Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
ADIUS, A. secretaris A. Adiusverpachter grond Spinstraat 111659237180r
ADIUS, A. secretaris A. Adiusnaastligger ten noorden Spinstraat 111659237180r
BAKKER, A. A. W. Bakkernaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 61779259201v
BLOK, A. de heer A. Bloknaastligger ten westen Voorstraat 971780259297v
BLOK, A. de heer A. Bloknaastligger ten noorden Voorstraat 971780259297v
BOLMAN, A. de weduwe van A. Bolmanhuurder Prinsensteeg 31784261180r
BOLMAN, A. A. Bolmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 54178826363v
BOLMAN, A. A. Bolmannaastligger ten oosten Lanen 78179226459r
BOLMAN, A. A. Bolmankoper woningZoutsloot NZ179726514r
BOLMAN, A. A. Bolmannaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 71799265192r
BOLMAN, A. A. Bolmanverkoper Lanen 271803266195v
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5318032672v
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 53180426766r
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 531805267148r
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten westen Molenpad 21806267272r
BONTEKOE, A. de weduwe van A. Bontekoenaastligger ten westen Sint Jacobstraat 61789263149v
BONTEKOE, A. de weduwe van A. Bontekoenaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 61789263149v
BONTEKOE, A. de erfgenamen van wijlen A. Bontekoenaastligger ten westen Sint Jacobstraat 61791263287v
BONTEKOE, A. de erfgenamen van wijlen A. Bontekoenaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 61791263287v
CONRADI, A. A. J. Conradisecretariskoper huis, tuin, stal, wagenhuis en knechtswoning of washuisZuiderhaven 441786262104v
CONRADI, A. A. J. Conradinaastligger ten oosten Zuiderhaven 441786262104v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradiadvocaat en secretariskoper huisNoorderhaven 411787262159r
CONRADI, A. A. J. Conradisecretarisverkoper Noorderhaven 411787262187r
CONRADI, A. A. J. Conradinaastligger ten westen Zuiderhaven 501790263223v
CONRADI, A. A. J. Conradisecretariskoper door niaar huisZuiderhaven 5017922641r
CONRADI, A. A. J. Conradisecretarisnaastligger ten westen Zuiderhaven 5017922641r
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradinaastligger ten oosten Zuiderhaven 401801265281v
CONRADI, A. A. J. Conradisecretaris (oud -)koper huisWeeshuisstraat 17180226650v
CONRADI, A. A. J. Conradikoper door niaar huis thans ledigZuiderhaven 4180226668v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradinaastligger ten westen Zuiderhaven 4180226668v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradinaastligger ten noorden Zuiderhaven 4180226668v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradinaastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1802266120r
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradihuurder Moriaanstraat NZ1802266147r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradihuurder Fabrieksstraat 281802266159r
CONRADI, A. A. J. Conradisecretariskoper huis en weefwinkelRapenburg 5180426756r
CONRADI, A. A. J. Conradinaastligger ten noorden Rapenburg 5180426756r
CONRADI, A. A. J. Conradinaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 121810268349v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennotarisverkoper Fabrieksstraat 18177725943v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, c.u.naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1778259115v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, c.u.naastligger ten noorden Zoutsloot NZ1778259115v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1778259157v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennaastligger ten noorden Zoutsloot NZ1778259157v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, n.u.naastligger ten noorden Lanen 331779259209v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennotarisnaastligger ten westen Noorderhaven 441780259280r
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennotarisverkoper Hofstraat 41178326117r
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennotarisnaastligger ten oosten Droogstraat 9178926377v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennaastligger ten oosten Droogstraat 7west1807267303v
, A. A. R. van Dalzennotarisnaastligger ten westen Noorderhaven 511784261225r
, A. A. R. van Dalzennaastligger ten zuiden Scheffersplein 7178626284r
, A. A. Detelmeyerkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 1141795264238r
FABER, A. haar zoon A. J. Faberverkoper Noorderhaven 70180826889v
HAAS, A. majoor A. de Haasnaastligger ten oosten Droogstraat 651755253205r
HAAS, A. A. de Haasnaastligger ten noorden Droogstraat 651755253205r
HAAS, A. wijlen wed. A. de Haashuurder Raamstraat 8178826322v
HAARSMA, A. A. van Haersmavoormalig bewoner Voorstraat 4317342491r
HAARSMA, A. de heer A. Haersmakapitein (oud -)naastligger ten noorden Noorderkade 231742250213r
HERINGA, A. dr. A. Heeringakoper door niaar twee woningenWerfpad1763255237r
IDSINGA, A. A. van Idsingasecretarishuurder Zuiderhaven 73oost1699243397v
JACOBIDES, A. oud burgemeester A. Jacobidesnaastligger ten oosten Kruisstraat 10oost1706244343r
JACOBIDES, A. oud burgemeester A. Jacobidesverkoper Sint Christoffelsteeg 61715245249v
JONG, A. A. de Jongverkoper Noorderhaven 111809268203r
MENTES, A. A. R. Mentes, c.u.naastligger ten westen Zuiderhaven 73179326491r
MOCKEMA, A. A. Moccamanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter1782260182r
MOCKEMA, A. vroedsman A. A. Mockema, c.s.naastligger ten oosten Rommelhaven 26b1793264161r
, A.vroedsman A. Mokkemanaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 211788262241v
MOUTER, A. A. Moutermoeder Noorderhaven 531784261258r
, A.de weduwe van A. Noordganaastligger ten westen Brouwersstraat 12noord177325868v
, A. A. Oendstraverkoper van 1/2 Hofstraat 291790263276v
OENSTRA, A. A. Oenstrabode (stads -)verkoper Schritsen 50achter1790263213r
OOSTENDORP, A. A. Oostendorpnaastligger ten oosten Lanen 19180826850v
OOSTENDORP, A. A. Oostendorpnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 54181026983r
OOSTERBAAN, A. de weduwe van A. Oosterbaannaastligger ten oosten Zuiderhaven 791803266230v
OOSTERBAAN, A. wijlen A. Oosterbaanverkoper Gardenierstraat180426717v
OSINGA, A. A. Osinganaastligger ten zuiden Moriaanstraat 101775258207v
OSINGA, A. oud burgemeester A. Osinganaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 4917732584ra
OVERDIJK, A. A. Overdijknaastligger ten zuiden Dijkswal 61808268177v
REINALDA, A. de weduwe van A. Reinaldanaastligger ten oosten Rommelhaven 26b178326171v
RING, A. A. van Ringmedicinae doctorverkoper Klaverbladstraat 18179826594r
RING, A. dr. A. van Ringnaastligger ten noorden Spinstraat 11180826829v
RING, A. dr. A. van Ringhkoopmankoper huisGardenierstraat NZ178926371v
RING, A. dr. A. van Ringhkoper huis en houtschuurZuiderhaven 521799265133v
RING, A. dr. A. van Ringhnaastligger ten oosten Voorstraat 63180126622v
RING, A. dr. A. van Ringhnaastligger ten noorden Voorstraat 63180126622v
RING, A. dr. A. van Ringhnaastligger ten westen Voorstraat 67180426796r
ROOK, A. de heer A. de Roocknaastligger ten oosten Voorstraat 55180426729r
ROOK, A. de heer A. de Roocknaastligger ten noorden Voorstraat 55180426729r
ROOK, A. A. de Roock, nom. liberorumequipagemeesternaastligger ten noorden Voorstraat 57achter180426730v
ROOK, A. de heer A. de Rooknaastligger ten oosten Noorderhaven 1001803266250r
, A.burgemeester A. Roosennaastligger ten noorden Gardenierstraat 1175025287r
ROSEN, A. A. Rosenreversaalhouder Heiligeweg 8176125565r
ROSEN, A. A. Rosennaastligger ten oosten Heiligeweg 8176125565r
SCHELTINGA, A. A. Scheltinganaastligger ten zuiden Noordijs 211774258146r
SCHELTINGA, A. de heer A. Scheltinganaastligger ten oosten Nieuweburen 11178126097v
SCHELTINGA, A. A. Scheltinganaastligger ten oosten Hoogstraat 41787262309v
TABES, A. de heer A. L. Tabesnaastligger ten noorden Voorstraat 1011787262215r
TABES, A. A. Tabesnaastligger ten westen William Boothstraat 6noord178826360r
TABES, A. A. L. Tabesnaastligger ten noorden Zuiderhaven 4179326479v
TADEMA, A. A. Tademanaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 111809268243v
TADEMA, A. A. J. Tademanaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 131811269137r
, A. A. Terwogtnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 41809268186r
, A. A. Terwogtnaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 41809268186r
, A. A. van Urkverkoper Grote Bredeplaats 171778259122r
FINK, A. A. Vinknaastligger ten westen Werfpad1763255222v
WESTENDORP, A. A. Westendorpbakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 5178326162r
WIJDENBRUG, A. de hof van A. Widenbrughontvangernaastligger ten noorden Spinstraat 11170024479r
WYBENGA, A. de weduwe van A. Wiebinganaastligger ten westen Rozengracht 271787262162v
WIJDENBRUG, A. de weduwe van A. van Wijdenbrughverpachter grond Spinstraat NZ1733248202r
WIJDENBRUG, A. de weduwe van A. van Wijdenbrughnaastligger ten noorden Spinstraat NZ1733248202r
WIJNGAARDEN, A. de erfgenamen van wijlen A. Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 341799265183v
WIJNGAARDEN, A. de erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaardennaastligger ten westen Schritsen 291802266105r
WIJNGAARDEN, A. de erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaardennaastligger ten noorden Schritsen 291802266105r
WYBENGA, A. de erfgenamen van wijlen A. Wybenganaastligger ten oosten Hofstraat 221782260251r
WYBENGA, A. de erfgenamen van wijlen A. Wybenganaastligger ten zuiden Hofstraat 221782260251r
WYBENGA, A. de weduwe van A. Wybenganaastligger ten westen Voorstraat 49178326182r
WYBENGA, A. wijlen A. Wybengaverkoper van 1/3 Voorstraat 281790263219r
, A.vroedsman A. Zeestranaastligger ten westen Hofstraat ZZ1702244167ar
, A.de weduwe en erfgenamen van wijlen de vroedsman A. E. Zeestranaastligger ten oosten Zuiderplein 11710245132r
, A. A. van Ziegenkoopmannaastligger ten westen Lanen 811782260304v
, A. A. van Ziegenkoopmannaastligger ten noorden Lanen 811782260304v
DOEDES, A.de erfgenamen van wijlen A. Doedes naastligger ten westen Franekereind 341781260123v
DALFSEN, A. R. A. R. van Dalsennaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)178626279v
R., A. A. R. van Dalzennaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)178626257r
, de erfgenamen van wijlen A. en S. Roerich, c.s.naastligger ten westen Hoogstraat 10180826898r
WILLEMS, AAGJE Aachien Willems [staat: Tjeerdts] naastligger ten westen Voorstraat 47167124050v
JANS, AAGJE Aachjen Jans koper woningRomastraat ZZ17492523v
JANS, AAGJE Aachjen Jans Bullartverkoper Brouwersstraat 817392504r
WIETSES, AAGJE Aacht Wytses verkoper Hoogstraat 27161122966v
WIETSES, AAGJE Aacht Wytses verkoper Rozengracht 2161122966v
TJEBBES, AAGJE Aachtien Tzibbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
TJEBBES, Aachtyen Tyebbes koper William Boothstraat159822878r
HENDRIKS, AART Aaert Hendricks naastligger ten noorden Steenhouwersstraat WZ1682241233v
JELLES, AATJE Aaet Jelles verkoper Zeilmakersstraat 19161723071r
, AAFKE Aaff naastligger ten oosten Hoogstraat 281635233174r
KLASES, AAFKE Aaff Claasen geniaarde koper Grote Kerkstraat 3161122961v
DIRKS, AAFKE Aaff Dirckx koper huis of kamerSchritsen161222992v
JANS, AAFKE Aaffke Jans koper onbekend1664238204r
JANS, AAFKE Aaffke Jans koper Grote Kerkstraat 381664238238v
MICHIELS, AAFKE Aaffke Michiels koper Noorderhaven 341669239190r
HUBERTS, Aaffken Huyberts koper Grote Ossenmarkt 81733248245r
VOSMA, AAFKE Aafje Vosmakoper huisGrote Bredeplaats 181747251204r
, AAFKE Aafke huurder bovenhuis Vismarkt 41758254145v
, AAFKE Aafke huurder Vijverstraat 131795264295v
, AAFKE Aafke huurder Vijverstraat 151795264295v
ALGERA, AAFKE Aafke Algerakoper Heiligeweg 40166623949r
ALGERA, AAFKE Aafke Algera, voor zich en haar kinderenverkoper Heiligeweg 40168224161va
ALTENA, AAFKE Aafke J. Altenakoper van 1/3 huisLanen 391809268222r
ATTEMA, AAFKE Aafke Attemaverkoper Klaverbladstraat 141810268334v
BIERMA, AAFKE Aafke Biermageniaarde koper Voorstraat 101738249345r
BIERMA, AAFKE Aafke Biermabakker (mr. -)koper van door niaar Rozengracht 14173925015r
BIERMA, AAFKE Aafke Biermageniaarde koper Sint Odolphisteeg 2174525165v
BIERMA, AAFKE Aafke Biermaafgewezen niaarnemer Voorstraat 9717562542r
BIERMA, AAFKE vrouw Aafke Biermaverkoper Rozengracht 141765256126v
HIBMA, AAFKE Aafke Hibmakoper huisNoordijs 5180426793v
KOK, AAFKE Aafke de Kokkoper Grote Bredeplaats 11178526245r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijkkoper Kleine Bredeplaats 231800265254r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijkkoper Hondenstraat 5west1802266157v
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijkkoper Lanen 31805267123r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijknaastligger ten noorden Lanen 31805267123r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijkverkoper Hondenstraat 5west1805267162v
RINSMA, AAFKE Aafke Rinsmakoper Droogstraat 8318102697v
SALVERDA, AAFKE wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverdaerflater Simon Stijlstraat 61809268260r
SALVERDA, AAFKE wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverdaerflater Simon Stijlstraat 81809268260r
SALVERDA, AAFKE wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverdaerflater Simon Stijlstraat 21809268260r
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstraverkoper Schritsen 161689242279v
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstraverkoper Zuiderhaven ZZ1689242280r
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstraverkoper Zuiderhaven 55168924217va
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstraverkoper Zuiderhaven 59168924219ra
STEFANUS, AAFKE Aafke T. Stephaniverkoper Noorderhaven 44177225814v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephaniverkoper Zoutsloot 131774258152v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephanikoper Voorstraat 26177725938r
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephanikoper Noorderkade 251783261106r
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephanykoper ten noorden van Harlingen1788262245v
SWERMS, AAFKE Aafke Swerms, c.s.huurder (p.j.)Zuiderhaven 36west1755253232v
TALMA, AAFKE Aafke Talmaverkoper Voorstraat 60179226458r
TALMA, AAFKE mejuffrouw Aafke Talmakoper door niaar knechtswoning ([voor de zes percelen in deze akte])Lanen 81achter1794264189r
TOLMAN, AAFKE Aafke Talmanverkoper Grote Kerkstraat 201799265170v
BROUWER, AAFKE Aafke Beert Brouwerverkoper Grote Kerkstraat 211787262220v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Nieuweburen 251779259159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 181789263157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Brouwersstraat 181789263157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwernaastligger ten noorden Brouwersstraat 201789263159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Brouwersstraat 201789263159r
BOUWES, AAFKE Aafke Bouwes koper Rozenstraat 2179826579r
KLASES, AAFKE Aafke Clases verkoper Lombardstraat 81731247374r
WIJNGAARDEN, AAFKE KLASES Aafke Clases Wijngaardenverkoper Lanen 43179226418v
KORNELIS, AAFKE Aafke Corneelis verkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Both Apothekerstraat 9173124816r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper 1/2 huis (heeft een achteruitgang in de Both Apothekerstraat) met hof of tuin en een weefwinkel erachterGardenierstraat 4175225329v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis eigenaar van 1/2 Gardenierstraat 4175225329v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper Both Apothekerstraat 3175325390r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Hofstraat 23175725454v
KORNELIS, AAFKEwijlen Aafke Cornelis verkoper Gardenierstraat 41778259133r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Droogstraat NZ1803266245r
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper Gardenierstraat 4175225329v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 71781260139r
FOEKES, AAFKE Aafke Foekes huurder Zoutsloot 201740250132r
FRANSES, AAFKE Aafke Fransen koper Zuiderstraat 201770257168r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens koper Liemendijk ZZ1737249171v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens koper Liemendijk1738249342r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens verkoper Heiligeweg 70173925042v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens koper Hoogstraat 11173925068v
GERBENS, AAFKEde goederen van wijlen Aafke Gerbens verkoper Anjelierstraat 71754253180r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens verkoper Kleine Kerkstraat 31755253208r
GERRITS, AAFKE Aafke Gerrits verkoper van 1/3 Lanen 93174025090r
GIJSBERTS, AAFKE Aafke Gieses koper Schritsen 181781260102r
BROOS, AAFKE HARMENS Aafke Harmanus Brooskoper Voorstraat 131795264280r
HARMENS, AAFKE Aafke Harmens koper Noorderhaven 821781260149v
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks huurder Wortelstraat 91767256239r
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks koper Kleine Bredeplaats 1517822617r
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks koper Nieuwstraat 64178326197r
HENDRIKS, AAFKEwijlen Aafke Hendriks verkoper Nieuwstraat 64178626260v
WASSENAAR, AAFKE HENDRIKS Aafke Hendriks Wassenaarverkoper Voorstraat 351769257107r
HUBERTS, AAFKE Aafke Huberts verkoper Heiligeweg 111754253133v
HUBERTS, AAFKE Aafke Huberts verkoper Spekmarkt 21754253134v
HUBERTS, AAFKE Aafke Huiberts naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10173925066r
HUBERTS, AAFKE Aafke Huiberts verkoper van 13/16 Grote Ossenmarkt 10173925066r
JAKOBS, AAFKE Aafke Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 271737249158v
JANS, AAFKE Aafke Jans bewoner kamer 1 Rommelhaven ZZ16312339r
JANS, AAFKE Aafke Jans koper Zoutsloot 211740250111v
JURJENS, AAFKE Aafke Jurjens verkoper Hondenstraat 5oost1732248129r
JURJENS, AAFKE Aafke Jurjens verkoper Zuiderhaven 121732248131r
JURJENS, AAFKE Aafke Jurjens verkoper Hondenstraat 5west1732248132v
SALVERDA, AAFKE LAMMERTS Aafke Lammerts Salverdakoper Lanen 85west1758254120v
POPPES, AAFKE Aafke Poppes verkoper Noorderhaven 25172724711v
POPPES, AAFKE Aafke Poppes verkoper Noorderhaven 27172724711v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochterverkoper Noorderhaven 611725246224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fonteinnaastligger ten oosten Zoutsloot 371725246224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochterverkoper Zoutsloot 371725246224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fonteinkoper Noorderhaven 611709245100r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fonteinkoper Zoutsloot 391714245210r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fonteinverkoper van 1/2 Voorstraat 361734248299v
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sibrens koper Heiligeweg 1west166023862v
BROUWER, AAFKE SIKKES Aafke Sikkes Brouwerkoper Franekereind 191809268298v
SJOERDS, AAFKE Aafke Sjoerds koper huis en erfKleine Bredeplaats 111754253146r
SIEBRENS, AAFKE Aafke Syberens koper Nieuwstraat 341740250129v
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Vissersstraat 12176725725r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Bargebuurt OZ176725726r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Noorderhaven 34176725727r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Rozengracht 27176725728r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 101769257109r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 121769257109r
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sybrens verkoper Nieuwstraat 341758254124r
JONKMAN, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrens Jonkmanverkoper Nieuwstraat 481721246106v
TJERKS, AAFKE Aafke Tiercx koper Noorderhaven 751658237177v
MEULEN, AAFKE TJEBBESwijlen Aafke Tjebbes van der Meulenverkoper Hoogstraat 101768257253v
IEBES, AAFKEwijlen Aafke Ybs erflater Zuiderhaven 6173024711ra
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Noorderhaven 311771257226r
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Zoutsloot 211771257230r
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar1795264273r
HILLES, AGE Aage Hilles koper huis met een potkast ten noordenZuiderhaven 1516652394r
JEENS, AGE Aage Jaenes naastligger ten oosten Anjelierstraat 31746251122v
JEENS, AGE Aage Jaenes naastligger ten oosten Anjelierstraat 51746251122v
JANS, AGEde onmondige kinderen van Aage Jans koper door niaar 2/3 huis en ledige plaatsLanen ZZ161122940v
, AAGJE Aaghjen Templarverkoper Weverstraat166723919va
KLASES, AAGJEweduwe Aaght Clases koper huisKerkpad 71690242312r
, AAGJE Aagje Bretonkoper zoutkeet, turfschuurNoorderkade 2517762598v
, AAGJE Aagje Bretonkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
, AAGJE Aagje Brettonverkoper Noorderhaven 62177225820v
, AAGJE Aagje Brettonverkoper van 3/8 Romastraat 4oost1780259290v
, AAGJE Aagje Brettonverkoper Noorderhaven 65178326150v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikmedicinae doctorkoper huis en tuinSchritsen 35177725986r
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikkoper Vismarkt 11788262249r
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikverkoper Noordergrachtswal 57180826853v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikverkoper Noordergrachtswal NZ180826853v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
RUTGERS, AAGJE Aagje Rutgers verkoper Rapenburg 1179226464v
RUTGERS, AAGJE Aagje Ruts verkoper van 2/6 Hofstraat 151784261255r
, AAGJE Aagjen huurder Rozemarijnstraat 11737249211r
, AAGJE Aagjen Brettonkoper Noorderhaven 621771257222v
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Noorderkade 131767256247r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Kruisstraat 61767256252r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Zuiderhaven 611767256254v
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Zoutsloot 571767256256r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Kruisstraat NZ1767256257r
ANDRIES, AAGJE Aagjen Andries verkoper Zuiderhaven ZZ173124821v
BOUWES, AAGJE Aagjen Bouwes koper Voorstraat 11747251189v
JANS, AAGJE Aagjen Jans verkoper Noorderhaven 411737249198r
JANS, AAGJEde erfgenamen van wijlen Aagjen Jans verkoper Romastraat ZZ175325366r
, Aagniet Jogchaminne koper Vissersstraat 21752252181r
HANEKUIK, AAGJE Aagtje Hanekuikverkoper van 2/3 Noordijs 5180426793v
JAKOBS, AAKJE Aak Jacobs verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aak Jacobs Houtkopergeniaarde koper Hoogstraat 11781260154v
HOUTKOPER, AKE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperkoper Noorderhaven 761783261115r
HOUTKOPER, AKE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperkoper Noorderhaven 781783261115r
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperverkoper Noorderhaven 761791263330v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperverkoper Noorderhaven 781791263330v
PIETERS, AKEde kinderen van wijlen Aake Pieters verkoper van 1/2 Brouwersstraat 31785261271v
ALLES, AALTJE Aalcke Alles koper Zuiderstraat 311619230169v
DOUWES, AALTJE Aalcke Douues verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
JOHANNES, AALTJE Aalcke Johans koper William Boothstraat 16161122910v
PIETERS, AALTJE Aalcke Pyters verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52161122964r
RIENKS, Aaltgie Riencx verkoper onbekend16112298r
, AALTJE Aaltie Augustinikoper Noorderhaven 651630232138r
BERG, AALTJE Aaltie van de Berghverkoper Brouwersstraat 12noord172024686r
EELKEMA, AALTJE Aaltie van Eelcomaverkoper van 3/8 Noordijs OZ16922431r
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantskoper ten noordoosten van Harlingen166023849r
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantskoper ten noordoosten van Harlingen166023849v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsverwandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
KAMPEN, AALTJE Aaltie van Kampenkoper huisHofstraat 21midden173224889v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aaltie Allerts Laquertverkoper van 21/72 Zuiderhaven 1oud170924578r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies , voor zichverkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten) Rozengracht 61738249351r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies verkoper Raamstraat 3173925033v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys koper van een niet gespecificeerd deel huisSimon Stijlstraat 2de Lutherse Kerk173925028v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys verkoper van 6283/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Andrys verkoper Noorderhaven 801737249217r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Andrys koper portie aandelen in een huisSimon Stijlstraat 21738249225v
AUKES, AALTJE Aaltie Aukes verkoper Voorstraat 67172024672v
BERENDS, AALTJE Aaltie Beernds koper Kerkpoortstraat 7176425664v
BOK, AALTJE KLASES Aaltie Clases Bockkoper Bargebuurt176025530v
KORNELIS, AALTJE Aaltie Cornelis verkoper Noordijs 25172124697v
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirks verkoper van 1/4 William Boothstraat 3173224891r
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirx verkoper Nieuwstraat 521696243261r
DOEKES, AALTJE Aaltie Doekes verkoper Voorstraat 57174025098r
DOUWES, AALTJE Aaltie Douues verkoper Drie Roemersteeg OZ165623771v
DOUWES, AALTJE Aaltie Douwes koper Schritsen 261738249266r
FOKKES, AALTJE Aaltie Fockes verkoper Zoutsloot 871747251183v
FOPPES, AALTJE Aaltie Foppes , meerderjarige dochterverkoper van 1/10 Noordijs 51683241244r
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen koper Hoogstraat 19174025080v
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen verkoper Bargebuurt 281753253104v
GERRITS, AALTJEwijlen Aaltie Gerrits verkoper Jekelsteeg 1163323382v
GJALTS, AALTJE Aaltie Gjalts koper Schritsen 371811269127r
HILLEBRANDS, AALTJEwijlen Aaltie Hilbrants erflater Midlumerlaan166123888r
HILLEBRANDS, AALTJEwijlen Aaltie Hilbrants erflater Midlumerlaan166123888r
HOTSES, AALTJE Aaltie Hotses koper door niaar 1 pm 9 einsen 4 penningen 3 roeden en 3 voeten bouwland met daarop een huisjeten noordoosten van Harlingen166023848r
HOTSES, AALTJEde weduwe Aaltie Hotses naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen166023848r
HOTSES, AALTJEde weduwe Aaltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen166023848r
HOTSES, AALTJEde weduwe Aaltie Hotses naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen166023848r
JAKOBS, AALTJE Aaltie Jacobs koper Ooievaarsteeg OZ1721246106v
JANS, AALTJE Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 271737249158v
JANS, AALTJE Aaltie Jans verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
JANS, AALTJE Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 271738249227r
JANS, AALTJE Aaltie Jans verkoper Vijver 8173925018v
JANS, AALTJE Aaltie Jans Bostijnkoper huisRomastraat 291738249232r
JANS, AALTJE Aaltie Jans Bostijnnaastligger ten westen Romastraat 291738249232r
JANS, AALTJE Aaltie Jansen aanhandelaar Sint Jacobstraat 21620230257r
JANS, AALTJE Aaltie Jansen verwandelaar Bildtstraat 171620230257v
JANS, AALTJE Aaltie Jansen verkoper Zuiderhaven ZZ1696243253v
JELLES, AALTJE Aaltie Jelles verkoper Zoutsloot 641681241161r
JELLES, AALTJE Aaltie Jelles verkoper Droogstraat 771681241161r
JETSES, AALTJE Aaltie Jetses verkoper Zoutsloot 47171924649r
OEPKES, AALTJE Aaltie Oepkes verkoper Kerkpoortstraat 231747251191v
OEPKES, AALTJE Aaltie Oepkes verkoper Nieuwstraat 461747251198r
RINSES, AALTJE Aaltie Rinses koper door niaar Noorderhaven 71738249291r
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 36168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 40168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 30oost168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 30west168024125ra1
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 28168024125ra1
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
TEEDES, AALTJE Aaltie Teedes verkoper Kerkpad 181741250193r
TEUNIS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aaltien Thoenis verpachter grond Heiligeweg 401626231115v
, AALTJE Aaltje turfmeetsterhuurder (p.j.)Bargebuurtspoortje WZ1785261290r
BIERMA, AALTJE Aaltje Biermakoper Voorstraat 141759254219r
DALFSEN, AALTJE Aaltje van Dalsengeniaarde koper Zoutsloot 391787262196r
DALFSEN, AALTJE Aaltje van Dalsenkoper Nieuwstraat 35179226445v
DALFSEN, AALTJE wijlen Aaltje van Dalsenverkoper Lanen 911793264127v
, AALTJE Aaltje van Dalzenkoper Noorderhaven 241782260244r
, AALTJE Aaltje van Dalzenverkoper Noorderhaven 241784261200r
, AALTJE Aaltje van Dalzenkoper Lanen 911789263146v
DONKER, AALTJE Aaltje Donkerkoper Droogstraat 181751252177v
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersmaverkoper Nieuweburen 271759254233v
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersmahuurder Bildtstraat 211769257141r
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsmaverkoper van 1/4 Zuiderhaven 391771257192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsmaverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost1771257192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsmaverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west1771257192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reydsmaverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west17722586r
FRANSEN, AALTJE Aaltje Fransenverkoper Molenpad 1181026968r
MENALDA, AALTJE Aaltje Menaldaverkoper van 1/4 Voorstraat 97achter1737249187v
MENALDA, AALTJE vrouw Aaltje Menaldaverkoper Bildtstraat 31755253201r
MENALDA, AALTJE Aaltje Menaldaverkoper Prinsenstraat 4176125583v
MENALDA, AALTJE Aaltje Menaldaverkoper Noordijs 51774258137v
MULDER, AALTJE Aaltje Mulderkoper Voorstraat 701784261193r
NAUTA, AALTJE Aaltje Nautaverkoper Jan Ruurdstraat 31758254155v
NAUTA, AALTJE Aaltje Nautaverkoper Jan Ruurdstraat 31758254155v
NOREL, AALTJE Aaltje Norel, meerderjarige vrijsterkoper van 1/2 voorhuisHeiligeweg 31786262128r
NOREL, AALTJE Aaltje Norel, meerderjarige vrijsterkoper van 1/2 achterhuisHeiligeweg 3achter1786262128r
NOREL, AALTJE Aaltje Norelnaastligger ten oosten Lanen 861787262174v
NOREL, EELSE Aaltje Norelnaastligger ten zuiden Lanen 911789263146v
OOSTERVELD, AALTJE Aaltje Oosterveldkoper huisHoogstraat 281767256245v
OOSTERVELD, AALTJE Aaltje Oosterveldverkoper Hoogstraat 281769257113v
REUS, AALTJE Aaltje Reuskoper Voorstraat 19179726521v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Vijverstraat 301808268156r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Vijverstraat 281808268156r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Bargebuurt 261808268174v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Hofstraat 21west1808268176r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Dijkswal 61808268177v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Lanen 371808268179r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Romastraat NZ1808268180v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Schritsen 261808268182r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Kleine Bredeplaats 151808268183v
STOK, AALTJE Aaltje van der Stokverkoper van 1/4 Dijkswal 101809268212r
, AALTJE Aaltje Tjardaverkoper Voorstraat 481782260163v
VRIES, AALTJE Aaltje de Vrieskoper Tiepelsteeg179726519v
WIJNSMA, AALTJE Aaltje T. Wijnsma, bejaarde vrijsterverkoper Hoogstraat 211808268168r
WYBENGA, AALTJE Aaltje Wybengaverkoper van 1/3 Hofstraat 261793264156r
WYBENGA, AALTJE Aaltje Wybengaverkoper Noorderhaven 951800265230r
, AALTJE Aaltje Wynekeskoper Hofstraat 251801265288r
, AALTJE Aaltje Wynekesnaastligger ten westen Hofstraat 251801265288r
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstrakoper Havenplein 161774258183r
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstrabegunstigde van een lijfrente (p.j.)Kerkpoortstraat 651785261267v
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ensverkoper onbekend1664238204r
ALBERTS, AALTJE Aaltje Albarts verkoper Achterstraat NZ16652393r
AUGUSTINUS, AALTJE Aaltje Augustinus koper Zuiderhaven 481664238239r
BERENDS, AALTJE Aaltje Beernds koper huisNieuwstraat 34177225860r
KLASES, EELSEwijlen Aaltje Claeses verkoper Zoutsloot 1175725487r
KLASES, AALTJE Aaltje Clases koper Bargebuurt 61664238230v
KLASES, AALTJEweduwe Aaltje Clases huurder Zoutsloot NZ1757254107v
KLASES, AALTJEweduwe Aaltje Clases verkoper Zoutsloot NZ1757254107v
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokverkoper Bildtstraat 141780259270v
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokkoper Heiligeweg 31782260222r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokkoper Lanen 91achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Bloknaastligger ten oosten Lanen 91achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Bloknaastligger ten zuiden Lanen 91achter1782260306r
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirks koper van 1/2 Lanen 451663238178r
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirx koper Grote Kerkstraat 3316652394ra
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes koper Zuiderhaven 171784261146r
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes verkoper Franekereind 171805267108r
JONG, AALTJE DOUWESverkoper Aaltje Douwes de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 9180826884r
JONG, AALTJE DOUWES Aaltje Douwes de Jongverkoper Noorderhaven 9180826884r
, AALTJE Aaltje Eercx verkoper Comediesteeg 61663238169r
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks verkoper Lanen 771663238168v
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks koper Kerkpoortstraat 59176125556r
FOKKES, AALTJE Aaltje Fokkes koper Ooievaarsteeg 91809268325r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen verkoper Hoogstraat 191753253103v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen huurder (p.j.)Kleine Ossenmarkt 6178326154v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Molenpad 11784261243v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Moriaanstraat 121803266262r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121803266262r
FRANSES, AALTJEwijlen Aaltje Fransen erflater Moriaanstraat 12181026970v
FRANSES, AALTJE Aaltje Franzen melktapperkoper Grote Kerkstraat1789263130r
FRANSES, AALTJEwijlen Aaltje Franzen erflater Molenpad 5181026973r
FREERKS, AALTJE Aaltje Freerks koper Lanen 66achter181026929r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits verkoper Noorderhaven 114173124855r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits koper Voorstraat 52west1758254118r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits verkoper Karremanstraat 171774258185r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits koper Zuiderstraat 6178926390v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits koper Hoogstraat 381809268280r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts koper Lanen 361782260191v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts verkoper Romastraat 35178326146v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts verkoper Zuiderstraat 61801265284r
HANSES, AALTJE Aaltje Hanses verkoper Vijverstraat 51758254163r
HANSES, AALTJEwijlen Aaltje Hanses erflater Grote Bredeplaats 111759254218r
HANSES, AALTJEwijlen Aaltje Hanses erflater Noorderhaven 141759254218ar
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Schritsen 261758254150r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes geniaarde koper Zuiderplein 5noord176425685r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Hoogstraat 281765256121r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Schritsen 521765256122r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper van 1/2 Voorstraat 161766256179r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Voorstraat 761766256211r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Havenplein 18oost1766256226r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Hoogstraat 281767256245v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Schritsen 521767256260v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Voorstraat 16176825738v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes eigenaar van 1/2 Voorstraat 16176825738v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Havenplein 18oost176825758v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Hofstraat 23176825768v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Voorstraat 161769257111r
HARKES, AALTJEwijlen Aaltje Harkes erflater Hofstraat 231784261181r
HARMENS, AALTJE Aaltje Harmens , wonende in het gasthuisverkoper Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
HARMENS, AALTJEde nagelaten kinderen van Aaltje Harmens verkoper Kerkpoortstraat 49176125546r
HARMENS, AALTJEwijlen Aaltje Harmens verkoper Kerkpoortstraat 49176125546r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks koper 1/2 schoenmakersperkKerkpoortstraat1748251216r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks huurder (p.w.)Molenpad175725464r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks koopvrouwverkoper van 1/3 Zoutsloot 831759254245v
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks verkoper van 1/4 Kleine Kerkstraat 10176425650r
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts koper Grote Bredeplaats 6west1755253208v
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts verkoper Zoutsloot 201756253252r
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts verkoper Grote Bredeplaats 6west1761255102r
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Cammingaverkoper Hofstraat 25178126078v
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Cammingaverkoper Wasbleek 92178126080r
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Cammingaverkoper Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
JAKOBS, AALTJE Aaltje Jacobs verkoper Droogstraat 611662238135r
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Voorstraat 17west1664238239v
JANS, AALTJE Aaltje Jans koper Kerkpad 201682241213v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Kleine Kerkstraat 18173124841v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Sint Jacobstraat 21754253130r
JANS, AALTJE Aaltje Jans huurder Kleine Kerkstraat 5177225853v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper van 5/8 Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
JANS, AALTJE Aaltje Jans eigenaar en bewoner Kerkpoortstraat 551781260113r
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Franekereind 271784261251r
JANS, AALTJE Aaltje Jans* verkoper Achterstraat NZ1799265180v
JANS, AALTJE Aaltje Jans Bostijnverkoper Hondenstraat 21704244247v
JONGEMA, AALTJE JANS Aaltje Jans Jongmaverkoper Grote Bredeplaats 221762255154v
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgkoper 1/2 woning gebruikt als bakkerijRozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburghuurder (p.j.)Rozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgnaastligger ten zuiden Rozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgnaastligger ten noorden Rozenstraat 3179826583r
JILLES, AALTJE Aaltje Jielles koper Zoutsloot 361759254205v
JILLES, AALTJE Aaltje Jiellis verkoper Zoutsloot 361774258140v
JOHANNES, AALTJE Aaltje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r
JOHANNES, AALTJEwijlen Aaltje Johannes erflater Zuiderplein 31765256266v
JOHANNES, AALTJE Aaltje Johannes koper Romastraat 25181026918r
LIEUWES, AALTJE Aaltje Lieuwes verkoper Gardenierstraat 12176125576r
MARTENS, AALTJE Aaltje Martens verkoper van 1/2 Zoutsloot 98178126013r
MEINERTS, AALTJE Aaltje Meinerts verkoper Nieuwstraat 16175325363v
MINNES, AALTJE Aaltje Minnes winkeliersekoper huis, loods en plaatsLanen 26Jerusalem1753253115v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Franekereind 211775258214r
PIETERS, AALTJEmeerderjarige vrijster Aaltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101178126070v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Zuiderhaven 33178526236r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 301801265306r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters verkoper Noorderhaven 98achter1801265308r
PIETERS, AALTJEwijlen Aaltje Pieters verkoper Zuiderhaven 331809268253r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30181026964v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pyters verkoper Zeilmakersstraat 191758254153r
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roordaverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roordaverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pytters Roordaverkoper Zuiderhaven 1717412506ra
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r
WYNIA, AALTJE REINSjongedochter Aaltje Reins Winiakoper ten noordoosten van Harlingen166523918r
RINTJES, AALTJE Aaltje Rintjes verkoper Lanen 341778259150v
, AALTJE Aaltje Ruwes koper kamerRommelhaven 1816652394ra
SAKES, AALTJE Aaltje Sakes koper Zoutsloot 11755253233v
REITSMA, AALTJE SIEBRENS Aaltje Sibrandus Reidsmaverkoper Lanen 85oost1800265214v
SJOERDS, AALTJEwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhofferflater Schritsen 161689242279v
SJOERDS, AALTJEwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhofferflater Zuiderhaven ZZ1689242280r
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitters Bontekoekoper door niaar huisHoogstraat 181782260302v
STITTERTS, AALTJE Aaltje Stitterts koper Lanen 71763255217v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Bontekoeverkoper Hoogstraat 181787262211v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Bontekoekoper Brouwersstraat 317882632v
GROOT, AALTJE SIEBRENSwijlen Aaltje Sybrens de Grootverkoper Havenplein 261806267252r
SIEMENS, AALTJE Aaltje Symons verkoper Zoutsloot 521762255134v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis koper huisRozemarijnstraat 31753253126v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis verkoper Rozemarijnstraat 31766256208r
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Lammert Warndersteeg 16177725982v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Ooievaarsteeg 7179226419v
TJERKS, EELSE Aaltje Tjerks naastligger ten zuiden Molenpad175725464r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Noordijs 12175325389r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper huisWortelstraat 61774258141v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper Bargebuurt 201774258142v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Bargebuurt 201774258182v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Wortelstraat 61779259175r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems huurder (p.w.)Hoogstraat 341802266154v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes koper Lanen 36176025512v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes eigenaar en bewoner voorwoningLanen 361782260191v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes verkoper Lanen 361782260191v
KOK, AALTJE WIETSES Aaltje Wytses de Kokkoper huisGrote Bredeplaats 31799265156r
SIETSES, AALTJE Aaltje Zytses koper Lammert Warndersteeg 91805267150r
JANS, AALTJEwijlen Aaltjen Jans verkoper Kerkpoortstraat 551781260113r
JANS, AALTJEwijlen Aaltjen Jans verkoper Kerkpoortstraat 55achter1781260113r
JANS, Aaltye Jans verkoper Noordijs 41619230179v
DOOITSES, AREND Aane Dooitses wever (mr. bont-)koper huisLiemendijk ZZ177725929v
DOOITSES, ARENDwijlen Aane Dooytzes wever (bont-)erflater Liemendijk ZZ178326152r
EEUWES, AREND Aane Ieves koper huisLiemendijk ZZ178326152r
JANS, AREND Aane Jans naastligger ten zuiden Rozenstraat 41748251221v
JANS, Aanneke Jans , e.a.naastligger ten zuiden Vijverstraat 20177725968v
TEUNIS, ARENDJEde erfgenamen van wijlen Aantje Teunis eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 81784261142r
BERENDS, ARJEN Aarjen Beerns naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18170124499r
KLASES, AREND Aarn Claes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ164223524r
IJSBRANDS, AREND Aarn Isbrants naastligger ten noordoosten [staat: noorden] Zuiderhaven 291619230195r
, AREND Aarnt wevernaastligger ten oosten Achterstraat ZZ1688242240v
NIEUWENHUIS, AREND Aarnt Nieuwenhuisstrandmeesterkoper huisZuiderhaven ZZ1698243389r
KLASES, AREND Aarnt Claessen koper kamerKerkpoortstraat NZ164223535r
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakkerverkoper Franekereind 29west161122962v
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakkerverkoper Franekereind 29oost161122963r
HANSES, ARENDwijlen Aarnt Hansen verkoper van 1/2 Franekereind 23west168424213r
HANSES, AREND Aarnt Hansen naastligger ten noorden Achterstraat ZZ1689242286v
IJSBRANDS, ARENDhet huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 291641234148v
IJSBRANDS, ARENDhet huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 291641234148v
JANS, AREND Aarnt Jans Swijnsveltkoper huis en schuurHondenstraat 9161122945v
KOEDIJK, AREND NANNEShet nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk, c.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven 1516652394r
KOEDIJK, AREND NANNES Aarnt Nanninghs Koedijkverkoper Zuiderhaven 1516652394r
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper 1/2 kameronbekend166123881r
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper provisioneel 1/2 kameronbekend16612388va
ANNES, Aarntgien Annes koper provisioneel Zuiderhaven ZZ1604228404r
JAKOBS, AARON Aaron Jacobs huurder Grote Kerkstraat 2517962652r
JACOBIDES, AART burgemeester Aart Jacobidesverkoper Kleine Bredeplaats 51710245130r
KLASES, AART Aart Clasen naastligger ten noorden Droogstraat 611662238135r
KORNELIS, AART Aart Cornelis verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 241808268131r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks schilderverkoper Steenhouwersstraat 21690242306r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks , c.u.schilder (mr. -)koper huisBrouwersstraat 141712245180r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks schilder (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1713245199r
HESSELS, AART Aart Hessels wieldraaier (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 4173925072v
JAKOBS, AART Aart Jacobs chirurgijn (mr. -)koper huisVijver 71687242200r
JAKOBS, AART Aart Jacobs chirurgijn (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
JAKOBS, AARTvroedsman Aart Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 31695243161v
JAKOBS, AARTvroedsman Aart Jacobs naastligger ten westen Vijver 6tuin1695243167r
JANS, AART Aart Jans Swijnsveltnaastligger ten oosten Zuiderstraat161222969r
JOHANNES, AART Aart Joannes naastligger ten westen Voorstraat 55achter1654236268v
JOHANNES, AARTde hof van de weduwe van Aart Joannis naastligger ten oosten Liemendijk NZ166023820v
JOHANNES, AARTde erfgenamen van wijlen Aart Joannis naastligger ten westen Lanen 33166823921va
JOHANNES, AART Aart Johannis naastligger ten westen Lanen 33164423599v
RIENKS, AART Aart Riencks koper ledige plaatsBrouwersstraat WZ1621230258r
WILLEMS, AART Aart Willems koper huis, schuur of gorthuis, mosterdmolenKarremanstraat 271673240121v
, Aartgien lijndraaiernaastligger ten oosten Achterstraat161122935v
, de lijnbaan van Aartgien naastligger ten oosten Liemendijk161222969r
, de lijnbaan van Aartgien naastligger ten oosten Anjelierstraat161222969r
JARICHS, AARTJE Aartje Jarighs verkoper Rozengracht 51681241173r
WOPKES, AATJE Aat Wopckes verkoper Zoutsloot 401613229142r
BOTES, ATE Aate Bottes koper provisioneel en finaal huis met mouterij en brouwerij erachter en een loods en ledige plaats ten oostenRozengracht 19166423823va
BOTES, ATEde crediteuren van Aate Bottes , c.u.verkoper Rozengracht 19166623955v
JAKOBS, ATE Aate Jacobs schipper op Leeuwardennaastligger ten oosten Franekereind 26166923936ra
WIARDA, Ab. Wiardasecretaris van Baarderadeelgeniaarde koper Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
EKEMA, ABE Abbas Ecomabode (gerechts-)koper 8/10 huisNoordijs 51683241244r
EKEMA, ABE Abbas Ecomabode (gerechts-)koper provisioneel 2/10 huisNoordijs 5168324166va
EKEMA, ABE Abbas Ecomanaastligger ten noorden Noordijs 71687242165r
EKEMA, ABE wijlen Abbas Ecomabode (gerechts-)verkoper Noordijs 5169124223ra
LUDINGA, ABE ds. Abbas Ludingapredikantverkoper Gardenierstraat 141695243149v
, ABE Abbe smidverkoper Voorstraat1602228313r
, ABEde weduwe van Abbe smidnaastligger ten westen Achterstraat ZZ1699243400r
SMID, ABE Abbe Smid, n.u.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 191782260257v
SMID, ABE Abbe Smitkoopmannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23178526211r
SMID, ABE Abbe Smitkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 23178526211r
SMID, ABE Abbe Smitkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 211787262220v
SMID, ABE Abbe Smittnaastligger ten noorden Brouwersstraat 22178326135r
SMID, ABE Abbe Smittkoopmanverkoper q.q. Zuiderstraat 6178526246r
SMID, ABE Abbe Smittverkoper q.q. huis (p.j.)Hoogstraat 161787262181r
SMID, ABE Abbe Smittkoopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 181789263157v
SMID, ABE Abbe Smittkoopmanverkoper Brouwersstraat 181789263157v
SMID, ABE Abbe Smittkoopmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 201789263159r
SMID, ABE Abbe Smittkoopmanverkoper Brouwersstraat 201789263159r
AKES, ABE Abbe Aekes verkoper Lanen 62166923935ra
AKES, ABE Abbe Aekes naastligger ten noorden Noordijs 716842422va
BOER, ABE AMES Abbe Aemes de Boerverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 41600228205v
ARENDS, ABE Abbe Aenes verkoper Gardenierstraat159722844r
ARENDS, ABE Abbe Aenes aanhandelaar kamerHeiligeweg 461602228286r
AMES, ABE Abbe Ames verkoper Romastraat NZ1599228174r
ANNES, ABE Abbe Annes verkoper Gardenierstraat ZZ1601228263v
ASSES, ABEde kamer van de weduwe van Abbe Assis naastligger ten noorden Hofstraat164023493v
AUKES, ABEhuurder van de woning Abbe Aukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 1041695243134r
AUKES, ABEde woning van Abbe Aukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 1041695243134r
AUKES, ABE Abbe Aukes koper door niaar Romastraat 11706244334r
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-04-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper huis met de ledige plaats daarachterKerkpoortstraat NZ1600228187r
KOENRAADS, ABEweduwe en crediteuren van wijlen burgemeester Abbe Coenraads verkoper Rozengracht 22163923485v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraadts verkoper Zoutsloot 211626231109v
KOENRAADS, ABEburgemeester Abbe Coenraadts naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied)163723442r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraeds koper huis en plaatsRozengracht 18163123315r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraeds naastligger ten oosten Rozengracht 18163123315r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Schritsen 4163623410r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Both Apothekerstraat 4163623413v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraets koopmankoper 1/2 ovenhuis, ledige plaats met daarachter het panwerk en loodsRozengracht 301629232107r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraets verkoper q.q. Grote Kerkstraat 361631232186r
KOENRAADS, ABEhet panwerk van Abbe Coenraets naastligger ten oosten Rozengracht 201634233139r
KORNELIS, ABE Abbe Cornelis naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 121754253188r
DIRKS, ABE Abbe Dirx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ166023863r
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieterkoper 5/6 dubbele woningHofstraat 311681241155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschietererfgenaam en eigenaar van de overige 1/6 part Hofstraat 311681241155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieterverkoper Hofstraat 311681241158v
DOUWES, ABE Abbe Douwes naastligger ten oosten Hofstraat 151703244227v
DOUWES, ABE Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
DOUWES, ABE Abbe Douwes naastligger ten oosten Hofstraat 1317072459r
DOUWES, ABEde kamer van Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v
DOUWES, ABEde kamer van de weduwe van Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 171730247351v
DOUWES, ABEde weduwe van Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
, ABE Abbe Ebrichs naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163223347r
, ABE Abbe Elbrichs verkoper Gardenierstraat161723094r
, ABE Abbe Elbrichs , c.u.hoedenmakerhuurder Voorstraat 341631232172v
, ABE Abbe Elbrichs hoedenmakerkoper 1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uythanghtVoorstraat 91de Grauwe Gans163123314r
, ABE Abbe Elbrichs hoedenmakerkoper 1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uytsteecktVoorstraat 91de Grauwe Gans163123314v
, ABE Abbe Elbrichs , voor zijn kinderenverkoper Voorstraat 911635233175v
FEITES, ABE Abbe Feites naastligger ten westen Rommelhaven 41692242403r
FEITES, ABEde weduwe van Abbe Feites [staat: Eekes] naastligger ten westen Noordijs 5achter16922431v
FEITES, ABE Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Noordijs 51697243318v
FEITES, ABE Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper q.q. Noordijs 516972437va
FEITES, ABEde weduwe van Abbe Feites naastligger ten oosten Schritsen 8170924581r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites naastligger ten westen Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites naastligger ten noorden Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Schritsen 18170924596r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)naastligger ten noorden Schritsen 12170924598v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Schritsen 12170924598v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 101710245108v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Carl Visschersteeg WZ1710245121r
FEITES, ABEde minderjarige kinderen van Abbe Feytes , voor zijn kinderenschipper (wijd-)verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
FEITES, ABE Abbe Feytes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Rommelhaven 2west1699243403r
FRANSES, ABE Abbe Fransen rogmeternaastligger ten noorden Schoolsteeg1599228142v
FRANSES, ABEwijlen Abbe Fransen verkoper Schoolsteeg1619230158v
FRANSES, ABEgrondpacht uit het huis van Abbe Fransses eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
FRANSES, ABEgrondpacht uit het huis van Abbe Fransses eigenaar perceel Schoolsteeg1606228527r
GERRITS, ABE Abbe Gerryts verkoper q.q. Schritsen 601619230170v
HARINGS, ABE Abbe Haringhs verkoper Gardenierstraat161723094r
HARINGS, ABE Abbe Haringhs naastligger ten noorden onbekend1621230259r
HARINGS, ABE Abbe Harings verkoper Voorstraat 661624230391v
HARINGS, ABE Abbe Harings verkoper van 1/4 Voorstraat 66162523171v
HARINGS, ABE Abbe Harings naastligger ten noorden Nieuwstraat 50162923285r
HARINGS, ABEwijlen Abbe Harings verkoper William Boothstraat 27164923696v
IEDES, ABE Abbe Ides consenteert ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smidnaastligger ten zuiden Bildtstraat 17165923810r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs eerdere bewoner Bildtstraat 191676240229v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid (mr. -)koper huisAchterstraat NZ168424221r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid (mr. -)koper huisAchterstraat 2168424221v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smidnaastligger ten westen Achterstraat ZZ1692242396r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 6voor1738249231r
JAKOBS, ABEde erfgenamen van wijlen Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 6voor1751252131v
JANS, ABE Abbe Jans turfdragerkoper huisSint Jacobstraat 14173424917r
JANS, ABE Abbe Jans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 121754253139r
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12174325119r
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16175025259v
JANS, ABE Abbe Jansen turfdragerverkoper q.q. Zeilmakersstraat 11175225326v
JANS, ABE Abbe Jansen winkelier en turfdragerkoper 1/2 huisNoorderhaven 112175625411v
JANS, ABE Abbe Jansen , c.u.winkelier en turfdragereigenaar van 1/2 Noorderhaven 112175625411v
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12176025522r
JANS, ABE Abbe Jansen koper woningBargebuurt 181765256104v
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten noorden Bargebuurt 201766256154r
HILVERDA, ABE JANS Abbe Jansen Hilwerdabakker (mr. -)koper hof met bomen, en plantenMolenpad 9tuin1784261154v
JANS, ABE Abbe Janzen koper 1/2 huisNoorderhaven 1121755253229r
LUITJENS, ABE Abbe Luitjens verkoper Heiligeweg 25166623962v
LUCAS, ABE Abbe Luyckes naastligger ten westen Franekereind 191664238231r
RINSES, ABE Abbe Rinses , c.u.kuiperkoper huis genaamd het Vergulde RadtBrouwersstraat 21het vergulde Rad1675240182r
RINSES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Rinses kuiperverkoper Brouwersstraat 211682241199v
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)koper Zuiderhaven ZZ1691242344r
RINSES, ABEde kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Werfpad ZZ169324364r
RINSES, ABEde kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Werfpad169324368v
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Werfpad1699243396r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven ZZ169924419r
RINSES, ABE Abbe Rinses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1711245139r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ1716245277r
RINSES, ABE Abbe Rinses koper huisBrouwersstraat 12noord172024686r
RINSES, ABE Abbe Rinses kuiper (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 114173124855r
RINSES, ABEde erfgenamen van wijlen Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid1743250300r
RINSES, ABEde weduwe van Abbe Rinses huurder (p.j.)Franekereind 41751252111r
RINSES, ABEde erfgenamen van wijlen Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid1754253158r
RINSES, ABEwijlen Abbe Rinses kuiperverkoper Noorderhaven 1121755253229r
RINSES, ABEde weduwe van Abbe Rinses , c.s.huurder Scheerstraat 1175725492r
SEERPS, ABE Abbe Seerps koper twee kamersLiemendijk NZ1682241232r
SEERPS, ABE Abbe Seerps , c.u.kooltjerkoper huis, paardenstal, loods en plaatsDroogstraat ZZ16832428r
SEERPS, ABE Abbe Seerps geniaarde koper Vijverstraat 17168524264v
SEERPS, ABE Abbe Seerps kooltjerkoper door niaar twee kamersLiemendijk NZ1687242171v
SEERPS, ABE Abbe Seerps kooltjerkoper huis genaamd de Drie Weyten BollenHoogstraat 28de Drie Weiten Bollen1690242328r
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmanverkoper Liemendijk NZ1694243102v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmanverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
SEERPS, ABE Abbe Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 3170024454v
STEFFENS, ABEde verkoper Abbe Steffens naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19161122936v
STEFFENS, ABE Abbe Steffens , voor zich en zijn kinderenverkoper Grote Kerkstraat 19161122936v
STEFFENS, ABE Abbe Stevens verkoper Kromme Elleboogsteeg159722851r
, ABE Abbe Sytgies naastligger ten oosten Weverstraat 151603228355r
TJEBBES, ABE Abbe Tjebbes , zoon van de verkoopsterconsenteert ten zuiden van Harlingen1599228167v
WATSES, ABEwijlen Abbe Watses verkoper Grote Bredeplaats 251604228384v
WATSES, ABEwijlen Abbe Watses verkoper Grote Bredeplaats 271604228384v
WATSES, ABEwijlen Abbe Watses eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 2716152306v
HILVERDA, ABE Abe Hilverdakoopmanverkoper q.q. Drie Roemersteeg 91795264263r
HILVERDA, ABE Abe Hilverdakoopmanverkoper q.q. Voorstraat 221795264271v
HILVERDA, ABE Abe Hilwerdanaastligger ten oosten Moriaanstraat 817882636r
HILVERDA, ABE Abe Hilwerdanaastligger ten westen Noorderhaven 681790263224v
HILVERDA, ABE Abe Hilwerdanaastligger ten westen Voorstraat 251790263224v
HILVERDA, ABE Abe Hilwerdabakker (mr. -)koper q.q. door niaar Voorstraat 31179326486r
, ABE Abe Hiverdabakker (mr. -)naastligger ten oosten Moriaanstraat 41784261242v
, ABE Abe Hiverdabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Moriaanstraat 41784261242v
, ABE Abe Lensesverkoper Zoutsloot 94176725731v
, ABE Abe Astiens koper kamerWortelstraat NZ1603228358r
, ABE Abe Asties naastligger ten noorden Heiligeweg 29161623051v
DIRKS, ABE Abe Dircx , c.u.koper twee kamersKerkpoortstraat166023815v
DIRKS, ABE Abe Dircx verkoper Kerkpoortstraat ZZ166623942v
DOUWES, ABEburgervaandrig Abe Douwes koopmankoper Hoogstraat 91676240224r
DOUWES, ABEburgervaandrig Abe Douwes koopmankoper Droogstraat 651676240225r
DOUWES, ABEwijlen Abe Douwes naastligger ten oosten Hoogstraat 71686242106r
DOUWES, ABEwijlen Abe Douwes naastligger ten noorden Hoogstraat 71686242106r
DOUWES, ABE Abe Douwes , c.u.koper kamerHofstraat 13169224319r
DOUWES, ABEde schuur van de weduwe van Abe Douwes naastligger ten oosten Droogstraat 63169324342v
ERNSTES, ABE Abe Ernstes koper woningZoutsloot 11716245272v
HARMENS, ABEwijlen Abe Harmens bewoner Lammert Warndersteeg 71781260139r
HARMENS, ABEde weduwe van Abe Harmens huurder (p.w.)Achterstraat 181782260310r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopmanverkoper q.q. Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopmanverkoper q.q. Wasbleek 921782260216r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopmanverkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
HIELKES, ABEhuisman Abe Hylkes koper wagenhuisOoievaarsteeg 6178326125v
HIELKES, ABEwijlen Abe Hylkes verkoper Ooievaarsteeg 61787262151r
HIELKES, ABEhuisman Abe Hyltjes koper huisNoordijs 8176425619v
HIELKES, ABEhuisman Abe Hyltjes verkoper Noordijs 8177725972r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs smidnaastligger ten zuiden Bildtstraat 171662238138r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 171664238204v
JAKOBS, ABEde smederij gebruikt door Abe Jacobs smidnaastligger ten oosten Achterstraat 51686242113v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs smid (mr. ijzer-)koper huis en smederijZuiderstraat 81724246190r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs huurder voor 7 jaren Zuiderstraat 311724246198v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 6voor1736249137r
JAKOBS, ABE Abe Jacops , c.u.koper huisBildtstraat 19164923699r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilverdabakker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 12178926372v
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)koper Voorstraat 231782260196r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdahuurder (p.j.)Voorstraat 231782260196r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 231803266256v
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 121803266262r
JANS, ABE Abe Jansen huurder Sint Jacobstraat 171733248263v
JANS, ABE Abe Janssen koopmanniaarnemer Nieuwstraat 38164323596r
JELTES, ABE Abe Jeltes , voor zijn kinderenbakker en ontvanger (mr. -)verkoper Heiligeweg 5816712408va
JOHANNES, ABE Abe Johannes huurder van 1/2 (p.j.)Grote Kerkstraat 251802266127r
JOHANNES, ABE Abe Johannes , c.u.huurder gedeelte (p.j.)Grote Kerkstraat 251803266243v
LINSES, ABE Abe Lenses naastligger ten noorden Zoutsloot 961760254254r
LINSES, ABE Abe Lenses naastligger ten zuiden Zoutsloot 921762255141r
LINSES, ABE Abe Lensis , c.soc.naastligger ten noorden Zoutsloot 96175025297r
LUITJENS, ABE Abe Luytjens naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ166523923r
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes huurder Bargebuurtspoortje 10176125548v
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes huurder Bargebuurt 141780259242v
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
PIETERS, ABEde stal van Abe Pieters koopmannaastligger ten oosten Molenpad 141675240170v
PIETERS, ABE Abe Pieters koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 104168124139va
PIETERS, ABEde erfgenamen van wijlen Abe Pyters koopmannaastligger ten zuiden Noordijs 4169324354r
PIETERS, ABE Abe Pytters verkoper q.q. Zoutsloot 981673240114r
RITSKES, ABE Abe Ritskes koper q.q. Schritsen 151661238104v
SEERPS, ABE Abe Seerps kooltjernaastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1689242301v
SEERPS, ABE Abe Seerps kooltjerkoper huis met een vrij in- en uitgang in de steeg naar de havenVoorstraat 516842424va
SEERPS, ABE Abe Serps , c.u.kooltjerkoper huisSchritsen 81688242241v
SIEBES, ABE Abe Sybes naastligger ten westen Rommelhaven 201715245238r
SIEBES, ABE Abe Sybes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter1729247283r
SIEBES, ABE Abe Sybes kompasmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Zuiderhaven 151730247326v
, ABEL Abel Griet uitdragerbewoner Hoogstraat 23168424255v
BOLHUIS, ABEL Abel Bolhuis, curatorenverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61799265151r
, ABEL Abel Bolhuysverkoper q.q. Hoogstraat 511799265148r
, ABEL Abel Bolhuysverkoper q.q. Hoogstraat 531799265148r
JONG, ABEL Abel M. de Jongscheepstimmerbaasverkoper van 2/4 Zuiderhaven 16180226688r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Heiligeweg 38176125577r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 6176125598r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Bargebuurt 24176125599r
DIRKS, ABELwijlen Abel Dirks schoenmakerverkoper Grote Kerkstraat 151766256225r
DOUWES, ABELTJE Abel Douwes koper huis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de havenJan Ruurdstraat 3162923294r
HARMENS, ABEL Abel Harmens korfmaker (mr. -)koper Bildtstraat 151732248124v
HENDRIKS, ABEL Abel Hendriks koper huisSchritsen 181810268358v
HENDRIKS, ABEL Abel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 2218102692r
IJSBRANDS, ABEL Abel Isbrants koper huisKleine Kerkstraat WZ161122928v
LUITJENS, ABEL Abel Luitiens koper finaal kamer nr. 5Bargebuurt 2216602387ra
LUITJENS, ABEL Abel Luitiens koper provisioneel Bargebuurt 2216602387ra
LUITJENS, ABELde weudwe van Abel Luitiens koper provisioneel Rozemarijnstraat 3168224148ra
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jongscheepstimmermankoper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stalZuiderhaven 161800265222r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jongscheepstimmermankoper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stalZuiderhaven 161800265241r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jongeigenaar van 1/4 Zuiderhaven 161800265241r
SIEBRENS, ABELTJE Abel Sibrants verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen162823246v
, ABELdr. Abele Isbrandiverkoper Kleine Kerkstraat WZ161723060r
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsmanaastligger ten zuiden Brouwersstraat 51782260223r
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsmanaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3179226444v
WIERSMA, ABEL Abelius Wiersmanaastligger ten noorden Brouwersstraat 91786262115r
BONNES, Abelke Bonnes koper Achterstraat1612229115r
JOHANNES, ABELTJE Abeltje Johannes verkoper Grote Bredeplaats 27174425139v
JENTJEMA, ABEL Abelus Jentiemakapiteingeniaarde koper Grote Kerkstraat 12167924127v
JENTJEMA, ABEL Abelus Jentiemakapiteinbewoner Zuiderhaven 71a1682241185r
, ABEL Abelus Robijnsmaverkoper van 1/3 van 1/5 Simon Stijlstraat1657237251v
WIERDSMA, ABEL Abelus Wierdsma, n.u.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 51791263348v
PIETERS, ABIGAEL Abigail Pytters koper Grote Kerkstraat 201703244196v
HARINGS, ABELwijlen Able Harings verkoper Nieuwstraat 481644235119r
, ABRAHAMhet huis van Abraham schoenlappernaastligger ten noorden Hofstraat 47oost167224082r
, ABRAHAMhet huis van Abraham schoenlappernaastligger ten noorden Hofstraat 47oost167224094r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alemazilversmidkoper huis, de Kartouw genaemtLanen 80de Kartouw172024683r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alemanaastligger ten noorden Spekmarkt 2172124696r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alemageniaarde koper Rozengracht 7oost1721246117r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alemanaastligger ten oosten Lanen 781722246128r
ALEMA, ABRAHAM Abraham van Alemaverkoper Lanen 80173024710ra
BONTEKOE, ABRAHAM de hof van Abraham Bontekoenaastligger ten oosten Rozengracht 16165523727v
BONTEKOE, ABRAHAM de andere hof van Abraham Bontekoenaastligger ten westen Rozengracht 16165523727v
BONTEKOE, ABRAHAM vroedsman Abraham Bontekoemede directeurverkoper Vijver 6tuin165623763r
BONTEKOE, ABRAHAM Abraham Bontekoeniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 18achter165623764v
BONTEKOE, ABRAHAM de hof van burgemeester Abraham Bontekoenaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1658237169ar
BONTEKOE, ABRAHAM de hof van burgemeester Abraham Bontekoenaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1658237169ar
BONTEKOE, ABRAHAM burgemeester Abraham Bontekoenaastligger ten oosten Rozengracht 101659237186r
BONTEKOE, ABRAHAM burgemeester Abraham Bontekoenaastligger ten oosten Rozengracht 121659237186r
BONTEKOE, ABRAHAM de nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytter Bontekoeverkoper Rommelhaven 8een_achter16602385va
BONTEKOE, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen burgemeester Abraham Bontekoenaastligger ten westen Voorstraat 851667239114r
BOUT, ABRAHAM Abraham Boutkoper huisSpekmarkt 1177225829v
BOUT, ABRAHAM Abraham Boutkolvemaker en koopmanverkoper Spekmarkt 1177225844r
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandbewoner Grote Bredeplaats 26west16362346v
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandbewoner Grote Bredeplaats 26west163623415r
KOOIMAN, ABRAHAM Abraham Coymansnotarisverkoper q.q. Zuiderhaven 51765256106v
FABER, ABRAHAM Abraham Faberkoper provisioneel woning en weefwinkel voor zes getouwenZoutsloot NZ1779259305v
, ABRAHAM Abraham van der Fuyckzilversmid (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17168424257v
, ABRAHAM Abraham van der Fuyckzilversmid (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17achter168524279r
, ABRAHAM Abraham van der Fuyckzilversmid (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 151686242120v
, ABRAHAMhet huis van Abraham Groenewoldt, c.u.naastligger ten westen Zuiderhaven 541658237174r
GROENEWOUD, ABRAHAM burgerhopman Abraham Groenewoltsecretaris Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 52166523910r
GROENEWOUD, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Groenwolt, c.u.koper spaanderhuisZuiderhaven 521654236252v
GROENEWOUD, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Groenwoltkoper twee kamersSpinhuisstraat ZZ1654236268r
GROENEWOUD, ABRAHAM burgerhopman Abraham Groenwoltcommies Admiraliteit in Frieslandkoper huis, hof en ledige plaats of de huisstede ten westenZuiderhaven 461662238159v
GROENEWOUD, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen de weduwe van Abraham Groenwoltcommiesnaastligger ten westen Zuiderhaven 481667239123v
GROENEWOUD, ABRAHAM wijlen Abraham Groenwoltcommiesverkoper Zuiderhaven 461668239150v
GROENEWOUD, ABRAHAM wijlen Abraham Groenwoltcommieserflater Zuiderhaven 46166923933va
, ABRAHAM Abraham Israelkoopman en winkelier (joods -)koper huis, hof, paardenstal en wagenhuisVoorstraat 871758254156v
, ABRAHAM Abraham Israelkoopman (joods -)verkoper Voorstraat 85achter1758254162v
, ABRAHAM Abraham Israelkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 36176425643r
, ABRAHAMde weduwe van wijlen Abraham Israelbewoner Voorstraat 871765256113r
, ABRAHAMwijlen Abraham Israelerflater Voorstraat 871765256113r
, ABRAHAM Abraham Monnabewoner Liemendijk ZZ177225835v
, ABRAHAMburgervaandrig Abraham Roosenreidmaker (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 81733248261v
, ABRAHAMburgervaandrig Abraham Roosenreidmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 81733248261v
, ABRAHAMburgervaandrig Abraham Roosennaastligger ten oosten Heiligeweg 101734248308v
, ABRAHAMvroedsman Abraham Roosennaastligger ten oosten Heiligeweg 8174325123v
, ABRAHAMwijlen burgemeester Abraham Roosenverkoper Heiligeweg 12176025535r
ROSEN, ABRAHAM Abraham Rosenreidmaker (mr. -)koper huis tuin erachterHeiligeweg 121724246212v
ROSEN, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Rosenverkoper q.q. Sint Jacobstraat 617312488v
ROSEN, ABRAHAM Vaandrig Abraham Rosennaastligger ten oosten Heiligeweg 81733248202v
RUITER, ABRAHAM Abraham F. de Ruiterboekbindersknechtkoper huisHondenstraat 101802266168v
RUITER, ABRAHAM Abraham F. de Ruiterboekbindersknechtverkoper Hondenstraat 10180426771r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbindersknechtkoper huisKleine Kerkstraat 161805267126v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbinderkoper woningMolenpad 21806267272r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbinderkoper woningMolenpad 41806267272r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiternaastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ1807267330v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbindersknechtkoper huisTiepelplein WZ1807267331r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterkoper huis en tuintjeSchritsen 44180726813r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiternaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51180826820r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbindersknechtverkoper q.q. Wasbleek 7180826880r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbinderverkoper Kleine Kerkstraat 161809268217v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterkoper huisVoorstraat 9918102693r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbinderkoper huisSchritsen 42181026948v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbindernaastligger ten oosten Schritsen 42181026948v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterkoper huisBorstelsteeg 121810269100v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiternaastligger ten zuiden Borstelsteeg 121810269100v
, ABRAHAM Abraham Savoyverkoper q.q. Voorstraat 57achter1695243144v
, ABRAHAM Abraham Spieringshoekverkoper van 1/2 Voorstraat 971780259297v
, ABRAHAM Abraham Spieringshoekverkoper Both Apothekerstraat 81782260213v
, ABRAHAM Abraham Spieringshoekverkoper Brouwersstraat 91786262115r
, ABRAHAM Abraham Stockmansbakker (koek-)bewoner Voorstraat 731619230160v
, ABRAHAM Abraham Tjallingiuslands opzichterhuurder Bildtstraat 17180426767v
VERMEULEN, ABRAHAM de weduwe van Abraham Vermeulenhuurder Zuiderstraat 221775258234r
VERMEULEN, ABRAHAM de weduwe van Abraham Vermeulen, en haar dochtersvoormalig huurder Zuiderstraat 221776258251v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Schritsen 25175325336r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardenknoopmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 161753253114v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardenknoopmakerverkoper Kleine Bredeplaats 161760254253r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 36176025512v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardennaastligger ten westen Schritsen 291763255245r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Weverstraat 101766256182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardenkoper huisWeverstraat 81766256183r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardenverkoper Klaverbladstraat 51775258200v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 341778259150v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardenkoper huisLanen 381790263264r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Lanen 361794264212r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 361794264212r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Lanen 361799265182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 361799265182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Schritsen 251801265293r
WIJNGAARD, ABRAHAM Abraham Wijngaerdennaastligger ten zuiden Weverstraat 101769257127v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaerdennaastligger ten zuiden Weverstraat 101769257127v
WIJNGAARD, ABRAHAM Abraham Wijngaerdenkoper provisioneel huis en hofKerkpoortstraat 4917732584ra
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaerdenkoper provisioneel huis en hofKerkpoortstraat 4917732584ra
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Albert wever (bont-)koper huisRomastraat 51728247116v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts wever (mr. bont-)geniaarde koper Vijver 41725246244r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1729247267r
ASSES, ABRAHAM Abraham Asses huurder Nieuwstraat 621804267103r
BAUKES, ABRAHAMwijlen Abraham Baukes erflater Lanen 561728247100r
BAUKES, ABRAHAM Abraham Baukes , e.a.huurder (p.j.)Lanen 56173124810v
WIJNGAARD, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerdenknoopmaker (mr. -)koper huisSchritsen 271748251224v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerdenknoopmaker (mr. -)koper huisSchritsen 271748251224v
, ABRAHAM Abraham Casarius verkoper Rommelhaven 20161222986r
KLASES, ABRAHAM Abraham Claesen verkoper Kleine Kerkstraat 81657237134r
KLASES, ABRAHAMde kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter1634233145v
KLASES, ABRAHAMde kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 81659237204v
KLASES, ABRAHAM Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 816602385va
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)koper huisRomastraat 4oost176425621r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
KORNELIS, ABRAHAMwijlen Abraham Cornelis Beitzegatverkoper Romastraat 4oost176925799r
ELBERTS, ABRAHAM Abraham Elberts schipper (wijd-)koper huis en tuinZoutsloot 4917272477v
, ABRAHAM Abraham Elikan verkoper Voorstraat 361807267336r
, ABRAHAM Abraham Elkan Levykoper huis en herbergRommelhaven 18de Aardappelbeurs1805267161v
, ABRAHAM Abraham Elkan Levykoopmanverkoper Rommelhaven 181805267177r
FRANSES, ABRAHAM Abraham Fransen , c.u.huurder Zoutsloot 981673240114r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen wever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpad 11763255207v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46176825735v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen koper hof met zomerhuisGardenierstraat ZZ1778259129v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen huurder (p.j.)Rozengracht 161780259271v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 2717812609r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 29178126083v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 461782260235r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 291782260307v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 251784261152v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 461796264329r
HANSES, ABRAHAMwijlen Abraham Hanses verkoper Kerkpad 11786262113r
HANSES, ABRAHAMwijlen Abraham Hanses verkoper Romastraat 271786262114r
HANSES, ABRAHAMde weduwe van Abraham Hanzen huurder achterste gedeelte (p.j.)Grote Kerkstraat 351787262224v
IEPES, ABRAHAMde weduwe van Abraham Ipes verkoper q.q. Liemendijk NZ162623197v
, ABRAHAM Abraham Israel koopmanverkoper q.q. Wasbleek176425639v
, ABRAHAM Abraham Israel koopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 31west176425640v
, ABRAHAM Abraham Israel koopmanverkoper q.q. Wasbleek176425642r
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs bakker (koek-)huurder Voorstraat 731618230150r
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs huurder (p.j.)Rommelhaven 161766256191r
JANS, ABRAHAM Abraham Jans bruidegom 1601228266r
JANS, ABRAHAM Abraham Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10175025272v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faberscheepstimmerman (mr. -)koper huisScheerstraat 10177225862r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper Scheerstraat 101776258242v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen borg voor de koper Franekerpoort (gebied)1687242183r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen verkoper Hofstraat 21west1689242285v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen wachtophaaldergeniaarde koper Hofstraat 21west1692242381v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen , c.u.koopmankoper huisRommelhaven 3b1696243204r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Hoogstraat 101697243275r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Rommelhaven 51697243297r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Hoogstraat 101697243300r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen verkoper Rommelhaven 31698243374r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 101779259215r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 21west1780259282v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Fabernaastligger ten noorden* Jan Ruurdstraat 11780259290r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberverkoper q.q. Rommelhaven 61779259306v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmermanverkoper Schritsen 2178326160r
HOEF, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Hoeffverkoper Brouwersstraat 211723246168v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen Middelaerverkoper Brouwersstraat 91677240268r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters verkoper van 1/4 Droogstraat 131642234180v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters geniaarde koper Franekereind 23oost1646235216v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apothekernaastligger ten oosten* Rommelhaven 6drie_achter1645235173r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apothekergeniaarde koper Franekereind 23oost1646235215v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten westen Voorstraat 85165623777r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abraham Pytters Bontekoe, c.u.koper hof met prieelZuiderhaven ZZ1657237132r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde nagelaten weeskinderen van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoekoper [1/2] huis en mouterij, loods, plaats en achterhuisRommelhaven 81659237204v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde schuur van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 81659237204v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde kamer van de erfgenamen van wijlen Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 816602385va
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytters Bontekoeverkoper Rommelhaven 816602385va
TEETSES, ABRAHAMwijlen Abraham Teedzes blekererflater Franekertrekvaart 91784261226v
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjalling schoenmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 31175725465r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings schoenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 16176725723r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 46176825735v
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings , c.u.bewoner voorste gedeelte Hoogstraat 161770257173r
TJALLINGS, ABRAHAMde geabandonneerde boedel van Abraham Tjallings schoenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 161770257173r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems koper huis en brouwerij met aandeel in de brouwersvijverBrouwersstraat 221803266182r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 791803266230v
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 791806267191r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten zuiden Brouwersstraat 181810268356v
IEMES, ABRAHAMminderjarige Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west179226452r
IEMES, ABRAHAM Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
, ABRAHAM Abraham Ysrael koopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 18176425638v
, ABRAHAM Abrahamus Tammeripredikantverkoper buiten Harlingen1654236264r
, ABRAHAM Abrahamus Wetzensiusverkoper Grote Kerkstraat 331676240241v
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenewoltcommiesnaastligger ten oosten Zuiderhaven 501664238207r
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenewoltcommiesnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 501664238207r
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenwolt, c.u.ontvangerkoper huis en hof daarachterZuiderhaven 501650236119v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abram Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 361782260191v
