Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
FILIPPUS, Phylippijntje Philippus koper Kleine Kerkstraat 101766256202r
FILIPPUS, Philippyntie Philippus verkoper Kleine Kerkstraat 10177225825v
FILIPPUS, Gotschalp Philippus huurder huis (p.j.)Kerkpoortstraat 131791263380r
FILIPPUS, Phylippyna Philippus koper Voorstraat 63180126622v
FILIPPUS, de erfgenamen van wijlen Mancke Philips naastligger ten oosten Lanen 451613229182v
FILIPPUS, Maritgien Philips verkoper Noorderhaven 211614229238r
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips crediteur (triumphant) onbekend159722850v
FILIPPUS, DIRK Dierck Philips naastligger ten oosten Hoogstraat 211618230119v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips naastligger ten oosten Hoogstraat 211619230153v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips naastligger ten westen Hoogstraat 251626231129v
FILIPPUS, DIRK Dirk Philips koper q.q. Gardenierstraat162723224v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips naastligger ten oosten Hoogstraat 211630232162v
FILIPPUS, DIRKde weduwe van Dirck Phlips naastligger ten oosten Hoogstraat 211650236131r
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus huurder Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus koper Voorstraat 49178326182r
FILIPPUS, FILIPPINA Phillippina Philippus Pirotkoper Grote Bredeplaats 25178926365v
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus koper Kerkpoortstraat 571791263373v
FILIPPUS, FILIPPUS Philips Philips naastligger ten westen Lanen1605228439v
FILIPPUS, FILIPPUS Philip Philips verkoper q.q. Hondenstraat 6163323387v
FILIPPUS, GERRIT Gerryt Philips schoenlappernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1622230325r
FILIPPUS, GIJSBERTwijlen Gijsbert Philips verkoper Havenplein 8163223375r
FILIPPUS, HANS Hans Philips soldaat onder de guarde van zijne excellentieverkoper WZ1652236218v
FILIPPUS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hinke Philippus verpachter grond Moriaanstraat 121754253163v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper huis en hofFranekereind 81714245222v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper twee woningenLammert Warndersteeg 21714245222v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 171726246249v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus verkoper van 1/2 Schritsen 491726246250r
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus koper huis en gorterijHeiligeweg 641736249128v
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus winkeliernaastligger ten oosten Heiligeweg 641736249128v
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus naastligger ten noorden Heiligeweg 641736249128v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper van 1/3 Zoutsloot 991741250201v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper q.q. Achterstraat 491741250201v
FILIPPUS, HINKEde erfgenamen van wijlen Hinke Philippus naastligger ten oosten Heiligeweg 661756253253r
FILIPPUS, HINKEde erfgenamen van wijlen Hinke Philippus naastligger ten zuiden Heiligeweg 661756253253r
FILIPPUS, IEFKE Yfke Philippus koper Droogstraat1705244300v
FILIPPUS, IENSE Intse Philips protesteert vanwege een vordering Zoutsloot 76159722871r
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips koper keetNieuwstraat 421605228479v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips zoutziederkoper 1/4 zoutkeetNieuwstraat 40161222999v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips zoutziedereigenaar van 3/4 Nieuwstraat 40161222999v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231613229133v
FILIPPUS, JAKOBwijlen Jacob Philips verkoper Nieuwstraat 421622230326r
FILIPPUS, JAN[als bewoner?] Jan Philippis naastligger ten zuiden Lanen 82a1800265217v
FILIPPUS, JAN Jan Philippus koper huisRaamstraat 8179726525v
FILIPPUS, JAN[als bewoner?] Jan Philippus naastligger ten zuiden Lanen 82a1800265253r
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u.verkoper Zoutsloot 521663238171v
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u.hooiloeger (stads -)koper huis en schuurMolenpad 11691242355r
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u.hooiloeger (stads -)huurder voor 8 jaren Molenpad 11691242355r
FILIPPUS, JANde schuur van Jan Philips slager (mr. -)naastligger ten westen Molenpad 11699243402r
FILIPPUS, JAN Jan Philips slager (mr. -)verkoper Molenpad 11699243402r
FILIPPUS, JAN Jan Philips slager (mr. -)verkoper Rapenburg ZZ169924413r
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.s.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 491702244145v
FILIPPUS, JAN Jan Philips slager en hooiloeger (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg OZ170824567r
FILIPPUS, JAN Jan Phillips slager (mr. -)verkoper Molenpad 91706244330v
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus verkoper Zuiderhaven 9achter172724757v
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus koper kamerZoutsloot NZ172824798v
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus verkoper Bargebuurtspoortje WZ1730247365r
FILIPPUS, JOHANNESde weduwe van Johannes Philippus naastligger ten westen Droogstraat 371800265223r
FILIPPUS, JURJEN Jurrien Philippus naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 671696243195r
FILIPPUS, JURJEN Jurjen Philips van Bodendijckbakker (mr. koek-)koper huisNoorderhaven 48168024173r
FILIPPUS, JURJEN Jurjen Philips Bodendijckbakker (koek-)naastligger ten noorden Voorstraat 7a-west1682241192r
FILIPPUS, JURJENwijlen Jurrien Philips verkoper Kerkpoortstraat 691702244160r
FILIPPUS, LOURENSde kamer eerder van Lourens Philips naastligger ten zuiden Spinstraat 11166023860r
FILIPPUS, MAAIKEde erfgenamen ex testamento van hun wijlen bestemoeder Maycke Philips koper 3/7 woningLanen 24161723084r
FILIPPUS, MAAIKEhet grote nieuwe huis op de oude Zuiderwal nagelaten door wijlen Maycke Philips naastligger ten zuiden Lanen 24161723084r
FILIPPUS, MAAIKE Maycke Philips koper Lanen 24162723216r
FILIPPUS, MAAIKE Maycke Philips* verkoper van 1/16 Hondenstraat 6163323387v
FILIPPUS, PIETER Pieter Philips naastligger ten oosten Schritsen 521599228171v
FILIPPUS, PIETER Pieter Philips naastligger ten westen Schritsen 56noordwest1601228272v
FILIPPUS, PIETER Pieter Philips verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 541602228296v
FILIPPUS, SARA Sara Philippus geniaarde koper Franekereind 3177725930r
FILIPPUS, SARA Sara Philippus geniaarde koper Franekereind 3177725930r
FILIPPUS, SWAANTJE Zwaantje Philippus verkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v
FILIPPUS, TEUNIS Thoenis Philips tromneterkoper huisLanen 85oost1619230161v
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Nieuwstraat 201775258211r
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Grote Werf 2werf1775258216v
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Nutstraat 1oost1775258216v
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Nutstraat 1west1775258216v
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Grote Werf 21775258216v
SCHELLINGWOU, F. P.de weduwe van F. P. Schellingwouwnaastligger ten oosten Zuiderstraat NZ1782260284r
SCHELLINGWOU, F. P.de weduwe van F. P. Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuiderstraat NZ1782260284r
TROMPETTER, J. P. J. P. Trompetternaastligger ten westen Noorderhaven 171782260299r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 31774258133r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 51774258133r
NIJBOER, JAKOB P. Jacob P. Nijboerkoopmanverkoper Zuiderhaven 11782260240r
P., LUBBERT Lubbert P. Buldtkoper van 1/2 Franekereind 341782260252r
P., MINNE Minne P. Houttuinnaastligger ten zuiden Bildtstraat 41800265254v
PABES, HAITSEde erfgenamen van wijlen Haytse Pabes huurder zolder (p.j.)Rommelhaven 26b1766256158v
PABES, JANwijlen Jan Pabes verkoper Sint Jacobstraat 7163123337v
PABES, JANde vier nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Pabes verkoper Sint Jacobstraat 7163123337v
PABES, JANwijlen Jan Jan Pabes koper Peterseliestraat ZZ1647235267r
PABES, JANde kamer van Jan Pabes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1662238130v
PABES, JAN Jan Paebes koper huis, loods en ledige plaatsSint Jacobstraat 71623230353v
PABES, TEEKE Tacke Paebes verkoper van 1/3 Zoutsloot 80162923299v
PABES, TRIJNTJEwijlen Trijn Paebes erflater Achterstraat NZ1682241199r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers koper kamer en weefwinkelRomastraat 81612229108v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten westen Romastraat ZZ1613229134v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers aanhandelaar kamer en ledige plaats met een vrye uitgang achter in de MolenaarsstraatBrouwersstraat 151615229268v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers , c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 151615229268v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers verkoper Romastraat 81615229269r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 131615229272r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ161623014r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 111618230130v
PASSCHIERS, PASSCHIERwijlen Passchier Passchiers verkoper Brouwersstraat 151634233156r
PAULUS, Gerardo Pauli verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 2316112292v
PAULUS, Bastiaen Poulus naastligger ten noorden Peterseliestraat NZ1644235114r
PAULUS, wijlen Bastiaen Poulus verkoper Grote Kerkstraat 23achter1650236100r
PAULUS, Pouwels naastligger ten westen Achterstraat162523142v
PAULUS, AAFKE Aeffke Poulus koper huis met een tuinGrote Kerkstraat 321710245135v
PAULUS, AALTJE Aeltje Poulus verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1729247292r
PAULUS, ANDRIES Andries Pouwels , c.u.koper huis met het mede gebruik van de steeg ten westenHeiligeweg 1west1663238184r
PAULUS, ANDRIES Andries Pouwels naastligger ten zuiden Lanen 84167224082v
PAULUS, ANDRIES Andries Pouwels , c.u.geniaarde koper Heiligeweg ZZ1672240109r
PAULUS, ANDRIES Andries Pouwels naastligger ten zuiden Lanen 84167224016va
PAULUS, ANNEde kamer van Anne Pouwels naastligger ten oosten Weverstraat163923488v
PAULUS, ANTJE Antie Palses koper Grote Kerkstraat 121670239216v
PAULUS, ANTJE Antie Palses verkoper Grote Kerkstraat 12167924127v
PAULUS, ANTJE Antie Pauli geniaarde koper Franekereind 23oost1646235215v
ENNEMA, ANTJE PAULUSde kinderen van Antie Pouuels Ennemaprotesteert Vijver 6tuin165623763r
ENNEMA, ANTJE PAULUS Antie Pouwels Ennemakoper door niaar Vijver 6tuin1651236179v
PAULUS, AREND Aernt Pouwels , c.u.koper huis met ledige plaats erachter en en vrije uit- en ingang in de steeg ten zuidenScheerstraat 61640234103r
PAULUS, AREND Aernt Pouwels naastligger ten oosten onbekend1647235270r
PAULUS, ARENDde nagelaten weeskinderen van Aernt Pouwels verkoper Scheerstraat 616472365v
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouuels naastligger Peterseliestraat163223341v
PAULUS, BASTIAANde erfgenamen van wijlen Bastiaen Pouuels naastligger ten oosten Heiligeweg 28achter163223360r
PAULUS, BASTIAANde erfgenamen van wijlen Bastiaan Pouuels naastligger ten oosten Heiligeweg 26achter163223360v
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouwels koper huisHeiligeweg 34161122923r
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouwels koper huis daer de Witte Leuu uutsteecktGrote Kerkstraat 23achterde Witte Leeuw1620230225v
PAULUS, BASTIAAN Bastiaan Pouwels koper huis de de ledige plaats of tuin ten oosten daaraan strekkendeHeiligeweg 341626231142v
PAULUS, BASTIAANhet huis van de weduwe van Bastiaen Pouwels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28162923293r
PAULUS, BASTIAANde erfgenamen van wijlen de weduwe van Bastiaen Pouwels naastligger ten zuiden Heiligeweg 21163823450r
PAULUS, BASTIAANde weduwe en erfgenamen van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten zuiden Heiligeweg 211644235143v
PAULUS, BASTIAANhet huis van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten noordoosten Heiligeweg 32166123899v
PAULUS, BASTIAANhet huis van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten noordoosten [staat: noordwesten] Heiligeweg 321662238131r
PAULUS, BASTIAANwijlen Bastiaen Pouwels verkoper Kerkpad WZ1681241163v
PAULUS, BAUKE Baucke Palses verkoper Heiligeweg 4016662399ra
PAULUS, CECILIAgrondpacht uit de kamer van Sely Pouwels eigenaar perceel onbekend1606228502av
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus pannenboeterkoper Rozemarijnstraat 31753253126v
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 3177725950r
PAULUS, DANIELde weduwe van Daniel Paulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6178326125v
PAULUS, DANIELde erfgenamen van wijlen Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 5178926375r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 1175725472r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus smid (ijzer-)koper huis in twee delen bewoondOoievaarsteeg 61761255101r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus smid (ijzer-)koper huis in twee delen bewoondOoievaarsteeg 81761255101r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus pannenboeterverkoper Rozemarijnstraat 31766256208r
PAULUS, DANIELde weduwe van Daniel Poulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6177725985r
BEVA, DANIEL PAULUS Daniel Paulus Bevanaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141771257190v
BEVA, DANIEL PAULUSwijlen Daniel Paulus Bevapannenboeterverkoper Lammert Warndersteeg 16177725982v
BEVA, DANIEL PAULUSwijlen Daniel Paulus Bevaerflater Ooievaarsteeg 7179226419v
PAULUS, DIRK Dirk Paulus turfdragerverkoper Lanen 72177225863r
PAULUS, DIRK Dierck Pouuels verkoper Kleine Bredeplaats 22161723077v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels koper huis met een klein plaatsje erachterHeiligeweg 30164223534v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels koper kamer of hoekhuisFranekereind164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Franekereind164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten noorden Franekereind164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ165523726v
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)koper huisonbekend164223525r
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)koper huisWilliam Boothstraat OZ164223525v
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)naastligger ten noorden William Boothstraat OZ164223525v
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 24164823648v
PAULUS, EESGEhet pothuis van Aesge Pouwels naastligger ten noorden Nieuwstraat 38achter1653236239r
PAULUS, EESGEhet pothuis van Aesge Pouwels naastligger ten noorden Nieuwstraat 38achter1654236277v
PAULUS, EVERT Evert Paulus reidmakerkoper huis en bakkerijHeiligeweg 41754253181r
PAULUS, EVERT Evert Paulus reidmaker (mr. -)koper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat 19175625422v
PAULUS, EVERT Evert Poulus reidmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 521752252216v
PAULUS, EVERT Evert Poulus reidmakerkoper huisKarremanstraat 211752252217v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevakoper huis en bakkerijZuiderstraat 25175725477r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 10175725478r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)koper door niaar huisZuiderstraat 23175725479r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 41758254151r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 101758254173v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1776258258r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Pauwlus Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40175625430v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Poulus Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1775258241v
PAULUS, FROUKJE Frouwkje Palses geniaarde koper Schritsen 50achter1790263213r
PAULUS, GEERTJE Geertie Pouuels naastligger ten zuiden William Boothstraat 271634233148r
PAULUS, GODFRIED Godefridus Pauli verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 2316112292v
PAULUS, GRIETJE Grietie Palses verkoper Heiligeweg 4016662399ra
PAULUS, GRIETJE Gritie Poulus koper Zeilmakersstraat WZ169324330r
PAULUS, HANS Hans Pauwels koper huisonbekend163723423v
PAULUS, HANS Hans Pouuels koper huisZuiderhaven 131631232170v
PAULUS, HANS Hans Pouuels , c.u.huurder Zuiderhaven 131631232170v
PAULUS, HANS Hans Pouwels koper huis of twee kamers, en weefwinkelRomastraat NZ1633233112r
PAULUS, HANS Hans Pouwels verkoper Romastraat ZZ164823645r
PAULUS, HANSde pijpmakerij van Hans Pouwels naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ1651236157v
PAULUS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Pouwels verkoper Zuiderhaven 13166823928ra
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus gardeniernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 361732248114r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus turfdragerverkoper Bargebuurtspoortje 12176425662v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus naastligger ten westen Lanen 741770257162v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus naastligger ten noorden Schritsen 611771257196v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus , n.u.naastligger ten zuiden Lanen 72177625923v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus , n.u.naastligger ten zuiden Lanen 721806267216v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Pauwels naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 3017562541r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Poulus turfdragerkoper deftige woningSchritsen 5917632561r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Poulus naastligger ten noorden Schritsen 5917632561r
PAULUS, HENDRIK Hendrick Pouwels verkoper q.q. Hoogstraat NZ1600228235v
PAULUS, HENDRIK Hendrick Pouwels verkoper q.q. Droogstraat NZ1600228235v
PAULUS, HENDRIK Hendrick Pouwels verkoper q.q. Hoogstraat NZ1601228246r
PAULUS, HENDRIK Hendrick Pouwels verkoper q.q. Droogstraat NZ1601228246r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Pouwlus koper kamerBargebuurtspoortje 101742250232r
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus , c.s.huurder Heiligeweg 46176025521r
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus turfdragerverkoper Bargebuurtspoortje 12176425662v
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus zakkendragerkoper huisHofstraat 221782260219v
PAULUS, HESSELwijlen Hessel Paulus verkoper Hofstraat 221782260251r
PAULUS, HESSELde weduwe van Hessel Paulus naastligger ten zuiden Kruisstraat 10west1783261116r
PAULUS, HESSELwijlen Hessel Paulus naastligger ten westen Grote Kerkstraat 351787262224v
PAULUS, HESSELwijlen Hessel Paulus naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 351787262224v
PAULUS, HESSELwijlen Hessel Paulus verkoper Grote Kerkstraat 331790263284r
PAULUS, HESSEL Hessel Poulus turfdragerverkoper Bargebuurt 221758254119v
PAULUS, HESSEL Hessel Poulus turfdragerkoper woningZeilmakersstraat 31767256259v
PAULUS, HESSEL Hessel Pouwles koper woningBargebuurt 221752252235r
PAULUS, HIELKJE Hilcke Pouwels geniaarde koper Hoogstraat 361606228498r
PAULUS, HILTJE Hiltie Poulus verkoper Karremanstraat OZ1669239205r
PAULUS, HILTJE Hiltie Pouuels verkoper Zoutsloot 11620230246r
PAULUS, HUBERT Huybert Pouwels verkoper Grote Bredeplaats 251650236108v
PAULUS, IEFKE Yfke Pauwels koper ten zuiden van Harlingen1752252221r
PAULUS, IEFKE Yefke Poulus verkoper ten zuiden van Harlingen175325383r
PAULUS, IEKE Ycke Poulus schipper (smak-)koper kamerZoutsloot 201681241176r
PAULUS, IEKE Ycke Poulus naastligger ten oosten Zoutsloot 181697243284r
PAULUS, IEKEwijlen Ycke Poulus naastligger ten noorden Zoutsloot 20achter170724516r
PAULUS, IEKEwijlen Ycke Poulus verkoper Zoutsloot 20achter170724516r
PAULUS, IEKE Ycke Pouwels Hobbekeesnaastligger ten westen Zoutsloot 22169424391v
PAULUS, JAKOB Jacob Pouwels koper kamerWilliam Boothstraat1603228379v
PAULUS, JAKOB Jacob Pouwels naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1647235252v
POOL, JAKOB PAULUS Jacob Paulus Poolverkoper Noordees (gebied)161723070v
PAULUS, JANburgervaandrig Jan Palses koper 1/2 van 5 pm weilandten zuiden van Harlingen16642391r
PAULUS, JAN Jan Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen167224080r
PAULUS, JANwijlen Jan Palses koopmanverkoper Kerkpoortsmolen 11688242228v
PAULUS, JAN Jan Paulus timmerman (huis-)koper Both Apothekerstraat 3177225824r
PAULUS, JAN Jan Paulus timmerman (huis-)eigenaar van 1/3 Both Apothekerstraat 3177225824r
PAULUS, JAN Jan Paulus timmerman (huis-)koper huisHofstraat 29177225837v
PAULUS, JAN Jan Paulus timmerman (mr. huis-)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Bredeplaats 12177325866r
PAULUS, JAN Jan Paulus koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Hondenstraat 5oost177325866r
PAULUS, JANde weduwe van Jan Paulus naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost1773258100r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmannaastligger ten westen Raamstraat 3achter1774258132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmanverkoper Raamstraat 3achter1774258132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmannaastligger ten zuiden Rozengracht 141774258151v
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmanverkoper Rozengracht 141774258151v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Zuiderhaven 491774258192v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Heiligeweg 81774258193r
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten oosten Hofstraat 2717762597av
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10177625911v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41177625922v
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmankoper door niaar huisHondenstraat 5west177725928v
PAULUS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Paulus naastligger ten noorden Raamstraat 11784261161r
PAULUS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 101784261250r
PAULUS, JANwijlen Jan Paulus erflater Hofstraat 291790263276v
PAULUS, JAN Jan Poulus huurder Noordijs 11737249180r
PAULUS, JAN Jan Poulus naastligger ten oosten Hondenstraat 5west177725928v
PAULUS, JAN Jan Poulus koopmanverkoper Raamstraat 3177725965r
PAULUS, JAN Jan Poulus koopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 421778259126v
PAULUS, JAN Jan Poulus koopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 441778259126v
PAULUS, JAN Jan Poulus naastligger ten oosten Hofstraat 271778259149v
PAULUS, JAN Jan Poulus , c.s.naastligger ten westen Heiligeweg 81779259164r
PAULUS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Poulus naastligger ten oosten Hondenstraat 31780259286ar
PAULUS, JAN Jan Pouwels , mede voor zich zelfverkoper q.q. Rinnertspijp WZ162523160v
LANSENBERG, JAN PAULUSwijlen Jan Paulus Lansenbergerflater Zuiderhaven 471780259307v
LANSENBERG, JAN PAULUSwijlen Jan Paulus Lansenbergerflater Heiligeweg 61780259307v
LANSENBERG, JAN PAULUSwijlen Jan Paulus Lansenbergerflater Grote Kerkstraat 391780259307v
LANSENBERG, JAN PAULUSde nagelaten minderjarige kinderen van Jan Paulus Lansenbergverkoper Both Apothekerstraat 31780259307v
REITSMA, JAN PAULUSburgerhopman Jan Palses Rietsmaverkoper Heiligeweg 40166623949r
REITSMA, JAN PAULUSburgervaandrig Jan Palses Rietsmaverkoper q.q. Heiligeweg 4016662399ra
PAULUS, JANKE Jancke Pauwels naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11166723985v
PAULUS, JANKE Janke Pouuels naastligger ten westen Romastraat NZ166023845v
PAULUS, JANKE Jancke Pouwels naastligger ten westen Romastraat 2166623958r
PAULUS, JANKE Janneke Pouwels naastligger ten westen Romastraat 2167024014r
PAULUS, JEENde erfgenamen van wijlen Jane Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 101782260218r
PAULUS, JELTJE Jeltie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen167224080r
PAULUS, JISSELTJE Jesel Pouwels verkoper Schritsen 301641234134r
PAULUS, JOHANNES Joannes Paulus koper huis en loodsKarremanstraat 28noord163823449v
PAULUS, JOHANNES Joannes Paulus koper hoekhuisKarremanstraat 24noord1644235154v
PAULUS, JOHANNES Johannes Paulus timmermankoper Both Apothekerstraat 31770257180r
PAULUS, KAREL Carel Pouwels naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1162923285v
VISSER, KAREL PAULUS Caerl Pouwels Visschernaastligger ten westen Schritsen 641644235133r
PAULUS, KARST Karst Palses , c.u.koper kamerRomastraat 131651236182r
PAULUS, KARST Carst Palses naastligger ten oosten Romastraat 111658237179v
PAULUS, KORNELISwijlen Cornelis Pouwels koper Rinnertspijp WZ162523160v
PAULUS, KORNELISde paardenstal van Cornelis Pouwels naastligger ten noorden Lanen 191677240267r
PAULUS, KORNELIS Cornelis Pouwels Bogaerdanaastligger ten westen Noorderhaven 72168524282r
BOGARDA, KORNELIS PAULUShet huis van Cornelis Pouwels Bogardanaastligger ten westen Noorderhaven 721687242207r
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouuels , c.s.koper kamerHofstraat ZZ1646235200v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouuels naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ165523718v
PAULUS, LAMMERTde weduwe van Lammert Pouuels naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1658237175ar
PAULUS, LAMMERTwijlen Lambert Pouuels verkoper Nieuwstraat OZ1661238117v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels verkoper Hofstraat ZZ164923658v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u.koper huisOoievaarsteeg 121650236102r
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u.koper nieuw huisNieuwstraat OZ1654236262r
PAULUS, LIJSBET Lijsbet Pouuels verkoper Achterstraat ZZ1644235120v
PAULUS, LIJSBET Elisabet Pouwels naastligger ten westen Weverstraat163923488v
PAULUS, METJE Met Pauuels naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ16362344r
PAULUS, METJE Mettie Poulus verkoper Zoutsloot 53171924651v
PAULUS, METJE Mettie Pouwels koper Zoutsloot 531696243244v
PAULUS, MICHIEL Michiel Pouwels , mede voor zich zelfverkoper q.q. Rinnertspijp WZ162523160v
PAULUS, PIETER Pieter Poulus koper huis en schuur en het gebruik van een fraaie bleek, groot ruim 2 pmten zuiden van Harlingen173925052r
PAULUS, PIETERwijlen Pieter Poulus verkoper ten zuiden van Harlingen176425646r
PAULUS, PIETERwijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Lanen 781766256145r
PAULUS, PIETERwijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
PAULUS, PIETERwijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek1766256148r
PAULUS, PIETERwijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
PAULUS, PIETERwijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1161122965v
PAULUS, REIN Reyn Paals schipper (veer-)koper nieuw huis en ledige plaatsVijver 3161222979r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten noorden Vijver 51612229122r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 11613229183r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten noorden Vijver 5161723063v
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 11618230127r
PAULUS, REIN Rein Paals verkoper (gesuccumbeerde) Vijver 31626231102r
PAULUS, REIN Rein Paals , voor zich en zijn onmondige kinderenverkoper Vijver 31626231108v
PAULUS, REIN Rein Paels naastligger ten zuiden Vijver 11626231151v
PAULUS, REIN Reyn Pals naastligger ten zuiden Vijver 1163223373v
PAULUS, REINER Reiner Paals bewoner Vijver 31626231113r
PAULUS, SIEBE Sybe Paulus koper huisZoutsloot 42180826839v
PAULUS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Siuerd Paals naastligger ten oosten Voorstraat 321627231173r
PAULUS, STIJNTJE Stijntie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen167224080r
PAULUS, STIJNTJE Stijntje Palzes koper ten zuiden van Harlingen16642391r
PAULUS, STOFFELwijlen Stoffel Pouuels koper Liemendijk NZ164823630r
PAULUS, TEEKE Taeke Paulus , n.u.naastligger ten zuiden Bildtstraat 41756253253v
PAULUS, TEEKE Take Poulus , c.u.naastligger ten zuiden Bildtstraat 4175625418v
PAULUS, TJALLING Tialling Poulus naastligger ten westen Romastraat ZZ1696243225v
PAULUS, TJAMKE Tjamcke Pouwels koper Grote Kerkstraat 30achter167124053v
PAULUS, TJEERDde kamer van Tjeerdt Pauws , c.s.naastligger ten oosten Zuiderstraat168424232v
PAULUS, TJERK Tierck Pauli verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 2316112292v
PAULUS, TRIJNTJE Trijntje Poulus koper Hoogstraat 471731247380v
PAULUS, TRIJNTJE Trijntie Pouweles verkoper Hoogstraat 471743250288v
PAULUS, TRIJNTJE Trijn Pouwels koper Noorderhaven 271626231127r
PAULUS, TRIJNTJE Trijn Pouwels verkoper Noorderhaven 27162723217v
AUKEMA, UILKE PAULUS Uilke Poulus Aukemazilversmidverkoper Lanen 621752252206v
PAULUS, WIEGER Wyger Paulus , c.u.huurder (p.w.)Kleine Kerkstraat 181769257108r
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus naastligger ten noorden Zuiderstraat 13177725952v
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus smid (mr. grof-)koper huis en smederijZuiderstraat 15177725973r
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus , c.u.smid (mr. grof-)huurder (p.j.)Zuiderstraat 15177725973r
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus smidnaastligger ten westen Zuiderstraat 171779259180r
PAULUS, WIEGERde boedel van Wyger Poules verkoper Zuiderstraat 151781260122r
PAULUS, WIEGER Wyger Poulus smid (mr. grof-)bewoner en eigenaar Zuiderstraat 151781260122r
PAULUS, WILLEM Willem Poules crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
PAULUS, WILLEM Willem Pouls verkoper Rapenburg162523179v
AUSTROPHORUS, ANNE PETRUS Annius Petry Austrophorusnotariskoper huis zijnde het noordooster hoekhuis van het diept naar de Kimswerderpijp lopendZuiderplein 11615229254r
VEER, GEERTJE PETRUS Geertje Petrus van der Veerkoper Brouwersstraat 21180826849v
PETRUS, HENDRIK Hendrik Petrus huurder boven (p.w.)Drie Roemersteeg OZ1805267166r
PIEBES, het huis van Mewis Piebes naastligger ten zuiden onbekend1672240103r
PIEBES, de erfgenamen van wijlen Martge Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg161222994r
PIEBES, de stal van Alewein Pybes naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 111692242397r
PIEBES, AALTJE Aeltie Piebes verkoper Noorderhaven 1001622230319r
PIEBES, AALTJE Aeltie Piebes verkoper Voorstraat 52west162423121r
PIEBES, AALTJE Aeltie Pybes verkoper Noorderhaven 1001618230108r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1674240150v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes koopmankoper schuur en stallingVijverstraat 14167924136r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter1689242269r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 181690242327v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten westen Vijverstraat 201691242349r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Vijverstraat 181692242375r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Vijverstraat 141692242375v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Lanen 861692242376r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Heiligeweg 151692242376v
PIEBES, ALEWIJNde erfgenamen van wijlen Alewijn Piebes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 18170124499r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes koper provisioneel 1/2 huisVijverstraat 18het Wit Paerdt166823932ra
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter167124069r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes koper huis met plaats daarvoor gelegenLanen 861672240105r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes koper huisHeiligeweg 151672240105v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ1676240230r
PIEBES, ALEWIJNniet verder dan de plaats van Alewijn Pybes naastligger ten oosten Vijverstraat 14167224016ra
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter1682241195r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes naastligger ten zuiden Vijverstraat 201691242354r
PIEBES, ALEWIJNwijlen Alewijn Pybes verkoper Kleine Ossenmarkt 81695243156v
PIEBES, ANSKJE Anskjen Pybes koper Zuiderhaven 131724246197r
PIEBES, ANSKJE Anskjen Pybes verkoper Bildtpoort (gebied)1724246198r
PIEBES, ANTJE Antie Piebes koper Schritsen 271681241140r
PIEBES, ANTJE Antie Piebes koper Kleine Ossenmarkt 81695243156v
PIEBES, ANTJE Antje Pybes koper Schritsen 391662238147v
PIEBES, BINKE Bente Pybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1815972282r
PIEBES, BINKE Bente Pybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 181605228439v
PIEBES, BOTE Bottie Piebes verkoper onbekend16772411v
PIEBES, BOTJE Bottie Piebes koper Rinnertspijp 10173925037r
PIEBES, BOTJE Bottie Pybes verkoper Hofstraat 21west167924158v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Piebes koper Hofstraat 351667239115v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Piebes verkoper Hofstraat 351686242157r
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Piebes Aggingaverkoper William Boothstraat 351694243111r
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Pybes koper Kerkpoortstraat NZ167224095v
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Pybes koper Grote Kerkstraat 281682241215v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes koper William Boothstraat OZ1683241251v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes verkoper Kerkpoortstraat NZ1683241257v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes Eggingaverkoper Kromme Elleboogsteeg WZ169224311r
PIEBES, DIRK Dirk Pybes , c.u.huurder Voorstraat 5170124497v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huis, tuinGardenierstraat 9172724747v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten noorden Gardenierstraat 9172724747v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huisPeterseliestraat ZZ1728247202v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1728247202v
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper van 1/2 Voorstraat 611681241121r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper van 1/2 Noorderhaven 1061681241122v
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 161681241131r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 161681241131r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper Zuiderstraat1695243159r
PIEBES, GEERTJE Geertie Pybes verkoper Zoutsloot 116592385v
PIEBES, GEERTJE Geertie Pybes koper Kleine Bredeplaats 141675240201r
PIEBES, GEERTJE Geertje Pyebes koper woning of huisZuiderhaven ZZ1697243307r
TALMA, GEERTJE PIEBES Geertje Pybes van Tallumverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 141689242294r
PIEBES, GERRIT Gerryt Piebes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderstraat 311619230169v
PIEBES, GERRIT Gerryt Piebes naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat 311619230169v
PIEBES, GERRIT Gerryt Pybes koper kamer of woningZoutsloot 24161122958v
PIEBES, GERRIT Gerrit Pybes verkoper Zoutsloot 241613229151v
PIEBES, GERRIT Gerryt Pybes naastligger ten oosten Zuiderstraat161623018r
PIEBES, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Pybes naastligger ten oosten Zuiderstraat 271633233125r
PIEBES, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Pybes naastligger ten westen Zuiderstraat 311635233170r
PIEBES, GERRITJE Gerrittje Piebes koper Hondenstraat 101802266168v
PIEBES, GOOITSKE Goyck Pybes verwandelaar Kerkpoortstraat1601228273r
REGNERI, GOOITSKE PIEBES Goyckien Pibes Regneri, pro severkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
PIEBES, GRIETJE Grietie Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
PIEBES, GRIETJE Gryttje Piebes koper huis, schuur en koemelkerijGrote Kerkstraat 3017562541r
PIEBES, GRIETJE Gryttje Piebes koper provisioneel huisKleine Bredeplaats 161770257257r
PIEBES, GRIETJE Grytje Piebes geniaarde koper Heiligeweg 191773258118r
PIEBES, GRIETJE Grietje Piebes verkoper Kleine Bredeplaats 16178326198r
PIEBES, GRIETJE Grietje Piebes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 301795264236v
PIEBES, GRIETJE Grietje Piebes verkoper Grote Kerkstraat 301795264236v
PIEBES, HARING Haring Piebes verkoper Voorstraat 52west162423129r
PIEBES, HARING Haringh Pybes verkoper Noorderhaven 1001618230108r
PIEBES, HARING Haringh Pybes koper provisioneel 1/2 huisVoorstraat 52west1618230114r
SINNEMA, HARING PIEBESde brouwerij van Haringh Pybes Sinnamanaastligger Noorderhaven 112167124047r
SINNEMA, HARING PIEBESgrondpacht uit huis en brouwerij van Haringh Pybes Sinnamaeigenaar perceel Noorderhaven 110167124048r
SINNEMA, HARING PIEBESde brouwerij van Haringh Pybes Sinnemabrouwernaastligger ten zuiden Noorderhaven 1101673240115r
SINNEMA, HARING PIEBES Haringh Pybes Sinnemabrouwerverkoper Noorderhaven 1101673240115r
SINNEMA, HARING PIEBES Haringh Pybes Sinnemaeerdere verkoper Noorderhaven 112achter168024127ra
PIEBES, HARMEN Harmen Piebes verkoper Noorderhaven 1001622230319r
PIEBES, HIELKJE Hylckien Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
PIEBES, HISKE His Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
PIEBES, HOTSKE Hotske Pibes verkoper Hoogstraat 38163223363v
PIEBES, HOTSKE Hotse Pybes verkoper Brouwersstraat 91620230240r
PIEBES, HOTSKE Hotske Pybes verkoper Lanen 381633233115v
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes verkoper Bildtstraat 21172724755r
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes koper huisWilliam Boothstraat 6zuid172824760v
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes koper William Boothstraat 6noord172824790v
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes naastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord172824790v
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes koper William Boothstraat 21738249264v
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Pybes geniaarde koper Noorderhaven 80175325395r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jakle Pybes Sinnemaverkoper Brouwersstraat 9166323822va
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, c.u.koper kamerAchterstraat NZ166623959r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnemanaastligger ten westen Achterstraat NZ166623959r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, c.u.koper kamerAchterstraat 1166623959v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnemabrouwernaastligger (heeft het recht om zijn putstoel op de wal te stellen)Bildtstraat 11669239205v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackele Pybes Sinnema, c.u.verkoper Achterstraat 31670239216r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnamabrouwernaastligger Bildtstraat 1166923940ra
PIEBES, JAKOB Jacob Pibes , c.u.koper huisZuiderstraat 171641234153v
PIEBES, JAKOB Jacob Pibes timmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat 171651236165v
PIEBES, JAKOBde weduwe van Jacob Piebes bewoner Lanen 21achter1734248319v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder (p.j.)Nieuweburen 11178126097v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-159 [staat: 195] Borstelsteeg 41809268246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-159 [staat: 195] Borstelsteeg 61809268246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-159 [staat: 195] Grote Kerkstraat 291809268246v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes koper 3/4 huisZuiderstraat NZ16362343v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmermannaastligger ten zuiden Zuiderstraat 191647235254v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (mr. stads-)verkoper Zuiderstraat 171650236135v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (mr. stads-)koper huis met kamer er achterBrouwersstraat 7165623782r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 91659237202v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (stads -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 91659237240r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 51658237250v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (mr. stads-)naastligger ten noorden Brouwersstraat 916592388v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmermannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 5achter166023869r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (stads -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 9166323822va
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)naastligger ten oosten Zuiderstraat166523933r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)naastligger ten westen Zuiderstraat166523933r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (stads -)verkoper Zuiderstraat166523933r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)verkoper Brouwersstraat 7166623935v
PIEBES, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Pybes eigenaar perceel Brouwersstraat 71675240211r
PIEBES, JAN Jan Pibes protesteert vanwege een vordering Rinnertspijp WZ159822883r
PIEBES, JANhet huis eerder van Jan Pibes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 171635233176r
PIEBES, JAN Jan Piebes verkoper Noorderhaven 1001622230319r
PIEBES, JAN Jan Piebes , broeder van de koperverkoper Voorstraat 52west1623230354r
PIEBES, JAN Jan Pybes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 71599228184r
PIEBES, JAN Jan Pybes koper q.q. buiten Harlingen1603228352r
PIEBES, JAN Jan Pybes koper q.q. buiten Harlingen1603228352r
PIEBES, JAN Jan Pybes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 71606228507v
PIEBES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pybes verkoper Grote Kerkstraat 15161222976v
PIEBES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pybes verkoper Kleine Kerkstraat 9161222976v
PIEBES, JANwijlen Jan Pybes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7161222985r
PIEBES, JANwijlen Jan Pybes verkoper Grote Kerkstraat161222985v
PIEBES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pybes verpachter grond Lanen 61613229147r
PIEBES, JAN Jan Pybes verkoper Noorderhaven 1001618230108r
PIEBES, JAN Jan Pybes schipper en koopmankoper kamerSpinstraat163223359v
PIEBES, JANKE Janke Piebes koper Vijverstraat 201782260301r
PIEBES, JANKE Jantien Pybes protesteert vanwege een obligatie Voorstraat 731599228185v
PIEBES, JETSKE Jetske Piebes verkoper Noorderhaven NZ1620230250r
PIEBES, JETSKE Jets Pybes koper Noorderhaven 631620230244v
PIEBES, JURJEN Jurian Pybes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1815972282r
PIEBES, JURJEN Jurriaen Pybes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 181605228439v
PIEBES, LAMMERT Lammert Piebes verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ178826334v
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond onbekend1622230323r
PIEBES, MARTEN Marten Piebes verpachter grond Kruisstraat 5oost1623230340r
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes bakkerverpachter grond Franekereind 13162523145r
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg162523154v
PIEBES, MARTEN Marten Pybes bakkerverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 71599228184r
PIEBES, MARTEN Marten Pybes bakkerverkoper q.q. Kleine Kerkstraat1600228190v
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Pybes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1605228485v
PIEBES, MARTENhet sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
PIEBES, MARTENhet sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper onbekend1606228497v
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper onbekend1606228497v
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper onbekend1606228497v
PIEBES, MARTENde hof van Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1606228505r
PIEBES, MARTENde hof van Marten Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ161222997r
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg1613229132v
PIEBES, MARTENde weduwe en erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg161723097v
PIEBES, MARTENde kamers van wijlen Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1618230123r
PIEBES, MARTJENde kamers van wijlen Martgen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2161222994v
PIEBES, MEEUWIS Mevis Pibes verkoper Zuiderstraat NZ16362343v
PIEBES, MEEUWIS Mevus Piebes koper huisNoorderhaven 62162723223r
PIEBES, MEEUWIS Mevus Piebes naastligger ten westen Noorderhaven 62162723223r
PIEBES, MEEUWISwijlen Mevis Piebes erflater Noorderhaven 20167924138r
PIEBES, MEEUWIS Mevis Pybes naastligger ten oosten Noorderhaven 181664238216v
PIEBES, MEEUWIS Mevis Pybes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 18166423824va
PIEBES, MEEUWIS Meuwis Pybes verkoper van 1/2 Noorderhaven 916702405r
PIEBES, MELISde erfgenamen van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten Hoogstraat 10163723442v
PIEBES, MELIShuis en houtstek van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten Hoogstraat 101641234157v
PIEBES, MELISde erfgenamen van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten Achterstraat NZ164223514r
PIEBES, MELIS Melis Piebes naastligger ten noorden Noordijs 41619230179v
