Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: wa  we  wi  wo  wu  wy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
OEPKES, LIJSBET Lijsbeth Wpckes bruid 1603228374v
OEPKES, TJEERDde kamer van Tyaert Wipckes naastligger ten oosten Schritsen ZZ1600228227r
HANEKUIK, JAKOB W. Jacob W. Hanekuikkoper provisioneel huisNieuwstraat 1417722582ra
WABES, de weduwe en erfgenamen van wijlen Wabbo Wabbes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12162523195r
WABES, ANSKE Antke Wabes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 121633233126r
WABES, ANTJE Antie Wabbes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 161641234159v
WABES, ANTJE Antie Wabbes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10zuid1654236265r
WABES, ANTJE Antie Wabes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12163723447r
WABES, ANTJE Antie Wabes naastligger ten oosten* Voorstraat 671658237176v
WABES, ANTJE Antie Wabes naastligger ten oosten* Voorstraat 671658237245r
WABES, ANTJEhet huis nagelaten door wijlen Antie Wabes naastligger Voorstraat 6716772412v
WABES, GERRIT Gerrit Wabbes koper door niaar 1/2 huisSint Jacobstraat 12164823655r
WABES, HESSEL Hessel Wabbes , c.u.verkoper Peterseliestraat ZZ167224098r
WABES, HESSEL Hessel Wabbes koper Schritsen 56zuidoost1673240120v
WABES, HESSEL Hessel Wabes koper huis en tuintjeHeiligeweg 12167124033v
WABES, HESSEL Hessel Wabes koper door niaar huis en een vrije steegHeiligeweg ZZ1672240109r
WABES, HOMME Homme Wabbes koper huisstede van 24 x 88 voet (en 15000 rood en 15000 grau steengoed)Zuiderhaven ZZ1600228207v
WABES, IEGE Ige Wabbes verkoper Sint Jacobstraat 12164823655r
WABES, JAKOBwijlen Jacob Wabbes kapiteinverkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
WABES, JAKOBwijlen Jacob Wabbes kapiteinverkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
WABES, JAKOBwijlen Jacob Wabbes kapiteinverkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
WABES, JONGE Jonger Wabbes proevenier gasthuis Leeuwardenverkoper Sint Jacobstraat 121653236225r
WABES, JONGEde ouders van Jonger Wabbes eerdere eigenaar Sint Jacobstraat 12165523742v
WABES, LIEUWE Leuue Wapckes huurder Vijverstraat ZZ166123898r
WABES, MARTEN Marten Wabbes koper huisBrouwersstraat 41605228486r
WABES, MARTEN Marten Wabbes verkoper Noorderhaven 521620230231r
WABES, MARTEN Marten Wabbes schoenmaker (mr. -)koper kamer met plaatsonbekend1622230322v
WABES, REPKJE Repck Wabbes , voor haar kindverkoper Nieuwstraat 561615229255v
WABES, REPKJE Repck Wabbes verkoper Nieuwstraat 561615229255v
WABES, SIETSKE Sytske Wabes naastligger ten westen Achterstraat1651236146v
WABES, WABE Wabbe Wabbes kleermakergeniaarde koper Voorstraat 621614229230r
WALINGS, Trijntgie Waelings koper Rozengracht 81612229100v
WALINGS, Trijntgie Waelings koper Rozengracht 61612229100v
WALINGS, ANTJE Antje Walings naastligger ten zuiden Hoogstraat 40179726555v
WALINGS, ANTJEwijlen Antje Walings erflater Tuinsteeg 41809268195v
WALINGS, ANTJE Antje Walings naastligger ten zuiden Hoogstraat 40181026946r
FABER, ANTJE WALINGS Antje Walings Faberkoper Franekerpoort (gebied)1796264317v
WALINGS, BINKEhuisman Bente Walings verkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin1738249232v
WALINGS, BINKEhuisman Bente Walings verkoper van 1/5 Achterstraat 61738249260v
WALINGS, BINKEhuisman Bente Walings verkoper van 1/5 Noorderhaven 851738249283r
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 12173824921va
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 1217392503ra
WALINGS, HENDRIK Hendrick Walings verkoper ten noorden van Harlingen1599228142r
WALINGS, HENDRIK Hendrick Walings verkoper Voorstraat 211600228208v
WALINGS, HILTJE Hiltje Walings koper Kerkpoortstraat 651800265245r
WALINGS, IEBELTJE Ebell Waelings bruid 1600228212r
WALINGS, IEBELTJE Ebel Walinghs protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 23159822888r
WALINGS, IEBELTJE Ibel Walinghs protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 231599228138v
WALINGS, IEBELTJE Ebel Walings protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 171599228154r
WALINGS, IEBELTJE Ibel Walings verkoper Franekerpoort (gebied)1601228276v
WALINGS, IEBELTJEde erfgenamen van wijlen Yebel Walings verkoper Noorderhaven 2164223516v
WALINGS, IEBELTJEde erfgenamen van wijlen Ybel Walings verkoper Noorderhaven 4164223530r
WALINGS, JAN Jan Walinghs koper huis en schuur met een plaats daartussenHoogstraat 13161222974v
WALINGS, JAN Jan Walinghs , c.u.koper huis, loods en plaatsRozengracht 20164323594v
WALINGS, JAN Jan Walings verkoper ten oosten van Harlingen1613229143v
WALINGS, JAN Jan Walings naastligger ten westen Hoogstraat 151627231165v
WALINGS, JAN Jan Walings koper kamer met weefwinkelRomastraat ZZ164323566v
WALINGS, JAN Jan Walings , c.u.koper van 1/2 Zuiderplein 11644235148r
WALINGS, JAN Jan Walings verkoper Zuiderplein 11645235177v
WALINGS, JANhet huis van Jan Walings naastligger ten westen Rozengracht 22164823613v
WALINGS, JAN Jan Walings , c.s.huurder onbekend166523913r
WALINGS, JAN Jan Walings bakkerhuurder (p.j.)Zuiderstraat 23180426732r
WALINGS, JAN Jan Walings bakkerhuurder (p.j.)Zuiderstraat 25180426732r
WALINGS, JAN Jan Wallings , c.u.verkoper Hoogstraat 13163223352v
FABER, JAN WALINGS Jan Walings Faberbakker (mr. brood-)verkoper q.q. Tuinsteeg 41809268195v
WALINGS, LIEPKJE Lupkjen Walings verkoper Hofstraat 251766256184r
WALINGS, MAAIKE Maycke Walings verkoperse Voorstraat 101685242101v
GRAUDA, MAAIKE WALINGS Mayke Walinghs Graudakoper Voorstraat 10168424228r
WALINGS, MARIA Marijke Walings verkoper Voorstraat 12173925038v
WALINGS, PIETERwijlen Pieter Walinghs koper Kruisstraat 8zuid_achter1663238190r
WALINGS, PIETER Piter Walings , c.u.zoutziederkoper door niaar ratione proximitatis zoutkeet met gereedschappenScheffersplein 271646235204r
WALINGS, PIETERde hof van Pytter Walings naastligger ten noorden Kruisstraat 5west1650236123v
WALINGS, PIETERde hof van Pytter Walings naastligger ten noorden Kruisstraat 5west1652236184v
WALINGS, PIETER Pyter Walings verkoper q.q. Lanen 171654236249r
WALINGS, PIETERde zoutkeet van de weduwe van Pytter Walings naastligger ten noorden Scheffersplein 23165623755v
WALINGS, PIETERde hof van de weduwe van Pytter Walings naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ165623791v
WALINGS, PIETERwijlen Pytter Walings verkoper buiten Harlingen1657237128r
WALINGS, PIETERwijlen Pieter Walings koper Kruisstraat 5oost1663238193r
WALINGS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Walings naastligger ten noorden Heiligeweg 52166723982v
WALINGS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Walings naastligger ten oosten Heiligeweg 56166723995r
WALINGS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Walings naastligger ten zuiden Heiligeweg 56166723995r
WALINGS, PIETERwijlen Pytter Walings koper buiten Harlingen167124054r
WALINGS, RICHT Regt Walings , c.u.kuiper (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 361793264108v
WALINGS, RIENK Rients Walings huurder Lanen 41808268166v
WALINGS, TETJE Tetje Waalings koper Lanen 381784261137r
WALINGS, TETJE Tettje Walings verkoper Lanen 381790263264r
WALINGS, TRIJNTJE Trijnke Waelings koper Lanen 331615229254v
WALINGS, TRIJNTJE Trijnke Waelings verkoper Lanen 331615229282r
WALINGS, TRIJNTJE Trijntke Walings koper Lanen 371612229124r
WALINGS, TRIJNTJE Trijntke Walings verkoper Lanen 701613229172v
WALINGS, WALING Waling Walings verkoper ten noorden van Harlingen1599228142r
WALINGS, WALING Waling Walings verkoper q.q. William Boothstraat1603228381r
WALKES, HENDRIKJE Hendrikje Walkes koper Hofstraat 12a1729247287r
WALKES, HENDRIKJE Henderina Walkes verkoper Brouwersstraat 15174525172v
WALKES, HENDRIKJE Henderina Walkes verkoper Hofstraat 12a174525173v
WALKES, PIETJE Pyttje Waltes [staat: Warnders] koper Zoutsloot 951762255150v
WALKES, PIETJE Pyttje Waltes verkoper Zoutsloot 951763255257v
WALKES, TIETJE Tytje Waltes verkoper Sint Jacobstraat 2178126093v
WALKES, TIETJE Titje Waltes brouwerkoper Scheffersplein 7178626284r
HETTEMA, HIELKJE WALLES Hike Walles Hettemakoper Zuiderstraat 201787262193r
OPPEDIJK, JAN WALLESwijlen Jan Walles Oppedijkerflater Brouwersstraat 21achter1798265111r
WARNERS, AALTJE Aelcke Warners verkoper Kerkpoortstraat 33161623024r
WARNERS, AREND Aernt Warners bakkerkoper huisHoogstraat 32164323546v
WARNERS, ARENDde weduwe van Aernt Warners naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 341659237194r
WARNERS, ATE Ate Warners knoopmakernaastligger ten oosten Lanen 54165523741r
WARNERS, BINNERT Binnert Warners naastligger ten oosten onbekend1606228487v
WARNERS, BOTE Bottie Warnders huurder achter (p.j.)Droogstraat NZ177725977v
WARNERS, EGBERTwijlen Egbert Warners erflater Kruisstraat 5oost1674240135v
WARNERS, FOEKE Foecke Warners zeevarend gezelverwandelaar Voorstraat ZZ1687242209r
WARNERS, FOEKE Foecke Warners zeevarend gezelaanhandelaar 1/4 huisZuiderhaven NZ1687242209r
WARNERS, GERRIT Gerrit Warners , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 191715245243v
WARNERS, HANSbewoonde huis van Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19173124839v
WARNERS, HANS Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19173524937v
WARNERS, HARMEN Harmen Wanders huurder huis (p.j.)Wortelstraat 11758254265r
WARNERS, HARMEN Harmen Wanders bewoner Wortelstraat 11758254266v
WARNERS, HARMEN Harmen Warnders eigenaar van 1/2 Zoutsloot 18174525168v
WARNERS, HARMEN Harmen Warnders huurder Zoutsloot 181752252232v
WARNERS, HARMENde crediteuren van de verlaten boedel van Harmen Warnders wever (bont-)verkoper van 1/2 Zoutsloot 181752252232v
WARNERS, HARMEN Harmen Warners verkoper Franekereind 381600228204v
WARNERS, HARMEN Harmen Warners , c.u.eigenaar van 1/2 Zoutsloot 181741250151v
WARNERS, HARMENhet huis bewoond door Harmen Warners naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11175225326v
WARNERS, HENDRIK Hendrik Warnders timmerman (huis-)koper huisHeiligeweg 541791263308v
WARNERS, HENDRIK Hendrik Warners huurder (p.w.)Ooievaarsteeg WZ173524992v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars naastligger ten oosten Lanen 631622230312v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnars verwandelaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 181623230369r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21162423130v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnars , voor zich en zijn twee kinderenverkoper Franekereind 18162623199v
WARNERS, LAMMERTde zoutkeet van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
WARNERS, LAMMERTde kamer van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnars , voor zich en zijn twee kinderenverkoper Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnars koper door niaar huis ([bedrag niet vermeld])Franekereind 201626231105v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnars naastligger ten westen Franekereind 201626231105v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars verpachter grond Lammert Warndersteeg 21626231140v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warnarts bakkerbruidegom 1604228419v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnarts verwandelaar Lanen 21606228471v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts verkoper William Boothstraat OZ1620230252r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnarts koper huisLammert Warndersteeg 1noord1620230255r
WARNERS, LAMMERTde proclamant Lambert Warnarts , c.u.naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord1620230255r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts koper 1/2 huisLammert Warndersteeg 1noord1623230355r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts koper 1/2 huisLammert Warndersteeg 1noord1623230355v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts koper 1/3 van 3 1/2 pm landten noorden van Harlingen1623230356v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen1623230356v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnders naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ163723432r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25159722841v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners koper provisioneel huis, schuur en ledige plaatsKleine Bredeplaats WZ1600228190r
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners aanhandelaar huis met plaats, en een klein huisje met een vrije in- en uitgang in de steegNoordees (gebied)1600228215r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners naastligger ten zuiden Lanen ZZ1606228493v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten oosten Lanen ZZ1606228503v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners koper hof en tuinLammert Warndersteeg 2161222994v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners koper provisioneel huis en hofSchritsen 301613229130v
WARNERS, LAMMERTde hof van Lammert Warners naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1614229208r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners , n.q.verpachter grond Nieuwstraat 641615229240r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners verkoper Lanen 331615229254v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg161723097v
WARNERS, LAMMERTde kamers van Lambert Warners naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg1618230123r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners zoutziederverkoper Lammert Warndersteeg1618230123r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warners koper Niet geldig, doorgehaalde akte1622230326v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warners aanhandelaar van 1/2 huisFranekereind 181623230368v
WARNERS, LAMMERTde mouterij van de koper Lambert Warners naastligger ten zuiden Franekereind 181623230368v
WARNERS, LAMMERTde zoutkeet van Lambert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warners koper huis (wordt betaald met 1/16 part in het schip van Jan Bentes)Nieuwstraat 56162823278r
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten oosten Hofstraat ZZ1630232116v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 54163123311v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21163123323r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners verkoper Franekereind 20163323381r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners , c.u.verkoper Nieuwstraat 56163323389r
WARNERS, LAMMERT Lambart Warners naastligger ten oosten Heiligeweg 601640234117v
WARNERS, LAMMERTde keet van de oud hopman Lambart Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 31641234149r
WARNERS, LAMMERTde keet van Lambaert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord164323583v
WARNERS, LAMMERTde keet van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord1647235250r
WARNERS, LAMMERThet huis van de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden Lanen 65achter1653236220r
WARNERS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Warners eigenaar van 1/2 buiten Harlingen1654236264r
WARNERS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten oosten buiten Harlingen1654236264r
WARNERS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden buiten Harlingen1654236264r
WARNERS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen1654236264r
WARNERS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen16552374v2
WARNERS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden Lanen 65west_achter1663238161v
WARNERS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammerts Warners naastligger ten oosten Zuiderhaven 59168924219ra
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts bakkeraanhandelaar 1/3 huisFranekereind 141606228472r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 211623230359v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnerts aanhandelaar twee boven- en twee benedenkamersLammert Warndersteeg 1noord16242318v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnerts verpachter grond Lammert Warndersteeg 216242319r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts verwandelaar Lammert Warndersteeg 216242319r
WARNERS, LAMMERT Lammer Werners verkoper Kleine Bredeplaats 23159822895v
WARNERS, LIEUWKJE Luck Warners eerdere eigenaar Grote Kerkstraat 261599228132v
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners Holcamaverkoper William Boothstraat OZ168224153va
WARNERS, MAAIKE Maycke Warnaers koper Zoutsloot 53tuin1634233133v
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners aanhandelaar Lanen 21606228471v
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verwandelaar Franekereind 141606228472r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verkoper Grote Kerkstraat 40west1630232127v
WARNERS, MAAIKE Mayke Warners verkoper Zoutsloot 53tuin164223531v
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verkoper Lanen 21656237101r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verkoper Lanen 831656237102r
WARNERS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Schritsen 1west1657237104r
WARNERS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Brouwersstraat 281657237104v
WARNERS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Zuiderhaven 571657237105r
WARNERS, MAAIKEwijlen Maeycke Warners erflater Lanen 21656237265v
WARNERS, MAAIKEwijlen Maeycke Warners erflater Schritsen 1west1656237265v
WARNERS, MAAIKEwijlen Maeycke Warners erflater Brouwersstraat 281656237265v
WARNERS, MAAIKEwijlen Maeycke Warners erflater Lanen 831656237265v
WARNERS, MAAIKEwijlen Maeycke Warners erflater Zuiderhaven 571656237265v
WARNERS, MARIA Mary Warners verkoper Rozengracht 231614229193r
WARNERS, MARIA Marijcke Warners koper Lanen 83161623030v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders , c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 261791263319r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders metselaarkoper huisHeiligeweg 261799265196r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders metselaareerdere huurder (p.j.)Heiligeweg 261799265196r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Heiligeweg 241805267180r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders verkoper q.q. Liemendijk1806267246r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders verkoper q.q. Zoutsloot 421806267247r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders verkoper q.q. Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Molenpad 161809268242v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Molenpad 141809268242v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Heiligeweg 24181026951r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders koopmannaastligger ten westen Heiligeweg 28181026952r
WARNERS, PIETERwijlen Pieter Warnders verkoper Anjelierstraat 151811269152v
WARNERS, PIETER Pieter Warners naastligger ten zuiden Franekereind159722816r
WARNERS, PIETER Pyeter Warners verkoper Franekereind 29oost159722869r
WARNERS, PIETER Pieter Warners verpachter grond Lammert Warndersteeg1605228443v
WARNERS, PIETJE Pietje Warnders huurder Bildtpoort (gebied)178626279v
WARNERS, PIETJE Pytie Warners koper Achterstraat NZ1733248211r
WARNERS, PIETJE Piettie Warners eerdere huurder Grote Kerkstraat 221778259105v
WARNERS, RINSKE Rinske Warners koper Tiepelsteeg OZ1767256249r
WARNERS, RINSKEwijlen Rinske Warners erflater Tiepelsteeg OZ1787262313r
WARNERS, SIKKE Sikke Warnders meesterknechthuurder (p.w.)Gardenierstraat 41791263355r
WARNERS, UILKJE Uylckjen Warners koper Vijverstraat 201691242354r
WARNERS, UILKJE Uilkjen Warners , voor zich en haar zoonverkoper Vijverstraat ZZ1705244272r
WATSES, Stellanus Watses , c.u.verkoper Kleine Kerkstraat 161641234131v
WATSES, ABEwijlen Abbe Watses verkoper Grote Bredeplaats 251604228384v
WATSES, ABEwijlen Abbe Watses verkoper Grote Bredeplaats 271604228384v
WATSES, ABEwijlen Abbe Watses eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 2716152306v
WATSES, AGE Age Watzes , c.u.huurder Grote Kerkstraat 2178326120r
WATSES, AGE Age Watzes schoenmakersbaashuurder beneden Grote Kerkstraat 421785261285r
WATSES, ANDELTJE Andel Watses koper onbekend159822876v
WATSES, ANDELTJE Andel Watzes koper Zuiderstraat1605228471r
WATSES, ARJEN Arian Watses , c.u.bakkerkoper huisHeiligeweg 261652236191v
WATSES, ARJEN Arian Watses , c.u.bakkerverkoper Heiligeweg 261653236223v
WATSES, ARJEN Arien Watses , c.u.bakker (mr. -)koper hoekhuis, loods en plaatsHofstraat 16165623779v
WATSES, ARJEN Arien Watses bakkernaastligger ten oosten Hofstraat 161658237170ar
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Noorderhaven 1051657237263v
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Droogstraat 181657237263v
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Karremanstraat 301657237263v
WATSES, ARJEN Arien Watses , c.u.bakkerverkoper Hofstraat 16166023829r
WATSES, ARJEN Arjen Watses , c.u.koper huis met plaats en loods met een vrije uitgang ten noorden en ook nog een kamer erachter ofwel ten zuiden in de PeterseliestraatHeiligeweg 241664238224r
WATSES, ARJENde erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat1669239192v
WATSES, ARJENde erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat1674240131v
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backerbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 311740250108v
WATSES, BARTELD Bartle Watzes , c.u.huurder Grote Kerkstraat 251809268206r
WATSES, DOUWE Douwe Watses verkoper q.q. buiten Harlingen1657237253r
WATSES, HAANTJE Hancke Waatses naastligger ten westen Franekereind 271600228223r
WATSES, HAITSE Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 8163223375r
WATSES, HAITSE Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 8163323383v
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes koper huis, schuur, voortuin en een hof met een zomerhuisje daarachter ([staat CG, maar in de marge verbeterd naar GG])ten oosten van Harlingen15972285v
WATSES, HENDRIKde Hincxte fenne, nu gebruikt door Hendrick Waatzes naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen15972285v
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes slagerkoper huis daer den Roede Os uutsteeckt, en 2 kamerkes daarachter staande met een vrij, ledige en doorgaande steeg van de haven tot aan de Voorstraat toeNoorderhaven 28de Rode Os1600228197v
WATSES, HENDRIKhet schaaphuis van Hendrick Waatzes naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 41606228490v
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes slagerverkoper ten noordoosten van Harlingen1606228505v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses naastligger ten westen Voorstraat 9161723096v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses verkoper Voorstraat 9161723096v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses slager [staat: vleeshouwer]koper grondpacht van 0-14-00 CGNoorderhaven 50161723097r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses verkoper Pothondjessteeg 81621230289r
WATSES, HENDRIK Hendrik Watses verkoper Pothondjessteeg 61622230316r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses , c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 481629232108r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses slagernaastligger ten oosten Voorstraat 71630232153v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses slagernaastligger ten oosten Noorderhaven 461630232153v
WATSES, HENDRIK Hendrik Watses verkoper Kleine Ossenmarkt 816312333v
WATSES, HENDRIK Hendrik Watses naastligger ten westen Voorstraat 9163123313r
WATSES, HENDRIKde schuur van wijlen Hendrick Watses naastligger ten oosten Pothondjessteeg 81635233166v
WATSES, HENDRIKland in gebruik bij de erfgenamen van wijlen Hendrick Watses naastligger ten zuiden buiten Harlingen163923481v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 41657237116v
WATSES, HENDRIKde schuur van Hendrick Watzes naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 4162523158r
WATSES, HENDRIKde schuur van Hendrick Watzes naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 4162523162r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watzes slagernaastligger ten oosten Voorstraat 716272326r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watzes slagernaastligger ten oosten Noorderhaven 4616272326r
WATSES, HENDRIKals gebruiker Hendrick Watzes naastligger ten zuiden buiten Harlingen162823254r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watzes gebruiker ten noorden van Harlingen1630232125r
WATSES, HESSELde weduwe van wijlen Hessel Waatzes naastligger ten westen Heiligeweg 11598228104r
WATSES, HETTEde weduwe van wijlen Hette Waatses huurder Zuiderpoort (gebied)161723091r
WATSES, HETTEde weduwe van Hette Watses huurder Zuiderpoort (gebied)1617230104v
WATSES, HETTE Hette Watzes , bij de Zuiderpoortbetrokkene ([doorgehaalde locatie van de veiling])Lanen 36161623053r
WATSES, HETTE Hette Watzes , bij de Zuiderpoortbetrokkene ([doorgehaalde locatie van de veiling])Schritsen 27161623053r
WATSES, IEMKJE Ymck Watses koper Zoutsloot 26163723444r
WATSES, IEMKJE Impk Watses verkoper Zoutsloot 281642234177v
WATSES, IEPEde verkoper Ippe Waatzes , c.u.verpachter grond Noorderhaven 761599228139r
WATSES, IEPE Ippe Waatzes verkoper Noorderhaven 761599228139r
WATSES, IEPE Ippe Waatzes verpachter grond ([bedrag niet vermeld])Noorderhaven 761600228234v
WATSES, IEPE Ippe Waatzes verpachter grond ([bedrag niet vermeld])Noorderhaven 781600228234v
WATSES, IEPE Ype Waatzes naastligger ten noorden Voorstraat 331601228237r
WATSES, IEPE Eepe Watses verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 76159722848r
WATSES, IEPE Eepe Watses verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 78159722848r
WATSES, IEPE Epo Watses koper huisVoorstraat 20159722866v
WATSES, IEPE Eepe Watses verpachter grond Noorderhaven 761615229253r
WATSES, IEPE Eepe Watses verpachter grond Noorderhaven 781615229253r
WATSES, JANhuis of erf van Jan Waatses naastligger ten noorden* Zoutsloot NZ1606228495r
WATSES, JAN Jan Waatzes koper huis achter Heyn TiepckesZoutsloot 801598228104v
WATSES, JAN Jan Watses verkoper Lanen 12165623771r
WATSES, JAN Jan Watses verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter165623781v
WATSES, JELTE Jelte Watses , nagelaten zoonverkoper van 2/3 Grote Kerkstraat 2916952435va
WATSES, JETSKE Yets Watzes verkoper Kromme Elleboogsteeg159722851r
WATSES, KLAAS Claes Watses koper 1/2 voorhuis en stede strekkende naar het wateronbekend1629232102v
WATSES, KLAAS Claes Watses verkoper William Boothstraat1630232158r
WATSES, KORNELISwijlen Cornelis Watzes kasteleinkoper Zoutsloot 791790263251v
WATSES, PIETER Pieter Waatzes koper huisLanen 61601228242r
WATSES, PIETERwijlen Pytter Watzes naastligger ten oosten Zuiderstraat 191675240195v
WATSES, RUURD Ruyrdt Watzes , als man en voogd van zijn huisvrouwverkoper Schritsen 66166123886r
WATSES, SAKE Sake Watses , c.u.verkoper Zuiderhaven 33164423598r
WATSES, SAKE Sake Watzes , c.u.koper huis met een loods ten zuidenZuiderhaven 3316422354v
WATSES, SAKE Sake Watzes naastligger ten westen Zuiderhaven 3516422359r
WATSES, SAKE Sake Watzes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 216422359r
WATSES, SIBBELTJE Sybbel Waatses verkoper ten noorden van Harlingen1603228359r
WATSES, SIBBELTJE Sybbel Waatses verkoper buiten Harlingen1603228359r
WATSES, SIKKEwijlen Sicke Watses koper Droogstraat NZ1640234112v
WATSES, STIJNTJE Styntje Watzes huurder boven (p.j.)Poortje 71790263222r
SCHOTSMAN, THOMAS WATSESwijlen Thomas Watses Schotsmanverkoper Fabrieksstraat1613229155r
WATSES, TRIJNTJE Trijn Watses geniaarde koper Zuiderplein 116112296v
WATSES, WATSE Watse Watses koper kamerOoievaarsteeg164823652v
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u.koper kamerOoievaarsteeg1653236244v
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u.naastligger ten noorden Ooievaarsteeg1653236244v
WATSES, WIETSKE Wytske Watses koper Schritsen 31170924580r
WATSES, WIETSKE Wytske Watses verkoper Schritsen 291726246286v
WELMERS, Hendrickye Welmers eigenaar van 1/2 Schritsen159722872r
WELMERS, GRIETJE Griet Welmers verkoper Hondenstraat ZZ1626231134v
WELMERS, HENDRIKJEde kinderen van Hendrickyen Welmers verkoper Schritsen159722872r
WELMERS, HENDRIKJEwijlen Hendrick Welmers verkoper Schritsen 321604228387r
WESSELS, Pyther Wessels Ongersmanverkoper Brouwersstraat159722825v
WESSELS, ANNE Anne Wessels huurder Grote Ossenmarkt 251722246152v
WESSELS, ANTJE Anke Wessels , c.s.naastligger ten westen Lanen 62178826315r
WESSELS, ANTJE Antje Wessels naastligger ten zuiden Lanen 60178826331v
WESSELS, ANTJE Antje Wessels naastligger ten zuiden Lanen 601791263304r
WESSELS, ANTJE Antje Wessels koper Lanen 601807267340v
WESSELS, ANTJE Antje Wessels naastligger ten zuiden Lanen 601807267340v
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels verkoper Karremanstraat 161682241203v
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels koper finaal huisRozemarijnstraat 3168224148ra
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels naastligger ten noorden Rommelhaven 1169424396v
WESSELS, HENDRIK Hendrik Wessels naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 11696243203r
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 11710245138r
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels schipper (wijd-)koper huisGrote Bredeplaats 231722246134v
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels , n.u.naastligger ten zuiden Schritsen 621730247342r
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels , n.u.naastligger ten westen Schritsen 621730247342r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluisschipper (wijd-)aanhandelaar huis 1Grote Bredeplaats 221729247247r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluisschipper (wijd-)verwandelaar Grote Bredeplaats 231729247247r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluisschipper op Amsterdam (oud beurt-)verkoper Grote Bredeplaats 22173524991v
WESSELS, JAN Jan Wessels naastligger ten zuiden Nieuwstraat 221793264136v
WESSELS, PIETERde verkoper Pieter Wessels Ongersmanprotesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
WESSELS, PIETEReen kind van de verkoper Pieter Wessels Ongersmanprotesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
WESSELS, PIETER Pieter Wessels Ongersmanverkoper onbekend1601228239r
WESSELS, SIEMEN Symen Wessels naastligger ten noorden Achterstraat 7169924423v
WESSELS, SIEMEN Symon Wessels bootsgezelverkoper Anjelierstraat 61703244216r
WESSELS, SIEMEN Simon Wessels naastligger ten noorden Achterstraat 7170824541v
WESSELS, SIEMEN Simon Wessels naastligger ten westen Zoutsloot 65170824549r
WESSELS, SIEMEN Simon Wessels naastligger ten noorden Achterstraat 71710245118r
WESSELS, TEUNIS Teunis Wessels wever (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 281736249151r
WESSELS, WIETSE Wytse Wessels , c.u.huurder Vijver 81726246272v
WIDMERS, RUURD Ruierd Widmers verkoper Voorstraat 95162823258r
WIEBES, Tyaertke Wybes naastligger ten oosten Gardenierstraat159822889v
WIEBES, Jannetgen Wybes koper Noorderhaven 361600228200v
WIEBES, Nintgie? Wybes verkoper Kleine Bredeplaats 221603228376v
WIEBES, Lieuwe ? Wybes verkoper Bildtstraat 19161623023v
WIEBES, Lampck Wybes verkoper Zuiderhaven 55162423124r
WIEBES, Yefk Wybes verkoper Zoutsloot 981626231117v
WIEBES, Piecke Wybes koper huisKleine Bredeplaats 11162723218v
WIEBES, Piecke Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 91650236120v
WIEBES, de erfgenamen van wijlen Lampck Wybes verkoper Spinhuisstraat ZZ1654236268r
WIEBES, Lampk Wybes consenteert Grote Kerkstraat 391688242225r
WIEBES, Gerlautie Wybes verkoper Zoutsloot 421695243138r
WIEBES, Gerlautie Wybes verkoper Fabrieksstraat ZZ1695243138r
WIEBES, de kamer van Jongers? Wybes naastligger ten zuiden Zoutsloot 1171824622v
WIEBES, Wijne Wybes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391725246234v
WIEBES, Wijne Wybes naastligger ten oosten Zoutsloot 911725246247r
WIEBES, de weduwe van Wijne Wybes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391726246253v
WIEBES, wijlen Wijne Wybes verkoper Karremanstraat 131728247140r
WIEBES, wijlen Wijne Wybes verkoper Kerkpoortstraat 411728247140v
KALF, WIEBESweduwe Yelskjen Wybes Calffverkoper (als moeder en wettige voorstanderse v haar 3 kinderen)Noorderhaven 791725246227r
WIEBES, AAFKE Affke Wybes koper Noorderhaven 114162923298v
WIEBES, AALTJEwijlen Aelcke Wybes verkoper ([blijkt uit een protest])Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
WIEBES, AALTJEwijlen Aelcke Wybes verkoper ([blijkt uit een protest])onbekend1599228181r
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes koper Lanen 36176025512v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes eigenaar en bewoner voorwoningLanen 361782260191v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes verkoper Lanen 361782260191v
WIEBES, AATJE Attie Wiebes huurder (p.w.)Liemendijk1766256217r
WIEBES, AATJE Aeth Wybes koper onbekend159722856r
WIEBES, AGE Aege Wybes bakker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 371736249125v
WIEBES, AGE Age Wybes huurder achterwoonkamer (p.w.)Franekereind 201765256264r
WIEBES, ALBERT Albert Wybes , c.u.verpachter grond ten oosten van Harlingen15972285v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verkoper ten oosten van Harlingen15972285v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper provisioneel huisFranekereind 241602228283r
WIEBES, ALBERTde bleek van Albert Wybes naastligger ten oosten Franekertrekvaart NZ1615229259r
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verpachter grond ten oosten van Harlingen161623041r
WIEBES, ALBERTde bleek van Albert Wybes naastligger ten noorden Franekertrekvaart NZ161723082v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen161723099v
WIEBES, ALBERTde bleek van Albert Wybes naastligger ten noorden Franekertrekvaart NZ1617230100v
WIEBES, ALBERTde bleek van Albert Wybes naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen162823246v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes schipper (groot-)koper 4/6 huisLanen 771663238168v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes schipper (groot-)koper 4/6 kamer achter het huis waarvan koper nu ook 4/6 heeft gekochtComediesteeg 61663238169r
WIEBES, ALBERThet perceel in de vorige akte verkocht aan Albert Wybes naastligger ten zuiden Comediesteeg 61663238169r
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper finaal 2/6 huisLanen 77166323816ra
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper provisioneel Lanen 77166323816ra
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper finaal 2/6 kamerComediesteeg 6166323816ra
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper provisioneel Comediesteeg 6166323816ra
WIEBES, ALBERT Albert Wyebes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen1606228505v
KALF, ALBERT WIEBES Albert Wybes Kalfschippernaastligger ten westen Lanen 79168524278v
WIEBES, ALEF Alef Wybes wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter174925237r
WIEBES, ALEF Alof Wybes , c.u.huurder beneden Kruisstraat 10oost176125551r
WIEBES, ALEF Alef Wybes huurder (p.j.)Weverstraat 81766256183r
WIEBES, ALEF Alef Wybes huurder Klaverbladstraat 51775258200v
WIEBES, ALLE Aele Wybes naastligger ten westen onbekend ZZ1626231130r
WIEBES, AME Ame Wybes verkoper (verkoper als voogd over zijn echtgenote)Heiligeweg 61645235164v
WIEBES, ANDRIESwijlen Andries Wybes koper Noorderhaven 3180826883r
WIEBES, ANNE Anne Wybes koper 1/3 in de breedte van drie plaatsenNoorderhaven 77159722870r
WIEBES, ANNE Anne Wybes verkoper Noorderhaven 771598228123v
WIEBES, ANNE Anne Wybes koper huisVijverstraat ZZ1650236110r
WIEBES, ANNE Anne Wybes naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ1650236110r
WIEBES, ANTJE Anna Wibes verkoper Kleine Kerkstraat 5161623045v
WIEBES, ANTJE Anna Wybes bruid 1606228529r
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Noorderhaven 211614229238r
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Noorderhaven 391618230120r
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Zoutsloot NZ1618230120r
WIEBES, ANTJE Anna Wybes verkoper Kleine Kerkstraat 1162523164r
WIEBES, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Wybes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ168024170v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes verkoper Dalpad 71705244290v
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Kerkpad WZ1705244303v
WIEBES, ANTJE Antie Wybes huurder (p.j.)Noorderhaven 1051713245195v
WIEBES, ANTJE Antie Wybes verkoper Sint Jacobstraat 191717245304v
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Heiligeweg 561734248343ar
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Grote Kerkstraat 25177225810r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes verkoper ([staat: Antje Jansen])Heiligeweg 561779259187v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes geniaarde koper Schritsen 541785261275r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Lareaukoper Lanen 211785261310r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Lareaukoper Zuiderhaven 35178626297v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Grote Ossenmarkt 111790263192v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Lanen 211791263346v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes eigenaar van 1/2 Lanen 211791263346v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes verkoper Lanen 21179226455v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Lorreaukoper door niaar Zuiderhaven 4179326479v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes verkoper Grote Ossenmarkt 11179326481r
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Grote Kerkstraat 411799265134v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Weeshuisstraat 111803266193r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Havenplein 241803266193r
MOOI, ANTJE WIEBES Antje Wybes Mooykoper Grote Kerkstraat 391702244172r
MOOI, ANTJE WIEBES Antje Wybes Moyverkoper Grote Kerkstraat 391706244324av
WIEBES, AREND Arent Wybes naastligger ten oosten Hofstraat1619230185r
WIEBES, AREND Arent Wybes erflater Grote Kerkstraat 161621230279v
WIEBES, ARENDde erfgenamen van wijlen Arent Wybes verpachter grond Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
WIEBES, AUKE Aucke Wybes verkoper van 1/4 Zoutsloot 171715245237v
WIEBES, AUKJE Auckien Wybes , jongedochterkoper van 1/2 Zoutsloot 641681241161r
WIEBES, AUKJE Auckien Wybes , jongedochterkoper van 1/2 Droogstraat 771681241161r
WIEBES, AUKJE Auckjen Wybes verkoper Zoutsloot 641685242102v
WIEBES, AUKJE Auckjen Wybes verkoper Droogstraat 771685242102v
WIEBES, AUKJE Auckjen Wybes verkoper Voorstraat 291691242371v
WIEBES, AUKJE Auckjen Wybes koper huisRommelhaven 111713245193r
WIEBES, BALT Baltus Wibes , c.u.verkoper Heiligeweg 301642234164v
WIEBES, BAUKJE Bauck Wibes naastligger ten zuiden Voorstraat 10een_achter163823461v
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes koper huisDrie Roemersteeg 51621230275r
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes bewoner Drie Roemersteeg 51621230275r
WIEBES, BAUKJEhet huis van Bauck Wybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1626231112r
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1164223529r
WIEBES, BAUKJEde erfgenamen van wijlen Bauck Wybes verkoper Havenplein 20165623772v
WIEBES, BAUKJE Baukje Wybes koper Hofstraat ZZ1770257177r
WIEBES, BOTJEwijlen Botie Wybes erflater Zoutsloot 421695243138r
WIEBES, BOTJEwijlen Botie Wybes erflater Fabrieksstraat ZZ1695243138r
WIEBES, BROER Broer Wibes koper twee kamersPothondjessteeg 61622230316r
WIEBES, DIRK Dirck Wybes pottenbakkerkoper huis, en pottenbakkerij en gereedschapHerenwaltje163223374v
WIEBES, DIRK Dirck Wybes plateelbakkerkoper huisSchritsen 481734248312v
WIEBES, DIRK Dirk Wybes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181790263186v
WIEBES, DIRK Dirk Wybes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35179826577v
WIEBES, DIRK Dirk Wybes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 411799265134v
WIEBES, DIRK Dirk Wybes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181799265136r
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wiebes Vlietnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 391801265297v
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes Vlietbakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 351787262224v
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes van Vlietnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 391789263376r
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes Vlietnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 391805267152v
WIEBES, DOEKE Doecke Wybes verkoper Hoogstraat 29159722812v
WIEBES, DOEKE Doecke Wybes , c.u.huurder (p.j.)Herenwaltje 101675240213r
WIEBES, DOEKE Doecke Wybes naastligger ten westen Zoutsloot 95170824569r
WIEBES, DOEKELE Doeckle Wybes naastligger ten westen Zoutsloot 951703244216v
WIEBES, DOEKELE Doekle Wybes , c.u.huurder Heiligeweg 15173124855v
WIEBES, DOEKELE Doeckle Wybes naastligger ten westen Heiligeweg 21173124866v
WIEBES, DOEKELE Doekle Wybes schipper (schuit-)koper door niaar huis met hofHeiligeweg 201748251228ar
WIEBES, DOEKELE Doekle Wybes , c.u.huurder Heiligeweg 201748251228ar
WIEBES, DOEKELEde weduwe van Doekle Wybes naastligger ten westen Tiepelsteeg1758254132r
WIEBES, DOEKELEwijlen Doekle Wybes verkoper Heiligeweg 201759254239v
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes koper huisZeilmakersstraat 171733248216r
WIEBES, DOUWEde weduwe van Douwe Wybes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 151747251202r
WIEBES, DOUWEde weduwe van Douwe Wybes* rogverschieternaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191755253235r
WIEBES, DOUWEde weduwe van Douwe Wybes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191758254153r
WIEBES, DOUWEde weduwe van Douwe Wybes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 151774258159v
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes huurder Sint Odolphisteeg 221788262291v
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes , c.u.huurder Lanen 371788262293r
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes , c.u.huurder beneden (p.j.)Noorderhaven 10achter1790263200r
KWAST, DOUWE WIEBES Douwe Wybes Questschipperkoper huisGrote Ossenmarkt 121810268349v
WIEBES, EGBERT Eybert Wybes blokmaker (mr. -)koper huisPrinsenstraat 61695243160v
WIEBES, ELINGwijlen Elingh Wibes koper Kleine Bredeplaats 11162723218v
WIEBES, ENNE Enne Wibes naastligger ingang steeg Pothondjessteeg 61622230316r
WIEBES, ENNE Inne Wybes koper kamerHoogstraat1605228436v
WIEBES, ENNE Enne Wybes naastligger ten oosten Vijverstraat 30162423123v
WIEBES, ETJE Ettie Wybes koper Noorderhaven 411690242323r
WIEBES, ETJE Ettie Wybes huurder voor 12 jaren Noorderhaven 411690242323r
WIEBES, EVERT Evert Wybes naastligger ten noorden William Boothstraat162523148r
WIEBES, EVERT Evert Wybes naastligger ten noorden William Boothstraat162523156v
WIEBES, EVERThet huis van Evert Wybes naastligger ten zuiden Noordijs162723221r
WIEBES, FEIKE Feycke Wybes verkoper Lanen 28achter1644235103r
WIEBES, FEIKE Feycke Wybes verkoper Voorstraat 12achter1647235257v
WIEBES, FEIKJE Feycke Wybes koper Lanen 361602228281v
WIEBES, FEIKJE Feycke Wybes koper Schritsen 271602228281v
WIEBES, FEIKJE Feyck Wybes verkoper Grote Bredeplaats 25west1605228486v
WIEBES, FEIKJE Feyck Wybes koper Hofstraat1614229215r
WIEBES, FEITE Feyte Wybes verkoper Schoolsteeg1658237162r
WIEBES, FEITEhet huis bewoond door de weduwe van Feyte Wybes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ167024022v
WIEBES, FONGER Fonger Wybes naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ1729247294r
WIEBES, FREERK Freeck Wybes koper huis met plaats erachterHeiligeweg 27zuid163223372ar
WIEBES, FREERK Freerk Wybes huurder achterste gedeelte (p.j.)Grote Bredeplaats 261749251263v
WIEBES, FROUKJE Frouck Wibes verkoper Zuiderhaven ZZ161623048v
WIEBES, FROUKJE Frouck Wybes koper Zuiderhaven ZZ1613229169r
WIEBES, FROUKJE Frouckie Wybes koper Noorderhaven 761629232102r
WIEBES, FROUKJE Frouckie Wybes koper Noorderhaven 781629232102r
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuikverkoper Werfpad ZZ176525691v
WIEBES, GEERTJEhet zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuiknaastligger ten westen Werfpad176525693r
WIEBES, GEERTJEhet zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuiknaastligger ten noorden Werfpad176525693r
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuikverkoper Werfpad176525693r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuikkoper huis en zeepziederijNoordijs 41741250155r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertie Wybes Hanekuikverkoper Noordijs 4175625427r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuikverkoper Zoutsloot 37176425688r
WIEBES, GERBRICHJE Gerbrich Wybes bruid 1605228434v
WIEBES, GERRIT Gerryt Wybes , c.u.koper huis met plaats erachterAchterstraat163723426r
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes consenteert Grote Kerkstraat 391688242225r
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes schipperverkoper Scheffersplein 151692242374v
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes koper zoutkeet en 1/5 van twee pramenWilliam Boothstraat 5169324352v
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes koper pakhuis, paardenstal en ledige plaats, samen beslaande twee huisplaatsenScheffersplein 21169324352v
WIEBES, GERRITde kamer van de koper Gerrit Wybes naastligger ten oosten Scheffersplein 21169324352v
WIEBES, GERRITde kamer van de koper Gerrit Wybes naastligger ten zuiden Scheffersplein 21169324352v
WIEBES, GERRIThet pakhuis van Gerrit Wybes naastligger ten westen Nieuwstraat 321695243180v
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes zoutkoperkoper huisVoorstraat 851696243207r
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes zoutziederverkoper Weverstraat NZ169924426v
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1701244115r
WIEBES, GERRITwijlen Gerrit Wybes zoutziederverkoper q.q. Voorstraat 851702244147v
WIEBES, GERRITwijlen Gerrit Wybes zoutziederverkoper Ooievaarsteeg 211702244153v
WIEBES, GERRITzoutkeet van wijlen Gerrit Wybes , c.u.naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1702244166v
WIEBES, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Wybes naastligger ten westen Voorstraat 811706244312v
WIEBES, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Wybes naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1714245205r
WIEBES, GRIETJE Griet Wybes verkoper Karremanstraat159722836v
WIEBES, GRIETJE Gryet Wybes verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter159722848v
WIEBES, GRIETJE Gryet Wybes verkoper Heiligeweg1600228210r
WIEBES, GRIETJEde crediteuren van Gryet Wybes verkoper Sint Christoffelsteeg OZ1601228273r
WIEBES, GRIETJE Grietie Wybes koper huisDroogstraat NZ168424225v
WIEBES, HAIEwijlen Haye Wyebes koper Kerkpoortstraat163923472v
WIEBES, HAITSE Haytse Wybes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1634233149r
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes , mede namens overige eigenarenkoper door niaar Lanen 43165923811r
WIEBES, HENDRIKwijlen Hendrik Wybes koper door niaar Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmakerkoper 7/8 huis ([voor de twee percelen in deze akte])Prinsenstraat 41778259119v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmakereigenaar van 1/8 Prinsenstraat 41778259119v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmakerkoper houten schuur en werkhuis gebruikt als mastmakerij ([voor de twee percelen in deze akte])Noorderhoofd 11778259119v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmakerkoper door niaar lijnbaanNoorderhoofd 31778259121r
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes naastligger ten zuiden Prinsenstraat 217802605v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmaker (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhoofd 11782260211r
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmaker (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 11782260240r
BLOK, HENDRIK WIEBES Henderik Wybes Blokkoper door niaar huis genaamd Saayen en BaayenZuiderhaven 1Saayen en Baayen1782260240r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblok- en mastmakerkoper van 1/2 huisPrinsensteeg 3de Drie Hoefijzers1782260241v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblok- en mastmakergeniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmakerkoper 1/2 huisPrinsensteeg 31784261180r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Bloknaastligger ten oosten Prinsensteeg 31784261180r
BLOK, HENDRIK WIEBES Henderik Wybes Blokblokmakernaastligger ten oosten Zuiderhaven 11784261196v
BLOK, HENDRIK WIEBES Henderik Wybes Blokblokmakerverkoper Zuiderhaven 11784261196v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blockblokmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Prinsenstraat 21784261222r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Prinsenstraat 21787262184r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Westerstraat 431790263261r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 501803266219r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 50achter1803266219r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 541803266226v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 111803266228r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje1803266236r
BLOK, HENDRIK WIEBESwijlen Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 1001803266250r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper Prinsenstraat 41806267228v
WIEBES, HERE Heere Wybes bewoner Schritsen 331680241102v
WIEBES, HIELKE Hylke Wybes koper huisGrote Ossenmarkt 131807267298r
WIEBES, HIELKE Hylke Wybes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 111810268353v
WIEBES, HIELKJE Hylck Wybes koper ten noordoosten van Harlingen1613229126v
WIEBES, HIELKJE Hilck Wybes koper Voorstraat 231615229242r
WIEBES, HINKEwijlen Henne Wybes koper door niaar Kleine Kerkstraat 141705244269r
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backerverkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin1738249232v
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backerverkoper van 1/5 Achterstraat 61738249260v
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backerverkoper van 1/5 Noorderhaven 851738249283r
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuikkoper Zoutsloot 3217492526v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuikkoper Scheffersplein 231751252170r
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuikverkoper Scheffersplein 231754253159v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Henke Wybes Hanekuikkoper Nieuwstraat 401759254204r
HANEKUIK, HINKE WIEBES Henke Wybes Hanekuikverkoper Zoutsloot 361759254205v
WIEBES, IEDE Yede Wybes koper huisKerkpoortstraat 551789263170r
WIEBES, IEDE Yede Wybes naastligger ten westen Rapenburg 1179226464v
WIEBES, IEDE Yde Wybes , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 551796264309v
WIEBES, IEKE Ykke Wybes verkoper Schritsen 11173524966r
WIEBES, IEME Yeme Wybes huurder achterhuis Voorstraat 30178526240r
WIEBES, IESKJE Jisck Wybes koper Zoutsloot 981619230175v
WIEBES, IESKJE Jisk Wybes koper Franekerpoort (gebied)1626231120v
WIEBES, IESKJE Yeskjen Wybes verkoper Vijverstraat 41782260210r
WIEBES, IESKJE Yeskjen Wybes , voor haar twee minderjarige kinderenverkoper Vijverstraat 21781260314r
WIEBES, IESKJE Jieskjen Wybes verkoper Vijverstraat 61805267133r
WIEBES, IETJE Ytje Wybes verkoper van 1/3 Voorstraat 60172824772r
WIEBES, JAKOB Jacob Wybes slotmakerkoper huisGrote Kerkstraat 171640234105r
WIEBES, JAKOB Jacob Wybes , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 171651236166v
HANEKUIK, JAKOB WIEBES Jacob Wybes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuwstraat 141775258230r
WIEBES, JAN Jan Wybes koper huis alwaar den Publicaan vuythancktGrote Kerkstraat 37159822885v
WIEBES, JAN Jan Wybes koper huis alwaar den Publicaan vuythancktKruisstraat 10oost159822885v
WIEBES, JAN Jan Wybes verkoper q.q. Franekereind 241601228277v
WIEBES, JAN Jan Wybes verkoper ten zuidoosten van Harlingen1603228373v
WIEBES, JANwijlen Jan Wybes bewoner Grote Kerkstraat1604228424r
WIEBES, JANwijlen Jan Wybes verkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat1604228424r
WIEBES, JANwijlen Jan Wybes verkoper Grote Kerkstraat 37161122947r
WIEBES, JAN Jan Wybes olieslagernaastligger ten oosten Voorstraat 75161122951v
WIEBES, JAN Jan Wybes olieslagernaastligger ten oosten Voorstraat 75161122952r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Voorstraat 75achter1612229111r
WIEBES, JAN Jan Wybes koper provisioneel van 1/2 huisKerkpoortstraat NZ1613229150r
WIEBES, JAN Jan Wybes protesteert vanwege een borgtocht Noorderhaven 40161723078r
WIEBES, JAN Jan Wybes koper kamerRommelhaven 8een_achter1619230189r
WIEBES, JAN Jan Wybes , c.soc.crediteur (triumphant) Voorstraat 661621230280v
WIEBES, JANde bleek van Jan Wybes naastligger ten noorden Franekertrekvaart NZ162423114v
WIEBES, JAN Jan Wybes koper Hofstraat ZZ16272326v
WIEBES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Wybes olieslagernaastligger ten oosten Voorstraat 75achter162823272v
WIEBES, JAN Jan Wybes bakkerverkoper Romastraat 116312337v
WIEBES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Wybes naastligger ten oosten Voorstraat 73163123328v
WIEBES, JANwijlen Jan Wybes erflater Rommelhaven 8een_achter1634233145v
WIEBES, JAN Jan Wybes , c.u.olieslagerkoper huis en plaats erachterZoutsloot 88164323554r
WIEBES, JAN Jan Wybes , c.u.olieslagerverkoper Zoutsloot 881644235104r
WIEBES, JANeerder de kamer van Jan Wybes naastligger ten westen Weverstraat NZ1663238181r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Lanen 33achter1669239188v
WIEBES, JAN Jan Wybes pannenbakkernaastligger ten westen Kerkpoortstraat1682241203r
WIEBES, JAN Jan Wybes matroos transportjacht Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
WIEBES, JAN Jan Wybes matroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisHondenstraat 3west1734248296r
WIEBES, JAN Jan Wybes matroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisHondenstraat 5west1736249155r
WIEBES, JAN Jan Wybes matroos op het Admiraliteitsjachtnaastligger ten westen Hondenstraat 5west1736249155r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten westen Hondenstraat 5oost1737249162r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten westen Vijverstraat 11753253101r
WIEBES, JAN Jan Wybes stuurman van het Admiraliteitsjacht van Frieslandkoper Grote Bredeplaats 10175725481r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost176025539r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost176425659v
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost1769257110r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 12177325866r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten westen Hondenstraat 5oost177325866r
WIEBES, JANwijlen Jan Wybes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 10177625911v
WIEBES, JANwijlen Jan Wybes verkoper Grote Bredeplaats 10177625911v
WIEBES, JANwijlen Jan Wybes naastligger ten westen Hondenstraat 5west177725928v
WIEBES, JANwijlen Jan Wybes verkoper Hondenstraat 5west177725928v
HOP, JAN WIEBES Jan Wybes Hopnaastligger ten zuiden Liemendijk ZZ175025269v
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalfnaastligger ten westen Lanen 37168524280r
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalfnaastligger ten zuiden Lanen 311687242195v
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalff, c.u.naastligger ten oosten Lanen 33169124221ra
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalff, c.u.naastligger ten noorden Lanen 33169124221ra
KALF, JAN WIEBESde erfgenamen van wijlen Jan Wybes Kalfnaastligger ten westen Lanen 371694243116v
WIEBES, JANKE Jancke Wybbes koper Voorstraat 571668239171r
WIEBES, JANKE Jancke Wybbes koper Voorstraat 591668239172v
WIEBES, JANKE Jantien Wybes koper Lanen 11644235143r
WIEBES, JANKE Jancke Wybes bodinne (kamer-)naastligger ten oosten Noorderhaven 104168124139va
WIEBES, JANKE Jancke Wybes naastligger ten westen Voorstraat 611691242369r
WIEBES, JANKE Janke Wybes naastligger ten oosten Vijver 5169424375r
WIEBES, JANKE Jancke Wybes kamerbediendenaastligger ten zuiden Voorstraat 571695243177v
WIEBES, JANKE Janke Wybes koper Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
WIEBES, JANKE Janke Wybes naastligger ten zuiden Voorstraat 57achter1705244272v
WIEBES, JANKE Janke Wybes koper Sint Jacobstraat 1176725717r
WIEBES, JANKEwijlen Jantje Wybes erflater Herenwaltje 7180426758v
WIEBES, JANKE Janke Wybes verkoper Bildtstraat 31805267145r
WIEBES, JELTJE Jeltie Wybes koper door niaar Lanen 43165923811r
WIEBES, JETSKE Jets Wybes verkoper van 1/2 Noorderhaven 63162923283r
WIEBES, JETSKE Jetske Wybes naastligger ten oosten William Boothstraat 317562547r
VELDE, JOCHEMKE WIEBES Jochemke Wybes van der Veldekoper Bildtstraat 1818042678v
WIEBES, JOHANNES Johannes Wybes verkoper Herenwaltje164923687v
WIEBES, JOHANNES Johannes Wybes koper huisLiemendijk 401702244142r
WIEBES, JORRIT Jorryt Wybes koper kamerZoutsloot 741618230136r
WIEBES, JORRITde crediteuren van wijlen Jorryt Wybes verkoper Zoutsloot 741626231149r
WIEBES, JORRIThet sterfhuis van wijlen Jorryt Wybes verkoper Zoutsloot 741627231161r
WIEBES, JOUKE Joucke Wybes verpachter grond ten noorden van Harlingen1668239148r
WIEBES, JOUKJE Jouck Wybes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen1663238183v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes schoenlapperkoper Hoogstraat 261791263327v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes , c.u. en c.s.bewoner Lanen 21achter1794264171v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes , c.u.huurder (p.w.)Kromme Elleboogsteeg 71802266107v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes schoenmakerverkoper van 1/3 Herenwaltje 7180426758v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes koopmanverkoper van 1/6 Hoogstraat 261804267107r
WIEBES, KLAAS Claas Wybes naastligger ten oosten Zoutsloot 631807267318v
WIEBES, KORNELIS Cornelis Wybes , c.u.koper 2/3 huisSint Odolphisteeg 41658237156r
WIEBES, KORNELIS Cornelis Wybes , c.u.verkoper Sint Odolphisteeg 4166023814v
WIEBES, KORNELISKE Corneliske Wybes koper Herenwaltje1631232184r
WIEBES, KORNELISKE Cornelia Wybes verkoper Zoutsloot 105164323559r
WIEBES, KORNELISKE Cornelia Wybes koper huis waar Barradeel uithangtBildtstraat 17Barradeel1644235141v
WIEBES, KORNELISKE Cornelia Wybes naastligger ten noorden Bildtstraat 19164923699r
WIEBES, KORNELISKE Cornelia Wybes verkoper Bildtstraat 17165923810r
WIEBES, LAAS Laas Wybes naastligger ten noorden Heiligeweg 56159722868v
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes bruid 15972284r
WIEBES, LAMKE Lampcke Wybes verkoper Rommelhaven 18161122951r
WIEBES, LAMKE Lampke Wybes verkoper Zuiderhaven ZZ1613229169r
WIEBES, LAMKE Lamcke Wybes verkoper Voorstraat 681623230363r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes verpachter grond Rozengracht 40162723213r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes naastligger ten noorden Rozengracht 40162723213r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes verkoper Rozengracht 40162723213r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes verkoper Spinhuisstraat1631232172r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes verkoper Zuiderhaven 48164823653v
WIEBES, LAMKE Lampkje Wybes consenteert Grote Kerkstraat 391688242225r
WIEBES, LAMKE Lampkjen Wybes koper Voorstraat 86170024480v
WIEBES, LAMKE Lampkjen Wybes koper Molenpad 111722246135v
WIEBES, LIEUWEde weduwe van Lieuue Wybes naastligger ten oosten Voorstraat 99161723088r
VRIES, LIEUWE WIEBES Lieuwe Wybes de Vriesverkoper Lanen 391805267141v
WIEBES, LIJSBET Lijsbeth Wybes verwandelaar Simon Stijlstraat 31598228118ar
WIEBES, LIJSBET Lijsbeth Wybes koper Simon Stijlstraat1605228467r
WIEBES, LIJSBET Lijsbet Wybes verkoper Schritsen 37162423116r
WIEBES, LIJSBET Lijsbet Wybes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ163123313v
WIEBES, LOLKE Lolcke Wybes glasmakernaastligger ten oosten Lanen 11603228355v
WIEBES, LOLKE Lolcke Wybes koper 1/3 huisLanen 31603228356r
WIEBES, LOLKJE Lolck Wybes bruid 1606228531r
STEENSMA, LOLLE WIEBESwijlen oud burgemeester Lolle Wiebes Steensmaerflater Simon Stijlstraat 61809268260r
STEENSMA, LOLLE WIEBESwijlen oud burgemeester Lolle Wiebes Steensmaerflater Simon Stijlstraat 81809268260r
STEENSMA, LOLLE WIEBESwijlen oud burgemeester Lolle Wiebes Steensmaerflater Simon Stijlstraat 21809268260r
STEENSMA, LOLLE WIEBES Lolle Wybes Steensmabrouwer (mr. -)koper huis of stallingeLanen 85west1758254120v
STEENSMA, LOLLE WIEBES Lolle Wybes Steensmanaastligger ten westen Lanen 85west1758254120v
STEENSMA, LOLLE WIEBES Lolle Wybes Steensmanaastligger ten noorden Lanen 85west1758254120v
STEENSMA, LOLLE WIEBESburgemeester Lolle Wybes Steensmanaastligger ten westen Lanen 85oost1774258167v
STEENSMA, LOLLE WIEBESburgemeester Lolle Wybes Steensmanaastligger ten noorden Lanen 85oost1774258167v
WIEBES, MAAIKE Maaike Wybes koper Lanen 721806267216v
KALF, MAAIKE WIEBES Mayke Wybes Calff, voor zich en haar twee kinderenverkoper Rommelhaven 20173624913va
KALF, MAAIKE WIEBES Mayke Wybes Calff, voor zich en haar twee kinderenverkoper Rommelhaven 20173724915va
WIEBES, MARTEN Marten Wybes verkoper Grote Kerkstraat 21702244140v
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes Vlietbakker (mr. -)huurder Rommelhaven 281784261143r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vlietkoper huisNoorderhaven 3180426751v
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vlietbrugman Kettingbrugverkoper Noorderhaven 3180826883r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vlietnaastligger ten westen Noorderhaven 111809268203r
WIEBES, MEILE Meyle Wybes verkoper Lanen 28achter1644235103r
WIEBES, MELIS Melis Wybes houtkopergeniaarde koper Schoolsteeg OZ162923287v
WIEBES, NEELTJE Neeltje Wybes geniaarde koper Werfpad170824548r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Schritsen 8170924581r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes verkoper Schritsen 81710245108r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Jan Ruurdstraat 51710245128r
WIEBES, OEDS Oedts Wybes naastligger ten westen Noorderhaven 65161222978v
WIEBES, OEDS Oets Wybes naastligger ten westen Noorderhaven 651613229148r
WIEBES, OEDSburgemeester Oedts Wybes koper huis en houtstekNoorderhaven 631620230244v
WIEBES, OEDSburgemeester Oedts Wybes verkoper Noorderhaven NZ1620230250r
WIEBES, OEDSburgemeester Oedts Wybes protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 251622230297v
WIEBES, OEDSwijlen burgemeester Oedts Wybes verkoper van 1/2 Noorderhaven 63162923283r
WIEBES, OEDSwijlen burgemeester Oedts Wybes erflater Noorderhaven 63162923283r
WIEBES, OEDS Oeds Wybes , c.u.koper huisZoutsloot 981661238102v
WIEBES, OEDS Oeds Wybes , c.u.verkoper Zoutsloot 98166523911r
WIEBES, OEDS Oeds Wybes geniaarde koper Lombardstraat1668239166v
WIEBES, OENE Onne Wybes koper huis met voorkeuken of zomerhuisje en ledige plaatsZuiderhaven NZ1622230298v
WIEBES, OENE Oene Wybes verkoper q.q. Zuiderhaven 541624230385v
WIEBES, OENE Oenne Wybes naastligger ten westen Schritsen 58achter1626231147r
WIEBES, OENE Oene Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1626231154v
WIEBES, OENE Oene Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1627231166v
WIEBES, OENEde erfgenamen van wijlen Oene Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1629232113v
WIEBES, OENEde weeskinderen van wijlen Oene Wybes verkoper Zuiderhaven NZ1631232167v
WIEBES, PIEBEwijlen Pybe Wybes eerdere eigenaar Noordijs 2159722859v
WIEBES, PIER Pyer Wybes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg159722823r
WIEBES, PIETER Pieter Wybes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg1601228247v
WIEBES, PIETER Pytter Wybes , c.u.koper huis en bakkerijZuiderhaven 51687242172v
WIEBES, PIETER Pyter Wybes bakker (mr. -)koper pakhuisZuiderhaven 11689242299r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes bakkerhuurder bovenste graanzolder (p.m.)Rommelhaven 1169424396v
WIEBES, PIETER Pieter Wybes bakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 51694243115r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipperverkoper Zoutsloot 421695243138r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipperverkoper Fabrieksstraat ZZ1695243138r
WIEBES, PIETER Pieter Wybes verkoper Zuiderhaven 1171924649v
WIEBES, PIETJE Pytke Wybes , voor hun vijf kinderenverkoper van 1/2 Voorstraat 601634233131r
WIEBES, PIETJE Pytke Wybes , voor hun vijf kinderenverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1634233131r
WIEBES, PIETJE Pytke Wybes , voor hun vijf kinderenverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1634233131r
WIEBES, PIETJE Pytke Wybes , voor hun vijf kinderenverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1634233131r
WIEBES, PIETJE Pyttie Wybes huurder Bargebuurt166123898v
WIEBES, PIETJE Pietie Wybes koper Bargebuurt 261734248343r
WIEBES, POPKE Popke Wybes , c.u.timmermansknechthuurder beneden (p.j.)Poortje 71790263222r
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes koper Karremanstraat 161778259108r
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes koper Karremanstraat 151782260272r
WIEBES, REBEKKA Rebecka Wybes verkoper van 1/3 Herenwaltje 7180426758v
WIEBES, REBEKKAwijlen Rebekka Wybes verkoper Karremanstraat 321805267181v
WIEBES, REIN Reyn Wybes naastligger ten noorden William Boothstraat 31618230112v
WIEBES, REIN Rein Wybes naastligger ten noorden Lombardstraat 2162523172r
WIEBES, REIN Rein Wybes molenaar (hout-)verkoper van 1/3 Voorstraat 621766256176r
JONG, REIN WIEBES Rein Wybes de Jongmolenaar en koopman (oud houtzaag-)koper huisGrote Bredeplaats 91802266164v
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jongkoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 71802266173r
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jongkoopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 71802266173r
WIEBES, REINER Reyner Wybes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 8zuid170024442v
WIEBES, REINER Reinder Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 61722246146v
WIEBES, REINER Reyner Wybes apothekerkoper huisKleine Bredeplaats 8zuid1728247215v
WIEBES, REINER Reyner Wybes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 8zuid1728247215v
WIEBES, REINER Reiner Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6173524931r
WIEBES, RIEMKJE Riemke Wybes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west179226452r
WIEBES, RIEMKJE Riemke Wybes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
WIEBES, RIEMKJE Riemke Wybes koper Noorderhaven 761800265224r
WIEBES, RIEMKJE Riemke Wybes koper Noorderhaven 781800265224r
WIEBES, RIENK Rienck Wybes verkoper Noorderhaven 40161723078r
WIEBES, RIENK Rienck Wybes kuipernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4164323591r
WIEBES, RIENK Rienck Wybes kuipernaastligger ten zuiden Noorderhaven 11416552372r
WIEBES, RIENK Rienck Wybes kuipernaastligger ten zuiden Noorderhaven 114165623759v
WIEBES, RIENKwijlen Rient Wybes verkoper Sint Jacobstraat 21662238139r
WIEBES, RIENK Rienk Wybes huurder Schritsen 311805267132r
WIEBES, RIENKJE Rynck Wybes koper Hoogstraat 21606228516v
WIEBES, RINSE Rintse Wybes koper huisKleine Bredeplaats 221603228361v
WIEBES, RINSE Rinse Wybes verkoper Lanen 28achter1644235103r
WIEBES, RINSEde zonen van Rinse Wybes verkoper Voorstraat 12achter1647235257v
WIEBES, RINSE Rinse Wybes koper door niaar huis (volle susterling van de verkoper)Drie Roemersteeg OZ164823644v
WIEBES, RINSEwijlen Rinse Wybes verkoper Drie Roemersteeg1654236256r
WIEBES, ROBIJN Robijn Wybes koper Lanen 361602228281v
WIEBES, ROBIJN Robijn Wybes koper Schritsen 271602228281v
WIEBES, ROBIJN Robijn Wybes schipper (groot-)verwandelaar Zuiderhaven NZ1614229217v
WIEBES, ROBIJN Robijn Wybes schipper (groot-)aanhandelaar huisVijverstraat1615229284v
WIEBES, ROBIJNde weduwe van Robijn Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven 45161723075v
WIEBES, ROBIJNwijlen Robijn Wybes verkoper Zuiderhaven 491623230348v
WIEBES, ROBIJNde weduwe van Robijn Wybes naastligger ten westen Zuiderhaven 49162823233v
WIEBES, ROBIJNde weduwe van Robijn Wybes naastligger ten westen Zuiderhaven 49162823245v
WIEBES, ROELOF Roeliff Wybes Teppenboerverkoper Noorderhaven NZ1630232143r
WIEBES, ROMKE Romke Wybes koper kamerSchritsen15972288r
WIEBES, ROMKE Romke Wybes , c.u.naastligger ten oosten Schritsen15972288r
WIEBES, ROMKEwijlen Romcke Wybes schipper op Leeuwarden (veer-)verkoper Grote Ossenmarkt ZZ161623017v
WIEBES, ROMKEsterfhuis van Romcke Wybes schipper (veer-)eerdere bewoner Grote Ossenmarkt 16161623021r
WIEBES, ROMKEde weduwe van Romcke Wybes schipper (veer-)verkoper Grote Ossenmarkt 16161623021r
WIEBES, ROMMERT Rommert Wybes huurder achterste deel (p.w.)Lanen 361794264212r
WIEBES, SARA Sara Wybes verkoper Zoutsloot 301646235224r
WIEBES, SARA Sara Wybes verkoper Zoutsloot 301646235224r
WIEBES, SARA Sara Wybes koper huisBildtstraat 7164923674r
WIEBES, SARA Sara Wybes koper huisBildtstraat 7164923674r
WIEBES, SETSKE Setske Wybes koper Noorderhaven 131795264296v
WIEBES, SETSKE Zetske Wybes koper Noorderhaven 87180226692v
WIEBES, SETSKE Zetske Wybes verkoper Noorderhaven 13180226694v
WIEBES, SIBBELTJE Sibbel Wybes geniaarde koper Steenhouwersstraat 6165523722r
WIEBES, SIBBELTJE Sibbel Wybes koper kamerSpinstraat165523735r
WIEBES, SIEDSburgervaandrig Syds Wybes , q.q.eigenaar van 1/4 Lanen 231711245161v
WIEBES, SIEDShet huis van Syds Wybes naastligger ten noorden Spekmarkt 61715245245r
WIEBES, SIEDShet huis van vaandrig Syds Wybes naastligger ten noorden Spekmarkt 61712245315v
WIEBES, SIEDS Syds Wybes koper huisSpekmarkt 41723246157v
WIEBES, SIEDSde crediteuren van wijlen oud burgervaandrig Syds Wybes bakkererflater Spekmarkt 41728247212v
WIEBES, SIETSKEwijlen Sytske Wybes verkoper Zoutsloot 42161122950r
WIEBES, SIETSKEwijlen Sydtske Wybes koper Rommelhaven 18161122951r
WIEBES, SIETSKEhet huis genaamd het Vergulde Rad van Sytske Wybes naastligger ten westen Both Apothekerstraat 18het Vergulde Rad1691242351r
WIEBES, SIETSKEhet huis genaamd het Vergulde Rad van Sytske Wybes naastligger ten westen Brouwersstraat 21achterhet Vergulde Rad1691242357v
WIEBES, SIETSKE Sytske Wybes , voor haar kinderenverkoper Grote Kerkstraat 16169024220ra
WIEBES, SIETSKE Sytske Wybes verkoper Zeilmakersstraat 171695243177r
WIEBES, SIETSKE Sytske Wybes verkoper Bildtstraat 201762255122r
WIEBES, SIJKE Zijke Wybes huurder Heiligeweg 27zuid180826852r
WIEBES, SIJKE Sijke Wybes verkoper Vijver 8180826866v
WIEBES, SIJKE Sijke Wybes verkoper Vijver 10180826867v
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes koper kamer (kopers moeten de verkopers voor 1 jaar onderhouden in kost, drank, huisvesting en anderszins voor 30 stuivers p.w.)Peterseliestraat1631232180v
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes verkoper Hofstraat ZZ163123325r
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes koper huisWilliam Boothstraat 271634233148r
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes , c.u.verkoper Peterseliestraat163723435v
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes , c.u.zoutziederverkoper William Boothstraat 271646235232r
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes naastligger ten noorden Gardenierstraat1662238143v
WIEBES, SIPKE Sipcke Wybes koper huis, plaats en hofbuiten Harlingen1630232159r
WIEBES, SIPKE Sipcke Wybes bewoner Sint Jacobstraat 41634233130v
WIEBES, SIPKE Sipcke Wyebes , c.u.verkoper ten noordoosten van Harlingen163923487v
WIEBES, SJOERD Syourdt Wybes koper huis ([staat: 428-00-00 GG])Rommelhaven 10achter1599228169r
WIEBES, SJOERDde erfgenamen van wijlen Siuerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter1619230189r
WIEBES, SJOERD Siuerd Wybes geniaarde koper Noordijs 271624230389v
WIEBES, SJOERD Sioerdt Wybes koper huis en plaatsNoordijs 7163323391v
WIEBES, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sioerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 81659237204v
WIEBES, SJOERDde erfgenaam van Sioerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 816602385va
WIEBES, SJOERD Sioerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter16602385va
WIEBES, SJOERD Sjoerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter166623939v
WIEBES, SJOERD Sjoerd Wybes verkoper van 1/2 Zuiderstraat ZZ1682241176v
WIEBES, SJOERD Sioerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter1682241212r
WIEBES, SJOERD Sjoerd Wybes verkoper q.q. Hoogstraat 19168224154va
WIEBES, SJOUKE Sjoucke Wybes protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
JELLEMA, SJOUKE WIEBES Sioucke Wybes Jellemakoper huis en stal ten oosten van het huis daer de Pauw uutstecktGrote Bredeplaats 4161623022v
JELLEMA, SJOUKE WIEBESvoor een deel achter de Pauw het erf van Syoucke Wybes Jellemanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
JELLEMA, SJOUKE WIEBESde crediteuren van wijlen Syoucke Wybes Jellemaverkoper Grote Bredeplaats 41620230249r
JELLEMA, SJOUKE WIEBESwijlen Syoucke Wybes Jellemaverkoper Grote Bredeplaats 41620230251r
WIEBES, SJOUKJE Siouk Wybes koper Lanen 371661238112v
WIEBES, TEEKJE Tayke Wybes verkoper Bildtstraat 61770257157r
WIEBES, TEETSKE Taedske Wybes koper Franekereind 2716312336v
WIEBES, TEETSKE Taetske Wybes koper Kerkpad 3163223344r
WIEBES, TETJE Tettie Wybes verkoper Hofstraat 181681241126v
WIEBES, TEUNIS Tonis Wybes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 91650236120v
WIEBES, THOMAS Tomas Wibes koopmankoper 1/24 huisKleine Bredeplaats 71641234156v
WIEBES, THOMAS Tomas Wybes verkoper q.q. Zuiderhaven NZ1631232167v
WIEBES, THOMAS Tomas Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5164823631v
WIEBES, THOMAShet verhuurde huis van Tomas Wybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg1654236256r
WIEBES, THOMAS Tomas Wybes verkoper q.q. Zoutsloot 11663238177v
WIEBES, THOMASde weduwe van Thomas Wybes koper grondpacht van 1-04-00 CGKleine Bredeplaats 7167924154v
WIEBES, THOMASgrondpacht uit het huis van de koper Thomas Wybes eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 7167924154v
WIEBES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 51686242105v
WIEBES, TJEERD Tyaert Wybes naastligger ten noorden Gardenierstraat159722812r
WIEBES, TJEERD Tyaert Wybes kuiperkoper winkel met opkamer en zolderFranekereind 2159722813v
WIEBES, TJEERD Tyaard Wybes koper ledige plaats met loodsSchritsen NZ159722868r
WIEBES, TJEERD Tyaerdt Wybes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderstraat1599228136v
WIEBES, TJEERDde ledige plaats met loods van Tyaerdt Wybes naastligger ten oosten Zuiderstraat1599228136v
WIEBES, TJEERD Tjaerdt Wybes verkoper Franekereind 121599228156r
WIEBES, TJEERDde kinderen van Tyaerd Wybes verkoper Franekereind 241601228277v
WIEBES, TJEERD Tyaert Wybes verkoper Franekereind 241602228283r
WIEBES, TJEERD Tjaerdt Wybes wevernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1605228443v
WIEBES, TJEERD Tiaerdt Wybes koper huisFranekereind 4161222983r
WIEBES, TJEERDde koper Tiaerdt Wybes naastligger ten westen Franekereind 4161222983r
WIEBES, TJEERDde verkopers Tierd Wybes , c.u.naastligger ten oosten Franekereind 21612229101r
WIEBES, TJEERD Tierd Wybes verkoper Franekereind 21612229101r
WIEBES, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tiaerdt Wybes verpachter grond Franekereind 241619230165v
WIEBES, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tiaerdt Wybes verpachter grond Franekereind 241619230166v
WIEBES, TJEERD Tiaard Wybes naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
WIEBES, TJEERD Tiaard Wybes naastligger ten westen Franekereind 81620230247v
WIEBES, TJEERDde weeskinderen van Tiaard Wybes verkoper Franekereind 4162423132r
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Zoutsloot 421695243138r
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Fabrieksstraat ZZ1695243138r
WIEBES, TJITSKE Tjietske Wybes koper Scheffersplein 31791263288v
KALF, TJITSKE WIEBES Tieskjen Wybes Kalffverkoper van 1/3 Zuiderhaven 571723246181v
WIEBES, TRIJNTJEwijlen Trijn Wybes koper door niaar Vijverstraat1605228481r
WIEBES, TRIJNTJEde weduwe Trijn Wybes naastligger ten noorden Voorstraat 91achter161122932v
WIEBES, TRIJNTJE Trijn Wybes herbergiersekoper huis, schuur en ledige plaats waar de Gulden Pauw uitsteektGrote Bredeplaats 2de Gulden Pauw1612229115v
WIEBES, TRIJNTJEde kuil van de koper Trijn Wybes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 21612229115v
WIEBES, TRIJNTJEde weduwe Trijn Wybes verpachter grond Zuiderhaven 131615229280r
WIEBES, TRIJNTJEde weduwe Trijn Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven 131615229280r
WIEBES, TRIJNTJEde weduwe Trijn Wybes naastligger ten noorden Zuiderhaven 131615229280r
WIEBES, TRIJNTJE Trijn Wybes verkoper Zuiderhaven 131615229280r
WIEBES, TRIJNTJE Trijn Wybes verpachter grond Grote Bredeplaats 4161623022v
WIEBES, TRIJNTJE Trijn Wybes verkoper Grote Bredeplaats 4161623022v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes koper William Boothstraat WZ1635233175r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes naastligger ten westen Noorderhaven 98164823630v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Schoolsteeg WZ166723996v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Karremanstraat 161682241203v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Zoutsloot 421695243138r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Fabrieksstraat ZZ1695243138r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Steenhouwersstraat 31696243220v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes Munnekehuyskoper huisVijverstraat ZZ1724246213v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes Munnekehuysnaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ1724246213v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Moriaanstraat 121748251237r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes koper Zoutsloot 82175025273v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes koper Zoutsloot 84tuin175025273v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Moriaanstraat 121751252121r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Lanen 591759254232v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper onbekend1762255125v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Werfpad1763255222v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Hofstraat 12a1765256128v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes verkoper van 1/2 Zoutsloot 84176825787r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper 5/16 huisWasbleek176925797v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes eigenaar van 11/16 Wasbleek176925797v
MUNNIKHUIS, TRIJNTJE WIEBES Trijntie Wybes Munnikhuiskoper huisHondenstraat 141725246221v
MUNNIKHUIS, TRIJNTJE WIEBES Trijntie Wybes Munnikhuisnaastligger ten oosten Hondenstraat 141725246221v
WIEBES, UILKJE Uilckjen Wybes koper Prinsenstraat 61695243160v
WIEBES, WIEBE Wiebe Wiebes koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 1081691242350r
WIEBES, WIEBEwijlen Wybe Wybes smiderflater onbekend1599228181r
WIEBES, WIEBEwijlen Wybe Wybes smiderflater Zuiderhaven 251600228191v
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes koper huisNoorderhaven 341669239190r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter1669239206r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes naastligger ten oosten Noorderhaven 3216712407ra
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter167824117v
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes koopmankoper kamerKerkpoortstraat1682241203r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes pannenbakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1682241203r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter168524297v
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes verkoper q.q. Voorstraat 211690242316r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes Panningaverkoper q.q. Rapenburg 18169424376r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes Panningaverkoper q.q. Rapenburg 20169424376r
WIEBES, WIEGERwijlen Wiger Wibes koper Rinnertspijp1642234168r
WIEBES, WIEGERwijlen Wyger Wybes verkoper Noorderhaven 34164323542v
WIEBES, WIEMERde erfgenamen van Wymmer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 681599228173r
WIEBES, WIEMERde erfgenamen van wijlen Wymer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 661624230391v
WIEBES, WIEMERde erfgenamen of rechthebbenden van wijlen Wymer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 661626231119r
WIEBES, WIEMERde erfenamen van Wijmer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 66163123335v
WIEBES, WIEMERde erfgenamen van wijlen Wymmer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 66163323392v
WIEBES, WIEMER Wymer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 66163823471r
WIEBES, WIGLE Wigle Wybes naastligger ten westen Brouwersstraat 151615229268v
WIEBES, WIGLEde crediteuren van wijlen Wighle Wybes schuitvoerderverkoper Brouwersstraat OZ161623014r
WIEBES, WIGLEde crediteuren van wijlen Wighle Wybes verkoper Brouwersstraat OZ161623021r
WIEBES, WIJNAND Wynne Wybes verkoper q.q. Bargebuurt 221706244329r
WIEBES, WIJNANDwijlen Wynne Wybes naastligger achter Karremanstraat 131729247234r
WIEBRENS, de erfgenamen van wijlen Heertke Wybrants verkoper Hondenstraat 101603228377r
WIEBRENS, de crediteuren van het sterfhuis van Bieue Wybrants verkoper Raamstraat 5achter165523710v
WIEBRENS, Hottie Wybrants verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
WIEBRENS, AAKJE Ake Wybrens verkoper Voorstraat 71achter1726246262v
WIEBRENS, AARTwijlen Aert Wibrants verkoper van 1/2 Achterstraat162523142v
WIEBRENS, ALBERT Albert Wybrens verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEBRENS Andrieske Wybers Hoornstraverkoper Franekereind 23west1778259156v
WIEBRENS, ANTJEwijlen Antie Wibrens verkoper Schritsen 181712245178v
WIEBRENS, ANTJE Anna Wybrants koper onbekend1599228179v
WIEBRENS, ANTJE Anne Wybrants verkoper onbekend1600228227v
WIEBRENS, ANTJE Antje Wybrens verkoper Voorstraat 71achter1726246262v
WIJNGAARD, ANTJE WIEBRENS Antie Wyberens Wijngaardkoper huisVijverstraat 131740250112r
WIJNGAARD, ANTJE WIEBRENS Antje Wybrens Wijngaardkoper Schritsen 23173124820v
WIEBRENS, BERBER Berberke Wybrens koper Noorderhaven 581646235203r
WIEBRENS, BEREND Bene Wybrens schoenmaker (mr. -)verkoper Zuiderstraat 191647235254v
WIEBRENS, BIENING Biene Wibrants naastligger ten noorden Zuiderstraat 171641234153v
WIEBRENS, BIENING Biene Wibrants naastligger ten westen Raamstraat 5achter164223518r
WIEBRENS, BIENING Biene Wibrens schoenmakernaastligger ten noorden Zuiderstraat 17163723447v
WIEBRENS, BIENING Biene Wybrants naastligger ten zuiden Raamstraat 1164923689r
WIEBRENS, BIENING Biene Wybrants naastligger ten zuiden Raamstraat 3164923689r
WIEBRENS, BIENINGde crediteuren van het sterfhuis van wijlen Biene Wybrants verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 12165623755r
WIEBRENS, BIENING Biene Wybrens koper huis en erfZuiderstraat 19163623410v
WIEBRENS, BIENING Bienne Wybrens naastligger ten zuiden Raamstraat 31651236180v
WIEBRENS, BOTJE Bottie Wybrens verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 12165623755r
WIEBRENS, BROER Broer Wyberens verkoper van 1/4 Lanen 43173925067v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmermankoper huisHofstraat 7174325118r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. -)koper huis en weefwinkelHofstraat 45176525696r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid1765256108r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens koper Kerkpad 71766256220r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. -)koper woningKerkpad 201770257176v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens geniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. huis-)koper huisBoth Apothekerstraat 91779259216v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. huis-)koper woningBargebuurt 141780259242v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat OZ178126090r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ178126090r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. -)koper huisRomastraat 21782260283r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. -)naastligger ten westen Romastraat 21782260283r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Romastraat 21782260300r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. huis-)verkoper Romastraat 21782260300r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (huis-)geniaarde koper Rommelhaven 1178326131v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens naastligger ten noorden Kerkpad WZ1791263381r
WIEBRENS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Wybrens naastligger ten noorden Kerkpad 22180826871r
WIEBRENS, DIRKhet sterfhuis van Dirck Wibrants verkoper Karremanstraat162523153v
WIEBRENS, DIRK Dirk Wyberens huurder Schritsen 481732248126v
WIEBRENS, DIRK Dirk Wybrens verkoper van 1/3 Schritsen 441730247322v
WIEBRENS, DOEKE Doecke Wybrens glasmaker (mr. -)koper 1/7 huisVoorstraat 571742250212r
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens glasmaker (mr. -)koper van 1/3 Achterstraat 7174425129v
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens glasmaker en winkelier (mr. -)koper van 1/2 Voorstraat 57174425142v
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens glasmaker (mr. -)geniaarde koper Bildtstraat 211746251152r
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 71750252100v
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens , c.s.naastligger ten zuiden Voorstraat 57achter1751252167v
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens , c.s.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1757254263r
