelWerfpad1763255222v
HARMENS, JOHANNES Joannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18176425638v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens geniaarde koper van 1/2 Hofstraat 20176425681r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper huis en weefwinkelHofstraat 12a1765256128v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper huisLanen 21achter1766256174r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Lanen 211766256178r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten westen Hofstraat 141766256196r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 181766256216r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens huurder achteropkamer en de weefwinkel (p.j.)Grote Ossenmarkt 317672573v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens huurder achteropkamer en de weefwinkel (p.j.)Grote Ossenmarkt 517672573v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarverkoper Zoutsloot 94achter176825742r
HARMENS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Harmens naastligger ten westen Hofstraat 14176825764r
HARMENS, JOHANNESde weduwe van Johannes Harmens naastligger ten oosten Zoutsloot 82176825785r
HARMENS, JOHANNESwijlen Johannes Harmens koper Wasbleek176925797v
HARMENS, JOHANNESwijlen Johannes Harmens eigenaar van 11/16 Wasbleek176925797v
HARMENS, JOHANNESde weduwe van Johannes Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 611769257139r
HARMENS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1769257144r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens wever (bont-)koper huis en tuintjeNieuwstraat 291770257178v
HARMENS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Harmens naastligger ten zuiden Voorstraat 24177325889v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331775258219r
HARMENS, JOHANNESde weduwe van Johannes Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 611775258232v
HARMENS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Harmens naastligger ten westen Hofstraat 1417762595v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18177725943v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 25177725946v
HARMENS, JOHANNESde weduwe van Johannes Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 611779259171r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331784261238v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens blekerkoper huisHofstraat 22178626254r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens blekerverkoper q.q. Rapenburg 81789263134r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251791263311v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331793264110v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten westen Hofstraat 261793264156r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens geniaarde koper Heiligeweg 161793264159r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens geniaarde koper Heiligeweg 181793264159r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331795264250r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens koper huisLanen 21799265131r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens koper huisRapenburg 51799265179v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ180426747r
HARMENS, JOHANNEShuisman Johannes Harmens verkoper Rapenburg 5180426756r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens korendragerhuurder beneden (p.j.)Brouwersstraat 121805267170v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251806267259v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 40180826881r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 401808268110v
HARMENS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Harmens* naastligger ten westen Grote Kerkstraat 251809268206r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 401809268302v
KAMMINGA, JOHANNES HARMENS Johannes Harms Camminga, c.u.koper huis en herbergGrote Bredeplaats 5westde Gouden Romer1803266233r
MOS, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens ter Mosblekerverkoper Simon Vestdijksingel 21789263115r
MOS, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens ter Moskoemelkerkoper huisHeiligeweg 381807267327v
MOS, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens ter Moskoper huisGrote Kerkstraat 251807267327v
MOS, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens ter Mosnaastligger ten noorden Brouwersstraat 21180826849v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tichelaarkoper huisZoutsloot 82175025273v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tichelaarkoper grote hofZoutsloot 84tuin175025273v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaargeniaarde koper Kerkpad 32achter175625424v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaarnaastligger ten oosten Kerkpad 32achter175625424v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaarkoper huisLanen 591759254232v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaarkoper huis en weefwinkelonbekend1762255125v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaarkoper woningBargebuurtspoortje 121762255169v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENSwijlen Johannis Harmens Tigchelaarverkoper van 1/2 Zoutsloot 84176825787r
TICHELAAR, JOHANNES HARMENSwijlen Johannis Harmens Tigchelaarerflater Zoutsloot 84176825787r
HARMENS, JOOSTde vrouw van Joost Harmens , uitlandigverkoper Weverstraat1683241262v
GONGGRIJP, JOOST HARMENS Joost Harmens Gongrijptingieter (mr. -)koper huis alwaar de Coornbeurs uithanghtNoorderhaven 82de Coornbeurs1703244205r
HARMENS, JOUKJE Jouck Harmens verkoper Lanen 501631232185r
HARMENS, JURJENmr. Jurien Harmens , c.u.koper huis, schuur, plaats en gortmolen met schuurSchritsen 52166723973r
HARMENS, JURJEN Jurrien Harmens chirurgijn (mr. -)koper twee nieuwe kamersMoriaanstraat WZ167124050r
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens naastligger ten westen Schritsen 54167924155v
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens koper huis genaamd de Rode MeulenSchritsen 36de Rode Molen168024160v
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens koper huisSchritsen 38achter168024181r
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens naastligger ten westen Schritsen 38achter168024181r
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens koper huisSchritsen 38168024190r
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens naastligger ten zuiden Schritsen 38168024190r
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens naastligger ten westen Schritsen 38168024190r
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens koper kamerMoriaanstraat NZ1680241117v
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens naastligger ten oosten Schritsen 501681241168v
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens naastligger ten oosten Schritsen 50168424244v
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens koper grondpacht van 2-00-00 CGSchritsen 50168424254v
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens ledezetter (mr. -)koper q.q. Herenknechtenkamerstraat 191689242264r
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens verkoper q.q. Schritsen 261690242314v
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens verkoper q.q. Moriaanstraat 121690242317v
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens verkoper q.q. Schritsen 2716872429va
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens ledezetter (mr. -)koper huis met een tuin of hof erachterSchritsen ZZ169224312v
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens , c.u.ledezetter (mr. -)naastligger ten westen Schritsen ZZ169224312v
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens koper huisLanen 481696243209r
HARMENS, JURJEN Jurien Harmens ledezetter en chirurgijn (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 601698243360v
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens naastligger ten westen Lanen 501698243370v
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens chirurgijn (mr. -)koper huis waarin 4 kamersPoortje OZ1699243400v
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens chirurgijnnaastligger ten noorden Zuiderhaven 65169924425v
HARMENS, JURJENmr. Jurrjen Harmens verkoper Lanen 481704244261r
HARMENS, JURJEN Jurrien Harmens , c.u.ledezetter (mr. -)koper huis, pakhuis, zolders, plaats en tuintjeSchritsen 541710245122v
HARMENS, JURJEN Jurrien Harmens , c.u.ledezetter (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 541710245122v
HARMENS, JURJENmr. Jurrien Harmens ledezetterkoper huisGrote Kerkstraat 1a1712245166v
HARMENS, JURJENmr. Jurrien Harmens naastligger ten oosten Schritsen 501712245169r
HARMENS, JURJEN Jurrien Harmens naastligger ten zuiden [staat: noorden] Grote Bredeplaats 101715245235r
HARMENS, JURJENmr. Jurrien Harmens naastligger ten oosten Schritsen 50171824621r
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens naastligger ten oosten Hondenstraat 3oost172024679v
HARMENS, JURJENde erfgenamen van wijlen mr. Jurjen Harmens naastligger ten oosten Schritsen 50172124695v
HARMENS, JURJENde weduwe van Jurjen Harmens grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1795264275v
HARMENS, JURJENwijlen Jurjen Harmens wever (bont-)koper Rapenburg NZ180226667v
HARMENS, JURJENde weduwe van Jurjen Harmens naastligger ten westen Hofstraat 21oost1802266109r
HARMENS, JURJENde weduwe van Jurjen Harmens naastligger ten westen Hofstraat 21oost180726818v
HARMENS, JURJENde weduwe van Jurjen Harmens naastligger ten oosten Hofstraat 21west1808268176r
HARMENS, KLAAS Claes Haermens verkoper Sint Jacobstraat 101640234109v
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper huisNoorderhaven 3115972288v
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper kamerVoorstraat 93achter1605228463v
HARMENS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Harmens eigenaar perceel Voorstraat 93achter1606228526r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens verkoper Voorstraat 93achter161222998r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens verkoper Lanen 331615229254v
HARMENS, KLAAS Claes Harmens crediteur (triumphant) Zuiderstraat1615229271r
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens verkoper Voorstraat 3161623053r
HARMENS, KLAASde weduwe en kinderen van wijlen Claes Harmens verkoper ten noorden van Harlingen161723057v
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens verkoper Voorstraat NZ1622230332v
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens verkoper Grote Bredeplaats 311623230343r
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens naastligger ten westen Voorstraat 951624230374r
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens naastligger ten westen Voorstraat 951624230386r
HARMENS, KLAASgrondpacht uit de kamer van wijlen Claas Harmens eigenaar perceel Voorstraat 93achter162423128r
HARMENS, KLAAShet huis van Claes Harmens Groeyersnaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west162823245r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens Groyerschipper op Leeuwarden (veer-)koper huis en steegSint Jacobstraat 1162823257r
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens verkoper Grote Bredeplaats 311630232153r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens Groeyerverkoper Sint Jacobstraat 1163223375v
HARMENS, KLAAShet huis verkocht door Claes Harmens [staat: Gerridts] Groeyernaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west163323399r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper huis achter de ValkKarremanstraat 24noordde Valk1641234150r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens verkoper Karremanstraat 24noord164323593r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper huisAchterstraat NZ1644235126v
HARMENS, KLAAS Claas Harmens , vrijgezelwever (bont-)koper twee dwarskamers waarvan 1 als weefwinkelZoutsloot 82173224876r
HARMENS, KLAASvrijgezel Claas Harmens wever (bont-)koper hofZoutsloot 82oost173224876r
HARMENS, KLAAS Claas Harmens wever (mr. bont-)verkoper Zoutsloot 821737249204v
HARMENS, KLAASde nagelaten kinderen van Claas Harmens wever (mr. bont-)verkoper Zoutsloot 82175025273v
HARMENS, KLAASde nagelaten kinderen van Claas Harmens wever (mr. bont-)verkoper Zoutsloot 84tuin175025273v
HARMENS, KLAAS Klaas Harmens , c.u.brouwersknechthuurder Nieuwstraat 34179826586v
HARMENS, KLAAS Claas Harmens koemelkergeniaarde koper Grote Kerkstraat 33180426714r
HARMENS, KLAASKE Claaske Harmens , meerderjarige vrijsterverkoper Hofstraat 47west176425663v
HARMENS, KLAASKE Claaske Harmens verkoper Lammert Warndersteeg 141771257190v
HARMENS, KORNELISwijlen Cornelis Harmens koper Romastraat 61653236240r
HARMENS, LAMMERT Lambert Harmens verkoper Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, LAMMERT Lambert Harmens verkoper Voorstraat ZZ162523137r
KUIK, LAMMERT HARMENS Lammert Harmens Kuycktorenwachter (stads -)naastligger ten oosten Hoogstraat 23168424255v
HARMENS, LIEUWE Lieuue Harmans naastligger ten westen Lanen 66achter1623230339r
HARMENS, LOLKJE Lolkje Harmens winkeliersekoper Heiligeweg 41758254151r
HARMENS, LOLKJEwijlen Lolkje Harmens eerdere bewoner Heiligeweg 41784261252r
HARMENS, LOLKJEde boedel van Lolkjen Harmens verkoper Heiligeweg 41784261252r
HARMENS, LOLKJE Lolkjen Harmens verkoper Heiligeweg 41784261252r
HARMENS, LUTSKE Lucke Harmens koper onbekend1602228320r
HARMENS, MAAIKE Maycke Harmens verkoper onbekend163223345v
HARMENS, MAAIKE Maycke Harmens koper Vissersstraat 11672240100v
HARMENS, MAAIKE Maycke Harmens koper Voorstraat 9167924153v
HARMENS, MAAIKE Mayke Harmens koper door niaar huis met loodsKarremanstraat 8170124495v
HARMENS, MARIA Mary Harmans niaarnemer ratione sanguinis Noordees (gebied)1601228241r
HARMENS, MARIA Marijke Harmanus IJskamkoper Kerkpoortstraat 55179826588r
HARMENS, MARIA Marijke Harmanus IJskamverkoper Kerkpoortstraat 55180426778r
HARMENS, MARIA Mary Harmens koper kamerLanen 42achter1618230141r
HARMENS, MARIA Mary Harmens koper Weverstraat 151618230145r
HARMENS, MARIA Mary Harmens verkoper Weverstraat 151622230318v
HARMENS, MARIA Mary Harmens verkoper Lanen 42achter162423122r
HARMENS, MARIAnu Mari Harmens bewoner onbekend163923489r
HARMENS, MARIA Marijke Harmens koper Lanen 85oost1751252114r
HARMENS, MARIA Marijke Harmens verkoper Lanen 85oost1770257147v
HARMENS, MARIA Marijke Harmens koper Hofstraat 411807267308v
HARMENS, MARTEN Marten Harmens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
HARMENS, MARTENde weeskinderen van wijlen Marten Harmens verkoper Grote Bredeplaats NZ1634233136r
HARMENS, MARTJEN Martien Harmens verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg161723097v
HARMENS, MARTJENwijlen Martje Harmens verkoper van 1/2 Zoutsloot 181752252232v
HARMENS, MEIE Meye Harmens naastligger ten noorden Herenwaltje 71730247346r
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 191734248288v
HARMENS, MEIE Meye Harmens koper 1/3 woonkamerWilliam Boothstraat OZBlauwhuis1738249338r
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipperkoper huisZoutsloot 51173925012v
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipperverkoper Zoutsloot 251740250110r
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipper (schuit-)koper huisBildtstraat 16174325120r
HARMENS, MEIEvroedsman Meye Harmens verkoper Bildtstraat 161754253145r
HARMENS, MEIEvroedsman Meye Harmens verkoper q.q. Zoutsloot 451755253199r
HARMENS, MEIEde weduwe van Meye Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 321766256167r
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyerverkoper q.q. Zeilmakersstraat 11175225326v
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyerkoper huis en paardenstal met ernaast een steegjeZoutsloot 30175225332r
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyerkoper provisioneel huis en tuinNoorderhaven 691752253272r
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyernaastligger ten westen Zoutsloot 321759254204v
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyernaastligger ten westen Zoutsloot 361759254205v
MEYER, MEIE HARMENS Meye Harmens Meyernaastligger ten westen Zoutsloot 531759254214v
MEYER, MEIE HARMENSgezworen gemeensman Meye Harmens Meyerkoper q.q. Voorstraat 11west1759254249v
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyernaastligger ten noorden Herenwaltje 71758254265r
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyernaastligger ten noorden Herenwaltje 71758254266v
MEYER, MEIE HARMENSde erfgenamen van wijlen Meye Harmens Meyernaastligger ten noorden Herenwaltje 7176825741r
MEYER, MEIE HARMENSwijlen vroedsman Meye Harmens Meyererflater Herenwaltje 5176825748r
MEYER, MEIE HARMENSwijlen vroedsman Meye Harmens Meyererflater Noorderhaven 69176825790v
HARMENS, METJEde erfgenamen van wijlen Met Hermens naastligger ten oosten Voorstraat 97161122918v
HARMENS, MICHIEL Migchiel Harmens , c.u.huurder beneden Lanen 591759254232v
WASSENAAR, MICHIEL HARMENS Michiel Harmens Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)koper huisLanen 761782260288r
HARMENS, MINK Minck Harmens , c.u.koper huis met brouwerij en mouterijLanen 361647235249v
HARMENS, MINK Minck Harmens , c.u.koper huis met brouwerij en mouterijSchritsen 271647235249v
HARMENS, MINK Minck Harmens* brouwernaastligger ten westen Lanen 3816472363v
HARMENS, MINK Minck Harmens brouwerkoper huisLanen 341653236247v
HARMENS, MINK Minck Harmens brouwernaastligger ten oosten Lanen 341653236247v
HARMENS, MINK Minck Harmens brouwernaastligger ten westen Lanen 38165523747r
HARMENS, MINKop de Lanen van het huis van Mink Harmens , c.u.naastligger ten westen Lanen 361663238200v
HARMENS, MINKop de Lanen van het huis van Mink Harmens , c.u.naastligger ten westen Schritsen 271663238200v
HARMENS, MINK Mink Harmens , c.u.verkoper Lanen 361663238200v
HARMENS, MINK Mink Harmens , c.u.verkoper Schritsen 271663238200v
HARMENS, MINKhet voormalige huis van Mink Harmens naastligger ten westen Lanen 38166523927v
HARMENS, MINKwijlen Mink Harmens , c.u.verkoper Lanen 34166623939r
HARMENS, MINNE Minne Harmens , minderjarig vrijgezelverkoper Romastraat 151729247261r
HARMENS, MINNE Minne Harmens verkoper van 1/3 Voorstraat 831729247278r
HARMENS, MINNEburgerhopman Minne Harmens de Wilaverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
HARMENS, MINNEburgerhopman Minne Harmens de Wilaverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
WILDE, MINNE HARMENS Minne Harmens Wildabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 19174925228r
WILDE, MINNE HARMENSburgerhopman Minne Harmens de Wildebakker (mr. -)verkoper Franekereind 19175725470v
HARMENS, OTTE Otte Harmans naastligger ten zuiden [staat: oosten] Sint Jacobstraat 41624230389r
HARMENS, OTTE Otte Harmens kleermakerkoper huisSint Jacobstraat 61620230238v
HARMENS, OTTE Otte Harmens naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41624230375v
HARMENS, OTTE Otto Harmens naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4162523138v
HARMENS, PIEKE Pieke Harmens naastligger ten westen Ooievaarsteeg1615229283v
HARMENS, PIERde erfgenamen van wijlen Pyer Harmens verkoper Zuiderhaven 231606228516r
HARMENS, PIETER Pieter Harmans naastligger ten zuiden Heiligeweg 64162623198v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat WZ159822893v
HARMENS, PIETER Pyeter Harmens verkoper Gardenierstraat1599228152r
HARMENS, PIETER Pieter Harmens koper Heiligeweg 621600228222r
HARMENS, PIETER Pieter Harmens verkoper q.q. Franekereind 241601228277v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen1602228285r
HARMENS, PIETERde plaats van Pyter Harmens naastligger ten oosten Zuiderstraat1605228471r
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 64161623029r
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 64161723064r
HARMENS, PIETERhet schoenlappershuis van Pieter Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 1161723074v
HARMENS, PIETER Pyter Harmens naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 641620230228v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens verkoper Zoutsloot 11620230246r
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten westen Franekereind 81620230247v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens verkoper Heiligeweg 401620230254r
HARMENS, PIETER Pieter Harmens consenteert Sint Jacobstraat 41624230375v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens verkoper Schritsen 37162423116r
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 64162523139r
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 64162523153v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten zuiden William Boothstraat163223356v
HARMENS, PIETER Pyter Harmens naastligger ten noorden William Boothstraat 271634233148r
HARMENS, PIETER Pyter Harmens naastligger ten zuiden William Boothstraat1635233174v
HARMENS, PIETERhet huis van Pyter Harmens naastligger ten noorden William Boothstraat 271646235232r
HARMENS, PIETER Pytter Harmens verkoper Sint Christoffelsteeg WZ169324344r
HARMENS, PIETER Pytter Harmens verkoper Weverstraat 101722246138r
HARMENS, PIETER Pyter Harmens kuiper (mr. -)huurder gedeelte van het huis (p.j.)Zoutsloot 391732248148v
HARMENS, PIETER Pieter Hermans naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ1601228266v
HARMENS, PIETER Pieter Hermans naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen1602228332v
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc.naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1598228131r
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc.naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen1598228131r
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmens Pheltennaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1615229260r
HARMENS, PIETJE Pietje Harmans koper Raamstraat 11732248103v
