Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  <
hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
ADIUS, A. secretaris A. Adiusverpachter grond Spinstraat 111659237180r
ADIUS, A. secretaris A. Adiusnaastligger ten noorden Spinstraat 111659237180r
BAKKER, A. A. W. Bakkernaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 4zuid1779259201v
BLOK, A. de heer A. Bloknaastligger ten westen Voorstraat 971780259297v
BLOK, A. de heer A. Bloknaastligger ten noorden Voorstraat 971780259297v
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 531805267148r
BOLMAN, A. A. Bolmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 54178826363v
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten westen Molenpad 41806267272r
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 53180426766r
BOLMAN, A. A. Bolmanverkoper Lanen 271803266195v
BOLMAN, A. A. Bolmannaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 71799265192r
BOLMAN, A. de weduwe van wijlen A. Bolmanhuurder Prinsensteeg 31784261180r
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5318032672v
BOLMAN, A. A. Bolmannaastligger ten oosten Lanen 78179226459r
BOLMAN, A. A. Bolmankoper woningZoutsloot NZ179726514r
BONTEKOE, A. de weduwe van wijlen A. Bontekoenaastligger ten westen Sint Jacobstraat 61789263149v
BONTEKOE, A. de weduwe van wijlen A. Bontekoenaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 61789263149v
BONTEKOE, A. de erfgenamen van wijlen A. Bontekoenaastligger ten westen Sint Jacobstraat 61791263287v
BONTEKOE, A. de erfgenamen van wijlen A. Bontekoenaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 61791263287v
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradihuurder Moriaanstraat NZ1802266147r
CONRADI, A. A. J. Conradisecretariskoper huis en weefwinkelRapenburg 5180426756r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradinaastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1802266120r
CONRADI, A. A. J. Conradinaastligger ten noorden Rapenburg 5180426756r
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradinaastligger ten oosten Zuiderhaven 421801265281v
CONRADI, A. A. J. Conradisecretarisverkoper Noorderhaven 411787262187r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradiadvocaat en secretariskoper huisNoorderhaven 411787262159r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradihuurder Fabrieksstraat 281802266159r
CONRADI, A. A. J. Conradikoper door niaar huis thans ledigZuiderhaven 4180226668v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradinaastligger ten westen Zuiderhaven 4180226668v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradinaastligger ten noorden Zuiderhaven 4180226668v
CONRADI, A. A. J. Conradinaastligger ten westen Zuiderhaven 501790263223v
CONRADI, A. A. J. Conradisecretariskoper huis, tuin, stal, wagenhuis en knechtswoning of washuisZuiderhaven 461786262104v
CONRADI, A. A. J. Conradinaastligger ten oosten Zuiderhaven 461786262104v
CONRADI, A. A. J. Conradinaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 121810268349v
CONRADI, A. A. J. Conradisecretariskoper door niaar huisZuiderhaven 5017922641r
CONRADI, A. A. J. Conradisecretaris (oud -)koper huisWeeshuisstraat 17180226650v
CONRADI, A. A. J. Conradisecretarisnaastligger ten westen Zuiderhaven 5017922641r
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennotarisverkoper Fabrieksstraat 18177725943v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennaastligger ten oosten Droogstraat 7west1807267303v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennaastligger ten oosten Zoutsloot 11778259157v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennaastligger ten noorden Zoutsloot 11778259157v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, n.u.naastligger ten noorden Lanen 331779259209v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennotarisverkoper Hofstraat 41178326117r
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennotarisnaastligger ten oosten Droogstraat 9178926377v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, c.u.naastligger ten oosten Zoutsloot 11778259115v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, c.u.naastligger ten noorden Zoutsloot 11778259115v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennotarisnaastligger ten westen Noorderhaven 421780259280r
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennaastligger ten zuiden Dijkswal 6178626279v
, A. A. R. van Dalzennaastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 5178626284r
, A. A. R. van Dalzennaastligger ten zuiden Dijkswal 8178626257r
, A. A. R. van Dalzennotarisnaastligger ten westen Noorderhaven 511784261225r
, A. A. Detelmeyerkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 1141795264238r
HAAS, A. wijlen wed. A. de Haashuurder Raamstraat 8178826322v
HAAS, A. majoor A. de Haasnaastligger ten oosten Droogstraat 651755253205r
HAAS, A. A. de Haasnaastligger ten noorden Droogstraat 651755253205r
HAARSMA, A. de heer A. Haersmakapitein (oud -)naastligger ten noorden Noorderkade 231742250213r
HAARSMA, A. A. van Haersmavoormalig bewoner Voorstraat 4317342491r
HERINGA, A. dr. A. Heeringakoper door niaar twee woningenWerfpad1763255237r
IDSINGA, A. A. van Idsingasecretarishuurder Zuiderhaven 73oost1699243397v
JACOBIDES, A. oud burgemeester A. Jacobidesnaastligger ten oosten Kruisstraat 10oost1706244343r
JACOBIDES, A. oud burgemeester A. Jacobidesverkoper Sint Christoffelsteeg 61715245249v
JONG, A. A. de Jongverkoper Noorderhaven 111809268203r
MENTES, A. A. R. Mentes, c.u.naastligger ten westen Zuiderhaven 73179326491r
MOCKEMA, A. A. Moccamanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter1782260182r
MOCKEMA, A. vroedsman A. A. Mockema, c.s.naastligger ten oosten Rommelhaven 26b1793264161r
, A.vroedsman A. Mokkemanaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 211788262241v
MOUTER, A. wijlen A. Moutererflater Noorderhaven 531784261258r
, A.de weduwe van wijlen A. Noordganaastligger ten westen Brouwersstraat 12noord177325868v
, A. A. Oendstraverkoper van 1/2 Hofstraat 291790263276v
OENSTRA, A. A. Oenstrabode (stads -)verkoper Schritsen 50achter1790263213r
OOSTENDORP, A. A. Oostendorpnaastligger ten oosten Lanen 19180826850v
OOSTENDORP, A. A. Oostendorpnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 54181026983r
OOSTERBAAN, A. wijlen A. Oosterbaanverkoper Borstelsteeg 1180426717v
OOSTERBAAN, A. de weduwe van wijlen A. Oosterbaannaastligger ten oosten Zuiderhaven 791803266230v
OSINGA, A. oud burgemeester A. Osinganaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 4917732584ra
OSINGA, A. A. Osinganaastligger ten zuiden Moriaanstraat 101775258207v
OVERDIJK, A. A. Overdijknaastligger ten zuiden Dijkswal 61808268177v
REINALDA, A. de weduwe van wijlen A. Reinaldanaastligger ten oosten Rommelhaven 26b178326171v
RING, A. A. van Ringmedicinae doctorverkoper Klaverbladstraat 18179826594r
RING, A. dr. A. van Ringnaastligger ten noorden Spinstraat 11180826829v
RING, A. dr. A. van Ringhnaastligger ten oosten Voorstraat 63180126622v
RING, A. dr. A. van Ringhnaastligger ten noorden Voorstraat 63180126622v
RING, A. dr. A. van Ringhnaastligger ten westen Voorstraat 67180426796r
RING, A. dr. A. van Ringhkoopmankoper huisBorstelsteeg 14178926371v
RING, A. dr. A. van Ringhkoper huis en houtschuurZuiderhaven 521799265133v
ROOK, A. de heer A. de Roocknaastligger ten oosten Voorstraat 55180426729r
ROOK, A. de heer A. de Roocknaastligger ten noorden Voorstraat 55180426729r
ROOK, A. A. de Roock, nom. liberorumequipagemeesternaastligger ten noorden Voorstraat 57een_achter180426730v
ROOK, A. de heer A. de Rooknaastligger ten oosten Noorderhaven 1001803266250r
ROSEN, A. burgemeester A. Roosennaastligger ten noorden Gardenierstraat 1175025287r
ROSEN, A. A. Rosenreversaalhouder Heiligeweg 8176125565r
ROSEN, A. A. Rosennaastligger ten oosten Heiligeweg 8176125565r
SCHELTINGA, A. de heer A. Scheltinganaastligger ten oosten Nieuweburen 11178126097v
SCHELTINGA, A. A. Scheltinganaastligger ten oosten Hoogstraat 41787262309v
SCHELTINGA, A. A. Scheltinganaastligger ten zuiden Noordijs 211774258146r
TABES, A. A. Tabesnaastligger ten westen Zoutsloot 106noord178826360r
TABES, A. de heer A. L. Tabesnaastligger ten noorden Voorstraat 1011787262215r
TABES, A. A. L. Tabesnaastligger ten noorden Zuiderhaven 4179326479v
TADEMA, A. A. J. Tademanaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 131811269137r
TADEMA, A. A. Tademanaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 111809268243v
, A. A. Terwogtnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 41809268186r
, A. A. Terwogtnaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 41809268186r
, A. A. van Urkverkoper Grote Bredeplaats 171778259122r
FINK, A. A. Vinknaastligger ten westen Nieuweweg 131763255222v
WESTENDORP, A. A. Westendorpbakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 5178326162r
WIJDENBRUG, A. de hof van A. Widenbrughontvangernaastligger ten noorden Spinstraat 11170024479r
WYBENGA, A. de weduwe van wijlen A. Wiebinganaastligger ten westen Rozengracht 271787262162v
WIJDENBRUG, A. de weduwe van wijlen A. van Wijdenbrughverpachter grond Werfpad1733248202r
WIJDENBRUG, A. de weduwe van wijlen A. van Wijdenbrughnaastligger ten noorden Werfpad1733248202r
WIJNGAARDEN, A. de erfgenamen van wijlen A. Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 341799265183v
WIJNGAARDEN, A. de erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaardennaastligger ten westen Schritsen 291802266105r
WIJNGAARDEN, A. de erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaardennaastligger ten noorden Schritsen 291802266105r
WYBENGA, A. wijlen A. Wybengaverkoper van 1/3 Voorstraat 281790263219r
WYBENGA, A. de erfgenamen van wijlen A. Wybenganaastligger ten oosten Hofstraat 221782260251r
WYBENGA, A. de erfgenamen van wijlen A. Wybenganaastligger ten zuiden Hofstraat 221782260251r
WYBENGA, A. de weduwe van wijlen A. Wybenganaastligger ten westen Voorstraat 49178326182r
ZEESTRA, A. de kamer van vroedsman A. Zeestranaastligger ten westen Rozengracht 7noordoost1702244167ar
ZEESTRA, A. de weduwe en erfgenamen van wijlen de vroedsman A. E. Zeestranaastligger ten oosten Zuiderplein 1noord1710245132r
, A. A. van Ziegenkoopmannaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 101782260304v
, A. A. van Ziegenkoopmannaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 101782260304v
DOEDES, A.de erfgenamen van wijlen A. Doedes naastligger ten westen Franekereind 341781260123v
DOEDES, A.de erfgenamen van wijlen A. Doedes naastligger ten westen Franekereind 341781260123v
DOEDES, A.de erfgenamen van wijlen A. Doedes naastligger ten westen Franekereind 341781260123v
FABER, A. J.haar zoon A. J. Faberverkoper Noorderhaven 70180826889v
FABER, A. J.haar zoon A. J. Faberverkoper Noorderhaven 70180826889v
, de erfgenamen van wijlen A. en S. Roerich, c.s.naastligger ten westen Hoogstraat 10180826898r
WILLEMS, AAGJE Aachien Willems [staat: Tjeerdts] naastligger ten westen Voorstraat 47167124050v
WILLEMS, AAGJE Aachien Willems [staat: Tjeerdts] naastligger ten westen Voorstraat 47167124050v
JANS, AAGJE Aachjen Jans koper woningRomastraat 4west17492523v
JANS, AAGJE Aachjen Jans koper woningRomastraat 4west17492523v
BUILART, AAGJE JANS Aachjen Jans Bullartverkoper Brouwersstraat 817392504r
BUILART, AAGJE JANS Aachjen Jans Bullartverkoper Brouwersstraat 817392504r
WIETSES, AAGJE Aacht Wytses verkoper Rozengracht 2161122966v
WIETSES, AAGJE Aacht Wytses verkoper Rozengracht 2161122966v
WIETSES, AAGJE Aacht Wytses verkoper Rozengracht 4161122966v
WIETSES, AAGJE Aacht Wytses verkoper Rozengracht 4161122966v
WIETSES, AAGJE Aacht Wytses verkoper Rozengracht 6161122966v
WIETSES, AAGJE Aacht Wytses verkoper Rozengracht 6161122966v
WIETSES, AAGJE Aacht Wytses verkoper Hoogstraat 27161122966v
WIETSES, AAGJE Aacht Wytses verkoper Hoogstraat 27161122966v
TJEBBES, AAGJE Aachtien Tzibbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
TJEBBES, AAGJE Aachtien Tzibbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
TJEBBES, Aachtyen Tyebbes koper Zoutsloot 23159822878r
TJEBBES, Aachtyen Tyebbes koper Zoutsloot 23159822878r
HENDRIKS, AART Aaert Hendricks naastligger ten noorden Steenhouwersstraat WZ1682241233v
HENDRIKS, AART Aaert Hendricks naastligger ten noorden Steenhouwersstraat WZ1682241233v
JELLES, AATJE Aaet Jelles verkoper Zeilmakersstraat 9161723071r
JELLES, AATJE Aaet Jelles verkoper Zeilmakersstraat 9161723071r
, AAFKE Aaff naastligger ten oosten Hoogstraat 281635233174r
KLASES, AAFKE Aaff Claasen geniaarde koper Grote Kerkstraat 3161122961v
KLASES, AAFKE Aaff Claasen geniaarde koper Grote Kerkstraat 3161122961v
KLASES, AAFKE Aaff Claasen geniaarde koper Grote Kerkstraat 3161122961v
DIRKS, AAFKE Aaff Dirckx koper huis of kamerSchritsen ZZ161222992v
DIRKS, AAFKE Aaff Dirckx koper huis of kamerSchritsen ZZ161222992v
DIRKS, AAFKE Aaff Dirckx koper huis of kamerSchritsen ZZ161222992v
JANS, AAFKE Aaffke Jans koper Grote Kerkstraat 381664238238v
JANS, AAFKE Aaffke Jans koper Grote Kerkstraat 381664238238v
JANS, AAFKE Aaffke Jans koper Zeilmakersstraat 111664238204r
JANS, AAFKE Aaffke Jans koper Zeilmakersstraat 111664238204r
MICHIELS, AAFKE Aaffke Michiels koper Noorderhaven 341669239190r
MICHIELS, AAFKE Aaffke Michiels koper Noorderhaven 341669239190r
HUBERTS, Aaffken Huyberts koper Grote Ossenmarkt 81733248245r
HUBERTS, Aaffken Huyberts koper Grote Ossenmarkt 81733248245r
VOSMA, AAFKE Aafje Vosmakoper huisGrote Bredeplaats 181747251204r
, AAFKE Aafke huurder bovenhuis Vismarkt 41758254145v
, AAFKE Aafke huurder Vijverstraat 131795264295v
, AAFKE Aafke huurder Vijverstraat 151795264295v
ALGERA, AAFKE Aafke Algerakoper Heiligeweg 40166623949r
ALGERA, AAFKE Aafke Algera, voor zich en haar kinderenverkoper Heiligeweg 40168224161va
ALTENA, AAFKE Aafke J. Altenakoper van 1/3 huisLanen 391809268222r
ATTEMA, AAFKE Aafke Attemaverkoper Klaverbladstraat 141810268334v
BIERMA, AAFKE vrouw Aafke Biermaverkoper Rozengracht 141765256126v
BIERMA, AAFKE Aafke Biermabakker (mr. -)koper door niaar ratione vicinitatis Rozengracht 14173925015r
BIERMA, AAFKE Aafke Biermageniaarde koper Voorstraat 101738249345r
BIERMA, AAFKE Aafke Biermageniaarde koper Sint Odolphisteeg 2174525165v
BIERMA, AAFKE Aafke Biermaafgewezen niaarnemer Voorstraat 9717562542r
HIBMA, AAFKE Aafke Hibmakoper huisNoordijs 3180426793v
KOK, AAFKE Aafke de Kokkoper Grote Bredeplaats 11178526245r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijkkoper Lanen 31805267123r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijknaastligger ten noorden Lanen 31805267123r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijkkoper Kleine Bredeplaats 231800265254r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijkkoper Hondenstraat 5west1802266157v
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijkverkoper Hondenstraat 5west1805267162v
RINSMA, AAFKE Aafke Rinsmakoper Droogstraat 8318102697v
SALVERDA, AAFKE wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverdaerflater Simon Stijlstraat 41809268260r
SALVERDA, AAFKE wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverdaerflater Simon Stijlstraat 41809268260r
SALVERDA, AAFKE wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverdaerflater Simon Stijlstraat 81809268260r
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstraverkoper Zuiderhaven 55168924217va
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstraverkoper Zuiderhaven 59168924219ra
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstraverkoper Schritsen 161689242279v
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstraverkoper Nieuweweg 191689242280r
STEFANUS, AAFKE Aafke T. Stephaniverkoper Noorderhaven 44177225814v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephaniverkoper Zoutsloot 171774258152v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephanikoper Noorderkade 251783261106r
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephanikoper Voorstraat 26177725938r
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephanykoper ten noorden van Harlingen1788262245v
SWERMS, AAFKE Aafke Swerms, c.s.huurder (p.j.)Zuiderhaven 36west1755253232v
TALMA, AAFKE mejuffrouw Aafke Talmakoper door niaar knechtswoning ([voor de zes percelen in deze akte])Sint Christoffelsteeg 81794264189r
TALMA, AAFKE Aafke Talmaverkoper Voorstraat 60179226458r
TOLMAN, AAFKE Aafke Talmanverkoper Grote Kerkstraat 201799265170v
BROUWER, AAFKE Aafke Beert Brouwerverkoper Grote Kerkstraat 211787262220v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Nieuweburen 251779259159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Nieuweburen 251779259159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Nieuweburen 251779259159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 181789263157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 181789263157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 181789263157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Brouwersstraat 181789263157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Brouwersstraat 181789263157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Brouwersstraat 181789263157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwernaastligger ten noorden Brouwersstraat 201789263159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwernaastligger ten noorden Brouwersstraat 201789263159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwernaastligger ten noorden Brouwersstraat 201789263159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Brouwersstraat 201789263159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Brouwersstraat 201789263159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Brouwersstraat 201789263159r
BOUWES, AAFKE Aafke Bouwes koper Rozenstraat 2179826579r
BOUWES, AAFKE Aafke Bouwes koper Rozenstraat 2179826579r
BOUWES, AAFKE Aafke Bouwes koper Rozenstraat 2179826579r
KLASES, AAFKE Aafke Clases verkoper Lombardstraat 81731247374r
KLASES, AAFKE Aafke Clases verkoper Lombardstraat 81731247374r
KLASES, AAFKE Aafke Clases verkoper Lombardstraat 81731247374r
WIJNGAARDEN, AAFKE KLASES Aafke Clases Wijngaardenverkoper Lanen 43179226418v
WIJNGAARDEN, AAFKE KLASES Aafke Clases Wijngaardenverkoper Lanen 43179226418v
WIJNGAARDEN, AAFKE KLASES Aafke Clases Wijngaardenverkoper Lanen 43179226418v
KORNELIS, AAFKE Aafke Corneelis verkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
KORNELIS, AAFKE Aafke Corneelis verkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
KORNELIS, AAFKE Aafke Corneelis verkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Both Apothekerstraat 9173124816r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Both Apothekerstraat 9173124816r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Both Apothekerstraat 9173124816r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
KORNELIS, AAFKEwijlen Aafke Cornelis verkoper Gardenierstraat 41778259133r
KORNELIS, AAFKEwijlen Aafke Cornelis verkoper Gardenierstraat 41778259133r
KORNELIS, AAFKEwijlen Aafke Cornelis verkoper Gardenierstraat 41778259133r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Hofstraat 23175725454v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Hofstraat 23175725454v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Hofstraat 23175725454v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper 1/2 huis (heeft een achteruitgang in de Both Apothekerstraat) met hof of tuin en een weefwinkel erachterGardenierstraat 4175225329v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper 1/2 huis (heeft een achteruitgang in de Both Apothekerstraat) met hof of tuin en een weefwinkel erachterGardenierstraat 4175225329v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper 1/2 huis (heeft een achteruitgang in de Both Apothekerstraat) met hof of tuin en een weefwinkel erachterGardenierstraat 4175225329v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis eigenaar van 1/2 Gardenierstraat 4175225329v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis eigenaar van 1/2 Gardenierstraat 4175225329v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis eigenaar van 1/2 Gardenierstraat 4175225329v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Droogstraat NZ1803266245r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Droogstraat NZ1803266245r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Droogstraat NZ1803266245r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper Both Apothekerstraat 3175325390r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper Both Apothekerstraat 3175325390r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper Both Apothekerstraat 3175325390r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper Gardenierstraat 4175225329v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper Gardenierstraat 4175225329v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper Gardenierstraat 4175225329v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 71781260139r
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 71781260139r
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 71781260139r
FOEKES, AAFKE Aafke Foekes huurder Zoutsloot 421740250132r
FOEKES, AAFKE Aafke Foekes huurder Zoutsloot 421740250132r
FOEKES, AAFKE Aafke Foekes huurder Zoutsloot 421740250132r
FRANSES, AAFKE Aafke Fransen koper Zuiderstraat 161770257168r
FRANSES, AAFKE Aafke Fransen koper Zuiderstraat 161770257168r
FRANSES, AAFKE Aafke Fransen koper Zuiderstraat 161770257168r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens koper Liemendijk 121737249171v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens koper Liemendijk 121737249171v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens verkoper Kleine Kerkstraat 31755253208r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens verkoper Kleine Kerkstraat 31755253208r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens koper Liemendijk1738249342r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens koper Liemendijk1738249342r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens verkoper Heiligeweg 70173925042v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens verkoper Heiligeweg 70173925042v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens koper Hoogstraat 11173925068v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens koper Hoogstraat 11173925068v
GERBENS, AAFKEde goederen van wijlen Aafke Gerbens verkoper Anjelierstraat 71754253180r
GERBENS, AAFKEde goederen van wijlen Aafke Gerbens verkoper Anjelierstraat 71754253180r
GERRITS, AAFKE Aafke Gerrits verkoper van 1/3 Lanen 91174025090r
GERRITS, AAFKE Aafke Gerrits verkoper van 1/3 Lanen 91174025090r
GIJSBERTS, AAFKE Aafke Gieses koper Schritsen 181781260102r
GIJSBERTS, AAFKE Aafke Gieses koper Schritsen 181781260102r
BROOS, AAFKE HARMENS Aafke Harmanus Brooskoper Voorstraat 131795264280r
BROOS, AAFKE HARMENS Aafke Harmanus Brooskoper Voorstraat 131795264280r
HARMENS, AAFKE Aafke Harmens koper Noorderhaven 821781260149v
HARMENS, AAFKE Aafke Harmens koper Noorderhaven 821781260149v
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks koper Kleine Bredeplaats 1517822617r
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks koper Kleine Bredeplaats 1517822617r
HENDRIKS, AAFKEwijlen Aafke Hendriks verkoper Nieuwstraat 64178626260v
HENDRIKS, AAFKEwijlen Aafke Hendriks verkoper Nieuwstraat 64178626260v
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks koper Nieuwstraat 64178326197r
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks koper Nieuwstraat 64178326197r
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks huurder Wortelstraat 91767256239r
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks huurder Wortelstraat 91767256239r
WASSENAAR, AAFKE HENDRIKS Aafke Hendriks Wassenaarverkoper Voorstraat 351769257107r
WASSENAAR, AAFKE HENDRIKS Aafke Hendriks Wassenaarverkoper Voorstraat 351769257107r
HUBERTS, AAFKE Aafke Huberts verkoper Heiligeweg 111754253133v
HUBERTS, AAFKE Aafke Huberts verkoper Heiligeweg 111754253133v
HUBERTS, AAFKE Aafke Huberts verkoper Spekmarkt 21754253134v
HUBERTS, AAFKE Aafke Huberts verkoper Spekmarkt 21754253134v
HUBERTS, AAFKE Aafke Huiberts naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10173925066r
HUBERTS, AAFKE Aafke Huiberts naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10173925066r
HUBERTS, AAFKE Aafke Huiberts verkoper van 13/16 Grote Ossenmarkt 10173925066r
HUBERTS, AAFKE Aafke Huiberts verkoper van 13/16 Grote Ossenmarkt 10173925066r
JAKOBS, AAFKE Aafke Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 271737249158v
JAKOBS, AAFKE Aafke Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 271737249158v
JANS, AAFKE Aafke Jans koper Zoutsloot 211740250111v
JANS, AAFKE Aafke Jans koper Zoutsloot 211740250111v
JANS, AAFKE Aafke Jans bewoner kamer 1 Rommelhaven ZZ16312339r
JANS, AAFKE Aafke Jans bewoner kamer 1 Rommelhaven ZZ16312339r
JURJENS, AAFKE Aafke Jurjens verkoper Hondenstraat 5oost1732248129r
JURJENS, AAFKE Aafke Jurjens verkoper Hondenstraat 5oost1732248129r
JURJENS, AAFKE Aafke Jurjens verkoper Zuiderhaven 121732248131r
JURJENS, AAFKE Aafke Jurjens verkoper Zuiderhaven 121732248131r
JURJENS, AAFKE Aafke Jurjens verkoper Hondenstraat 5west1732248132v
JURJENS, AAFKE Aafke Jurjens verkoper Hondenstraat 5west1732248132v
SALVERDA, AAFKE LAMMERTS Aafke Lammerts Salverdakoper Lanen 83west1758254120v
SALVERDA, AAFKE LAMMERTS Aafke Lammerts Salverdakoper Lanen 83west1758254120v
POPPES, AAFKE Aafke Poppes verkoper Noorderhaven 25172724711v
POPPES, AAFKE Aafke Poppes verkoper Noorderhaven 25172724711v
POPPES, AAFKE Aafke Poppes verkoper Noorderhaven 27172724711v
POPPES, AAFKE Aafke Poppes verkoper Noorderhaven 27172724711v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochterverkoper Zoutsloot 371725246224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochterverkoper Zoutsloot 371725246224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochterverkoper Noorderhaven 611725246224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochterverkoper Noorderhaven 611725246224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fonteinnaastligger ten oosten Zoutsloot 371725246224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fonteinnaastligger ten oosten Zoutsloot 371725246224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fonteinverkoper van 1/2 Voorstraat 361734248299v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fonteinverkoper van 1/2 Voorstraat 361734248299v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fonteinkoper Noorderhaven 611709245100r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fonteinkoper Noorderhaven 611709245100r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fonteinkoper Zoutsloot 391714245210r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fonteinkoper Zoutsloot 391714245210r
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sibrens koper Heiligeweg 1west166023862v
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sibrens koper Heiligeweg 1west166023862v
BROUWER, AAFKE SIKKES Aafke Sikkes Brouwerkoper Franekereind 191809268298v
BROUWER, AAFKE SIKKES Aafke Sikkes Brouwerkoper Franekereind 191809268298v
SJOERDS, AAFKE Aafke Sjoerds koper huis en erfKleine Bredeplaats 111754253146r
SJOERDS, AAFKE Aafke Sjoerds koper huis en erfKleine Bredeplaats 111754253146r
SIEBRENS, AAFKE Aafke Syberens koper Nieuwstraat 341740250129v
SIEBRENS, AAFKE Aafke Syberens koper Nieuwstraat 341740250129v
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 101769257109r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 101769257109r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 121769257109r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 121769257109r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Vissersstraat 8176725725r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Vissersstraat 8176725725r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Bargebuurt 17176725726r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Bargebuurt 17176725726r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Noorderhaven 34176725727r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Noorderhaven 34176725727r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Rozengracht 27west176725728r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Rozengracht 27west176725728r
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sybrens verkoper Nieuwstraat 341758254124r
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sybrens verkoper Nieuwstraat 341758254124r
JONKMAN, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrens Jonkmanverkoper Nieuwstraat 481721246106v
JONKMAN, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrens Jonkmanverkoper Nieuwstraat 481721246106v
TJERKS, AAFKE Aafke Tiercx koper Noorderhaven 751658237177v
TJERKS, AAFKE Aafke Tiercx koper Noorderhaven 751658237177v
MEULEN, AAFKE TJEBBESwijlen Aafke Tjebbes van der Meulenverkoper Hoogstraat 101768257253v
MEULEN, AAFKE TJEBBESwijlen Aafke Tjebbes van der Meulenverkoper Hoogstraat 101768257253v
IEBES, AAFKEwijlen Aafke Ybs erflater Zuiderhaven 6173024711ra
IEBES, AAFKEwijlen Aafke Ybs erflater Zuiderhaven 6173024711ra
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Noorderhaven 311771257226r
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herbergFranekereind 23middende Ooievaar1795264273r
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herbergFranekereind 23middende Ooievaar1795264273r
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herbergFranekereind 23middende Ooievaar1795264273r
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar1795264273r
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar1795264273r
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar1795264273r
HILLES, AGE Aage Hilles koper huis met een potkast ten noordenZuiderhaven 1516652394r
HILLES, AGE Aage Hilles koper huis met een potkast ten noordenZuiderhaven 1516652394r
JEENS, AGE Aage Jaenes naastligger ten oosten Anjelierstraat 31746251122v
JEENS, AGE Aage Jaenes naastligger ten oosten Anjelierstraat 31746251122v
JEENS, AGE Aage Jaenes naastligger ten oosten Anjelierstraat 51746251122v
JEENS, AGE Aage Jaenes naastligger ten oosten Anjelierstraat 51746251122v
JANS, AGEde onmondige kinderen van Aage Jans koper door niaar 2/3 huis en ledige plaatsLanen ZZ161122940v
JANS, AGEde onmondige kinderen van Aage Jans koper door niaar 2/3 huis en ledige plaatsLanen ZZ161122940v
TEMPELAAR, AAGJE Aaghjen Templarverkoper Weverstraat166723919va
KLASES, AAGJEweduwe Aaght Clases koper huisKerkpad 71690242312r
KLASES, AAGJEweduwe Aaght Clases koper huisKerkpad 71690242312r
KLASES, AAGJEweduwe Aaght Clases koper huisKerkpad 71690242312r
BRETON, AAGJE Aagje Bretonkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
BRETON, AAGJE Aagje Bretonkoper zoutkeet, turfschuurNoorderkade 2517762598v
BRETON, AAGJE Aagje Brettonverkoper van 3/8 Romastraat 61780259290v
BRETON, AAGJE Aagje Brettonverkoper Noorderhaven 65178326150v
BRETON, AAGJE Aagje Brettonverkoper Noorderhaven 62177225820v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikkoper Vismarkt 11788262249r
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikverkoper Noordergrachtswal 57180826853v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikverkoper Noordergrachtswal NZ180826853v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikmedicinae doctorkoper huis en tuinSchritsen 35177725986r
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
RUTGERS, AAGJE Aagje Rutgers verkoper Rapenburg 1179226464v
RUTGERS, AAGJE Aagje Rutgers verkoper Rapenburg 1179226464v
RUTGERS, AAGJE Aagje Ruts verkoper van 2/6 Hofstraat 151784261255r
RUTGERS, AAGJE Aagje Ruts verkoper van 2/6 Hofstraat 151784261255r
, AAGJE Aagjen huurder Rozemarijnstraat 11737249211r
BRETON, AAGJE Aagjen Brettonkoper Noorderhaven 621771257222v
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Noorderkade 131767256247r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Kruisstraat 6oost1767256252r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Zuiderhaven 611767256254v
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Zoutsloot 571767256256r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Kruisstraat NZ1767256257r
ANDRIES, AAGJE Aagjen Andries verkoper Zuiderhaven 18173124821v
ANDRIES, AAGJE Aagjen Andries verkoper Zuiderhaven 18173124821v
ANDRIES, AAGJE Aagjen Andries verkoper Zuiderhaven 18173124821v
BOUWES, AAGJE Aagjen Bouwes koper Voorstraat 11747251189v
BOUWES, AAGJE Aagjen Bouwes koper Voorstraat 11747251189v
BOUWES, AAGJE Aagjen Bouwes koper Voorstraat 11747251189v
JANS, AAGJE Aagjen Jans verkoper Noorderhaven 411737249198r
JANS, AAGJE Aagjen Jans verkoper Noorderhaven 411737249198r
JANS, AAGJEde erfgenamen van wijlen Aagjen Jans verkoper Romastraat 4west175325366r
JANS, AAGJEde erfgenamen van wijlen Aagjen Jans verkoper Romastraat 4west175325366r
, Aagniet Jogchaminne koper Vissersstraat 21752252181r
HANEKUIK, AAGJE Aagtje Hanekuikverkoper van 2/3 Noordijs 3180426793v
JAKOBS, AAKJE Aak Jacobs verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
JAKOBS, AAKJE Aak Jacobs verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aak Jacobs Houtkopergeniaarde koper Hoogstraat 11781260154v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aak Jacobs Houtkopergeniaarde koper Hoogstraat 11781260154v
HOUTKOPER, AKE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperkoper Noorderhaven 761783261115r
HOUTKOPER, AKE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperkoper Noorderhaven 761783261115r
HOUTKOPER, AKE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperkoper Noorderhaven 781783261115r
HOUTKOPER, AKE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperkoper Noorderhaven 781783261115r
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperverkoper Noorderhaven 761791263330v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperverkoper Noorderhaven 761791263330v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperverkoper Noorderhaven 781791263330v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperverkoper Noorderhaven 781791263330v
PIETERS, AKEde kinderen van wijlen Aake Pieters verkoper van 1/2 Brouwersstraat 31785261271v
PIETERS, AKEde kinderen van wijlen Aake Pieters verkoper van 1/2 Brouwersstraat 31785261271v
ALLES, AALTJE Aalcke Alles koper Zuiderstraat 231619230169v
ALLES, AALTJE Aalcke Alles koper Zuiderstraat 231619230169v
ALLES, AALTJE Aalcke Alles koper Zuiderstraat 231619230169v
DOUWES, AALTJE Aalcke Douues verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
DOUWES, AALTJE Aalcke Douues verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
DOUWES, AALTJE Aalcke Douues verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
JOHANNES, AALTJE Aalcke Johans koper Zoutsloot 116161122910v
JOHANNES, AALTJE Aalcke Johans koper Zoutsloot 116161122910v
PIETERS, AALTJE Aalcke Pyters verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52161122964r
PIETERS, AALTJE Aalcke Pyters verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52161122964r
RIENKS, Aaltgie Riencx verkoper in de noorder nieuwestad16112298r
RIENKS, Aaltgie Riencx verkoper in de noorder nieuwestad16112298r
AUGUSTIJN, AALTJE Aaltie Augustinikoper Noorderhaven 651630232138r
BERG, AALTJE Aaltie van de Berghverkoper Brouwersstraat 12noord172024686r
EELKEMA, AALTJE Aaltie van Eelcomaverkoper van 3/8 Pakhuissteeg 116922431r
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantskoper ten noordoosten van Harlingen166023849r
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantskoper ten noordoosten van Harlingen166023849v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsverwandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
KAMPEN, AALTJE Aaltie van Kampenkoper huisHofstraat 21midden173224889v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aaltie Allerts Laquertverkoper van 21/72 Zuiderhaven 1oud170924578r
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aaltie Allerts Laquertverkoper van 21/72 Zuiderhaven 1oud170924578r
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aaltie Allerts Laquertverkoper van 21/72 Zuiderhaven 1oud170924578r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies verkoper Raamstraat 3173925033v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies verkoper Raamstraat 3173925033v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies verkoper Raamstraat 3173925033v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies , voor zichverkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten) Rozengracht 61738249351r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies , voor zichverkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten) Rozengracht 61738249351r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies , voor zichverkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten) Rozengracht 61738249351r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys verkoper van 6283/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys verkoper van 6283/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys verkoper van 6283/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys koper van een niet gespecificeerd deel huisSimon Stijlstraat 2de Lutherse Kerk173925028v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys koper van een niet gespecificeerd deel huisSimon Stijlstraat 2de Lutherse Kerk173925028v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys koper van een niet gespecificeerd deel huisSimon Stijlstraat 2de Lutherse Kerk173925028v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Andrys koper portie aandelen in een huisSimon Stijlstraat 21738249225v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Andrys koper portie aandelen in een huisSimon Stijlstraat 21738249225v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Andrys koper portie aandelen in een huisSimon Stijlstraat 21738249225v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Andrys verkoper Noorderhaven 801737249217r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Andrys verkoper Noorderhaven 801737249217r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Andrys verkoper Noorderhaven 801737249217r
AUKES, AALTJE Aaltie Aukes verkoper Voorstraat 67172024672v
AUKES, AALTJE Aaltie Aukes verkoper Voorstraat 67172024672v
AUKES, AALTJE Aaltie Aukes verkoper Voorstraat 67172024672v
BERENDS, AALTJE Aaltie Beernds koper Kerkpoortstraat 7176425664v
BERENDS, AALTJE Aaltie Beernds koper Kerkpoortstraat 7176425664v
BERENDS, AALTJE Aaltie Beernds koper Kerkpoortstraat 7176425664v
BOK, AALTJE KLASES Aaltie Clases Bockkoper Zoutsloot 7176025530v
BOK, AALTJE KLASES Aaltie Clases Bockkoper Zoutsloot 7176025530v
BOK, AALTJE KLASES Aaltie Clases Bockkoper Zoutsloot 7176025530v
KORNELIS, AALTJE Aaltie Cornelis verkoper Noordijs 25172124697v
KORNELIS, AALTJE Aaltie Cornelis verkoper Noordijs 25172124697v
KORNELIS, AALTJE Aaltie Cornelis verkoper Noordijs 25172124697v
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirks verkoper van 1/4 Zoutsloot 117173224891r
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirks verkoper van 1/4 Zoutsloot 117173224891r
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirks verkoper van 1/4 Zoutsloot 117173224891r
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirx verkoper Nieuwstraat 521696243261r
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirx verkoper Nieuwstraat 521696243261r
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirx verkoper Nieuwstraat 521696243261r
DOEKES, AALTJE Aaltie Doekes verkoper Voorstraat 57174025098r
DOEKES, AALTJE Aaltie Doekes verkoper Voorstraat 57174025098r
DOEKES, AALTJE Aaltie Doekes verkoper Voorstraat 57174025098r
DOUWES, AALTJE Aaltie Douues verkoper Drie Roemersteeg 7165623771v
DOUWES, AALTJE Aaltie Douues verkoper Drie Roemersteeg 7165623771v
DOUWES, AALTJE Aaltie Douues verkoper Drie Roemersteeg 7165623771v
DOUWES, AALTJE Aaltie Douwes koper Schritsen 261738249266r
DOUWES, AALTJE Aaltie Douwes koper Schritsen 261738249266r
DOUWES, AALTJE Aaltie Douwes koper Schritsen 261738249266r
FOKKES, AALTJE Aaltie Fockes verkoper Zoutsloot 871747251183v
FOKKES, AALTJE Aaltie Fockes verkoper Zoutsloot 871747251183v
FOKKES, AALTJE Aaltie Fockes verkoper Zoutsloot 871747251183v
FOPPES, AALTJE Aaltie Foppes , meerderjarige dochterverkoper van 1/10 Noordijs 31683241244r
