Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
AARDENBURG, C. C. Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat 20176425681r
AARDENBURG, C. vroedsman C. Aardenburg, i.c.naastligger ten westen Rozengracht 17176825743r
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg, c.u.naastligger ten oosten Rozengracht 51778259146v
AARDENBURG, C. C. Aardenburgnaastligger ten oosten Lanen 301782260267r
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburgnaastligger ten oosten Hofstraat 4178626296v
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburgnaastligger ten zuiden Hofstraat 4178626296v
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat 4178626296v
BAKKER, C. C. Bakkernaastligger ten zuiden Noorderhaven 1001803266250r
BAKKER, C. de weduwe van C. Bakkernaastligger ten westen Voorstraat 55180426729r
BAKKER, C. de weduwe van C. Bakkernaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 121810268349v
BAKKER, C. wijlen C. Bakkerverkoper Heiligeweg 361810269108r
BEIMA, C. de heer C. van Beimanaastligger ten oosten Zuiderhaven 501747251171v
BLOK, C. burgemeester C. Blokkoper q.q. Lanen 251809268291v
BLOK, C. burgemeester C. Blokkoper q.q. Lanen 25achter1809268291v
BRUINING, C. C. Bruining, c.u.huurder (p.j.)Weeshuisstraat 131790263211v
BRUINING, C. C. Bruining, c.u.huurder (p.j.)Weeshuisstraat 151790263211v
DUMAN, C. C. Dumanschoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 221805267180v
DUMAN, C. C. Dumanschoenmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 221808268173r
ENGELEN, C. ds. C. van Engelen, c.u.predikanthuurder (p.j.)Noordijs 21zuid175725475v
GROOT, C. de weduwe van C. de Grootnaastligger ten westen Voorstraat 6180226654v
GROOT, C. de weduwe van C. de Grootnaastligger ten westen Voorstraat 61805267128r
HEINS, C. vroedsman C. Heinsnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden178326167v
, C. C. Jelbemalandmeterbetrokkene (heeft gemeten: greidland 5 pm, 11 einsen en 3 roeden)ten oosten van Harlingen1732248167r
JONKER, C. C. Jonkerkoopmannaastligger ten westen Hofstraat 21west1808268176r
JONKER, C. C. Jonkerkoopmannaastligger ten noorden Hofstraat 21west1808268176r
JONKER, C. C. A. Jonkernaastligger ten zuiden Romastraat 41809268278v
JONKER, C. C. A. Jonkernaastligger ten zuiden Romastraat 4181026981r
LANTING, C. de erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lantingnaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 51782260260r
LANTING, C. de erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lantingnaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 51782260260r
, C.dr. C. Luydinganaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8168524277v
, C. C. de Meulenmeesterverkoper van 1/3 Schritsen 501803266219r
, C. C. de Meulenmeesterverkoper van 1/3 Schritsen 50achter1803266219r
, C. C. de Meulenmeesterverkoper van 1/3 Schritsen 541803266226v
, C. C. de Meulenmeesterverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
, C. C. de Meulenmeesterverkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje1803266236r
, C. C. de Meulenmeesterverkoper van 1/3 Noorderhaven 1001803266250r
MOLLEMA, C. C. Mollemakoopmannaastligger ten noorden Lanen 71een_achter1807267292r
MOLLEMA, C. C. Mollemanaastligger ten westen Voorstraat 541807267347r
NAUTA, C. het pakhuis van wed. C. Nautanaastligger ten oosten Voorstraat 281765256123v
SYVERDA, C. dr. C. Sivardanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west17722581ra
TIMMERMAN, C. de weduwe van C. J. Timmermannaastligger ten westen Noorderhaven 921765256100v
VEERSMA, C. oud burgemeester C. Veersmanaastligger ten westen Rommelhaven NZ1737249177v
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstranaastligger ten westen Weeshuisstraat 11178626253r
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstrahavenmeesternaastligger ten westen Havenplein 26178626293v
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstrahavenmeesterhuurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.)Prinsenstraat 21787262184r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstranaastligger ten oosten Voorstraat 6178826321r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstraverkoper q.q. Vijverstraat 51793264157v
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstranaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 31807267335v
ZIJLSTRA, C. de Heer C. D. Zijlstraschepen van de Stadkoper Schritsen 54180826865v
ZIJLSTRA, C. schepen C. D. Zijlstranaastligger ten noorden Poortje 5181026939r
ABES, C. C. Abbes verkoper Noorderhaven 1121802266143v
TEEKES, C. C. Taekes koper provisioneel huisGrote Bredeplaats 2017732584ra
FISCHER, KAREL de erfgenamen van wijlen Caarl Fischernaastligger ten westen Schritsen 64achter166023859r
, Caarle houtzagernaastligger ten westen onbekend1605228442v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochterkoper dubbelhuisWeeshuisstraat 131790263211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochterkoper dubbelhuisWeeshuisstraat 151790263211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeemanhuurder (p.j.)Weeshuisstraat 131790263211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeemanhuurder (p.j.)Weeshuisstraat 151790263211v
KLASES, CATHARINAwijlen Caatje Claeses verkoper Zoutsloot 781754253179r
LINT, CATHARINA HENDRIKSwijlen Caatje Hendriks van Lintkoper Zoutsloot 211790263272v
RUDOLFS, CATHARINA Caatje Rudolf koper Zoutsloot 381810269107r
HENDRIKS, wijlen Caereltjen? Hendricx erflater Lanen 241602228283v
PIETERS, KAREL Caerl Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 521620230231r
VISSER, KAREL PAULUS Caerl Pouwels Visschernaastligger ten westen Schritsen 641644235133r
, KAREL Caerle houtzagernaastligger ten westen Achterstraat1606228491r
, KARELde kamer van Caerle Feiskersnaastligger ten westen Brouwersstraat 12noord_achter1667239110r
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis naastligger ten oosten Havenplein 141598228116r
KORNELIS, Caerle Cornelis crediteur (triumphant) onbekend1600228221r
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 161600228234v
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein ZZ1601228247r
KORNELIS, KARELwijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 161602228322r
KORNELIS, KARELwijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 6oost_achter1603228345v
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunznotarisverkoper q.q. Voorstraat 101619230157v
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunznotarisverkoper q.q. Sint Jacobstraat 81619230157v
PIETERS, KAREL Caerle Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 56163123312v
PIETERS, KAREL Caerle Pyters houtkoperverkoper Achterstraat ZZ161122916r
ANTONIUS, CATHARINA Caetje Antony , c.m.huurder Hoogstraat 43174325117r
ANTONIUS, CATHARINA Caetje Antony , c.m.verkoper Hoogstraat 43174325117r
, Caio Slaapcoolherbergierkoper huis en herbergVoorstraat 36de hof van Friesland1734248299v
STRATEN, KEIMPE Campegius Cornelius van der Straatencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
, KARELhet huis gekocht door Carel van Deinsenaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 271706244315r
, KAREL Carel van Deinse, c.u.verkoper Kerkpoortstraat 291711245163v
, KAREL Carel van Deynsetrekwerkerkoper huisKerkpoortstraat 291706244322v
, KAREL Carel le Febrekoopmanverkoper Zuiderhaven 361668239159v
, KAREL Carel Christiaan Nippold, c.p.verkoper Voorstraat 241808268126r
, KAREL Carel Christiaan Nippoldtkoper huis en tuinVoorstraat 241807267346r
, KAREL Carel Hendrik Roesertrompetter op het Admiraliteitsjachtkoper huisLanen 361794264212r
, KAREL Carel Hendrik Roezerverkoper Lanen 361799265182v
VISSER, KAREL de erfgenamen van wijlen Carel Visschernaastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1168024178v
, KAREL Carel Wilhelmgeniaarde koper Heerensteeg 2164823633r
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans koper van 1/3 Zuiderhaven 321800265257v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 321801265290v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 34west1801265290v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper Zuiderhaven 32achter1801265294v
KLASES, KAREL Carel Claesen zeevarendeverkoper van 1/5 Noorderhaven 271698243354v
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Boumanverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Bouwmanverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west179226452r
JANS, KAREL Carel Jans scheepstimmermankoper huisSchritsen 21809268251v
ROEST, KAREL MARCUS Carel Marcus Roestkapitein lands infanterie (oud -)verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
PIETERS, KARELwijlen Carel Pieters erflater Rommelhaven 261631232181r
PAULUS, KAREL Carel Pouwels naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1162923285v
WILLEMS, KARELwijlen Carl Willems naastligger ten westen onbekend168024167v
WILLEMS, KARELwijlen Carl Willems verkoper onbekend168024167v
WILLEMS, KARELde weduwe van Carl Willems naastligger ten oosten onbekend168024191v
WILLEMS, KARELde weduwe van Carl Willems verkoper onbekend168024191v
HAAS, KARELTJE Carolina de Haaskoper Zoutsloot 131787262226v
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haasverkoper Bargebuurt1789263173v
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haasverkoper Zoutsloot 181789263175v
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haaskoper Zoutsloot 311782260181r
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haasverkoper Zoutsloot 311788262303v
KOETS, KAREL Carolus Kutschpredikantverkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 181747251204r
KOETS, KAREL Carolus Kutschpredikantverkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 201747251205r
KARELS, KAREL Carolus Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
, KAREL Carolus Caroli Cardanusmedicinae doctorverkoper onbekend1602228314v
KARELS, KARELwijlen Carolus Carolus verkoper Rommelhaven 261647235246v
, KARST Carst schuitvaardernaastligger ten oosten Achterstraat166623942r
NOORDMANS, KARST Carst Noordmannaastligger ten oosten Achterstraat1644235115r
NOORMAN, KARST Carst Noormanverkoper Achterstraat1652236197r
ROS, KARST oud burgemeester Carst Roszilversmid (mr. -)verkoper Zuiderstraat 2517492528r
ALEFS, KARSTde verkoper Carst Alephs naastligger ten westen Weverstraat 171612229114v
ALEFS, KARST Carst Alephs verkoper Weverstraat 171612229114v
ALEFS, KARST Carst Alephs aanhandelaar kamerKerkpoortstraat ZZ1613229156v
ALEFS, KARST Carst Alephs verwandelaar Weverstraat 151613229157r
ALEFS, KARST Carst Alephs , c.u.crediteur (triumphant) Hofstraat1613229184r
KARSTES, KARSTerfgenaam Carst Carsten verkoper Hoogstraat 1170124490r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u.kapiteinkoper huisZuiderhaven 25169224314v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Roskapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter169224315v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u.kapiteinkoper woningZuiderhaven 23achter169424383r
ROS, KARST KARSTESde koper Carst Carsten Ros, c.u.kapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter169424383r
ROS, KARST KARSTESwijlen Carst Carsten Roserflater Hoogstraat 1170124490r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Roszilversmid (mr. -)verkoper Zuiderhaven 251716245257v
DOOITSES, KARSTwijlen Carst Dooytzes bewoner Rommelhaven 61782260178v
DOOITSES, KARSTde boedel van wijlen Carst Dooytzes smid (mr. ijzer-)erflater Rommelhaven 61782260178v
FOKKES, KARSThuisman Carst Fockes verkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
HANSES, KARST Carst Hanzen , c.s.naastligger ten westen Zuiderhaven 36west1755253232v
JANS, KARST Carst Jans koper huisstede of ledige plaats van 177 houtvoeten, en 1/2 plaats ten oosten van voren af 85 houtvoeten, getekend in kaart C met nr. 16Rozengracht 101613229142v
LAMMERTS, KARST Carst Lammerts soldaatnaastligger ten zuiden Weverstraat168424238r
LAMMERTS, KARSThet diaconiehuis bewoond door Carst Lammerts naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1687242167v
LAMMERTS, KARSTde weduwe van Carst Lammerts naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 31690242331r
LOURENS, KARST Carst Lourens koper huis, strekkende van de Zoutsloot zuidwaarts tot aan de dwarskamers toe, die nu gekocht zijn door de weduwe van Rienck Douwe EdgersKarremanstraat 24noord162823279r
LOURENS, KARST Carst Lourens , c.u.verkoper Karremanstraat 24noord1641234150r
MEINERTS, KARSThet perk van Carst Meinders naastligger ten westen Zoutsloot 841662238141r
MEINERTS, KARST Carst Meinerts verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 12165623755r
MEINERTS, KARST Carst Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 84166723999ar
MEINERTS, KARST Carst Meinerts schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 82oost1667239120r
MEINERTS, KARST Carst Meynerts koper 1/2 schoenmakersperk met bouuinge, hof, kuipen en bakkenZoutsloot 82oost1657237136v
MEINERTS, KARSThet gewezen perk van Carst Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot OZ1676240218v
PAULUS, KARST Carst Palses naastligger ten oosten Romastraat 111658237179v
PIETERS, KARST Carst Pieters koper provisioneel huisLanen 52161723064v
PIETERS, KARST Carst Pieters koper huis, loods en vierkant plaatsjeKarremanstraat 2164023498r
PIETERS, KARST Carst Pieters koper van 1/2 huis genaamd de Vergulde Sleutel met hofke en terzijde 3 aparte kamers op fraaie kelders om te verhurenHoogstraat 1de Vergulde Sleutel1658237175av
PIETERS, KARST Carst Pieters koper [1/2] huis met een hofje erachter en een vrije uit- en ingang in de St. Jacobstraat met tevens ernaast 3 kamers voor de verhuurHoogstraat 1de Vergulde Sleutel1661238100v
PIETERS, KARST Carst Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter1664238236v
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmermankoper huisLanen 50178326122r
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmermankoper huisHerenwaltje 11795264240r
PIETERS, KARSTvrijgezel Carst Pieters verkoper Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmermanverkoper Herenwaltje 11801265283v
PIETERS, KARST Carst Piters koper kamerHoogstraat 1twee_achter1642234170v
PIETERS, KARST Carst Piters , c.u.naastligger ten oosten Hoogstraat 1twee_achter1642234170v
PIETERS, KARSTwijlen Carst Pyters verkoper Hoogstraat 1achter1673240123r
PIETERS, KARST Carst Pytters , c.u.verkoper Noorderhaven 101657237132v
PIETERS, KARST Carst Pytters , c.soc.geniaarde koper Nieuwstraat 641658237143r
NAGEL, KARST PIETERS Carst Pytters de Nagel, c.u.koper 1/2 huisNoorderhaven 101653236223r
TEUNIS, KARST Carst Thoenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 35161222995r
TEUNIS, KARSTde weduwe en erfgenamen van wijlen Carst Thoenis verkoper Grote Kerkstraat NZ1619230154v
TEUNIS, KARST Carst Toenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 351623230345v
TEUNIS, KARST Carst Tonys naastligger ten zuiden Kruisstraat 81603228372r
OEBELES, KARST Carst Ubles , c.u.koper huisRapenburg 3166123896v
WILLEMS, KARST Carst Willems , c.u.geniaarde koper Franekereind 291647235263v
WILLEMS, KARST Carst Willems geniaarde koper Franekereind 171647235264r
WILLEMS, KARST Carst Willems timmerknechtkoper Noorderhaven 191776258249v
WILLEMS, KARSTde weduwe van Carst Willems , e.a.huurder Noorderhaven 191784261165v
LAMMERTS, KARST Carsten Lammerts soldaatnaastligger ten zuiden Weverstraat1659237217r
LAMMERTS, KARST Carsten Lammerts soldaatnaastligger ten zuiden Weverstraat1667239111r
KOENRAADS, CHRISTIAAN Carstiaen Coenraats koper huis en erf daer Maestricht uytsteecktSchritsen 58Maestricht1618230118r
JURJENS, CHRISTIAAN Carstiaen Jurryens , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) onbekend159722849v
BROUWER, HEINS Cartharina Heins Brouwerverkoper Heiligeweg 161782260208r
BROUWER, HEINS Cartharina Heins Brouwerverkoper Heiligeweg 181782260208r
, KASPERwijlen Caspar naastligger ten oosten Klaverbladstraat 271692242399v
BRUIN, KASPER Caspar de Bruingewaldige provoost Admiraliteit in Friesland (oud -)requirant Schritsen 281704244252v
BRUIN, KASPER Caspar de Bruyngewaldigekoper door niaar huis met een tuintje en bleekveld erachterSchritsen 301697243276v
GROEN, KASPER Caspar Groenwever (bont-)koper huisKerkpoortstraat ZZ1706244335r
, KASPER Caspar Rehage, c.u.verkoper Romastraat ZZ1650236132v
, KASPER Caspar Riveehuurder (p.j.)Grote Kerkstraat 25177225810r
, KASPERde weduwe van Caspar Riveehuurder van 1/2 Grote Kerkstraat 25178326193r
, KASPER Caspar Roer, c.u.distillateurhuurder Sint Christoffelsteeg1698243340v
, KASPER Caspar Ruerdistillateurhuurder Lanen 85west169224226ra
CHRISTIAANS, KASPERhypothecaire crediteuren van wijlen Caspar Christiaens wever (mr. bont-)verkoper Molenpad174925235r
KLASES, KASPERwijlen Caspar Clases verkoper Kerkpoortstraat 63170724526r
DIRKS, KASPER Caspar Dirks wever (mr. bont-)huurder Grote Kerkstraat 31west1734248331r
BERG, KASPER Casparus van den Berghuurder Zuiderhaven 27178126017v
BERG, KASPER Casparus van der Berghuurder (p.j.)Schritsen 2178326160r
, KASPER Casparus Brinckmankoopmankoper huisWilliam Boothstraat 251723246174v
BRINKMAN, KASPER Vaandrig Casparus Brinkmankoper pan- en estrikwerk met de bloks, molen, ledige plaats, belvedere of zomerhuis en een huis of woningZoutsloot 1111716245262r
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkmanpan- en estrikbakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 1131723246187r
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkmanpan- en estrikbakkerkoper grondpachtZoutsloot 1111724246200v
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkmanverkoper Noorderhaven 113173124829r
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkmanverkoper Zoutsloot 111173124835r
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkmanverkoper William Boothstraat 25173224896r
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkmankoopmankoper huisVismarkt 1173524976v
BRINKMAN, KASPER wijlen Casparus Brinkmankoopmanverkoper van 1/2 Vismarkt 1173925043v
BRINKMAN, KASPER de nagelaten boedel van wijlen Casparus Brinkmankoopmanverkoper van 1/2 Vismarkt 1173925043v
BRUIN, KASPER Casparus de Bruingewaldige Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Schritsen 301704244251v
BRUIN, KASPER Casparus de Bruyn, c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisreed of erf met benevens de schuur daarachterSchritsen 281690242324v
BRUIN, KASPER het zomerhuis van Casparus de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Schritsen 261699243393r
BRUIN, KASPER de hof van Casparus de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Schritsen 261699243393r
, KASPER Casper distillateurnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)170024479v
, KASPER Casper distillateurnaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)170024479v
, KASPER Casper distillateurnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1701244122r
, KASPER Casper distillateurnaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1701244122r
BRUIN, KASPER Casper de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Schritsen 301697243276v
, KASPER Casper Dillardhuurder Nieuwstraat 141779259198r
, KASPER Casper Dillardhuurder Nieuwstraat 161779259198r
, KASPER Casper Freuninkhuurder noordelijke benedenkamer (p.j.)Hoogstraat 53176425651r
, KASPER Casper Freuninkhuurder oostelijke helft (p.j.)Achterstraat 15176425671v
, KASPER Casper Freunink, c.u.huurder oostelijke woning Achterstraat 151767256261r
HAAS, KASPER Casper de Haaskoper huis en tapperijPrinsensteeg 11733248214r
HAAS, KASPER wijlen Casper de Haaserflater Prinsensteeg 11762255152v
, KASPERde weduwe van Casper Hoojbergenhuurder Wortelstraat 817762594v
MEER, KASPER Casper ter Meerverkoper van 1/10 Hofstraat 291752252209r
RIVE, KASPER de weduwe van Casper Rivehuurder (p.w.)Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
, KASPER Casper Roerdistillateurkoper huis, mouterij en stokerijAchterstraat 11698243387v
BARTELDS, KASPER Casper Bartels verkoper Schritsen 471729247286v
KASPERS, KASPER Casper Caspers wever (bont-)koper huisLammert Warndersteeg 51729247244r
KASPERS, KASPER Casper Caspers wever (mr. bont-)koper 3/4 huisHofstraat 291745251109r
KASPERS, KASPER Casper Caspers wever (mr. bont-)verkoper Lammert Warndersteeg 51747251193v
KASPERS, KASPERwijlen Casper Caspers wever (bont-)erflater Hofstraat 291752252209r
KASPERS, KASPERwijlen Casper Caspers erflater Hofstraat 291752252209r
KLASES, KASPER Casper Claasen karremankoper huisKerkpoortstraat 651695243176v
DIRKS, KASPER Casper Dirks , c.u.huurder Sint Jacobstraat 617312488v
DIRKS, KASPER Casper Dirks huurder Romastraat 271737249158v
DIRKS, KASPER Casper Dirks wever (mr. bont-)verkoper q.q. Romastraat 271737249158v
DIRKS, KASPER Casper Dirx wever (mr. bont-)koper huisRomastraat 271733248238r
DIRKS, KASPER Casper Dirx naastligger ten westen Romastraat 25174925238r
DIRKS, KASPER Casper Dirx verkoper Romastraat 25174925238r
HENDRIKS, KASPERmeerderjarige vrijgezel Casper Hendriks wever (bont-)verkoper van 1/4 Hofstraat 291745251109r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 161749251259v
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 16175025267r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks wever (bont-)verkoper van 1/10 Hofstraat 291752252209r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks wever (bont-)verkoper van 2/8 Kerkpoortstraat 71762255135v
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 141762255161r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks wever (mr. bont-)huurder Rozengracht 151763255210v
JANS, KASPER Casper Jans , mede voor zichverkoper van 1/4 van 1/4 Hofstraat 291745251109r
ROMMERTS, KASPERde weduwe van Casper Rombartus huurder kamer 2 Wasbleek 92178126080r
HASELAAR, Cataharina Haselaarkoper Noorderhaven 77173124846r
PIETERS, CATHARINA Catalijne Pieters bruid 1601228269v
ANTONIDES, CATHARINA Catalina Antoniverkoper Voorstraat 17oost1606228512r
, CATHARINA Catalina Augustiniverkoper van 1/4 Voorstraat 23162523187v
BOIS, CATHARINA Catalina de Boisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 51667239106r
BOIS, CATHARINA Catalina du Bois [staat: Dubois]naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ1668239174r
BOIS, CATHARINA Catalina du Boisnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ16702409v
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Catalina de Boisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 51686242128v
BOIS, CATHARINA de kamers van de erfgenamen van wijlen Catalina du Boisgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat ZZ1686242150r
BOIS, CATHARINA de kamers van de erfgenamen van wijlen Catalina du Boisnaastligger ten noorden Hofstraat ZZ1686242150r
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Catalina du Boisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 51687242172v
BOYS, de kamers van Catalina du Boys, c.soc.naastligger ten noorden Rozengracht NZ167624035ra
EISMA, CATHARINA Catalina Eysmaverkoper van 1/2 Voorstraat 69170124489r
EISMA, CATHARINA Catalina Eysmaverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 18170124491v
, CATHARINA Catalina Salizeliskoper Fabrieksstraat WZ1598228115r
AUGUSTINUS, CATHARINA Catalina Augustini protesteert vanwege een hypotheek Schritsen 671624230377r
AUGUSTINUS, CATHARINA Catalina Augustini eigenaar van 3/4 Voorstraat 231624230379v
AUGUSTINUS, CATHARINA Catalina Augustini verkoper van 3/4 Voorstraat 231624230379v
HENDRIKS, CATHARINA Catalina Hendricks koper Spinhuisstraat162523161r
JAKOBS, CATHARINA Catalina Jacobs Cloribuskoper kameronbekend1622230313r
BOYS, CATHARINA JANS Catalina Jans du Boysverkoper Zuiderhaven 71642234167v
JANS, CATHARINA Catalina Jansen verkoper ten zuiden van Harlingen1621230262r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 341626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 321626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Odolphisteeg1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
JANS, Cataline Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat 61641234137v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaarverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 421737249217v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaarverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 441737249217v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaarverkoper van 1/3 Voorstraat 281738249221v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaarnaastligger ten noorden Wasbleek NZ1738249287r
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaarverkoper van 1/3 Wasbleek NZ1738249287r
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaerkoper Noorderhaven 961749251276r
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catarina Munnikhuiskoper huisHondenstraat 141738249220v
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catarina Munnikhuisnaastligger ten oosten Hondenstraat 141738249220v
VIERSEN, CATHARINA Catarine van Viersenverkoper Noorderhaven 621710245102v
JANS, CATHARINA Cataryna Jansen koper Zuiderhaven ZZ174325124v
EISMA, CATHARINA Catelina Eismaverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16170924595r
AARTS, CATHARINA Catelina Aerts koper Lanen NZ1605228444r
BOIS, CATHARINA de kamer van Cathalina du Boisnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1669239186r
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Cathalina du Bois [staat: Dubois]naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ1682241212v
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Cathalina du Bois [staat: Dubois]naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ1682241215r
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Cathalina du Bois [staat: Dubois]naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1682241222v
BOYS, CATHARINA Cathalina du Boysnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ167624031va
EISMA, CATHARINA Cathalina Eysmaverkoper van 1/2 Gardenierstraat 11170024486r
ANDRIES, CATHARINA Cathalina Andries , maior annisverkoper Romastraat 81612229108v
HENDRIKS, CATHARINA Cathalina Hendricks koper Voorstraat 12achter1619230159v
JANS, CATHARINA Cathalina Jans naastligger ten oosten Lanen 9116592385r
, Cathalma Chalicheteskoper Hofstraat NZ1599228172r
, CATHARINA Catharina Aberkrommekoper Schritsen 351723246184v
, CATHARINA Catharina Aberkrommekoper Schritsen 351724246192r
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alemaverkoper Noorderhaven 431789263110r
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alemaverkoper Scheffersplein 251789263117v
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alemaverkoper Ooievaarsteeg 23a1789263120v
, CATHARINAjuffrouw Catharina Beatrix Baronikoper van 1/8 Lombardstraat 21704244257v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Kerkpoortstraat 9178126064r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Brouwersstraat 17178126065v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Hofstraat ZZ178126077r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Romastraat 29178126083v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Tiepelsteeg178126085r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Nieuwstraat 22178126088v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Hofstraat 221781260103v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Brouwersstraat 191781260160r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Rapenburg 6oost1782260188v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling, voor haar drie minderjarige kinderenverkoper Rapenburg 6oost1793264359r
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruiningkoper Grote Kerkstraat 251803266243v
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruiningnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 251803266243v
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruiningverkoper Heiligeweg 381807267327v
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruiningverkoper Grote Kerkstraat 251807267327v
, CATHARINA Catharina Bruinsfeldtkoper huis, hof en 2 kamers daarachterVoorstraat 28170024468v
, CATHARINA Catharina Bruinsfeldtnaastligger ten zuiden Voorstraat 28170024468v
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruinsveltkoper door niaar kamer met een loods erachterWerfpad169324368v
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruinsveltnaastligger ten westen Werfpad169324368v
BRUINSVELD, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Catharina Bruinsveltnaastligger ten oosten Lanen 23achter170824543r
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruynsveltkoper huis (uitgebreide beschrijving)Lanen 251694243100v
, CATHARINA Catharina de Courtkoper Peterseliestraat ZZ170924585v
, CATHARINA Catharina de Courtkoper Grote Bredeplaats 3171924657v
, CATHARINA Catharina de Courtverkoper Zuiderhaven 34tuin173524949r
, CATHARINA Catharina de Courtverkoper Grote Bredeplaats 31736249147v
CUP, CATHARINA Catharina Cupkoper Lanen 58179326478r
DOMA, CATHARINA Catharina van Domaverkoper Voorstraat 471687242208v
DOORN, CATHARINA Catharina van Dornkoper Noorderhaven 1001651236160r
EELKEMA, CATHARINA Catharina van Eelcomaverkoper van 2/8 Noordijs OZ16922431r
, CATHARINAwijlen juffrouw Catharina van Eelkomaverkoper William Boothstraat WZ17062455r
, CATHARINA Catharina van Elcomanaastligger ten oosten Noorderhaven 471695243172r
FEITEMA, CATHARINA Catharina Feitemakoper Noordijs 11noord1787262191v
FEITEMA, CATHARINA Catharina Feitemakoper Noordijs 11zuid1787262191v
, CATHARINA Catharina Feytamakoper 1/2 pakhuisNoorderhaven 106achter1795264234v
VRIES, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina de* Fries*verkoper Vijverstraat 18166823932ra
VRIES, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina de Friesverkoper Vijverstraat 20166823932va
GRATEMA, CATHARINA juffrouw Catharina Gratamakoper door niaar huisFranekereind 3177725930r
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratamaverkoper Franekereind NZ1801265279v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratamanaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg1803266200v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratamaverkoper Ooievaarsteeg1803266200v
GROEN, CATHARINA Catharina Groenkoper Kerkpoortstraat 71754253153v
HAAN, CATHARINA Catharina Maria de Haankoper Voorstraat 60179226458r
HAAR, CATHARINA vrouwe Catharina Wilhelmina van der Haarverkoper Zuiderhaven 481782260279r
HAAS, CATHARINA Catharina de Haasverkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haasverkoper Rommelhaven 26b1766256158v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haasverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haasverkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaarkoper onbekend WZ173124817r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaarverkoper Werfpad1763255237r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaerkoper huis alwaer het Swart Cruis in de gevel staetLanen 87het Zwarte Kruis1730247316r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaerverwandelaar Hofstraat 161732248150r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaeraanhandelaar van 1/2 Rozengracht 161732248150r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaerverkoper van 1/2 Rozengracht 161733248193r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaerkoper door niaar Noorderhaven 941749251277v
, CATHARINAjuffrouw Catharina Hilma, bejaard en ongehuwdverkoper Kerkpad 161749251259v
, CATHARINAjuffrouw Catharina Hilmahuurder Lanen 3917522535v
JAGER, CATHARINA Catharina de Jagerverkoper Noorderhaven 104168124139va
JORNA, CATHARINA Catharina Jornageniaarde koper Noorderhaven 64175625436r
JORNA, CATHARINA Catharina Jornageniaarde koper Voorstraat 21175625436r
JORNA, CATHARINA juffrouw Catharina Jornageniaarde koper Noorderhaven 52176725730r
KET, CATHARINA Catharina de Keth [staat: Deketh]koper Kleine Bredeplaats 141808268116v
KET, CATHARINA Catharina de Keth [staat: Deketh]koper Vijver 11808268116v
KET, CATHARINA Catharina de Keth [staat: Deketh]koper Kleine Bredeplaats 141808268116v
KLEIN, CATHARINA Catharina Klein, minderjarigeverkoper van 1/10 Noorderhaven 461741250183r
KLEIN, CATHARINA Catharina Kleinverkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 717492517va
, CATHARINA Catharina Leusingkoper paardenstallen, koets, huis en wagenhuisHofstraat ZZ175625420v
, CATHARINA Catharina Leusing, c.u.naastligger ten westen Hofstraat ZZ175625420v
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydegemansverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 1176725717r
, CATHARINAwijlen Catharina Elysabeth Leydegemanserflater Sint Jacobstraat 1176725717r
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydemanskoper Sint Jacobstraat 11763255179v
LINT, CATHARINA Catharina van Lintkoper Lanen 21787262209v
, CATHARINA Catharina Ludsingkoper Rozenstraat 11730247340v
MEILSMA, CATHARINA Catharina Meilsmaverkoper Noorderhaven 22173124868r
MELLINGA, CATHARINA Vrouwe Catharina van Mellingaverkoper ten noordoosten van Harlingen1677240264v
METS, CATHARINA ongehuwde dochter Catharina Metzverkoper Heiligeweg 481696243187v
MEILSMA, CATHARINA Catharina Meylsmakoper Noorderhaven 22170024483r
MULLER, Catharina Mullernaastligger ten westen Romastraat ZZ1803266302r
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catharina Munnikhuisverkoper Schritsen 60173524990v
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catharina Munnikhuysverkoper Noorderhaven 511728247101r
MUNNIKHUIS, CATHARINA hun wijlen moeder Catharina Munnikhuyserflater Kleine Bredeplaats 141745251102v
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Scheerstraat 8midden1751252146v
, CATHARINA Catharina Maria Pauwelskoper huis en grote hof met zomerhuisKerkpad 161751252168v
, CATHARINAmevrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper William Boothstraat 5175325373v
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Voorstraat 44175325392r
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Grote Kerkstraat 371753253128v
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Zuidoostersingel 11755253198v
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Kerkpad 161753253111r
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Zuiderstraat 291753253112v
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Hoogstraat 531753253113v
, CATHARINA Catharina Rutkoper Karremanstraat 301795264247v
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondagnaastligger ten zuiden* Dalpad 71782260241r
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondagverkoper Dalpad 71782260241r
SOPINGIUS, CATHARINA Catharina Sopingiusverkoper Bildtstraat 111784261207v
SOPINGIUS, CATHARINA Catharina Sopingiusverkoper Bildtstraat 61784261207v
STANSIUS, CATHARINA Catharina Stantiusverkoper Noorderhaven 88oost1734248347v
STANSIUS, CATHARINA Catharina Stantiusverkoper van 1/3 Voorstraat 4317342491r
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstrakoper pakhuisNoorderhaven 1061784261197v
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstraverkoper Zuiderhaven 501790263223v
SWART, CATHARINA Catharina Swartkoper Brouwersstraat 12zuid1713245199r
VRIES, CATHARINA Catharina de Vrieskoper Noorderhaven 1081662238144r
VRIES, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina de Vriesverkoper Vijverstraat 14167224016ra
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vrieseerdere eigenaar Vijverstraat 14167924136r
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vrieserflater Noorderhaven 2167924115ra
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vrieserflater Grote Bredeplaats 7167924115ra
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vrieserflater Noorderhaven 108167924115ra
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vrieserflater Franekereind 23oost167924115ra
VRIES, CATHARINA de crediteuren van Catharina de Vriesverkoper onbekend168524296r
, CATHARINA Catharina Westeruydtverkoper Sint Jacobstraat 141734248310r
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winterverkoper Voorstraat 63173925055r
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winterverkoper Voorstraat 19173925056v
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winterverkoper Schritsen 2173925059v
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Wintermedeverkoper onbekend173925064r
, CATHARINA Catharina Zondagverkoper Dalpad 9178326164v
ANDRIES, CATHARINA Catharina Andreus Reigerskoper Lanen 391805267141v
BERENDS, CATHARINA Catharina Beernds verkoper Nieuwstraat 161775258230v
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerrits koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 23de Olde Hilbrand177225836v
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerryts verkoper van 1/2 Fabrieksstraat1762255147r
GERRITS, CATHARINAde boedel van wijlen Catharina Gerryts , weduweverkoper Nieuwstraat 41795264290v
GERRITS, CATHARINAde boedel van wijlen Catharina Gerryts verkoper Kerkpoortstraat 231795264292v
BROUWER, CATHARINA HEINS Catharina Heins Brouwerverkoper Schritsen 171784261198v
HENDRIKS, CATHARINA Catharina Hendrickx koper Zuiderhaven1646235230r
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Zuiderhaven 34west1705244287r
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper van 1/6 Zoutsloot 181741250151v
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Voorstraat 231782260196r
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Molenpad 9tuin1784261154v
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper Voorstraat 231803266256v
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper Moriaanstraat 121803266262r
JANS, CATHARINA Catharina Jans Cloostrakoper Noorderhaven 371779259206r
JELLES, CATHARINA Catharina Jelles koper Zoutsloot 5118072684r
MARCUS, CATHARINA Catharina Merkes verkoper Kerkpoortstraat 121732248166r
STEFFENS, CATHARINAwijlen Catharina Stevens verkoper Vijver 51612229122r
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haesverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haesverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings koper Bildtstraat 61770257157r
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings Sopingjuswinkelierkoper Bildtstraat 11176425633v
TJEERDS, CATHARINA Catharina Tjeerds , meerderjarige vrijsterverkoper Hofstraat 47west176425663v
DIRKS, CATHARINA Catharine Dirks Schouwburgkoper huisKleine Kerkstraat 61779259201v
, CATHARINA Catharyna Sopyniusgeniaarde koper Zoutsloot 411767256236r
WOLF, Cathelijne de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
, CATHARINAde geabandonneerde boedel van wijlen Catie van Lindtverkoper Schritsen 621798265121r
, CATHARINAde geabandonneerde boedel van Catie van Lindtverkoper Gardenierstraat 11798265123r
, CATHARINAde geabandonneerde boedel van Catie van Lindtverkoper Lanen 21799265131r
LINT, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lintverkoper Zoutsloot 211799265204r
KLASES, CATHARINA Catie Clases koper Zoutsloot 781734248333v
BOYS, de erfgenamen van wijlen Catilina du Boysnaastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1616832425r
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramerkoper Zuiderstraat 171779259180r
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramerkoper Zuiderstraat 211779259180r
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramerkoper Zuiderstraat 21779259180r
, CATHARINAwijlen Catrina van Eelkomaverkoper Noorderhaven 49170724510r
GEIS, CATHARINA Catrina Geisverkoper van 1/3 Bildtstraat 191810268351r
HASELAAR, CATHARINA Catrina Haselaerverkoper van 1/2 Voorstraat 581729247276r
, CATHARINA Catrina Hilmakoper huis, hof, tuinhuis en bleekveldKerkpad 161737249195r
, KAJE Caye Slaapkoolbewoner (p.j.)Voorstraat 361730247339r
, KAJE Caye Slaapkoolherbergierkoper van 1/2 10783/11450 huisSimon Stijlstraat 2de Lutherse kerk173925039v
, KAJEwijlen Caye Slaapkoolverkoper Voorstraat 36176425675r
, KAJEwijlen Caye Slaapkoolkoper Lanen 861771257222r
, KAJEde weduwe van Caye Slaapkoolhuurder Voorstraat 36177225831v
DOUWES, KEIMPE Ceimpe Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 56174925216v
DOUWES, KEIMPE Ceimpe Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 58174925216v
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Ceimpe Douwes Vlasbloemnaastligger ten oosten Noorderhaven 581760254260r
HOITES, KEIMPE Ceimpe Hoytes naastligger ten zuiden Lanen 641765256134v
JOHANNES, KEIMPE Ceimpe Johannes , e.a.huurder Zeilmakersstraat 21174325121r
HEIMANS, Celycke Heymans verkoper Voorstraat 951624230374r
, Cempe kleermaker [staat: schroor]naastligger ten westen Achterstraat ZZ162823270v
KORNELIS, wijlen Cempe Cornelis verkoper Hoogstraat 27162523146v
ROMKES, Cendt Rompkes bezemmakerverkoper Romastraat 51614229214r
HUBERTS, SINTgrondpacht uit het huis van oud burgemeester Cent Huberts eigenaar perceel Lanen 83163723438r
HUBERTS, SINThet huis van burgemeester Cent Huiberts naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 3163723429r
HUBERTS, SINToud burgemeester Cent Huiberts naastligger ten westen Lanen 4163823462r
HUBERTS, SINT Cent Huyberts aanhandelaar huis daer het Blauwe Kruys althans uuthanghtLanen 2het Blauwe Kruis1606228471v
HUBERTS, SINT Cent Huyberts verwandelaar Franekereind 141606228472r
HUBERTS, SINTburgemeester Cent Huyberts koper Zuiderhaven 111626231141r
JENTJES, SINT Cent Jenkes koper 1/2 huisFranekereind 29west162523164v
REINERS, SINTwijlen Cent Reiners verkoper Voorstraat 951624230374r
REINERS, SINT Cent Reniers verkoper Lanen 241619230191r
REINERS, SINT Cent Reyners schipper (groot-)naastligger ten westen Lanen 76161122966r
REINERS, SINT Cent Reyners schipper (groot-)naastligger ten westen Lanen 76161222977v
ROMKES, SINTde gewezen kamer van Cent Romckes naastligger ten westen Spinhuisstraat162523161r
ROMKES, SINTwijlen Cent Rompckes koper door niaar Hofstraat 91613229159r
ROMKES, SINTwijlen Cent Rompckes verkoper Both Apothekerstraat161723059v
IEPES, SINT Cent Yppes naastligger ten oosten Rozengracht 191742250278v
JOHANNES, KEIMPE Ceympe Johannes scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 77176725729r
, KAREL Charles de Meulemeesterkoper huis, bakkerij met de tuin daar bezijden ([of 576-00-00 GG])Lanen 46179726542v
, KAREL Charles de Meulemeesterverkoper Lanen 461798265107r
TJEERDS, CATHARINA Chatharina Tjeerds , meerderjarige vrijsterverkoper Hofstraat 45176525696r
, C. Chr. Rexnotarisbewoner Noorderhaven 88167524026va
, CRISPIJN Chrespin Calnerbruidegom 1604228420v
, CHRISTIAAN Christ Charpentierpruikenmaker (mr. -)verkoper Lanen 64175225322r
SCHREUDER, Christ. Schreuderverkoper Voorstraat 27179726512v
, CHRISTIAAN Christiaan huurder Bildtstraat 171755253235v
, CHRISTIAAN Christiaan , c.u.wolkammerhuurder Heiligeweg 341778259148r
, CHRISTIAAN Christiaan Bessing, c.u.kleermaker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 21761255111r
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeesterhuurder Grote Kerkstraat 421784261140r
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeestersteenhouwerkoper door niaar huis gebruikt als steenhouwerswinkelHeiligeweg 34178826324r
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeestersteenhouwer (mr. -)koper Heiligeweg 361793264108v
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeestersteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 36179826570v
, CHRISTIAAN Christiaan Bormeesterhuurder Heiligeweg 34179826580v
, CHRISTIAAN Christiaan Bormeesterverkoper Heiligeweg 34179826580v
BRUINING, CHRISTIAAN Christiaan Bruining, c.u.huurder beneden Drie Roemersteeg 91795264263r
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burmankastelein in de Gouden Leeuwkoper paardestalling en wagenhuisVissersstraat 1de Gouden Leeuw17762594r
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burmannaastligger ten westen Voorstraat 2917762597r
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burmankasteleinverkoper q.q. Bildtstraat 917832612ra
, CHRISTIAAN Christiaan Burmeester, c.u.huurder 1 kamer (p.w.)Romastraat 271802266137r
HERTOG, CHRISTIAAN Christiaan de Hartogsecretaris van Menaldumadeelverkoper q.q. Noordijs 716842422va
, CHRISTIAAN Christiaan Kleydeiterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
, CHRISTIAAN Christiaan Reusertrompetter op het Admiraliteitsjachtkoper huis en achterkamer of weefwinkelBoth Apothekerstraat 15zuid1787262176v
, CHRISTIAAN Christiaan Roesertrompetter op het Admiraliteitsjachtverkoper Both Apothekerstraat 15zuid1789263121v