HARMENS, REINER Reinder Harmens smid (mr. ijzer-)koper huis, smidse, loods, plaatsje en schuurtjeScheerstraat 10169924428r
HARMENS, REINER Reinder Harmens , c.u.huurder Scheerstraat 10169924428r
HARMENS, REINER Reiner Harmens* smidnaastligger ten westen Scheerstraat 12170724526v
HARMENS, REINER Reiner Harmens smid (mr. ijzer-)koper door niaar huis en pakhuisScheerstraat 121717245279v
HARMENS, REINER Reiner Harmens naastligger ten westen Scheerstraat 121717245279v
HARMENS, REINER Reiner Harmens verkoper Nieuwstraat 50171824616r
HARMENS, REINER Reiner Harmens smid (ijzer-)naastligger ten westen Lombardstraat1725246215v
HARMENS, REINER Reiner Harmens smid (ijzer-)naastligger ten noorden Lombardstraat1725246215v
HARMENS, REINER Reiner Harmens smid (ijzer-)verkoper Lombardstraat1725246215v
HARMENS, REINER Reyner Harmens smid (mr. ijzer-)verkoper Scheerstraat 121726246259r
HARMENS, REINERwijlen Reiner Harmens schipper (trekveer-)verkoper Scheerstraat 101730247341v
HARMENS, REINERwijlen Reinier Harmensen kuiperverkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 41664238235r
HARMENS, RIENK Rienck Harmens naastligger ten westen Schoolsteeg WZ1645235174r
HARMENS, RIENK Rient Harmens naastligger ten westen Schoolsteeg WZ1657237128v
HARMENS, RIENK Rienck Harmens naastligger ten zuiden Voorstraat 91achter1657237261r
HARMENS, RIENK Rienck Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 91achter1657237261r
HARMENS, RIENK Rienck Harmens naastligger ten westen Schoolsteeg WZ1667239104v
HARMENS, RIENK Rienk Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 91achter167124071v
HARMENS, RIENK Rients Harmens naastligger ten zuiden Voorstraat 891677240266v
HARMENS, RIENKhet huis van verkoper Rienck Harmens , c.u.smid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 521711245138v
HARMENS, RIENK Rienck Harmens , c.u.smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 521711245138v
HARMENS, RIJKde erfgenamen van wijlen Rijk Harmens huurder Zuiderstraat ZZ17342496v
HARMENS, RIJKwijlen Rijk Harmens verkoper van 1/4 Lombardstraat NZ1742250255r
HARMENS, RIKSTJE Richtie Harmens winkeliersekoper hoekhuisZoutsloot 251696243191v
HARMENS, RIKSTJE Rixtie Harmens koopvrouwgeniaarde koper Lanen 741697243265r
HARMENS, RINNERT Rinnert Harmanni koper provisioneel huis en plaatsBoth Apothekerstraat 15noord161623016r
HARMENS, RINNERTde nagelaten weeskinderen van wijlen Rinnert Harmanni verkoper Both Apothekerstraat 15noord1622230306r
HARMENS, RINNERTwijlen Rinnert Harmens koper van 1/2 Bildtstraat 141680241116v
HARMENS, RINSE Rinse Harmens Picquerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
HARMENS, ROBIJN Robijn Harmens , c.u.wever (mr. bont-)huurder achter (p.w.)Rozengracht 18176125589r
HARMENS, ROELOF Roelff Harmens glasmaker (mr. -)koper hoekhuisSpekmarkt 1het Vergulde Paard met de gulden vijzel167124051v
HARMENS, ROELOFwijlen Roeloff Harmens glasmakerkoper Both Apothekerstraat 3169324356r
HARMENS, ROMMERTvrijgezel Rommert Harmensen Vethkoper huis en wijnkelderNoorderhaven 461722246133v
HARMENS, SARA Sara Harmens koper kamerLammert Warndersteeg162523166r
HARMENS, SARA Sara Harmens koper kamerLammert Warndersteeg162523166r
HARMENS, SARA Sara Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ16422359v
HARMENS, SARA Sara Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ16422359v
HARMENS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibrich Harmens naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 71620230223v
HARMENS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibrich Harmens naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 71620230224r
HARMENS, SIEBREN Sybren Harmens , c.u.schipper (wijd-)koper huisSchritsen 50achter1715245247r
HARMENS, SIEBREN Sybren Harmens naastligger ten zuiden Schritsen 50171824621r
HARMENS, SIEBRENde kinderen van wijlen Sybren Harmens Koesenaastligger ten zuiden Schritsen 50172124695v
HARMENS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybren Harmens naastligger ten noorden Raamstraat 11732248103v
HARMENS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybren Harmens naastligger ten oosten Raamstraat 11732248103v
HARMENS, SIEBRENde minderjarige kinderen van wijlen Sybren Harmens schipper (groot-)verkoper Schritsen 50achter173624912va
HARMENS, SIEBREN Sybren Harmens huurder kelder (p.w.)Hoogstraat 111793264118v
HARMENS, SIEBRICHJEde erfgenamen van wijlen Sibrich Harmens naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 71622230328r
HARMENS, SIEMEN Symon Harmens naastligger ten oosten Voorstraat 951598228115v
HARMENS, SIEMEN Symon Harmens naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1599228155r
HARMENS, SIEMEN Symen Harmens naastligger ten zuiden Schoolsteeg1599228163r
HARMENS, SIEMEN Symon Harmens verpachter grond Noordees (gebied)1601228241r
HARMENS, SIEMEN Symon Harmens verpachter grond ([voor 1/1])Noordees (gebied)1601228251r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens naastligger ten oosten Zoutsloot 11604228392r
HARMENS, SIEMENde weduwe van Symen Harmens naastligger ten westen (gezamenlijk onderhoud geregeld in contract 20 okt 1600)Noorderhaven 411604228416v
HARMENS, SIEMEN Symen Harmens naastligger ten oosten Voorstraat 951605228456v
HARMENS, SIEMEN Symen Harmens naastligger ten westen onbekend1606228487v
HARMENS, SIEMENwijlen Symen Harmens verkoper Droogstraat 31606228518v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Voorstraat 97161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Noorderhaven 39161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Zoutsloot NZ161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Achterstraat 2161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Achterstraat 4161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Achterstraat 6161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Achterstraat 8161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Achterstraat 10161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Achterstraat 12161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Zoutsloot 53tuin161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Voorstraat 97161122922r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Noorderhaven 39161122922r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Zoutsloot NZ161122922r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Achterstraat 2161122922r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Achterstraat 4161122922r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Achterstraat 6161122922r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Achterstraat 8161122922r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Achterstraat 10161122922r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Achterstraat 12161122922r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Zoutsloot 53tuin161122922r
HARMENS, SIEMENburgerhopman Symon Harmens naastligger Achterstraat NZ161623044v
HARMENS, SIEMEN Symon Harmens naastligger Achterstraat NZ161723086v
HARMENS, SIEMENde kamers van Symon Harmens naastligger ten zuiden Achterstraat NZ161723088v
HARMENS, SIEMENde hof van Symon Hermans naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1602228299r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Hermans naastligger ten oosten Zoutsloot 11603228382r
HUISMAN, SIEMEN HARMENS Symen Harmens Huysmannaastligger ten noorden Heiligeweg1599228145v
HARMENS, SIERK Sierck Harmens goudsmidkoper provisioneel huisVoorstraat ZZ161122919v
HARMENS, SIERK Sierck Harmens goudsmidbewoner Voorstraat ZZ161122919v
HARMENS, SIERK Sierck Harmens verkoper q.q. Karremanstraat OZ161222991v
HARMENS, SIERK Syrck Harmens verkoper Voorstraat 3161623053r
HARMENS, SIERKburgemeester Sierck Harmens naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1622230311r
HARMENS, SIERKburgemeester Sierck Harmens verkoper q.q. onbekend1622230331v
HARMENS, SIERKoud burgemeester Sierck Harmens , voor zich en zijn verstorven broerverkoper Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, SIERKoud burgemeester Sierck Harmens , voor zich en zijn verstorven broerverkoper Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, SIERKoud burgemeester Sierck Harmens verkoper q.q. Droogstraat NZ1626231102v
HARMENS, SIERKoud burgemeester Sierck Harmens naastligger ten westen Voorstraat 56oost1626231155v
HARMENS, SIERKoud burgemeester Sierck Harmens naastligger ten westen Voorstraat 56oost1627231166v
HARMENS, SIERKoud burgemeester Sierk Harmens verkoper Voorstraat ZZ1640234103v
HARMENS, SIETSKE Syts Harmens verkoper Franekerpoort (gebied)1620230233v
HARMENS, SIETSKE Sytske Harmens koper huisZuiderhaven ZZ1691242344r
HARMENS, SIETSKE Sytske Harmens verkoper Werfpad1699243396r
HARMENS, SIPKEwijlen Sipke Harmens verkoper Scheerstraat 3163723428v
HARMENS, SJOERD Sjoerd Harmens huurder Schritsen 11173524966r
HARMENS, SJOERD Sjoerd Harmens , c.u.huurder Noorderhaven 131748251232v
HARMENS, SJOERD Sjoerd Harmens dorpsrechter en mr. schoenmakerkoper huisNoorderhaven 211753253122r
HARMENS, SJOERD Sjoerd Harmens schoenmaker en dorpsrechter (mr. -)verkoper Noorderhaven 211758254157v
TICHELAAR, SJOERD HARMENS Sjoerd Harmens Tichelaarverkoper Voorstraat 91170724534r
TICHELAAR, SJOERD HARMENS Sjoerd Harmens Tichelaarverkoper Voorstraat 93achter170724535v
TICHELAAR, SJOERD HARMENS Sjoerd Harmens Tichelaarverkoper Schoolsteeg170724536r
HARMENS, SJOUKE Syoucke Harmens protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats NZ1598228101r
HARMENS, SJOUKJE Siouck Harmens verkoper Hofstraat 41161623035v
HARMENS, SJOUKJE Syouck Hermans protesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats NZ1600228218v
HARMENS, TEEKE Taecke Harmens lakenkoperverkoper Zoutsloot 281626231133v
HARMENS, TEUNIS Thoenis Harmens bruidegom 1605228435r
GONGGRIJP, THOMAS HARMENS Thomas Harmens Gonggrijpnaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1706244331v
GONGGRIJP, THOMAS HARMENS Tomas Harmens Gonggrijpnaastligger ten oosten Zoutsloot 861716245263v
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper Nieuwstraat 251736249133r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper Nieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tialling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper van 9/72 Franekereind 361738249258v
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuskoster van de grote kerkverkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuskoster van de grote kerkkoper huisGrote Kerkstraat 351742250215v
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens koper 1/2 woningBildtstraat 71729247257v
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens naastligger ten noorden Bildtstraat 71729247257v
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens naastligger ten zuiden Bildtstraat 51730247369v
HARMENS, TJEERD Tieerd Harmens kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 51732248135r
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 51741250189r
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Bildtstraat 9174425146v
HARMENS, TJEERD Tieerd Harmens naastligger ten zuiden Bildtstraat 5174925239r
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens naastligger ten noorden Bildtstraat 91752252199v
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens kuiper (mr. -)verkoper Bildtstraat 71759254209v
HARMENS, TJEERDJE Tjertie Harmens huurder Lanen 931695243148r
HARMENS, TJEPKE Tjepke Harmens naastligger ten noorden William Boothstraat167124059r
HARMENS, TJITSKE Tyeedts Harmens verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
HARMENS, TJITSKE Tieetske Harmens koper Karremanstraat 28zuid163823451r
HARMENS, TJITSKE Tzietske Harmens verkoper Karremanstraat 28zuid1642234163v
HARMENS, TRIJNTJE Trijn Harmans niaarnemer ratione sanguinis Noordees (gebied)1601228241r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens koper Hofstraat 47oost1646235194v
HARMENS, TRIJNTJEhet andere huis van Trijntie Harmens naastligger ten zuiden Jekelsteeg 11654236261r
HARMENS, TRIJNTJEhet hoekhuis van Trijntie Harmens naastligger ten noorden Jekelsteeg 11654236261r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens verkoper Jekelsteeg 11654236261r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens verkoper Hofstraat 471659237220r
HARMENS, TRIJNTJE Trintie Harmens koper Voorstraat 73achter166023840v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens verkoper Lanen 301668239134r
HARMENS, TRIJNTJEeen gouden dubbelde ducaat voor Trijntie Harmens , dochter van de verkopertoehaak Spinhuisstraat1677240270v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens verkoper Hondenstraat 71705244291r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens verkoper van 3/4 Noorderkade 131705244292r
HARMENS, TRIJNTJEde weduwe Trijntje Harmens , voor haar kinderenverkoper van 1/4 Noorderkade 131705244292r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens koper Hoogstraat 361706244340v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens winkeliersekoper huisHeiligeweg 5171824610r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens naastligger ten westen Heiligeweg 71724246207v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens naastligger ten westen Heiligeweg 7173524923ar
HARMENS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntie Harmens naastligger ten westen Heiligeweg 71743250295r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens huurder (p.j.)Bildtstraat 31755253201r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens koper Kroonsteeg 3176025511r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens koper huisNieuwstraat WZ1761255109v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens koper Brouwersstraat 151762255160r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens verkoper Lanen 201766256207r
HARMENS, TRIJNTJEde verkoperse Trijntje Harmens naastligger ten noorden [staat: zuiden] Ooievaarsteeg 141780259281v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens verkoper Ooievaarsteeg 141780259281v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens huurder (p.j.)Ooievaarsteeg 12178126074v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens verkoper Kroonsteeg 31782260250r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens huurder Kroonsteeg 31783261104v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 141784261212v
VALK, TRIJNTJE HARMENS Trijntie Harmens Valkverkoper Noorderhaven 381695243179r
VALK, TRIJNTJE HARMENS Trijntje Harmens Valkverkoper Voorstraat 30achter1730247312v
VALK, TRIJNTJE HARMENSwijlen Trijntje Harmens Valkverpachter grond Vijver 31754253149r
WASSENAAR, TRIJNTJE HARMENS Trijntje Harmens Wassenaarverkoper Brouwersstraat 151801265287v
HARMENS, UILKJE Uilkjen Harmens koper huisHoogstraat 341706244320r
HARMENS, WALKE Walke Harmanus , c.u.gebruiker Grote Ossenmarkt 6oost1771257192v
HARMENS, WALKE Walke Hermanus huurder Grote Ossenmarkt 6west1786262101r
HARMENS, WARNERwijlen Warner Harmans verkoper van 1/2 Fabrieksstraat1762255147r
HARMENS, WARNERals huurder Warner Harmens naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)164323592v
HARMENS, WARNER Warner Harmens naastligger ten oosten Hofstraat 47west1722246141r
HARMENS, WARNER Warner Harmens schipper (schuit-)koper huisRommelhaven 111765256130v
HARMENS, WARNER Warner Harmens naastligger ten zuiden Hoogstraat 16176725723r
HARMENS, WARNER Warner Harmens schippernaastligger ten westen Hoogstraat 12176825777v
HARMENS, WARNER Warner Harmens naastligger ten zuiden Hoogstraat 161770257173r
HARMENS, WARNERde geabandonneerde boedel van wijlen Warner Harmens verkoper Rommelhaven 717722586v
HARMENS, WARNERwijlen Warner Harmens verkoper Rommelhaven 1117722587v
HARMENS, WARNERwijlen Warner Harmens verkoper Hoogstraat 43178326175r
HARMENS, WIEGER Wieger Harmens koper huisNoorderhaven 62179326492v
HARMENS, WIEGER Wieger Harmens huurder Noorderhaven 62179326492v
HARMENS, WIEGER Wieger Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 19179726521v
HARMENS, WIEGER Wieger Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 191801265297r
HARMENS, WIEGER Wyger Harmens koopmanverkoper Zuiderhaven 531802266101r
HARMENS, WIEGER Wyger Harmens koopmankoper huisVoorstraat 161805267132ar
HARMENS, WIETSKEde twee nagelaten weeskinderen van Wyts Hermans verkoper van 1/2 Poortje1602228294r
HARMENS, WIETSKE Wyts Hermans verkoper van 1/2 Poortje1602228294r
HARMENS, WILLEM Willem Harmens huurder Hofstraat 47oost166123876r
HARMENS, WILLEM Willem Harmens koper kamerRomastraat1667239105v
HARMENS, WILLEMgrondpacht uit de kamer van Willem Harmens houtzagereigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
HARMENS, WILLEM Willem Harmens , c.u.geniaarde koper Kerkpad 71674240132v
HARMENS, WILLEM Willem Harmens , c.u.koper huisKerkpoortstraat 511676240230v
FABER, WILLEM HARMENS Willem Harmens Faberverkoper in de zuider nieuwestad162823274r
FABER, WILLEM HARMENSwijlen Willem Harmens Fabererflater Zuiderhaven 241630232122v
HARMENS, WOUTER Wouter Harmens naastligger ten noorden Hondenstraat 131695243137v
HARNES, LAMMERT Lammert Haerns , c.u.torenblazer (stads -)koper tuinKlaverbladstraat 271692242399v
HARNES, LAMMERT Lammert Harns torenwachter (stads -)verkoper Klaverbladstraat 271698243335v
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Kuiktorenblazer (stads -)geniaarde koper Sint Jacobstraat 11698243341r
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Cuyktorenblazer (stads -)geniaarde koper Rommelhaven 101698243381r
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Kuyktorenblazer (stads -)koper q.q. Rommelhaven 2west1699243403r
HARNES, PIETERHettinga land en tichelwerk van Pyter Harns naastligger ten oosten Franekertrekvaart ZZ1647235264v
HARNSES, LAMMERT Lammert Haarnsen torenwachterverkoper Hoogstraat 25169324366v
HARNSES, LAMMERT Lammert Haarnsen torenwachterverkoper Hoogstraat 17achter169324366v
HARRENTS, JAN Jan Harrents verkoper Gardenierstraat161623043r
HARRENTS, LAMMERThuis genaamd de Rode Ploeg Lammert Harnts torenwachter (stads -)koper huisHoogstraat 25de Rode Ploeg1683241243r
HARRENTS, LAMMERT Lammert Harnts torenwachter (stads -)koper huisHoogstraat 17achter1683241243r
HARRITS, EGBERT Eibert Harrits turfdragerverkoper van 1/2 Gardenierstraat 617802601r
HARRITS, EGBERTwijlen Eibert Harrits voormalig bewoner Rozengracht 16achter1782260281r
HARRITS, EGBERTde boedel van wijlen Eibert Harrits turfdragerverkoper Rozengracht 16achter1782260281r
HARRITS, EGBERT Eibert Harryts turfdragerverkoper Both Apothekerstraat 91770257155v
HARRITS, EGBERT Eibert Harryts naastligger ten oosten Gardenierstraat 41778259133r
HARRITS, EGBERT Eybert Harryts , c.u.turfdrager (mr. -)koper twee kamers, weefwinkel en portaalRozengracht 16achter178126095r
HARRITS, JETSKE Jietske Harryts koper Noorderhaven 61763255228r
HARTMANS, ANTJEwijlen Antje Hartman erflater Noordijs 11765256129v
HARTMANS, ANTJEwijlen Antje Hartman verkoper Rommelhaven 111765256130v
HARTMANS, ANTJE Antje Hartmans koper Bildtstraat 21172724755r
HARTMANS, ANTJE Antje Hartmans verkoper Bildtstraat 21173124860v
HARTMANS, ANTJE Antje Hartmans koper huis en bakkerijNoordijs 1176325615v
HARTMANS, BEREND Beernt Hartmans verkoper Grote Kerkstraat 151633233105r
HARTMANS, BEREND Beernt Hartmans verkoper Kleine Kerkstraat 91633233105r
HARTMANS, BINNE Binne Hartmans naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 15168724214ra
HARTMANS, BROER Broer Hartman , althans in Oost indiekoper Hofstraat ZZ1618230138v
HARTMANS, BROER Broer Hartmans naastligger ten oosten Weverstraat ZZ163323398r
HARTMANS, BROERde weduwe van Broer Hartmans naastligger ten zuiden Brouwersstraat 231635233166r
HARTMANS, BROERde brouwerij van Broer Hartmans naastligger ten zuiden Schritsen 621636233181v
HARTMANS, BROERde weduwe van Broer Hartmans naastligger ten oosten Weverstraat163923488v
HARTMANS, BROERhet huis van de weduwe van Broer Hartmans naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1656237100r
HARTMANS, DEBORA Debora Hartman geniaarde koper Franekereind 201769257126v
HARTMANS, HARTMAN Hartman Hartmans koper woningAchterstraat ZZ1748251241r
HARTMANS, HARTMAN Hartman Hartmans metselaarkoper huisBildtstraat 91752252199v
HARTMANS, HARTMAN Hartman Hartmans naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ1754253129r
HARTMANS, HARTMAN Hartman Hartmans naastligger ten zuiden Bildtstraat 71759254209v
HARTMANS, HARTMANde erfgenamen van wijlen Hartman Hartmans naastligger ten noorden Bildtstraat 11176425633v
HARTMANS, HENDRIK Hendrick Hartmans verkoper Grote Kerkstraat 26161723080v
HARTMANS, HENDRIK Hendrick Hartmans verkoper Grote Kerkstraat 15161723080v
HARTMANS, HENDRIK Hendrick Hartmans verkoper Kleine Kerkstraat 9161723080v
HARTMANS, HENDRIKwijlen Hendrick Hartmans naastligger ten westen Hofstraat 311681241155v
HARTMANS, HENDRIKwijlen Hendrick Hartmans koper Kerkpad 71681241167r
HARTMANS, HISKE His Hartmans koper Kleine Kerkstraat 5161623045v
HARTMANS, HISKE His Hartmans koper Grote Kerkstraat 4162523190v
HARTMANS, HISKE His Hartmans verkoper Kleine Kerkstraat 5162723227v
HARTMANS, HISKEwijlen His Hartmans verkoper Grote Kerkstraat 41633233117v
HARTMANS, JAKOBJE Jacobien Hartmans verkoper Grote Kerkstraat 151621230281r
HARTMANS, JAN Jan Hartman naastligger ten westen Achterstraat NZ1675240197r
HARTMANS, JANde kamer van wijlen Jan Hartmans naastligger ten westen Schritsen 551641234158r
HARTMANS, JAN Jan Hartmans naastligger ten oosten Achterstraat 71711245146r
HARTMANS, JAN Jan Hartmans naastligger ten oosten Lanen NZ1717245302v
HARTMANS, JOHANNES Johannes Hartmans timmermansknecht (huis-)huurder Achterstraat 111783261122r
HARTMANS, LIEUWE Lieuue Hartmans , c.soc.naastligger ten westen Lanen 66achter1612229113v
HARTMANS, LIEUWE Lieuwe Hartmans , c.soc.naastligger ten westen Lanen 66achter16242315v
HARTMANS, MARIA Marya Hartmans verkoper Kerkpoortstraat 101743250302v