KLASES, ABRAHAMde erfgenamen van wijlen Abram Claessen naastligger ten zuiden Rommelhaven 10164223533r
HANSES, ABRAHAM Abram Hansen naastligger ten noorden Romastraat 251782260182r
JAKOBS, ABRAHAM Abram Jacobs verkoper Droogstraat 591650236133v
PIETERS, ABRAHAMhet kleine huis van verkoper Abram Pyters , c.u.apothekernaastligger ten noorden Bildtstraat 211646235211r
PIETERS, ABRAHAM Abram Pyters , c.u.apothekerverkoper Bildtstraat 211646235211r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pyters Bontekoenaastligger ten oosten Zuiderplein 5noord1650236113v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pyters Bontekoeverkoper Zuiderplein 5noord1650236113v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pytters Bontekoekoper door niaar hof met bomen en plantagieVijver 6tuin1651236179v
TJERKS, Abtie Tyercks koper Heiligeweg 221621230260v
WILLEMS, Abygeltje Willems verkoper Weverstraat 11752252226r
DIRKS, AAGJE Achie Dirckx verkoper Heiligeweg NZ1631232166r
TJEERDS, AAGJE Achien Tjeerdts koper huis en hofKerkpad 161675240178r
, Achjen huurder Rommelhaven 18een_achter173124840r
KLASES, AAGJE Acht Clases geniaarde koper Achterstraat ZZ1662238151r
TEUNIS, AAGJE Acht Thoenis verkoper Bildtstraat 141605228456r
FRANSES, AAGJE Achtie Fransen Templarkoper Weverstraat1659237199r
, AAGJE Achtje Bremansverkoper Grote Kerkstraat 18166523923v
, AUKJE Acke huurder (p.w.)Vijver 121752252230v
ABES, AUKJEde weduwe Acke Abbes naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de straat])Rozengracht 17166123887r
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andries de Boerkoper Zuiderhaven 241766256171r
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andrys de Boerkoper Zuiderhaven ZZ1733248183v
DOEKES, AUKJE Acke Doekes koper Weverstraat 14176825788r
DOEIES, AUKJE Acke Doyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 216842423ra
EVERTS, AUKJE Acke Everts koper Achterstraat166623942r
EVERTS, AUKJE Acke Ewerts koper Bildtpoort (gebied)1661238101r
FEDDES, AUKJE Acke Feddes koper Schritsen 36178626277r
FEIKES, AUKJEzijn moeder Acke Feykes verkoper Zuiderhaven 1oud1774258176r
GERBENS, AUKJE Acke Gerbens verkoper van 1/6 Noorderhaven 341738249281v
GERRITS, AUKJE Acke Gerrits naastligger ten noorden Vijverstraat 111695243152r
GOIES, AUKJE Acke Goyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2168424233v
JANS, AUKJEwijlen Acke Jans erflater Noorderhaven 60170024463v
LAMMERTS, AUKJE Acke Lammerts verkoper Noorderhaven 1121723246182r
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten noorden Rommelhaven 121736249146v
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten oosten Rommelhaven 81749251280r
MEILES, AUKJE Acke Meyles naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 2416362348v
PIETERS, AUKJE Acke Pieters , oude vrijsterverkoper van 1/3 Rommelhaven 241729247232v
PIETERS, AUKJEwijlen Acke Pieters verkoper Schritsen 50achter173624912va
PIETERS, AUKJE Acke Pieters verkoper Rommelhaven 41755253202r
PIETERS, AUKJE Acke Pyters koper Scheffersplein OZ1758254175v
SIEBRENS, AUKJE Acke Sybrens verkoper Schritsen 50achter1736249120r
SIEDSES, AUKJE Acke Sydses verkoper Vijver 121752252230v
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper van 2/9 Rommelhaven 241729247232v
SIETSES, AUKJE Acke Sytses koper Noorderhaven 22173124868r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Herenknechtenkamerstraat1752252230r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Hondenstraat 41752252231v
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Vijver 6tuin1752252234r
TOBIAS, AUKJE Acke Tobias huurder Tiepelsteeg176725713r
WILLEMS, AUKJE Acke Willems koper Grote Kerkstraat 151766256225r
BONTEKOE, ADAM Adam Bontekoekoper huis en cementmakerijSint Jacobstraat 41786262103r
BONTEKOE, ADAM Adam Bontekoekoper 1/4 huisSint Jacobstraat 61786262103r
DIEMER, ADAM Adam Dimmerhuurder Gardenierstraat180426717v
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipsonkoper door niaar 1/2 huis en hof met een vrije uitgang naar de Achterstraat [staat: Karremanstraat]Zoutsloot NZ166123877r
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipsoneigenaar van 1/2 ([blijkens een niaar])Zoutsloot NZ166123877r
GIPSON, ADAM de hof van burgemeester Adam Gipsonnaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1662238151r
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipsonkoper provisioneel 1/2 huis en hofZoutsloot16612388va
GOSLINGS, ADAM Adam Goslingsverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg WZ1730247312r
, ADAM Adam Hargtoghslager (mr. -)huurder Noorderhaven 1081801265299v
HERTOG, ADAM Adam Hartogslager (mr. -)huurder Voorstraat 301806267256v
HELBACH, ADAM Adam Coenraad Helbachluitenant in het regiment van generaal majoor Van Brakellkoper Zuiderhaven 251794264170v
HELBACH, ADAM Adam Coenraad Helbachluitenant in dienst van de staat (oud -)verkoper Zuiderhaven 25180126644r
LENTS, ADAM Adam Lensnaastligger ten noorden Lanen 391805267141v
LENTS, ADAM Adam Lentsnaastligger ten noorden Lanen 3518012663r
LENTS, ADAM Adam Lentz, c.u.verver en glasmaker (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 37178526222r
LENTS, ADAM Adam Lentzverver en glasmaker (mr. -)koper huis en tuinSint Odolphisteeg 221788262291v
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten noorden Lanen 371788262293r
LENTS, ADAM Adam Lentzverver (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 351795264294r
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten noorden Lanen 3918042679v
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten oosten Lanen 29180426792v
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten noorden Lanen 391808268112r
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 181808268128r
, ADAM Adam Roerich, c.u.kok op het Admiraliteitsjachtgeniaarde koper Voorstraat 41176425654r
, ADAM[geniaarde koper] Adam Roerichnaastligger ten oosten Voorstraat 39176425657r
, ADAM Adam Roerichnaastligger ten noorden Voorstraat 39176425657r
, ADAM Adam Roerichgeniaarde koper Voorstraat 36176425675r
, ADAM Adam Roerichkoper huisVoorstraat 391766256161r
, ADAM Adam Roerichkok op het Admiraliteitsjachtkoper huisVoorstraat 411766256197v
, ADAM Adam Roerichhuurder (p.j.)Voorstraat 411766256197v
, ADAM Adam Roerichnaastligger ten westen Voorstraat 411766256197v
, ADAM Adam Roerichkok op het Admiraliteitsjachtkoper huisVoorstraat 411766256199v
, ADAM Adam Roerichhuurder (p.j.)Voorstraat 411766256199v
, ADAM Adam Roerichnaastligger ten westen Voorstraat 411766256199v
, ADAM Adam Roerichkokgeniaarde koper Hondenstraat 3oost1769257115v
, ADAM Adam Roerichkoper huisVoorstraat 311776258248r
, ADAM Adam Roerichkastelein in het Herenlogementkoper huisRozemarijnstraat 1het Herenlogement177725953r
, ADAM Adam Roerichkasteleinkoper huis met achtererfNoorderhaven 641778259153r
, ADAM Adam Roerichkoper door niaar van 1/2 huis en weefwinkelBoth Apothekerstraat 15zuid1780259288v
, ADAM Adam Roerichkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 15zuid1780259288v
, ADAM Adam Roerichgeniaarde koper Sint Odolphisteeg 8178126035v
, ADAM Adam Starkkoper huisHeiligeweg 68181026966v
, ADAM Adam Starkhuurder Heiligeweg 68181026966v
STERK, ADAM Adam Sterk, c.u.huurder voorkamer Zoutsloot 1051805267156r
STERK, ADAM Adam Sterkapothekersknechtkoper huisSpekmarkt 11806267284v
STERK, ADAM Adam Sterkapothekersknechtverkoper Spekmarkt 11809268210v
, ADAM Adam Stratshuurder beneden Kroonsteeg 51765256141v
, ADAM Adam Terwogtschoolhouder (Franse -)koper huisVoorstraat 321809268189v
, ADAM Adam van Urknaastligger ten zuiden Noorderhaven 22176725715r
, ADAM Adam van Urknaastligger ten zuiden Noorderhaven 22achter176725715r
, ADAM Adam Veelinkhofmeester op het Admiraliteitsjachtkoper huis en tuintjeSchritsen 35175325351r
, ADAM Adam Veelinkhofmeester op het Admiraliteitsjachtverkoper Schritsen 35176125547v
, ADAM Adam ter Wogtverkoper Zuiderstraat 121809268207v
FRANSES, ADAM Adam Frans koper Zoutsloot NZ162923282v
GERLOFS, ADAMgrondpacht uit de huisstede van Adam Gerleffs metselaareigenaar perceel onbekend1606228494v
GERLOFS, ADAMde erfgenamen van wijlen Adam Gerliffs naastligger ten noorden Vioolsteeg162523178r
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ172824797v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings metselaarkoper huisLammert Warndersteeg 161741250185r
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 161742250239v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings , c.s.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 371753253128v
GOSLINGS, ADAMde weduwe van Adam Goslings , c.s.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 371766256155v
GOSLINGS, ADAMwijlen Adam Goslings metselaarverkoper Lammert Warndersteeg 181769257100r
, ADAM Adam Hartog slager (joods -)koper huisNoorderhaven 81807267352r
HECTORS, ADAMwijlen Adam Hector verkoper onbekend168424241v
HENDRIKS, ADAM Adam Hendricx , c.s.verkoper Spinhuisstraat NZ1646235195v
, ADAM Adam Hendrikcks , c.u.verkoper Romastraat1664238222r
HARMENS, ADAM Adam Hermans verkoper q.q. Grote Bredeplaats 191603228340v
HARMENS, ADAM Adam Hermans verkoper q.q. Grote Bredeplaats 211603228340v
JANS, ADAM Adam Jansen verkoper Kruisstraat 3oost165523742r
JANS, ADAM Adam Jansen verkoper Kruisstraat 10west165523742r
GIPSON, ADAM JANS Adam Jansen Gipsonnaastligger ten westen Noorderhaven 501656237101v
GIPSON, ADAM JANS Adam Jansen Gipsonverkoper Noorderhaven 481662238126r
GIPSON, ADAM JANSde hof van burgemeester Adam Jansen Gipsonnaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1662238151v
GIPSON, ADAM JANShuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipsonnaastligger ten westen Zoutsloot 61166323816ra
GIPSON, ADAM JANShuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipsonnaastligger ten noorden Zoutsloot 61166323816ra
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds metselaar (mr. -)koper Tiepelsteeg1758254132r
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds koper woningSint Odolphisteeg 181763255220av
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141763255234v
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141763255266r
SJOERDS, ADAMde weduwe van Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141769257135r
STITTERTS, ADAM Adam Stitters , c.s.naastligger ten oosten Achterstraat NZ16992441v
STITTERTS, ADAM Adam Stitters schipper (schuit-)koper kamerLiemendijk ZZ1705244279r
STITTERTS, ADAMde koper Adam Stitters schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1705244279r
BONTEKOE, ADAM STITTERTSwijlen Adam Stitters Bontekoeerflater Sint Jacobstraat 41792264355v
STITTERTS, ADAM Adam Stitterts naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1688242240v
STITTERTS, ADAMwijlen Adam Stitterts naastligger ten noorden Zuidersteeg 111724246189r
BONTEKOE, ADAM STITTERTS Adam Stitterts Bontekoetimmerman (mr. huis-)koper huisRomastraat 35178326146v
ADIUS, EDGER dr. Adigerus Adiussecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper huis, schuur, hof en kamer en hof ten oosten en zuidenZuiderhaven 541658237174r
ADIUS, EDGER de heer dr. Adigerus Adiussecretaris Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderhaven 52166523910r
ADIUS, EDGER de heer Adigerus Adiusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandhuurder Noorderhaven 771696243258r
ADIUS, EDGER de nalatenschap van wijlen de heer Adigerus Adiusverkoper Zuiderhaven 541698243352v
, wijlen Adis naastligger ten westen Weverstraat163223358v
IDSINGA, ADOLF Adolff van Idsingaraad fiscaal van de Admiraliteitgeniaarde koper Zuiderhaven 541698243352v
HERTOG, ADOLF Adolph A. Hartoghuurder (p.j.)Schritsen 531810269115r
RUTGERS, ADOLFwijlen Adolph Rutgerus koper Voorstraat 34178526248v
, ARJEN Adriaan Majeur*naastligger ten oosten Hofstraat 47west1688242257v
, ARJENde weduwe van Adriaan Majoornaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18170924596v
WITTERT VAN DER AA, ARJEN vrijheer van Cronenburgh Loenen Grijsoord Adriaan Wittert van der Aaverkoper ten oosten van Harlingen1710245125r
WITTERT VAN DER AA, ARJEN Adriaan Wittert van der Aa, heer van Cronenburgh, Loenen, Grijsoordverkoper Lanen 631712245168v
ALLERTS, ARJEN Adriaan Allerds wever (bont-)verkoper Achterstraat1726246263r
GERRITS, ARJEN Adriaan Gerryts haarsnijdergeniaarde koper Spinstraat ZZ168524295v
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backerbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 311740250108v
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Leyverkoper van 4/64 Noorderhaven 791763255238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Leyverkoper van 4/64 Noorderhaven 811763255238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Leyverkoper van 4/64 Zoutsloot 261763255238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Leyverkoper van 4/64 Noorderhaven 831763255238r
PIETERS, ARJAANTJE Adriaantie Pieters koper Simon Stijlstraat 2166123883v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, en haar kinderenverkoper Rozengracht 26178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, en haar kinderenverkoper ([volgens DTB: Abitzch])Wasbleek 13178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Nieuweburen 11178126097v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Zuiderstraat178126099r
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Noorderhaven 361781260100v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Rinnertspijp 11781260106r
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Voorstraat 11oost1781260109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Noorderhaven 541781260109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Voorstraat 11west1781260109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Lanen 501782260229r
, ARJAANTJEwijlen Adriaantje Kuperflater Zuiderhaven 9181026932r
LEI, ARJAANTJE wijlen Adriaantje van der Leyverkoper Schritsen 31803266208r
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Leyverkoper Karremanstraat 231803266210v
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Leyverkoper Zoutsloot 981803266212r
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Leyverkoper Wortelstraat 121803266212r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Looverkoper Achterstraat163723443r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Looverkoper Karremanstraat 4163723443r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Looverkoper Achterstraat163723443r
, ARJAANTJE Adriaantje Ghijses eerdere eigenaar Rozengracht 421667239102v
BRUINSVELD, ARJEN Adriaen Bruynsveltverkoper Voorstraat 63165523737r
, ARJEN Adriaen van Haestrechtkoper Zuiderhaven 6164223521v
, ARJEN Adriaen Majeurkoper huisHofstraat 47oost1682241193v
, ARJENde weduwe van Adriaen Majoornaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 181713245188v
, ARJENde erfgenamen van wijlen Adriaen Majoornaastligger ten oosten Hofstraat 47west171824633r
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaftprotesteert vanwege een borgstelling Lanen ZZ1606228503v
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaftverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1613229163v
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaftnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 26west1618230149v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adriaen Schaftnaastligger ten oosten Voorstraat 8163223362r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen de weduwe van Adriaen Schaftnaastligger ten westen Voorstraat 121634233138r
SCHAFT, ARJEN het huis van Adriaen Schaftnaastligger ten oosten Hondenstraat 13163823467v
, ARJEN Adriaen Schameydtnaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ164323560v
, ARJEN Adriaen Wittert van de Aageniaarde koper Voorstraat 401682241220v
ARJENS, ARJEN Adriaen Ariaens glasmakerverkoper Noordijs 51604228390v
BARTELDS, ARJENburgemeester Adriaen Bartouts koper huisZoutsloot 381603228339v
BARTELDS, ARJENburgemeester Adriaen Bartouts naastligger ten noorden Noordijs 71604228399r
BARTELDS, ARJENoud burgemeester Adriaen Bartouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakkernaastligger ten westen Franekereind 81620230247v
KORNELIS, ARJEN Adriaen Cornelis verkoper van 1/2 Hoogstraat1691242362r
HEMERT, ARJEN DIRKS Adriaen Dircks van Hemertverpachter grond Liemendijk WZ163223358r
DIRKS, ARJEN Adriaen Dircx bruidegom 1602228292v
BLOK, ARJEN JAKOBS Adriaen Jacobs Blocqkoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 451617230101r
JANS, ARJEN Adriaen Jans koper twee kamers ([staat: dardalff])Poortje1601228268r
SCHAFT, ARJEN JANS Adriaen Jans Schaftkoper huisGrote Bredeplaats 24161723063r
VELDE, ARJEN JANS Adriaen Jansen van der Velde, c.u.koper huisAchterstraat 491661238116v
OLIVIERS, ARJENde weduwe van Adriaen Oliphiers naastligger ten westen Voorstraat ZZ1600228212v
, ARJENwijlen Adriaen Quirinus koper Grote Bredeplaats1601228245r
BLOK, ARJEN TEUNIS Adriaen Teunis Blokkoopmangeniaarde koper Kleine Bredeplaats 9173124862r
WIERDS, ARJENhet grote - of voorhuis van Adriaen Wierdts naastligger ten zuiden Roeperssteeg 71627231171r
WIERDS, ARJENde hof van Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ16272321r
WIERDS, ARJENde hof van wijlen Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ16272322r
WIERDS, ARJENde kamer van de voorschreven Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Peterseliestraat16272322v
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272321r
POPTA, ARJEN WIERDSde andere erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272322r
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Poptanaastligger ten oosten Peterseliestraat16272322v
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272322v
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323r
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wierts lakenkoperprotesteert vanwege een obligatie Voorstraat 401614229209v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wierts verpachter grond ([staat: 4-00-00 GG])Voorstraat 451617230101r
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierts Poptaverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
WILLEMS, ARJEN Adriaen Willems herbergierverkoper Kerkpoortstraat NZ1601228257v
WOUTERS, ARJEN Adriaen Wouters naastligger ten westen Romastraat 81614229226v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wyerdts lakenkoperkoper tuin met plantenZoutsloot 53tuin1602228310v
WIERDS, ARJENde tuin van Adriaen Wyerts naastligger ten oosten Zoutsloot 511604228389r
, de nagelaten weeskinderen van wijlen Adriaentgien crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
BERENDS, ARJAANTJE Adriaentie Beernts verkoper Gardenierstraat16362349v
GERRITS, ARJAANTJE Adriaentie Gerrits koper huis, plaats en schuurDroogstraat 9163323396v
PIETERS, ARJAANTJE Adriaentie Pytters koper Karremanstraat 27165523748r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaftprotesteert vanwege een hypotheek Lanen 371622230305r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaftnaastligger ten westen Voorstraat 121622230330r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaftnaastligger ten westen Voorstraat 121623230341v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaftverpachter grond Sint Jacobstraat 71623230353v
WIERDS, ARJEN Adrian Wierdts , mede voor zichverkoper Grote Bredeplaats 41620230249r
WIERDS, ARJENde kamers van Adrian Wierdts naastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin1626231150v
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringakoper huisZuiderstraat 211774258169v
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringageniaarde koper Vijverstraat 61779259178r
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringaverkoper Zuiderstraat 291803266235r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Cuykkoper Brouwersstraat 12zuid1743250300r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuikkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1742250226v
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuikverkoper Brouwersstraat 12zuid1754253158r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuikverkoper van 1/2 Rozengracht 121754253173r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuikverkoper van 1/2 Rozengracht 101755253216r
, ARJAANTJEjuffrouw Adriana Langrietverkoper Voorstraat 58167224081r
, ARJAANTJEjuffrouw Adriana Langrietverkoper Sint Christoffelsteeg 1167224094v
, ARJAANTJE Adriana Langrietnaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1675240206r
, ARJAANTJE Adriana Langrietverkoper Sint Christoffelsteeg WZ1675240207r
, ARJAANTJE Adriana Stanciusnaastligger ten zuiden Noorderhaven 901724246210v
, ARJAANTJE Adriana Stanciusnaastligger ten westen Noorderhaven 901724246210v
STANSIUS, ARJAANTJE de landen van vrouw Adriana Stansiusnaastligger ten noorden Noorderkade 11712245317r
STANSIUS, ARJAANTJE juffrouw Adriana Stansiuskoper loodsjeonbekend171824611v
STANSIUS, ARJAANTJE de tuin van Adriana Stansiusnaastligger ten oosten Rozengracht 7oost1721246117r
FEUGEN, ARJAANTJE juffrouw Adriana Cornelia Voegenkoper William Boothstraat 51754253169r
FEUGEN, ARJAANTJE juffrouw Adriana Cornelia Voegenkoper Scheffersplein OZ1754253169r
FEUGEN, ARJAANTJE Adriana Cornelia Voegenverkoper William Boothstraat 51757254111r
FEUGEN, ARJAANTJE Adriana Cornelia Voegenverkoper Scheffersplein OZ1757254111r
VROOM, ARJAANTJE Adriana Vroomverkoper Spinhuisstraat1663238197r
VROOM, ARJAANTJE juffrouw Adriana Vroomverkoper (huwelijk: zie: Alle friezen)Rozengracht 421667239102v
, ARJEN Adriano Maetioverkoper ten noordoosten van Harlingen1621230258v
, ARJEN Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landenprofessor mathematicusverkoper ten noorden van Harlingen162823248v
, ARJENdoctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landenprofessor mathematicusverkoper buiten Harlingen162823254r
, ARJENdoctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landenprofessor mathematicusverkoper buiten Harlingen162823254r
, ARJENdoctor Adriano Metio, gewezen usu fructuaris van deze landenverkoper buiten Harlingen162823256v
, ARJENdoctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landenprofessor mathematicusverkoper buiten Harlingen162823266v
HERINGA, ARJEN dr. Adrianus Heeringakoper van 1/3 Zuiderhaven 38176425685v
HERINGA, ARJEN Adrianus van Heeringamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 381778259149r
HERINGA, ARJEN dr. Adrianus Heringakoper Werfpad ZZ1762255157v
HERINGA, ARJEN wijlen dr. Adrianus Heringamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven ZZ178126021v
SLOTEN, ARJEN Adrianus van Slootenpredikantverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 141745251102v
SLOTEN, ARJEN ds. Adrianus van Slootenpredikantverkoper van 1/2 Hondenstraat 12176125590v
SLOTEN, ARJEN ds. Adrianus van Slotenpredikantkoper door niaar van 2/8 Hondenstraat 121754253162v
VELSEN, ARJEN dr. Adrianus van Velsenverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats1626231139v
WITTERT, Adrien Wittertnaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1681241171r
WILDE, ARJEN Adryaen de Wildenaastligger ten zuiden onbekend1601228275v
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Adryaen Wierdts Poptaverkoper Voorstraat 451634233146r
JOHANNES, de weduwe van Adtie Johannes Sickesnaastligger ten zuiden Zuiderstraat164823651r
PIETERS, AATJEde erfgenamen van wijlen Adtie Pyters naastligger ten zuiden Schritsen 261724246199r
GERRITS, ATSE Adtse Gerrits , c.u.geniaarde koper Hofstraat 47oost166123876r
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 101788262255r
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten westen Zoutsloot 65180226682r
HIDDES, ATSE Adze Hiddes metselaarverkoper Zoutsloot 631807267318v
, EEBE Aebbe Astiens aanhandelaar huisFranekereind 401601228271v
, EEBE Aebbe Astiens naastligger ten oosten Rozengracht 23161122931r
ARENDS, EEBEde verkopers Aebe Aenes , c.u.naastligger ten westen Romastraat159722837r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat159722837r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat159722837v
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Gardenierstraat159722838r
ARENDS, EEBEde kamer van Aebe Aenes naastligger ten zuiden Romastraat1598228100r
ARENDS, EEBEde kamer van Aebe Aenes naastligger ten noorden Romastraat1598228100r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 41599228180v
, EEBE Aebe Aessens verkoper Zoutsloot 961606228515r
ARENDS, EEBE Aebe Anes , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat15972287v
ARENDS, EEBE Aebe Anes verkoper Gardenierstraat15972287v
ASSES, EEBEweduwe van Aebe Assis naastligger ten noorden Hofstraat1630232137v
ASSES, EEBEde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Aebe Assius verkoper Heiligeweg1630232165r
ASSES, EEBEhet hoekhuis van de dochter van Aebe Assius naastligger ten noorden Heiligeweg 311653236243v
, EEBE Aebe Astiens koper provisioneel huisFranekereind1602228296v
, EEBE Aebe Astiens verkoper Weverstraat NZ1606228509r
, EEBE Aebe Asties naastligger ten oosten Rozengracht 29161122914v
, EEBE Aebe Asties naastligger ten westen Rozengracht NZ1617230103v
, EEBE Aebe Asties naastligger ten noorden Rozengracht NZ1617230103v
, EEBE Aebe Asties naastligger ten westen Hofstraat ZZ1618230111v
, EEBE Aebe Asties naastligger ten oosten Hofstraat ZZ1618230125v
, EEBEde weduwe van Aebe Asties naastligger ten westen Hofstraat ZZ1620230220r
, EEBEde weduwe en erfgenamen van wijlen Aebe Asties naastligger ten oosten Hofstraat ZZ1623230342v
, EEBEde weduwe van Aebe Asties naastligger ten oosten Hofstraat1627231173v
, EEBEwijlen Aebe Asties naastligger ten oosten Hofstraat ZZ16272326v
, EEBEde erfgenamen van wijlen Aebe Astyes naastligger ten westen Rozengracht 27162723210v
, EEBEwijlen Aebe Astyes naastligger ten oosten Rozengracht NZ162723226v
, EEBEwijlen Aebe Astyes naastligger ten noorden Rozengracht NZ162723226v
, EEBEwijlen Aebe Astyes verkoper Rozengracht NZ162723226v
BAUKES, EEBEhet sterfhuis van wijlen Aebe Bauckes , c.u.verkoper Noordijs WZ1605228450v
KORNELIS, EEBE Aebe Cornelis verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25162523171r
KORNELIS, EEBE Aebe Cornelis koper huis genaempt de Arke NoaVoorstraat 23de Arke Noah162523187v
DOEIES, EEBE Aebe Doeyes verkoper Schritsen 371635233160v
DOUWES, EEBEwijlen Aebe Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 11169324338v
DOUWES, EEBEwijlen vroedsman Aebe Douwes koopmanverkoper van 1/2 Hoogstraat 7achter1702244188v
DOUWES, EEBEzijn wijlen vader Aebe Douwes verkoper van 1/2 Hoogstraat 7achter1702244188v
DOUWES, EEBEwijlen vroedsman Aebe Douwes koopmanverkoper van 1/2 Hoogstraat 91702244189r
DOUWES, EEBEwijlen Aebe Douwes erflater Hoogstraat 91702244189r
FRANSES, EEBE Aebe Fransen naastligger ten noorden Schoolsteeg159722828v
HESSELS, EEBE Aebe Hessels , c.u.koper Zuiderhaven ZZ1650236138r
JANS, EEBE Aebe Jansen schipper (wijd-)huurder Vijver 2168524273r
JELKES, EEBE Aebe Jelckes verkoper Romastraat1605228482r
LIEUWES, EEBE Aebe Lieuwes verkoper Franekerpoort (gebied)1652236200v
LUCAS, EEBE Aebe Lucas naastligger ten westen Franekereind 191667239113v
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers , cousijn van de verkoperkoper door niaar tuin of ledige plaats met bloemen, kruiden, plantagie en wijnstokGardenierstraat161723094r
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers gortmakerverkoper Nieuwstraat 561619230152r
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten oosten* (behoudt zijn waterlossing)Sint Jacobstraat 13159722835r
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 131614229235v
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten noorden Noordijs 6166123885v
PIETERS, EEBE Aebe Pieters koopmannaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1686242118r
PIETERS, EEBE Aebe Piters verkoper Kruisstraat ZZ1642234169r
PIETERS, EEBE Aebe Pytters koopmankoper Noordijs 41652236190v
RITSKES, EEBE Aebe Ritskes verkoper Sint Jacobstraat 131644235144v
SIEBES, EEBE Aebe Sybes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter1742250265r
TEIES, EEBE Aebe Teyes koper finaal dwarshuis of kamer met plaats of erfNoorderhaven 781603228342r
WOPKES, EEBE Aebe Wopkes naastligger ten westen Heiligeweg 1west164323550v
ANNES, ABEL Aebel Annis verkoper q.q. Franekereind 241619230165v
ANNES, ABEL Aebel Annis verpachter grond Franekereind 241619230166v
UILKES, IEBELE Aebele Uiltjes , c.u.huurder (p.j.)Rozenstraat 11793264131v
DIRKS, Aebert Dirks wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 391771257195v
ROELOFS, de erfgenamen van wijlen Aebert Roelants naastligger ten westen Zoutsloot 1162423110v
, AAGJE Aechien Templarverkoper Weverstraat ZZ166723999av
, AAGJE Aechien Templarsverkoper van 1/2 Wasbleekstraat 3166023858r
GERLOFS, AAGJE Aechien Gerlofs koper Rozengracht 181681241156r
JANS, AAGJE Aechien Jans koper Karremanstraat 2167124062v
JANS, AAGJE Aechien Jans verkoper Karremanstraat 21676240232v
TJEERDS, AAGJE Aechien Tiaards koper Achterstraat NZ1644235108r
WILLEMS, AAGJE Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47167124038v
WILLEMS, AAGJE Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 4716712405ra
BREMAN, AAGJE Aechje Bremanverkoper Heiligeweg 15166623941v
DIRKS, AAGJE Aechjen Dircks koper finaal huis met een hof en plantenHoogstraat 3516942434ra
HENDRIKS, AAGJE Aechjen Hendricks , voor haar kinderenverkoper van 1/2 Lanen 661687242217v
HENDRIKS, AAGJE Aechjen Hendricks , voor haar kinderenverkoper Grote Kerkstraat 391688242225r
HENDRIKS, AAGJE Aechjen Hendricks verkoper Grote Kerkstraat 391688242225r
HILLEBRANDS, AAGJE Aechjen Hillebrands verkoper Voorstraat 46169924424r
BOUWES, AAGJE Aecht Bouuens verkoper onbekend1629232102v
KORNELIS, AAGJE Aecht Cornelis verkoper Hoogstraat NZ1621230271v
GERRITS, AAGJE Aecht Gerrydts koper Tuinpad 41633233103v
GERRITS, AAGJE Aecht Gerryts koper Noorderhaven NZ1620230250r
IJSBRANDS, AAGJE Aecht IJsbrandts* protesteert vanwege een hypotheek Kleine Bredeplaats 19159822875v
JAKOBS, AAGJE Aecht Jacobs bruid 1601228264v
JANS, AAGJEwijlen Aecht Jans erflater Hoogstraat 271614229191v
JANS, het nagelaten weeskind van wijlen Aecht Jans verkoper Brouwersstraat1614229234v
JELLES, AAGJE Aecht Jelles verkoper Grote Bredeplaats 2168424235r
MARTENS, AAGJE Aecht Martens koper Sint Christoffelsteeg WZ167924126v
PIETERS, AAGJE Aecht Pieters koper Zoutsloot 741618230136r
SIBBELES, AAGJE Aecht Sibbles koper Zuiderhaven ZZ1613229180v
TIJSES, AAGJE Aecht Tijssen protesteert Sint Jacobstraat 21614229188r
WILLEMS, AAGJEwijlen zijn voorwijf Aecht Willems verkoper Zuiderstraat161723059r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses verkoper Hoogstraat 271615229279v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Schritsen 8161623017r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Vijver 6tuin162723218r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Bildtstraat 21163823452v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper door niaar Bildtstraat 19163923479v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses protesteert Vijver 6tuin165623763r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses protesteert Vijver 6tuin165623763r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses verkoper Rozengracht 18achter165623764v
IJSBRANDS, AAGJE Aecht Ysbrandts verkoper Kleine Bredeplaats OZ15972285r
VRIES, AAGJE SIEMENS Aechtie Symens de Friesverkoper Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
TJEBBES, AAGJE Aechtien Tzibbes naastligger ten noorden Noordees (gebied)1599228151v
TJEBBES, AAGJE Aechtien Tzibbes verkoper Noordees (gebied)1599228151v
HESSELS, AAKJE Aecke Hessels koper Voorstraat 14170024457r
WILLEMS, IEKE Aecke Willems koper provisioneel huisFranekereind 27167524026va
EEDES, Aeckhien Edes koper Lanen 581681241142v
, EEDEde erfgenamen van wijlen Aede bakkernaastligger ten oosten Lanen 561676240216r
EISINGA, EEDE de erfgenamen van wijlen Aede van Eysingaverpachter grond Brouwersstraat 91620230240r
EISINGA, EEDE de erfgenamen van wijlen dr. Aede van Eysingaverpachter grond Brouwersstraat 71622230292v
JANS, EEDE Aede Jans formdrajerkoper door niaar twee kamers aanelkaarWortelstraat 81702244158v
JANS, EEDE Aede Jans formdrajerkoper door niaar twee kamers aanelkaarWortelstraat 111702244158v
JANS, EEDE Aede Jans tonmakerverkoper Wortelstraat 91704244265r
JANS, EEDE Aede Jans tonmakerverkoper Wortelstraat 111704244265r
SAPES, EEDEkind van wijlen Aede Sapes koper 1/2 huis en kamer daarachterLanen 8317182465r
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs voermanverkoper Zoutsloot 451658237164r
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs koper Weverstraat166123880v
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallings koper provisioneel Fabrieksstraat16612388va
TJALLINGS, EEDEde erfgenamen van wijlen Aede Tjallings verkoper Weverstraat1664238237v
DOUWES, EDGER Aedger Douues koper huis, loods en plaatsDroogstraat 181641234158v
KORNELIS, EDSE AEdse Cornelis bootsgezelkoper kamer (toe te betalen aan Jacob Hiddes en Trientie Harmens)Lanen 31685242104r
KORNELIS, EDSE Aedse Cornelis bootsgezelverkoper ten oosten van Harlingen1685242104r
AGES, AAFKE Aef Agges koper Voorstraat 91achter162923288v
FREERKS, AAFKE Aef Freercks koper Achterstraat NZ162823265r
FREERKS, AAFKE Aef Freercks naastligger ten zuiden Karremanstraat 20162923290r
FREERKS, AAFKE Aef Freercks verkoper Karremanstraat 20162923290r
FREERKS, AAFKE Aef Freerckx verkoper Karremanstraat 221635233170r
MELIS, AAFKEwijlen Aef Melis erflater Hoogstraat 371626231156r
PIETERS, AAFKE Aef Pieters koper kamerWortelstraat ZZ162723225r
LIEUWES, AAFKEwijlen Aefcke Lieuwes erflater Zoutsloot 12166623951r
, AAFKE Aeff verkoper van 1/2 Zoutsloot 641599228175r
, AAFKEde kinderen van Aeff verkoper van 1/2 Zoutsloot 641599228175r
, AAFKE Aeff verfsternaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1613229163v
, AAFKE Aeff geniaarde koper Ooievaarsteeg164323568v
, AAFKE Aeff Cronenburchkoper Voorstraat 60159722859r
ALEFS, AAFKE Aeff Aleffs verkoper Noorderhaven 231612229118r
BOUWES, AAFKE Aeff Boues verkoper Hoogstraat 29159722812v
KORNELIS, AAFKE Aeff Cornelis koper Noorderhaven 191644235151r
DIRKS, AAFKE Aeff Dircks , voor zich en haar kinderenverkoper Grote Ossenmarkt ZZ1621230254v
FOLKERTS, AAFKE Aeff Folckerts verkoper Sint Jacobstraat 1achter159722826v
FREERKS, AAFKE Aeff Freecks verwandelaar Anjelierstraat ZZ162423116v
FREERKS, AAFKE Aeff Freercks aanhandelaar Zoutsloot NZ162423118v
FREERKS, AAFKE Aeff Freercx koper Karremanstraat 231600228202r
FREERKS, AAFKE Aeff Freercx koper finaal Karremanstraat1602228302r
GERBENS, AAFKE Aeff Gerbrens koper Zuiderstraat161523010v
GERRITS, AAFKE Aeff Gerryts verkoper Franekereind 41602228308v
GERRITS, AAFKE Aeff Gerryts koper Brouwersstraat 101613229146r
HAANTJES, AAFKE Aeff Hanckes koper Hofstraat 41161623035v
HARKES, AAFKE Aeff Harckes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1164823617r
HEINS, AAFKEeen nagelaten weeskind van Aeff Heins turfwerksterverkoper Peterseliestraat ZZ16702404ra
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels koper kamerGardenierstraat161122953r
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels verkoper Gardenierstraat16152305r
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels koper twee kamersGardenierstraat16152305v
IJSBRANDS, AAFKE Aeff IJsbrants koper Brouwersstraat 12zuid159722835v
JAKOBS, AAFKE Aeff Jacobs bruid 1602228306r
JANS, AAFKE Aeff Jans verkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228285r
JANS, AAFKEwijlen Aeff Jans verkoper Romastraat 51606228497r
JELTES, AAFKE Aeff Jeltes koper Kruisstraat 10west159722858r
MEILES, AAFKE Aeff Meyles eerdere eigenaar van de voorkamer Heiligeweg 31614229198r
MEILES, AAFKE Aeff Meylis eigenaar van de voorste kamer Noorderhaven ZZ1600228200r
OKKES, AAFKE Aeff Ockes , maior annisverkoper Vijverstraat 30162423123v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Zuiderhaven 33161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Grote Ossenmarkt 2161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Zuiderhaven 35161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Zuiderhaven 37161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ161222998v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters koper door niaar Zeilmakersstraat 17164823637v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 17164823637v
SIPKES, AAFKE Aeff Sipckes koper Zoutsloot NZ1644235152r
SIETSES, Aeff Sytses verkoper onbekend1602228320r
SIETSES, Aeff Sytses verkoper Alemanssteeg1606228528v
SIETSES, AAFKE Aeff Sytses koper van 1/2 Rozengracht 21622230328v
TEUNIS, AAFKE Aeff Teunis naastligger ten westen Droogstraat NZ1640234112v
TJEPKES, AAFKE Aeff Tiepckes verkoper Hoogstraat 271603228346v
TJEPKES, AAFKE Aeff Tiepkes verkoper Scheerstraat 21603228354r
TJEERDS, AAFKE Aeff Tierdts koper door niaar Franekereind 131644235119v
TEUNIS, AAFKE Aeff Tuenes verkoper Heiligeweg 1west164323551v
WILKES, AAFKE Aeff Wilckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 481654236274r
WIEPKES, AAFKE Aeff Wypckes koper Bildtpoort (gebied)1599228153v
ALEFS, AAFKE Aeffcke Aleffs naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)163923475v
, AAFKE Aeffke van Cronenburchbewoner Voorstraat 601634233131r
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper Lanen 3516552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten oosten van Harlingen16552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten noordoosten van Harlingen16552374v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
OOSTERBAAN, AAFKE ARJENS Aeffke Arjens Oosterbaanverkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
KLASES, AAFKE Aeffke Claeses koper Schritsen 52161222983v
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis koper Romastraat 4oost1697243305r
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis koper door niaar Gardenierstraat 21716245259v
FOEKES, AAFKE Aeffke Foeckes , c.p.geniaarde koper Zoutsloot 421716245258v
FRANSES, AAFKEwijlen Aeffke Frans verkoper Lanen 85west16832421r
HANSES, AAFKE Aeffke Hansen verkoper Franekereind 271600228223r
HARKES, AAFKEhet hoekhuis van Aeffke Harckes* naastligger ten noorden ([staat: Aeffke Aeleff Jans smidts])Oosterkeetstraat 11644235130r
HERES, AAFKE Aeffke Heres koper Heiligeweg 22170724533r
HESSELS, AAFKEhuis en plaats van Aeffke Hessels naastligger ten westen Schritsen 31636233178r
HESSELS, AAFKE Aeffke Hessels naastligger ten westen Schritsen ZZ1650236112V
HIDDES, AAFKE Aeffke Hiddes verkoper William Boothstraat 31633233124r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Noorderhaven 601612229121v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Hofstraat1614229215r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Hofstraat1614229226r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Zuiderhaven NZ16152309v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Zuiderhaven 91161623033r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Gardenierstraat 21705244304v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs koper Kerkpad 1170724518v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Kerkpad 11710245105v
JANS, AAFKE Aeffke Jans koper Franekereind 271600228213r
JANS, AAFKE Aeffke Jans koper Nieuwstraat 661600228213v
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Voorstraat 621614229230r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Liemendijk OZ1614229232r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Liemendijk OZ1615229243r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Achterstraat OZ1615229277r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Rommelhaven ZZ16312339r
JELLES, AAFKE Aeffke Jelles koper Herenknechtenkamerstraat 3168524298v
JELLES, Aeffke Jelles naastligger ten westen Vijverstraat 141692242375v
JOHANNES, AAFKE Aeffke Johannes koper Schritsen 361599228164r
JOHANNES, AAFKE Aeffke Johannes koper Kleine Bredeplaats 251599228174v
JOHANNES, AAFKE Aeffke Johannes verkoper Schritsen 361601228256r
LIEUWES, AAFKE Aeffke Lieuues koper Weverstraat ZZ163323398r
LIEUWES, AAFKE Aeffke Lieuues koper Zoutsloot 111164323543r
LIEUWES, AAFKE Aeffke Liwes koper Achterstraat164323543v
MARTENS, AAFKE Aeffke Martens koper Voorstraat 31633233124v
MEINERTS, AAFKEde erfgenamen van wijlen Aeffke Meinderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 31695243122r
MEINERTS, AAFKE Aeffke Meinderts koper Hoogstraat 311696243241r
MICHIELS, AAFKE Aeffke Michiels koper Rozengracht ZZ166023838r
POPPES, AAFKE Aeffke Poppes koper Bildtstraat 71630232149v
POPPES, AAFKE Aeffke Poppes verkoper Bildtstraat 7164923674r
PAULUS, AAFKE Aeffke Poulus koper huis met een tuinGrote Kerkstraat 321710245135v
REINS, AAFKE Aeffke Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 191692242387v
REINS, AAFKE Aeffke Reins koper Hofstraat 2517062451r
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rozengracht 2316362344v
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rozenstraat 3zuid16362344v
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rapenburg ZZ166823922va
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerds geniaarde koper Grote Bredeplaats 131716245256v
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerts verkoper Voorstraat 11west1689242281r
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerts verkoper Voorstraat 731689242281r
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerts verkoper Sint Jacobstraat 151689242281r
SIEMENS, AAFKE Aeffke Symens koper Voorstraat 351657237138r
TEUNIS, AAFKE Aeffke Teunis koper twee kamers en het eigendom vd steeg daartussenHeiligeweg 461630232152v
TEUNIS, AAFKE Aeffke Teunis koper huisHeiligeweg 1west163223361r
TJALKES, AAFKEwijlen Aeffke Tialckes verkoper Voorstraat 30161623020r
TJERKS, AAFKE Aeffke Tjerx verkoper Kromme Elleboogsteeg1705244306v
TJERKS, AAFKE Aeffke Tjerx koper Kruisstraat 10oost1706244343r
TJERKS, AAFKE Aeffke Tjerx huurder Kruisstraat 10oost1706244343r
, AAFKE Aeffke Ysax verkoper Spinhuisstraat169424377v
VOSMA, AAFKE Aefjen Vosmaverkoper Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