PIEBES, MELIS Melis Piebes naastligger ten oosten Zuiderhaven162523167v
PIEBES, MELIS Melis Piebis naastligger ten oosten Hoogstraat 101626231129r
PIEBES, MELIS Meiles Pybes koper huisHoogstraat 121602228327v
PIEBES, MELIS Meiles Pybes koper huisRommelhaven 71602228327v
PIEBES, MELIS Melis Pybes naastligger ten westen Hoogstraat 141630232115r
PIEBES, MELIS Melis Pybes naastligger ten westen Rommelhaven 91630232115r
PIEBES, MELISde erfgenamen van wijlen Melis Pybes verkoper Rommelhaven 28163723435r
PIEBES, MONSEde vrouw van Monse Piebes huurder huis (p.j.)Franekereind 201765256264r
PIEBES, MONSEde vrouw van Monse Piebes huurder pakhuis (p.j.)Franekereind 201765256264r
PIEBES, NIESKE Nieske Pibes verkoper van 1/2 Zoutsloot 26163723444r
PIEBES, NIESKE Nyeske Pybes verkoper Grote Bredeplaats 221650236140v
PIEBES, NIESKE Nieske Pybes koper Lanen 421654236251v
PIEBES, PAULUS Pals Pibes verkoper Zuiderstraat NZ16362343v
PIEBES, PAULUS Pals Pybes verkoper William Boothstraat WZ1635233175r
PIEBES, PAULUSwijlen Pals Pybes koper Gardenierstraat ZZ1650236121r
PIEBES, PIEBE Pibe Pibes verkoper Voorstraat 52west1642234162r
PIEBES, PIEBE Piebe Piebes verkoper Noorderhaven 1001622230319r
PIEBES, PIEBE Piebe Piebes koper 1/8 huis, erf en de kamers daar achterVoorstraat 52west1623230354r
PIEBES, PIEBE Piebe Piebes , broeder van de verkoperkoper 1/8 part van een huis en kamersVoorstraat 52west162423129r
PIEBES, PIEBE Pybe Pybes verkoper Noorderhaven 1001618230108r
PIEBES, PIEBE Pybe Pybes lakenkoperverkoper Lanen 71vier_achter168024169v
PIEBES, PIEBE Pybe Pybes lakenkoperverkoper Lanen 71vijf_achter168024170r
PIEBES, PIETER Pieter Piebes koper huis en tuinFranekereind 401808268145r
PIEBES, PIETJEwijlen Pitie Pibes verkoper van 1/2 Voorstraat 951640234120r
PIEBES, PIETJE Pietke Piebes schoenmakerkoper Schritsen ZZ1626231138v
PIEBES, PIETJE Pytke Piebes koper Voorstraat 95162823258r
PIEBES, PIETJE Pietie Piebes koper huisSint Odolphisteeg WZ16772411r
PIEBES, PIETJE Pytke Pybes verkoper Schritsen 52achter1633233119v
PIEBES, REINER Reiner Piebis , broeder en zwager van de kopersverkoper Hoogstraat 101626231129r
PIEBES, RIENK Rincke Pybes protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
PIEBES, ROELOF Roeleff Pybes naastligger ten oosten Bildtstraat 211646235211r
PIEBES, ROELOF Roeloff Pybes naastligger ten oosten Lanen 4016592382v
PIEBES, ROELOF Roeloff Pybes naastligger ten oosten Lanen 4016592383raa
PIEBES, ROELOF Roeloff Pybes verkoper q.q. Zoutsloot 61166323816ra
PIEBES, RUURD Ruierd Pibes naastligger ten noorden Schritsen 36166523920v
PIEBES, RUURD Ruird Pybes koper huisSchritsen 321662238142v
PIEBES, RUURDvrijgezel Ruierd Pybes koper huisBrouwersstraat 11166523931r
PIEBES, RUURD Ruierd Pybes koper 1/2 huis met keuken en plaatsZuiderhaven 19noord1668239153r
PIEBES, RUURD Ruierd Pybes scheepstimmermanverkoper Brouwersstraat 111669239185v
PIEBES, RUURD Ruierd Pybes , c.u.koper provisioneel 1/2 huisZuiderhaven 19noord166823931va
PIEBES, RUURDwijlen Ruyrd Pybes verkoper Zuiderhaven 19noord1675240211v
PIEBES, SIBBELTJE Sibbel Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
PIEBES, SIEDSde weduwe van wijlen Syds Pibes naastligger ten zuiden Achterstraat1646235213v
PIEBES, SJOERD Sioerd Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen1716245268r
TALMA, SJOERD PIEBES Sjoerd Piebes Talmakoopmanverkoper Zeilmakersstraat 13173524996r
PIEBES, TRIJNTJE Trynke Pybes aanhandelaar Zoutsloot NZ1598228117r
PIEBES, TRIJNTJE Trijncke Pybes koper Oosterkeetstraat 61605228453v
PIEBES, TRIJNTJE Trintie Pybes verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1661238114v
PIEBES, TRIJNTJE Trijntje Pybes koper Karremanstraat 16168424240r
PIEBES, WIEBRENwijlen Wibrant Pibes verkoper Hoogstraat 10163723442v
PIEBES, WIEBREN Wybren Piebis koper 1/3 en 1/12 huis (is tevens bewoner)Hoogstraat 101626231129r
PIEBES, WIEBRENgrondpacht uit het huis van Wybren Pybes eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
PIEBES, WIEBREN Wybrandt Pybes timmermankoper ledige plaetse zijnde de negende plaetse in de darde lottingeAchterstraat1606228491r
PIEBES, WIEBRENgrondpacht uit het huis van Wybrant Pybes eigenaar perceel Schoolsteeg1606228526r
PIEBES, WIETSEde weduwe van wijlen Wytse Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 401620230238r
PIEBES, WIETSEde schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 4016242315r
PIEBES, WIETSEde schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 4016242319v
PIEBES, WIETSEwijlen Wytze Piebes verkoper Zoutsloot 38162423113v
PIEBES, WIETSEde schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 40162523143r
PIEBES, WIETSEde weduwe van Wytse Piebes naastligger ten westen Droogstraat 511627231160r
PIEBES, WIETSEde weduwe van Wytse Piebes naastligger ten oosten Droogstraat 45162723213v
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes naastligger ten zuiden Voorstraat 97achter168324165va
PIEBES, WIETSE Wytze Piebes koopmanverkoper van 2/3 Voorstraat 17oost16832423v
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes koopmanverkopers van 1/3 Franekereind 171686242115r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes naastligger ten oosten Rozengracht 161688242234v
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes van Talmnaastligger ten oosten Rozengracht 16achter168824216ra
PIEBES, WIETSEhet houtstek van Wytse Piebes naastligger ten westen Noorderhaven 911697243269v
PIEBES, WIETSE Wietse Piebes koopmannaastligger ten westen Rozengracht 201706244338v
PIEBES, WIETSEde crediteuren van Wytse Piebes koopmanverkoper Noorderhaven 891711245140r
PIEBES, WIETSEde crediteuren van Wytse Piebes verkoper Rozengracht 181711245140v
PIEBES, WIETSEde erfgenamen van wijlen Wytse Piebes naastligger ten oosten Rozengracht NZ1716245267r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen1716245268r
PIEBES, WIETSE Wyttye Pybes naastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid15972284v
PIEBES, WIETSE Wytze Pybes naastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid1598228129r
PIEBES, WIETSE Wytze Pybes verkoper q.q. Droogstraat 571600228236r
PIEBES, WIETSE Wytze Pybes verkoper q.q. Droogstraat1601228247r
PIEBES, WIETSE Wytse Pybes verkoper Zoutsloot 381603228339v
PIEBES, WIETSE Wytze Pybes naastligger ten westen Droogstraat1604228386r
PIEBES, WIETSEhet huisje van de moeder van Wytse Pybes naastligger ten westen Zoutsloot 511604228389r
PIEBES, WIETSEde weduwe van Wytze Pybes naastligger ten westen Zoutsloot 401612229107v
PIEBES, WIETSEde schuur van Wytse Pybes naastligger ten westen Zoutsloot 401613229142r
PIEBES, WIETSEde weduwe van wijlen Wytze Pybes naastligger ten oosten Zoutsloot 361614229191r
PIEBES, WIETSEde weduwe van Wytse Pybes naastligger ten oosten Droogstraat 45162823260v
PIEBES, WIETSEde erfgenamen van wijlen Wytse Pybes verkoper Droogstraat 47163223338v
PIEBES, WIETSE Wytse Pybes naastligger ten oosten Droogstraat 43163223349v
PIEBES, WIETSEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Wytse Pybes verkoper Zoutsloot 38163223351v
PIEBES, WIETSE Wytse Pybes schoenmaker (mr. -)koper hoekhuisRozengracht 17Enkhuizen1674240144v
PIEBES, WIETSEhet houtstek van Wytse Pybes naastligger ten westen Noorderhaven 91169324331v
PIEBES, WIETSE Wytse Pybes koopmannaastligger ten westen Rozengracht 20169424378v
HUIDEKOPER, WIETSE PIEBES Wytse Piebes de Huidekoperkoopmanverkoper Rozengracht 171697243310r
TALMA, WIETSE PIEBESburgerhopman Wytse Piebes Talmaverkoper q.q. Tiepelsteeg172124693r
TALMA, WIETSE PIEBESburgerhopman Wytse Piebes Talmaverkoper q.q. Heiligeweg 26172124693v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talmakoopmankoper huis genaamd De SpijkerboorZuiderhaven ZZde Spijkerboor1725246218v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talmakoopmankoper tuinBoth Apothekerstraat WZ1726246259v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talmakoopmannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ1726246259v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talmakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1729247221r
TALMA, WIETSE PIEBESde kinderen van wijlen Wytse Piebes Talmaverkoper van 1/4 Rapenburg ZZ1731247391v
TALMA, WIETSE PIEBESde geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Piebes Talmakoopmanverkoper Voorstraat 99173124832r
TALMA, WIETSE PIEBESwijlen Wytse Piebes Talmaerflater Voorstraat 8717412508ra
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Pybes Tallumverkoper Zeilmakersstraat 21669239189r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Pybes van Tallumkoper huis en tuintjeRozengracht 181681241156r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Pybes van Tallumnaastligger ten westen Voorstraat 101168224146va
TALMA, WIETSE PIEBESschoenmakersperk van Wytse Pybes van Tallumkoopmannaastligger ten westen Rozengracht 22168424260r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Pybes van Tallumverkoper q.q. Brouwersstraat 12noord168724213ra
PIEBES, WIKJE Wikjen Piebes koper Nieuwstraat 181736249123v
PIEBES, WIKJEwijlen Wickjen Piebes verkoper Nieuwstraat 181742250224r
PIEBES, WOPKJE Wopcke Pybes bewoner Lanen1604228399v
PIEKES, AAFKE Aefke Pieckes verkoper Lanen 361682241219v
PIEKES, DIRK Dirk Piekes huurder Hofstraat 221782260251r
PIEKES, ENGELTJE Engeltje Piekes koper William Boothstraat 317632567r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes uitdragerhuurder 2e gedeelte (p.j.)Voorstraat 62176425676r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 81766256194r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes schoenmakerkoper huisKleine Kerkstraat 101766256202r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes huurder Kleine Kerkstraat 101766256202r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 121771257212v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes verkoper Kleine Kerkstraat 10177225825v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes koopmankoper Romastraat 4west1774258147v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes schoenmaker (mr. -)huurder Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1795264275v
PIEKES, GRIETJE Grietie Pykes verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes naastligger ten westen Hofstraat 27170024487r
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes turfdragerverkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1703244209r
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes koper woningSpinstraat ZZ1703244225v
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes turfdragerkoper woningHofstraat 411714245212v
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes verkoper Hofstraat ZZ1724246196r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes koper woningOosterkeetstraat 6169424381v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdragerverkoper Hofstraat 2517062451r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdragerkoper dwarshuisKerkpad 32170724532r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u.turfdragerverkoper Kerkpad 321709245102r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes steenvoerderkoper woningKerkpad 11710245105v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdragerverkoper Kerkpad 11714245208v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes verkoper Hofstraat 411715245255v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes geniaarde koper Peterseliestraat171824629r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u.turfdragerkoper huis met bakoven maar zonder bakkersgereedschappenHofstraat 47west171824633r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u.geniaarde koper Kerkpoortstraat 221722246129r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u.verkoper Hofstraat 47west1722246141r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes koper 10/12 huisHofstraat ZZ1723246165v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes verkoper Lammert Warndersteeg 141723246173v
PIEKES, HESSEL Hessel Pykes geniaarde koper Nieuwstraat 521696243261r
PIEKES, HESSEL Hessel Pykes turfdragerverkoper Oosterkeetstraat 61697243263r
PIEKES, HESSEL Hessel Pykes turfdragerkoper woningHofstraat 251698243347v
PIEKES, JAN Jan Pieckes , c.soc.naastligger ten zuiden Vijver 9162823244r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Vijver164923660r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten noorden Vijver164923660r
PIEKES, JAN Jan Pieckes koper huisGrote Ossenmarkt 14164923672v
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 161653236225v
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Vijverstraat NZ1653236229r
PIEKES, JAN Jan Piekes verkoper Grote Ossenmarkt 141657237119r
PIEKES, JAN Jan Piekes naastligger ten westen Vijverstraat NZ166023819v
PIEKES, JAN Jan Piekes naastligger ten zuiden Vijver WZ1662238155r
PIEKES, JAN Jan Pykes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 121657237123v
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes , c.u.koper huis, loods, plaats, put en een vrije steeg ten zuiden (strekkende van voren van de straat tot achter aan het huis van wijlen Wobbel Tjaerdts)Sint Jacobstraat 131672240106r
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes de Graednaastligger ten westen Vianen ZZ1701244106v
PIEKES, KLAAS Claes Pyekes schoolmeester (mr. -)koper huis, hofje en prieelRomastraat ZZ1687242180v
GRAAT, KLAAS PIEKES Claes Piekes de Graadnaastligger ten zuidoosten Vianen 21705244310r
GRAAT, KLAAS PIEKESmr. Claes Piekes de Graadlandmeter (geadmitteerde -)naastligger ten westen Vianen1716245276v
GRAAT, KLAAS PIEKESde erfgenamen van wijlen Claes Piekes de Graadnaastligger ten westen Vianen ZZ171924643v
PIEKES, SIEMEN Symen Pieckes , c.u.verkoper Vijverstraat1651236180r
PIEKES, SIEMEN Symen Pieckes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 81653236227v
PIEKES, SIEMEN Simen Pieckes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 81659237218r
PIEKES, SIEMEN Symen Pieckes verkoper q.q. Herenwaltje 171657237260r
PIEKES, SIEMEN Symen Piekes , c.u.koper doorgaand huis en erfKleine Ossenmarkt 41651236164r
PIEKES, SIEMEN Symen Pyckes koper ledige plaatsGrote Ossenmarkt 251658237168v
PIEKES, SIEMENde ledige plaats van de verkopers Symen Pyckes , c.u.naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 251659237183r
PIEKES, SIEMEN Symen Pyckes , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 251659237183r
PIEKES, SIEMEN Symen Pykes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 271658237146v
PIEKES, TEEKE Taacke Pieckes verkoper Kruisstraat 10west159722858r
PIEKES, TEEKEin de saete van Teacke Pieckes gebruiker onbekend1605228449r
PIEKES, TEEKE Taeke Pyckes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg1604228384r
PIEKES, TEEKE Taecke Pyeckes naastligger ten westen Kerkpoortstraat1600228189r
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes koper woningHofstraat 27170024487r
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes gleibakkerverkoper Oosterkeetstraat 61701244109v
PIEKES, TJALLINGde kamer van Tjallingh Pieckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
PIEKES, TJALLINGde weduwe van Tjalling Pieckes naastligger ten oosten Hofstraat 25171824611r
PIEKES, TJALLINGde woning van Tjalling Piekes naastligger ten oosten Hofstraat 2517062451r
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes koper huisWilliam Boothstraat WZ17062455r
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes naastligger ten westen Kerkpad 34170724530v
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes naastligger ten westen Kerkpad 34170724531v
PIEKES, TJALLINGde weduwe en erfgenamen van wijlen Tialling Piekes naastligger ten zuiden Scheerstraat 121717245279v
PIEKES, TJALLINGde kamer van Tjalling Piekes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v
PIEKES, TJALLINGde weduwe van wijlen Tjalling Piekes naastligger ten zuiden Lombardstraat1725246215v
PIEKES, TJALLINGwijlen 1 e man Tjalling Piekes verkoper Hofstraat 271725246216v
PIEKES, TJALLINGwijlen Tialling Piekes naastligger ten zuiden William Boothstraat 21738249264v
PIEKES, TJALLING Tjalling Pykes gleibakkerkoper woningOosterkeetstraat 61697243263r
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 101688242236r
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes koper van 1/2 61/96 huisGrote Bredeplaats 91688242237v
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes eigenaar van 1/6 Grote Bredeplaats 91688242237v
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes eigenaar q.q. Grote Bredeplaats 91688242237v
PIEKES, WOPKE Wopke Piekes naastligger ten westen Hoogstraat 231697243270v
PIEKES, WOPKE Wopke Piekes naastligger ten oosten Hoogstraat 19170924577v
PIERS, Uupcke Piers naastligger ten oosten Schritsen 211633233118v
PIERS, Amerens Piers naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 9164223523r
PIERS, de hof van Aemerens Piers naastligger Kerkpoortstraat NZ1644235146r
PIERS, de hof van Amerens Piers naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 191646235194r
PIERS, Bijntie Piers koper Lanen 391675240209r
PIERS, Piers verkoper van 1/5 Noorderhaven 5172724731r
PIERS, Tettje Piers naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131767256234v
PIERS, AALTJE Aelcke Pyers naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ161623034r
PIERS, AMERENS Amerens Piers protesteert vanwege iets eerdere koop van een naastligger Zuiderhaven 6164323550r
PIERS, AMERENSde hof van de erfgenamen van wijlen Amerens Piers naastligger ten westen Kerkpoortstraat1658237171v
PIERS, ANDRIES Andries Piers koper huisAchterstraat ZZ1681241166v
PIERS, ANDRIES Andries Piers koper hofLiemendijk1682241221v
PIERS, ANDRIES Andries Piers naastligger ten oosten Liemendijk1682241221v
PIERS, ANDRIES Andries Piers pottenbakkerkoper huis en estrikwerkZoutsloot1683241270r
PIERS, ANDRIES Andries Piers gleibakker (mr. -)koper huisZoutsloot 1071686242154v
PIERS, ANDRIES Andries Piers gleibakker (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 1071686242154v
PIERS, ANDRIES Andries Piers gleibakker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 1071686242154v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , c.u.estrikbakkerverwandelaar Zoutsloot ZZ1688242224r
PIERS, ANDRIES Andries Piers estrikbakkeraanhandelaar kamerAchterstraat ZZ1688242224v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , c.u.naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1688242224v
PIERS, ANDRIES Andries Piers naastligger ten oosten Zoutsloot 1051688242239v
PIERS, ANDRIES Andries Piers naastligger ten noorden Zoutsloot 1051688242239v
PIERS, ANDRIESburgerhopman Andries Piers pannenbakkerkoper 1/2 huis en loods met een kamer daarachter, die zijn uitgang heeft aan de NZ van het huis van Jan Freerx op de zgn. BrouwersgrachtSchritsen 641692242402v
PIERS, ANDRIESburgerhopman Andries Piers eigenaar van 1/2 Schritsen 641692242402v
PIERS, ANDRIESde verkoper burgerhopman Andries Piers naastligger ten westen Brouwersstraat 61692242403v
PIERS, ANDRIESde verkoper burgerhopman Andries Piers naastligger ten noorden Brouwersstraat 61692242403v
PIERS, ANDRIESburgerhopman Andries Piers , c.u.verkoper Brouwersstraat 61692242403v
PIERS, ANDRIES Andries Piers pottenbakkerkoper schuurFranekerpoort (gebied)16842423ra
PIERS, ANDRIESoud burgerhopman Andries Piers estrikbakkerkoper kameronbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten oosten onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten zuiden onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten westen onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten noorden onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIES Andries Piers estrikbakker (mr. -)naastligger ten westen Liemendijk ZZ1696243192v
PIERS, ANDRIESoud burgerhopman Andries Piers estrikbakkerkoper door niaar kamerLiemendijk ZZ1702244150v
PIERS, ANDRIESoud hopman Andries Piers Glatsmanaastligger ten westen Liemendijk ZZ1702244150v
PIERS, ANDRIESde stalling van oud burgerhopman Andries Piers naastligger ten oosten Liemendijk NZ1703244204r
PIERS, ANDRIESde hof van Andries Piers naastligger ten noorden Zoutsloot 951703244216v
PIERS, ANDRIESgemeensman Andries Piers koper door niaar hof met bomen, planten en somerhuisLiemendijk NZ1710245116r
PIERS, ANDRIESde stalling van de gemeensman Andries Piers naastligger ten oosten Liemendijk NZ1710245116r
PIERS, ANDRIES Andries Piersen pannenbakkerkoper provisioneel ([staat: twintig zilveren ducatons])Zoutsloot ZZ168324170ra
GLADSMA, ANDRIES PIERSoud burgerhopman Andries Piers Gladsmaestrikbakkerverkoper q.q. Noorderhaven 971704244240v
GLADSMA, ANDRIES PIERSde hof van gemeensman Andries Piers Gladsmanaastligger ten noorden Zoutsloot 95170824569r
PIERS, ANNE Anne Piers , c.u.naastligger ten westen Karremanstraat 41630232155r
PIERS, ANNEde hof van Anne Piers naastligger ten westen Karremanstraat 41630232155r
PIERS, ANNE Anne Piers secretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper kamerWeverstraat164323561r
PIERS, ANNE Anne Piers secretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten oosten Weverstraat164323561r
PIERS, ANNEde hof van Anne Piers naastligger ten noorden Zoutsloot 611652236215r
PIERS, ANNEde kamer van Anne Piers secretarisnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27165523711v
PIERS, ANNEenige kamers van Anne Piers secretarisnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 271658237247v
PIERS, ANNEde nakomelingen van Anne Piers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11een_achter1686242117r
REENSTRA, ANNE PIERS Anne Piers Reenstra [staat: Renstra]naastligger ten westen Liemendijk ZZ162923291r
REENSTRA, ANNE PIERShet verkochte is het sterfhuis van Anne Piers Reenstrasecretarisvoormalig bewoner Zoutsloot16612388va
PIERS, ANTJE Antie Piers koper Liemendijk1630232145v
PIERS, ANTJE Antie Piers verkoper Liemendijk NZ163123324r
PIERS, ANTJE Antje Piers verkoper Voorstraat 81een_achter1727246308r
PIERS, ANTJE Antje Piers verkoper van 1/5 Noorderhaven 5172724731r
PIERS, ANTJE Antie Piers koper Bargebuurt 201730247330r
PIERS, ANTJEmeerderjarige vrijster Antje Piers verkoper Bargebuurt 201732248141r
PIERS, ANTJE Antje Piers koper Bildtstraat 14178126011r
REEN, ANTJE PIERS Antie Pyers Rheenverkoper Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
PIERS, BAUKE Bauke Piers huurder Fabrieksstraat 1817812609r
PIERS, BAUKJE Baukje Piers koper Zuiderstraat 12171924651r
PIERS, BAUKJE Baukje Piers verkoper Hondenstraat 81790263205v
PIERS, BAUKJE Baukje Piers verkoper Hondenstraat 81790263205v
PIERS, BENEDICTUS Benedix Piers huurder Voorstraat 62171924646r
PIERS, BENEDICTUSwijlen Benedictus Piers bewoner Zuiderstraat172724750v
PIERS, BERBER Berbar Piers koper Lanen 44achter16362342r
PIERS, BERBER Barber Piers verkoper Liemendijk NZ164823630r
PIERS, BERBER Berber Piers koper Bildtstraat 191683241257r
PIERS, BEREND Beernt Piersen huurder graanzolder (p.j.)Zuiderhaven 57177725960r
PIERS, BINTJE Bentie Piers koper Grote Kerkstraat 1a1663238170v
PIERS, BINTJE Bintie Piers verkoper van 1/2 Hoogstraat 37168424249r
PIERS, DIRK Dierck Piers naastligger ten westen Romastraat 51614229214r
PIERS, DIRK Dirck Piers naastligger ten oosten Romastraat 1161723062v
PIERS, DIRK Dirck Piers koper provisioneel huisKerkpoortstraat NZ1618230121v
PIERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Piers* wever (bedsteek-)naastligger ten oosten Romastraat 116312337v
PIERS, DIRKwijlen Dirck Piers verkoper van 1/2 Romastraat 3163123330r
PIERS, DIRK Dirk Piers huurder (p.j.)Wasbleek 231784261237v
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten oosten Tiepelsteeg ZZ179826589r
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg ZZ179826589r
PIERS, DIRK Dierck Pyers koper provisioneel huis en plaatsBoth Apothekerstraat161723072r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u.koper huisSchritsen 551658237155r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u.verkoper Schritsen 55166123888v
PIERS, DOEDE Doede Piers kuiperkoper huisLanen 331647235267v
PIERS, DOEDE Doede Piers kuipernaastligger ten westen Lanen 3516552374v1
PIERS, DOEDE Doede Piers kuipernaastligger ten westen Lanen 35165523749r
PIERS, DOEDE Doede Piers koper van 1/2 huis alwaer de Vette Os placht uit te hangen, loods en plaatsLanen 21de Vette Os1662238142r
PIERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Piers verkoper van 1/2 (per decreet)Lanen 211668239141v
PIERS, DOEDEwijlen Doede Piers kuipererflater Lanen 33166823921va
PIERS, DOEDEwijlen Doede Piers kuipererflater Lanen 21166823921va
PIERS, DOEDEhet huis genaamd de Vette Os, van de erfgenamen van wijlen Doede Piers , c.s.naastligger ten zuiden Lanen 21achterde Vette Os168424212v
PIERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Piers verkoper Grote Kerkstraat 2917182468v
PIERS, DOEKE Doecke Piers verkoper Heiligeweg 44163123323v
PIERS, DOEKELE Doekle Piers verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord1789263148r
PIERS, DOETJE Doetje Piers koper huisKleine Bredeplaats 101664238211r
PIERS, DOETJE Doedtie Piers verkoper Schritsen 681674240166r
PIERS, DOETJEde crediteuren van Doedtie Piers verkoper Kleine Bredeplaats 101675240212r
PIERS, DOETJEhet huis nagelaten door wijlen Doedtie Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12167524028ra
PIERS, EELKE Eelke Peers verkoper Zuiderhaven 371726246260v
PIERS, EELKE Eelke Piers huurder Zuiderhaven ZZ1706244332v
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u.koper gleibakkerijGrote Ossenmarkt 41712245180v
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u.koper gleibakkerijZuiderhaven 331712245180v
PIERS, EELKE Eelke Piers verkoper Bildtstraat 13171924655r
PIERS, EELKE Eelcke Piers verkoper Lanen 18171924657r
PIERS, EEUWE Euwe Piers koper huisVoorstraat 101170024445r
PIERS, EEUWEde erfgenamen van wijlen Eeuwe Piers naastligger ten oosten Voorstraat 99173124832r
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers verkoper Gardenierstraat 51732248154r
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers huurder Karremanstraat 221738249341r
PIERS, FERK Ferck Piers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28167224097v
PIERS, FOEKE[de steeg van] Foecke Piers naastligger ten westen Voorstraat 551624230382v
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstrakoper ledige plaats of huisstedeonbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten oosten onbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten westen onbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstraniaarnemer ratione proximitatis Zoutsloot 911630232158v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstranaastligger ten oosten Zoutsloot 911630232158v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstrahuidige eigenaar van de vijver Achterstraat ZZ1631232182r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstra, c.u.naastligger ten westen Herenwaltje1631232184r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstraverkoper Herenwaltje1631232184r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSoud burgemeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten westen Voorstraat 891657237115v
HEEMSTRA, FOEKE PIERSwijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten westen Voorstraat 89166623936r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSwijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten noorden Voorstraat 89166623936r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERSde weduwe van Folkert Piers Schellingwouwnaastligger ten oosten Zuiderstraat177625920v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERSde weduwe van Folkert Piers Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuiderstraat177625920v
PIERS, FROUKJE Frouk Piers huurder Schritsen 2816422356v
PIERS, GATSKE Gaetske Piers koper van 1/3 Karremanstraat 181664238233v
PIERS, GEERTJE Geertje Piers koper van 1/3 Karremanstraat 181664238233v
PIERS, GERBENde erfgenamen van wijlen Gerben Piers naastligger ten oosten Romastraat 27173224872v
PIERS, GERLOF Gerliff Piers koper 1/5 huis en mouterijVoorstraat 75161122951v
PIERS, GERLOF Gerloff Piers verkoper van 3/5 Voorstraat 751612229111r
PIERS, GERLOF Gerloff Piers verkoper van 3/5 Voorstraat 75achter1612229111r
PIERS, GRIETJE Griet Piers verkoper Rommelhaven 10163823453r
PIERS, GRIETJE Griet Piers verkoper Lanen 41163823453r
PIERS, GRIETJE Grietie Piers koper Droogstraat 53166023830v
PIERS, GRIETJE Grietie Piers verkoper Noorderkade 131673240125r
PIERS, GRIETJE Grietie Piers koper huisWortelstraat 1167824122r
GRAAF, GRIETJE PIERS Grietje Piers de Graaffverkoper Dalpad 91740250104r
PIERS, HANSwijlen Hans Piers koper Drie Roemersteeg 71619230181r
PIERS, HANSwijlen Hans Piers naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 91619230181v
PIERS, HANSwijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 51621230275r
PIERS, HANSwijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg OZ1626231105r
PIERS, HANSwijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg OZ1626231112r
PIERS, HANSwijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5165623768v
PIERS, HANSde weduwe van Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 51659237184v
PIERS, HARING Haringh Piers koper kamerSint Jacobstraat1634233128r
PIERS, HARING Haringh Pyers verkoper Achterstraat16362346r
PIERS, HARKE Harke Piers , c.u.huurder grote binnenkamer (p.j.)Zuiderhaven 57177725960r
REENSTRA, HARMEN PIERSde hof van Harmen Piers Reenstra [staat: Renstra]naastligger ten westen Liemendijk ZZ162923291r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwerverkoper van 1/8 Schritsen 641692242402v
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u.koper 1/2 huis, brouwerij, mouterij, met een bierhuis ten oosten en 1/2 aandeel van het land, huis en water behorend aan de Ludinga kerkHeiligeweg 16het Peertie169324361r
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u.koper 1/2 huis, brouwerij, mouterij, met een bierhuis ten oosten en 1/2 aandeel van het land, huis en water behorend aan de Ludinga kerkHeiligeweg 18het Peertie169324361r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111701244106r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111701244117r
PIERS, HEIN Hein Piers naastligger ten noorden Gardenierstraat 111702244190r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwernaastligger ten westen Heiligeweg 181703244198r
PIERS, HEINmr. brouwer Hein Piers , c.u.koper woningTiepelsteeg170824561v
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u.naastligger ten westen Tiepelsteeg170824561v
PIERS, HEINde weduwe van Hein Piers naastligger ten oosten Heiligeweg 141710245129r
PIERS, HEIN Hein Piers naastligger ten oosten Heiligeweg 201715245232v
PIERS, HEINhet wagenhuis van de weduwe van Hein Piers naastligger ten zuiden Heiligeweg 201715245232v
PIERS, HEINweduwe v Hein Piers naastligger ten noorden Gardenierstraat 71726246268v
PIERS, HEINwijlen Heyn Piers brouwer (mr. -)koper Gardenierstraat 9172724747v
PIERS, HEINwijlen Hein Piers koper Peterseliestraat ZZ1728247202v
BROUWER, HEIN PIERS Hein Piers Brouwernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111704244249r
PIERS, HERE Here Piers protesteert q.q. vanwege eigenaarschap van 1/2 Zuiderstraat1621230261v
PIERS, HERE Heere Piers koper kamer, weefwinkel en plaatsje daarachter ([staat: 200-00-00 GG min een rijksdaalder])Achterstraat1634233143r
PIERS, HERE Heere Piers verkoper Liemendijk NZ1635233158r
PIERS, HESSEL Hessel Piers naastligger ten oosten Vijver 11618230127r
PIERS, HIELKJE Hylk Piers verkoper Liemendijk WZ1622230315r
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper Zuiderhaven 19zuid176325610r
PIERS, HINKE Hinke Piers koper Droogstraat 18176825792v
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper Zoutsloot 341776258251r
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper Zoutsloot 341776258251r
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord1789263148r
PIERS, HINNE Henne Piers verkoper van 1/2 van 1/2 Heiligeweg1622230333r
PIERS, HINNE Henne Piers verkoper van 1/2 van 1/2 Brouwersstraat1622230333r
PIERS, IEMKJE Immetie Piers koper Zuiderstraat177625920v
PIERS, IEMKJE Immetie Piers koper Zuiderstraat 13177725952v
PIERS, IEMKJE Immetje Piers verkoper Zuiderstraat NZ1782260284r
PIERS, IENSKE Ints Piers verkoper Zuiderstraat NZ1613229170v
PIERS, IEPE Eepe Piers molenaar [staat: mullener]koper provisioneel huis en getimmert1604228400v
PIERS, IEPEhet molenaarshuis van Eepe Piers grondpacht verschuldigd aan dit perceel 1604228401r
PIERS, IETJE Yttie Piers Gladtsmaverkoper van 1/6 Schritsen 641742250219v
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352493va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352493va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352493va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352498ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352498ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352498ra
PIERS, JAKLEhuisman Jackle Piers verkoper q.q. Noorderhaven 21733248241v
PIERS, JAKLEhuisman Jackle Piers verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 131733248243v
PIERS, JAKLEhuisman Jackle Piers verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 111733248246r
PIERS, JAN Jan Piers koper huisKleine Bredeplaats 21630232161v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 101630232163r
PIERS, JAN Jan Piers verkoper Brouwersstraat 12noord163123317v
PIERS, JAN Jan Piers verkoper Spinhuisstraat ZZ1636233182r
PIERS, JAN Jan Piers koper huisVoorstraat 12achter1647235257v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4165023699v
PIERS, JAN Jan Piers , c.u.verkoper Kleine Bredeplaats 21650236101v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten oosten Drie Roemersteeg166123874r
PIERS, JANde weduwe van Jan Piers verkoper Voorstraat 12achter1662238152v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ168424241r
PIERS, JAN Jan Piers verkoper van 1/8 Schritsen 641692242402v
PIERS, JANwijlen Jan Piers houtkoperverkoper Heiligeweg 16169324361r
PIERS, JANwijlen Jan Piers houtkoperverkoper Heiligeweg 18169324361r
PIERS, JAN Jan Piers karremankoper huisOosterkeetstraat 8170024435r
PIERS, JANde weduwe van Jan Piers naastligger ten oosten William Boothstraat 3171824621v
PIERS, JANde weduwe van wijlen Jan Piers naastligger ten oosten William Boothstraat 3171924655v
PIERS, JAN Jan Piers huurder (p.j.)Weverstraat 91791263360r
GROOT, JAN PIERS Jan Piers de Groot, c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 321669239208v
PIERS, JARICH Jarig Piers tamboerbewoner Weverstraat NZ1681241147r
PIERS, JARICH Jarigh Piers Brettonkoper huisNieuwstraat1682241226r
PIERS, JARICH Jaerich Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 361687242206r
PIERS, JARICH Jaerigh Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 38achter1698243332v
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 211702244153v
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 401706244317r
PIERS, JELTJE Jel Piers , voor zich en haar kinderenverkoper Lanen NZ1624230374v
PIERS, JELTJE Jeltie Piers verkoper onbekend164823614r
PIERS, JELTJE Jeltie Piers naastligger ten oosten Molenpad 11691242355r
PIERS, JELTJE Jeltie Piers verkoper Molenpad 11691242355r
PIERS, JELTJE Jeltje Piers naastligger ten westen Noorderhaven 17176425678v
PIERS, JELTJE Jelcke Pyers koper Lanen 11603228355v
PIERS, JELTJE Jeltje Pyers koper Grote Kerkstraat 23achter168424234r
PIERS, JETSKE Jetske Piers koper Grote Kerkstraat 2916952435va
PIERS, JETSKE Jetske Piers naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 31west1710245115v
PIERS, JETSKEde erfgenamen van wijlen Jetske Piers verkoper Grote Kerkstraat 2917182468v
PIERS, JOCHEM Jochem Piers naastligger ten westen Noorderhaven 1101634233152v
PIERS, JOHANNES Johannis Piers naastligger ten westen Noorderhaven 1101626231148v
PIERS, JOHANNES Johannes Piers naastligger ten westen Noorderhaven 1101626231156v
PIERS, JOHANNES Johannis Piers , c.u.verkoper Noorderhaven 108163923487r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten noorden Noorderhaven 831603228379r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten noorden Noorderhaven 851603228379r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper Zoutsloot 401644235128v
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper kamer en loodsZoutsloot NZ164823613r
PIERS, JOUKE Joucke Piers , c.u.verkoper onbekend1650236132r
PIERS, JOUKE Jouke Piers geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1651236167r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper door niaar 1/2 kamerZoutsloot NZ165523733r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten westen Zoutsloot NZ165523733r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper huis waar het Blau Schaep in de gevel staatLanen 91het Blau Schaep16592385r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper huisLanen 89166023865v
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten zuiden Lanen 89166023865v
PIERS, JOUKE Joucke Piers kooltjernaastligger ten westen Zoutsloot 87166523919r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten oosten Zoutsloot 611667239101r
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjergeniaarde koper buiten Harlingen1668239169v
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1674240150v
PIERS, JOUKEnaastligger ten zuiden Jouke Piers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Kerkstraat 21688242231r
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21688242231r
PIERS, JOUKEwijlen Jouke Piers kooltjerkoper Zoutsloot 641692242385v
PIERS, JOUKEwijlen Jouke Piers kooltjerkoper Droogstraat 71692242385v
PIERS, JOUKEwijlen Jouke Piers naastligger ten westen Zoutsloot 7016952436ra
PIERS, JOUKEde erfgenamen van wijlen Jouke Piers naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21702244140v
PIERS, JOUKEnaastligger ten zuiden Jouke Piers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Kerkstraat 21711245143v
PIERS, JOUKE Jouke Piers naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21711245143v
PIERS, JOUKEwijlen Jouke Piers naastligger ten westen Zoutsloot 701711245145v
PIERS, KORNELIS Cornelis Piers verkoper van 1/2 Noorderhaven 251640234115v
PIERS, KORNELIS Cornelis Piers slotmakerkoper huisGrote Kerkstraat 251809268206r
PIERS, KRIJN Crijn Piers naastligger ten noorden Carl Visschersteeg1615229284r
PIERS, LAAS Laas Piers naastligger ten westen Lanen 641717245285r
PIERS, LAAS Laes Piers verkoper Lanen 18171924657r
PIERS, LAAS Laes Piers naastligger ten westen Lanen 64173124828v
PIERS, LAAS Laas Piers naastligger ten westen Schritsen 531733248220r
PIERS, LAAS Laes Piers schipper (oud -)verkoper van 1/4 Lanen 621741250179v
PIERS, LAAS Laes Piers schipper (oud -)verkoper Kleine Ossenmarkt 2174525191v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers verkoper van 1/6 Gardenierstraat ZZ1701244108v
PIERS, LIEUWE Lieuue Piers koopmanverkoper Kleine Bredeplaats 251705244267r
PIERS, LIEUWEde hof van Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ170924590r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopmannaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 23171924635r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers verkoper Lanen 18171924657r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers tichelbaas (mr. -)koper woningZuiderhaven 9achter172724757v
PIERS, LIEUWEde koper Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Zuiderhaven 9achter172724757v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopmannaastligger ten westen Lanen 11728247115r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers naastligger ten oosten Zuiderhaven 71728247123r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopmannaastligger ten westen Lanen 1173124831v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers tichelbaas en koopman (mr. -)koper 4 pm greidlandten oosten van Harlingen1732248167r
PIERS, LIEUWEwijlen Lieuwe Piers koopmankoper Kleine Bredeplaats 251740250131r
PIERS, LIEUWEde erfgenamen van wijlen Lieuwe Piers naastligger ten westen Zuiderhaven 111742250260r
PIERS, LIEUWEde erfgenamen van wijlen Lieuwe Piers naastligger ten westen Zuiderhaven 111746251114r
PIERS, LIEUWEwijlen Lieuwe Piers verkoper Zeilmakersstraat OZ1749251255v
PIERS, LIEUWEwijlen Lieuwe Piers verkoper Voorstraat 821752252204v
PIERS, LIEUWEwijlen Lieuwe Piers verkoper Kleine Bredeplaats 251758254165r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers naastligger ten oosten Zuiderhaven 71759254192v
PIERS, LIJSBETwijlen Lijsbet Piers verkoper q.q. onbekend1624230391r
PIERS, LUCAS Lucas Piers , c.u.scheepstimmermanhuurder (p.j.)Bargebuurt 81787262197v
PIERS, LUITJEN Luytien Piers naastligger ten westen Gardenierstraat159722861v
PIERS, LUTSKE Lutske Piers koper Karremanstraat 301689242279r
PIERS, LUTSKE Lutske Piers huurders Karremanstraat 301689242279r
PIERS, MAAIKE Mayke Piers naastligger ten westen Schritsen1644235144r
PIERS, NIESKE Nieske Piers koper Zoutsloot 91173925044v
PIERS, NIESKE Nieske Piers verkoper Zoutsloot 91175025296r
PIERS, PIERverkoper Pier Piers verpachter grond Vijver 3161222979r
PIERS, PIER Pier Piers kuiperverkoper Vijver 3161222979r
PIERS, PIERenen Pier Piers koper provisioneel huis daert Gulden Hart uuythancktVijver 5het Gouden Hart1613229130v
PIERS, PIER Pier Piers kuiperkoper huis of 2 kamersVijver 11613229183r
PIERS, PIERde verkoper Pier Piers , c.u.naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 16achter1622230310v
PIERS, PIERde verkoper Pier Piers , c.u.naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16achter1622230310v
PIERS, PIER Pier Piers verkoper Kleine Bredeplaats 16achter1622230310v
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 181623230369r
PIERS, PIER Pier Piers gortmakernaastligger ten noorden ([dit is aan de overkant van de straat])Hondenstraat 14162823269v
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten oosten Vijver 1163223373v
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 181635233166r
PIERS, PIER Pier Piers verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)163923475v
PIERS, PIER Pier Piersen verkoper William Boothstraat162523148r
PIERS, PIER Pier Piersen koper huisZoutsloot 95164923679r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat NZ1653236229r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten zuiden Karremanstraat16552374v1
PIERS, PIERhet huis van wijlen Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 11659237239v
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakkernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1657237259v
PIERS, PIERde erfgenamen van wijlen Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat NZ166023819v
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakkerkoper leeg plaatske of tuinAchterstraat166023867r
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakkernaastligger ten zuiden Achterstraat166023867r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u.pottenbakkerkoper huisFranekereind 7166023867v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten westen Zoutsloot 1051663238170r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 1166523929r
PIERS, PIER Pier Piersen koper door niaar huisZoutsloot 1051668239152v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten westen ([blijkens een niaar])Zoutsloot 1051668239152v
PIERS, PIER Pier Piersen koper hangLiemendijk1675240203r
PIERS, PIERde estrik- en pottenbakkerij van Pier Piersen naastligger ten westen Liemendijk1675240203r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u.pottenbakkerkoper huis, loods en plaatsHerenwaltje 101675240213r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u.pottenbakkernaastligger ten westen Herenwaltje 101675240213r
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakkernaastligger ten westen Franekereind 91676240222v
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakkernaastligger ten westen Franekereind 91676240229r
PIERS, PIERwijlen Pier Piersen pottenbakkerverkoper Zoutsloot1683241270r
PIERS, PIERrecht van waterlossing onder de hof van Pier Piersen estrikbakkernaastligger Achterstraat 49168124130ra
PIERS, PIERwijlen Pier Piersen koper Schritsen 641687242201v
PIERS, PIERwijlen Pier Piersen koper Zoutsloot 1051688242239v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Zoutsloot 1051688242239v
PIERS, PIERhet erf van Pier Piersen estrikbakkernaastligger Liemendijk1696243229r
PIERS, PIER Pier Pierssen verpachter grond Vijver 31626231108v
PIERS, PIERhet huis van Pier Pierssen naastligger ten noorden Vijver 31626231108v
PIERS, PIERhet huis van Pier Pierssen naastligger ten noorden Vijver 31626231113r
PIERS, PIERgrondpacht uit het huis van Pyer Pyers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Kleine Bredeplaats 251599228174v
