Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ma  Me  Mi  Mo  Mu  My  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
BLOK, M. M. Blok, q.q.naastligger ten oosten Noorderhaven 241782260244r
BLOK, M. M. Blok, q.q.naastligger ten zuiden Noorderhaven 241782260244r
BOS, M. de weduwe van M. Bosnaastligger ten oosten Zeepziederstraat 1180726810r
, M. M. Houttuinnaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) OZ1803266222v
IDSINGA, M. de heer M. van Idsingasecretarisnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden176025544v
IDSINGA, M. de heer M. van Idsingasecretarisnaastligger ten westen Spinstraat NZ1705244280v
IDSINGA, M. M. van Idsingasecretarisnaastligger ten westen Rapenburg 41705244271r
IDSINGA, M. de heer M. van Idzinganaastligger ten oosten Vijverstraat 3017812608r
NAUTA, M. M. Nautaverkoper Zoutsloot 71177725963r
NAUTA, M. wijlen burgervaandrig M. Nautastrandmeesterverkoper Ooievaarsteeg 6178326125v
NAUTA, M. de weduwe van M. Nautastrandmeesternaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 221788262280r
, M. M. D. van Otterlobankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper q.q. Hoogstraat 271794264220r
OUDENDAG, M. steeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel M. Oudendagnaastligger Noorderhaven 58achter1799265189r
OUDENDAG, M. M. Oudendagnaastligger ten zuiden Noorderhaven 58achter1799265189r
TOUSSAINT, M. dr. M. Toussaintverkoper q.q. Sint Jacobstraat 11176725733r
TOUSSAINT, M. M. Toussaintcommiesbewoner Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
TUININGA, M. vroedsman M. Tuininganaastligger ten noorden Brouwersstraat 11786262136r
FINK, M. de heer M. Vinknaastligger ten westen Rozengracht 211803266275r
FINK, M. M. Vinknaastligger ten noorden Karremanstraat 231803266210v
FINK, M. burgemeester M. Vinkverkoper q.q. Kerkpoortstraat 271789263166r
FINK, M. M. Vinknaastligger ten oosten Rapenburg 51799265179v
FINK, M. M. Vinknaastligger ten noorden Rapenburg 51799265179v
FINK, M. oud burgemeester M. Vinkverkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17180226650v
FINK, M. M. Vinknaastligger ten oosten Rapenburg 5180426756r
FINK, M. de heer M. Vinknaastligger ten westen Hofstraat 19oost1803266188v
, M. M. van Wetzennaastligger ten oosten Zuiderhaven 77west1804267101v
, M. M. van Wetzennaastligger ten noorden Zuiderhaven 77west1804267101v
HILLEBRANDS, M.burgemeester M. Hillebrants koper provisioneel huisNoorderhaven 75168224160ra
JAKOBS, M. M. Jacobs , c.u.huurder Zeilmakersstraat 21177725948v
HAAS, MAAIKE Maaike F. de Haasverkoper Kerkpad 11787262166r
HAAS, MAAIKE Maaike de Haaskoper Rozengracht 51778259146v
HAAS, MAAIKE FOLKERTSwijlen Maaike Folkerts de Haaserflater Schritsen 5oost1810269102r
JAKOBS, MAAIKE Maaike Jacobs verkoper Lanen 701804267104r
JAKOBS, MAAIKEwijlen Maaike Jacobs verkoper Schritsen 571805267119v
PIETERS, MAAIKE Maaike Pyters Donckergeniaarde koper Noorderhaven 951724246203v
WIEBES, MAAIKE Maaike Wybes koper Lanen 721806267216v
WIETSES, MAAIKE Maaike Wytzes huurder (p.w.)Romastraat 291782260307v
HENDRIKS, MARTENde curatoren over de crediteuren van w: Maarten Hendricks , c.u.verkoper Zuiderhaven 49162823233v
OKKES, MARTENvroedsman Maarten Ockes koper pakhuisZuiderhaven 36oost1675240187v
REINERS, MARTEN Maarten Reyners , c.u.koper kamerHerenwaltje1650236108r
REINERS, MARTEN Maarten Reyners naastligger ten westen Herenwaltje1650236108r
HENDRIKS, Maartgien Hendricx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 41603228362r
, MARTJEN Maartie koper Zoutsloot 84tuin1698243347r
, MARTJEN Maartie Bilaankoper Voorstraat 661713245188r
KUIPERS, MARTJEN Maartie Kuipersverkoper Voorstraat 761780259286av
NAUTA, MARTJEN Maartie Nautaverkoper Noorderhaven 70177725942v
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Lammert Warndersteeg 161698243377v
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Hoogstraat 321712245185v
KORNELIS, MARTJENde kamer van Maartie Cornelis naastligger ten zuiden Rommelhaven 201715245238r
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Hoogstraat 111714245204r
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Rommelhaven 201715245238r
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis , c.u.verkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 38achter1714245225r
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Franekereind 41751252111r
DIRKS, MARTJENwijlen Maartie Dirks erflater Noordermolen 11738249265r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartie Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts koper door niaar Kerkpoortstraat 471738249266v
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts verkoper Kerkpoortstraat 47175025265v
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts koper Molenpad 11752252228r
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts koper Kerkpoortstraat 71751252112r
JANS, MARTJEN Maartie Jans koper Brouwersstraat 251702244148v
JOHANNES, MARTJEN Maartie Joannes verkoper van 3/4 Kleine Bredeplaats 61683241256r
WIJNGAARDEN, MARTJEN KORNELISwijlen Maartie Kornelis Wijngaardenerflater Heiligeweg 661737249169r
SIEMENS, MARTJEN Maartie Simons koper Hofstraat 21oost17762592v
SIPKES, MARTJEN Maartie Sipkes koper Zoutsloot OZ1676240218v
BINKES, MARTJEN Maartien Bentes koper kamer, opkamer en zolder, in beloop met Reyner Heres oud hoornsvaarders huisonbekend1673240128r
BIKKER, MARTJEN Maartje Bikkerverkoper Noorderhaven 621780259269v
HAANSTRA, MARTJEN Maartje Haanstraverkoper van 1/3 Heiligeweg 361782260164v
HAANSTRA, de verkoopster Maartje Haanstrabewoner beneden Voorstraat 21800265246r
HAANSTRA, MARTJEN Maartje Haanstraverkoper Voorstraat 21800265246r
NAUTA, MARTJEN Maartje Nautakoper huis en tuinNoorderhaven 531784261258r
NAUTA, MARTJEN Maartje Nautaverkoper Zuiderhaven 491774258192v
RIJPMA, MARTJEN juffrouw Maartje Rypemaverkoper Scheffersplein 251762255133r
TADEMA, MARTJEN Maartje Tademaverkoper Grote Kerkstraat 121788262302v
TADEMA, MARTJEN Maartje Tademakoper Grote Kerkstraat 12177225859r
TUININGA, MARTJEN Maartje Tuiningaeigenaar van 1/4 Heiligeweg 21793264135v
STIENSTRA, MARTJEN ALBERTSwijlen Maartje Alberts Stienstraverkoper Franekereind 36170924578v
BEKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bekkerkoper Noorderhaven 62177225820v
BIKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bikkerverkoper Lanen 281774258168v
KLASES, MARTJEN Maartje Claasens , onmondigverkoper van 1/8 Lanen 79176725720v
SMID, MARTJEN KLASES Maartje Clases Smithverkoper Zoutsloot 711787262238v
KORNELIS, MARTJEN Maartje Corneelis verkoper Sint Jacobstraat 11175625429v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstraverkoper Rozengracht1797265313r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstraverkoper Rozengracht1797265313r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
HENDRIKS, MARTJEN Maartje Hendriks huurder Werfpad ZZ17632568r
HENDRIKS, MARTJEN Maartje Hendriks Breedenbrugverkoper Heiligeweg 8176125565r
PIETERS, MARTJEN Maartje Pieters , c.s.huurder Achterstraat 311770257150v
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maartje Scheltes verkoper Havenpoort 11752252224v
SIEMENS, MARTJEN Maartje Simons verkoper van 1/2 Hofstraat 21oost1802266109r
TEEDES, Maartje Taedes crediteur Kerkpoortstraat 5achter17752585va
TEEDES, MARTJENwijlen Maartje Taedes erflater Hoogstraat 43178326175r
DIRKS, MARTJEN Maartjen Dirks verkoper Hoogstraat 6174525167v
REINERS, Maartyen Reyners verkoper onbekend159822876v
ARENDS, MAAS Maas Aernts huurder Liemendijk166123879v
ZIJLSTRA, MARTJEN de geabandonneerde boedel van Maatje D. Zijlstraverkoper Rozenstraat 3179826583r
HAAS, MAAIKE Maayke de Haaskoper Voorstraat 531787262207r
HAAS, MAAIKE Maayke de Haaskoper Kerkpad 11786262113r
BINKES, MAAIKE Maayke* Bentes koper Zoutsloot 56173524960v
BINKES, MAAIKE Maayke Bentes , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper Zoutsloot 601789263128v
DOUWES, MAAIKE Maayke Douwes naastligger ten zuiden Zeepziederstraat OZ180426710v
DOUWES, MAAIKE Maayke Douwes koper Noorderhaven 381784261228r
EELKES, MAAIKE Maayke Eeltjes koper Nieuwstraat 561800265244r
FOKKES, MAAIKE Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 3717802603v
FOKKES, MAAIKE Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 35178326165v
FABER, MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes Faber, gehuwdverkoper Franekerpoort (gebied)1796264317v
HESSELS, MAAIKE Maayke Hessels huurder Gardenierstraat ZZ1801265310r
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kockverkoper Lanen 40180126626r
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kokkoper 1/5 huis en herbergNoorderhaven 24het Schippersgezelschap180126630r
STAPERT, MAAIKE JELLES Maayke Jelles Stapert, meerderjarige vrijsterverkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
WOPKES, MAAIKE Maayke Wopkes verkoper Achterstraat 111790263229r
WIETSES, MAAIKE Maayke Wytzes huurder (p.w.)Romastraat 29178126083v
MUNTER, MICHIEL de weduwe van Machiel Munterbewoner oostzijde Voorstraat 451733248240v
ANDRIES, MAGDALENA Machtel Andries verkoper van 1/2 Kruisstraat 5west1647235266v
EVERTS, MAGDALENA Machtel Everts naastligger ten westen onbekend NZ1622230294r
FREERKS, MAGDALENA Machtel Frerix koper Romastraat1605228482r
GERRITS, MAGDALENAwijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk163223372av
GERRITS, MAGDALENAwijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk163223372av
GERRITS, MAGDALENAwijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk163223372av
GERRITS, MAGDALENAwijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk163223372av
GERRITS, MAGDALENA Machtel Gerryts naastligger ten westen Liemendijk161723081v
GERRITS, MAGDALENA Machtel Gerryts naastligger ten oosten Liemendijk163223352r
GERRITS, MAGDALENA Machtel Gerryts koper Noorderhaven1613229176v
GERRITS, MAGDALENAde huisplaats van Machtel Gerryts naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1626231142r
GERRITS, MAGDALENAde kamer van Machtel Gerryts naastligger ten oosten Achterstraat162923298r
JAKOBS, MAGDALENA Machtel Jacobs naastligger ten westen onbekend1621230290r
JAKOBS, MAGDALENA Machtel Jacobs naastligger ten westen onbekend1622230297r
TJEERDS, MAGDALENAwijlen Machtel Tiaardts verkoper Grote Bredeplaats 131621230261r
AERNTSMA, MAGDALENA Vrouwe Machteld van Aernsmaverkoper ten zuidoosten van Harlingen1652236203r
, MAGDALENA Machtelt Freedrix verwandelaar Karremanstraat 28noord1604228417r
, MAGDALENA Machtelt Freedrix aanhandelaar onbekend ZZ1604228417v
FREERKS, MAGDALENA Machtelt Freercx koper Romastraat159722837r
JAKOBS, MAGDALENA Machteltie Jacobs verkoper van 1/2 Lanen 661687242217v
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Poptakoper ten oosten van Harlingen1647235259r
JANS, MAGDALENA Madaleen Jansen verkoper Heiligeweg 11598228104r
LOUISES, Madaleentien Lowys koper Lanen NZ1606228517v
, MAGDALENA Madalena Louwys koper Gardenierstraat ZZ1605228452v
, MAGDALENA Maegdaleentie Doecks? verkoper Voorstraat 8164323589r
JOOSTES, MAAIKE Maeicke Joostes verkoper Sint Odolphisteeg 131654236255v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maeike Folkerts de Haasverkoper Bildtstraat 4178826355v
GERRITS, MAAIKE Maeike Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 6west174325115v
WILLEMS, Maertgien Willems bruid 1605228445r
HARMENS, Maertgyen Harmens koper kameronbekend1598228110v
JANS, Maertgyen Jansen koper Harmen Honingmanssteeg1598228113v
AARTS, MARTJEN Maerthien Aerts verkoper van 1/2 Kerkpad 181604228405r
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts koper Noorderhaven 4216852425va
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts koper Noorderhaven 42168524295r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9171924656r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9171924656r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens huurder Sint Odolphisteeg 181735249100r
GERRITS, MARTJEN Maertie Gerrits koper Grote Ossenmarkt 41675240180r
IJSBRANDS, MARTJENwijlen Maertie IJsbrands erflater Rozenstraat 11727247392v
JANS, MARTJEN Maertie Jans naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 61723246154r
JORRITS, MARTJEN Maertie Jorrits koper Kerkpoortstraat 91698243345r
MARTENS, MARTJEN Maertie Martens koper Klaverbladstraat 191667239114v
RIJKS, MARTJEN Maertie Rijcks verkoper Jan Ruurdstraat 5171924652r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper van 1/3 Lanen 451734248351r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper Zeilmakersstraat 131738249347r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes koper Zeilmakersstraat 13173524996r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltus koper Havenpoort 11734248282v
SJOERDS, MARTJENwijlen Maertie Sjoerds erflater Noorderhaven 104168124139va
TJITSES, MARTJEN Maertie Tiesses verkoper Zuiderplein 31658237146r
TIJSES, MARTJEN Maertie Tijssen koper ten oosten van Harlingen1668239175r
THOMAS, MARTJEN Maertie Tomas verkoper van 1/5 Noorderhaven 271698243354v
WILLEMS, MARTJEN Maertie Willems koper Rommelhaven 61634233142v
ARJENS, MARTJEN Maertien Adriaens koper Zoutsloot NZ1612229101v
SCHAFT, ARJENSde erfgenamen van wijlen Maertien Adriaens Schaftverkoper Voorstraat 10163323393r
GIJSBERTS, MARTJEN Maertien Gijsberts koper Rommelhaven 61600228188r
, MARTJEN Maertje Bijlaankoper door niaar Rozengracht 221726246276v
, MARTJEN Maertje Bijlaankoper door niaar Rozengracht 221726246276v
, MARTJEN Maertje Bijlaankoper huisRozengracht 201729247250v
, MARTJEN Maertje Bijlaannaastligger ten oosten Rozengracht 201729247250v
, MARTJEN Maertje Bijlaannaastligger ten zuiden Rozengracht 201729247250v
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis verkoper Grote Bredeplaats 91731247384r
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis koper huisHeiligeweg 361730247308v
HENDRIKS, MARTJEN Maertje Hendriks Bredenbrughkoper Heiligeweg 8174325123v
JANS, MARTJEN Maertje Jans winkeliergeniaarde koper Hoogstraat 301726246284v
JANS, MARTJENmede verkoperse Maertje Jans huurder Voorstraat 721726246292v
JANS, MARTJEN Maertje Jans verkoper Voorstraat 721726246292v
JANS, MARTJEN Maertje Jans Bijlaenverwandelaar Rozengracht 18achter172724718v
JANS, MARTJEN Maertje Jans Bijlaenaanhandelaar Rozengracht 18achter172724718v
LEENDERTS, MARTJENerfgename Maertje Leenerds verkoper van 1/3 Rapenburgermolen 11729247270v
LEENDERTS, MARTJENerfgename Maertje Leenerds verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 221729247271v
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Leenerts verkoper van 1/3 Nieuwstraat 351728247119r
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Leenerts verkoper Zoutsloot 931729247261v
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Lenerts koper Karremanstraat 131728247140r
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Noorderhaven 491752252215v
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Zoutsloot 521752252216v
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Karremanstraat 211752252217v
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Heiligeweg 61752252219v
SCHELTES, MARTJEN Maertje Scheltes verkoper Schritsen 651729247230v
TIEDES, MARTJEN Maertje Tiedes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 49174425135v
, MARTJEN Maertyen koolsternaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid159722835v
REINERS, MARTJEN Maertyen Reyners verkoper Zuiderstraat159722841r
HENDRIKS, MARTJEN Maet Hendrix verkoper Carl Visschersteeg WZ1641234140v
PIETERS, MEEUWIS Maeus Pieters eigenaar van 1/3 Vijverstraat 8161723058r
, MAAIKE Maeycke baksternaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid1659237206v
, MAAIKE Maeycke Cartouwkoper huisNoorderhaven 441680241115r
WOLF, MAAIKE Maeycke de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
KOENRAADS, MAAIKE Maeycke Coenraadts verkoper Voorstraat 40achter167124069v
GERRITS, MAAIKE Maeycke Gerryts bruid 1606228514v
JENTJES, MAAIKE Maeycke Jintjes koper Kromme Elleboogsteeg WZ1703244209r
JOOSTES, MAAIKEgrondpacht uit het huis van Maeycke Joostes eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 13165623761r
JOUKES, MAAIKE Maeycke Jouckes verkoper onbekend165623766v
LEENDERTS, MAAIKE Maeycke Leenerts verkoper Moriaanstraat 3165623767v
STOFFELS, MAAIKE Maeycke Stoffels koper ([staat: Stoffel Baniers dochter])Bildtstraat 161647235246r
STOFFELS, MAAIKE Maeycke Stoffels , voor zich en haar kinderenverkoper Bildtstraat 16165623758r
WARNERS, MAAIKEwijlen Maeycke Warners erflater Lanen 21656237265v
WARNERS, MAAIKEwijlen Maeycke Warners erflater Schritsen 1west1656237265v
WARNERS, MAAIKEwijlen Maeycke Warners erflater Brouwersstraat 281656237265v
WARNERS, MAAIKEwijlen Maeycke Warners erflater Lanen 831656237265v
WARNERS, MAAIKEwijlen Maeycke Warners erflater Zuiderhaven 571656237265v
LOON, WILLEMS Maeyk Willems van Loonverkoper Grote Kerkstraat 29174925221v
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes koper onbekend1682241192v
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten westen onbekend1682241192v
LIEUWES, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Maeyke Lieuwes verpachter grond Vijverstraat ZZ174525176r
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1682241222r
FABER, MAAIKE NANNESwijlen Maeyke* Nannes Faberverkoper Hoogstraat 30166823929ra
TEUNIS, MAAIKE Maeyke Theunis verkoper van 1/3 Lanen 63174525197v
KOKER, JORIS Magalena Joris de Kookerverkoper Schritsen 211633233118v
, MAGDALENA Magcheltje Scholtesverkoper Sint Jacobstraat 41786262103r
, MAGDALENA Magcheltje Scholtesverkoper Sint Jacobstraat 61786262103r
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleen Sibrants verkoper Achterstraat NZ1623230352r
DOEKES, MAGDALENA Magdaleentie Duckes koper Liemendijk163223352r
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys koper Gardenierstraat16152305r
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys verkoper Gardenierstraat16152305v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten westen onbekend1626231121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten noorden onbekend1626231121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants verkoper onbekend1626231121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants koper Lanen 371626231122r
HILARIUS, MAGDALENA Magdalena Hilariusverkoper van 3/4 Heiligeweg 361793264108v
KOKER, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokerverkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
KOKER, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokerverkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
KRIEKS, MAGDALENA Magdalena Kriexverkoper onbekend1681241169v
, MAGDALENA Magdalena Oliphierskoper Hofstraat ZZ163123325r
REINALDA, MAGDALENA Magdalena Reinaldaverkoper Franekereind 401808268145r
REINALDA, MAGDALENA Magdalena Reynaldaverkoper Grote Ossenmarkt 19achter1805267174r
SYTSMA, MAGDALENA vrouw Magdalena van Sydsmakoper door niaar huisRozengracht 7west1726246251r
WOPKENS, MAGDALENA Magdalena Wopkensverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Hoogstraat 28164323540r
KORNELIS, MAGDALENA Magdalena Cornelis verkoper Hoogstraat 1achter1599228166v
DOEKES, MAGDALENAwijlen Magdalena Doeckes erflater Zoutsloot 38166623937v
DOEKES, MAGDALENA Magdalena Duckes koper Bildtstraat 23163223342r
REINALDA, MAGDALENA JAKOBS Magdalena Jacobs Reinaldakoper huis en tuinFranekereind 40de Pot van Overvloed1798265106r
KOKER, MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Kokerverkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokerekoper Jekelsteeg 11624230381v
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokerekoper Schritsen 211624230381v
JORIS, MAGDALENA Magdalena Jorys verkoper Heiligeweg 1oost159722865v
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat ZZ162423115v
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat162823275v
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys koper Rozengracht 231614229193r
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Rozengracht 81612229100v
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Rozengracht 61612229100v
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Lovys koper Schritsen 55achter1613229172r
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Lovys koper Lanen 701613229172v
MARTENS, MAGDALENA Magdalena Martens koper Zoutsloot NZ16312336r
, MAGDALENA Magdalena Oilviers koper Grote Kerkstraat 191629232100v
OLIVIERS, MAGDALENA Magdalena Oliphiers koper Noorderhaven 421646235193v
OLIVIERS, MAGDALENA Magdalena Oliviers koper Kerkpad 31629232107v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdalena Sibrants verkoper Noordijs 51622230317v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdalena Sibrants koper Zuiderhaven 521622230298r
SIEBRENS, MAGDALENA Magdalena Sybrens koper Noorderhaven NZ1630232143r
KARELS, MAGDALENA Magdalene Carels koper Hoogstraat 281635233174r
SCHELTES, MAGDALENA Magdeltje Scheltes koper Sint Jacobstraat 41754253143r
WOLF, Maghelyna de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
JANS, Magnes Jans koper Fabrieksstraat WZ159822897r
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsenverkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12) Hondenstraat 91759254210v
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsenverkoper van 1/4 Hondenstraat 91759254210v
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsenverkoper Grote Bredeplaats 141759254212r
AARSEN, MAGNUS wijlen vroedsman Magnus van Aarsenverkoper Schritsen 551786262147r
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsengeniaarde koper Franekereind 1176125586v
AARSEN, MAGNUS de weduwe van Magnus van Aarsennaastligger ten oosten Schritsen 531781260129r
AARSEN, MAGNUS wijlen vroedsman Magnus van Arssenkoper Schritsen 551770257170r
MARSUM, MARGARETA Magrita van Marsumverkoper Rommelhaven 816602385va
MARSUM, MARGARETA Magrita van Marsumverkoper Rommelhaven 8een_achter16602385va
LAAN, MAAIKE Maicke van der Laenkoper huis, plaats en het huisje erachterSchritsen 2816422356v
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maicke van der Laennaastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ167024023v
AARTS, MAAIKE Maicke Aarts verkoper Lammert Warndersteeg 101726246256v
DIRKS, MAAIKE Maicke Dircx verkoper Hoogstraat 1twee_achter1599228167r
DIRKS, MAAIKE Maicke Dirx verkoper Lanen 361626231125v
DIRKS, MAAIKE Maicke Dirx verkoper Schritsen 271626231125v
JAKOBS, MAAIKE Maicke Jacobs koper Franekereind 29west162523164v
JANS, MAAIKE Maicke Jans koper Voorstraat 78163823460v
JANS, MAAIKE Maicke Jans koper Schritsen 50achter162723222v
JANS, MAAIKE Maicke Jans naastligger ten noorden Schritsen 50achter162723222v
JANS, MAAIKE Maicke Jans* naastligger ten oosten ([AlleFriezen: Jans])Grote Bredeplaats 291629232110r
JANS, MAAIKE Maicke Jans* naastligger ten oosten ([AlleFriezen: Jans])Noorderhaven 321629232110r
JANS, MAAIKE Maicke Jans koper Rozengracht 17167124042v
JANS, MAAIKE Maicke Jans naastligger ten oosten Rozengracht 17167124042v
, MAAIKE Maicke Jantyes verkoper van 1/3 van 1/2 Brouwersstraat1599228138r
JELLES, MAAIKE Maicke Jelles verkoper Hoogstraat 13161222974v
JELLES, MAAIKE Maicke Jelles verkoper Droogstraat NZ161222975r
LEENDERTS, MAAIKE Maicke Lenerts koper door niaar Kerkpoortstraat 67166723994v
LIEUWES, MAAIKE Maicke Liuwes koper Voorstraat 91167024019r
LOURENS, MAAIKEwijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14163923474v
LOURENS, MAAIKEwijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14164023491r
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u.koper door niaar 1/2 van een fenne van ca. 9 pm ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u.koper door niaar 1/2 van ca. 3 pm land ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u.koper door niaar 1/2 van ca. 1 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
SJOERDS, MAAIKE Maicke Sjoerds koper Kleine Bredeplaats 17167124040v
STOFFELS, MAAIKE Maicke Stoffels , voor haar kinderenverkoper Hoogstraat 416592382ra
SIEBRENS, MAAIKE Maicke Sybrens koper kamerHavenplein 18oost1635233173v
IEMES, MAAIKEwijlen Maicke Yemes erflater Schritsen NZ167124038r
HIDDEMA, MAAIKE Maike Hiddemanaastligger ten oosten Lanen 6171924645r
HINGST, MAAIKE sterfhuis van Maike Hingsteerdere bewoner Schritsen 611664238206r
AARTS, MAAIKE Maike Aarts koper Sint Jacobstraat 41726246283r
ANDRIES, MAAIKE Maike Andries naastligger ten oosten Zoutsloot 221725246242v
KORNELIS, MAAIKE Maike Cornelis koper Sint Jacobstraat 14173424917r
FOKKES, MAAIKE Maike Fokkes verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied)174425145r
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts koper Rozengracht 31780259267v
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts naastligger ten oosten Rozengracht 31780259267v
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts naastligger ten noorden Rozengracht 31780259267v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts de Haasverkoper Kerkpoortstraat 53180426766r
FOPPES, MAAIKE Maike Foppes koper Heiligeweg 131734248291v
GEERTS, MAAIKE Maike Geerts geniaarde koper Zoutsloot 961770257155r
GEERTS, MAAIKE Maike Geerts koper Kerkpoortstraat ZZ177325883r
GERRITS, MAAIKE Maike Gerrits , voor haar kinderenverkoper van 1/5 Lanen 4016592383raa
GERRITS, MAAIKE Maike Gerrits verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 1516592383raa
HILLES, MAAIKE Maike Hilles koper huisVijver 71731247384v
IEMES, MAAIKEwijlen Maike Imes erflater Schritsen 151661238104v
KOK, MAAIKE JAKOBS Maike Jacobs Kokkoper Lanen 401790263208v
LASES, MAAIKE Maike Laezes huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
LIEUWES, MAAIKE Maike Lieuwes verkoper Schritsen 11172024660r
LIEUWES, MAAIKE Maike Lieuwes naastligger ten noorden Hoogstraat 271779259160v
LOUWS, MAAIKE Maike Louws verkoper Hondenstraat 141662238154v
REMMERTS, MAAIKEde weduwe van Maike Remmerts geniaarde koper Lanen 411733248228r
ROMMERTS, MAAIKE Maike Rommerts koper Karremanstraat 191729247223r
SANNES, MAAIKE Maike Sanis verkoper Achterstraat NZ164223514r
SAPES, MAAIKEwijlen Maike Saves protesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 871663238167r
SAPES, MAAIKE Maike Savis verkoper Achterstraat 49164223514r
SIEBRENS, MAAIKEwijlen Maike Sibrants verkoper Voorstraat 651626231139r
SIEBRENS, MAAIKE Maike Sibrants Feytamaverkoper Scheerstraat 1164223522v
STOFFELS, MAAIKE Maike Stoffels koper Noorderhaven 57oost163623419r
SIEMENS, MAAIKE Maike Symons verkoper Grote Kerkstraat 161752253270r
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
WOPKES, MAAIKE Maike Wopkes koper Achterstraat 11178826319v
WOPKES, MAAIKE Maike Wopkes huurder Achterstraat 11178826319v
IEMES, MAAIKE Maike Yemes verkoper Voorstraat 89twee_achter1780259230r
IEGES, MAAIKE Maike Yges verkoper Vissersstraat 117762594r
STOFFELS, MAAIKE Majke Stoffels verkoper Zoutsloot ZZ163723431r
FILIPPUS, de erfgenamen van wijlen Mancke Philips naastligger ten oosten Lanen 451613229182v
, Manne smidnaastligger ten oosten Ooievaarsteeg 61650236109r
PIETERS, wijlen Manne Pieters bakker (mr. koek-)verkoper Sint Jacobstraat 191717245304v
FRANSES, HARMEN Manus Fransen verkoper Lombardstraat 81731247374r
TAMBOESER, MARCELLUS wijlen Marcelis Tamboezerbewoner Voorstraat 78180826827r
TAMBOESER, MARCELLUS wijlen Marcelis Tamboezerverkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 81808268104v
TAMBOESER, MARCELLUS wijlen Marcelis Tamboezerverkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 101808268104v
TAMBOESER, MARCELLUS Marcelis J. Tamboezer, c.u.huurder (p.j.)Brouwersstraat 181802266115v
KORNELIS, MARCELLUS Marcellus Cornelis bruidegom 1603228341v
, MARCUSde dochter van Marcus houtstapelaarnaastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 3165623780v
, MARCUS Marcus houtstapelaarnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 151651236157v
, MARCUS Marcus Nordemannaastligger ten zuiden onbekend164923660v
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u.koper huisKerkpoortstraat 39166023845r
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 391662238129v
ALBERTS, MARCUSwijlen Marcus Alberts verkoper Vijverstraat 151729247281r
ALBERTS, MARCUS Marcus Alberts verkoper Moriaanstraat NZ1710245110r
HENDRIKS, MARCUS Marcus Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Romastraat 27177325874v
JASPERS, MARCUS Marcus Jaspers schoenlapperkoper woning of kamerKerkpoortstraat 21697243264r
JASPERS, MARCUS Marcus Jaspers , c.u.schoenlappernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 21697243264r
SIEMENS, MARCUS Marcus Symens verkoper Romastraat 2166623958r
ALBERTS, wijlen Mareus Alberts verkoper Vijverstraat 241729247281v
, MARGARETAeen weduwe Margareta naastligger ten westen Hofstraat 9159722866r
BAKKER, MARGARETA Margareta Bakkerkoper Zuiderstraat 141800265262r
BAKKER, MARGARETA Margareta Bakkerverkoper Zuiderstraat 1618032675r
, MARGARETA Margareta van Daelenkoper huis en schuurScheerstraat 8oost161623015r
MARSUM, MARGARETA Margareta van Marssumverkoper Heiligeweg 71724246207v
OLDAANS, MARGARETA vrouw Margareta Oldaanskoper Spinstraat 9oost1703244203v
ZUIDERHOF, MARGARETA Margareta Suiderhofverkoper van 8/16 en 1/32 Zuiderhaven 19noord1724246213r
, MARGARETA Margareta Suiderhoffkoper Zuiderhaven 19noord1703244231v
VALK, MARGARETA Margareta Valkverkoper Noorderhaven 381695243179r
, MARGARETA Margareta van der Wolt, meerderjarige ongehuwde jufferverkoper van 1/2 Hofstraat 171730247351v
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ161122932r
, MARGARETA Margareta Hieronimi verkoper Sint Jacobstraat 91620230250v
JEROENS, MARGARETA Margareta Jeronimus verkoper Lanen 281615229273r
JOHANNES, MARGARETA Margareta Johannes Moekemaverkoper van 1/16 Noorderhoofd 11729247253v
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg OZ161122932r
BAKKER, MARGARETA Margaretha W. Bakkerverkoper Zuiderhaven 43181026989r
BAKKER, MARGARETA Margaretha W. Bakkerverkoper Schritsen 5oost1810269102r
FONTEIN, MARGARETA Margaretha Fonteinkoper Rinnertspijp 1181026978v
FONTEIN, MARGARETA Margaretha Fonteinkoper Grote Bredeplaats 33181026978v
, MARGARETAop het graf de naam van Margaretha van Lindtnaastligger ten zuiden Kerkpad 31629232107v
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrugverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrugverkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost1767256242r
WIJDENBRUG, MARGARETA Vrouwe Margaretha van Wijdenbrugverkoper van 1/3 Kruisstraat 3west1767256244r
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrughverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
JANS, MARGARETAwijlen Margaretha Jans erflater Vijverstraat 8176825770v
MOCKEMA, MARGARETA JOHANNES Margaretha Johannes Mockemaverkoper van 1/2 Rozengracht 201729247250v
HANSES, MARGARETA Margariet Hanses koper Achterstraat16362346r
, MARGARETA Margarieta Elbringnaastligger ten oosten Lanen 821737249172v
, MARGARETA Margarieta Elbringverkoper Lanen 821737249172v
KIESTRA, MARGARETA Margarieta Kiestraverkoper Voorstraat 56oost1694243105r
KIESTRA, MARGARETA Margarieta Kiestraverkoper Voorstraat 56west1694243105r
, MARGARETA Margarieta Oldaenverkoper Voorstraat 62171924646r
OLDAANS, MARGARETA vrouw Margarieta Oldaenskoper door niaar huisHeiligeweg 71724246207v
OLDAANS, MARGARETA de weduwe Margarieta Oldaensnaastligger ten oosten Heiligeweg 71724246207v
SYTSEMA, MARGARETA vrouw Margarieta van Sytzamaverkoper Rozengracht 7west1728247126v
, MARGARETA Margarieta van Wittensteinverkoper q.q. Zoutsloot ZZ168324170ra
, MARGARETA Margarieta van Wittensteinverkoper en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen onbekend168324170va
GERRITS, MARGARETA Margarieta Gerrits koper Karremanstraat1658237168av
, MARGARETA Margarita Cocqskoper Voorstraat 381620230213v
HUBER, MARGARETA Margarita Huberverkoper Kerkpoort (gebied)1692242384r
MARSUM, MARGARETA Margarita van Marsumverkoper Rozengracht 141659237238r
MARSUM, MARGARETA Margarita van Marsumverkoper Rozengracht 14achter1659237238r
MARSUM, MARGARETA Margarita van Marsumverkoper Zuiderhaven ZZ1659237238r
, MARGARETA Margarita van Wittensteynverkoper Grote Kerkstraat 281682241214v
DIRKS, MARGARETA Margarita Dircx verkoper Drie Roemersteeg161122955v
ZIJLSTRA, MARGARETA Margen Zijlstraverkoper van 1/2 Vijverstraat 201803266303r
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margreta van Aernsmaverkoper ten noordoosten van Harlingen1645235176v
PIETERS, MARGARETA Margriet Pytters huurder Brouwersstraat 12noord_achter168524280v
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margrieta van Aernsmaverkoper ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
DROOG, MARGARETA Margrieta Droognaastligger ten noorden Lanen 9west159722827v
SURINGAR, MARGARETA Margrieta Suirgerverkoper Voorstraat 761703244211r
MEINERTS, MARGARETA Margrieta Meinerts eigenaar van 1/2 Voorstraat 481664238241v
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest])Drie Roemersteeg1606228500v
HARMENS, MARIAnu Mari Harmens bewoner onbekend163923489r
SIKKES, MARIA Mari Sickes verkoper Vijverstraat NZ1620230245r
, MARIA Maria Elisabeth koper Zuiderhaven 241795264268v
BENTFORD, MARIA Maria Sophia Geertruid Bentfortkoper huisVoorstraat 6177825998r
BENTFORD, MARIA Maria Sophia Geertruid Bentfort, bejaarde jufferverkoper Voorstraat 6178826321r
BERG, MARIA Maria van der Berghkoper huis met een hof daarachterZuiderhaven ZZ170924599v
BISSCHOP, MARIA Maria Bisschopkoper Grote Kerkstraat 35179826577v
BLAUW, MARIA Maria de Blauwverkoper Brouwersstraat 91722246149v
BLAUW, MARIA Maria de Blauwverkoper Noorderhaven 771724246194r
BLAUW, MARIA juffrouw Maria de Blauwaanhandelaar Brouwersstraat 91703244220v
BLAUW, MARIA juffrouw Maria de Blauwverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
