Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Da  De  Di  Do  Du  Dy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
ABEL, D. D. Abelhuurder (p.w.)Fabrieksstraat 341800265255v
BOOM, D. D. Boomnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16181026911r
FONTEIN, D. D. Fontein, c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 601793264151v
FONTEIN, D. de heer D. Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 21803266178v
FONTEIN, D. de heer D. Fonteinnaastligger ten oosten Heiligeweg 621805267187r
FONTEIN, D. D. Fonteinnaastligger ten oosten Heiligeweg 521809268191v
GAUTIER, D. D. Gautiernaastligger ten westen Hoogstraat 5180826848v
GAUTIER, D. D. Gautiernaastligger ten oosten Hoogstraat 1achter1809268273v
HESLINGA, D. D. B. Heslinganaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7180126615r
HESLINGA, D. D. Heslinganaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7180426788r
HESLINGA, D. D. Heslinganaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7180426788r
HESLINGA, D. D. B. Heslinganaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
HESLINGA, D. D. B. Heslinganaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
HOUT, D. D. van der Houtapothekernaastligger ten westen Voorstraat 93180226686v
HOUT, D. D. van der Houtapothekernaastligger ten westen Voorstraat 93achter180226686v
HOUT, D. D. van der Houtapothekernaastligger ten noorden Voorstraat 93achter180226686v
LYKLEMA, D. D. Lyklamaapothekerhuurder Brouwersstraat 101806267268v
NIEUWBUUR, D. D. Nieuwbuurmedicinae doctorverkoper van 1/2 Vijverstraat 201803266303r
OOLGAARD, D. D. Ohlgardkoopmannaastligger ten westen Schritsen 261808268182r
REINALDA, D. D. Reynaldakoper provisioneel huisLanen 51700244348r
SLOTERDIJK, D. de heer D. Sloterdijkhuurder huis Zuiderhaven ZZ1763255182v
TOUSSAINT, D. de heer D. Toussaintnaastligger ten oosten Voorstraat 531763255209v
VELLINGA, D. de stal van D. Vellinganaastligger ten noorden Hondenstraat 5oost1789263376r
VELLINGA, D. D. Vellinganaastligger ten westen Grote Bredeplaats 1817962651r
VENEMA, D. de erfgenamen van wijlen D. Venema, c.s.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 32180226676r
VETTEVOGEL, D. vroedsman D. W. Vettevogel, c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 391787262196r
VETTEVOGEL, D. D. Vettevogelnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8178826358r
VETTEVOGEL, D. D. W. Vettevogelnaastligger ten noorden Bildtstraat 141809268256r
VOSMA, D. burgemeester D. Vosmanaastligger ten westen Hofstraat 161732248150r
VOSMA, D. de heer burgemeester D. Vosmanaastligger ten westen Rozengracht NZ1741250146v
VOSMA, D. burgemeester D. Vosmanaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 29174925221v
WILDSCHUT, D. D. Wildschutnaastligger ten westen Voorstraat 30achter1780259238v
WILDSCHUT, D. D. Wildschutnaastligger ten zuiden Voorstraat 30178526240r
WILDSCHUT, D. D. Wildschutnaastligger ten westen Voorstraat 30178526240r
WILDSCHUT, D. D. Wildschutnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 141788262288v
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsmasuikerraffineerdergebruiker Noorderhaven 79179326474v
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsmaverkoper van 1/4 Nieuwstraat 381796264322r
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsmaverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 461796264329r
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsmaverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1a1796264331r
YPEY, D. dr. D. Ypeybegunstigde van een lijfrente Lanen 9181026922v
ZIJLSTRA, D. de heer D. Zijlstranaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 5180426798r
ZIJLSTRA, D. D. Zijlstrakoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 61805267128r
ZIJLSTRA, D. D. C. Zijlstrahuurder (p.j.)Schritsen 601809268262v
VOSMA, D. JOHANNESburgemeester D. Johannes Vosmanaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27174525156r
GELDER, DAAM KORNELIS Daam Cornelis Gelderverkoper Scheerstraat 5169424398v
JANS, DAAM Daam Jans schoenmaker (mr. -)koper woning met weefwinkelKerkpoortstraat 101803266197r
JANS, DAAM Daam Jans naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 121805267129r
JANS, DAAM Daam Jans Reidmakertimmerknechthuurder (p.j.)Voorstraat 52achter1803266295v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs herbergier in De Ojevaargeniaarde koper Scheffersplein 29178526228r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs herbergier in De Ojevaarnaastligger ten oosten Scheffersplein 29178526228r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs herbergier in De Ojevaarnaastligger ten zuiden Scheffersplein 29178526228r
WENSELAAR, DAAM JARICHSwijlen Daam Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 23oost1795264273r
WENSELAAR, DAAM JARICHSwijlen Daam Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 29oost1799265152r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipperkoper herbergFranekereind 23oostde Ooievaar1778259156v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipperkoper huisFranekereind 23westde Kleine Ooievaar1778259156v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipper (trekveer-)koper huisFranekereind 29oost178126046r
WENSELAAR, DANIEL JARICHSwijlen Daan Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 23oost1796264313v
KORNELIS, DAAM Daem Cornelis naastligger ten zuiden Hoogstraat 26168424240v
KORNELIS, DAAM Daem Cornelis naastligger ten zuiden Hoogstraat 261698243333v
, DANIEL Daeniel Dupres, e.a.naastligger ten westen Romastraat 4oost1668239164r
GERRITS, DANIEL Daeniel Gerryts bruidegom 1598228105r
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Dancker de Kempenaerlid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Wasbleek17432517r
KEMPENAER, DANKERT de heer Danckert de Kempenaarsecretaris van de Admiraliteitkoper huisZuiderhaven 48het Engels Huis1698243356v
, DANIELwijlen Daniel reidmakerkoper Droogstraat 591652236206v
, DANIEL Daniel Benecee, c.u.huurder Zuiderhaven 111746251114r
, DANIEL Daniel Bennezepruikenmaker (mr. -)koper huis annex weefwinkelHofstraat 16176125568v
, DANIEL Daniel Bennezepruikenmaker (mr. -)verkoper Rozenstraat 41763255195r
, DANIEL Daniel Bennezepruikenmaker (mr. -)verkoper Hofstraat 161763255196r
, DANIEL Daniel Bennezeebewoner (eigenaar bedsteedeuren)Zuiderhaven 231759254223v
BEVA, DANIEL Daniel P. Bevakoper huis en hof mitsgaders weefwinkelNieuwstraat 51769257130v
BEVA, DANIEL Daniel Bevanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 12178126074v
BLOK, DANIEL dr. Daniel de Blocksecretaris van Leeuwarderadeelverkoper ten zuiden van Harlingen159822887v
BLOK, DANIEL dr. Daniel de Block, broeder van de verkopersecretaris van Leeuwarderadeelkoper door niaar ca. 5 pm land (per pm)buiten Harlingen1606228504r
, DANIELburgemeester van IJlst Daniel de Blocq van Scheltingaverkoper Zuiderhaven ZZ174925246v
BLOEM, DANIEL Daniel de Bloemkoopmanverkoper Voorstraat 9161723096v
BLOEM, DANIEL Daniel de Bloemkoopmanverkoper Noorderhaven 50161723097r
GAUTIER, DANIEL Daniel Gautierbode (gerechts-)koper huis en tuinHoogstraat 31793264103v
GOSLINGS, DANIEL wijlen Daniel Goslingsverkoper Rinnertspijp 101795264244v
HAAR, DANIEL Daniel van der Haar, c.u.raad en advocaat fiscaalhuurder (p.j.)Hofstraat 17west1733248265r
HAAR, DANIEL Daniel van der Haerraad en advocaat fiscaalhuurder (p.j.)Hofstraat 17west1732248171v
HAAR, DANIEL schepen en raad der stad Zierikzee Daniel van der Haerverkoper Zuiderhaven 481782260279r
HEINS, DANIEL de heer Daniel Heins, jr.koper huis en tuinZuiderhaven 791763255192v
HEINS, DANIEL de heer Daniel Heinskoper twee aparte woningen en weefwinkels, tuin en zomerhuisAchterstraat 15176425671v
HEINS, DANIEL hr. Daniel Heinskoopmankoper Rommelhaven 10176425672v
HEINS, DANIEL Daniel Heinsnaastligger ten westen Achterstraat 491765256103v
HEINS, DANIEL de heer Daniel Heinsnaastligger ten westen Brouwersstraat 261766256152v
HEINS, DANIEL Daniel Heinsverkoper Achterstraat 151767256261r
HEINSIUS, DANIEL Heer Daniel Heinsiuskoper op redemptie huis, hof, zomerhuis, stal en zeepziederijNoordijs 211766256161v
HEINSIUS, DANIEL de heer Daniel Heinsiuskoper op redemptie pakhuisRozengracht 6de Hamer1766256161v
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsiusverkoper Zuiderhaven 791766256164v
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsius [staat: Hensius]naastligger ten noorden Lanen 21achter1766256174r
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsiusnaastligger ten oosten Rozengracht 41769257106r
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsiusgeniaarde koper Franekereind 201769257126v
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsiuskoopmanverkoper Rozengracht 61769257137r
HEINSIUS, DANIEL de minderjarige kinderen van wijlen Daniel Heinsiuskoopmanverkoper Voorstraat 24177325889v
HEINSIUS, DANIEL de minderjarige kinderen van wijlen Daniel Heinsiuskoopmanverkoper Rommelhaven 10177325891v
HEINSIUS, DANIEL de nagelaten kinderen van wijlen Daniel Heinziuskoopmanverkoper Noordijs 211774258146r
KEMPENAER, DANIEL Daniel Livius de Kempenaerritmeester compagnie cavalerie regiment van de prins van Oranjeverkoper Zuiderhaven 481746251146v
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgaardkoper huisKleine Bredeplaats 31807267335v
OOLGAARD, DANIEL de kopers Daniel Ohlgaardnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 31807267335v
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgarddistillateurkoper 1/2 huis met jeneverstokerijSchritsen 24180426792r
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgardkoper huisKleine Bredeplaats 5180426798r
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgardhuurder Kleine Bredeplaats 5180426798r
OOLGAARD, DANIEL Daniel Oolgarddistillateurkoper 1/2 huisSchritsen 241796264319v
RENEMAN, DANIEL Daniel Renemannaastligger ten zuiden Kerkpad WZ166923938ra
RENEMAN, DANIEL Daniel Renemanpastoorhuurder Kerkpad WZ166923939ra
RENEMAN, DANIEL ds. Daniel Renemanpredikantbewoner Raamstraat 3167224093v
RENEMAN, DANIEL als bewoner ds. Daniel Renemannaastligger ten westen Carl Visschersteeg 1616832425r
RENEMAN, DANIEL schepen van Leeuwarden Daniel Renemanbetrokkene 1771257191v
RUT, DANIEL Daniel van Ruthbruidegom 1771257191v
, DANIEL Daniel Seyesnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24162823257v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijckgriffierverkoper Scheffersplein 15177725931v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)geniaarde koper Vismarkt 11765256139v
SLOTERDIJK, DANIEL Hr. Daniel Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)koper huis en hof ([voor de twee percelen in deze akte])Heiligeweg 60noord1767256242r
SLOTERDIJK, DANIEL Hr. Daniel Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)koper koets- en wagenhuis en stal voor 4 paarden ([voor de twee percelen in deze akte])Kruisstraat 5oost1767256242r
SLOTERDIJK, DANIEL hof en koetshuis gekocht door Daniel Sloterdijknaastligger ten oosten Kruisstraat 3west1767256244r
SLOTERDIJK, DANIEL hof en koetshuis gekocht door Daniel Sloterdijknaastligger ten noorden Kruisstraat 3west1767256244r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijknaastligger ten zuiden Franekereind ZZ1769257131v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijknaastligger ten westen Franekereind ZZ1769257131v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)koper huisHeiligeweg 60zuid17722585r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)naastligger ten oosten Heiligeweg 60zuid17722585r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)naastligger ten noorden Heiligeweg 60zuid17722585r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteitkoper huis en weefwinkelLammert Warndersteeg ZZ1773258103v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijkgriffiernaastligger ten oosten (griffier van Ed.Mag Collegie ter Admiraliteit in Friesland)Heiligeweg 5817762591r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijkgriffiernaastligger ten noorden Heiligeweg 5817762591r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkgriffierverkoper Franekereind 3177725930r
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteiterflater Heiligeweg 60noord1779259196v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteiterflater onbekend1779259196v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteiterflater Lammert Warndersteeg1779259196v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteit in Frieslanderflater Heiligeweg 60zuid1779259211r
, DANIEL Daniel Wasserhuurder Bildtpoort (gebied)1803266216r
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens naastligger ten oosten hem toebehorende Peterseliestraat ZZ1683241242v
ARJENS, DANIELde gortmakerij van Daniel Arjens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ168324210v
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens gortmakernaastligger ten noorden Peterseliestraat WZ1687242196r
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens , c.u.verkoper Zoutsloot 871694243102r
KARELS, DANIEL Daniel Caarls wever (mr. dopjes-)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
KARELS, DANIEL Daniel Caerls , c.u.wever (linnen-)koper dwarshuis voorheen het Spinhuis genaamd met de hof of plaats ten oostenBoth Apothekerstraat 15zuidhet Spinhuis164323564v
KARELS, DANIELhet voormalige spinhuis met de hof erachter gekocht door Daniel Carels naastligger ten noorden Hofstraat 71642234178r
KARELS, DANIEL Daniel Carels verkoper Both Apothekerstraat 15zuid1669239210v
CHRISTOFFELS, DANIEL Daniel Christoffels huurder (p.j.)Lanen 85oost1733248248r
CHRISTOFFELS, DANIELde weduwe van Daniel Christoffels verkoper Schritsen 65b1752252226v
CHRISTOFFELS, DANIEL Daniel Cristoffels opzichterkoper huisSchritsen 65b1740250122v
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyeskoper Kleine Bredeplaats 22162823244r
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyeskoper Vijver 9162823244r
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ168024121va
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ168024121va
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts verkoper Zoutsloot NZ168024121va
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts naastligger ten zuiden Liemendijk1682241221v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts verkoper Liemendijk1682241221v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts naastligger ten westen Zoutsloot 1071686242154v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 1051688242239v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts bakker (mr. -)koper door niaar huisNoorderhaven 421688242256v
GOSLINGS, DANIEL Daniel Goslings koper woningRinnertspijp 101770257151v
GOSLINGS, DANIELde weduwe van Daniel Goslings naastligger ten zuiden Rinnertspijp 81782260239r
GOSLINGS, DANIELde weduwe van Daniel Goslings naastligger ten zuiden Rinnertspijp 8178326144v
GOSLINGS, DANIELde weduwe van Daniel Goslings naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 311783261119r
GOSLINGS, DANIELde weduwe van Daniel Goslings naastligger ten zuiden Rinnertspijp 81784261173v
HEINS, DANIEL Daniel Heins kasteleinbewoner Havenplein 1173124712va
HEINS, DANIEL Daniel Heins kasteleinbewoner Havenplein 1173124713va
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks schoenmaker (mr. -)koper woning waarin twee kamers, met loods, bleekveld en plaatsSchritsen 181781260102r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks huurder (p.j.)Schritsen 181781260102r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks schoenmaker (mr. -)verkoper Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten oosten Schritsen 12178326168v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 22178326176v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten oosten Schritsen 121784261165r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 241789263103r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 221796264308r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 241796264319v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 24180426792r
JOOSTES, DANIEL Daniel Joosten naastligger ten noorden Rapenburg NZ1698243336v
JOOSTES, DANIEL Daniel Joosten verkoper Rapenburg NZ1698243336v
JOOSTES, DANIEL Daniel Joostes huurder Molenpad 81690242338v
JOOSTES, DANIEL Daniel Joostes koper kamerNieuwstraat1692242395v
LIEUWES, DANIEL Daniel Lieuwes verkoper q.q. Voorstraat 73159722818r
LIEUWES, DANIEL Daniel Lyeuwes verkoper q.q. Voorstraat 73159722865r
MICHIELS, DANIEL Daniel Mighiels verkoper Bildtstraat 221689242298v
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus pannenboeterkoper Rozemarijnstraat 31753253126v
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 3177725950r
PAULUS, DANIELde weduwe van Daniel Paulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6178326125v
PAULUS, DANIELde erfgenamen van wijlen Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 5178926375r
BEVA, DANIEL PAULUS Daniel Paulus Bevanaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141771257190v
BEVA, DANIEL PAULUSwijlen Daniel Paulus Bevapannenboeterverkoper Lammert Warndersteeg 16177725982v
BEVA, DANIEL PAULUSwijlen Daniel Paulus Bevaerflater Ooievaarsteeg 7179226419v
PIETERS, DANIEL Daniel Pieters turfdrager (oud -)verkoper Rommelhaven 111799265129r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 1175725472r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus smid (ijzer-)koper huis in twee delen bewoondOoievaarsteeg 61761255101r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus smid (ijzer-)koper huis in twee delen bewoondOoievaarsteeg 81761255101r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus pannenboeterverkoper Rozemarijnstraat 31766256208r
PAULUS, DANIELde weduwe van Daniel Poulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6177725985r
SIJES, DANIEL Daniel Seyes Seyesnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24162823251r
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Danker de Kempenaarkoper tuin met uitgang over het baanpad, zomerhuis en vijverZuiderhaven ZZ1722246134r
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Danker de Kempenaarkoper lijnbaan en baanpadZuiderhaven ZZ1722246134r
KEMPENAER, DANKERT de heer Danker de Kempenaarnaastligger ten oosten Zuiderhaven 481740250120v
KEMPENAER, DANKERT Dankert de Kempenaarnaastligger ten oosten Zuiderhaven 46174525166v
KEMPENAER, DANKERT wijlen oud burgemeester en gedeputeerde van Friesland Dankert de Kempenaererflater Zuiderhaven 481746251146v
KEMPENAER, Danket de Kempenaerkoper hofZuiderhaven ZZ1728247147v
KEMPENAER, Danket de Kempenaernaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1728247147v
KEMPENAER, Danket de Kempenaernaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1728247147v
JOOSTES, DANIEL Danyel Joosten koper kamer ([staat: twee zilveren ducatons])Rapenburg NZ1697243307v
JOOSTES, DANIEL Danyel Joosten naastligger ten noorden Rapenburg NZ1697243307v
, DAVID David Griffenverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
, DAVID David Griffenverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
, DAVIDwijlen David Griffenverkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
GRIFFIN, DAVID David Griffinverkoper Grote Bredeplaats 211766256227r
GRIFFIN, DAVID David Griffin, n.u.naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 317672573v
GRIFFIN, DAVID David Griffin, n.u.naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 517672573v
GRIFFIN, DAVID David Griffinverkoper Scheffersplein OZ1770257153v
GRIFFIN, DAVID David Griffinverkoper Scheffersplein OZ1770257153v
GRIFFIN, DAVID David Griffinverkoper Scheffersplein OZ1770257153v
GRIFFIN, DAVID David Griffinkoper Nieuwstraat 34achter1770257171r
GRIFFIN, DAVID David Griffinkoopmanverkoper Nieuwstraat 34achter17722585v
GRIFFIN, DAVID David Griffinkurkesnijderverkoper Grote Ossenmarkt 11177225856v
GRIFFIN, DAVID David Griffinkurkesnijderverkoper Grote Ossenmarkt 9177225856v
, DAVID David Havestadtverkoper Lanen 231713245194v
, DAVIDburgervaandrig David Holtingniaarnemer ratione sanguinis buiten Harlingen164223527v
HOUTEN, DAVID vaandrig onder de manhaften Capitein Hoptilla David Houtenkoper huis waar de Vergulden Bijl uithangtNoorderhaven 58de Vergulden Bijl1641234127r
, DAVID David Provanakoper 1/4 huis en achtererfonbekend1619230188r
, DAVID David Provanaeigenaar van 1/2 onbekend1619230188r
, DAVID David Provanaverpachter grond Hofstraat NZ1620230253v
, DAVID David Provananaastligger ten noorden Hofstraat NZ1620230253v
, DAVID David Provananaastligger ten noorden Hofstraat NZ1621230264r
, DAVID David Provana, en zijn erfgenamenverpachter grond Hofstraat1621230283r
, DAVID David Provanaverkoper Hofstraat 171622230333v
, DAVID David Provanaverpachter grond Hofstraat NZ1623230349v
, DAVID David Provananaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1626231111v
, DAVID David Provananaastligger ten westen Klaverbladstraat OZ162723211r
, DAVID David Provanaverpachter grond Hofstraat NZ162723224r
, DAVIDde klosbaan van David Provanabankhouder in de Bank van Lening [staat: lombert]naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1629232104r
, DAVID David Provanabankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder]verkoper van 2/3 Kleine Bredeplaats 161630232144v
, DAVIDde klosbaan van David Provananaastligger ten noorden Weverstraat163123334r
, DAVIDde ledige plaats en kamer van David Provananaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ163323398r
RAS, DAVID David Ras, c.u.huurder Grote Kerkstraat 221766256146v
RAS, DAVID David Ras, c.u.huurder Grote Kerkstraat 221766256175r
SINGEL, DAVID wijlen dr. David Zingeleconomusverkoper Noorderhaven 771696243258r
BERENDS, DAVIDmeerjarige jongeman David Beernds touwslagerkoper huisWilliam Boothstraat 25178126019r
BERENDS, DAVID David Beernts verkoper William Boothstraat 171800265229r
ROELOFS, DAVIDwijlen David Roeloffs verkoper Zoutsloot 101711245153v
ROELOFS, DAVID David Roeloffs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1712245167r
TEUNIS, DAVID David Teunis wever (mr. linnen-)koper huisAchterstraat 3166023814r
TEUNIS, DAVID David Teunis* wever (linnen-)naastligger ten oosten Achterstraat 1166623959v
TEUNIS, DAVID David Teunis naastligger ten oosten Achterstraat 31669239181v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermankoper huisNoorderhaven 171782260299r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermanverkoper Noorderhaven 17179226426v
WILLEMS, DAVID David Willems koper huisLanen 21179226455v
WILLEMS, DAVID David Willems naastligger ten zuiden Lanen 21achter1794264171v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermankoper woningeLanen 21achter1795264249r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermannaastligger ten zuiden Lanen 21achter1795264249r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermankoper huisHoogstraat 22het Holderhuis1798265108v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaasnaastligger ten zuiden Lanen 21achter1799265168v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaasverkoper Lanen 21achter1799265168v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermanverkoper Hoogstraat 221801265281r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman (mr. -)koper huisLanen 3518012663r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermanverkoper Lanen 21180126619r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermanverkoper Lanen 351808268113r
WILLEMS, DAVID David Willems timmerman (huis-)verkoper Zoutsloot 71181026916r
WILLEMS, DAVID David Willems timmerman (huis-)verkoper Lanen 21achter181026935r
, DAVIDoud vaandrig Davidt Holtingverkoper Noorderhaven 581646235203r
, DAVIDsergeant Davidt d' Nieuve?koper kamerRapenburg168424237v
SIEBRENS, DAVID Davidt Sybrants verkoper q.q. Lanen 891634233134v
SIEBRENS, DAVID Davidt Sybrants verkoper q.q. Lanen 891634233134v
TEUNIS, DAVID Davidt Teunis* wevernaastligger ten westen Achterstraat 51673240116v
TEUNIS, DAVID Davidt Teunis* wevernaastligger ten westen Achterstraat 51686242113v
TEUNIS, DAVID Davidt Theunis naastligger ten oosten Achterstraat 31670239216r
, DAVIDde ledige plaats en kamer van Davit Provanonaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1630232124r
TEUNIS, Dawidt Theunis verkoper Wortelstraat 13achter167124059v
DIEST, DEBORA Debora van Diestverkoper Kleine Bredeplaats 161753253114v
, DEBORA Debora van Dijstkoper ondanks niaar Voorstraat 7175325387r
, DEBORA Debora van Dystkoper Kleine Bredeplaats 16174525177r
HARTMAN, Debora Hartmankoper op redemptie Noordijs 211766256161v
HARTMAN, Juffrouw Debora Hartmankoper op redemptie Rozengracht 61766256161v
HARTMAN, DEBORA Debora Hartmanverkoper Zuiderhaven 791766256164v
HARTMAN, DEBORA Debora Hartmanverkoper Achterstraat 151767256261r
HARTMAN, DEBORA Debora Hartmanverkoper Rozengracht 61769257137r
, DEBORA Debora Israelkoper Voorstraat 871758254156v
, DEBORA Debora Israelverkoper Voorstraat 85achter1758254162v
, DEBORAde geabandonneerde boedel van wijlen Debora Israelerflater Voorstraat 871765256113r
LUBBERTUS, DEBORA Debora Lubbertiverkoper van 1/2 Voorstraat 611681241121r
LUBBERTUS, DEBORA Debora Lubbertiverkoper van 1/2 Noorderhaven 1061681241122v
HARTMANS, DEBORA Debora Hartman geniaarde koper Franekereind 201769257126v
, DEBORA Debora Lubbarty verkoper ten zuiden van Harlingen166723994r
HAIES, DEKKENhuisman Decken Hayes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
KLASES, DETJE Ded Claeses koper Heiligeweg 1west164323551v
VICTORS, DEDDE Ded Fictoors naastligger ten noorden Kerkpoortstraat164923659r
VICTORS, DEDDE Ded Fictoors naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1650236124v
JANS, DETJE Ded Jans koper Liemendijk1604228411v
JANS, DETJE Ded Jans koper Liemendijk1630232135v
LOUWS, DEDDEde kamer van Ded Lous naastligger ten westen William Boothstraat WZ1635233175r
SJOERDS, Dedie Sjoerts bewoner Zeilmakersstraat 21168524274v
ANDRIES, DETJE Dedke Andries verkoper Lanen 85oost1620230256r
JANS, DETMER Dedmer Jans naastligger ten noorden Nieuwstraat 381711245149v
JANS, DETMER Dedmer Jans afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Lombardstraat 81715245248r
JANS, DETMER Dedmer Jans naastligger ten zuiden Lombardstraat 8172024661v
JANS, DETMER Dedmer Jansen , c.u.wever (mr. bont-)koper woningNieuwstraat 361710245124r
JANS, DETMER Dedmer Jansen naastligger ten zuiden Lombardstraat 81715245248r
JANS, DETMERwijlen Dedmer Jansen verkoper Nieuwstraat 361721246116r
HANSES, DETJE Dedtie Hanses koper Zuiderhaven ZZ1696243256v
JANS, DETJE Dedtje Jans koper Bildtstraat 41800265254v
ANDRIES, DETJE Dedtke Andries verkoper Gardenierstraat159822892v
HENDRIKS, Deeltie Hendriks naastligger ten oosten Voorstraat 9176025531v
HENDRIKS, DEELTJE Deeltje Hendriks naastligger ten zuiden Voorstraat 11west1759254249v
HENDRIKS, DEELTJE Deeltje Hendriks , bejaarde vrijsterbegunstigde van een lijfrente (p.j.)Voorstraat 11west17602551r
HENDRIKS, DEELTJE Deeltje Hendriks , bejaarde vrijsterverkoper Voorstraat 11west17602551r
VOSMA, wijlen oud burgemeester Deodonius Vosmaverkoper Hofstraat ZZ175625420v
EKEMA, DIRK Derk Ekamaschrijf- en rekenmeesterverkoper William Boothstraat 25178126019r
WIEGERS, DIRK Derk Wiegers naastligger ten oosten Zoutsloot 1163623413v
GERBENS, DETJE Detje Gerbens verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25achter172824769r
PIETERS, DETJE Detje Pyters koper Both Apothekerstraat WZ173124824v
PIETERS, DETJE Detje Pyters huurder Both Apothekerstraat WZ173124824v
KORNELIS, DETJE Detke Cornelis verkoper Hoogstraat NZ1601228237v
KORNELIS, DETJE Detke Cornelis verkoper Sint Jacobstraat 131603228372v
JANS, DETJE Detke Jans koper Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v
HERES, Dette Heeres huurder G-162 Borstelsteeg 41809268246v
HERES, Dette Heeres huurder G-162 Borstelsteeg 61809268246v
HERES, Dette Heeres huurder G-162 Grote Kerkstraat 291809268246v
HANSES, DETJE Dettie Hanses verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1746251157r
PIETERS, DETJE Dettie Pieters koper Nutstraat WZ173124834r
SJOERDS, DETJE Dettie Sioerdts verkoper Bildtstraat 31695243122r
SIEBRENS, DETJEwijlen Dettie Sybrands verkoper Zoutsloot ZZ177325896r
SIEBRENS, DETJEwijlen Dettie Sybrands verkoper Achterstraat ZZ177325896r
DOEDES, DETJE Dettje Doedes verkoper Grote Ossenmarkt 181769254267r
DOUWES, DETJE Dettje Douwes huurder boven (p.j.)Noorderhaven 10achter1790263200r
HANSES, DETJE Dettje Hansen koper Zuiderhaven 34oost1704244260r
HANSES, DETJE Dettje Hansen verkoper Zuiderhaven 36west1748251217r
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens koper Zoutsloot 87176425679v
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens koper Karremanstraat1769257122v
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens naastligger ten zuiden Karremanstraat1769257122v
SIEBRENS, DETJEhet aandeel van de kinderen van Dettje Sybrens verkoper Kleine Bredeplaats 171779259195r
JELLES, DIEUWKE Deuke Jelles huurder van een deel (p.j.)Lanen 82173524993v
JANS, DEBORA Dibbrich Jans koper Voorstraat 571603228335v
JANS, DEBORA Dibbrich Jans koper Voorstraat 591603228335v
ARJENS, DIEKE Dick Arians koper kamerSint Christoffelsteeg OZ162823268v
ARJENS, DIEKE Dick Arians naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ162823268v
KLINKHAMER, DIEKE JANS Dick Jansen Klinkhamerverkoper Zuiderhaven 531718245310r
STELMA, DIEDERIK Didert Stellemasergeant van de comp. te voetverkoper Kerkpoort (gebied)1690242310r
HENDRIKS, DIEDERIK Diederik Hendriks huurder Lanen 401784261246v
HENDRIKS, Dieneke Hendriks koper Liemendijk ZZ1723246180r
HENDRIKS, DIENA Dienke Hendriks naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1723246180r
, DIRK Dierck wevernaastligger ten oosten Gardenierstraat159722838r
, DIRK Dierck metselaarnaastligger ten oosten Achterstraat1606228491r
, DIRK Dierck Mastenbroecknaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)161723090v
AGES, DIRK Dierck Agges verkoper Voorstraat 91achter161723080r
ARJENS, DIRK Dierck Ariaens koper q.q. ca. 2 1/2 pm greidland in de twee westerse stukken van de Hondsbosckten noorden van Harlingen1599228142r
ARJENS, DIRKde koper Dierck Ariaens naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen1599228142r
ARJENS, DIRK Dierck Ariens , c.u.verkoper Zoutsloot NZ1646235210v
ARJENS, DIRK Dierck Ariens brouwerverkoper Herenwaltje WZ1646235229v
ARJENS, DIRK Dierck Ariens naastligger ten oosten onbekend1646235235r
KLASES, DIRK Dierck Claes verkoper van 1/2 Voorstraat 231601228258r
KLASES, DIRK Dierck Claesen metselaarnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) NZ1602228310r
KLASES, DIRK Dierck Claesen metselaarnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1606228499r
KLASES, DIRK Dierck Claeses naastligger ten zuiden Anjelierstraat ZZ1614229220r
KLASES, DIRK Dierck Claeses Groeninger?naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ1614229220r
KLASES, DIRK Dierck Claessen metselaarverkoper Achterstraat NZ161723088v
HEMERT, DIRK KORNELIS Dierck Cornelis van Hemertverkoper Bildtstraat 181618230133r
, DIRK Dierck Diltes smidverkoper Achterstraat NZ161623044v
, DIRK Dierck Diltes naastligger ten westen Achterstraat NZ161723086v
, DIRK Dierck Ditters naastligger ten westen Achterstraat NZ161723088v
GIJSBERTS, DIRK Dierck Gijsberts koper nieuw huis Zeilmakersstraat 131599228134r
GIJSBERTS, DIRK Dierck Gijsberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 151599228134v
HANSES, DIRK Dierck Hansen verkoper Karremanstraat159722836v
HANSES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dierck Hansen crediteur (triumphant) Heiligeweg1600228199r
HERES, DIRK Dierck Heeres verkoper Noorderhaven 28161723069r
HEINS, DIRK Dierck Hein koper huisVoorstraat 681599228173r
HENDRIKS, DIRKde verkoper burgemeester Dierck Hendricks naastligger ten zuiden Schritsen1602228311r
HENDRIKS, DIRKburgemeester Dierck Hendricks verkoper Schritsen1602228311r
HILLEBRANDS, DIRK Dierck Hilbrandts naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1600228221v
JAKOBS, DIRKwijlen Dierck Jacobs verkoper Wortelstraat NZ1598228114v
JAKOBS, DIRK Dierck Jacobs wevernaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1601228263v
JAKOBS, DIRK Dierck Jacobs naastligger ten noorden Noordees (gebied)161723070v
JANS, DIRK Dierck Jansen bakkernaastligger ten westen Herenwaltje1600228198r
LAMMERTS, DIRK Dierck Lammerts koper Poortje159822890v
MARTENS, DIRKde nagelaten weeskinderen van wijlen Dierck Martens verkoper Carl Visschersteeg159722862r
MEINERTS, DIRK Dierck Meynerts naastligger ten westen Gardenierstraat1604228410v
MINNES, DIRKwijlen Dierck Minnes koper Noordees (gebied)159722836r
OKKES, DIRKwijlen Dierck Ockes koper onbekend1598228105v
OKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dierck Ockes naastligger ten westen onbekend1598228111r
OKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dierck Ockes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1598228116v
FILIPPUS, DIRK Dierck Philips naastligger ten oosten Hoogstraat 211618230119v
PIERS, DIRK Dierck Piers naastligger ten westen Romastraat 51614229214r
PAULUS, DIRK Dierck Pouuels verkoper Kleine Bredeplaats 22161723077v
PIERS, DIRK Dierck Pyers koper provisioneel huis en plaatsBoth Apothekerstraat161723072r
PIETERS, DIRKwijlen Dierck Pytters koper Lanen 48achter1646235234r
SIKKES, DIRK Dierck Sickes verkoper Kromme Elleboogsteeg161623047v
SJOERDS, DIRKwijlen Dierck Syoerdts metselaarkoper Drie Roemersteeg1604228388v
SJOERDS, DIRKwijlen Dierck Syoerdts metselaarnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg1604228388v
SJOERDS, DIRKde kamer van de weduwe van Dierck Syourdts naastligger ten noorden Lanen 9west161723093v
SJOERDS, DIRKwijlen Dierck Syourdts verkoper Lanen 9west161723093v
SJOERDS, DIRKde weduwe en erfgenamen van wijlen Dierck Syourdts verkoper Noordijs 21618230135v
TEEKES, DIRK Dierck Taeckes verkoper Kruisstraat 10west1601228268v
WILLEMS, DIRKburgemeester Dierck Willems naastligger ten westen Noorderhaven 761600228234v
WILLEMS, DIRKburgemeester Dierck Willems naastligger ten westen Noorderhaven 781600228234v
WILLEMS, DIRKburgemeester Dierck Willems verkoper Noorderhaven 741601228236v
WILLEMS, DIRK Dierck Willems verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg1603228338r
WOLFERTS, DIRKde twee oudste nagelaten weeskinderen van wijlen Dierck Wolffs verkoper Noordijs 10161723076v
KLASES, DIRK Dierk Claesen verkoper Ooievaarsteeg 35161723082r
, Dierx Hammernaastligger ten noorden Nieuwstraat 401646235207r
LAMMERTS, DIEUWKEwijlen Dieu Lammerts erflater Kerkpad 201651236171r
, DIEUWKE Dieu Wimerts koper Roeperssteeg 71627231171r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuck Mevis koper Bildtstraat 91651236181v
, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieucke naastligger ten oosten ([staat: Dieucke Feddes])Hoogstraat 161624230387r
, DIEUWKE Dieucke uitdraagsternaastligger ten oosten Ooievaarsteeg 111681241146v
, DIEUWKEde lasthebbenden van Dieucke Augustiniverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
, DIEUWKEde lasthebbenden van Dieucke Augustiniverkoper van 1/6 Lanen 91162823249r
, DIEUWKEde gelastigden van Dieucke Augustiniverkoper van 1/6 Hoogstraat 22162823249r
WINSEMIUS, DIEUWKE Dieucke Winsemiusverkoper Heiligeweg 71724246207v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages koper huisHofstraat NZ166023842v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages verkoper Kerkpoortstraat 531697243266r
BERENDS, DIEUWKE Dieucke Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v
KLASES, DIEUWKE Dieucke Clases uitdraagster (gezworen -)huurder Voorstraat 5016922431ra
DIRKS, DIEUWKE Dieucke Dircx koper Voorstraat 30161623020r
DIRKS, DIEUWKE Dieucke Dirks koper Schritsen1614229206r
DOUWES, DIEUWKE Dieucke Douwes koper Nieuwstraat163723433r
DOUWES, DIEUWKE Dieucke Douwes koper Achterstraat ZZ1699243400r
FEDDES, DIEUWKEde bouwerij van Dieucke Feddes naastligger ten oosten Bildtstraat 191621230271r
FEDDES, DIEUWKEwijlen Dieucke Feddes protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven 541624230385v
GEERTS, DIEUWKE Dieucke Geerts naastligger ten oosten Noorderhaven 87168524282v
GERRITS, DIEUWKE Dieucke Gerryt Orsinganaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 111676240226v
GAUKES, DIEUWKE Dieucke Gouckes verkoper Grote Bredeplaats 251650236108v
GAUKES, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieucke Goukes verkoper van 1/2 Noorderhaven 91169324331v
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens verkoper onbekend1633233113v
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Achterstraat163723443r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Karremanstraat 4163723443r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Achterstraat163723443r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens niaarnemer Lombardstraat164323585r
HILLES, DIEUWKE Dieucke Hilles koper Schoolsteeg WZ163323394r
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles koper Noorderhaven 112achter1640234113v
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles verkoper Scheerstraat 31658237159v
JAKOBS, DIEUWKE Dieucke Jacobs koper Vioolsteeg162523178r
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jaeckles koper Noorderhaven 1101634233152v
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Lanen 45achter164823650r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Wasbleekstraat 31664238215r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper ten oosten van Harlingen1675240200v
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Nieuwstraat 111681241146r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Nieuwstraat OZ1681241146r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans uitdraagsterverkoper Lanen 45achter1682241197v
JANS, DIEUWKEwijlen Dieucke Jans verkoper ten oosten van Harlingen168224154ra
JANS, DIEUWKEde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Dieucke Jans verkoper van 1/2 Rinnertspijp 1168224155va
JANS, DIEUWKEwijlen Dieucke Jans verkoper Scheffersplein 23168224156va
JANS, DIEUWKEwijlen Dieucke Jans erflater Scheffersplein OZ1686242122r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans verkoper Werfpad 7169324362r
JANS, DIEUWKEde crediteuren van Dieucke Jansen verkoper Schritsen 301624230380r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jansen verkoper Grote Ossenmarkt 201699243396r
JELLES, DIEUWKE Dieucke Jelles koper Hofstraat1647235243v
JETSES, DIEUWKE Dieucke Jetses verkoper Voorstraat 721714245224v
LEENDERTS, DIEUWKE Dieucke Leenders naastligger ten oosten Molenpad ZZ1695243132r
LEENDERTS, DIEUWKE Dieucke Leenders naastligger ten zuiden Molenpad ZZ1695243132r
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuues naastligger ten zuiden Hondenstraat 81657237115r
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 81653236226v
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 81657237259r
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 816772412r
MARTENS, DIEUWKE Dieucke Martens eerdere bewoner Noordijs WZ1605228441r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieucke Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20167924138r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieucke Mevis naastligger ten noorden Bildtstraat 1116782411ra
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Piebes koper Hofstraat 351667239115v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Piebes verkoper Hofstraat 351686242157r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/5 voor- en achterhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven NZ1615229277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en brouwerij ([voor de drie percelen in deze akte])Zoutsloot ZZ1615229277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en houtstek daer de Blauue Engel uutsteeckt ([voor de drie percelen in deze akte])Hoogstraat 18de Blauwe Engel1615229277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en houtstek daer de Blauue Engel uutsteeckt ([voor de drie percelen in deze akte])Rommelhaven 13de Blauwe Engel1615229277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper Schritsen 55168024175v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper Lanen 661687242217v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstrakoper grondpacht van 0-10-00 CG op een stallingKruisstraat 5oost167924125v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstraverkoper Wortelstraat NZ1696243198v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg 581714245226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg 581714245226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg 5817182462r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg 5817182462r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Piters Hoogstraverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes koper William Boothstraat OZ1683241251v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes verkoper Kerkpoortstraat NZ1683241257v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes Eggingaverkoper Kromme Elleboogsteeg WZ169224311r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyeters Hoogstrakoper grondpacht van 01-08-00 CGonbekend1681241169v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pyters verkoper Simon Stijlstraat 31633233123r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pyters naastligger ten oosten Hofstraat 21west1689242285v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pyters naastligger ten oosten Hofstraat 21west1692242381v
PIETERS, DIEUWKEde paardenstal van Dieucke Pyters naastligger ten westen Kruisstraat 5west169324372v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstrakoper kamerKruisstraat NZ168024194r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstranaastligger ten zuiden Kruisstraat NZ168024194r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstranaastligger ten westen Kruisstraat NZ168024194r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstrakoper door niaar huis tegenover de Witte GeevelKruisstraat 5west169324372v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters koper Lanen 66achter168524268r
PIETERS, DIEUWKEde tuin achter het huis van Dieucke Pytters naastligger ten zuiden Franekereind 816852427ra
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg169324359r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg169324359r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg169324359r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten oosten Heiligeweg 621698243381v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstrakoper door niaar drie kamers aan elkaarLanen 44achter1690242337v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg ZZ1690242338r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg ZZ1690242338r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstrakoper door niaar huisLammert Warndersteeg WZ1691242363r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaanskoper Rozengracht 231688242258r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaanskoper Lammert Warndersteeg 131688242258r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaanskoper Weverstraat ZZ1688242258r
STEFFENS, DIEUWKE Dieucke Steffens verkoper Voorstraat 84achter161523010r
TJEERDS, DIEUWKEwijlen Dieucke Tieerdts , ongehuwde dochtererflater Franekereind 171686242115r
TJEERDS, DIEUWKE Dieucke Tieerts naastligger ten noorden Romastraat 111658237179v
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen verkoper Rapenburg ZZ16652391ra
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen , voor haar kinderenverkoper Havenplein 2216652391ra
, DIEUWKE Dieucke Wijnerts koper Hoogstraat 201620230201v
WILLEMS, DIEUWKE Dieucke Willems koper door niaar huis, loods en plaatsHoogstraat 28171924653v
IENSES, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieucke Ynses naastligger ten westen Schritsen 55168024175v
, DIEUWKE Dieuer naastligger ten zuiden ([staat: Dieuer Tyercks weduwe])Lanen 44achter15972286v
, DIEUWKE Dieuer naastligger ten zuiden ([staat: Dieuwer Tiercx weduwe])Lanen 44achter159822882v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuer Jacobs verkoper Voorstraat 12159722867v
PESMA, DIEUWKE Dieuke Pesmaverkoper Schritsen ZZ176125559v
TOLSMA, DIEUWKE Dieuke Tolsmakoper Vismarkt 4173524926r
TOLSMA, DIEUWKE Dieuke Tolsmanaastligger ten noorden Vismarkt 4173524926r
AGES, DIEUWKE Dieuke Ages naastligger ten westen Hofstraat 21west170724525v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuke Alberts verkoper ten noorden van Harlingen179826584v
BINKES, DIEUWKE Dieuke Bentes , c.s.naastligger ten oosten Noorderhaven 83172724715r
BINKES, DIEUWKE Dieuke Bentes , c.s.naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ172724730v
BINKES, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes naastligger ten westen Karremanstraat 161733248192r
BINKES, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1736249127v
BINKES, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes naastligger ten westen Noorderhaven 871737249207v
, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieuke Bentus naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1729247267v
KORNELIS, DIEUWKE Dieuke Cornelis verkoper Zoutsloot 951737249219r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuke Cornelis verkoper Droogstraat 181755253221r
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerdenkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerdenkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
DAAMS, DIEUWKE Dieuke Daems koper Oosterkeetstraat 517272478v
DOUWES, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieuke Douwes naastligger ten zuiden Hoogstraat 301695243124r
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes koper Karremanstraat 11170824554r
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes verkoper Achterstraat ZZ171924653r
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 371736249125v
AKKER, DIEUWKE GERRITS Dieuke Gerrits Ackerverkoper Nieuwstraat 301738249335v
GERRITS, DIEUWKE Dieuke Gerrits Middagtenkoper Simon Stijlstraat 61701244129r
GERRITS, DIEUWKE Dieuke Gerrits Middagtenkoper Sint Christoffelsteeg 51702244188r
GERRITS, DIEUWKE Dieuke Gerrits Middagtenverkoper Simon Stijlstraat 61704244236v
GREIDANUS, DIEUWKE JAKOBS Dieuke Jacobus Greidanusverkoper Rozengracht 271800265247r
JAKLES, DIEUWKE Dieuke Jakles koper Scheerstraat 3163723428v
JAKLES, DIEUWKE Dieuke Jakles koper schuur met hofAchterstraat 51664238237r
JANS, DIEUWKE Dieuke Jans koper Werfpad 7169324343v
JANS, DIEUWKE Dieuke Jans verkoper van 1/4 Hofstraat 291752252209r
JELLES, DIEUWKEWeduwe Dieuke Jelles naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1651236171v
JELLES, DIEUWKE Dieuke Jelles , voor haar minderjarige kinderenafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 11734248282v
JELLES, DIEUWKE Dieuke Jelles huurder 2 (p.j.)Lanen 821737249172v
JELLES, DIEUWKE Dieuke Jelles huurder Kleine Ossenmarkt 2174525191v
VETTEVOGEL, DIEUWKE JELLESwijlen Dieuke Jelles Vettevogelerflater Noorderhaven 341738249281v
JENTJES, DIEUWKE Dieuke Jentjes koper Hondenstraat 21704244247v
JETSES, DIEUWKE Dieuke Jetses verkoper Zoutsloot 431705244288r
JETSES, DIEUWKE Dieuke Jetses verkoper van 1/3 Zoutsloot 65170824549r
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joosten koper Brouwersstraat 12zuid_achter1731247383r
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joosten eigenaar van 1/2 Brouwersstraat 12zuid_achter1731247383r
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joosten verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter17312484v
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joosten koper Achterstraat ZZ1736249127v
JOOSTES, DIEUWKEde weduwe Dieuke Joostes naastligger ten westen Weverstraat ZZ166423826va
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joostes , voor haar kindverkoper Weverstraat ZZ166423826va
JURJENS, DIEUWKE Dieuke Jurjens koper huisLanen 811722246143r
JURJENS, DIEUWKE Dieuke Jurrens verkoper Lanen 811728247144r
JURJENS, DIEUWKE Dieuke Jurriens verkoper Hoogstraat 717312484r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuke Kornelis koper Zoutsloot 95173124824r
MARTENS, DIEUWKEwijlen Dieuke Martens verkoper van 1/3 Liemendijk 2175725480r
MEINERTS, DIEUWKE Dieuke Meinerts geniaarde koper Bildtpoort (gebied)1754253165v
MEINERTS, DIEUWKE Dieuke Meinerts geniaarde koper Liemendijk ZZ1754253165v
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuke Mevis naastligger ten noorden Bildtstraat 111667239125r
MINNES, DIEUWKE Dieuke Minnes geniaarde koper Lanen 44achter1702244139v
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Piebes Aggingaverkoper William Boothstraat 351694243111r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 651698243362r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters koper Voorstraat 11715245236v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters koper Zuiderstraat 6voor1736249137r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters verkoper van 5/16 Lanen 15175725456v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 121763255201v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galamanaastligger ten westen Karremanstraat 61771257208r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstraverkoper van 10/28 Weverstraat OZ1692242381r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstranaastligger ten westen Noorderhaven 651714245216r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstranaastligger ten westen Zeilmakersstraat 21725246233r
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Pybes koper Kerkpoortstraat NZ167224095v
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Pybes koper Grote Kerkstraat 281682241215v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstranaastligger ten zuiden Noordijs 10172024692r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstrakoper door niaar ratione vicinitatis huisLammert Warndersteeg WZ1722246126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstranaastligger ten westen Droogstraat 15achter1726246268r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstranaastligger ten westen Kruisstraat 5oost172724723v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstranaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost172724723v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERSde erfgenamen van wijlen Dieuke Pyters Hoogstraverpachter grond Carl Visschersteeg 161729247297v
TOLSMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Tolsmakoper Noorderhaven 38173224880r
TOLSMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Tolsmaverkoper Vismarkt 41758254145v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pytters koper Lombardstraat 41702244354r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pytters huurder (p.j.)Bargebuurt 91737249168r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstraeigenaar van 1/2 Rozengracht NZ16922432v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstranaastligger ten westen Kruisstraat 5oost1703244217v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstranaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1703244217v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstranaastligger ten westen Droogstraat 151703244230v
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Raamstraat 31801265292r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Schritsen 251801265293r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Lanen 2218012669r
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuke Sioerds Biermaverkoper van 3/8 Scheerstraat 111737249216r
SIPKES, DIEUWKE Dieuke Sipkes verkoper Zoutsloot 221742250210v
SJOERDS, DIEUWKE Dieuke Sjoerds verkoper Schritsen 1west172024668r
TJEBBES, DIEUWKE Dieuke Tjebbes koper huisZeilmakersstraat 131756253258v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuke Tjeerdts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ167224079v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuke Tjeerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 6167124058r
TJEPKES, DIEUWKE Dieuke Tjepkes koper huisVijverstraat 51785261278r
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems koper Hoogstraat 301695243124r
WILLEMS, DIEUWKEhet huis van Dieuke Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 361710245124r
WILLEMS, DIEUWKEde tuin van Dieuke Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 361710245124r
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems verkoper Nieuwstraat 361710245124r
WILLEMS, DIEUWKEde tuin van Dieuke Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 381711245149v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems verkoper Nieuwstraat 381711245149v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuucke Willems verkoper Voorstraat 35161623051r
JAKOBS, DIEUWKE Dieuuer Jacobs verkoper Rommelhaven 8161623021v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuuer Jacobs verkoper Rommelhaven 8161623031r
JAKOBS, DIEUWKEde crediteuren van Dieuuer Jacobs , voor zich en haar kinderenverkoper Rommelhaven 81618230146r
, DIEUWKE Dieuw verkoper Herenwaltje1600228234r
AGES, DIEUWKE Dieuw Agges koper Nieuwstraat1599228162v
AGES, DIEUWKE Dieuw Agges verkoper Zoutsloot 98161122944v
HARMENS, DIEUWKE Dieuw Harmens koper huisLombardstraat 4164323572v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuw Jacobs verkoper Noordijs 11599228135v
LAMMERTS, DIEUWKE Dieuw Lamberts koper Kerkpad 201619230194v
OKKES, DIEUWKE Dieuw Ockes verkoper Noordees (gebied)159722836r
, DIEUWKE Dieuw Wijmerts koper Voorstraat 631627231172v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuw Willems koper Voorstraat 351613229135v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuw Willems koper Noorderhaven 601615229274v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuw Willems verkoper Noorderhaven 601619230196r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwcke Pieters Hoogstranaastligger ten zuiden Franekereind 81714245222v
PESMA, DIEUWKE Dieuwe Pesmaverkoper Zoutsloot 131787262226v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstranaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstranaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
, DIEUWKE Dieuwer naastligger ten zuiden ([staat: Dieuwer Tiercx])Lanen 44achter1603228340r
KLASES, DIEUWKE Dieuwer Claesen verkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwer Jacobs verkoper Rommelhaven 8een_achter159722825r
SJOERDS, DIEUWKE Dieuwer Sioerdts koper Zoutsloot NZ1635233163v
, Dieuwercke Dominicyverkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 141689242294r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuwerke Cornelis koper Grote Bredeplaats 17achter168524279r
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaardenverkoper Noorderhaven 22170024483r
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaardenverkoper ten noorden van Harlingen170024485v
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaerdenkoper door niaar huis, hof en pakhuisNoordijs 15170024464v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaerdenkoper door niaar huis, hof en pakhuisNoordijs 15170024464v
BAARS, DIEUWKE HIDDES Dieuwerke Hiddes Baersverkoper van 1/3 Voorstraat 271730247314v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwerke Jacobs koper dwarshuisHoogstraat1645235161v
HENDRIKS, DIEUWKE Dieuwertje Hendricx naastligger ten oosten Kruisstraat NZ1663238189r
HENDRIKS, Dieuwertje Hendrix verkoper Kruisstraat NZ1663238188v
ADEMA, DIEUWKE Dieuwke Ademaverkoper van 1/3 Voorstraat 101178126070v
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Fabrieksstraat 18177725943v
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Hofstraat 41178326117r
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Lanen 331784261186r
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Lanen 211785261310r
WASSENAAR, DIEUWKE Dieuwke R. Wassenaarkoper Grote Bredeplaats 351787262164r
WASSENAAR, DIEUWKE Dieuwke R. Wassenaarverkoper Grote Bredeplaats 351805267173r
AGES, DIEUWKE Dieuwke Ages naastligger ten westen Hofstraat 21west167924158v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper Noordergrachtswal1793264142r
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper huisNieuwstraat 341809268188v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts huurder Nieuwstraat 341809268188v
ANDELES, DIEUWKE Dieuwke Andeles koper Nieuwstraat 321788262265r
ANDRIES, DIEUWKE Dieuwke Andries verkoper Lanen 44achter1702244139v
ANDRIES, DIEUWKE Dieuwke Andries van der Brughverkoper Schritsen 351724246192r
ANTONIUS, DIEUWKE Dieuwke Antonis , c.m.huurder (p.j.)Hoogstraat 33west176425670r
ANTONIUS, DIEUWKE Dieuwke Antonis verkoper Hoogstraat 33west176425670r
BINKES, DIEUWKE Dieuwke Bentes verkoper Zoutsloot 491721246119r
KLASES, DIEUWKEde woning gekocht door Dieuwke Clases naastligger ten noorden Noorderhaven 791713245186r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuwke Cornelis koper Droogstraat 18175325370r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks koper Kleine Bredeplaats 4177725926v
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks koper Kleine Bredeplaats 151786262111r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks geniaarde koper Schritsen 5817882638r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks geniaarde koper Schritsen ZZ17882638r
DOUWES, DIEUWKE Dieuwke Douwes huurder boven (p.w.)Herenwaltje 171791263364r
FOLKERTS, DIEUWKE Dieuwke Folkerts koper Bildtstraat 241791263325v
WYBENGA, DIEUWKE GERRITS Dieuwke Gerrits Wybengaverkoper Noorderhaven 87178926367r
WYBENGA, DIEUWKE GERRITS Dieuwke Gerryts Wiebingageniaarde koper Noorderhaven 851780259284v
WYBENGA, DIEUWKE GERRITS Dieuwke Gerryts Wiebinganaastligger ten zuiden Noorderhaven 851780259284v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwke Jacobus koper Gardenierstraat 61779259179v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwke Jacobus Gerydanusprotesteert omdat hij geen consent geeft Rozengracht 271799265150r
GREIDANUS, DIEUWKE JAKOBS Dieuwke Jacobus Greidanuskoper Rozengracht 27179226421v
JANS, DIEUWKE Dieuwke Jans koper Zoutsloot 781771257200v
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes verkoper Bildtstraat 21747251175v
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes verkoper Jekelsteeg 21809268248r
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes verkoper Schritsen 191809268249v
JOOSTES, DIEUWKE Dieuwke Joosten verkoper van 1/2 Schritsen 621730247342r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Anjelierstraat 71742250269r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Anjelierstraat 71754253180r
MELLES, DIEUWKE Dieuwke Melles naastligger ten westen Scheerstraat 7178126025v
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuwke Mevis koper Bildtstraat 91696243252v
NUTTERTS, DIEUWKE Dieuwke Nuttes koper huisGardenierstraat ZZ180426752v
OKKES, DIEUWKE Dieuwke Okkes koper Romastraat 291780259286r
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters koper Zoutsloot 301602228287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 301602228287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters koper Droogstraat 371602228287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 371602228287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 8176425637v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Anjelierstraat 71767256246r
GALEMA, DIEUWKE PIETERSwijlen Dieuwke Pieters Galamaerflater Karremanstraat 101774258161v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galemanaastligger ten westen Karremanstraat 21771257208v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galemanaastligger ten westen Karremanstraat 41771257208v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstranaastligger ten westen Kruisstraat 5oost171824620v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstranaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost171824620v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Piters Hoogstrakoper grondpacht van 1-10-00 CGHeiligeweg 60167924160r
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pyters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
PIETERS, DIEUWKEmeerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters koper huisVoorstraat 21758254147v
PIETERS, DIEUWKEmeerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters koper huisWortelstraat 61758254147v
PIETERS, DIEUWKEmeerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters koper huisLiemendijk 21758254147v
PIETERS, DIEUWE Dieuwke Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat 121765256107r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijsterwinkelieraanhandelaar huisKarremanstraat 101759254230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijsterwinkelierverwandelaar Voorstraat 21759254230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERSwijlen Dieuwke Pyters Galema, bejaarde vrijstererflater Wortelstraat 61774258141v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pyters Hooghstranaastligger ten westen Droogstraat 15achter1689242288v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERSde erfgenamen van wijlen Dieuwke Pyters Hoogstraverkoper William Boothstraat 31728247104r
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pytters naastligger ten oosten Anjelierstraat 7176825749v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pytters Galama, bejaarde ongehuwde dochterkoper 1/8 huisLanen 151752252192v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pytters Hoogstraverkoper Rozengracht NZ16922433r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Noorderhaven 411787262159r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuwke Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen 491796264318v
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuwke Sioerds Biermaverkoper Tiepelsteeg173925063r
SJOERDS, DIEUWKE Dieuwke Sjoerds verkoper van 1/8 Zoutsloot 1172824795v
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tiebbes wolnaaisterverkoper Karremanstraat 11174925230v
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tjebbes verkoper Zeilmakersstraat 1317602553v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuwke Tjeerdts naastligger ten oosten Gardenierstraat 616702404v
DIRKS, DIEUWKE Diew Dircks , voor zichverkoper Hofstraat 371618230117v
DIRKS, DIEUWKE Diew Dircks , voor haar vijf voorkinderenverkoper q.q. Hofstraat 371618230117v
PIETERS, DINGENA Digna Pieters koper Lanen 821605228464v
PIETERS, DINGENA Digna Pieters verkoper van 1/2 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENAde curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters verkoper van 4/12 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENA Digna Pieters verkoper van 1/2 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENAde curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters verkoper van 4/12 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENA Digna Pieters verkoper van 1/2 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENAde curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters verkoper van 4/12 Schritsen 58achter1626231147r
GRETTINGA, DIENA Dina Grettingaverkoper Noordijs 4169324354r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekooperkoper van 8/64 Noorderhaven 791763255238r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekooperkoper van 8/64 Noorderhaven 811763255238r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekooperkoper van 8/64 Zoutsloot 261763255238r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekooperkoper van 8/64 Noorderhaven 831763255238r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoperverkoper van 1/8 Noorderhaven 791785261311v
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoperverkoper van 1/8 Noorderhaven 811785261311v
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoperverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoperverkoper van 1/8 Noorderhaven 831785261311v
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoperverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
ABES, DIENA Dina Abbes verkoper Kerkpoortstraat1690242320v
ABES, DIENAwijlen Dina Abbes verkoper Noordijs 4169324354r
ALBERTS, DIENA Dina Alberts koper Heiligeweg 221748251229v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Rooverkoper Heiligeweg 22175225330v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Rookoper Zoutsloot 481754253147v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Rooverkoper Zoutsloot 48177225854v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 42172824780r
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 1172824781v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 48172824782v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper van 1/3 Zoutsloot 171729247293v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper van 1/3 Zoutsloot NZ1729247294r
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper van 1/2 Zoutsloot 22173224877r
ANTONIUS, DIENA Dina Anthonys verkoper van 1/2 Hoogstraat 10175325341r
MICHIELS, DIENA Dina Michiels huurder achterste woning (p.w.)Grote Ossenmarkt 231799265202r
TJEBBES, DIENA Dina Tiebbes verkoper Voorstraat 56west16992449v
TJEBBES, DIENAhet huis van Dina Tiebbes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25170924590v
TJEBBES, DIENA Dina Tiebbes naastligger ten westen Noorderhaven 1051713245195v
TJEBBES, DIENA Dina Tiebbes verkoper Lanen 85west1716245264r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tiebbes Dreierverkoper Sint Christoffelsteeg 41713245196v
DREYER, DIENA TJEBBESde erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Dreiernaastligger ten oosten Noorderhaven 1011717245281r
DREYER, DIENA TJEBBESde erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Dreierverkoper Noorderhaven 1011717245281r
DREYER, DIENA TJEBBESde kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreiernaastligger ten zuiden Droogstraat 161717245294v
DREYER, DIENA TJEBBESde kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreiernaastligger ten westen Droogstraat 161717245294v
DREYER, DIENA TJEBBESde kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreierverkoper Droogstraat 161717245294v
TJEBBES, DIENAde erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejernaastligger ten westen Noorderhaven 1031717245281v
TJEBBES, DIENAde erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejernaastligger ten noorden Noorderhaven 1031717245281v
TJEBBES, DIENAde erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejerverkoper Noorderhaven 1031717245281v
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes geniaarde koper Simon Stijlstraat 6167024022ar
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes eigenaar perceel Simon Stijlstraat 6167024022ar
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes koper Lanen 85west169224226ra
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes verkoper van 1/2 Noorderhaven 91169324331v
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes , c.soc.verkoper Droogstraat 12169324332r
TJEBBES, DIENAhuis op de Lanen van weduwe Dina Tjebbes naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 51702244188r
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes verkoper Sint Christoffelsteeg 51702244188r
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 61704244236v
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyerkoper Simon Stijlstraat 6166623952v
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyergeniaarde koper Voorstraat 471687242208v
DREYER, DIENA TJEBBESpaardestal en huis van Dina Tjebbes Dreyernaastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 61701244129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyerverkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 61701244129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyerverkoper q.q. Simon Stijlstraat 61701244129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyerverkoper q.q. Simon Stijlstraat 61701244129r
SIEMENS, Dincke Symons verwandelaar Midlumerlaan166023855v
SIEMENS, Dincke Symons verwandelaar Midlumerlaan166023855v
SIEMENS, Dincke Symons aanhandelaar 4/7 van 2 pm land ([voor de vier percelen in deze akte])Midlumerlaan166023855v
SIEMENS, Dincke Symons aanhandelaar 1/4 stuk land op Terschelling ([voor de vier percelen in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HENDRIKS, DINGENA Dingen Hendricks koper Grote Kerkstraat 40west1630232127v
HENDRIKS, DINGENAwijlen Dingen Hendriks erflater Heiligeweg 28163723429v
PIETERS, DINGENAwijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, DINGENAwijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, DINGENAwijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, DINGENAwijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, DINGENAwijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, DINGENA Dingen Pieters verkoper Rozengracht 7west162523157v
PIETERS, DINGENA Dingen Pieters koper Hoogstraat 51630232125v
DJOERDS, DJOERD Dioerd Dioerdts koper huis met de loods daarachterHondenstraat ZZ1626231134v
, DIONISIUSdr. Dionisius naastligger ten westen Rapenburg ZZ1646235201v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanusnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11644235142r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanuskoper huis en ledige plaats erachter met een tuin en vrije uitgang naar de Dirck Lieuwessteeg, strekkende zuidwaarts tot aan het huis van de verkoperVoorstraat 101644235151v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus*verkoper ([AlleFriezen: Dionisius Pontanus x Aelcke Jans van Hemert])Voorstraat 101645235190r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanuskoper kamer of loodsVoorstraat 10twee_achter1645235190v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanusnaastligger ten noorden Voorstraat 10twee_achter1645235190v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus, c.u.koper loodsVoorstraat 101645235191r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanuskoper kamerVoorstraat 10een_achter1646235229r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanusverkoper Gardenierstraat 2165523741v
PONTANUS, DIONISIUS Dionysius Pontanus, c.u.koper kamerGardenierstraat 21646235223v
, DJURRE Diorre timmermannaastligger ten zuiden Schritsen ZZ1631232177v
, DJURREwijlen Diorre timmermannaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ163723427v
GAUKES, DJURRE Diorre Gauckes koper huisHeiligeweg ZZ1601228260v
GAUKES, DJURRE Diorre Gauckes koper kamerLammert Warndersteeg1603228357r
, DIRK Dirck wevernaastligger ten westen Gardenierstraat159722844r
, DIRKGroninger Dirck naastligger ten westen Kerkpoortstraat1601228273r
, DIRK Dirck metselaarnaastligger ten oosten onbekend1605228442v
, DIRK Dirck schoenmakernaastligger ten oosten Lanen 821605228464v
, DIRK Dirck wevernaastligger ten oosten Karremanstraat161222977r
, DIRK Dirck schuitvoerdernaastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 241618230115v
, DIRKJEwijlen Dirck naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 91619230181v
, DIRK Dirck naastligger ten oosten (adelborst onder de compagnie van overste Eysinga)Franekerpoort (gebied)1619230182v
, DIRK Dirck molenaar [staat: muller]grondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 26een_achter1621230266v
, DIRK Dirck molenaar [staat: muller]naastligger ten oosten Heiligeweg 26een_achter1621230266v
, DIRK Dirck smidnaastligger ten westen (met een scheiding onder een dak)Kruisstraat 5oost1623230340r
, DIRKde weduwe van Dirck metselaarnaastligger ten westen Zoutsloot NZ162723215r
, DIRKde weduwe van Dirck metselaarnaastligger ten oosten Zoutsloot162923282r
, DIRK Dirck metselaarnaastligger ten westen Zoutsloot NZ1630232116v
, DIRK Dirck smidbewoner Zuiderhaven 451630232139r
, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck metselaarnaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1635233170v
, DIRK Dirck rogdragernaastligger ten westen Heiligeweg 11164323571r
, DIRK Dirck houtzagernaastligger ten westen Achterstraat1644235121v
, DIRK Dirck metselaarnaastligger ten westen Anjelierstraat NZ1646235211v
, DIRK Dirck metselaarnaastligger ten westen Anjelierstraat NZ1646235214v
, DIRK Dirck kleermakerhuurder Kleine Kerkstraat 11646235220r
, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirck kistmakereigenaar perceel Voorstraat 68164923690v
, DIRK Dirck schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Kruisstraat NZ165523752v
, DIRK Dirck schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Kruisstraat 11658237171r
, DIRK Dirck bakkernaastligger ten zuiden Karremanstraat 191682241202v
, DIRK Dirck tanerhuurder 1 kamer Zuiderhaven ZZ169224323v
AARSEN, DIRK Dirck van Aersenprotesteert vanwege een hypotheek Zuiderstraat ZZ1614229223v
KROESE, DIRK Dirck Croeserchirurgijnverkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
KROESE, DIRK Dirck Croeserchirurgijnverkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
KROESE, DIRK Dirck Croeserchirurgijnverkoper Vijver 51627231161v
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 521641234132v
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsman, c.u.verkoper Achterstraat1644235115r
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsmannaastligger ten noorden Karremanstraat 271657237108v
ENGELSMAN, DIRK de loods van de weduwe van Dirck Engelsmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 521663238171v
ENGELSMAN, DIRK de weduwe van Dirck Engelsmannaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ166123811ra
, DIRK Dirck Feytemaverkoper Noorderhaven 112167124047r
, DIRK Dirck Feytemaverkoper Noorderhaven 108167124047v
, DIRK Dirck Feytemaverkoper Noorderhaven 110167124048r
, DIRK Dirck Feytemaverkoper ten oosten van Harlingen167124048v
VISSER, DIRK gemeensman Dirck Fisschernaastligger ten westen Rozengracht 161668239138r
VISSER, DIRK gemeensman Dirck Fisschernaastligger ten oosten Rozengracht 12166823924ra
VONCK VAN LIENDEN, DIRK Jhr. Dirck Fonck van Lindenkoper huis, hof en een kamer daarachterZuiderhaven ZZ1658237172r
FORMHOLT, DIRK Dirck Formholtverkoper Voorstraat 57achter1695243144v
, DIRK Dirck Formhout, c.u.verkoper Lanen 821715245239r
, DIRK Dirck Formhout, c.u.verkoper Zuiderstraat 12171924637v
, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirck Haemerseigenaar perceel Moriaanstraat 121657237255v
, DIRKde proclamants kamer naast Dirck Haevelanstnaastligger ten oosten Weverstraat 151650236136v
HAMER, DIRK Dirck Hamernaastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter1653236239r
HAMER, DIRK Dirck Hamernaastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter1654236277v
, DIRKde erfgenamen van wijlen de edele heer Dirck Hilbrandtsnaastligger ten westen Noorderhaven 90161623019r
, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Hilbrandtsnaastligger ten westen Voorstraat 451617230101r
HILLEBRANDS, DIRK de erfgenamen van wijlen de heer Dirck Hilbrantsnaastligger ten westen Noorderhaven 90162523139v
HILLEBRANDS, DIRK de erfgenamen van wijlen mijnheer Dirck Hilbrantsnaastligger ten westen Noorderhaven 901626231106r
HILLEBRANDS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Hillebrantsnaastligger ten westen Voorstraat 451634233146r
, DIRK Dirck Hoefijserverkoper q.q. onbekend1621230272v
, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck IJsenbeecknaastligger ten zuiden Heiligeweg 25169324371r
IJSENBEEK, DIRK Dirck IJsenbeekverkoper Schritsen 141676240244v
YNTEMA, DIRK Dirck Inthemaverpachter grond Franekereind 30west1640234111v
KIEWIET, DIRK Burgemeester Dirck Kieviteigenaars andere helft houtmolen en huis ten zuiden van Harlingen1681241160r
, DIRK Dirck Kyvitverkoper q.q. Zoutsloot 981673240114r
KIEWIET, DIRK burgemeester Dirck Kyvytnaastligger ten oosten Zuiderhaven 73west16782415r
LONGERHOUW, DIRK Dirck Longerhounaastligger ten noorden Bildtstraat 161647235246r
MAASSEN, DIRK Dirck Masennaastligger ten oosten Rozengracht 2161122966v
, DIRK Dirck Mock, c.s.naastligger ten oosten Lanen 481696243209r
MULLER, DIRK het huis van Dirck Mullersgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 46een_achter16272325r
PALUDANUS, DIRK Dirck Paludanusnaastligger ten noorden Brouwersstraat 19achter168124132va
, DIRK Dirck Rodenborchverkoper Rozengracht ZZ1613229136v
RODENBURG, DIRK Dirck Rodenburghprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 251622230297v
SCHEERHAGEN, DIRK Dirck Scheerhagenverkoper Brouwersstraat 12zuid1743250300r
SCHELTINGA, DIRK doctor Dirck Scheltingaprocureur generaal Frieslandkoper Franekereind 9162523182r
SCHELTINGA, DIRK doctor Dirck Scheltingaprocureur generaal Frieslandkoper Noordijs 11noord162523182r
SCHIERE, DIRK Dirck Schierenaastligger ten noorden Hoogstraat 391668239136v
SCHIERE, DIRK Dirck Schierenaastligger ten noorden Lombardstraat1668239166v
SCHIERE, DIRK het huis van Dirck Schieretimmermannaastligger ten zuiden Zoutsloot 981673240114r
SCHIERE, DIRK het huis van Dirck Schieretimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Zoutsloot 981675240189r
, DIRK Dirck Siccx, c.u.verkoper Karremanstraat 41658237161v
, DIRK Dirck Sichxnaastligger ten zuiden Voorstraat 781681241155r
, DIRKwijlen Dirck Sixkuiper (mr. -)erflater Grote Kerkstraat 191695243143r
, DIRKwijlen Dirck Sixkuiper (mr. -)erflater Grote Kerkstraat 19een_achter1695243146r
SMID, DIRK Dirck Smidnaastligger ten noorden Zuidersteeg 2169224322v
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeester Admiraliteit in Frieslandkoper huis en hof met een belvédère boven het huis ten zuidenZuiderhaven ZZ16922434v
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeester Admiraliteit in Frieslandkoper woningZuiderhaven ZZ16922439r
STANSIUS, DIRK de hof van Dirck Stansiusnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ16922439r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeesterkoper woning of kamerWerfpad ZZ1695243139r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Werfpad ZZ1695243139r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeesternaastligger ten noorden Werfpad ZZ1695243139r
STOK, DIRK Dirck Stocknaastligger ten zuiden Alemanssteeg165623786r
STOK, DIRK Dirck Stocknaastligger ten noorden Blindemanssteeg OZ1695243133r
STOK, DIRK Dirck Stok, c.u.koper kamerKromme Elleboogsteeg1669239211v
STOK, DIRK Dirck Stok, c.u.naastligger Kromme Elleboogsteeg1669239211v
SIDERIUS, DIRK de weduwe en de erfgenamen van wijlen gemeensman Dirck Syderiusnaastligger ten noorden Hofstraat 17west1733248265r
VISKER, DIRK Dirck Viskerverkoper Rozenstraat WZ166023821r
VISKER, DIRK de andere kamer van Dirck Viskernaastligger ten noorden Rozenstraat WZ166023831v
VISKER, DIRK Dirck Viskerverkoper Rozenstraat WZ166023831v
, DIRKluitenant Dirck Vonck van Linden, c.u.militairnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1662238122r
, DIRKluitenant Dirck Vonck van Lindenmilitairverkoper Zuiderhaven ZZ1662238122r
, DIRKjhr. Dirck Vonck van Linden, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1663238199r
, DIRK Dirck Vormholtverkoper Noorderhaven 1041695243134r
, DIRK Dirck Ysnoltbrouwerverkoper (brouwer in de Drie Klokken)Noorderhaven 651613229148r
ABES, DIRK Dirck Abbes koper huisFranekerpoort (gebied)16362349v
ABES, DIRKde potterij van Dirck Abbes naastligger ten zuiden onbekend164823612r
ABES, DIRK Dirck Abbes verkoper Nieuwstraat 361653236230r
ABES, DIRK Dirck Abbes , c.s.geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ1658237165v
ABES, DIRK Dirck Abbes koper huisFranekerpoort (gebied)1659237213r
ABES, DIRK Dirck Abbes Pottiekoper kamerWeverstraat NZ166023835r
ALBERTS, DIRKwijlen Dirck Aberts erflater Noordijs162723221r
EEBES, DIRK Dirck Aebes pottenbakkernaastligger ten zuiden Nieuwstraat163723433r
ARENDS, DIRK Dirck Aenes turfdragerkoper Franekerpoort (gebied)1688242249v
ARJENS, DIRK Dirck Aeriaens brouwerkoper huis daar het Groene Claverblad uytgehangen heeft, ledige plaats en kamerVoorstraat 60het Groene Claverblad163723436r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriaens koper huis, brouwerij en mouterij, met houtstek ten westen en koeschuur daarachter; staande aanelkaarNoorderhaven 37163823454r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriens , c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 60163823460r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriens verkoper Voorstraat 60163823460r
ARJENS, DIRK Dirck Aerjans brouwerkoper kamerSint Christoffelsteeg 3163723429r
AGES, DIRK Dirck Agges verkoper Schoolsteeg OZ161122918r
AGES, DIRK Dirck Agges koper 1/2 kamer of oud brouwhuisVoorstraat 91achter1613229154v
ALBERTS, DIRK Dirck Alberdts koper 9 pm 11 einsen 3 roeden 4 voeten greidlandbuiten Harlingen1633233101r
ALLERTS, DIRK Dirck Allerts verkoper Droogstraat 631651236149r
ALLERTS, DIRK Dirck Allerts schipper op Leeuwarden (trek-)verkoper van 1/3 Grote Ossenmarkt 251691242364r
ANDRIES, DIRK Dirck Andries koper kameronbekend1644235115v
ANDRIES, DIRK Dirck Andries naastligger ten oosten Romastraat ZZ1687242180v
ANDRIES, DIRK Dirck Andryes metselaar (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1697243307r
ARENDS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Arents verkoper Grote Kerkstraat 23achter1620230225v
ARJENS, DIRK Dirck Ariaans , c.u.koper vijver en hof met bomen, plantagie en prieeltje ([voor de twee verkochte percelen in deze akte])Achterstraat 49164223514r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaans , c.u.koper ledige plaats en huisstede gelegen ten zuiden van de onlangs verkochte vijver en hof ([voor de twee verkochte percelen in deze akte])Achterstraat NZ164223514r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens grondpacht verschuldigd aan dit perceel Kruisstraat 10west1601228268v
ARJENS, DIRKde kamers van Dirck Ariaens naastligger ten westen Kruisstraat 10west1601228268v
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens naastligger ten westen Noorderhaven 661602228295r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens naastligger ten westen Noorderhaven 661604228421r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens brouwerkoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Sint Christoffelsteeg 5163723438r
ARJENS, DIRKgrondpacht uit het huis nu van de koper Dirck Ariaens , c.u.brouwereigenaar perceel Sint Christoffelsteeg 5163723438r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens brouwerkoper grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Lanen 83163723438r
ARJENS, DIRKde verkoper Dirck Ariaens , c.u.brouwernaastligger ten zuiden Voorstraat 60163823458r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens brouwerverkoper Voorstraat 60163823458r
ARJENS, DIRKde hof van de verkopers Dirck Ariaens , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 181641234141r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens , c.u.verkoper Kerkpad 181641234141r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens naastligger ten oosten Noorderhaven 131642234166v
ARJENS, DIRKde vijver van Dirck Ariaens naastligger ten noorden ([dit is aan de overkant van de straat])Heerensteeg 2164823633r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens brouwerverkoper Heerensteeg 2164823633r
ARJENS, DIRKde twee jongste weeskinderen van wijlen Dirck Arians verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 241614229236v
ARJENS, DIRK Dirck Arians verkoper Grote Bredeplaats 241615229247r
ARJENS, DIRK Dirck Arians naastligger ten oosten Noorderhaven 531620230248v
ARJENS, DIRK Dirck Arians verkoper Hoogstraat 271626231140r
ARJENS, DIRK Dirck Arians brouwerkoper kamerSint Christoffelsteeg OZ162823268r
ARJENS, DIRK Dirck Arians naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)164823610r
ARJENS, DIRK Dirck Arians naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)164823610r
ARJENS, DIRKde hof van Dirck Arians naastligger ten westen Kerkpad WZ164823639r
ARJENS, DIRKde kamer van Dirck Arians naastligger ten zuiden Romastraat ZZ164823645r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten westen Kruisstraat 10west159722858r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens koper huis met ledige plaatsNoordijs 716112299v
ARJENS, DIRK Dirck Ariens verkoper Noordijs 71615229248v
ARJENS, DIRKhet huis van wijlen Dirck Ariens naastligger ten noorden Hondenstraat 9achter1615229256r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens geniaarde koper Noorderhaven 901630232163v
ARJENS, DIRK Dirck Ariens , c.u.brouwerkoper ledige plaats strekkende zuidwaarts tot aan de straatZoutsloot 105164323559r
ARJENS, DIRKde ledige plaats van Dirck Ariens , c.u.brouwernaastligger ten westen Zoutsloot 105164323559r
ARJENS, DIRKde vijver van Dirck Ariens , c.u.brouwernaastligger ten noorden Zoutsloot 105164323559r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens brouwernaastligger ten westen Noorderhaven 191644235151r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten noorden Achterstraat ZZ1645235185r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens , c.u.verkoper Achterstraat ZZ1645235185r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten westen Achterstraat ZZ1647235268v
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten noorden Achterstraat ZZ1647235268v
ARJENS, DIRKhet huis van Dirck Ariens brouwernaastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 61650236144r
ARJENS, DIRKeen kamer van de verkoper Dirck Ariens brouwernaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 61650236144r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens brouwerverkoper Simon Stijlstraat 61650236144r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens brouwerverkoper Sint Christoffelsteeg 11650236144r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten westen Heerensteeg 11652236193v
ARJENS, DIRKhet huis genaamd de Morgenstar van de erfgenamen van wijlen Dirck Ariens naastligger ten oosten Lanen 85westde Morgenstar166023817v
ARJENS, DIRK Dirck Aris verpachter grond Heiligeweg 32159722832v
ARJENS, DIRK Dirck Aris naastligger ten oosten Heiligeweg 32159722832v
ARJENS, DIRK Dirck Aris naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22161122922v
ARJENS, DIRKde vijver van Dirck Arjens naastligger Achterstraat1644235120r
ARJENS, DIRK Dirck Arjens verkoper Romastraat ZZ1651236160v
ARJENS, DIRK Dirck Arriens , c.soc.brouwerverkoper Hofstraat 47west1633233109r
ARJENS, DIRK Dirck Aryans brouwerkoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1634233133v
ARJENS, DIRK Dirck Aryans brouwerkoper 1/2 huisKerkpoortstraat1634233143v
ARJENS, DIRK Dirck Aryens naastligger ten zuiden Voorstraat 601635233160r
AUKES, DIRK Dirck Auckes kistmakernaastligger ten westen Lanen 36166723991r
AUKES, DIRK Dirck Auckes kistmakernaastligger ten westen Schritsen 27166723991r
AUKES, DIRK Dirck Auckes kistmakernaastligger ten westen Lanen 361668239153v
AUKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirck Auckes kistmakernaastligger ten oosten Lanen 361682241219v
AUKES, DIRKwijlen Dirck Auckes verkoper van 1/4 Schritsen 281690242319r
BERENDS, DIRK Dirck Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 481721246100v
BARTELDS, DIRKwijlen Dirck Bartel bewoner Lanen 42achter1599228154v
BOKKES, DIRK Dirck Bockes , c.u.huurder kamer (p.j.)Voorstraat 87169424373r
BOUWES, DIRK Dirck Bouuens koper woningBrouwersstraat 5achter166023869r
BOUWES, DIRK Dirck Bouuens , c.u.naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter166023869r
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens kaarsenmaker (mr. -)koper 1/2 huis met een tuintje erachteronbekend166723969v
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 kamerGardenierstraat NZ166723913va
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 huis met een tuintje erachterGardenierstraat NZ166723913va
BOUWES, DIRKde kamer van gemeensman Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1677240268v
BOUWES, DIRKwijlen Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1683241242v
BOUWES, DIRKvroedsman Dirck Bouwens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ168124135ra
BOUWES, DIRK Dirck Buwes schout bij nachtnaastligger ten noorden Brouwersstraat 71668239154v
, DIRK Dirck Christaens , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot OZ1673240129r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens koper Zoutsloot 84166723999ar
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u.verkoper Brouwersstraat 12zuid1668239147v
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens verpachter grond Brouwersstraat 12zuid_achter1668239163r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u.verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1668239163r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u.verkoper onbekend1673240120r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens schoenmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1674240153r
CHRISTIAANS, DIRKde crediteuren van Dirck Christiaens , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Rapenburg NZ1675240195r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens naastligger ten noorden Brouwersstraat 211682241199v
CHRISTIAANS, DIRKhuis genaamd het Gulden Rath Dirck Christiaens schoenmakernaastligger ten westen Brouwersstraat 19achterhet Gouden Rad168124132va
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens mesmakerhuurder Voorstraat 321691242339r
KLASES, DIRK Dirck Claasen metselaarverkoper q.q. Rommelhaven 20161222986r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)161122968r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)161222981r
KLASES, DIRK Dirck Claes verpachter grond Vijver WZ1613229167r
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaarkoper kamerDroogstraat 391613229169v
KLASES, DIRK Dirck Claes , c.u.naastligger ten oosten Droogstraat 391613229169v