VOSMA, AAFKE Aefjen Vosmaverkoper Noorderhaven 971747251199r
VOSMA, AAFKE JOHANNES Aefjen Johannes Vosmaverkoper Lanen 581742250207v
BIERMA, AAFKE Aefke Biermakoper Voorstraat 951756253265r
HETTINGA, AAFKE Aefke Hettingaverkoper Hofstraat ZZ1686242150r
HETTINGA, AAFKE Aefke van Hettingaverkoper Kleine Bredeplaats 11686242159v
HETTINGA, AAFKE Aefke van Hettingaverkoper Lanen 311687242195v
JELTINGA, AAFKE Aefke Jeltingakoper Rozengracht NZ162723226v
JELTINGA, AAFKE Aefke Jeltinga, voor zich en de twee kinderenverkoper Hofstraat1630232137v
ZANDSTRA, AAFKE de erfgenamen van wijlen Aefke Sandstranaastligger ten oosten Kruisstraat 10west172824774v
ZANDSTRA, AAFKE Aefke Sanstranaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101726246256v
TOLSMA, AAFKE Aefke Tolsmakoper Zuiderhaven 461728247200r
TOLSMA, AAFKE wijlen Aefke Tolsmaverkoper Zuiderhaven 481740250120v
VOSMA, AAFKE Aefke Vosmakoper Grote Bredeplaats 8oost170724536v
ALEFS, AAFKE Aefke Aleffs naastligger ten westen Lombardstraat 81663238192r
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Liemendijk NZ16842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Bargebuurt16842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens naastligger ten westen Havenplein 161703244205v
ALTENA, AAFKE ARJENS Aefke Arjens Altenakoper Noorderhaven 98170024449r
BARTELDS, AAFKE Aefke Bartels verkoper Heiligeweg 261729247248v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23178526211r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwerverkoper Grote Kerkstraat 23178526211r
KLASES, AAFKE Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ172824797v
KLASES, AAFKE Aefke Clasen koper Lombardstraat 8172824783v
KLASES, AAFKE Aefke Clases verkoper Noorderhaven 100167024022av
KLEISES, AAFKE Aefke Cleyses koper Zuiderhaven NZ1634233145r
LANTING, AAFKE KLEISES Aefke Cleyses Lantingkoper Grote Ossenmarkt 161653236225v
, AAFKE Aefke Cleysses koper Zuiderstraat1644235121r
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis koper Gardenierstraat 41704244264r
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis verkoper Romastraat 4oost1705244271v
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis koper door niaar huisRomastraat 11706244334r
KORNELIS, AAFKEwijlen Aefke Cornelis verkoper Hofstraat 231766256219r
DIRKS, AAFKE Aefke Dircx koper kamerVijverstraat1651236180r
DOUWES, AAFKE Aefke Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
EVERTS, AAFKE Aefke Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 29172824773r
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes koper Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes verkoper Voorstraat 58twee_achter1717245298r
FEIKES, AAFKEwijlen Aefke Feikes verkoper Vijverstraat 261749251271v
FOPPES, AAFKE Aefke Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Hoogstraat 13173124825v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Heiligeweg 701734248290r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens verkoper Hoogstraat 131734248326r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Hoogstraat 311734248338v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Kleine Kerkstraat 31736249116r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Anjelierstraat 31746251122v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Anjelierstraat 51746251122v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens geniaarde koper Franekereind 26174925233r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper huisVoorstraat 901754253177r
GERRITS, AAFKE Aefke Gerrits koper Brouwersstraat 3163823457r
GERRITS, AAFKE Aefke Gerryts koper Sint Odolphisteeg 6163623414r
GERRITS, AAFKE Aefke Gerryts koper Noorderhaven 661733248178v
GERRITS, AAFKE Aefke Gerryts geniaarde koper Kleine Kerkstraat 11736249110v
GERRITS, AAFKE Aefke Gerryts verkoper Noorderhaven 661752252180r
GIJSBERTS, AAFKE Aefke Gijsberts verkoper Vijverstraat 261749251271v
HANSES, AAFKEhuis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses koper huisPrinsenstraat 2de Hoge Tinne1681241139r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens verkoper Vianen ZZ172724724v
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen ZZ172824792r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens koper q.q. Tiepelsteeg WZ1728247103v
HERES, AAFKE Aefke Heeres verkoper Heiligeweg 221723246159v
HENDRIKS, AAFKEwijlen Aefke Hendriks erflater Hofstraat 291752252209r
HIDDES, AAFKE Aefke Hiddes verpachter grond Voorstraat 116272327v
HIDDES, AAFKE Aefke Hiddes verkoper Voorstraat 116272327v
HIDDES, AAFKE Aefke Hiddes verkoper Herenwaltje162923292v
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hilbrants koper Zeilmakersstraat 2169324365v
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hillebrands verkoper Zeilmakersstraat 21696243242r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huberts verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 81745251108r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huiberts koper Grote Kerkstraat 14172824771r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huyberts koper Zoutsloot 93173224894r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huyberts verkoper Noordijs 81736249118r
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koopvrouwkoper Voorstraat 75162823272v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koopvrouwkoper Voorstraat 75achter162823272v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Voorstraat 751630232160r
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs geniaarde koper Both Apothekerstraat 31701244121v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koper Gardenierstraat 21701244133v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koper Grote Kerkstraat 181702244170v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Rozengracht 18achter172024679r
JAKOBS, AAFKEwijlen Aefke Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 18172024687r
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper ten oosten van Harlingen162723231r
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper Sint Jacobstraat 4162723231r
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper Noorderhaven 112162723231r
JANS, AAFKE Aefke Jans koper Gardenierstraat 101658237141v
JANS, AAFKE Aefke Jans naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 361686242117v
JANS, AAFKE Aefke Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat 361686242117v
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper Zoutsloot 211751252144r
JELLES, AAFKE Aefke Jelles geniaarde koper Hofstraat ZZ1663238176r
JELLES, AAFKE Aefke Jelles koper Nieuwstraat 321663238195v
JETSES, AAFKE Aefke Jetses koper Lanen 64173124828v
BONTEKOE, AAFKE JETSES Aefke Jetses Bontekoeverkoper Lanen 641742250276v
BONTEKOE, AAFKE JETSES Aefke Jetses Bontekoeverkoper van 1/2 Schritsen 3176025517r
BONTEKOE, AAFKE Aefke Jetsus Bontekoeverkoper van 1/2 Schritsen 1oost176125563r
JURJENS, AAFKE Aefke Jurjens koper huisHondenstraat 5west1732248132v
JURJENS, AAFKE Aefke Jurjens naastligger ten westen Hondenstraat 5west1732248132v
KEIMPES, AAFKE Aefke Keimpes koper Gardenierstraat 111712245184v
LIEUWES, AAFKE Aefke Lieuues koper Grote Bredeplaats 291629232110r
LIEUWES, AAFKE Aefke Lieuues koper Noorderhaven 321629232110r
LIEUWES, AAFKE Aefke Lieuues koper Zoutsloot 107164323547r
WIJNGAARDEN, AAFKE LUITJENS Aefke Luitjens Wijngaardenverkoper Hofstraat 161701244110r
MEINERTS, AAFKEde erfgenamen van wijlen Aefke Meynerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 3169324348r
NANNES, AAFKE Aefke Nannings huurder Heiligeweg 541736249108r
OEDSES, AAFKE Aefke Oedses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301683241240v
PIEKES, AAFKE Aefke Pieckes verkoper Lanen 361682241219v
PIETERS, AAFKE Aefke Pieters koper Kerkpoortstraat NZ1675240179r
POPPES, AAFKE Aefke Poppes koper huis alwaar de Vergulde Zon uithangtBildtstraat 13de Vergulde Zon1652236199v
PIETERS, AAFKE Aefke Pytters koper Lanen 231686242116v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinverkoper Voorstraat 661713245188r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinkoper Zoutsloot 371714245213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinnaastligger ten oosten Zoutsloot 371714245213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinkoper van 1/2 huis en tuin, uithangbord Hof van Friesland ([in een protest is sprake van het huurcontract met de eerdere eigenaar dr. Hessel Zuiringar])Voorstraat 36het hof van Friesland1730247339r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinkoper huis, tuin, stalling en wagenhuisVoorstraat 201731247386r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinverpachter grond Brouwersstraat 161742250227r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteinverkoper van 1/12 Rozengracht 51729247251v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteinverkoper van 1/2 Zoutsloot 391732248148v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteingebruiker graanzolders (p.j.)Havenplein 281733248254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteingebruiker graanzolders (p.j.)Zuiderhaven 21733248254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteingebruiker graanzolders (p.j.)Zuiderhaven 41733248254r
RUURDS, AAFKEwijlen zijn 1e vrouw Aefke Ruirds verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 26174525171v
SEERPS, AAFKE Aefke Seerps koper twee kamersPeterseliestraat165623765v
SWERMS, AAFKE SEERPS Aefke Seerps Swerms, ongehuwde dochter, veniam aetatisverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, AAFKE SEERPS Aefke Seerps Swerms, ongehuwde dochter, veniam aetatisverkoper Zuiderhaven 61692242405v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 25169224314v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 17west169224317v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 15169224318v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 13169224319r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 21midden169224319v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 25169224320r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Romastraat NZ169224320v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Lanen 51169224322r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuidersteeg 2169224322v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 6169224324r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 6169224325r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 14169324337v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Tiepelsteeg169324346r
SIEBRENS, AAFKE Aefke Sibrens verkoper van 5/16 William Boothstraat OZ1659237210v
SIEMENS, AAFKE Aefke Simens naastligger ten zuiden Heiligeweg 10172024676r
SIPKES, AAFKE Aefke Sipkes verkoper Zoutsloot NZ1651236153v
BIERMA, AAFKE SJOERDS Aefke Sjoerds Biermaverkoper Voorstraat 93achter175025282r
SWERMS, AAFKE STEFFENS Aefke Steevens Swermsverkoper Zuiderhaven 43174325126r
SWERMS, AAFKE STEFFENS Aefke Steevens Swermsverkoper Zuiderhaven 45174325128r
STEFFENS, AAFKE Aefke Stevens verkoper Kleine Kerkstraat 5168524290v
SIEBRENS, AAFKE Aefke Syberens koper Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
TEUNIS, AAFKE Aefke Thoenis verkoper Droogstraat 211620230219r
ZANDSTRA, AAFKE TJERKS Aefke Tierx Sanstrakoper Weverstraat 21696243200r
MEULEN, AAFKE TJEBBES Aefke Tjebbes van der Meulenkoper Hoogstraat 10175325341r
TJEERDS, AAFKE Aefke Tjeerds geniaarde koper Kruisstraat 10oost1705244267v
IEBES, AAFKEhet pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Havenplein 281728247201v
IEBES, AAFKEhet pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21728247201v
IEBES, AAFKEhet pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 41728247201v
IEPES, AAFKE Aefke Yppes koper huisZuiderhaven 61728247195v
, AAFKE Aefke Ysaax verkoper Schritsen 41703244234v
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysacks naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1729247221r
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysaks naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1725246218v
SIETSES, AAFKE Aefken Sytses naastligger ten oosten Noorderhaven 110159722816v
AGEMA, AGE Aege Agemanaastligger ten noorden Heiligeweg 20176425618v
REINALDA, AGE Aege Reinaldakoopmankoper land en huisZuidoostersingel 1het Kruidhuis1755253198v
DIRKS, AGE Aege Dirks koordewerker (mr. -)koper huisHeiligeweg 131734248291v
HEMMES, AGEde weduwe van Aege Hemmes naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter167224083r
JEENS, AGE Aege Jaenes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 231729247289v
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (mr. bont-)koper 3/4 woningAnjelierstraat 71742250269r
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (mr. bont-)eigenaar van 1/4 Anjelierstraat 71742250269r
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (bont-)verkoper Anjelierstraat 7175325372v
JEENS, AGE Aege Jaens naastligger ten noorden Nieuwstraat 401727246300r
JANS, AGE Aege Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 231730247357r
STOFFELS, AGE Aege Stoffels scheepstimmermanverkoper Kerkpad 71695243175r
WIEBES, AGE Aege Wybes bakker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 371736249125v
IJSBRANDS, EDGER Aeger Isbrandts koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 21646235202v
SIBBELES, AAGJE Aegh Sibbeles , voor zich en voor haar jongste kinderenverkoper Zuiderhaven ZZ1615229255r
WILLEMS, AAGJE Aegh Willems koper Lanen 3816472363v
TJEERDS, AAGJE Aeghien Tieerdts naastligger ten oosten Voorstraat 431659237182v
TJEBBES, AAGJE Aeghien Tyebbes* verkoper Noordijs 7162523136v
POPTA, AAGJE TJEBBES Aeghien Tyebbes Poptakoper William Boothstraat OZ1620230252r
DIRKS, AAGJE Aeghje Dirx verkoper Schritsen 291721246123v
HENDRIKS, AAGJE Aeghje Hendrix naastligger ten westen Schritsen 65b1723246168r
ANDRIES, AAGJE Aeghjen Andries ontvanger geld (p.j.)Schritsen 651729247230v
HENDRIKS, AAGJE Aeghjen Hendrix koper huis en tuintje erachterZoutsloot 491721246119r
HENDRIKS, Aeght Hendrix koper woningWortelstraat 101722246141v
MARTENS, AAGJE Aeght Martens koper Nieuwstraat 351687242216v
PIETERS, AAGJEwijlen Aeght Pieters verkoper Zoutsloot 741626231149r
WIETSES, AAGJE Aeght Wytses verkoper Noorderhaven 291626231118v
TJEBBES, AAGJE Aeghtien Tyebbes* koper Noordijs 71615229248v
KLASES, AAGJE Aegie Claesses koper huisKerkpad 71670239217r
SIEBRENS, AAGJE Aegie Sibrands verkoper Nieuwstraat 42169924421r
HILLEBRANDS, AAGJE Aegien Hillebrands verkoper Noordijs 15170024464v
SIEBRENS, AAGJE Aegien Sibrens koper Kleine Bredeplaats 23169924434v
SIEBRENS, AAGJE Aegien Sybrens koper Zoutsloot 84tuin1698243347r
WINTER, AAGJE de onmondige kinderen van wijlen Aegjen Winterverkoper Noorderhaven 1051702244180v
SCHIERE, AAGJE DIRKS Aegjen Dirks Schiereverkoper van 1/3 Zuiderstraat 29172824773r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendricks naastligger ten noorden Schritsen 17171824617r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix naastligger ten zuiden Lanen 76achter1714245202v
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix koper huisSchritsen 651714245203v
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix verkoper Zuiderhaven 36oost1722246131r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix naastligger ten westen Schritsen 65b1722246140r
JANS, AAGJE Aegjen Jans verkoper Kroonsteeg 51714245224r
KAT, AAGJE JANS Aegjen Jans Kathverkoper Noorderhaven 58168524287v
SIEBRENS, AAGJEde huisinge van Aegjen Sibrens , c.s.naastligger ten oosten Vijverstraat 26170724521v
SIEBRENS, AAGJEde erfgenamen van wijlen Aegjen Sibrens naastligger ten oosten Vijverstraat 26171924635r
, AAGJE Aegt naastligger ten westen ([staat: Aegt Pieters weduwe])Lanen1599228145r
KLASES, AAGJE Aegt Claesen verkoper Heiligeweg 521601228256v
GERRITS, AAGJE Aegt Gerrits verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ163323378v
HENDRIKS, AAGJE Aegt Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 981726246285v
IJSBRANDS, AAGJE Aegt Isbrandts koper Hoogstraat 401598228119v
JANS, AAGJE Aegt Jansen koper finaal Hoogstraat 271603228346v
PIETERS, AAGJEde ledige plaats van Aegt Pieters naastligger ten westen Hoogstraat1605228436v
WIETSES, AAGJE Aegt Wytses bruid 1605228435v
WIETSES, AAGJE Aegt Wytses verkoper Rozengracht 221644235148v
, AAGJE Aegtie Templerverkoper William Boothstraat OZ1658237171ar
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses koper 1/2 hoekhuisHofstraat 16168424250v
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses verkoper Lanen 3168424252r
PIETERS, AAGJE Aegtie Pieters koper William Boothstraat 271696243197r
HENDRIKS, Aegtjen Hendriks koper huisZuiderhaven 36oost1717245290r
MARTENS, Aeht Martens verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1688242219v
, AAKJE Aeke verkoper Voorstraat 52west1726246261v
ABES, AKEde weduwe en erfgenamen van wijlen gemeensman Aeke Abbes verkoper Rapenburg NZ1664238221r
ABES, AKEde twee nagelaten kinderen van de gezworen gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rozengracht 19166423823va
ABES, AKEde nagelaten kinderen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rapenburg NZ166423825va
GERLOFS, AAKJE Aeke Gerloffs verkoper van 2/3 Voorstraat 17oost16832423v
SIERKS, AAKJE Aeke Sierk koper Zoutsloot 89176725724r
TOBIAS, AKE Aeke Tobias huurder Drie Roemersteeg 7175225317r
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper kamerLammert Warndersteeg1602228318v
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper Lammert Warndersteeg1602228318v
SIEBRENS, AALTJE Ael Sybrants koper William Boothstraat 1161122920r
KREEFT, AALTJE Aelcke Creeftnaastligger ten noorden Voorstraat 451617230101r
ALBERTS, AALTJE Aelcke Alberts koper Grote Kerkstraat 38159722855v
ALBERTS, AALTJE Aelcke Alberts verkoper Grote Kerkstraat 3816152301r
ALLES, AALTJE Aelcke Alles koper in de noorder nieuwestad159722864v
ALLES, AALTJE Aelcke Alles koper Zuiderhaven ZZ1615229255r
ANDRIES, AALTJE Aelcke Andries verkoper Schritsen 681601228270v
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes verkoper Kleine Bredeplaats 151599228159r
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes verkoper Tuinpad 41618230109r
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes koper Voorstraat 721618230120v
DOOITSES, AALTJE Aelcke Doytses koper Noordees (gebied)161723070v
IEMTES, ALKE Aelcke Eemtes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen161122927v
FEIKES, AALTJE Aelcke Feyckes verkoper ten noorden van Harlingen1604228391v
FOLKERTS, AALTJE Aelcke Folckerts verkoper Hofstraat 9159722866r
GATSES, AALTJE Aelcke Gaatzes verkoper Fabrieksstraat WZ159822897r
GERBENS, AALTJE Aelcke Gerbens verkoper Kromme Elleboogsteeg1601228249v
GERBENS, AALTJE Aelcke Gerbrants koper Kromme Elleboogsteeg159822890r
GERRITS, AALTJE Aelcke Gerryts koper onbekend1598228110r
HENDRIKS, AALTJE Aelcke Hendricx verkoper onbekend159722856r
HIELKES, AALTJE Aelcke Hilckes verkoper Schoolsteeg WZ1604228410r
HIELKES, AALTJEweduwe Aelcke Hylckes naastligger ten zuiden Voorstraat 91achter1613229154v
HIELKES, AALTJE Aelcke Hylckes verkoper Voorstraat 91achter1613229154v
HIELKES, AALTJE Aelcke Hylckes verkoper Schoolsteeg OZ161623034r
JELLES, AALTJE Aelcke Jelles verkoper onbekend1600228214v
MARTENS, AALTJE Aelcke Martens koper Bildtstraat 161599228173v
PIETERS, AALTJE Aelcke Pieters koper Roeperssteeg OZ159722822r
PIERS, AALTJE Aelcke Pyers naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ161623034r
REINERS, AALTJE Aelcke Reyners koper Zuiderhaven ZZ1613229147v
RIENKS, AALTJE Aelcke Riencks koper Schritsen 5161723066r
ROMMERTS, AALTJE Aelcke Romberts koper Voorstraat 951605228456v
SIEGERS, AALTJE Aelcke Segers crediteur (triumphant) Noorderhaven 1101621230283v
SIEGERS, AALTJE Aelcke Segers crediteur (triumphant) onbekend1621230284r
STOFFELS, ALKE Aelcke Stoffels naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1618230145v
TEEKES, ALKEde weduwe van Aelcke Taackes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 161618230105r
TEEKES, ALKE Aelcke Taeckes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 101599228136r
WARNERS, AALTJE Aelcke Warners verkoper Kerkpoortstraat 33161623024r
WIEBES, AALTJEwijlen Aelcke Wybes verkoper ([blijkt uit een protest])Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
WIEBES, AALTJEwijlen Aelcke Wybes verkoper ([blijkt uit een protest])onbekend1599228181r
EIES, AALTJE Aelcke Yes verkoper Gardenierstraat1605228436r
WIEBES, ALLE Aele Wybes naastligger ten westen onbekend ZZ1626231130r
JANS, ALEFwijlen Aeleff Jans smidnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11644235130r
ANDRIES, OUTGER Aelger Aendries naastligger ten noorden Brouwersstraat 3168424220v
STEENSMA, Aeline Steensmahuurder Lanen 37168524280r
DOUWES, AALTJE Aelke Douwes verkoper Kleine Bredeplaats 151598228100v
HARMENS, AALTJE Aelke Harmens koper Hondenstraat 91613229164v
ANDRIES, AALTJE Aelken Andries koper Brouwersstraat 41602228321r
IEDES, AALTJE Aelken Ides , mede voor haar kinderenverkoper Gardenierstraat1603228351r
JANS, AALTJE Aelken Jans verpachter grond 1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans naastligger ten zuiden 1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans naastligger ten noorden 1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans verkoper 1600228201r
GERRITS, Aelleff Gerryts pottenbakkernaastligger ten oosten Schritsen 56noordwest1685242104v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekergebruiker van de grond ten oosten van Harlingen1682241229v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen buiten Harlingen ZZ1682241230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten buiten Harlingen ZZ1682241230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekerverkoper Nieuwstraat 301683241240v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen , c.u.koper huisNieuwstraat 30166123893r
KLASES, EELSE Aelsen Claessen gebruiker van 2 pm (p.j.)ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Clasen blekergebruiker van het geheel ten oosten van Harlingen168224151va
DOUWES, Aelt Douwes verkoper Kruisstraat ZZ1614229208v
REINERS, AALTJE Aelte Reyners verkoper Hoogstraat 21606228516v
SIEGERS, AALTJEkopers' zuster Aeltge Segers verkoper Sint Jacobstraat 101630232160v
VELDE, AALTJE Aeltgen van der Veldeverkoper Noorderhaven 391618230120r
VELDE, AALTJE Aeltgen van der Veldeverkoper Zoutsloot NZ1618230120r
TJEBBES, AALTJE Aeltgen Tyebbes verkoper ten noordoosten van Harlingen1600228221v
DIRKS, AALTJE Aeltgien Dircx baksterprotesteert vanwege een vordering Achterstraat1601228253v
GERRITS, AALTJE Aeltgien Gerrits koper finaal grondpacht van 0-11-00 CGSint Jacobstraat 131603228372v
IENTES, AALTJEwijlen Aeltgien Intes verkoper Karremanstraat1603228382v
JANS, AALTJE Aeltgien Jans verkoper ([staat: Aeltgien Jan Broers dr.])Kleine Ossenmarkt 41606228490v
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderenverkoper Zoutsloot NZ1604228386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderenverkoper Droogstraat1604228386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents verkoper Schritsen 391605228464r
, AALTJE Aelthien koper grondpacht van 6-00-00 GGVoorstraat1602228313r
, AALTJEgrondpacht uit het huis van Aelthien eigenaar perceel ([staat: 6-00-00 GG])Voorstraat1602228313r
, AALTJE Aeltie naastligger ten zuiden ([staat: Aeltie Rinse Hessels weduwe])Brouwersstraat 81605228474r
, AALTJE Aeltie naastligger ten zuiden ([staat: Aeltie Rinties weduwe])Zuiderplein OZ1606228513r
, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie verkoper ([staat: Aeltie Jan Bartels])Voorstraat 11oost1620230210v
, AALTJE Aeltie verpachter grond Heiligeweg 381620230225r
, AALTJE Aeltie naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381620230225r
, AALTJE Aeltie naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381620230225r
, AALTJE Aeltie verpachter grond Heiligeweg 381622230304r
, AALTJE Aeltie naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381622230304r
, AALTJE Aeltie naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381622230304r
, AALTJE Aeltie naastligger ten oosten Karremanstraat OZ165623784v
, AALTJE Aeltie melkwijfnaastligger ten noorden Bargebuurt 26166723974r
, AALTJEeen weduwe Aeltie naastligger ten zuiden Herenwaltje 151687242177v
, AALTJE Aeltie verkoper Sint Jacobstraat 10zuid1698243343v
, AALTJE Aeltie Augustiniverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
, AALTJE Aeltie Augustiniverkoper van 1/6 Lanen 91162823249r
, AALTJE Aeltie Augustiniverkoper van 1/6 Hoogstraat 22162823249r
, AALTJE Aeltie Augustinikoper Noorderhaven 481629232106r
, AALTJE Aeltie Augustiniverkoper Noorderhaven 481629232108r
, AALTJEwijlen Aeltie Augustynierflater Noorderhaven 651692242389r
HEMERT, AALTJE Aeltie van Hemertkoper Voorstraat 101644235151v
HETTINGA, AALTJE Aeltie van Hettingaverkoper van 1/2 Havenplein 101687242196v
HILLEBRANDS, AALTJE de erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrantsnaastligger ten westen Noorderhaven 90162523192r
HILLEBRANDS, AALTJE de nazaten van Aeltie Hillebrandtsnaastligger ten westen Noorderhaven 90168024174r
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper Wasbleek168424217r
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper 1168424218v
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
LAUTA, AALTJE Aeltie Lautaverkoper Franekereind 251659237194v
LAUTA, AALTJE Aeltie van Lautaverkoper Rozengracht 421659237204r
OLDAANS, AALTJE Aeltie Oudaensverkoper van 1/4 Brouwersstraat 91677240268r
STEENSMA, AALTJE Aeltie Steensmakoper Noorderhaven 751668239135v
STEENSMA, AALTJE Aeltie Steensma, voor zich en haar kindverkoper Noorderhaven 75168224160ra
SWALUE, AALTJE Aeltie Swalueverkoper Noorderhaven 771696243258r
, AALTJE Aeltie Swalve, c.s.verkoper Romastraat ZZ1696243225v
VERKERK, AALTJE Aeltie Verkerckkoper Zuiderhaven 541634233130r
VERKERK, AALTJE Aeltie Verkerckkoper Spinstraat 9oost164323552v
VIERSEN, AALTJE Aeltie van Viersenverkoper ten oosten van Harlingen1732248167r
ABELS, AALTJE Aeltie Abeles koper huisRomastraat 131705244307v
ABES, AALTJE Aeltie Abes koper Zuiderstraat166023821v
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerens verkoper Achterstraat 1168324210r
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerns koper huis, strekkende van de Lanen af zuidwaarts tot aan het huis van Albert JansLanen 301626231159r
REEN, AALTJE ALBERTS Aeltie Alberti Rheenverkoper Grote Kerkstraat 416112294r
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aeltie Allarts Laquartnaastligger ten westen Noorderhaven 601716245268v
LAQUART, AALTJE ALLERTSde erfgenamen van wijlen Muij ??? Aeltie Allarts Laquartverkoper Zoutsloot 83achter1724246203r
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts koper huis met grote kelderNoorderhaven 58de Vergulde Bijl168524287v
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts naastligger ten westen Noorderhaven 58168524287v
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts koper Noorderhaven 64achter169324365r
LAQUART, AALTJE ALLERTSde hof van Aeltie Allerts Laquartnaastligger ten westen Zoutsloot 87achter1704244256v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aeltie Allerts Laquartverkoper Kruisstraat 10oost1705244267v
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andries verkoper q.q. Scheffersplein OZ169124221va
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys koper 1/2 leerlooierijRozengracht 22173124833r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper van 2/6 Grote Ossenmarkt 101735249103v
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper Rozengracht 61748251215r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper Kerkpoortstraat1748251216r
ARENDS, AALTJE Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat WZ168324210v
ARENDS, AALTJE Aeltie Arents koper Hoogstraat 301677240259v
ARENDS, AALTJE Aeltie Arents verkoper Hoogstraat 301695243124r
ARJENS, AALTJE Aeltie Arjens koper Zoutsloot 59171824623r
AUKES, AALTJE Aeltie Aukes verkoper Moriaanstraat 12172024673v
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus verkoper Heiligeweg 21163823450r
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat164823634r
BARTELDS, AALTJE Aeltie Bartels koper Franekereind 191667239113v
BERENDS, AALTJE Aeltie Beerns koper Gardenierstraat162823275v
BOKKES, AALTJEongehuwde dochter Aeltie Bockes koper huisNoorderhaven 721696243248v
BOUWES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240147r
BOUWES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240147r
BOUWES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240147r
KLASES, AALTJE Aeltie Claesen koper Alemanssteeg OZ1623230359r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Brouwersstraat 251674240132r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis koper Noordijs 25167924151r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis koper Nieuwstraat 38168424258v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Nieuwstraat 401715245240v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Bildtstraat 25172024674r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis Hanenborgverkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west163823466v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircks verkoper William Boothstraat162523148r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ1627231171v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks verkoper Carl Visschersteeg OZ1627231171v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircx erflater Midlumerlaan166023855v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircx erflater Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirks naastligger ten zuiden Hoogstraat 211723246187v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirks verkoper Hoogstraat 211723246187v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dirx verkoper Zuiderhaven ZZ1659237188r
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dirx verkoper Wortelstraat 171659237189v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirx koper Nieuwstraat 52168524276r
HARDERWIJK, AALTJE DIRKSwijlen Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Lanen 54167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Lanen 45167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Grote Kerkstraat 33167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Voorstraat 31167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper van 2/3 Zuiderhaven 13167524021va
DOUWES, AALTJE Aeltie Douwes verkoper Lanen 671633233119r
EEDES, AALTJEwijlen Aeltie Edes erflater Voorstraat 11oost1620230203r
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx verkoper Carl Visschersteeg OZ167024023v
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eiberts Klinkhoffverkoper Brouwersstraat 141723246155r
EWOUTS, AALTJE Aeltie Ewouts koper onbekend1621230278v
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eyberts verkoper Wortelstraat 10172024658r
FEDDRIKS, AALTJEhet nagelaten weeskind van Aeltie Feddricx verkoper Heiligeweg 616602384ra
FOKKES, AALTJE Aeltie Fockes koper Zoutsloot 891723246160v
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Lanen 531733248176v
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Wasbleek1736249112v
FRANSES, AALTJE Aeltie Fransen koper Zoutsloot 48166723986v
FRANSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Fransen verkoper van 1/2 Zoutsloot 48168224148va
FRANSES, AALTJE Aeltie Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 23173524958v
FREERKS, AALTJE Aeltie Freercks naastligger ten oosten Hofstraat NZ1620230253v
FREERKS, AALTJE Aeltie Freercks naastligger ten oosten Hofstraat NZ1621230264r
FREERKS, AALTJEwijlen Aeltie Freercks verkoper Voorstraat 101168224146va
FREERKS, AALTJEwijlen Aeltie Freercks verkoper Zoutsloot 82oost168224146va
FREERKS, AALTJE Aeltie Freerckx , voor zich en haar kindverkoper Schritsen 181631232166v
FREERKS, AALTJE Aeltie Freerckx , voor zich en haar kindverkoper Schritsen 201631232166v
FREERKS, AALTJE Aeltie Freercx naastligger ten oosten Hofstraat NZ163323395r
GEERTS, AALTJE Aeltie Geerts koper woningHerenwaltje 171677240266r
GERRITS, AALTJEmeerderjarige vrijster Aeltie Gerrits verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1749251260v
FELTEN, AALTJE Aeltie Gerriyts Pheltenkoper Noorderhaven 751642234163r
GERRITS, AALTJE Aeltie Gerryts koper Zuiderhaven 121623230366v
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Pheltenverkoper buiten Harlingen161122927r
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Pheltenverkoper buiten Harlingen161122929r
, AALTJE Aeltie Gijberts koper Voorstraat 47171924636r
GIJSBERTS, AALTJE Aeltie Gijsberts koper Voorstraat 471724246204r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Voorstraat 641659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Voorstraat 491659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Wortelstraat 171659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper Noorderhaven 64achter169324365r
HAIES, AALTJE Aeltie Haies naastligger ten oosten Lanen 721659237183v
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91698243345r
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses verkoper Noorderhaven 201723246162r
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens koper Kleine Bredeplaats 71641234156v
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens , c.s.naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1645235175r
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens , ongehuwdverkoper Achterstraat NZ1646235193r
HARMENS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Harmens verkoper Vijverstraat1652236205v
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens koper Hoogstraat 231658237173av
HAIES, AALTJE Aeltie Hayes naastligger ten oosten Lanen 72166023862r
HAIES, AALTJE Aeltie Hayes naastligger ten oosten Lanen 721669239184r
HAIES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hayes naastligger ten noorden Schritsen 63167824116r
HERES, AALTJE Aeltie Heeres naastligger ten westen Heiligeweg 221717245297r
HERES, AALTJE Aeltie Heeres naastligger ten noorden Heiligeweg 221717245297r
HERES, AALTJE Aeltie Heeres verkoper Heiligeweg 221717245297r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricks verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricks koper ten zuiden van Harlingen1622230299v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricks koper Voorstraat 271681241174r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricx verkoper Noorderhaven 1101618230112r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendriks koper Schritsen 56zuidwest17312489v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix koper Hofstraat1630232137v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix koper Grote Bredeplaats 311630232153r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix verkoper Hofstraat164023493v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix Hingeveltverkoper Zoutsloot 701697243303r
HEERKES, AALTJE Aeltie Herkes bewoner Lanen 44achter1690242337v
HILLEBRANDS, AALTJE Aeltie Hilbrandts koper ten noordoosten van Harlingen1661238114r
HILLEBRANDS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen162823236r
HILLEBRANDS, AALTJEwijlen Aeltie Hilbrants afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Noorderhaven 901630232163v
HILLEBRANDS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1635233162v
HILLEBRANDS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hillebrants naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1674240162r
HOTSES, AALTJE Aeltie Hotses naastligger ten zuiden buiten Harlingen166023842r
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses eigenaar van 2/6 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen1682241229v
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen16792416ra
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses eigenaar van de rest ten oosten van Harlingen168224151va
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses verkoper van 5/8 Scheerstraat 11694243107v
HATTES, AALTJE Aeltie Hottes naastligger ten westen Noorderhaven 981659237195v
ENNES, AALTJE Aeltie Innes geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1646235204v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Zuiderhaven 131631232170v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Hoogstraat 291633233111r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Romastraat NZ1633233112r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs* verkoper Droogstraat 411641234128r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper onbekend164823614r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs naastligger ten oosten onbekend164823614r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs geniaarde koper Hoogstraat 171698243334v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Blindemanssteeg170724527r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 71723246179v
JAKOBS, AALTJEwijlen Aeltie Jacobs verkoper van 16/32 Zoutsloot 891748251239v
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten oosten Herenwaltje1634233136v
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper van 1/4 Lanen 81636233182r
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper onbekend1642234180r
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Noorderhaven 421645235180v
JANS, AALTJE Aeltie Jans , zuster van de verkoperafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
JANS, AALTJEnicht van de verkopers Aeltie Jans koper door niaar 1/2 huisLanen 831656237102r
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Voorstraat 17west1658237147v
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Zuiderhaven ZZ1662238129r
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 121669239181r
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Noorderhaven 521683241272r
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten westen Noorderhaven 521683241272r
JANS, AALTJE Aeltie Jans , meerderjarige jongedochterverkoper Noorderhaven 13168124134va
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 251691242364r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Lanen 33169124221ra
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Vijverstraat 211695243146v
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Vijverstraat 21169924411r
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten noorden Zuidersteeg 111724246189r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper van 1/5 Grote Kerkstraat 31731247382r
JANS, AALTJE Aeltie Jans van Hemeertverkoper Voorstraat 101645235190r
JONGEMA, AALTJE JANS Aeltie Jans Jongmakoper Grote Bredeplaats 22173524991v
JANS, AALTJE Aeltie Jans Staetlanderverkoper Bildtpoort (gebied)1652236183v
JANS, AALTJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Aeltie Jansen verkoper Lanen 71620230251v
JANS, AALTJE Aeltie Jansen verkoper van 1/7 Grote Ossenmarkt 201699243396r
JANS, AALTJE Aeltie Jansen verkoper Voorstraat 91702244352v
POOL, AALTJE JANS Aeltie Jansen Poolverkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost1704244260r
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles verkoper Droogstraat NZ1669239197v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles koper Zoutsloot 641674240130v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles koper Droogstraat 771674240130v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles verkoper Zuiderhaven ZZ168424259v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles eerdere eigenaar Zoutsloot 641685242102v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles eerdere eigenaar Droogstraat 771685242102v
JELLES, AALTJEwijlen Aeltie Jelles erflater Noorderhaven 121688242252r
JENNES, AALTJE Aeltie Jennes verkoper van 1/2 Noorderhaven 916702405r
JETSES, AALTJE Aeltie Jetses koper Voorstraat 11west1694243115v
JOHANNES, AALTJE Aeltie Joannes koper Zuiderhaven 261645235171r
JOHANNES, AALTJE Aeltie Joannis Hechtumannusverkoper Brouwersstraat 211672240107r
JOHANNES, AALTJE Aeltie Joannis Hichtumannusverkoper Hoogstraat 37167124041v
JOHANNES, AALTJEwijlen Aeltie Johannes verkoper Noordees (gebied)1622230322r
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannes verkoper Noorderhaven 10achter1723246153v
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannis koper kamerHavenplein 201686242127r
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannis koper Zuiderplein 3173524974v
JORIS, AALTJE Aeltie Joris verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 9173224892r
JORIS, AALTJE Aeltie Joris koper Lanen 7617342499v
JOUWS, AALTJE Aeltie Jous koper huis met een loods en hof erachterNieuwstraat OZ1661238117v
JOUWS, AALTJE Aeltie Jous verkoper Nieuwstraat OZ167124036r
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lamberts koper Voorstraat 716272326r
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lamberts koper Noorderhaven 4616272326r
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lamberts verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 26west16362346v
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lammerts verkoper Voorstraat 71630232153v
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lammerts verkoper Noorderhaven 461630232153v
LOLKES, AALTJE Aeltie Lolkes verkoper van 1/4 Voorstraat 17oost1640234104v
KOK, AALTJE Aeltie Lollus Cockverkoper van 1/4 Schritsen 571726246248v
LUBBERTS, AALTJE Aeltie Lubberts koper Kleine Bredeplaats 161732248144r
LUBBERTS, AALTJE Aeltie Lubberts verkoper Kleine Bredeplaats 161733248195v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven 36oost168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Grote Werf 2zuid168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper Zuiderhaven ZZ1688242248v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinerts naastligger ten noorden Schritsen 411621230259v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinerts koper Schritsen 38162823243v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinnerts koper kamerSchritsen 41achter1645235174v
