Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de (verwerkte) resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-12 00:01:41.boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2420191v 06-03-1687 Andries Douwes burger schipper (wijd-) koper voor GG 160:00:00 huis (Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg] aan het wijdeinde)
2420191v 06-03-1687 Jan Taekes burger kopers
2420191v 06-03-1687 de Stad Harlingen verpachter grond
2420191v 06-03-1687 Sipke Moses bewoner
2420191v 06-03-1687 de erven van Sytske Doedes naastligger ten zuiden
2420191v 06-03-1687 Pytter Polsbroeck naastligger ten noorden
2420191v 06-03-1687 Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg] naastligger ten oosten
2420191v 06-03-1687 N. N. naastligger ten westen
2420191v 06-03-1687 Doopsgezinde Gemeente (Keets) verkoper