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 151766256225r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Feenemageniaarde koper Voorstraat 57achter1751252167v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doecke Wybrens Venemaeigenaar van 1/2 (57) Voorstraat 591762255151v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doecke Wybrens Venemanaastligger ten noorden Voorstraat 591762255151v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venemaeigenaar van 1/2 (57) Voorstraat 591762255156r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venemanaastligger ten noorden Voorstraat 591762255156r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venemaglasmaker (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter17722585v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Fenemaverver (mr. -)koper door niaar huisVoorstraat 57178326180v
WIEBRENS, DOETJE Doetie Wybrants verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
WIEBRENS, DOUWEwijlen Douwe Wyberens verkoper Bildtstraat 31695243122r
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrands naastligger ten oosten Rapenburg ZZ166923935ra
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrandts wever (mr. linnen-)naastligger ten oosten Rapenburg ZZ166823922va
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrants koper huisRapenburg164823646r
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrens , c.u.winkelierkoper huisBildtstraat 3169324348r
WIEBRENS, FEIKJE Feyck Wibrens koper Sint Christoffelsteeg163323383r
WIEBRENS, FRANS Frans Wibrants , voor zijn kinderendienende onder hopman Saeghmanverkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
WIEBRENS, FROUKJE Froukjen Wybrens Wijngaerdverkoper Voorstraat 71achter1726246262v
WIEBRENS, FROUKJE Froukjen Wybrens koper Lanen 461729247259v
WIEBRENS, FROUKJE Vroukjen Wybrens Wijngaerdkoper door niaar Lanen 441730247335v
WIJNGAARD, FROUKJE WIEBRENS Froukje Wybrens Wijngaerdenverkoper Voorstraat 52west1726246261v
WIJNGAARD, FROUKJE WIEBRENS Froukjen Wybrens Wijngaerdengeniaarde koper Heiligeweg 201748251228ar
WIJNGAARDEN, FROUKJE WIEBRENS Froukje Wybrens Wijngaerdenverkoper Voorstraat 52west1726246261v
WIJNGAARDEN, FROUKJE WIEBRENS Froukjen Wybrens Wijngaerdengeniaarde koper Heiligeweg 201748251228ar
WIEBRENS, GAUKE Gaucke Wybrens , c.u.verkoper Lanen 501658237153v
WIEBRENS, GEERTJE Geertje Wybrens verkoper Grote Kerkstraat 381799265199r
WIEBRENS, GERBEN Gerben Wybrens slager (mr. -)koper huisOosterkeetstraat 3180426746r
WIEBRENS, GERBEN Gerben Wybrens slager (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 31806267204r
WIEBRENS, GERRIT Gerryt Wibrants koper Zuiderhaven 121623230366v
WIEBRENS, GERRIThet pakhuis van Gerrit Wybrens , n.u.naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1696243192r
WIEBRENS, GRIETJE Grittie Wyberens naastligger ten noorden Comediesteeg 61646235225r
WIEBRENS, GRIETJE Griettie Wybrants verkoper Zoutsloot ZZ1657237126r
WIEBRENS, GRIETJEde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper Noorderhaven 4316792416ra
WIEBRENS, GRIETJEde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper Noorderhaven 4116792416ra
WIEBRENS, GRIETJEde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper Liemendijk NZ16792416ra
WIEBRENS, GRIETJEde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants erflater Franekerpoort (gebied)16792416ra
WIEBRENS, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietie Wybrants verpachter grond verpachter grondNoordijs 1516792416ra
WIEBRENS, GRIETJEwijlen Grytie Wybrants erflater Noordijs 1516792416ra
WIEBRENS, GRIETJEde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper Noordijs 1516792416ra
WIEBRENS, GRIETJEde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper Noordijs 416792416ra
WIEBRENS, GRIETJEde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper ten noordoosten van Harlingen16792416ra
WIEBRENS, GRIETJEde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
WIEBRENS, GRIETJEde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
WIEBRENS, GRIETJE Grytje Wybrens naastligger ten zuiden buiten Harlingen1668239169v
WIEBRENS, GRIETJE Gryttie Wybrens koper Liemendijk167124037v
WIEBRENS, HANS Hans Wibrants kleermaker [staat: snijder]geniaarde koper Nieuwstraat 541620230222r
WIEBRENS, HANS Hans Wibrants koper huis of kamerKerkpoortstraat ZZ1622230309r
WIEBRENS, HANShet huis van Hans Wibrants kleermaker [staat: schroor]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ162723215v
WIEBRENS, HARINGmeerderjarige (boven de 25 jaar) Haering Wybrandts verkoper van 1/3 van 1/6 Noorderhaven 33161723070r
WIEBRENS, HARINGmeerderjarige (boven de 25 jaar) Haering Wybrandts verkoper van 1/3 van 1/6 Noorderhaven 33achter161723070r
WIEBRENS, HEERKEwijlen Heercke Wibrants koper Herenwaltje OZ1618230129v
WIEBRENS, HEERKEwijlen Heercke Wibrants erflater Herenwaltje OZ1618230129v
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wibrants naastligger ten westen Jekelsteeg 11624230381v
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wibrants naastligger ten westen Schritsen 211624230381v
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wybrants koper huisHerenwaltje161122924v
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wybrants naastligger ten noorden Herenwaltje1612229118v
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wybrants verkoper Nieuwstraat 561615229255v
WIEBRENS, HEIN Hein Wybrens metselaar (mr. -)koper huisHerenwaltje 31782260202r
WIEBRENS, HENDRIK Hendrick Wibrants naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 36162823269r
WIEBRENS, HENDRIK Hendrick Wibrens bakkerkoper huis met de 1/2 eigendom van de steeg ten westenHoogstraat 34162823265v
WIEBRENS, HENDRIK Hendrick Wybrens , c.u.koper huis en kamerWilliam Boothstraat1635233174v
WIEBRENS, HERE Heere Wibrandus koper van 1/3 5/9 huisNoorderhaven 181710245137v
WIEBRENS, HEREerfgenamen v Heere Wyberens naastligger ten westen Noorderhaven 201721246121r
WIEBRENS, HEREde erfgenamen van wijlen Here Wyberens naastligger ten westen Noorderhaven 201723246162r
WIEBRENS, HERE Heere Wyberens koper huisZeilmakersstraat 11738249285r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrandts lijnslager (mr. -)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 151717245284r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten noorden Zoutsloot 1111716245262r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)koper huisNoorderhaven 1031751252144v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten westen Droogstraat 181751252177v
WIEBRENS, HERE Heerre Wybrens naastligger ten oosten Noorderhaven 10117522531v
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens naastligger ten westen Droogstraat 18175325370r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)geniaarde koper Zeilmakersstraat WZ1755253217r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten westen Droogstraat 181755253221r
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens metselaar (mr. -)koper huisZoutsloot 25175725453v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)koper huisZeilmakersstraat 51763255231v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 51763255231v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten westen Noorderhaven 1051765256120v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)koper huis en hofLiemendijk ZZ1766256167v
WIEBRENS, HERE Here Wybrens koper huisKerkpad 71766256220r
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 31767256259v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt 281765256264r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Bargebuurt OZ176725726r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ176725726r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt OZ176725726r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten westen Droogstraat 18176825792v
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens metselaar (mr. -)koper huisOoievaarsteeg1769257142r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)koper huisBargebuurt 201774258182v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)geniaarde koper Wortelstraat 61779259175r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten oosten Noorderhaven 1011779259199r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191780259246v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)koper huisHeiligeweg 211780259248r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)koper woningBargebuurt 26178126086v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)geniaarde koper Weverstraat 1178126087v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191782260257v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)koper huisGardenierstraat 141782260261v
WIEBRENS, HEREde erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ178326115r
WIEBRENS, HEREde erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt 28178326170v
WIEBRENS, HEREde erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt 281784261133r
WIEBRENS, HEREde erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten zuiden Bargebuurt 221789263163v
WIEBRENS, HEREde erfgenamen Heere Wybrens naastligger ten zuiden Heiligeweg 231791263307r
WIEBRENS, HEREwijlen Heere Wybrens metselaar (mr. -)erflater Zoutsloot 251798265104r
WIEBRENS, HEREde erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 211799265197v
WIEBRENS, HEREde erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 211803266255v
WIEBRENS, HEREde erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191809268283r
WIEBRENS, HINNE Henne Wybrens bakker (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 5168524290v
WIEBRENS, HINNE Henne Wybrens , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5168524290v
WIEBRENS, HINNEde weduwe van Henne Wybrens naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7170824541r
WIEBRENS, HINNEwijlen Hinne Wybrens naastligger ten zuiden Voorstraat 701715245238v
WIEBRENS, HINNEde weduwe van Henne Wybrens , c.s.naastligger ten zuiden Voorstraat 701715245242r
WIEBRENS, HITJE Hidtie Wybrants koper Voorstraat 2616362345r
WIEBRENS, HITJE Hittie Wybrens koper Lanen 671633233119r
WIEBRENS, HITJE Hedtie Wybrens verkoper Lanen 21achter1650236114r
WIEBRENS, IEMKE Imke Wybrens verkoper Voorstraat 71achter1726246262v
WIEBRENS, IJSBRAND Isbrandt Wybrandts koopmankoper zoutkeet, huis, plaats en gereedschappenFranekereind 23oost16362341r
WIEBRENS, JAKOBhet huis de Brandaris van Jacob Wibrants betrokkene ([locatie van de veiling])Lanen 36de Brandaris161623053r
WIEBRENS, JAKOBhet huis de Brandaris van Jacob Wibrants betrokkene ([locatie van de veiling])Schritsen 27de Brandaris161623053r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens koper huisHeiligeweg 701729247252r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 701734248290r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (oud mr. -)koper van 1/3 drie woningen onder 1 dak waarvan 2 met weefwinkelAchterstraat 7174425129v
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens naastligger ten zuiden Anjelierstraat 2174925210v
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakkernaastligger ten westen Achterstraat 7174925240v
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 5175025293r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 7175025294v
BAKKER, JAKOB WIEBRENS Jacob Wybrens Backerverkoper Achterstraat 7174925240v
WIEBRENS, JAN Jan Wyberens kleermaker (mr. -)koper kamer met een tuintje erachterGardenierstraat 1166623957r
WIEBRENS, JANde weduwe van Jan Wyberens naastligger ten westen Gardenierstraat 31722246126v
WIEBRENS, JAN Jan Wybrandts naastligger ten westen Schritsen 451682241178v
WIEBRENS, JAN Jan Wybrandts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11682241194v
WIEBRENS, JANMede-vroedschap Jan Wybrants verkoper q.q. Bildtstraat 191683241257r
WIEBRENS, JANhuis genaamd de Bonte Oss Jan Wybrants glasmaker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 22de Bonte Os1683241264r
WIEBRENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Wybren naastligger ten westen Gardenierstraat 31727246306v
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens naastligger ten westen Schritsen 45166723987r
WIEBRENS, JANvroedsman Jan Wybrens verkoper q.q. Hoogstraat 15168324168va
WIEBRENS, JANvroedsman Jan Wybrens verkoper q.q. Hoogstraat 15achter168324169va
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 24168524277r
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 241692242401r
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens glasmaker (mr. -)verkoper Scheffersplein OZ169124221va
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11697243317v
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens glasmaker (mr. -)koper provisioneel huis al eer het huis Bremen genaamdNoorderhaven 74Bremen1708245313r
WIEBRENS, JANde hof van Jan Wybrens naastligger ten oosten Heiligeweg 10172024676r
WIEBRENS, JANontvanger van de voogden v d huiszittende armen Jan Wybrens Wijngaerdkleermaker (mr. -)verkoper Voorstraat 71achter1726246262v
WIEBRENS, JANde weduwe van Jan Wybrens naastligger ten oosten Voorstraat 201730247365v
WIEBRENS, JANde weduwe van Jan Wybrens naastligger ten oosten Voorstraat 201731247386r
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens naastligger ten zuiden Lanen 54173224881r
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11736249123r
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens naastligger ten westen Lanen 541736249134r
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens naastligger ten oosten Lanen 621741250179v
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyemasoldaat in dienst van de Oostindische compagnijeverkoper Nieuwstraat 34achter1770257171r
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyemasoldaat in dienst van de Oostindische compagnijeverkoper Franekerpoort (gebied)1770257175v
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyemasoldaat in dienst van de Oostindische compagnijeverkoper Scheffersplein OZ1771257221v
NAUTA, JAN WIEBRENSde weduwe van Jan Wybrens Nautanaastligger ten westen Voorstraat 241732248151v
WIJNGAARD, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaerdenkleermaker (mr. -)verkoper Voorstraat 52west1726246261v
WIJNGAARD, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaertkleermaker (mr. -)koper achterkamer, loods en plaatsLanen 52achter1726246269v
WIJNGAARD, JAN WIEBRENSde koper Jan Wybrens Wijngaertkleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 52achter1726246269v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wyberens Wijngaardenkleermaker (mr. -)koper huisSchritsen 531738249355v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaerdenkleermaker (mr. -)verkoper Voorstraat 52west1726246261v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaardenkleermaker (mr. -)koper kamer of woningLanen 5217342494r
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaardenkleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 5217342494r
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 641742250276v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENSde erfgenamen van wijlen Jan Wybrens Wijngaardennaastligger ten oosten Lanen 621752252206v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENSde erfgenamen van wijlen Jan Wybrens Wijngaardennaastligger ten oosten Lanen 621754253190v
WIEBRENS, JANKE Janke Wybrens koper Gardenierstraat 181704244264v
WIEBRENS, JANKE Janke Wybrens verkoper Anjelierstraat 151811269152v
WIEBRENS, JARICH Jarich Wybrants verkoper Grote Kerkstraat 121602228317r
WIEBRENS, JARICHveiling in de Brandaris ten huize van Jarich Wybrants betrokkene Lammert Warndersteeg 1zuidde Brandaris1614229189v
WIEBRENS, JARICH Jarich Wybrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 251620230199v
WIEBRENS, JARICH Jarich Wybrants verkoper Zuiderhaven 231620230248r
WIEBRENS, JARICH Jarich Wybrens verkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat 121601228278v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wieberens arbeiderverkoper Gardenierstraat 1176525694r
WIEBRENS, JENTJE Jentie Wyberens geniaarde koper Rapenburg ZZ1737249212r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wyberens varensgezelkoper huisZeilmakersstraat 51741250150v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wyberens varensgezelkoper huisBargebuurt OZ1741250150v
WIEBRENS, JENTJE Jentie Wybrens naastligger ten zuiden [staat: noorden] Zeilmakersstraat 31742250256r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens matroosverkoper Zeilmakersstraat 5174425141r
WIEBRENS, JENTJE Jentie Wybrens varensgezelkoper huisVijverstraat 9174425149v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens varensgezelverkoper Vijverstraat 91758254167r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens sjouwer Admiraliteitkoper huis en tuintjeGardenierstraat 1176125569v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens sluiswachter op de kleine sluiskoper woningGardenierstraat 16176825758r
WIEBRENS, KLAAS Claes Wybrens koper van 1/3 Achterstraat 7174425129v
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens koemelkerkoper terrein van ca. 20 voetGrote Kerkstraat 28twee_achter1752252235v
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens , c.u.koemelkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28twee_achter1752252235v
WIEBRENS, KLAAS Claes Wybrens , c.u.huurder Grote Kerkstraat 3017562541r
WIEBRENS, KLAAS Claes Wybrens koemelkerverkoper Grote Kerkstraat 3017562541r
REDDING, KNIERKE WIEBRENS Cunira Wybrandus Reddinguisss.m.candidatuskoper van 1/4 Rozengracht 7west1728247126v
WIEBRENS, LAMMERT Lammert Wybrens verkoper Voorstraat 221683241264r
WIEBRENS, LAMMERTals huurder Lammert Wybrens naastligger ten noorden Franekereind 29oost168924217ra
WIEBRENS, LIJSBET Lijsbeth Wybrens verkoper Lanen 231686242116v
WIEBRENS, LIJSBET Lijsbeth Wybrens verkoper Scheffersplein OZ169124221va
NAUTA, LIJSBET WIEBRENSde kinderen van wijlen Lijsbet Wybrens Nautaverkoper Lanen 8317182465r
WIEBRENS, LUITJEN Luitjen Wybrens naastligger ten westen Achterstraat 61775258212v
WIEBRENS, LUITJEN Luittje Wybrens baantjergeniaarde koper Noorderhoofd 31778259121r
WIEBRENS, LUITJEN Luytje Wybrens naastligger ten zuiden Anjelierstraat 141783261114r
WIEBRENS, LUITJEN Luytje Wybrens meesterknecht op lijnbaan van koopman Reinder Zeilemakerverkoper q.q. Achterstraat 111783261122r
WIEBRENS, LUITJEN Luitjen Wybrens koper huis en tuinAchterstraat 111787262232v
WIEBRENS, LUITJEN Luitjen Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 111787262232v
WIEBRENS, LUITJEN Luitje Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 11178826319v
WIEBRENS, LUITJEN Luitje Wybrens verkoper Achterstraat 11178826319v
WIEBRENS, LUITJEN Luitje Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 111790263229r
WIEBRENS, LUITJEN Leutje Wybrens baantjerverkoper Bildtpoort (gebied)1794264199v
WIEBRENS, LUITJEN Luitje Wybrens touwslager (mr. -)verkoper Achterstraat 151806267222v
WIEBRENS, MARIA Mary Wybrandts verkoper onbekend1606228487v
WIEBRENS, MINK Minke Wybrens koper Kerkpoortstraat 571785261268v
WIEBRENS, MINKE Minke Wybrens verkoper Kerkpoortstraat 571791263373v
WIEBRENS, PIEBE Pybe Wybrandts koper provisioneel huisNoordijs1598228106r
WIEBRENS, PIEBE Pybe Wybrants , akkoord van 29 mrt 1586betrokkene Noordijs 1162823277r
WIEBRENS, PIEKE Piecke Wybrandts naastligger ten westen Hoogstraat 121602228327v
WIEBRENS, PIEKE Piecke Wybrandts naastligger ten westen Rommelhaven 71602228327v
WIEBRENS, PIER Pier Wybrants bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ164323580r
WIEBRENS, PIERKJE Peerckjen Wybrens verkoper Scheffersplein OZ169124221va
WIEBRENS, PIETERoud burgemeester Pieter Wibrandts koper hof met prieel, bomen, kruiden en plantenTiepelsteeg166523916v
WIEBRENS, PIETER Piter Wibrants koper finaal huis, plaats en schuurHoogstraat 531659237243r
WIEBRENS, PIETER Pieter Wibrants , c.s.verkoper Hoogstraat 53166023868v
WIEBRENS, PIETERoud burgemeester Pieter Wibrants verkoper ten zuiden van Harlingen1663238201v
WIEBRENS, PIETERoud burgemeester Pieter Wibrants voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen1663238202v
WIEBRENS, PIETER Pieter Wibrens koper huisVoorstraat ZZ1640234116v
WIEBRENS, PIETER Piter Wibrens , c.u.koper 3/5 huisVoorstraat ZZ1641234135r
WIEBRENS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Wybrands naastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter1634233145v
WIEBRENS, PIETER Pyeter Wybrandt koper huis met plaats (per last)Rommelhaven 61600228188r
WIEBRENS, PIETERde nagelaten weeskinderen van wijlen Pyter Wybrandts koper 1/6 huisZoutsloot NZ1606228507r
WIEBRENS, PIETER Peter Wybrandts , c.u.naastligger ten noorden Voorstraat ZZ164323558r
WIEBRENS, PIETER Peter Wybrandts verkoper Voorstraat ZZ164323558r
WIEBRENS, PIETER Pytter Wybrandts naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 25achter1659237201r
WIEBRENS, PIETERoud burgemeester Pytter Wybrandts verkoper q.q. Zuiderstraat ZZ1659237241r
WIEBRENS, PIETERoud burgemeester Pyter Wybrandts eerdere koper ten zuiden van Harlingen1667239125v
WIEBRENS, PIETER Pytter Wybrandts naastligger ten oosten Voorstraat 201668239160r
WIEBRENS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Wybrants naastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter1619230189r
WIEBRENS, PIETERhet hofje van Piter Wybrants naastligger ten noorden Voorstraat 75achter162823272v
WIEBRENS, PIETER Pyter Wybrants koper door niaar mouterij met o.a. eest- en opkamer en een vrije uit- en ingang aan de straat waar de Boogh uithangtVoorstraat 22de Boogh164323566r
WIEBRENS, PIETER Pyter Wybrants naastligger ten westen Voorstraat 24164423597r
WIEBRENS, PIETER Pyter Wybrants verkoper Voorstraat 221644235100v
WIEBRENS, PIETER Pytter Wybrants bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1645235170r
WIEBRENS, PIETERGezworen gemeensman Pytter Wybrants , c.u.koper oostelijke van twee kamers aan elkaarPothondjessteeg 81653236227v
WIEBRENS, PIETERgezworen gemeensman en oud burgemeester Pytter Wybrants koper nieuw huisVoorstraat 80de Meermin1669239207r
WIEBRENS, PIETER Pieter Wybrens naastligger ten westen Rommelhaven 8161623021v
LINGEN, PIETER WIEBRENS Pyter Wybrants Lingeverkoper Franekerpoort (gebied)161122948v
WIEBRENS, PIETJE Pyttje Wybrens koper Zeilmakersstraat 5174425141r
WIEBRENS, REINER Reyner Wybrandts koper huis en loodsRomastraat 11600228188v
WIEBRENS, REINERhet nagelaten weeskind van wijlen Reyner Wybrandts verkoper Both Apothekerstraat161723072r
WIEBRENS, REINERhet nagelaten weeskind van wijlen Reyner Wybrens verkoper Romastraat 1161723062v
WIEBRENS, RINNERT Rinnert Wybrens koopmankoper huisKruisstraat 10oostde Witte Gevel1728247102v
WIEBRENS, RINSE Rinse Wybrens naastligger ten noorden Nieuwstraat 361659237215r
WIEBRENS, RINSKE Reinskjen Wybrens naastligger ten westen Karremanstraat 21730247357v
WIEBRENS, SCHELTEde erfgenamen van wijlen Schelte Wyberens verkoper van 1/4 Zuiderstraat 81724246190r
WIEBRENS, SCHELTEde overige verkopers namens wijlen Schelte Wyberens verkoper van 1/4 Heiligeweg 281724246190v
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmaker (mr. -)koper gortmakerij en schuurBildtpoort (gebied)1699243397r
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens koper Rommelhaven 4een_achter1710245107r
WIEBRENS, SCHELTEde gorterie van Schelte Wybrens naastligger ten noorden Zoutsloot 391714245210r
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmakerverkoper Hoogstraat 351723246176r
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmaker (mr. -)verkoper Bildtpoort (gebied)1723246180v
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmakereerdere eigenaar Bildtpoortsmolen 11737249178v
WIEBRENS, SIEBREN Sybrant Wyberens koper Noorderhaven 43164823616v
WIEBRENS, SIEBREN Syberen Wyberens naastligger ten oosten Noorderhaven 741741250157v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens koopmangeniaarde koper Noorderhaven 761724246209r
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens koopmangeniaarde koper Noorderhaven 781724246209r
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens mr. zeilmaker en fabrikeurverkoper Voorstraat 52west1726246261v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens fabrikeurverkoper Voorstraat 71achter1726246262v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens naastligger ten westen Vijverstraat 151729247281r
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens naastligger ten zuiden Vijver 71731247384v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens naastligger ten westen Vijverstraat 151732248102v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens Wijngaerdtnaastligger ten oosten Noorderhaven 741741250172v
WIJNGAARD, SIEBREN WIEBRENS Syberen Wyberens Wijngaardkoopmanverkoper Vijverstraat 131740250112r
WIJNGAARD, SIEBREN WIEBRENS Sybren Wybrens Wijngaerthuurder (p.j.)Zuiderhaven 71728247123r
WIJNGAARDEN, SIEBREN WIEBRENS Sybren Wybrens Wijngaardenbontrederkoper huisVijverstraat 13172824776r
WIEBRENS, SIEMENhet land van het weeskind van Symen Wibrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1662238132v
WIEBRENS, SIEMENhet land van het weeskind van Symen Wibrants naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1662238132v
WIEBRENS, SIEMENhet weeskind van Symen Wibrants verkoper ten zuiden van Harlingen1662238132v
WIEBRENS, SIEMEN Symen Wybrens , c.u.koper ten zuiden van Harlingen165623794r
WIEBRENS, SIEMEN Symen Wybrens koper huis waar de Swaerte Leers uithangtHeiligeweg 581657237112v
WIEBRENS, SIEMENhet nagelaten weeskind van Symen Wybrens verkoper ten zuiden van Harlingen16602384va
WIEBRENS, SIEMENde weduwe van Symen Wybrens naastligger ten noorden Zuiderhaven 611669239212r
WIEBRENS, SIEMENwijlen Symon Wybrens koper Zuiderhaven 791676240242v
WIEBRENS, SIEMENwijlen oud vaandrig Symon Wybrens erflater Heiligeweg 561676240242v
HUISMAN, SIEMEN WIEBRENS Simen Wybrants Huisman, c.u.koper ten zuiden van Harlingen165623763v
WIEBRENS, SIERK Sierck Wyberens koper van 1/2 huisBildtstraat 31695243122r
WIEBRENS, SIEUWKE Siouke Wybrens verkoper Voorstraat 71achter1726246262v
WIEBRENS, SIKKE Sicke Wybrants verkoper q.q. Both Apothekerstraat161723072r
WIEBRENS, SIKKE Sicke Wybrens verkoper q.q. Romastraat 1161723062v
WIEBRENS, SJOERD Sjoerd Wybrens mr. zeilmakerverkoper Voorstraat 71achter1726246262v
WIEBRENS, SJOERD Sjoerd Wybrens mr. zeilmakerkoper huisZuiderhaven 71728247123r
WIJNGAARDEN, SJOERD WIEBRENSde erfgenamen van wijlen Sjoerd Wybrens Wijngaardennaastligger ten oosten Zuiderhaven 5175325396r
WIEBRENS, SJOUKJEwijlen Siouckje Wibrandi erflater Sint Odolphisteeg 21685242101r
WIEBRENS, TEEKE Teke Wybbrants bakker (mr. -)koper huis en bakkerij erachterZuiderhaven 51667239106r
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSburgemeester Taeke Wybrands Jellemanaastligger ten oosten Zuiderhaven 31676240228v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSburgemeester Take Wybrandts Jellemabetrokkene Scheerstraat 1167924152v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSvroedsman Taecke Wybrants Jellemakoper pakhuisPrinsenstraat 41675240193v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSde weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Taco Wybrants Jellemaverkoper van 1/2 Poortje OZ1699243400v
WIEBRENS, TJALLING Tialling Wybrens verkoper Heiligeweg 251717245287r
WIEBRENS, TJALLING Tjalling Wybrens verkoper Both Apothekerstraat OZ1721246112v
WIEBRENS, TJEERD Tjeert Wybrens huurder Zoutsloot OZ1673240129r
WIEBRENS, TRIJNTJE Trijntie Wyberens koper Zeilmakersstraat 131738249347r
WIEBRENS, TRIJNTJE Trijntie Wybrens verkoper Zeilmakersstraat 131756253258v
WIEBRENS, ULBE Ulbe Wybrants verkoper q.q. Hondenstraat 101603228377r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrants , c.u.koper huis en brouwerijFranekereind 24het Haantje1650236126v
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrants , c.u.koper door niaar woning of twee kamersFranekereind 261650236129r
WIEBRENS, WIEBEhuis en hof van Wybe Wybrants , c.u.naastligger ten zuiden Franekereind 261650236129r
WIEBRENS, WIEBEhuis en hof van Wybe Wybrants , c.u.naastligger ten westen Franekereind 261650236129r
WIEBRENS, WIEBEde hof van Wybe Wybrens naastligger ten westen Franekereind 30166023837v
WIEBRENS, WIEBE Wibe Wybrens naastligger ten westen Franekereind 30166123899r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens plateelbakkerverkoper Schritsen 48175025276v
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens pottenbakkerbewoner Weverstraat 21767256235r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens baantjerkoper Achterstraat 11177225816r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens baantjergeniaarde koper Noorderhoofd 31778259121r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 71778259136v
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 111783261122r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens verkoper Achterstraat 111783261122r
WIEGERS, Fredrick Wygers koper provisioneel huisNoorderhaven 331602228303r
MOCKEMA, WIEGERS Fijtje Wiegers Mockemaverkoper Hofstraat 12a1729247287r
WIEGERS, ALBERT Albert Wygers schipperkoper loodsSchritsen 121740250103v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEGERS Andrieske Wygers Hoornstraverkoper Franekereind 23oost1778259156v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEGERS Andrieske Wygers Hoornstraverkoper Franekereind 29oost178126046r
WIEGERS, ANNE Anne Wiegers naastligger ten oosten Lanen 73161122962r
WIEGERS, ANNE Anne Wiegers naastligger ten oosten Lanen 73161222977v
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers koper Carl Visschersteeg 61788262270v
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers verkoper Carl Visschersteeg 61790263191v
WIEGERS, DIRK Dirck Wiegers scheepstimmermannaastligger ten westen Zoutsloot 211626231109v
WIEGERS, DIRK Derk Wiegers naastligger ten oosten Zoutsloot 1163623413v
WIEGERS, DOEDE Doede Wygers verkoper van 1/10 Lanen 401762255126v
WIEGERS, DOETJE Doedtie Wiegers koper Schritsen 32een_achter162723214r
WIEGERS, DOETJE Doettje Wiegers koper Bildtstraat 16177225827v
WIEGERS, DOETJE Doedtje Wiegers koper Bildtpoort (gebied)1784261149r
WIEGERS, DOETJE Dutje Wiegers koper Zoutsloot 311788262303v
WIEGERS, DOETJE Doetje Wiegers verkoper Bildtpoort (gebied)1795264254r
WIEGERS, DOETJE Doedtie Wygers verkoper Schritsen 32163123328r
WIEGERS, DOETJE Doettje Wygers , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/10 Lanen 401762255126v
WIEGERS, DOETJE Doetje Wygers verkoper Bildtstraat 161805267116v
WIEGERS, FOLKERT Folkert Wygers , c.u.huurder (p.j.)Rommelhaven 181803266307r
WIEGERS, FOLKERT Folkert Wygers huurder Rommelhaven 181805267161v
WIEGERS, FOLKERT Folkert Wygers huurder Rommelhaven 181805267177r
WIEGERS, FONGER Fonger Wygers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1706244320v
WIEGERS, FREERKde hof van Freerck Wiegers naastligger ten westen onbekend1624230392v
WIEGERS, FREERKde hof van Freerck Wiegers naastligger ten westen onbekend1624230392v
WIEGERS, FREERK Fredrick Wiggers naastligger ten zuiden Noordees (gebied)1602228314r
WIEGERS, FREERK Freerck Wygers protesteert vanwege een vordering Noorderhaven 331602228280v
WIEGERS, FREERK Freerck Wygers naastligger ten noorden Noordijs 51622230317v
WIEGERS, GEERT Geert Wygers verkoper Grote Kerkstraat 241604228392v
WIEGERS, GEERTJE Geertje Wygers koper Schritsen 21809268251v
WIEGERS, GEERTRUIDA Truycke Wiegers verkoper Klaverbladstraat 3161122911v
WIEGERS, GEESKE Geeske Wiegers verkoper Bildtstraat 211794264196v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers wolkammer en koopman (mr. -)koper woningAchterstraat 121759254196r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers wolkammerkoper door niaar kamer, loods, plaatsAchterstraat 141759254209r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Achterstraat 141759254209r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Noorderhaven 52176725730r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten oosten Achterstraat 61775258212v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 611775258232v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Karremanstraat 161778259108r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 611779259171r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers , c.s.naastligger ten oosten Noorderhaven 441780259280r
WIEGERS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Voorstraat 5178326162r
WIEGERS, GERLOFde weduwe van Gerlof Wiegers naastligger ten oosten Zoutsloot NZ178326164r
WIEGERS, GERLOFde weduwe van Gerlof Wiegers naastligger ten zuiden Bildtstraat 31784261135r
WIEGERS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 611784261182r
WIEGERS, GERLOFwijlen Gerlof Wiegers naastligger ten zuiden Vijver 5178526217r
WIEGERS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 61178826345r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wygers , minderjarigverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wygers wolkammer en koopman (mr. -)koper pakhuisNoorderhaven 44177225826v
WIEGERS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers naastligger ten noorden Voorstraat 51782260309r
WIEGERS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers naastligger ten zuiden Bildtstraat 31805267145r
WIEGERS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers naastligger ten zuiden Bildtstraat 31809268213r
BAKKER, GERLOF WIEGERS Gerlof Wiegers Bakkernaastligger ten noorden Voorstraat 9177725962v
BAKKER, GERLOF WIEGERSwijlen Gerlof Wiegers Backerkoopmankoper Rinnertspijp 81784261173v
BAKKER, GERLOF WIEGERSde weduwe van Gerlof Wiegers Backernaastligger ten noorden Voorstraat 9178926387v
BAKKER, GERLOF WIEGERSde weduwe van Gerlof Wygers Backernaastligger ten noorden Noorderhaven 831785261311v
WIEGERS, GRIETJE Grietje Wichers verkoper Kleine Ossenmarkt 21809268233r
WIEGERS, GRIETJEmeerderjarige dochter Grietje Wiggerts koper huisKleine Ossenmarkt 2179226457r
WIEGERS, GRIETJEde verlaten boedel van Grytie Wygers verkoper Midlumerlaan175025280r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers varenspersoonkoper huisBildtstraat 14178126011r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers turfdragerkoper huisDroogstraat 221787262175v
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Rapenburg 1180226699r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Kerkpoortstraat 121802266100r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1802266120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
WIEGERS, HARING Haring Wygers naastligger ten noorden Bildtstraat 161805267116v
WIEGERS, HARING Haring Wygers turfdragerverkoper van 3/6 Kerkpoortstraat 491805267153v
WIEGERS, HENDRIK Hendrick Wygers koper kamerSpinhuisstraat1631232172r
WIEGERS, HIDDE Hidde Wiegers naastligger ten oosten Schritsen 641692242402v
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers naastligger ten oosten Kruisstraat NZ165523752v
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers naastligger ten oosten Kruisstraat 11658237171r
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers , c.u.verkoper Kruisstraat 3west1662238125r
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers naastligger ten westen Schritsen 681673240123v
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers naastligger ten westen Schritsen 681674240166r
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 216832429r
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers naastligger ten oosten Schritsen 641687242201v
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers naastligger ten westen Schritsen 681690242309v
WIEGERS, HITJE Hittje Wygers verkoper van 1/10 Lanen 401762255126v
WIEGERS, IDSKE Itske Wiggers koper Lanen 44achter1603228340r
WIEGERS, IENSE Jents Wygers naastligger ten noorden Scheerstraat 1167924152v
WIEGERS, IENSKE Jents Wygers naastligger ten oosten Hoogstraat 43167624031ra
WIEGERS, IENSKE Jents Wygers koper door niaar huisHoogstraat 471681241172r
WIEGERS, JAKOB Jacob Wygers , minderjarigverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
BAKKER, JAKOB WIEGERS Jacob Wygers Backernaastligger ten oosten Voorstraat 31766256200v
BAKKER, JAKOB WIEGERSwijlen Jacob Wygers Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper Voorstraat 51782260309r
WIEGERS, JAN Jan Wiggerts naastligger ten westen Weverstraat NZ164823632v
WIEGERS, JAN Jan Wygers scheepstimmermankoper dwarshuis of twee kamersRomastraat NZ1646235195r
WIEGERS, JAN Jan Wygers naastligger ten oosten Weverstraat NZ1652236217v
WIEGERS, JAN Jan Wygers naastligger ten oosten Weverstraat165623773r
WIEGERS, JAN Jan Wygers huurder Hoogstraat NZ168424220r
WIEGERS, JARICH Jarig Wiegers koopmannaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 61701244129r
WIEGERS, JARICHde kamer van Jarich Wiegers naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 61704244236v
WIEGERS, JARICH Jarig Wiegers , voor zijn kindjekoopmanverkoper van 1/3 Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
WIEGERS, JARICH Jarig Wygers verkoper van 1/10 Lanen 401762255126v
WIEGERS, JENKE Jent Wygers koper Hoogstraat 391668239136v
WIEGERS, JETSKE Jetske Wiegers koper huisNoorderhaven 101778259143v
WIEGERS, JETSKE Jetske Wygers verkoper Noorderhaven 101782260273r
WIEGERS, KEIMPE Keimpe Wygers naastligger ten zuiden Noordees (gebied)1605228444v
WIEGERS, KORNELISwijlen Cornelis Wiegers wever (bont-)erflater Noorderhaven 101778259143v
WIEGERS, MARTEN Marten Wiegers* molenmakernaastligger ten zuiden Zuiderplein 11710245132r
WIEGERS, MARTENde nagelaten boedel van wijlen Marten Wiegers molenmaker (mr. -)verkoper Zuiderplein 5noord1721246125r
WIEGERS, MARTEN Marten Wygers molenmaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 5169924430r
WIEGERS, MARTEN Marten Wygers naastligger ten oosten Brouwersstraat 5169924430r
WIEGERS, MARTEN Marten Wygerts molenmakernaastligger ten noorden Rozengracht 51705244298r
WIEGERS, PIETERwijlen Pieter Wiegers verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers verkoper Fabrieksstraat 2159722842r
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers koper kamertjeonbekend159822898v
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers verkoper Zoutsloot 301602228287v
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers verkoper Droogstraat 371602228287v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltje Wiggers verkoper Achterstraat NZ16992441v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges koper Noorderhaven 241692242396v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges koper Zoutsloot 1169424396r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Vijverstraat 41696243233v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Zuiderhaven 181697243315v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Zuiderhaven 36oost16992442v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Zoutsloot 116992443r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltje Wigges verkoper Noorderhoofd 3170824545r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Noorderhaven 24170824575r
WIEGERS, SIERK Sierck Wiggers koper huis met de ledige plaats eracherZoutsloot 1161623043v
WIEGERS, SIPKE Sipke Wiegers koper Zuiderhaven 61758254144v
WIEGERS, SIPKE Sipke Wygers , thans uitstedigzeemankoper Zuiderhaven 41762255116r
WIEGERS, SJOERD Siuerd Wiegers verkoper ([staat: Siuerd Wieger Galtyes])Zuiderhaven ZZ1620230209v
WIEGERS, TEEKE Taeke Wygers verkoper van 1/10 Lanen 401762255126v
WIEGERS, TEUNIS Teunis Wygers verkoper Droogstraat 91657237131v
WIEGERS, TEUNTJE Teuntie Wiggerts koper Rapenburg168424237v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers koper 3/4 huisKerkpoortstraat1673240124r
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers koper 1/4 huisKerkpoortstraat1673240124v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers naastligger ten oosten Weverstraat1681241145r
WIEGERS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Wiggers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 201689242282r
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat168024186v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggerts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
WIEGERS, TJEERD Tieerd Wigges naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1669239188r
WIEGERS, TJEERD Tieerd Wygers , c.u.koper huis en stalKerkpoortstraat 22Saretten1668239160v
WIEGERS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Wygers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 22172024667v
WIEGERS, TRIJNTJE Trijn Wiggers koper 1/4 huis en plaats daarachterKarremanstraat 24noord1602228339r
WIEGERS, WIETSKEwijlen Wytske Wiegers erflater Bildtpoort (gebied)1793264360r
WIEMERS, ALBERT Albert Wymers bakkerkoper van 1/3 huis genaamd de MorgensterLanen 85oostde Morgenster1800265214v
BAKKER, ALBERT WIEMERSvroedsman Albert Wiemers Bakkerhuurder Kleine Kerkstraat 1178926393r
BAKKER, ALBERT WIEMERSvroedsman Albert Wijmers Bakkerverkoper q.q. Nieuwstraat 381783261121r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakkerkoopmanverkoper q.q. Noordijs 141795264266v
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakkerkoopmanverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 151800265238r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakkerkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 11800265239r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakkerkoopmankoper nieuw huis alwaar het Blinde Ezel uithangtVoorstraat 72de Blinde Ezel177625925r
BAKKER, ALBERT WIEMERSvroedsman Albert Wymers Bakkerkoper huisKleine Kerkstraat 4178826357r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakker, c.u.naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 4178826357r
BAKKER, ALBERT WIEMERSmederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 121789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERSmederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Hondenstraat 5oost1789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERSmederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Hondenstraat 5west1789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERSvroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Grote Kerkstraat 391789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERSmederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Wasbleek1789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Rommelhaven 281800265240r
BAKKER, ALBERT WIEMERSoud burgemeester Albert Wymers Bakkerkoper 1/3 huisLanen 85oostde Morgenster1805267122r
WIEMERS, PIETER Piter Wymerts protesteert vanwege ontbrekende precario Zuiderhaven 9163623420v
WIEMERS, PIETER Piter Wymerts naastligger ten westen Zuiderhaven 9163623420v
WIEMERS, SIEBREN Sybren Wijmers , c.u.bewoner Grote Ossenmarkt 6west1771257192v
WIEMERS, WIEMERde erfgenamen van wijlen Wymer Wymers begunstigde van een losbare rente Voorstraat 66162523171v
WIENSENS, Iisbrant Wynties , c.u.timmermanverkoper Rommelhaven 26165523751r
WIENSENS, Iisbrant Wynties , c.u.timmermanverkoper Weverstraat165523751v
