Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
AKKRINGA, E. de erfgenamen van wijlen de weduwe van E. Ackringanaastligger ten noorden Poortje 111802266170v
AKKRINGA, E. als gebruiker E. Akkringanaastligger ten zuiden Bildtstraat 181802266142r
BAARDA, E. E. Baardabakker (mr. -)koper huisZuiderhaven 91799265200r
BAARDA, E. E. Bardabakker (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 91799265200r
BEIMA, E. E. M. van Beimanaastligger ten oosten Zuiderhaven 5017922641r
BEIMA, E. E. M. van Beimanaastligger ten oosten Zuiderhaven 501790263223v
BEVA, E. de weduwe van E. Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west179226452r
BEVA, E. wijlen E. Bevakoper Westerstraat 431790263261r
BONNEMA, E. E. Bonnemanaastligger ten zuiden Noordijs 5180426793v
EELKEMA, E. ds. E. Eelcomanaastligger ten noorden Schritsen 451765256106r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 271790263187v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27180226671v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 2517962652r
HARKEROTH, E. ds. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Heiligeweg 3817962654r
HARKEROTH, E. mr. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Heiligeweg 381807267327v
HARKEROTH, E. mr. E. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 251807267327v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothnaastligger ten westen Kruisstraat 617882637r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothverkoper q.q. Grote Kerkstraat 40west1775258241v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothadvocaat Hof van Frieslandkoper Heiligeweg 40180826881r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothadvocaat Hof van Frieslandverkoper Heiligeweg 40180826881r
KET, E. de heer E. de Keth [staat: Deketh]naastligger ten westen Schritsen 44178326184r
MENALDA, E. wijlen E. J. Menaldaerflater Franekereind 40177725958r
NIEUWENHUIS, E. de heer E. Nieuwenhuisnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 121763255247v
OOSTERBAAN, E. de weduwe van E. Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 181774258187v
OOSTERBAAN, E. vroedsman E. A. Oosterbaanverkoper Noorderhaven 24170824575r
OOSTERBAAN, E. wijlen E. C. Oosterbaenverkoper Kruisstraat 10west172824774v
, E.wijlen E. Travailleverkoper Hoogstraat 53177825993r
, E.wijlen E. A. Travailleverkoper Grote Bredeplaats 4177725946r
BEIMA, E. M. E. M. van Beymanaastligger ten westen Zuiderhaven 54178626266r
BEIMA, E. M. E. M. van Beymanaastligger ten westen Spinstraat 11178626272v
DOUWES, EEBEwijlen vroedsman Eabe Douwes huurder Brouwersstraat 13168424214v
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JONG, EESGE DIRKS Easge Dirks de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 101770257153r
EBINGA, EEBE Ebbe Ebbingajuwelierverkoper Droogstraat NZ1726246270v
, EEBEde schuur van Ebbe Asties naastligger ten noorden Rozengracht 271631232187r
KORNELIS, EEBEhet graf van wijlen Ebbe Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpad 31629232107v
DOUWES, EEBEde weudwe van vroedsman Ebbe Douwes naastligger ten westen Droogstraat 671687242193v
RINSES, EEBEwijlen Ebbe Rinzes verkoper van 1/2 Droogstraat 22172724754r
SIEBES, EEBE Ebbe Sybes kompasmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 201722246139v
WOPKES, EEBE Ebbe Wopckes bewoner Lanen OZ163923476v
ASSES, EEBE Ebe Asses naastligger ten westen Hofstraat ZZ1618230142v
, EEBEgrondpacht uit het huis van wijlen Ebe Asties eigenaar perceel Voorstraat ZZ1618230141v
, EEBE Ebe Asties naastligger ten zuiden Rozengracht 231614229193r
DOUWES, EEBEburgervaandrig Ebe Douwes koopmanprotesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 110achter167124075v
JELTES, EEBE Ebe Jeltes ontvangerverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168124132va
JELTES, EEBE Ebe Jeltes ontvangerverkoper q.q. Brouwersstraat 19achter168124132va
JELTES, EEBE Ebe Jeltes verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168124138va
JELTES, EEBE Ebe Jeltes ontvangerverkoper q.q. Karremanstraat 22168124132va
PIETERS, EEBEals huurder Ebe Pieters naastligger ten zuiden Noorderhaven 88achter168124140va
PIETERS, EEBE Ebe Pytters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1683241249r
, IEBELTJE Ebel verkoper van 1/3 van 1/2 ([staat: Ebel Jacobs huisvrouw)Brouwersstraat1599228138r
ARENDS, IEBELTJE Ebel Aenes naastligger ten oosten Gardenierstraat159822892v
KLASES, IEBELTJE Ebel Claesen verkoper Hofstraat NZ1623230349v
HANSES, IEBELTJE Ebel Hansen koper Voorstraat 251622230297v
HENDRIKS, IEBELE Ebel Hendricx koper huisLammert Warndersteeg1606228495v
JANS, IEBELTJE Ebel Jans , mede voor haar kinderenverkoper Grote Kerkstraat 4161623054v
JANS, IEBELTJE Ebel Jansen koper Grote Kerkstraat161122940r
REINERS, IEBELTJE Ebel Reiners verkoper Kruisstraat 31620230221v
RINNERTS, IEBELTJE Ebel Rinnerts crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg WZ162723212r
SIEBRENS, IEBELE Ebel Sibrants naastligger ten noorden Vijver 11613229183r
SIEBRENS, IEBELEde weduwe van Ebel Sibrants naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen1640234101r
SIEBRENS, IEBELTJEde verkoperse de weduwe Ebel Sibrants verpachter grond Heiligeweg 71613229138v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sibrants verkoper Heiligeweg 71613229138v
SIEBRENS, IEBELEde erfgenamen van wijlen Ebel Sibrants verpachter grond ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
SIEBRENS, IEBELEde erfgenamen van wijlen Ebel Sibrants naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sibrens naastligger ten westen Hondenstraat 9achter1615229265v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrandts verkoper Noorderhaven 110159722816v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrandts naastligger ten noorden onbekend159722833v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrandts verpachter grond Noorderhaven 1101614229215v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrants verpachter grond Sint Jacobstraat 81613229173v
SIEBRENS, IEBELE Ebel Sybrants naastligger ten oosten Hondenstraat 91613229164v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrens verkoper onbekend1598228110r
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrens naastligger ten oosten Lanen 831598228127v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrens begunstigde jaarlijkse rente Sint Jacobstraat 81600228219r
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrens verpachter grond Sint Jacobstraat 101599228136r
TEEUWIS, IEBELTJE Ebel Taevis koper Hoogstraat 161624230387r
WALINGS, IEBELTJE Ebel Walinghs protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 23159822888r
WALINGS, IEBELTJE Ebel Walings protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 171599228154r
SIEBRENS, IEBELTJE Ebell Sybrandts naastligger ten westen Sint Jacobstraat 41615229276r
WALINGS, IEBELTJE Ebell Waelings bruid 1600228212r
FOKKES, IEBELTJE Ebeltie Fockes koper huisGrote Bredeplaats 13165523747v
HANSES, IEBELTJE Ebeltie Hanses verkoper Noorderhaven 1101634233152v
STAPERT, IEBELTJE HANSES Ebeltie Hanses Stapertkoper Liemendijk NZ1635233157v
STAPERT, HANSESde hof van Ebeltie Hanses Stapertnaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1654236262v
, IEBELE Eble verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1620230230v
FRIESEMAN, EKKE wijlen Ecco Friesemankoopmanverkoper Voorstraat 76178326139v
FRIESEMAN, EKKE het testament van wijlen Ecco Friesemanverkoper Kleine Kerkstraat 12178326139r
, EKKE Ecco Friesmankoopmangeniaarde koper Fabrieksstraat 2617762596r
FRIESEMAN, EKKE Ecko Friesemankoopmanverkoper q.q. Romastraat 4west1774258147v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems koper door niaar stalOoievaarsteeg 331690242331v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 331690242331v
WILLEMS, IEKEde weduwe van hopman Eco Willems , pro se et nom. lib.verkoper Nieuwstraat 50169324347r
WILLEMS, IEKEde weduwe van hopman Eco Willems , pro se et nom. lib.verkoper Nieuwstraat 48169324347v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems , c.u.koper huisNieuwstraat 501687242206v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems koper door niaar huis geschikt voor twee woningenNieuwstraat 481689242284v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 331691242341r
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems verkoper Ooievaarsteeg 331691242341r
WILLEMS, IEKEde weduwe van Eco Willems verkoper van 1/4 Droogstraat 63169324342v
EKEMA, IEKE WILLEMSburgerhopman Eco Willems Ecomaverkoper Franekereind 2716922432va
EKEMA, IEKE WILLEMSburgerhopman Eco Willems Ecomaverkoper Franekereind 2716922432va
FEDDES, de weduwe van Edder Feddes naastligger ten oosten Noordijs 271606228522r
, EEDE Ede gortmakernaastligger ten noorden Schritsen 52achter1633233119v
, EEDEde weduwe van Ede bakkernaastligger ten noorden Schritsen 47165523713v
, EEDE Ede van Esensnaastligger ten westen Hofstraat NZ1619230171v
, EEDEde weduwe van Ede Feytemanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ164323594r
, EEDE Ede Feytemanaastligger ten westen ([dit is aan de andere kant van de steeg])Voorstraat 63165523737r
AUKES, EEDE Ede Auckes tuinder [staat: tuinker]koper kamer met loods (koop ongedaan gemaakt?)Zoutsloot NZ1644235154r
AUKES, EEDE Ede Auckes naastligger ten oosten Achterstraat166023867r
AUKES, EEDE Ede Auckes , c.u.verkoper Achterstraat166023867r
AUKES, EEDEhuis en tuin van Ede Auckes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2164823633r
KORNELIS, EEDE Ede Cornelis Sonnenberghverkoper Noorderhaven 531620230248v
KORNELIS, EEDE Ede Cornelis Sonnenberghkoopmanverkoper Voorstraat 321627231173r
DIRKS, EEDE Ede Dircks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1598228131r
DOUWES, EEDEwijlen Ede Douwes koper Lanen1657237124v
EEBES, EEDE Ede Ebes naastligger ten noorden Noordees (gebied)1598228117v
, EEDEde weduwe van Ede Gretes naastligger ten oosten Lanen 891599228144r
GRATES, EEDEde erfgenamen van wijlen Ede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2161122937r
GRATES, EEDEde erfgenamen van wijlen Ede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 4162523190v
HOMMES, EEDE Ede Hommes smid (mr. -)huurder Zuiderhaven 511695243132v
JAKOBS, EEDEwijlen Ede Jacobs verkoper Hondenstraat 9161122945v
JANS, EEDEwijlen Ede Jans verkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
JELLES, EEDEhuisman Ede Jelles verkoper Noorderhaven 181710245137v
JELLES, EEDE Ede Jellis verkoper Grote Bredeplaats 2168424235r
OLFERTS, EEDE Ede Olpherts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14165523716r
OLFERTS, EEDE Ede Olpherts naastligger ten westen Lanen 30164223519r
PIETERS, EEDE Ede Pieters naastligger ten noorden Bargebuurt 161774258172r
REINS, EEDE Ede Reyns koper 1/4 huis en ledige plaatsNoordijs 71601228267r
REINS, EEDEde proclamant Ede Reyns , c.u.eigenaar van 3/4 Noordijs 71601228267r
REINS, EEDEde proclamant Ede Reyns , c.u.naastligger ten noorden Noordijs 71601228267r
REINS, EEDE Ede Reyns koopmanverkoper Franekereind 4161122931v
REINS, EEDE Ede Reyns koper 1/2 huisNoordees (gebied)1601228241r
REINS, EEDEde proclamant Ede Reyns , c.u.naastligger ten noorden Noordees (gebied)1601228241r
RIENKS, EEDE Ede Riencx naastligger ten oosten Schritsen 50165623770r
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrans Feitamakoper buiten Harlingen1633233102v
, EEDE Ede Sibrant Feytama, c.s.verkoper Rozengracht ZZ164223512r
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrants Feitemaverkoper q.q. Simon Stijlstraat 61626231125r
SIEBRENS, EEDEde hof van Ede Sibrants Feytama, e.a.naastligger ten oosten Scheerstraat 1164223522v
SIEBRENS, EEDE Ede Sibrants Feytamaverkoper Scheerstraat 1164223522v
SIEBRENS, EEDE Ede Sybrandts Feytema, q.q.koper kamerSint Christoffelsteeg WZ1633233107v
SIEBRENS, EEDE Ede Sybrants Feytemanaastligger ten westen Voorstraat 63164323539r
TEEKES, EEDEde weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten westen Zoutsloot 102168024185r
TEEKES, EEDEde weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten noorden Zoutsloot 102168024185r
WOPKES, EEDE Ede Wopckes* koolmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ1619230196v
, EDGERwijlen Edger naastligger ten zuiden Zuiderplein 3161122936r
, EDGERwijlen Edger naastligger ten oosten Romastraat ZZ1621230286r
BANGA, EDGER de weduwe van Edger Banganaastligger ten zuiden Noordijs 25166123891v
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis , c.u.kooltjerkoper huisGrote Bredeplaats 101715245235r
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis , c.u.kooltjerverkoper Grote Kerkstraat 17achter171824631v
KORNELIS, EDGERhof Edger Cornelis naastligger ten westen Liemendijk NZ173124851v
KORNELIS, EDGERhof Edger Cornelis naastligger ten noorden Liemendijk NZ173124851v
DIRKS, EDGER Edger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91769257114v
DOUWES, EDGER Edger Douues schipper (groot-)verkoper Karremanstraat 27165523748r
DOUWES, EDGER Edger Douues , c.u.schipper (groot-)koper grondpacht 0-01-06 CGLanen 38164323541v
DOUWES, EDGER Edger Douues , c.u.schipper (groot-)koper huis met een ledige plaats strekkende van de Lanen tot aan het dwarskamer van Laes DircxLanen 38164323559v
DOUWES, EDGER Edger Douues naastligger ten westen Lanen 401644235106v
DOUWES, EDGER Edger Douues koper twee kamersSchritsen 31165623773v
DOUWES, EDGER Edger Douwes , c.u.schipperverkoper Droogstraat 18164323578r
DOUWES, EDGERde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes schipper (groot-)verkoper Schritsen 291681241135r
DOUWES, EDGERop de Schritsen het huis van Edger Douwes schipper (groot-)naastligger ten oosten Lanen 361663238200v
DOUWES, EDGERop de Schritsen het huis van Edger Douwes schipper (groot-)naastligger ten oosten Schritsen 271663238200v
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 271676240219v
DOUWES, EDGERde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes verkoper Schritsen 271681241140r
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 271668239154r
DOUWES, EDGER Edger Douwes betrokkene onbekend1644235160r
DOUWES, EDGERop de Schritsen: Edger Douwes naastligger ten oosten Lanen 36166723991r
DOUWES, EDGERop de Schritsen: Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27166723991r
DOUWES, EDGERde erfgenamen van wijlen Edger Douwes naastligger ten westen Schritsen 331688242255v
DOUWES, EDGERde erfgenamen van wijlen Edger Douwes naastligger ten westen Lanen 401688242255v
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten zuiden Lanen 38166523927v
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten westen Lanen 40164823619r
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27168524268v
DOUWES, EDGER Edger Douwes , c.u.schippernaastligger ten zuiden Droogstraat 18164323578r
FEDDES, EDGERwijlen Edger Feddes koper Romastraat1614229196v
FEDDES, EDGER Edger Feddes , vrijgezelverkoper Franekereind 1516362348r
FEDDES, EDGERerfgenamen en wezen van Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 31629232105r
FEDDES, EDGERwijlen Edger Feddes koper Gardenierstraat ZZ1613229163v
FEDDES, EDGERwijlen Edger Feddes naastligger ten westen Romastraat NZ16242317v
FEDDES, EDGERde weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3161723098v
FEDDES, EDGERdrie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes , c.u.verkoper Franekereind 116712408va
BANGA, EDGER FEDDEShet huis waar de Groene Molen uithangt van de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banganaastligger ten oosten Noordijs 27de Groene Molen166723918ra
BANGA, EDGER FEDDESde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Bangaverkoper Noordijs 27166723918ra
BANGA, EDGER FEDDESde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Bangaverkoper Romastraat 25166723918ra
BANGA, EDGER FEDDESde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Bangaverkoper Romastraat NZ166723918ra
BANGA, EDGER FEDDESde nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Bangaverkoper ten zuiden van Harlingen166723919va
BANGA, EDGER FEDDESde nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Bangaverkoper ten zuiden van Harlingen166723919va
FREERKS, Edgie Freercx koper Schritsen 581618230118r
REINALDA, EEDE de gortmakerij van vroedsman Edo Reynaldanaastligger ten zuiden Franekereind 6168424223r
WYNIA, EEDE rentmeester Edo Winiakoper provisioneel Kleine Bredeplaats 16167224012va
WYNIA, EEDE wijlen burgemeester Edo Winiahuurder Lanen 37168524280r
WYNIA, EEDE Edo Wyniarentmeesterkoper 8 einsen land van het Hoogland (voor het merendeel de kopers wel bekend)ten noorden van Harlingen166723999r
KOOLHART, EEDE HIELKESde weduwe van Edo Hylckes Coolhartkapiteinbewoner Zuiderhaven 6167924140v
REINALDA, EEDE JAKOBSgemeensman Edo Jacobs Reynaldanaastligger ten oosten Heiligeweg 661686242157v
REINALDA, EEDE JAKOBSgemeensman Edo Jacobs Reynaldanaastligger ten zuiden Heiligeweg 661686242157v
REINALDA, EEDE JAKOBSgemeensman Edo Jacobs Reynalda, c.u.verkoper Nieuwstraat 40169324336r
REINALDA, EEDE JAKOBSgemeensman Edo Jacobus Reynaldanaastligger ten oosten Heiligeweg 661698243385r
REINALDA, EEDE JAKOBSgemeensman Edo Jacobus Reynaldanaastligger ten zuiden Heiligeweg 661698243385r
OLFERTS, EEDE Edo Olphardts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14163923474v
OLFERTS, EEDE Edo Olpharts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14164023491r
OLFERTS, EEDEhet huis van Edo Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 11654236261r
WYNIA, EEDE REINSburgervaandrig Edo Reins Winiarentmeesterkoper 1/2 van 1 pm 4 einsen kooltjerlandten noordoosten van Harlingen166523918r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesternaastligger ten noordoosten van Harlingen166523918r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesterkoper huis, voor- en achter-Noorderhaven 751668239135v
WYNIA, EEDE REINSburgervaandrig Edo Reins Winiakoper ledige plaats grootte ca. 8 voetenRozengracht 401664238227r
WYNIA, EEDE REINSde hof van Edo Reins Winianaastligger ten zuiden Rozengracht 401664238227r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesterhuurder Voorstraat NZ1668239128r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Wyniakoopmankoper hofonbekend1659237191v
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied)159822881v
WYNIA, EEDE REINSwijlen burgemeester Edo Reyns Winiaverkoper Noorderhaven 75168224160ra
WYNIA, EEDE REINSburgemeester Edo Reyns Winiakoper 1/2 huis en gorthuis daarachterKleine Bredeplaats 161674240156r
WYNIA, EEDE REINSburgemeester Edo Reyns Winiaverkoper Kleine Bredeplaats 161674240157r
WYNIA, EEDE REINSburgemeester Edo Reyns Winiakoper huis met plaats, put en bakLanen 391674240158r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reyns Wyniarentmeester van Harlingenprotesteert vanwege een ander, nog lopend, proces Bildtstraat 24167224088v
WYNIA, EEDE REINSoud burgemeester Edo Reyns Wyniaverkoper Lanen 391675240209r
WYNIA, EEDE REINSoud burgemeester Edo Reyns Wyniaverkoper Kerkpoortstraat1675240196r
SIEBRENS, EEDE Edo Sibrants Feytamageniaarde koper ten noorden van Harlingen163723439v
TEEKES, EEDEde weduwe van vroedsman Edo Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 471675240184v
TEEKES, EEDEde weduwe van Edo Taeckes naastligger ten noorden Scheerstraat 31681241175v
TEEKES, EEDEhet huis van de weduwe van Edo Taeckes naastligger ten westen Hoogstraat 411675240210r
TEEKES, EEDEvroedsman Edo Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 4167724038ra
JETSES, EDSE Edse Jetses huurder Kleine Bredeplaats 161630232144v
LIEUWES, EESGEde weduwe van Edsge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 161725246215r
LIEUWES, EESGEde weduwe van Edsge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 10172024666v
, EDGER Edsger bakkerhuurder Noorderhaven 101782260273r
, EDGER Edsger bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 101782260273r
HAAN, EDGER de weduwe van wijlen Edsger de Haannaastligger ten oosten Vismarkt 11765256139v
HAAN, EDGER de weduwe van Edsger de Haennaastligger ten oosten Vismarkt 11759254222v
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten noorden Hondenstraat 5west1732248132v
KORNELIS, EDGERde erfgenamen van wijlen Edsger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 81754253160v
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten noorden Hondenstraat 3west1734248296r
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten westen Liemendijk NZ1733248243r
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten noorden Liemendijk NZ1733248243r
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis kooltjerhuurder Anjelierstraat 8174025085r
DIRKS, EDGER Edsger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91774258173r
FEDDES, EDGERwijlen Edsger Feddes naastligger ten oosten Gardenierstraat161623043r
FEDDES, EDGERwijlen Edsger Feddes naastligger ten westen Gardenierstraat16152305v
HAAN, EDGER HIELKESde erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haannaastligger ten westen Noorderhaven 44177225814v
HAAN, EDGER HIELKESde erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haannaastligger ten westen Noorderhaven 44177225826v
HAAN, EDGER HIELKES Edsger Hyltjes de Haanschipperkoper huisNoorderhaven 421754253147r
TIETES, EDGERde weduwe van Edsger Tytes huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 23achter1778259112r
TIETES, EDGER Edsger Tyttes huurder beneden (p.j.)Scheerstraat 51763255233v
BOTES, EETSKE Edske Botes koper Brouwersstraat 2516422355r
BEIMA, EDWARD vroedsman Eduard van Beymanaastligger ten westen Zuiderhaven 54178526233r
BEIMA, EDWARD oud gedeputeerde Staat van Friesland Eduard Marius van Beymaverkoper Zuiderhaven 521791263292r
KEIZER, EDWARD Eduard Keizerkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1718012666v
KEIZER, EDWARD Eduard Keyserkoper huis met hof ten oostenRozengracht 71802266130r
KEIZER, EDWARD wijlen Eduard Keyserverkoper Rozengracht 7oost1809268274v
NAUTA, EDWER Eduarda Nautakoper zoutkeetScheffersplein 251778259113v
NAUTA, EDWER Eduarda Nautaverkoper Voorstraat 21721246122v
NAUTA, EDWER Eduarda Nautacrediteur Voorstraat 67172024672v
NAUTA, vrouw Eduarde Nautaverkoper Wortelstraat 5tuin1771257197v
BEIMA, EDWARD Eduart Marius van Beymarekenmeester van de provinciekoper huisZuiderhaven 521785261259r
, EDWARD Eduwart Fludverkoper Kerkpad 3163223344r
, de kinderen van Eduwert Feytemaverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 191681241171v
, de kinderen van Eduwert Feytemaverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 31681241171v
, de kinderen van Eduwert Feytemaverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 51681241171v
, de kinderen van Eduwert Feytemaverkoper van 1/2 Voorstraat 711681241171v
, IDSERT Edzardt van Hittinghakoper graf met steen eropKerkpad 3163223366v
ATES, EEBE Eebe Aettes verkoper q.q. Carl Visschersteeg159722862r
, EEBE Eebe Asties naastligger ten oosten Rozengracht 291613229148v
BAUKES, EEBE Eebe Bauckes verkoper Kerkpoortstraat NZ1605228441r
BAUKES, EEBE Eebe Bauckes eerdere bewoner Noordijs WZ1605228441r
BAUKES, EEBEhet sterfhuis van wijlen Eebe Bauckes verkoper Noordijs WZ1605228441r
DOUWES, EEBEde weduwe van vroedsman Eebe Douwes naastligger ten westen Droogstraat ZZ16832428r
OUTGERS, EEBE Eebe Outgers bruidegom 1606228531r
PIETERS, EEBE Eebe Pyters koopmannaastligger ten noorden Noordijs 6165523743r
JANS, IEBELEde weduwe Eebel Jans erflater Gardenierstraat159722861v
SIEBRENS, IEBELTJE Eebel Sibrants naastligger ten westen Hondenstraat 9achter1615229256r
SIEBRENS, IEBELTJEhet huis van wijlen Eebel Sibrants naastligger ten westen Grote Bredeplaats 24161723063r
SIEBRENS, IEBELTJEde weduwe Eebel Sybrants naastligger ten oosten Hondenstraat 9161122945v
SIEBRENS, IEBELTJE Eebel Sybrants verkoper Hondenstraat 9161122945v
SIEBRENS, IEBELTJE Eebel Sybrants naastligger ten oosten Voorstraat 571603228335v
SIEBRENS, IEBELTJE Eebel Sybrants naastligger ten oosten Voorstraat 591603228335v
, IEKEwijlen Eecke verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
, IEKEwijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
, IEKEwijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat162823240r
, IEKEwijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat162823240r
, IEKEwijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
ABES, IEKEde weduwe van Eecke Abbes naastligger ten zuiden Hofstraat 181662238137r
ABES, IEKE Eecke Abbes , c.u.koper huisRozengracht 23164823644r
JANS, IEKE Eecke Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 831726246278v
JANS, IEKE Eecke Jans kleermakernaastligger ten oosten Lanen ZZ168024123ra
JANS, EELKJE Eecke Jans koper Karremanstraat 161654236250v
RIENKS, IEKE Eecke Riens koper huisLanen 11603228355v
TEEKES, IEKEwijlen Eecke Taeckes koper Lammert Warndersteeg WZ161222997r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems , voor zijn dochterkoper van 1/12 Brouwersstraat 1b1674240162r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems , voor zijn dochterkoper van 1/12 Both Apothekerstraat 21674240162r
WILLEMS, EELKJE Eecke Willems koper Lanen 911619230157r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems koper provisioneel huisFranekereind 36168024126va
RIENKS, Eeckel Riencks naastligger ten westen Lanen 31612229103r
RIENKS, Eecker Riencx timmermannaastligger ten westen Lanen 31613229127v
, EEDE Eede koolmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ161723060r
ALEFS, EEDE Eede Alephs , c.u.rogstorternaastligger ten oosten Gardenierstraat1615229242v
ALEFS, EEDE Eede Alephs rogstorterverkoper Gardenierstraat1615229242v
AUKES, EEDE Eede Auckes koper huisstedeZoutsloot 911630232158v
DIRKS, EEDEde erfgenamen van wijlen Eede Dircks naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1613229143v
DOUWES, EEDE Eede Douwes koper Franekereind 23oost1646235216v
GRATES, EEDEde erfgenamen van wijlen Eede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41633233117v
JAKOBS, EEDEwijlen Eede Jacobs verkoper Heiligeweg 71613229138v
TEEKES, EEDEde weduwe van Eede Taekes naastligger ten westen Scheerstraat 11167824116v
RUURDS, EETSKE Eedske Ruierdts koper van 1/2 Rozengracht 21622230328v
RUURDS, Eedtke Riuerdts koper Grote Kerkstraat 24161623052v
TJEPKES, EETSKE Eedts Tyepkes koper Rinnertspijp 1162723214v
WIETSES, EETSKEwijlen Eedts Wytses verkoper Grote Kerkstraat 19161122936v
RUURDS, Eedtscke Riuerdts verkoper Liemendijk ZZ1615229285r
, Eedtscke Ryuerts verkoper Grote Kerkstraat 241618230115v
, EETSKE Eedtske Ruuerdts verkoper buiten Harlingen1620230243v
, EETSKE Eedtske Ruuerdts verkoper buiten Harlingen1620230243v
SIETSES, EEUWE Eeff Syttyes verkoper Grote Kerkstraat 191599228141r
SIETSES, EEUWE Eeff Sytzes verkoper Kleine Kerkstraat 71606228507v
HEERKES, IEFKE Eeffke Heerckes verkoper Herenwaltje OZ1618230129v
HETTINGA, IEFKE Eefke van Hettinganaastligger ten zuiden Voorstraat 21687242187r
DOUWES, IEFKE Eefke Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v
, IEKE Eeke huurder Sint Odolphisteeg 2174525165v
IJSENBEEK, EELKJE Eeke IJsenbeekverkoper Noordijs 141805267124r
MENALDA, IEKE Eeke Menaldabakker (oud mr. -)koper woningFranekerpoort (gebied)1770257175v
MENALDA, IEKE Eeke Menaldanaastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1771257221v
MENALDA, IEKE Eeke Menalda, c.s.naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 181769257108r
MENALDA, IEKE Eeke Menaldakoopmanverkoper q.q. Zuiderplein 5noord176425685r
MENALDA, IEKE Eeke Menaldabakker en koopman (oud mr. -)koper woning en weefwinkelFabrieksstraat WZ1769257144r
MENALDA, IEKE Eeke Menaldanaastligger ten oosten Lanen 411773258121v
MENALDA, IEKE Eeke Menaldanaastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1774258170v
WILDSCHUT, EELKJE wijlen Eeke Wildschuthuurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
WILDSCHUT, EELKJE Eeke Wildschutcrediteur Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
WILDSCHUT, EELKJE Eeke Wildschutverkoper Voorstraat 471787262212v
WILDSCHUT, EELKJE Eeke Wildschutverkoper van 1/3 Voorstraat 281790263219r
ABES, IEKEgemeensman Eeke Abbes brouwerkoper hofRapenburg1659237208v
ABES, IEKEde mouterij van de weduwe van Eeke Abbes naastligger ten noorden Rozengracht NZ1663238180r
BAUKES, EELKJE Eeke Baukes koper Zeilmakersstraat 211762255123v
BAUKES, IEKE Eeke Baukes verkoper Zeilmakersstraat 21177725948v
BINKES, EELKJE Eeke Bentes verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 271723246186r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Voorstraat 101179326488r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Havenplein 241791263290v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeeknaastligger ten noorden Voorstraat 971802266149v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Voorstraat 971802266149v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderenverkoper Weeshuisstraat 11178626253r
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eeke Eelkes Wildschutverkoper q.q. Noordijs 131751252178v
GERRITS, EELKJE Eeke Gerrits verkoper Achterstraat 61775258212v
GERRITS, EELKJE Eeke Gerryts koper Rapenburg NZ175625426v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar (mr. -)koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, met woonhuis, paardenstal en tuintjeNoordermolen 1de Noordermolen175325352v