HARTMANS, SIEBREN Sybrand Hartmans verkoper van 1/3 Herenwaltje 7180426758v
HARTOGS, ANTJE Anna Hartigs bewoner Spinstraat163223359v
HARTS, Zipkje Heerts koper Schritsen 521807267326v
HARTS, Zipkje Heerts huurder Schritsen 521807267326v
HARTS, ARJEN Arien Heerts , c.u.verkoper Nieuwstraat 38achter1653236239r
HARTS, DOUWE Douwe Heerts koper dwarshuis of kamerGrote Bredeplaats 6oost_achter161122963v
HARTS, DOUWEde schuur van Douwe Heerts naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
HARTS, DOUWEde crediteuren van wijlen Douue Heerts wagenaarverkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230162r
HARTS, DOUWEhet sterfhuis van wijlen Douwe Heerts verkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230168r
HARTS, FRANS Frans Heerts bakker (mr. -)verkoper van 1/6 Brouwersstraat 14168224162va
HARTS, GEERT Geert Heerts molenmakerverkoper Zuiderstraat ZZ163323392r
HARTS, GRIETJE Griet Heerts koper Karremanstraat1621230270v
HARTS, GRIETJE Griet Heerts verkoper Karremanstraat 251624230378r
HARTS, GRIETJE Griet Heerts koper Zoutsloot NZ162723215r
HARTS, GRIETJE Griet Heerts eigenaar perceel Zoutsloot NZ1630232116v
HARTS, GRIETJE Griet Heerts verkoper Liemendijk1634233145r
HARTS, HENDRIK Hendrick Heerts koper provisioneel huisVoorstraat 11oost1620230210v
HARTS, JAKOB Jacob Heerts schipper op Bolswardhuurder Heiligeweg 8177225840v
HARTS, JAN Jan Heerties , c.u.huurder Franekereind 12175025275v
HARTS, JAN Jan Heerts naastligger ten zuiden Schritsen ZZ1601228241v
HARTS, JAN Jan Heerts koper houtstek met de plaats daarachterZuiderhaven 19zuid162423112r
HARTS, JANgemeensman Jan Heerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord163923479r
HARTS, JANburgemeester Jan Heerts koper hof met bomen en plantagieZuiderhaven ZZ164323564r
HARTS, JANde hof van burgemeester Jan Heerts naastligger ten oosten Zuiderstraat1644235121r
HARTS, JANde hof van burgemeester Jan Heerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1644235126r
HARTS, JANburgemeester Jan Heerts koper door niaar huis bestaande uit 3 kamers ([staat: Lb])Grote Kerkstraat 441644235129v
HARTS, JANburgemeester Jan Heerts naastligger ten noorden Zuiderhaven 211644235133v
HARTS, JAN Jan Heerts goudsmid (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 12165523742v
HARTS, JAN Jan Heerts [staat: Geerts] goudsmidnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10zuid1661238119r
HARTS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Heerts naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10zuid1687242171r
HARTS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Heerts goudsmidnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10zuid16852426va
HARTS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Heerts naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10zuid1698243343v
HARTS, MICHIEL Michiel Heerts koper huis en ledige plaats daarachterBrouwersstraat162423119r
HARTS, OENE Oene Harders koper hoekhuisKerkpoortstraat1645235185v
HARTS, OENE Oene Hardus naastligger ten westen Franekereind 29west162523164v
HARTS, OENE Oene Hardus verkoper Franekereind 29west162523164v
HARTS, OENE Oene Hardus verkoper Franekereind 2716312336v
HARTS, OENE Oene Hardus koper kameronbekend1647235259v
HATTES, AALTJE Aeltie Hottes naastligger ten westen Noorderhaven 981659237195v
HAUWERTS, GEERT Geert Hauwes huurder (p.j.)Achterstraat1765256102r
HECTORS, ADAMwijlen Adam Hector verkoper onbekend168424241v
HECTORS, FOLKERT Folkert Hectors verkoper q.q. Kerkpoortstraat 691687242211v
HEDSERS, TRIJNTJE Trijntie Hedserts koper Zuiderhaven ZZ1681241141v
HEERKES, AALTJE Aeltie Herkes bewoner Lanen 44achter1690242337v
HEERKES, ALLERT Allert Herckes bewoner Romastraat 3163123330r
HEERKES, ANDRIES Andries Heerckes smidnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ1613229141v
HEERKES, ANDRIES Andries Heerckes verkoper Zuiderpoort (gebied)1618230138r
HEERKES, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Heerckes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 11630232140v
HEERKES, ANDRIES Andries Herckes smidnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 11614229224r
HEERKES, ANTJE Antie Heerkes koper Nieuwstraat 58175325381v
HEERKES, ANTJE Antje Heerkes verkoper Noorderhaven 191776258249v
HEERKES, AUKJE Aukje Heerkes verkoper Zoutsloot 85177725976r
HEERKES, AUKJE Aukje Heerkes verkoper Droogstraat NZ177725977v
HEERKES, EELSE Else Herkes molenaar (rog-)verkoper Noordermolen 11802266102v
HEERKES, ELSKE Else Heerkes molenaar (rog-)koper rog- en weitmolen genaamd de Noordermolen, en woonhuisNoordermolen 1de Noordermolen1800265233v
HEERKES, ELSKE Else Heerkes molenaar (rog-)koper stal en wagenhuisKarremanstraat 21800265236r
HEERKES, GEERTJE Gertie Heerkes verkoper Zoutsloot 85177725976r
HEERKES, GEERTJE Gertie Heerkes verkoper Droogstraat NZ177725977v
HEERKES, GRIETJEwijlen Grietie Heerkes erflater Zoutsloot 85177725976r
HEERKES, GRIETJEwijlen Grietie Heerkes erflater Droogstraat NZ177725977v
HEERKES, HEERKE Heerke Heerkes verkoper q.q. Vijverstraat 30162423123v
HEERKES, HESSELdochter van Hessel Heerckes , e.a.huurder Franekereind 251696243190v
HEERKES, HESSELde crediteuren van wijlen Hessel Heerckes metselaar (mr. -)verkoper Franekereind 251696243190v
HEERKES, HESSEL Hessel Heerkes koper huisFranekereind 251663238175v
HEERKES, HESSEL Hessel Herckes naastligger ten westen Franekereind 27167524026va
HEERKES, HESSEL Hessel Herckes naastligger ten noorden Franekereind 27167524026va
HEERKES, HESSEL Hessel Herkes metselaar (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 2716922432va
HEERKES, HESSEL Hessel Herkes metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Franekereind 2716922432va
HEERKES, IEFKE Eeffke Heerckes verkoper Herenwaltje OZ1618230129v
HEERKES, IETJE Yd Heerckes bruid 159822899r
HEERKES, JELLE Jelle Heerckes koper huisDrie Roemersteeg1654236256r
HEERKES, JELLE Jelle Heerckes verkoper Drie Roemersteeg166123874r
HEERKES, JELLEwijlen Jelle Herckes schipper (trek-)erflater Franekereind 6168424223r
HEERKES, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Herkes verkoper Zuiderhaven 6163723427r
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes koper huisVijverstraat1618230107r
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverkoper Voorstraat 381620230213v
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverkoper Vijverstraat NZ1620230245r
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverwandelaar Voorstraat 381621230291v
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusaanhandelaar huis en hofZoutsloot NZ1622230292r
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverwandelaar Zoutsloot NZ1623230365r
HEERKES, KLAAS Claas Herckes Pudaeuskoper huis, schuur en ledige plaatsVoorstraat 381619230193r
HEERKES, KLAAS Claas Herckes* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 59166623953v
HEERKES, KLAAS Claas Herckes* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 59166623953v
HEERKES, KLAAS Claes Herckes gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 61167224011va
HEERKES, KLAAS Claes Herkes , c.u.verkoper Karremanstraat 271673240121v
HEERKES, KLAASKE Klaaske Heerkes verkoper Zoutsloot 85177725976r
HEERKES, KLAASKE Klaaske Heerkes verkoper Droogstraat NZ177725977v
HEERKES, LAMMERT Lambert Heerckes verkoper Herenwaltje OZ1618230129v
HEERKES, LIJSBET Lijsbert Heerkes verkoper Lanen 621752252206v
HEERKES, LIJSBEThypothecaire crediteur van Lijsbert Heerkes verkoper Nieuwstraat 58175325381v
HEERKES, PIETER Pytter Herckes verkoper Hofstraat 181681241126v
HEERKES, RIEMKJE Rieme Heerckes verkoper Herenwaltje OZ1618230129v
HEERKES, ROMKEde weduwe van Romke Heerkes huurder Hoogstraat 431803266198v
HEERKES, RUURD Ruurd Heerkes turfdragerkoper huisZeilmakersstraat 191781260144r
HEERKES, RUURD Ruurd Heerkes verkopers van 1/2 Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
HEERKES, SEERP Seerp Herkes koper Franekereind 61689242263v
HEERKES, SIBBELTJE Sibbeltje Heerkes koper huisNieuwstraat 64178626260v
HEERKES, SIEMEN Symen Herckes verkoper Voorstraat 8168724211va
HEERKES, SIKKE Sicke Herckes verkoper Oosterkeetstraat 316112297v
BOUMA, THEODORUS HEERKESvroedsman Doris Herckes Boumaverkoper q.q. Brouwersstraat 13168424214v
HEERKES, TJEBBEde gortmakerj van Tiebbe Heerckes naastligger ten noorden Franekereind 251696243190v
HEERKES, TJEBBE Tiebbe Heerkes kuiper (mr. -)koper huisFranekereind 41751252111r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Heerkes naastligger ten oosten Heiligeweg 701767257252r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van Tjebbe Heerkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621774258144r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van Tjebbe Heerkes naastligger ten oosten Franekereind 2178326149r
HEERKES, TJEBBEwijlen Tjebbe Heerkes erflater Nieuwstraat 64178326197r
HEERKES, TJEBBEhaar wijlen grootvader Tiebbe Heerkes erflater Franekereind 41784261202r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herckes gortmakerverkoper Carl Visschersteeg 1168024178v
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herckes gortmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 561682241184r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes gortmakerkoper huisNieuwstraat WZ1686242105r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van Tjebbe Herkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 101704244250r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van Tjebbe Herkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 121704244250r
HEERKES, TJEBBEwijlen Tjebbe Herkes koper Nieuwstraat 641705244306r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 21761255111r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621770257145ar
KUIPER, TJEBBE HEERKESde weduwe van Tiebbe Herkes Kuiperhuurder Franekereind 41784261202r
HEERKES, TJITSKE Tyeets Heerkes koper Gardenierstraat159722838r
HEERKES, TRIJNTJEmeerderjarige vrijster Trijntie Heerkes verkoper Zoutsloot 85177725976r
HEERKES, TRIJNTJEmeerderjarige vrijster Trijntie Heerkes verkoper Droogstraat NZ177725977v
HEERKES, WIEBREN Wybrant Heerckes verkoper Herenwaltje OZ1618230129v
HEETSES, Heetie Heets verkoper van 1/4 Nieuwstraat1633233114v
HEIES, AATJEwijlen Attje Heyes Schraleerflater Voorstraat 451780259276r
HEIMANS, Celycke Heymans verkoper Voorstraat 951624230374r
HEIMANS, vroedsman Heymans naastligger ten oosten Voorstraat 271746251126r
HEIMANS, GIJSBERTde erfgenamen van wijlen Gijsbert Heymans naastligger ten oosten Noorderhaven 112162823245v
HEIMANS, GIJSBERTde erfgenamen van wijlen Gijsbert Heymans naastligger ten oosten Noorderhaven 112163323393v
HEIMANS, GIJSBERTde erfgenamen van wijlen Gijsbert Heymens naastligger ten oosten Noorderhaven 112162723231r
HEIMANS, HEIMANvroedsman Heiman Heimans koper stallingFabrieksstraat 26174425154v
HEIMANS, HEIMAN Heiman Heimans verkoper Fabrieksstraat 2617762596r
HEIMANS, RINNERT Rinnert Heymans koopmanverkoper Noorderhaven 1121704244265v
HEIMANS, SALOMON Salomon Heimans Cohenhuurder (p.j.)Voorstraat 841778259134v
HEINS, de nagelaten kinderen van wijlen Emmerich Heins verkoper van 1/2 Kerkpad 1168024127va
HEINS, Saeff Heyns verkoper Voorstraat 11601228258v
BROUWER, HEINS Cartharina Heins Brouwerverkoper Heiligeweg 161782260208r
BROUWER, HEINS Cartharina Heins Brouwerverkoper Heiligeweg 181782260208r
HEINS, AAFKEeen nagelaten weeskind van Aeff Heins turfwerksterverkoper Peterseliestraat ZZ16702404ra
HEINS, AGNIETJE Agneta Heins winkeliersekoper huisZuiderhaven 19zuid170824566r
HEINS, AGNIETJE Agnieta Heins koper huisGrote Bredeplaats 6oost_achter1713245187r
HEINS, AGNIETJE Agnita Heins verkoper Zuiderhaven 19zuid1715245251r
HEINS, ALBERTwijlen Albert Heyns verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
HEINS, ALBERTwijlen Albert Heyns verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
HEINS, ALBERTwijlen Albert Heyns verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HEINS, ALBERTwijlen Albert Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, ALBERTwijlen Albert Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
OLINGIUS, ALBERT HEINS Albert Heyns Olingiusgortmakerkoper huis, gortmakerij en stalVoorstraat 701771257210v
OLINGIUS, ALBERT HEINSde koper Albert Heyns Olingius, c.u.gortmakerhuurder (p.j.)Voorstraat 701771257210v
HEINS, ALLERT Allert Heins , c.u.huurder Kerkpoortstraat 181752252236r
HEINS, ANTJE Antie Heyns verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
HEINS, ANTJE Antie Heyns verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
HEINS, ANTJE Antie Heyns verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HEINS, ANTJE Antie Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, ANTJE Antie Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, AUKJE Auckjen Heins verkoper Grote Kerkstraat 271694243114v
HEINS, AUKJEwijlen Auck Heyns verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
HEINS, AUKJEwijlen Auck Heyns verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
HEINS, AUKJEwijlen Auck Heyns verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HEINS, AUKJEwijlen Auck Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, AUKJEwijlen Auck Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, BERBER Berber Heins koper Zuiderhaven ZZ1762255153v
HEINS, BERBER Berber Heins verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1782260176v
BROUWER, CATHARINA HEINS Catharina Heins Brouwerverkoper Schritsen 171784261198v
HEINS, DANIEL Daniel Heins kasteleinbewoner Havenplein 1173124712va
HEINS, DANIEL Daniel Heins kasteleinbewoner Havenplein 1173124713va
HEINS, DIRK Dierck Hein koper huisVoorstraat 681599228173r
HEINS, DOETJE Doed Heyns koper Romastraat 11600228188v
HEINS, DOETJEwijlen Doed Heyns verkoper Romastraat 1161723062v
HEINS, EELKE Eelke Heins weverhuurder Romastraat NZ169224320v
HEINS, EMMERIKzonen van Emmerick Heins verkoper Kerkpad 11647235260r
HEINS, FEDDEwijlen Fedde Heins koper Gardenierstraat 161711245142v
HEINS, FEDDEwijlen Fedde Heins verkoper Gardenierstraat 161717245290v
HEINS, FERDOU Feddu Heins koper Kerkpad 11647235260r
HEINS, FRANS Frans Heins verkoper Kerkpad 11647235260r
HEINS, FRANS Frans Heins koster van de grote kerkkoper huisGrote Kerkstraat 35166023851v
HEINS, FRANS Frans Heins kosternaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 3316652394ra
HEINS, FRANSde erfgenamen van wijlen Frans Heins kosternaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 33167524021va
HEINS, FRANS Frans Heyns kosternaastligger ten zuiden Kruisstraat 10west1664238216r
HEINS, FRANS Frans Heyns naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 331676240241v
HEINS, FREERK Freerck Heyns timmerman (mr. huis-)koper huisLanen 301674240153V
HEINS, FREERK Freerck Heyns* timmermannaastligger ten westen Lanen 361682241219v
HEINS, GEERTJE Gertie Heins verkoper Franekereind 1170724519v
HEINS, GERRIT Gerryt Heins brouwer (mr. -)koper woningPeterseliestraat1754253176r
HEINS, GERRIT Gerryt Heins brouwer (mr. -)naastligger ten westen Peterseliestraat1754253176r
HEINS, GERRIT Gerrit Heins naastligger ten noorden Gardenierstraat 91759254225v
HEINS, GERRIT Gerryt Heins brouwernaastligger ten oosten Heiligeweg 201759254239v
HEINS, GERRITwagenhuis van Gerryt Heins naastligger ten zuiden Heiligeweg 201759254239v
HEINS, GERRIT Gerryt Heins brouwerkoper huisSchritsen 171759254243r
HEINS, GERRIT Gerrit Heins brouwer (mr. -)verkoper q.q. Kerkpad 161763255220v
HEINS, GERRIThet wagenhuis van Gerryt Heins naastligger ten zuiden Heiligeweg 20176425618v
HEINS, GERRIT Gerryt Heins naastligger ten oosten Schritsen 15achter1769257132v
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwerbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 291752252209r
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwerbrouwernaastligger ten oosten Heiligeweg 20176425618v
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 141766256196r
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwernaastligger ten noorden Gardenierstraat1767256230r
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwerverkoper q.q. Lanen 201767256232r
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)geniaarde koper (p.w.)Karremanstraat 141769257136v
BROUWER, GERRIT HEINSde erfgenamen van wijlen Gerrit Heins Brouwernaastligger ten oosten Schritsen 151784261217v
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heyns Brouwernaastligger ten oosten Molenpad 1176825739r
HEINS, GIJSBERT Gijsbert Heynes naastligger ten oosten Scheerstraat 31599228168r
HEINS, GRIETJE Griet Heyns verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
HEINS, GRIETJE Griet Heyns verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
HEINS, GRIETJE Griet Heyns verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HEINS, GRIETJE Griet Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, GRIETJE Griet Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, GRIETJE Grietie Heyns huurder Bargebuurt WZ169124224va
HEINS, HARING Haring Heins verkoper Zuiderstraat 181774258145v
HEINS, HARING Haring Heins naastligger ten westen Heiligeweg 34179826580v
HEINS, HARING Haring Heins naastligger ten westen Heiligeweg 34180426755v
HEINS, HARING Haring Heyns naastligger ten westen Heiligeweg 34178826324r
HEINS, HELENA Helena Heins koper Franekereind 101733248197v
HEINS, HELENA Helena Heins verkoper Molenpad 111733248277v
HEINS, HELENA Helena Heins verwandelaar Franekereind 101738249280r
HEINS, HELENA Helena Heins aanhandelaar Nieuwstraat 661738249280r
HEINS, HELENA Helena Heyns koper Molenpad 111730247303v
HEINS, HENDRIK Hendrik Heins koopmankoper huisGrote Bredeplaats 251811269149v
DROST, HENDRIK HEINS Hendrik Heins Drostkoper huisSchritsen 2218102692r
HEINS, HOTSKE Hotske Heins koper Kerkpoortstraat 651736249128r
HEINS, IETJE Ytje Heins , ongehuwde dochterverkoper van 1/4 Zuiderstraat 181774258145v
HEINS, IJSBRAND Isbrandt Heyns koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 40167124066v
HEINS, JAKOB Jacob Heines huurder achterboven (p.j.)Voorstraat 7a1802266139r
HEINS, JAN Jan Heynes koper kamer met twee loodsenHofstraat 47west1634233147r
HEINS, JAN Jan Heyns naastligger ten noorden Carl Visschersteeg159722862r
HEINS, JAN Jan Heyns naastligger ten zuiden* Schritsen 62161222972r
HEINS, JAN Jan Heyns verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
HEINS, JAN Jan Heyns verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
HEINS, JAN Jan Heyns verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HEINS, JAN Jan Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, JAN Jan Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
BROUWER, JANKE HEINS Janke Heins Brouwerverkoper Heiligeweg 161782260208r
BROUWER, JANKE HEINS Janke Heins Brouwerverkoper Heiligeweg 181782260208r
BROUWER, JANKE HEINS Janke Heins Brouwerverkoper Schritsen 171784261198v
HEINS, JETSKE Yts Heyns verkoper onbekend1602228301r
HEINS, JOHANNES Johannes Heins naastligger ten oosten Hofstraat 11644235149v
HEINS, JOHANNES Johannes Heyns koper kamerHofstraat 3163223354r
OLINGIUS, JOUKE HEINS Jouke Heins Olingiuskoopmankoper huisZoutsloot 1het Halfgemaakte Schip1767256258r
HEINS, JOUKJE Joukje Heins verkopers van 3/4 Zuiderstraat 181774258145v
HEINS, JUDITH Judith Catharina Heins koper Zuiderhaven 301800265260r
HEINS, KLAAS Claes Heins verkoper Franekereind 81615229250r
HEINS, KLAAS Claes Heins verkoper Hofstraat 21west170724525v
HEINS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Heins naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 221733248259r
HEINS, KLAASvroedsman Claas Heins verkoper q.q. Noordijs 211774258146r
HEINS, KLAASvroedsman Claas Heins naastligger ten oosten Liemendijk NZ1776258250r
HEINS, KLAASvroedsman Klaas Heins verkoper q.q. Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
HEINS, KLAASvroedsman Klaas Heins verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 101779259215r
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
HEINS, KLAAS Klaas Heins naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1785261260r
HEINS, KLAASwijlen Klaas Heins apothekerverkoper Achterstraat NZ1795264278r
HEINS, KORNELIS Cornelis Heyns koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 40167124066v
HEINS, LOLLE Lolle Heins naastligger ten oosten Rozengracht 101755253216r
HEINS, LOLLE Lolle Heins naastligger ten zuiden Rozengracht 101755253216r
HEINS, LOLLE Lolle Heyns naastligger ten oosten Rozengracht 10177625913v
HEINS, LOLLE Lolle Heyns naastligger ten zuiden Rozengracht 10177625913v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (mr. -)koper huis en een grote hofRozengracht 121754253173r
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kocknaastligger ten westen Rozengracht 141774258151v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (mr. -)koper door niaar pakhuisRozengracht 10177625913v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (mr. -)verkoper van 1/2 Brouwersstraat 111779259228v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (oud mr. -)verkoper Rozengracht 101781260112r
HEINS, LOURENS Lourens Heyns naastligger ten westen Achterstraat ZZ1662238134v
HEINS, MELIS Melis Heins , c.u.verkoper Vijver 91646235222v
HEINS, MELIS Melis Heyns koper Kleine Bredeplaats 22161723077v
HEINS, MELIS Melis Heyns verkoper Kleine Bredeplaats 22162423130r
HEINS, MELIS Melis Heyns koper huis met ledige plaats en loods, strekkende tot aan de oostergevel van de stalling aldaar ([voor de twee percelen in deze akte])Kleine Bredeplaats 22162823244r
HEINS, MELIS Melis Heyns protesteert vanwege een hypotheek Kleine Bredeplaats 22162823244r
HEINS, MELIS Melis Heyns koper huis en stalling ([voor de twee percelen in deze akte])Vijver 9162823244r
HEINS, MELIS Melis Heyns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24162823251r