FOPPES, AALTJE Aaltie Foppes , meerderjarige dochterverkoper van 1/10 Noordijs 31683241244r
FOPPES, AALTJE Aaltie Foppes , meerderjarige dochterverkoper van 1/10 Noordijs 31683241244r
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen koper Hoogstraat 19174025080v
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen koper Hoogstraat 19174025080v
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen koper Hoogstraat 19174025080v
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen verkoper Bargebuurt 281753253104v
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen verkoper Bargebuurt 281753253104v
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen verkoper Bargebuurt 281753253104v
GERRITS, AALTJEwijlen Aaltie Gerrits verkoper Jekelsteeg 1163323382v
GERRITS, AALTJEwijlen Aaltie Gerrits verkoper Jekelsteeg 1163323382v
GJALTS, AALTJE Aaltie Gjalts koper Schritsen 371811269127r
GJALTS, AALTJE Aaltie Gjalts koper Schritsen 371811269127r
HILLEBRANDS, AALTJEwijlen Aaltie Hilbrants erflater Midlumerlaan166123888r
HILLEBRANDS, AALTJEwijlen Aaltie Hilbrants erflater Midlumerlaan166123888r
HILLEBRANDS, AALTJEwijlen Aaltie Hilbrants erflater Midlumerlaan166123888r
HILLEBRANDS, AALTJEwijlen Aaltie Hilbrants erflater Midlumerlaan166123888r
HOTSES, AALTJE Aaltie Hotses koper door niaar 1 pm 9 einsen 4 penningen 3 roeden en 3 voeten bouwland met daarop een huisjeten noordoosten van Harlingen166023848r
HOTSES, AALTJE Aaltie Hotses koper door niaar 1 pm 9 einsen 4 penningen 3 roeden en 3 voeten bouwland met daarop een huisjeten noordoosten van Harlingen166023848r
HOTSES, AALTJEde weduwe Aaltie Hotses naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen166023848r
HOTSES, AALTJEde weduwe Aaltie Hotses naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen166023848r
HOTSES, AALTJEde weduwe Aaltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen166023848r
HOTSES, AALTJEde weduwe Aaltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen166023848r
HOTSES, AALTJEde weduwe Aaltie Hotses naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen166023848r
HOTSES, AALTJEde weduwe Aaltie Hotses naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen166023848r
JAKOBS, AALTJE Aaltie Jacobs koper Ooievaarsteeg OZ1721246106v
JAKOBS, AALTJE Aaltie Jacobs koper Ooievaarsteeg OZ1721246106v
JANS, AALTJE Aaltie Jans verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
JANS, AALTJE Aaltie Jans verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
JANS, AALTJE Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 271737249158v
JANS, AALTJE Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 271737249158v
JANS, AALTJE Aaltie Jans verkoper Vijver 8173925018v
JANS, AALTJE Aaltie Jans verkoper Vijver 8173925018v
JANS, AALTJE Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 271738249227r
JANS, AALTJE Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 271738249227r
BOSTIJN, AALTJE JANS Aaltie Jans Bostijnkoper huisRomastraat 291738249232r
BOSTIJN, AALTJE JANS Aaltie Jans Bostijnkoper huisRomastraat 291738249232r
BOSTIJN, AALTJE JANS Aaltie Jans Bostijnnaastligger ten westen Romastraat 291738249232r
BOSTIJN, AALTJE JANS Aaltie Jans Bostijnnaastligger ten westen Romastraat 291738249232r
JANS, AALTJE Aaltie Jansen verkoper Zuiderhaven 36j1696243253v
JANS, AALTJE Aaltie Jansen verkoper Zuiderhaven 36j1696243253v
JANS, AALTJE Aaltie Jansen aanhandelaar Sint Jacobstraat 21620230257r
JANS, AALTJE Aaltie Jansen aanhandelaar Sint Jacobstraat 21620230257r
JANS, AALTJE Aaltie Jansen verwandelaar Bildtstraat 171620230257v
JANS, AALTJE Aaltie Jansen verwandelaar Bildtstraat 171620230257v
JELLES, AALTJE Aaltie Jelles verkoper Zoutsloot 641681241161r
JELLES, AALTJE Aaltie Jelles verkoper Zoutsloot 641681241161r
JELLES, AALTJE Aaltie Jelles verkoper Droogstraat 771681241161r
JELLES, AALTJE Aaltie Jelles verkoper Droogstraat 771681241161r
JETSES, AALTJE Aaltie Jetses verkoper Zoutsloot 47171924649r
JETSES, AALTJE Aaltie Jetses verkoper Zoutsloot 47171924649r
OEPKES, AALTJE Aaltie Oepkes verkoper Nieuwstraat 461747251198r
OEPKES, AALTJE Aaltie Oepkes verkoper Nieuwstraat 461747251198r
OEPKES, AALTJE Aaltie Oepkes verkoper Kerkpoortstraat 231747251191v
OEPKES, AALTJE Aaltie Oepkes verkoper Kerkpoortstraat 231747251191v
RINSES, AALTJE Aaltie Rinses koper door niaar Noorderhaven 71738249291r
RINSES, AALTJE Aaltie Rinses koper door niaar Noorderhaven 71738249291r
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 30oost168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 30oost168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 30west168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 30west168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 28168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 28168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 26168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 26168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 36168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 36168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 40168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 40168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 36168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 36168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 34168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 34168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 32168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 32168024125ra
TEEDES, AALTJE Aaltie Teedes verkoper Kerkpad 181741250193r
TEEDES, AALTJE Aaltie Teedes verkoper Kerkpad 181741250193r
TEUNIS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aaltien Thoenis verpachter grond Heiligeweg 401626231115v
TEUNIS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aaltien Thoenis verpachter grond Heiligeweg 401626231115v
, AALTJE Aaltje turfmeetsterhuurder (p.j.)Bargebuurtspoortje 81785261290r
BIERMA, AALTJE Aaltje Biermakoper Voorstraat 141759254219r
DALFSEN, AALTJE Aaltje van Dalsenkoper Nieuwstraat 35179226445v
DALFSEN, AALTJE Aaltje van Dalsengeniaarde koper Zoutsloot 391787262196r
DALFSEN, AALTJE wijlen Aaltje van Dalsenverkoper Lanen 891793264127v
, AALTJE Aaltje van Dalzenverkoper Noorderhaven 241784261200r
, AALTJE Aaltje van Dalzenkoper Lanen 891789263146v
, AALTJE Aaltje van Dalzenkoper Noorderhaven 241782260244r
DONKER, AALTJE Aaltje Donkerkoper Droogstraat 181751252177v
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersmahuurder Bildtstraat 211769257141r
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersmaverkoper Nieuweburen 271759254233v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsmaverkoper van 1/4 Zuiderhaven 391771257192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsmaverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost1771257192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsmaverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west1771257192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reydsmaverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west17722586r
MENALDA, AALTJE Aaltje Menaldaverkoper van 1/4 Voorstraat 97achter1737249187v
MENALDA, AALTJE vrouw Aaltje Menaldaverkoper Bildtstraat 31755253201r
MENALDA, AALTJE Aaltje Menaldaverkoper Prinsenstraat 4176125583v
MENALDA, AALTJE Aaltje Menaldaverkoper Noordijs 31774258137v
MULDER, AALTJE Aaltje Mulderkoper Voorstraat 701784261193r
NAUTA, AALTJE Aaltje Nautaverkoper Jan Ruurdstraat 31758254155v
NAUTA, AALTJE Aaltje Nautaverkoper Jan Ruurdstraat 31758254155v
NOREL, EELSE Aaltje Norelnaastligger ten zuiden Lanen 891789263146v
NOREL, AALTJE Aaltje Norel, meerderjarige vrijsterkoper van 1/2 voorhuisHeiligeweg 31786262128r
NOREL, AALTJE Aaltje Norel, meerderjarige vrijsterkoper van 1/2 achterhuisHeiligeweg 3achter1786262128r
NOREL, AALTJE Aaltje Norelnaastligger ten oosten Lanen 861787262174v
OOSTERVELD, AALTJE Aaltje Oosterveldkoper huisHoogstraat 281767256245v
OOSTERVELD, AALTJE Aaltje Oosterveldverkoper Hoogstraat 281769257113v
REUS, AALTJE Aaltje Reuskoper Voorstraat 19179726521v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Vijverstraat 281808268156r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Vijverstraat 301808268156r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Bargebuurt WZ1808268174v
STOK, AALTJE Aaltje van der Stokverkoper van 1/4 Dijkswal 81809268212r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Hofstraat 21west1808268176r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Dijkswal 61808268177v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Lanen 371808268179r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Romastraat NZ1808268180v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Schritsen 261808268182r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Kleine Bredeplaats 151808268183v
TJAARDA, AALTJE Aaltje Tjardaverkoper Voorstraat 481782260163v
VRIES, AALTJE Aaltje de Vrieskoper Fortuinsteeg 1179726519v
WIJNSMA, AALTJE Aaltje T. Wijnsma, bejaarde vrijsterverkoper Hoogstraat 211808268168r
WYBENGA, AALTJE Aaltje Wybengaverkoper van 1/3 Hofstraat 261793264156r
WYBENGA, AALTJE Aaltje Wybengaverkoper Noorderhaven 951800265230r
, AALTJE Aaltje Wynekeskoper Hofstraat 251801265288r
, AALTJE Aaltje Wynekesnaastligger ten westen Hofstraat 251801265288r
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstrabegunstigde van een lijfrente (p.j.)Kerkpoortstraat 651785261267v
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstrakoper Havenplein 121774258183r
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ensverkoper Zeilmakersstraat 111664238204r
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ensverkoper Zeilmakersstraat 111664238204r
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ensverkoper Zeilmakersstraat 111664238204r
ALBERTS, AALTJE Aaltje Albarts verkoper Achterstraat NZ16652393r
ALBERTS, AALTJE Aaltje Albarts verkoper Achterstraat NZ16652393r
ALBERTS, AALTJE Aaltje Albarts verkoper Achterstraat NZ16652393r
AUGUSTINUS, AALTJE Aaltje Augustinus koper Zuiderhaven 481664238239r
AUGUSTINUS, AALTJE Aaltje Augustinus koper Zuiderhaven 481664238239r
AUGUSTINUS, AALTJE Aaltje Augustinus koper Zuiderhaven 481664238239r
BERENDS, AALTJE Aaltje Beernds koper huisNieuwstraat 34177225860r
BERENDS, AALTJE Aaltje Beernds koper huisNieuwstraat 34177225860r
BERENDS, AALTJE Aaltje Beernds koper huisNieuwstraat 34177225860r
KLASES, EELSEwijlen Aaltje Claeses verkoper Zoutsloot 1175725487r
KLASES, EELSEwijlen Aaltje Claeses verkoper Zoutsloot 1175725487r
KLASES, EELSEwijlen Aaltje Claeses verkoper Zoutsloot 1175725487r
KLASES, AALTJEweduwe Aaltje Clases huurder Zoutsloot NZ1757254107v
KLASES, AALTJEweduwe Aaltje Clases huurder Zoutsloot NZ1757254107v
KLASES, AALTJEweduwe Aaltje Clases huurder Zoutsloot NZ1757254107v
KLASES, AALTJEweduwe Aaltje Clases verkoper Zoutsloot NZ1757254107v
KLASES, AALTJEweduwe Aaltje Clases verkoper Zoutsloot NZ1757254107v
KLASES, AALTJEweduwe Aaltje Clases verkoper Zoutsloot NZ1757254107v
KLASES, AALTJE Aaltje Clases koper Bargebuurt 61664238230v
KLASES, AALTJE Aaltje Clases koper Bargebuurt 61664238230v
KLASES, AALTJE Aaltje Clases koper Bargebuurt 61664238230v
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokverkoper Bildtstraat 141780259270v
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokverkoper Bildtstraat 141780259270v
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokverkoper Bildtstraat 141780259270v
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokkoper Lanen 89achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokkoper Lanen 89achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokkoper Lanen 89achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Bloknaastligger ten oosten Lanen 89achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Bloknaastligger ten oosten Lanen 89achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Bloknaastligger ten oosten Lanen 89achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Bloknaastligger ten zuiden Lanen 89achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Bloknaastligger ten zuiden Lanen 89achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Bloknaastligger ten zuiden Lanen 89achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokkoper Heiligeweg 31782260222r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokkoper Heiligeweg 31782260222r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokkoper Heiligeweg 31782260222r
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirks koper van 1/2 Lanen 451663238178r
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirks koper van 1/2 Lanen 451663238178r
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirks koper van 1/2 Lanen 451663238178r
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirx koper Grote Kerkstraat 3316652394ra
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirx koper Grote Kerkstraat 3316652394ra
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirx koper Grote Kerkstraat 3316652394ra
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes koper Zuiderhaven 171784261146r
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes koper Zuiderhaven 171784261146r
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes koper Zuiderhaven 171784261146r
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes verkoper Franekereind 171805267108r
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes verkoper Franekereind 171805267108r
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes verkoper Franekereind 171805267108r
JONG, AALTJE DOUWESverkoper Aaltje Douwes de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 9180826884r
JONG, AALTJE DOUWESverkoper Aaltje Douwes de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 9180826884r
JONG, AALTJE DOUWESverkoper Aaltje Douwes de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 9180826884r
JONG, AALTJE DOUWES Aaltje Douwes de Jongverkoper Noorderhaven 9180826884r
JONG, AALTJE DOUWES Aaltje Douwes de Jongverkoper Noorderhaven 9180826884r
JONG, AALTJE DOUWES Aaltje Douwes de Jongverkoper Noorderhaven 9180826884r
, AALTJE Aaltje Eercx verkoper Comediesteeg 61663238169r
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks verkoper Lanen 771663238168v
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks verkoper Lanen 771663238168v
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks verkoper Lanen 771663238168v
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks koper Kerkpoortstraat 59176125556r
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks koper Kerkpoortstraat 59176125556r
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks koper Kerkpoortstraat 59176125556r
FOKKES, AALTJE Aaltje Fokkes koper Ooievaarsteeg 91809268325r
FOKKES, AALTJE Aaltje Fokkes koper Ooievaarsteeg 91809268325r
FOKKES, AALTJE Aaltje Fokkes koper Ooievaarsteeg 91809268325r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen verkoper Molenpad 1181026968r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen verkoper Molenpad 1181026968r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen verkoper Molenpad 1181026968r
FRANSES, AALTJEwijlen Aaltje Fransen erflater Moriaanstraat 12181026970v
FRANSES, AALTJEwijlen Aaltje Fransen erflater Moriaanstraat 12181026970v
FRANSES, AALTJEwijlen Aaltje Fransen erflater Moriaanstraat 12181026970v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Moriaanstraat 121803266262r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Moriaanstraat 121803266262r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Moriaanstraat 121803266262r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121803266262r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121803266262r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121803266262r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen verkoper Hoogstraat 191753253103v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen verkoper Hoogstraat 191753253103v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen verkoper Hoogstraat 191753253103v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen huurder (p.j.)Kleine Ossenmarkt 6178326154v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen huurder (p.j.)Kleine Ossenmarkt 6178326154v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen huurder (p.j.)Kleine Ossenmarkt 6178326154v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Molenpad 11784261243v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Molenpad 11784261243v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Molenpad 11784261243v
FRANSES, AALTJEwijlen Aaltje Franzen erflater Moriaanstraat 10achter181026973r
FRANSES, AALTJEwijlen Aaltje Franzen erflater Moriaanstraat 10achter181026973r
FRANSES, AALTJEwijlen Aaltje Franzen erflater Moriaanstraat 10achter181026973r
FRANSES, AALTJE Aaltje Franzen melktapperkoper Grote Kerkstraat1789263130r
FRANSES, AALTJE Aaltje Franzen melktapperkoper Grote Kerkstraat1789263130r
FRANSES, AALTJE Aaltje Franzen melktapperkoper Grote Kerkstraat1789263130r
FREERKS, AALTJE Aaltje Freerks koper Lanen 66achter181026929r
FREERKS, AALTJE Aaltje Freerks koper Lanen 66achter181026929r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits verkoper Noorderhaven 114173124855r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits verkoper Noorderhaven 114173124855r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits koper Voorstraat 52west1758254118r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits koper Voorstraat 52west1758254118r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits koper Hoogstraat 381809268280r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits koper Hoogstraat 381809268280r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits koper Zuiderstraat 4178926390v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits koper Zuiderstraat 4178926390v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits verkoper Karremanstraat 171774258185r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits verkoper Karremanstraat 171774258185r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts verkoper Zuiderstraat 41801265284r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts verkoper Zuiderstraat 41801265284r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts verkoper Romastraat 35178326146v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts verkoper Romastraat 35178326146v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts koper Lanen 361782260191v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts koper Lanen 361782260191v
HANSES, AALTJE Aaltje Hanses verkoper Vijverstraat 51758254163r
HANSES, AALTJE Aaltje Hanses verkoper Vijverstraat 51758254163r
HANSES, AALTJEwijlen Aaltje Hanses erflater Noorderhaven 141759254218ar
HANSES, AALTJEwijlen Aaltje Hanses erflater Noorderhaven 141759254218ar
HANSES, AALTJEwijlen Aaltje Hanses erflater Grote Bredeplaats 111759254218r
HANSES, AALTJEwijlen Aaltje Hanses erflater Grote Bredeplaats 111759254218r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Havenplein 18a1766256226r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Havenplein 18a1766256226r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Havenplein 18a176825758v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Havenplein 18a176825758v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Voorstraat 761766256211r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Voorstraat 761766256211r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Voorstraat 16176825738v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Voorstraat 16176825738v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes eigenaar van 1/2 Voorstraat 16176825738v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes eigenaar van 1/2 Voorstraat 16176825738v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Hofstraat 23176825768v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Hofstraat 23176825768v
HARKES, AALTJEwijlen Aaltje Harkes erflater Hofstraat 231784261181r
HARKES, AALTJEwijlen Aaltje Harkes erflater Hofstraat 231784261181r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper van 1/2 Voorstraat 161766256179r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper van 1/2 Voorstraat 161766256179r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Schritsen 541767256260v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Schritsen 541767256260v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Schritsen 261758254150r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Schritsen 261758254150r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Hoogstraat 281765256121r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Hoogstraat 281765256121r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Schritsen 541765256122r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Schritsen 541765256122r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Voorstraat 161769257111r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Voorstraat 161769257111r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes geniaarde koper Zuiderplein 3176425685r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes geniaarde koper Zuiderplein 3176425685r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Hoogstraat 281767256245v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Hoogstraat 281767256245v
HARMENS, AALTJE Aaltje Harmens , wonende in het gasthuisverkoper Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
HARMENS, AALTJE Aaltje Harmens , wonende in het gasthuisverkoper Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
HARMENS, AALTJEde nagelaten kinderen van Aaltje Harmens verkoper Kerkpoortstraat 49176125546r
HARMENS, AALTJEde nagelaten kinderen van Aaltje Harmens verkoper Kerkpoortstraat 49176125546r
HARMENS, AALTJEwijlen Aaltje Harmens verkoper Kerkpoortstraat 49176125546r
HARMENS, AALTJEwijlen Aaltje Harmens verkoper Kerkpoortstraat 49176125546r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks verkoper van 1/4 Kleine Kerkstraat 8176425650r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks verkoper van 1/4 Kleine Kerkstraat 8176425650r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks koopvrouwverkoper van 1/3 Zoutsloot 831759254245v
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks koopvrouwverkoper van 1/3 Zoutsloot 831759254245v
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks koper 1/2 schoenmakersperkRozengracht 241748251216r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks koper 1/2 schoenmakersperkRozengracht 241748251216r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks huurder (p.w.)Molenpad 6175725464r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks huurder (p.w.)Molenpad 6175725464r
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts koper Grote Bredeplaats 6west1755253208v
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts koper Grote Bredeplaats 6west1755253208v
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts verkoper Grote Bredeplaats 6west1761255102r
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts verkoper Grote Bredeplaats 6west1761255102r
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts verkoper Zoutsloot 201756253252r
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts verkoper Zoutsloot 201756253252r
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Cammingaverkoper Hofstraat 25178126078v
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Cammingaverkoper Hofstraat 25178126078v
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Cammingaverkoper Wasbleek 92178126080r
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Cammingaverkoper Wasbleek 92178126080r
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Cammingaverkoper Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Cammingaverkoper Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
JAKOBS, AALTJE Aaltje Jacobs verkoper Droogstraat 611662238135r
JAKOBS, AALTJE Aaltje Jacobs verkoper Droogstraat 611662238135r
JANS, AALTJE Aaltje Jans* verkoper Achterstraat NZ1799265180v
JANS, AALTJE Aaltje Jans* verkoper Achterstraat NZ1799265180v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Voorstraat 17west1664238239v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Voorstraat 17west1664238239v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Franekereind 271784261251r
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Franekereind 271784261251r
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Kleine Kerkstraat 16173124841v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Kleine Kerkstraat 16173124841v
JANS, AALTJE Aaltje Jans koper Kerkpad 201682241213v
JANS, AALTJE Aaltje Jans koper Kerkpad 201682241213v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Sint Jacobstraat 21754253130r
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Sint Jacobstraat 21754253130r
JANS, AALTJE Aaltje Jans eigenaar en bewoner Kerkpoortstraat 551781260113r
JANS, AALTJE Aaltje Jans eigenaar en bewoner Kerkpoortstraat 551781260113r
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper van 5/8 Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper van 5/8 Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
JANS, AALTJE Aaltje Jans huurder Kleine Kerkstraat 5177225853v
JANS, AALTJE Aaltje Jans huurder Kleine Kerkstraat 5177225853v
BOSTIJN, AALTJE JANS Aaltje Jans Bostijnverkoper Hondenstraat 21704244247v
BOSTIJN, AALTJE JANS Aaltje Jans Bostijnverkoper Hondenstraat 21704244247v
JONGEMA, AALTJE JANS Aaltje Jans Jongmaverkoper Grote Bredeplaats 221762255154v
JONGEMA, AALTJE JANS Aaltje Jans Jongmaverkoper Grote Bredeplaats 221762255154v
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgkoper 1/2 woning gebruikt als bakkerijRozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgkoper 1/2 woning gebruikt als bakkerijRozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburghuurder (p.j.)Rozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburghuurder (p.j.)Rozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgnaastligger ten zuiden Rozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgnaastligger ten zuiden Rozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgnaastligger ten noorden Rozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgnaastligger ten noorden Rozenstraat 3179826583r
JILLES, AALTJE Aaltje Jielles koper Zoutsloot 341759254205v
JILLES, AALTJE Aaltje Jielles koper Zoutsloot 341759254205v
JILLES, AALTJE Aaltje Jielles koper Zoutsloot 361759254205v
JILLES, AALTJE Aaltje Jielles koper Zoutsloot 361759254205v
JILLES, AALTJE Aaltje Jiellis verkoper Zoutsloot 361774258140v
JILLES, AALTJE Aaltje Jiellis verkoper Zoutsloot 361774258140v
JOHANNES, AALTJEwijlen Aaltje Johannes erflater Zuiderplein 1zuid1765256266v
JOHANNES, AALTJEwijlen Aaltje Johannes erflater Zuiderplein 1zuid1765256266v
JOHANNES, AALTJE Aaltje Johannes koper Romastraat 25181026918r
JOHANNES, AALTJE Aaltje Johannes koper Romastraat 25181026918r
JOHANNES, AALTJE Aaltje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r
JOHANNES, AALTJE Aaltje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r
LIEUWES, AALTJE Aaltje Lieuwes verkoper Gardenierstraat 12176125576r
LIEUWES, AALTJE Aaltje Lieuwes verkoper Gardenierstraat 12176125576r
MARTENS, AALTJE Aaltje Martens verkoper van 1/2 Zoutsloot 98178126013r
MARTENS, AALTJE Aaltje Martens verkoper van 1/2 Zoutsloot 98178126013r
MEINERTS, AALTJE Aaltje Meinerts verkoper Nieuwstraat 16175325363v
MEINERTS, AALTJE Aaltje Meinerts verkoper Nieuwstraat 16175325363v
MINNES, AALTJE Aaltje Minnes winkeliersekoper huis, loods en plaatsLanen 26Jerusalem1753253115v
MINNES, AALTJE Aaltje Minnes winkeliersekoper huis, loods en plaatsLanen 26Jerusalem1753253115v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30181026964v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30181026964v
PIETERS, AALTJEmeerderjarige vrijster Aaltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101178126070v
PIETERS, AALTJEmeerderjarige vrijster Aaltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101178126070v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Franekereind 211775258214r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Franekereind 211775258214r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 301801265306r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 301801265306r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Zuiderhaven 33178526236r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Zuiderhaven 33178526236r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters verkoper Noorderhaven 98een_achter1801265308r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters verkoper Noorderhaven 98een_achter1801265308r
PIETERS, AALTJEwijlen Aaltje Pieters verkoper Zuiderhaven 331809268253r
PIETERS, AALTJEwijlen Aaltje Pieters verkoper Zuiderhaven 331809268253r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pyters verkoper Zeilmakersstraat 91758254153r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pyters verkoper Zeilmakersstraat 91758254153r
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roordaverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roordaverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roordaverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roordaverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pytters Roordaverkoper Zuiderhaven 1717412506ra
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pytters Roordaverkoper Zuiderhaven 1717412506ra
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
WYNIA, AALTJE REINSjongedochter Aaltje Reins Winiakoper ten noordoosten van Harlingen166523918r
WYNIA, AALTJE REINSjongedochter Aaltje Reins Winiakoper ten noordoosten van Harlingen166523918r
RINTJES, AALTJE Aaltje Rintjes verkoper Lanen 341778259150v
RINTJES, AALTJE Aaltje Rintjes verkoper Lanen 341778259150v
, AALTJE Aaltje Ruwes koper kamerRommelhaven 1816652394ra
SAKES, AALTJE Aaltje Sakes koper Zoutsloot 13achter1755253233v
SAKES, AALTJE Aaltje Sakes koper Zoutsloot 13achter1755253233v
REITSMA, AALTJE SIEBRENS Aaltje Sibrandus Reidsmaverkoper Lanen 83oost1800265214v
REITSMA, AALTJE SIEBRENS Aaltje Sibrandus Reidsmaverkoper Lanen 83oost1800265214v
SJOERDS, AALTJEwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhofferflater Schritsen 161689242279v
SJOERDS, AALTJEwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhofferflater Schritsen 161689242279v
SJOERDS, AALTJEwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhofferflater Nieuweweg 191689242280r
SJOERDS, AALTJEwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhofferflater Nieuweweg 191689242280r
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitters Bontekoekoper door niaar huisHoogstraat 181782260302v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitters Bontekoekoper door niaar huisHoogstraat 181782260302v
STITTERTS, AALTJE Aaltje Stitterts koper Lanen 71763255217v
STITTERTS, AALTJE Aaltje Stitterts koper Lanen 71763255217v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Bontekoeverkoper Hoogstraat 181787262211v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Bontekoeverkoper Hoogstraat 181787262211v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Bontekoekoper Brouwersstraat 317882632v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Bontekoekoper Brouwersstraat 317882632v
GROOT, AALTJE SIEBRENSwijlen Aaltje Sybrens de Grootverkoper Havenplein 221806267252r
GROOT, AALTJE SIEBRENSwijlen Aaltje Sybrens de Grootverkoper Havenplein 221806267252r
SIEMENS, AALTJE Aaltje Symons verkoper Zoutsloot 521762255134v
SIEMENS, AALTJE Aaltje Symons verkoper Zoutsloot 521762255134v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis verkoper Rozemarijnstraat 31766256208r
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis verkoper Rozemarijnstraat 31766256208r
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis koper huisRozemarijnstraat 31753253126v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis koper huisRozemarijnstraat 31753253126v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Lammert Warndersteeg 16177725982v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Lammert Warndersteeg 16177725982v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Ooievaarsteeg 7179226419v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Ooievaarsteeg 7179226419v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper Bargebuurt 181774258142v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper Bargebuurt 181774258142v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Wortelstraat 61779259175r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Wortelstraat 61779259175r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems huurder (p.w.)Hoogstraat 341802266154v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems huurder (p.w.)Hoogstraat 341802266154v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Bargebuurt 181774258182v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Bargebuurt 181774258182v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Noordijs 12175325389r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Noordijs 12175325389r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper huisWortelstraat 61774258141v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper huisWortelstraat 61774258141v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes koper Lanen 36176025512v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes koper Lanen 36176025512v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes eigenaar en bewoner voorwoningLanen 361782260191v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes eigenaar en bewoner voorwoningLanen 361782260191v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes verkoper Lanen 361782260191v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes verkoper Lanen 361782260191v
KOK, AALTJE WIETSES Aaltje Wytses de Kokkoper huisGrote Bredeplaats 31799265156r
KOK, AALTJE WIETSES Aaltje Wytses de Kokkoper huisGrote Bredeplaats 31799265156r
SIETSES, AALTJE Aaltje Zytses koper Lammert Warndersteeg 91805267150r
SIETSES, AALTJE Aaltje Zytses koper Lammert Warndersteeg 91805267150r
JANS, AALTJEwijlen Aaltjen Jans verkoper Kerkpoortstraat 551781260113r
JANS, AALTJEwijlen Aaltjen Jans verkoper Kerkpoortstraat 551781260113r
JANS, AALTJEwijlen Aaltjen Jans verkoper Kerkpoortstraat 55achter1781260113r
JANS, AALTJEwijlen Aaltjen Jans verkoper Kerkpoortstraat 55achter1781260113r
JANS, Aaltye Jans verkoper Noordijs 21619230179v
JANS, Aaltye Jans verkoper Noordijs 21619230179v
JANS, Aaltye Jans verkoper Noordijs 41619230179v
JANS, Aaltye Jans verkoper Noordijs 41619230179v
DOOITSES, AREND Aane Dooitses wever (mr. bont-)koper huisLiemendijk ZZ177725929v
DOOITSES, AREND Aane Dooitses wever (mr. bont-)koper huisLiemendijk ZZ177725929v
DOOITSES, AREND Aane Dooitses wever (mr. bont-)koper huisLiemendijk ZZ177725929v
DOOITSES, ARENDwijlen Aane Dooytzes wever (bont-)erflater Liemendijk ZZ178326152r
DOOITSES, ARENDwijlen Aane Dooytzes wever (bont-)erflater Liemendijk ZZ178326152r
DOOITSES, ARENDwijlen Aane Dooytzes wever (bont-)erflater Liemendijk ZZ178326152r
EEUWES, AREND Aane Ieves koper huisLiemendijk ZZ178326152r
EEUWES, AREND Aane Ieves koper huisLiemendijk ZZ178326152r
JANS, AREND Aane Jans naastligger ten zuiden Rozenstraat 41748251221v
JANS, AREND Aane Jans naastligger ten zuiden Rozenstraat 41748251221v
JANS, Aanneke Jans , e.a.naastligger ten zuiden Vijverstraat 20177725968v
JANS, Aanneke Jans , e.a.naastligger ten zuiden Vijverstraat 20177725968v
JANS, Aanneke Jans , e.a.naastligger ten zuiden Vijverstraat 18177725968v
JANS, Aanneke Jans , e.a.naastligger ten zuiden Vijverstraat 18177725968v
TEUNIS, ARENDJEde erfgenamen van wijlen Aantje Teunis eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 81784261142r
TEUNIS, ARENDJEde erfgenamen van wijlen Aantje Teunis eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 81784261142r
BERENDS, ARJEN Aarjen Beerns naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18170124499r
BERENDS, ARJEN Aarjen Beerns naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18170124499r
BERENDS, ARJEN Aarjen Beerns naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18170124499r
KLASES, AREND Aarn Claes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ164223524r
KLASES, AREND Aarn Claes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ164223524r
KLASES, AREND Aarn Claes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ164223524r
IJSBRANDS, AREND Aarn Isbrants naastligger ten noordoosten [staat: noorden] Zuiderhaven 291619230195r
IJSBRANDS, AREND Aarn Isbrants naastligger ten noordoosten [staat: noorden] Zuiderhaven 291619230195r
, AREND Aarnt wevernaastligger ten oosten Achterstraat ZZ1688242240v
NIEUWENHUIS, AREND Aarnt Nieuwenhuisstrandmeesterkoper huisZuiderstraat 121698243389r
KLASES, AREND Aarnt Claessen koper kamerKerkpoortstraat NZ164223535r
KLASES, AREND Aarnt Claessen koper kamerKerkpoortstraat NZ164223535r
KLASES, AREND Aarnt Claessen koper kamerKerkpoortstraat NZ164223535r
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakkerverkoper Franekereind 29west161122962v
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakkerverkoper Franekereind 29west161122962v
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakkerverkoper Franekereind 29oost161122963r
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakkerverkoper Franekereind 29oost161122963r
HANSES, ARENDwijlen Aarnt Hansen verkoper van 1/2 Franekereind 23west168424213r
HANSES, ARENDwijlen Aarnt Hansen verkoper van 1/2 Franekereind 23west168424213r
HANSES, AREND Aarnt Hansen naastligger ten noorden Zoutsloot 53tuin1689242286v
HANSES, AREND Aarnt Hansen naastligger ten noorden Zoutsloot 53tuin1689242286v
IJSBRANDS, ARENDhet huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 291641234148v
IJSBRANDS, ARENDhet huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 291641234148v
IJSBRANDS, ARENDhet huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 291641234148v
IJSBRANDS, ARENDhet huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 291641234148v
JANS, AREND Aarnt Jans Swijnsveltkoper huis en schuurHondenstraat 9161122945v
JANS, AREND Aarnt Jans Swijnsveltkoper huis en schuurHondenstraat 9161122945v
KOEDIJK, AREND NANNEShet nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk, c.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven 1516652394r
KOEDIJK, AREND NANNEShet nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk, c.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven 1516652394r
KOEDIJK, AREND NANNES Aarnt Nanninghs Koedijkverkoper Zuiderhaven 1516652394r
KOEDIJK, AREND NANNES Aarnt Nanninghs Koedijkverkoper Zuiderhaven 1516652394r
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper provisioneel 1/2 kamerFabrieksstraat16612388va
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper provisioneel 1/2 kamerFabrieksstraat16612388va
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper 1/2 kamerWeverstraat166123881r
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper 1/2 kamerWeverstraat166123881r
ANNES, Aarntgien Annes koper provisioneel Grote Ossenmarkt 41604228404r
ANNES, Aarntgien Annes koper provisioneel Grote Ossenmarkt 41604228404r
ANNES, Aarntgien Annes koper provisioneel Grote Ossenmarkt 41604228404r
JAKOBS, AARON Aaron Jacobs huurder Grote Kerkstraat 2517962652r
JAKOBS, AARON Aaron Jacobs huurder Grote Kerkstraat 2517962652r
JACOBIDES, AART burgemeester Aart Jacobidesverkoper Kleine Bredeplaats 51710245130r
KLASES, AART Aart Clasen naastligger ten noorden Droogstraat 611662238135r
KLASES, AART Aart Clasen naastligger ten noorden Droogstraat 611662238135r
KLASES, AART Aart Clasen naastligger ten noorden Droogstraat 611662238135r
KORNELIS, AART Aart Cornelis verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 241808268131r
KORNELIS, AART Aart Cornelis verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 241808268131r
