Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de (verwerkte) resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-12 00:01:41.boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2390134v 19-01-1668 Cornelius Walsweer c.u. procureur postulant koper voor GG 550:00:00 1/2 huis (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 78)
2390134v 19-01-1668 het huis van wijlen Gattje Gerbens naastligger ten oosten
2390134v 19-01-1668 het achterhuis van de erven van Francina Kyll naastligger ten zuiden
2390134v 19-01-1668 het plaatsje en keuken van de erven van Francina Kyll naastligger ten westen
2390134v 19-01-1668 het huis genaamd Bremen naastligger ten westen (huisnaam: Bremen)
2390134v 19-01-1668 Noorderhaven naastligger ten noorden
2390134v 19-01-1668 Antje Heeres verkoper
2390134v 19-01-1668 wijlen Ypke Jelles