MEINERTS, AALTJEweduwe Aeltie Meinnerts naastligger ten zuiden Schritsen 41achter1645235174v
MEINTES, AALTJE Aeltie Meintes koper Hoogstraat 351723246176r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper huisSchritsen ZZ163823465v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper Schritsen 371641234124r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper van 1/2 Schritsen 50164323562v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper drie kamersLanen 441646235210r
MEINERTS, AALTJEde kopers Aeltie Meynerts naastligger ten zuiden Lanen 441646235210r
MICHIELS, AALTJE Aeltie Michiels koper 1/2 pan- en estrikwerk en 1/2 van de kleimolen e.a. werktuigRozengracht 341668239142r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes koper Droogstraat 511627231160r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes koper door niaar hoekhuisVoorstraat 62165623788r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes naastligger ten oosten Voorstraat 62165623788r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes verkoper Droogstraat 511659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Voorstraat 641659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Zuiderhaven ZZ1659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Zuiderhaven ZZ1659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Zeilmakersstraat 151659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Voorstraat 491659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Wortelstraat 171659237243r
PIEBES, AALTJE Aeltie Piebes verkoper Noorderhaven 1001622230319r
PIEBES, AALTJE Aeltie Piebes verkoper Voorstraat 52west162423121r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271615229253v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 271615229253v
PIETERS, AALTJEde brouwerij van Aeltie Pieters naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 271619230193v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271619230193v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters , voor zich en haar vijf kinderenverkoper Heiligeweg 401620230254r
PIETERS, AALTJEde vijf nagelaten weeskinderen van wijlen Aeltie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 251623230372r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 181659237190r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters huurder Karremanstraat 22168124132va
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pieters Ademaverkoper Franekereind 19174925228r
PIETERS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Piters naastligger ten oosten Zoutsloot 181681241126r
PIEBES, AALTJE Aeltie Pybes verkoper Noorderhaven 1001618230108r
ADAM, AALTJE PIETERSde erfgenamen van wijlen Aeltie Pyters de Adamverpachter grond Nieuwstraat 501723246185v
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pyters Adamaverkoper Lanen 82173524993v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pytters koper Grote Ossenmarkt 19167024025r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pytters koper Kerkpad 281698243389v
REINS, AALTJE Aeltie Reins koper Brouwersstraat162423119r
REINS, AALTJE Aeltie Reins koper huisHoogstraat 7167924143v
WYNIA, AALTJE REINSjongedochter Aeltie Reins Wyniakoper ten noorden van Harlingen166723999r
WYNIA, AALTJE REINS Aeltie Reins Wynianaastligger ten oosten Hoogstraat 5168524264r
RINSES, AALTJE Aeltie Renses koper Noorderhaven 91725246223v
WYNIA, AALTJE REINS Aeltie Reyns Wyniaverkoper Hoogstraat 71686242106r
RIENKS, AALTJE Aeltie Riencx verkoper Schritsen1618230134r
RINSES, AALTJE Aeltie Rinses geniaarde koper Zuiderhaven 611725246214v
RITSKES, EELSEde zoon van Aeltie Ritskes verkoper onbekend1687242179v
RITSKES, AALTJEwijlen Aeltie Ritskes verkoper Grote Ossenmarkt 111692242397r
RITSKES, AALTJEwijlen Aeltie Ritskes verkoper Grote Ossenmarkt 161692242397v
RITSKES, AALTJEwijlen Aeltie Ritskes verkoper Raamstraat 11692242398r
RITSKES, AALTJEwijlen Aeltie Ritskes verkoper Zuiderhaven ZZ1692242398v
SJOERDA, AALTJE RITSKES Aeltie Ritskes Sioordakoper Zuiderhaven ZZ1662238122r
ROMKES, AALTJEwijlen Aeltie Romckes verkoper Voorstraat 95162823258r
ROMKES, AALTJEwijlen Aeltie Romckes erflater Voorstraat 95162823258r
RUURDS, AALTJE Aeltie Ruierdts koper Achterstraat ZZ162823270v
, AALTJE Aeltie Ruwes verkoper Voorstraat 891677240266v
SIEMENS, AALTJE Aeltie Simens koper huis waar de Vergulden Eenhoorn uithangt, loods en plaats daarachterVoorstraat 58de Vergulden Eenhoorn1641234150v
BIERMA, AALTJE SJOERDS Aeltie Sioerds Biermaverkoper van 3/8 Scheerstraat 111737249216r
SJOERDS, AALTJE Aeltie Sjoerdts koper Zuiderhaven ZZ1676240245v
STOFFELS, AALTJE Aeltie Stoffels naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181627231162r
STOFFELS, AALTJE Aeltie Stoffels naastligger ten westen Hondenstraat 131634233148r
STOFFELS, AALTJE Aeltie Stoffels naastligger ten westen Hondenstraat 13163823467v
STOFFELS, AALTJE Aeltie Stoffels naastligger ten westen Hondenstraat 131657237103v
STOFFELS, AALTJEhet huis in de Vijverstraat van de erfgenamen van wijlen Aeltie Stoffels naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141658237172ar
STOFFELS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Stoffels naastligger ten westen ([in de Hondenstraat])Grote Bredeplaats 201662238140v
STOFFELS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Stoffels verkoper Hondenstraat 9166223814ra
SIEMENS, AALTJE Aeltie Symens koper Kerkpoortstraat 221699243401r
SIEMENS, AALTJE Aeltie Symens verkoper Voorstraat 821722246142v
TEEDES, AALTJE Aeltie Taedes koper Rozengracht 181742250273v
TJEERDS, AALTJE Aeltie Tjeerds koper Schritsen 631706244337v
TJEERDS, AALTJE Aeltie Tjeerds verkoper van 1/3 van 1/2 Schritsen 271723246186r
THOMAS, AALTJE Aeltie Tomas koper Kerkpoortstraat ZZ1622230309r
TJALLINGS, AALTJE Aeltie Tyallings verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3162523151r
WILLEMS, AALTJE Aeltie Willems koper Kerkpoortstraat 39161723096r
WILLEMS, AALTJE Aeltie Willems koper Noordijs 121735249102r
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes koper Jan Ruurdstraat 3171924646v
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes verkoper Jan Ruurdstraat 31727246306av
, de erfgenamen van wijlen Aeltien lijnslagernaastligger ten oosten Liemendijk1614229199r
BAUKES, AALTJE Aeltien Baukes naastligger ten noorden Peterseliestraat1651236150v
KARELS, AALTJE Aeltien Carels verkoper onbekend1602228314v
EVERTS, AALTJEwijlen Aeltien Everts erflater Herenwaltje 171696243205r
JAKOBS, AALTJE Aeltien Jacobs koper onbekend163723423v
MARTENS, AALTJE Aeltien Martens koper Hoogstraat 121602228327v
MARTENS, AALTJE Aeltien Martens koper Rommelhaven 71602228327v
PIETERS, AALTJEde brouwerij van Aeltien Pieters naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 27162423110r
PIETERS, AALTJE Aeltien Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27162423110r
ALBERTS, AALTJE Aeltje Alberts koper van 7/8 kamerZoutsloot 1172824795v
ALLERTS, AALTJE Aeltje Allards verkoper van 1/2 Vijverstraat 51703244197v
ANDRIES, AALTJE Aeltje Andries koper Raamstraat 31728247210r
ARJENS, AALTJE Aeltje Arjens koper Zoutsloot 951729247288r
ARJENS, AALTJE Aeltje Arjens verkoper Zoutsloot 95173124824r
BOKKES, AALTJE Aeltje Bockes , ongehuwde bejaarde dochterverkoper Noorderhaven 721702244169v
KLASES, AALTJEhaar zuster Aeltje Clases verkoper Schritsen 41703244234v
FOKKES, AALTJE Aeltje Fockes verkoper Zoutsloot 891730247302v
FOPPES, AALTJE Aeltje Foppes verkoper van 1/2 Voorstraat 4169224225ra
FOPPES, AALTJE Aeltje Foppes verkoper van 1/2 Lanen 85oost169224225va
FOPPES, AALTJE Aeltje Foppes verkoper Lanen 85west169224226ra
FRANSES, AALTJE Aeltje Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 231736249131v
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltingaverkoper Voorstraat 201730247365v
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltingaontvanger 1 jaar huur Voorstraat 201731247386r
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltingaverkoper deel weeshuisvijver Simon Stijlstraat 6175625447v
GERRITS, AALTJE Aeltje Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 6west174325115v
GERRITS, AALTJE Aeltje Gerrits koper Romastraat 351769257140r
HANSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltje Hansen naastligger ten westen Noorderhaven 161759254188v
HANSES, AALTJE Aeltje Hanses geniaarde koper Noorderhaven 401729247232r
JAKOBS, AALTJE Aeltje Jacobs koper Zoutsloot 891730247302v
JANS, AALTJE Aeltje Jans verkoper Hofstraat 271690242303r
JANS, AALTJE Aeltje Jans koper Bargebuurt 221706244329r
JANS, AALTJE Aeltje Jans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 38achter1728247216v
JANS, AALTJE Aeltje Jans naastligger ten westen Karremanstraat1729247256v
JANS, AALTJE Aeltje Jans koper 1/2 woonhuis en wind rogge- en weitmolen genaamd de ZuiderpoortsmolenZuiderpoortsmolen 1de Zuiderpoortsmolen1746251155r
NAUTA, AALTJE JANS Aeltje Jans Nautaverkoper Zoutsloot 30174525198v
JANS, AALTJE Aeltje Jansen naastligger ten oosten Romastraat NZ1730247311v
JELLES, AALTJE Aeltje Jelles geniaarde koper Tiepelsteeg1746251145r
JETSES, AALTJE Aeltje Jetses verkoper Voorstraat 11west1705244270v
JETSES, AALTJE Aeltje Jetses huurder Prinsensteeg 11729247254v
JETSES, AALTJE Aeltje Jetzes , c.s.bewoner Zuiderhaven 9achter172724757v
JORIS, AALTJE Aeltje Joris verkoper van 1/4 Romastraat 351731247390r
KOK, AALTJE LOLLES Aeltje Lolles Cockverkoper Gardenierstraat 71726246268v
MARTENS, AALTJE Aeltje Martens koper Lanen 581703244233v
PIETERS, AALTJE Aeltje Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271615229249r
PIETERS, AALTJE Aeltje Pieters verkoper Grote Kerkstraat 271615229249r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltje Pieters Ademaverkoper van 1/18 Noordermolen 11729247263v
PAULUS, AALTJE Aeltje Poulus verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1729247292r
SAKES, AALTJE Aeltje Saakes verkoper Lanen 21achter1799265168v
STOFFELS, AALTJE Aeltje Stoffels verkoper Scheerstraat 61729247290r
TEUNIS, AALTJE Aeltje Teunis koper Nieuwstraat 51769257130v
GONGGRIJP, AALTJE THOMAS Aeltje Thomas Gongrijpverkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 281729247294v
OVERHART, AALTJE THOMAS Aeltje Thomas Overhartverkoper van 1/2 Hoogstraat 101729247268r
WILLEMS, AALTJE Aeltje Willems koper Ooievaarsteeg OZ1731247381v
WIETSES, AALTJEde kamer van Aeltje Wytses naastligger ten westen Zoutsloot 481651236152r
HENDRIKS, Aeltken Hendricx verkoper Schoolsteeg1605228443v
KLASES, Aeltsen Claessen koper huis en schuur met een looghuisten oosten van Harlingen1668239175r
KLASES, Aeltsen Claessen koper door niaar huis en plaatsten noordoosten van Harlingen167124033r
SCHELTINGA, FREERKS Aeltsie Freerks Scheltingekoper Nieuweburen 251724246194v
, AALTJE Aeltye protesteert vanwege een competentie Sint Jacobstraat 101630232161r
BERENDS, AALTJE Aeltye Berents , voor zich en haar kinderenverkoper Gardenierstraat163223355r
JANS, AALTJE Aeltye Jans koper Bildtpoort (gebied)1630232134r
SIEGERS, AALTJE Aeltye Segers verkoper Noorderhaven 110161623027v
FREERKS, AALTJE Aeltyen Freercks koper Schritsen 181626231141v
FREERKS, AALTJE Aeltyen Freercks koper Schritsen 201626231141v
HAIES, AALTJE Aeltyen Hayes verkoper Schoolsteeg OZ163123322r
REINERS, AALTJE Aeltyen Reyners verkoper Grote Bredeplaats 1815972282r
WILLEMS, AALTJE Aeltyen Willems verkoper onbekend NZ159722832r
SALVES, AMEhet weeskind van wijlen Aeme Salvis eigenaar Droogstraat1601228247r
SALVES, AMEhet weeskind van wijlen Aeme Salvis verkoper Droogstraat1601228247r
PIERS, de hof van Aemerens Piers naastligger Kerkpoortstraat NZ1644235146r
WINSEMIUS, AMALIA Aemilia Winsemiusverkoper Heiligeweg 71724246207v
JACOBIDES, EMILIUS Aemilius Jacobides, q.q.apothekerverwandelaar Noorderhaven 111169324357v
, EMILIUSdr. Aemilius Valerischepenverkoper Voorstraat 7a-oost1663238183r
BANGA, EMILIUS JAKOBS Aemilius Jacobi Bangaapothekerkoper hof met alle toebehorenFranekerpoort (gebied)1654236262v
BANGA, EMILIUS JAKOBS Aemilius Jacobi Banga, c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)1654236274v
KORNELIS, ARENDde kamers van Aen Cornelis naastligger ten westen Brouwersstraat 12zuid1641234125r
TIEMENS, AREND Aen Timens naastligger ten oosten Voorstraat ZZ164323558r
ARENDS, AREND Aene Aenes lakenkoperkoper huis ([munteenheid niet vermeld])Sint Jacobstraat 31651236155r
KLASES, AREND Aene Clasen scheepstimmermankoper woningHofstraat 16172724759v
FOLKERTS, AREND Aene Folckerts huurder (p.j.)Zoutsloot 431705244288r
HANSES, AREND Aene Hanses naastligger ten oosten Zoutsloot NZ161122925v
HIELKES, AREND Aene Hylckes smid (mr. -)koper door niaar smitte of houtstekZuiderstraat 31oost168024183v
HIELKES, AREND Aene Hylckes smid (mr. -)koper huisZuiderhaven ZZ168424258r
JANS, AREND Aene Jans naastligger ten zuiden Rozenstraat 41746251134v
JANS, AREND Aene Jans naastligger ten oosten Rozengracht 171754253135v
SALVES, ARENDhet kind van Aene Salvis karremanverkoper Droogstraat 571600228236r
SJOERDS, AREND Aene Siuerdts verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ1622230332r
, ANNEdr. Aeneas Minnelaides, verblijft in het buitenlandverkoper van 1/7 Voorstraat 641659237187r
, ANNEdr. Aeneas Minnelaides, verblijft in het buitenlandverkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237187v
, ANNEdr. Aeneas Minnelaidesverkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
, ANNEdr. Aeneas Minnelaidesverkoper van 1/7 Voorstraat 491659237189r
HENDRIKS, ARENDwijlen mr. Aent Hendrix koper Lanen 321605228482v
AGES, ARENDhuis en hof van Aentie Aeges naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1630232116v
ARENDS, ARENDJE Aentie Aernts verkoper Karremanstraat 24zuid1615229252r
ANDRIES, ARENDJE Aentie Andries koper huisSint Christoffelsteeg WZ1657237125v
JOHANNES, ARENDJE Aentie Joannis koper Kerkpoortstraat 39164823620r
TEEKES, ARENDJE Aentie Taekes verkoper Brouwersstraat 12zuid168524267r
NIEUWENHUIS, AREND de weduwe van Aerent Nieuwenhuisnaastligger ten oosten Zuiderstraat 121724246204v
BOUDEWIJNS, AREND Aerent Boudewijns lakenkoperprotesteert vanwege een vordering Kleine Bredeplaats 251599228174v
GERRITS, AREND Aerent Gerryts koper ten zuiden van Harlingen163723444v
EEDES, wijlen Aergie Eedes erflater Lanen 581702244154v
GABES, ARJEN Aeriaen Gabbes naastligger ten noorden Brouwersstraat 3163823457r
ARJENS, ARJAANTJE Aeriaentie Ariens koper Zoutsloot NZ165523728v
STANSIUS, Aeriana Stansiusnaastligger ten oosten Rozengracht 7west1726246251r
DIRKS, de weduwe van Aerie Dirx verpachter grond Liemendijk ZZ163823466r
JURJENS, Aerie Jurriens verkoper van 1/2 Zoutsloot 26163723444r
ARJENS, ARJENwijlen Aerien Aeriens smidkoper Gardenierstraat NZ159822889v
ARJENS, ARJENwijlen Aerien Aeriens smidkoper Gardenierstraat159822889v
ARJENS, ARJEN Aerien Aeriens Keucken, de oudeverkoper Grote Bredeplaats 15161122954v
GABES, ARJEN Aerien Gabbes koper kamerBoth Apothekerstraat 2163823458v
GABES, ARJENde koper Aerien Gabbes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 2163823458v
VICTORS, ARJENhet huis van Aerien Victoors wever (linnen-)naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9163723445v
KLASES, AREND Aern Claes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ164223535r
KLASES, AREND Aern Claessen Slechtverkoper Kerkpoortstraat NZ1646235201r
GERRITS, AREND Aern Gerryts bakkerkoper huis en ledige plaats daarachter en de bakgereedschappenZuiderstraat ZZ1627231164v
GERRITS, AREND Aern Gerryts bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost1645235168r
IJSBRANDS, ARENDwijlen Aern Isbrant verkoper Nutstraat WZ1631232177r
TIEMENS, AREND Aern Timens verkoper Vijverstraat 8164323561v
FOPPES, AREND Aerndt Foppens koper huis, plaats en loodsNoorderhaven 82159722815r
IJSBRANDS, AREND Aerndt IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied)1618230138r
JANS, AREND Aerndt Janssen naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ161723089v
JILLES, ARNOLDUS Aernolt Jelis bakkerverkoper Lammert Warndersteeg161723068r
, AREND Aernt zakkendragernaastligger ten westen Romastraat NZ1599228174r
, AREND Aernt bakkernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 461641234138r
, AREND Aernt wevernaastligger ten zuiden Weverstraat NZ166023835r
, ARENDkamer bewoond door Aernt turfdragergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west169224317v
, AREND Aernt van Arnsmakoper 1/2 van 3 pm land genaamd de Blokkenbuiten Harlingen1602228312v
KLASES, ARENDverkoper Aernt Claesse naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1646235228v
KLASES, AREND Aernt Claesse , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1646235228v
KLASES, AREND Aernt Claessen verkoper Kerkpoortstraat ZZ163723426v
KLASES, AREND Aernt Claessen koper huis en plaatsKerkpoortstraat NZ1641234137r
DOUWES, AREND Aernt Douwes bewoner Brouwersstraat OZ1599228171r
DOUWES, AREND Aernt Douwes verkoper (gesuccumbeerde) Brouwersstraat OZ1599228171r
DOUWES, AREND Aernt Douwes verkoper Brouwersstraat 231601228254v
DOUWES, ARENDwijlen Aernt Douwes verkoper Voorstraat 231615229242r
FOPPES, AREND Aernt Foppens procureur postulantverkoper q.q. Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper provisioneel huis en ledige plaats daer Jerusalem uuythanchtLanen 76Jerusalem161222977v
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper provisioneel huis recht achter het voorgaande verkochte huis (was reeds eerste koper)Schritsen 65161222977v
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper finaal huisVoorstraat 21615229257r
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper finaal zoutkeetLammert Warndersteeg 1zuid1615229257r
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper provisioneel rente of grondpacht uit het huis waar Sint Jacob uitsteektSint Jacobstraat 8Sint Jacob161623050v
FOPPES, AREND Aernt Foppes verkoper q.q. Voorstraat 361600228206r
FOPPES, AREND Aernt Foppes verkoper q.q. buiten Harlingen1600228211v
FOPPES, AREND Aernt Foppes notarisverkoper q.q. Zuiderstraat1605228455v
GERRITS, Aernt Garryts huurder voor 5 jaren Hoogstraat 32164323546v
GERRITS, AREND Aernt Gerrits bakkernaastligger ten oosten Weverstraat163323385v
GERRITS, AREND Aernt Gerrits* bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west163623412v
GERRITS, AREND Aernt Gerrits naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost164323549v
GERRITS, AREND Aernt Gerrits naastligger ten oosten Franekereind 171647235264r
GERRITS, AREND Aernt Gerrits bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost164923659v
GERRITS, AREND Aernt Gerryts koper huis met het directe eigendom van een steegFranekereind 191615229278v
GERRITS, AREND Aernt Gerryts , c.u.naastligger ten oosten Franekereind 191615229278v
GERRITS, AREND Aernt Gerryts geniaarde koper van 1/3 ten zuiden van Harlingen163723445r
GERRITS, AREND Aernt Gerryts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west1640234102v
GERRITS, AREND Aernt Gerryts bakkernaastligger ten zuiden William Boothstraat 391644235102r
GERRITS, ARENDde hof van Aernt Gerryts naastligger ten noorden Weverstraat NZ166023835r
GIJSBERTS, AREND Aernt Gijsberts , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Achterstraat1601228253v
GIJSBERTS, AREND Aernt Gijsberts lijnslagerverkoper Noorderhaven1613229176v
HANSES, AREND Aernt Hansen verkoper Achterstraat ZZ1692242396r
FINK, AREND HANSES Aernt Hansen Vinkstuurmanverkoper Achterstraat ZZ1699243400r
HENDRIKS, AREND Aernt Hendricks verkoper Both Apothekerstraat1614229200r
BLOK, AREND HENDRIKS Aernt hendricks Blocksoldaatverkoper Romastraat1614229196v
HENDRIKS, AREND Aernt Hendricx koper twee kamersRomastraat159722837r
HENDRIKS, AREND Aernt Hendricx naastligger ten oosten Romastraat159722837v
HENDRIKS, AREND Aernt Hendricx wieldraaiernaastligger ten westen Romastraat 31161122921r
HENDRIKS, AREND Aernt Hendrix wieldraaierkoper twee kamers of woningen onder 1 dakRomastraat1605228482r
IJSBRANDS, AREND Aernt IJsbrands consenteert buiten Harlingen1600228211v
IJSBRANDS, AREND Aernt IJsbrandts consenteert Voorstraat 361600228206r
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants naastligger ten zuiden Schritsen1614229206r
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants verkoper Zuiderhaven 45161723075v
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29162523180r
IJSBRANDS, ARENDde erfgenamen van wijlen Aernt Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 291645235181v
IJSBRANDS, ARENDde erfgenamen van wijlen Aernt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 291645235181v
JANS, AREND Aernt Jansen verkoper onbekend NZ159722832r
JANS, AREND Aernt Jansen naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ1598228115r
JANS, AREND Aernt Janssen koper 1/3 van 1/2 huis daar het Vergulden Hooft uitsteektNoorderhaven 40het Vergulde Hoofd162523180v
JANS, AREND Aernt Janssen koper 1/3 van 1/2 huisNoorderhaven 40162523181r
JOHANNES, ARENDde erfgenamen van wijlen Aernt Johannis naastligger ten westen Noorderhaven 1041659237220v
MARTENS, ARENDlanden van Aernt Martens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1622230305v
MARTENS, AREND Aernt Marthens crediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen1613229144v
MARTENS, AREND Aernt Marthens koper provisioneel 1/2 kalk- en panwerkFranekertrekvaart1613229152v
MARTENS, AREND Aernt Marthens , q.q.crediteur (triumphant) Franekertrekvaart1613229152v
NANNES, AREND Aernt Nannes kuiperverkoper Hondenstraat 2167024025v
NANNES, AREND Aernt Nannings Koedijckkoper huis met de wal tot aan de haven toeZuiderhaven 151663238187v
PIETERS, ARENDals huurder Aernt Pieters naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 231619230156r
PAULUS, AREND Aernt Pouwels , c.u.koper huis met ledige plaats erachter en en vrije uit- en ingang in de steeg ten zuidenScheerstraat 61640234103r
PAULUS, AREND Aernt Pouwels naastligger ten oosten onbekend1647235270r
PAULUS, ARENDde nagelaten weeskinderen van Aernt Pouwels verkoper Scheerstraat 616472365v
SILVESTERS, AREND Aernt Silvester koper kamerPeterseliestraat16482368v
TIEMENS, ARENDde crediteuren van Aernt Timens verkoper Voorstraat 26achter1641234138v
TIEMENS, AREND Aernt Timens verkoper van 1/2 Brouwersstraat 271642234170r
TIEMENS, AREND Aernt Timons koper Brouwersstraat 27163723424r
TIEMENS, AREND Aernt Tymens verkoper Noorderhaven 107164323565r
TIEMENS, AREND Aernt Tymens verkoper Lanen 36164323565v
TIEMENS, AREND Aernt Tymens verkoper Voorstraat 22164323566r
TIEMENS, AREND Aernt Tymens verkoper Romastraat ZZ164323566v
TIEMENS, AREND Aernt Tymens verkoper Heiligeweg 46een_achter164323567r
WARNERS, AREND Aernt Warners bakkerkoper huisHoogstraat 32164323546v
WARNERS, ARENDde weduwe van Aernt Warners naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 341659237194r
BERENDS, Aerntie Beerns koper huisBrouwersstraat 71668239154v
BERENDS, Aerntie Beerns naastligger ten noorden Brouwersstraat 91677240268r
HEMKES, ARENDJE Aerntie Hemkes koper Zoutsloot 80162923299v
, Aerrien Majoornaastligger ten oosten Hofstraat 47west1691242353v
, Aerse Balthoveverkoper q.q. Sint Jacobstraat 617312488v
, AARTwijlen mr. Aert verkoper Kerkpoortstraat1612229124v
, AARTde kamers van Aert schuitvoerdernaastligger ten westen Vijver 6tuin1692242405r
JACOBIDES, AART oud burgemeester Aert Jacobidesverkoper Vijver 71715245254r
KLASES, AART Aert Claesen , c.u.gortmakerkoper huis met schuurKarremanstraat 271659237212r
KLASES, AART Aert Claessen koper huis of twee dwarskamersRapenburg16472363r
KLASES, AARTwijlen Aert Claessen erflater Droogstraat 61167224011va
KLASES, AARTwijlen Aert Claessen erflater Droogstraat 61167224011va
KLASES, AART Aert Clasen , voor zijn kindverkoper Karremanstraat 27166323819ra
KORNELIS, AART Aert Cornelis koper kamer, loods, plaats(erachter)bak en medegebruik putBrouwersstraat 12zuid_achter163223349r
FOPPES, AART Aert Foppes notarisverkoper Noorderhaven 821615229264r
HENDRIKS, AARTwijlen mr. Aert Hendrix verkoper Lanen 321606228508v
HENDRIKS, AART Aert Hendrix , c.u.schilder (mr. -)geniaarde en huurder Steenhouwersstraat 31696243220v
HESSELS, AART Aert Hessels wieldraaier (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 8173524927v
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)koper 1/2 huisVijver 71682241224v
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 51686242105v
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)koper woning of kamerSint Christoffelsteeg WZ1691242354v
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)koper huis bestaande uit 4 bijzondere woningen die allen verhuurd wordenLammert Warndersteeg 101692242382r
JAKOBS, AARTmr. Aert Jacobs naastligger ten westen Lanen 91692242402r
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 75169124222ra
JAKOBS, AARTvroedsman Aert Jacobs naastligger ten zuiden Vijver 5169424375r
JAKOBS, AARTvroedsman Aert Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 31695243145r
JANS, AART Aert Jans opzichter Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper Hondenstraat 91613229164v
JANS, AART Aert Jans Swijnsveltnaastligger ten oosten Zuiderstraat161222981r
JANS, AART Aert Jans Swijnsveltverpachter grond in de zuider nieuwestad1612229104v
JANS, AART Aert Jans Swijnsveltverkoper in de zuider nieuwestad1612229104v
JANS, AART Aert Jansen bewoner Havenplein 18oost1605228490r
JANS, AART Aert Jansen verkoper van 1/4 Havenplein 18oost1605228490r
JANS, AART Aert Jansen koper huis daer den Vergulden Hulck uuthanghtHavenplein 18oostde Vergulde Hulk1605228490r
JANS, AARTde weduwe van Aert Jansen , pro se et liberiscrediteur (triumphant) Zuiderpoort (gebied)1617230104v
JANS, AART Aert Janssen naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ161623026r
JANS, AART Aert Janssen naastligger (staat: strekkende van voor van de straat tot achter aan Aert Jansen)Zuiderpoort (gebied)161723091r
JANS, AART Aert Janssen crediteur (triumphant) Zuiderpoort (gebied)161723091r
JANS, AARThet veld van ? Aert Janssen Svynfeltnaastligger ten oosten Zuiderstraat161523010v
JOHANNES, AART Aert Joannes naastligger ten westen Lanen 331647235249r
JOHANNES, AARTde erfgenamen van wijlen Aert Joannis naastligger ten westen Voorstraat 5516712407ra
JOHANNES, AARThet huis van Aert Johannes naastligger ten westen Lanen 331647235267v
JOHANNES, AART Aert Johannes koopmankoper van 1/2 Vijverstraat 181653236237v
JOHANNES, AARTde hof van Aert Johannes naastligger ten oosten Liemendijk NZ1654236269v
JOHANNES, AART Aert Johannes naastligger ten oosten Voorstraat 261654236271r
JOHANNES, AART Aert Johannes naastligger ten westen Voorstraat 591657237255v
JOHANNES, AARTde erfgenamen van wijlen Aert Johannes naastligger ten westen Voorstraat 5516592389r
PIETERS, AART Aert Pieters naastligger ten oosten Alemanssteeg1600228214r
RIENKS, AART Aert Riencks naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ1621230290v
RIENKS, AARTde crediteuren van Aert Rienks , c.u.verkoper Brouwersstraat WZ163623417r
WIEBRENS, AARTwijlen Aert Wibrants verkoper van 1/2 Achterstraat162523142v
WILLEMS, AART Aert Willems verkoper Hoogstraat NZ1621230271v
WILLEMS, AART Aert Willems* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 611676240219r
WILLEMS, AART Aert Willems* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 59167924137v
WILLEMS, AART Aert Willems* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 59167924137v
WILLEMS, AART Aert Willems gortmakerkoper hoekhuisKarremanstraat 191682241202v
WILLEMS, AARTwijlen Aert Willems gortmaker (mr. -)erflater Karremanstraat 27168324163va
, Aertgien lijnslagernaastligger ten oosten Liemendijk161122950v
RIENKS, AARTJE Aertie Rienx koper Zuiderhaven 131696243195v
SCHAFT, ARJEN JANS Aeryaen Jansen Schaftkoper huisKleine Bredeplaats 19159822875v
, EESGEde gang strekkende naar de hof van Aesge naastligger ten oosten Franekereind 4015972289r
, EESGEde kamer van Aesge schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden William Boothstraat162523148r
, EESGEde kamer van Aesge schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden William Boothstraat162523156v
, EESGE Aesge schippernaastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter164323567r
, EESGE Aesge schipper (lichter-)naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1647235241v
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmans Pheltensnaastligger ten zuiden onbekend162523184r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: derdehalve goudgulden])Kerkpoortstraat 29159722822v
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 29159722822v
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 3-00-00 GG])Kerkpoortstraat 33159722829r
HARMENS, EESGEde hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 33159722829r
HARMENS, de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat 2159722842r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger Kerkpoortstraat159722853r
HARMENS, EESGEde plaatsen van Aesge Harmens naastligger tegenover Kerkpoortstraat NZ159822889r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat WZ159822897r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1600228198v
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: derdehalve goudgulden])Kerkpoortstraat 291600228207r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291600228207r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Kerkpoortstraat1601228275r
HARMENS, EESGEwijlen Aesge Harmens bewoner? Kerkpoortstraat1604228431v
HARMENS, EESGEgrondpacht uit de kamer van Aesge Harmens eigenaar onbekend1605228449r
HARMENS, EESGEwijlen Aesge Harmens bewoner Kerkpoortstraat NZ1605228455r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat1613229155r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten noorden* Fabrieksstraat1613229155r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Kerkpoortstraat1613229156r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen* Fabrieksstraat1614229232v
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ16152303r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 33161623024r
HARMENS, EESGEde hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Lammert Warndersteeg161723068r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Kerkpoortstraat161723077r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger Kerkpoortstraat NZ1618230115r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger Kerkpoortstraat NZ1618230121v
HARMENS, EESGEde hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1618230145v
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: derdehalve goudgulden])Kerkpoortstraat NZ1619230183r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1619230183r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1619230184r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1622230299r
HARMENS, EESGE Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpad 7162723219r
HARMENS, EESGE Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpad 7162823235r
IEMKES, EESGE Aesge Iemkes koper twee kamers met een plaatsjeNoordees (gebied)161723070v
JENTJES, EESGE Aesge Jenckes naastligger ten noorden Noordees (gebied)1622230322r
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuues zeilmakerkoper huisNoorderhaven NZ1620230250r
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuues naastligger ten oosten Noorderhaven NZ1630232143r
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuues koper huis met kamer, galerij en ledige plaatsTuinpad 41633233103v
LIEUWES, EESGEwijlen Aesge Lieuwes verkoper Noorderhaven NZ163323378v
LIEUWES, EESGEde andere vijf nagelaten weeskinderen van Aesge Lieuwes* verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ163323378v
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuwes koper Rozengracht 121692242388v
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuwes koopmankoper 1/2 houtstekRozengracht 12169324341v
LIEUWES, de vrouw van Aesge Lieuwes eigenaar van 1/2 Rozengracht 12169324341v
LIEUWES, EESGEde mouterij van Aesge Lieuwes , c.s.naastligger ten zuiden Zoutsloot 701697243303r
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuwes koopmanverkoper q.q. Voorstraat 11698243391v
MINNES, EESGE Aesge Minnes timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 52168424239v
MINNES, EESGE Aesge Minnes timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 52168424239v
MINNES, EESGE Aesge Minnes scheepstimmermanverkoper Nieuwstraat 481689242284v
MINNES, EESGE Aesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 331690242331v
MINNES, EESGE Aesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 331690242331v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels koper huis met een klein plaatsje erachterHeiligeweg 30164223534v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels koper kamer of hoekhuisFranekereind164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Franekereind164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten noorden Franekereind164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ165523726v
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)koper huisonbekend164223525r
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)koper huisWilliam Boothstraat OZ164223525v
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)naastligger ten noorden William Boothstraat OZ164223525v
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 24164823648v
PAULUS, EESGEhet pothuis van Aesge Pouwels naastligger ten noorden Nieuwstraat 38achter1653236239r
PAULUS, EESGEhet pothuis van Aesge Pouwels naastligger ten noorden Nieuwstraat 38achter1654236277v
RADBODUS, EESGE Aesge Rabodus crediteur (triumphant) Noorderhaven 76159722848r
RADBODUS, EESGE Aesge Rabodus crediteur (triumphant) Noorderhaven 78159722848r
REINS, EESGE Aesge Reyns koper huis met een ledige plaatsBrouwersstraat 231618230149r
SEERPS, EESGE Aesge Seerps verkoper van 1/3 Lanen 62166923935ra
HARMENS, EESGEhet huis van Aesghe Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1600228193r
AARTS, ASKE Aeske Aerts verkoper Karremanstraat 27168324163va
AUKES, AATJE Aet Auckes , voor zichverkoper Voorstraat 54161222984v
KORNELIS, AART Aet Cornelis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 12zuid1641234125r
JANS, AART Aet Jansen koper Hofstraat 25167024012ar
JOHANNES, AART Aet Johannes koopmankoper Zoutsloot164823622r
LOLKES, AATJE Aet Lolckes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 151601228243r
ATES, ATE Aete Aetes schipper op Leeuwarden en winkelier (trek-)koper nieuw gebouwd huisSint Jacobstraat 51695243162v
FRANSES, AATJE Aete Fransens koper Nieuwstraat 66163223359r
LIEUWES, ATE Aete Lieuwes verkoper Kleine Kerkstraat 81705244299v
OBBES, ATE Aete Obbis koper huis met achteruit of hofRomastraat ZZ1621230286r
WOPKES, Aeth Wopckes verkoper Bildtpoort (gebied)1630232149r
WIEBES, AATJE Aeth Wybes koper onbekend159722856r
, wijlen Aeties crediteur (triumphant) onbekend1600228216v
REINERS, EETSKE Aetske Reyners Pybemaverkoper Noordijs 5168324166va
JELLES, AATJE Aett Jelles , voor zich en haar kindverkoper Franekertrekvaart NZ161723082v
JELLES, AATJE Aett Jelles koper huis, ledige plaats en klein huisje erachterDroogstraat161723083r
LOLKES, AATJE Aett Lolckes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 151601228250r
HAIES, Aette Haeyes verkoper Weverstraat1654236255r
MARTENS, AATJE Aettje Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18174425138v
WIEBES, AAFKE Affke Wybes koper Noorderhaven 114162923298v
JELLES, AAFKE Afke Jelles naastligger ten westen Vijverstraat 12172024671v
JURJENS, AAFKEhet huis gekocht door Afke Jurjens naastligger ten westen Hondenstraat 5oost1732248129r
PIPHRON, AGE Agaeus Piphron, c.u.medicinae doctorhuurder Voorstraat 371677240253v
PIPHRON, AGE als huurder dr. Agaeus Piphron, c.u.naastligger ten westen Voorstraat 25168524283v
HEEMSTRA, AGATHA Agata van Heemstraverkoper Voorstraat 87169424374v
VELSEN, AGATHA Agata van Velsenverkoper ([blijkens verkoop grondpacht in de volgende akte])Lombardstraat 4162523172r
VELSEN, AGATHA Agata van Velsenverkoper ([blijkens verkoop grondpacht in de volgende akte])Lombardstraat 2162523172r
VELSEN, AGATHA Agata van Velsenverkoper Lombardstraat 2162523172v
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammamaverkoper en nagelaten kind Noorderhaven 2167924115ra
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammamaverkoper en nagelaten kind Grote Bredeplaats 7167924115ra
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammamaverkoper Noorderhaven 108167924115ra
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammamaverkoper Franekereind 23oost167924115ra
VELSEN, AGATHA Agatha van Felsenkoper Lombardstraat 4161222980r
HEEMSTRA, AGATHA Agatha van Heemstraverkoper Voorstraat 87169424373r
HEEMSTRA, AGATHA Agatha van Heemstranaastligger ten zuiden Voorstraat 89twee_achter169424399r
HEEMSTRA, AGATHA Agatha Heemstraverkoper Voorstraat 89een_achter1695243154r
VELSEN, AGATHA Agatha van Velsenkoper William Boothstraat 31618230112v
VELSEN, AGATHA Agatha van Velsenkoper Oosterkeetstraat 41618230113r
VELSEN, AGATHA Agatha van Velsenkoper Lombardstraat 21618230140r
VELSEN, AGATHA Agatha van Velsenkoper Lombardstraat 21618230144r
VELSEN, AGATHA Agatha Velsenverkoper Lombardstraat 21621230279r
WINTER, AGATHA Agatha Winterkoper Simon Stijlstraat 51759254216v
, AGE Age schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden Nieuwstraat 481654236249v
, AGEburgervaandrig Age kistmakernaastligger ten zuiden Schritsen 641692242402v
AGEMA, AGE Age Agemanaastligger ten noorden Heiligeweg 201759254239v
AGEMA, AGE Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 91766256205v
AGEMA, AGE Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 101766256210r
AGEMA, AGE Age Agemasteenhouwer (mr. -)koper huisHeiligeweg 321771257183v
AGEMA, AGE Age Agemanaastligger ten oosten Heiligeweg 321771257183v
AGEMA, AGE wijlen Age Agemanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west1775258241v
AGEMA, AGE de weduwe van Age Agemanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west1776258258r
AGEMA, AGE wijlen Age Agemanaastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ177725944v
AGEMA, AGE wijlen Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 32177725949r
AGEMA, AGE wijlen Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 3177725950r
AGEMA, AGE wijlen Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 22177725951r
AGEMA, AGE wijlen Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 341778259148r
, AGEde erfgenamen van wijlen Age Basconaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4170924581v
BASKE, AGE de erfgenamen van wijlen Age Baskenaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 81704244251r
ENS, AGE het huis voor d?t huis bewoond door Age Ensbode (gerechts-)naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19167024021v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper van 1/3 Noorderhaven 131748251232v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Nieuwstraat 251748251236r
HAAS, AGE majoor en executeur Age de Haaskoper Anjelierstraat 2174925210v
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurkoper huisNoorderhaven 42174925232r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurgeniaarde koper Voorstraat 321751252159r
HAAS, AGE burgermajoor Age de Haasexecuteurgeniaarde koper Sint Odolphisteeg WZ1751252159r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper woningSpinstraat1751252167r
HAAS, AGE majoor Age de Haasverkoper q.q. Klaverbladstraat 191751252239r
HAAS, AGE Age de Haasverkoper q.q. Zuiderhaven 171751252241r
HAAS, AGE majoor Age de Haaskoper van 1/2 huisKleine Kerkstraat 12175225328v
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurkoper van 1/2 Grote Ossenmarkt 15175325364v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper 1/2 huis en bakkerij, kaaswinkelZuiderhaven 5de Vergulde Haringbuis175325396r
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurverkoper Noorderhaven 421754253147r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper hof met een kamerZoutsloot ZZ1754253164v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper huis met een tuin erachterHoogstraat 11754253174r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Lanen 621754253190v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Grote Ossenmarkt 151754253190v
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurkoper van 1/3 Voorstraat 52west1754253191v
HAAS, AGE wachtmeester Age de Haasexecuteurverkoper van 2/3 Noorderhaven 131756253254v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper van 1/2 Spinstraat17562548r
HAAS, AGE Age de Haasexecuteur en wachtmeesterkoper huisSchritsen 60175625439v
HAAS, AGE Age de Haaswachtmeester en executeurverkoper Schritsen 601758254117r
HAAS, AGE majoor Age de Haasnaastligger ten westen Zoutsloot 641758254140r
HAAS, AGE majoor Age de Haasnaastligger ten westen Droogstraat 771758254140r
HAAS, AGE Age de Haasnaastligger ten westen Hoogstraat 31758254161v
HAAS, AGE Age de Haasnaastligger ten westen Zuiderhaven 71759254192v
HAAS, AGE wachtmeester Age de Haasexecuteurkoper woningZoutsloot ZZ176325612r
HAAS, AGE Age de Haasnaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ176325612r
HAAS, AGE Age de Haasnaastligger ten westen Zoutsloot ZZ176325612r
HAAS, AGE Age de Haasverkoper Hoogstraat 1176425667r
HAAS, AGE Age de Haasverkoper van 1/2 Zuiderhaven 51765256106v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Rommelhaven 26b1766256158v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, AGE majoor Age de Haas, c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 911766256187v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurkoper Grote Kerkstraat 101766256210r
HAAS, AGE majoor Age de Haaskoper woningZoutsloot 77176725729r
HAAS, AGE majoor en executeur Age de Haaskoper 1/2 huisKleine Kerkstraat 121771257212v
HAAS, AGE majoor Age de Haasnaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 10177225825v
HAAS, AGE Age de Haasnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 12177225859r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haaserflater Kleine Kerkstraat 12177325894r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haaserflater Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, AGE de minderjarige kinderen van wijlen stadsmajoor Age de Haasverkoper Zoutsloot 77177325897r