KORNELIS, AART Aart Cornelis verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 241808268131r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks schilderverkoper Steenhouwersstraat 21690242306r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks schilderverkoper Steenhouwersstraat 21690242306r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks , c.u.schilder (mr. -)koper huisBrouwersstraat 141712245180r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks , c.u.schilder (mr. -)koper huisBrouwersstraat 141712245180r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks schilder (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1713245199r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks schilder (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1713245199r
HESSELS, AART Aart Hessels wieldraaier (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 4173925072v
HESSELS, AART Aart Hessels wieldraaier (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 4173925072v
JAKOBS, AART Aart Jacobs chirurgijn (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
JAKOBS, AART Aart Jacobs chirurgijn (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
JAKOBS, AARTvroedsman Aart Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 31695243161v
JAKOBS, AARTvroedsman Aart Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 31695243161v
JAKOBS, AART Aart Jacobs chirurgijn (mr. -)koper huisVijver 71687242200r
JAKOBS, AART Aart Jacobs chirurgijn (mr. -)koper huisVijver 71687242200r
JAKOBS, AARTvroedsman Aart Jacobs naastligger ten westen Vijver 6tuin1695243167r
JAKOBS, AARTvroedsman Aart Jacobs naastligger ten westen Vijver 6tuin1695243167r
JANS, AART Aart Jans Swijnsveltnaastligger ten oosten Zuiderstraat161222969r
JANS, AART Aart Jans Swijnsveltnaastligger ten oosten Zuiderstraat161222969r
JOHANNES, AART Aart Joannes naastligger ten westen Voorstraat 55achter1654236268v
JOHANNES, AART Aart Joannes naastligger ten westen Voorstraat 55achter1654236268v
JOHANNES, AARTde erfgenamen van wijlen Aart Joannis naastligger ten westen Lanen 33166823921va
JOHANNES, AARTde erfgenamen van wijlen Aart Joannis naastligger ten westen Lanen 33166823921va
JOHANNES, AARTde hof van de weduwe van wijlen Aart Joannis naastligger ten oosten Achterstraat 1166023820v
JOHANNES, AARTde hof van de weduwe van wijlen Aart Joannis naastligger ten oosten Achterstraat 1166023820v
JOHANNES, AART Aart Johannis naastligger ten westen Lanen 33164423599v
JOHANNES, AART Aart Johannis naastligger ten westen Lanen 33164423599v
RIENKS, AART Aart Riencks koper ledige plaatsBrouwersstraat 241621230258r
RIENKS, AART Aart Riencks koper ledige plaatsBrouwersstraat 241621230258r
WILLEMS, AART Aart Willems koper huis, schuur of gorthuis, mosterdmolenKarremanstraat 271673240121v
WILLEMS, AART Aart Willems koper huis, schuur of gorthuis, mosterdmolenKarremanstraat 271673240121v
, Aartgien touwslagernaastligger ten oosten Achterstraat161122935v
, de lijnbaan van Aartgien naastligger ten oosten Achterstraat161222969r
, de lijnbaan van Aartgien naastligger ten oosten Anjelierstraat161222969r
JARICHS, AARTJE Aartje Jarighs verkoper Rozengracht 51681241173r
JARICHS, AARTJE Aartje Jarighs verkoper Rozengracht 51681241173r
WOPKES, AATJE Aat Wopckes verkoper Zoutsloot 401613229142r
WOPKES, AATJE Aat Wopckes verkoper Zoutsloot 401613229142r
BOTES, ATEde crediteuren van Aate Bottes , c.u.verkoper Rozengracht 19166623955v
BOTES, ATEde crediteuren van Aate Bottes , c.u.verkoper Rozengracht 19166623955v
BOTES, ATEde crediteuren van Aate Bottes , c.u.verkoper Rozengracht 19166623955v
BOTES, ATE Aate Bottes koper provisioneel en finaal huis met mouterij en brouwerij erachter en een loods en ledige plaats ten oostenRozengracht 19166423823va
BOTES, ATE Aate Bottes koper provisioneel en finaal huis met mouterij en brouwerij erachter en een loods en ledige plaats ten oostenRozengracht 19166423823va
BOTES, ATE Aate Bottes koper provisioneel en finaal huis met mouterij en brouwerij erachter en een loods en ledige plaats ten oostenRozengracht 19166423823va
JAKOBS, ATE Aate Jacobs schipper op Leeuwardennaastligger ten oosten Franekereind 26166923936ra
JAKOBS, ATE Aate Jacobs schipper op Leeuwardennaastligger ten oosten Franekereind 26166923936ra
WIARDA, Ab. Wiardasecretaris van Baarderadeelgeniaarde koper Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
EKEMA, ABE wijlen Abbas Ecomabode (gerechts-)verkoper Noordijs 3169124223ra
EKEMA, ABE Abbas Ecomabode (gerechts-)koper 8/10 huisNoordijs 31683241244r
EKEMA, ABE Abbas Ecomabode (gerechts-)koper provisioneel 2/10 huisNoordijs 3168324166va
EKEMA, ABE Abbas Ecomanaastligger ten noorden Noordijs 51687242165r
LUDINGA, ABE ds. Abbas Ludingapredikantverkoper Gardenierstraat 141695243149v
, ABEde weduwe van wijlen Abbe smidnaastligger ten westen Achterstraat 41699243400r
, ABE Abbe smidverkoper Voorstraat 11oost1602228313r
SMID, ABE Abbe Smid, n.u.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 191782260257v
SMID, ABE Abbe Smitkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 211787262220v
SMID, ABE Abbe Smitkoopmannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23178526211r
SMID, ABE Abbe Smitkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 23178526211r
SMID, ABE Abbe Smittkoopmanverkoper q.q. huis (p.j.)Hoogstraat 161787262181r
SMID, ABE Abbe Smittnaastligger ten noorden Brouwersstraat 22178326135r
SMID, ABE Abbe Smittkoopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 181789263157v
SMID, ABE Abbe Smittkoopmanverkoper Brouwersstraat 181789263157v
SMID, ABE Abbe Smittkoopmanverkoper q.q. Zuiderstraat 4178526246r
SMID, ABE Abbe Smittkoopmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 201789263159r
SMID, ABE Abbe Smittkoopmanverkoper Brouwersstraat 201789263159r
AKES, ABE Abbe Aekes verkoper Lanen 62166923935ra
AKES, ABE Abbe Aekes verkoper Lanen 62166923935ra
AKES, ABE Abbe Aekes verkoper Lanen 62166923935ra
AKES, ABE Abbe Aekes naastligger ten noorden Noordijs 516842422va
AKES, ABE Abbe Aekes naastligger ten noorden Noordijs 516842422va
AKES, ABE Abbe Aekes naastligger ten noorden Noordijs 516842422va
BOER, ABE AMES Abbe Aemes de Boerverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 41600228205v
BOER, ABE AMES Abbe Aemes de Boerverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 41600228205v
BOER, ABE AMES Abbe Aemes de Boerverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 41600228205v
ARENDS, ABE Abbe Aenes verkoper Gardenierstraat159722844r
ARENDS, ABE Abbe Aenes verkoper Gardenierstraat159722844r
ARENDS, ABE Abbe Aenes verkoper Gardenierstraat159722844r
ARENDS, ABE Abbe Aenes aanhandelaar kamerHeiligeweg 461602228286r
ARENDS, ABE Abbe Aenes aanhandelaar kamerHeiligeweg 461602228286r
ARENDS, ABE Abbe Aenes aanhandelaar kamerHeiligeweg 461602228286r
ARENDS, ABE Abbe Anes verkoper Romastraat NZ1599228174r
ARENDS, ABE Abbe Anes verkoper Romastraat NZ1599228174r
ARENDS, ABE Abbe Anes verkoper Romastraat NZ1599228174r
ANNES, ABE Abbe Annes verkoper Gardenierstraat ZZ1601228263v
ANNES, ABE Abbe Annes verkoper Gardenierstraat ZZ1601228263v
ANNES, ABE Abbe Annes verkoper Gardenierstraat ZZ1601228263v
ASSES, ABEde kamer van de weduwe van wijlen Abbe Assis naastligger ten noorden Hofstraat ZZ164023493v
ASSES, ABEde kamer van de weduwe van wijlen Abbe Assis naastligger ten noorden Hofstraat ZZ164023493v
ASSES, ABEde kamer van de weduwe van wijlen Abbe Assis naastligger ten noorden Hofstraat ZZ164023493v
AUKES, ABE Abbe Aukes koper door niaar Romastraat 11706244334r
AUKES, ABE Abbe Aukes koper door niaar Romastraat 11706244334r
AUKES, ABE Abbe Aukes koper door niaar Romastraat 11706244334r
AUKES, ABEhuurder van de woning Abbe Aukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 1041695243134r
AUKES, ABEhuurder van de woning Abbe Aukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 1041695243134r
AUKES, ABEhuurder van de woning Abbe Aukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 1041695243134r
AUKES, ABEde woning van Abbe Aukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 1041695243134r
AUKES, ABEde woning van Abbe Aukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 1041695243134r
AUKES, ABEde woning van Abbe Aukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 1041695243134r
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper huis met de ledige plaats daarachterKerkpoortstraat NZ1600228187r
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper huis met de ledige plaats daarachterKerkpoortstraat NZ1600228187r
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper huis met de ledige plaats daarachterKerkpoortstraat NZ1600228187r
KOENRAADS, ABEweduwe en crediteuren van wijlen burgemeester Abbe Coenraads verkoper Rozengracht 22163923485v
KOENRAADS, ABEweduwe en crediteuren van wijlen burgemeester Abbe Coenraads verkoper Rozengracht 22163923485v
KOENRAADS, ABEweduwe en crediteuren van wijlen burgemeester Abbe Coenraads verkoper Rozengracht 22163923485v
KOENRAADS, ABEburgemeester Abbe Coenraadts naastligger ten zuiden Rozengracht 18163723442r
KOENRAADS, ABEburgemeester Abbe Coenraadts naastligger ten zuiden Rozengracht 18163723442r
KOENRAADS, ABEburgemeester Abbe Coenraadts naastligger ten zuiden Rozengracht 18163723442r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraadts verkoper Zoutsloot 211626231109v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraadts verkoper Zoutsloot 211626231109v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraadts verkoper Zoutsloot 211626231109v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraadts verkoper Zoutsloot 21achter1626231109v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraadts verkoper Zoutsloot 21achter1626231109v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraadts verkoper Zoutsloot 21achter1626231109v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraeds koper huis en plaatsRozengracht 18163123315r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraeds koper huis en plaatsRozengracht 18163123315r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraeds koper huis en plaatsRozengracht 18163123315r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraeds naastligger ten oosten Rozengracht 18163123315r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraeds naastligger ten oosten Rozengracht 18163123315r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraeds naastligger ten oosten Rozengracht 18163123315r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Both Apothekerstraat 4163623413v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Both Apothekerstraat 4163623413v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Both Apothekerstraat 4163623413v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Schritsen 4163623410r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Schritsen 4163623410r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Schritsen 4163623410r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
KOENRAADS, ABEhet panwerk van Abbe Coenraets naastligger ten oosten Rozengracht 201634233139r
KOENRAADS, ABEhet panwerk van Abbe Coenraets naastligger ten oosten Rozengracht 201634233139r
KOENRAADS, ABEhet panwerk van Abbe Coenraets naastligger ten oosten Rozengracht 201634233139r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraets koopmankoper 1/2 ovenhuis, ledige plaats met daarachter het panwerk en loodsRozengracht 301629232107r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraets koopmankoper 1/2 ovenhuis, ledige plaats met daarachter het panwerk en loodsRozengracht 301629232107r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraets koopmankoper 1/2 ovenhuis, ledige plaats met daarachter het panwerk en loodsRozengracht 301629232107r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraets verkoper q.q. Grote Kerkstraat 361631232186r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraets verkoper q.q. Grote Kerkstraat 361631232186r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraets verkoper q.q. Grote Kerkstraat 361631232186r
KORNELIS, ABE Abbe Cornelis naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 121754253188r
KORNELIS, ABE Abbe Cornelis naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 121754253188r
KORNELIS, ABE Abbe Cornelis naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 121754253188r
DIRKS, ABE Abbe Dirx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 10166023863r
DIRKS, ABE Abbe Dirx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 10166023863r
DIRKS, ABE Abbe Dirx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 10166023863r
DOUWES, ABE Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
DOUWES, ABE Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
DOUWES, ABE Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
DOUWES, ABEde kamer van Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v
DOUWES, ABEde kamer van Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v
DOUWES, ABEde kamer van Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v
DOUWES, ABE Abbe Douwes naastligger ten oosten Hofstraat 1317072459r
DOUWES, ABE Abbe Douwes naastligger ten oosten Hofstraat 1317072459r
DOUWES, ABE Abbe Douwes naastligger ten oosten Hofstraat 1317072459r
DOUWES, ABE Abbe Douwes naastligger ten oosten Hofstraat 151703244227v
DOUWES, ABE Abbe Douwes naastligger ten oosten Hofstraat 151703244227v
DOUWES, ABE Abbe Douwes naastligger ten oosten Hofstraat 151703244227v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieterkoper 5/6 dubbele woningHofstraat 311681241155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieterkoper 5/6 dubbele woningHofstraat 311681241155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieterkoper 5/6 dubbele woningHofstraat 311681241155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschietererfgenaam en eigenaar van de overige 1/6 part Hofstraat 311681241155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschietererfgenaam en eigenaar van de overige 1/6 part Hofstraat 311681241155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschietererfgenaam en eigenaar van de overige 1/6 part Hofstraat 311681241155v
DOUWES, ABEde kamer van de weduwe van wijlen Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1730247351v
DOUWES, ABEde kamer van de weduwe van wijlen Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1730247351v
DOUWES, ABEde kamer van de weduwe van wijlen Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1730247351v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieterverkoper Hofstraat 311681241158v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieterverkoper Hofstraat 311681241158v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieterverkoper Hofstraat 311681241158v
DOUWES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
DOUWES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
DOUWES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
, ABE Abbe Ebrichs naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163223347r
, ABE Abbe Elbrichs verkoper Gardenierstraat161723094r
, ABE Abbe Elbrichs , voor zijn kinderenverkoper Voorstraat 911635233175v
, ABE Abbe Elbrichs hoedenmakerkoper 1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uythanghtVoorstraat 91de Grauwe Gans163123314r
, ABE Abbe Elbrichs hoedenmakerkoper 1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uytsteecktVoorstraat 91de Grauwe Gans163123314v
, ABE Abbe Elbrichs , c.u.hoedenmakerhuurder Voorstraat 341631232172v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 101710245108v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 101710245108v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 101710245108v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Schritsen 18170924596r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Schritsen 18170924596r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Schritsen 18170924596r
FEITES, ABE Abbe Feites naastligger ten westen Rommelhaven 41692242403r
FEITES, ABE Abbe Feites naastligger ten westen Rommelhaven 41692242403r
FEITES, ABE Abbe Feites naastligger ten westen Rommelhaven 41692242403r
FEITES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Feites naastligger ten oosten Schritsen 8170924581r
FEITES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Feites naastligger ten oosten Schritsen 8170924581r
FEITES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Feites naastligger ten oosten Schritsen 8170924581r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)naastligger ten noorden Schritsen 12170924598v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)naastligger ten noorden Schritsen 12170924598v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)naastligger ten noorden Schritsen 12170924598v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Schritsen 12170924598v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Schritsen 12170924598v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Schritsen 12170924598v
FEITES, ABE Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper q.q. Noordijs 316972437va
FEITES, ABE Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper q.q. Noordijs 316972437va
FEITES, ABE Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper q.q. Noordijs 316972437va
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites naastligger ten westen Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites naastligger ten westen Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites naastligger ten westen Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites naastligger ten noorden Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites naastligger ten noorden Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites naastligger ten noorden Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 14170924584r
FEITES, ABE Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Noordijs 31697243318v
FEITES, ABE Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Noordijs 31697243318v
FEITES, ABE Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Noordijs 31697243318v
FEITES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Feites [staat: Eekes] naastligger ten westen Zoutsloot 106noord16922431v
FEITES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Feites [staat: Eekes] naastligger ten westen Zoutsloot 106noord16922431v
FEITES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Feites [staat: Eekes] naastligger ten westen Zoutsloot 106noord16922431v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Carl Visschersteeg WZ1710245121r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Carl Visschersteeg WZ1710245121r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Carl Visschersteeg WZ1710245121r
FEITES, ABE Abbe Feytes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Rommelhaven 2west1699243403r
FEITES, ABE Abbe Feytes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Rommelhaven 2west1699243403r
FEITES, ABE Abbe Feytes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Rommelhaven 2west1699243403r
FEITES, ABEde minderjarige kinderen van Abbe Feytes , voor zijn kinderenschipper (wijd-)verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
FEITES, ABEde minderjarige kinderen van Abbe Feytes , voor zijn kinderenschipper (wijd-)verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
FEITES, ABEde minderjarige kinderen van Abbe Feytes , voor zijn kinderenschipper (wijd-)verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
FRANSES, ABEwijlen Abbe Fransen verkoper Schoolsteeg1619230158v
FRANSES, ABEwijlen Abbe Fransen verkoper Schoolsteeg1619230158v
FRANSES, ABEwijlen Abbe Fransen verkoper Schoolsteeg1619230158v
FRANSES, ABE Abbe Fransen rogmeternaastligger ten noorden Schoolsteeg1599228142v
FRANSES, ABE Abbe Fransen rogmeternaastligger ten noorden Schoolsteeg1599228142v
FRANSES, ABE Abbe Fransen rogmeternaastligger ten noorden Schoolsteeg1599228142v
FRANSES, ABEgrondpacht uit het huis van Abbe Fransses eigenaar perceel Schoolsteeg1606228527r
FRANSES, ABEgrondpacht uit het huis van Abbe Fransses eigenaar perceel Schoolsteeg1606228527r
FRANSES, ABEgrondpacht uit het huis van Abbe Fransses eigenaar perceel Schoolsteeg1606228527r
FRANSES, ABEgrondpacht uit het huis van Abbe Fransses eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
FRANSES, ABEgrondpacht uit het huis van Abbe Fransses eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
FRANSES, ABEgrondpacht uit het huis van Abbe Fransses eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
GERRITS, ABE Abbe Gerryts verkoper q.q. Schritsen 601619230170v
GERRITS, ABE Abbe Gerryts verkoper q.q. Schritsen 601619230170v
HARINGS, ABE Abbe Haringhs verkoper Gardenierstraat161723094r
HARINGS, ABE Abbe Haringhs verkoper Gardenierstraat161723094r
HARINGS, ABE Abbe Haringhs naastligger ten noorden Schritsen 52achter1621230259r
HARINGS, ABE Abbe Haringhs naastligger ten noorden Schritsen 52achter1621230259r
HARINGS, ABE Abbe Harings verkoper Voorstraat 661624230391v
HARINGS, ABE Abbe Harings verkoper Voorstraat 661624230391v
HARINGS, ABE Abbe Harings verkoper van 1/4 Voorstraat 66162523171v
HARINGS, ABE Abbe Harings verkoper van 1/4 Voorstraat 66162523171v
HARINGS, ABE Abbe Harings naastligger ten noorden Nieuwstraat 50162923285r
HARINGS, ABE Abbe Harings naastligger ten noorden Nieuwstraat 50162923285r
HARINGS, ABEwijlen Abbe Harings verkoper Zoutsloot 123achter164923696v
HARINGS, ABEwijlen Abbe Harings verkoper Zoutsloot 123achter164923696v
IEDES, ABE Abbe Ides consenteert ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
IEDES, ABE Abbe Ides consenteert ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 4voor1738249231r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 4voor1738249231r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smidnaastligger ten westen Achterstraat 41692242396r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smidnaastligger ten westen Achterstraat 41692242396r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smidnaastligger ten westen Achterstraat 61692242396r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smidnaastligger ten westen Achterstraat 61692242396r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid (mr. -)koper huisAchterstraat NZ168424221r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid (mr. -)koper huisAchterstraat NZ168424221r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid (mr. -)koper huisAchterstraat 2168424221v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid (mr. -)koper huisAchterstraat 2168424221v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs eerdere bewoner Bildtstraat 191676240229v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs eerdere bewoner Bildtstraat 191676240229v
JAKOBS, ABEde erfgenamen van wijlen Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 4voor1751252131v
JAKOBS, ABEde erfgenamen van wijlen Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 4voor1751252131v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smidnaastligger ten zuiden Bildtstraat 17165923810r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smidnaastligger ten zuiden Bildtstraat 17165923810r
JANS, ABE Abbe Jans turfdragerkoper huisSint Jacobstraat 14173424917r
JANS, ABE Abbe Jans turfdragerkoper huisSint Jacobstraat 14173424917r
JANS, ABE Abbe Jans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 121754253139r
JANS, ABE Abbe Jans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 121754253139r
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16175025259v
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16175025259v
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten noorden Bargebuurt 181766256154r
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten noorden Bargebuurt 181766256154r
JANS, ABE Abbe Jansen turfdragerverkoper q.q. Zeilmakersstraat 1175225326v
JANS, ABE Abbe Jansen turfdragerverkoper q.q. Zeilmakersstraat 1175225326v
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12174325119r
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12174325119r
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12176025522r
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12176025522r
JANS, ABE Abbe Jansen koper woningBargebuurt 161765256104v
JANS, ABE Abbe Jansen koper woningBargebuurt 161765256104v
JANS, ABE Abbe Jansen winkelier en turfdragerkoper 1/2 huisNoorderhaven 112175625411v
JANS, ABE Abbe Jansen winkelier en turfdragerkoper 1/2 huisNoorderhaven 112175625411v
JANS, ABE Abbe Jansen , c.u.winkelier en turfdragereigenaar van 1/2 Noorderhaven 112175625411v
JANS, ABE Abbe Jansen , c.u.winkelier en turfdragereigenaar van 1/2 Noorderhaven 112175625411v
HILVERDA, ABE JANS Abbe Jansen Hilwerdabakker (mr. -)koper hof met bomen en plantenMoriaanstraat 10achter1784261154v
HILVERDA, ABE JANS Abbe Jansen Hilwerdabakker (mr. -)koper hof met bomen en plantenMoriaanstraat 10achter1784261154v
JANS, ABE Abbe Janzen koper 1/2 huisNoorderhaven 1121755253229r
JANS, ABE Abbe Janzen koper 1/2 huisNoorderhaven 1121755253229r
LUITJENS, ABE Abbe Luitjens verkoper Heiligeweg 25166623962v
LUITJENS, ABE Abbe Luitjens verkoper Heiligeweg 25166623962v
LUCAS, ABE Abbe Luyckes naastligger ten westen Franekereind 191664238231r
LUCAS, ABE Abbe Luyckes naastligger ten westen Franekereind 191664238231r
RINSES, ABE Abbe Rinses kuiper (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 114173124855r
RINSES, ABE Abbe Rinses kuiper (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 114173124855r
RINSES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Rinses huurder (p.j.)Franekereind 41751252111r
RINSES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Rinses huurder (p.j.)Franekereind 41751252111r
RINSES, ABE Abbe Rinses , c.u.kuiperkoper huis genaamd het Vergulde RadtBrouwersstraat 21het vergulde Rad1675240182r
RINSES, ABE Abbe Rinses , c.u.kuiperkoper huis genaamd het Vergulde RadtBrouwersstraat 21het vergulde Rad1675240182r
RINSES, ABEde kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Werfpad ZZ169324364r
RINSES, ABEde kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Werfpad ZZ169324364r
RINSES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Rinses , c.s.huurder Scheerstraat 1175725492r
RINSES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Rinses , c.s.huurder Scheerstraat 1175725492r
RINSES, ABEde kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Nieuweweg NZ169324368v
RINSES, ABEde kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Nieuweweg NZ169324368v
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 301716245277r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 301716245277r
RINSES, ABE Abbe Rinses koper huisBrouwersstraat 12noord172024686r
RINSES, ABE Abbe Rinses koper huisBrouwersstraat 12noord172024686r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Nieuweweg NZ1699243396r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Nieuweweg NZ1699243396r
RINSES, ABE Abbe Rinses naastligger ten oosten Zuiderhaven 261711245139r
RINSES, ABE Abbe Rinses naastligger ten oosten Zuiderhaven 261711245139r
RINSES, ABEwijlen Abbe Rinses kuiperverkoper Noorderhaven 1121755253229r
RINSES, ABEwijlen Abbe Rinses kuiperverkoper Noorderhaven 1121755253229r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)koper Zuiderhaven 301691242344r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)koper Zuiderhaven 301691242344r
RINSES, ABEde erfgenamen van wijlen Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid1754253158r
RINSES, ABEde erfgenamen van wijlen Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid1754253158r
RINSES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Rinses kuiperverkoper Brouwersstraat 211682241199v
RINSES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Rinses kuiperverkoper Brouwersstraat 211682241199v
RINSES, ABEde erfgenamen van wijlen Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid1743250300r
RINSES, ABEde erfgenamen van wijlen Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid1743250300r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven 30169924419r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven 30169924419r
SEERPS, ABE Abbe Seerps geniaarde koper Vijverstraat 17168524264v
SEERPS, ABE Abbe Seerps geniaarde koper Vijverstraat 17168524264v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost_voor1696243250v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost_voor1696243250v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmanverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmanverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
SEERPS, ABE Abbe Seerps kooltjerkoper door niaar twee kamersLiemendijk NZ1687242171v
SEERPS, ABE Abbe Seerps kooltjerkoper door niaar twee kamersLiemendijk NZ1687242171v
SEERPS, ABE Abbe Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 3170024454v
SEERPS, ABE Abbe Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 3170024454v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmanverkoper Liemendijk NZ1694243102v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmanverkoper Liemendijk NZ1694243102v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koper twee kamersLiemendijk NZ1682241232r
SEERPS, ABE Abbe Seerps koper twee kamersLiemendijk NZ1682241232r
SEERPS, ABE Abbe Seerps kooltjerkoper huis genaamd de Drie Weyten BollenHoogstraat 28de Drie Weiten Bollen1690242328r
SEERPS, ABE Abbe Seerps kooltjerkoper huis genaamd de Drie Weyten BollenHoogstraat 28de Drie Weiten Bollen1690242328r
SEERPS, ABE Abbe Seerps , c.u.kooltjerkoper huis, paardenstal, loods en plaatsDroogstraat 20west16832428r
SEERPS, ABE Abbe Seerps , c.u.kooltjerkoper huis, paardenstal, loods en plaatsDroogstraat 20west16832428r
STEFFENS, ABEde verkoper Abbe Steffens naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19161122936v
STEFFENS, ABEde verkoper Abbe Steffens naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19161122936v
STEFFENS, ABE Abbe Steffens , voor zich en zijn kinderenverkoper Grote Kerkstraat 19161122936v
STEFFENS, ABE Abbe Steffens , voor zich en zijn kinderenverkoper Grote Kerkstraat 19161122936v
STEFFENS, ABE Abbe Stevens verkoper Kromme Elleboogsteeg159722851r
STEFFENS, ABE Abbe Stevens verkoper Kromme Elleboogsteeg159722851r
, ABE Abbe Sytgies naastligger ten oosten Weverstraat 111603228355r
TJEBBES, ABE Abbe Tjebbes , zoon van de verkoopsterconsenteert ten zuiden van Harlingen1599228167v
TJEBBES, ABE Abbe Tjebbes , zoon van de verkoopsterconsenteert ten zuiden van Harlingen1599228167v
WATSES, ABEwijlen Abbe Watses eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 2716152306v
WATSES, ABEwijlen Abbe Watses eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 2716152306v
WATSES, ABEwijlen Abbe Watses verkoper Grote Bredeplaats 251604228384v
WATSES, ABEwijlen Abbe Watses verkoper Grote Bredeplaats 251604228384v
WATSES, ABEwijlen Abbe Watses verkoper Grote Bredeplaats 271604228384v
WATSES, ABEwijlen Abbe Watses verkoper Grote Bredeplaats 271604228384v
HILVERDA, ABE Abe Hilverdakoopmanverkoper q.q. Drie Roemersteeg 71795264263r
HILVERDA, ABE Abe Hilverdakoopmanverkoper q.q. Voorstraat 221795264271v
HILVERDA, ABE Abe Hilwerdabakker (mr. -)koper q.q. door niaar Voorstraat 31179326486r
HILVERDA, ABE Abe Hilwerdanaastligger ten westen Voorstraat 251790263224v
HILVERDA, ABE Abe Hilwerdanaastligger ten westen Noorderhaven 681790263224v
HILVERDA, ABE Abe Hilwerdanaastligger ten oosten Moriaanstraat 817882636r
, ABE Abe Hiverdabakker (mr. -)naastligger ten oosten Moriaanstraat 41784261242v
, ABE Abe Hiverdabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Moriaanstraat 41784261242v
, ABE Abe Lensesverkoper Zoutsloot 94176725731v
, ABE Abe Astiens koper kamerZoutsloot 961603228358r
, ABE Abe Asties naastligger ten noorden Heiligeweg 29161623051v
DIRKS, ABE Abe Dircx verkoper Kerkpoortstraat 8166623942v
DIRKS, ABE Abe Dircx verkoper Kerkpoortstraat 8166623942v
DIRKS, ABE Abe Dircx verkoper Kerkpoortstraat 8166623942v
DIRKS, ABE Abe Dircx , c.u.koper twee kamersKerkpoortstraat 8166023815v
DIRKS, ABE Abe Dircx , c.u.koper twee kamersKerkpoortstraat 8166023815v
DIRKS, ABE Abe Dircx , c.u.koper twee kamersKerkpoortstraat 8166023815v
DOUWES, ABEburgervaandrig Abe Douwes koopmankoper Hoogstraat 91676240224r
DOUWES, ABEburgervaandrig Abe Douwes koopmankoper Hoogstraat 91676240224r
DOUWES, ABEburgervaandrig Abe Douwes koopmankoper Hoogstraat 91676240224r
DOUWES, ABEburgervaandrig Abe Douwes koopmankoper Droogstraat 651676240225r
DOUWES, ABEburgervaandrig Abe Douwes koopmankoper Droogstraat 651676240225r
DOUWES, ABEburgervaandrig Abe Douwes koopmankoper Droogstraat 651676240225r
DOUWES, ABEde schuur van de weduwe van wijlen Abe Douwes naastligger ten oosten Droogstraat 63169324342v
DOUWES, ABEde schuur van de weduwe van wijlen Abe Douwes naastligger ten oosten Droogstraat 63169324342v
DOUWES, ABEde schuur van de weduwe van wijlen Abe Douwes naastligger ten oosten Droogstraat 63169324342v
DOUWES, ABE Abe Douwes , c.u.koper kamerHofstraat 13169224319r
DOUWES, ABE Abe Douwes , c.u.koper kamerHofstraat 13169224319r
DOUWES, ABE Abe Douwes , c.u.koper kamerHofstraat 13169224319r
DOUWES, ABEwijlen Abe Douwes naastligger ten oosten Hoogstraat 71686242106r
DOUWES, ABEwijlen Abe Douwes naastligger ten oosten Hoogstraat 71686242106r
DOUWES, ABEwijlen Abe Douwes naastligger ten oosten Hoogstraat 71686242106r
DOUWES, ABEwijlen Abe Douwes naastligger ten noorden Hoogstraat 71686242106r
DOUWES, ABEwijlen Abe Douwes naastligger ten noorden Hoogstraat 71686242106r
DOUWES, ABEwijlen Abe Douwes naastligger ten noorden Hoogstraat 71686242106r
ERNSTES, ABE Abe Ernstes koper woningZoutsloot 11716245272v
ERNSTES, ABE Abe Ernstes koper woningZoutsloot 11716245272v
ERNSTES, ABE Abe Ernstes koper woningZoutsloot 11716245272v
HARMENS, ABEwijlen Abe Harmens bewoner Lammert Warndersteeg 71781260139r
HARMENS, ABEwijlen Abe Harmens bewoner Lammert Warndersteeg 71781260139r
HARMENS, ABEde weduwe van wijlen Abe Harmens huurder (p.w.)Achterstraat 181782260310r
HARMENS, ABEde weduwe van wijlen Abe Harmens huurder (p.w.)Achterstraat 181782260310r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopmanverkoper q.q. Bargebuurtspoortje WZ1728260215r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopmanverkoper q.q. Bargebuurtspoortje WZ1728260215r
HIELKES, ABEwijlen Abe Hylkes verkoper Ooievaarsteeg 61787262151r
HIELKES, ABEwijlen Abe Hylkes verkoper Ooievaarsteeg 61787262151r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopmanverkoper q.q. Wasbleek 921782260216r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopmanverkoper q.q. Wasbleek 921782260216r
HIELKES, ABEhuisman Abe Hylkes koper wagenhuisOoievaarsteeg 6178326125v
HIELKES, ABEhuisman Abe Hylkes koper wagenhuisOoievaarsteeg 6178326125v
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopmanverkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopmanverkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
HIELKES, ABEhuisman Abe Hyltjes verkoper Noordijs 8177725972r
HIELKES, ABEhuisman Abe Hyltjes verkoper Noordijs 8177725972r
HIELKES, ABEhuisman Abe Hyltjes koper huisNoordijs 8176425619v
HIELKES, ABEhuisman Abe Hyltjes koper huisNoordijs 8176425619v
JAKOBS, ABEde smederij gebruikt door Abe Jacobs smidnaastligger ten oosten Anjelierstraat 41686242113v
JAKOBS, ABEde smederij gebruikt door Abe Jacobs smidnaastligger ten oosten Anjelierstraat 41686242113v
JAKOBS, ABEde smederij gebruikt door Abe Jacobs smidnaastligger ten oosten Achterstraat 51686242113v
JAKOBS, ABEde smederij gebruikt door Abe Jacobs smidnaastligger ten oosten Achterstraat 51686242113v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 4voor1736249137r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 4voor1736249137r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs huurder voor 7 jaren Zuiderstraat 231724246198v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs huurder voor 7 jaren Zuiderstraat 231724246198v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs smidnaastligger ten zuiden Bildtstraat 171662238138r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs smidnaastligger ten zuiden Bildtstraat 171662238138r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs smid (mr. ijzer-)koper huis en smederijZuiderstraat 61724246190r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs smid (mr. ijzer-)koper huis en smederijZuiderstraat 61724246190r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 171664238204v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 171664238204v
JAKOBS, ABE Abe Jacops , c.u.koper huisBildtstraat 19164923699r
JAKOBS, ABE Abe Jacops , c.u.koper huisBildtstraat 19164923699r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilverdabakker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 12178926372v
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilverdabakker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 12178926372v
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 231803266256v
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 231803266256v
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 121803266262r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 121803266262r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)koper Voorstraat 231782260196r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)koper Voorstraat 231782260196r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdahuurder (p.j.)Voorstraat 231782260196r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdahuurder (p.j.)Voorstraat 231782260196r
JANS, ABE Abe Jansen huurder Sint Jacobstraat 171733248263v
JANS, ABE Abe Jansen huurder Sint Jacobstraat 171733248263v
JANS, ABE Abe Janssen koopmanniaarnemer Nieuwstraat 38164323596r
JANS, ABE Abe Janssen koopmanniaarnemer Nieuwstraat 38164323596r
JELTES, ABE Abe Jeltes , voor zijn kinderenbakker en ontvanger (mr. -)verkoper Heiligeweg 5816712408va
JELTES, ABE Abe Jeltes , voor zijn kinderenbakker en ontvanger (mr. -)verkoper Heiligeweg 5816712408va
JOHANNES, ABE Abe Johannes huurder van 1/2 (p.j.)Grote Kerkstraat 251802266127r
JOHANNES, ABE Abe Johannes huurder van 1/2 (p.j.)Grote Kerkstraat 251802266127r
JOHANNES, ABE Abe Johannes , c.u.huurder gedeelte (p.j.)Grote Kerkstraat 251803266243v
JOHANNES, ABE Abe Johannes , c.u.huurder gedeelte (p.j.)Grote Kerkstraat 251803266243v
LINSES, ABE Abe Lenses naastligger ten noorden Zoutsloot 961760254254r
LINSES, ABE Abe Lenses naastligger ten noorden Zoutsloot 961760254254r
LINSES, ABE Abe Lenses naastligger ten zuiden Zoutsloot 921762255141r
LINSES, ABE Abe Lenses naastligger ten zuiden Zoutsloot 921762255141r
LINSES, ABE Abe Lensis , c.soc.naastligger ten noorden Zoutsloot 96175025297r
LINSES, ABE Abe Lensis , c.soc.naastligger ten noorden Zoutsloot 96175025297r
LUITJENS, ABE Abe Luytjens naastligger ten zuiden Bargebuurt 20166523923r
LUITJENS, ABE Abe Luytjens naastligger ten zuiden Bargebuurt 20166523923r
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes huurder Bargebuurt 121780259242v
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes huurder Bargebuurt 121780259242v
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes huurder Bargebuurtspoortje 6zuid176125548v
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes huurder Bargebuurtspoortje 6zuid176125548v
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
PIETERS, ABEde stal van Abe Pieters koopmannaastligger ten oosten Molenpad 141675240170v
PIETERS, ABEde stal van Abe Pieters koopmannaastligger ten oosten Molenpad 141675240170v
PIETERS, ABE Abe Pieters koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 104168124139va
PIETERS, ABE Abe Pieters koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 104168124139va
PIETERS, ABEde erfgenamen van wijlen Abe Pyters koopmannaastligger ten zuiden Noordijs 4169324354r
PIETERS, ABEde erfgenamen van wijlen Abe Pyters koopmannaastligger ten zuiden Noordijs 4169324354r
PIETERS, ABE Abe Pytters verkoper q.q. Zoutsloot 981673240114r
PIETERS, ABE Abe Pytters verkoper q.q. Zoutsloot 981673240114r
RITSKES, ABE Abe Ritskes koper q.q. Schritsen 151661238104v
RITSKES, ABE Abe Ritskes koper q.q. Schritsen 151661238104v
SEERPS, ABE Abe Seerps kooltjernaastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1689242301v
SEERPS, ABE Abe Seerps kooltjernaastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1689242301v
SEERPS, ABE Abe Seerps kooltjerkoper huis met een vrij in- en uitgang in de steeg naar de havenVoorstraat 516842424va
SEERPS, ABE Abe Seerps kooltjerkoper huis met een vrij in- en uitgang in de steeg naar de havenVoorstraat 516842424va
SEERPS, ABE Abe Serps , c.u.kooltjerkoper huisSchritsen 81688242241v