, CHRISTIAAN Christiaan Soldan, c.u.sergeanthuurder Zoutsloot 591793264143v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels matroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisVijverstraat 141778259132r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjachtkoper huisVijverstraat 241787262204v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjachtkoper huis, tuin en bleekveldVijverstraat 141790263210r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels , c.u.naastligger ten westen Vijverstraat 141790263210r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels varende op het Statenjachtkoper Achterstraat1794264173v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 201794264203r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 201803266303r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan* Christoffels naastligger ten oosten Vijverstraat 221805267158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten zuiden Vijverstraat 221805267158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 221805267158r
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Claases sleperverkoper Nieuwstraat 10175025287v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Claases sleperverkoper Nieuwstraat 12175025287v
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stalNieuwstraat 101728247107r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stalNieuwstraat 121728247107r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Clases , n.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 131740250112r
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Clases sleperkoper Sint Jacobstraat 1achter1755253217v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Clases verkoper Sint Jacobstraat 11763255179v
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaan Dirks naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 5174325127r
HANSES, CHRISTIAAN Christiaan Hansen varensgezelkoper huisZoutsloot 97180226670v
JANS, CHRISTIAAN Christiaan Jansen kleermaker (mr. -)huurder Bildtstraat 171756253267r
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaan Jurrians naastligger ten oosten Schritsen 361620230210v
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaan Jurriens , c.soc.naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1674240150v
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters , c.s.huurder Noorderhaven 9180826884r
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters scheepstimmermankoper huisSchritsen 23180826885r
, CHRISTIAAN Christiaen Temmerpruikenmakernaastligger ten oosten Lanen 621752252206v
, CHRISTIAAN Christiaen van Voordenaastligger ten westen Schritsen 65b163323376v
BERENDS, CHRISTIAAN Christiaen Beerns huurder Zuiderhaven 13168024180v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels koper huis en kamer erachterBrouwersstraat 12zuid1641234125r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord1647235243r
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks verkoper Schritsen 48171824622v
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks smid (mr. ijzer-)koper 1/2 huisSint Jacobstraat 7173524930r
FRANSES, CHRISTIAAN Christiaen Fransen koper woning met de plaats erachterLombardstraat1662238136r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBSwijlen Christiaen Jacob van der Voordaverkoper Schritsen 211633233118v
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voordakoper huis met ledige plaats ten zuidenJekelsteeg 11624230381v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voordakoper huis met ledige plaats ten zuidenSchritsen 211624230381v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voordanaastligger ten zuiden Jekelsteeg 1162823252r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voordanaastligger ten zuiden Jekelsteeg 1162823262r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBSde weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voordaverkoper van 1/8 Schritsen 351633233127v
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurians , Zwitserkoper huisSchritsen 381618230142r
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurians naastligger ten oosten Schritsen 361620230202r
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurians naastligger ten westen Schritsen 40162823234r
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Juriens naastligger ten westen Schritsen 40166023816v
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Juriens naastligger ten westen Schritsen 4016592382ra
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurjens naastligger ten oosten Schritsen 361630232116v1
TIJSES, CHRISTIAAN Christiaen Thijsens verkoper Scheerstraat 6achter170024445v
BOERMAN, CHRISTIAAN Christian Burmanwinkelierkoper huisVoorstraat 271746251126r
BEEK, CHRISTINA Christina W. Beekkoper Voorstraat 371780259274r
, CHRISTINA Christina Brielkoper Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
, CHRISTINA Christina Brielverkoper van 1/4 Lanen 401790263208v
, CHRISTINA Christina Brielskoper Franekereind 2178326149r
, CHRISTINA Christina Brielskoper Nieuwstraat 381783261121r
, CHRISTINA Christina Brouwensteinhuurder deel in gebruik als herberg Vijverstraat 201803266303r
FORMHOLT, CHRISTINA wijlen Christina Formholterflater Noorderhaven 1041695243134r
FORMHOLT, CHRISTINA wijlen Christina Formholtverkoper Voorstraat 57achter1695243144v
VULSMA, CHRISTINA minderjarige Christina Fulsmaverkoper Tuinsteeg 41809268195v
HUIDEKOPER, CHRISTINA de eerstgerechtigde crediteuren van Christina Huidekoperverkoper Voorstraat 741752252183r
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoperverkoper Simon Stijlstraat 31752252184r
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoperverkoper Nieuwstraat 91752252185r
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoperverkoper Kleine Kerkstraat 141752252185v
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoperverkoper Oosterkeetstraat 11752252186v
, CHRISTINA Christina Morroukoper Zuiderstraat 15177725973r
, CHRISTINA Christina Morrouwbewoner en eigenaar Zuiderstraat 151781260122r
, CHRISTINA Christina Morrouwverkoper Zuiderstraat 151781260122r
OLIVIER, CHRISTINA Christina Olivierverkoper Voorstraat 281682241186r
, CHRISTINA Christina Reynderskoper Grote Kerkstraat 301795264236v
, CHRISTINA Christina Rogeauprotesteert vanwege grondpacht Spinstraat 11165523722v
, CHRISTINA Christina Rogeauverkoper Zuiderhaven 541658237174r
STEIN, CHRISTINA Christina Philippina Charlotte Steinskoper Fabrieksstraat 21766256185v
VEER, CHRISTINA Christina de Veerverkoper Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
VEER, CHRISTINA Christina de Veerverkoper Lanen 181783261104v
VEER, CHRISTINA Christina de Veerverkoper Kroonsteeg 31783261104v
VEER, CHRISTINA Christina de Veerverkoper Lammert Warndersteeg 141784261224r
VEER, CHRISTINA de weduwe Christina de Veernaastligger ten oosten Karremanstraat 211787262223v
VEER, CHRISTINA Christina de Veerverkoper Karremanstraat 211787262223v
VEER, CHRISTINA Christina de Veerverkoper Moriaanstraat NZ1788262248r
VEER, CHRISTINA Christina de Veerverkoper Heiligeweg 171788262261r
VEER, CHRISTINA Christina Iman de Veerkoper zomerhuisWesterstraat 431790263261r
VEER, CHRISTINA wijlen Christina J. de Veerverkoper Zoutsloot 49180426750r
BERENDS, CHRISTINA Christina Baarnds verkoper Hofstraat 21oost17762592v
IEMES, CHRISTINA Christina Imans verkoper Achterstraat 31796264337v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veerverkoper Zoutsloot 521796264340v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veerverkoper Westerstraat 431796264342r
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veerverkoper Grote Kerkstraat 40oost180426789r
JAKOBS, CHRISTINA Christina Jacoba Jacobs verkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
JANS, CHRISTINA Christina Jans koper Schritsen 631780259291v
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veerverkoper Voorstraat 871771257184r
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veerverkoper Rommelhaven 161771257184r
, Christintie Tammeriverkoper buiten Harlingen1654236264r
, CHRISTOFFEL Christoffel leertouwernaastligger ten westen* Schritsen 601619230170v
, CHRISTOFFEL Christoffel glasmakernaastligger ten westen Karremanstraat1658237168av
, CHRISTOFFEL Christoffel , c.u.glasmakerverkoper Karremanstraat1658237168av
BAKKER, CHRISTOFFEL Christoffel Bakkermilitairhuurder achterboven (p.w.)Havenplein 81791263299r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Lanen 781766256145r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek1766256148r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
, CHRISTOFFEL Christoffel Charpentierpruikenmaker (mr. -)koper huisLanen 641742250276v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haasleerlooierkoper huis en tuinRozengracht 161788262295v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haasleerlooierkoper leerlooierij en drogerijRozengracht 141788262305r
HAAS, CHRISTOFFEL het onlangs gekochte pand van Christoffel de Haasleerlooiernaastligger ten oosten Rozengracht 141788262305r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haaskoopman en fabrikantverkoper q.q. Bargebuurt1789263173v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haasleerlooier en koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 181789263175v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haasnaastligger ten noorden Wasbleek1789263376r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haasnaastligger ten westen Wasbleek 7180826880r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel A. de Haaskoper huisHofstraat 15de Fontein1808268151r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel A. de Haashuurder Hofstraat 151808268151r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haaskoper huisHofstraat 131809268230r
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempelhuurder Grote Bredeplaats 71742250261r
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempel, c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 34achter17392503va
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempel, c.u.huurder Grote Bredeplaats 71762255143v
KLEIN, CHRISTOFFEL Christoffel Kleinkoper huisKerkpoortstraat 7de Prins1803266194v
, CHRISTOFFEL Christoffel Middaghtenschout bij nachtverkoper q.q. Zuiderhaven 611721246102v
, CHRISTOFFEL Christoffel Middaghtenschout bij nacht Admiraliteit in Frieslandverkoper Rozengracht 7oost1721246117r
, CHRISTOFFELde heer Christoffel Middaghtenverkoper q.q. Schritsen 351723246184v
, CHRISTOFFEL Christoffel Middagtenschout bij nachtverkoper Noorderhaven 651714245216r
SCHREUDER, CHRISTOFFEL de erfgenamen van wijlen Christoffel Schreuderhuurder (p.j.)Lanen 46181026949v
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1749251261v
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claesen koper huisHondenstraat 91613229164v
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claessen naastligger ten westen (pippers wees?)Hondenstraat 131614229223r
DIRKS, Christyaan Dirks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11175625429v
VEER, CHRISTINA Christyna Ymans de Veerkoper Voorstraat 871765256113r
, CHRISTOFFEL Chrystoffel soldaatnaastligger ten noorden Karremanstraat OZ164823611r
IDSINGA, juffrouw Cilia van Idsingaverkoper Noorderhaven 881714245228v
GEERMANS, CYPRIANUS Ciprianus Regnaldus Geermansverkoper Brouwersstraat 8180726814r
GEERMANS, CYPRIANUS Ciprianus Regnaldus Geermansverkoper Lanen 93180726817r
IJSENBEEK, Cl. B. IJsenbeeknaastligger ten zuiden Wortelstraat 61779259175r
IJSENBEEK, Cl. B. IJsenbeeknaastligger ten westen Wortelstraat 61779259175r
, wijlen Cl. Steenveldkoper Rozenstraat 3179826583r
SIEMENS, Cl. Simons naastligger ten westen Voorstraat 501800265248v
JOOSTES, KLAAS Claaes Joostes verkoper Gardenierstraat1626231126r
JANS, KLAARTJE Claartje Jans koper Bildtstraat 91752252199v
, KLAAS Claas bezemmakernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28een_achter159722848v
, KLAAS Claas poortsluiternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 581661238113r
, KLAAS Claas poortsluiternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 58166523928r
, KLAASde kamer van Claas schuitvoerdernaastligger ten westen Vijver 6tuin1695243167r
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas schipper (schuit-)naastligger ten oosten Vijverstraat 81697243309r
, KLAAS Claas sleefmakernaastligger ten westen Gardenierstraat 101738249226v
, KLAAS Claas , c.u.huurder (p.w.)Gardenierstraat 16176825758r
, KLAAS Claas uitdragerhuurder (p.j.)Spinhuisstraat NZ178626249v
, KLAAS Claas steenvoerderhuurder achter (p.w.)Lanen 361799265182v
AKKER, KLAAS Claas Ackerchirurgijn (mr. -)koper 1/6 van 2 kamersDroogstraat 211688242255r
AKKER, KLAAS Claas Ackerchirurgijn (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 421688242256v
, KLAASmr. Claas Barbidebewoner onbekend1598228126r
, KLAASmr. Claas Barbideafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis onbekend1598228126r
BEER, KLAAS Claas de Beer, c.u.huurder voorste gedeelte (p.j.)Zuiderhaven 61786262109v
BLOK, als bewoner Claas Bloknaastligger ten noorden Noordijs 101801265303r
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Borgersnaastligger ten zuiden Voorstraat 71achter1704244356r
BRAAM, KLAAS Claas Braamontvangernaastligger ten noorden Schritsen 51730247331r
BRAAM, KLAAS Claas Braamkoopmannaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7173224873v
BRAAM, KLAAS Claas Braamnaastligger ten westen Lanen 161737249210r
BRAAM, KLAAS Claas Braamnaastligger ten noorden Lanen 151738249224r
BRAAM, KLAAS Claas Braam, voor zich en zijn kindkoopmankoper huisDrie Roemersteeg OZ1738249225r
BRAAM, KLAAS Claas Braam, n.f.naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ1738249225r
BRAAM, KLAAS Claas Braam, n.f.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1738249225r
BRAAM, KLAAS de heer Claas Braamontvanger en koopmankoper 5/6 van 1/2 huisVoorstraat 12173925038v
BRAAM, KLAAS Claas Braamontvanger en koopmaneigenaar van 1/6 Voorstraat 12173925038v
BRAAM, KLAAS Claas Braamkoopmankoper q.q. door niaar William Boothstraat 29174525180v
BRAAM, KLAAS Claas Braamnaastligger ten westen Lanen 1617452513ra
, KLAAS Claas Brettonnaastligger ten zuiden Vismarkt 1173524976v
, KLAAS Claas Brettonnaastligger ten oosten Lanen 12175225312v
, KLAAS Claas Brettonnaastligger ten oosten Lanen 121754253190r
, KLAAS Claas Brettonnaastligger ten oosten Lanen 121755253204v
, KLAAS Claas Bretton, n.u.naastligger ten oosten Voorstraat 761755253211v
, KLAAS Claas Bretton, n.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 761755253211v
, KLAASde weduwe van Claas Brettonnaastligger ten oosten Voorstraat 761766256211r
, KLAASde weduwe van Claas Brettonnaastligger ten zuiden Voorstraat 761766256211r
, KLAAS Claas Brittonhoedenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Vismarkt 1173925043v
BRUG, KLAAS oud burgemeester Claas van der Brugkoopmanverkoper Franekereind 12175025275v
BRUG, KLAAS oud burgemeester Claas van der Brug, nom. liberorumnaastligger ten oosten Franekereind 10175025286r
, KLAASde stal van de weduwe van Claas Buiskenaastligger ten oosten Nieuwstraat1689242297v
, KLAAS Claas Burgerverpachter grond Klaverbladstraat 2166623961r
, KLAAS Claas Burgernaastligger ten noorden Klaverbladstraat 2166623961r
, KLAAS Claas Burgernaastligger ten westen Rozengracht 13166723990v
, KLAAS Claas Burgernaastligger ten noorden Rozengracht 13166723990v
, KLAAS Claas Burgerkoper huisWilliam Boothstraat 371667239104r
, KLAAS Claas Burgernaastligger ten westen Voorstraat 731668239141r
, KLAAS Claas Burgernaastligger ten oosten Romastraat 25166723918ra
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Burgernaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ168424244r
, KLAAS Claas Burgerhoff, c.s.huurder Zoutsloot 67180826843v
KOSTER, KLAAS Claas Costerslager (mr. -)verkoper Brouwersstraat 201799265142r
, KLAAS Claas Cratsnaastligger ten westen Romastraat 2166023860v
KUIPER, wijlen Claas Cuiperbakker (mr. -)verkoper Lanen 217852614va
DANSER, KLAAS Claas Dansernaastligger ten westen Bildtstraat 14175625432v
DANSER, KLAAS Claas Dansermetselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 281762255119v
DROST, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Drostnaastligger ten noorden Zoutsloot 65170824549r
ELGERSMA, KLAAS Claas Elgersmaverkoper Nieuweburen 271759254233v
FABER, KLAAS de kamer van Claas Fabernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19een_achter166523925v
VISSER, KLAAS Claas Fisscherverkoper Rozengracht 20166723972r
FONTEIN, KLAAS het pakhuis van Claas Fonteinnaastligger ten noorden Zuiderhaven 61663238164v
FONTEIN, KLAAS de hof van Claas Fonteinnaastligger ten westen Zuiderhaven 461668239150v
FONTEIN, KLAAS Claas Fonteinnaastligger ten zuiden Zoutsloot 201740250132r
FONTEIN, KLAAS de heer Claas Fontein, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 731748251213r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Grote Bredeplaats 41752252201r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinkoper huisDrie Roemersteeg 5175225315v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Zuiderhaven 6175325347v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Zoutsloot 531755253236r
FONTEIN, KLAAS Claas Fonteinnaastligger ten oosten Noorderhaven 691752253272r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Noorderhaven 691752253272r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Nieuweburen 271759254233v
FONTEIN, KLAAS Claas Fonteinnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7176825776v
FONTEIN, KLAAS de heer Claas Fonteinnaastligger ten oosten Noorderhaven 69176825790v
FONTEIN, KLAAS Claas Fonteinnaastligger ten oosten Droogstraat NZ177725977v
FONTEIN, KLAAS Claas Fonteinverkoper Drie Roemersteeg 51782260168v
FONTEIN, KLAAS Claas Fonteinnaastligger ten westen Droogstraat 55178326125r
FONTEIN, KLAAS Claas Fonteinverkoper q.q. Noorderhaven 511784261225r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Noorderhaven 791785261311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Noorderhaven 811785261311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Bildtstraat 241785261311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Noorderhaven 831785261311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Zoutsloot 261785261311v
FONTEIN, KLAAS Claas Fonteinverkoper q.q. Droogstraat 63178526212r
FONTEIN, KLAAS wijlen erfgezetene Claas Fonteinerflater Noorderhaven 711787262235v
FONTEIN, KLAAS wijlen Claas Fonteinerflater Droogstraat 491789263172r
FONTEIN, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Fonteinnaastligger ten westen Droogstraat 551790263182v
GORTER, KLAAS Claas Gorternaastligger ten westen Scheerstraat 4180226660r
GORTER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Gorternaastligger ten westen Scheerstraat 4180826832r
HOUKEMA, KLAAS burgerhopman Claas Haukemaverkoper Kleine Bredeplaats 41740250142v
HOUKEMA, KLAAS burgerhopman Claas Haukemakoper huis en hofNoorderhaven 651746251116r
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claas Heeremanaastligger ten westen Havenplein 281733248254r
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claas Heeremanaastligger ten westen Zuiderhaven 21733248254r
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claas Heeremanaastligger ten westen Zuiderhaven 41733248254r
HEINS, KLAAS Claas Heinsapothekerkoper huisHoogstraat 61763255191v
HEINS, KLAAS Claas Heinsapothekerverkoper Hoogstraat 61763255200v
HEINS, KLAAS Claas Heinsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 81765256112v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsverkoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsverkoper q.q. Hofstraat 21west1780259282v
HEINS, KLAAS Claas Heinskoper provisioneel timmerhelling, grote schuur en huisZoutsloot 11779259305v
HEINS, KLAAS Claas Heinsnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 291781260114v
HEINS, KLAAS Claas Heinsnaastligger ten westen Vijver 121782260183r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsverkoper Vijver 3178326122v
HEINS, KLAAS Claas Heinsnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
HEINS, KLAAS vroedman Claas Heinskoper door niaar huisHerenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
HEINS, KLAAS Claas Heinsnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
HEINS, KLAAS Claas Heinsnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191784261177v
HEINS, KLAAS gemeensman Claas Heinsapothekerverkoper Zoutsloot 11784261213v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten noorden Vijverstraat 51785261278r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 81790263205v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten noorden Vijverstraat 717922643r
HEINS, KLAAS Claas Heinsverkoper Kerkpoortstraat 61179226417r
HEINS, KLAAS gecommitteerde vroedschap Claas Heinsverkoper q.q. Franekereind 4179226449v
HEINS, KLAAS de tuin van de weduwe van Claas Heinsnaastligger ten westen Vijver 8180826866v
HEINS, KLAAS de tuin van de weduwe van Claas Heinsnaastligger ten westen Vijver 10180826867v
HEINS, KLAAS de weduwe van Claas Heinsnaastligger ten zuiden Vijver 41808268133r
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heinsverkoper Anjelierstraat 391809268266r
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heinsverkoper Anjelierstraat 411809268266r
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heinsverkoper Grote Kerkstraat 31west1809268271r
, KLAASde weduwe van Claas Heynsnaastligger ten noorden Vijverstraat 9180126613v
, KLAASde weduwe van Claas Heynsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 8180126632v
, KLAASde weduwe van Claas Heynsnaastligger ten zuiden Vijver 41802266166r
, KLAASde weduwe van Claas Hindelopennaastligger ten oosten Liemendijk ZZ1737249171v
, KLAAS Claas Hoffiushoedenmakerverkoper van 1/8 Voorstraat 31810269112v
HOOGSTRATEN, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Hoogstratennaastligger ten noorden Rozengracht 271763255203r
, KLAAS Claas IJsenbeecktimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 17169424380r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeekkoper huis, tuin, brouwerij, tapperij, koeien- en paardenstallingHoogstraat 271779259160v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper door niaar huisWortelstraat 61779259175r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeeknaastligger ten westen Achterstraat178826343v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeeknaastligger ten zuiden Rozengracht 321805267125r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeekkoopmanverkoper Droogstraat 7west1807267303v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeeknaastligger ten westen Achterstraat1793264102v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmanaanhandelaar pan- en estrikwerkRozengracht 341794264214r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmanaanhandelaar wagenhuisWasbleekstraat WZ1794264214r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmanverwandelaar Zoutsloot 991794264217r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekverwandelaar wagenhuisZoutsloot NZ1794264217r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmannaastligger ten zuiden Rozengracht 28179726541r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekhuurder (p.j.)ten zuidoosten van Harlingen1805267178r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmankoper huisWasbleekstraat 41806267208v
IJSENBEEK, KLAAS de koper Claas IJzenbeekkoopmannaastligger ten noorden Wasbleekstraat 41806267208v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoper van 1/6 Droogstraat 7west1806267273v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmankoper huis en hofNieuweburen 25het Pasveer1809268257v
, KLAAShet voormalige tichelwerk van Claas Jonasnaastligger ten zuiden van Harlingen166623910ra
, KLAAS Claas Jonaskoper provisioneel Lanen 62166923935ra
KELDER, KLAAS de weduwe van Claas Keldernaastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat])Karremanstraat 11170824554r
LANTING, KLAAS de weduwe van burgemeester Claas Lantingnaastligger ten oosten Voorstraat 761780259286av
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten westen Franekereind 271740250134r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Franekereind 271740250134r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistrakoopmankoper huisNieuwstraat 4617492529r
LEISTRA, KLAAS gezworen gemeensman Claas Leistraverkoper Brouwersstraat 14174925217v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistraverkoper q.q. Heiligeweg 201759254239v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Romastraat 131760254252v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Romastraat 13176125575r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Romastraat 13176125584v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistrakoopmankoper Franekereind 21761255111r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 351762255157r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistraverkoper Gardenierstraat 81763255194r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistrakoper provisioneel huis, pakhuis met 2 graanzolders en achterkamerFranekereind 201765256264r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistraverkoper Franekereind 201769257126v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystraverkoper Nieuwstraat 341758254124r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystrakoopmankoper pakhuis of gortmakerijKruisstraat 10west1759254248v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystranaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35176425661v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystrakoopmanverkoper Kerkpad 341766256224r
LEISTRA, KLAAS Claas Leystra, c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 701767257252r
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystrakoper Nieuwstraat 621774258144r
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystranaastligger ten westen Nieuwstraat 621774258144r
LEISTRA, KLAAS wijlen Claas Leystraerflater Franekereind 2178326149r
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahuiniaarnemer q.q. Rozengracht 15173925016r
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahuikoopmanniaarnemer q.q. Rozengracht 17173925016r
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahuigeniaarde koper Hoogstraat 33oost173925079v
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahuikoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 19174525199v
NAUTA, KLAAS Claas Nautakoper door niaar pakhuis of stallingHondenstraat 41752252231v
NAUTA, KLAAS Claas Nautadistillateur en koopmankoper huisDrie Roemersteeg 9175225314r
NAUTA, KLAAS Claas Nautadistillateur en koopmangeniaarde koper Drie Roemersteeg 5175225315v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nautanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 181763255220av
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautakoper provisioneel Sint Odolphisteeg 141763255266r
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nautadistillateursehuurder tot 1768 (p.j.)Voorstraat 41176425654r
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nautanaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7176825776v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nautanaastligger ten westen Voorstraat 321778259151v
NAUTA, KLAAS het huis genaamd Sevilien, van de weduwe van Claas Nautanaastligger ten noorden (kopers moeten zich houden aan een accoord tussen Dirk Winia en Sytske Popta en de Stad Harlingen.)Voorstraat 30achterSevilien1779259168v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nautanaastligger ten noorden Voorstraat 30achterSevilla1780259238v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautageniaarde koper Schritsen 581782260167r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautakoper Grote Bredeplaats 6west1782260275r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas J. Nautakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nautanaastligger ten oosten Hondenstraat 21784261191v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautakoopmanverkoper Voorstraat 30178526240r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautakoopmanverkoper Hondenstraat 41790263275v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautakoopmanverkoper Drie Roemersteeg 91795264263r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautakoopmanverkoper Voorstraat 221795264271v
NIEUWENHUIS, KLAAS Claas Nieuwenhuis, c.u.huurder boven Lanen 78179226459r
NOREL, KLAAS Claas Norel, c.s.huurder (p.j.)Voorstraat 161766256179r
NOREL, KLAAS mr. Claas Norel, c.s.huurder Voorstraat 16176825738v
OEVER, KLAAS Claas van den Oeverkoper huis en tuintjeVijver 41808268133r
OOSTERBAAN, KLAAS Claas E. Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 18174525168v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas E. Oosterbaannaastligger ten westen Noorderhaven 691752253272r
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaankoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 211762255123v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaan, c.sororenaastligger ten zuiden Zoutsloot 181789263175v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaannaastligger ten westen Noorderhaven 691808268158v
PIJPER, KLAAS Claas Pieperzoutdragerkoper hof, tuin en zomerhuisWeverstraat 8180426715r
PIJPER, KLAAS Claas Pieperzoutdragerkoper huisWeverstraat 10180426715r
PIJPER, KLAAS Claas Piepernaastligger ten westen Weverstraat 14181026975v
PLANTINGA, KLAAS Claas Plantingavoormalig bewoner Franekereind 341799265164r
PLANTINGA, KLAAS wijlen Claas Plantingaverkoper Franekereind 341799265164r
POORT, KLAAS Claas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
POORT, KLAAS mr. Claas Poortnaastligger ten westen Kruisstraat NZ1767256257r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortverkoper q.q. Nieuwstraat 141779259198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortverkoper q.q. Nieuwstraat 161779259198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijnnaastligger ten oosten Hoogstraat 211782260187v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijnverkoper Heiligeweg 481782260192v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijnkoper door niaar huis en weefwinkelDroogstraat ZZ1782260207r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 231781260312r
POORT, KLAAS Claas Poortnaastligger ten oosten Kruisstraat17822614r
POSTHUMUS, KLAAS Claas Posthumusloodgieter (mr. -)koper huisZoutsloot 61178826345r
POT, KLAAS Claas Pothnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 171733248216r
, KLAAS Claas Roodtjenaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 91805267150r
, KLAAS Claas Roodtjekoemelkerkoper huis, wagenhuis, koemelkerij en grond ten zuidenScheffersplein 3181026944r
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstrakoper provisioneel Zuiderhaven 38166823925ra
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstraverkoper Zuiderhaven 38166823925ra
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstraverkoper Grote Ossenmarkt 18166823925ra
, KLAASwijlen Claas Schoegsterschipper (wijd-)verkoper Zeilmakersstraat 171695243177r
STEEN, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Steennaastligger ten oosten Hofstraat 141809268301r
, KLAASde weduwe van Claas Steenfeldnaastligger ten noorden Rozenstraat 2179826579r
, KLAAS Claas Steenveldnaastligger ten oosten Hofstraat 14178526247v
, KLAAS Claas Steenveldnaastligger ten noorden Rozenstraat 2179326497r
, KLAAS Claas Tobiasschipper (schuit-)koper huisGrote Ossenmarkt 1a1796264331r
VALKEN, KLAAS de hof van Claas Valkennaastligger ten westen Hoogstraat 33tuin16662396va
VELSEN, KLAAS Claas van Velsennaastligger ten westen Karremanstraat 101759254230r
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velsenbewoner Noordijs 1176325615v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velsenbakker (mr. -)verkoper Noordijs 1176325615v
VELSEN, KLAAS Claas van Velzennaastligger ten westen Karremanstraat 101758254168r
VELSEN, KLAAS Claas van Velzenbakker (mr. -)koper huis en bakkerijNoordijs 11758254171v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzennaastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 121762255169v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzenverkoper Zoutsloot 211763255254v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzenverkoper Anjelierstraat 181763255255v
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen, c.u.verkoper Noordijs 1176325615v
VISSER, KLAAS Claas Visschernaastligger ten westen Vioolsteeg16652399v
VISSER, KLAAS Claas Visschernaastligger ten westen Rommelhaven 10166623950v
VLIE, KLAAS Claas van 't Vliehuurder Gardenierstraat NZ178326183r
, KLAASde weduwe van Claas Vlielanderhuurder Gardenierstraat NZ1801265309r
VOORDEWIND, KLAAS de vrouw van Claas Voordewind, c.s.huurder Hondenstraat 101747251201r
VRIES, KLAAS Claas de Vrieskoopmangeniaarde koper Voorstraat 30178526240r
VRIES, KLAAS Claas de Vrieskoopmankoper huisHoogstraat 13178626264r
VRIES, KLAAS Claas de Vriesnaastligger ten westen Hoogstraat 15179226437r
VRIES, KLAAS Claas de Vriesnaastligger ten oosten Hoogstraat 111793264118v
VRIES, KLAAS Claas de Vrieshuurder achterste deel (p.j.)Hoogstraat 91794264189r
VRIJBURG, KLAAS de vrouw van Claas Vrijburgnaastligger ten oosten Zoutsloot 8917962657r
WIJNGAARDEN, KLAAS Claas Wijngaardennaastligger ten noorden Voorstraat 331762255172r
WIJNGAARDEN, KLAAS vroedsman Claas Wijngaardennaastligger ten westen Lanen 451779259193v
WILDE, KLAAS wijlen Claas de Wildehuurder Zeilmakersstraat 31767256259v
ABRAHAMS, KLAAS Claas Abrahams kuiper (mr. -)verkoper Brouwersstraat 191737249166r
ALBERTS, KLAAS Claas Alberts huurder Rapenburg 41808268123v
ANDRIES, KLAAS Claas Andries koopmankoper huis en bakkerijZuiderhaven 51686242128v
ANNES, KLAAS Claas Anjes huurder bovenaan (p.j.)Havenplein 26178626293v
ANNES, KLAAS Claas Anjus , c.s.bewoner Kleine Ossenmarkt 2177225849r
ANNES, KLAAS Claas Annes koper provisioneel huis en schuurRapenburg ZZ166923935ra
ANNES, KLAAS Claas Annes , c.u.metselaar (mr. -)koper woningLanen 861714245216v
ARJENS, KLAASde weduwe van Claas Arjens naastligger ten noorden Scheffersplein 2516652396v
ARJENS, KLAASde weduwe van Claas Arjens naastligger ten westen Noorderhaven 921765256100v
SMID, KLAAS ARJENS Claas Arjens Smidschipperkoper huisNoorderhaven 90176125573v
SMID, KLAAS ARJENSwijlen Claas Arjens Smitverkoper Noorderhaven 90176425669v
, KLAASde weduwe van Claas Arrjans naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ16652391ra
ATSES, KLAAS Claas Atses koper huisVijver 11662238128v
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppenbakkerverkoper Vijver 1166523929r
AUKES, KLAASde weduwe van vaandrig Claas Auckes , c.s.huurder Sint Odolphisteeg 21685242101r
HAAN, KLAAS AUKES Claas Aukes de Haan, c.u.schipperhuurder Voorstraat 4817922642r
BAUKES, KLAAS Claas Bauckes kuiper (mr. -)koper huisBildtstraat 271674240137r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes bakker (mr. -)koper huisHeiligeweg 41784261252r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 21786262134r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes naastligger ten oosten Heiligeweg 21793264135v
BERENDS, KLAAS Claas Berends , c.u.huurder (p.j.)Achterstraat178826343v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.s.huurder Voorstraat 2175725494r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans huurder Voorstraat 21758254147v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.u.kleermaker (mr. -)huurder Voorstraat 21766256198v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Lanen 79176725720v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huisSint Jacobstraat 11176725733r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7176825795v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 71769257116v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis en weefwinkelWortelstraat 817762594v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13177825997r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 9178326121r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 71787262186r
CHRISTIAANS, KLAASwijlen Claas Christiaans verkoper Wortelstraat 101807267307r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 111807267307v
CHRISTIAANS, KLAASwijlen Claas Christiaens koper Kerkpoortstraat 291734248320v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaens bewoner Voorstraat 21759254230r
KLASES, KLAAS Claas Claasen naastligger ten oosten Romastraat NZ166023845v
KLASES, KLAASwijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 11740250102v
KLASES, KLAAS Claas Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, KLAASde verkoper Claas Claasen bewoner beneden Lanen 481773258125v
KLASES, KLAAS Claas Claasen metselaarverkoper Lanen 481773258125v
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u.huurder (p.j.)Fabrieksstraat177725957r
JONG, KLAAS KLASES Claas Claasen de Jongschoenmaker (mr. -)koper huisBildtstraat 211776258247r
JONG, KLAAS KLASESwijlen Claas Claasen de Jongverkoper Bildtstraat 211794264196v
KLASES, KLAAS Claas Claasens verkoper Gardenierstraat ZZ1801265310r
KLASES, KLAAS Claas Claassen naastligger ten noorden Zuiderhaven NZ1619230174v
KLASES, KLAAS Claas Claassen , c.u.koper huis met een loods ten zuidenZuiderhaven 33164423598r
KLASES, KLAASde hypothecaire crediteuren van Claas Claassen wever (bont-)verkoper Havenplein 101734248303r
POSTMA, KLAAS KLASES Claas Claazes Postmaleidekker (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 11179726562r
KLASES, KLAAS Claas Claesen naastligger ten westen Droogstraat 37177725989v
KLASES, KLAASde weduwe en erfgenamen van wijlen Claas Clasen verkoper Noorderhaven 40166023818v
KLASES, KLAASde weduwe van Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat 5achter166023819r
KLASES, KLAASde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Claas Clasen verkoper Noorderhaven 4016592382ra
KLASES, KLAASde curatoren over de 3 nagelaten weeskinderen van Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat 5achter16592382ra
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten oosten Romastraat 2166623958r
KLASES, KLAASde uitgang van het perceel van Claas Clasen naastligger ten zuiden Franekereind 14166823926ra
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten westen Franekereind 14166823926ra
KLASES, KLAASvrijgezel Claas Clasen verkoper Brouwersstraat 191737249166r
KLASES, KLAASwijlen Claas Clasen Jonas, de oudeverkoper Hondenstraat 13166623956r
KORNELIS, KLAASwijlen Claas Cornelis erflater Simon Stijlstraat 2173925028v
KORNELIS, KLAASde weduwe van Claas Cornelis naastligger ten westen Zoutsloot 65173925047r
KORNELIS, KLAASwijlen Claas Cornelis kuiper (mr. -)verkoper Zoutsloot 65173925047r
KORNELIS, KLAAS Claas Cornelis wever (mr. bont-)verkoper Carl Visschersteeg 2175725455v
CHRISTIAANS, KLAASwijlen Claas Cristiaans verkoper Sint Jacobstraat 1voor1740250137v
CHRISTIAANS, KLAASwijlen Claas Cristiaans verkoper Kerkpoortstraat 291740250138v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks naastligger ten zuiden Havenplein 2216652391ra
DIRKS, KLAAS Claas Dirks verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varenspersoonverkoper Lanen 43179226418v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varensgezelkoper huisLanen 43179826596v
DIRKS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Dirks naastligger ten oosten Lanen 411809268202r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks molenaarsarbeiderkoper huisLanen 24181026917r
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirks Bilkerverkoper q.q. Zuiderhaven166623950r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx naastligger ten noorden Weeshuisstraat 111663238172r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx , c.u.huurder achterboven (p.w.)Zuiderhaven 17174525164r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx Bilkertnaastligger ten zuiden Havenplein 201686242127r
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claas Dirx Fonteinverkoper Noorderhaven 991733248256v
DOEDES, KLAASde weeskinderen van Claas Doedes koper 1/5 huis en 2 kamers erachterSchritsen 151661238104v
DOEDES, KLAAShet huis van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Lanen 316652399r
DOEDES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Lanen 3168424252r
DOEDES, KLAAS Claas Doedes schoenmaker (mr. -)koper huis met nog een kamer erachter in de Carel VisschersteegBrouwersstraat 14174925217v
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1754253158r
DOEDES, KLAAS Claas Doedes schoenmaker (mr. -)koper door niaar paardenstal met woonkamer en div.Weverstraat 8176125552r
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten zuiden Weverstraat 10176525690v
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten westen Weverstraat 10176525690v
DOEDES, KLAASwijlen huisman Claas Doedes verkoper Weverstraat 101766256182v
DOEDES, KLAASwijlen Claas Doedes koopmanverkoper Weverstraat 81766256183r
DOEDES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 181769257108r
DOEDES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 12177325894r
DOEDES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 12177325894r
DOEDES, KLAAS Claas Doedes scheepstimmerman (mr. -)koper huisNieuweburen 25Pasveer1784261175v
DOEDES, KLAASde weduwe van Claas Doedes naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west1800265259r
DOEDES, KLAASde weduwe van Claas Doedes naastligger ten westen Nutstraat 2achter1803266260r
DOUWES, KLAASstal erfgenamen Claas Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 3117312485r
DOUWES, KLAASstal erfgenamen Claas Douwes naastligger ten noorden Hoogstraat 3117312485r
DOUWES, KLAASkleinkinderen van Claas Douwes naastligger ten westen Nieuweburen 271758254135r
DOUWES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Douwes Falckensnaastligger ten westen Wasbleek ZZ1730247333v
DOUWES, KLAASwijlen Claas Douwes Falkensbrouwer (mr. -)verkoper Voorstraat 201730247365v
DOUWES, KLAASwijlen Claas Douwes Falkensontvanger 1 jaar huur Voorstraat 201731247386r
DOUWES, KLAASde kinderen van wijlen Claas Douwes Falkensreversaalhouder ([volgens obligatie dd 07-09-1728])Vijver 8173925018v
DOUWES, KLAASde weduwe van Claas Douwes Falkensnaastligger ten oosten Hoogstraat 33oost173925079v
DOUWES, KLAAS Claas Douwes Falkensnaastligger ten oosten Hoogstraat 33oost174425151v
DIRKS, KLAAS Claas Durks , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 171778259140v
BOER, KLAAS EEDES Claas Eedes de Boertimmerman (mr. huis-)verkoper Grote Ossenmarkt 15175325364v
ENGELS, KLAAS Claas Engels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 691714245215v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaankoopmankoper q.q. Voorstraat 85173124818v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1732248108v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaanverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1732248108v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1732248109v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1732248110v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 181741250151v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Noorderhaven 651741250152v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten westen Droogstraat 211747251182r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTSde tuin van Claas Everts Oosterbaankoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 151747251202r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Noorderhaven 651752252214v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 181752252232v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 191758254153r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Evertz Oosterbaan, n.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 65173925041v
FEDDES, KLAASwijlen Claas Feddes verkoper Zoutsloot 511730247335r
FEIKES, KLAAS Claas Feickes , c.u.gortmakerkoper huisHeiligeweg 56166723995r
FEIES, KLAAS Claas Feyes naastligger ten oosten Droogstraat NZ1738249229r
FOKKES, KLAASde weduwe van Claas Fockes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west176825752r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts metselaar (mr. -)koper huisKlaverbladstraat 191762255171v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt 141769257121v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 51775258200v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten westen Weverstraat 81779259165r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts koper huisVissersstraat 121779259168r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Vissersstraat 121779259168r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt 141780259242v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts koper door niaar woning en weefwinkel ([voor de twee percelen in deze akte])Bargebuurt 8178326190v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 8178326190v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 8178326190v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts pottenbakkerkoper door niaar woning en weefwinkel ([voor de twee percelen in deze akte])Bargebuurt 10178326190v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 10178326190v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 10178326190v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)bewoner Zoutsloot 391787262196r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 391787262196r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Zoutsloot 391787262196r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Bargebuurt 81787262197v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Bargebuurt 101787262198v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Achterstraat1787262199v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Achterstraat1787262201r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Vissersstraat 121787262202v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Weverstraat1787262203v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts , meerderjarig vrijgezelkoper huisKerkpoortstraat 411793264145r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391793264146v