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaarkoper kamerDroogstraat 411613229178v
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaarnaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1613229181v
KLASES, DIRKde brouwerij van Dirck Claes naastligger ten westen Zoutsloot 361614229191r
KLASES, DIRK Dirck Claes koper huisVoorstraat 201618230147r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg163923484v
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg163923484v
KLASES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Claes verpachter grond Heiligeweg 46een_achter1640234114v
KLASES, DIRK Dirck Claesen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg1600228203v
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaarverkoper Brouwersstraat 41603228362r
KLASES, DIRK Dirck Claesen naastligger ten oosten Rommelhaven 20161222986r
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaarkoper provisioneel de achterste van twee kamers achterelkaarFranekereind1614229200v
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaarnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) NZ1615229246v
KLASES, DIRK Dirck Claesen protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 401619230160r
KLASES, DIRKde kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ1622230296r
KLASES, DIRKde kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ1622230301r
KLASES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Claesen metselaarnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 61623230337r
KLASES, DIRK Dirck Claesen protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ1624230390r
KLASES, DIRKde kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ1626231131r
KLASES, DIRKde hof van Dirck Claesen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ16272324r
KLASES, DIRKde kamers van wijlen Dirck Claesen naastligger ten westen Droogstraat 45162723213v
KLASES, DIRK Dirck Claesen , c.u.koper huis, loods en plaatsonbekend1641234133r
KLASES, DIRKhet huis van de weduwe van Dirck Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 301675240191r
KLASES, DIRKwijlen Dirck Claesen verkoper Rommelhaven 26167524019va
KLASES, DIRKwijlen Dirck Claesen verkoper Hoogstraat 30167524019va
KLASES, DIRK Dirck Claeses koper huis, plaats en hof strekkende van voren het diept af tot benaast achter aan de LanenVoorstraat 56west162523162v
KLASES, DIRKde kamer van wijlen Dirck Claeses naastligger ten westen Droogstraat 45162823260v
KLASES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Claeses naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ162823268v
KLASES, DIRK Dirck Claeses , c.u.koper van 1/2 onbekend1659237214r
KLASES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Claesis verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])Heiligeweg 46een_achter1633233105v
KLASES, DIRK Dirck Claessen naastligger ten westen Zoutsloot NZ1602228299r
KLASES, DIRK Dirck Claessen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1634233133v
KLASES, DIRKwijlen Dirck Claessen verkoper buiten Harlingen1644235111v
KLASES, DIRK Dirck Claessen , c.u.koopmankoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1646235233r
KLASES, DIRKde mouterij van koper Dirck Claessen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1646235233r
KLASES, DIRK Dirck Claessen koper van 1/2 Raamstraat 1165523720r
KLASES, DIRK Dirck Claessen , c.u.koper van 1/2 Schritsen 50165523720v
KLASES, DIRK Dirck Claessen timmermanverkoper q.q. Lanen 691658237244r
KLASES, DIRKhet huis van Dirck Claessen naastligger ten westen Hoogstraat 301677240259v
KLASES, DIRK Dirck Claessen blauwververhuurder Rommelhaven 281690242330v
KLASES, DIRK Dirck Claessen blauwverver (mr. -)koper huis genaamd de SpitsbergenRommelhaven 28de Spitsbergen1695243128v
KLASES, DIRKde hof van Dirck Claessens naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1633233107v
KLASES, DIRK Dirck Claesses , c.u.koper herenhuis daer de Zwarte Raven uythangtRommelhaven 26de Zwarte Raven1652236211r
KLASES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Clasen metselaarnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6163123327r
KLASES, DIRK Dirck Clasen naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg WZ1657237125v
KLASES, DIRK Dirck Clasen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1657237125v
KLASES, DIRK Dirck Clasen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1657237125v
KLASES, DIRK Dirck Clasen verkoper q.q. Gardenierstraat1662238143v
KLASES, DIRK Dirck Clases Huyckhuurder Schritsen 15achter1659237186v
KORNELIS, DIRKwijlen Dirck Cornelis verkoper Bildtstraat 131633233127r
KORNELIS, DIRKhet houtstek van Dirck Cornelis naastligger ten oosten Noorderhaven 2164223516v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis bakkerkoper huis en houtstekNoorderhaven 4164223530r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis verkoper q.q. Lanen 36164323585v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis verkoper q.q. Schritsen 27164323585v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.u.koper kamerZoutsloot 211650236104r
KORNELIS, DIRKwijlen Dirck Cornelis koper Grote Bredeplaats 13165523747v
KORNELIS, DIRKwijlen Dirck Cornelis bakkerverkoper Noorderhaven 4165523754r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.u.gaasmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611676240226r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis glasmakerkoper huisHoogstraat 311683241259v
KORNELIS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirck Cornelis eigenaar van 1/2 Brouwersstraat 161683241272v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis glasmakernaastligger ten westen Hoogstraat 19168224154va
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.s.koopmanverkoper Grote Bredeplaats 131716245256v
KORNELIS, DIRKhet tuintje van Dirck Cornelis naastligger ten noorden [staat: westen] Heiligeweg 5171824610r
HEMERT, DIRK KORNELIS Dirck Cornelis van Hemertverkoper Voorstraat 471622230302r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis Mockglasmaker (mr. -)koper van 1/2 huisLanen 501694243118r
DIEDERIKS, DIRK Dirck Dietters bruidegom 1602228329v
DIRKS, DIRKwijlen Dirck Dircks koper Alemanssteeg1613229125r
DIRKS, DIRKwijlen Dirck Dircks verkoper van 1/2 Lanen 501626231150r
DIRKS, DIRKwijlen Dirck Dircks kleermakernaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
DIRKS, DIRKwijlen Dirck Dircks koper Vijverstraat 6162723230v
DIRKS, DIRK Dirck Dircks zakkendragerbewoner Schoolsteeg OZ1629232108v
DIRKS, DIRKwijlen Dirck Dircks bezemmakernaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191629232121r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks kistmakerkoper huisLiemendijk1634233145r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Schritsen 31636233178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Schritsen 31636233178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks naastligger ten westen Liemendijk ZZ168124143ra
GROOT, DIRK DIRKS Dirck Dircks de Grootkistmakerkoper huis met de ledige plaats daar achterVoorstraat 68163723441r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen naastligger ten noorden Liemendijk ZZ16362344r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21644235107r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen verkoper Rapenburg164823646r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen wevernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1650236114v
DIRKS, DIRKde kamer van Dirck Dircksen naastligger ten noorden Blindemanssteeg167124058v
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen bakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 121688242252r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen bakker (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 121688242252r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen naastligger ten oosten Noorderhaven 10172124696v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx koper 1/6 huisAlemanssteeg ZZ1631232183v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx verwandelaar Alemanssteeg ZZ1631232184v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx aanhandelaar kamerCarl Visschersteeg WZ1631232184v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx koper 1/2 huisAlemanssteeg163223361v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , c.u.koper huisBrouwersstraat 271644235113v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21645235182v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx naastligger ten oosten Achterstraat164923680r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21650236107v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , c.u.koper Achterstraat1650236123r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 171651236166v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kistmakerkoper huisKarremanstraat 41634233134r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten westen Rapenburg ZZ1644235138r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kuiper (mr. -)koper kamerGardenierstraat 101658237141v
DIRKS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Dircx kistmakernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191658237155v
DIRKS, DIRKhet huis genaamd het Spinwiel van Dirck Dircx naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19het Spinnewiel1658237169r
DIRKS, DIRKhet huis van de erfgenamen van wijlen Dirck Dircx kistmakernaastligger ten noorden Alemanssteeg OZ1658237250v
DIRKS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Dircx naastligger ten noorden Lanen 89166023865v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx koper kamerKerkpoortstraat NZ1683241248v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1683241248v
DIRKS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirck Dircx eigenaar perceel Tiepelsteeg168124141va2
GROOT, DIRK DIRKSde erfgenamen van wijlen Dirck Dircx de Grootverkoper Voorstraat 681658237145v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx Mocknaastligger ten oosten Hondenstraat 11657237121v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen verkoper Brouwersstraat 271646235205v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen , c.u.koper kamerKromme Elleboogsteeg OZ1661238114v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen sergant en mr. kuipernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151683241241r
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen Mocknaastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost1663238183r
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen Sicxnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 19165523744v
STORK, DIRK DIRKS Dirck Dircxen Storksergeantkoper huisKerkpoortstraat 91682241182v
DIRKS, DIRK Dirck Dirksen verkoper q.q. Zuiderstraat1696243257v
STOK, DIRK DIRKS Dirck Dirksen Stocknaastligger ten noorden Blindemanssteeg OZ169424398r
DIRKS, DIRK Dirck Dirx kistmakernaastligger ten oosten Voorstraat 66163823471r
DIRKS, DIRK Dirck Dirx , c.u.kistmakerkoper door niaar huis en hof met bomen en plantenAchterstraat1644235121v
DIRKS, DIRKals bewoner Dirck Dirx naastligger ten noorden Voorstraat 951645235167v
DIRKS, DIRK Dirck Dirx verkoper Gardenierstraat 10167124044v
DIRKS, DIRK Dirck Dirx naastligger ten oosten Noorderhaven 10achter1723246153v
DIRKS, DIRKhet huis waar de Verloren Arbeit uitgehangen heeft van Dirck Dirx Sixnaastligger ten westen Hofstraat 1de Verloren Arbeit1644235149v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen gleibakkerkoper kamerKerkpoortstraat NZ1683241257v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1683241257v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen koper huisKerkpoortstraat 21690242311v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen verkoper Schritsen 11172024660r
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen Mocknaastligger ten westen Noorderhaven 501662238148v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxes kuiper (mr. -)koper kameronbekend166723993v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxes naastligger ten westen onbekend166723993v
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes scheepstimmermankoper huis het Spijckerboor genaemtZuiderhaven ZZhet Spijkerboor1686242122v
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes assistent Admiraliteit in Frieslandkoper huisBrouwersstraat 12zuid1713245199r
FOLPERDA, DIRK DOEKESwijlen Dirck Doeckes Folperdaerflater Brouwersstraat 12zuid1743250300r
DOEDES, DIRK Dirck Doedes timmermannaastligger ten noorden Zuiderhaven1687242198v
DOEDES, DIRK Dirck Doedes timmermanverkoper Zuiderhaven1687242198v
DOUWES, DIRK Dirck Douues naastligger ten oosten Noorderhaven 891653236231r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes kuiper (mr. -)koper huis en schuur en een plaats tussen beideHoogstraat 211650236131r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes schipperkoper huis, hof, plaats en loodsNoorderhaven 551651236163r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes verkoper Rommelhaven 261652236218r
DOUWES, DIRKhet nagelaten weeskind van Dirck Douwes eigenaar van 1/2 Havenplein 261658237166r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes kuipernaastligger ten westen Hoogstraat 231658237173av
DOUWES, DIRK Dirck Douwes , c.u.molenaar (hout-)verkoper Droogstraat 24166523922r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes verkoper Hoogstraat 211667239112r
DOUWES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 531667239117v
DOUWES, DIRK Dirck Douwes verkoper van 1/4 Hoogstraat 281668239130v
DOUWES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 531675240201v
DOUWES, DIRK Dirck Douwes molenaar (hout-)verkoper van 1/2 Vijverstraat 201691242349r
DIEDERIKS, DIRK Dirck Dyters bruidegom 1602228309v
EGBERTS, DIRK Dirck Egberts geweermaker [staat: roermaker]verkoper Vijverstraat159722821v
EILERTS, DIRKwijlen Dirck Ellerts verkoper Franekereind 261715245246r
IEPES, DIRK Dirck Epes naastligger ten westen Voorstraat 231624230379v
FEKKES, DIRK Dirck Feckes naastligger ten noorden Karremanstraat 19165623772r
FEKKES, DIRK Dirck Feckes houtstapelaar en koopmankoper huisKerkpad WZ1733248249v
FEKKES, DIRKde kopers Dirck Feckes , c.u.houtstapelaar en koopmannaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1733248249v
FEKKES, DIRKde kopers Dirck Feckes , c.u.houtstapelaar en koopmannaastligger ten westen Kerkpad WZ1733248249v
FOKKES, DIRKwijlen Dirck Fockes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Brouwersstraat 12noord165623797r
FOKKES, DIRK Dirck Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 11698243391v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes , c.s.koopmanverkoper Grote Bredeplaats 131716245256v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes koopmanverkoper q.q. Rozengracht 10172024666v
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckers koper huisWilliam Boothstraat 391687242166r
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckerts schipper op Sneekverkoper Ooievaarsteeg 331690242331v
FOLKERTS, DIRK Dirck Folkerts verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
FOPPES, DIRK Dirck Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
FRANSES, DIRK Dirck Fransen naastligger ten oosten Schritsen1627231172r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen koper dwarskamer met tuin en loods met daarachter een ledige plaatsLanen ZZ1630232162r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u.naastligger ten oosten Lanen ZZ1630232162r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen brouwerkoper woningLiemendijk NZ1654236269v
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u.brouwerkoper twee kamers aan elkaar staandRozenstraat 41654236270v
FRANSES, DIRK Dirck Fransen brouwerkoper nieuw huis van 40 1/2 x 22 1/4 voet, en 1/2 schuur in de Raamstraat van 11 voetSchritsen 50achter165523721r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen brouwernaastligger ten zuiden Schritsen 50165623770r
FRANSES, DIRKde kamers van Dirck Fransen brouwernaastligger ten zuiden Hofstraat 16165623776r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen Fiskerverkoper Liemendijk NZ166023820v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Fisscher, c.u.verkoper Kleine Bredeplaats 8zuid166023846v
VISSER, DIRK FRANSESgemeensman Dirck Fransen Fisscherverkoper Rommelhaven 221667239118v
VISSER, DIRK FRANSESgemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u.verpachter grond Rozengracht 14achter1668239158v
VISSER, DIRK FRANSESgemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u.naastligger ten noorden Rozengracht 14achter1668239158v
VISSER, DIRK FRANSESgemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u.verkoper Rozengracht 14achter1668239158v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Vischernaastligger ten oosten Liemendijk166023826r
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Visscher, c.u.koper huisKleine Bredeplaats 8zuid1659237206v
VISSER, DIRK FRANSEShet huis van Dirck Fransen Visschernaastligger ten zuiden Schritsen 501657237254v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Visscherverkoper Rozengracht 14167024022r
FRANSES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Franses naastligger ten zuiden Lanen ZZ1635233167r
FRANSES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Franssen naastligger ten oosten Schritsen 17164323588v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Franssen Visschernaastligger ten zuiden Hofstraat 16165623779v
GERBENS, DIRK Dirck Gerbens protesteert vanwege op zijn plaats gemaakte lichten [=vensters] Kerkpoort (gebied)164323577r
GERBENS, DIRKhet perk van Dirck Gerbens naastligger ten westen Rozengracht 34165623798v
GERBENS, DIRKhet perk van Dirck Gerbens naastligger ten westen Rozengracht 34166023855r
GERBENS, DIRKhet perk van Dirck Gerbens naastligger ten westen Rozengracht 34167224090r
GERRITS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Gerrits naastligger ten noorden Brouwersstraat 27163123332r
GERRITS, DIRK Dirck Gerrits , c.u.koper huisSchritsen ZZ1647235250v
GERRITS, DIRK Dirck Gerrits verkoper van 1/4 Noorderhaven 971697243271v
GERRITS, DIRKburgemeester Dirck Gerryts verkoper q.q. Grote Kerkstraat 38159722855v
GERRITS, DIRKsteeg naast Dirck Gerryts naastligger Lanen ZZ1606228493v
GERRITS, DIRKoud burgemeester Dirck Gerryts verkoper Lanen NZ1615229263r
GERRITS, DIRKburgemeester Dirck Gerryts koper huis met een ledige plaats er achterBrouwersstraat 25161623046v
GERRITS, DIRKburgemeester Dirck Gerryts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 231618230149r
GERRITS, DIRKburgemeester Dirck Gerryts naastligger ten noorden Hofstraat 51620230232r
GERRITS, DIRKburgemeester Dirck Gerryts naastligger ten noorden Hofstraat 31620230232r
GERRITS, DIRKburgemeester Dirck Gerryts protesteert vanwege een hypotheek buiten Harlingen1623230367v
GERRITS, DIRKburgemeester Dirck Gerryts verpachter grond Lanen 45162523149r
GERRITS, DIRKburgemeester Dirck Gerryts afgewezen niaarnemer uit hoofde van grondheerschap Lanen 45162523149r
GERRITS, DIRKwijlen burgemeester Dirck Gerryts koper door niaar Sint Odolphisteeg WZ16272324v
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts koper 1 pm 3 einsen 10 penningen 9 roeden en 2 voeten bouwlandbuiten Harlingen162823266v
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts verkoper Droogstraat 41163223365v
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts verkoper Brouwersstraat 251641234160v
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts , c.u.koper kamerGardenierstraat ZZ1646235217r
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts verkoper Noordijs 81677240248r
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts verkoper van 3/4 Kleine Bredeplaats 61683241256r
GIJSBERTS, DIRK Dirck Ghijsberts koper huis met ledige plaats en loodsNoorderhaven 25161122913r
GIJSBERTS, DIRK Dirck Gijsberts naastligger ten oosten Noorderhaven 231612229118r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Voorstraat 93achter162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schoolsteeg162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schoolsteeg162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schoolsteeg162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schoolsteeg162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schoolsteeg162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schritsen ZZ162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Grote Kerkstraat 16162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Hoogstraat 1achter162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Vioolsteeg162423128r1
HANSES, DIRKwijlen Dirck Hans verkoper Heiligeweg1600228210r
HANSES, DIRK Dirck Hansen , c.u.houtzagerkoper kamer, loods en plaatsAnjelierstraat NZ1646235214v
HANSES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Hansen naastligger ten noorden Achterstraat NZ1651236169v
HANSES, DIRK Dirck Hanses verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter159722848v
HANSES, DIRK Dirck Hanses smidbewoner Zuiderstraat1613229178r
HARINGS, DIRK Dirck Harings verkoper Voorstraat 661624230391v
HARINGS, DIRK Dirck Harings verkoper van 1/4 Voorstraat 66162523171v
HARMENS, DIRK Dirck Harmens Haevelanst, c.u.koper kamerWeverstraat 151650236137v
HERES, DIRK Dirck Heeres naastligger ten noorden Gardenierstraat1615229242v
HERES, DIRK Dirck Heeres , c.soc.kistmaker (mr. -)huurder Kleine Bredeplaats 111676240226v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten westen Peterseliestraat1613229128v
HENDRIKS, DIRKde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Dirck Hendricks naastligger ten oosten Voorstraat 22162423117r
HENDRIKS, DIRKde erfgenamen van wijlen burgemeester Dirck Hendricks naastligger ten oosten Voorstraat 22163923476v
HENDRIKS, DIRKde weduwe van Dirck Hendricks moutmakernaastligger ten westen Voorstraat 321654236272v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71689242276v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrickx van Swollverkoper Gardenierstraat 41634233151r
HENDRIKS, DIRKburgemeester Dirck Hendricx protesteert vanwege een vordering Lanen 61599228148v
HENDRIKS, DIRKburgemeester Dirck Hendricx koper provisioneel huisFranekereind1601228272r
HENDRIKS, DIRKoud burgemeester Dirck Hendricx verkoper Achterstraat NZ1612229109v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricx koper door niaar twee kamers met daartussen een ledige plaatsPeterseliestraat1613229128v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendriks Conink, c.u.koper huis, plaatsGrote Kerkstraat 33163623416r
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrix naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71681241148v
HENDRIKS, DIRKde weduwe van Dirck Hendrix naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg1691242362v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrix , c.s.verkoper Kerkpoortstraat ZZ172024662r
KONING, DIRK HENDRIKS Dirck Hendrix Coninckplateelbakkerverkoper Grote Kerkstraat 331640234111r
HENDRIKS, DIRKhet huis van wijlen Dirck Henricks naastligger ten westen Voorstraat 2616362345r
HENDRIKS, DIRK Dirck Henrix koper provisioneel 1/3 huisVoorstraat 73159722828r
HERES, DIRK Dirck Heris koper 1/2 huisHeiligeweg ZZ161122921v
HERES, DIRK Dirck Heris verpachter grond ([voor 1/1])Weverstraat 151618230145r
HERES, DIRK Dirck Heris koper westelijk deel van een huisonbekend1620230226v
HERES, DIRKals eigenaar van het oostelijk deel Dirck Heris naastligger ten oosten onbekend1620230226v
HERES, DIRK Dirck Heris naastligger ten westen Peterseliestraat1621230286v
HESSELS, DIRK Dirck Hessels , zoon van de verkoperschoenmakerkoper door niaar schoenmakersperk met 4 kuipen, 2 kalkdobben, eek- en kalkhuisjeonbekend165623766v
HESSELS, DIRK Dirck Hessels schoenmaker (mr. -)koper 1/2 huisZoutsloot 131667239109r
HESSELS, DIRK Dirck Hessels , c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperk met hofZoutsloot 82oost1667239120r
HESSELS, DIRK Dirck Hessels verkoper q.q. Droogstraat 61167224011va
HESSELS, DIRKde gecommitteerden uit de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Dirck Hessels schoenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 101168224146va
HESSELS, DIRKde gecommitteerden uit de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Dirck Hessels schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 82oost168224146va
HILLEBRANDS, DIRKburgemeester Dirck Hilbrants naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1613229143v
HILLEBRANDS, DIRKburgemeester Dirck Hillebrants naastligger ten noorden onbekend159822882r
HOMMES, DIRK Dirck Hommes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg1635233177r
, DIRK Dirck Huegens koopmankoper woningDroogstraat ZZ171924642v
, DIRKde achter in- en uitgang van Dirck Huegens koopmannaastligger ten oosten Droogstraat ZZ171924642v
, DIRKhuis en tuintje van de koper Dirck Huegens koopmannaastligger ten zuiden Droogstraat ZZ171924642v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens , c.u.koper huisVijver 31712245181v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens koopmankoper huisSint Odolphisteeg 61713245194r
HUIGS, DIRK Dirck Hugens naastligger ten zuiden Karremanstraat 181714245226v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens , c.u.verkoper Lanen 391715245233r
HUIGS, DIRK Dirck Hugens koopmannaastligger ten noorden Karremanstraat 221715245233v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens verkoper Vijver 3171824620r
HUIGS, DIRK Dirck Hugens naastligger ten westen Voorstraat 371726246253r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens , c.u.naastligger ten noorden Vismarkt 4171924648v
HUIGS, DIRK Dirck Huigens , c.u.verkoper Vismarkt 4171924648v
HUIGS, DIRK Dirck Huigens koopmannaastligger ten oosten Bildtstraat 25172024674r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens koopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 25172024674r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens , c.u.koopmankoper huisNoorderhaven 52172024675r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens naastligger ten westen Noorderhaven 921721246104v
HUIGS, DIRKde verkopers Dirck Huigens , c.u.verpachter grond Karremanstraat 201722246151r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens verkoper Karremanstraat 201722246151r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens koper 1/2 huisVoorstraat 81voor1725246217r
HUIGS, DIRKhet huis gekocht door Dirck Huigens , c.u.naastligger ten westen Noorderhaven 1021725246219v
HUIGS, DIRK Dirck Huiges , c.u.geniaarde koper Voorstraat 601711245149r
, DIRK Dirck Huygens koper huisNoorderhaven 1001725246220r
, DIRK Dirck Huygens naastligger ten westen Voorstraat 51733248207r
, DIRK Dirck Huygens koopmankoper huis met een gedeelte van de zolderRommelhaven 161734248301v
, DIRKde ingang van het pakhuis van Dirck Huygens naastligger ten westen Rommelhaven 161734248301v
, DIRK Dirck Huygens naastligger ten westen Voorstraat 51734248314r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , c.u.smid (mr. ijzer-)koper huis met schuur, stal en grote vierkante plaats of hofZuiderstraat ZZBolswaert1668239174r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mid (mr. anker-)koper nieuwe smederij met de hof, planten en put daarachterZuiderhaven ZZ1674240167r
IJSBRANDS, DIRKhet houtstek en hof van Dirck IJsbrandts mid (mr. anker-)naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1675240174v
IJSBRANDS, DIRKde hof van Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1676240241r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , c.soc.naastligger ten noorden Zuiderstraat1681241143r
IJSBRANDS, DIRKwijlen Dirck IJsbrandts , c.s.naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ1682241212v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1682241222v
IJSBRANDS, DIRKde weduwe en erfgenamen van wijlen Dirck IJsbrandts mid (anker-)verkoper Zuiderstraat1683241235v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts smidgebruiker Zuiderhaven ZZ1687242194v
IJSBRANDS, DIRKwijlen Dirck IJsbrandts mid (mr. anker-)erflater Zuiderhaven ZZ1687242194v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts tichelbaas en koopmankoper huisSint Jacobstraat 141734248310r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ167924142r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ167924142r
IJSBRANDS, DIRKwijlen Dirck IJsbrants naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ1682241215r
IJSBRANDS, DIRKwijlen Dirck IJsbrants smidhuurder Zuiderhaven ZZ1691242344v
IEPES, DIRKwijlen Dirck Ipes verkoper Voorstraat 21162523147v
IEPES, DIRK Dirck Ipes , c.u.geniaarde koper Zoutsloot 1051668239152v
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat1674240147r
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat1674240147r
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat1674240147r
IJSBRANDS, DIRKde hof van Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat1675240179v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobes , c.u.scheepstimmermankoper huisRomastraat 4oost1661238110v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper William Boothstraat162523156v
JAKOBS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirck Jacobs eigenaar perceel Franekereind 13165623761r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1659237193r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs koper 1/4 perk met 2 kuipen en de halve dobbeZoutsloot 11659237211r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs , c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/4 huisFranekereind 131659237216r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmaker (mr. -)koper 3/4 huisFranekereind 13166123897r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Romastraat 4oost1664238225r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmakernaastligger ten westen Romastraat166123811ra
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk en looierij met toebehoren, hoekhuis en loods ten oosten, vrije uit- en ingang door een steeg naar de straatonbekend1667239105r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Zoutsloot 11667239110v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakkerverkoper Droogstraat167924148r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs huurder Lanen 581681241142v
JAKOBS, DIRKals huurder Dirck Jacobs bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ16922435v
JAKOBS, DIRKals bewoner Dirck Jacobs* bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord169324360r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker (mr. -)huurder Franekereind 161694243113v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Heiligeweg 231717245285v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacops schoenmaker (mr. -)koper perk en gereedschappenSchritsen 52achter1650236126r
JANS, DIRKhet nagelaten weeskind van Dirck Jans verkoper van 1/3 Lanen 76161122966r
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u.koper Poortje 71613229141r
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u.koper Poortje 91613229141r
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u.koper Poortje 111613229141r
JANS, DIRK Dirck Jans , minderjarigverkoper ten oosten van Harlingen162723231r
JANS, DIRK Dirck Jans verkoper Sint Jacobstraat 4162723231r
JANS, DIRK Dirck Jans verkoper Noorderhaven 112162723231r
JANS, DIRKhet huis genaamd de Raven Dirck Jans naastligger ten noorden Schoolsteeg OZde Raven162923287v
JANS, DIRK Dirck Jans naastligger ten zuiden Alemanssteeg NZ1635233168v
JANS, DIRK Dirck Jansen bakkernaastligger Rinnertspijp WZ159822883r
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten westen Herenwaltje NZ1606228515v
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten noorden Herenwaltje NZ1606228515v
JANS, DIRK Dirck Jansen koper kamerHoogstraat 29achter161122917r
JANS, DIRK Dirck Jansen , zoon van de verkopersekoper door niaar huisLanen 31613229127v
JANS, DIRK Dirck Jansen , meerderjarig, mede voor zichverkoper Voorstraat 11oost1620230203r
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten westen Schoolsteeg OZ1620230206v
JANS, DIRK Dirck Jansen verkoper Brouwersstraat 12zuid1620230237v
JANS, DIRK Dirck Jansen verkoper Hoogstraat 29achter1623230361r
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten oosten Herenwaltje1630232142r
JANS, DIRKde hof van Dirck Jansen naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 31641234151r
JANS, DIRK Dirck Jansen houtzagerkoper kamer, loods en plaatsAnjelierstraat NZ1646235211v
JANS, DIRKde hof van Dirck Jansen sergeantnaastligger ten westen Vijver164923678v
JANS, DIRK Dirck Jansen goudsmidnaastligger ten oosten Schritsen 40166023816v
JANS, DIRK Dirck Jansen goudsmidnaastligger ten oosten Schritsen 4016592382ra
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten zuiden Poortje 5166723918va
JANS, DIRK Dirck Jansen , c.u.goudsmid (mr. -)verkoper Schritsen 44167124046v
JANS, DIRKburgervaandrig Dirck Jansen steenhouwerverkoper Schritsen 23167824111v
JANS, DIRK Dirck Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Hofstraat 47west1682241189v
JANS, DIRK Dirck Jansen metselaarverkoper Hofstraat 47oost1682241193v
JANS, DIRK Dirck Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten westen Lanen 9oost1683241261v
JANS, DIRKhuis genaamd de Drie Sackedragers Dirck Jansen metselaar (mr. -)koper van 1/2 huis genaamd de Drie SackedragersSint Odolphisteeg 5de Drie Zakkendragers1683241267r
JANS, DIRK Dirck Jansen , cum fratrenaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7168424219v
JANS, DIRK Dirck Jansen schipper (pot-)naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ169324344v
JANS, DIRK Dirck Jansen , c.u.smid (mr. -)koper huisLanen 201710245137r
JANS, DIRK Dirck Jansen* smidnaastligger ten oosten Kroonsteeg 51712245172r
JANS, DIRKde hof van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Dirck Jansen havenchergernaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 61713245194r
JANS, DIRK Dirck Jansen smidnaastligger ten oosten Kroonsteeg 51714245224r
JANS, DIRK Dirck Jansen , c.u.smid (mr. ijzer-)koper huisLanen 36172024658v
JANS, DIRKde kinderen van Dirck Jansen IJsenbeecqnaastligger ten zuiden Vijverstraat 181692242375r
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirck Jansen IJsenbeekkoper ledige plaets met al hetgene daarop gebouwd staatGrote Ossenmarkt 1516702401v
IJSENBEEK, DIRK JANSde erfgenamen van wijlen Dirck Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 17169424380r
KLINKHAMER, DIRK JANS Dirck Jansen Klinkhamerverkoper van 1/4 Noorderhaven 6417182466v
ROORDA, DIRK JANSwijlen Dirck Jansen Roordaerflater Schritsen 2167924117va
ROORDA, DIRK JANSwijlen Dirck Jansen Roordaerflater Jan Ruurdstraat 1167924117va
ROORDA, DIRK JANSwijlen Dirck Jansen Roordaerflater Vijverstraat 21168024117va
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schierenaastligger ten zuiden Zoutsloot 981661238102v
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schierescheepstimmermanverkoper Achterstraat 2168424221v
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schierenaastligger ten noordoosten Zuiderstraat NZ168524261r
STEIN, DIRK JANSde nagelaten weeskinderen van Dirck Jansen Steinverkoper van 1/2 Voorstraat 56oost1626231155v
STEIN, DIRK JANSde curator over de nagelaten weeskinderen van Dirck Jansen Steinverkoper van 1/4 Hoogstraat 371626231156r
STOK, DIRK JANSwijlen Dirck Jansen Stockverkoper Grote Kerkstraat 19165523744v
JANS, DIRK Dirck Jansen Tijhoff, c.u.verkoper Tiepelsteeg OZ171924645v
JANS, DIRK Dirck Jansen Tijhoft, c.u.koper huisTiepelsteeg OZ1716245270r
JANS, DIRK Dirck Janses scheepstimmermanverkoper Lombardstraat16832429v
JANS, DIRK Dirck Janssen , in de ravennaastligger ten noorden Heiligeweg 64161623029r
JANS, DIRKde verkopers Dirck Janssen , c.s.naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje1634233154v
JANS, DIRK Dirck Janssen verkoper Bargebuurtspoortje1634233154v
JELTES, DIRK Dirck Jeltes wieldraaierkoper huisKleine Kerkstraat 101690242305v
JOCHEMS, DIRK Dirck Jochums koper schoenmakersperkZoutsloot 841662238141r
JOCHEMS, DIRK Dirck Jochums , c.u.verkoper Zoutsloot 84166723999ar
LASES, DIRK Dirck Laesen verkoper Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
LASES, DIRK Dirck Laeses verkoper Schritsen 31165623773v
LASES, DIRK Dirck Laeses verkoper Hofstraat NZ165623774v
LASES, DIRKde weduwe en erfgenamen van wijlen Dirck Laeses verkoper Scheerstraat 2166023817r
LAMMERTS, DIRK Dirck Lamberts bakkerverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 11162723218v
LAMMERTS, DIRK Dirck Lamberts verkoper onbekend162823276r
LASES, DIRK Dirck Lases verkoper Hofstraat 17west165623774r
LEENDERTS, DIRK Dirck Lenerts huurder (voormalige) Franekerpoort (gebied)1659237213r
LIEUWES, DIRKdr. Dirck Lieuues verpachter grond Lanen 85oost1620230256r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESdr. Dirck Lieuues Scheltingaverpachter grond ([staat: twee Philipsguldens])Voorstraat 471622230302r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESde erfgenamen van wijlen Dirck Lieuues Scheltingaverpachter grond huis en brouwerij Simon Stijlstraat 6166123895r
LIEUWES, DIRKwijlen Dirck Lieuwes koper Zoutsloot 65161723066v
LIEUWES, DIRKdr. Dirck Lieuwes naastligger ten westen ten noorden van Harlingen162823236r
LIEUWES, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirck Lieuwes , c.u.eigenaar perceel Brouwersstraat 19achter167224078v
LIEUWES, DIRK Dirck Lieuwes naastligger ten westen ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
LIEUWES, DIRKwijlen Dirck Lieuwes verkoper Zoutsloot 421695243138r
LIEUWES, DIRKwijlen Dirck Lieuwes verkoper Fabrieksstraat ZZ1695243138r
DOYEMA, DIRK LIEUWESde erfgenamen van wijlen Dirck Lieuwes Doymanaastligger ten zuiden Noordijs 91645235170v
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESde erfgenamen van wijlen dr. Dirck Lieuwes Scheltingaverpachter grond ([staat: 3-00-00 GG])Voorstraat 60163823458r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESde erfgenamen van wijlen dr. Dirck Lieuwes Scheltingaverpachter grond ([staat: 3-00-00 GG])Voorstraat 60163823460r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESde erfgenamen van wijlen dr. Dirck Lieuwes Scheltingaverpachter grond ([staat: 4-00-00 GG])Simon Stijlstraat 61650236144r
, DIRKdr. Dirck Liuuus verpachter grond Voorstraat 531614229190v
LOURENS, DIRK Dirck Lourens verkoper Voorstraat 511601228270r
LOURENS, DIRK Dirck Lourens naastligger ten westen Lanen 52161723058r
LOURENS, DIRK Dirck Lourens naastligger ten westen Lanen 52161723064v
LOURENS, DIRK Dirck Lourens naastligger ten westen Lanen 521622230311v
LOURENS, DIRK Dirck Lourens , voor zijn twee kinderenverkoper Voorstraat 951624230374r
LOURENS, DIRKJEde weduwe van Dirck Lourens naastligger ten oosten Lanen 481624230377v
LOUWS, DIRK Dirck Lous Haemerkoper huis waar tegenwoordig de Jonge Prins uithangtMoriaanstraat 12de Jonge Prins1646235224v
HAMER, DIRK LOUWS Dirck Lous Hamerkoper kamer met een tuintje erachterNieuwstraat 381645235177r
HAMER, DIRK LOUWS Dirck Lous Hamernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 381645235177r
LOUWS, DIRK Dirck Lous Hammertsnaastligger ten noorden Nieuwstraat 401658237149r
LUCAS, DIRKwijlen Dirck Lucas naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 8noord159822898r
LIEUWES, DIRKhet huis van wijlen Dirck Lyeuwes naastligger ten westen Voorstraat 12159722867v
MARTENS, DIRK Dirck Martens koper huis met een hof erachterZuiderhaven 261645235171r
MARTENS, DIRKhet huis van Dirck Martens naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ1647235268r
MARTENS, DIRKhet huis van Dirck Martens naastligger ten zuidoosten Zuiderstraat164823621r
MARTENS, DIRK Dirck Martens verkoper Zuiderstraat164823621v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus verkoper Hofstraat ZZ164923658v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus , c.u.koper huis daar het Cromhout uitsteektAchterstraat NZhet Cromhout1651236169v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 271659237212r
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 27166323819ra
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 271673240121v
ENGELSMAN, DIRK MATTEUS Dirck Matthaeus Engelsmannaastligger ten noorden Karremanstraat 27165523748r
MEINERTS, DIRK Dirck Meinerts naastligger ten zuiden Heiligeweg 52166723982v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels koper kamerHeiligeweg 46twee_achter1612229106v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels koper provisioneel huis en rosmolen met het paardNieuwstraat 561615229261v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter161623034v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels koper huis of achterwoningHeiligeweg 19161723068v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Heiligeweg ZZ1620230255v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Noorderhaven 991652236197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Noorderhaven 1011652236197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Zoutsloot 361652236197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Zoutsloot 301652236197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper van 1/3 Noordijs 81654236273r
, DIRK Dirck Minnerdts , c.u.huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 411688242223r
MINNES, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 641659237243r
MINNES, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237243r
MINNES, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237243r
MINNES, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237243r
MINNES, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 491659237243r
MINNES, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Wortelstraat 171659237243r
OKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirck Ockes naastligger ten oosten onbekend159822886r
OKKES, DIRK Dirck Ockes , oud 20 jaarverkoper Vijverstraat 30162423123v
OLFERTS, DIRKhet terpland gebruikt door Dirck Olpharts naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
OLFERTS, DIRKwijlen Dirck Olpherts verkoper Scheffersplein 271690242325r
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips crediteur (triumphant) onbekend159722850v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips naastligger ten oosten Hoogstraat 211619230153v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips naastligger ten westen Hoogstraat 251626231129v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips naastligger ten oosten Hoogstraat 211630232162v
FILIPPUS, DIRKde weduwe van Dirck Phlips naastligger ten oosten Hoogstraat 211650236131r
PIERS, DIRK Dirck Piers naastligger ten oosten Romastraat 1161723062v
PIERS, DIRK Dirck Piers koper provisioneel huisKerkpoortstraat NZ1618230121v
PIERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Piers* wever (bedsteek-)naastligger ten oosten Romastraat 116312337v
PIERS, DIRKwijlen Dirck Piers verkoper van 1/2 Romastraat 3163123330r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u.koper huisSchritsen 551658237155r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u.verkoper Schritsen 55166123888v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters naastligger ten westen onbekend161623024v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters koper kamerZoutsloot OZ1673240129r
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 36168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 40168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 30oost168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 30west168024125ra1
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 28168024125ra1
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
PIETERS, DIRK Dirck Pieters koopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 401715245240v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maeskoper twee huizen naast en aan elkaar strekkende noordwaarts tot aan de ringmuur met de uitgang in de brede steeg ten westen van het kleinste huisLanen 331615229254v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u.naastligger ten oosten Lanen 331615229254v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u.naastligger ten oosten Lanen 331615229282r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u.naastligger ten noorden Lanen 331615229282r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maesverkoper Lanen 331615229282r
PIETERS, DIRK Dirck Piters afgewezen niaarnemer Brouwersstraat 251641234160v
PIETERS, DIRK Dirck Piters kleermaker [staat: snider]huurder Sint Jacobstraat 10noord1642234168v
PIETERS, DIRK Dirck Piters , c.u.verkoper Rozengracht 141645235178v
PIETERS, DIRK Dirck Pyters verkoper q.q. Schritsen 55achter1613229172r
PIETERS, DIRK Dirck Pyters koper van 1/2 Voorstraat 641620230199r