SEERPS, ABE Abe Serps , c.u.kooltjerkoper huisSchritsen 81688242241v
SIEBES, ABE Abe Sybes kompasmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Zuiderhaven 151730247326v
SIEBES, ABE Abe Sybes kompasmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Zuiderhaven 151730247326v
SIEBES, ABE Abe Sybes naastligger ten westen Rommelhaven 201715245238r
SIEBES, ABE Abe Sybes naastligger ten westen Rommelhaven 201715245238r
SIEBES, ABE Abe Sybes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter1729247283r
SIEBES, ABE Abe Sybes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter1729247283r
, ABEL Abel Griet uitdragerbewoner Hoogstraat 23168424255v
BOLHUIS, ABEL Abel Bolhuis, curatorenverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61799265151r
, ABEL Abel Bolhuysverkoper q.q. Hoogstraat 511799265148r
, ABEL Abel Bolhuysverkoper q.q. Hoogstraat 531799265148r
JONG, ABEL Abel M. de Jongscheepstimmerbaasverkoper van 2/4 Zuiderhaven 16180226688r
DIRKS, ABELwijlen Abel Dirks schoenmakerverkoper Grote Kerkstraat 151766256225r
DIRKS, ABELwijlen Abel Dirks schoenmakerverkoper Grote Kerkstraat 151766256225r
DIRKS, ABELwijlen Abel Dirks schoenmakerverkoper Grote Kerkstraat 151766256225r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 4176125598r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 4176125598r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 4176125598r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Bargebuurt 22176125599r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Bargebuurt 22176125599r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Bargebuurt 22176125599r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Heiligeweg 38176125577r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Heiligeweg 38176125577r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Heiligeweg 38176125577r
DOUWES, ABELTJE Abel Douwes koper huis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de havenJan Ruurdstraat 3162923294r
DOUWES, ABELTJE Abel Douwes koper huis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de havenJan Ruurdstraat 3162923294r
DOUWES, ABELTJE Abel Douwes koper huis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de havenJan Ruurdstraat 3162923294r
HARMENS, ABEL Abel Harmens korfmaker (mr. -)koper Bildtstraat 151732248124v
HARMENS, ABEL Abel Harmens korfmaker (mr. -)koper Bildtstraat 151732248124v
HENDRIKS, ABEL Abel Hendriks koper huisSchritsen 181810268358v
HENDRIKS, ABEL Abel Hendriks koper huisSchritsen 181810268358v
HENDRIKS, ABEL Abel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 2218102692r
HENDRIKS, ABEL Abel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 2218102692r
IJSBRANDS, ABEL Abel Isbrants koper huisKleine Kerkstraat WZ161122928v
IJSBRANDS, ABEL Abel Isbrants koper huisKleine Kerkstraat WZ161122928v
LUITJENS, ABELde weudwe van Abel Luitiens koper provisioneel Rozemarijnstraat 3168224148ra
LUITJENS, ABELde weudwe van Abel Luitiens koper provisioneel Rozemarijnstraat 3168224148ra
LUITJENS, ABEL Abel Luitiens koper finaal kamer nr. 5Bargebuurt 2216602387ra
LUITJENS, ABEL Abel Luitiens koper finaal kamer nr. 5Bargebuurt 2216602387ra
LUITJENS, ABEL Abel Luitiens koper provisioneel Bargebuurt 2216602387ra
LUITJENS, ABEL Abel Luitiens koper provisioneel Bargebuurt 2216602387ra
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jongscheepstimmermankoper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stalZuiderhaven 161800265222r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jongscheepstimmermankoper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stalZuiderhaven 161800265222r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jongscheepstimmermankoper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stalZuiderhaven 161800265241r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jongscheepstimmermankoper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stalZuiderhaven 161800265241r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jongeigenaar van 1/4 Zuiderhaven 161800265241r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jongeigenaar van 1/4 Zuiderhaven 161800265241r
SIEBRENS, ABELTJE Abel Sibrants verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen162823246v
SIEBRENS, ABELTJE Abel Sibrants verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen162823246v
IJSBRANDY, ABEL dr. Abele Isbrandiverkoper Kleine Kerkstraat WZ161723060r
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsmanaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3179226444v
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsmanaastligger ten zuiden Brouwersstraat 51782260223r
WIERSMA, ABEL Abelius Wiersmanaastligger ten noorden Brouwersstraat 91786262115r
BONNES, Abelke Bonnes koper Achterstraat1612229115r
BONNES, Abelke Bonnes koper Achterstraat1612229115r
BONNES, Abelke Bonnes koper Achterstraat1612229115r
JENTJEMA, ABEL Abelus Jentiema, c.u.kapiteinbewoner Zuiderhaven 71a1682241185r
JENTJEMA, ABEL Abelus Jentiemakapiteingeniaarde koper Grote Kerkstraat 12167924127v
ROBIJNSMA, ABEL Abelus Robijnsmaverkoper van 1/3 van 1/5 Simon Stijlstraat1657237251v
WIERDSMA, ABEL Abelus Wierdsma, n.u.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 51791263348v
PIETERS, ABIGAEL Abigail Pytters koper Grote Kerkstraat 201703244196v
PIETERS, ABIGAEL Abigail Pytters koper Grote Kerkstraat 201703244196v
HARINGS, ABELwijlen Able Harings verkoper Nieuwstraat 481644235119r
HARINGS, ABELwijlen Able Harings verkoper Nieuwstraat 481644235119r
, ABRAHAMhet huis van Abraham schoenlappernaastligger ten noorden Hofstraat 47oost167224094r
, ABRAHAMhet huis van Abraham schoenlappernaastligger ten noorden Hofstraat 47oost167224082r
ALEMA, ABRAHAM Abraham van Alemaverkoper Lanen 80173024710ra
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alemageniaarde koper Rozengracht 7oost1721246117r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alemazilversmidkoper huis, de Kartouw genaemtLanen 80de Kartouw172024683r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alemanaastligger ten noorden Spekmarkt 2172124696r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alemanaastligger ten oosten Lanen 781722246128r
BONTEKOE, ABRAHAM vroedsman Abraham Bontekoemede directeurverkoper Vijver 6tuin165623763r
BONTEKOE, ABRAHAM Abraham Bontekoeniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 18achter165623764v
BONTEKOE, ABRAHAM de hof van burgemeester Abraham Bontekoenaastligger ten oosten [achter] Rozengracht 161658237169ar
BONTEKOE, ABRAHAM de hof van burgemeester Abraham Bontekoenaastligger ten westen Rozengracht 161658237169ar
BONTEKOE, ABRAHAM burgemeester Abraham Bontekoenaastligger ten oosten Rozengracht 101659237186r
BONTEKOE, ABRAHAM burgemeester Abraham Bontekoenaastligger ten oosten Rozengracht 121659237186r
BONTEKOE, ABRAHAM de nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytter Bontekoeverkoper Rommelhaven 8een_achter16602385va
BONTEKOE, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen burgemeester Abraham Bontekoenaastligger ten westen Voorstraat 851667239114r
BONTEKOE, ABRAHAM de hof van Abraham Bontekoenaastligger ten oosten [achter] Rozengracht 16165523727v
BONTEKOE, ABRAHAM de andere hof van Abraham Bontekoenaastligger ten westen Rozengracht 16165523727v
BOUT, ABRAHAM Abraham Boutkolvemaker en koopmanverkoper Spekmarkt 1177225844r
BOUT, ABRAHAM Abraham Boutkoper huisSpekmarkt 1177225829v
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandbewoner Grote Bredeplaats 26west163623415r
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandbewoner Grote Bredeplaats 26west16362346v
KOOIMAN, ABRAHAM Abraham Coymansnotarisverkoper q.q. Zuiderhaven 51765256106v
FABER, ABRAHAM Abraham Faberkoper provisioneel woning en weefwinkel voor zes getouwenZoutsloot NZ1779259305v
, ABRAHAM Abraham van der Fuyckzilversmid (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17achter168524279r
, ABRAHAM Abraham van der Fuyckzilversmid (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17168424257v
, ABRAHAM Abraham van der Fuyckzilversmid (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 151686242120v
, ABRAHAMhet huis van Abraham Groenewoldt, c.u.naastligger ten westen Zuiderhaven 541658237174r
GROENEWOUD, ABRAHAM burgerhopman Abraham Groenewoltsecretaris Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 52166523910r
GROENEWOUD, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Abraham Groenwoltcommiesnaastligger ten westen Zuiderhaven 481667239123v
GROENEWOUD, ABRAHAM wijlen Abraham Groenwoltcommieserflater Zuiderhaven 46166923933va
GROENEWOUD, ABRAHAM burgerhopman Abraham Groenwoltcommies Admiraliteit in Frieslandkoper huis, hof en ledige plaats of de huisstede ten westenZuiderhaven 461662238159v
GROENEWOUD, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Groenwolt, c.u.koper spaanderhuisZuiderhaven 521654236252v
GROENEWOUD, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Groenwoltkoper twee kamersSpinhuisstraat ZZ1654236268r
GROENEWOUD, ABRAHAM wijlen Abraham Groenwoltcommiesverkoper Zuiderhaven 461668239150v
ISRAEL, ABRAHAM Abraham Israelkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 36176425643r
ISRAEL, ABRAHAM Abraham Israelkoopman (joods -)verkoper Voorstraat 85achter1758254162v
ISRAEL, ABRAHAM de weduwe van wijlen Abraham Israelbewoner Voorstraat 871765256113r
ISRAEL, ABRAHAM wijlen Abraham Israelerflater Voorstraat 871765256113r
ISRAEL, ABRAHAM Abraham Israelkoopman en winkelier (joods -)koper huis, hof, paardenstal en wagenhuisVoorstraat 871758254156v
, ABRAHAM Abraham Monnabewoner Liemendijk ZZ177225835v
ROSEN, ABRAHAM wijlen burgemeester Abraham Roosenverkoper Heiligeweg 12176025535r
ROSEN, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosennaastligger ten oosten Heiligeweg 101734248308v
ROSEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Roosennaastligger ten oosten Heiligeweg 8174325123v
ROSEN, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosenreidmaker (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 81733248261v
ROSEN, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosenreidmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 81733248261v
ROSEN, ABRAHAM Vaandrig Abraham Rosennaastligger ten oosten Heiligeweg 81733248202v
ROSEN, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Rosenverkoper q.q. Sint Jacobstraat 617312488v
ROSEN, ABRAHAM Abraham Rosenreidmaker (mr. -)koper huis tuin erachterHeiligeweg 121724246212v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterkoper huis en tuintjeSchritsen 44180726813r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbinderkoper woningMolenpad 41806267272r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbindersknechtkoper huisKleine Kerkstraat 141805267126v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbinderkoper woningMolenpad 61806267272r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbindersknechtverkoper q.q. Wasbleek 7180826880r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterkoper huisVoorstraat 9918102693r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiternaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51180826820r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbinderkoper huisSchritsen 42181026948v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbindernaastligger ten oosten Schritsen 42181026948v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterkoper huisBorstelsteeg 121810269100v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiternaastligger ten zuiden Borstelsteeg 121810269100v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbinderverkoper Kleine Kerkstraat 141809268217v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiternaastligger ten zuiden Borstelsteeg 121807267330v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbindersknechtkoper huisBorstelsteeg 141807267331r
SAVOIS, ABRAHAM Abraham Savoyverkoper q.q. Voorstraat 57een_achter1695243144v
SPIERINGSHOEK, ABRAHAM Abraham Spieringshoekverkoper Brouwersstraat 91786262115r
SPIERINGSHOEK, ABRAHAM Abraham Spieringshoekverkoper van 1/2 Voorstraat 971780259297v
SPIERINGSHOEK, ABRAHAM Abraham Spieringshoekverkoper Both Apothekerstraat 81782260213v
STOKMAN, ABRAHAM Abraham Stockmansbakker (koek-)bewoner Voorstraat 731619230160v
TJALLINGII, ABRAHAM Abraham Tjallingiusopzichter (lands -)huurder Bildtstraat 17180426767v
VERMEULEN, ABRAHAM de weduwe van wijlen Abraham Vermeulen, en haar dochtersvoormalig huurder Zuiderstraat 181776258251v
VERMEULEN, ABRAHAM de weduwe van wijlen Abraham Vermeulenhuurder Zuiderstraat 181775258234r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 341778259150v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Lanen 361799265182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 361799265182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardennaastligger ten westen Schritsen 291763255245r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardenkoper huisLanen 381790263264r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 36176025512v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardenverkoper Klaverbladstraat 51775258200v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardenknoopmakerverkoper Kleine Bredeplaats 161760254253r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Schritsen 251801265293r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardenknoopmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 161753253114v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Schritsen 25175325336r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Weverstraat 101766256182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardenkoper huisKlaverbladstraat 51766256183r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Lanen 361794264212r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 361794264212r
WIJNGAARD, ABRAHAM Abraham Wijngaerdennaastligger ten zuiden Weverstraat 101769257127v
WIJNGAARD, ABRAHAM Abraham Wijngaerdenkoper provisioneel huis en hofKerkpoortstraat 4917732584ra
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Albert wever (bont-)koper huisRomastraat 51728247116v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Albert wever (bont-)koper huisRomastraat 51728247116v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Albert wever (bont-)koper huisRomastraat 51728247116v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts verkoper van 1/3 Borstelsteeg 11729247267r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts verkoper van 1/3 Borstelsteeg 11729247267r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts verkoper van 1/3 Borstelsteeg 11729247267r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts wever (mr. bont-)geniaarde koper Vijver 41725246244r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts wever (mr. bont-)geniaarde koper Vijver 41725246244r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts wever (mr. bont-)geniaarde koper Vijver 41725246244r
ASSES, ABRAHAM Abraham Asses huurder Nieuwstraat 621804267103r
ASSES, ABRAHAM Abraham Asses huurder Nieuwstraat 621804267103r
ASSES, ABRAHAM Abraham Asses huurder Nieuwstraat 621804267103r
BAUKES, ABRAHAMwijlen Abraham Baukes erflater Lanen 561728247100r
BAUKES, ABRAHAMwijlen Abraham Baukes erflater Lanen 561728247100r
BAUKES, ABRAHAMwijlen Abraham Baukes erflater Lanen 561728247100r
BAUKES, ABRAHAM Abraham Baukes , e.a.huurder (p.j.)Lanen 56173124810v
BAUKES, ABRAHAM Abraham Baukes , e.a.huurder (p.j.)Lanen 56173124810v
BAUKES, ABRAHAM Abraham Baukes , e.a.huurder (p.j.)Lanen 56173124810v
WIJNGAARD, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerdenknoopmaker (mr. -)koper huisSchritsen 271748251224v
WIJNGAARD, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerdenknoopmaker (mr. -)koper huisSchritsen 271748251224v
WIJNGAARD, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerdenknoopmaker (mr. -)koper huisSchritsen 271748251224v
, ABRAHAM Abraham Casarius verkoper Rommelhaven 20161222986r
KLASES, ABRAHAM Abraham Claesen verkoper Kleine Kerkstraat 61657237134r
KLASES, ABRAHAM Abraham Claesen verkoper Kleine Kerkstraat 61657237134r
KLASES, ABRAHAM Abraham Claesen verkoper Kleine Kerkstraat 61657237134r
KLASES, ABRAHAMde kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 81659237204v
KLASES, ABRAHAMde kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 81659237204v
KLASES, ABRAHAMde kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 81659237204v
KLASES, ABRAHAMde kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter1634233145v
KLASES, ABRAHAMde kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter1634233145v
KLASES, ABRAHAMde kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter1634233145v
KLASES, ABRAHAM Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 816602385va
KLASES, ABRAHAM Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 816602385va
KLASES, ABRAHAM Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 816602385va
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)koper huisRomastraat 4oost176425621r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)koper huisRomastraat 4oost176425621r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)koper huisRomastraat 4oost176425621r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELISwijlen Abraham Cornelis Beitzegatverkoper Romastraat 4oost176925799r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELISwijlen Abraham Cornelis Beitzegatverkoper Romastraat 4oost176925799r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELISwijlen Abraham Cornelis Beitzegatverkoper Romastraat 4oost176925799r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
ELBERTS, ABRAHAM Abraham Elberts schipper (wijd-)koper huis en tuinZoutsloot 4917272477v
ELBERTS, ABRAHAM Abraham Elberts schipper (wijd-)koper huis en tuinZoutsloot 4917272477v
ELBERTS, ABRAHAM Abraham Elberts schipper (wijd-)koper huis en tuinZoutsloot 4917272477v
, ABRAHAM Abraham Elikan verkoper Voorstraat 361807267336r
, ABRAHAM Abraham Elkan Levykoopmanverkoper Rommelhaven 181805267177r
, ABRAHAM Abraham Elkan Levykoper huis en herbergRommelhaven 18de Aardappelbeurs1805267161v
RUITER, ABRAHAM F. Abraham F. de Ruiterboekbindersknechtverkoper Hondenstraat 10180426771r
RUITER, ABRAHAM F. Abraham F. de Ruiterboekbindersknechtverkoper Hondenstraat 10180426771r
RUITER, ABRAHAM F. Abraham F. de Ruiterboekbindersknechtverkoper Hondenstraat 10180426771r
RUITER, ABRAHAM F. Abraham F. de Ruiterboekbindersknechtkoper huisHondenstraat 101802266168v
RUITER, ABRAHAM F. Abraham F. de Ruiterboekbindersknechtkoper huisHondenstraat 101802266168v
RUITER, ABRAHAM F. Abraham F. de Ruiterboekbindersknechtkoper huisHondenstraat 101802266168v
FRANSES, ABRAHAM Abraham Fransen , c.u.huurder Zoutsloot 981673240114r
FRANSES, ABRAHAM Abraham Fransen , c.u.huurder Zoutsloot 981673240114r
FRANSES, ABRAHAM Abraham Fransen , c.u.huurder Zoutsloot 981673240114r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 441796264329r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 441796264329r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen koper hof met zomerhuisRomastraat 25achter1778259129v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen koper hof met zomerhuisRomastraat 25achter1778259129v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 44176825735v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 44176825735v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen huurder (p.j.)Rozengracht 161780259271v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen huurder (p.j.)Rozengracht 161780259271v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 441782260235r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 441782260235r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 251784261152v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 251784261152v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 29178126083v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 29178126083v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 291782260307v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 291782260307v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen wever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpad 11763255207v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen wever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpad 11763255207v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 2717812609r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 2717812609r
HANSES, ABRAHAMwijlen Abraham Hanses verkoper Kerkpad 11786262113r
HANSES, ABRAHAMwijlen Abraham Hanses verkoper Kerkpad 11786262113r
HANSES, ABRAHAMwijlen Abraham Hanses verkoper Romastraat 25achter1786262114r
HANSES, ABRAHAMwijlen Abraham Hanses verkoper Romastraat 25achter1786262114r
HANSES, ABRAHAMde weduwe van wijlen Abraham Hanzen huurder achterste gedeelte (p.j.)Grote Kerkstraat 351787262224v
HANSES, ABRAHAMde weduwe van wijlen Abraham Hanzen huurder achterste gedeelte (p.j.)Grote Kerkstraat 351787262224v
IEPES, ABRAHAMde weduwe van wijlen Abraham Ipes verkoper q.q. Liemendijk NZ162623197v
IEPES, ABRAHAMde weduwe van wijlen Abraham Ipes verkoper q.q. Liemendijk NZ162623197v
, ABRAHAM Abraham Israel koopmanverkoper q.q. Wasbleek176425639v
, ABRAHAM Abraham Israel koopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 31west176425640v
, ABRAHAM Abraham Israel koopmanverkoper q.q. Wasbleek176425642r
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs huurder (p.j.)Rommelhaven 161766256191r
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs huurder (p.j.)Rommelhaven 161766256191r
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs bakker (koek-)huurder Voorstraat 731618230150r
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs bakker (koek-)huurder Voorstraat 731618230150r
JANS, ABRAHAM Abraham Jans bruidegom 1601228266r
JANS, ABRAHAM Abraham Jans bruidegom 1601228266r
JANS, ABRAHAM Abraham Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10175025272v
JANS, ABRAHAM Abraham Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10175025272v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faberscheepstimmerman (mr. -)koper huisScheerstraat 10177225862r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faberscheepstimmerman (mr. -)koper huisScheerstraat 10177225862r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper Scheerstraat 101776258242v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper Scheerstraat 101776258242v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Hoogstraat 101697243275r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Hoogstraat 101697243275r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen verkoper Hofstraat 21west1689242285v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen verkoper Hofstraat 21west1689242285v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen , c.u.koopmankoper huisRommelhaven 3b1696243204r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen , c.u.koopmankoper huisRommelhaven 3b1696243204r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen verkoper Rommelhaven 31698243374r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen verkoper Rommelhaven 31698243374r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen wachtophaaldergeniaarde koper Hofstraat 21west1692242381v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen wachtophaaldergeniaarde koper Hofstraat 21west1692242381v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Rommelhaven 51697243297r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Rommelhaven 51697243297r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Hoogstraat 101697243300r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Hoogstraat 101697243300r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen borg voor de koper Nieuwstraat 1zuid1687242183r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen borg voor de koper Nieuwstraat 1zuid1687242183r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmermanverkoper Schritsen 2178326160r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmermanverkoper Schritsen 2178326160r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Fabernaastligger ten noorden* Jan Ruurdstraat 11780259290r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Fabernaastligger ten noorden* Jan Ruurdstraat 11780259290r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 101779259215r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 101779259215r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 21west1780259282v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 21west1780259282v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberverkoper q.q. Rommelhaven 61779259306v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberverkoper q.q. Rommelhaven 61779259306v
HOEF, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Hoeffverkoper Brouwersstraat 211723246168v
HOEF, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Hoeffverkoper Brouwersstraat 211723246168v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen Middelaerverkoper Brouwersstraat 91677240268r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen Middelaerverkoper Brouwersstraat 91677240268r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters verkoper van 1/4 Droogstraat 131642234180v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters verkoper van 1/4 Droogstraat 131642234180v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters geniaarde koper Franekereind 23oost1646235216v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters geniaarde koper Franekereind 23oost1646235216v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apothekergeniaarde koper Franekereind 23oost1646235215v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apothekergeniaarde koper Franekereind 23oost1646235215v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apothekernaastligger ten oosten* Rommelhaven 6vier_achter1645235173r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apothekernaastligger ten oosten* Rommelhaven 6vier_achter1645235173r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde nagelaten weeskinderen van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoekoper [1/2] huis en mouterij, loods, plaats en achterhuisRommelhaven 81659237204v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde nagelaten weeskinderen van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoekoper [1/2] huis en mouterij, loods, plaats en achterhuisRommelhaven 81659237204v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde schuur van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 81659237204v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde schuur van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 81659237204v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde kamer van de erfgenamen van wijlen Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 816602385va
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde kamer van de erfgenamen van wijlen Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 816602385va
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytters Bontekoeverkoper Rommelhaven 816602385va
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytters Bontekoeverkoper Rommelhaven 816602385va
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten westen Voorstraat 85165623777r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten westen Voorstraat 85165623777r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abraham Pytters Bontekoe, c.u.koper hof met prieelZuiderhaven ZZ1657237132r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abraham Pytters Bontekoe, c.u.koper hof met prieelZuiderhaven ZZ1657237132r
TEETSES, ABRAHAMwijlen Abraham Teedzes blekererflater Franekertrekvaart 91784261226v
TEETSES, ABRAHAMwijlen Abraham Teedzes blekererflater Franekertrekvaart 91784261226v
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjalling schoenmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 31175725465r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjalling schoenmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 31175725465r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 44176825735v
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 44176825735v
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings , c.u.bewoner voorste gedeelte Hoogstraat 161770257173r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings , c.u.bewoner voorste gedeelte Hoogstraat 161770257173r
TJALLINGS, ABRAHAMde geabandonneerde boedel van Abraham Tjallings schoenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 161770257173r
TJALLINGS, ABRAHAMde geabandonneerde boedel van Abraham Tjallings schoenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 161770257173r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings schoenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 16176725723r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings schoenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 16176725723r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems koper huis en brouwerij met aandeel in de brouwersvijverBrouwersstraat 221803266182r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems koper huis en brouwerij met aandeel in de brouwersvijverBrouwersstraat 221803266182r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten zuiden Brouwersstraat 181810268356v
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten zuiden Brouwersstraat 181810268356v
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 791803266230v
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 791803266230v
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 791806267191r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 791806267191r
IEMES, ABRAHAMminderjarige Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west179226452r
IEMES, ABRAHAMminderjarige Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west179226452r
IEMES, ABRAHAM Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
IEMES, ABRAHAM Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
, ABRAHAM Abraham Ysrael koopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 18176425638v
, ABRAHAM Abrahamus Tammeripredikantverkoper buiten Harlingen1654236264r
, ABRAHAM Abrahamus Wetzensiusverkoper Grote Kerkstraat 331676240241v
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenewoltcommiesnaastligger ten oosten Zuiderhaven 501664238207r
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenewoltcommiesnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 501664238207r
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenwolt, c.u.ontvangerkoper huis en hof daarachterZuiderhaven 501650236119v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abram Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 361782260191v
KLASES, ABRAHAMde erfgenamen van wijlen Abram Claessen naastligger ten zuiden Rommelhaven 10164223533r
KLASES, ABRAHAMde erfgenamen van wijlen Abram Claessen naastligger ten zuiden Rommelhaven 10164223533r
KLASES, ABRAHAMde erfgenamen van wijlen Abram Claessen naastligger ten zuiden Rommelhaven 10164223533r
HANSES, ABRAHAM Abram Hansen naastligger ten noorden Romastraat 251782260182r
HANSES, ABRAHAM Abram Hansen naastligger ten noorden Romastraat 251782260182r
JAKOBS, ABRAHAM Abram Jacobs verkoper Droogstraat 591650236133v
JAKOBS, ABRAHAM Abram Jacobs verkoper Droogstraat 591650236133v
PIETERS, ABRAHAMhet kleine huis van verkoper Abram Pyters , c.u.apothekernaastligger ten noorden Bildtstraat 211646235211r
PIETERS, ABRAHAMhet kleine huis van verkoper Abram Pyters , c.u.apothekernaastligger ten noorden Bildtstraat 211646235211r
PIETERS, ABRAHAM Abram Pyters , c.u.apothekerverkoper Bildtstraat 211646235211r
PIETERS, ABRAHAM Abram Pyters , c.u.apothekerverkoper Bildtstraat 211646235211r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pyters Bontekoenaastligger ten oosten Zuiderplein 31650236113v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pyters Bontekoenaastligger ten oosten Zuiderplein 31650236113v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pyters Bontekoeverkoper Zuiderplein 31650236113v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pyters Bontekoeverkoper Zuiderplein 31650236113v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pytters Bontekoekoper door niaar hof met bomen en plantagieVijver 6tuin1651236179v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pytters Bontekoekoper door niaar hof met bomen en plantagieVijver 6tuin1651236179v
TJERKS, Abtie Tyercks koper Heiligeweg 221621230260v
TJERKS, Abtie Tyercks koper Heiligeweg 221621230260v
WILLEMS, Abygeltje Willems verkoper Weverstraat 11752252226r
WILLEMS, Abygeltje Willems verkoper Weverstraat 11752252226r
DIRKS, AAGJE Achie Dirckx verkoper Heiligeweg NZ1631232166r
DIRKS, AAGJE Achie Dirckx verkoper Heiligeweg NZ1631232166r
DIRKS, AAGJE Achie Dirckx verkoper Heiligeweg NZ1631232166r
TJEERDS, AAGJE Achien Tjeerdts koper huis en hof met vier kamers en een opkamerKerkpad 161675240178r
TJEERDS, AAGJE Achien Tjeerdts koper huis en hof met vier kamers en een opkamerKerkpad 161675240178r
, Achjen huurder Rommelhaven 18een_achter173124840r
KLASES, AAGJE Acht Clases geniaarde koper Achterstraat ZZ1662238151r
KLASES, AAGJE Acht Clases geniaarde koper Achterstraat ZZ1662238151r
KLASES, AAGJE Acht Clases geniaarde koper Achterstraat ZZ1662238151r
TEUNIS, AAGJE Acht Thoenis verkoper Bildtstraat 141605228456r
TEUNIS, AAGJE Acht Thoenis verkoper Bildtstraat 141605228456r
TEMPELAAR, AAGJE FRANSES Achtie Fransen Templarkoper Weverstraat1659237199r
TEMPELAAR, AAGJE FRANSES Achtie Fransen Templarkoper Weverstraat1659237199r
TEMPELAAR, AAGJE FRANSES Achtie Fransen Templarkoper Weverstraat1659237199r
BREMAN, AAGJE Achtje Bremansverkoper Grote Kerkstraat 18166523923v
, AUKJE Acke huurder (p.w.)Vijver 121752252230v
ABES, AUKJEde weduwe Acke Abbes naastligger ten oosten [a/d overkant] Rozengracht 17166123887r
ABES, AUKJEde weduwe Acke Abbes naastligger ten oosten [a/d overkant] Rozengracht 17166123887r
ABES, AUKJEde weduwe Acke Abbes naastligger ten oosten [a/d overkant] Rozengracht 17166123887r
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andries de Boerkoper Zuiderhaven 241766256171r
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andries de Boerkoper Zuiderhaven 241766256171r
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andries de Boerkoper Zuiderhaven 241766256171r
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andrys de Boerkoper Zuiderhaven 261733248183v
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andrys de Boerkoper Zuiderhaven 261733248183v
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andrys de Boerkoper Zuiderhaven 261733248183v
DOEKES, AUKJE Acke Doekes koper Weverstraat 14176825788r
DOEKES, AUKJE Acke Doekes koper Weverstraat 14176825788r
DOEKES, AUKJE Acke Doekes koper Weverstraat 14176825788r
DOEIES, AUKJE Acke Doyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 216842423ra
DOEIES, AUKJE Acke Doyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 216842423ra
DOEIES, AUKJE Acke Doyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 216842423ra
EVERTS, AUKJE Acke Everts koper Achterstraat166623942r
EVERTS, AUKJE Acke Everts koper Achterstraat166623942r
EVERTS, AUKJE Acke Everts koper Achterstraat166623942r
EVERTS, AUKJE Acke Ewerts koper Bildtpoort (gebied)1661238101r
EVERTS, AUKJE Acke Ewerts koper Bildtpoort (gebied)1661238101r
EVERTS, AUKJE Acke Ewerts koper Bildtpoort (gebied)1661238101r
FEDDES, AUKJE Acke Feddes koper Schritsen 38178626277r
FEDDES, AUKJE Acke Feddes koper Schritsen 38178626277r
FEDDES, AUKJE Acke Feddes koper Schritsen 38178626277r
FEIKES, AUKJEzijn moeder Acke Feykes verkoper Zuiderhaven 1oud1774258176r
FEIKES, AUKJEzijn moeder Acke Feykes verkoper Zuiderhaven 1oud1774258176r
FEIKES, AUKJEzijn moeder Acke Feykes verkoper Zuiderhaven 1oud1774258176r
GERBENS, AUKJE Acke Gerbens verkoper van 1/6 Noorderhaven 341738249281v
GERBENS, AUKJE Acke Gerbens verkoper van 1/6 Noorderhaven 341738249281v
GERRITS, AUKJE Acke Gerrits naastligger ten noorden Vijverstraat 111695243152r
GERRITS, AUKJE Acke Gerrits naastligger ten noorden Vijverstraat 111695243152r
GOIES, AUKJE Acke Goyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2168424233v
GOIES, AUKJE Acke Goyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2168424233v
JANS, AUKJEwijlen Acke Jans erflater Noorderhaven 60170024463v
JANS, AUKJEwijlen Acke Jans erflater Noorderhaven 60170024463v
LAMMERTS, AUKJE Acke Lammerts verkoper Noorderhaven 1121723246182r
LAMMERTS, AUKJE Acke Lammerts verkoper Noorderhaven 1121723246182r
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten oosten Rommelhaven 81749251280r
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten oosten Rommelhaven 81749251280r
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten noorden Rommelhaven 121736249146v
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten noorden Rommelhaven 121736249146v
MEILES, AUKJE Acke Meyles naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 2416362348v
MEILES, AUKJE Acke Meyles naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 2416362348v
PIETERS, AUKJE Acke Pieters , oude vrijsterverkoper van 1/3 Rommelhaven 241729247232v
PIETERS, AUKJE Acke Pieters , oude vrijsterverkoper van 1/3 Rommelhaven 241729247232v
PIETERS, AUKJEwijlen Acke Pieters verkoper Schritsen 50achter173624912va
PIETERS, AUKJEwijlen Acke Pieters verkoper Schritsen 50achter173624912va
PIETERS, AUKJE Acke Pieters verkoper Rommelhaven 41755253202r
PIETERS, AUKJE Acke Pieters verkoper Rommelhaven 41755253202r
PIETERS, AUKJE Acke Pyters koper Gedempte Korte Zoutsloot 91758254175v
PIETERS, AUKJE Acke Pyters koper Gedempte Korte Zoutsloot 91758254175v
SIEBRENS, AUKJE Acke Sybrens verkoper Schritsen 50achter1736249120r
SIEBRENS, AUKJE Acke Sybrens verkoper Schritsen 50achter1736249120r
SIEDSES, AUKJE Acke Sydses verkoper Vijver 121752252230v
SIEDSES, AUKJE Acke Sydses verkoper Vijver 121752252230v
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Herenknechtenkamerstraat1752252230r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Herenknechtenkamerstraat1752252230r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper van 2/9 Rommelhaven 241729247232v
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper van 2/9 Rommelhaven 241729247232v
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Hondenstraat 41752252231v
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Hondenstraat 41752252231v
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Vijver 6tuin1752252234r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Vijver 6tuin1752252234r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses koper Noorderhaven 22173124868r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses koper Noorderhaven 22173124868r
TOBIAS, AUKJE Acke Tobias huurder Borstelsteeg 1176725713r
TOBIAS, AUKJE Acke Tobias huurder Borstelsteeg 1176725713r
WILLEMS, AUKJE Acke Willems koper Grote Kerkstraat 151766256225r
WILLEMS, AUKJE Acke Willems koper Grote Kerkstraat 151766256225r
BONTEKOE, ADAM Adam Bontekoekoper huis en cementmakerijSint Jacobstraat 41786262103r
BONTEKOE, ADAM Adam Bontekoekoper 1/4 huisSint Jacobstraat 61786262103r
DIEMER, ADAM Adam Dimmerhuurder Borstelsteeg 1180426717v
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipsonkoper door niaar 1/2 huis en hof met een vrije uitgang naar de Achterstraat [staat: Karremanstraat]Zoutsloot 53166123877r
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipsonkoper door niaar 1/2 huis en hof met een vrije uitgang naar de Achterstraat [staat: Karremanstraat]Zoutsloot 53tuin166123877r
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipsoneigenaar van 1/2 ([blijkens een niaar])Zoutsloot 53166123877r
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipsoneigenaar van 1/2 ([blijkens een niaar])Zoutsloot 53tuin166123877r
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipsonkoper provisioneel 1/2 huis en hofZoutsloot 5316612388va
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipsonkoper provisioneel 1/2 huis en hofZoutsloot 53tuin16612388va
GIPSON, ADAM de hof van burgemeester Adam Gipsonnaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1662238151r