HAAS, AGE wijlen majoor Age de Haasgebruiker Droogstraat 671773258101r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haaserflater Droogstraat 671773258101r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haaserflater Zoutsloot 561773258101r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haasverkoper Romastraat 4west1774258147v
HAAS, AGE majoor Age de Haesexecuteurkoper 1/3 huisNoorderhaven 131752252193v
HAAS, AGE majoor Age de Haesexecuteureigenaar van 1/3 Noorderhaven 131752252193v
HAAS, AGE majoor Age de Haes, c.u.executeurkoper kamer gebruikt als bokkinghang, en plaatsjeVoorstraat 3achter1752252194r
HAAS, AGE Age de Haes, c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 3achter1752252194r
HAAS, AGE Age de Haesexecuteurkoper van 1/2 Lanen 621752252206v
HAAS, AGE Age de Haesexecuteurkoper huisRomastraat ZZ175325366r
HAAS, AGE burgermajoor Age de Haesnaastligger ten westen Voorstraat 7175325387r
HAAS, AGE majoor Age de Haesexecuteurverkoper Anjelierstraat 41754253193r
HAAS, AGE majoor Age de Haes, c.s.naastligger ten westen Zoutsloot 64175725458v
HAAS, AGE majoor Age de Haes, c.s.naastligger ten westen Droogstraat 77175725458v
HAAS, AGE Age de Haesexecuteurverkoper Voorstraat 52west175725496v
HAAS, AGE Age de Haesnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121771257205v
HOGENBOOM, AGE vroedsman Age Hogeboomnaastligger ten noorden Brouwersstraat 9173124819v
HOGENBOOM, AGE vroedsman Age Hogeboombakker (mr. -)verkoper Rozengracht 18achter1738249349r
HOGENBOOM, AGE vroedsman Age Hogeboomkoper van 1/2 Rozengracht 171746251135v
HOGENBOOM, AGE vroedsman Age Hogeboom, c.u.naastligger ten oosten Rozengracht 131746251138r
HOGENBOOM, AGE oud burgemeester Age Hogeboomkoper door niaar kamer en tuintjeBoth Apothekerstraat 3175325385r
HOGENBOOM, AGE burgemeester Age Hogeboomhuurder (p.j.)Both Apothekerstraat 3175325385r
HOGEBOOM, AGE vroedsman Age Hoogeboombakker (mr. -)koper tuinRozengracht 18achter1733248212v
HOGEBOOM, AGE burgemeester Age Hoogeboomverkoper van 1/2 Rozengracht 171754253135v
HOGEBOOM, AGE de weduwe van burgemeester Age Hoogeboomnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 51765256114v
, AGEburgemeester Age Hoogenboomhuurder zolder Zuiderhaven 77west1754253152v
REINALDA, AGE Age Reinalda, n.u.naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 71765256105r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1769257103r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1769257103r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten westen ten oosten van Harlingen1769257103r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1769257103r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmanverkoper ten oosten van Harlingen1769257103r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten oosten Franekertrekvaart1771257188r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten westen Franekertrekvaart1771257188r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten zuiden Franekertrekvaart1771257188r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten noorden Franekertrekvaart1771257188r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen ZZ1774258135v
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen ZZ1774258135v
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten westen ten oosten van Harlingen ZZ1774258135v
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen ZZ1774258135v
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten westen ten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
REINALDA, AGE wijlen Age Reinaldakoopmanverkoper Rommelhaven 281784261143r
REINALDA, AGE wijlen Age Reinaldakoper Noorderhaven 531784261258r
REINALDA, AGE wijlen Age Reinaldakoopmanerflater Kleine Bredeplaats 9178526220r
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 261749251263v
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 261760254258v
ALBERTS, AGEde geabandonneerde boedel van Age Alberts schoenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 53176425651r
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)huurder gedeelte van het huis (p.j.)Grote Bredeplaats 2017732584ra
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)huurder Grote Bredeplaats 201778259131r
BRUNIA, AGE ANDRIESoud burgemeester tot Franeker Age Andries Bruniaverkoper Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
BRUNIA, AGE ANDRIESoud burgemeester te Franeker Age Andries Bruniaverkoper q.q. Bildtstraat 21168024128ra
KLASES, AGE Age Claases sleperkoper grote stalling de Roode Deuren gemaand, met tuintje, bleekveld en royale hooizolderKerkpoortstraat 29de Rode Deuren1734248320v
KLASES, AGEvrijgezel Age Claesen sleperkoper huisSint Jacobstraat 1voor1734248345r
KLASES, AGE Age Claessen kistmaker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord168724213ra
KLASES, AGEburgerhopman Age Clasen naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord172024686r
KLASES, AGEwijlen Age Clasen aanhandelaar Brouwersstraat 81738249274v
KLASES, AGEwijlen oud burgerhopman Age Clasen verwandelaar Brouwersstraat 81738249274v
KLASES, AGEwijlen oud burgerhopman Age Clasen aanhandelaar Brouwersstraat 101738249274v
KLASES, AGE Age Clasen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 231740250118r
KLASES, AGEwijlen Age Clasen erflater Sint Jacobstraat 1voor1740250137v
KLASES, AGEwijlen Age Clasen erflater Kerkpoortstraat 291740250138v
KORNELIS, AGE Age Cornelis , n.u.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1733248198v
KORNELIS, AGE Age Cornelis naastligger ten westen Hoogstraat 301736249143r
KORNELIS, AGE Age Cornelis naastligger ten noorden Lombardstraat NZ1742250255r
KORNELIS, AGE Age Cornelis naastligger ten oosten Hoogstraat 261749251251r
KORNELIS, AGE Age Cornelis naastligger ten oosten Hoogstraat 26174925218v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agemadoodgraververkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agemadoodgraververkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agemasteenhouwer en doodgraver (mr. -)koper huisHeiligeweg 22175225330v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agemakoper huisHeiligeweg 34175725493r
DIRKS, AGE Age Dirx verkoper en medecurator over Rapenburg 121729247274v
DIRKS, AGEvroedsman Age Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 111729247284r
HOGENBOOM, AGE DIRKS Age Dirx Hogeboombakker (mr. -)verkoper Rommelhaven 4twee_achter1730247304r
DOUWES, AGE Age Douwes verkoper q.q. Voorstraat 66164023494r
DOUWES, AGE Age Douwes verkoper q.q. Hoogstraat 16164023494r
HERES, AGE Age Heeres assistentkoper huisHeiligeweg 231791263307r
HERES, AGE Age Heeres naastligger ten zuiden Heiligeweg 251803266205r
HERES, AGE Age Heeres naastligger ten zuiden Heiligeweg 251803266293r
HEMMES, AGE Age Hemmes koper nieuw hoekhuis met een bakhuis ([afgerekend in 18 last rogge tegen 100-00-00 GG de last])Noorderhaven 114165623759v
HEMMES, AGE Age Hemmes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21662238139r
HEMMES, AGEde weduwe van Age Hemmes naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter168024127ra
HILLES, AGEhet voorhuis van de weduwe van Age Hilles naastligger ten westen Hondenstraat 2167024025v
IETES, AGE Age Ites , c.u.koper huis en hofKerkpoortstraatde Hollandse Tuin1674240143r
JEENS, AGE Age Jaans wevernaastligger ten noorden Nieuwstraat 401715245240v
JAKOBS, AGE Age Jacobs pannenbakkerverkoper Schritsen 181746251129r
JAKOBS, AGE Age Jacobs meesterknechthuurder huis Rozengracht 131746251138r
ARJENS, AGE Age Janes wever (oud bont-)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 361756253255r
JANS, AGE Age Jans huurder voorhuis en voorkamer (p.j.)Rozengracht 181780259271v
JANS, AGE Age Jansen koper schuur geschikt als stal voor 36 beestenDroogstraat 20west166023832v
AGEMA, AGE JELLES Age Jelles Agema, c.u.koper huisHoogstraat 61809268185r
AGEMA, AGE JELLES Age Jelles Agema, c.u.huurder Hoogstraat 61809268185r
JOHANNES, AGE Age Johannes tichelaarkoper door niaar huisZoutsloot 59176825781r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391771257195v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211771257230r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten westen Lanen 65west_achter1774258155r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211775258196r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391775258197r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391776258244v
JOHANNES, AGE Age Johannes , c.f.naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2617762596r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat177725957r
JOHANNES, AGE Age Johannes koemelkerkoper huis met weefwinkelHofstraat 141778259109r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten westen Hofstraat 141778259109r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmankoper huisKerkpoortstraat 391780259241v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391780259241v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1817812609r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ178126021v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Werfpad ZZ178126030r
JOHANNES, AGEhet perceel onlangs gekocht van Age Johannes naastligger ten oosten Werfpad ZZ178126031r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten oosten William Boothstraat 3178126038r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 261782260294v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Droogstraat 55178326125r
JOHANNES, AGE Age Johannes schoenmaker (mr. -)huurder Rozenstraat 31783261127v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211784261158v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten westen Zoutsloot 611784261182r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Lanen 211785261292r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Lanen 211785261310r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Hofstraat 14178526247v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 55178626292v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 201786262122v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten westen Zoutsloot 61178826345r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten oosten William Boothstraat 3178826351r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 20178926369v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Moriaanstraat178926392r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Kerkpoortstraat 551789263170r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211790263272v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Lanen 211791263346v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten oosten Zoutsloot 571790263378v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Lanen 21179226455v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Lanen 631793264139r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Oosterkeetstraat 81793264140v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Zoutsloot 591793264143v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Kerkpoortstraat 411793264145r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Kerkpoortstraat 391793264146v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Weverstraat 151793264148r
JOHANNES, AGE Age Johannes verkoper Lanen 21achter1794264171v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 201794264233r
TICHELAAR, AGE JOHANNES Age Johannis Tigchelaarverkoper van 1/4 Zoutsloot 84176825787r
JOHANNES, AGE Age Johanns naastligger ten westen Moriaanstraat 41784261242v
PIETERS, AGEhuisman Age Pieters verkoper Grote Kerkstraat 35170924587r
PIETERS, AGEwijlen Age Pieters Pettinghverkoper Peterseliestraat166523913r
RIDSERTS, AGE Age Ritsers schipper op Leeuwardenkoper door niaar kamer met loodsOoievaarsteeg OZ1658237165v
RIDSERTS, AGE Age* Ritsers* schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ1658237165v
RIDSERTS, AGE Age Ritsers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48166523915v
SEERPS, AGE Age Seerps schipper (schuit-)verkoper Heiligeweg 501705244275v
SIEBES, AGE Age Sybes schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 781771257200v
SIEBES, AGE Age Sybes , c.u.bewoner Herenwaltje 31780259255r
SIEBRENS, AGE Age Sybrens , c.u.huurder Bildtpoort (gebied)1794264199v
SIEBRENS, AGE Age Sybrens varensgezelverkoper Bildtpoort (gebied)1803266216r
SIEBRENS, AGE Age Sybrens naastligger ten westen Liemendijk1806267246r
FINK, AGE SIEBRENSoud burgemeester Age Sybrens Vinkkoper door niaar huisBildtpoort (gebied)1794264199v
THOMAS, AGE Age Thomas naastligger ten noorden Zuiderhaven 23167524026va
WATSES, AGE Age Watzes , c.u.huurder Grote Kerkstraat 2178326120r
WATSES, AGE Age Watzes schoenmakersbaashuurder beneden Grote Kerkstraat 421785261285r
WIEBES, AGE Age Wybes huurder achterwoonkamer (p.w.)Franekereind 201765256264r
IEGES, AGE Age Yges verkoper Noorderhaven 931663238173r
IEGES, AGEde gekochte kamer van Age Yges naastligger ten zuiden Schritsen 121669239195r
IEGES, AGEde erfgenamen van wijlen Age Yges naastligger ten noorden Zuiderhaven 591676240212v
IEGES, AGEde erfgenamen van wijlen Age Yges schipper (wijd-)verkoper Schritsen 211676240233r
IEGES, AGEde erfgenamen van wijlen Age Yges naastligger ten noorden Schritsen 161689242279v
IETES, AGE Age Yttes bakkerkoper provisioneel kamerMolenpad 6168324168ra
IETES, AGE Age Yttes bakkernaastligger ten zuiden Molenpad 6168324168ra
SAKES, AGE Age Zakes huurder oude smitte Zuiderstraat 311806267223v
SAKES, AGE Age Zakes geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 36west1806267239v
PIPHRON, AGE Aggaeus Piphronmedicinae doctorkoper Voorstraat 501682241180v
, AGEwijlen dr. Aggaeus Pyphronerflater Voorstraat 5016922431ra
VELSEN, Aggatha van Velsenkoper Oosterkeetstraat 61618230113v
, AGE Agge wieldraaier [staat: wielster]naastligger ten westen Romastraat1605228482r
, AGE Agge smidnaastligger ten zuiden Zuiderstraat1606228494r
, AGE Agge metselaarnaastligger ten zuiden Voorstraat 91achter162923288v
BASKE, AGE Agge Baskenaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 81682241184v
ENS, AGE Agge Ens, c.u.bode (gerechts-)koper huisAchterstraat NZ1645235173v
ENS, AGE Agge Ensexecuteur onbekend1646235251r
ENS, AGE Agge Ensnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191650236111r
ENS, AGE Agge Ensbode (gerechts-)naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191657237108r
AGES, AGEhet weeskind van Agge Agges eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
AGES, AGEhet weeskind van wijlen Agge Agges verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
ALBERTS, AGEals bewoner Agge Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat162523170v
ALBERTS, AGEals bewoner de weduwe van Agge Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat1626231126r
IEMES, AGE Agge Eemes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181604228431v
EISES, AGEburgemeester van Franeker Agge Eyses koper twee bovenzolders met het dak boven de twee woningen Jesel en Trijn Abrams toebehorendeonbekend164923695r
FRANSES, AGE Agge Fransen koper Zuiderhaven ZZ1620230209v
FRANSES, AGEde hof van Agge Fransen naastligger ten zuiden Nutstraat WZ1631232177r
FRANSES, AGEde hof van Agge Fransen naastligger ten westen Nutstraat WZ1631232177r
FRANSES, AGE Agge Fransen koopmankoper huis, 2 loodsen en plaats, behalve de luifel en smederijZuiderstraat ZZ163323392r
FRANSES, AGEde erfgenamen van wijlen Agge Fransen naastligger ten noorden Vijverstraat1640234108r
FRANSES, AGE Agge Fransen naastligger ten westen Nutstraat WZ164223511r
FRANSES, AGE Agge Fransen naastligger ten noorden Vijverstraat 5achter1646235223r
FRANSES, AGEhet huis van Agge Fransen naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ1650236146r
FRANSES, AGE Agge Fransen verkoper Vijver OZ1651236156r
FRANSES, AGE Agge Fransen naastligger ten westen Zuidersteeg 91651236168v
FRANSES, AGE Agge Franses naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ1652236213v
FRANSES, AGE Agge Franssen naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ1644235124r
FRANSES, AGE Agge Franssen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1644235126r
FRANSES, AGE Agge Franssens naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ1644235125v
HAIES, AGE Agge Haeyes verkoper q.q. Schritsen159722872r
HAIES, AGE Agge Hayes naastligger ten westen Franekereind 191600228192r
HAIES, AGE Agge Hayes verkoper q.q. Droogstraat1601228278r
HAIES, AGE Agge Hayes verkoper Schritsen 321604228387r
HAIES, AGE Agge Hayes , commissarisverkoper q.q. Schritsen 301604228404r
HERES, AGE Agge Heeris naastligger ten zuiden Heiligeweg 231624230388v
HEMMES, AGEde erfgenamen van wijlen Agge Hemmes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21682241195v
HEMMES, AGEde erfgenamen van wijlen Agge Hemmes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21682241226v
HERES, AGE Agge Heris naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter1620230225v
IEMKES, AGEhet huis van Agge Iemkes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1815972282r
IEGES, AGE Agge Iges naastligger ten oosten Franekertrekvaart ZZ1647235264v
JAKOBS, AGE Agge Jacobs verkoper q.q. Voorstraat 56oost1626231155v
JENTJES, AGEde crediteuren van wijlen Agge Janckes , c.u.verkoper Vijverstraat NZ162523148v
JENTJES, AGE Agge Janckes verkoper Vijverstraat NZ162523156v
BASKE, AGE JELTES Agge Jeltes Baskekoper huisSint Odolphisteeg 61681241127v
JENTJES, AGE Agge Jenckes koper huis (de kopers ontvangen dadelijk 1 last rogge voor 115 GG en 200 GG en jaarlijks 50 GG tot de volle betaling)Vijverstraat159722821v
JENTJES, AGE Agge Jenckes , c.u.naastligger ten westen Vijverstraat159722821v
JENTJES, AGE Agge Jenckes , c.u.naastligger ten noorden Vijverstraat159722821v
LIEUWES, AGE Agge Lieuwes , voor zijn vrouw, een dochter van Rein Paalsverkoper Vijver 31626231108v
PIETERS, AGEhet huis van Agge Pieters naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
PIETERS, AGEals gebruiker Agge Pieters naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
PIETERS, AGEals gebruikers de arfgenamen van wijlen Agge Pieters naastligger ten zuiden buiten Harlingen1602228302v
PIETERS, AGEhet huis van Agge Pieters naastligger tegenover onbekend1603228353r
PIETERS, AGEhet huis van Agge Pieters naastligger ten oosten buiten Harlingen1605228468r
PIETERS, AGEals gebruiker Agge Pieters naastligger ten noorden buiten Harlingen1605228468r
PIETERS, AGE Agge Pytters schipper op Franeker (trek-)verkoper Achterstraat1726246291r
REINERS, AGEwijlen Agge Reyners verkoper van 1/3 Schritsen 31636233178r
, AGE Agge Ritdsers schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden Nieuwstraat 481658237176r
RIDSERTS, AGE Agge Ritserts schipper op Leeuwardenkoper huisNieuwstraat 501646235239v
SIKKES, AGE Agge Sickes protesteert vanwege een erfeniskwestie Rinnertspijp1642234168r
SIKKES, AGE Agge Sickes huurder Noorderhaven 34164323542v
SIKKES, AGEde kamer van Agge Sickes naastligger ten westen Noorderhaven 28achter1645235186r
SIEMENS, AGE Agge Simens naastligger ten noorden onbekend1642234177v
SIEMENS, AGE Agge Simons koper ledige plaatsZuiderplein 5zuid162823276v
SIEMENS, AGE Agge Simons , c.u.verkoper Voorstraat 47163623422r
, AGE Agge Sybes? smidnaastligger ten zuiden Zuiderstraat1604228422v
SIEMENS, AGEde hof van Agge Symens naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ163923471v
SIEMENS, AGE Agge Symens naastligger ten westen Rozengracht 51644235137v
SIEMENS, AGE Agge Symens naastligger ten westen Rozengracht 51646235234v
SIEMENS, AGE Agge Symons naastligger ten zuiden Brouwersstraat 161631232169r
SIEMENS, AGE Agge Symons , c.soc.geniaarde koper Gardenierstraat NZ1631232178v
SIEMENS, AGE Agge Symons naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1616312335r
SIEMENS, AGE Agge Symonsz aanhandelaar 1/7 huis en kamer (verwandeld tegen 2/64 scheepsparten)Voorstraat 8163223362r
TIETES, AGE Agge Tietes verkoper Droogstraat 2216362349r
TIETES, AGE Agge Tiettes naastligger ten oosten Hoogstraat 9161623025v
TIETES, AGE Agge Tytes naastligger ten westen Hoogstraat 13161222974v
TIETES, AGE Agge Tytes naastligger ten oosten Hoogstraat 9161623019v
TIETES, AGE Agge Tytes naastligger ten westen Hoogstraat 13163223352v
TIETES, AGE Agge Tytes naastligger ten westen Hoogstraat 131636233179v
TIETES, AGE Agge Tytes verkoper Hoogstraat 19163623410v
WOLFERTS, AGE Agge Wolffs , c.u.verkoper Gardenierstraat1603228348v
WOLFERTS, AGEwijlen Agge Wolffs verkoper Romastraat NZ1623230342r
WOLFERTS, AGEwijlen Agge Wolffs verkoper Romastraat NZ16242317v
IEGES, AGE Agge Yges verkoper Voorstraat 73163123328v
IEGES, AGE Agge Yges schipper (groot-)koper kamerSchritsen 141669239194v
TIJSES, AGNIETJE Agnes Tijses verkoper Oosterkeetstraat 11167124063v
TIJSES, AGNIETJE Agnes Tijsses verkoper Oosterkeetstraat 11166623954r
HEINS, AGNIETJE Agneta Heins winkeliersekoper huisZuiderhaven 19zuid170824566r
JANS, de crediteuren van Agnie Jans verkoper Schritsen 17163723446v
BERENDS, AGNIETJE Agniet Beerns verkoper Brouwersstraat 191641234147v
HARMENS, AGNIETJE Agniet Harmens koper provisioneel en finaal kamerAnjelierstraat16652392ra
HARMENS, AGNIETJE Agniet Harmens verkoper Nieuwstraat 14167024029v
JANS, AGNIETJE Agniet Jans naastligger ten westen Lanen ZZ1630232162r
STOFFELS, AGNIETJE Agniet Stoffels koper Grote Kerkstraat 36163123316v
DIEST, AGNIETJE Agnieta van Diestkoper Voorstraat 34178526248v
DIRKS, AGNIETJE Agnieta Durks verkoper Romastraat 291780259286r
HEINS, AGNIETJE Agnieta Heins koper huisGrote Bredeplaats 6oost_achter1713245187r
JANS, AGNIETJE Agnieta Jans verkoper van 1/3 Lanen 76161122966r
VERMEULEN, AGNIETJE Agnietie Vermeulenverkoper Noorderhaven 8817322484ra
BASTIAANS, AGNIETJE Agnietie Bastiaens koper Heiligeweg 2616592381v
FOKKES, AGNIETJE Agnietie Fockes verkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
PIETERS, AGNIETJEwijlen Agnietie Pieters erflater Noorderhaven 8817332487ra
PIETERS, AGNIETJEwijlen Agnietie Pieters verkoper van 1/2 Noorderhaven 8817332487ra
BACHUM, AGNIETJE Agnietje Bachumkoper Grote Bredeplaats 181807267301v
KRONENBURG, AGNIETJE Agnietje Kronenburgkoper huisHeiligeweg 24181026951r
CHRISTOFFELS, AGNIETJE Agnietje Christoffels koper Schritsen 581809268231v
GERBENS, AGNIETJE Agnietje Gerbens koper Dalpad 91740250104r
GERLOFS, AGNIETJE Agnietje Gerlofs verkoper Westerkerklaan1740250105r
JOCHEMS, AGNIETJE Agnietje Jogchumins koper Lanen 811763255223v
PIETERS, AGNIETJE Agnietje Pieters koper Weverstraat 3180826836v
HEINS, AGNIETJE Agnita Heins verkoper Zuiderhaven 19zuid1715245251r
, de erfgenamen van wijlen Ago Pasconaastligger ten oosten Klaverbladstraat 271698243335v
OOSTERBAAN, ASSUERUS meerderjarige jongeman Ahasuerus Oosterbaankoper huis en bakkerijBrouwersstraat 281788262262v
OOSTERBAAN, ASSUERUS Ahasuerus Oosterbaanbakker (mr. -)koper huisTiepelsteeg OZ1790263189r
BARTLING, Ahrend Bartlingkoper woningGardenierstraat NZ1806267202r
, Ahron Levykoopman (joods -)verkoper Hoogstraat 45178926397r
ARJENS, AISEde erfgenamen van wijlen Aise Arjens naastligger ten westen Noorderhaven 411737249198r
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arjens Mahiunaastligger ten westen Noorderhaven 411696243257r
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arjens Mahuinaastligger ten westen Noorderhaven 4116792416ra
ARJENS, AISE Aise Arriens naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arriens Mahiukoopmankoper huisSteenhouwersstraat 31696243220v
MAHIU, AISE ARJENSde hof van Aise Arriens Mahiunaastligger ten noorden Steenhouwersstraat 31696243220v
HEMMES, AISE Aise Hemmes protesteert vanwege een betalingsachterstand Voorstraat 171599228154r
ARJENS, AISE Aisse Arrjens naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen166623910ra
ARJENS, EITde erfgenamen van wijlen Ait Arjens naastligger ten westen Noorderhaven 411736249142r
YPEY, AISE Aizo Ypeynaastligger ten oosten Zoutsloot 571808268155r
KAMPEN, AKE Ake van Kampenverkoper Hofstraat 21midden1733248230r
DIRKS, AAKJE Ake Dirx koper Bildtpoort (gebied)1699243397r
JURJENS, AAKJE Ake Jurjens , meerderjarige vrijstergeniaarde koper Schritsen 13achter173224898r
WIEBRENS, AAKJE Ake Wybrens verkoper Voorstraat 71achter1726246262v
WASSENAAR, AAKJE Aken Wassenaargeniaarde koper William Boothstraat 31169924416r
WASSENAAR, AAKJE Aken Wassenaarkoper Noorderhaven 751701244112r
WASSENAAR, AAKJE HARMENS Aken Harmens Wassenaarverkoper Zoutsloot 791790263251v
WASSENAAR, AAKJE HESSELS Aken Hessels Wassenaarverkoper Voorstraat 141701244118v
JANS, AAKJEwijlen Aken Jans verkoper Noorderhaven 13168124134va
REINERS, AAKJEeen dubbelde rosenobel geslagen bij Elisabeth coninge van Engelant, voor Aken Reyners , vrouw van de verkopertoehaak Spinhuisstraat1677240270v
REINERS, AAKJE Aken Reyners verkoper Spinhuisstraat1677240270v
WIJNANDS, AAKJE Aken Wynus verkoper Heiligeweg 2177625915v
REINERS, AAKJE Akien Reiners koper Grote Bredeplaats 141658237172ar
BOLTA, AUKJE Akke G. Boltakoper Zuiderhaven 521799265133v
BOER, AUKJE ANDRIES Akke Andries de Boerkoper Zuiderstraat 221759254185v
BOER, AUKJE ANDRIESwijlen Akke Andries de Boererflater Zuiderhaven 261775258234r
BOER, AUKJE ANDRIESwijlen Akke Andries de Boererflater Zuiderstraat 221775258234r
BOER, AUKJE ANDRIESwijlen Akke Andries de Boererflater Zoutsloot 341776258251r
DIRKS, AUKJE Akke Dirks koper Gardenierstraat 41808268152v
DIRKS, AUKJE Akke Dirks huurder Gardenierstraat 41808268152v
DOEKES, AUKJE Akke Doekes geniaarde koper Sint Jacobstraat 14178126071v
DOEKES, AUKJE Akke Doekes eerdere onderhandse koper Sint Jacobstraat 141781260148r
DOEKES, AUKJEwijlen Akke Doekes verkoper Weverstraat 141789263375r
DOEKES, AUKJEwijlen Akke Doekes verkoper Kerkpoortstraat 131791263380r
DOUWES, AUKJE Akke Douwes huurder 1 kamer (p.w.)Molenpad ZZ180226659r
FEDDES, AUKJE Akke Feddes verkoper Schritsen 361803266282r
FRANSES, AUKJE Akke Fransen koper Bargebuurt WZ179726534r
FRANSES, AUKJE Akke Fransen koper Westerstraat 43179726545v
GEERTS, AUKJE Akke Geerts koper Grote Ossenmarkt 171800265237r
GEERTS, AUKJE Akke Geerts koper Grote Ossenmarkt 151800265238r
GEERTS, AUKJE Akke Geerts naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1718012666v
GEERTS, AUKJE Akke Geerts verkoper Grote Ossenmarkt 1718012666v
GEERTS, AUKJE Akke Geerts verkoper Grote Ossenmarkt 1518032674r
GERBENS, AUKJE Akke Gerbens koper Romastraat 291782260307v
GERRITS, AUKJE Akke Gerryts verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 6517822613r
GOIES, AUKJEals bewoner Akke Goyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2168424229r
GOIES, AUKJE Akke Goyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2168424235r
GOIES, AUKJE Akke Goyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2168424236r
GOIES, AUKJE Akke Goyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2168424236v
HESSELS, AUKJE Akke Hessels schipper (turf-) [staat: turfvoeder]koper Noorderhaven 21800265228r
JAKOBS, AUKJE Akke Jacobs verkoper van 1/2 Zoutsloot 11600228217v
MELLES, AUKJE Akke Melles naastligger ten noorden Rommelhaven 12175025262v
PIETERS, AUKJE Akke Pieters koper ten noorden van Harlingen1806267270ar
PIETERS, AUKJE Akke Pieters huurder van 3/8 ten noorden van Harlingen1806267270ar
VETTEVOGEL, AUKJE PIETERS Akke Pieters Vettevogelverkoper Brouwersstraat 21180826849v
PIETERS, AUKJE Akke Pyters verkoper Scheffersplein OZ1769257140v
PIETERS, AUKJE Akke Pytters koper Rommelhaven 41746251121v
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes koper Rapenburg1785261300r
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes verkoper Molenpad ZZ1806267281v
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes koper huisMolenpad1807267295v
SIETSES, AUKJE Akke Sytses verkoper van 1/2 Vissersstraat 11740250114r
WORPS, AUKJE Akke Werps koper Lanen 401751252175r
WILLEMS, AUKJE Akke Willems verkoper Grote Kerkstraat 151770257149v
IEMKES, AUKJE Akke Ymkes koper Nieuwstraat 25177725946v
IEMKES, AUKJEde gerepudieerde boedel van wijlen Akke Ymkes verkoper Nieuwstraat 251791263311v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alagonda van Rijngeniaarde koper Lanen 71een_achter1644235125r
SCHELTINGA, ALLERT Alardus Scheltingaadvocaat Hof van Friesland en secretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijksverkoper Kruisstraat 10oost1706244343r
JANS, ALLERT Alart Janssen Cuynder, c.soc.naastligger ten oosten Lanen 281615229273r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lautaverkoper Grote Bredeplaats 3116592387r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lautaverkoper Hofstraat16592387v
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lautanaastligger ten noorden Hofstraat 20166023827v
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lautaverkoper Hofstraat 20166023827v
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lautaverkoper Voorstraat 38166023850r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lautaverkoper Noorderhaven 74166023868r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lautaverkoper Voorstraat 251662238150r
BOLMAN, Alb. Bolman, c.u.naastligger ten westen Voorstraat 81een_achter1795264257r
BRUINING, Alb. Bruiningwaagmeesterverkoper Voorstraat 461784261148r
CONRADI, Alb. Jac. Conradisecretarisverkoper ten noorden van Harlingen1806267270ar
HAAS, wijlen Alb. de Haasverkoper Heiligeweg 9178326111v
, wijlen burgervaandrig Alb. Noordganaastligger ten zuiden Heiligeweg 81774258193r
, Alb. Olinguskoopmanverkoper Bildtpoort (gebied)1779259188v
CONRADI, JAKOBSHeer Alb. Jacobus Conradikoper ten noordoosten van Harlingen179726560v
, ALBERTde kamer van Albard Pipelinghnaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ164823623r
KLASES, Albardt Clasen slotmakerverkoper Lanen 541635233165r
, ALBERTde kamer van wijlen Albart zakkendragernaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ164823637r
ALBERTS, ALBERT Albart Albarts naastligger ten westen Schritsen 641687242201v
ANNES, ALBERT Albart Annes verkoper Rommelhaven 13164023492v
ANNES, ALBERT Albart Annes koper huis en ledige plaats daarachter en welgelegen erven op de SchritsenLanen 40164823619r
ANNES, ALBERT Albart Annes naastligger ten noorden Pompsteeg1669239203r
ANNES, ALBERT Albart Annes molenaar (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen166623910ra
ANNES, ALBERThet huis op de hoek van de Kerkpoort van Albart Annes , c.soc.naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1675240185v
KLASES, ALBERT Albart Claasen Slottkoper provisioneel huis, plaats en loods met een hof en een achter uit- en ingangHoogstraat NZ16662396va
KLASES, ALBERT Albart Claasen Slotthuurder Hoogstraat NZ16662396va
KLASES, ALBERT Albart Claassen Sloth, mede voor zijn kinderenverkoper Hoogstraat 30166823929ra
DIRKS, ALBERT Albart Dirks koper woning bestaande uit kamer, loods en plaatsNieuwstraat 341664238229r
HARMENS, ALBERT Albart Harmens , c.u.uurwerkmakerkoper ledige plaats achter het huis van Cornelis Bollemanonbekend164923675r
JAKOBS, ALBERT Albart Jacobs , c.u.verkoper Bildtstraat 41661238103r
JAKOBS, ALBERT Albart Jacobs koper kamerHofstraat 41166823927ra
JANS, ALBERTwijlen Albart Jansen verkoper William Boothstraat OZ1640234112r
JANS, ALBERT Albart Jansen kramerverkoper van 1/2 Wortelstraat NZ1641234145r
PIETERS, ALBERT Albart Piters , c.u.verkoper Zoutsloot 10716422358r
ROELOFS, ALBERT Albart Roelandts scheepstimmermanverkoper onbekend161623054r
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sibes Groenkoper hofRapenburg1662238121r
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sybes Groenkoper voor- en achterhuis met een grote ledige plaats er tussen in tevens met een vrije eigen steeg ten westenVoorstraat 81661238115v
GROEN, ALBERT SIEBESde hof van Albart Sybes Groennaastligger ten westen Rapenburg NZ1664238221r
GROEN, ALBERT SIEBESde hof van Albart Sybes Groennaastligger ten westen Rapenburg NZ166423825va
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sybes Groen, voor zich en zijn kindverkoper Voorstraat 816652395ra
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sybes Groen, mede als voogd van zijn kindverkoper Rapenburg NZ16652396ra
TEEKES, ALBERT Albart Takes , voor zich en zijn kindverkoper van 1/6 Lanen 62166923935ra
TEEKES, ALBERT Albart Teeckes koopmanverkoper Kerkpad167224089r
ULDRIKS, ALBERT Albart Uldrichs verkoper Weverstraat NZ1650236117v
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmangeniaarde koper Voorstraat 751795264252r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Schritsen 501803266219r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Schritsen 50achter1803266219r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Schritsen 541803266226v
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksma, erfgenaamkoopmanverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje1803266236r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Noorderhaven 1001803266250r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Rommelhaven 26b1766256158v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
HAAS, ALBERT Albartus de Haas, c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 91766256205v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haaskoper huisGrote Kerkstraat 101766256210r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas, c.s.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 617722582v
HAAS, ALBERT Albartus de Haasnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 12177225859r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haaskoper 1/2 huisGrote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haaseigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, ALBERT Albartus de Haasnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasverkoper q.q. Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasverkoper q.q. Zoutsloot 77177325897r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasverkoper q.q. Droogstraat 671773258101r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasverkoper q.q. Zoutsloot 561773258101r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasverkoper q.q. Romastraat 4west1774258147v
HAAS, ALBERT Albartus de Haeskoper huisHeiligeweg 91771257214r
HAAS, ALBERT Albartus de Haes, c.u.huurder Heiligeweg 91771257214r
HAAS, ALBERT Albartus de Haes, c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 91771257214r
LOO, ALBERT Heere jhr. Albartus van Looverkoper ten zuidoosten van Harlingen1652236203r
LOO, ALBERT Heere jhr. Albartus Looverkoper ten noordoosten van Harlingen1652236204r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenverkoper van 8/32 Zuiderhaven 53180126647v
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)verkoper q.q. Schritsen 501803266219r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)verkoper q.q. Schritsen 50achter1803266219r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)verkoper q.q. Schritsen 541803266226v
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 111803266228r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje1803266236r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)verkoper q.q. Noorderhaven 1001803266250r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenverkoper Voorstraat 291806267279v
REEN, ALBERT ds. Albartus Reen, pro se et q.q.verkoper Noorderhaven 321717245286v
STEENSMA, ALBERT wijlen Albartus Steensmaerflater Rommelhaven 31775258210v
PIETERS, ALBERT Albe Pytters naastligger ten noorden Voorstraat 93166723976v
, ALBERTeenen Albert verververpachter grond Kruisstraat 10west1601228268v
, ALBERThuis of kamer van Albert timmermannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 251604228384v
, ALBERThuis of kamer van Albert timmermannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 271604228384v
, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert loods? [staat: loodske]naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41615229276r
, ALBERTheer Albert naastligger ten westen Grote Kerkstraat 61619230198v
, ALBERTheer Albert naastligger ten westen Heiligeweg 71619230198v
, ALBERThuis of kamers van Albert timmermannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
, ALBERThuis of kamers van Albert timmermannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25achter1624230383v
, ALBERThet huis van Albert timmermannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25achter162923292r
, ALBERT Albert bakkernaastligger ten westen Lanen ZZ1635233167r
, ALBERTde weduwe van Albert zakkendragernaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1651236168r
, ALBERT Albert pottenbakkernaastligger ten noorden Zuiderhaven 67167924112ra
, ALBERT Albert wagenmaker (mr. -)bewoner achterliggende kamerRommelhaven 81691242347v
, ALBERT Albert pottenbakkernaastligger ten westen Schritsen 641692242402v
, ALBERTde kamer van Albert bakkernaastligger ten zuiden Vijver 6tuin1692242405r
, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert pottenbakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 16170824542r
, ALBERT Albert wagenmakernaastligger ten zuiden Rommelhaven 81717245307r
, ALBERT Albert speelmannaastligger ten zuiden Weverstraat 101722246138r
, ALBERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Albert speelmannaastligger ten zuiden Weverstraat 101723246171r
, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert wagenmakernaastligger ten westen Voorstraat 83achter1728247135v
, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert wagenmakernaastligger ten noorden Voorstraat 83achter1728247135v
, ALBERTde weduwe van Albert speelmannaastligger ten westen Weverstraat 141730247324v
, ALBERT Albert , c.u.huurder Hoogstraat 24174525186v
, ALBERT Albert wever (bont-)naastligger ten zuiden Kruisstraat 10oost1754253150r
, ALBERT Albert wever (bont-)naastligger ten zuiden Kruisstraat ZZ1765256120r
, ALBERTde vrouw van Albert huurder Rommelhaven 81776258261r
AKKER, ALBERT de hof van Albert Ackerkoopmannaastligger ten oosten Rapenburg ZZ167224091v
AKKER, ALBERT de hof van Albert Ackernaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1676240238v
AKKER, ALBERT Albert Ackerkoopmankoper provisioneel twee kamers onder een dakNoordergrachtswal167924111ra
AKKER, ALBERT de crediteuren van Albert Ackerverkoper Noorderhaven 1061687242169v
AKKER, ALBERT de crediteuren van Albert Ackerverkoper Sint Jacobstraat 10zuid1687242171r
AKKER, ALBERT de crediteuren van Albert Ackerverkoper Hoogstraat 151687242176v
, ALBERT Albert van Aersmakoper 1/2 van 3 pm land genaamd de Blokkenbuiten Harlingen1602228329v
AKKER, ALBERT burgerhopman Albert Akkernaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ1682241200r
, ALBERT Albert Augustinverkoper van 3/4 Voorstraat 23162523187v
BAKKER, ALBERT Albert W. Bakkerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 57178126050r
BAKKER, ALBERT Albert W. Bakkernaastligger ten westen Voorstraat 741786262107v
BAKKER, ALBERT Albert W. Bakkerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 391801265297v
BOLMAN, ALBERT Albert Bollemankoper door niaar huisFabrieksstraat 20178926369v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanschipper (trek-)koper huisFranekereind 211775258214r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper Lanen 401784261246v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Ooievaarsteeg 231785261261r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 54178626266r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten westen Steenhouwersstraat 4178626268r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)koper huisSpinstraat 11178626272v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper Droogstraat 611787262208v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper zeemtouwerij, onlangs nieuw gebouwdNieuwstraat WZ178826337r
BOLMAN, ALBERT burgersergeant Albert Bolmankoper Lanen 80178926380v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver (mr. -)koper huisWeverstraat 3178926382v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Scheffersplein 3178926384v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat178926392r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver (mr. -)koper huisHeiligeweg 111789263104v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 141789263107r
BOLMAN, ALBERT burgersergeant Albert Bolmanverkoper van 3/4 Lanen 401790263208v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper Hofstraat 19oost1791263289v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper Noorderhaven 341791263343r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten westen Weverstraat 51791263360r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten westen Weverstraat 71791263360r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten westen Weverstraat 91791263360r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper Noordijs 7179226414r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)verkoper q.q. Rozengracht 27179226421v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Romastraat 27179226432v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper pakhuisFranekereind 38179326487r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanhuurder beneden Franekereind 38179326487r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmangeniaarde koper Zuiderhaven 49179326495v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmangeniaarde koper Grote Ossenmarkt 14179326495v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)verkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg1793264107v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper q.q. Hoogstraat 391794264174v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61794264200v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Noordijs 71794264211r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanschilder en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 201794264233r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Droogstraat 611795264251r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper huisBildtpoort (gebied)1795264254r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten noorden Spekmarkt 21795264274v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11796264312v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 181796264327v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper van 1/2 Grote Ossenmarkt 1a1796264331r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper van 1/2 Lanen 231796264333v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper zomerhuisWesterstraat 431796264342r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)geniaarde koper Grote Bredeplaats 181796264350r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten oosten Tiepelsteeg179726519v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman, c.soc.verver en glasmaker (mr. -)verkoper Westerstraat 43179726545v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper Noorderhaven 33179826573v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper pakhuisFranekereind 32179826597r