PIETERS, DIRKwijlen Dirck Pyters verkoper Lanen 48achter1650236113r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maeskoper twee huisstedenRozengracht 81612229100v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maeskoper twee huisstedenRozengracht 61612229100v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maeskoper huisLanen 371612229124r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maesverkoper Kerkpoortstraat NZ1613229139v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maesverkoper Grote Kerkstraat 28een_achter1613229139v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maesnaastligger ten westen Rozengracht 101613229142v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maesverkoper Lanen 701613229172v
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirck Pytters naastligger ten zuiden Lanen 9116592385r
PIETERS, DIRK Dirck Pytters koper 1/2 huis, 1/2 pakhuis, en 1/2 huis daarachterNoorderhaven 611683241253v
PIETERS, DIRK Dirck Pytters geniaarde koper Spinhuisstraat16832427r
HEMERT, DIRK PIETERSwijlen Dirck Pytters van Heemertkoper Noorderhaven 651692242389r
REMMERTS, DIRK Dirck Remmerts soldaat onder Julius van Eysingakoper twee kamers, aan elkaar staandeSchritsen 181626231141v
REMMERTS, DIRK Dirck Remmerts soldaat onder Julius van Eysingakoper twee kamers, aan elkaar staandeSchritsen 201626231141v
REMMERTS, DIRKwijlen Dirck Remmerts verkoper Schritsen 181631232166v
REMMERTS, DIRKwijlen Dirck Remmerts verkoper Schritsen 201631232166v
REINERS, DIRK Dirck Reyners , vrijgezelschipper op het schip Mauricius (groot-)koper huisHoogstraat 231674240165v
REINERS, DIRK Dirck Reyners , vrijgezelschipper (groot-)koper kamersSchritsen 681674240166r
REINERS, DIRKwijlen Dirck Reyners verkoper Grote Kerkstraat 191695243143r
RIENKS, DIRK Dirck Riencks bewoner Scheffersplein OZ1620230216v
RIENKS, DIRKde crediteuren van Dirck Riencks verkoper Scheffersplein OZ1620230216v
RIENKS, DIRK Dirck Riencks verkoper Hoogstraat NZ1621230271v
RIENKS, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Rienx molenaarverkoper Noordermolen 116952435ra
ROMKES, DIRK Dirck Romckes koper kamerHofstraat1618230126r
ROMKES, DIRK Dirck Romckes timmermannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 11682241194v
ROMKES, DIRK Dirck Romckes naastligger ten westen Hofstraat 351686242157r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes naastligger ten zuiden Gardenierstraat1653236235r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes verkoper Gardenierstraat1653236235r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes naastligger ten westen Gardenierstraat 1166623957r
ROMKES, DIRKde weduwe van Dirck Romkes huurder Both Apothekerstraat 1169324342r
ROMKES, DIRKwijlen Dirck Romkes erflater Both Apothekerstraat 1169324342r
SANDERS, DIRK Dirck Sander naastligger ten zuiden Achterstraat NZ1668239176v
SCHELTES, DIRK Dirck Scheltes verkoper Kerkpoortstraat ZZ161122926v
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSvroedsman Dirck Sibrens Longerhou, c.u.naastligger ten westen Schritsen 71661238108r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSvroedsman Dirck Sibrens Longerhouverkoper Schritsen 71661238108r
SIKKES, DIRK Dirck Sickes koper twee woningenLanen 91692242402r
SIKKES, DIRK Dirck Sickes naastligger ten oosten Lanen 91692242402r
SIKKES, DIRK Dirck Sickes koper gedeelte van een hoften zuiden van Harlingen16922433v
SIKKES, DIRKde hof van Dirck Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ169324344v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes verkoper Zuiderhaven 40169324350ar
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , n.u.naastligger ten oosten Voorstraat 12169424394v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , n.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 12169424394v
SIERKS, DIRK Dirck Sierx koper provisioneel huisNoorderhaven 88167524026va
SIEMENS, DIRK Dirck Simens bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 1051620230221r
SIEMENS, DIRKhet huis van Dirck Simens naastligger ten zuiden Achterstraat NZ1623230352r
SJOERDS, DIRK Dirck Sioerds koper huisBildtstraat 121662238120v
SJOERDS, DIRKgezworen gemeensman Dirck Sioerds verkoper Rommelhaven 8een_achter1682241212r
SJOERDS, DIRKde weduwe van Dirck Sioerdts naastligger ten westen Voorstraat 12achter1619230159v
SJOERDS, DIRKde kamer van vaandrig Dirck Sioerdts naastligger ten noorden Voorstraat 831674240138v
SJOERDS, DIRKgemeensman Dirck Sioerdts verkoper Rozengracht 51681241173r
BIERMA, DIRK SJOERDSde crediteuren van oud burgemeester Dirck Sioerdts Biermaverkoper Kerkpoortsmolen 11687242191r
BIERMA, DIRK SJOERDSburgemeester Dirck Sioerdts Biermanaastligger ten noorden Lanen 311687242195v
BIERMA, DIRK SJOERDSoud burgemeester Dirck Sioerdts Biermaverkoper Bildtpoortsmolen 11687242199v
BIERMA, DIRK SJOERDSde crediteuren van oud burgemeester Dirck Sioerts Biermaverkoper Voorstraat 301687242185r
BIERMA, DIRK SJOERDSde crediteuren van Dirck Sioerts Biermaverkoper Voorstraat 30achter1687242186r
SIPKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirck Sipkes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 161683241254v
SIPKES, DIRKwijlen Dirck Sipkes verkoper Grote Ossenmarkt 1416842422ra
SIPKES, DIRK Dirck Sipkes , c.u.koper huisRommelhaven 201715245238r
SJOERDS, DIRKgezworen gemeensman Dirck Sjoerdts koper mouterijVoorstraat 30achter168024188v
SJOERDS, DIRKgemeensman Dirck Sjoerdts naastligger ten zuiden Voorstraat 30168024189r
SJOERDS, DIRKgemeensman Dirck Sjoerdts verkoper Bildtstraat 121680241111v
SJOERDS, DIRKgemeensman Dirck Sjoerdts naastligger ten noorden Bildtstraat 141680241116v
SJOERDS, DIRKgemeensman Dirck Sjoerdts naastligger ten oosten Voorstraat 281682241186r
SJOERDS, DIRKburgervaandrig Dirck Sjoerdts verkoper q.q. Grote Bredeplaats 1016782414ra
SJOERDS, DIRKde hof van burgemeester Dirck Sjoerdts naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)168424234v
BIERMA, DIRK SJOERDSgemeensman Dirck Sjoerdts Biermakoper door niaar huisVoorstraat 30168024189r
BIERMA, DIRK SJOERDSgemeensman Dirck Sjoerdts Biermakoper door niaar kameronbekend168024191v
BIERMA, DIRK SJOERDSburgemeester Dirck Sjoerdts Biermakoper 1/15 van 1/2 windmolen genaamd de KerkpoortswindmolenKerkpoortsmolen 1Kerkpoortswindmolen168424218r
BIERMA, DIRK SJOERDSde hof van burgemeester Dirck Sjoerdts Biermanaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)168424251r
BIERMA, DIRK SJOERDSde hof van wijlen burgemeester Dirck Sjoerdts Biermanaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1688242249v
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrandts Longerhouschipper (groot-)koper huisBildtstraat 141646235206v
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrants Longerhou, c.u.schipper (groot-)verkoper Bildtstraat 14164823615r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrants Longerhou, c.u.koper 1/2 huis en loodsjeSchritsen 7165523728r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSvroedsman Dirck Sybren Longerhoukoper huis met tuinSchritsen 51658237144r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSvroedsman Dirck Sybren Longerhounaastligger ten oosten Schritsen 51658237144r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSgemeensman Dirck Sybrens Longerhounaastligger ten westen Lanen ZZ1663238177r
SIEDSES, DIRK Dirck Sydts verkoper Lanen 44achter16362342r
SIEMENS, DIRK Dirck Symens koper kamerFranekerpoort (gebied)161122948v
SIEMENS, DIRK Dirck Symens verkoper Franekerpoort (gebied)161122961r
SIEMENS, DIRK Dirck Symens koper twee kamers aan elkaarSchoolsteeg161222980v
SIEMENS, DIRK Dirck Symens verkoper Oosterkeetstraat1612229117r
SIEMENS, DIRK Dirck Symens naastligger ten zuiden in de noorder nieuwestad1618230151r
SIEMENS, DIRK Dirck Symons scheepstimmermannaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ167924126v
SJOERDS, DIRKweduwe van wijlen Dirck Syoerts naastligger ten westen Voorstraat 12achter161122934r
SIETES, DIRKhet huis bewoond door Dirck Sytes , c.u.kleermaker [staat: schroor]naastligger ten oosten Zuiderhaven 33162523155v
SIETES, DIRKhet huis bewoond door Dirck Sytes , c.u.naastligger ten westen Zuiderhaven 37162523156r
SIETSES, DIRK Dirck Sytses geniaarde koper Werfpad ZZ1712245169v
SIETSES, DIRK Dirck Sytses , c.u.geniaarde koper Tiepelsteeg1715245235v
SIETSES, DIRK Dirck Sytses , c.u.koper huisSchritsen 11172024660r
SIETSES, DIRK Dirck Sytses , c.u.naastligger ten zuiden Spekmarkt 2172124696r
SIETSES, DIRK Dirck Sytses , c.u.naastligger ten westen Spekmarkt 2172124696r
SIETSES, DIRK Dirck Sytses , c.u.verkoper Spekmarkt 41723246157v
TEEKES, DIRK Dirck Taackes koper huis en schuurKruisstraat 10west159722858r
TEEDES, DIRK Dirck Taedes wever (mr. -)koper huisWeverstraat 3169224310r
TEUNIS, DIRK Dirck Teunis verkoper Zoutsloot1630232130v
TJEERDS, DIRK Dirck Tiaerdts scheepstimmermankoper kamer met een ledige plaats strekkende tot an de loods van Trijn EgbertsGrote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
TJEPKES, DIRK Dirck Tiepckes koper kamerHofstraat 47west1654236258r
TJEPKES, DIRK Dirck Tiepkes naastligger ten oosten Hofstraat 47west166023870v
TOBIAS, DIRK Dirck Tobias verkoper q.q. Rommelhaven 261631232181r
, DIRK Dirck Tyts van Cloppenbuchadelborst onder Julius van Eysingakoper kamerOosterkeetstraat1612229123v
UILKES, DIRK Dirck Uilkens naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1732248136r
ULBES, DIRK Dirck Ulbes naastligger ten westen Zuiderhaven 181613229167r
ULBES, DIRKwijlen Dirck Ulbes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1634233132r
ULBES, DIRKwijlen Dirck Ulbes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 91634233133r
UILKES, DIRKtimmermanswoning van de vorige eigenaar Dirck Ulckes naastligger Zuiderhaven ZZ164223520r
ULBES, DIRK Dirck Uulbes verkoper Molenpad 11606228484v
ULBES, DIRK Dirck Uulbes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1613229133r
WIEBRENS, DIRKhet sterfhuis van Dirck Wibrants verkoper Karremanstraat162523153v
WIEGERS, DIRK Dirck Wiegers scheepstimmermannaastligger ten westen Zoutsloot 211626231109v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems naastligger ten zuiden Heiligeweg 56159722868v
WILLEMS, DIRKburgemeester Dirck Willems koper huis Noorderhaven 741599228140r
WILLEMS, DIRKburgemeester Dirck Willems bewoner Noordees (gebied)1602228313v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord1621230263v
WILLEMS, DIRKburgemeester Dirck Willems naastligger ten oosten Voorstraat 951624230374r
WILLEMS, DIRKoud burgemeester Dirck Willems , mede namens de andere erfgenamenverkoper destijds Rinnertspijp 4162423126r
WILLEMS, DIRKde schuur van oud burgemeester Dirck Willems naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ162423134r
WILLEMS, DIRKde schuur van oud burgemeester Dirck Willems naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ162523150v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems bakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Glaesnaastligger ten noorden Heiligeweg 521601228256v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Ket, q.q.protesteert vanwege een vordering Zuiderstraat ZZ1614229223v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethkoper kamer beklemd in drie andere kamers onder een dak, staande ten westen daaraanNoordees (gebied)161222979v
KET, DIRK WILLEMSde proclamant, burgemeester Dirck Willems Kethnaastligger ten westen Noordees (gebied)161222979v
KET, DIRK WILLEMSde proclamant, burgemeester Dirck Willems Kethnaastligger ten noorden Noordees (gebied)161222979v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethkoper provisioneel huis waar het Ossehoofd uitsteekt, mouterij en kamerVoorstraat 97de Ossenkop1613229130v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethverkoper Franekereind 61620230203v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethkoper provisioneel huisPothondjessteeg ZZ1620230210v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper Romastraat1623230358v
KET, DIRK WILLEMSde erfgenamen van wijlen burgemeester Dirck Willems Kethnaastligger ten oosten Voorstraat 951624230386r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethkoper onbekend1624230392v
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethkoper onbekend1624230392v
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethverkoper van 1/6 Voorstraat 716272326r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethverkoper van 1/6 Noorderhaven 4616272326r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Ketherflater Voorstraat 716272326r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Ketherflater Noorderhaven 4616272326r
WILLEMS, DIRKburgemeester Dirck Willems Ketthverkoper q.q. Rommelhaven 8161623021v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Koebrughprotesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen1622230305v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Woffverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffkoper huis met het vrije gebruik en onderhoud vd steeg ten noorden en westenBrouwersstraat 101613229146r
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffverpachter grond Lammert Warndersteeg162523166r
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffnaastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord163123317v
WOLFERTS, DIRKwijlen Dirck Wolffs* naastligger ten zuiden Noordijs 81614229201v
WOLFERTS, DIRKwijlen Dirck Wolffs* naastligger ten zuiden Noordijs 8161623023r
WOLFERTS, DIRKde twee oudste weeskinderen van wijlen Dirck Wolffs , c.u.verkoper Noordijs 10161723073r
WOLFERTS, DIRKde twee middelste weeskinderen van wijlen Dirck Wolffs , c.u.verkoper Noordijs 10161723073r
WOLFERTS, DIRKhet jongste weeskind van wijlen Dirck Wolffs , c.u.verkoper Noordijs 10161723073r
WOLFERTS, DIRKwijlen Dirck Wolffs erflater Noordijs 10161723073r
WOPKES, DIRK Dirck Wopkes verkoper Hofstraat1618230150v
WOPKES, DIRK Dirck Wopkes verkoper Lanen 521622230311v
WOPKES, DIRK Dirck Wopkes koper huis/kamerSint Odolphisteeg OZ1629232104v
WOPKES, DIRKwijlen Dirck Wopkes verkoper Sint Odolphisteeg 131654236255v
WOPKES, DIRKwijlen Dirck Wopkes eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 13165623761r
WIEBES, DIRK Dirck Wybes pottenbakkerkoper huis, en pottenbakkerij en gereedschapHerenwaltje163223374v
WIEBES, DIRK Dirck Wybes plateelbakkerkoper huisSchritsen 481734248312v
IEPES, DIRK Dirck Ypes huurder Zuiderhaven 36west1692242377r
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes schuitvoerderkoper huisDroogstraat 18168024179r
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 51688242248r
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes verkoper Karremanstraat 71692242384v
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten oosten Droogstraat 161717245294v
SIERKS, DIRK Dirck Ziercx naastligger ten noorden Noorderhaven 88achter168124140va
SIERKS, DIRK Dirck Zierx koper huisNoorderhaven 100167024022av
SIERKS, DIRKwijlen Dirck Zierx erflater Noorderhaven 88168424226v
ARJENS, DIRKJE Dirckie Ariens koper kamerZoutsloot NZ164323551r
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Oosterkeetstraat 1164823617r
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Peterseliestraat ZZ1677240268v
JANS, DIRKJE Dirckien Jans , voor zich en haar kindverkoper Heerensteeg 21658237246v
, DIRKJE Dirckien Jantyes verkoper van 1/3 van 1/2 Brouwersstraat1599228138r
PIETERS, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirckien Pieters verkoper Hofstraat 47west1654236258r
PIETERS, DIRKJEhet huis van Dirckien Pyters naastligger ten oosten Brouwersstraat 20een_achter1646235238r
PIETERS, DIRKJE Dirckien Pyters verkoper Brouwersstraat 20een_achter1646235238r
PIETERS, DIRKJE Dirckien Pyters verkoper Vianen NZ1652236185r
RINSES, DIRKJE Dirckien Rinses verkoper onbekend1642234177v
EVERTS, DIRKJE Dirckjen Eeverts , voor haar kinderenverkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 191692242387v
EVERTS, DIRKJE Dirckjen Everts naastligger ten noorden Noorderhaven 911716245259r
PIETERS, DIRKJEhet huis van de erfgenamen van wijlen Dirckjen Pyters* naastligger ten noorden weduwe van ([staat: Dirkjen Melles])Brouwersstraat 2216702401va
PIETERS, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirckjen Pytters verkoper Brouwersstraat 20167024017r
PIETERS, Dircktgien Pieters verkoper Schritsen1602228282v
KLASES, DIRKJE Dircktien Claes eigenaar van 1/2 Voorstraat 73achter1602228319r
PIETERS, DIRKJE Dircktien Pyters verkoper Brouwersstraat WZ164823648r
DIRKS, DIRKJE Dirckyen Dircks verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg WZ16272324v
SJOERDS, DIRKJE Dirckyen Siuerdts verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
ARJENS, Dircx Ariens naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1646235210v
ARJENS, Dircx Ariens naastligger ten noorden Zoutsloot NZ1646235210v
DIRKS, Dircx Dirckx naastligger ten zuiden Karremanstraat 21646235202v
WOLFERTS, wijlen Dircx Wolffs* naastligger ten zuiden Noordijs 8161222973v
JANS, Diriks Jansen schipper (beurt-)verkoper van 2/9 Rommelhaven 241729247232v
, DIRK Dirk schoenlappernaastligger ten westen onbekend166123881v
, DIRK Dirk schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Kruisstraat 11664238213r
, DIRKals bewoner Dirk schoenlappernaastligger ten westen Fabrieksstraat16612388va
, DIRK Dirk goudsmid (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 10166723989v
, DIRK Dirk timmermannaastligger ten westen Achterstraat ZZ1669239211r
, DIRK Dirk sleperhuurder Kerkpoortstraat 291740250138v
, DIRKde erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk timmermannaastligger ten oosten Hoogstraat 10175325341r
, DIRK Dirk huurder deel Ooievaarsteeg 61761255101r
, DIRK Dirk huurder deel Ooievaarsteeg 81761255101r
, DIRK Dirk huurder woning en weefwinkel Rozenstraat 1176425681v
, DIRKde weduwe van Dirk huurder (p.j.)Noorderhaven 70177725942v
, DIRK Dirk naastligger ten zuiden Kerkpad 221805267131r
, DIRK Dirk naastligger ten zuiden Kerkpad 221809268245v
AGEMA, DIRK Dirk Agemachirurgijn (mr. -)koper huis en tuinSchritsen 51730247331r
AGEMA, DIRK wijlen Dirk Agemachirurgijnverkoper Schritsen 5173124856v
BAKKER, DIRK Dirk R. Bakkerverkoper van 1/4 Dijkswal 101809268212r
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingslager (mr. -)koper huisBrouwersstraat 171737249188v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingnaastligger ten oosten Brouwersstraat 15174525172v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 15174525172v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingslager (mr. -)koper door niaar huisBrouwersstraat 19175025277v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingnaastligger ten noorden Brouwersstraat 19175025277v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingnaastligger ten oosten Brouwersstraat 151762255160r
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 151762255160r
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingslager (varkens-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 47176425682v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 4917732584ra
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingslager (spek-)verkoper q.q. Lanen 821779259186v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingslager (mr. varkens-)verkoper Simon Stijlstraat 31780259264v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingslager (spek-)verkoper q.q. Romastraat 291780259286r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Kerkpoortstraat 9178126064r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingslager (mr. spek-)erflater Brouwersstraat 17178126065v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Ooievaarsteeg 12178126074v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Ooievaarsteeg OZ178126075v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Hofstraat ZZ178126077r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Romastraat 29178126083v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Tiepelsteeg178126085r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Nieuwstraat 22178126088v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Hofstraat 221781260103v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Moriaanstraat ZZ1781260108r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Brouwersstraat 191781260160r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Rapenburg 6oost1782260188v
, DIRK Dirk Bertlingnaastligger ten noorden Brouwersstraat 21175625442v
, DIRK Dirk Blommerswever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelHofstraat 301763255226r
, DIRK Dirk Blummerts, c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Hofstraat ZZ178126077r
BOOM, DIRK Dirk Boomstimmermansknechtkoper huisNieuwstraat 5178926375r
BOTERWEG, DIRK Dirk Boterwegsmid (mr. ijzer-)koper huis en ijzersmederijNieuwstraat 331799265144r
BOTERWEG, DIRK Dirk Boterwegpannenbakkerverkoper q.q. Franekereind 23oost181026959v
BOTERWEG, DIRK Dirk Boterwegpannenboeterverkoper q.q. Weverstraat 14181026975v
BROUWER, DIRK Dirk Brouwerverkoper Lanen 131795264299v
BRUINING, DIRK Dirk Bruiningnaastligger ten oosten Rozengracht 16achter1782260281r
BRUINING, DIRK Dirk Bruiningsnaastligger ten oosten Rozengracht 181780259271v
BRUINING, DIRK vroedsman Dirk Bruiningsnaastligger ten oosten Rozengracht 16achter178126095r
BUISMAN, DIRK Dirk Buismannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191809268283r
KLAVER, DIRK Dirk Claavernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 191774258165r
, DIRK Dirk Claemerkoopmanverkoper q.q. Hofstraat 19west175625446v
KLAVER, DIRK Dirk Claverhuurder (p.j.)Hoogstraat 41751252134v
KLAVER, DIRK Dirk Clavernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 1917722582ra
, DIRK Dirk Clinkhamerverkoper van 1/4 Franekereind 30oost171824615v
KOSTER, DIRK mr. Dirk Costerhuurder achterhuis (p.j.)Zuiderhaven 151769257120v
, DIRK Dirk Craamerkoopmanverkoper Hofstraat 23175725454v
KRAMER, DIRK Dirk Cramerhuurder Rozenstraat 41746251134v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer, n.u.naastligger ten westen Rozenstraat 41746251134v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer, n.u.naastligger ten noorden Rozenstraat 41746251134v
KRAMER, DIRK Dirk Cramerwinkelierkoper woning en weefwinkelRozenstraat 41748251221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramerwinkeliernaastligger ten westen Rozenstraat 41748251221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramerwinkeliernaastligger ten noorden Rozenstraat 41748251221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1757254100v
KRAMER, DIRK Dirk Cramerfabrikant van bontenverkoper Hofstraat 16176125568v
KRAMER, DIRK wijlen Dirk Cramerhuurder Hofstraat 161763255196r
, DIRK Dirk Dinharthuurder Heiligeweg 361810269108r
EKEMA, DIRK Dirk Ecamaschoolmeesterkoper weefwinkelNieuwstraat 141775258230r
EKEMA, DIRK Dirk Ecamaschoolmeesternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 141775258230r
EKEMA, DIRK Dirk Ecamaschoolmeesterkoper huisNieuwstraat 161775258230v
EKEMA, DIRK de weefwinkel gekocht door Dirk Ecamaschoolmeesternaastligger ten noorden Nieuwstraat 161775258230v
EKEMA, DIRK Dirk Ecamaverkoper Ooievaarsteeg WZ1780259234v
EKEMA, DIRK Dirk Ekamakoper huisOoievaarsteeg ZZ177325871v
ENGELSMAN, DIRK Dirk Engelsmannaastligger ten oosten Achterstraat NZ1664238203v
ENGELSMAN, DIRK de loods van de weduwe van Dirk Engelsmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 52166323817va
ENGELSMAN, DIRK de loods van de weduwe van Dirk Engelsmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 5216652393v
FABER, DIRK Dirk Faberverkoper van 1/3 Rapenburg 41808268123v
FABER, DIRK Dirk Faberverkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost1808268124r
FABER, DIRK Dirk Faberverkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 81808268124r
FEDDEMA, DIRK Dirk Feddemaschrijf- en rekenmeesterverkoper Heiligeweg 21793264135v
FEDDEMA, DIRK de boedel van wijlen Dirk Feddemaschoolmeesterverkoper Noorderhaven 1141795264238r
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinganaastligger ten zuiden Hofstraat 14176825764r
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinganaastligger ten zuiden Hofstraat 1417762595v
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinganaastligger ten zuiden Hofstraat 141778259109r
VELLINGA, DIRK Dirk Fellingakoper huis en brouwerij met inventarisGrote Bredeplaats 141778259124r
VOGELSANG, DIRK dr. Dirk Fogelsangsecretaris van Franekeradeelcrediteur Noorderhaven 54163623414v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper huis en hof ([voor de vier percelen in deze akte])Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper huis ([voor de vier percelen in deze akte])Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper drie kamers of woningen ([voor de vier percelen in deze akte])Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper huis ([voor de vier percelen in deze akte])Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 261782260294v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 28achter1782260296r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper Noorderhaven 1061784261197v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinhuurder bovengedeelte Noorderhaven 1061784261197v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 41784261202r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinverkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 511784261225r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 791785261311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 811785261311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 van 1/2 Bildtstraat 241785261311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 831785261311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 van 1/2 Zoutsloot 261785261311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Heiligeweg 661787262180r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinnaastligger ten zuiden Heiligeweg 661787262180r
FONTEIN, DIRK erfgezetene Dirk Fonteinverkoper van 1/4 Noorderhaven 711787262235v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmankoper wagenhuis en paardestallenKruisstraat 617882637r
FONTEIN, DIRK erfgezeten Dirk Fonteinverkoper van 1/4 Droogstraat 491789263172r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinverkoper Zuiderhaven 501790263223v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper door niaar huisFranekereind 4179226449v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 4179226449v
FONTEIN, DIRK Heer Dirk Fonteinnaastligger ten noorden Noorderhaven 106achter1795264234v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmankoper tuin en zomerhuisKruisstraat 3west180426723v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmankoper wagenhuisDroogstraat 651807267356r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein, c.u.huurder Hoogstraat 5180826848v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 40180826881r
FONTEIN, DIRK de Heer Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 2180826895v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Heiligeweg 401808268110v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Kruisstraat 11809268276r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Heiligeweg 401809268302v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Heiligeweg 68181026966v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteynnaastligger ten oosten Heiligeweg 66178626252r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteynnaastligger ten zuiden Heiligeweg 66178626252r
FORMHOLT, DIRK Dirk Formholtkoper provisioneel huisLanen 82de Grauwe Kat1712245315v
, DIRK Dirk Fossenberghuurder Hofstraat 301763255226r
GRAAF, DIRK wijlen Dirk Graefverkoper Romastraat ZZ1698243376r
GRAUDA, DIRK Dirk Grauda, c.u.huurder Havenplein 161703244205v
, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Havelanstnaastligger ten oosten Weverstraat 131668239129v
HINLOPEN, DIRK Dirk Hinloopennaastligger ten zuiden Anjelierstraat 161796264345r
HOUTSMA, DIRK Dirk Houtsmanaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 81803266215r
HOUTSMA, DIRK Dirk Houtsmanaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 6181026940v
HUIGENS, DIRK Dirk Huigenskoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 621731247377r
, DIRK Dirk IJsenbeecqnaastligger ten zuiden Voorstraat 141759254219r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeekverkoper Heiligeweg 27zuid1701244132v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeekcementmalerkoper huisDrie Roemersteeg OZ175225311r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeekcementmalerkoper woningDrie Roemersteeg 7175225317r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeekcementmalernaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7175225317r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeeknaastligger ten zuiden Voorstraat 14175325397v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek, c.u.naastligger ten oosten Lanen 9175625445v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeeknaastligger ten noorden Lanen 9175625445v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeeknaastligger ten noorden Lanen 131775258205v
IJSENBEEK, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk J. IJsenbeeknaastligger ten noorden Lanen 13178326173r
YNTEMA, DIRK de nazaten van Dirk Inthiemaverpachter grond Franekereind 30166023837v
JAGER, DIRK Dirk Jaagerslager (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 221803266182r
JAGER, DIRK Dirk Jaagernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 181810268356v
JAGER, DIRK Dirk Jagerslager (mr. -)koper huisBrouwersstraat 201799265142r
JAGER, DIRK Dirk Jagerslager (mr. -)koper huisHofstraat 451800265271v
JAGER, DIRK Dirk Jagernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 181802266115v
JAGER, DIRK Dirk Jagerslager (mr. -)huurder (p.j.)Kromme Elleboogsteeg OZ1807267320r
JAGER, DIRK Dirk Jagernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 181808268122r
KOK, DIRK Dirk Kokpottenbakkersknechtverkoper Karremanstraat 111782260310r
KOK, DIRK Dirk Kokpottenbakkersknechtverkoper Achterstraat 181782260310r
KRAMER, DIRK Dirk Kramernaastligger onbekend1755253197r
, DIRK Dirk Krusemanhuurder Zoutsloot 431784261131r
KUIKENBRINK, DIRK Dirk Kuikenbrinkkoper huisMoriaanstraat 121784261147r
LANGE, DIRK de weduwe Dirk de Langehuurder (p.j.)Fabrieksstraat 32178126040v
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbachschoenmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 821781260149v
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbachnaastligger ten oosten Noorderhaven 801783261102v
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbachnaastligger ten noorden Voorstraat 371800265268r
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbachschoenmaker (mr. -)koper van 1/2 Lanen 801803266190r
LAUTENBACH, DIRK wijlen Dirk Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 82181026933r
LON, DIRK Dirk van Lonkoper 1/3 huisSimon Stijlstraat 51759254216v
LON, DIRK Dirk van Lonkoopmanverkoper van 2/3 Simon Stijlstraat 51762255120r
LON, DIRK Dirk van Lonkoopmanverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 51762255120r
, DIRKde successeurs van Dirk Mocknaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 31696243206r
, DIRK Dirk van der Muirnaastligger ten westen Zoutsloot 431771257186r
MUUR, DIRK Dirk van der Muurnaastligger ten oosten Zoutsloot 33achter1775258231r
MUUR, DIRK de weduwe van Dirk van der Muurnaastligger ten zuiden Bildtstraat 91780259254r
MUUR, DIRK de weduwe van Dirk van der Muurnaastligger ten westen Zoutsloot 431784261131r
MUUR, DIRK wijlen Dirk van der Muurkoopmanverkoper Bildtstraat 111784261207v
MUUR, DIRK wijlen Dirk van der Muurkoopmanverkoper Bildtstraat 61784261207v
MUUR, DIRK de weduwe van Dirk van der Muurnaastligger ten zuiden Bildtstraat 917832612ra
, DIRK Dirk Nanningsschipper (beurt-)huurder (p.j.)Havenplein 16176525698v
NIEUWBUUR, DIRK Dirk Nieuwbuurmedicinae doctorkoper William Boothstraat 51808268108v
, DIRK Dirk Nootebroekverkoper van 1/10 Hofstraat 291752252209r
, DIRK Dirk Oppermannaastligger ten zuiden Zoutsloot1681241129v
, DIRK Dirk Pottiekoper Lombardstraat 4166023844v
, DIRK Dirk Raavensuikerraffineerdersknecht (mr. -)koper van 1/2 huisSimon Stijlstraat 2173925039v
, DIRK Dirk Raevenhuurder (p.j.)Zoutsloot 311771257219v
RAVEN, DIRK Dirk Ravensuikerraffineerderverkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v
RAVEN, DIRK Dirk Ravenhuurder Voorstraat 89een_achter176425656v
, DIRK Dirk Rekkersmoutmakerkoper ten oosten van Harlingen1769257103r
SALVERDA, DIRK erfgezeten Dirk Salverdaverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 61809268260r
SALVERDA, DIRK erfgezeten Dirk Salverdaverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 81809268260r
SALVERDA, DIRK erfgezeten Dirk Salverdaverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 21809268260r
ZANDSTRA, DIRK Dirk Sandstraschipperhuurder Hoogstraat 21751252164v
ZANDSTRA, DIRK wijlen Dirk Sandstrahuurder Kromme Elleboogsteeg 3180426784r
ZANDSTRA, DIRK Dirk Sanstra, c.u.huurder Voorstraat 79169124224va
ZANDSTRA, DIRK Dirk Sanstranaastligger ten zuiden Zoutsloot NZ1697243328v
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltingaklerk Admiraliteit in Friesland (eerste -)koper huisSchoolstraat 21728247108v
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltingacommies Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Wasbleek ZZ1730247333v
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltingacommies Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 6173024711ra
, DIRK Dirk Schepens, c.u.huurder Scheerstraat 8midden1751252146v
SCHIERE, DIRK Dirk Schierenaastligger ten oosten Zuiderstraat NZ1696243226v
SCHIERE, DIRK Dirk Schierenaastligger ten oosten Zuiderstraat1699243394r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierenaastligger ten oosten Zuiderstraat NZ1710245133r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierenaastligger ten westen Hoogstraat 181787262211v
SCHIERE, DIRK Dirk Schierepruikenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 19179226428v
SCHIERE, DIRK Dirk Schierepruikenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 17179226437r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierebode (gerechts-)koper van 1/2 Fabrieksstraat 2179726539r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierepruikenmaker (mr. -)koper door niaar dubbel huis met winkelVoorstraat 7a1802266139r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierepruikenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 7a1803266284r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiereverkoper Voorstraat 7a1803266290r
SCHIERE, DIRK de weduwe van Dirk Schierenaastligger ten westen Hoogstraat 211808268168r
SCHOUWENBURG, DIRK Dirk Schouwenburgkoper door niaar 1/3 huisHeiligeweg 661737249169r
SCHOUWENBURG, DIRK Dirk Schouwenburgkoper door niaar 1/3 grondpachtHoogstraat 401737249169r
SIDERIUS, DIRK vroedsman Dirk Sideriusnaastligger ten noorden Hofstraat 17west1732248171v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van gemeensman Dirk Sideriusnaastligger ten zuiden Noordijs 8173524942v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van vroedsman Dirk D. Sideriusnaastligger ten oosten Brouwersstraat 111766256220v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van vroedsman Dirk D. Sideriusnaastligger ten noorden Brouwersstraat 111766256220v
SIDERIUS, DIRK wijlen vroedsman Dirk D. Sideriusverkoper Brouwersstraat 111766256220v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van Dirk Sideriusnaastligger ten oosten Brouwersstraat 11177325887r
SIDERIUS, DIRK de weduwe van Dirk Sideriusnaastligger ten noorden Brouwersstraat 11177325887r
, DIRK Dirk Sixkoper door niaar kamerGrote Kerkstraat 17achter16652397v
, DIRK Dirk Sixkuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 17achter16652397v
, DIRKeen ledige plaats van de erfgenamen van wijlen Dirk Sixnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191695243143r
STOK, DIRK Dirk Stok, c.u.huurder Both Apothekerstraat 31701244121v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van vroedsman Dirk Syderiusnaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1734248350r
TROMPETTER, DIRK Dirk J. Trompetterhuurder huis Kerkpoortstraat 53179326498r
VELLINGA, DIRK meerderjarige jongman Dirk Vellingakoper pan- en estrikwerk met toebehoren, woonhuis, knechtenwoning, paardenstal, etc.Rozengracht 17176825743r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingaverkoper Rozengracht 171778259116v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingakoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 251780259259v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingasolliciteurkoper huisGrote Bredeplaats 16178326119r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u.naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16178326119r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u.naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16178326119r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingasolliciteur admiraliteit Frieslandverkoper van 1/4 Noorderhaven 57west17852623r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingakoopmanaanhandelaar William Boothstraat 311791263332v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingaverkoper ten oosten van Harlingen1791263332v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinganaastligger ten westen Grote Bredeplaats 181796264350r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u.naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 161803266180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u.naastligger ten westen Grote Bredeplaats 161803266180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingaverkoper Grote Bredeplaats 161803266180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingakoper huisGrote Bredeplaats 161806267209v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinganaastligger ten westen Grote Bredeplaats 161806267209v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingaverkoper Grote Bredeplaats 161806267209v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingadirecteur van het fonds van de O & A zeeliedennaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 161806267224v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingadirecteur van het fonds van de O & A zeeliedennaastligger ten westen Grote Bredeplaats 161806267224v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingadirecteur van het fonds van de O & A zeeliedenverkoper Grote Bredeplaats 161806267224v
VENEMA, DIRK Dirk Venemakoper huisDroogstraat 611787262208v
VLIET, DIRK Dirk W. van Vlietnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 351810268343r
, DIRKjhr. Dirk Vonk van Linden, c.u.bieder 1/2 huis en hof met bomen en planten en nog een kamer daarachterZuiderhaven ZZ166423827va
VOSSENBERG, DIRK Dirk Vossenbergwever (mr. bont-)huurder (p.j.)Zuiderhaven ZZ1762255153v
VOSSENBERG, DIRK Dirk Vossenbergwever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 47176425682v
WEERD, DIRK Dirk van Weerdnaastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1789263144r
WENNEKES, DIRK Dirk Wennekeswever (mr. bont-)koper huisHofstraat 25178126078v
WENNEKES, DIRK Dirk Wennekeshuurder (p.j.)Brouwersstraat 191781260160r
WERF, DIRK Dirk van der Werfnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 551796264309v
, DIRK Dirk C. Wetsen, c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 11787262166r
, DIRK Dirk Wetzennaastligger ten zuiden Franekereind 2178326149r
, DIRK Dirk Wetzennaastligger ten westen Franekereind 2178326149r
, DIRK Dirk Wetzenkoopmankoper door niaar huisHeiligeweg 681785261265v
, DIRK Dirk Wetzenkoopmanverkoper Heiligeweg 681786262108v
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens, voor zijn kinderenkoopmanverkoper Zoutsloot 181774258187v
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens, c.s.naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101779259215r
WETSENS, DIRK Dirk Wetzensnaastligger ten zuiden Franekereind 41784261202r
WETSENS, DIRK Dirk Wetzensnaastligger ten noorden Heiligeweg 681785261265v
WETSENS, DIRK Dirk Wetzensnaastligger ten noorden Heiligeweg 66178626252r
WETSENS, DIRK Dirk C. Wetzens, c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 11786262113r
WETSENS, DIRK wijlen Dirk C. Wetzensverkoper Heiligeweg 701789263156r
WETSENS, DIRK het testament van wijlen Dirk Wetzensverkoper Romastraat 4west1789263160v
WETSENS, DIRK de nagelaten boedel van wijlen Dirk Wetzensverkoper Grote Kerkstraat 461789263162r
WETSENS, DIRK de nagelaten boedel van wijlen Dirk Wetzensverkoper Bargebuurt 221789263163v
WETSENS, DIRK het testament van wijlen Dirk C. Wetzensverkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 271789263166r
WEI, DIRK Dirk H. van der Weykoper molen genaamd de Noordermolen, en huisNoordermolen 1de Noordermolen1809268326r
WEI, DIRK Dirk H. van der Weykoper molen genaamd de Noordermolen, en huisLiemendijk 6de Noordermolen1809268326r
WEI, DIRK Dirk H. van der Weykoper twee huizenKarremanstraat 21809268326r
WEI, DIRK Dirk H. van der Weykoper twee huizenKarremanstraat 41809268326r
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 33175325365v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 14175325397v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmankoper huisVismarkt 11759254222v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopman en fabrikantkoper huis, hof en achterhuisVoorstraat 281765256123v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschuthuurder achterhuis Voorstraat 281765256123v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmanverkoper Achterstraat 331765256138v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmanverkoper Vismarkt 11765256139v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 26177725938r
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten zuiden Voorstraat 26177725938r
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten westen Voorstraat 30achter1779259168v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoper door niaar huis en hof achter het huis genaamd SevilienVoorstraat 30achter1780259238v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 141782260282r
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten oosten Lanen 71een_achter1782260315v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten oosten Lanen NZ1782260315v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten noorden Lanen 71een_achter1782260315v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten noorden Lanen NZ1782260315v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmankoper door niaar huis of pakhuis genaamd SevilienVoorstraat 30Sevilien178526240r
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschut, n.u.naastligger ten noorden [staat: zuiden] Lanen 291788262275r
WILDSCHUT, DIRK wijlen Dirk Wildschuterflater Voorstraat 281790263219r
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winiakoper woning met tuintjeWeverstraat1749251281r
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1749251282v
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten oosten Noorderhaven 831751252115v
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten oosten Noorderhaven 831751252126v
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten oosten Noorderhaven 831751252129r
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1751252138v
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten oosten Noorderhaven 831751252154r
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten westen Voorstraat 321751252159r
WYNIA, DIRK wijlen vroedsman Dirk Winiaverkoper Voorstraat 30175325353v
WYNIA, DIRK wijlen vroedsman Dirk Winiaverkoper Voorstraat 30achter175325356v
WYNIA, DIRK wijlen vroedsman Dirk Winiaverkoper Noorderhaven 85175325358v
WYNIA, DIRK wijlen vroedsman Dirk Winiaverkoper Kerkpoortstraat 29175325360v
WYNIA, DIRK Dirk Winiabetrokkene (akkoord van 15-09-1751)Voorstraat 30178526240r
WOUDE, DIRK Dirk van der Woudenaastligger ten zuiden Brouwersstraat 221803266182r
, DIRK Dirk Wynekesnaastligger ten oosten Hofstraat 231784261181r
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Wyniakoper huisNoorderhaven 85de Drie Kaarsen17492521r
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper gebouw met kantoor en vulhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven 791785261311v
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper pakhuis met drie zolders en vliering ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven 811785261311v
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper huis vroeger genaamd het Bierhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Bildtstraat 241785261311v
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper huisNoorderhaven 831785261311v
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper pakhuisZoutsloot 26de Oude Vermaning1785261311v