GOSLINGS, ADAM Adam Goslingsverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg WZ1730247312r
, ADAM Adam Hargtoghslager (mr. -)huurder Noorderhaven 1081801265299v
HERTOG, ADAM Adam Hartogslager (mr. -)huurder Voorstraat 301806267256v
HELBACH, ADAM Adam Coenraad Helbachluitenant in het regiment van generaal majoor Van Brakellkoper Zuiderhaven 251794264170v
HELBACH, ADAM Adam Coenraad Helbachluitenant in dienst van de staat (oud -)verkoper Zuiderhaven 25180126644r
LENTS, ADAM Adam Lensnaastligger ten noorden Lanen 391805267141v
LENTS, ADAM Adam Lentsnaastligger ten noorden Lanen 3518012663r
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten noorden Lanen 391808268112r
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten oosten Lanen 29180426792v
LENTS, ADAM Adam Lentzverver en glasmaker (mr. -)koper huis en tuinSint Odolphisteeg 221788262291v
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten noorden Lanen 371788262293r
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 161808268128r
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten noorden Lanen 3918042679v
LENTS, ADAM Adam Lentz, c.u.verver en glasmaker (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 37178526222r
LENTS, ADAM Adam Lentzverver (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 351795264294r
, ADAM Adam Roerichkasteleinkoper huis met achtererfNoorderhaven 641778259153r
, ADAM Adam Roerichgeniaarde koper Voorstraat 36176425675r
, ADAM Adam Roerichkastelein in het Herenlogementkoper huisRozemarijnstraat 1het Herenlogement177725953r
, ADAM Adam Roerich, c.u.kok op het Admiraliteitsjachtgeniaarde koper Voorstraat 41176425654r
, ADAM[geniaarde koper] Adam Roerichnaastligger ten oosten Voorstraat 39176425657r
, ADAM Adam Roerichnaastligger ten noorden Voorstraat 39176425657r
, ADAM Adam Roerichgeniaarde koper Sint Odolphisteeg 8178126035v
, ADAM Adam Roerichkok op het Admiraliteitsjachtkoper huisVoorstraat 411766256197v
, ADAM Adam Roerichhuurder (p.j.)Voorstraat 411766256197v
, ADAM Adam Roerichnaastligger ten westen Voorstraat 411766256197v
, ADAM Adam Roerichkoper huisVoorstraat 311776258248r
, ADAM Adam Roerichkok op het Admiraliteitsjachtkoper huisVoorstraat 411766256199v
, ADAM Adam Roerichhuurder (p.j.)Voorstraat 411766256199v
, ADAM Adam Roerichnaastligger ten westen Voorstraat 411766256199v
, ADAM Adam Roerichkoper huisVoorstraat 391766256161r
, ADAM Adam Roerichkokgeniaarde koper Hondenstraat 31769257115v
, ADAM Adam Roerichkoper van 1/2 door niaar ratione communiatis huis en weefwinkelBoth Apothekerstraat 15zuid1780259288v
, ADAM Adam Roerichkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 15zuid1780259288v
, ADAM Adam Starkkoper huisHeiligeweg 68181026966v
, ADAM Adam Starkhuurder Heiligeweg 68181026966v
STERK, ADAM Adam Sterk, c.u.huurder voorkamer Zoutsloot 1051805267156r
STERK, ADAM Adam Sterkapothekersknechtkoper huisSpekmarkt 11806267284v
STERK, ADAM Adam Sterkapothekersknechtverkoper Spekmarkt 11809268210v
, ADAM Adam Stratshuurder beneden Kroonsteeg 51765256141v
, ADAM Adam Terwogtschoolhouder (Franse -)koper huisVoorstraat 321809268189v
, ADAM Adam van Urknaastligger ten zuiden Noorderhaven 22176725715r
, ADAM Adam van Urknaastligger ten zuiden Noorderhaven 22achter176725715r
VELINK, ADAM Adam Veelinkhofmeester op het Admiraliteitsjachtkoper huis en tuintjeSchritsen 35175325351r
VELINK, ADAM Adam Veelinkhofmeester op het Admiraliteitsjachtverkoper Schritsen 35176125547v
, ADAM Adam ter Wogtverkoper Zuiderstraat 101809268207v
FRANSES, ADAM Adam Frans koper Zoutsloot NZ162923282v
FRANSES, ADAM Adam Frans koper Zoutsloot NZ162923282v
FRANSES, ADAM Adam Frans koper Zoutsloot NZ162923282v
GERLOFS, ADAMgrondpacht uit de huisstede van Adam Gerleffs metselaareigenaar perceel onbekend1606228494v
GERLOFS, ADAMgrondpacht uit de huisstede van Adam Gerleffs metselaareigenaar perceel onbekend1606228494v
GERLOFS, ADAMde erfgenamen van wijlen Adam Gerliffs naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ162523178r
GERLOFS, ADAMde erfgenamen van wijlen Adam Gerliffs naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ162523178r
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 161742250239v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 161742250239v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings metselaarkoper huisLammert Warndersteeg 161741250185r
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings metselaarkoper huisLammert Warndersteeg 161741250185r
GOSLINGS, ADAMwijlen Adam Goslings metselaarverkoper Lammert Warndersteeg 181769257100r
GOSLINGS, ADAMwijlen Adam Goslings metselaarverkoper Lammert Warndersteeg 181769257100r
GOSLINGS, ADAMde weduwe van wijlen Adam Goslings , c.s.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 371766256155v
GOSLINGS, ADAMde weduwe van wijlen Adam Goslings , c.s.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 371766256155v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings , c.s.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 371753253128v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings , c.s.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 371753253128v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ172824797v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ172824797v
, ADAM Adam Hartog slager (joods -)koper huisNoorderhaven 81807267352r
HECTORS, ADAMwijlen Adam Hector verkoper Fabrieksstraat 6168424241v
HECTORS, ADAMwijlen Adam Hector verkoper Fabrieksstraat 6168424241v
HENDRIKS, ADAM Adam Hendricx , c.s.verkoper Steenhouwersstraat 31646235195v
HENDRIKS, ADAM Adam Hendricx , c.s.verkoper Steenhouwersstraat 31646235195v
, ADAM Adam Hendrikcks , c.u.verkoper Vianen 61664238222r
HARMENS, ADAM Adam Hermans verkoper q.q. Grote Bredeplaats 191603228340v
HARMENS, ADAM Adam Hermans verkoper q.q. Grote Bredeplaats 191603228340v
HARMENS, ADAM Adam Hermans verkoper q.q. Grote Bredeplaats 211603228340v
HARMENS, ADAM Adam Hermans verkoper q.q. Grote Bredeplaats 211603228340v
JANS, ADAM Adam Jansen verkoper Kruisstraat 5oost165523742r
JANS, ADAM Adam Jansen verkoper Kruisstraat 5oost165523742r
JANS, ADAM Adam Jansen verkoper Kruisstraat 10west165523742r
JANS, ADAM Adam Jansen verkoper Kruisstraat 10west165523742r
GIPSON, ADAM JANS Adam Jansen Gipsonverkoper Noorderhaven 481662238126r
GIPSON, ADAM JANS Adam Jansen Gipsonverkoper Noorderhaven 481662238126r
GIPSON, ADAM JANS Adam Jansen Gipsonnaastligger ten westen Noorderhaven 501656237101v
GIPSON, ADAM JANS Adam Jansen Gipsonnaastligger ten westen Noorderhaven 501656237101v
GIPSON, ADAM JANShuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipsonnaastligger ten westen Zoutsloot 55166323816ra
GIPSON, ADAM JANShuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipsonnaastligger ten westen Zoutsloot 55166323816ra
GIPSON, ADAM JANShuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipsonnaastligger ten noorden Zoutsloot 55166323816ra
GIPSON, ADAM JANShuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipsonnaastligger ten noorden Zoutsloot 55166323816ra
GIPSON, ADAM JANSde hof van burgemeester Adam Jansen Gipsonnaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1662238151v
GIPSON, ADAM JANSde hof van burgemeester Adam Jansen Gipsonnaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1662238151v
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141763255234v
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141763255234v
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds koper woningSint Odolphisteeg 161763255220av
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds koper woningSint Odolphisteeg 161763255220av
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141763255266r
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141763255266r
SJOERDS, ADAMde weduwe van wijlen Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141769257135r
SJOERDS, ADAMde weduwe van wijlen Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141769257135r
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds metselaar (mr. -)koper Heiligeweg 20achter1758254132r
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds metselaar (mr. -)koper Heiligeweg 20achter1758254132r
STITTERTS, ADAM Adam Stitters , c.s.naastligger ten oosten Achterstraat NZ16992441v
STITTERTS, ADAM Adam Stitters , c.s.naastligger ten oosten Achterstraat NZ16992441v
STITTERTS, ADAM Adam Stitters schipper (schuit-)koper kamerLiemendijk ZZ1705244279r
STITTERTS, ADAM Adam Stitters schipper (schuit-)koper kamerLiemendijk ZZ1705244279r
STITTERTS, ADAMde koper Adam Stitters schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1705244279r
STITTERTS, ADAMde koper Adam Stitters schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1705244279r
BONTEKOE, ADAM STITTERTSwijlen Adam Stitters Bontekoeerflater Sint Jacobstraat 41792264355v
BONTEKOE, ADAM STITTERTSwijlen Adam Stitters Bontekoeerflater Sint Jacobstraat 41792264355v
STITTERTS, ADAM Adam Stitterts naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1688242240v
STITTERTS, ADAM Adam Stitterts naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1688242240v
STITTERTS, ADAMwijlen Adam Stitterts naastligger ten noorden Zuidersteeg 111724246189r
STITTERTS, ADAMwijlen Adam Stitterts naastligger ten noorden Zuidersteeg 111724246189r
BONTEKOE, ADAM STITTERTS Adam Stitterts Bontekoetimmerman (mr. huis-)koper huisRomastraat 35178326146v
BONTEKOE, ADAM STITTERTS Adam Stitterts Bontekoetimmerman (mr. huis-)koper huisRomastraat 35178326146v
ADIUS, EDGER de heer Adigerus Adiusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandhuurder Noorderhaven 771696243258r
ADIUS, EDGER de heer dr. Adigerus Adiussecretaris Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderhaven 52166523910r
ADIUS, EDGER de nalatenschap van wijlen de heer Adigerus Adiusverkoper Zuiderhaven 541698243352v
ADIUS, EDGER dr. Adigerus Adiussecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper huis, schuur, hof en kamer en hof ten oosten en zuidenZuiderhaven 541658237174r
IDSINGA, ADOLF Adolff van Idsingaraad fiscaal van de Admiraliteitgeniaarde koper Zuiderhaven 541698243352v
HERTOG, ADOLF Adolph A. Hartoghuurder (p.j.)Schritsen 531810269115r
RUTGERS, ADOLFwijlen Adolph Rutgerus koper Voorstraat 34178526248v
RUTGERS, ADOLFwijlen Adolph Rutgerus koper Voorstraat 34178526248v
, ARJEN Adriaan Majeur*naastligger ten oosten Hofstraat 47west1688242257v
, ARJENde weduwe van wijlen Adriaan Majoornaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18170924596v
WITTERT VAN DER AA, ARJEN vrijheer van Cronenburgh Loenen Grijsoord Adriaan Wittert van der Aaverkoper ten oosten van Harlingen1710245125r
WITTERT VAN DER AA, ARJEN Adriaan Wittert van der Aa, heer van Cronenburgh, Loenen, Grijsoordverkoper Lanen 631712245168v
ALLERTS, ARJEN Adriaan Allerds wever (bont-)verkoper Achterstraat 36noord1726246263r
ALLERTS, ARJEN Adriaan Allerds wever (bont-)verkoper Achterstraat 36noord1726246263r
ALLERTS, ARJEN Adriaan Allerds wever (bont-)verkoper Achterstraat 36noord1726246263r
GERRITS, ARJEN Adriaan Gerryts haarsnijdergeniaarde koper Spinstraat ZZ168524295v
GERRITS, ARJEN Adriaan Gerryts haarsnijdergeniaarde koper Spinstraat ZZ168524295v
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backerbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 311740250108v
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backerbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 311740250108v
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Leyverkoper van 4/64 Noorderhaven 791763255238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Leyverkoper van 4/64 Noorderhaven 811763255238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Leyverkoper van 4/64 Zoutsloot 261763255238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Leyverkoper van 4/64 Noorderhaven 831763255238r
PIETERS, ARJAANTJE Adriaantie Pieters koper Simon Stijlstraat 2166123883v
PIETERS, ARJAANTJE Adriaantie Pieters koper Simon Stijlstraat 2166123883v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Grote Ossenmarkt 11782260227v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Nieuweburen 11178126097v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Lanen 501782260229r
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Zuidergat 19178126099r
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Noorderhaven 361781260100v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, en haar kinderenverkoper Rozengracht 26178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Rinnertspijp 11781260106r
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, en haar kinderenverkoper ([volgens DTB: Abitzch])Wasbleek 13178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Wasbleekstraat 10178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Voorstraat 11oost1781260109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Wasbleekstraat 6178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Noorderhaven 541781260109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Wasbleekstraat 2178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Voorstraat 11west1781260109v
, ARJAANTJEwijlen Adriaantje Kuperflater Zuiderhaven 9181026932r
LEI, ARJAANTJE wijlen Adriaantje van der Leyverkoper Schritsen 31803266208r
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Leyverkoper Karremanstraat 231803266210v
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Leyverkoper Zoutsloot 981803266212r
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Leyverkoper Wortelstraat 121803266212r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Looverkoper Achterstraat163723443r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Looverkoper Karremanstraat 4163723443r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Looverkoper Achterstraat163723443r
, ARJAANTJE Adriaantje Ghijses eerdere eigenaar Rozengracht 421667239102v
BRUINSVELD, ARJEN Adriaen Bruynsveltverkoper Voorstraat 63165523737r
, ARJEN Adriaen van Haestrechtkoper q.q. Zuiderhaven 6164223521v
, ARJEN Adriaen Majeurkoper huisHofstraat 47oost1682241193v
, ARJENde weduwe van wijlen Adriaen Majoornaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 181713245188v
, ARJENde erfgenamen van wijlen Adriaen Majoornaastligger ten oosten Hofstraat 47west171824633r
SCHAFT, ARJEN het huis van Adriaen Schaftnaastligger ten oosten Hondenstraat 13163823467v
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaftprotesteert vanwege een borgstelling Lanen ZZ1606228503v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adriaen Schaftnaastligger ten oosten Voorstraat 8163223362r
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaftverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1613229163v
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaftnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 26west1618230149v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Adriaen Schaftnaastligger ten westen Voorstraat 121634233138r
, ARJEN Adriaen Schameydtnaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ164323560v
, ARJEN Adriaen Wittert van de Aageniaarde koper Voorstraat 401682241220v
ARJENS, ARJEN Adriaen Ariaens glasmakerverkoper Noordijs 31604228390v
ARJENS, ARJEN Adriaen Ariaens glasmakerverkoper Noordijs 31604228390v
ARJENS, ARJEN Adriaen Ariaens glasmakerverkoper Noordijs 31604228390v
BARTELDS, ARJENburgemeester Adriaen Bartouts naastligger ten noorden Noordijs 51604228399r
BARTELDS, ARJENburgemeester Adriaen Bartouts naastligger ten noorden Noordijs 51604228399r
BARTELDS, ARJENburgemeester Adriaen Bartouts naastligger ten noorden Noordijs 51604228399r
BARTELDS, ARJENburgemeester Adriaen Bartouts koper huisZoutsloot 381603228339v
BARTELDS, ARJENburgemeester Adriaen Bartouts koper huisZoutsloot 381603228339v
BARTELDS, ARJENburgemeester Adriaen Bartouts koper huisZoutsloot 381603228339v
BARTELDS, ARJENoud burgemeester Adriaen Bartouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
BARTELDS, ARJENoud burgemeester Adriaen Bartouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
BARTELDS, ARJENoud burgemeester Adriaen Bartouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230247v
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230247v
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230247v
KORNELIS, ARJEN Adriaen Cornelis verkoper van 1/2 Hoogstraat1691242362r
KORNELIS, ARJEN Adriaen Cornelis verkoper van 1/2 Hoogstraat1691242362r
KORNELIS, ARJEN Adriaen Cornelis verkoper van 1/2 Hoogstraat1691242362r
HEMERT, ARJEN DIRKS Adriaen Dircks van Hemertverpachter grond Liemendijk WZ163223358r
HEMERT, ARJEN DIRKS Adriaen Dircks van Hemertverpachter grond Liemendijk WZ163223358r
HEMERT, ARJEN DIRKS Adriaen Dircks van Hemertverpachter grond Liemendijk WZ163223358r
DIRKS, ARJEN Adriaen Dircx bruidegom 1602228292v
DIRKS, ARJEN Adriaen Dircx bruidegom 1602228292v
DIRKS, ARJEN Adriaen Dircx bruidegom 1602228292v
BLOK, ARJEN JAKOBS Adriaen Jacobs Blocqkoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 451617230101r
BLOK, ARJEN JAKOBS Adriaen Jacobs Blocqkoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 451617230101r
JANS, ARJEN Adriaen Jans koper twee kamers ([staat: dardalff])Poortje1601228268r
JANS, ARJEN Adriaen Jans koper twee kamers ([staat: dardalff])Poortje1601228268r
SCHAFT, ARJEN JANS Adriaen Jans Schaftkoper huisGrote Bredeplaats 24161723063r
SCHAFT, ARJEN JANS Adriaen Jans Schaftkoper huisGrote Bredeplaats 24161723063r
VELDE, ARJEN JANS Adriaen Jansen van der Velde, c.u.koper huisAchterstraat 491661238116v
VELDE, ARJEN JANS Adriaen Jansen van der Velde, c.u.koper huisAchterstraat 491661238116v
OLIVIERS, ARJENde weduwe van wijlen Adriaen Oliphiers naastligger ten westen Voorstraat ZZ1600228212v
OLIVIERS, ARJENde weduwe van wijlen Adriaen Oliphiers naastligger ten westen Voorstraat ZZ1600228212v
, ARJENwijlen Adriaen Quirinus koper Zuiderhaven NZ1601228245r
BLOK, ARJEN TEUNIS Adriaen Teunis Blokkoopmangeniaarde koper Kleine Bredeplaats 9173124862r
BLOK, ARJEN TEUNIS Adriaen Teunis Blokkoopmangeniaarde koper Kleine Bredeplaats 9173124862r
WIERDS, ARJENde hof van Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ16272321r
WIERDS, ARJENde hof van Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ16272321r
WIERDS, ARJENde hof van wijlen Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ16272322r
WIERDS, ARJENde hof van wijlen Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ16272322r
WIERDS, ARJENde kamer van de voorschreven Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Peterseliestraat16272322v
WIERDS, ARJENde kamer van de voorschreven Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Peterseliestraat16272322v
WIERDS, ARJENhet grote - of voorhuis van Adriaen Wierdts naastligger ten zuiden Roeperssteeg 71627231171r
WIERDS, ARJENhet grote - of voorhuis van Adriaen Wierdts naastligger ten zuiden Roeperssteeg 71627231171r
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272321r
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272321r
POPTA, ARJEN WIERDSde andere erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272322r
POPTA, ARJEN WIERDSde andere erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272322r
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Poptanaastligger ten oosten Peterseliestraat16272322v
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Poptanaastligger ten oosten Peterseliestraat16272322v
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272322v
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272322v
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323r
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323r
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323v
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wierts lakenkoperprotesteert vanwege een obligatie Voorstraat 401614229209v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wierts lakenkoperprotesteert vanwege een obligatie Voorstraat 401614229209v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wierts verpachter grond Voorstraat 451617230101r
WIERDS, ARJEN Adriaen Wierts verpachter grond Voorstraat 451617230101r
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierts Poptaverkoper Zoutsloot NZ1626231150v
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierts Poptaverkoper Zoutsloot NZ1626231150v
WILLEMS, ARJEN Adriaen Willems herbergierverkoper Kerkpoortstraat NZ1601228257v
WILLEMS, ARJEN Adriaen Willems herbergierverkoper Kerkpoortstraat NZ1601228257v
WOUTERS, ARJEN Adriaen Wouters naastligger ten westen Romastraat 61614229226v
WOUTERS, ARJEN Adriaen Wouters naastligger ten westen Romastraat 61614229226v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wyerdts lakenkoperkoper tuin met plantenZoutsloot 53tuin1602228310v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wyerdts lakenkoperkoper tuin met plantenZoutsloot 53tuin1602228310v
WIERDS, ARJENde tuin van Adriaen Wyerts naastligger ten oosten Zoutsloot 511604228389r
WIERDS, ARJENde tuin van Adriaen Wyerts naastligger ten oosten Zoutsloot 511604228389r
, de nagelaten weeskinderen van wijlen Adriaentgien crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
BERENDS, ARJAANTJE Adriaentie Beernts verkoper Gardenierstraat16362349v
BERENDS, ARJAANTJE Adriaentie Beernts verkoper Gardenierstraat16362349v
BERENDS, ARJAANTJE Adriaentie Beernts verkoper Gardenierstraat16362349v
GERRITS, ARJAANTJE Adriaentie Gerrits koper huis, plaats en schuurDroogstraat 7163323396v
GERRITS, ARJAANTJE Adriaentie Gerrits koper huis, plaats en schuurDroogstraat 7163323396v
PIETERS, ARJAANTJE Adriaentie Pytters koper Karremanstraat 27165523748r
PIETERS, ARJAANTJE Adriaentie Pytters koper Karremanstraat 27165523748r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaftnaastligger ten westen Voorstraat 121622230330r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaftprotesteert vanwege een hypotheek Lanen 371622230305r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaftnaastligger ten westen Voorstraat 121623230341v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaftverpachter grond Sint Jacobstraat 71623230353v
WIERDS, ARJEN Adrian Wierdts , mede voor zichverkoper Grote Bredeplaats 41620230249r
WIERDS, ARJEN Adrian Wierdts , mede voor zichverkoper Grote Bredeplaats 41620230249r
WIERDS, ARJENde kamers van Adrian Wierdts naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ1626231150v
WIERDS, ARJENde kamers van Adrian Wierdts naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ1626231150v
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringageniaarde koper Vijverstraat 61779259178r
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringakoper huisZuiderstraat 211774258169v
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringaverkoper Zuiderstraat 211803266235r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Cuykkoper Brouwersstraat 12zuid1743250300r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuikverkoper van 1/2 Rozengracht 101755253216r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuikverkoper van 1/2 Rozengracht 121754253173r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuikkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1742250226v
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuikverkoper Brouwersstraat 12zuid1754253158r
, ARJAANTJE Adriana Langrietnaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1675240206r
, ARJAANTJE Adriana Langrietverkoper Sint Christoffelsteeg WZ1675240207r
, ARJAANTJEjuffrouw Adriana Langrietverkoper Sint Christoffelsteeg 1167224094v
, ARJAANTJEjuffrouw Adriana Langrietverkoper Voorstraat 58167224081r
STANSIUS, ARJAANTJE Adriana Stanciusnaastligger ten zuiden Noorderhaven 901724246210v
STANSIUS, ARJAANTJE Adriana Stanciusnaastligger ten westen Noorderhaven 901724246210v
STANSIUS, ARJAANTJE de tuin van Adriana Stansiusnaastligger ten oosten Rozengracht 7oost1721246117r
STANSIUS, ARJAANTJE juffrouw Adriana Stansiuskoper loodsjeVoorstraat 41171824611v
STANSIUS, ARJAANTJE de landen van vrouw Adriana Stansiusnaastligger ten noorden Noorderkade 11712245317r
FEUGEN, ARJAANTJE Adriana Cornelia Voegenverkoper Zoutsloot 1211757254111r
FEUGEN, ARJAANTJE Adriana Cornelia Voegenverkoper Gedempte Korte Zoutsloot OZ1757254111r
FEUGEN, ARJAANTJE juffrouw Adriana Cornelia Voegenkoper Zoutsloot 1211754253169r
FEUGEN, ARJAANTJE juffrouw Adriana Cornelia Voegenkoper Gedempte Korte Zoutsloot OZ1754253169r
VROOM, ARJAANTJE Adriana Vroomverkoper Spinhuisstraat1663238197r
VROOM, ARJAANTJE juffrouw Adriana Vroomverkoper Rozengracht 421667239102v
, ARJEN Adriano Maetioverkoper ten noordoosten van Harlingen1621230258v
, ARJENdoctor Adriano Metio, gewezen usu fructuaris van deze landenverkoper buiten Harlingen162823256v
, ARJEN Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landenprofessor mathematicusverkoper ten noorden van Harlingen162823248v
, ARJENdoctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landenprofessor mathematicusverkoper buiten Harlingen162823266v
, ARJENdoctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landenprofessor mathematicusverkoper buiten Harlingen162823254r
, ARJENdoctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landenprofessor mathematicusverkoper buiten Harlingen162823254r
HERINGA, ARJEN dr. Adrianus Heeringakoper van 1/3 Zuiderhaven 42176425685v
HERINGA, ARJEN Adrianus van Heeringamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 421778259149r
HERINGA, ARJEN wijlen dr. Adrianus Heringamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 36m178126021v
HERINGA, ARJEN wijlen dr. Adrianus Heringamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 36n178126021v
HERINGA, ARJEN dr. Adrianus Heringakoper Zuiderhaven 36m1762255157v
SLOTEN, ARJEN ds. Adrianus van Slootenpredikantverkoper van 1/2 Hondenstraat 12176125590v
SLOTEN, ARJEN Adrianus van Slootenpredikantverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 141745251102v
SLOTEN, ARJEN Adrianus van Slootenpredikantverkoper van 1/4 Hondenstraat 141745251102v
SLOTEN, ARJEN ds. Adrianus van Slotenpredikantkoper van 2/8 door niaar ratione sanguinis Hondenstraat 121754253162v
VELSEN, ARJEN dr. Adrianus van Velsenverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats1626231139v
WITTERT, Adrien Wittertnaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1681241171r
WILDE, ARJEN Adryaen de Wildenaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1601228275v
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Adryaen Wierdts Poptaverkoper Voorstraat 451634233146r
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Adryaen Wierdts Poptaverkoper Voorstraat 451634233146r
PIETERS, AATJEde erfgenamen van wijlen Adtie Pyters naastligger ten zuiden Schritsen 261724246199r
PIETERS, AATJEde erfgenamen van wijlen Adtie Pyters naastligger ten zuiden Schritsen 261724246199r
GERRITS, ATSE Adtse Gerrits , c.u.geniaarde koper Hofstraat 47oost166123876r
GERRITS, ATSE Adtse Gerrits , c.u.geniaarde koper Hofstraat 47oost166123876r
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 101788262255r
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 101788262255r
HIDDES, ATSE Adze Hiddes metselaarverkoper Zoutsloot 631807267318v
HIDDES, ATSE Adze Hiddes metselaarverkoper Zoutsloot 631807267318v
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten westen Zoutsloot 65180226682r
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten westen Zoutsloot 65180226682r
, EEBE Aebbe Astiens aanhandelaar huisFranekereind1601228271v
, EEBE Aebbe Astiens naastligger ten oosten Rozengracht 23161122931r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 41599228180v
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 41599228180v
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 41599228180v
ARENDS, EEBEde kamer van Aebe Aenes naastligger ten zuiden Romastraat1598228100r
ARENDS, EEBEde kamer van Aebe Aenes naastligger ten zuiden Romastraat1598228100r
ARENDS, EEBEde kamer van Aebe Aenes naastligger ten zuiden Romastraat1598228100r
ARENDS, EEBEde kamer van Aebe Aenes naastligger ten noorden Romastraat1598228100r
ARENDS, EEBEde kamer van Aebe Aenes naastligger ten noorden Romastraat1598228100r
ARENDS, EEBEde kamer van Aebe Aenes naastligger ten noorden Romastraat1598228100r
ARENDS, EEBEde verkopers Aebe Aenes , c.u.naastligger ten westen Romastraat159722837r
ARENDS, EEBEde verkopers Aebe Aenes , c.u.naastligger ten westen Romastraat159722837r
ARENDS, EEBEde verkopers Aebe Aenes , c.u.naastligger ten westen Romastraat159722837r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat159722837r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat159722837r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat159722837r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat159722837v
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat159722837v
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat159722837v
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Gardenierstraat159722838r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Gardenierstraat159722838r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Gardenierstraat159722838r
, EEBE Aebe Aessens verkoper Zoutsloot 961606228515r
ARENDS, EEBE Aebe Anes , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat15972287v
ARENDS, EEBE Aebe Anes , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat15972287v
ARENDS, EEBE Aebe Anes , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat15972287v
ARENDS, EEBE Aebe Anes verkoper Gardenierstraat15972287v
ARENDS, EEBE Aebe Anes verkoper Gardenierstraat15972287v
ARENDS, EEBE Aebe Anes verkoper Gardenierstraat15972287v
ASSES, EEBEde weduwe van wijlen Aebe Assis naastligger ten noorden Hofstraat1630232137v
ASSES, EEBEde weduwe van wijlen Aebe Assis naastligger ten noorden Hofstraat1630232137v
ASSES, EEBEde weduwe van wijlen Aebe Assis naastligger ten noorden Hofstraat1630232137v
ASSES, EEBEde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Aebe Assius verkoper Heiligeweg1630232165r
ASSES, EEBEde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Aebe Assius verkoper Heiligeweg1630232165r
ASSES, EEBEde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Aebe Assius verkoper Heiligeweg1630232165r
ASSES, EEBEhet hoekhuis van de dochter van Aebe Assius naastligger ten noorden Heiligeweg 311653236243v
ASSES, EEBEhet hoekhuis van de dochter van Aebe Assius naastligger ten noorden Heiligeweg 311653236243v
ASSES, EEBEhet hoekhuis van de dochter van Aebe Assius naastligger ten noorden Heiligeweg 311653236243v
, EEBE Aebe Astiens koper provisioneel huisFranekereind1602228296v
, EEBE Aebe Astiens verkoper Weverstraat NZ1606228509r
, EEBE Aebe Asties naastligger ten westen Rozengracht NZ1617230103v
, EEBE Aebe Asties naastligger ten noorden Rozengracht NZ1617230103v
, EEBEwijlen Aebe Asties naastligger ten oosten Hofstraat ZZ16272326v
, EEBE Aebe Asties naastligger ten oosten Rozengracht 19twee_oost161122914v
, EEBEde weduwe van wijlen Aebe Asties naastligger ten westen Hofstraat ZZ1620230220r
, EEBEde weduwe en erfgenamen van wijlen Aebe Asties naastligger ten oosten Hofstraat ZZ1623230342v
, EEBE Aebe Asties naastligger ten westen Hofstraat ZZ1618230111v
, EEBEde weduwe van wijlen Aebe Asties naastligger ten oosten Hofstraat1627231173v
, EEBE Aebe Asties naastligger ten oosten Hofstraat ZZ1618230125v
, EEBEwijlen Aebe Astyes naastligger ten oosten Rozengracht 23162723226v
, EEBEwijlen Aebe Astyes naastligger ten noorden Rozengracht 23162723226v
, EEBEwijlen Aebe Astyes verkoper Rozengracht 23162723226v
, EEBEde erfgenamen van wijlen Aebe Astyes naastligger ten westen Rozengracht 27162723210v
BAUKES, EEBEhet sterfhuis van wijlen Aebe Bauckes , c.u.verkoper Noordijs WZ1605228450v
BAUKES, EEBEhet sterfhuis van wijlen Aebe Bauckes , c.u.verkoper Noordijs WZ1605228450v
BAUKES, EEBEhet sterfhuis van wijlen Aebe Bauckes , c.u.verkoper Noordijs WZ1605228450v
KORNELIS, EEBE Aebe Cornelis verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25162523171r
KORNELIS, EEBE Aebe Cornelis verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25162523171r
KORNELIS, EEBE Aebe Cornelis verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25162523171r
KORNELIS, EEBE Aebe Cornelis koper huis genaempt de Arke NoaVoorstraat 23de Arke Noah162523187v
KORNELIS, EEBE Aebe Cornelis koper huis genaempt de Arke NoaVoorstraat 23de Arke Noah162523187v
KORNELIS, EEBE Aebe Cornelis koper huis genaempt de Arke NoaVoorstraat 23de Arke Noah162523187v
DOEIES, EEBE Aebe Doeyes verkoper Schritsen 371635233160v
DOEIES, EEBE Aebe Doeyes verkoper Schritsen 371635233160v
DOEIES, EEBE Aebe Doeyes verkoper Schritsen 371635233160v
DOUWES, EEBEwijlen vroedsman Aebe Douwes koopmanverkoper van 1/2 Hoogstraat 7achter1702244188v
DOUWES, EEBEwijlen vroedsman Aebe Douwes koopmanverkoper van 1/2 Hoogstraat 7achter1702244188v
DOUWES, EEBEwijlen vroedsman Aebe Douwes koopmanverkoper van 1/2 Hoogstraat 7achter1702244188v
DOUWES, EEBEzijn wijlen vader Aebe Douwes verkoper van 1/2 Hoogstraat 7achter1702244188v
DOUWES, EEBEzijn wijlen vader Aebe Douwes verkoper van 1/2 Hoogstraat 7achter1702244188v
DOUWES, EEBEzijn wijlen vader Aebe Douwes verkoper van 1/2 Hoogstraat 7achter1702244188v
DOUWES, EEBEwijlen vroedsman Aebe Douwes koopmanverkoper van 1/2 Hoogstraat 91702244189r
DOUWES, EEBEwijlen vroedsman Aebe Douwes koopmanverkoper van 1/2 Hoogstraat 91702244189r
DOUWES, EEBEwijlen vroedsman Aebe Douwes koopmanverkoper van 1/2 Hoogstraat 91702244189r
DOUWES, EEBEwijlen Aebe Douwes erflater Hoogstraat 91702244189r
DOUWES, EEBEwijlen Aebe Douwes erflater Hoogstraat 91702244189r
DOUWES, EEBEwijlen Aebe Douwes erflater Hoogstraat 91702244189r
DOUWES, EEBEwijlen Aebe Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 11169324338v
DOUWES, EEBEwijlen Aebe Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 11169324338v
DOUWES, EEBEwijlen Aebe Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 11169324338v
FRANSES, EEBE Aebe Fransen naastligger ten noorden Schoolsteeg159722828v
FRANSES, EEBE Aebe Fransen naastligger ten noorden Schoolsteeg159722828v
FRANSES, EEBE Aebe Fransen naastligger ten noorden Schoolsteeg159722828v
HESSELS, EEBE Aebe Hessels , c.u.koper Zuiderhaven 36o1650236138r
HESSELS, EEBE Aebe Hessels , c.u.koper Zuiderhaven 36o1650236138r
JANS, EEBE Aebe Jansen schipper (wijd-)huurder Vijver 2168524273r
JANS, EEBE Aebe Jansen schipper (wijd-)huurder Vijver 2168524273r
JELKES, EEBE Aebe Jelckes verkoper Romastraat1605228482r
JELKES, EEBE Aebe Jelckes verkoper Romastraat1605228482r
LIEUWES, EEBE Aebe Lieuwes verkoper Hoogstraat 361652236200v
LIEUWES, EEBE Aebe Lieuwes verkoper Hoogstraat 361652236200v
LUCAS, EEBE Aebe Lucas naastligger ten westen Franekereind 191667239113v
LUCAS, EEBE Aebe Lucas naastligger ten westen Franekereind 191667239113v
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers , cousijn van de verkoperkoper door niaar tuin of ledige plaats met bloemen, kruiden, plantagie en wijnstokGardenierstraat161723094r
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers , cousijn van de verkoperkoper door niaar tuin of ledige plaats met bloemen, kruiden, plantagie en wijnstokGardenierstraat161723094r
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers gortmakerverkoper Nieuwstraat 561619230152r
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers gortmakerverkoper Nieuwstraat 561619230152r
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 131614229235v
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 131614229235v
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten noorden Noordijs 6166123885v
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten noorden Noordijs 6166123885v
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten oosten* (behoudt zijn waterlossing)Sint Jacobstraat 13159722835r
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten oosten* (behoudt zijn waterlossing)Sint Jacobstraat 13159722835r
PIETERS, EEBE Aebe Pieters koopmannaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1686242118r
PIETERS, EEBE Aebe Pieters koopmannaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1686242118r
PIETERS, EEBE Aebe Piters verkoper Kruisstraat 6west1642234169r
PIETERS, EEBE Aebe Piters verkoper Kruisstraat 6west1642234169r
PIETERS, EEBE Aebe Pytters koopmankoper Noordijs 41652236190v
PIETERS, EEBE Aebe Pytters koopmankoper Noordijs 41652236190v
RITSKES, EEBE Aebe Ritskes verkoper Sint Jacobstraat 131644235144v
RITSKES, EEBE Aebe Ritskes verkoper Sint Jacobstraat 131644235144v
SIEBES, EEBE Aebe Sybes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter1742250265r
SIEBES, EEBE Aebe Sybes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter1742250265r
TEIES, EEBE Aebe Teyes koper finaal dwarshuis of kamer met plaats of erfNoorderhaven 781603228342r
TEIES, EEBE Aebe Teyes koper finaal dwarshuis of kamer met plaats of erfNoorderhaven 781603228342r
WOPKES, EEBE Aebe Wopkes naastligger ten westen Heiligeweg 1west164323550v
WOPKES, EEBE Aebe Wopkes naastligger ten westen Heiligeweg 1west164323550v
ANNES, ABEL Aebel Annis verkoper q.q. Franekereind 241619230165v
ANNES, ABEL Aebel Annis verkoper q.q. Franekereind 241619230165v
ANNES, ABEL Aebel Annis verkoper q.q. Franekereind 241619230165v
ANNES, ABEL Aebel Annis verkoper q.q. Zoutstraat 31619230165v
ANNES, ABEL Aebel Annis verkoper q.q. Zoutstraat 31619230165v
ANNES, ABEL Aebel Annis verkoper q.q. Zoutstraat 31619230165v
ANNES, ABEL Aebel Annis verpachter grond Franekereind 241619230166v
ANNES, ABEL Aebel Annis verpachter grond Franekereind 241619230166v
ANNES, ABEL Aebel Annis verpachter grond Franekereind 241619230166v
ANNES, ABEL Aebel Annis verpachter grond Zoutstraat 31619230166v
ANNES, ABEL Aebel Annis verpachter grond Zoutstraat 31619230166v
ANNES, ABEL Aebel Annis verpachter grond Zoutstraat 31619230166v
UILKES, IEBELE Aebele Uiltjes , c.u.huurder (p.j.)Rozenstraat 11793264131v
UILKES, IEBELE Aebele Uiltjes , c.u.huurder (p.j.)Rozenstraat 11793264131v
DIRKS, Aebert Dirks wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 391771257195v
DIRKS, Aebert Dirks wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 391771257195v
DIRKS, Aebert Dirks wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 391771257195v
ROELOFS, de erfgenamen van wijlen Aebert Roelants naastligger ten westen Zoutsloot 1162423110v
ROELOFS, de erfgenamen van wijlen Aebert Roelants naastligger ten westen Zoutsloot 1162423110v
TEMPELAAR, AAGJE Aechien Templarverkoper Weverstraat ZZ166723999av
TEMPELAAR, AAGJE Aechien Templarsverkoper van 1/2 Rozengracht 24oost_achter166023858r
GERLOFS, AAGJE Aechien Gerlofs koper Rozengracht 181681241156r
GERLOFS, AAGJE Aechien Gerlofs koper Rozengracht 181681241156r
JANS, AAGJE Aechien Jans verkoper Karremanstraat 21676240232v
JANS, AAGJE Aechien Jans verkoper Karremanstraat 21676240232v
JANS, AAGJE Aechien Jans koper Karremanstraat 2167124062v
JANS, AAGJE Aechien Jans koper Karremanstraat 2167124062v
TJEERDS, AAGJE Aechien Tiaards koper Achterstraat NZ1644235108r
TJEERDS, AAGJE Aechien Tiaards koper Achterstraat NZ1644235108r
WILLEMS, AAGJE Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 4716712405ra
WILLEMS, AAGJE Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 4716712405ra
WILLEMS, AAGJE Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47167124038v
WILLEMS, AAGJE Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47167124038v
BREMAN, AAGJE Aechje Bremanverkoper Heiligeweg 15166623941v
HILLEBRANDS, AAGJE Aechjen Hillebrandsverkoper Voorstraat 46169924424r
DIRKS, AAGJE Aechjen Dircks koper finaal huis met een hof en plantenHoogstraat 3516942434ra
DIRKS, AAGJE Aechjen Dircks koper finaal huis met een hof en plantenHoogstraat 3516942434ra
DIRKS, AAGJE Aechjen Dircks koper finaal huis met een hof en plantenHoogstraat 3516942434ra
HENDRIKS, AAGJE Aechjen Hendricks , voor haar kinderenverkoper Grote Kerkstraat 391688242225r
HENDRIKS, AAGJE Aechjen Hendricks , voor haar kinderenverkoper Grote Kerkstraat 391688242225r
HENDRIKS, AAGJE Aechjen Hendricks verkoper Grote Kerkstraat 391688242225r
HENDRIKS, AAGJE Aechjen Hendricks verkoper Grote Kerkstraat 391688242225r
HENDRIKS, AAGJE Aechjen Hendricks , voor haar kinderenverkoper van 1/2 Lanen 661687242217v
HENDRIKS, AAGJE Aechjen Hendricks , voor haar kinderenverkoper van 1/2 Lanen 661687242217v
BOUWES, AAGJE Aecht Bouuens verkoper onbekend1629232102v
BOUWES, AAGJE Aecht Bouuens verkoper onbekend1629232102v