PIERS, PIER Pyer Pyers naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251599228174v
PIERS, PIER Pyer Pyers kuiperverkoper Lanen 11603228355v
PIERS, PIER Pyer Pyers naastligger ten westen Lanen 31603228356r
PIERS, PIER Pyer Pyers verkoper Lanen 31603228356r
PIERS, PIERhet huis van Pyer Pyers kuipernaastligger ten zuiden Hondenstraat 12161723086r
STELLINGWERF, PIER PIERS Pier Piers Stellingwerfftingieter (mr. -)verkoper Lanen 82173524993v
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper Havenplein 161633233119r
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper Voorstraat 81een_achter1727246308r
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper q.q. Voorstraat 81een_achter1727246308r
PIERS, PIETER Pieter Piers koper woningBargebuurt 201730247330r
PIERS, PIETERmeerderjarige vrijgezel Pyter Piers verkoper Bargebuurt 201732248141r
PIERS, PIETER Pieter Piersen verkoper Both Apothekerstraat 81656237100v
PIERS, PIETJE Pietje Piers verkoper Hondenstraat 81790263205v
PIERS, PIETJE Pietje Piers verkoper Hondenstraat 81790263205v
PIERS, PIETJE Pietertje Piers Beketverkoper Hondenstraat 8180126632v
PIERS, RINNERT Rinnert Piers huurder Schritsen 2816422356v
PIERS, RINNERT Rinnert Piers , c.u.koper kamerHeerensteeg 11652236193v
PIERS, RINNERT Rinnert Piers naastligger ten oosten Heerensteeg 21658237246v
PIERS, RINNERTde weduwe van Rinnert Piers naastligger ten oosten Heerensteeg 2166523924v
PIERS, RINSKE Rinske Piers verkoper Kerkpoortstraat 2167124043v
PIERS, RUURD Ruierdt Piers , vrijgezelverkoper Schritsen 32een_achter166523920v
PIERS, SAAKJE Saekjen Piers Gladtsmaverkoper van 1/6 Schritsen 641742250219v
PIERS, SAAKJE Saakjen Piers Gladstraverkoper Zoutsloot 651748251249v
PIERS, SAAKJE Saekjen Piers koper Brouwersstraat 221751252157v
PIERS, SAAKJE Saakje Piers verkoper Zuiderhaven ZZ1778259144v
PIERS, SAAKJEwijlen Saakjen Piers erflater Zuiderhaven 19noord1789263148r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbendeverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352493va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbendeverkoper van 1/3 huisZoutsloot 10517352493va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbendeverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352493va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352498ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352498ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsmaverkoper van 1/6 Heerensteeg 617352498ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saakjen Piers Gladsmakoper Zoutsloot 65173925047r
PIERS, SAAPKE Saapjen Piers verkoper Brouwersstraat 22175625412v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmermannaastligger ten westen Noorderhaven 110180126637v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. -)koper van 1/2 pakhuis, nu spinzolderRommelhaven 18een_achter180426735v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 18een_achter180426773v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. -)koper van 1/2 huisHofstraat 17oost1805267168r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers van der Hoeventimmerman (mr. -)koper pakhuisRommelhaven 18een_achter1806267237r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. -)koper huisMolenpad 41808268153r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. huis-)koper huis en tuinRapenburg 161809268235v
HOEVE, SCHELTE PIERS Schelte Piers van der Hoevekoper huisNoorderhaven 1081801265299v
HOEVE, SCHELTE PIERS Schelte Piers van der Hoevenaastligger ten westen Rapenburg 221809268259r
PIERS, SEERP Seerp Piers naastligger ten oosten Hoogstraat 43166323816ra
PIERS, SEERP Seerp Piers , voor zijn drie kinderenverkoper Hoogstraat 45166323818va
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers , en crediteurenverkoper Kerkpad 7164823650v
PIERS, SIBBELTJE Sibbeltie Piers koper kamerKerkpoortstraat1651236171v
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers verkoper Kerkpoortstraat1653236222v
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers koper Scheffersplein 25165623757r
PIERS, SIETSKE Syts Piers koper Voorstraat 75161122952r
PIERS, SIETSKE Syts Piers verkoper van 2/5 Voorstraat 751612229111r
PIERS, SIETSKE Syts Piers verkoper van 2/5 Voorstraat 75achter1612229111r
PIERS, TEEKJE Taekjen Piers verkoper Nieuwstraat1778259113r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Poortje 11173424910v
PIERS, TETJE Tettie Piers naastligger ten noorden Poortje 131737249163r
PIERS, TETJE Tettie Piers verkoper Poortje 131737249163r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 3174025086r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 171746251158r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper Noorderhaven 131756253254v
PIERS, TETJE Tettje Piers verkoper Noorderhaven 151765256109r
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Voorstraat 891765256119r
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Noordijs 11765256129v
PIERS, TETJE Tettje Piers winkeliersegeniaarde koper Lanen 17achter1767256241r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Lanen 17achter1767256241r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper huisBildtstraat 191769257138r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Zeilmakersstraat 111774258178r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Zoutsloot 181774258187v
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten noorden Bildtstraat 211776258247r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Bildtstraat 191780259236v
PIERS, TETJE Tettje Piers Acringaverkoper Raamstraat 11784261161r
PIERS, TIETJE Tied Piers verkoper Voorstraat 75161122952r
PIERS, TJERK Tsjerk Piers molenaar (hout-)verkoper q.q. Weverstraat ZZ172724725v
PIERS, TJITSE Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131767256234v
PIERS, TJITSEde erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131782260193v
PIERS, TJITSKE Tyeedts Piers naastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter1619230189r
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers verkoper Zoutsloot 871747251183v
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers koper huisZoutsloot 181752252232v
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers koper woningBargebuurt 221758254119v
PIERS, TJITSKE Tjieske Piers naastligger ten zuiden Bargebuurt 201766256154r
PIERS, TJITSKE Tjietske Piers naastligger ten noorden Bargebuurt 24176825747v
PIERS, TJITSKEde erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131775258197v
PIERS, TJITSKEde erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131787262172r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstranaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9166623957v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstraverkoper Kerkpoortstraat 9166623957v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietscke Piers Heemstraverkoper Kromme Elleboogsteeg 1166723965v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde onlangs verkochte kamer van Tietscke Piers Heemstranaastligger ten westen Weverstraat 6166723966r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietscke Piers Heemstraverkoper Weverstraat 6166723966r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstraverkoper Voorstraat 90166723984r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde verkochte kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstranaastligger ten oosten Weverstraat166723989r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde verkochte kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstranaastligger ten westen Weverstraat166723989r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstraverkoper Weverstraat166723989r
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers koper Lammert Warndersteeg 91680241119v
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 91680241119v
PIERS, TRIJNTJEhun wijlen moeder Trijntje Piers erflater Both Apothekerstraat 21703244213r
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers Gladtsmaverkoper van 1/6 Schritsen 641742250219v
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352493va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352493va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352493va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352498ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352498ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352498ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntje Piers Gladsmakoper Liemendijk 4174425145v
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntje Piers Gladsmaverkoper Liemendijk 41759254217r
PIERS, WABE Wapke Piers koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 26172824789v
PIERS, WIENSENwijlen Wijnsen Piers naastligger ten zuiden Schritsen 261724246199r
PIERS, WIEPKE Wepke Piers koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 26172824762r
PIERS, WOPKE Wopcke Piers naastligger ten westen Schritsen 67161222977r
PIERS, WOPKEhet huis van Wopcke Piers naastligger ten westen Schritsen 67161222985v
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten westen Schritsen 671624230377r
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten oosten Jekelsteeg 11624230381v
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten oosten Schritsen 211624230381v
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten westen Schritsen 671624230386r
PIERS, WOPKE Wopke Piers verkoper ten zuiden van Harlingen162623196v
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven 73west176025513v
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven 73west176025528v
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 31763255252r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 31761255264r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost1773258100r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten westen Raamstraat 3achter1774258132r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3177725965r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 31780259296v
PIERS, WOUTER Wouter Piers schipper (schuit-)verkoper Raamstraat 5178126053r
PIETERS, Jacomyntyen Pieters verkoper Schritsen159722818v
PIETERS, Marichyen Pieters verkoper Voorstraat 14159722846v
PIETERS, Hiltyen Pieters verkoper onbekend159822886r
PIETERS, Syourdts Pieters eerdere eigenaar ten oosten van Harlingen1598228119r
PIETERS, Grietke Pieters Bontemanskoper Noorderhaven 761599228139r
PIETERS, Grietke Pieters Bontemansverkoper Noorderhaven 761600228234v
PIETERS, Grietke Pieters Bontemansverkoper Noorderhaven 781600228234v
PIETERS, Attgien Pieters bruid 1601228271r
PIETERS, Dircktgien Pieters verkoper Schritsen1602228282v
PIETERS, Syouck Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
PIETERS, Goytgen Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat1605228437v
PIETERS, Sjuerdt Pieters koper huisHoogstraat 21606228516v
PIETERS, Antine Pieters bruid 1606228522v
PIETERS, grondpacht uit het huis van Michyl Pieters eigenaar perceel Schoolsteeg1606228526r
PIETERS, de weduwe van Grytgie Pieters zoutmeternaastligger ten westen Gardenierstraat1613229165v
PIETERS, Jeth? Pieters koper Liemendijk1615229271v
PIETERS, Uulrick Pieters verkoper Hoogstraat 9161623019v
PIETERS, Griettie (Grietke) Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 33achter161723070r
PIETERS, Jelmert Pieters protesteert vanwege een vordering Noorderhaven 631620230244v
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, Jaeptie Pieters koper Sint Jacobstraat 71623230353v
PIETERS, Diuck Pieters naastligger ten zuiden onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Diuck Pieters naastligger ten westen onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Diuck Pieters verkoper onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Pieters crediteur (triumphant) Hoogstraat 251626231129v
PIETERS, Uupcke Pieters verkoper Kerkpoortstraat ZZ1630232147r
PIETERS, Ttttie Pieters verkoper Voorstraat 93achter170724535v
PIETERS, Wieskjen Pieters koper Grote Kerkstraat 40west170924599r
PIETERS, Ruiske Pieters verkoper Zeilmakersstraat 171710245123r
PIETERS, wijlen Manne Pieters bakker (mr. koek-)verkoper Sint Jacobstraat 191717245304v
PIETERS, Wadtze Pieters Metieverkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ1725246218v
PIETERS, Dirkien Pieters koper Zoutsloot 381733248251v
PIETERS, Djoeke Pieters schoenmaker (mr. -)koper 5/8 huisLanen 151738249224r
PIETERS, Yemie Pieters molenaarsknecht (glei-)verkoper Tiepelsteeg177625916v
PIETERS, Haukie Pieters verkoper Zuiderstraat 171799265178r
PIETERS, Haukie Pieters verkoper Zuiderstraat 211799265178r
PIETERS, Haukie Pieters verkoper Zuiderstraat 21799265178r
PIETERS, Drevus Pieters huurder achterkamer (p.j.)Lanen 40180126626r
PIETERS, Harend Pieters huurder beneden (p.j.)Drie Roemersteeg OZ1805267166r
PIETERS, Ankce Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
PIETERS, Foecke Piters verkoper q.q. Droogstraat 161626231143v
PIETERS, Guylcke Pyters koper Grote Kerkstraat 31midden1606228506r
PIETERS, wijlen Teuus Pyters erflater ten noorden van Harlingen1627231161v
PIETERS, Jacops Pyters Jaepmannaastligger ten oosten Noorderhaven 141652236189v
PIETERS, Ruirtien Pyters naastligger ten zuiden Lombardstraat 81663238192r
PIETERS, Friskjen Pyters koper huisNieuwstraat 381696243236r
PIETERS, Hoikjen Pyters verkoper van 1/16 Wortelstraat 11729247292v
PIETERS, wijlen Trijntje Pyters erflater Tiepelsteeg1758254172v
PIETERS, Grjttje Pyters verkoper Anjelierstraat 71767256268v
PIETERS, Arientie Pytters verkoper Kerkpoortstraat ZZ1658237142v
PIETERS, Berber Pytters* naastligger ten zuiden Schritsen 22173124839r
ADEMA, PIETERS Jarix Pytters Ademanaastligger ten zuiden William Boothstraat 391703244196r
ADEMA, PIETERSoud burgemeester Jarix Pytters Ademabakker (mr. -)verkoper William Boothstraat 391703244196r
AKKERSLOOT, PIETERS Yddtie Pytters Ackerslootkoper door niaar huisHoogstraat 5168524264r
SONNEMA, PIETERS Jaapie Pieters Sonnemakoper huis en erfSint Odolphisteeg 221733248259r
VERHAGEN, PIETERS Jisacq Pytters Verhagenkoper huis genaemt de SilverbergKerkpoortstraat 27de Zilverberg165523711v
PIETERS, AAFKE Aef Pieters koper kamerWortelstraat ZZ162723225r
PIETERS, AAFKE Aefke Pieters koper Kerkpoortstraat NZ1675240179r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Zuiderhaven 33161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Grote Ossenmarkt 2161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Zuiderhaven 35161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Zuiderhaven 37161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ161222998v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters koper door niaar Zeilmakersstraat 17164823637v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 17164823637v
PIETERS, AAFKE Aefke Pytters koper Lanen 231686242116v
PIETERS, AAGJEde ledige plaats van Aegt Pieters naastligger ten westen Hoogstraat1605228436v
PIETERS, AAGJE Aecht Pieters koper Zoutsloot 741618230136r
PIETERS, AAGJEwijlen Aeght Pieters verkoper Zoutsloot 741626231149r
PIETERS, AAGJE Aegtie Pieters koper William Boothstraat 271696243197r
PIETERS, AALTJE Aelcke Pieters koper Roeperssteeg OZ159722822r
PIETERS, AALTJE Aeltje Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271615229249r
PIETERS, AALTJE Aeltje Pieters verkoper Grote Kerkstraat 271615229249r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271615229253v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 271615229253v
PIETERS, AALTJEde brouwerij van Aeltie Pieters naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 271619230193v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271619230193v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters , voor zich en haar vijf kinderenverkoper Heiligeweg 401620230254r
PIETERS, AALTJEde vijf nagelaten weeskinderen van wijlen Aeltie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 251623230372r
PIETERS, AALTJEde brouwerij van Aeltien Pieters naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 27162423110r
PIETERS, AALTJE Aeltien Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27162423110r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 181659237190r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters huurder Karremanstraat 22168124132va
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Franekereind 211775258214r
PIETERS, AALTJEmeerderjarige vrijster Aaltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101178126070v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Zuiderhaven 33178526236r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 301801265306r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters verkoper Noorderhaven 98achter1801265308r
PIETERS, AALTJEwijlen Aaltje Pieters verkoper Zuiderhaven 331809268253r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30181026964v
PIETERS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Piters naastligger ten oosten Zoutsloot 181681241126r
PIETERS, AALTJE Aalcke Pyters verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52161122964r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pyters verkoper Zeilmakersstraat 191758254153r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pytters koper Grote Ossenmarkt 19167024025r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pytters koper Kerkpad 281698243389v
ADAM, AALTJE PIETERSde erfgenamen van wijlen Aeltie Pyters de Adamverpachter grond Nieuwstraat 501723246185v
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltje Pieters Ademaverkoper van 1/18 Noordermolen 11729247263v
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pieters Ademaverkoper Franekereind 19174925228r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pyters Adamaverkoper Lanen 82173524993v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roordaverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roordaverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pytters Roordaverkoper Zuiderhaven 1717412506ra
PIETERS, AART Aert Pieters naastligger ten oosten Alemanssteeg1600228214r
PIETERS, AATJE Atske Pieters verkoper Schritsen ZZ1630232139v
PIETERS, AATJE Attie Pieters verkoper Grote Ossenmarkt 21674240163r
PIETERS, AATJE Attie Pieters verkoper Zuiderhaven 331674240164r
PIETERS, AATJEhet verkochte huis van Attie Pieters naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 41675240180r
PIETERS, AATJE Attie Pieters verkoper Grote Ossenmarkt 41675240180r
PIETERS, AATJEde erfgenamen van wijlen Attie Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 201681241176r
PIETERS, AATJEde erfgenamen van wijlen Attie Pieters verkoper Zoutsloot 201681241176r
PIETERS, AATJE Atke Piters verkoper Romastraat 10164323557v
PIETERS, AATJE Attie Pyters koper Spinhuisstraat1630232126r
PIETERS, AATJE Attje Pyters verkoper Nieuwstraat 461650236142r
PIETERS, AATJEde erfgenamen van wijlen Adtie Pyters naastligger ten zuiden Schritsen 261724246199r
PIETERS, AATJE Attje Pyters koper Carl Visschersteeg 2175725455v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adamkoper Spinhuisstraat1677240270v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adamkoper Zuiderhaven 6167924140v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters Adamkoper Zuiderhaven 6167924141v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adamkoper door niaar 1/2 huis met een tuintje erachterFranekereind 121695243168v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adamkoper Brouwersstraat 161683241272v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adamkoper Havenplein 18west168424256r
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adameigenaar van 1/2 Havenplein 18west168424256r
ADAM, AATJE PIETERS Attje Pytters de Adamkoper Franekereind 121706244327v
ADAM, AATJE PIETERS Attje Pytters de Adamverkoper Franekereind 121706244327v
PIETERS, ABEde stal van Abe Pieters koopmannaastligger ten oosten Molenpad 141675240170v
PIETERS, ABE Abe Pieters koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 104168124139va
PIETERS, ABEde erfgenamen van wijlen Abe Pyters koopmannaastligger ten zuiden Noordijs 4169324354r
PIETERS, ABE Abe Pytters verkoper q.q. Zoutsloot 981673240114r
PIETERS, ABIGAEL Abigail Pytters koper Grote Kerkstraat 201703244196v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters verkoper van 1/4 Droogstraat 131642234180v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters geniaarde koper Franekereind 23oost1646235216v
PIETERS, ABRAHAMhet kleine huis van verkoper Abram Pyters , c.u.apothekernaastligger ten noorden Bildtstraat 211646235211r
PIETERS, ABRAHAM Abram Pyters , c.u.apothekerverkoper Bildtstraat 211646235211r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apothekernaastligger ten oosten* Rommelhaven 6drie_achter1645235173r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apothekergeniaarde koper Franekereind 23oost1646235215v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pyters Bontekoenaastligger ten oosten Zuiderplein 5noord1650236113v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pyters Bontekoeverkoper Zuiderplein 5noord1650236113v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pytters Bontekoekoper door niaar hof met bomen en plantagieVijver 6tuin1651236179v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten westen Voorstraat 85165623777r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abraham Pytters Bontekoe, c.u.koper hof met prieelZuiderhaven ZZ1657237132r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde nagelaten weeskinderen van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoekoper [1/2] huis en mouterij, loods, plaats en achterhuisRommelhaven 81659237204v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde schuur van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 81659237204v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde kamer van de erfgenamen van wijlen Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 816602385va
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytters Bontekoeverkoper Rommelhaven 816602385va
PIETERS, AGEhet huis van Agge Pieters naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
PIETERS, AGEals gebruiker Agge Pieters naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
PIETERS, AGEals gebruikers de arfgenamen van wijlen Agge Pieters naastligger ten zuiden buiten Harlingen1602228302v
PIETERS, AGEhet huis van Agge Pieters naastligger tegenover onbekend1603228353r
PIETERS, AGEhet huis van Agge Pieters naastligger ten oosten buiten Harlingen1605228468r
PIETERS, AGEals gebruiker Agge Pieters naastligger ten noorden buiten Harlingen1605228468r
PIETERS, AGEwijlen Age Pieters Pettinghverkoper Peterseliestraat166523913r
PIETERS, AGEhuisman Age Pieters verkoper Grote Kerkstraat 35170924587r
PIETERS, AGE Agge Pytters schipper op Franeker (trek-)verkoper Achterstraat1726246291r
PIETERS, AGNIETJEwijlen Agnietie Pieters erflater Noorderhaven 8817332487ra
PIETERS, AGNIETJEwijlen Agnietie Pieters verkoper van 1/2 Noorderhaven 8817332487ra
PIETERS, AGNIETJE Agnietje Pieters koper Weverstraat 3180826836v
PIETERS, AKEde kinderen van wijlen Aake Pieters verkoper van 1/2 Brouwersstraat 31785261271v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 911737249206v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten westen Zuidersteeg ZZ177225848r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters voermannaastligger ten zuiden Zuiderstraat 81775258207r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten westen Zuidersteeg 21778259130v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters huurder kamer (p.j.)Rozengracht 181780259271v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1795264275v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten oosten Hofstraat 21oost1802266109r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten oosten Hofstraat 21oost180726818v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters verkoper Hofstraat 231809268270r
PIETERS, ALBERT Albart Piters , c.u.verkoper Zoutsloot 10716422358r
PIETERS, ALBERTmeerderjarige vrijgezel Albert Pyters koper huis en stal, schuur of koestal en wagenhuis, bij en aanelkaarZuiderstraat 617672579r
PIETERS, ALBERT Albert Pyters voerman en koemelkerverkoper Zuiderstraat 61782260206r
PIETERS, ALBERT Albe Pytters naastligger ten noorden Voorstraat 93166723976v
PIETERS, ALBERTburgervaandrig Albert Pytters Hultscampzadelmakerkoper hoekhuis met fraaie keldersHoogstraat 1de Vergulde Sleutel170124490r
PIETERS, ALLERT Allert Pieterse koper q.q. ten noorden van Harlingen179826584v
JONGESTAL, ALLERT PIETERSridder Allardt Piter van Jongestalraad Hof van Frieslandverkoper ten noordoosten van Harlingen1662238140r
PIETERS, AMERENS Amerens Pieters bruid 1606228524v
PIETERS, AMERENS Amerens Pieters verkoper Noordijs 71615229248v
PIETERS, AMERENS Amarens Pieters verkoper Noorderhaven 551621230269r
PIETERS, AMERENS Amerens Pieters verkoper Hoogstraat 271626231140r
PIETERS, AMERENS Amerens Pieters koper Sint Christoffelsteeg 3163723429r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters koper Simon Stijlstraat 61626231125r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters koper Sint Christoffelsteeg OZ162823268r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters koper Sint Christoffelsteeg OZ162823268v
PIETERS, AMERENS Amerens Piters naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ162823268v
PIETERS, AMERENS Amerens Piters koper Voorstraat 60163723436r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters koper Sint Christoffelsteeg 5163723438r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters koper Lanen 83163723438r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters koper Noorderhaven 37163823454r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters verkoper Voorstraat 60163823458r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters verkoper Voorstraat 60163823460r
PIETERS, AMERENS Ammerens Pyters koper Noordijs 716112299v
PIETERS, ANDRIESwijlen Andries Pieters verkoper Romastraat 81612229108v
PIETERS, ANDRIES Andries Pieters , c.u.koper woningBargebuurt OZ170924583r
PIETERS, ANDRIES Andrys Pytters Torpkoper huis ([AlleFriezen: Andries Pieters uit Selsburg, Denemarken x Gerttruid Jans])ten noorden van Harlingenhet Henst Hoff1668239148r
BOER, ANDRIES PIETERSvroedsman Andrys Pieters de Boerkoper door niaar huisZuiderhaven 19zuid173524982v
BOER, ANDRIES PIETERSwijlen burgemeester Andries Pieters de Boererflater Zuiderhaven 19noord1789263148r
BOER, ANDRIES PIETERS Andries Pyters de Boerkoper 22/32 huis en tuinZuiderhaven 19noord1724246213r
BOER, ANDRIES PIETERS Andries Pyters de Boergeniaarde koper Rozengracht 221726246276v
BOER, ANDRIES PIETERSvroedsman Andrys Pyters de Boernaastligger ten noorden Zuiderhaven 19zuid173524982v
BOER, ANDRIES PIETERSvroedsman Andrys Pyters de Boerverkoper Zeilmakersstraat 11736249115r
BOER, ANDRIES PIETERSburgemeester Andries Pyters de Boernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 171751252241r
BOER, ANDRIES PIETERSburgemeester Andries Pyters de Boernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 171751252243r
PIETERS, ANNE Anne Pieters verkoper Fabrieksstraat WZ159822897r
PIETERS, ANNE Anne Pieters zoutmeterkoper huis in gebruik als paardenstalVoorstraat 72achterde Blinde Ezel1661238111v
PIETERS, ANNEhet erf van Anne Pieters , c.u.zoutmeternaastligger ten zuiden Voorstraat 72achter1661238111v
PIETERS, ANNE Anne Pieters , c.u.koper huisVoorstraat 73achter16652398v
PIETERS, ANNE Anne Pieters verkoper Voorstraat 73achter1677240258r
PIETERS, ANNEwijlen Anne Pyeters karremankoper Lammert Warndersteeg1602228318v
PIETERS, ANNE Anne Pyters zoutmeternaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11achter1663238167v
PIETERS, ANNE Anne Pytters koper huisKleine Kerkstraat 141644235145r
PIETERS, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Pytters , c.u.verkoper Kleine Kerkstraat 121669239181r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters koper Lanen ZZ1601228244r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters naastligger ten zuiden Lanen ZZ1601228244r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 331691242341r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters verkoper Ooievaarsteeg 331691242341r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pyters verkoper Lanen NZ1612229108r
PIETERS, ANSKJE Ansk Pytters verkoper Franekereind 361686242114v
PIETERS, ANSKJE Anskjen Pytters verkoper Franekereind 2716922432va
PIETERS, ANTJEwijlen Anna Pieters verkoper Franekereind 4015972289r
PIETERS, ANTJE Anne Pieters , maior annisverkoper Schritsen1602228282v
PIETERS, ANTJE Anneken Pieters verkoper Lanen 11603228355v
PIETERS, ANTJE Anneken Pieters naastligger ten westen Lanen 31603228356r
PIETERS, ANTJE Anneken Pieters verkoper Lanen 31603228356r
PIETERS, ANTJE Ancke Pieters bruid 1604228427r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper Hoogstraat1605228436v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Vijver 11613229183r
PIETERS, ANTJE Anne Pieters koper Gardenierstraat1615229242v
PIETERS, ANTJE Ancke Pieters koper Noorderhaven 821615229264r
PIETERS, ANTJE Anneke Pieters koper Achterstraat NZ161623044v
PIETERS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna Pieters verkoper Hofstraat 31161623047r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Vijver 11618230127r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Zuiderhaven NZ1618230139v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 231619230156r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Hofstraat 311619230174r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Zuiderhaven NZ1619230174v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper huis of kamer, met zomerkeuken en ledige plaats daar achterOosterkeetstraat1620230244r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Gardenierstraat NZ1620230245v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Kerkpoortstraat1621230287v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Zuiderhaven NZ1622230298v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Kleine Bredeplaats 16achter1622230310v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Lanen 631622230312v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Voorstraat 72162423133r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters geniaarde koper ten noorden van Harlingen1627231161v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters geniaarde koper ten zuiden van Harlingen1627231161v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters geniaarde koper Vijver 51627231161v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Kerkpoortstraat ZZ162723215v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters , met advies van haar dochterverkoper Hoogstraat 141630232115r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters , met advies van haar dochterverkoper Rommelhaven 91630232115r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 41664238235r
PIETERS, ANTJEdochter Antje Pieters verkoper Noorderhaven 18166423824va
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Rommelhaven 2west168024177v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Liemendijk OZ168024177v
PIETERS, ANTJEwijlen Antie Pieters verkoper van 1/2 Hoogstraat 28168024129va
PIETERS, ANTJEwijlen Antie Pieters verkoper van 1/2 Molenpad 6168324168ra
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Schritsen 47170924586v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Hoogstraat 151725246239v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 12175225328v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper huisKerkpoortstraat NZ177325881r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters huurder (p.w.)Gardenierstraat NZ178126056r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper Zoutsloot 971782260166r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters distillateursegeniaarde koper Schritsen 581782260167r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters distillateursekoper huis en tuinGrote Bredeplaats 6west1782260275r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Sint Odolphisteeg 141782260282r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Voorstraat 30178526240r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper Brouwersstraat 91786262115r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Hondenstraat 41790263275v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper Voorstraat 61794264168v
PIETERS, ANTJEde boedel van wijlen Anna Pieters verkoper Drie Roemersteeg 91795264263r
PIETERS, ANTJEvrouwe Anna Pieters verkoper Voorstraat 221795264271v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper Spekmarkt 417962658v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Zoutsloot 97179726531v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Rozengracht 181800265251r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Voorstraat 6180226654v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper Gardenierstraat ZZ180226673r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper Schritsen 361803266282r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters bewoner (p.j.)Zoutsloot 471803266307v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Zoutsloot 471803266307v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 41808268152v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Gardenierstraat 41808268152v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Romastraat 25181026918r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Anjelierstraat 34181026919v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Achterstraat 11181026966r
PIETERS, ANTJE Antie Pietters koper Molenpad 61662238143r
PIETERS, ANTJE Antgie Pyters verkoper Vijver 3161222979r
PIETERS, ANTJE Antie Pyters koper Zoutsloot NZ164823613r
PIETERS, ANTJE Antie Pyters geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1651236167r
PIETERS, ANTJE Antie Pyters Paterborusverkoper Achterstraat ZZ1662238151r
PIETERS, ANTJEde verkoperse Antie Pyters naastligger ten westen Achterstraat ZZ1662238151v
PIETERS, ANTJE Antie Pyters verkoper Achterstraat ZZ1662238151v
PIETERS, ANTJE Antje Pyters verkoper Droogstraat 15achter1689242288v
PIETERS, ANTJE Antie Pyters verkoper van 1/2 Lanen 91692242402r
PIETERS, ANTJE Antie Pyters koper Spekmarkt 41723246157v
PIETERS, ANTJEwijlen Antje Pyters [staat: Wybes] erflater Spekmarkt 41728247212v
PIETERS, ANTJE Antie Pyters koper provisioneel 1/2 huisSint Odolphisteeg 141763255266r
PIETERS, ANTJE Anna Catharina Pyters verkoper Achterstraat1765256102r
PIETERS, ANTJE Antie Pytters verkoper Achterstraat NZ1644235126v
PIETERS, ANTJE Antie Pytters verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 11644235130r
PIETERS, ANTJE Antie Pytters verkoper Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
PIETERS, ANTJE Antie Pytters verkoper Heiligeweg 52166723982v
PIETERS, ANTJE Antie Pytters koper Zoutsloot 1216702401r
PIETERS, ANTJE Antie Pytters koper Zoutsloot 431686242158v
PIETERS, ANTJE Antie Pytters koper Vijverstraat 111695243152r
PIETERS, ANTJE Antie Pytters naastligger ten westen Lanen 191701244139r
PIETERS, ANTJE Antie Pytters koper Werfpad ZZ170724521r
PIETERS, ANTJE Antie Pytters , ongehuwde dochterverkoper van 1/6 Schritsen 8173925013v
PIETERS, ANTJE Antje Pytters koper huis met een ledige plaats of tuin daar achterKleine Kerkstraat 141752252185v
AKKERSLOOT, ANTJE PIETERSde kinderen van wijlen Antie Pieters Ackerslootverkoper Heiligeweg 60167924160r
ENS, ANTJE PIETERS Anneken Pieters Ensbruid 1602228319r
ENS, ANTJE PIETERS Anneke Pieters Enskoper onbekend1613229138r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Enskoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Enskoper ten noorden van Harlingen1619230171r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ensprotesteert Lanen 45162523149r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ensafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Lanen 45162523149r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pyeters Ensprotesteert vanwege een testament Voorstraat 50163923480v
ENS, ANTJE PIETERS Ancke Pyters Ensprotesteert vanwege een gerechtigheid Voorstraat 48161122967r
MOUTER, ANTJE PIETERSde erfgenamen van wijlen Antje Pyters Mouterverkoper Hoogstraat 16176725723r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antie Pieters Reitsmakoper 1/3 huis en kamerBrouwersstraat 141738249348r
REITSMA, ANTJE PIETERSde vertegenwoordigers van Antie Pieters Reitsma, q.q.eigenaar van 2/3 Brouwersstraat 141738249348r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antie Pieters Reidsmaverkoper Brouwersstraat 141749251279r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsmaverkoper Grote Kerkstraat 13175625416r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsmaverkoper Kleine Kerkstraat 14175625416r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsmaverkoper Franekereind 32175625416r
PIETERS, ARENDals huurder Aernt Pieters naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 231619230156r
PIETERS, ARJAANTJE Ariaentie Pieters verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 181659237190r
PIETERS, ARJAANTJE Adriaantie Pieters koper Simon Stijlstraat 2166123883v
PIETERS, ARJAANTJE Arjaentie Pieters koper Both Apothekerstraat 1169324342r
PIETERS, ARJAANTJE Arjaentie Piters verkoper Franekereind 161651236151v
PIETERS, ARJAANTJEwijlen Arjaentie Pyters verkoper Scheffersplein 271690242322r
PIETERS, ARJAANTJE Ariaentie Pytters koper Franekereind 191651236149v
PIETERS, ARJAANTJE Adriaentie Pytters koper Karremanstraat 27165523748r
PIETERS, ARJAANTJE Arjaentie Pytters koper Herenwaltje 91691242373r
PIETERS, ARJAANTJE Ariaentie Pytters verkoper Both Apothekerstraat 11697243317v
WIJNGAARDEN, ARJAANTJE PIETERS Arjaantie Pieters Wijngaardenverkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v
PIETERS, ARJEN Ariaen Pieters wevernaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 37159822885v
PIETERS, ARJEN Ariaen Pieters wevernaastligger ten zuidoosten Kruisstraat 10oost159822885v
PIETERS, ARJENwijlen Aris Pieters stoeldraaierverkoper Voorstraat 571603228335v
PIETERS, ARJENwijlen Aris Pieters stoeldraaierverkoper Voorstraat 591603228335v
PIETERS, ARJEN Arrjen Pieters koper door niaar Zoutsloot 87166523919r
PIETERS, ARJEN Arjen Pieters verkoper Zuiderhaven ZZ16782413v
PIETERS, ARJEN Aris Pieters , c.u.stoeldraaier (mr. -)huurder Voorstraat 13173925067av
PIETERS, ARJEN Arjen Pieters schoenmaker (mr. -)koper door niaar achterkamerZoutsloot 631783261101v
PIETERS, ARJENwijlen Aris Pyters bewoner Lanen 9west1677240265v
PIETERS, ARJEN Aris Pyters , c.u.geniaarde koper Grote Bredeplaats 111722246132r
PIETERS, ARJENhet gekochte huis van Arien Pytters geniaarde koper Sint Jacobstraat 11669239191r
PIETERS, ARJENwijlen Arjen Pytters koper Lanen 481689242277v
DREYER, ARJEN PIETERSzijn vader Aris Pieters Dreyercollecteurkoper Rozemarijnstraat 11746251155v
DREYER, ARJEN PIETERS Aris Pieters Dreyerverkoper Spinhuisstraat 41747251180r
DREYER, ARJEN PIETERSwijlen Aris Pieters Dreyerbegunstigde van een lijfrente Kleine Bredeplaats 121763255247v
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyerschipper (snik-)verkoper Kleine Ossenmarkt 4178326154v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyerarbeiderverkoper Kleine Ossenmarkt 4178326154v
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyerschipper (snik-)verkoper Kleine Ossenmarkt 6178326154v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyerarbeiderverkoper Kleine Ossenmarkt 6178326154v
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pieters brouwerverkoper Simon Stijlstraat 2166123883v
PIETERS, AUGUSTINUShet huis van burgemeester Augustinus Pieters naastligger ten westen Hondenstraat 91677240262r
PIETERS, AUGUSTINUSgrondpacht uit het huis van burgemeester Augustinus Pieters eigenaar perceel onbekend168124141va1
PIETERS, AUGUSTINUSde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Augustinus Pieters naastligger ten westen Spinhuisstraat 31695243174r
PIETERS, AUGUSTINUSgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Augustinus Pieters eigenaar perceel onbekend16992449r1
PIETERS, AUGUSTINUS Augustijn Pieters wagenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderstraat 29172824773r
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pyters , c.u.brouwernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 201662238140v
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pyters , c.u.brouwerverkoper Grote Bredeplaats 201662238140v
PIETERS, AUGUSTINUSburgemeester Augustinus Pyters naastligger ten noorden Hondenstraat 91677240261v
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pyters betrokkene Scheerstraat 1167924152v
PIETERS, AUGUSTINUSoud burgemeester Augustinus Pyters naastligger ten westen Rozengracht 8168524297r
PIETERS, AUGUSTINUSburgemeester Augustynus Pyters brouwernaastligger ten oosten Rozengracht 21687242163v
PIETERS, AUGUSTINUSburgemeester Augustynis Pyters brouwernaastligger ten oosten onbekend1692242390r
PIETERS, AUGUSTINUSburgemeester Augustynis Pyters brouwernaastligger ten noorden onbekend1692242390r
PIETERS, AUGUSTINUSerfgenamen v Augustinus Pyters naastligger ten oosten Spinhuisstraat 11722246133r
PIETERS, AUGUSTINUSerfgenamen v Augustinus Pyters naastligger ten noorden Spinhuisstraat 11722246133r
PIETERS, AUGUSTINUS Augustijn Pytters , c.u.brouwerkoper huis, brouwerij, grond waarop de nieuwe mouterij staat, een hof met bomen en planten en een kamer ten zuidenRozengracht 6166023843r
PIETERS, AUGUSTINUSde brouwerij van burgemeester Augustijn Pytters naastligger ten westen Rozengracht 8166723992v
PIETERS, AUGUSTINUSde brouwerij van burgemeester Augustijn Pytters naastligger ten westen Rozengracht 8achter166723918va
PIETERS, AUGUSTINUSoud burgemeester Augustinus Pytters naastligger ten oosten Spinhuisstraat ZZ167124055v
PIETERS, AUGUSTINUSoud burgemeester Augustinus Pytters naastligger ten noorden Spinhuisstraat ZZ167124055v
PIETERS, AUGUSTINUSoud burgemeester Augustinus Pytters brouwernaastligger ten westen Vijverstraat 9168524290r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustynus Pieters de Graefwagenmaker (mr. -)verkoper Zuiderstraat 271728247120r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustinus Pieters de Graafwagenmaker (mr. -)koper huisRommelhaven 81730247345r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERSwijlen Augustinus Pyters de Graafverkoper van 1/2 Rommelhaven 81749251280r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustinus Pytters de Graefwagenmakerkoper huisZuiderstraat 271727246299r
PIETERS, AUKEhet huis van Aucke Pieters naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ162723210r
PIETERS, AUKEde kamer van Auke Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 171730247351v
PIETERS, AUKE Aucke Pieters leertouwerverkoper Hofstraat 21midden1731247389r
PIETERS, AUKEgrondpacht uit het huis van Aucke Piters eigenaar perceel Achterstraat163723443r
PIETERS, AUKE Auke Piters naastligger ten noorden Hoogstraat 1twee_achter1642234170v
PIETERS, AUKE Aucke Pyters naastligger ten zuiden Liemendijk1634233145r
PIETERS, AUKE Aucke Pyters koper huis (en 1 daalder)Hofstraat 21midden1725246228v
PIETERS, AUKE Aucke Pyters huurder Hofstraat 21midden1725246228v
PIETERS, AUKEweduwnaar Aucke Pytters , voor zijn kindverkoper Weverstraat1658237246r
KLINKHAMER, AUKE PIETERS Aucke Pytters Klinkhamernaastligger ten westen Vijverstraat NZ1703244190v
PIETERS, AUKJE Auck Pieters bruid 1601228276r
PIETERS, AUKJE Auck Pieters koper Carl Visschersteeg1614229213r
PIETERS, AUKJE Auckien Pieters koper Kleine Bredeplaats 22161723077v
PIETERS, AUKJE Auckyen Pieters verkoper Kleine Bredeplaats 22162423130r
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters* koper door niaar Schritsen 41711245143r
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters verkoper Schritsen 41716245272r
PIETERS, AUKJE Acke Pieters , oude vrijsterverkoper van 1/3 Rommelhaven 241729247232v
PIETERS, AUKJE Auk Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters koper Zoutsloot 231736249131v
PIETERS, AUKJEwijlen Acke Pieters verkoper Schritsen 50achter173624912va
PIETERS, AUKJE Acke Pieters verkoper Rommelhaven 41755253202r
PIETERS, AUKJE Akke Pieters koper ten noorden van Harlingen1806267270ar
PIETERS, AUKJE Akke Pieters huurder van 3/8 ten noorden van Harlingen1806267270ar
PIETERS, AUKJE Auk Piters verkoper Droogstraat 161626231143v
PIETERS, AUKJE Auck Pyters koper Romastraat 33161122926r
PIETERS, AUKJE Aucke Pyters verkoper Rapenburg162523179v
PIETERS, AUKJE Aucke Pyters verkoper Achterstraat164923680r
PIETERS, AUKJE Acke Pyters koper Scheffersplein OZ1758254175v
PIETERS, AUKJE Akke Pyters verkoper Scheffersplein OZ1769257140v
