Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de (verwerkte) resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-12 00:01:41.boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2610311v 10-04-1785 Dirk Wytsma gewaldige provoost bij de Admiraliteit koper voor GG 5925:07:00 ((voor de drie percelen in deze akte)) pakhuis met drie zolders en vliering (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 81) (zeer uitgebreide akte)
2610311v 10-04-1785 Bildtstraat naastligger ten oosten
2610311v 10-04-1785 Noorderhaven naastligger ten zuiden
2610311v 10-04-1785 het eerste in deze akte verkochte perceel naastligger ten westen
2610311v 10-04-1785 het derde in deze akte verkochte perceel naastligger ten noorden
2610311v 10-04-1785 Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8
2610311v 10-04-1785 Rinske Hendriks Rademaker verkoper van 1/8
2610311v 10-04-1785 wijlen Philippus Swart
2610311v 10-04-1785 Hinke Huidekoper verkoper van 1/8
2610311v 10-04-1785 Elisabeth Huidekoper verkoper
2610311v 10-04-1785 P. Huidekoper verkoper van 1/8
2610311v 10-04-1785 Jarig J. van der Ley koopman verkoper van 1/8
2610311v 10-04-1785 Jarig A. van der Ley koopman verkoper
2610311v 10-04-1785 Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken wonende in Minnertsga verkoper van 1/8
2610311v 10-04-1785 Dina Huidekoper
2610311v 10-04-1785 P. Ymes Tichelaar koopman wonende in Makkum verkoper van 1/8
2610311v 10-04-1785 wijlen Yme Freerks Tichelaar koopman wonende in Makkum
2610311v 10-04-1785 P. Ymes Tichelaar koopman wonende in Makkum verkoper van 1/8
2610311v 10-04-1785 P. Huidekoper verkoper
2610311v 10-04-1785 de erven van Jan Pieters Oldaans koopman
2610311v 10-04-1785 erfgezeten Claas Fontein wonende in Ried
2610311v 10-04-1785 Corn. Scheltema secretaris der stad Franeker wonende in Franeker
2610311v 10-04-1785 Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6
2610311v 10-04-1785 Sjoerd Hannema
2610311v 10-04-1785 Jan Fontein koopman
2610311v 10-04-1785 Dirk Fontein koopman verkoper van 1/3 van 1/2