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteitverkoper van 1/2 Noorderhaven 791790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaerflater Noorderhaven 791790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteitverkoper van 1/2 Noorderhaven 811790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaerflater Noorderhaven 811790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteitverkoper van 1/2 Bildtstraat 241790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaerflater Bildtstraat 241790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteitverkoper van 1/2 Noorderhaven 831790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaerflater Noorderhaven 831790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteitverkoper van 1/2 Droogstraat 271790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaerflater Droogstraat 271790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaverkoper Kerkpoortstraat 101796264323v
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaverkoper van 1/4 Fabrieksstraat 181796264327v
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaverkoper van 1/4 Lanen 231796264333v
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmagewaldige provoostverkoper Noorderhaven 691808268158v
YPEY, DIRK Dirk A. Ypeizilversmid (mr. -)koper Franekereind 401798265106r
YPEY, DIRK Dirk Ypeiverkoper Grote Ossenmarkt 19achter1805267174r
YPEY, DIRK Dirk Ypeyzilversmid (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 19achter180226661r
YPEY, DIRK Dirk Ypeyzilversmid (mr. -)naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 191802266121r
YPEY, DIRK Dirk Ypeynaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 19180426721r
YPEY, DIRK Dirk Ypeypredikantverkoper Franekereind 401808268145r
, DIRK Dirk Ysnoutseigenaar van 1/2 Noorderhaven 65161222978v
ZEILMAKER, DIRK Dirk Zeilmakernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 15179726535r
, DIRK Dirk van Zeist, c.u.bewoner Heiligeweg 26172124693v
, DIRKde weduwe van Dirk van Zeistnaastligger ten zuiden Zuiderstraat 141736249156r
ZIJLSTRA, DIRK Dirk Zijlstrakoopmangeniaarde koper Noorderhaven 231806267193r
ZIJLSTRA, DIRK Dirk C. Zijlstrakoper huisVoorstraat 36het hof van Friesland1807267336r
ABES, DIRKwijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Franekerpoort (gebied)1664238230r
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Achterstraat 716652392ra
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Oude Turfkade WZ16652392ra
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Anjelierstraat16652392ra
ABES, DIRK Dirk Abes koper houtmolen, huis, schuur en stalling 2 pm land, 1/2 kolk en sloot aan de singelten zuiden van Harlingen1703244192r
ABES, DIRKwijlen Dirk Abes verkoper ten zuiden van Harlingen WZ1710245112r
ARENDS, DIRK Dirk Aenties timmerman (mr. huis-)koper huisGrote Kerkstraat 40west1697243282r
ARENDS, DIRK Dirk Aenties naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34170024448r
ARENDS, DIRKde kamer van Dirk Aenties naastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter1710245107r
ARENDS, DIRKde kamer van Dirk Aenties naastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter1721246106r
ARENDS, DIRKhet huis van Dirk Aenties naastligger ten zuiden (gezamelijke vrij in- en uitgang en op en afslag over de plaats van dit huis)Rommelhaven 4een_achter1724246193v
ARENDS, DIRK Dirk Aenties naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5172724745v
ARENDS, DIRK Dirk Aernts timmerman (mr. huis-)verkoper Sint Jacobstraat 51695243162v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts koper door niaar huis met een gorterij daarachterBrouwersstraat 18170824549v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts verkoper Brouwersstraat 18170824556r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts wever (mr. bont-)koper huisGrote Kerkstraat 2173124861r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts naastligger ten oosten Lanen 871740250105v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts naastligger ten oosten Lanen 87175025250v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 11175225326v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts naastligger ten oosten Lanen 871761255104v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts schipperkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat 111765256125v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts huurder beneden (p.j.)Lanen 21achter1766256174r
ALBERTS, DIRKwijlen Dirk Alberts wever (mr. bont-)erflater Grote Kerkstraat 2176825754r
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sandstravarenspersoonverkoper Both Apothekerstraat 111766256212r
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sanstraschipperverkoper Havenplein 16176525698v
ALLERTS, DIRKwijlen Dirk Allerts Keymahuurder Achterstraat 31796264337v
ANDRIES, DIRK Dirk Andries metselaar (mr. -)koper huis of woningHoogstraat 21699243399v
ANDRIES, DIRK Dirk Andries metselaar (mr. -)verkoper Vianen ZZ1701244106v
ANDRIES, DIRK Dirk Andries naastligger ten westen Hoogstraat 41703244197r
ANDRIES, DIRK Dirk Andries naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 11710245138r
ANDRIES, DIRKwijlen Dirk Andries metselaar (mr. -)verkoper van 1/3 Hoogstraat 21717245280r
SCHIERE, DIRK ANDRIES Dirk Andries Schiereverkoper van 1/3 Zuiderstraat 29172824773r
SCHIERE, DIRK ANDRIES Dirk Andries Schiereverkoper Hoogstraat 161787262181r
ANDRIES, DIRKhet huis van wijlen Dirk Andrys naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1173224897r
ANNES, DIRK Dirk Annes schoenmaker (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 7170824541r
ANNES, DIRK Dirk Annes schoenmaker (mr. -)verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2) Lanen 35170824551v
ANNES, DIRK Dirk Annes koster van de Vermaningnaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 51736249153r
ANNES, DIRK Dirk Annes koster van de Doopsgezinde vergaderplaatsverkoper q.q. Lanen 741746251113r
ANNES, DIRK Dirk Annis naastligger ten zuiden Voorstraat 78170924582r
ARENDS, DIRK Dirk Arents timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Brouwersstraat 91703244220v
ARENDS, DIRK Dirk Arents , c.u.timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 40west1706244336v
ARENDS, DIRK Dirk Arents naastligger ten noorden Brouwersstraat 91722246149v
ARJENS, DIRK Dirk Arians verkoper Noorderhaven 551621230269r
ARJENS, DIRK Dirk Ariens koper huisSimon Stijlstraat 61626231125r
ARJENS, DIRK Dirk Ariens brouwerprotesteert vanwege een hypotheek ten noordoosten van Harlingen163923487v
ARJENS, DIRKde loods van Dirk Ariens naastligger ten zuiden* Simon Stijlstraat 6166123895r
ARJENS, DIRKals huurder de erfgenamen van wijlen Dirk Arjans naastligger Simon Stijlstraat 61664238228r
AUKES, DIRK Dirk Aukes koper stokerij met een kamer of woning erachter en een ledige plaatsLanen 34166623939r
BARTELDS, DIRK Dirk Bartels naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13176825738r
BAARTES, DIRKde weduwe van Dirk Barts huurder (p.j.)Wasbleek1789263376r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond huis Rommelhaven 21760254257v
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond pakhuis Rommelhaven 21760254257v
BERENDS, DIRK Dirk Beernds korfmakerverkoper van 1/2 Kleine Kerkstraat 10176425650r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond huis Rommelhaven 21767256240r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond wagenmakerij Rommelhaven 21767256240r
BERENDS, DIRK Dirk Beerns korfmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Zoutsloot 49173224878v
BERENDS, DIRK Dirk Beerns korfmakernaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8173524927v
BERENDS, DIRK Dirk Berends* korfmakernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 12175225328v
BERENDS, DIRK Dirk Berents , c.u.korfmakerkoper huisKleine Kerkstraat 10172024691r
BOUWES, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Bouwens eigenaar perceel Brouwersstraat 51675240211r
BOUWES, DIRK Dirk Bouwes slepernaastligger ten noorden Hoogstraat 111793264118v
BOUWES, DIRK Dirk Bouwes koper huis en wagenmakerijHoogstraat 40179726555v
BOUWES, DIRK Dirk Bouwes huurder Hoogstraat 40179726555v
BOUWES, DIRK Dirk Bouwes naastligger ten oosten Hoogstraat 381809268280r
BOUWES, DIRKwijlen Dirk Bouwes wagenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 40181026946r
BOUWES, DIRKwijlen Dirk Bouwes wagenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 40181026946r
HESLINGA, DIRK Dirk Breevo Heslingakoopmannaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 9179726523r
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingakoper huis, tuin en stokerijSimon Stijlstraat 71789263135v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingakoper huis, stal en koemelkerijLammert Warndersteeg 131796264335r
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingadistillateur en koopmankoper grondKromme Elleboogsteeg179826578v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslinganaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg179826578v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingadistillateur en koopmankoper huis, bestaande uit 2 woningenLammert Warndersteeg 13180226665v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingadistillateur en koopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13180226665v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingakoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 66180426722r
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingaverkoper Lammert Warndersteeg 131805267149r
HESLINGA, DIRK Dirk Brevo Heslingakoopmankoper huisSimon Stijlstraat 9179726523r
HESLINGA, DIRK Dirk Brevo Heslingakoopmannaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 9179726523r
HESLINGA, DIRK Dirk Brevo Heslingaverkoper Lammert Warndersteeg 91805267150r
BROERS, DIRK Dirk Broers huurder Zoutsloot 981726246285v
BRUINS, DIRK Dirk Bruins koper huisRozengracht 181765256131v
WETSENS, DIRK C. Dirk C. Wetzensnaastligger ten zuiden Bargebuurt 201774258182v
KASPERS, DIRK Dirk Caspers verkoper van 3/24 Romastraat 271737249158v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten oosten Zoutsloot 82oost1668239159r
CHRISTIAANS, DIRKhet huis genaamd het Vergulde Rad, gehuurd door Dirk Christiaans schoenmakernaastligger ten westen Brouwersstraat 19achterhet Vergulde Rad168524291r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans koper woningSchritsen 481711245155r
CHRISTIAANS, DIRKde koper Dirk Christiaans bewoner Schritsen 481711245155r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans gleibakkerverkoper Gardenierstraat 101738249226v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper huisNoorderhaven 108174925226r
CHRISTIAANS, DIRKde smederij van Dirk Christiaans naastligger ten westen Noorderhaven 110174925242r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans huurder (p.j.)Rommelhaven 41755253202r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)verkoper Sint Jacobstraat 7175725456r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)geniaarde koper Zuiderhaven 34west1758254179r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper pakhuis in gebruik als smederij, met een grote ruimte daarachterZuiderhaven 281759254198r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (ijzer-)koper huisRomastraat 61759254221v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper provisioneel huis, stalling, wagenhuis en tuintjeRaamstraat 31761255264r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper woningVoorstraat 89twee_achter17632566r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper woningZoutsloot ZZ176425622r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)geniaarde koper Spinstraat ZZ176425623r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten noorden Zuiderstraat 12176425626v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper Zoutsloot 38176425655v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper Bargebuurt 1176425687v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans koper 1/3 huisLanen 201766256207r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter1766256218v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper huisZuiderhaven 611767256254v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper Noorderhaven 34achter176725714r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper huisHoogstraat 381771257204r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper provisioneel 1/3 woning en benedenkamerRommelhaven 41767257252r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ177325881r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten oosten Zuiderhaven 261775258234r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter177625919v
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 31achter177725939r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 31achter177725954r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans , c.u.naastligger ten westen Hoogstraat 401779259205r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Schritsen 181781260102r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Moriaanstraat 3178326157r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 371787262217v
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten oosten Zuiderhaven 261788262246v
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Hoogstraat 40179726555v
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Zuiderhaven 301800265260r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Zuiderhaven 321801265290v
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Zuiderhaven 34west1801265290v
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Hoogstraat 40181026946r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Zuiderstraat 141766256212v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisKerkpoortstraat 11de Witte Trompet1766256214r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper Moriaanstraat 11766256215r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper 2/3 huisLanen 201767256232r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Zoutsloot 381767256240v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Romastraat 6176725722r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Lanen 20176725722v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabernaastligger Kruisstraat176825767v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabernaastligger ten westen* Kruisstraat 8176825768r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Kruisstraat 6176825789r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper Sint Jacobstraat 7176825795v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Sint Jacobstraat 71769257116v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisRommelhaven ZZ1770257160r
FABER, DIRK CHRISTIAANSde koper Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Rommelhaven ZZ1770257160r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber, c.s.naastligger ten westen Hoogstraat 401771257205r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisKromme Elleboogsteeg OZ177225811r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper kamer of woningRommelhaven 18drie_achter177225813r
FABER, DIRK CHRISTIAANSde koper Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter177225813r
FABER, DIRK CHRISTIAANSde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans Fabernaastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter1780259230r
FABER, DIRK CHRISTIAANSwijlen Dirk Christiaans Fabersmid (mr. -)erflater Zuiderhaven 611790263379r
FABER, DIRK CHRISTIAANSwijlen Dirk Christiaans Fabersmid (mr. -)erflater Kerkpoortstraat 111790263379r
FABER, DIRK CHRISTIAANSde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans Fabernaastligger ten oosten Noorderhaven 1081801265299v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaens naastligger ten oosten Schritsen 461717245300r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaens naastligger ten zuiden Schritsen 181776258264v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christyaans smid (mr. ijzer-)koper huis en hofZuiderstraat 14176425625r
KLASES, DIRK Dirk Claasen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 291746251120r
KLASES, DIRK Dirk Claesen naastligger ten zuiden Weverstraat1749251281r
KLASES, DIRK Dirk Claeses Reyerskoper van 1/3 Sint Jacobstraat 4167924151ar
KLASES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Claessen naastligger ten noorden Noordijs 41710245111r
KLASES, DIRKwijlen Dirk Claessen verkoper Rommelhaven 281717245287v
KLASES, DIRK Dirk Clasen naastligger ten oosten Rommelhaven 241663238169v
KLASES, DIRK Dirk Clasen koper finaal kamer nr. 9Bargebuurt 1416602387ra
KLASES, DIRK Dirk Clasen verkoper q.q. Zoutsloot 61166323816ra
KLASES, DIRKhet sterfhuis van wijlen Dirk Clasen timmermanverkoper Hoogstraat 40166623911ra
KLASES, DIRKwijlen Dirk Clasen , c.u.wever (bont-)erflater Kerkpoortstraat 2717602556v
KLASES, DIRK Dirk Clases naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 29175325360v
KLASES, DIRK Dirk Clases kuiper (mr. -)verkoper Rommelhaven 22176325614r
WASSENAAR, DIRK KLASES Dirk Clases Wassenaarverkoper q.q. Lanen 42170724533v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis glasmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 31168524266r
KORNELIS, DIRKde stokerij van Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14achter1695243185r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis verkoper van 1/2 Brouwersstraat 14achter1695243185r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis verkoper van 3/6 Brouwersstraat 16170824542r
KORNELIS, DIRKhet hoekhuis bewoond door Dirk Cornelis naastligger ten westen Noordijs 11714245230v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis , c.s.naastligger ten oosten Lanen 17171924642r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Hoogstraat 301736249143r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper van 1/16 Molenpad 9a1736249144v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper q.q. Molenpad 9a1736249144v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 121736249146v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 121736249146v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 821737249204v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 221738249341r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Brouwersstraat 11173925021v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Zoutsloot 32173925075v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Zoutsloot 251740250110r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 21741250171v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)1741250174r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis , c.u.sleefmaker (mr. -)koper huis uitgezonderd smidsgereedschappenKerkpoortstraat 391747251195r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmermankoper huisGrote Kerkstraat 26175025296ar
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerbaas (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41754253143r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)koper huisZoutsloot 611755253239v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis* sleefmakernaastligger ten westen Zoutsloot 631759254208r
KORNELIS, DIRKde weduwe van Dirk Cornelis naastligger ten oosten Zoutsloot 59176025520r
KORNELIS, DIRKde weduwe van Dirk Cornelis sleefmakernaastligger ten westen Moriaanstraat 4176025543r
KORNELIS, DIRKde weduwe van Dirk Cornelis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 4117632565r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)koper stal voor 6 koeien en 3 paardenZoutsloot 38176425655v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)koper woningBargebuurt 1176425687v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis koper Lanen 201766256207r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)koper Kerkpoortstraat 111766256214r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)koper huisMoriaanstraat 11766256215r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 381767256240v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmermankoper Grote Ossenmarkt 1617672575v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)koper huisNoorderhaven 34achter176725714r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Noorderhaven 34176725727r
KORNELIS, DIRKde weduwe van Dirk Cornelis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 41176825775v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Kruisstraat 6176825789r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 7176825795v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 71769257116v
KORNELIS, DIRKwijlen Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 21771257194v
KORNELIS, DIRKwijlen Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 391771257195v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)koper huisVoorstraat 15177325880r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmermannaastligger ten westen Voorstraat 171775258211v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten noorden Heiligeweg 361782260164v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis kapitein op 's lands snauw de Meeuwkoper huisBrouwersstraat 51782260223r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 141783261103v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Brouwersstraat 31785261271v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis blekerkoper huis, stalling en koemelkerijLammert Warndersteeg 13178526229r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis , c.u.naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 141787262218v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Brouwersstraat 317882632v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis verkoper Brouwersstraat 51791263348v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis blekerverkoper Lammert Warndersteeg 131796264335r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis koper 8 pm greidlandten noorden van Harlingen18012664r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis , c.u.huurder (p.j.)ten noorden van Harlingen18012664r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis schipper (oud schuit-)koper huisHavenplein 20180226669v
KORNELIS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Cornelis naastligger ten noorden Heiligeweg 361803266277r
KORNELIS, DIRKJE Dirk Cornelis schipper (oud -)koper door niaar huisHavenplein 161806267288v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis opziener van de Ballast Kayverkoper Havenplein 161807267313r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Havenplein 18180826838r
BOTERWEG, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Boterwegkoper huis, loots en weefwinkelNieuwstraat 281800265256v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis Mocqglasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 501698243370v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter1766256186v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 911766256187v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91achter1766256187v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 83achter1766256189r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81achter1766256190r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 941766256192r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 161766256193r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 81766256194r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper Voorstraat 31766256200v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/4 Schritsen 641766256223v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierkoper Grote Kerkstraat 34176725713r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierkoper Tiepelsteeg176725713r
WETSENS, DIRK KORNELISde verkoper Dirk Cornelis Wetsensbewoner Voorstraat 721775258238r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmanverkoper Voorstraat 721775258238r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmanverkoper Voorstraat 82177625918v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmanverkoper Grote Kerkstraat 41177625922v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmanverkoper Lanen 72177625923v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsensverkoper Voorstraat 72177625925r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmankoper 1/3 mouterij en turfhuisKruisstraat 81778259136r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmaneigenaar van 1/3 Kruisstraat 81778259136r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis Wetzenkoopmankoper van 1/3 Grote Kerkstraat 461782260235r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzensnaastligger ten oosten Voorstraat 701767256231r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenswinkelierverkoper Grote Kerkstraat 341769257123v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenswinkelierverkoper Borstelsteeg 11769257123v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzensnaastligger ten oosten Voorstraat 701771257210v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper van 1/2 huisVoorstraat 821771257217v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzensnaastligger ten noorden Droogstraat 21achter1771257227v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmanverkoper van 1/2 Spekmarkt 4177225832v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper huisLanen 72177225863r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper huisRomastraat 4west1774258147v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens, n.u.naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 111774258178r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper door niaar van 1/3 Kruisstraat 81776258259v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmanverkoper van 1/2 Kruisstraat 81781260105r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper Kerkpoortstraat 271782260234r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzensnaastligger ten noorden Heiligeweg 661787262180r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstratimmerman (mr. -)koper van 1/2 huisSpekmarkt 4177225832v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstratimmerman (mr. huis-)koper Havenplein 18oost177325898r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstratimmerman (mr. -)verkoper Voorstraat 151775258220r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/4 Hofstraat 351785261276r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstrakoper huisSpekmarkt 2178626282r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstranaastligger ten zuiden Spekmarkt 2178626282r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstranaastligger ten westen Spekmarkt 2178626282r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstranaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41786262103r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstraeigenaar van 3/4 Sint Jacobstraat 61786262103r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstranaastligger ten zuiden Lanen 80178926380v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraerflater Sint Jacobstraat 61789263149v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISde erfgenamen van wijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/2 Vissersstraat 21789263151r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/2 Vissersstraat 21789263151r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraerflater Grote Ossenmarkt 161789263152v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstranaastligger ten noorden Spekmarkt 41789263154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraerflater Spekmarkt 41789263154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper Brouwersstraat 41789263165r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper Spekmarkt 21795264274v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstrakoper Schritsen 491796264318v
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Cristiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 31achter1784261230r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Cristiaans naastligger ten zuiden Moriaanstraat1784261249r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Cristiaans naastligger ten westen Hoogstraat 401787262153r
DIRKS, DIRKhet huis van Dirk Dirks naastligger ten oosten Achterstraat163723443r
DIRKS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Dirks eigenaar perceel ([voor 1/1])Karremanstraat 4163723443r
DIRKS, DIRKde weduwe van Dirk Dirks naastligger ten oosten Noorderhaven 101751252113r
DIRKS, DIRK Dirk Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91769257114v
DIRKS, DIRK Dirk Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91774258173r
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjerbewoner Zoutsloot 211784261158v
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjerverkoper Zoutsloot 211784261158v
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirks de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 101770257153r
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirks de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 101778259143v
DIRKS, DIRKde huisinge van Dirk Dirksen naastligger ten oosten Noorderhaven 101716245273v
DIRKS, DIRKwijlen Dirk Dirksen bakker (mr. -)verkoper Karremanstraat 161728247124v
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirksen de Jong, bejaard vrijgezelverkoper Noorderhaven 121788262269r
DIRKS, DIRK Dirk Dirksen Mokkoper huis alwaar de Jeneverboom uithangtNoorderhaven 48de Jeneverboom1662238126r
DIRKS, DIRK Dirk Dirksen Moknaastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost1668239132v
, DIRK Dirk Dirkxen bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Heiligeweg 281724246190v
DIRKS, DIRK Dirk Dirx naastligger ten oosten Voorstraat 66164023494r
DIRKS, DIRKhet huis van Dirk Dirx naastligger ten zuiden Karremanstraat 2164023498r
DIRKS, DIRK Dirk Dirx wevernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1663238162v
DIRKS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Dirx eigenaar perceel onbekend16992449r2
DIRKS, DIRK Dirk Dirx naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1730247361r
DIRKS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Dirxen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19166023839v
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151669239213r
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen bakkerverkoper Noorderhaven 35168424227v
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen turfdragernaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ1695243163v
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen turfdragerverkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1695243163v
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen turfdragerverkoper Kerkpoortstraat 131695243172v
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen turfdragerverkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1696243215v
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen turfdragerverkoper Kerkpoortstraat 21696243217r
DIRKS, DIRKgrondpacht uit het huis van de weduwe van Dirk Dirxen bakkereigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r1
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen naastligger ten oosten Noorderhaven 101721246112r
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Zuiderstraat 81724246190r
DOEKES, DIRK Dirk Doekes naastligger ten noorden Werfpad ZZ1698243351r
DOEKES, DIRKhuis en gorterij gekocht door (de geniaarde) Dirk Doekes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 16170824542r
DOEKES, DIRK Dirk Doekes assistent gewaldige provoost Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Brouwersstraat 18170824549v
DOEKES, DIRK Dirk Doekes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord172024686r
DOEKES, DIRK Dirk Doekes naastligger ten noorden Brouwersstraat 141723246155r
DOEKES, DIRK Dirk Doekes naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter17312484v
DOUWES, DIRK Dirk Douwes blauwverver (mr. -)geniaarde koper Rommelhaven 241729247232v
DOUWES, DIRK Dirk Douwes blauwverver (mr. -)koper hof en zomerhuisRomastraat 6173224887v
DOUWES, DIRK Dirk Douwes turfdragerkoper Heiligeweg 46176025521r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes turfdrager (stads -)koper Kleine Kerkstraat 161766256193r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71781260139r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131781260140r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten oosten Heiligeweg 481782260192v
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten zuiden Heiligeweg 481782260192v
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten westen Kruisstraat17822614r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes , q.q.naastligger Lammert Warndersteeg 13178326156v
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131784261150r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13178526229r
DOUWES, DIRKwijlen Dirk Douwes turfdragernaastligger ten oosten Heiligeweg 461789263142v
DOUWES, DIRKwijlen Dirk Douwes turfdragerverkoper Heiligeweg 461789263142v
DOUWES, DIRKwijlen Dirk Douwes naastligger ten oosten Heiligeweg 461790263202r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131796264335r
DOUWES, DIRKde erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk Douwes verkoper Heiligeweg 46een_achter1805267121r
DOUWES, DIRKde erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk Douwes verkoper van 1/2 Kleine Kerkstraat 161805267126v
BOLTA, DIRK DOUWES Dirk Douwes Bolta, e.a.huurder Achterstraat 7177225849v
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Sideriusblauwverver (mr. -)koper provisioneel Havenplein 1173124712va
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Sideriusblauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 9173124819v
SIDERIUS, DIRK DOUWESwijlen gemeensman Dirk Douwes Sideriusverkoper Noordijs 10173524987r
SIDERIUS, DIRK DOUWESde weduwe van vroedsman Dirk Douwes Sideriusnaastligger ten noorden Noordijs 121735249102r
SIDERIUS, DIRK DOUWESwijlen gemeensman Dirk Douwes Sideriuskoper door niaar ratione vicinitatis Brouwersstraat 11173925021v
SIDERIUS, DIRK DOUWESde weduwe van gemeensman Dirk Douwes Sideriusnaastligger ten noorden Brouwersstraat 11173925021v
SIDERIUS, DIRK DOUWESwijlen vroedsman Dirk Douwes Sideriuskoper door niaar ratione vicinitatis Brouwersstraat 11177325887r
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Sideriuskoper huisZuiderstraat 221786262117r
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Sideriusverkoper Zuiderstraat 22179226416r
IEKES, DIRK Dirk Eeckes koopmanverkoper Hoogstraat 181710245103r
IEKES, DIRK Dirk Eeckes koopmanverkoper Rommelhaven 131710245103r
EELKES, DIRKwijlen Dirk Eelckes koper Hofstraat 411711245163r
EILERTS, DIRK Dirk Ellerts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huisFranekereind 261703244191r
EILERTS, DIRKde weduwe van Dirk Ellerts naastligger ten westen Franekereind 28170724511v
EVERTS, DIRK Dirk Everts timmerman (huis-)verkoper van 1/2 Hoogstraat 101729247268r
EVERTS, DIRK Dirk Everts , c.u.huurder Weverstraat 3178926382v
FEIKES, DIRK Dirk Feikes , c.u.huurder Heiligeweg 21805267182v
FEKKES, DIRKde excuteurs van de verlaten boedel van wijlen Dirk Fekkes verkoper Kerkpad WZ174525189r
FEIKES, DIRK Dirk Feyckes slager (mr. -)verkoper Voorstraat 9167924153v
FOKKES, DIRKmeerderjarige vrijgezel Dirk Fockes verkoper van 3/4 Heiligeweg 5170024471v
FOLKERTS, DIRKwijlen Dirk Folkerts schipper op Sneek (veer-)verkoper William Boothstraat 391697243321r
FOLKERTS, DIRK Dirk Folkerts verkoper q.q. Franekereind 1170724519v
FOLKES, DIRK Dirk Folkes verkoper q.q. Sint Jacobstraat 5171924656v
FOPPES, DIRK Dirk Foppes schipper (galjoot-)verkoper van 1/6 Heiligeweg 681698243348r
FRANSES, DIRK Dirk Fransen naastligger ten noorden Brouwersstraat 5172724745v
VISSER, DIRK FRANSESde kamers van Dirk Fransen Visschernaastligger ten zuiden Hofstraat 16166023829r
VISSER, DIRK FRANSESgezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher, c.u.koper ledige plaats of schoenmakersperkRaamstraat 51663238175r
VISSER, DIRK FRANSESgezworen gemeensman Dirk Fransen Visschernaastligger ten zuiden Raamstraat 51663238175r
VISSER, DIRK FRANSESgezworen gemeensman Dirk Fransen Visschernaastligger ten westen Raamstraat 51663238175r
VISSER, DIRK FRANSESgemeensman Dirk Fransen Visscherkoper huis, loods en plaats en een hof ten zuiden met bomen, planten en prieelRozengracht 14166623958v
VISSER, DIRK FRANSESvroedsman Dirk Fransen Visschernaastligger ten westen Rozengracht 161669239214r
VISSER, DIRK FRANSESoud vroedsman Dirk Fransen Visscherverkoper Schritsen 50achter16702404r
VISSER, DIRK FRANSESvroedsman Dirk Fransen Visscherverkoper Voorstraat 31167024020v
FRANSES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Franssens naastligger ten oosten Schritsen 17163723446v
FRANSES, DIRK Dirk Franzen koper huisBrouwersstraat 31725246236v
FRANSES, DIRKhuur aan Dirk Franzen huurder voor 5 jaren (p.j.)Brouwersstraat 31725246236v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u.naastligger ten oosten Gardenierstraat 217522539v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u.naastligger ten zuiden Gardenierstraat 217522539v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermanverkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermanverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermanverkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermankoper Gardenierstraat 4175225329v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermaneigenaar van 1/2 Gardenierstraat 4175225329v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermanverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3175325390r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 3175325390r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u.naastligger ten oosten Gardenierstraat 21755253203r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u.naastligger ten zuiden Gardenierstraat 21755253203r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 31755253219v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts* timmermannaastligger ten westen Romastraat 5175725473r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts* timmermannaastligger ten westen Romastraat 5176325613r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman (mr. huis-)verkoper Gardenierstraat 41778259133r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Gardenierstraat 41778259133r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten westen Romastraat 5178626251r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten westen Romastraat 5178626276r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten zuiden Gardenierstraat 41791263355r
WOUDE, DIRK GEERTS Dirk Geerts van der Woudehuurder achter (p.j.)Lanen 62178826315r
WOUDE, DIRK GEERTS Dirk Geerts van der Woudekoper huisBrouwersstraat 241800265264r
WOUDE, DIRK GEERTSde koper Dirk Geerts van der Woude, c.u.huurder (p.j.)Brouwersstraat 241800265264r
GERBENS, DIRK Dirk Gerbens schoenmaker (mr. -)verkoper Wasbleekstraat 3163923489v
GERBENS, DIRK Dirk Gerbens naastligger ten zuiden Noordijs 12166823925va
GERBENS, DIRKhet perk van Dirk Gerbens naastligger ten westen Rozengracht 34166823926ra
GERRITS, DIRKde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Dirk Gerrits naastligger ten noorden Brouwersstraat 27163723424r
GERRITS, DIRK Dirk Gerrits wever (mr. damast-)koper blauwpand dwarshuisScheerstraat 51738249279r
GERRITS, DIRKde weduwe van Dirk Gerrits naastligger ten oosten Scheerstraat 31746251159r
GERRITS, DIRKwijlen burgemeester Dirk Gerryts erflater Brouwersstraat 251641234160v
GERRITS, DIRKde weduwe van Dirk Gerryts , c.s.huurder Sint Odolphisteeg 21725246225r
GERRITS, DIRK Dirk Gerryts naastligger ten oosten Achterstraat NZ1733248211r
GERRITS, DIRKwijlen Dirk Gerryts verkoper van 1/2 Scheerstraat 51763255233v
GERRITS, DIRK Dirk Gerryts verkoper Hoogstraat 121764256263r
WILDSCHUT, DIRK GIJSBERTS Dirk Gijsberts Wildschut, minderjarig kindverkoper van 1/10 Grote Bredeplaats 41759254228r
HAIES, DIRK Dirk Haeyes molenaar (mr. -)koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen176125562r
HAIES, DIRK Dirk Haeyes molenaar (mr. -)eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 1176125562r
HAIES, DIRK Dirk Haeyes eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 1177225824v
HAIES, DIRK Dirk Haeyes molenaarverkoper onbekend NZ1774258156v
HAIES, DIRK Dirk Hajes , e.a.naastligger ten oosten Rozengracht 26178126057v
HAIES, DIRK Dirk Hajes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ178126057v
HAIES, DIRK Dirk Hajes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ178126057v
HARINGS, DIRKwijlen Dirk Harings verkoper Schritsen ZZ1626231138v
HARMENS, DIRK Dirk Harmens schipper (wijd-)koper huisHofstraat 1317072459r
HARMENS, DIRKwijlen Dirk Harmens verkoper Voorstraat 681729247234v
HARMENS, DIRKwijlen Dirk Harmens verkoper van 1/8 Voorstraat 731729247285v
HARMENS, DIRK Dirk Harmens huurder 2e kelder met aparte ingang (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaarkoper 1/2 wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen1757254110r
HAIES, DIRK Dirk Hayes eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 11758254159r
HAIES, DIRK Dirk Hayes eigenaar van 1/2 Rozengracht ZZ1758254159r
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaar (mr. -)koper 1/2 wind rogge- en boekweitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, huis, schuur en paardenstalKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1759254201v
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ1761255112v
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ1761255112v
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten oosten Wasbleek176425642r
HAIES, DIRK Dirk Hayes , c.u.huurder woning Rozengracht 21769257124v
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaarkoper van 1/2 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, huis, schuur en paardenstallingKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmoolen1770257164r
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaar (mr. rog-)verkoper Zoutsloot 611775258232v
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ1778259123r
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ1778259123r
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaarkoper wagenhuisKerkpoortstraat ZZ1780259269r
HAIES, DIRK Dirk Hayes , e.a.naastligger ten oosten Rozengracht 281781260145r
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ1781260145r
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ1781260145r
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11782260190r
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaarverkoper Rozengracht 321782260190r
HAIES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Hayes , c.s.naastligger ten noorden Hofstraat 47oost1790263204r
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendriks naastligger ten westen Voorstraat 321640234100r
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendriks schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 151706244314v
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendriks schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 171715245254v
HENDRIKS, DIRKwijlen Dirk Hendriks koper Heiligeweg 38174425137v
HENDRIKS, DIRKwijlen Dirk Hendriks koper Bargebuurt 24174425137v
HENDRIKS, DIRKde weduwe van Dirk Hendriks huurder (p.j.)Hondenstraat 12176125590v
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendriks korendragerhuurder woning (p.w.)Liemendijk1793264115r
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendriks korendragerhuurder woning (p.w.)Liemendijk1793264115r
HENDRIKS, DIRKde erfgenamen van wijlen burgemeester Dirk Hendrix naastligger ten westen Voorstraat 261640234107v
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendrix koper provisioneel kameronbekend16702402ra
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendrix schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Kleine Kerkstraat 141705244269r
HENDRIKS, DIRKhet huis gekocht door Dirk Hendrix naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 917062451v
HESSELS, DIRK Dirk Hessels schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 11668239159r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkZoutsloot 82oost1668239159r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels naastligger ten zuiden Noordijs 12166823925va
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdragerverkoper van 1/3 Nieuwstraat 351728247119r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdragerkoper huisKarremanstraat 131728247140r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdragernaastligger ten zuiden Karremanstraat 131729247234r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdragerverkoper Karremanstraat 131729247234r