WIENSENS, ALEF Aleff Wynties schipper (veer-)verkoper Grote Bredeplaats 27167824121r
WIENSENS, ALEF Aleff Wynties schipper (wijd-)verkoper Zoutsloot 611681241130v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9164323539v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1646235221r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrandt Wynckes verkoper William Boothstraat 31654236267r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden [staat: westen] Both Apothekerstraat 916422352v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties koper huisSint Jacobstraat 131644235144v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 111644235161r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u.timmermankoper huis, weefwinkel en ledige plaatsRapenburg ZZ1650236114v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1650236117r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u.koper huis met een weefwinkel met een klein huisje en plaatsWilliam Boothstraat 31652236207v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u.koper kamerRapenburg NZ1652236208r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties , c.u.koper twee kamers onder ??n dak aan elkaar gelegenFranekerpoort (gebied)1652236208v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1652236210v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties , c.u.koper huis alwaer de Gecapte Raven uythangtRommelhaven 26de Gekapte Raven1652236218r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrand Wynties verkoper Rapenburg NZ1654236258v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties verkoper Voorstraat 261654236271r
WIENSENS, IJSBRANDde kamers van Isbrandt Wynties naastligger ten noorden Weverstraat165523714r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 151657237110v
WIENSENS, IJSBRANDde kamers van Isbrand Wynties , c.soc.naastligger ten noorden Weverstraat1659237199r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden Kerkpad WZ166723972v
WIENSENS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13167124039r
WIENSENS, IJSBRANDde weduwe van IJsbrand Wynties naastligger ten noorden Voorstraat 73achter1677240258r
WIENSENS, IJSBRANDhet huis van IJsbrandt Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1316712405ra
WIENSENS, IJSBRANDhet huis van IJsbrandt Wyntjes timmermannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9163723445v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamerZuiderhaven ZZ1650236139r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamerZuiderhaven ZZ1650236139v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamerZuiderhaven ZZ1650236140r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes naastligger ten oosten onbekend1652236191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes verkoper onbekend1652236191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper huisLombardstraat 4166023844v
WIENSENS, IJSBRANDwijlen IJsbrant Wyntjes verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ1663238162v
WIENSENS, IJSBRANDwijlen IJsbrant Wyntjes verkoper Bildtpoort (gebied) ZZ1663238168r
WIENSENS, IJSBRANDde weduwe van IJsbrandus Wyntjes naastligger ten oosten onbekend1664238214r
WIENSENS, IJSBRANDde weduwe van IJsbrandus Wyntjes verkoper van 1/2 onbekend1664238214r
WIENSENS, IJSBRANDde weduwe van Isbrandt Wyntjes naastligger ten noorden Voorstraat 73achter16652398v
WIENSENS, IJSBRANDwijlen IJsbrant Wyntjes verkoper Sint Jacobstraat 131667239107r
WIENSENS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrant Wyntjes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91682241182v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrandt Wyntjes eerdere eigenaar Bildtpoortsmolen 11737249178v
WIENSENS, JELTJE Jeltie Winties verkoper Sint Jacobstraat 21662238139r
WIENSENS, PIETJE Pyttie Wynties koper Romastraat 4west167024031v
WIENSENS, SASKE Saske Winckes koper Sint Jacobstraat 101630232161r
WIENSENS, SASKE Sascke Winckes verkoper Sint Jacobstraat 101634233130r
WIENSENS, SIETSKEwijlen Sytske Wynties verkoper Achterstraat 31656237264r
WIENSENS, WIERD Wierd Wijnsens huurder (p.j.)William Boothstraat 5175325373v
WIEPKES, AAFKE Aeff Wypckes koper Bildtpoort (gebied)1599228153v
WIEPKES, BEITSKE Beitske Wypkes koper huis en tuintjeSchritsen 331810268346r
WIEPKES, FOKKEde kamer van Focke Wypkes , e.a.naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1676240245v
WIEPKES, JAN Jan Wypkes zeemanverkoper van 1/3 Zuidersteeg 91762255170v
WIEPKES, JAN Jan Wypkes naastligger ten oosten Zuiderhaven 391771257192v
WIEPKES, JETSE Jetse Wypkes verkoper van 1/3 Zuidersteeg 91762255170v
WIEPKES, LIEUWE Lieuwe Wepkes , n.u.koper kamerHofstraat 31658237171r
WIEPKES, LIEUWE Lieuwe Wepkes naastligger ten oosten Hofstraat 1166723917va
WIEPKES, LIEUWEwijlen Lieuwe Wepkes verkoper Kromme Elleboogsteeg1677240272v
WIEPKES, LIJSBETmeerderjarige vrijster Lijsbeth Wypkes verkoper van 1/3 Zuidersteeg 91762255170v
WIEPKES, PIETER Pieter Wypkes geniaarde koper Zoutsloot 941730247359r
WIEPKES, PIETER Pieter Wypkes koper 1/2 huisKerkpoortstraat 18173524972v
WIEPKES, PIETERwijlen Pytter Wypkes steenvoerdererflater Kerkpoortstraat 181738249267v
WIEPKES, PIETER Pyter Wypkes koper provisioneel 1/2 huisKerkpoortstraat 1817352491va
WIEPKES, PIETER Pyter Wypkes , c.u.eigenaar van 1/2 Kerkpoortstraat 1817352491va
WIEPKES, PIETER Pyter Wypkes koper provisioneel 1/2 huisKerkpoortstraat 1817352492va
WIEPKES, PIETER Pyter Wypkes , c.u.eigenaar van 1/2 Kerkpoortstraat 1817352492va
WIEPKES, REIN Rein Wypkes koper huisZoutsloot 13167124066r
WIEPKES, TJEERD Tjaerdt Wypckes naastligger ten oosten Schritsen1604228412r
WIERDS, Wermel Wierts crediteur q.q. Nieuwstraat 521615229251r
WIERDS, ANDRIESwijlen Andries Wierts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 291629232110r
WIERDS, ANDRIESwijlen Andries Wierts naastligger ten oosten Noorderhaven 321629232110r
WIERDS, ANDRIES Andries Wyerdts , q.q.verkoper van 1/2 Havenplein 18oost1605228490r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta, mede voor zichverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper kamer met loodsZoutsloot NZ16272322r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper kamerPeterseliestraat16272322v
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper de noordelijkste van drie kamersPeterseliestraat16272323r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper de middelste van drie kamersPeterseliestraat16272323v
WIERDS, ARJEN Adrian Wierdts , mede voor zichverkoper Grote Bredeplaats 41620230249r
WIERDS, ARJENde kamers van Adrian Wierdts naastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin1626231150v
WIERDS, ARJENhet grote - of voorhuis van Adriaen Wierdts naastligger ten zuiden Roeperssteeg 71627231171r
WIERDS, ARJENhet achterhuis nagelaten door Arian Wierdts naastligger ten noorden Voorstraat 631627231172v
WIERDS, ARJENde hof van Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ16272321r
WIERDS, ARJENde hof van wijlen Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ16272322r
WIERDS, ARJENde kamer van de voorschreven Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Peterseliestraat16272322v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wierts lakenkoperprotesteert vanwege een obligatie Voorstraat 401614229209v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wierts verpachter grond ([staat: 4-00-00 GG])Voorstraat 451617230101r
WIERDS, ARJEN Arjan Wierts verkoper q.q. Lanen 401619230161r
WIERDS, ARJEN Arien Wierts naastligger ten westen Voorstraat 651626231139r
WIERDS, ARJEN Adriaen Wyerdts lakenkoperkoper tuin met plantenZoutsloot 53tuin1602228310v
WIERDS, ARJENde tuin van Adriaen Wyerts naastligger ten oosten Zoutsloot 511604228389r
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Arian Wierdts Poptaverkoper Voorstraat 631627231172v
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272321r
POPTA, ARJEN WIERDSde andere erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272322r
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Poptanaastligger ten oosten Peterseliestraat16272322v
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272322v
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323r
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323v
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Adryaen Wierdts Poptaverkoper Voorstraat 451634233146r
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierts Poptaverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Arian Wierts Poptaverkoper Roeperssteeg 71627231171r
WIERDS, DIRK Dirk Wyaarts , c.u.stoelmakerhuurder Grote Kerkstraat 221699243399r
ALTENA, HENDRIK WIERDS Hendricus Wiardus van Altenagrietman van Tietjerksteradeelkoper door niaar Voorstraat 41176425654r
ALTENA, HENDRIK WIERDSgrietman Hendricus Wiardus van Altenaverkoper Voorstraat 411766256197v
ALTENA, HENDRIK WIERDSgrietman Hendricus Wiardus van Altenaverkoper Voorstraat 411766256199v
WIERDS, JAKOB Jacob Wierds verkoper Nieuwstraat 2517392509r
WIERDS, JAKOB Jacob Wierds verkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
WIERDS, JAN Jan Wierdts eerdere eigenaar Voorstraat 451617230101r
WIERDS, JAN Jan Wyerdts koper Schritsen 51606228491v
POPTA, JAN WIERDS Jan Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
WIERDS, JANKE Jan Wiers koper Gardenierstraat1603228359v
WIERDS, KLAAS Claas Wierds schipper (schuit-)koper huisPrinsenstraat 61806267255v
WIERDS, LUTSKE Lutske Wierts koper onbekend1602228324v
POPTA, LUTSKE WIERDSwijlen Lutske Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
WIERDS, RUURD Ruyerd Wirdes koper huis, mouterij en praamLammert Warndersteeg 1noord1647235250r
WIERDS, RUURDde mouterij van Ruerd Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 20164823620v
WIERDS, RUURD Ruird Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 201652236214v
WIERDS, RUURDde mouterij van Ruyrd Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 181653236238v
WIERDS, RUURD Ruird Wirdes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
WIERDS, RUURDde mouterij van Ruird Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 18165623796v
WIERDS, RUURD Ruyrd Wirdes koopmankoper vooreind huisDroogstraat 611662238135r
WIERDS, RUURD Ruierd Wirdes naastligger ten oosten Droogstraat 59166623953v
WIERDS, RUURDde andere de erfgenamen van wijlen Ruierd Wirdes verkoper Lammert Warndersteeg 11668239131r
WIERDS, SIPKE Sipcke Wierdts [staat: Wieerdts] koper kamerSpinstraat 91636233179r
WIERDS, SIPKEwijlen Sipke Wierdts verkoper Spinstraat 9oost1644235122r
WIERDS, SIPKE Sipcke Wierts bewoner kamer Zuiderhaven ZZ1634233131r
WIERDS, WARMOLT Warmolt Wierts verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52161122964r
WIERDS, WARMOLT Warmelt Wierts crediteur q.q. Nieuwstraat 521613229181r
WIERDS, WIENSEN Wijnsen Wierds koper 1/4 huisZuiderhaven 611717245298v
WIERDS, WIENSEN Wyntien Wierts verkoper Zuiderhaven 611725246214v
WIETSES, Pieteryck Wytses koper Kleine Kerkstraat 71606228507v
WIETSES, de ledige plaats van Folcku Wytses naastligger ten noorden Droogstraat 531635233159r
WIETSES, wijlen Jolku Wytses verkoper Noorderhaven 109163723424v
WIETSES, Wobcke Wytses naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 2164323562r
WIETSES, Voske Wytzes naastligger ten oosten Herenwaltje 171701244105r
WIETSES, AAGJE Aegt Wytses bruid 1605228435v
WIETSES, AAGJE Aacht Wytses verkoper Hoogstraat 27161122966v
WIETSES, AAGJE Aacht Wytses verkoper Rozengracht 2161122966v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses verkoper Hoogstraat 271615229279v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Schritsen 8161623017r
WIETSES, AAGJE Aeght Wytses verkoper Noorderhaven 291626231118v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Vijver 6tuin162723218r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Bildtstraat 21163823452v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper door niaar Bildtstraat 19163923479v
WIETSES, AAGJE Aegt Wytses verkoper Rozengracht 221644235148v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses protesteert Vijver 6tuin165623763r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses protesteert Vijver 6tuin165623763r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses verkoper Rozengracht 18achter165623764v
WIETSES, AALTJEde kamer van Aeltje Wytses naastligger ten westen Zoutsloot 481651236152r
KOK, AALTJE WIETSES Aaltje Wytses de Kokkoper huisGrote Bredeplaats 31799265156r
WIETSES, AATJE Atke Wytses naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1623230338r
WIETSES, AATJEde kamers van Attie Wytses naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ163323383v
WIETSES, AATJE Attie Wytses verkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
WIETSES, AATJE Attie Wytses verkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
WIETSES, AATJEde kamers van Attie Wytzes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ163223376r
WIETSES, ALBERT Albert Wytses naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg1614229192v
WIETSES, ALBERT Albert Wytzes mesmakerkoper huisSint Christoffelsteeg WZ1606228519r
WIETSES, ANDRIES Anderies Wytses timmerman en winkelier (huis-)koper huisVoorstraat 99de Bonte Bok173925069v
WIETSES, ANDRIES Anderies Wytses timmerman (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 57achter174025082r
WIETSES, ANDRIES Andrys Wytses naastligger ten westen Voorstraat 1011741250195r
WIETSES, ANDRIESwijlen Andries Wytses verkoper Voorstraat 991751252163r
WIETSES, ANTJE Anna Wytses verkoper onbekend1598228126v
WIETSES, ANTJE Antie Wytses naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1164823617r
WIETSES, ANTJE Antie Wytses naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5164823640r
WASSENAAR, BARTELD WIETSES Bartel Wytses Wassenaerkoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 15168324168va
WASSENAAR, BARTELD WIETSES Bartel Wytses Wassenaerkoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 15achter168324169va
WIETSES, BEERT Beert Wytses naastligger ten zuiden Kerkpad WZ1734248304v
WIETSES, BEERT Beerd Wytses naastligger ten zuiden Kerkpad 181738249273v
WIETSES, DIRK Dirk Wytzes , c.u.balkvlotterhuurder Karremanstraat 25178826313r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytses Vettevogelverkoper q.q. Lanen 56179726516v
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytses Vettevogelkoopmanverkoper Lanen 93179826568r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytses Vettevogelnaastligger ten oosten Zoutsloot 281802266162r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytses Vettevogelkoopmanverkoper van 3/4 Zoutsloot 281802266162r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogel, alsverkoper q.q. Ooievaarsteeg 11179726518r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogelkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 19179726521v
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogelkoopmanverkoper q.q. Lanen 47179726528v
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogelkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot NZ1798265100r
WIETSES, EETSKEwijlen Eedts Wytses verkoper Grote Kerkstraat 19161122936v
WIETSES, ENGELTJE Engel Wytses koper Franekereind 20164823620v
WIETSES, FEDDE Fedde Wytses zeevarend persoonverkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
WIETSES, FEDDE Fedde Wytses zeevarend persoonverkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
WIETSES, FEDDEwijlen Fedde Wytses verkoper Vijver 101725246232r
WIETSES, FETJEhet nagelaten weeskind van wijlen Fed Wytses koper kamerZoutsloot 801613229140r
WIETSES, FETJE Fed Wytses koper q.q. Zoutsloot 801613229140r
WIETSES, FOLKJE Folcku Wytses koper Heiligeweg ZZ1620230255v
WIETSES, FOLKJE Folcku Wytses verkoper Zoutsloot ZZ163223376r
WIETSES, FOLKJE Folke Wytses geniaarde koper Rozengracht 51681241173r
WIETSES, FOLKJE Folcku Wytzes koper Noorderhaven 109162423113r
WIETSES, FOLKJE Folcku Wytzes verkoper Heiligeweg 46twee_achter162523145v
WIETSES, FOSKE Foske Wytses verkoper Scheerstraat 8west1694243117v
WIETSES, FOSKE Foske Wytses verkoper Carl Visschersteeg 141695243175v
WIETSES, FOSKE Foske Wytses naastligger ten oosten Herenwaltje 171696243205r
WIETSES, FOSKE Foske Wytses naastligger ten oosten Herenwaltje 171696243249v
WIETSES, FOSKE Voske Wytses verkoper Scheerstraat 3170724525r
WIETSES, GEERTJE Geertie Wytses koper Zuiderhaven 12161723095r
WIETSES, GEERTJE Geertie Wytses verkoper Hoogstraat 211618230119v
WIETSES, GEERTJEde kamer terzijde van Geertie Wytses grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([kennelijke schrijffout: 13-00-00 CG])Zuiderhaven ZZ1627231165r
WIETSES, GRIETJE Grietie Wytses koper Spinhuisstraat168524294r
WIETSES, GRIETJE Grytie Wytses , ongehuwde dochterkoper huisGrote Kerkstraat 391691242361v
WIETSES, GRIETJEde kamers van Grytje Wytses grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Kerkstraat 461704244240r
WIETSES, GRIETJEde kamers van Grytje Wytses naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 461704244240r
WIETSES, GRIETJE Gryttie Wytses , bejaarde dochterverkoper Kerkpad 1170724518v
WIETSES, GRIETJE Gryttie Wytses , bejaarde vrijsterkoper kamer of woningRomastraat ZZ170724530r
WIETSES, GRIETJE Grietie Wytzes , bejaarde dochterkoper woningKerkpad 1169424383v
WIETSES, GRIETJE Grytje Wytzes , meerderjarige ongehuwde dochterverkoper Grote Kerkstraat 391702244172r
TALMA, GRIETJE WIETSES Grietje Wytses Talmaverkoper Voorstraat 8717412508ra
WIETSES, HEIN Heyn Wytses* naastligger ten westen Rapenburg 16175725468r
WIETSES, HEIN Hein Wytses naastligger ten westen Rapenburg 16175725482r
WIETSES, HEIN Hein Wytzes , n.u.naastligger ten oosten Rapenburg 10west1759254189v
WIETSES, HEIN Hein Wytzes , n.u.naastligger ten zuiden Rapenburg 10west1759254189v
WIETSES, HERE Hero Wytses verkoper q.q. Noorderhaven 1001618230108r
WASSENAAR, HERE WIETSESoud rentmeester Herre Wytzes Wassenaernaastligger ten zuiden Rozenstraat 1170024446r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerverkoper q.q. Zuiderhaven 36oost168024170v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerverkoper q.q. Grote Werf 2zuid168024170v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaernaastligger ten zuiden Rozengracht 181681241156r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerverkoper Rozengracht 181681241156r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerrentmeester van Harlingen (oud -)koper provisioneel huisVijver 3168324163ra
WASSENAAR, HESSEL WIETSESde mouterij in de volgende akte gekocht door Hessel Wytses Wassenaarnaastligger ten zuiden Voorstraat 301687242185r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaarkoopmankoper mouterijVoorstraat 30achter1687242186r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaarverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1688242248v
WASSENAAR, HESSEL WIETSEShet pakhuis van Hessel Wytses Wassenaerrentmeester (oud -)naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied)1692242384r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerrentmeesterkoper brouwerij en mouterijten zuidoosten van Harlingen16942421ra
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaernaastligger ten oosten Rozengracht 16achter168824216ra
WASSENAAR, HESSEL WIETSESde brouwerij van de medeverkoper Hessel Wytses Wassenaarnaastligger ten westen Hondenstraat 71705244291r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESvroedsman Hessel Wytses Wassenaarverkoper Hondenstraat 71705244291r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESvroedsman Hessel Wytses Wassenaarverkoper q.q. Hondenstraat 71705244291r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESburgemeester Hessel Wytses Wassenaarnaastligger ten zuiden Rozenstraat 1170724514r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESoud burgemeester Hessel Wytses Wassenaar, c.u.verkoper Rozenstraat OZ1712245177r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESoud burgemr. Hessel Wytses Wassenaar, c.u.naastligger ten oosten Rozengracht 18achter1712245179r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESoud burgemr. Hessel Wytses Wassenaar, c.u.verkoper Rozengracht 18achter1712245179r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Hessel Wytses Wassenaarverkoper Voorstraat 30achter1730247312v
WASSENAAR, HESSEL WIETSESde erfgenamen van wijlen Hessel Wytses Wassenaarverpachter grond Vijver 31754253149r
WIETSES, HIBBE Hibbe Wytses koper huisLanen 76a163823457v
WIETSES, IETJE Ied Wytses verkoper Zoutsloot ZZ161623038r
WIETSES, IJSBRAND IJsbrand Wytzes verversknechtkoper kamer of woningGardenierstraat ZZ1802266114v
WIETSES, JAAIKE Jayts Wytses koper Franekerpoort (gebied)164323592v
WIETSES, JAKOB Jacob Wytses koper 1/2 huis of twee kamersSchritsen 411621230259v
WIETSES, JAKOB Jacob Wytses , zwager van de koperverkoper in de zuider nieuwestad162523185v
WIETSES, JAKOB Jacob Wytses , zwager van de koperverkoper Schritsen 41162523185v
WIETSES, JAKOB Jacob Wytses naastligger ten oosten Noorderhaven 90162523192r
WIETSES, JAKOB Jacob Wytses crediteur (triumphant) Noordees (gebied)1626231128r
WIETSES, JAKOB Jacob Wytses slotmakernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 17achter1646235199r
WIETSES, JAKOB Jacob Wytzes koper huisZuiderhaven 33161623045r
WIETSES, JAKOB Jacob Wytzes koper huisGrote Ossenmarkt 2161623045r
WIETSES, JAKOB Jacob Wytzes koper huisZuiderhaven 35161623045r
WIETSES, JAKOB Jacob Wytzes koper huisZuiderhaven 37161623045r
WIETSES, JAKOB Jacob Wytzes naastligger Noorderhaven 90162523153v
WIETSES, JAKOB Jacob Wytzes verkoper Zuiderhaven 33162523155v
WIETSES, JAKOB Jacob Wytzes verkoper Zuiderhaven 37162523156r
WIETSES, JAN Jan Wytses huurder (p.j.)Zoutsloot 411767256236r
WIETSES, JAN Jan Wytzes Vettevoogelnaastligger ten oosten Zoutsloot 391771257220v
WIETSES, JAN Jan Wytzes Vettevoogelnaastligger ten oosten Zoutsloot 391774258189v
WIETSES, JAN Jan Wytzes naastligger ten westen Kerkpad 2217922646v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper door niaar huisZoutsloot 411767256236r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoper van 1/2 Brouwersstraat 13176825738r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper huis, woning en weefwinkel, bij en aan elkaarVianen 141786262125v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper drie woonkamers en weefwinkels, bij en aan elkaarVianen1786262127r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmannaastligger ten oosten Vianen1786262127r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmannaastligger ten noorden Vianen1786262127r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper huisLammert Warndersteeg 141787262155r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper huis en bakkerijSchritsen 111787262171r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper woningBargebuurt 161796264325r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper huisFabrieksstraat 181796264327v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelnaastligger ten zuiden Bildtstraat 61770257157r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper stal, wagenhuis en zomerhuisFabrieksstraat 261782260294v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelnaastligger ten oosten Fabrieksstraat 28achter1782260296r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 281786262121v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisNoorderhaven 87178926367r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmangeniaarde koper Fabrieksstraat 20178926369v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisFabrieksstraat WZ178926370v
VETTEVOGEL, JAN WIETSESde geniaarde Jan Wytzes Vettevogel, c.s.naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ178926370v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelnaastligger ten westen Noorderhaven 91achter178926398v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmangeniaarde koper Voorstraat 191789263125v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huis en weefwinkelAnjelierstraat 51793264138r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelnaastligger ten westen [staat: oosten] Brouwersstraat 21achter1798265111r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelnaastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter1798265111r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisOoievaarsteeg 131799265172r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisOoievaarsteeg 151799265173r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisFabrieksstraat WZ1799265174r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisZoutsloot 211799265204r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmanverkoper Noorderhaven 87180226692v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmanverkoper Anjelierstraat 51803266199v
VETTEVOGEL, JAN WIETSESde administrator over kinderen van Jan Wytzes Vettevogelkoopmanverkoper Voorstraat 331805267183v
WIETSES, JANKE Jantyen Wytses verkoper Heiligeweg 381615229265r
WIETSES, JANKE Jantien Wytses koper Grote Kerkstraat 31west1615229280v
WIETSES, JELTJEde erfgenamen van wijlen Jel Wytses verkoper William Boothstraat167124059r
WIETSES, JOHANNES Johannes Wytzes naastligger ten noorden Lanen 5180226652v
VETTEVOGEL, JOHANNES WIETSES Johannes Wytses Vettevogelwolkammer (mr. -)verkoper Lanen 93179826568r
TALMA, KNIERKE WIETSES Knierke Wytses Talmaverkoper Voorstraat 8717412508ra
WIETSES, LIJSBET Lieske Wytses verkoper Rozengracht 181681241156r
WIETSES, LIJSBET Lijsbet Wytzes koper ca. 5 pm zaadlandten noordoosten van Harlingen1598228131r
WIETSES, MAAIKE Mayke Wytses verkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
WIETSES, MAAIKE Mayke Wytses verkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
WIETSES, MAAIKE Maayke Wytzes huurder (p.w.)Romastraat 29178126083v
WIETSES, MAAIKE Maaike Wytzes huurder (p.w.)Romastraat 291782260307v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses verkoper q.q. Hoogstraat 27161122966v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses verkoper q.q. Rozengracht 2161122966v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses koper Lanen 61613229147r
WIETSES, MEINERTde kamer van Meynert Wytses naastligger ten oosten Droogstraat 391614229202v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ1614229236r
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses verkoper Lanen 61615229250v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses naastligger ten westen Brouwersstraat WZ1621230258r
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses wachtmeesterkoper Bildtstraat 211634233138v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses verkoper ([blijkt uit een protest])Bildtstraat 21163823452v
WIETSES, MEINERT Meinert Wytzes verkoper onbekend1624230392r
WIETSES, NEELTJE Neeltje Wytses verkoper Grote Kerkstraat 151766256225r
WIETSES, PIEBE Pybe Wytses , c.u.koper hofAchterstraat 471646235236v
WIETSES, PIEBEde hof van Pybe Wytses naastligger ten oosten Liemendijk NZ164823630r
WIETSES, PIEBE Pybe Wytses naastligger ten noorden Noorderhaven 51164923685r
WIETSES, PIEBE Pybe Wytses naastligger ten westen Noorderhaven 471650236145v
WIETSES, PIEBEde schuur van de verkoper Pybe Wytses naastligger ten oosten Achterstraat 45oost1652236187r
WIETSES, PIEBE Pybe Wytses verkoper Achterstraat 45oost1652236187r
WIETSES, PIEBE Piebe Wytses , c.u.schipper (groot-)koper huis en hofNoorderhaven 891653236231r
WIETSES, PIEBE Pybe Wytses schipper (groot-)verkoper Franekerpoort (gebied)1654236262v
WIETSES, PIEBE Pybe Wytses naastligger ten oosten Achterstraat 45oost165523721v
WIETSES, PIEBEwijlen Pybe Wytses verkoper Zoutsloot 116592385v
WIETSES, PIEBE Piebe Wytses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1697243308r
WIETSES, PIEBE Piebe Wytses koopmanverkoper Kerkpoort (gebied) WZ1703244223v
WIETSES, PIEBEde erfgenamen van wijlen Piebe Wytses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 221710245115r
WIETSES, PIEBE Pybe Wytzes koopmankoper tuin met bomen en planten en zomerhuisten noorden van Harlingen170024485v
TALMA, PIEBE WIETSES Pybe Wytses Tallumkoper huisRozengracht NZ1695243144r
TALMA, PIEBE WIETSES Piebe Wytses Talmaverkoper Voorstraat 8717412508ra
TALMA, PIEBE WIETSES Pybe Wytzes Tallumnaastligger ten westen Voorstraat 101170024445r
WIETSES, PIETER Pieter Wytses , c.u.huurder (p.j.)Franekereind 23west173925076v
WIETSES, PIETER Pieter Wytses schilder [staat: schilderaar]koper heerlijk huisGrote Bredeplaats 351758254139r
WIETSES, PIETER Pytter Wytses naastligger ten zuiden Vismarkt 41758254145v
WIETSES, PIETERwijlen Pieter Wytzes schilder (mr. -)verkoper Voorstraat 231782260196r
BLOK, PIETER WIETSES Pieter Wytses Blokschilder en koopman (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 10achter1769257112r
BLOK, PIETER WIETSES Pieter Wytses Bloknaastligger ten westen Grote Kerkstraat 10177325895r
BLOK, PIETER WIETSESwijlen Pieter Wytses Blokschilder (mr. -)erflater Noorderhaven 411787262159r
BLOK, PIETER WIETSESwijlen Pieter Wytses Blokschilder (mr. -)erflater Grote Kerkstraat 61787262161r
BLOK, PIETER WIETSESwijlen Pieter Wytses Blokschilder (mr. -)erflater Grote Bredeplaats 351787262164r
BLOK, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Blokschilder [staat: schilderaar] (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 617722582v
BLOK, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Bloknaastligger ten zuiden Noorderhaven 401775258228v
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES Pytter Wytses Vettevogelkoper van 1/2 huis en hofBrouwersstraat 13176825738r
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Vettevogelnaastligger ten oosten Brouwersstraat 191793264155r
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Vettevogelnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 191793264155r
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Vettevogelnaastligger ten oosten Brouwersstraat 19179726511v
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Vettevogelnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 19179726511v
WIETSES, PIETJEwijlen Pytrick Wytses verkoper Kleine Kerkstraat 7161222985r
WIETSES, PIETJE Piet Wytses koper Zoutsloot NZ16272321r
WIETSES, RITSKE Ritske Wytses verkoper Vijverstraat ZZ1605228488v
WIETSES, RITSKE Ritscke Wytzes soldaatverkoper Vijverstraat1605228481r
WIETSES, ROMKE Romke Wytses huurder Rozengracht 51729247251v
WIETSES, ROMKE Romke Wytses glasmaker (mr. -)huurder (p.j.)Zoutsloot 531736249107r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaarglasmaker (mr. -)koper Noorderhaven 411736249142r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaarglasmaker (mr. -)koper door niaar van 1/3 Voorstraat 101738249345r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaarverkoper van 1/16 Grote Ossenmarkt 10173925066r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytzes Wassenaarglasmaker en verver (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 231782260196r
WIETSES, ROUKE Rouke Wytses geniaarde koper Rozengracht 91730247300v
WIETSES, ROUKE Rouke Wytses koper huisHoogstraat 471731247380v
WIETSES, ROUKE Rouke Wytses verkoper Hoogstraat 471743250288v
WIETSES, SIEMEN Simen Wytses bode van het smalschippersgilde (gilde-)koper huisLanen 71695243164r
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 141644235109v
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses verkoper Hofstraat1647235247r
WIETSES, SIETSEwijlen Sytse Wytses eigenaar perceel Lombardstraat165623761r1
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 111661238118r
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11166623954r
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11167124063v
WIETSES, SJUK Siuucke Wytses , voor zijn kindverkoper Heiligeweg 66161623037r
WIETSES, THOMAS Tomas Wytses naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 51644235132v
WIETSES, TIJSde erfgenamen van wijlen Tijs Wytties protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 761599228139r
WIETSES, TJERK Tjerck Wytzis koper 1/2 kamerFranekereind159722816r
WIETSES, TRIJNTJE Trijntie Wytses verkoper van 7/14 (1/2) Lanen 35170824551v
WIETSES, TRIJNTJE Trijntje Wytses eigenaar van 1/2 Rozengracht 181711245140v
WIETSES, TRIJNTJE Trijntie Wytses verkoper Rozengracht 181717245293v
VRIES, UILKE WIETSES Uilke Wytses de Vrieskoopmanverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
WIETSES, WIEBE Wybe Wytses huurder deel Grote Kerkstraat 61787262161r
WIETSES, WIEBE Wiebe Wytses huurder (p.j.)Voorstraat 81twee_achter1795264261v
WIETSES, WIEPKJE Wypke Wytses verkoper Grote Kerkstraat 391691242361v
WIETSES, WIETSKE Wytske Wytses koper Grote Kerkstraat 391688242225r
WIETSES, WIETSKE Wytske Wytses verkoper Zuiderhaven 711691242365r
WIETSES, WIETSKE Wytske Wytses naastligger ten zuiden Zuiderhaven 77tuin170924593v
WIETSES, WIETSKE Wytske Wytses verkoper Zuiderhaven 77tuin170924593v
WIETSES, WIETSKE Wytske Wytses verkoper Zuiderhaven 77west1713245187v
WIETSES, WIETSKE Wytske Wytzes koper Hondenstraat 12161723086r
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses verkoper Zuiderhaven 71642234167v
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses verkoper Brouwersstraat 12noord_achter1644235110v
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses koper door niaar twee kamers met een plaatsCarl Visschersteeg WZ1645235164r
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1645235164r
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses , c.u.mr. zeilmakerverkoper Carl Visschersteeg1646235232v
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses koper estrik- of panwerkZoutsloot ZZ164823629r
WIETSES, WOPKEde weduwe van Wopke Wytses naastligger ten westen Droogstraat 91657237131v
WIETSES, WOPKEhet panwerk van de weduwe van Wopcke Wytses naastligger ten zuiden Zoutsloot 11659237211r
WIETSES, WOPKEhet panwerk van de weduwe van Wopcke Wytses naastligger ten westen Zoutsloot 11659237211r
WIETSES, WOPKEhet huis van de weduwe van Wopke Wytzes naastligger ten westen Droogstraat 91674240154r
TALMA, WOPKE WIETSES Wopke Wytses van Tallum, c.u.koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderstraat 211651236176v
TALMA, WOPKE WIETSES Wopke Wytses van Tallum, c.u.koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderstraat1651236176v
TALMA, WOPKE WIETSESde weduwe van Wopcke Wytses van Tallumnaastligger ten westen Zuiderstraat ZZ1659237241r
WIGBOLDS, ANTJE Antje Wigbolts koper Voorstraat 10een_achter163823461v
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts verkoper Drie Roemersteeg 1164223529r
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts koper onbekend ZZ164323558v
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts verkoper Drie Roemersteeg 11644235142r
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts verkoper Voorstraat 101644235151v
WIGBOLDS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antje Wigbolts naastligger ten westen Schritsen 271668239154r
WIGBOLDS, HENDRIK Hendrick Wigbolts bakkerverkoper q.q. Lanen 24162723216r
WIGBOLDS, HENDRIK Hendrik Wigbolts naastligger ten oosten Jekelsteeg 1163323382v
WIGBOLDS, HENDRIKop de Schritsen de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolts naastligger ten westen Lanen 361663238200v
WIGBOLDS, HENDRIKop de Schritsen de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolts naastligger ten westen Schritsen 271663238200v
WIGBOLDS, RINSE Rinse Wigbolts , c.u.koper huis, mouterij, eesthuis en ledige plaatsZuiderhaven ZZ1650236134v
WIGBOLDS, RINSEwijlen Rinse Wigbolts moutmakerverkoper Zuiderhaven ZZ1657237263r
WIGLES, GERBENwijlen Gerben Wigles huurder Bildtpoort (gebied)1770257182r
WIGLES, WAPKE Wapke Wigles geniaarde koper Lanen 9west1698243342v
WIJNANDS, Ymen Wynerts eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 25159722841v
WIJNANDS, AAKJE Aken Wynus verkoper Heiligeweg 2177625915v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnands koper Heiligeweg 281724246190v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnands verkoper Heiligeweg 281724246202r
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnands geniaarde koper Heiligeweg 21173124866v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants koper Grote Kerkstraat 18172024687r
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants koper Rommelhaven 4een_achter1721246106r
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants koper van 1/2 Noorderhaven 1021725246219v
WIJNANDS, ANTJE Antje Wijnants verkoper Grote Kerkstraat 181726246279v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants verkoper Noorderhaven 1021727246304v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants koper Grote Kerkstraat 23172724726v
WIJNANDS, ANTJE Antie Winants verkoper Vianen1716245276v
WIJNANDS, ANTJE Antie Winants koper Vijver 41722246128v
WIJNANDS, ANTJE Antie Winants verkoper Vijver 41722246136r
WIJNANDS, DOUWEwijlen Douwe Winerings koper Vijverstraat 26170724521v
WIJNANDS, DOUWEwijlen Douwe Winerings verkoper Vijverstraat 26171924635r
WIJNANDS, DOUWE Douwe Wynerings naastligger ten oosten Vijverstraat 9168524290r
WIJNANDS, IEMKJE Eme Wynerts koper huisKleine Bredeplaats OZ15972285r
WIJNANDS, KORNELIS Cornelis Wynerts koopmankoper huis, alwaar de Muijse vreuchde uithangt (met de belasting van de praem en wipstoel naar ouder gewoonte. Er mag een bakkerij in worden gedreven zolang bakker Cornelis Bastiaens daartegenover woont)Franekereind 16de Muizenvreugde1653236227r
WIJNANDS, PIETER Pieter Wynerts zeilmakernaastligger ten westen Zuiderhaven 9161523012r
WIJNANDS, REIN Reyn Wijnerings schippergeniaarde koper Zoutsloot NZ163123315v
WIJNANDS, REIN Reyn Wijnerings , c.u.koper huis en plaats, behalve de noodstal, bak, puisters en smidsgereedschapBildtstraat 14163323390r
WIJNANDS, TETJEde kinderen en erfgenamen van wijlen Tettie Wynnes verkoper Schritsen 451682241178v
WIJNANDS, WIJNAND Wijnolt Wijnolts sergeant onder kapitein Johan van Roordakoper Rozengracht 16165523727v
WIJNANDS, WIJNAND Wijnolt Wijnolts sergeant in de compagnie van kapt. Jhr. Johan van Roordaverkoper Zuiderhaven ZZ1658237169ar
WIJNANDS, WINTJEhuisman Wyntien Wyns , c.u.koper 1/2 huisZuiderhaven 611721246102v
WILKES, Luts Wilckes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1629232120r
WILKES, AAFKE Aeff Wilckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 481654236274r
WILKES, ANTJE Antie Wilkes koper Kerkpad1633233101v
WILKES, HENDRIK Hindrick Wilkes huurder bovenste gedeelte (p.j.)Sint Jacobstraat 141734248310r
WILKES, HENDRIK Hendrik Willekes wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Vijverstraat 131799265130v
WILKES, HENDRIK Hendrik Willekes wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Vijverstraat 151799265130v
WILKES, HENDRIK Hendrik Willekes wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Vijverstraat 171799265130v
WILKES, LAMMERT Lammert Wiltjes huurder (p.w.)Tiepelsteeg WZ1807267330v
WILKES, LUTSKE Lutske Wilckes protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 42159822899v
WILKES, LUTSKE Lutske Wilckes protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 42159822899v
WILKES, LUTSKE Luts Wilckes naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1622230308v
WILKES, MARTJEN Martie Wilckes verkoper Lanen 371612229124r
WILKES, RUURD Ryuerd Wilckes naastligger ten westen Kerkpad 3163223368v
WILKES, UILKE Uulcke Wilckes protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
WILKES, WOUTER Wouter Wilckes naastligger ten westen onbekend1601228259r
WILLEMS, Truijtie Willems verkoper Voorstraat 52west159722814r
WILLEMS, Truytien Willems koper Grote Kerkstraat 261599228132v
WILLEMS, Haduw Willems koper Noorderhaven 741599228140r
WILLEMS, Haduw Willems verkoper Noorderhaven 741601228236v
WILLEMS, Japcken Willems verkoper Voorstraat 73achter1602228319r
WILLEMS, Jennecken Willems verkoper Lanen NZ1605228444r
WILLEMS, Juw Willems koper Noordees (gebied)1605228444v
WILLEMS, Juw Willems bewoner Noordees (gebied)1605228444v
WILLEMS, Maertgien Willems bruid 1605228445r
WILLEMS, Lolck Willems naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg161122923v
WILLEMS, Marijtgien Willems koper Voorstraat 12achter161122934r
WILLEMS, Haduwij Willems koper Noordees (gebied)161222979v
WILLEMS, Hadewij Willems koper westelijke van twee kamers met een ledige plaats ten zuidenonbekend1624230392v
WILLEMS, de andere kamers van de koper Hadewij Willems naastligger ten oosten onbekend1624230392v
WILLEMS, de hof van de koper Hadewij Willems naastligger ten noorden onbekend1624230392v
WILLEMS, Hadewij Willems koper oostelijke van twee kamers met een ledige plaats ten zuidenonbekend1624230392v
WILLEMS, de andere kamers van de koper Hadewij Willems naastligger ten oosten onbekend1624230392v
WILLEMS, de hof van de koper Hadewij Willems naastligger ten noorden onbekend1624230392v
WILLEMS, Hadewij Willems verkoper Rinnertspijp 4162423126r
WILLEMS, Hadewij Willems verkoper van 1/6 Voorstraat 716272326r
WILLEMS, Hadewij Willems verkoper van 1/6 Noorderhaven 4616272326r
WILLEMS, de weduwe en erfgenamen van wijlen Feb Willems naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1162823257r
WILLEMS, Foeck Willems naastligger ten oosten Achterstraat163723426r
WILLEMS, Guilleaen Willem Willems wever (mr. linnen-)koper huisSpinstraat 111659237180r
WILLEMS, de erfgenamen van wijlen Ghijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 111663238172r
WILLEMS, Huiegh Willems koper 1/2 huisBildtstraat 111667239108v
WILLEMS, Stijn Willems koper kamerRapenburg NZ1669239213v
WILLEMS, de erfgenamen van wijlen Ghijs Willems verpachter grond Zuiderhaven 6167924140v
WILLEMS, Ghijs Willems eerdere eigenaar Sint Jacobstraat 191681241171v
WILLEMS, Geke Willems koper van 1/2 huisDroogstraat 63168424212r
WILLEMS, Nannings Willems koper huisNieuwstraat 191702244154r
WILLEMS, Tyed Willems verkoper Lanen 65west_achter1705244305v
WILLEMS, Tieedtie Willems verkoper Peterseliestraat ZZ1706244337r
WILLEMS, Gerrrit Willems naastligger ten zuiden Spekmarkt 41723246157v
WILLEMS, ?nk Willems verkoper van 1/5 ([niet goed leesbaar in de boekvouw])Sint Jacobstraat 41726246283r
WILLEMS, Truitjen Willems koper Zoutsloot 94173224870v
WILLEMS, Abygeltje Willems verkoper Weverstraat 11752252226r
WILLEMS, Frans Willems Leemkoolkoper door niaar Heiligeweg 161793264159r
WILLEMS, Frans Willems Leemkoolkoper door niaar Heiligeweg 181793264159r
LOON, WILLEMS Maeyk Willems van Loonverkoper Grote Kerkstraat 29174925221v
WERF, WILLEMS Naningh Willems van der Werffverkoper q.q. Voorstraat 531619230198r
WILLEMS, AAGJEwijlen zijn voorwijf Aecht Willems verkoper Zuiderstraat161723059r
WILLEMS, AAGJE Aegh Willems koper Lanen 3816472363v
WILLEMS, AAGJE Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47167124038v
WILLEMS, AAGJE Aachien Willems [staat: Tjeerdts] naastligger ten westen Voorstraat 47167124050v
WILLEMS, AAGJE Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 4716712405ra
WILLEMS, AALTJE Aeltyen Willems verkoper onbekend NZ159722832r
WILLEMS, AALTJE Aeltie Willems koper Kerkpoortstraat 39161723096r
WILLEMS, AALTJE Aeltje Willems koper Ooievaarsteeg OZ1731247381v