PIETERS, AUKJE Auckjen Pytters koper Zuiderhaven 71a1702244177v
PIETERS, AUKJE Akke Pytters koper Rommelhaven 41746251121v
PIETERS, AUKJE Aukjen Pytters verkoper Zoutsloot 231765256137r
VETTEVOGEL, AUKJE PIETERS Akke Pieters Vettevogelverkoper Brouwersstraat 21180826849v
PIETERS, BAUKE Baucke Peters naastligger ten oosten Vijverstraat 261650236116v
PIETERS, BAUKEde weduwe van Bauck Pyters naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1613229137r
PIETERS, BAUKE Baucke Pytters verkoper Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
PIETERS, BAUKE Bauke Pytters verkoper onbekend1736249121r
REE, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rheekleermaker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 28168024129va
REEN, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rheenkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Molenpad 6168324168ra
PIETERS, BAUKJE Bauck Pieters verkoper onbekend1604228428r
PIETERS, BAUKJE Bauckien Pieters koper Droogstraat1614229205v
PIETERS, BAUKJE Bauck Pieters verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter161623049r
PIETERS, BAUKJE Bauckien Pieters verkoper van 1/4 Schritsen 601619230170v
PIETERS, BAUKJE Baukje Pieters verkoper Noorderhaven 82181026933r
PIETERS, BAUKJE Bauck Pyters , voor zich en haar drie kinderenverkoper ([staat: Bauck Pyter Ockes dr.])Kerkpoortstraat NZ1613229139v
PIETERS, BAUKJE Bauck Pyters , voor zich en haar drie kinderenverkoper ([staat: Bauck Pyter Ockes dr.])Grote Kerkstraat 28een_achter1613229139v
PIETERS, BAUKJE Bauck Pytters verkoper Voorstraat 2616362345r
PIETERS, BAUKJE Bauck Pytters , met approbatie van haar kinderenverkoper Hoogstraat1645235161v
HALMA, BAUKJE PIETERS Baukjen Pieters Halmakoper Bildtstraat 131796264336r
STERKENBURG, BAUKJE PIETERSminderjarige dochter Baukjen Pieters Sterkenburgverkoper van 3/16 Lombardstraat 2174025094v
PIETERS, BEITSKE Beydts Pieters verkoper Lanen 241619230191r
PIETERS, BEITSKEde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Beyts Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
PIETERS, BEITSKE Beitske Pieters koper Voorstraat 101688242221v
PIETERS, BERBER Barbara Pyters koper onbekend16112298r
PIETERS, BERBER Barbara Pyters verkoper Hoogstraat 34161122910r
PIETERS, BERBER Barbara Pyters verkoper Zoutsloot OZ161122959v
PIETERS, BERBER Barber Pyters koper Herenwaltje1612229118v
PIETERS, BERBER Berber Pytters koper huis plaats put en bakSchritsen 181722246148r
PIETERS, BERBER Berber Pytters verkoper Schritsen 181746251129r
PIETERS, BEREND Beernt Pieters korfmakerkoper Rommelhaven 2west168024177v
PIETERS, BEREND Beernt Pieters korfmakerkoper Liemendijk OZ168024177v
PIETERS, BEREND Beernt Pieters naastligger ten oosten Voorstraat 46169924424r
PIETERS, BERENDde weduwe van Beernd Pieters naastligger ten noorden Scheerstraat 11771257186v
PIETERS, BERENDde weduwe van Barend Pieters naastligger ten zuiden Bildtstraat 151775258215v
PIETERS, BEREND Barend Pieters naastligger ten noorden Bildtstraat 191780259236v
PIETERS, BEREND Beerend Pieters Tikkelhuurder vierde huis Ooievaarsteeg 141799265175r
PIETERS, BEREND Beern Pyters , c.u.koper Vijver 2165623780r
PIETERS, BEREND Beernd Pyters turfdragerkoper huisHerenwaltje 191759254187v
PIETERS, BEREND Beernd Pyters stuurmankoper huisBildtstraat 17176025533r
PIETERS, BEREND Baarnd Pyters naastligger ten noorden Bildtstraat 191769257138r
PIETERS, BEREND Beern Pytters turfmakerkoper huisVoorstraat 481699243395r
PIETERS, BEREND Beernt Pytters korfmaker (mr. -)verkoper Rommelhaven 2west1699243403r
PIETERS, BERENDde weduwe van Beern Pytters naastligger ten oosten Voorstraat 46170724537r
PIETERS, BOTE Boote Pyters koper dwarshuisAchterstraat ZZ161122916r
PIETERS, BOTE Bote Pyters verkoper Zoutsloot NZ161122925v
PIETERS, BOTE Boote Pyters koper twee beneden- en twee bovenkamers, zijnde de vier westelijkste kamers vanaf het huis van Jentke JohannisKruisstraat ZZ161222988v
PIETERS, BOTE Boote Pyters verkoper Hondenstraat161222989r
PIETERS, BOTE Bote Pyters naastligger ten westen Kruisstraat1612229116av
PIETERS, BOUWE Bouue Pyeters protesteert vanwege een hypotheek Franekereind ZZ1599228143r
PIETERS, BRECHTJE Bregtie Pyters Adenburg, ongehuwde minderjarige dochterverkoper van 1/9 Scheerstraat 9173224899r
PIETERS, BRECHTJEmeerderjarige ongehuwde dochter Bregtje Pytters verkoper Rozengracht 191742250278v
PIETERS, BRONGER Bronger Pieters , maior annisverkoper van 1/6 Zuiderplein 1163123331r
PIETERS, BRONGER Bronger Pieters , maior annisverkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
PIETERS, BRONGER Bronger Pieters , maior annisverkoper van 1/6 Zoutsloot 8163123331r
PIETERS, BRUIN Bruin Pyters olieslagersknechtverkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 91763255241v
PIETERS, BRUIN Bruin Pyters olieslagersknechtverkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
PIETERS, CATHARINA Catalijne Pieters bruid 1601228269v
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters , c.s.huurder Noorderhaven 9180826884r
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters scheepstimmermankoper huisSchritsen 23180826885r
PIETERS, DANIEL Daniel Pieters turfdrager (oud -)verkoper Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, DETJE Dettie Pieters koper Nutstraat WZ173124834r
PIETERS, DETJE Detje Pyters koper Both Apothekerstraat WZ173124824v
PIETERS, DETJE Detje Pyters huurder Both Apothekerstraat WZ173124824v
PIETERS, DIEUWE Dieuwke Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat 121765256107r
PIETERS, DIEUWKE Dyeucke Pieters protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)159822880v
PIETERS, DIEUWKE Dyucke Pieters koper ten zuidoosten van Harlingen1599228170v
PIETERS, DIEUWKE Dyucke Pieters , c.u.naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1599228170v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters koper Zoutsloot 301602228287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 301602228287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters koper Droogstraat 371602228287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 371602228287v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/5 voor- en achterhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven NZ1615229277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en brouwerij ([voor de drie percelen in deze akte])Zoutsloot ZZ1615229277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en houtstek daer de Blauue Engel uutsteeckt ([voor de drie percelen in deze akte])Hoogstraat 18de Blauwe Engel1615229277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en houtstek daer de Blauue Engel uutsteeckt ([voor de drie percelen in deze akte])Rommelhaven 13de Blauwe Engel1615229277v
PIETERS, DIEUWKE Diucke Pieters verkoper Kerkpoortstraat ZZ1630232147r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper Schritsen 55168024175v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper Lanen 661687242217v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 651698243362r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters koper Voorstraat 11715245236v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters koper Zuiderstraat 6voor1736249137r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters verkoper van 5/16 Lanen 15175725456v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 121763255201v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 8176425637v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Anjelierstraat 71767256246r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pyters verkoper Simon Stijlstraat 31633233123r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pyters naastligger ten oosten Hofstraat 21west1689242285v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pyters Hooghstranaastligger ten westen Droogstraat 15achter1689242288v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pyters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pyters naastligger ten oosten Hofstraat 21west1692242381v
PIETERS, DIEUWKEde paardenstal van Dieucke Pyters naastligger ten westen Kruisstraat 5west169324372v
PIETERS, DIEUWKEmeerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters koper huisVoorstraat 21758254147v
PIETERS, DIEUWKEmeerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters koper huisWortelstraat 61758254147v
PIETERS, DIEUWKEmeerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters koper huisLiemendijk 21758254147v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters koper Lanen 66achter168524268r
PIETERS, DIEUWKEde tuin achter het huis van Dieucke Pytters naastligger ten zuiden Franekereind 816852427ra
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg169324359r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg169324359r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg169324359r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten oosten Heiligeweg 621698243381v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pytters koper Lombardstraat 41702244354r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pytters huurder (p.j.)Bargebuurt 91737249168r
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pytters naastligger ten oosten Anjelierstraat 7176825749v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galamanaastligger ten westen Karremanstraat 61771257208r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galemanaastligger ten westen Karremanstraat 21771257208v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galemanaastligger ten westen Karremanstraat 41771257208v
GALEMA, DIEUWKE PIETERSwijlen Dieuwke Pieters Galamaerflater Karremanstraat 101774258161v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijsterwinkelieraanhandelaar huisKarremanstraat 101759254230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijsterwinkelierverwandelaar Voorstraat 21759254230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERSwijlen Dieuwke Pyters Galema, bejaarde vrijstererflater Wortelstraat 61774258141v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pytters Galama, bejaarde ongehuwde dochterkoper 1/8 huisLanen 151752252192v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstrakoper grondpacht van 0-10-00 CG op een stallingKruisstraat 5oost167924125v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstraverkoper van 10/28 Weverstraat OZ1692242381r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstraverkoper Wortelstraat NZ1696243198v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstranaastligger ten westen Noorderhaven 651714245216r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwcke Pieters Hoogstranaastligger ten zuiden Franekereind 81714245222v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg 581714245226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg 581714245226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg 5817182462r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg 5817182462r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstranaastligger ten westen Kruisstraat 5oost171824620v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstranaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost171824620v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstranaastligger ten westen Zeilmakersstraat 21725246233r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Piters Hoogstraverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Piters Hoogstrakoper grondpacht van 1-10-00 CGHeiligeweg 60167924160r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyeters Hoogstrakoper grondpacht van 01-08-00 CGonbekend1681241169v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstrakoper kamerKruisstraat NZ168024194r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstranaastligger ten zuiden Kruisstraat NZ168024194r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstranaastligger ten westen Kruisstraat NZ168024194r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstrakoper door niaar huis tegenover de Witte GeevelKruisstraat 5west169324372v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstranaastligger ten zuiden Noordijs 10172024692r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstrakoper door niaar ratione vicinitatis huisLammert Warndersteeg WZ1722246126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstranaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstranaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstranaastligger ten westen Droogstraat 15achter1726246268r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstranaastligger ten westen Kruisstraat 5oost172724723v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstranaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost172724723v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERSde erfgenamen van wijlen Dieuwke Pyters Hoogstraverkoper William Boothstraat 31728247104r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERSde erfgenamen van wijlen Dieuke Pyters Hoogstraverpachter grond Carl Visschersteeg 161729247297v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstrakoper door niaar drie kamers aan elkaarLanen 44achter1690242337v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg ZZ1690242338r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg ZZ1690242338r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstrakoper door niaar huisLammert Warndersteeg WZ1691242363r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstraeigenaar van 1/2 Rozengracht NZ16922432v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pytters Hoogstraverkoper Rozengracht NZ16922433r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Diucke Pytters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg 581699243403r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Diucke Pytters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg 581699243403r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstranaastligger ten westen Kruisstraat 5oost1703244217v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstranaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1703244217v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstranaastligger ten westen Droogstraat 151703244230v
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaanskoper Rozengracht 231688242258r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaanskoper Lammert Warndersteeg 131688242258r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaanskoper Weverstraat ZZ1688242258r
TOLSMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Tolsmakoper Noorderhaven 38173224880r
TOLSMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Tolsmaverkoper Vismarkt 41758254145v
PIETERS, DINGENAwijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, DINGENAwijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, DINGENAwijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, DINGENAwijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, DINGENAwijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, DINGENA Digna Pieters koper Lanen 821605228464v
PIETERS, DINGENA Dingen Pieters verkoper Rozengracht 7west162523157v
PIETERS, DINGENA Digna Pieters verkoper van 1/2 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENAde curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters verkoper van 4/12 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENA Digna Pieters verkoper van 1/2 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENAde curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters verkoper van 4/12 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENA Digna Pieters verkoper van 1/2 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENAde curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters verkoper van 4/12 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENA Dingen Pieters koper Hoogstraat 51630232125v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters naastligger ten westen onbekend161623024v
PIETERS, DIRK Dyrck Pieters verkoper Noorderhaven 56161623033v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters koper kamerZoutsloot OZ1673240129r
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 36168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 40168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 30oost168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 30west168024125ra1
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 28168024125ra1
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
PIETERS, DIRK Dirk Pieters koopmankoper zoutkeetLammert Warndersteeg 1zuid170924587v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters koopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 401715245240v
PIETERS, DIRKde stal van de erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23171924640v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231729247289v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231730247357r
PIETERS, DIRK Dirk Pieters geniaarde koper Kerkpoortstraat 7achter173524924v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters timmerman (huis-)koper huisHoogstraat 12173524940v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters verkoper q.q. Schritsen 50achter173624912va
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirk Pieters huurder (p.j.)Zoutsloot 451755253199r
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirk Pieters naastligger ten oosten Romastraat 27177325874v
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirk Pieters naastligger ten oosten Romastraat 271774258177r
PIETERS, DIRK Durk Pieters huurder Lanen 82a1779259220r
PIETERS, DIRKzijn vader Durk Pieters koper Kerkpad 2217922646v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pieters verkoper Kerkpad 22180826871r
PIETERS, DIRK Dirck Piters afgewezen niaarnemer Brouwersstraat 251641234160v
PIETERS, DIRK Dirck Piters kleermaker [staat: snider]huurder Sint Jacobstraat 10noord1642234168v
PIETERS, DIRK Dirck Piters , c.u.verkoper Rozengracht 141645235178v
PIETERS, DIRK Dirck Pyters verkoper q.q. Schritsen 55achter1613229172r
PIETERS, DIRK Dirck Pyters koper van 1/2 Voorstraat 641620230199r
PIETERS, DIRK Dirk Pyters verkoper Sint Odolphisteeg 6163623414r
PIETERS, DIRKwijlen Dirck Pyters verkoper Lanen 48achter1650236113r
PIETERS, DIRKde zoutkeet van de erfgenamen Dirk Pyters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 31721246107r
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pyters naastligger ten zuiden Franekereind 181725246241v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pyters naastligger ten zuiden Franekereind 161726246274v
PIETERS, DIRK Dirk Pyters verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1728247147v
PIETERS, DIRK Dirk Pyters timmermangeniaarde koper Herenwaltje 9173124854r
PIETERS, DIRK Dirk Pyters timmerman (mr. -)koper Droogstraat 241733248179v
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirk Pyters huurder (p.j.)Zoutsloot 45176125557v
PIETERS, DIRKwijlen Dirk Pyters koper Romastraat 291767256258v
PIETERS, DIRKwijlen Dierck Pytters koper Lanen 48achter1646235234r
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirck Pytters naastligger ten zuiden Lanen 9116592385r
PIETERS, DIRK Dirk Pytters verkoper van 1/2 Weverstraat 17167024016v
PIETERS, DIRK Dirck Pytters koper 1/2 huis, 1/2 pakhuis, en 1/2 huis daarachterNoorderhaven 611683241253v
PIETERS, DIRK Dirck Pytters geniaarde koper Spinhuisstraat16832427r
PIETERS, DIRK Dirk Pytters molenaarverkoper van 1/4 William Boothstraat OZ1701244115r
PIETERS, DIRK Dirk Pytters timmerman (mr. -)koper Sint Odolphisteeg 131737249191v
HEMERT, DIRK PIETERSwijlen Dirk Pieters van Hemerterflater Noorderhaven 611709245100r
HEMERT, DIRK PIETERSwijlen Dirck Pytters van Heemertkoper Noorderhaven 651692242389r
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pieters Klavernaastligger ten noorden Nieuwstraat 25177725946v
KLAVER, DIRK PIETERSwijlen Dirk Pieters Claaverouder van verkopers Nieuwstraat 211784261132r
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pyters Claverschipper (trek-)koper huisNieuwstraat 21175625443v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maeskoper twee huizen naast en aan elkaar strekkende noordwaarts tot aan de ringmuur met de uitgang in de brede steeg ten westen van het kleinste huisLanen 331615229254v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u.naastligger ten oosten Lanen 331615229254v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u.naastligger ten oosten Lanen 331615229282r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u.naastligger ten noorden Lanen 331615229282r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maesverkoper Lanen 331615229282r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maeskoper twee huisstedenRozengracht 81612229100v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maeskoper twee huisstedenRozengracht 61612229100v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maeskoper huisLanen 371612229124r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maesverkoper Kerkpoortstraat NZ1613229139v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maesverkoper Grote Kerkstraat 28een_achter1613229139v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maesnaastligger ten westen Rozengracht 101613229142v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maesverkoper Lanen 701613229172v
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS Dirk Pieters Wijngaardenwever (mr. -)koper huisBrouwersstraat 21achter1798265111r
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS Dirk Pieters Wijngaardenverkoper Brouwersstraat 21achter18072681r
PIETERS, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirckien Pieters verkoper Hofstraat 47west1654236258r
PIETERS, DIRKJE Dirkjen Pieters koemelkerkoper Droogstraat 611755253200v
PIETERS, DIRKJE Dirkjen Pieters verkoper Zoutsloot 38176425655v
PIETERS, DIRKJEhet huis van Dirckien Pyters naastligger ten oosten Brouwersstraat 20een_achter1646235238r
PIETERS, DIRKJE Dirckien Pyters verkoper Brouwersstraat 20een_achter1646235238r
PIETERS, DIRKJE Dircktien Pyters verkoper Brouwersstraat WZ164823648r
PIETERS, DIRKJE Dirckien Pyters verkoper Vianen NZ1652236185r
PIETERS, DIRKJEhet huis van de erfgenamen van wijlen Dirckjen Pyters* naastligger ten noorden weduwe van ([staat: Dirkjen Melles])Brouwersstraat 2216702401va
PIETERS, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirkjen Pytters* turfmeetsternaastligger ten zuiden Brouwersstraat 18166623935r
PIETERS, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirckjen Pytters verkoper Brouwersstraat 20167024017r
PIETERS, DOEDE Doede Peters , c.u.gortmakerverkoper Kruisstraat 3west1640234108v
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten noorden Heiligeweg 601640234117v
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16552374v1
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten zuiden Heiligeweg 66165523732r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters , c.u.koper huis met rosmolenNieuwstraat 561619230152r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters gortmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 541620230222r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters koper huis met de schuurHeiligeweg 64162623198v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters verkoper Nieuwstraat 56162623199r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters geniaarde koper Wortelstraat 3163323388r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1640234114r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1650236118v
PIETERS, DOEDEde hof van de vrouw van Doede Pieters naastligger ten oosten Rapenburg NZ1654236258v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1659237219r
PIETERS, DOEDE3 kamers van Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71663238187r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters , voor zijn kindskindverkoper van 1/3 Brouwersstraat 18166623935r
PIETERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Pieters naastligger ten oosten Heiligeweg 681669239179v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7167824113v
PIETERS, DOEDE Doede Piters koper vier pm bouwland ([per pm])ten zuiden van Harlingen163723444v
PIETERS, DOEDE Doede Piters geniaarde koper van 1/3 ten zuiden van Harlingen163723445r
PIETERS, DOEDEde schuur van Doede Piters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ1640234109r
PIETERS, DOEDE Doede Piters , c.soc.verkoper Vijverstraat 261650236116v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters naastligger ten noorden Nieuwstraat 581623230336r
PIETERS, DOEDE Doede Pyters naastligger ten noorden Nieuwstraat 581623230345v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters verkoper Zoutsloot NZ1635233163v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters koper oude kamer met ledige plaats ten zuidenonbekend16362342v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters , c.u.koopmankoper huis met een ledige plaatsFranekereind 61644235112v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen1651236165r
PIETERS, DOEDEde hof van de vrouw van Doede Pyters naastligger ten oosten Rapenburg NZ1652236208r
PIETERS, DOEDE Doede Pytters koopmankoper huisKlaverbladstraat 191644235155v
PIETERS, DOEDE Doede Pytters verkoper Klaverbladstraat 191646235237r
PIETERS, DOEDEde weduwe van Doede* Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71653236222r
PIETERS, DOEDEde weduwe van Doede* Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 91653236222r
PIETERS, DOEDEde hof van Doede Pytters naastligger ten oosten Rapenburg NZ1654236267v
PIETERS, DOEDE Doede Pytters naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen165523736r
PIETERS, DOEDEde hof van de vrouw van Doede Pytters naastligger ten oosten Rapenburg NZ166123893v
PIETERS, DOEDE Doede Pytters verkoper Spinhuisstraat166623947r
PIETERS, DOEDEde nagelaten woning van Doede Pytters naastligger ten oosten Franekereind 41669239187r
PIETERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Pytters naastligger ten oosten Heiligeweg 641670239218r
PIETERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Pytters verkoper Heiligeweg 641670239218r
PIETERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Pytters verkoper Franekereind 616702402ra
PIETERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Pytters verkoper Lammert Warndersteeg 516702402ra
PIETERS, DOEKE Doecke Peters koper door niaar huisHeiligeweg 441630232146r
PIETERS, DOEKE Doeke Pieters , c.soc.schoenmaker (mr. -)huurder Lanen 151733248205r
PIETERS, DOEKEde weduwe van Doeke Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 14175325397v
PIETERS, DOEKEde erfgenamen van wijlen Doecke Pyters schuitmakerverkoper Noorderhaven 65161222978v
PIETERS, DOEKEde weduwe van Doeke Pyters naastligger ten oosten Lanen 131754253194r
PIETERS, DOEKEwijlen Doecke Pyters erflater Lanen 15175725456v
PIETERS, DOEKE Doeke Pytters naastligger ten oosten Lanen 131747251188v
PIETERS, DOEKEde weduwe van Doeke Pytters naastligger ten zuiden Voorstraat 141759254219r
GALEMA, DOEKE PIETERS Doecke Pyters Galema, c.u.koper oude kamerHoogstraat 1achter1673240123r
GALEMA, DOEKE PIETERSde weduwe van Doeke Pytters Galamahuurder Lanen 151752252192v
PIETERS, DOETJE Doedtie Pieters koper Grote Kerkstraat NZ1627231164r
PIETERS, DOETJEde koper Doedtie Pieters naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat NZ1627231164r
PIETERS, DOETJE Doed Pieters koper Noordees (gebied)162923280v
PIETERS, DOETJE Doetie Pieters koper Noorderhaven 481662238126r
PIETERS, DOETJE Doedtje Pieters huurder Dijkswal 61810268333v
PIETERS, DOETJEwijlen Doed Pyters verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52161122964r
PIETERS, DOETJE Doed Pyters koper van 1/2 Grote Kerkstraat 111620230207r
PIETERS, DOETJE Doetie Pytters koper Grote Kerkstraat 40west1644235127r
PIETERS, DOUWE Douue Pieters koper door niaar huis en dwarskamer ten noorden met het eigendom van een halve steeg tussen huis en kamerHeiligeweg 561615229241v
PIETERS, DOUWE Douue Pieters koper door niaar huis en dwarskamer ten noorden met het eigendom van een halve steeg tussen huis en kamerHeiligeweg 581615229241v
PIETERS, DOUWEde verkopers Douue Pieters , c.u.schoenmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 581618230133v
PIETERS, DOUWE Douue Pieters schoenmakerverkoper Heiligeweg 581618230133v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper huis met een ledige plaats daarachterLanen 361618230137v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper huis met een ledige plaats daarachterSchritsen 271618230137v
PIETERS, DOUWE Douue Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 581620230233r
PIETERS, DOUWE Douue Pieters schipper op Franekerverkoper Franekereind 30west1622230306v
PIETERS, DOUWEde kamer van Douue Pieters naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1622230325r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters , broeder van de verkoperkoper door niaar huis ([zuidzijde staat in een doorgehaalde eerdere versie van deze akte op de linkerbladzijde])Franekereind 30west162423114r
PIETERS, DOUWEde nagelaten weeskinderen van wijlen Douwe Pieters verkoper Franekereind 30west16312334r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 1517312483r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper stallingNieuwstraat 141734248344r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters varenspersoonverkoper Simon Stijlstraat 2173925028v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazetschipper (trekveer-)koper huis bestaande uit een paardenstal en kamerNieuwstraat 101755253243v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazetschipper (trekveer-)koper huis bestaande uit een paardenstal en kamerNieuwstraat 121755253243v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters vader Doospgezind weeshuisverkoper Vijverstraat 13176825740r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters geniaarde koper Nieuweburen 13178126032r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters , n.u.naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191781260144r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper huis en erfNoorderhaven 381784261228r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 40179226447v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters naastligger ten oosten Rinnertspijp 11800265239r
PIETERS, DOUWEwijlen Douwe Pieters verkoper Zeepziederstraat 3180426757r
PIETERS, DOUWEde kamer van Douwe Piters naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1626231120v
PIETERS, DOUWE Douwe Piters verkoper van 1/2 Romastraat ZZ1651236170v
PIETERS, DOUWE Douwe Piters metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1651236171v
PIETERS, DOUWE Douwe Piters metselaar (mr. -)naastligger ten westen Kerkpoortstraat1651236171v
PIETERS, DOUWE Douwe Piters metselaar (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat1651236171v
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters koper huis, twee kamers of vooreind van eenFranekereind ZZ161122957r
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters , c.u.verkoper Kerkpoortstraat ZZ1646235235v
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters metselaarkoper twee kamersKerkpad WZ164823639r
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters naastligger ten noorden Kerkpad WZ164823639r
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters koper schuurLanen 21achter1650236114r
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters metselaar (mr. -)koper Romastraat ZZ1650236132v
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpad1652236217r
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters metselaar (mr. -)verkoper Kerkpad1652236217r
PIETERS, DOUWE Douue Pyters verkoper Lanen NZ1663238173v
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters schippernaastligger ten westen Vijverstraat 17175325343v
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters Maetje ?, c.u.huurder Schritsen 60175625439v
PIETERS, DOUWE Douwe Pytters verkoper Voorstraat 501652236209v
PIETERS, DOUWE Douwe Pytters metselaarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1653236222v
PIETERS, DOUWE Douue Pytters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ165523746r
PIETERS, DOUWE Douue Pytters verkoper Kerkpoortstraat165623787r
PIETERS, DOUWE Douwe Pytters bieder 1/2 huis waar het Vergulden Hooft uithangtNoorderhaven 40het Vergulden Hooft16592382ra
PIETERS, DOUWE Douwe Pytters varensgezelkoper huisVijverstraat 151742250214av
DREYER, DOUWE PIETERS Douwe Pyters Dreyerkoper William Boothstraat 29174525180v
PIETERS, DOUWTJE Doutjen Pyters koper Hoogstraat 211650236131r
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten oosten* (behoudt zijn waterlossing)Sint Jacobstraat 13159722835r
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 131614229235v
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten noorden Noordijs 6166123885v
PIETERS, EEBEals huurder Ebe Pieters naastligger ten zuiden Noorderhaven 88achter168124140va
PIETERS, EEBE Aebe Pieters koopmannaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1686242118r
PIETERS, EEBE Aebe Piters verkoper Kruisstraat ZZ1642234169r
PIETERS, EEBE Eebe Pyters koopmannaastligger ten noorden Noordijs 6165523743r
PIETERS, EEBE Aebe Pytters koopmankoper Noordijs 41652236190v
PIETERS, EEBE Ebe Pytters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1683241249r
PIETERS, EEDE Ede Pieters naastligger ten noorden Bargebuurt 161774258172r
PIETERS, EELKE Eeltje Pieters , c.u.huurder voor beneden Vijver 91758254143v
PIETERS, EELKEde nagelaten minderjarige Eelke Pieters verkoper Kerkpoortstraat 571763255265r
PIETERS, EELKEhuisman Eeltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101178126070v
PIETERS, EELKE Eelke Pytters rogverschieterkoper Lanen 6617392506r
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters verkoper Schritsen 61614229227r
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters koper Achterstraat NZ161723086v
PIETERS, EELKJE Eelk Pieters koper Liemendijk WZ1622230315r
PIETERS, EELKJEwijlen Eelck Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters koper Achterstraat1624230387v
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters aanhandelaar Anjelierstraat ZZ162423116v
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters verwandelaar Zoutsloot NZ162423118v
PIETERS, EELKJE Eelckjen Pieters verkoper Voorstraat 61710245132v
PIETERS, EELKJE Eelkien Pieters koper Prinsensteeg 11733248214r
PIETERS, EELKJEwijlen Eelkjen Pieters erflater Prinsensteeg 11762255152v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyter verkoper van 2/3 Kromme Elleboogsteeg 71729247218v
PIETERS, EELKJE Eelck Pyters verkoper Zoutsloot 401612229107v
PIETERS, EELKJE Eelck Pyters koper Karremanstraat WZ1613229162v
PIETERS, EELKJE Eeke Pyters , huurder zolang hij leefthuurder (p.j.)Zuiderhaven 11758254178r
PIETERS, EELKJE Eeke Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 11758254178r
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergiersenaastligger ten westen Prinsensteeg 3176125571v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierseverkoper Prinsensteeg 3176125571v
PIETERS, EERKE Eerck Pieters verkoper Lanen 871676240235v
PIETERS, EGBERTals bewoner Egbert Pieters vetermakernaastligger ten oosten Heiligeweg 4168124135ra
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters schilder [staat: schilderaar] (mr. -)koper hof met vrugtdragende bomen en een wijnstokAchterstraat NZ170924585r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters schilder [staat: schilderaar] (mr. -)verkoper Karremanstraat1710245120r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters verkoper Grote Bredeplaats 3171924657v
PIETERS, EGBERT Eybert Pieters naastligger ten westen Wortelstraat 10172024658r
PIETERS, EGBERT Egbert Pieters verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
PIETERS, EGBERT Eibert Pyters naastligger ten westen Wortelstraat 10172024680r
PIETERS, EGBERT Eibert Pyters schilder [staat: schilderaar]naastligger ten westen Wortelstraat 101722246141v
PIETERS, EGBERT Eybert Pyters naastligger ten oosten Voorstraat 271730247314v
PIETERS, EGBERTweduwe Egbert Pyters naastligger ten oosten Lanen 64173124828v
PIETERS, EGBERT Egbert Pytters , c.u.schilder (mr. -)koper huis genaamd de Vergulde EngelVoorstraat 29de Vergulde Engel1716245274r
PIETERS, EILERT Ellerd Pyters naastligger ten westen Hondenstraat 14164323593v
PIETERS, EILERTwijlen Ellert Pyters smidverkoper Hondenstraat 121662238150v
PIETERS, EILERT Ellert Pytters naastligger ten westen Hondenstraat 141652236212v
PIETERS, EILERTwijlen Ellert Pytters naastligger ten noorden Vijver 11659237239v
PIETERS, ELBRICHJE Elbrigje Pieters verkoper Lanen 911789263146v
PIETERS, ELBRICHJE Elbrigjen Pytters koper Lanen 641742250276v
PIETERS, ELBRICHJE Elbregie Pytters verkoper Lanen 64175225322r
KLAVER, ELBRICHJE PIETERS Elbrigje Pieters Claververkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
PIETERS, ELING Eling Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderplein 1159722880r
PIETERS, ELING Elingh Pieters naastligger ten noorden Zuiderplein 31598228114r
PIETERS, ELINGhet huis van Eeling Pieters naastligger ten westen Heiligeweg 41599228180v
PIETERS, ELING Elingh Pyeters verkoper onbekend1598228126v
PIETERS, ELSKE Elske Pieters verkoper Achterstraat ZZ1662238134v
PIETERS, ENGELTJE Engeltie Pieters , c.m.verkoper Voorstraat 61710245132v
PIETERS, ENGELTJE Engeltie Pieters verkoper Moriaanstraat 41711245154v
PIETERS, ENGELTJEwijlen Engeltie Pieters erflater Zoutsloot 2517392501ra
PIETERS, ENOCH Enoch Pieters van Ripperschirurgijn (mr. -)verkoper van 1/12 Brouwersstraat 14achter1695243185r
PIETERS, ENOCH Enoch Pyters chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/6 Voorstraat 11698243391v
PIETERS, ENTJE Ena Pyters koper Brouwersstraat 12zuid_achter17312484v
PIETERS, ENTJEwijlen Ena Pyters verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1736249117r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmuskapiteinkoper huis, tuintje en houtschuurNoorderhaven 231791263358r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmusequipagemeesterverkoper Noorderhaven 231806267193r
PIETERS, EVERT Ewert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat159722815v
PIETERS, EVERT Ewert Pieters verkoper onbekend159822881r
PIETERS, EVERT Ewert Pieters koper 1/3 in de breedte van drie plaatsen strekkende noordwaarts naar de Bildtpoort, waarop huis, houtstek en gebouwNoorderhaven 771598228123v
PIETERS, EVERT Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1602228323r
PIETERS, EVERT Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat161122928r
PIETERS, EVERT Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1615229244r
PIETERS, EVERTde erfgenamen van wijlen Evert Pieters naastligger ten westen Bildtstraat 12163123320v
PIETERS, EVERTde erfgenamen van wijlen Evert Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: achtehalve stuiver])William Boothstraat163223356v
PIETERS, EVERT Evert Pieters pastorverkoper q.q. Weverstraat166423826ra
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters huurder Poortje 3178126015v
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 301803266191v
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 301808268156r
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 281808268156r
PIETERS, EVERT Evert Pyters houtkoperkoper huisZoutsloot 281606228499v
PIETERS, EVERThuis van Evert Pyters naastligger ten westen Bildtstraat 12161222972v
BAARDA, EVERT PIETERS Evert Pieters Baardabakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 91802266150v
PIETERS, FAAS Faas Pieters koper door niaar huisBargebuurtspoortje WZ1738249234v
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 101748251226v
PIETERS, FAAS Faas Pieters baantjerkoper woningBargebuurtspoortje 21751252125v
PIETERS, FAAS Faas Pieters lijnslagerverkoper van 1/6 Prinsensteeg 11762255152v
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12176425662v
PIETERS, FAAS Faes Pyters koper huisBargebuurtspoortje 101733248180v
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 91756253262r
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 91757254114v
PIETERS, FAAS Faas Pyters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 10176125548v
PIETERS, FAAS Faas Pytters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
PIETERS, FAAS Faes Pytters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 101742250232r
PIETERS, FAAS Faas Pyttes baantjerkoper huisPoortje 71747251166v
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pyters Visserlijnslagerverkoper q.q. Bildtstraat 17176025533r
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pytters Visserbaantjerverkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters , c.u.schoenmakerkoper huisVoorstraat ZZ1640234103v
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters verkoper onbekend1667239105r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten oosten Franekereind 27167524026va
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte) Franekereind 29oost1682241193r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten westen Franekereind 29oost1682241193r
PIETERS, FEDDEgrondpacht uit het huis van Fedde Pieters tichelaareigenaar perceel onbekend168124141va
PIETERS, FEDDEgrondpacht uit het tichelwerk van Fedde Pieters eigenaar perceel onbekend16992449r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters koopmankoper huis, tuintje en pakhuis met een woning daarachterNoorderhaven 611709245100r
PIETERS, FEDDEwijlen Fedde Pieters koper van 1/2 Voorstraat 361730247339r
PIETERS, FEDDEwijlen Fedde Pieters Dreyerskoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 361734248299v
PIETERS, FEDDE Fedde Piters schoenmakereigenaar van 1/2 verkochte kamer ten zuiden Voorstraat 56oost1651236172r
PIETERS, FEDDE Fedde Piters schoenmakernaastligger ten zuiden [staat: westen] Voorstraat 56oost1651236172r
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 1164923689r
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 3164923689r
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters schoenmakernaastligger ten westen Franekereind 29oost1650236128v
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters hopkoperkoper halve kamer, maar tot pakhuis gemaakt door de koperSint Christoffelsteeg1686242113r
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters , en zijn dochtershopkopereigenaar van 1/2 Sint Christoffelsteeg1686242113r
PIETERS, FEDDEwijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 Voorstraat 56west1686242149v
PIETERS, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte) Franekereind 29oost1689242267v
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten westen Franekereind 29oost1689242267v
PIETERS, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 Franekereind 29oost168924217ra
PIETERS, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Pyters naastligger ten westen Franekereind 29oost168924217ra
PIETERS, FEDDEwijlen Fedde Pyters verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1728247147v
PIETERS, FEDDEwijlen Fedde Pyters verkoper van 1/12 Rozengracht 51729247251v
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters , c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 52achter163723437v
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters schoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Schritsen 52achter163723437v
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters verkoper Schritsen 52achter1650236126r
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters naastligger ten noorden Raamstraat 31651236180v
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters verkoper Voorstraat 321667239124v
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters eigenaar van 1/2 (westelijke helft) Franekereind 29oost1668239137r
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters naastligger ten oosten Voorstraat 58167224081r
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters schipper (groot-)verkoper Schritsen 50achter1699243394v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyerkoopmanverkoper Voorstraat 661713245188r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreierkoopmankoper grond en erf, bestaande uit woning, 2 kamers en paardestalZoutsloot 391714245210r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyerkoper erf of huisstedeZoutsloot 371714245213v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyernaastligger ten oosten Zoutsloot 371714245213v
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pieters Dreyergebruiker graanzolders Havenplein 281733248254r
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pieters Dreyergebruiker graanzolders Zuiderhaven 21733248254r