BLOK, MARIA Maria de Blockkoper 14-00-00 GG eeuwige rente uit Heerma Fenne ([voor de drie percelen in deze akte])ten noorden van Harlingen1627231161v
BLOK, MARIA Maria de Blockverkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
BLOK, MARIA Maria de Blockkoper eeuwige rente van 5-00-00 GG uit Binyeterp ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen1627231161v
BLOK, MARIA Maria de Blockverkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
BLOK, MARIA Maria de Blockkoper eeuwige rente van 5-00-00 GG uit een huis daer het Vergulden Hart uuthanght ([voor de drie percelen in deze akte])Vijver 5het Vergulde Hart1627231161v
BLOK, MARIA Maria de Blockverkoper Vijver 51627231161v
BOEF, MARIA vrouw Maria Boefkoper Voorstraat 14175325397v
BOEF, MARIA Maria Boefverkoper Voorstraat 141759254219r
BONKAMP, MARIA Maria Boncampverkoper Zuiderhaven 6172724718r
BOERMAN, MARIA Maria Burmankoper huis en logemantVoorstraat 27de Gouden Leeuw1785261286r
BOERMAN, MARIA Maria Burmanverkoper Voorstraat 27179726512v
CODDE, MARIA de kamer van de erfgenamen van wijlen Maria Coddenaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1675240179r
, MARIAjuffrouw Maria Codercqkoper huis en tuinVoorstraat 24177325889v
, MARIAjuffrouw Maria Codercqhuurder (p.j.)Voorstraat 24177325889v
KRAP, MARIA Maria Craberfgenaam Grote Bredeplaats 151752252244r
, MARIA Maria Elferickverkoper van 1/10 Hofstraat 291752252209r
, MARIAwijlen Maria Elida Elffringerflater Bildtstraat 191810268351r
ELFRINK, MARIA Maria Alida Elfringkoper Bildtstraat 191780259236v
, MARIA Maria Johanna Felonkoper Voorstraat 511802266110v
FONTEIN, MARIA Maria Fonteingeniaarde koper Hondenstraat 41726246260r
FONTEIN, MARIA Maria Fontein, c.soc.naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1734248332r
FONTEIN, MARIA Maria Fonteinnaastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1734248336v
FONTEIN, MARIA Maria Fonteynverwandelaar Hondenstraat 41725246243r
FONTEIN, MARIA Maria Fonteynaanhandelaar pakhuis met mede in- en uitgang langs de steeg naar de Raamstraat, geschat op 925-00-00 CGZuiderhaven 691725246243r
FONTEIN, MARIA Maria Fonteynverkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
FONTEIN, MARIA Maria Fonteynverkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 8167824114r
GREIDANUS, MARIA wijlen mej. Maria Greidanuserflater Rozengracht 41809268277r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanuskoper Nieuweburen 51780259281r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanusnaastligger ten oosten Nieuweburen 51780259281r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanusnaastligger ten noorden Nieuweburen 51780259281r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanuskoper Rozengracht 41769257106r
HAASKEN, MARIA Maria Haaskenverkoper Voorstraat 271807267351r
HAASKEN, MARIA Maria Geisina Haaskenkoper Voorstraat 271803266298r
HEEMSTRA, MARIA Maria Heemstraverkoper Weeshuisstraat169324340r
HEEMSTRA, MARIA Maria Heemstraprotesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 871663238167r
HEERMA, MARIA Maria van Heermaverkoper Rozengracht 7west170024470r
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsius, ongehuwde dochterverkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsiusverkoper Voorstraat 241807267346r
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsiuskoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsiuskoper huis en tuinVoorstraat 261807267341v
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsiusnaastligger ten westen Voorstraat 261807267341v
HEREMIET, MARIA Maria Heremytverkoper ten oosten van Harlingen1746251128r
, MARIA Maria Margaretha van Houtenburgkoper Hoogstraat 51181026942v
, MARIA Maria Margaretha van Houtenburgkoper Hoogstraat 53181026942v
JOOSTEN, MARIA Maria Josepha Joostenkoper Kleine Bredeplaats 20achter1807267323v
, MARIA Maria Catharina Kerstmeyerkoper Grote Kerkstraat 171788262250r
KLEIN, MARIA Maria Eva Kleinverkoper Simon Stijlstraat 71749251267v
KLEIN, MARIA Maria Klein, minderjarigeverkoper van 1/10 Noorderhaven 461741250183r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Franekereind 401798265106r
LEX, MARIA Maria Lexnaastligger ten oosten Schritsen 81755253225v
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Franekereind 401808268145r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Schritsen 221796264308r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Schritsen 41800265218v
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Schritsen 2218102692r
MEJONTSMA, MARIA Maria Teresia Mejontsmaverkoper Voorstraat 6716772412v
, MARIA Maria Nobelethuurder (p.j.)Zuiderhaven 231771257242v
, MARIAals bewoner Maria Nobeletnaastligger ten noorden Zuiderhaven 251771257245v
NOBLET, MARIA de erfgenamen van wijlen Juffrouw Maria Noblethuurder (p.j.)Zuiderhaven 231781260136v
, MARIA Maria Dorothea Pawlowski, zuster van de erflaterverkoper Grote Ossenmarkt 1118042677r
PEREBOOM, MARIA Maria Peereboomkoper Rozemarijnstraat 1175725472r
PIERSON, MARIA Maria Machtelt Piersonverkoper Zuiderhaven 551758254154v
PIERSON, MARIA juffrouw Maria Magteld Piersonkoper Zuiderhaven 551754253183r
, MARIA Maria Pikkertkoper Brouwersstraat 141775258215r
POPTA, MARIA Maria Poptaverkoper Voorstraat 291644235141r
, MARIA Maria Potsverkoper Lombardstraat 21683241266r
REEN, MARIA Maria Reenverkoper Wasbleek1668239171v
REEN, MARIA Maria Rheenverkoper Noorderhaven 77166123876v
REEN, MARIA Maria Rheenverkoper Zoutsloot NZ166123877r
REEN, Maria Rheenverkoper Zoutsloot 51achter166123879r
REEN, MARIA Maria van Rheenkoper Rozengracht 381662238127v
REEN, Maria Rheenverkoper Achterstraat166123880r
REEN, Maria Rheenverkoper Weverstraat166123880v
REEN, Maria Rheenverkoper Kerkpoortstraat 31166123882r
REEN, Maria Rheenverkoper Kerkpoortstraat NZ166123882r
REEN, Maria Rheenverkoper Schritsen 7166123882r
REEN, Maria Rheenverkoper onbekend NZ166123882r
, MARIA Maria Elysabeth Rosendaalverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 1176725717r
ZANDSTRA, MARIA ongehuwde meerderjarige dochter Maria Sanstra, c.s.verkoper Schritsen 141721246125v
SCHRIK, MARIA Maria Schrikverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
SCHRIK, MARIA Maria Schrikverkoper Kleine Bredeplaats 141800265270r
SCHRIK, MARIA Maria Schrikverkoper Kleine Bredeplaats 101801265276v
SPANNENBURG, MARIA Maria Spannenburgkoper huis en kelderHofstraat 51794264223r
STAVAST, MARIA Maria Stavastverkoper Lanen 51700244348r
SURINGAR, MARIA Maria Suringarverkoper William Boothstraat 5170024465v
ZWAAL, MARIA Maria Swaalverkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
SWILDA, MARIA Maria Swildaverkoper Voorstraat 35168524285v
SWILDA, MARIA Maria Swildaverkoper Liemendijk NZ168524286v
SWILDA, MARIA Maria Swildakoper Liemendijk NZ1658237172av
, MARIA Maria Swyldakoper Voorstraat 35166023863v
SYBEMA, MARIA wijlen Maria Sybemaerflater Grote Bredeplaats 311683241251r
SYBEMA, MARIA Maria Sybemaverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
SYBEMA, MARIA Maria Sybemaverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 8167824114r
TOUSSAINT, MARIA Maria Toussaintverkoper van 1/18 Voorstraat 57achter180426730v
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 131791263360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 111791263360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Herenwaltje 171791263364r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Molenpad 61791263369r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Lanen 711791263370ar
VERMEERS, MARIA Maria Vermeerschverkopers van 3/8 Voorstraat 181774258153v
VERMEERS, MARIA Maria Vermeersch, meerderjarige jufferverkoper van 1/5 Vijverstraat 11173925074v
VERMEERS, MARIA meerderjarige juffer en vrijster Maria Vermeerschverkoper van 1/5 Zuiderhaven 69173925058r
WESTENDORP, MARIA Maria Westendorp, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/2 Lanen 821779259186v
, MARIA Maria Zaadverkoper Hoogstraat 30181026964v
ZEEMAN, MARIA Maria Zeemanverkoper Kleine Bredeplaats 211806267253v
, MARIA Maria van Zijllkoper Grote Ossenmarkt 18165623793v
, MARIA Maria Zuiringarverkoper Kleine Kerkstraat 161729247282v
, MARIA Maria Zuringarverkoper van 1/2 Noordijs 10172024692r
, MARIA Maria Zuringarverkoper Voorstraat 97achter172124694r
, MARIA Maria Zuringarverkoper van 1/2 Voorstraat 97172024690r
, MARIA Maria Zuyringarkoper door niaar Kleine Kerkstraat 161729247230r
, MARIAvrouw Maria Zuyringarkoper door niaar huisGrote Kerkstraat 1a1733248188v
ANDRIES, MARIA Maria Andries verkoper Rapenburg 81689242291v
, MARIA Maria Bartrams protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
, MARIA Maria Edsgaers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
FONTEIN, MARIA GIJSBERTS Maria Gijsberts Fonteyn, jongedochter veniam aetatiskoper Havenplein 18oost168024168v
HEREMIET, MARIA HIDDES Maria Hiddes Heremytverkoper Brouwersstraat 4174425148v
IENTES, MARIA Maria Intes koper Bildtstraat 181621230282r
JAKOBS, MARIA Maria Jacobs koper Kerkpoortstraat ZZ1630232147r
JANS, MARIA Maria Jans Elwrikverkoper van 1/2 van 1/4 Hofstraat 291745251109r
JANS, MARIA Maria Jansen koper Rommelhaven 181805267177r
JOOSTES, MARIA Maria Josepha Joosten koper Kleine Bredeplaats 201807267323v
LOURENS, MARIA Maria Lourens koper Noordijs 101789263123r
LOURENS, MARIA Maria Lourens koper Grote Kerkstraat 411787262157r
REINERS, MARIA Maria Reyners naastligger ten zuiden Spinhuisstraat1602228328r
SIEBRENS, MARIA Maria Sibrants koper Noorderhaven 601612229121v
SIEBRENS, MARIA Maria Sybrandts verkoper Noorderhaven 601615229274v
TEUNIS, MARIA Maria Teunis verkoper Kerkpoortstraat 101743250302v
THOMAS, MARIA Maria Thomas verkoper onbekend168424259r
TJEERDS, MARIA Maria Tiaerdts verwandelaar Zuiderhaven NZ1614229217v
TJEERDS, MARIA Maria Tyaerdts aanhandelaar Vijverstraat1615229284v
BREED, MARIA WILLEMS Maria Willems de Breedkoper Kleine Bredeplaats 211734248293r
PIETERS, Marichyen Pieters verkoper Voorstraat 14159722846v
ABES, MARIAwijlen Marie Abbes verkoper Voorstraat 131603228380r
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
KEIZER, MARIA Marietje Keyserverkoper Prinsenstraat 21749251266v
VOS, MARIA Marijcke Voskoper Sint Jacobstraat 12165523742v
ARJENS, MARIA Marijcke Ariens koper van 1/2 Vismarkt 1166623944r
ARJENS, MARIA Marijcke Ariens koper Voorstraat 831674240138v
BOUWES, MARIA Marijcke Buwes koper Vijver 4166623947v
KORNELIS, MARIA Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 21645235182v
MINNES, MARIA Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 641659237187r
MINNES, MARIA Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237187v
MINNES, MARIA Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 491659237189r
WARNERS, MARIA Marijcke Warners koper Lanen 83161623030v
BISSCHOP, MARIA Marijke Bisschopkoper Grote Kerkstraat 381799265199r
BISSCHOP, MARIA Marijke Bisschopkoper Anjelierstraat 161796264345r
BISSCHOP, MARIA Marijke Bisschopgeniaarde koper Romastraat 271796264351v
BRUG, MARIA Marijke van der Brugverkoper Droogstraat 211729247288v
DIJKSTRA, MARIA Marijke Dijkstrakoper Zoutsloot 18180826888r
FONTEIN, MARIA Marijke Fonteinkoper Rapenburg 161701244117v
KALF, MARIA Marijke Kalffeigenaar zolder van de kamer aan het voorste huis Vioolsteeg1735249101r
KALF, MARIA Marijke Kalffnaastligger ten noorden Vioolsteeg1735249101r
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten noorden Schritsen 12178326168v
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten zuiden Vianen1787262228r
LEX, MARIA Marijke Lexkoper Gardenierstraat ZZ1762255162r
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten oosten Franekereind 341782260252r
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten noorden Schritsen 121784261165r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lexnaastligger ten noorden Weverstraat 71791263360r
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten oosten Franekereind 341781260123v
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten westen Romastraat ZZ1784261254r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lexnaastligger ten westen Franekereind 38179326487r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lexnaastligger ten noorden Franekereind 38179326487r
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1785261306r
LOO, MARIA meerderjarige vrijster Marijke Looverkoper Nieuweburen 251809268257v
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockemacrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 151751252242r
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockemaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151751252242r
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockemacrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 151752252244r
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockemaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151752252244r
, MARIA Marijke Mokkemakoper Noorderhaven 871747251168r
, MARIA Marijke Mokkemakoper Noorderhaven 88oost1734248347v
SYBEMA, MARIA Marijke Sibemaverkoper Noorderhaven 741664238226r
, MARIA Marijke Sprik, innocentverkoper Gardenierstraat NZ17672577r
THEKEN, MARIA Marijke van Theekenhuurder (p.j.)Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
VOET, MARIA Marijke Voetskoemelkerkoper Heiligeweg 381807267327v
VOET, MARIA Marijke Voetskoper Grote Kerkstraat 251807267327v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts , c.m.huurder (p.j.)Zoutsloot 391771257220v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts winkelierkoper Rapenburg NZ17392509v
ANDRIES, MARIA Marijke Andrys verkoper Both Apothekerstraat 11736249123r
ANTONIUS, MARIA Marijke Anthonis verkoper Gardenierstraat NZ1763255178v
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper Heiligeweg 261811269143r
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper huisKarremanstraat 321805267181v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Rommelhaven 221730247298v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns verkoper Rommelhaven 22175325344v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Nieuwstraat 331728247107v
BERENDS, MARIA Marijke Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
BERENDS, MARIA Marijke Beernts koper Karremanstraat 121788262251r
BRUINS, MARIA Marijke Bruins koper Vijverstraat 191785261294v
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper Kleine Bredeplaats 161770257257r
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 161770257257r
KLASES, MARIA Marijke Claases koper Lanen 47179726528v
BLOK, MARIA KLASESwijlen Marijke Claazes Blokerflater Zeilmakersstraat 131775258197v
KLASES, MARIA Marijke Clases koper Grote Kerkstraat 191695243143r
KLASES, MARIA Marijke Clases koper deftig huisZeilmakersstraat 131767256234v
BLOK, MARIA KLASESde erfgenamen van wijlen Marijke Clases Bloknaastligger ten westen Zoutsloot 181774258187v
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 161766256193r
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 81766256194r
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 31766256200v
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijsterverkoper van 1/2 van 1/4 Schritsen 641766256223v
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter1766256186v
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 911766256187v
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91achter1766256187v
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 83achter1766256189r
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81achter1766256190r
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 941766256192r
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzensverkoper van 1/2 Spekmarkt 4177225832v
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzenskoper van 1/2 Voorstraat 821771257217v
DIRKS, MARIA Marijke Dirks verkoper Hoogstraat 10163723442v
ZANDSTRA, MARIA DIRKS Marijke Dirx Zanstraverkoper Liemendijk 41728247142v
EDGERS, MARIA Marijke Edgers verkoper Rozengracht 81778259158r
EESGES, MARIA Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v
EESGES, MARIA Marijke Edsges , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/32 Voorstraat 731729247285v
EESGES, MARIA Marijke Edsges koper 1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkelRozengracht 81746251148r
EESGES, MARIA Marijke Edsges eigenaar van 1/3 Rozengracht 81746251148r
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 171726246249v
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Schritsen 491726246250r
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Kerkpad 11763255207v
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Gardenierstraat ZZ1778259129v
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Kerkpad 11786262113r
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Romastraat 271786262114r
FEIKES, MARIA Marijke Feikes verkoper Zuiderstraat 271752253271r
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierseverkoper Hoogstraat 25175225325v
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierseverkoper Hoogstraat 17175225325v
FOKKES, MARIA Marijke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huisVismarkt 41758254145v
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis met potkastWeverstraat 6180126629r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts huurder (p.j.)Weverstraat 6180126629r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts verkoper Weverstraat 61802266135r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huisHofstraat 41180226691v
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts verkoper Hofstraat 411807267308v
HAAS, MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts de Haaskoper huis en bakkerijKerkpoortstraat 5318032672v
FOPPES, MARIA Marijke Foppes geniaarde koper Grote Bredeplaats 10177625911v
GEERTS, MARIA Marijke Geerts koper Sint Jacobstraat 71769257116v
GEERTS, MARIA Marijke Geerts koper Grote Kerkstraat 35173524967r
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 31736249110r
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ174325124v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper van 1/2 (verkregen door uitkoop van de erven van haar wijlen man)Zuiderhaven ZZ174325124v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper Gardenierstraat 31727246306v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits koper Karremanstraat 191728247106v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits aanhandelaar Zuiderhaven ZZ1729247291v
GERRITS, MARIAwijlen Marijke Gerrits verwandelaar Liemendijk NZ1729247291v
GERRITS, MARIA Marijke Gerryts huurder (p.w.)Achterstraat NZ1766256217r
JONG, MARIA GERRITSmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 81766256194r
JONG, MARIA GERRITS Marijke Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 31766256200v
JONG, MARIA GERRITS Marijke Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/4 van 1/4 Schritsen 641766256223v
JONG, MARIA GERRITSmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
JONG, MARIA GERRITSmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter1766256186v
JONG, MARIA GERRITSmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 911766256187v
JONG, MARIA GERRITSmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91achter1766256187v
JONG, MARIA GERRITSmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 83achter1766256189r
JONG, MARIA GERRITSmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81achter1766256190r
JONG, MARIA GERRITSmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
JONG, MARIA GERRITSmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 941766256192r
JONG, MARIA GERRITSmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 161766256193r
HARMENS, MARIA Marijke Harmanus IJskamverkoper Kerkpoortstraat 55180426778r
HARMENS, MARIA Marijke Harmanus IJskamkoper Kerkpoortstraat 55179826588r
HARMENS, MARIA Marijke Harmens verkoper Lanen 85oost1770257147v
HARMENS, MARIA Marijke Harmens koper Hofstraat 411807267308v
HARMENS, MARIA Marijke Harmens koper Lanen 85oost1751252114r
HERES, MARIAminderjarige dochter Marijke Heeres verkoper van 1/4 Schritsen 4176125572v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks huurder voor 1 jaar Kerkpad 32achter175625424v
HENDRIKS, MARIAde hypothecaire crediteuren van Marijke Hendriks verkoper Kerkpad 32achter175625424v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Vianen1737249174r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Weverstraat 3176825773r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Hoogstraat 281769257113v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Nieuwstraat 19180426782r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Hoogstraat 33oost173925079v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks bewoner Weverstraat 31786262143v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Kerkpad 34175625415r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Gardenierstraat 41736249141r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks geniaarde koper Heiligeweg 161793264159r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks geniaarde koper Heiligeweg 181793264159r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper ten zuiden van Harlingen176425646r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks Luiterskoper Lanen 641782260253r
VOET, MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks Voetverkoper Simon Vestdijksingel 21789263115r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendrix koper Hoogstraat 33oost1729247275v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendrix koper Kerkpad 34175325369v
HUIGS, MARIA Marijke Hugens verkoper Franekereind 211746251160r
HUIGS, MARIA Marijke Hugens verkoper Voorstraat 3achter1752252194r
HUIGS, MARIA Marijke Huigens , met toestemming van haar kinderenverkoper Zoutsloot 18174525168v
HUIGS, MARIA Marijke Huigens verkoper Grote Bredeplaats 5west1754253131r
HUIGS, MARIA Marijke Huigens naastligger ten zuiden Spekmarkt 21754253134v
HUIGS, MARIA Marijke Huigens naastligger ten westen Spekmarkt 21754253134v
HUIGS, MARIAhet pakhuis van Marijke Huigens naastligger ten noorden Voorstraat 831753253118r
HUIGS, MARIA Marijke Huigens verkoper Voorstraat 831753253118r
HUIGS, MARIA Marijke Huigens verkoper Voorstraat 52west1754253191v
, MARIAde erfgenamen van wijlen Marijke Huygens naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 11175625429v
JAKOBS, MARIA Marijke Jacobs verkoper Schritsen 56zuidwest1803266283r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Hofstraat 351785261276r
JANS, MARIAwijlen Marijke Jans verkoper Bargebuurt 51746251151r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Voorstraat 151775258220r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
JANS, MARIA Marijke Jans koper Brouwersstraat 21803266304v
JANS, MARIA Marijke Jans koper Lanen 33175025290r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/2 Vissersstraat 21789263151r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Simon Stijlstraat 1180826854v
JANS, MARIA Marijke Jans koper Bargebuurt 261730247314r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
JANS, MARIA Marijke Jans naastligger ten noorden Spekmarkt 41789263154r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
JANS, MARIA Marijke Jans geniaarde koper Karremanstraat 201722246151r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Bargebuurt 51723246183r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Voorstraat 741752252183r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Voorstraat 15177325880r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Vianen175325386r
JANS, MARIA Marijke Jans , voor haar kinderenverkoper Vianen175325386r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Voorstraat 741778259145v
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Brouwersstraat 41789263165r
JANS, MARIA Marijke Jans koper door niaar huisBildtpoort (gebied)1724246198r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Voorstraat 621810268348r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 3/8 ten zuiden van Harlingen173925052r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Noorderhaven 104168124139va
JANS, MARIA Marijke Jans naastligger ten zuiden Voorstraat 621810268348r
JANS, MARIA Marijke Jans koper huisBrouwersstraat 41759254186v
JANS, MARIA Marijke Jans koper Spekmarkt 2178626282r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Bargebuurt 261732248153r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Vianen ZZ172724724v
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Spekmarkt 21795264274v
JANS, MARIA Marijke Jans koper van 1/2 Spekmarkt 4177225832v
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Heiligeweg 241752252195r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Kerkpoortstraat 291803266185r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Franekereind 361778259102r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Moriaanstraat 12181026970v
JANS, MARIA Marijke Jans huurder Moriaanstraat 12181026970v
JANS, MARIA Marijke Jans geniaarde koper Bargebuurt 181723246175v
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Zoutsloot WZ1729247290v
JANS, MARIA Marijke Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201737249199v
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Nieuwstraat 201737249199v
JANS, MARIA Marijke Jans Holmantverkoper Nieuweburen 251809268257v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexkoper Heiligeweg 2417432519v
LEX, JANS Marijke Jans Lexgeniaarde koper Wortelstraat 5tuin1771257197v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexuitdragerkoper Schritsen 53176825744v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexuitdragerkoper Voorstraat 741757254106v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexeigenaar van 3/4 Voorstraat 741757254106v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexverkoper Gardenierstraat ZZ1778259129v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexuitdraagsterverkoper Schritsen 531781260129r
LEIENAAR, MARIA JANS Marijke Jans Leyenaarkoper Zoutsloot 541796264343v
LEIENAAR, MARIA JANSwijlen Marijke Jans Leyenaarverkoper Zoutsloot 541806267238r
JANS, MARIA Marijke Jansen koper Zoutsloot 9017272476v
JANS, MARIA Marijke Janz koper Droogstraat 181755253221r
JOHANNES, MARIA Marijke Joannes verkoper Franekereind 161692242374r
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes koper Heiligeweg 5817762591r
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes huurder achter Grote Bredeplaats 29175325367r
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes koper Schritsen 171789263102r
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes Moekemaverkoper van 1/16 Noorderhoofd 11729247253v
MOCKEMA, MARIA JOHANNES Marijke Johannis Mockamakoper Zoutsloot 191734248288v
JURJENS, MARIA Marijke Jurjens Iskampkoper Sint Jacobstraat 21787262158r
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341730247359v
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 341730247359v
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts verwandelaar Grote Kerkstraat 361732248114r
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts aanhandelaar Ooievaarsteeg 151732248114r
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts koper door niaar Droogstraat ZZ1723246155v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenders Klokverkoper van 1/2 Lanen 821779259186v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenderts Clocqkoper Lanen 821737249172v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerds Klokverkoper van 1/2 Rozengracht 18achter1763255206r
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerts Klokkoper Rozengracht 18achter174425130v
LOURENS, MARIA Marijke Lourens koper Kerkpoortstraat 55180426778r
LOURENS, MARIA Marijke Lourens Ruylkoper Voorstraat 101178126070v
LOUWS, MARIA Marijke Louws verkoper Voorstraat 1011787262215r
MELLES, MARIA Marijke Melles verkoper Brouwersstraat 21achter18072681r
MICHIELS, MARIA Marijke Michiels verkoper Schritsen 66178326133r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels bewoner Rommelhaven 22176325614r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels , meerderjarige ongehuwde dochterverkoper Rommelhaven 22176325614r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels koper Schritsen 661770257163r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels huurder Schritsen 661770257163r
MINNES, MARIA Marijke Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
PIETERS, MARIA Marijke Pieters koper Zuiderhaven 131780259250r
PIETERS, MARIA Marijke Pieters koper Zoutsloot 33178326185r
PIETERS, MARIA Marijke Pieters verkoper Rommelhaven 111799265129r
ROORDA, MARIA RIENKS Marijke Rients [staat: Michiels] Roordaverkoper Rommelhaven 201786262309r
ROMMERTS, MARIA Marijke Rommerts verkoper Franekereind 301752252196r
SJOERDS, MARIA Marijke Sjoerds naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1795264254r
SIETSES, MARIA Marijke Sytses geniaarde koper Rommelhaven 2oost172724744v
TABES, MARIAwijlen Marijke Tabes erflater Rommelhaven 22176325614r
TABES, MARIA Marijke Tabes koper door niaar Rommelhaven 22175325344v
OVERHART, MARIA THOMAS Marijke Thomas Overhartverkoper van 1/2 Hoogstraat 101729247268r
ROSEMA, MARIA TJERKS Marijke Tjerks Roosemakoper Voorstraat 461765256140v
ROOSMA, MARIA TJERKS Marijke Tjerks Roosmaverkoper Voorstraat 461784261148r
WALINGS, MARIA Marijke Walings verkoper Voorstraat 12173925038v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Kerkpoortstraat 21771257194v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Hofstraat 301763255226r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Brouwersstraat 11173925021v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65169924425v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65169924425v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 32173925075v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Kerkpoortstraat 21741250171v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Moriaanstraat 31754253138r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Franekerpoort (gebied)1741250174r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Zoutsloot 611755253239v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 251740250110r
WOUTERS, MARIA Marijke Wouters huurder Molenpad 4180226655v
IEMES, MARIAminderjarige Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west179226452r
IEMES, MARIA Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
IEMES, MARIA Marijke Yemes koper Voorstraat 301806267256v
TJESSEMA, IEGES Marijke Yges Tjesmahuurder Voorstraat 311740250108v
MARINUS, Marijn Marijens koper huisKerkpoortstraat159722850r
, Marijn Marijns naastligger ten noorden onbekend1605228439v
, Marijn Marijns verkoper Lanen 72159722871v
, Marijn Marijns naastligger ten zuiden Heiligeweg1599228160r
, Marijn Marijns verkoper Kerkpoortstraat1599228163v
WILLEMS, Marijtgien Willems koper Voorstraat 12achter161122934r
FLORIS, Marijthen Floris verkoper Grote Bredeplaats 2516112293r
TIEMENS, MARIA Marijtien Thymens koper Rozengracht 19161122915r
BLOEM, MARIA hospita in de Pauw Marike Bloemhuurder (p.j.)Hondenstraat 41725246243r
BLOEM, MARIA Marike Bloemherbergierse [staat: hospita] in de Pauwhuurder (p.j.)Hondenstraat 41726246260r
CODDE, MARIA de erfgenamen van wijlen Marike Coddenaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1680241115v
FONTEIN, MARIA Marike Fonteinkoper Lanen 17achter1705244299r
HARKEROTH, MARIA Marike Harkenrothhuurder (p.j.)Schritsen 491796264318v
SPANNENBURG, MARIA Marike Spannenburgverkoper Hofstraat 51796264349r
DOEDES, MARIA Marike Doedes verkoper Lanen 33166823921va
DOEDES, MARIA Marike Doedes verkoper Lanen 21166823921va
EDGERS, MARIA Marike Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
EGBERTS, MARIA Marike Egberts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5168524290v
GERRITS, MARIA Marike Gerrits koper Zeilmakersstraat 31734248306v
GERRITS, MARIA Marike Gerrits verkoper Lanen 17170924577r
GIJSBERTS, MARIA Marike Gijsberts koper Vijverstraat 111695243152r
HANSES, MARIA Marike Hanses koper door niaar Rapenburg 41705244271r
HENDRIKS, MARIA Marike Hendriks koper Kerkpad 32achter175025263v
HUIGS, MARIA Marike Huigens verkoper Lanen 23achter170824543r
JAKOBS, MARIA Marike Jacobs verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 151710245107v
JANS, MARIA Marike Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1732248118v
JANS, MARIA Marike Jans koper Scheerstraat 61736249114r
JANS, MARIA Marike Jans verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 191738249357r
JANS, MARIA Marike Jans koper Nieuwstraat 201710245109v
JANS, MARIA Marike Jans koper huisSchritsen 491796264318v
JANS, MARIAde hypothecaire crediteuren van Marike Jans verkoper William Boothstraat 61712245178r
JANS, MARIA Marike Jansen verkoper Vijver 1171924654r
JANS, MARIA Marike Jansen verkoper Wasbleek16922434r
MELLES, MARIA Marike Melles koper Brouwersstraat 21achter1798265111r
SIEDSES, MARIA Marike Sydses verkoper van 1/3 Noorderhaven 34achter1725246224r
WILLEMS, MARIA Marike Willems verkoper Kerkpoortstraat 391771257195v
WILLEMS, MARIA Marike Willems verkoper q.q. Kerkpoortstraat 391771257195v
WILLEMS, MARIA Marike Willems kasteleinse in herberg De Pauwkoper huisZuiderhaven 131729247222v
WILLEMS, MARIA Marike Willems verkoper Havenplein 101734248303r
, MARIA Mariken naastligger ten oosten Voorstraat 231601228258r
, Maritgien naastligger ten oosten ([staat: Maritgien Tjebbes])Noorderhaven 661604228421r
, Maritgien naastligger ten oosten ([staat: Maritgien Tjebbes])Noorderhaven 661602228295r
, Maritgien koolsternaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1602228288r
ARENDS, Maritgien Arents verkoper Spinhuisstraat1602228328r