HESSELS, DIRKwijlen Dirk Hessels verkoper Zoutsloot 931729247261v
HESSELS, DIRKde weduwe van Dirk Hessels naastligger ten oosten Zoutsloot 911729247262r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels koperslager (mr. -)verkoper Heiligeweg 661756253253r
HESSELS, DIRKde weduwe van Dirk Hessels huurder beneden (over het geheel)Grote Kerkstraat 10177325895r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens metselaar (mr. -)koper Noorderhaven 381695243179r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koper huis met tuintjeVoorstraat 3170024454v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koper woonruimteVoorstraat 811706244312v
HUIGS, DIRKde woning gekocht door Dirk Hugens , c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 81achter17062454r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmanverkoper Lanen 23achter1711245157r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koper huisLanen 391712245182r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens , c.u.koper huisKarremanstraat 201714245229v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens naastligger ten westen Voorstraat 71715245234v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens naastligger ten oosten Voorstraat 11715245236v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koper huisNoorderhaven 911716245259r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens , c.u.geniaarde koper van 1/2 Franekereind 29oost1717245295v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koper provisioneel woningLanen 82a1712245315v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens naastligger ten westen Voorstraat 4517182461r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens , c.u.koper huisVoorstraat 4317182464v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmankoper 1/2 huisKleine Kerkstraat 8171824612r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens , c.u.koper huisNoorderhaven 83171924638v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koper huisFranekereind 211726246255r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koper huis, gorthuis en gortmolenHeiligeweg 641729247224v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmankoper door niaar huisNoorderhaven 401729247232r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens , c.s.naastligger ten zuiden Noordijs 21zuid173124815v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 18173124841v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens verkoper Noorderhaven 901733248186v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmankoper provisioneel huis en herbergGrote Bredeplaats 5westde Oude Pinas17322481ra
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmankoper finaal huis en herbergGrote Bredeplaats 5westde Oude Pinas17322482va
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west17322482va
HUIGS, DIRKhaar wijlen broer Dirk Hugens erflater Franekereind 211746251160r
HUIGS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Hugens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 391747251186v
HUIGS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Hugens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 391747251186v
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Hugens erflater Voorstraat 3achter1752252194r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens naastligger ten oosten Rinnertspijp 11702244185r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper door niaar woningLanen 23achter170824543r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelierkoper huis en bleekveldVoorstraat 351724246201r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens naastligger ten zuiden Noorderhaven 761724246209r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens naastligger ten zuiden Noorderhaven 781724246209r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koper huisVoorstraat 331724246209v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens naastligger ten oosten Voorstraat 331724246209v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelierkoper huis en tuin erachter ([voor de twee percelen in deze akte])Noordijs 231727246302v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelierkoper grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Ossenmarkt 181727246302v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koper door niaar huis 1/2Noorderhaven 1021727246304v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelierkoper huisKleine Bredeplaats 191727246310r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens verkoper Noorderhaven 83172724715r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koper huisSpekmarkt 41728247212v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmannaastligger ten westen Voorstraat 351729247258v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmanverkoper Voorstraat 351729247258v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens geniaarde koper Hoogstraat 101729247268r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koper huisVoorstraat 831729247278r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koper huisKleine Kerkstraat 161729247282v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelierverkoper Noorderhaven 521730247307v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper huisVoorstraat 52west1730247353r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper huisGrote Kerkstraat 411730247362v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper pakhuisVoorstraat 83achter1731247372v
HUIGS, DIRKde tuin van Dirk Huigens naastligger ten zuiden Voorstraat 83achter1731247372v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper hof met kamer en zomerhuisFabrieksstraat 21731247376v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmannaastligger ten westen Voorstraat 85173124818v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmanverkoper van 1/4 Noordijs 23173124837r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koper door niaar huisKleine Kerkstraat 18173124841v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmanverkoper Noorderhaven 38173224880r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens naastligger ten zuiden Noorderhaven 42173224881v
HUIGS, DIRKde tuin van Dirk Huigens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 61733248185v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 1021734248341r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelierkoper huisVoorstraat 94de Spijkerton17342497v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper 1/2 huisKleine Kerkstraat 8173524927v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmannaastligger ten noorden Weverstraat NZ173524951r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 181736249122r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmanverkoper Kleine Kerkstraat 181736249122r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens naastligger ten noorden Heiligeweg 311736249122v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens , e.a.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 371736249125v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 161737249183v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens naastligger ten westen Voorstraat 8517392502v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens naastligger ten oosten Voorstraat NZ173925029v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmannaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 4173925072v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper 1/2 woningZoutsloot 181741250151v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 161741250185r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens winkelierkoper van 1/2 huisSchritsen 641742250219v
HUIGS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Huigens koopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 141742250279v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmannaastligger ten westen Voorstraat 8717412508ra
HUIGS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Huigens naastligger ten westen Voorstraat 51747251206v
HUIGS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Huigens naastligger ten zuiden Noorderhaven 61748251209r
HUIGS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Huigens naastligger ten oosten Voorstraat 811749251256v
HUIGS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Huigens naastligger ten noorden Voorstraat 811749251256v
HUIGS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Huigens naastligger ten zuiden Noorderhaven 421754253147r
HUIGS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Huigens , c.s.naastligger ten oosten Kruisstraat 10oost1755253211r
HUIGS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Huigens naastligger ten westen Voorstraat 871758254156v
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens crediteur (deducent) Herenwaltje 71758254265r
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens crediteur (deducent) Wortelstraat 11758254265r
HUIGS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Huigens , c.s.naastligger ten oosten Kruisstraat 10oost176125551r
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkoperskoopman en winkeliererflater Fabrieksstraat 21766256185v
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkoperskoopman en winkeliererflater Voorstraat 81twee_achter1766256186v
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkoperskoopman en winkeliererflater Noorderhaven 911766256187v
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkoperskoopman en winkeliererflater Noorderhaven 91achter1766256187v
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkoperskoopman en winkeliererflater Voorstraat 83achter1766256189r
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkoperskoopman en winkeliererflater Voorstraat 81achter1766256190r
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkoperskoopman en winkeliererflater Rommelhaven 161766256191r
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkoperskoopman en winkeliererflater Voorstraat 941766256192r
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkoperskoopman en winkeliererflater Kleine Kerkstraat 161766256193r
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkoperskoopman en winkeliererflater Kleine Kerkstraat 81766256194r
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens koopman en winkeliererflater Voorstraat 31766256200v
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens koopman en winkeliererflater Schritsen 641766256223v
, DIRK Dirk Huigensen koper huis: Oud RaadhuisLanen 12het Oude Raadhuis172824777r
HUIGS, DIRK Dirk Huiges metselaarnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35170124492v
HUIGS, DIRK Dirk Huiges metselaarnaastligger ten oosten Rinnertspijp 1170124493v
HUIGS, DIRK Dirk Huiges , c.u.koopmankoper huisNoorderhaven 261717245306r
, DIRK Dirk Huygens koopmanafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Noorderhaven 761724246209r
, DIRK Dirk Huygens koopmanafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Noorderhaven 781724246209r
, DIRK Dirk Huygens verkoper Voorstraat 81voor1725246244v
, DIRK Dirk Huygens winkelierkoper huis, in twee delen bewoondVoorstraat 721726246292v
, DIRK Dirk Huygens naastligger ten westen Noorderhaven 1021727246304v
, DIRK Dirk Huygens verkoper Noorderhaven 26172724735v
, DIRK Dirk Huygens koper huisVismarkt 4172824793v
, DIRK Dirk Huygens naastligger ten zuiden Vismarkt 4172824793v
, DIRK Dirk Huygens naastligger ten westen Voorstraat 51728247205v
, DIRK Dirk Huygens winkeliergeniaarde koper Kleine Kerkstraat 161729247230r
, DIRK Dirk Huygens koopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 401729247232r
, DIRK Dirk Huygens koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 401729247232r
, DIRK Dirk Huygens koopmanverkoper Lanen 121729247265r
, DIRK Dirk Huygens koper woning, ingang tussen vroedman Vosma en Enne Hiddes de VriesVoorstraat 81twee_achter1730247304v
, DIRKhet pas gekochte huis van Dirk Huygens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181730247363v
, DIRK Dirk Huygens naastligger ten westen Noorderhaven 931733248190v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huisVoorstraat 71171924652v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huisVoorstraat 71achter1726246262v
IJSBRANDS, DIRKde kopers Dirk IJsbrands , c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 71achter1726246262v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huisRapenburg1729247258r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmannaastligger ten westen Voorstraat 731729247285v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmankoper huisHoogstraat 717312484r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Sint Jacobstraat 617312488v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper Both Apothekerstraat 2173224871r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ1732248104v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 61733248185v
IJSBRANDS, DIRKhet huis de Rode deuren Dirk IJsbrands koopmankoper grote stalling de Roode Deuren genaemtKerkpoortstraat 29de Rode Deuren1733248189v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands verkoper q.q. Heiligeweg 131734248291v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands verkoper q.q. Kerkpoortstraat 511734248295r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands tichelbakker en koopmanverkoper Sint Jacobstraat 14173424917r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Hofstraat 1173524980v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Hofstraat 11738249289r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huisNoordijs 271738249290v
IJSBRANDS, DIRKde hof van Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ17392509v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmankoper huisGrote Kerkstraat 40173925026v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper van 1/3 Hoogstraat 7174025084r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmankoper hof met zomerhuisAnjelierstraat 8174025085r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten westen Anjelierstraat 101740250117r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Noordijs 41741250155r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Wasbleek 31742250229r
IJSBRANDS, DIRKde weduwe van Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Achterstraat 7174425129v
IJSBRANDS, DIRKwijlen Dirk IJsbrands koopmanverkoper Anjelierstraat 81748251220r
IJSBRANDS, DIRKwijlen Dirk IJsbrands koopmanerflater Grote Kerkstraat 401751252142r
IJSBRANDS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Rapenburg NZ175625426v
IJSBRANDS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ175625426v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrants koopmanverkoper Kerkpoortstraat 291734248320v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrants naastligger ten westen Hoogstraat 91738249230r
IJSBRANDS, DIRKde weduwe van Dirk IJsbrants naastligger ten oosten Rapenburg NZ1749251253v
IJSBRANDS, DIRKde weduwe van Dirk IJsbrants naastligger ten noorden Rapenburg NZ1749251253v
IEMKES, DIRK Dirk Imkes koper door niaar Achterstraat ZZ1729247267v
IEMKES, DIRK Dirk Imkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1729247267v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u.schoenmakerverkoper Raamstraat 51663238175r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u.koper 1/4 schoenmakersperkZoutsloot 11664238227v
JAKOBS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Jacobs eigenaar perceel Franekereind 1316652396r
JAKOBS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 271669239212v
JAKOBS, DIRKgrondpacht uit de kamer van Dirk Jacobs schoenmakereigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
JAKOBS, DIRKde weduwe van Dirk Jacobs verkoper Romastraat ZZ1675240206v
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs schoenmakerverkoper Rommelhaven 1116702403ra
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs schoenmakerverkoper Franekerpoort (gebied)16702403ra
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs bakker (mr. -)verkoper Droogstraat 571697243306r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs zeemanverkoper van 1/6 Noorderhaven 601698243360v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs kuipersgezelkoper huis met plaatsje en loodsjeAchterstraat 3170024478r
JAKOBS, DIRKde woning van Dirk Jacobs naastligger ten westen Liemendijk NZ1714245202r
JAKOBS, DIRKhet pakhuis van Dirk Jacobs naastligger ten oosten Achterstraat 317182463r
JAKOBS, DIRKde kinderen van wijlen zijn broeder Dirk Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 9171824631v
JAKOBS, DIRKde kinderen van zijn wijlen broer Dirk Jacobs verkoper van 1/2 Zoutsloot 25171824632r
JAKOBS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Jacobs naastligger ten oosten Achterstraat 3171924633v
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs verkoper Nieuwstraat 16171924635v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs verkoper van 1/8 Zuiderstraat 81724246190r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs bakker (mr. -)verkoper van 1/8 Heiligeweg 281724246190v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs sleefmaker (mr. -)koper huisLanen 741746251113r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs sleefmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 721748251241v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs naastligger ten oosten Lanen 721753253123r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs sleefmaker (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 741770257162v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs sleefmaker (mr. -)verkoper Lanen 741770257162v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper huisZuiderhaven NZ177625910v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper door niaar dubbel huis en weefwinkelGrote Kerkstraat 421778259126v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper door niaar dubbel huis en weefwinkelGrote Kerkstraat 441778259126v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper huisLammert Warndersteeg 181779259176r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper huis en weefwinkel met 4 getouwenFabrieksstraat 61779259177r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaarkoper huis en tuintjeLanen 331779259209v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper huis en weefwinkelonbekend178126033v
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs metselaar (mr. -)verkoper Weverstraat 1178126087v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Clinkhamer, meerderjarige vrijgezelverkoper Franekereind 30west1729247236v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Clinkhamer, meerderjarige vrijgezelverkoper Weverstraat NZ1729247236v
JANS, DIRK Dirk Jans metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 71695243164r
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Bildtstraat 161763255261r
JANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Jans naastligger ten zuiden Noorderhaven 34achter176725714r
JANS, DIRK Dirk Jans wolkammerkoper huisSint Jacobstraat 1717722584r
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131775258197v
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131782260193v
JANS, DIRK Dirk Jans huurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131787262172r
JANS, DIRK Dirk Jans koper achterhuisNoorderhaven 91achter178926398v
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten oosten Liemendijk1790263185r
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten noorden Noorderhaven 891791263345r
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten westen Achterstraat179226439v
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten oosten Liemendijk1793264115r
JANS, DIRKde weduwe van Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131794264231v
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten oosten Bildtstraat 231800265220v
JANS, DIRKde weduwe van Dirk Jans naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25180126620r
JANS, DIRK Dirk Jans , c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 381802266128v
JANS, DIRK Dirk Jans verkoper Bildtstraat 241803266176v
JANS, DIRK Dirk Jans stuurmangeniaarde koper Lanen 251803266224r
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 1031808268160r
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten oosten Droogstraat 161808268160r
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 191809268238v
KOK, DIRK JANS Dirk Jans Kokhuurder (p.j.)Nieuwstraat 221793264136v
KUIK, DIRK JANS Dirk Jans Kuikkoper twee kamers of dwarshuisRomastraat 27Roma1698243349r
JANS, DIRKwijlen Dirk Jans Lahouwever (mr. bont-)verkoper Lombardstraat 41791263295v
JANS, DIRK Dirk Jans Lahouwwever (mr. bont-)koper huisLombardstraat 4177225833v
JANS, DIRK Dirk Jans van der Muirwinkelierkoper huisBildtstraat 11176425633v
JANS, DIRK Dirk Jans Teutling, minderjarig kindverkoper Rapenburg 6oost1793264359r
VLIET, DIRK JANS Dirk Jans van der Vlietbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 18176425689v
WERF, DIRK JANS Dirk Jans van der Werfbakkersknechtkoper huis en bakkerijKerkpoortstraat 53179326498r
WERF, DIRK JANSde boedel van wijlen Dirk Jans van der Werffbakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5318032672v
JANS, DIRK Dirk Jansen koper provisioneel kamerWeverstraat ZZ166423826va
JANS, DIRK Dirk Jansen goudsmidkoper twee kamersSchritsen167024015v
JANS, DIRKde koper Dirk Jansen goudsmidnaastligger ten noorden* Schritsen167024015v
JANS, DIRK Dirk Jansen koper huisHofstraat 47oost167224094r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)koper huisLanen 9west1681241133v
JANS, DIRK Dirk Jansen bewoner Zeilmakersstraat 21168524274v
JANS, DIRK Dirk Jansen havenchergerkoper Klaverbladstraat 51697243302v
JANS, DIRK Dirk Jansen , c.u.koper Zoutsloot 701697243303r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 9west1698243342v
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten westen Lanen 9west1698243342v
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten westen Lanen 9oost1698243366v
JANS, DIRKde kinderen en erfgenamen van wijlen Dirk Jansen metselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 5169924412r
JANS, DIRK Dirk Jansen havenchergerverkoper van 1/4 Klaverbladstraat 51703244200v
JANS, DIRK Dirk Jansen koper huis alwaar de vergulden son uithanght, en tuin daarachterVoorstraat 32de Vergulde Zon]1705244281v
JANS, DIRK Dirk Jansen havenchergernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 10170724529v
JANS, DIRKde weduwe van Dirk Jansen naastligger ten oosten Voorstraat 30170924597v
JANS, DIRK Dirk Jansen , alias Parkkoemelkerverkoper Nieuwstraat 201710245109v
JANS, DIRK Dirk Jansen naastligger ten oosten Lanen 18171924657r
JANS, DIRK Dirk Jansen verkoper Schritsen 1west172024668r
JANS, DIRK Dirk Jansen smid (ijzer-)naastligger ten noorden Schritsen 271723246186r
JANS, DIRK Dirk Jansen wever (mr. -)koper huis en tuin met vruchtdragende bomen en plantenNieuweburen 271724246207r
JANS, DIRK Dirk Jansen wever (mr. -)verkoper Nieuweburen 271725246216r
JANS, DIRK Dirk Jansen smid (mr. -)naastligger ten westen Lanen 221726246290r
JANS, DIRK Dirk Jansen pottenbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Hoogstraat 101729247268r
JANS, DIRK Dirk Jansen naastligger ten westen Lanen 211730247368v
JANS, DIRK Dirk Jansen smid (mr. ijzer-)koper door niaar kamer of woningSchritsen 13achter173224898r
JANS, DIRK Dirk Jansen naastligger ten noorden Schritsen 13achter173224898r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)verkoper q.q. Lanen 5217342494r
JANS, DIRK Dirk Jansen smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Lanen 41736249139v
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)verkoper van 3/8 Scheerstraat 111737249216r
JANS, DIRK Dirk Jansen winkelierverkoper van 1/3 Lanen NZ1738249278r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)verkoper Tiepelsteeg173925063r
JANS, DIRK Dirk Jansen glasmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 43173925067v
JANS, DIRK Dirk Jansen naastligger ten oosten Liemendijk1740250115v
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten westen Lanen 421740250123v
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 171746251158r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot NZ1747251165r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaarnaastligger ten westen Karremanstraat OZ175025288r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)verkoper Lanen 33175025290r
JANS, DIRK Dirk Jansen naastligger ten westen Lanen 351751252109v
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)verkoper Lanen 401751252175r
JANS, DIRK Dirk Jansen smid (mr. ijzer-)verkoper Lanen 201753253110r
JANS, DIRK Dirk Jansen sleper en koopmanverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
JANS, DIRK Dirk Jansen , c.u.huurder (p.j.)Anjelierstraat 41754253193r
JANS, DIRK Dirk Jansen naastligger ten oosten Liemendijk1755253219r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaarnaastligger ten oosten Vijverstraat 2117562545r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar en winkelier (oud mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 2417602557v
JANS, DIRK Dirk Jansen naastligger ten noorden Bildtstraat 201762255122r
JANS, DIRKde hof van erfgenamen Dirk Jansen naastligger ten oosten Liemendijk ZZ1766256167v
JANS, DIRK Dirk Jansen huurder woonkelder (p.j.)Noordijs 117672571r
JANS, DIRK Dirk Jansen timmerman (huis-)koper huisZeilmakersstraat 151774258159v
JANS, DIRKwijlen Dirk Jansen verkoper Zeepziederstraat OZ180426710v
JANS, DIRK Dirk Jansen Clinkhamerkoper 7/16 huis, tuin en gortmakerijFranekereind 30west1721246111r
JANS, DIRK Dirk Jansen Clinkhamerkoper 1/4 huis, gortmakerij en tuinFranekereind NZ1722246133r
JANS, DIRK Dirk Jansen van Doorensmid (mr. ijzer-)verkoper Lanen 361730247347r
DOORN, DIRK JANS Dirk Jansen van Doornsmid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Lanen 22173524970v
DOORN, DIRK JANS Dirk Jansen van Doornsmid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Schritsen 13achter1738249269r
DOORN, DIRK JANS Dirk Jansen van Doornsmid (mr. ijzer-)verkoper Schritsen 13achter1738249269r
JANS, DIRK Dirk Jansen IJsenbeecqtimmerman (mr. huis-)verkoper Noorderhaven 731748251213r
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirk Jansen IJsenbeektimmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirk Jansen IJzenbeeknaastligger deelt put Voorstraat 181774258153v
KUIK, DIRK JANS Dirk Jansen Kuykwinkelier en mr. metselaarkoper huisKleine Bredeplaats 241736249134v
ROORDA, DIRK JANS Dirk Jansen Roordanaastligger ten oosten Voorstraat 17oost1698243386r
ROORDA, DIRK JANS Dirk Jansen Roordaverkoper Voorstraat 17oost1698243386r
ROORDA, DIRK JANSde goederen van wijlen Dirk Jansen Roordaverkoper Voorstraat 58een_achter1711245146v
SCHIERE, DIRK JANS Dirk Jansen Schierenaastligger ten zuiden Zoutsloot 98166523911r
TICHELAAR, DIRK JANS Dirk Jansen Tigchelaarverkoper van 5/8 Carl Visschersteeg WZ1742250221v
VLIET, DIRK JANS Dirk Jansen Vlietbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 57176125593v
JANS, DIRK Dirk Jansen van Zeist, c.u.koper dwarshuis, loods, plaats, put, bakZuiderstraat 12172124697r
JANS, DIRK Dirk Janzen , c.u.bewoner Nieuwstraat 291770257178v
MUUR, DIRK JANS Dirk Janzen van der Muurkoopmankoper huis of kamerBildtstraat 61770257157r
JELLES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Jelles naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 4173925072v
JELTES, DIRK Dirk Jeltes wieldraaierkoper huisKleine Kerkstraat 101703244217r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 81705244299v
JELTES, DIRK Dirk Jeltes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 81705244299v
JELTES, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Jeltes eigenaar perceel Kleine Kerkstraat 10170824553r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes wieldraaierverkoper Kleine Kerkstraat 101717245282v
JELTES, DIRK Dirk Jeltes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 8171824612r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes , c.u.wieldraaier (mr. -)koper 1/2 huis of loodsje en 2/3 plaatsKleine Kerkstraat 61723246154r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes , c.u.wieldraaier (mr. -)eigenaar van 1/2 Kleine Kerkstraat 61723246154r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes , c.u.wieldraaier (mr. -)naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 61723246154r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes naastligger ten oosten Voorstraat 721726246292v
JELTES, DIRKde kamer van Dirk Jeltes naastligger ten zuiden Voorstraat 721726246292v
JELTES, DIRK Dirk Jeltes wieldraaier (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 8173524927v
JELTES, DIRK Dirk Jeltes wieldraaierverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 101766256202r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes wieldraaier (mr. -)verkoper Kruisstraat17822614r
JELTES, DIRK Dirk Jeltes wieldraaier (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 4178826357r
IEPES, DIRK Dirk Jeppes scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 89173925036r
JOHANNES, DIRK Dirk Johannus , c.u.huurder woning en weefwinkel Rozengracht 21769257124v
JURJENS, DIRK Dirk Jurjens , c.u.huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 221762255154v
LAMMERTS, DIRK Dirk Lammerts schippersknecht (beurt-)verkoper Tiepelsteeg ZZ177325872v
LAMMERTS, DIRKwijlen Dirk Lammerts verkoper Hoogstraat 191784261155v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes koper huisRozengracht 191681241133r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes verkoper Rozengracht 19168524288v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten oosten Heiligeweg 161791263302r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten oosten Heiligeweg 181791263302r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten oosten Heiligeweg 161791263315v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten oosten Heiligeweg 181791263315v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes koper huisonbekend180226673v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes huurder onbekend180226673v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten zuiden onbekend180226673v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdragerkoper huisTiepelsteeg WZ180226679v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdragernaastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ180226679v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes huurder Tiepelsteeg1806267232v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdrager (oud -)verkoper Tiepelplein1807267329v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdragerverkoper Tiepelsteeg WZ1807267330v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdragerverkoper Tiepelplein WZ1807267331r
BAKKER, DIRK LIEUWES Dirk Lieuwes Bakkerzoutdragerkoper woningHeiligeweg 16achter1787262154r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESdr. Dirk Lieuwes Scheltingaverpachter grond ([staat: 6-00-00 GG])Simon Stijlstraat 61626231125r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESde erfgenamen van wijlen dr. Dirk Lieuwes Scheltingaverpachter grond huis en brouwerij ([staat: 7-00-00 GG])Simon Stijlstraat 61664238228r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESde erfgenamen van wijlen dr. Dirk Lieuwes Scheltingaverpachter grond brouwerij en huis ([staat: 7-00-00 GG])Simon Stijlstraat 6166623952v
LOURENS, DIRK Dirk Lourens naastligger ten westen Lanen 52162523179r
MARTENS, DIRK Dirk Martens verkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
MARTENS, DIRK Dirk Martens , c.u. en c.s.huurder (p.j.)Zuiderhaven 471780259307v
MEINERTS, DIRK Dirk Meynerts , c.u.schipper (wijd-)huurder Jan Ruurdstraat OZ16862428va
BOER, DIRK NANNES Dirk Nannes de Boerschipper (oud beurt-)koper huis en tuintjeZoutsloot 711781260107r
NANNES, DIRKwijlen Dirk Nannings bewoner Kerkpoortstraat163623423r
NANNES, DIRK Dirk Nannings naastligger ten oosten Karremanstraat 151782260272r
NANNES, DIRKde weduwe Dirk Nannings naastligger ten oosten Zoutsloot 671788262258r
BOER, DIRK NANNESwijlen Dirk Nannings de Boerschipper (oud grootveer-)verkoper Zoutsloot 711787262238v
OBBES, DIRKwijlen Dirk Obbes koper Zuiderstraat NZ1710245133r
PAULUS, DIRK Dirk Paulus turfdragerverkoper Lanen 72177225863r
FILIPPUS, DIRK Dirk Philips koper q.q. Gardenierstraat162723224v
PIEKES, DIRK Dirk Piekes huurder Hofstraat 221782260251r
PIERS, DIRK Dirk Piers huurder (p.j.)Wasbleek 231784261237v
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten oosten Tiepelsteeg ZZ179826589r
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg ZZ179826589r
PIETERS, DIRK Dirk Pieters koopmankoper zoutkeetLammert Warndersteeg 1zuid170924587v
PIETERS, DIRKde stal van de erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23171924640v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231729247289v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231730247357r
PIETERS, DIRK Dirk Pieters geniaarde koper Kerkpoortstraat 7achter173524924v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters timmerman (huis-)koper huisHoogstraat 12173524940v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters verkoper q.q. Schritsen 50achter173624912va
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirk Pieters huurder (p.j.)Zoutsloot 451755253199r
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirk Pieters naastligger ten oosten Romastraat 27177325874v
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirk Pieters naastligger ten oosten Romastraat 271774258177r
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pieters verkoper Kerkpad 22180826871r
KLAVER, DIRK PIETERSwijlen Dirk Pieters Claaverouder van verkopers Nieuwstraat 211784261132r
HEMERT, DIRK PIETERSwijlen Dirk Pieters van Hemerterflater Noorderhaven 611709245100r
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pieters Klavernaastligger ten noorden Nieuwstraat 25177725946v
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS Dirk Pieters Wijngaardenwever (mr. -)koper huisBrouwersstraat 21achter1798265111r
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS Dirk Pieters Wijngaardenverkoper Brouwersstraat 21achter18072681r
PIEBES, DIRK Dirk Pybes , c.u.huurder Voorstraat 5170124497v
PIETERS, DIRK Dirk Pyters verkoper Sint Odolphisteeg 6163623414r
PIETERS, DIRKde zoutkeet van de erfgenamen Dirk Pyters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 31721246107r
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pyters naastligger ten zuiden Franekereind 181725246241v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pyters naastligger ten zuiden Franekereind 161726246274v
PIETERS, DIRK Dirk Pyters verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1728247147v
PIETERS, DIRK Dirk Pyters timmermangeniaarde koper Herenwaltje 9173124854r
PIETERS, DIRK Dirk Pyters timmerman (mr. -)koper Droogstraat 241733248179v
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirk Pyters huurder (p.j.)Zoutsloot 45176125557v
PIETERS, DIRKwijlen Dirk Pyters koper Romastraat 291767256258v
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pyters Claverschipper (trek-)koper huisNieuwstraat 21175625443v
PIETERS, DIRK Dirk Pytters verkoper van 1/2 Weverstraat 17167024016v
PIETERS, DIRK Dirk Pytters molenaarverkoper van 1/4 William Boothstraat OZ1701244115r
PIETERS, DIRK Dirk Pytters timmerman (mr. -)koper Sint Odolphisteeg 131737249191v
IJSENBEEK, DIRK REINERShet kind van Dirk Reinders IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, DIRK REINERS Dirk Reinders IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
REINERS, DIRKwijlen Dirk Reiners verkoper Grote Kerkstraat 171705244296r
REINERS, DIRK Dirk Reyners schipper (groot-)verkoper Hoogstraat 23168424255v
RIEMERS, DIRK Dirk Riemers , c.u.huurder Karremanstraat 11174925230v
RIENKS, DIRK Dirk Rienks naastligger ten westen Rapenburg 12tuin1728247134r
RIENKS, DIRK Dirk Rienks naastligger ten westen Rapenburg ZZ1731247391v
ROELOFS, DIRK Dirk Roelofs koper kamerBargebuurtspoortje WZ17272479v
ROELOFS, DIRK Dirk Roelofs naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1730247356r
ROELOFS, DIRK Dirk Roelofs verkoper Hoogstraat 33west176425670r
ROMKES, DIRK Dirk Romkes huurder Nieuweburen 13178126032r
BAKKER, DIRK RUURDS Dirk Ruurds Bakkerverkoper Romastraat 41809268278v
SANDERS, DIRK Dirk Sander naastligger ten zuiden Achterstraat1662238147r
SANDERS, DIRK Dirk Sander koper provisioneel Bargebuurtspoortje 4zuid16602387ra1
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSgrondpacht uit het huis van Dirk Sibrants Longerhouweigenaar perceel Schritsen 7166123882r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirk Sibrants Longerhouweigenaar Kerkpoortstraat16612388va1
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmankoper door niaar Lanen 9west1698243342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten oosten Lanen 9west1698243342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 9west1698243342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 131699243392v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 13170024463r
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 13170724528v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 731709245101r
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 691711245152r
SIKKES, DIRKde tuin van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ171924644v
SIKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 11724246212r
SIKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 31725246238v
SIKKES, DIRKwijlen Dirk Sickes verkoper Voorstraat 371726246253r
SIKKES, DIRKde weduwe van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 11726246280v
SIKKES, DIRKwijlen Dirk Sickes verkoper Noorderhaven 711726246281r
SIKKES, DIRKde weduwe van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ1727246298v
SIKKES, DIRKde weduwe van Dirk Sickes koopmannaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5172724756v
SIKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirk Sickes koopmanverpachter grond ([staat: sijnde in 30 a 40 jaren niet betaelt])Lanen 151733248205r
SIKKES, DIRK Dirk Sickes naastligger ten noorden Kruisstraat 5west175325364r
SIERKS, DIRK Dirk Sierks verkoper Gardenierstraat 61779259179v
SIKKES, DIRK Dirk Sikkes koopmanverkoper Lanen 9oost1698243366v
SIKKES, DIRKwijlen Dirk Sikkes koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 12173925038v
SIKKES, DIRKwijlen Dirk Sikkes koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 12173925038v
SIEMENS, DIRK Dirk Simons , c.u.huurder Nieuweburen 15180226658r
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes verkoper van 1/4 Noorderhaven 112achter170824544v
SIPKES, DIRKwijlen Dirk Sipkes verkoper van 2/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
SIPKES, DIRKhuisman Dirk Sipkes verkoper van 1/8 Zoutsloot 83173124842v
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes bakkerkoper Zuiderstraat 23180426732r
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes bakkerkoper Zuiderstraat 25180426732r
SJOERDS, DIRK Dirk Sjoerds huurder Droogstraat 6173124844v
BIERMA, DIRK SJOERDSburgemeester Dirk Sjoerds Biermanaastligger ten zuiden Noorderhaven 42168524295r
STEFFENS, DIRKwijlen Dirk Steffens erflater William Boothstraat 3173224891r
SIEBRENS, DIRK Dirk Sybrens koper paardenstallingVissersstraat 61789263132v
SIEBRENS, DIRK Dirk Sybrens sleperhuurder (p.j.)Noorderhaven 901791263298r
SIEBRENS, DIRK Dirk Sybrens , c.u.sleperhuurder Noorderhaven 90179226451r
SIEBRENS, DIRK Dirk Sybrens naastligger ten westen Bargebuurt 261808268174v
SIETSES, DIRK Dirk Sytses geniaarde koper Grote Kerkstraat 351697243325r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses koster en voorganger in de Kleine Kerkkoper Grote Kerkstraat 33169924433r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35170924587r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 151710245107v
SIETSES, DIRKde kamers van Dirk Sytses naastligger ten zuiden Schoolstraat 21712245165v
SIETSES, DIRKde kamer gekogt door Dirk Sytses naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1712245166r
SIETSES, DIRKhet bewoonde huis door Dirk Sytses naastligger ten westen Vijverstraat 171712245168r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses , c.u.voorganger in de Westerkerkverkoper Tiepelsteeg OZ1716245270r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses koper provisioneel dwarshuisRapenburg 121712245315v
SIETSES, DIRK Dirk Sytses geniaarde koper Kerkpoortstraat 45171924634r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31oost171924634r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses , c.u.geniaarde koper Grote Kerkstraat 34171924637r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses koster v d kleine kerk (oud -)verkoper Grote Kerkstraat 331722246151v
SIETSES, DIRK Dirk Sytses naastligger ten oosten Schritsen 71724246189v
SIETSES, DIRK Dirk Sytses verkoper Rapenburg 121726246289v
SIETSES, DIRKwijlen Dirk Sytses erflater Rapenburg 121729247274v
SIETSES, DIRKwijlen Dirk Sytses erflater Schritsen 111729247284r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses schipperkoper huis en tuinZoutsloot 871730247338v
SIETSES, DIRK Dirk Sytses naastligger ten oosten Zoutsloot 85173124850r
SIETSES, DIRKwijlen Dirk Sytses erflater Zoutsloot 871747251183v
SIETSES, DIRK Dirk Sytses , c.s.huurder Karremanstraat 14176325611r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses gleibakkerkoper huisSchritsen 62176425686v
SIETSES, DIRKde weduwe van Dirk Sytses naastligger ten westen Schritsen 641766256223v
SIETSES, DIRKde weduwe van Dirk Sytses huurder Karremanstraat 81778259155r
SIETSES, DIRKwijlen Dirk Sytzes verkoper Schritsen 62177725981v
TEEDES, DIRKde weduwe van Dirk Tades naastligger ten westen Weverstraat 131717245292v
TEEDES, DIRK Dirk Taedes naastligger ten westen Weverstraat 9169924423r
TEEKES, DIRK Dirk Taekes lands chergerhuurder Schritsen 36178626277r
TIETES, DIRK Dirk Tietes koper Karremanstraat 251732248113r
TIETES, DIRK Dirk Tietes wever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 251742250268r
ZANDSTRA, DIRK TJEERDS Dirk Tjeerds Sanstraschipper (oud -)verkoper van 1/2 Bildtstraat 16174325120r
TJEPKES, DIRK Dirk Tjepkes molenaarsgezelgeniaarde koper van 1/2 Noordermolen 11729247263v
ZANDSTRA, DIRK TJERKS Dirk Tjerx Sanstraschipper (grootveer-)koper huisZoutsloot NZ1697243286v
TJITSES, DIRK Dirk Tjietzes koper kamerLombardstraat 11803266223v
TJITSES, DIRK Dirk Tjietzes verkoper Lombardstraat 11803266301v
THOMAS, DIRK Dirk Tomas , c.u.turfdragerhuurder (p.j.)Kerkpoortstraat ZZ166623942v
UILKES, DIRK Dirk Uilkes naastligger ten oosten Gardenierstraat 101738249226v
UILKES, DIRK Dirk Uilkes verkoper Gardenierstraat 1217382502r
UILKES, DIRKde weduwe van Dirk Uilkes huurder Rozemarijnstraat 11746251155v
UILKES, DIRK Dirk Uylkes koper woningGardenierstraat ZZ1731247387v
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wiebes Vlietnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 391801265297v
, DIRK Dirk Wijnekes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ178126021v
, DIRK Dirk Wijnekes wever (bont-)verkoper Werfpad ZZ178126029r
, DIRK Dirk Wijnkes wever (bont-)koper huisWerfpad ZZ1765256116r
WILLEMS, DIRK Dirk Willems koper Voorstraat 701784261193r
WIERDS, DIRK Dirk Wyaarts , c.u.stoelmakerhuurder Grote Kerkstraat 221699243399r
WIEBRENS, DIRK Dirk Wyberens huurder Schritsen 481732248126v
WIEBES, DIRK Dirk Wybes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181790263186v
WIEBES, DIRK Dirk Wybes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35179826577v
WIEBES, DIRK Dirk Wybes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 411799265134v
WIEBES, DIRK Dirk Wybes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181799265136r
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes Vlietbakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 351787262224v
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes van Vlietnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 391789263376r
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes Vlietnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 391805267152v
WIEBRENS, DIRK Dirk Wybrens verkoper van 1/3 Schritsen 441730247322v
WIETSES, DIRK Dirk Wytzes , c.u.balkvlotterhuurder Karremanstraat 25178826313r
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten westen Achterstraat ZZ171924653r
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ172724730v