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pieters Dreyergebruiker graanzolders Zuiderhaven 41733248254r
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pyters Dreyerverkoper Noorderhaven 611725246224v
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pyters Dreyernaastligger ten oosten Zoutsloot 371725246224v
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pyters Dreyerverkoper Zoutsloot 371725246224v
DREYER, FEDDE PIETERSde weduwe van Fedde Pyters Dreyerkoopmannaastligger ten westen Bildtstraat WZ172724729r
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pyters Dreyerkoopmankoper Voorstraat 201731247386r
DREYER, FEDDE PIETERSweduwe Fedde Pyters Dreyernaastligger ten oosten Zoutsloot 37173124830r
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pyters Dreyerverkoper van 1/2 Zoutsloot 391732248148v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pyters Dreyerkoper William Boothstraat 29174525180v
DREYER, FEDDE PIETERSmeerderjarige vrijgezel Fedde Pytters Dreyerverkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 61701244129r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyerkoopmannaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1723246180v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyerkoopmannaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1723246180v
PIETERS, FEIE Feye Pytters verkoper Lanen 231686242116v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters koper huis met steeg ten westenBildtstraat 161599228173v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters verkoper ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters , voor zijn twee zustersverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1600228197r
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters verkoper Bildtstraat 161601228252v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters koper hoekhuis en ledige plaatsZoutsloot 801602228298r
PIETERS, FEIKE Feike Pieters verkoper Schritsen 471697243277r
COLLINGA, FEIKE PIETERSwijlen Feyke Pyters Collingaerflater Simon Stijlstraat 31762255132r
PIETERS, FEIKJE Feikje Pieters , bejaarde vrijsterverkoper Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, FEIKJE Feycke Piters koper Rozengracht ZZ1626231135r
PIETERS, FEIKJE Feycke Piters eigenaar van 1/2 Rozengracht ZZ1626231135r
COLLINGA, FEITE PIETERS Feite Pytters Collingaboendermaker (mr. -)koper huisSimon Stijlstraat 31752252184r
PIETERS, FEITSE Fettje Pieters metselaar (mr. -)koper Lammert Warndersteeg 16177725982v
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer, e.a.naastligger ten noorden Zoutsloot 87178126067r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramerverkoper Zoutsloot 87178126067r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer, e.a.naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ178126067r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramerverkoper Achterstraat ZZ178126067r
PIETERS, FEMME Femme Pieters koper schoenmakersperk ([staat: Lb])Schritsen 52achter1633233119v
PIETERS, FENTJE Fenne Pieters verkoper Karremanstraat OZ159722853r
PIETERS, FENTJE Fenne Pieters verkoper Vijverstraat 61779259178r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , meerderjarige vrijsterverkoper Hofstraat 31781260151v
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , meerderjarige vrijsterkoper 1/2 huisVijverstraat 41782260210r
PIETERS, FETJEde kinderen van de koper Fettje Pieters , meerderjarige vrijstereigenaar van andere 1/2 huis Vijverstraat 41782260210r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , bejaarde vrijsterkoper huisVoorstraat 651782260277r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters eigenaar van 1/2 Vijverstraat 21781260314r
PIETERS, FETJE Fettye Pieters huurder Kleine Bredeplaats 1517822617r
PIETERS, FETJEwijlen bejaarde vrijster Fettje Pieters erflater Voorstraat 651784261256r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters koper Nieuwstraat 481806267244r
PIETERS, FETJE Fetie Pyters koper Zuiderstraat1635233164r
PIETERS, FETJE Fetje Pyters geniaarde koper Zuiderhaven 61692242379r
PIETERS, FETJE Fettie Pytters koper Nutstraat 21669239214v
ROORDA, FETJE PIETERS Fettie Pieters Roordabakkerkoper Noorderhaven 61698243386v
PIETERS, FIEKEde kinderen van de verkoperse, weduwe Fycke Pieters eigenaar van 1/2 Rozengracht 301629232107r
PIETERS, FIEKE Fycke Pieters verkoper Rozengracht 301629232107r
PIETERS, FIEKE Fijcke Pyters , voor haar kinderenverkoper Rozengracht 221629232110v
PIETERS, FLORIS Floris Pieters verkoper q.q. Grote Bredeplaats 211623230372v
PIETERS, FLORIS Floris Pieters verkoper q.q. Grote Bredeplaats 191623230372v
PIETERS, FLORIS Floris Pieters verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
PIETERS, FLORIS Floris Pieters verkoper q.q. Noorderhaven 28achter1623230372v
PIETERS, FLORIS Floris Pytters naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ166723968r
PIETERS, FLORIS Floris Pytters huurder Gardenierstraat NZ166723969r
PIETERS, FLORISals bewoner Floris Pytters naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ166723913va
PIETERS, FLORIS Floris Pytters huurder Gardenierstraat NZ166723913va
ROOS, FOEKE PIETERS Foecke Pytersen Roosschipper (groot-)koper huis, loods en plaatsHofstraat1647235243v
PIETERS, FOEKJE Foeck Pyters verkoper Both Apothekerstraat 15zuid1634233145v
JONGEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Jongemageniaarde koper Kleine Bredeplaats 23177225841v
OLDAANS, FOEKJE PIETERS Foekjen Pieters Oldaensnaastligger ten westen Noordijs 41729247238v
OLDAANS, FOEKJE PIETERS Foekjen Pieters Oldaensverkoper Noordijs 41729247238v
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltemaverkoper Voorstraat 41771257187r
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltemaverkoper Vijverstraat 20177725968v
PIETERS, FOKELTJE Foockel Pieters koper buiten Harlingen1602228302v
PIETERS, FOKJE Fockjen Pieters verkoper Zoutsloot1755253196v
PIETERS, FOKJE Fokjen Pyters naastligger ten westen Bargebuurt1765256109v
PIETERS, FOKJE Fokjen Pyters naastligger ten noorden Bargebuurt1765256109v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaenskoper door niaar huisRommelhaven 241729247232v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaensverkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaensverkoper Herenknechtenkamerstraat1752252230r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaensverkoper Vijver 121752252230v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaensverkoper Hondenstraat 41752252231v
OLDAANS, FOKJE PIETERSwijlen Fokjen Pieters Oldaenserflater Zoutsloot 11770257181r
OLDAANS, FOKJE PIETERSde erfgenamen van zijn wijlen moeder Fokjen Pieters Oldaansverkoper Bildtpoort (gebied)1770257182r
OLDAANS, FOKJE PIETERSwijlen Fokje Pieters Oldaenserflater Grote Kerkstraat 31oost1772257250v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pyters Oldaensverkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter173524969r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pyters Oldaansverkoper Vijver 6tuin1752252234r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fokjen Pyters Oldaansverkoper Bargebuurt1765256109v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmankoper door niaar Zuiderhaven ZZ1733248187v
PIETERS, FOLKERT Volkert Pieters koopmankoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, FOLKERT Volkert Pieters koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, FOLKERT Volkert Pieters koopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, FOLKERToud burgervaandrig Folkert Pieters koopmankoper door niaar huisZuiderstraat 16173524932r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmannaastligger ten zuiden Zuiderstraat 101743250291v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12174925224v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmanverkoper van 1/6 Rozengracht 21753253119r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmanverkoper van 1/6 Noorderhaven 391753253120r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmanverkoper van 1/6 Noorderhaven 631753253121r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmanverkoper van 1/6 Noorderhaven 211753253122r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 22175625412v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 14176425625r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten noorden Zuiderstraat 14176425625r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 12176425626v
PIETERS, FOLKERTwijlen Folkert Pieters koper Zuiderhaven 301775258213v
PIETERS, FOLKERTwijlen Folkert Pieters koper Zuiderhaven 301775258213v
PIETERS, FOLKERTwijlen Folkert Pieters koper Zuiderhaven 301775258213v
PIETERS, FOLKERTwijlen Folkert Pieters koper Zuiderhaven 301775258213v
PIETERS, FOLKERTde weduwe van Folkert Pieters koopmannaastligger ten oosten Zuiderstraat 221775258234r
PIETERS, FOLKERTde weduwe van Folkert Pieters naastligger ten oosten Zuidersteeg 71775258241r
PIETERS, FOLKERTde weduwe van Folkert Pieters naastligger ten noorden Zuidersteeg 71775258241r
PIETERS, FOLKERTde weduwe van Volkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 221776258251v
PIETERS, FOLKERTde weduwe van Folkert Pieters naastligger ten zuiden Zuiderhaven 16177625917v
PIETERS, FOLKERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Volkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 201787262193r
PIETERS, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folckert Pyters naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 121612229116ar
PIETERS, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folckert Pyters naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 121633233108r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters naastligger ten oosten Zuiderstraat 12174425141v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters koopmanhuurder koolstek en tuin (p.j.)Zuiderhaven 631754253151v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters koopmankoper Grote Werf 21755253212v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 22175725498r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 34west1758254179r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters naastligger ten oosten Zuiderhaven 281759254198r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 22176125596r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters koopmannaastligger ten noorden Zuidersteeg 91762255170v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters koper huisHoogstraat 61763255200v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters naastligger ten oosten* Zuiderhaven 36west1765256101v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west1765256101v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 36west1765256101v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters koopmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 261766256152v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters naastligger ten oosten Zuiderstraat 141766256212v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters koopmannaastligger ten oosten Zuidersteeg 71766256222r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters koopmannaastligger ten noorden Zuidersteeg 71766256222r
PIETERS, FOLKERTwijlen Folkert Pyters koopmankoper Nieuwstraat 20176825756r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pytersz koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ176125582v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pytersz koopmanverkoper Zuiderhaven ZZ176125582v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pytters houtkopergeniaarde koper Nieuwstraat 62174325125v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pytters naastligger ten zuiden Zuiderhaven 181746251143r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pytters koopmankoper door niaar huis en hofZuiderhaven 34west1758254179r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pytters koopmankoper huisZuiderhaven 91759254234v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pytters naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ176025543ar
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouwkoopmankoper van 1/2 onbekend1770257167r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouwkoopmankoper van 1/2 onbekend1770257167r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouverkoper Zuiderhaven 161778259110r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1778259144v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuiderstraat 31west1778259155v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuiderstraat 31west1780259287v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouverkoper Zuiderhaven ZZ178126021v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouverkoper van 1/2 Liemendijk 3178126072v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwounaastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ178126075v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwounaastligger ten noorden Nieuwstraat 22178126088v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwoukoper door niaar Zuiderstraat178126099r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwounaastligger ten oosten Zuiderstraat 121781260161v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouverkoper Grote Werf 21782260171v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouverkoper Zuiderhaven 91784261226r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 321800265257v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 36west1800265259r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw, c.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven 301800265260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw, c.u.naastligger ten zuiden Zuiderhaven 301800265260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 301800265260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten oosten Zuidersteeg 11800265261r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuidersteeg 11800265261r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten zuiden Zuiderstraat 141800265262r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderstraat 141800265262r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Nieuweburen 71800265263r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Brouwersstraat 241800265264r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 321801265290v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 34west1801265290v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten oosten Zuiderhaven 281801265301r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 281801265301r
PIETERS, FONGERKEde weduwe van Fonger Pieters naastligger ten noorden Nutstraat WZ1631232177r
PIETERS, FONGERKE Fonger Pieters verkoper Nutstraat WZ1631232177r
PIETERS, FOPPE Foppe Pieters , c.u.koper huis en hofZuiderhaven ZZ170824575v
PIETERS, FOPPE Foppe Pieters , c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ170924599v
PIETERS, FOPPE Foppe Pieters blauwververkoper huisLiemendijk 41759254217r
PIETERS, FOPPE Foppe Pytters naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ170824564v
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Pieters Steensmakoopmankoper Moriaanstraat 716592381r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Piters Steensmanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1659237188r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Piters Steensmakoper 1/2 huis waar de Vergulde Leeuw uithangt, keuken, loods, hof en pakhuisVoorstraat 52westde Vergulde Leeuw1659237208r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Piters Steensmakoper 1/2 huis waar de Vergulde Leeuw uithangt, keuken, loods, hof en pakhuisVoorstraat 52westde Vergulde Leeuw1659237208r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Pitters Steensmanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1659237243r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Pytters Stiensmaverkoper Moriaanstraat 7166023831r
STEENSMA, FOPPE PIETERSde weduwe en erfgenamen van wijlen Foppe Pytters Steensmanaastligger ten oosten Voorstraat 50167023941va
PIETERS, FRANS Frans Peters verkoper Kruisstraat ZZ1642234169r
PIETERS, FRANS Frans Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat1605228438v
PIETERS, FRANS Frans Pieters van der Meersreidmakergeniaarde koper Lanen ZZ161122940v
PIETERS, FRANS Frans Pieters reidmakernaastligger ten westen Lanen 301614229204r
PIETERS, FRANS Frans Pieters reidmakernaastligger ten westen Lanen 301626231159r
PIETERS, FRANS Frans Pieters naastligger ten westen Gardenierstraat16272329r
PIETERS, FRANS Frans Pieters huurder Rommelhaven 241663238169v
PIETERS, FRANS Frans Pieters , c.u.koper 1/4 huis, loods en plaatsVoorstraat 371677240269v
PIETERS, FRANS Frans Pieters verkoper Lanen 31697243264v
PIETERS, FRANS Frans Pieters , wonende op de Suipmerkteigenaar perceel Rozengracht1713245195r
PIETERS, FRANS Frans Pieters winkelierkoper huisVoorstraat 741716245270v
PIETERS, FRANS Frans Pieters , c.u.winkelierbewoner Voorstraat 741716245270v
PIETERS, FRANS Frans Pieters , zoon van de verkoperkoper door niaar twee huizen aan elkaarHeiligeweg 81733248202v
PIETERS, FRANS Frans Pietters , c.u.soldaatverkoper Franekereind ZZ163723433v
PIETERS, FRANS Frans Pyters naastligger ten westen Gardenierstraat1634233144r
PIETERS, FRANS Frans Pyters soldaatkoper kamerNieuwstraat WZ1635233165v
PIETERS, FRANS Frans Pyters koopmankoper 3/4 huisVoorstraat 371677240253v
PIETERS, FRANS Frans Pyters , c.u.huurder Lanen 521755253230v
PIETERS, FRANS Frans Pytters naastligger ten westen Gardenierstraat16362349v
PIETERS, FRANS Frans Pytters koopmanverkoper Voorstraat 37168424223v
PIETERS, FRANS Frans Pytters koopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 82168424254r
PIETERS, FRANS Frans Pytters koopmankoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])William Boothstraat WZ1701244116r
PIETERS, FRANS Frans Pytters Huidecooperkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 621726246249r
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pieters Huidekoperverkoper Rozengracht 18achter1717245289r
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pieters* Huidekopernaastligger ten oosten Voorstraat 721726246292v
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pyters Huidekoper, c.u.koper huisSimon Stijlstraat 3172124694v
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pyters Huidekoperkoper Oosterkeetstraat 11724246188v
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pyters Huidekoperwinkelierkoper Noordijs 231727246302v
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pyters Huidekoperwinkelierkoper Grote Ossenmarkt 181727246302v
HUIDEKOPER, FRANS PIETERSvroedsman Frans Pyters Huidecoperwinkelierverkoper van 1/2 Noordijs 23173124837r
HUIDEKOPER, FRANS PIETERSwijlen vroedsman Frans Pytters Huidekopererflater Voorstraat 741757254106v
MAAS, FRANS PIETERS Frans Pieters van der Maeskoper huis met loods en ledige plaatsLanen 281615229273r
VRIES, FRANS PIETERS Frans Pieters de Vriesverkoper Hoogstraat 11658237175av
VRIES, FRANS PIETERS Frans Pytters de Vrieskoopmankoper huis met erf en tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Noordijs OZ1701244116r
WIJNGAARDEN, FRANS PIETERS Frans Pieters Wijngaardenverkoper Heiligeweg 417392504va
PIETERS, FREERK Freerck Pieters verkoper Kerkpoortstraat159722850r
PIETERS, FREERK Freerck Pieters gebruiker ten noorden van Harlingen1599228142r
PIETERS, FREERK Freerck Pieters metselaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1600228193r
PIETERS, FREERK Freerk Pieters verkoper van 1/12 Lombardstraat NZ1742250255r
PIETERS, FREERKwijlen Freerk Pieters eigenaresse Hoogstraat 41781260150v
PIETERS, FREERK Freerk Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1795264275v
PIETERS, FREERKde weduwe van Freek Pieters naastligger ten noorden Zuidersteeg 11800265261r
PIETERS, FREERK Freerck Piters , c.u.verkoper Liemendijk ZZ163823466r
PIETERS, FREERK Freerck Pyters koper kamerLiemendijk ZZ1634233142v
PIETERS, FREERK Freerk Pyters huurder deel (p.j.)Bildtstraat 41756253253v
PIETERS, FREERK Freerk Pyters scheepstimmermankoper huis met weefwinkelHofstraat 19west175625446v
PIETERS, FREERK Freerk Pyters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west176825752r
PIETERS, FREERK Freerk Pyters naastligger ten oosten Hofstraat 17west176825752r
PIETERS, FRIDSde school van Fridts Pieters schoolmeesternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg1681241167v
PIETERS, FRIDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Frids Pyters aritmethicus en schoolmeesterverkoper Schritsen 55168024175v
PIETERS, FRIDS Fridts Pytters geniaarde koper Lanen 43165923811r
PIETERS, FRIDSmr. Frids Pytters aritmaticus ende lieffhebber van de mathematie consten ende zeevaertkoper huisSchritsen 55166123888v
PIETERS, FRIETSEN Frieske Pieters koper Heiligeweg 9166523931v
PIETERS, GABEde gecommitteerde crediteuren van Gabbe Pieters verkoper Bildtstraat 15168424215v
PIETERS, GATSEhet weeskind van wijlen Gaatse Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
PIETERS, GATSKE Gaats Pyeters verkoper Noordees (gebied)1600228187v
PIETERS, GEELE Gaele Pieters scheepstimmerman (mr. -)koper door niaar ledige plaats of huis geapproprieert tot een schipstimmerwerfZuiderhaven ZZ1716245269r
PIETERS, GEELE Geele Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 181727246311r
PIETERS, GEELE Gaele Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ173124821v
PIETERS, GEELEhelling van Gaele Pyters naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ173124821v
PIETERS, GEELE Geele Pyters , c.s.naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ173124838r
PIETERS, GEELE Gaele Pytters naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ170824564v
PIETERS, GEELE Gaele Pytters scheepstimmermanverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1730247317r
PIETERS, GEERT Geert Pieters naastligger ten noorden onbekend1682241192v
PIETERS, GEERT Geertie Pieters naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ168024119ra
PIETERS, GEERTJE Geert Pieters koper Kerkpoortstraat161122928r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters koper Scheffersplein 231619230159r
PIETERS, GEERTJEwijlen Geertie Pieters Ollemansverkoper Voorstraat NZ1624230390r
PIETERS, GEERTJE Geertje Pieters verkoper Grote Kerkstraat 381661238112r
PIETERS, GEERTJE Geertje Pieters koper door niaar Kruisstraat 5oost1664238217r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters verkoper Brouwersstraat 141712245180r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters geniaarde koper Romastraat NZ1733248261r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters koper Gardenierstraat 1217382502r
PIETERS, GEERTJEwijlen Geertje Pieters erflater Gardenierstraat 12176125576r
PIETERS, GEERTJE Geertie Piters Gaermansverkoper Zuiderhaven 6167924140v
PIETERS, GEERTJE Geert Pyters verkoper Weverstraat 171612229114v
PIETERS, GEERTJE Geert Pyters aanhandelaar Kerkpoortstraat ZZ1613229156v
PIETERS, GEERTJE Geert Pyters verwandelaar Weverstraat 151613229157r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pyters koper Heiligeweg 54162723220v
PIETERS, GEERTJE Geertje Pyters koper Grote Kerkstraat 381650236142v
PIETERS, GEERTJE Geertie Pyters verkoper Heiligeweg 321662238131r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pyters Gaermanseerdere eigenaar Zuiderhaven 6167924141v
PIETERS, GEERTJE Geertie Pyters geniaarde koper Hofstraat 271725246216v
PIETERS, GEERTJE Geertje Pyters verkoper Achterstraat 141759254209r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pytters koper Bildtstraat 18167124042r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pytters koper Zuiderhaven 51686242128v
PIETERS, GEERTJE Geertie Pytters verkoper Rommelhaven 111687242197v
PIETERS, GEERTJE Geertje Pytters verkoper Havenplein 221703244206v
PIETERS, GEERTJE Geertien Pytters koper Peterseliestraat1725246243v
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERSwijlen Geertie Pieters Hoogstraverkoper q.q. William Boothstraat 5zuid167824122v
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERSwijlen Geertie Pieters Hoogstrakoper Heiligeweg 9167924152r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERSwijlen Geertie Pieters Hoogstrakoper Heiligeweg NZ167924152r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERSwijlen Geertie Pyters Hoogstrakoper door niaar Grote Kerkstraat 12167924127v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemakoper huis en cementmalerijLanen 9oost1784261183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERSde koper Geertje Pieters Scheltemahuurder huis Lanen 9oost1784261183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERSde koper Geertje Pieters Scheltemahuurder cementmalerij Lanen 9oost1784261183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemakoper huisLanen 9oost1784261183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemakoper Lanen 9west1788262271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemanaastligger ten oosten Lanen 9west1788262271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemanaastligger ten noorden Lanen 9west1788262271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg OZ1805267166r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Hofstraat 17oost1805267168r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Lanen 91806267211v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 71806267213v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 91806267213v
PIETERS, GEERTRUIDA Geertruit Pieters koper Bildtstraat 19163123318r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Rozengracht 14163223369r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Heiligeweg 301778259104r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Havenplein 101782260237v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Liemendijk ZZ1784261136v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Heiligeweg 81784261214v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Gardenierstraat 11798265123r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters verkoper Heiligeweg 301799265203r
STEENSTRA, GEESKE PIETERS Geeske Pieters Steenstrakoper huisSchritsen 41800265218v
PIETERS, GELSKE Gelske Pieters huurder Schritsen 58172024669v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters zeevarend persoonnaastligger ten noorden Heiligeweg 501706244313r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters zeevarend persoonverkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters naastligger ten westen Grote Kerkstraat 29172724732v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters Coltjenaastligger ten westen Romastraat NZ1730247311v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 251730247364v
PIETERS, GERBENwijlen Gerben Pieters Kussendraegerverkoper Brouwersstraat 41759254186v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaarverkoper Gardenierstraat NZ178126056r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaarsknechtkoper dubbel huis met tuinRapenburg 181782260264r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaarsknechtkoper dubbel huis met tuinRapenburg 201782260264r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaarsknechtkoper dubbel huis met tuinRapenburg 331782260264r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaar (mr. -)verkoper Rapenburg 1817922645v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaar (mr. -)verkoper Rapenburg 2017922645v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaar (mr. -)verkoper Rapenburg 2217922645v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters huurder kamers (p.j.)Zuiderstraat 231809268284v
PIETERS, GERBEN Gerben Piters koper huisKerkpad 71626231122v
PIETERS, GERBEN Gerben Piters verkoper Kerkpad 7162723219r
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters , c.u.timmermanverkoper Kruisstraat 5west1650236106v
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters zeevarendekoper huis met tuintjeLiemendijk ZZ1701244124v
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters , c.u.huurder Liemendijk ZZ1701244124v
PIETERS, GERBENkussendrager van de burgerwacht Gerben Pyters koper huisBrouwersstraat 4174425148v
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters kussendrager van de burgerwachtverkoper Grote Kerkstraat 27174525156r
PIETERS, GERBEN Gerbrand Pyters , thans uitlandigverkoper Achterstraat1765256102r
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters , c.s.bewoner Kerkpoortsmolen 11770257164r
PIETERS, GERBEN Gerbrandt Pytters zoutdragerhuurder Heiligeweg 46een_achter164323567r
PIETERS, GERBEN Gerbren Pytters timmerman (mr. -)koper huisKruisstraat 5west1644235142v
PIETERS, GERBEN Gerben Pytters kussendragerkoper door niaar huisGrote Kerkstraat 271722246147v
PIETERS, GERLOF Gerlof Pieters koopmankoper door niaar huis en tuinZuiderhaven ZZ1733248187v
PIETERS, GERLOF Gerloff Pieters koopmankoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, GERLOF Gerloff Pieters koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, GERLOF Gerloff Pieters koopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, GERLOF Gerloff Pyters koopmankoper door niaar ledige plaats of timmerwerfZuiderstraat1727246307v
PIETERS, GERLOF Gerlof Pyters koopmanverkoper q.q. William Boothstraat 6noord172824790v
PIETERS, GERLOF Gerlof Pyters koopmanverkoper q.q. 1172824796v
PIETERS, GERLOF Gerlof Pyters koper door niaar van 1/12 Zuiderhaven 161729247243r
PIETERS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Pyters koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 121729247249v
PIETERS, GERLOF Gerloff Pyters koopmankoper hof, tweeZuiderhaven 40173124859r
PIETERS, GERLOF Gerloff Pyters koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 44173524955v
PIETERS, GERLOF Gerlof Pyters koopmanverkoper q.q. Voorstraat 611741250197v
PIETERS, GERLOFde nagelaten dochter van Gerlof Pyters naastligger ten noorden Zuiderhaven 381743250287v
PIETERS, GERLOF Gerlof Pytters koopmanverkoper q.q. Noordijs 41741250155r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters schoenmakereigenaar perceel Lanen ZZ1602228298v
PIETERS, GERRIT Gerrits Pieters verwandelaar Lanen ZZ1602228298v
PIETERS, GERRIT Gerrits Pieters verwandelaar onbekend1602228298v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters bakkerbewoner Voorstraat 511602228300r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters verkoper Noordees (gebied)1605228444v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters verkoper van 1/4 Schritsen 601619230170v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters apothekerkoper tuinin de noorder nieuwestad1622230320r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters apothekernaastligger ten oosten Voorstraat 331622230331r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters verkoper q.q. Voorstraat 951624230374r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
PIETERS, GERRITde plaats van Gerryt Pieters apothekernaastligger ten noorden Achterstraat NZ1630232122r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters apothekernaastligger ten oosten Voorstraat 331630232136r
PIETERS, GERRIThof en tuin van Gerryt Pieters naastligger ten westen Achterstraat ZZ1631232182r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters koper drie kamersRommelhaven ZZ16312339r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters koper grondpacht van 0-14-00 CGRommelhaven 41635233173r
PIETERS, GERRIThuis en plaats van Gerryt Pieters IJsmanaastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter164023497v
PIETERS, GERRITde hof van Gerryt Pieters* apothekernaastligger ten westen Achterstraat 47164223510v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters Tiukselverkoper van 1/3 Lanen 4016592382v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters Tiukselverkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 1516592382v
PIETERS, GERRITwijlen Gerrit Pieters verkoper Achterstraat NZ1664238203v
PIETERS, GERRITwijlen Gerryt Pieters verkoper van 1/2 Gardenierstraat 4168024166v
PIETERS, GERRITwijlen Gerrit Pieters verkoper Zoutsloot 641692242385v
PIETERS, GERRITwijlen Gerrit Pieters verkoper Droogstraat 71692242385v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters , c.u.huurder Wortelstraat 10172024680r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters gleibakkergeniaarde koper Achterstraat ZZ1729247267v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters gleibakkerkoper woningBargebuurt 241729247285r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 261730247314r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 261734248343r
PIETERS, GERRITde weduwe van Gerryt Pieters naastligger ten zuiden Hondenstraat 121754253162v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters verkoper q.q. Noorderhaven 261782260314v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters , c.u.lands havenchergerhuurder Heiligeweg 27zuid1789263108v
PIETERS, GERRIThet hoekhuis van Gerryt Piters schoenlappernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1626231120v
PIETERS, GERRIT Gerryt Piters naastligger ten oosten Voorstraat 331626231127v
PIETERS, GERRITde kamer van Gerryt Piters naastligger ten zuiden Rommelhaven 41640234101v
PIETERS, GERRIT Gerrit Piters , c.u.koper huis, loods en een ledige plaats daarachterHoogstraat 171640234106r
PIETERS, GERRIT Gerryt Piters , q.q.koper huis en plaatsSint Jacobstraat 101640234109v
PIETERS, GERRITde weduwe van Gerryt Piters naastligger ten westen Achterstraat NZ1651236169v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyeters koper ledige plaats met het houtstek daarop ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat1599228165r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyeters koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat1599228165r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyters verkoper van 1/3 Voorstraat 421605228489r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyters verkoper van 1/3 Voorstraat 42voor1606228496r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyters verkoper van 1/3 Voorstraat 42achter1606228496r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyters apothekerkoper huis met plaats en loods daar achterVoorstraat 251622230297v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyters naastligger ten noorden Voorstraat 331622230325v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyters apothekerverkoper Achterstraat ZZ162823270v
PIETERS, GERRITde weduwe van Gerryt Pyters apothekernaastligger ten oosten Noorderhaven 761644235112r
PIETERS, GERRITde weduwe van Gerryt Pyters apothekernaastligger ten oosten Noorderhaven 781644235112r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters IJssmaverkoper Hoogstraat 17164823611v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters Tiuchselkoper Lanen 40164823619r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters slagernaastligger ten westen Franekereind 20164823620v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters apothekernaastligger ten westen Liemendijk NZ164823630r
PIETERS, GERRITde weduwe van Gerrit Pyters naastligger ten oosten Franekereind 161651236151v
PIETERS, GERRITde weduwe van Gerryt Pyters slagernaastligger ten westen Franekereind 201652236214v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters koper kamerZoutsloot 641689242268v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters koper kamerDroogstraat 771689242268v
PIETERS, GERRITminderjarige Gerryt Pyters verkoper van 1/4 Kruisstraat 10oost172824770r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyters naastligger ten zuiden Bargebuurt 261732248153r
PIETERS, GERRITwijlen Gerryt Pyters verkoper Zeilmakersstraat WZ1755253217r
PIETERS, GERRITde weduwe van Gerryt Pyters naastligger ten zuiden Hondenstraat 12176125590v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pytters Isma, c.u.verkoper Rommelhaven 4een_achter1644235132r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pytters , c.u.koper huis, plaats en loodsFranekereind 181646235197v
PIETERS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Pytters IJsmaverkoper Achterstraat1652236205v
PIETERS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Pytters IJsmaverkoper Bildtpoort (gebied)1652236205v
PIETERS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Pytters slagerverkoper Franekereind 181653236238v
PIETERS, GERRITwijlen Gerryt Pytters apothekerverkoper Liemendijk NZ165623777v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pytters , vrijgezelgeniaarde koper Gardenierstraat ZZ167224079v
PIETERS, GERRITde verkoper Gerrit Pytters scheepstimmermannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1730247317r
MEILSMA, GERRIT PIETERS Gerryt Pyters Meylsmaapothekerverkoper Noorderhaven 1101634233152v
MEILSMA, GERRIT PIETERS Gerryt Pyters Meylsmaapothekerkoper grondpacht van 4-00-00 GGLiemendijk NZ1635233157v
MEILSMA, GERRIT PIETERS Gerryt Pyters Meylsmaapothekerkoper huis en hofLiemendijk NZ1635233158r
MEILSMA, GERRIT PIETERSde hof van Gerryt Pyters Meylsmaapothekernaastligger ten oosten Liemendijk NZ1635233158r
MIDDACHTEN, GERRIT PIETERShuis en hof van Gerryt Pytters Middachtennaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ168524298r
MIDDACHTEN, GERRIT PIETERShuis en hof van Gerryt Pytters Middachtennaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168524298r
MIDDACHTEN, GERRIT PIETERShuis en hof van Gerryt Pytters Middachtennaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ168524298r
PIETERS, GERRITJE Gerritje Pieters verkoper Hondenstraat 10180426771r
PIETERS, GERRITJE Gerrytje Pieters koper Kleine Kerkstraat 161805267126v
PIETERS, GERRITJE Gerritie Pyters koper Zeilmakersstraat 151747251202r
PIETERS, GOOITSEN Goytien Pieters koper provisioneel ledige plaatsGardenierstraat159822879r
PIETERS, GOOITSEN Goytien Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat1605228436r
PIETERS, GOOITSENde weduwe van wijlen Goytien Pieters zoutmeternaastligger ten westen Gardenierstraat1620230242r
PIETERS, GOOITSKEwijlen Goyck Pieters verkoper Carl Visschersteeg159722862r
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters koper door niaar Heiligeweg 481710245133v
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters koper Kerkpoortstraat 291712245170r
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 481716245258r
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters verkoper Heiligeweg 481716245258r
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pytters verkoper Heiligeweg 461725246245v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten westen Hoogstraat 181602228330r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten westen Rommelhaven 131602228330r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters protesteert vanwege een hypotheek Zuiderstraat ZZ1614229223v
PIETERS, GOSSEgrondpacht uit de kamer van Gossen Pieters eigenaar perceel ([staat: 1 daalder])Sint Odolphisteeg161723094v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters glasmaker [staat: glaesker]koper kamerWeverstraat 171618230132r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten oosten Weverstraat 151618230145r
PIETERS, GOSSEhet gezin van Gosse Pieters huurder Sint Odolphisteeg 916782418v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters verkoper Heiligeweg NZ1688242247v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipper (smak-)koper huisLanen 451734248351r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schippernaastligger ten oosten Lanen 43173925067v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schippernaastligger ten noorden Lanen 43173925067v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipperkoper kameronbekend1740250110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipperkoper ledige plaatsonbekend1740250110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters , c.u.schippernaastligger ten zuiden onbekend1740250110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten westen Lanen 471763255180v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten noorden Lanen 471763255180v
PIETERS, GOSSE Goossen Pyters aanhandelaar kamerGardenierstraat161222975v
PIETERS, GOSSE Goossen Pyters verwandelaar Karremanstraat 23161222976r
PIETERS, GOSSE Goossen Pyters verkoper Gardenierstraat1613229165v
PIETERS, GOSSE Gosse Pyters glasmakernaastligger ten zuiden Voorstraat 321627231173r
PIETERS, GOSSE Gosse Pyters naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1635233165v
PIETERS, GOSSEhet huis van Gosse Pyters* glasmaker [staat: glaesker]naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8164023493v
PIETERS, GOSSE Gosse Pyters bewoner Lanen 44achter1690242337v
PIETERS, GOSSEwijlen Gosse Pyters verkoper Midlumerlaan175025280r
PIETERS, GOSSE Gosse Pyters naastligger ten zuiden Lanen 531766256209r
PIETERS, GOSSE Gosse Pyters naastligger ten westen Lanen 531766256209r
PIETERS, GOSSE Gosse Pytters naastligger ten zuiden Franekereind ZZ163723433v
PERSIJN, GOSSE PIETERS Gosse Pieters Persijnnaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 13176125570v
PERSIJN, GOSSE PIETERSwijlen Gosse Pieters Persijnverkoper Lanen 511779259191r
PERSIJN, GOSSE PIETERSwijlen Gosse Pieters Persijnverkoper Lanen 451779259193v
PIETERS, GOVERT Govert Pytters klerkkoper huisWeverstraat 171667239109v
PIETERS, GRIETJE Grytie Peters verkoper Voorstraat 211600228208v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieter Siuerdtsverkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen162823236r
PIETERS, GRIETJE Gryet Pieters verkoper Hoogstraat NZ159722864r
PIETERS, GRIETJE Grietke Pieters verkoper ten noorden van Harlingen1599228142r
PIETERS, GRIETJE Griet Pieters verkoper Grote Kerkstraat 371612229105v
PIETERS, GRIETJE Griettie Pieters koper Noordijs 8161623023r
PIETERS, GRIETJE Grietke Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 33161723070r
PIETERS, GRIETJE Griet Pieters koper Peterseliestraat161723079v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Droogstraat 11620230219v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Gardenierstraat1620230227v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Brouwersstraat WZ1621230290v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Carl Visschersteeg1621230291r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Franekereind 18162623199v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Hondenstraat 71626231109r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Voorstraat 701626231152v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Grote Bredeplaats 181627231162r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Franekereind 18162823256r
PIETERS, GRIETJEde kamer van Grietie Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Zuiderstraat1654236251r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters koper Zoutsloot 39166723977v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters koper huisHeiligeweg 681669239179v
PIETERS, GRIETJEwijlen Grietie Pieters verkoper Kleine Bredeplaats 16167624036va
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151706244314v
PIETERS, GRIETJEde boedel en nalatenschap van wijlen Grietie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 171715245254v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters koper ten zuiden van Harlingen173925052r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters koper Anjelierstraat 71754253180r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper ten zuiden van Harlingen176425646r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Lanen 781766256145r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek1766256148r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters verkoper van 1/2 Anjelierstraat 71779259181v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters dienstmaagdverkoper Gardenierstraat NZ178126056r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters provenierscheverkoper Noorderhaven 98achter1801265308r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters koper Zoutsloot 421806267247r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters verkoper Zoutsloot 42180826839v
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Noorderhaven 131642234166v
PIETERS, GRIETJE Gryetien Pyeters verkoper Schritsen ZZ1599228152v
PIETERS, GRIETJE Griet Pyters koper Grote Kerkstraat 37161122947r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pyters ontvanger jaarlijkse rente Voorstraat 56oost1626231155v
PIETERS, GRIETJE Griettie Pyters , c.u. en c.s.verkoper Romastraat ZZ172024681v
PIETERS, GRIETJE Grytie Pyters verkoper Bargebuurt 51723246183r
PIETERS, GRIETJE Grytie Pyters koper Hofstraat 11724246191v
PIETERS, GRIETJE Grytie Pyters verkoper Hofstraat 1173524980v
