Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de (verwerkte) resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-12 00:01:41.boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2390156r 15-03-1668 Albert Annes koper voor GG 1100:00:00 hout- of zaagmolen met nog 2, 5 pondemaat en 1 Einse land (= 2 en 7/12 pondemaat (Harlingen, net buiten de Kerkpoort tussen de Bolswardervaart en de Zeedijk ten zuiden van)
2390156r 15-03-1668 floreenbelasting
2390156r 15-03-1668 Hobbe Lammerts naastligger ten oosten
2390156r 15-03-1668 Sioerd Teekes naastligger ten zuiden
2390156r 15-03-1668 stads armen land naastligger ten westen (met het recht van een 'mede reet' over het Stads Armeland naar de zeedijk)
2390156r 15-03-1668 stadslanden naastligger ten noorden
2390156r 15-03-1668 Pyter Tiebbes Dreyer verkoper van 5/24
2390156r 15-03-1668 Jacob Tiebbes Dreyer verkoper van 5/24
2390156r 15-03-1668 Sioerd Jelles Stijl verkoper van 4/12
2390156r 15-03-1668 Hylcke Martens verkoper van 3/24
2390156r 15-03-1668 Mettie Clases
2390156r 15-03-1668 Wyger Clases verkoper van 3/24