WILLEMS, AALTJE Aeltie Willems koper Noordijs 121735249102r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Noordijs 12175325389r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper huisWortelstraat 61774258141v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper Bargebuurt 201774258142v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Bargebuurt 201774258182v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Wortelstraat 61779259175r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems huurder (p.w.)Hoogstraat 341802266154v
WILLEMS, AART Aert Willems verkoper Hoogstraat NZ1621230271v
WILLEMS, AART Aart Willems koper huis, schuur of gorthuis, mosterdmolenKarremanstraat 271673240121v
WILLEMS, AART Aert Willems* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 611676240219r
WILLEMS, AART Aert Willems* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 59167924137v
WILLEMS, AART Aert Willems* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 59167924137v
WILLEMS, AART Aert Willems gortmakerkoper hoekhuisKarremanstraat 191682241202v
WILLEMS, AARTwijlen Aert Willems gortmaker (mr. -)erflater Karremanstraat 27168324163va
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems koper huis en brouwerij met aandeel in de brouwersvijverBrouwersstraat 221803266182r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 791803266230v
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 791806267191r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten zuiden Brouwersstraat 181810268356v
WILLEMS, ALBERT Albert Willems naastligger ten westen onbekend159822881r
WILLEMS, ALBERT Albert Willems naastligger ten westen onbekend1599228162r
WILLEMS, ALBERT Albert Willems slotmakerbruidegom 1601228264v
WILLEMS, ALBERT Albert Willems naastligger ten oosten Liemendijk OZ1615229243r
WILLEMS, ALBERTde weduwe van wijlen Albert Willems soldaatnaastligger ten oosten Liemendijk1619230172v
WILLEMS, ALBERTde weduwe van wijlen Albert Willems soldaatnaastligger ten oosten Karremanstraat 231619230179r
WILLEMS, ALBERT Albert Willems koper huisAchterstraat1630232148v
WILLEMS, ALBERTJE Albertje Willems naastligger ten noorden Lanen 63174525197v
WILLEMS, ANDRIES Andries Willems koper ten oosten van Harlingen15972285v
WILLEMS, ANDRIES Andries Willems naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 111606228529v
WILLEMS, ANDRIESwijlen Andries Willems verkoper Sint Odolphisteeg 91623230357r
WILLEMS, ANDRIES Andries Willems wagenaarverkoper van 1/6 Spinstraat 51705244294v
WILLEMS, ANDRIESgrondpacht uit het land gebruikt door Andries Willems eigenaar perceel onbekend170824553r1
WILLEMS, ANDRIES Andries Willems verkoper Bargebuurt 111712245179v
WILLEMS, ANDRIESwijlen Andrys Willems huurder Liemendijk NZ173124851v
WILLEMS, ANTJE Anna Willems koper Hoogstraat 29159722812v
WILLEMS, ANTJE Anne Willems koper Herenwaltje NZ1606228515v
WILLEMS, ANTJE Anne Willems naastligger ten oosten Herenwaltje NZ1606228515v
WILLEMS, ANTJE Anna Willems verkoper Hoogstraat 2916112294v
WILLEMS, ANTJE Anna Willems verkoper Kerkpad1614229207r
WILLEMS, ANTJE Anna Willems eerdere eigenaar? Herenwaltje161623046r
WILLEMS, ANTJE Anna Willems koper Weverstraat 151618230140v
WILLEMS, ANTJEwijlen Anna Willems koper Lanen 42achter1618230141r
WILLEMS, ANTJEwijlen burgemeester Anna Willems erflater Lanen 42achter1618230141r
WILLEMS, ANTJEwijlen Anne Willems verkoper van 1/2 Brouwersstraat 161631232169r
WILLEMS, ANTJEwijlen Anne Willems verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg1631232169r
WILLEMS, ANTJE Anna Willems naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17163723448v
WILLEMS, ANTJE Antje Willems koper Nieuwstraat 341664238229r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems koper Zuiderhaven 36west1755253232v
WILLEMS, ANTJE Antje Willems verkoper Zuiderhaven 36west1766256170r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems geniaarde koper Rapenburg 10west1778259147v
WILLEMS, ANTJE Antje Willems verkoper van 1/2 Rapenburg 10west1778259147v
WILLEMS, ANTJE Antje Willems koper Kleine Bredeplaats 171785261296r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems koper Brouwersstraat 3179726527r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems koper Voorstraat 75179826592v
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouterverkoper van 1/8 Rozengracht 21753253119r
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 391753253120r
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 631753253121r
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 211753253122r
WILLEMS, ANTONIUS Anthony Willems , c.u.timmermanhuurder Zuiderhaven 3617822617v
WILLEMS, ANTONIUS Anthoon Willems huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 251807267327v
WILLEMS, ARJEN Ariaen Willems verkoper Kerkpoortstraat159722815v
WILLEMS, ARJEN Adriaen Willems herbergierverkoper Kerkpoortstraat NZ1601228257v
WILLEMS, ARJEN Ariaen Willems koper huis met ledige plaatsonbekend16112298r
WILLEMS, ARJEN Arien Willems verkoper Hoogstraat 34161122910r
WILLEMS, ARJEN Arian Willems van Sijlverkoper Zoutsloot OZ161122959v
WILLEMS, ARJEN Arian Willems Suylcumkoper kamerHerenwaltje1612229118v
WILLEMS, ARJEN Arian Willems naastligger ten zuiden Herenwaltje OZ1618230129v
BRUIN, ARJEN WILLEMS Arien Wellems Bruynverkoper Poortje1652236202r
BRUIN, ARJEN WILLEMS Arien Willems de Bruynverkoper Noorderhaven 891653236231r
WILLEMS, AUKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Aucke Willems kuipernaastligger ten noorden Voorstraat 84achter161523010r
WILLEMS, AUKEwijlen Aucke Willems kuipernaastligger ten noorden* Voorstraat 84achter161623013r
WILLEMS, AUKEwijlen Aucke Willems verkoper Voorstraat 841634233153v
WILLEMS, AUKJE Auck Willems koper van 1/2 Bildtpoort (gebied)1598228102v
WILLEMS, AUKJE Acke Willems koper Grote Kerkstraat 151766256225r
WILLEMS, AUKJE Akke Willems verkoper Grote Kerkstraat 151770257149v
WILLEMS, BALTHASAR Baltasar Willems verkoper Kerkpoortstraat ZZ1601228274v
WILLEMS, BALTHASARwijlen Baltasar Willems koper Heiligeweg1603228358v
WILLEMS, BALTHASARwijlen Balthasar Willems koper Kerkpoortstraat ZZ161122938r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems koper nieuw huis, loods met daarachter een vierkante ledige plaatsZuiderstraat NZ1613229170v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems verkoper Zuiderstraat1613229176r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lidelverkoper Zuiderstraat ZZ1614229223v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lydelkoper kamerGrote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lydelverkoper Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Luddelleerdere eigenaar Zuiderstraat ZZ161623026r
WILLEMS, BARTELD Bartle Willems verkoper Franekereind 7166023867v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems koper huis met loods en een ledige plaats ten zuidenSint Jacobstraat 21662238139r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems* kuipernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 41664238235r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuipernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4167124055r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems naastligger ten oosten Noorderhaven 112achter167224083r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems* kuipernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4167524020va
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuipernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4167924151ar
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiperverkoper Sint Jacobstraat 21682241195v
HOFMAN, BARTELD WILLEMS Bartel Willems Hofmannaastligger ten oosten Noorderhaven 112achter168024127ra
WILLEMS, BAUKJE Baukjen Willem verkoper Zuiderpoortsmolen 11771257203r
WILLEMS, BAUKJE Bauck Willems koper Zuiderhaven ZZ165623793r
WILLEMS, BAUKJE Bauk Willems huurder Zoutsloot 581706244335v
WILLEMS, BEITSKE Beitske Willems bewoner achterkamer om zunst Achterstraat ZZ1730247358v
WILLEMS, BEREND Bernt Willem koper huisKleine Ossenmarkt 41606228490v
WILLEMS, BERENDde weduwe van Baernt Willems naastligger ten oosten Pothondjessteeg 8161122953v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems koper kamer en ledige plaatsAlemanssteeg OZ161122956r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems naastligger ten zuiden Alemanssteeg1613229125r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 191613229170r
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191619230195v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ingang steeg Pothondjessteeg 61622230316r
WILLEMS, BERENDwijlen Berent Willems verkoper Kleine Ossenmarkt 4162523158r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems , c.u.koper kamerGardenierstraat 2167124062r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems naastligger ten westen Gardenierstraat 4168024166v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems rogverschieterkoper huisRomastraat ZZ1683241253r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems rogverschieternaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3168424216v
WILLEMS, BEREND Beern Willems verkoper Noorderhaven 27168424243r
WILLEMS, BERENDwijlen Barent Willems verkoper Rozengracht 161688242234v
WILLEMS, BERENDwijlen Baerent Willems verkoper Rozengracht 16achter168824216ra
WILLEMS, BEREND Beernt Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ1695243182v
WILLEMS, BEREND Beern Willems wever (mr. linnen-)koper door niaar kamer met tuintjeBoth Apothekerstraat 31701244121v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems wever (mr. linnen-)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 31701244121v
WILLEMS, BERENDde verkoper Beern Willems , c.u.turfdragernaastligger ten zuiden Gardenierstraat 21701244133v
WILLEMS, BEREND Beern Willems turfdragerverkoper Gardenierstraat 21701244133v
WILLEMS, BEREND Berent Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ1702244164v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 21705244304v
WILLEMS, BEREND Barent Willems wevernaastligger ten noorden Romastraat 11706244334r
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ170724530r
WILLEMS, BEREND Berent Willems wever (mr. bont-)koper huisHoogstraat 471713245190r
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 21716245259v
WILLEMS, BERENDde hof van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Beern Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ1716245260r
WILLEMS, BEREND Berent Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 451725246237r
WILLEMS, BEREND Beern Willems matroos op het Prinsenjachtkoper woningKromme Elleboogsteeg OZ1729247241r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems schipper (schuit-)verkoper Voorstraat 91170724534r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems schipper (schuit-)verkoper Voorstraat 93achter170724535v
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems schipper (schuit-)verkoper Schoolsteeg170724536r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems verkoper Voorstraat 68170824567v
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems makelaarverkoper Grote Kerkstraat 34171924637r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems , c.u.makelaarkoper huisSchritsen 3172024665r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems makelaarnaastligger ten zuiden Lanen 6172824774r
WILLEMS, BOUWEwijlen Bouwe Willems makelaarverkoper Schritsen 31729247219v
WILLEMS, BRECHTJE Bregt Willems verkoper Gardenierstraat NZ1673240117r
WILLEMS, BRECHTJE Brecht Willems koper Zoutsloot 11675240192v
WILLEMS, BRECHTJE Brecht Willems , mede voor haar kinderenverkoper Zoutsloot 1169424396r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermankoper huisNoorderhaven 171782260299r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermanverkoper Noorderhaven 17179226426v
WILLEMS, DAVID David Willems koper huisLanen 21179226455v
WILLEMS, DAVID David Willems naastligger ten zuiden Lanen 21achter1794264171v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermankoper woningeLanen 21achter1795264249r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermannaastligger ten zuiden Lanen 21achter1795264249r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermankoper huisHoogstraat 22het Holderhuis1798265108v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaasnaastligger ten zuiden Lanen 21achter1799265168v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaasverkoper Lanen 21achter1799265168v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermanverkoper Hoogstraat 221801265281r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman (mr. -)koper huisLanen 3518012663r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermanverkoper Lanen 21180126619r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermanverkoper Lanen 351808268113r
WILLEMS, DAVID David Willems timmerman (huis-)verkoper Zoutsloot 71181026916r
WILLEMS, DAVID David Willems timmerman (huis-)verkoper Lanen 21achter181026935r
WILLEMS, DIEUWKE Dieuw Willems koper Voorstraat 351613229135v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuw Willems koper Noorderhaven 601615229274v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuucke Willems verkoper Voorstraat 35161623051r
WILLEMS, DIEUWKE Dieuw Willems verkoper Noorderhaven 601619230196r
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems koper Hoogstraat 301695243124r
WILLEMS, DIEUWKEhet huis van Dieuke Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 361710245124r
WILLEMS, DIEUWKEde tuin van Dieuke Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 361710245124r
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems verkoper Nieuwstraat 361710245124r
WILLEMS, DIEUWKEde tuin van Dieuke Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 381711245149v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems verkoper Nieuwstraat 381711245149v
WILLEMS, DIEUWKE Dieucke Willems koper door niaar huis, loods en plaatsHoogstraat 28171924653v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems naastligger ten zuiden Heiligeweg 56159722868v
WILLEMS, DIRKburgemeester Dirck Willems koper huis Noorderhaven 741599228140r
WILLEMS, DIRKburgemeester Dierck Willems naastligger ten westen Noorderhaven 761600228234v
WILLEMS, DIRKburgemeester Dierck Willems naastligger ten westen Noorderhaven 781600228234v
WILLEMS, DIRKburgemeester Dierck Willems verkoper Noorderhaven 741601228236v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Glaesnaastligger ten noorden Heiligeweg 521601228256v
WILLEMS, DIRKburgemeester Dirck Willems bewoner Noordees (gebied)1602228313v
WILLEMS, DIRK Dierck Willems verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg1603228338r
WILLEMS, DIRKburgemeester Dirck Willems Ketthverkoper q.q. Rommelhaven 8161623021v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord1621230263v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Woffverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Koebrughprotesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen1622230305v
WILLEMS, DIRKburgemeester Dirck Willems naastligger ten oosten Voorstraat 951624230374r
WILLEMS, DIRKoud burgemeester Dirck Willems , mede namens de andere erfgenamenverkoper destijds Rinnertspijp 4162423126r
WILLEMS, DIRKde schuur van oud burgemeester Dirck Willems naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ162423134r
WILLEMS, DIRKde schuur van oud burgemeester Dirck Willems naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ162523150v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems bakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va
WILLEMS, DIRK Dirk Willems koper Voorstraat 701784261193r
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethkoper kamer beklemd in drie andere kamers onder een dak, staande ten westen daaraanNoordees (gebied)161222979v
KET, DIRK WILLEMSde proclamant, burgemeester Dirck Willems Kethnaastligger ten westen Noordees (gebied)161222979v
KET, DIRK WILLEMSde proclamant, burgemeester Dirck Willems Kethnaastligger ten noorden Noordees (gebied)161222979v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethkoper provisioneel huis waar het Ossehoofd uitsteekt, mouterij en kamerVoorstraat 97de Ossenkop1613229130v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Ket, q.q.protesteert vanwege een vordering Zuiderstraat ZZ1614229223v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethverkoper Franekereind 61620230203v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethkoper provisioneel huisPothondjessteeg ZZ1620230210v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper Romastraat1623230358v
KET, DIRK WILLEMSde erfgenamen van wijlen burgemeester Dirck Willems Kethnaastligger ten oosten Voorstraat 951624230386r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethkoper onbekend1624230392v
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethkoper onbekend1624230392v
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethverkoper van 1/6 Voorstraat 716272326r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethverkoper van 1/6 Noorderhaven 4616272326r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Ketherflater Voorstraat 716272326r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Ketherflater Noorderhaven 4616272326r
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffkoper huis met het vrije gebruik en onderhoud vd steeg ten noorden en westenBrouwersstraat 101613229146r
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffverpachter grond Lammert Warndersteeg162523166r
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffnaastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord163123317v
WILLEMS, DOEDE Doede Willems verkoper Achterstraat NZ1630232122r
WILLEMS, DOEDE Doed Willems naastligger ten noorden Brouwersstraat 1616312335r
WILLEMS, EELKJE Eecke Willems koper Lanen 911619230157r
WILLEMS, EELKJE Eeke Willems naastligger ten oosten Franekereind 34168224161ra
WILLEMS, EELKJEde dwarskamer van Eeke Willems naastligger ten oosten Brouwersstraat 3168424220v
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems koper Nieuwstraat 10175025287v
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems koper Nieuwstraat 12175025287v
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 101755253243v
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 121755253243v
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems bakker (koek-)verkoper Voorstraat 11west1631232173r
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems verkoper Moriaanstraat 121657237129v
WILLEMS, EGBERT Eibert Willems , c.u.verkoper Nieuwstraat 381662238155v
WILLEMS, EGBERT Eybert Willems kuiper (mr. -)verkoper Bargebuurt WZ168424251v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems koper Kerkpoortstraat 491702244145v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad 9a1736249144v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad 9a1737249196r
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 471738249266v
WILLEMS, ELSKEwijlen Elske Willems erflater Kerkpoortstraat 49174425135v
WILLEMS, EVERT Evert Willems wever (mr. bont-)koper huis met een ledige plek ernaastKerkpoortstraat 291746251120r
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 2717602556v
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 271763255188v
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ177325881r
WILLEMS, EVERT Evert Willems , c.s.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter177725939r
WILLEMS, EVERT Evert Willems , c.f.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter177725954r
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter1784261230r
WILLEMS, FEIKE Feike Willems huurder Prinsensteeg 11762255152v
WILLEMS, FEIKEde weduwe van Feike Willems huurder (p.j.)Zuiderhaven 24177725933v
WILLEMS, FLORIS Florys Willems , de jongeverkoper Noorderhaven 281600228197v
WILLEMS, FLORIS Florys Willems , de oudeerflater Noorderhaven 281600228197v
WILLEMS, FLORIS Florys Willems protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 54161222984v
WILLEMS, FOEKJE Foeck Willems naastligger ten oosten Achterstraat1682241198r
WILLEMS, FOLKJE Folkjen Willems verkoper Hoogstraat 28171924653v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmankoper door niaar huis geschikt als wagenmakerijHoogstraat 141787262183r
WILLEMS, FRANS Frans Willems naastligger ten westen Hoogstraat 141787262183r
WILLEMS, FRANS Frans Willems , c.u.naastligger ten noorden Karremanstraat 121788262251r
WILLEMS, FRANS Frans Willems koper van 1/2 huisKarremanstraat 101788262255r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmankoper 1/2 huisKarremanstraat 101794264165v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmaneigenaar van 1/2 Karremanstraat 101794264165v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoper huis, pakhuis, stalling en wagenhuis en kamerVoorstraat 68180426719v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolhuurder (p.j.)Voorstraat 68180426719v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 66180426722r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoper 6 pm greidlandten zuidoosten van Harlingen1805267178r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmanverkoper q.q. Franekereind 271808268129r
WILLEMS, FROUKJE Frouckien Wilhelmi geniaarde koper Grote Bredeplaats 351682241217r
WILLEMS, FROUKJE Frouckien Wilhelmi koper Noorderhaven 951683241239v
WILLEMS, FROUKJEwijlen Frouck Willems erflater onbekend1622230322v
SLOTERDIJK, FROUKJE WILLEMS Froucktjen Willems Sloterdijkkoper Herenwaltje 1016992442r
BAKKER, GATSKE WILLEMSongehuwde dochter Gatske Willems Bakkerverkoper Gardenierstraat NZ1787262185r
WILLEMS, GEERTJE Geertie Willems verkoper Sint Christoffelsteeg1614229192v
WILLEMS, GEERTRUIDA Truycken Willems verkoper Grote Kerkstraat 261601228243v
WILLEMS, GEERTRUIDAweduwe Trui Willems naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 51659237221r
WILLEMS, GEERTRUIDA Geertruit Willems verkoper Klaverbladstraat 271692242399v
WILLEMS, GEERTRUIDA Geertruid Willems koper huisSint Jacobstraat 16170924595r
WILLEMS, GERBENwijlen Gerben Willems verkoper q.q. Brouwersstraat 171722246143v
WILLEMS, GERLOF Gerlof Willems naastligger ten westen Weverstraat NZ1681241159v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems koper Lanen 21achter1664238222v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmermankoper vier kamers met put, bak en loodsRommelhaven 61669239203v
WILLEMS, GERRIThet huis van Gerrit Willems naastligger ten westen Heiligeweg 5167124073v
WILLEMS, GERRIThet huis van Gerryt Willems naastligger ten westen Heiligeweg 51674240149r
WILLEMS, GERRIThet timmermanshuis van Gerryt Willems naastligger ten westen Droogstraat 651676240225r
WILLEMS, GERRIThet huis van Gerrit Willems , q.q.naastligger ten westen Heiligeweg 5167224015ra
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems naastligger ten westen Weverstraat1680241109r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Weverstraat NZ1681241147r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 101682241177v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 121682241179r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 141682241179v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 161682241180r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems timmerman (huis-)verkoper Sint Odolphisteeg 81682241184v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Rommelhaven 41682241186v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 181683241236r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Scheerstraat 10168424211v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Droogstraat 63168424212r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , c.s.verkoper Lanen 21achter168424212v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems timmerman (huis-)verkoper Brouwersstraat 3168424220v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems schipper (smal-)koper 1/2 huis en asloods daarachterVoorstraat 86168424249v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmerman (mr. -)verkoper ten oosten van Harlingen ZZ1689242287v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmermannaastligger ten westen onbekend1690242332v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmerman (mr. -)verkoper onbekend1691242356v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems naastligger ten noorden Lanen 91692242402r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems timmerman (mr. -)koper provisioneel huisVoorstraat 12168824215ra
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmerman (mr. huis-)verkoper Voorstraat 12169424394v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems koper huisSpekmarkt 61715245245r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems scheepsbouwer (mr. -)verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57172724758v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems scheepsbouwer (mr. -)verkoper van 1/6 Hofstraat 16172724759v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems naastligger ten zuiden Spekmarkt 41728247212v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems geniaarde koper Noorderhaven 71738249291r
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems varensgezelgeniaarde koper Franekereind 23west173925076v
WILLEMS, GERRITwijlen Gerryt Willems scheepstimmermanverkoper Spekmarkt 6175325348v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems naastligger ten zuiden Zuiderstraat 6achter175625435r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems molenaarnaastligger ten zuiden Zuiderstraat 6achter175625450v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems molenaarverkoper q.q. Lanen 531766256209r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , c.s.naastligger ten oosten Zuiderstraat 617672579r
WILLEMS, GERRITwijlen Gerryt Willems erflater Zuiderpoortsmolen 11771257203r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , c.u.huurder achterboven (p.j.)Lammert Warndersteeg 51803266206v
BUIS, GERRIT WILLEMS Gerryt Willems Buysnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 61681241127v
WILLEMS, GIJSBERT Gijsbert Willems koper huisSint Odolphisteeg 101599228149r
WILLEMS, GIJSBERTde koper Gijsbert Willems , c.u.naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 101599228149r
WILLEMS, GIJSBERTwijlen Gijs Willems naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats WZ1599228184v
WILLEMS, GIJSBERT Gijsberth Willems , c.u.naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 101601228260r
WILLEMS, GIJSBERT Gijsberth Willems verkoper Sint Odolphisteeg 101601228260r
WILLEMS, GIJSBERT Gijsbert Willems verkoper Sint Odolphisteeg 121612229116ar
WILLEMS, GIJSBERT Gijsbert Willems verkoper Sint Odolphisteeg 101612229116ar
WILLEMS, GIJSBERT Gijs Willems , c.u.koper huisVoorstraat 661624230391v
WILLEMS, GIJSBERT Gijs Willems verkoper Zuiderhaven 19zuid162423112r
WILLEMS, GIJSBERT Gijsbert Willems koper door niaar 1 1/2 ledige plaatsZuiderhaven162523167v
WILLEMS, GIJSBERT Gijs Willems koper huis met loods en plaats daarachter, strekkende voor van de straat af zuidwaarts tot het huis van Duke Taebes, met een vrije uitgang naar de WortelhavenVoorstraat 66162523171v
WILLEMS, GIJSBERT Gijs Willems verkoper Voorstraat 661626231119r
WILLEMS, GIJSBERT Gijs Willems koper huis met loodske en daarachter een plaatskeNoorderhaven 331630232150r
WILLEMS, GIJSBERT Gijs Willems , c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 331630232150r
WILLEMS, GIJSBERT Gijs Willems , c.u.naastligger ten noorden Noorderhaven 331630232150r
WILLEMS, GIJSBERThet huis van Gijs Willems naastligger ten westen Noorderhaven 37163823454r
WILLEMS, GIJSBERThet huis van de erfgenamen van wijlen Gijs Willems naastligger ten westen Noorderhaven 37163823454v
WILLEMS, GIJSBERTde weduwe van Gijsbert Willems naastligger ten oosten Noorderhaven 33165623785r
WILLEMS, GIJSBERTwijlen Gijs Willems naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 151657237110v
WILLEMS, GIJSBERTde erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 131663238163r
WILLEMS, GIJSBERTde erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 131663238163v
WILLEMS, GIJSBERTde erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 171663238164r
WILLEMS, GIJSBERTde erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Zuiderhaven 61663238164v
WILLEMS, GIJSBERTde erfgenamen van wijlen Gijsbert Willems naastligger Noorderhaven 351682241234v
WILLEMS, GIJSBERTde erfgenamen van wijlen Gijs Willems naastligger ten westen Noorderhaven 351682241234v
WILLEMS, GOMPERT Gommert Willems , uitlandig, soe hij noch in leven isverkoper Schritsen 28163123319v
WILLEMS, GRIETJE Griedt Willems koper Noorderhaven 82159722815r
WILLEMS, GRIETJE Gryet Willems koper Hoogstraat 401598228119v
WILLEMS, GRIETJE Gryet Willems koper Franekereind 121599228156r
WILLEMS, GRIETJE Griet Willems verkoper Noorderhaven 821615229264r
WILLEMS, GRIETJE Gryttie Willems koper Herenwaltje 31702244158r
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems koper Ooievaarsteeg 23171924640v
WILLEMS, GRIETJE Griettie Willems , n.f.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1723246179r
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems verkoper Ooievaarsteeg 231729247289v
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems verkoper Zuiderstraat 171779259180r
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems verkoper Zuiderstraat 211779259180r
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems verkoper Zuiderstraat 21779259180r
BAKKER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems Bakkerverkoper Tiepelsteeg179726519v
BOER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems de Boerverkoper Nieuwstraat 54180826846v
WILLEMS, HAANTJEwijlen Haantje Willems koper Achterstraat ZZ1711245153r
WILLEMS, HAANTJE Haentie Willems baantjerkoper woningNoordergrachtswal1742250238r
WILLEMS, HAANTJEwijlen Haantje Willems meesterknechtbewoner knechtswoning Liemendijk 31759254237v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems naastligger ten oosten Liemendijk 31759254237v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems rogmeter en oud baantjerverkoper Liemendijk17602552v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems huurder Hofstraat 217632569r
WILLEMS, HAIE Haye Willems koper huisHofstraat 11724246191v
WILLEMS, HAIE Haye Willems metselaar (mr. -)verkoper Hofstraat 1173524980v
WILLEMS, HAIEhuisman Haye Willems verkoper Grote Kerkstraat 25178326193r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems naastligger ten westen Voorstraat 68159722831v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems verkoper Voorstraat 681599228173r
WILLEMS, HARMEN Harman Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ1702244187v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems geniaarde koper Karremanstraat 201722246151r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems geniaarde koper Bargebuurt 181723246175v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems koper huisBargebuurt 51723246183r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems werkbaas aan de Trekwegkoper kamerZoutsloot 9017272476v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 92172824763v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems naastligger ten oosten Zoutsloot 1172824795v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems werkbaas aan de Trekwegverkoper Zoutsloot WZ1729247290v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems trekbaas ad Trekwegkoper woningBargebuurt 261730247314r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems verkoper Bargebuurt 261732248153r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems verkoper Bargebuurt 51746251151r
WILLEMS, HEEBELTJE Haebel Willems* , voor zichverkoper ([staat: Haebel Willem Gerrits dr.])Achterstraat NZ162523140r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Wilhelmus huurder (p.w.)Zoutsloot NZ179726514r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper huis met de voorgevel oostwaarts naar de straat met ook een ledige plaats of tuin daarbijKerkpad 181604228405r
WILLEMS, HENDRIKde kopers Hendrick Willems , c.u.bewoner Kerkpad 181604228405r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1606228492r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper provisioneel vier kamers of woningen met plaatsonbekend1606228497v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems , vrijgezelboendermakerkoper huisKerkpoortstraat ZZ161122938r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems verpachter grond Kerkpoortstraat ZZ1613229156v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1613229156v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten noorden Kerkpad 201613229161r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerverkoper Kerkpoortstraat ZZ1613229166v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1614229219v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten noorden Kerkpad 20161623032v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerkoper twee kamersPeterseliestraat161723078v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerverkoper Peterseliestraat161723079r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerkoper huisGrote Kerkstraat 231619230156r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerkoper twee ledige plaatsen aanelkaarKlaverbladstraat NZ1619230178v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten noorden Kerkpad 201619230194v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems wever (linnen-)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1620230202v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems wever (linnen-)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1620230202v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems verkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems , q.q.verkoper Zuiderhaven1620230210v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper Grote Kerkstraat 161621230279v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper 1/7 huisGrote Kerkstraat 151621230281r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1623230334v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1623230345v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper Noorderhaven 10716242313r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems koper 1/2 huisVoorstraat 741626231121r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems protesteert vanwege onrechtmatige proclamatie Schoolsteeg OZ162923286v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems , c.u.geniaarde koper Weverstraat ZZ1630232152r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1630232152r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten westen Weverstraat ZZ1630232152r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper huis en schuurHoogstraat 211630232162v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakereigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 261631232174v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakereigenaar van 1/2 Heiligeweg 361631232174v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper hoekhuis daer de Rode Braedpoth uytsteecktNoorderhaven 36de Rode Braadpot1631232176r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid163323383v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerkoper 4/14 huisGrote Kerkstraat 151633233102r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerkoper 4/14 huisKleine Kerkstraat 91633233102r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems , c.u.koper 1/14 huisGrote Kerkstraat 151633233105r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems , c.u.koper 1/14 huisKleine Kerkstraat 91633233105r
WILLEMS, HENDRIKde koper Hendrick Willems , c.u.eigenaar van 5/14 Grote Kerkstraat 151633233105r
WILLEMS, HENDRIKde koper Hendrick Willems , c.u.eigenaar van 5/14 Kleine Kerkstraat 91633233105r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten oosten Voorstraat 721633233108v
WILLEMS, HENDRIKwijlen Hendrick Willems koper Grote Kerkstraat 161634233152r
WILLEMS, HENDRIKwijlen Hendrick Willems koper Heiligeweg 131634233152r
WILLEMS, HENDRIKde weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Willems naastligger ten westen Voorstraat 841634233153v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten oosten Voorstraat ZZ1636233181v
WILLEMS, HENDRIKwijlen Hendryck Willems verkoper Grote Kerkstraat 16164323554v
WILLEMS, HENDRIKwijlen Hendryck Willems verkoper Heiligeweg 13164323554v
WILLEMS, HENDRIKde weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Willems naastligger ten noorden Noordijs 61644235147r
WILLEMS, HENDRIKwijlen Hendrick Willems koper Grote Kerkstraat 19164823649v
WILLEMS, HENDRIKwijlen Hendrik Willems boendermakerverkoper Hoogstraat 211650236131r
WILLEMS, HENDRIKwijlen Hendrick Willems koper door niaar ten noordoosten van Harlingen1651236167r
WILLEMS, HENDRIKde weduwe van Hendrick Willems naastligger ten westen Voorstraat 841653236219v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper kamerten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems verkoper van 1/5 Sint Jacobstraat 41726246283r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems wever (mr. bont-)koper huisLanen 24176125578r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems wever (bont-)verkoper Lanen 241771257201r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Meykoper huisNoordijs 41631232173v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u.naastligger ten westen Noordijs 41631232173v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Meykoper kamer en gorthuis en het vrije medegebruik van de steegNoordijs 41631232174r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u.naastligger ten oosten Noordijs 41631232174r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Meykoper kamerSchoolsteeg OZ1631232185v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u.naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ1631232185v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Meykoper kamerSchoolsteeg OZ163123322r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Meynaastligger ten oosten Schoolsteeg OZ163123322r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Meynaastligger ten noorden Schoolsteeg OZ163123322r
WILLEMS, HENDRIKJE Hendrik Willems verkoper buiten Harlingen1606228517r
WILLEMS, HENDRIKJE Hendrickie Willems naastligger ten westen Droogstraat 181641234158v
WILLEMS, HESTER Hester Wilhelmus van Kastelverkoper Brouwersstraat 117602554v
WILLEMS, HIDDE Hidde Willems verkoper Zuiderhaven 65169924425v
WILLEMS, HIELKJE Hylck Willems koper Lanen 801657237117v
WILLEMS, HIELKJE Hylk Willems koper Weverstraat1668239166r
WILLEMS, HIELKJE Hylk Willems koper Lammert Warndersteeg 131673240122r
WILLEMS, HIELKJEwijlen Hylck Willems verkoper Rozengracht 231688242258r
WILLEMS, HIELKJEwijlen Hylck Willems verkoper Lammert Warndersteeg 131688242258r
WILLEMS, HIELKJEwijlen Hylck Willems verkoper Weverstraat ZZ1688242258r
WILLEMS, HIELKJE Hycke Willems koper Bildtstraat 231697243267r
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 91714245206r
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 71714245206v
WILLEMS, HIELKJE Hylckjen Willems verkoper Karremanstraat 181714245226v
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 201714245229v
WILLEMS, HIELKJE Hylkje Willems koper Heiligeweg 521809268191v
WILLEMS, HILTJE Hiltje Willems verkoper Noorderhaven 181664238216v
WILLEMS, HILTJE Hiltje Willems , voor haar dochterverkoper Noorderhaven 18166423824va
WILLEMS, HUBERT Huybert Willems Oestrumkoper ca. 2 pm land genaamd Gerryt Smits land ([bedrag niet vermeld])ten zuiden van Harlingen161122958r
WILLEMS, HUGO Huigh Willems , c.u.bakkerkoper huisZoutsloot 1166723973v
WILLEMS, HUGO Huyg Willems koper 1/2 huisBildtstraat 111667239125r
WILLEMS, HUGOhet huis van Huige Willems naastligger ten oosten Zoutsloot 33167224076v
WILLEMS, HUGO Huygh Willems , mede voor zijn kinderenverkoper Zoutsloot 411677240260v
WILLEMS, HUGO Huygh Willems , mede voor zijn minderjarige kinderenbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 1116782411ra
WILLEMS, IDSKE Idske Willems verkoper Zuiderhaven 65169924425v
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouterverkoper van 1/8 Rozengracht 21753253119r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 391753253120r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 631753253121r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 211753253122r
WILLEMS, IEDEde plaats van Yede Willems naastligger ten westen Hoogstraat 101626231129r
WILLEMS, IEDE Yede Willems zeevarendeverkoper Bargebuurt WZ168424251v
WILLEMS, IEKE Eecke Willems , voor zijn dochterkoper van 1/12 Brouwersstraat 1b1674240162r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems , voor zijn dochterkoper van 1/12 Both Apothekerstraat 21674240162r
WILLEMS, IEKE Aecke Willems koper provisioneel huisFranekereind 27167524026va
WILLEMS, IEKE Eecke Willems koper provisioneel huisFranekereind 36168024126va
WILLEMS, IEKEde dwarskamer van Eeke Willems grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 3168424220v
WILLEMS, IEKE Eeke Willems herbergierkoper tuin en hof ([staat: 21 zilveren ducatons])Franekereind 38achter168424230r
WILLEMS, IEKE Eeke Willems herbergiernaastligger ten westen Franekereind 38achter168424230r
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eke Willems verkoper Franekereind 361686242114v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eke Willems naastligger ten westen Droogstraat 671687242193v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems , c.u.koper huisNieuwstraat 501687242206v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems koper door niaar huis geschikt voor twee woningenNieuwstraat 481689242284v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems koper door niaar stalOoievaarsteeg 331690242331v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 331690242331v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 331691242341r
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems verkoper Ooievaarsteeg 331691242341r
WILLEMS, IEKEde weduwe van Eco Willems verkoper van 1/4 Droogstraat 63169324342v
WILLEMS, IEKEde weduwe van hopman Eco Willems , pro se et nom. lib.verkoper Nieuwstraat 50169324347r
WILLEMS, IEKEde weduwe van hopman Eco Willems , pro se et nom. lib.verkoper Nieuwstraat 48169324347v
EKEMA, IEKE WILLEMSburgerhopman Eco Willems Ecomaverkoper Franekereind 2716922432va
EKEMA, IEKE WILLEMSburgerhopman Eco Willems Ecomaverkoper Franekereind 2716922432va
WILLEMS, IEKJE Ycke Willems koper Sint Jacobstraat 101634233130r
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems koper huisWilliam Boothstraat 35163323396r
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems , c.u.koper huisKerkpoortstraat 551650236129v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Kerkpoortstraat 55achter1652236201r