FOPPES, KLAAS Claas Foppes , vader van de verkoperkoper door niaar huis en schuurten noordoosten van Harlingende Grote Spijker166023839r
FOPPES, KLAASde woning gekocht door Claas Foppes naastligger ten zuiden Vijver 8180826866v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen koper kamerSint Odolphisteeg 9168024174v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9168024175r
FRANSES, KLAAS Claas Fransen , c.s.huurder Lammert Warndersteeg 101746251117v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1763255224v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen huurder noord boven (p.w.)Hoogstraat 53176425670v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscherkoper hofWeverstraat1659237217r
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, c.u.koper nieuw huis en mouterijNoordijs 71662238119v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscherkoopmankoper huis en plaats of achteruitHavenplein 101664238203r
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, c.u.verpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG])Noordijs 71664238213v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscherverkoper Noordijs 71664238213v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscherkoper huis alwaar de olde Haan op de stok staat, loods, plaats en bierkelderNoorderhaven 66de Haan16652391v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visschernaastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter166623939v
VISSER, KLAAS FRANSEShet achterhuis van Claas Fransen Visschernaastligger ten oosten Rommelhaven 61669239203v
FREERKS, KLAASde erfgenamen van wijlen mr. Claas Fredrix verkoper Spekmarkt1604228404r
BRAAM, KLAAS de hof van Claas Freeercx Braamnaastligger ten noorden Zuiderhaven 38166823925ra
BRAAM, KLAAS FREERKShet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claas Freercks Braamnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ169424388v
BRAAM, KLAAS FREERKShet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claas Freercks Braamnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ169424388v
BRAAM, KLAAS FREERKShuis, mouterij, turfhuis en loods van Claas Freercx Braemnaastligger ten oosten* Voorstraat 12achter1662238152v
FREERKS, KLAAS Claas Freerks molenaar (hout-)koper huis (met een vrij in- en uitgang in de steeg naar achteren lopende tot in de Molenstraat langs de naastligger ten oosten)Brouwersstraat 21174525157r
FREERKS, KLAAS Claas Freerks naastligger ten westen Brouwersstraat 21achter1747251181r
FREERKS, KLAAS Claas Freerks naastligger ten oosten Brouwersstraat 21175625442v
FREERKS, KLAAS Claas Freerks molenaar (hout-)verkoper Brouwersstraat 21175625442v
FREERKS, KLAAS Claas Freerks molenaar (hout-)verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1762255136v
FREERKS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Freerks verkoper Zuiderpoortsmolen 11786262116r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerks Braamkoopmangeniaarde koper Rozengracht 17166123887r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerks Braamkoper finaal hoekhuisNoorderhaven 6116652392va
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerks Braamkoper finaal koolstek ca. 34 x 39 voet en het gebouw daaropNoorderhaven 5916652392va
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 8-00-00 CGZuiderplein 1het Nieuw Kasteel1675240193r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 6-00-00 CGZuiderhaven ZZ1675240193r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 6-00-00 CGZuiderhaven ZZ1675240193r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 0-10-08 CGSimon Stijlstraat 31675240193r
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper finaal kamer nr. 4 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 1016602387ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 1016602387ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper finaal kamer nr. 5 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 816602387ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 816602387ra1
GEERTS, KLAASwijlen Claas Geerts naastligger ten westen Karremanstraat WZ170824569v
GEERTS, KLAASwijlen Claas Geerts verkoper Karremanstraat WZ170824569v
GERBENS, KLAAS Claas Gerbens naastligger ten noorden Karremanstraat 121740250109v
GERBENS, KLAASwijlen Claas Gerbens huurder Karremanstraat 101758254168r
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1730247337v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits pannenbakkerkoper huisZeilmakersstraat 31736249110r
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11738249285r
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten oosten Heiligeweg 4173925077v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 51741250150v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten noorden Bargebuurt OZ1741250150v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten oosten Heiligeweg 417392504va
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braamverpachter grond Zoutsloot 32166123889r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braamnaastligger ten zuiden Lanen ZZ166523930r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braamnaastligger ten oosten Lanen 71twee_achter166723997r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braamnaastligger ten zuiden Lanen 71twee_achter166723997r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braamverkoper Lanen 71twee_achter166723997r
SCHIERE, KLAAS GERRITSwijlen Claas Gerrits Schierekoper Noorderhaven 57oost166123875v
SLOTEN, KLAAS GERRITSburgemeester Claas Gerrits van Slootenkoper door niaar huis, noordelijk gedeelteKleine Kerkstraat 11736249110v
GERRITS, KLAAS Claas Gerryts naastligger ten noorden Bargebuurt WZ168424251v
GERRITS, KLAAS Claas Gerryts schipper en winkelier (trek-)verkoper van 1/3 en Lanen NZ1738249278r
BUIS, KLAAS GERRITSwijlen Claas Gerryts Buysverkoper Achterstraat 1168324210r
SLOTEN, KLAAS GERRITSburgemeester Claas Gerryts van Slotennaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 51736249153r
SLOTEN, KLAAS GERRITSoud burgemeester Claas Gerryts van Slotenverkoper q.q. Schritsen 531738249355v
GOOITSENS, KLAASde weduwe van Claas Goikes naastligger ten oosten Voorstraat 361730247339r
GOOITSENS, KLAAS Claas Goikes naastligger ten zuiden Voorstraat 361730247339r
HARINGS, KLAAS Claas Haarings scheepstimmermangeniaarde koper Zuiderplein 5zuid1767256253r
HAITSES, KLAASde weduwe van Claas Haitses naastligger ten noorden William Boothstraat 31663238193v
HANSES, KLAAS Claas Hansen schipper (kof-)koper huis en steedeNieuwstraat1778259113r
HANSES, KLAAS Claas Hansen schipper (kof-)koper door niaar dwarshuis en bleekveldVijverstraat 61779259178r
HANSES, KLAASde weduwe van Claas Hansen naastligger ten oosten Zuiderhaven 27178126017v
HANSES, KLAASwijlen Claas Hansen schipper (kof-)verkoper Vijverstraat 41782260210r
HANSES, KLAASde weduwe van Claas Hansen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
HANSES, KLAASwijlen Claas Hansen verkoper Vijverstraat 21781260314r
HANSES, KLAASde weduwe van Claas Hansen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a1805267109v
HANSES, KLAASwijlen Claas Hansen verkoper Vijverstraat 61805267133r
HARINGS, KLAAS Claas Harings verkoper Weeshuisstraat 171766256195r
HARMENS, KLAASgrondpacht uit de kamer van wijlen Claas Harmens eigenaar perceel Voorstraat 93achter162423128r
HARMENS, KLAAS Claas Harmens , vrijgezelwever (bont-)koper twee dwarskamers waarvan 1 als weefwinkelZoutsloot 82173224876r
HARMENS, KLAASvrijgezel Claas Harmens wever (bont-)koper hofZoutsloot 82oost173224876r
HARMENS, KLAAS Claas Harmens wever (mr. bont-)verkoper Zoutsloot 821737249204v
HARMENS, KLAASde nagelaten kinderen van Claas Harmens wever (mr. bont-)verkoper Zoutsloot 82175025273v
HARMENS, KLAASde nagelaten kinderen van Claas Harmens wever (mr. bont-)verkoper Zoutsloot 84tuin175025273v
HARMENS, KLAAS Claas Harmens koemelkergeniaarde koper Grote Kerkstraat 33180426714r
HAIES, KLAAShet huis van Claas Hayes* naastligger ten oosten Rommelhaven 201715245238r
HAIES, KLAASde weduwe van Claas Hayes naastligger ten zuiden Voorstraat 52west1726246261v
HAITSES, KLAAS Claas Haytses naastligger ten noorden William Boothstraat 3166523921v
HEINS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Heins naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 221733248259r
HEINS, KLAASvroedsman Claas Heins verkoper q.q. Noordijs 211774258146r
HEINS, KLAASvroedsman Claas Heins naastligger ten oosten Liemendijk NZ1776258250r
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder van 1 kamer Weverstraat166123880v
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder Fabrieksstraat16612388va
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks schipper op Franeker (trekveer-)koper huisZoutsloot 571767256256r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 59176825781r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks horlogemaker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 481782260163v
HENDRIKS, KLAASwijlen Claas Hendriks bakker en trekveerschipper (mr. -)verkoper Zoutsloot 571790263378v
HENDRIKS, KLAASde weduwe van Claas Hendriks huurder (p.w.)Sint Odolphisteeg 11179726562r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks uurwerkmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 93de Bril180226686v
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks uurwerkmaker (mr. -)koper huis achter de BrilVoorstraat 93achterde Bril180226686v
WIELEN, KLAAS HENDRIKS Claas Hendriks van Wielenhorlogemaker (mr. -)koper huisBargebuurt OZ1806267211r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendrix wever (mr. linnen-)koper door niaar kamer en loodsKromme Elleboogsteeg WZ1714245222r
HEERKES, KLAAS Claas Herckes* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 59166623953v
HEERKES, KLAAS Claas Herckes* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 59166623953v
HEERKES, KLAAS Claas Herckes Pudaeuskoper huis, schuur en ledige plaatsVoorstraat 381619230193r
HERES, KLAASde weefwinkel van de weduwe van Claas Herres , c.s.naastligger ten westen Zoutsloot 131787262226v
HERES, KLAASde weduwe van Claas Herres , c.s.naastligger ten westen Bargebuurt1789263173v
HESSELS, KLAAS Claas Hessels gleibakkerverkoper van 1/2 Hoogstraat 151730247340r
HILDERTS, KLAAS Claas Hillerts , vrijgezelverkoper Heiligeweg 2166623952r
HILLES, KLAAS Claas Hilles huurder Franekereind ZZ1769257131v
HUBERTS, KLAAS Claas Huiberts , c.s.verkoper Romastraat166723967r
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid167924131v
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts verkoper q.q. Ooievaarsteeg167924132r
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts verkoper q.q. onbekend167924132v
HIELKES, KLAAS Claas Hylkes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9173124816r
HIELKES, KLAASwijlen Claas Hylkes verkoper Zuiderstraat 131738249339r
HIELKES, KLAAS Claas Hylkes huurder Lanen 181783261104v
JARICHS, KLAAS Claas Jaarigs Brettonhoedenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 11747251189v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs koper kamerNoordees (gebied)159822881v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs bakkersgezelkoper huis of woningNieuwstraat 191697243280r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarkoper woning en erfHofstraat 21midden1731247389r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u.houtkopernaastligger ten zuiden Droogstraat 6173124844v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarverkoper Nieuwstraat 301738249335v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824918va
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824919ra
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg 111740250131v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u.huurder Heiligeweg 5817762591r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braamkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 5173124856v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braamkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 51733248217r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braamkoopmankoper huisDrie Roemersteeg 91737249159v
HOUTKOPER, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Houtkoperkoper huis en zomerkeukenNoorderhaven 57oost_voor173124843v
HOUTKOPER, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Houtkoperschipper (wijd-)verkoper Noorderhaven 57oost1776258252v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautanaastligger ten westen Hoogstraat 35175725495v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautanaastligger ten zuiden Wortelstraat 61758254147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautanaastligger ten westen Wortelstraat 61758254147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verwandelaar Hoogstraat 271759254203r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)aanhandelaar 1/2 veerschip op LeeuwardenNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
JANS, KLAAS Claas Jans gortmaker en koopmanverkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31737249184r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper tuin met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuisRozengracht 271774258131r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 26177725947v
JANS, KLAAS Claas Jans , c.u.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 26177725947v
JANS, KLAAS Claas Jans , c.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 26177725947v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 26177725947v
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Rozengracht 271779259182r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Rozengracht 271783261125r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper hof met zomerhuis en vruchtbomenMoriaanstraat NZ1788262248r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1788262248r
JANS, KLAASde weduwe van Claas Jans huurder Bildtstraat 4178826355v
JANS, KLAASde tuin van Claas Jans naastligger ten westen Moriaanstraat178926392r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper door niaar huisWeverstraat 151793264148r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten westen Weverstraat 151793264148r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten westen Weverstraat 171794264226r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Weverstraat 171794264226r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper huisFabrieksstraat 201794264233r
JANS, KLAAStuin en zomerhuis van Claas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 201794264233r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 141795264298r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 161795264298r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 181796264327v
JANS, KLAAStuin en zomerhuis van Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat 201796264332v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 201796264332v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 18179826594r
JANS, KLAAS Claas Jans , c.u.huurder Noorderhaven 21800265228r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266120r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266120r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper huis en plekje grondMoriaanstraat NZ1802266146r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266146r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1802266147r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1802266147r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266147r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291803266185r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 291803266185r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten oosten Heiligeweg 191803266254r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Heiligeweg 191803266254r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 49180426750r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 40oost180426789r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 141806267229v
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 161806267229v
PLANTINGA, KLAAS JANS Claas Jans Plantingakoper 1/2 huisFranekereind 341796264306v
VRIES, KLAAS JANS Claas Jans de Vriesmolenaar (hout-)verkoper Havenplein 26178626293v
JANS, KLAAS Claas Jans Weydemanverkoper van 1/9 Noorderhaven 411787262159r
JANS, KLAAS Claas Jans Weydemanverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
JANS, KLAAS Claas Jans Weydemanverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
JANS, KLAASmr. Claas Jansen verkoper Zuiderhaven ZZ1620230202v
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 591658237170r
JANS, KLAAS Claas Jansen verkoper Romastraat NZ166023845v
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5916652393va
JANS, KLAAS Claas Jansen pannenbakkernaastligger ten westen Rapenburg ZZ166923935ra
JANS, KLAAS Claas Jansen schipper (kaag-)koper kamerHerenknechtenkamerstraat 3168524298v
JANS, KLAAS Claas Jansen , c.u.koper huisLanen 741712245164r
JANS, KLAAS Claas Jansen scheepstimmerman (mr. -)koper door niaar huis en plaatsSchritsen 6317182469v
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ1731247381v
JANS, KLAAS Claas Jansen gortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Noorderhaven 57oost_voor173124843v
JANS, KLAAS Claas Jansen gortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Droogstraat 6173124844v
JANS, KLAAS Claas Jansen wever (bont-)huurder Heerensteeg 617352493va
JANS, KLAAShuisman Claas Jansen verkoper van 1/3 Lanen 93174025090r
JANS, KLAAS Claas Jansen gleibakkerverkoper Nieuwstraat 461740250128v
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251748251236r
JANS, KLAAS Claas Jansen schipper (schuit-)verkoper Noorderhaven 1071774258179v
JANS, KLAAS Claas Jansen , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
JANS, KLAAS Claas Jansen , c.u.naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
JANS, KLAAS Claas Jansen , c.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
FABER, KLAAS JANSvroedsman Claas Jansen Faber, c.u.koper tichelwerk van 2 1/2 pm land, steenoven, loods, huis en steenplaatsenten zuiden van Harlingen1663238201v
FABER, KLAAS JANSvroedsman Claas Jansen Faberverkoper ten zuiden van Harlingen1663238202v
FABER, KLAAS JANSde hof van Claas Jansen Fabernaastligger ten westen Rozengracht 271664238212v
FABER, KLAAS JANSvroedsman Claas Jansen Faber, c.u.verkoper Wasbleekstraat 31664238215r
FABER, KLAAS JANSvroedsman Claas Jansen Faber, c.u.verkoper Rapenburg ZZ1664238221v
FABER, KLAAS JANS Claas Jansen Fabernaastligger ten westen Rozengracht16652392v
FABER, KLAAS JANSvroedsman Claas Jansen Faberkoper hof of tuin met bomen en planten met een zomerhuis en vijvers met een stenen kanaal onder de stadsmuur afwaterendSpinhuisstraat166723991v
FABER, KLAAS JANSvroedsman Claas Jansen Faberkoper tichelwerk met huis en loodsen staande op 2 1/2 pm land genaamd de Vallomten zuiden van Harlingen1667239125v
JANS, KLAAS Claas Jansen IJsenbeeckkoper huis met binnenkamer, loods en plaatsKarremanstraat 1016862429ra
SPITS, KLAAS JANS Claas Jansen Spits, c.u.bakkerverkoper Vijver 21661238113v
WILDE, KLAAS JANS Claas Jansen de Wildehuurder Droogstraat NZ1738249229r
FABER, KLAAS JANSvroedsman Claas Janses Faberkoper huis of stalLombardstraat168424252v
JANS, KLAAS Claas Janssen , c.u.koper ledige plaats of huisstede breed 20 voeten en lang tot aan de stadsvestenKerkpoort (gebied)164323595v
JARICHS, KLAAS Claas Jarighs Brittonhoedenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 11731247375v
JELLES, KLAAS Claas Jelles koper door niaar ratione sanguinis huisSint Jacobstraat 1achter1598228107v
JOHANNES, KLAAS Claas Joannes scheepstimmermannaastligger ten oosten Spinhuisstraat ZZ1674240146r
JOHANNES, KLAAS Claas Johannes schoolmeestergeniaarde koper Heiligeweg 27zuid1759254250v
JOHANNES, KLAASwijlen Claas Johannes huurder Vijverstraat 717922643r
GORTER, KLAAS JOHANNES Claas Johannes Gortervoormankoper wagenhuis en stallingScheerstraat 21789263101r
JOHANNES, KLAAS Claas Johannis , c.u.scheepstimmermankoper huis met een klein tuintje erachterBoth Apothekerstraat 3169324370r
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 261749251251r
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 26174925218v
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 31762255130r
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 51763255233v
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 281765256121r
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 281767256245v
JOOSTES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 281769257113v
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 31776258253v
JOOSTES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Joostens naastligger ten westen Hoogstraat 281773258119v
JOOSTES, KLAAS Claas Joostes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat159722850r
JOOSTES, KLAAS Claas Joostes koper kamer met beheinde plaats er achterGardenierstraat162523170v
JOUKES, KLAAS Claas Joukes naastligger ten noorden onbekend1710245124v
JOUKES, KLAAS Claas Joukes verkoper onbekend1710245124v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claas Juriens Fonteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1659237238r
FONTEIN, KLAAS JURJENSde hof van Claas Jurjens Fonteinnaastligger ten westen Zuiderhaven 461662238159v
FONTEIN, KLAAS JURJENSde hof van Claas Jurjens Fonteinnaastligger ten westen Zuiderhaven 46166923933va
DJURRES, KLAAS Claas Jurres verver (mr. -)koper huisSchritsen 5west1800265216r
DJURRES, KLAAS Claas Jurres naastligger ten oosten Schritsen 31803266208r
DJURRES, KLAAS Claas Jurres naastligger ten westen Schritsen 5oost1810269102r
LAMMERTS, KLAAS Claas Lammerts verkoper q.q. Karremanstraat 1016862429ra
LOURENS, KLAAS Claas Lourens naastligger ten westen Lanen 78179226459r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Costerkoper huisSchritsen 65b1774258157v
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Costernaastligger ten oosten Lanen 761782260288r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Costerslager (mr. -)koper huisBrouwersstraat 201789263159r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster, voor zich en zijn broers en zustersslager (mr. -)verkoper Hoogstraat 411791263313r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster, c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 2217922648r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Costerslager (mr. -)koper huis, stalling en wagenhuisSteenhouwersstraat 41799265160r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Kosterslager (mr. -)koper huisLanen 76a1780259257r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Kosterslager (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 76a1780259257r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Louwrens Costerslager (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 3180126644v
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Louwrens Kosternaastligger ten oosten Lanen 761790263268r
MARTENS, KLAAShuisman Claas Martens koper huis of herbergZuiderhaven 1oudde Drie Hoefijzers1748251214r
MARTENS, KLAASwijlen Claas Martens verkoper Zuiderhaven 1oud1774258176r
MATTEUS, KLAAS Claas Mattheus koper huisRomastraat 13173224872r
MATTEUS, KLAASwijlen Claas Mattheus verkoper van 1/2 Romastraat 13175025291v
MELIS, KLAAS Claas Melis , thans uitlandigmatroos ter zeeverkoper van 1/4 Voorstraat 89een_achter1733248233v
MEIES, KLAAS Claas Meyes kuiper (mr. -)koper huisBrouwersstraat 191696243213v
MEIES, KLAASde weduwe van Claas Meyes naastligger ten noorden Brouwersstraat 211724246195v
MINNES, KLAAS Claas Minnes blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 101664238203r
MINNES, KLAAS Claas Minnes , c.u.koper 6/8 huisLanen 4616652394v
MINNES, KLAAS Claas Minnes naastligger ten noorden Havenplein 2216652391ra
MINNES, KLAAS Claas Minnes koper 1/8 huisLanen 4416652392va
MINNES, KLAAS Claas Minnes verkoper Both Apothekerstraat WZ1726246259v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blokkoopmankoper huisNoorderhaven 74Bremen1741250157v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blokfabrikant en koopmanverkoper Noorderhaven 741741250172v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blokkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1748251214r
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Bloknaastligger ten westen Zuiderhaven 51765256106v
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten westen Zoutsloot 451755253199r
OTTES, KLAAS Claas Ottes verkoper van 1/4 Zoutsloot 451755253199r
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 31755253201r
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten westen Zoutsloot 45176125557v
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 11176425633v
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijkschipper (wijd-)koper door niaar huis en tuintjeZoutsloot 45176125557v
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijkschipper (oud -)naastligger ten oosten Zoutsloot 431771257186r
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijkschipper (oud -)verkoper Zoutsloot 431771257186r
OVERDIJK, KLAAS OTTESde weduwe van Claas Ottes Overdijknaastligger ten oosten Zoutsloot 431784261131r
OVERDIJK, KLAAS OTTESwijlen Claas Ottes Overdijk, c.u.erflater Zoutsloot 4517962656r
PIETERS, KLAAShet nagelaten weeskind van Claas Pieters verkoper Sint Jacobstraat 616652392va
PIETERS, KLAAShuisman Claas Pieters koper huisGrote Kerkstraat 31midden1696243196v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koper Franekereind 2517312481r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper van 2/6 Molenpad 9a1736249144v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Molenpad 9a1736249144v
PIETERS, KLAAShet meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper Noorderhaven 72173724917va
PIETERS, KLAAShet meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper Noorderhaven 72173724918ra
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)geniaarde koper Lammert Warndersteeg 16177725982v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)koper door niaar huis met weefwinkel en 2 woningenKarremanstraat 13177825994r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)geniaarde koper Wasbleek 92178126080r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten noorden Rinnertspijp 11781260106r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 711781260107r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 151782260272r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaarkoper Zuiderhaven 54178626266r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 111787262232v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)koper huisRomastraat 251788262243v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 11178826319v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)verkoper Zuiderhaven 54178826363v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 111790263229r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)koper Hoogstraat 261791263327v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 271796264351v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 271802266137r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koopmanverkoper van 1/6 Hoogstraat 261804267107r
PIETERS, KLAASwijlen Claas Pieters huurder Havenplein 18180826838r
PIETERS, KLAASwijlen Claas Pieters verkoper Romastraat 25181026918r
PIETERS, KLAASwijlen Claas Pieters verkoper Anjelierstraat 34181026919v
PIETERS, KLAASwijlen Claas Pieters verkoper Achterstraat 11181026966r
BRUG, KLAAS PIETERSoud burgemeester Claas Pieters van der Brug, wegens zijn voorkinderenverpachter grond Nieuwstraat 501748251245v
PIETERS, KLAASde weduwe van Claas Pieters Vrijmoedhuurder Zoutsloot 80176425624r
PIETERS, KLAAS Claas Piters leertouwerkoper 1/2 huisLombardspijp1626231115r
BRUG, KLAAS PIETERS Claas Pyters van der Brugkoper door niaar van 3/8 Hondenstraat 121754253162v
PIETERS, KLAAS Claas Pytters smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Hoogstraat 301736249143r
PIETERS, KLAAS Claas Pytters verkoper van 1/6 Hoogstraat 301736249143r
PIETERS, KLAAS Claas Pytters smid (mr. ijzer-)verkoper van 2/6 Rommelhaven 121736249146v
PIETERS, KLAAS Claas Pytters smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Rommelhaven 121736249146v
REINERS, KLAAShuisman Claas Reinder koper 1/4 dubbel huisVoorstraat 6217492525r
REINERS, KLAAS Claas Reinder eigenaar van 1/2 Voorstraat 6217492525r
REINERS, KLAAShuisman Claas Reinders eigenaar van 1/2 Voorstraat 62174525159v
REINERS, KLAAShuisman Claas Reiners verkoper q.q. Voorstraat 11731247375v
REINERS, KLAAShuisman Claas Reiners verkoper Fabrieksstraat 21731247376v
REINERS, KLAAS Claas Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 91737249159v
REINERS, KLAAShuisman Claas Reiners verkoper Drie Roemersteeg OZ1738249225r
REINERS, KLAAShuisman Claas Reiners eigenaar van 1/2 Voorstraat 621740250107v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiunaastligger ten westen Noorderhaven 651741250152v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiukoopmanverkoper Noorderhaven 10117522531v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahu, meerderjarig vrijgezelkoper door niaar ratione vicinitatis grond en ledige stedeZuiderhaven 101726246265r
MAHIU, KLAAS REIERShet pakhuis van Claas Reyers Mahuinaastligger ten oosten Noorderhaven 991733248256v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuinaastligger ten westen Noorderkade 131737249157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuiverkoper Noorderkade 131737249157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuikoopmanverkoper q.q. Lanen 161737249210r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuikoopmankoper dwarshuis, hof en achterhuisNoordijs 151738249352v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuinaastligger ten oosten Droogstraat NZ173925041r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuinaastligger ten westen Noorderhaven 65173925041v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuikoopmannaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1747251178r
REMMERTS, KLAASde weduwe van Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 131790263211v
REMMERTS, KLAASde weduwe van Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 151790263211v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claas Rinnerts Winsmakoper twee kamersVoorstraat 58een_achter1711245152v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claas Rinnerts Winsmanaastligger ten noorden Voorstraat 58een_achter1711245152v
RINTJES, KLAAS Claas Rinties koopmannaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claas Rinties Botsmakoopmankoper huis of woningSint Christoffelsteeg WZ1686242116r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claas Rinties Botsmakoopmannaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1686242116r
RINTJES, KLAAS Claas Rintjes koper door niaar huisAnjelierstraat 81783261113r
RINTJES, KLAAS Claas Rintjes naastligger ten noorden Achterstraat 11181026966r
ROBIJNS, KLAAS Claas Robijns naastligger ten westen Noorderhaven 57oost_voor170724512v
ROELOFS, KLAAS Claas Roeloffs verkoper Both Apothekerstraat OZ166623960r
ROMKES, KLAAS Claas Romckes schipper (wijd-)koper huisVijver 21686242127v
ROMMERTS, KLAAS Claas Rommerts verkoper Karremanstraat 151766256229r
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruirds Plattekoper huis met een kamer erachterSchoolstraat 11696243188r
RUURDS, KLAAS Claas Ruurds , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot ZZ176325612r
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruurds Plattekorendragerverkoper Schoolstraat 116992448v
SCHELTES, KLAASverkoper Claas Scheltes , c.u.huurder Brouwersstraat 191737249166r
SCHELTES, KLAAS Claas Scheltis timmerman (huis-)verkoper Brouwersstraat 191737249166r
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claas Sibrants Sioumaverpachter grond Zuiderhaven 131620230236v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claas Sibrants Sioumanaastligger ten oosten Zuiderhaven 131620230236v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claas Sibrants Sioumanaastligger ten noorden Zuiderhaven 131620230236v
SIKKES, KLAAS Claas Sickes naastligger ten oosten Schritsen1598228131v
SIETES, KLAAS Claas Sietes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1732248136r
SIMKES, KLAAS Claas Simkes huurder Kerkpoortstraat 651785261267v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151751252242r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151752252244r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper woningMolenpad1757254109r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de NoordermolenNoordermolen 1de Noordermolen1759254180v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper 1/2 huis bestaande uit twee woningen met daartussen een paardenstalLiemendijk 41759254180v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Zoutsloot 391774258189v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons , c.s.schippernaastligger ten oosten Zoutsloot 33178326185r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons koper huisKarremanstraat17882631r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Zoutsloot 791790263251v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons besteller van het beurtschippersgildekoper huisBargebuurt 81791263305r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons besteller van het wijdschippersgildekoper door niaar huisHeiligeweg 27zuid1791263306r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbestellerkoper huisVoorstraat 4817922642r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbestellerkoper dubbel huis en hofRapenburg 1817922645v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbestellerkoper dubbel huis en hofRapenburg 2017922645v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbestellerkoper dubbel huis en hofRapenburg 2217922645v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons koper van 1/2 woningRommelhaven 20achter179226462r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons schipper (trekveer-)verkoper Voorstraat 48180226697v
SIEMENS, KLAAShuisman Claas Simons protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 111806267281r
SJOERDS, KLAAShuisman Claas Sioerds koper huisZuiderstraat 6voor1738249231r
SCHRIK, KLAAS SJOERDSwijlen Claas Sioerds Schrikschipper (beurt-)erflater Lanen 161737249210r
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claas Sipkes Amelandernaastligger ten westen Hoogstraat 3316662396va
SJOERDS, KLAAS Claas Sjoerds koper huis met plaats en bleekveldLanen 16169424385v
SJOERDS, KLAAShuisman Claas Sjoerds verkoper Zuiderstraat 6voor1751252131v
SCHELLINGWOU, KLAAS SWIERSwijlen Claas Sweerus Schellingwouboekverkoperbewoner achterhuis Zuiderhaven 91759254234v
SIEBRENS, KLAAS Claas Sybrens huurder (p.j.)Wasbleek1789263376r
HOEDJE, KLAAS SIEBRENS Claas Sybrens Hoedtjetimmerman (huis-)koper door niaar huisKleine Bredeplaats 251758254165r
HOEDJE, KLAAS SIEBRENS Claas Sybrens Hoedtjetimmermanverkoper Kleine Bredeplaats 251763255187v
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symens bakker (mr. -)koper Zoutsloot 871762255173v
SIEMENS, KLAAS Claas Symens zeemankoper huisZoutsloot 37176825763r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Molenpad175725464r
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 131763255186r
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 87176425679v
SIEMENS, KLAAS Claas Symons briefbestellerkoper huis, koek-en kleinbakkerijNoorderhaven 40179226447v
SIEMENS, KLAAS Claas Symons briefbesteller (oud -)koper huisVijverstraat 9180126613v
SIEMENS, KLAAS Claas Symons naastligger ten noorden Heiligeweg 251803266205r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons naastligger ten noorden Heiligeweg 251803266293r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 351805267173r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons schipper (oud beurt-)verkoper Noorderhaven 401807267315r
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symons schipper (oud -)verkoper Vijver 10180826867v
SIETSES, KLAAS Claas Sytses schipper (smal-)koper huis met plaats en loodsRommelhaven 241663238169v
SIETSES, KLAAS Claas Sytses graandragerhuurder William Boothstraat OZ1696243192r
SIETSES, KLAAS Claas Sytses wever en koopman (bont-)koper 1/3 huisNoorderhaven 931733248190v
SIETSES, KLAAS Claas Sytses , voor zijn minderjarige kindkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
HINGST, KLAAS SIETSES Claas Sytses Hingstfabrikantverkoper q.q. Vissersstraat 11740250114r
HINGST, KLAAS SIETSES Claas Sytses Hingstnaastligger ten oosten Noorderhaven 911766256187v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes huurder koekenbakkerij Voorstraat 86176125588r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (koek-)koper huis alwaer de Witte Roos uithangtVoorstraat 64de Witte Roos176125591v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (koek-)naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 31762255132r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 62176425676r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 621766256176r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 621767256250r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 621769257136r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopmankoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmoolen1771257215r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 1177225824v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (mr. suiker-)koper huis en tuinFranekereind 361776258263r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopmanverkoper Franekereind 361778259102r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopmanverkoper Voorstraat 641778259137v
TEEKES, KLAASde boedel van wijlen Claas Taekes koopmanverkoper Voorstraat 30achter1780259238v
TEEKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Taekes naastligger ten zuiden Voorstraat 74178326129r
TEEKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Taekes naastligger ten zuiden Voorstraat 741786262107v
TEEKELES, KLAAS Claas Taekles , c.u. en c.s.huurder Nieuweburen 251784261175v
TEEKES, KLAAS Claas Takes naastligger ten oosten Voorstraat 62177625912v
TEEKES, KLAAS Claas Takes , c.s.naastligger ten zuiden Voorstraat 741778259145v
TEEDES, KLAAS Claas Tedes koper huisGrote Bredeplaats 271662238125v
TEEDES, KLAAS Claas Teedes naastligger ten oosten Zoutsloot 87166523919r
TEEKES, KLAAS Claas Teekes koopmankoper huisKleine Kerkstraat 21773258115v
THOMAS, KLAAS Claas Thomas naastligger ten westen Grote Bredeplaats 181747251204r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekkoper Grote Bredeplaats 161730247344r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekkoopmanafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Grote Bredeplaats 141732248145v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekkoopmanniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17173925016r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekfabrikant en koopmanverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
TEUNIS, KLAAS Claas Thonis verkoper Hoogstraat 401598228119v
TJAMMES, KLAASde weeskinderen van wijlen Claas Tiammes verkoper Grote Ossenmarkt 191659237239r
TJEERDS, KLAASwijlen Claas Tieerds naastligger ten westen onbekend1737249214r
TIETES, KLAAS Claas Tietes huurder (p.j.)Brouwersstraat 91786262115r
TJEERDS, KLAAS Claas Tjeerds gardenierkoper hof met 2 zomerhuizenonbekend1736249121v
TJEERDS, KLAAS Claas Tjeerds huurder Grote Kerkstraat 371736249125v
TJEERDS, KLAASwijlen Claas Tjeerds gardenierverkoper onbekend173925078v
TJERKS, KLAAS Claas Tjerks arbeiderverkoper Kerkpad 321762255142r
TJERKS, KLAAS Claas Tjerks arbeiderverkoper van 1/2 Rozengracht 271763255203r
TEUNIS, KLAAS Claas Toenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251621230285r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Tomas IJzenbeek, c.s.naastligger ten noorden Zoutsloot 91175025296r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Toomas IJsenbeekniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15173925016r
TIETES, KLAAS Claas Tytes huurder Karremanstraat1784261170r
OEPKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Upkes* naastligger ten oosten Schritsen 61173124853r
FOLKERTS, KLAAS Claas Volkerts metselaar (mr. -)koper tuinZoutsloot 33achter1775258231r
WIERDS, KLAAS Claas Wierds schipper (schuit-)koper huisPrinsenstraat 61806267255v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter16652398v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems koper Simon Stijlstraat 2166623944v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems verkoper Kerkpad WZ1670239215v
WILLEMS, KLAASde woning van Claas Willems naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1677240258r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems koopmannaastligger ten westen Voorstraat 52west1726246261v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems koopmannaastligger ten westen Voorstraat 52west1730247353r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems huurder Nieuwstraat 341736249133r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burgerbakker en tichelaarkoper van 1/2 Lanen 451663238178r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burgerkoper Sint Jacobstraat 41664238235r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burgerkoper provisioneel noorder gedeelte van het pakhuis groot 52 x 38 voetPrinsenstraat 2166223814va
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Hoogstraatenkoopmankoper Kerkpoortstraat ZZ1746251124v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Hoogstraetennaastligger ten westen Voorstraat 52west1758254118r
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMSde tuin van Claas Willems Hoogstratennaastligger ten noorden Rozengracht 2717602555v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMSde weduwe van Claas Willems Hoogstratennaastligger ten zuiden Hofstraat 301763255226r
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes verkoper Romastraat 5166623943r
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes verkoper Harmen Honingmanssteeg WZ166623943v
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes bakkerkoper van 1/2 Vismarkt 1166623944r
WOPKES, KLAAS Claas Wopkes verkoper q.q. Vismarkt 1166923940va
WOPKES, KLAAS Claas Wopkes naastligger ten noorden Scheerstraat 51738249279r
WOPKES, KLAASde weduwe van Claas Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot 781754253179r
WIEBES, KLAAS Claas Wybes schoenlapperkoper Hoogstraat 261791263327v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes , c.u. en c.s.bewoner Lanen 21achter1794264171v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes , c.u.huurder (p.w.)Kromme Elleboogsteeg 71802266107v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes schoenmakerverkoper van 1/3 Herenwaltje 7180426758v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes koopmanverkoper van 1/6 Hoogstraat 261804267107r
WIEBES, KLAAS Claas Wybes naastligger ten oosten Zoutsloot 631807267318v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaardenschrijf- en rekenmeesterkoper huis en tuintjeNoorderhaven 761755253229v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaardenschrijf- en rekenmeesterkoper huis en tuintjeNoorderhaven 781755253229v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaardenkoper huisLanen 43177725959r
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDESwijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaardenverkoper Noorderhaven 761782260200v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDESwijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaardenverkoper Noorderhaven 781782260200v