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1736249127v
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes verkoper Achterstraat ZZ1736249127v
IEPES, DIRK Dirk Ypes naastligger ten noorden Noorderhaven 1051702244180v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes koper huisAchterstraat NZ1668239176v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Karremanstraat 9168524271v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten westen Karremanstraat 301689242279r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Noorderhaven 1051713245195v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Noorderhaven 1051717245302r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes koper kamerBargebuurtspoortje WZ171924647v
IEPKES, DIRKmedeverkoper Dirk Ypkes naastligger ten noorden Zoutsloot 211730247356v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes verkoper van 1/2 Zoutsloot 211730247356v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Zoutsloot 211740250111v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 101742250232r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Zoutsloot 211751252144r
IEPKES, DIRKwijlen Dirk Ypkes verkoper Bargebuurtspoortje 121762255169v
IEPES, DIRK Dirk Yppes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat170924576v
ANNES, Dirkien Annes koper van 1/2 Bildtstraat 181734248298r
PIETERS, Dirkien Pieters koper Zoutsloot 381733248251v
ADEMA, DIRKJE Dirkje Ademageniaarde koper Noorderhaven 231806267193r
ADEMA, DIRKJE Dirkje Ademakoper Voorstraat 361807267336r
BRENS, DIRKJE Dirkje Brenskoper Hoogstraat 111793264118v
KAMSMA, DIRKJE Dirkje Camsmanaastligger ten noorden Schritsen 491790263218r
KAMSMA, DIRKJE Dirkje Camsma, bejaarde vrijsterverkoper Lanen 58179326478r
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkje Sopingiusverkoper Noorderhaven 421754253147r
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkje Sopingiuskoper Hoogstraat 11754253174r
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkje Sopingiusverkoper Hoogstraat 1176425667r
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkje Sopingiuserflater Kleine Kerkstraat 12177325894r
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkje Sopingiuserflater Grote Kerkstraat 10177325895r
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkje Sopingiusverkoper Zoutsloot 77177325897r
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkje Sopingiusverkoper Romastraat 4west1774258147v
ALBERTS, DIRKJE Dirkje Alberts koper Kruisstraat 3west1788262276av
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Claases Bakkerkoper Voorstraat 721775258238r
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Clases Bakkerkoper Voorstraat 5178326162r
KORNELIS, DIRKJE Dirkje Cornelis koper Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
KORNELIS, DIRKJE Dirkje Cornelis koper Voorstraat 371800265268r
KORNELIS, DIRKJE Dirkje Cornelis koper Hoogstraat 9180426718v
DIRKS, DIRKJE Dirkje Dirks verkoper Grote Kerkstraat 2017672578v
VETTEVOGEL, DIRKJE JELLES Dirkje Jelles Vettevogelverkoper Noorderhoofd 31733248225v
IEDES, DIRKJE Dirkje Yedes koper Schritsen 611758254167v
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkjen Sopingiusverkoper Nieuwstraat 251748251236r
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkjen Sopingiuskoper Noorderhaven 42174925232r
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkjen Sopingiuskoper Zuiderhaven 5175325396r
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkjen Sopingiuskoper Zoutsloot ZZ1754253164v
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkjen Sopingiusverkoper van 1/2 Zuiderhaven 51765256106v
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkjen Sopingiuserflater Droogstraat 671773258101r
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkjen Sopingiuserflater Zoutsloot 561773258101r
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts verkoper van 1/3 Zoutsloot 49173224878v
ALBERTS, DIRKJEhaar dochter Dirkjen Alberts verkoper Rommelhaven 61782260274r
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts verkoper Gardenierstraat NZ178326183r
KORNELIS, Dirkjen Cornelis Wetzennaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 21773258115v
WETSENS, KORNELIS Dirkjen Cornelis Wetzensnaastligger ten zuiden Bargebuurt 201774258142v
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat1758254134r
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat1758254134r
EVERTS, DIRKJE Dirkjen Eeverts koper kamerDroogstraat 12169324332r
EVERTS, DIRKJE Dirkjen [staat: Dirk] Everts naastligger ten noorden Noorderhaven 911697243269v
SOPINGIUS, DIRKJE HARMENS Dirkjen Harmens Sopingiusverkoper van 3/72 Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, DIRKJE HARMENS Dirkjen Harmens Sopingiusverkoper van 10/72 Franekereind 3017392501va
PIETERS, DIRKJE Dirkjen Pieters koemelkerkoper Droogstraat 611755253200v
PIETERS, DIRKJE Dirkjen Pieters verkoper Zoutsloot 38176425655v
PIETERS, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirkjen Pytters* turfmeetsternaastligger ten zuiden Brouwersstraat 18166623935r
KAMSMA, DIRKJE SIEBRENS Dirkjen Sybrands Kamsma, bejaarde vrijsterverkoper Grote Kerkstraat 2178326120r
KAMSMA, DIRKJE SIEBRENS Dirkjen Sybrens Kamsma, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/4 Franekereind 2178326149r
IEDES, DIRKJE Dirkjen Ydes geniaarde koper Heiligeweg 3175625431v
SIERKS, DIRK Dirks Sierks verkoper van 1/4 Herenwaltje 191807267310r
SJOERDS, DIRK Dirks Sjoerdts , c.u.bakkerkoper kamer en zomerkeuken met een kelderRommelhaven 8een_achter166623939v
, de erfgenamen van wijlen Dirx Sixnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 191695243149r
, de erfgenamen van wijlen Dirx Sixnaastligger ten zuiden Voorstraat 781695243160r
PIETERS, Diuck Pieters naastligger ten zuiden onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Diuck Pieters naastligger ten westen onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Diuck Pieters verkoper onbekend WZ1626231103v
, DIEUWKE Diucke Augustiniverkoper Noorderhaven 651630232138r
DOUWES, DIEUWKE Diucke Douwes verkoper van 1/2 ([staat: Diucke Douwe Gerliffsdr.])Lanen 81636233182r
PIETERS, DIEUWKE Diucke Pieters verkoper Kerkpoortstraat ZZ1630232147r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Diucke Pytters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg 581699243403r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Diucke Pytters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg 581699243403r
SIEMENS, DIEUWKE Diucke Simons koper Droogstraat NZ1619230180r
JANS, DIEUWKE Diuke Jans verkoper van 1/6 Heiligeweg 681698243348r
BOTES, DJURRE Diurre Bottes koper brouwerij, mouterij met huis en tuin ten noorden tot aan de ringmuur en de westelijke loods en nog een paardestal en een eigen steegSimon Stijlstraat 61664238228r
KORNELIS, DJURRE Diurre Cornelis verkoper Spinhuisstraat166723991v
PIETERS, Djoeke Pieters schoenmaker (mr. -)koper 5/8 huisLanen 151738249224r
BERENDS, DJURRE Djorre Berents verkoper Droogstraat ZZ171924642v
BERENDS, DJURRE Djurre Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 481721246100v
GAUKES, DJURREwijlen Djurre Gouckes koper Lammert Warndersteeg1605228443v
HENDRIKS, DJURREwijlen de weduwe van Djurre Hendriks koopmanbewoner Zuiderhaven 521799265133v
BOTES, Djurrie Bottes , c.u.brouwerverkoper Simon Stijlstraat 6166623952v
LIEUWES, Dochter Lyuwes verpachter grond ([staat: 3-00-00 GG])Lanen 851599228150r
VOSMA, wijlen oud burgemeester de heer Dodoneeus Vosmaverkoper Voorstraat 751755253240v
BAKKER, DOEDE Dodoneus Backerkoopmannaastligger ten noorden Kruisstraat NZ1767256257r
BAKKER, DOEDE pakhuis van de heer Dodoneus Backernaastligger ten zuiden Scheffersplein 27178126047v
VOSMA, DOEDE de weduwe van oud burgemeester Dodoneus Vosmanaastligger ten oosten Voorstraat 73achter1755253234r
VOSMA, DOEDE wijlen gecommiteerde van de Staten van Friesland en burgemeester de heer Dodoneus Vosmaverkoper Heiligeweg 401756253255v
VOSMA, DOEDE wijlen gecommiteerde van de Staten van Friesland en burgemeester de heer Dodoneus Vosmaverkoper Hofstraat 311756253256v
VOSMA, DOEDE wijlen gecommiteerde van de Staten van Friesland en burgemeester de heer Dodoneus Vosmaverkoper Voorstraat 951756253265r
, DOEKE Doecke brilverkoper [staat: brillecramer]naastligger ten noorden WZ1652236218v
, DOEKEwijlen Doecke blokmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 61682241228r
GALEMA, DOEKE de erfgenamen van wijlen Doecke Galamanaastligger ten westen Hoogstraat 3achter1701244102r
BAUKES, DOEKEwijlen Doecke Bauckes verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16165623798r
DOEKES, DOEKELTJEzijn moeder Doecke Doeckes verkoper Grote Bredeplaats 21612229115v
DOEKES, DOEKE Doecke Doeckes naastligger ten westen Zoutsloot1683241270r
KRAMER, DOEKE DOEKES Doecke Doeckes Cramer, c.u.koper kamer ([munteenheid niet vermeld])Kerkpoortstraat164323538r
GOSSES, DOEKE Doecke Gosses koper huisLanen NZ1615229263r
GOSSES, DOEKE Doecke Gosses koper kamerSchritsen 15achter1640234115r
GOSSES, DOEKEde erfgenamen van wijlen Doecke Gosses verkoper Schritsen 15achter1641234155r
GOSSES, DOEKEmr. Doecke Gossis verkoper Lanen 45162523149r
JANS, DOEKE Doecke Jansen blokmakernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5oost166023822v
JANS, DOEKE Doecke Jansen naastligger ten westen Noorderhaven 101661238107v
JANS, DOEKE Doecke Jansen , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper twee kamers aanelkaar met een boet (voorheen ook een kamer) en een ledige plaats, in gebruik als werf, oostwaarts naar de ZuiderhavenZuiderhaven 181699243398r
JANS, DOEKE Doecke Jansen verkoper Rozenstraat 1170024446r
JANS, DOEKE Doecke Jansen schipperkoper huisHeiligeweg 5170024471v
JANS, DOEKEwijlen Doecke Jansen verkoper Zuiderhaven 161713245189v
JANS, DOEKEwijlen Doecke Jansen verkoper Zuiderhaven 181713245189v
JANS, DOEKEwijlen Doecke Jansen koper Voorstraat 5717182465v
JANS, DOEKEwijlen Doecke Jansen koopmanverkoper Heiligeweg 5171824610r
JOHANNES, DOEKE Doecke Joannes koper ledige plaatsNoorderhaven 81633233121v
JOHANNES, DOEKE Doecke Joannis* blokmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 61651236182v
JOHANNES, DOEKE Doecke Johannis naastligger ten westen Noorderhaven 101653236223r
JOHANNES, DOEKE Doecke Johannis naastligger ten westen Noorderhaven 101657237132v
JOHANNES, DOEKE Doecke Johannis blokmaker (mr. -)koper door niaar huisNoorderhaven 101716245273v
PIETERS, DOEKE Doecke Peters koper door niaar huisHeiligeweg 441630232146r
PIERS, DOEKE Doecke Piers verkoper Heiligeweg 44163123323v
PIETERS, DOEKEde erfgenamen van wijlen Doecke Pyters schuitmakerverkoper Noorderhaven 65161222978v
PIETERS, DOEKEwijlen Doecke Pyters erflater Lanen 15175725456v
GALEMA, DOEKE PIETERS Doecke Pyters Galema, c.u.koper oude kamerHoogstraat 1achter1673240123r
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes , c.u.huurder Noorderhaven 661659237195r
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes herbergierhuurder Noorderhaven 741664238226r
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot 611667239101r
SCHELTES, DOEKEde erfgenamen van wijlen Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot 56167924159r
SEERPS, DOEKE Doecke Seerps bruidegom 1598228122r
SIEBRENS, DOEKE Doecke Sybrants , c.u.koper 1/2 pm landbuiten Harlingen1644235111v
SIEBRENS, DOEKE Doecke Sybrens naastligger ten noorden buiten Harlingen1654236264r
SIEMENS, DOEKE Doecke Symons verkoper Zuiderstraat 31west1730247370r
SIEMENS, DOEKE Doecke Symons , c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Noordijs 23173124837r
SIEMENS, DOEKE Doecke Symons bakker (mr. -)koper 2/3 huis en timmerhuis daarachterHeiligeweg 21173124865v
TABES, DOEKEals gebruiker Doecke Tabes naastligger ten westen ten oosten van Harlingen162723231r
TABES, DOEKEhuis of kamer nagelaten door wijlen Doecke Tabes naastligger ten zuiden Voorstraat 66163323397r
TABES, DOEKE Doecke Taebes koper huis in te gaan door een steegSimon Stijlstraat 71620230243r
WIEBES, DOEKE Doecke Wybes verkoper Hoogstraat 29159722812v
WIEBES, DOEKE Doecke Wybes , c.u.huurder (p.j.)Herenwaltje 101675240213r
WIEBES, DOEKE Doecke Wybes naastligger ten westen Zoutsloot 95170824569r
WIEBRENS, DOEKE Doecke Wybrens glasmaker (mr. -)koper 1/7 huisVoorstraat 571742250212r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doecke Wybrens Venemaeigenaar van 1/2 (57) Voorstraat 591762255151v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doecke Wybrens Venemanaastligger ten noorden Voorstraat 591762255151v
WIEBES, DOEKELE Doeckle Wybes naastligger ten westen Zoutsloot 951703244216v
WIEBES, DOEKELE Doeckle Wybes naastligger ten westen Heiligeweg 21173124866v
, DOETJE Doed naastligger ten westen ([staat: Doed Epes weduwe])Noorderhaven NZ1620230250r
, DOETJE Doed naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1634233132r
, DOETJE Doed naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 91634233133r
AYSMA, DOETJE juffrouw Doed van Aysmakoper 2/6 huis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 9162523182r
AYSMA, DOETJE juffrouw Doed van Aysmakoper 2/6 huis en de kamer daarachter ([voor de twee percelen in deze akte])Noordijs 11noord162523182r
, DOETJEhet achterhuis of kamer van Doed Ambrosys naastligger ten noorden Noorderhaven 27162823258v
, DOETJE Doed Ambrosys verkoper Noorderhaven 27162823258v
BOTES, DOETJEwijlen Doed Bottes* eigenaar Kerkpad 181604228405r
DOOITSES, DOETJE Doed Doytses aanhandelaar Bildtpoort (gebied)161723090v
EELKES, DOETJE Doed Eelckes , q.q.koper kamerRomastraat 61653236240r
, DOETJE Doed Fecks aanhandelaar Havenplein 101621230265v
FEDDRIKS, DOETJE Doed Feddricx , voor zich en haar vijf kinderenverkoper Lanen 561617230102v
GERRITS, DOETJE Doed Gerryts verkoper Zoutsloot 101614229224v
HENDRIKS, DOETJE Doed Hendricks koper Lanen 87162923287r
HEINS, DOETJE Doed Heyns koper Romastraat 11600228188v
HEINS, DOETJEwijlen Doed Heyns verkoper Romastraat 1161723062v
IEPES, DOETJE Doed Ipes protesteert vanwege een hypotheek Grote Kerkstraat1604228424r
JANS, DOETJE Doed Jans verkoper Noorderhaven 40162523181r
JANS, DOETJE Doed Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ162523194v
JANS, DOETJE Doed Jans koper Nieuwstraat163223346v
JANS, DOETJE Doed Jans naastligger Vijverstraat 18163323390v
JANS, DOETJE Doed Jans koper Voorstraat 661635233166v
JANS, DOETJE Doed Jansen verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1620230255r
JANS, DOETJE Doed Jansen verkoper Noorderhaven 51167924135v
JELLES, DOETJE Doed Jelles verkoper Lanen 751620230223r
IENSES, DOETJE Doed Jenses kruidenierverkoper Droogstraat NZ16112292r
LIEUWES, DOETJE Doed Lieuues verkoper Ooievaarsteeg 231613229133v
PIETERS, DOETJE Doed Pieters koper Noordees (gebied)162923280v
PIETERS, DOETJEwijlen Doed Pyters verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52161122964r
PIETERS, DOETJE Doed Pyters koper van 1/2 Grote Kerkstraat 111620230207r
SIKKES, DOETJE Doed Sickes koper onbekend1622230327r
SIKKES, DOETJE Doed Sickes verkoper onbekend OZ162423119v
UILKES, DOETJE Doed Ulkes koper huisVijverstraat1640234108r
ULBES, DOETJEwijlen Doed Uulbes verkoper Vijver WZ162523146r
WILLEMS, DOEDE Doed Willems naastligger ten noorden Brouwersstraat 1616312335r
WOPKES, DOETJE Doed Wopckes verpachter grond Nieuwstraat 461605228454r
JANS, Doeddtie Jans koper Gardenierstraat 11784261233r
, DOEDE Doede pannenbakkerverpachter grond (af te kopen voor 30-00-00 CG)onbekend159722831r
, DOEDE Doede pannenbakkernaastligger ten zuiden onbekend159722831r
, DOEDE Doede naastligger ten noorden Brouwersstraat 161631232169r
, DOEDEde schuur van Doede gortmakernaastligger ten zuiden Franekereind 61641234130v
, DOEDE Doede gortmakernaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen164223519v
, DOEDE Doede gortmakernaastligger ten westen Weverstraat1644235107v
, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede verkoper onbekend16702402ra
BAKKER, DOEDE de tuin van Doede Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1730247361r
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten westen onbekend1737249202r
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten oosten Moriaanstraat 51737249218v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat 51737249218v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten oosten Moriaanstraat 31738249337v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat 31738249337v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten noorden Franekereind 23west173925076v
BAKKER, DOEDE de tuin van Doede Backerkoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat 26174425154v
BAKKER, DOEDE Doede Backerkoopmannaastligger ten noorden Moriaanstraat 31754253138r
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter1760254259v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten noorden Kruisstraat 11762255123r
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten westen onbekend1762255125v
BAKKER, DOEDE Doede Backerkoopmanverkoper Fabrieksstraat 28achter1762255167v
BAKKER, DOEDE Doede Bakkerkoopmannaastligger ten westen Moriaanstraat17342498v
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten oosten Moriaanstraat NZ173524945r
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten noorden Moriaanstraat NZ173524945r
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten noorden Moriaanstraat 31735249105v
BAKKER, DOEDE Doede Bakker, c.u.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 401742250258v
BAKKER, DOEDE Doede Bakker, c.u.koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 401742250258v
BAKKER, DOEDE Doede S. Bakkerkoper Voorstraat 93oost175225334v
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter1759254202v
BAKKER, DOEDE Doede S. Bakkerverkoper q.q. Voorstraat 841778259134v
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten zuiden Voorstraat 89een_achter1780259256r
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten westen Kruisstraat 3west1784261234r
BRANDS, DOEDE Doede Brantsnaastligger ten westen Voorstraat 61629232105v
HOUT, DOEDE Doede van der Houtapothekerkoper huis, tuin en hofVoorstraat 91178526223v
HOUT, DOEDE Doede van der Houtkoper kamerVoorstraat 93achter178526223v
HOUT, DOEDE Doede van der Houtnaastligger ten westen Voorstraat 93178526230r
HOUT, DOEDE Doede van der Houtnaastligger ten westen Voorstraat 93achter178526230r
HOUT, DOEDE Doede van der Houtnaastligger ten noorden Voorstraat 93achter178526230r
HOUT, DOEDE Doede van der Houtapothekerhuurder Voorstraat 89178526231v
, DOEDE Doede Mosch, c.u.huurder Weverstraat 101695243124v
SLOTERDIJK, DOEDE colonel hopman Doede Theotardus Sloterdijknaastligger ten oosten Liemendijk ZZ1701244124v
VEER, DOEDE Doede van der Veerschipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Heiligeweg 191803266254r
VEER, DOEDE Doede van der Veerschipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Herenwaltje 9180426725v
VEER, DOEDE Doede van der Veerschipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Herenwaltje 11180426725v
VOSMA, DOEDE Doede Vosmakoper huisHofstraat 201722246127v
VOSMA, DOEDE de stalling van de vader van Doede Vosmanaastligger ten oosten Hofstraat 201722246127v
VOSMA, DOEDE de tuin van de vader van Doede Vosmanaastligger ten zuiden Hofstraat 201722246127v
VOSMA, DOEDE Doede Vosmakoper van 1/2 hof met zomerhuis en kamerRozengracht 19oost1722246127v
VOSMA, DOEDE vroedsman Doede Vosmakoper achterhuis en zomerhuisVoorstraat 95achter1722246145r
VOSMA, DOEDE vroedsman Doede Vosmanaastligger ten oosten Voorstraat 731729247285v
VOSMA, DOEDE vroedsman Doede Vosmanaastligger ten westen Hofstraat 12a1729247287r
VOSMA, DOEDE burgemeester Doede Vosma, e.a.naastligger ten noorden Rozengracht 15173925016r
VOSMA, DOEDE burgemeester Doede Vosma, c.s.naastligger ten noorden Rozengracht 17173925016r
VOSMA, DOEDE burgemeester Doede Vosma, e.a.naastligger ten noorden Rozenstraat WZ173925016r
VOSMA, DOEDE burgemeester Doede J. Vosmanaastligger ten westen Voorstraat 97173925049v
VOSMA, DOEDE burgemeester Doede J. Vosmanaastligger ten noorden Voorstraat 97173925049v
VOSMA, DOEDE de heer burgemeester Doede Vosmanaastligger ten westen Voorstraat 99173925069v
VOSMA, DOEDE oud burgemeester de heer Doede Vosmakoper woningHofstraat 311741250147v
VOSMA, DOEDE burgemeester Doede Vosmanaastligger ten westen Hofstraat 12a174525173v
VOSMA, DOEDE burgemeester Doede Vosmanaastligger ten westen Rozengracht 171746251135v
VOSMA, DOEDE burgemeester Doede Vosmanaastligger ten noorden Rozengracht 131746251138r
VOSMA, DOEDE oud burgemeester Doede Vosmanaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 271748251207v
VOSMA, DOEDE oud burgemeester Doede Vosmanaastligger ten westen Voorstraat 811749251256v
VOSMA, DOEDE burgemeester Doede Vosmanaastligger ten westen Voorstraat 991751252163r
VOSMA, DOEDE Doede Vosmanaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 171753253124r
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts , c.u.huurder (p.j.)in de noorder nieuwestad ZZ1651236181r
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts koopmankoper huisZeilmakersstraat 171652236201v
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191657237108r
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 151659237188v
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19167024021v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u.koper huis, loods en plaatsKerkpoortstraat 591658237170r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 65166023864v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 591661238111r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes verkoper q.q. Noorderhaven 13166923937ra
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes verkoper Schritsen NZ167124038r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakker (mr. -)koper huisHofstraat ZZ167224097r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakker (mr. -)koper kamerGrote Kerkstraat 28167224097v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u.bakkerkoper grondpacht van 1-10-00 CGFranekereind 131673240128v
BAUKES, DOEDEgrondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes , c.u.bakkereigenaar perceel Franekereind 13de Fortuin1673240128v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huis met een bakhuisFranekereind 91676240222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 91676240222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huisFranekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes eigenaar van 1/2 Franekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten oosten Franekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper provisioneel huis, plaats en steegRommelhaven 1116702403ra
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 281682241214v
BAUKES, DOEDEwijlen Doede Baukes verkoper Wortelstraat 10172024658r
, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brandt naastligger ten oosten Voorstraat 4167024011v
BRANDS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brandts naastligger ten oosten Voorstraat 4166023847v
BRANDS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brandts naastligger ten westen Voorstraat 81661238115v
BRANDS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brandts naastligger ten westen Voorstraat 816652395ra
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper dwarshuisVoorstraat 41619230151v
BRANDS, DOEDE Doede Brants , c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 41619230151v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper huis en mouterij met een aanbouw terzijde, twee kamers ten oosten achter het huis en een hovinge en het eigendom vd steeg ten oostenFranekereind 241619230165v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerverkoper Franekereind 241619230166v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper 1/4 huisVoorstraat 61620230239v
BRANDS, DOEDEde koper Doede Brants , c.u.bakkernaastligger ten westen Voorstraat 61620230239v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper 1/4 huisVoorstraat 61629232105v
BRANDS, DOEDE Doede Brants , c.u.bakkereigenaar van 3/4 Voorstraat 61629232105v
BRANDS, DOEDE Doede Brants naastligger ten westen Voorstraat 8163223362r
BRANDS, DOEDE Doede Brants , e.a.naastligger ten westen Voorstraat 8164323589r
BRANDS, DOEDEhet huis van Doede Brants naastligger ten westen Voorstraat 8164823618r
BRANDS, DOEDEde weduwe en erfgenamen van wijlen Doede Brants naastligger ten oosten Voorstraat 21653236241v
BRANDS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brants naastligger ten oosten Voorstraat 21658237249r
BRANDS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brants naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 11658237249r
DJOERDS, DOEDE Doede Dioerdts naastligger ten oosten Achterstraat NZ1602228334r
DIRKS, DOEDE Doede Dircx verkoper Hofstraat 271725246216v
DOEDES, DOEDE Doede Doedes koper huis met schuur met een plaatske daartussen en een plaatske achter de schuur. ([voor de vier percelen in deze akte])Grote Kerkstraat 351630232151r
DOEDES, DOEDE Doede Doedes koper ledige plaats ([voor de vier percelen in deze akte])Kruisstraat NZ1630232151r
DOEDES, DOEDE Doede Doedes koper 8 pm land ([voor de vier percelen in deze akte])buiten Harlingen1630232151r
DOEDES, DOEDE Doede Doedes koper rode withoofde koe en wagen ([voor de vier percelen in deze akte])onbekend1630232151r
DOEDES, DOEDE Doede Doedes verkoper Grote Kerkstraat 351631232181v
EEBES, DOEDE Doede Ebes verkoper Voorstraat 741636233180r
EELKES, DOEDEwijlen Doede Eeltjes koper Spinstraat NZ175725457v
EELKES, DOEDEwijlen Doede Eeltjes verkoper Spinstraat ZZ176425623r
FEIKES, DOEDEde weduwe van Doede Feickes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 421712245174v
FEIKES, DOEDEwijlen Doede Feickes verkoper Nieuwstraat 461714245225v
FEIKES, DOEDEde weduwe van Doede Feickes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 421715245234r
FEIKES, DOEDE Doede Feikes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 401701244122v
FEIKES, DOEDE Doede Feikes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 421701244122v
FEIKES, DOEDE Doede Feikes Moschzoutdragerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 481689242284v
FEIKES, DOEDE Doede Feykes zoutdragerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 50169324347r
FOPPES, DOEDE Doede Foppes verkoper Ooievaarsteeg 6177725985r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakker (mr. -)koper provisioneel Hoogstraat 43167624031ra
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks zoutziederkoper zoutkeet ([voor de twee percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks zoutziederkoper kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg 8167824114r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakker en koopman (mr. -)koper zoutkeetWilliam Boothstraat 5zuid167824122v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten oosten Kruisstraat167924130r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg167924132r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden onbekend167924132v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakkerverkoper Rapenburg ZZ167924149v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper grondpacht van 6-00-00 GGten oosten van Harlingen ZZde Kleine Spijker1689242287v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper 8/15 van 1/2 windmolen genaamd de KerkpoortsmolenKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1689242292v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper twee huizenScheffersplein 271690242303v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden Scheffersplein 271690242303v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper kamerScheffersplein 271690242325r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten westen Scheffersplein 271690242325r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden Scheffersplein 271690242325r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 401692242386r
HENDRIKS, DOEDEde keet van Doede Hendricks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ16922435v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper door niaar 1/2 hof met bomen, planten en prieeltjeRapenburg NZ1664238221r
HENDRIKS, DOEDE(de proclamant?) Doede Hendriks bakkernaastligger ten oosten Rapenburg NZ1664238221r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks , c.s.bakkerkoper dwarshuis met een ledige plaats ten oosten en zuidenRapenburg ZZ1664238221v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper oud huis en plaatsRapenburg1664238229v
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendriks naastligger ten oosten Rapenburg NZ166423825va
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendriks koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 821695243157v
HENDRIKS, DOEDEde keet van de weduwe van Doede Hendriks naastligger ten zuiden Scheffersplein 231697243311v
BAKKER, DOEDE HENDRIKS Doede Hendriks Backernaastligger ten oosten Voorstraat 82169924422r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix , c.u.koper van 1/2 huis van twee woningen onder een dak, met een kamer en loods daarachter het medegebruik van de steeg ten oostenVoorstraat 841653236219v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg1659237208v
HENDRIKS, DOEDEde steeg van Doede Hendrix naastligger ten westen Voorstraat 86166723964v
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten onbekend167024018r
HENDRIKS, DOEDEten dele de hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten zuiden onbekend167024018r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix bakkerkoper 1/2 hof, kamer en paardenstalWeverstraat167024030r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Weverstraat167024030r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg167124034v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix bakker (mr. -)koper schuurKruisstraat 6167124072r
HENDRIKS, DOEDEgrondpacht uit het pakhuis van Doede Hendrix bakkereigenaar perceel Heiligeweg1674240135r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240195r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koper grondpacht van 2-16-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Noordijs OZ1675240199v
HENDRIKS, DOEDEgrondpacht uit het huis of de schuur van Doede Hendrix eigenaar perceel Noordijs OZ1675240199v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koper grondpacht van 4-00-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Voorstraat 901675240199v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koper grondpacht van 4-00-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Noordijs OZ1675240199v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koper grondpacht van 1-02-12 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Schoolsteeg OZ1675240199v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper Heiligeweg1676240214r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten westen Heiligeweg1676240214r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Heiligeweg1676240214r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg NZ16712404ra
HENDRIKS, DOEDEde onlangs gekochte woning door Doede Hendrix naastligger ten westen Heiligeweg 27midden167624033ra
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix , c.s.naastligger ten westen Heiligeweg 27midden168024161v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix verkoper Gardenierstraat 61682241194r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix verkoper Both Apothekerstraat 11682241194v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten westen Voorstraat 86168424249v
HENDRIKS, DOEDEhet achterhuis van Doede Hendrix koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 86168424249v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten oosten Kruisstraat 4168524262r
HENDRIKS, DOEDEzoutkeet van Doede Hendrix naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3168524293r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Rapenburg NZ1686242150v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 31687242160v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koper kamerRapenburg NZ1687242168r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg NZ1687242168r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten noorden Rapenburg NZ1687242168r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix zoutziederkoper 1/14 van 1/2 windmolen genaamd de KerkpoortsmolenKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1687242191r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper door niaar huisGrote Kerkstraat 31west1688242228r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper 2/15 van een halve windmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, en molenaarshuisKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1688242228v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper kamerScheffersplein 271690242322r
HENDRIKS, DOEDEde koper Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Scheffersplein 271690242322r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper stalOoievaarsteeg 331691242341r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper kamer en loodsKromme Elleboogsteeg 11691242361r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten westen Heiligeweg 27noord1692242378v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper vier aan elkaar staande huizen, woningen en ervenScheffersplein 2916922436r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Scheffersplein 2916922436r
HENDRIKS, DOEDEde [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Doede Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord169324360r
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 821695243166r
HENDRIKS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Hendrix naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden1696243196v
HENDRIKS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Hendrix naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31midden1696243196v
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten westen Voorstraat 86170024480v
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix koopmanerflater Kruisstraat ZZ1701244120r
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix koopmanerflaterse Grote Kerkstraat 31west1701244120v
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix erflater Scheffersplein 251702244162v
HENDRIKS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 27noord17072457v
HERES, DOEDE Doede Heris verkoper onbekend1620230226v
HOBBES, DOEDE Doede Hobbes schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Brouwersstraat 14168224162va
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 41achter1599228158v
JAKOBS, DOEDEhet huis van Doede Jacobs schuitvaardernaastligger ten oosten* Kleine Kerkstraat 71599228184r
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs verkoper van 1/2 Noorderhaven 331602228280v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs schuitvaarderverkoper Kleine Kerkstraat 7achter1603228370v
JAKOBS, DOEDEde hof of ledige plaats van Doede Jacobs naastligger ten zuiden Voorstraat 78163823459v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs distillateurkoper 1/3 huisLanen 85west16832421r
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs distillateurbewoner Lanen 85west16832421r
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs voermankoper huis, erf en stallingDroogstraat168524292v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)koper huis al waar De Morgenstar in de gevel staatLanen 85oostde Morgenster1691242339v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 85oost1691242339v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs gebruiker Franekerpoort (gebied)16842423ra
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 8168724211va
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 4169224225ra
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 85oost169224225va
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs verkoper Lanen 85west169224226ra
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper Lanen 85west169224226ra
JAKOBS, DOEDEals bewoner Doede Jacobs voermannaastligger ten noorden Hoogstraat 11169324338v
JANS, DOEDEwijlen Doede Jansen verkoper Hoogstraat NZ1640234117r
JANS, DOEDEwijlen Doede Jansen koper Zoutsloot 251669239184v
JANS, DOEDE Doede Jansen timmermankoper huisNoorderhaven 57oost_voor167124056r
JANS, DOEDE Doede Jansen , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Noorderhaven 57oost_voor1673240126v
JANS, DOEDE Doede Jansen verkoper van 5/30 en 3/30 [staat: 1/6 en 1/10] Noorderhaven 4716782415ra
JANS, DOEDE Doede Jansen schipper (schuit-)koper herbouwd dwarshuisZoutsloot 24169924417r
JANS, DOEDEde weduwe van Doede Jansen naastligger ten oosten Lanen 82a1717245294r
JANS, DOEDEde weduwe van Doede Jansen naastligger ten zuiden Lanen 841712245315v
JANS, DOEDEde weduwe van wijlen Doede Jansen naastligger ten oosten Lanen 82a1712245315v
JANS, DOEDEwijlen Doede Jansen erflater Zoutsloot 241728247211v
JELTES, DOEDEde kamer van Doede Jeltes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 22161723077v
JELTES, DOEDE Doede Jeltes verkoper Vijver 91617230100r
JOHANNES, DOEDE Doede Johannes verkoper Heiligeweg 261791263319r
VOSMA, DOEDE JOHANNESburgemeester Doede Johannes Vosmanaastligger ten noorden Rozengracht 91740250141r
VOSMA, DOEDE JOHANNESburgemeester Doede Johannes Vosmanaastligger ten noorden Rozengracht 151741250169v
VOSMA, DOEDE JOHANNESoud burgemeester Doede Johannes Vosmaverkoper Hofstraat 121748251211r
VOSMA, DOEDE JOHANNESoud burgemeester Doede Johannes Vosmanaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west174925214v
VOSMA, DOEDE JOHANNESburgemeester Doede Johannis Vosmakoper pakhuisVoorstraat 97achter1737249187v
VOSMA, DOEDE JOHANNESburgemeester Doede Johannis Vosmakoper door niaar huisVoorstraat 97173925049v
JOUKES, DOEDE Doede Jouckes verkoper Sint Odolphisteeg OZ1629232104v
LIEUWES, DOEDE Doede Lieuwes , c.s.huurder Zuiderhaven 23achter169224315v
LIEUWES, DOEDEhuisman Doede Lieuwes verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ172824798v
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels koper huis daer den Blauwe Bijl uythangt, met het houten huisje op de walFranekereind 29oostde Blauwe Bijl159722869r
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels protesteert vanwege een hypotheek onbekend1598228113r
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels naastligger ten oosten Franekereind 271600228223r
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels verkoper Havenplein 81619230192v
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels molenaarverwandelaar Havenplein 101621230265v
, DOEDE Doede Michyls protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
OKKES, DOEDE Doede Ockes metselaarverkoper Bargebuurt 181765256104v
PIETERS, DOEDE Doede Peters , c.u.gortmakerverkoper Kruisstraat 3west1640234108v
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten noorden Heiligeweg 601640234117v
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16552374v1
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten zuiden Heiligeweg 66165523732r
PIERS, DOEDE Doede Piers kuiperkoper huisLanen 331647235267v
PIERS, DOEDE Doede Piers kuipernaastligger ten westen Lanen 3516552374v1
PIERS, DOEDE Doede Piers kuipernaastligger ten westen Lanen 35165523749r
PIERS, DOEDE Doede Piers koper van 1/2 huis alwaer de Vette Os placht uit te hangen, loods en plaatsLanen 21de Vette Os1662238142r
PIERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Piers verkoper van 1/2 (per decreet)Lanen 211668239141v
PIERS, DOEDEwijlen Doede Piers kuipererflater Lanen 33166823921va
PIERS, DOEDEwijlen Doede Piers kuipererflater Lanen 21166823921va
PIERS, DOEDEhet huis genaamd de Vette Os, van de erfgenamen van wijlen Doede Piers , c.s.naastligger ten zuiden Lanen 21achterde Vette Os168424212v
PIERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Piers verkoper Grote Kerkstraat 2917182468v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters , c.u.koper huis met rosmolenNieuwstraat 561619230152r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters gortmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 541620230222r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters koper huis met de schuurHeiligeweg 64162623198v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters verkoper Nieuwstraat 56162623199r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters geniaarde koper Wortelstraat 3163323388r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1640234114r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1650236118v
PIETERS, DOEDEde hof van de vrouw van Doede Pieters naastligger ten oosten Rapenburg NZ1654236258v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1659237219r
PIETERS, DOEDE3 kamers van Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71663238187r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters , voor zijn kindskindverkoper van 1/3 Brouwersstraat 18166623935r
PIETERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Pieters naastligger ten oosten Heiligeweg 681669239179v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7167824113v
PIETERS, DOEDE Doede Piters koper vier pm bouwland ([per pm])ten zuiden van Harlingen163723444v
PIETERS, DOEDE Doede Piters geniaarde koper van 1/3 ten zuiden van Harlingen163723445r
PIETERS, DOEDEde schuur van Doede Piters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ1640234109r
PIETERS, DOEDE Doede Piters , c.soc.verkoper Vijverstraat 261650236116v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters naastligger ten noorden Nieuwstraat 581623230336r
PIETERS, DOEDE Doede Pyters naastligger ten noorden Nieuwstraat 581623230345v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters verkoper Zoutsloot NZ1635233163v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters koper oude kamer met ledige plaats ten zuidenonbekend16362342v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters , c.u.koopmankoper huis met een ledige plaatsFranekereind 61644235112v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen1651236165r
PIETERS, DOEDEde hof van de vrouw van Doede Pyters naastligger ten oosten Rapenburg NZ1652236208r
PIETERS, DOEDE Doede Pytters koopmankoper huisKlaverbladstraat 191644235155v
PIETERS, DOEDE Doede Pytters verkoper Klaverbladstraat 191646235237r
PIETERS, DOEDEde weduwe van Doede* Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71653236222r
PIETERS, DOEDEde weduwe van Doede* Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 91653236222r
PIETERS, DOEDEde hof van Doede Pytters naastligger ten oosten Rapenburg NZ1654236267v
PIETERS, DOEDE Doede Pytters naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen165523736r
PIETERS, DOEDEde hof van de vrouw van Doede Pytters naastligger ten oosten Rapenburg NZ166123893v
PIETERS, DOEDE Doede Pytters verkoper Spinhuisstraat166623947r
PIETERS, DOEDEde nagelaten woning van Doede Pytters naastligger ten oosten Franekereind 41669239187r
PIETERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Pytters naastligger ten oosten Heiligeweg 641670239218r
PIETERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Pytters verkoper Heiligeweg 641670239218r
PIETERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Pytters verkoper Franekereind 616702402ra
PIETERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Pytters verkoper Lammert Warndersteeg 516702402ra
ROELOFS, DOEDE Doede Roelefs verkoper Klaverbladstraat WZ1650236133r
ROELOFS, DOEDE Doede Roelefs naastligger ten westen Weverstraat 171650236137r
ROELOFS, DOEDE Doede Roelefs , c.u.naastligger ten westen Weverstraat 151650236137v
ROELOFS, DOEDEde hof van Doede Roelefs , c.u.naastligger ten noorden Weverstraat 151650236137v
ROELOFS, DOEDE Doede Roelefs , c.u.verkoper Weverstraat 151650236137v
ROELOFS, DOEDE Doede Roelffs , c.u.koper kamerWeverstraat164823632r
ROELOFS, DOEDE Doede Roeliffs , c.u.koper kamer, lood, plaats en weefwinkelWeverstraat NZ164823632v
ROELOFS, DOEDE Doede Roelifs naastligger ten noorden Nieuwstraat 33164823641r
RUURDS, DOEDE Doede Ruyrds verkoper Achterstraat NZ1599228151r