PIETERS, GRIETJEhun dochter Grietie Pyters verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 26174525171v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pyters verkoper Hondenstraat 3oost176825756v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pytters koper Noorderhaven 13165623790r
PIETERS, GRIETJE Grytie Pytters verkoper Voorstraat 201668239160r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pytters verkoper Zoutsloot 1216702401r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pytters verkoper Noorderhaven 611683241253v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pytters koper Bildtpoort (gebied)1695243153r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pytters , ongehuwde meerderjarige dochterkoper huisGrote Kerkstraat 171705244296r
PIETERS, GRIETJE Grytie Pytters verkoper van 1/6 Schritsen 8173925013v
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pytters verkoper van 1/16 Zoutsloot 451755253199r
GRAAF, GRIETJE PIETERS Grietie Pyters de Graaffverkoper Lanen 87175025250v
GRAAF, GRIETJE PIETERS Grietje Pytters de Graaffkoper huisLanen 871740250105v
HOUKEMA, GRIETJE PIETERS Grietie Pyters Hauckemaverpachter grond Sint Christoffelsteeg WZ1675240206r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietie Pieters Oldaensverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
OLDAANS, GRIETJE PIETERShuis genaamd de Witte Swaan, van burgemeester Grietie Pieters Oldaenskoper grondpacht van 9-09-00 CGHeiligeweg 9de Witte Zwaan167924152r
OLDAANS, GRIETJE PIETERShuis genaamd de Witte Swaan, van burgemeester Grietie Pieters Oldaenskoper grondpacht van 9-09-00 CGHeiligeweg NZde Witte Zwaan167924152r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietie Pyters Oldaenskoper door niaar Grote Kerkstraat 12167924127v
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grytie Pyters Oldaensverkoper van 8/28 Weverstraat OZ1692242381r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietje Pytters Oldaanskoper Rozengracht 231688242258r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietje Pytters Oldaanskoper Lammert Warndersteeg 131688242258r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietje Pytters Oldaanskoper Weverstraat ZZ1688242258r
PIETERS, HAIE Haye Pieters , c.u.geniaarde koper Heiligeweg 481710245133v
PIETERS, HAIE Haje Pieters blauwververnaastligger ten noorden Heiligeweg 291711245148r
PIETERS, HAIE Haje Pieters , c.u.blauwververkoper huisZuiderhaven 77west1713245187v
PIETERS, HAIE Haje Pieters koper huisHeiligeweg 231717245285v
PIETERS, HAIE Haje Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 2517182461v
PIETERS, HAIE Haie Pieters blauwverver (mr. -)verkoper Zuiderhaven 77west17182467r
PIETERS, HAIE Haye Pieters koper pan- en estrikwerkZeilmakersstraat 21725246233r
PIETERS, HAIE Haye Pieters blauwverver (mr. -)koper door niaar huisHeiligeweg 21173124866v
PIETERS, HAIE Haye Pieters blauwververnaastligger ten zuiden Heiligeweg 251733248239r
PIETERS, HAIEde weduwe van Haye Pieters blauwverververkoper q.q. Havenplein 101734248303r
PIETERS, HAIE Haye Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 2117342493r
PIETERS, HAIE Haye Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 9417342497v
PIETERS, HAIE Haye Pieters blauwverver (mr. -)verkoper Heiligeweg 311736249122v
PIETERS, HAIE Haeye Pieters blauwverver (mr. -)koper door niaar huis en blauwververij en een werkhuis tegen de achtergevel van oostelijke naastliggerHeiligeweg 17174425133r
PIETERS, HAIE Haye Pyters naastligger ten zuiden Heiligeweg 251723246181r
PIETERS, HAIEhet panwerk van Haye Pyters naastligger ten oosten Droogstraat 15achter1726246268r
PIETERS, HAIEhet panwerk van Haye Pyters naastligger ten zuiden Droogstraat 15achter1726246268r
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwververkoper huis en het huis er achter in beklemdGrote Kerkstraat 241729247226r
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwververkoper huis en het huis er achter in beklemdHeiligeweg 191729247226r
PIETERS, HAIE Haye Pyters naastligger ten noorden Heiligeweg 21173124865v
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwververnaastligger ten zuiden Heiligeweg 251732248100r
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwverver (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 171742250236r
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwverver (mr. -)verkoper Heiligeweg 171742250236r
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwverver (oud mr. -)koper woningGrote Kerkstraat 341742250249r
PIETERS, HAIE Haye Pyters naastligger ten oosten Heiligeweg 17174425133r
PIETERS, HAIEde erfgenamen van wijlen Haye Pyters naastligger ten noorden Tiepelsteeg1749251260v
PIETERS, HAIE Haye Pytters verkoper Noorderhaven 98170024449r
PIETERS, HAIE Haye Pytters blauwverver (mr. -)koper huis met potkastHeiligeweg 31170024451r
PIETERS, HAIE Haye Pytters blauwververnaastligger ten oosten Heiligeweg 21173124866v
PIETERS, HAIE Haye Pytters blauwverver (mr. -)koper huisTiepelsteeg1746251161r
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, HANSmr. Hans Pieters verkoper Zoutsloot 1162923299r
PIETERS, HANSmr. Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32163123328r
PIETERS, HANS Hans Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 27midden163323383v
PIETERS, HANS Hans Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid163323383v
PIETERS, HANSwijlen Hans Pieters erflater Zuiderhaven164823623v
PIETERS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 841653236219v
PIETERS, HANSde erfgenamen van wijlen mr. Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32een_achter166523920v
PIETERS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 36166523920v
PIETERS, HANSminderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Hoogstraat 19174025080v
PIETERS, HANSminderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Droogstraat 22174025087v
PIETERS, HANSmr. Hans Piters , c.u.koper hofRomastraat ZZ1651236160v
PIETERS, HANSde hof van Hans Pyters naastligger ten westen Carl Visschersteeg1646235232v
PIETERS, HANSmr. Hans Pyters , c.u.koper hof met bomen en planten, ledige plaats daarvoor en een bargenhuis? daarachterZuiderhaven ZZ164823627r
PIETERS, HANSmr. Hans Pyters , c.u.koper huisSchritsen164923666r
PIETERS, HANSde hof van mr. Hans Pyters naastligger ten westen Kerkpad1652236217r
PIETERS, HANSde weduwe van Hans Pyters huurder huis Voorstraat 751755253240v
PIETERS, HANSde hof van mr. Hans Pytters naastligger ten westen Kerkpad WZ165523746r
PIETERS, HANSde erfgenamen van wijlen mr. Hans Pytters naastligger ten zuiden Zuiderhaven 241668239178v
VALK, HARING PIETERSoud vaandrig Haring Pieter Falknaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 81674240138r
PIETERS, HARMEN Harmen Peters naastligger ten noorden Heiligeweg 601640234117v
PIETERS, HARMENhet sterfhuis van wijlen Harmen Pieters smidverkoper in de zuider nieuwestad ZZ1619230155r
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 41624230375v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters schoenlapperverkoper Hoogstraat 1achter162423121v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters lakenkoperkoper huisNoordijs162723221r
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters dienaar (stads -)verkoper Liemendijk NZ1630232133v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters brouwerverkoper q.q. Lanen 33166823921va
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters brouwerverkoper q.q. Lanen 21166823921va
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1674240144r
PIETERS, HARMENde weduwe van Harmen Pieters bewoner Bargebuurt 241729247285r
PIETERS, HARMENwijlen Harmen Pieters koper Kleine Bredeplaats 18173925024v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters huurder 2e woning Noorderhaven 98achter1801265308r
PIETERS, HARMEN Harmen Pyters koper huis of dwarskamer met gebruik van een steeg naar de ZoutslootHoogstraat 1achter1622230307r
PIETERS, HARMEN Harmen Pyters naastligger ten noorden William Boothstraat 27164923696v
PIETERS, HARMENburgervaandrig Harmen Pyters brouwerkoper 1/2 huis, brouwerij en mouterijGrote Bredeplaats 141658237172ar
PIETERS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Pyters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 351689242289r
PIETERS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Pyters Valcksnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33achter1689242289r
PIETERS, HARMEN Harmen Pytters brouwernaastligger ten westen Hondenstraat 9166223814ra
PIETERS, HARMEN Harmen Pytters naastligger ten zuiden Heiligeweg 641670239218r
PIETERS, HARMEN Harmen Pytters naastligger ten oosten Rinnertspijp 1167024013r
PIETERS, HARMENhuisman Harmen Pytters verkoper ten zuiden van Harlingen1677240263v
PIETERS, HARMEN Harmen Pytters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35168224158ra
PIETERS, HARMENwijlen Harmen Pytters verkoper Kleine Bredeplaats 181741250166v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valckbrouwer (mr. -)verkoper Spinhuisstraat1677240270v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valckkoper grondpacht van 0-15-00 CGonbekend167924154v
VALK, HARMEN PIETERSgrondpacht uit het huis van de koper Harmen Pieters Valckeigenaar perceel onbekend167924154v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valckkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 40168024192r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valckkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 40168024192r
VALK, HARMEN PIETERSde erfgenamen van wijlen Harmen Pieters Valcknaastligger ten oosten Rinnertspijp 1168224155va
VALK, HARMEN PIETERSwijlen Harmen Pieters Valkerflater Noorderhaven 381695243179r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Piters Valck, c.soc.verkoper q.q. Zuiderstraat 31oost168024183v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Piters Valck, c.soc.verkoper q.q. Zuiderstraat 31west168024184r
VALK, HARMEN PIETERSoud burgervaandrig Harmen Pyters Valckverkoper van 1/3 Vijver 21663238172v
VALK, HARMEN PIETERSoud burgervaandrig Harmen Pyters Falckkoper 1/3 huis daer de Zeeridder uythangtHondenstraat 9de Zeeridder1677240261v
VALK, HARMEN PIETERSde brouwerij van Harmen Pyters Falcknaastligger ten westen Hondenstraat 91677240261v
VALK, HARMEN PIETERSoud burgervaandrig Harmen Pyters Falckverkoper q.q. Hondenstraat 91677240262r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pyters Valckkoper 1/2 houtmolenten zuiden van Harlingen167924149r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Valckbrouwer en koopman (mr. -)koper grondpacht van 25-00-00 CGten zuiden van Harlingen1668239165v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Valkkoper huisNoorderhaven 3816702403r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Falckbrouwerkoper hof met bomen, planten en zomerhuisLange lijnbaan167024020r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Valckkoper 1/4 grondpacht van 62-00-00 GGten zuiden van Harlingen1681241153v
VALK, HARMEN PIETERSwijlen Harmen Pytters Valcknaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 351682241217r
PIETERS, HARRENTmeerderjarige vrijgezel Harent Pieters koper huis en bakkerijGrote Ossenmarkt 211788262241v
PIETERS, HARRENTde bakkerij gekocht door Harent Pieters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 191788262244v
PIETERS, HARRENT Harrent Pieters bakker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 211798265118r
PIETERS, HART Heert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat1619230165r
PIETERS, HART Heert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat1626231100v
PIETERS, HART Heert Pieters naastligger ten zuiden Zuiderstraat 121630232116v
PIETERS, HART Heert Pieters naastligger ten zuiden Zuiderstraat1630232116v
PIETERS, HART Heert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat1629232118v
PIETERS, HART Heert Pieters molenaarnaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)163223346r
PIETERS, HART Heert Pieterssen molenaarkoper ledige plaats of huisstedeZuiderstraat161523010v
PIETERS, HARTMAN Hartman Peters huurder (p.j.)Voorstraat 21653236241v
PIETERS, HARTMAN Hartmans Pyters* verkoper Grote Kerkstraat 41633233117v
PIETERS, HEERKJE Heerck Pieters koper Franekereind159722816r
PIETERS, HEILTJE Heyltie Peters verkoper van 1/2 Droogstraat 131642234180v
PIETERS, HEILTJE Heiltie Pieters bruid ([staat: Heiltie Pyter Pyters dr.])1605228483r
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters koper Bildtstraat 15161723076r
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Bildtstraat 241621230269v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters koper Droogstraat 221621230274v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Karremanstraat 251623230365v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Droogstraat 2216272328r
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Zeilmakersstraat 17163223348r
PIETERS, HEILTJE Heiltie Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 77166123876v
PIETERS, HEILTJE Heiltie Pieters naastligger ten noorden Noorderhaven 77166123876v
PIETERS, HEILTJE Heiltje Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 771662238124r
PIETERS, HEILTJE Heiltje Pieters naastligger ten noorden Noorderhaven 771662238124r
PIETERS, HEILTJE Heiltje Pieters verpachter grond Bildtstraat 1166923940ra
PIETERS, HEILTJEwijlen Heiltie Pieters erflater Zoutsloot NZ1697243328v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Piters koper kamerBildtstraat 131642234165v
PIETERS, HEILTJEde weduwe Heyltie Piters naastligger ten zuiden Bildtstraat 131642234165v
PIETERS, HEILTJE Heiltie Pytters naastligger ten oosten Noorderhaven 751668239135v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pytters verpachter grond Bildtstraat 11669239205v
PIETERS, HEILTJEde erfgenamen van wijlen Heyltie Pytters verkoper Noorderhaven 81167224087v
PIETERS, HEILTJEde verkochte mouterij van de erfgenamen van wijlen Heyltie Pytters naastligger ten zuiden Bildtstraat 24167224088v
PIETERS, HEILTJEde erfgenamen van wijlen Heyltie Pytters verkoper Bildtstraat 24167224088v
PIETERS, HEILTJEde erfgenamen van wijlen Heyltie Pytters verkoper Herenwaltje 101672240106v
PIETERS, HEMKJE Hiemcke Piters geniaarde koper Zoutsloot 102168024185r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters bewoner Voorstraat 401615229272v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters eerdere eigenaar (was wandelverkoper)Voorstraat 401615229272v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters huurder Voorstraat ZZ1618230135r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat ZZ1618230135r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters bewoner Voorstraat 401619230160r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters , mede voor zijn kinderenzijdekramerverkoper Voorstraat 401619230160r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters zijdekramerbewoner Voorstraat 401619230164v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters zijdekramerverkoper Voorstraat 401619230164v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters koper huisSchritsen 41162723223v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 24168124136va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper van 1/2 Heiligeweg 19168124136va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper van 1/2 Molenpad 1168124136va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen168124136va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters , c.u.opzichter van de turfmetingverkoper Kromme Elleboogsteeg 11691242361r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters opzichter van de turfkoper kamerKromme Elleboogsteeg OZ1695243163v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters koper woning of kamerKromme Elleboogsteeg OZ1696243215v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters , c.u.naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ1696243215v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71712245172v
PIETERS, HENDRIKde weduwe van Hendrick Pieters bewoner Kromme Elleboogsteeg WZ1714245222r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters koper huisJan Ruurdstraat 3171924646v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters naastligger ten westen Schritsen 111729247284r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters naastligger ten oosten Schritsen 51730247331r
PIETERS, HENDRIKwijlen Hendrik Pieters erflater Zuiderhaven 6173024711ra
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters schippernaastligger ten oosten Schritsen 5173124856v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters schippernaastligger ten oosten Schritsen 51733248217r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 7achter173925054v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters huurder (p.j.)Moriaanstraat 71784261162r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters huurder voorste gedeelte (p.j.)Lanen 401790263208v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters Lambregtskoper huisBildtstraat 31805267145r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Piters koper tuinSchritsen 38162823243v
PIETERS, HENDRIKwijlen Hendrik Piters koper Schritsen ZZ163823465v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Piters verkoper onbekend167924132v
PIETERS, HENDRIK Hendryck Pyters protesteert vanwege niet vermelde reden, ingetrokken 4 juli 1607 [!] Voorstraat 421605228489r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters verwandelaar onbekend1635233169v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters Doncker, c.u.koper hoekhuisLanen 871676240235v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters geniaarde koper Lammert Warndersteeg 181689242266r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters Doncker, c.soc.naastligger ten oosten Schritsen 261690242314v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters Doncker, c.soc.naastligger ten zuiden Schritsen 261690242314v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters Donckerverkoper q.q. Schritsen 261690242314v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters opzichter en turfmeterkoper kamer en loodsKromme Elleboogsteeg WZ169224311r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters , c.u.naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ169224311r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters geniaarde koper Weverstraat 131695243126r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pyters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5171924652r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters schipper (smal-)koper huisSchritsen 71724246189v
PIETERS, HENDRIKwijlen Hendrik Pyters koper Zuiderhaven 61728247195v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pyters schippernaastligger ten westen Schritsen 11173524966r
PIETERS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Pyters , e.a.naastligger ten oosten Schritsen 5west175325382v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters Ringhersbode (gerechts-)koper 4/5 huis, plaats en een hofke erachter en een vrije steegSchritsen 40166023816v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters verkoper onbekend1672240101v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters koper kamerKromme Elleboogsteeg 11689242275v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters , c.u.koper kamerKromme Elleboogsteeg1691242362v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pytters koper huis met plaatske en tuintje terzijdeGrote Kerkstraat 34170024448r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pytters naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ1703244209r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pytters verkoper Grote Kerkstraat 341704244247r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pytters opzichter van de turfverkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1706244339v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1172024675v
PIETERS, HENDRIKwijlen Hendrik Pytters verkoper Jan Ruurdstraat 31727246306av
PIETERS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Pytters , e.a.naastligger ten oosten Schritsen 51746251133r
DONKER, HENDRIK PIETERS Hendrik Pieters Donkerverkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
DONKER, HENDRIK PIETERS Hendrick Pytters Donkerverkoper q.q. Moriaanstraat 121690242317v
KROL, HENDRIK PIETERSde erfgenamen van wijlen Hendrick Pieters Crolcrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 23159822888r
LAMBRECHTS, HENDRIK PIETERS Hendrik Pieters Lambrechtsverkoper Bildtstraat 31809268213r
PIETERS, HENDRIKJE Hendrikje Pieters verkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
PIETERS, HENDRIKJE Hendrikjen Pieters verkoper Hondenstraat 81751252104v
PIETERS, HENDRIKJE Hendrikien Pytters koper Vijverstraat 81697243309r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrickjen Pieters Donker, c.u.verkoper Lanen 87171824633r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrickjen Pieters Donker, c.u.verkoper Lanen171824633r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrickjen Pieters Donker, c.u.verkoper Jan Ruurdstraat 3171824633r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Donkerwinkelierverkoper van 1/2 Rommelhaven 81749251280r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pytters Donkerkoper Zuiderstraat 271727246299r
ROORDA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Roordakoper Zuiderhaven 17174525164r
ROORDA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Roordaverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
ROORDA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Roordaverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
ROORDA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pytters Roordakoper Hondenstraat 81747251176v
SCHELTEMA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Scheltemakoper Noorderhaven 65178326150v
SCHELTEMA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Scheltemaverkoper Heiligeweg 251783261111v
PIETERS, HERE Heere Pyters , mondig en over de 25 jaren oudverkoper Brouwersstraat 41605228486r
PIETERS, HERE Heere Pyters sleefmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Schritsen 4176125572v
PIETERS, HERE Heere Pytters koper Zoutsloot 13167124066r
PIETERS, HERE Here Pytters huurder van 1/2 Zoutsloot 1168524279v
PIETERS, HERE Heere Pytters sleefmaker (mr. -)koper huisSchritsen 41738249288r
PIETERS, HERE Heere Pytters sleefmaker (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 8173925013v
PIETERS, HERE Heere Pytters sleefmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Schritsen 8173925013v
PIETERS, HERE Here Pytters naastligger ten oosten Schritsen 2173925059v
PIETERS, HESSELhet nagelaten huis van Hessel Pieters naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ162923287v
PIETERS, HESSEL Hessel Pieters huurder beneden west (p.w.)Grote Kerkstraat 421778259126v
PIETERS, HESSEL Hessel Pieters huurder beneden west (p.w.)Grote Kerkstraat 441778259126v
PIETERS, HESSEL Hessel Pyters verkoper van 1/3 Peterseliestraat1754253176r
PIETERS, HIELKEwijlen Hylke Pieters timmermankoper Karremanstraat OZ1726246258r
PIETERS, HIELKEwijlen Hyltje Pieters verkoper Karremanstraat OZ1728247127v
PIETERS, HIELKEde kinderen van wijlen Hylke Pieters verkoper Karremanstraat 141729247220v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters varensgezelverkoper van 1/12 Hoogstraat 19174025080v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters sleefmaker (mr. -)koper huisWilliam Boothstraat 317632567r
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51780259283v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten westen Ooievaarsteeg 141784261212v
PIETERS, HIELKE Heiltie Piters naastligger ten oosten Noorderhaven 751658237177v
PIETERS, HIELKE Hylcke Pyeters , c.u.schipper (smal-)koper kamerSint Christoffelsteeg163923484v
PIETERS, HIELKE Hylcke Pyters verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1675240206r
PIETERS, HIELKE Hylke Pyters timmermangeniaarde koper Karremanstraat 101721246126r
PIETERS, HIELKE Hylke Pyters , c.u.timmermankoper huisAchterstraat ZZ1722246135r
PIETERS, HIELKE Hylke Pytters varensgezelverkoper van 1/12 Droogstraat 22174025087v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyerkoper William Boothstraat 29174525180v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyerkoper zoutkeet met inventaris ([voor de twee percelen in deze akte])William Boothstraat 51757254111r
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyerkoper schuur en meidenkamer en een aparte stalling en tuintje over de zoutsloot ([voor de twee percelen in deze akte])Scheffersplein OZ1757254111r
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer, c.u.naastligger ten westen Scheffersplein OZ1758254132v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer, c.u.naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1758254132v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyerverkoper Scheffersplein OZ1758254132v
KOOLHART, HIELKE PIETERS Hylcke Pytters Coolhartbode (gerechts-)koper huis genaamd de MorgensterLanen 85oostMorgenster1669239200v
PIETERS, HIELKJE Hilke Pieters verkoper Zoutsloot NZ1598228116v
PIETERS, HIELKJE Hylkjen Pieters verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ1725246218v
PIETERS, HIELKJEeen zilveren lepel voor Hylkjen Pieters , die bij de verkopers woondetoehaak Brouwersstraat 12zuid1754253158r
PIETERS, HIELKJE Hylkjen Pyters koper Steenhouwersstraat 217272472r
PIETERS, HIELKJE Hylkjen Pyters huurder Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
PIETERS, HILLEBRAND Hillebrand Peters naastligger ten zuiden Bildtstraat 131652236199v
PIETERS, HILLEBRAND Hillebran Pieter naastligger ten zuiden Poortje1652236202r
PIETERS, HILLEBRAND Hilbrant Pyters koper Heiligeweg 54162723220v
PIETERS, HILLEBRAND Hilbrant Pyters naastligger ten noorden Bildtstraat 17164223532r
PIETERS, HILLEBRAND Hilbrant Pyters schipper (wijd-)naastligger ten noorden Bildtstraat 171662238138r
PIETERS, HILLEBRAND Hilbrant Pyters naastligger ten noorden Bildtstraat 171664238204v
PIETERS, HILLEBRAND Hilbrant Pytters naastligger ten noorden Bildtstraat 171644235141v
PIETERS, HILLEBRAND Hillebrant Pytters naastligger ten noorden Bildtstraat 17165923810r
PIETERS, HILTJE Hiltie Peters verkoper Zoutsloot 113164223515v
PIETERS, HILTJE Hill Pieters koper Achterstraat OZ1615229277r
PIETERS, HILTJE Hill Pieters verkoper Liemendijk OZ161723090r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pieters koper Bildtstraat 15162523177r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pieters naastligger ten zuiden Bildtstraat 15162523177r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pieters* koper door niaar 1/2 huisSchritsen 41711245143r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pieters verkoper Schritsen 41716245272r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters koper Noorderhaven 261770257152v
PIETERS, HILTJEwijlen Hiltje Pieters erflater Noorderhaven 261782260314v
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters verkoper van 1/10 Schritsen 491796264318v
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters* verkoper Raamstraat 31801265292r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters verkoper Lanen 2218012669r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters koper Nieuwstraat 131809268194r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters koper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1646235204v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters verkoper Zuiderhaven ZZ1647235253v
PIETERS, HILTJEverkoper Hiltie Pyters naastligger ten oosten Droogstraat 81647235265v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters verkoper Droogstraat 81647235265v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters naastligger ten zuiden Bildtstraat 22164923657r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters naastligger ten westen Bildtstraat 22164923657r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pyters naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ1689242270r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter170024445v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters verkoper Nieuweburen 271724246207r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters naastligger ten zuiden Bildtstraat 221646235218v
PIETERS, HILTJE[een steeg van] Hiltie Pytters naastligger ten westen Bildtstraat 221646235218v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters verkoper Bildtpoort (gebied)1657237133v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters naastligger ten oosten Nieuweburen 251724246194v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters naastligger ten zuiden Nieuweburen 251724246194v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters verkoper Nieuweburen 251724246194v
ROOS, HILTJE PIETERS Hiltie Pytters Roosverkoper Zuiderhaven 51667239106r
PIETERS, HINKE Hencke Pieters geniaarde koper Zoutsloot 82oost1694243107r
PIETERS, HINKE Hinke Pieters verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31695243161v
PIETERS, HINKE Henke Pieters verkoper William Boothstraat 61712245178r
PIETERS, HINKE Hinke Pieters verkoper Droogstraat ZZ1789263144r
PIETERS, HINKE Henke Pyters verkoper Nieuweburen 2716922437r
PIETERS, HINKE Hinke Pyters koper Zoutsloot 44169924415v
PIETERS, HINKE Hinke Pyters koper Zoutsloot 46169924415v
PIETERS, HINKE Hinke Pytters geniaarde koper Wasbleek16922434r
PIETERS, HINKE Hincke Pytters koper Grote Ossenmarkt 16169224310v
PIETERS, HINKE Hinke Pytters koper Kerkpoortstraat1701244102v
PIETERS, HINKE Hinke Pytters verkoper Grote Ossenmarkt 161705244293v
DREYER, HINKE PIETERS Hinke Pieters Dreyerkoper Droogstraat 131694243113r
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pieters Dreyerkoper Voorstraat 231696243186v
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pieters Dreyerkoper Droogstraat 571697243306r
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pyters Dreyerkoper Zoutsloot ZZ1695243151r
DREYER, HINKE PIETERS Henke Pyters Dreyernaastligger ten oosten Zoutsloot 42172824780r
DREYER, HINKE PIETERSwijlen Henke Pyters Dreyerverkoper Zoutsloot 42172824780r
DREYER, HINKE PIETERSwijlen Henke Pyters Dreyerverkoper Zoutsloot 1172824781v
DREYER, HINKE PIETERSwijlen Henke Pyters Dreyerverkoper Zoutsloot 48172824782v
DREYER, HINKE PIETERS Henke Pytters Dreyerverkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 61701244129r
PIETERS, HOITEde verkoper Hoyte Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 271623230347v
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters verkoper Noorderhaven 271623230347v
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters verkoper Noorderhaven 291624230382r
PIETERS, HOITE Hoite Pieters koopmankoper huis met loods, plaats en hof met bomen en plantenNoordijs 151668239140r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters verkoper Herenwaltje 191759254187v
PIETERS, HOITE Hoite Pieters , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 59176825781r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters koper huisZuiderhaven 27178126017v
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 41782260210r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten zuiden Vijverstraat 41782260210r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten westen Vijverstraat 41782260210r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten zuiden Vijverstraat 21781260314r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten westen Vijverstraat 21781260314r
PIETERS, HOITEwijlen Hoite Pieters smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Zuiderhaven 271802266122v
PIETERS, HOITEwijlen Hoite Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper Zuiderhaven 271802266122v
PIETERS, HOITEwijlen Hoite Pieters smid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Vijverstraat 21802266122v
PIETERS, HOITEwijlen Hoite Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper Vijverstraat 21802266122v
PIETERS, HOITEonder beneficie van inventaris van wijlen Hoite Piters verkoper Noordijs 15167924129r
VRIES, HOITE PIETERSwijlen Hoite Pieters de Vrieskoopmaneerdere eigenaar Noordijs 15167924129r
VRIES, HOITE PIETERS Hoyte Pytters de Vrieskoper q.q. huisRoeperssteeg 71672240113r
PIETERS, HOMME Homme Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat WZ1613229162v
PIETERS, HOTSE Hotse Pieters brouwernaastligger ten oosten Lanen 67159722810r
PIETERS, HOTSE Hottye Pieters koper 4 pm landonbekend159822882r
PIETERS, HOTSEwijlen Hotze Pieters brouwerkoper Voorstraat 201599228155v
SCHELTEMA, HOTSKE PIETERS Hotske Pieters Scheltemaverkoper Noorderhaven 901771257232v
SCHELTEMA, HOTSKE PIETERS Hotske Pyters Scheltemakoper Noorderhaven 90176425669v
PIETERS, HOUKJE Haukje Pieters koper Zuiderstraat 17178326187r
PIETERS, HOUKJE Haukje Pieters koper Zuiderstraat 21178326187r
PIETERS, HOUKJE Haukje Pieters koper Zuiderstraat 2178326187r
PIETERS, HOUKJE Houck Pyters koper Grote Ossenmarkt 1916472366r
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend1624230392v
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend1624230392v
PIETERS, IDS Idts Pyters verkoper Noordees (gebied)161222979v
PIETERS, IEBELTJE Ybeltje Pieters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 41730247332v
PIETERS, IEBELTJE Ybeltje Pieters naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 41730247332v
PIETERS, IEBELTJE Ybeltje Pyters verkoper Schritsen 13achter173224898r
PIETERS, IEBELTJEwijlen Ybeltje Pytters koper Rozengracht 231688242258r
PIETERS, IEBELTJEwijlen Ybeltje Pytters koper Lammert Warndersteeg 131688242258r
PIETERS, IEBELTJEwijlen Ybeltje Pytters koper Weverstraat ZZ1688242258r
HILARIDES, IEBELTJE PIETERS Ybeltie Pyters Hylaridesgeniaarde koper Noordijs 4175625427r
HILARIDES, IEBELTJE PIETERS Ybeltje Pyters Hilarideskoper Simon Stijlstraat 6175625447v
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Yebeltie Pieters Hoogstrakoper Zuiderhaven 73west16782415r
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Ybeltje Pieters Hoogstraverkoper van 10/28 Weverstraat OZ1692242381r
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Ybeltie Piters Hoogstraverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Ybeltie Pytters Hoogstraverkoper Rozengracht NZ16922433r
PIETERS, IEDE Yede Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 161681241145v
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmermannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter1682241225r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmermannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter1682241225r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmermannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter168424234r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmermannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter168424234r
PIETERS, IEDEde hof van Yde Pieters naastligger ten oosten Rozengracht NZ16922432v
PIETERS, IEDEde hof van Yde Pieters naastligger ten oosten Rozengracht NZ16922433r
PIETERS, IEDE Yde Pieters verkoper q.q. Fabrieksstraat 21711245148v
PIETERS, IEDE Yde Pieters timmerman (mr. -)verkoper Vijver 71715245254r
PIETERS, IEDE Yde Pieters timmermannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191716245277v
PIETERS, IEDE Yde Pieters timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Heiligeweg 231717245285v
PIETERS, IEDEwijlen Yde Pieters bewoner Heiligeweg 21173124865v
PIETERS, IEDEwijlen Yde Pieters timmerman (huis-)erflater Heiligeweg 21173124865v
PIETERS, IEDE Yde Pieters schippernaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 181734248346r
PIETERS, IEDE Yede Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 12173524940v
PIETERS, IEDE Yede Pieters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18174025096r
PIETERS, IEDE Yde Pieters schipper (oud wijd-)koper Zeilmakersstraat OZ1749251255v
PIETERS, IEDEde weduwe van Yede Pieters huurder (p.j.)Bargebuurt 161774258172r
PIETERS, IEDE Yde Pyters timmerman (mr. huis-)verkoper Rozengracht NZ169424390v
PIETERS, IEDE Yde Pyters timmermannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191695243143r
PIETERS, IEDE Yede Pyters timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 19twee_achter1697243306v
PIETERS, IEDE Yde Pyters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18172724741r
PIETERS, IEDE Yde Pyters naastligger ten oosten Rommelhaven 51732248116v
PIETERS, IEDE Yde Pyters naastligger ten noorden Zuiderstraat 12174425141v
PIETERS, IEDE Yde Pyters naastligger ten zuiden Achterstraat 121759254196r
PIETERS, IEDE Yede Pyters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 181769254267r
PIETERS, IEDEde tuin van Yede Pyters naastligger ten noorden Zoutsloot 57176125593v
PIETERS, IEDE Yede Pyters naastligger ten zuiden Achterstraat17632563r
PIETERS, IEDE Yede Pyters naastligger ten westen Achterstraat17632563r
PIETERS, IEDEde weduwe van Yede Pyters naastligger ten noorden Zoutsloot 571767256256r
PIETERS, IEDEde tuin van de weduwe van Yede Pyters naastligger ten noorden Zoutsloot 59176825781r
PIETERS, IEDE Iede Pytters timmerman (mr. huis-)verkoper Nieuwstraat 38168424258v
PIETERS, IEDEde hof van Yde Pytters timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1686242150r
PIETERS, IEDE Yede Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 351687242216v
PIETERS, IEDE Yede Pytters timmerman (mr. huis-)koper ledige plaats waar voorheen een kamer op gebouwd wasGrote Kerkstraat 19een_achter1695243146r
PIETERS, IEDEde koper Yede Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19een_achter1695243146r
PIETERS, IEDE Yede Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 191695243149r
PIETERS, IEDE Yede Pytters timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 191695243149r
PIETERS, IEDEgrondpacht uit de kamer van Yede Pytters timmerman (mr. -)eigenaar perceel ([staat: 1-00-00 GG])Grote Kerkstraat 19twee_achter1695243152v
PIETERS, IEDE Yde Pytters verkoper q.q. Heiligeweg 291711245148r
PIETERS, IEDE Yede Pytters verkoper Gardenierstraat 31722246126v
PIETERS, IEDE Yde Pytters schipper (wijd-)koper huis en tuintjeZuiderstraat 141736249156r
PIETERS, IEDE Yde Pytters schipper (oud -)verkoper Zuiderstraat 141748251210r
PIETERS, IEDE Yede Pytters schipper (oud wijd-)koper huis met extra grote tuinZoutsloot 531759254214v
PIETERS, IEDE Yede Pytters naastligger ten noorden Zoutsloot 59176025520r
PIETERS, IEFKE Ifke Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Franekerpoort (gebied)1602228325v
PIETERS, IEFKE Yfke Pyters verkoper Jekelsteeg 11742250238v
SONNEMA, IEFKE PIETERSwijlen Yffke Pieters Sonnemaverkoper Voorstraat 811730247305v
PIETERS, IEGE Yge Pytters verkoper Zoutsloot 11691242356r
PIETERS, IEKE Ieke Pyters , c.u.koper hof met bomen, planten en prieelZoutsloot ZZ164823647v
PIETERS, IEKJE Ycke Pieters verkoper Noorderhaven 40162823277v
PIETERS, IEME Yeme Pieters koper huisBildtstraat 141780259270v
PIETERS, IEME Yeme Pieters verkoper Bildtstraat 14178126011r
PIETERS, IEMKJE Impck Pieters koper Karremanstraat1599228157r
PIETERS, IEMKJE Imck Pieters protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1602228318v
PIETERS, IEMKJE Impck Pieters koper Liemendijk OZ161723090r
PIETERS, IEMKJE Imcke Pieters koper Liemendijk OZ1622230318r
PIETERS, IEMKJE Imke Pieters koper Gardenierstraat ZZ1731247387v
PIETERS, IEMKJE Ymkjen Pieters verkoper van 1/12 Anjelierstraat 71742250269r
PIETERS, IEMKJE Ymkje Pieters verkoper Prinsenstraat 6180426772v
PIETERS, IEMKJE Impcke Pyters verkoper van 1/3 Voorstraat 48161122967r
PIETERS, IEMKJE Imck Pytters verkoper Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
PIETERS, IEMKJE Imke Pytters verkoper Gardenierstraat 1217382502r
PIETERS, IENSE Intze Pieters bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat1599228181v
PIETERS, IENSEwijlen Intie Pieters koper Gardenierstraat161122953r
PIETERS, IENSE Jens Pieters , blindemankoper kamerKerkpoortstraat NZ1614229231r
PIETERS, IENSE Jens Pieters Blindeman?verkoper Ooievaarsteeg1615229283v
PIETERS, IENSE Jens Pieters koper kameronbekend1622230327r
PIETERS, IENSEde proclamant Jens Pieters , c.u.naastligger ten noorden onbekend1622230327r
PIETERS, IENSEde erfgenamen van wijlen Jens Pieters naastligger ten noorden onbekend OZ162423119v
PIETERS, IENSEwijlen Jens Pieters verkoper onbekend OZ162423119v
PIETERS, IENTE Ynte Pieters glasmakernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71681241148v
PIETERS, IENTE Inte Pyeters verkoper Kleine Bredeplaats 25159722841v
PIETERS, IENTEhet huis van Ynte Pyters glasmakernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71689242276v
PIETERS, IENTE Inte Pytters glasmaker (mr. -)koper huis met een zomerkeuken en loods, plaats en een vrije uitgang naar de SchritsenLanen 72166023862r
PIETERS, IENTE Inte Pytters* glasmakernaastligger ten noorden Schritsen 61166523928v
PIETERS, IENTE Ynte Pytters glasmaker (mr. -)verkoper Lanen 721669239184r
PIETERS, IENTE Inte Pytters koper provisioneel huis met vier apart verhuurde kamersLammert Warndersteeg 516702402ra
PIETERS, IEPE Ipe Pieters verkoper Noordees (gebied)1599228165v
PIETERS, IEPE Ipe Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein1604228418v
PIETERS, IEPE Ipe Pieters zeevarendekoper tuin met een zomerhuis en vruchtdragende bomen en plantenKlaverbladstraat 271698243335v
PIETERS, IEPE Epe Pieters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 361710245124r
PIETERS, IEPE Epe Pieters naastligger ten westen Nieuwstraat 361710245124r
PIETERS, IEPE Epe Pieters verkoper Nieuwstraat 361710245124r
PIETERS, IEPE Ype Pieters naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 21711245148v
PIETERS, IEPE Ype Pieters naastligger ten westen Nieuwstraat 381711245149v
PIETERS, IEPE Ype Pieters verkoper Nieuwstraat 381711245149v
PIETERS, IEPE Yppe Pieters naastligger ten westen Scheerstraat 101730247341v
PIETERS, IEPE Ype Pyters koper door niaar Hoogstraat 28171924653v
PIETERS, IEPE Yppe Pytters naastligger ten westen Hoogstraat 301726246284v
PIETERS, IEPKJE Ypke Pieters koper Noorderhaven 40162523180v
PIETERS, IEPKJE Ypke Pytters koper Noorderhaven 40162523181r
PIETERS, IETJE Id Peters koper Kerkpoortstraat NZ164223535r
PIETERS, IETJEde weduwe Yd Pieters naastligger ten oosten onbekend159722811r
PIETERS, IETJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Yd Pieters verkoper Schritsen 671624230377r
PIETERS, IETJE Ydtie Pieters verkoper Schritsen 471697243277r
PIETERS, IETJE Ytje Pieters Dameskoper Voorstraat 511775258226r
PIETERS, IETJEwijlen Ytje Pieters verkoper Schritsen 671783261100r
PIETERS, IETJE Ittie Pitters verkoper Nieuwstraat 481658237176r
PIETERS, IETJE Ydtie Pyters koper Nieuwstraat 481654236249v
PIETERS, IETJE Yttie Pytters koper Kerkpoortstraat NZ1641234137r
PIETERS, IETJE Ida Pytters koper Rapenburg16472363r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackerslootkoper huis met een hofke erachterKerkpoortstraat 131695243172v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackersloot, c.m.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 131695243172v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackerslootkoper perceel of plaatsKerkpoortstraat 23achter1696243219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot, c.m.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 23achter1696243219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot, c.m.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 23achter1696243219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackerslootkoper hof met bomen en plantenWeverstraat169924418r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u.naastligger ten oosten Weverstraat169924418r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u.naastligger ten noorden Weverstraat169924418r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrant Pieter koper Schritsen 241613229186r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrant Pieter koper Zuiderhaven NZ1613229186r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrandt Pieters koper provisioneel huisHoogstraat NZ1601228247r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrandt Pieters schipper (groot-)verkoper Hoogstraat 171614229239r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters schipper (groot-)koper ten dele nieuw huis en plaats, bewoond door zes huisgezinnenNoorderhaven 761615229253r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters schipper (groot-)koper ten dele nieuw huis en plaats, bewoond door zes huisgezinnenNoorderhaven 781615229253r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters schipper (groot-)verkoper Lombardstraat 21618230140r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Pieters verpachter grond Lanen 31621230273r