BOUWES, AAGJE Aecht Bouuens verkoper onbekend1629232102v
KORNELIS, AAGJE Aecht Cornelis verkoper Hoogstraat 31621230271v
KORNELIS, AAGJE Aecht Cornelis verkoper Hoogstraat 31621230271v
KORNELIS, AAGJE Aecht Cornelis verkoper Hoogstraat 31621230271v
GERRITS, AAGJE Aecht Gerrydts koper Tuinpad 41633233103v
GERRITS, AAGJE Aecht Gerrydts koper Tuinpad 41633233103v
GERRITS, AAGJE Aecht Gerryts koper Noorderhaven 491620230250r
GERRITS, AAGJE Aecht Gerryts koper Noorderhaven 491620230250r
IJSBRANDS, AAGJE Aecht IJsbrandts verkoper Kleine Bredeplaats 1915972285r
IJSBRANDS, AAGJE Aecht IJsbrandts verkoper Kleine Bredeplaats 1915972285r
IJSBRANDS, AAGJE Aecht IJsbrandts* protesteert vanwege een hypotheek Kleine Bredeplaats 19159822875v
IJSBRANDS, AAGJE Aecht IJsbrandts* protesteert vanwege een hypotheek Kleine Bredeplaats 19159822875v
JAKOBS, AAGJE Aecht Jacobs bruid 1601228264v
JAKOBS, AAGJE Aecht Jacobs bruid 1601228264v
JANS, het nagelaten weeskind van wijlen Aecht Jans verkoper Hofstraat 111614229234v
JANS, het nagelaten weeskind van wijlen Aecht Jans verkoper Hofstraat 111614229234v
JANS, het nagelaten weeskind van wijlen Aecht Jans verkoper Hofstraat 131614229234v
JANS, het nagelaten weeskind van wijlen Aecht Jans verkoper Hofstraat 131614229234v
JANS, AAGJEwijlen Aecht Jans erflater Hoogstraat 271614229191v
JANS, AAGJEwijlen Aecht Jans erflater Hoogstraat 271614229191v
JELLES, AAGJE Aecht Jelles verkoper Grote Bredeplaats 2168424235r
JELLES, AAGJE Aecht Jelles verkoper Grote Bredeplaats 2168424235r
MARTENS, AAGJE Aecht Martens koper Sint Christoffelsteeg WZ167924126v
MARTENS, AAGJE Aecht Martens koper Sint Christoffelsteeg WZ167924126v
PIETERS, AAGJE Aecht Pieters koper Zoutsloot 741618230136r
PIETERS, AAGJE Aecht Pieters koper Zoutsloot 741618230136r
SIBBELES, AAGJE Aecht Sibbles koper Zuiderhaven ZZ1613229180v
SIBBELES, AAGJE Aecht Sibbles koper Zuiderhaven ZZ1613229180v
TIJSES, AAGJE Aecht Tijssen protesteert Sint Jacobstraat 21614229188r
TIJSES, AAGJE Aecht Tijssen protesteert Sint Jacobstraat 21614229188r
WILLEMS, AAGJEwijlen zijn voorwijf Aecht Willems verkoper Zuiderstraat161723059r
WILLEMS, AAGJEwijlen zijn voorwijf Aecht Willems verkoper Zuiderstraat161723059r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses verkoper Rozengracht 18achter165623764v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses verkoper Rozengracht 18achter165623764v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Bildtstraat 21163823452v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Bildtstraat 21163823452v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Vijver 6tuin162723218r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Vijver 6tuin162723218r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper door niaar Bildtstraat 19163923479v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper door niaar Bildtstraat 19163923479v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses verkoper Hoogstraat 271615229279v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses verkoper Hoogstraat 271615229279v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Schritsen 8161623017r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Schritsen 8161623017r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses protesteert Vijver 6tuin165623763r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses protesteert Vijver 6tuin165623763r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses protesteert Vijver 6tuin165623763r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses protesteert Vijver 6tuin165623763r
VRIES, AAGJE SIEMENS Aechtie Symens de Friesverkoper Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
VRIES, AAGJE SIEMENS Aechtie Symens de Friesverkoper Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
TJEBBES, AAGJE Aechtien Tzibbes naastligger ten noorden Noordees (gebied)1599228151v
TJEBBES, AAGJE Aechtien Tzibbes naastligger ten noorden Noordees (gebied)1599228151v
TJEBBES, AAGJE Aechtien Tzibbes verkoper Noordees (gebied)1599228151v
TJEBBES, AAGJE Aechtien Tzibbes verkoper Noordees (gebied)1599228151v
HESSELS, AAKJE Aecke Hessels koper Voorstraat 14170024457r
HESSELS, AAKJE Aecke Hessels koper Voorstraat 14170024457r
WILLEMS, IEKE Aecke Willems koper provisioneel huisFranekereind 27167524026va
WILLEMS, IEKE Aecke Willems koper provisioneel huisFranekereind 27167524026va
EEDES, Aeckhien Edes koper Lanen 581681241142v
EEDES, Aeckhien Edes koper Lanen 581681241142v
EEDES, Aeckhien Edes koper Lanen 581681241142v
, EEDEde erfgenamen van wijlen Aede bakkernaastligger ten oosten Lanen 561676240216r
EISINGA, EEDE de erfgenamen van wijlen dr. Aede van Eysingaverpachter grond Brouwersstraat 71622230292v
EISINGA, EEDE de erfgenamen van wijlen Aede van Eysingaverpachter grond Brouwersstraat 91620230240r
JANS, EEDE Aede Jans formdrajerkoper door niaar twee kamers aanelkaarWortelstraat 91702244158v
JANS, EEDE Aede Jans formdrajerkoper door niaar twee kamers aanelkaarWortelstraat 91702244158v
JANS, EEDE Aede Jans formdrajerkoper door niaar twee kamers aanelkaarWortelstraat 111702244158v
JANS, EEDE Aede Jans formdrajerkoper door niaar twee kamers aanelkaarWortelstraat 111702244158v
JANS, EEDE Aede Jans tonmakerverkoper Wortelstraat 91704244265r
JANS, EEDE Aede Jans tonmakerverkoper Wortelstraat 91704244265r
JANS, EEDE Aede Jans tonmakerverkoper Wortelstraat 111704244265r
JANS, EEDE Aede Jans tonmakerverkoper Wortelstraat 111704244265r
SAPES, EEDEkind van wijlen Aede Sapes koper 1/2 huis en kamer daarachterLanen 8117182465r
SAPES, EEDEkind van wijlen Aede Sapes koper 1/2 huis en kamer daarachterLanen 8117182465r
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs voermanverkoper Zoutsloot 451658237164r
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs voermanverkoper Zoutsloot 451658237164r
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs koper Fabrieksstraat 24166123880v
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs koper Fabrieksstraat 24166123880v
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallings koper provisioneel Fabrieksstraat 2416612388va
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallings koper provisioneel Fabrieksstraat 2416612388va
TJALLINGS, EEDEde erfgenamen van wijlen Aede Tjallings verkoper Weverstraat1664238237v
TJALLINGS, EEDEde erfgenamen van wijlen Aede Tjallings verkoper Weverstraat1664238237v
DOUWES, EDGER Aedger Douues koper huis, loods en plaatsDroogstraat 181641234158v
DOUWES, EDGER Aedger Douues koper huis, loods en plaatsDroogstraat 181641234158v
DOUWES, EDGER Aedger Douues koper huis, loods en plaatsDroogstraat 181641234158v
KORNELIS, EDSE AEdse Cornelis bootsgezelkoper kamerLanen 31685242104r
KORNELIS, EDSE AEdse Cornelis bootsgezelkoper kamerLanen 31685242104r
KORNELIS, EDSE AEdse Cornelis bootsgezelkoper kamerLanen 31685242104r
KORNELIS, EDSE Aedse Cornelis bootsgezelverkoper ten oosten van Harlingen1685242104r
KORNELIS, EDSE Aedse Cornelis bootsgezelverkoper ten oosten van Harlingen1685242104r
KORNELIS, EDSE Aedse Cornelis bootsgezelverkoper ten oosten van Harlingen1685242104r
AGES, AAFKE Aef Agges koper Voorstraat 91achter162923288v
AGES, AAFKE Aef Agges koper Voorstraat 91achter162923288v
AGES, AAFKE Aef Agges koper Voorstraat 91achter162923288v
FREERKS, AAFKE Aef Freercks naastligger ten zuiden Karremanstraat 20162923290r
FREERKS, AAFKE Aef Freercks naastligger ten zuiden Karremanstraat 20162923290r
FREERKS, AAFKE Aef Freercks verkoper Karremanstraat 20162923290r
FREERKS, AAFKE Aef Freercks verkoper Karremanstraat 20162923290r
FREERKS, AAFKE Aef Freercks koper Achterstraat NZ162823265r
FREERKS, AAFKE Aef Freercks koper Achterstraat NZ162823265r
FREERKS, AAFKE Aef Freerckx verkoper Karremanstraat 221635233170r
FREERKS, AAFKE Aef Freerckx verkoper Karremanstraat 221635233170r
MELIS, AAFKEwijlen Aef Melis erflater Hoogstraat 371626231156r
MELIS, AAFKEwijlen Aef Melis erflater Hoogstraat 371626231156r
PIETERS, AAFKE Aef Pieters koper kamerWortelstraat ZZ162723225r
PIETERS, AAFKE Aef Pieters koper kamerWortelstraat ZZ162723225r
LIEUWES, AAFKEwijlen Aefcke Lieuwes erflater Zoutsloot 12166623951r
LIEUWES, AAFKEwijlen Aefcke Lieuwes erflater Zoutsloot 12166623951r
, AAFKE Aeff verfsternaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1613229163v
, AAFKE Aeff verkoper van 1/2 Zoutsloot 641599228175r
, AAFKEde kinderen van Aeff verkoper van 1/2 Zoutsloot 641599228175r
, AAFKE Aeff geniaarde koper Ooievaarsteeg164323568v
, AAFKE Aeff Cronenburchkoper Voorstraat 60159722859r
ALEFS, AAFKE Aeff Aleffs verkoper Noorderhaven 231612229118r
ALEFS, AAFKE Aeff Aleffs verkoper Noorderhaven 231612229118r
ALEFS, AAFKE Aeff Aleffs verkoper Noorderhaven 231612229118r
BOUWES, AAFKE Aeff Boues verkoper Hoogstraat 29159722812v
BOUWES, AAFKE Aeff Boues verkoper Hoogstraat 29159722812v
BOUWES, AAFKE Aeff Boues verkoper Hoogstraat 29159722812v
KORNELIS, AAFKE Aeff Cornelis koper Noorderhaven 171644235151r
KORNELIS, AAFKE Aeff Cornelis koper Noorderhaven 171644235151r
KORNELIS, AAFKE Aeff Cornelis koper Noorderhaven 171644235151r
KORNELIS, AAFKE Aeff Cornelis koper Noorderhaven 191644235151r
KORNELIS, AAFKE Aeff Cornelis koper Noorderhaven 191644235151r
KORNELIS, AAFKE Aeff Cornelis koper Noorderhaven 191644235151r
DIRKS, AAFKE Aeff Dircks , voor zich en haar kinderenverkoper Grote Ossenmarkt 101621230254v
DIRKS, AAFKE Aeff Dircks , voor zich en haar kinderenverkoper Grote Ossenmarkt 101621230254v
DIRKS, AAFKE Aeff Dircks , voor zich en haar kinderenverkoper Grote Ossenmarkt 101621230254v
FOLKERTS, AAFKE Aeff Folckerts verkoper Sint Jacobstraat 1achter159722826v
FOLKERTS, AAFKE Aeff Folckerts verkoper Sint Jacobstraat 1achter159722826v
FOLKERTS, AAFKE Aeff Folckerts verkoper Sint Jacobstraat 1achter159722826v
FREERKS, AAFKE Aeff Freecks verwandelaar Anjelierstraat ZZ162423116v
FREERKS, AAFKE Aeff Freecks verwandelaar Anjelierstraat ZZ162423116v
FREERKS, AAFKE Aeff Freercks aanhandelaar Karremanstraat 20162423118v
FREERKS, AAFKE Aeff Freercks aanhandelaar Karremanstraat 20162423118v
FREERKS, AAFKE Aeff Freercx koper Karremanstraat 231600228202r
FREERKS, AAFKE Aeff Freercx koper Karremanstraat 231600228202r
FREERKS, AAFKE Aeff Freercx koper finaal Karremanstraat 221602228302r
FREERKS, AAFKE Aeff Freercx koper finaal Karremanstraat 221602228302r
GERBENS, AAFKE Aeff Gerbrens koper Zuiderstraat161523010v
GERBENS, AAFKE Aeff Gerbrens koper Zuiderstraat161523010v
GERRITS, AAFKE Aeff Gerryts verkoper Franekereind 41602228308v
GERRITS, AAFKE Aeff Gerryts verkoper Franekereind 41602228308v
GERRITS, AAFKE Aeff Gerryts koper Brouwersstraat 8achter1613229146r
GERRITS, AAFKE Aeff Gerryts koper Brouwersstraat 8achter1613229146r
HAANTJES, AAFKE Aeff Hanckes koper Hofstraat 41161623035v
HAANTJES, AAFKE Aeff Hanckes koper Hofstraat 41161623035v
HARKES, AAFKE Aeff Harckes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1164823617r
HARKES, AAFKE Aeff Harckes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1164823617r
HEINS, AAFKEeen nagelaten weeskind van Aeff Heins turfwerksterverkoper Peterseliestraat ZZ16702404ra
HEINS, AAFKEeen nagelaten weeskind van Aeff Heins turfwerksterverkoper Peterseliestraat ZZ16702404ra
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels verwandelaar Gardenierstraat16152305r
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels verwandelaar Gardenierstraat16152305r
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels koper twee kamersGardenierstraat16152305v
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels koper twee kamersGardenierstraat16152305v
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels koper kamerGardenierstraat161122953r
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels koper kamerGardenierstraat161122953r
IJSBRANDS, AAFKE Aeff IJsbrants koper Brouwersstraat 12zuid159722835v
IJSBRANDS, AAFKE Aeff IJsbrants koper Brouwersstraat 12zuid159722835v
JAKOBS, AAFKE Aeff Jacobs bruid 1602228306r
JAKOBS, AAFKE Aeff Jacobs bruid 1602228306r
JANS, AAFKEwijlen Aeff Jans verkoper Romastraat 51606228497r
JANS, AAFKEwijlen Aeff Jans verkoper Romastraat 51606228497r
JANS, AAFKE Aeff Jans verkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228285r
JANS, AAFKE Aeff Jans verkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228285r
JELTES, AAFKE Aeff Jeltes koper Kruisstraat 10west159722858r
JELTES, AAFKE Aeff Jeltes koper Kruisstraat 10west159722858r
MEILES, AAFKE Aeff Meyles eerdere eigenaar van de voorkamer Heiligeweg 3achter1614229198r
MEILES, AAFKE Aeff Meyles eerdere eigenaar van de voorkamer Heiligeweg 3achter1614229198r
MEILES, AAFKE Aeff Meylis eigenaar van de voorste kamer Heiligeweg 3achter1600228200r
MEILES, AAFKE Aeff Meylis eigenaar van de voorste kamer Heiligeweg 3achter1600228200r
OKKES, AAFKE Aeff Ockes , maior annisverkoper Vijverstraat 30162423123v
OKKES, AAFKE Aeff Ockes , maior annisverkoper Vijverstraat 30162423123v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Grote Ossenmarkt 2161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Grote Ossenmarkt 2161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Zuiderhaven 33161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Zuiderhaven 33161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Zuiderhaven 35161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Zuiderhaven 35161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Zuiderhaven 37161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Zuiderhaven 37161222993r
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters koper door niaar Zeilmakersstraat 7164823637v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters koper door niaar Zeilmakersstraat 7164823637v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7164823637v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7164823637v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ161222998v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ161222998v
SIPKES, AAFKE Aeff Sipckes koper Zoutsloot 511644235152r
SIPKES, AAFKE Aeff Sipckes koper Zoutsloot 511644235152r
SIETSES, Aeff Sytses verkoper Alemanssteeg1606228528v
SIETSES, Aeff Sytses verkoper Alemanssteeg1606228528v
SIETSES, AAFKE Aeff Sytses koper van 1/2 Rozengracht 21622230328v
SIETSES, AAFKE Aeff Sytses koper van 1/2 Rozengracht 21622230328v
SIETSES, Aeff Sytses verkoper Liemendijk1602228320r
SIETSES, Aeff Sytses verkoper Liemendijk1602228320r
SIETSES, Aeff Sytties koper provisioneel huisGrote Kerkstraat 19159822884v
SIETSES, Aeff Sytties koper provisioneel huisGrote Kerkstraat 19159822884v
TEUNIS, AAFKE Aeff Teunis naastligger ten westen Kruisstraat NZ1640234112v
TEUNIS, AAFKE Aeff Teunis naastligger ten westen Kruisstraat NZ1640234112v
TJEPKES, AAFKE Aeff Tiepckes verkoper Hoogstraat 271603228346v
TJEPKES, AAFKE Aeff Tiepckes verkoper Hoogstraat 271603228346v
TJEPKES, AAFKE Aeff Tiepkes verkoper Scheerstraat 21603228354r
TJEPKES, AAFKE Aeff Tiepkes verkoper Scheerstraat 21603228354r
TJEERDS, AAFKE Aeff Tierdts koper door niaar Franekereind 131644235119v
TJEERDS, AAFKE Aeff Tierdts koper door niaar Franekereind 131644235119v
TEUNIS, AAFKE Aeff Tuenes verkoper Heiligeweg 1oost164323551v
TEUNIS, AAFKE Aeff Tuenes verkoper Heiligeweg 1oost164323551v
WILKES, AAFKE Aeff Wilckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 481654236274r
WILKES, AAFKE Aeff Wilckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 481654236274r
WIEPKES, AAFKE Aeff Wypckes koper Bildtpoort (gebied)1599228153v
WIEPKES, AAFKE Aeff Wypckes koper Bildtpoort (gebied)1599228153v
ALEFS, AAFKE Aeffcke Aleffs naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)163923475v
ALEFS, AAFKE Aeffcke Aleffs naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)163923475v
ALEFS, AAFKE Aeffcke Aleffs naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)163923475v
, AAFKE Aeffke van Cronenburchbewoner Voorstraat 601634233131r
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten oosten van Harlingen16552374v
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten noordoosten van Harlingen16552374v
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper Lanen 3516552374v
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v
OOSTERBAAN, AAFKE ARJENS Aeffke Arjens Oosterbaanverkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
OOSTERBAAN, AAFKE ARJENS Aeffke Arjens Oosterbaanverkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
OOSTERBAAN, AAFKE ARJENS Aeffke Arjens Oosterbaanverkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
KLASES, AAFKE Aeffke Claeses koper Schritsen 56west_achter161222983v
KLASES, AAFKE Aeffke Claeses koper Schritsen 56west_achter161222983v
KLASES, AAFKE Aeffke Claeses koper Schritsen 56west_achter161222983v
KLASES, AAFKE Aeffke Claeses koper Schritsen 56oost_achter161222983v
KLASES, AAFKE Aeffke Claeses koper Schritsen 56oost_achter161222983v
KLASES, AAFKE Aeffke Claeses koper Schritsen 56oost_achter161222983v
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis koper door niaar Gardenierstraat 21716245259v
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis koper door niaar Gardenierstraat 21716245259v
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis koper door niaar Gardenierstraat 21716245259v
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis koper Romastraat 4oost1697243305r
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis koper Romastraat 4oost1697243305r
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis koper Romastraat 4oost1697243305r
FOEKES, AAFKE Aeffke Foeckes , c.p.geniaarde koper Zoutsloot 421716245258v
FOEKES, AAFKE Aeffke Foeckes , c.p.geniaarde koper Zoutsloot 421716245258v
FOEKES, AAFKE Aeffke Foeckes , c.p.geniaarde koper Zoutsloot 421716245258v
FRANSES, AAFKEwijlen Aeffke Frans verkoper Lanen 83west16832421r
FRANSES, AAFKEwijlen Aeffke Frans verkoper Lanen 83west16832421r
FRANSES, AAFKEwijlen Aeffke Frans verkoper Lanen 83west16832421r
HANSES, AAFKE Aeffke Hansen verkoper Franekereind 271600228223r
HANSES, AAFKE Aeffke Hansen verkoper Franekereind 271600228223r
HARKES, AAFKEhet hoekhuis van Aeffke Harckes* naastligger ten noorden[staat: Aeffke Aeleff Jans smidts] Oosterkeetstraat 11644235130r
HARKES, AAFKEhet hoekhuis van Aeffke Harckes* naastligger ten noorden[staat: Aeffke Aeleff Jans smidts] Oosterkeetstraat 11644235130r
HERES, AAFKE Aeffke Heres koper Heiligeweg 22170724533r
HERES, AAFKE Aeffke Heres koper Heiligeweg 22170724533r
HESSELS, AAFKEhuis en plaats van Aeffke Hessels naastligger ten westen Schritsen 31636233178r
HESSELS, AAFKEhuis en plaats van Aeffke Hessels naastligger ten westen Schritsen 31636233178r
HESSELS, AAFKE Aeffke Hessels naastligger ten westen Lanen 81650236112V
HESSELS, AAFKE Aeffke Hessels naastligger ten westen Lanen 81650236112V
HIDDES, AAFKE Aeffke Hiddes verkoper Zoutsloot 1171633233124r
HIDDES, AAFKE Aeffke Hiddes verkoper Zoutsloot 1171633233124r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Hofstraat 451614229226r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Hofstraat 451614229226r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Zuiderhaven 77161623033r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Zuiderhaven 77161623033r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Noorderhaven 601612229121v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Noorderhaven 601612229121v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Hofstraat 47west1614229215r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Hofstraat 47west1614229215r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs koper Kerkpad 1170724518v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs koper Kerkpad 1170724518v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Zuiderhaven 75midden16152309v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Zuiderhaven 75midden16152309v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Gardenierstraat 21705244304v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Gardenierstraat 21705244304v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Kerkpad 11710245105v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Kerkpad 11710245105v
JANS, AAFKE Aeffke Jans koper Franekereind 271600228213r
JANS, AAFKE Aeffke Jans koper Franekereind 271600228213r
JANS, AAFKE Aeffke Jans koper Nieuwstraat 661600228213v
JANS, AAFKE Aeffke Jans koper Nieuwstraat 661600228213v
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Achterstraat OZ1615229277r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Achterstraat OZ1615229277r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Rommelhaven ZZ16312339r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Rommelhaven ZZ16312339r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Liemendijk OZ1615229243r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Liemendijk OZ1615229243r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Voorstraat 621614229230r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Voorstraat 621614229230r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Liemendijk OZ1614229232r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Liemendijk OZ1614229232r
JELLES, AAFKE Aeffke Jelles koper Herenknechtenkamerstraat 3168524298v
JELLES, AAFKE Aeffke Jelles koper Herenknechtenkamerstraat 3168524298v
JELLES, AAFKE Aeffke Jelles naastligger ten westen Vijverstraat 141692242375v
JELLES, AAFKE Aeffke Jelles naastligger ten westen Vijverstraat 141692242375v
JOHANNES, AAFKE Aeffke Johannes koper Schritsen 361599228164r
JOHANNES, AAFKE Aeffke Johannes koper Schritsen 361599228164r
JOHANNES, AAFKE Aeffke Johannes verkoper Schritsen 361601228256r
JOHANNES, AAFKE Aeffke Johannes verkoper Schritsen 361601228256r
JOHANNES, AAFKE Aeffke Johannes koper Kleine Bredeplaats 251599228174v
JOHANNES, AAFKE Aeffke Johannes koper Kleine Bredeplaats 251599228174v
LIEUWES, AAFKE Aeffke Lieuues koper Zoutsloot 111164323543r
LIEUWES, AAFKE Aeffke Lieuues koper Zoutsloot 111164323543r
LIEUWES, AAFKE Aeffke Lieuues koper Weverstraat 10163323398r
LIEUWES, AAFKE Aeffke Lieuues koper Weverstraat 10163323398r
LIEUWES, AAFKE Aeffke Liwes koper Achterstraat164323543v
LIEUWES, AAFKE Aeffke Liwes koper Achterstraat164323543v
MARTENS, AAFKE Aeffke Martens koper Voorstraat 31633233124v
MARTENS, AAFKE Aeffke Martens koper Voorstraat 31633233124v
MEINERTS, AAFKEde erfgenamen van wijlen Aeffke Meinderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 31695243122r
MEINERTS, AAFKEde erfgenamen van wijlen Aeffke Meinderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 31695243122r
MEINERTS, AAFKE Aeffke Meinderts koper Hoogstraat 311696243241r
MEINERTS, AAFKE Aeffke Meinderts koper Hoogstraat 311696243241r
MICHIELS, AAFKE Aeffke Michiels koper Rozengracht ZZ166023838r
MICHIELS, AAFKE Aeffke Michiels koper Rozengracht ZZ166023838r
POPPES, AAFKE Aeffke Poppes koper Bildtstraat 71630232149v
POPPES, AAFKE Aeffke Poppes koper Bildtstraat 71630232149v
POPPES, AAFKE Aeffke Poppes verkoper Bildtstraat 7164923674r
POPPES, AAFKE Aeffke Poppes verkoper Bildtstraat 7164923674r
PAULUS, AAFKE Aeffke Poulus koper huis met een tuinGrote Kerkstraat 321710245135v
PAULUS, AAFKE Aeffke Poulus koper huis met een tuinGrote Kerkstraat 321710245135v
REINS, AAFKE Aeffke Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 91692242387v
REINS, AAFKE Aeffke Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 91692242387v
REINS, AAFKE Aeffke Reins koper Hofstraat 2517062451r
REINS, AAFKE Aeffke Reins koper Hofstraat 2517062451r
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rozenstraat 3zuid16362344v
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rozenstraat 3zuid16362344v
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rozengracht 1916362344v
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rozengracht 1916362344v
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rapenburg 6west166823922va
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rapenburg 6west166823922va
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aeffke Seerps Swerms, veniam aetatisverkoper Zuiderhaven 25169224314v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aeffke Seerps Swerms, veniam aetatisverkoper Zuiderhaven 25169224314v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aeffke Seerps Swerms, veniam aetatisverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aeffke Seerps Swerms, veniam aetatisverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerds geniaarde koper Grote Bredeplaats 131716245256v
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerds geniaarde koper Grote Bredeplaats 131716245256v
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerts verkoper Voorstraat 731689242281r
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerts verkoper Voorstraat 731689242281r
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerts verkoper Sint Jacobstraat 151689242281r
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerts verkoper Sint Jacobstraat 151689242281r
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerts verkoper Voorstraat 11west1689242281r
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerts verkoper Voorstraat 11west1689242281r
SIEMENS, AAFKE Aeffke Symens koper Voorstraat 351657237138r
SIEMENS, AAFKE Aeffke Symens koper Voorstraat 351657237138r
TEUNIS, AAFKE Aeffke Teunis koper huisHeiligeweg 1oost163223361r
TEUNIS, AAFKE Aeffke Teunis koper huisHeiligeweg 1oost163223361r
TEUNIS, AAFKE Aeffke Teunis koper twee kamers en het eigendom vd steeg daartussenHeiligeweg 461630232152v
TEUNIS, AAFKE Aeffke Teunis koper twee kamers en het eigendom vd steeg daartussenHeiligeweg 461630232152v
TJALKES, AAFKEwijlen Aeffke Tialckes verkoper Voorstraat 30161623020r
TJALKES, AAFKEwijlen Aeffke Tialckes verkoper Voorstraat 30161623020r
TJERKS, AAFKE Aeffke Tjerx koper Kruisstraat 10oost1706244343r
TJERKS, AAFKE Aeffke Tjerx koper Kruisstraat 10oost1706244343r
TJERKS, AAFKE Aeffke Tjerx huurder Kruisstraat 10oost1706244343r
TJERKS, AAFKE Aeffke Tjerx huurder Kruisstraat 10oost1706244343r
TJERKS, AAFKE Aeffke Tjerx verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1705244306v
TJERKS, AAFKE Aeffke Tjerx verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1705244306v
, AAFKE Aeffke Ysax verkoper Spinhuisstraat169424377v
VOSMA, AAFKE Aefjen Vosmaverkoper Noorderhaven 971747251199r
VOSMA, AAFKE Aefjen Vosmaverkoper Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
VOSMA, AAFKE JOHANNES Aefjen Johannes Vosmaverkoper Lanen 581742250207v
VOSMA, AAFKE JOHANNES Aefjen Johannes Vosmaverkoper Lanen 581742250207v
BIERMA, AAFKE Aefke Biermakoper Voorstraat 951756253265r
HETTINGA, AAFKE Aefke Hettingaverkoper Hofstraat 20achter1686242150r
HETTINGA, AAFKE Aefke van Hettingaverkoper Lanen 311687242195v
HETTINGA, AAFKE Aefke van Hettingaverkoper Kleine Bredeplaats 11686242159v
JELTINGA, AAFKE Aefke Jeltingakoper Rozengracht 23162723226v
JELTINGA, AAFKE Aefke Jeltinga, voor zich en de twee kinderenverkoper Hofstraat1630232137v
ZANDSTRA, AAFKE de erfgenamen van wijlen Aefke Sandstranaastligger ten oosten Kruisstraat 10west172824774v
ZANDSTRA, AAFKE Aefke Sanstranaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101726246256v
TOLSMA, AAFKE wijlen Aefke Tolsmaverkoper Zuiderhaven 481740250120v
TOLSMA, AAFKE Aefke Tolsmakoper Zuiderhaven 461728247200r
VOSMA, AAFKE Aefke Vosmakoper Grote Bredeplaats 8oost170724536v
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Bargebuurt16842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Bargebuurt16842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Bargebuurt16842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens naastligger ten westen Havenplein 121703244205v
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens naastligger ten westen Havenplein 121703244205v
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens naastligger ten westen Havenplein 121703244205v
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Liemendijk NZ16842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Liemendijk NZ16842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Liemendijk NZ16842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
ALTENA, AAFKE ARJENS Aefke Arjens Altenakoper Noorderhaven 98170024449r
ALTENA, AAFKE ARJENS Aefke Arjens Altenakoper Noorderhaven 98170024449r
ALTENA, AAFKE ARJENS Aefke Arjens Altenakoper Noorderhaven 98170024449r
BARTELDS, AAFKE Aefke Bartels verkoper Heiligeweg 261729247248v
BARTELDS, AAFKE Aefke Bartels verkoper Heiligeweg 261729247248v
BARTELDS, AAFKE Aefke Bartels verkoper Heiligeweg 261729247248v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23178526211r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23178526211r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23178526211r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwerverkoper Grote Kerkstraat 23178526211r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwerverkoper Grote Kerkstraat 23178526211r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwerverkoper Grote Kerkstraat 23178526211r
KLASES, AAFKE Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ172824797v
KLASES, AAFKE Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ172824797v
KLASES, AAFKE Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ172824797v
KLASES, AAFKE Aefke Clasen koper Lombardstraat 8172824783v
KLASES, AAFKE Aefke Clasen koper Lombardstraat 8172824783v
KLASES, AAFKE Aefke Clasen koper Lombardstraat 8172824783v
KLASES, AAFKE Aefke Clases verkoper Noorderhaven 100167024022av
KLASES, AAFKE Aefke Clases verkoper Noorderhaven 100167024022av
KLASES, AAFKE Aefke Clases verkoper Noorderhaven 100167024022av
KLEISES, AAFKE Aefke Cleyses koper Zuiderhaven 551634233145r
KLEISES, AAFKE Aefke Cleyses koper Zuiderhaven 551634233145r
KLEISES, AAFKE Aefke Cleyses koper Zuiderhaven 551634233145r
LANTING, AAFKE KLEISES Aefke Cleyses Lantingkoper Grote Ossenmarkt 161653236225v
LANTING, AAFKE KLEISES Aefke Cleyses Lantingkoper Grote Ossenmarkt 161653236225v
LANTING, AAFKE KLEISES Aefke Cleyses Lantingkoper Grote Ossenmarkt 161653236225v
, AAFKE Aefke Cleysses koper Zuiderstraat1644235121r
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis koper door niaar huisRomastraat 11706244334r
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis koper door niaar huisRomastraat 11706244334r
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis koper door niaar huisRomastraat 11706244334r
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis verkoper Romastraat 4oost1705244271v
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis verkoper Romastraat 4oost1705244271v
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis verkoper Romastraat 4oost1705244271v
KORNELIS, AAFKEwijlen Aefke Cornelis verkoper Hofstraat 231766256219r
KORNELIS, AAFKEwijlen Aefke Cornelis verkoper Hofstraat 231766256219r
KORNELIS, AAFKEwijlen Aefke Cornelis verkoper Hofstraat 231766256219r
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis koper Gardenierstraat 41704244264r
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis koper Gardenierstraat 41704244264r
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis koper Gardenierstraat 41704244264r
DIRKS, AAFKE Aefke Dircx koper kamerVijverstraat1651236180r
DIRKS, AAFKE Aefke Dircx koper kamerVijverstraat1651236180r
DIRKS, AAFKE Aefke Dircx koper kamerVijverstraat1651236180r
DOUWES, AAFKE Aefke Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
DOUWES, AAFKE Aefke Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
DOUWES, AAFKE Aefke Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
EVERTS, AAFKE Aefke Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 21172824773r
EVERTS, AAFKE Aefke Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 21172824773r
EVERTS, AAFKE Aefke Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 21172824773r
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes verkoper Voorstraat 58twee_achter1717245298r
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes verkoper Voorstraat 58twee_achter1717245298r
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes verkoper Voorstraat 58twee_achter1717245298r
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes koper Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes koper Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes koper Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
FEIKES, AAFKEwijlen Aefke Feikes verkoper Vijverstraat 261749251271v
FEIKES, AAFKEwijlen Aefke Feikes verkoper Vijverstraat 261749251271v
FEIKES, AAFKEwijlen Aefke Feikes verkoper Vijverstraat 261749251271v
FOPPES, AAFKE Aefke Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
FOPPES, AAFKE Aefke Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
FOPPES, AAFKE Aefke Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Hoogstraat 311734248338v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Hoogstraat 311734248338v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Kleine Kerkstraat 31736249116r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Kleine Kerkstraat 31736249116r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens geniaarde koper Franekereind 26174925233r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens geniaarde koper Franekereind 26174925233r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper huisVoorstraat 901754253177r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper huisVoorstraat 901754253177r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Hoogstraat 13173124825v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Hoogstraat 13173124825v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Anjelierstraat 31746251122v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Anjelierstraat 31746251122v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Anjelierstraat 51746251122v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Anjelierstraat 51746251122v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Heiligeweg 701734248290r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Heiligeweg 701734248290r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens verkoper Hoogstraat 131734248326r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens verkoper Hoogstraat 131734248326r
GERRITS, AAFKE Aefke Gerrits koper Brouwersstraat 3163823457r
GERRITS, AAFKE Aefke Gerrits koper Brouwersstraat 3163823457r
GERRITS, AAFKE Aefke Gerryts koper Sint Odolphisteeg 6163623414r
GERRITS, AAFKE Aefke Gerryts koper Sint Odolphisteeg 6163623414r
GERRITS, AAFKE Aefke Gerryts geniaarde koper Kleine Kerkstraat 11736249110v
GERRITS, AAFKE Aefke Gerryts geniaarde koper Kleine Kerkstraat 11736249110v
GERRITS, AAFKE Aefke Gerryts verkoper Noorderhaven 661752252180r
GERRITS, AAFKE Aefke Gerryts verkoper Noorderhaven 661752252180r
GERRITS, AAFKE Aefke Gerryts koper Noorderhaven 661733248178v
GERRITS, AAFKE Aefke Gerryts koper Noorderhaven 661733248178v
GIJSBERTS, AAFKE Aefke Gijsberts verkoper Vijverstraat 261749251271v
GIJSBERTS, AAFKE Aefke Gijsberts verkoper Vijverstraat 261749251271v
HANSES, AAFKEhuis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses koper huisPrinsenstraat 2de Hoge Tinne1681241139r
HANSES, AAFKEhuis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses koper huisPrinsenstraat 2de Hoge Tinne1681241139r
HARKES, AAFKE Aefke Harckes* naastligger ten westen[staat: Aefke Aleffs] Lombardstraat 81663238192r
HARKES, AAFKE Aefke Harckes* naastligger ten westen[staat: Aefke Aleffs] Lombardstraat 81663238192r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen 14172824792r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen 14172824792r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen 16172824792r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen 16172824792r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen 18172824792r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen 18172824792r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens verkoper Vianen 22172724724v
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens verkoper Vianen 22172724724v
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens koper q.q. Borstelsteeg 121728247103v
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens koper q.q. Borstelsteeg 121728247103v
HERES, AAFKE Aefke Heeres verkoper Heiligeweg 221723246159v
HERES, AAFKE Aefke Heeres verkoper Heiligeweg 221723246159v
HENDRIKS, AAFKEwijlen Aefke Hendriks erflater Hofstraat 291752252209r
HENDRIKS, AAFKEwijlen Aefke Hendriks erflater Hofstraat 291752252209r
HIDDES, AAFKE Aefke Hiddes verpachter grond Voorstraat 116272327v
HIDDES, AAFKE Aefke Hiddes verpachter grond Voorstraat 116272327v
HIDDES, AAFKE Aefke Hiddes verkoper Voorstraat 116272327v
HIDDES, AAFKE Aefke Hiddes verkoper Voorstraat 116272327v
HIDDES, AAFKE Aefke Hiddes verkoper Herenwaltje162923292v
HIDDES, AAFKE Aefke Hiddes verkoper Herenwaltje162923292v
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hilbrants koper Zeilmakersstraat 2169324365v
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hilbrants koper Zeilmakersstraat 2169324365v
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hillebrands verkoper Zeilmakersstraat 21696243242r
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hillebrands verkoper Zeilmakersstraat 21696243242r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huberts verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 81745251108r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huberts verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 81745251108r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huiberts koper Grote Kerkstraat 14172824771r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huiberts koper Grote Kerkstraat 14172824771r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huyberts verkoper Noordijs 81736249118r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huyberts verkoper Noordijs 81736249118r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huyberts koper Zoutsloot 93173224894r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huyberts koper Zoutsloot 93173224894r
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Voorstraat 751630232160r
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Voorstraat 751630232160r
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs geniaarde koper Both Apothekerstraat 31701244121v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs geniaarde koper Both Apothekerstraat 31701244121v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koopvrouwkoper Voorstraat 75162823272v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koopvrouwkoper Voorstraat 75162823272v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koopvrouwkoper Voorstraat 75achter162823272v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koopvrouwkoper Voorstraat 75achter162823272v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koper Grote Kerkstraat 181702244170v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koper Grote Kerkstraat 181702244170v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Rozengracht 18achter172024679r
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Rozengracht 18achter172024679r
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koper Gardenierstraat 21701244133v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koper Gardenierstraat 21701244133v
JAKOBS, AAFKEwijlen Aefke Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 18172024687r
JAKOBS, AAFKEwijlen Aefke Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 18172024687r
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper Zoutsloot 211751252144r
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper Zoutsloot 211751252144r
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper ten oosten van Harlingen162723231r
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper ten oosten van Harlingen162723231r
JANS, AAFKE Aefke Jans naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 361686242117v
JANS, AAFKE Aefke Jans naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 361686242117v
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper Sint Jacobstraat 4162723231r
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper Sint Jacobstraat 4162723231r
JANS, AAFKE Aefke Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat 361686242117v
JANS, AAFKE Aefke Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat 361686242117v