HEINS, MELIS Melis Heyns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24162823257v
HEINS, MELIS Melis Heyns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20163723430r
HEINS, MELIS Melis Heyns naastligger ten zuiden Vijver 7163723430r
HEINS, MELIS Melis Heyns , c.u.verkoper Grote Bredeplaats164223517v
HEINS, MINNE Minne Heins , c.u.schipper (smal-)koper nieuw huisZuiderstraat164923689v
HEINS, MINNE Minne Heins naastligger ten zuiden Zuiderstraat1652236211v
HEINS, MINNE Minne Heins naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ166023832r
HEINS, MINNEgrondpacht uit het huis van Minne Heins eigenaar perceel Zuiderpoort (gebied)1663238189v
HEINS, MINNE Minne Heyns naastligger ten zuiden Zuiderstraat164923692r
HEINS, PIER Pier Heins brouwer (mr. -)koper tuin en zomerhuisPeterseliestraat ZZ1738249258r
HEINS, PIER Pier Heins brouwer (mr. -)naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1738249258r
HEINS, PIERhet wagenhuis van Pier Heins naastligger ten zuiden Heiligeweg 201748251228ar
HEINS, PIER Pier Heins verkoper deel weeshuisvijver Simon Stijlstraat 6175625447v
HEINS, PIER Pier Heyns naastligger ten noorden Achterstraat1726246263r
HEINS, RIENK Rienck Heins schipper (wijd-)koper woningVijver 5169424375r
HEINS, RIENK Rienck Heins naastligger ten westen Vijver 5169424375r
HEINS, RIENKde erfgenamen van wijlen Rienck Heins naastligger ten noorden Vijver 71715245254r
HEINS, RIENK Riens Heins schoenmaker (mr. -)koper kamer met portaalVioolsteeg1735249101r
HEINS, RIENK Rienck Heyns naastligger ten zuiden Vijver 3168324163ra
HEINS, RIKSTJE Rigtje Heins verkoper van 1/4 Rapenburg 10achter1769257112r
HEINS, RIKSTJE Rigtje Heins verkoper van 3/9 Noorderhaven 411787262159r
HEINS, RIKSTJE Rigtje Heins verkoper van 3/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
HEINS, RIKSTJE Rigtje Heins verkoper van 3/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
HEINS, RIKSTJE Rigstje Heins koper Schritsen 671787262214r
HEINS, SALVES Salvus Heins naastligger ten westen Schritsen 32een_achter162723214r
HEINS, SALVES Salvis Heins naastligger ten oosten Schritsen 28163123319v
HEINS, SALVES Salvus Heyns naastligger ten westen Schritsen 32161623028r
HEINS, SALVES Salvus Heyns schipper (groot-)verkoper q.q. Romastraat 1161723062v
HEINS, SALVES Salvus Heyns naastligger ten oosten Schritsen 301624230380r
HEINS, SALVES Salvus Heyns naastligger ten oosten Schritsen 301624230386v
HEINS, SALVES Salvis Heyns naastligger ten westen Schritsen 321630232116v
HEINS, SALVES Salvis Heyns naastligger ten westen Schritsen 32163123328r
HEINS, SALVES Salvus Heyns , c.u.verkoper Both Apothekerstraat 2163823458v
HEINS, SALVES Salvus Heyns verkoper Schritsen 301641234134r
HEINS, SALVESeerder Salvus Heyns naastligger ten oosten Schritsen 2816422356v
HEINS, SIEBE Sybe Heins verkoper Franekereind 1170724519v
HEINS, SIETSE Sytse Heins schipper (wijd-)huurder (p.j.)Scheerstraat 5168024123ra
HEINS, SJOUKJE Sjoukjen Heins koper Hoogstraat 15achter170124496v
HEINS, SJOUKJE Sjoukjen Heins verkoper Hoogstraat 15achter1701244101r
HEINS, SJOUKJE Sjoukje Heins koper huis, erf, plaats en tuinHoogstraat 151721246101v
HEINS, SJOUKJE Sjoukjen Heins verkoper Hoogstraat 151725246239v
HEINS, SJOUKJE Sjoukjen Heyns verkoper Droogstraat ZZ1714245209v
HEINS, TEEKE Take Heins , c.u.koper dwarshuis, loods, plaats, put, bakVianen 21725246245r
HEINS, TEEKE Tecke Heins verkoper Vianen 2173124870r
HEINS, TEEKE Taeke Heins verkoper Vianen 2173224895r
HEINS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter1763255221v
HEINS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 22176325614r
HEINS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter1765256110v
HEINS, TJEBBE Tyebbe Heynes bruidegom 1603228370r
HEINS, TJEBBE Tziebbe Heyns koper huisNoordijs 8161222973v
HEINS, TJEBBE Tiebbe Heynsen verkoper Noordijs 81614229201v
HEINS, TJERK Tjerk Heins , c.u.huurder (p.w.)Dalpad 7180226653v
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Scheerstraat 5169424398v
HEINS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Heins verkoper Hofstraat 21west170724525v
HEINS, TRIJNTJEde verkoper Trijntie Heins naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid1734248332r
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Raamstraat 6zuid1734248332r
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Schritsen 521734248354r
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Poortje 11173424910v
HEINS, TRIJNTJEhet zuidelijke gedeelte met Trijntie Heins naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 11736249110v
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins koper Heiligeweg 71743250295r
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins koper Heiligeweg 5achter1743250301v
HEINS, TRIJNTJE Trijn Heyns verkoper Voorstraat 11601228258v
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heyns verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heyns verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heyns verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, WELMOEDwijlen Welmoed Heins erflater Hofstraat 21west170724525v
HEINS, WIEBE Wybe Heins koper huisBargebuurt 261732248153r
HEINS, WIEBE Wybe Heins verkoper Bargebuurt 261734248343r
HEINS, WIEBRICHJE Wibrigjen Heyns koper Sint Odolphisteeg 61681241127v
HEINS, WIETSE Wytse Heins scheepstimmermankoper huisDroogstraat 23173424914r
HEINS, WIETSEwijlen Wytse Heins verkoper Droogstraat 231746251123v
HEINS, WIETSE Wytze Heins verkoper van 1/4 Rapenburg 10achter1769257112r
HEINS, WIETSE Wytse Heins schilderverkoper van 3/9 Noorderhaven 411787262159r
HEINS, WIETSE Wytse Heins schilderverkoper van 3/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
HEINS, WIETSE Wytse Heins schilderverkoper van 3/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
HEINS, WIETSE Wytze Heins geniaarde koper Schritsen 50achter1790263213r
HEINS, WIETSE Wytze Heins , c.u.huurder achter (p.j.)Schritsen 50achter1790263213r
HEINS, WIETSE Wytze Heins verver (mr. -)koper huisSchritsen 551799265167v
HEINS, WIETSE Wytze Heins naastligger ten westen Schritsen 571805267119v
HEINS, WORP Werp Heins naastligger ten noorden Poortje 11173424910v
HEINS, WORP Werp Heyns , c.s.naastligger ten zuiden Poortje 71747251166v
HEINSES, SALVES Salvus Heynssen bruidegom 1605228451v
HEMKES, ARENDJE Aerntie Hemkes koper Zoutsloot 80162923299v
HEMKES, FOLKERT Folkart Hemkes , c.u.koper huisJan Ruurdstraat 516422358v
HEMKES, FOLKERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Folkert Hemkes schipper (wijd-)verkoper Jan Ruurdstraat 5166623961v
HEMKES, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folkert Hemkes schipper (grootveer-)verkoper Jan Ruurdstraat 5166623912ra
HEMKES, HARING Haringh Hempckes koper huis, loods en plaatsjeKarremanstraat WZ1618230127v
HEMKES, HARING Haring Hempkes verkoper Liemendijk WZ1619230180v
HEMKES, HARINGwijlen Haringh Hempkes bewoner Romastraat1623230358v
HEMKES, HARING Haringh Hempkes naastligger ten oosten Kruisstraat NZ162723217r
HEMKES, IETJE Ida Hemckes koper Zoutsloot 801598228121v
HEMKES, IETJE Idt Hemckes verkoper Zoutsloot 801598228129v
HEMKES, JETSKE Jetske Hemckes verkoper Grote Kerkstraat 1a1663238170v
HEMKES, SIPKE Sipke Hemkes koper huisNieuwstraat 641809268323v
HEMKES, TRIJNTJE Trijn Hemckes koper Zoutsloot 401612229107v
HEMMES, AGE Age Hemmes koper nieuw hoekhuis met een bakhuis ([afgerekend in 18 last rogge tegen 100-00-00 GG de last])Noorderhaven 114165623759v
HEMMES, AGE Age Hemmes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21662238139r
HEMMES, AGEde weduwe van Aege Hemmes naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter167224083r
HEMMES, AGEde erfgenamen van wijlen Agge Hemmes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21682241195v
HEMMES, AGEde erfgenamen van wijlen Agge Hemmes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21682241226v
HEMMES, AGEde weduwe van Age Hemmes naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter168024127ra
HEMMES, AISE Aise Hemmes protesteert vanwege een betalingsachterstand Voorstraat 171599228154r
HEMMES, ANTJE Antie Hemmes koper kamer of woningGardenierstraat ZZ168424248r
HEMMES, BEREND Beern Hemmes , c.u.geniaarde koper Herenknechtenkamerstraat1726246256r
HEMMES, BERENDwijlen Beernd Hemmes varensgezelverkoper Vijver 61754253274r
HEMMES, IEDE Yde Hemmes , c.u.smid (ijzer-)geniaarde koper Grote Ossenmarkt 11702244151r
HEMMES, IEDE Yde Hemmes smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Zuiderhaven 241704244239v
HEMMES, IEDE Yde Hemmes smid (mr. ijzer-)koper huisZuiderhaven 34west1705244287r
HEMMES, IEDEde smitte van Yde Hemmes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1706244332v
HEMMES, IEDE Yde Hemmes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1711245139r
HEMMES, IEDEde smidse van Yde Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1716245277r
HEMMES, IEDEde smederij van Ide Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ172024678r
HEMMES, IEDEde smidse van Ide Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ172024684r
HEMMES, IEDEde smidse van Yde Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1721246113v
HEMMES, IEDE Yde Hemmes smidnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1733248183v
HEMMES, IEDEde erfgenamen van wijlen Yde Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1733248187v
HEMMES, IEDE Yede Himmes , c.s.naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ172724751v
HEMMES, JOHANNES Johannes Hemmes naastligger ten westen Ooievaarsteeg ZZ177325871v
HEMMES, TEEKE Take Hemmes slagerprotesteert vanwege een betalingsachterstand Voorstraat 171599228154r
HEMMES, TRIJNTJE Trijntie Hemmes , in de Kleine Kerkstraatgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 721726246292v
HENDRIKS, Jannetyen Hendricks verkoper Franekereind 29oost159722869r
HENDRIKS, Lijntyen Hendricks verkoper Grote Kerkstraat 31midden1623230362v
HENDRIKS, Witter Hendricks koper Sint Jacobstraat162723229v
HENDRIKS, Hentien Hendricks huurder Voorstraat 341631232172v
HENDRIKS, Meinderts Hendricks verkoper van 3/8 Scheerstraat 111737249216r
HENDRIKS, Baart Hendricx koper Voorstraat 12159722867v
HENDRIKS, Gryetyen Hendricx koper Franekereind159822873r
HENDRIKS, Saaff Hendricx protesteert vanwege een obligatie ten oosten van Harlingen1598228119r
HENDRIKS, de keet van burgemeester Saeff Hendricx naastligger ten noorden William Boothstraat 391600228204r
HENDRIKS, Mary Hendricx verkoper Noordees (gebied)1601228251r
HENDRIKS, wijlen Caereltjen? Hendricx erflater Lanen 241602228283v
HENDRIKS, wijlen Apolonie Hendricx erflater (hun resp. moeder en bestemoeder)Grote Bredeplaats 191603228340v
HENDRIKS, wijlen Apolonie Hendricx erflater (hun resp. moeder en bestemoeder)Grote Bredeplaats 211603228340v
HENDRIKS, de erfgenamen van wijlen Apolonie Hendricx crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 191603228345v
HENDRIKS, de erfgenamen van wijlen Apolonie Hendricx crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 211603228345v
HENDRIKS, Maartgien Hendricx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 41603228362r
HENDRIKS, burgemeester Saeff Hendricx naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7achter1603228370v
HENDRIKS, Saeff Hendricx verkoper Kruisstraat 81603228372r
HENDRIKS, wijlen Pietertgien Hendricx eerdere eigenaar Zoutsloot NZ1604228386r
HENDRIKS, wijlen Pietertgien Hendricx eerdere eigenaar Droogstraat1604228386r
HENDRIKS, Aeltken Hendricx verkoper Schoolsteeg1605228443v
HENDRIKS, burgemeester Saaff Hendricx verpachter grond Grote Kerkstraat 11161222974r
HENDRIKS, Crydt Hendricx verkoper Weverstraat 171618230132r
HENDRIKS, Lampck Hendricx koper Kerkpoortstraat NZ1633233100v
HENDRIKS, Leenerdt Hendricx schoenlapperkoper huisKerkpad1633233101v
HENDRIKS, Jeselyck Hendricx koper Pothondjessteeg 81635233166v
HENDRIKS, Orsul Hendricx naastligger ten zuiden Weverstraat166123880v
HENDRIKS, Orzul Hendricx naastligger ten zuiden Fabrieksstraat16612388va
HENDRIKS, Lubjen Hendriks koper Jan Ruurdstraat 51696243212v
HENDRIKS, Aegtjen Hendriks koper huisZuiderhaven 36oost1717245290r
HENDRIKS, Dieneke Hendriks koper Liemendijk ZZ1723246180r
HENDRIKS, Luther Hendriks koper huis waarin 2 kamersVianen ZZ172724724v
HENDRIKS, de weduwe van Jyllis Hendriks huurder Zoutsloot 23173524958v
HENDRIKS, Eillart Hendriks winkelierkoper huisNoorderhaven 981754253166v
HENDRIKS, Anschkjen Hendriks koper Zuiderhaven 71759254192v
HENDRIKS, Deeltie Hendriks naastligger ten oosten Voorstraat 9176025531v
HENDRIKS, de erfgenamen van wijlen Cornelia Hendriks naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ176025543ar
HENDRIKS, de [geniaarde] koper Anthony Hendriks huurder (p.j.)Liemendijk NZ1793264112r
HENDRIKS, Treyn Hendrix verkoper ([staat: Trijn Hendrick Saves])Lanen 67159722810r
HENDRIKS, Offken Hendrix , nom.quoprotesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
HENDRIKS, Dieuwertje Hendrix verkoper Kruisstraat NZ1663238188v
HENDRIKS, Sweyntie Hendrix verkoper Noorderhaven 191676240231r
HENDRIKS, Wieroo Hendrix verkoper Voorstraat 10168424228r
HENDRIKS, Weyntie Hendrix verkoper Noorderhaven 82168424254r
HENDRIKS, Wentien Hendrix eigenaar van 1/2 Rozengracht 121692242388v
HENDRIKS, Ruitger Hendrix , c.u.huurder van de achterkamer welke de ingang opzij van het huis heeft in de steeg Voorstraat 491696243218r
HENDRIKS, Aeght Hendrix koper woningWortelstraat 101722246141v
HENDRIKS, Stijnje Hendrix koper Kleine Kerkstraat 161729247282v
ALTENA, HENDRIKS Luirdske Hendriks Altenaverkoper Noorderhaven 791751252154r
ALTENA, HENDRIKS Luirdske Hendriks Altenaverkoper Droogstraat 271751252154r
ALTENA, HENDRIKS Luirdske Hendriks Altenaverkoper Noorderhaven 831751252154r
LAAN, HENDRIKS Mayke Hendrix van der Laenbode (koopmans-)koper door niaar twee ledige huisplaatsen aan elkaarZuiderhaven 711641234139v
LEIKER, HENDRIKS Hendriks Leykerverkoper van 1/2 Zoutsloot NZ1798265100r
WIT, HENDRIKS Lijsbet Hendrix de Witverkoper Noorderhaven 741674240133r
HENDRIKS, AAFKEwijlen Aefke Hendriks erflater Hofstraat 291752252209r
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks huurder Wortelstraat 91767256239r
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks koper Kleine Bredeplaats 1517822617r
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks koper Nieuwstraat 64178326197r
HENDRIKS, AAFKEwijlen Aafke Hendriks verkoper Nieuwstraat 64178626260v
WASSENAAR, AAFKE HENDRIKS Aafke Hendriks Wassenaarverkoper Voorstraat 351769257107r
HENDRIKS, AAGJE Aechjen Hendricks , voor haar kinderenverkoper van 1/2 Lanen 661687242217v
HENDRIKS, AAGJE Aechjen Hendricks , voor haar kinderenverkoper Grote Kerkstraat 391688242225r
HENDRIKS, AAGJE Aechjen Hendricks verkoper Grote Kerkstraat 391688242225r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendricks naastligger ten noorden Schritsen 17171824617r
HENDRIKS, AAGJE Aegt Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 981726246285v
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix naastligger ten zuiden Lanen 76achter1714245202v
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix koper huisSchritsen 651714245203v
HENDRIKS, AAGJE Aeghjen Hendrix koper huis en tuintje erachterZoutsloot 491721246119r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix verkoper Zuiderhaven 36oost1722246131r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix naastligger ten westen Schritsen 65b1722246140r
HENDRIKS, AAGJE Aeghje Hendrix naastligger ten westen Schritsen 65b1723246168r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricks verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricks koper ten zuiden van Harlingen1622230299v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricks koper Voorstraat 271681241174r
HENDRIKS, AALTJE Aelcke Hendricx verkoper onbekend159722856r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricx verkoper Noorderhaven 1101618230112r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendriks koper Schritsen 56zuidwest17312489v
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks koper 1/2 schoenmakersperkKerkpoortstraat1748251216r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks huurder (p.w.)Molenpad175725464r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks koopvrouwverkoper van 1/3 Zoutsloot 831759254245v
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks verkoper van 1/4 Kleine Kerkstraat 10176425650r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix koper Hofstraat1630232137v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix koper Grote Bredeplaats 311630232153r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix verkoper Hofstraat164023493v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix Hingeveltverkoper Zoutsloot 701697243303r
HENDRIKS, AART Aaert Hendricks naastligger ten noorden Steenhouwersstraat WZ1682241233v
HENDRIKS, AART Aart Hendricks schilderverkoper Steenhouwersstraat 21690242306r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks , c.u.schilder (mr. -)koper huisBrouwersstraat 141712245180r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks schilder (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1713245199r
HENDRIKS, AARTwijlen mr. Aert Hendrix verkoper Lanen 321606228508v
HENDRIKS, AART Aert Hendrix , c.u.schilder (mr. -)geniaarde en huurder Steenhouwersstraat 31696243220v
HENDRIKS, ABEL Abel Hendriks koper huisSchritsen 181810268358v
HENDRIKS, ABEL Abel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 2218102692r
HENDRIKS, ADAM Adam Hendricx , c.s.verkoper Spinhuisstraat NZ1646235195v
HENDRIKS, ALBERTwijlen Albert Hendricks koper Schritsen 121623230362r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendricks wagenmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat WZ1690242322v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendricks wagenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 79169124224va
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks* wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter169324367r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks naastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter1710245107r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks* wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 81717245307r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks* wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter1721246106r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks wagenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter1724246193v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks verkoper van 1/5 Rommelhaven 21748251227v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks huurder achterdeel (p.j.)Vijverstraat 8176825770v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks huurder Zoutsloot 931770257175r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks , c.u.huurder Noorderhaven 3179326484r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix naastligger ten oosten Rommelhaven 41692242403r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix huurder Voorstraat 87169424374v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 31698243374r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix wagenmaker (mr. -)verkoper q.q. Lombardstraat 41702244354r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix naastligger ten oosten Rommelhaven 41722246137r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix naastligger ten oosten Rommelhaven 41723246164r
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendriks Mellemanaastligger ten noorden Voorstraat 811706244312v
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendriks Mellema, c.s.wagenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Voorstraat 831724246210r
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendrix Mellemawagenmaker (mr. -)koper houtstekRommelhaven 51697243297r
MELLEMA, ALBERT HENDRIKShet houtstek van Albert Hendrix Mellemanaastligger ten zuiden Hoogstraat 101697243300r
HENDRIKS, ALEF Aleph Hendricx naastligger ten zuiden Zuiderstraat159722820v
HENDRIKS, ALEFhet huis van Aleff Hendricx naastligger ten noorden onbekend1599228181r
HENDRIKS, ALEFde weduwe van Aleff Hendricx naastligger ten noorden Zuiderhaven 251600228191v
HENDRIKS, ALLERT Allert Hendrix , c.u.koper ledige plaatsKerkpoortstraat NZ163823467r
HENDRIKS, ANDRIES Andries Hendricks koper huisLanen 85oost1620230256r
HENDRIKS, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Hendricks naastligger ten oosten Anjelierstraat16652392ra
HENDRIKS, ANDRIESwijlen Andries Hendrickx schilderbewoner Lanen 851630232164r
HENDRIKS, ANDRIESde weeskinderen van wijlen Andries Hendrickx , c.u.schilderverkoper Lanen 851630232164r
HENDRIKS, ANDRIES Andrys Hendricx koper huis met een klein plaatsje en een lijnbaanAnjelierstraat 11644235140v
HENDRIKS, ANDRIES Andrys Hendricx koper huis met een klein plaatsje en een lijnbaanAnjelierstraat 11644235140v
HENDRIKS, ANDRIES Andries Hendricx lijnslagerkoper huisBildtstraat 71658237168r
HENDRIKS, ANDRIES Andries Hendricx , c.u.naastligger ten noorden Bildtstraat 71658237168r
HENDRIKS, ANDRIESde weduwe en erfgenamen van wijlen Andries Hendricx lijnslagerverkoper Anjelierstraat 11659237236v
HENDRIKS, ANDRIEShet huis van Andries Hendriks grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 3-00-00 GG])Simon Stijlstraat 61626231125r
HENDRIKS, ANDRIES Andries Hendriks naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 61626231125r
HENDRIKS, ANDRIES Andries Hendriks , c.u.huurder achterkamer (p.w.)Zuiderhaven 57177725960r
HENDRIKS, ANDRIESde weduwe van Andries Hendriks huurder beneden (p.j.)Bildtpoort (gebied)1793264360r
HENDRIKS, ANDRIESwijlen Andries Hendriks huurder Anjelierstraat 391809268266r