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ1658237150v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Rapenburg1658237170v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems* Leeuwardernaastligger ten westen Rapenburg ZZ166123892v
WILLEMS, IEPE Yepe Willems verkoper Rapenburg 3166123896v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten noorden William Boothstraat 371667239104r
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ1669239213v
WILLEMS, IEPEde erfgenamen van wijlen Jeppe Willems naastligger ten noorden William Boothstraat 371672240108r
WILLEMS, IEPEde erfgenamen van wijlen Jeppe Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1674240143r
WILLEMS, IEPEde erfgenamen van wijlen Jeppe Willems naastligger ten noorden William Boothstraat 371676240222r
WILLEMS, IEPE Ype Willems koper 1/2 wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen175325346v
WILLEMS, IEPE Ype Willems molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat 4175325394r
WILLEMS, IEPE Ype Willems molenaarverkoper Bildtpoortsmolen 11753253105v
WILLEMS, IEPE Ype Willems huurder Grote Bredeplaats 33achter1754253172r
WILLEMS, IEPE Ype Willems sleperkoper woning met aparte kamer in gebruik als weefwinkelZuiderhaven 351758254170v
WILLEMS, IEPE Ype Willems , c.u.slepernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 331759254200r
WILLEMS, IEPEwijlen Ype Willems sleperverkoper Zuiderhaven 35176025525v
WILLEMS, IESKJE Yisch Willems koper Lanen 31685242104r
WILLEMS, IESKJE Yisch Willems verkoper ten oosten van Harlingen1685242104r
WILLEMS, IESKJE Jiskjen Willems verkoper Lanen 31697243264v
WILLEMS, IETJE Ydtie Willems verkoper van 1/6 Spinstraat 51705244294v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems , c.u.huurder (p.j.)Achterstraat 111787262232v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems koper huisKarremanstraat 181788262256v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten zuiden Karremanstraat 321805267181v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 31809268306v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 31811269122v
BROUWER, IJSBRAND WILLEMS IJsbrand Willems Brouwertimmerknecht (huis-)verkoper Hofstraat 11809268267r
WILLEMS, ISAAK Ysaak Willems koper 1/2 huisSint Jacobstraat 4170724520r
WILLEMS, ISAAK Yzak Willems koper pakhuisNoorderhaven 112achter170824544v
WILLEMS, ISAAK Yzak Willems naastligger ten zuiden Noorderhaven 112achter170824544v
WILLEMS, ISAAK Ysak Willems cementmaker (mr. -)koper door niaar 1/2 huisSint Jacobstraat 4170824563v
WILLEMS, ISAAK Ysak Willems cementmakereigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 4170824563v
WILLEMS, ISAAK Isak Willems , c.u.koper van 1/4 huisSint Jacobstraat 6170824573r
WILLEMS, ISAAKde medekoper Izaak Willems naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6170824573r
WILLEMS, ISAAK Isaac Willems naastligger ten zuiden Noorderhaven 1121710245104v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper Romastraat1598228100r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat1599228152r
WILLEMS, JAKOBwijlen Jacob Willems verkoper Kerkpoortstraat NZ1600228187r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , q.q.verkoper Heiligeweg 621600228222r
WILLEMS, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Willems houtzagerverkoper (gesuccumbeerde) Romastraat1603228348r
WILLEMS, JAKOBwijlen Jacob Willems eerdere eigenaar Kerkpoortstraat NZ1605228441r
WILLEMS, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Willems houtzagerverkoper Romastraat 51606228497r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verpachter grond Lanen ZZ1606228501r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Lanen ZZ1606228501r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1615229258v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1615229266v
WILLEMS, JAKOBmr. Jacob Willems , c.u.graanrooierverkoper onbekend1659237214r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huis bestaande uit 2 woningenGardenierstraat 61682241194r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1688242226r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat1691242373v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verkoper Alemanssteeg1695243152v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verkoper Grote Kerkstraat 19twee_achter1695243152v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat 41704244264r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verkoper van 1/6 Spinstraat 51705244294v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ1711245159v
WILLEMS, JAKOBde weduwe van Jacob Willems naastligger ten westen Romastraat 111715245253v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Achterstraat1725246219r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verkoper van 1/3 Achterstraat1725246219r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57172724758v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Hofstraat 16172724759v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Hofstraat 311730247311r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huisVianen 2173124870r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper dwarshuisVianen 2173224895r
WILLEMS, JAKOBwijlen Jacob Willems huurder Rommelhaven 121736249146v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 10117352493va
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 10117352498ra
WILLEMS, JAKOBde lijnbaan van Jacob Willems naastligger ten oosten onbekend173925064r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Anjelierstraat 101740250117r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 991741250201v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Achterstraat 491741250201v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker en winkelier (mr. -)verkoper van 1/2 Schritsen 641742250219v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u.huurder Heiligeweg 5achter1743250301v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems turfdragerkoper huis en tuintjeHeiligeweg 2417432519v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 221748251229v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems schipper (trekveer-)koper 3/4 huisVoorstraat 741752252183r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Heiligeweg 241752252195r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Liemendijk NZ1755253205v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huis recht tegenover de vermaningDroogstraat 181755253221r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Hofstraat 311756253256v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Schritsen 14175625410v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerkoper 1/4 huisVoorstraat 741757254106v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems eigenaar van 3/4 Voorstraat 741757254106v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Karremanstraat 301762255146r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerkoper hof met zomerhuisGardenierstraat ZZ1762255162r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u.kastmakerhuurder Voorstraat 331762255172r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u.kastmakerhuurder (p.j.)Simon Stijlstraat 91763255241v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 14176325611r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ176325612r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Noorderhaven 1051765256120v
WILLEMS, JAKOBde tuin van Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat 251766256150v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Achterstraat1766256219v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Kerkpad 71766256220r
WILLEMS, JAKOBde tuin van Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat 291767256258v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerkoper huis met winkel en vleesgereedschappen, schalen en gewichtenSchritsen 53176825744v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 16176825758r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u.verkoper Droogstraat 18176825792v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Schritsen 551770257170r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems geniaarde koper Wortelstraat 5tuin1771257197v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1617722589v
WILLEMS, JAKOBde tuin van Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 14177225822v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat 27177325874v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Schritsen 81773258103r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 21773258115v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat 271774258177r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , e.a.naastligger ten oosten Voorstraat 721775258238r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , e.a.naastligger ten oosten Voorstraat 72177625925r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerkoper huis en tuin met vruchtbomenFranekereind 361778259102r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerverkoper Gardenierstraat ZZ1778259129v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerverkoper Voorstraat 741778259145v
WILLEMS, JAKOBde weduwe van Jacob Willems naastligger ten zuidoosten Romastraat ZZ178126034v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noordwesten Romastraat ZZ178126034v
WILLEMS, JAKOBwijlen Jacob Willems verkoper Schritsen 531781260129r
WILLEMS, JAKOBwijlen Jacob Willems naastligger ten oosten Franekereind 341782260252r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 141782260261v
WILLEMS, JAKOBde weduwe van Jacob Willems naastligger ten westen Schritsen 22178326176v
WILLEMS, JAKOBde weduwe van Jacob Willems naastligger ten oosten Franekereind 3417852624r
WILLEMS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Willems naastligger ten oosten Franekereind 341796264306v
WILLEMS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Willems naastligger ten oosten Franekereind 341799265164r
WILLEMS, JAKOBde erfgenamen van wijlen de weduwe van Jacob Willems naastligger ten zuidoosten Vianen ZZ1803266186r
WILLEMS, JAKOBde erfgenamen van wijlen de weduwe van Jacob Willems naastligger ten noordwesten Vianen ZZ1803266186r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffkoper huisGardenierstraat ZZ1605228452v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffkoper huisLanen NZ1606228517v
GRAAF, JAKOB WILLEMSde proclamant Jacob Willems de Graeff, c.u.naastligger ten oosten Lanen NZ1606228517v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper Rozengracht 81612229100v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper Rozengracht 61612229100v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffkoper huisSchritsen 55achter1613229172r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffkoper huis met plaats, met vrije uitgang naar de SchritsenLanen 701613229172v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffkoper ledige plaats of huisstedeRozengracht 231614229193r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffkoper kamerGardenierstraat16152305r
GRAAF, JAKOB WILLEMShet zomerhuisje van Jacob Willems de Graeff, c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat16152305r
GRAAF, JAKOB WILLEMSde kamer van Jacob Willems de Graeffnaastligger ten oosten Gardenierstraat16152305v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper Gardenierstraat16152305v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten oosten Rozengracht 2161723075r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper Gardenierstraat ZZ162423115v
GRAAF, JAKOB WILLEMSgrondpacht uit het huis van Jacob Willems de Graeff, c.soc.eigenaar perceel onbekend1626231146r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graafnaastligger ten westen Gardenierstraat162723224v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graefverkoper Gardenierstraat162823275v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten westen Rozengracht 101630232159v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten westen Rozengracht 121630232159v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten westen Rozengracht 141630232159v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper q.q. Rommelhaven 261631232181r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten westen Rozengracht 10163123321v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten westen Rozengracht 12163123321v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten westen Rozengracht 14163123321v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten oosten Gardenierstraat163223355r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, c.s.verkoper Lanen 701634233132v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, pro se et q.q.verkoper Rozengracht 81634233135r
GRAAF, JAKOB WILLEMSde verkopers Jacob Willems de Graeff, c.s.naastligger ten oosten Spinhuisstraat1634233135r
GRAAF, JAKOB WILLEMSde verkopers Jacob Willems de Graeff, c.s.naastligger ten westen Spinhuisstraat1634233135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper Spinhuisstraat1634233135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper q.q. Spinhuisstraat1634233135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper Gardenierstraat ZZ1634233135v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1634233135v
GRAAF, JAKOB WILLEMSde verkopers Jacob Willems de Graeff, c.soc.naastligger ten westen Spinhuisstraat1634233146v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, c.soc.verkoper Spinhuisstraat1634233146v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, c.soc.naastligger ten oosten Spinhuisstraat1634233146v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, c.soc.verkoper Spinhuisstraat1634233146v
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloemnaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg1603228338r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloemnaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg1603228343r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloemkoopmankoper huisGardenierstraat1605228453r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMSde kamer van de koper Jacob Willems Vlasbloemkoopmannaastligger ten oosten Gardenierstraat1605228453r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMSde kamer van de koper Jacob Willems Vlasbloemkoopmannaastligger ten westen Gardenierstraat1605228453r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloemnaastligger ten westen Gardenierstraat161122953r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloemnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ161222977v
WILLEMS, JAKOBJE Jacoba Willems koper Nieuwstraat 48180426791r
WILLEMS, JANwijlen mr. Jan Wilhelmi naastligger ten oosten Lanen 61613229147r
WILLEMS, JANmr. Jan Wilhelmi naastligger ten oosten Lanen 61615229250v
WILLEMS, JANmr. Jan Wilhelmus naastligger ten oosten Lanen 61599228148r
WILLEMS, JANmr. Jan Wilhelmus naastligger ten oosten Lanen 61599228148v
WILLEMS, JANmr. Jan Wilhelmus naastligger ten oosten Lanen 61601228242r
WILLEMS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Wilhelmy , aan de achtergevelnaastligger Kerkpoortstraat159722834r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat159722812r
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper onbekend1598228128r
WILLEMS, JANburgemeester Jan Willems koper provisioneel mouterij, bakhuis, schuur en loodsenGrote Kerkstraat1601228236v
WILLEMS, JANburgemeester Jan Willems protesteert q.q. Kruisstraat 10west1601228268v
WILLEMS, JAN Jan Willems schuitmakerverkoper Lanen ZZ1602228293v
WILLEMS, JANgrondpacht uit de huisstede van burgemeester Jan Willems , c.soc.eigenaar perceel Fabrieksstraat1606228530r
WILLEMS, JANburgemeester Jan Willems koper provisioneel Grote Bredeplaats 8west_voor161122917v
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper onbekend159022938v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat OZ1613229174r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 21614229188r
WILLEMS, JANsteeg naar de Roeperssteeg van Jan Willems naastligger ten zuiden Noorderhaven 1101618230112r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden [staat: oosten] Noorderhaven 1121619230167v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 21619230175r
WILLEMS, JAN Jan Willems verwandelaar Sint Jacobstraat 21619230175r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 21620230257r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1622230299r
WILLEMS, JANburgemeester Jan Willems , c.u.eerdere eigenaar Voorstraat 471622230302r
WILLEMS, JANwijlen Jan Willems Koebrughprotesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen1622230305v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 61623230337r
WILLEMS, JAN Jan Willems koper huisVoorstraat 22162423117r
WILLEMS, JANwijlen Jan Willems verkoper ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
WILLEMS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Willems naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1162823257r
WILLEMS, JAN Jan Willems koper hof ([staat: 606 rijksdaalders])Nutstraat WZ1631232177r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6163123327r
WILLEMS, JAN Jan Willems koper huis daer het Witte Hart uytsteecktHeiligeweg 28het Witte Hert163323327v
WILLEMS, JANde kamer van Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ163223354v
WILLEMS, JAN Jan Willems koper kamer achter het Witt HartHeiligeweg 28achter163223360r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten westen Heiligeweg 28achter163223360r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten noorden Heiligeweg 26achter163223360v
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u.koper kamerHeiligeweg 46een_achter1633233105v
WILLEMS, JAN Jan Willems verwandelaar Heiligeweg 281635233169v
WILLEMS, JAN Jan Willems koordemakeraanhandelaar huisonbekend1635233169v
WILLEMS, JAN Jan Willems , voor zich en zijn kinderenverkoper Voorstraat 22163923476v
WILLEMS, JAN Jan Willems , voor zich en zijn kinderenverkoper Lanen OZ163923476v
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u.soldaatverkoper Heiligeweg 46een_achter1640234114v
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper Voorstraat ZZ1640234116v
WILLEMS, JANvader van een voorstander over zijn twee onmondige kinderen Jan Willems , vader van en voorstander over zijn twee onmondige kinderenverkoper Voorstraat ZZ1641234116v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 121641234134v
WILLEMS, JAN Jan Willems , vader van en voorstander over zijn twee onmondige kinderenverkoper Voorstraat ZZ1641234135r
WILLEMS, JAN Jan Willems grafmakerverkoper Kerkpoortstraat NZ1641234137r
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u.verkoper onbekend1641234153r
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper Sint Jacobstraat 161641234159v
WILLEMS, JANde hof van Jan Willems naastligger ten zuiden Nutstraat WZ164223511r
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u.grafmakerkoper huis met de plaats, zomerhuis en een kamer erachterGrote Kerkstraat 32164323563r
WILLEMS, JAN Jan Willems grafmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30164323596v
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 251644235114v
WILLEMS, JAN Jan Willems huurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen1645235176v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1645235185v
WILLEMS, JAN Jan Willems huurder Zuiderhaven 691651236154r
WILLEMS, JAN Jan Willems huurder Zuiderhaven 711651236154r
WILLEMS, JAN Jan Willems huurder Zuiderhaven 71a1651236154r
WILLEMS, JAN Jan Willems doodgravernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 301652236186r
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheyde, c.u.koper kamer WZ1652236218v
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheyde, c.u.koper huisNieuwstraat OZ165523718v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten westen Moriaanstraat 5165523753v
WILLEMS, JAN Jan Willems houtmeternaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1657237122r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 21658237173v
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheideverkoper Nieuwstraat OZ1658237175ar
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 8zuid1659237206v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Vijver WZ16592384r
WILLEMS, JANals gebruiker Jan Willems kooltjernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ166023844r
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaarnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 8zuid166023846v
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheide, c.u.verkoper Weverstraat 17166023861r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Heiligeweg 38166123890v
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaarnaastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ1661238105r
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheydeverkoper Oosterkeetstraat 111661238118r
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 251662238157r
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheide, c.u.koper huis met een aparte woning erachterNieuwstraat OZ1663238178v
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 8zuid1663238201r
WILLEMS, JAN Jan Willems doodgraververkoper q.q. Heiligeweg 616602384ra
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat166123810va
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaar (mr. -)koper van 1/2 Lanen 316652399r
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaarnaastligger ten oosten Moriaanstraat 8166523917v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 2166623961r
WILLEMS, JAN Jan Willems koper provisioneel nieuw gebouwd huis met plaats, bleekveld en tuintjeNieuwstraat OZ166823927va
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaar (mr. -)koper huisVijver 7167024024v
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaar (mr. -)koper 1/2 woningLanen 3167124067v
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaar (mr. -)eigenaar van 1/2 Lanen 3167124067v
WILLEMS, JANmr. Jan Willems naastligger ten oosten Liemendijk NZ167224078r
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u.metselaar (mr. -)verkoper Lanen 3167224080v
WILLEMS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Willems naastligger ten oosten Liemendijk NZ1675240192r
WILLEMS, JANmr. Jan Willems naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)167924144v
WILLEMS, JAN Jan Willems schipper op het West (kaag-)verkoper Nieuwstraat 381686242156v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 11690242315v
WILLEMS, JAN Jan Willems bootsgezelkoper kamerBargebuurt16842423ra
WILLEMS, JAN Jan Willems schipper (kaag-)eerdere eigenaar Nieuwstraat 381696243236r
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper van 1/6 Spinstraat 51705244294v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten westen Kerkpad 20171924640r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten westen Kerkpad 18172024676v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten westen Kerkpad 20172124698r
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermanverkoper van 1/3 Noorderhaven 34achter1725246224r
WILLEMS, JANde weduwe van Jan Willems naastligger ten westen Kerkpad WZ1726246295r
WILLEMS, JANwijlen Jan Willems verkoper Vianen ZZ172724724v
WILLEMS, JAN Jan Willems Schoonegeniaarde koper Rommelhaven 2oost172724744v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermanverkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57172724758v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermanverkoper van 1/6 Hofstraat 16172724759v
WILLEMS, JANwijlen Jan Willems koper q.q. Tiepelsteeg WZ1728247103v
WILLEMS, JAN Jan Willems timmerman (mr. -)koper 1/4 timmerhellingNoorderhoofd 11729247253v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmerman (mr. -)verkoper Hofstraat 161730247334v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 141730247349r
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermannaastligger ten noorden Karremanstraat 161733248192r
WILLEMS, JAN Jan Willems wever (bont-)koper huisMoriaanstraat 4173524972r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Achterstraat 1417392508v
WILLEMS, JANde weduwe van Jan Willems naastligger ten westen Kerkpad 181741250193r
WILLEMS, JAN Jan Willems timmermannaastligger ten noorden Karremanstraat 161747251167v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermankoper kamer met potkastZoutsloot 58175325380v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermanverkoper van 1/4 Noorderhoofd 11754253167r
WILLEMS, JAN Jan Willems timmermannaastligger ten oosten Achterstraat 141759254209r
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermankoper huisGrote Kerkstraat 271763255181v
WILLEMS, JAN Jan Willems huurder vooropkamer (p.w.)Rozengracht 271763255203r
WILLEMS, JAN Jan Willems timmerknechtkoper 1/2 huis genaamd Groot en Klein Wanschape of Noachs Arke, en groot erfNoorderhaven 19het Groot Wanschapen1776258249v
BOS, JAN WILLEMS Jan Willems Bosnaastligger ten oosten Achterstraat ZZ1662238151r
ENGELSMAN, JAN WILLEMSis beklemd in het huis van Jan Willems Engelsmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg161723068r
HAMER, JAN WILLEMS Jan Willems Hamertimmerman (huis-)verkoper Noorderhaven 191784261165v
HOUTSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Houtsmakoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 13178826346r
HOUTSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Houtsmakoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 351795264301r
KNIJFF, JAN WILLEMSde andere kamers van de verkoper Jan Willems Knijffnaastligger ten westen Rapenburg 20165623791r
KNIJFF, JAN WILLEMSburgerhopman-kolonel Jan Willems Knijff, c.u.verkoper Rapenburg 20165623791r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Meyverkoper Grote Kerkstraat 441680241106r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Meyverkoper onbekend1680241107r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Meyverkoper Grote Kerkstraat 421680241108r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey, vrijgezelverkoper Zuiderhaven 19zuid1688242246r
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosmakoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 151683241241r
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosmakoopmankoper 5 pmten zuiden van Harlingen1683241249r
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosmaverkoper van 1/4 Rinnertspijp 1168224155va
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosmakoopmanverkoper Kerkpoortstraat 2716832425v
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosmaverkoper Grote Kerkstraat 22168524265v
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosmakoopmankoper huis met deftige graanzoldersNoorderhaven 68168524284v
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosmakoopmankoper tuin en prieelHofstraat ZZ1686242150r
VOSMA, JAN WILLEMSde kamer van Jan Willems Vosmanaastligger ten oosten Voorstraat 73achter1690242320r
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosmakoopmankoper kamer ([staat: 30 zilveren ducatons])Hofstraat 201690242326v
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosmaverpachter grond Hofstraat 201690242326v
VOSMA, JAN WILLEMSde tuin van Jan Willems Vosmakoopmannaastligger ten zuiden Hofstraat 201690242326v
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosmakoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 661691242347r
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosmaverkoper q.q. Voorstraat 241692242401r
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosmakoopmanverkoper Noorderhaven 6816922437v
VOSMA, JAN WILLEMSde hof van Jan Willems Vosmanaastligger ten noorden Rozengracht NZ169424390v
VOSMA, JAN WILLEMSde hof van Jan Willems Vosmakoopmannaastligger ten noorden Rozengracht NZ1694243108r
VOSMA, JAN WILLEMSde ingang van de hof van Jan Willems Vosma en ds. Jan Willems Vosmanaastligger ten oosten Rozenstraat 1170724514r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werftimmermankoper huisKerkpoortstraat 57176825769v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Kerkpoortstraat 9178126064r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Brouwersstraat 17178126065v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Hofstraat ZZ178126077r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Romastraat 29178126083v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Tiepelsteeg178126085r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Nieuwstraat 22178126088v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werfverkoper Hofstraat 221781260103v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werfverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werfverkoper Brouwersstraat 191781260160r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werfverkoper Rapenburg 6oost1782260188v
WILLEMS, JANKE Jantyen Willems naastligger ten westen Schritsen159722827r
WILLEMS, JANKE Jantien Willems koper van 1/2 Bildtpoort (gebied)1598228102v
WILLEMS, JANKE Jancke Willems geniaarde koper Kleine Ossenmarkt 816312333v
WILLEMS, JANKEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Janske Willems verkoper Zuiderhaven 131741250149r
WILLEMS, JANKE Janke Willems koper Karremanstraat 181788262256v
WILLEMS, JANKE Jantje Willems koper Lanen 2218012669r
WILLEMS, JELKE Jelke Willems wagenaarkoper huisNoorderhaven 961697243327r
WILLEMS, JELLE Jelle Willems voermankoper schuur bij brouwerij genaamd De Roode LeeuwZoutsloot 38de Rode Leeuw167924147r
WILLEMS, JELLE Jelle Willems voermankoper huisBildtstraat 231687242181v
WILLEMS, JELLEde schuur van Jelle Willems* voermannaastligger ten noorden Droogstraat 471688242219r
WILLEMS, JELLE Jelle Willems voermanverkoper Bildtstraat 231697243267r
WILLEMS, JELLE Jelle Willems wagenaarverkoper Noorderhaven 96171924648r
WILLEMS, JELTJE Jeltie Willems koper Anjelierstraat 81748251220r
WILLEMS, JELTJE Jeltje Willems koper Sint Jacobstraat 16175025259v
WILLEMS, JELTJEwijlen Jeltje Willems erflater Sint Jacobstraat 16177225830v
WILLEMS, JELTJEwijlen Jeltje Willems verkoper Nieuwstraat 331793264110v
WILLEMS, JELTJE Jeltje Willems verkoper Heiligeweg 24181026951r
WILLEMS, JELTJE Jeltje Willems verkoper Heiligeweg 28181026952r
WERF, JENTJE WILLEMS Janke Willems van der Werffhuurder Kerkpoortstraat 571785261268v
WILLEMS, JETSKE Jetske Willems verkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
WILLEMS, JETSKE Jetske Willems verkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
WILLEMS, JETSKE Jetske Willems koper door niaar Hoogstraat 301726246284v
WILLEMS, JETSKEwijlen Jetske Willems verkoper Zoutsloot 83173124842v
WILLEMS, JETSKE Jetske Willems verkoper van 1/2 Rozengracht 191805267143v
WILLEMS, JETSKE Jetske Willems verkoper van 1/2 Rozengracht NZ1805267143v
WILLEMS, JETSKE Jetske Willems verkoper van 1/2 Rozenstraat OZ1805267143v
WILLEMS, JETSKE Jetske Willems , mede voor haar kinderenverkoper Rozengracht 211808268172r
WILLEMS, JILLES Jelis Willems koper huis en schuurHoogstraat NZ1600228225r
WILLEMS, JILLES Jelis Willems , c.socnaastligger ten westen Hoogstraat NZ1600228235v
WILLEMS, JILLES Jelis Willems naastligger ten westen Hoogstraat NZ1601228246r
WILLEMS, JOCHEM Jochum Willems verkoper Schoolsteeg WZ1604228410r
WILLEMS, JOCHEMwijlen Jochum Willems verkoper Voorstraat 91achter1613229154v
WILLEMS, JOCHEMwijlen Jochum Willems verkoper Schoolsteeg OZ161623034r
WILLEMS, JOEKE Jucke Willems naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19164323544v
WILLEMS, JOEKE Jucke Willems , c.u.verkoper Achterstraat NZ1645235173v
WILLEMS, JOEKJE Jukje Willems koper Brouwersstraat 151801265287v
WILLEMS, JOHANNA Johanna Wilhelmus van Kastelverkoper Grote Bredeplaats 5west17722581ra
WILLEMS, JOHANNES Joannes Wilhelms naastligger ten noorden Schritsen 5161122935r
WILLEMS, JOHANNES Joannes Willems ?koopmanverkoper q.q. Rommelhaven 111687242197v
WILLEMS, JOHANNES Johannis Willems , c.u.koper huis met stalling en schuur ([voor de twee percelen in deze akte])Hoogstraat 25de Rode Ploeg169324366v
WILLEMS, JOHANNES Johannis Willems , c.u.koper stalling en schuur behorend bij het huis ([voor de twee percelen in deze akte])Hoogstraat 17achter169324366v
WILLEMS, JOHANNESde schuur van Johannes Willems stalmannaastligger ten oosten Hoogstraat 15achter1695243184r
WILLEMS, JOHANNES Johannes Willems , c.u.naastligger ten oosten Hoogstraat 231697243270v
WILLEMS, JOHANNES Johannes Willems koper door niaar huis, plaats en tuintje erachterHoogstraat 171698243334v
WILLEMS, JOHANNESde schuur van Johannes Willems naastligger ten noorden Hoogstraat 171698243334v
WILLEMS, JOHANNESde stal van Johannes Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 15170024480r
WILLEMS, JOHANNESde schuur van Johannes Willems stalmannaastligger ten oosten Hoogstraat 15achter170124496v
WILLEMS, JOHANNESde schuur van Johannes Willems stalmannaastligger ten oosten Hoogstraat 15achter1701244101r
WILLEMS, JOHANNESde schuur van Johannes Willems stalmannaastligger ten oosten Hoogstraat 15achter1702244149v
WILLEMS, JOHANNESde schuur van de weduwe van Johannes Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 15achter1702244168r
WILLEMS, JOHANNESde schuur van de weduwe van Johannes Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 15achter1704244239r
WILLEMS, JOHANNESwijlen Johannes Willems verkoper Ooievaarsteeg 231729247289v
WILLEMS, JOHANNES Johannes Willems tichelaarkoper Noorderhaven 101778259143v
WILLEMS, JOHANNES Johannes Willems verkoper Noorderhaven 101782260273r
WILLEMS, JOHANNES Johannes Willems koper huis en bakkerijVoorstraat 74178326129r
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jagerslager (mr. -)verkoper Voorstraat 741786262107v
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jagerhuurder Kerkpoortstraat 551796264309v
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jaagerslager (mr. -)koper keuken en plaatsGrote Kerkstraat 14achter1803266278r
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jaager, c.u.slager (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 14achter1803266278r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosmakoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 151683241241r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmakoopmankoper ten zuiden van Harlingen1683241249r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosmaverkoper van 1/4 Rinnertspijp 1168224155va
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosmakoopmanverkoper Kerkpoortstraat 2716832425v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmaverkoper Grote Kerkstraat 22168524265v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosmakoopmangeniaarde koper ten oosten van Harlingen1686242118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosmakoopmankoper 1 pm land waarop huis, hof en houtstek van Jacob Hendrix Hollander ([voor de vier percelen in deze akte])ten oosten van Harlingen1686242118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosmakoopmangeniaarde koper ten zuiden van Harlingen1686242118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosmakoopmangeniaarde koper ten oosten van Harlingen1686242118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosmageniaarde koper Lammert Warndersteeg 31687242160v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma, c.u.geniaarde koper Voorstraat 93achter1688242241r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosmanaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 21690242336r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosmaverkoper q.q. Voorstraat 241692242401r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosmakoopmanverwandelaar Lammert Warndersteeg 1169324359r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosmakoopmanverwandelaar Lammert Warndersteeg169324359r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosmakoopmanverwandelaar Kromme Elleboogsteeg 1169324359r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosmakoopmanaanhandelaar mouterijLammert Warndersteeg 1noord169324360r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosmanaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 2169424379v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmakoopmankoper huis en bakkerijFranekereind 161694243113v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma, c.u.naastligger ten zuiden Franekereind 161694243113v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmakoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 821695243157v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmakoopmanverkoper Voorstraat 821695243157v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmakoopmanverkoper Voorstraat 821695243166r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmanaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmaverkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmanaastligger ten oosten Voorstraat 721704244263r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmaverkoper Voorstraat 741716245270v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmakoopmankoper door niaar huisNoorderhaven 951724246203v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmageniaarde koper Heiligeweg 71724246207v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmakoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 221725246240v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmaverkoper Franekereind 161726246274v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmakoopmanverkoper Zuiderhaven 131729247222v
WILLEMS, JOUKE Jauke Willems naastligger ten oosten Kerkpad 71721246108v
WILLEMS, JOUKJE Joukje Willems koper Hoogstraat 3717802603v
WILLEMS, JURJEN Jurjen Willems wever (mr. damast-)koper huisLanen 64173124828v
WILLEMS, JURJEN Jurjen Willems naastligger ten noorden Schritsen 531733248220r
WILLEMS, JURJEN Jurjen Willems naastligger ten noorden Schritsen 531738249355v
WILLEMS, JURJENde weduwe van Jurjen Willems naastligger ten westen Lanen 6617392506r
WILLEMS, JURJENde weduwe van Jurjen Willems* naastligger ten oosten Lanen 621741250179v
WILLEMS, JURJENwijlen Jurjen Willems verkoper Lanen 641742250276v
WILLEMS, JURJENde weduwe van Jurjen Willems naastligger ten westen Lanen 661750252100r
WILLEMS, JURJENwijlen Jurjen Willems gleibakkerverkoper van 1/2 Schritsen 3176025517r
WILLEMS, JURJENwijlen Jurjen Willems gleibakkerverkoper van 1/2 Schritsen 1oost176125563r
WILLEMS, KARELwijlen Carl Willems naastligger ten westen onbekend168024167v
WILLEMS, KARELwijlen Carl Willems verkoper onbekend168024167v
WILLEMS, KARELde weduwe van Carl Willems naastligger ten oosten onbekend168024191v
WILLEMS, KARELde weduwe van Carl Willems verkoper onbekend168024191v
WILLEMS, KARST Carst Willems , c.u.geniaarde koper Franekereind 291647235263v
WILLEMS, KARST Carst Willems geniaarde koper Franekereind 171647235264r
WILLEMS, KARST Carst Willems timmerknechtkoper Noorderhaven 191776258249v
WILLEMS, KARSTde weduwe van Carst Willems , e.a.huurder Noorderhaven 191784261165v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verver en brouwer van ?t Seepaertkoper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5het Zeepaard161723069v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verververkoper Jan Ruurdstraat 5162423115r
WILLEMS, KLAASwijlen Claes Willems koper Gardenierstraat ZZ163123313v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverkoper Sint Jacobstraat 716362341v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper door niaar hof van twee erven breed, met bomen en plantageRozengracht 7oost163723427r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper door niaar hof van twee erven breed, met bomen en plantageZuiderhaven ZZ163723427r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger, c.u.koper hof, twee erven of huisstedes breed met bomen en plantage daarinRozengracht 7oost163723433r
WILLEMS, KLAASde koper Claes Willems verkoper Rozengracht 7oost163723433r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Voorstraat 11west163923477r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems kleermakerkoper huis waar Barradeel uithangtBildtstraat 17Barradeel164223532r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgernaastligger ten noorden Voorstraat 73164223532v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerkoper huis met wip en putstoel er voor, loods en een ledige plaats erachterRozengracht 231644235149r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerkoper plaats ca. 15 voet langRozengracht NZ1645235163v
WILLEMS, KLAASplaats ten noorden van Claes Willems naastligger Rozengracht NZ1645235163v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Rozengracht 231646235196r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverkoper Rozenstraat1646235230v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , c.soc.koper lege huisstede met bomen en plantenZuiderplein 5noord164923673r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord1650236113v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Zuiderplein 5noord1650236113v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger, c.u.koper kamerKlaverbladstraat WZ1650236122v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgerverkoper Rozengracht 7oost165523731v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems geniaarde koper Hofstraat 17west165623774r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgerabusievelijk vermelde koper Hofstraat NZ165623774v
WILLEMS, KLAASde verkoper Claes Willems naastligger ten westen Rozengracht 7oost165623788v
WILLEMS, KLAASde verkoper Claes Willems naastligger ten noorden Rozengracht 7oost165623788v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Rozengracht 7oost165623788v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper kamerWeverstraat1658237163v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverpachter grond Klaverbladstraat 21658237173v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten noorden Klaverbladstraat 21658237173v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverkoper Klaverbladstraat 21658237173v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger, c.soc.verkoper Hofstraat NZ166023852v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burgerbakker en tichelaarkoper van 1/2 Lanen 451663238178r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper door niaar schuurKruisstraat 10west1664238216r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burgerkoper Sint Jacobstraat 41664238235r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burgerkoper provisioneel noorder gedeelte van het pakhuis groot 52 x 38 voetPrinsenstraat 2166223814va
WILLEMS, KLAAS Claas Willems naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter16652398v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems koper Simon Stijlstraat 2166623944v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgerkoper twee kamers of dwarshuisRomastraat 291667239119r
