Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de (verwerkte) resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-12 00:01:41.boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2350135v 01-09-1644 Jan Jacobs burger c.u. tinnegieter koper voor GG 2100:00:00 huis met een lege plaats, loods en woning erachter ten noorden en een vrije uit- (Voorstraat NZ bij de Butterbrug, waarschijnlijk Voorstraat 65)
2350135v 01-09-1644 Lijsbeth Symens niaarverzoeker proximitatis
2350135v 01-09-1644 Jancke Bouckes niaarverzoeker sanguinis (als volle suster van verkoperse)
2350135v 01-09-1644 Lolcke Sytties [ook: Sybes]
2350135v 01-09-1644 Sake Claesen* naastligger ten oosten
2350135v 01-09-1644 Voorstraat naastligger ten zuiden
2350135v 01-09-1644 Elisabeth naastligger ten westen
2350135v 01-09-1644 wijlen Jan Andrys
2350135v 01-09-1644 steeg naar de Roeperssteeg naastligger ten noorden
2350135v 01-09-1644 de weduwe en erfgenamen van wijlen burgerhopman Haentie Aelties verkoper