HENDRIKS, ANDRIESwijlen Andries Hendriks huurder Anjelierstraat 411809268266r
HENDRIKS, ANDRIES Andries Hendrix koper huisSint Odolphisteeg 61641234123v
HENDRIKS, ANDRIES Andries Hendrix verkoper Zoutsloot 1164223521r
HENDRIKS, ANDRIESwijlen Andries Hendrix verkoper Sint Odolphisteeg 61658237142r
HENDRIKS, ANDRIESde weduwe van Andries Hendrix naastligger ten oosten Nieuwstraat 14167024029v
HENDRIKS, ANDRIESwijlen Andries Hendrix eerdere bewoner Bildtstraat 1167224091r
HENDRIKS, ANDRIES Andries Hendrix verkoper Vijver 1167124010va
CUP, ANDRIES HENDRIKS Andreas Hendriks Cupchirurgijngeniaarde koper Zuiderhaven 211802266104r
SOEST, ANDRIES HENDRIKS Andries Hendricx Soestverkoper q.q. Zoutsloot NZ159822879v
HENDRIKS, ANNE Anne Hendricks koper Klaverbladstraat NZ1619230178v
HENDRIKS, ANNE Anne Hendrickx verkoper Schritsen 68164923684v
HENDRIKS, ANNE Anne Hendricx naastligger ten oosten Rommelhaven 8161623021v
HENDRIKS, ANNEde kamer gekocht door Anne Hendricx naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter1634233145v
HENDRIKS, ANNEwijlen Anne Hendricx koper Voorstraat 63164323539r
HENDRIKS, ANNEwijlen burgemeester Anne Hendricx verkoper Noorderhaven 551651236163r
HENDRIKS, ANNE Anne Hendricx , c.soc.verkoper Liemendijk1654236254v
HENDRIKS, ANNEde kamer gekocht door Anne Hendricx naastligger ten oosten Rommelhaven 81659237204v
HENDRIKS, ANNE Anne Hendricx naastligger ten oosten Rommelhaven 816602385va
HENDRIKS, ANNE Anne Hendriks koopmanverkoper van 1/4 Noorderhaven 391702244162r
HENDRIKS, ANNE Anne Hendrix koper huisLiemendijk163723432v
HENDRIKS, ANNE Anne Hendrix koopmanbewoner Scheerstraat 51694243110v
MOLEN, ANNE HENDRIKSde oud gemeensman Anne Hendrix van der Molenkoper door niaar twee kamersFabrieksstraat 34169224321v
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper Zuiderhaven 7176825737v
HENDRIKS, ANSKJEverkoper Anskje Hendriks huurder (p.j.)Zuiderhaven 27178126017v
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/4 Zuiderhaven 27178126017v
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/2 Romastraat1781260138r
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 141786262125v
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper Vianen1786262127r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendricks verkoper Gardenierstraat16272329r
HENDRIKS, ANTJE Anneken Hendricks koper Achterstraat16362346r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendricks koper provisioneel huisFranekereind 26166923936ra
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendricks verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9167924126r
HENDRIKS, ANTJEhuis genaamd het Gouden Kettingh Antie Hendricks Mouts, veniam aetatisverkoper van 1/2 Voorstraat 63het Gouden Ketting167924116va
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendricks Moutsverkoper van 1/2 Zuiderhaven 77oost168024122ra
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendricks koper Noorderhaven 721687242207r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendricks koper Grote Kerkstraat 23170824576r
HENDRIKS, ANTJE Anna Hendricx verkoper Gardenierstraat161623043r
HENDRIKS, ANTJEwijlen Antie Hendrik erflater Hofstraat 21oost17762592v
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks koper Vijver 1166523929r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendriks verkoper William Boothstraat 6noord170024453r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendriks verkoper Grote Ossenmarkt 10170024453r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendriks verkoper Rozengracht 7west170024470r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper van 1/3 Zuiderhaven 6173024711ra
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Kerkpoortstraat 2173124823v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendriks koper Bargebuurtspoortje 101733248180v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendriks koper door niaar Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendriks verkoper Noorderhaven 46173925051r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendriks huurder (p.j.)Schritsen 2173925059v
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Achterstraat 7174425129v
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks koper Bargebuurtspoortje 21751252125v
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks , c.m.huurder (p.j.)Hofstraat 35175325376v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendriks verkoper van 1/3 Hofstraat 35175325376v
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks koper Both Apothekerstraat 3175325390r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks koper Heiligeweg 201784261220v
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Bargebuurtspoortje 121785261289r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Bargebuurtspoortje WZ1785261290r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Bargebuurtspoortje WZ1785261291r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks koper Hofstraat 47oost1790263204r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Poortje 71790263222r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks geniaarde koper Anjelierstraat 91793264134v
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks koper Lanen 89179726520v
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks naastligger ten oosten Lanen 89179726520v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendriks verkoper Hofstraat 47oost1799265149r
HENDRIKS, ANTJEwijlen Antje Hendriks erflater Rozengracht1797265313r
HENDRIKS, ANTJEwijlen Antje Hendriks erflater Rozengracht1797265313r
HENDRIKS, ANTJE Anne Hendrix koper kamerKerkpoortstraat ZZ163923484r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix koper Droogstraat 20west1650236135r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix koper Hondenstraat 121662238150v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix , q.q.koper kamerZeilmakersstraat WZ1663238198v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix koper Rozenstraat 1166723990r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix koper Rozengracht 13166723990v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix koper Grote Kerkstraat 31midden1667239100v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix koper William Boothstraat 6zuid167224098v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix koper Hofstraat ZZ1673240119r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1673240119r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix koper Weverstraat1680241109r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix koper Kerkpoortstraat 21697243264r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix verkoper Voorstraat 481699243395r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendrix verkoper Noorderhaven 531703244232v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix huurder Jan Ruurdstraat 1172024675v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix koper huisGrote Kerkstraat 271721246103r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix verkoper Grote Kerkstraat 271722246147v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix verkoper Grote Kerkstraat 23172724726v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix verkoper van 1/6 van 1/2 Noorderhaven 8817332487ra
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendrix verkoper Liemendijk 4174425145v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrixs koper Schritsen 52achter1633233119v
BLAUW, ANTJE HENDRIKS Antie Hendriks Blauwverkoper van 1/5 Hondenstraat 141738249220v
BLOK, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Blokkoper Prinsenstraat 4176125583v
FABER, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Faberkoper Kromme Elleboogsteeg OZ177225811r
FABER, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Faberkoper Rommelhaven 18drie_achter177225813r
FABER, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Fabernaastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter177225813r
HOPPINGA, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Hoppingakoper Noorderhaven 57oost180226656v
HENDRIKS, ANTONIUS Anthony Hendriks wever (mr. bont-)geniaarde koper Liemendijk NZ1793264112r
HENDRIKS, ANTONIUSwoning en weefwinkel gekocht door Anthony Hendriks naastligger ten westen Liemendijk1793264113v
HENDRIKS, ANTONIUS Anthony Hendriks wever (mr. bont-)geniaarde koper Anjelierstraat 91793264134v
HENDRIKS, AREND Aernt Hendricks verkoper Both Apothekerstraat1614229200r
HENDRIKS, AREND Aernt Hendricx koper twee kamersRomastraat159722837r
HENDRIKS, AREND Aernt Hendricx naastligger ten oosten Romastraat159722837v
HENDRIKS, AREND Aernt Hendricx wieldraaiernaastligger ten westen Romastraat 31161122921r
HENDRIKS, AREND Arent Hendriks van Urkhofmeester op het Admiraliteitsjachtkoper huisGrote Bredeplaats 17176425658v
HENDRIKS, AREND Arent Hendriks wever (bont-)verkoper Hofstraat 47west176425663v
HENDRIKS, AREND Arent Hendriks wever (bont-)verkoper Hofstraat 45176525696r
HENDRIKS, AREND Arend Hendriks wever (mr. bont-)koper huisSchritsen 601784261174v
HENDRIKS, AREND Arend Hendriks naastligger ten oosten Schritsen 5817882638r
HENDRIKS, AREND Arend Hendriks wever (mr. bont-)verkoper Schritsen 601790263266v
HENDRIKS, AREND Aernt Hendrix wieldraaierkoper twee kamers of woningen onder 1 dakRomastraat1605228482r
HENDRIKS, ARENDwijlen mr. Aent Hendrix koper Lanen 321605228482v
BLOK, AREND HENDRIKS Aernt hendricks Blocksoldaatverkoper Romastraat1614229196v
HOFMAN, AREND HENDRIKS Arnt Hendricx Hoffmanverkoper Sint Odolphisteeg 101661238108v
MOLENAAR, AREND HENDRIKS Ane Hendriks Moolenaarmolenaar (houtzaag-)koper ten zuiden van Harlingen180426754r
HENDRIKS, ARJAANTJE Ariaantje Hendriks , minderjarigeverkoper Tiepelsteeg OZ1787262313r
HENDRIKS, ARJEN Arrien Hendrix herbergierkoper Klaverbladstraat 51697243302v
HENDRIKS, ARJEN Arjen Hendrix herbergierverkoper van 1/4 Klaverbladstraat 51703244200v
HENDRIKS, AUKE Auke Hendriks schoenmaker (mr. -)koper huisHofstraat 21midden176125579v
HENDRIKS, AUKE Auke Hendriks schoenmakernaastligger ten oosten Hofstraat 21west176425653r
HENDRIKS, AUKE Auke Hendriks schoenmaker (mr. -)verkoper Hofstraat 21midden1765256135r
HENDRIKS, AUKE Auke Hendriks schoenmakernaastligger ten oosten Hofstraat 21west1765256142v
HENDRIKS, AUKE Auke Hendriks , c.u.schoenmaker (mr. -)huurder Franekereind ZZ1769257131v
HENDRIKS, AUKJE Auckien Hendricks verkoper Noorderhaven 471677240272r
HENDRIKS, AUKJEde erfgenamen van wijlen Auckien Hendricks verkoper Voorstraat 30168024189r
HENDRIKS, AUKJE Auckjen Hendricks koper Karremanstraat 71686242155r
HENDRIKS, AUKJE Auckjen Hendricks verkoper Karremanstraat 71688242260v
HENDRIKS, AUKJE Auckie Hendricx naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141658237172ar
HENDRIKS, AUKJEde erfgenamen van wijlen Auckien Hendrix verkoper Voorstraat 30achter168024188v
REIDHORST, AUKJE HENDRIKS Aukje Hendriks Reidhorst, meerderjarige vrijstergeniaarde koper Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
WIT, AUKJE HENDRIKS Auckjen Hendriks de Witverkoper Noorderhaven 471676240233v
HENDRIKS, BALT Baltus Hendriks scheepstimmerman (oud -)verkoper Grote Ossenmarkt 101791263303v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricks verkoper Kerkpoortstraat ZZ1613229166v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricks koper Grote Kerkstraat 231619230156r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricks koper Grote Kerkstraat 151621230281r
HENDRIKS, BAUKJEweduwe Bauck Hendricks verkoper van 1/6 Bildtstraat 13163123336r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx koper Hoogstraat 211630232162v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx koper Noorderhaven 361631232176r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx koper 1/2 huis en een 1/2 kamer daarachterGrote Kerkstraat 161634233152r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx koper 1/2 huis en een 1/2 kamer daarachterHeiligeweg 131634233152r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx boendermaaksternaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 21646235213r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx bruid 1604228415v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx koper Peterseliestraat161723078v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx verkoper Peterseliestraat161723079r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx koper Noorderhaven 10716242313r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx koper Grote Kerkstraat 151633233102r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx koper Kleine Kerkstraat 91633233102r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx verkoper Grote Kerkstraat 16164323554v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx verkoper Heiligeweg 13164323554v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx naastligger ten westen Hoogstraat 231644235140r
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendriks koper Voorstraat 741626231121r
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix naastligger ten oosten Hoogstraat 19163823463v
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix geniaarde koper ten zuiden van Harlingen16422355v
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix geniaarde koper ten zuiden van Harlingen16422355v
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix geniaarde koper ten zuiden van Harlingen16422355v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrix verkoper Noorderhaven 1071645235162v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrix koper twee woningen, bij elkaar staand, met een ledige plaats, put enz.Grote Kerkstraat 19164823649v
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix verkoper Hoogstraat 211650236131r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrix koper door niaar ca. 5 pm. zaailandten noordoosten van Harlingen1651236167r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Henricks verkoper Grote Kerkstraat 191613229170r
DIEPENBROEK, BEELTJE HENDRIKS Belitie Hendricks van Diepenbroekverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 41703244212r
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrick koper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1646235212r
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrickx koper kamerBargebuurt 28164923658r
HENDRIKS, BERBERde uiterste kamer van Berber Hendrickx naastligger ten zuiden Bargebuurt 28164923658r
HENDRIKS, BERBER Barber Hendricx bruid 1602228279v
HENDRIKS, BERBER Barber Hendricx verkoper Schoolsteeg1605228443v
HENDRIKS, BERBER Barbar Hendricx koper Brouwersstraat 1b1635233162v
HENDRIKS, BERBER Berbara Hendriks koper Both Apothekerstraat 2163823458v
HENDRIKS, BERBER Berber Hendriks koper Zeilmakersstraat 21174325121r
HENDRIKS, BERBERwijlen Berber Hendriks verkoper Zeilmakersstraat 211762255123v
HENDRIKS, BERBER Berber Hendriks koper Vianen 22181026915v
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrix koper Zoutsloot 611667239101r
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrix koper Zeilmakersstraat 21168524274v
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrix koper Scheerstraat 51694243110v
HENDRIKS, BEREND Beern Hendricks smidkoper grondpacht van 0-08-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Rommelhaven 2west1619230172r
HENDRIKS, BERENDgrondpacht uit het huis van Beern Hendricks , c.u.eigenaar perceel Rommelhaven 2west1619230172r
HENDRIKS, BEREND Beern Hendricks smidkoper grondpacht van 0-06-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Rommelhaven 2oost1619230172r
HENDRIKS, BERENDde weduwe van Beern Hendricks naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 3171824616v
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendricks wever (bont-)koper door niaar kamerGrote Kerkstraat 34171924637r
HENDRIKS, BEREND Beern Hendricks bontwerkernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west171924641v
HENDRIKS, BEREND Beern Hendricks bontwerkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west171924641v
HENDRIKS, BERENDde weduwe van Beernt Hendrik naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40175625430v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendrik Luyternaastligger ten noorden Schritsen 53176825744v
HENDRIKS, BEREND Beern Hendriks koper kamerBargebuurt 2016652392r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks koper dwarshuis en putRapenburg 121726246289v
HENDRIKS, BERENDwijlen Beern Hendriks koper door niaar Zuiderstraat172724750v
HENDRIKS, BEREND Berend Hendriks Dahl [staat: Dalh]koper huisZuiderstraat 31west1730247370r
HENDRIKS, BEREND Berent Hendriks wever (bont-)koper huis en weefwinkelonbekend1737249202r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks wever (bont-)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341742250249r
HENDRIKS, BERENDwijlen Barendt Hendriks Dahlverkoper Zuiderstraat 311746251144r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks naastligger ten westen Grote Kerkstraat 401751252142r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks wever (bont-)verkoper q.q. Hofstraat 35175325376v
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks verkoper van 1/3 Hofstraat 35175325376v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks huurder Moriaanstraat 121754253163v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks , c.s.wever (mr. bont-)huurder Wasbleek WZ1755253226r
HENDRIKS, BERENDwijlen Beernd Hendriks wever (mr. bont-)verkoper Grote Kerkstraat 381758254176r
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks wever (mr. bont-)koper door niaar Kerkpoortstraat 2717602556v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks , c.u.huurder woning (p.j.)Achterstraat 151762255117v
HENDRIKS, BERENDwijlen Beernd Hendriks erflater onbekend1762255125v
HENDRIKS, BERENDde weduwe van Beernd Hendriks , c.s.huurder Kerkpoortstraat 271763255188v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks Luiterskoper huisLanen 641765256134v
HENDRIKS, BEREND Beerndt Hendriks , c.u.huurder Fabrieksstraat 6177225865r
HENDRIKS, BERENDde weduwe van Beernd Hendriks huurder (p.j.)Fabrieksstraat 61779259177r
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuiskoper huisPrinsensteeg 3de Drie Hoefijzers1779259219r
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks wever (mr. bont-)huurder westelijke perceel (p.j.)Wasbleek 13178126057v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks Luitersnaastligger ten noorden Schritsen 531781260129r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks wever (mr. bont-)huurder westelijke perceel (p.j.)Wasbleek ZZ1781260145r
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuisverkoper Prinsensteeg 31782260241v
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks Luiterswever (bont-)verkoper Lanen 641782260253r
HENDRIKS, BERENDde weduwe van Berend Hendriks huurder Nieuwstraat 64178326197r
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks , c.u.huurder Karremanstraat 41800265235r
HENDRIKS, BEREND Beern Hendrix naastligger ten zuiden Bargebuurt 18167024013v
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendrix , c.u.schipper (grootveer-)koper huisGrote Ossenmarkt 1a1691242351v
HENDRIKS, BERENDde erfgenamen van wijlen Beern Hendrix schippernaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11702244151r
HENDRIKS, BERENDwijlen Beern Hendrix verkoper van 1/6 Droogstraat 151703244230v
HENDRIKS, BERENDwijlen Beern Hendrix verkoper Moriaanstraat ZZ170724523v
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendrix naastligger ten westen Grote Kerkstraat 34171924637r
HENDRIKS, BEREND Berent Hendrix naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 36172024665v
HENDRIKS, BERENDde erfgenamen van wijlen Berent Hendrix naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1172024687v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendrix wever (mr. bont-)koper Lammert Warndersteeg 51729247227r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendrix wever (mr. bont-)verkoper Lammert Warndersteeg 51729247244r
HENDRIKS, BEREND Beern Hendrix naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341730247359v
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendrix wever (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 361732248114r
GROEN, BEREND HENDRIKS Berent Hendriks Groen, c.u.wever (bont-)koper huisGrote Kerkstraat 38het Glas1717245291v
GROEN, BEREND HENDRIKS Beernt Hendriks Groen, mede voor zichwever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 49174425135v
HENDRIKS, BINKE Bent Hendriks , n.u.naastligger ten oosten Scheerstraat 10175025272v
HENDRIKS, BOELE Boele Hendriks scheepstimmermankoper Zuidersteeg 7178326113r
HENDRIKS, BRECHTJE Brecht Hendricks verkoper Scheffersplein 231619230159r
HENDRIKS, BROER Broer Hendrix verkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen16852427va
HENDRIKS, BURGERT Burgert Hendriks , c.u.koper huisHondenstraat 81717245305r
HENDRIKS, BURGERT Burgert Hendriks leerlooierkoper huisSchritsen 2117822616r
HENDRIKS, BURGERT Burgert Hendriks , c.u.leerlooiernaastligger ten oosten Schritsen 2117822616r
HENDRIKS, BURGERT Borgert Hendriks leerlooiergeniaarde koper van 1/2 Simon Stijlstraat 31785261266v
HENDRIKS, BURGERTde weduwe van Burgert Hendriks huurder Hoogstraat 19179226428v
HENDRIKS, CATHARINA Cathalina Hendricks koper Voorstraat 12achter1619230159v
HENDRIKS, CATHARINA Catalina Hendricks koper Spinhuisstraat162523161r
HENDRIKS, CATHARINA Catharina Hendrickx koper Zuiderhaven1646235230r
LINT, CATHARINA HENDRIKSwijlen Caatje Hendriks van Lintkoper Zoutsloot 211790263272v
HENDRIKS, CHRISTIAAN Cryt Hendricks koper huis of woningWeverstraat 171612229114v
HENDRIKS, CHRISTIAAN Cryt Hendricks naastligger ten oosten Weverstraat 151613229157r
