Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Za  Ze  Zi  Zo  Zu  Zy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
SAKES, AGE Age Zakes huurder oude smitte Zuiderstraat 311806267223v
SAKES, AGE Age Zakes geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 36west1806267239v
SAKES, PIETER Pyter Zaakes brouwer (mr. -)koper stal en wagenhuisNieuwstraat 10175025287v
SAKES, PIETER Pyter Zaakes brouwer (mr. -)koper stal en wagenhuisNieuwstraat 12175025287v
SAKES, PIETER Pytter Zakes brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 101755253243v
SAKES, PIETER Pytter Zakes brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 121755253243v
SEERPS, BAUKJE Baukjen Zeerps naastligger ten westen Voorstraat 86170024480v
SEERPS, BAUKJEwijlen Bauckje Zeerps erflater Scheffersplein 251702244162v
SEERPS, HINKE Hinke Zeerps verkoper Hoogstraat 171698243334v
SEERPS, JAKOBde molen van voorheen Jacob Zeerps naastligger ten oosten Rozengracht 421667239102v
SEERPS, JAKOB Jacob Zeerps kooltjernaastligger ten oosten Hoogstraat 261698243333v
GRATEMA, TJEPKE SEERPSweduwe v wijlen Tjepke Zeerps Gratemanaastligger ten oosten Noordijs 231727246302v
SIEBES, JELLE Jelle Zybes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 110achter167124075v
BONTEKOE, SWIER SIEBES Sweer Zybes Bontekoekoper huisNoorderhaven 916702405r
SIEDSES, PIETERwijlen Pytter Zyds verkoper Kerkpoortstraat170824551r
SIEDSES, PIETER Pieter Zydses eigenaar van 1/3 Nieuwstraat 421695243147v
SIEDSES, ROMMERT Rommert Zydses , c.s.huurder Rommelhaven 718032671r
SIEDSES, TEEKEwijlen Taco Zydses smid (mr. grof-)erflater Rommelhaven 41692242403r
SIEMENS, GERRITJE Gerritje Zymons geniaarde koper Noorderhaven 991729247227v
SIEMENS, TJITSKE Tjetske Zymons naastligger ten noorden Zuiderstraat1727246307v
SIEMENS, TJITSKE Tjetske Zymons verkoper Zuiderstraat1727246307v
NAUTA, HARMEN SIENESoud burgemeester Harmen Zynes Nautakoper kamerSpinhuisstraat1669239202r
NAUTA, HARMEN SIENESde hof van Harmen Zynes Nautanaastligger ten noorden Spinhuisstraat1669239202r
SIERKS, DIRK Dirck Ziercx naastligger ten noorden Noorderhaven 88achter168124140va
SIERKS, DIRK Dirck Zierx koper huisNoorderhaven 100167024022av
SIERKS, DIRKwijlen Dirck Zierx erflater Noorderhaven 88168424226v
SIERKS, HARKE Harcke Ziercks kussendragerkoper huis, tuin en plaatsGrote Kerkstraat 361686242117v
SIERKS, HARKE Harke Ziercx kussendragerverkoper Kerkpoortstraat NZ1683241257v
SIERKS, HARKEwijlen Harcke Ziercx kussendragerverkoper Hofstraat 351686242157r
SIERKS, HARKE Harcke Zierx , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1673240127v
SIERKS, HARKE Harcke Zierx naastligger ten westen Rapenburg 6west168024167r
SIERKS, HARKE Harcke Zierx naastligger ten oosten Hofstraat 311681241158v
SIERKS, HARKE Harcke Zierx kussendragerkoper huisWilliam Boothstraat OZ1683241251v
SIERKS, HARKE Harcke Zierx naastligger ten westen Kerkpoortstraat 11168424253r
SIERKS, HARKEde weduwe van Harke Zierx Cussendragernaastligger ten westen Lanen 381692242379v
SIERKS, HARKE Harcke Zircx naastligger ten oosten Hofstraat 311681241155v
SIERKS, JAKOB Jacob Zierks wagenmakerverkoper Rommelhaven 61669239203v
SIERKS, JAKOB Jacob Zierks wagenmakerkoper provisioneel Hoogstraat 40166623911ra
SIERKS, JAKOB Jacob Zierx naastligger ten westen Liemendijk 401702244142r
SIERKS, LAAS Laas Zierks verkoper Kleine Kerkstraat 141705244269r
SIERKS, PIEKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieke Zierx naastligger ten westen Hoogstraat 23168424255v
SIERKS, REIN Reyn Zierx verkoper Rommelhaven 61669239203v
SIERKS, RINSKE Rinske Zierx verkoper Droogstraat168524292v
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKSgemeensman Sybolt Zierks Hornstraverkoper Voorstraat 351724246201r
TOLSMA, TEEKELE SIERKSwijlen Taekle Zierx Tolsmaontvangerkoper Kleine Bredeplaats 91729247296v
SIERKS, TJITSKE Tjiedske Zierx koper Schritsen 1oost170824558r
SIETSES, Hinne Zytses naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 31803266201v
SIETSES, AALTJE Aaltje Zytses koper Lammert Warndersteeg 91805267150r
SIETSES, ANNE Anne Zytses , c.u.koper woning zijnde een kamer en een loodsVijverstraat 91699243398v
SIETSES, ANNE Anne Zytzes naastligger ten oosten Zuiderhaven 391771257192v