SEERPS, DOEDE Doede Seerps bakkerverkoper Rapenburg1729247258r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmannaastligger ten noorden Franekereind 23oost173925018r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmankoper huis en tuintjeVoorstraat 911742250275v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmanverkoper Voorstraat 421743250280r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat 121754253163v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoper door niaar huisVoorstraat 891765256119r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortsmolen 11770257164r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmanverkoper q.q. Hofstraat 11774258148v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 91178526223v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 91178526223v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93achter178526223v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93achter178526223v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Heiligeweg 52178526225v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Heiligeweg 50178526227r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Heiligeweg 50178526227r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backererflater Scheffersplein 29178526228r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Scheffersplein 29178526228r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93178526230r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93178526230r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93achter178526230r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93achter178526230r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 89178526231v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 89178526231v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmankoper huis en erfVoorstraat 421742250244v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerzoutzieder en koopmanverkoper van 1/12 Lanen 7317432513r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmankoper huis of woningVoorstraat 93achter175025282r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 93achter175025282r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 93achter175025282r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 481782260192v
SIKKES, DOEDE Doede Sickes kousenverkoper [staat: hoosverkoper]koper huisLanen 5170024474v
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 21171824623v
SIKKES, DOEDE Doede Sickes , n.u.naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 19171824626v
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 211721246118r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten westen Bildtstraat 14173124842r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes wolkammer (mr. -)verkoper Zoutsloot 281734248284r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 211734248293r
SIKKES, DOEDEwijlen Doede Sickes wolkammer (mr. -)verkoper onbekend1741250179r
STUURMAN, DOEDE SIERKS Doede Sierks Stuurmanhuurder huis Rommelhaven 31737249215v
SIKKES, DOEDEde weduwe van Doede Sikkes [staat: Sierks] naastligger ten oosten Lanen 3174025086r
SIKKES, DOEDEwijlen Doede Sikkes verkoper Lanen 51747251185r
SIPKES, DOEDE Doede Sipkes Hoytamakoper door niaar Rapenburg 10oost1687242182r
SIERKS, DOEDE Doede Sjerks naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 571751252174r
STEFFENS, DOEDE Doede Steffens schoenmaker (mr. -)koper 2/4 schoenmakersperk met 4 kuipen, kalkdobbe en huisZoutsloot 11667239110v
STEFFENS, DOEDE Doede Steffens schoenmaker (mr. -)koper Simon Stijlstraat 31668239146v
STEFFENS, DOEDEde kinderen van wijlen Doede Steffens verkoper Zoutsloot 11674240152v
STEFFENS, DOEDE Doede Steffens schoenmakerbewoner Simon Stijlstraat 316712408va
STEFFENS, DOEDEhet huis van de erfgenamen van wijlen Doede Steffens schoenmakernaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 316712408va
STEFFENS, DOEDEde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Doede Steffens schoenmaker (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat OZ16842424ra
SIEBRENS, DOEDE Doede Sybrants , nu buitens landsverkoper van 1/4 Heiligeweg 31600228199v
SIEMENS, DOEDE Doede Symens verpachter grond Schoolsteeg1619230158v
SIEMENS, DOEDEwijlen Doede Symens verkoper Gardenierstraat ZZ1724246206v
SIEMENS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Symons verpachter grond Schoolsteeg WZ163123330v
SIETSES, DOEDEde meerderjarige kinderen van wijlen Doede Sytses verkoper Bildtstraat 18167124042r
TJALLINGS, DOEDEde weduwe van Doede Tjallingh naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 91680241119v
TJALLINGS, DOEDE Doede Tjallinghs , c.u.turfdragerkoper kamerLammert Warndersteeg 7167824113v
TJALLINGS, DOEDEde weduwe van Doede Tjallings bewoner Lammert Warndersteeg 71681241148v
WILLEMS, DOEDE Doede Willems verkoper Achterstraat NZ1630232122r
WOPKES, DOEDE Doede Wopkes verkoper Grote Bredeplaats 10175725481r
WIEGERS, DOEDE Doede Wygers verkoper van 1/10 Lanen 401762255126v
JAKOBS, de kamer van Doede? Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat16552374v
BARTELDS, DOETJE Doedke Bartels verkoper Noorderhaven 105161523011r
JANS, DOETJE Doedke Jansen verkoper Kleine Bredeplaats 211623230359v
SIKKES, DOETJE Doedke Syckes verkoper Ooievaarsteeg1615229283v
WOPKES, DOETJE Doedke Wopckes verkoper Hofstraat 171614229230v
VOSMA, DOEDE wijlen burgemeester Doedoneus Vosmaverkoper Voorstraat 9717562542r
VOSMA, DOEDE wijlen burgemeester Doedoneus Vosmaverkoper Hofstraat 2017562543v
VOSMA, DOEDE oud burgemeester Doedonius Vosmakoper woningHofstraat 35175325376v
BOTES, DOETJEwijlen Doedt Bottes erflater Kerkpad 181604228405r
, DOETJE Doedtie , jongste dochterverkoper Voorstraat 361600228206r
KRIJTENBURG, DOETJE Doedtie Crytenburgverkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost1701244127r
KRIJTENBURG, DOETJE Doedtie Crytenburgverkoper van 1/5 Romastraat 4west1701244128r
TADEMA, DOETJE juffrouw Doedtie van Tademaafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Noordijs 151647235255v
AGES, DOETJEwijlen Doedtie Ages verkoper Zuiderhaven 1oud1677240252v
AGES, DOETJEwijlen Doedtie Ages verkoper Voorstraat 371677240253v
AGES, DOETJE Doedtie Ages naastligger ten zuiden Lanen 571677240254r
AGES, DOETJE Doedtie Ages naastligger ten noorden Lanen 571677240254r
AGES, DOETJEwijlen Doedtie Ages verkoper Lanen 571677240254r
AGES, DOETJE Doedtie Ages naastligger ten noorden Lanen 611677240254v
AGES, DOETJEwijlen Doedtie Ages verkoper Lanen 611677240254v
ANDRIES, DOETJE Doedtie Andries naastligger ten westen Spinstraat165523735r
ANDRIES, DOETJE Doedtie Andries naastligger ten oosten Spinstraat165523735v
BARTELDS, DOETJE Doedtie Bartels verkoper Droogstraat 31615229241r
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten westen Peterseliestraat171824629r
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten noorden Peterseliestraat171824629r
KLASES, DOETJE Doedtie Clases koper Grote Kerkstraat 301710245117r
KLASES, DOETJE Doedtie Clases koper door niaar kamerPeterseliestraat171824629r
KORNELIS, DOETJE Doedtie Cornelis verkoper Grote Ossenmarkt 19171824626v
DIRKS, DOETJE Doedtie Dirks verkoper Sint Odolphisteeg 1817392507v
HESSELS, DOETJE Doedtie Hessels koper nieuiw huis, tuin en zomerhuisRozengracht 11168024199v
HESSELS, DOETJE Doedtie Hessels verkoper Rozengracht 131680241112r
IEPES, DOETJE Doedtie Ipes bruid 1605228479r
JAKOBS, DOETJEwijlen Doedtie Jacobs verkoper Scheerstraat 71695243118v
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs koper Hofstraat 151703244227v
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs verkoper Hofstraat 1317072459r
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs koper Hofstraat 41170724538v
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs verkoper Hofstraat 411711245163r
JANS, DOETJEmeerderjarige Doedtie Jansen verkoper Schoolstraat 11696243188r
JOHANNES, DOETJE Doedtie Joannis Hanekuickkoper Zuiderhaven ZZ1674240167r
LIEUWES, DOETJE Doedtie Lieuwes verkoper van 1/2 Voorstraat 851696243207r
LIEUWES, DOETJE Doedtie Lieuwes naastligger ten zuiden Kroonsteeg 51712245172r
LIEUWES, DOETJEhet huis van Doedtie Lieuwes naastligger ten zuiden Kroonsteeg 51714245224r
LIEUWES, DOETJE Doedtie Lieuwes , c.s.verkoper Voorstraat 11715245236v
LIEUWES, DOETJEwijlen Doedtie Lieuwes verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
OLFERTS, DOETJE Doedtie Olpherts koper Molenpad ZZ1706244333v
PIERS, DOETJE Doedtie Piers verkoper Schritsen 681674240166r
PIERS, DOETJEde crediteuren van Doedtie Piers verkoper Kleine Bredeplaats 101675240212r
PIERS, DOETJEhet huis nagelaten door wijlen Doedtie Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12167524028ra
PIETERS, DOETJE Doedtie Pieters koper Grote Kerkstraat NZ1627231164r
PIETERS, DOETJEde koper Doedtie Pieters naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat NZ1627231164r
RIENKS, DOETJE Doedtie Rienx koper Noorderhaven 1101673240115r
SIEMENS, DOETJE Doedtie Simens verkoper Zoutsloot 11716245272v
LUITING, DOETJE SIPKES Doedtie Sipkes Luitingaverkoper Zuiderhaven 48164323579r
TJERKS, DOETJE Doedtie Tyercks koper Schritsen 641627231169v
OEPKES, DOETJE Doedtie Upkes koper Scheerstraat 10169924428r
OEPKES, DOETJE Doedtie Upkes verkoper Nieuwstraat 50171824616r
WIEGERS, DOETJE Doedtie Wiegers koper Schritsen 32een_achter162723214r
WIEGERS, DOETJE Doedtie Wygers verkoper Schritsen 32163123328r
BEKENS, DOETJE Doedtje Beekenskoper Kerkpoortstraat 51180826820r
SPANNENBURG, DOETJE Doedtje Spannenburgnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81782260213v
SPANNENBURG, DOETJE Doedtje Spannenburgverkoper Both Apothekerstraat 81782260213v
SPANNENBURG, DOETJE Doedtje Spannenburgverkoper q.q. Both Apothekerstraat 81782260213v
SPANNENBURG, DOETJE Doedtje Spannenburgverkoper Both Apothekerstraat 8178826358r
KRIJTENBURG, DOETJE ARJENSjongedochter Doedtje Arjens Crytenburghverkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
HIBBES, DOETJE Doedtje Hebbes koper Voorstraat 231803266256v
SPANNENBURG, DOETJE HENDRIKS Doedtje Hendriks Spannenburgkoper Hoogstraat 181787262211v
HOUTKOPER, DOETJE JAKOBS Doedtje Jacobs Houtkoperkoper Heiligeweg 241780259233v
LIEUWES, DOETJE Doedtje Lieuwes verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v
PIETERS, DOETJE Doedtje Pieters huurder Dijkswal 61810268333v
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 41802266167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 61802266167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 81802266167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 101802266167r
WIEGERS, DOETJE Doedtje Wiegers koper Bildtpoort (gebied)1784261149r
BARTELDS, DOETJE Doedtke Bartels verkoper Droogstraat 16161623055v
DOOITSES, DOETJEwijlen Doedtke Doytses verkoper Bildtpoort (gebied)1618230143v
TEUNIS, DOOITSE Doeitse Teunis kooltjerverkoper Rozengracht 18176425668r
, DOEKEde weeskinderen van Doeke verkoper Hoogstraat1604228407r
, DOEKEde hof van Doeke naastligger ten zuiden Romastraat 4oost1669239204r
VENEMA, DOEKE Doeke Feenemanaastligger ten noorden Tiepelsteeg176725713r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemanaastligger ten noorden Borstelsteeg 11769257123v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemaverver en glasmaker (mr. -)koper huis en weefwinkelRomastraat ZZ178126034v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemanaastligger ten oosten Voorstraat 57178126050r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemanaastligger ten noorden Voorstraat 57178126050r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemaverver en glasmaker (mr. -)koper van 1/3 Grote Kerkstraat 461782260235r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemanaastligger ten noorden Karremanstraat 71784261194v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemaschilder en glasmaker (mr. -)geniaarde koper Kruisstraat 3west1784261234r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemaverver (mr. -)koper door niaar tuin en zomerhuisKromme Elleboogsteeg1784261240v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemanaastligger ten westen Droogstraat 611785261277r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemanaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 151795264289r
GALEMA, DOEKE de erfgenamen van wijlen Doeke Galama*bakkernaastligger ten noorden Hoogstraat 1170124490r
KRAMER, DOEKE Doeke Kramerschipper op Sneek (veer-)koper huisNieuwstraat 54180826846v
KRAMER, DOEKE wijlen Doeke Kramerverkoper Nieuwstraat 54181026983r
VENEMA, DOEKE Doeke Veenemaverkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 271789263166r
VENEMA, DOEKE Doeke Veenemanaastligger ten oosten Lanen 381790263264r
, DOEKE Doeke Venamanaastligger ten westen Voorstraat 61178826340v
VENEMA, DOEKE Doeke Venemanaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 151770257149v
VENEMA, DOEKE Doeke Venemanaastligger ten westen Nieuwstraat 34177225860r
VENEMA, DOEKE Doeke Venemanaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 151775258223v
VENEMA, DOEKE Doeke Venemaverver en glasmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 51778259139v
VENEMA, DOEKE Doeke Venemanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231779259221r
VENEMA, DOEKELTJE Doeke Venemageniaarde koper van 1/2 Both Apothekerstraat 15zuid1780259288v
VENEMA, DOEKE Doeke Venemageniaarde koper Droogstraat ZZ1782260207r
VENEMA, DOEKE Doeke Venemaverver en glasmakerkoper Kerkpoortstraat 101782260233r
VENEMA, DOEKE Doeke Venemaverver en glasmaker (mr. -)koper Kerkpoortstraat 271782260234r
VENEMA, DOEKE Doeke Venemanaastligger ten noorden Karremanstraat 7178326136v
VENEMA, DOEKE Doeke Venemakoper van 1/3 huisDroogstraat 59178326145v
VENEMA, DOEKE Doeke Venemanaastligger ten oosten Voorstraat 57178326180v
VENEMA, DOEKE Doeke Venemanaastligger ten noorden Voorstraat 57178326180v
VENEMA, DOEKE Doeke Venemakoper 1/3 huisDroogstraat 59178626275r
VENEMA, DOEKE Doeke Venemanaastligger ten westen Voorstraat 61178626288r
VENEMA, DOEKE oud burgersergeant Doeke Venemakoper huisLanen 80178926380v
VENEMA, DOEKE Doeke Venemaverver (mr. -)koper van 1/2 Grote Kerkstraat 461789263162r
VENEMA, DOEKE Doeke Venemanaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 71791263344r
VENEMA, DOEKE Doeke Venemanaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7179726554v
VENEMA, DOEKE de erfgenamen van wijlen Doeke Venemanaastligger ten oosten Lanen 381802266104ar
SIERSMA, DOEKE Doeke J. Ziersmakoper zoutkeetNoorderkade 251807267325r
DOEKES, DOEKE Doeke Doekes , de jongeverkoper Zoutsloot 1071686242154v
HARKES, DOEKE Doeke Harkes , c.u. e.a.opzichterhuurder (p.j.)Zoutsloot 671788262258r
HERES, DOEKE Doeke Heeres sleefmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Schritsen 4176125572v
HERES, DOEKE Doeke Heeres huurder (p.j.)Zuiderstraat 12176425626v
WYNIA, DOEKE HENDRIKS Doeke Hendriks Wyniakoper huisOoievaarsteeg 111803266228r
JONGEMA, DOEKE JANS Doeke Jans Jongmaverkoper Zuiderstraat1702244173r
JANS, DOEKEde hof van Doeke Jansen naastligger ten westen Zuiderstraat1698243351v
JANS, DOEKE Doeke Jansen naastligger ten westen Heiligeweg 7170824543v
JANS, DOEKEde weduwe van Doeke Jansen naastligger ten zuiden Voorstraat 57achter1722246139r
JANS, DOEKEde weduwe van Doeke Jansen naastligger ten zuiden Voorstraat 57achter1724246206r
JANS, DOEKE Doeke Jansen naastligger (waarmee een gezamenlijk secreet)Heiligeweg 71724246207v
JANS, DOEKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Doeke Jansen naastligger ten westen Voorstraat 611736249106r
JANS, DOEKEde erfgenamen van wijlen de weduwe van ? Doeke Jansen naastligger ten zuiden Voorstraat 57achter174025082r
JANS, DOEKEde erfgenamen van wijlen de weduwe van Doeke Jansen , c.s.naastligger ten westen Voorstraat 611741250197v
JANS, DOEKEde weduwe van Doeke Jansens naastligger ten westen Voorstraat 61172724712v
JOHANNES, DOEKE Doeke Joannis blokmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 6163623416v
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts schipper op Amsterdam (beurt-)koper huisZoutsloot 181789263175v
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts , soc.naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131794264231v
MEINTES, DOEKE Doeke Meintes naastligger ten westen Zoutsloot 201800265252r
MEINTES, DOEKEwijlen Doeke Meintes erflater Zoutsloot 18180826888r
PIETERS, DOEKE Doeke Pieters , c.soc.schoenmaker (mr. -)huurder Lanen 151733248205r
PIETERS, DOEKEde weduwe van Doeke Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 14175325397v
PIETERS, DOEKEde weduwe van Doeke Pyters naastligger ten oosten Lanen 131754253194r
PIETERS, DOEKE Doeke Pytters naastligger ten oosten Lanen 131747251188v
PIETERS, DOEKEde weduwe van Doeke Pytters naastligger ten zuiden Voorstraat 141759254219r
GALEMA, DOEKE PIETERSde weduwe van Doeke Pytters Galamahuurder Lanen 151752252192v
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes huurder Noorderhaven 661662238136v
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes koper woning met een potkast en bakZoutsloot 59166523925r
SCHELTES, DOEKEwijlen Doeke Scheltes naastligger ten oosten Noorderhaven 68168524284v
SCHELTES, DOEKEde weduwe van Doeke Scheltes naastligger ten oosten Zoutsloot 521687242178v
SIEMENS, DOEKEde crediteuren van Doeke Simons medicinae doctor en koopmaneerdere eigenaar Zoutsloot 641758254140r
SIEMENS, DOEKEde crediteuren van Doeke Simons medicinae doctor en koopmaneerdere eigenaar Droogstraat 771758254140r
SIEMENS, DOEKE Doeke Simons verkoper (deduceerde) Herenwaltje 71758254265r
SIEMENS, DOEKE Doeke Simons verkoper (deduceerde) Wortelstraat 11758254265r
SIEMENS, DOEKE Doeke Symons bakker (mr. -)koper 1/3 huis met timmerhuisHeiligeweg 2117342493r
SIEMENS, DOEKE Doeke Symons naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter1742250257r
SIEMENS, DOEKE Doeke Symons naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter1742250257r
SIEMENS, DOEKE Doeke Symons naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter174425150v
SIEMENS, DOEKE Doeke Symons naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter174425150v
SIEMENS, DOEKE Doeke Symons , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1754253164v
SIEMENS, DOEKEde crediteuren van de geabandonneerde boedel van Doeke Symons verkoper Heiligeweg 21175625433v
SIEMENS, DOEKE Doeke Symons gebruiker vh panwerk Zoutsloot 64175725458v
SIEMENS, DOEKE Doeke Symons gebruiker vh panwerk Droogstraat 77175725458v
SIEMENS, DOEKEde crediteuren van Doeke Symons verkoper Zoutsloot 64175725458v
SIEMENS, DOEKEde crediteuren van Doeke Symons verkoper Droogstraat 77175725458v
SIEMENS, DOEKEhet panwerk van Doeke Symons naastligger ten westen Zoutsloot 70175725460v
SIEMENS, DOEKEhet panwerk van Doeke Symons naastligger ten westen Herenwaltje 10175725460v
TABES, DOEKEde erfgenamen van wijlen Doeke Tabes , CUverkoper Simon Stijlstraat 716312337r
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens glasmaker (mr. -)koper van 1/3 Achterstraat 7174425129v
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens glasmaker en winkelier (mr. -)koper van 1/2 Voorstraat 57174425142v
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens glasmaker (mr. -)geniaarde koper Bildtstraat 211746251152r
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 71750252100v
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens , c.s.naastligger ten zuiden Voorstraat 57achter1751252167v
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens , c.s.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1757254263r
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 151766256225r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Feenemageniaarde koper Voorstraat 57achter1751252167v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Fenemaverver (mr. -)koper door niaar huisVoorstraat 57178326180v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venemaeigenaar van 1/2 (57) Voorstraat 591762255156r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venemanaastligger ten noorden Voorstraat 591762255156r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venemaglasmaker (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter17722585v
ANDRIES, DOEKELEwijlen Doekele Andries erflater Schritsen 21809268251v
HENDRIKS, DOEKELE Doekele Hendriks koper huisDroogstraat 221809268254v
JONGEMA, DOEKELTJE Doekjen Jongmaverkoper Herenknechtenkamerstraat 19175625422v
DOEKES, DOEKELTJE Doekjen Doekes winkelierseverkoper van 1/7 Voorstraat 57174425142v
JONGEMA, DOEKELTJE DOEKES Doekjen Doekes Jongmaverkoper Hoogstraat 211754253194v
JONGEMA, DOEKELTJE DOEKESwijlen Doekjen Doekes Jongmaerflater Zoutsloot 24177325892v
WERF, DOEKELE ANDRIES Doekle Andries van der Werffkoper door niaar huisSchritsen 2178326160r
HENDRIKS, DOEKELE Doekle Hendriks koper huisOoievaarsteeg 14181026994v
PIERS, DOEKELE Doekle Piers verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord1789263148r
TEUNIS, DOEKELE Doekle Teunis , c.u.geniaarde koper Liemendijk NZ1706244315v
WIEBES, DOEKELE Doekle Wybes , c.u.huurder Heiligeweg 15173124855v
WIEBES, DOEKELE Doekle Wybes schipper (schuit-)koper door niaar huis met hofHeiligeweg 201748251228ar
WIEBES, DOEKELE Doekle Wybes , c.u.huurder Heiligeweg 201748251228ar
WIEBES, DOEKELEde weduwe van Doekle Wybes naastligger ten westen Tiepelsteeg1758254132r
WIEBES, DOEKELEwijlen Doekle Wybes verkoper Heiligeweg 201759254239v
TJERKS, Doene Tierx verkoper Schritsen 641644235133r
, wijlen Does Heynsverkoper Both Apothekerstraat161723072r
, DOETJE Doetie naastligger ten oosten Zuiderhaven 46164323548v
KRIJTENBURG, DOETJE Doetie Crytenburgh, meerderjarig verklaarde jongedochterverkoper van 1/5 Kerkpad WZ170024484v
HOUTKOPER, DOETJE Doetie Houtkoperkoper Zuiderhaven 57177725960r
PIPHRON, DOETJE AGES Doetie Aggaeus Piphronverkoper Voorstraat 5016922431ra
ANNES, Doetie Annes turfmeestergeniaarde koper Noorderhaven 1121723246182r
ANNES, DOETJE Doetie Annes koper 1/2 huisVoorstraat 81voor1725246244v
ANNES, DOETJE Doetie Annes bewoner Voorstraat 81voor1725246244v
BARTELDS, DOETJE Doetie Bartels verkoper Vijverstraat 211695243120v
DIRKS, DOETJE Doetie Dirks koper Schritsen 62175325337v
EDGERS, DOETJE Doetie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
EDGERS, DOETJE Doetie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
EELKES, DOETJEde kamer van Doetie Eelckes naastligger ten westen Romastraat 4oost1661238110v
EELKES, DOETJE Doetie Eelkes naastligger ten oosten Romastraat 2166023860v
JAKOBS, DOETJE Doetie Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven 601698243360v
JAKOBS, DOETJE Doetie Jacobs koper Hofstraat 17west1733248265r
JANS, DOETJE Doetie Jans* bewoner Grote Bredeplaats 21163823455r
HANEKUIK, DOETJE JOHANNESwijlen Doetie Joannes Hanekuyckerflater Zuiderhaven ZZ1687242194v
LIEUWES, DOETJE Doetie Lieuwes koper Karremanstraat 51688242248r
LIEUWES, DOETJE Doetie Lieuwes naastligger ten oosten Schritsen 71698243340r
LIEUWES, DOETJEde erfgenamen van wijlen Doetie Lieuwes naastligger ten oosten Schritsen 71717245305v
OEPKES, DOETJE Doetie Oepkes naastligger ten westen Lombardstraat1725246215v
OEPKES, DOETJE Doetie Oepkes naastligger ten noorden Lombardstraat1725246215v
OEPKES, DOETJE Doetie Oepkes verkoper Lombardstraat1725246215v
OEPKES, DOETJE Doetie Oepkes verkoper Scheerstraat 121726246259r
PIETERS, DOETJE Doetie Pieters koper Noorderhaven 481662238126r
PIETERS, DOETJE Doetie Pytters koper Grote Kerkstraat 40west1644235127r
ROMKES, DOETJE Doetie Romckes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 27169424384v
BRAAM, DOETJE ROMKES Doetie Romckes Braemkoper door niaar zoutkeetLammert Warndersteeg 31687242160v
TJERKS, DOETJE Doetie Tiercx koper Brouwersstraat 21635233171r
WIEBRENS, DOETJE Doetie Wybrants verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
FRISIUS, DOETJE Doetje Frisiusverkoper van 1/3 Noorderhaven 1091722246153r
ABES, DOETJE Doetje Abes koper Noorderhaven 421754253147r
ANNES, DOETJE Doetje Annes geniaarde koper Noorderhaven 10172124696v
BARTELDS, DOETJE Doetje Bartels koper Franekereind 23west1689242262v
BERENDS, DOETJE Doetje Beernds koper Rommelhaven 15179626510r
BINNES, DOETJE Doetje Binnes koper Zuiderstraat 101806267287r
DIRKS, DOETJE Doetje Dirks verkoper Brouwersstraat 3175225323v
DIRKS, DOETJE Doetje Dirks winkelierkoper Grote Ossenmarkt 151759254222r
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper van 1/32 Voorstraat 731729247285v
EELKES, DOETJE Doetje Eelckes naastligger ten westen Romastraat 4oost1664238225r
HOITES, DOETJE Doetje Hoytes verkoper (verkoper voor haarzelf)Herenwaltje 191759254187v
HOITES, DOETJE Doetje Hoytes verkoper Herenwaltje 191759254187v
JAKOBS, DOOITSEde kamer van Doetje Jacobs naastligger ten oosten Tiepelsteeg172124699v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper Lombardstraat 1175025253v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper Zuiderhaven 29175225333v
JAKOBS, DOETJEwijlen Doetje Jacobs erflater Simon Stijlstraat 6175625447v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper van 1/2 Hofstraat 17west1757254100v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper van 1/2 Hofstraat 17west1757254100v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs koper huis met tuintjeMolenpad NZ1758254174v
HOUTKOPER, DOETJE JAKOBS Doetje Jacobs Houtkoperverkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
JANS, DOETJE Doetje Jans verkoper Grote Bredeplaats 21163823455r
LIEUWES, DOETJE Doetje Lieuwes koper Schritsen 111675240188v
LIEUWES, DOETJE Doetje Lieuwes naastligger ten oosten Schritsen 71697243304v
OEPKES, DOETJE Doetje Oepkes verkoper Scheerstraat 101730247341v
OTTES, DOETJE Doetje Ottes koper Voorstraat 621787262149v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huis, tuinGardenierstraat 9172724747v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten noorden Gardenierstraat 9172724747v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huisPeterseliestraat ZZ1728247202v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1728247202v
PIERS, DOETJE Doetje Piers koper huisKleine Bredeplaats 101664238211r
BRAAM, DOETJE ROMKES Doetje Romckes Braemgeniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
ROMKES, DOETJE Doetje Romkes verkoper van 1/3 Zuiderhaven 61691242360v
ROMKES, DOETJE Doetje Romkes koper Franekereind 161692242374r
ROMKES, DOETJE Doetje Romkes naastligger ten zuiden Franekereind 161692242374r
SJOERDS, DOETJE Doetje Sjoerds huurder Schritsen 61173124853r
SIEMENS, DOETJE Doetje Symens koper Zuiderhaven ZZ1664238234v
WIEGERS, DOETJE Doetje Wiegers verkoper Bildtpoort (gebied)1795264254r
WIEGERS, DOETJE Doetje Wygers verkoper Bildtstraat 161805267116v
AMBROSIUS, DOETJE Doetke Ambrosius verkoper Zoutsloot 81634233149v
ANDRIES, DOETJE Doetke Andries verkoper Lanen 85oost1619230161v
SPANNENBURG, DOETJE Doettje Spannenburg, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/2 Voorstraat 971780259297v
SPANNENBURG, DOETJE HENDRIKS Doettje Hendriks Spannenburgverkoper Brouwersstraat 91786262115r
WIEGERS, DOETJE Doettje Wiegers koper Bildtstraat 16177225827v
WIEGERS, DOETJE Doettje Wygers , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/10 Lanen 401762255126v
KLASES, DOEIE Doeye Clasen koper huisSchritsen 37162423116r
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u.turfdragerkoper kamerFabrieksstraat WZ1675240209v
JOUWS, DOEIE Doeye Juus naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1a162523189r
EELKES, DOEIEde kamer van Doie Eelckes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ166723988v
EELKES, DOEIE Doie Eelckes turfdragerkoper twee huisjes of kamersZoutsloot 961668239167v
ARENDS, DOOITSE Doitse Anes varensgezelkoper woningZuidersteeg 1173925023v
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamerCarl Visschersteeg 6176125598r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamerBargebuurt 24176125599r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper huisonbekend ZZ1761255100r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis kooltjerkoper huisKromme Elleboogsteeg OZ1762255137v
TJALLINGS, DOOITSE Doitse Tjalles naastligger ten oosten Scheerstraat 10169924428r
TJEERDS, DOOITSE Doitse Tjeerds , c.u.huurder Moriaanstraat 10175725478r
, DOOITSE Doitsen bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat 341706244320r
EELKES, DOEIE Doje Eelckes , c.u.verkoper Lombardstraat1668239166v
WRINGER, Dominico Wringersecretaris van Harlingenverkoper Noorderhaven 771662238124r
WRINGER, de erfgenamen van wijlen Dominico Wringerverkoper Voorstraat 241682241207v
, magister Dominico Annio postulantverkoper Drie Roemersteeg1606228500v
, mr. Dominico Annio procureur postulantverkoper Drie Roemersteeg161122955v
EBINGA, DOMINICUS s.s.minist.candidatus Dominicus Aebingaverkoper van 1/2 Hoogstraat 7achter1702244188v
EBINGA, DOMINICUS s.s.m.candidatus Dominicus Aebingaverkoper van 1/2 Hoogstraat 91702244189r
, DOMINICUS Dominicus Corneliklerk van de Admiraliteitverkoper Noorderhaven 531667239117v
, DOMINICUSburgerhopman Dominicus Corneliikoper 1/2 huisHofstraat 47oost167224082r
, DOMINICUSburgerhopman Dominicus Cornelyverkoper Hofstraat 47oost167224094r
, DOMINICUSburgerhopman Dominicus Cornelyklerk Admiraliteit in Friesland (eerste -)koper huisKleine Bredeplaats 141675240201r
, DOMINICUSburgerhopman Dominicus Cornelynaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16167624036va
, DOMINICUSburgerhopman Dominicus Cornelynaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16167624036va
, DOMINICUSwijlen burgerhopman Dominicus Cornelyverkoper van 1/2 Voorstraat 611681241121r
, DOMINICUSwijlen burgerhopman Dominicus Cornelyverkoper van 1/2 Noorderhaven 1061681241122v
, DOMINICUSwijlen oud burgerhopman Dominicus Cornelynaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 161681241131r
, DOMINICUSwijlen oud burgerhopman Dominicus Cornelynaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 161681241131r
, DOMINICUSde weduwe van hopman Dominicus Cornelynaastligger ten oosten Hondenstraat 14168424216r
, DOMINICUSwijlen burgerhopman Dominicus Cornelyklerk Admiraliteit in Friesland (gezworen -)verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 141689242294r
, DOMINICUSwijlen burgerhopman Dominicus Cornelyklerk Admiraliteit in Friesland (eerste gezworen -)erflater Kleine Bredeplaats 141689242294r
LANTING, DOMINICUS de weduwe van vroedsman Dominicus Lantingnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 37de Drie Schelvissen168524263r
LANTING, DOMINICUS wijlen vroedsman Dominicus Lantingkoper Noorderhaven 58168524287v
, DOMINICUS Dominicus Lantinghhuurder Brouwersstraat 13167224077r
, DOMINICUS Dominicus Lantinghbierstekerkoper hof met bomen, planten, prieel en bellevidereZuiderstraat1675240179v
, DOMINICUS Dominicus Lantinghbierstekerverkoper Zuiderhaven ZZ1676240241r
, DOMINICUSvroedsman Dominicus Lantinghkoper huisNoorderhaven 56de Drie Rozijnekorven1681241172v
, DOMINICUSvroedsman Dominicus Lantinghnaastligger ten zuiden Rinnertspijp 1168224155va
, DOMINICUShet huis genaamd de Drie Schelvissen, van de weduwe van vroedsman Dominicus Lantinghnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 37de Drie Schelvissen16852426ra
MARNSTRA, DOMINICUS burgervaandrig Dominicus Marnstranotariskoper door niaar kamerVoorstraat 9516782414v
MARNSTRA, DOMINICUS Dominicus Marnstranotarisverkoper Schoolsteeg167924145v
MARNSTRA, DOMINICUS oud burgemeester Dominicus Marnstranotarisverkoper van 1/3 Droogstraat 18175325370r
, DOMINICUS Dominicus Noorthoffverkoper William Boothstraat WZ17062455r
, DOMINICUS Dominicus Noorthoffverkoper Noorderhaven 49170724510r
SJOUMA, DOMINICUS Dominicus Sioumaverkoper William Boothstraat OZ1658237171ar
SJOUMA, DOMINICUS Dominicus Siouma, c.u.verkoper Lanen 71een_achter1659237192v
SJOUMA, DOMINICUS Dominicus Siouma, c.u.verwandelaar Rapenburg ZZ166023853r
SJOUMA, DOMINICUS de weduwe en erfgenamen van wijlen Dominicus Sioumaaanhandelaar huis, prieeltje, bomen en plantenWasbleekstraat 3166023853v
SJOUMA, DOMINICUS wijlen Dominicus Sioumaverkoper van 1/2 Wasbleekstraat 3166023858r
SJOUMA, DOMINICUS de crediteuren van Dominicus Sioumaverkoper van 1/2 Wasbleekstraat 3166023858r
SLOOT, DOMINICUS Dominicus van der Slootpredikantverkoper van 1/3 Anjelierstraat 21690242334v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Slooterdiekadvocaat Hof van Frieslandkoper zoutkeet met een steeg erbijScheffersplein 231697243311v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandkoper huis met een potas branderijScheffersplein 151698243360r
SLOTERDIJK, DOMINICUS de zoutkeet van dr. Dominicus Sloterdijknaastligger ten zuiden Scheffersplein 151698243360r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Hoogstraat 431702244146v
SLOTERDIJK, DOMINICUS de zoutkeet van dr. Dominicus Sloterdijknaastligger ten noorden Scheffersplein 251702244162v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/8 Noorderhaven 1051702244180v
SLOTERDIJK, DOMINICUS vroedsman dr. Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Herenwaltje 101703244207v
SLOTERDIJK, DOMINICUS de stalling van verkoper Dominicus Sloterdijk, c.u.naastligger ten noorden Scheffersplein 231703244213v
SLOTERDIJK, DOMINICUS vroedsman dr. Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Scheffersplein 231703244213v
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijknaastligger ten noorden Schritsen 1oost170824558r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkverkoper Schritsen 1oost170824558r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkkoopmanverkoper Noorderhaven 731709245101r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkkoopmanverkoper Lanen 41710245129v
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkkoopmanverkoper van 1/2 Zuiderplein 11710245132r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Achterstraat 291711245162r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat 4517182461r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat 4317182464v
SLOTERDIJK, DOMINICUS ds. Dominicus Sloterdijkverkoper q.q. Zuiderhaven 55172024681r
SLOTERDIJK, DOMINICUS burgemeester dr. Dominicus Sloterdijkverkoper Noorderhaven 921721246104v
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Zuiderhaven 791721246114r
SLOTERDIJK, DOMINICUS wijlen oud burgemeester Dominicus Sloterdijk, c.s.verkoper Sint Jacobstraat 11722246136v
SLOTERDIJK, DOMINICUS wijlen oud burgemeester Dominicus Sloterdijkverkoper Rommelhaven 41722246137r
VOGELSANG, DOMINICUS Dominicus Vogelzanghuurder (p.j.)Nieuwstraat 19180426782r
WALRICH, DOMINICUS Dominicus Walrichnotariskoper door niaar van 1/2 huisRozengracht 181711245140v
WALRICH, DOMINICUS burgervaandrig Dominicus Walrichnotariskoper door niaar koolstekplaats off oud huisstedeRozengracht 221715245241r
WALRICH, DOMINICUS de weduwe van Dominicus Walrich*naastligger ten oosten Rozengracht 221715245241r
, DOMINICUS Dominicus Walrignotarisbewoner Rozengracht 181726246264r
, DOMINICUS Dominicus Walrignotarisverkoper Rozengracht 181726246264r
, DOMINICUSburgervaandrig Dominicus Walrighnotariskoper van 1/2 huis en tuinRozengracht 181717245293v
, DOMINICUSburgervaandrig Dominicus Walrighnotariseigenaar van 1/2 Rozengracht 181717245293v
, DOMINICUShet koolstek van Dominicus Walrighnaastligger ten westen Rozengracht 181717245293v
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringersecretaris van Harlingenkoper 1/2 huis met plaatsNoorderhaven 77166123876v
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringersecretariskoper provisioneel 1/2 huis en plaatsNoorderhaven 7716612388va
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringersecretariskoper Voorstraat 31167024020v
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringer, c.f.secretaris van Harlingenkoper door niaar vervallen huisVoorstraat 26achter167124052v
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringer, c.f.naastligger ten westen Voorstraat 26achter167124052v
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringer, c.f.naastligger ten noorden Voorstraat 26achter167124052v
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringersecretarisverkoper Voorstraat 26achter167224085v
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringer, c.soc.secretarisprotesteert vanwege onrechtmatig gemaakte pisstenen Noorderhaven 741674240133r
WRINGER, DOMINICUS grondpacht uit het huis van wijlen dr. Dominicus Wringersecretariseigenaar perceel Voorstraat 241692242401r
KORNELIS, DOMINICUS Dominicus Cornelis notarisverkoper Zoutsloot 116592385v
JANS, Domyn Janssen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 38159722855v
, DOOITSE Dooitse bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat1691242362r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerkoper huis en weefwinkelRozengracht 18176125589r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerverkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg OZ1765256133v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis geniaarde koper Rommelhaven 81767256237r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerverkoper Bargebuurt 24176825747v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerkoper huisNoorderhaven 161770257156v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis naastligger ten oosten Droogstraat 15178826339r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerkoper huisLanen 771790263281r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Theunis kooltjerverkoper Noorderhaven 161773258108r
ARENDS, DOOITSE Dooitze Anes verkoper Zuidersteeg ZZ177225848r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjerkoper 1/3 huisBoth Apothekerstraat 3177225824r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjereigenaar van 1/3 Both Apothekerstraat 3177225824r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjerverkoper Lanen 281778259125r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjerverkoper Molenpad 11782260231r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis naastligger ten westen Bargebuurt1791263285r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis verkoper Achterstraat NZ1799265180v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis naastligger ten westen Lanen 361799265182v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerkoper huisMolenpad 11774258191v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerkoper huisLanen 341778259150v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerkoper tuin, hof, zomerhuis en wagenhuisDroogstraat 151786262145r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerverkoper Carl Visschersteeg 61788262270v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerkoper huisKerkpoortstraat 651790263278r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerverkoper Kerkpoortstraat 651791263294v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerverkoper Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerverkoper Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis gardenier (oud -)verkoper Lanen 341799265183v
TEUNIS, Dooitzen Teunis kooltjerkoper Both Apothekerstraat 31770257180r
HAITSES, DOEIE Dooye Haytses korfmakerbewoner Kleine Kerkstraat 81705244299v
JAKOBS, DOEIE Dooye Jacobs koper provisioneel kamerHeiligeweg 71620230208v
EELKES, DOOITSE Dooytse Eelkes verkoper Zoutsloot 47171924649r
HINGST, DOOITSE EELKES Dooytse Eelkes Hingstluitenant ter zee Admiraliteitkoper Vijver 4178626291v
TJALLINGS, DOOITSEhet pakhuis van Dooytse Tjallings naastligger ten noorden William Boothstraat WZ17062455r
TJALLINGS, DOOITSE Dooytsen Tjalles ontvangerverkoper Scheerstraat 12170724526v
KLASES, DOOITSE Dooytze Claases huurder (p.j.)William Boothstraat 371782260242v
EELKES, DOOITSE Dooytze Eelkes Hinxtluitenant kolonel en kapitein ter zee Admiraliteitkoper huis en erfVoorstraat 60179226458r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjerkoper door niaar 3/8 huisVoorstraat 621766256176r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjergeniaarde koper Voorstraat 621766256176r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis huurder Werfpad ZZ1782260174v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis* kooltjernaastligger ten westen Lanen 361782260191v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjergeniaarde koper Fabrieksstraat 4178326116r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjerverkoper Lanen 77179226473r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Theunis naastligger ten westen Lanen 361794264212r
BINSONIDES, THEODORUS Doris Bensonidesnaastligger ten noorden Kerkpad 32achter1733248227r
BOUMA, THEODORUS HEERKESvroedsman Doris Herckes Boumaverkoper q.q. Brouwersstraat 13168424214v
, DOROTHEAmeerderjarige ongehuwde dochter Dorothea Boevingsverkoper Franekereind 1176125586v
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkekoper Nutstraat 61790263194r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkekoper Nutstraat 41790263194r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkekoper Nutstraat 21790263194r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkekoper Nutstraat 2achter1790263194r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkeverkoper Nutstraat 61791263382r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkeverkoper Nutstraat 41791263382r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkeverkoper Nutstraat 21791263382r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkeverkoper Nutstraat 2achter1791263382r
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Prausverkoper van 1/2 Zoutsloot 421806267247r
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Praus, minderjarigverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Rausenverkoper Liemendijk1806267246r
DOUWES, DOUWTJE Dou Douwes koper Vijverstraat159722821v
MARKS, DOEKE Doucke Merx verkoper Rozenstraat 3zuid16482369r
, DOUWTJE Doutie vlasterhuurder Lanen 381633233115v
WIERSMA, DOUWTJE Doutie Backes Wiersmaverkoper Schritsen 36168024160v
BAUKES, DOUWTJE Doutie Bauckes verkoper Zuiderhaven ZZ168024176r
BAUKES, DOUWTJE Doutie Bauckes verkoper Schritsen 35168024198r
REINERS, DOUWTJEde erfgenamen van wijlen Doutie Reyners verpachter grond Lanen ZZ1606228493v
GERRITS, DOUWTJE Doutien Gerryts verkoper onbekend WZ16312334v
GERRITS, DOUWTJE Doutien Gerryts verkoper Kerkpoortstraat NZ1644235106r
JONAS, DOUWTJEwijlen Doutien Jonas erflater Kleine Bredeplaats 111733248246r
LUITJENS, DOUWTJE Doutien Luities koper Zoutsloot 911725246247r
LUITJENS, DOUWTJE Doutien Lutiens verkoper Droogstraat ZZ1725246229r
TEEKES, DOUWTJE Doutien Taeckes koper ten zuiden van Harlingen164323569r
TEEKES, DOUWTJEwijlen Doutien Teekes Jonaserflater Kleine Bredeplaats 131733248243v
DOUWES, DOUWTJE Doutje Douwes , meerderjarige vrijsterverkoper Schritsen 56zuidoost174425131v
HENDRIKS, DOUWTJE Doutje Hendriks koper Romastraat 111778259148v
JELLES, DOUWTJE Doutje Jelles koper door niaar huisSint Odolphisteeg 141788262288v
JELLES, DOUWTJEhet testament van wijlen Doutje Jelles verkoper Sint Odolphisteeg 141799265169v
LUITJENS, DOUWTJEde weduwe Doutje Luitjes naastligger ten zuiden Schritsen 641728247208r
LUITJENS, DOUWTJE Doutje Luitjes verkoper Schritsen 641728247208r
SJOERDS, DOUWTJE Doutje Sjoerds koper Achterstraat 151806267222v
DOUWES, DOUWTJE Doutjen Douwes naastligger ten westen Vijverstraat ZZ1705244272r
DOUWES, DOUWTJEmeerderjarige vrijster Doutjen Douwes verkoper Ooievaarsteeg 61751252137v
KUIPER, DOUWTJE DOUWESde erfgenamen van wijlen Doutjen Douwes Kuiperverkoper Brouwersstraat 181763255230v
FEDDES, DOUWTJE Doutjen Feddes huurder Wortelstraat 151769257129v
GERRITS, DOUWTJE Doutjen Gerryts verkoper Hofstraat 41163223372v
HENDRIKS, DOUWTJE Doutjen Hendriks koper Lanen 661750252100r
LUITJENS, DOUWTJE Doutjen Luitjens verkoper Zoutsloot 911729247262r
LUITJENS, DOUWTJE Doutjen Luitjens verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
PIETERS, DOUWTJE Doutjen Pyters koper Hoogstraat 211650236131r
TEEKES, DOUWTJEwijlen Doutjen Teekes Jonaserflater Noorderhaven 21733248241v
TIETES, DOUWTJEwijlen Doutjen Tyttes Commandeurerflater Zuiderhaven 75west1749251273v
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes koper Lammert Warndersteeg WZ1749251269r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
HARMENS, Doutske Harmens koper Franekereind 23oost1795264273r
ULBES, Douttjen Ulbes koper Schritsen 62176425686v
GERRITS, DOUWTJE Doutyen Gerryts verkoper Rommelhaven 2west162823245r
KLASES, DOUWTJEmeerderjarig vrijster Doutzen Claeses verkoper Bargebuurtspoortje WZ17272479v
WOPKES, DOUWTJE Doutzen Wopkes koper Rozengracht 201620230213r
, DOUWEde kamers van Douue naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat WZ161122928v
, DOUWE Douue brouwernaastligger ten westen Lanen 381621230277r
, DOUWE Douue naastligger ten zuiden* Hoogstraat 29achter1623230361r
, DOUWEwijlen Douue naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord1641234150r
, DOUWEwijlen Douue verkoper Schritsen 47165523713v
AMELANDER, DOUWE Douue Amelantnaastligger ten oosten Lanen 38164323541v
, DOUWEburgemeester Douue van Beyemprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 401619230160r
ABELS, DOUWE Douue Abeles naastligger ten noorden Nieuwstraat 37165523724v
IEBELES, DOUWE Douue Aebelis verkoper Grote Kerkstraat 281645235183v
IEBELES, DOUWE Douue Aebelis koper ledige plaatsAchterstraat ZZ1645235185r
AGES, DOUWE Douue Agges verkoper Kerkpoortstraat 431613229134r
ALBERTS, DOUWE Douue Alberts bakkernaastligger ten noorden 141621230267v
ALLERTS, DOUWE Douue Allerts bakkerverkoper Bildtstraat 221613229152r
ALLERTS, DOUWEwijlen Douue Allerts bakkerverkoper Bildtstraat 12163123320v
ALLERTS, DOUWEhet hoekhuis van Douue Allerts naastligger ten oosten Zoutsloot 28