HENDRIKS, CHRISTIAAN Cryt Hendricks , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Hofstraat1613229184r
HENDRIKS, CHRISTIAAN Cryt Hendricks naastligger ten oosten Weverstraat 151618230140v
HENDRIKS, CHRISTIAAN Cryt Hendricks naastligger ten oosten Weverstraat 151622230318v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks schoenmaker (mr. -)koper woning waarin twee kamers, met loods, bleekveld en plaatsSchritsen 181781260102r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks huurder (p.j.)Schritsen 181781260102r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks schoenmaker (mr. -)verkoper Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten oosten Schritsen 12178326168v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 22178326176v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten oosten Schritsen 121784261165r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 241789263103r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 221796264308r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 241796264319v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 24180426792r
HENDRIKS, DEELTJE Deeltje Hendriks naastligger ten zuiden Voorstraat 11west1759254249v
HENDRIKS, DEELTJE Deeltje Hendriks , bejaarde vrijsterbegunstigde van een lijfrente (p.j.)Voorstraat 11west17602551r
HENDRIKS, DEELTJE Deeltje Hendriks , bejaarde vrijsterverkoper Voorstraat 11west17602551r
HENDRIKS, DIEDERIK Diederik Hendriks huurder Lanen 401784261246v
HENDRIKS, DIENA Dienke Hendriks naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1723246180r
HENDRIKS, DIEUWKE Dieuwertje Hendricx naastligger ten oosten Kruisstraat NZ1663238189r
HENDRIKS, DINGENA Dingen Hendricks koper Grote Kerkstraat 40west1630232127v
HENDRIKS, DINGENAwijlen Dingen Hendriks erflater Heiligeweg 28163723429v
HENDRIKS, DIRKde verkoper burgemeester Dierck Hendricks naastligger ten zuiden Schritsen1602228311r
HENDRIKS, DIRKburgemeester Dierck Hendricks verkoper Schritsen1602228311r
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten westen Peterseliestraat1613229128v
HENDRIKS, DIRKde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Dirck Hendricks naastligger ten oosten Voorstraat 22162423117r
HENDRIKS, DIRKde erfgenamen van wijlen burgemeester Dirck Hendricks naastligger ten oosten Voorstraat 22163923476v
HENDRIKS, DIRKde weduwe van Dirck Hendricks moutmakernaastligger ten westen Voorstraat 321654236272v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71689242276v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrickx van Swollverkoper Gardenierstraat 41634233151r
HENDRIKS, DIRKburgemeester Dirck Hendricx protesteert vanwege een vordering Lanen 61599228148v
HENDRIKS, DIRKburgemeester Dirck Hendricx koper provisioneel huisFranekereind1601228272r
HENDRIKS, DIRKoud burgemeester Dirck Hendricx verkoper Achterstraat NZ1612229109v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricx koper door niaar twee kamers met daartussen een ledige plaatsPeterseliestraat1613229128v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendriks Conink, c.u.koper huis, plaatsGrote Kerkstraat 33163623416r
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendriks naastligger ten westen Voorstraat 321640234100r
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendriks schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 151706244314v
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendriks schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 171715245254v
HENDRIKS, DIRKwijlen Dirk Hendriks koper Heiligeweg 38174425137v
HENDRIKS, DIRKwijlen Dirk Hendriks koper Bargebuurt 24174425137v
HENDRIKS, DIRK Durk Hendriks , c.u.huurder Zuiderhaven ZZ176025541r
HENDRIKS, DIRK Durk Hendriks bakker (oud mr. -)verkoper Voorstraat 86176125588r
HENDRIKS, DIRKde weduwe van Dirk Hendriks huurder (p.j.)Hondenstraat 12176125590v
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendriks korendragerhuurder woning (p.w.)Liemendijk1793264115r
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendriks korendragerhuurder woning (p.w.)Liemendijk1793264115r
HENDRIKS, DIRKde tuin van burgemeester Dyrck Hendrix grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 501600228211r
HENDRIKS, DIRKde erfgenamen van wijlen burgemeester Dirk Hendrix naastligger ten westen Voorstraat 261640234107v
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendrix koper provisioneel kameronbekend16702402ra
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrix naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71681241148v
HENDRIKS, DIRKde weduwe van Dirck Hendrix naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg1691242362v
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendrix schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Kleine Kerkstraat 141705244269r
HENDRIKS, DIRKhet huis gekocht door Dirk Hendrix naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 917062451v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrix , c.s.verkoper Kerkpoortstraat ZZ172024662r
HENDRIKS, DIRKhet huis van wijlen Dirck Henricks naastligger ten westen Voorstraat 2616362345r
HENDRIKS, DIRK Dirck Henrix koper provisioneel 1/3 huisVoorstraat 73159722828r
KONING, DIRK HENDRIKS Dirck Hendrix Coninckplateelbakkerverkoper Grote Kerkstraat 331640234111r
HENDRIKS, DJURRE Jurre Hendriks schipper (smak-)koper huisGrote Ossenmarkt 18174025096r
HENDRIKS, DJURREwijlen Jurre Hendriks schippererflater Grote Ossenmarkt 181769254267r
HENDRIKS, DJURREwijlen de weduwe van Djurre Hendriks koopmanbewoner Zuiderhaven 521799265133v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakker (mr. -)koper provisioneel Hoogstraat 43167624031ra
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks zoutziederkoper zoutkeet ([voor de twee percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks zoutziederkoper kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg 8167824114r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakker en koopman (mr. -)koper zoutkeetWilliam Boothstraat 5zuid167824122v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten oosten Kruisstraat167924130r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg167924132r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden onbekend167924132v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakkerverkoper Rapenburg ZZ167924149v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper grondpacht van 6-00-00 GGten oosten van Harlingen ZZde Kleine Spijker1689242287v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper 8/15 van 1/2 windmolen genaamd de KerkpoortsmolenKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1689242292v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper twee huizenScheffersplein 271690242303v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden Scheffersplein 271690242303v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper kamerScheffersplein 271690242325r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten westen Scheffersplein 271690242325r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden Scheffersplein 271690242325r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 401692242386r
HENDRIKS, DOEDEde keet van Doede Hendricks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ16922435v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper door niaar 1/2 hof met bomen, planten en prieeltjeRapenburg NZ1664238221r
HENDRIKS, DOEDE(de proclamant?) Doede Hendriks bakkernaastligger ten oosten Rapenburg NZ1664238221r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks , c.s.bakkerkoper dwarshuis met een ledige plaats ten oosten en zuidenRapenburg ZZ1664238221v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper oud huis en plaatsRapenburg1664238229v
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendriks naastligger ten oosten Rapenburg NZ166423825va
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendriks koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 821695243157v
HENDRIKS, DOEDEde keet van de weduwe van Doede Hendriks naastligger ten zuiden Scheffersplein 231697243311v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix , c.u.koper van 1/2 huis van twee woningen onder een dak, met een kamer en loods daarachter het medegebruik van de steeg ten oostenVoorstraat 841653236219v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg1659237208v
HENDRIKS, DOEDEde steeg van Doede Hendrix naastligger ten westen Voorstraat 86166723964v
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten onbekend167024018r
HENDRIKS, DOEDEten dele de hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten zuiden onbekend167024018r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix bakkerkoper 1/2 hof, kamer en paardenstalWeverstraat167024030r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Weverstraat167024030r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg167124034v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix bakker (mr. -)koper schuurKruisstraat 6167124072r
HENDRIKS, DOEDEgrondpacht uit het pakhuis van Doede Hendrix bakkereigenaar perceel Heiligeweg1674240135r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240195r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koper grondpacht van 2-16-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Noordijs OZ1675240199v
HENDRIKS, DOEDEgrondpacht uit het huis of de schuur van Doede Hendrix eigenaar perceel Noordijs OZ1675240199v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koper grondpacht van 4-00-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Voorstraat 901675240199v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koper grondpacht van 4-00-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Noordijs OZ1675240199v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koper grondpacht van 1-02-12 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Schoolsteeg OZ1675240199v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper Heiligeweg1676240214r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten westen Heiligeweg1676240214r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Heiligeweg1676240214r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg NZ16712404ra
HENDRIKS, DOEDEde onlangs gekochte woning door Doede Hendrix naastligger ten westen Heiligeweg 27midden167624033ra
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix , c.s.naastligger ten westen Heiligeweg 27midden168024161v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix verkoper Gardenierstraat 61682241194r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix verkoper Both Apothekerstraat 11682241194v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten westen Voorstraat 86168424249v
HENDRIKS, DOEDEhet achterhuis van Doede Hendrix koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 86168424249v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten oosten Kruisstraat 4168524262r
HENDRIKS, DOEDEzoutkeet van Doede Hendrix naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3168524293r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Rapenburg NZ1686242150v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 31687242160v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koper kamerRapenburg NZ1687242168r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg NZ1687242168r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten noorden Rapenburg NZ1687242168r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix zoutziederkoper 1/14 van 1/2 windmolen genaamd de KerkpoortsmolenKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1687242191r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper door niaar huisGrote Kerkstraat 31west1688242228r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper 2/15 van een halve windmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, en molenaarshuisKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1688242228v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper kamerScheffersplein 271690242322r
HENDRIKS, DOEDEde koper Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Scheffersplein 271690242322r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper stalOoievaarsteeg 331691242341r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper kamer en loodsKromme Elleboogsteeg 11691242361r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten westen Heiligeweg 27noord1692242378v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper vier aan elkaar staande huizen, woningen en ervenScheffersplein 2916922436r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Scheffersplein 2916922436r
HENDRIKS, DOEDEde [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Doede Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord169324360r
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 821695243166r
HENDRIKS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Hendrix naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden1696243196v
HENDRIKS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Hendrix naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31midden1696243196v
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten westen Voorstraat 86170024480v
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix koopmanerflater Kruisstraat ZZ1701244120r
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix koopmanerflaterse Grote Kerkstraat 31west1701244120v
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix erflater Scheffersplein 251702244162v
HENDRIKS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 27noord17072457v
BAKKER, DOEDE HENDRIKS Doede Hendriks Backernaastligger ten oosten Voorstraat 82169924422r
WYNIA, DOEKE HENDRIKS Doeke Hendriks Wyniakoper huisOoievaarsteeg 111803266228r
HENDRIKS, DOEKELE Doekele Hendriks koper huisDroogstraat 221809268254v
HENDRIKS, DOEKELE Doekle Hendriks koper huisOoievaarsteeg 14181026994v
HENDRIKS, DOETJE Doed Hendricks koper Lanen 87162923287r
SPANNENBURG, DOETJE HENDRIKS Doettje Hendriks Spannenburgverkoper Brouwersstraat 91786262115r
SPANNENBURG, DOETJE HENDRIKS Doedtje Hendriks Spannenburgkoper Hoogstraat 181787262211v
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Rausenverkoper Liemendijk1806267246r
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Prausverkoper van 1/2 Zoutsloot 421806267247r
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Praus, minderjarigverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
HENDRIKS, DOUWE Douwe Hendriks naastligger ten oosten Schritsen 651758254133r
HENDRIKS, DOUWE Douwe Hendriks verpachter grond Romastraat 351769257140r
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faberkoper huisSchritsen 65b1752252226v
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faberwever (dweil-)verkoper Schritsen 65b1774258157v
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faberkoper huisHofstraat 21west1774258194r
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faberverkoper Hofstraat 21west177725927v
HENDRIKS, DOUWTJE Doutjen Hendriks koper Lanen 661750252100r
HENDRIKS, DOUWTJE Doutje Hendriks koper Romastraat 111778259148v
HENDRIKS, EEBEde weduwe van Eybe Hendriks naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
HENDRIKS, EERKE Erik Hendriks koper dwarshuis met potkas en bierkelderZuiderhaven 9achter170024441v
HENDRIKS, EERKE Erik Hendriks , c.u.naastligger ten noorden Zuiderhaven 9170024443v
HENDRIKS, EGBERT Eibert Hendriks scheepstimmermankoper woningBargebuurtspoortje WZ1771257224r
HENDRIKS, EGBERTde weduwe van Eybert Hendriks naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1779259175v
HENDRIKS, EGBERTde weduwe van Eybert Hendriks huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 39180826868v
HENDRIKS, EILERT Eyllert Hendriks verkoper van 1/3 Droogstraat 18175325370r
HENDRIKS, EINTE Ente Hendriks blekerhuurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 171800265237r
HENDRIKS, EINTE Ente Hendriks blekerhuurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 1718012666v
HENDRIKS, EINTE Ente Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 311802266105r
HENDRIKS, EINTE Ente Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 311802266113v
HENDRIKS, EINTEals huurder Ente Hendriks , c.u.naastligger ten westen Schritsen 331802266117r
HENDRIKS, ELIAS Elias Hendriks naastligger ten westen Hoogstraat 271788262273r
HENDRIKS, ELIAS Elias Hendriks , c.u.huurder voorbeneden (p.w.)Havenplein 81791263299r
HENDRIKS, ELSKE Elske Hendriks koper Hoogstraat 431727246298r
HENDRIKS, ELSKE Elske Hendriks koper Nieuwstraat 19173124839v
HENDRIKS, ELSKE Elske Hendriks geniaarde koper Nieuwstraat173524963r
HENDRIKS, ELSKE Elsje Hendrix koper Kleine Bredeplaats 21706244312r
HENDRIKS, ELSKE Elsje Hendrix koper door niaar huisKerkpoortstraat 9173224892r
BRINK, ELSKE HENDRIKS Elske Hendrix ten Brinkkoper huisKerkpoortstraat 11171924650v
BRINK, ELSKE HENDRIKS Elsje Hendrix ten Brinkkoper huis met twee kamers erachterKleine Bredeplaats 7172124695r
BRINK, ELSKE HENDRIKS Elsie Hendrix ten Brinckverkoper Zuiderstraat1733248215r
HENDRIKS, ENGELTJE Engeltje Hendriks geniaarde koper Hofstraat 217632569r
HENDRIKS, ENGELTJE Engeltje Hendriks koper Karremanstraat 8176425637v
HENDRIKS, ENGELTJE Engeltje Hendrix verkoper Liemendijk 4174425145v
HENDRIKS, ENNEde kamer bewoond door Enne Hendrix naastligger ten oosten Anjelierstraat 61703244216r
HENDRIKS, ERASMUS Erasmus Hendricx bruidegom 1604228420r
HENDRIKS, ERNSTde verkoper Ernst Hendricks , c.u.metselaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1644235117v
HENDRIKS, ERNST Ernst Hendricks , c.u.metselaarverkoper Kerkpoortstraat NZ1644235117v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendricks verkoper Nieuwstraat OZ164923669r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg WZ164823623r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx verkoper Nieuwstraat 33164923657v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30164923694v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx , c.u.metselaar (mr. -)koper huis en weefwinkelRomastraat ZZ1650236104v
HENDRIKS, ERNSThet huis bewoond door Eernst Hendrickx naastligger ten oosten Romastraat 61653236240r
HENDRIKS, ERNSTde weduwe van wijlen Eernst Hendricx metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 30165623797v
HENDRIKS, ERNST Ernst Hendrix metselaarnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1644235106r
HENDRIKS, ERNST Ernst Hendrix , c.u.koper 1/3 huisKerkpoortstraat NZ1644235116r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrix metselaar (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat NZ1644235146r
HENDRIKS, ERNST Ernst Hendrix koper van 1/3 huisonbekend16472364r
HENDRIKS, ERNSTde kamer van Eernst Hendrix , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301651236158v
HENDRIKS, ERNSTde kamer, nieuwe verbouwd door Eerenst Hendrix naastligger ten zuiden Vianen NZ1652236185r
HENDRIKS, ERNST Erenst Hendrix verkoper Romastraat ZZ1652236185v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrix naastligger ten zuiden Harmen Honingmanssteeg WZ166623943v
HENDRIKS, ETJE Ettje Hendriks koper Schritsen 451761255105v
HENDRIKS, ETJE Ettje Hendriks verkoper Grote Kerkstraat 351762255157r
HENDRIKS, ETJE Ettje Hendriks verkoper Schritsen 451765256106r
HENDRIKS, EVERTde weduwe van Evert Hendriks naastligger ten zuiden Hoogstraat 241804267100v
HENDRIKS, EVERTde weduwe van Evert Hendriks naastligger ten westen Hoogstraat 241804267100v
HENDRIKS, EVERT Eevert Hendrix koper door niaar huisHoogstraat 411691242345v
HENDRIKS, EVERT Evert Hendrix smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Hoogstraat 391698243388r
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendriks wever (bont-)koper woningZeilmakersstraat 31731247385v
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendrix koper van 1/2 huisKarremanstraat 21730247357v
HENDRIKS, FEIKE Feicke Hendrix wever (mr. bont-)verkoper Zeilmakersstraat 31734248306v
HENDRIKS, FENTJE Fenneke Hendrix koper Moriaanstraat NZ1680241117v
HENDRIKS, FIEKE Fijcke Hendricx verkoper Grote Kerkstraat 14161122915v
HENDRIKS, FLORISwijlen Florus Hendriks erflater Klaverbladstraat 191738249357r
HENDRIKS, FOEKJE Foekje Hendriks verkoper Romastraat 131760254252v
HENDRIKS, FOEKJE Foeckje Hendrix de Witekoper Noorderhaven 57oost_voor167124056r
WIT, FOEKJE HENDRIKS Foeckien Hendricks de Witverkoper van 5/30 en 3/30 [staat: 1/6 en 1/10] Noorderhaven 4716782415ra
HENDRIKS, FOKELTJE Fookeltje Hendriks naastligger ten zuiden Voorstraat 421742250244v
HENDRIKS, FOKELTJE Fokeltie Hendriks , c.s.naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 91753253107r
HENDRIKS, FOKELTJE Fokeltje Hendriks , c.s.naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 91755253209r
HENDRIKS, FOKELTJE Fokeltje Hendriks verkoper Lanen 571758254169v
HENDRIKS, FOKELTJE Vokeltje Hendriks koper Sint Jacobstraat 131811269137r
HENDRIKS, FOKJE Fokjen Hendriks naastligger ten westen Romastraat 151758254147r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendricks , c.u.wever (linnen-)koper dwarskamerGrote Kerkstraat 34163823456r
HENDRIKS, FRANSde hof van proclamant Frans Hendricks wever (linnen-)naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34163823456r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendricks naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 36163923471v
HENDRIKS, FRANS Frans Hendricx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1653236222v