BARTELDS, Maritgien Bartouts verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 241614229236v
JANS, Maritgien Jans koper finaal Gardenierstraat1604228410v
FILIPPUS, Maritgien Philips verkoper Noorderhaven 211614229238r
BEIMA, MARIA Maritie Beyma, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ168224144va
BEIMA, MARIA Maritie Beyma, c.u.verkoper onbekend168224144va
BEIMA, MARIA Maritie Beyma, c.u.verkoper Zuiderhaven 11168224144va
BEIMA, MARIA Maritie Beyma, c.u.verkoper Franekereind 40168224144va
, MARIA Maritie Stansen, c.m.verkoper van 1/5 Hondenstraat 131695243137v
KORNELIS, MARIAde weduwe Maritie Cornelis IJsselskoper ledige plaats of tuintjeAchterstraat1650236123r
DOEDES, MARIA Maritie Doedes verkoper Grote Bredeplaats 9164323586v
DOEDES, MARIA Maritie Doedes koper Grote Bredeplaats 9164223531r
IJSBRANDS, MARIA Maritie Isbrands koper door niaar Kerkpad WZ166623937r
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenkoper Noorderhaven 131642234166v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 71640234117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 91640234117v
OLDAANS, MARIA PIETERS Maritie Pieters Oudaensverkoper van 1/4 Brouwersstraat 91677240268r
PIETERS, MARIA Maritie Pytters verkoper Voorstraat 721704244263r
WILLEMS, MARIA Maritie Willems koper Rozengracht 101630232159v
WILLEMS, MARIA Maritie Willems koper Rozengracht 121630232159v
WILLEMS, MARIA Maritie Willems koper Rozengracht 141630232159v
, MARIA Maritien naastligger ten westen ([staat: Maritien Tiebbes weduwe])Noorderhaven 741601228236v
HESSELS, MARIA Maritien Hessels koper door niaar Zuiderhaven162523167v
JOOSTES, MARIA Maritien Joostes koper onbekend1644235115v
WILLEMS, MARIA Maritien Willems verkoper Voorstraat 331601228237r
ALBERTS, MARIUS Marius Alberts verkoper William Boothstraat 31701244100v
JASPERS, MARCUSwijlen Markus Jaspers verkoper Grote Kerkstraat 271722246147v
KEIZER, MARIA Marretje Keiserverkoper Grote Ossenmarkt 11751252152r
AUGUSTINUS, Marrytye Augustinus verkoper Brouwersstraat 41614229212v
AUGUSTINUS, Marrytye Augustinus verkoper Brouwersstraat 41614229212v
DAM, MARTJEN Mart van Damkoper Liemendijk ZZ1798265120r
HIDDES, MARTJEN Mart Hiddes koper Zuiderstraat ZZ17342496v
, MARTEN Marten , c.u.huurders (p.j.)Prinsensteeg 31782260241v
, MARTENwijlen Marten verkoper onbekend1606228497v
, MARTEN Marten koordewerkernaastligger ten oosten Weverstraat 21692242382v
, MARTEN Marten schoenlappernaastligger ten noorden Fabrieksstraat1602228279v
, MARTENmr. Marten naastligger ten westen Grote Kerkstraat 3169324361v
, MARTENde kamer van Marten blekernaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 9164223523r
, MARTENde weduwe van Marten blekernaastligger ten westen Rapenburg164823646r
, MARTENals huurder Marten pannenbakkernaastligger ten zuiden Herenwaltje 71686242109v
, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten kuipernaastligger ten noorden Hondenstraat 71705244291r
, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten wieldraaierverpachter grond Voorstraat 75achter1612229111r
, MARTEN Marten bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg1602228318v
, MARTENwijlen Marten naastligger ten oosten Hoogstraat 281635233174r
, MARTEN Marten Betzauwkoper huisScheffersplein 71810268338v
, MARTEN Marten Betzauwnaastligger ten oosten Scheffersplein 71810268338v
, MARTEN Marten Betzauwnaastligger ten zuiden Scheffersplein 71810268338v
, MARTEN Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeZoutsloot 1071808268148v
, MARTEN Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeOoievaarsteeg 201808268148v
, MARTEN Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeScheffersplein 11808268148v
, MARTEN Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeOosterkeetstraat 81808268148v
, MARTEN Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeOosterkeetstraat 61808268148v
BOER, MARTEN [als huurder] Marten de Boernaastligger ten noorden Rozengracht 71802266130r
BOER, MARTEN Marten de Boer, c.u.huurder Hofstraat 4180226677v
BOER, MARTEN Marten de Boernaastligger ten noorden Zuiderstraat 151781260122r
BOS, MARTEN Marten Bosnaastligger ten oosten Noorderhaven 391808268161v
BOS, MARTEN Marten B. Bosnaastligger ten westen Noorderhaven 431789263110r
BOS, MARTEN de weduwe van Marten Bosnaastligger ten oosten Noorderhaven 39180826825r
BOS, MARTEN Marten Boskuiper (mr. -)koper Havenplein 261806267252r
BOS, MARTEN Marten Boskuiper (mr. -)verkoper Havenplein 261806267252r
BOS, MARTEN wijlen Marten Boskuiper (mr. -)verkoper Noorderhaven 181808268115v
BOS, MARTEN Marten Boschkuiper (mr. -)verkoper q.q. Brouwersstraat 81795264258v
BOS, MARTEN Marten Boschkuiper (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 791795264260r
, MARTEN Marten Buysmannaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1667239104v
, MARTENwijlen Marten van Geenenverkoper Zuiderhaven 9achter172724757v
KOSTER, MARTEN Marten Kosterslager (mr. -)huurder westelijk gedeelte (p.j.)Voorstraat 171799265193v
RADSMA, MARTEN Marten Radsmanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 5180426798r
RADSMA, MARTEN Marten Radsmauurwerkmaker (mr. -)koper huis en poltie guardinierslandZuidoostersingel1794264202r
RADSMA, MARTEN Marten Radsmanaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 11795264286v
RADSMA, MARTEN Marten Radsmahorlogemaker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 40181026946r
RADSMA, MARTEN Marten Radsmahorlogemaker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 40181026946r
RADSMA, MARTEN Marten Radsmahorlogemaker (mr. -)verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 241808268131r
RADSMA, MARTEN Marten Radsmanaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 11803266280r
RADSMA, MARTEN Marten Radsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 31807267335v
RADSMA, MARTEN Marten Radsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 6180226654v
RADSMA, MARTEN Marten Radsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 61805267128r
ROSEE, MARTEN Marten Roseekoper provisioneel en finaal dubbel huisGrote Kerkstraat 2416942434va
ROSEE, MARTEN Marten Roseekoper provisioneel en finaal dubbel huisHeiligeweg 1916942434va
ROSEE, MARTEN Marten Roseenaastligger ten noorden Voorstraat 69170124489r
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmaker (mr. -)koper door niaar huisRommelhaven 101698243381r
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 101698243381r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee, c.u.zeefmaker (mr. -)koper huis met benedenkamer en opkamer en turfzolderSint Jacobstraat 18170124491v
ROSEE, MARTEN Marten Roseekoopmankoper tuintjeSchoolsteeg1705244309r
ROSEE, MARTEN Marten Roseesleefmaker (mr. -)koper huisFranekereind 251696243190v
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 221699243399r
ROSEE, MARTEN Marten Roseenaastligger ten westen Nieuwstraat 621697243274r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee, c.u.zeefmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 1016992446r
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmaker (mr. -)verkoper Rommelhaven 1016992446r
ROSEE, MARTEN Marten Roseekoopmankoper huisVoorstraat 67172024672v
ROSEE, MARTEN Marten Roseenaastligger ten oosten Voorstraat 67172024672v
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 691701244123v
ROSEE, MARTEN Marten Rosee, c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 691701244123v
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmaker (mr. -)koper huisRommelhaven 81691242347v
, MARTEN Marten Roseyzeefmaker (mr. -)koper van 1/2 schoenmakersperkLiemendijk 381688242254r
, MARTEN Marten Roszeenaastligger ten westen Nieuwstraat 641705244306r
ROSEE, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Rozeenaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 221725246240v
ROSEE, MARTEN Marten Rozeeverpachter grond Grote Bredeplaats 1617182469r
ROSEE, MARTEN Marten Rozeenaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 16170924595r
ROSEE, MARTEN Marten Rozeenaastligger ten westen Sint Jacobstraat 16170924595r
ROSEE, MARTEN Marten Rozeekoopmanverkoper Rommelhaven 81717245307r
SMID, MARTEN Marten Smithuurder (p.j.)Vijver 31785261262r
VLIET, MARTEN Marten van Vlietkoper huisNoorderhaven 9180826884r
VONK, MARTEN Marten Vonkschipperkoper Zuiderhaven 77west1801265302r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 4west1701244128r
ABES, MARTEN Marten Abbes koordewerkerkoper huisBoth Apothekerstraat 9173124816r
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 51728247116v
ABES, MARTEN Marten Abbes koordewerker (mr. -)verkoper Hoogstraat 341732248107v
ABES, MARTENhet huis verkocht aan Marten Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 21705244304v
ABES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3175325385r
ABES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3175325385r
ABES, MARTEN Marten Abbes koper huis en tuintjeGardenierstraat 41704244264r
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 51717245283v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u.verkoper Romastraat ZZ171824630r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorterkoper huisRomastraat 4oost1697243305r
ABES, MARTEN Marten Abbes , ter zee absentkoper door niaar Romastraat 11706244334r
ABES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 41736249141r
ABES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 41741250186v
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorterverkoper Romastraat 4oost1705244271v
ABES, MARTEN Marten Abbes koordewerker (mr. -)koper door niaar kamerGardenierstraat 21716245259v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u.koordemakerkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat OZ1721246117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ1721246117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ1721246117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ1721246117v
ABES, MARTEN Marten Abes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 11706244334r
ALBERTS, MARTEN Marten Alberts bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 9179826581v
, MARTENwijlen Marten Aliffs verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
, MARTENwijlen Marten Aliffs verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
ALLERTS, MARTENwijlen Marten Allerts koper Lanen 71164323575r
ANDRIES, MARTENde huisinge van Marten Andries naastligger ten oosten Weverstraat 131717245292v
ANDRIES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Andries naastligger ten noorden Weverstraat 1317282475ra
ANDRIES, MARTEN Marten Andries naastligger ten noorden Weverstraat 151713245196r
ANDRIES, MARTEN Marten Andries , c.u.koper huis en hofFranekereind 401710245136v
ANDRIES, MARTEN Marten Andries naastligger ten oosten Franekereind 381722246142r
ANDRIES, MARTEN Marten Andries , c.s.naastligger ten oosten Noorderhaven 52172024675r
ANDRIES, MARTEN Marten Andries verkoper van 1/8 Zoutsloot 471701244103r
ATES, MARTEN Marten Ates huurder opkamer Kleine Bredeplaats 251740250131r
AUKES, MARTEN Marten Auckes verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
AUKES, MARTEN Marten Auckes verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
AUKES, MARTEN Marten Auckes bruidegom 1602228318v
AUKES, MARTENde kamer van Marten Auckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel onbekend WZ16312334v
AUKES, MARTENde kamer van Marten Auckes naastligger ten zuiden onbekend WZ16312334v
BERENDS, MARTEN Marten Beerns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6164923696r
BERENDS, MARTENwijlen mr. Marten Beerns koper Grote Bredeplaats1657237116r
BERENDS, MARTENde erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Grote Bredeplaats1657237116r
BERENDS, MARTENde erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Hondenstraat 131657237103v
BERENDS, MARTEN Marten Beernts omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)verkoper Karremanstraat 19164023495r
BOS, MARTEN BERENDS Marten Berends Boschkuiper (mr. -)koper huis en erf met zoldersNoorderhaven 411787262187r
BOUDEWIJNS, MARTEN Marten Boldewijn naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 41808268163r
BROERS, MARTEN Marten Broers , c.u.scheepstimmermankoper kamerHondenstraat 14164323593v
BROERS, MARTEN Marten Broers scheepstimmermankoper huis met een plaats daarachterSchritsen 41681241173v
BROERS, MARTENwijlen Marten Broers scheepstimmermanerflater Schritsen 41703244234v
BROERS, MARTEN Marten Broers naastligger ten oosten Lanen 54167524021va
BROERS, MARTEN Marten Broers , c.u.verkoper Hondenstraat 141652236212v
KLASES, MARTENhet huis van Marten Claasen , c.u.grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG])Simon Stijlstraat 6166623952v
KLASES, MARTEN Marten Claasen naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 6166623952v
KLASES, MARTEN Marten Claazen huurder (p.j.)Rommelhaven 61774258150v
KLASES, MARTEN Marten Claesen , c.s.koper huisLanen 85west166023817v
KLASES, MARTEN Marten Claessen naastligger Simon Stijlstraat 6166123895r
KLASES, MARTENhet huis van Marten Claessen grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG])Simon Stijlstraat 61664238228r
KLASES, MARTEN Marten Claessen naastligger ten zuiden* Simon Stijlstraat 61664238228r
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Bildtpoort (gebied)1663238186r
KLASES, MARTENwijlen Marten Clasen verkoper Hofstraat ZZ166623955v
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 161664238241r
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 141664238241r
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 121664238241r
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Zoutsloot NZ163123315v
KLASES, MARTEN Marten Clasen koper Bildtpoort (gebied) ZZ1663238168r
KLASES, MARTENde weduwe van Marten Clases naastligger ten westen Lanen 85oost1669239200v
KLASES, MARTEN Marten Clases slager (mr. varkens-)huurder (p.j.)Rommelhaven 61773258109r
KLASES, MARTEN Marten Clases bewoner huis bij de grote sluis Voorstraat ZZ1773258111r
KLASES, MARTEN Marten Clases koper schuurHofstraat ZZ1662238148r
KLASES, MARTEN Marten Clases , c.s.huurder Heiligeweg 8169324371v
KORNELIS, MARTEN Marten Cornelis verkoper Hofstraat 31809268306v
KRIJNS, MARTEN Marten Crijns naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ159822897r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks koper huisAchterstraat 31804267106v
DIRKS, MARTENde weduwe van Marten Dirks naastligger ten oosten Bargebuurt 261808268174v
DIRKS, MARTENde weduwe van Marten Dirks naastligger ten westen Bildtstraat 21805267109r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks varensgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 161806267195r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks varensgezelhuurder Grote Ossenmarkt 161806267195r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks koper Vissersstraat 121787262202v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks schipper (groot-)verkoper William Boothstraat WZ176425629r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks huurder Hofstraat 51794264223r
DIRKS, MARTENde weduwe van Marten Dirks naastligger ten westen Bildtstraat 2180426711v
DIRKS, MARTENwijlen Marten Dirks verkoper Bildtstraat 2180426711v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks huurder Rommelhaven 81776258261r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks timmerman op 's Lands fregat van oorlog De Pallas (tweede -)koper huisBildtstraat 21782260265r
DIRKS, MARTENde weduwe van Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat 4178826355v
DIRKS, MARTENde weduwe van Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat 41800265254v
DIRKS, MARTENde woning van Marten Dirks naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1763255182v
DIRKS, MARTENbewoner tot 12/5 1726 Marten Dirx naastligger ten noorden Schoolstraat 11726246254r
DOEIES, MARTEN Marten Dooyes huurder Zoutsloot 47171924649r
DOUWES, MARTEN Marten Douwes verpachter grond 1604228400v
DOUWES, MARTEN Marten Douwes koper finaal huis en getimmert1604228401r
DOUWES, MARTEN Marten Douwes verpachter grond 1604228401r
DOUWES, MARTEN Marten Douwes turfdragerkoper huisLanen 301755253234v
DOUWES, MARTENwijlen Marten Douwes erflater Franekerpoort (gebied)163923475v
DOUWES, MARTEN Marten Douwes verkoper Voorstraat 73achter1602228316v
DOUWES, MARTENhet sterfhuis van de weduwe van Marten Douwes verkoper Lanen 301782260267r
EEDES, MARTENhet huis van Marten Edes naastligger ten westen Weverstraat1654236261v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1668239175v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes koper twee kamersonbekend16772411v
ERNSTES, MARTENwijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 4172124692v
ERNSTES, MARTENwijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 6172124692v
ERNSTES, MARTENwijlen Marten Ernstes verkoper Both Apothekerstraat OZ1711245144r
EVERTS, MARTEN Marten Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 29172824773r
FEDDES, MARTENwijlen Marten Feddes verkoper van 1/2 Poortje1602228294r
FEDDES, MARTENde weduwe van wijlen Marten Feddes naastligger ten zuiden Poortje1601228268r
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822890v
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822891r
FEIKES, MARTENeen kamer en huis met als bewoner Marten Feickes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ163623412r
FEIKES, MARTEN Marten Feikes naastligger ten westen Voorstraat 60163823458r
FEIKES, MARTEN Marten Feikes naastligger ten westen Voorstraat 60163823460r
FEIKES, MARTEN Marten Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 601635233160r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten westen Schritsen 5west176425674r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmerman (huis-)verkoper Karremanstraat 16168424240r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 3176025517r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper Liemendijk NZ1682241232r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmermangeniaarde koper van 1/2 Hoogstraat 35175725495v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper Droogstraat168524292v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huisBildtstraat 15168424215v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten zuiden Lanen 6176125581v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 791763255238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 811763255238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper Bildtstraat 151689242276r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmermankoper huisWortelstraat 101759254240v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes puistermaker (mr. -)verkoper Liemendijk NZ1687242171v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Zoutsloot 261763255238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes geniaarde koper Vijverstraat 17168524264v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 831763255238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huisKarremanstraat 161682241203v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2175725480r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten oosten Schritsen 1oost176125563r
FOEKES, MARTEN Marten Foekes koper kamer met een ? plaats erachterAchterstraat NZ1697243330r
FOKKES, MARTENmeerderjarige vrijgezel Marten Fokkes timmermanverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten oosten Schritsen 1oost178126026v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 211787262223v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes timmermankoper huisKarremanstraat 231760254255r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat 817762594v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 251760254256r
FOKKES, MARTENwijlen Marten Fokkes verkoper Schritsen 31803266208r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes , meerderjarige jongemanverkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied)174425145r
FOKKES, MARTENde boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Karremanstraat 231803266210v
FOKKES, MARTENwijlen Marten Fokkes naastligger ten westen Zoutsloot 981803266212r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes koper huis en tuinNoorderhaven 53178526219r
FOKKES, MARTENwijlen Marten Fokkes verkoper Zoutsloot 981803266212r
FOKKES, MARTENwijlen Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat 121803266212r
FOKKES, MARTENde boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Wortelstraat 121803266212r
FOKKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Fokkes naastligger ten westen [staat: zuiden] Zoutsloot 521803266214r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten westen Schritsen 5west1800265216r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes koopmankoper huis en weefwinkel voor drie getouwenZoutsloot 98178126013r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten westen Zoutsloot 98178126013r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 25178826313r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes timmermanverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten westen Noorderhaven 551786262119r
FRANSES, MARTEN Marten Frans executeurverkoper q.q. Liemendijk NZ162623197v
FRANSES, MARTEN Marten Frans Kylexecuteurverkoper q.q. Kerkpad WZ162523152v
GERBENS, MARTEN Marten Gerbrens verkoper William Boothstraat 11599228161v
GERLOFS, MARTENwijlen Marten Gerliffs verkoper van 1/2 William Boothstraat 1161122920r
GERLOFS, MARTENde kamer recht tegenover dit huis, van de weduwe van Marten Gerlifs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat162823255v
GERLOFS, MARTENwijlen Marten Gerloffs protesteert vanwege een vordering Kleine Bredeplaats 151599228159r
GERRITS, MARTEN Marten Gerryts verkoper Hoogstraat 121764256263r
GILLES, MARTENde weduwe van Marten Gilles naastligger ten westen Romastraat 4oost1752252213r
GILLES, MARTEN Marten Gilles naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4173524935v
GILLES, MARTENde weduwe van Marten Gilles naastligger ten westen Romastraat 4oost1752252191r
GILLES, MARTEN Marten Gilles naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 121732248127v
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gilles Mesdagnaastligger ten westen Prinsenstraat 41725246246r
MESDAG, MARTEN GILLESwijlen Marten Gilles Mesdagkoper Romastraat ZZ17492523v
MESDAG, MARTEN GILLESwijlen Marten Gilles Mesdagverkoper Romastraat ZZ175325366r
GILLES, MARTEN Marten Gillis , c.s.naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 121727246301v
GILLES, MARTEN Marten Gillis , c.u.bode (koopmans-)koper huisKroonsteeg 51712245172r
GILLES, MARTEN Marten Gillis bode (koopmans-)verkoper Kroonsteeg 51714245224r
GILLES, MARTEN Marten Gillis naastligger ten zuiden Brouwersstraat 41732248101r
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdagverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101735249103v
MESDAG, MARTEN GILLESwijlen Marten Gillis Mesdagmakelaarverkoper Brouwersstraat 817392504r
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdagmakelaarverkoper Noorderhaven 411737249198r
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdaghmakelaarverkoper van 1/2 Noorderhaven 44173124864r
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdagh, c.u.verkoper Schritsen 431646235226v
HANSES, MARTEN Marten Hansen koper kamerRomastraat 61646235208r
HANSES, MARTENwijlen Marten Hansen verkoper Franekereind 10175025286r
HANSES, MARTEN Marten Hanses verkoper Romastraat ZZ1650236104v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
HARMENS, MARTEN Marten Harmens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
HARMENS, MARTENde weeskinderen van wijlen Marten Harmens verkoper Grote Bredeplaats NZ1634233136r
HAIES, MARTEN Marten Hayes schipper (wijd-)koper hoekhuisonbekend1664238204r
HAIES, MARTEN Marten Hayes verkoper Zeilmakersstraat 21168524274v
HAIES, MARTEN Marten Hayes verkoper Zoutsloot 1168524279v
HERES, MARTENwijlen Marten Heeres koper in de zuider nieuwestad162523185v
HERES, MARTENwijlen Marten Heeres koper Schritsen 41162523185v
HERES, MARTENde weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeres naastligger ten oosten Noorderhaven 90162523139v
HERES, MARTENde weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeres naastligger ten oosten Noorderhaven 90161623019r
HERES, MARTEN Marten Heeres koper huis, houtstek en ledige plaatsNoorderhaven NZ1604228388r
HERES, MARTENwijlen Marten Heeres verkoper van 1/6 Noorderhaven 33161723070r
HERES, MARTENwijlen Marten Heeres verkoper van 1/6 Noorderhaven 33achter161723070r
HERES, MARTENde weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeris naastligger ten oosten Noorderhaven 291624230382r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricks scheepstimmermanverkoper Franekertrekvaart NZ162423114v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricks scheepstimmermankoper ledige plaats of huisstede, met houtstek of gebouw daar opZuiderhaven 491623230348v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricks aanhandelaar huis en 1/2 helling of braubankFranekertrekvaart 131620230211v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricks verwandelaar Vijverstraat 41620230212r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricx scheepstimmermangrondpacht verschuldigd aan dit perceel Vijverstraat 6161623020v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricx naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat16152307r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricx naastligger ten noorden Brouwersstraat 41605228486r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks naastligger ten westen Lanen 91806267211v
HENDRIKS, MARTJEN Marten Hendriks matroos op het Prinsenjachtkoper Brouwersstraat 317882632v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks tegelbakkerkoper huisHofstraat 2717762597av
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks naastligger ten zuiden Poortje 131805267112v
HENDRIKS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Hendriks naastligger ten westen Lanen 9181026922v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks tegelbakkerverkoper Hofstraat 271778259149v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks , n.u.naastligger ten oosten Hoogstraat 161787262181r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks stuurman op het Statenjachtverkoper Hoogstraat 181787262211v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks matroos op het Prinsenjachtkoper huisLanen 71763255217v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks matroosverkoper van 1/5 van 1/3 Liemendijk 2175725480r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks matroosverkoper q.q. Liemendijk 2175725480r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks matroosverkoper q.q. Liemendijk 2175725480r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks koper door niaar Hoogstraat 181782260302v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 1016862429ra
HERES, MARTENde weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heris naastligger ten oosten Noorderhaven 901626231106r
HERES, MARTENhet huis van wijlen Marten Heris grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 471622230302r
HERES, MARTENde kamer van Marten Heris naastligger ten noorden* Voorstraat 471622230302r
HERES, MARTENwijlen Marten Heris verkoper Noorderhaven 92163723425r
HESSELS, MARTEN Marten Hessels verkoper van 1/3 Hoogstraat 33oost1729247275v
HIELKES, MARTEN Marten Hylckes , c.u.koper huis en hof genaamd het Hensthofften noordoosten van Harlingenhet Henst Hoff1663238183v
HIELKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Hylckes verkoper ten noorden van Harlingen1668239148r
HIELKES, MARTENhet Hensthof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Hylckes naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingenhet Hensthof1668239175r
HIELKES, MARTEN Marten Hylkes , c.u.huurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen1651236167r
IEMES, MARTEN Marten Iemes koper huis en loodsGrote Kerkstraat 161658237148r
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts koper huis met plaatsGardenierstraat ZZ1601228263v
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 151601228243r
IJSBRANDS, MARTENhuis of erf van Marten IJsbrandts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 241604228392v
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts koper provisioneel huisBrouwersstraat1598228121r
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 151601228250r
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts verkoper Gardenierstraat ZZ1605228452v
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrants verkoper q.q. William Boothstraat 351605228478v
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerverkoper Zuiderstraat 17178326187r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerverkoper Zuiderstraat 21178326187r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerverkoper Zuiderstraat 2178326187r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerkoper huis of herberg genaamd het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 17het Posthuis1779259180r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerkoper stalling naast herberg het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 211779259180r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerkoper stalling of wagenhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 21779259180r
JANS, MARTEN Marten Jans koopmankoper huisSteenhouwersstraat 41811269147r
JANS, MARTEN Marten Jans naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 61798265114r
JANS, MARTEN Marten Jans zeemanverkoper Noorderhaven 581760254260r
JANS, MARTEN Marten Jans naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1730247333r
MEY, MARTEN JANS Marten Jans van der Meyschipper (schuit-)koper huis en bleekveldBildtstraat 231800265220v
MEY, MARTEN JANSwijlen Marten Jans van der Meyschipper (schuit-)verkoper Bildtstraat 23180726816r
JANS, MARTEN Marten Jans Slierekoper kamer of huisRinnertspijp 4162423126r
JANS, MARTEN Marten Jansen koper kamer/woningRommelhaven 18drie_achter1723246163v
JANS, MARTEN Marten Jansen blekernaastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)164323595v
JANS, MARTEN Marten Jansen , absentverkoper Zoutsloot 78172724739r
JANS, MARTEN Marten Jansen , c.u.blekerkoper hofKerkpoort (gebied)1645235172v
JANS, MARTEN Marten Jansen verkoper van 1/2 Scheerstraat 121741250165r
JANS, MARTEN Marten Jansen huurder voorste kelder met aparte ingang (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
JANS, MARTENde weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Jansen blekernaastligger ten westen Rozengracht 271651236147r
JANS, MARTEN Marten Jansen blekerverkoper Kromme Elleboogsteeg NZ1644235128r
JANS, MARTEN Marten Jansen rogdrager (oud -)verkoper Romastraat NZ1733248261r
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten oosten Werfpad ZZ1734248328r
JANS, MARTEN Marten Jansen blekerverkoper Kerkpoort (gebied)164323568r
JANS, MARTEN Marten Jansen verkoper Rommelhaven 18drie_achter1729247242v
JANS, MARTEN Marten Jansen verkoper Romastraat 31680241102r
JANS, MARTENwijlen Marten Jansen koper Lanen 301626231159r
JANS, MARTEN Marten Jansen schipperverkoper van 1/3 Liemendijk ZZ1729247266r
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten westen Romastraat 5166623943r
JANS, MARTEN Marten Jansen , c.u.koper huis, weefwinkel, loods en plaatsRomastraat 31658237158v
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten zuiden Werfpad ZZ1716245275v
JANS, MARTEN Marten Jansen , c.u.geniaarde koper buiten Harlingen1647235255r
JANS, MARTEN Marten Jansen Slierenaastligger ten westen Voorstraat 381621230291v
JANS, MARTEN Marten Janssen verkoper Zuiderstraat1606228494r
JANS, MARTENwijlen Marten Janssen Slierekoper onbekend163723443v
JANS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Janssen Sliereverkoper Sint Odolphisteeg 3163723446v
JANS, MARTENde kinderen en erfgenamen van wijlen Marten Janssen Sliereverkoper Rinnertspijp 4163723438v
JANS, MARTEN Marten Jansz , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 441807267299v
JANS, MARTEN Marten Jansz winkelierkoper door niaar huisNoorderhaven 58175625424r
JILLES, MARTEN Marten Jilles makelaarnaastligger ten oosten Prinsensteeg 11729247254v
MESDAG, MARTEN JILLES Marten Jillis Mesdaghmakelaarverkoper van 1/18 Zuiderhaven ZZ1725246218v
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes chirurgijngeniaarde koper Zuiderhaven ZZ168024176r
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes chirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 371694243116v
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes naastligger ten oosten Lanen 37168524280r
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes chirurgijn (mr. -)koper dwarshuisVianen 2167924143r
JOHANNES, MARTEN Marten Joannis chirurgijn (mr. -)koper huisLanen 391675240209r
JOHANNES, MARTENmr. Marten Joannis chirurgijnkoper Hoogstraat 37167124041v
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes* naastligger ten westen Hoogstraat 381809268280r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes timmerman (huis-)verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes chirurgijn (mr. -)koper huis, loods en plaats met een eigen steeg ten oostenGrote Kerkstraat 1a1663238170v
JOHANNES, MARTENmr. Marten Johannes naastligger ten oosten Schritsen159722872r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes chirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 23west168424213r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes huurder Lanen 91173124848r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes timmermansknecht (huis-)koper huisHoogstraat 361784261245v