BOLMAN, ALBERT de koper Albert Bolmankoopmanhuurder voor 10 jaren (p.j.)Franekereind 32179826597r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Noorderhaven 331799265125r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Heiligeweg 111799265163r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper Rozengracht 211799265207r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Noorderhaven 341800265213r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Grote Kerkstraat 461800265273v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper woningGardenierstraat NZ1800265275v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper van 1/3 Rozengracht 211801265285r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7180126615r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Franekereind 21180126649r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ180226673r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper huisMoriaanstraat NZ1802266120r
BOLMAN, ALBERT de kopers Albert Bolman, c.s.naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1802266120r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper huis en weefwinkelMoriaanstraat NZ1802266120r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Moriaanstraat NZ1802266146r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Moriaanstraat NZ1802266147r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Kerkpoortstraat 101803266177v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Franekereind 21803266178v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Vianen ZZ1803266186r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper van 1/2 Hofstraat 19oost1803266188v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Lanen 801803266190r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmannaastligger ten westen Vijverstraat 301803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Vijverstraat 301803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmannaastligger ten oosten Vijverstraat 281803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Vijverstraat 281803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Heiligeweg 251803266205r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Lammert Warndersteeg 51803266206v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper huisVoorstraat 57achter180426730v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 57achter180426730v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper Molenpad ZZ1806267281v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Kerkpoortstraat 51180826820r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Droogstraat 59180826821r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Spinstraat 11180826829v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Grote Kerkstraat 32achter180826835v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Weverstraat 3180826836v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Karremanstraat 5180826869v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper huis en hofHeiligeweg 401808268110v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten westen Franekereind 401808268145r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 41809268186r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Kleine Kerkstraat 91809268187v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper q.q. Voorstraat 321809268189v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten zuiden Herenwaltje 151809268199v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 621809268234r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Heiligeweg 401809268302v
BRUINING, ALBERT Albert Bruiningwaagmeesterkoper huisVoorstraat 461765256140v
BRUINING, ALBERT Albert Bruiningwaagmeestergeniaarde koper Hondenstraat 3oost1769257115v
EKE, ALBERT Albert van Eekenschipperkoper van 1/2 Rommelhaven 18een_achter180426735v
EKE, ALBERT Albert van Eekenschipperverkoper van 1/2 Rommelhaven 18een_achter180426773v
EKE, ALBERT Albert van Eekennaastligger ten zuiden Comediesteeg 41807267342v
EKE, ALBERT Albert van Eekenkoper huisComediesteeg 61807267345r
EKE, ALBERT Albert van Eekenverkoper Zoutsloot 5118072684r
EKE, ALBERT Albert van Eekennaastligger ten westen Noorderhaven 90181026930r
, ALBERT Albert van Ekenkoopmankoper Voorstraat 421809268287r
, ALBERT Albert van Ekenkoopmankoper Lanen 631809268287r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijpnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 151781260116r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 131782260268r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijpbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 25178326130r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijpbakker (mr. -)koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen178326189r
HERES, ALBERT Albert Heeresnaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 13177825997r
, ALBERTwijlen Albert Heurinkkoper Hoogstraat 281767256245v
, ALBERTwijlen Albert Heuvinkverkoper Hoogstraat 281769257113v
, ALBERTburgervaandrig Albert Hulscampverkoper q.q. Grote Bredeplaats 35170124492v
JELLEMA, ALBERT Albert Jellemaschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisSchritsen 571726246248v
KONING, ALBERT Albert Koningnaastligger ten oosten Hoogstraat 341775258204v
KONING, ALBERT wijlen Albert Koninghuurder Hoogstraat 361780259251r
KONING, ALBERT Albert Kooningnaastligger ten westen Hoogstraat 381771257204r
KONING, ALBERT wijlen Albert Kooningverkoper Romastraat 2717812609r
LOO, ALBERT Albert van Lookoopmanverkoper q.q. Voorstraat 12173824921va
LOO, ALBERT Albert van Lookoopmanverkoper q.q. Voorstraat 1217392503ra
MELLEMA, ALBERT Albert Mellemawagenmaker (mr. -)huurder houtstek (p.j.)Hoogstraat 101697243275r
MELLEMA, ALBERT het houtstek van Albert Mellemanaastligger ten zuiden Hoogstraat 101704244242v
, ALBERT Albert Nauooghkoper huisZuiderhaven ZZ1687242192v
, ALBERT Albert Nauooghnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1689242280r
, ALBERTwijlen Albert Nauooghverkoper Zuiderhaven ZZ1697243307r
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgaverkoper q.q. Heiligeweg 201759254239v
, ALBERT Albert Noordgakoopmankoper huisTiepelsteeg1759254247v
, ALBERT Albert Noordganaastligger ten zuiden Brouwersstraat 117602554v
, ALBERT Albert Noordga, c.s.naastligger ten westen Both Apothekerstraat 2176125585v
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgakoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 571763255265r
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgaverkoper q.q. Noordijs 1176325615v
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgakoopmankoper fraai huis en tuintjeGardenierstraat 1176525694r
, ALBERT Albert Noordganaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1766256153v
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgafabrikantgeniaarde koper Gardenierstraat NZ176825750v
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgafabrikantnaastligger ten westen Gardenierstraat NZ176825750v
OLINGIUS, ALBERT Albert Olingiusnaastligger ten westen Voorstraat 721775258238r
OLINGIUS, ALBERT Albert Olingiusnaastligger ten westen Voorstraat 72177625925r
, ALBERTwijlen Albert Olinjuskoper Lanen 45179226443r
OSINGA, ALBERT burgemeester Albert Osingaverkoper q.q. Zeilmakersstraat 111765256267v
ROOS, ALBERT de erfgenamen van wijlen Albert Roosnaastligger ten westen Schritsen 491726246250r
ROOS, ALBERT Albert Roosnaastligger ten westen Hofstraat 23175725454v
SCHELTINGA, ALBERT Albert Scheltingakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ176025543ar
SCHELTINGA, ALBERT Albert Scheltingakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ176125553r
, ALBERT Albert Stadslandersoldaatkoper kamer met loodske en plaatske daarachter (soldaat in de compagnie van overste Julius van Eysinga)Bildtpoort (gebied)1630232134r
, ALBERT Albert Stadslanderkorporaalnaastligger ten noorden Achterstraat NZ163723423r
ARJENS, ALBERT Albert Adriaansz wever (mr. bont-)verkoper Rapenburg NZ1750252104r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper door niaar kamerCarl Visschersteeg WZ1646235221r
ALBERTS, ALBERTde koper Albert Alberts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1646235221r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , c.u.pottenbakkerkoper huis, plaats, put en bak met 2 kamersSchritsen 44167124046v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper huis met twee woningen er achterSchritsen 151683241246r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts verkoper Schritsen 151683241246v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper huisSchritsen 62168424229v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper kamerBrouwersstraat 12noord_achter168524280v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts pottenbakker (mr. -)naastligger ten westen Brouwersstraat 12noord168724213ra
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts pottenbakker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen ZZ169224312v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts pottenbakker (mr. -)koper hoekhuis met bottelarij ernaastHofstraat NZBruinenbeerd1695243130v
ALBERTS, ALBERThet huis staande Hofstraat hoek kerkhof van Albert Alberts naastligger ten zuiden Kerkpad 32achter1695243131r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts pottenbakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 14achter1695243185r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , c.u.pottenbakkerkoper huis of woning met een ledige plaats en loodsSchritsen 481697243294r
ALBERTS, ALBERTgrondpacht uit twee kamers van de erfgenamen van wijlen Albert Alberts pottenbakkereigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ1710245121r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts naastligger ten westen Schritsen 461717245300r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts naastligger ten zuiden Hofstraat 16176125568v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts naastligger ten zuiden Rozenstraat 41763255195r
ALBERTS, ALBERTgrondpacht uit de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingheigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
ALBERTS, ALBERTgrondpacht uit de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingheigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potterpottenbakker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 12zuid_achter1691242342r
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potterpottenbakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter1691242342r
ROOS, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Roos, c.u.schipper (galjoot-)koper huisSchritsen 47171824627r
ANDELES, ALBERT Albert Andles huurder Hofstraat 31781260151v
ANDELES, ALBERT Albert Andles , c.u.huurder benedenhuis (p.j.)Lammert Warndersteeg 141787262155r
ANNES, ALBERT Albert Annes verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
ANNES, ALBERT Albert Annes koper hout- of zaagmolen met nog 2 1/2 pm en 1 einse land (= 2 en 7/12 pm) en een huisten zuiden van Harlingen1668239156r
ARJENS, ALBERT Albert Arjaans naastligger ten westen Rapenburg NZ17392509v
AUGUSTINUS, ALBERT Albert Augustini , voorzoonverkoper van 1/4 Voorstraat 231624230379v
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 131791263360r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 111791263360r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Herenwaltje 171791263364r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Molenpad 61791263369r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Lanen 711791263370ar
BERENDS, ALBERT Albert Barents , oudste zoonverkoper q.q. Gardenierstraat163223355r
BARTELDS, ALBERTde weduwe van Albert Bartles naastligger ten noorden Klaverbladstraat 1917272471r
BERENDS, ALBERT Albert Beerns wever (mr. bont-)koper Zuiderstraat 12174425141v
BERENDS, ALBERT Albert Beernts verkoper Hoogstraat 4917462516va
BERENDS, ALBERT Albert Beernts verkoper Zuiderstraat 12174925224v
, ALBERT Albert Bettings naastligger ten oosten Zoutsloot 591793264143v
BIEUWES, ALBERTwijlen Albert Beuwes verkoper Zoutsloot 631759254208r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans bakker (mr. koek-)verkoper Scheerstraat ZZ1689242270r
CHRISTIAANS, ALBERTde hof van Albert Christiaans naastligger ten oosten Zuiderstraat1702244173r
CHRISTIAANS, ALBERTde hof van Albert Christiaans naastligger ten oosten Zuiderpoortsmolen 11706244313v
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans bakker (mr. koek-)verkoper Grote Ossenmarkt 251722246152v
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens bakker (mr. koek-)koper huisGrote Ossenmarkt 251696243230r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens koper hof met vruchtdragende bomen en plantenZuiderstraat1698243351v
CHRISTIAANS, ALBERTde hof van Albert Christiaens naastligger ten noorden Zuiderstraat1702244161v
CHRISTIAANS, ALBERTde hof van Albert Christiaens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 34west1705244287r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 271716245257r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christians bakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Zuiderstraat169924414r
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmakerverkoper Kleine Kerkstraat 71599228184r
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmakerverkoper Kleine Kerkstraat1600228190v
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmakerverkoper q.q. Lanen 32161122968r
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmakerverkoper Schritsen 51achter1633233128r
KLASES, ALBERT Albert Claesen blokmakerverkoper Lanen NZ1606228517v
KLASES, ALBERT Albert Claesen slotmaker (stads -)verkoper Lanen 321613229129v
KLASES, ALBERTwijlen Albert Claesen verkoper Hofstraat NZ1620230253v
KLASES, ALBERT Albert Claesen naastligger ten westen onbekend1624230391r
KLASES, ALBERT Albert Claesen , of zijn erfgenamenslotmakerverpachter grond Schritsen 51162823280r
KLASES, ALBERT Albert Claesen slotmakernaastligger ten noorden Schritsen 51162823280r
KLASES, ALBERT Albert Claesen slotmakerverkoper Schritsen 51162823280r
KLASES, ALBERT Albert Claessen Algeraaverkoper q.q. Voorstraat 31604228430r
SLOT, ALBERT KLASES Albert Clasen Slotverkoper Hoogstraat 301668239137v
KLASES, ALBERT Albert Clases verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 51730247328v
KLASES, ALBERTde weduwe van Albert Clases huurder ([staat: om sunts])Bargebuurt 281794264207v
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Cristiaans naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 81695243156v
DIRKS, ALBERT Albert Dircks gleibakkerhuurder Schritsen 681690242309v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks wever (bont-)koper huisLammert Warndersteeg WZ1746251111v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmermankoper tuin, kamer en kelderGardenierstraat 91759254225v
DIRKS, ALBERTwijlen Albert Dirks naastligger ten oosten Gardenierstraat 71759254226v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat 71759254226v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1763255178v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1763255178v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmermankoper door niaar woningGardenierstraat 717632562r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmermannaastligger ten oosten Gardenierstraat 717632562r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmermannaastligger ten noorden Gardenierstraat 717632562r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks verkoper van 1/4 Kleine Kerkstraat 10176425650r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks , c.u.huurder (p.j.)Gardenierstraat1767256230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten zuiden Gardenierstraat1767256230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman (mr. -)verkoper Gardenierstraat1767256230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman (mr. -)koper door niaar huisRommelhaven 81767256237r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ17672577r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ17672577r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10176825780r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 61767257252r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 61773258109r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman (mr. huis-)koper door niaar 2/3 huis en tuinRommelhaven 61774258150v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 61774258150v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6een_achter1775258221r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman (mr. huis-)koper 1/3 huisRommelhaven 81776258261r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman (mr. huis-)naastligger ten oosten Rommelhaven 81776258261r
DIRKS, ALBERTde weduwe van wijlen Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 61779259306v
DIRKS, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Dirks* timmermannaastligger ten westen Rommelhaven 121781260125r
DIRKS, ALBERTde weduwe van Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 61782260178v
DIRKS, ALBERTwijlen Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 61782260274r
DIRKS, ALBERTde weduwe van Albert Dirks naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 9178326121r
DIRKS, ALBERTwijlen Albert Dirks timmerman (mr. -)verkoper Rommelhaven 8178326169v
DIRKS, ALBERTwijlen Albert Dirks verkoper Gardenierstraat NZ178326183r
DIRKS, ALBERTde weduwe van Albert Dirx naastligger ten noorden Nieuwstraat 60166723992r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koper huisVijverstraat1612229105r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten oosten Vijverstraat NZ162723229r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 771751252157r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmermankoper woningHofstraat 311756253256v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmermanverkoper Kerkpoortstraat 59176125556r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten oosten Kerkpad 71766256220r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koopmankoper woningNieuwstraat WZ1766256224v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koper provisioneel huis met twee aparte woningenZeilmakersstraat 111765256267v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 561769257145r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord177325868v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten noorden Brouwersstraat 141775258215r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmerman (mr. -)koper huisHeiligeweg 22177725951r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes verkoper q.q. Noorderhaven 101778259143v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten westen Heiligeweg 241780259233v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes , c.s.huurder timmerschuur (p.j.)Zuiderhaven 12178126061r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes huurder (p.j.)Zuiderhaven 12178326177v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten oosten Heiligeweg 201784261220v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten westen Hofstraat 351785261276r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten westen Franekereind 3417852624r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmermankoper huisTiepelsteeg178526238r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmerbaasnaastligger ten westen Tiepelsteeg178526238r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koopmangeniaarde koper Zuiderhaven ZZ178826333r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten westen Hofstraat 35178826354r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koper Zuiderhaven 161791263293v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmermankoper woningGardenierstraat NZ179226446v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koper van 1/4 Zuiderhaven 16179226460v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten westen Franekereind 341796264306v
DOEDES, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Doedes naastligger ten westen Franekereind 341799265164r
DOEDES, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Doedes naastligger ten oosten Heiligeweg 20181026928r
DOEDES, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Doedes naastligger ten westen Heiligeweg 24181026951r
DIRKS, ALBERT Albert Durks wever (bont-)verkoper Lammert Warndersteeg 121770257172r
DIRKS, ALBERT Albert Durks wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 391775258197r
DIRKS, ALBERT Albert Durks huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 391776258244v
EGBERTS, ALBERT Albert Egberts , c.u.huurder kamer (p.j.)Noorderhaven 35177725934v
FLORIS, ALBERT Albert Floris gleibakkersknechtkoper huisHofstraat 21oost17762592v
FLORIS, ALBERTde weduwe van Albert Floris naastligger ten westen Hofstraat 231784261181r
FLORIS, ALBERTwijlen Albert Floris verkoper van 1/2 Hofstraat 21oost1802266109r
FOKKES, ALBERT Albert Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2175725480r
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits scheepstimmermankoper kamerZoutsloot 11688242232r
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits verkoper Kleine Bredeplaats 41689242296r
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1695243153r
GERRITS, ALBERTde weduwe van Albert Gerrits naastligger ten westen Bargebuurt 51723246183r
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits huurder bovenkamer Lanen 821737249172v
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 251748251236r
GERRITS, ALBERT Albert Gerryts scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 11668239158r
GERRITS, ALBERT Albert Gerryts verkoper Achterstraat 11681241151r
GERRITS, ALBERT Albert Gerryts verkoper Lombardstraat 61681241151v
GERRITS, ALBERT Albert Gerryts , c.u.koper huisKleine Bredeplaats 416852425ra
GERRITS, ALBERT Albert Gerryts huurder bovenkamer (p.j.)Lanen 82173524993v
GERRITS, ALBERT Albert Gerryts Nauooghgeniaarde koper Zuiderstraat ZZ1682241176v
JOHANNES, ALBERT Albert Hannes verkoper van 1/5 Achterstraat ZZ1748251241r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens koper q.q. Jekelsteeg 11620230242v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. onbekend1622230331v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u.eigenaar van 1/2 Voorstraat 21162523147v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , e.a.bewoner Voorstraat 21162523156v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten westen Voorstraat 23162523187v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten zuiden Voorstraat 401626231103r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. Brouwersstraat 161631232169r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. Carl Visschersteeg1631232169r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. Voorstraat 841634233148v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u.koper kamerPeterseliestraat164323553r
HARMENS, ALBERTals bewoner Albert Harmens naastligger ten zuiden Vismarkt 11644235153v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens koper twee kamersRapenburg1644235159r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten westen Peterseliestraat1646235240v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Rapenburg164923668r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u.koper huisKerkpoortstraat164923697v
HARMENS, ALBERThuis en hof van de weduwe van burgemeester Albert Harmens naastligger ten oosten Voorstraat 38achter165923813r
HARMENS, ALBERTwijlen burgemeester Albert Harmens verkoper Voorstraat 40achter167124069v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Barkhofwever (mr. bont-)verkoper Schoolstraat 1172724742r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Barkhoff, c.u.koper huisSchoolstraat 11726246254r
KROL, ALBERT HARMENS Albert Harmens Krol, n.u.naastligger ten zuiden Zuiderhaven 291741250196r
HIBBES, ALBERT Albert Hebbes , c.u.koper twee kamersKerkpad WZ163923486r
HERES, ALBERT Albert Heeres koper Voorstraat 73achter1755253234r
HERES, ALBERT Albert Heeres koper Voorstraat 751755253240v
HERES, ALBERT Albert Heeres verkoper Voorstraat 73achter1756253252v
HERES, ALBERT Albert Heeres koper Simon Stijlstraat 51762255120r
HERES, ALBERT Albert Heeres , c.f.naastligger ten westen Voorstraat 81twee_achter1766256186v
HERES, ALBERT Albert Heeres , c.f.naastligger ten noorden Voorstraat 81twee_achter1766256186v
HERES, ALBERT Albert Heeres timmerman (mr. -)koper Voorstraat 81achter1766256190r
HERES, ALBERT Albert Heeres , c.f.naastligger ten oosten Voorstraat 731771257209v
HERES, ALBERT Albert Heeres naastligger ten zuiden Rommelhaven 61773258109r
HERES, ALBERT Albert Heeres naastligger ten zuiden Rommelhaven 61774258150v
HERES, ALBERT Albert Heeres verkoper Simon Stijlstraat 51774258158v
HERES, ALBERT Albert Heeres koopmankoper door niaar Voorstraat 81voor1774258162v
HERES, ALBERT Albert Heeres , c.f.naastligger ten westen Voorstraat 81voor1774258162v
HERES, ALBERT Albert Heeres koopmankoper Voorstraat 81een_achter1774258162v
HERES, ALBERT Albert Heeres , c.f.naastligger ten westen Voorstraat 81een_achter1774258162v
HERES, ALBERT Albert Heeres , c.f.naastligger ten noorden Voorstraat 81een_achter1774258162v
HERES, ALBERT Albert Heeres koopmangeniaarde koper Voorstraat 8517802602r
HERES, ALBERT Albert Heeres koopmannaastligger ten westen Voorstraat 8517802602r
HERES, ALBERT Albert Heeres naastligger ten westen Voorstraat 831781260132v
HERES, ALBERT Albert Heeres naastligger ten oosten Lanen 731787262189v
HENDRIKS, ALBERTwijlen Albert Hendricks koper Schritsen 121623230362r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendricks wagenmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat WZ1690242322v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendricks wagenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 79169124224va
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks* wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter169324367r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks naastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter1710245107r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks* wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 81717245307r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks* wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter1721246106r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks wagenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter1724246193v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks verkoper van 1/5 Rommelhaven 21748251227v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks huurder achterdeel (p.j.)Vijverstraat 8176825770v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks huurder Zoutsloot 931770257175r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks , c.u.huurder Noorderhaven 3179326484r
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendriks Mellemanaastligger ten noorden Voorstraat 811706244312v
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendriks Mellema, c.s.wagenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Voorstraat 831724246210r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix naastligger ten oosten Rommelhaven 41692242403r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix huurder Voorstraat 87169424374v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 31698243374r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix wagenmaker (mr. -)verkoper q.q. Lombardstraat 41702244354r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix naastligger ten oosten Rommelhaven 41722246137r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix naastligger ten oosten Rommelhaven 41723246164r
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendrix Mellemawagenmaker (mr. -)koper houtstekRommelhaven 51697243297r
MELLEMA, ALBERT HENDRIKShet houtstek van Albert Hendrix Mellemanaastligger ten zuiden Hoogstraat 101697243300r
HESSELS, ALBERThet huis van Albert Hessels naastligger ten oosten Grote Kerkstraat1606228523r
HESSELS, ALBERT Albert Hessels verkoper Noorderhaven 211614229238r
HESSELS, ALBERT Albert Hessels scheepstimmermanverkoper Lanen 24161723084r
HEINS, ALBERTwijlen Albert Heyns verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
HEINS, ALBERTwijlen Albert Heyns verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
HEINS, ALBERTwijlen Albert Heyns verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HEINS, ALBERTwijlen Albert Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, ALBERTwijlen Albert Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
OLINGIUS, ALBERT HEINS Albert Heyns Olingiusgortmakerkoper huis, gortmakerij en stalVoorstraat 701771257210v
OLINGIUS, ALBERT HEINSde koper Albert Heyns Olingius, c.u.gortmakerhuurder (p.j.)Voorstraat 701771257210v
HIDDES, ALBERT Albert Hiddes arbeiderverkoper Spekmarkt 6175325348v
HIDDES, ALBERT Albert Hiddes arbeiderkoper onbekend1755253197r
HOBBES, ALBERT Albert Hobbes , c.u.verkoper Kerkpad WZ164823639r
ARJENS, ALBERT Albert Jaanes naastligger ten noorden Nieuwstraat 38175025261v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper huis met plaats, 15 x 24 havenistenvoetenonbekend1599228179v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper Klaverbladstraat 191612229102r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs eigenaar van 1/9 Franekereind 61620230203v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs eigenaar van 1/9 Franekereind 61620230214v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Heiligeweg1622230333r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Brouwersstraat1622230333r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u.koper schuurBildtstraat 41658237161r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper kamerKerkpad WZ1681241163v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs kosterkoper huisKerkpad 181682241190r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Kerkpad 201682241213v
JAKOBS, ALBERTde weduwe van Albert Jacobs kosternaastligger ten oosten onbekend1705244269v
JAKOBS, ALBERTwijlen Albert Jacobs koster van de grote kerkverkoper Hofstraat 41170724538v
JAKOBS, ALBERTwijlen Albert Jacobs* kosterverkoper Kerkpad 20171924640r
JAKOBS, ALBERTwijlen Albert Jacobs verkoper Kerkpad 18172024676v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper Carl Visschersteeg WZ1728247209r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs wever (damast-)verkoper Schritsen 481732248126v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper door niaar huisBrouwersstraat 1173524977v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 1173524977v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter1736249117r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koopmanverkoper Brouwersstraat 11737249175v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs* naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter1742250226v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Brouwersstraat 3175225323v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs schipper (wijd-)koper door niaar huisRomastraat 13176125575r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs schipper (wijd-)verkoper Romastraat 13176125584v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u.huurder Grote Kerkstraat 31west176425640v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u.huurder (p.j.)Franekerpoort (gebied)1770257175v
KOSTER, ALBERT JAKOBSde weduwe van Albert Jacobs Costernaastligger ten oosten Vianen ZZ172724724v
JAKOBS, ALBERTburgervaandrig Albert Jacobs Noordgafabrikantkoper woningGardenierstraat 21755253203r
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomerenverkoper q.q. Lanen 391617230101v
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomerenportierverkoper Franekereind 81620230247v
JEENS, ALBERT Albert Jaenes verkoper Weverstraat 41723246162v
JEENS, ALBERT Albert Jaenes verkoper Weverstraat 61723246162v
JEENS, ALBERT Albert Jaenes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341736249133r
JEENS, ALBERT Albert Jaenes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341740250129v
JEENS, ALBERT Albert Jaenes wever (mr. bont-)verkoper van 1/4 Anjelierstraat 71742250269r
ARJENS, ALBERT Albert Janes koper huis bestaande uit twee kamersWeverstraat 4172124692v
ARJENS, ALBERT Albert Janes koper huis bestaande uit twee kamersWeverstraat 6172124692v
ARJENS, ALBERT Albert Janes huurder Nieuwstraat 361756253255r
ARJENS, ALBERT Albert Janes huurder kelder (p.j.)Noorderhaven 71799265128r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten westen Rommelhaven 101602228326v
JANS, ALBERT Albert Jans verkoper van 1/3 Lanen 76161122966r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten zuiden Lanen 301614229204r
JANS, ALBERTwijlen Albert Jans moutmakerverkoper Rommelhaven 81618230146r
JANS, ALBERThet sterfhuis van wijlen Albert Jans moutmakerverkoper Rommelhaven 81619230155r
JANS, ALBERThet sterfhuis van wijlen Albert Jans moutmakerverkoper onbekend1619230155r
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten oosten Lanen 241619230191r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten oosten Schritsen 15achter1626231104r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten zuiden* Lanen 301626231159r
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten westen Lanen 281627231166r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten oosten Schritsen 15achter1627231170v
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten westen Lanen 281627231172r
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten oosten Lanen 24162723216r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten oosten Schritsen 15achter162823242r
JANS, ALBERT Albert Jans verkoper Zoutsloot 2517392501ra
JANS, ALBERT Albert Jans grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1757254100v
JANS, ALBERT Albert Jans bakker (mr. -)koper door niaar huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131763255186r
JANS, ALBERT Albert Jans bakker (mr. -)koper huisLanen 85oostde Morgenster1770257147v
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten zuiden Noorderhaven 161770257156v
JANS, ALBERTvroedsman Albert Jans bakker (mr. -)verkoper Lanen 85oost1774258167v
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten zuiden Noorderhaven 161775258225r
JANS, ALBERT Albert Jans balkvlotterkoper huisGrote Ossenmarkt 181803266263r
AKKER, ALBERT JANS Albert Jans Acker, c.u.koper 1/3 huisNoorderhaven 80166723918va
KRAMER, ALBERT JANS Albert Jans Cramerverkoper (gesuccumbeerde) Herenwaltje16272329v
JANS, ALBERT Albert Jans Cuynder, c.soc.naastligger ten oosten Lanen 281627231166r
GONGGRIJP, ALBERT JANSvroedsman Albert Jans Gonggrijpeigenaar van 1/2 Noordermolen 11782260226r
KUINDER, ALBERT JANS Albert Jans Kuyndernaastligger ten oosten Lanen 281627231172r
JANS, ALBERTde verkopers Albert Jansen , c.u.moutmakerverpachter grond Rommelhaven 8een_achter159722825r
JANS, ALBERTde verkopers Albert Jansen , c.u.moutmakernaastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter159722825r
JANS, ALBERT Albert Jansen moutmakerverkoper Rommelhaven 8een_achter159722825r
JANS, ALBERT Albert Jansen verpachter grond Rommelhaven 10achter1599228168v
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten westen Rommelhaven 10achter1599228168v
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten noorden Rommelhaven 10achter1599228168v
JANS, ALBERT Albert Jansen verpachter grond Rommelhaven 10achter1599228169r
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten westen Rommelhaven 10achter1599228169r
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten noorden Rommelhaven 10achter1599228169r
JANS, ALBERTwijlen Albert Jansen moutmakerverkoper Rommelhaven 8161623031r
JANS, ALBERT Albert Jansen verkoper onbekend1622230331v
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten oosten Schritsen 15achter1630232154v
JANS, ALBERTwijlen Albert Jansen verkoper Jekelsteeg 1163323382v
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u.huurder William Boothstraat 291687242212v
JANS, ALBERT Albert Jansen wagenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Rommelhaven 81691242347v
JANS, ALBERT Albert Jansen wagenmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 81691242347v
JANS, ALBERT Albert Jansen wagenmakernaastligger ten westen Zuiderstraat 6achter1703244198v
JANS, ALBERT Albert Jansen wagenmakernaastligger ten noorden Zuiderstraat 6achter1706244314r
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u.huurder Bargebuurt 201716245269v
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u.koper huisHofstraat 211723246159r
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten zuiden Zuiderstraat 81724246190r
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u.cementmalerkoper kamerDrie Roemersteeg OZ1726246261r
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u.cementmalernaastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ1726246261r
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u.cementmalernaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ1726246261r
JANS, ALBERT Albert Jansen kalk- en steenkoperkoper 1/2 molen, urnmolen en huisRapenburgermolen 1de Rapenburgermolen1728247114r
JANS, ALBERT Albert Jansen kalkkoperkoper huisKarremanstraat 191729247223r
JANS, ALBERT Albert Jansen molenaar (cement-)verkoper Rapenburgermolen 11729247269v
JANS, ALBERTde kamer van Albert Jansen grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 171730247351v
JANS, ALBERT Albert Jansen huurder achterkamer (p.w.)Zoutsloot 941730247359r
JANS, ALBERT Albert Jansen kalkmannaastligger ten zuiden Schritsen 13achter173224898r
JANS, ALBERT Albert Jansen cementmakerverkoper Karremanstraat 191732248165r
JANS, ALBERT Albert Jansen geniaarde koper Lanen 411733248228r
JANS, ALBERT Albert Jansen grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
JANS, ALBERT Albert Jansen kalkmannaastligger ten oosten Schritsen 11173524966r
JANS, ALBERT Albert Jansen cementmalernaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ1738249225r
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 381738249234r
JANS, ALBERT Albert Jansen koopmankoper 51/72 huisFranekereind 30173925032r
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten oosten Franekereind 281740250133r
JANS, ALBERT Albert Jansen kalkmanbieder 21/72 huisFranekereind 3017392501va
JANS, ALBERTwijlen Albert Jansen verkoper Franekereind 301752252196r
JANS, ALBERTwijlen Albert Jansen verkoper Schritsen 131757254109v
JANS, ALBERT Albert Jansen matroos (oud -)verkoper Hofstraat 21oost176025516r
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten zuiden Noorderhaven 161773258108r
AKKER, ALBERT JANS Albert Jansen Acker, c.u.koper hof met een vrije in- en uitgang op het noorden op RapenburgRapenburg1668239170r
AKKER, ALBERT JANS Albert Jansen Ackerkoper pakhuis met walNoorderhaven 1061681241122v
AKKER, ALBERT JANSHopman Albert Jansen Ackerkoper provisioneel huisHoogstraat 15168324168va
AKKER, ALBERT JANSburgerhopman Albert Jansen Ackernaastligger ten westen Noorderhaven 82168424254r
AKKER, ALBERT JANSburgerhopman Albert Jansen Ackerkoper huis met kelder die lang als scholkelder is gebruiktNoorderhaven 72168524282r
AKKER, ALBERT JANSburgerhopman Albert Jansen Ackernaastligger ten noorden Voorstraat 35168524285v
AKKER, ALBERT JANSde crediteuren van Albert Jansen Ackerverkoper van 1/2 Noorderhaven 721687242207r
AKKER, ALBERT JANSburgerhopman Albert Jansen Ackerkoper Sint Jacobstraat 10zuid16852426va
AKKER, ALBERT JANSburgerhopman Albert Jansen Akkerverkoper Achterstraat NZ1682241197r
JANS, ALBERT Albert Janssen bakkernaastligger ten westen Lanen 281615229273r
JANS, ALBERTwijlen Albert Janssen moutmakerverkoper Rommelhaven 8161623021v
JETSES, ALBERT Albert Jetses , c.u.koper kamerRomastraat NZ1646235212v
JOHANNES, ALBERT Albert Johannes verpachter grond ledige plaats Grote Kerkstraat 35161222995r
JOHANNES, ALBERTde weeskinderen van wijlen Albert Johannes verkoper Franekereind 241619230165v
JOHANNES, ALBERTde weeskinderen van wijlen Albert Johannes verpachter grond Franekereind 241619230166v
JOHANNES, ALBERT Albert Johannes verpachter grond ledige plaats Grote Kerkstraat 351623230335v
JOHANNES, ALBERTde crediteuren van Albert Johannis verkoper Lammert Warndersteeg OZ1614229238v
JOUKES, ALBERT Albert Jouckes , thans uitlandigschipperkoper door niaar Havenplein 161741250144v
JOUKES, ALBERT Albert Joukes schipper (groot-)verkoper Zoutsloot 191734248288v
JOUKES, ALBERTwijlen Albert Joukes schipper (groot-)erflater Zeilmakersstraat 11175225326v
JURJENS, ALBERT Albert Juriens , c.u.verkoper Schritsen 321662238142v
LAMMERTS, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Lamkes naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg OZ161723099r
LAMMERTS, ALBERT Albert Lammerts koper kamerGardenierstraat159722838r
LAMMERTS, ALBERT Albert Lammerts naastligger ten noorden* Romastraat1598228100r
, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Lampckes naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg OZ161122929v
, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Lampckes naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg OZ161122937v
, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Lampckes naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Lampckes protesteert vanwege onrechtmatige inankering en goot Voorstraat 401614229209v
, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Lampckes naastligger ten oosten Voorstraat 401614229209v
, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Lampkes naastligger ten oosten Voorstraat 40161723067v
LOLKES, ALBERT Albert lolckes koper kamerGardenierstraat1620230242r
LOUWS, ALBERT Albert Louws naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6177725985r
MARCUS, ALBERT Albert Merkus koper huis en loods daarachter, strekkende van voren de straat tot achter aan het diept, met vrij gebruik van de steeg ten noordenNoordijs1626231112v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 911737249206v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten westen Zuidersteeg ZZ177225848r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters voermannaastligger ten zuiden Zuiderstraat 81775258207r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten westen Zuidersteeg 21778259130v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters huurder kamer (p.j.)Rozengracht 181780259271v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1795264275v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten oosten Hofstraat 21oost1802266109r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten oosten Hofstraat 21oost180726818v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters verkoper Hofstraat 231809268270r
PIETERS, ALBERTmeerderjarige vrijgezel Albert Pyters koper huis en stal, schuur of koestal en wagenhuis, bij en aanelkaarZuiderstraat 617672579r
PIETERS, ALBERT Albert Pyters voerman en koemelkerverkoper Zuiderstraat 61782260206r
PIETERS, ALBERTburgervaandrig Albert Pytters Hultscampzadelmakerkoper hoekhuis met fraaie keldersHoogstraat 1de Vergulde Sleutel170124490r
ROBERTS, ALBERT Albert Robberts , c.u.koper woning of kamerKlaverbladstraat 51703244200v
ROELOFS, ALBERTde loods van Albert Roelandts naastligger ten noorden Zoutsloot 1161723092r
ROELOFS, ALBERT Albert Roelants naastligger ten westen Zoutsloot 11613229168v
ROELOFS, ALBERT Albert Roelants naastligger ten westen Zoutsloot 11620230246r
ROELOFS, ALBERT Albert Roelofs , c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter1731247383r
ROELOFS, ALBERT Albert Roelofs naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter17312484v
ROELOFS, ALBERT Albert Rolandts scheepstimmermannaastligger ten oosten Zoutsloot 71615229275r
ROELOFS, ALBERT Albert Rolandts scheepstimmermanverwandelaar Zoutsloot 71615229275r
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruerds geniaarde koper Hoogstraat 191753253103v
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds , c.u.blauwververgeniaarde koper Franekereind 131716245278v
RUURDS, ALBERThet huis nu van (geniaarde koper) Albert Ruirds naastligger ten westen Franekereind 151717245293r
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds , c.u.blauwverver (mr. -)koper huisZuiderhaven 77west17182467r
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds koper q.q. Brouwersstraat 161742250227r
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds blauwverver (mr. -)verkoper van 1/4 Brouwersstraat 161742250227r
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds blauwverver (mr. -)koper 3/4 van 2 nieuwe woningen en weefwinkelsWasbleek 31742250229r
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds blauwverver (mr. -)koper Scheerstraat 31746251159r
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds blauwververkoper Grote Ossenmarkt 171748251247v
RUURDS, ALBERTde weduwe van Albert Ruirds naastligger ten oosten Herenwaltje 17174925236r
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds blauwververkoper Heiligeweg 401756253255v
RUURDS, ALBERTde weduwe van Albert Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 1175725492r
RUURDS, ALBERTde weduwe van Albert Ruirds naastligger ten noorden Heiligeweg 38176125577r
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds verkoper Wasbleek1762255128v
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds verkoper Scheerstraat 31762255130r
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds verkoper Heiligeweg 401762255176r
RUURDS, ALBERT Albert Ruurds blauwverververkoper Zuiderhaven 77west1724246200r
SCHELTES, ALBERTwijlen Albert Scheltus blekerverkoper Kerkpoortstraat 591733248232r
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerds scheepstimmermankoper huisHeiligeweg 2616592381v
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerdts scheepstimmermankoper oude kamerGrote Kerkstraat 281682241214v
SJOERDS, ALBERTde koper Albert Sioerdts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 281682241214v
SJOERDS, ALBERTde koper Albert Sioerdts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 281682241214v
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1683241242v
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerdts timmermannaastligger ten noorden Heiligeweg 241683241265r
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerds naastligger ten noorden Heiligeweg 321670239219r
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerds koper provisioneel kamer met een winkel of loods en een ledige plaats daarachterPeterseliestraat ZZ16702404ra
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1677240268v
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerdts naastligger ten noorden Heiligeweg 32168024162r
SJOERDS, ALBERTwijlen Albert Sjoerdts scheepstimmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 34168524271r
, ALBERT Albert Sjurdts koper huis daer het Cromholdt utsteeck, met het vrije eigendom van de steegLanen 24het Kromhout1602228283v
, ALBERT Albert Sjurtssen koper huisZuiderstraat1605228471r
GROEN, ALBERT SIEBES Albert Sybes Groenkoper huisZoutsloot NZ165523728v
GROEN, ALBERT SIEBES Albert Sybes Groen, c.u.koper huisHoogstraat 471657237124r
GROEN, ALBERT SIEBES Albert Sybes Groennaastligger ten westen Zoutsloot NZ1657237259v
GROEN, ALBERT SIEBES Albert Sybes Groennaastligger ten oosten Hoogstraat 45166323818va
SIEMENS, ALBERT Albert Symens schipper (groot-)koper huis, loods en plaatsBildtstraat 16165623758r
SIEMENS, ALBERT Albert Symens koper Droogstraat 55tuin1662238137v
SIEMENS, ALBERT Albert Symons , c.u.schipper (groot-)verkoper Bildtstraat 16166123887v
SJOERDS, ALBERT Albert Syoerds koper kameronbekend159822876v
SIETSES, ALBERT Albert Sytses , c.u.opzichterhuurder Noorderhaven 921747251196v
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes koper 1/4 huisVoorstraat 47de Vijf Ringen167124038v
TEEKES, ALBERThet minderjarige kind van Albert Taeckes eigenaar van 1/2 Voorstraat 47167124050v
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes verkoper Voorstraat 47167124050v
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes koper provisioneel 1/4 huis genaamd de Oliphant, alwaar de Vijf Ringen uithangenVoorstraat 47de Olifant16712405ra
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes eigenaar van 2/4 Voorstraat 4716712405ra
TEEKES, ALBERT Albert Taekes verkoper q.q. Voorstraat 64168224151ra
TEEKES, ALBERTwijlen Albert Taekes verkoper Zuiderhaven 77west168524275r
TEEKES, ALBERTvoormalig bewoner Albert Taekes bewoner Voorstraat 471687242208v
TEEKES, ALBERT Albert Teeckes , mede voor zijn kindverkoper Voorstraat 47167124010ra
TEEKES, ALBERT Albert Teeckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1683241249r
TEUNIS, ALBERT Albert Teunis , c.u.huurder beneden (p.j.)Lanen 48180826876r
TEUNIS, ALBERT Albert Theunis verkoper Kerkpoortstraat 571751252174r
THOMAS, ALBERT Albert Thomas protesteert q.q. Kruisstraat 10west1601228268v
TJALLINGS, ALBERT Albert Tjallings verkoper van 1/3 Droogstraat 181730247307r
BLOK, ALBERT TEUNISoud hopman Albert Tonis Blocq, c.u.verkoper Zuiderhaven 31676240228v
UILKES, ALBERT Albert Uilckes naastligger ten westen Peterseliestraat NZ1653236228v
UILKES, ALBERTde tuin van Albert Ulckes naastligger ten westen Grote Kerkstraat162823247r
UILKES, ALBERT Albert Ulckes pannenboeterverkoper Grote Kerkstraat 28162923293r
UILKES, ALBERT Albert Ulckes zoutdragernaastligger ten noorden William Boothstraat 37163123326r
UILKES, ALBERTde tuin van Albert Ulkes naastligger ten westen Grote Kerkstraat162823240r
UILKES, ALBERT Albert Uulckes verkoper William Boothstraat 35163323396r
UILKES, ALBERT Albert Uulckes naastligger ten westen Peterseliestraat1644235155r
BAKKER, ALBERT WIEMERSvroedsman Albert Wiemers Bakkerhuurder Kleine Kerkstraat 1178926393r
BAKKER, ALBERT WIEMERSvroedsman Albert Wijmers Bakkerverkoper q.q. Nieuwstraat 381783261121r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakkerkoopmanverkoper q.q. Noordijs 141795264266v
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakkerkoopmanverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 151800265238r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakkerkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 11800265239r
BAKKER, ALBERT vroedsman Albert Wijmes Backernaastligger ten oosten Voorstraat 701784261193r
WILLEMS, ALBERT Albert Willems naastligger ten westen onbekend159822881r
WILLEMS, ALBERT Albert Willems naastligger ten westen onbekend1599228162r
WILLEMS, ALBERT Albert Willems slotmakerbruidegom 1601228264v
WILLEMS, ALBERT Albert Willems naastligger ten oosten Liemendijk OZ1615229243r
WILLEMS, ALBERTde weduwe van wijlen Albert Willems soldaatnaastligger ten oosten Liemendijk1619230172v
WILLEMS, ALBERTde weduwe van wijlen Albert Willems soldaatnaastligger ten oosten Karremanstraat 231619230179r
WILLEMS, ALBERT Albert Willems koper huisAchterstraat1630232148v
BAKKER, ALBERT Albert Wimes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 831796264311r
BAKKER, ALBERT Albert Wimes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 831796264311r
WIEBES, ALBERT Albert Wybes , c.u.verpachter grond ten oosten van Harlingen15972285v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verkoper ten oosten van Harlingen15972285v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper provisioneel huisFranekereind 241602228283r
WIEBES, ALBERTde bleek van Albert Wybes naastligger ten oosten Franekertrekvaart NZ1615229259r
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verpachter grond ten oosten van Harlingen161623041r
WIEBES, ALBERTde bleek van Albert Wybes naastligger ten noorden Franekertrekvaart NZ161723082v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen161723099v
WIEBES, ALBERTde bleek van Albert Wybes naastligger ten noorden Franekertrekvaart NZ1617230100v
WIEBES, ALBERTde bleek van Albert Wybes naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen162823246v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes schipper (groot-)koper 4/6 huisLanen 771663238168v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes schipper (groot-)koper 4/6 kamer achter het huis waarvan koper nu ook 4/6 heeft gekochtComediesteeg 61663238169r
WIEBES, ALBERThet perceel in de vorige akte verkocht aan Albert Wybes naastligger ten zuiden Comediesteeg 61663238169r
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper finaal 2/6 huisLanen 77166323816ra
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper provisioneel Lanen 77166323816ra
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper finaal 2/6 kamerComediesteeg 6166323816ra
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper provisioneel Comediesteeg 6166323816ra
KALF, ALBERT WIEBES Albert Wybes Kalfschippernaastligger ten westen Lanen 79168524278v
WIEBRENS, ALBERT Albert Wybrens verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
WIEBES, ALBERT Albert Wyebes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen1606228505v
WIEGERS, ALBERT Albert Wygers schipperkoper loodsSchritsen 121740250103v
WIEMERS, ALBERT Albert Wymers bakkerkoper van 1/3 huis genaamd de MorgensterLanen 85oostde Morgenster1800265214v
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakkerkoopmankoper nieuw huis alwaar het Blinde Ezel uithangtVoorstraat 72de Blinde Ezel177625925r
BAKKER, ALBERT WIEMERSvroedsman Albert Wymers Bakkerkoper huisKleine Kerkstraat 4178826357r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakker, c.u.naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 4178826357r
BAKKER, ALBERT WIEMERSmederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 121789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERSmederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Hondenstraat 5oost1789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERSmederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Hondenstraat 5west1789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERSvroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Grote Kerkstraat 391789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERSmederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Wasbleek1789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Rommelhaven 281800265240r
BAKKER, ALBERT WIEMERSoud burgemeester Albert Wymers Bakkerkoper 1/3 huisLanen 85oostde Morgenster1805267122r
BAKKER, ALBERT vroedsman Albert Wymes Bakkerkoopmankoper huisGrote Kerkstraat 61787262161r
WIETSES, ALBERT Albert Wytses naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg1614229192v
WIETSES, ALBERT Albert Wytzes mesmakerkoper huisSint Christoffelsteeg WZ1606228519r
IEBES, ALBERT Albert Ybs bakker (mr. -)koper huis met hofFabrieksstraat 341754253175r
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10175725478r
IEBES, ALBERT Albert Yebs koper woningDroogstraat 22175725485v
IEBES, ALBERT Albert Yebs bakker (mr. -)verkoper q.q. Droogstraat 22175725485v
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 101758254173v
OSINGA, ALBERT IEBESvroedsman Albert Yebs Osinganaastligger ten oosten Hoogstraat 181758254128v
OSINGA, ALBERT IEBESvroedsman Albert Yebs Osinganaastligger ten oosten Rommelhaven 131758254128v
OSINGA, ALBERT IEBESvroedsman Albert Yebs Osinganaastligger ten oosten Hoogstraat 181758254131r
OSINGA, ALBERT IEBESburgemeester Albert Yebs Osinganaastligger ten zuiden Moriaanstraat 121773258120v
OSINGA, ALBERT IEPESde tuin van vroedsman Albert Yepes Osinganaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49176125546r
IEBES, ALBERT Albert Yeps bakker (mr. -)koper huis voormaals bakkerijHoogstraat 20het Schepel175225324v
IEBES, ALBERT Albert Yeps naastligger ten noorden Rommelhaven 151754253182r
, ALBERTJE Albertie koper provisioneel huis bestaande uit twee aparte woningenNieuwstraat OZ16712407ra
AKKER, Albertie Ackerkoopmannaastligger ten westen Rapenburg ZZ167924149v
ALBERTS, ALBERTJE Albertie Alberts naastligger ten noorden Bargebuurt 181723246175v
FOLKERTS, ALBERTJE Albertie Folkerts verkoper Rommelhaven 13164023492v
GOSLINGS, ALBERTJE Albertie Goslicks koper Gardenierstraat163223340v
HIDDES, ALBERTJE Albertie Hiddes verkoper Schritsen 28163123319v
HIDDES, ALBERTJE Albertie Hiddes koper Hondenstraat 101641234133v
HIDDES, ALBERTJE Albertie Hiddes koper dwarshuisZuiderhaven 13166723995v
HIDDES, ALBERTJEweduwe Albertie Hiddes naastligger ten westen Hondenstraat 101668239147r
HIDDES, ALBERTJE Albertie Hiddes verkoper Hondenstraat 101668239147r
HIDDES, ALBERTJEwijlen Albertie Hiddes erflater Hondenstraat 816772412r
BAAS, ALBERTJE HIDDES Albertie Hiddes Baeskoper Zuiderhaven 73oost172024677v
DRONRIJP, ALBERTJE Albertina Dronrijpkoper Zuiderhaven 79175325338v
DRONRIJP, ALBERTJE Albertina Dronrijpverkoper Zuiderhaven 791763255192v
BAARS, ALBERTJE HIDDES Albertje Hiddes Baersverkoper van 1/3 Voorstraat 271730247314v
POPPES, ALBERTJE Albertje Poppes koper Nieuwstraat 38176125566v
POPPES, ALBERTJE Albertje Poppes verkoper Nieuwstraat 381779259214r
WILLEMS, ALBERTJE Albertje Willems naastligger ten noorden Lanen 63174525197v
HAAS, ALBERT vroedsman Albertus de Haasverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 12177325894r
HAAS, ALBERT vroedsman Albertus de Haasverkoper Voorstraat 26177725938r
HAAS, ALBERT wijlen Albertus de Haaserflater Zuiderhaven 831796264311r
MENTES, ALBERT eerwaarde heer Albertus Reen a Mentespredikantverkoper Hofstraat 13178326194r
, ALBERT Albertus Raschennaastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter1809268273v
RASSCHER, ALBERT Albertus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)koper huis en erfHoogstraat 11806267262v
RASSCHER, ALBERT Albertus Rasschenklerkkoper huisHoogstraat 1achter1809268273v
REEN, ALBERT Albertus Reenpredikant (oud -)verkoper Voorstraat 891734248352r
, ALBERT Albertus Reen a Mentespredikant (gereformeerd -)koper tuin en zomerhuisRapenburg 221809268259r
, ALBERTregent van het Staten College Albertus Schultenhoogleraar in oosterse talenverkoper van 1/3 Voorstraat 4317342491r
SCHULTENS, ALBERT professor Albertus Schultensprofessorverkoper ten oosten van Harlingen1747251178r
, ALBERT Albertus Schuttensregent van de Staten en professor in Oosterse Talenverkoper Noorderhaven 88oost1734248347v
SIMONIDES, ALBERT Albertus Simonides, c.s.huurder Zuiderhaven 19zuid173524982v
WIERSMA, ALBERT Albertus Wiersmahuurder hof Rozengracht 21769257124v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretaris van Harlingenkoper huis genaamd het Engelsch HuisZuiderhaven 48het Engels Huis1782260279r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretaris van Harlingenkoper huis, tuin, stalling en wagenhuisZuiderhaven 21799265187r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretariskoper tuin en zomerhuisFabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretariskoper woonhuisje of weefwinkelFabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBShet eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradinaastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBShet eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradinaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBSde verkoper Albertus Jacobus Conradisecretarisnaastligger ten zuiden Molenpad 161809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBSde verkoper Albertus Jacobus Conradisecretarisnaastligger ten zuiden Molenpad 141809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretarisverkoper Molenpad 161809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretarisverkoper Molenpad 141809268242v
HAAS, ALBERT SIEMENS Albertus Simons de Haasverkoper van 1/3 Zuiderhaven 831796264311r
HAAS, ALBERT SIEMENS Albertus Symons de Haesverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
HAAS, ALBERT SIEMENS Albertus Symons de Haesverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
SIBBELES, ALKEwijlen Alcke Sibbles verkoper Lanen1604228399v
BOLMAN, ALLERT Aldert Bolmankoopmanverkoper van 1/2 Nieuwstraat 381796264322r
HARMENS, ALLERT Aldert Harmens koper 1/2 huisKleine Kerkstraat 16180426755r
HARMENS, ALLERT Aldert Harmens verkoper van 1/2 Kleine Kerkstraat 161805267126v
HARMENS, ALLERT Aldert Harmens koper huisLanen 441805267164v
BERG, ALLERT JAKOBS Aldert Jacobs van den Bergschipperhuurder (p.j.)Schritsen 251801265293r
, AALTJE Ale verkoper Noordees (gebied)1613229149r
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)koper huis en bakkerijSchritsen 1117832613ra
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 1117832613ra
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 111787262171r
ANDRIES, ALLE Ale Andries winkelierkoper huisHoogstraat 321762255139r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Hoogstraat 321765256118r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koper huisNoorderhaven 39176825751r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koper huisPrinsenstraat 2de Hoge Tinne of Zeeburg1784261222r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmankoper huis en jeneverstokerijHoogstraat 1317852626r
ANDRIES, ALLE Ale Andries gebruiker Scheffersplein 29178526228r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Hoogstraat 13178626264r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 15178626299r
ANDRIES, ALLE Ale Andries naastligger ten westen Hoogstraat 15achter178626299r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 411787262159r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Prinsenstraat 21787262184r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 411787262187r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Noorderhaven 391791263324r
DOUWES, ALLEde erfgenamen van wijlen Ale Douwes* schuitmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 641615229240r
GERRITS, ALLE Ale Gerrits huurder (p.j.)Vijverstraat 131809268305v
GERRITS, ALLE Ale Gerryts loodshuurder Poortje 5181026939r
HILLES, ALLE Ale Hilles , c.u.eerdere huurders Rozenstraat 2179326497r
HILLES, ALLE Ale Hilles scheepstimmermanverkoper Rozenstraat 2179326497r
JOHANNES, ALLE Ale Johannes , c.u.huurder Lammert Warndersteeg 131781260140r
MINNES, ALLE Ale Minnes koper woningBrouwersstraat 21achter166023856r
MEULEN, ALEF oud hopman Alef van der Meulen, c.f.naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 511734248295r
MEULEN, ALEF Alef van der Meulen [staat: Muelen]apothekerkoper dubbele woning genaamd de Roo Deuren en tuintjeKerkpoortstraat 29de Rode Deuren175325360v
MEULEN, ALEF de kopers Alef van der Meulen [staat: Muelen], c.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 29175325360v
MEULEN, ALEF Alef van der Meulennaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 2717602556v
MEULEN, ALEF Alef van der Meulennaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 271763255188v
MEULEN, ALEF Alef van der Meulenapothekernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 23177225836v
MUNTER, ALEF Alef Munterchirurgijn (mr. -)verkoper van 3/8 Voorstraat 45oost174025089r
GERRITS, ALEFburgerhopman Alef Gerryts koper Zoutsloot 1151641234156r
GERRITS, ALEFburgerhopman Alef Gerryts naastligger ten westen Zoutsloot 1151641234156r
WIEBES, ALEF Alef Wybes wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter174925237r
WIEBES, ALEF Alef Wybes huurder (p.j.)Weverstraat 81766256183r
WIEBES, ALEF Alef Wybes huurder Klaverbladstraat 51775258200v
, ALEFde uitgang van Aleff pottenbakkernaastligger ten noorden Schritsen 56zuidoost166623938v
IDSINGA, ALEF Aleff van Idsingaraadhuurder (p.j.)Zuiderhaven 501706244321r
MEULEN, ALEF oud burgerhopman Aleff van der Meulenapothekerkoper tuin met zomerhuisWeverstraat ZZ1751252138v
BENEDICTUS, ALEF Aleff Benedicti verkoper q.q. Lanen 36161623053r
BENEDICTUS, ALEF Aleff Benedicti verkoper q.q. Schritsen 27161623053r
KLASES, ALEFgrondpacht uit het huis van Aleff Claes eigenaar perceel Schoolsteeg1606228526r
EELKES, ALEF Aleff Eelckes koper huis Schoolsteeg1599228142v
EELKES, ALEFgrondpacht uit het huis van Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
EELKES, ALEF Aleff Eelckes naastligger ten noorden Schoolsteeg1605228443v
EELKES, ALEFgrondpacht uit de kamer van wijlen Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg162423128r
GERRITS, ALEF Aleff Gerrits pottenbakkernaastligger ten oosten Schritsen 56noordwest1690242312v
GERRITS, ALEF Aleff Gerrits pottenbakkernaastligger ten noorden Schritsen 561690242317r
GERRITS, ALEFwijlen Aleff Gerrits verkoper Schritsen 56noordoost171924639r
GERRITS, ALEFburgerhopman Aleff Gerryts , c.u.koper Zoutsloot NZ1642234167r
GERRITS, ALEF Aleff Gerryts , c.u.koper Zoutsloot 113164223515v
GERRITS, ALEF Aleff Gerryts , c.u.naastligger ten oosten Zoutsloot 113164223515v
GERRITS, ALEF Aleff Gerryts , c.u.naastligger ten westen Zoutsloot 113164223515v
GERRITS, ALEF Aleff Gerryts verkoper van 1/2 Schritsen 54167924155v
HENDRIKS, ALEFhet huis van Aleff Hendricx naastligger ten noorden onbekend1599228181r
HENDRIKS, ALEFde weduwe van Aleff Hendricx naastligger ten noorden Zuiderhaven 251600228191v
JANS, ALEF Aleff Jansen smidverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)159722867r
JANS, ALEF Aleff Janssen smidnaastligger ten noorden Noordijs 271606228522r
WIENSENS, ALEF Aleff Wynties schipper (veer-)verkoper Grote Bredeplaats 27167824121r
WIENSENS, ALEF Aleff Wynties schipper (wijd-)verkoper Zoutsloot 611681241130v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper Grote Bredeplaats 16164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper Grote Kerkstraat 1a164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper onbekend164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper Voorstraat 68164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper onbekend164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper onbekend164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper Simon Stijlstraat 3164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper onbekend164923690v
WYNIA, ALEGONDA Alegonda Wyniakoper Zuiderstraat 27176825786r
JANS, ALEGONDA Alegonda Jans verkoper Noorderhoofd 11782260211r
JANS, ALEGONDA Alegonda Jans koper Herenwaltje 71783261128v
HEINS, AALTJE Aleida Heinskoper Rozengracht 7west181026925v
HEINS, AALTJE Aleida Heinsnaastligger ten oosten Rozengracht 7west181026925v
HEINS, AALTJE Aleida Heinsnaastligger ten noorden Rozengracht 7west181026925v
WIT, AALTJE Aleida de Witkoper Voorstraat 271807267351r
SIEMENS, AALTJE Aleida Simons verkoper Hofstraat 21west177725927v
, ALEFwijlen Aleph verkoper Zuiderstraat1606228494r
HENDRIKS, ALEF Aleph Hendricx naastligger ten zuiden Zuiderstraat159722820v
JANS, ALEF Aleph Jans smidverkoper q.q. Heiligeweg 381615229257v
LAUTA, Alethea Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 641664238209v
LAUTA, Alethea Lautaverkoper Noorderhaven 641664238209v
BENTFORD, AALTJE Aletta Petronella Bentfort, bejaarde jufferverkoper Voorstraat 61794264168v
KERVEL, AALTJE Aletta Margaretha van Kervelkoper Zuiderhaven 81793264129v
KERVEL, AALTJE Aletta Margaretha van Kervelverkoper Zuiderhaven 8181026935v
, AALTJE Aletta Louisa Stamleskoper Kleine Kerkstraat 10177225825v
, AALTJE Aletta Louisa Stamlesverkoper Kleine Kerkstraat 101805267176r
PIEBES, de stal van Alewein Pybes naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 111692242397r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1674240150v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes koopmankoper schuur en stallingVijverstraat 14167924136r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter1689242269r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 181690242327v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten westen Vijverstraat 201691242349r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Vijverstraat 181692242375r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Vijverstraat 141692242375v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Lanen 861692242376r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Heiligeweg 151692242376v
PIEBES, ALEWIJNde erfgenamen van wijlen Alewijn Piebes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 18170124499r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes koper provisioneel 1/2 huisVijverstraat 18het Wit Paerdt166823932ra
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter167124069r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes koper huis met plaats daarvoor gelegenLanen 861672240105r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes koper huisHeiligeweg 151672240105v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ1676240230r
PIEBES, ALEWIJNniet verder dan de plaats van Alewijn Pybes naastligger ten oosten Vijverstraat 14167224016ra
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter1682241195r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes naastligger ten zuiden Vijverstraat 201691242354r
PIEBES, ALEWIJNwijlen Alewijn Pybes verkoper Kleine Ossenmarkt 81695243156v
MARSUM, ALEXANDER Alexander van Marssumapothekerverkoper Heiligeweg 71724246207v
SWALUE, ALEXANDER dr. Alexander Otto Swalueadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 181747251204r
SWALUE, ALEXANDER dr. Alexander Otto Swalueadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 201747251205r
, ALEXANDERde heer Alexander Widenbrug, n.u.betrokkene ten zuiden van Harlingen170024476r
, ALEXANDERde heer Alexander Widenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar schuurSpinstraat NZ1705244280v
, ALEXANDER Alexander Widenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huisSchritsen 81710245108r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughverkoper van 8/28 Weverstraat OZ1692242381r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughsecretaris van Franekeradeelverkoper Rozengracht NZ16922433r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughsecretaris Franekeradeelkoper door niaar ratione vicinitatis huis, stalling en hofZuiderhaven 541698243352v
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven ZZ169924410r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper kamerSpinstraat 9oost1703244203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrughverpachter grond Spinstraat 9oost1703244203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrughnaastligger ten westen Spinstraat 9oost1703244203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrughnaastligger ten noorden Spinstraat 9oost1703244203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER dr. Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huisSpinstraat 111703244219r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Spinstraat 111703244219r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Spinstraat 111703244219r
WIJDENBRUG, ALEXANDER dhr. Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper oude kamer ([staat: vier zilveren ducatons])Steenhouwersstraat WZ1703244223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER dhr. Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Steenhouwersstraat WZ1703244223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Steenhouwersstraat WZ1703244223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Steenhouwersstraat WZ1703244223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Steenhouwersstraat WZ1703244223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Schritsen 81717245304r
, ALEXANDER Alexander Widenburgh, c.u.secretaris van Franekeradeelhuurder Noorderhaven 75169124222ra
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen de heer Alexander Wijdenbrugkoper door niaar Heiligeweg 71724246207v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de weduwe en erfgenamen van wijlen Alexander Wijdenbrugverpachter grond Zuiderhaven ZZ172724740r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Alexander Wijdenbrugnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ172724740r
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ172824784v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalverkoper Lammert Warndersteeg WZ172824784v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalverkoper Kruisstraat 5west172824785v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10172824786v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalverkoper Lammert Warndersteeg 10172824786v
MARCUS, ALEXANDER Alexander Marcus huurder Grote Kerkstraat 16180426798v
KLASES, OUTGERoud hopman Alge Claesen , n.u. en c.s.verkoper Kleine Bredeplaats 7172124695r
, OUTGERde weduwe van wijlen Alger kleermaker [staat: schroor]verpachter grond Lanen 31613229127v
ANDRIES, OUTGER Alger Andries koper van 1/12 Brouwersstraat 1b1674240162r
ANDRIES, OUTGER Alger Andries koper van 1/12 Both Apothekerstraat 21674240162r
ANDRIES, OUTGER Alger Andries naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 21689242277r
ANDRIES, OUTGERde erfgenamen van wijlen Alger Andries naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 2169424385r
IJSBRANDS, OUTGER Alger IJsbrants verkoper Karremanstraat 21650236107v
JAKOBS, OUTGER Alger Jacobs , voor zich en voor zijn moederverkoper Zuiderhaven ZZ1615229255r
SJOERDS, OUTGERde weduwe en erfgenamen van wijlen Alger Sjoerds verpachter grond Lanen 31612229103r
REINALDA, Alger? Reinaldakoopmanverkoper q.q. Franekereind 19175725470v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Kerkpoortstraat 9178126064r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Brouwersstraat 17178126065v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Ooievaarsteeg 12178126074v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Ooievaarsteeg OZ178126075v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Hofstraat ZZ178126077r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Romastraat 29178126083v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Tiepelsteeg178126085r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Nieuwstraat 22178126088v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Hofstraat 221781260103v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Brouwersstraat 191781260160r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Rapenburg 6oost1782260188v
BIERMA, AALTJE Alida Biermaverkoper Brouwersstraat 141802266151v
, AALTJE Alida van Faessenverkoper Lanen 12172824777r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestkoper Romastraat NZ17522531r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestverkoper Schritsen 35175325351r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestkoper Kleine Bredeplaats 12175325391v
GEEST, AALTJE Alida van der Geestkoper Kleine Bredeplaats 121754253140r
GEEST, AALTJE Alida van der Geesteigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 121754253140r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestkoper Kleine Bredeplaats 121754253150v
GEEST, AALTJE Alida van der Geesteigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 121754253150v
GEEST, AALTJE Alida van der Geestgeniaarde koper Romastraat 151758254147r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestkoper Zuiderhaven 35176025525v
GEEST, AALTJE Alida van der Geestverkoper Gardenierstraat ZZ1762255162r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestkoper hof met zomerhuisFabrieksstraat 28achter1762255167v
GEEST, AALTJE Alida van der Geestverkoper Kleine Bredeplaats 121763255247v
GEEST, AALTJE Alida van der Geestverkoper Fabrieksstraat 28achter1763255249r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestverkoper Zuiderhaven 351763255250v
GEEST, AALTJE Alida van der Geestverkoper Raamstraat 31763255252r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestverkoper Zuiderhaven 311763255253v
GEEST, AALTJE Alida van der Geestkoper Havenplein 18oost176825758v
GEEST, AALTJE Alida van der Geestverkoper Havenplein 18oost177325898r
HEINS, AALTJE Alida Heinskoper Rozengracht 7oost1809268274v
VIERSEN, AALTJE Alida van Viersenverkoper Noorderhaven 621710245102v
HEINS, AALTJE SIEMENS Alida Simons Heinskoper Hofstraat 21west1774258194r
GERRITS, ALEF Aliff Gerrits pottenbakkerkoper 1/3 huis, pottenbakkerij erachter en pottenbakkersgereedschapSchritsen 56noordoost163323385r
GERRITS, ALEF Aliff Gerrits pottenbakkereigenaar van 1/3 Schritsen 56noordoost163323385r
GERRITS, ALEFburgerhopman Aliff Gerryts naastligger ten westen Schritsen 58163923483r
GERRITS, ALEFburgerhopman Aliff Gerryts , c.u.koper Zoutsloot 107achter16422357r
GERRITS, ALEFburgerhopman Aliff Gerryts , c.u.naastligger ten oosten Zoutsloot 107achter16422357r
JANS, ALEFde weduwe en erfgenamen van wijlen Aliff Jansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11621230276r
JANS, ALEFde weduwe en erfgenamen van wijlen Aliff Jansen naastligger ten noorden Noordijs 271624230389v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, n.u.koper door niaar huis met een zomerhuisHofstraat 71754253157r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper huisSpinstraat17562548r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper door niaar ratione sanguinis lijnbaan, teerhuis, knechtswoningLiemendijk 31759254237v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper huisonbekend176125564v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten oosten onbekend176125564v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten zuiden onbekend176125564v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten noorden onbekend176125564v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1762255140r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1762255153v
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltingakoopmankoper huis, houtschuur, hof en plaatsWerfpad ZZ1762255157v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoper Hoogstraat 61763255200v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, c.s.naastligger ten noorden Werfpad1763255222v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoper Sint Christoffelsteeg WZ1763255229r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper door niaar Werfpad1763255237r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten oosten Werfpad1763255237r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten noorden Werfpad1763255237r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper door niaar huisSpinstraat ZZ176425623r
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltinganaastligger ten noorden Spinstraat ZZ176425623r
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltingakoopmankoper van 1/3 Zuiderhaven 38176425685v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten zuiden Werfpad ZZ176525691v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Werfpad ZZ176525691v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Werfpad ZZ1765256116r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten noorden Werfpad ZZ1765256116r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper Brouwersstraat 261766256152v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, c.s.naastligger ten zuiden Noordijs 211766256161v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper Voorstraat 761766256211r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper q.q. Noorderkade 131767256247r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper q.q. Kruisstraat 61767256252r
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltingakoopmankoper 1/2 pakhuis van beneden tot aan de 2e zolderSpinstraat 21767256253v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper q.q. Zuiderhaven 611767256254v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper q.q. Zoutsloot 571767256256r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper q.q. Kruisstraat NZ1767256257r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper 1/2 pakhuisSpinstraat 2176725730v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten noorden Spinstraat 2176725730v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper q.q. William Boothstraat 271769257125v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper van 1/2 onbekend1770257167r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper van 1/2 onbekend1770257167r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten westen Hoogstraat 101768257253v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper q.q. huis en tuintjeZoutsloot ZZ177325896r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper q.q. huis en tuintieAchterstraat ZZ177325896r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoper van 1/2 timmerwerf, timmerboet, 2 kamers, weefwinkel, werf met dienstwoning en stallingZuiderhaven 161778259110r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Zuiderhaven 381778259149r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoper 1/3 huis, houtstekken, hof, wagenhuis en paardestallenZuiderhaven 381779259189v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaeigenaar van 1/3 Zuiderhaven 381779259189v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Zuiderhaven 381779259189v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ178126021v
SCHELTINGA, ALLERT perceel onlangs gekocht van Allard Scheltinganaastligger ten noorden Werfpad ZZ178126030r
SCHELTINGA, ALLERT het perceel onlangs gekocht van Allard Scheltinganaastligger ten noorden Werfpad ZZ178126031r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper Nieuweburen 13178126032r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper Zuiderhaven 12178126061r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper Zuiderhaven 38178126068v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 38178126069v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper Zuiderhaven 38178126069v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper van 1/2 Liemendijk 3178126072v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 21178126092r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper Sint Christoffelsteeg 6178126096r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten oosten Hoogstraat 41781260150v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1782260169v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten zuiden Noordijs 211793264125r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper Noordijs 191794264181r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper Noordijs 23179726556v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Zuiderhaven 401801265281v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper Hoogstraat 61809268185r
JANS, ALLERT Allard Jans , c.u.bewoner Kerkpoortstraat 9een_achter1782260182r
LOUWS, ALLERTwijlen Allard Louws eigenaar Oosterkeetstraat 31782260177v
BLOK, ALLERT TEUNISburgerhopman Allard Thonis Blocqverkoper Voorstraat 7a-oost1668239132v
JONGESTAL, ALLERT PIETERSridder Allardt Piter van Jongestalraad Hof van Frieslandverkoper ten noordoosten van Harlingen1662238140r
, ALLERT Allardus Buyttenpostkoopmanverkoper ten noorden van Harlingen1697243296r
LAQUART, ALLERT Allardus Laquartkoopmankoper tuin, zomerhuis en zeven kamersWeverstraat1712245165r
LAQUART, ALLERT Allardus Laquartkoper huis, hof en pakhuisVoorstraat 801713245197v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.koper kamerNieuwstraat WZ1713245198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1713245198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1713245198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1713245198v
LAQUART, ALLERT vroedsman Allardus Laquartverkoper Scheffersplein OZ1715245319r
LAQUART, ALLERT burgemeester Allardus Laquartverkoper q.q. Tiepelsteeg172124693r
LAQUART, ALLERT burgemeester Allard