IEKES, KLAAS Claas Ykes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Vijver 91793264162r
IEKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Ykes naastligger ten oosten Vijver 9180126610r
WIJGA, KLAAS IEKES Claas Ykes Wygahuurder Lanen 461788262301r
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten oosten Hofstraat 41166823927ra
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten noorden Franekereind 1170824563r
KAMP, KLAASKE de kinderen van wijlen Claasje Campverkoper Sint Odolphisteeg 121697243268r
KAMP, KLAASKE Claasjen Campkoper Voorstraat 321669239208v
, KLAASKE Claaske huurder Zuidersteeg 91737249160r
BIERMA, KLAASKE Claaske Biermaverkoper Zuiderhaven 91799265200r
BONER, KLAASKE wijlen Claaske Bonersverkoper Brouwersstraat 9166323822va
, de erfgenamen van wijlen Claaske Hagens, c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1659237219r
VETTEVOGEL, KLAASKE Claaske Vettevogelkoper Hoogstraat 11782260204r
VETTEVOGEL, KLAASKE Claaske Vettevogelkoper stalling en wagenhuisDroogstraat 63178526212r
ZEILMAKER, KLAASKE Claaske Zeilmakerkoper Brouwersstraat 231799265143r
ZEILMAKER, KLAASKE Claaske Zeilmakernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 231799265143r
ALBERTS, KLAASKE Claaske Alberts koper Kleine Bredeplaats 141689242294r
ANNES, KLAASKE Claaske Annes Huydekoperkoper Lanen 85oost1730247348r
KLASES, KLAASKE Claaske Claases huurder achterkamer Droogstraat 51180126611r
KLASES, KLAASKE Claaske Claases koper Heiligeweg 191803266254r
KLASES, KLAASKE Claaske Claases huurder Heiligeweg 191803266254r
KLASES, KLAASKE Claaske Clases koper huis en kamerSchritsen 121651236175v
KLASES, KLAASKE Claaske Clases verkoper Vianen ZZ1766256172r
FEKKES, KLAASKE Claaske Fekkes Wolkamakoper Bargebuurtspoortje 1416652398r
FRANSES, Claaske Fransen huurder weefwinkel (p.w.)Kerkpoortstraat 7176425664v
FREERKS, KLAASKE Claaske Freerks verkoper Hoogstraat 41781260150v
GOSSES, KLAASKE Claaske Gosses koper Droogstraat 231746251123v
REINALDA, KLAASKE GOSSES Claaske Gosses Reinaldakoper Hoogstraat 141807267333v
HARMENS, KLAASKE Claaske Harmens , meerderjarige vrijsterverkoper Hofstraat 47west176425663v
HARMENS, KLAASKE Claaske Harmens verkoper Lammert Warndersteeg 141771257190v
JAKOBS, KLAASKE Claaske Jacobs verkoper Moriaanstraat NZ1680241117v
JANS, KLAASKE Claaske Jans koper door niaar Heiligeweg 541736249108r
JANS, KLAASKE Claaske Jans koper Prinsensteeg 31779259219r
JANS, KLAASKE Claaske Jans verkoper Prinsensteeg 31782260241v
JANS, KLAASKE Claaske Jans verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
LOLLES, KLAASKE Claaske Lolles koper huisKerkpoortstraat 15180826847v
MARTENS, KLAASKE Claaske Martens , meerderjarige vrijsterverkoper Hofstraat 45176525696r
MINNES, KLAASKE Claaske Minnes naastligger ten zuiden Noordermolen 11738249265r
OKKES, KLAASKE Claaske Ockes verkoper Franekereind 29oost1738249350r
OEDSES, KLAASKE Claaske Oedses verkoper Hofstraat 131741250166r
PIETERS, KLAASKE Claaske Pieters koper Kerkpad WZ1733248249v
PIETERS, KLAASKE Claaske Piters koper Schritsen 681626231113v
PIETERS, KLAASKE Claaske Piters koper Brouwersstraat 21626231114r
SIETSES, KLAASKE Claaske Sytses herbergierseverkoper Zoutsloot 1051736249148v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaardenkoper door niaar Havenplein 281733248254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaardenkoper door niaar Zuiderhaven 21733248254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaardenkoper door niaar Zuiderhaven 41733248254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaardenverkoper Voorstraat NZ173925029v
WILLEMS, KLAASKE Claaske Willems geniaarde koper Sint Odolphisteeg 1817392507v
WOUTERS, KLAASKE Claaske Wouters koper Heiligeweg 341626231142v
SIEMENS, KLAARTJE Claer Symons verkoper Hoogstraat NZ1600228225r
JANS, Claera Jans koper Achterstraat ZZ1748251241r
KORNELIS, KLAARTJE Claercke Cornelis verkoper ten noorden van Harlingen1619230171r
MEINERTS, KLAARTJE Claertie Meynerts verkoper van 1/2 Noorderhaven 351682241234v
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 30159722817r
, KLAAS Claes zeilmakernaastligger ten westen onbekend1599228159v
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten oosten Heiligeweg1600228199r
, KLAAS Claes timmermanverwandelaar Noordees (gebied)1600228215r
, KLAASwijlen Claes naastligger ten oosten Schritsen ZZ1600228227r
, KLAAS Claes blokmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats1601228245r
, KLAAS Claes naastligger ten oosten onbekend1601228250v
, KLAAS Claes leertouwernaastligger ten oosten Schritsen1602228311r
, KLAASKEwijlen Claes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1602228325v
, KLAASwijlen Claes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg1603228338r
, KLAASwijlen Claes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg1603228343r
, KLAASwijlen Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat1605228452r
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261618230119r
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat1620230253r
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat1621230264r
, KLAAS Claes bakker (koek-)naastligger ten noorden buiten Harlingen162823254r
, KLAAShet huis van Claes bezemmakernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 28162923293r
, KLAASde weduwe van Claes pelsernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 36163123316v
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger onbekend1635233164r
, KLAAS Claes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 4163823469v
, KLAAS Claes slotmakernaastligger William Boothstraat163923473v
, KLAAS Claes brouwernaastligger ten westen Achterstraat1644235115r
, KLAAS Claes wevernaastligger ten oosten Karremanstraat OZ164823611r
, KLAAS Claes timmermannaastligger ten noorden onbekend164923660v
, KLAASals gebruiker Claes stoeldraaiernaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 81657237134r
, KLAAS Claes poortsluiternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 58166023823r
, KLAAS Claes bakkerkoper kamerRapenburg ZZ166123892v
, KLAAS Claes poortsluiternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 5816592382ra
, KLAASde tuinen van Claes , de jongesmid (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1668239164v
, KLAAS Claes naastligger ten noorden Weverstraat167224012va
, KLAAS Claes kooltjernaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1682241178r
, KLAAS Claes slagernaastligger ten oosten Lombardstraat1683241247v
, KLAAS Claes zakkendragernaastligger ten westen Weverstraat 21692242382v
, KLAAS Claes schuitvoerdernaastligger ten westen Vijver 6tuin1692242405r
, KLAAS Claes schipper (schuit-)naastligger ten oosten Vijverstraat 8169224316r
, KLAAShet huis van Claes gleibakkernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 461714245225v
, KLAAS Claes schipper (trek-)naastligger ten noorden Scheffersplein WZ1716245256r
AKKER, KLAAS Claes Ackerkoper 1/4 grondpacht van 62-00-00 GGten zuidoosten van Harlingen1688242243r
AKKER, KLAAS de tuin van dr. Claes Ackernaastligger ten zuiden Zoutsloot 24169424378r
AKKER, KLAAS de tuin van dr. Claes Ackernaastligger ten zuiden Zoutsloot 241696243221r
ADELEN, KLAAS Claes Adelenverkoper Hoogstraat 13161222974v
ADELEN, KLAAS Claes Adelenverkoper q.q. Hoogstraat 13161222974v
ADELEN, KLAAS Claes Adelenverkoper Droogstraat NZ161222975r
ADELEN, KLAAS Claes Adelenverkoper q.q. Droogstraat NZ161222975r
, KLAASeigenaars van het huis van wijlen Claes Arquensnaastligger Voorstraat 73achter166023840v
, KLAAShet huis van Claes Baertsnaastligger ten oosten Voorstraat NZ1603228349v
BISSCHOP, KLAAS Claes de Bischopprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 251622230297v
BONTEKOE, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Bontekoeeigenaar perceel Kleine Bredeplaats170824553r2
BOT, KLAAS de weduwe van Claes Botnaastligger ten oosten* Heiligeweg 1west164323550v
BOT, KLAAS wijlen Claes Botnaastligger ten oosten Heiligeweg 1west164323551v
BOTSMA, KLAAS Claes Botsmakoopmangebruiker ten noorden van Harlingen16792416ra
, KLAAS Claes Botternaastligger ten oosten Noorderhaven1603228371r
, KLAASde landen van Claes Boytennaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen165623761v
BRAAM, KLAAS Claes Braamnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 81658237157v
BRAAM, KLAAS Claes Braamkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 51746251133r
BRAAM, KLAAS het hoge huis van Claes Braemnaastligger ten noorden Zuiderhaven 61658237157r
BRAAM, KLAAS Claes Braemnaastligger ten westen Zoutsloot 1216702401r
BRAAM, KLAAS Claes Braem, minderjarigverkoper van 1/2 Voorstraat 371726246253r
BRAAM, KLAAS Claes Braemkoopmanverkoper van 1/4 Droogstraat 471728247143r
BRAAM, KLAAS Claes Braemverkoper van 1/12 Zuiderhaven ZZ1728247147v
BRAAM, KLAAS Claes Braemkoopmannaastligger ten noorden Lanen 151733248205r
BRAAM, KLAAS Claes Braemkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 611741250197v
BRAAM, KLAAS Claes Braemontvanger te Midlum en koopmanverkoper Voorstraat 911742250275v
, KLAAS Claes Bramuiensnaastligger ten oosten Lanen 71een_achter1652236202v
, KLAAS Claes Brettonhoedenmaker (mr. -)koper provisioneel huis en tuintjeLanen 1617452513ra
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes de Brijsnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1613229166v
, KLAASburgemeester Claes van der Brughnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 141745251102v
, KLAASburgemeester Claes van der Brughverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 141745251102v
BUIS, KLAAS de weduwe van Claes Buisnaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1686242105r
, KLAAS Claes Burgerverpachter grond Voorstraat 73164223532v
, KLAASschuur of kamer van Claes Burgernaastligger ten westen Voorstraat 73164223532v
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten zuiden Klaverbladstraat WZ1659237241v
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten noorden Vijver WZ16592384r
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten noorden Weverstraat NZ1668239163v
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten westen Romastraat NZ1669239192r
, KLAAShet huisje genaamd de Paussteert van Claes Burgernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6westde Pauwenstaart167124064v
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten oosten Romastraat 25167124068v
, KLAAShet achterhuis en plaats van Claes Burgernaastligger ten oosten Noorderhaven 110achter167124075v
, KLAAS Claes Burger, c.soc.naastligger ten zuiden Noorderhaven 112achter167224083r
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten westen Hofstraat 121674240160r
, KLAASde hof en uitgang van Claes Burgernaastligger ten westen Rozengracht 131675240186r
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten noorden Rozengracht 131675240186r
, KLAASde kamer van Claes Burgernaastligger ten oosten Romastraat 251675240194v
, KLAAS Claes Burgerverpachter grond Klaverbladstraat 21675240205r
, KLAAS Claes Burger, c.soc.naastligger ten noorden Hoogstraat 411675240210r
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 19167724037va
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten noorden Scheerstraat 11167824116v
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten westen Rozengracht 13167824119r
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten noorden Rozengracht 13167824119r
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Burgernaastligger ten westen Hofstraat 121682241234r
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Burgernaastligger ten oosten Rozengracht 7west1683241260r
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Burgernaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ168424248r
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Burgernaastligger ten noorden Hoogstraat 411691242345v
, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Burgereigenaar perceel Voorstraat 71169324361v
BURGERS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Burgersnaastligger ten westen Rozengracht 11168024199v
BURGERS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Burgersnaastligger ten noorden Rozengracht 11168024199v
BURGERS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Burgersnaastligger ten westen Rozengracht 131680241112r
BURGERS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Burgersnaastligger ten westen Noorderhaven 441680241115r
BURGERS, KLAAS de hof van Claes Burgersnaastligger ten westen Rozengracht 13169324325v
, KLAASde kamer van Claes Buyskenaastligger ten oosten Ooievaarsteeg NZ1682241188v
, KLAAS Claes Buyskenaastligger ten oosten Lombardstraat168524272r
, KLAAS Claes Crasverkoper Romastraat 4west167024031v
, KLAAS Claes Crats, c.u.koper kamerRomastraat 4west1650236134r
EELKEMA, KLAAS Claes Eelcomanaastligger ten westen William Boothstraat 6noord1682241228v
, KLAAS Claes Evemahuurder Voorstraat 471724246204r
FABER, KLAAS vroedsman Claes Fabernaastligger ten oosten Rapenburg ZZ166423828ra
FABER, KLAAS de hof van Claes Fabernaastligger Spinhuisstraat1677240270v
FABER, KLAAS Gemeensman Claes Fabervoormalig eigenaar en gebruiker der hof Wasbleek1680241103v
FABER, KLAAS Claes Faberverkoper Wasbleek1680241103v
, KLAASburgerhopman Claes Falckennaastligger ten westen Hoogstraat 291667239121av
, KLAASburgerhopman Claes Falckennaastligger ten noorden Hoogstraat 291667239121av
, KLAASburgerhopman Claes Falckenkoper kamer met de hof ten zuiden en ervoorWortelstraat ZZ1668239132r
, KLAASburgerhopman Claes Falckennaastligger ten westen Wortelstraat ZZ1668239132r
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Fiskernaastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter1682241212r
VISSER, KLAAS de kamer van Claes Fisschernaastligger ten westen Molenpad 121675240171r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claes Fonteinkoper huisBildtstraat 2117522537r
FONTEIN, KLAAS het huis gekocht door Claes Fonteinnaastligger ten westen Droogstraat 37175325340r
FONTEIN, KLAAS [als bewoner?] Claes Fontein, c.s.naastligger ten westen Voorstraat 14175325397v
FONTEIN, KLAAS [als bewoner?] Claes Fonteinnaastligger ten westen Voorstraat 141759254219r
FONTEIN, KLAAS Claes Fonteinnaastligger ten zuiden Bildtstraat 191769257138r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claes Fonteinverkoper Bildtstraat 211769257141r
FRANSEN, KLAAS Claes Fransen, c.u.wever (bont-)huurder Fabrieksstraat WZ1769257144r
, KLAAS Claes Garstenberghkorporaal onder Julius van Eysingakoper huisLombardstraat 4162823249v
, KLAAS Claes Garstenborchkorporaal onder kapitein Jan Gerckes Hoptillakoper huisFranekerpoort (gebied) ZZ163623410r
, KLAAS Claes Garstenborghkorporaal onder kapitein Jan Gerckes Hoptillaverkoper Ooievaarsteeg163623411v
, KLAAScorporaal Claes Gerstenberchkoper kamerFranekerpoort (gebied)1630232137r
, KLAAS Claes Gerstenberghkorporaalkoper kamer en ledige plaatsonbekend163223343v
, KLAASde weduwe van wijlen Claes Gleynsnaastligger ten westen Voorstraat 17west1602228316r
, KLAASwijlen Claes Gleynsnaastligger ten oosten Voorstraat 131602228338v
GROENEWOUD, KLAAS Claes Groenewold, meerderjarig vrijgezelverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
GROENEWOUD, KLAAS meerderjarig vrijgezel Claes Groenewoldverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
GROENEWOUD, KLAAS meerderjarig vrijgezel Claes Groenewoldverkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
, KLAAS Claes Groeyernaastligger ten westen Noorderhaven 112162723231r
, KLAAS Claes Haeringgaverkoper Kerkpoortstraat NZ1683241248v
, KLAAS Claes Happeladelborst onder Julius van Eysingakoper huis met de ledige plaats daarachter, met de eigendom van de steeg aldaar zuid en noord strekkendeGardenierstraat16272329r
, KLAAS Claes Happelnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ162823243r
, KLAASwijlen Claes Happelverkoper Gardenierstraat1634233144r
HOUKEMA, KLAAS burgervaandrig Claes Haukemawinkelierkoper huisKleine Bredeplaats 4173524928v
HOUKEMA, KLAAS wijlen Claes Haukemaverkoper Noorderhaven 651752252214v
HEERMA, KLAAS als bewoner de weduwe van Claes Heermanaastligger ten westen Havenplein 281728247201v
HEERMA, KLAAS als bewoner de weduwe van Claes Heermanaastligger ten westen Zuiderhaven 21728247201v
HEERMA, KLAAS als bewoner de weduwe van Claes Heermanaastligger ten westen Zuiderhaven 41728247201v
HEINS, KLAAS Claes Heins, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisLanen 12het Oud Raadhuis1722246127r
HEINS, KLAAS vroedsman Claes Heinsnaastligger ten zuiden Vijver 4178626291v
HEINS, KLAAS vroedsman Claes Heinsnaastligger ten westen Vijver 4178626291v
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claes Heremahuurder Havenplein 26173524989v
, KLAAS Claes Hindeloopenkoopmankoper pakhuisZuiderhaven 371727246303v
, KLAAS Claes Hindeloopenkoopmanhuurder (p.j.)Zuiderhaven 371727246303v
, KLAASwijlen Claes Hindeloopenkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 421743250280r
, KLAAS Claes Hindelopenkoopmankoper Sint Odolphisteeg 71725246230v
, KLAASwijlen Claes Hindelopenkoopmanverkoper van 1/4 Droogstraat 471728247143r
, KLAASwijlen Claes Hindelopenkoopmankoper door niaar Havenplein 261728247196v
, KLAASwijlen Claes Hindelopenverkoper Havenplein 26173524989v
HINLOPEN, KLAAS wijlen Claes Hinloopenverkoper Zuiderhaven 371729247295v
HETTINGA, KLAAS Claes van Hittingaluitenant (oud -)verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ165523731r
HOOGSTRATEN, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Hoogstratennaastligger ten noorden Rozengracht 271770257165r
, KLAAS Claes IJsenbeecktimmerman (huis-)geniaarde koper Zuiderhaven ZZ1691242344v
, KLAASals bewoner Claes IJsenbeecktimmerman (mr. -)naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 17169424380r
IJSENBEEK, KLAAS Claes IJsenbeekverkoper Schritsen 141676240244v
IJSENBEEK, KLAAS de weduwe van Claes IJsenbeeknaastligger ten oosten Vijverstraat 161702244178r
IJSENBEEK, KLAAS de weduwe van Claes IJsenbeeknaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 151703244199v
IJSENBEEK, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes IJsenbeeknaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 171717245296r
IJSENBEEK, KLAAS Claes IJsenbeekkoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141732248145v
, KLAASverkoper Claes Jonasnaastligger ten westen Vijverstraat 5achter1646235223r
, KLAAS Claes Jonasnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12165623755r
, KLAAStichelwerk van Claes Jonasnaastligger ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
KAN, KLAAS mr. Claes Kanchirurgijnaanhandelaar grondpacht van 10-00-00 GGLanen ZZ1602228298v
KAN, KLAAS mr. Claes Kanchirurgijnaanhandelaar grondpacht van 2-14-00 GGonbekend1602228298v
KAN, KLAAS mr. Claes Kanverpachter grond ([staat: 12-14-00 GG])Grote Bredeplaats 221606228530r
KAT, KLAAS grondpacht uit de kamer van Claes Kateigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
KNOOP, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Knoopnaastligger ten oosten William Boothstraat 3173224891r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistrakoopmannaastligger ten westen Nieuwstraat 621770257145ar
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistrakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 621770257145ar
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistranaastligger ten zuiden Rinnertspijp 101770257151v
LEISTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Leistranaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35177225819r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystrakoopmankoper woningCarl Visschersteeg WZ174325121v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystrakoopmankoper huisHofstraat 291752252209r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystrakoopmankoper huisGrote Bredeplaats 311752252218v
LEISTRA, KLAAS Claes Leystranaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 29175325367r
MAHIU, KLAAS Claes R. Mahuinaastligger ten westen Lombardstraat NZ1742250255r
MEELMAN, KLAAS het huis van Claes Meelmannaastligger ten zuiden Hofstraat 16162723222r
MOSTERMAN, KLAAS de kinderen van Claes Mostermannaastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter166123889v
, KLAAS Claes Mostermansnaastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter1663238185v
NAUTA, KLAAS Claes Nautadistillateur en koopmankoper huisVoorstraat 30Sevilien175325353v
NAUTA, KLAAS Claes Nauta, c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 30achter175325356v
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poortgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poortgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v
, KLAAS Claes Pudeusnaastligger ten westen* Zoutsloot 611621230282v
, KLAAS Claes van Ruyven, c.u.secretariskoper 1/4 huis met plaatsVoorstraat 211633233107r
, KLAAS Claes van Ruyvensecretariseigenaar van 3/4 Voorstraat 211633233107r
ZANDSTRA, KLAAS burgervaandrig Claes Sanstra, c.u.geniaarde koper Zuiderhaven ZZ165623768r
ZANDSTRA, KLAAS Claes Sanstranaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ165623792r
SCHOESTER, KLAAS de weduwe van Claes Schoesternaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191692242387v
, KLAAS Claes van Seistverkoper van 1/2 Zuiderstraat 12174425141v
SJOUMA, KLAAS weduwe van wijlen Claes Sioumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 4163823469v
SJOUMA, KLAAS wijlen Claes Sioumaverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ165523723v
SLOTEN, KLAAS de weduwe van burgemeester Claes van Slootennaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 71750252100v
, KLAASde dochter van Claes Spaenkenaastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ161623017v
, KLAAS Claes Spaentienaastligger ten noorden Franekereind 171622230295v
, KLAAS Claes Spaentienaastligger ten noorden Franekereind 171624230373v
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Spaentieverkoper William Boothstraat 391644235102r
, KLAAShet huis eerder van Claes Spaentiesnaastligger ten noorden Franekereind 171647235264r
, KLAASde weduwe van Claes Stadtnaastligger ten westen Noorderhaven 31161623028v
, KLAAS Claes Staphastkorporaalverkoper Noorderhaven 104168124139va
STAVAST, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Stavastnaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23169924434v
STAVAST, KLAAS wijlen Claes Stavasterflater Lanen 51700244348r
, KLAAS Claes Syoumaverpachter grond Grote Bredeplaats 41620230249r
, KLAAS Claes Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 41620230249r
, KLAAS Claes Syoumakoper provisioneel huisGrote Bredeplaats 41620230251r
, KLAAS Claes Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 41620230251r
, KLAAS Claes Syoumaverpachter grond Grote Bredeplaats 41623230354v
, KLAAS Claes Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 41623230354v
, KLAAS Claes Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 4163223353r
, KLAAShet huis van Claes Taanmansnaastligger ten westen Zoutsloot NZ163123333v
TABES, KLAAS wijlen Claes Tabesgebruiker ten noorden van Harlingen163723441v
, KLAASoud burgerhopman Claes Valckenburghbrouwerverkoper q.q. Scheffersplein 27167924111ra
, KLAASoud burgerhopman Claes Valckenburghbrouwerverkoper q.q. Noordergrachtswal167924111ra
, KLAASoud burgerhopman Claes Valkenborghkoper provisioneel huisScheffersplein 27167924111ra
VISSER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Visschernaastligger ten oosten Noorderhaven 20167924138r
, KLAAS Claes Visschersnaastligger ten oosten [staat: westen] Molenpad 6168324168ra
, KLAAS Claes de Waelnaastligger ten oosten Lanen NZ162823251r
, KLAAS Claes de Waelnaastligger ten oosten Lanen NZ162823257v
WIJNSMA, KLAAS burgemeester Claes R. Winsmakoper woning of kamerVoorstraat 58twee_achter1717245298r
WIJNSMA, KLAAS burgemeester Claes R. Winsmanaastligger ten noorden Voorstraat 58twee_achter1717245298r
WIJNSMA, KLAAS de erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Winsmanaastligger ten westen Voorstraat 60172824772r
WIJNSMA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Winsmanaastligger Rozengracht 71728247130r
WOPKENS, KLAAS Claes Wopkensverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
ZANDSTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ABRAHAMS, KLAAS Claes Abrahams huurder (p.j.)Hoogstraat 51168124142va
ADAMS, KLAAS Claes Adams niaarnemer q.q. Zoutsloot 911630232158v
ADAMS, KLAAS Claes Adams koper huis alwaar de Blauwe Pot uitgehangen heeftLanen 45de Blauwe Pot1652236189r
EEBES, KLAASwijlen Claes Aebes naastligger steeg Simon Stijlstraat 71620230243r
AGES, KLAAS Claes Aeges naastligger ten westen Achterstraat NZ162523140r
ARENDS, KLAAS Claes Aernts gleibakkerverkoper Schritsen 501617230102v
ARENDS, KLAAS Claes Aernts rogverschieterverkoper Rapenburg 6west1687242161v
AARTS, KLAAS Claes Aerts naastligger ten westen Voorstraat 741626231121r
AARTS, KLAAS Claes Aerts , c.u.verkoper Voorstraat 721633233108v
ALBERTS, KLAAS Claes Albarts , c.u.koper houtstek met een kamerNutstraat WZ164223511r
ALBERTS, KLAAS Claes Alberts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261618230123v
ALBERTS, KLAAS Claes Alberts slotmakerverkoper Schritsen 41162723223v
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat ZZ162823239r
ALBERTS, KLAAShet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Alberts naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat WZ162823240r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r
ALBERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261631232174v
ALBERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmakernaastligger ten oosten Heiligeweg 361631232174v
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts , c.u.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 261703244194r
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts bakkerkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 281703244202r
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts bakker (mr. -)verkoper van 1/3 Havenplein 161703244205v
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper Simon Stijlstraat 31633233123r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries koper huisBildtstraat 18167124042r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat168024186v
ANDRIES, KLAAS Claes Andries rentmeesternaastligger ten zuiden Weverstraat1681241145r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat 161681241145v
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat 111681241146r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat OZ1681241146r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Zoutsloot ZZ1681241162r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Scheffersplein OZ1686242152r
ANDRIES, KLAASde gecommitteerde crediteuren van Claes Andries verkoper Zuiderhaven 51687242172v
ANDRIES, KLAASde crediteuren van Claes Andries verkoper Bildtstraat 181687242173r
ANDRIES, KLAASde crediteuren van Claes Andries verkoper Kerkpoortstraat ZZ1687242174r
ANDRIES, KLAASde crediteuren van Claes Andries , c.u.verkoper Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
ANDRIES, KLAASde crediteuren van Claes Andries verkoper Kleine Bredeplaats 251687242175r
ANDRIES, KLAASde crediteuren van de geabandonneerde boedel van Claes Andries verkoper Rommelhaven 111687242197v
ANDRIES, KLAAS Claes Andries , c.u.kleermaker (mr. -)huurder Zoutsloot 651687242215r
ANNES, KLAASwijlen Claes Annes erflater onbekend1622230322v
ANNES, KLAAS Claes Annes metselaar (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 4169924427r
ANNES, KLAAS Claes Annes metselaarnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21702244140v
ANNES, KLAAS Claes Annes , c.u.metselaar (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 4170824574r
ANNES, KLAAS Claes Annes koper provisioneel woningLanen 861712245315v
ANNES, KLAAS Claes Annes metselaar (mr. -)koper huisHofstraat 16171824628v
ANNES, KLAAS Claes Annes verkoper Hofstraat ZZ171924654v
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkerverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1599228183r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) Noordees (gebied)1600228191r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen1600228191r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 11600228191r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens , c.socbakkerverpachter grond Voorstraat 731601228241r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens , c.socbakkernaastligger ten westen Voorstraat 731601228241r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens verkoper Voorstraat 73achter1602228319r
ARJENS, KLAAS Claes Arians naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 171622230310r
ARJENS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Ariens naastligger ten westen Voorstraat 731619230160v
ARJENS, KLAAS Claes Ariens , c.u.bakkerkoper huisRommelhaven 28163723435r
ARJENS, KLAAS Claes Ariens , c.u.koopman (Schots -)koper huis, loods en ledige plaats ten zuidenBildtstraat WZ1645235169r
ARJENS, KLAAS Claes Ariens , c.u.koopmankoper huisScheffersplein 23165623755v
ARJENS, KLAAS Claes Ariens naastligger ten noorden Scheffersplein 25165623757r
ARJENS, KLAAS Claes Arjens koper 1/3 huis met plaats en schuur daarachterVoorstraat 711602228309r
ARJENS, KLAAS Claes Arjens eigenaar van 2/3 Voorstraat 711602228309r
ARJENS, KLAASde weduwe van wijlen Claes Arjens naastligger ten westen Voorstraat 731618230150r
ARJENS, KLAAS Claes Arjens verkoper Scheerstraat 8oost1644235118r
ARJENS, KLAAS Claes Aryens koper huisGardenierstraat1605228438v
AUKES, KLAAS Claes Auckes verkoper Kleine Ossenmarkt 41606228490v
AUKES, KLAAS Claes Auckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 431613229144r
AUKES, KLAASde crediteuren van wijlen Claes Auckes verkoper Kerkpoortstraat 411614229194v
AUKES, KLAASwijlen Claes Auckes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 391614229197r
AUKES, KLAASde plaats van wijlen Claes Auckes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391614229197r
AUKES, KLAASwijlen Claes Auckes verkoper Kerkpoortstraat 411614229203v
AUKES, KLAAS Claes Auckes chirurgijnkoper huisSint Jacobstraat 10zuid1661238119r
AUKES, KLAASde twee voorkinderen van wijlen vaandrig Claes Auckes verkoper van 3/30 [staat: 1/10] Noorderhaven 4716782415ra
AUKES, KLAAShet derde kind van wijlen Claes Auckes verkoper Noorderhaven 4716782415ra
AUKES, KLAASde nagelaten kinderen van wijlen Claes Aukes chirurgijn (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 10zuid16852426va
AUKES, KLAAS Claes Aukes zeevarendeverkoper van 1/5 Lanen 461702244159r
AUKES, KLAAS Claes Aukes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1722246149r
AUKES, KLAASde weduwe van Claes Aukes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1742250221v
AUKES, KLAASwijlen Claes Aukes bewoner Carl Visschersteeg WZ174325121v
BONTEKOE, KLAAS AUKES Claes Aukes Bontekoekoper kamer of woningCarl Visschersteeg WZ1704244262r
, KLAASwijlen Claes Barrtouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels koper provisioneel ledige plaatsAchterstraat 491620230209r
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels koper 3/4 huis en kamerDrie Roemersteeg1635233177r
BARTELDS, KLAASde kopers Claes Bartels , c.u.naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg1635233177r
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels erfgenaam en verkoper Hofstraat 311681241155v
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels schuitvaarderverkoper Hondenstraat 14168424216r
BARTELDS, KLAASde weduwe van Claes Bartels schuitvaarderbewoner Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
BARTELDS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Bartouts naastligger ten westen Noorderhaven 281600228197v
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes kuiperverkoper Bildtstraat 271681241150r
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1682241229v
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen168224151va
, KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 2-16-00 CG [staat: 2-00-00 GG] ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Heiligeweg 131613229182v
, KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 1-01-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
, KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 1-15-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
, KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Lanen 45achter1613229182v
, KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Lanen 451613229182v
, KLAASwijlen Claes Bents koper Voorstraat 401614229209v
BOKKES, KLAASde kamer van Claes Bockes naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter1667239121r
BOELES, KLAAS Claes Boeles verkoper ten zuiden van Harlingen164023492r
BOELES, KLAAS Claes Boeles koper landten zuiden van Harlingen164023492r
BOELES, KLAAS Claes Boeles koper ten zuiden van Harlingen164023492r
BOELES, KLAAS Claes Boelis koper kamerJekelsteeg 1162723216v
BOELES, KLAASde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis verkoper Lanen 32162823252r
BOELES, KLAASwijlen Claes Boelis verkoper Lanen 32162823252r
BOELES, KLAASde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1162823252r
BOELES, KLAASwijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1162823252r
BOELES, KLAASwijlen Claes Boelis verkoper Lanen 32162823262r
BOIENS, KLAAS Claes Boies koper venne van 10 pm, 6 einsen, 14 penningen, 4 roeden en 5 voetenbuiten Harlingen163323395v
BOIENS, KLAAS Claes Boyens naastligger ten oosten buiten Harlingen166023841v
KARELS, KLAAS Claes Caerls timmermanverkoper q.q. Weverstraat163323385v
KARELS, KLAAS Claes Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
KARELS, KLAAS Claes Carels verkoper Spekmarkt 41642234166r
KARELS, KLAAS Claes Carels timmermanhuurder Lanen 831656237102r
KARELS, KLAAS Claes Carels timmermanbewoner Lanen 831656237265v
KLASES, KLAAS Claes Claes naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230224r
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten noorden Lanen ZZ159722839r
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg1601228249v
KLASES, KLAAS Claes Claesen koper huisKromme Elleboogsteeg1606228503r
KLASES, KLAASde proclamant Claes Claesen , c.u.naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg1606228503r
KLASES, KLAAS Claes Claesen garentwijnderhuurder voor 3 jaren (p.j.)Drie Roemersteeg161122955v
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41614229210r
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41614229212v
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41614229216r
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper Schritsen 421614229225r
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230223v
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper Voorstraat 61620230239v
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten westen Zoutsloot 941622230307v
KLASES, KLAAS Claes Claesen koper huis met een ledige plaats daarachter, strekkende van dezelfde haven af, oostwaarts tot aan zekere gemeene steegZuiderhaven 2316242312r
KLASES, KLAAShet huis bewoond door Claes Claesen naastligger ten westen Lanen 45162523149r
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper van 1/4 Noorderhaven 50162523191v
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 23162723225v
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 23162823253r
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwernaastligger ten westen Lombardspijp1631232171r
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten westen Voorstraat 31633233124v
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakkernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ16422354r
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakkernaastligger ten noorden Rozengracht 21164323557r
KLASES, KLAASde kinderen en erfgenamen van wijlen Claes Claesen verkoper Lombardstraat1673240118r
KLASES, KLAAS Claes Claesen , c.soc.verkoper Hofstraat 121674240160r
KLASES, KLAASbewoner Claes Claesen baantjernaastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter169424399r
KLASES, KLAAS Claes Claesen Bilkertkoper huisHeiligeweg 5167124073v
KLASES, KLAAS Claes Claesen Bilkertkoper provisioneel huisHeiligeweg 5167224015ra
KLASES, KLAAS Claes Claesen Jonas, de jongenaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ166023844r
KLASES, KLAAS Claes Claeses protesteert Scheerstraat 10162523183r
KLASES, KLAAS Claes Claeses , de jongebewoner Grote Kerkstraat 31west163323399v
KLASES, KLAAS Claes Claessen verkoper Brouwersstraat 14161723061r
KLASES, KLAAS Claes Claessen verkoper Brouwersstraat 14161723062r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , vrijgezelbakkergeniaarde koper Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v
KLASES, KLAASde (geniaarde) koper Claes Claessen , vrijgezelbakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v
KLASES, KLAAS Claes Claessen naastligger ten noorden Karremanstraat 161654236250v
KLASES, KLAAS Claes Claessen , c.u.koper 2/3 huis of woningSint Jacobstraat 5achter165523715r
KLASES, KLAAS Claes Claessen geniaarde koper Franekereind 23oost1657237105v
KLASES, KLAASolderman van het bakkersgilde Claes Claessen koper woningDroogstraat 43166023870r
KLASES, KLAASwijlen Claes Claessen bakkererflater Droogstraat 55west1670239220r
KLASES, KLAAS Claes Claessen naastligger ten oosten Romastraat 2167024014r
KLASES, KLAAS Claes Claessen verkoper Heiligeweg 51674240149r
KLASES, KLAAS Claes Claessen rogverschieterkoper huisHerenwaltje 91691242373r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , c.u.rogverschieterverkoper Herenwaltje 9169324314r
KLASES, KLAAS Claes Claessen koper woningBoth Apothekerstraat 1169324342r
KLASES, KLAAS Claes Claessen schipper (smal-)koper Zoutsloot 24169424378r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , c.u.baantjerhuurder Rommelhaven 181694243100r
KLASES, KLAAS Claes Claessen schipper (smal-)koper 1/2 dwarshuisZoutsloot 241696243221r
KLASES, KLAAS Claes Claessen verkoper Both Apothekerstraat 11697243317v
KLASES, KLAASwijlen burgerhopman Claes Claessen Feddeverkoper Hoogstraat 231697243270v
KLASES, KLAASde nagelaten goederen van wijlen Claes Claessen Fuikschipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 24169924417r
KLASES, KLAAS Claes Claessen Jonaskoper 1/4 van 12 pm landten zuiden van Harlingen165523734v
KLASES, KLAAS Claes Claessens naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1668239147v
KLASES, KLAAS Claes Claesses koper huisHeiligeweg 201633233112v
KLASES, KLAAS Claes Claesses Jonas*, c.u.verkoper (z.v. Claes Jonas)Vijverstraat 5achter1646235223r
KLASES, KLAAS Claes Clasen verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 291629232110r
KLASES, KLAAS Claes Clasen verkoper van 1/4 Noorderhaven 321629232110r
KLASES, KLAAS Claes Clasen naastligger ten westen Noorderhaven 471658237169av
KLASES, KLAAS Claes Clasen , c.u.koper huis waar het Gulden Hooft uitsteektNoorderhaven 40het Gulden Hooft1659237197v
KLASES, KLAAS Claes Clasen Feddekoper huis, plaats en schuurHoogstraat 23168424255v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper Noordees (gebied)159722836r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerkoper huis daert Blauw Schaap uutsteecktLanen 91het Blauwe Schaap1614229187v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper Lanen 911614229187v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis naastligger ten zuiden Lanen 891615229276v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper Schritsen 5161723066r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper Lanen 30161723073v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerverkoper Lanen 911619230157r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper Heiligeweg 1west164323550v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis , c.u.verkoper van 1/2 Vijverstraat ZZ1651236157v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis , c.u.verkoper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat 151651236157v
KORNELIS, KLAASde weduwe van wijlen Claes Cornelis naastligger ten westen Lanen 451652236189r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis naastligger Lanen 9116592385r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerverkoper Lanen 43165923811r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22167824115r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis naastligger ten westen Kerkpad 181682241190r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper van 1/4 Kerkpad 181682241190r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis , absent ter zeeverkoper onbekend OZ1682241190v
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 21168024117va
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243120v
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243146v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper van 1/3 Havenplein 161703244205v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis kuiper (mr. -)huurder Zoutsloot 281734248284r
MINNEN, KLAAS Claes Dammen van Minnenkoper kamerWeverstraat163923488v
FINK, KLAAS DIRKSgrondpacht uit het huis van Claes Dierck Finckeigenaar perceel Voorstraat 671605228476r
DIRKS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Dierckx eigenaar perceel Voorstraat 671605228450v
FINK, KLAAS DIRKS Claes Diercx Finckkoper oud huis of vier kamerVoorstraat 73achter1602228316v
FINK, KLAAS DIRKS Claes Diercx Fincknaastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1602228316v
DIRKS, KLAAShet huis nu van Claes Dircks naastligger ten westen onbekend1602228324v
DIRKS, KLAAS Claes Dircks verkoper Brouwersstraat 91620230240r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks schipperverkoper q.q. Schritsen 301624230380r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks schipperverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 101624230383r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks koper Sint Jacobstraat162723229v
DIRKS, KLAAS Claes Dircks verkoper Rommelhaven 2west162823245r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u.koper kamerSpinhuisstraat ZZ1636233182r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks naastligger ten westen Spinhuisstraat NZ164223515v
DIRKS, KLAAS Claes Dircks ruilebuitnaastligger ten oosten Spinhuisstraat164923665v
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u.verkoper Havenplein 241667239106v
DIRKS, KLAAS Claes Dircksen naastligger ten westen Rozengracht ZZ1652236196r
HOLSTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dircksen van Holsteynnaastligger ten noorden Achterstraat 51673240116v
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx metselaarverkoper Lanen 381633233115v
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx naastligger ten oosten Noordijs 11634233147r
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx , c.u.koper kamerSpinhuisstraat164923674v
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx koper huisAnjelierstraat 4164923682v
DIRKS, KLAAS Claes Dircx , c.u.verkoper Hoogstraat NZ165623790v
FINK, KLAAS DIRKS Claes Dircx Vinckkoper huis en ledige plaatsVoorstraat 731602228287r
DIRKS, KLAAS Claes Dirks verkoper Voorstraat 741626231121r
DIRKS, KLAAS Claes Dirks verkoper Heiligeweg 27zuid1701244132v
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dirks Fonteinkoopmanverkoper Droogstraat NZ1733248231r
DIRKS, KLAASde weduwe van Claes Dirx naastligger ten oosten Spinhuisstraat1657237138v
DIRKS, KLAAS Claes Dirx , c.u.koper huis, plaats en loodsHavenplein 241662238156v
DIRKS, KLAAS Claes Dirx zakkendragerkoper kamerWeverstraat 6het Haantje167924157v
DIRKS, KLAAS Claes Dirx geniaarde koper Wasbleek ZZ1687242162v
DIRKS, KLAAS Claes Dirx , vrijgezelverkoper van 1/3 Grote Ossenmarkt 151703244199v
DIRKS, KLAAS Claes Dirx verkoper q.q. Brouwersstraat 171722246143v
DJURRES, KLAAS Claes Djorres koper huis en schuurten zuiden van Harlingen1669239208r
DOEDES, KLAAShaar zwager Claes Doedes koper Bildtstraat 171644235141v
DOEDES, KLAAS Claes Doedes schilder (mr. -)koper huis (bij decreet verkregen)Lanen 11644235143r
DOEDES, KLAAS Claes Doedes naastligger ten westen Lanen 3165523718r
DOEDES, KLAAS Claes Doedes verkoper q.q. Steenhouwersstraat 6165523722r
DOEDES, KLAAS Claes Doedes verkoper q.q. Spinstraat165523735r
DOEDES, KLAAS Claes Doedes verkoper q.q. Spinstraat165523735v
DOEDES, KLAAShet voormalige huis van Claes Doedes naastligger ten westen Lanen 3166023871r
DOEDES, KLAAShet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Doedes naastligger ten westen Lanen 3167124067v
DOEDES, KLAAShet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Doedes naastligger ten westen Lanen 3167224080v
DOEDES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Doedes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 121771257212v