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Hoogstraat 37168424249r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes naastligger ten oosten Lombardstraat 11803266301v
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes naastligger ten noorden Hoogstraat 341802266154v
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes [staat: Hendriks] naastligger ten noorden Lombardstraat 11802266156r
STELLINGWERF, MARTEN JOHANNESmr. Marten Johannes Stellingwerffverkoper Schritsen 361599228164r
JOHANNES, MARTENmr. Marten Johannis* naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31668239150r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannis , c.soc.chirurgijnverkoper Grote Kerkstraat 1a1712245166v
JOHANNES, MARTENmr. Marten Johannis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31706244323v
JOHANNES, MARTENmr. Marten Johannis chirurgijnverkoper van 1/2 Lanen 391712245182r
JOHANNES, MARTENmr. Marten Johannis chirurgijnverkoper Vianen 21705244310r
JOOSTES, MARTEN Marten Joostes lichtervaarderkoper twee kamersSint Odolphisteeg OZ1689242272r
JURJENS, MARTEN Marten Jurjens matrooskoper Romastraat ZZ1758254158v
LASES, MARTEN Marten Laessen* schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 51635233161r
LASES, MARTEN Marten Laessen schoenmaker (mr. -)koper voor- en achterhuisVoorstraat 31633233124v
LASES, MARTEN Marten Lases Joch?verkoper Zoutsloot 1165523745r
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes , c.u.koper woningLombardstraat1668239131v
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 311696243241r
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes verkoper Hoogstraat 35166523911v
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 311683241259v
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 31168524266r
LOLLES, MARTEN Marten Lollis verkoper Simon Stijlstraat 71620230223v
MARTENS, MARTEN Marten Martens huurder Tiepelsteeg169324346r
MARTENS, MARTEN Marten Martens scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 helling en het gehele huisNoorderkade 131687242200v
MARTENS, MARTEN Marten Martens scheepstimmerman (mr. -)huurder Noorderkade 131687242200v
MARTENS, MARTEN Marten Martens bewoner Bargebuurt1681241138r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg1759254227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1759254227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens koper dwarshuis waarin twee woningen, en hofRozengracht 8165623794v
MARTENS, MARTENde weduwe van Marten Martens bewoner Zoutsloot 62168024197r
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 161749251259v
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 16175025267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u.verkoper Kleine Bredeplaats 121657237111v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 161753253111r
MARTENS, MARTEN Marten Martens verkoper Schritsen 81622230302v
MARTENS, MARTENwijlen Marten Martens* waterhalerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 91691242371r
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)koper woningGardenierstraat 181751252124v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u.verkoper Schritsen1644235144r
MARTENS, MARTEN Marten Martens verkoper Noorderkade 131697243329v
MARTENS, MARTEN Marten Martens koper kamer met ledige plaats daar achteronbekend NZ1622230294r
MARTENS, MARTENde weduwe van Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1767256249r
MARTENS, MARTENde weduwe van Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ1767256249r
MARTENS, MARTEN Marten Martens waterhalerkoper huisNieuwstraat 91688242253r
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u.werkbaaskoper huis, loods en plaatsjeKleine Bredeplaats 12165623755r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1729247267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ1729247267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens bewoner Simon Stijlstraat 31633233123r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg1732248125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1732248125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten noorden Romastraat 351731247390r
MARTENS, MARTEN Marten Martens gleibakkerbewoner Zoutsloot 62167924156v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten westen Kerkpad 161763255220v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 161751252168v
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blauschipper (groot-)verkoper Voorstraat 31658237153r
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blauverkoper Rozengracht 81659237200v
MEINTES, MARTEN Marten Meyns bruidegom 1601228276r
MAST, MARTEN MICHIELS Marten Michielsen Mast, c.u.ververhuurder (p.j.)Lanen 861692242376r
OKKES, MARTENwijlen Marten Ockes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168124132va
OKKES, MARTENwijlen vroedsman Marten Ockes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168024176r
OKKES, MARTENwijlen vroedsman Marten Ockes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168024176r
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u.verkoper Heiligeweg 111662238123r
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u.koper provisioneel 2/3 huisZuiderhaven 13166823928ra
OKKES, MARTEN Marten Ockes eigenaar van 1/3 Zuiderhaven 13166823928ra
OKKES, MARTENvroedschap Marten Ockes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper hof met bomen en plantenZuiderstraat1674240167v
OKKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes , c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1688242248v
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u.koper huisHeiligeweg 18164923698r
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u.verkoper Heiligeweg 18166023815r
OKKES, MARTENde drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven 36oost168024170v
OKKES, MARTENde drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Grote Werf 2zuid168024170v
OKKES, MARTENde drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
OKKES, MARTENde drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
OKKES, MARTENde drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
OKKES, MARTEN Marten Ockes scheepstimmerman (mr. -)koper timmerwerfZuiderhaven 18167224099v
OKKES, MARTENmr. Marten Ockes naastligger ten zuiden Grote Werf 2noord1669239193v
OKKES, MARTENde drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
OKKES, MARTEN Marten Ockes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 241668239178v
OKKES, MARTENde timmerwerf van wijlen vroedsman Marten Ockes naastligger Zuiderhaven ZZ168124132va
OKKES, MARTEN Marten Okkes , c.u.koper huis, loods en plaatsGrote Werf 2zuid1662238154r
PIEBES, MARTEN Marten Piebes verpachter grond Kruisstraat 5oost1623230340r
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg162523154v
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes bakkerverpachter grond Franekereind 13162523145r
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond onbekend1622230323r
PIETERS, MARTEN Marten Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 23161623042v
PIETERS, MARTEN Marten Pieters koemelkerhuurder Nieuweburen 271759254233v
PIETERS, MARTENhet huis en kamer van Marten Pieters kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221677240260r
PIETERS, MARTENhet huis en kamer van Marten Pieters kuiper (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 221677240260r
PIETERS, MARTEN Marten Pieters kuipernaastligger ten noorden Hondenstraat 91677240261v
PIETERS, MARTENwijlen Marten Pieters verkoper Rozengracht 301629232107r
PIETERS, MARTEN Marten Pieters verkoper Zoutsloot WZ1688242233v
PIETERS, MARTENwijlen Marten Pieters verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg161723097v
PIETERS, MARTEN Marten Pieters verkopers als erfgenamen van Achterstraat NZ1682241199r
PIETERS, MARTENhet nagelaten weeskind van wijlen Marten Pieters kangieterverkoper ten zuiden van Harlingen162423133v
PIETERS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Pieters naastligger ten westen Schritsen 431623230334v
FABER, MARTEN PIETERS Marten Pieters Faberkangieternaastligger ten zuiden Noorderhaven 102161623036v
PIETERS, MARTEN Marten Piters koper 1/2 panwerk, loods en plaats daarachterRozengracht ZZ1626231135r
PIETERS, MARTEN Marten Piters eigenaar van 1/2 Rozengracht ZZ1626231135r
PIETERS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34163823456r
PIETERS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 3416422352r
POPPES, MARTEN Marten Poppes verkoper Zuiderhaven 65169924425v
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper onbekend1606228497v
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper onbekend1606228497v
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper onbekend1606228497v
PIEBES, MARTEN Marten Pybes bakkerverkoper q.q. Kleine Kerkstraat1600228190v
PIEBES, MARTENhet sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
PIEBES, MARTENhet sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
PIEBES, MARTEN Marten Pybes bakkerverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 71599228184r
PIEBES, MARTENde hof van Marten Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ161222997r
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Pybes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1605228485v
PIETERS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Pyeters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 36163923471v
PIETERS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Pyters naastligger ten westen Schritsen NZ1623230345v
PIETERS, MARTENde weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Pyters naastligger ten noorden Brouwersstraat 231635233166r
PIETERS, MARTENde weduwe van Marten Pyters naastligger ten zuiden [staat: oosten] Brouwersstraat 191633233120r
PIETERS, MARTENde weduwe van Marten Pyters huurder Brouwersstraat 211633233122r
PIETERS, MARTENhet weeskind van wijlen Marten Pyters verkoper Rozengracht 221629232110v
PIETERS, MARTENwijlen Marten Pyters verkoper Rozengracht 221629232110v
PIETERS, MARTEN Marten Pytters koper Lombardstraat16832429v
PIETERS, MARTEN Marten Pytters kuiperverkoper Kruisstraat 5west167024031r
PIETERS, MARTEN Marten Pytters koemelkerhuurder Nieuweburen 271758254135r
PIETERS, MARTEN Marten Pytters eigenaar van 1/2 Achterstraat NZ1681241169r
PIETERS, MARTEN Marten Pytters naastligger ten oosten Rozengracht 201620230213r
REINERS, MARTENcrediteuren van Marten Reiners verkocht aan de verkopers Wortelstraat 1167824122r
REINERS, MARTENwijlen Marten Reyners verkoper Hoogstraat 271677240270r
RIJKS, MARTEN Marten Rijckes koper 1/12 huisSimon Stijlstraat1605228467r
REMMERTS, MARTEN Marten Rimmerts huurder (p.w.)Zoutsloot 961803266240v
RIPPERTS, MARTEN Marten Rippers verkoper q.q. Lanen NZ1604228428v
RIPPERTS, MARTEN Marten Rippers verkoper q.q. Lanen NZ1604228428v
RIPPERTS, MARTEN Marten Ripperts bruidegom 1606228498v
RIPPERTS, MARTEN Marten Ripperts verkoper q.q. Lanen NZ1604228385v
RIPPERTS, MARTEN Marten Ripperts verkoper q.q. Lanen NZ1604228385v
RIPPERTS, MARTEN Marten Ripperts verkoper q.q. Lanen NZ1604228385v
SALVES, MARTEN Marten Salves naastligger ten westen Zoutsloot NZ168024121va
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4168124135ra
SALVES, MARTEN Marten Salvus koper huisHeiligeweg 2166623952r
SALVES, MARTEN Marten Salvus schipper (wijd-)koper huisKerkpoortstraat1663238191r
SALVES, MARTEN Marten Salvus , c.u.koper Kerkpoortstraat1663238192v
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Liemendijk1682241221v
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4166623911va
, MARTEN Marten Salwus schipper (wijd-)koper huis, tuin en plaatsZoutsloot NZ1675240184r
SCHELTES, MARTEN Marten Scheltes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 61794264200v
SIKKES, MARTEN Marten Sickes verkoper Kromme Elleboogsteeg161623047v
SIERKS, MARTEN Marten Siercx verkoper Lanen 37161122946r
SJOUKES, MARTEN Marten Sjoukes , c.u.huurder Drie Roemersteeg 51782260168v
STOFFELS, MARTENde weeskinderen van wijlen Marten Stoffels koper Voorstraat ZZ1600228212v
STOFFELS, MARTENde nagelaten weeskinderen van wijlen Marten Stoffels koper Jekelsteeg 11599228180r
SIEMENS, MARTEN Marten Symons naastligger Achterstraat1601228265r
SIEMENS, MARTEN Marten Symons verkoper Zuiderstraat1602228295r
SIEMENS, MARTEN Marten Symons verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
SIEMENS, MARTEN Marten Symons verkoper Noorderhaven 661602228295r
SIEMENS, MARTEN Marten Symons verkoper onbekend1601228259r
SIEMENS, MARTEN Marten Symons naastligger ten westen Hoogstraat 251601228251v
TJALLINGS, MARTENwijlen Marten Tiallings verkoper Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouweraanhandelaar 6 1/2 pm landten zuidoosten van Harlingen166023857r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouwernaastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen166023857r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes naastligger ten zuiden Rommelhaven 241663238169v
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouwerverwandelaar ten zuidoosten van Harlingen166023857r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes koper hof met vruchtbomen en planten, prieel en een vijverLombardstraat1669239198v
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter1667239121r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouwernaastligger ten zuiden Rommelhaven 181652236187v
TJEPKES, MARTENde brouwerij van Marten Tiepkes naastligger ten noorden Noordijs 41652236190v
RADSMA, MARTEN TJEERDSde minderjarige Marten Tjeerds Radsmaverkoper Voorstraat 481782260163v
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Liemendijk NZ16792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Franekerpoort (gebied)16792416ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes bewoner Noordijs 1516792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noordijs 1516792416ra
TJEPKES, MARTENde meerderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noordijs 1516792416ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes verkoper Liemendijk1675240203r
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noordijs 416792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noordoosten van Harlingen16792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
TJEPKES, MARTENde weduwe van Marten Tjepkes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter167924135r
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater Achterstraat 49168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater ten zuiden van Harlingen168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater ten zuiden van Harlingen168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater Franekereind NZ168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes verkoper Achterstraat NZ1675240197r
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater Rommelhaven 18een_achter168124130ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noorderhaven 4316792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noorderhaven 4116792416ra
WABES, MARTEN Marten Wabbes verkoper Noorderhaven 521620230231r
WABES, MARTEN Marten Wabbes schoenmaker (mr. -)koper kamer met plaatsonbekend1622230322v
WABES, MARTEN Marten Wabbes koper huisBrouwersstraat 41605228486r
WIEGERS, MARTEN Marten Wiegers* molenmakernaastligger ten zuiden Zuiderplein 11710245132r
WIEGERS, MARTENde nagelaten boedel van wijlen Marten Wiegers molenmaker (mr. -)verkoper Zuiderplein 5noord1721246125r
WILLEMS, MARTEN Marten Willems zadel- en schoenmaker (mr. -)koper woning en ledige plaats daarvoorVoorstraat 73achter170724531r
WILLEMS, MARTEN Marten Willems zadel- en schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 73achter170724531r
WILLEMS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Willems naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 191717245304v
WIEBES, MARTEN Marten Wybes verkoper Grote Kerkstraat 21702244140v
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vlietbrugman Kettingbrugverkoper Noorderhaven 3180826883r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vlietnaastligger ten westen Noorderhaven 111809268203r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vlietkoper huisNoorderhaven 3180426751v
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes Vlietbakker (mr. -)huurder Rommelhaven 281784261143r
WIEGERS, MARTEN Marten Wygers molenmaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 5169924430r
WIEGERS, MARTEN Marten Wygers naastligger ten oosten Brouwersstraat 5169924430r
WIEGERS, MARTEN Marten Wygerts molenmakernaastligger ten noorden Rozengracht 51705244298r
IEDES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Yedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ166023840r
IEMES, MARTENwijlen Marten Yemes verkoper Grote Kerkstraat 16168224150ra
, MARTEN Marten Yenses geniaarde koper Grote Kerkstraat 17achter16652397v
IEMES, MARTEN Marten Ymes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18166523923v
HILARIUS, MARTEN SIETSES Marten Zytses Hilariusverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 61809268260r
HILARIUS, MARTEN SIETSES Marten Zytses Hilariusverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 81809268260r
HILARIUS, MARTEN SIETSES Marten Zytses Hilariusverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 21809268260r
BRUINS, MARTEN Martens Bruins verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1733248187v
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdagmakelaarnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 81733248245r
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdaghnaastligger ten oosten Prinsensteeg 11733248214r
ELIAS, MARTJEN Martentie Elias koper Kerkpoortstraat 11784261239v
FRIESES, Martge Fries naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1613229156r
PIEBES, de erfgenamen van wijlen Martge Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg161222994r
HIDDES, MARTJEN Martgen Hiddes koper Heiligeweg 501601228261r
PIEBES, MARTJENde kamers van wijlen Martgen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2161222994v
GIJSBERTS, MARTJENde weduwe Martgie Gijsberts naastligger ten oosten Scheerstraat 8west161122933v
ALBERTS, MARTJEN Martgien Alberts koper Sint Odolphisteeg OZ161723099r
KORNELIS, MARTJEN Martgien Cornelis bruid 1604228403r
GIJSBERTS, MARTJEN Martgien Gijsberts koper door niaar hofstede of ledige plaatsScheerstraat 8west161122933v
, MARTJEN Martgien Willkens koper Lanen 37161122946r
, MARTHAjuffrouw Martha Arkelsgeniaarde koper Rozengracht 7west1726246251r
DAM, MARTHA Martha van Damkoper Anjelierstraat 391809268266r
DAM, MARTHA Martha van Damkoper Anjelierstraat 411809268266r
, MARTHA Martha Erkelenskoper van 1/2 huisRozengracht 7west1728247126v
, MARTHA Martha Erklensverkoper Rozengracht 71728247130r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Cuiperverkoper Noorderhaven 891791263345r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper Hoogstraat 221798265108v
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper van 1/3 Noorderhaven 891785261259v
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper Noorderhaven 621790263250r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperkoper van 1/2 Noorderhaven 891790263198r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperkoper huis en voormalige bakkerijNoorderhaven 121788262269r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper Noorderhaven 121789263169r
KUIPERS, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperskoper Noorderhaven 621780259269v
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuyperverkoper Hoogstraat 221787262152r
ISAAKS, MARTHA Martha Ysaacks koper Voorstraat 811806267218v
ISAAKS, MARTHA Martha Ysaacks koper Voorstraat 81achter1806267218v
, MARTENwijlen Marthen erflater Franekereind 3161723098v
ALLERTS, MARTEN Marthen Allerts verkoper van 1/2 Zuiderhaven 9161523012r
DOUWES, MARTEN Marthen Douues naastligger ten noorden Oosterkeetstraat1612229117r
DOUWES, MARTENde weduwe en erfgenamen van wijlen Marthen Douues naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1614229203r
FEDDES, MARTENde weduwe van Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 71613229141r
FEDDES, MARTENde weduwe van Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 91613229141r
FEDDES, MARTENde weduwe van Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 111613229141r
FEIKES, MARTEN Marthen Feyckes , c.soc.bewoner Voorstraat 581619230160v
FEIKES, MARTEN Marthen Feyckes huurder Voorstraat 581618230150r
FRIESES, MARTEN Marthen Fries naastligger ten oosten Kerkpoortstraat161723077r
HENDRIKS, MARTEN Marthen Hendricks verkoper Sint Jacobstraat 151613229171r
HESSELS, MARTENhet weeskind van wijlen Marthen Hessels verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 371617230104r
IJSBRANDS, MARTEN Marthen Isbrants koper finaal huisHeiligeweg 191603228380ar
IJSBRANDS, MARTEN Marthen Isbrants crediteur (triumphant) Heiligeweg 191603228380ar
JOCHEMS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marthen Joachims Hoeffnagelverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
PIETERS, MARTEN Marthen Pieters verkoper q.q. Vijverstraat 8161723058r
PIETERS, MARTEN Marthen Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 231618230149r
, MARTEN Marthen Piethers naastligger ten noorden Brouwersstraat 231614229201r
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg1613229132v
PIEBES, MARTENde weduwe en erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg161723097v
PIEBES, MARTENde kamers van wijlen Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1618230123r
PIEBES, MARTENde hof van Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1606228505r
PIETERS, MARTENhet weeskind van Marthen Pyters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg1613229132v
MARTENS, MARTJEN Marthien Martens koper Bildtpoort (gebied) WZ163323394v
, Marthijn Davijnnaastligger ten oosten Voorstraat 201618230147r
NAUTA, MARTJEN Martie Nautaverkoper van 1/2 Noorderhaven 53178526219r
EEDES, de plaats van Martie Aedes naastligger ten noorden Weverstraat ZZ1629232104r
, MARTJEN Martie Gestels koper Noorderhaven 331630232150r
HANSES, MARTJEN Martie Hansen verkoper Zuiderhaven 77west168524275r
NAUTA, MARTJEN J. Martie J. Nautaverkoper Noordijs 41782260254r
VERHAGEN, MARTJEN JOHANNES Martie Johannis Verhagenverkoper van 1/4 Noorderhaven 971697243271v
SALVES, MARTJEN Martie Salvus koper onbekend1677240269r
TEEKES, MARTJENwijlen Martie Taekes verkoper Zuiderhaven 241795264268v
WILKES, MARTJEN Martie Wilckes verkoper Lanen 371612229124r
EEDES, MARTJEN Martien Aedes naastligger ten westen Weverstraat ZZ163323398r
EEDES, MARTEN Martien Aedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1630232152r
EEDES, MARTEN Martien Aedes naastligger ten westen Weverstraat163923488v
ALLES, MARTEN Martien Aeles naastligger ten westen Hofstraat1619230185r
ARENDS, MARTJEN Martien Aerns verkoper Vijverstraat 6161623020v
ARENDS, MARTJEN Martien Aerns verkoper (gesuccumbeerde) Herenknechtenkamerstraat16152307r
ARENDS, MARTJENwijlen Martien Aernts verkoper Vijverstraat 8161723058r
ALBERTS, MARTJEN Martien Alberts koper 1/2 huis met een klein plaatskeSint Jacobstraat1612229104r
ANDRIES, MARTJEN Martien Anderys huurder Nieuwstraat WZ17392508r
ANDRIES, MARTJENwijlen Martien Anderys erflater Nieuwstraat WZ17392508r
ANNES, MARTENde erfgenamen van wijlen Martien Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 201691242349r
ANNES, MARTENde erfgenamen van wijlen Martien Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 22172024689v
BOUWES, MARTENde erfgenamen van wijlen Martien Bouwens naastligger ten noorden Noorderhaven 791713245186r
BOUWES, MARTENde erfgenamen van wijlen Martien Bouwens naastligger ten noorden Bildtstraat 241713245186v
KLASES, MARTEN Martien Claases koper kamerPeterseliestraat OZ1689242298r
KLASES, MARTEN Martien Claeses verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ167624031va
KLASES, MARTEN Martien Claeses verkoper van 1/4 Heiligeweg 27noord167624031va
KLASES, MARTEN Martien Claeses verkoper van 1/4 Heiligeweg 27midden167624033ra
KLASES, MARTJEN Martien Clases koper kamerLanen 71vier_achter168024169v
DIRKS, MARTJEN Martien Dirx koper Hoogstraat 101626231129r
DIRKS, MARTEN Martien Dirx , c.m.verkoper Liemendijk NZ1706244315v
EEDES, MARTJENhet huis van Martien Edes naastligger ten westen Weverstraat ZZ1656237100r
EISES, MARTEN Martien Eyses huurder ten noorden van Harlingen1702244179r
FEDDES, MARTJEN Martien Feddes verkoper van 1/18 William Boothstraat 371676240222r
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
FLORIS, MARTJENde verkoper Martien Floris naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23achter161723058r
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23achter161723058r
FREERKS, MARTJEN Martien Freerx verkoper van 1/3 Noordijs 91645235170v
HANSES, MARTEN Martien Hanses verkoper Zuiderhaven164823623v
HANSES, MARTJEN Martien Hanses verkoper Kerkpad167224089r
HARMENS, MARTJEN Martien Harmens verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg161723097v
HENDRIKS, MARTJEN Martien Hendriks verkoper van 1/8 Herenwaltje 171733248268r
HENDRIKS, MARTJEN Martien Hendriks verkoper van 1/8 Herenwaltje 191733248269v
HENDRIKS, MARTJEN Martien Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 11733248271r
HENDRIKS, MARTJEN Martien Hendriks naastligger ten oosten Hoogstraat 221733248272v
HENDRIKS, MARTJEN Martien Hendriks verkoper van 1/8 Hoogstraat 221733248272v
HESSELS, MARTJEN Martien Hessels naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 151657237110v
HESSELS, MARTJEN Martien Hessels naastligger ten westen Noorderhaven 351652236216v
HESSELS, MARTJEN Martien Hessels* verkoper Noorderhaven 351652236216v
IJSBRANDS, MARTJEN Martien IJsbrandts koper Rozenstraat 1170924591v
JAKOBS, MARTJEN Martien Jacobs verkoper Pothondjessteeg 81635233166v
JAKOBS, MARTJEN Martien Jacobs verkoper Droogstraat 16164023491v
JANS, MARTJENwijlen Martien Jans koper door niaar Hoogstraat 361606228498r
JANS, MARTJEN Martien Jans , moeder van kindskinderen van de verkoperseteruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Brouwersstraat 12noord165623797r
JANS, MARTJEN Martien Jans , voor haar kinderenteruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Brouwersstraat 12noord165623797r
JANS, MARTJEN Martien Jansen koper Hoogstraat 41163123316r
JILLES, MARTEN Martien Jilles , c.s.naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 121724246197v
NAUTA, MARTEN MEILES Martien Meyles Nautanaastligger ten noorden Noordijs 4175625427r
PIETERS, MARTJEN Martien Pieters koper Lanen 751614229227v
PIETERS, MARTJEN Martien Pieters koper Liemendijk1620230218v
PIETERS, MARTEN Martien Pieters crediteur (triumphant) Sint Jacobstraat 81600228219r
PIETERS, MARTJEN Martien Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 191675240195v
PIETERS, MARTJEN Martien Piters verkoper Achterstraat1626231137v
SIPKES, MARTJEN Martien Sipkes koper Zuiderhaven ZZ168524298r
TOBIAS, MARTJEN Martien Thobias koper Karremanstraat 41662238149r
TIETES, MARTJEN Martien Tietes verkoper onbekend1701244111r
TIETES, MARTJEN Martien Tietes koper Brouwersstraat 231618230149r
WILLEMS, MARTJEN Martien Willems verkoper Voorstraat 12achter1619230159v
, MARTEN Martijn Davijnverkoper onbekend1623230337v
, MARTEN Martijn Dawijnverkoper Voorstraat 22162423117r
, MARTEN Martijn Dawijnnaastligger ten oosten Voorstraat 201599228155v
, MARTEN Martijn Dawijnhoedenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 20161623012v
, MARTEN Martijn Dawijnnaastligger ten oosten Voorstraat 20159722866v
, MARTEN Martijn Ulefantverkoper Noordergrachtswal1762255127v
JANS, Martijn Jans koper Lanen 66achter16242315v
MINKS, MARTEN Martijn Minckes* verkoper onbekend1624230391r
, MARTJEN Martijntie Corverhuurder Zuiderstraat 141736249156r
, MARTJEN Martijntie Corververkoper Romastraat 6173224887v
, MARTJEN Martijntie Corververkoper Zuiderhaven 1oud1732248123r
, MARTJENwijlen Martijntie Corvererflater Noorderhaven 64175325399r
, MARTJENwijlen Martijntie Corvererflater Voorstraat 21175325399r
ALBERTS, MARTJEN Martijntie Alberts verkoper Schritsen 15achter162823242r
ARJENS, MARTJENwijlen Martijntie Ariens koper van 1/12 Brouwersstraat 1b1674240162r
ARJENS, MARTJENwijlen Martijntie Ariens koper van 1/12 Both Apothekerstraat 21674240162r
RING, MARTJEN IEMES Martijntie Ymes de Ringhverkoper Noorderhaven 611709245100r
, MARTJEN Martijntje Corvernaastligger ten oosten Voorstraat 19173925056v
ELIAS, MARTJEN Martijntje Elias verkoper Kerkpoortstraat 1179726552r
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
ABES, MARTEN Martin Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 21716245259v
FOKKES, MARTEN Martin Fokkes koopmanverkoper Noorderhaven 531799265132r
PIETERS, MARTENde weduwe van Martin Pytters koper ledige plaats ([staat: 10 zilveren ducatons])Zuiderstraat 19168524294v
PIETERS, MARTENde weduwe van Martin Pytters naastligger ten noorden Zuiderstraat 19168524294v
POLS, MARTJEN ARENDS Martine Arents Polsgeniaarde koper Hofstraat 91613229159r
WYBENGA, dr. Martino Wybingaverkoper Voorstraat 681629232101r
, MARTEN Martinus zeefmakernaastligger ten noordoosten Heiligeweg 171697243278r
, MARTENdr. Martinus Blocklantverkoper van 1/2 Voorstraat 601634233131r
, MARTENdr. Martinus Blocklantverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1634233131r
, MARTENde verkoper dr. Martinus Blocklant, c.u.naastligger ten zuiden Rozengracht 21635233171r
, MARTENdr. Martinus Blocklantverkoper Rozengracht 21635233171r
, MARTENdr. Martinus Blocklantverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1634233131r
, MARTENdr. Martinus Blocklantverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1634233131r
BOELEMA, MARTEN wijlen Martinus Boelemaverpachter grond ([voor 1/1])Achterstraat163723443r
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Achterstraat163723443r
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Karremanstraat 4163723443r
BOELEMA, MARTEN wijlen Martinus Boelemaverpachter grond ([voor 1/1])Achterstraat163723443r
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Achterstraat163723443r
BOELEMA, MARTEN dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Hoogstraat 151627231165v
GRAVIUS, MARTEN doctor en mede gedeputeerde staat van Friesland Martinus Graviusverkoper Zuiderhaven 111626231141r
HOUTEN, MARTEN Martinus van Houten, c.u.huurder voor (p.w.)Karremanstraat 141769257136v
, MARTENwijlen Martinus van Houtwijkkoper Zoutsloot NZ1798265100r
, MARTEN Martinus Koevenhovenhuurder Ooievaarsteeg 231785261261r
MARSUM, MARTEN Martinus van Marssumapothekerverkoper Heiligeweg 71724246207v
ONEIDES, MARTEN vroedsman Martinus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 361784261190r
ONEIDES, MARTEN vroedsman Martinus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 381784261190r
SCHELTINGA, MARTEN weledelgestrenge heer Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 8oost1769257110r
SCHELTINGA, MARTEN Martinus van Scheltinganaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
SCHELTINGA, MARTEN de heer Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar dwarshuisHondenstraat 3oost1769257115v
SCHELTINGA, MARTEN Grietman van Schoterland Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 81780259231r
SCHELTINGA, MARTEN Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huis, tuin, stalling en wagenhuisGrote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
TUIMELAAR, MARTEN Martinus Tuimelaar, c.u.huurder Zoutsloot 211799265204r
WYBENGA, MARTEN Martinus Wibinga, c.u.verkoper Hofstraat NZ1635233159v
THOMAS, MARTEN Martinus Thomas , c.soc.verkoper van 1/2 Liemendijk1657237135v
NAUTA, MARTJEN Martje Nautakoper huis, bakkerij en hofZoutsloot 791790263251v
NAUTA, MARTJEN Martje Nautaverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 9178526220r
NAUTA, MARTJEN Martje Nautaverkoper Rommelhaven 281784261143r
TUININGA, MARTJEN kinderen van Martje Tuiningaverkoper Heiligeweg 21805267182v
TUININGA, MARTJEN kinderen van Martje Tuiningaverkoper Noorderhaven 1141805267182v
BERENDS, MARTJEN Martje Beernds koper Droogstraat NZ177725977v
BOUWES, MARTJEN Martje Bouwes huurder Bildtstraat 221689242298v
HARMENS, MARTJENwijlen Martje Harmens verkoper van 1/2 Zoutsloot 181752252232v
KUIPER, MARTJEN JAKOBS Martje Jacobs Kuiperkoper Voorstraat 761775258235v
JANS, MARTJEN Martje Jans koper Sint Odolphisteeg 41762255166v
NAUTA, MARTJEN JELTES Martje Jeltes Nautakoper huisNoorderhaven 1091781260130v
MEILES, MARTJENwijlen Martje Meiles erflater Kleine Bredeplaats 9178526220r
REINS, MARTJEN Martje Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 191692242387v
TEEKES, MARTJEN Martje Takes koper Zuiderhaven 241789263100r
TIJSES, MARTJEN Martje Thijssen koper Lanen 341801265286r
, MARTJEN Martjen vroedvrouw [staat: goedvrouw]huurder Lanen 51761255108v
, MARTJEN Martjen vroedvrouwhuurder Lanen 71763255217v
NAUTA, MARTJEN Martjen Nautanaastligger ten westen Scheerstraat 6achter1782260289r
NAUTA, MARTJEN Martjen Nautaverkoper Scheerstraat 6achter1782260289r
ALBERTS, MARTJEN Martjen Alberts verkoper Franekereind 23west1689242262v
KLASES, MARTJEN Martjen Claeses verkoper Voorstraat 64168424239r
KLASES, MARTJEN Martjen Clases , bejaarde dochterverkoper Lanen 71vier_achter1704244256r
DIRKS, MARTJEN Martjen Dirks hypothecaire crediteur Noordermolen 11738249265r
DIRKS, MARTJEN Martjen Dirks verkoper Zoutsloot 89170724539r
DIRKS, MARTJEN Martjen Dirx verkoper van 1/6 Schritsen 111729247284r
DIRKS, MARTJEN Martjen Dirx verkoper van 1/2 Zuiderhaven 45170724532v