PIETERS, IJSBRANDde nagelaten weeskinderen van wijlen Isbrant Pieters verkoper Voorstraat NZ1624230390r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Pieters naastligger ten noorden Voorstraat 331630232136r
PIETERS, IJSBRANDde weeskinderen van Isbrant Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 80163323379r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrant Pieters naastligger ten oosten Voorstraat 31163323386r
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)naastligger ten zuiden Schritsen 601711245144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)naastligger ten westen Schritsen 601711245144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)verkoper Schritsen 601711245144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)verkoper Zuiderhaven 381711245145r
PIETERS, IJSBRANDwijlen IJsbrant Pieters geniaarde koper Schritsen 58172024669v
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
PIETERS, IJSBRANDde kinderen en erfgenamen van wijlen Isbrant Piters naastligger ten oosten Noorderhaven 74162723232r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Piters naastligger ten oosten Noorderhaven 74162823245v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pyeters verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1618230107v
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pyters protesteert vanwege niet vermelde reden, ingetrokken 4 juli 1607 [!] Voorstraat 421605228489r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pyters naastligger ten oosten Hoogstraat 151612229110r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrand Pyters , minderjarige broeder van Antieverkoper Voorstraat 72162423133r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 761644235101r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 781644235101r
PIETERS, IJSBRANDde kinderen en erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 761644235112r
PIETERS, IJSBRANDde kinderen en erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 781644235112r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Peters Verhagenkoper hoekhuisVoorstraat 21653236241v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen, c.u.koper huisKleine Bredeplaats 6164923696r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagengeniaarde koper Kleine Bredeplaats 4165023699v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagennaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4165023699v
PIETERS, JAAIKEwijlen Jay Pieters erflater Droogstraat 81629232119r
PIETERS, JAAIKE Jayke Pieters verkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
PIETERS, JAKOB Jacob Peters naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen164223513v
PIETERS, JAKOB Jacob Peters , c.u.koopmankoper huisHeiligeweg 681652236198v
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Peters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16552374v1
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Peters naastligger ten noorden Heiligeweg 66165523732r
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pieters verkoper Sint Christoffelsteeg159722870v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters bruidegom 1601228272r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Donckerverkoper Zoutsloot NZ1604228386r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Donckerverkoper Droogstraat1604228386r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters schoenmakerverkoper q.q. onbekend1604228396r
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pieters Donckerverkoper Droogstraat 531614229220v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Heiligeweg 561615229241v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Heiligeweg 581615229241v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Haegenkoper ledige plaats of huisstede groot 130 x 24 voet ([een zekere hoeveelheid rogge])in de zuider nieuwestad161623052r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper huis met schuur en het ledige plaatsje ertusseninHeiligeweg 64161723064r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper door niaar grondpacht van 1-00-00 GGFranekereind 6de Gulden Molen1618230110r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Franekereind 61618230110r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper hof en tuin achter de kamers van Lambert Warners (te betalen in de vorm van gebleekt gulden smaldoek t.w.v. 0-05-12 CG per el)Lammert Warndersteeg1618230123r
PIETERS, JAKOBhof van Jacob Pieters naastligger ten zuiden Vijver1620230229r
PIETERS, JAKOBhof van Jacob Pieters naastligger ten westen Vijver1620230229r
PIETERS, JAKOBoud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten westen Voorstraat 611620230235r
PIETERS, JAKOBoud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 106achter1620230235r
PIETERS, JAKOBoud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 1061620230235r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper 1/9 huisFranekereind 81620230247v
PIETERS, JAKOBde proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten oosten (achter) Franekereind 81620230247v
PIETERS, JAKOBde proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten westen Franekereind 81620230247v
PIETERS, JAKOBhet perk van oud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten zuiden onbekend1621230259r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1622230311r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden onbekend1622230323r
PIETERS, JAKOBde doorgang van de hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1623230340r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper van 1/2 Franekereind162523165r
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg162523166r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , voor zich en voor zijn kinderenverkoper Sint Christoffelsteeg WZ16272324r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper huisVijverstraat NZ162723229r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 28163123319v
PIETERS, JAKOB Jacoob Pieters , q.q.koper Sint Jacobstraat 101640234109v
PIETERS, JAKOBhuis en hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Noordijs 21164323579v
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pieters koper buiten Harlingen1658237173ar
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 631662238141r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 701663238194r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 70achter_oost1663238194r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 70achter1663238194r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger Grote Bredeplaats 1516592383raa
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper finaal kamer nr. 8Bargebuurt 1616602387ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper provisioneel Bargebuurt 1616602387ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper finaal kamer nr. 11Bargebuurt 1016602387ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper provisioneel Bargebuurt 1016602387ra
PIETERS, JAKOBde hof van de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 52166523910r
PIETERS, JAKOBde hof van de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven166623950r
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pieters verpachter grond Spinhuisstraat1669239202r
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pieters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ16652394va
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters bakkerverkoper q.q. Zoutsloot 105166823922ra
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pieters naastligger ten oosten Franekereind 131673240128v
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1675240179r
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ167524025va
PIETERS, JAKOBhet huis van de weduwe van de vroedsman Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 70167624035va
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 81680241118r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters wever (mr. linnen-)bewoner Weverstraat NZ1681241147r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 23achter1682241225r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 31169424387r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 331697243273r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 621697243274r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191697243280r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , c.u.koper woning off kamerDroogstraat NZ1714245203r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 81714245222v
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1757254100v
PIETERS, JAKOBwijlen Cobus Pieters naastligger ten zuiden Zuiderstraat 20176725719r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koopmangeniaarde koper Wortelstraat 171769257133v
PIETERS, JAKOBwijlen Jacobus Pieters molenmakerverkoper Zuiderstraat 181770257162r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nieuwboerverkoper q.q. Lanen 511779259191r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nieuwboerverkoper q.q. Lanen 451779259193v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 191780259246v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 89een_achter1780259256r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden Zuiderhaven 471780259307v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 141783261103v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , en vrouwhuurder bovengedeelteGrote Ossenmarkt 111790263192v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters trekt zijn (hier niet aangetroffen) protest in Grote Kerkstraat 61619230198v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters trekt zijn (hier niet aangetroffen) protest in Heiligeweg 71619230198v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters koper huisKerkpoortstraat 39162823275r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , c.u.koper huis of kamer en plaatsjeKerkpad 21641234124v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters naastligger ten oosten Franekereind 61641234130v
PIETERS, JAKOBde kamers van Jacob Piters Hagensnaastligger ten zuiden Vijver WZ1641234146r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters naastligger ten zuiden Schritsen 2816422356v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , c.s.verkoper Achterstraat 7164223523v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters koopmanverkoper q.q. Klaverbladstraat WZ1650236122v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1516592382v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyeters , c.u.koper pakhuis met hof en plantageZuiderhaven 50163923481r
PIETERS, JAKOBhet huis bewoond door Jacob Pyetters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 13163823463r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters protesteert vanwege niet vermelde reden, ingetrokken 4 juli 1607 [!] Voorstraat 421605228489r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters verkoper q.q. Voorstraat 42voor1606228496r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters verkoper q.q. Voorstraat 42achter1606228496r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koper huis en ledige plaats daarachterScheerstraat 2161222973r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten oosten (achter) Franekereind 61620230203v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters molenaar (eek-)verkoper Scheerstraat 8oost1630232114v
PIETERS, JAKOBde keet van Jacob Pyters naastligger ten noorden William Boothstraat 35163323396r
PIETERS, JAKOBhet kind van Jacob Pyters bierstekerverkoper Zuiderhaven NZ1633233126v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters verkoper William Boothstraat1634233137v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters verkoper q.q. Voorstraat 721634233155r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters verkoper q.q. Noordijs 81634233155r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters wever (linnen-)koper door niaar Ooievaarsteeg164323568v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 63164323572r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters wever (linnen-)verkoper Franekerpoort (gebied)164323592v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten zuiden Kerkpad1646235192v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper Franekereind1646235238v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 48164823653v
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pyters naastligger ten noorden Spinhuisstraat164923670r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmanverkoper Spinhuisstraat164923670r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters verkoper Spinhuisstraat164923674v
PIETERS, JAKOBde hof van Jacop Pyters koopmannaastligger ten noorden Spinhuisstraat164923698v
PIETERS, JAKOB Jacop Pyters koopmanverkoper Spinhuisstraat164923698v
PIETERS, JAKOBde hof van Jacop Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 501650236119v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ165623783v
PIETERS, JAKOBhet pakhuis van de weduwe van Jacob Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 501664238207r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters bakkerkoper hof met een zomerhuis of kamerMoriaanstraat 8166523917v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters schipper op Leeuwarden (trek-)naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1674240135v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters timmerman (mr. -)koper provisioneel hof met bomen, planten en deftig prieelRozengracht NZ167624034va
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters schilderverkoper van 1/3 Peterseliestraat1754253176r
PIETERS, JAKOBhuisman Jacob Pyters koper deftig huis met tuintjeSchritsen 651758254133r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper huisGrote Ossenmarkt 141758254168v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper groot huis genaamd Sayen en BaeyenZuiderhaven 1Zaaien en Baaien1758254178r
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pyters naastligger ten oosten Hofstraat 251766256184r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper huis en weefwinkelGrote Ossenmarkt 317672573v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper huis en weefwinkelGrote Ossenmarkt 517672573v
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pyters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west176825752r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten zuiden Vijverstraat 8176825770v
PIETERS, JAKOBde woning gekocht door Jacob Pyters naastligger ten oosten Wortelstraat 151769257129v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters geniaarde koper Rozengracht 7oost163723427r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters geniaarde koper Zuiderhaven ZZ163723427r
PIETERS, JAKOB Jacop Pytters naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1651236178r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters koper door niaar vier percelen greidland, thans in gebruik bij Jan Backerten noordoosten van Harlingen1652236204r
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pytters koper 5/6 huis en hofNoordijs 231653236230v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Clijffoetverkoper q.q. van 1/2 Lanen 3165523718r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters bierstekernaastligger ten noorden* Grote Bredeplaats 13165523747v
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pytters naastligger ten zuiden Noordijs 17165523750r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Clijffoet, c.u.verkoper Droogstraat 431657237137v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters , c.u.koperslagerkoper huisVoorstraat 681658237145v
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pytters naastligger ten oosten Franekereind 131659237216r
PIETERS, JAKOBde plaats van Jacob Pytters naastligger ten oosten Zoutsloot 11658237245v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Heiligeweg 81658237248r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Heiligeweg 101658237248r
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pytters naastligger ten noorden Noordijs 25166123891v
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pytters naastligger ten oosten Franekereind 13166123897r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Kliffoetkoper huis met een vrije ingang in het steegje ten noordenLammert Warndersteeg WZ1663238198r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters koper kamerBargebuurt WZ166523923r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Clijffvoetnaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost166623948r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Cluyffoetnaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1667239115r
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pytters naastligger ten oosten Zuiderhaven 481667239123v
PIETERS, JAKOBde hof van de erfgenamen van de weduwe van wijlen Jacob Pytters koopmannaastligger ten oosten Noordijs 231669239179r
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pytters koopmanverkoper Noordijs 231669239179r
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pytters koopmanverkoper Heiligeweg 681669239179v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters wieldraaiernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 121669239181r
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pytters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ1669239199r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Droogstraat NZ168424225v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 311686242121r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1686242121v
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakkernaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 11686242159v
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jaccob Pytters bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 21687242187r
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakkernaastligger ten westen Havenplein 101687242196v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31169324352r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 311705244310v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Franekereind 1170724519v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters schoenmaker (mr. -)koper huisFranekereind 10170724529r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters , buitenslands verblijvende vrijgezelverkoper van 1/2 Vijver 81726246272v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Schinkverkoper van 1/2 Vijver 61726246288r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1617672575v
BAKKER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Backernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1680241115v
BUIS, JAKOB PIETERS Jacob Pytters Buyskoper kamer, weefwinkel en plaatsWeverstraat1680241109r
BUIS, JAKOB PIETERS Jacob Pytters Buysverkoper Weverstraat NZ1681241159v
HAGEN, JAKOB PIETERSde erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagenverpachter grond Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERShet voormalige huis van Jacob Peters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Vijverstraat 71640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSde erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagennaastligger ten westen Vijverstraat 91640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Vijverstraat 91640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Zuiderhaven ZZ1619230187v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenkoopmanverkoper Heiligeweg 641620230228v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162423132r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162523136r
HAGEN, JAKOB PIETERSde hof van Jacob Pieters Hagennaastligger ten westen* Vijver WZ162523146r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten zuiden Heiligeweg 64162623198v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 64162623198v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Heiligeweg 64162623198v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenkoper huisNieuwstraat 56162623199r
HAGEN, JAKOB PIETERSde kamer van Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Vijver 6tuin162723218r
HAGEN, JAKOB PIETERSde kamer van Jacob Pieters Hagennaastligger ten zuiden Vijver 6tuin162723218r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Vijver 6tuin162723218r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Brouwersstraat 1616312335r
HAGEN, JAKOB PIETERShet huis van Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 58163123335r
HAGEN, JAKOB PIETERShet huis van Jacob Pieters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 58163123335r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4163223339v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenkoper huis, loods, ledige plaats en apart bewoonde kamerWilliam Boothstraat163223356v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Brouwersstraat 16163223372r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 70163323377r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper q.q. Voorstraat 10163323393r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen, c.u.verkoper Schoolsteeg WZ163323394r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 581626231124v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581626231124v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagenverkoper Nieuwstraat 56162823278r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyeters Hagenkoopmangeniaarde koper ten zuiden van Harlingen163923478r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagenkoper op redemptie Kerkpoortstraat1613229166r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagenaanhandelaar drie ledige plaatsen en een geerZuiderhaven 181613229167r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagenkoper tuin en twee kamersVijver WZ1613229167r
HAGEN, JAKOB PIETERSlege plaatsen van de verkoper Jacob Pyters Hagen, c.u.naastligger ten westen Schoolstraat 21614229222v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagen, e.a.verkoper Schoolstraat 21614229222v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagennaastligger ten westen Franekereind 61620230203v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagennaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1633233106v
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelmankoper q.q. Schritsen 81619230173v
HASPELMAN, JAKOB PIETERShuis of kamer van Jacob Pieters Haspelmannaastligger ten oosten onbekend1626231111r
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)koper twee ledige plaatsenZuiderstraat1630232144r
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelmanverkoper Schritsen 22163223363r
HASPELMAN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Piters Haspelmanbewoner Grote Ossenmarkt ZZ163723447r
HASPELMAN, JAKOB PIETERSde kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob Piters Haspelmanverkoper Grote Ossenmarkt ZZ163723447r
HASPELMAN, JAKOB PIETERSde verkochte timmerwerf van Jacob Pytters Haspelman, c.soc.naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ1630232134v
HIBMA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hibmaverkoper Noorderkade 23176425683r
HIBMA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hibmakoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 351795264301r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboernaastligger ten westen Schritsen 65b1774258157v
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboerkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 241780259240r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboerkoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61787262151r
POELSTRA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Poelstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 191809268298v
POELSTRA, JAKOB PIETERSde kopers Jacob Pieters Poelstra, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 191809268298v
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkgeniaarde koper Zoutsloot 791754253170v
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Weverstraat 21767256235r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Schritsen 371767256251r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Zeilmakersstraat 111765256267v
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper Hoogstraat 23177225847r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper Droogstraat 26177225847r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pytters Schenknaastligger ten oosten Droogstraat 241765256144r
PIETERS, JAKOBJEweduwe Jaepie Pieters verkoper Sint Jacobstraat 7163123337v
PIETERS, JAKOBJE Jaepjen Pyters koper kamerPeterseliestraat ZZ1647235267r
PIETERS, JAKOBJE Japke Pyters koper Zoutsloot 71177725963r
PIETERS, JAKOBJE Japke Pytters koper door niaar Zuiderhaven ZZ1647235253v
PIETERS, JAKOBJE Jaepjen Pytters koper Nieuwstraat 481703244219v
PIETERS, JAN Jan Peters naastligger ten westen Rozengracht ZZ164223512r
PIETERS, JAN Jan Peters schoenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 351652236216v
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper Franekereind 4015972289r
PIETERS, JAN Jan Pieters koper 1/2 huisRommelhaven 24159722814v
PIETERS, JAN(zijn kleinzoon?) Jan Pieters koper Rommelhaven 24159722814v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat159722815v
PIETERS, JAN Jan Pieters koper huisZuiderhaven159722861r
PIETERS, JAN Jan Pieters protesteert vanwege zijn erfdeel Zoutsloot 76159722871r
PIETERS, JAN Jan Pieters protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
PIETERS, JAN Jan Pieters tichelaarprotesteert vanwege een vordering Lanen 801598228109r
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoperverpachter grond Wortelstraat NZ1598228114v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten noorden Wortelstraat NZ1598228114v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoperverkoper q.q. Wortelstraat NZ1598228114v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten oosten onbekend1598228128r
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten oosten Zoutsloot 801598228129v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten zuiden Zoutsloot 801598228129v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten westen Zoutsloot 801598228129v
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermankoper huisFranekerpoort (gebied)1599228156v
PIETERS, JAN Jan Pieters metselaarprotesteert omdat hij dit huis al gekocht heeft Grote Bredeplaats NZ1600228218v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ1600228218v
PIETERS, JAN Jan Pieters tichelaarverkoper ten oosten van Harlingen1600228228r
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoperprotesteert vanwege een vordering Zoutsloot 801601228267v
PIETERS, JAN Jan Pieters bruidegom 1601228269v
PIETERS, JAN Jan Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1602228323r
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Hoogstraat 181602228330r
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Rommelhaven 131602228330r
PIETERS, JANachter de hof van Jan Pieters houtkopernaastligger Wortelstraat NZ1603228358r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermannaastligger ten westen Zoutsloot NZ1604228386r
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoperverkoper onbekend1605228442v
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters betrokkene 1605228450r
PIETERS, JAN Jan Pieters bruidegom 1605228469r
PIETERS, JAN Jan Pieters koper huis met een ledige plaatsSchritsen1614229206r
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Hondenstraat 131614229223r
PIETERS, JANhet huis genaamd de Lelye Jan Pieters naastligger ten noorden Noordijs 7de Lelie1615229248v
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters kuiperkoper Liemendijk ZZ1615229285r
PIETERS, JAN Jan Pieters koper kamerZoutsloot 1161723074v
PIETERS, JANhet sterfhuis van wijlen Jan Pieters Tinnemanverkoper Bildtpoort (gebied)1617230102v
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper Liemendijk1620230218v
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper Schritsen 141620230230r
PIETERS, JAN Jan Pieters Moyswartnaastligger ten noorden Zuiderhaven 231620230248r
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters naastligger ten oosten Herenwaltje 31621230280r
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters naastligger ten zuiden Herenwaltje 31621230280r
PIETERS, JAN Jan Pieters protesteert vanwege een reversaal Romastraat1623230353r
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters verkoper Schritsen 301624230380r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutverkoper van 1/3 Voorstraat 551624230382v
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper onbekend162423111v
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermankoper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5162423115r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutnaastligger ten oosten Noordijs 5162423131r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutverkoper Noordijs 5162423131r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters naastligger ten noorden Wortelstraat ZZ162523135r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper huis en mouterijNoordijs 7162523136v
PIETERS, JANde koper Jan Pieters Meut, c.u.naastligger ten noorden Noordijs 7162523136v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutverkoper q.q. Herenwaltje 1162523150r
PIETERS, JAN Jan Pieters koper kamerKlaverbladstraat WZ162523175v
PIETERS, JANde koper Jan Pieters naastligger ten zuiden Klaverbladstraat WZ162523175v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten noorden Klaverbladstraat WZ162523175v
PIETERS, JAN Jan Pieters koper kamer of loods + nog iets, zie vorig itemWeverstraat162523175v
PIETERS, JAN Jan Pieters Leyenaerverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 221626231152r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Zoutsloot NZ16272322r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Peterseliestraat16272322v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Peterseliestraat16272323r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Peterseliestraat16272323v
PIETERS, JANkamer en hof van Jan Pieters naastligger ten noorden* Wortelstraat ZZ162723225r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.geniaarde koper Noordijs 5162923288r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutnaastligger ten zuiden Noordijs 5162923288r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermannaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3162923294r
PIETERS, JANde kamers daar recht tegenover, van Jan Pieters naastligger ten westen Weverstraat ZZ1629232104r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.soc.verkoper Schritsen1630232127r
PIETERS, JANde kamer van Jan Pieters naastligger ten westen Weverstraat163123334r
PIETERS, JANde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Pieters Bilkertverkoper van 1/6 Bildtstraat 13163123336r
PIETERS, JANde nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Pieters , c.u.zoutdragerverkoper Klaverbladstraat WZ163123338r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermanverkoper Jan Ruurdstraat 5163223348v
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper Zuiderhaven163223366r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters zoutziederverkoper van 1/2 Noorderhaven 601658237159r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters bakkerverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ1658237165v
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.koper huisRomastraat 111658237179v
PIETERS, JANde zoutkeet van Jan Pieters naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1659237210v
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper Franekereind 30166123899r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Helmondtverkoper Nieuwstraat OZ1662238121v
PIETERS, JAN Jan Pieters Helmond, c.u.koper 2/3 kamer en weefwinkelWeverstraat 61663238181v
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper 1/2 huisRommelhaven 61663238182r
PIETERS, JAN Jan Pieters havenmeesterbieder overig gedeelte van het pakhuis genaamd het Cuipershuis groot 47 x 26 voetZuiderhaven 1het Cuipershuis166223814va
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters wagenmakerverkoper van 1/6 Lanen 77166323816ra
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters wagenmakerverkoper van 1/6 Comediesteeg 6166323816ra
PIETERS, JAN Jan Pieters Helmondbieder 1/3 van een kamer en weefwinkelWeverstraat 6166323820ra
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper provisioneel en finaal 1/2 huis met een steeg ten westen in gedeeld eigendomRommelhaven 6een_achter166323821ra
PIETERS, JAN Jan Pieters van Hellmondtkoper Kerkpoortstraat 39166523913v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen mr. Jan Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32een_achter166523920v
PIETERS, JAN Jan Pieters Delftnaastligger ten zuiden Hoogstraat 22166523929v
PIETERS, JAN Jan Pieters Delftwijnkopernaastligger ten noorden Scheerstraat 3166623936v
PIETERS, JANals bewoner Jan Pieters wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter166623939v
PIETERS, JAN Jan Pieters , q.q.koper provisioneel en finaal huis, loods en plaatsHavenplein 2216652391ra
PIETERS, JANde weduwe van Jan Pieters havenmeesternaastligger ten westen Prinsenstraat 41675240193v
PIETERS, JAN Jan Pieters Vinkelbosch, c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandkoper 3/4 huisZoutsloot 611676240226r
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters verkoper van 1/2 Gardenierstraat 4168024166v
PIETERS, JAN Jan Pieters chergerkoper kamer en tuinLammert Warndersteeg 91680241119v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 91680241119v
PIETERS, JAN Jan Pieters cherger Admiraliteitnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71681241148v
PIETERS, JANde kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Pieters havenmeesterverkoper Schritsen 451682241178v
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper door niaar vier kamersRommelhaven 41682241186v
PIETERS, JAN Jan Pieters* wagenmakernaastligger ten noorden Rommelhaven 41682241186v
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper kamerRommelhaven 8een_achter1682241212r
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter1682241212r
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters havenmeestererflater Noorderhaven 13168124134va
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 361687242206r
PIETERS, JANde weduwe van Jan Pieters bootsgezelnaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1688242219v
PIETERS, JAN Jan Pieters van Ripperskoopman (Schots -)verkoper van 1/12 Brouwersstraat 14achter1695243185r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 381696243236r
PIETERS, JANde hof van Jan Pieters naastligger ten westen Vijver 81696243260v
PIETERS, JAN Jan Pieters zeevarendeverkoper en voor hun zuster Schritsen 471697243277r
PIETERS, JAN Jan Pieters bootsgezelkoper kamer en woningNieuwstraat 38achter1698243332v
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.koper huisWilliam Boothstraat OZ1702244166v
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.sleperverkoper Noorderhaven 1121710245104v
PIETERS, JAN Jan Pieters koopmankoper huis en pakhuisNoorderhaven 791713245186r
PIETERS, JAN Jan Pieters koper huisDroogstraat 571714245209r
PIETERS, JAN Jan Pieters koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 391714245210r
PIETERS, JAN Jan Pieters koopmanverkoper Zoutsloot 391714245210r
PIETERS, JAN Jan Pieters Dik, c.u.koper woningDroogstraat 161717245294v
PIETERS, JAN Jan Pieters van Ripperskoopmanverkoper Lanen 17171924642r
PIETERS, JAN Jan Pieters sleefmakerkoper huisWeverstraat 41723246162v
PIETERS, JAN Jan Pieters sleefmakerkoper huisWeverstraat 61723246162v
PIETERS, JANde hof van de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaannaastligger ten westen Vijver 101725246232r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters naastligger ten noorden Noorderhaven 1011728247146r
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters verkoper Droogstraat 231729247287v
PIETERS, JANvroedsman Jan Pieters Donckerkoopmankoper Lanen 871730247316r
PIETERS, JANde kamer van Jan Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 171730247351v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Franekereind 241730247370v
PIETERS, JAN Jan Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
PIETERS, JAN Jan Pieters huurder Bildtstraat 41737249205v
PIETERS, JAN Jan Pieters van Rippertskoopmanverkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters van Rippertskoopmanverkoper Zuiderhaven 271738249285v
PIETERS, JAN Jan Pieters bewoner Hofstraat 21oost173624914va
PIETERS, JAN Jan Pieters timmerman (mr. -)koper woningRinnertspijp 10173925037r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.huurder Heiligeweg 6174325113r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.huurder Heiligeweg 617432511ra
PIETERS, JAN Jan Pieters huurder boven (p.w.)Drie Roemersteeg 9175225314r
PIETERS, JAN Jan Hendrik Pieters wever (bont-)koper woningZoutsloot 781754253179r
PIETERS, JAN Jan Pieters schipper (smak-)verkoper Noorderhaven 2817562546r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Blessum, c.u.huurder van een deel Comediesteeg 4177625922r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Blessum, c.u.huurder van een deel Comediesteeg 6177625922r
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper van 1/6 Werfpad178126028r
PIETERS, JANde weduwe van wijlen Jan Pieterssen Knasverkoper Lanen 54161623039r
PIETERS, JAN Jan Pietters verkoper Zuiderstraat1635233164v
PIETERS, JAN Jan Piters Meutkoopmanverkoper Schritsen 50achter162723222v
PIETERS, JAN Jan Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
PIETERS, JAN Jan Piters , mede voor zichverkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
PIETERS, JAN Jan Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
PIETERS, JAN Jan Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, JAN Jan Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven 24163623413r
PIETERS, JAN Jan Piters , q.q.protesteert vanwege vermeende fraude Bildtstraat 21163823452v
PIETERS, JAN Jan Piters , q.q.verkoper q.q. Bildtstraat 21163823452v
PIETERS, JAN Jan Piters kussendragerverkoper Schoolsteeg WZ163823464v
PIETERS, JAN Jan Piters zoutziedernaastligger ten oosten Heiligeweg 601640234117v
PIETERS, JAN Jan Piters zoutziedernaastligger ten noorden Heiligeweg 601640234117v
PIETERS, JANde keet van Jan Piters naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1640234119r
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, JAN Jan Piters protesteert vanwege op zijn hof gemaakte lichten [=vensters] Kerkpoort (gebied)164323577r
PIETERS, JAN Jan Piters Yersman, c.u.koper huisMoriaanstraat 12164323581r
PIETERS, JAN Jan Piters zoutziederkoper zoutkeetNieuwstraat 421645235166r
PIETERS, JAN Jan Piters bakkerkoper huisFranekereind ZZ1645235192r
PIETERS, JAN Jan Piters , nagelaten weeskindverkoper Kleine Bredeplaats 181659237243r
PIETERS, JAN Jan Piters bootsgezelnaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ167924126v
PIETERS, JAN Jan Pitters van Hellemont, c.u.koper huis met daarachter een aparte woningNieuwstraat OZ1658237175ar
PIETERS, JANde verkoper Jan Pyeters , c.u.naastligger ten oosten Zoutsloot 801598228121v
PIETERS, JANde hof van Jan Pyeters , c.u.naastligger ten zuiden Zoutsloot 801598228121v
PIETERS, JANde verkoper Jan Pyeters , c.u.naastligger ten westen Zoutsloot 801598228121v
PIETERS, JAN Jan Pyeters verkoper Zoutsloot 801598228121v
PIETERS, JAN Jan Pyeters naastligger ten westen Droogstraat1599228165r
PIETERS, JANwijlen Jan Pyeters Kyvydtbewoner Grote Ossenmarkt ZZ163923475r
PIETERS, JANde crediteuren van wijlen Jan Pyeters Kyvydtverkoper Grote Ossenmarkt ZZ163923475r
PIETERS, JAN Jan Pyeters naastligger ten zuiden (afkomstig uit Ierland)Kerkpoortstraat ZZ163923484r
PIETERS, JAN Jan Pyters kuiperverkoper van 1/3 Voorstraat 48161122967r
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper Noordijs 8161222973v
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper Zoutsloot NZ1612229101v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pyters naastligger ten noorden Sint Jacobstraat1612229104r
PIETERS, JAN Jan Pyters Knasbewoner Sint Odolphisteeg 121612229116ar
PIETERS, JANwijlen Jan Pyters verkoper Voorstraat 971612229120r
PIETERS, JANwijlen Jan Pyters verkoper Zoutsloot 801613229140r
PIETERS, JANwijlen Jan Pyters verkoper Herenwaltje 11613229159v
PIETERS, JANwijlen Jan Pyters verkoper Herenwaltje1613229168r
PIETERS, JANde verkoper Jan Pyters , c.u.naastligger ten zuiden Schritsen 121623230362r
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper Schritsen 121623230362r
PIETERS, JANde oude hof van wijlen Jan Pyters naastligger ten noorden Wortelstraat NZ162523163r
PIETERS, JAN Jan Pyters Kyvitnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt1633233116r
PIETERS, JAN Jan Pyters koper 1/2 zoutkeet met diverse gereedschappenWilliam Boothstraat1634233137v
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper onbekend1634233153r
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper onbekend1634233153r
PIETERS, JANhuis, houtstek en huis daarachter zuidwaarts van de verkopers Jan Pyters , c.f.naastligger ten oosten Zuiderhaven 221635233158v
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper Zuiderhaven 221635233158v
PIETERS, JAN Jan Pyters koper huisSchoolsteeg WZ1635233162r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pyters naastligger ten westen Zoutsloot NZ1635233163v
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper Zuiderstraat 311635233170r
PIETERS, JAN Jan Pyters zoutziederkoper hof met bepoting en beplantingWasbleekstraat 3163923489v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pyters Leyenaernaastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin164223531v
PIETERS, JAN Jan Pyters kussendragerkoper Heiligeweg 46een_achter164323567r
PIETERS, JANde hof van Jan Pyters naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied)164323577r
PIETERS, JAN Jan Pyters Yersman, c.u.verkoper Kerkpoortstraat ZZ164323580r
PIETERS, JAN Jan Pyters zoutziedernaastligger ten oosten Franekereind 61644235112v
PIETERS, JANzoutkeet van Jan Pyters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 401646235207r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pyters Leyenernaastligger ten westen Zoutsloot 53tuin164923655v
PIETERS, JAN Jan Pyters koper twee kamersLanen 21164923673v
PIETERS, JAN Jan Pyters koopmanverkoper Wasbleekstraat 3164923676r
PIETERS, JAN Jan Pyters naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat164923697v
PIETERS, JAN Jan Pyters , c.u.koper huisZoutsloot 11650236105v
PIETERS, JAN Jan Pyters , c.u.koper huis, schuur en ledige plaats, en de overdracht van 10 pm greidland voor vier jaar verhuurdMolenpad 11650236115r
PIETERS, JANde [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Jan Pyters naastligger ten noorden Nieuwstraat 461650236142r
PIETERS, JAN Jan Pyters pannenbakkerverkoper van 1/2 Rapenburg NZ1652236208r
PIETERS, JAN Jan Pyters bakkerverkoper Franekereind ZZ165523728v
PIETERS, JANde zoutkeet van Jan Pyters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 401658237149r
PIETERS, JANwijlen Jan Pyters zoutziederverkoper Noorderhaven 601658237247v
PIETERS, JAN Jan Pyters van Hellemontverkoper Weverstraat 61663238191v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pyters koemelkerverkoper Molenpad 1166323819va
PIETERS, JAN Jan Pyters chergerkoper door niaar huisLammert Warndersteeg 71689242276v
PIETERS, JAN Jan Pyters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71689242276v
PIETERS, JAN Jan Pyters timmermankoper woning verhuurd in twee percelenWeverstraat 101689242290v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pyters havenmeesternaastligger ten westen Zuiderhaven 11689242299r
PIETERS, JAN Jan Pyters timmerman (huis-)verkoper Heiligeweg 461690242305r
PIETERS, JAN Jan Pyters timmerman (huis-)verkoper Kleine Kerkstraat 101690242305v
PIETERS, JAN Jan Pyters timmermannaastligger ten oosten Klaverbladstraat 31690242331r
PIETERS, JAN Jan Pyters Sevenbergen, c.u.koper woning of kamerBoth Apothekerstraat 2169424385r
PIETERS, JAN Jan Pyters sleefmakerkoper huisFranekereind 261716245263r
PIETERS, JAN Jan Pyters sleefmakerhuurder (p.j.)Franekereind 261716245263r
PIETERS, JAN Jan Pyters naastligger ten oosten Hofstraat 211723246159r
PIETERS, JANde failliete boedel van de weduwe van Jan Pyters molenaarverkoper Rapenburgermolen 11728247114r
PIETERS, JANwijlen Jan Pyters verkoper van 1/2 Droogstraat 161728247147r
PIETERS, JAN Jan Pytters koper huis (afkomstig uit Ierland)Kerkpoortstraat ZZ163723426v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pytters naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1644235154r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pytters naastligger ten noorden Noordijs 91645235170v
PIETERS, JAN Jan Pytters verkoper q.q. Franekereind 4016552374v1
PIETERS, JANwijlen Jan Pytters verkoper (volgens acten van accoord en scheiding van zijn dochter en zwager)Drie Roemersteeg OZ165623771v
PIETERS, JAN Jan Pytters , c.u.verkoper Kleine Bredeplaats 181658237156v
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermannaastligger ten oosten Romastraat 5166623943r
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeesternaastligger ten oosten Havenplein 241667239106v
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeesternaastligger ten westen Havenplein 241667239106v
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeesternaastligger ten noorden Havenplein 241667239106v
PIETERS, JANde weduwe van Jan Pytters Molentienaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid1669239210v
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeesterkoper provisioneel huis alwaer de Zeeton uithanghtNoorderhaven 13de Zeeton166923937ra
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermannaastligger ten oosten Romastraat 51682241232v
PIETERS, JAN Jan Pytters naastligger ten oosten Spinhuisstraat16832427r
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermanverkoper Romastraat 11168424211r
PIETERS, JAN Jan Pytters , c.u.koper huis, schuur en koestalNieuwstraat 36168424225r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pytters Vinckelboschkapiteinnaastligger ten westen Karremanstraat 16168424240r
PIETERS, JANwijlen Jan Pytters verkoper Voorstraat 86168424249v
PIETERS, JAN Jan Pytters timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 381686242156v
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1687242164r
PIETERS, JANals huurder Jan Pytters naastligger ten westen Noorderhaven 1061687242169v
PIETERS, JAN Jan Pytters verkoper Schritsen 641687242201v
PIETERS, JAN Jan Pytters Leyenaer, c.u.koper huis genaamd De Blauwe BijlRommelhaven 13de Blauwe Bijl1688242229v
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermanverkoper Romastraat ZZ1690242302v
PIETERS, JANde weduwe van Jan Pytters bootsgezelnaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1691242354v
PIETERS, JAN Jan Pytters herbergiernaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg1691242362v
PIETERS, JAN Jan Pytters , c.u.timmermanverkoper Weverstraat 101692242400r
PIETERS, JAN Jan Pytters schipper (galjoot-)verkoper Schritsen 50achter1699243394v
PIETERS, JAN Jan Pytters Oldaenkoopmannaastligger Grote Kerkstraat 31west1701244120v
PIETERS, JAN Jan Pytters huurder (p.j.)Franekereind 41701244135v
PIETERS, JAN Jan Pytters Sevenbergenverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 21703244213r
PIETERS, JAN Jan Pytters verkoper Grote Ossenmarkt 121704244258r
PIETERS, JAN Jan Pytters van Rippertskoper Simon Stijlstraat 21706244325r
PIETERS, JAN Jan Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ170824567r
PIETERS, JAN Jan Pytters Schaafskoopmanverkoper Zuiderhaven 73oost172024677v
PIETERS, JAN Jan Pytters verkoper Schritsen 291726246286v
PIETERS, JAN Jan Pytters verkoper Kerkpoortstraat 181738249267v
PIETERS, JANwijlen Jan Pytters bewoner Hofstraat 21oost173724916va
PIETERS, JAN Jan Pytters timmerman (mr. -)verkoper Rinnertspijp 101740250111r
DONKER, JAN PIETERSvroedmsn Jan Pieters Donkerkoopmanverkoper q.q. Lanen 871730247316r
DONKER, JAN PIETERSvroedmsn Jan Pieters Donkerkoopmanverkoper q.q. Lanen 871730247316r
DONKER, JAN PIETERSvroedmsn Jan Pieters Donkerkoopmanverkoper van 1/16 Lanen 871730247316r
DONKER, JAN PIETERSvroedsman Jan Pieters Donkerkoopmankoper hof van ca. 90 x 80 voeten en zomerhuisonbekend WZ173124817r
DONKER, JAN PIETERSburgemeester Jan Pieters Donkerverkoper Lanen 871740250105v
DONKER, JAN PIETERS Jan Pyters Donker, mede vroedschapkoopmanverkoper Noorderhaven 42173224881v
DONKER, JAN PIETERS Jan Pytters Donkerverkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
ENS, JAN PIETERSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Pytters Ensverkoper Lanen 21achter1653236233v
HAGEN, JAN PIETERSnu de hof van Jan Pieters Hagennaastligger ten westen Vijver WZ161723058r
HELMONT, JAN PIETERS Jan Pytters van Helmontverkoper Kerkpoortstraat 39166723981r
KRAMER, JAN PIETERSde hof van Jan Pieters Cremernaastligger ten zuiden Zoutsloot 801601228267v
KRAMER, JAN PIETERS Jan Pieters Cremernaastligger ten westen Zoutsloot 801601228267v
KRAMER, JAN PIETERSde hof van Jan Pieters Cramernaastligger ten noorden* Wortelstraat 3163323388r
KRAMER, JAN PIETERS Jan Pyters Cremernaastligger ten westen Voorstraat 421605228489r
LEIENAAR, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pytters Leyenaarnaastligger ten zuiden Noordijs 51653236226r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensnaastligger ten noorden Zuiderhaven 13167524021va
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. Noorderhaven 4316792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. Noorderhaven 4116792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. Liemendijk NZ16792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)16792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. Noordijs 1516792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. Noordijs 1516792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. Noordijs 416792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensgeniaarde koper Rozengracht 91694243111v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaenskoopmangeniaarde koper Nieuwstraat 421695243147v
OLDAANS, JAN PIETERSde hof van Jan Pieters Oldaenskoopmannaastligger ten noorden Vijverstraat 91699243398v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41716245272v
OLDAANS, JAN PIETERSde hof van Jan Pieters Oldaensnaastligger ten zuiden Hondenstraat 81717245305r
OLDAANS, JAN PIETERSde hof van Jan Pieters Oldaenskoopmannaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 15171924647r
OLDAANS, JAN PIETERSde ingang van de hof van Jan Pieters Oldaensnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 15171924647r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaenskoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 571723246181v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensnaastligger ten oosten Noorderhaven 491752252215v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaenskoopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaenskoopmanverkoper Herenknechtenkamerstraat1752252230r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaenskoopmanverkoper Vijver 121752252230v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaenskoopmanverkoper Hondenstraat 41752252231v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper Lanen 15175725456v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaanseerdere bewoner Noorderhaven 511784261225r
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper Noorderhaven 511784261225r
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 791785261311v
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 811785261311v
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 831785261311v
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper van 1/2 Droogstraat 63178526212r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieterz Oldaenskoopmankoper 3/32 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 791751252126v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieterz Oldaenskoopmankoper 3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271751252126v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieterz Oldaenskoopmankoper 3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 831751252126v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaenskoopmanverkoper q.q. Hondenstraat 91677240262r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaanskoopmankoper hof met vruchtdragende bomen en zomerhuisVijver 6tuin1695243167r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaenskoopmanverkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter173524969r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaanskoopmanverkoper Vijver 6tuin1752252234r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaensverkoper q.q. Vijver 31754253149r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaenskoopmankoper 1/2 huis ([staat: Lb])Grote Bredeplaats 6west167124064v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaensverkoper q.q. Zoutsloot 981673240114r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaenskoopmanverkoper Rozengracht 141687242215v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaenskoopmankoper q.q. Hoogstraat 411691242345v
OLDAANS, JAN PIETERSde hof van Jan Pytters Oldaansnaastligger ten westen Vijver 101699243393v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaanskoopmankoper van 2/5 schuur en stalling met een ledige plaatsDroogstraat 631699243402v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaenskoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4169924433v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaanskoopmangeniaarde koper van 1/2 Kruisstraat ZZ1701244120r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaenskoopmankoper van 1/2 pan- en estrikwerk, 2 woningen, stalling en wagenhuisZoutsloot 11702244152r
OLDAANS, JAN PIETERSde hof van Jan Pytters Oldaensnaastligger ten noorden Vijverstraat NZ1703244190v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaenskoopmannaastligger ten oosten Vijverstraat 51703244197v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaensnaastligger ten noorden Vijverstraat 51703244197v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaenskoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41705244289r
OLDAANS, JAN PIETERSde gezamelijke erfgenamen van wijlen Jan Pytters Oldaensverkoper van 1/5 Noorderhaven 791725246227r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffverkoper q.q. Voorstraat 78170924582r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffkoper huis, tuin en ledige plaatsZuiderhaven 73oost1710245105r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffkoper woningRommelhaven 4een_achter1710245107r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffkoopmanverkoper Achterstraat 71710245118r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff, c.u.koper huis en erveNieuwstraat 131714245211v
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffnaastligger ten noorden Nieuwstraat 191715245244r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pytters Schaaffschipper op Leeuwarden (trekschuit-)koper tuintje ([staat: 10 zilveren ducatons])Achterstraat 7170824541v
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltema, c.u.koopmankoper huis met de agterwoning en kamer ten zuidenVoorstraat 101714245229r
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltemanaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11723246186v
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pyters Scheltemanaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11723246184r
SCHENK, JAN PIETERS Jan Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 25176725716r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterschipperverkoper Grote Bredeplaats 351758254139r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterschipperverkoper Grote Bredeplaats 8oost176425659v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterschipperkoper heerlijk huisNoorderhaven 151765256109r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Lanen 281774258168v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterverkoper q.q. Achterstraat 51776258244r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 391776258244v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 40west1776258258r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 18twee_achter177625919v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Both Apothekerstraat 15zuid1780259288v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmankoper huisRinnertspijp 81782260239r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Rinnertspijp 8178326144v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 341784261172r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 81784261173v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Noorderhaven 231787262167r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 351795264301r
TROMPETTER, JAN PIETERSwijlen Jan Pieters Trompetterkoopmankoper Noorderhaven 15180426763v
TROMPETTER, JAN PIETERSde boedel van wijlen Jan Pieters Trompetterverkoper van 1/2 Noorderhaven 15180426763v
TROMPETTER, JAN PIETERSde boedel van wijlen Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper van 1/2 Zuiderhaven 77west1804267101v
TROMPETTER, JAN PIETERSkamer met een uitbouwsel aan het verkochte van de erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetternaastligger ten noorden Zoutsloot 671755253238v
TROMPETTER, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetterverkoper Zoutsloot 671755253238v
TROMPETTER, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetterverkoper Zoutsloot 611755253239v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pyters Trompetterschipperkoper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8oost176025539r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pyters Trompetter, thans uitlandigverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
VETTEVOGEL, JAN PIETERShuis gekocht door Jan Pieters Vettevogelnaastligger ten noorden Lanen 91173124848r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pieters Vettevogelkoper huisLanen 89173124849r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pieters Vettevogelverkoper van 1/2 Lanen 89173925036r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pytters Vettevogelnaastligger ten noorden Poortje 71747251166v
PIETERS, JANKE Jantien Pieters koper Schritsen 501600228211r
PIETERS, JANKE Jannetgien Pieters koper Schritsen ZZ1601228241v
PIETERS, JANKE Jantien Pieters koper Kerkpad 181604228405r
PIETERS, JANKEwijlen Jancke Pieters erflater Noorderhaven 751629232119r
PIETERS, JANKE Jancke Pieters naastligger ten westen Schoolsteeg WZ168024119ra
PIETERS, JANKE Jancke Pieters koper Rommelhaven 151696243194r
PIETERS, JANKE Jancke Pieters koper Rozemarijnstraat 11696243203r
PIETERS, JANKE Jancke Pieters koper Hoogstraat 101697243300r
PIETERS, JANKE Jancke Pieters , bejaarde vrijsterkoper huisSchritsen 531717245308v
PIETERS, JANKE Janke Pieters verkoper van 1/4 Kruisstraat 10oost172824770r
PIETERS, JANKE Jancke Pieters winkeliersebetrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1733248219v
PIETERS, JANKEwijlen Janneke Pieters winkelierseerflater Schritsen 531733248220r
PIETERS, JANKE Janneke Pieters koper Lanen 13178326173r
PIETERS, JANKE Janke Pieters verkoper Vijverstraat 20179226425r
PIETERS, JANKE Janneke Pieters koper huis en erfNoorderhaven 90179226451r
PIETERS, JANKE Janke Pieters huurder Romastraat 271796264351v
PIETERS, JANKE Janneke Pieters verkoper Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, JANKE Janneke Pieters verkoper Noorderhaven 90181026930r
PIETERS, JANKE Jancke Piters verkoper Wortelstraat 1167824122r
PIETERS, JANKE Jancke Pyters koper Grote Kerkstraat 121635233167r
PIETERS, JANKE Jancke Pyters koper van 1/2 Rommelhaven 201664238205r
PIETERS, JANKE Jancke Pyters eigenaar van 1/3 Rommelhaven 201664238205r
PIETERS, JANKE Jancke Pyters verkoper Kleine Kerkstraat 2169424379v
PIETERS, JANKE Janke Pyters koper Schritsen 231724246198r
PIETERS, JANKE Janke Pyters verkoper van 1/2 Weverstraat 141730247324v
PIETERS, JANKE Janke Pyters verkoper van 1/2 Weverstraat 141730247330v
PIETERS, JANKE Janneke Pyters Adenburg, ongehuwde minderjarige dochterverkoper van 1/9 Scheerstraat 9173224899r
PIETERS, JANKE Janke Pyters verkoper Havenplein 18oost1742250263v
PIETERS, JANKE Jancke Pytters koper Hoogstraat 37168424249r
PIETERS, JANKEwijlen Jancke Pytters erflater Zoutsloot 651687242215r
PIETERS, JANKE Janke Pytters aanhandelaar Kleine Kerkstraat 21690242336r
PIETERS, JANKE Janke Pytters verkoper Rommelhaven 151698243379v
PIETERS, JANKE Janke Pytters verwandelaar Hoogstraat 101704244242v
PIETERS, JANKE Janke Pytters aanhandelaar Rommelhaven 111704244244r
PIETERS, JANKE Janke Pytters geniaarde koper Sint Jacobstraat 4170824563v
SOPINGIUS, JANKE PIETERS Janke Pieters Sopingiusverkoper van 36/72 Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, JANKE PIETERS Janke Pytters Sopingiusverkoper van 24/72 Franekereind 30173925032r
PIETERS, JARICHde weduwe van Jarig Pieters huurder achter (p.j.)Havenplein 26178626293v
ADEMA, JARICH PIETERSburgemeester Jarig Pieters Ademanaastligger ten westen Franekereind 211682241183v
ADEMA, JARICH PIETERS Jarig Pyters Adamabakker (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 5173524965r
ADEMA, JARICH PIETERS Jarigh Pytters Adamakoper huisFranekereind 191667239113v
PIETERS, JELKE Jelke Pyters Buttercooper, c.u.koper hofZoutsloot 53tuin164923655v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
PIETERS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Pieters verpachter grond ([bedrag niet vermeld])Vioolsteeg162523178r
PIETERS, JELLE Jelle Pieters naastligger ten oosten Rozengracht 14162923284r
PIETERS, JELLE Jelle Pieters koper 1/2 ledige plaatsZuiderhaven 5616312339v
PIETERS, JELLEde koper Jelle Pieters , c.u.naastligger ten noorden Zuiderhaven 5616312339v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters naastligger ten westen Rozengracht 18163123315r
PIETERS, JELLE Jelle Pieters naastligger ten oosten Rozengracht 14163223369r
PIETERS, JELLE Jelle Pieters koper dwarshuisHavenplein 161633233119r
PIETERS, JELLE Jelle Pieters geniaarde koper Rozengracht 14164023497r
PIETERS, JELLEde koper Jelle Pieters naastligger ten oosten Rozengracht 14164023497r
PIETERS, JELLE Jelle Pieters , c.u.koopmankoper dwarskamer met een loods erachterZoutsloot NZ164323587v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters , c.u.koopmannaastligger ten westen Zoutsloot NZ164323587v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters wevernaastligger ten oosten Rozengracht 1416482369v
PIETERS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Pieters , c.u.verkoper Rozengracht 16165523727v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ1752252198v
PIETERS, JELLE Jelle Piters naastligger ten westen Kerkpoort (gebied)163723442r
PIETERS, JELLE Jelle Piters naastligger ten westen Rozengracht 18164223520v
PIETERS, JELLE Jelle Piters naastligger ten oosten Zoutsloot NZ164323551r
PIETERS, JELLE Jelle Piters wevernaastligger ten oosten Rozengracht 141645235178v
PIETERS, JELLE Jelle Pyeters Fettevogel, c.u.koper huisHeiligeweg 48163923473r
PIETERS, JELLE Jelle Pyeters naastligger ten westen Rozengracht 22163923485v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters lakenkoper (zijden-)koper grondpacht van 2-11-12 CG [staat: 1-23-12 GG] ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend1606228494v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 2-17-08 CG [staat: 2-01-08 GG] ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend1606228494v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 3-14-12 CG [staat: 2-18-12 GG] ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend1606228494v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 2-11-12 CG [staat: 1-23-12 GG] ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend1606228494v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin1634233133v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper kamerSpinhuisstraat1634233146v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper huisZoutsloot 281635233168r
PIETERS, JELLE Jelle Pyters verkoper Spinhuisstraat ZZ1641234143r
PIETERS, JELLE Jelle Pyters , c.u.verkoper Havenplein 16164223534r
PIETERS, JELLE Jelle Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ164823647v
PIETERS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Pyters verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter1663238176v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters schipper (schuit-)koper huis met stal en wagenhuisSint Jacobstraat 1176725717r
PIETERS, JELLE Jelle Pytters naastligger ten westen Zoutsloot NZ1644235154r
PIETERS, JELLEde weduwe en erfgenamen van wijlen Jelle Pytters Buttercooperverkoper Zoutsloot 53tuin1652236199r
PIETERS, JELLEde weduwe van Jelle Pytters naastligger ten westen Rozengracht 181653236221v
PIETERS, JELLEde kinderen en erfgenamen van wijlen Jelle Pytters eigenaar van 1/2 Grote Bredeplaats 8west_achter165623781v
PIETERS, JELLE Jelle Pytters naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ1749251254v
VETTEVOGEL, JELLE PIETERSde erfgenamen van wijlen Jelle Pieters Vettevogelnaastligger ten oosten Zoutsloot 59166523925r
VETTEVOGEL, JELLE PIETERS Jelle Pyters Vettevogelnaastligger ten westen Zoutsloot 53tuin164223531v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verkoper q.q. Hoogstraat 121602228327v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verkoper q.q. Rommelhaven 71602228327v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters naastligger Droogstraat1605228445v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters naastligger Droogstraat1605228455r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters , c.u.protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 531614229190v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters , c.u.protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 361614229191r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper 1/2 huisHoogstraat 9161623019v
PIETERS, JELMERde koper Jelmer Pieters , c.u.naastligger ten westen Hoogstraat 9161623019v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper 1/2 huisHoogstraat 9161623025v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters , c.u.naastligger ten westen Hoogstraat 9161623025v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper groot nieuw huis, 3 huisjes ten noorden en een mouterijScheffersplein 291618230143r
PIETERS, JELMERde hof van Jelmer Pieters naastligger ten oosten Droogstraat NZ1619230180r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 401620230238r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verlaat protesteert vanwege een vordering Franekereind 81620230247v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters , q.q.protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 401620230254r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters , c.soc. q.q.protesteert vanwege een hypotheek Hoogstraat 381621230265r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verkoper q.q. onbekend1621230272v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters protesteert vanwege een vordering Simon Stijlstraat 71622230328r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verkoper Brouwersstraat 41623230356r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper grondpacht van 0-14-00 CGVoorstraat 681623230363r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper grondpacht van 4-18-00 CGDroogstraat 221623230363v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper huisKarremanstraat1623230364r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper grondpacht van 0-10-00 CGKarremanstraat 251623230365v
PIETERS, JELMERwijlen Jelmer Pieters verkoper Scheffersplein 27162423125r
PIETERS, JELMERwijlen Jelmer Pieters crediteur (triumphant) Zuiderhaven 8162523141r
PIETERS, JELMERde erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters naastligger ten oosten Droogstraat NZ1626231102v
PIETERS, JELMERde hof van Jelmer Pieters , c.u.naastligger ten oosten Droogstraat NZ1626231112r
PIETERS, JELMERde erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 651631232171v
PIETERS, JELMERde erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 2316312335v
PIETERS, JELMER Jelmer Pyters koper huis en hof erachter en terzijdeZoutsloot 42161122950r
PIETERS, JELMER Jelmer Pyters koper hofDroogstraat NZ161222975r
PIETERS, JELMERproclamant Jelmer Pyters naastligger ten westen Droogstraat NZ161222975r
PIETERS, JELMER Jelmer Pyters verkoper q.q. Nieuwstraat 40161222999v
PIETERS, JELMER Jelmer Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot 401612229107v
PIETERS, JELMER Jelmer Pyters koper provisioneel huis daer Sodoma uytsteecktGrote Kerkstraat 6Sodom1620230208v
PIETERS, JELMER Jelmer Pyters koper provisioneel kamerHeiligeweg 51620230208v
PIETERS, JELMER Jelmer Pyters protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 331622230325v
PIETERS, JELMERde erfgenamen van wijlen Jelmer Pytters naastligger ten westen Droogstraat 2216362349r
PIETERS, JELTE Jelte Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
PIETERS, JELTE Jelte Pytters voermangeniaarde koper Zoutsloot 102168024185r
PIETERS, JELTJE Jelcke Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
PIETERS, JELTJE Jeltie Pieters verkoper van 1/6 Zuiderplein 1163123331r
PIETERS, JELTJE Jeltie Pieters verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
PIETERS, JELTJE Jeltie Pieters verkoper van 1/6 Zoutsloot 8163123331r
PIETERS, JELTJE Jeltye Pieters koper Droogstraat 47163223338v
PIETERS, JELTJE Jeltje Pieters verkoper Lanen 38166523927v
PIETERS, JELTJE Jeltje Pieters koper door niaar Tiepelsteeg OZ1730247337v
PIETERS, JELTJE Jeltie Pyters koper Heiligeweg 32172024691v
PIETERS, JELTJE Jeltie Pytters koper kamerHondenstraat 141652236212v
PIETERS, JELTJE Jelske Pytters verkoper Hoogstraat 51174025097r
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleynkoper huisGrote Ossenmarkt 11796264312v
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleynnaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 11796264312v
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleinverkoper Vijverstraat 41803266266r
PIETERS, JETSE Jetze Pieters koper huis daar Franicker althans uuthanghtZoutsloot 98Franeker1599228146v
PIETERS, JETSE Jetse Pieters koper kamerSchritsen1630232127r
PIETERS, JETSE Jetse Pieters , c.u.verkoper Nieuwstraat 581661238113r
PIETERS, JETSE Jetse Pieters zeevarendeverkoper Schritsen 471697243277r
PIETERS, JETSEhet gorthuis van Ytse Pieters naastligger ten oosten Vijver 1171924654r
PIETERS, JETSE Jetse Pieters varend persoonverkoper van 1/4 Zuiderhaven 151730247326v
PIETERS, JETSE Jetse Pieters afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 11734248282v
PIETERS, JETSE Ytse Pieters , thans uitlandigverkoper van 1/3 Noorderhaven 341738249281v
PIETERS, JETSE Jetse Pyters naastligger ten westen Vijverstraat ZZ1724246213v
PIETERS, JETSEvrijgezel Jetse Pytters koper huis waar de Zwarte Gortmolen uithangt, en schuur c.q. voorhuis en gorthuis erachter, en ook nog een grote schuur en bakkerij met een paardestal ertussenNieuwstraat 58de Zwarte Gortmolen166023823r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsmakoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsmakoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsmakoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters bruid 1605228473v
PIETERS, JETSKE Jits Pieters koper Zuiderstraat1614229221r
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters verkoper Vijver 71664238234r
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters verkoper Bildtstraat 171732248155r
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters verkoper ten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters , meerderjarige vrijsterkoper huisHofstraat 221809268197r
PIETERS, JETSKE Jetske Pyters verkoper Kleine Bredeplaats 201663238165v
PIETERS, JETSKE Ietske Pytters koper Heiligeweg 681725246236r
PIETERS, JETSKE Jetske Pytters verkoper Kerkpoortstraat 181738249267v
PIETERS, JILLERT Jillert Pieters schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 45168224152va
PIETERS, JILLERT Jillert Pieters schoenmaker (mr. -)huurder Noorderhaven 91169324331v
PIETERS, JILLERT Jilderen Pyters , c.soc.schoenmaker (mr. -)huurder Noorderhaven 651692242389r
PIETERS, JILLERT Jillert Pytters , c.s.naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 21706244325r
PIETERS, JILLES Jelis Pieters Misdach, c.s.naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ1615229263v
PIETERS, JILLESwijlen Jillis Pyters Boshackschipper (groot-)verkoper van 1/2 Schritsen 2716872429va
PIETERS, JILLESde twee nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jillis Pyters Boshackschipper (groot-)verkoper van 1/2 Schritsen 2716872429va
PIETERS, JILLES Jilles Pytters Boshackschipper (groot-)koper huis c.o.a.Schritsen 27168524268v
PIETERS, JILLES Jillis Pytters koper huisKerkpoortstraat NZ1725246242r
MESDAG, JILLES PIETERS Jelis Pieters Mesdach, c.soc.naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ1621230273v
PIETERS, JOCHEM Jochem Pieters crediteur (triumphant) Zuiderstraat1604228422v
PIETERS, JOCHEM Jochum Pieters Wijnseerdere eigenaar buiten Harlingen161122927r
PIETERS, JOCHEMde weduwe en erfgenamen van wijlen Jochim Pieters naastligger ten westen Zoutsloot 101614229224v
PIETERS, JOCHEM Jochum Pieters aanhandelaar huis, hof met bogelbaen en schiefbaen, en loodsZoutsloot NZ1623230365r
PIETERS, JOCHEMde weduwe van Jochum Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 29162523184v
PIETERS, JOCHEMde weduwe van Jochum Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 29162523186v
PIETERS, JOCHEM Jochum Pieters verkoper Lanen 80162723211v
PIETERS, JOCHEMwijlen Jochum Pieters naastligger ten noorden Noorderhaven 27162823258v
PIETERS, JOCHEMwijlen Jochum Pieters verkoper Noorderhaven 27162823258v
PIETERS, JOCHEM Jochum Piters verkoper Nieuwstraat162823267v
PIETERS, JOCHEM Jochum Piters wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)163723442r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pyters naastligger ten oosten Noorderhaven 25161122913r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pyters crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat NZ1612229114r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pyters , c.u.crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat NZ1612229116r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pyters wagenmakerkoper huisRozengracht 201634233139r
PIETERS, JOCHEMwijlen Jochem Pyters verkoper Zoutsloot 81634233149v
PIETERS, JOCHEM Jochum Pytters verkoper Zoutsloot 11705244283r
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochum Pieters Asmusbootsman Admiraliteit (adjunct -)koper huis, tuintje en houtschuurNoorderhaven 231787262167r
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochem Pieters Asmusequipagemeester Admiraliteit op de Maze residerend in Hellevoetsluis.verkoper Noorderhaven 231791263358r
PIETERS, JOHANNA Johanne Pieters koper Kerkpoortstraat 26177725947v
PIETERS, JOHANNA Johanna Pieters koper Molenpad 11782260231r
PIETERS, JOHANNA Johanna Pieters verkoper Molenpad 11783261123r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters bakkerverkoper Lanen 46161723095v
PIETERS, JOHANNES Joannes Pieters harpoenierkoper provisioneel huisZoutsloot NZ168024121va
PIETERS, JOHANNES Joannis Pieters naastligger ten westen Zoutsloot 1051688242239v
PIETERS, JOHANNES Joannes Pieters kleermaker (mr. -)koper woningLanen 31697243264v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters kleermaker (mr. -)verkoper Lanen 31703244225r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters naastligger ten noorden Droogstraat 231729247287v
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters koper huisOoievaarsteeg 231729247289v
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters naastligger ten westen Kerkpoortstraat 71730247336r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters verkoper Ooievaarsteeg 231730247357r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters leertouwernaastligger ten noorden Droogstraat 23173424914r
PIETERS, JOHANNES Johannis Pieters Potkastkoopmankoper huisHondenstraat 5oost1737249162r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters leertouwernaastligger ten oosten Zoutsloot 221742250210v
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters arbeider op het tigchelwerkkoper huis en weefwinkelOoievaarsteeg WZ1742250270r
PIETERS, JOHANNESwijlen Johannes Pieters Potkastverkoper Vijverstraat 2117562545r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters naastligger ten westen Gardenierstraat 101770257183r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters koopmanverkoper Noorderhaven 98achter1801265308r
PIETERS, JOHANNESwijlen Johannes Pieters verkoper van 1/2 Gardenierstraat 81806267240v
PIETERS, JOHANNESwijlen Johannes Pieters erflater Gardenierstraat 81806267240v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters bakkerkoper huisLanen 461612229119r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters koper kamerNoordees (gebied)1613229149v
PIETERS, JOHANNES Joannes Pyters naastligger ten noorden Lanen 44achter1690242337v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters leertouwerkoper huisZoutsloot 48172824782v
PIETERS, JOHANNES Johan Pyters koper huis, en schuur of koestal voor 16 koeien en 2 paardenLammert Warndersteeg 91730247323v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters Postkastgortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 57oost_voor173124843v
PIETERS, JOHANNES Johan Pyters verkoper Lammert Warndersteeg 9173124857v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters naastligger ten oosten [staat: noorden] Zoutsloot 22173224877r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters , c.u.huurder Voorstraat 451755253246r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters , c.u.huurder Heiligeweg 3175625431v
PIETERS, JOHANNESwijlen Johan Pyters naastligger ten oosten Scheffersplein OZ1758254175v
PIETERS, JOHANNESwijlen Johan Pyters verkoper Scheffersplein OZ1758254175v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters scheepstimmermangeniaarde koper Romastraat 13176125575r
PIETERS, JOHANNES Johannis Pyters scheepstimmermankoper huisGardenierstraat 81763255194r
PIETERS, JOHANNESwijlen Johan Pyters verkoper Ooievaarsteeg ZZ177325871v
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters gleibakkerkoper huis met een nieuwe loods en plaats met putKerkpoortstraat 671669239182r
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters , c.u.gleibakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 671669239182r
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters , c.u.koper van 1/2 huisKruisstraat 5oost167124070v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pytters koper kamer met een gang er vooronbekend1703244215v
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters wieldraaier [staat: wieltjer]verkoper Zoutsloot 951703244216v
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters wieldraaier [staat: wieltjer]verkoper Kleine Kerkstraat 101703244217r
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters wieldraaier [staat: wieltjer]verkoper Kruisstraat 5oost1703244217v
PIETERS, JOHANNESde kamer van Johannes Pytters wieldraaier [staat: wieltjer]naastligger ten zuiden Voorstraat 721704244263r
PIETERS, JOHANNESde gorterij van Johannis Pytters Potkastgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hondenstraat 5west1736249155r
PIETERS, JOHANNES Johan Pytters huurder ten oosten van Harlingen1746251128r
PIETERS, JOOST Joost Peters bakkerverpachter grond Zuiderhaven NZ1642234172r
PIETERS, JOOST Joest Pieters koper kamerSchritsen159722838v
PIETERS, JOOSTde proclamanten Joest Pieters , c.u.naastligger ten westen Schritsen159722838v
PIETERS, JOOST Joost Pieters koper kamerKruisstraat NZ163623413r
PIETERS, JOOST Joost Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 61645235164v
PIETERS, JOOSTde nagelaten woning van wijlen Joost Pieters bakkerverkoper Heiligeweg 4166623911va
PIETERS, JOOST Joost Pieters scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 timmerhelling en huisZoutsloot 11675240192v
PIETERS, JOOST Joost Pieters , c.u.gebruiker Nutstraat 41790263194r
PIETERS, JOOST Joost Pieters smid (grof-)geniaarde koper Schoolstraat 21791263340v
PIETERS, JOOST Joost Piters verkoper Droogstraat NZ1640234112v
PIETERS, JOOST Joost Piters bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 55164323581v
PIETERS, JOOST Joost Pyters bakkernaastligger ten oosten Schritsen ZZ1644235122v
PIETERS, JOOSTgrondpacht uit het huis van de weduwe van Joost Pyters eigenaar perceel Heiligeweg 41675240211r1
PIETERS, JOOSTwijlen Joost Pyters scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot 1169424396r
PIETERS, JOOSTde weduwe van Joost Pytters naastligger ten zuiden Heiligeweg 6166023825v
PIETERS, JOOSTde weduwe van Joost Pytters naastligger ten westen Heiligeweg 6166023825v
PIETERS, JOOSTde weduwe van Joost Pytters naastligger ten zuiden Heiligeweg 616602384ra
PIETERS, JOOSTde weduwe van Joost Pytters naastligger ten westen Heiligeweg 616602384ra
PIETERS, JOOSTde weduwe van Joost Pytters naastligger ten oosten Heiligeweg 2166623952r
PIETERS, JOOST Joost Pytters verkoper Gardenierstraat NZ1673240117r
PIETERS, JOOST Joost Pytters scheepstimmerman (mr. -)eerdere eigenaar Zoutsloot 116992443r
PIETERS, JORIS Joris Pieters wever (linnen-)verkoper Gardenierstraat1614229211r
PIETERS, JORIS Joris Pieters koper huisKarremanstraat 161778259108r
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. huis-)koper huisKarremanstraat 151782260272r
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 301788262253v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 181788262256v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten noorden Zoutsloot 671788262258r
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. -)koper huisMolenpad ZZ1790263269r
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten oosten Molenpad 161790263270r
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. -)koper 1/2 huisHoogstraat 261791263327v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 301795264247v
PIETERS, JORIS Joris Pieters , c.s.naastligger ten oosten Molenpad ZZ180226659r
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten noorden Zoutsloot 671802266153r
PIETERS, JORIS Joris Pieters , c.s.naastligger ten oosten Molenpad ZZ180426716v
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. -)verkoper van 1/3 Herenwaltje 7180426758v
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Hoogstraat 261804267107r
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. huis-)verkoper Karremanstraat 321805267181v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten noorden Zoutsloot 67180826843v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11180826856v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 13180826856v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11181026997v
PIPHRON, JORIS PIETERS Joris Pieters Piphronadvocaat en practizijnverkoper Nieuwstraat 461613229130r
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, JURJEN Jurjen Pyters , c.u.naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 11723246184r
PIETERS, JURJEN Jurjen Pyters , c.u.naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 11723246186v
PIETERS, JURJEN Jurjen Pytters glasverkoperkoper doorgangRapenburg170824550v
PIETERS, JURJENhet huis van Jurjen Pytters glasverkopernaastligger ten oosten Rapenburg170824550v
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunznotarisverkoper q.q. Voorstraat 101619230157v
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunznotarisverkoper q.q. Sint Jacobstraat 81619230157v
PIETERS, KAREL Caerl Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 521620230231r
PIETERS, KARELwijlen Carel Pieters erflater Rommelhaven 261631232181r
PIETERS, KAREL Caerle Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 56163123312v
PIETERS, KAREL Caerle Pyters houtkoperverkoper Achterstraat ZZ161122916r
PIETERS, KARST Carst Pieters koper provisioneel huisLanen 52161723064v
PIETERS, KARST Carst Pieters koper huis, loods en vierkant plaatsjeKarremanstraat 2164023498r
PIETERS, KARST Carst Pieters koper van 1/2 huis genaamd de Vergulde Sleutel met hofke en terzijde 3 aparte kamers op fraaie kelders om te verhurenHoogstraat 1de Vergulde Sleutel1658237175av
PIETERS, KARST Carst Pieters koper [1/2] huis met een hofje erachter en een vrije uit- en ingang in de St. Jacobstraat met tevens ernaast 3 kamers voor de verhuurHoogstraat 1de Vergulde Sleutel1661238100v
PIETERS, KARST Carst Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter1664238236v
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmermankoper huisLanen 50178326122r
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmermankoper huisHerenwaltje 11795264240r
PIETERS, KARSTvrijgezel Carst Pieters verkoper Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmermanverkoper Herenwaltje 11801265283v
PIETERS, KARSTde verkoper Karst Pieters naastligger ten oosten Lanen 48180826876r
PIETERS, KARST Karst Pieters , meerderjarig jongmanverkoper Lanen 48180826876r
PIETERS, KARSTmeerderjarig vrijgezel Karst Pieters verkoper Lanen 501810268352v
PIETERS, KARST Carst Piters koper kamerHoogstraat 1twee_achter1642234170v
PIETERS, KARST Carst Piters , c.u.naastligger ten oosten Hoogstraat 1twee_achter1642234170v
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u.verpachter grond Karremanstraat 21644235107r
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u.verkoper Karremanstraat 21644235107r
PIETERS, KARSTwijlen Carst Pyters verkoper Hoogstraat 1achter1673240123r
PIETERS, KARST Carst Pytters , c.u.verkoper Noorderhaven 101657237132v
PIETERS, KARST Carst Pytters , c.soc.geniaarde koper Nieuwstraat 641658237143r
NAGEL, KARST PIETERS Carst Pytters de Nagel, c.u.koper 1/2 huisNoorderhaven 101653236223r
PIETERS, KEIMPEde botenmakerij van Keimpe Pieters naastligger ten westen Zuiderstraat 29172824773r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters naastligger ten westen Zuiderstraat 271729247280r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters naastligger ten westen Zuiderstraat 31west1730247370r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters , c.soc.naastligger ten westen Zuiderstraat 171733248208r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters bakker (oud mr. -)verkoper Schritsen 41734248329r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters scheepstimmerman (oud mr. -)verkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pyters naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 231723246183v
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pyters huurder voor 7 jaren (p.j.)Zuiderstraat 311724246198v
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pyters naastligger ten westen Zuiderstraat 311724246198v
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pyters , c.soc.naastligger ten westen Zuiderstraat 271728247120r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pyters aanhandelaar huisSchritsen 41734248286v
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pyters verwandelaar Grote Ossenmarkt 211734248286v
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pytters , c.u.koper huisGrote Ossenmarkt 211721246118r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pytters , c.soc.naastligger ten westen Zuiderstraat 271727246299r
PIETERS, KLAAS Claes Peters schipper (groot-)koper kamer met een plaatsje erachterZuiderhaven ZZ164323538v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten [staat: westen] Kerkpoortstraat NZ159822889r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 511599228135r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koper huis Lanen1599228145r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters kangieterverkoper q.q. Grote Bredeplaats ZZ1600228191v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters kangieterverkoper q.q. Zuiderhaven 251600228191v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten zuiden Noorderhaven 361600228200v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper Rinnertspijp 11600228201v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerverkoper (gesuccumbeerde) Schritsen ZZ1600228227r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters bruidegom 1601228254r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerkoper plaetsKerkpoortstraat NZ1601228257v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin1602228310v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1602228323r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1602228332r
PIETERS, KLAAS Cla