WILLEMS, KLAASde kamer van Claes Willems naastligger ten westen Romastraat 291667239119r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgernaastligger ten westen Hofstraat 121669239191v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems verkoper Kerkpad WZ1670239215v
WILLEMS, KLAASde hof en uitgang van Claes Willems Burgernaastligger ten westen Rozengracht 13167124043r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgernaastligger ten noorden Rozengracht 13167124043r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgerkoper 1/4 huis genaamd de Swarte RuiterSint Jacobstraat 4de Zwarte Ruiter167124055r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgereigenaar van 1/4 Sint Jacobstraat 4167124055r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgerkoper welgelegen ledige plaatsVoorstraat 26achter167224085v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper hof, bomen, planten, wijnstokken, prieel en bellevidereRapenburg ZZ167224091v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkergeniaarde koper Lammert Warndersteeg 13167224092r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper William Boothstraat 371672240108r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , c.soc.naastligger ten oosten Voorstraat 58twee_achter1674240136v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgernaastligger ten westen Noorderhaven 441674240164v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper 1/3 huisKleine Bredeplaats 21675240185r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Weverstraat 61676240213v
WILLEMS, KLAASde woning van Claas Willems naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1677240258r
WILLEMS, KLAASde hof van Claes Willems naastligger ten westen Rozengracht 13167324017va
WILLEMS, KLAASde hof van Claes Willems naastligger ten noorden Rozengracht 13167324017va
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgerverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 4167524020va
WILLEMS, KLAASwijlen Claes Willems erflater Zoutsloot 102168024185r
WILLEMS, KLAASgrondpacht uit het huis van wijlen Claes Willems Burgereigenaar perceel Voorstraat 711681241171v
WILLEMS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Willems Burger, c.s.naastligger ten zuiden Noorderhaven 112achter168024127ra
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 111714245204r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 14172024667r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , c.u.koopmankoper 1/3 huisNoorderhaven ZZ172024674v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ172024689r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 151721246101v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ1723246155v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1723246155v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper huis met achtertuinVoorstraat 501723246156r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ1725246229r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1725246229r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ1725246231r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1725246231r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 151725246239v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems koopmannaastligger ten westen Voorstraat 52west1726246261v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmanverkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 101729247268r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten westen Hoogstraat 151730247340r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems koopmannaastligger ten westen Voorstraat 52west1730247353r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems lakenkoperverkoper Hoogstraat 13173124825v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Hoogstraetenkoopmanverkoper Hoogstraat 12173524940v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems huurder Nieuwstraat 341736249133r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Hoogstraatenkoopmankoper Kerkpoortstraat ZZ1746251124v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Hoogstraetenkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 52west1754253191v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Hoogstraetennaastligger ten westen Voorstraat 52west175725496v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Hoogstraetennaastligger ten westen Voorstraat 52west1758254118r
WILLEMS, KLAASwijlen Claes Wyllems verkoper Bildtstraat 171644235141v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstratencrediteur q.q. Rapenburg 10west1759254189v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMSde tuin van Claas Willems Hoogstratennaastligger ten noorden Rozengracht 2717602555v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Klaas Willems Hoogstratenkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 1176025529v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstratenverkoper q.q. Moriaanstraat 4176025543r
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMSde weduwe van Claas Willems Hoogstratennaastligger ten zuiden Hofstraat 301763255226r
WILLEMS, KLAASKE Claeske Willems koper Zuiderhaven 19zuid162423112r
WILLEMS, KLAASKE Claeske Willems koper Sint Odolphisteeg 81682241184v
WILLEMS, KLAASKE Claeske Willems verkoper Sint Odolphisteeg 81704244251r
WILLEMS, KLAASKE Claaske Willems geniaarde koper Sint Odolphisteeg 1817392507v
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meykoper Zuiderhaven ZZ164323564r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper Grote Kerkstraat 441680241106r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper q.q. Grote Kerkstraat 441680241106r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper onbekend1680241107r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper q.q. onbekend1680241107r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meynaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 421680241108r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper Grote Kerkstraat 421680241108r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper q.q. Grote Kerkstraat 421680241108r
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems koper van 3/4 Sint Jacobstraat 6170824573r
WILLEMS, KOENRAADwijlen Coenraad Willems verkoper Sint Jacobstraat 617312488v
WILLEMS, KOENRAAD Koene Willems metselaar (mr. -)koper van 2/3 Havenplein 26173524989v
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Havenplein 281752252187v
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 21752252187v
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 41752252187v
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 41762255116r
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Havenplein 281762255124v
WILLEMS, KOENRAADde weduwe van Coene Willems naastligger ten oosten Havenplein 18oost1766256226r
WILLEMS, KOENRAADde weduwe van Koene Willems naastligger ten oosten Havenplein 18oost176825758v
WILLEMS, KOENRAADde weduwe van Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 41771257201v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopman in ijzerverkoper Tiepelsteeg179726519v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopmankoper zoutkeet met pan, zelhuis, dennen, turfschuur, stal, wagenhuis, beide woonkamers aan de vaartswal en een stukje landNoorderkade 231800265208r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopmanverkoper Zuiderhaven 43181026989r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopmanverkoper Schritsen 5oost1810269102r
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems , alias Swartnaastligger ten oosten Noorderhaven 42159822899v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems protesteert vanwege een niet aangegeven reden Kleine Bredeplaats 251599228174v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems schoenmakerkoper kamerSint Odolphisteeg 131654236255v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems verkoper Sint Odolphisteeg 13165523750v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems schipper (wijd-)koper kamerGrote Ossenmarkt 19167924147v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 19achter1682241195r
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems schipper (wijd-)verkoper Rozengracht 81686242149r
WILLEMS, KORNELISwed. van Cornelis Willems naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 19achter1689242269r
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems schipper (wijd-)verkoper Franekereind 816852427ra
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems koper huisVoorstraat 11west1694243115v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems , c.u. en c.s.tichelaarhuurder Herenwaltje 71698243369v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems verkoper van 1/3 Hoogstraat 3516942434ra
WILLEMS, KORNELISde hypothecaire crediteuren van Cornelis Willems boekdrukkerverkoper Voorstraat 11west1705244270v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems drukker (stads -)verpachter grond Voorstraat 91702244352v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems drukker (stads -)naastligger ten oosten Voorstraat 91701244352v
DUITS, KORNELIS WILLEMS Cornelis Willems Duytsschipper (wijd-)verkoper Rapenburg NZ1686242150v
JELLEMA, KORNELIS WILLEMS Cornelis Willems Jellema, c.u.koper 1/2 huisVoorstraat 49166623940r
WILLEMS, KORNELISKE Cornelia Willems huurder (p.j.)Hofstraat 311681241155v
WILLEMS, LEENTJE Leentie Willems koper Liemendijk OZ1614229232r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (deurjager) (trekveer-)huurder (p.j.)Franekereind 29oost173925022v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems huurder (totaal p.j.)Voorstraat 62174525159v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper van 1/4 Voorstraat 62174525159v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper van 1/4 Nieuwstraat 9174525161r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper van 1/4 Franekereind 29oost174525162v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems koper 3/4 huis en tuin, de voormalige Bank van Lening, nu bewoond door verscheidene huisgezinnenLombardstraat 2174525169v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trek-)naastligger ten oosten Lombardstraat 21759254191v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Leeuwarden (trek-)verkoper Lombardstraat 21759254191v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trekveer-)aanhandelaar huis, brouwerij, tapperij met gereedschappenHoogstraat 271759254203r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trekveer-)naastligger ten noorden Hoogstraat 271759254203r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trekveer-)verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems brouwer (mr. -)verkoper Lombardstraat 4176025515v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems brouwer (mr. -)koper huisKarremanstraat 121763255201v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems naastligger ten zuiden Anjelierstraat 181763255255v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems naastligger ten noorden Hoogstraat 33west176425670r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems brouwer (mr. -)verkoper Karremanstraat 121765256107r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems brouwer (mr. -)verkoper Hoogstraat 271765256122v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems naastligger ten zuiden Anjelierstraat 181766256197r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems , c.u.huurder Rommelhaven 81767256237r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper Oosterkeetstraat 41769257101r
WILLEMS, LIEUWEde erfgenamen van wijlen Lieuwe Willems naastligger ten zuiden Herenwaltje 9178926386r
WILLEMS, LIEUWEde erfgenamen van wijlen Lieuwe Willems naastligger ten zuiden Herenwaltje 11178926386r
GRAAF, LIEUWE WILLEMS Lieuwe Willems Graaffbewoner Noorderhaven 761689242282v
GRAAF, LIEUWE WILLEMS Lieuwe Willems Graaffbewoner Noorderhaven 781689242282v
GRAAF, LIEUWE WILLEMS Lieuwe Willems Graaffkoper huisNoorderhaven 411690242323r
GRAAF, LIEUWE WILLEMS Lieuwe Willems Graafhuurder voor 12 jaren (p.j.)Noorderhaven 411690242323r
GRAAF, LIEUWE WILLEMSde gelastigden van Lieuwe Willems de Graaffverkoper Noorderhaven 411696243257r
WILLEMS, LIJSBETde curatoren over het weeskind van Lijsbeth Willems verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 11162723218v
WILLEMS, LIJSBET Lijsbeth Willems , voor haar kindverkoper van 1/4 Noorderhaven 74162723232r
WILLEMS, LIJSBET Lijsbeth Willems naastligger ten zuiden Heiligeweg 48162823259r
WILLEMS, LIJSBET Lijsbeth Willems verkoper Heiligeweg 48162823259r
WILLEMS, LIJSBET Lijsbet Willems naastligger ten zuiden Heiligeweg 48163923473r
WILLEMS, LIJSBET Lijsbeth Willems koper Schritsen 2117822616r
WILLEMS, LIJSBET Elizabeth Willems koper Lanen 46179726542v
WILLEMS, LIJSBET Elisabeth Willems verkoper Lanen 461798265107r
WILLEMS, LODEWIJK Lodewijk Willems verkoper Bildtpoort (gebied)1674240146v
WILLEMS, LOLKJEde kamer van Lolck Willems naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1606228519r
WILLEMS, LUTSKEwijlen Lutske Willems erflater Lanen 69175325370v
WILLEMS, MAAIKEwijlen Maycke Willems verkoper Zuiderhaven ZZ1618230107v
WILLEMS, MARIA Maritien Willems verkoper Voorstraat 331601228237r
WILLEMS, MARIA Maritie Willems koper Rozengracht 101630232159v
WILLEMS, MARIA Maritie Willems koper Rozengracht 121630232159v
WILLEMS, MARIA Maritie Willems koper Rozengracht 141630232159v
WILLEMS, MARIA Mary Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 11691242356r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65169924425v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65169924425v
WILLEMS, MARIA Marike Willems kasteleinse in herberg De Pauwkoper huisZuiderhaven 131729247222v
WILLEMS, MARIA Marike Willems verkoper Havenplein 101734248303r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Brouwersstraat 11173925021v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 32173925075v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 251740250110r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Kerkpoortstraat 21741250171v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Franekerpoort (gebied)1741250174r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Moriaanstraat 31754253138r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Zoutsloot 611755253239v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Hofstraat 301763255226r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Kerkpoortstraat 21771257194v
WILLEMS, MARIA Marike Willems verkoper Kerkpoortstraat 391771257195v
WILLEMS, MARIA Marike Willems verkoper q.q. Kerkpoortstraat 391771257195v
BREED, MARIA WILLEMS Maria Willems de Breedkoper Kleine Bredeplaats 211734248293r
WILLEMS, MARTEN Marten Willems zadel- en schoenmaker (mr. -)koper woning en ledige plaats daarvoorVoorstraat 73achter170724531r
WILLEMS, MARTEN Marten Willems zadel- en schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 73achter170724531r
WILLEMS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Willems naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 191717245304v
WILLEMS, MARTJEN Martien Willems verkoper Voorstraat 12achter1619230159v
WILLEMS, MARTJEN Martyen Willems koper Havenplein 18west1623230349r
WILLEMS, MARTJEN Maertie Willems koper Rommelhaven 61634233142v
WILLEMS, MATTEUSde erven van wijlen Mathijs Willems naastligger ten oosten onbekend159822882r
WILLEMS, MATTEUSde erven van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden onbekend159822882r
WILLEMS, MATTEUS Mathijs Willems naastligger ten westen Franekereind ZZ1599228143r
WILLEMS, MATTEUSde landen van de erfgenamen van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1599228167v
WILLEMS, MATTEUSde weduwe van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1600228221v
WILLEMS, MATTEUSde erfgenamen van wijlen Mathijs Willems naastligger ten oosten Achterstraat1601228265r
WILLEMS, MATTEUSde erfgenamen van wijlen Mathijs Willems crediteur (triumphant) Zuiderstraat1602228304v
WILLEMS, MATTEUSde erfgenamen van wijlen Mathijs Willems verkoper Zuiderstraat1605228455v
WILLEMS, MATTEUSde erfgenamen van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1613229143v
WILLEMS, MATTEUSde landen van de erfgenamen van wijlen Mathijs Willems naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen161723085v
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems kuiper (mr. -)koper huis met een steeg ten westen en een ledige plaats met een loods daarachterGrote Bredeplaats 201662238140v
WILLEMS, MEINERTwijlen Meinert Willems kuiperkoper door niaar Voorstraat 321667239124v
WILLEMS, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meynert Willems naastligger ten oosten Voorstraat 321667239124v
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems koper woningOoievaarsteeg OZ1731247381v
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 461740250128v
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 461747251198r
WILLEMS, MEINERT Meindert Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 4617492529r
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jagertichelaar op Grettingabuurtkoper huisGrote Kerkstraat 21787262205v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jagernaastligger ten noorden Lanen 911789263146v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jaagerslager (mr. -)koper huisLanen 89179726520v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jaagerslager (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 89179726520v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems Jaagernaastligger ten noorden Lanen 911799265205r
MOUTER, NANKE WILLEMS Nencke Willems Mouterkoper van 1/2 Zoutsloot 111173124835r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouterverkoper van 1/2 Zoutsloot 111174025099r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouterverkoper van 1/2 Zoutsloot 99174025099r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper 1 1/2 pm land genaamd Lamckamastedeten zuiden van Harlingen1602228289v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper drie koegangen land genaamd Tiaert Jans fenneten zuiden van Harlingen1602228292r
WILLEMS, NANNE Nanningh Willems naastligger ten westen Grote Kerkstraat 421603228377v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper huis en schuurLanen ZZ1606228503v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper greidlandFranekertrekvaart1615229251v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 421620230204r
WILLEMS, NANNE Nanningh Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 2216242314r
WILLEMS, NANNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Nanningh Willems naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat16242319v
WILLEMS, NANNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Nanning Willems naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west1630232127v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems verkoper ten zuiden van Harlingen163923478r
WILLEMS, NANNEde weduwe van Nanne Willems verpachter grond Schritsen 15achter1640234115r
WILLEMS, NANNEde weduwe van Nanne Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west164323537v
WILLEMS, NANNEde weduwe van Nanne Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1644235127r
WILLEMS, NANNEde weduwe van Nanning Willems naastligger ten westen Grote Kerkstraat 441644235129v
WILLEMS, NANNEwijlen Nanne Willems huurder Kerkpoortstraat 221644235134v
WILLEMS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanning Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west16552373r
WILLEMS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanning Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west165523732v
WILLEMS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanningh Willems naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923937va
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131709245100v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131714245211v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems verkoper Nieuwstraat 191715245244r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems geniaarde koper Nieuwstraat 16171924635v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131721246109v
WILLEMS, NANNE Nanne Willems wever (mr. -)koper stalling en tuintjeFabrieksstraat 341724246202v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper huisMoriaanstraat 121731247381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121731247381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten westen Moriaanstraat 121731247381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems wever (mr. bont-)koper tuinMolenpad 11173524941v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems wever (mr. bont-)verkoper Moriaanstraat NZ173524945r
WILLEMS, NANNEburgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad 9a1736249144v
WILLEMS, NANNEburgersergeant Nanning Willems koper huis, voorste gedeelteMoriaanstraat 101736249152r
WILLEMS, NANNEde koper Nanning Willems naastligger ten oosten Moriaanstraat 101736249152r
WILLEMS, NANNEburgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad 9a1737249196r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems wever (mr. bont-)koper woningMoriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Moriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten noorden Moriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49174425135v
WERF, NANNE WILLEMS Nanningh Willems van der Werffkoper 1/3 van 1/2 van 5 pm, en 2/5 van 1/3 pm greidland ([per pm])buiten Harlingen161122927r
WERF, NANNE WILLEMS Nanning Willems van der Werffafgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten zuiden van Harlingen1615229260r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Wilhelmus van Kastelverkoper Grote Bredeplaats 5west17722581ra
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems koper Both Apothekerstraat 21689242277r
WILLEMS, NEELTJE Neeltie Willems koper door niaar deftig gorthuis met 3 graanzolders boven elkaarRinnertspijp 1170124493v
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems verkoper Rinnertspijp 11702244185r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems koper Lanen 281703244355r
WILLEMS, OKKE Ock Willems naastligger ten oosten Franekereind159722851v
WILLEMS, OKKE Ock Willems naastligger ten oosten Franekereind1605228467v
WILLEMS, PIEBE Pybe Willems naastligger ten oosten Hofstraat NZ166023842v
WILLEMS, PIEBE Pybbe Willems verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va
WILLEMS, PIETERhuis toebehorende aan Pieter Willems naastligger ten westen Poortje 31659237218v
WILLEMS, PIETER Pytter Willems moutmakerverkoper van 1/4 Rozengracht 22168424260r
WILLEMS, PIETERwijlen Pytter Willems verkoper Zuiderhaven ZZ168524298r
WILLEMS, PIETER Pyter Willems moutmakerverkoper van 1/2 Noorderhaven 251691242348v
WILLEMS, PIETER Pyter Willems moutmakerverkoper van 1/4 Vijverstraat 201691242349r
WILLEMS, PIETER Pyter Willems moutmakerverkoper van 1/2 Achterstraat ZZ1691242349v
WILLEMS, PIETER Pyter Willems moutmakerverkoper van 1/2 Zoutsloot 6169324343r
WILLEMS, PIETER Pytter Willems verkoper van 1/6 Spinstraat 51705244294v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems naastligger ten westen Hoogstraat 181710245103r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems naastligger ten westen Rommelhaven 131710245103r
WILLEMS, PIETERde huisinge van Pieter Willems naastligger ten noorden Rommelhaven 111713245193r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems , c.u.huurder Nieuwstraat 111771257231r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems , c.u.kleermaker (mr. -)bewoner Sint Jacobstraat 141781260148r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems kleermaker (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 62178526214r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems kleermaker (mr. -)koper 3/4 huis waarin 3 woningenVoorstraat 621787262149v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems , c.u.kleermaker (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 621787262149v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems kleermaker (mr. -)huurder achtererf als pakhuis (p.j.)Schritsen 5817882638r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems koopmankoper 1/4 huisVoorstraat 62179726553v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems eigenaar van 3/4 Voorstraat 62179726553v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems naastligger ten zuiden Voorstraat 62179726553v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems naastligger ten westen Voorstraat 641807267311r
WILLEMS, PIETERde verkoper Pieter Willems koopmannaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 1180826854v
WILLEMS, PIETERde verkoper Pieter Willems naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 1180826854v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems verkoper Simon Stijlstraat 1180826854v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems verkoper Voorstraat 621810268348r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems schipper (trekveer-)koper huisSchritsen 49181026991r
HOOFT, PIETER WILLEMS Pyter Willems Hooftkoper huis of hofPoortje 1164823635v
MOUTER, PIETER WILLEMS Pieter Willems Mouterkoopmanverkoper van 1/2 Droogstraat 241733248179v
WILLEMS, PIETJE Pytie Willems verkoper Zuiderstraat ZZ1668239174r
WILLEMS, PIETJE Pytje Willems verkoper Steenhouwersstraat 217272472r
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u.koper 1/2 huisBrouwersstraat 281657237104v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u.koper huisNoorderhaven 111657237119v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u.verkoper Noorderhaven 111668239173r
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakkerverkoper Zoutsloot 641674240130v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakkerverkoper Droogstraat 771674240130v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakkernaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1686242122r
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems naastligger ten oosten Noorderhaven 241692242396v
WILLEMS, REMMERT Rimmert Willems pottenbakkerkoper 2/3 pothuis, plaats en tuinScheffersplein OZ1692242404v
WILLEMS, REMMERT Rimmert Willems pottenbakkereigenaar van 1/3 Scheffersplein OZ1692242404v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems verkoper Scheffersplein OZ1694243104v
WILLEMS, REMMERTwijlen Remmert Willems erflater Scheffersplein OZ1715245319r
WILLEMS, RIENK Rienck Willems schipper (groot-)koper huisZeilmakersstraat 131667239107v
WILLEMS, RIENK Rienck Willems , c.u.schipper (groot-)verkoper Zeilmakersstraat 13167124032v
WILLEMS, RIENK Rienck Willems schipper en koopman (groot-)koper huisHoogstraat 71686242106r
WILLEMS, RIENK Rienck Willems schipper (groot-)koper hof met zomerhuis en vruchtbomenLiemendijk1696243229r
WILLEMS, RIENK Rienk Willems schipper (wijd-)koper door niaar stal of schuurHoogstraat 7achter1702244188v
WILLEMS, RIENK Rienk Willems koopmannaastligger ten zuiden Hoogstraat 7achter1702244188v
WILLEMS, RIENK Rienk Willems naastligger ten westen Hoogstraat 91702244189r
WILLEMS, RIENKde erfgenamen van wijlen Rienk Willems Aleblaskoopmanverkoper Liemendijk1710245122r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems verkoper van 1/6 Spinstraat 51705244294v
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems koper van 1/2 Grote Kerkstraat 441784261139r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems naastligger ten westen Grote Kerkstraat 441784261139r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems koper van 1/2 Grote Kerkstraat 421784261140r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 421784261140r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 421784261140r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 441785261284r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 421785261285r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems koper Noordijs 271806267261r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems verkoper Noordijs 271811269135r
WILLEMS, RINTJE Rintie Willems , c.u.verkoper Fabrieksstraat WZ1675240209v
WILLEMS, ROBERT Robbert Willems naastligger ten zuiden onbekend159822883v
WILLEMS, ROMMERT Rommert Willems huurder William Boothstraat OZ168224153va
WILLEMS, RUURDwijlen Ruird Willems blauwververerflater Noorderhaven 98170024449r
WILLEMS, RUURDwijlen Ruird Willems blauwverver (mr. -)erflater Heiligeweg 31170024451r
WILLEMS, RUURD Ruird Willems , thans uitlandigverkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57172724758v
WILLEMS, RUURD Ruird Willems , thans uitlandigverkoper van 1/6 Hofstraat 16172724759v
WILLEMS, RUURDwijlen Ruierd Willems verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 31west1734248331r
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Postverkoper Grote Bredeplaats 111759254218r
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Postverkoper Noorderhaven 141759254218ar
WILLEMS, SAPE Saepe Willems metselaar (mr. -)verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57172724758v
WILLEMS, SAPE Saepe Willems metselaar (mr. -)verkoper van 1/6 Hofstraat 16172724759v
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems , c.u.koper kamerPeterseliestraat164823634r
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems geniaarde koper Kerkpoortstraat164923664r
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems verkoper Peterseliestraat1651236150v
WILLEMS, SCHELTEgrondpacht uit het huis van Schelte Willems wevereigenaar perceel ([staat: 2-00-00 GG])Kerkpoortstraat NZ166123882r
WILLEMS, SCHELTEhet huis achter de kerk Schelte Willems wevergrondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG])Kerkpoortstraat16612388va1
SWART, SIBBELTJE WILLEMS Sibbeltje Willems Swartkoper Noorderhaven 891791263345r
WILLEMS, SIEBRENwijlen Sibren Willems koper Nieuwstraat OZ1661238117v
WILLEMS, SIEBREN Sybren Willems verkoper Zuiderhaven 65169924425v
WILLEMS, SIEBRENwijlen Sybren Willems metselaar (mr. -)verkoper Bargebuurtspoortje WZ1781260159r
WILLEMS, SIEMEN Symon Willems verkoper Heiligeweg 521601228256v
WILLEMS, SIEMEN Symon Willems naastligger ten noorden Heiligeweg 501601228261r
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper onbekend162823276r
WILLEMS, SIEMEN Symon Willems koper onbekend163123312r
WILLEMS, SIEMEN Symen Willems knoopmaker (mr. -)koper huis waaraan de valk in de gevel staatKarremanstraat 30de Valk1689242279r
WILLEMS, SIEMEN Symen Willems knoopmaker (mr. -)huurders Karremanstraat 301689242279r
WILLEMS, SIEMEN Simen Willems naastligger ten oosten Droogstraat 18171924637r
WILLEMS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Willems naastligger ten oosten Droogstraat 181730247307r
WILLEMS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Willems naastligger ten oosten Droogstraat 18173524971v
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper van 1/4 Voorstraat 62174525159v
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper van 1/4 Nieuwstraat 9174525161r
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper van 1/4 Franekereind 29oost174525162v
WILLEMS, SIEMEN Symon Willems verkoper van 1/4 Lombardstraat 2174525169v
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper Grote Ossenmarkt 181769254267r
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 181771257202v
FABER, SIEMEN WILLEMS Simen Willems Faberverkoper Zuiderhaven 241630232122v
SLOTERDIJK, SIEMEN WILLEMSoud burgemeester Symon Willems Sloterdijknaastligger ten oosten Noorderhaven 90168024174r
SLOTERDIJK, SIEMEN WILLEMSde erfgenamen van wijlen Simon Willems Slooterdijknaastligger ten westen Noorderhaven 961697243327r
WILLEMS, SIENE Syne Willems , c.u.koper Rommelhaven 151650236122r
WILLEMS, SIERK Syrck Willems koper huis en hofNoordees (gebied)1605228444v
WILLEMS, SIERK Syrck Willems bewoner Noordees (gebied)1605228444v
WILLEMS, SIETSE Sytze Willems verkoper Hofstraat 47oost1790263204r
WILLEMS, SIETSKE Sytske Willems koper Nieuwstraat 301738249335v
WILLEMS, SIETSKE Sytske Willems verkoper Nieuwstraat 301752252233v
WILLEMS, SIJKEde crediteuren van Sijcke Willems verkoper Achterstraat 7169924423v
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems bakker (mr. -)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81782260213v
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems bakker (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 81782260213v
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 181782260302v
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 161803266264r
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS Sipke Willems Houtsmaverkoper Brouwersstraat 91786262115r
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS Sipke Willems Houtsmabakker (mr. -)koper huisHoogstraat 181787262211v
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS Sipke Willems Houtsmanaastligger ten oosten Hoogstraat 181787262211v
HOUTSMA, SIPKE WILLEMSvroedsman Sipke Willems Houtsmaverkoper Both Apothekerstraat 8178826358r
HOUTSMA, SIPKE WILLEMSvroedsman Sipke Willems Houtsmakoper Bildtpoort (gebied) ZZ1790263271r
HOUTSMA, SIPKE WILLEMSvroedsman Sipke Willems Houtsmakoper huisRomastraat ZZ1794264172v
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS Sipke Willems Houtsmanaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1794264172v
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS Sipke Willems Houtsma, c.s.naastligger ten noorden Hofstraat 17west1795264275v
WILLEMS, SJOERD Sjoerd Willems verkoper Zuiderhaven 65169924425v
WILLEMS, SJOUKJE Sjouk Willems verkoper van 1/2 Noorderhaven 916702405r
SLOTERDIJK, SJOUKJE WILLEMSde erfgenamen van wijlen Sjouckjen Willems Sloterdijkerflater Herenwaltje 101703244207v
WILLEMS, STOFFEL Stoffel Willems , c.u.koper kamerBargebuurt 161662238158r
WILLEMS, STOFFEL Stoffel Willems naastligger ten noorden Bargebuurt 18167024013v
WILLEMS, STOFFEL Stoffel Willems verkoper Sint Christoffelsteeg WZ167924126v
WILLEMS, SWIER Swerus Willems verkoper Fabrieksstraat 341754253175r
WILLEMS, SWIER Sweerus Willems , c.u.huurder voorbenedendeel (p.j.)Brouwersstraat 12noord1788262276v
WILLEMS, TEEKEde weduwe van Take Willems naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter162823271v
VRIES, TEEKE WILLEMS Take Willems de Friesverkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 41614229218v
VRIES, TEEKE WILLEMS Taecke Willems de Friesverkoper Hondenstraat 9achter1615229256r
VRIES, TEEKE WILLEMS Taecke Willems de Fries, oud in zijn 25ste jaarverkoper Sint Jacobstraat 41615229276r
WILLEMS, TEUNIS Theunus Willims verkoper Gardenierstraat 111646235198r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Tuenis Willems van Dalenzeemleertouwerkoper huisKleine Kerkstraat 181636233181r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Tonis Willems van Dalen, c.u.koper door niaar huisKleine Kerkstraat 161641234131v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Tonis Willems van Dalen, c.u.naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 161641234131v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.koper twee kamers met hof, tuin en planten ten oosten en noordenGardenierstraat 111641234154v
DALEN, TEUNIS WILLEMSde tuin van Teunis Willems van Dalennaastligger ten zuiden Schritsen ZZ1641234155v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalennaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ164223510r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.koper het noorderdeel van het Butterkeet groot ca. 1 pm (waarop de kopers een Fulmolen hebben staan)ten zuidoosten van Harlingen OZ1644235123v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.zeemtouwerverkoper onbekend1651236148r
DALEN, TEUNIS WILLEMSde tuin van Teunis Willems van Dalennaastligger ten zuiden Heiligeweg 14165523738r
DALEN, TEUNIS WILLEMSwijlen Teunis Willems van Dalenverkoper Kerkpoortstraat1658237171v
DALEN, TEUNIS WILLEMSde hof van Teunis Willems van Dalennaastligger ten zuiden Weverstraat1659237199r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Thonis Willems van Dalennaastligger ten oosten Gardenierstraat 11657237257v
DALEN, TEUNIS WILLEMSde verkopers Theunis Willims van Dalen, c.u.naastligger ten oosten onbekend1646235196v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Theunis Willims van Dalenverkoper onbekend1646235196v
VRIES, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems de Vrieswagenmakerkoper huis en wagenmakerijHoogstraat 40181026946r
POPTA, TIEDE WILLEMS Tiede Willems Poptaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r
WILLEMS, TIEMENledige plaatse van Thymen Willems naastligger ten oosten onbekend1604228414v
WILLEMS, TIETJE Tyttie Willems koper Grote Bredeplaats 11167124060v
WILLEMS, TIETJE Tiedtie Willems koper Peterseliestraat167124068r
WILLEMS, TIETJE Tyed Willems verkoper Bargebuurt 26168424253v
WILLEMS, TIETJE Tytje Willems huurder (p.j.)Kleine Kerkstraat 161766256193r
WILLEMS, TIJS Thijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32161122968r
WILLEMS, TIJS Thijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32161222981r
WILLEMS, TIJS Tijs Willems naastligger ten oosten Lanen 321613229129v
WILLEMS, TIJS Tijs Willems verkoper q.q. onbekend1622230331v
WILLEMS, TIJS Tijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32162523190r
WILLEMS, TIJS Tijs Willems naastligger ten oosten Lanen 321626231106r
WILLEMS, TIJS Tijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32162823252r
WILLEMS, TIJS Tijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32162823262r
WILLEMS, TJALLING Tjalling Willems , c.u.huurder voorste woning Zeilmakersstraat 11170824555r
WILLEMS, TJEERD Tierd Willems , c.u.verkoper Bildtpoort (gebied)164423599r
WILLEMS, TJEERD Tierd Willems , c.u.koper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
WILLEMS, TJEERD Tieerd Willems , c.u.huurder zuidelijkste kamer (p.j.)Kerkpad WZ1717245289v
WILLEMS, TJEPKE Tiepcke Willems koper kameronbekend1602228281r
WILLEMS, TJEPKE Tiepcke Willems verkoper Liemendijk1604228411v
WILLEMS, TJEPKE Tiepcke Willems koper kamerZoutsloot 961606228515r
WILLEMS, TJEPKE Tziepcke Willems koper huis en 6 houtvoet ledige plaats ten noordenOosterkeetstraat1612229117r
WILLEMS, TJEPKE Tziepcke Willems koper kamer met loodsNoordijs WZ1612229117v
WILLEMS, TJEPKE Tziepcke Willems verkoper Franekerpoort (gebied)1614229203r
WILLEMS, TJITSKE Tyets Willems koper Grote Kerkstraat 19161122936v
WILLEMS, TJITSKE Tiedts Willems verkoper Grote Kerkstraat 191629232100v
WILLEMS, TJITSKE Tjetske Willems koper Grote Bredeplaats 351689242289r
WILLEMS, TJITSKE Tjetske Willems koper Grote Bredeplaats 33achter1689242289r
WILLEMS, TJITSKE Tjedske Willems verkoper Grote Bredeplaats 35170124492v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems koper William Boothstraat 6noord1598228130v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems koper William Boothstraat 6zuid1598228130v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems koper Jekelsteeg 1161122967v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems verkoper Jekelsteeg 11620230242v
WILLEMS, TRIJNTJEwijlen Trijn Willems verkoper Carl Visschersteeg WZ162523183v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 11162723218v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems verkoper onbekend162823276r
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems koper Karremanstraat 271673240121v
WILLEMS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Willems erflater Karremanstraat 27168324163va
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems koper Romastraat ZZ1698243376r
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntje Willems verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57172724758v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntje Willems verkoper van 1/6 Hofstraat 16172724759v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntje Willems koper Schritsen 641728247208r
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems koper kamerZoutsloot 58173524959v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems verkoper Heerensteeg 6173524981v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems verkoper Zoutsloot 58175325380v
FABER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntie Willems Faberverkoper Zuiderhaven 241630232122v
MOUTER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntje Willems Mouterverkoper van 1/8 Rozengracht 21753253119r
MOUTER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntje Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 391753253120r
MOUTER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntje Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 631753253121r
MOUTER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntje Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 211753253122r
WILLEMS, WALING Waling Willems verkoper ten zuidoosten van Harlingen1605228459v
WILLEMS, WELMOED Welmoed Willems , meerderjarige dochterverkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
WILLEMS, WELMOED Welmoed Willems , meerderjarige dochterverkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
WILLEMS, WELMOED Welmoed Willems verkoper van 1/8 Zoutsloot 83173124842v
WILLEMS, WIEBE Wybe Willems verver en koopman (mr. -)verkoper Lanen 431701244104r
WILLEMS, WIEBE Wiebe Willems varensgezelkoper huisZuiderstraat 20176725719r
WILLEMS, WIEBE Wybe Willems naastligger ten noorden Zuiderstraat 181770257162r
WILLEMS, WIEBE Wybe Willems varensgezelverkoper Zuiderstraat 201770257168r
WILLEMS, WIEBE Wybe Willems huurder (p.j.)Anjelierstraat 91774258160v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems metselaarkoper woningBargebuurt 24176825747v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems metselaarnaastligger ten zuiden Bargebuurt 24176825747v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems koper huisn en tuintjeRommelhaven 1117722587v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems metselaarkoper huisLanen 481773258125v
WILLEMS, WIEBREN Wybrand Willems metselaar (mr. -)koper huisBargebuurt 261778259141v
WILLEMS, WIEBREN Wybrand Willems naastligger ten noorden Bargebuurt 261778259141v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems metselaar (mr. -)koper huisBargebuurtspoortje WZ1779259175v
WILLEMS, WIEBRENde weduwe van Wybren Willems metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Bargebuurt 26178126086v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems metselaar (mr. -)verkoper Bargebuurt 26178126086v
WILLEMS, WIEBRENde weduwe van Wybren Willems naastligger ten westen Lanen 501782260229r
WILLEMS, WIEBRENde weduwe van Wybren Willems naastligger ten zuiden Hoogstraat 161787262181r
WILLEMS, WIEBRENwijlen Wybren Willems erflater Rommelhaven 111799265129r
WILLEMS, WIEPKJE Wypck Willems koper Spinhuisstraat 1162823254v
WILLEMS, WILLEM Willem Wilhelmus van Kastelverkoper Grote Bredeplaats 5west17722581ra