SIETSES, GIJSBERTmeerderjarige jongeman Gijsbert Zytses koper huisHofstraat 21west1808268176r
SIETSES, GIJSBERTmeerderjarige jongeman Gijsbert Zytses koper huisKerkpoortstraat 61181026921v
KROON, GOOITSEN SIETSEShet huis en hof van vaandrig Goytien Zytses Croonnaastligger ten westen Kerkpad WZ167224096r
KROON, GOOITSEN SIETSESde hof van Goytien Zytses Croonnaastligger ten noorden Hofstraat 29achter1674240155v
SIETSES, HARKE Harke Zytzes koper huisSint Jacobstraat 141781260148r
SIETSES, HESSEL Hessel Zytses blokmaker (mr. -)koper huis en plek grondLanen 601807267340v
SIETSES, HESSEL Hessel Zytses naastligger ten oosten Schritsen 49181026991r
SIETSES, HESSEL Hessel Zytzes naastligger ten zuiden Lanen 601805267172r
SIETSES, HESSEL Hessel Zytzes naastligger ten zuiden Lanen 601807267340v
SIETSES, HILTJE Hiltie Zytses huurder Zoutsloot 116992443r
SIETSES, HINNE Hinne Zytses koemelkerverkoper Rozemarijnstraat 11802266164r
SIETSES, HINNE Hinne Zytses melktapperkoper huisZoutsloot 981803266212r
SIETSES, HINNE Hinne Zytses koper woning gebruikt als puistermakerijWortelstraat 121803266212r
SIETSES, HINNE Hinne Zytses koemelkerverkoper Lanen 29180426792v
SIETSES, HINNE Hinne Zytses naastligger ten oosten Wortelstraat 101807267307r
SIETSES, HINNE Henne Zytzes koemelkergeniaarde koper Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
SIETSES, JAN Jan Zytses koper kamerBargebuurt 2zuid170724519r
SIETSES, JANKE Jantje Zytses koper Noorderhaven 401807267315r
SIETSES, KORNELIS Cornelis Zytses verkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r
SIETSES, KORNELIS Cornelis Zytses verkoper Sint Jacobstraat 13177825997r
SIETSES, LOLKEen eerder bewoond door Lolke Zytses schipper (groot-)bewoner Zuiderhaven 351674240165r
HILARIUS, MARTEN SIETSES Marten Zytses Hilariusverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 61809268260r
HILARIUS, MARTEN SIETSES Marten Zytses Hilariusverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 81809268260r
HILARIUS, MARTEN SIETSES Marten Zytses Hilariusverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 21809268260r
SIETSES, MINNERT Minnert Zytzes touwslagerkoper huis en lijnbaanAchterstraat 151806267222v
SIETSES, MINNERT Minnert Zytzes verkoper Achterstraat 151809268293v
SIETSES, POPPE Poppe Zytzes , c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 51180826820r
SIETSES, REIN Rein Zytses apothekerverkoper q.q. Hoogstraat 3516942434ra
SIETSES, ROMMERT Rommert Zytses naastligger ten noorden Voorstraat 891805267134r
SIETSES, ROMMERT Rommert Zytses verkoper Rommelhaven 18een_achter1806267237r
SIETSES, ROMMERT Rommert Zytzes naastligger ten zuiden Rommelhaven 181805267161v
SIETSES, ROMMERT Rommert Zytzes naastligger ten zuiden Rommelhaven 181805267177r
WESTRA, BRECHTJE SIKKES Bregje Zikkes Westrakoper huisZuiderhaven 77west1809268240v
WESTRA, BRECHTJE SIKKES Bregtje Zikkes Westraverkoper Both Apothekerstraat 11809268264r
SINTS, HUBERTwijlen Huybert Zents verkoper Kleine Bredeplaats 22167824115r
SINTS, IEPE Yppe Zents , c.u.haarweverkoper huisRozengracht NZ1705244300r
SINTS, IEPE Ype Zents naastligger ten westen Rozengracht NZ1722246129v
SINTS, IEPEwijlen Ype Zents haarwever (mr. -)verkoper Wasbleek1736249112v
SINTS, JAN Jan Zents verkoper Hofstraat 18169324339r
SINTS, JAN Jan Zents , nae oostindien uitlandighverkoper Schritsen 41703244234v
SINTS, TRIJNTJE Trijntie Zents verkoper Hofstraat 18169324339r
SINTS, TRIJNTJE Trijntje Zents verkoper Schritsen 41703244234v
SINTS, WARNERde erfgenamen van wijlen Warner Zents naastligger ten oosten Zuiderhaven 591676240212v
SJOERDS, Mayke Zjoerds koper Tiepelsteeg WZ1728247103v
SWIERS, GERRIT Gerryt Zwerus geniaarde koper Hofstraat 13178326194r
ZACHARIAS, JOCHEM Jogchum Zacharias hoedenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 31766256200v
ZACHARIAS, JOCHEM Jogchum Zacharias , c.u.bewoner Voorstraat 31766256200v
ZACHARIAS, JOCHEM Jochem Zacharias* hoedenmakernaastligger ten westen Voorstraat 51782260309r
ZACHARIAS, JOCHEM Jochem Zacharias* hoedenmakernaastligger ten westen Voorstraat 5178326162r
ZACHARIAS, JOCHEMde weduwe van Jochem Zacharias hoedenmakerhuurder Voorstraat 31810269112v
ZACHARIAS, JOCHEMwijlen Jochem Zacharias Hoffiusverkoper van 5/8 Voorstraat 31810269112v
ZACHARIAS, PIEKEde weduwe van Pieke Zacharias huurder William Boothstraat 317632567r