Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de (verwerkte) resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-12 00:01:41.boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2380007ra 27-05-1660 Jelle Riencx koper finaal voor GG 101:00:00 kamer nr. 6 (Zeilmakersstraat WZ [staat: op het Eiland of Bargeburen], waarschijnlijk Bargebuurt 20)
2380007ra 27-05-1660 Harmen Gerrits koper provisioneel voor GG 100:00:00
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten oosten
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten zuiden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 Jan Jolles schipper (groot-)
2380007ra 27-05-1660 Hans Obbes de Bok
2380007ra 27-05-1660 kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper