Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
SIPKES, Iaycke Sipckes koper Both Apothekerstraat WZ161122964v
STAPERT, IEBELTJE Ibbeltie Stapertverkoper Liemendijk NZ165623777v
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16167124049r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes , c.s.verkoper Brouwersstraat 12noord_achter1667239110r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11167124060v
JANS, IEBELTJE Ibel Jans verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 4162523190v
JELLES, IEBELTJE Ibel Jelles , voor zichkoper hof en zomerhuisje met bomen en planten en tevens met een vrije eigen steeg langs de wester zijmuur van de panbakkerijWasbleekstraat 31664238215r
JELLES, IEBELTJE Ibel Jelles koper q.q. Wasbleekstraat 31664238215r
MEINERTS, IEBELTJE Ibel Meinerts verkoper Liemendijk166023837r
RINNERTS, IEBELTJEgrondpacht uit het huis van Ibel Rinnerts eigenaar perceel onbekend1630232129v
SIEBRENS, IEBELTJE Ibel Sibrants naastligger ten westen Heiligeweg ZZ162823260r
SIEBRENS, IEBELTJE Ibel Sybrants verpachter grond ([staat: derdehalve GG])Roeperssteeg OZ159722822r
SIEBRENS, IEBELTJE Ibel Sybrens begunstigde jaarlijkse rente Sint Jacobstraat 81601228245v
WALINGS, IEBELTJE Ibel Walinghs protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 231599228138v
WALINGS, IEBELTJE Ibel Walings verkoper Franekerpoort (gebied)1601228276v
, de weeskinderen van wijlen Ibelcke verpachter grond Sint Jacobstraat 41630232142v
FOKKES, IEBELTJE Ibell Fokkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1516592383raa
STAPERT, IEBELTJE HANSES Ibeltie Hanses Stapertkoper Liemendijk NZ1635233158r
JANS, Ibeltien ? Jans verkoper Rommelhaven 18159722843v
FOKKES, IEBELTJE Ibeltje Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 11698243391v
NAUTA, IEBELTJE HARMENSde verkoopster Ibeltje Harmens Nautanaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1722246134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m.verkoper Zuiderhaven ZZ1722246134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m.verkoper Zuiderhaven ZZ1722246134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nautaverkoper Lanen 80172024683r
, IEKJE Icke naastligger ten zuiden ([staat: Icke Willems weduwe])Nieuwstraat 461605228454r
RIENKS, IEKJE Icke Riencks koper Voorstraat 91achter161723080r
RUTGERS, IEKJE Icke Rutgers aanhandelaar Lanen 61599228148v
PIETERS, IETJE Id Peters koper Kerkpoortstraat NZ164223535r
BAARDA, IETJE wijlen Ida Baerdaverkoper Voorstraat 101619230157v
BAARDA, IETJE wijlen Ida Baerdaverkoper Sint Jacobstraat 81619230157v
BAERDT, IETJE Ida Baerdtverkoper Lanen 461612229119r
BAERDT, IETJE wijlen Ida Baertverkoper Voorstraat 17161623013v
BAERDT, IETJE wijlen Ida Baertverkoper Sint Jacobstraat 8161623013v
, IETJE Ida van Cuiklenburgverkoper Voorstraat 581729247276r
, IETJE Ida van Kyllkoper provisioneel hof met bomen, planten een belv?d?reZuiderhaven 38166823925ra
POPTA, IETJE Ida van Poptaverkoper Hofstraat ZZ1654236273v
, IETJE Ida van Quiklenburgverkoper Vismarkt 11729247277r
, IETJE Ida van Quiklenburg, c.m.verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ170824547v
BAERDT, IETJE DOEDESwijlen Ida Doedes Baerdverkoper Drie Roemersteeg 11615229270r
DOEDES, IETJE Ida Doedes Baertskoper Voorstraat 17oost1606228512r
DOEDES, IETJE Ida Doedes Baertsnaastligger ten westen Voorstraat 17oost1606228512r
DOEDES, IETJE Ida Doedes Baertsnaastligger ten noorden Voorstraat 17oost1606228512r
HEMKES, IETJE Ida Hemckes koper Zoutsloot 801598228121v
HIDDES, IETJEde andere erfgenamen van wijlen Ida Hiddes protesteert vanwege een hypotheek Grote Kerkstraat 351623230335v
JANS, IETJEde plaats van Ida Jans naastligger ten oosten Noorderhaven161623018v
JANS, IETJE Ida Jans koper Grote Bredeplaats 161803266180r
JANS, IETJE Ida Jans verkoper Zoutsloot 11603228382r
JANS, IETJE Ida Jans verkoper Grote Bredeplaats 161806267209v
LOLKES, IETJE Ida Lolckes aanhandelaar buiten Harlingen1603228344r
PIETERS, IETJE Ida Pytters koper Rapenburg16472363r
SJOUKES, IETJE Ida Syouckes koper Kerkpad 7162723219r
SJOUKES, IETJE Ida Syouckes verwandelaar Kerkpad 7162823235r
TEUNIS, Iddtske Teunis Wrijthofnaastligger ten oosten Droogstraat 531653236238r
, IEDE Ide gardeniernaastligger ten oosten Zoutsloot 95164923661r
ABES, IEDE Ide Abbes verkoper Voorstraat1602228313r
ABES, IEDE Ide Abbes , oud 25 jarenverkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
ALEFS, IEDE Ide Aleffs bruidegom 1602228311v
AUKES, IEDE Ide Auckes , c.u.gardenierkoper ledige plaatsZoutsloot NZ1646235210v
AUKES, IEDE Ide Auckes koper door niaar kamerHeerensteeg 2164823633r
FLORIS, IEDE Ide Floris naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1774258134r
HANSES, IEDE Ide Hansen , c.u.naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 41658237248r
HEMMES, IEDEde smederij van Ide Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ172024678r
HEMMES, IEDEde smidse van Ide Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ172024684r
IEBES, IEDEwijlen Ide Ibes verkoper Franekereind 171602228315v
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs gortmakerverkoper Vissersstraat ZZ1669239194r
REINS, IEDE Ide Reyns koper huisFranekereind 41602228308v
REINS, IEDE Ide Reyns koper 1/3 huisNoordees (gebied)1602228313v
REINS, IEDE Ide Reyns koper 1/3 huis en erfNoordees (gebied)1602228314r
REINS, IEDE Ide Reyns bruidegom 1605228479r
REINS, IEDE Ide Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied)1600228187v
REINS, IEDE Ide Reyns naastligger ten zuiden Noordijs 71604228399r
TEEKES, IEDE Ide Teeckes , c.u.koper huis waar de Metselaer uithangt, en plaatsScheerstraat 2de Metselaer166023817r
TEEKES, IEDE Ide Tekes koper door niaar kamerLombardstraat1668239166v
TJALLINGS, IEDE Ide Tiallings geniaarde koper Rommelhaven 4een_achter166123889v
WOPKES, IEDE Ide Wopckes koolmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ161122928v
RINTJES, Ides Rinties , c.u.huurder (p.j.)Hofstraat ZZ167224097r
FEDDES, EDGER Idger Feddes naastligger ten oosten Lanen 361647235249v
FEDDES, EDGER Idger Feddes naastligger ten oosten Schritsen 271647235249v
JANS, IEDE Ido Janssen , c.u.bewoner Gardenierstraat NZ163723432v
SIEBRENS, IEDE Ido Sibrants Feytamakoper Franekertrekvaart ZZ164023494v
ALLERTS, IDS Ids Allerds leraar doopsgezinde gemeenschapverkoper Zoutsloot 531759254214v
DIRKS, IDSvrijgezel Ids Dirks molenaarsknechtkoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen1786262139r
MONSMA, IDS DIRKSwijlen Ids Dirks Monsmaverkoper Bildtstraat 9179826581v
MONSMA, IDS DIRKS Ids Dirks Monsmamolenaar (rog-)koper huisBildtstraat 91787262216r
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat1631232180v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341697243283v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 341697243283v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 331640234111r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34170024448r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34170024448r
FOKKES, IDSde hof van Ids Fockes , c.s.naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1716245270r
FOKKES, IDS Ids Fockes molenaarverkoper onbekend1701244119v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341704244247r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 341704244247r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38achter1714245225r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 38achter1714245225r
FOKKES, IDS Ids Fokkes naastligger ten oosten Kruisstraat ZZ1642234169r
FOKKES, IDS ids Fokkes naastligger ten zuiden Kruisstraat ZZ1642234169r
FOKKES, IDS Ids Fokkes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33163623416r
IENSES, IDS Ids Insen , c.u.verkoper Zuiderhaven 171651236177r
IENSES, IDShet huis van Ids Inses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191650236111r
IENTES, IDSKEde verkoperse Ids Intes naastligger ten noorden onbekend1606228520r
IENTES, IDSKE Ids Intes verkoper onbekend1606228520r
SIEMENS, IDS Ids Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
SIEBOUTS, IDSde kinderen en erfgenamen van wijlen Ids Sybolts verkoper Grote Ossenmarkt NZ1622230316v
SIEBOUTS, IDS Ids Syboudts verkoper Hoogstraat 401602228309v
HETTINGA, IDSERT verkoper Idsaert van Hettinganaastligger ten oosten Lanen 331647235249r
HETTINGA, IDSERT Idsaert van Hettingaverkoper Lanen 331647235249r
HETTINGA, IDSERT gedeputeerde Idsaert Hettinganaastligger ten oosten Lanen 331647235267v
HETTINGA, IDSERT Idsard van Hettingakoper huisLanen 33164423599v
HETTINGA, IDSERT de kopers Idsard van Hettingaverpachter grond Lanen 33164423599v
HETTINGA, IDSERT de kopers Idsard van Hettinga, c.u.naastligger ten oosten Lanen 33164423599v
HETTINGA, IDSERT Idsardt van Hettingakoper 4 1/2 pm greidland genaamd Fetse Fenneten zuiden van Harlingen162623196v
HETTINGA, IDSERT Idsardt Hittingaverpachter grond Rommelhaven 10164223533r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettingakoper 1/2 tichelwerk, huis, loods, tuin, schuur, oude half vervallen kalkovenFranekertrekvaart ZZ164023494v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettingatichelaarverkoper Oosterkeetstraat 5164823640r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinganaastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinganaastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinganaastligger ten oosten buiten Harlingen1642234173v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinganiaarnemer ratione proximitatis (toegewezen maar gedesisteerd) ten zuiden van Harlingen1640234114r
HETTINGA, IDSERT het tichelwerk en land van Idsart van Hettinganaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1640234114r
HETTINGA, IDSERT de hof van Idsart Hettinganaastligger ten noorden Lanen 69164023499r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettingakoper kamerZoutsloot 1162523178v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinganaastligger ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettingaverpachter grond Zoutsloot 111164323543r
HETTINGA, IDSERT land van Idsart Hettinganaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen164023492r
HETTINGA, IDSERT land van Idsart Hettinganaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen164023492r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettingaverpachter grond Zoutsloot 107164323547r
HETTINGA, IDSERT de tuin van Idsart Hettinganaastligger ten zuiden Voorstraat 44164323592r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen1630232150v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinganaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1642234173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinga, c.u.verkoper Voorstraat 50achter164323583r
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinganaastligger ten zuiden van Harlingen166623910ra
ALLERTS, IDS Idse Allerts predikant (doopsgezind)koper huis met extra grote tuinZoutsloot 531755253236r
HETTINGA, Idseart van Hettinga, c.s.gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijkenkoper kamer met tuinonbekend ZZ1647235267r
DOUWES, IDSERTde kamer van wijlen Idser Douwes naastligger ten oosten Schritsen 2716872429va
HETTINGA, Idserdt van Hettingakoper land met huis, hooiberg en hiembuiten Harlingen1633233102v
HETTINGA, IDSERT Idsert van Hettinga*naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen165523734v
HETTINGA, IDSERT de erfgenamen van wijlen Idsert Hettinganaastligger ten noorden Lanen 33achter1669239188v
HETTINGA, IDSERT het land van Idsert Hettinganaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen166723919va
HETTINGA, IDSERT de hof van Idsert Hettinganaastligger ten westen Lanen NZ1644235136r
HETTINGA, IDSERT de erfgenamen van wijlen Idsert Hettingaverpachter grond Oosterkeetstraat 111661238118r
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idsert van Hittingaverkoper van 1/2 Rapenburg ZZ165523731r
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater Lanen 3516552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT het sterfhuis van Idsert van Hittingaverkoper ten oosten van Harlingen165523736v
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten oosten van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten noordoosten van Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT het sterfhuis van wijlen bijzitter Idsert van Hittingaverkoper ten oosten van Harlingen165523725v
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT Idsert van Hittingakoper huis, loods en plaatsLanen 351635233174v
JELGERSMA, IDSKE Idske Jelgersmakoper van 1/2 Voorstraat 11west1759254249v