HENDRIKS, FRANS Frans Hendriks wever (mr. linnen-)koper huisKerkpoortstraat166023846r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendriks naastligger ten oosten Kerkpoortstraat166023846r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendriks Bostijndistillateurverkoper van 1/12 Lanen 151738249224r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendrix koper hoekhuisKerkpad 181641234141r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendrix , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 3416422352r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendrix koper kamerKerkpad 201651236171r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendrix naastligger ten noorden Kerkpad 201651236171r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendrix , c.u.wever (mr. linnen-)koper kamer met een weefwinkel en plaats ten zuidenHofstraat 12a166723993r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendrix , c.u.huurder (p.j.)Lanen 23een_achter1698243379r
HENDRIKS, FRANSKE Fransien Hendricks bruid 1601228262r
HENDRIKS, FREERK Freerk Hendriks koopmanverkoper van 1/4 Noorderhaven 391702244162r
HENDRIKS, FREERK Freerk Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 31742250252r
HENDRIKS, FREERK Freerk Hendriks wever (mr. bont-)koper woningNieuwstraat 11742250253v
HENDRIKS, FREERKwijlen Freerk Hendriks verkoper Bildtstraat 20175025255v
HENDRIKS, FREERKwijlen Freerk Hendriks erflater Fabrieksstraat1762255147r
HENDRIKS, FREERK Freerk Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 31767256238r
HENDRIKS, FREERK Frederik Hendriks koper huis, weefwinkel en plaatsKarremanstraat 71784261194v
HENDRIKS, FREERK Fredrik Hendriks huurder beneden Lammert Warndersteeg 141784261224r
HENDRIKS, FROUKJE Frouk Hendriks koper Nieuwstraat WZ1622230329r
HENDRIKS, FROUKJE Froukjen Hendriks koper Romastraat 13175025291v
HENDRIKS, FROUKJE Frouck Hendrix koper William Boothstraat OZ1640234112r
HENDRIKS, GATSKE Gatske Hendriks verkoper Zuiderstraat177625920v
HENDRIKS, GATSKE Gatske Hendriks koper Liemendijk ZZ177725929v
HENDRIKS, GEERT Geert Hendricx koper twee kamersRomastraat159722837v
HENDRIKS, GEERT Geert Hendricx begunstigde van een lijfrente (p.j.)Grote Kerkstraat 261618230123v
HENDRIKS, GEERT Geert Hendricx naastligger ten westen Zoutsloot 981661238102v
HENDRIKS, GEERT Geert Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 98166523911r
HENDRIKS, GEERT Geert Hendriks , minderjarigeverkoper Tiepelsteeg OZ1787262313r
HENDRIKS, GEERTJE Geertke Hendricks koper Zoutsloot 98161122944v
HENDRIKS, GEERTJE Geertie Hendricks , voor zich en haar kinderenverkoper Zoutsloot 981619230175v
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendriks koper Franekereind 32172724727v
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendriks eigenaar van 1/2 Franekereind 32172724727v
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendriks verkoper Grote Kerkstraat 381758254176r
HENDRIKS, GEERTJEwijlen Geertje Hendriks verkoper Bargebuurt 161796264325r
HENDRIKS, GEERTJEwijlen Geertje Hendriks verkoper Voorstraat 691796264326r
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendriks huurder (p.j.)Voorstraat 57achter180426730v
HENDRIKS, GEERTJE Geertie Hendrix koper Franekereind 321726246258v
HENDRIKS, GEERTJE Gertje Hendrix koper huisLammert Warndersteeg 51729247227r
HENDRIKS, GEERTJE Gertje Hendrix verkoper Lammert Warndersteeg 51729247244r
HENDRIKS, GEERTJE Geertie Hendrix verkoper van 1/6 van 1/2 Noorderhaven 8817332487ra
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendrix verkoper Liemendijk 4174425145v
REIDHORST, GEERTJE HENDRIKS Geertje Hendriks Reidhorstbegunstigde van een lijfrente (p.j.)Lanen 9181026922v
HENDRIKS, GEESKE Geeske Hendricks verkoper Romastraat 81668239149v
HENDRIKS, GEESKE Geeske Hendricks koper kamerRomastraat NZ1669239192r
HENDRIKS, GEESKE Geeske Hendricx koper Moriaanstraat1634233149r
HENDRIKS, GERBEN Gerben Hendriks arbeiderverkoper Anjelierstraat 71767256246r
HENDRIKS, GERBEN Gerben Hendriks huurder Schritsen 471774258190v
HENDRIKS, GERBEN Gerben Hendriks verkoper q.q. Anjelierstraat 71779259181v
HENDRIKS, GERBENde weduwe van Gerben Hendriks huurder noordelijke woning (p.j.)Ooievaarsteeg 15178526235r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendricks wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 11de Witte Trompet1717245295r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendricks naastligger ten oosten Wortelstraat 10172024658r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendricks naastligger ten zuiden Wortelstraat 10172024658r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks wever (mr. linnen-)verkoper Liemendijk OZ1714245214v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks* uitdragernaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west1723246161r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks verkoper Zoutsloot 981726246285v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks naastligger ten zuiden Rommelhaven 2oost172724744v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks uitdragerkoper huisVoorstraat 60172824772r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks uitdragerverkoper Sint Jacobstraat 1achter1730247320r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks wever (bont-)koper huisBoth Apothekerstraat WZ173124824v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks huurder (p.j.)Both Apothekerstraat WZ173124824v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks winkelierverkoper Rozengracht 281733248204r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks uitdragerverkoper Sint Jacobstraat 1voor1734248345r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks huurder Nieuwstraat 181736249123v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks uitdragerverkoper Vijverstraat 141736249150r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerscholtwever (bont-)koper huisOoievaarsteeg 171737249197r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2173925039v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 21740250119r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks wever (bont-)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost1741250206v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks wever (bont-)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost1742250223r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerscholdwever (mr. bont-)verkoper Ooievaarsteeg 1717432512r
HENDRIKS, GERRITwijlen Gerrit Hendriks wever (bont-)verkoper Nutstraat 21747251192v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks uitdragerverkoper Voorstraat 60176025518v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Hofstraat 25178126078v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks molenaarsknecht (rog-)verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks , c.u.wever (bont-)huurder (p.j.)Romastraat ZZ1794264172v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Nieuweburen 71800265263r
HENDRIKS, GERRITde weduwe van Gerryt Hendriks naastligger ten oosten Hoogstraat 261804267107r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrikx verkoper Kerkpoortstraat 11171924650v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix , c.u.schoolmeester (mr. -)huurder voor 1 jaar (p.j.)Voorstraat 571695243177v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix linnenwerker (mr. -)koper 3/4 huisAchterstraat ZZ170924592r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix naastligger ten oosten Wortelstraat 10172024680r
HENDRIKS, GERRITde woning gekocht door Gerrit Hendrix naastligger ten zuiden Tiepelsteeg172124693r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix koper huis cum annexisTiepelsteeg172124699r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix , c.u.verkoper Tiepelsteeg1721246115v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix , c.u.koper huis, schuur en paardenstalSint Jacobstraat 11722246136v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix naastligger ten westen Rommelhaven 41722246137r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix naastligger ten oosten Wortelstraat 101722246141v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix uitdragerkoper huisVijverstraat 141725246217v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix koopmankoper huis, tuin, zomerhuisWasbleekstraat 317272474r
HENDRIKS, GERRITwijlen Gerryt Hendrix bewoner deel Grote Ossenmarkt 18172724741r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendrix wever (bont-)koper tuin en zomerhuisNutstraat WZ173124834r
HENDRIKS, GERRITde koper Gerryt Hendrix wever (bont-)naastligger ten noorden Nutstraat WZ173124834r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Henricx verkoper Brouwersstraat 41614229212v
KAMP, GERRIT HENDRIKS Gerrit Hendrix Campassistent gewaldige Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Schritsen 281690242319r
KAMP, GERRIT HENDRIKS Gerrit Hendrix Campassistent Admiraliteit in Frieslandkoper kamer, tuintje en loodsVoorstraat 321691242339r
SMID, GERRIT HENDRIKS Gerryt Hendriks Smitherbergier in De Drie Hoefijzersverkoper Zuiderhaven 23de Drie Hoefijzers178526242r
HENDRIKS, GOSSEde weduwe van Gosse Hendriks huurder Comediesteeg 21807267347r
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks koper huisHavenplein 81619230192v
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Kerkpad 181630232128r
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 221630232128r
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 181630232128r
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 161630232128r
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks Potkastnaastligger ten noorden Zuiderhaven 19zuid1688242246r
HENDRIKS, GOVERTde erfgenamen van wijlen Govert Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 23169424380v
HENDRIKS, GOVERTde erfgenamen van wijlen Govert Hendriks Potkastnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 171698243357r
HENDRIKS, GOVERT Gowert Hendrix , c.u.schipper (wijd-)koper huis, keuken en plaatsZuiderhaven 19noord1675240211v
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks koper Kerkpoortstraat 411620230256v
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Kerkpad 181630232128r
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 221630232128r
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 181630232128r
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 161630232128r
HENDRIKS, GRIETJEwijlen Griet Hendricks verkoper Bildtstraat 23163223342r
HENDRIKS, GRIETJE Grytie Hendricks koper onbekend ZZ1691242363v
HENDRIKS, GRIETJE Gryetien Hendricx verkoper Heiligeweg 27zuid1598228132r
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricx koper Zuiderhaven 231606228516r
HENDRIKS, GRIETJE Grietie Hendricx , voor haar kinderenverkoper Schritsen 716552374v
HENDRIKS, GRIETJE Grietje Hendriks koper Zoutsloot 411742250242v
HENDRIKS, GRIETJE Grytje Hendriks koper Zoutsloot 411742250243v
HENDRIKS, GRIETJE Gryttje Hendriks koper Schritsen 601758254117r
HENDRIKS, GRIETJE Grietje Hendriks verkoper Rozengracht 16achter178526237r
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendrix* geniaarde koper Vijverstraat1605228481r
HENDRIKS, GRIETJE Gryet Hendrix geniaarde koper Vijverstraat ZZ1605228488v
HENDRIKS, GRIETJE Grietie Hendrix koper Zoutsloot 961681241141r
HENDRIKS, GRIETJE Grytie Hendrix koper Peterseliestraat ZZ1690242318r
HENDRIKS, GRIETJEwijlen Grytie Hendrix erflater Peterseliestraat ZZ1691242352v
HENDRIKS, GRIETJEde crediteuren van de insolvente boedel van wijlen Grietie Hendrix verkoper Zuiderhaven 161713245189v
HENDRIKS, GRIETJEde crediteuren van de insolvente boedel van wijlen Grietie Hendrix verkoper Zuiderhaven 181713245189v
HENDRIKS, HAIE Haaye Hendriks koper 1/2 huisPlantsoen 4181026913v
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper van 1/4 Weverstraat NZ164823617v
HENDRIKS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Hendricks naastligger ten noorden Franekereind ZZ165523728v
HENDRIKS, HANShet huis van de erfgenamen van wijlen Hans Hendricks naastligger ten westen Franekereind 23oost1677240273v
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks naastligger ten oosten Brouwersstraat 2316782414r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks verkoper Brouwersstraat 23achter167824115v
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper huisSchritsen 63167824116r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper huisSchritsen 35168024198r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper huisLammert Warndersteeg 181683241236r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 411688242223r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks verkoper Lammert Warndersteeg 181689242266r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks havenpachtschergerkoper huis genaamd de Hooge TinnePrinsenstraat 2de Hoge Tinne1690242336v
HENDRIKS, HANSde weduwe van Hans Hendricks huurder Achterstraat ZZ170924592r
HENDRIKS, HANS Hans Hendriks naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19169924427v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten oosten Franekereind 191651236149v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix verkoper Kerkpad WZ166723972v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix geniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat1675240185v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix verkoper Schritsen 331680241102v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten westen Franekereind 23oost1683241269r
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix havenchergerverkoper Prinsenstraat 21695243148v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix executeurkoper door niaar ratione vicinitatis huisLanen 741697243265r
HENDRIKS, HANShet achterhuis van Hans Hendrix executeurnaastligger ten zuiden Lanen 741697243265r
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix havenchergerkoper huis met een tuintje erachterKlaverbladstraat 51697243302v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix zeevarendekoper huis of woningLammert Warndersteeg 161698243377v
HENDRIKS, HANSwijlen Hans Hendrix verkoper van 1/4 Klaverbladstraat 51703244200v
HENDRIKS, HANSde weduwe van Hans Hendrix bewoner Schritsen 631705244268r
HENDRIKS, HANSwijlen Hans Hendrix executeurverkoper Schritsen 631705244268r
HENDRIKS, HANSwijlen Hans Hendrix huurder Schritsen 631706244337v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14172124694v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141722246146r
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141723246173v
HENDRIKS, HANSwijlen Hans Hendrix Coppeltieverkoper Lammert Warndersteeg 16172824794v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks protesteert vanwege een competentie Heiligeweg 64161723064r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks trekt zijn protest in Heiligeweg 64161723064r
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendricks Hoenichmanverkoper Grote Kerkstraat 26161723080v
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendricks Hoenichmanverkoper Grote Kerkstraat 15161723080v
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendricks Hoenichmanverkoper Kleine Kerkstraat 9161723080v
HENDRIKS, HARMENdit is het sterfhuis van Harmen Hendricks Hoenighmaneerdere eigenaar Grote Kerkstraat 26161723098r
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendricks Hoenichmanerflater Grote Kerkstraat 261618230119r
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendricks Hoenichmanerflater Grote Kerkstraat 151618230119r
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendricks Hoenichmanerflater Kleine Kerkstraat 91618230119r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks Honichmanerflater Grote Kerkstraat 261620230231v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks Honichmanerflater Heiligeweg 361620230231v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks wever (linnen-)koper huis of dwarskamer met het vrije gebruik van de steeg over de Droogstraat naar ZoutslootHoogstraat 1achter162423121v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks koper kamerVioolsteeg162523178r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks naastligger ten zuiden Karremanstraat 25162523194r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks naastligger ten zuiden Karremanstraat 251626231106r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van Harmen Hendricks naastligger ten oosten (moet tien voeten van haar ledige plaats onbebouwd laten)Lanen 56163123326v
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendrickx verkoper Schritsen 716552374v
HENDRIKS, HARMENde weduwe van Harmen Hendricx naastligger ten oosten Lanen 561617230102v
HENDRIKS, HARMENhet sterfhuis van Harmen Hendricx betrokkene Grote Kerkstraat 151618230123v
HENDRIKS, HARMENhet sterfhuis van Harmen Hendricx betrokkene Kleine Kerkstraat 91618230123v
HENDRIKS, HARMENhet sterfhuis van Harmen Hendricx betrokkene Grote Kerkstraat 261618230123v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricx van Diesholt, c.u.verkoper Spinstraat 9oost164323552v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsZoutsloot 821737249204v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)koper huisonbekend1737249214r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks bakker (mr. -)koper huis en bakkerij met een pakhuis erachterGrote Bredeplaats 251741250143v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks naastligger ten westen Grote Bredeplaats 27174425139v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 27174425139v
HENDRIKS, HARMENde weduwe van Harmen Hendriks naastligger ten westen Fabrieksstraat1758254134r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van Harmen Hendriks naastligger ten noorden Fabrieksstraat1758254134r
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendriks verkoper Fabrieksstraat1758254134r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)koper Kerkpoortstraat 23177225836v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 3177725950r
HENDRIKS, HARMENde gerepudieerde boedel van wijlen Harmen Hendriks bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251780259259v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 51782260232r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1317822611r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 321788262265r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van Harmen Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 5178926375r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Anjelierstraat 51793264138r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks* naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281800265256v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendrix naastligger ten zuiden Karremanstraat 251634233141r
BANDSMA, HARMEN HENDRIKS Harmen Hendriks Bandsmakoper huisVoorstraat 99de Bonte Bok179326482v
HENDRIKS, HARMKE Harmen Hendricks verkoper Karremanstraat WZ1613229162v
HENDRIKS, HEILTJE Heyltie Hendrix verkoper Voorstraat 10168424228r
HENDRIKS, HEIN Heyne Hendricks koper huisKerkpad 11613229179r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks bewoner Grote Bredeplaats NZ1600228218v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 3816152301r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks verkoper Bildtpoort (gebied)1618230143v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks smidkoper huisSpekmarkt 61619230187r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks koper huis daer den Vergulden Waegen uytsteeckt, met ledige plaats, schuur en loods daar achterGrote Kerkstraat 16de Vergulde Wagen1621230279v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks bewoner Heiligeweg 201623230336v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks crediteur (triumphant) Rinnertspijp 11623230370v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks naastligger ten noorden Rinnertspijp1624230384v
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrick Hendricks schipperverkoper Kerkpoortstraat 2216242314r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks verkoper Noorderhaven 40162523180v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks verkoper Rinnertspijp 1162723214v
HENDRIKS, HENDRIKals gebruiker Hendrick Hendricks naastligger ten zuiden buiten Harlingen162823256v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks , zwager vd kopersverkoper Hoogstraat 211630232162v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks , c.s.verkoper Grote Kerkstraat 121635233167r
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrick Hendricks gortmakerhuurder Heiligeweg 27noord167624031va
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks schuitvoerdergeniaarde koper Rozengracht 51681241173r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks schuitvaarderkoper huis en tuintje met bomenBoth Apothekerstraat 3168424216v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks verkoper Kerkpad 71690242312r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks koper kameronbekend ZZ1691242363v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks* naastligger ten westen Scheerstraat 5169424398v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg WZ1714245222r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks koemelkerkoper door niaar woningKromme Elleboogsteeg WZ1717245303r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx smid (mr. -)koper hof en huis met bomen, plantagie en een kamerGardenierstraat 111646235198r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , c.u.smid (mr. -)naastligger ten noorden Gardenierstraat 111646235198r
HENDRIKS, HENDRIKde schuur van verkoper Hendrick Hendrickx smid (mr. -)naastligger ten oosten onbekend1647235269v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , c.u.smid (mr. -)verkoper onbekend1647235269v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , c.u.koper huisKarremanstraat 22164923680v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx meelkerkoper schuur en ledige plaatsonbekend1650236111v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , c.u.smid (mr. -)koper huisstedeZuiderplein 5noord1650236113v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx* smidnaastligger ten zuiden Zuiderplein 31650236143v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx* smidnaastligger ten zuiden Zuiderplein 31651236174r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , c.u.geniaarde koper Zuiderplein 5zuid1654236276r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , c.u.naastligger ten noorden Zuiderplein 5zuid1654236276r
HENDRIKS, HENDRIKde brouwerij van Hendrick Hendrickx smidnaastligger ten westen Peterseliestraat ZZ165523726r
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrick Hendricx schoenmakerverkoper Lanen 321599228157v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx geweermaker [staat: roermaker]verkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat 316152304r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx koper kamerRinnertspijp 1161623016v
HENDRIKS, HENDRIKde koper Hendrick Hendricx , c.u.naastligger ten zuiden Rinnertspijp 1161623016v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx aanhandelaar kamer met het plaatsje erachterBildtpoort (gebied)161723090v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx koper door niaar huisWilliam Boothstraat OZ1631232182v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten oosten William Boothstraat OZ1631232182v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1631232182v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten oosten Voorstraat 721634233155r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx brouwer en smid (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 171640234105r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten westen Peterseliestraat164323553r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx , c.s.verkoper Molenpad 11644235111r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx , c.u.smidverkoper Rapenburg ZZ1645235188r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten noorden Droogstraat 531653236238r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx soldaatkoper kamer (soldaat onder Poppe van Burmania Oostende)Achterstraat ZZ165523715v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten oosten Heiligeweg 14165523738r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx verkoper Karremanstraat 22165523744r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx koper huis en plaatsGardenierstraat NZ165623770v
HENDRIKS, HENDRIKde kopers Hendrick Hendricx , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat NZ165623770v
HENDRIKS, HENDRIKde kopers Hendrick Hendricx , c.u.naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ165623770v
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrick Hendricx verkoper Voorstraat 95165623795v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx verkoper Rapenburg1657237135r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx verkoper Gardenierstraat ZZ1658237167r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen de weduwe van Hendrick Hendricx naastligger ten noorden Droogstraat 53166023830v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx meelkerkoper door niaar hof met priëeltje, bomen en planten met een uit- en ingang ten zuiden naar het KarrepadKerkpoortstraat166123891r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat166123891r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx smidnaastligger ten westen Heiligeweg 22166123894r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx , c.u.koper huisKruisstraat 3west1662238125r
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrik Hendricx verkoper Achterstraat ZZ1662238134v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten oosten Molenpad 61662238143r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx Fransman, c.u.verkoper Heiligeweg 46een_achter1662238159r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx koper schuurBildtpoort (gebied) ZZ1663238168r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx kleinredernaastligger ten oosten Karremanstraat 191682241202v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 131733248218v
HENDRIKS, HENDRIKgrondpacht uit het huis van Hendrik Hendriks bakkereigenaar perceel Grote Kerkstraat 16162423128r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks smidkoper twee kamers aan elkaarPeterseliestraat WZ163623421v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks koper huisGrote Kerkstraat 38het Glas1664238238v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks , c.u.koper huis, keuken en plaatsjeZoutsloot 52het Vergulde Tafellaken16652393v
HENDRIKS, HENDRIKde hof van Hendrik Hendriks meelkernaastligger ten oosten Moriaanstraat 8166523917v
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkopernaastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkopernaastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkopernaastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Heiligeweg 14166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Heiligeweg 46166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Zuiderplein 5noord166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Heiligeweg 16166723915va
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks naastligger ten noorden Heiligeweg 3169924413v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendriks naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg WZ1717245303r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 19173524937v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks wever (bont-)koper huisKarremanstraat 11736249126v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 131736249132r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks , c.u.wever (mr. -)huurder Tiepelsteeg173925063r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks koper huisWesterkerklaan1740250105r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks , c.u.huurder Liemendijk1747251164r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks naastligger ten noorden Spinstraat175325379r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks naastligger ten noorden Hofstraat 71754253157r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks , c.u.huurder Zuiderstraat 271752253271r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks huurder Ooievaarsteeg ZZ177225855v
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrik Hendriks verkoper Schritsen 81773258103r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
HENDRIKS, HENDRIK Henricus Hendriks , c.u.schipperhuurder Heiligeweg 31786262128r
HENDRIKS, HENDRIK Henricus Hendriks , c.u.schipperhuurder Heiligeweg 3achter1786262128r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks verkoper van 1/2 Zoutsloot 65180226682r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper William Boothstraat OZ1635233168v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. William Boothstraat WZ1640234119v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix smidnaastligger ten noorden Gardenierstraat 111641234154v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix naastligger ten oosten Schritsen ZZ1641234155v
HENDRIKS, HENDRIKde verkoper Hendrick Hendrix , c.u.naastligger onbekend1644235103v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.verkoper onbekend1644235103v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.koper 1/2 huisVoorstraat 951644235104v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.eigenaar van 1/2 Voorstraat 951644235104v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix meelmannaastligger ten oosten onbekend1650236132r
HENDRIKS, HENDRIKwijlen burgemeester Hendrick Hendrix koper Sint Odolphisteeg 51651236157r
HENDRIKS, HENDRIKhet land gebruikt door Hendrick Hendrix naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen1651236167r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix koemelkernaastligger ten noorden Droogstraat 531657237118r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix naastligger ten zuiden Zuiderplein 31658237146r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.bierdragerverkoper Bildtstraat 171662238138r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ1663238184v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper Bildtpoort (gebied)1663238186r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.koolkoperkoper huis met twee kamers eraan vastHeiligeweg 46166623946r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix Coudnagelnaastligger ten oosten Gardenierstraat 1166623957r
HENDRIKS, HENDRIKde hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ166723967v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper Gardenierstraat NZ166723967v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix Coudnagelnaastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723968r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix Coudnagelverkoper Gardenierstraat NZ166723968r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix naastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723969r
HENDRIKS, HENDRIKde hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ166723969r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper Gardenierstraat NZ166723969r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix naastligger ten westen onbekend166723969v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper onbekend166723969v
HENDRIKS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Hendrix huurder Heiligeweg 14166723970r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper Heiligeweg 14166723970r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper Heiligeweg 46166723970v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper Zuiderplein 5noord166723971r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper Heiligeweg 16166723971v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.koper kamerCarl Visschersteeg166723983v
HENDRIKS, HENDRIKde hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Hendrix huurder Heiligeweg 14166723913va
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix glasmakerkoper provisioneel huisNoordijs 27166723918ra
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix , c.u.koper kamerCarl Visschersteeg WZ16702409v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix lepelmakergeniaarde koper ten noordoosten van Harlingen167124033r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix koper kamerZoutsloot 961681241141r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Nieuwstraat 161681241145v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Nieuwstraat 111681241146r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Nieuwstraat OZ1681241146r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Zoutsloot ZZ1681241162r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix schuitvoerderkoper huisScheerstraat 3de Vergulde Scheer1681241175v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Kerkpad 181682241190r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix gecommitteerden uit onbekend OZ1682241190v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper Zoutsloot 961682241205v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix schipper (schuit-)verkoper Both Apothekerstraat 3168524265r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.schuitvoerderkoper huisScheerstraat 8west168524270r
HENDRIKS, HENDRIKwijlen vroedsman Hendrick Hendrix naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 361686242117v
HENDRIKS, HENDRIKwijlen vroedsman Hendrick Hendrix naastligger ten westen Grote Kerkstraat 361686242117v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix Schamperverkoper q.q. Scheffersplein OZ1686242152r
HENDRIKS, HENDRIKde crediteuren van Hendrick Hendrix verkoper Zoutsloot 521687242178v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , e.a.naastligger ten noorden Noordijs OZ16922431r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix Eeckhoutkoper huisHoogstraat 11169324338v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix naastligger ten oosten Scheerstraat 11694243107v
HENDRIKS, HENDRIKde weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix naastligger ten westen Scheerstraat 51694243110v
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrick Hendrix schuitvoerderverkoper Scheerstraat 8west1694243117v
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrik Hendrix verkoper Carl Visschersteeg 141695243175v
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrik Hendrix naastligger ten oosten Herenwaltje 171696243205r
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrik Hendrix naastligger ten oosten Herenwaltje 171696243249v
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrik Hendrix verkoper Scheerstraat 3170724525r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix , c.u.koemelkerkoper schuur of koestal met een plaats en tuintjeLammert Warndersteeg OZ170824567r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix geniaarde koper Kerkpoortstraat172024690v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix wever (mr. -)koper huisHofstraat 161722246152r
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrik Hendrix erflater Hofstraat ZZ1728247121r
HENDRIKS, HENDRIKde kinderen van Hendrik Hendrix verkoper van 2/3 Kromme Elleboogsteeg 71729247218v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix wever (mr. bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat WZ1732248118v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix wever (mr. bont-)koper huis en plaatsHofstraat ZZ1733248196v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrycx , c.u.gortmakerkoper 1/2 huisVoorstraat 95164323560r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Henrix smidkoper van 2/4 Grote Kerkstraat 171635233176r
HENDRIKS, HENDRIK Henrick Henrix smidverkoper q.q. William Boothstraat1636233182v
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Eekholtnaastligger ten westen Franekertrekvaart 13170024439r
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKSde crediteuren van wijlen Hendrik Hendriks Eekholthoutkoperverkoper Hoogstraat 111711245139v
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Eeckholthoutkoperkoper huisGrote Kerkstraat 21702244140v
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Eekholtnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 4170824574r
FRANSMA, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricx Fransma, c.u.verpachter grond Heiligeweg 46een_achter1662238159r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKSals huurder Hendrick Hendricks Hollandernaastligger ten oosten Rommelhaven 1169424396v
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricks Hollanderverkoper Rommelhaven 1169424396v
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricks Hollanderkoopmanverkoper Hoogstraat 101697243275r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Hollanderkoopmankoper 1 pm land oost van Harlingen aan de singelFranekertrekvaart1692242383r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Hollandernaastligger ten westen Noorderkade 131697243329v
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKSde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendriks Hollandernaastligger ten westen Noorderkade 1170024447r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Hollanderverkoper Noorderkade 1170024447r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Hollandernaastligger ten oosten Rommelhaven 3b1696243204r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Hollandernaastligger ten noorden Rommelhaven 3b1696243204r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Hollanderverkoper Rommelhaven 3b1696243204r
HOMAN, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Homansverkoper Kerkpoortstraat 471738249266v
JONKER, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricks Jonker, c.u.verkoper Hoogstraat 25171824625v
JONKER, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricks Jonker, c.u.verkoper Hoogstraat 17171824625v
JONKER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Jonker, c.u.koper huis en stallinge ([voor de twee percelen in deze akte])Hoogstraat 25de Rode Ploeg1714245230r
JONKER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Jonker, c.u.koper nieuwe stallinge ([voor de twee percelen in deze akte])Hoogstraat 171714245230r
SONIUS, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricx Soniusverkoper q.q. Lanen 38159722830v
ZWAAL, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Swaalkoper huis genaamd het Makkumer SlaapsteeHeiligeweg 6het Makkumer Slaapstee1799265153r
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrickjen Hendricx koper huis met 6 houtvoeten plaats aan de NZ1600228201r
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrickien Hendricx naastligger ten noorden 1604228400v
HENDRIKS, HENDRIKJEhet huis van Hendrickien Hendricx grondpacht verschuldigd aan dit perceel 1604228401r
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrikje Hendriks koper Zeilmakersstraat 191781260144r
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrina Hendriks verkopers van 1/2 Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrickie Hendrix koper 1/4 huisLanen1657237124v
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrickie Hendrix huurder Lanen1657237124v
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Hendrina Hendriks Meyerkoper Comediesteeg 31811269119r
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Hendrina Hendriks Meyerkoper Lanen 791811269119r
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendriks naastligger ten noorden Schritsen 141710245119r
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendriks koper huisGrote Kerkstraat 171715245254v
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendriks koper oude kamerGrote Kerkstraat 17achter171824631v
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendriks naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 17achter171824631v
HENDRIKS, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel Hendriks naastligger ten noorden Schritsen 141738249290r
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix matroos Prinsenjachtkoper kamerSchritsen 561702244180r
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix matroos op het Prinsenjachtverkoper Carl Visschersteeg WZ1704244262r
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix koper twee kamers met een mandelige putSchritsen 14170924584r
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix koper kamer en 1/2 van een loodtske, plaats, put en bakSchritsen 12170924598v
HENDRIKS, HESSELde koper Hessel Hendrix naastligger ten zuiden Schritsen 12170924598v
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix , vrijgezelkoper door niaar huis off woningSchritsen 101710245108v
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix naastligger ten westen Schritsen 221721246109r
HENDRIKS, HIDDE Hidde Hendriks huurder (p.j.)Hofstraat 51796264349r
HENDRIKS, HIELKJE Hylkien Hendriks koper Wortelstraat NZ1697243328r
HENDRIKS, HIELKJE Hylkje Hendriks verkoper Wortelstraat NZ170024475v
HENDRIKS, HIELKJE Hylkjen Hendriks koper Hoogstraat 431706244316r
HENDRIKS, HIELKJE Hyke Hendriks verkoper Franekerpoort (gebied)1731247391r
HENDRIKS, HIELKJE Hycke Hendriks koper Zoutsloot 201740250132r
HENDRIKS, HIELKJE Hylkje Hendriks koper Rommelhaven 18een_achter1806267237r
HENDRIKS, HIELKJE Hylkjen Hendrix verkoper Hofstraat 21midden1725246228v
HENDRIKS, HILLEBRANDwijlen Hilbrand Hendricks verkoper Kerkpoortstraat 391614229197r
HENDRIKS, HILLEBRANDwijlen burgemeester Hilbrant Hendricks eerdere eigenaar Lanen 42achter1618230141r
HENDRIKS, HILLEBRAND Hilbrandt Hendricx verkoper onbekend1599228159v
HENDRIKS, HILLEBRAND Hilbrandt Hendricx koper Lanen 301601228241v
HENDRIKS, HILLEBRANDwijlen Hylbrandt Hendricx crediteur (triumphant) Herenknechtenkamerstraat16152307r
HENDRIKS, HILTJE Hiltie Hendricks verkoper Kerkpoortstraat ZZ166023863r
HENDRIKS, HILTJE Hiltje Hendriks koper kamerLammert Warndersteeg 71663238187r
HENDRIKS, HILTJE Hiltje Hendriks koper Grote Bredeplaats 211766256227r
HENDRIKS, IEBELE Ebel Hendricx koper huisLammert Warndersteeg1606228495v
HENDRIKS, IEBELE Ybele Hendricx koper kamerKromme Elleboogsteeg161623047v
HENDRIKS, IEBELE Ybele Hendricx , c.u.naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg161623047v
HENDRIKS, IEDE Yde Hendriks scheepstimmermankoper huisJekelsteeg 21809268248r
HENDRIKS, IEDE Yde Hendriks naastligger ten noorden Schritsen 191809268249v
SPANNENBURG, IEFKE HENDRIKS Yfke Hendriks Spannenburgverkoper Brouwersstraat 91786262115r
HENDRIKS, IEGE Yge Hendricks koper provisioneel huisLanen 93168024119va
HENDRIKS, IEGE Yge Hendricx naastligger ten zuiden Spekmarkt 21682241187v
HENDRIKS, IEGE Yge Hendricx naastligger ten westen Spekmarkt 21682241187v
HENDRIKS, IEMKJE Imke Hendriks , bejaard vrijsterkoper huisSint Jacobstraat 191809268238v
HENDRIKS, IENSE Ynse Hendrix naastligger ten noorden Lanen1668239149r
HENDRIKS, IENTE Ynte Hendriks , c.u.huurder achter (p.j.)Bildtpoort (gebied)1793264360r
HENDRIKS, IEPE Ype Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 511730247335r
HENDRIKS, IEPEwijlen Ype Hendriks schipper (smak-)koper Zoutsloot 49173224878v
HENDRIKS, IESKJE Jiskjen Hendrix verkoper Gardenierstraat 21701244133v
HENDRIKS, IETJE Ytje Hendriks Wijnaldumkoper Grote Bredeplaats 251741250143v
HENDRIKS, IETJE Yttie Hendriks winkelierkoper Hoogstraat 351742250247v
HENDRIKS, IETJEde crediteuren van Yttje Hendriks verkoper Hoogstraat 35175725495v
HENDRIKS, IETJE Yttje Hendriks verkoper q.q. Hoogstraat 351757