WILLEMS, WILLEM Willem Willems koper kamerLanen1623230357v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkerkoper huis, pothuis terzijde en plaatsDroogstraat 771635233172r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkerkoper huis, pothuis terzijde en plaatsZoutsloot 641635233172r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u.koper huisNoorderhaven 26163923485r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1640234112r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkernaastligger ten westen Zoutsloot164823622r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkergeniaarde koper Hoogstraat 17achter1657237131r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u.pottenbakkerkoper hof met prieeltjeDroogstraat NZ1658237176ar
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkerkoper pan- en estrikwerkRozengracht ZZ166023838r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkerkoper woningDroogstraat 77166123882v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkernaastligger ten westen Droogstraat 77166123882v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkernaastligger ten noorden Droogstraat 77166123882v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u.koper kamerOosterkeetstraat 111661238118r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkerkoper provisioneel woningDroogstraat 7716612388va1
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkernaastligger ten westen Droogstraat 7716612388va1
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkernaastligger ten noorden Droogstraat 7716612388va1
WILLEMS, WILLEMgrondpacht uit het huis van Willem Willems eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1116652396r1
WILLEMS, WILLEM Willem Willems koper door niaar hofZoutsloot 12166623951r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten westen Zoutsloot 12166623951r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems verkoper Oosterkeetstraat 11166623954r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , de jongekoper panwerk met een huis ervoor ten zuidenZoutsloot 39166723977v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkernaastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ166723998r
WILLEMS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Willems pottenbakkerverkoper Rozengracht 341668239142r
WILLEMS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Willems pottenbakkerverkoper Droogstraat NZ1668239142v
WILLEMS, WILLEMde pottenbakkershof van Willem Willems naastligger ten westen Zeilmakersstraat 21669239189r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ1669239194r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems verkoper Zoutsloot 1216702401r
WILLEMS, WILLEMwijlen Willem Willems verkoper Oosterkeetstraat 11167124063v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u.verkoper Zoutsloot 33167224076v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 28168024129va
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 281690242328r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u.geniaarde koper Hoogstraat 411691242345v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems bontwerkerkoper huis en plaats met vrij achterom tot aan de weeshuisvijverHavenplein 101691242357r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems bontwerkerhuurder voor 6 jaren (p.j.)Havenplein 101691242357r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (linnen-)naastligger ten oosten Zuiderstraat1695243159r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Lombardstraat 61698243387r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems Breet, c.u.huurder Hoogstraat 391698243388r
WILLEMS, WILLEMwijlen Willem Willems wever (mr. linnen-)verkoper Spinstraat 11170024479r
WILLEMS, WILLEMwijlen Willem Willems koper Hofstraat 31170124498v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems van Ranoumedicuskoper fraaie hof met vruchtbomenZuiderhaven 61702244166r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems metselaar (stads -)koper huisHoogstraat 19170924577v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u.naastligger ten oosten Hoogstraat 171714245230r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 17171824625v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten westen Hofstraat 33172024691r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten westen Hofstraat 331721246124r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems metselaar (stads -)naastligger ten westen Hoogstraat 211723246187v
WILLEMS, WILLEMde weduwe van Willem Willems naastligger ten westen Havenplein 141726246275v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems metselaar (stads -)koper woningDroogstraat 22172724754r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten zuiden Droogstraat 22172724754r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten westen Droogstraat 22172724754r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems metselaar (stads -)naastligger ten westen Droogstraat 241733248179v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (bont-)koper huisNieuwstraat 181736249123v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 171737249197r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems* naastligger ten noorden Nieuwstraat 201737249199v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten westen Hoogstraat 231738249336r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 181742250224r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (bont-)koper huisNieuwstraat 1117432516r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 9174525161r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems Hakwever (bont-)koper huisHoogstraat 471771257218r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (bont-)verkoper Hoogstraat 471775258203r
WILLEMS, WILLEM Willim Willims pottenbakkerverwandelaar Droogstraat 771646235217v
WILLEMS, WILLEM Willim Willims pottenbakkerverwandelaar Zoutsloot 641646235217v
WILLEMS, WILLEM Willim Willims pottenbakkeraanhandelaar gerechtigheden m.b.t. panwerk van Willim WillimsDroogstraat 771646235217v
WILLEMS, WILLEM Willim Willims pottenbakkeraanhandelaar gerechtigheden m.b.t. panwerk van Willim WillimsZoutsloot 641646235217v
GROEN, WILLEM WILLEMS Willem Willems Groen, c.u.uitdragerkoper huis met plaats opzij, achter de ValckKarremanstraat 30de Valck164323586r
KASSEL, WILLEM WILLEMS Willem Willems van Casselhuurder (p.j.)Voorstraat 71achter1793264149v
WILLEMS, WILLEMKE Willemke Willems koper Rozengracht 51705244298r
WILLEMS, WOUTER Wolter Willems koper huis en grondHeiligeweg1600228210r
JELGERSMA, ANTJE WILTS Antje Wiltetus Jelgersmaverkoper van 1/6 Droogstraat 151703244230v
JELGERSMA, ANTJE WILTS Antie Wiltetus Jelgersmakoper Zuiderstraat1712245185r
JELGERSMA, IDSKE WILTS Idske Wiltetus Jelgersmakoper hof met prieel en belvedere met twee verdiepingen en keldertjeZuiderstraat1712245185r
JELGERSMA, IDSKE WILTSde tuin van Idske Wiltetus Jelgersmanaastligger ten oosten Zuidersteeg 111724246189r
WILTS, JETSKE Jitske Wiltetus verkoper van 1/6 Droogstraat 151703244230v
WILTS, JETSKE Ydske Wiltetus koper door niaar woningZuiderstraat172724750v
WILTS, TRIJNTJE Trijntie Wiltetis koper door niaar Voorstraat 11west174025093r
WILTS, TRIJNTJE Trijntje Wiltetus verkoper van 1/6 Droogstraat 151703244230v
JELGERSMA, TRIJNTJE WILTS Trijntie Wiltetus Jelgersmaverkoper Moriaanstraat ZZ170724523v
WOBBES, ANTJEwijlen Antje Wobbes verkoper van 1/6 Lanen 62166923935ra
WOBBES, ANTJEwijlen Antie Wobbes eigenaar van 1/2 Voorstraat 47167124050v
WOBBES, ANTJEwijlen Antie Wobbes verkoper Voorstraat 47167124010ra
WOBBES, ARJEN Arjen Wobbes verkoper van 1/6 Lanen 621669239190v
WOBBES, ARJEN Arjen Wobbes verkoper van 1/6 Lanen 62166923935ra
WOBBES, ARJEN Arjen Wobbes , c.u.gortmakerverkoper Voorstraat 751676240215r
WOBBES, ARJENhet huis, steeg en kamers van Arjen Wobbes naastligger ten westen Voorstraat 811676240236r
WOBBES, ARJENhet huis, steeg en kamers van Arjen Wobbes naastligger ten noorden Voorstraat 811676240236r
WOBBES, HILLEBRAND Hilbrandt Wobbes naastligger ten noorden Alemanssteeg159722821r
WOBBES, HILLEBRAND Hilbrand Wobbes verkoper van 1/8 Lanen 71695243164r
WOBBES, PIETERde kinderen van haar zuster Pytter Wobbes verkoper van 1/8 Lanen 71695243164r
WOBBES, TJEERD Tjeerd Wobbes naastligger ten oosten Voorstraat 731668239141r
WOBBES, WOBBE Wobbe Wobbes schoenlapperkoper huisBildtstraat 51741250189r
WOBBES, WOBBEwijlen Wobbe Wobbes verkoper Bildtstraat 5174925239r
WOLFERTS, wijlen Dircx Wolffs* naastligger ten zuiden Noordijs 8161222973v
WOLFERTS, AGE Agge Wolffs , c.u.verkoper Gardenierstraat1603228348v
WOLFERTS, AGEwijlen Agge Wolffs verkoper Romastraat NZ1623230342r
WOLFERTS, AGEwijlen Agge Wolffs verkoper Romastraat NZ16242317v
WOLFERTS, DIRKwijlen Dirck Wolffs* naastligger ten zuiden Noordijs 81614229201v
WOLFERTS, DIRKwijlen Dirck Wolffs* naastligger ten zuiden Noordijs 8161623023r
WOLFERTS, DIRKde twee oudste weeskinderen van wijlen Dirck Wolffs , c.u.verkoper Noordijs 10161723073r
WOLFERTS, DIRKde twee middelste weeskinderen van wijlen Dirck Wolffs , c.u.verkoper Noordijs 10161723073r
WOLFERTS, DIRKhet jongste weeskind van wijlen Dirck Wolffs , c.u.verkoper Noordijs 10161723073r
WOLFERTS, DIRKwijlen Dirck Wolffs erflater Noordijs 10161723073r
WOLFERTS, DIRKde twee oudste nagelaten weeskinderen van wijlen Dierck Wolffs verkoper Noordijs 10161723076v
WOLFERTS, JAN Jan Wolferts schipper (schuit-)verkoper Zuiderhaven 61786262109v
WOPKES, de erfgenamen van wijlen Ryourdt Wopckes naastligger ten westen Rommelhaven 24159722814v
WOPKES, de erfgenamen van wijlen Ryourdt Wopckes naastligger ten noorden Schoolsteeg1599228143v
WOPKES, Taelke Wopckes verkoper ten zuidoosten van Harlingen1599228177v
WOPKES, het huis van Ryourdt Wopckes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 81600228219r
WOPKES, de erfgenamen van wijlen Ryourdt Wopckes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 81601228245v
WOPKES, Annetgen Wopckes koper Heiligeweg ZZ1601228260v
WOPKES, Aeth Wopckes verkoper Bildtpoort (gebied)1630232149r
WOPKES, AATJE Att Wopckes verkoper onbekend1599228162r
WOPKES, AATJE Aat Wopckes verkoper Zoutsloot 401613229142r
WOPKES, AMERENS Amerinske Wopkes koper Liemendijk 401702244142r
WOPKES, ANTJE Ancke Wopckes koper Lammert Warndersteeg1603228357r
WOPKES, ANTJE Ancke Wopckes koper kamerLammert Warndersteeg1605228443v
WOPKES, ANTJE Anne Wopckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg1606228505r
WOPKES, ANTJE Anna Wopckes bruid 1606228532r
WOPKES, ANTJE Antke Wopkes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ161222997r
WOPKES, ANTJE Antie Wopkes koper door niaar Achterstraat 1417392508v
WOPKES, BAUKE Bauke Wopkes stuurmanverkoper van 1/3 Rapenburgermolen 11729247270v
WOPKES, BAUKE Bauke Wopkes stuurmanverkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 221729247271v
WOPKES, BAUKJEwijlen Bauck Wopckes verkoper Lanen1604228399v
WOPKES, BERBER Berber Wopkes koper Grote Bredeplaats 6oost_achter1716245262v
WOPKES, BERBER Berber Wopkes verkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
WOPKES, DIRK Dirck Wopkes verkoper Hofstraat1618230150v
WOPKES, DIRK Dirck Wopkes verkoper Lanen 521622230311v
WOPKES, DIRK Dirck Wopkes koper huis/kamerSint Odolphisteeg OZ1629232104v
WOPKES, DIRKwijlen Dirck Wopkes verkoper Sint Odolphisteeg 131654236255v
WOPKES, DIRKwijlen Dirck Wopkes eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 13165623761r
WOPKES, DOEDE Doede Wopkes verkoper Grote Bredeplaats 10175725481r
WOPKES, DOETJE Doed Wopckes verpachter grond Nieuwstraat 461605228454r
WOPKES, DOETJE Doedke Wopckes verkoper Hofstraat 171614229230v
WOPKES, DOUWTJE Doutzen Wopkes koper Rozengracht 201620230213r
WOPKES, EEBE Ebbe Wopckes bewoner Lanen OZ163923476v
WOPKES, EEBE Aebe Wopkes naastligger ten westen Heiligeweg 1west164323550v
WOPKES, EEDE Ede Wopckes* koolmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ1619230196v
WOPKES, EVERTde nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes crediteur q.q. Drie Roemersteeg1606228500v
WOPKES, GERBEN Gerben Wopkes koper huis alwaer de Koningh van Engelant placht uit te hangenHoogstraat 40de Koning van Engeland1682241188r
WOPKES, GERBENde crediteuren van Gerben Wopkes verkoper Hoogstraat 401687242166v
WOPKES, GERBENwijlen Gerben Wopkes erflater Grote Kerkstraat 35169324350r
WOPKES, GERRIT Gerrit Wopkes schuitvaarderhuurder Nieuwstraat 31169424387r
WOPKES, GERRIT Gerryt Wopkes schuitvoerdernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331697243273r
WOPKES, GERRIT Gerrit Wopkes [staat: Aukes] naastligger ten noorden Nieuwstraat 371697243322v
WOPKES, GERRIT Gerrit Wopkes schipper (schuit-)verkoper Nieuwstraat 351703244224r
WOPKES, GRIETJE Grytje Wopkes verkoper Schritsen 22173124839r
WOPKES, HARKE Harcke Wopkes verkoper q.q. Brouwersstraat 41623230345r
WOPKES, HEINwijlen Hein Wopkes koper Hoogstraat 15170024480r
WOPKES, HEINwijlen Hein Wopkes koper Droogstraat ZZ1714245209v
WOPKES, HEINwijlen Hein Wopkes verkoper Hoogstraat 151721246101v
WOPKES, IEDE Yde Wopckes koolmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ1599228137r
WOPKES, IEDE Ide Wopckes koolmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ161122928v
WOPKES, JAKOBwijlen Jacob Wopckes verkoper Droogstraat1599228165r
WOPKES, JAKOBwijlen Jacob Wopckes verkoper Droogstraat1599228165r
WOPKES, JAKOB Jacob Wopckes aanhandelaar huisonbekend1599228168v
WOPKES, JAKOBwijlen Jacob Wopckes protesteert Droogstraat1601228278r
WOPKES, JAKOBwijlen Jacob Wopckes gebruiker Zuiderstraat1602228304v
WOPKES, JAN Jan Wopckes koper kamer, loods en plaatsRomastraat NZ163223350v
WOPKES, JANwijlen Jan Wopkes koper Hofstraat ZZ1618230125v
WOPKES, JELLE Jelle Wopckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 4015972287r
WOPKES, JELLE Jelle Wopckes verkoper Nieuwstraat 38159722830r
WOPKES, JELLE Jelle Wopkes , c.s.verkoper Zoutsloot 24163623422v
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes , c.u.huurder Nieuwstraat 481689242284v
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Lombardstraat 81773258124r
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)geniaarde koper Hoogstraat 11781260154v
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)koper huis en tuintjeNoorderhaven 761783261115r
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)koper huis en tuintjeNoorderhaven 781783261115r
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 761791263330v
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 781791263330v
WOPKES, JOUKJE Jouck Wopkes verkoper Rommelhaven 151644235108v
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes verkoper Romastraat 5166623943r
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes verkoper Harmen Honingmanssteeg WZ166623943v
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes bakkerkoper van 1/2 Vismarkt 1166623944r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Vismarkt 11669239201r
WOPKES, KLAAS Claas Wopkes verkoper q.q. Vismarkt 1166923940va
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101682241177v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Hofstraat 47west1682241189v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakkerverkoper q.q. Kerkpad 181682241190r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper q.q. onbekend OZ1682241190v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181683241236r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 59168124139ra
WOPKES, KLAASwijlen Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 37168524263r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101692242382r
WOPKES, KLAASwijlen Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 3716852426ra
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot 78172724739r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot 781732248105v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot 781734248333v
WOPKES, KLAAS Claas Wopkes naastligger ten noorden Scheerstraat 51738249279r
WOPKES, KLAASde weduwe van Claas Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot 781754253179r
WOPKES, KLAASKEde erfgenamen van wijlen Klaaske Wopkes verkoper Kleine Kerkstraat 12175225328v
WOPKES, MAAIKE Maike Wopkes koper Achterstraat 11178826319v
WOPKES, MAAIKE Maike Wopkes huurder Achterstraat 11178826319v
WOPKES, MAAIKE Maayke Wopkes verkoper Achterstraat 111790263229r
WOPKES, NEELTJE Neeltje Wopkes koper Zeilmakersstraat 191758254153r
WOPKES, NEELTJEwijlen Neeltje Wopkes erflater Zeilmakersstraat 191781260144r
WOPKES, PIETJE Pietje Wopkes koper Kerkpoortstraat 291803266185r
WOPKES, REIN Rein Wopckes verkoper Zoutsloot 941659237193v
WOPKES, REMKE Remke Wopkes koper huisLanen 37178526222r
WOPKES, REMKE Remke Wopkes naastligger ten oosten Lanen 291788262275r
WOPKES, REMKE Remke Wopkes verkoper Sint Odolphisteeg 221788262291v
WOPKES, REMKEvader in het armenhuis Remke Wopkes verkoper Lanen 371788262293r
WOPKES, RIENK Rienck Wopkes verkoper Havenplein 28162823235v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes turfdragerkoper huisZoutsloot 771751252157r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes , c.u.huurder William Boothstraat 41753253117v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot 791754253170v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-)verkoper Vijver 61755253206v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 771755253225r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-)koper provisioneel Vijver 61754253274r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-)koper huis en tuinZoutsloot 871759254236v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes verkoper Zoutsloot 871762255173v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerkoper huis naast het zgn. BlauwpanhuisHerenwaltje 5176825748r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerkoper huisBildtstraat 211769257141r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerhuurder (p.j.)Lombardstraat 81773258124r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerverkoper Bildtstraat 211776258247r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdrager (stads -)naastligger ten zuiden Herenwaltje 31780259255r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerkoper huisDroogstraat ZZ178126043v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes naastligger ten oosten Hoogstraat 171781260141r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdrager (stads -)naastligger ten zuiden Herenwaltje 31782260202r
WOPKES, RUURDde erfgenamen van wijlen Ryoert Wopckes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 81613229173v
WOPKES, RUURDde erfgenamen van wijlen Ryoerd Wopkes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 81619230157v
WOPKES, SIEBE Sybe Wopckes bewoner Heiligeweg 41599228180v
WOPKES, SIEBEde weduwe van wijlen Sybe Wopckes bewoner Heiligeweg 41600228205v
WOPKES, SIEBEde plaats en huis van Sybe Wopckes molenaarnaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)162923289r
WOPKES, SIEBE Sybe Wopckes molenaarverkoper Franekerpoort (gebied)162923289r
WOPKES, SIEBE Sybe Wopkes verkoper q.q. Weverstraat1631232175r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1633233101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten noorden buiten Harlingen1633233101r
WOPKES, TEEKE Taecke Wopckes consenteert buiten Harlingen1600228211v
WOPKES, TEEKELE Taeckle Wopckes protesteert vanwege een erfeniskwestie Voorstraat 361600228206r
WOPKES, TEEKELEwijlen Taeckele Wopckes verkoper Voorstraat NZ1601228257r
WOPKES, THOMASds. Thomas Wopkens leraar van de Doopsgezindenverkoper Schritsen 271748251224v
WOPKES, THOMAS Thomas Wopkes , c.u.huurder (p.w.)Bildtpoort (gebied)1752252237r
WOPKES, TIEDEland van Tiede Wopkes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen164023492r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten oosten buiten Harlingen1642234173v
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1662238140r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1662238140r
WOPKES, TJEERD Tyaerdt Wopckes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen ZZ1599228186v
HANSMA, TJEPKE WOPKES Tjepke Wopkes Hansmakoper huisZuiderstraat1699243394r
WOPKES, TRIJNTJE Trijnke Wopckes verpachter grond ([staat: 3-00-00 CG min drie botjes])Franekereind159722851v
WOPKES, TRIJNTJEde crediteuren van wijlen Trijncke Wopckes verkoper buiten Harlingen1600228211v
WOPKES, TRIJNTJE Trijn Wopckes verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
WOPKES, TRIJNTJE Trijntie Wopkes koper Grote Kerkstraat 351742250215v
WOPKES, TRIJNTJE Trijntje Wopkes verkoper Grote Bredeplaats 10175725481r
WOPKES, TRIJNTJE Trijntie Wopkes koper Romastraat 61775258218r
NOTA, TRIJNTJE WOPKES Trijntje Wopkes Notawinkelierkoper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 35177225819r
NOTA, TRIJNTJE WOPKES Trijntje Wopkes Notawinkeliernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 35177225819r
WORPS, Tiaedtske Werps koper kameronbekend1641234153r
WORPS, AATJE Attje Werps aanhandelaar Hoogstraat 41755253249r
WORPS, AATJE Attje Werps koper 1/2 woningPoortje 91756253262r
WORPS, AATJE Attie Werps verkoper Hoogstraat 41756253268r
WORPS, AATJE Attje Werps verkoper Poortje 91757254114v
WORPS, AATJE Attje Worps verkoper Lanen 401755253249r
WORPS, ARJENhet huis onlangs gekocht door Arien Werps naastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter1619230189r
WORPS, ARJEN Arian Werps verkoper Rommelhaven 8een_achter1619230189r
WORPS, ARJEN Arien Werps aanhandelaar 1/2 huisAlemanssteeg ZZ1631232184v
WORPS, ARJEN Arien Werps verwandelaar Carl Visschersteeg WZ1631232184v
WORPS, ARJEN Arrien Werps naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ1633233110v
WORPS, ARJEN Aryen Werps verkoper Alemanssteeg NZ1635233168v
WORPS, ARJENde weduwe van wijlen Arien Werps naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 191658237155v
WORPS, ARJENde weduwe van wijlen Arien Worps naastligger ten zuiden Alemanssteeg OZ1658237250v
WORPS, AUKJE Akke Werps koper Lanen 401751252175r
WORPS, BASTIAANde weduwe van Bastiaan Werps verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 121758254164r
WORPS, HARMEN Harmen Werps verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
WORPS, HARMEN Harmen Werps pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51686242109r
WORPS, HARMEN Harmen Werps pijpmaker (mr. tabaks-)naastligger ten westen Weverstraat169924418r
WORPS, HARMEN Harm Werps naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 7achter170724510v
WORPS, HARMEN Harmen Werps pijpmakerverkoper Blindemanssteeg170724527r
WORPS, HARMENwijlen Harmen Werps verkoper Kerkpoortstraat 71723246179v
WORPS, HEIN Heyn Werps verkoper Carl Visschersteeg 1168024178v
WORPS, LOUIS Lovys Werps verkoper Carl Visschersteeg 1168024178v
WORPS, REIN Rein Werps blokmakerverkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
WORPS, REIN Rein Werps blokmakerverkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
WORPS, TEETSKE Taetske Werps verkoper Schoolsteeg WZ163123318v
WORPS, TJITSKE Tyeetske Werps koper Schoolsteeg WZ162523173v
WORPS, TJITSKE Tjetske Werps verkoper Carl Visschersteeg 1168024178v
WORPS, TJITSKE Tjitske Werps koper Zuiderstraat1702244161v
WORPS, TJITSKE Tjiedske Werps koper woningNieuwstraat 641705244306r
WORPS, TRIJNTJE Trijntie Werps verkoper Zuidersteeg 91737249160r
WORPS, TRIJNTJE Trijntje Werps koper Hoogstraat 181758254131r
WORPS, TRIJNTJE Trijntje Werps verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 121758254164r
WOUTERS, Itgien Wouters naastligger ten westen Voorstraat 191613229131r
WOUTERS, Haaytse Wouters huurder Romastraat 251766256150v
WOUTERS, ANTJEwijlen Anne Wouters protesteert vanwege een obligatie Heiligeweg 521601228256v
WOUTERS, ANTJEwijlen Anna Wouters erflater Lanen 71620230251v
WOUTERS, ANTJE Antie Wouters koper Zoutsloot 11680241111r
WOUTERS, ANTJE Antie Wouters koper Rapenburg NZ1732248104v
WOUTERS, ANTJE Antie Wouters verkoper Rapenburg NZ17392509v
WOUTERS, ANTJE Antie Wouters koper Kleine Bredeplaats 17173925045v
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 131775258197v
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters verkoper Zeilmakersstraat 131775258197v
WOUTERS, ANTJEwijlen Antje Wouters erflater Kleine Bredeplaats 171779259195r
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters , minderjarig kind van eerste vrouwverkoper Schritsen 1117832613ra
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 67180226667r
WOUTERS, ANTONIUSwijlen Antonys Wouters verkoper Schoolsteeg1599228163r
WOUTERS, AREND Arent Wouters naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 11763255179v
WOUTERS, AREND Arent Wouters naastligger ten zuiden Rommelhaven 81767256237r
WOUTERS, AREND Arent Wouters naastligger ten westen Rommelhaven 81767256237r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 231765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters huurder onderste graanzolder (p.j.)Franekereind 201765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 201765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Achterstraat 71765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Bargebuurt 281765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1176725717r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Liemendijk NZ1769257102r
WOUTERS, AREND Arent Wouters koper provisioneel 1/3 huis en bakkerijHeiligeweg 701767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters Baxma, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 701767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters verkoper q.q. Heiligeweg 701767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters koper provisioneel 1/6 huis en tuinFranekereind 141767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters verkoper q.q. Franekereind 141767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters koper provisioneel 1/3 huis en tuinRommelhaven 61767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters verkoper q.q. Rommelhaven 61767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters naastligger ten zuiden Rommelhaven 41767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters verkoper q.q. Rommelhaven 41767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)koper 1/2 huisSint Jacobstraat 16177225830v
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 16177225830v
WOUTERS, AREND Arend Wouters naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 14178126071v
WOUTERS, AREND Arend Wouters naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 141781260148r
WOUTERS, AREND Arend Wouters naastligger ten westen Rommelhaven 61782260274r
WOUTERS, ARENDwijlen Arend Wouters Baxmabakker (mr. -)verkoper Franekereind 141793264105v
WOUTERS, ARENDde weduwe van Arent Wouters naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 14179726533r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)koper 1/12 huis en tuinFranekereind 141771257199r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)aanhandelaar 1/3 huis en tuinFranekereind 141773258109r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)verwandelaar Rommelhaven 61773258109r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksma, oom van de kopereigenaar van 1/3 Voorstraat ZZ1773258111r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)verkoper van 1/3 Rommelhaven 6een_achter1775258221r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arend Wouters Baksmanaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5178126052r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arend Wouters Baksmanaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 5178126052r
WOUTERS, ARJEN Arian Wouters naastligger ten westen Romastraat 81612229108v
WOUTERS, ARJEN Adriaen Wouters naastligger ten westen Romastraat 81614229226v
WOUTERS, ARJEN Ariaen Wouters naastligger ten westen Romastraat 81615229269r
WOUTERS, AUKJE Aukien Wouters verkoper Karremanstraat 2168424228v
WOUTERS, AUKJE Aukien Wouters verkoper Grote Bredeplaats 2168424229r
WOUTERS, AUKJE Auckien Wouters verkoper Liemendijk 3168424246v
WOUTERS, AUKJE Auckien Wouters verkoper Liemendijk 3168424246v
WOUTERS, BEERTJE Beert Wolters verkoper Alemanssteeg1600228214r
WOUTERS, BEREND Beern Wouters koper kamerGardenierstraat 121661238107r
WOUTERS, BEREND Beern Wouters koper provisioneel Bargebuurt 1416602387ra
WOUTERS, BEREND Beern Wouters naastligger ten oosten Gardenierstraat 10167124044v
WOUTERS, BEREND Beernt Wouters koper Romastraat 25167124068v
WOUTERS, BEREND Beernt Wouters verkoper q.q. Heiligeweg ZZ1672240109r
WOUTERS, BERENDde kamer van w. Beernt Wouters naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ169324351v
WOUTERS, BEREND Barent Wouters verkoper Simon Stijlstraat 2173925028v
WOUTERS, BINKEde weduwe van Bente Wouters naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141712245175r
WOUTERS, BOUWE Bouwen Wouters hoedenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 35168224158ra
WOUTERS, BOUWE Bouwe Wouters koper huisBildtstraat 221689242298v
WOUTERS, EELKJE Eeke Wouters koper Kerkpoortstraat 651791263294v
WOUTERS, FEDDE Fedde Wolters verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1605228457v
WOUTERS, FREERK Freek Wouters naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 111782260205r
WOUTERS, FREERK Freerk Wouters naastligger ten noorden Lanen 41178526243r
WOUTERS, FREERK Freerk Wouters varensgezelverkoper Sint Odolphisteeg 13179226415r
WOUTERS, FREERK Freerk Wouters naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 11179726562r
WOUTERS, GERBENwijlen Gerbren Wolters verkoper Nieuwstraat WZ1605228457v
WOUTERS, GERBEN Gerben Wouters , c.u.huurder Herenwaltje 191780259263r
WOUTERS, GERBEN Gerben Wouters huurder beneden (p.j.)Herenwaltje 171791263364r
WOUTERS, GERRIT Gerryt Wolters brouwerkoper huisSchoolsteeg OZ1629232108v
WOUTERS, GERRITde brouwerij van Gerryt Wouters naastligger ten zuiden Noordijs 81634233155r
WOUTERS, GERRIT Gerryt Wouters , c.u.koper kamerAchterstraat1644235120r
WOUTERS, GERRIT Gerryt Wouters naastligger ten noorden Voorstraat 951645235167v
WOUTERS, GERRIT Gerrit Wouters naastligger ten zuiden onbekend16472362v
WOUTERS, GERRIT Gerryt Wouters naastligger ten zuiden Noordijs 81654236273r
WOUTERS, GERRIT Gerrit Wouters naastligger ten noorden Noordijs 12166823925va
WOUTERS, GERRIT Gerryt Wouters verkoper Voorstraat 8168724211va
WOUTERS, GERRIT Gerrit Wouters bootsgezelhuurder Sint Christoffelsteeg WZ169324344r
WOUTERS, GRIETJE Gryet Wolters koper Lanen 541605228465r
WOUTERS, GRIETJE Gryttje Wouters huurder voorkamer (p.w.)Scheerstraat 417072456v
WOUTERS, GRIETJEhuis bewoond door Grietie Wouters naastligger ten zuiden Heiligeweg 21173124865v
WOUTERS, GRIETJE Grytie Wouters naastligger ten zuiden Heiligeweg 2117342493r
WOUTERS, GRIETJE Gryttje Wouters verkoper Heiligeweg 38174425137v
WOUTERS, GRIETJE Gryttje Wouters verkoper Bargebuurt 24174425137v
WOUTERS, GRIETJE Grietje Wouters , minderjarig kind van derde vrouwverkoper Schritsen 1117832613ra
WOUTERS, HAITSE Haytse Wouters , c.u.huurder Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
WOUTERS, HANS Hans Wouters koper huisRapenburg 6west1687242161v
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, c.u.chirurgijn (mr. -)huurder Both Apothekerstraat 3168424216v
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, voor zijn vier kinderenchirurgijnverkoper Rapenburg 6west1689242297r
WOUTERS, HARMEN Harmen Wouters , c.s.verkoper Grote Bredeplaats 271662238125v
SCHIPPERS, HENDRIKJE WOUTERS Hendrikje Wouters Schippersgeniaarde koper Tiepelsteeg OZ177725944v
WOUTERS, HERE Heere Wouters huurder voor 1 jaar Grote Ossenmarkt 161692242397v
WOUTERS, HILTJE Hiltie Wouters koper Zuiderhaven 251620230199v
WOUTERS, HILTJE Hiltye Wouters koper Vijverstraat 81623230368r
WOUTERS, HILTJE Hiltie Wouters koper Zuiderhaven163223366r
WOUTERS, HILTJE Hiltje Wouters koper Zuiderhaven 24163623413r
WOUTERS, IEPE Epe Wolters verkoper Voorstraat 95162823258r
WOUTERS, IEPE Eepe Wouters koper 4 pm 3 einsen 7 penningen 7 roeden en 5 voeten land ([211-07-00 GG per pm])ten zuiden van Harlingen1615229268r
WOUTERS, IEPE Epe Wouters koper huis en mouterij, aanbouw terzijde waarin tegenwoordig de edik gebrouwen wordt, twee kamers ten oosten achter het huis, een hof en het eigendom van de steeg ten oostenFranekereind 241619230166v
WOUTERS, IEPE Epe Wouters naastligger ten zuiden Franekereind 30west1622230306v
WOUTERS, IEPE Ipe Wouters naastligger ten zuiden Franekereind 30west162423114r
WOUTERS, IEPE Ipe Wouters naastligger ten westen Franekereind 30west162423114r
WOUTERS, IEPE Ype Wouters naastligger ten zuiden Franekereind 30west16312334r
WOUTERS, IEPE Ype Wouters naastligger ten westen Franekereind 30west16312334r
WOUTERS, IEPEwijlen Epe Wouters verkoper van 3/4 ten zuiden van Harlingen163223344v
WOUTERS, IEPEde erfgenamen van wijlen Iepe Wouters verkoper Voorstraat 81163623415v
WOUTERS, IEPEde hof van de erfgenamen van wijlen Ipe Wouters naastligger ten westen Franekereind 30west1640234111v
WOUTERS, IETJE Yttie Wouters verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 67180226667r
WOUTERS, IETJE Ytje Wouters koper Kerkpoortstraat 151806267207v
WOUTERS, IETJE Yttje Wouters verkoper Kerkpoortstraat 15180826847v
WOUTERS, JAKOBwijlen Jacob Wolters verpachter grond Sint Odolphisteeg 101599228149r
WOUTERS, JAKOB Jaques Wouters protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 641620230199r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper 1/3 huis en tuintjeHoogstraat 71747251173r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)koper 2/3 huis en tuintjeHoogstraat 717492522v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper pakhuis met erachter een huisNoorderhaven 10117522531v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verkoper Hoogstraat 71754253168r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper woningWortelstraat 61755253243r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (huis-)koper woningLiemendijk 2175725480r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper huisVoorstraat 2175725494r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)verkoper Voorstraat 21758254147v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)verkoper Wortelstraat 61758254147v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)verkoper Liemendijk 21758254147v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 101758254168r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verwandelaar Karremanstraat 101759254230r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)aanhandelaar hoekhuisVoorstraat 21759254230r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verkoper Voorstraat 21766256198v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper 1/2 huisAnjelierstraat 71767256246r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)bieder 1/2 huisAnjelierstraat 71767256268v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters naastligger ten oosten Anjelierstraat 71767256268v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verkoper Anjelierstraat 7176825749v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)verkoper Noorderhaven 1011779259199r
WOUTERS, JAN Jan Wouters verkoper q.q. Lanen 73161122962r
WOUTERS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Wouters naastligger ten oosten Rommelhaven 61634233142v
WOUTERS, JAN Jan Wouters koper huisFranekereind 20164823620v
WOUTERS, JAN Jan Wouters schipper op Sneekverkoper Franekereind 201652236214v
WOUTERS, JAN Jan Wouters huurder William Boothstraat167124059r
WOUTERS, JAN Jan Wouters naastligger ten westen Hofstraat 47west174525190r
WOUTERS, JAN Jan Wouters wever (bont-)huurder (p.j.)Werfpad ZZ1754253187r
WOUTERS, JANwijlen Jan Wouters erflater Hofstraat 47west176425663v
WOUTERS, JANwijlen Jan Wouters erflater Hofstraat 45176525696r
SCHUURMANS, JAN WOUTERS Jan Wouters Schuirmanskoper door niaar woning en weefwinkel waarin 3 getouwen geplaatst kunnen wordenHofstraat 47west174525190r
WOUTERS, JANKE Jancke Wouters verkoper van 1/2 Lanen 281683241238r
WOUTERS, JANKEwijlen Janke Wouters erflater Scheerstraat 8west168524270r
WOUTERS, JENKE Jaencke Wouters koper Scheerstraat 61659237185v
WOUTERS, JETSE Jetze Wouters schipperhuurder Zuiderstraat 2517492528r
WOUTERS, JETSE Jetse Wouters schipperhuurder Zuiderhaven 6175325347v
WOUTERS, JETSEwijlen Jetse Wouters schipperkoper Zeilmakersstraat 131767256234v
WOUTERS, JETSEde weduwe van Jetze Wouters naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 151774258159v
WOUTERS, JETSEde weduwe van Jetze Wouters [staat: Ottes] naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 111774258178r
WOUTERS, JETSEwijlen weduwe van Jetze Wouters voormalig bewoner Zeilmakersstraat 131775258197v
WOUTERS, JETSEwijlen Jetze Wouters erflater Zeilmakersstraat 131775258197v
WOUTERS, KLAAS Claes Wolters naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 91623230357r
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters verkoper Sint Odolphisteeg 71622230312r
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters schipper (schuit-)koper door niaar Sint Jacobstraat 11698243341r
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Rommelhaven 2west1699243403r
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 3171924634v
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ172024674v
WOUTERS, KLAASKE Claeske Wolters koper Heiligeweg 34161122923r
WOUTERS, KLAASKE Claescke Wouters koper Grote Kerkstraat 23achter1620230225v
WOUTERS, KLAASKE Claaske Wouters koper Heiligeweg 341626231142v
WOUTERS, KLAASKE Claeske Wouters* naastligger ten noorden ([staat: Claeske Bastiaens])Peterseliestraat NZ1644235114r
WOUTERS, KLAASKE Claeske Wouters* verkoper ([staat: Claeske Bastiaens])Grote Kerkstraat 23achter1650236100r
WOUTERS, KORNELIS Cornelis Wouters schipper (wijd-)koper huisZeilmakersstraat 171695243177r
WOUTERS, KORNELISwijlen Cornelis Wouters verkoper Zeilmakersstraat 171710245123r
WOUTERS, LAMMERT Lambert Wouters naastligger ten oosten Hofstraat ZZ163123325r
WOUTERS, LIJSBETde kinderen van wijlen Lijsbet Wolters protesteert vanwege een hypotheek Rozengracht 21622230328v
WOUTERS, LIJSBET Lijsbet Wouters koper huis en pottenbakkerijHerenwaltje161623046r
WOUTERS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Wouters verkoper Franekertrekvaart NZ1617230100v
WOUTERS, MARIA Marijke Wouters huurder Molenpad 4180226655v
WOUTERS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Wouters verkoper Noordijs 12166823925va
WOUTERS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Wouters verkoper Grote Kerkstraat 37166823925va
WOUTERS, NEELTJE Neeltie Wouters verkoper Rommelhaven 281717245287v
WOUTERS, PAULUS Poulus Wouters pottenbakkerverkoper Peterseliestraat ZZ1690242318r
WOUTERS, PAULUS Poulus Wouters verkoper Hondenstraat 121691242348r
WOUTERS, PIER Pier Wolters verkoper Grote Kerkstraat 36163123316v
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten noorden Zuiderhaven 73west1728247148v
WOUTERS, PIER Pier Wouters , n.u.schippernaastligger ten zuiden Raamstraat 31728247210r
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 3173925033v
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 31751252173r
WOUTERS, PIETERde weduwe van Pytter Wolters naastligger ten westen Kruisstraat 5oost1667239115r
WOUTERS, PIETERde weduwe van Pytter Wolters naastligger ten westen Kruisstraat 5oost167124070v
WOUTERS, PIETER Piter Woltes niaarnemer ratione propinquitatis Kerkpoortstraat ZZ161122926v
WOUTERS, PIETER Pieter Wouters koper huis met ledige plaats ten zuidenKerkpoortstraat159722815v
WOUTERS, PIETER Pieter Wouters niaarnemer ratione sanguinis onbekend159722824v
WOUTERS, PIETER Pieter Wouters turfdragerkoper huisKruisstraat 5west1653236246v
WOUTERS, PIETER Piter Wouters , c.u.koper huis bestaande uit 2 kamers met loods en plaatsZoutsloot 941659237193v
WOUTERS, PIETER Pytter Wouters schuitvoerderverkoper Zoutsloot 94165923813v
WOUTERS, PIETER Pytter Wouters naastligger ten oosten Kruisstraat NZ166023836v
WOUTERS, PIETER Piter Wouters naastligger ten zuiden Zoutsloot 841662238141r
WOUTERS, PIETER Pieter Wouters naastligger ten oosten Kruisstraat 5oost1663238193r
WOUTERS, PIETERde weduwe van Pytter Wouters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1663238198r
WOUTERS, PIETER Pytter Wouters naastligger ten zuiden Zoutsloot 84166723999ar
WOUTERS, PIETERde weduwe van Pyter Wouters naastligger ten westen Kruisstraat 5oost1674240135v
WOUTERS, PIETER Pyter Wouters naastligger ten zuiden Zoutsloot OZ1676240218v
WOUTERS, PIETER Pieter Wouters naastligger ten oosten Romastraat ZZ1695243182v
WOUTERS, PIETER Pytter Wouters , c.u.naastligger ten oosten Zoutsloot 11702244152r
WOUTERS, PIETERwijlen Pieter Wouters verkoper Zoutsloot 41170924593r
WOUTERS, PIETERwijlen Pieter Wouters verkoper Voorstraat 30170924597v
WOUTERS, RIKSTJE Richtje Wouters koper Voorstraat 76178326139v
WOUTERS, RIKSTJE Richtje Wouters verkoper Bildtpoortsmolen 1178326189r
WOUTERS, RINSE Rintse Wouters , voor zichprotesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
WOUTERS, RINSE Rintse Wouters protesteert q.q. onbekend1601228239r
WOUTERS, RINSKE Rins Wouters verkoper Brouwersstraat159722825v
WOUTERS, RUTJE Rut Wouters verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 67180226667r
WOUTERS, SAAKJE Saakje Wouters , minderjarig kind van derde vrouwverkoper Schritsen 1117832613ra
WOUTERS, SASKEde vijf kinderen van Sas Wouters verkoper Hoogstraat1605228451r
WOUTERS, SASKE Sas Wouters , voor zichverkoper Hoogstraat1605228451r
WOUTERS, SIEMEN Symen Wouters naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 321614229229v
WOUTERS, SIEMEN Symen Wouters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 3816152301r
WOUTERS, TEUNIS Tuenis Wouters koper huisKerkpoortstraat 57173524954v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters koopmanverkoper Rapenburg ZZ1736249132v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelierkoper woningRapenburg NZ17392509v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters , c.u.naastligger ten oosten Rapenburg NZ17392509v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelierverkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters naastligger ten westen Rapenburg 6west174325115v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters winkelierverkoper Rapenburg NZ1749251253v
WOUTERS, TEUNISde weduwe van Theunis Wouters huurder Kerkpoortstraat 571751252174r
WOUTERS, TEUNISwijlen Theunis Wouters winkelier en turfdragererflater Kerkpoortstraat 571751252174r
WOUTERS, TEUNISwijlen Teunis Wouters koper Kerkpoortstraat 181752252236r
WOUTERS, THOMAS Thomas Wolters niaarnemer ratione propinquitatis Kerkpoortstraat ZZ161122926v
WOUTERS, TRIJNTJE Trijntie Wouters koper Karremanstraat 28zuid1642234163v
WOUTERS, TRIJNTJE Trijntie Wouters verkoper Zeilmakersstraat 131711245142r
WOUTERS, TRIJNTJE Trijntie Wouters verkoper Liemendijk ZZ1714245214r
WOUTERS, WIKJE Wickien Wouters verkoper Zoutsloot 11659237211r
WOUTERS, WIKJE Wickien Wouters verkoper Zoutsloot 841662238141r