DOEDES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 121771257212v
DOUWES, KLAAS Claes Douues verkoper Fabrieksstraat WZ1619230184r
DOUWES, KLAAS Claes Douues koper kamerFabrieksstraat WZ1622230299r
DOUWES, KLAAS Claes Douues smidhuurder Zuiderhaven ZZ1662238129r
, KLAAS Claes Douwers brouwer (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 78170924582r
DOUWES, KLAAS Claes Douwes koper achterkamer van het huis van de verkopersHerenwaltje159722842v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes koper huis met ledige plaatsKerkpoortstraat NZ1612229102v
DOUWES, KLAASKE Claes Douwes verwandelaar Hofstraat NZ16152302v
DOUWES, KLAASKE Claes Douwes aanhandelaar kamerFabrieksstraat WZ16152303r
DOUWES, KLAAS Claes Douwes verkoper Klaverbladstraat 19161723061v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes smidnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1664238234v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes mid (mr. anker-)koper huis en ten zuiden hiervan een houtstek, thans in gebruik als smederij, en nog een hofZuiderhaven ZZ1667239117r
DOUWES, KLAAS Claes Douwes , c.u.mid (mr. anker-)koper huis en hofZuiderhaven ZZ1668239127v
DOUWES, KLAASde smederij en hof van Claes Douwes , c.u.mid (mr. anker-)naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1668239127v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes mid (mr. anker-)naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1675240174v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes smidnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1681241141v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes mid (mr. anker-)naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168424219r
DOUWES, KLAASde erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Douwes naastligger ten westen Lanen 31685242104r
DOUWES, KLAASde geabandonneerde boedel van wijlen Claes Douwes smidverkoper Zuiderhaven ZZ1686242107r
DOUWES, KLAASde geabandonneerde boedel van wijlen Claes Douwes smid (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ1686242107v
DOUWES, KLAASde geabandonneerde boedel van wijlen Claes Douwes smid (mr. -)verkoper Zuiderhaven 281686242108v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes mid (mr. anker-)naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1691242344r
DOUWES, KLAASde prodigum verklaring van Claes Douwes brouwerbetrokkene Noorderhaven 691711245151v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes , c.u.brouwer (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 10achter1723246153v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 311723246166r
DOUWES, KLAAS Claes Douwes naastligger ten noorden Hoogstraat 311723246166r
DOUWES, KLAAShet huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 271724246207r
DOUWES, KLAAShet huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 271725246216r
DOUWES, KLAASde kinderen van Claes Douwes eigenaar van 1/2 Lanen 11728247115r
DOUWES, KLAAS Claes Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 311728247138v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes naastligger ten noorden Hoogstraat 311728247138v
DOUWES, KLAASuitgang huis Claes Douwes naastligger ten oosten Hoogstraat 33oost1729247275v
DOUWES, KLAASweduwe Claes Douwes naastligger ten oosten Herenwaltje 9173124854r
DOUWES, KLAASweduwe Claes Douwes naastligger ten zuiden Herenwaltje 9173124854r
DOUWES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 311734248338v
DOUWES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Douwes naastligger ten noorden Hoogstraat 311734248338v
DOUWES, KLAASde kleinkinderen van Claes Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 251759254183r
DOUWES, KLAAS Claes Douwes Falkensnaastligger ten westen Hoogstraat 31172824764v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes Falkensnaastligger ten noorden Hoogstraat 31172824764v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes Falkensbrouwerkoper door niaar 1/2 huisLanen 11728247115r
DOUWES, KLAASwijlen Claes Douwes Falkensbrouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuweburen 25173524939v
VALKEN, KLAAS DOUWES Claes Douwes Valkenbrouwer (mr. -)koper kamer en plaatsNieuweburen 251724246194v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes Valkensnaastligger ten oosten Hoogstraat 271711245150v
DOUWES, KLAASde hypothecaire crediteuren van oud burgervaandrig Claes Douwes Valkensbrouwer (mr. -)verkoper Hoogstraat 271711245150v
DOUWES, KLAASoud burgervaandrig Claes Douwes Valkensbrouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 691711245152r
DIRKS, KLAAS Claes Dyrx verkoper Hofstraat1606228492v
DIRKS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Dyrx eigenaar perceel Voorstraat 671606228527r
EELKEMA, KLAAS IEKES Claes Eekkes Eelcomalandmeter (geadmitteerde -)betrokkene ten zuiden van Harlingen1681241164r
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcomakoopmangeniaarde koper q.q. Voorstraat 401682241220v
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Moriaanstraat NZ1683241241v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Eeverts Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 9174525192v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Eeverts Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 7174525195v
EGBERTS, KLAASwijlen Claes Egberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19achter162823233r
EGBERTS, KLAASwijlen Claes Egberts naastligger ten westen Brouwersstraat 19achter162823245v
EGBERTS, KLAASwijlen Claes Egberts naastligger ten oosten Brouwersstraat 211633233122r
ENGELS, KLAAS Claes Engels naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 651710245131v
ENGELS, KLAASwijlen Claes Engels verkoper Kerkpoortstraat 671729247243v
ENGELS, KLAAS Claes Engels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 691732248137r
IEPES, KLAAS Claes Epes smid (mr. -)koper door niaar van 1/2 Nieuwstraat 521696243261r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Nutstraat WZ173124834r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Voorstraat 8717412508ra
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Noorderhaven 651746251116r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaanverkoper van 1/2 Zoutsloot 181752252232v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaenkoopmankoper schuur, stalling en zomerhuisKarremanstraat 13173524995r
WIJNGAARD, KLAAS EVERTSwijlen Claes Everts Wijngaerdenerflater Weeshuisstraat 11169324363r
WIJNGAARDEN, KLAAS EVERTSwijlen Claes Everts Wijngaerdenerflater Weeshuisstraat 11169324363r
FEKKES, KLAAS Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijksniaarnemer ratione sanguinis Schoolsteeg OZ162923286v
FEKKES, KLAAS Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper door niaar twee kamers aan elkaar met de plaats ten oosten daaraan gelegenSchoolsteeg OZ162923287v
FEKKES, KLAAS Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper Rommelhaven 24achter1630232141r
FEDDES, KLAASburgemeester Claes Feddes bruidegom 1606228502v
FEDDES, KLAASburgemeester Claes Feddes bruidegom onbekend1606228502v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes huurder voor 2 jaren Heiligeweg 1316112291r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond Zuiderplein 116112296v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Zuiderplein 116112296v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond Droogstraat 391613229169v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Droogstraat 391613229169v
FEDDES, KLAASde hof van Claes Feddes naastligger ten westen Noorderhaven1613229176v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Droogstraat 411613229178v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Droogstraat 411613229178v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Voorstraat 531614229190v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond ([staat: 6-00-00 GG])Zoutsloot 361614229191r
FEDDES, KLAASdrie kamers in de Droogstraat van de verkoper Claes Feddes naastligger ten zuiden Zoutsloot 361614229191r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Zoutsloot 361614229191r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond ([staat: 4-00-00 GG])Liemendijk1614229199r
FEDDES, KLAASburgervaandrig Claes Feddes verkoper Liemendijk1614229199r
FEDDES, KLAASde hof van Claes Feddes naastligger ten oosten Liemendijk1614229202r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes , c.u.verpachter grond Droogstraat 391614229202v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Droogstraat 391614229202v
FEDDES, KLAASde kamer van Claes Feddes , c.u.naastligger ten noorden Achterstraat1615229264v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Achterstraat1615229264v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Liemendijk ZZ1615229285r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper huis de Olde Kerkpoort genaemptGrote Kerkstraat 24de Oude Kerkpoort161623052v
FEDDES, KLAAShet voorhuis van de verkoper burgerhopman Claes Feddes , c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 19161723068v
FEDDES, KLAASburgerhopman Claes Feddes verkoper Heiligeweg 19161723068v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper achterhuisHeiligeweg 19161723074r
FEDDES, KLAASde koper Claes Feddes , c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 19161723074r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Grote Kerkstraat 241618230115v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond Liemendijk NZ1619230182r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen1620230243v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen1620230243v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten noorden buiten Harlingen1621230270r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper van 1/2 Rozengracht 21622230328v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten noorden Spinhuisstraat 11626231144v
FEDDES, KLAASdrie kamers verkocht door Claes Feddes naastligger ten zuiden Droogstraat 45162723213v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1162823254v
FEDDES, KLAASdrie kamers gekocht door Claes Feddes naastligger ten zuiden Droogstraat 45162823260v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Droogstraat 391630232145r
FEDDES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feddes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Droogstraat 41163223365v
FEDDES, KLAASde hof van Claes Feddes naastligger ten westen Liemendijk163223372av
FEDDES, KLAASde hof van Claes Feddes naastligger ten westen in de noorder nieuwestad163323379v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Weeshuisstraat 11170024447v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Kleine Bredeplaats 121711245162v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten oosten Zoutsloot 4917272477v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Karremanstraat1729247256v
FEDDRIKS, KLAASde weeskinderen van wijlen mr. Claes Fedricx verkoper onbekend1604228396r
FEIKES, KLAAS Claes Feickes naastligger ten oosten Franekereind 181653236238v
FEIKES, KLAASde schuur van Claes Feickes , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 381662238155v
FEIKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feickes verkoper Nieuwstraat 40167124035v
FEIKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feickes verkoper Heiligeweg 5616712405ra
FEIKES, KLAAS Claes Feikes , c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 1051713245195v
FEITES, KLAAS Claes Feites schipper (smal-)verkoper Sint Jacobstraat 11698243341r
FEIES, KLAAS Claes Fejes schipper (smal-)verkoper Schritsen 47170924586v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes gortmaker (mr. -)koper ledige plaatsKerkpoortstraat 191646235194r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopmankoper huis bestaande uit twee woningenFranekereind 201652236214v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopmanverkoper Franekereind 20165523729r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten oosten Franekereind 18165623796v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koper huis, schuur en koestallingNieuwstraat 401658237149r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1668239151r
FEIKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feyckes verkoper Blindemanssteeg167124058v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1675240190v
FEIKES, KLAAShet gorthuis van Claes Feyckes , c.soc.naastligger ten zuiden Franekereind 616702402ra
FEIES, KLAAS Claes Feyes naastligger ten oosten Noorderhaven 1051717245302r
FEIKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feykes gortmakernaastligger ten oosten buiten Harlingen167224080r
FEITES, KLAAS Claes Feytes geniaarde koper William Boothstraat 31682241196r
FEIKES, KLAAS Claes Fijckes gortmakerkoper 7/8 huis en de gortmakerijHeiligeweg 641670239218r
FEIKES, KLAASde weduwe van Claes Fijkes naastligger ten noorden Schritsen ZZ1599228186v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckers naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen1603228359r
FOLKERTS, KLAAS Claes Folckerts verpachter grond Kleine Bredeplaats 25159722841v
FOLKERTS, KLAAS Claes Folckerts verpachter grond Kleine Bredeplaats 251599228174v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten oosten Voorstraat 541600228216r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden Lanen ZZ1602228293v
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folckerts verpachter grond ([staat: vijftehalve stuiver])Sint Christoffelsteeg1603228338r
FOLKERTS, KLAAS Claes Folckerts verpachter grond ([voor 1/3])Lanen 31603228356r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten oosten buiten Harlingen1603228359r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden buiten Harlingen1603228359r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden Lanen ZZ1606228501r
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden Voorstraat 17oost1606228512r
FOLKERTS, KLAASeerder Claes Folckerts naastligger ten westen Voorstraat 58161122911r
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folckerts verpachter grond Sint Christoffelsteeg161723067r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts verpachter grond Heiligeweg 381620230225r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381620230225r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381620230225r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts verpachter grond Heiligeweg 381622230304r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381622230304r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381622230304r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten westen ten oosten van Harlingen162723231r
FOLKERTS, KLAASwijlen burgemeester Claes Folckerts erflater ten noorden van Harlingen162823236r
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Folckerts verkoper ten oosten van Harlingen162823237r
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folckerts verkoper ten noorden van Harlingen162823237v
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Folckerts verkoper ten zuiden van Harlingen162823238v
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Folckerts verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1630232132v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts , c.u.naastligger ten westen Voorstraat ZZ1640234103v
FOLKERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Folckerts eigenaar perceel onbekend168124141va2
FOLKERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Folckerts eigenaar perceel onbekend16992449r2
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folkerts verpachter grond Lanen NZ1606228517v
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folkerts verpachter grond Sint Christoffelsteeg161122923v
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folkerts verpachter grond Voorstraat ZZ1640234103v
FOLKERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Folkerts eigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r2
FOPPES, KLAAS Claes Foppes koper huisBrouwersstraat 141618230111r
FOPPES, KLAASde weduwe van wijlen Claes Foppes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1620230237v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes varende op het jacht Admiraliteit in Frieslandkoper Schritsen 371688242251v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes , c.u.varende op het jacht Admiraliteit in Frieslandhuurder Schritsen 371688242251v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes naastligger ten zuiden Lanen 44achter1690242337v
FOPPES, KLAAS[als bewoner] Claes Foppes naastligger ten zuiden Lanen 44achter1702244139v
FOPPES, KLAASde weduwe van Claes Foppes naastligger ten zuiden Lanen 44achter1715245236r
ENS, KLAAS FOPPESgrondpacht uit het huis van Claes Foppes Ens, c.u.eigenaar perceel Schritsen 371694243109v
RUS, KLAAS FOPPES Claes Foppes Rusafgewezen niaarnemer ratione propinitatis Lanen 44achter1690242337v
FRANSES, KLAASwijlen Claes Fransen verkoper Wasbleek ZZ1687242162v
FRANSES, KLAASwijlen Claes Fransen verkoper van 1/2 Havenplein 101687242196v
FRANSES, KLAASals bewoner Claes Fransen naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1711245159v
FRANSES, KLAAS Claes Fransen wever (bont-)koper woningKerkpoortstraat 9een_achter176025538r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Fisscherkoper twee kamers aan elkaarMolenpad 81667239116v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Vischerkoper kamer met een loodsje erachterWeverstraat ZZ166023840r
VISSER, KLAAS FRANSESde hof van Claes Fransen Vischernaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ166023840r
VISSER, KLAAS FRANSESde hof van Claes Fransen Vischernaastligger ten westen Weverstraat ZZ166023840r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscherverkoper Weverstraat1667239111r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscherkoper hof met bomen, planten en prieelWasbleek1668239171v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscherverkoper Noorderhaven 341669239190r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscherverkoper Achterstraat 51673240116v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visschergeniaarde koper Noorderhaven 441674240164v
VISSER, KLAAS FRANSESwijlen Claes Fransen Visschererflater Molenpad 81690242338v
VISSER, KLAAS FRANSESwijlen Claes Fransen Visschererflater Noorderhaven 661691242347r
VISSER, KLAAS FRANSESwijlen Claes Fransen Visschererflater Rommelhaven 81691242347v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscherverpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG])Noordijs 716842422va
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visserapothekerkoper 1/2 huis, loods en plaatsRozengracht 201659237180v
VISSER, KLAAS FRANSESwijlen Claes Fransen Visserverkoper Wasbleek1687242169r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Franssen Visscherkoper huisBildtstraat 171662238138r
FRANSES, KLAASwijlen Claes Fransses verkoper Voorstraat 511602228300r
FRANSES, KLAAS Claes Fransses* verkoper Voorstraat 511602228303r
FRANSES, KLAAS Claes Fransses verkoper Noorderhaven 981602228303r
BRAAM, KLAAS FREERKSde hof van Claes Freerck Braemsnaastligger ten oosten Droogstraat 91657237131v
FREERKS, KLAASwijlen Claes Freercks verkoper van 1/4 Voorstraat 73achter1614229218r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1667239117r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 191667239122r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braem, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1668239127v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 191669239180r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemkoopmankoper hof met bomen en plantenDroogstraat NZ1669239197v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemkoopmannaastligger ten westen Droogstraat NZ1669239197v
BRAAM, KLAAS FREERKSde hof van Claes Freercks Braemnaastligger ten oosten Droogstraat 91674240154r
BRAAM, KLAAS FREERKSde erfgenamen van wijlen Claes Freercks Braemnaastligger ten noorden Zuiderhaven 181697243314r
BRAAM, KLAAS FREERKSde erfgenamen van wijlen Claes Freercks Braemnaastligger ten noorden Zuiderhaven 181697243315v
FREERKS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Freerckx naastligger ten noorden Voorstraat 711630232157r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerckx Braemkoper huis, zomerkeuken, ledige plaats, brouwerij, mouterij, hof met bomen en plantenVoorstraat 14164823626r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerckx Braem, c.u.koper huis en houtstek, strekkende van de Noorderhaven tot achter aan de DroogstraatNoorderhaven 631652236210r
FREERKS, KLAASmr. Claes Freercx naastligger ten zuiden Lanen 801598228109r
FREERKS, KLAASmr. Claes Freercx naastligger ten noorden onbekend1599228144v
FREERKS, KLAASwijlen Claes Freercx verkoper van 1/3 Voorstraat 48161122967r
FREERKS, KLAASde ledige plaats van Claes Freercx houtkopernaastligger ten westen Zoutsloot ZZ164323560v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braamnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1659237238r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 191644235151r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braem, c.u.houtkoperkoper hofZuiderhaven ZZ165623792r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braemnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1657237132r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 19166023835v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braem, c.u.geniaarde koper Zuiderhaven 18166123877v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braemkoper Westerstraat 11663238174r
BRAAM, KLAAS FREERKSde erfgenamen van wijlen Claes Freercx Braemnaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen1681241164v
FREERKS, KLAASde weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Freerks verpachter grond ([voor 1/1])Sint Jacobstraat 151613229171r
FREERKS, KLAASde weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Freerks naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 151613229171r
FREERKS, KLAAS Claes Freerks koper door niaar Brouwersstraat 21achter175025279r
FREERKS, KLAAS Claes Freerks molenaar (hout-)koper Tiepelsteeg1751252105r
FREERKS, KLAAS Claes Freerks naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1758254172v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerks Braemkoopmankoper ca. 2 1/2 pm zaailand genaamd Abbeland ([staat: 300 zilveren ducatons])ten noordoosten van Harlingen1677240273r
FREERKS, KLAAShet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claes Freerkx naastligger ten noorden Zuiderhaven 14169324337v
FREERKS, KLAASwijlen Claes Freerx eigenaar van 1/2 van 1/2 Voorstraat 73achter1602228319r
FREERKS, KLAAS Claes Freerx naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1657237126r
FREERKS, KLAAShet huis van Claes Freerx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 281676240245r
FREERKS, KLAAStuin en pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claes Freerx naastligger ten noorden Zuiderhaven 61692242405v
FREERKS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Freerx naastligger ten oosten Zuiderhaven 61692242405v
FREERKS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Freerx naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6169224324r
BRAAM, KLAAS FREERKSde erfgenamen van wijlen Claes Freerx Braamnaastligger ten noorden Lanen 9oost1683241261v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braem, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1644235126r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braemhoutkoperkoper 1/2 huis met mouterij en een ledige plaatsZuiderhaven ZZ1657237103r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braemnaastligger ten westen Droogstraat NZ1658237176ar
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braemhoutkoperkoper huis met loods en plaats en een hof met kruidentuin erachterZuiderhaven ZZ1662238129r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braemkoopmanverkoper Grote Werf 2noord1669239193v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braem, c.u.koper 1/3 van 9 pm greidlandMidlumerlaan167124046r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braem, c.u.eigenaar van 2/3 Midlumerlaan167124046r
BRAAM, KLAAS FREERKSde erfgenamen van wijlen Claes Freerx Braemnaastligger ten noorden Zuiderhaven 181695243126v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Bramius, c.u.houtkoperkoper hof groot 3 plaatsen, met prieel, bomen, planten en 2 ingangenDroogstraat 131642234180v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freex Braemkoopmankoper 2/3 van 9 pm greidlandMidlumerlaan167024030v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Frercx Braem, c.u.geniaarde koper Noorderhaven 1131652236200r
FRIDSES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Fridses naastligger ten noorden Zoutsloot 1172824795v
FRIDSES, KLAAS Claes Fridzes , c.u.zeevarendekoper kamerBargebuurt WZ1712245182v
GABES, KLAAS Claes Gabes timmermankoper huisAchterstraat 7177225849v
GEELES, KLAAS Claes Gaeles naastligger ten oosten Kroonsteeg 51712245172r
GEELES, KLAASwijlen Claes Gaeles verkoper Schritsen 13achter173224898r
GEELES, KLAASde woninge van Claes Gales naastligger ten zuiden Lanen 201710245137r
GEELES, KLAAS Claes Gales naastligger ten oosten Kroonsteeg 51714245224r
GEERTS, KLAAS Claes Geerts verkoper Hofstraat 371618230117v
GEERTS, KLAAS Claes Geerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ169324330r
GEERTS, KLAAS Claes Geerts koper huis met loodske en plaatskeAchterstraat ZZ169924431r
GEERTS, KLAAS Claes Geerts naastligger ten oosten Achterstraat ZZ169924431r
KELDER, KLAAS GEERTS Claes Geerts Kelderkoper huisKarremanstraat 141695243121v
, KLAAS Claes Gelens? verkoper Kerkpoortstraat159722834r
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens slotmakereigenaar van 1/4 Lanen 32161122968r
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens koper 5/7 van 3 pm miedlandbuiten Harlingen1621230270r
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens koper 1/2 woning, 1 beneden- en 2 bovenkamers, een mouterij en yestkamer, put en wipstoel en 1/4 van een praam waarvan Feicke Everts de andere helft bezitLammert Warndersteeg 1noord164323583v
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens , c.u.verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1647235250r
GERBENS, KLAAShuisman Claes Gerbens , c.u.koper huis en smederijRommelhaven 41692242403r
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidum, c.u.koper 1/2 huisFranekereind 18164323584r
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidumkoper 1/2 huisFranekereind 181644235130v
LUIDUM, KLAAS GERBENSde mouterij van Claes Gerbens Luidum, c.u.naastligger ten zuiden [staat: noorden] Franekereind 181644235130v
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidumverkoper Franekereind 29oost1645235189r
GERBENS, KLAASde mouterij van Claes Gerbens Luydennaastligger ten zuiden Franekereind 181646235197v
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens Luydenverkoper Franekereind 181646235197v
GERLOFS, KLAAS Claes Gerloffs schipper (wijd-)verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
GERLOFS, KLAAS Claes Gerloffs naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1711245139r
GERLOFS, KLAAS Claes Gerloffs naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ1714245207r
GERLOFS, KLAAS Claes Gerloffs koopmannaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 211721246118r
GERLOFS, KLAAS Claes Gerlofs koopmankoper Zuiderhaven 161706244324ar
GERLOFS, KLAAS Claes Gerlofs naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 211721246115r
GERLOFS, KLAAS Claes Gerlofs verkoper Noorderhaven 51721246121v
GERLOFS, KLAAS Claes Gerlofs koopmannaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 251722246152v
GERLOFS, KLAASwijlen Claes Gerlofs koopmanverkoper Grote Ossenmarkt 231723246183v
GERLOFS, KLAASwijlen Claes Gerlofs koopmanerflater Zuiderstraat 311724246198v
GERLOFS, KLAASwijlen Claes Gerlofs koopmanerflater Zuiderstraat 121724246204v
GERLOFS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Gerlofs koopmanerflater Zuiderhaven 161724246205r
GERLOFS, KLAASwijlen Claes Gerlofs koopmanerflater Zuiderstraat1724246205v
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits naastligger ten westen onbekend ZZ1647235267r
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits verkoper Gardenierstraat167124057v
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits winkelierkoper huisHeiligeweg 61726246291v
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits , c.u.huurder beneden Zuiderhaven 831730247361v
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 31742250256r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braamnaastligger ten zuiden Lanen ZZ1663238177r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braamnaastligger ten oosten Lanen 71een_achter166323821va
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braamnaastligger ten zuiden Lanen 71een_achter166323821va
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemnaastligger ten oosten Lanen 71een_achter1646235225v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemapothekernaastligger ten westen Rapenburg1646235231v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemnaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1654236262r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemapothekernaastligger ten oosten Voorstraat 52west1659237208r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemapothekernaastligger ten oosten Voorstraat 52west1659237208r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemnaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1661238117v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemnaastligger ten oosten Lanen NZ1663238173v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemnaastligger ten zuiden Lanen NZ1663238173v
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Buisslager (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 81674240138r
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Buiskoper Kromme Elleboogsteeg1674240154v
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Buiskoper kamerWeverstraat1675240169v
SLOTEN, KLAAS GERRITS Claes Gerrits van Sloten, c.s.verkoper Franekereind NZ1722246133r
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits Spitskeverkoper Heiligeweg 6174325113r
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits Spitskeverkoper van 1/2 Heiligeweg 617432511ra
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits Spitskeverkoper q.q. Heiligeweg 617432511ra
, KLAAS Claes Gerrtis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ167024013ar
GERRITS, KLAAS Claes Gerryts naastligger ten oosten onbekend1599228176r
GERRITS, KLAAS Claes Gerryts verkoper Romastraat1606228502ar
GERRITS, KLAAS Claes Gerryts verkoper Hofstraat161222982v
GERRITS, KLAAS Claes Gerryts verkoper Grote Kerkstraat 21161623014v
GERRITS, KLAAS Claes Gerryts naastligger ten westen Hofstraat ZZ161623025r
GERRITS, KLAASde weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Gerryts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat161723059v
GERRITS, KLAASKE Claes Gerryts verkoper q.q. Nieuwstraat 601621230267r
GERRITS, KLAASde weduwe van Claes Gerryts huurder Noordijs170024456r
GERRITS, KLAAS Claes Gerryts huurder huis Zuiderstraat 16173524932r
BOT, KLAAS GERRITSde weduwe van Claes Gerryts Botnaastligger ten oosten Heiligeweg 1west163223361r
GERRITS, KLAASde drie onmondige kinderen van wijlen Claes Gerryts Bothverkoper van 1/2 Harmen Honingmanssteeg1631232180r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Braemnaastligger ten oosten Voorstraat 52west1642234162r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Braemapothekernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1658237178v
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buysverkoper Franekerpoort (gebied)1675240202r
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buyskoper huisHoogstraat 301677240259v
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buys, c.u.koper van 1/2 Zoutsloot 58168024161r
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buysverkoper Zoutsloot 58168024177r
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buysgeniaarde koper onbekend168024191v
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buyskoper huis genaamd Salomons TempelAchterstraat 1Salomons Tempel1681241151r
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buysnaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1683241242r
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buyskoper provisioneel huisPeterseliestraat WZ168124135ra
BUIS, KLAAS GERRITSwijlen Claes Gerryts Buysverkoper Peterseliestraat WZ168324210v
SLOTEN, KLAAS GERRITSburgemeester Claes Gerryts van Slotennaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 11736249110v
GIJSBERTS, KLAAS Claes Gijsberts verkoper Noorderhaven 35168424227v
GOOITSENS, KLAASwijlen Claes Goikes Hindeloopenkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 361734248299v
GOOITSENS, KLAAS Claes Goikes Hindeloopennaastligger ten zuiden Voorstraat 361734248299v
BRAAM, KLAAS GOOITSENS Claes Goitiens Braam, c.u.koopmankoper huisnge met een tuin en paardestal daaragter, ruime keuken en een ander vertrekNoorderhaven 431715245231r
GOSSES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Gosses naastligger ten oosten Noordijs OZ16922431r
HIBBES, KLAASde schuur van Claes Haebes naastligger ten westen Zuiderstraat1644235121r
HINGST, KLAAS HAANTJES Claes Haenties Hingstkoper stallingNieuwstraat WZ1732248175v
HINGST, KLAAS HAANTJESde koper Claes Haenties Hingstnaastligger ten westen Nieuwstraat WZ1732248175v
HARMENS, KLAAS Claes Haermens verkoper Sint Jacobstraat 101640234109v
HAIES, KLAASde weduwe van Claes Haies naastligger ten noorden Voorstraat 52achter171824632v
HAITSES, KLAASde weduwe van Claes Haitses naastligger ten noorden William Boothstraat 31659237202r
HALBES, KLAASde schuur van Claes Halbes naastligger ten westen Zuiderhaven NZ1642234172r
HALBES, KLAASde schuur van Claes Halbes naastligger ten westen Zuiderstraat164323545v
HAANTJES, KLAAS Claes Hanckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ1598228101r
HAANTJES, KLAAS Claes Hanckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ1600228218v
HANSES, KLAAS Claes Hansen koper provisioneel grondpacht ([veiling om een verschuldigd bedrag te betalen])Hondenstraat 1316152304v
HANSES, KLAAS Claes Hansen huurder (p.j.)Rapenburg 10oost1687242182r
HANSES, KLAAS Claes Hansen varenspersoonverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
HANSES, KLAASwijlen Claes Hansen varenspersoonverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
HANSES, KLAAS Claes Hanssen crediteur (triumphant) Hofstraat 391615229283r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper huisNoorderhaven 3115972288v
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper kamerVoorstraat 93achter1605228463v
HARMENS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Harmens eigenaar perceel Voorstraat 93achter1606228526r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens verkoper Voorstraat 93achter161222998r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens verkoper Lanen 331615229254v
HARMENS, KLAAS Claes Harmens crediteur (triumphant) Zuiderstraat1615229271r
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens verkoper Voorstraat 3161623053r
HARMENS, KLAASde weduwe en kinderen van wijlen Claes Harmens verkoper ten noorden van Harlingen161723057v
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens verkoper Voorstraat NZ1622230332v
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens verkoper Grote Bredeplaats 311623230343r
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens naastligger ten westen Voorstraat 951624230374r
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens naastligger ten westen Voorstraat 951624230386r
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens verkoper Grote Bredeplaats 311630232153r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper huis achter de ValkKarremanstraat 24noordde Valk1641234150r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens verkoper Karremanstraat 24noord164323593r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper huisAchterstraat NZ1644235126v
HARMENS, KLAAS Claes Harmens Groeyerverkoper Sint Jacobstraat 1163223375v
HARMENS, KLAAShet huis verkocht door Claes Harmens [staat: Gerridts] Groeyernaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west163323399r
HARMENS, KLAAShet huis van Claes Harmens Groeyersnaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west162823245r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens Groyerschipper op Leeuwarden (veer-)koper huis en steegSint Jacobstraat 1162823257r
HAIES, KLAAS Claes Hayes tichelaar en koopmanverkoper Rommelhaven 101698243381r
HAIES, KLAAS Claes Hayes koper kamerLanen 71vier_achter1704244256r
HAIES, KLAAS Claes Hayes naastligger ten noorden Schoolsteeg1705244309r
HAIES, KLAAS Claes Hayes naastligger ten oosten Rommelhaven 201722246139v
HAIES, KLAAS Claes Hayes naastligger ten noorden Rommelhaven 22achter1725246241r
HAITSES, KLAASde weduwe van Claes Haytses naastligger ten noorden William Boothstraat 31654236260r
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes koper huisVijverstraat1618230107r
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverkoper Voorstraat 381620230213v
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverkoper Vijverstraat NZ1620230245r
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverwandelaar Voorstraat 381621230291v
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusaanhandelaar huis en hofZoutsloot NZ1622230292r
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverwandelaar Zoutsloot NZ1623230365r
HEINS, KLAAS Claes Heins verkoper Franekereind 81615229250r
HEINS, KLAAS Claes Heins verkoper Hofstraat 21west170724525v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricks houtstapelaarverkoper Droogstraat 71613229140v
HENDRIKS, KLAASde weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Hendricks verkoper Droogstraat 71622230293v
HENDRIKS, KLAASde crediteuren van Claes Hendricks verkoper Noorderhaven 101687242162r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrickx , c.u.koper huisBildtstraat 221646235218v
HENDRIKS, KLAASwijlen Claes Hendrickx kramerverkoper Bildtstraat 22164923657r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricx verkoper Brouwersstraat 12zuid159722835v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricx koper kamerLanen ZZ159722839r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricx verkoper q.q. William Boothstraat1603228381r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricx verwandelaar Zoutsloot 61161623041v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricx aanhandelaar huis, schuur en ledige plaats erachterDroogstraat 7161623042r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricx huurder onbekend1644235135r
HENDRIKS, KLAAShet tuintie van Claes Hendriks naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ1714245222r
HENDRIKS, KLAAShet tuintie van Claes Hendriks wever (mr. linnen-)naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ1717245303r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks wever (mr. linnen-)verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1717245303r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks naastligger ten westen Kerkpoortstraat 71723246179v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Herenwaltje 171733248268r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Herenwaltje 191733248269v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 11733248271r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks naastligger ten oosten Hoogstraat 221733248272v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Hoogstraat 221733248272v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 31733248273v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Hoogstraat 321733248275r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Lombardstraat 11733248276v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Herenwaltje 151733248278v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter173524924v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Vijver 91771257239v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrix bewoner onbekend1644235160r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrix wever (mr. linnen-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter170724510v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrix wever (mr. linnen-)naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7achter170724510v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrix wever (mr. linnen-)verkoper Kerkpoortstraat 7achter170724510v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrix naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 71729247218v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrix naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 7achter1729247225v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrix naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 7achter1729247225v
HEERKES, KLAAS Claes Herckes gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 61167224011va
HEERKES, KLAAS Claes Herkes , c.u.verkoper Karremanstraat 271673240121v
HESSELS, KLAAS Claes Hessels gleibakkersgezelkoper van 1/2 Hoogstraat 311723246166r
HESSELS, KLAAS Claes Hessels gleibakkerkoper huis, plaats en tuinHoogstraat 151725246239v
HESSELS, KLAAS Claes Hessels gleibakkerkoper 3/4 huisHoogstraat 31172824764v
HESSELS, KLAAS Claes Hessels gleibakkereigenaar van 1/4 Hoogstraat 31172824764v
HESSELS, KLAAS Claes Hessels gleibakkerverkoper Hoogstraat 311728247138v
, KLAAS Claes Heylties naastligger ten zuiden Schritsen 61614229227r
HIDDES, KLAAS Claes Hiddes verkoper Grote Kerkstraat 10163723425r
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrandts verkoper Hoogstraat 30159722833r
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrandts naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1598228131r
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrants naastligger ten oosten buiten Harlingen1600228211v
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrants verkoper onbekend1603228353r
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrants naastligger ten zuiden Herenwaltje161122924v
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrants koper huis, schuur, ledige plaats daarachterGrote Kerkstraat 35161222995r
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrants verkoper Herenwaltje1612229118v
HILLEBRANDS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Hilbrants naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen1619230171r
HILLEBRANDS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Hilbrants naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen1619230171r
HILLEBRANDS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Hilbrants naastligger ten noordoosten van Harlingen1621230258v
HILLEBRANDS, KLAASwijlen Claes Hilbrants protesteert vanwege een hypotheek Grote Kerkstraat 351623230335v
HILLES, KLAAS Claes Hilles verkoper Gardenierstraat159722861v
HOITES, KLAAS Claes Hoytes bruidegom 1604228391r
HOITES, KLAAS Claes Hoytes soldaat onder Graaf Willemverkoper Noorderhaven 20161623055r
HUBERTS, KLAAS Claes Huiberts koopmanverkoper Liemendijk NZ1658237174v
HUBERTS, KLAAS Claes Huiberts , c.u.koopmankoper huis, tuin met bomen en planten, paardestal en loods met een vrije achteruitgang en op- en afslag reed en driste naar de NoorderhavenGrote Bredeplaats 5oost166023822v
HUBERTS, KLAAS Claes Huiberts koper huisNoorderhaven 70166123873r
HUBERTS, KLAAS Claes Huiberts verkoper q.q. Zoutsloot 11663238177v
BRAAM, KLAAS HUBERTS Claes Huiberts Braamkoopmankoper huis, mouterij, eest [staat: yst] en pakhuisNoorderhaven 81167224087v
BRAAM, KLAAS HUBERTS Claes Huiberts Braamverkoper Moriaanstraat NZ1715245250v
BRAAM, KLAAS HUBERTS Claes Huiberts Braam, c.u.verkoper Zoutsloot 1111716245262r
BRAAM, KLAAS HUBERTS Claes Huiberts Braemkoopmankoper huis (waaruit Gerrit Biloots is versturven)Bildtstraat 24167224088v
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts verkoper Moriaanstraat 121646235224v
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koper Carl Visschersteeg WZ1650236125v
HUBERTS, KLAASde hof van de kopers Claes Huyberts naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1650236125v
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koopmankoper Carl Visschersteeg WZ1651236168r
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koopmannaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1651236168r
HUBERTS, KLAASde koper Claes Huyberts koopmannaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1651236168r
HUBERTS, KLAASgrondpacht uit de kamer van Claes Huyberts eigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
HUBERTS, KLAASgrondpacht uit de kamer van Claes Huyberts eigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
HUBERTS, KLAASde hof en kamer van Claes Huyberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ167624031va
HUBERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Huyberts naastligger ten noorden Voorstraat 271681241174r
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts naastligger ten westen Grote Bredeplaats 7167924115ra
HUBERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Huyberts naastligger ten oosten Schritsen 561690242317r
HIELKES, KLAAS Claes Hylckes , c.u.weverkoper huis en ledige plaatsKerkpoortstraat 291712245171v
HIELKES, KLAAS Claes Hylckes koper huisRomastraat 2171824631r
HIELKES, KLAASwijlen Claes Hylkes koper Zuiderstraat 131723246160r
HIELKES, KLAAS Claes Hylkes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 91725246230r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderhaven 651674240147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderstraat1674240147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderstraat1674240147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderstraat1674240147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Rapenburg1674240147r
IDSERTS, KLAAS Claes Idserts verkoper q.q. Grote Kerkstraat 2916952435va
IDSES, KLAAS Claes Idses koper nieuwe kamer getekend met D (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)Kerkpoortstraat ZZ1615229244r
IDSES, KLAAS Claes Idtses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1615229244v
IDSES, KLAAS Claes Idtses verkoper Zuiderstraat 271633233125r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs koper huis waarin drie woningenFranekereind1605228467v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker (Emder -)huurder Voorstraat 17161623013v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerhuurder Voorstraat 17west161623021r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerkoper huis met plaats en loods daarachterKarremanstraat 251624230378r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230379r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230386v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 38162423113v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerverkoper Karremanstraat 25162523194r
JAKOBS, KLAASwijlen Claes Jacobs verkoper Karremanstraat 251626231106r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2316312335v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs* bakker (Emder -)naastligger ten noorden Karremanstraat 2716312338v
JAKOBS, KLAASde hof van Claes Jacobs naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat1634233128r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1634233135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1634233135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bewoner Karremanstraat 251634233141r
JAKOBS, KLAASde kamer van Claes Jacobs naastligger Gardenierstraat ZZ163623411r
JAKOBS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Jacobs procureur fiscaalverkoper Kerkpoortstraat NZ164323594r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs verkoper Liemendijk NZ1654236269v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs , c.u.koper huisRomastraat 11168424211r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs verkoper Romastraat 111688242221r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13169924414v
JAKOBS, KLAASwijlen Claes Jacobs bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191702244154r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs timmerman (huis-)koper huis of kamer, met loodsjeBildtstraat WZ172724729r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braemkoopmankoper huisLanen 12het Oud Raadhuis1729247265r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braemontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingenkoper huisDrie Roemersteeg 51734248324r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braemontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingenkoper Drie Roemersteeg 51734248324r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braemnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 51734248324r
DANSER, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Dansermetselaarkoper huisZoutsloot 281734248284r
JANS, KLAASwijlen Claes Jans verkoper Schoolsteeg159722828v
JANS, KLAAS Claes Jans verpachter grond William Boothstraat 371600228212r
JANS, KLAAS Claes Jans naastligger ten zuiden William Boothstraat 371600228212r
JANS, KLAAS Claes Jans timmermanverkoper Voorstraat 951605228456v
JANS, KLAAS Claes Jans koper kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderhaven NZ162523174v
JANS, KLAAS Claes Jans eigenaar van 1/2 onbekend1629232102v
JANS, KLAASwijlen Claes Jans zakkendragerverkoper Romastraat NZ163223350v
JANS, KLAAS Claes Jans geniaarde koper Kerkpoortstraat164923662r
JANS, KLAASde schuur van Claes Jans , q.q.naastligger ten westen Kerkpoortstraat164923664r
JANS, KLAAS Claes Jans naastligger ten westen Kerkpoortstraat1650236100v
JANS, KLAAS Claes Jans naastligger ten oosten Hondenstraat 91658237178r
JANS, KLAAS Claes Jans naastligger ten westen Zoutsloot 391771257220v
JANS, KLAASde erfgenamen van wijlen oud burgerhopman Claes Jans Valckenburghnaastligger ten westen Hoogstraat 35168224157va
VRIES, KLAAS JANS Claes Jans de Vriesmolenaar (hout-)verkoper van 1/2 Lanen 20achter1771257216v
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper q.q. William Boothstraat OZ1600228231v
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper q.q. Franekereind1602228296v
JANS, KLAAS Claes Jansen kleermaker [staat: schroor]koper Rozengracht 19161122915r
JANS, KLAAS Claes Jansen koper huisstede ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderhaven NZ162523174v
JANS, KLAAS Claes Jansen opposant vereist borg Lanen 401644235106v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Rapenburg1644235139r
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten onbekend1644235139v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Rapenburg1644235156v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Rapenburg164823622v
JANS, KLAAS Claes Jansen boelgoedschrijverkoper huisLanen 45achter164823650r
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 59164923667v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.boelgoedschrijverkoper hoekhuisScheerstraat 11164923675v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.verkoper Kerkpoortstraat ZZ1651236151r
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.koper kamerNieuwstraat 301651236158v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.smid (mr. -)koper huisstede of plaats met het nummer 11 in de stadskaarten getekendZuiderhaven 531653236232r
JANS, KLAASde weduwe van Claes Jansen* boelgoedschrijvernaastligger ten oosten Scheerstraat 91653236239v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten noorden Zoutsloot 11654236263v
JANS, KLAAS Claes Jansen bakkerkoper huis daer Bijllevelt uythanghtNoorderhaven 114Bijleveld16552372r
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 57165623757v
JANS, KLAAS Claes Jansen bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 114165623759v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.smid (mr. -)koper hof met bomen en plantenWasbleekstraat 3165623760r
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.smidkoper huisGrote Ossenmarkt 121657237123v
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper Zuiderhaven ZZ1657237129r
JANS, KLAAS Claes Jansen rustmeesterkoper twee kamersRapenburg1657237135r
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper Karremanstraat 201658237173r
JANS, KLAAS Claes Jansen bakkerkoper huisVijver 21659237205v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.smid (mr. -)aanhandelaar huis waar de Drie Rapen uithangen, met plaats met ingang via de steeg ten westen (p.j.)Rapenburg ZZde Drie Rapen166023853r
JANS, KLAAS Claes Jansen smid (mr. -)verwandelaar Wasbleekstraat 3166023853v
JANS, KLAAS Claes Jansen smidkoper Wasbleekstraat 3166023858r
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 591661238111r
JANS, KLAAS Claes Jansen koper schuurHoogstraat 17achter1662238124v
JANS, KLAASvroedsman Claes Jansen smid (mr. -)koper 1/2 hof met bomen, planten, prieeltje en 2 bloementuinenWasbleekstraat 31662238138v
JANS, KLAASvroedsman Claes Jansen smid (mr. -)eigenaar van 1/2 Wasbleekstraat 31662238138v
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper Hoogstraat 17achter1663238165r
JANS, KLAAS Claes Jansen pannenbakkernaastligger ten westen Rapenburg ZZ166823922va
JANS, KLAAS Claes Jansen koper kamerHofstraat 21west167924158v
JANS, KLAASwijlen Claes Jansen erflater Rapenburg 6west168024167r
JANS, KLAASgemeensman Claes Jansen huurder (p.j.)ten zuiden van Harlingen16782412ra
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 59168124139ra
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.brouwerverkoper Lanen 21691242370r
JANS, KLAASwijlen Claes Jansen verkoper van 1/5 Noorderhaven 271698243354v
JANS, KLAAS Claes Jansen gebandeertwerkerkoper huis en stedeLanen 24170024459v
JANS, KLAAS Claes Jansen koper kamerNieuwstraat 481703244219v
JANS, KLAAS Claes Jansen smid (mr. ijzer-)koper huisNoorderhaven 1121705244273v
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerkoper huisNieuwstraat 461714245225v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.naastligger ten noorden Schritsen 6317182469v
JANS, KLAASde verkopers Claes Jansen , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 74171824614v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.verkoper Lanen 74171824614v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 50171824616r
JANS, KLAAS Claes Jansen wevernaastligger ten noorden Schritsen 15171824630v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper huis, plaats en paardenstalZuiderstraat 12171924637v
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper Zuiderstraat 12171924651r
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ1721246106v
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper Lanen 241723246172v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 501723246185v
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerkoper van 1/2 Nieuwstraat 48172724753r
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 48172724753r
JANS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Jansen scheepstimmermannaastligger ten westen Schritsen 651729247230v
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerverkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerkoper huisHeiligeweg 46173224879r
JANS, KLAAS Claes Jansen wever (mr. -)koper huisonbekend173524962r
JANS, KLAAS Claes Jansen wever (bont-)huurder Heerensteeg 6173524981v
JANS, KLAAS Claes Jansen wever (mr. bont-)huurder Heerensteeg 617352498ra
BOERKE, KLAAS JANSwijlen Claes Jansen Boerkeverkoper Zuiderstraat 6achter168024128va
BROUWER, KLAAS JANS Claes Jansen Brouwerhavenmeester en koopman (oud -)koper huisLanen 21690242309r
FABER, KLAAS JANSvroedsman Claes Jansen Faberverkoper Grote Kerkstraat 191675240207v
FABER, KLAAS JANSde desolate boedel van vroedsman Claes Jansen Faberverkoper Zuiderhaven ZZ168024195r
FABER, KLAAS JANS Claes Jansen Faberverkoper ten zuiden van Harlingen1680241104r
FABER, KLAAS JANSde crediteuren van de gecedeerde boedel van wijlen Claes Jansen Faberverkoper Prinsenstraat 21681241139r
FABER, KLAAS JANSvroedsman Claes Jansen Fabersmid (mr. -)verkoper Lombardstraat168524272r
JANS, KLAASburgerhopman Claes Jansen Falckenkoper door niaar huis alwaer de Hond uithanghtHoogstraat 29de Hond1667239121av
JANS, KLAASwijlen Claes Jansen Falckenburgerflater Poortje OZ1699243400v
JANS, KLAASwijlen Claes Jansen Falkenburghnaastligger ten westen Voorstraat 87169424373r
HEINS, KLAAS JANS Claes Jansen Heins, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisLanen 391715245233r
HEINS, KLAAS JANS Claes Jansen Heinskleermaker (mr. -)verkoper Lanen 12172824777r
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claes Jansen IJsenbeekkoper huis alwaer het Wit Peerd pleegh uit te hangenVijverstraat 18het Witte Paard1692242375r
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claes Jansen IJsenbeektimmerman (mr. huis-)verkoper van 1/6 Heiligeweg 681698243348r
IJSENBEEK, KLAAS JANSde weduwe van Claes Jansen IJsenbeeknaastligger ten oosten Achterstraat 3170024478r
JANS, KLAASwijlen Claes Jansen Isenbeecktimmerman (mr. huis-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r
JANS, KLAAS Claes Jansen Leckerbierkoper huis of kamer met ledig plaatsje ten zuidenRomastraat1621230268v
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot, c.u.schipper (wijd-)koper huisVoorstraat 821722246142v
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Potkoopman en gecommitteerde Doopsgezinde weeshuizenverkoper van 1/6 Ooievaarsteeg WZ1730247312r
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Potnaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21174325121r
ZANDSTRA, KLAAS JANSoud burgervaandrig Claes Jansen Sanstrakoper huis, ledige plaats en loodsGrote Ossenmarkt 18165623793v
ZANDSTRA, KLAAS JANSvroedsman Claes Jansen Sanstranaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1659237238r
JANS, KLAAS Claes Jansen Spaenkeverpachter grond William Boothstraat 351601228277r
JANS, KLAAS Claes Jansen Spitske, c.soc.koper 1/4 huisKleine Bredeplaats 181658237156v
JANS, KLAAS Claes Jansen Spitskeverkoper van 4/8 Kleine Bredeplaats 181659237190r
JANS, KLAAS Claes Jansen Valckenburghbrouwer (mr. -)naastligger ten oosten onbekend1677240269r
JANS, KLAASwijlen oud burgerhopman Claes Jansen Valckenburghbrouwer (mr. -)verkoper Scheffersplein 271690242325r
VALKEN, KLAAS JANS Claes Jansen Valkenkoper twee kamersNieuwstraat1674240142v
VRIES, KLAAS JANS Claes Jansen de Vriesmolenaar (hout-)verkoper van 1/2 Havenplein 26177225858r
JANS, KLAAS Claes Janssen crediteur (triumphant) Hofstraat 3716152303v
JANS, KLAAS Claes Janssen Spaenthiennaastligger ten noorden Franekereind 171602228315v
JANS, KLAASde kamer bewoond door Claes Janzen naastligger ten westen Weverstraat166123882v
JARICHS, KLAAS Claes Jarighs brouwerverkoper Voorstraat 781681241155r
JARICHS, KLAAS Claes Jarigs verkoper Ooievaarsteeg 23171924640v
JELLES, KLAAS Claes Jelles koper van 1/2 Grote Kerkstraat 111620230207r
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u.koper huis of 2 kamers met een loods en ledige plaats ten oosten van de noordeljksteZuiderhaven ZZ164223510r
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u.verkoper Hofstraat 371651236159r
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u.koper plaats, wijd 7 voet, lang 14 voetGardenierstraat1653236235r
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat1653236235r
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u.naastligger ten noorden Gardenierstraat1653236235r
JELLES, KLAAS Claes Jellis koper kamer en loodsGrote Kerkstraat NZ1627231164r
JELLES, KLAASde kopers Claes Jellis , c.u.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat NZ1627231164r
JETSES, KLAASde weeskinderen van wijlen Claes Jetses scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven NZ1618230146v
JETSES, KLAAShet sterfhuis van wijlen Claes Jetses scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven NZ1619230155r
, KLAASde weduwe en erfenamen van wijlen Claes Jidtsens naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
JILLES, KLAASwijlen Claes Jilles verkoper Grote Kerkstraat 11163823453v
JOHANNES, KLAAS Claes Joannes , c.u.geniaarde koper Zuiderhaven ZZ1647235253v
JOHANNES, KLAAS Claes Joannes naastligger ten oosten Lange lijnbaan1662238146v
JOCHEMS, KLAAS Claes Jocchems naastligger ten noorden Bargebuurt 181730247319v
JOOSTES, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Joestes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Kerkpoortstraat1599228163v
JOOSTES, KLAAS Claes Joestes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1599228163v
JOHANNES, KLAAS Claes Johan koper dwarskamer of dwarshuisZuiderhaven ZZ16482367v
JOHANNES, KLAAS Claes Johannes koper kamerZuiderhaven ZZ1647235258r
JOHANNES, KLAASals bewoner Claes Johannes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1683241255r
JOHANNES, KLAAS Claes Johannes , c.u.pannenbakkerkoper kamerGardenierstraat 161717245290v
JOHANNES, KLAASwijlen Claes Johannes koper Rommelhaven 101730247313v
JOHANNES, KLAAS Claes Johannes verkoper van 3/12 (1/4) Steenhouwersstraat 2173224886r
JOHANNES, KLAAS Claes Johannes verkoper q.q. Steenhouwersstraat 2173224886r
JOHANNES, KLAAS Claes Johannes verkoper Gardenierstraat 161735249103r
JOHANNES, KLAAS Claes Johannis handelaar [staat: suytelaar]verkoper Spinhuisstraat16832427r
JOOSTES, KLAAS Claes Joosten naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 3165623780v
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes verkoper Heiligeweg1599228160r
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes crediteur (triumphant) Heiligeweg1601228269r
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes naastligger ten westen Weverstraat 151603228355r
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes rogdragergeniaarde koper Romastraat1623230353r
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes koper achterhuisHeiligeweg ZZ162823260r
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes , c.u.scheepstimmermankoper huisHondenstraat 81653236226v
JOOSTES, KLAASde weduwe van wijlen Claes Joostes verkoper Hondenstraat 81657237115r
JOOSTES, KLAASde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Joostes verkoper Hondenstraat 81657237259r
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes koper huisHoogstraat 241729247237av
JOUKES, KLAAS Claes Joukes verkoper ten oosten van Harlingen1710245130v
JOEKES, KLAAS Claes Juckes vaandrig van de manhafte kapitein Ate van Hettingakoper q.q. huis met kamers en plaats daarachter, strekkende noordwaarts tot aan de het erf van Meinert DoytsesRozengracht 21162423127r
JURJENS, KLAAS Claes Juriens verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 181659237243r
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fonteinnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ165523723v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fonteinverkoper q.q. Lanen 21656237265v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fonteinverkoper q.q. Schritsen 1west1656237265v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fonteinverkoper q.q. Brouwersstraat 281656237265v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fonteinverkoper q.q. Lanen 831656237265v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fonteinverkoper q.q. Zuiderhaven 571656237265v
FONTEIN, KLAAS JURJENSde hof van Claes Juriens Fonteynnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1654236275r
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fonteynnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1657237132r
JURJENS, KLAAS Claes Jurjans naastligger ten noorden Weeshuisstraat 171663238164r
JURJENS, KLAASde erfgenamen van wijlen vroedsman Claes Jurjens koopmannaastligger ten noorden Weeshuisstraat 13167024027r
JURJENS, KLAASde erfgenamen van wijlen vroedsman Claes Jurjens koopmannaastligger ten noorden Weeshuisstraat 15167024027r
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fonteinnaastligger ten noorden Weeshuisstraat 131663238163r
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fonteinnaastligger ten noorden Weeshuisstraat 131663238163v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fonteynkoopmankoper 1/2 huisHavenplein 261658237166r
FONTEIN, KLAAS JURJENSde erfgenamen van wijlen Claes Jurriens Fonteynkoper van 1/2 Lanen 19167124067r
, KLAAS Claes Lambart wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 41640234101v
, KLAAS Claes Lambart wagenmakerverkoper Rommelhaven 41640234101v
LAMMERTS, KLAAS Claes Lamberts verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1601228265v
LAMMERTS, KLAAS Claes Lamberts , e.a.bewoner Noorderhaven 112162723231r
LAMMERTS, KLAAS Claes Lamberts verkoper Rommelhaven163723440r
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts verkoper Noordees (gebied)1598228117v
LAMMERTS, KLAAShet huis van wijlen Claes Lammerts leertouwernaastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1630232114v
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts* leertouwernaastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1644235118r
LAMMERTS, KLAAShet huis van Claes Lammerts* leertouwernaastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1650236138v
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts naastligger ten westen Zoutsloot NZ1675240184r
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts koper provisioneel huis, loods en plaatsScheerstraat 4167724038ra
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts naastligger ten oosten Zoutsloot 611681241130v
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts , c.u.timmerman (mr. -)koper huisRommelhaven 31698243374r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost, c.u.schipper (schuit-)koper huisHoogstraat 271677240270r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drostverkoper Wortelstraat 1167824122r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drostkoper dwarshuisZoutsloot 65168024185v
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drostnaastligger ten westen Karremanstraat 22168124132va
DROST, KLAAS LAMMERTSwijlen Claes Lammerts Drosterflater Zoutsloot 651687242215r
LEENDERTS, KLAASerfgenaam Claes Leenerds verkoper van 1/3 Rapenburgermolen 11729247270v
LEENDERTS, KLAASerfgenaam Claes Leenerds verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 221729247271v
LIEPKES, KLAAS Claes Liepckes koper huis of kamerFranekereind159722826r
LIEPKES, KLAAS Claes Liepckes kramerverkoper Franekereind 401598228101v
LIEPKES, KLAASKE Claes Liepckes koper huisVoorstraat 641600228210v
LIEPKES, KLAAS Claes Liepckes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1600228224v
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ159822889v
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten noorden Gardenierstraat159822889v
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes verkoper Heiligeweg ZZ161122921v
LIEUWES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Lieuwes tuinder [staat: tvijnter]verkoper Heiligeweg 3416152302r
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes , c.u.koper Zoutsloot 41170924593r
LIEUWES, KLAASwijlen Claes Lieuwes verkoper Zoutsloot 11724246193r
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten zuiden Bildtstraat WZ172724729r
LOUWS, KLAAS Claes Lous verkoper Voorstraat 54161222984v
LOUWS, KLAAS Claes Lous naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5161623045v
LOUWS, KLAAS Claes Lous naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 1162523164r
LOUWS, KLAAS Claes Lous naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 1162523166v
LOUWS, KLAAS Claes Lous naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5162723227v
LOUWS, KLAAS Claes Lous naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 516472362r
LUBBERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Lubberts eigenaar perceel Schritsen ZZ1606228526r
LUBBERTS, KLAASgrondpacht uit de lijnbaan van wijlen Claes Lubberts eigenaar perceel Schritsen ZZ162423128r
LUITJENS, KLAAS Claes Luytgiens koper huisKleine Bredeplaats 221603228361r
LUITJENS, KLAAS Claes Luytgiens verkoper Kleine Bredeplaats 221603228361v
LUITJENS, KLAAS Claes Luytgiens eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 221603228376v
LIEKELES, KLAAS Claes Lyckles , c.u.koper huis, loods en plaatsSchritsen 17164323588v
LIEUWES, KLAAS Claes Lyeuwes naastligger ten oosten Harmen Honingmanssteeg1598228113v
, KLAAS Claes Lyupckes eerdere eigenaar Noordees (gebied)1600228215r
, KLAAS Claes Marijn naastligger ten oosten Rapenburg 6west168024167r
MARTENS, KLAAS Claes Martens bruidegom 1602228297v
MARTENS, KLAAS Claes Martens koper huis en ledige plaatsNoordijs 5162423131r
MARTENS, KLAAS Claes Martens , zwager van de kopersverkoper Noordijs 5162923288r
MEIES, KLAAS Claes Meyes naastligger ten westen Liemendijk1630232145v
MEIES, KLAAS Claes Meyes kuiperbewoner voorste gedeelte Brouwersstraat 161683241272v
MEIES, KLAAS Claes Meyes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 16168224150ra
MEIES, KLAAS Claes Meyes kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 171722246143v
MEIES, KLAASwijlen Claes Meyes kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 211723246168v
MEIES, KLAASde weduwe van Claes Meyes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 171726246250v
MINNES, KLAAS Claes Minnes scheepstimmermankoper huis met de steed (huisstede?) en plaats met het eigendom van de halve steeg ( uitkomend in de Vijverstraat?)Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
MINNES, KLAAS Claes Minnes scheepstimmermannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230168r
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41620230249r
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41620230251r
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u.crediteur (triumphant) Zuiderstraat1621230261v
MINNES, KLAASde zoon van Claes Minnes* blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 101621230265v
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ1622230314r
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41623230354v
MINNES, KLAAS Claes Minnes scheepstimmermannaastligger ten noorden Hondenstraat 1162523193r
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4163223353r
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4163823469v
MINNES, KLAAS Claes Minnes koper dwarshuisHavenplein 16164223534r
MINNES, KLAAS Claes Minnes koper kamerHavenplein 20165623772v
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u.blokmaker (mr. -)koper huis, loods plaats en steeg ten westenHavenplein 141659237211v
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u.naastligger ten oosten Havenplein 141659237211v
MINNES, KLAAS Claes Minnes blokmaker (mr. -)koper huisZuiderhaven 31676240228v
MINNES, KLAAS Claes Minnes blokmakerkoper huis op een kelder gebouwd, met leuken en plaats daar achterNoorderhaven 161676240238r
MINNES, KLAAShet huis van Claes Minnes blokmakernaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1677240252v
BLOK, KLAAS MINNES Claes Minnes Blocqverkoper Both Apothekerstraat WZ173124824v
BLOK, KLAAS MINNES Claes Minnes Blokkoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 5175325396r
NANNES, KLAAS Claes Nannes schipper op Dokkum (trek-)koper woningOoievaarsteeg WZ1714245205r
OEGES, KLAASwijlen Claes Oeges verkoper William Boothstraat 371676240222r
OEGES, KLAASwijlen Claes Oeges verkoper onbekend1677240269r
OEGES, KLAAS Claes Oeges koper huis met een woning ten zuidenDrie Roemersteeg 31725246238v
OEGES, KLAAS Claes Oeges , c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1726246261r
OEGES, KLAAS Claes Oeges , c.u.verkoper Drie Roemersteeg OZ1726246261r
OEGES, KLAAS Claes Oeges naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 11726246280v
OEGES, KLAAS Claes Oeges bewoner Drie Roemersteeg OZ1727246298v
OEGES, KLAAS Claes Oeges verkoper Drie Roemersteeg OZ1727246298v
OEPKES, KLAAS Claes Oepkes , c.u.briefbestellergeniaarde koper Schritsen 631705244268r
OEPKES, KLAAS Claes Oepkes briefbesteller en winkelierkoper huisSchritsen 631706244337v
OTTES, KLAAS Claes Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 71759254209v
PIETERS, KLAAS Claes Peters schipper (groot-)koper kamer met een plaatsje erachterZuiderhaven ZZ164323538v
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes , c.u.koper huis, loods, plaats, put en een vrije steeg ten zuiden (strekkende van voren van de straat tot achter aan het huis van wijlen Wobbel Tjaerdts)Sint Jacobstraat 131672240106r
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes de Graednaastligger ten westen Vianen ZZ1701244106v
GRAAT, KLAAS PIEKES Claes Piekes de Graadnaastligger ten zuidoosten Vianen 21705244310r
GRAAT, KLAAS PIEKESmr. Claes Piekes de Graadlandmeter (geadmitteerde -)naastligger ten westen Vianen1716245276v
GRAAT, KLAAS PIEKESde erfgenamen van wijlen Claes Piekes de Graadnaastligger ten westen Vianen ZZ171924643v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten [staat: westen] Kerkpoortstraat NZ159822889r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 511599228135r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koper huis Lanen1599228145r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters kangieterverkoper q.q. Grote Bredeplaats ZZ1600228191v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters kangieterverkoper q.q. Zuiderhaven 251600228191v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten zuiden Noorderhaven 361600228200v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper Rinnertspijp 11600228201v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerverkoper (gesuccumbeerde) Schritsen ZZ1600228227r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters bruidegom 1601228254r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerkoper plaetsKerkpoortstraat NZ1601228257v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin1602228310v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1602228323r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1602228332r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters tingieterkoper huisVoorstraat 571603228335v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters tingieterkoper huisVoorstraat 591603228335v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwercrediteur (triumphant) onbekend1604228383r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwernaastligger ten westen Schritsen1604228412r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters bruidegom 1605228442r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwereerdere bewoner Jan Ruurdstraat1614229231v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koopmankoper ledige plaatsKarremanstraat 24zuid1615229252r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koper tuintje ?, zijnde 9e plaats in de derde loting volgens de kaart met het kruis erop getekendin de noorder nieuwestad161623044r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten onbekend NZ1622230294r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters* leertouwernaastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1623230351v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper van 1/2 Karremanstraat1623230364r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper q.q. Voorstraat 951624230374r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pieters protesteert Scheerstraat 10162523183r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper Scheerstraat 10162523183r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper onbekend1626231111r
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pieters koper zekere plaats recht achter de voors. schuur tot aan het Lijnbaanspad of Stadswal toe, waarvan het noordelijkste deel is verhuurd aan schoenlapper HayeZoutsloot162923282r
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pieters verkoper Noorderhaven 331630232150r
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pieters verkoper van 1/2 William Boothstraat 37163123326r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters schipper (groot-)geniaarde koper Grote Kerkstraat 6163223339r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters , c.u.schipper (groot-)verkoper Droogstraat 9163323396v
PIETERS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Pieters verkoper Heiligeweg 5167124073v
PIETERS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Pieters verkoper Heiligeweg 5167224015ra
PIETERS, KLAAS Claes Pieters schoenlapperhuurder Kerkpoortstraat NZ1689242284r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Benedakoper huisHeiligeweg 29161623051v
BRUG, KLAAS PIETERSvroedsman Claes Pieters van der Brugkoper huisZuiderhaven 73west1728247148v
LEISTRA, KLAAS PIETERSgemeensman Claes Pieters Leystrakoper huis met nog een kamer erachter in de Carel VisschersteegBrouwersstraat 141749251279r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinckgeniaarde koper Voorstraat 58twee_achter1674240136v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinckbewoner Zoutsloot1681241129v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinckkoper provisioneel dubbele woning met twee kamersBrouwersstraat 19achter168124132va
PIETERS, KLAASde curatoren over het sterfhuis van Claes Piters verkoper in de noorder nieuwestad1626231118r
PIEKES, KLAAS Claes Pyekes schoolmeester (mr. -)koper huis, hofje en prieelRomastraat ZZ1687242180v
PIETERS, KLAAS Claes Pyeters leertouwerverkoper Schritsen1598228119av
PIETERS, KLAAS Claes Pyeters leertouwerprotesteert omdat hij dit huis al gekocht heeft Achterstraat NZ1599228151r
PIETERS, KLAAS Claes Pyeters leertouwerverkoper Schritsen1599228175v
PIETERS, KLAAS Claes Pyters leertouwerverkoper Rozengracht 23161122931r
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pyters naastligger ten westen Schritsen 5161122935r
PIETERS, KLAAS Claes Pyters slotmakerkoper huis den Gulden Wijser genaempt, met plaats daar achterScheerstraat 8oostde Gouden Wijzer1623230351v
PIETERS, KLAAS Claes Pyters naastligger ten zuiden Liemendijk 441635233171v
PIETERS, KLAAShet huis van Claes Pyters schippernaastligger ten westen [staat: zuidwesten] Heiligeweg 71647235252r
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pyters rogmeterverkoper Hofstraat 271690242303r
PIETERS, KLAAS Claes Pyters naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 101690242305v
PIETERS, KLAASde tuin van Claes Pyters naastligger ten westen Vijverstraat 181692242375r
PIETERS, KLAAS Claes Pyters koper huisNoorderhaven 721733248177v
PIETERS, KLAAS Claes Pyters , c.u.huurder Sint Jacobstraat 71769257116v
BRUG, KLAAS PIETERS Claes Pyters van der Brugfabrikeurverkoper Franekereind 141726246271v
BRUG, KLAAS PIETERSwijlen burgemeester Claes Pyters van der Brugeerdere bewoner Zuiderhaven 73west176025528v
PIETERS, KLAAS Claes Pytters , c.u.schipper (groot-)verkoper Hoogstraat NZ1644235131v
PIETERS, KLAASde kamer van Claes Pytters naastligger ten westen Vijverstraat 18166823932ra
PIETERS, KLAAS Claes Pytters koper woningHofstraat 27168424231r
PIETERS, KLAAS Claes Pytters schipperverkoper Schritsen 221703244209v
PIETERS, KLAAS Claes Pytters , althans ter zee absentschipper (boeier-)verkoper Schritsen 41703244234v
PIETERS, KLAAS Claes Pytters kleermakerverkoper Voorstraat 721704244263r
PIETERS, KLAASde weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Pytters naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 141705244269r
VORMER, KLAAS PIETERShuisman Claes Pytters Formerverkoper Grote Kerkstraat 31midden1710245106r
PIETERS, KLAAS Claes Pytters Schinkverkoper Brouwersstraat 19achter168524291r
REIERS, KLAAS Claes Reiers koopmankoper 1/8 grondpacht van 62-00-00 GGten zuiden van Harlingen1721246116v
REINERS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Reinders , c.s.naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 31752252184r
REINERS, KLAAS Claes Reiners koper 3/4 huisGrote Kerkstraat 3162523151r
REINERS, KLAAS Claes Reiners slotmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a162523189r
REINS, KLAAS Claes Reins , c.u. en c.soc.verkoper Lanen 28achter1652236205r
REIERS, KLAAS Claes Rejers koper ten zuiden van Harlingen170824574v
REMMERTS, KLAAS Claes Remberts naastligger ten zuiden Noordees (gebied)1622230322r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiukoper erf en tuinZuiderhaven 6172724718r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiukoopmannaastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ174325111r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahunaastligger ten oosten Zuiderhaven 6172724718r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahunaastligger ten noorden Zuiderhaven 6172724718r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahuikoopmankoper door niaar huis genaamd het Moriaantje, ledige plaatsNoorderhaven 101het Moriaantje1728247146r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahuikoopmankoper door niaar woningDroogstraat 161728247147r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahuikoopmankoper door niaar huis en pakhuis of houtstekNoorderhaven 991729247227v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahuikoopmannaastligger ten westen Droogstraat NZ1733248231r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahuikoopmanverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 4173524928v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahuikoopmankoper 1/3 huisHavenplein 26173524989v
REINERS, KLAASde erfgenamen van Claes Reyners naastligger ten westen Zoutsloot ZZ159722857v
REINERS, KLAAS Claes Reyners slotmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a1630232164v
REINERS, KLAAS Claes Reyners slotmaker (mr. -)koper Lanen 76a163823457v
REINERS, KLAAS Claes Reyners slotmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a1645235184v
BOTSMA, KLAAS REINERSde hof van de erfgenamen van wijlen Claes Reyners Botsmanaastligger ten oosten Karremanstraat OZ1728247127v
RIENKS, KLAAS Claes Riencks naastligger ten oosten Noordees (gebied)1622230322r
RIENKS, KLAAS Claes Riencks verkoper van 1/2 Zuiderhaven 541626231145r
RIENKS, KLAASde voornoemde Claes Riencks verkoper q.q. Zuiderhaven 541626231145r
RIENKS, KLAAS Claes Riencks koper huis, woning, schuur of gebouw en plaatsZuiderhaven NZ1629232113v
RIENKS, KLAAS Claes Rienckx naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1631232167v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper pakhuisSint Christoffelsteeg 41714245220v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSOude burgemr. Claes Rinnerts Winsmakoper kamerSint Christoffelsteeg OZ1715245246v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSOude burgemr. Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ1715245246v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSoud burgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper kamerSint Christoffelsteeg 61715245249v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSoud burgemeester Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 61715245249v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper mouterijKromme Elleboogsteeg172024684v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSvroedsman Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper huisVoorstraat 56oost1721246105v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS Claes Rinnerts Winsma, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost1721246105v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper huisZuiderplein 5noord1721246125r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper huisLanen 831722246130r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper kamerSint Christoffelsteeg 31722246130v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper pakhuisFranekereind 381722246142r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper gortmakerij en schuur, met o.a. meel-, gort- en mosterdstenenBildtpoort (gebied)1723246180v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1723246180v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSde erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten westen Kruisstraat 10west1728247105r
RINSES, KLAAS Claes Rinses verkoper Gardenierstraat161723094r
RINSES, KLAAS Claes Rinses koper Voorstraat 91163123314r
RINSES, KLAAS Claes Rinses koper Voorstraat 91163123314v
RINTJES, KLAASde mouterij van Claes Rinties naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1681241129r
RINTJES, KLAAS Claes Rinties koopmangebruiker Zuiderhaven168424245v
RINTJES, KLAAS Claes Rinties koopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 416852425ra
RINTJES, KLAAS Claes Rinties naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 16169224310v
RINTJES, KLAAS Claes Rinties naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ169324344r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper Sint Christoffelsteeg 1167224094v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1675240206r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1675240206r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1675240207r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1675240207r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1675240207r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1675240208v
BOTSMA, KLAAS RINTJESde koper Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1675240208v
BOTSMA, KLAAS RINTJESde koper Claes Rinties Botsmanaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1675240208v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper 1/12 Bildtpoorts NoordermolenBildtpoortsmolen 1167824118v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 161683241254v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 61683241256r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper 1/12 van 1/2 molen 1de Blokhuizermolen168424218v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten noorden Lanen 79168524278v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 21686242125r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Franekereind 161692242374r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 161692242397v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper door niaar huisSint Christoffelsteeg WZ169324344r
BOTSMA, KLAAS RINTJEShet pakhuis van Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Zuiderhaven 511695243132v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 191695243143r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, q.q. c.s.naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, c.u.verkoper Noorderhaven 961697243327r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Franekereind 20170024436r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Voorstraat 14170024457r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 14170024457r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Lanen 71twee_achter1703244222v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 21706244312r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 61715245249v
BOTSMA, KLAAS RINTJEShet huis van Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 191716245277v
BOTSMA, KLAAS RINTJESde hof van de erfgenamen van wijlen Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Karremanstraat OZ1726246258r
RINTJES, KLAAS Claes Rintjes koopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 41689242296r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rintjes Botsmakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2168424214r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rintjes Botsmanaastligger ten oosten Franekereind 161694243113v
BOTSMA, KLAAS RINTJESde erfgenamen van wijlen Claes Rintjes Botsmanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 61722246146v
ROBIJNS, KLAAS Claes Robijns koopmanverkoper q.q. Rommelhaven 111687242197v
ROGIERS, KLAAS Claes Rogiers verkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
ROGIERS, KLAAS Claes Rogiers verkoper van 1/4 Voorstraat 69162523155r
ROGIERS, KLAAS Claes Rogiers koper kamer en schuurFranekerpoort (gebied)1672240101r
ROMMERTS, KLAAS Claes Romberts , c.u.verkoper Kerkpad 1163223368r
ROMKES, KLAAS Claes Romckes naastligger ten oosten Hondenstraat 101712245177v
BRAAM, KLAAS ROMKES Claes Romckes Braemverkoper van 1/3 Zuiderhaven 61691242360v
BRAAM, KLAAS ROMKES Claes Romckes Braemverkoper q.q. Spinhuisstraat 51694243101v
ROMKES, KLAAS Claes Romkes , c.u.verkoper Vijver 21716245261v
BRAAM, KLAAS ROMKES Claes Romkes Braemverkoper van 1/12 Rozengracht 51729247251v
ROMMERTS, KLAAS Claes Rommerts leidekker (mr. -)naastligger ten zuiden Hofstraat 161694243104r
ROMMERTS, KLAAS Claes Rommerts leidekkernaastligger ten zuiden Hofstraat 16169924420r
ROMMERTS, KLAAS Claes Rommerts leidekkernaastligger ten zuiden Hofstraat 16170124496r
ROMKES, KLAAS Claes Rompckes kuiperbewoner Grote Bredeplaats 25west1605228486v
RUTGERS, KLAASde hof en ingang van de erfgenamen van wijlen Claes Rutgers naastligger ten westen Rozengracht 9169424399v
SAKES, KLAAS Claes Saeckes chrirurgijn en herbergierprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 6716772412v
, KLAAS Claes Sampsoms koper kamer Poortje 11599228137v
, KLAAS Claes Samson verkoper q.q. Poortje1602228294r
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons koper huis en plaatsBildtstraat 141605228456r
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons verkoper Poortje 11605228460v