JELGERSMA, IDSKE Idske Jelgersmanaastligger ten oosten Voorstraat 11west1759254249v
STAPERT, IDSKE Idske Stapertverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
WIARDA, IDSKE Idske Wiardakoper Voorstraat 351779259183r
WIARDA, IDSKE Idske Wiardaverkoper Bildtpoortsmolen 1180826855v
WIARDA, IDSKE Idske Wiardaverkoper Achterstraat 71809268265r
WIARDA, IDSKE Idske Wiardaverkoper Anjelierstraat 71809268265r
AUKES, IDSKE Idske Auckes , mede voor haar kinderenverkoper Noordermolen 11686242153r
AUKES, IDSKE Idske Auckes verkoper van 3/30 [staat: 1/10] Noorderhaven 4716782415ra
DIRKS, IDSKE Idske Dirks koper Voorstraat 901798265112v
GATSES, IDSKE Idske Gatses naastligger ten oosten Rommelhaven 2617182466r
GATSES, IDSKE Idske Gatses verkoper Gardenierstraat ZZ171824625r
GERBENS, IDSKE Idske Gerbens koper Franekereind 251633233117r
HERES, IDSKEwijlen Idske Heeres erflater Karremanstraat 301795264247v
HERES, IDSKE Idske Heeres koper huisKarremanstraat 301788262253v
HERES, IDSKE Idske Heeres koper Werfpad 91695243176r
HILLES, IDSKE Idske Hilles koper Zeilmakersstraat 21178526239r
HILLES, IDSKE Idske Hilles verkoper Noorderhaven 971790263259v
JANS, IDSKE Idske Jans verkoper Both Apothekerstraat 91725246230r
JANS, IDSKE Idske Jans koper Zuiderhaven 161713245189v
JANS, IDSKE Idske Jans koper Zuiderhaven 181713245189v
LIEUWES, IDSKE Idske Lieuwes verkoper Hofstraat 16169924420r
TEUNIS, IDSKEde hof van Idske Teunis naastligger ten zuiden Droogstraat 451650236115v
TEUNIS, IDS Idske Teunis Vrijthof, c.s.naastligger ten zuiden Droogstraat 55tuin1662238137v
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoffverkoper Droogstraat 55west1663238185r
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoffverkoper Noordijs 17165523750r
TJEPKES, IDSKE Idske Tiepkes koper Noorderhaven 37163823454v
TJEERDS, IDSKE Idske Tjeerds koper Hoogstraat 531753253113v
TJEERDS, IDSKE Idske Tjeerds koper Hoogstraat 51175025254v
TJALKES, IDSKE Idske Tzialckes koper Rommelhaven 18159722843v
WILLEMS, IDSKE Idske Willems verkoper Zuiderhaven 65169924425v
JELGERSMA, IDSKE WILTS Idske Wiltetus Jelgersmakoper hof met prieel en belvedere met twee verdiepingen en keldertjeZuiderstraat1712245185r
JELGERSMA, IDSKE WILTSde tuin van Idske Wiltetus Jelgersmanaastligger ten oosten Zuidersteeg 111724246189r
HEMKES, IETJE Idt Hemckes verkoper Zoutsloot 801598228129v
SJOUKES, IETJE Idt Syouckes koper William Boothstraat1603228379v
, Idtgien Pheltensverkoper van 1/9 Voorstraat 48161122967r
, Idtgien Pheltensverkoper q.q. Voorstraat 48161122967r
JANS, Idtgien Jansen koper Droogstraat 71615229256v
BAERDT, IETJE wijlen Idtie Baerdterflater buiten Harlingen1654236264r
AARTS, IETJE Idtie Aerts verkoper Romastraat NZ1633233112r
DIRKS, IETJE Idtie Dyrcx koper Voorstraat 14163323389v
FOPPES, IETJE Idtie Foppes koper Hoogstraat 1twee_achter1642234170v
GEERTS, IETJE Idtie Geerts verkoper Kerkpoortstraat 55achter1652236201r
GEERTS, IETJE Idtie Geerts koper Schritsen 551641234158r
HAANTJES, IETJE Idtie Haenties verkoper van 1/2 Franekereind 40163323388v
HANSES, IETJE Idtie Hansses bruid 1603228341v
ENNES, IETJE Idtie Innes verkoper Kleine Kerkstraat 51659237221r
JOHANNES, IETJE Idtie Joannis koper Heiligeweg 52166723982v
AESGEMA, IETJE LOUWS Idtie Lous Aesgemakoper Franekereind 181644235130v
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper huisRomastraat 51657237137r
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper q.q. Romastraat 51657237137r
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper q.q. Romastraat 51657237137r
ROELOFS, IETJE Idtie Roeleffs verkoper Grote Ossenmarkt 181645235187v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ1654236266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ1654236266v
HANSES, IETJEwijlen Idtje Hanses Cardinaelverkoper Voorstraat 48163623417v
HANSES, IETJEwijlen Idtje Hanses Cardinaelverkoper Lanen 17163623418r
JENTJES, IETJE Idtje Jenties koper woningAchterstraat ZZ1711245153r
, IETJE Idtke Wynnerts koper Hoogstraat NZ1621230271v
KORNELIS, IDS Idts Cornelis zeilmakerkoper voor- en achterhuis met de ledige plaats en loods er tussenZuiderhaven 9161523012r
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat1614229196r
EVERTS, IDS Idts Everts koper huisNoordijs 51604228390v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west1697243282r
FOKKES, IDS Idts Fockes koper door niaar huisGrote Kerkstraat 31west163323399v
FOKKES, IDS Idts Fockes koopmanverkoper Grote Kerkstraat 31oost164323549v
FOKKES, IDSde mouterij van Idts Fockes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west163323399v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden1623230362v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten oosten Spinhuisstraat ZZ1636233182r
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ1619230154v
FOKKES, IDSde mouterij van Idts Fockes naastligger ten westen Kruisstraat 6164323547v
FOEKES, IDS Idts Foeckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 331633233122r
FOKKES, IDS Idts Fokkes verkoper Grote Kerkstraat 31west163623412v
, IDShet huis van Idts Idssens naastligger ten oosten Peterseliestraat1612229100r
JANS, IDS Idts Jans verkoper Zuiderstraat 271633233125r
JANS, IDSde weduwe van wijlen Idts Jans naastligger Zuiderhaven 33162523155v
MEKKES, IDS Idts Meckes koper ledige plaats met loodsje (marge: 151-22-00 GG)Franekerpoort (gebied)159722853v
MARKS, IDS Idts Merks verkoper onbekend1600228192v
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend1624230392v
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend1624230392v
PIETERS, IDS Idts Pyters verkoper Noordees (gebied)161222979v
SIEBOUTS, IDS Idts Sibolts naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 20162523159v
SIEBOUTS, IDSde verkoper, erfgenamen van wijlen Idts Sibouts naastligger ten zuiden Pothondjessteeg ZZ1619230197r
SIEBOUTS, IDSwijlen Idts Sibouts erflater Pothondjessteeg ZZ1619230197r
BAUKES, IDSKE Idtske Bauckes koper Rommelhaven 26b159822874v
HILLES, IDSKE Idtske Hilles koper Noorderhaven 971775258195r
JELTES, IDSKE Idtske Jeltes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 2916952435va
SCHELTES, IDSKE Idtske Scheltes koper Zoutsloot 951737249219r
TJEERDS, IDSKE Idtske Tjeerds koper Ooievaarsteeg 61751252137v
JANS, Idtyen Jans verwandelaar Droogstraat 7161623040v
JANS, Idtyen Jans aanhandelaar ten oosten van Harlingen161623041r
MURRAY, IDSERTJE Idzarda Murraykoper Heiligeweg 91766256205v
MURRAY, IDSERTJE Idzarda van Murrayverkoper Heiligeweg 91771257214r
HETTINGA, IDSERT Idzart Hettinganaastligger ten westen Zoutsloot 17162823272r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Noordijs165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Franekereind 13165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Herenwaltje165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Karremanstraat165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Karremanstraat165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat 1165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat 11165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Lombardstraat165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Wortelstraat 17165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Droogstraat165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Zuiderhaven165623761r1
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idzart van Hittingabijzitterverkoper ten zuiden van Harlingen165623761v
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idzart van Hittingabijzitterverkoper ten zuiden van Harlingen165623762r
HETTINGA, IDSERT de nagelaten boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Lanen 35165523749r
HETTINGA, IDSERT de landen verkocht door Idzart Hittinganaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen165523736r
HETTINGA, IDSERT Idzart van Hittingakoper graf en grafsteen ten zuiden vh graf van de vader vd verkopersKerkpad 31631232175v
HETTINGA, IDSERT Idzart van Hittinganaastligger ten westen Kerkpad 31631232175v
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Kleine Bredeplaats 15165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Kleine Bredeplaats 15een_achter165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Kleine Bredeplaats 15twee_achter165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Sint Odolphisteeg 13165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Sint Odolphisteeg 7165623761r
GLINS, IDSERT Idzert van Glinsverkoper van 1/2 buiten Harlingen1600228205r
IEBES, IEBE Iebe Iebes koper huisHeiligeweg 301642234164v
FOKKES, IEBELTJE Iebel Fockes koper Noorderhaven 4164223530r
FOKKES, IEBELTJE Iebeltie Fockes verkoper Noorderhaven 4165523754r
BROERS, IEBELTJE Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
BROERS, IEBELTJEgrondpacht uit de kamer gekocht door Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
WIETSES, IETJE Ied Wytses verkoper Zoutsloot ZZ161623038r
, IEDEals bewoner Iede bakkernaastligger ten zuiden Rommelhaven 241651236163v
, IEDE Iede Feytama, c.s.koper huis met een grote hof ten oosten en nog een kamer met een prieel erachterWortelstraat NZ1641234145r
AUKES, IEDE Iede Auckes verkoper Heerensteeg 21652236194r
AUKES, IEDE Iede Auckes gardenierverkoper Zoutsloot 1051663238170r
GERLOFS, IEDE Iede Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat ZZ1641234135r
HANSES, IEDE Iede Hansen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 41658237156r
HANSES, IEDE Iede Hansen , c.u.koper 3/4 huisSint Odolphisteeg 61658237142r
HIELKES, IEDE Iede Hylckes commandeur (oud -)huurder voor 1 jaar (p.j.)Brouwersstraat 281656237265v
JANS, IEDEde weduwe van Iede Jansen zakkendragernaastligger ten zuiden Peterseliestraat1651236150v
OLFERTS, IEDE Iede Olpharts verkoper Achterstraat NZ1644235126v
OLFERTS, IEDE Iede Olpherts , c.u.naastligger ten westen Achterstraat NZ1644235126v
PIETERS, IEDE Iede Pytters timmerman (mr. huis-)verkoper Nieuwstraat 38168424258v
REMMERTS, IEDEwijlen burgemeester Iede Remmerts verkoper Zoutsloot 941653236233r
REINS, IEDE Iede Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied)161222979v
RIENKS, IEDEhet huis van Iede Riencx gortmakergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 501657237254v
RIENKS, IEDE Iede Riencx gortmakernaastligger ten oosten Schritsen 501657237254v
RIENKS, IEDEde erfgenamen van wijlen Iede Rienx gortmakerverkoper Schritsen 52166723973r
TEEKES, IEDE Iede Taeckes naastligger ten zuiden Herenwaltje 171657237260r
TEEKES, IEDEhet huis bewoond door Iede Taeckes naastligger ten noorden Herenwaltje 171657237260r
TEEKES, IEDE Iede Tekes kooltjerkoper huis met plaats en tuin of hofke met boemen en planten met daarin een eigen steeg met uitgang oostwaarts naar de ZoutslootHoogstraat 391668239136v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds kaaskoperkoper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 391776258244v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter1776258245v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter1776258245v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 191774258181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 191774258181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopmanverkoper Heiligeweg 191774258181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds kaaskoperkoper kamer, weefwinkel en lootsLiemendijk ZZ1774258144v
ANDRIES, IETJE Iedtie Andries* bewoner Kleine Kerkstraat 3164823654v
JANS, IETJE Iedtie Jans koper Liemendijk ZZ1696243192v
PIETERS, IEKE Ieke Pyters , c.u.koper hof met bomen, planten en prieelZoutsloot ZZ164823647v
JAKOBS, de curator van Iemcke Jacobs verkoper Noorderhaven159722819v
JAKOBS, Iemcke Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
GROOT, IEME Ieme de Grootnaastligger ten zuiden Spekmarkt 21795264274v
GROOT, IEME Ieme de Grootnaastligger ten westen Spekmarkt 21795264274v
ALLERTS, IEMEwijlen Ieme Allerts verkoper Heiligeweg 20161222970v
BARTELDS, IEME Ieme Bartels verkoper Kerkpoortstraat ZZ166623956v
DIRKS, IEME Ieme Dirckx koper hof met bomen, bloemen en plantenAchterstraat1646235231r
DIRKS, IEME Ieme Dircx , c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ165523723v
DIRKS, IEME Ieme Dirx koper huis genaamd de Roode Leeuw, met drie wallen er voorRommelhaven 15de Roode Leeuw1644235108v
DIRKS, IEME Ieme Dirx , c.u.verkoper Rommelhaven 151650236122r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaarverkoper Kerkpoortstraat1682241203r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat ZZ166723998r
ROGIERS, IEME Ieme Rogiers naastligger ten noorden Schritsen 121623230362r
RUTGERS, IEMKEde brouwerij van Iemke Rutgers naastligger ten westen Droogstraat 45162823260v