IDSES, EELKJE Eeke Idses koper Kerkpoortsmolen 11759254201v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11758254159r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarverkoper Rozengracht ZZ1758254159r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarkoper Kerkpoortsmolen 11755253210r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaareigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 11755253210r
IDSES, IEKE Eeke Idses eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 11758254136r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11730247327v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11758254136r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarkoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, met huis, schuur, etc.Kerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1751252133r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247269v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247270v
JANS, EELKJE Eeke Jans koper Brouwersstraat 191793264155r
JANS, IEKE Eeke Jans kleermaker [staat: snijder]naastligger ten oosten Lanen 20166923934va
JANS, IEKE Eeke Jans bakker (mr. -)verkoper Lanen 221726246290r
JANS, IEKE Eeke Jans bakker (mr. -)verkoper Schritsen 51733248217r
JANS, IEKE Eeke Jans verkoper van 1/2 Molenpad 1175025257v
JANS, IEKE Eeke Jans Manoldabakker (oud mr. -)koper huisSchritsen 16175725490r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldanaastligger ten oosten Zuiderhaven 791763255192v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldanaastligger ten oosten Zuiderhaven 79174925229r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldakoopmankoper grote tuinWeverstraat 101766256182v
MENALDA, IEKE JANSde tuin van Eeke Jans Menaldanaastligger ten oosten Weverstraat 101766256182v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldanaastligger ten oosten Zuiderhaven 551758254154v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldanaastligger ten oosten Zuiderhaven 551754253183r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldanaastligger ten oosten Zuiderhaven 79175325338v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldakoopmankoper huisWeverstraat 10176525690v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldabakker (mr. klein-)koper huis en hofFranekereind 40175025283r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldabakker (oud mr. -)koper woningKleine Kerkstraat 161766256193r
JANS, EELKJE Eeke Jans Proosterbeekverkoper Schritsen 171792264354r
JANS, IEKE Eeke Jansen , c.u.kleermaker (mr. -)koper huis met een ledige plaats erachter een vrije uitgang naar de SchritsenLanen 221661238110r
JANS, IEKE Eeke Jansen bakker (mr. -)koper keukenZuiderhaven 8317312486v
JANS, IEKE Eeke Jansen Menoldaverkoper Brouwersstraat 281725246223r
PIETERS, EELKJE Eeke Pyters , huurder zolang hij leefthuurder (p.j.)Zuiderhaven 11758254178r
PIETERS, EELKJE Eeke Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 11758254178r
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschutfabrikant (oud -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 21766256185v
SIKKES, EELKJE Eeke Sikkes koper Rinnertspijp 101770257151v
SJOERDS, IEKE Eeke Sjoerds gleibakkerkoper Heiligeweg 46173224879r
WILLEMS, EELKJE Eeke Willems naastligger ten oosten Franekereind 34168224161ra
WILLEMS, IEKE Eeke Willems herbergierkoper tuin en hof ([staat: 21 zilveren ducatons])Franekereind 38achter168424230r
WILLEMS, IEKE Eeke Willems herbergiernaastligger ten westen Franekereind 38achter168424230r
WILLEMS, IEKEde dwarskamer van Eeke Willems grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 3168424220v
WILLEMS, EELKJEde dwarskamer van Eeke Willems naastligger ten oosten Brouwersstraat 3168424220v
WOUTERS, EELKJE Eeke Wouters koper Kerkpoortstraat 651791263294v
IDSES, IEKE Eeke Ydses molenaarverkoper Noordermolen 11753253103r
IENTES, EELKJE Eeke Yntes koper Schritsen 23180826885r
, EELKJE Eelck naastligger ten oosten (voor) Heiligeweg 1west164323550v
, EELKJEhetsterfhuis van Eelck turfmeetsternaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1668239139r
, EELKJEhetsterfhuis van Eelck turfmeetsternaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1668239139r
, EELKJE Eelck naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1668239161r
, EELKJE Eelck naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1668239161r
, EELKJE Eelck naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1676240230r
, EELKJE Eelck naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1676240230r
ALBERTS, EELKJE Eelck Alberts koper Zeilmakersstraat 151599228134v
ALLERTS, EELKJE Eelck Allerts koper Droogstraat NZ159822891v
ANDRIES, EELKJE Eelck Andries koper in de noorder nieuwestad162723228v
ANDRIES, EELKJE Eelck Andries koper Achterstraat ZZ162923294v
ANDRIES, EELKJE Eelck Andries naastligger ten westen Achterstraat ZZ162923294v
ARJENS, EELKJE Eelck Arjens verkoper Nieuwstraat1675240208r
BERENDS, EELKJE Eelck Beerns verkoper Vijverstraat1612229105r
BERENDS, EELKJE Eelck Beernts verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid161122960r
KLASES, EELKJE Eelck Claeses koper kamerKruisstraat 5oost1614229208r
DIRKS, EELKJE Eelck Dirx koper Zoutsloot 13167124066r
EELKES, EELKJE Eelck Eelckes , c.soc.koper huis met plaats ten noordenRozengracht 271651236147r
IEMES, EELKJE Eelck Eemes crediteur (triumphant) Heiligeweg1615229258r
EELKES, EELKE Eelck Elkes verkoper Hofstraat NZ1657237122av
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens koper Hofstraat 371618230117v
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens koper Grote Kerkstraat 28162923293r
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens verkoper Peterseliestraat163223341v
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens verkoper Heiligeweg 221631232176v
GERRITS, EELKJE Eelck Gerryts , volle nicht van de verkoper(se?)afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat1613229128v
JOHANNES, EELKJE Eelck Hannes koper William Boothstraat 351601228277r
HANSES, EELKJE Eelck Hansens koper Scheffersplein ZZ1658237169v
HANSES, EELKJE Eelck Hanses koper huisBoth Apothekerstraat 9164823624v
HERES, EELKJE Eelck Heeres koper Voorstraat 61620230239v
HERES, EELKJE Eelck Heeres koper Voorstraat 61629232105v
HERES, EELKJE Eelck Heres verkoper Franekereind 241619230166v
HERES, EELKJE Eelck Heres koper Voorstraat 41619230151v
HERES, EELKJE Eelck Heres koper Franekereind 241619230165v
HILLEBRANDS, EELKJE Eelck Hilbrandts verkoper Bildtstraat 151614229233v
JAKOBS, EELKEde plaats van Eelck Jacobs naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg159722851r
JANS, EELKE Eelck Jans koper 1/2 huisOoievaarsteeg1668239144r
JANS, EELKJE Eelck Jansen verkoper Noorderhaven 741599228140r
JETSES, EELKJEwijlen Eelck Jetses verkoper van 3/4 Noorderhaven 74162723232r
JOCHEMS, EELKE Eelck Jochums naastligger ten oosten Hofstraat 351644235158r
JOHANNES, EELKJE Eelck Johannes verkoper Noorderhaven 102161623036v
JURJENS, EELKJE Eelck Juriens koper Kruisstraat 10west1601228268v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lamberts verkoper Pothondjessteeg 81621230289r
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts koper ten oosten van Harlingen15972285v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts verkoper ten noordoosten van Harlingen1606228505v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts koper Noorderhaven 281600228197v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts verkoper Kleine Ossenmarkt 816312333v
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuues koper Hoogstraat 411618230116r
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuues verkoper Hoogstraat 41163123316r
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuues koper Voorstraat 91achter161122932v
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuwes koper Schritsen 641615229275v
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuwes koper Zuiderplein OZ1606228513r
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuwes verkoper Schritsen 641627231169v
LIEUWES, EELKJE Eelck Liuues verkoper Brouwersstraat 101634233150v
LIEUWES, EELKJE Eelck Liuues koper onbekend1635233164r
LIEUWES, EELKJE Eelck Lyuwes koper Brouwersstraat159722825v
, EELKJE Eelck Nonnis naastligger ten noorden Karremanstraat1602228302r
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters aanhandelaar Anjelierstraat ZZ162423116v
PIETERS, EELKJEwijlen Eelck Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters verkoper Schritsen 61614229227r
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters verwandelaar Zoutsloot NZ162423118v
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters koper Achterstraat1624230387v
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters koper Achterstraat NZ161723086v
PIETERS, EELKJE Eelck Pyters verkoper Zoutsloot 401612229107v
PIETERS, EELKJE Eelck Pyters koper Karremanstraat WZ1613229162v
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes verkoper van 1/2 onbekend163123334v
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes , voor zichverkoper van 1/2 Heiligeweg 58163123335r
SIEBRENS, EELKJE Eelck Sibrants koper Romastraat NZ1646235195r
, EELKJE Eelck Swarties? naastligger ten zuiden Karremanstraat159722836v
SIEMENS, EELKJE Eelck Symens koper huis met de achterwoning en ledige plaats en het eigendom van een halve steeg ten zuidenGrote Kerkstraat 321614229229v
SIEMENS, EELKJE Eelck Symons geniaarde koper Gardenierstraat161723094r
TJEERDS, EELKE Eelck Tiaardts verkoper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
IEMES, EELKE Eelck Yemes verpachter grond Peterseliestraat1613229128v
IEMES, EELKJE Eelck Yemes verkoper Peterseliestraat1613229128v
, EELKEwijlen Eelcke Harmannigeniaarde koper Voorstraat 191613229131r
ABES, EELKE Eelcke Abbes koper plaats aan de kopers brouwerijRozenstraat 3zuid164823628v
BERENDS, EELKE Eelcke Beerns verkoper Lanen 371612229124r
BOKKES, EELKE Eelcke Bockes bewoner Zoutsloot ZZ1681241130r
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u.koopmankoper woningVoorstraat 52achter171824632v
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52achter171824632v
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u.koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52achter171824632v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes , c.u.koopmankoper 1/8 huisKleine Bredeplaats 21171824623v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt 4171924648v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4171924648v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes koopmanverkoper Zoutsloot 201713245192v
EILES, EELKE Eelcke Eilis verkoper Zuiderstraat 19163623410v
FEKKES, EELKEwijlen Eelcke Feckes protesteert Sint Odolphisteeg 111606228529v
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrandts eerdere eigenaar Kruisstraat ZZ1614229208v
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants koper huisLanen 61599228148r
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht159722855r
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants verwandelaar Lanen 61599228148v
, EELKEwijlen Eelcke Hamanny koper Lammert Warndersteeg161723097v
JOHANNES, EELKJE Eelcke Hannes verkoper William Boothstraat 351605228478v
, EELKEwijlen Eelcke Harmani protesteert vanwege een hypotheek Hofstraat NZ16152302v
HARMENS, EELKE Eelcke Harmannus koper finaal kamerGardenierstraat1603228348v
HARMENS, EELKEwijlen Eelcke Harmanus koper Droogstraat 571635233167v
HAITSES, EELKJE Eelcke Haytses molenaarverkoper Zuiderstraat ZZ163123319r
IEPES, EELKE Eelcke Ipes koper huis met een ledige plaats erachterBrouwersstraat 231614229201r
KRUIS, EELKE IEPESwijlen Eelcke Ipes Cruyskoper Brouwersstraat 23161623042v
KRUIS, EELKE IEPESwijlen Eelcke Ipes Cruyserflater Brouwersstraat 23161623042v
JANS, EELKJEwijlen Eelcke Jans moeder van de verkoper Nieuwstraat1682241226r
JANS, EELKEwijlen Eelcke Jans koper Wortelstraat ZZ162723225r
JANS, EELKJEwijlen Eelcke Jansen erflater Scheffersplein 13een_achter1682241208v
JANS, EELKEde nagelaten weeskinderen van wijlen Eelcke Jansen Nieuenhuisverkoper van 1/2 buiten Harlingen1657237253r
JETSES, EELKE Eelcke Jetses , c.u.koper woning de Foek genaamdBildtpoort (gebied)de Foek1712245182av
JETSES, EELKE Eelcke Jetses zeevarendeverkoper Bildtpoort (gebied)1717245280v
LAMMERTS, EELKE Eelcke Lamberts protesteert vanwege zijn geobtineerde sententie Hofstraat1627231173v
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes koper huis bestaande uit 2 separate woningenKleine Ossenmarkt 81695243156v
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes scheepstimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 271681241140r
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes , c.u.timmermankoper huisWoudemansteeg 2168024187r
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes lakenkopernaastligger ten zuidwesten Heiligeweg 171697243278r
OLFERTS, EELKE Eelcke Olfferts verkoper Nieuwstraat1604228411r
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u.koper gleibakkerijGrote Ossenmarkt 41712245180v
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u.koper gleibakkerijZuiderhaven 331712245180v
PIERS, EELKE Eelcke Piers verkoper Lanen 18171924657r
EELKEMA, EELKE Eelcke Rinkerts Eelcomakoopmanverkoper q.q. Franekereind 36168024126va
RINNERTS, EELKEvier kamers van Eelcke Rinners naastligger ten westen Noordijs OZ1659237190v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinners koopmannaastligger ten westen onbekend1652236191r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnert koper vier kamersNoordijs OZ1659237185r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Lombardstraat1662238136r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 21164323579v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 1516792416ra
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmannaastligger ten zuiden Noordijs 15167924129r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmankoper finaal 1/2 huisZuiderhaven ZZ1659237239r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmankoper provisioneel Zuiderhaven ZZ1659237239r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmaneigenaar van 1/2 door niaar Zuiderhaven ZZ1659237239r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ1659237191r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u.koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237209v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1659237209v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u.koper huis, genaamd het SpijkerboorZuiderhaven ZZhet Spijkerboor1650236117r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts verkoper q.q. Lanen 71vier_achter168024169v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts verkoper q.q. Lanen 71vijf_achter168024170r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmannaastligger ten noorden Noordijs 231653236230v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u.timmermankoper door niaar 1/2 huisZuiderhaven ZZ1659237181v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237181v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmanverkoper q.q. Voorstraat NZ1668239128r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koper 1/4 huis bestaande uit twee kamers, met plaatsjeScheerstraat 8midden1659237185r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmankoper ledige plaatsWeverstraat 61676240213v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmankoper 1/2 hof met bomen en plantenWeverstraat ZZ166723999av
EELKEMA, EELKE RINNERTSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Eelcke Rinnerts Eelcomakoopmankoper lands kruithuis of magazijn van buspulverten oosten van Harlingen1681241171r
EELKEMA, EELKE RINNERTSwijlen Eelcke Rinnerts Eelcomakoopmanverkoper ten oosten van Harlingen1681241171r
EELKEMA, EELKE RINNERTSeerder Eelcke Rinnerts Eelcomakoopmanhuurder ten oosten van Harlingen1686242118r
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelcke Sjoukes Gerlsmakoopmanverkoper van 1/2 Rommelhaven 151713245198r
IEPES, EELKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Eelcke Ypes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25161623046v
HEEMSTRA, EELKJE Eelckien Heemstraverkoper van 1/4 Zuiderhaven 81658237157v
AGES, EELKJE Eelckien Ages verkoper Droogstraat 59167924137v
ANDRIES, EELKJE Eelckien Andries verkoper Liemendijk NZ1658237174v
GERRITS, EELKJE Eelckien Gerryts , jongedochterkoper Lanen 171667239120v
JAKOBS, EELKJE Eelckien Jacobs koper Vijver 101699243393v
PIETERS, EELKJE Eelckjen Pieters verkoper Voorstraat 61710245132v
SIETSES, EELKJE Eelckjen Sytses koper Franekereind 171686242115r
ADEMA, EELKE vroedsman Eelco Ademaverkoper Hoogstraat 717492522v
OFFRINGA, EELKE Eelco Offringaschrijver van een compagnieverkoper Voorstraat 761703244211r
SCHELTINGA, EELKE Eelco Scheltingaverkoper q.q. Zuiderhaven 55172024681r
, EELKEds. Eelco Ignatius Suiringarprotesteert vanwege 14-00-00 GG grondpacht op deze timmerwerf Zuiderhaven ZZ1730247317r
SURINGAR, EELKE wijlen de heer Eelco Ignatius Suringarverkoper Weverstraat ZZ1747251203r
VRIES, EELKE Eelco de Vrieskoper Vijverstraat 201794264203r
VRIES, EELKE Eelco de Vriesverkoper Vijverstraat 201794264203r
, EELKEde tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 41723246162v
, EELKEde tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 61723246162v
, EELKEde kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 41723246162v
, EELKEde kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 61723246162v
, EELKEdr. Eelco Zuringarnaastligger ten noorden Noordijs 231727246302v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelco Dirx Wildschutkoopmanverkoper q.q. Noordijs 1173124836r
DOUWES, EELKEhet huis van Eelco Douwes Buttercopernaastligger ten westen [staat: oosten] Noorderhaven 321717245286v
, EELKEwijlen dr. Eelco Ignatius a Suiringarjurist en advocaat Hof van Frieslandverkoper Noordijs 21zuid173124815v
SURINGAR, EELKE Eelco Ignatius a Suringarnaastligger ten noorden William Boothstraat 251723246174v
, EELKEwijlen oud burgerkolonel dr. Eelco Ignatius a Zuiringarjurist en advocaat Hof van Frieslandverkoper onbekend WZ173124817r
JOCHEMS, EELKE Eelco Jochums verkoper van 1/4 Noorderhaven 44173124864r
LOLKES, EELKEwijlen Eelco Lolckes eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 161606228496v
RINNERTS, EELKEde hof van Eelco Rinnerts koopmannaastligger ten westen Weverstraat167224012va
RINNERTS, EELKEhet huis en de mouterij van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 19167224086v
RINNERTS, EELKEde hof van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Kerkpad167224089r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts verkoper Voorstraat 40achter1672240110r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts koper 1/2 hof met een vrije uit- en ingang in de WeverstraatWeverstraat166723919va
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1667239108r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 231669239179r
EELKEMA, EELKE RINNERTSde erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcomanaastligger ten oosten Scheerstraat 8west168524270r
EELKEMA, EELKE RINNERTSde erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcomanaastligger ten zuiden Scheerstraat 8west168524270r
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts Eelcomaeigenaar van 1/4 ten zuiden van Harlingen167924149r
EELKEMA, EELKE RINNERTSde hof van Eelco Rinnerts Eelcomanaastligger ten zuiden onbekend16772411v
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnertz naastligger ten zuiden Noordijs 151668239140r
JEEPS, IELE Eele Jeps verkoper Zuiderstraat1614229221r
PIETERS, ELINGhet huis van Eeling Pieters naastligger ten westen Heiligeweg 41599228180v
DOUWES, ELINGals huurder de weduwe van Eelingh Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 6816922437v
AGES, EELKJE Eelk Ages verkoper Droogstraat 20west166523932v
JOHANNES, EELKJE Eelk Joannis verkoper van 1/2 buiten Harlingen167224080r
LAMMERTS, EELKJE Eelk Lamberts verkoper Pothondjessteeg 61622230316r
PIETERS, EELKJE Eelk Pieters koper Liemendijk WZ1622230315r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaarnaastligger ten westen Jekelsteeg 21809268248r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaarnaastligger ten westen Schritsen 191809268249v
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaarcommandeur aan het lands magazijnkoper huisSchritsen 17180826872r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaarnaastligger ten zuiden Vissersstraat 21807267337v
POST, EELKE Eelke van der Postverkoper q.q. Hoogstraat 391794264174v
POST, EELKE Eelke van der Postverkoper Hoogstraat 511799265148r
POST, EELKE Eelke van der Postverkoper Hoogstraat 531799265148r
POST, EELKE Eelke van der Postverkoper Ooievaarsteeg 61799265151r
POST, EELKE Eelke van der Postkasteleinkoper wagenhuisOoievaarsteeg 61794264200v
, EELKE Eelke Travailenaastligger ten zuiden Noorderhaven 561755253231v
WILDSCHUT, EELKE Eelke Wildschutnaastligger ten oosten Weverstraat 14176825788r
WILDSCHUT, EELKE Eelke Wildschutkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west1754253191v
WILDSCHUT, EELKE Eelke Wildschutkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52west1754253191v
AUKES, EELKE Eelke Aukes , c.u.naastligger ten westen Hoogstraat 301695243124r
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus , c.s.huurder (p.j.)Lanen 481742250266r
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus koper huis en tapperijRommelhaven 20achter1760254259v
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus , c.u.huurder (p.j.)Kromme Elleboogsteeg WZ175725453r
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus wever (bont-)verkoper Rommelhaven 20achter1763255221v
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopmankoper 1/3 huisNoordijs 11723246161v
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopmaneigenaar van 1/3 Noordijs 11723246161v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopmankoper huisKarremanstraat 181729247283v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopmangeniaarde koper Voorstraat 52west1726246261v
DIRKS, EELKEde [geniaarde] kopers Eelke Dirks , c.u.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west1726246261v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopmanverkoper van 1/8 Voorstraat 731729247285v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west1758254118r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52west1758254118r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west175725496v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52west175725496v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoper kamerLanen NZ1738249278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutnaastligger ten oosten Lanen NZ1738249278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutnaastligger ten zuiden Lanen NZ1738249278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutnaastligger ten noorden Lanen NZ1738249278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, n.u.koopmancrediteur Hofstraat 12a1765256128v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopmanverkoper q.q. Droogstraat 37175325340r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopman en fabrikantkoper huis en weefwinkel voor vijf getouwenFabrieksstraat 61733248185v
DIRKS, EELKE Eelke Dirx koopmannaastligger ten westen Voorstraat 541729247279r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west1730247353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52west1730247353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopmanverkoper Voorstraat 52west1730247353r
DOUWES, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 331737249203r
DOUWES, EELKEmr. gortmaker Eelke Douwes koper huisGrote Bredeplaats 35170824565v
DOUWES, EELKEde koper Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35170824565v
DOUWES, EELKE Eelke Douwes , c.s.naastligger ten westen Noorderhaven 461722246133v
DOUWES, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 251741250143v
DOUWES, EELKEhet gorthuis van Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4172824793v
DOUWES, EELKEhet gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4173524926r
DOUWES, EELKEhet gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt 4173524926r
DOUWES, EELKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Douwes koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 60172824772r
DOUWES, EELKE Eelke Douwes boterkoperkoper gorthuis met 3 fraaie graanzoldersRinnertspijp 11702244185r
DOUWES, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 251737249164r
DOUWES, EELKEde weduwe van Eelke Douwes naastligger ten westen Noorderhaven 32172724755v
DOUWES, EELKE Eelke Douwes koper Noorderhaven 441717245291r
WILDSCHUT, EELKE DIRKSwijlen Eelke Durks Wildschutkoopmanerflater Fabrieksstraat 4177225861r
WILDSCHUT, EELKE DIRKSwijlen Eelke Durks Wildschutkoopmanerflater Fabrieksstraat 6177225865r
HEINS, EELKE Eelke Heins weverhuurder Romastraat NZ169224320v
IEPES, EELKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 2516422355r
IEPES, EELKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 251641234160v
JAKOBS, EELKE Eelke Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven 601698243360v
JANS, EELKE Eelke Jans , ongehuwde jongmankoper huis, herberg en stalnHoogstraat 51het Wapen van Harlingen1785261281r
LEIENAAR, EELKE JANS Eelke Jans Leyenaarverkoper Achterstraat 31804267106v
LEIENAAR, EELKE JANS Eelke Jans Leyenaarkoper huisAchterstraat 31799265133r
JANS, EELKE Eelke Jans Menolda, cum curatoribuskoper huis en bakhuisBrouwersstraat 281721246105r
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Postkasteleinkoper huisHoogstraat 531788262307v
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Post, c.u.kasteleinnaastligger ten zuiden Hoogstraat 531788262307v
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 251763255187v
JELLES, EELKE Eelke Jelles bouwmeester (stads -)verkoper Zoutsloot 931770257175r
JELLES, EELKE Eelke Jelles timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 931740250139v
JELLES, EELKE Eelke Jelles bouwmeester (stads -)verkoper Kleine Bredeplaats 23177225841v
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten oosten Zoutsloot 91175025296r
JELLES, EELKE Eelke Jelles timmerman (mr. -)koper Nutstraat 21747251192v
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten westen Zoutsloot 951763255257v
JELLES, EELKE Eelke Jelles timmerman (mr. huis-)verkoper Nutstraat 21761255107v
JELLES, EELKE Eelke Jelles bouwmeester (stads -)verkoper Grote Ossenmarkt 21773258112v
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 251765256127v
JELLES, EELKE Eelke Jelles timmerman (mr. huis-)koper pakhuisGrote Ossenmarkt 21761255114r
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 251758254165r
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten westen Zoutsloot 951762255150v
JELLES, EELKE Eelke Jelles timmerman (mr. -)koper deftig huis waarin hoedenmakerij en verffabriekKleine Bredeplaats 23175625451v
JETSES, EELKE Eelke Jetses , c.u.geniaarde koper Hoogstraat 221717245308r
JETSES, EELKE Eelke Jetses koper kamerZoutsloot 901723246164v
JETSES, EELKE Eelke Jetses verkoper Zoutsloot 9017272476v
JETSES, EELKE Eelke Jetses , c.u.koper kamerWortelstraat 10172024680r
JETSES, EELKE Eelke Jetses geniaarde koper Hoogstraat 28171924653v
JETSES, EELKE Eelke Jetses verkoper Wortelstraat 101722246141v
JOCHEMS, EELKEde goederen van Eelke Jocchums boterkoperverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
HANNEMA, EELKE JOCHEMS Eelke Jochems Hannemaverkoper Kerkpoortsmolen 1174425136v
JOCHEMS, EELKE Eelke Jochums verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
JOCHEMS, EELKEmeerderjarige vrijgezel Eelke Jochums verkoper Noorderhaven 371741250163v
HANNEMA, EELKE JOCHEMSwijlen Eelke Jochums Hannemaverkoper Nieuweburen 251748251225v
JOCHEMS, EELKEmeerderjarige vrijgezel Eelke Jogchums koper huis en tapperijNieuweburen 25Pasveer1741250187v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes winkelierverkoper q.q. Gardenierstraat 1617032456r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten zuiden Lanen 461702244159r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 44achter1702244139v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koopmanverkoper q.q. Scheffersplein 271690242322r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes timmermannaastligger ten oosten Schritsen 371688242251v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes bootjemakerverkoper Herenwaltje 91691242373r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes , c.u.verkoper Schritsen 311695243145v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes bootjemakerverkoper Gardenierstraat1691242373v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koper woningSchritsen 31169224316v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koper huisHeiligeweg 151692242376v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koper huisSchritsen 391662238147v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten westen Schritsen 331694243105v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ1705244272r
PIERS, EELKE Eelke Peers verkoper Zuiderhaven 371726246260v
PIERS, EELKE Eelke Piers verkoper Bildtstraat 13171924655r
PIERS, EELKE Eelke Piers huurder Zuiderhaven ZZ1706244332v
PIETERS, EELKEde nagelaten minderjarige Eelke Pieters verkoper Kerkpoortstraat 571763255265r
PIETERS, EELKE Eelke Pytters rogverschieterkoper Lanen 6617392506r
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 15170024464v
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten westen Klaverbladstraat 21675240205r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten noorden Klaverbladstraat 21675240205r
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ1689242270r
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 151702244182v
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten oosten Scheerstraat 8west1694243117v
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten zuiden Scheerstraat 8west1694243117v
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts , c.soc.koper erf van 24 voet breed met de woning daaropZuiderhaven ZZ1650236118r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts , c.u.koper huisNoordijs 17166523912r
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1650236120r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopmanverkoper q.q. Rapenburg ZZ166923935ra
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts naastligger ten westen onbekend1664238214r
RINSES, EELKE Eelke Rinses verkoper Bildtstraat 1818042678v
RINSES, EELKE Eelke Rinses koper huisBildtstraat 181802266142r
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelke Sjoukes Gerlsmanaastligger ten oosten Hoogstraat 181710245103r
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelke Sjoukes Gerlsmanaastligger ten oosten Rommelhaven 131710245103r
SIEBRENS, EELKEwijlen Eelke Sybrandts schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 71687242200r
BINKES, EELKE Eelken Bentes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31172824768r
BINKES, EELKE Eelken Bentes verkoper Nieuwstraat 31172824768r
ZEEMAN, EELKJE Eelkie Zeemanverkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ177625910v
ANDRIES, EELKJEwijlen Eelkien Andries erflater Zoutsloot NZ1697243328v
KORNELIS, EELKJEwijlen Eelkien Cornelis verkoper van hemzelf en zijn kinderen Rozengracht 181733248262v
KORNELIS, EELKJEwijlen Eelkien Cornelis aanhandelaar Hoogstraat 11733248235r
KORNELIS, EELKJEwijlen Eelkien Cornelis verwandelaar Zuiderhaven 791733248235r
PIETERS, EELKJE Eelkien Pieters koper Prinsensteeg 11733248214r
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems koper Nieuwstraat 10175025287v
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems koper Nieuwstraat 12175025287v
LEVERLAND, EELKJE Eelkje Leverlandkoper door niaar Hoogstraat 11781260154v
ZEEMAN, EELKJE Eelkje J. Zeemannaastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter1780259268v
ZEEMAN, EELKJE Eelkje J. Zeemanverkoper Noorderhaven 28achter1780259268v
BAUKES, EELKJE Eelkje Baukes koper Noorderhaven 3179326484r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkje Bentes IJsenbeekkoper huisNoordijs 141795264266v
BLOK, EELKJE KORNELISmeerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blokverkoper Bildtstraat 141780259270v
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkje Joosten Zeemankoper huis en brouwerijBrouwersstraat 22178326135r
MINNES, EELKJE Eelkje Minnes verkoper Both Apothekerstraat 9173124816r
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis koper Scheerstraat 7178126025v
TEUNIS, EELKJEwijlen Eelkje Teunis erflater Hoogstraat 411791263313r
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis koper Hoogstraat 41178126036v
ZEEMAN, EELKJE Eelkjen Zeemankoper Grote Bredeplaats 251780259259v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper huisZoutsloot 83achter1725246231v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes verkoper Nieuwstraat 331728247107v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 311725246214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 331725246214r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeekkoper Voorstraat 971780259297v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeekkoper huisVoorstraat 1011787262215r
BINKES, EELKJEwijlen Eelkjen Bentjes erflater Noordijs 131751252178v
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis koper Zuiderhaven ZZ1729247221r
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis geniaarde koper Zuiderstraat172724750v
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis koper Noorderhaven 261730247329r
KORNELIS, Eelkjen Cornelis naastligger ten oosten Noorderhaven 261730247329r
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis koper Noorderhaven 741731247371v
KORNELIS, EELKJEwijlen Eelkjen Cornelis verkoper Noorderhaven 741741250157v
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaarden, jongedochterverkoper ten noorden van Harlingen170024485v
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaardenverkoper Noordergrachtswal1762255127v
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelisz verkoper Prinsenstraat 41725246246r
DOUWES, EELKJE Eelkjen Douwes koper Lanen 7317432513r
DOEIES, EELKJE Eelkjen Doyes koper Kruisstraat 5oost1703244217v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschutkoper Voorstraat 281738249221v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschutnaastligger ten oosten Voorstraat 281738249221v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschutverkoper Voorstraat 281765256123v
EVERTS, EELKJE Eelkjen Eeverts geniaarde koper Werfpad169324368v
EVERTS, EELKJE Eelkjen Ewerts koper Noorderkade 131706244345r
EVERTS, EELKJE Eelkjen Ewerts geniaarde koper Noorderkade 131705244292r
HARKES, EELKJE Eelkjen Harkes koper Lanen 811728247144r
JANS, EELKJE Eelkjen Jans verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 1917272471r
JOBS, EELKJE Eelkjen Jobs verkoper Karremanstraat 201747251177r
JOOSTES, EELKJE Eelkjen Joosten verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeemanverkoper Grote Bredeplaats 151781260116r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeemanverkoper Grote Bredeplaats 25178326130r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTESwijlen Eelkjen Joosten Zeemanverkoper Brouwersstraat 2217922648r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Romastraat 131729247236r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Rozengracht 20169424378v
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Both Apothekerstraat 91725246230r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes verkoper Oosterkeetstraat 11724246188v
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes verkoper Romastraat 13173224872r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Oosterkeetstraat 1172024673r
PIETERS, EELKJEwijlen Eelkjen Pieters erflater Prinsensteeg 11762255152v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyter verkoper van 2/3 Kromme Elleboogsteeg 71729247218v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergiersenaastligger ten westen Prinsensteeg 3176125571v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierseverkoper Prinsensteeg 3176125571v
ROBERTS, EELKJEwijlen Eelkjen Roberts verkoper Molenpad 1175025257v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sickes , c.s.huurder bovenste deel (p.j.)Bildtstraat 91752252199v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sickes , c.s.huurder kelder (p.w.)Bildtstraat 91752252199v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sikkes verkoper Rinnertspijp 101795264244v
SJOUKES, EELKJE Eelkjen Sjoukes verkoper Hofstraat 25171824611r
TEUNIS, EELKJE Eelkjen Theunis koper Grote Ossenmarkt 21775258201v
TJEERDS, EELKJE Eelkjen Tjeerds verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 221695243120r
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 101755253243v
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 121755253243v
MINNES, EELKJE Eelkjes Minnes verkoper Rozengracht 201706244338v
SURINGAR, EELKE dr. Eelko Suringarnaastligger ten zuiden Noordijs 191721246110r
, EELKEde hof van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 4172124692v
, EELKEde hof van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 6172124692v
, EELKEde kamer van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 4172124692v
, EELKEde kamer van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 6172124692v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschutkoopmankoper hof en zomerhuisWeverstraat NZ173524951r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschutkoopmannaastligger ten oosten Weverstraat NZ173524951r
DOUWES, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelko Douwes naastligger ten westen [staat: oosten] Noorderhaven 321742250241r
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelko Rinnerts Eelcomaverkoper Voorstraat 40167124066v
, EELKE Eeltie Travaillekoopmanverkoper Rommelhaven 18twee_achter177625919v
, EELKJE Eeltie Travailliewinkeliersekoper 1/2 nieuw huis en bleekveldHoogstraat 53176425670v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travailenaastligger ten westen Vijver 121752252230v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travailenaastligger ten noorden Vijver 121752252230v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travailjeverkoper Hoogstraat 211776258262r
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaille, c.u.koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost176025539r
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaillekoopmanverkoper Grote Bredeplaats 8oost176025539r
AUKES, EELKEde persoon en goederen van Eeltie Aukes Travailleverkoper Grote Kerkstraat 40west1776258258r
KORNELIS, EELKE Eeltie Cornelis bewoner Brouwersstraat 81799265186r
KORNELIS, EELKEde geabandonneerde boedel van Eeltie Cornelis wolkammer (mr. -)verkoper Brouwersstraat 81799265186r
EVERTS, EELKE Eeltie Everts , c.u.huurder Grote Kerkstraat 41177625922v
KEIMPES, EELKE Eeltie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg1715245235v
RINSES, EELKE Eeltie Rinses naastligger ten westen Droogstraat 231746251123v
, EELKE Eeltje pannenbakkerhuurder boven (p.j.)Hoogstraat 281765256121r
, EELKEde erfgenamen van wijlen Eeltje hoveniernaastligger ten westen Droogstraat 231783261109v
BONNEMA, EELKE Eeltje Bonnemakoopmankoper pakhuisNoordijs 71794264211r
BONNEMA, EELKE Eeltje H. Bonnemakoopmankoper huisBildtstraat 161805267116v
JONG, EELKE Eeltje de Jongnaastligger ten oosten Havenplein 141798265103r
, EELKE Eeltje Travailekoopmankoper provisioneel Zuiderhaven 171751252243r
, EELKE[de geniaarde] Eeltje Travailenaastligger ten oosten Noorderhaven 561755253231v
, EELKE Eeltje Travailekoopmankoper huis met tuin, stal en wagenhuisGrote Bredeplaats 81754253160v
, EELKE Eeltje Travailenaastligger ten westen Rozengracht 151763255210v
, EELKE Eeltje Travailenaastligger ten westen Grote Bredeplaats 10175725481r
, EELKE Eeltje Travailenaastligger ten westen Rozengracht 151763255184r
, EELKEhet huis gekocht door Eeltje Travailenaastligger ten noorden Romastraat 1175225321r
, EELKE Eeltje Travailenaastligger ten noorden Vijverstraat 11753253101r
, EELKEhuis gekocht door Eeltje Travailje, c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 1175725487r
, EELKE Eeltje Travailjenaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west1761255102r
, EELKE Eeltje Travailjekoopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 31midden176025544v
, EELKE Eeltje Travailjekoopmangeniaarde koper Werfpad1763255237r
, EELKE Eeltje Travailjekoopmankoper woningZoutsloot NZ1757254107v
, EELKE Eeltje Travailjekoopmankoper huis en tuinRozengracht 131763255218v
, EELKE Eeltje Travaillekoopmanverkoper van 1/2 Zuiderhaven 61758254144v
, EELKE Eeltje Travaillekoopmanverkoper Achterstraat 51776258244r
, EELKE Eeltje Travaillekoopmanverkoper Lanen 31177225839v
, EELKE Eeltje Travaillekoopmankoper woningScheffersplein OZ1771257221v
, EELKE Eeltje Travaillenaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1770257175v
, EELKE Eeltje Travaillebetrokkene (wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank)onbekend17762586va
, EELKE Eeltje Travaillenaastligger ten westen Achterstraat 7177225849v
, EELKE Eeltje Travaillenaastligger ten westen Romastraat ZZ1758254158v
, EELKEwijlen Eeltje Travaillekoopmanverkoper Schritsen 521780259299v
, EELKEwijlen Eeltje Travailleverkoper Schritsen 521780259301v
, EELKE Eeltje Travaillie, n.u.naastligger ten westen Schritsen 521767256260v
, EELKE Eeltje Travailliekoopmankoper pakhuisAchterstraat 51771257199v
, EELKEde Pauw en Eeltje Travaillienaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6westde Pauw1771257225r
, EELKE Eeltje Travaillienaastligger ten zuiden Voorstraat 83achter1766256189r
, EELKE Eeltje Travailliekoopmankoper groot huisLanen 291766256151v
, EELKE Eeltje Travaljekoopmankoper woningRomastraat 6175325362v
, EELKE Eeltje Trawaliekoopmangeniaarde koper van 1/2 Grote Ossenmarkt 21773258112v
A., EELKE Eeltje A. Travaille, c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 81voor1774258162v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u.huurder Zoutsloot 59180226680v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u.huurder Zoutsloot 59180226690v
ABES, EELKE Eeltje Abes meesterknecht zeilmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmakerkoper huisZoutsloot 20180426797r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes , n.u.naastligger ten westen Schritsen 521765256122r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes koopmankoper huisGrote Kerkstraat 40west1775258241v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmanverkoper Romastraat 4oost1752252213r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmangeniaarde koper Both Apothekerstraat 3175325385r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmankoper huisVoorstraat 831753253118r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmankoper huisRomastraat 4oost1752252191r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west1755253208v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmankoper huisGrote Bredeplaats 6west1752252229r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmankoper van 1/3 Voorstraat 52west1754253191v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmangeniaarde koper Zuiderstraat 23175725479r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmankoper van 1/2 Zuiderhaven 6175325347v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailjekoopmanverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailjekoopmanverkoper Romastraat 61759254221v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailjekoopmangeniaarde koper Noorderhaven 58175625424r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillekoopmanverkoper Kerkpoortstraat 391776258244v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillenaastligger ten noorden Lanen 331770257174r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillekoopmanverkoper Voorstraat 52west175725496v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillekoopmanverkoper Bargebuurt176025530v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillekoopmanverkoper Schritsen ZZ176125559v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillekoopmankoper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 391775258197r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillekoopmangeniaarde koper Zuidersteeg 71775258241r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailleverkoper Voorstraat 831781260132v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailliekoper van 1/2 huis en tuintjeHoogstraat 211770257177v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaljewinkelierkoper huis, bontreedersfabriek (uitgebreide beschrijving)Grote Bredeplaats 41759254228r
KLASES, EELKJE Eeltje Clases verkoper Bargebuurtspoortje WZ1710245122av
KORNELIS, EELKE Eeltje Cornelis koper huisBrouwersstraat 81795264258v
DOEDES, EELKE Eeltje Doedes huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 131798265122r
DOEDES, EELKE Eeltje Doedes , c.u.huurder Zoutsloot 401763255216v
EVERTS, EELKE Eeltje Everts huurder Romastraat 81783261118r
GERRITS, EELKEwijlen Eeltje Gerrits verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
GERRITS, EELKE Eeltje Gerryts koper Fabrieksstraat 6177225865r
HOTSES, EELKE Eeltje Hotses huurder Zoutsloot 70175725460v
HOTSES, EELKE Eeltje Hotses huurder Herenwaltje 10175725460v
JAKOBS, EELKEhuisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
JAKOBS, EELKEhuisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
JAKOBS, EELKEhuisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
JAKOBS, EELKEhuisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, EELKEhuisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JELLES, EELKEwijlen Eeltje Jelles hoveniererflater Spinhuisstraat 131787262195r
JELLES, EELKE Eeltje Jelles hovenierkoper hof met vruchtbomen, bloemen, planten en een zomerhuisSpinhuisstraat NZ178626249v
JELLES, EELKE Eeltje Jelles huurder deel (p.j.)Kruisstraat 5oost1784261171r
MEINERTS, EELKE Eeltje Meinderts , c.u.huurder midden beneden (p.j.)Hoogstraat 53176425670v
PIETERS, EELKEhuisman Eeltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101178126070v
PIETERS, EELKE Eeltje Pieters , c.u.huurder voor beneden Vijver 91758254143v
RINSES, EELKEde weduwe van Eeltje Rinses hoveniernaastligger ten westen Zoutsloot 48177225854v
RINSES, EELKE Eeltje Rinses gardenierkoper door niaar huis met hofZoutsloot 221742250210v
RINSES, EELKE Eeltje Rinses naastligger ten westen Zoutsloot 481754253147v
DIRKS, IEMKJE Eeme Diercx koper Noordijs 271606228522r
OENSES, IEME Eeme Onckes van Brytzylkoper kamer of loodsjeonbekend159722847v
ROGIERS, IEMEde plaats van Eeme Rogiers naastligger ten westen Zuiderhaven 45161723075v
BAUKES, ENNEde kamer van de erfgenamen van wijlen Eene Bauckes naastligger ten oosten Rinnertspijp WZ162523160v
AUGUSTINUS, IEPE Eepe Augustinus naastligger ten noorden Havenplein1599228177r
FEDDES, IEPEde brouwerij gebruikt door Eepe Feddes naastligger ten oosten Zoutsloot 64161723092v
LIEUWES, IEPE Eepe Lieuwes aanhandelaar huis met de loods en ledige plaats erachterKerkpoortstraat 41161623039v
LIEUWES, IEPE Eepe Lieuwes verwandelaar Heiligeweg 22161623040r
MEKKES, IEPE Eepe Meckes verpachter grond Noorderhaven 56161623033v
MEKKES, IEPE Eepe Meckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 56161623033v
PIERS, IEPE Eepe Piers molenaar [staat: mullener]koper provisioneel huis en getimmert1604228400v
PIERS, IEPEhet molenaarshuis van Eepe Piers grondpacht verschuldigd aan dit perceel 1604228401r
WATSES, IEPE Eepe Watses verpachter grond Noorderhaven 761615229253r
WATSES, IEPE Eepe Watses verpachter grond Noorderhaven 781615229253r
WATSES, IEPE Eepe Watses verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 76159722848r
WATSES, IEPE Eepe Watses verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 78159722848r
WOUTERS, IEPE Eepe Wouters koper 4 pm 3 einsen 7 penningen 7 roeden en 5 voeten land ([211-07-00 GG per pm])ten zuiden van Harlingen1615229268r
PIETERS, EERKE Eerck Pieters verkoper Lanen 871676240235v
TIJSES, EERKE Eerck Thijssen verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
TIJSES, EERKE Eerck Tijssen , c.u.schipper (groot-)koper huisComediesteeg 61646235225r
TIJSES, EERKEhet huis van de koper Eerck Tijssen naastligger ten zuiden Comediesteeg 61646235225r
TIJSES, EERKE Eerck Tijssen verkoper Lanen NZ1644235136r
BLOK, EERKJE Eerckien de Blockverpachter grond ten zuiden van Harlingen16422355v
BLOK, EERKJE Eerckien de Blockverpachter grond ten zuiden van Harlingen16422355v
BLOK, EERKJE Eerckien de Blockverpachter grond ten zuiden van Harlingen16422355v
HENDRIKS, ERNSTde kamer, nieuwe verbouwd door Eerenst Hendrix naastligger ten zuiden Vianen NZ1652236185r
JANS, EERKE Eerk Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 911725246247r
JANS, EERKE Eerk Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot 871725246220v
JANS, EERKE Eerk Jansen varend persoonverkoper Zoutsloot 891730247302v
JANS, EERKE Eerk Jansen ververkoper huis en achtertuinZoutsloot 891723246160v
TIJSES, EERKE Eerk Thijssen schipper (schuit-)verkoper Scheerstraat 11170824540v
TIJSES, EERKE Eerk Tijssen schipper (groot-)koper huis, loods ten noorden daaraanLanen 69164023499r
TIJSES, EERKEde kamer van wijlen Eerk Tijssen naastligger ten noorden Lanen 77166323816ra
TIJSES, EERKEwijlen Eerk Tijssen erflater Lanen 77166323816ra
TIJSES, EERKEwijlen Eerk Tijssen geniaarde koper Gardenierstraat 21716245259v
TIJSES, EERKEwijlen Eerk Tijssen erflater Comediesteeg 6166323816ra
TIJSES, EERKEwijlen Eerk Tijsses erflater Lanen 771663238168v
, ERNST Eernst slotmakernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14164923672v
AYLVA, ERNST jonkheer Eernst van Aylvanaastligger ten oosten Noorderhaven 1021613229182r
, ERNST Eernst Mockama van Haringsma toe Slooten, q.q.grietman van Baarderadeelkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1688242248v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendricks verkoper Nieuwstraat OZ164923669r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx verkoper Nieuwstraat 33164923657v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg WZ164823623r
HENDRIKS, ERNSThet huis bewoond door Eernst Hendrickx naastligger ten oosten Romastraat 61653236240r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30164923694v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx , c.u.metselaar (mr. -)koper huis en weefwinkelRomastraat ZZ1650236104v
HENDRIKS, ERNSTde weduwe van wijlen Eernst Hendricx metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 30165623797v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrix metselaar (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat NZ1644235146r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrix naastligger ten zuiden Harmen Honingmanssteeg WZ166623943v
HENDRIKS, ERNSTde kamer van Eernst Hendrix , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301651236158v
DIRKS, Eertie Dirx koper Brouwersstraat 12zuid1641234125r
ARENDS, EESGEde kamer van Eesche Arents naastligger ten zuiden Franekereind 36168024125ra
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Eesge Harmens verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG])Fabrieksstraat OZ1613229174r
KUIPER, EESGE JAKOBS Eesge Jacobs Kuipergortmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Noorderhaven 891785261259v
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes koper door niaar Voorstraat 11698243391v
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes koopmankoper mouterijHerenwaltje 101695243127v
LIEUWES, EESGEde mouterij van Eesge Lieuwes , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 7016952436ra
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes koper woningSpinhuisstraat 51694243101v
LIEUWES, EESGEde weduwe van Eesge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 101715245253r
LIEUWES, EESGEde hof van Eesge Lieuwes naastligger ten noorden Spinhuisstraat 51694243101v
MINNES, EESGEde erfgenamen van wijlen Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52173124858v
MINNES, EESGEde erfgenamen van wijlen Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52173124858v
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 521696243261r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 521696243261r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 521711245138v
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 521711245138v
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 521683241273r
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 521683241273r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 331691242341r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 331691242341r
REINS, EESGE Eesge Reyns verkoper Brouwersstraat 231635233166r
REINS, EESGE Eesge Reyns naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211633233122r
SEERPS, EESGE Eesge Seerps verkoper Kerkpoortstraat1675240185v
TIETES, EESGE Eesge Tietes koper Karremanstraat 251732248113r
LIEUWES, EESGE Eesger Lieuwes koopmankoper hofRozengracht 8168524297r
ARENDS, IESKJE Eeske Aernts verkoper Rommelhaven 81691242347v
ARENDS, IESKJE Eeske Aernts verkoper Noorderhaven 661691242347r
BROUWER, IESK RUTGERS Eeske Ruths Brouwerverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 35168224158ra
IETES, IETE Eete Eetes verpachter grond Sint Odolphisteeg WZ1615229263v
IETES, IETEhet weeskind van wijlen Eete Eetis naastligger ten oosten Franekereind 30oost1620230234r
JENTJES, IETE Eete Jenckes verkoper Brouwersstraat 131615229272r
JANS, EETSKEde erfgenamen van wijlen Eets Jans verkoper Hondenstraat 141650236109v
JANS, EETSKE Eets Jans verkoper Grote Bredeplaats 91641234152v
JOHANNES, EETSKEwijlen Eets Johannis bewoner Bildtpoort (gebied)161222985v
JOHANNES, EETSKEwijlen Eets Johannis verkoper Karremanstraat161222977r
LAMMERTS, EETSKE Eets Lamberts koper Grote Bredeplaats 91618230131v
TIJSES, EETSKE Eets Tijssen koper Zoutsloot 1162423110v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Noorderhaven NZ1615229277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Zoutsloot ZZ1615229277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Hoogstraat 181615229277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Rommelhaven 131615229277v
RUURDS, EETSKE Eetscke Riuerdts verkoper Zoutsloot 361614229191r
RUURDS, EETSKE Eetscke Riuerts verkoper Droogstraat 391614229202v
RUURDS, EETSKE Eetscke Ryoerts verkoper Liemendijk1614229199r
JELGERSMA, EETSKE Eetske Jelgersmaverkoper Moriaanstraat ZZ170724523v
REINERS, EETSKE Eetske Reynerts verkoper Droogstraat 391613229169v
RUURDS, EETSKE Eetske Riuerdts verkoper Voorstraat 531614229190v
RUURDS, EETSKE Eetske Ryoerdts koper Heiligeweg 19161723074r
RUURDS, EETSKE Eetske Ryoerts verkoper Droogstraat 411613229178v
, EETSKE Eetske Ryuerts verkoper Heiligeweg 19161723068v
, EETSKE Eetske Ryuets verkoper Achterstraat1615229264v
KLASES, ETJEhet testament van wijlen Eettje Claases verkoper van 1/2 Weverstraat 21767256235r
PIERS, EEUWEde erfgenamen van wijlen Eeuwe Piers naastligger ten oosten Voorstraat 99173124832r
, EVERT Eevert Hinghstkoopmankoper tuin met bomen, struiken, etc.met belvedere voorzien van zitplaatsen met uitzicht zeewaarts en eldersZuiderhaven ZZ169324333v
HINGST, EVERT de uitgang van de hof van Eevert Hingstnaastligger ten westen Werfpad 7169324343v
HINGST, EVERT de uitgang van de hof van Eevert Hingstnaastligger ten noorden Werfpad 7169324343v
ARJENS, EVERTvroedsman Eevert Arjens koper Zuiderhaven ZZ169224323v
ARJENS, EVERT Eevert Arjens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1687242192v
ARJENS, EVERTvroedsman Eevert Arjens , n.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west169424387v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Eevert Arjens Oosterbaanverkoper Zuiderhaven ZZ1687242190v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Eevert Arjens Oosterbaenkoper 1/2 timmerhelling en huisZoutsloot 1169424396r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSde lijnbaan van Eevert Arjens Oosterbaennaastligger ten noorden Zoutsloot 1169424396r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Eevert Arjens Oosterbaenkoper Zuiderhaven 14169324337v
KLASES, EVERT Eevert Claassen koopmankoper tuinRapenburg 12tuin1690242327r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claesen Oosterbaen, c.u.koopmankoper huis, mouterij en drie kamers daaronderVoorstraat 87169424373r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen, c.u.koper paardenstal of pakhuisVoorstraat 87169424374v
OOSTERBAAN, EVERT KLASEShuis en mouterij van Eevert Claessen Oosterbaennaastligger ten zuiden Voorstraat 87169424374v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen, c.u.koper kamerRommelhaven 181694243100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde kamer van Eevert Claessen Oosterbaennaastligger ten zuiden Rommelhaven 181694243100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaennaastligger ten westen Rommelhaven 181694243100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Clasen Oosterbaen, c.u.geniaarde koper Voorstraat 89twee_achter169424399r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Clasen Oosterbaennaastligger ten westen Voorstraat 89twee_achter169424399r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde kamer welke ook gekocht is door Eevert Clasen Oosterbaennaastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter169424399r
HENDRIKS, EVERT Eevert Hendrix koper door niaar huisHoogstraat 411691242345v
JANS, EVERT Eevert Jansen lijnslagernaastligger ten noorden Liemendijk NZ1698243392r
JANS, EVERTde hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen naastligger ten zuiden Rapenburg 12169424379r
JANS, EVERTde hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen naastligger ten westen Rapenburg 12169424379r
, EVERT Eewert Hynghstkoopmankoper van 1/2 huisVoorstraat 611691242369r
ARJENS, EVERT Eewert Arjens koper tuin en prieelLiemendijk NZ1687242163r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Eewert Arjens Oosterbaanlijnslager en koopmankoper kamerAchterstraat ZZ1688242240v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Eewert Arjens Oosterbaanlijnslager en koopmannaastligger ten westen Achterstraat ZZ1688242240v
KLASES, EVERT Eewert Claesses gortmaker en koopman (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)168424251r
JANS, EVERT Eewert Jansen eigenaar lijnbaan bij de Noorder Dwinger Noordermolen 11686242153r
OOSTERBAAN, EVERT JANS Eewert Jansen Oosterbaan, zoon van de verkoperkoopmankoper twee lijnbanen en een hof ([voor de twee percelen in deze akte])Liemendijk 3168424246v
OOSTERBAAN, EVERT JANS Eewert Jansen Oosterbaankoopmankoper twee kamers ([voor de twee percelen in deze akte])Liemendijk 3168424246v
KORNELIS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Egbart Cornelis verkoper Voorstraat 231635233165v
WIARDI, EGBERT Egbartus Wiardipredikantverkoper Rozengracht 91730247300v
KLASES, EGBERTJE Egberdina Claases huurder (p.w.)Romastraat 291789263145r
KORNELIS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Egberdt Cornelis verkoper Voorstraat 231634233155r
, EGBERTde geabandonneerde inboedel van Egbert Borgerskoopmanverkoper Hofstraat 20176425681r
, EGBERTde weduwe van wijlen Egbert Gruiternaastligger Herenwaltje 191629232103v
, EGBERTmr. Egbert de Gruiterkoper hofKerkpoortstraat1658237171v
, EGBERT Egbert de Gruiter, c.u.chirurgijn (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 10zuid16592382r
, EGBERTmr. Egbert de Gruiter, c.u.verkoper Weverstraat16592386r
GRUYTER, EGBERT Egbert de Gruyterkoper 1/7 van 1/2 en 1/3 van 1/2 huis ([voor 1/1])Hoogstraat1605228447r
GRUYTER, EGBERT wijlen Egbert Gruyterklerk Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper Scheerstraat1618230134v
GRUYTER, EGBERT wijlen Egbert Gruyterklerk Gedeputeerde Staten van Frieslandeigenaar van 1/6 en 1/14 Scheerstraat1618230134v
GRUYTER, EGBERT mr. Egbert de Gruyter, c.u.koper huisSint Jacobstraat 10zuid1654236265r
GRUYTER, EGBERT mr. Egbert Gruyternaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12165523742v
HEIDKAMP, EGBERT Egbert Heidkampnaastligger ten westen Rozengracht 81746251148r
MUNTER, EGBERT Egbert Munterverkoper van 1/8 Voorstraat 45oost174025089r
, EGBERTwijlen Egbert ? eigenaar Kerkpad 181604228405r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen naastligger ten zuiden Noorderhaven 761599228139r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen wieldraaierverkoper Alemanssteeg1650236136r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen verkoper Voorstraat 331601228237r
KORNELIS, EGBERT Egbert Cornelis grossierkoper kamerRomastraat 6162523177v
DIRKS, EGBERTwijlen Egbert Dircx verkoper van 1/2 onbekend161122930v
EGBERTS, EGBERTwijlen Egbert Egberts verkoper onbekend1626231116r
GEERTS, EGBERTwijlen Egbert Geerts verkoper Zoutsloot 801601228267v
GERRITS, EGBERT Egbert Geryts koper kamer Zoutsloot 801598228129v
HARINGS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Egbert Haerings naastligger ten oosten Lanen 621741250179v
HARINGS, EGBERT Egbert Haring verkoper q.q. Grote Kerkstraat 201703244196v
HARINGS, EGBERTde kinderen van Egbert Harings verkoper Zuiderhaven 471633233125v
HARINGS, EGBERTde kinderen van Egbert Harings verkoper Vijverstraat1633233125v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper q.q. Zoutsloot 491712245164v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper Noorderhaven 71726246255v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper q.q. Zuiderhaven 491623230348v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koper huis en schuurWeeshuisstraat 11170024447v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koopmanverkoper Weeshuisstraat 111713245192r
HARMENS, EGBERT Egbert Harmens verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
HARMENS, EGBERT Egbert Harmens , c.u.huurder Vijverstraat NZ1703244190v
VLIET, EGBERT JAKOBS Egbert Jacobs Vlietnaastligger ten westen Bildtstraat 121705244302v
VLIET, EGBERT JAKOBS Egbert Jacobs Vlietnaastligger ten noorden Bildtstraat 121705244302v
JANS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Egbert Jans verkoper Vijver 51612229122r
JANS, EGBERT Egbert Jans naastligger ten noorden onbekend1600228221r
JANS, EGBERT Egbert Jansz verkoper q.q. Tiepelsteeg OZ1787262313r
JELTES, EGBERT Egbert Jeltes timmermankoper kamer met zomerkeukentje en een ledige plaatsPeterseliestraat1614229196r
LIEUWES, EGBERT Egbert Lieuues koper huis en ledige plaatsZoutsloot 11613229126r
LIEUWES, EGBERTde ledige plaats van Egbert Lieuues naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1613229127r
LIEUWES, EGBERT Egbert Lieuwes verkoper Zoutsloot 1161623043v
LOURENS, EGBERT Egbert Lourens naastligger ten zuiden Voorstraat 84achter161523010r
LOURENS, EGBERTde erfgenamen van Egbert Lourens naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid1624230388r
LOURENS, EGBERTde erfgenamen van Egbert Lourens naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1624230388r
LOURENS, EGBERT Egbert Lourens naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid1623230343v
LOURENS, EGBERT Egbert Lourens naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1623230343v
LOURENS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Egbert Lourens naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid163223372ar
LOURENS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Egbert Lourens naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid163223372ar
PIETERS, EGBERTals bewoner Egbert Pieters vetermakernaastligger ten oosten Heiligeweg 4168124135ra
PIETERS, EGBERT Egbert Pieters verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
PIETERS, EGBERTweduwe Egbert Pyters naastligger ten oosten Lanen 64173124828v
PIETERS, EGBERT Egbert Pytters , c.u.schilder (mr. -)koper huis genaamd de Vergulde EngelVoorstraat 29de Vergulde Engel1716245274r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcks koper kamer met loodsZoutsloot NZ16272321r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcx , c.u.verkoper Zoutsloot NZ164823613r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcx naastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin164223531v
RIJKS, EGBERT Egbert Rijx verkoper Zoutsloot NZ1644235154r
TIJSES, EGBERT Egbert Tijssen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1645235185v
TEUNIS, EGBERT Egbert Tonis verkoper Hoogstraat 1achter1664238236v
WARNERS, EGBERTwijlen Egbert Warners erflater Kruisstraat 5oost1674240135v
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems verkoper Moriaanstraat 121657237129v
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems bakker (koek-)verkoper Voorstraat 11west1631232173r
WIARDI, EGBERT JOHANNESds. Egbertus Johannes Wiardipredikantverkoper Kleine Bredeplaats 12173124869r
JANS, EDGER Egger Jans pannenbakkerverkoper Schritsen 471774258190v
HARINGS, EGBERT Eghbert Harengs naastligger ten westen Noorderhaven 91725246223v
HARINGS, EGBERT Eibert Harings naastligger ten oosten Noorderhaven 51721246121v
HARINGS, EGBERT Eibert Harings koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 51726246252v
HARRITS, EGBERTwijlen Eibert Harrits voormalig bewoner Rozengracht 16achter1782260281r
HARRITS, EGBERTde boedel van wijlen Eibert Harrits turfdragerverkoper Rozengracht 16achter1782260281r
HARRITS, EGBERT Eibert Harrits turfdragerverkoper van 1/2 Gardenierstraat 617802601r
HARRITS, EGBERT Eibert Harryts turfdragerverkoper Both Apothekerstraat 91770257155v
HARRITS, EGBERT Eibert Harryts naastligger ten oosten Gardenierstraat 41778259133r
HENDRIKS, EGBERT Eibert Hendriks scheepstimmermankoper woningBargebuurtspoortje WZ1771257224r
JAKOBS, EGBERT Eibert Jacobs koper kamerGrote Ossenmarkt 19167024025r
JANS, EGBERTwijlen Eibert Jansen erflater Bildtstraat 117282473va
JANS, EGBERT Eibert Jansen verkoper q.q. Grote Kerkstraat 2916952435va
JANS, EGBERTwijlen Eibert Jansen naastligger ten westen Achterstraat 31725246235r
JANS, EGBERTwijlen Eibert Jansen verkoper Achterstraat 31725246235r
MEINERTS, EGBERT Eibert Meynerts weververkoper Voorstraat NZ1603228349v
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters schilder [staat: schilderaar] (mr. -)koper hof met vrugtdragende bomen en een wijnstokAchterstraat NZ170924585r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters schilder [staat: schilderaar] (mr. -)verkoper Karremanstraat1710245120r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters verkoper Grote Bredeplaats 3171924657v
PIETERS, EGBERT Eibert Pyters naastligger ten westen Wortelstraat 10172024680r
PIETERS, EGBERT Eibert Pyters schilder [staat: schilderaar]naastligger ten westen Wortelstraat 101722246141v
WILLEMS, EGBERT Eibert Willems , c.u.verkoper Nieuwstraat 381662238155v
JURJENS, EILERT Eildert Jurjens wijdschippersknechtverkoper Bildtstraat 161763255261r
FABER, EILE de geabandonneerde boedel van Eile Faberverkoper Kleine Kerkstraat 71799265192r
FABER, EILE Eile Faberkoopmankoper huisKleine Kerkstraat 7179726554v
EILES, EILE Eile Eiles koemelkergeniaarde koper Grote Kerkstraat 331722246151v
KLASES, EILERT Eilerd Clases huurder Hofstraat 221782260251r
OLTHOF, EILERT Eilert Olthof, c.s.naastligger ten oosten Kruisstraat 6176825789r
JURJENS, EILERT Eilert Jurjens verkoper Lanen 85oost1800265214v
JURJENS, EILERT Eilert Jurjens koper huisBildtstraat 161754253145r
TJEERDS, EILERT Eilert Tieerds verkoper Grote Kerkstraat 191716245277v
HENDRIKS, Eillart Hendriks winkelierkoper huisNoorderhaven 981754253166v
FREERKS, EISE Eise Freerks naastligger ten noorden Heiligeweg 361805267137v
FREERKS, EISE Eise Freerks naastligger ten noorden Heiligeweg 361810269108r
FREERKS, EISE Eise Freerks* schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 361793264108v
GEERTS, EISE Eise Geerts , n.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 241779259222v
TIEMENS, EISEwijlen Eise Timens huurder Sint Odolphisteeg WZ171824627v
OEPKES, EISKE Eisjen Oepkes geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1742250221v
KLASES, EISKE Eiskje Claasen koper Franekereind 2180826895v
, EELKJE Eke Boontjeshuurder Lanen 431701244104r
, EELKJE Eke Boontjesverkoper Lanen 431701244104r
IJSENBEEK, EELKJE Eke IJsenbeekkoper Kleine Kerkstraat 12178326139r
MENALDA, IEKE Eke Menaldaverkoper Weverstraat 101769257127v
MENALDA, IEKE de tuin van Eke Menaldanaastligger ten noorden Weverstraat 81766256183r
MENALDA, IEKE Eke Menaldakoopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 261766256152v
WILDSCHUT, EELKJE wijlen Eke Wildschuterflater Noorderhaven 951800265230r
ABES, IEKEde weduwe van Eke Abbes brouwernaastligger ten oosten Rapenburg1662238121r
ABES, IEKE Eke Abbes , c.u.koper brouwerij en mouterijRozenstraat 3zuid16482369r
ABES, IEKEhuis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten westen Kerkpoortstraat1664238212r
ABES, IEKEhuis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1664238212r
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s.naastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid1714245217v
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s.verkoper William Boothstraat 6zuid1714245217v
JANS, IEKE Eke Jans bakker (mr. -)koper huis en tuinSchritsen 5173124856v
JANS, IEKE Eke Jans bakker (mr. -)koper huisZuiderhaven 57174025092r
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menaldabakker (mr. -)koper huisLanen 43173925067v
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menaldanaastligger ten oosten Zuiderhaven 791766256164v
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 81173524948r
JANS, IEKE Eke Jans Menoldabakker (mr. -)koper koolstekZuiderhaven 81173524948r
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 81173524948r
JANS, EELKJE Eke Jans Proosterbeekverkoper Heiligeweg 581792264354r
JANS, EELKJEwijlen Eke Jansen verkoper Brouwersstraat 19179726511v
JANS, IEKE Eke Jansen kleermakerbieder huisLanen 22166223813va
JANS, IEKE Eke Jansen bakker (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 421737249217v
JANS, IEKE Eke Jansen bakker (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 441737249217v
TJEERDS, IEKE Eke Tjeerds verkoper Kerkpoortstraat 77173124827r
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eke Willems verkoper Franekereind 361686242114v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eke Willems naastligger ten westen Droogstraat 671687242193v
, EKKE Ekke Frysemangeniaarde koper Voorstraat 41757254105r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemanverkoper Voorstraat 351779259183r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemankoopmanverkoper q.q. Droogstraat 671773258101r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemankoopmanverkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemankoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 561773258101r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemankoopmanverkoper Rommelhaven 26b1766256158v
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemankoopmankoper huis en tuintjeVoorstraat 351769257107r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemankoopmanverkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemankoopmanverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemankoper huisKleine Kerkstraat 12177325894r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemankoopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 12177325894r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemankoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 10177325895r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemankoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 77177325897r
, EKKE Ekko Vriesemankoopmankoper huis (maar nu te Harlingen)Voorstraat 761780259286av
AKKER, ELBERT Elbert Ackerkoopmanbewoner Noorderhaven 801687242176r
AKKER, ELBERT de crediteuren van Elbert Ackerverkoper Noorderhaven 801687242176r
FREERKS, ELBERT Elbert Freercx timmerman (huis-)huurder (p.j.)Herenwaltje 151687242177v
PIETERS, ELBRICHJE Elbregie Pytters verkoper Lanen 64175225322r
KLASES, ELBRICHJE Elbrich Claesen verkoper Hoogstraat 121602228327v
KLASES, ELBRICHJE Elbrich Claesen verkoper Rommelhaven 71602228327v
EEDES, ELBRICHJE Elbrich Edes , jongedochterverkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
JANS, ELBRICHJE Elbrich Jans koper Zoutsloot 24161122958v
JANS, ELBRICHJE Elbrich Jans verkoper Zoutsloot 241613229151v
LOLLES, ELBRICHJE Elbrich Lollis verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 71620230224r
ROELOFS, ELBERTde nagelaten weeskinderen van wijlen Elbrich Roeloffs verkoper Voorstraat 131603228380r
ROELOFS, ELBERTde nagelaten weeskinderen van wijlen Elbrich Roleffs verkoper Voorstraat 131602228338v
SJOERDS, ELBRICHJE Elbrich Sioerds koper Bildtstraat 121662238120v
TJEERDS, ELBRICHJE Elbrich Tjaerdts bruid 1605228439r
, ELBRICHJE Elbrichje Saeses koper van 1/2 Liemendijk 381688242254r
JAKOBS, ELBRICHJE Elbrig Jacobs koper onbekend1626231116r
PIETERS, ELBRICHJE Elbrigje Pieters verkoper Lanen 911789263146v
KLAVER, ELBRICHJE PIETERS Elbrigje Pieters Claververkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
PIETERS, ELBRICHJE Elbrigjen Pytters koper Lanen 641742250276v
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 12173824921va
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 1217392503ra
, EELKJE Elck eerdere eigenaar Kerkpoortstraat NZ1605228441r
SIETSES, EELKJE Elck Sytses koper William Boothstraat 35163323396r
, EELKJE Elck Volckers verkoper Lanen ZZ1602228293v
SURINGAR, EELKE burgerhopman dr. Elco Ignatius Suringarzoutziederverkoper van 1/2 Noordijs OZ1716245276r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Elco Dirx Wildschutverkoper Hofstraat ZZ1733248196v
AKKER, EILERT de crediteuren van Eldert Ackerverkoper Rapenburg 221687242177r
JURJENS, EILERTwijlen Eldert Jurjens erflater Hofstraat 351779259200v
JAKOBS, Elfke Jacobs huurder Brouwersstraat 201729247246r
WIJGA, ELIAS Eli Wijganaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 171809268327v
, ELIAShet huis van ds. Elias Hanonidesnaastligger ten zuiden Bildtstraat 18167124042r
, ELIAS Elias de Jodewinkelierhuurder Grote Bredeplaats 31736249147v
BIJLSMA, ELIAS GERRITS Elias Gerrits Bijlsmablikslager (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 14179726533r
HENDRIKS, ELIAS Elias Hendriks naastligger ten westen Hoogstraat 271788262273r
HENDRIKS, ELIAS Elias Hendriks , c.u.huurder voorbeneden (p.w.)Havenplein 81791263299r
JEENS, ELIAS Elias Jaenes bewoner Hoogstraat 221733248272v
ARJENS, ELIAS Elias Janes varend persoonverkoper van 1/3 Weverstraat 81730247351r
JANS, ELIAS Elias Jansen Wiertsmaverkoper Zoutsloot 221725246242v
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Kerkpoortstraat166323820ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Grote Kerkstraat NZ166323820ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Weverstraat166323820ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Weverstraat 6166323820ra
TJEERDS, ELIAS Elias Tieerds koper huisKerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
TJEERDS, ELIAS Elias Tieerds huurder Gardenierstraat 91733248280r
BOTSMA, LIJSBET Elijsabeth Botsmaverkoper van 1/18 Noordermolen 11729247263v
BOTSMA, LIJSBET Elijsabeth Botsmakoper hout- en molenhuis 11728247110v
BRAAK, LIJSBET Elijsabeth Braakkoper Vismarkt 11759254222v
BRAAMS, LIJSBET Elijsabeth Braamskoper Sint Jacobstraat 1achter1730247320r
BRAAM, LIJSBET KLASES Elijsabeth Claeses Braemverkoper van 1/12 Lanen 7317432513r
BAARS, LIJSBET HIDDES Elijsabeth Hiddes Baersverkoper van 1/3 Voorstraat 271730247314v
VRIES, Elijsabette de Vrieskoper Voorstraat 2917762597r
, Elikan Isaack Levyverkoper Voorstraat 361807267336r
DOUWES, ELING Eling Douwes schipper (groot-)koper huisSchritsen 231681241127r
PIETERS, ELING Eling Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderplein 1159722880r
DIRKS, ELING Elingh Dirckx verkoper Lanen ZZ1635233167r
DOUWES, ELING Elingh Douwes naastligger ten zuiden Lanen 361682241219v
PIETERS, ELING Elingh Pieters naastligger ten noorden Zuiderplein 31598228114r
PIETERS, ELING Elingh Pyeters verkoper onbekend1598228126v
SIEMENS, ELING Elingh Symens , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 691653236245v
WIEBES, ELINGwijlen Elingh Wibes koper Kleine Bredeplaats 11162723218v
, LIJSBET Elisabet Coningsverkoper ten noordoosten van Harlingen1663238183v
ROORDA, LIJSBET Elisabet Rodaverkoper Voorstraat 58een_achter1711245146v
ROORDA, LIJSBET Elisabet Roordanaastligger ten zuiden Noorderhaven 621710245102v
KORNELIS, LIJSBET Elisabet Cornelis van der Brughverkoper Grote Ossenmarkt 181734248346r
KORNELIS, LIJSBET Elisabet Cornelis Vinkelboskoper Bildtstraat 211737249215r
HENDRIKS, LIJSBET Elisabet Hendricks protesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen1622230305v
JANS, LIJSBET Elisabet Jans koper Voorstraat 56oost1651236172r
DONKER, LIJSBET JANS Elisabet Jans Donkerverkoper Lanen 87171824633v
DONKER, LIJSBET JANS Elisabet Jans Donkerverkoper Lanen171824633v
DONKER, LIJSBET JANS Elisabet Jans Donkerverkoper Jan Ruurdstraat 3171824633v
SCHIERE, LIJSBET JANS Elisabet Jans Schierekoper 1/6 zoutkeetOoievaarsteeg WZ1733248203r
SCHIERE, LIJSBET JANS Elisabet Jans Schiereeigenaar van 5/6 Ooievaarsteeg WZ1733248203r
MICHIELS, LIJSBET Elisabet Migchiels koper Karremanstraat 81807267333r
PIETERS, LIJSBET Elisabet Pieters koper Schoolsteeg OZ1631232185v
PAULUS, LIJSBET Elisabet Pouwels naastligger ten westen Weverstraat163923488v
SANDERS, LIJSBET Elisabet Sanders verkoper Lombardstraat 4162823249v
, LIJSBET Elisabeth naastligger ten westen Voorstraat 651644235135v
ANDREAE, LIJSBET Elisabeth Andraekoper Bildtstraat 20181026926v
ANDREAE, LIJSBET Elisabeth Andraehuurder Bildtstraat 20181026926v
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bacchumkoper Noorderhaven 26179826569r
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bachumnaastligger ten zuiden Noorderhaven 26180126641r
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bachumverkoper Noorderhaven 26180126641r
BAKKER, LIJSBET Elisabeth T. Bakkerverkoper Zuiderstraat 121809268207v
BAKKER, LIJSBET Elisabeth Bakkeruitdraagsterkoper huisHeiligeweg 361805267137v
BAKKER, LIJSBET Elisabeth Bakkerkoper Voorstraat 321809268189v
, LIJSBETjuffrouw Elisabeth Baronikoper van 1/8 huis met de Bank van Lening, tuintje en woning daarachterLombardstraat 2Bank van Lening1704244257v
BARTLING, LIJSBET Elisabeth Bartlingkoper Voorstraat 641807267311r
BARTLING, LIJSBET Elisabeth Bartlingkoper Grote Kerkstraat 40oost1805267141r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Schritsen 541803266226v
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma, erfgenaamverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje1803266236r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Noorderhaven 1001803266250r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Schritsen 501803266219r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Schritsen 50achter1803266219r
BOELENS, LIJSBET Elisabeth Boelenverkoper Voorstraat 271746251126r
, LIJSBETwijlen Elisabeth Bonkamperflater Noorderhaven 731784261248r
, LIJSBETjuffrouw Elisabeth Bonkampkoper huis en hofNoorderhaven 731748251213r
, LIJSBETjuffrouw Elisabeth Bonkampnaastligger ten oosten Noorderhaven 731748251213r
BOTSMA, LIJSBET Elisabeth Botsmanaastligger ten zuiden Noordijs 91726246273v
BOTSMA, LIJSBET Elisabeth Botsmageniaarde koper 1172824796v
BRAAK, LIJSBET Elisabeth Braakverkoper Achterstraat 331765256138v
BRAAK, LIJSBET Elisabeth Braakverkoper Vismarkt 11765256139v
BRAAK, LIJSBET Elisabeth van Braakverkoper Grote Bredeplaats 33175325365v
BRAAM, LIJSBET Elisabeth Braamverkoper Sint Jacobstraat 1achter1755253217v
BROEK, LIJSBET Elisabeth van Broekafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 14175325397v
KAMPEN, LIJSBET Elisabeth Campenschoenmaker (mr. -)koper door niaar pakhuisZuiderhaven 51177725966v
, LIJSBET Elisabeth Clamstraverkoper Noorderhaven 34177725969v
, LIJSBET Elisabeth van Gerritsheimkoper Schritsen 521767256260v
HANNEMA, LIJSBET minderjarige Elisabeth Hannemaverkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1808268103r
HOORNSTRA, LIJSBET Elisabeth Hoornstraverkoper Voorstraat 46179726538r
HOORNSTRA, LIJSBET Elisabeth Hoornstrakoper Voorstraat 461784261148r
HOUT, LIJSBET Elisabeth van der Houtverkoper en Voorstraat 181774258153v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoperverkoper Noorderhaven 791785261311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoperverkoper Noorderhaven 811785261311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoperhuurder (p.j.)Noordijs 191794264181r
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoperverkoper Bildtstraat 241785261311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoperverkoper Noorderhaven 831785261311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoperverkoper Zoutsloot 261785261311v
, LIJSBET Elisabeth Huiselaarverkoper Hofstraat 47oost1790263204r
JELGERHUIS, LIJSBET Elisabeth Jelgerhuiskoper Voorstraat 48180226697v
JELGERHUIS, LIJSBET Elisabeth Jelgerhuishuurder Voorstraat 48180226697v
, LIJSBET Elisabeth Keuningskoper Both Apothekerstraat 31755253219v
KIESTRA, LIJSBET Elisabeth Kiestraverkoper Voorstraat 56oost1694243105r
KIESTRA, LIJSBET Elisabeth Kiestraverkoper Voorstraat 56west1694243105r
KLEIN, LIJSBET Elisabeth Kleinkoper Sint Odolphisteeg 141782260282r
KLEIN, LIJSBET Elisabeth Kleinverkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 717492517va
KLEIN, LIJSBET Elisabeth Klein, minderjarigeverkoper van 1/10 Noorderhaven 461741250183r
, LIJSBET Elisabeth Kleydeiterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
KLINKEN, LIJSBET Elisabeth van Klinkenhuurder Borstelsteeg 11810268341r
, LIJSBET Elisabeth de Maberkoper Sint Odolphisteeg 101694243117r
, LIJSBET Elisabeth de Mabesverkoper Sint Odolphisteeg 10170724529v
MARSUM, LIJSBET Elisabeth van Marssum, meerderjarige dochterverkoper Heiligeweg 71724246207v
MIDDACHTEN, LIJSBET Elisabeth Middachtenverkoper Fabrieksstraat 281682241204r
MOLENAAR, LIJSBET Elisabeth Molenaargeniaarde koper Zuiderhaven 211802266104r
MOLENAAR, LIJSBET wijlen Elisabeth Molenaarerflater Zuiderhaven 9181026932r
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollemakoper Voorstraat 161805267132ar
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollemaverkoper Zuiderhaven 531802266101r
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollemakoper 25/32 huis en pakhuisZuiderhaven 53180126647v
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollemaeigenaar van 7/32 Zuiderhaven 53180126647v
MULDER, LIJSBET Elisabeth Mulderkoper Grote Bredeplaats 18177725979r
MULLER, LIJSBET Elisabeth Mullerkoper Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
MULLER, LIJSBET Elisabeth Mullerkoper Grote Kerkstraat 25178326193r
, LIJSBET Elisabeth Piekingaverkoper Noordijs 141795264266v
RINIA, LIJSBET Elisabeth Reniaverkoper Voorstraat NZ167524026ra
ROORDA, LIJSBET een gouden ducaat voor de dochter van Elisabeth Roordatoehaak Voorstraat 28170024468v
ROORDA, LIJSBET Elisabeth Roordaverkoper Voorstraat 28170024468v
ROORDA, LIJSBET Elisabeth Roordaverkoper Voorstraat 28170024468v
, LIJSBET Elisabeth Schaffenrothhuurder (p.j.)Kleine Kerkstraat 71799265192r
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 791785261311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63178526212r
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 811785261311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Bildtstraat 241785261311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 831785261311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Zoutsloot 261785261311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 511784261225r
SCHRADER, LIJSBET wijlen Elisabeth Schraaderverkoper Zuiderhaven 21779259207v
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccamakoper Drie Roemersteeg 51782260168v
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccemakoper Drie Roemersteeg 31789263113v
, LIJSBET Elisabeth Soomersnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 51805267117v
, LIJSBET Elisabeth Soomersnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 51805267117v
, LIJSBET Elisabeth Soomersverkoper Drie Roemersteeg 51805267117v
, LIJSBETJuffrouw Elisabeth Spenserverkoper Zuiderstraat 211651236176v
, LIJSBETjuffrouw Elisabeth Spenserverkoper Zuiderstraat1651236176v
STEENSMA, LIJSBET als bewoonster de verkoperse Elisabeth Steensmanaastligger ten noorden William Boothstraat OZ1682241230v
STEENSMA, LIJSBET Elisabeth Steensmaverkoper William Boothstraat OZ1682241230v
STEENSMA, LIJSBET Elisabeth Steensmaverkoper Scheffersplein OZ1682241230v
STEENSMA, LIJSBET vrouwe Elisabeth Steensmakoper kamer en ledige plaatsMoriaanstraat1676240223r
STEENSMA, LIJSBET vrouw Elisabeth Steensmakoper kamerFabrieksstraat 281676240223v
STEENSMA, LIJSBET Elisabeth Steensmaverkoper William Boothstraat 271687242214r
STEENSMA, LIJSBET het pakhuis van vrouwe Elisabeth Steensmanaastligger ten zuiden onbekend1677240269r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Voorstraat 92180426775r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/3 Achterstraat 291798265116r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/3 Liemendijk NZ1798265117r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Nieuwstraat 19180426782r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 3180426784r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlkoper Noordijs 23179726556v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper Franekereind 1179726557v
VERMEERS, LIJSBET Elisabeth Vermeersch, meerderjarige jufferverkoper van 1/5 Vijverstraat 11173925074v
VERMEERS, LIJSBET meerderjarige juffer en vrijster Elisabeth Vermeerschverkoper van 1/5 Zuiderhaven 69173925058r
WAAL, LIJSBET Elisabeth Frederica van der Waalkoper Zuiderhaven 23180426712v
WAAL, LIJSBET Elisabeth Frederica van der Waalhuurder Zuiderhaven 23180426712v
, LIJSBETde hypothecaire crediteur van Elisabeth Weidenaerverkoper Noorderhaven 401729247232r
WYBENGA, LIJSBET Elisabeth Wybengaverkoper van 1/3 Hofstraat 261793264156r
HAAN, ANNES Elisabeth Annes de Haankoper huisVijver 4178626291v
HAAN, LIJSBET ANNES Elisabeth Annes de Haannaastligger ten noorden Vijver 4178626291v
OVERZEE, LIJSBET ANTONIUS Elisabeth Anthony Overzeekoper Noorderhaven 181808268115v
BERENDS, LIJSBET Elisabeth Beerends huurder Kerkpoortstraat 491807267297r
BEITSES, LIJSBETmeerderjarige vrijster Elisabeth Betses verkoper Zoutsloot 531755253236r
CHRISTOFFELS, LIJSBET Elisabeth Christoffels verkoper William Boothstraat 291687242212v
KLASES, LIJSBET Elisabeth Claesen koper Zuiderstraat161122947v
BOTSMA, LIJSBET KLASES Elisabeth Claeses Botsmaverkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
KORNELIS, LIJSBET Elisabeth Cornelis verkoper Heiligeweg 361810269108r
MEULEN, LIJSBET KORNELISwijlen Elisabeth Cornelis van der Meulenverkoper Schritsen 49181026991r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Elisabeth Cornelis van der Meulenverkoper Grote Ossenmarkt 161806267195r
MEULEN, LIJSBET KORNELISwijlen Elisabeth Cornelis van der Meulenverkoper Lanen 541810269110r
DOUWES, LIJSBET Elisabeth Douwes koper Voorstraat 66180426722r
IEKES, LIJSBET Elisabeth Eekes Eekemaverkoper Voorstraat 161766256179r
GERRITS, LIJSBET Elisabeth Gerrits verkoper van 1/2 Vijverstraat 201803266303r
GERRITS, LIJSBET Elisabeth Gerryts bewoner Hoogstraat 35180826840v
GERRITS, LIJSBETde geabandonneerde boedel van wijlen Elisabeth Gerryts verkoper Hoogstraat 35180826840v
GERRITS, LIJSBETwijlen Elisabeth Gerryts verkoper Wortelstraat 8180826840v
GERRITS, LIJSBETde geabandonneerde boedel van Elisabeth Gerryts verkoper van 1/3 Bildtstraat 15180826842v
GERRITS, LIJSBET Elisabeth Gerryts koper huis en tuintjeHoogstraat 35178326165v
GOSLINGS, LIJSBET Elisabeth Goslings Piekingakoper Noordijs 14179226431r
HENDRIKS, LIJSBET Elisabeth Hendriks huurder Anjelierstraat 34181026919v
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijnkoper huisSchritsen 1oost1809268220r
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijnhuurderse Schritsen 1oost1809268220r
LAMMERTS, LIJSBET Elisabeth ? Lammerts verkoper Both Apothekerstraat 31755253219v
LUITJENS, LIJSBET Elisabeth Luitjes koper Karremanstraat 5180826869v
LUITJENS, LIJSBET Elisabeth Luitjes koper Lanen 48180826876r
WILLEMS, LIJSBET Elisabeth Willems verkoper Lanen 461798265107r
BONKAMP, LIJSBET wijlen Elizabeth Boncamperflater Noorderhaven 751784261247v
DIJK, LIJSBET Elizabeth R. van Dijkkoper Lanen 351808268113r
KEIMPEMA, LIJSBET Elizabeth Keimpemakoper Vijverstraat 21802266122v
KEIMPEMA, LIJSBET Elizabeth Keimpemakoper Zuiderhaven 271802266122v
KLEIN, LIJSBET Elizabeth Kleinverkoper Sint Odolphisteeg 141788262288v
MOLENAAR, LIJSBET Elizabeth Molenaarkoper Zuiderhaven 91802266150v
WYBENGA, LIJSBET Elizabeth Wybengaverkoper Noorderhaven 951800265230r
NOTA, LIJSBET JANS Elizabeth Jans Notaverkoper Heiligeweg 61799265153r
LUCAS, LIJSBET Elizabeth Lucas verkoper Lanen 30180826861r
WILLEMS, LIJSBET Elizabeth Willems koper Lanen 46179726542v
, ELKAN Elkan Levynaastligger ten westen Grote Kerkstraat 171809268327v
, ELKAN Elkan Isack Levykoopman (joods -)koper huisGrote Kerkstraat 151795264289r
, ELKAN Elkan Levykoopmankoper van 1/2 Voorstraat 361805267113v
, ELKAN Elkan Ysaack Levynaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 91809268187v
, ELKAN Elkan Ysaak Levykoopmankoper van 1/2 huisVoorstraat 36de Hof van Holland1805267113v
KLASES, ELTJE Elle Claasen huurder bovenkamer (p.w.)Rozengracht 181780259271v
PIETERS, EILERT Ellerd Pyters naastligger ten westen Hondenstraat 14164323593v
DEDDES, EILERT Ellert Deddes crediteur (triumphant) q.q. onbekend1602228321v
HANSES, EILERTde weduwe van wijlen Ellert Hansen naastligger ten noorden Karremanstraat 24zuid15972284v
HIBBES, EILERT Ellert Hebbes naastligger ten oosten Rapenburg NZ164923692v
HIBBES, EILERTde kamer van Ellert Hebbes naastligger ten westen Rapenburg NZ1675240173r
HIBBES, EILERT Ellert Hibbes naastligger ten oosten Rapenburg NZ1675240173v
JANS, EILERT Ellert Jansen , c.u.huurder (p.j.)Lanen 71743250296v
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten oosten Schritsen 41achter1645235174v
JANS, EILERT Ellert Jansen niaarnemer Voorstraat 10twee_achter1645235190v
JANS, EILERT Ellert Jansen timmerman (huis-)verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten noorden Schritsen 431646235226v
JANS, EILERT Ellert Jansen timmerman (mr. -)verkoper q.q. Lanen 5217342494r
JANS, EILERT[als huurder] Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 131737249163r
JANS, EILERTwijlen Ellert Jansen naastligger ten oosten Lanen 501658237153v
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten oosten Poortje 11173424910v
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 11173424910v
PIETERS, EILERTwijlen Ellert Pyters smidverkoper Hondenstraat 121662238150v
PIETERS, EILERTwijlen Ellert Pytters naastligger ten noorden Vijver 11659237239v
PIETERS, EILERT Ellert Pytters naastligger ten westen Hondenstraat 141652236212v
DIRKS, ELSKE Els Diercx verkoper Gardenierstraat159722861v
DIRKS, ELSKE Els Dircx verkoper Franekereind1613229143r
DIRKS, ELSKE Els Durks koper Franekerpoort (gebied)1614229203r
JANS, ELSKE Els Jans , voor haar en haar kinderenverkoper Noorderhaven 5162523185r
JANS, ELSKE Els Jans verwandelaar Spekmarkt 21613229145r
JANS, ELSKE Els Jans , voor haar en haar kinderenverkoper Noorderhaven 5162523142r
JANS, ELSKE Els Jans aanhandelaar Brouwersstraat 271613229163r
, ELSKE Elsa Dorothea Brielverkoper Kerkpoortstraat 101796264323v
BRIL, ELSKE Elsa Dorothea Brilverkoper van 1/4 Nieuwstraat 381796264322r
BRIL, ELSKE Elsa Dorothea Brilverkoper van 1/4 Fabrieksstraat 181796264327v
BRIL, ELSKE Elsa Dorothea Brilverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 461796264329r
BRIL, ELSKE Elsa Dorothea Brilverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1a1796264331r
JAKOBS, wijlen Elsabeth??? Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 1166323817va
HANSES, ELSKE Elsche Hanses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168224144va
HERES, ELSKE Elsche Heeres koper Schritsen 54167924155v
HARMENS, ELSKE Elscke Harmens naastligger ten zuiden Bargebuurt 26166723974r
HEERKES, ELSKE Else Heerkes molenaar (rog-)koper rog- en weitmolen genaamd de Noordermolen, en woonhuisNoordermolen 1de Noordermolen1800265233v
HEERKES, ELSKE Else Heerkes molenaar (rog-)koper stal en wagenhuisKarremanstraat 21800265236r
HEERKES, EELSE Else Herkes molenaar (rog-)verkoper Noordermolen 11802266102v
BRINK, ELSKE HENDRIKS Elsie Hendrix ten Brinckverkoper Zuiderstraat1733248215r
, ELSKEhet huis van Elsien grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 41605228486r
, ELSKEde plaats van enen Elsien naastligger ten westen* Brouwersstraat 41605228486r
BERENDS, ELSKE Elsien Beernts verkoper Grote Kerkstraat 31midden1606228506r
MICHIELS, ELSKE Elsien Michiels koper Grote Bredeplaats 311697243323v
BRINK, ELSKE Elsje ten Brinkkoper hof met vrugtdragende bomen en plantenZuiderstraat1717245299r
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaafverkoper Havenplein 18west1763255227r
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaafnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41740250142v
SCHAAF, ELSKE de erfgenamen van wijlen Elsje Schaafnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 261760254258v
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaafverkoper Lammert Warndersteeg1763255240v
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaffverkoper Vissersstraat 12176725725r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaffverkoper Bargebuurt OZ176725726r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaffnaastligger ten westen Noorderhaven 34176725727r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaffverkoper Noorderhaven 34176725727r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaffverkoper Rozengracht 27176725728r
, ELSKEde erfgenamen van wijlen Elsje Schaef, e.a.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 261749251263v
, ELSKE Elsje Schaefnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9173224892r
STEEN, ELSKE Elsje Steenhuurder deel in gebruik als herberg Vijverstraat 201803266303r
HENDRIKS, ELSKE Elsje Hendrix koper Kleine Bredeplaats 21706244312r
HENDRIKS, ELSKE Elsje Hendrix koper door niaar huisKerkpoortstraat 9173224892r
BRINK, ELSKE HENDRIKS Elsje Hendrix ten Brinkkoper huis met twee kamers erachterKleine Bredeplaats 7172124695r
EVERTS, ELSKE Elsjen Evers koper Grote Bredeplaats 5west1801265289r
EVERTS, ELSKE Elsjen Everts verkoper Grote Bredeplaats 5west1803266233r
, ELSKE Elske , e.a.huurder kelder Hoogstraat 1170124490r
, ELSKE Elske koper Romastraat 5176325613r
, ELSKE Elske Beerninckkoper Hoogstraat 451725246237r
SLOTEN, ELSKE Elske van Slootenverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 141745251102v
SLOTEN, ELSKE wijlen Elske van Slootenerflater Hondenstraat 21784261191v
SLOTEN, ELSKE juffrouw Elske van Slotenverkoper van 1/4 Hondenstraat 121754253162v
ARENDS, ELSKE Elske Aarnts verkoper Nieuweburen 251687242210r
ADAMS, ELSKE Elske Adams koper Lammert Warndersteeg 181769257100r
ARENDS, ELSKE Elske Aernts verkoper Molenpad 81690242338v
ARENDS, ELSKE Elske Aernts koper Voorstraat 671658237176v
ARENDS, ELSKE Elske Arends verkoper Sint Odolphisteeg WZ1704244245r
ARENDS, ELSKE Elske Arents koper door niaar Noorderhaven 1001710245106v
BONNEMA, ELSKE ARENDS Elske Arents Bonnemaverkoper Noorderhaven 1021725246219v
BONNEMA, ELSKE ARENDS Elske Arents Bonnemaverkoper Noorderhaven 1001725246220r
BERENDS, ELSKE Elske Beerns koper Zuiderplein 31598228114r
BERENDS, ELSKE Elske Beerns naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 4517432515r
BERENDS, ELSKE Elske Beernts verkoper Zuiderplein 3161122936r
BRUINS, ELSKEwijlen Elske Bruins verkoper Kerkpoortsmolen 11782260190r
BRUINS, ELSKEwijlen Elske Bruins verkoper Rozengracht 321782260190r
BRUINS, ELSKE Elske Bruins koper van 1/2 Kerkpoortsmolen 11770257164r
KORNELIS, ELSKE Elske Cornelis koper Lanen 501658237153v
KORNELIS, ELSKE Elske Cornelis koper Nieuwstraat OZ1668239175v
DIRKS, ELSKE Elske Dircx verkoper Weverstraat1658237175v
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. Franekereind 321626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend1626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend1626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend1626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. Sint Odolphisteeg1626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. Franekereind 341626231146r
ARENDS, ELSKEhuisman Elske Erents koper door niaar huis en tuinWasbleek ZZ1687242162v
GERRITS, ELSKE Elske Gerryts koper Nieuwstraat 381779259214r
HANSES, ELSKE Elske Hanses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ16922434v
HARMENS, ELSKE Elske Harmens koper Noorderhaven 1121755253229r
HARMENS, ELSKE Elske Harmens koper Noorderhaven 112175625411v
HARMENS, ELSKE Elske Harmens naastligger ten noorden Hoogstraat 471657237124r
HARMENS, ELSKE Elske Harmens naastligger ten zuiden Bargebuurt 26168424253v
HERES, ELSKE Elske Heeres koper Zuiderhaven 61691242360v
HENDRIKS, ELSKE Elske Hendriks koper Hoogstraat 431727246298r
HENDRIKS, ELSKE Elske Hendriks koper Nieuwstraat 19173124839v
HENDRIKS, ELSKE Elske Hendriks geniaarde koper Nieuwstraat173524963r
BRINK, ELSKE HENDRIKS Elske Hendrix ten Brinkkoper huisKerkpoortstraat 11171924650v
HUBERTS, ELSKE Elske Huiberts naastligger ten westen Lanen 43173925067v
HUBERTS, ELSKE Elske Huiberts naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 13176125570v
HUBERTS, ELSKE Elske Huiberts koper huisLanen 41171924635v
HUBERTS, ELSKE Elske Huiberts verpachter grond Simon Stijlstraat 31762255132r
HUBERTS, ELSKEde erfgenamen van wijlen Elske Huiberts verpachter grond Simon Stijlstraat 31780259264v
HUBERTS, ELSKE Elske Huyberts verkoper Lanen 411733248228r
JAKOBS, ELSKE Elske Jacobs verkoper Franekereind 29oost1717245295v
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Slootenkoper Voorstraat 831753253118r
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Slootenverkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Slotenverkoper Grote Bredeplaats 8oost176025539r
ARJENS, ELSKE Elske Janes huurder van 1/2 Voorstraat 57174425142v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootennaastligger ten westen Voorstraat 8517802602r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Hoogstraat 53177825993r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Schritsen 521780259299v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Schritsen 521780259301v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootennaastligger ten westen Schritsen 521779259180v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Voorstraat 831781260132v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenkoper Schritsen 521734248354r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenwinkelierkoper Grote Bredeplaats 41759254228r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenkoper Grote Bredeplaats 81754253160v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenverkoper Grote Bredeplaats 4177725946r
JANS, ELSKE Elske Jans koper Rapenburg 10west1729247255v
JANS, ELSKE Elske Jans koper huisZoutsloot 881650236128r
JANS, ELSKE Elske Jans koper Kerkpoortstraat 121732248166r
JANS, ELSKE Elske Jans koper van 1/2 Grote Kerkstraat 111620230207r
JANS, ELSKE Elske Jans koper Brouwersstraat 211724246195v
JANS, ELSKE Elske Jans koper Tiepelsteeg OZ1729247267r
JANS, ELSKEjongedochter Elske Jans huurder Weverstraat 17170724522r
JANS, ELSKE Elske Jans verkoper Tiepelsteeg1732248125v
JANS, ELSKEde verkoper Elske Jans bewoner Grote Kerkstraat 11163823453v
JANS, ELSKE Elske Jans verkoper Kerkpoortstraat 12176025534r
JANS, ELSKE Elske Jans , voor haar kinderenverkoper Grote Kerkstraat 11163823453v
JANS, ELSKE Elske Jans koper Grote Kerkstraat NZ1627231164r
HOEF, ELSKE JANS Elske Jans Hoeffverkoper Brouwersstraat 21174525157r
HOEF, ELSKE JANS Elske Jansen Hoeffkoper Brouwersstraat 211723246168v
HARENBERG, ELSKE JOOSTES Elske Joostes Harenberggeniaarde koper Heerensteeg 2164823633r
, ELSKE Elske Kaerstes verkoper Achterstraat1651236146v
MARTENS, ELSKEwijlen Elske Martens erflater Schritsen 661770257163r
PIETERS, ELSKE Elske Pieters verkoper Achterstraat ZZ1662238134v
STOFFELS, ELSKE Elske Stoffels koper Noorderhaven 961697243327r
STOFFELS, ELSKE Elske Stoffels verkoper Bildtstraat 231697243267r
WILLEMS, ELSKEwijlen Elske Willems erflater Kerkpoortstraat 49174425135v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 471738249266v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems koper Kerkpoortstraat 491702244145v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad 9a1737249196r
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad 9a1736249144v
ARENDS, ELSKE Elskien Aernts koper Grote Kerkstraat 28twee_achter1646235206r
JONG, ELTE Eltje P. de Jongzeilmakerverkoper Havenplein 16180126616r
BERENDS, Eltke Beerns koper huisLanen 37161122946r
, Elza Dorothea Brielverkoper van 1/4 Lanen 231796264333v
, Emberich Stadenskoper kamerGrote Kerkstraat 31midden1606228506r
IEPKES, IEMKJE Emck Epkes verkoper Klaverbladstraat 31619230184v
DOEDES, IEMKE Emcke Doedes koper onbekend1644235139v
DOEDES, IEMKJE Emcke Doedes koper Kerkpoort (gebied)1645235167r
HIELKES, IEMKE Emcke Hilckes koper tichelwerk met oven, loods en huis met voor- en achter plaats en de kleisloot tot aan de verkopers fenneten zuiden van Harlingen164323569r
IDSES, IEMKJE Emcke Idses , voor zich en haar kinderenverkoper Gardenierstraat1620230253r
ANDRIES, IEME Eme Andries verkoper onbekend1613229138r
BAUKES, IEME Eme Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2316112292v
BAUKES, IEME Eme Baukes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23159822888r
IEPES, IEMEwijlen Eme Epes verkoper Zoutsloot 301696243238v
HERES, IEME Eme Heeres , c.u.kangieterkoper hof met prieel en kamerAchterstraat1659237217v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringhverpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG])Noordijs 71615229248v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringhnaastligger ten oosten Noordijs 71615229248v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringhverpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG])Noordijs 7162523136v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringhnaastligger ten oosten Noordijs 7162523136v
JANS, IEME Eme Jansen verkoper Zoutsloot 651620230241r
ROGIERS, IEME Eme Rogiers verkoper q.q. Voorstraat 551624230382v
ROGIERS, IEME Eme Rogiers naastligger ten westen Zuiderhaven 631630232123r
ROGIERS, IEMEde hof van Eme Rogiers naastligger ten zuiden Schritsen ZZ1626231138v
ROGIERS, IEMEde hof van Eme Rogiers naastligger ten westen Schritsen ZZ1626231138v
ROGIERS, IEME Eme Rogiers naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ1621230264r
ROGIERS, IEMEde hof van Eme Rogiers naastligger ten westen Schritsen ZZ1630232139v
ROGIERS, IEMEde ledige plaats van Eme Rogiers naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ1621230254v
ROGIERS, IEME Eme Rogiers koopmanverkoper in de noorder nieuwestad1618230151r
ROGIERS, IEME Eme Rogiers verkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
ROGIERS, IEMEde tuin van Eme Rogiers naastligger ten zuiden* Schritsen 501621230259r
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
WIJNANDS, IEMKJE Eme Wynerts koper huisKleine Bredeplaats OZ15972285r
IEPES, IEMEde brouwerij van Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 21168024128ra
IEPES, IEME Eme Ypes brouwernaastligger ten oosten Bildtstraat 191683241257r
IEPES, IEME Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 191676240229v
IEPES, IEME Eme Ypes brouwernaastligger ten westen Moriaanstraat ZZ166923936va
SURINGAR, AMALIA TJEERDS Emilia Tjeerds Surigerverkoper Wasbleekstraat 317272474r
JANS, IEMKE Emke Jans zeilmakersknechtverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 221733248259r
JANS, IEMKJE Emma Jans koper Klaverbladstraat 51618230124v
LIEUWES, IEMKJE Emma Lieuues verkoper Schritsen 381618230142r
IEPES, IEME Emme Ypes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1657237122r
EELKES, Emmerich Eelckes , c.u.koper huisRomastraat 4oost1711245161r
HEINS, de nagelaten kinderen van wijlen Emmerich Heins verkoper van 1/2 Kerkpad 1168024127va
EELKES, EMMERIK Emmerick Eelckes koper huis en erf met een klein tuinte erachterNieuwstraat 131709245100v
HEINS, EMMERIKzonen van Emmerick Heins verkoper Kerkpad 11647235260r
REINERS, Emmerick Reyners koper ledige plaatsNieuwstraat OZ164823641v
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat OZ166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat OZ166823927va
REINERS, EMMERIK Emmerick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ164823643v
REINERS, EMMERIK Emmerick Reyners , c.u.verkoper Schoolsteeg WZ1647235263r
KORNELIS, EMMERIKwijlen Emmerik Cornelis erflater Schritsen 81755253225v
EELKES, EMMERIK Emmerik Eelckes verkoper Nieuwstraat 131714245211v
REINERS, EMMERIK Emmerik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1663238178v
YNTEMA, Emmetje Intemaverkoper Lanen 741729247289r
, IEME Emo Lusius Aeldrighsrectorverkoper Kerkpoort (gebied)1692242384r
LUITJENS, IEMEdr. Emo Lutiens Aeldrighsrector scholae Harlingensiskoper huisten zuidoosten van Harlingen16942421ra
LUITJENS, IEMEdr. Emo Lutiens Aeldrighsrector scholae Harlingensisnaastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
LUITJENS, IEMEde erfgenamen van wijlen Emo Luytjens Aaldricksrector van de Latijnse schoolnaastligger ten westen Rozengracht 231688242258r
IEPES, IEMEde brouwerij van de weduwe van Emo Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 15168424215v
REINERS, EMMERIK Emrick Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1658237175ar
REINERS, EMMERIK Emrick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ165523718v
, EMMERIKde weduwe en erfgenamen van wijlen Emrik rogmeternaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 31west1615229280v
, EMMERIK Emrik metselaarnaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ166523914r
REINERS, EMMERIK Emrik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1662238121v
BEILANUS, ENTJE juffrouw Ena van Beilanusgeniaarde koper Zuiderhaven 541698243352v
PIETERS, ENTJE Ena Pyters koper Brouwersstraat 12zuid_achter17312484v
PIETERS, ENTJEwijlen Ena Pyters verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1736249117r
TIARA, ENTJE Ene Tiaraverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats1626231139v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes erflater Grote Bredeplaats 191623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes erflater Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes erflater Noorderhaven 28achter1623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes verkoper Noorderhaven 28achter1623230372v
BAUKES, ENNE Ene Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231599228138v
BAUKES, ENNE Ene Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231621230285r
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes erflater Grote Bredeplaats 211623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
, EGBERT Engbert Borcheswever (bont-)verkoper Lanen 201766256207r
, EGBERT Engbert Borgers, n.u.naastligger ten oosten William Boothstraat 317632567r
BRUINING, EGBERT Engbert Bruining, c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 55achter1781260113r
BRUINING, EGBERT Engbert Bruininghuurder west (p.j.)Rapenburg 181782260264r
BRUINING, EGBERT Engbert Bruininghuurder west (p.j.)Rapenburg 201782260264r
BRUINING, EGBERT Engbert Bruininghuurder west (p.j.)Rapenburg 331782260264r
BURGERS, EGBERT de geabandonneerde inboedel van Engbert Burgersverkoper Rozenstraat 1176425681v
, EGBERTwijlen Engbert Burgertsnaastligger ten noorden [staat: zuiden] Ooievaarsteeg 141780259281v
, EGBERTwijlen Engbert Burgertsverkoper Ooievaarsteeg 141780259281v
, EGBERT Engbert Burgertshuurder (p.j.)Franekerpoort (gebied)1766256160v
, EGBERTde weduwe van Engbert Burgertsnaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 81784261142r
GRAAT, EGBERT Engbert Graadnaastligger ten westen Achterstraat 121759254196r
, EGBERTwijlen Engbert Graaswever (bont-)verkoper Achterstraat 61775258212v
, EGBERT Engbert Graeswever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelAnjelierstraat ZZ1754253129r
BRUINS, EGBERT Engbert Bruins huurder (p.j.)Molenpad 181785261301r
JANS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Engbert Jans uurwerkstellerverkoper Vijver 51613229130v
JANS, EGBERT Engbert Jans , c.u.huurder voor (p.j.)Lanen 62178826315r
JANS, EGBERTde weduwe van Engbert Jansen naastligger ten westen Kerkpad 201770257176v
JANS, EGBERT Engbert Jansen* naastligger ten noorden Kerkpad 201763255243v
POOL, EGBERT JANS Engbert Jansen Poolwever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelVianen175325386r
, ENGEL Engel houtstapelaarhuurder kelder (p.j.)Rommelhaven 1169424396v
, ENGEL Engel hopsternaastligger ten oosten Hofstraat 11687242164v
, ENGELTJE Engel hopsternaastligger ten oosten Hofstraat 11692242388r
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkertopzichter (oud -)verkoper Zoutsloot 411760254261v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkertkoper 2/3 huisZoutsloot 411742250242v
BALTES, ENGELTJE Engel Balts verkoper Zoutsloot 1161623043v
BOTES, ENGELTJE Engel Botes koper Zoutsloot 11613229126r
KLASES, ENGELTJE Engel Claeses koper Brouwersstraat 5162523144r
KLASES, ENGEL Engel Claessen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3163823457r
KLASES, ENGELTJE Engel Claesses verkoper Brouwersstraat WZ163823460r
KORNELIS, ENGEL Engel Cornelis verkoper Hofstraat 12a1694243116r
KORNELIS, ENGEL Engel Cornelis , c.u.apothekerhuurder Zuiderhaven 77west1690242329r
ENGELEN, ENGEL KORNELIS Engel Cornelis van Engelenbibliothecaris Universiteit van Franekerverkoper Zuiderhaven 651695243133v
DIRKS, ENGELTJE Engel Dircks verkoper Kromme Elleboogsteeg1677240272v
ENGELS, ENGEL Engel Engels naastligger ten zuiden Rozengracht1652236207r
ENGELS, ENGEL Engel Engels , c.u.geniaarde koper Grote Kerkstraat 441644235129v
ENGELS, ENGEL Engel Engels verkoper Gardenierstraat16362349v
ENGELS, ENGEL Engel Engels koper huis en ledige plaatsGardenierstraat1634233144r
FREERKS, ENGELweduwe Engel Fredrix naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1603228378v
FREERKS, ENGEL Engel Freercks naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ162523194v
FREERKS, ENGELde weduwe van Engel Freercks naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1626231106r
GERRITS, ENGELTJE Engel Gerryts verkoper Lanen 80162823278v
GERRITS, ENGEL Engel Gerryts , c.u.huurder Liemendijk 2175725480r
HAGER, ENGELTJE GERRITS Engel Gerryts Hagerkoper Lanen 80162723211v
HARMENS, ENGELTJE Engel Harmens verkoper Herenwaltje 171696243205r
HARMENS, ENGELTJE Engel Harmens naastligger ten oosten Scheerstraat 71695243118v
KLINKERT, ENGEL LAMMERTS Engel Lambertus Klinkertkoper 1/3 huisZoutsloot 411742250243v
SIEMENS, ENGEL Engel Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
TJERKS, ENGELTJE Engel Tyarcx verkoper Heiligeweg1601228252r
WIETSES, ENGELTJE Engel Wytses koper Franekereind 20164823620v
SIEMENS, ENGELTJE Engell Symens koper Brouwersstraat 151634233156r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelnaastligger ten westen Achterstraat 181778259111r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Achterstraat 181778259111r
POEL, ENGELTJE de weduwe Engeltie van der Poelnaastligger ten noorden Karremanstraat 13177825994r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Karremanstraat 13177825994r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Karremanstraat 11177825995r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Heiligeweg 38177325888v
BALTES, ENGELTJE Engeltie Balthus koper Gardenierstraat ZZ1732248136r
KLASES, ENGELTJE Engeltie Clases koper Klaverbladstraat 191626231138r
DOEDES, ENGELTJE Engeltie Doedes koper huisWortelstraat 91734248285v
DOEDES, ENGELTJE Engeltie Doedes verkoper Moriaanstraat 41711245154v
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers verkoper Gardenierstraat 51732248154r
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers huurder Karremanstraat 221738249341r
PIETERS, ENGELTJE Engeltie Pieters , c.m.verkoper Voorstraat 61710245132v
PIETERS, ENGELTJEwijlen Engeltie Pieters erflater Zoutsloot 2517392501ra
PIETERS, ENGELTJE Engeltie Pieters verkoper Moriaanstraat 41711245154v
ABELS, ENGELTJEhun wijlen moeder Engeltje Abels erflater Heiligeweg 38174425137v
ABELS, ENGELTJEhun wijlen moeder Engeltje Abels erflater Bargebuurt 24174425137v
BALTES, ENGELTJE Engeltje Baltus verkoper van 1/12 (1/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2173224886r
DOEDES, ENGELTJE Engeltje Doedens verkoper van 1/8 Rapenburg 121729247274v
DOEDES, ENGELTJE Engeltje Doedes koper Moriaanstraat 8166523917v
DOEDES, ENGELTJE Engeltje Doedes verkoper Voorstraat 4169224225ra
DOEDES, ENGELTJE Engeltje Doedes verkoper van 1/8 Schritsen 111729247284r
DOEDES, ENGELTJE Engeltje Doedes verkoper van 1/4 Lanen 85oost169224225va
DOEDES, ENGELTJE Engeltje Doedes verkoper van 1/12 Lanen 85west169224226ra
HENDRIKS, ENGELTJE Engeltje Hendriks koper Karremanstraat 8176425637v
HENDRIKS, ENGELTJE Engeltje Hendriks geniaarde koper Hofstraat 217632569r
HENDRIKS, ENGELTJE Engeltje Hendrix verkoper Liemendijk 4174425145v
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs koper Bargebuurtspoortje WZ1730247356r
JAKOBS, ENGEL Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje176825779ar
JANS, ENGELTJEwijlen Engeltje Jans erflater Lanen 79176725720v
PIEKES, ENGELTJE Engeltje Piekes koper William Boothstraat 317632567r
SIKKES, ENGELTJEwijlen Engeltje Sickes erflater Lanen 8717832614ra
JANS, Enna Jans verkoper Zoutsloot 33achter1775258231r
BLOEMBERG, ENNE ds. Enne Blombergkoper huisHoogstraat 321802266160v
BLOEMBERG, ENNE ds. Enne Blombergnaastligger ten zuiden Hoogstraat 341802266154v
VRIES, ENNE Enne de Vriesnaastligger ten oosten Lanen 76achter1736249129r
WIJGA, ENNE Enne H. Wijgakleermakerkoper Kleine Kerkstraat 71809268226r
WIJGA, ENNE Enne Y. Wijgaverkoper Bargebuurt1806267207r
ALLERTS, ENNEwijlen Enne Allerts verkoper Anjelierstraat 11644235140v
ALLERTS, ENNEwijlen Enne Allerts verkoper Anjelierstraat 11644235140v
ALLERTS, ENNEde lijnbaan van Enne Allerts naastligger ten noorden onbekend NZ1624230378v
BAUKES, ENNEde erfgenamen van wijlen Enne Bauckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 28161723069r
GERRITS, ENNEwijlen Enne Gerrits winkelieraanhandelaar Franekereind 101738249280r
GERRITS, ENNEwijlen Enne Gerrits winkelierverwandelaar Nieuwstraat 661738249280r
GERRITS, ENNE Enne Gerrits , c.u.schipperverkoper Zeilmakersstraat 13171824617v
GERRITS, ENNEwijlen Enne Gerryts koper Nieuwstraat 66173524979v
HENDRIKS, ENNEde kamer bewoond door Enne Hendrix naastligger ten oosten Anjelierstraat 61703244216r
HIDDES, ENNE Enne Hiddes koopmankoper van 1/2 Noorderhaven 1021725246219v
VRIES, ENNE HIDDESwijlen Enne Hiddes de Frieskoopmanverkoper van 57/96 Schritsen 65b1740250122v
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten westen Voorstraat 831729247278r
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vries, c.u. en c.s.gleibakker (mr. -)verkoper Schritsen 50172124695v
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes Vriesnaastligger ten westen Noorderhaven 1041726246282r
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten westen Voorstraat NZ173925029v
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten noorden Voorstraat NZ173925029v
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten zuiden Voorstraat 81twee_achter1730247304v
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten westen Noorderhaven 1041732248120r
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten westen Voorstraat 811730247305v
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten noorden Voorstraat 811730247305v
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vrieskoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 1021734248341r
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vries, c.u.koper gleibakkerijSchritsen 50171824621r
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ikes Wijga, c.u.huurder woning 1 (p.j.)Hoogstraat 271794264220r
IEPES, ENNEde brouwerij van Enne Ipes naastligger ten oosten Bildtstraat 17165923810r
JAKOBS, ENNEde curator over Enne Jacobs verkoper van 1/6 Nieuwstraat 50162923285r
JANS, ENTJE Enne Jans verkoper Noorderhaven 401775258228v
JANS, ENNE Enne Jansen verkoper Schritsen 581618230118r
JURJENS, ENNE Enne Jurians verkoper q.q. Noorderhaven 111162423112v
JURJENS, ENNE Enne Jurians verkoper q.q. Noorderhaven 109162423113r
JURJENS, ENNE Enne Jurians verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 24162823251r
JURJENS, ENNE Enne Jurians verkoper q.q. Lanen NZ162823251r
JURJENS, ENNE Enne Jurians verkoper q.q. Sint Jacobstraat 71623230353v
JURJENS, ENNE Enne Jurians verkoper q.q. Noorderhaven 113162423112v
JURJENS, ENNE Enne Juriens koper q.q. Lanen 24161723084r
MINNES, ENNE Enne Minnes naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 171741250200v
MINNES, ENNEwijlen Enne Minnes verkoper Vijverstraat 51758254163r
MINNES, ENNE Enne Minnes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191737249191r
MINNES, ENNE Enne Minnes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191736249119r
MINNES, ENNE Enne Minnes kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191737249191r
MINNES, ENNE Enne Minnes kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191736249119r
MINNES, ENNE Enne Minnes wijnhandelaarverkoper Karremanstraat 117432511r
MINNES, ENNEwijlen Enne Minnes erflater Grote Bredeplaats 111759254218r
MINNES, ENNEwijlen Enne Minnes erflater Noorderhaven 141759254218ar
MINNES, ENNE Enne Minnes Mosselaarwijnhandelaarkoper huisKarremanstraat 11740250102v
SJOERDS, ENNE Enne Sjoerds , c.u.huurder bovenkamer (p.w.)Lanen 291779259303r
TJEERDS, ENNE Enne Tiaardts koper huis met plaats en loods daarachterZoutsloot ZZ162523176r
TJEERDS, ENNE Enne Tierds houtkopernaastligger ten oosten Hofstraat1647235243v
TJEERDS, ENNE Enne Tyaardts houtkoperkoper huis [Hoogstraat], houtstek en de wal ten zuiden [Rommelhaven]Hoogstraat 141630232115r
TJEERDS, ENNE Enne Tyaardts houtkoperkoper huis [Hoogstraat], houtstek en de wal ten zuiden [Rommelhaven]Rommelhaven 91630232115r
WIEBES, ENNE Enne Wibes naastligger ingang steeg Pothondjessteeg 61622230316r
WIEBES, ENNE Enne Wybes naastligger ten oosten Vijverstraat 30162423123v
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ykes Wygakoper van 1/2 stallingBargebuurt1799265195r
BAUKES, ENNEde brouwerij van de erfgenamen van wijlen Enno Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven 20161623055r
BAUKES, ENNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Vijverstraat161723064v
BAUKES, ENNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes naastligger ten zuiden Vijverstraat161723064v
BAUKES, ENNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Vijverstraat161723064v
BAUKES, ENNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 23achter161723064v
BAUKES, ENNEwijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
BAUKES, ENNEde nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
BAUKES, ENNEwijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
BAUKES, ENNEde nagelaten weeskinderen van wijlen weduwnaar Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
BAUKES, ENNEwijlen Enno Bauckes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23achter161723058r
BAUKES, ENNEwijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23achter161723058r
BAUKES, ENNEde nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23achter161723058r
BAUKES, ENNEde kopers en de andere erfgenamen van wijlen Enno Bauckis naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter1623230350v
BAUKES, ENNEde kopers en de andere erfgenamen van wijlen Enno Baukis naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter1623230350r
, ENOCH Enoch van Ripperschirurgijn (mr. -)koper hof met vruchtdragende bomen, wijnstok en prieelKarremanstraat1696243198r
, ENOCH Enoch van Ripperts, c.u.chirurgijn (mr. -)koper fraai huis met graanzoldersGrote Bredeplaats 35170124492v
, ENOCH Enoch van Ripperts, c.u.chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Heiligeweg 5170024471v
, ENOCH Enoch Hotzen koopmanverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 41703244212r
PIETERS, ENOCH Enoch Pieters van Ripperschirurgijn (mr. -)verkoper van 1/12 Brouwersstraat 14achter1695243185r
PIETERS, ENOCH Enoch Pyters chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/6 Voorstraat 11698243391v
, ENOCH Enog van Ripperschirurgijn (mr. -)verkoper Achterstraat 7170824541v
, ENOCH Enog van Ripperschirurgijn en koopmanverkoper Grote Bredeplaats 35170824565v
, ENOCHmr. Enog van Ripperts, c.s.naastligger ten oosten Lanen 191701244139r
, ENOCHhet huis uit de vorige akte van Enog van Rippertsnaastligger ten zuiden Rinnertspijp 1170124493v
, ENOCH Enog van Rippertskoopmannaastligger ten zuiden Rinnertspijp 11702244185r
SJOERDS, ENOCH Enog Sioerds , n.u.schippernaastligger ten oosten Voorstraat 99173925069v
SJOERDS, ENOCHde weduwe van Enog Sjoerds naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23175625451v
SJOERDS, ENOCH Enog Sjoerds van Rippertsschipper (galjoot-)verkoper Voorstraat 1011741250195r
, ENOCH Enogh van Rippersverkoper van 1/12 en (1/3 van 1/6) Brouwersstraat 16170824542r
HENDRIKS, EINTE Ente Hendriks blekerhuurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 171800265237r
HENDRIKS, EINTE Ente Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 311802266105r
HENDRIKS, EINTE Ente Hendriks blekerhuurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 1718012666v
HENDRIKS, EINTE Ente Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 311802266113v
HENDRIKS, EINTEals huurder Ente Hendriks , c.u.naastligger ten westen Schritsen 331802266117r
KIESTRA, IEPE Epaeus Kiestranotarisverkoper q.q. Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
FEDDES, IEPKE Epcke Feddes naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 37159822885v
FEDDES, IEPKE Epcke Feddes naastligger ten noordwesten Kruisstraat 10oost159822885v
FEDDES, IEPKEde plaats van Epcke Feddes naastligger ten oosten Kruisstraat 10west1601228268v
FEDDES, IEPKE Epcke Feddes gebruiker ten noorden van Harlingen1599228142r
, IEPEwijlen Epe naastligger ten westen Noorderhaven NZ1620230250r
AGES, IEPE Epe Agges koper provisioneel 1/2 huisSchritsen159722819v
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 201601228253r
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 221601228253r
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 241601228253r
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epe Augustinus Algeraeerdere eigenaar Havenplein 241606228511r
BERENDS, IEPE Epe Beerns kuiperkoper 1/2 huisRommelhaven 2west163323399r
BERENDS, IEPE Epe Beerns koper huisHeiligeweg 66165523732r
BERENDS, IEPE Epe Beernts naastligger ten oosten Franekereind 71653236241r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Epe Beernts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1658237171v
BERENDS, IEPEburgervaandrig Epe Beernts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2166123883v
BERENDS, IEPEhet huis van Epe Beernts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1647235252v
IEPES, IEPE Epe Epes naastligger ten zuiden Zoutsloot 981599228146v
FEDDES, IEPE Epe Feddes brouwerverkoper Droogstraat 221621230274v
FEDDES, IEPE Epe Feddes naastligger ten oosten Schritsen 28164223537r
GOOITSENS, IEPE Epe Goyties verkoper ten noordoosten van Harlingen1613229164r
GOOITSENS, IEPE Epe Goyties crediteur (triumphant) Nieuwstraat 521613229181r
HANSES, IEPE Epe Hansen koper huis met kleine plaats en loods daarachterHoogstraat 231599228161r
LIEUWES, IEPE Epe Lieues koper huisHeiligeweg 221615229267v
LIEUWES, IEPE Epe Lieuues naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391619230176r
LIEUWES, IEPE Epe Lieuues naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391621230260r
MEKKES, IEPE Epe Meckes verpachter grond Noorderhaven 56161723084v
MEKKES, IEPE Epe Meckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 56161723084v
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts , c.u.verkoper Vijver 41654236257v
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts timmerman (mr. -)koper huis en houtstek, alles met de wal tot aan de haven toeZuiderhaven 151653236245r
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts timmermannaastligger ten noorden Zuiderstraat1652236211v
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts timmermanverkoper Zuiderstraat1654236251r
MEINERTS, IEPE Epe Meinnerts , c.u.verkoper Rapenburg1644235156v
MEINERTS, IEPE Epe Meinnerts , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 651644235157v
MEINERTS, IEPE Epe Meinnerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 651644235157v
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat1645235185v
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Vijver 21653236224r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Vijver 21653236224r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts naastligger ten zuiden Vijver 2165623780r
MEINERTS, IEPEeen vrije uitgang van Epe Meynerts naastligger ten westen Vijver 2165623780r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Rapenburg 21647235269r
PIETERS, IEPE Epe Pieters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 361710245124r
PIETERS, IEPE Epe Pieters naastligger ten westen Nieuwstraat 361710245124r
PIETERS, IEPE Epe Pieters verkoper Nieuwstraat 361710245124r
ROELOFS, IEPE Epe Roelofs , c.u.koper kamerSchoolsteeg1658237162r
SIJES, IEPE Epe Seyes koper kamerLiemendijk1622230314v
SIJES, IEPEde kamer van Epe Sijes naastligger ten oosten Liemendijk ZZ162723210r
TIJSES, IEPE Epe Tijssen timmerman (mr. -)verkoper Rozengracht 51644235152v
WOUTERS, IEPE Epe Wolters verkoper Voorstraat 95162823258r
WOUTERS, IEPE Epe Wouters naastligger ten zuiden Franekereind 30west1622230306v
WOUTERS, IEPEwijlen Epe Wouters verkoper van 3/4 ten zuiden van Harlingen163223344v
WOUTERS, IEPE Epe Wouters koper huis en mouterij, aanbouw terzijde waarin tegenwoordig de edik gebrouwen wordt, twee kamers ten oosten achter het huis, een hof en het eigendom van de steeg ten oostenFranekereind 241619230166v
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. Lanen 3516552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten oosten van Harlingen16552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16552374v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper Zuiderhaven 1316592384v
KARSTES, IEPKJE Epke Carsten verkoper van 1/3 Hoogstraat 1170124490r
JANS, IEPKJE Epke Jans verkoper Voorstraat 86168424249v
SIKKES, IEPKEde erfgenamen van wijlen Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen 58172024660v
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes koper door niaar huis, hof en keuken met bakovenLanen 581702244154v
SIKKES, IEPKEde erfgenamen van wijlen Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen 581710245114r
SIKKES, IEPKEde erfgenamen van wijlen Epke Sickes naastligger ten zuiden Lanen 581710245114r
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen 581703244233v
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen 581702244179v
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes verkoper Lanen 581702244179v
SIKKES, IEPKE Epke Sickes naastligger ten oosten Schritsen 471697243277r
, IEPE Epo protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
AGES, IEPE Epo Agges naastligger ten oosten Schritsen ZZ1599228152v
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epo Augustini Algeraverkoper Zuiderhaven 33161222993r
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epo Augustini Algeraverkoper Grote Ossenmarkt 2161222993r
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epo Augustini Algeraverkoper Zuiderhaven 35161222993r
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epo Augustini Algeraverkoper Zuiderhaven 37161222993r
BERENDS, IEPEde erfgenamen van wijlen burgervaandrig Epo Beernts naastligger ten westen Pompsteeg1669239203r
KORNELIS, IEPE Epo Cornelis koper huis en getimmert met een ledige plaats er tussenHoogstraat NZ159722864r
SIPKES, IEPE Epo Sipckes protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
WATSES, IEPE Epo Watses koper huisVoorstraat 20159722866v
ALLERTS, IEPE Eppe Allerts koper kamerKerkpad 201682241213v
KARSTES, ERASMUS Erasmus Carsten verkoper Steenhouwersstraat 31696243220v
HENDRIKS, ERASMUS Erasmus Hendricx bruidegom 1604228420r
JANS, ERASMUS Erasmus Jans soldaatverkoper Peterseliestraat161723079v
JANS, ERASMUS Erasmus Jans Danussoldaatkoper twee kamersPeterseliestraat161723079r
KARSTES, ERASMUS Erasmus Karstens verkoper Kerkpoortstraat 671696243195r
HARINGS, Erbert Harings verkoper q.q. Tiepelsteeg170824561v
HENDRIKS, ERNST Erenst Hendrix verkoper Romastraat ZZ1652236185v
HANSES, EERKE Erick Hansen verkoper Voorstraat 21615229246r
HANSES, EERKE Erick Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
JASPERS, EERKE Erick Jaspers verkoper van 1/2 Noorderhaven 15161222989v
TIJSES, EERKE Erick Tijssens naastligger ten zuiden Voorstraat 50achter164323583r
HAARSMA, EERKE dr. Ericus Haersmakoper grondpacht van 7-10-00 CGWeeshuisstraat1681241165v
HAARSMA, EERKE oud burgemeester Ericus Haersmakoper door niaar houten pakhuisje met een ledige plaats erachter strekkend tot de stal van de erven van de heer CantersZuiderhaven 6169224325r
HENDRIKS, EERKE Erik Hendriks koper dwarshuis met potkas en bierkelderZuiderhaven 9achter170024441v
HENDRIKS, EERKE Erik Hendriks , c.u.naastligger ten noorden Zuiderhaven 9170024443v
JANS, EERKE Erik Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 911729247262r
JANS, EERKE Erik Jansen naastligger ten westen Schritsen 641728247208r
, ERNSTde poort en steeg van Ernst van Aeluwenaastligger ten westen Voorstraat 571603228335v
, ERNSTde poort en steeg van Ernst van Aeluwenaastligger ten westen Voorstraat 591603228335v
, ERNSThet dwarshuis van Ernst van Aeluwenaastligger ten noorden Voorstraat 571603228335v
, ERNSThet dwarshuis van Ernst van Aeluwenaastligger ten noorden Voorstraat 591603228335v
ASSEN, ERNST Ernst van Assenkoper ten noorden van Harlingen1802266163r
ASSEN, ERNST Ernst van Assenverkoper ten noorden van Harlingen181026945r
ASSEN, ERNST Ernst van Asseneigenaar van 1/3 Bildtpoort (gebied)1803266288r
, ERNST Ernst Augustus Jenthschirurgijnverkoper Simon Stijlstraat 71749251267v
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost1767256242r
WIJDENBRUG, ERNST Heer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Kruisstraat 3west1767256244r
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrugadvocaat fiscaal Admiraliteit in Frieslandbetrokkene onbekend NZ1782260317r
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrughraad en advocaat Admiraliteitverkoper Zuiderhaven 54178526233r
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrughraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
HENDRIKS, ERNSTde verkoper Ernst Hendricks , c.u.metselaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1644235117v
HENDRIKS, ERNST Ernst Hendricks , c.u.metselaarverkoper Kerkpoortstraat NZ1644235117v
HENDRIKS, ERNST Ernst Hendrix koper van 1/3 huisonbekend16472364r
HENDRIKS, ERNST Ernst Hendrix , c.u.koper 1/3 huisKerkpoortstraat NZ1644235116r
HENDRIKS, ERNST Ernst Hendrix metselaarnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1644235106r
JANS, ERNST Ernst Jans huurder (p.w.)Bargebuurt 24176125599r
JANS, JESAJAS Esaias Jansen koper huisZuiderhaven 131724246197r
AUKES, EESGE Esge Aukes huurder Grote Kerkstraat 40west1706244336v
JONG, EESGE DIRKS Esge Dirks de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 101778259143v
HARMENS, EESGEwijlen Esge Harmens erflater Kerkpoortstraat NZ1605228446r
LIEUWES, EESGEde weduwe en de curatoren van de weeskinderen van wijlen Esge Lieuues zeilmakerverkoper Noorderhaven NZ163223371v
LIEUWES, Esge Lieuues koopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 131696243195v
LIEUWES, EESGEde erfgenamen van wijlen Esge Lieuwes naastligger ten oosten Rozengracht 61738249351r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.s.koopmaneigenaar van 3/4 Herenwaltje 1016992442r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopmankoper kamer met een weefwinkel erachterSpinhuisstraat 31695243174r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u.koopmannaastligger ten oosten Spinhuisstraat 31695243174r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u.koopmannaastligger ten noorden Spinhuisstraat 31695243174r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopmanverkoper van 1/4 Herenwaltje 101703244207v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopmankoper kamer met een weefwinkel erachterSpinhuisstraat 71695243174v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u.koopmannaastligger ten westen Spinhuisstraat 71695243174v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u.koopmannaastligger ten noorden Spinhuisstraat 71695243174v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes verkoper q.q. Hoogstraat1691242362r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopmannaastligger ten westen Rozengracht 10170024439v
MINNES, EESGE Esge Minnes koper huis met 1/2 dwars- en kanthellingNoorderkade 13168024179v
MINNES, EESGE Esge Minnes verkoper Noorderkade 13168024198v
MINNES, EESGE Esge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52168524276r
MINNES, EESGE Esge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52168524276r
MINNES, EESGE Esge Minnes timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 52168424230v
MINNES, EESGE Esge Minnes timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 52168424230v
SEERPS, EESGE Esge Seerps verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31695243161v
TIETES, EESGE Esge Tietes wever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 251742250268r
JANS, EESGE Esger Jans , n.u.naastligger ten oosten Schritsen 451765256106r
LIEUWES, EESGE Esger Lieuwes naastligger ten noorden Rozengracht 8168524297r
, HESTER Ester Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 916782418v
IETES, Ete Etes , c.soc.protesteert vanwege achterstallige grondpacht Sint Christoffelsteeg OZ1605228462v
IETES, IETEeerder de erfgenamen van wijlen Ete Etes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ162823268r
IETES, de erfgenamen van wijlen Ete Etes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ162423135v
IETES, Ete Etes koper grondpacht van 1-15-00 CGSint Christoffelsteeg OZ1606228525v
IETES, wijlen Ete Etis erflater Franekereind 321626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater Sint Christoffelsteeg1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater Sint Christoffelsteeg1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater Sint Odolphisteeg1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater ten noordoosten van Harlingen1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater Franekereind 341626231146r
DIRKS, ETJE Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg1606228500v
SJOERDS, ETJE Etke Syoerdts naastligger ten zuiden Noorderhaven 1081598228107r
KORNELIS, Etke ? Cornelis verkoper Sint Jacobstraat 13159722835r
HAIES, ETJE Ette Hayes koper Grote Kerkstraat 391614229187r
BELIDA, ETJE JANS Ettie Jans Belidakoper Zuiderhaven ZZ1658237169ar
TJERKS, ETJE Ettie Tierks geniaarde koper Rapenburg ZZ1737249212r
WIEBES, ETJE Ettie Wybes koper Noorderhaven 411690242323r
WIEBES, ETJE Ettie Wybes huurder voor 12 jaren Noorderhaven 411690242323r
ARENDS, ETJE Ettje Arends verkoper Kerkpoortstraat 651790263278r
ARENDS, ETJE Ettje Arends koper Hoogstraat 43178326175r
ARENDS, ETJE Ettje Arends koper Achterstraat 111787262232v
ARENDS, ETJE Ettje Arends verkoper Hoogstraat 431787262237r
KLASES, ETJEhet testament van wijlen Ettje Claases verkoper Schritsen 371767256251r
KLASES, ETJE Ettje Claeses verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 411730247362v
KLASES, ETJE Ettje Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 181730247363v
KLASES, ETJE Ettje Claeses koper van 1/2 1/2 huisGrote Kerkstraat 251730247364v
KLASES, ETJE Ettje Clases verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 25176725716r
HENDRIKS, ETJE Ettje Hendriks verkoper Grote Kerkstraat 351762255157r
HENDRIKS, ETJE Ettje Hendriks koper Schritsen 451761255105v
HENDRIKS, ETJE Ettje Hendriks verkoper Schritsen 451765256106r
JANS, ETJE Ettje Jans koper Brouwersstraat 101806267268v
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks koper Zeilmakersstraat 51741250150v
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks koper Bargebuurt OZ1741250150v
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks koper Vijverstraat 9174425149v
TJERKS, ETJE Ettje Tjerxks verkoper Zeilmakersstraat 5174425141r
EVERTS, EEUWKJE Euck Eewerts koper Havenplein1599228177r
JOUKES, de weduwe van Euse Joukes huurder (p.j.)Romastraat 251782260182r
TJEERDS, EEUWE Euue Tieerds stuurmannaastligger ten oosten onbekend1644235115v
ALBERTS, Euwe Alberts verkoper Wortelstraat NZ1598228114v
EEDES, EEUWE Euwe Eedis koper huis en eigendom van de plaats, daar het huis op staat met de wal daarvoor gelegenZuiderhaven 29162523180r
PIERS, EEUWE Euwe Piers koper huisVoorstraat 101170024445r
TEEKES, EEUWEde kamer van Euwe Takes naastligger ten oosten Gardenierstraat164323548r
OOSTERBAAN, de heer Ev. Oosterbaanadvocaatkoper Noorderhaven 411787262159r
BESSELING, EVA Eva Beslingverkoper Lanen 24181026917r
BESSELING, EVA Eva Besselingverkoper Nieuwstraat 1917722582ra
BESSELING, EVA Eva Besselingverkoper Nieuwstraat 1417722582ra
BRAAK, EVA Hr. Eva Braakkoper door niaar modern huisVismarkt 11765256139v
DALFSEN, EVA Eva van Dalsenkoper Noorderhaven 311806267188r
DALFSEN, EVA Eva van Dalsenkoper Noorderhaven 331806267188r
THEOTARDI, EVA Eva Theotardikoper Jan Ruurdstraat 5171924652r
, EVAwijlen Eva Vijselaerverkoper Wasbleek168424217r
, EVAwijlen Eva Vijselaerverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
, EVA Eva Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, EVAwijlen Eva Vijselaerverkoper 1168424218v
, EVA Eva Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, EVAwijlen Eva Viselaerverkoper Kerkpoortstraat168324167va
, EVA Eva Wieroosverkoper Voorstraat 10168424228r
ALBERTS, EVA Eva Alberts koper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
ALBERTS, EVA Eva Alberts huurder Lanen 211766256178r
ALBERTS, EVA Eva Alberts verkoper Lanen 211766256178r
ALBERTS, EVA Eva Alberts verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256173r
ALBERTS, EVA Eva Alberts verkoper Lanen 21achter1766256174r
ALBERTS, EVA Eva Alberts verkoper Grote Kerkstraat 221766256175r
DANIELS, EVA Eva Daniels koper Havenplein 161603228350r
GAUKES, EVA Eva Goukes koper Nieuwstraat OZ1650236127v
JEDEMA, EVA JELLES Eva Jelles Jeddema, jongedochterkoper dubbele woningHofstraat 311681241158v
RINSES, EVA Eva Rinses koper huis, vroeger smederijZuiderhaven 19zuid1782260278r
RINSES, EVA Eva Rinses verkoper Zuiderhaven 19zuid1794264198r
BURG, EVA ROMMERTS Eva Rommerts van der Burggeniaarde koper Grote Kerkstraat 29168524262r
BURG, EVA ROMMERTS Eva Rommerts van der Burggeniaarde koper Kruisstraat 4168524262r
KET, EVERT Everardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Voorstraat 24177325889v
KET, EVERT Everardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg WZ1654236266v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg WZ1654236266v
DOEDES, EVERT Everdt Doedes naastligger ten zuiden Herenwaltje 41635233168r
JANS, EVERTmedeverkoper Everdt Janssen naastligger ten westen Voorstraat 721634233155r
JANS, EVERT Everdt Janssen brouwerverkoper q.q. Voorstraat 721634233155r
JANS, EVERT Everdt Janssen brouwerverkoper q.q. Noordijs 81634233155r
DROGENHAM, EVERT wijlen Everhard Drogenhambakenmeesterverkoper Kerkpoortstraat 21733248250v
DEPPE, EVERT Everhardus Deppeverkoper Havenplein 16180126616r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitkoper Zuiderhaven 671774258134r
KET, EVERT de tweede genoemde koper Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitnaastligger ten westen Zuiderhaven 671774258134r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitkoper Raamstraat 6zuid1774258134r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitkoper huis, erf en hof ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 361784261190r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitkoper huis met achter ruimte/pottenbakkerijSchritsen 44177725964r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]naastligger ten zuiden Schritsen 44177725964r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 381784261190r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitnaastligger ten oosten Schritsen 36178626277r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitnaastligger ten zuiden Schritsen 36178626277r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitnaastligger ten westen Schritsen 36178626277r
KET, EVERT de verkoper Everhardus de Keth [staat: Deketh]naastligger ten westen Schritsen 5817882638r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitverkoper Schritsen 36178626277r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Schritsen 5817882638r
KET, EVERT de verkoper Everhardus de Keth [staat: Deketh]naastligger ten oosten Schritsen ZZ17882638r
KET, EVERT de verkoper Everhardus de Keth [staat: Deketh]naastligger ten zuiden Schritsen ZZ17882638r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Schritsen ZZ17882638r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Noordijs 211774258146r
, EVERTde weduwe van Evert wieldraaiernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 3161122961v
AKKRINGA, EVERT de weduwe van Evert Akkringanaastligger ten noorden Poortje 111771257244v
AKKRINGA, EVERT Evert Akkringakoper huis en wagenmakerijBildtstraat 20181026926v
AKKRINGA, EVERT Evert Akkringahuurder Bildtstraat 20181026926v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten westen Achterstraat 51776258244r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper huisZuiderhaven 231771257242v
BEVA, EVERT de weduwe van Evert Bevanaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 281786262121v
BEVA, EVERT de weduwe van Evert Bevanaastligger ten westen Fabrieksstraat 281786262121v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Sint Jacobstraat 12177225838v
BEVA, EVERT de weduwe van Evert Bevanaastligger ten westen Fabrieksstraat 201786262122v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Leningverkoper Zuiderhaven 231781260136v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevakoopmanverkoper Karremanstraat 211787262223v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevakoopmanverkoper Heiligeweg 171788262261r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16177725982v
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper woningTiepelsteeg1759254227v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten westen Achterstraat 51771257199v
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper huisHerenknechtenkamerstraat 191782260248r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten noorden Karremanstraat 231760254255r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper huisKroonsteeg 31782260250r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat 191763255197v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1765256144v
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)geniaarde koper Hofstraat 21oost176025516r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmakerkoper huisZoutsloot 521762255134v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten westen Zoutsloot 521762255134v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Lanen 181783261104v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1778259144v
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 181763255260r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Kroonsteeg 31783261104v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten oosten Karremanstraat 191782260285r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Karremanstraat 191782260285r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevakoopmanverkoper Havenplein 201786262133r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Hoogstraat 41178126036v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper William Boothstraat 3178126038r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankhouder]koper huisLanen 181782260287r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankhouder]naastligger ten westen Lanen 181782260287r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Karremanstraat 19176125551v
BEVA, EVERT Evert Bevaijzerkoperverkoper Voorstraat 871771257184r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper 1/2 huisSint Jacobstraat 12176025522r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Zuiderstraat 27176825786r
BEVA, EVERT Evert Bevaijzerkoperverkoper Rommelhaven 161771257184r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Tiepelsteeg OZ1767256249r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevaverkoper Achterstraat 31796264337v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1762255140r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmakerkoper Zuiderhaven ZZ176125553r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper huis of woningBildtpoort (gebied)176025524v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevaverkoper Zoutsloot 521796264340v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 421778259126v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 441778259126v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten oosten Moriaanstraat 5178326158r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevaverkoper Westerstraat 431796264342r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevaverkoper Zoutsloot 49180426750r
BEVA, EVERT Evert Bevakoper huis genaamd de KlokHoogstraat 45de Klok1759254241v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper huisZoutsloot 491771257189v
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Zuiderstraat 2317822612r
BEVA, EVERT Evert Bevakoper Voorstraat 83achter1766256189r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper huisLammert Warndersteeg 141771257190v
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Zuiderstraat17822612r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 121780259237v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Lammert Warndersteeg 141784261224r
BEVA, EVERT de woning gekocht door Evert Bevanaastligger ten noorden Voorstraat 83achter1766256189r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper als erfgenamen Droogstraat ZZ1782260207r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1782260266r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper tuin en zomerhuisFabrieksstraat 28achter1782260296r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevaverkoper Grote Kerkstraat 40oost180426789r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Moriaanstraat NZ1788262248r
BEVA, EVERT het pakhuis van Evert Bevanaastligger ten oosten Voorstraat 81achter1766256190r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 181769254267r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Hoogstraat 45176725733v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper woningRommelhaven 161766256191r
BEVA, EVERT Evert Beva, c.s.naastligger ten zuiden Rommelhaven 161766256191r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Zoutsloot 85177725976r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Zuiderstraat 271781260156r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper huisHeiligeweg 171780259245r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper huis, tuin, paardenstal en wagenhuisVoorstraat 871765256113r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper q.q. Droogstraat NZ177725977v
BEVA, EVERT Evert Beva, n.u.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 401751252142r
BONER, EVERT Sergeant-majoor Evert Boner, c.u.koper huis waar de Blauwe Troffel uithangt, loods, plaats en tuin met bomen en planten en een kamer daarachterBrouwersstraat 9de Blauwe Troffel16592388v
BONER, EVERT de weduwe en de dochter van majoor Evert Bonerverkoper Brouwersstraat 91662238152r
BONER, EVERT majoor Evert Bonernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81661238115r
, EVERT Evert Bouwkneghtschipper (beurt-)koper huisZuiderhaven 57177725960r
, EVERT Evert Bouwknegtschippernaastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 31791263286v
, EVERT Evert Bouwknegtschipper (wijd-)verkoper Zuiderhaven 571791263336r
, EVERT Evert Bouwknegtnaastligger ten oosten Zoutsloot 85177725976r
GOSLINGS, EVERT Evert Goslingskoper huisSint Odolphisteeg 41762255166v
GOSLINGS, EVERT Evert Goslingsnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ176825794v
, EVERT Evert van Grijpskercknaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1601228257v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuikkoopmannaastligger ten westen Zoutsloot NZ1740250114v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuikkoopmanverkoper van 1/3 Voorstraat 8517392502v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuiknaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5174425141r
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuiknaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ174925246v
HANEKUIK, EVERT de weduwe van Evert Hanekuiknaastligger ten westen Vissersstraat 41754253148v
HANEKUIK, EVERT de ververij van wijlen Evert Hanekuiknaastligger ten oosten Zoutsloot 25175725453v
HANEKUIK, EVERT de weduwe van Evert Hanekuycknaastligger ten westen Vissersstraat 4175325394r
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuyknaastligger ten westen Noorderhaven 491752252215v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuyknaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31736249110r
HANEKUIK, EVERT de hof van Evert Hanekuyknaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ174325124v
, EVERTde uitgang van de tuin van Evert Hinghstnaastligger ten westen Werfpad 7169324362r
, EVERTde uitgang van de tuin van Evert Hinghstkoopmannaastligger ten noorden Werfpad 7169324362r
HINGST, EVERT Evert Hingstnaastligger ten westen Zoutsloot 371714245213v
HINGST, EVERT Evert Hingstnaastligger ten oosten Bargebuurt OZ170924583r
HINGST, EVERT Evert Hingstkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 431715245231r
HINGST, EVERT Evert Hingst, c.u.koopmanverkoper Herenwaltje 101716245264v
HINGST, EVERT Evert Hingstkoopmankoper ledig plaatske met dak overdektWerfpad ZZ1715245248v
HINGST, EVERT het somerhuis van Evert Hingstkoopmannaastligger ten westen Werfpad ZZ1715245248v
HINGST, EVERT de hof van Evert Hingstkoopmannaastligger ten noorden Werfpad ZZ1715245248v
HINGST, EVERT Evert Hingstkoopmankoper huisNoorderhaven 651714245216r
HINGST, EVERT wijlen Evert Hingstkoopmanverkoper Noorderhaven 14173124863r
HINGST, EVERT pakhuis van de weduwe van wijlen Evert Hingstkoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 61172724712v
HINGST, EVERT Evert Hingstkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 52west1717245283r
HINGST, EVERT Evert Hingstnaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1697243307r
HINGST, EVERT de weduwe van Evert Hingstkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 43172024688r
HINGST, EVERT wijlen Evert Hingstkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 52west173124811v
HINGST, EVERT Evert Hingstkoopmannaastligger ten oosten Werfpad ZZ1716245275v
HINGST, EVERT de mouterij van Evert Hingstnaastligger ten oosten Zoutsloot 701711245145v
HINGST, EVERT de tuin van de weduwe Evert Hingstnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1730247333r
HINGST, EVERT de hof van Evert Hingstnaastligger ten noorden Werfpad1706244317v
HINGST, EVERT de tuin van de weduwe van Evert Hingstnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1730247333r
, EVERTwijlen Evert Hoogzandverkoper Lanen 85oost1800265214v
KET, EVERT Evert de Kethvendumeester Admiraliteitkoper door niaar van 1/2 Schritsen 361782260224r
KET, EVERT Evert de Kethvendumeester Admiraliteitkoper door niaar van 1/2 Schritsen 581782260167r
, EVERTmr. Evert Matiusnaastligger ten oosten Scheerstraat ZZ1659237191r
, EVERTals bewoner mr. Evert Matiusnaastligger ten westen Scheerstraat 8midden1659237185r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapiteinverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein (oud -)verkoper Vijverstraat 211763255225v
NIEUWENHUIS, EVERT de heer Evert Nieuwenhuisnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2417602557v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ176025541r
NIEUWENHUIS, EVERT de heer Evert Nieuwenhuisnaastligger ten noorden Schritsen 5west176425674r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis, c.s.naastligger ten noorden Schritsen 5oost1762255159r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ176025543ar
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Hofstraat 71754253157r
NIEUWENHUIS, EVERT de heer Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Droogstraat 51754253157v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein (oud -)koper door niaar huis of wagenhuisVijverstraat 2117562545r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuisnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 261760254258v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuisafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Liemendijk 31759254237v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ176125553r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuishuurder (p.j.)Noorderhaven 441741250175v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Rozengracht 21753253119r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis, c.s.naastligger ten noorden Schritsen 5oost176825757r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Noorderhaven 391753253120r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis, q.q.koopmanafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Noorderhaven 44174525182r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Noorderhaven 631753253121r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuisteruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Franekereind 16173925035v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 14175325397v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Noorderhaven 211753253122r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 61759254194v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuyskapitein van de Admiraliteit (oud -)koper wagenhuis met 2 kamers erbovenLanen 12het Oud Raadhuis1755253204v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuyskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)koper huis, bleekveldGrote Bredeplaats 261760254258v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuyskoopmankoper Romastraat 271737249158v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaanadvocaatverkoper Noorderhaven 411787262187r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaannaastligger ten westen Kruisstraat 10oost1754253150r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaankoopmannaastligger ten noorden Karremanstraat OZ175025288r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaankoopmangebruiker tuin Hofstraat 161734248353r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaanzoutbrander en koopmankoper hof of tuin met zomerhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Droogstraat 21achter1771257227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaannaastligger ten westen Droogstraat 21achter1771257227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 151774258159v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaanzoutbrander en koopmankoper nieuwe woning ([voor de drie percelen in deze akte])Droogstraat 211771257227v
OOSTERBAAN, EVERT stal van Evert Oosterbaannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21174325121r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaannaastligger ten westen Droogstraat 211771257227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 11736249110v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaannaastligger ten oosten Liemendijk 41759254180v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaankoopmannaastligger ten westen Noordergrachtswal1742250238r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaanzoutbrander en koopmankoper nieuwe woning ([voor de drie percelen in deze akte])Droogstraat 231771257227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaannaastligger ten westen Droogstraat 231771257227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaannaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 31755253208r
OOSTERBAAN, EVERT de erfgenamen van wijlen Evert Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 201800265252r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaannaastligger ten westen Noorderhaven 69176825790v
OOSTERBAAN, EVERT de erfgenamen van wijlen Evert Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 20177725941v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaannaastligger ten zuiden Noorderhaven 98achter174425153r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaankoopmannaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1746251111v
OOSTERBAAN, EVERT dr. Evert Oosterbaanhuurder Noordijs 23179726556v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaankoopmannaastligger ten noorden Anjelierstraat 8174025085r
, EVERT Evert Ostkotteverkoper Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
POSTMA, EVERT Evert Postma, c.u.huurder (p.j.)Scheerstraat 4180826832r
ROORDA, EVERT Evert Roordakoper William Boothstraat 6zuid179726515r
, EVERT Evert Rousingverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 23achter1742250257r
, EVERT Evert Rouslingverkoper van 1/2 Lanen 481742250266r
STEENSMA, EVERT grondpacht uit het huis van de weduwe van Evert Steensmaeigenaar perceel onbekend16992449r
, EVERTwijlen Evert Steertsenbachverkoper Hofstraat 47west176425663v
, EVERTwijlen Evert Steertzenbagverkoper Hofstraat 45176525696r
, EVERTwijlen Evert Strootmanhuurder Kleine Kerkstraat 71799265192r
, EVERT Evert Strootmanmeesterknecht suikerraffinaderijhuurder Bildtstraat 241790263255r
, EVERTde verlaten boedel van Evert Strootmanverkoper Noorderhaven 881791263337v
, EVERT Evert Strotmanverkoper q.q. Both Apothekerstraat OZ178126090r
TADEMA, EVERT Evert Tademanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 141789263107r
TADEMA, EVERT Evert Tademahuurder Sint Christoffelsteeg 61807267353r
, EVERTde kinderen van Evert Vijselaerverkoper Wasbleek168424217r
, EVERTde kinderen van Evert Vijselaerverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
, EVERTde kinderen van Evert Vijselaerverkoper 1168424218v
, EVERTwijlen Evert Viselaerverkoper Kerkpoortstraat168324167va
VOS, EVERT Evert Vosverkoper Sint Jacobstraat 21754253130r
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmidverkoper q.q. Noordijs 1176325615v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Rommelhaven 26b1766256158v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
WIARDA, EVERT [geniaarde koper] Evert Wiardanaastligger ten oosten Voorstraat 15177325880r
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 171775258211v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 91766256205v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 101766256210r
WIJNALDA, EVERT wijlen Evert Wijnaldaverkoper Kleine Kerkstraat 181811269145r
WIJNALDA, EVERT de pottenbakkerij van Evert Wijnaldanaastligger ten noorden Zuiderhaven 671774258134r
WIJNALDA, EVERT de pottenbakkerij van Evert Wijnaldanaastligger ten westen Raamstraat 6zuid1774258134r
WIJNALDA, EVERT de weduwe van Evert Wijnaldanaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 161809268217v
WIJNALDA, EVERT Evert Wijnaldakoper provisioneel huis en pottenbakkerijSchritsen 441770257256r
WIJNALDA, EVERT de weduwe van Evert Wijnaldanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 131798265122r
WIJNALDA, EVERT de weduwe van Evert Wijnaldanaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 161805267126v
ARENDS, EVERT Evert Arends schoenmakerkoper huisKarremanstraat 81778259155r
ARENDS, EVERT Evert Arents huurder (p.j.)Bildtstraat 21770257159r
ARJENS, EVERTde lijnbaan van Evert Arians naastligger ten westen (Het huisje ten westen aan de lijnbaan en vandaar langs het bolwerk naar de Bildtpoort)Anjelierstraat 11644235140v
ARJENS, EVERTde lijnbaan van Evert Arians naastligger ten westen (Het huisje ten westen aan de lijnbaan en vandaar langs het bolwerk naar de Bildtpoort)Anjelierstraat 11644235140v
ARJENS, EVERTde lijnbaan van Evert Ariens naastligger ten noorden Achterstraat 471646235236v
ARJENS, EVERTlijnbaan en erf van Evert Ariens naastligger ten oosten Anjelierstraat 11659237236v
ARJENS, EVERT Evert Ariens naastligger ten westen Noorderhaven 26163923485r
ARJENS, EVERTwijlen Evert Ariens lijnslagerkoper Bildtpoort (gebied)1657237133v
ARJENS, EVERTde lijnbaan van Evert Ariens naastligger ten noorden Achterstraat 45oost1652236187r
BAAS, EVERT ARJENS Evert Ariens Baasnaastligger ten noorden Liemendijk NZ166723987v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Evert Ariens Oosterbaenverkoper Zuiderhaven 181697243315v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Evert Ariens Oosterbaenkoper 1/2 pakhuisZuiderhaven 181697243314r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Evert Arjen Oosterbaanlijnslager (mr. -)verkoper Noorderhoofd 3170824545r
ARJENS, EVERT Evert Arjens verkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
ARJENS, EVERTde vroedsman Evert Arjens eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 181695243126v
ARJENS, EVERT Evert Arjens verkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
ARJENS, EVERT Evert Arjens verkoper Bargebuurt16842423ra
ARJENS, EVERTvroedsman Evert Arjens koopmanverkoper Vijverstraat 41696243233v
ARJENS, EVERTvroedsman Evert Arjens , n.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west1692242377r
ARJENS, EVERT Evert Arjens verkoper Liemendijk NZ16842423ra
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSde hof van Evert Arjens Oosterbaannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1686242122v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSde lijnbaan van de verkoper Evert Arjens Oosterbaanlijnslager (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 116992443r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Evert Arjens Oosterbaanlijnslager (mr. -)verkoper Zoutsloot 116992443r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSde lijnbaan van de verkoper Evert Arjens Oosterbaanlijnslager (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 916992443v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Evert Arjens Oosterbaankoper 1/2 timmerhelling en 1/2 huisZoutsloot 11695243151v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Evert Arjens Oosterbaaneigenaar van 1/2 Zoutsloot 11695243151v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSde lijnbaan van vroedsman Evert Arjens Oosterbaannaastligger ten noorden Zoutsloot 11695243151v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Evert Arjens Oosterbaankoper 4/5 huisNoorderhaven 241692242396v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSde koper vroedsman Evert Arjens Oosterbaan, c.u.eigenaar van 1/5 Noorderhaven 241692242396v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Evert Arjens Oosterbaenverkoper van 1/2 Zuiderhaven 181699243398r
, EVERTwijlen Evert Arrjans lijnslagerkoper Noorderhaven 181664238216v
ARJENS, EVERTwijlen Evert Arrjens koper provisioneel en finaal Noorderhaven 18166423824va
BERENDS, EVERT Evert Berends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 4178326116r
BARTELDS, EVERTwijlen Evert Bertels koper ten noordoosten van Harlingen1598228131r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde tuin van Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ1749251255v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten oosten Rapenburg 121726246289v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten zuiden Rapenburg 121726246289v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESkoopman Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten noorden Vioolsteeg OZ170824561r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESgesterkt met Evert Claesen Oosterbaenkoper Grote Werf 21722246131v
KLASES, EVERT[de geniaarde] Evert Claessen koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 89een_achter1695243154r
KLASES, EVERT Evert Claessen naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 51659237221r
KLASES, EVERT Evert Claessen gortmakerkoper Lammert Warndersteeg 101682241177v
KLASES, EVERT Evert Claessen koopmannaastligger ten oosten Rapenburg 121712245315v
KLASES, EVERT Evert Claessen koopmannaastligger ten zuiden Rapenburg 121712245315v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claessen Oosterbaenkoopmannaastligger ten oosten Rapenburg 10oost1712245315v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claessen Oosterbaennaastligger ten westen Kruisstraat 10oost1705244267v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaennaastligger ten zuiden Rapenburg 121696243193r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaennaastligger ten westen Rapenburg 121696243193r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerdengortmakerverkoper Weeshuisstraat 11169324363r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerdengortmakerverkoper Weeshuisstraat 11169324363r
KLASES, EVERT Evert Claesses gortmakerhuurder Grote Kerkstraat 11twee_achter1681241123v
KLASES, EVERT Evert Claesses naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 11twee_achter1681241123v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde tuin van Evert Clasen Oosterbaannaastligger ten westen Rommelhaven 18drie_achter1723246163v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 851728247131v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 851728247131v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 871728247132v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 871728247132v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Rapenburg 12tuin1728247134r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Rapenburg 12tuin1728247134r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 83achter1728247135v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 83achter1728247135v
KLASES, EVERT Evert Clases koopmanverkoper Noorderhaven 181695243173r
KLASES, EVERTkamer naast de gortmakerij van Evert Clases naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 11een_achter1686242117r
KORNELIS, EVERT Evert Cornelis bruidegom 1602228320v
DOEDES, EVERT Evert Doedes kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 16166123887v
DOEDES, EVERT Evert Doedes verkoper q.q. Achterstraat 31656237264r
DOEDES, EVERT Evert Doedes verkoper q.q. Zoutsloot 4516552374v
DOEDES, EVERT Evert Doedes kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 71630232149v
DOEDES, EVERT Evert Doedes , c.u.verkoper onbekend1640234110r
DOEDES, EVERT Evert Doedes verkoper Vijverstraat 281645235172r
DOEDES, EVERT Evert Doedes kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 16163323387r
DOEDES, EVERT Evert Doedes kuiperkoper huisHerenwaltje 6163223364r
DOEDES, EVERT Evert Doedes kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 161647235246r
DOEDES, EVERT Evert Doedes verkoper q.q. Gardenierstraat1662238143v
DOEDES, EVERThet nagelaten huis van de vader van Evert Doedes kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 111667239108v
DOEDES, EVERT Evert Doedes kuiperkoper huisBildtstraat 181621230282r
DOEDES, EVERT Evert Doedes kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 16165623758r
DOEDES, EVERThet nagelaten huis van wijlen de vader van Evert Doedes kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 111635233172v
DOEDES, EVERT Evert Doedes verkoper Achterstraat ZZ16272321v
TADEMA, EVERT EDGERSde boedel van wijlen Evert Edsgers Tademakorfmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 121791263352v
TADEMA, EVERT EDGERS Evert Edsgers Tademakorfmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 121788262302v
EVERTS, EVERT Evert Everts , c.u.verkoper Romastraat NZ1614229235r
FEIKES, EVERT Evert Feyckes verkoper Scheffersplein 271657237262v
FEIKES, EVERT Evert Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
GOSLINGS, EVERTprocureur fiscaal Evert Goslings stoelmakerkoper door niaar woningPoortje 91757254114v
GOSLINGS, EVERTwijlen Evert Goslings verkoper Romastraat 131780259277v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaankoopmankoper huisZuiderhaven ZZ1732248108v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaankoopmankoper pakhuisZuiderhaven ZZ1732248109v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaankoopmankoper huisZuiderhaven ZZ1732248110v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaankoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1732248110v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaankoopmanverkoper Liemendijk 31759254237v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaankoopmanverkoper Kruisstraat 10oost1755253211r
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaanverkoper Voorstraat 761755253211v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaankoopmanverkoper Grote Werf 21755253212v
HENDRIKS, EVERTde weduwe van Evert Hendriks naastligger ten zuiden Hoogstraat 241804267100v
HENDRIKS, EVERTde weduwe van Evert Hendriks naastligger ten westen Hoogstraat 241804267100v
HENDRIKS, EVERT Evert Hendrix smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Hoogstraat 391698243388r
HERES, EVERT Evert Heres naastligger ten oosten onbekend173925064r
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heres Oosterbaankoopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 111173124835r
HIDDES, EVERT Evert Hiddes , c.u.verkoper William Boothstraat WZ163723426v
HILLEBRANDS, EVERT Evert Hilbrands verkoper Lanen 8717832614ra
HUBERTS, EVERT Evert Huberts naastligger ten noorden Achterstraat 11178826319v
HUBERTS, EVERT Evert Huiberts naastligger ten oosten Anjelierstraat 101784261236v
HUBERTS, EVERT Evert Huiberts naastligger ten noorden Achterstraat 111790263229r
HUBERTS, EVERT Evert Huiberts naastligger ten noorden Achterstraat 111787262232v
HUBERTS, EVERT Evert Huiberts koper Anjelierstraat 141783261114r
HUBERTS, EVERT Evert Huiberts huurder (p.w.)Anjelierstraat 141783261114r
HUBERTS, EVERT Evert Huyberts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1783261110v
HIELKES, EVERT Evert Hylkes Hanecuikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 52west173124811v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper van 1/2 Schritsen 56noordoost1736249130v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuikfabrikeurverkoper q.q. Lanen 151733248205r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuikfabrikeurverkoper q.q. Noorderhaven 331733248209v
IJSBRANDS, EVERTwijlen Evert IJsbrandts protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
JAKOBS, EVERT Evert Jacobs brouwerkoper 1/2 huis ([staat: Lb])Hondenstraat 131634233148r
JAKOBS, EVERTde koper Evert Jacobs naastligger ten noorden Hondenstraat 131634233148r
HOOP, EVERT JAKLES Evert Jakles de Hoopverkoper Heiligeweg 81779259164r
HOOP, EVERT JAKLES Evert Jakles de Hoopkoper huisHeiligeweg 81774258193r
JANS, EVERTde erfgenamen van wijlen de weduwe van Evert Jans verkoper Herenwaltje 151809268199v
JANS, EVERT Evert Jans smid (mr. ijzer-)huurder beneden (p.j.)Rozengracht 271751252147v
JANS, EVERT Evert Jans brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 681629232101r
JANS, EVERT Evert Jans naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 461789263162r
JANS, EVERT Evert Jans huurder Vijverstraat 61806267196r
JANS, EVERTde weduwe van Evert Jans naastligger ten westen Hoogstraat 261787262173v
JANS, EVERTde erfgenamen van wijlen Evert Jans naastligger ten westen Liemendijk NZ1730247343v
JANS, EVERT Evert Jans brouwerkoper voor- en achterhuis genaamd het Blindt Esel met 11 houtvoeten ledige plaats erachterVoorstraat 72de Blinde Ezel1633233108v
JANS, EVERTde koper Evert Jans naastligger ten zuiden Voorstraat 721633233108v
JANS, EVERTde koper Evert Jans naastligger ten westen Voorstraat 721633233108v
JANS, EVERTde weduwe van Evert Jans naastligger ten noorden Herenwaltje 171791263364r
JANS, EVERTwijlen Evert Jans , mede voor zichwieldraaierverkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
JANS, EVERTde brouwerij van Evert Jans naastligger ten noorden Grote Kerkstraat1633233123r
JANS, EVERTde weduwe van Evert Jans naastligger ten zuiden Hoogstraat 221787262152r
JANS, EVERT Evert Jans , c.u.huurder (p.w.)Molenpad 161790263270r
JANS, EVERT Evert Jans brouwerkoper kamerGrote Kerkstraat 91629232111v
JANS, EVERTde loods van Evert Jans brouwernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 91629232111v
JANS, EVERT Evert Jans brouwerkoper kamerGrote Kerkstraat 11een_achter1629232112r
JANS, EVERT Evert Jans koper huis, brouwerij en mouterij, ledige plaats achter het huis van de blinde ezel gelegen en een kamer en ledige plaats achter het huis van Isbrant ToenisVoorstraat 701626231152v
DRIEL, EVERT JANS Evert Jans van Drielverkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat 161603228375r
JANS, EVERT Evert Jans van Dryl, c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat 161603228366r
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jans Lindeboomkoper huisGrote Kerkstraat 461800265273v
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jans Lindeboomnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 461800265273v
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jans Lindeboomverkoper Kerkpoortstraat 371787262217v
JANS, EVERTmr. Evert Jans Matiusverkoper q.q. Scheerstraat 616472365v
WIJNALDA, EVERT JANS Evert Jans Wijnaldanaastligger ten oosten Lanen 211766256178r
WIJNALDA, EVERT JANS Evert Jans Wijnaldanaastligger ten zuiden Voorstraat 281765256123v
WIJNALDA, EVERT JANS Evert Jans Wijnaldahuurder (p.j.)Schritsen 441770257256r
WIJNALDA, EVERT JANSwijlen Evert Jans Wijnalda, c.u.verkoper Schritsen 44177725964r
WIJNALDA, EVERT JANSde geabandonneerde boedel van wijlen Evert Jans Wijnalda, c.u.verkoper Lanen 251779259173r
WIJNALDA, EVERT JANS Evert Jans Wijnaldakoper huisLanen 251759254244r
WIJNALDA, EVERT JANSde koper Evert Jans Wijnalda, c.u.naastligger ten westen Lanen 251759254244r
JANS, EVERTgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Evert Jansen eigenaar perceel Grote Kerkstraat 51681241171v
JANS, EVERT Evert Jansen brouwerverkoper q.q. Nieuwstraat163823471r
JANS, EVERT Evert Jansen , c.u. en c.s.huurder Fabrieksstraat 341754253175r
JANS, EVERTde verkoper Evert Jansen brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 661635233166v
JANS, EVERT Evert Jansen wever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 71754253153v
JANS, EVERThet huis van Evert Jansen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 141600228203r
JANS, EVERT Evert Jansen bontredernaastligger ten oosten Rapenburg 6oost169424381r
JANS, EVERT Evert Jansen brouwerkoper kameronbekend163923489r
JANS, EVERTwijlen burgemeester Evert Jansen koper Heiligeweg 11164323571r
JANS, EVERT Evert Jansen brouwernaastligger ten noorden onbekend163923489r
JANS, EVERT Evert Jansen brouwernaastligger ten zuiden Voorstraat ZZ1636233181v
JANS, EVERT Evert Jansen brouwernaastligger ten westen Voorstraat ZZ1636233181v
JANS, EVERT Evert Jansen brouwerverkoper Voorstraat ZZ1636233181v
JANS, EVERTde erfgenamen van wijlen Evert Jansen koopmannaastligger ten oosten Liemendijk NZ1710245123v
JANS, EVERT Evert Jansen koopmannaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west1654236265v
JANS, EVERT Evert Jansen lijnslagernaastligger ten noorden Liemendijk NZ1695243137r
JANS, EVERT Evert Jansen naastligger ten oosten Voorstraat 68163723441r
JANS, EVERTde erfgenamen van wijlen Evert Jansen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west1657237140r
JANS, EVERTwijlen Evert Jansen brouwerverkoper Heiligeweg 111647235254r
JANS, EVERTde hof van Evert Jansen koopmannaastligger ten oosten Lanen 71vier_achter1704244256r
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jansen Lindeboomkoper huisKerkpad 11787262166r
OOSTERBAAN, EVERT JANS Evert Jansen Oosterbaankoper huis of woningLanen 71twee_achter1703244222v
OOSTERBAAN, EVERT JANSde kopers Evert Jansen Oosterbaan, c.u.naastligger ten oosten Lanen 71twee_achter1703244222v
OOSTERBAAN, EVERT JANS Evert Jansen Oosterbaenkoopmanverkoper Hoogstraat 171698243334v
SWART, EVERT JANS Evert Jansen Swart, c.u.chergerverkoper Zoutsloot 59166523925r
JANS, EVERT Evert Janssen brouwerverkoper Voorstraat 661635233166v
JANS, EVERT Evert Janssen brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 68163723434r
JANS, EVERT Evert Janssen brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 68163623411r
JANS, EVERT Evert Janssen brouwernaastligger ten zuiden Voorstraat 68163623411r
JANS, EVERT Evert Janzen wever (bont-)naastligger ten oosten William Boothstraat 31728247104r
JOHANNES, EVERT Evert Johannes , c.u.huurder Bargebuurt 221758254119v
LEENDERTS, EVERThuis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts verkoper q.q. Noorderhaven 107het Valkje1782260315v
LEENDERTS, EVERThuis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts verkoper q.q. Schritsen 111782260315v
LEENDERTS, EVERThuis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts verkoper q.q. Lanen 71een_achter1782260315v
LEENDERTS, EVERThuis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts verkoper q.q. Lanen NZ1782260315v
MARTENS, EVERT Evert Martens kuiper (mr. -)naastligger ten westen Lanen 151738249224r
MARTENS, EVERT Evert Martens , c.u.kuiper (mr. -)koper huisLanen 13170724528v
MARTENS, EVERT Evert Martens* kuipernaastligger ten westen Lanen 151733248205r
MICHIELS, EVERT Evert Michiels naastligger ten westen onbekend159822886r
, EVERT Evert Morgen naastligger ten westen Hoogstraat 251683241243r
PAULUS, EVERT Evert Paulus reidmakerkoper huis en bakkerijHeiligeweg 41754253181r
PAULUS, EVERT Evert Paulus reidmaker (mr. -)koper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat 19175625422v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 101758254173v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 41758254151r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1776258258r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevakoper huis en bakkerijZuiderstraat 25175725477r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 10175725478r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)koper door niaar huisZuiderstraat 23175725479r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Pauwlus Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40175625430v
PIETERS, EVERTde erfgenamen van wijlen Evert Pieters naastligger ten westen Bildtstraat 12163123320v
PIETERS, EVERT Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1602228323r
PIETERS, EVERT Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat161122928r
PIETERS, EVERT Evert Pieters pastorverkoper q.q. Weverstraat166423826ra
PIETERS, EVERT Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1615229244r
PIETERS, EVERTde erfgenamen van wijlen Evert Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: achtehalve stuiver])William Boothstraat163223356v
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters huurder Poortje 3178126015v
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 301808268156r
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 281808268156r
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 301803266191v
BAARDA, EVERT PIETERS Evert Pieters Baardabakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 91802266150v
PAULUS, EVERT Evert Poulus reidmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 521752252216v
PAULUS, EVERT Evert Poulus reidmakerkoper huisKarremanstraat 211752252217v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Poulus Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1775258241v
PIETERS, EVERT Evert Pyters houtkoperkoper huisZoutsloot 281606228499v
PIETERS, EVERThuis van Evert Pyters naastligger ten westen Bildtstraat 12161222972v
RUURDS, EVERT Evert Reurds , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 281642234178v
RIENKS, EVERT Evert Rinx koper huisBildtstraat 181603228336r
RUURDS, EVERT Evert Rioerds koper 1/2 huisPeterseliestraat165523739r
RUURDS, EVERT Evert Rioerdts , c.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 531645235179r
RUURDS, EVERT Evert Rioerdts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 531645235179r
RUURDS, EVERT Evert Rioerdts , c.u.verkoper Heiligeweg 261652236191v
RUURDS, EVERT Evert Rioerts , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 301652236186r
RUURDS, EVERT Evert Ruerds koopmanverkoper Grote Kerkstraat 40west1644235127r
, EVERT Evert Ruerdtsen , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 461641234138r
RUURDS, EVERT Evert Ruerts koopmankoper huis, loods en plaatsRapenburg164823622v
RUURDS, EVERT Evert Ruerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ164223535r
RUURDS, EVERT Evert Ruerts verkoper Grote Kerkstraat 28164823610v
RUURDS, EVERT Evert Ruerts geniaarde koper Kerkpoortstraat164923683v
RUURDS, EVERT Evert Ruerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ164923664v
RUURDS, EVERT Evert Ruerts , c.u.koper huisHeiligeweg 26164923667r
RUURDS, EVERT Evert Ruerts verkoper Kerkpoortstraat 59164923667v
RUURDS, EVERT Evert Ruierds , c.u.verkoper Kruisstraat 5west1652236184v
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 40west164323537v
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts , c.u.koper kamerKerkpoortstraat NZ1646235228v
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts kleermaker [staat: snijder]aanhandelaar huis daar Dronrijp uithangtKerkpad 7Dronrijp162823235r
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1647235252v
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts naastligger ten westen Noordijs OZ1659237185r
RUURDS, EVERT Evert Ruierts verkoper q.q. Lanen 30164223519r
RUURDS, EVERT Evert Ruierts koper provisioneel Hoogstraat 531659237243r
RUURDS, EVERTburgemeester Evert Ruierts koper huisGrote Kerkstraat 28twee_achter1664238211r
RUURDS, EVERT Evert Ruierts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28twee_achter1664238211r
RUURDS, EVERT Evert Ruirds koopmankoper huisKerkpoortstraat164923659r
RUURDS, EVERTvroedsman Evert Ruirds naastligger ten westen Hofstraat ZZ1663238176r
RUURDS, EVERTburgemeester Evert Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 4166623962r
RUURDS, EVERT Evert Ruirds verkoper Bildtpoort (gebied)1661238101r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten zuiden onbekend1644235139v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u.koper 1/2 huisPeterseliestraat165523745v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u.eigenaar van 1/2 Peterseliestraat165523745v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u.verkoper Rapenburg 41644235157r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts koper van 1/2 kamerGardenierstraat ZZ165523733v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1644235159v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts verkoper Brouwersstraat 27163723424r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts koper kamer, en kamer ten zuidenGrote Kerkstraat 40west16552373r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts verkoper Gardenierstraat ZZ165623787v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten oosten Scheerstraat 4166623912va
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts koper huis met ledige plaats er achterScheerstraat 6165523727r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts koopmankoper huisHofstraat ZZ1657237139v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts verkoper Rapenburg1644235139r
RUURDS, EVERT Evert Ruirts koopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 31oost164923659v
RUURDS, EVERTwijlen Evert Ruurds lantaarnoppasserverkoper Hoogstraat 41787262309v
RUURDS, EVERT Evert Ruurds , c.u.koper kamer met een weefwinkelKromme Elleboogsteeg1650236119r
ZEILMAKER, EVERT RUURDS Evert Ruurds Zeilmakerlantaarnvullerkoper huisHoogstraat 41781260150v
RUURDS, EVERT Evert Ruyrds , c.u.koper kamerKerkpoortstraat NZ164223524r
RUURDS, EVERT Evert Ruyrds , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 251644235114v
RUURDS, EVERT Evert Ruyrds , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 251644235105v
RUURDS, EVERTwijlen burgemeester Evert Ruyrds verkoper Peterseliestraat ZZ1683241242v
RUURDS, EVERTde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Evert Ruyrdts naastligger ten westen Scheerstraat 8west1694243117v
RUURDS, EVERT Evert Ruyrdts , c.u.koper ledige plaats met no. 5Rapenburg 41644235118v
RUURDS, EVERT Evert Ruyrdts verwandelaar Kerkpoortstraat NZ1650236124v
RUURDS, EVERT Evert Ruyrts verkoper Rapenburg1644235159r
RUURDS, EVERT Evert Ruyrts koper huisGrote Kerkstraat 281634233141v
RUURDS, EVERT Evert Ruyrts koper huisGrote Kerkstraat 281645235183v
RUURDS, EVERT Evert Ruyrts , c.u.aanhandelaar woningKruisstraat 5west1650236123v
SJOERDS, EVERT Evert Sioerds verkoper van 1/2 Bildtstraat 151715245240r
SIEBRENS, EVERTde weduwe van Evert Sybrens naastligger ten zuiden Hoogstraat 281751252135v
SIEBRENS, EVERT Evert Sybrens smid (ijzer-)koper huisLombardstraat NZ1742250255r
TJERKS, EVERT Evert Tiercx schipper op Bolswardkoper kamerBrouwersstraat 81605228474r
TJERKS, EVERTde verkoper Evert Tierx , c.u.schipper op Bolswardnaastligger ten oosten Zuiderplein OZ1606228513r
TJERKS, EVERT Evert Tierx schipper op Bolswardverkoper Zuiderplein OZ1606228513r
TJEPKES, EVERTwijlen Evert Tjepkes hardhouwerverkoper van 1/2 Zuiderhaven 77oost168024122ra
TJEPKES, EVERTwijlen Evert Tjepkes hardhouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 63167924116va
TJERKS, EVERT Evert Tjerx koper huisBrouwersstraat1604228412v
TJERKS, EVERT Evert Tyercks verkoper Schritsen 15achter1627231170v
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 2717602556v
WILLEMS, EVERT Evert Willems wever (mr. bont-)koper huis met een ledige plek ernaastKerkpoortstraat 291746251120r
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 271763255188v
WILLEMS, EVERT Evert Willems , c.f.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter177725954r
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ177325881r
WILLEMS, EVERT Evert Willems , c.s.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter177725939r
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter1784261230r
, EVERT Evert Wimerts verkoper Hofstraat NZ163823449r
WOPKES, EVERTde nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes crediteur q.q. Drie Roemersteeg1606228500v
WIEBES, EVERThet huis van Evert Wybes naastligger ten zuiden Noordijs162723221r
WIEBES, EVERT Evert Wybes naastligger ten noorden William Boothstraat162523148r
WIEBES, EVERT Evert Wybes naastligger ten noorden William Boothstraat162523156v
IEMKES, EVERTJE Evertie Emckes verkoper van 1/5 Sint Odolphisteeg 221733248259r
MICHIELS, EVERTJE Evertie Michiels verkoper van 1/3 van 1/5 Sint Odolphisteeg 221733248259r
MICHIELS, EVERTJE Evertie Michiels verkoper Schritsen 121740250103v
MARCUS, EVERTJE Evertje Marcus koper Vijverstraat 221805267158r
MICHIELS, EVERTJE Evertje Michiels verkoper Schritsen 12178326168v
MICHIELS, EVERTJE Evertje Migchiels verkoper Schritsen 14175625410v
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensmanaastligger ten noorden William Boothstraat OZ1682241230v
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensmaverkoper William Boothstraat OZ1682241230v
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensmaverkoper Scheffersplein OZ1682241230v
STEENSMA, EWOUT de hof van de heer Evout Steensmanaastligger ten noorden Moriaanstraat 716592381r
STEENSMA, EWOUT de hof van de heer Evout Steensmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27tuin1667239124r
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensmaverkoper Fabrieksstraat 281682241204r
STEENSMA, EWOUT de hof van de heer Evout Stiensmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27tuin166523918v
STEENSMA, EWOUT de hof van de heer Evout Stiensmanaastligger ten noorden Moriaanstraat 7166023831r
STEENSMA, EWOUT burgemeester Evout Stiensmaverkoper q.q. Lanen 36166723991r
STEENSMA, EWOUT burgemeester Evout Stiensmaverkoper q.q. Schritsen 27166723991r
JAKOBS, EWOUTde moeder van Evout Jacobs zeilmakereigenaar van 1/2 Noorderhaven 671640234104r
JAKOBS, EWOUT Evout Jacobs zeilmakerhuurder Noorderhaven 671640234104r
JETSES, EWOUTde keet van Evout Jetses naastligger William Boothstraat 27164923696v
STEENSMA, EWOUT JETSESburgerhopman Evout Jetses Steensmaverkoper q.q. Nieuwstraat 37165523724v
HANEKUIK, EVERT Ewert Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11738249285r
HINGST, EVERT Ewert Hingstverkoper van 1/2 Zuiderhaven 9achter170024441v
HINGST, EVERT weduwe v Ewert Hingstkoopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 111722246132r
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmanverkoper van 4/9 Zuiderhaven 9170024443v
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmanverkoper Gardenierstraat ZZ1701244108v
HINGST, EVERT de hof van Ewert Hingstnaastligger ten noorden Werfpad ZZ170024487v
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 49170724510r
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmankoper pakhuisNoorderhaven 106achter1705244283v
HINGST, EVERT de koper Ewert Hingstkoopmanhuurder zolder Noorderhaven 106achter1705244283v
HINGST, EVERT de hof van Ewert Hingstnaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ169924432r
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmanverkoper Voorstraat 6116992444v
HINGST, EVERT Ewert Hingst, c.u.koopmankoper mouterijHerenwaltje 101703244207v
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat1701244102v
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 11702244152r
HINGST, EVERT Ewert Hingstnaastligger ten westen Werfpad 91695243176r
, EVERThet huis van Ewert Hinxtnaastligger ten oosten Zoutsloot 251696243191v
, EVERT Ewert Hynghstkoopmanverkoper Noorderhaven 121688242252r
NIEUWENHUIS, EVERT Ewert Nieuwenhuisverkoper Romastraat 271738249227r
, EVERTde kinderen van wijlen Ewert Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, EVERTde kinderen van wijlen Ewert Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
ARJENS, EVERTde weduwe van Ewert Ariens naastligger ten oosten Noorderhaven 16167124049r
ARJENS, EVERTde weduwe van Ewert Arjens naastligger ten oosten Noorderhaven 161676240238r
ARJENS, EVERT Ewert Arjens lijnslagerkoper huis en hofZuiderhaven ZZ168424259v
ARJENS, EVERTwijlen Ewert Arjens naastligger ten westen Noorderhaven 20167924138r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Ewert Arjens Oosterbaanverkoper Achterstraat NZ16992441v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Ewert Arjens Oosterbaanlijnslager (mr. -)verkoper Zuiderhaven 36oost16992442v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Ewert Arjens Oosterbaan, c.u.lijnslager (mr. -)verkoper Zoutsloot 916992443v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Ewert Arjens Oosterbaannaastligger ten oosten Noorderhaven 22170024483r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claasen Oosterbaenkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 851696243207r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claesen Oosterbaenkoper door niaar van 1/2 huis en dubbel pakhuis erachterVoorstraat 831724246210r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESvan voor tot achter Ewert Claesen Oosterbaennaastligger ten oosten Voorstraat 831724246210r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Ewert Claesen Oosterbaenkoopmanerflater Rommelhaven ZZ172824799r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakernaastligger ten zuiden Weverstraat169924418r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakernaastligger ten zuiden Weverstraat169924418r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakerverkoper Weverstraat169924418r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakerverkoper Weverstraat169924418r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaen, c.u.koopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaen, c.u.koopmannaastligger ten westen Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaenkoopmanverkoper Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerdengortmaker (mr. -)koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaatsKerkpoortstraat 11de Witte1687242189v
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerdengortmaker (mr. -)koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaatsKerkpoortstraat 11de Witte1687242189v
KLASES, EVERT Ewert Clasen verkoper Grote Bredeplaats 2168424236r
KLASES, EVERT Ewert Clasen gortmaker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424234v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaankoper Weeshuisstraat 11170024447v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaankoper huis en hof met achter in de tuin een woonkeuken en paardenstalVoorstraat 851702244147v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaan, c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 851702244147v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat1701244102v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde erfgenamen van wijlen Ewert Clasens Oosterbaankoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 89een_achter1733248233v
DOEDES, EVERT Ewert Doedis , volle neef van de verkoperniaarnemer ratione sanguinis Zuiderhaven 251620230199v
DOEDES, EVERT Ewert Doedis , volle neef van de verkopertrekt zijn niaarneming in Zuiderhaven 251620230199v
FREERKS, EVERT Ewert Freerx Hinghstkoopmankoper huisNoorderhaven 471695243172r
OOSTERBAAN, EVERT HERES Ewert Heeres Oosterbaankoper van 1/3 Noorderhoofd 31733248225v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuikkoopmankoper wagenhuisZuiderstraat1737249165r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper Gardenierstraat NZ1737249189v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuikkoopmannaastligger ten noorden Zuiderstraat1737249165r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper van 2/3 Sint Odolphisteeg 131737249191v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper van 2/3 Noorderhaven 106achter1737249193r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuyckfabrikant en koopmanverkoper q.q. Noorderhoofd 31733248225v
IDSES, EVERT Ewert Idses naastligger ten noorden Herenwaltje OZ1618230129v
JAKOBS, EVERT Ewert Jacobs verkoper van 1/3 Noorderhaven 20167924138r
JAKOBS, EVERT Ewert Jacobs Duymkenaastligger ten westen Zoutsloot 1168524273v
JANS, EVERT Ewert Jans wever (bont-)koper woning met twee kamersOosterkeetstraat 61701244109v
JANS, EVERT Ewert Jansen wever (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat 471738249266v
JANS, EVERT Ewert Jansen koper Gardenierstraat ZZ1701244108v
JANS, EVERThet nagelaten weeskind van wijlen Ewert Jansen kleermaker [staat: snijder]verkoper van 2/3 Pothondjessteeg ZZ1619230197r
JANS, EVERT Ewert Jansen lijnslager (mr. -)koper 2/3 huisNoorderhaven 181695243173r
DRIEL, EVERT JANS Ewert Jansen van Drielverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 131603228352v
OOSTERBAAN, EVERT JANSde hof van Ewert Jansen* Oosterbaannaastligger ten westen Rapenburg 161701244117v
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaankoopmankoper huis, hof en pakhuis of kamer daarachterVoorstraat 141701244118v
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaanlijnslager en koopman (mr. -)verkoper Rapenburg 81702244165v
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaanverkoper van 1/4 Zoutsloot 471701244103r
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaenlijnslager (mr. -)koper huis bestaande uit 2 kamers, loods en plaats met drue uitgangen naar de stadsvestenRapenburg 81689242291v
DRIEL, EVERT JANS Ewert Janssen van Drielverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 131603228347r
LOURENS, EVERT Ewert Louwrens koper huisKleine Bredeplaats 251705244267r
MARTENS, EVERT Ewert Martens kuiper (mr. -)huurder Lanen 581702244154v
MARTENS, EVERT Ewert Martens kuiper (mr. -)verkoper Lanen 581703244233v
MARTENS, EVERT Ewert Martens kuiper (mr. -)koper huis, hof en keuken met bakovenLanen 581702244179v
MICHIELS, EVERT Ewert Michiels naastligger ten westen Zoutsloot NZ1598228116v
, EVERT Ewert Morgen naastligger ten westen Brouwersstraat 216832429r
, EVERT Ewert Morgens scheepstimmermanverkoper Hoogstraat 23168424255v
PIETERS, EVERT Ewert Pieters koper 1/3 in de breedte van drie plaatsen strekkende noordwaarts naar de Bildtpoort, waarop huis, houtstek en gebouwNoorderhaven 771598228123v
PIETERS, EVERT Ewert Pieters verkoper onbekend159822881r
PIETERS, EVERT Ewert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat159722815v
RUURDS, EVERTde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ewert Ruyrdts naastligger ten westen Scheerstraat 8west168524270r
RUURDS, EVERThet huis van wijlen de burgemeester Ewert Ruyrdts naastligger ten oosten Scheerstraat 4167724038ra
RUURDS, EVERT Ewert Ruyrdts , c.u.verkoper Kerkpad 71633233110r
RUURDS, EVERTwijlen burgemeester Ewert Ruyrdts koper Peterseliestraat ZZ1677240268v
TEUNIS, EVERTwijlen Ewert Thonis koper Sint Jacobstraat1612229104r
TJERKS, EVERT Ewert Tyercks verkoper q.q. Brouwersstraat 21624230380v
TJERKS, EVERT Ewert Tyercks verkoper q.q. Schritsen 681624230380v
MICHIELS, EVERTJE Ewertie Michiels koper Schritsen 141738249290r
STEENSMA, EWOUT de hof van de weduwe van Ewout Steensmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ168224149ra
STEENSMA, EWOUT wijlen burgemeester Ewout Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper Fabrieksstraat 281676240223v
STEENSMA, EWOUT de heer Ewout Steensmanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27tuin16702406v
STEENSMA, EWOUT de hof van wijlen de Heer Ewout Stiensmanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27tuin1676240217r
STEENSMA, EWOUT JETSES Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper kamerScheffersplein OZ167024012av
STEENSMA, EWOUT JETSES Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandnaastligger ten noorden Scheffersplein OZ167024012av
STEENSMA, EWOUT JETSES Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandnaastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1658237171ar
STEENSMA, EWOUT JETSESde weduwe van Ewout Jetses Steensmaverpachter grond onbekend168424241v
STEENSMA, EWOUT JETSESde weduwe van Ewout Jetses Steensmaverpachter grond onbekend168424259r
STEENSMA, EWOUT JETSESwijlen burgemeester Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper Moriaanstraat1676240223r
STEENSMA, EWOUT JETSESwijlen gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Ewout Jetses Steensmaverkoper William Boothstraat 291687242212v
STEENSMA, EWOUT JETSESwijlen gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Ewout Jetses Steensmaverkoper William Boothstraat 271687242214r
STEENSTRA, EWOUT JETSESgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Ewout Jetses Steenstraeigenaar perceel onbekend168124141va
HENDRIKS, EEBEde weduwe van Eybe Hendriks naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
OLTHOF, EGBERT Eybert Olthoffnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ1780259234v
HANSES, EGBERTwijlen Eybert Hansen koper Karremanstraat 24noord1602228339r
HARRITS, EGBERT Eybert Harryts , c.u.turfdrager (mr. -)koper twee kamers, weefwinkel en portaalRozengracht 16achter178126095r
HENDRIKS, EGBERTde weduwe van Eybert Hendriks huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 39180826868v
HENDRIKS, EGBERTde weduwe van Eybert Hendriks naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1779259175v
JAKOBS, EGBERT Eybert Jacobs [staat: Jansen] Vlyetschipper (wijd-)verkoper Grote Ossenmarkt 19167924147v
JANS, EGBERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 61686242125v
JANS, EGBERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermakernaastligger ten westen Heiligeweg 61686242125v
PIETERS, EGBERT Eybert Pieters naastligger ten westen Wortelstraat 10172024658r
PIETERS, EGBERT Eybert Pyters naastligger ten oosten Voorstraat 271730247314v
WILLEMS, EGBERT Eybert Willems kuiper (mr. -)verkoper Bargebuurt WZ168424251v
WIEBES, EGBERT Eybert Wybes blokmaker (mr. -)koper huisPrinsenstraat 61695243160v
FEIKES, EIE Eye Feykes koper Hoogstraat 6174525167v
JELLES, EIE Eye Jelles verkoper Kleine Bredeplaats 111676240226v
KLASES, EGBERTverkoper Eygbert Claesen naastligger ten westen onbekend1647235259v
KLASES, EGBERT Eygbert Claesen stoeldraaierverkoper onbekend1647235259v
KLASES, EGBERT Eygbert Claessen wieldraaierkoper schuurGrote Kerkstraat 17achter1646235199r
KLASES, EGBERT Eygbert Claessen wieldraaiernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 17achter1646235199r
HARKEROTH, EILE Eylardus Folkardus Harkenrothverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1801265309r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenrothverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1801265310r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenrothadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Hoogstraat 301801265306r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenrothverkoper q.q. Hoogstraat 331801265307r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenrothverkoper q.q. Noorderhaven 98achter1801265308r
SJORDEMA, EILE wijlen Eylardus Sjordemaverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
JEEPS, EILE Eyle Jeyps koper huis en erfZuiderstraat161222996r
, EILERTde verkoper Eylert van Knipes, c.u.naastligger ten westen onbekend1598228113r
, EILERT Eylert van Knipesverkoper onbekend1598228113r
, EILERT Eylert van Knippenskuiperverkoper Bildtpoort (gebied)1598228102v
, EILERT Eylert Oldhofbrouwer (mr. -)koper Kruisstraat ZZ1765256120r
OLTHOF, EILERT Eylert Olthof, c.s.naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10176825780r
OLTHOF, EILERT Eylert Olthofnaastligger ten oosten Kruisstraat 61767256252r
OLTHOF, EILERT Eylert Olthofbrouwer (mr. -)koper Lammert Warndersteeg1763255240v
EILERTS, EILERT Eylert Eylerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 14175625432v
HANSES, EILERTde weduwe van wijlen Eylert Hansen naastligger ten noorden Karremanstraat 24zuid1598228129r
HIBBES, EILERT Eylert Hebbes , c.u.koper kamerRapenburg NZ1646235203v
JANS, EILERT Eylert Jansen , c.u.koper huisLanen 52164023496r
, EILERTeen ledige plaats eerder van Eyllert van Knippensnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1599228186r
, EILERTde crediteuren van Eyllert van Knippenscrediteur (triumphant) Bildtpoort (gebied)1599228186r
HENDRIKS, EILERT Eyllert Hendriks verkoper van 1/3 Droogstraat 18175325370r
BROERS, IEMEde weeskinderen van Eyme Broers verkoper Zuiderhaven ZZ1604228404r
YPEY, EISE Eyse Ypeykoper huisZoutsloot 59180226690v
FREERKS, EISE Eyse Freerks schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 36179826570v
JANS, EISE Eyse Jansen verkoper q.q. Voorstraat 231624230379v
EISES, EISKE Eyskjen Eyses huurder Vissersstraat 12176725725r