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper Noorderhaven 112162723231r
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper Noorderhaven 112162723231r
JANS, AAFKE Aefke Jans koper Gardenierstraat 121658237141v
JANS, AAFKE Aefke Jans koper Gardenierstraat 121658237141v
JELLES, AAFKE Aefke Jelles koper Nieuwstraat 321663238195v
JELLES, AAFKE Aefke Jelles koper Nieuwstraat 321663238195v
JELLES, AAFKE Aefke Jelles geniaarde koper Hofstraat ZZ1663238176r
JELLES, AAFKE Aefke Jelles geniaarde koper Hofstraat ZZ1663238176r
JETSES, AAFKE Aefke Jetses koper Lanen 64173124828v
JETSES, AAFKE Aefke Jetses koper Lanen 64173124828v
BONTEKOE, AAFKE JETSES Aefke Jetses Bontekoeverkoper Lanen 641742250276v
BONTEKOE, AAFKE JETSES Aefke Jetses Bontekoeverkoper Lanen 641742250276v
BONTEKOE, AAFKE JETSES Aefke Jetses Bontekoeverkoper van 1/2 Schritsen 3176025517r
BONTEKOE, AAFKE JETSES Aefke Jetses Bontekoeverkoper van 1/2 Schritsen 3176025517r
BONTEKOE, AAFKE Aefke Jetsus Bontekoeverkoper van 1/2 Schritsen 1oost176125563r
JURJENS, AAFKE Aefke Jurjens koper huisHondenstraat 5west1732248132v
JURJENS, AAFKE Aefke Jurjens koper huisHondenstraat 5west1732248132v
JURJENS, AAFKE Aefke Jurjens naastligger ten westen Hondenstraat 5west1732248132v
JURJENS, AAFKE Aefke Jurjens naastligger ten westen Hondenstraat 5west1732248132v
KEIMPES, AAFKE Aefke Keimpes koper Gardenierstraat 111712245184v
KEIMPES, AAFKE Aefke Keimpes koper Gardenierstraat 111712245184v
LIEUWES, AAFKE Aefke Lieuues koper Zoutsloot 107164323547r
LIEUWES, AAFKE Aefke Lieuues koper Zoutsloot 107164323547r
LIEUWES, AAFKE Aefke Lieuues koper Grote Bredeplaats 291629232110r
LIEUWES, AAFKE Aefke Lieuues koper Grote Bredeplaats 291629232110r
LIEUWES, AAFKE Aefke Lieuues koper Noorderhaven 321629232110r
LIEUWES, AAFKE Aefke Lieuues koper Noorderhaven 321629232110r
WIJNGAARDEN, AAFKE LUITJENS Aefke Luitjens Wijngaardenverkoper Hofstraat 121701244110r
WIJNGAARDEN, AAFKE LUITJENS Aefke Luitjens Wijngaardenverkoper Hofstraat 121701244110r
MEINERTS, AAFKEde erfgenamen van wijlen Aefke Meynerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 3169324348r
MEINERTS, AAFKEde erfgenamen van wijlen Aefke Meynerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 3169324348r
NANNES, AAFKE Aefke Nannings huurder Heiligeweg 541736249108r
NANNES, AAFKE Aefke Nannings huurder Heiligeweg 541736249108r
OEDSES, AAFKE Aefke Oedses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301683241240v
OEDSES, AAFKE Aefke Oedses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301683241240v
PIEKES, AAFKE Aefke Pieckes verkoper Lanen 361682241219v
PIEKES, AAFKE Aefke Pieckes verkoper Lanen 361682241219v
PIETERS, AAFKE Aefke Pieters koper Kerkpoortstraat NZ1675240179r
PIETERS, AAFKE Aefke Pieters koper Kerkpoortstraat NZ1675240179r
POPPES, AAFKE Aefke Poppes koper huis alwaar de Vergulde Zon uithangtBildtstraat 13de Vergulde Zon1652236199v
POPPES, AAFKE Aefke Poppes koper huis alwaar de Vergulde Zon uithangtBildtstraat 13de Vergulde Zon1652236199v
PIETERS, AAFKE Aefke Pytters koper Lanen 65west1686242116v
PIETERS, AAFKE Aefke Pytters koper Lanen 65west1686242116v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinverkoper Voorstraat 661713245188r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinverkoper Voorstraat 661713245188r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinkoper huis, tuin, stalling en wagenhuisVoorstraat 201731247386r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinkoper huis, tuin, stalling en wagenhuisVoorstraat 201731247386r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinkoper Zoutsloot 371714245213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinkoper Zoutsloot 371714245213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinnaastligger ten oosten Zoutsloot 371714245213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinnaastligger ten oosten Zoutsloot 371714245213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinkoper van 1/2 huis en tuin, uithangbord Hof van Friesland ([in een protest is sprake van het huurcontract met de eerdere eigenaar dr. Hessel Zuiringar])Voorstraat 36het hof van Friesland1730247339r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinkoper van 1/2 huis en tuin, uithangbord Hof van Friesland ([in een protest is sprake van het huurcontract met de eerdere eigenaar dr. Hessel Zuiringar])Voorstraat 36het hof van Friesland1730247339r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinverpachter grond Brouwersstraat 161742250227r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinverpachter grond Brouwersstraat 161742250227r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteinverkoper van 1/12 Rozengracht 51729247251v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteinverkoper van 1/12 Rozengracht 51729247251v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteingebruiker graanzolders (p.j.)Zuiderhaven 21733248254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteingebruiker graanzolders (p.j.)Zuiderhaven 21733248254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteingebruiker graanzolders (p.j.)Zuiderhaven 41733248254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteingebruiker graanzolders (p.j.)Zuiderhaven 41733248254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteingebruiker graanzolders (p.j.)Havenplein 241733248254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteingebruiker graanzolders (p.j.)Havenplein 241733248254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteinverkoper van 1/2 Zoutsloot 391732248148v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteinverkoper van 1/2 Zoutsloot 391732248148v
RUURDS, AAFKEwijlen zijn 1e vrouw Aefke Ruirds verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 26174525171v
RUURDS, AAFKEwijlen zijn 1e vrouw Aefke Ruirds verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 26174525171v
SEERPS, AAFKE Aefke Seerps koper twee kamersPeterseliestraat165623765v
SEERPS, AAFKE Aefke Seerps koper twee kamersPeterseliestraat165623765v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Heiligeweg 20achter169324346r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Heiligeweg 20achter169324346r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Lanen 51169224322r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Lanen 51169224322r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuidersteeg 2169224322v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuidersteeg 2169224322v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 14169324337v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 14169324337v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
SWERMS, AAFKE SEERPS Aefke Seerps Swerms, ongehuwde dochter, veniam aetatisverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, AAFKE SEERPS Aefke Seerps Swerms, ongehuwde dochter, veniam aetatisverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
SWERMS, AAFKE SEERPS Aefke Seerps Swerms, ongehuwde dochter, veniam aetatisverkoper Zuiderhaven 61692242405v
SWERMS, AAFKE SEERPS Aefke Seerps Swerms, ongehuwde dochter, veniam aetatisverkoper Zuiderhaven 61692242405v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 6169224324r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 6169224324r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 6169224325r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 6169224325r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 17west169224317v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 17west169224317v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 15169224318v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 15169224318v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 13169224319r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 13169224319r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 21midden169224319v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 21midden169224319v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 25169224320r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 25169224320r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Romastraat 29169224320v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Romastraat 29169224320v
SIEBRENS, AAFKE Aefke Sibrens verkoper van 5/16 Zoutsloot 1291659237210v
SIEBRENS, AAFKE Aefke Sibrens verkoper van 5/16 Zoutsloot 1291659237210v
SIEMENS, AAFKE Aefke Simens naastligger ten zuiden Heiligeweg 10172024676r
SIEMENS, AAFKE Aefke Simens naastligger ten zuiden Heiligeweg 10172024676r
SIPKES, AAFKE Aefke Sipkes verkoper Zoutsloot 511651236153v
SIPKES, AAFKE Aefke Sipkes verkoper Zoutsloot 511651236153v
BIERMA, AAFKE SJOERDS Aefke Sjoerds Biermaverkoper Voorstraat 93een_achter175025282r
BIERMA, AAFKE SJOERDS Aefke Sjoerds Biermaverkoper Voorstraat 93een_achter175025282r
SWERMS, AAFKE STEFFENS Aefke Steevens Swermsverkoper Zuiderhaven 43174325126r
SWERMS, AAFKE STEFFENS Aefke Steevens Swermsverkoper Zuiderhaven 43174325126r
SWERMS, AAFKE STEFFENS Aefke Steevens Swermsverkoper Zuiderhaven 45174325128r
SWERMS, AAFKE STEFFENS Aefke Steevens Swermsverkoper Zuiderhaven 45174325128r
STEFFENS, AAFKE Aefke Stevens verkoper Kleine Kerkstraat 5168524290v
STEFFENS, AAFKE Aefke Stevens verkoper Kleine Kerkstraat 5168524290v
SIEBRENS, AAFKE Aefke Syberens koper Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
SIEBRENS, AAFKE Aefke Syberens koper Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
TEUNIS, AAFKE Aefke Thoenis verkoper Droogstraat 211620230219r
TEUNIS, AAFKE Aefke Thoenis verkoper Droogstraat 211620230219r
TEUNIS, AAFKE Aefke Thoenis verkoper Droogstraat 21achter1620230219r
TEUNIS, AAFKE Aefke Thoenis verkoper Droogstraat 21achter1620230219r
TEUNIS, AAFKE Aefke Thoenis verkoper Droogstraat 231620230219r
TEUNIS, AAFKE Aefke Thoenis verkoper Droogstraat 231620230219r
ZANDSTRA, AAFKE TJERKS Aefke Tierx Sanstrakoper Weverstraat 21696243200r
ZANDSTRA, AAFKE TJERKS Aefke Tierx Sanstrakoper Weverstraat 21696243200r
MEULEN, AAFKE TJEBBES Aefke Tjebbes van der Meulenkoper Hoogstraat 10175325341r
MEULEN, AAFKE TJEBBES Aefke Tjebbes van der Meulenkoper Hoogstraat 10175325341r
TJEERDS, AAFKE Aefke Tjeerds geniaarde koper Kruisstraat 10oost1705244267v
TJEERDS, AAFKE Aefke Tjeerds geniaarde koper Kruisstraat 10oost1705244267v
IEBES, AAFKEhet pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21728247201v
IEBES, AAFKEhet pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21728247201v
IEBES, AAFKEhet pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 41728247201v
IEBES, AAFKEhet pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 41728247201v
IEBES, AAFKEhet pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Havenplein 241728247201v
IEBES, AAFKEhet pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Havenplein 241728247201v
IEPES, AAFKE Aefke Yppes koper huisZuiderhaven 61728247195v
IEPES, AAFKE Aefke Yppes koper huisZuiderhaven 61728247195v
, AAFKE Aefke Ysaax verkoper Schritsen 41703244234v
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysacks naastligger ten westen Nieuweweg 91729247221r
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysacks naastligger ten westen Nieuweweg 91729247221r
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysaks naastligger ten westen Nieuweweg 91725246218v
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysaks naastligger ten westen Nieuweweg 91725246218v
SIETSES, AAFKE Aefken Sytses naastligger ten oosten Noorderhaven 110achter159722816v
SIETSES, AAFKE Aefken Sytses naastligger ten oosten Noorderhaven 110achter159722816v
AGEMA, AGE Aege Agemanaastligger ten noorden Heiligeweg 20176425618v
REINALDA, AGE Aege Reinaldakoopmankoper land en huisZuidoostersingel 1het Kruidhuis1755253198v
DIRKS, AGE Aege Dirks koordewerker (mr. -)koper huisHeiligeweg 131734248291v
DIRKS, AGE Aege Dirks koordewerker (mr. -)koper huisHeiligeweg 131734248291v
DIRKS, AGE Aege Dirks koordewerker (mr. -)koper huisHeiligeweg 131734248291v
HEMMES, AGEde weduwe van wijlen Aege Hemmes naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter167224083r
HEMMES, AGEde weduwe van wijlen Aege Hemmes naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter167224083r
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (mr. bont-)koper 3/4 woningAnjelierstraat 71742250269r
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (mr. bont-)koper 3/4 woningAnjelierstraat 71742250269r
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (mr. bont-)eigenaar van 1/4 Anjelierstraat 71742250269r
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (mr. bont-)eigenaar van 1/4 Anjelierstraat 71742250269r
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (bont-)verkoper Anjelierstraat 7175325372v
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (bont-)verkoper Anjelierstraat 7175325372v
JEENS, AGE Aege Jaenes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 231729247289v
JEENS, AGE Aege Jaenes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 231729247289v
JEENS, AGE Aege Jaens naastligger ten noorden Nieuwstraat 401727246300r
JEENS, AGE Aege Jaens naastligger ten noorden Nieuwstraat 401727246300r
JANS, AGE Aege Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 231730247357r
JANS, AGE Aege Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 231730247357r
STOFFELS, AGE Aege Stoffels scheepstimmermanverkoper Kerkpad 71695243175r
STOFFELS, AGE Aege Stoffels scheepstimmermanverkoper Kerkpad 71695243175r
WIEBES, AGE Aege Wybes bakker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 371736249125v
WIEBES, AGE Aege Wybes bakker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 371736249125v
SIBBELES, AAGJE Aegh Sibbeles , voor zich en voor haar jongste kinderenverkoper Zuiderhaven ZZ1615229255r
SIBBELES, AAGJE Aegh Sibbeles , voor zich en voor haar jongste kinderenverkoper Zuiderhaven ZZ1615229255r
WILLEMS, AAGJE Aegh Willems koper Lanen 3816472363v
WILLEMS, AAGJE Aegh Willems koper Lanen 3816472363v
TJEERDS, AAGJE Aeghien Tieerdts naastligger ten oosten Voorstraat 431659237182v
TJEERDS, AAGJE Aeghien Tieerdts naastligger ten oosten Voorstraat 431659237182v
TJEBBES, AAGJE Aeghien Tyebbes* verkoper Noordijs 5162523136v
TJEBBES, AAGJE Aeghien Tyebbes* verkoper Noordijs 5162523136v
POPTA, AAGJE TJEBBES Aeghien Tyebbes Poptakoper Zoutsloot OZ1620230252r
POPTA, AAGJE TJEBBES Aeghien Tyebbes Poptakoper Zoutsloot OZ1620230252r
DIRKS, AAGJE Aeghje Dirx verkoper Schritsen 291721246123v
DIRKS, AAGJE Aeghje Dirx verkoper Schritsen 291721246123v
DIRKS, AAGJE Aeghje Dirx verkoper Schritsen 291721246123v
HENDRIKS, AAGJE Aeghje Hendrix naastligger ten westen Schritsen 65b1723246168r
HENDRIKS, AAGJE Aeghje Hendrix naastligger ten westen Schritsen 65b1723246168r
ANDRIES, AAGJE Aeghjen Andries ontvanger geld (p.j.)Schritsen 651729247230v
ANDRIES, AAGJE Aeghjen Andries ontvanger geld (p.j.)Schritsen 651729247230v
ANDRIES, AAGJE Aeghjen Andries ontvanger geld (p.j.)Schritsen 651729247230v
HENDRIKS, AAGJE Aeghjen Hendrix koper huis en tuintje erachterZoutsloot 491721246119r
HENDRIKS, AAGJE Aeghjen Hendrix koper huis en tuintje erachterZoutsloot 491721246119r
HENDRIKS, Aeght Hendrix koper woningWortelstraat 101722246141v
HENDRIKS, Aeght Hendrix koper woningWortelstraat 101722246141v
MARTENS, AAGJE Aeght Martens koper Nieuwstraat 351687242216v
MARTENS, AAGJE Aeght Martens koper Nieuwstraat 351687242216v
PIETERS, AAGJEwijlen Aeght Pieters verkoper Zoutsloot 741626231149r
PIETERS, AAGJEwijlen Aeght Pieters verkoper Zoutsloot 741626231149r
WIETSES, AAGJE Aeght Wytses verkoper Noorderhaven 291626231118v
WIETSES, AAGJE Aeght Wytses verkoper Noorderhaven 291626231118v
TJEBBES, AAGJE Aeghtien Tyebbes* koper Noordijs 51615229248v
TJEBBES, AAGJE Aeghtien Tyebbes* koper Noordijs 51615229248v
KLASES, AAGJE Aegie Claesses koper huisKerkpad 71670239217r
KLASES, AAGJE Aegie Claesses koper huisKerkpad 71670239217r
KLASES, AAGJE Aegie Claesses koper huisKerkpad 71670239217r
SIEBRENS, AAGJE Aegie Sibrands verkoper Nieuwstraat 42169924421r
SIEBRENS, AAGJE Aegie Sibrands verkoper Nieuwstraat 42169924421r
HILLEBRANDS, AAGJE Aegien Hillebrands verkoper Noordijs 15170024464v
HILLEBRANDS, AAGJE Aegien Hillebrands verkoper Noordijs 15170024464v
SIEBRENS, AAGJE Aegien Sibrens koper Kleine Bredeplaats 23169924434v
SIEBRENS, AAGJE Aegien Sibrens koper Kleine Bredeplaats 23169924434v
SIEBRENS, AAGJE Aegien Sybrens koper Zoutsloot 84tuin1698243347r
SIEBRENS, AAGJE Aegien Sybrens koper Zoutsloot 84tuin1698243347r
WINTER, AAGJE de onmondige kinderen van wijlen Aegjen Winterverkoper Noorderhaven 1051702244180v
SCHIERE, AAGJE DIRKS Aegjen Dirks Schiereverkoper van 1/3 Zuiderstraat 21172824773r
SCHIERE, AAGJE DIRKS Aegjen Dirks Schiereverkoper van 1/3 Zuiderstraat 21172824773r
SCHIERE, AAGJE DIRKS Aegjen Dirks Schiereverkoper van 1/3 Zuiderstraat 21172824773r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendricks naastligger ten noorden Schritsen 17171824617r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendricks naastligger ten noorden Schritsen 17171824617r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix verkoper Zuiderhaven 36oost1722246131r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix verkoper Zuiderhaven 36oost1722246131r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix naastligger ten zuiden Lanen 76achter1714245202v
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix naastligger ten zuiden Lanen 76achter1714245202v
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix koper huisSchritsen 651714245203v
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix koper huisSchritsen 651714245203v
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix naastligger ten westen Schritsen 65b1722246140r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix naastligger ten westen Schritsen 65b1722246140r
JANS, AAGJE Aegjen Jans verkoper Kroonsteeg 51714245224r
JANS, AAGJE Aegjen Jans verkoper Kroonsteeg 51714245224r
KAT, AAGJE JANS Aegjen Jans Kathverkoper Noorderhaven 58168524287v
KAT, AAGJE JANS Aegjen Jans Kathverkoper Noorderhaven 58168524287v
SIEBRENS, AAGJEde erfgenamen van wijlen Aegjen Sibrens naastligger ten oosten Vijverstraat 26171924635r
SIEBRENS, AAGJEde erfgenamen van wijlen Aegjen Sibrens naastligger ten oosten Vijverstraat 26171924635r
SIEBRENS, AAGJEde huisinge van Aegjen Sibrens , c.s.naastligger ten oosten Vijverstraat 26170724521v
SIEBRENS, AAGJEde huisinge van Aegjen Sibrens , c.s.naastligger ten oosten Vijverstraat 26170724521v
, AAGJE Aegt naastligger ten westen ([staat: Aegt Pieters weduwe])Lanen1599228145r
KLASES, AAGJE Aegt Claesen verkoper Heiligeweg 521601228256v
KLASES, AAGJE Aegt Claesen verkoper Heiligeweg 521601228256v
KLASES, AAGJE Aegt Claesen verkoper Heiligeweg 521601228256v
GERRITS, AAGJE Aegt Gerrits verkoper van 1/2 Noorderhaven 49163323378v
GERRITS, AAGJE Aegt Gerrits verkoper van 1/2 Noorderhaven 49163323378v
HENDRIKS, AAGJE Aegt Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 981726246285v
HENDRIKS, AAGJE Aegt Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 981726246285v
IJSBRANDS, AAGJE Aegt Isbrandts koper Hoogstraat 401598228119v
IJSBRANDS, AAGJE Aegt Isbrandts koper Hoogstraat 401598228119v
JANS, AAGJE Aegt Jansen koper finaal Hoogstraat 271603228346v
JANS, AAGJE Aegt Jansen koper finaal Hoogstraat 271603228346v
PIETERS, AAGJEde ledige plaats van Aegt Pieters naastligger ten westen Hoogstraat1605228436v
PIETERS, AAGJEde ledige plaats van Aegt Pieters naastligger ten westen Hoogstraat1605228436v
WIETSES, AAGJE Aegt Wytses verkoper Rozengracht 221644235148v
WIETSES, AAGJE Aegt Wytses verkoper Rozengracht 221644235148v
WIETSES, AAGJE Aegt Wytses bruid 1605228435v
WIETSES, AAGJE Aegt Wytses bruid 1605228435v
TEMPELAAR, AAGJE Aegtie Templerverkoper Zoutsloot 1191658237171ar
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses koper 1/2 hoekhuisRozenstraat 2168424250v
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses koper 1/2 hoekhuisRozenstraat 2168424250v
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses koper 1/2 hoekhuisRozenstraat 2168424250v
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses verkoper Lanen 3168424252r
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses verkoper Lanen 3168424252r
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses verkoper Lanen 3168424252r
PIETERS, AAGJE Aegtie Pieters koper Zoutsloot 119zuid1696243197r
PIETERS, AAGJE Aegtie Pieters koper Zoutsloot 119zuid1696243197r
HENDRIKS, Aegtjen Hendriks koper huisZuiderhaven 36oost1717245290r
HENDRIKS, Aegtjen Hendriks koper huisZuiderhaven 36oost1717245290r
MARTENS, Aeht Martens verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1688242219v
MARTENS, Aeht Martens verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1688242219v
ABES, AKEde weduwe en erfgenamen van wijlen gemeensman Aeke Abbes verkoper Oosterbolwerk 2tuin1664238221r
ABES, AKEde weduwe en erfgenamen van wijlen gemeensman Aeke Abbes verkoper Oosterbolwerk 2tuin1664238221r
ABES, AKEde weduwe en erfgenamen van wijlen gemeensman Aeke Abbes verkoper Oosterbolwerk 2tuin1664238221r
ABES, AKEde nagelaten kinderen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Oosterbolwerk 2tuin166423825va
ABES, AKEde nagelaten kinderen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Oosterbolwerk 2tuin166423825va
ABES, AKEde nagelaten kinderen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Oosterbolwerk 2tuin166423825va
ABES, AKEde twee nagelaten kinderen van de gezworen gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rozengracht 19166423823va
ABES, AKEde twee nagelaten kinderen van de gezworen gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rozengracht 19166423823va
ABES, AKEde twee nagelaten kinderen van de gezworen gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rozengracht 19166423823va
GERLOFS, AAKJE Aeke Gerloffs verkoper van 2/3 Voorstraat 17oost16832423v
GERLOFS, AAKJE Aeke Gerloffs verkoper van 2/3 Voorstraat 17oost16832423v
SIERKS, AAKJE Aeke Sierk koper Zoutsloot 89176725724r
SIERKS, AAKJE Aeke Sierk koper Zoutsloot 89176725724r
TOBIAS, AKE Aeke Tobias huurder Drie Roemersteeg 9175225317r
TOBIAS, AKE Aeke Tobias huurder Drie Roemersteeg 9175225317r
WIEBRENS, AAKJE Aeke Wybrens verkoper Voorstraat 52west1726246261v
WIEBRENS, AAKJE Aeke Wybrens verkoper Voorstraat 52west1726246261v
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper kamerLammert Warndersteeg1602228318v
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper kamerLammert Warndersteeg1602228318v
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper Lammert Warndersteeg1602228318v
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper Lammert Warndersteeg1602228318v
SIEBRENS, AALTJE Ael Sybrants koper Zoutsloot 115161122920r
SIEBRENS, AALTJE Ael Sybrants koper Zoutsloot 115161122920r
KREEFT, AALTJE Aelcke Creeftnaastligger ten noorden Voorstraat 451617230101r
ALBERTS, AALTJE Aelcke Alberts verkoper Grote Kerkstraat 3816152301r
ALBERTS, AALTJE Aelcke Alberts verkoper Grote Kerkstraat 3816152301r
ALBERTS, AALTJE Aelcke Alberts verkoper Grote Kerkstraat 3816152301r
ALBERTS, AALTJE Aelcke Alberts koper Grote Kerkstraat 38159722855v
ALBERTS, AALTJE Aelcke Alberts koper Grote Kerkstraat 38159722855v
ALBERTS, AALTJE Aelcke Alberts koper Grote Kerkstraat 38159722855v
ALLES, AALTJE Aelcke Alles koper Zuiderhaven ZZ1615229255r
ALLES, AALTJE Aelcke Alles koper Zuiderhaven ZZ1615229255r
ALLES, AALTJE Aelcke Alles koper Zuiderhaven ZZ1615229255r
ALLES, AALTJE Aelcke Alles koper Zeilmakersstraat 7159722864v
ALLES, AALTJE Aelcke Alles koper Zeilmakersstraat 7159722864v
ALLES, AALTJE Aelcke Alles koper Zeilmakersstraat 7159722864v
ANDRIES, AALTJE Aelcke Andries verkoper Brouwersstraat 2achter1601228270v
ANDRIES, AALTJE Aelcke Andries verkoper Brouwersstraat 2achter1601228270v
ANDRIES, AALTJE Aelcke Andries verkoper Brouwersstraat 2achter1601228270v
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes koper Voorstraat 721618230120v
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes koper Voorstraat 721618230120v
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes koper Voorstraat 721618230120v
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes verkoper Kleine Bredeplaats 151599228159r
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes verkoper Kleine Bredeplaats 151599228159r
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes verkoper Kleine Bredeplaats 151599228159r
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes verkoper Tuinpad 41618230109r
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes verkoper Tuinpad 41618230109r
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes verkoper Tuinpad 41618230109r
DOOITSES, AALTJE Aelcke Doytses koper Noordees (gebied)161723070v
DOOITSES, AALTJE Aelcke Doytses koper Noordees (gebied)161723070v
DOOITSES, AALTJE Aelcke Doytses koper Noordees (gebied)161723070v
IEMTES, ALKE Aelcke Eemtes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen161122927v
IEMTES, ALKE Aelcke Eemtes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen161122927v
IEMTES, ALKE Aelcke Eemtes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen161122927v
FEIKES, AALTJE Aelcke Feyckes verkoper ten noorden van Harlingen1604228391v
FEIKES, AALTJE Aelcke Feyckes verkoper ten noorden van Harlingen1604228391v
FEIKES, AALTJE Aelcke Feyckes verkoper ten noorden van Harlingen1604228391v
FOLKERTS, AALTJE Aelcke Folckerts verkoper Hofstraat 9159722866r
FOLKERTS, AALTJE Aelcke Folckerts verkoper Hofstraat 9159722866r
FOLKERTS, AALTJE Aelcke Folckerts verkoper Hofstraat 9159722866r
GATSES, AALTJE Aelcke Gaatzes verkoper Fabrieksstraat WZ159822897r
GATSES, AALTJE Aelcke Gaatzes verkoper Fabrieksstraat WZ159822897r
GERBENS, AALTJE Aelcke Gerbens verkoper Kromme Elleboogsteeg1601228249v
GERBENS, AALTJE Aelcke Gerbens verkoper Kromme Elleboogsteeg1601228249v
GERBENS, AALTJE Aelcke Gerbrants koper Kromme Elleboogsteeg159822890r
GERBENS, AALTJE Aelcke Gerbrants koper Kromme Elleboogsteeg159822890r
GERRITS, AALTJE Aelcke Gerryts koper Hondenstraat 121598228110r
GERRITS, AALTJE Aelcke Gerryts koper Hondenstraat 121598228110r
HAIES, AALTJE Aelcke Haeyes koper Lanen 74162523161v
HAIES, AALTJE Aelcke Haeyes koper Lanen 74162523161v
HENDRIKS, AALTJE Aelcke Hendricx verkoper Sint Jacobstraat WZ159722856r
HENDRIKS, AALTJE Aelcke Hendricx verkoper Sint Jacobstraat WZ159722856r
HIELKES, AALTJE Aelcke Hilckes verkoper Schoolsteeg WZ1604228410r
HIELKES, AALTJE Aelcke Hilckes verkoper Schoolsteeg WZ1604228410r
HIELKES, AALTJE Aelcke Hylckes verkoper Schoolsteeg OZ161623034r
HIELKES, AALTJE Aelcke Hylckes verkoper Schoolsteeg OZ161623034r
HIELKES, AALTJEweduwe Aelcke Hylckes naastligger ten zuiden Voorstraat 91achter1613229154v
HIELKES, AALTJEweduwe Aelcke Hylckes naastligger ten zuiden Voorstraat 91achter1613229154v
HIELKES, AALTJE Aelcke Hylckes verkoper Voorstraat 91achter1613229154v
HIELKES, AALTJE Aelcke Hylckes verkoper Voorstraat 91achter1613229154v
JELLES, AALTJE Aelcke Jelles verkoper Lanen1600228214v
JELLES, AALTJE Aelcke Jelles verkoper Lanen1600228214v
MARTENS, AALTJE Aelcke Martens koper Bildtstraat 161599228173v
MARTENS, AALTJE Aelcke Martens koper Bildtstraat 161599228173v
PIETERS, AALTJE Aelcke Pieters koper Roeperssteeg OZ159722822r
PIETERS, AALTJE Aelcke Pieters koper Roeperssteeg OZ159722822r
PIERS, AALTJE Aelcke Pyers naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ161623034r
PIERS, AALTJE Aelcke Pyers naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ161623034r
REINERS, AALTJE Aelcke Reyners koper Zuiderhaven ZZ1613229147v
REINERS, AALTJE Aelcke Reyners koper Zuiderhaven ZZ1613229147v
RIENKS, AALTJE Aelcke Riencks koper Schritsen 5161723066r
RIENKS, AALTJE Aelcke Riencks koper Schritsen 5161723066r
ROMMERTS, AALTJE Aelcke Romberts koper Voorstraat 951605228456v
ROMMERTS, AALTJE Aelcke Romberts koper Voorstraat 951605228456v
SIEGERS, AALTJE Aelcke Segers crediteur (triumphant) Noorderhaven 1101621230283v
SIEGERS, AALTJE Aelcke Segers crediteur (triumphant) Noorderhaven 1101621230283v
SIEGERS, AALTJE Aelcke Segers crediteur (triumphant) Rozengracht 41621230284r
SIEGERS, AALTJE Aelcke Segers crediteur (triumphant) Rozengracht 41621230284r
STOFFELS, ALKE Aelcke Stoffels naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1618230145v
STOFFELS, ALKE Aelcke Stoffels naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1618230145v
TEEKES, ALKEde weduwe van wijlen Aelcke Taackes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 161618230105r
TEEKES, ALKEde weduwe van wijlen Aelcke Taackes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 161618230105r
TEEKES, ALKE Aelcke Taeckes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 101599228136r
TEEKES, ALKE Aelcke Taeckes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 101599228136r
WARNERS, AALTJE Aelcke Warners verkoper Kerkpoortstraat 33161623024r
WARNERS, AALTJE Aelcke Warners verkoper Kerkpoortstraat 33161623024r
WIEBES, AALTJEwijlen Aelcke Wybes verkoper ([blijkt uit een protest])Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
WIEBES, AALTJEwijlen Aelcke Wybes verkoper ([blijkt uit een protest])Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
WIEBES, AALTJEwijlen Aelcke Wybes verkoper ([blijkt uit een protest])onbekend1599228181r
WIEBES, AALTJEwijlen Aelcke Wybes verkoper ([blijkt uit een protest])onbekend1599228181r
EIES, AALTJE Aelcke Yes verkoper Gardenierstraat1605228436r
EIES, AALTJE Aelcke Yes verkoper Gardenierstraat1605228436r
WIEBES, ALLE Aele Wybes naastligger ten westen onbekend ZZ1626231130r
WIEBES, ALLE Aele Wybes naastligger ten westen onbekend ZZ1626231130r
JANS, ALEFwijlen Aeleff Jans smidnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11644235130r
JANS, ALEFwijlen Aeleff Jans smidnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11644235130r
ANDRIES, OUTGER Aelger Aendries naastligger ten noorden Brouwersstraat 3168424220v
ANDRIES, OUTGER Aelger Aendries naastligger ten noorden Brouwersstraat 3168424220v
ANDRIES, OUTGER Aelger Aendries naastligger ten noorden Brouwersstraat 3168424220v
STEENSMA, Aeline Steensmahuurder Lanen 37168524280r
DOUWES, AALTJE Aelke Douwes verkoper Kleine Bredeplaats 151598228100v
DOUWES, AALTJE Aelke Douwes verkoper Kleine Bredeplaats 151598228100v
DOUWES, AALTJE Aelke Douwes verkoper Kleine Bredeplaats 151598228100v
HARMENS, AALTJE Aelke Harmens koper Hondenstraat 91613229164v
HARMENS, AALTJE Aelke Harmens koper Hondenstraat 91613229164v
ANDRIES, AALTJE Aelken Andries koper Brouwersstraat 101602228321r
ANDRIES, AALTJE Aelken Andries koper Brouwersstraat 101602228321r
ANDRIES, AALTJE Aelken Andries koper Brouwersstraat 101602228321r
IEDES, AALTJE Aelken Ides , mede voor haar kinderenverkoper Gardenierstraat1603228351r
IEDES, AALTJE Aelken Ides , mede voor haar kinderenverkoper Gardenierstraat1603228351r
JANS, AALTJE Aelken Jans verpachter grond Franekerpoortsmolen1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans verpachter grond Franekerpoortsmolen1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans naastligger ten zuiden Franekerpoortsmolen1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans naastligger ten zuiden Franekerpoortsmolen1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans naastligger ten noorden Franekerpoortsmolen1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans naastligger ten noorden Franekerpoortsmolen1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans verkoper Franekerpoortsmolen1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans verkoper Franekerpoortsmolen1600228201r
GERRITS, Aelleff Gerryts pottenbakkernaastligger ten oosten Schritsen 56west_voor1685242104v
GERRITS, Aelleff Gerryts pottenbakkernaastligger ten oosten Schritsen 56west_voor1685242104v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekerverkoper Nieuwstraat 301683241240v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekerverkoper Nieuwstraat 301683241240v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekerverkoper Nieuwstraat 301683241240v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekergebruiker van de grond ten oosten van Harlingen1682241229v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekergebruiker van de grond ten oosten van Harlingen1682241229v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekergebruiker van de grond ten oosten van Harlingen1682241229v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen buiten Harlingen ZZ1682241230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen buiten Harlingen ZZ1682241230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen buiten Harlingen ZZ1682241230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten buiten Harlingen ZZ1682241230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten buiten Harlingen ZZ1682241230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten buiten Harlingen ZZ1682241230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen gebruiker van 2 pm (p.j.)ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen gebruiker van 2 pm (p.j.)ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen gebruiker van 2 pm (p.j.)ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen , c.u.koper huisNieuwstraat 30166123893r
KLASES, EELSE Aelsen Claessen , c.u.koper huisNieuwstraat 30166123893r
KLASES, EELSE Aelsen Claessen , c.u.koper huisNieuwstraat 30166123893r
KLASES, EELSE Aelsen Clasen blekergebruiker van het geheel ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Clasen blekergebruiker van het geheel ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Clasen blekergebruiker van het geheel ten oosten van Harlingen168224151va
DOUWES, Aelt Douwes verkoper Kruisstraat ZZ1614229208v
DOUWES, Aelt Douwes verkoper Kruisstraat ZZ1614229208v
DOUWES, Aelt Douwes verkoper Kruisstraat ZZ1614229208v
REINERS, AALTJE Aelte Reyners verkoper Hoogstraat 21606228516v
REINERS, AALTJE Aelte Reyners verkoper Hoogstraat 21606228516v
SIEGERS, AALTJEkopers' zuster Aeltge Segers verkoper Sint Jacobstraat 101630232160v
SIEGERS, AALTJEkopers' zuster Aeltge Segers verkoper Sint Jacobstraat 101630232160v
VELDE, AALTJE Aeltgen van der Veldeverkoper Noorderhaven 391618230120r
VELDE, AALTJE Aeltgen van der Veldeverkoper Zoutsloot NZ1618230120r
TJEBBES, AALTJE Aeltgen Tyebbes verkoper ten noordoosten van Harlingen1600228221v
TJEBBES, AALTJE Aeltgen Tyebbes verkoper ten noordoosten van Harlingen1600228221v
DIRKS, AALTJE Aeltgien Dircx baksterprotesteert vanwege een vordering Achterstraat1601228253v
DIRKS, AALTJE Aeltgien Dircx baksterprotesteert vanwege een vordering Achterstraat1601228253v
DIRKS, AALTJE Aeltgien Dircx baksterprotesteert vanwege een vordering Achterstraat1601228253v
GERRITS, AALTJE Aeltgien Gerrits koper finaal grondpacht van 0-11-00 cgSint Jacobstraat 131603228372v
GERRITS, AALTJE Aeltgien Gerrits koper finaal grondpacht van 0-11-00 cgSint Jacobstraat 131603228372v
IENTES, AALTJEwijlen Aeltgien Intes verkoper Karremanstraat1603228382v
IENTES, AALTJEwijlen Aeltgien Intes verkoper Karremanstraat1603228382v
JANS, AALTJE Aeltgien Jans verkoper ([staat: Aeltgien Jan Broers dr.])Kleine Ossenmarkt 41606228490v
JANS, AALTJE Aeltgien Jans verkoper ([staat: Aeltgien Jan Broers dr.])Kleine Ossenmarkt 41606228490v
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderenverkoper Zoutsloot NZ1604228386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderenverkoper Zoutsloot NZ1604228386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderenverkoper Droogstraat 491604228386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderenverkoper Droogstraat 491604228386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderenverkoper Droogstraat 511604228386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderenverkoper Droogstraat 511604228386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents verkoper Schritsen 391605228464r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents verkoper Schritsen 391605228464r
, AALTJE Aelthien koper grondpacht van 6-00-00 ggVoorstraat 11oost1602228313r
, AALTJEgrondpacht uit het huis van Aelthien eigenaar perceel ([staat: 6-00-00 GG])Voorstraat 11oost1602228313r
, AALTJE Aeltie naastligger ten zuiden ([staat: Aeltie Rinties weduwe])Zuiderplein OZ1606228513r
, AALTJE Aeltie verpachter grond Heiligeweg 381620230225r
, AALTJE Aeltie naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381620230225r
, AALTJE Aeltie naastligger ten zuiden ([staat: Aeltie Rinse Hessels weduwe])Brouwersstraat 81605228474r
, AALTJE Aeltie naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381620230225r
, AALTJE Aeltie naastligger ten oosten Karremanstraat OZ165623784v
, AALTJE Aeltie verkoper Sint Jacobstraat 121698243343v
, AALTJE Aeltie verpachter grond Heiligeweg 381622230304r
, AALTJE Aeltie naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381622230304r
, AALTJE Aeltie naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381622230304r
, AALTJEeen weduwe Aeltie naastligger ten zuiden Herenwaltje 151687242177v
, AALTJE Aeltie melkwijfnaastligger ten noorden Bargebuurt 26166723974r
, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie verkoper ([staat: Aeltie Jan Bartels])Voorstraat 11oost1620230210v
AUGUSTIJN, AALTJE Aeltie Augustiniverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
AUGUSTIJN, AALTJE Aeltie Augustiniverkoper van 1/6 Lanen 89162823249r
AUGUSTIJN, AALTJE Aeltie Augustiniverkoper van 1/6 Hoogstraat 22162823249r
AUGUSTIJN, AALTJE Aeltie Augustinikoper Noorderhaven 481629232106r
AUGUSTIJN, AALTJE Aeltie Augustiniverkoper Noorderhaven 481629232108r
AUGUSTIJN, AALTJE wijlen Aeltie Augustynierflater Noorderhaven 651692242389r
HEMERT, AALTJE Aeltie van Hemertkoper Voorstraat 101644235151v
HETTINGA, AALTJE Aeltie van Hettingaverkoper van 1/2 Havenplein 61687242196v
HILLEBRANDS, AALTJE wijlen Aeltie Hilbrantsafgewezen niaarnemer ratione proximitatis Noorderhaven 901630232163v
HILLEBRANDS, AALTJE de erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrantsnaastligger ten westen Noorderhaven 90162523192r
HILLEBRANDS, AALTJE de nazaten van Aeltie Hillebrandtsnaastligger ten westen Noorderhaven 90168024174r
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper Wasbleek168424217r
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper Franekerpoortsmolen 1168424218v
LAUTA, AALTJE Aeltie van Lautaverkoper Rozengracht 421659237204r
LAUTA, AALTJE Aeltie Lautaverkoper Franekereind 251659237194v
OLDAANS, AALTJE Aeltie Oudaensverkoper van 1/4 Brouwersstraat 91677240268r
STEENSMA, AALTJE Aeltie Steensma, voor zich en haar kindverkoper Noorderhaven 75168224160ra
STEENSMA, AALTJE Aeltie Steensmakoper Noorderhaven 751668239135v
SWALUE, AALTJE Aeltie Swalue, c.s.verkoper Hofstraat 13tuin1696243225v
SWALUE, AALTJE Aeltie Swalueverkoper Noorderhaven 771696243258r
VERKERK, AALTJE Aeltie Verkerckkoper Spinstraat 9164323552v
VERKERK, AALTJE Aeltie Verkerckkoper Zuiderhaven 541634233130r
VIERSEN, AALTJE Aeltie van Viersenverkoper ten oosten van Harlingen1732248167r
ABELS, AALTJE Aeltie Abeles koper huisRomastraat 131705244307v
ABELS, AALTJE Aeltie Abeles koper huisRomastraat 131705244307v
ABELS, AALTJE Aeltie Abeles koper huisRomastraat 131705244307v
ABES, AALTJE Aeltie Abes koper Zuiderstraat ZZ166023821v
ABES, AALTJE Aeltie Abes koper Zuiderstraat ZZ166023821v
ABES, AALTJE Aeltie Abes koper Zuiderstraat ZZ166023821v
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerens verkoper Achterstraat 1168324210r
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerens verkoper Achterstraat 1168324210r
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerens verkoper Achterstraat 1168324210r
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerns koper huis, strekkende van de Lanen af zuidwaarts tot aan het huis van Albert JansLanen 301626231159r
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerns koper huis, strekkende van de Lanen af zuidwaarts tot aan het huis van Albert JansLanen 301626231159r
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerns koper huis, strekkende van de Lanen af zuidwaarts tot aan het huis van Albert JansLanen 301626231159r
REEN, AALTJE ALBERTS Aeltie Alberti Rheenverkoper Grote Kerkstraat 4achter16112294r
REEN, AALTJE ALBERTS Aeltie Alberti Rheenverkoper Grote Kerkstraat 4achter16112294r
REEN, AALTJE ALBERTS Aeltie Alberti Rheenverkoper Grote Kerkstraat 4achter16112294r