MINNES, ENNE Ienne Minnes verkoper Karremanstraat 28noord162723226r
BERENDS, IEPE Iepe Beerns kuiperkoper van 1/4 Franekereind 30west1640234111v
MEINERTS, IEPE Iepe Meinerts naastligger ten noorden Vijverstraat NZ1653236229r
WOUTERS, IEPEde erfgenamen van wijlen Iepe Wouters verkoper Voorstraat 81163623415v
, IESKJE Ies eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 161606228496v
DOUWES, IETE Iete Douues , vrijgezelverkoper Spekmarkt 61619230187r
FREERKS, JETSKE Iets Freercx verwandelaar Bildtpoort (gebied) NZ1602228310r
GERBENS, JETSKE Iets Gerbrandts koper onbekend159722831r
MEINES, JETSKE Iets Meynes geniaarde koper Zuiderhaven 211602228293r
EDGERS, de weduwe Ietscke Edgers naastligger ten westen Franekereind 31612229113r
BARTELDS, JETSKEde verkoper Ietske Bartles naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ1770257160r
BARTELDS, JETSKE Ietske Bartles verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ1770257160r
HAIES, JETSKE Ietske Hayes bruid 1603228341v
IENSES, JETSKE Ietske Inses koper Lombardstraat1650236116r
JANS, JETSKE Ietske Jans koper Grote Kerkstraat 21728247213v
PIETERS, JETSKE Ietske Pytters koper Heiligeweg 681725246236r
, IEFKE Iffcke Eelcke verkoper Romastraat 81602228285v
PIETERS, IEFKE Ifke Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Franekerpoort (gebied)1602228325v
GALEMA, IEGE Ige van Galamaaanhandelaar Kerkpoortstraat 11168424253r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens verkoper Nieuwstraat 34165623778v
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopmankoper huisNieuwstraat 341654236265r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens naastligger ten noorden Alemanssteeg165623786r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopmankoper kamerAlemanssteeg NZ1654236265v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsmaverkoper Noordijs 71662238119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsmaverpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG])Noordijs 71662238119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haersmaverkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot166223815va
GERBENS, IEGE Ige Gerbrandts verkoper Grote Kerkstraat 31west1657237140r
GERBENS, IEGE Ige Gerbrants koper Grote Kerkstraat 31west1654236265v
STOFFELS, IEGE Ige Stoffels naastligger ten westen Vijver 21659237205v
STOFFELS, IEGEde vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 81657237259r
STOFFELS, IEGEde vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 81653236226v
STOFFELS, IEGEde vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 81657237115r
STOFFELS, IEGE Ige Stoffels naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter165623781v
WABES, IEGE Ige Wabbes verkoper Sint Jacobstraat 12164823655r
GERBENS, IEGE Igge Gerbens koopmankoper 1/6 huis, loods en plaatsGrote Kerkstraat 411658237160r
GERBENS, IEGE Igge Gerbens koopmankoper 1/4 huis, loods en plaatsGrote Kerkstraat 411658237160v
IEGES, IEGEde kamer eerder van Igge Iges grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11606228484v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ighe Gerbens Haarsmaverkoper William Boothstraat 31663238193v
HUBERTS, IGNATIUS wijlen Ignatius Hubertritmeesterverkoper Lanen 93180726817r
HUBERTS, IGNATIUS wijlen Ignatius Hubertritmeesterverkoper Brouwersstraat 8180726814r
GEERMANS, IGNATIUS HENDRIKS Ignatius Hendrikus Geermansverkoper Lanen 93180726817r
GEERMANS, IGNATIUS HENDRIKS Ignatius Hendrikus Geermansverkoper Brouwersstraat 8180726814r
GALEMA, IEGE Igo van Galamaverkoper Kerkpoortstraat 111687242189v
OLFERTS, IEDE Iide Olferts , c.u.verkoper Karremanstraat OZ164823611r
ROMMERTS, Iietske Rommerts verkoper van 1/2 Hofstraat 351779259200v
HAARSMA, IEGE GERBENS Iige Gerbens Haersmakoopmankoper huis en mouterijNoordijs 7165623789v
HAARSMA, IEGE GERBENS Iige Gerbens Haersmakoopmankoper Noordijs 5achter165623789v
STOFFELS, IEGE Iige Stoffels , c.u.koper 1/2 huisHondenstraat 81657237115r
, Iisbrandt turfdragernaastligger ten noorden Voorstraat 911657237259r
, Iisbrandt Veltes, n.u.naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9171924656r
ARENDS, Iisbrandt Aerns , c.u.schipper (grootveer-)koper huisNoorderhaven 501656237101v
KARSTES, Iisbrandt Carstes koper kamerBargebuurtspoortje1634233154v
, wijlen Iisbrandt Iisbrandts schipper (groot-)koper Droogstraat 431657237137v
, wijlen Iisbrant Iisbrants schipper (groot-)verkoper Bildtstraat 16165623758r
WIENSENS, Iisbrant Wynties , c.u.timmermanverkoper Rommelhaven 26165523751r
WIENSENS, Iisbrant Wynties , c.u.timmermanverkoper Weverstraat165523751v
ARENDS, Iisbrants Arents koper hofWeverstraat ZZ1656237100r
, IJSBRAND IJsbrand timmermannaastligger ten noorden Zoutsloot 631807267318v
, IJSBRAND IJsbrand timmermannaastligger ten noorden Zoutsloot 65180226682r
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijphuurder beneden (p.j.)Lammert Warndersteeg 181784261134r
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijpbakker (oud -)huurder Herenwaltje 31782260202r
, IJSBRANDhet huis van IJsbrand Heynskoopmannaastligger ten zuiden Prinsenstraat 6de Nieuwe Pinas1695243160v
, IJSBRAND IJsbrand Heynskoopmannaastligger ten westen Prinsenstraat 61695243160v
HORNSTRA, IJSBRAND IJsbrand Hornstraschippernaastligger ten westen Noorderhaven 441741250175v
ARENDS, IJSBRANDde weduwe van IJsbrand Aarnts naastligger ten westen Klaverbladstraat 271692242399v
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 216712405ra
ARENDS, IJSBRANDde weduwe van IJsbrand Aernts naastligger ten westen Klaverbladstraat 271691242342v
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Corneelis varenspersoonverkoper Bargebuurtspoortje 21751252125v
KORNELIS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 91753253107r
KORNELIS, IJSBRANDwijlen IJsbrand Cornelis koper Rinnertspijp 8170924584v
KORNELIS, IJSBRANDwijlen IJsbrand Cornelis naastligger ten noorden Rinnertspijp 8170924584v
KORNELIS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 91765256102v
KORNELIS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 91755253209r
KORNELIS, IJSBRANDwijlen IJsbrand Cornelis koper Noorderhaven 34achter168524297v
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Cornelis huurder Heiligeweg 561734248343ar
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirks koopmanverkoper Grote Kerkstraat 401751252142r
DIRKS, IJSBRANDwijlen IJsbrand Dirks kleermaker (mr. -)koper Lanen 48174425129r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 191695243143r
DIRKS, IJSBRANDde verkopers IJsbrand Dirx , c.s.naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19een_achter1695243146r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter1695243146r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx verkoper Grote Kerkstraat 171705244296r
HARMENS, IJSBRANDwijlen IJsbrand Harmens verkoper Hofstraat 411773258111v
HOITES, IJSBRAND IJsbrand Hoytes koopmanverkoper Hondenstraat 3oost172024679v
BUREN, IJSBRAND HOITES IJsbrand Hoytes van Buirenkoopman en ontvanger van het Nieuwe Bildtverkoper van 1/3 Voorstraat 271730247314v
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen naastligger ten noorden Vijver 121734248318r
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen timmermankoper Vijver 101725246232r
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen timmermangeniaarde koper Schritsen 141721246125v
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 131780259278r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Havenplein 31780259279r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 371780259274r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heinskoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 2716832425v
HEINS, IJSBRAND JOOSTESdr. IJsbrand Joosten Heinswijnkoperkoper door niaar kamerLanen 51169224322r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heinswijnhandelaarkoper Lanen 59167924157r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heinsnaastligger ten noorden Lanen 59167924157r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heynskoopmankoper Lanen 571677240254r
JOOSTES, IJSBRANDde uitgang van de hof van IJsbrand Joosten Heynskoopmannaastligger ten westen Lanen 571677240254r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heynskoopmankoper Lanen 611677240254v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heynsnaastligger ten oosten Franekereind 23west168424213r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heynskoopmankoper Sint Odolphisteeg1681241167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heynsnaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg1681241167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heynsnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg1681241167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joostes Heynskoopmankoper Heiligeweg 30168024187v
PIETERS, IJSBRAND IJsbrand Pyters , minderjarige broeder van Antieverkoper Voorstraat 72162423133r
REINERS, IJSBRAND IJsbrand Reinders verkoper van 7/16 Lanen 871730247316r
SIERKS, IJSBRAND IJsbrand Sierks naastligger ten westen Noorderhaven 44174525182r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKSwijlen IJsbrand Sierks Hornstraverkoper Noorderhaven 42174925232r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS IJsbrand Sierks Hornstrabakker (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 57achter174025082r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas verkoper Scheerstraat 31746251159r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas , c.u.huurder (p.j.)Lanen 43177725959r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas naastligger ten westen Scheerstraat 51738249279r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas koopmankoper door niaar huisScheerstraat 3de Vergulde Scheer1733248273v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Tomas verkoper Rozenstraat 11727247392v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Tomas , c.u.huurder Bildtstraat 2117522537r
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems koper huisKarremanstraat 181788262256v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems , c.u.huurder (p.j.)Achterstraat 111787262232v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 31809268306v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 31811269122v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten zuiden Karremanstraat 321805267181v
BROUWER, IJSBRAND WILLEMS IJsbrand Willems Brouwertimmerknecht (huis-)verkoper Hofstraat 11809268267r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrand Wynties verkoper Rapenburg NZ1654236258v
WIENSENS, IJSBRANDde weduwe van IJsbrand Wynties naastligger ten noorden Voorstraat 73achter1677240258r
WIENSENS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13167124039r
WIETSES, IJSBRAND IJsbrand Wytzes verversknechtkoper kamer of woningGardenierstraat ZZ1802266114v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes smid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Zuiderstraat 131752252208r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes smid (ijzer-)verkoper Hofstraat 151755253250r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes naastligger ten noorden Zuiderstraat 131760254257r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes smid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Zuiderstraat 17175625437v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes smid (mr. ijzer-)verkoper Zuiderstraat 151771257258r
HEINS, IJSBRAND IJsbrandt Heinsnaastligger ten noorden Lanen 631712245168v
, IJSBRAND IJsbrandt Heynswijnhandelaarkoper Franekereind 23oost1683241269r
, IJSBRAND IJsbrandt Heynskoper nieuwe schuur en stalKerkpoortstraat166823922ra
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2167124039v
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 21711245148v
DIRKS, IJSBRAND IJsbrandt Dirx smid (mr. -)verkoper Rapenburg168424237v
DIRKS, IJSBRANDde boedel van IJsbrandt Dirx verkoper Zuiderhaven ZZ1687242194v
EVERTS, IJSBRAND IJsbrandt Everts protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
JANS, IJSBRAND IJsbrandt Jans verkoper Heiligeweg 501601228261r
JANS, IJSBRANDdwarskamer bewoond door IJsbrandt Jans naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 361686242117v
JANS, IJSBRAND IJsbrandt Jansen verkoper q.q. Oosterkeetstraat1599228160v
HEINS, IJSBRAND JOOSTESde schuur van IJsbrandt Joosten Heinskoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 271669239196v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heynskoopmankoper door niaar Voorstraat 401682241220v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heynskoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 401682241220v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heynskoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 401682241220v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heynskoopmangeniaarde koper Zuiderhaven 611669239212r
KARSTES, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Karstes naastligger ten noorden Poortje OZ1699243400v
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrandt Lieuwes koper kamer of woningCarl Visschersteeg1614229213r
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrandt Liuues koper kamer met een ledige plaats daarachterGardenierstraat 41634233151r
LIEUWES, IJSBRANDde koper IJsbrandt Liuues , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat 41634233151r
LUITJENS, IJSBRAND IJsbrandt Luytzes naastligger ten oosten Lanen 54161623039r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrandt Pieters schipper (groot-)verkoper Hoogstraat 171614229239r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrandt Pieters koper provisioneel huisHoogstraat NZ1601228247r
WIENSENS, IJSBRANDhet huis van IJsbrandt Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1316712405ra
WIENSENS, IJSBRANDhet huis van IJsbrandt Wyntjes timmermannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9163723445v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrandt Wyntjes eerdere eigenaar Bildtpoortsmolen 11737249178v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Vierseneigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen1659237219v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Grote Bredeplaats 3116592387r
VIERSEN, IJSBRAND het land van de heer IJsbrandus van Viersennaastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen1668239148r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamernaastligger ten oosten Noorderhaven 661662238136v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Hofstraat16592387v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamernaastligger ten westen Noorderhaven 661662238136v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersenadvocaat Hof van Friesland en secretaris provinciale rekenkamerkoper ca. 4 pm bouwlandten zuiden van Harlingen ZZ166023844r
VIERSEN, IJSBRAND de heer IJsbrandus van Viersensecretarisverkoper Hofstraat 20166023827v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretarisnaastligger ten westen Hofstraat166023848v
VIERSEN, IJSBRAND IJsbrandus van Viersenkapitein te voetverkoper Noorderhaven 621710245102v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1657237132r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u.secretaris provinciale rekenkamerverkoper ten noordoosten van Harlingen166123894v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Voorstraat 38166023850r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, nomine uxorissecretaris provinciale rekenkamerverkoper Hofstraat ZZ1663238176r
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Franekereind 251659237194v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamernaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen166023866r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamernaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen166023866r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersennaastligger ten oosten Noorderhaven 661659237195r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u.secretaris provinciale rekenkamerverkoper ten oosten van Harlingen166023866r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersennaastligger ten westen Noorderhaven 661659237195r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Noorderhaven 641664238209v
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersenverkoper Noorderhaven 661659237195r
VIERSEN, IJSBRAND IJsbrandus van Viersennaastligger ten oosten Noorderhaven 981659237195v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u.secretaris provinciale rekenkamerverkoper Noorderhaven 74166023868r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, n.u.naastligger ten noorden Voorstraat 19166123883r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Voorstraat 251662238150r
WIENSENS, IJSBRANDde weduwe van IJsbrandus Wyntjes naastligger ten oosten onbekend1664238214r
WIENSENS, IJSBRANDde weduwe van IJsbrandus Wyntjes verkoper van 1/2 onbekend1664238214r
, IJSBRAND IJsbrant turfdragernaastligger ten noorden Schritsen ZZ1631232177v
VELSEN, IJSBRAND IJsbrant van Velsennaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 131737249191v
ARENDS, IJSBRANDde zwager van IJsbrant Aarnts naastligger ten noorden Zuiderhaven 29164923691r
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aarnts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6164223521v
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aerns , c.u.verkoper Noorderhaven 501662238148v
OUTGERS, IJSBRAND IJsbrant Algers verkoper q.q. Hoogstraat 41163223340r
IJSBRANDS, IJSBRANDhet huis van IJsbrant IJsbrants naastligger ten zuiden Bildtstraat 14164823615r
JANS, IJSBRAND IJsbrant Jansen naastligger ten zuiden Vijver 81726246272v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrant Joosten Heynsnaastligger ten zuiden Noorderhaven 101687242162r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrant Joosten Heynswijnkoperkoper Lanen 45achter1682241219r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrant Joostes Heinskoper Lanen NZ165923813r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrant Joostes Heinskoper Voorstraat 38achter165923813r
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrant Lieuues geniaarde koper Gardenierstraat 216312338r
LIEUWES, IJSBRANDde proclamant IJsbrant Lieuues naastligger ten oosten Gardenierstraat 216312338r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts , c.u.koper huis met een steeg te westenLiemendijk166023826r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts verkoper Liemendijk166623963r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrant Pieter koper Schritsen 241613229186r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrant Pieter koper Zuiderhaven NZ1613229186r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrant Pieters naastligger ten oosten Voorstraat 31163323386r
PIETERS, IJSBRANDwijlen IJsbrant Pieters geniaarde koper Schritsen 58172024669v
TEUNIS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrant Toenis naastligger ten oosten Lanen 351635233174v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties verkoper Voorstraat 261654236271r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden Kerkpad WZ166723972v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden [staat: westen] Both Apothekerstraat 916422352v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper huisLombardstraat 4166023844v
WIENSENS, IJSBRANDwijlen IJsbrant Wyntjes verkoper Sint Jacobstraat 131667239107r
WIENSENS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrant Wyntjes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91682241182v
WIENSENS, IJSBRANDwijlen IJsbrant Wyntjes verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ1663238162v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamerZuiderhaven ZZ1650236139r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamerZuiderhaven ZZ1650236139v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamerZuiderhaven ZZ1650236140r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes naastligger ten oosten onbekend1652236191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes verkoper onbekend1652236191r
WIENSENS, IJSBRANDwijlen IJsbrant Wyntjes verkoper Bildtpoort (gebied) ZZ1663238168r
JANS, IJSBRAND IJsebrand Jansen naastligger ten zuiden Vijver 8173925018v
, IEKE Ike Hobbekeesnaastligger ten noorden Droogstraat 211688242255r
JAKOBS, IEMKJEwijlen Im Jacobs verkoper Liemendijk ZZ16362344r
JANS, IEMKJE Im Jans , voor haar twee minderjarige kinderenverkoper Havenplein 8163223375r
JANS, IEMKJE Im Jans verkoper Havenplein 8163223375r
, IEMKJE Imck naastligger ten noordoosten Heiligeweg 221657237127v
BARTELDS, Imck Bartels naastligger ten oosten Wortelstraat 13achter167124059v
DOUWES, IEMKJE Imck Douues koper Zuiderhaven 491623230348v
DOUWES, IEMKJE Imck Douues aanhandelaar Franekertrekvaart 131620230211v
DOUWES, IEMKJE Imck Douues verwandelaar Vijverstraat 41620230212r
DOUWES, IEMKJE Imck Douwes verkoper Franekertrekvaart NZ162423114v
HAKES, IEMKJE Imck Hackes koper Heiligeweg 48162823259r
HAKES, IEMKJE Imck Hackes verkoper Heiligeweg 241664238224r
HAKES, IEMKJE Imck Hackes* naastligger ten zuiden Heiligeweg 26164923667r
HAKES, IEMKJE Imck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 261652236191v
HESSELS, IEMKJE Imck Hessels koper huis (tee kamers), loods en plaatsZoutsloot 94165923813v
HESSELS, wijlen Imck Hessels erflater Noorderhaven 10167224096v
HESSELS, IEMKJEbewoner Imck Hessels eigenaar van 1/2 Noorderhaven 101668239144v
HILLEBRANDS, IEMKJE Imck Hilbrandts koper door niaar huisVoorstraat 321667239124v
JAKOBS, IEMKJE Imck Jacobs verkoper ten zuiden van Harlingen162623196v
PIETERS, IEMKJE Imck Pieters protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1602228318v
PIETERS, IEMKJE Imck Pytters verkoper Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
RINSES, weduwe Imck Rintses bierdragernaastligger ten noorden Schritsen 52161222983v
ROUKES, IEMKJE Imck Rouckes verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen162823246v
RIENKS, IEMKJE Imck Rynckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat1655237266v
SIETSES, IEMKJE Imck Sytses verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1622230311r
SIETSES, IEMKJEwijlen burgemeester Imck Sytses verkoper Sint Christoffelsteeg WZ16272324r
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1167124065v
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1167124010va
BELIDA, IEMKJE Imcke Belidaverkoper van 1/2 Brouwersstraat 26166723921ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Bargebuurt16842423ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Liemendijk NZ16842423ra
DOEDES, IEMKE Imcke Doedes verkoper Kerkpoortstraat164923662r
DOEDES, IEMKJE Imcke Doedes , voor haar kindbaksterverkoper Hofstraat 16166123812ra
PIETERS, IEMKJE Imcke Pieters koper Liemendijk OZ1622230318r
EGBERTS, IEMKJE Imckien Egberts koper Noorderhaven 52166723983r
BRUINSMA, IEMKJE wijlen Imckjen Bruynsmaerflater Voorstraat 5016922431ra
RING, IEME de keet van Ime de Ringnaastligger ten noorden William Boothstraat OZ163823457v
AGES, IEME Ime Ages koper huisHofstraat 47oost1668239145r
AGES, IEME Ime Ages koper 1/4 huisZuiderstraat1668239145v
BAUKES, IEME Ime Bauckes , n.u.eigenaar van 1/5 Grote Bredeplaats 191603228340v
BAUKES, IEME Ime Bauckes , n.u.eigenaar Grote Bredeplaats 211603228340v
BAUKES, IEME Ime Bauckes koper provisioneel huis en brouwhuisGrote Bredeplaats 191603228345v
BAUKES, IEME Ime Bauckes koper provisioneel huis met 3 kamers daarachterGrote Bredeplaats 211603228345v
DIRKS, IEME Ime Dircksen naastligger ten zuiden* Zuiderhaven ZZ164823627r
DIRKS, IEME Ime Dirckx , c.u.koper nieuwe schuur of paardenstalZuiderhaven ZZ164823626v
DIRKS, IEME Ime Dirckx koper door niaar schuur, paardenstal, koestal en een ledige plaats, wijd 24 voetenZuiderhaven ZZ164823628r
DIRKS, IEMEhet huis van Ime Dirckx naastligger ten zuiden Hoogstraat 201646235214v
DIRKS, IEME Ime Dirkx niaarnemer ratione proximitatis Zuiderhaven ZZ164823627r
FEDDES, IEME Ime Feddes naastligger ten noorden Zuiderhaven 63164323572r
GOEDE, IEME HERES Ime Heeres de Goede, c.u.koper huisVoorstraat 5516592389r
GOEDE, IEME HERES Ime Heeres de Goede, c.u.koper stal met plaats en tuin daarachterVijverstraat 141668239155v
JAKOBS, IEME Ime Jacobs molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat ZZ1669239194r
ROGIERS, IEME Ime Rogiers koper kruidentuinSchritsen1602228311r
ROGIERS, IEMEde koper Ime Rogiers naastligger ten noorden Schritsen1602228311r
ROGIERS, IEMEhet huis van Ime Rogiers naastligger ten zuiden Lanen 69164023499r
ROGIERS, IEMEde hof van Ime Rogiers naastligger ten noorden Zuiderhaven1622230303r
ROGIERS, IEME Ime Rogiers naastligger ten oosten Voorstraat 731602228287r
TJEBBES, IEME Ime Tiebbes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1618230107v
IEPES, IEMEde brouwerij van Ime Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 171664238204v
IEPES, IEME Ime Yppes brouwerkoper huisZoutsloot 32166123889r
IEPES, IEME Ime Yppes brouwernaastligger ten westen Zoutsloot 32166123889r
IJSENBEEK, THOMAS Imettie Thomas IJsenbeeknaastligger ten zuiden Noorderhaven 181755253214r
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels , volle zuster van de verkoperseafgewezen niaarnemer Bildtstraat 19164923699r
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels koper huisZoutsloot 98166523911r
GOOITSENS, IEMKJE Imk Goyckes koper Kerkpoortstraat 271669239212v
HESSELS, IEMKJE Imk Hessels koper door niaar 1/2 huisNoorderhaven 101661238107v
, IEMKE Imke meedbrengernaastligger ten zuiden Zoutsloot 521687242178v
, IEMKJE Imke meedbrengernaastligger ten oosten Achterstraat NZ1695243186r
, IEMKE Imke verkoper Voorstraat 52west1726246261v
KLASES, IEMKJE Imke Clases koper Brouwersstraat 91722246149v
DOEDES, IEMKE Imke Doedes verkoper Kerkpoortstraat164923664r
ENGELS, IEMKJEwijlen Imke Engeles erflater Kerkpoortstraat 181738249267v
HENDRIKS, IEMKJE Imke Hendriks , bejaard vrijsterkoper huisSint Jacobstraat 191809268238v
PIETERS, IEMKJE Imke Pieters koper Gardenierstraat ZZ1731247387v
PIETERS, IEMKJE Imke Pytters verkoper Gardenierstraat 1217382502r
WIEBRENS, IEMKE Imke Wybrens verkoper Voorstraat 71achter1726246262v
IEDES, IEMKJE Imke Yedes koper Zoutsloot 611775258232v
DOUWES, IEMKJE Imkien Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
, IEMKJE Imkje Builardnaastligger ten zuiden Bildtstraat 131770257161r
ARJENS, IEMKJE Imkjen Adriaans koper Nieuwstraat 351754253188v
DIRKS, IEMKJE Imkjen Dirks huurder Rapenburg 3173124853v
FOPPES, IEMKJE Imkjen Foppes koper Voorstraat 471695243119r
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes koper William Boothstraat 6noord172824790v
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes naastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord172824790v
GERRITS, IEME Imme Gerryts schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 23een_achter168524288r
REITSES, IEME Imme Ritses , q.q.verkoper Fabrieksstraat WZ1675240209v
YNTEMA, IEMKJE Immetie Intema, ongehuwde dochterkoper huisLanen 74171824614v
KLASES, IEMKJE Immetie Claeses koper Nieuwstraat 311705244310v
PIERS, IEMKJE Immetie Piers koper Zuiderstraat 13177725952v
PIERS, IEMKJE Immetie Piers koper Zuiderstraat177625920v
YNTEMA, IEMKJE Immetje Yntemanaastligger ten oosten Lanen 72172024659v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases koper Nieuwstraat 331706244329v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases naastligger ten noorden Nieuwstraat 331706244329v
PIERS, IEMKJE Immetje Piers verkoper Zuiderstraat NZ1782260284r
IJSENBEEK, IEMKJE THOMASmeerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeekverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
, IEMKJE Impck naastligger ten noordoosten Heiligeweg 221669239198r
ALBERTS, IEMKJE Impck Alberts verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 131603228352v
ALLERTS, IEMKJE Impck Allerts verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 131603228347r
KORNELIS, IEMKJE Impck Cornelis aanhandelaar Gardenierstraat161222975v
KORNELIS, IEMKJE Impck Cornelis verwandelaar Karremanstraat 23161222976r
IEPKES, IEMKJE Impck Epckes koper Klaverbladstraat 3161122911v
IEPKES, IEMKJE Impck Epckes verkoper Bildtpoort (gebied)1613229181v
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispenskoper onbekend1599228176r
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispensverkoper ([staat: Impck Gerloff Rispens dochter])onbekend1601228250v
HAKES, IEMKJE Impck Hackes* naastligger ten westen Heiligeweg 2616592381v
IEDES, IEMKJE Impck Ides verkoper Franekereind 171602228315v
JANS, IEMKJE Impck Jans verkoper Noorderhaven 1101614229215v
JANS, IEMKJE Impck Jansen koper Noorderhaven 110159722816v
JOOSTES, IEMKJE Impck Joosten koper onbekend1598228128r
PIETERS, IEMKJE Impck Pieters koper Liemendijk OZ161723090r
PIETERS, IEMKJE Impck Pieters koper Karremanstraat1599228157r
REINS, IEMKJE Impck Reyns koper Kleine Kerkstraat 81634233133r
SIEBES, IEMKJE Impck Sibes eigenaar van 1/2 Lanen 73161122962r
SIEBES, IEMKJEwijlen Impck Sibes verkoper Lanen 73161122962r
SIKKES, IEMKJE Impck Sickes verkoper Herenwaltje 31621230280r
SIPKES, IEMKJE Impck Sipckes verkoper Heiligeweg1599228145v
SIPKES, IEMKJE Impck Sipkes verkoper William Boothstraat 31618230112v
UILKES, IEMKJE Impck Ulckes koper Scheerstraat 5165623762v
BARTELDS, IEMKJE Impcke Bartels verkoper Gardenierstraat ZZ165523733v
, IEMKJE Impcke Bendix? koper Kromme Elleboogsteeg1606228503r
KORNELIS, IEMKJE Impcke Cornelis koper Weverstraat 171618230132r
KORNELIS, IEMKJE Impcke Cornelis verkoper Gardenierstraat1613229165v
PIETERS, IEMKJE Impcke Pyters verkoper van 1/3 Voorstraat 48161122967r
RUURDS, IEMKJE Impcke Ruyrts naastligger ten oosten Zuiderstraat1602228295r
SIEDSES, IEMKJE Impcke Sydses koper Kerkpad 22161623032r
SIEDSES, IEMKJE Impcke Sydses koper Kerkpad 24161623032r
FOPPES, Impckjen Foppes geniaarde koper Romastraat ZZ169424377r
FOPPES, Impckjen Foppes koper Voorstraat 491696243218r
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
, IEMKJE Impk verkoper Weverstraat1675240169v
BARTELDS, IEMKJE Impk Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 961668239167v
SIPKES, IEMKJE Impk Sipkes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1646235198v
WATSES, IEMKJE Impk Watses verkoper Zoutsloot 281642234177v
, IEMKJE Impke naastligger ten zuiden ([staat: Impcke Ruyrts weduwe])Kleine Bredeplaats 221603228374r
, IEMKEwijlen Impke meedbrengernaastligger ten zuiden Karremanstraat 23169424380v
, IEMKJE Impke naastligger ten zuiden ([staat: Impcke Ruyrts weduwe])Kleine Bredeplaats 221603228376v
, IEMKJE Impke naastligger ten zuiden ([staat: Impcke Ruyrts weduwe])Kleine Bredeplaats 221603228361r
, IEMKJE Impke naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 221603228361v
DOEDES, IEMKE Impke Doedes naastligger ten westen Rozenstraat WZ166023821r
DOEDES, IEMKE Impke Doedes naastligger ten noorden Rozenstraat WZ166023821r
JANS, jongedochter Impktien Jans verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 291698243390v
SIEBRENS, Imscke Sybrants naastligger ten oosten Voorstraat 95165623795v
HILLEBRANDS, IENTE wijlen Incke Hillebrantserflater Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, IENTE wijlen Incke Hillebrantserflater Midlumerlaan166023855v
TJEERDS, Inderen Tieerdts , c.u.koper huisGrote Ossenmarkt NZ165923812r
ALBERTS, ENNEde lijnbaan van Inne Alberts naastligger ten noorden Bildtstraat 71630232149v
ALBERTS, ENNE Inne Alberts verkoper Zoutsloot 11613229168v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes eigenaar van 1/2 Schritsen1614229197v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes crediteur (triumphant) Schritsen1614229197v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 2516112293r
DIRKS, ENNE Inne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat NZ164923664v
IEPES, ENNE Inne Epes koper huis, brouwerij, mouterij en bierkamer ten oosten van de brouwerij staandZoutsloot 301650236141r
GERRITS, ENNE Inne Gerrits schoenmakernaastligger ten zuiden Schritsen 181712245178v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot16922439v
GERRITS, ENNEde kamers van Inne Gerrits , n.f.naastligger ten oosten Spinhuisstraat 51694243101v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits , c.u.schipper (schuit-)koper huisZeilmakersstraat 131711245142r
GERRITS, ENNEhet perk van Inne Gerrits naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1689242295v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits schoenmaker (mr. -)verkoper Spinhuisstraat 71695243174v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits schoenmakernaastligger ten zuiden Schritsen 18170924596r
GERRITS, ENNE Inne Gerrits van Langerackschoenmakerverkoper Rinnertspijp 8170924584v
GERRITS, ENNE Inne Gerryts schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk met daarbij een ledige plaatsZoutsloot 11667239116r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts schoenmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 216832429r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts schoenmaker (mr. -)aanhandelaar kamerVoorstraat ZZ1687242209r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts aanhandelaar Zuiderhaven NZ1687242209r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts verwandelaar Zuiderhaven NZ1687242209r
GERRITS, ENNEhet perk van Inne Gerryts naastligger ten zuiden Zoutsloot 11682241216r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten westen Voorstraat 81voor1725246217r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten noorden Voorstraat 81voor1725246217r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes koopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 81voor1725246244v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten westen Voorstraat 81voor1725246244v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes koopmankoper 1/2 huisVoorstraat 811724246208r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten noorden Voorstraat 81voor1725246244v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten oosten Lanen 76achter1714245202v
HIDDES, ENNE[als huurder] Inne Hiddes naastligger ten oosten Schritsen 651714245203v
VRIES, ENNE HIDDESburgemeester Inne Hiddes de Vrieskoopmankoper 1/2 huisSchritsen 65b1723246168r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries, c.u.koper 5/12 huisSchritsen 65b1722246140r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries, c.u.bewoner Schritsen 65b1722246140r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vrieskoopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 81een_achter1727246308r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vrieskoopmannaastligger ten westen Voorstraat 81een_achter1727246308r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vrieskoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 81een_achter1727246308r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vriesnaastligger ten oosten Schritsen 651729247230v
JANS, ENNE Inne Jansen schoenmakernaastligger ten oosten Schritsen 681673240123v
JANS, ENNE Inne Jansen schoenmakernaastligger ten oosten Schritsen 681674240166r
JANS, ENNE Inne Jansen verkoper Voorstraat 73163123328v
JURJENS, ENNE Inne Juriens verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 191629232121r
JURJENS, ENNE Inne Jurriens verkoper Noorderhaven 37163823454r
JURJENS, ENNE Inne Jurriens verkoper Noorderhaven 37163823454v
MINNES, ENNE Inne Minnes verkoper Noorderhaven 201723246162r
MINNES, ENNE Inne Minnes kuiper (mr. -)koper door niaar huisGrote Bredeplaats 111722246132r
MINNES, ENNE Inne Minnes , c.u.kuiper (mr. -)koper huisNoorderhaven 201721246121r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaarkoper huis en erfNoorderhaven 14173124863r
MINNES, ENNE Inne Minnes naastligger ten zuiden Noorderhaven 14173124863r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaargeniaarde koper Noorderhaven 401729247232r
MINNES, ENNEde weduwe van Inne Minnes naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19175625422v
MINNES, ENNEde weduwe van Inne Minnes naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19175625422v
SIEMENS, ENNEwijlen Inne Symons verkoper van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
SIEMENS, ENNEde twee jongste kinderen van wijlen Inne Symons verkoper van 2/3 van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
SIEMENS, ENNEwijlen Inne Symons verkoper van 1/3 van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
TJEERDS, ENNEhoutstek van Inne Tiaards naastligger ten westen Scheerstraat 3163723428v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u.koper huisScheerstraat 1164223522v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u.koper hoekhuis genaamd de Rode LeeuwRommelhaven 15de Rode Leeuw1650236122r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdsen verkoper onbekend1641234136v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdts houtkappernaastligger ten oosten Hoogstraat 121646235214r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen houtkopernaastligger ten westen Hoogstraat 16164023494r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen houtkopergeniaarde koper Droogstraat 2216362349r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen naastligger ten westen Scheerstraat 31658237159v
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 151662238127r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 91662238127r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdsen houtkopernaastligger ten oosten Hoogstraat 12164323549r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdsen houtkopernaastligger ten oosten Rommelhaven 7164323549r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdts naastligger ten westen Hoogstraat 161657237109r
TJEERDS, ENNE Inne Tierds naastligger ten oosten Rommelhaven 71646235216r
TJEERDS, ENNE Inne Tjeerds naastligger ten westen Hoogstraat 16166223812va
TJEERDS, ENNE Inne Tyaards houtkoperverkoper Zeilmakersstraat 111629232114r
WIEBES, ENNE Inne Wybes koper kamerHoogstraat1605228436v
SJOUKES, Inschkje Sjouwkes huurder en koper Scheerstraat 91784261204r
ALEFS, IENSKEde kamer van Inscke Alifs naastligger ten noorden Carl Visschersteeg166723983v
SJOUKES, Insckje Sjoukes verkoper Scheerstraat 9178626256r
DOUWES, IENSE Inse Douues , c.u.verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1635233176v
DOUWES, IENSEwijlen burgemeester Inse Douwes verkoper Scheerstraat 101651236159v
DOUWES, IENSEde weduwe van Inse Douwes naastligger ten westen Lombardstraat164923697r
JELLES, IENSKE Insk Jelles koper Zoutsloot 11630232156r
ALEFS, IENSKE Inske Aleffs naastligger Carl Visschersteeg WZ1654236266v
ALEFS, IENSKEgrondpacht uit de kamer van Inske Aleffs eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ1654236266v
JANS, IENSKE Inske Jans koper Noorderhaven 28achter1645235186r
SIEBRENS, IENSKE Inske Sybrens koper huis met loods en ledige plaatsNoordijs 81654236273r
SALVERDA, IENSKE THOMAS Inske Tomas Salverdaverkoper Hoogstraat 11658237175av
NAUTA, IENTE Inte Nautabode Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper ten noorden van Harlingen1696243189v
ANDRIES, IENTE Inte Andries koordemakernaastligger Klaverbladstraat 191646235237r
ARJENS, wijlen Inte Ariens verkoper Voorstraat 841634233148v
BARTELDS, de erfgenamen van wijlen Inte Bartels verpachter grond Sint Christoffelsteeg WZ1606228519r
BARTELDS, de erfgenamen van wijlen Inte Bartels naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1606228519r
KLASES, IENTE Inte Claesen koper kameronbekend1601228255r
JELTES, IENTEwijlen Inte Jeltes verkoper Franekereind 40165523730v
OTTES, IENTE Inte Ottes koper huis met een plaatsonbekend162423111v
OTTES, IENTE Inte Ottis naastligger ten westen Schritsen 681626231113v
OTTES, IENTEhet huis ten westen daaraan staande van Inte Ottis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 21626231114r
OTTES, IENTE Inte Ottis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 21624230380v
PIETERS, IENTE Inte Pyeters verkoper Kleine Bredeplaats 25159722841v
PIETERS, IENTE Inte Pytters koper provisioneel huis met vier apart verhuurde kamersLammert Warndersteeg 516702402ra
PIETERS, IENTE Inte Pytters glasmaker (mr. -)koper huis met een zomerkeuken en loods, plaats en een vrije uitgang naar de SchritsenLanen 72166023862r
PIETERS, IENTE Inte Pytters* glasmakernaastligger ten noorden Schritsen 61166523928v
SIEBOUTS, IENTE Inte Sibolts , c.u.koper kamer met een ledige plaats daarvoor gelegenLiemendijk ZZ1645235175r
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolt verkoper Achterstraat1646235213v
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts verkoper Karremanstraat 21645235182v
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts , c.u.koper huisKarremanstraat 21644235107r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 21646235202r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u.verkoper Zuiderhaven 351646235202r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes niaarnemer ratione proximitatis onbekend164923688r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u.koper nieuw huisRapenburg1645235166r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepkes , c.u.koper huis, loods en een ledige plaatsZuiderhaven 3516422359r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepkes , c.u.koper huis, loods en een ledige plaatsGrote Ossenmarkt 216422359r
GERRITS, Intgie Gerryts koper Lanen 331615229282r
HANSES, IENTJE Intie Hanses verkoper Nieuwstraat 58166523928r
JAITSES, IENTJE Intie Jaytses crediteur (triumphant) Zoutsloot 1051620230221r
PIETERS, IENSEwijlen Intie Pieters koper Gardenierstraat161122953r
TJEPKES, IENSE Intie Tiepkes naastligger ten westen Zuiderhaven 371646235200r
TJEPKES, IENSE Intie Tiepkes , c.u.verkoper Rapenburg16472363r
TIEMENS, de nagelaten weeskinderen van wijlen Intien Tymens verkoper Alemanssteeg OZ1658237250v
HANSES, IENTJE Intje Hanses koper Nieuwstraat 581661238113r
JOUKES, IENSKE Ints Jouckes verkoper Voorstraat 681599228173r
PIERS, IENSKE Ints Piers verkoper Zuiderstraat NZ1613229170v
ROMMERTS, IENSKE Ints Rommerts koper Sint Christoffelsteeg WZ1606228519r
TJALLINGS, IENSKE Ints Tzialings koper Schritsen1599228175v
DOUWES, IENSE Intse Douwes koper Zoutsloot 1021599228147r
FILIPPUS, IENSE Intse Philips protesteert vanwege een vordering Zoutsloot 76159722871r
PIETERS, IENSE Intze Pieters bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat1599228181v
ALGERA, IEPKE IEPKES Ipcke Ipckes Algeraverkoper Zuiderstraat1652236211v
, IEPE Ipe kuipernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1663238196v
BONNEMA, IEPE Ipe Bonnemanaastligger ten oosten Zuiderplein 31658237146r
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaatsHavenplein 201601228262v
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaatsHavenplein 221601228262v
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaatsHavenplein 241601228262v
REEN, IEPE BAUKES Ipe Bauckes Rheendeurwaarder Staten van Frieslandverkoper Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ipe Beerns kuiper (mr. -)koper huis waar het Raad van Avonturen uithangt, plaats en tuinKerkpoortstraat NZRad van Avontuur1646235201r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns kuiper (mr. -)koper hoekhuisVoorstraat 60163823458r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ipe Beerns koper 1/2 huisFranekereind 29oost1645235189r
BERENDS, IEPEde plaats van wijlen Ipe Beerns naastligger ten westen Kerkpad WZ166723972v
BERENDS, IEPE Ipe Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 581641234150v
BERENDS, IEPEde erfgenamen van wijlen Ipe Beerns naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18166523923v
BERENDS, IEPE Ipe Beerns koper huis met een schuur daarachterFranekereind 9164823616r
BERENDS, IEPE Ipe Beernts kuiper (mr. -)koper huis, brouwerij en mouterijWilliam Boothstraat163923482r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ipe Beernts verkoper Franekereind 29oost1650236128v
BERENDS, IEPE Ipe Beernts kuiper (mr. -)koper huisVoorstraat 60163823460r
FEDDES, IEPE Ipe Feddes brouwergebruiker Herenwaltje 101620230246v
FEDDES, IEPEhet huis van Ipe Feddes naastligger ten zuiden Herenwaltje 191654236252r
, IEPE Ipe Grytgiens koper huis of kamerNieuwstraat 52161122964r
HESSELS, IEPE Ipe Hessels naastligger ten zuiden Hoogstraat 21717245280r
IEPES, IEPEhet sterfhuis van wijlen Ipe Ipes kalkmeterverkoper Franekerpoort (gebied)1600228197r
JAKOBS, IEPEburgemeester Ipe Jacobs Jouckemakoper 1/2 huis en ledige plaatsVoorstraat 511601228270r
ROMKEMA, IEPE JAKOBSburgemeester Ipe Jacobs Romkemakoper provisioneel 1/2 van twee kamers met ledige plaatsNoorderhaven 981602228303r
MEKKES, IEPE Ipe Meckes koper Voorstraat 211600228208v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verpachter grond Zuiderhaven 651663238200r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman (mr. -)koper Zuiderhaven 691650236130v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmermankoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ165523733v
MEINERTS, IEPEhet huis van Ipe Meinerts naastligger ten noorden Raamstraat 31651236180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Raamstraat 31651236180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman (mr. -)verpachter grond Zuiderhaven 651653236243r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 651653236243r
MEINERTS, IEPEde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Zuiderhaven 151657237261r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts , c.u.timmerman (mr. -)geniaarde koper Zuiderhaven ZZ165623768r
MEINERTS, IEPEde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Hondenstraat 41657237261r
MEINERTS, IEPEde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Kruisstraat 61657237261r
MEINERTS, IEPEde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Hofstraat 13tuin1657237261r
MEINERTS, IEPEde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Voorstraat 91achter1657237261r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Gardenierstraat ZZ165623787v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmermankoper door niaar looierij of perkRaamstraat 1164923689r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmermankoper door niaar looierij of perkRaamstraat 3164923689r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts timmerman (mr. -)verkoper onbekend1644235139v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten oosten Rapenburg 41644235157r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u.verkoper Gardenierstraat NZ1644235159v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 671645235165v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts timmerman (mr. -)verkoper Rapenburg1644235150r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u.verkoper Rapenburg1645235166r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten zuiden Rapenburg1644235139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten noorden Rapenburg1644235139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten zuiden Schritsen 52achter1650236126r
MEINERTS, IEPEhet andere nieuwe huis van Ipe [staat: Ibe] Meynerts naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat164823621r
MEINERTS, IEPEde ledige plaats van Ipe Meynerts naastligger ten westen Zuiderstraat164823621v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsNieuwstraat 281650236127r
MEINERTS, IEPEde verkoper Ipe Meynerts timmermannaastligger ten westen Kerkpoort (gebied)164323595v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmermanverkoper Kerkpoort (gebied)164323595v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmermanniaarnemer ratione proximitatis Kerkpoort (gebied)164323568r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u.verkoper Raamstraat 11652236213r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman (mr. -)verkoper Vijver 516552372v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts verkoper Lanen 331647235267v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsZuiderstraat ZZ1647235268r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten noorden Vijver OZ1651236156r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman (mr. -)koper ledige plaatsRaamstraat 11645235184r
PIETERS, IEPE Ipe Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein1604228418v
PIETERS, IEPE Ipe Pieters verkoper Noordees (gebied)1599228165v
PIETERS, IEPE Ipe Pieters zeevarendekoper tuin met een zomerhuis en vruchtdragende bomen en plantenKlaverbladstraat 271698243335v
ROELOFS, IEPE Ipe Roelefs , c.u.koper kamerPeterseliestraat1651236150v
SIJES, IEPEwijlen Ipe Sijes naastligger ten westen Achterstraat NZ1644235108r
SIJES, IEPE Ipe Sijes naastligger ten westen Noorderhaven 100166723915va
SIJES, IEPE Ipe Sijes , c.u.koper huisNoorderhaven 981659237195v
SIEDSES, IEPE Ipe Sydts naastligger ten oosten Liemendijk1634233145r
TJEPKES, IEPEde erfgenamen van wijlen Ipe Tiepckes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181659237243r
TJEPKES, IEPEde erfgenamen van wijlen Ipe Tiepckes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181659237190r
TJEPKES, IEPEde erfgenamen van wijlen Ipe Tiepkes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181658237250v
TJEPKES, IEPEde erfgenamen van wijlen Ipe Tiepkes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181658237156v
TJERKS, IEPE Ipe Tiercx naastligger ten zuiden Vijver 516552372v
TIJSES, IEPE Ipe Tijssen koper provisioneel Hoogstraat 16166223812va
TIJSES, IEPE Ipe Tijssen bieder Hoogstraat 16166223812va
TIJSES, IEPE Ipe Tijssen timmermankoper dwarshuis met 15 voeten plaats erachter in de hof van Fedde Feddes BonnemaRozengracht 51644235137v
, IEPEde huisstede van Ipe Vaers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11606228484v
, IEPE Ipe Vaers naastligger ten oosten* Molenpad 11606228484v
WOUTERS, IEPE Ipe Wouters naastligger ten zuiden Franekereind 30west162423114r
WOUTERS, IEPE Ipe Wouters naastligger ten westen Franekereind 30west162423114r
WOUTERS, IEPEde hof van de erfgenamen van wijlen Ipe Wouters naastligger ten westen Franekereind 30west1640234111v
JELLES, IEPKE Ipke Jelles , c.u.herbergierkoper huis op een verwulfde kelderNoorderhaven 7816552374r
JELLES, IEPKEde weduwe van Ipke Jelles naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ16772411r
JELLES, IEPKEde weduwe van Ipke Jelles naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid1669239210v
, IEPEwijlen Ippe pottenbakkerverkoper van 1/2 Zoutsloot 641599228175r
HEREMA, IEPE Ippe van Heeremakoper Jekelsteeg 11605228470r
JUCKEMA, IEPE Ippe Juckemabode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 26166723921ra
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1652236206r
BERENDS, IEPE Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1652236210v
HANSES, IEPE Ippe Hansen naastligger ten westen Hoogstraat 251602228280r
IEPES, IEPEledige plaats en huis van Ippe Ippes wevernaastligger ten westen Achterstraat NZ1602228334r
MEKKES, IEPE Ippe Meckes naastligger ten westen Voorstraat 231601228258r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts naastligger ten oosten Rapenburg1644235159r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 531645235179r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsLanen 331647235249r
TJEPKES, IEPE Ippe Tiepckes verkoper Zoutsloot 801598228104v
TIJSES, IEPE Ippe Tijssen verkoper Rozengracht 51646235234v
WATSES, IEPEde verkoper Ippe Waatzes , c.u.verpachter grond Noorderhaven 761599228139r
WATSES, IEPE Ippe Waatzes verkoper Noorderhaven 761599228139r
WATSES, IEPE Ippe Waatzes verpachter grond ([bedrag niet vermeld])Noorderhaven 761600228234v
WATSES, IEPE Ippe Waatzes verpachter grond ([bedrag niet vermeld])Noorderhaven 781600228234v
GROENEWOUD, ISAAK Isaac Groenwoltkapiteinverkoper q.q. Zuiderhaven 46166923933va
RUT, ISAAK de heer Isaac van Ruth, c.s.naastligger ten oosten Weverstraat 141789263375r
RUT, ISAAK Isaac van Ruthijkmeester Admiraliteitkoper door niaar hof en tuinhuisFabrieksstraat 4178326116r
RUT, ISAAK Isaac van Ruthnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 4178326116r
RUT, ISAAK Isaac van Ruthverkoper Fabrieksstraat 2179726539r
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams koopman (joods -)verkoper Lanen 761782260288r
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams koopman (joods -)koper huisLanen 761776258255v
HENDRIKS, ISAAK Isaac Hendrix wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 181713245188v
HENDRIKS, ISAAK Isaac Hendrix , c.u.koper huisKerkpoortstraat 18170924596v
JAKOBS, ISAAK Isaac Jacobs meter (stads -)verkoper Nieuwstraat WZ1686242105r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten westen Hoogstraat 311774258175r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten oosten Hoogstraat 271779259160v
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten westen Hoogstraat 311775258232r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten oosten Hoogstraat 271775258236r
JANS, ISAAK Isaac Jansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 171620230257v
JANS, ISAAK Isaac Jansen koper huis met loodsje en ledige plaatsBildtstraat 191621230271r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmermankoper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallenWesterstraat 11809268290r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmermankoper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallenZuiderhaven 161809268290r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 16180226688r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmermanhuurder Zuiderhaven 16180226688r
WILLEMS, ISAAK Isaac Willems naastligger ten zuiden Noorderhaven 1121710245104v
CODDE, ISAAK Isaack Coddekoper door niaar woning met plaats en klein hofKerkpad WZ166623937r
CODDE, ISAAK de retrahenten Isaack Codde, c.u.naastligger ten westen Kerkpad WZ166623937r
FABER, ISAAK Isaack Fabernaastligger ten oosten Hoogstraat 271794264220r
FOKKES, ISAAK Isaack Fokkes , c.u. en c.s.wever (mr. -)huurder Zoutsloot NZ1751252115r
JANS, ISAAK Isaack Jans koper huisBildtstraat 221613229152r
JANS, Isaack Jansen verkoper Bildtstraat 221620230205r
FABER, ISAAK Isaak Fabernaastligger ten oosten Hoogstraat 271801265278r
, ISAAK Isaak Roosenverkoper van 1/2 Zoutsloot 22173224877r
, ISAAK Isaak Roosenkoopmanverkoper Scheffersplein 231741250170v
FABER, ISAAK JANS Isaak Jans Faberverkoper Kerkpoortstraat 61179226417r
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornnaastligger ten westen Schritsen 31624230375r
HOORN, ISABELLA Isabella van Hoornnaastligger ten westen Schritsen 31620230217r
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornverpachter grond Lanen 241723246172v
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornverpachter grond Lanen 241619230191r
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornverpachter grond Lanen 24170024459v
STINSTRA, ISABELLA Isabella Stinstraverkoper Noorderhaven 1061784261197v
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabelle van Hoornverpachter grond Lanen 24162723216r
HOORN, ISABELLA Isabelle van Hoornbewoner Noorderhaven 481598228128v
RUT, ISAAK Isac van Ruthnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 61779259177r
ABRAHAMS, ISAAK Isac Abrahams [staat: Joosten] naastligger ten westen Lanen 76a1780259257r
, ISAAKde weduwe van wijlen Isack turfdragerbewoner Drie Roemersteeg 91619230181v
CODDE, ISAAK Isack Coddekoper twee kamers met een ledige plaatsKerkpad WZ1667239113r
FABER, ISAAK Isack Fabernaastligger ten oosten Hoogstraat 27180426742r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewoltkoper Rozengracht 7west166023829v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewoutkapiteingeniaarde koper onbekend1669239193r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewoutkoper huisGrote Bredeplaats 211669239195v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenwolt, c.soc.verkoper Zuiderhaven ZZ1653236224v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenwolt, c.u.koper erf en gebouw, bomen en planten daaropZuiderhaven ZZ1650236138r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenwolt, c.u.verkoper Rozengracht 191652236188v
, ISAAKwijlen Isack Roozenerflater Zoutsloot 24177325892v
VERHAGEN, ISAAK de erfgenamen van wijlen Isack Verhagenverkoper Kerkpoortstraat 271658237247v
JANS, ISAAKhet huis nagelaten door Isack Jans naastligger ten noorden Bildtstraat 211634233138v
JANS, ISAAK Isack Jans de Blauwer, voor zijn vier kinderenverkoper Lanen ZZ161122940v
JANS, ISAAK Isack Janssen naastligger ten noorden Bildtstraat 15161723076r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Peters Verhagenkoper hoekhuisVoorstraat 21653236241v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen, c.u.koper huisKleine Bredeplaats 6164923696r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagengeniaarde koper Kleine Bredeplaats 4165023699v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagennaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4165023699v
CODDE, wijlen Isaeck Coddekapiteinkoper Kerkpoortstraat NZ167224090v
GROENEWOUD, ISAAK Isak Groenwoltverkoper Rozengracht 7west1668239157v
RUT, ISAAK Isak van Ruthnaastligger ten noorden Franekereind NZ1778259127v
WILLEMS, ISAAK Isak Willems , c.u.koper van 1/4 huisSint Jacobstraat 6170824573r
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbran Isbrants schipper (groot-)koper huis, loods en plaatsBildtstraat 161647235246r
FREERKS, IJSBRAND Isbrand Freerks koper huis, achterkeuken en loods, strekkende van voren de straat af tot achter aan het huis van de erven van Isbrant PitersVoorstraat 331626231127v
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbrand Isbrandts schipper (groot-)koper huis of woningLanen 3165523718r
JANS, IJSBRAND Isbrand Jansen verkoper Vijver 10174925212v
MEINERTS, IJSBRAND Isbrand Meinerts verkoper Pompsteeg1669239203r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties , c.u.koper twee kamers onder ??n dak aan elkaar gelegenFranekerpoort (gebied)1652236208v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1652236210v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties , c.u.koper huis alwaer de Gecapte Raven uythangtRommelhaven 26de Gekapte Raven1652236218r
WIENSENS, IJSBRANDde kamers van Isbrand Wynties , c.soc.naastligger ten noorden Weverstraat1659237199r
VIERSEN, IJSBRAND de heer Isbrandt van Viersennaastligger ten zuiden buiten Harlingen167224080r
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aarnts naastligger ten oosten Noorderhaven 481662238126r
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aerns , c.u.verkoper Zuiderhaven 6164323550r
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aernts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6163723427r
HENDRIKS, IJSBRAND Isbrandt Hendricx koper huisRomastraat NZ1599228174r
HEINS, IJSBRAND Isbrandt Heyns koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 40167124066v
IJSBRANDS, IJSBRANDwijlen Isbrandt Isbrandts verkoper Hoogstraat 416592382ra
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynskoper Voorstraat 40achter1672240110r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynsnaastligger ten oosten Voorstraat 40achter1672240110r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynsnaastligger ten zuiden Voorstraat 40achter1672240110r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynswijnkoperkoper Voorstraat 40achter167124069v
JOOSTES, IJSBRANDzijn broeder Isbrandt Joosten Heynswijnkopernaastligger ten oosten Voorstraat 40achter167124069v
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynswijnkoperkoper Lanen167224093r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynswijnkopernaastligger ten oosten Lanen167224093r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynsnaastligger ten noorden Lanen167224093r
LUITJENS, IJSBRAND Isbrandt Luytes naastligger ten oosten Lanen 541605228465r
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)naastligger ten zuiden Schritsen 601711245144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)naastligger ten westen Schritsen 601711245144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)verkoper Schritsen 601711245144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)verkoper Zuiderhaven 381711245145r
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pyeters verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1618230107v
UILKES, IJSBRAND Isbrandt Uilckes verkoper Schoolsteeg WZ163223347r
WIEBRENS, IJSBRAND Isbrandt Wybrandts koopmankoper zoutkeet, huis, plaats en gereedschappenFranekereind 23oost16362341r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrandt Wynckes verkoper William Boothstraat 31654236267r
WIENSENS, IJSBRANDde kamers van Isbrandt Wynties naastligger ten noorden Weverstraat165523714r
WIENSENS, IJSBRANDde weduwe van Isbrandt Wyntjes naastligger ten noorden Voorstraat 73achter16652398v
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris van Leeuwarden en Harlingen Isbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Rozengracht 421659237204r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. Isbrandus van Viersenvoormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen1663238201v
VIERSEN, IJSBRAND de kinderen van de heer Isbrandus Viersenverpachter grond onbekend1673240128r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris Isbrandus van Viersen [staat: Fiersen]secretaris provinciale rekenkamerverkoper Voorstraat 191659237196v
, IJSBRAND Isbrant naastligger ten oosten ([staat: Isbrant van Woudseynd])Romastraat NZ16242317v
, IJSBRANDde weduwe van Isbrant Dommecrachtnaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)161122961r
, IJSBRANDde weduwe van Isbrant Dommecrachtnaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)161122948v
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u.verkoper Nutstraat WZ164223511r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u.koper voor- en achterhuis en plaats met het eigendom van een vrije steeg strekkende naar de NoorderhavenGrote Bredeplaats 91641234152v
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aerns verkoper Grote Bredeplaats 9164223531r
ARENDS, IJSBRANDhet huis van Isbrant Aernts naastligger ten westen Havenplein 51647235245v
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers naastligger ten noorden Lanen NZ1630232133r
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers* naastligger ten westen Lanen NZ1624230374v
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers naastligger ten westen Lanen NZ1624230386r
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers verpachter grond Lanen NZ1630232133r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverkoper Lanen 451613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverkoper Heiligeweg 131613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverkoper Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverkoper Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverpachter grond Lanen 45achter1613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverkoper Lanen 45achter1613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverpachter grond Lanen 451613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Voscrediteur (triumphant) Grote Ossenmarkt1621230274r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vosverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1626231124r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vosverkoper onbekend1627231170r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Voskoper huisRozengracht 27162723210v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos, pro se et soc.crediteur (triumphant) onbekend1621230281v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vosnaastligger ten oosten Rozengracht NZ162723226v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vosprotesteert vanwege een vordering Voorstraat 401614229209v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Voswijnheerkoper grondpacht van 7-07-00 CG uit verschillende huizen en kamersonbekend1613229177v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vosverkoper Kleine Bredeplaats 22162823244r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vosverkoper Vijver 9162823244r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vosverkoper (gesuccumbeerde) onbekend162523163r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Voskoper twee kamers aan elkaaronbekend162423129v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Voskoper huis, ledige plaats, stalling, twee kamers m.u.v. een kamer, die via niaar is gekocht van Doede Jellis door Gijsbert VenoKleine Bredeplaats 22162423130r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Arents schipper (veer-)koper ledige plaats van ca. 85 x 13 voetenZuiderhaven 6163123329r
FREERKS, IJSBRAND Isbrant Freercks koper huis, loods en ledige plaats daar achterLanen 521622230311v
FREERKS, IJSBRAND Isbrant Freerckx verkoper Lanen 521633233127r
FREERKS, IJSBRAND Isbrant Freerks verkoper Lanen 52162523179r
HINNES, IJSBRAND Isbrant Hinnes verkoper (gesuccumbeerde) Rinnertspijp 11623230370v
JANS, IJSBRAND Isbrant Jans , voor zijn kindverkoper Voorstraat 58161122911r
JANS, IJSBRAND Isbrant Jansen eerdere eigenaar Heiligeweg 521601228256v
JANS, IJSBRANDmr. Isbrant Jansen verkoper Zuiderhaven ZZ1620230202v
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heynswijnkoperkoper door niaar onbekend1676240234r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heynskoopmanprotesteert vanwege gelijktijdig niaar op een naastligger Weverstraat1676240235r
LIEUWES, IJSBRAND Isbrant Lieuues koper door niaar twee kamers aanelkaarWeverstraat ZZ1630232152r
LIEUWES, IJSBRAND Isbrant Lieuwes koper kamer de plaats daarachterGardenierstraat1626231126r
, IJSBRANDwijlen Isbrant Luitgies verkoper Lanen 561617230102v
LUITJENS, IJSBRANDhet sterfhuis van Isbrant Luyties wever (linnen-)verkoper Lanen 561618230106r
NANNES, IJSBRAND Isbrant Nannes verkoper buiten Harlingen1630232159r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Pieters verpachter grond Lanen 31621230273r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Pieters naastligger ten noorden Voorstraat 331630232136r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters schipper (groot-)koper ten dele nieuw huis en plaats, bewoond door zes huisgezinnenNoorderhaven 761615229253r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters schipper (groot-)koper ten dele nieuw huis en plaats, bewoond door zes huisgezinnenNoorderhaven 781615229253r
PIETERS, IJSBRANDde weeskinderen van Isbrant Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 80163323379r
PIETERS, IJSBRANDde nagelaten weeskinderen van wijlen Isbrant Pieters verkoper Voorstraat NZ1624230390r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters schipper (groot-)verkoper Lombardstraat 21618230140r
PIETERS, IJSBRANDde kinderen en erfgenamen van wijlen Isbrant Piters naastligger ten oosten Noorderhaven 74162723232r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Piters naastligger ten oosten Noorderhaven 74162823245v
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pyters protesteert vanwege niet vermelde reden, ingetrokken 4 juli 1607 [!] Voorstraat 421605228489r
PIETERS, IJSBRANDde kinderen en erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 761644235112r
PIETERS, IJSBRANDde kinderen en erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 781644235112r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pyters naastligger ten oosten Hoogstraat 151612229110r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 761644235101r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 781644235101r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 311630232153r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis koper huisNoorderhaven NZ1630232143r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 291629232110r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis verkoper van 1/4 Noorderhaven 321629232110r
TEUNIS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Thoenis naastligger ten westen Noorderhaven NZ163323379v
TEUNIS, IJSBRANDeen vrije gang, toebehorend aan Isbrant Thuenis naastligger ten westen onbekend1626231121v
TEUNIS, IJSBRANDde hof van Isbrant Thuenis naastligger ten noorden onbekend1626231121v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Thuenis verkoper onbekend1626231121v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Thuenis koper huis, zomerhuis, put en bak, strekkende van het diept noordwaarts tot aan de steeg aldaarLanen 371626231122r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230223v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230224r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten westen Zuiderhaven 541624230393r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis , c.soc.naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71622230328r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten westen Zuiderhaven 541624230385v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis lakenkoperverkoper Achterstraat NZ1623230352r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis verkoper Noordijs 51622230317v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis verkoper van 1/4 Noorderhaven 50162523191v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 311623230343r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis koper hof met prieel, bomen en kruiden, en ledige plaatsZuiderhaven 521622230298r
TEUNIS, IJSBRANDde weduwe en erfgenamen van wijlen Isbrant Tonis naastligger ten westen Noorderhaven NZ163223371v
TEUNIS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Tuenis naastligger ten zuiden Voorstraat 661635233166v
TEUNIS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Tuenis naastligger ten westen Voorstraat 661635233166v
TJERKS, IJSBRAND Isbrant Tyercks verkoper q.q. Heiligeweg1622230333r
TJERKS, IJSBRAND Isbrant Tyercks verkoper q.q. Brouwersstraat1622230333r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1646235221r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9164323539v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u.koper huis met een weefwinkel met een klein huisje en plaatsWilliam Boothstraat 31652236207v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 151657237110v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u.koper kamerRapenburg NZ1652236208r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u.timmermankoper huis, weefwinkel en ledige plaatsRapenburg ZZ1650236114v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties koper huisSint Jacobstraat 131644235144v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 111644235161r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1650236117r
HERES, IESKJE Isck Heeres koper Brouwersstraat1600228206v
TEEKES, IESKJE Iscke Taeckes naastligger ten westen Hondenstraat 6161623015v
HOITES, IESK Iske Hoytes geniaarde koper van 1/2 Lanen 401644235106v
JELGERSMA, IESK TEEKESburgervaandrig Iske Taakes Jelgersmakoper grondpacht van 4 GG uit 3 huizenGrote Ossenmarkt 161664238241r
JELGERSMA, IESK TEEKESburgervaandrig Iske Taakes Jelgersmakoper grondpacht van 4 GG uit 3 huizenGrote Ossenmarkt 141664238241r
JELGERSMA, IESK TEEKESburgervaandrig Iske Taakes Jelgersmakoper grondpacht van 4 GG uit 3 huizenGrote Ossenmarkt 121664238241r
BOURBOOM, IESKJE Iskjen Catharina Bourboomverkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
KATS, ISRAEL Israel Catsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 21807267343v
KATS, ISRAEL Israel Catsnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 151803266229v
KATS, ISRAEL Israel Cats, joodsslagerkoper pakhuisVijverstraat 221805267158r
KATS, ISRAEL Israel Catsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 21802266144r
KATS, ISRAEL Israel Catsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 41802266144r
DOUWES, IETJE It Douwes verkoper Heiligeweg 46een_achter1606228509v
RUTGERS, Itcke Rutgers verkoper Lanen 61601228242r
HARMENS, Itgen Harmens koper Hoogstraat NZ1600228225r
, Itgien naastligger ten westen ([staat: Itgien Wouters weduwe])Voorstraat 731602228287r
TEEKES, Itgien Taekes naastligger ten westen Carl Visschersteeg1604228413v
WOUTERS, Itgien Wouters naastligger ten westen Voorstraat 191613229131r
DIRKS, IETJE Itie Dirx verkoper Voorstraat 141642234175r
FREERKS, IETJE Itie Freerx verkoper Moriaanstraat 121641234144v
KEIMPES, IETJE Itie Keympes verkoper Zoutsloot1642234179v
BAARDA, IETJE Itie Rense Baardakoper Havenplein 10163623411v
HAIES, IETJE Itke Hayes eerdere eigenaar Grote Kerkstraat 261601228243v
HAIES, IETJE Itke Hayes koper Grote Kerkstraat 261598228120v
OLFERTS, IETJE Itke Olpharts verkoper Franekereind 23oost1603228360r
, IETJE Itke Rinse verpachter grond Hoogstraat 1achter1600228189v
RINSES, IETJE Itke Rinses verkoper van 1/3 Hoogstraat 1achter1600228189v
DOEKES, IETJE Itken Doeckes verkoper Heiligeweg 56159722868v
JORRITSMA, IDS Its Jorritsmakoopmanverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 131733248243v
JORRITSMA, IDS Its Jorritsmakoopmanverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 111733248246r
WEIDE, IDS Its van der Weydekoper huisVijverstraat 61806267196r
TIJSES, Itsien Tijsses verkoper Voorstraat 511601228270r
, IDSKE Itske huurder (p.w.)Zoutsloot NZ1771257221r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburgkoper huisHeiligeweg 66178626252r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburgkoper 1/2 huisLanen 32178626252r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburgeigenaar van 1/2 Lanen 32178626252r
WIARDA, IDSKE Itske Wiardaverkoper Schritsen 17180826872r
WIARDA, IDSKE Itske Wiardeverkoper Kerkpoortstraat 491807267297r
HILLES, IDSKE Itske Hilles verkoper Zoutsloot 23180826830v
JAKOBS, IDSKE Itske Jacobs , dochterverkoper Grote Kerkstraat 271758254264r
JANS, IDSKE Itske Jans verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24174025083r
TEUNIS, IDSKE Itske Teunis Wrijthoffnaastligger ten oosten Noorderhaven 931663238173r
TEUNIS, IDSKE Itske Thonis Wrijthoffnaastligger ten oosten Droogstraat 53166023830v
TEUNIS, IDSKE Itske Tuenis Vrijthoffkoper onbekend1641234128v
WIEGERS, IDSKE Itske Wiggers koper Lanen 44achter1603228340r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouterverkoper van 1/8 Rozengracht 21753253119r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 391753253120r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 631753253121r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 211753253122r
IETES, IETJE Itte Ittes protesteert vanwege een testament Voorstraat 11601228258v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrantsverwandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
DOUWES, IETJE Ittie Douwes koper van 1/2 Lanen 501659237181r
LOUWS, IETJE Ittie Louwes koper Lammert Warndersteeg 1noord164323583v
PIETERS, IETJE Ittie Pitters verkoper Nieuwstraat 481658237176r
BOUWES, IETJE Ittien Bouues verkoper Schritsen1605228470v
BOUWES, IETJE Ittien Bouues verkoper Schritsen ZZ1606228472v
ANDRIES, IETJE Ittje Andries verkoper Peterseliestraat166523913r
KLASES, IETJE Ittje Claeses verkoper van 1/2 Voorstraat 11698243391v
TJEPKES, IETJE Ittje Tiepckes koper door niaar huisRomastraat NZRoma1664238232r
GEERTS, EEUWEwijlen Ive Geerts geniaarde koper Weverstraat NZ169924426v
WILLEMS, ISAAKde medekoper Izaak Willems naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6170824573r
FABER, ISAAK Izac Fabernaastligger ten westen Hoogstraat 311793264121r