Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de (verwerkte) resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-12 00:01:41.boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2390124r 29-12-1667 Joris Freercks Bootshaek c.u. gewaldige bij de Admiraliteit koper voor CG 1000:00:00 hof met bomen, planten en 2 prieeltjes (Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]) (met een vrije uit- en ingang door de poort van de erven van Riemer Jurjens, ten )
2390124r 29-12-1667 de erven van Riemer Jurjens naastligger
2390124r 29-12-1667 enige kamers naastligger ten oosten
2390124r 29-12-1667 de hof van de heer Evout Steensma naastligger ten zuiden
2390124r 29-12-1667 het huis de Zilverberg naastligger ten westen (huisnaam: de Zilverberg)
2390124r 29-12-1667 de hof van Lijsbeth Tieerdts naastligger ten noorden
2390124r 29-12-1667 schout bij nacht de heer Hendrick Bruynsveld verkoper
2390124r 29-12-1667 Geertruyt Jans