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aeltie Allarts Laquartnaastligger ten westen Noorderhaven 601716245268v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aeltie Allarts Laquartnaastligger ten westen Noorderhaven 601716245268v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aeltie Allarts Laquartnaastligger ten westen Noorderhaven 601716245268v
LAQUART, AALTJE ALLERTSde erfgenamen van wijlen Muij ??? Aeltie Allarts Laquartverkoper Zoutsloot 83achter1724246203r
LAQUART, AALTJE ALLERTSde erfgenamen van wijlen Muij ??? Aeltie Allarts Laquartverkoper Zoutsloot 83achter1724246203r
LAQUART, AALTJE ALLERTSde erfgenamen van wijlen Muij ??? Aeltie Allarts Laquartverkoper Zoutsloot 83achter1724246203r
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts koper Noorderhaven 64achter169324365r
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts koper Noorderhaven 64achter169324365r
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts koper Noorderhaven 64achter169324365r
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts koper huis met grote kelderNoorderhaven 58de Vergulde Bijl168524287v
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts koper huis met grote kelderNoorderhaven 58de Vergulde Bijl168524287v
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts koper huis met grote kelderNoorderhaven 58de Vergulde Bijl168524287v
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts naastligger ten westen Noorderhaven 58168524287v
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts naastligger ten westen Noorderhaven 58168524287v
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts naastligger ten westen Noorderhaven 58168524287v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aeltie Allerts Laquartverkoper Kruisstraat 10oost1705244267v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aeltie Allerts Laquartverkoper Kruisstraat 10oost1705244267v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aeltie Allerts Laquartverkoper Kruisstraat 10oost1705244267v
LAQUART, AALTJE ALLERTSde hof van Aeltie Allerts Laquartnaastligger ten westen Zoutsloot 87achter1704244256v
LAQUART, AALTJE ALLERTSde hof van Aeltie Allerts Laquartnaastligger ten westen Zoutsloot 87achter1704244256v
LAQUART, AALTJE ALLERTSde hof van Aeltie Allerts Laquartnaastligger ten westen Zoutsloot 87achter1704244256v
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andries verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 3169124221va
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andries verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 3169124221va
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andries verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 3169124221va
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys koper 1/2 leerlooierijRozengracht 24173124833r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys koper 1/2 leerlooierijRozengracht 24173124833r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys koper 1/2 leerlooierijRozengracht 24173124833r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper Rozengracht 61748251215r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper Rozengracht 61748251215r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper Rozengracht 61748251215r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper Rozengracht 241748251216r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper Rozengracht 241748251216r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper Rozengracht 241748251216r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper van 2/6 Grote Ossenmarkt 101735249103v
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper van 2/6 Grote Ossenmarkt 101735249103v
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper van 2/6 Grote Ossenmarkt 101735249103v
ARENDS, AALTJE Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat WZ168324210v
ARENDS, AALTJE Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat WZ168324210v
ARENDS, AALTJE Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat WZ168324210v
ARENDS, AALTJE Aeltie Arents verkoper Hoogstraat 301695243124r
ARENDS, AALTJE Aeltie Arents verkoper Hoogstraat 301695243124r
ARENDS, AALTJE Aeltie Arents verkoper Hoogstraat 301695243124r
ARENDS, AALTJE Aeltie Arents koper Hoogstraat 301677240259v
ARENDS, AALTJE Aeltie Arents koper Hoogstraat 301677240259v
ARENDS, AALTJE Aeltie Arents koper Hoogstraat 301677240259v
ARJENS, AALTJE Aeltie Arjens koper Zoutsloot 59171824623r
ARJENS, AALTJE Aeltie Arjens koper Zoutsloot 59171824623r
ARJENS, AALTJE Aeltie Arjens koper Zoutsloot 59171824623r
AUKES, AALTJE Aeltie Aukes verkoper Moriaanstraat 12172024673v
AUKES, AALTJE Aeltie Aukes verkoper Moriaanstraat 12172024673v
AUKES, AALTJE Aeltie Aukes verkoper Moriaanstraat 12172024673v
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus verkoper Heiligeweg 21163823450r
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus verkoper Heiligeweg 21163823450r
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus verkoper Heiligeweg 21163823450r
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat164823634r
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat164823634r
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat164823634r
BARTELDS, AALTJE Aeltie Bartels koper Franekereind 191667239113v
BARTELDS, AALTJE Aeltie Bartels koper Franekereind 191667239113v
BARTELDS, AALTJE Aeltie Bartels koper Franekereind 191667239113v
BERENDS, AALTJE Aeltie Beerns koper Gardenierstraat162823275v
BERENDS, AALTJE Aeltie Beerns koper Gardenierstraat162823275v
BERENDS, AALTJE Aeltie Beerns koper Gardenierstraat162823275v
BOKKES, AALTJEongehuwde dochter Aeltie Bockes koper huisNoorderhaven 721696243248v
BOKKES, AALTJEongehuwde dochter Aeltie Bockes koper huisNoorderhaven 721696243248v
BOKKES, AALTJEongehuwde dochter Aeltie Bockes koper huisNoorderhaven 721696243248v
BOUWES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240147r
BOUWES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240147r
BOUWES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240147r
BOUWES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240147r
BOUWES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240147r
BOUWES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240147r
BOUWES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240147r
BOUWES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240147r
BOUWES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240147r
BOUWES, AALTJE Aeltie Buwes verkoper Voorstraat 891677240266v
BOUWES, AALTJE Aeltie Buwes verkoper Voorstraat 891677240266v
BOUWES, AALTJE Aeltie Buwes verkoper Voorstraat 891677240266v
KLASES, AALTJE Aeltie Claesen koper Alemanssteeg OZ1623230359r
KLASES, AALTJE Aeltie Claesen koper Alemanssteeg OZ1623230359r
KLASES, AALTJE Aeltie Claesen koper Alemanssteeg OZ1623230359r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Bildtstraat 25172024674r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Bildtstraat 25172024674r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Bildtstraat 25172024674r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Brouwersstraat 251674240132r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Brouwersstraat 251674240132r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Brouwersstraat 251674240132r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Nieuwstraat 401715245240v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Nieuwstraat 401715245240v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Nieuwstraat 401715245240v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis koper Nieuwstraat 38168424258v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis koper Nieuwstraat 38168424258v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis koper Nieuwstraat 38168424258v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis koper Noordijs 25167924151r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis koper Noordijs 25167924151r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis koper Noordijs 25167924151r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis Hanenborgverkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west163823466v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis Hanenborgverkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west163823466v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis Hanenborgverkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west163823466v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ1627231171v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ1627231171v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ1627231171v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks verkoper Carl Visschersteeg OZ1627231171v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks verkoper Carl Visschersteeg OZ1627231171v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks verkoper Carl Visschersteeg OZ1627231171v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircks verkoper Zoutsloot162523148r
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircks verkoper Zoutsloot162523148r
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircks verkoper Zoutsloot162523148r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks protesteert vanwege een competentie Noorderhaven 1021613229182r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks protesteert vanwege een competentie Noorderhaven 1021613229182r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks protesteert vanwege een competentie Noorderhaven 1021613229182r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks protesteert vanwege een competentie Franekertrekvaart1613229182r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks protesteert vanwege een competentie Franekertrekvaart1613229182r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks protesteert vanwege een competentie Franekertrekvaart1613229182r
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircx erflater Midlumerlaan166023855v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircx erflater Midlumerlaan166023855v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircx erflater Midlumerlaan166023855v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircx erflater Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircx erflater Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircx erflater Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirks naastligger ten zuiden Hoogstraat 211723246187v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirks naastligger ten zuiden Hoogstraat 211723246187v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirks naastligger ten zuiden Hoogstraat 211723246187v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirks verkoper Hoogstraat 211723246187v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirks verkoper Hoogstraat 211723246187v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirks verkoper Hoogstraat 211723246187v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirx koper Nieuwstraat 52168524276r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirx koper Nieuwstraat 52168524276r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirx koper Nieuwstraat 52168524276r
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dirx verkoper Zuiderhaven 281659237188r
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dirx verkoper Zuiderhaven 281659237188r
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dirx verkoper Zuiderhaven 281659237188r
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dirx verkoper Wortelstraat 171659237189v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dirx verkoper Wortelstraat 171659237189v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dirx verkoper Wortelstraat 171659237189v
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Lanen 45167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Lanen 45167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Lanen 45167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Grote Kerkstraat 33167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Grote Kerkstraat 33167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Grote Kerkstraat 33167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Voorstraat 31167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Voorstraat 31167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Voorstraat 31167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper van 2/3 Zuiderhaven 13167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper van 2/3 Zuiderhaven 13167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper van 2/3 Zuiderhaven 13167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKSwijlen Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Lanen 54167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKSwijlen Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Lanen 54167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKSwijlen Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Lanen 54167524021va
DOUWES, AALTJE Aeltie Douwes verkoper Lanen 671633233119r
DOUWES, AALTJE Aeltie Douwes verkoper Lanen 671633233119r
DOUWES, AALTJE Aeltie Douwes verkoper Lanen 671633233119r
EEDES, AALTJEwijlen Aeltie Edes erflater Voorstraat 11oost1620230203r
EEDES, AALTJEwijlen Aeltie Edes erflater Voorstraat 11oost1620230203r
EEDES, AALTJEwijlen Aeltie Edes erflater Voorstraat 11oost1620230203r
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx verkoper Carl Visschersteeg 10167024023v
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx verkoper Carl Visschersteeg 10167024023v
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx verkoper Carl Visschersteeg 10167024023v
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eiberts Klinkhoffverkoper Brouwersstraat 141723246155r
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eiberts Klinkhoffverkoper Brouwersstraat 141723246155r
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eiberts Klinkhoffverkoper Brouwersstraat 141723246155r
EWOUTS, AALTJE Aeltie Ewouts koper Zuiderhaven ZZ1621230278v
EWOUTS, AALTJE Aeltie Ewouts koper Zuiderhaven ZZ1621230278v
EWOUTS, AALTJE Aeltie Ewouts koper Zuiderhaven ZZ1621230278v
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eyberts verkoper Wortelstraat 10172024658r
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eyberts verkoper Wortelstraat 10172024658r
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eyberts verkoper Wortelstraat 10172024658r
FEDDRIKS, AALTJEhet nagelaten weeskind van Aeltie Feddricx verkoper Heiligeweg 616602384ra
FEDDRIKS, AALTJEhet nagelaten weeskind van Aeltie Feddricx verkoper Heiligeweg 616602384ra
FEDDRIKS, AALTJEhet nagelaten weeskind van Aeltie Feddricx verkoper Heiligeweg 616602384ra
FOKKES, AALTJE Aeltie Fockes koper Zoutsloot 891723246160v
FOKKES, AALTJE Aeltie Fockes koper Zoutsloot 891723246160v
FOKKES, AALTJE Aeltie Fockes koper Zoutsloot 891723246160v
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Wasbleek1736249112v
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Wasbleek1736249112v
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Wasbleek1736249112v
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Lanen 531733248176v
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Lanen 531733248176v
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Lanen 531733248176v
FRANSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Fransen verkoper van 1/2 Zoutsloot 48168224148va
FRANSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Fransen verkoper van 1/2 Zoutsloot 48168224148va
FRANSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Fransen verkoper van 1/2 Zoutsloot 48168224148va
FRANSES, AALTJE Aeltie Fransen koper Zoutsloot 48166723986v
FRANSES, AALTJE Aeltie Fransen koper Zoutsloot 48166723986v
FRANSES, AALTJE Aeltie Fransen koper Zoutsloot 48166723986v
FRANSES, AALTJE Aeltie Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 23173524958v
FRANSES, AALTJE Aeltie Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 23173524958v
FRANSES, AALTJE Aeltie Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 23173524958v
FREERKS, AALTJE Aeltie Freercks naastligger ten oosten Hofstraat NZ1621230264r
FREERKS, AALTJE Aeltie Freercks naastligger ten oosten Hofstraat NZ1621230264r
FREERKS, AALTJE Aeltie Freercks naastligger ten oosten Hofstraat NZ1620230253v
FREERKS, AALTJE Aeltie Freercks naastligger ten oosten Hofstraat NZ1620230253v
FREERKS, AALTJEwijlen Aeltie Freercks verkoper Voorstraat 101168224146va
FREERKS, AALTJEwijlen Aeltie Freercks verkoper Voorstraat 101168224146va
FREERKS, AALTJEwijlen Aeltie Freercks verkoper Zoutsloot 82oost168224146va
FREERKS, AALTJEwijlen Aeltie Freercks verkoper Zoutsloot 82oost168224146va
FREERKS, AALTJE Aeltie Freerckx , voor zich en haar kindverkoper Schritsen 181631232166v
FREERKS, AALTJE Aeltie Freerckx , voor zich en haar kindverkoper Schritsen 181631232166v
FREERKS, AALTJE Aeltie Freerckx , voor zich en haar kindverkoper Schritsen 201631232166v
FREERKS, AALTJE Aeltie Freerckx , voor zich en haar kindverkoper Schritsen 201631232166v
FREERKS, AALTJE Aeltie Freercx naastligger ten oosten Hofstraat163323395r
FREERKS, AALTJE Aeltie Freercx naastligger ten oosten Hofstraat163323395r
GEERTS, AALTJE Aeltie Geerts koper woning tegenover de zijmuur van het huis daar het Schepel uithangtHerenwaltje 171677240266r
GEERTS, AALTJE Aeltie Geerts koper woning tegenover de zijmuur van het huis daar het Schepel uithangtHerenwaltje 171677240266r
GERRITS, AALTJEmeerderjarige vrijster Aeltie Gerrits verkoper van 1/2 Borstelsteeg 121749251260v
GERRITS, AALTJEmeerderjarige vrijster Aeltie Gerrits verkoper van 1/2 Borstelsteeg 121749251260v
FELTEN, AALTJE Aeltie Gerriyts Pheltenkoper Noorderhaven 751642234163r
GERRITS, AALTJE Aeltie Gerryts koper Zuiderhaven 121623230366v
GERRITS, AALTJE Aeltie Gerryts koper Zuiderhaven 121623230366v
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Pheltenverkoper buiten Harlingen161122927r
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Pheltenverkoper buiten Harlingen161122927r
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Pheltenverkoper buiten Harlingen161122929r
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Pheltenverkoper buiten Harlingen161122929r
, AALTJE Aeltie Gijberts koper Voorstraat 47171924636r
GIJSBERTS, AALTJE Aeltie Gijsberts koper Voorstraat 471724246204r
GIJSBERTS, AALTJE Aeltie Gijsberts koper Voorstraat 471724246204r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zuiderhaven 281659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zuiderhaven 281659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 51659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 51659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Voorstraat 491659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Voorstraat 491659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Wortelstraat 171659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Wortelstraat 171659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper Noorderhaven 64achter169324365r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper Noorderhaven 64achter169324365r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Voorstraat 641659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Voorstraat 641659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zuiderhaven 301659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zuiderhaven 301659237243r
HAIES, AALTJE Aeltie Haies naastligger ten oosten Lanen 721659237183v
HAIES, AALTJE Aeltie Haies naastligger ten oosten Lanen 721659237183v
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses verkoper Noorderhaven 201723246162r
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses verkoper Noorderhaven 201723246162r
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91698243345r
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91698243345r
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens koper Kleine Bredeplaats 71641234156v
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens koper Kleine Bredeplaats 71641234156v
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens koper Hoogstraat 231658237173av
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens koper Hoogstraat 231658237173av
HARMENS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Harmens verkoper Vijverstraat1652236205v
HARMENS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Harmens verkoper Vijverstraat1652236205v
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens , c.s.naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1645235175r
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens , c.s.naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1645235175r
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens , ongehuwdverkoper Achterstraat NZ1646235193r
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens , ongehuwdverkoper Achterstraat NZ1646235193r
HAIES, AALTJE Aeltie Hayes naastligger ten oosten Lanen 721669239184r
HAIES, AALTJE Aeltie Hayes naastligger ten oosten Lanen 721669239184r
HAIES, AALTJE Aeltie Hayes naastligger ten oosten Lanen 72166023862r
HAIES, AALTJE Aeltie Hayes naastligger ten oosten Lanen 72166023862r
HAIES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hayes naastligger ten noorden Schritsen 63167824116r
HAIES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hayes naastligger ten noorden Schritsen 63167824116r
HERES, AALTJE Aeltie Heeres naastligger ten westen Heiligeweg 221717245297r
HERES, AALTJE Aeltie Heeres naastligger ten westen Heiligeweg 221717245297r
HERES, AALTJE Aeltie Heeres naastligger ten noorden Heiligeweg 221717245297r
HERES, AALTJE Aeltie Heeres naastligger ten noorden Heiligeweg 221717245297r
HERES, AALTJE Aeltie Heeres verkoper Heiligeweg 221717245297r
HERES, AALTJE Aeltie Heeres verkoper Heiligeweg 221717245297r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricks koper ten zuiden van Harlingen1622230299v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricks koper ten zuiden van Harlingen1622230299v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricks verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricks verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricks koper Voorstraat 271681241174r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricks koper Voorstraat 271681241174r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricx verkoper Noorderhaven 1101618230112r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricx verkoper Noorderhaven 1101618230112r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendriks koper Schritsen 56west_achter17312489v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendriks koper Schritsen 56west_achter17312489v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix verkoper Hofstraat ZZ164023493v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix verkoper Hofstraat ZZ164023493v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix koper Hofstraat1630232137v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix koper Hofstraat1630232137v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix koper Grote Bredeplaats 311630232153r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix koper Grote Bredeplaats 311630232153r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix Hingeveltverkoper Zoutsloot 701697243303r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix Hingeveltverkoper Zoutsloot 701697243303r
HEERKES, AALTJE Aeltie Herkes bewoner Lanen 44achter1690242337v
HEERKES, AALTJE Aeltie Herkes bewoner Lanen 44achter1690242337v
HILLEBRANDS, AALTJE Aeltie Hilbrandts koper ten noordoosten van Harlingen1661238114r
HILLEBRANDS, AALTJE Aeltie Hilbrandts koper ten noordoosten van Harlingen1661238114r
HILLEBRANDS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen162823236r
HILLEBRANDS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen162823236r
HILLEBRANDS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1635233162v
HILLEBRANDS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1635233162v
HILLEBRANDS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hillebrants naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1674240162r
HILLEBRANDS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hillebrants naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1674240162r
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses verkoper van 5/8 Scheerstraat 11694243107v
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses verkoper van 5/8 Scheerstraat 11694243107v
HOTSES, AALTJE Aeltie Hotses naastligger ten zuiden buiten Harlingen166023842r
HOTSES, AALTJE Aeltie Hotses naastligger ten zuiden buiten Harlingen166023842r
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses eigenaar van 2/6 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen1682241229v
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses eigenaar van 2/6 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen1682241229v
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen16792416ra
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen16792416ra
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses eigenaar van de rest ten oosten van Harlingen168224151va
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses eigenaar van de rest ten oosten van Harlingen168224151va
HATTES, AALTJE Aeltie Hottes naastligger ten westen Noorderhaven 981659237195v
HATTES, AALTJE Aeltie Hottes naastligger ten westen Noorderhaven 981659237195v
ENNES, AALTJE Aeltie Innes geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1646235204v
ENNES, AALTJE Aeltie Innes geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1646235204v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Hoogstraat 291633233111r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Hoogstraat 291633233111r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Romastraat NZ1633233112r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Romastraat NZ1633233112r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper onbekend164823614r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper onbekend164823614r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs naastligger ten oosten onbekend164823614r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs naastligger ten oosten onbekend164823614r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Blindemanssteeg170724527r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Blindemanssteeg170724527r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 71723246179v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 71723246179v
JAKOBS, AALTJEwijlen Aeltie Jacobs verkoper van 16/32 Zoutsloot 891748251239v
JAKOBS, AALTJEwijlen Aeltie Jacobs verkoper van 16/32 Zoutsloot 891748251239v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs* verkoper Droogstraat 411641234128r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs* verkoper Droogstraat 411641234128r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Zuiderhaven 131631232170v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Zuiderhaven 131631232170v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs geniaarde koper Hoogstraat 171698243334v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs geniaarde koper Hoogstraat 171698243334v
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Voorstraat 17west1658237147v
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Voorstraat 17west1658237147v
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Noorderhaven 421645235180v
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Noorderhaven 421645235180v
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper onbekend1642234180r
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper onbekend1642234180r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Zuiderhaven 34west1662238129r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Zuiderhaven 34west1662238129r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 251691242364r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 251691242364r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Lanen 33169124221ra
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Lanen 33169124221ra
JANS, AALTJEnicht van de verkopers Aeltie Jans koper door niaar 1/2 huisLanen 811656237102r
JANS, AALTJEnicht van de verkopers Aeltie Jans koper door niaar 1/2 huisLanen 811656237102r
JANS, AALTJE Aeltie Jans , zuster van de verkoperafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
JANS, AALTJE Aeltie Jans , zuster van de verkoperafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Vijverstraat 21169924411r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Vijverstraat 21169924411r
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Noorderhaven 521683241272r
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Noorderhaven 521683241272r
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten westen Noorderhaven 521683241272r
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten westen Noorderhaven 521683241272r
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten oosten Scheerstraat 31634233136v
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten oosten Scheerstraat 31634233136v
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Vijverstraat 211695243146v
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Vijverstraat 211695243146v
JANS, AALTJE Aeltie Jans , meerderjarige jongedochterverkoper Noorderhaven 13168124134va
JANS, AALTJE Aeltie Jans , meerderjarige jongedochterverkoper Noorderhaven 13168124134va
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten noorden Zuidersteeg 111724246189r
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten noorden Zuidersteeg 111724246189r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper van 1/5 Grote Kerkstraat 31731247382r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper van 1/5 Grote Kerkstraat 31731247382r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper van 1/4 Lanen 81636233182r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper van 1/4 Lanen 81636233182r
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 101669239181r
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 101669239181r
JANS, AALTJE Aeltie Jans van Hemeertverkoper Voorstraat 101645235190r
JANS, AALTJE Aeltie Jans van Hemeertverkoper Voorstraat 101645235190r
JONGEMA, AALTJE JANS Aeltie Jans Jongmakoper Grote Bredeplaats 22173524991v
JONGEMA, AALTJE JANS Aeltie Jans Jongmakoper Grote Bredeplaats 22173524991v
STADLANDER, AALTJE JANS Aeltie Jans Staetlanderverkoper Achterstraat NZ1652236183v
STADLANDER, AALTJE JANS Aeltie Jans Staetlanderverkoper Achterstraat NZ1652236183v
JANS, AALTJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Aeltie Jansen verkoper Lanen 71620230251v
JANS, AALTJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Aeltie Jansen verkoper Lanen 71620230251v
JANS, AALTJE Aeltie Jansen verkoper van 1/7 Grote Ossenmarkt 201699243396r
JANS, AALTJE Aeltie Jansen verkoper van 1/7 Grote Ossenmarkt 201699243396r
JANS, AALTJE Aeltie Jansen verkoper Voorstraat 91701244352v
JANS, AALTJE Aeltie Jansen verkoper Voorstraat 91701244352v
POOL, AALTJE JANS Aeltie Jansen Poolverkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost1704244260r
POOL, AALTJE JANS Aeltie Jansen Poolverkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost1704244260r
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles verkoper Droogstraat NZ1669239197v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles verkoper Droogstraat NZ1669239197v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles koper Zoutsloot 641674240130v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles koper Zoutsloot 641674240130v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles koper Droogstraat 771674240130v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles koper Droogstraat 771674240130v
JELLES, AALTJEwijlen Aeltie Jelles erflater Noorderhaven 121688242252r
JELLES, AALTJEwijlen Aeltie Jelles erflater Noorderhaven 121688242252r
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles eerdere eigenaar Zoutsloot 641685242102v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles eerdere eigenaar Zoutsloot 641685242102v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles eerdere eigenaar Droogstraat 771685242102v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles eerdere eigenaar Droogstraat 771685242102v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles verkoper Zuiderhaven ZZ168424259v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles verkoper Zuiderhaven ZZ168424259v
JENNES, AALTJE Aeltie Jennes verkoper van 1/2 Noorderhaven 916702405r
JENNES, AALTJE Aeltie Jennes verkoper van 1/2 Noorderhaven 916702405r
JETSES, AALTJE Aeltie Jetses koper Voorstraat 11west1694243115v
JETSES, AALTJE Aeltie Jetses koper Voorstraat 11west1694243115v
JOHANNES, AALTJE Aeltie Joannes koper Zuiderhaven 261645235171r
JOHANNES, AALTJE Aeltie Joannes koper Zuiderhaven 261645235171r
JOHANNES, AALTJE Aeltie Joannis Hechtumannusverkoper Brouwersstraat 211672240107r
JOHANNES, AALTJE Aeltie Joannis Hechtumannusverkoper Brouwersstraat 211672240107r
JOHANNES, AALTJE Aeltie Joannis Hichtumannusverkoper Hoogstraat 37167124041v
JOHANNES, AALTJE Aeltie Joannis Hichtumannusverkoper Hoogstraat 37167124041v
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannes verkoper Zeepaardsteeg 11723246153v
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannes verkoper Zeepaardsteeg 11723246153v
JOHANNES, AALTJEwijlen Aeltie Johannes verkoper Noordees (gebied)1622230322r
JOHANNES, AALTJEwijlen Aeltie Johannes verkoper Noordees (gebied)1622230322r
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannis koper Zuiderplein 1zuid173524974v
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannis koper Zuiderplein 1zuid173524974v
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannis koper kamerHavenplein 161686242127r
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannis koper kamerHavenplein 161686242127r
JORIS, AALTJE Aeltie Joris verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 9173224892r
JORIS, AALTJE Aeltie Joris verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 9173224892r
JORIS, AALTJE Aeltie Joris koper Lanen 7617342499v
JORIS, AALTJE Aeltie Joris koper Lanen 7617342499v
JOUWS, AALTJE Aeltie Jous koper huis met een loods en hof erachterNieuwstraat 111661238117v
JOUWS, AALTJE Aeltie Jous koper huis met een loods en hof erachterNieuwstraat 111661238117v
JOUWS, AALTJE Aeltie Jous verkoper Nieuwstraat 11167124036r
JOUWS, AALTJE Aeltie Jous verkoper Nieuwstraat 11167124036r
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lamberts koper Voorstraat 716272326r
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lamberts koper Voorstraat 716272326r
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lamberts koper Noorderhaven 4616272326r
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lamberts koper Noorderhaven 4616272326r
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lamberts verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 26west16362346v
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lamberts verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 26west16362346v
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lammerts verkoper Voorstraat 71630232153v
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lammerts verkoper Voorstraat 71630232153v
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lammerts verkoper Noorderhaven 461630232153v
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lammerts verkoper Noorderhaven 461630232153v
LOLKES, AALTJE Aeltie Lolkes verkoper van 1/4 Voorstraat 17oost1640234104v
LOLKES, AALTJE Aeltie Lolkes verkoper van 1/4 Voorstraat 17oost1640234104v
KOK, AALTJE Aeltie Lollus Cockverkoper van 1/4 Schritsen 571726246248v
LUBBERTS, AALTJE Aeltie Lubberts verkoper Kleine Bredeplaats 161733248195v
LUBBERTS, AALTJE Aeltie Lubberts verkoper Kleine Bredeplaats 161733248195v
LUBBERTS, AALTJE Aeltie Lubberts koper Kleine Bredeplaats 161732248144r
LUBBERTS, AALTJE Aeltie Lubberts koper Kleine Bredeplaats 161732248144r
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven 36oost168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven 36oost168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Grote Werf 2zuid168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Grote Werf 2zuid168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven 34tuin168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven 34tuin168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper Zuiderhaven ZZ1688242248v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper Zuiderhaven ZZ1688242248v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinerts koper Schritsen 38achter162823243v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinerts koper Schritsen 38achter162823243v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinerts naastligger ten noorden Schritsen 411621230259v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinerts naastligger ten noorden Schritsen 411621230259v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinnerts koper kamerSchritsen 41achter1645235174v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinnerts koper kamerSchritsen 41achter1645235174v
MEINERTS, AALTJEweduwe Aeltie Meinnerts naastligger ten zuiden Schritsen 41achter1645235174v
MEINERTS, AALTJEweduwe Aeltie Meinnerts naastligger ten zuiden Schritsen 41achter1645235174v
MEINTES, AALTJE Aeltie Meintes koper Hoogstraat 351723246176r
MEINTES, AALTJE Aeltie Meintes koper Hoogstraat 351723246176r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper huisSchritsen 66163823465v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper huisSchritsen 66163823465v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper Schritsen 371641234124r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper Schritsen 371641234124r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper van 1/2 Schritsen 50164323562v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper van 1/2 Schritsen 50164323562v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper drie kamersLanen 44twee_achter1646235210r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper drie kamersLanen 44twee_achter1646235210r
MEINERTS, AALTJEde koper Aeltie Meynerts naastligger ten zuiden Lanen 44twee_achter1646235210r
MEINERTS, AALTJEde koper Aeltie Meynerts naastligger ten zuiden Lanen 44twee_achter1646235210r
MICHIELS, AALTJE Aeltie Michiels koper 1/2 pan- en estrikwerk en 1/2 van de kleimolen e.a. werktuigRozengracht 301668239142r
MICHIELS, AALTJE Aeltie Michiels koper 1/2 pan- en estrikwerk en 1/2 van de kleimolen e.a. werktuigRozengracht 301668239142r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Zuiderhaven 281659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Zuiderhaven 281659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Zeilmakersstraat 51659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Zeilmakersstraat 51659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Voorstraat 491659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Voorstraat 491659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Wortelstraat 171659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Wortelstraat 171659237243r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes koper door niaar hoekhuisVoorstraat 62165623788r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes koper door niaar hoekhuisVoorstraat 62165623788r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes naastligger ten oosten Voorstraat 62165623788r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes naastligger ten oosten Voorstraat 62165623788r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes koper Droogstraat 511627231160r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes koper Droogstraat 511627231160r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes verkoper Droogstraat 511659237243r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes verkoper Droogstraat 511659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes