Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de (verwerkte) resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-12 00:01:41.boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2430020v 18-12-1692 Jan Jansen Bostijn mr. kleermaker koper voor GG 100:00:00 woning (Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat tegenover Romen])
2430020v 18-12-1692 Eelke Heins wever huurder
2430020v 18-12-1692 de Stad Harlingen verpachter grond
2430020v 18-12-1692 straat naastligger ten oosten
2430020v 18-12-1692 Romastraat [staat: Both Apothekerstraat] naastligger ten zuiden
2430020v 18-12-1692 armvoogdij kamer naastligger ten westen
2430020v 18-12-1692 de hof van Heere Andries naastligger ten noorden
2430020v 18-12-1692 vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper
2430020v 18-12-1692 dr. Jacob Hannema medicus verkoper
2430020v 18-12-1692 burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper
2430020v 18-12-1692 Foeckjen Seerps Swerms wonende in Tjerkgaast verkoper
2430020v 18-12-1692 ds. Gerhardus Semplonius predikant wonende in Tjerkgaast
2430020v 18-12-1692 ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper
2430020v 18-12-1692 Gijsbert Seerps Swerms verkoper
2430020v 18-12-1692 Gosse Seerps Swerms verkoper
2430020v 18-12-1692 Thomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig verkoper
2430020v 18-12-1692 wijlen Fookeltie Bouwes
2430020v 18-12-1692 wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman
2430020v 18-12-1692 wijlen Laes Laesen Hannema