SAPES, KLAAS Claes Saves bakkerverkoper Lanen ZZ161122940v
SIEBES, KLAAS Claes Sibes , c.u.wever (linnen-)koper huisSint Odolphisteeg 4164323582r
SIEBES, KLAASde weduwe van Claes Sibes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 21657237120v
SIEBES, KLAAShet huis van wijlen Claes Sibes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 61658237142r
SIEBRENS, KLAASwijlen Claes Sibrants verkoper Karremanstraat 261619230197v
SIEBRENS, KLAASwijlen Claes Sibrants verkoper William Boothstraat1619230197v
SIEBRENS, KLAASwijlen Claes Sibrants verkoper Liemendijk1619230197v
SIEBRENS, KLAASwijlen Claes Sibrants verkoper Achterstraat 491619230197v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claes Sibrants Sioumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230162r
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230168r
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syoumaverpachter grond Zuiderhaven 13162523143v
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten oosten Zuiderhaven 13162523143v
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten noorden Zuiderhaven 13162523143v
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten westen Hondenstraat 1162523193r
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten westen Hondenstraat 11626231106r
SIKKES, KLAAS Claes Sickes koper huisHerenwaltje1630232142r
SIKKES, KLAASwijlen Claes Sickes verkoper Zoutsloot 88164323554r
SIPKES, KLAAS Claes Sipckes naastligger Schritsen1598228119av
SIPKES, KLAASals bruycker Claes Sipckes naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1605228459v
SIPKES, KLAAS Claes Sipckes verkoper Noorderhaven 421646235193v
SIPKES, KLAAS Claes Sipkes koper door niaar 1/2 huisFranekereind 131644235119v
SIPKES, KLAAS Claes Sipkes koper Noorderhaven 421645235180v
SIPKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sipkes naastligger ten westen Franekereind 151646235207v
SIPKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sipkes naastligger ten westen Franekereind 151646235238v
SIPKES, KLAAShet huis van wijlen Claes Sipkes naastligger ten oosten Franekereind 9164823616r
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claes Sipkes Amelandernaastligger ten oosten Hoogstraat 291667239121av
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claes Sipkes Amelandernaastligger ten westen Lombardstraat1668239131v
SJOERDS, KLAAS Claes Sjoerds schippernaastligger ten oosten Lanen 121722246127r
SJOERDS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds naastligger ten oosten Lanen 12172824777r
SJOERDS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds naastligger ten oosten Lanen 121729247265r
TALMA, KLAAS SJOERDS Claes Sjoerds Talmakoper door niaar van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 106achter1741250145v
SJOERDS, KLAAS Claes Sjoerdts naastligger ten westen Lanen 18171924657r
, KLAAS Claes Stans , c.u.verkoper Voorstraat 731602228287r
, KLAAShet huis eerder van Claes Stans naastligger ten westen onbekend1602228324v
STINNERTS, KLAAS Claes Stennerts timmerman (mr. stads-)koper huis met plaatsGardenierstraat 4168024166v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinderts timmerman (mr. stads-)koper huis recht tegenover de Witte GevelKruisstraat 5west167024031r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts naastligger ten westen Bildtstraat 121662238120v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts naastligger ten oosten Kruisstraat 5oost167924125v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)koper huisRomastraat 31680241102r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)naastligger ten noorden Romastraat 31680241102r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads -)naastligger ten westen Bildtstraat 141680241116v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads -)naastligger ten westen Gardenierstraat 61682241194r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads -)naastligger ten westen Romastraat 51682241232v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)koper twee kamersRomastraat NZ168524269v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads -)verkoper Kruisstraat 5west169324372v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)naastligger ten oosten Romastraat 271698243349r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 31701244121v
STINNERTS, KLAASde weduwe van Claes Stinnerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 21701244133v
STINNERTS, KLAASde weduwe van Claes Stinnerts naastligger ten westen Hoogstraat 101704244242v
STINNERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Stinnerts timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Romastraat 2717092453v
SIEBES, KLAAS Claes Sybes , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ164223522r
SIEBES, KLAAS Claes Sybes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 21644235137r
BONTEKOE, KLAAS SIEBES Claes Sybes Bontekoeschipper (wijd-)verkoper q.q. Zuiderhaven16832421v
SIEBES, KLAAS Claes Sybis koper 1/3 huisKerkpoortstraat NZ1633233100v
SIEBES, KLAAS Claes Sybis eigenaar van 2/3 Kerkpoortstraat NZ1633233100v
SIEBRENS, KLAAS Claes Sybrants naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1601228273r
SIEBRENS, KLAAS Claes Sybrants bruidegom 1604228423v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENShaar zoon Claes Sybrants Sioumaverkoper Grote Bredeplaats 4161623022v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claes Sybrants Sioumakoper huisHofstraat NZ1635233159v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENSwijlen Claes Sybrants Sioumakoper Vismarkt 11644235153v
SIEBRENS, KLAAS Claes Sybrants Syoumaverpachter grond Zuiderhaven 131631232170v
SIEBRENS, KLAAS Claes Sybrants Syoumanaastligger ten oosten Zuiderhaven 131631232170v
SIEBRENS, KLAAS Claes Sybrants Syoumanaastligger ten noorden Zuiderhaven 131631232170v
SIEBRENS, KLAAS Claes Sybrens naastligger Kerkpoortstraat1600228198v
SIEBRENS, KLAASde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Sybrens verkoper 1657237259r
SIEBRENS, KLAAS Claes Sybrens opzichterverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 11702244151r
SIEMENS, KLAASwijlen Claes Symens koper Schritsen1604228412r
SIEMENS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Symens naastligger ten noordwesten Zuiderhaven ZZ164323564r
SIEMENS, KLAAShet huis van Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ1647235268r
SIEMENS, KLAAS Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderstraat164823638v
SIEMENS, KLAASde hof van Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ164923686r
SIEMENS, KLAAS Claes Symens verkoper van 1/6 Zuiderhaven 18164923688v
SIEMENS, KLAAS Claes Symens naastligger ten oosten Zuiderstraat164923689v
SIEMENS, KLAAS Claes Symens naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ165623776v
SIEMENS, KLAAS Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237187v
SIEMENS, KLAAS Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237188r
SIEMENS, KLAASde hof van Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237243r
SIEMENS, KLAASde hof van Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237243r
SIEMENS, KLAAS Claes Symens naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19twee_achter167824111r
SIEMENS, KLAAS Claes Symens , mede voor zich zelfverkoper Grote Kerkstraat 19een_achter167824117r
SIEMENS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ167924142r
SIEMENS, KLAAS Claes Symens bakkernaastligger ten zuiden Noorderhaven 161759254188v
SIEMENS, KLAAS Claes Symens Munckedamscheepstimmermankoper huis, 2 loodsen, ledige plaats en hof daarachterZuiderstraat NZ1635233169v
SIEMENS, KLAAS Claes Symens Munkedamnaastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ1668239174r
SIEMENS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Symons verkoper Sint Odolphisteeg 41658237248r
SIEMENS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Symons naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1675240174v
SIEMENS, KLAAS Claes Symons huurder (p.j.)Brouwersstraat 221730247309r
SIEMENS, KLAAS Claes Symons naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 111759254218r
SIEMENS, KLAAS Claes Symons eigenaar van 1/2 Noordermolen 1176125549v
SIETSES, KLAAS Claes Sytses naastligger ten oosten Rommelhaven 221667239118v
SIETSES, KLAAS Claes Sytses naastligger ten westen Rommelhaven 26167524019va
SIETSES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sytses naastligger ten noorden Noordijs 416792416ra
SIETSES, KLAAS Claes Sytses , c.u.rogdragerkoper huisFranekereind 30west169324327r
SIETSES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sytses naastligger ten noorden Noordijs 4169324354r
HINGST, KLAAS SIETSES Claes Sytses Hingstkoopmanverkoper van 1/6 Lanen 71172724710r
HINGST, KLAAS SIETSES Claes Sytses Hingstkoopmanverkoper van 1/6 Voorstraat 61172724712v
HINGST, KLAAS SIETSES Claes Sytses Hingstfabrikeurverkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ1733248203r
TEEDES, KLAAS Claes Taedes koper kamerRomastraat 4west167024031v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes ververnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 291673240129v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes verkoper Grote Bredeplaats 27167824121r
TEEDES, KLAAS Claes Taedes ververeerdere bewoner Zoutsloot 611681241130v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes ververeerdere bewoner Zoutsloot 891704244255v
TAMMES, KLAAS Claes Tames verkoper Franekereind165623769r
TEEDES, KLAAS Claes Tedes blauwververkoper huis, loods, plaatske met hof daarachterZoutsloot 611657237139r
TEUNIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Teunis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25achter162923292r
TEUNIS, KLAASde weduwe van Claes Theunis bewoner Franekerpoort (gebied)1687242184r
TEUNIS, KLAAS Claes Theunis verkoper Voorstraat 241692242401r
TEUNIS, KLAAS Claes Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen16852427va
TEUNIS, KLAAS Claes Theunis verkoper Droogstraat 131694243113r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2516112293r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis bakkerverkoper q.q. Lanen 76161122966r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis verkoper Heiligeweg 31614229198r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis verkoper Heiligeweg 31614229198r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis naastligger ten oosten Franekereind 81615229250r
TEUNIS, KLAAShuis of loods van Claes Thoenis naastligger ten noorden Voorstraat 9161723096v
TEUNIS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Thoenis eigenaar perceel Noorderhaven 50161723097r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas verkoper Heiligeweg 34159722813r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas verkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas koper kamerRommelhaven 18162723228r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas verkoper Weverstraat ZZ1630232124r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoperverkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ167624031va
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoperverkoper q.q. Heiligeweg 27noord167624031va
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoperverkoper q.q. Heiligeweg 27midden167624033ra
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoperverkoper q.q. Voorstraat 64168424239r
BERG, KLAAS THOMASde weeskinderen van wijlen Claes Thomas Berghverkoper Voorstraat 57163623418v
TEUNIS, KLAAS Claes Thonis naastligger ten oosten Noorderhaven 28161723069r
TEUNIS, KLAAS Claes Thonis kooltjerverkoper Ooievaarsteeg WZ1676240230r
TEUNIS, KLAASgebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Claes Thonis naastligger Grote Bredeplaats 27167824121r
TEUNIS, KLAAS Claes Thonys bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 341601228259v
TEUNIS, KLAAS Claes Thonys naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251604228384v
TEUNIS, KLAAS Claes Thonys naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 271604228384v
TEUNIS, KLAAS Claes Thonys naastligger ten oosten (servituten vastgelegd op 19 aug 1603)Grote Bredeplaats 2716152306v
TJAMMES, KLAAS Claes Tiammes koper kamerGrote Ossenmarkt 1916472366r
TJEERDS, KLAAS Claes Tieerdts bakkerverkoper q.q. Voorstraat 591668239172v
TJERKS, KLAASgrondpacht uit de huisstede van de weduwe van Claes Tierx eigenaar perceel onbekend1606228494v
TJALLINGS, KLAAS Claes Tjallinghs erfgenaam en verkoper Hofstraat 311681241155v
TJEBBES, KLAAS Claes Tjebbes schipper (wijd-)bewoner Zoutsloot 11681241137r
TJEERDS, KLAASwijlen Claes Tjeerds koper Zoutsloot 911729247262r
TJEERDS, KLAAS Claes Tjeerdts verkoper q.q. Rozengracht 171669239204v
TEUNIS, KLAAS Claes Toenis naastligger ten westen Noorderhaven 521620230231r
TEUNIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Toenis naastligger steeg Simon Stijlstraat 71620230243r
TEUNIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Toenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
TEUNIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Toenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25achter1624230383v
THOMAS, KLAAS Claes Tomas koper huisVoorstraat 551624230382v
THOMAS, KLAAS Claes Tomas verkoper van 1/4 Voorstraat 69162523155r
THOMAS, KLAAS Claes Tomas koper plaats met de woning daaropWeverstraat ZZ1626231111v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claes Tomas IJsenbeekkoper van 1/3 Zoutsloot 991741250201v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claes Tomas IJsenbeekkoper van 1/3 Achterstraat 491741250201v
TEUNIS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Tonis eigenaar perceel onbekend159722860v
TEUNIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Tonis naastligger ten westen Rinnertspijp 4162423126r
TEUNIS, KLAAS Claes Tonys naastligger ten oosten Noorderhaven 281600228197v
TEUNIS, KLAAS Claes Tonys verwandelaar Hoogstraat 411601228248v
TEUNIS, KLAAS Claes Tonys naastligger ten westen Noorderhaven 341602228307r
TEUNIS, KLAAS Claes Tonys protesteert curatorem nomine vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1605228443v
TEUNIS, KLAAS Claes Tuenis , c.u.koper kamerOoievaarsteeg WZ1668239161r
TJERKS, KLAASKE Claes Tyercx koper huisonbekendhet Groene Laken159722856r
TIEMENS, KLAAShet huis van mr. Claes Tymens naastligger ten noorden Zuiderstraat1651236176v
TIETES, KLAAS Claes Tyttes scheepstimmermankoper huisonbekend168024167v
TIETES, KLAAS Claes Tyttes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168124138va
TIETES, KLAAS Claes Tyttes timmermannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1692242390v
OEPKES, KLAAS Claes Upkes* briefbestellernaastligger ten zuiden Lanen 741712245164r
OEPKES, KLAAS Claes Upkes briefbestellernaastligger ten westen Schritsen 651714245203v
OEPKES, KLAAS Claes Upkes , c.u.briefbestellerverkoper Schritsen 6317182469v
WATSES, KLAAS Claes Watses koper 1/2 voorhuis en stede strekkende naar het wateronbekend1629232102v
WATSES, KLAAS Claes Watses verkoper William Boothstraat1630232158r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verver en brouwer van ?t Seepaertkoper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5het Zeepaard161723069v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verververkoper Jan Ruurdstraat 5162423115r
WILLEMS, KLAASwijlen Claes Willems koper Gardenierstraat ZZ163123313v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverkoper Sint Jacobstraat 716362341v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper door niaar hof van twee erven breed, met bomen en plantageRozengracht 7oost163723427r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper door niaar hof van twee erven breed, met bomen en plantageZuiderhaven ZZ163723427r
WILLEMS, KLAASde koper Claes Willems verkoper Rozengracht 7oost163723433r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Voorstraat 11west163923477r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems kleermakerkoper huis waar Barradeel uithangtBildtstraat 17Barradeel164223532r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerkoper huis met wip en putstoel er voor, loods en een ledige plaats erachterRozengracht 231644235149r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerkoper plaats ca. 15 voet langRozengracht NZ1645235163v
WILLEMS, KLAASplaats ten noorden van Claes Willems naastligger Rozengracht NZ1645235163v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Rozengracht 231646235196r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverkoper Rozenstraat1646235230v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , c.soc.koper lege huisstede met bomen en plantenZuiderplein 5noord164923673r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord1650236113v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Zuiderplein 5noord1650236113v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems geniaarde koper Hofstraat 17west165623774r
WILLEMS, KLAASde verkoper Claes Willems naastligger ten westen Rozengracht 7oost165623788v
WILLEMS, KLAASde verkoper Claes Willems naastligger ten noorden Rozengracht 7oost165623788v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Rozengracht 7oost165623788v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper kamerWeverstraat1658237163v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverpachter grond Klaverbladstraat 21658237173v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten noorden Klaverbladstraat 21658237173v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverkoper Klaverbladstraat 21658237173v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper door niaar schuurKruisstraat 10west1664238216r
WILLEMS, KLAASde kamer van Claes Willems naastligger ten westen Romastraat 291667239119r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper hof, bomen, planten, wijnstokken, prieel en bellevidereRapenburg ZZ167224091v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkergeniaarde koper Lammert Warndersteeg 13167224092r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper William Boothstraat 371672240108r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , c.soc.naastligger ten oosten Voorstraat 58twee_achter1674240136v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper 1/3 huisKleine Bredeplaats 21675240185r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Weverstraat 61676240213v
WILLEMS, KLAASde hof van Claes Willems naastligger ten westen Rozengracht 13167324017va
WILLEMS, KLAASde hof van Claes Willems naastligger ten noorden Rozengracht 13167324017va
WILLEMS, KLAASwijlen Claes Willems erflater Zoutsloot 102168024185r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 111714245204r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 14172024667r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , c.u.koopmankoper 1/3 huisNoorderhaven ZZ172024674v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ172024689r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 151721246101v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ1723246155v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1723246155v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper huis met achtertuinVoorstraat 501723246156r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ1725246229r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1725246229r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ1725246231r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1725246231r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 151725246239v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmanverkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 101729247268r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten westen Hoogstraat 151730247340r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems lakenkoperverkoper Hoogstraat 13173124825v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger, c.u.koper hof, twee erven of huisstedes breed met bomen en plantage daarinRozengracht 7oost163723433r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgernaastligger ten noorden Voorstraat 73164223532v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger, c.u.koper kamerKlaverbladstraat WZ1650236122v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgerverkoper Rozengracht 7oost165523731v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgerabusievelijk vermelde koper Hofstraat NZ165623774v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger, c.soc.verkoper Hofstraat NZ166023852v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgerkoper twee kamers of dwarshuisRomastraat 291667239119r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgernaastligger ten westen Hofstraat 121669239191v
WILLEMS, KLAASde hof en uitgang van Claes Willems Burgernaastligger ten westen Rozengracht 13167124043r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgernaastligger ten noorden Rozengracht 13167124043r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgerkoper 1/4 huis genaamd de Swarte RuiterSint Jacobstraat 4de Zwarte Ruiter167124055r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgereigenaar van 1/4 Sint Jacobstraat 4167124055r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgerkoper welgelegen ledige plaatsVoorstraat 26achter167224085v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgernaastligger ten westen Noorderhaven 441674240164v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgerverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 4167524020va
WILLEMS, KLAASgrondpacht uit het huis van wijlen Claes Willems Burgereigenaar perceel Voorstraat 711681241171v
WILLEMS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Willems Burger, c.s.naastligger ten zuiden Noorderhaven 112achter168024127ra
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Hoogstraetenkoopmanverkoper Hoogstraat 12173524940v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Hoogstraetenkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 52west1754253191v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Hoogstraetennaastligger ten westen Voorstraat 52west175725496v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstratencrediteur q.q. Rapenburg 10west1759254189v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstratenverkoper q.q. Moriaanstraat 4176025543r
WOUTERS, KLAAS Claes Wolters naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 91623230357r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Vismarkt 11669239201r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101682241177v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Hofstraat 47west1682241189v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakkerverkoper q.q. Kerkpad 181682241190r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper q.q. onbekend OZ1682241190v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181683241236r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 59168124139ra
WOPKES, KLAASwijlen Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 37168524263r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101692242382r
WOPKES, KLAASwijlen Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 3716852426ra
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot 78172724739r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot 781732248105v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot 781734248333v
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters verkoper Sint Odolphisteeg 71622230312r
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters schipper (schuit-)koper door niaar Sint Jacobstraat 11698243341r
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Rommelhaven 2west1699243403r
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 3171924634v
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ172024674v
WIEBRENS, KLAAS Claes Wybrens koper van 1/3 Achterstraat 7174425129v
WIEBRENS, KLAAS Claes Wybrens , c.u.huurder Grote Kerkstraat 3017562541r
WIEBRENS, KLAAS Claes Wybrens koemelkerverkoper Grote Kerkstraat 3017562541r
WILLEMS, KLAASwijlen Claes Wyllems verkoper Bildtstraat 171644235141v
IEPES, KLAAS Claes Ypes naastligger ten oosten Hofstraat 41166023822r
IEPES, KLAAS Claes Ypes smid (mr. -)koper huis met o.a. smederijNoordijs 25167924151r
IEPES, KLAAS Claes Ypes* smidnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 361687242206r
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48170024452r
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.s.naastligger ten westen Nieuwstraat 48170024452r
IEPES, KLAASde paardenstal van Claes Ypes* smidnaastligger ten noorden Nieuwstraat 401701244122v
IEPES, KLAASde paardenstal van Claes Ypes* smidnaastligger ten noorden Nieuwstraat 421701244122v
IEPES, KLAAS Claes Ypes smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 401706244317r
IEPES, KLAAS Claes Ypes smid (mr. -)naastligger ten noorden Franekereind 1170724519v
IEPES, KLAASde weduwe van Claes Ypes naastligger ten noorden Nieuwstraat 421715245234r
IEPES, KLAASwijlen Claes Ypes smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 401715245240v
IEPES, KLAASwijlen Claes Ypes verkoper Noordijs 25172124697v
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.u.huurder Rozemarijnstraat 1175725472r
IEPES, KLAAS Claes Ypis smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 50170024460v
IEPES, KLAAS Claes Ypis smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 52170024460v
IEPKES, KLAASde stal van Claes Ypkes smid (mr. -)naastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter1698243332v
IEPKES, KLAAS Claes Ypkes smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 38achter1698243332v
IEPES, KLAAS Claes Yppes smid (mr. ijzer-)koper twee kamers achter elkaarNieuwstraat 38168424258v
IEPES, KLAAS Claes Yppes smid (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 40169324336r
IEPES, KLAAS Claes Yppes koper huis en tuintjeNieuwstraat 50169324347r
IEPES, KLAAShet vorige verkochte perceel met Claes Yppes , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48169324347v
IEPES, KLAAShet vorige verkochte perceel met Claes Yppes , c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 48169324347v
IEPES, KLAAS Claes Yppes smid (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 421695243147v
ALBERTS, KLAASKE Claescke Alberts verkoper Zoutsloot 801598228121v
ALBERTS, KLAASKEde weduwe Claescke Alberts naastligger ten zuiden Zoutsloot 801613229140r
ALBERTS, KLAASKE Claescke Alberts verkoper Zoutsloot 801613229140r
EVERTS, KLAASKE Claescke Everdts koper Zuiderhaven 291634233153r
RUURDS, KLAASKE Claescke Rioerdts , meerderjarigverkoper Both Apothekerstraat1614229200r
WOUTERS, KLAASKE Claescke Wouters koper Grote Kerkstraat 23achter1620230225v
KLASES, KLAASKE Claesie Clases verkoper Spekmarkt 21634233134r
JANS, KLAASKE Claesie Jans koper Zoutsloot1633233117r
JANS, KLAASKE Claesie Jans verkoper Achterstraat164323543v
KAMP, KLAASKE Claesje Campnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 101694243117r
, KLAASKE Claeske naastligger ten oosten Herenwaltje 31621230280r
, KLAASKE Claeske naastligger ten zuiden Herenwaltje 31621230280r
, KLAASKE Claeske naastligger ten westen Heiligeweg 1west1651236167v
, KLAASKEde hypothaire en praegnante crediteuren van Claeske Arahamsverkoper Noorderhaven 1041714245218v
KAMP, KLAASKE Claeske Campnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 101691242350v
KAMP, KLAASKE Claeske Campverkoper Sint Odolphisteeg 101691242350v
, KLAASKEde erfgenamen van wijlen Claeske Hagens, c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16552374v1
, KLAASKEde erfgenamen van wijlen Claeske Hagens, c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen165623762r
STAPERT, KLAASKE Claeske Stapert, meerderjarige ongehuwde dochterverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 1a1733248188v
STAPERT, KLAASKE Claeske Stapertnaastligger ten oosten Schritsen 521734248354r
VETTEVOGEL, KLAASKE Claeske Vettevogelnaastligger ten oosten Voorstraat 6317522534r
WIJNGAARDEN, KLAASKE Claeske Wijngaardenkoper Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
WIJNGAARDEN, KLAASKE Claeske Wijngaardeneigenaar van 1/2 Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
WIJNGAARDEN, KLAASKE Claeske Wijngaardenkoper Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
WIJNGAARD, KLAASKE Claeske Wijngaerdenkoper door niaar Romastraat ZZ1716245260r
WIJNGAARDEN, KLAASKE Claeske Wijngaerdenkoper door niaar Romastraat ZZ1716245260r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams koper Noorderhaven 1041695243134r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams koper Noorderhaven 461702244144v
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams koper Noorderhaven 461702244171r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams verkoper Noorderhaven 4617062452v
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams naastligger ten noorden Voorstraat 571714245213r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams verkoper van 1/2 Voorstraat 571714245213r
ALBERTS, KLAASKE Claeske Alberts verkoper onbekend1605228442v
ALBERTS, KLAASKEde verkoperse Claeske Alberts naastligger ten oosten Herenwaltje 11613229159v
ALBERTS, KLAASKE Claeske Alberts verkoper Herenwaltje 11613229159v
ALBERTS, KLAASKEweduwe Claeske Alberts naastligger ten oosten Herenwaltje1613229168r
ALBERTS, KLAASKEweduwe Claeske Alberts naastligger ten zuiden Herenwaltje1613229168r
ALBERTS, KLAASKE Claeske Alberts verkoper Herenwaltje1613229168r
ALBERTS, KLAASKEwijlen Claeske Alberts , moeder en bestemoedererflater onbekend1622230331v
ALBERTS, KLAASKEde hof van wijlen Claeske Alberts naastligger ten zuiden Zoutsloot 801623230343r
ALBERTS, KLAASKE Claeske Alberts naastligger ten noorden Wortelstraat ZZ162523135r
ALBERTS, KLAASKEwijlen Claeske Alberts naastligger ten noorden Wortelstraat NZ162523163r
ALBERTS, KLAASKEwijlen Claeske Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 80163223345r
ALBERTS, KLAASKEde hof van wijlen Claeske Alberts naastligger ten zuiden Zoutsloot 80163223345r
ANDRIES, KLAASKE Claeske Andries verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
ANDRIES, KLAASKE Claeske Andries koper Franekereind 20170024436r
ANDRIES, KLAASKE Claeske Andries koper van 1/2 Grote Ossenmarkt 101703244201r
ANDRIES, KLAASKE Claeske Andries verkoper Blindemanssteeg OZ172024688v
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNES Claeske Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 42172824780r
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNES Claeske Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 1172824781v
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNES Claeske Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 48172824782v
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNES Claeske Annes Huidekoperverkoper van 1/3 Zoutsloot 171729247293v
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNES Claeske Annes Huidekoper, ongehuwde vrijsterverkoper van 1/3 Zoutsloot NZ1729247294r
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNESwijlen Claeske Annes Huidekoperverkoper van 1/2 Zoutsloot 22173224877r
ARJENS, KLAASKE Claeske Arjens verkoper Liemendijk NZ16842423ra
ARJENS, KLAASKE Claeske Arjens verkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
ARJENS, KLAASKE Claeske Arjens verkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
ARJENS, KLAASKE Claeske Arjens verkoper Bargebuurt16842423ra
ARJENS, KLAASKE Claeske Arjens koper Hofstraat 16169324360v
OOSTERBAAN, KLAASKE ARJENS Claeske Arjens Oosterbaan, minderjarigeverkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
BASTIAANS, KLAASKE Claeske Bastiaens naastligger ten noorden Peterseliestraat163223341v
BROERS, KLAASKE Claeske Broers verkoper (gesuccumbeerde) Rinnertspijp 11623230370v
KLASES, KLAASKE Claeske Claeses koper 1/2 huis Spitsbergen genaemtRommelhaven 28Spitsbergen1690242330v
KLASES, KLAASKE Claeske Claeses eigenaar van 1/2 Rommelhaven 281690242330v
KLASES, KLAASKE Claeske Claeses koper huisLanen 501690242330v
KLASES, KLAASKE Claeske Claesses naastligger ten noorden Noordijs 4169324354r
KLASES, KLAASKEde kleine kamer van Claeske Clases naastligger ten westen Schritsen 141669239194v
KLASES, KLAASKE Claeske Clases verkoper Schritsen 141669239194v
KLASES, KLAASKE Claeske Clases verkoper Schritsen 121669239195r
DOUWES, KLAASKEhet huis van Claeske Douwes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131653236221r
DOUWES, KLAASKEde tuin van de verkoper Claeske Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131653236221r
DOUWES, KLAASKE Claeske Douwes verkoper Lammert Warndersteeg 131653236221r
VALKEN, DOUWESde weduwe van Claeske Douwes Valkenhuurder (p.j.)Noorderhaven 961749251276r
EVERTS, KLAASKE Claeske Everts verkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
EVERTS, KLAASKE Claeske Everts verkoper ten noorden van Harlingen163723439v
FEKKES, KLAASKE Claeske Feckes verkoper Bargebuurt WZ1712245182v
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes koper Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes verkoper Weeshuisstraat 11170024447v
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes verkoper Kleine Bredeplaats 121711245162v
GERKES, KLAASKE Claeske Gerckes koper Hoogstraat 17achter1644235147v
GERRITS, KLAASKE Claeske Gerrits verkoper Brouwersstraat 2172024686v
GERRITS, KLAASKE Claeske Gerrits koper Noordergrachtswal1742250238r
GOSLINGS, KLAASKE Claeske Goslinghs naastligger ten zuiden Liemendijk1682241221v
GOSLINGS, KLAASKE Claeske Goslinghs verkopers van 1/2 Liemendijk1682241221v
GOSLINGS, KLAASKE Claeske Goslinghs verkoper Zoutsloot 1051688242239v
GOSLINGS, KLAASKE Claeske Goslinghs koper door niaar Noorderhaven 421688242256v
STIENSTRA, KLAASKE GOSLINGS Claeske Goslings Stienstra [staat: Steenstra]verkoper Zoutsloot NZ168024121va
GREULTS, KLAASKE Claeske Greolts koper provisioneel huis of kamerBargebuurt WZ169124224va
KAMP, KLAASKE HENDRIKS Claeske Hendricks Campkoper Grote Kerkstraat 191658237155v
KAMP, KLAASKE HENDRIKShet verkochte huis van Claeske Hendrix Campnaastligger ten zuiden Voorstraat 321691242367v
KAMP, KLAASKE HENDRIKS Claeske Hendrix Campverkoper Voorstraat 321691242367v
IEPES, KLAASKE Claeske Ipes koper Kruisstraat ZZ1642234169r
JAKOBS, KLAASKE Claeske Jacobs koper Zoutsloot 961668239167v
JAKOBS, KLAASKE Claeske Jacobs verkoper Lammert Warndersteeg 7167824113v
SWART, KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs Swartkoper Nieuwstraat 91725246229v
WIJNALDA, KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs Winaldaverkoper Voorstraat 68170824567v
JANS, KLAASKE Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Lanen 21656237265v
JANS, KLAASKE Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Schritsen 1west1656237265v
JANS, KLAASKE Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Brouwersstraat 281656237265v
JANS, KLAASKE Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Lanen 831656237265v
JANS, KLAASKE Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Zuiderhaven 571656237265v
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper Zuiderhaven 131668239177r
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper Brouwersstraat 281676240245r
JANS, KLAASKEde erfgenamen van wijlen Claeske Jans verkoper Kleine Bredeplaats 22167824115r
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31695243161v
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper q.q. Scheerstraat 6achter170024445v
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper q.q. Scheerstraat 6achter170024445v
JANS, KLAASKE Claeske Jans koper Ooievaarsteeg WZ172824797v
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper Grote Kerkstraat 401751252142r
JAIES, KLAASKE Claeske Jejes naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191716245265v
JAIES, KLAASKE Claeske Jejes naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191716245265v
JELLES, KLAASKE Claeske Jelles verkoper van 1/2 Zuiderstraat 171748251232r
JAIES, KLAASKE Claeske Jeyes koper Vijverstraat 51703244197v
JAIES, KLAASKE Claeske Jeyes naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 31727246306r
LEENDERTS, KLAASKEde erfgenamen van wijlen Claeske Leenarts verkoper Achterstraat1682241198r
LEENDERTS, KLAASKEwijlen Claeske Lenerts erflater Kerkpoortstraat1682241201r
LEENDERTS, KLAASKEwijlen Claeske Lenerts erflater Kerkpoortstraat1682241201v
LEENDERTS, KLAASKEwijlen Claeske Lenerts erflater Kerkpoortstraat1682241202r
LOLKES, KLAASKEals alimentators van Claeske Lolkes verkoper van 1/6 Vijverstraat 141725246217v
LOLKES, KLAASKEals alimentators van Claeske Lolkes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 321725246218r
KOK, KLAASKE LOLLES Claeske Lolles Kokkoper Grote Kerkstraat 29172724732v
LOLLES, KLAASKE Claeske Lollis verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 71620230224r
KOK, KLAASKE Claeske Lollus Cockverkoper van 1/4 Schritsen 571726246248v
LUBBERTS, KLAASKE Claeske Lubberts verkoper Kerkpad 71721246108v
MARTENS, KLAASKE Claeske Martens , vrijsterverkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
MINNES, KLAASKE Claeske Minnes , meerderjarige ongehuwde dochterkoper huis en muur en spijkervaste goederenAchterstraat1726246291r
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 71640234117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 91640234117v
PIETERS, KLAASKE Claeske Pieters koper Nieuwstraat 52162823261v
PIETERS, KLAASKE Claeske Pieters koper Lanen 501631232185r
PIETERS, KLAASKE Claeske Pieters koper Voorstraat ZZ1636233181v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Piters Hagenverkoper Franekereind 61641234130v
PIETERS, KLAASKE Claeske Pyters koper buiten Harlingen1633233101r
PIETERS, KLAASKE Claeske Pyters verkoper Kerkpad WZ174525189r
PIETERS, KLAASKE Claeske Pyters Haegenkoper 2/5 huisHeiligeweg 71647235252r
ROMKES, KLAASKE Claeske Romckes verkoper Brouwersstraat162423119r
ROMKES, KLAASKE Claeske Romckes koper Voorstraat 116272327v
SIPPES, KLAASKE Claeske Sippes koper Havenplein 28163123311r
SIEMENS, KLAASKE Claeske Symens naastligger ten zuiden Schritsen166123811va
TEEKES, KLAASKE Claeske Taeckes , voor zich en haar kinderenverkoper Schritsen 31624230375r
TEEKES, KLAASKEwijlen Claeske Teeckes erflater Noorderhaven 421645235180v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaardenkoper Hondenstraat 3west1729247240r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaardennaastligger ten noorden Hondenstraat 3west1729247240r
WIJNGAARD, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaerdenkoper 1/2 huisVoorstraat 811730247305v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaerdenkoper 1/2 huisVoorstraat 811730247305v
TJERKS, KLAASKE Claeske Tjerx verkoper Bildtstraat 13171924655r
TJERKS, KLAASKE Claeske Tjerx verkoper Zuiderhaven 371726246260v
WILLEMS, KLAASKE Claeske Willems koper Zuiderhaven 19zuid162423112r
WILLEMS, KLAASKE Claeske Willems koper Sint Odolphisteeg 81682241184v
WILLEMS, KLAASKE Claeske Willems verkoper Sint Odolphisteeg 81704244251r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meykoper Zuiderhaven ZZ164323564r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper Grote Kerkstraat 441680241106r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper q.q. Grote Kerkstraat 441680241106r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper onbekend1680241107r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper q.q. onbekend1680241107r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meynaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 421680241108r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper Grote Kerkstraat 421680241108r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper q.q. Grote Kerkstraat 421680241108r
WOUTERS, KLAASKE Claeske Wolters koper Heiligeweg 34161122923r
WOUTERS, KLAASKE Claeske Wouters* naastligger ten noorden ([staat: Claeske Bastiaens])Peterseliestraat NZ1644235114r
WOUTERS, KLAASKE Claeske Wouters* verkoper ([staat: Claeske Bastiaens])Grote Kerkstraat 23achter1650236100r
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes , d.v. wijlen Epe Woutersverkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen163223344v
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes verkoper ten oosten van Harlingen1657237112r
, KLAMER Clamer Henric Isaac baron van Steedingverkoper Zuiderhaven 671774258134r
, KLAMER Clamer Henric Isaac baron van Steedingverkoper Raamstraat 6zuid1774258134r
, KLAMER Clamer Henric Isaac baron van Steedingverkoper Zuiderhaven 711774258143r
TROMP, KLAARTJE Clara Tromp, voor haar drie minderjarige kinderenverkoper Heiligeweg 581792264354r
TROMP, KLAARTJE Clara Tromphuurder (p.j.)Schritsen 171792264354r
TROMP, KLAARTJE Clara Tromp, voor haar drie minderjarige kinderenverkoper Schritsen 171792264354r
VIERSEN, KLAARTJE Clara van Viersenverkoper Noorderhaven 621710245102v
AARTS, Clara Aerts verkoper Droogstraat 61167224011va
ANDRIES, KLAARTJE Clara Andries koper Nieuwstraat 201775258211r
KOERTS, KLAARTJE Clara Coerts verkoper van 1/4 Vijver 5169424375r
KOERTS, KLAARTJE Clara Coerts verkoper van 1/4 Poortje 71706244326v
JANS, KLAARTJE Clara Jans verkoper Kerkpoortstraat 571763255265r
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts koper Gardenierstraat16112298v
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts verwandelaar Gardenierstraat161222975v
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts aanhandelaar Karremanstraat 23161222976r
KARELS, Clase Carels , c.u.verkoper Lammert Warndersteeg WZ163723432r
REIGER, KLAASKE Clazina Reygersverkoper Lanen 391808268112r
LANTING, KLEIS het panwerk van Cleis Lantingnaastligger ten zuiden Liemendijk1755253219r
LANTING, KLEIS vroedsman Cleis Lantingkoopmankoper huisAchterstraat17632563r
LANTING, KLEIS vroedsman Cleis Lantingnaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1765256103v
LANTING, KLEIS burgemeester Cleis Lantingverkoper q.q. Hoogstraat 101768257253v
LANTING, KLEIS burgemeester Cleis Lantingnaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5177225853v
LANTING, KLEIS burgemeester Cleis Lantingnaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5177225853v
, KLEIS Cleis Lantinghnaastligger ten oosten Lanen 9west168024186r
, KLEIS Cleis Lantinghnaastligger ten noorden Lanen 9west168024186r
, KLEIShet pakhuis van oud burgervaandrig Cleis Lantinghnaastligger ten westen Noorderhaven 58168524287v
, KLEISoud burgervaandrig Cleis Lantinghverkoper Kleine Bredeplaats 191687242190r
ZANDSTRA, KLEIS Cleis Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, KLEIS Cleis Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, KLEIS Cleis Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels naastligger ten oosten Lanen 9163723424v
BARTELDS, KLEISde kamer van Cleis Bartels naastligger ten zuiden Zuiderhaven 491640234107r
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels , c.u.verkoper Zuiderhaven 491640234107r
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels , c.s.naastligger ten westen Schritsen ZZ1641234126v
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels verkoper Zuiderhaven 63164323574r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 111174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper estrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 99174025099r
JOOSTES, KLEIS Cleis Joostes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9167924126r
, CLEMENSwijlen mr. Clemens Elyeverkoper Brouwersstraat1604228412v
, CLEMENSmr. Clemens Heliaekoper huis Brouwersstraat1599228138r
, CLEMENSmr. Clements naastligger ten noorden Brouwersstraat 41602228321r
BARTELDS, Cleyes Bartels koper huis en schuurLanen 9oost1647235262r
BARTELDS, de kopers Cleyes Bartels naastligger ten westen Lanen 9oost1647235262r
BARTELDS, Cleyes Bartels , c.u.geniaarde koper ten oosten van Harlingen1647235262v
, KLEISburgervaandrig Cleys Lantinghapothekerkoper huisKleine Bredeplaats 191677240265r
, KLEIS Cleys Lantinghapothekernaastligger ten noorden Lanen 9west1681241133v
, KLEIS Cleys Lantinghapothekernaastligger ten oosten Lanen 9west1681241133v
, KLEIS Cleys Lantinghwijnhandelaarverkoper Lanen 9oost1683241261v
ZANDSTRA, KLEIS Cleys Sanstraverkoper Zuiderhaven 73west16782415r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt ZZ161623017v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels schipper (veer-)koper oud huis (afgebroken en herbouwd)Lanen 9west161723093v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten oosten Lanen 71621230263r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten noorden Zuiderhaven 49162823233v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten oosten Heiligeweg 26162823242v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-10-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend162823279v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend162823279v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])Hoogstraat 38162823279v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels verkoper q.q. William Boothstraat OZ1629232120r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels verkoper q.q. Heiligeweg 281629232120r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten westen Voorstraat 14achter1630232131r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels verpachter grond Hoogstraat 38163223363v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels schipper (veer-)koper twee ledige plaatsen of huissteden, met kamers en plaats erachter, voor en achter 50 voeten breedZuiderhaven 57163223367v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten westen Voorstraat 14163323389v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper door niaar huis met stal en timmerhuisZuiderhaven 49163923477v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten noorden Zuiderhaven 49163923477v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels niaarnemer Grote Kerkstraat 35164323546r
BARTELDS, KLEISlege plaatsen van Cleys Bartels naastligger ten zuiden Schritsen 18164323573v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels , c.u.verkoper Schritsen 18164323573v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten westen Grote Kerkstraat 37164323591v
BARTELDS, KLEIShet hek van Cleys Bartels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 37164323591v
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleys Bartels Lantingnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 161653236225v
BARTELDS, KLEISde plaatsen en kamers van Cleys Bartles naastligger ten oosten Zuiderhaven 61164323571v
JOOSTES, KLEIS Cleys Joosten naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 91682241204v
, JAKOB Cobes Flunkoperslagersknechthuurder (p.w.)Rapenburg 1179226464v
PIETERS, JAKOBwijlen Cobus Pieters naastligger ten zuiden Zuiderstraat 20176725719r
IEPKES, KOENRAADhet sterfhuis van Coene Epkes verkoper Zoutsloot1681241129v
HEPKES, KOENRAAD Coene Hepkes naastligger ten oosten Karremanstraat 271657237108v
JANS, KOENRAAD Coene Jans koper huisZoutsloot 421806267247r
JANS, KOENRAADwijlen Coene Jans verkoper Zoutsloot 42180826839v
JANS, KOENRAADde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Coene Jansen smidverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
JANS, KOENRAADde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Coene Jansen smidverkoper onbekend1599228181r
JANS, KOENRAADde nagelaten kinderen van wijlen Coene Jansen , c.u.smidverkoper Grote Bredeplaats ZZ1600228191v
JANS, KOENRAADde nagelaten kinderen van wijlen Coene Jansen , c.u.smidverkoper Zuiderhaven 251600228191v
JANS, KOENRAAD Coene Jansen smideerdere eigenaar Grote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
JOCHEMS, KOENRAAD Coene Jogchems Schuiteboerverkoper Kromme Elleboogsteeg1762255119r
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems koper van 3/4 Sint Jacobstraat 6170824573r
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Havenplein 281752252187v
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 21752252187v
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 41752252187v
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 41762255116r
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Havenplein 281762255124v
WILLEMS, KOENRAADde weduwe van Coene Willems naastligger ten oosten Havenplein 18oost1766256226r
WILLEMS, KOENRAADde weduwe van Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 41771257201v
, KOENRAADde erfgenamen van wijlen mr. Coenert naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25west1605228486v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes hoedenmakerbewoner Voorstraat 131602228338v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes hoedenmakerverkoper q.q. Voorstraat 131602228338v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes verkoper q.q. Voorstraat 131603228380r
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes verkoper Grote Bredeplaats 251604228384v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes verkoper Grote Bredeplaats 271604228384v
ABES, de keet van Coenertt Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ1614229238v
FRANKENA, KNIERKE Coenira van Franckenakoper provisioneel ten zuiden van Harlingen167524028va
FRANKENA, KNIERKE Coenira van Franckenakoper provisioneel ten zuiden van Harlingen167524028va
FRANKENA, KNIERKE Coenira van Franckenakoper provisioneel ten zuiden van Harlingen167524028va
FRANKENA, KNIERKE Coenira van Franckenakoper provisioneel ten zuiden van Harlingen167524028va
FRANKENA, KNIERKE Coenira van Franckenakoper provisioneel ten zuidoosten van Harlingen167524028va
FRANKENA, KNIERKE Coenira Franckenakoper Wasbleek1680241118v
, KOENRAADde [zout]keet van Coenraad Abbes naastligger tegenover Lammert Warndersteeg 101624230383r
, KOENRAADde weduwe van Coenraad Michiel huurder kelder (p.j.)Hofstraat 51796264349r
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenraad Backerbootsman Admiraliteitverkoper Kleine Bredeplaats 16178326198r
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenraad Bakkerkoper Grote Kerkstraat 3017562541r
BAKKER, KOENRAAD wijlen vroedsman Coenraad Bakkerbootsmankoper provisioneel Kleine Bredeplaats 161770257257r
BAKKER, KOENRAAD de weduwe van Coenraad Bakkernaastligger ten noorden Rapenburg 1179226464v
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenraad Bakkerbootsmanverkoper Grote Kerkstraat 301795264236v
BAKKER, KOENRAAD Coenraad Bakkerijzerkramerverkoper q.q. Sint Jacobstraat 15179726535r
BAKKER, KOENRAAD Coenraad W. Bakkernaastligger ten zuiden Noorderhaven 98achter1801265308r
BAKKER, KOENRAAD de weduwe van Coenraad Bakkernaastligger ten oosten Zuiderhaven 39180426769v
BAKKER, KOENRAAD Coenraad W. Bakker, c.u.huurder Voorstraat 331805267183v
BAKKER, KOENRAAD Coenraad P. Bakkerkompasmaker (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter180826833v
BENTFORD, KOENRAAD Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)koper huis en tuintjeSchritsen 5oost1762255159r
BENTFORD, KOENRAAD Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)verkoper Schritsen 5oost176825757r
, KOENRAAD Coenraad Funk, levend of dood onbekendverkoper Grote Ossenmarkt 317672573v
, KOENRAAD Coenraad Funk, levend of dood onbekendverkoper Grote Ossenmarkt 517672573v
, KOENRAAD Coenraad van Glied, c.u.voormalig bewoner Voorstraat 93achter178526223v
LEERS, KOENRAAD Coenraad Leers, ongehuwdkoopmankoper huis, tuin, zomerhuis en pakhuizenVoorstraat 78180826827r
, KOENRAAD Coenraad Ostwaldnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 131763255186r
, KOENRAAD Coenraad Ostwaldnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 91769257114v
, KOENRAAD Coenraad Oswaldhofmeester op het Prinsenjachtkoper huisGrote Bredeplaats 111759254218r
, KOENRAAD Coenraad Oswaldnaastligger ten zuiden Noorderhaven 141759254218ar
, KOENRAAD Coenraad Oswaldnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 91774258173r
, KOENRAAD Coenraad Oswaldnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 131782260268r
, KOENRAADde weduwe van Coenraad Oswaldverkoper Grote Bredeplaats 11178526245r
SMID, KOENRAAD de weduwe Coenraad Smitthuurder (p.j.)Bargebuurt 101787262198v
TUINEMA, KOENRAAD Coenraad Tuinemakasteleinverkoper Hoogstraat 261787262173v
ABES, KOENRAADde keet van Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
ABES, KOENRAADde zoutkeet van Coenraad Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ1615229247v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes zoutziederverkoper van 1/2 Noorderhaven 28161723069r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg OZ1620230230v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes verkoper q.q. Heiligeweg 201623230336v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes protesteert vanwege een gerechtigheid onbekend1623230337v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes koper kamerKruisstraat 5oost1623230340r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes koper twee boven- en twee benedenkamersKruisstraat ZZ1623230340v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 216242319r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten noorden Kruisstraat NZ162523174r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes koper huis met schuur, strekkende naar de Nieuwe KerkstraatKruisstraat NZ16272327r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten noorden Kruisstraat NZ16272327r
ABES, KOENRAADnu Coenraad Abbes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ162823268r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ162823268v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes zoutziederkoper kamerKruisstraat162823270r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes zoutziedernaastligger ten westen Kruisstraat162823270r
ERNSTES, KOENRAADwijlen Coenraad Eernstes eerdere eigenaar Noorderhaven 28161723069r
BENTFORD, KOENRAAD Coenraad Gijbertus Bentfortnaastligger ten oosten Schritsen 5west176425674r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)koper koopmanshuis met pakhuisNoorderhaven 22176725715r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)koper koopmanshuis met pakhuisNoorderhaven 22achter176725715r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)verkoper Noorderhaven 22177325877r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)verkoper Noorderhaven 22achter177325877r
JANS, KOENRAAD Coenraad Jansen zadelmakerhuurder Sint Jacobstraat 51695243162v
LINSES, KOENRAAD Coenraad lensen , vrijgezelkoper kamer, weefwinkel en plaatsje erachterWilliam Boothstraat 3173224891r
LINSES, KOENRAAD Coenraad Lenses wever (bont-)verkoper William Boothstraat 31737249185v
WILLEMS, KOENRAADwijlen Coenraad Willems verkoper Sint Jacobstraat 617312488v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopman in ijzerverkoper Tiepelsteeg179726519v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopmankoper zoutkeet met pan, zelhuis, dennen, turfschuur, stal, wagenhuis, beide woonkamers aan de vaartswal en een stukje landNoorderkade 231800265208r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopmanverkoper Zuiderhaven 43181026989r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopmanverkoper Schritsen 5oost1810269102r
ABES, KOENRAADgebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Coenraadt Abbes naastligger Grote Bredeplaats 27167824121r
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenrad Backerbootsmangeniaarde koper Heiligeweg 191773258118r
LUDINGA, KOENRAAD Coenradus Ludingamedicus (stads -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 111688242226v
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 141630232131r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14achter1630232131r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes verkoper q.q. Brouwersstraat 101630232163r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes geniaarde koper Voorstraat 341631232172v
ABES, KOENRAADde keet van oud burgemeester Coenraed Abbes naastligger ten noorden onbekend16362342v
BERENDS, KOENRAAD Coenraed Beerns huurder Zuiderhaven1734248349r
ABES, KOENRAADgezworen gemeensman Coenraedt Abbes koper huisNoordijs 4163123321r
ABES, KOENRAADburgemeester Coenraedt Abbes verpachter grond ([staat: een rijksdaalder])Sint Christoffelsteeg163323383r
ABES, KOENRAADoud burgemeester Coenraedt Abbes verkoper Lammert Warndersteeg OZ1640234109r
JANS, KOENRAAD Coenraedt Jans zadelmaker (mr. -)bewoner Sint Jacobstraat 10noord1691242346r
ABES, KOENRAADburgemeester Coenraet Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14163323389v
ABES, KOENRAADoud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Schoolsteeg WZ1635233162r
ABES, KOENRAADde kamer van oud burgemeester Coenraet Abbes naastligger ten noorden Kruisstraat 3west1640234108v
ABES, KOENRAADoud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 31641234149r
ABES, KOENRAADoud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 81641234149r
DUMAN, KOERT Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 1b1784261229r
DUMAN, KOERT Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 31achter1784261230r
DUMAN, KOERT Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 12noord1784261231r
DUMAN, KOERT Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 21784261232r
DUMAN, KOERT Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 11784261233r
BOUWES, KORNELIShet pakhuis van Coernelis Bouwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 111759254218r
, KOERT Coert houtzagerbewoner kamer Zuiderhaven ZZ165523739v
BEIMA, KOERT Coert van Beimasecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper huis, hof met belvedere of zomerhuisSchoolstraat 21712245165v
BEIMA, KOERT Coert van Beimasecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar woningZuiderhaven ZZ1712245166r
BEIMA, KOERT de heer Coert van Beimakoper woningWerfpad ZZ1712245169v
BEIMA, KOERT Coert van Beimasecretaris Admiraliteit in Frieslandverkoper Schoolstraat 21728247108v
, KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingmafiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 43181026989r
, KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingmafiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Zuiderhaven 43181026989r
, KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingmafiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Zuiderhaven 43181026989r
BEIMA, KOERT de heer Coert van Beymasecretaris Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Spinhuisstraat 41746251153r
BEIMA, KOERT Coert Lambertus van Beymakoper huis en tuinKleine Bredeplaats 141807267314r
BEIMA, KOERT mr. Coert Lambertus van Beymaverkoper Kleine Bredeplaats 141808268116v
BEIMA, KOERT mr. Coert Lambertus van Beymaverkoper Vijver 11808268116v
BEIMA, KOERT mr. Coert Lambertus van Beymaverkoper Kleine Bredeplaats 141808268116v
BEIMA, KOERT Coert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal (substituut -)koper huis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderhaven 391808268114r
BEIMA, KOERT Coert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal (substituut -)koper huis ([voor de drie percelen in deze akte])Grote Ossenmarkt 6oost1808268114r
BEIMA, KOERT Coert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal (substituut -)koper huis ([voor de drie percelen in deze akte])Grote Ossenmarkt 6west1808268114r
BOERMAN, KOERT Coert Boermanverkoper Heiligeweg 111732248115v
DUMAN, KOERT Coert Dumannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 221790263181r
DUMAN, KOERT Coert Dumannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 221791263372v
DUMAN, KOERT Coert Dumannaastligger ten oosten Lanen 631793264139r
DUMAN, KOERT Coert H. Dumannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 181796264350r
DUMAN, KOERT Coert Dumanschoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1817962651r
DUMAN, KOERT Coert Dumanschoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 1817962651r
DUMAN, KOERT Coert Dumannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18180126627r
DUMAN, KOERT Coert Dumannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 22180226696v
DUMAN, KOERT Coert Dumannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 181807267301v
DUMAN, KOERT Coert Dumannaastligger ten oosten Lanen 631809268272r
, KOERT Coert van Hattingenkoper kamerFabrieksstraat 2159722842r
, KOERT Coert Oeghenerverkoper Spinstraat159722839v
DUMAN, KOERT BROERS Coert Broers Dumankoper door niaar huisGrote Bredeplaats 181796264350r
KOERTS, KOERT Coert Coertsen verkoper van 1/4 Vijver 5169424375r
FEIKES, KOERT Coert Feyckes verkoper Schritsen 481697243294r
HANSES, KOERT Coert Hansen koper finaal kamer nr. 7Bargebuurt 1816602387ra
HANSES, KOERT Coert Hansen koper provisioneel Bargebuurt 1816602387ra
HANSES, KOERT Coert Hansen naastligger ten noorden Bargebuurt WZ166523923r
HANSES, KOERT Coert Hansen naastligger ten noorden Bargebuurt 221706244329r
HENDRIKS, KOERT Coert Hendricks kistmakerkoper twee kamers aanelkaarSchritsen 52161222983v
HENDRIKS, KOERT Coert Hendriks wever (bont-)koper huisRomastraat 5175725473r
HENDRIKS, KOERT Coert Hendriks wever (bont-)verkoper Romastraat 5176325613r
HENDRIKS, KOERT Coert Hendriks schoenmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 131775258240r
DUMAN, KOERT HENDRIKS Coert Hendriks Dumanschoenmaker (mr. -)geniaarde koper Grote Bredeplaats 10177625911v
DUMAN, KOERT HENDRIKS Coert Hendriks Dumanschoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 201778259131r
JANS, KOERTde dochter van Coert Jans blauwververhuurder Bargebuurt 221752252235r
VELSEN, KOMMERKE Commer van Velsenverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats1626231139v
JOOSTES, KOMMERKE Commerke Joostes verkoper Rozengracht NZ162523169v
JOOSTES, KOMMERKE Commerke Joostes verkoper Droogstraat 45162723213v
JOOSTES, KOMMERKE Commerke Joostes verkoper Zuiderplein 5zuid162823276v
JOOSTES, KOMMERKE Commerke Joostes verkoper Lanen 87162923287r
JOOSTES, KOMMERKE Commerke Joostes verkoper Voorstraat 261640234107v
FABER, JANSde boedel van wijlen Conelis Jans Faberverkoper van 1/2 Bargebuurt WZ179726534r
JOOSTES, KNIERKE Coniercken Joesten bruid 1604228416r
LUDINGA, KOENRAAD wijlen Conradus Ludingamedicinae doctornaastligger ten zuiden Brouwersstraat 111691242343r
LUDINGA, KOENRAAD de weduwe van Conradus Ludinganaastligger ten zuiden Brouwersstraat 111698243345v
LUDINGA, KOENRAAD dr. Conradus Luidingamedicus (stads -)koper huisBrouwersstraat 13168424214v
, KOENRAADdr. Conradus Luydinga, c.u.koper twee kamersBrouwersstraat 19achter168524291r
, KOENRAADtuin en achterhuis van dr. Conradus Luydinganaastligger ten noorden Brouwersstraat 19achter168524291r
ABES, KOENRAADoud burgemeester Conraet Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 141642234175r
OOSTERHOUT, KOOP Coop Oosterhoutherbergier in Het Wapen van Barradeelkoper huis en herbergNoorderhaven 88Benthem1784261244v
, Coopke? naastligger ten westen Fabrieksstraat177725957r
, Coopke? naastligger ten noorden Fabrieksstraat177725957r
, KORNELIS Corneelis Beitsgatkoemelkerkoper woningKromme Elleboogsteeg 2175325363r
, KORNELIS Corneelis Beitsgatnaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 2175325363r
BROUWER, KORNELIS Corneelis Brouwerkoopmankoper zoutkeetScheffersplein 231751252170r
, KORNELIS Corneelis Oudemanverkoper Brouwersstraat 3175225323v
, KORNELIS Corneelis Oudermankoper huisSchritsen 62175325337v
BLOK, KORNELIS Corneles Blokglasmaker en verver (mr. -)koper fraai huisBildtstraat 14175625432v
VEERSMA, KORNELIS oud burgemeester Corneles Veersmaverkoper huisFranekereind 11758254152r
ANNES, KORNELIS Corneles Annes winkelierkoper door niaar ratione sanguinis huisLanen 811756253251r
ANNES, KORNELIS Corneles Annes , c.u.huurder Heiligeweg 661756253253r
DIRKS, KORNELIS Corneles Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 101758254168r
GEERTS, KORNELIS Corneles Geerts , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 81755253225v
, KORNELISKEde erfgenamen van wijlen Cornelia naastligger ten noorden William Boothstraat 21738249264v
KRAP, KORNELISKE Cornelia Craberfgenaam Grote Bredeplaats 151752252244r
DIJKSTRA, KORNELISKE Cornelia L. Dijkstrakoper Hoogstraat 451805267146r
FERRERIS, KORNELISKE Cornelia Catharina Ferrerisverkoper Lombardstraat 21704244257v
, KORNELISKE Cornelia Stansen, c.m.verkoper van 1/5 Hondenstraat 131695243137v
, KORNELISKE Cornelia Vijselaarkoper Herenwaltje 171701244105r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Wasbleek168424217r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper 1168424218v
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Zoutsloot 67170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Nieuwstraat 42170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Lombardstraat 2170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Lombardstraat 4170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Franekereind 19170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper onbekend170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Kleine Kerkstraat 10170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper onbekend170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper onbekend170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper onbekend170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Hondenstraat 12170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Hondenstraat 9170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Hondenstraat 13170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Kleine Kerkstraat 8170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Lanen 28170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Lanen 26170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper onbekend170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Tiepelsteeg170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Tiepelsteeg170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Tiepelsteeg170824553r2
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Tiepelsteeg170824553r2
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Kleine Bredeplaats170824553r2
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Tiepelsteeg170824553r2
, KORNELISKE Cornelia Viselaerverkoper Kerkpoortstraat168324167va
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper Nieuwstraat 4216992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper Lombardstraat 216992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper Lombardstraat 416992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper Franekereind 1916992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper Franekereind 2816992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper Hondenstraat 1216992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r2
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r2
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r2
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper Tiepelsteeg16992449r2
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r2
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r2
EMILIUS, KORNELISKEwijlen Cornelia Ameels erflater Hofstraat 151784261255r
ARENDS, KORNELISKE Cornelia Arents koper Lanen 64176025527r
KLASES, KORNELISKE Cornelia Claeses geniaarde koper Karremanstraat 101721246126r
KLASES, KORNELISKEwijlen de kinderen van Cornelia Claeses verkoper Karremanstraat OZ1728247127v
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases koper huis met twee kamersKarremanstraat OZ1726246258r
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases verkoper Karremanstraat 141729247220v
KORNELIS, KORNELISKE Cornelia Cornelis koper Kerkpoortstraat 7achter170724510v
HENDRIKS, de erfgenamen van wijlen Cornelia Hendriks naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ176025543ar
JOHANNES, KORNELISKE Cornelia Johannis , en haar broers en zusterskoper huisOoievaarsteeg 23171924640v
TEIES, KORNELISKE Cornelia Teyes koper Scheerstraat 121726246259r
WILLEMS, KORNELISKE Cornelia Willems huurder (p.j.)Hofstraat 311681241155v
WIEBES, KORNELISKE Cornelia Wybes verkoper Zoutsloot 105164323559r
WIEBES, KORNELISKE Cornelia Wybes koper huis waar Barradeel uithangtBildtstraat 17Barradeel1644235141v
WIEBES, KORNELISKE Cornelia Wybes naastligger ten noorden Bildtstraat 19164923699r
WIEBES, KORNELISKE Cornelia Wybes verkoper Bildtstraat 17165923810r
, KORNELIS Cornelio verkoper q.q. Franekertrekvaart1613229152v
, Cornelio Aengium verkoper q.q. ten oosten van Harlingen1613229144v
, KORNELIS Cornelio Bartholomaei lakenkoperverkoper Scheerstraat 8west161122933v
, KORNELIS Cornelis pottenbakkernaastligger ten oosten Schritsen1602228282v
, KORNELIS Cornelis houtzagernaastligger ten oosten Lanen ZZ161122940v
, KORNELIS Cornelis , [staat: Selanders]naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 91623230357r
, KORNELIS Cornelis kleermaker [staat: schroor]naastligger ten westen Hoogstraat 171630232115v
, KORNELIShet huis van Cornelis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 27163123332r
, KORNELIS Cornelis bezemmakernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)163223346r
, KORNELIS Cornelis houtzagergeniaarde koper Achterstraat ZZ163823468r
, KORNELIS Cornelis houtzagerverkoper q.q. Achterstraat ZZ163823468r
, KORNELIS Cornelis bakkernaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)164423599r
, KORNELIS Cornelis koper Lanen 40164823619r
, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis kuipernaastligger ten oosten Noordijs OZ1683241245v
, KORNELIS Cornelis schoenlappernaastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ168524299v
, KORNELIShet hoekhuis van de weduwe van wijlen Cornelis stokernaastligger ten westen Hofstraat 11687242164v
, KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1690242326r
, KORNELISde weduwe van Cornelis stokernaastligger ten westen Hofstraat 11692242388r
, KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ169324350v
, KORNELISals bewoner de weduwe van Cornelis blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 181695243173r
, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis stokernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 251702244148v
, KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1704244249v
, KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1705244309v
, KORNELIS Cornelis , c.u.schipper op Sneeknaastligger ten oosten Gardenierstraat 31722246126v
, KORNELISde weduwe van Cornelis , c.s.gleibakkernaastligger ten noorden Zuiderhaven 511724246201v
, KORNELIS Cornelis schipper op Sneeknaastligger ten oosten Gardenierstraat 31727246306v
, KORNELIS Cornelis wever (mr. bont-)huurder Heiligeweg 81733248202v
, KORNELIS Cornelis naastligger ten oosten Noordermolen 1175325352v
, KORNELISgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Cornelis blokmakereigenaar perceel Noorderhaven 161758254180r
, KORNELIS Cornelis korfmakerverkoper Bildtstraat 61770257157r
, KORNELIS Cornelis smidnaastligger ten zuiden Kruisstraat 81778259136r
, KORNELIS Cornelis sleefmakernaastligger ten oosten Romastraat ZZ1784261254r
, KORNELIS Cornelis naastligger ten zuiden Romastraat ZZ1784261254r
, KORNELIS Cornelis sleefmakerkoper huisRomastraat ZZ1785261306r
, KORNELISde koper Cornelis sleefmakernaastligger ten oosten Romastraat ZZ1785261306r
, KORNELIS Cornelis , c.s.naastligger ten noorden Weeshuisstraat 131790263211v
, KORNELIS Cornelis , c.s.naastligger ten noorden Weeshuisstraat 151790263211v
, KORNELIS Cornelis kuipernaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1803266217r
AARDENBURG, KORNELIS vroedsman Cornelis Aardenburgkoopmankoper Rozengracht 151763255210v
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg, lid van de gemeentekoper hofHofstraat ZZ176425680r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburgnaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ176425680r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat ZZ176425680r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburgnaastligger ten noorden Hofstraat ZZ176425680r
AARDENBURG, KORNELIS vroedsman Cornelis Aardenburg, c.s.koopmankoper door niaar woningHofstraat 20176425681r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg, lid van de gemeentekoper huisRozenstraat 1Almenum176425681v
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburgnaastligger ten zuiden Rozenstraat 1176425681v
AARDENBURG, KORNELIS vroedsman Cornelis Aardenburgkoopmankoper lege grondHofstraat 161765256124r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburgnaastligger ten zuiden Hofstraat 161765256124r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat 161765256124r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburgverkoper q.q. Rozengracht 51778259146v
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburgverkoper q.q. Voorstraat 451780259276r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburgkoper huisHofstraat 221782260251r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat 221782260251r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburgverkoper q.q. Rozengracht 71785261263r
AARDENBURG, KORNELIS gezworen gemeensman Cornelis Aardenburgverkoper Heiligeweg 66178626252r
AARDENBURG, KORNELIS gezworen gemeensman Cornelis Aardenburgverkoper Lanen 32178626252r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat 22178626254r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburgverkoper Hofstraat 22178626254r
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackerslootverkoper Heiligeweg 601640234117v
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackerslootverkoper Heiligeweg 581640234117v
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackerslootverkoper Vijverstraat 71640234117v
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackerslootverkoper Vijverstraat 91640234117v
AYTEMA, KORNELIS Cornelis Aitemaverkoper Grote Ossenmarkt 3171824616v
ALBERDA, KORNELIS Cornelis Albarda, J.U.D.secretaris van Het Bildtverkoper q.q. Voorstraat 241732248151v
ALBERDA, KORNELIS Cornelis Alberdasecretaris van Het Bildtverkoper q.q. Anjelierstraat 8174025085r
BAKKER, KORNELIS Cornelis Backernaastligger ten zuiden Schritsen 641742250219v
BAKKER, KORNELIS Cornelis Backerkoper huisGrote Kerkstraat 411799265134v
, KORNELIShaar zoon Cornelis Baertsverkoper Lammert Warndersteeg 2161222994v
BAKKER, KORNELIS Cornelis Bakkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181799265136r
BAKKER, KORNELIS Cornelis P. Bakkerkoper huisGrote Kerkstraat 391801265297v
BAKKER, KORNELIS Cornelis P. Bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 391801265297v
BAKKER, KORNELIS Cornelis P. Bakkernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 391801265297v
BAKKER, KORNELIS wijlen Cornelis Bakkerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 411805267152v
BAKKER, KORNELIS wijlen Cornelis Bakkerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 391805267152v
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg OZ177225811r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter1775258233r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter17752585va
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Nieuweburen 251779259159r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Nieuweburen 251780259298v
, KORNELIS Cornelis Beidtsgatkoper huisKerkpoortstraat 1179726552r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beitschatkoper herberg en stal ([voor de twee percelen in deze akte])Hoogstraat 25de Rode Ploeg176425630r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beitschatkoper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Hoogstraat 17176425630r
BEIDSCHAT, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Beitschatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 51782260232r
, KORNELIS Cornelis Beitsegatnaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg OZ1765256133v
, KORNELIS Cornelis Beitsegatkoemelker en wagenaarkoper huisGrote Kerkstraat 46176825735v
, KORNELIS Cornelis Beitsegatkoemelkerkoper huisNieuwstraat 621770257145ar
, KORNELIS Cornelis Beitsegatnaastligger ten westen Droogstraat ZZ178126043v
, KORNELIS Cornelis Beitsgatkoemelkerverkoper Nieuwstraat 621774258144r
, KORNELIS Cornelis Beitzegatkoemelkerkoper schuur of pakhuis met zolderRozengracht 151763255184r
, KORNELIS Cornelis Beitzegatkoemelkerverkoper Rozengracht 151763255210v
, KORNELISschuur of pakhuis van Cornelis Beitzegatnaastligger ten oosten Rozengracht 131763255218v
, KORNELIS Cornelis Beitzegatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter1766256205r
, KORNELIS Cornelis Beydschatkoemelkerkoper huisKerkpoortstraat 1176025529v
, KORNELIS Cornelis Beydschatkoemelkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1176025529v
, KORNELIS Cornelis Beydschatvoermankoper huisHofstraat 221781260103v
BLOK, KORNELIS Cornelis Bloknaastligger ten noorden [staat: zuiden] Zoutsloot 281762255119v
BLOK, KORNELIS Cornelis Bloknaastligger ten noorden Bildtstraat 161763255261r
BLOK, KORNELIS Cornelis Bloknaastligger ten noorden Bildtstraat 16177225827v
BLOK, KORNELIS Cornelis Bloknaastligger ten zuiden Bildtstraat 12177325886r
BLOK, KORNELIS Cornelis Blokverver en glasmaker (mr. -)verkoper Havenplein 18west1774258166r
BOLMAN, KORNELIS Cornelis Bollemannaastligger ten westen onbekend164923675r
BOLMAN, KORNELIS de kamer van Cornelis Bollemannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1651236151r
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncknaastligger ten westen Zuiderhaven NZ16152309v
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncknaastligger ten westen Zuiderhaven NZ1619230174v
BONKE, KORNELIS Cornelis Bonckprotesteert vanwege een reversaal onbekend1621230284r
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncknaastligger ten oosten Zuiderhaven NZ162523174v
BONKE, KORNELIS Cornelis Bonckapothekerkoper hof met bomen en plantagieFranekerpoort (gebied)1654236274v
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncknaastligger ten westen Achterstraat 45oost165523721v
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncknaastligger ten oosten Liemendijk NZ1658237172av
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncknaastligger ten zuiden Heiligeweg 29166023854r
BONKE, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Bonckverkoper Liemendijk1661238117r
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncq, c.u.apothekerkoper 4/7 huisVoorstraat 641659237187r
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncqkoper finaal 3/7 huisVoorstraat 641659237243r
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncqnaastligger ten zuiden Heiligeweg 291664238242r
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncqapothekererflater Carl Visschersteeg WZ167624031va
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncqapothekererflater Heiligeweg 27noord167624031va
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncqerflater Heiligeweg 27midden167624033ra
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerkoopmankoper huis en grote hofZoutsloot 3217492526v
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 41752252201r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwernaastligger ten oosten Zoutsloot 30175225332r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwernaastligger ten noorden Droogstraat 37175325340r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 6175325347v
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerverkoper Scheffersplein 231754253159v
BROUWER, KORNELISKE Cornelis Brouwerkoopmankoper zoutkeet, paardenstal en wagenhuisNieuwstraat 401759254204r
BROUWER, KORNELIS de ververij en tuin van Cornelis Brouwernaastligger ten oosten Zoutsloot 321759254204v
BROUWER, KORNELIS de ververij en tuin van Cornelis Brouwernaastligger ten zuiden Zoutsloot 321759254204v
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerkoopmanverkoper Zoutsloot 361759254205v
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwernaastligger ten oosten Zuiderhaven 73west176025513v
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwernaastligger ten oosten Zuiderhaven 73west176025528v
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwernaastligger ten zuiden Raamstraat 31763255252r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwernaastligger ten zuiden Raamstraat 31761255264r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerzoutbranderverkoper Zuiderhaven 73oost1773258100r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerkoper huis en erfNoordijs 51774258137v
BROUWER, KORNELIS de weduwe van Cornelis Brouwernaastligger ten noorden Noordijs 7179226414r
BROUWER, KORNELIS de weduwe van Cornelis Brouwernaastligger ten noorden Noordijs 71794264211r
BROUWER, KORNELIS wijlen Cornelis Brouwerverkoper Nieuwstraat 4018012661r
BROUWER, KORNELIS wijlen Cornelis Brouwererflater Noordijs 5180426793v
BRUG, KORNELIS Cornelis van der Brug, c.u.commieshuurder huisNoorderhaven 231806267193r
, KORNELIS Cornelis van der Burghnaastligger ten oosten Lanen 65oost1714245219v
, KORNELIS Cornelis van der Burghverkoper Franekerpoort (gebied)172024670v
, KORNELIS Cornelis Conincxverpachter grond Voorstraat 52west159722814r
, KORNELIS Cornelis Conincxnaastligger ten westen Voorstraat 52west159722814r
, KORNELIS Cornelis Conincxverpachter grond Voorstraat 951598228115v
, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Conincxverpachter grond Oosterkeetstraat1600228223v
, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Conincxverpachter grond Zoutsloot 96163223357r
, KORNELISwijlen Cornelis Coninghsverpachter grond Rommelhaven 101602228326v
, KORNELISde weduwe van Cornelis Coninghsverpachter grond Voorstraat 951605228456v
, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Coningsnaastligger ten westen Voorstraat 52west1618230108r
, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Coningsverpachter grond Zoutsloot 941622230307v
, KORNELISde woningen van de erfgenamen van wijlen Cornelis Coningsnaastligger ten zuiden Voorstraat 52west1623230354r
, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Coningsbegunstigde van een losbare rente ([staat: twintig stuivers en een reaal])Franekereind 13162523145r
, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Coningsverpachter grond Voorstraat 95162823258r
, KORNELIS Cornelis Coningsverkoper van 1/2 Woudemansteeg 21629232100r
, KORNELIS Cornelis Conink, c.s.naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen164023492r
, KORNELIS Cornelis Conink, c.s.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen164023492r
, KORNELIS Cornelis Coninxverkoper Voorstraat 50163923480v
, KORNELIS Cornelis Coninxverkoper Franekereind 34163923483v
, KORNELIS Cornelis Coninxverkoper Lanen 69164023499r
, KORNELIS Cornelis Coninxverkoper Franekereind 30west1640234111v
, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Coninxverpachter grond Hoogstraat 181642234161v
, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Coninxverpachter grond Voorstraat 52west1642234162r
, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Coninxnaastligger ten westen Voorstraat 52west1642234162r
, KORNELIS Cornelis Coninxverkoper ten zuiden van Harlingen164223513v
, KORNELIS Cornelis Coninxverkoper ten noordoosten van Harlingen164223513v
, KORNELIS Cornelis Coninxverkoper buiten Harlingen164223513v
, KORNELIS Cornelis Coninxverkoper buiten Harlingen164223513v
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 101782260218r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costernaastligger ten westen Hoogstraat 361784261245v
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 101784261250r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costerkoopmanverkoper Zoutsloot 671802266153r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costerkoopmanverkoper Hoogstraat 341802266154v
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costerkoopmanverkoper Lombardstraat 11802266156r
KUIPER, KORNELIS Cornelis P. Cuiperverkoper ten zuiden van Harlingen1809268224v
, KORNELISwijlen Cornelis Cunstnaastligger ten zuiden Noorderhaven 181618230118v
, KORNELISwijlen Cornelis Cunstverkoper Noorderhaven 181618230118v
, KORNELISde weduwe van Cornelis Cunstnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13163823463r
KUPERUS, KORNELIS burgerhopman Cornelis Cuperusnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1731247383r
, KORNELIS Cornelis Duinkersjouwerkoper huisKerkpoortstraat 11784261239v
, KORNELIS Cornelis Duinkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13178526229r
, KORNELIS Cornelis Duinkernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 51795264288r
, KORNELIS Cornelis Duinkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131796264335r
, KORNELISwijlen Cornelis Duinkerverkoper Kerkpoortstraat 1179726552r
DUINMEYER, KORNELIS de weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Duinmeyernaastligger ten westen Hoogstraat 51630232125v
, KORNELISmr. Cornelis Eekamanaastligger ten zuiden William Boothstraat 5175325373v
EKEMA, KORNELIS Cornelis Ekamaschoolmeester (stads -)koper huis, nieuw vertimmerdWilliam Boothstraat 25173224896r
FABER, KORNELIS Cornelis Fabernaastligger ten oosten Noorderhoofd 11782260211r
, KORNELIS Cornelis Finkelbosverkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25170924590v
FOLKERTSMA, KORNELIS Cornelis Folkertsmabakker (mr. -)koper huis met zomerwoning met plaats en bleek hierachter en stuk grond van zes voetNoorderhaven 26179826569r
FOLKERTSMA, KORNELIS Cornelis Folkertsmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 26180126641r
FOLKERTSMA, KORNELIS Cornelis Folkertsmaverkoper Noorderhaven 26180126641r
, KORNELIS Cornelis Geesdorpnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid162523160r
GEESTDORP, KORNELIS Cornelis Geestdorpnaastligger ten oosten Hofstraat 3163223354r
, KORNELIS Cornelis Guilkertverkoper q.q. Sint Jacobstraat 41726246283r
, KORNELIS Cornelis Guilkertcommissaris op de noorder waddingverkoper van 1/5 Sint Jacobstraat 41726246283r
, KORNELIS Cornelis Haucxnaastligger ten zuiden Karremanstraat 161654236250v
, KORNELIS Cornelis Haucx, c.u.koper huis en plaatsLiemendijk1654236254v
, KORNELIS Cornelis Haucxverkoper van 1/2 Liemendijk1657237135v
, KORNELISde erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Haucxnaastligger ten noorden Karremanstraat 201658237173r
, KORNELISde erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Hauxnaastligger ten noorden Karremanstraat 201664238218v
, KORNELISde erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Hauxnaastligger ten noorden Karremanstraat 20167024015r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk NZ1793264112r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk1793264113v
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk1793264115r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk1793264115r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk1793264115r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Hoogstraat 21793264117v
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Hoogstraat 111793264118v
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Hoogstraat 311793264121r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk1793264123v
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Nieuwstraat 221793264136v
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Anjelierstraat 51793264138r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk ZZ1794264188r
HEINS, KORNELIS Cornelis Heinskoopmannaastligger ten zuiden Heiligeweg 32168024162r
, KORNELIS Cornelis Heynsnaastligger ten noorden Schritsen166123811va
, KORNELIShuis genaamd de oyevaar Cornelis Heynswijnhandelaarkoper 1/2 huis en stallingFranekereind 23oostde Ooievaar1683241269r
, KORNELIShuis genaamd de Oyevaer van Cornelis Heynsnaastligger ten oosten Franekereind 23westde Ooievaar1687242167r
HOUT, KORNELIS pakhuis van Cornelis van der Houtnaastligger ten oosten Noorderhaven 461702244144v
HOUT, KORNELIS pakhuis van Cornelis van der Houtnaastligger ten oosten Noorderhaven 4617062452v
HOUT, KORNELIS Cornelis van der Houtschipperkoper huisGrote Kerkstraat 2917182468v
HOUT, KORNELIS Cornelis van der Houtnaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1172024687v
HOUT, KORNELIS Cornelis van der Houtnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271721246103r
HOUT, KORNELIS Cornelis van der Houtnaastligger ten oosten Noorderhaven 461722246133v
HOUT, KORNELIS Cornelis van der Houtnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271722246147v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 901733248186v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmankoper pakhuisHerenknechtenkamerstraat 191736249119r
JONGE, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis de Jongeschippernaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1691242349v
JONGE, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis de Jongeschippernaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ169924431r
JONGE, KORNELIS Cornelis de Jongekoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 90173524985r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonkerkoopmankoper huis en hofHofstraat 17westde Fontein1795264275v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonkergeniaarde koper Lanen 131795264299v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonkernaastligger ten westen Achterstraat 5179726550v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonkerkoopmankoper huisSchritsen 551799265157r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonkerkoopmanverkoper Schritsen 551799265167v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonkerverkoper Lanen 341801265286r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker, of zijn successeurenverpachter grond Hofstraat 251801265288r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonkernaastligger ten noorden