DIRKS, MARTJENkinderen wijlen Martjen Dirx verkoper van 1/6 Rapenburg 121729247274v
JONG, MARTJEN HANSES Martjen Hanses de Jongverkoper van 1/3 Voorstraat 621766256176r
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 31733248273v
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks verkoper van 1/8 Hoogstraat 321733248275r
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks verkoper van 1/8 Lombardstraat 11733248276v
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks verkoper van 1/8 Herenwaltje 151733248278v
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks Huvingkoper Nieuwstraat 101806267250r
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks Huvingkoper Nieuwstraat 121806267250r
JAKOBS, MARTJEN Martjen Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 391688242225r
JANS, MARTJEN Martjen Jans koper Weverstraat 101689242290v
NAUTA, MARTJEN JELTES Martjen Jeltes Nautakoper door niaar Noordijs 4175625427r
MEILES, MARTJEN Martjen Meiles naastligger ten noorden Noordijs 41782260254r
MEILES, MARTJEN Martjen Meyles koper Franekereind 816852427ra
TEEKES, MARTJENhet weeskind Martjen Taekes verkoper van 1/3 Weverstraat 81730247351r
ARJENS, MARTJEN Martye Arians verkoper van 1/2 Voorstraat 531619230198r
ARJENS, MARTJEN Martye Arians verkoper van 1/2 Voorstraat 531619230198r
JANS, MARTJEN Martye Jansen koper Schritsen 501621230259r
JANS, MARTJEN Martye Jansen koper onbekend1621230259r
, MARTJEN Martyen naastligger ten westen* Sint Jacobstraat 91620230250v
, MARTJEN Martyen naastligger ten westen ([staat: Martyen Tyebbes weduwe])Noorderhaven 741599228140r
, MARTJEN Martyen Timanskoper Rozengracht 21162423127r
EEDES, MARTJEN Martyen Aedes naastligger ten westen Weverstraat ZZ1630232124r
EEDES, Martyen Aedes naastligger ten westen Weverstraat ZZ1626231111v
ALLERTS, MARTJENde erfgenamen van wijlen Martyen Allerts verkoper Sint Jacobstraat 71623230353v
ARJENS, MARTJEN Martyen Arians , mede voor haar kinderenverkoper Voorstraat 151620230208v
KLASES, MARTJEN Martyen Clases koper Kleine Kerkstraat 5162723227v
FLORIS, MARTJENde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
FLORIS, MARTJENzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
FLORIS, MARTJENde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
FLORIS, MARTJENzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
FLORIS, MARTJENde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris verkoper Noorderhaven 28achter1623230372v
FLORIS, MARTJENzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris verkoper Noorderhaven 28achter1623230372v
FLORIS, MARTJEN Martyen Floris koper Noorderhaven 28achter1623230350r
FLORIS, MARTJEN Martyen Floris koper Noorderhaven 28achter1623230350v
FLORIS, MARTJENde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
FLORIS, MARTJENzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
GERRITS, MARTJEN Martyen Gerryts naastligger ten oosten Klaverbladstraat NZ1619230178v
HESSELS, MARTJEN Martyen Hessels verkoper Zuiderhaven 19zuid162423112r
HESSELS, MARTJEN Martyen Hessels koper Voorstraat 66162523171v
HESSELS, MARTJEN Martyen Hessels verkoper Voorstraat 661626231119r
PIETERS, MARTJEN Martyen Pieters koper Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, MARTJEN Martyen Pieters koper Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, MARTJEN Martyen Pieters koper Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, MARTJEN Martyen Pieters koper Bildtpoort (gebied)161623038v
REINERS, MARTJEN Martyen Reyners verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
WILLEMS, MARTJEN Martyen Willems koper Havenplein 18west1623230349r
, MARIA Mary naastligger ten westen ([staat: Marij Jan Vlies weduwe])Havenplein 161602228306v
, MARIA Mary naastligger ten noorden ([staat: Mary Claes weduwe])Sint Christoffelsteeg1603228338r
, MARIA Mary naastligger ten westen ([staat: Mary Reyners weduwe])Schritsen1605228470v
, MARIA Mary , [staat: Mary Pieters weduwe]naastligger ten noorden Nieuwstraat 38159722830r
, MARIAmanck? Mary naastligger ten noorden Liemendijk1630232135v
, MARIA Mary naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231599228138v
, MARIA Mary naastligger ten westen ([staat: Mary Reyners weduwe])Schritsen ZZ1606228472v
, MARIA Mary naastligger ten westen Havenplein 161604228389v
, MARIA Mary naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt ZZ1621230254v
, MARIA Mary naastligger ten noorden ([staat: Mary Claes weduwe])Sint Christoffelsteeg1603228343r
, MARIA Mary naastligger ten westen ([staat: Mary Jan Dircx])Grote Bredeplaats 2316112292v
, MARIA Mary naastligger ten oosten Schritsen ZZ1599228186v
, MARIA Mary crediteur (triumphant) ([staat: Mary Stoffel smids weduwe])Schritsen ZZ1599228186v
, MARIA Mary naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231621230285r
, MARIA Mary naastligger ten oosten Herenwaltje 1162523150r
, MARIA Mary naastligger ten oosten Herenwaltje 1162523158v
, MARIA Mary Hoestenverkoper Grote Ossenmarkt 1a1662238144v
ABES, MARIAwijlen Mary Abbes verkoper Voorstraat 131602228338v
ABES, MARIAde kamer nagelaten door Mary Abbes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 561626231157r
ABES, MARIAde kamer eerder van Mary Abbes grondpacht verschuldigd aan dit perceel (p.j.)Zuiderhaven 541647235261r
ABES, MARIAde kamer van Mary Abbes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderhaven 54162923296r
AMES, MARIA Mary Ames verkoper Lanen 23een_achter1698243379r
BERENDS, MARIA Mary Bernts verwandelaar Bildtpoort (gebied)161723090v
KLASES, MARIA Mary Claes koper Brouwersstraat 81605228474r
KLASES, MARIA Mary Claes koper Schritsen 521620230232v
KLASES, MARIA Mary Claes koper Brouwersstraat1604228412v
KLASES, MARIA Mary Claesen verkoper onbekend1622230322v
KLASES, MARIA Mary Claeses vlasterkoper kamerSint Christoffelsteeg161122923v
KLASES, MARIA Mary Claeses naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg1614229192v
KLASES, MARIA Mary Clasen verkoper Zuiderplein OZ1606228513r
KLASES, MARIA Mary Clases verkoper Schritsen 521622230304v
DIRKS, MARIA Mary Dircx bruid 1605228450r
DIRKS, MARIA Mary Dircx naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
DIRKS, MARIA Mary Dircx naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
DIRKS, MARIA Mary Dirx protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 761599228139r
DIRKS, MARIA Mary Dyrcx koper Karremanstraat159722846r
EGBERTS, MARIA Mary Eiberts verkoper Kleine Kerkstraat 7170824541r
EWOUTS, MARIA Mary Evouts koper Rozengracht 221644235148v
GERBENS, MARIAde gezamenlijke crediteuren van Mary Gerbens verkoper Zoutsloot ZZ1626231154r
GERBENS, MARIA Mary Gerbrandts , vrijsterkoper kamerZoutsloot ZZ161623038r
GIJSBERTS, MARIAwijlen Mary Ghijsberts verkoper Zuiderstraat1602228295r
GIJSBERTS, MARIAwijlen Mary Ghijsberts verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
GIJSBERTS, MARIAwijlen Mary Ghijsberts verkoper Noorderhaven 661602228295r
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts verkoper Hoogstraat 381601228279r
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts crediteur (triumphant) Achterstraat1601228253v
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts* verpachter grond ([staat: Mary Stoffels])Franekerpoort (gebied)1602228325v
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts protesteert vanwege een reversaal onbekend1599228181r
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts crediteur (triumphant) Franekerpoort (gebied)1602228325v
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts crediteur (triumphant) Hoogstraat 381600228217r
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts verkoper Schritsen 41achter1599228158v
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts* crediteur (triumphant) ([staat: Marij Stoffels])Hoogstraat 381600228220r
HARMENS, MARIA Mary Harmans niaarnemer ratione sanguinis Noordees (gebied)1601228241r
HARMENS, MARIA Mary Harmens koper Weverstraat 151618230145r
HARMENS, MARIA Mary Harmens verkoper Weverstraat 151622230318v
HARMENS, MARIA Mary Harmens verkoper Lanen 42achter162423122r
HARMENS, MARIA Mary Harmens koper kamerLanen 42achter1618230141r
HERES, MARIA Mary Heeres verkoper Lanen159722869v
HERES, MARIA Mary Heeres koper kamerSchritsen 41achter1599228158v
HENDRIKS, Mary Hendricx verkoper Noordees (gebied)1601228251r
HERES, MARIAde kamer van Mary Heris naastligger ten noorden Schritsen 41162723223v
HESSELS, MARIA Mary Hessels verkoper Liemendijk NZ1630232133v
HESSELS, MARIA Mary Hessels verkoper Nieuwstraat163223346v
HESSELS, MARIA Mary Hessels koper Franekereind 20163323381r
HESSELS, MARIA Mary Hessels verkoper Hoogstraat 1achter162423121v
HESSELS, MARIA Mary Hessels koper Hoogstraat 1achter1622230307r
IENTES, MARIA Mary Intes verkoper Achterstraat ZZ16272321v
JANS, MARIA Mary Jan Vlysnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 91618230131v
JANS, Mary Jan Vlysnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5oost1615229266r
JANS, MARIA Mary Jans koper Franekereind 29oost159722869r
JANS, MARIA Mary Jans verkoper Spinhuisstraat163623419v
JANS, MARIA Mary Jans verkoper Noordijs 1163223351r
JANS, MARIA Mary Jans koper Noordijs 1162823277r
JANS, MARIA Mary Jans koper Zoutsloot ZZ1634233150r
JANS, MARIAgrondpacht uit de kamer van Mary Jans eigenaar perceel onbekend1606228502av
JANS, MARIA Mary Jans verkoper Zoutsloot 65163923490r
JANS, MARIA Mary Jans koper Schoolsteeg WZ166723996v
JANS, MARIA Mary Jans koper Achterstraat ZZ1601228238v
JANS, MARIA Mary Jans verkoper Liemendijk165623789r
JANS, MARIA Mary Jans verkoper Havenplein 81619230192v
JANS, MARIA Mary Jansen koper Kleine Kerkstraat 51599228133r
JELTES, MARIA Mary Jeltes koper Grote Ossenmarkt 271645235169v
JOHANNES, MARIA Mary Joannes verkoper Nieuwstraat WZ1686242105r
JOHANNES, MARIA Mary Joannes verkoper Lanen 89166023865v
JOHANNES, MARIA Mary Johannes koper kamerNieuwstraat WZ1683241242r
LIEUWES, MARIA Mary Lieuwes verkoper Spinhuisstraat16832427r
LOURENS, Mary Lourens koper kamerZeilmakersstraat WZ167024013ar
LOURENS, MARIA Mary Louwrens geniaarde koper Romastraat 5178626276r
LIEKELES, MARIA Mary Lyckles verkoper Noorderhaven 50164223517r
MARTENS, MARIA Mary Martens bruid 1604228391r
MARTENS, MARIAzijn zuster gesterkt met haar broer Mary Marthens verkoper Noorderhaven 110161623027v
MINNES, MARIA Mary Minnes naastligger ten zuiden Herenwaltje 11613229159v
, MARIA Mary Neckels koper Noordees (gebied)1613229149v
PIETERS, MARIA Mary Pieters verkoper Schritsen159722827r
RINNERTS, MARIA Mary Rinnerts koper huis en plaatsAchterstraat NZ1630232122r
ROBIJNS, MARIA Mary Robijns naastligger ten oosten Zuiderhaven 451630232139r
ROELOFS, MARIA Mary Roeleffs bruid 1605228474v
SIKKES, MARIA Mary Sickes verwandelaar Voorstraat 381621230291v
SIKKES, MARIA Mary Sickes aanhandelaar Zoutsloot NZ1622230292r
SIKKES, MARIA Mary Sickes koper Vijverstraat1618230107r
SIKKES, MARIA Mary Sickes verwandelaar Zoutsloot NZ1623230365r
SIKKES, MARIA Mary Sickes koper Voorstraat 381619230193r
SIKKES, MARIA Mary Sickes verkoper Voorstraat 381620230213v
SJOERDS, MARIA Mary Sioerdts koper Zuiderhaven 451630232139r
SJOERDS, MARIA Mary Sioerdts verkoper Zoutsloot 11630232156r
SJOERDS, MARIA Mary Sioerdts verkoper Zoutsloot 11630232156v
SJOERDS, MARIA Mary Sioerdts koper Grote Ossenmarkt 141657237119r
SJOERDS, MARIA Mary Sioerdts koper Zuiderhaven 47163723428r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels verpachter grond ([staat: derdehalve])onbekend1600228227v
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels naastligger ten westen onbekend1600228227v
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels naastligger ten oosten onbekend1602228281r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels crediteur (triumphant) Droogstraat1601228272r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels naastligger ten oosten Liemendijk1604228411v
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels verpachter grond ([staat: derdehalve])onbekend1602228320r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels naastligger ten westen onbekend1602228320r
SJOERDS, MARIA Mary Syourdts aanhandelaar Zoutsloot 71615229275r
TIJSES, MARIAde erfgenamen van Mary Thisses verkoper Voorstraat 20159722866v
TEUNIS, MARIA Mary Thoenis koper van 1/2 Noorderhaven 201620230236r
TEUNIS, MARIA Mary Thoenis naastligger ten oosten Schritsen161222992v
TJEERDS, MARIAde verkoper Mary Tiaardts naastligger ten westen Zuiderhaven 491623230348v
TJEERDS, MARIA Mary Tiaardts , voor zich en haar twee jongste kinderenverkoper Zuiderhaven 491623230348v
TJEERDS, MARIA Mary Tiaardts koper onbekend NZ1624230378v
TEUNIS, MARIA Mary Toenis naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt ZZ1621230264r
TEUNIS, MARIA Mary Toenis verkoper Noorderhaven 62162723223r
TEUNIS, de weduwe Mary Toenis naastligger ten westen Schritsen1614229206r
TJEERDS, MARIA Mary Tyaerts koper Lanen 361602228281v
TJEERDS, MARIA Mary Tyaerts koper Schritsen 271602228281v
ULBES, MARIA Mary Ulbes verkoper Schoolsteeg1619230158v
WARNERS, MARIA Mary Warners verkoper Rozengracht 231614229193r
WILLEMS, MARIA Mary Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 11691242356r
, MARIA Mary Wybe verkoper Karremanstraat 221646235237v
WIEBRENS, MARIA Mary Wybrandts verkoper onbekend1606228487v
IENTES, MARIA Mary Yntes koper Herenwaltje 6163223364r
FONTEIN, MARIA Marya Fonteyn, jongedochterverkoper Grote Bredeplaats 311683241251r
DIRKS, MARIA Marya Dircks koper Lammert Warndersteeg1613229157v
HARTMANS, MARIA Marya Hartmans verkoper Kerkpoortstraat 101743250302v
LOUWS, MARIAde geabandonneerde boedel van Marya Louws verkoper Noordijs 101801265303r
JANS, MARIA Maryke Jans koper huisGrote Ossenmarkt 1617672575v
PIETERS, MARIA Marytgie Pyters verkoper Lombardstraat161122954r
TEUNIS, MARIA Marytgien Theunis bruid 1602228317v
ARENDS, MARIA Marythien Aernts verkoper Carl Visschersteeg1604228413v
ABRAHAMS, MARIA Marytie Abrahams verkoper Lanen1668239149r
HENDRIKS, MARIA Marytie Hendrix koper Grote Kerkstraat 2416362348v
JANS, MARIA Marytie Jans koper Zuiderhaven 491640234107r
TIETES, MARIA Marytie Tietes verkoper Brouwersstraat 231635233166r
, MARIA Marytien naastligger ten westen Weverstraat163223358v
SIERDS, MARIA Marytien Siers herbergiersekoper Noorderhaven 1041672240103v
MESDAG, GILLES Maten Gillis Mesdagmakelaarbewoner en gebruiker van 1/2 (p.j.)Noorderhaven 411736249142r
, Matheo del Cornebankhouder in de Bank van Lening [staat: taeffelhouder]verkoper Lombardstraat 21618230144r
, MATTEUS Matheus pottenbakkernaastligger ten westen Schritsen1602228282v
PIETERS, MATTEUS Matheus Pieters huurder Gardenierstraat 61682241194r
EVERTS, Mathia Everardi verkoper q.q. Fabrieksstraat1614229232v
IDSINGA, MATTEUS Mathias Idsingakoper provisioneel 1/2 schuurZoutsloot 51achter16612388va
IDSINGA, MATTEUS Mathias Idsingasecretaris van Barradeelkoper 1/2 huisZoutsloot 51achter166123879r
, MATTEUSwijlen Mathias van Woenselpredikanterflater Hoogstraat 32174025096ar
, MATTEUS Mathias van Wonselpredikantnaastligger ten westen Lombardstraat 11733248276v
, MATTEUS Mathias van Wonsilpredikantkoper huisHoogstraat 321733248275r
, MATTEUS Mathijs steenvoerderverkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
, MATTEUS Mathijs steenvoerderverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
, MATTEUS Mathijs steenvoerderverkoper Grote Kerkstraat162823240r
, MATTEUS Mathijs steenvoerderverkoper Grote Kerkstraat162823240r
, MATTEUS Mathijs smidnaastligger ten noorden Bildtstraat 5174925239r
, MATTEUS Mathijs steenvoerderverkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
, MATTEUS Mathijs protesteert q.q. Droogstraat NZ1600228226r
, MATTEUS Mathijs Helsinghe, van Straatsburgaanhandelaar huis alwaer het Swarte Schaep uuythangetGrote Bredeplaats NZ het Zwarte schaap1598228101r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Rozengracht 26178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris van Barradeelverkoper Kerkpoortstraat 91698243345r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Rinnertspijp 11781260106r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleek 13178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Voorstraat 11oost1781260109v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaontvanger van de boelgoederen en oud secretariskoper huisKleine Ossenmarkt 2177225849r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederenverkoper Grote Kerkstraat 31west176025515r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Noorderhaven 541781260109v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaverkoper Franekereind 3177725930r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Voorstraat 11west1781260109v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaontvanger van de boelgoederenverkoper Rozengracht 13178926381v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaverkoper Scheffersplein 15177725931v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingaverkoper Zoutsloot 51achter170024471r
IDSINGA, MATTEUS de heer Mathijs Idsingasecretaris van Barradeelkoper huis waarin voorhuis, binnen- en bovenkamer, zomer- en winterkeuken, plaats en tuinVoorstraat 24168524277r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretarisnaastligger ten noorden Noorderhaven 88achter1702244142v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingasecretaris van Harlingengeniaarde koper Zuiderhaven ZZ176125582v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingasecretaris van Harlingennaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ176125582v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingasecretaris van Harlingennaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ176125582v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris van Barradeelkoper huis lopende tot huis BentumNoorderhaven 8816992446v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingasecretarisverkoper Spinstraat 21767256253v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Idsingasecretaris van Barradeelgebruiker Droogstraat 671687242193v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretariskoper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 31west174925214v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Zuiderstraat178126099r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaontvanger van de boelgoederenverkoper Zuiderhaven 16177625917v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Noorderhaven 361781260100v
SMID, MATTEUS Mathijs Smitnaastligger ten oosten* Noordijs 11758254171v
SMID, MATTEUS de stal van de heer Mathijs Smitnaastligger ten oosten Noordijs 1176325615v
SMID, MATTEUS Mathijs Smit, J.U.D.verkoper Noordijs 51774258137v
SMID, MATTEUS Mathijs Smit, J.U.D.koopmanverkoper Prinsenstraat 4176125583v
, MATTEUShet stek van Mathijs Swartyennaastligger ten zuiden onbekend1626231111r
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans koper 3/4 huisScheerstraat ZZ1689242270r
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans eigenaar van 1/4 Scheerstraat ZZ1689242270r
EVERTS, MATTEUSde weduwe van Mathijs Eeverts naastligger ten zuiden Heiligeweg 29166023854r
GOVERTS, MATTEUS Mathijs Goverts naastligger ten oosten Lanen 38159722830v
GOVERTS, MATTEUS Mathijs Goverts naastligger ten westen [staat: oosten] Lanen 421602228279r
GOVERTS, MATTEUS Mathijs Goverts naastligger ten westen Lanen 42achter1599228154v
GOVERTS, MATTEUSde weduwe van Mathijs Goverts naastligger ten zuiden Heiligeweg 29161623051v
HENDRIKS, MATTEUS Mathijs Hendricx bruidegom 1604228419r
, MATTEUSde weduwe van wijlen Mathijs Huygens naastligger ten westen onbekend1619230188r
MATTEUS, MATTEUS Mathijs Mathijsen geniaarde koper Scheerstraat ZZ1659237191r
MATTEUS, MATTEUSmr. Mathijs Mathijsen naastligger ten oosten Romastraat 81615229269r
MATTEUS, MATTEUSmr. Mathijs Matthijssen naastligger ten oosten Romastraat 81614229226v
PIETERS, MATTEUS Mathijs Pieters naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191784261177v
PIETERS, MATTEUS Mathijs Pieters naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
PIETERS, MATTEUS Mathijs Pieters naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
PIETERS, MATTEUS Mathijs Pieters koper huisZuiderhaven 17de Brandaris1784261146r
PIETERS, MATTEUS Mathijs Pieters koper door niaar huisZuiderhaven 15178626258v
PIETERS, MATTEUS Mathijs Pieters naastligger ten zuiden Hondenstraat 41790263275v
WILLEMS, MATTEUSde erfgenamen van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1613229143v
WILLEMS, MATTEUSde erfgenamen van wijlen Mathijs Willems naastligger ten oosten Achterstraat1601228265r
WILLEMS, MATTEUSde erfgenamen van wijlen Mathijs Willems verkoper Zuiderstraat1605228455v
WILLEMS, MATTEUSde landen van de erfgenamen van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1599228167v
WILLEMS, MATTEUS Mathijs Willems naastligger ten westen Franekereind ZZ1599228143r
WILLEMS, MATTEUSde landen van de erfgenamen van wijlen Mathijs Willems naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen161723085v
WILLEMS, MATTEUSde weduwe van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1600228221v
WILLEMS, MATTEUSde erfgenamen van wijlen Mathijs Willems crediteur (triumphant) Zuiderstraat1602228304v
WILLEMS, MATTEUSde erven van wijlen Mathijs Willems naastligger ten oosten onbekend159822882r
WILLEMS, MATTEUSde erven van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden onbekend159822882r
PIETERS, MATTEUS Mathis Pieters naastligger ten westen Hondenstraat 21802266144r
, wijlen Mathyas van Woenselpredikanterflater Lombardstraat 2174025094v
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijs van Idsinganaastligger ten westen Grote Kerkstraat 381710245136r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijs van Idsinganaastligger ten westen Rapenburg 41712245174r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijs van Idzingasecretariskoper 1/2 pakhuis van beneden tot de 2e zolder, met spinnerijSpinhuisstraat 41747251180r
LIEVENDAAL, MATTEUS Matijs van Lievendaelnotarisverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1620230202v
LIEVENDAAL, MATTEUS Matijs van Lievendaelnotarisverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1620230202v
IDSINGA, de heer Matijz van Idsingasecretaris van Barradeelkoper hofonbekend1696243201r
IDSINGA, de heer Matijz van Idsingasecretaris van Barradeelnaastligger ten zuiden onbekend1696243201r
SMID, MATTEUS Mattheus Smid, J.U.D.koopmanverkoper van 1/4 Voorstraat 97achter1737249187v
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthias ab Idsingasecretaris over Barradeelkoper hof of tuin met jonge vruchtbomen en wijnstokkenLiemendijk NZ1694243102v
IDSINGA, MATTEUS Matthias ab Idsingasecretaris over Barradeelnaastligger ten noorden Liemendijk NZ1694243102v
, MATTEUS Matthias van Woenselpredikantkoper 3/16 huis en erfLombardstraat 21729247280v
, MATTEUS Matthias van Woenseleigenaar van 5/8 Lombardstraat 21729247280v
IDSINGA, MATTEUS de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederen (oud -)verkoper Zuiderhaven 81793264129v
IDSINGA, MATTEUS de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederen (oud -)verkoper van 1/2 Rozenstraat 11793264131v
IDSINGA, MATTEUS de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederen (oud -)verkoper van 1/2 Hofstraat 201793264131v
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsinganaastligger ten oosten Zuiderhaven 501706244321r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs Adolph van Idsingaverkoper Kleine Ossenmarkt 2179226457r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthijs van Idsinganaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 321710245135v
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsingasecretaris van Barradeeleigenaar huis Voorstraat 241692242401r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsingasecretariskoper timmerwerfZuiderhaven 161746251132r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthijs van Idsingasecretaris van Barradeelkoper tuin met een zomerhuis met een uitgang in de DroogstraatDroogstraat NZ1696243245v
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthijs van Idsingasecretaris van Barradeelnaastligger ten oosten Droogstraat NZ1696243245v
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsingasecretariskoper kamers en weefwinkel, naast elkaar gelegen, en een timmerboetZuiderhaven 181746251143r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsingasecretarisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 181746251143r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsingasecretarisnaastligger ten noorden Zuiderhaven 181746251143r
IDSINGA, MATTEUS oud gedeputeerde van Friesland Matthijs van Idsingaverkoper Rozenstraat170824562r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idzingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idzingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Lanen 501782260229r
, MATTEUS Matthijs Ouwendaghoedenmaker (mr. -)koper huisBargebuurtspoortje 2noord180226651v
POLET, MATTEUS Matthijs Polet [staat: Spolet], c.u.verkoper Bildtstraat 24179326493v
POLET, MATTEUS Matthijs Poletkoper huisBildtstraat 241791263325v
REGNERI, MATTEUS Matthijs Regnerihuurder boven Lammert Warndersteeg 141784261224r
SMID, MATTEUS Matthijs Smithverkoper Bildtstraat 31755253201r
MATTEUS, MATTEUSmr. Matthijs Matthijs schoolmeester [staat: schooldienaar]koper twee kamers met de eigendom van een halve gevel aan beide zijdenRomastraat ZZ1613229134v
MATTEUS, MATTEUSde gezamenlijke crediteuren van wijlen Matthijs Matthijssen verkoper Romastraat ZZ163123333r
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters naastligger ten zuiden Zuiderhaven 15178626258v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters naastligger ten westen Hondenstraat 21807267343v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters koopmanverkoper Vijverstraat 51785261278r
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters commissaris van de beurtschippers op Amsterdamverkoper Zuiderhaven 151803266229v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters , c.u.huurder Kleine Ossenmarkt 41810268339v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters , c.u.huurder Schritsen 361803266282r
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters naastligger ten zuiden Hondenstraat 21784261191v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters , c.s.koopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven 17180226689v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters koopmanverkoper Zuiderhaven 17180226689v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord1789263148r
TJEERDS, MATTEUS Matthijs Tjeerds Ouwendagkoper huis, thans ledigVoorstraat 131795264280r
JANS, MATTEUS Mattijs Jans verkoper Hofstraat 9159722866r
GUITET, Maturijn Guitetkapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 501731247378r
GUITET, Maturijn Guitet [staat: Chuitet]kapiteinkoper hof met bomen, planten en zomerhuisLiemendijk NZ1703244204r
GUITET, Maturin Guitetkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis en hofZuiderhaven 501706244321r
GUITET, Maturin Guitetkapiteinverkoper Liemendijk NZ1710245116r
STANSIUS, MAURITS Mauritius Stansiuspredikantverkoper Zuiderhaven ZZ170824546v
STANSIUS, MAURITS Mauritius Stansiuspredikantverkoper Werfpad170824548r
STANSIUS, MAURITS Mauritius Stansiuspredikantnaastligger Peterseliestraat OZ1657237254v
STANSIUS, MAURITS ds. Mauritius Stansiuskoper huis met plaatskeVoorstraat 431659237182v
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ166723913va
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons koper 1/2 huisGardenierstraat NZ166723913va
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons huurder Gardenierstraat NZ166723913va
SIEMENS, MAURITSals bewoner Maurus Symens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ166723967v
SIEMENS, MAURITS Maurus Symons koper 1/2 huisGardenierstraat NZ166723968r
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaans naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28167224079r
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaens naastligger ten westen Peterseliestraat165523739r
KRIJNS, MAAIKE May Crijnes naastligger ten oosten Romastraat 111658237179v
JAKOBS, May Jacobs bakker (koek-)grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 711602228309r
LUITJENS, May Luytiens naastligger ten westen Zuiderstraat 171651236165v
LUITJENS, MAAIKE May Luytiens naastligger ten westen Zuiderstraat 171650236135v
LUITJENS, MAAIKE May Luytiens naastligger ten zuiden Zuiderstraat 171641234153v
LUITJENS, MAAIKE May Luytzes verpachter grond Zeilmakersstraat 19161723071r
MARTENS, MAAIKE May Marthens verkoper Hofstraat NZ163323395r
MINNES, May Minnes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 49170024443r
PIJL, MAAIKE HANSES Mayck Hansen Pijlkoper 7 einsen greidland in Harlinger Mieden ([staat: Mayck Hans Pijls dr.])buiten Harlingen1623230367v
, MAAIKE Maycke vlasternaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1634233133v
, MAAIKE Maycke naastligger ten westen Liemendijk NZ1698243392r
, MAAIKE Maycke baksternaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid166023846v
, MAAIKE Maycke naastligger ten westen ([staat: Maycke Jan Cornelis])Droogstraat 43163223349v
, MAAIKE Maycke naastligger ten westen ([staat: Maycke Claes Harmens])Voorstraat 951624230386r
, MAAIKE Maycke baksternaastligger ten westen Gardenierstraat 616702404v
, MAAIKE Maycke verkoper ([staat: Maycke Claes Harmens])Grote Bredeplaats 311623230343r
, MAAIKEgrondpacht uit het huis van Maycke eigenaar perceel onbekend1630232129v
, MAAIKEde kamer van Maycke naastligger ten zuiden ([staat: Maycke Pier Dyorres])Schritsen 15achter1641234155r
, MAAIKE Maycke baksternaastligger ten westen Gardenierstraat 6167124058r
, MAAIKE Maycke turfmeetsternaastligger ten zuiden Karremanstraat1621230270v
, MAAIKE Maycke verkoper Franekereind 23oost16362341r
, MAAIKE Maycke turfmeetsternaastligger ten zuiden Karremanstraat 23161222976r
, MAAIKE Maycke vlasternaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ162923297v
, MAAIKE Maycke naastligger ten zuiden Noordijs 10161723076v
, MAAIKE Maycke Cartouwnaastligger ten zuiden Noorderhaven 2167924115ra
, MAAIKE Maycke Casariusverkoper Kerkpad WZ167224096r
, MAAIKE Maycke Feytemaverkoper Voorstraat 61165623795r
HINGST, MAAIKE Maycke Hingstnaastligger ten zuiden Lanen 721669239184r
LAAN, MAAIKE Maycke van der Laankoper Zuiderhaven 63164323574r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Schritsen164923693r
LAAN, MAAIKE de kamer van Maycke van der Laennaastligger ten noorden Carl Visschersteeg1652236197r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Carl Visschersteeg1675240168r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Raamstraat 1164923689r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Raamstraat 3164923689r
LAAN, MAAIKE Maycke van der Laenverkoper Raamstraat 11645235184r
LAAN, MAAIKE de plaats van de verkoperse Maycke van der Laennaastligger ten zuiden Schritsen 50164323562v
LAAN, MAAIKE Maycke van der Laenverkoper Schritsen 50164323562v
FELTEN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke Pheltenverkoper Droogstraat NZ1644235105r
SCHOESTER, MAAIKE Maycke Schoesternaastligger ten westen Schritsen 65161222977v
AARTS, MAAIKE Maycke Aerts koper Herenwaltje 191629232103v
ALBERTS, MAAIKE Maycke Alberts verkoper Schritsen 15achter1630232154v
ALBERTS, MAAIKE Maycke Alberts verkoper Schritsen 15achter1627231170v
ANNES, MAAIKE Maycke Annes , voljarige dochterverkoper Zoutsloot 87achter1704244256v
ANNES, MAAIKE Maycke Annes [staat: Jans] , meerderjarige ongehuwde dochterkoper Zoutsloot 891704244255v
ARENDS, MAAIKE Maycke Arents koper Wortelstraat 31635233170v
ARJENS, MAAIKE Maycke Ariaens koper Poortje1601228268r
ARJENS, MAAIKE Maycke Arjans koper Grote Bredeplaats 24161723063r
ARJENS, MAAIKE Maycke Aryens koper Kleine Bredeplaats 19159822875v
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaans , dochter van de verkoperseafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Kerkstraat 23achter1650236100r
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Kerkpad WZ1669239199r
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 281681241139v
BINKES, MAAIKE Maycke Bentes verkoper van 1/8 Noorderhaven 64169124224ra
BOUWES, MAAIKE Maycke Bouwes verkoper Vijver 4167924133r
BOUWES, MAAIKE Maycke Bouwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 10167924134r
BOUWES, MAAIKE Maycke Bouwes verkoper Hondenstraat 10167924134r
BOUWES, MAAIKE Maycke Bouwes verkoper Grote Ossenmarkt 161683241254v
KARELS, MAAIKEtwee weeskinderen van wijlen Maycke Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
KLASES, MAAIKE Maycke Claesen naastligger ten westen ([staat: Maycke Claes Harmens])Voorstraat 951624230374r
KLASES, MAAIKEwijlen Maycke Claeses eigenaar perceel Zuiderhaven NZ1674240159r
KOENRAADS, MAAIKEde hof van Maycke Coenraeds naastligger ten oosten Voorstraat 38166123871v
KOENRAADS, MAAIKE Maycke Coenraets verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 271669239212v
KRIJNS, MAAIKE Maycke Crijns naastligger ten westen Romastraat 251675240194v
KRIJNS, MAAIKE Maycke Crines verkoper Romastraat 13168024168r
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper Lanen 36163223347v
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper Schritsen 27163223347v
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper huisBrouwersstraat 12noord1647235243r
DIRKS, MAAIKEde koperse Maycke Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord1647235243r
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks verkoper Rommelhaven 4een_achter169324367r
DIRKS, MAAIKEhet hofje van Maycke Dirckx* naastligger ten noorden ([staat: Maycke Fockes])Brouwersstraat 12noord_achter1644235110v
DIRKS, MAAIKE Maycke Dirckx koper Brouwersstraat 101634233150v
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircx verkoper Schritsen 64achter166023859r
DIRKS, MAAIKEde verkoperse Maycke Dircx naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord165623797r
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircx verkoper Brouwersstraat 12noord165623797r
DOUWES, MAAIKE Maycke Douues koper Kleine Bredeplaats 21162423130v
DOUWES, MAAIKE Maycke Douwes koper Raamstraat 2168424246r
, MAAIKE Maycke Ducke verkoper Noordijs 51604228390v
EGBERTS, MAAIKE Maycke Egberts verkoper van 1/2 (dochter van Griet Hilbrants)onbekend161122930v
FOKKES, MAAIKE Maycke Fockes verkoper Liemendijk NZ1694243102v
FOKKES, MAAIKE Maycke Fockes , volle zuster van de verkoperkoper door niaar Liemendijk NZ1687242171v
FOPPES, MAAIKE Maycke Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
FRANSES, MAAIKE Maycke Fransen* , meerderjarigverkoper Voorstraat 14159722846v
FRANSES, MAAIKE Maycke Franses verkoper Lanen 281627231166r
FRANSES, MAAIKE Maycke Franses koper Voorstraat 331601228237r
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerrits verkoper Karremanstraat 71692242384v
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerrits verkoper Heiligeweg 681652236198v
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerrits koper huisZuiderstraat164823651r
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerryts verkoper Zoutsloot NZ1612229101v
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerryts naastligger ten noordoosten Zuiderstraat NZ165623775v
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerryts koper Droogstraat 18168024179r
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerryts koper Achterstraat NZ1668239176v
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerryts verkoper Franekerpoort (gebied)159722853v
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerryts naastligger ten noorden Voorstraat 99161723088r
PIJL, MAAIKE HANSES Maycke Hans Pijlkoper buiten Harlingen161122929r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouwverkoper Romastraat ZZ1676240240r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouwverkoper Grote Bredeplaats 11690242307r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouwverkoper Grote Bredeplaats 31690242308r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouwverkoper Lanen 21690242309r
HARMENS, MAAIKE Maycke Harmens verkoper onbekend163223345v
HARMENS, MAAIKE Maycke Harmens koper Voorstraat 9167924153v
HARMENS, MAAIKE Maycke Harmens koper Vissersstraat 11672240100v
HENDRIKS, MAAIKE Maycke Hendricks koper Voorstraat 20159722866v
HENDRIKS, MAAIKE Maycke Hendricxs verkoper Noorderhaven 761599228139r
HENDRIKS, MAAIKEwijlen Maycke Hendrix erflater Rommelhaven 261631232181r
HERCULES, MAAIKE Maycke Hercules koper Achterstraat1601228265r
HESSELS, MAAIKEwijlen Maycke Hessels erflater Schoolsteeg OZ162923286v
IEMES, MAAIKE Maycke Iemes koper 1/4 huisSchritsen 15164923681v
IENTES, MAAIKE Maycke Intes verkoper Franekereind 4161222983r
IENTES, MAAIKE Maycke Intes koper Franekereind 4161122931v
IEPES, MAAIKE Maycke Ipes koper Zuiderplein 31658237146r
IEPES, MAAIKE Maycke Ipes naastligger ten noorden Zuiderplein 31658237146r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs , voor zich en haar kinderenverkoper Scheffersplein OZ1613229129r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs bruid 1604228419r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs koper Noorderhaven 40161723078r
JAKOBS, MAAIKEde [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Maycke Jacobs naastligger ten zuiden Scheffersplein 231619230159r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs verkoper Fabrieksstraat WZ1620230239r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs verkoper Noorderhaven 401640234116r
HINGST, MAAIKE JAKOBS Maycke Jacobs Hingstnaastligger ten zuiden Lanen 72166023862r
JANS, MAAIKE Maycke Jans koper Both Apothekerstraat 15zuid1634233145v
JANS, MAAIKE Maycke Jans verkoper Voorstraat 221683241264r
JANS, MAAIKE Maycke Jans verkoper Brouwersstraat 41618230129r
JANS, MAAIKE Maycke Jans koper Voorstraat 78163823459v
JANS, MAAIKE Maycke Jans verkoper ([staat: Maycke Jan Martens weduwe])Hondenstraat 131634233148r
JANS, MAAIKE Maycke Jans koper Droogstraat 15achter1689242288v
JANS, MAAIKE Maycke Jans koper Hofstraat 311619230174r
JANS, MAAIKE Maycke Jans koper Ooievaarsteeg163623411v
JANS, MAAIKE Maycke Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ1641234137r
JANS, MAAIKE Maycke Jans naastligger ten oosten Droogstraat 391630232145r
LAAN, MAAIKE JANS Maycke Jans van der Laenkoper twee kamers aan elkaarSchritsen 18164323573v
LAAN, MAAIKE JANS Maycke Jans van der Laennaastligger ten oosten Schritsen 18164323573v
LAAN, MAAIKE JANS Maycke Jans van der Laenverkoper Voorstraat 95164323560r
JANS, MAAIKEde weduwe Maycke Jans Oliphierhuurder (Maycke mag nog 4 jaar in het pand wonen met gebruik van 1 achterkamer, vooropkamer, houtkamerke en de voorhuiszolder.)Grote Bredeplaats 311630232153r
JANS, MAAIKE Maycke Jans Oliphierverkoper Grote Bredeplaats 311630232153r
OLIVIER, MAAIKE JANS Maycke Jans Olivierverkoper Voorstraat 3161623053r
JANS, MAAIKE Maycke Jansen bruid 1598228112r
JANS, MAAIKE Maycke Jansen Oliphierbewoner Voorstraat NZ1622230332v
JANS, MAAIKE Maycke Jansen Oliphier, voor zich en haar kinderenverkoper Voorstraat NZ1622230332v
JANS, MAAIKE Maycke Janssen verkoper Lanen 331615229254v
JILLES, MAAIKE Maycke Jelis koper Schritsen ZZ1599228152v
JILLES, MAAIKE Maycke Jelis koper Voorstraat 231601228258r
JELTES, MAAIKE Maycke Jeltes koper Karremanstraat 28noord163823449v
JENTJES, MAAIKE Maycke Jenkes verkoper van 1/2 Kruisstraat NZ162523144r
OVERNEI, MAAIKE JOHANNES Maycke Joannes Overneyprotesteert vanwege een hypotheek Sint Jacobstraat 21614229188r
JOHANNES, MAAIKE Maycke Johannis koper Liemendijk ZZ1689242301v
JOHANNES, MAAIKE Maycke Johannis verkoper Lammert Warndersteeg OZ16922435v
JOOSTES, MAAIKE Maycke Joostes verkoper Lanen 521622230311v
JOOSTES, MAAIKE Maycke Joostes koper Sint Odolphisteeg OZ1629232104v
JOOSTES, MAAIKE Maycke Joostes verkoper Hofstraat1618230150v
JOUKES, MAAIKE Maycke Jouckes koper Franekereind162523152r
JURJENS, MAAIKE Maycke Juriens verkoper Weverstraat 151662238130r
JURJENS, MAAIKE Maycke Juriens , voor haar kinderenverkoper Weverstraat 15166223813ra
JILLES, MAAIKEwijlen Maycke Jylles verkoper Schritsen 18161222987v
LAMMERTS, MAAIKE Maycke Lammerts koper Havenplein 221606228510v
LOURENS, MAAIKEwijlen Maycke Lourens erflater Zoutsloot NZ163923474v
LOURENS, MAAIKEwijlen Maycke Lourens erflater Liemendijk163923474v
, MAAIKE Maycke Luitgies verkoper Droogstraat1613229158r
LUITJENS, MAAIKE Maycke Luytgens verkoper Kerkpoortstraat 2216242314r
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens koper Rozengracht 7west1647235242v
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens koper Noorderhaven 1101614229215v
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens , vrijster en zuster van de kopersverkoper Franekereind 31629232105r
MARTENS, MAAIKEwijlen Maycke Martens erflater Noorderhaven 971697243271v
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 61683241256r
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens verkoper Schoolsteeg1599228163r
MEINERTS, MAAIKE Maycke Meynerts verkoper Kleine Kerkstraat WZ1599228137r
MEINERTS, MAAIKE Maycke Meynerts verkoper Voorstraat 201599228155v
MINNES, MAAIKE Maycke Minnes verkoper Zuiderstraat 6achter168024128va
MINNES, MAAIKE Maycke Minnes verkoper q.q. Zuiderstraat 6achter168024128va
OLIVIERS, MAAIKE Maycke Oliviers koper Noorderhaven 341602228307r
OLIVIERS, MAAIKE Maycke Oliviers* naastligger ten noorden ([staat: Maaike Hiddes])Rinnertspijp 4162423126r
, MAAIKE Maycke Olyphyers aanhandelaar Noordees (gebied)1600228215r
PIETERS, MAAIKE Maycke Peters koper Karremanstraat 24noord1641234150r
FILIPPUS, MAAIKE Maycke Philips koper Lanen 24162723216r
FILIPPUS, MAAIKE Maycke Philips* verkoper van 1/16 Hondenstraat 6163323387v
FILIPPUS, MAAIKEde erfgenamen ex testamento van hun wijlen bestemoeder Maycke Philips koper 3/7 woningLanen 24161723084r
FILIPPUS, MAAIKEhet grote nieuwe huis op de oude Zuiderwal nagelaten door wijlen Maycke Philips naastligger ten zuiden Lanen 24161723084r
PIETERS, MAAIKE Maycke Pieters koper Lanen 321599228157v
PIETERS, MAAIKE Maycke Pieters verkoper Lanen 321605228482v
PIETERS, MAAIKE Maycke Pyters verkoper Karremanstraat 24noord164323593r
PIETERS, MAAIKE Maycke Pyters koper kamersCarl Visschersteeg WZ164823623r
PIETERS, MAAIKE Maycke Pyters koper Scheerstraat 8oost1623230351v
PIETERS, MAAIKE Maycke Pytters koper kamer met een plaats en tuin en een vrije steeg ten oostenGardenierstraat 4166723982r
, MAAIKE Maycke Remis koper Jan Ruurdstraat 31636233178v
REINS, MAAIKE Maycke Reyns verkoper Voorstraat 141630232131r
REINS, MAAIKE Maycke Reyns verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
ROGIERS, MAAIKE Maycke Rogiers koper Zoutsloot 53tuin1602228310v
SAPES, MAAIKE Maycke Saves koper onbekend162723220r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten oosten onbekend162723220r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten westen onbekend162723220r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves verkoper Herenwaltje1631232184r
SIKKES, MAAIKE Maycke Sickes verkoper Nieuwstraat 461613229130r
SIKKES, MAAIKE Maycke Sickes koper door niaar ratione sanguinitatis Grote Bredeplaats ZZ1622230314r
SIKKES, MAAIKE Maycke Sickes koper William Boothstraat 27162423122v
SIKKES, MAAIKE Maycke Sickes koper Lanen 45162523149r
STOFFELS, MAAIKEwijlen Maycke Stoffels verkoper Noorderhaven 57oost_achter16702402v
STOFFELS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Maycke Stoffels verkoper Noorderhaven 57oost_voor167124056r
STOFFELS, MAAIKE Maycke Stoffels koper woning met back en gemackDroogstraat 431657237137v
STOFFELS, MAAIKE Maycke Stoffels verkoper Vijverstraat NZ1635233163v
STOFFELS, MAAIKE Maycke Stoffels verkoper Droogstraat 43166023870r
STOFFELS, MAAIKE Maycke Stoffels verkoper Lanen 3166023871r
SIEBRENS, MAAIKE Maycke Sybrants Feytemaverkoper Wortelstraat 5tuin1652236195v
SIEMENS, MAAIKE Maycke Symens koper Carl Visschersteeg 1168024178v
SIEMENS, MAAIKE Maycke Symens koper Schritsen 451682241178v
SIEMENS, MAAIKE Maycke Symons koper kamer, loods, plaats en bakHavenplein 221703244206v
TEEKES, MAAIKE Maycke Taackes verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
TEEKES, MAAIKE Maycke Taackes aanhandelaar Karremanstraat 24zuid1598228129r
TEEKES, MAAIKE Maycke Taeckes koper Liemendijk NZ1675240181r
TEEKES, MAAIKE Maycke Taekes verkoper Karremanstraat 24zuid15972284v
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Karremanstraat 301657237263v
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Noorderhaven 1051657237263v
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Droogstraat 181657237263v
THOMAS, MAAIKEhet sterfhuis van wijlen Maycke Thomas protesteert vanwege een vordering Kleine Bredeplaats 151599228159r
TIJSES, MAAIKE Maycke Tijsses verkoper Vijver 5161723063v
TJEBBES, MAAIKE Maycke Tjebbes verkoper Hoogstraat 5168524264r
DREYER, MAAIKE TJEBBES Maycke Tjebbes Dreyerkoper Noorderhaven 531675240201v
TEUNIS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Maycke Tonys naastligger ten westen Noordijs 21618230135v
TEUNIS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Maycke Tonys naastligger ten noorden Noordijs 21618230135v
OEPKES, MAAIKE Maycke Upkes , voor haar kinderenverkoper Franekereind 41669239187r
WALINGS, MAAIKE Maycke Walings verkoperse Voorstraat 101685242101v
WARNERS, MAAIKE Maycke Warnaers koper Zoutsloot 53tuin1634233133v
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners aanhandelaar Lanen 21606228471v
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verwandelaar Franekereind 141606228472r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verkoper Grote Kerkstraat 40west1630232127v
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verkoper Lanen 21656237101r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verkoper Lanen 831656237102r
WARNERS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Schritsen 1west1657237104r
WARNERS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Brouwersstraat 281657237104v
WARNERS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Zuiderhaven 571657237105r
WILLEMS, MAAIKEwijlen Maycke Willems verkoper Zuiderhaven ZZ1618230107v
, MAAIKE Maycke Wolewijns koper Grote Kerkstraat 40oost1674240147v
IEMES, MAAIKE Maycke Ymes koper Schritsen 15achter1630232154v
HAITSES, MAAIKE Maye Haytses verkoper Zuiderstraat1652236211v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Estanaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
, MAAIKE Mayke baksternaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid1663238201r
, MAAIKE Mayke huurder Rozengracht 91740250141r
, MAAIKE10-00-00 CG voor dochter Mayke toehaak Sint Jacobstraat 41754253143r
, MAAIKE Mayke naastligger ten westen Liemendijk NZ1695243137r
BISSCHOP, MAAIKE Mayke Bisschopkoper Grote Kerkstraat 31midden1796264347r
CAESARIUS, MAAIKE Mayke Caesariuskoper Fabrieksstraat WZ165523753r
, MAAIKE Mayke Cartouwkoper Romastraat 4oost1668239164r
, MAAIKE Mayke Cartouwnaastligger ten zuiden Heiligeweg 4168124135ra
, MAAIKE Mayke Clinkhamerverkoper van 1/4 Franekereind 30oost171824615v
FEIKEMA, MAAIKE Mayke Feikemakoper Voorstraat 58een_achter1711245152v
FEIKEMA, MAAIKE Mayke Feikemanaastligger ten noorden Voorstraat 58een_achter1711245152v
FEITEMA, MAAIKE Mayke Feitemakoper Voorstraat 58twee_achter1717245298r
FEITEMA, MAAIKE Mayke Feitemanaastligger ten noorden Voorstraat 58twee_achter1717245298r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haarsmaverkoper Kerkpad 32170724532r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmakoper Kerkpad 321695243142r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1695243142v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 55achter1695243130r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmanaastligger ten noorden Hofstraat NZ1695243130v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Hofstraat NZ1695243130v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmanaastligger ten oosten Kerkpad 32achter1695243131r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Kerkpad 32achter1695243131r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Kerkpad WZ1695243131v
HIDDEMA, MAAIKE Mayke Hiddemaverkoper Lanen 121722246127r
HIDDEMA, MAAIKE Mayke Hiddemaverkoper van 41/72 Zuiderhaven 1oud170924578r
, MAAIKEhof in gebruik bij Mayke Hilaerdanaastligger ten westen Droogstraat NZ1696243245v
HOEK, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Mayke van Hoekeerdere eigenaar Rozenstraat 3179826583r
JONGEMA, MAAIKE Mayke Jongma, minderjarige dochterverkoper Zuiderhaven ZZ176025541r
JONGEMA, MAAIKE Mayke Jongma, minderjarige dochterverkoper Zuiderhaven ZZ176025543ar
JONGEMA, MAAIKE Mayke Jongma, minderjarige dochterverkoper Zuiderhaven ZZ176125553r
, MAAIKE Mayke Kartouwverkoper Noorderhaven 441681241144r
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laenverkoper Schritsen 28164223537r
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laengeniaarde koper Schritsen164223526r
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laennaastligger ten westen Zuiderhaven 711641234139v
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laennaastligger ten noorden Zuiderhaven 711641234139v
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laenkoper ledige plaats of huisSchritsen ZZ1641234126v
LAAN, MAAIKE het molenhuis van Mayke van der Laennaastligger ten zuiden Schritsen ZZ1641234126v
MOCKEMA, MAAIKE Mayke Mockemaverkoper van 1/2 Voorstraat 291716245274r
MOCKEMA, MAAIKE Mayke Mockemaverkoper Voorstraat 29170724524v
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwoukoper werfGrote Werf 2werf1775258216v
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwoukoper drooghuisNutstraat 1oost1775258216v
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwoukoper drooghuisNutstraat 1west1775258216v
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwoukoper houtschuurGrote Werf 21775258216v
SLOTEN, MAAIKE meerderjarige vrijster Mayke van Slootenverkoper Schritsen ZZ176125559v
AARTS, MAAIKE Mayke Aarts koper Lammert Warndersteeg WZ1663238198r
ABES, MAAIKE Mayke Abes koper Noorderhaven 66176725711r
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Herenknechtenkamerstraat 15171924647r
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Zuiderhaven ZZ172724740r
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Brouwersstraat 181726246266r
ALLERTS, MAAIKE Mayke Allerts betrokkene onbekend1757254112r
ANDRIES, MAAIKEwijlen Mayke Andries erflater Zoutsloot 241728247211v
ANDRIES, MAAIKE Mayke Andries koper Zoutsloot 24169924417r
ANDRIES, MAAIKE Mayke Andrys naastligger ten westen Zoutsloot 26172824762r
ANNES, MAAIKE Mayke Anny verkoper Noorderhaven 90168024174r
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaans naastligger ten noorden Kerkpad WZ16652394va
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaans verkoper Kerkpoortstraat166523922v
, MAAIKE Mayke Bastiaanzen koper huisHarmen Honingmanssteeg WZ166623949v
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaens koper kamer met een tuintjeKerkpoortstraat1664238220r
BIEUWES, MAAIKE Mayke Beeuwes koper Zoutsloot 771755253225r
BINKES, MAAIKE Mayke Bentes naastligger ten oosten Droogstraat 671773258101r
BINKES, MAAIKE Mayke Bentes huurder Zoutsloot 951762255150v
BIEUWES, MAAIKE Mayke Beuwes verkoper Zoutsloot 77176725729r
KLASES, MAAIKE Mayke Claases koper Voorstraat 781695243160r
KLASES, MAAIKE Mayke Clases koper huis en schuurFranekereind 14166823926ra
KLASES, MAAIKE Mayke Clases koper kamerGardenierstraat ZZ163123313v
KLASES, MAAIKE Mayke Clases verkoper Brouwersstraat 191737249166r
KLASES, MAAIKE Mayke Clases verkoper Brouwersstraat 191737249166r
KOERTS, MAAIKE Mayke Coertsen koper Lombardstraat 41641234144r
KORNELIS, MAAIKE Mayke Cornelis verkoper Hoogstraat 161770257173r
KORNELIS, MAAIKE Mayke Cornelis koper Hoogstraat 16176725723r
KORNELIS, MAAIKE Mayke Cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 101664238211r
KORNELIS, MAAIKE Mayke Cornelis Oedendallkoper Schritsen 48166623941r
DIRKS, MAAIKE Mayke Dircks koper Kleine Bredeplaats 211690242330r
ZANDSTRA, MAAIKE DIRKS Mayke Dircks Sanstrakoper Liemendijk 41715245251v
DIRKS, MAAIKE Mayke Dirckx koper door niaar huisBrouwersstraat 12noord1646235236r
DIRKS, MAAIKEde niaarnemerse Mayke Dirckx naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord1646235236r
DIRKS, MAAIKE Mayke Dircx verkoper Lanen 36164323585v
DIRKS, MAAIKE Mayke Dircx verkoper Schritsen 27164323585v
DIRKS, MAAIKE Mayke Dirks naastligger ten oosten Noorderhaven 98170024449r
ZANDSTRA, MAAIKE DIRKS Mayke Dirks Sanstrahuurder Rommelhaven 2oost172724744v
DIRKS, MAAIKE Mayke Dirx koper Lanen 431701244104r
DIRKS, MAAIKEvia twee doorgangen kan men naar het pakhuis van Mayke Dirx naastligger Sint Jacobstraat 41703244212r
DIRKS, MAAIKE Mayke Dirx verkoper Noorderhaven 88168424226v
DOEKES, MAAIKE Mayke Doekes verkoper Lammert Warndersteeg 181689242266r
DOEKES, MAAIKE Mayke Doekes verkoper van 1/4 Klaverbladstraat 51703244200v
DOEKES, MAAIKE Mayke Doekes huurder Schritsen 631706244337v
DOUWES, MAAIKE Mayke Douwes verkoper Noordermolen 1175325352v
DOUWES, MAAIKE Mayke Douwes verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 371736249125v
DOUWES, MAAIKE Mayke Douwes verkoper Schritsen 481697243294r
DOUWES, MAAIKE Mayke Douwes verkoper Zeepziederstraat 3180426757r
DREEUWIS, MAAIKE Mayke Drewis verkoper Jan Ruurdstraat 31640234102r
ANDRIES, MAAIKEwijlen Mayke Drieses koper door niaar Weeshuisstraat 111713245192r
EEDES, MAAIKE Mayke Eerdes koper Lanen 20180826894r
ERRITS, MAAIKE Mayke Eerdts koper Hofstraat 161763255196r
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouds bewoner Spinstraat ZZ176425623r
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouds verkoper Spinstraat ZZ176425623r
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouts koper huisSpinstraat NZ175725457v
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouts huurder Spinstraat NZ175725457v
FOKKES, MAAIKE Mayke Fockes naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord_achter1667239110r
FOKKES, MAAIKE Mayke Fockes koper Bildtstraat 18176425689v
FOEKES, MAAIKE Mayke Foekes verkoper Schritsen 631705244268r
FOKKES, MAAIKE Mayke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
FOKKES, MAAIKE Mayke Fokkes verkoper Bargebuurtspoortje 2noord180226651v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper Lanen 841807267348v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper Kerkpoortstraat 53179326498r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Noorderkade 131767256247r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Kruisstraat 61767256252r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haaskoper huis en tuintjeSchritsen 5oost176825757r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haaskoper Zuiderhaven 431775258237r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Zuiderhaven 611767256254v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Zoutsloot 571767256256r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Kruisstraat NZ1767256257r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haesnaastligger ten zuiden Bildtstraat 21770257159r
FOPPES, MAAIKE Mayke Foppes verkoper Heiligeweg 131775258240r
FRANSES, MAAIKEwijlen Mayke Fransen erflater Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
FRANSES, MAAIKE Mayke Fransen verkoper van 1/10 Voorstraat 91702244352v
FRANSES, MAAIKE Mayke Fransen koper Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
GEERTS, Mayke Geerds verkoper Brouwersstraat 241729247297v
GEERTS, Mayke Geerds verkoper Carl Visschersteeg 161729247297v
GEERTS, MAAIKE Mayke Geerds verkoper Carl Visschersteeg 141729247297v
GERRITS, MAAIKE Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven 771640234120v
GERRITS, MAAIKE Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven 771640234120v
GERRITS, MAAIKE Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven 771640234120v
GERRITS, MAAIKE Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven 771640234120v
GERRITS, MAAIKE Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
GERRITS, MAAIKE Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
GERRITS, MAAIKE Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
FELTEN, MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts Pheltenverkoper Droogstraat 41163223365v
HAANTJES, MAAIKEwijlen Mayke Haantjes erflater onbekend1775258203v
HAANTJES, MAAIKE Mayke Haantjes koper Karremanstraat 201751252136v
HAANTJES, MAAIKE Mayke Haantjes koper Liemendijk17602552v
HAANTJES, MAAIKEwijlen Mayke Haantjes erflater Karremanstraat 201775258198v
HANSES, MAAIKE Mayke Hanses koper Rinnertspijp 101716245278r
HARMENS, MAAIKE Mayke Harmens koper door niaar huis met loodsKarremanstraat 8170124495v
HENDRIKS, MAAIKE Mayke Hendricx koper Zoutsloot 521641234132v
HENDRIKS, MAAIKE Mayke Hendriks koper provisioneel Zuiderstraat 271752253271r
HENDRIKS, MAAIKE Mayke Hendriks geniaarde koper Hondenstraat 5west177725928v
LAAN, HENDRIKS Mayke Hendrix van der Laenbode (koopmans-)koper door niaar twee ledige huisplaatsen aan elkaarZuiderhaven 711641234139v
HIDDES, MAAIKE Mayke Hiddes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1730247360v
HIDDES, MAAIKE Mayke Hiddes verkoper Hofstraat ZZ173124826v
HILLES, MAAIKE Mayke Hilles verkoper van 1/2 Lanen 64173124828v
HUIGS, MAAIKE Mayke Huigens koper Lanen 23een_achter1698243379r
IEPES, MAAIKE Mayke Ipes koper Lammert Warndersteeg 11668239131r
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs naastligger ten zuiden onbekend1641234136v
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg 61645235163r
JAKOBS, MAAIKEde minderjarige kinderen van zijn dochter Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg 61787262151r
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs koper Voorstraat 81achter17062454r
JANS, MAAIKE Mayke Jans koper Kleine Kerkstraat 7170824541r
JANS, MAAIKEwijlen Mayke Jans erflater Peterseliestraat ZZ1690242318r
JANS, MAAIKE Mayke Jans koper Franekerpoort (gebied)1664238235v
JANS, MAAIKE Mayke Jans verkoper Rozengracht 191751252150v
JANS, MAAIKE Mayke Jans naastligger ten oosten Hofstraat 31163223350r
JANS, MAAIKE Mayke Jans naastligger ten oosten Hofstraat 33163223350r
JANS, MAAIKE Mayke Jans koper Werfpad ZZ1698243351r
JANS, MAAIKE Mayke Jans koper Rommelhaven 131675240189v
JANS, MAAIKE Mayke Jans naastligger ten noorden Rommelhaven 131675240189v
JANS, MAAIKE Mayke Jans verkoper Rapenburg 221766256204r
JANS, MAAIKE Mayke Jans naastligger ten zuiden Bargebuurt 241729247285r
JANS, MAAIKE Mayke Jans verkoper Droogstraat 57169924411v
JANS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Mayke Jans naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9171824631v
JANS, MAAIKE Mayke Jans verkoper van 29/120 Kerkpoortsmolen 11751252133r
JANS, MAAIKE Mayke Jans koper Brouwersstraat 12noord163123317v
JANS, MAAIKE Mayke Jans koper van 1/2 Rommelhaven 13164023492v
JANS, MAAIKE Mayke Jans verkoper Nieuwstraat 61759254220v
JANS, MAAIKE Mayke Jans verkoper Nieuwstraat 81759254220v
JANS, MAAIKE Mayke Jansen verkoper Hoogstraat 1170124490r
JANS, MAAIKE Mayke Jansen verkoper Lanen 91692242402r
JANS, MAAIKE Mayke Jansen verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2) Lanen 35170824551v
ROS, MAAIKE JANS Mayke Jansen Ros, c.m. en c.s.verkoper Grote Ossenmarkt 211721246118r
SLOTEN, MAAIKE ARJENS Mayke Janus van Slootenkoper Rozengracht 141765256126v
STAPERT, MAAIKE JELLES Mayke Jelles Stapertkoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
JELTES, MAAIKE Mayke Jeltes koper Karremanstraat 24noord1644235154v
JENTJES, MAAIKE Mayke Jenties verkoper Hofstraat 351644235158r
JOHANNES, MAAIKE Mayke Johannes verkoper onbekend1696243201r
JOHANNES, MAAIKE Mayke Johannes huurder (p.j.)Sint Odolphisteeg 41762255166v
JOUKES, MAAIKE Mayke Joukes verkoper Hoogstraat 471771257218r
JOUKES, MAAIKE Mayke Joukes verkoper Nieuwstraat 291770257178v
JOUKES, MAAIKE Mayke Joukes koper Nieuwstraat 31172824768r
JURJENS, MAAIKE Mayke Juriens* naastligger ten zuiden ([staat: Mayke Jelles])Weverstraat 17166023861r
JURJENS, MAAIKE Mayke Juriens* naastligger ten westen ([staat: Mayke Jelles])Weverstraat 17166023861r
JURJENS, MAAIKE Mayke Jurjens koper Weverstraat 151650236136v
JURJENS, MAAIKE Mayke Jurjens koper Weverstraat 171650236137r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses verkoper van 1/4 Herenwaltje 101695243127v
LASES, MAAIKE Mayke Laeses naastligger ten oosten Franekereind 101695243129r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses naastligger ten zuiden Franekereind 101695243129r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses verkoper Franekereind 101695243129r
LASES, MAAIKE Mayke Lases verkoper Franekereind 1216952437ra
LASES, MAAIKE Mayke Lases naastligger ten zuiden Franekereind 141726246271v
LASES, MAAIKE Mayke Lases naastligger ten westen Franekereind 141726246271v
LASES, MAAIKE Mayke Lases huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
LIEUWES, MAAIKE Mayke Lieuwes naastligger ten noorden Hoogstraat 271765256122v
LIEUWES, MAAIKE Mayke Lieuwes koper Voorstraat 91achter167124071v
LIEUWES, MAAIKE Mayke Lieuwes naastligger ten westen Hoogstraat 271775258236r
LOURENS, MAAIKEhof en huis van Mayke Lourens , e.a.naastligger ten zuiden Franekereind 30west169324327r
LOURENS, MAAIKEhof en huis van Mayke Lourens , e.a.naastligger ten westen Franekereind 30west169324327r
LOURENS, MAAIKE Mayke Lourens verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
ASPEREN, MAAIKE LOURENS Mayke Lourens Asperenkoper Noordijs 51697243318v
LOURENS, MAAIKE Mayke Louwrens verkoper Sint Jacobstraat 41754253143r
MARTENS, MAAIKE Mayke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4166623955r
MARTENS, MAAIKE Mayke Martens koper Rozengracht 51644235152v
MEINTES, MAAIKE Mayke Meintes huurder Lanen 48174425129r
MINNES, MAAIKE Mayke Minnes herbergiersekoper Kerkpoortstraat NZ1686242121v
MINNES, MAAIKE Mayke Minnes koper Kerkpoortstraat1695243142v
MINNES, MAAIKEwijlen Mayke Minnes verkoper Kerkpoortstraat 45170824568v
MINNES, MAAIKEwijlen Mayke Minnes verkoper Kerkpoortstraat NZ170824547v
MINNES, MAAIKE Mayke Minnes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 491702244145v
MOSES, MAAIKE Mayke Moises verkoper Lanen 711711245158v
MOSES, MAAIKE Mayke Moses verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 4170924581v
PIETERS, MAAIKE Mayke Peters verkoper Sint Jacobstraat 101640234109v
PIERS, MAAIKE Mayke Piers naastligger ten westen Schritsen1644235144r
PIETERS, MAAIKE Mayke Pieters koper Kleine Bredeplaats 10171924639v
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pieters Donkerverkoper van 1/16 Lanen 871730247316r
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pieters Donkerkoper Zuiderhaven 52west173124811v
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pyters Donkerkoper Zuiderhaven ZZ173124838r
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pyters Donkernaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ173124838r
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pyters Donkernaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ173124838r
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pyters Donkerkoper Zuiderhaven ZZ173124821v
PIETERS, MAAIKE Mayke Pytters koper Achterstraat NZ1644235126v
PIETERS, MAAIKE Mayke Pytters verkoper Voorstraat 721704244263r
PIETERS, MAAIKE Mayke Pytters huurder (p.j.)Hondenstraat 11657237121v
PIETERS, MAAIKE Mayke Pytters verkoper Hoogstraat 15achter1702244168r
, MAAIKE Mayke Riekts koper William Boothstraat 3171824621v
RIENKS, MAAIKE Mayke Rienicks verkoper William Boothstraat 3171924655v
ROMMERTS, MAAIKE Mayke Rommerts verkoper Karremanstraat 191732248165r
ROMMERTS, MAAIKE Mayke Rommerts verkoper Schritsen 131757254109v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirds verkoper Karremanstraat 201723246158v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirds Boetemanaastligger ten westen Karremanstraat 201723246158v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirdts naastligger ten zuiden Karremanstraat 201714245229v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirdts Boetemakoper door niaar huisKarremanstraat 201722246151r
FEITEMA, MAAIKE SIEBRENS Mayke Sibrandts Feitemanaastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg 41714245220v
SIEBRENS, MAAIKE Mayke Sibrens naastligger ten westen Havenplein 261658237166r
SIEMENS, MAAIKE Mayke Simons geniaarde koper Zoutsloot 45176125557v
STOFFELS, MAAIKEwijlen Mayke Stoffels erflater Noorderhaven 57oost166123875v
SIEBRENS, MAAIKE Mayke Sybrens verkoper van 1/6 Schritsen 41achter1645235174v
SIEBRENS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Lanen 41167524024ra
SIEBRENS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Sint Odolphisteeg 11167524024ra
SIEBRENS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Sint Odolphisteeg 7167524024ra
SIEBRENS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Havenplein 18oost167524024ra
SIEMENS, MAAIKE Mayke Symons verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
SIEMENS, MAAIKE Mayke Symons koper Schritsen 371767256251r
TEEKES, MAAIKE Mayke Takes koper Noorderhaven 1121619230167v
TEEKES, MAAIKE Mayke Teekes verwandelaar Liemendijk NZ1698243342r
TEUNIS, MAAIKE Mayke Teunis verkoper van 1/12 Lanen 89173925036r
TEUNIS, MAAIKE Mayke Theunis koper Bargebuurt1706244341r
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
TIJSES, MAAIKE Mayke Tijssen huurder Romastraat ZZ1784261254r
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tjeerds van Estaverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
GRAUDA, MAAIKE WALINGS Mayke Walinghs Graudakoper Voorstraat 10168424228r
WARNERS, MAAIKE Mayke Warners verkoper Zoutsloot 53tuin164223531v
, MAAIKE Mayke Wernners koper onbekend1644235136v
KALF, MAAIKE WIEBES Mayke Wybes Calff, voor zich en haar twee kinderenverkoper Rommelhaven 20173624913va
KALF, MAAIKE WIEBES Mayke Wybes Calff, voor zich en haar twee kinderenverkoper Rommelhaven 20173724915va
WIETSES, MAAIKE Mayke Wytses verkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
WIETSES, MAAIKE Mayke Wytses verkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
TJESSEMA, MAAIKE IEGES Mayke Yeges Tjesmaverkoper Voorstraat 311776258248r
IEKES, MAAIKEwijlen Mayke Ykes verkoper Lanen 64176025527r
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes huurder (p.j.)Achterstraat 31796264337v
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes verkoper van 2/4 Lammert Warndersteeg 51729247227r
SJOERDS, Mayke Zjoerds koper Tiepelsteeg WZ1728247103v
BOER, Mebius de Boerkoopmanverkoper Droogstraat 7west1807267303v
BOER, Mebius de Boerkoper van 1/12 Droogstraat 7west1806267273v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Mechiel Nautaverkoper q.q. Zuiderhaven 471780259307v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Mechiel Nautaverkoper q.q. Heiligeweg 61780259307v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Mechiel Nautaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 391780259307v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Mechiel Nautaverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31780259307v
MINSES, MEIKEgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Mecke Meynses eigenaar perceel onbekend1641234128v
SIEMENS, MEDARDUS Meed Simons verkoper Lanen 631622230312v
SIEMENS, MEDARDUS Meed Symons koper huis, schuur of plaats daarachterZuiderstraat ZZ1614229223v
SIEMENS, MEDARDUS Meed Symons verkoper Zuiderstraat ZZ161623026r
SIEMENS, Meedt Symons eerdere eigenaar Zuiderstraat ZZ161723089v
SIEMENS, MEEUWIS Mees Symens bruidegom 1604228414r
KORNELIS, Meick Cornelis verkoper Hondenstraat 13166623956r
, MEILEde erfgenamen van wijlen Meile smidnaastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter1789263171r
, MEILEde erfgenamen van wijlen Meile smidnaastligger ten noorden Voorstraat 89een_achter1789263171r
FABER, MEILE Meile Fabersmid (mr. ijzer-)koper Lammert Warndersteeg 131784261150r
FABER, MEILE Meile Fabernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131784261150r
FABER, MEILE Meile Faber, c.s.naastligger Bildtpoort (gebied) NZ1784261151r
FABER, MEILE Meile D. Faberverkoper Zoutsloot 251785261280r
FABER, MEILE Meile Fabernaastligger ten noorden Zoutsloot 131787262226v
FABER, MEILE Meile D. Fabereerdere eigenaar Bildtpoort (gebied)1785261260r
FABER, MEILE Meile D. Faberverkoper Kromme Elleboogsteeg1784261240v
FABER, MEILE Meile D. Fabernaastligger ten oosten Wasbleek ZZ1781260145r
FABER, MEILE Meile D. Fabernaastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ1781260145r
FABER, MEILE Meile Fabersmid (mr. ijzer-)koper Lammert Warndersteeg 13178326156v
FABER, MEILE Meile D. Fabernaastligger ten oosten Anjelierstraat 81783261113r
FABER, MEILE de kinderen van Meile D. Fabernaastligger ten oosten Hoogstraat 361784261245v
FABER, MEILE Meile Fabernaastligger ten westen Anjelierstraat 141783261114r
FABER, MEILE Meile D. Faberverkoper Zuiderhaven 361785261269v
FABER, MEILE Meile D. Faberverkoper Westerstraat 431785261270v
FABER, MEILE de erfgenamen van wijlen Meile Fabernaastligger ten noorden Bargebuurt1789263173v
ALLEMA, MEILE Meile Ollemakoper huis (vier woningn en een paardestal)Weverstraat 131717245292v
ALLEMA, MEILE Meile Ollemakoopmanverkoper Kerkpoortstraat 7achter173524924v
ALLEMA, MEILE Meile Ollemakoper huisLanen 71172724710r
ALLEMA, MEILE Meile Ollemakoopmankoper huisKromme Elleboogsteeg 71729247218v
ALLEMA, MEILE wijlen Meile Ollemakoper Molenpad174925235r
ALLEMA, MEILE Meile Ollemakoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 1021734248341r
ALLEMA, MEILE wijlen Meile Ollemakoper door niaar van 1/2 Voorstraat 57achter1751252167v
ALLEMA, MEILE Meile Ollemaverkoper Weverstraat ZZ1736249145v
FABER, MEILE D.de gerepudieerde boedel van wijlen Meile D. Fabersmid (mr. grof-)verkoper Kromme Elleboogsteeg1793264107v
FABER, MEILE D.de geabandonneerde boedel van Meile D. Faberverkoper Bildtpoort (gebied)178626257r
DIRKS, MEILE Meile Dirks naastligger ten westen Tuinsteeg 41809268195v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huis en smederijRozengracht 271779259182r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Nieuwstraat 201784261257r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabernaastligger ten oosten Wasbleek 13178126057v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabernaastligger ten oosten Hoogstraat 361780259251r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Rozengracht 271784261235r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabernaastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ178126057v
FABER, MEILE DIRKSwijlen Meile Dirks Fabersmid (mr. grof-)verkoper Rozengracht 27179226421v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Anjelierstraat 101784261236v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Wasbleek 231784261237v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Bildtpoort (gebied)1785261260r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Nieuwstraat 331784261238v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper helling, timmerhuis en huisZoutsloot 11784261213v
FABER, MEILE DIRKSwijlen Meile Dirks Fabergebruiker Zuiderhaven 611790263379r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Vijver 31785261262r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Kerkpoortstraat 11784261239v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper Hoogstraat 381771257204r
FABER, MEILE DIRKSwijlen Meile Dirks Fabersmid (mr. -)erflater Zuiderhaven 611790263379r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabereerdere gebruiker Kromme Elleboogsteeg1784261240v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabernaastligger ten zuiden Voorstraat 62178526214r
FABER, MEILE DIRKSwijlen Meile Dirks Fabersmid (mr. -)erflater Kerkpoortstraat 111790263379r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisVijver 3178326122v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisLammert Warndersteeg 5178326123r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huis waarin diverse woningenKarremanstraat 32de Beyert178326123v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Nieuwstraat 221784261241v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisBildtpoort (gebied)1783261110v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabernaastligger ten noorden Vijver 5178526217r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. grof-)koper huisSimon Stijlstraat 31780259264v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Simon Stijlstraat 31785261266v
FABER, MEILE DIRKSde geabandonneerde boedel van wijlen Meile Dirks Faberverkoper Noorderhaven 1081801265299v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper door niaar huisNieuwstraat 221782260290r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Kerkpoortstraat 651785261267v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Kerkpoortstraat 571785261268v
FABER, MEILE DIRKSde boedel van wijlen Meile Dirks Faberverkoper Zuiderhaven 281801265301r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huis en bakkerij ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderstraat 2317822612r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper woning en zomerhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderstraat17822612r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Zoutsloot 11785261298r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisNieuwstraat 201784261145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201784261145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabernaastligger ten oosten Hoogstraat 3617822615r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper wagenhuisKerkpoortstraat ZZ1779259204v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisKerkpoortstraat 11783261124r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper tuin, zomerhuis en verdere gerechtighedenRozengracht 271783261125r
FABER, MEILE DIRKSwijlen Meile Dirks Faberverkoper Lammert Warndersteeg 13178526229r
ALLEMA, MEILE JAKOBS Meile Jacobs Ollemakoper huis en hofVoorstraat 55172024668v
RUURDS, MEILE Meile Ruirds bakker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 26b17392505r
RUURDS, MEILE Meile Ruirds , c.u.koper huisRommelhaven 28Spitsbergen1717245287v
RUURDS, MEILE Meile Ruirds geniaarde koper Grote Bredeplaats 131716245256v
RUURDS, MEILEwijlen Meile Ruirds predikant (doopsgezind)koper Kleine Bredeplaats 111754253146r
RUURDS, MEILEde weduwe van Meile Ruirds naastligger ten noorden Noordijs 41741250155r
RUURDS, MEILE Meile Ruurds naastligger ten noorden Noordijs 41729247238v
RUURDS, MEILE Meile Ruurds bakker (mr. -)verkoper van 1/54 Noordermolen 11729247263v
SIEMENS, MEILEwijlen Meile Simons molenaar (mr. -)erflater Noordermolen 11738249265r
SIEMENS, MEILEwijlen Meile Simons erflater (heeft consent en approbatie gegeven)Noordermolen 11738249265r
SIEMENS, MEILE Meile Simons molenaar (mr. -)voormalig gebruiker Noordermolen 11738249265r
SIEMENS, MEILE Meile Symons molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247269v
SIEMENS, MEILE Meile Symons molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247270v
UILKES, MEILEwijlen Meile Uilckes pottenbakkernaastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ167824124v
UILKES, MEILE Meile Ulckes , c.u.koper huisGrote Ossenmarkt ZZ1659237203r
PIEBES, MELIS Meiles Pybes koper huisHoogstraat 121602228327v
PIEBES, MELIS Meiles Pybes koper huisRommelhaven 71602228327v
DIRKS, MEINTJE Mein Dirks naastligger ten oosten Noorderhaven 531703244232v
DIRKS, MEINTJE Mein Dirx winkelierseverkoper Noorderhaven 55170924579v
GERBENS, MEINTJE Mein Gerbens koper Achterstraat 31669239181v
, MEINERT Meinardus Arkenbout, voor zijn drie kinderenverkoper Voorstraat 57achter1695243144v
HOMAN, MEINERT Meinardus Homanscontrarolleurverkoper van 2/16 en 1/32 Zuiderhaven 19noord1724246213r
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Sideriusbaljuwkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141808268116v
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Sideriusbaljuwkoper q.q. Vijver 11808268116v
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Sideriusbaljuwkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141808268116v
JASPERS, Meinders Jaspers brouwernaastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ1742250270r
, MEINERT Meindert naastligger ten zuiden Hoogstraat 301726246284v
AERNTSMA, MEINERT burgervaandrig Meindert Arentsmabrouwer (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 261737249204r
HOEK, MEINERT wijlen Meindert van Hoekerflater Kleine Bredeplaats 121754253140r
HOEK, MEINERT Meindert Hoekkoper huisKleine Bredeplaats 1172824778r
SIKKEMA, MEINERT Meindert Siccama, c.u.huurder (p.w.)Vianen ZZ1803266186r
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus naastligger ten zuiden* Dalpad 71782260241r
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus verkoper Dalpad 71782260241r
JAKOBS, MEINERT Meindert Cobes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 51740250107r
DIRKS, MEINERT Meindert Dirx verkoper Herenwaltje1630232142r
HENDRIKS, MEINERT Meindert Hendricks verkoper van 1/4 Scheerstraat 111737249216r
HENDRIKS, MEINERT Meindert Hendriks varenspersoonverkoper van 1/2 Hondenstraat 81733248182v
IJSBRANDS, MEINERTgrondpacht uit het huis van wijlen Meindert Isbrandts eigenaar perceel Karremanstraat16652396r
JAKOBS, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meindert Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 391714245210r
JANS, MEINERT Meindert Jans naastligger ten noorden Lanen 411809268202r
JANS, MEINERT Meindert Jans naastligger ten oosten Romastraat 4west1774258147v
JANS, MEINERT Meindert Jans koper huisRomastraat 4oost176925799r
VOGELSANG, MEINERT JANS Meindert Jans Vogelzangkoper woningSint Odolphisteeg 13179226415r
JANS, MEINERTmeerderjarige Meindert Jansen verkoper Schoolstraat 11696243188r
JANS, MEINERT Meindert Jansen huurder kamer Zoutsloot ZZ1754253164v
JANS, MEINERT Meindert Janz bewoner Zoutsloot 831759254245v
JASPERS, MEINERTburgervaandrig Meindert Jaspers naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ173524992v
AERNTSMA, MEINERT JASPERSburgervaandrig Meindert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)koper door niaar lege plek van 53 x 48 voet, voorheen potterijOoievaarsteeg OZ173925031r
LIEUWES, MEINERT Meindert Lieuwes wolkammernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1733248198v
LIEUWES, MEINERT Meindert Lieuwes wolkammernaastligger ten zuiden Hoogstraat 301736249143r
MONSES, MEINERT Meindert Monses koper woningRommelhaven 18drie_achter1729247242v
SIEBES, MEINERTdeze verkochte kamer is het sterfhuis van Meindert Sibes turfdragereerdere bewoner Gardenierstraat ZZ16662396va
SIKKES, MEINERTwijlen Meindert Sickes eerdere eigenaar Vijverstraat 14167924136r
TEUNIS, MEINERT Meindert Theunis blauwverververkoper Rozengracht NZ1723246167r
WILLEMS, MEINERT Meindert Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 4617492529r
HENDRIKS, Meinderts Hendricks verkoper van 3/8 Scheerstraat 111737249216r
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuidoosten Oosterkeetstraat 31598228124v
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31598228125r
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuidoosten Oosterkeetstraat 31598228125v
, MEINERT Meinert leertouwernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5916652393va
, MEINERT Meinert leertouwernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 59168124139ra
, MEINERT Meinert leertouwernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 591661238111r
, MEINERT Meinert bakkernaastligger ten zuiden Voorstraat 321667239124v
, MEINERTde kamer van Meinert metselaarnaastligger ten westen Schoolsteeg WZ163723427v
AERNTSMA, MEINERT Meinert J. Arendsmaverkoper q.q. Scheffersplein OZ1746251119r
AERNTSMA, MEINERT Meinert J. Arendsmaverkoper q.q. Scheffersplein OZ1746251119r
AERNTSMA, MEINERT Meinert Arentsmabrouwer (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 341740250129v
, MEINERT Meinert Arkenboutverkoper Heiligeweg 141710245129r
, MEINERT Meinert Bensprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ1624230390r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Franekereind 2816992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Hondenstraat 1216992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Tiepelsteeg16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Nieuwstraat 4216992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Lombardstraat 216992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Lombardstraat 416992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Franekereind 1916992449r
HOEK, MEINERT Meinert van Hoekblikslager (mr. -)naastligger ten noorden [staat: zuiden] Kleine Bredeplaats 31737249184r
HOEK, MEINERT de weduwe van Meinert van Hoeknaastligger ten noorden Lanen 411773258121v
, MEINERT Meinert Bents protesteert vanwege een hypotheek Kruisstraat ZZ1623230340v
KLASES, MEINERT Meinert Claasen naastligger ten noorden Vijver 8166623933v
KLASES, MEINERT Meinert Claasen , c.u.koper huisVijver WZ1662238155r
KLASES, MEINERT Meinert Claesen koper huis met ledige plaats ten noorden daaraan gelegenZoutsloot 17162823272r
KLASES, MEINERT Meinert Claessen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 4167924133r
DOOITSES, MEINERT Meinert Doytses , c.u.protesteert vanwege gebroken beloften Hofstraat 16162723222r
DOOITSES, MEINERTde last- en procuratiehebbende van Meinert Doytses verkoper Hofstraat 16162723222r
FEIES, MEINERT Meinert Feyes naastligger ten westen Schoolsteeg WZ163823464v
HENDRIKS, MEINERT Meinert Hendriks winkelierverkoper Hofstraat 19oost1755253248r
HENDRIKS, MEINERT Meinert Hendrix verkoper Hondenstraat 131716245266r
IJSBRANDS, MEINERT Meinert IJsbrants naastligger ten westen Liemendijk166623946v
IJSBRANDS, MEINERT Meinert Isbrandts koper huisAchterstraat NZ16652393r
JANS, MEINERT Meinert Jans verkoper q.q. Brouwersstraat 19achter162823233r
JANS, MEINERTwijlen Meinert Jans verkoper Zoutsloot ZZ1776258265v
JANS, MEINERTwijlen Meinert Jans verkoper Romastraat 4oost1775258217r
JANS, MEINERTde weduwe van Meinert Jansen huurder Nieuwstraat 461740250128v
HOEK, MEINERT JANS Meinert Jansen Hoecknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 291698243390v
HOEK, MEINERT JANS Meinert Jansen Hoekkoper huisGrote Bredeplaats 311697243323v
JASPERS, MEINERT Meinert Jaspers koper huis, brouwerij, mouterij en plaatsjeScheffersplein OZ173224883r
JASPERS, MEINERT Meinert Jaspers brouwer (mr. -)naastligger ten oosten Scheffersplein OZ1734248335v
JASPERS, MEINERT Meinert Jaspers brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1734248335v
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meinert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)koper door niaar huisScheffersplein OZ1734248335v
JENTJES, MEINERT Meinert Jenties , c.u.kapiteinkoper huisSpinhuisstraat166723997v
MEINERTS, MEINERT Meinert Meinerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 671669239182r
MEINERTS, MEINERT Meinert Meinerts koper door niaar huis, loods en plaats met planten van wijnstok en een vrije achter uit- en ingang op de stadsvestenKerkpoortstraat 67166723994v
MEINTES, MEINERT Meinert Meintes koper provisioneel schoenmakersperk en looierijFranekerpoort (gebied)16702403ra
MEINTES, MEINERT Meinert Meintes , c.u.koper dwarshuis met een ledige plaats erachterKerkpoortstraat 65166023864v
MINSES, MEINERT Meinert Minses leertouwernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67166723994v
MONSES, MEINERTwijlen Meinert Monses verkoper Rommelhaven 18drie_achter1729247256r
PIETERS, MEINERTgrondpacht uit het huis nagelaten door wijlen Meinert Pieters eigenaar perceel Karremanstraat 251623230365v
RINSES, MEINERT Meinert Rinses tuijer (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 71689242276v
SAPES, MEINERTwijlen Meinert Saves verkoper Sint Christoffelsteeg OZ1627231169r
SAPES, MEINERT Meinert Saves eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen1627231161v
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes huurder voor 1 jaar Vijver 11659237239v
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes* bakkernaastligger ten westen Hondenstraat 13166623956r
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes bakkerhuurder (p.j.)Vijver 11662238128v
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes , c.u.koper huisHondenstraat 91658237178r
SIEBES, MEINERT Meinert Sybes , c.u.turfdragerkoper kamerGardenierstraat ZZ165623787v
TJEERDS, MEINERTwijlen Meinert Tjeerdts verkoper Zeilmakersstraat 19167024021v
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems kuiper (mr. -)koper huis met een steeg ten westen en een ledige plaats met een loods daarachterGrote Bredeplaats 201662238140v
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems koper woningOoievaarsteeg OZ1731247381v
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 461747251198r
WILLEMS, MEINERTwijlen Meinert Willems kuiperkoper door niaar Voorstraat 321667239124v
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 461740250128v
WIETSES, MEINERT Meinert Wytzes verkoper onbekend1624230392r
ALBERTS, MINKE Meinke Alberts koper Heiligeweg 27zuid1701244132v
ULBES, MINKE Meinke Ulbes verkoper Grote Kerkstraat 421742250233r
ULBES, MINKE Meinke Ulbes verkoper Grote Kerkstraat 441742250233r
RIENKS, MEINERT Meinnert Rienx , voor zich en zijn kleinkinderenverkoper van 2/3 Zoutsloot 401644235128v
OEDSES, MEINOUwijlen Meinnou Oedses verkoper Kerkpoortstraat 291644235150v
, MEINOU Meinouw Bockeskoper Liemendijk NZ1730247343v
BOKKES, MEINOUde goederen van wijlen Meinouw Bockes verkoper Noorderhaven 321740250112v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes koper Noorderhaven 321730247379r
BOKKES, MEINOUwijlen Meinouw Bockes verkoper Liemendijk1740250115v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes koper Drie Roemersteeg 11726246280v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes koper Noorderhaven 34achter1736249109r
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes betrokkene onbekend1738249228v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes naastligger ten westen Noorderhaven 34achter1736249109r
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 34achter17392502va
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes verkoper Drie Roemersteeg 91737249159v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 34achter17392503va
BOKKES, Meinouw Bockes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7173224873v
PIETERS, MEINOU Meinouw Pieters verkoper Hoogstraat 1317852626r
ULBES, Meinouw Ulbes koper Anjelierstraat 91774258160v
JAKOBS, MINSE Meinse Jacobs verkoper van 1/3 Zuiderstraat 171668239127r
MECIMA, MINKE Meinsje Mecimaverkoper ten noorden van Harlingen1802266163r
MECIMA, MINKE Meinsje Mecimaeigenaar van 1/3 Bildtpoort (gebied)1803266288r
ALBERTS, MINKEwijlen Meinske Alberts verkoper van 7/10 (1/2 en van 2/5 van 1/2) Heiligeweg 27zuid1727246315v
POPPES, MEINTJE Meint Poppes verkoper Noordijs 7165623789v
POPPES, MEINTJE Meint Poppes verkoper Noordijs 5achter165623789v
BROUWER, MEINT de erfgenamen van wijlen Meinte Brouwernaastligger ten westen Lanen 53178126024v
BROUWER, MEINT Meinte Brouwernaastligger ten zuiden Lanen 511779259191r
BROUWER, MEINT Meinte Brouwernaastligger ten oosten Lanen 451779259193v
JAGER, MEINT Meinte Jagernaastligger ten noorden Lanen 911793264127v
JAGER, MEINT Meinte de Jagerhuurder Rozenstraat 31809268209r
JAGER, MEINT Meinte Jager, e.a.naastligger ten noorden Rozengracht 271807267289v
JAGER, MEINT Meinte Jager, c.s.naastligger ten noorden Rozengracht 27180826899v
JAGER, MEINT Meinte W. Jagerslager (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 261806267258r
JAGER, MEINT Meinte Jagernaastligger ten noorden Rozengracht 271806267235v
JAGER, MEINT Meinte de Jagernaastligger ten noorden Rozengracht 271809268236v
JAGER, MEINT Meinte de Jagernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 241809268236v
BROUWER, MEINT ANDRIES Meinte Andries Brouwercommissaris van het Grootveerschippers gilde op Amsterdamverkoper Lanen 471763255180v
BROUWER, MEINT ANDRIESoud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwerverkoper Droogstraat 151751252161v
BROUWER, MEINT ANDRIESoud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwerkoper pan- en estrikwerk met woonhuis, paardenstal, hof en toebehorenZeilmakersstraat 21741250181r
BROUWER, MEINT ANDRIESburgervaandrig Meinte Andrys Brouwerverkoper en Zeilmakersstraat 13173524996r
BERNARDUS, MEINT Meinte Bernardus huurder Liemendijk ZZ1784261136v
BERNARDUS, MEINT Meinte Bernardus scheepstimmermanverkoper Dalpad 9178326164v
DOEKES, MEINT Meinte Doekes verkoper van 1/5 Zoutsloot 18180826888r
DOUWES, MEINT Meinte Douues koopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16602384va
DOUWES, MEINT Meinte Douues koper door niaar hof van 50 x 45 voetRozengracht 7oost165523731v
DOUWES, MEINT Meinte Douues naastligger ten oosten Rozengracht 7oost165523731v
DOUWES, MEINT Meinte Douwes koper Heiligeweg 581657237112v
DOUWES, MEINThet huis alwaer de Swaerte Leers uythanght van Meinte Douwes naastligger ten zuiden Heiligeweg 58de Swarte Leers1657237112v
DOUWES, MEINT Meinte Douwes , c.u.verkoper Rozengracht 13166723990v
DOUWES, MEINTde hof van Meinte Douwes naastligger ten westen Brouwersstraat 26167124035r
DOUWES, MEINT Meinte Douwes naastligger ten zuiden Heiligeweg 5816712408va
DOUWES, MEINTwijlen Meinte Douwes verkopers van 1/2 als erfgenamen van hun broeder Rozengracht 7west1683241260r
HOBBEMA, MEINT DOUWES Meinte Douwes Hobbema, c.u.verkoper Heiligeweg 56166723995r
TJEERDS, MEINT Meinte Tjeerdts naastligger ten noorden onbekend1664238204r
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems Jaagernaastligger ten noorden Lanen 911799265205r
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jaagerslager (mr. -)koper huisLanen 89179726520v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jaagerslager (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 89179726520v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jagertichelaar op Grettingabuurtkoper huisGrote Kerkstraat 21787262205v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jagernaastligger ten noorden Lanen 911789263146v
DIRKS, MEINTJE Meintie Dircx koper van 1/2 Lanen 39166123878r
MEULEN, MEINTJE Meintje van der Meulenkoper Hoogstraat 51805267118v
WIEGERSMA, MEINOU Meinu Wiegersma, ongehuwde meerderjarige dochterverkoper Sint Odolphisteeg 11705244274r
DOUWES, MEINOU Meinu Douues koper Grote Ossenmarkt 191620230204v
IEPES, MEINOU Meinu Epes verkoper q.q. Schritsen 671624230377r
IEPES, MEINOU Meinu Epes verkoper q.q. Schritsen 671624230377r
MELLES, MEINOU Meinu Melles koper Heiligeweg 26162823242v
BOKKES, MEINOU Meinuw Bockes betrokkene provisionele dispositie van 21-12-1737 ingetrokkenonbekend1738249352r
AKES, MEIKE Meisje Aekes koper Zoutsloot 65180226682r
LOLKES, MEIE Meje Lolkes naastligger ten noorden Brouwersstraat 281717245303v
LOLKES, MEIE Meje Lolkes verkoper Brouwersstraat 201716245275r
SAKES, MEIE Meje Sakes schipper (smal-)naastligger ten zuiden Herenwaltje 3170824572r
SAKES, MEIE Meje Sakes schipper (smal-)verkoper Herenwaltje 3170824572r
, MELCHERT Melcher , c.u.schoorsteenvegerhuurder (p.j.)Hofstraat 19oost1791263289v
, MELCHERT Melcher wever (bont-)bewoner Klaverbladstraat 18179826594r
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomanshuurder (p.w.)Nieuwstraat 34achter17722585v
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomanshuurder bovenkamer (p.w.)Hoogstraat 311793264121r
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomanshuurder (p.w.)Nieuwstraat 34achter1770257171r
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes , c.u.verkoper Nieuwstraat 48166523915v
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes koper huisNieuwstraat 481658237176r
IEPES, MELCHERT Melcher Ypes verkoper Heiligeweg 31170024451r
IEPES, MELCHERT Melcher Ypis verkoper Noorderhaven 98170024449r
, MELCHERT Melchert naastligger ten westen Achterstraat1630232148v
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten noorden Fabrieksstraat1784261205r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten westen Fabrieksstraat1784261205r
, MELCHERT Melchior Schraagekoper huisKleine Bredeplaats 201807267323v
, MELCHERT Melchior Schraageslager (mr. varkens-)koper huisKleine Bredeplaats 20achter1807267323v
PIETERS, MELCHERT Melchior Pieters koper huisonbekend1604228428r
AKEN, MELCHERT PIETERS Melchior Pyters van Aackenkoper huis met steeg en plaatsAchterstraat161122924r
LOHMAN, MELCHERT Melgert Lomanswever (mr. bont-)verkoper Fabrieksstraat1758254134r
GERRITS, MELIS Melis Gerryts koper huis en de plaats daarachterAchterstraat1626231137v
GERRITS, MELIS Melis Gerryts naastligger ten westen in de noorder nieuwestad1624230384r
GERRITS, MELISwijlen Melis Gerryts* schoenlappernaastligger ten westen Liemendijk NZ163123324r
HEINS, MELIS Melis Heins , c.u.verkoper Vijver 91646235222v
HEINS, MELIS Melis Heyns koper Kleine Bredeplaats 22161723077v
HEINS, MELIS Melis Heyns , c.u.verkoper Grote Bredeplaats164223517v
HEINS, MELIS Melis Heyns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20163723430r
HEINS, MELIS Melis Heyns naastligger ten zuiden Vijver 7163723430r
HEINS, MELIS Melis Heyns verkoper Kleine Bredeplaats 22162423130r
HEINS, MELIS Melis Heyns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24162823251r
HEINS, MELIS Melis Heyns koper huis met ledige plaats en loods, strekkende tot aan de oostergevel van de stalling aldaar ([voor de twee percelen in deze akte])Kleine Bredeplaats 22162823244r
HEINS, MELIS Melis Heyns protesteert vanwege een hypotheek Kleine Bredeplaats 22162823244r
HEINS, MELIS Melis Heyns koper huis en stalling ([voor de twee percelen in deze akte])Vijver 9162823244r
HEINS, MELIS Melis Heyns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24162823257v
JANS, MELISwijlen Melis Jansen erflater Voorstraat 89een_achter1733248233v
JANS, MELISmatroos Melis Jansen koper woning en kamerVioolsteeg OZ170824561r
JOHANNES, MELIS Melis Johannes gleibakkerverkoper Gardenierstraat 81806267240v
MELIS, MELIS Melis Meliss , c.u.koper woning of kamer met loodsFabrieksstraat164823639v
PIEBES, MELISde erfgenamen van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten Achterstraat NZ164223514r
PIEBES, MELIShuis en houtstek van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten Hoogstraat 101641234157v
PIEBES, MELISde erfgenamen van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten Hoogstraat 10163723442v
PIEBES, MELIS Melis Piebes naastligger ten oosten Zuiderhaven162523167v
PIEBES, MELIS Melis Piebes naastligger ten noorden Noordijs 41619230179v
PIEBES, MELIS Melis Piebis naastligger ten oosten Hoogstraat 101626231129r
PIEBES, MELIS Melis Pybes naastligger ten westen Hoogstraat 141630232115r
PIEBES, MELIS Melis Pybes naastligger ten westen Rommelhaven 91630232115r
PIEBES, MELISde erfgenamen van wijlen Melis Pybes verkoper Rommelhaven 28163723435r
WIEBES, MELIS Melis Wybes houtkopergeniaarde koper Schoolsteeg OZ162923287v
, MELLE Melle schildernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1916472366r
NIJHOLT, MELLE Melle Niholt, c.u.verkoper Spekmarkt 61715245245r
NIJHOLT, MELLE Melle Niholtkoper provisioneel huisSpekmarkt 61712245315v
ALLERTS, MELLE Melle Allerts verkoper Achterstraat1626231137v
FEIES, MELLE Melle Feyes* gardeniernaastligger ten westen* Rozengracht 71728247130r
FEIES, MELLE Melle Feyes* gardeniernaastligger ten westen Rozengracht 7west1726246251r
NIJHOLT, MELLE FEIES Melle Feyes Nijholdeigenaar Rozengracht 51729247251v
NIJHOLT, MELLE FEIES Melle Feyes Nijholtkoper huis met overdekte ledige plaats en een tuintjeRozengracht 51705244298r
GERRITS, MELLEwijlen Melle Gerryts verkoper onbekend1642234177v
HANSES, MELLE Melle Hansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 231687242181v
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat OZ168424257r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Noordermolen 116952435ra
HANSES, MELLE Melle Hansen , n.u.naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12171924651r
HANSES, MELLEwijlen Melle Hansen naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12171924637v
HANSES, MELLEmr. Melle Hansen naastligger ten noorden Noorderhaven 83171924638v
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Franekereind 23west168424213r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijnverkoper Lammert Warndersteeg 121682241179r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 231697243267r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 141682241179v
HANSES, MELLE Melle Hansen naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12172124697r
HANSES, MELLE Melle Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 161682241180r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 181683241236r
HANSES, MELLE Melle Hansen , c.u.koper van 1/3 huisZuiderhaven ZZ170924592v
HANSES, MELLE Melle Hansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 251683241258v
HANSES, MELLE Melle Hansen verkoper Bildtstraat 25172024674r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 23170024440v
HANSES, MELLE Melle Hanses chirurgijnverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 101682241177v
HANSES, MELLE Melle Hanses chirurgijn (mr. -)verkoper Weverstraat NZ1681241147r
HANSES, MELLE Melle Hanses chirurgijn (mr. -)koper huisBildtstraat 271681241150r
HENDRIKS, MELLE Melle Hendrix bombazijnmakerverkoper Heiligeweg 661686242157v
HENDRIKS, MELLE Melle Hendrix bombazijnwerkerverwandelaar huis en hofKerkpoortstraat 11168424253r
JANS, MELLE Melle Jansen , c.u.voermankoper huis, paardenstal, loods en plaatsDroogstraat 20west167224081v
JANS, MELLE Melle Jansen voermanverkoper q.q. Romastraat ZZ1675240206v
JORRITS, MELLEwijlen Melle Jorryts verkoper Brouwersstraat 20een_achter1646235238r
JORRITS, MELTJEwijlen Melle Jorryts* naastligger ten noorden Brouwersstraat 2216702401va
LIEKELES, MELLE Melle Lykles huurder gedeelte (p.j.)Ooievaarsteeg 11179726518r
PIETERS, MELLEwijlen Melle Pyters scheepstimmermanverkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25achter172824769r
RIENKS, MELLE Melle Riencks verkoper Lanen 281627231166r
SIKKES, MELLE Melle Sickes , c.u.koper kamer en weefwinkelWeverstraat 61663238191v
SIEMENS, MELLEwijlen Melle Symens erflater Franekereind 23west1606228521r
SIEMENS, MELLE Melle Symens naastligger ten westen Franekereind 23oost1603228360r
SIEMENS, MELLE Melle Symens [staat: Syourdts] naastligger Scheffersplein 271602228334v
SIEMENS, MELLE Melle Symons naastligger ten zuiden Scheffersplein 291618230143r
SIEMENS, MELLE Melle Symons naastligger ten westen Franekereind 23oost1598228102r
SIETSES, MELLE Melle Sytses koper huis met plaatsje daar achterBrouwersstraat 12zuid1620230237v
SIETSES, MELLE Melle Sytses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord1621230263v
SIETSES, MELLE Melle Sytses naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter163223349r
SIETSES, MELLE Melle Sytses schoenmakerverpachter grond Zoutsloot 1161723074v
SIETSES, MELLE Melle Sytses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord163123317v
SIETSES, MELLEhet schoenmakersperk van Melle Sytzes , c.s.naastligger ten westen Zoutsloot 1161623043v
SIETSES, MELLE Melle Sytzes schoenmakerverkoper q.q. Sint Jacobstraat 41615229276r
SIETSES, MELLE Melle Sytzes verkoper Noorderhaven 281600228197v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 5174925220r
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (wijd-)koper provisioneel huisFranekereind 1717282472ra
IENSES, MELLE Melle Ynses geniaarde koper Zuiderhaven 611725246214v
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (beurt-)koper door niaar huisNoorderhaven 71738249291r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 71738249291r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 5176125567v
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (oud -)koper huisZoutsloot 91175025296r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19174925228r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 71726246277v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Zoutsloot 89176725724r
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (oud -)koper blauwpand dwarshuisScheerstraat 51763255233v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Scheerstraat 31776258253v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19175725470v
IENSES, MELLEde erfgenamen van wijlen Melle Ynses naastligger ten westen Zoutsloot 931780259232v
IENSES, MELLE Melle Ynses koper huisNoorderhaven 91725246223v
IENSES, MELLE Melle Ynzes naastligger ten westen Zoutsloot 931770257175r
IENSES, MELLE Melle Ynzes naastligger ten westen Franekereind 191771257238r
SJUKS, de procuratiehouder van Meme Siuks verkoper van 1/9 Liemendijk ZZ1626231142r
RITSKES, MINKE Menck Ritskens bruid 1602228292v
HILLEBRANDS, MENELAUS de kinderen van burgemeester Menelaus Hillebrandsnaastligger ten noorden Lanen 9oost1698243366v
HILLEBRANDS, MENELAUS burgemeester Menelaus Hillebrandtsnaastligger ten westen Voorstraat 25168524283v
HILLEBRANDS, MENELAUS vroedsman Menelaus Hillebrantsnaastligger ten oosten Voorstraat 211682241214r
HILLEBRANDS, MENELAUS Menelaus Hillebrantsrentmeesternaastligger ten oosten Rozengracht NZ167624034va
HILLEBRANDS, MENELAUS burgemeester Menelaus Hillebrantsverkoper Voorstraat 231688242230r
HILLEBRANDS, MENELAUS Menelaus Hillebrantsrentmeesternaastligger ten oosten Rozengracht NZ167624035ra
HILLEBRANDS, MENELAUS burgerhopman Menelaus Hillebrantsverkoper Zuiderhaven 18167224099v
HILLEBRANDS, MENELAUSoud burgemeester Menelaus Hillebrandts naastligger ten oosten Hofstraat ZZ1686242150r
HILLEBRANDS, MENELAUSburgemeester Menelaus Hillebrandts verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 3168524298v
HILLEBRANDS, MENELAUSgecomiitteerde crediteuren van wijlen burgemeester Menelaus Hillebrants verkoper Hofstraat 161690242304r
HILLEBRANDS, MENELAUSwijlen burgemeester Menelaus Hillebrants verkoper Noorderhaven 75169124222ra
HILLEBRANDS, MENELAUSburgemeester Menelaus Hillebrants naastligger ten noorden Lanen 9oost1683241261v
JANS, MINKE Menke Jansen koper Brouwersstraat WZ1621230258r
FINK, MINNE burgemeester Menne Vinkverkoper Kruisstraat 3west1788262276av
KLASES, MINNE Menne Claesen naastligger ten westen Noorderhaven 581619230185v
RUURDS, MINNE Menne Riurdts naastligger ten westen Voorstraat 66162523171v
RUURDS, MINNE Menne Ruierdts koper van 1/2 huisVoorstraat 641620230199r
TUININGA, MINNE Menno Tuiningaverkoper Heiligeweg 21805267182v
TUININGA, MINNE Menno Tuiningachirurgijnverkoper van 1/4 Rommelhaven ZZ1770257160r
TUININGA, MINNE vroedsman Menno Tuiningakoper huisHeiligeweg 21786262134r
TUININGA, MINNE Menno Tuiningaverkoper Noorderhaven 1141805267182v
TUININGA, MINNE raadsman Menno Tuyninganaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21787262158r
VELLINGA, MINNE Menno Vellingakoper William Boothstraat 6zuid179726515r
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vinckkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 1071796264320v
FINK, MINNE Menno Vinkverkoper q.q. Hofstraat 19west1791263310v
FINK, MINNE burgemeester Menno Vinkverkoper q.q. Liemendijk1790263185r
FINK, MINNE burgemeester Menno Vinkverkoper q.q. Weverstraat 141789263375r
FINK, MINNE Menno Vinkkoopmanverkoper Lanen 21achter1795264249r
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vinkkoper huisLanen 21achter1794264171v
FINK, MINNE Menno Vinkkoopmannaastligger ten oosten Rozengracht 71802266130r
FINK, MINNE Menno Vinkkoopmankoper stallingRozenstraat 31809268209r
FINK, MINNE burgemeester en vroedschap Menno Vinkkoper 1/2 pakhuis en erfRozengracht 13178926381v
FINK, MINNE Menno Vinknaastligger ten westen Rozengracht 13178926381v
FINK, MINNE Menno Vinknaastligger ten noorden Rozengracht 13178926381v
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vinkverkoper q.q. Kerkpoortstraat 131791263380r
FINK, MINNE Menno Vinkkoopmankoper huis en koemelkerijMoriaanstraat 10178326127r
FINK, MINNE lid gemeentebestuur Menno Vinkverkoper ten noorden van Harlingen1806267270ar
FINK, MINNE Menno Vinkgeniaarde koper Noorderhaven 1141795264238r
FINK, MINNE Menno Vinknaastligger ten westen Moriaanstraat 121784261147r
FINK, MINNE burgemeester Menno Vinkverkoper q.q. Grote Bredeplaats 221790263181r
FINK, MINNE de heer Menno Vinkkoper ten noordoosten van Harlingen179726560v
FINK, MINNE burgemeester Menno Vinkverkoper q.q. Noorderhaven 1011790263182v
FINK, MINNE Menno Vinkgeniaarde koper Bildtpoort (gebied)1794264199v
FINK, MINNE burgemeester Menno Vinkverkoper q.q. Droogstraat 551790263182v
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vinkkoper huisHofstraat 19west1791263310v
FINK, MINNE burgemeester Menno Vinkkoper huisAnjelierstraat 181791263351r
RUURDS, MINNE Menno Ruierdts eerdere eigenaar Rommelhaven 2west1619230172r
RUURDS, MINNE Menno Ruierdts eerdere eigenaar Rommelhaven 2oost1619230172r
KORNELIS, MINSE Mense Cornelis verkoper Franekereind 161694243113v
KORNELIS, MINSE Menso Cornelis koopmankoper mouterijNoorderhaven 106achter168024164v
MEULEN, MINKE Mentje van der Meulenverkoper Zuiderhaven 39180426769v
MEULEN, MINKE Mentje van der Meulenverkoper Grote Ossenmarkt 6oost180426769v
MEULEN, MINKE Mentje van der Meulenverkoper Grote Ossenmarkt 6west180426769v
, MINSE Mentse schuitmakernaastligger ten noorden Zoutsloot 1001614229213v
FINK, Menus Finknaastligger ten zuiden Voorstraat 241796264316r
SIEMENS, MARCUS Mercus Symens , c.u.koper kamerRomastraat NZ166023845v
JASPERS, MARCUSwijlen Merkes Jaspers verkoper q.q. Kerkpoortstraat 121732248166r
JASPERS, MARCUSwijlen Merkus Jaspers verkoper Kerkpoortstraat 2173124823v
JASPERS, MARCUSwijlen Merkus Jaspers koper Grote Kerkstraat 271721246103r
HENDRIKS, METJE Met Hendricx verkoper Klaverbladstraat 19161723061v
HENDRIKS, METJE Met Hendricx* naastligger ten zuiden ([staat: Met Douwes])Klaverbladstraat 51618230124v
HARMENS, METJEde erfgenamen van wijlen Met Hermens naastligger ten oosten Voorstraat 97161122918v
PAULUS, METJE Met Pauuels naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ16362344r
HENDRIKS, METJE Meth Hendricks koper Klaverbladstraat 191612229102r
HENDRIKS, METJE Meth Hendricks verkoper Kerkpoortstraat NZ1612229102v
HENDRIKS, METJE Meth Hendricx verkoper Kerkpoortstraat161122914r
HENDRIKS, METJE Meth Hendricx aanhandelaar Kerkpoortstraat1601228273r
JAKOBS, METJE Metje Jacobs koper Heiligeweg 561779259187v
MARTENS, METJE Metje Martens* naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 41799265160r
TJALLINGII, METJE MARTENS Mette Martens Tjallingiiverkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
KLASES, METJE Mettie Clases verkoper van 3/24 ten zuiden van Harlingen1668239156r
GERRITS, METJE Mettie Gerryts , oudste dochter, ca. 21 jaarverkoper Voorstraat 99161723088r
HENDRIKS, METJE Mettie Hendriks verkoper Lanen 171746251158r
JURJENS, METJE Mettie Jurjens verkoper Noorderhaven 32172724755v
PAULUS, METJE Mettie Poulus verkoper Zoutsloot 53171924651v
PAULUS, METJE Mettie Pouwels koper Zoutsloot 531696243244v
SCHRIK, METJE Mettje Schrikverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
AGES, METJE Mettje Ages koper Vijverstraat 241759254199r
AGES, METJE Mettje Ages verkoper Vijverstraat 241767256262r
JANS, METJEde boedel van Mettje Jans verkoper Franekereind 341799265164r
JANS, METJE Mettje Jans koper Franekereind 341796264306v
MARTENS, METJE Mettje Martens koper Bildtpoort (gebied)1755253207r
MARTENS, METJE Mettje Martens koper Liemendijk ZZ1755253207r
MARTENS, METJE Mettje Martens koper huisSteenhouwersstraat 2179826591r
OEBELES, METJE Mettje Oebeles verkoper Franekereind 191809268298v
KUIPER, METJE OEBELES Mettje Oebeles Kuiperkoper Klaverbladstraat 141795264298r
KUIPER, METJE OEBELES Mettje Oebeles Kuiperkoper Klaverbladstraat 161795264298r
OEBELES, METJE Mettje Oebles verkoper Klaverbladstraat 141806267229v
OEBELES, METJE Mettje Oebles verkoper Klaverbladstraat 161806267229v
HENDRIKS, METJE Mettjen Hendriks koper Kleine Bredeplaats 141745251102v
HENDRIKS, METJE Mettjen Hendriks verkoper q.q. Zuiderhaven 75west1749251273v
HENDRIKS, METJE Mettjen Hendriks verkoper q.q. Zuiderhaven 75west1749251273v
PIETERS, MEEUWIS Meus Pieters kistmakerverkoper Vijverstraat 81623230368r
PIETERS, MEEUWIS Meus Pieters koper 2/3 van 2-00-00 CG grondpacht van het huis daer den Gulden Besem uyt steeckt (koper is reeds eigenaar 1/3 part)Vijverstraat 8de Gouden Bezem1620230201r
PIETERS, MEEUWIS Meus Pieters eigenaar van 1/3 Vijverstraat 81620230201r
PIETERS, MEEUWIS Meus Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 61621230272r
PIETERS, MEEUWIS Meus Pyters verpachter grond Grote Ossenmarkt 191620230204v
PIETERS, MEEUWIS Meus Pyters verkoper van 1/3 Grote Ossenmarkt 191620230204v
TEEKES, MEEUWIS Meus Taeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 121622230295r
TEEKES, MEEUWIS Meus Taeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 121622230295r
PIETERS, MEEUWIS Meuwis Pieters kistmakerprotesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats 231599228138v
PIETERS, MEEUWIS Meuwis Pieters kistmakertrekt zijn protest in Grote Bredeplaats 231599228138v
PIETERS, MEEUWIS Meuwis Pieters protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 23159822888r
PIEBES, MEEUWIS Meuwis Pybes verkoper van 1/2 Noorderhaven 916702405r
PIETERS, MEEUWIS Meves Pieters eigenaar van 1/3 Vijverstraat 81618230136v
JOHANNES, MEEUWIS Mevis Johannes paardenkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 651784261256r
PIEBES, MEEUWIS Mevis Pibes verkoper Zuiderstraat NZ16362343v
PIEBES, MEEUWISwijlen Mevis Piebes erflater Noorderhaven 20167924138r
PIEBES, MEEUWIS Mevis Pybes naastligger ten oosten Noorderhaven 181664238216v
PIEBES, MEEUWIS Mevis Pybes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 18166423824va
PIEBES, MEEUWIS Mevus Piebes koper huisNoorderhaven 62162723223r
PIEBES, MEEUWIS Mevus Piebes naastligger ten westen Noorderhaven 62162723223r
TJEERDS, MEEUWIS Mevus Tjaerdts verkoper Roeperssteeg OZ159722822r
PIEBES, het huis van Mewis Piebes naastligger ten zuiden onbekend1672240103r
MEYER, MEIE vroedsman Meye H. Meyernaastligger ten westen Zoutsloot 531755253236r
HARMENS, MEIEvroedsman Meye Harmens verkoper q.q. Zoutsloot 451755253199r
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 191734248288v
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipper (schuit-)koper huisBildtstraat 16174325120r
HARMENS, MEIEde weduwe van Meye Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 321766256167r
HARMENS, MEIE Meye Harmens naastligger ten noorden Herenwaltje 71730247346r
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipperkoper huisZoutsloot 51173925012v
HARMENS, MEIE Meye Harmens koper 1/3 woonkamerWilliam Boothstraat OZBlauwhuis1738249338r
HARMENS, MEIEvroedsman Meye Harmens verkoper Bildtstraat 161754253145r
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipperverkoper Zoutsloot 251740250110r
MEYER, MEIE HARMENSde erfgenamen van wijlen Meye Harmens Meyernaastligger ten noorden Herenwaltje 7176825741r
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyerkoper provisioneel huis en tuinNoorderhaven 691752253272r
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyerverkoper q.q. Zeilmakersstraat 11175225326v
MEYER, MEIE HARMENSwijlen vroedsman Meye Harmens Meyererflater Herenwaltje 5176825748r
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyernaastligger ten westen Zoutsloot 321759254204v
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyerkoper huis en paardenstal met ernaast een steegjeZoutsloot 30175225332r
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyernaastligger ten westen Zoutsloot 361759254205v
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyernaastligger ten noorden Herenwaltje 71758254265r
MEYER, MEIE HARMENS Meye Harmens Meyernaastligger ten westen Zoutsloot 531759254214v
MEYER, MEIE HARMENSwijlen vroedsman Meye Harmens Meyererflater Noorderhaven 69176825790v
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyernaastligger ten noorden Herenwaltje 71758254266v
MEYER, MEIE HARMENSgezworen gemeensman Meye Harmens Meyerkoper q.q. Voorstraat 11west1759254249v
LIEUWES, MEIE Meye Lieuwes verkoper van 1/16 Zoutsloot 451755253199r
LOLKES, MEIE Meye Lolckes huurder (p.j.)Brouwersstraat 26166723916ra
LOLKES, MEIE Meye Lolckes kleermakerhuurder (p.j.)Brouwersstraat 26166723921ra
LOLKES, MEIE Meye Lolckis koper huisBrouwersstraat 20167024017r
LOLKES, MEIE Meye Lolkes kaarsenmaker en koopmankoper huisBrouwersstraat 261703244194r
LOLKES, MEIE Meye Lolkes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 181705244279v
LOLKES, MEIEhet huis gekocht door Meye Lolkes naastligger ten noorden Brouwersstraat 281703244202r
LOLKES, MEIE Meye Lolkes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18170824549v
LOLKES, MEIE Meye Lolkes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18170824556r
SAKES, MEIE Meye Saakes naastligger ten noorden Wortelstraat 11702244141r
SAKES, MEIEde verkopers Meye Saeckes , c.u.schipper (smal-)naastligger ten noorden Herenwaltje 71703244218r
SAKES, MEIE Meye Saeckes schipper (smal-)verkoper Herenwaltje 71703244218r
SAKES, MEIE Meye Saeckes , voorzoon van Saecke Jochumsverkoper Herenwaltje 171657237260r
SAKES, MEIE Meye Saekes schipperkoper kamerHerenwaltje 51702244187r
SAKES, MEIEde koper Meye Saekes , c.u.schippernaastligger ten zuiden Herenwaltje 51702244187r
SAKES, MEIE Meye Saekes schipper (smal-)koper huisHerenwaltje 71698243369v
SAKES, MEIE Meye Sakes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1702244157v
SAKES, MEIE Meye Sakes geniaarde koper Wortelstraat 1168424226r
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder (p.j.)Romastraat 4oost1752252213r
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder (p.j.)Romastraat 4oost1752252191r
SAKES, MEIE Meye Sakes schipper (smal-)koper door niaar woningHerenwaltje 3170824559r
KRAMER, MEIE SAKES Meye Sakes Cramernaastligger ten zuiden Herenwaltje 3170824559r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u.slager (mr. -)huurder Noorderhaven 831751252115v
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus huurder Zuiderstraat 291803266235r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u.slager (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 8317452513va
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus slager (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 14173124863r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u.slager (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 8317452515ra
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u.slager (mr. -)huurder Noorderhaven 831751252154r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u.slager (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 831745251105v
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u.slager (mr. -)huurder Noorderhaven 831751252126v
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u.slager (mr. -)huurder Noorderhaven 831751252129r
FOLKERTS, MEIKE Meyke Folkerts koper van 1/2 11/12 timmer- en houtwerfZuiderhaven ZZ1734248307r
FOLKERTS, MEIKE Meyke Folkerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1734248307r
FOLKERTS, MEIKE Meyke Folkerts naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1734248307r
, MEILE Meyle molenaarnaastligger ten noorden Achterstraat1726246291r
FABER, MEILE als smederij door Meyle D. Fabergebruiker Zuiderhaven 611795264279r
JENSMA, MEILE Meyle Jensmanaastligger ten oosten Spinhuisstraat1605228469v
JENSMA, MEILE Meyle Jensmaverwandelaar Schritsen1604228387v
, MEILEwijlen Meyle Olemakoper Weverstraat 6174925234r
ALLEMA, MEILE Meyle Ollemakoopmannaastligger ten westen Weverstraat 1317282475ra
ALLEMA, MEILE wijlen Meyle Ollemakoper Herenwaltje 17174925236r
ALLEMA, MEILE Meyle Ollemakoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 1021727246304v
ALLEMA, MEILE Meyle Ollemakoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 1021727246304v
ALLEMA, MEILE Meyle Ollemakoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 1041732248120r
ALLEMA, MEILE Meyle Ollemakoopmanverkoper Noorderhaven 1041732248120r
ALLEMA, MEILE Meyle Ollemakoopmannaastligger ten westen Lanen 7317432513r
ALLEMA, MEILE de weduwe van Meyle Ollemanaastligger ten zuiden Franekereind 40175025283r
DIRKS, MEILEde erfgenamen van wijlen Meyle Dirks naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1796264317v
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huis, hof en smederijRozengracht 271787262162v
FABER, MEILE DIRKSde geabandonneerde boedel van Meyle Dirks Faberverkoper Bildtpoort (gebied)178626279v
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisRozengracht 271782260180r
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Fabernaastligger ten oosten Rozengracht 271782260180r
ALLEMA, MEILE JAKOBS Meyle Jacobs Ollemabontrederverkoper Noorderhaven 681723246177r
ALLEMA, MEILE JAKOBS Meyle Jacobs Ollemakoper huis, plaats, tuin genaamd de Witte ArendNoorderhaven 104de Witte Arend1726246282r
ALLEMA, MEILE JAKOBS Meyle Jacobs Ollemanaastligger ten westen Noorderhaven 1041726246282r
REINERS, MEILE Meyle Reinders naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36176425643r
RINNERTS, MEILE Meyle Rinnerts verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen1614229197v
RINNERTS, MEILEde weduwe en erfgenamen van wijlen Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 33161623045r
RINNERTS, MEILEde weduwe en erfgenamen van wijlen Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2161623045r
RINNERTS, MEILEde weduwe en erfgenamen van wijlen Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 35161623045r
RINNERTS, MEILEde weduwe en erfgenamen van wijlen Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 37161623045r
RINNERTS, MEILEhuis en schuur van Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 33161222993r
RINNERTS, MEILEhuis en schuur van Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2161222993r
RINNERTS, MEILEhuis en schuur van Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 35161222993r
RINNERTS, MEILEhuis en schuur van Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 37161222993r
RINNERTS, MEILE Meyle Rinnerts verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 391614229229r
RINNERTS, MEILEhet huis van Meyle Rinnerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 37162523156r
RINNERTS, MEILE Meyle Rinnerts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1613229155v
SJOERDS, MEILEhuis en erf van Meyle Sioerds naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen164223513v
SIEMENS, MEILE Meyle Symons molenaarverkoper van 1/8 Rapenburg ZZ1730247350r
UILKES, MEILE Meyle Uilckes koper kamer, loods en plaatsAchterstraat1674240145r
UILKES, MEILEde kinderen en erfgenamen van wijlen Meyle Uilckes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 20167924138r
UILKES, MEILE Meyle Uilkes bakker (mr. -)koper huis, plaats, tuin en een nieuwe kamer daarachter aan de Kalverstraat strekkendeZoutsloot 11674240160v
UILKES, MEILEhet huis en nieuw panwerk van Meyle Uilkes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 11674240160v
UILKES, MEILE Meyle Uilkes bakkerkoper pan- en estrikwerk en een huisZoutsloot 33167224076v
UILKES, MEILE Meyle Uylckes , mede voor zichkoper kamer, loods en plaatsAchterstraat1674240145v
UILKES, MEILE Meyle Uylckes verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 191677240255v
UILKES, MEILEde pottenbakkerij van Meyle Uylckes naastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ1677240257r
UILKES, MEILEwijlen Meyle Uylckes naastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ1681241152r
UILKES, MEILEhet huis nagelaten door wijlen Meyle Uylckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19168024190v
WIEBES, MEILE Meyle Wybes verkoper Lanen 28achter1644235103r
DIRKS, MEINTJE Meyn Dirx verkoper Havenplein 18west168424256r
DIRKS, MEINTJE Meyn Dirx eigenaar van 1/2 Havenplein ZZ1674240159v
, MEINERT Meynardus Ackenboldverkoper Noorderhaven 1041695243134r
PIETERS, MEINERTde verkoper Meynart Pieters naastligger ten westen Franekereind ZZ161122957r
PIETERS, MEINERT Meynart Pieters verkoper Franekereind ZZ161122957r
AERNTSMA, MEINERT Meyndert Arentsmabrouwer (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg1746251118v
HOEK, MEINERT Meyndert van Hoekblikslager (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 11747251162r
HOEK, MEINERT Meyndert van Hoekblikslager (mr. -)verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
HOEK, MEINERT Meyndert van Hoekblikslager (mr. -)verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
KLASES, MEINERTwijlen Meyndert Claeses schipper (grootveer-)verkoper Vijver 61691242368v
JANS, MEINERTwijlen Meyndert Jansen verkoper Vijver 10168424247v
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg1745251110r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg1745251110r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 34achter1745251111r
HENDRIKS, MEINERT Meynerd Hendrix bewoner Hondenstraat 817322485ra
HENDRIKS, MEINERT Meynerd Hendrix varensgezelverkoper van 1/2 Hondenstraat 817322485ra
, wijlen Meynerdts naastligger ten noorden Vijver 81696243260v
, MEINERTde weduwe van Meynert zakkendragernaastligger ten westen Romastraat1614229196v
, MEINERT Meynert metselaarnaastligger ten westen Vijverstraat NZ163823456v
, MEINERT Meynert houtzagernaastligger ten oosten Zeilmakersstraat164823624r
, MEINERT Meynert metselaarnaastligger ten zuiden Vioolsteeg163923486r
, MEINERT Meynert metselaarnaastligger ten westen Vijverstraat NZ1635233163v
, MEINERT Meynert turfdragernaastligger ten oosten Gardenierstraat 111646235198r
, MEINERT Meynert bakkernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12167524028ra
HOEK, MEINERT wijlen Meynert van Hoekkoper Sint Odolphisteeg 13176125570v
HOEK, MEINERT Meynert van Hoekblikslager (mr. -)verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
ANNES, MEINERT Meynert Annes , c.u.bewoner Carl Visschersteeg1675240168r
, MEINERT Meynert Bents koper voor- en achterhuis met de ledige plaats daarachterVoorstraat 401614229209v
, MEINERT Meynert Bents protesteert als de koper expresse ontkennende Voorstraat 401615229272v
, MEINERT Meynert Bents verkoper Voorstraat 401615229272v
KLASES, MEINERT Meynert Claessen naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ16782415v
KORNELIS, MEINERT Meynert Cornelis verkoper Drie Roemersteeg OZ1601228248r
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses kleermakerkoper huisGrote Bredeplaats 22161122922v
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses naastligger ten westen Grote Bredeplaats 241614229236v
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses verkoper van 2/3 Hondenstraat 9achter1615229265v
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses , voor zijn dochterverkoper Liemendijk 61630232157v
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses verkoper Grote Bredeplaats 24161723063r
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytzes kleermakerkoper 2/3 kamer of woningHondenstraat 9achter1615229256r
FEIES, MEINERT Meynert Feies naastligger ten zuiden Voorstraat 91achter161723080r
FEIES, MEINERT Meynert Feyes metselaarverkoper Noordijs 4163123321r
FEIES, MEINERTde kamer van Meynert Feyes naastligger ten noorden Voorstraat 231615229242r
FEIES, MEINERT Meynert Feyes naastligger ten westen Schoolsteeg WZ1635233162r
FEIES, MEINERT Meynert Feyes naastligger ten oosten Hondenstraat 13163823467v
FEIES, MEINERT Meynert Feyes koper kamer of schuurSchritsen ZZ1631232177v
FEIES, MEINERT Meynert Feyes naastligger ten westen Schritsen ZZ1631232177v
FOLKERTS, MEINERTwijlen Meynert Folckerts verkoper Sint Jacobstraat 1achter15972283r
GERBENS, MEINERT Meynert Gerbrandts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend159722850v
IJSBRANDS, MEINERT Meynert IJsbrants naastligger ten westen Liemendijk NZ1675240181r
JAKOBS, MEINERT Meynert Jacobs zeevarend persoonkoper van 1/2 huis en tuinBildtstraat 41689242278r
JANS, MEINERT Meynert Jans verkoper q.q. Brouwersstraat 191633233120r
JANS, MEINERT Meynert Jans verkoper Franekereind 23west161122933r
JANS, MEINERT Meynert Jansen naastligger ten noorden Klaverbladstraat WZ163123338r
JANS, MEINERT Meynert Jansen , c.u.koper kamerWortelstraat 13achter167124059v
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoeckhuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 2168424236v
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoeckhuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 2168424235r
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoeckhuurder (totaal p.j.)Grote Bredeplaats 2168424236r
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoekbewoner Grote Bredeplaats 216842423ra
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoek, c.u.huurder (totaal p.j.)Grote Bredeplaats 2168424229r
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoek, c.u.huurder (totaal p.j.)Grote Bredeplaats 2168424233v
LIEUWES, MEINERT Meynert Lieuwes naastligger ten oosten Scheerstraat 9173224899r
MEINTES, MEINERThet huis en perk van Meynert Meintes* leertouwernaastligger ten noordoosten Hoogstraat 531677240256r
MINNES, MEINERTde kamer onder hetzelfde dak, van Meynert Mennes naastligger ten westen Vijverstraat ZZ1605228488v
MEEUWIS, MEINERT Meynert Meves naastligger ten westen Vijverstraat1605228481r
PIETERS, MEINERTwijlen Meynert Pieters verpachter grond Franekereind 241619230166v
PIETERS, MEINERT Meynert Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 19164023495r
PIETERS, MEINERThet sterfhuis van wijlen Meynert Pieters verkoper Lanen 38159722830v
PIETERS, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meynert Pieters naastligger ten oosten Lanen 361602228281v
PIETERS, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meynert Pieters naastligger ten oosten Schritsen 271602228281v
PIETERS, MEINERTde verkopers Meynert Pieters , c.s.verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Franekereind 241619230165v
PIETERS, MEINERT Meynert Pieters verkoper Franekereind 241619230165v
PIETERS, MEINERTwijlen Meynert Pieters erflater Franekereind 241619230165v
PIETERS, MEINERT Meynert Pieters verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Franekereind 241619230166v
PIETERS, MEINERT Meynert Pyters koper huisKarremanstraat 231606228501v
PIETERS, MEINERT Meynert Pyters olieslagerkoper grondpacht van 0-12-00 CGFranekereind ZZ161122930r
PIETERS, MEINERTgrondpacht uit het huis van Meynert Pyters olieslagereigenaar perceel Franekereind ZZ161122930r
RIENKS, MEINERTmr. Meynert Riencx chirurgijnbewoner Voorstraat 54161222984v
SAPES, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
SAPES, MEINERTde verkopers Meynert Saves , e.a.verpachter grond Voorstraat 191613229131r
SAPES, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
SAPES, MEINERT Meynert Saves verkoper Voorstraat 191613229131r
SIEBES, MEINERT Meynert Sibes naastligger ten oosten Gardenierstraat 111641234154v
SIKKES, MEINERT Meynert Sickes koper provisioneel stalling voor vijf paarden, zes koeien en twee wagens, met een tuin daarachterVijverstraat 14167224016ra
SIKKES, MEINERTde crediteuren van de boedel van wijlen Meynert Sickes , c.u.verkoper Hondenstraat 91677240261v
SIKKES, MEINERTde crediteuren van wijlen Meynert Sickes , c.u.bakkerverkoper Hondenstraat 91677240262r
SIKKES, MEINERTde crediteuren van wijlen Meynert Sickes , c.u.verkoper Vijverstraat 141677240262v
SIEBES, MEINERT Meynert Sybes koper huis (steeg ten oosten)Gardenierstraat163223340v
SIEBES, MEINERT Meynert Sybes , c.u.verkoper Gardenierstraat NZ165623770v
SIKKES, MEINERT Meynert Syckes naastligger ten zuiden onbekend1600228221r
TJEERDS, MEINERT Meynert Tiaerdts , c.u.koper huis, loods en plaatskeZeilmakersstraat 191657237108r
WILLEMS, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meynert Willems naastligger ten oosten Voorstraat 321667239124v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ1614229236r
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses verkoper Lanen 61615229250v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses koper Lanen 61613229147r
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses wachtmeesterkoper Bildtstraat 211634233138v
WIETSES, MEINERTde kamer van Meynert Wytses naastligger ten oosten Droogstraat 391614229202v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses naastligger ten westen Brouwersstraat WZ1621230258r
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses verkoper ([blijkt uit een protest])Bildtstraat 21163823452v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses verkoper q.q. Hoogstraat 27161122966v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses verkoper q.q. Rozengracht 2161122966v
IDSES, MEINERTwijlen Meynert Ydzes verkoper Pothondjessteeg 8161122953v
IEPES, MEINERTde weduwe van Meynert Ypes , e.a.timmermanhuurder Rozengracht 171674240144v
IEPES, MEINERT Meynert Ypes koper hoekhuisRozengracht 17Enkhuizen1672240111r
BINKES, MEINERT Meynerts Bentes verkoper Voorstraat 40161723067v
MELLES, MEINTJE Meynie Melles koper Liemendijk 61630232157v
BOKKES, MEINOU Meynouw Bokkes geniaarde koper Lanen 82173524993v
, MINKE Meyns naastligger ten westen ([staat: Meyns Ariaens weduwe])Voorstraat 73159722818r
, MINKEde erfgenamen van wijlen Meyns verpachter grond ([voor 1/1])Voorstraat 731599228185v
, MINKEde erfgenamen van wijlen Meyns naastligger ten westen ([staat: Meyns Ariaens erfgenamen])Voorstraat 731599228185v
, MINKE Meyns naastligger ten westen ([staat: Meyns Ariaens weduwe])Voorstraat 73159722865r
ARJENS, Meyns Arjens verkoper Voorstraat 711602228309r
MELLES, MINKE Meyns Melles koper Hoogstraat 261634233142r
MINKS, MINKE Meyns Mincks verkoper onbekend1599228144v
KINGMA, Meynscke Kinghmakoper Tuinpad 41618230109r
GERROLTS, Meynscke Gerrolts Kingemaverkoper Voorstraat 721618230120v
, Meynst Luitgies koper Voorstraat 91achter161122932v
, MEINTals bewoner Meynte Hinxtnaastligger ten westen Noorderhaven 1101673240115r
, MEINThet achterhuis bewoond Meynte Hinxtnaastligger ten westen Noorderhaven 110achter167124075v
JAGER, MEINT Meynte Jagerslager (mr. -)koper stal en wagenhuisKerkpoortstraat 26179826595v
KORNELIS, MEINT Meynte Cornelis koper Alemanssteeg1600228214r
KORNELIS, MEINT Meynte Cornelis koper kameronbekend1600228214v
DOUWES, MEINT Meynte Douues verkoper van 1/4 Heiligeweg 561615229241v
DOUWES, MEINT Meynte Douues verkoper van 1/4 Heiligeweg 581615229241v
DOUWES, MEINT Meynte Douues koper ledige plaats van 22,5 x 10,5 voetenRozengracht 7oost165623788v
DOUWES, MEINTde koper Meynte Douues naastligger ten oosten Rozengracht 7oost165623788v
DOUWES, MEINTde koper Meynte Douues naastligger ten zuiden Rozengracht 7oost165623788v
DOUWES, MEINTwijlen Meynte Douwes verkoper Heiligeweg 581676240216v
HOBBEMA, MEINT DOUWES Meynte Douwes Hobbemanaastligger ten oosten Zuiderhaven 77oost1668239148v
HOBBEMA, MEINT DOUWES Meynte Douwes Hobbemakoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 77oost1675240168v
HOBBEMA, MEINT DOUWESwijlen oud burgervaandrig Meynte Douwes Hobbemaverkoper (requireerde) Zuiderhaven 791676240242v
HOBBEMA, MEINT DOUWESwijlen oud burgervaandrig Meynte Douwes Hobbemakoper Heiligeweg 561676240242v
JAKOBS, MEINT Meynte Jacobs Hinxtbewoner Noorderhaven 108167124047v
JAKOBS, MEINTals bewoner Meynte Jacobs Hinxtnaastligger ten oosten Noorderhaven 72168524282r
JANS, MEINT Meynte Jans verkoper q.q. Zuiderstraat1602228295r
JANS, MEINT Meynte Jans verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1602228295r
JANS, MEINT Meynte Jans verkoper q.q. Noorderhaven 661602228295r
JANS, MEINT Meynte Jans koper huisNoorderhaven 741601228236v
JANS, MEINT Meynte Jansen naastligger ten noorden Voorstraat 131602228338v
JANS, MEINTde weduwe van Meynte Jansen naastligger ten westen Noorderhaven 581646235203r
JANS, MEINThet huis van wijlen Meynte Jansens naastligger ten westen Noorderhaven 581641234127r
MEINERTS, MEINT Meynte Meinerts verkoper Kerkpoortstraat 651683241263r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts schoenmakernaastligger ten zuiden Liemendijk 401682241191r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts schoenmakernaastligger ten westen Liemendijk 401682241191r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts schoenmakerverkoper Liemendijk 401682241191r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts verkoper Franekerpoort (gebied)1682241191v
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper (gesuccumbeerde) Grote Ossenmarkt1621230274r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3162923294r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 3162923294r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 31619230191v
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 31619230192r
IEPES, MEINTJE Meyntie Ipes , voor haar kindverkoper Schritsen 501657237254v
DIRKS, MINKE Meynts Dircks koper Kerkpoortstraat NZ1619230183r
KINGMA, Meyntscke Kingmaverkoper Tuinpad 41618230139r
, MEINOU Meynu naastligger ten noorden Brouwersstraat162423119r
DOUWES, MEINOU Meynu Douues verkoper Grote Ossenmarkt 19163223353v
DOUWES, MEINOU Meynu Douwes koper Sint Jacobstraat 1163223375v
JANS, MEINOU Meynu Jans verkoper Bildtpoort (gebied)161623038v
MELIS, MEINOU Meynu Melis koper Liemendijk1619230162v
MELLES, MEINOU Meynu Melles verkoper Liemendijk1620230208r
MELLES, MEINOU Meynu Melles , zuster van de kopersverkoper Heiligeweg 26162923289v
PIETERS, MEINOU Meynu Pieters verkoper Heiligeweg159722845r
POPKES, MEINOU Meynu Popkes verkoper Liemendijk1622230314v
RIENKS, MEINOU Meynu Ryens koper Kerkpoortstraat159722834r
TIJSES, MEINOU Meynuke Tijssens koper Liemendijk NZ165623777v
MARTENS, MEINOU Meynuw Martens koper Romastraat1598228100r
, MICHIEL Michael Dirk van Otterlobankhouder in de Bank van Lening [staat: bankhouder]koper huis ([staat: of 204-00-00 GG])Kerkpoortstraat 551796264309v
NAUTA, MICHIEL Michel Nautanaastligger ten noorden Zuiderstraat 121781260161v
NAUTA, MICHIEL Michel Nautanaastligger ten oosten Zuiderstraat 121782260198r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michel Nautanaastligger ten noorden Zuiderstraat 121782260198r
NAUTA, MICHIEL Michel Nautaverkoper Zuiderstraat 121782260198r
, MICHIEL Michel Dirk van Otterlookassier in de Bank van Leningverkoper Kerkpoortstraat 55179826588r
, MICHIELwijlen Michiel eigenaar perceel Voorstraat 621605228476r
, MICHIEL Michiel kuiperbewoner Grote Kerkstraat 161603228375r
, MICHIEL Michiel , c.u.pannenboeterbewoner Nieuwstraat WZ1780259258r
, MICHIEL Michiel eigenaar perceel Voorstraat 621605228481v
, MICHIELmr. Michiel herbergierhuurder voor 2 jaren Voorstraat 50164323592r
, MICHIEL Michiel naastligger ten oosten Noorderhaven 87180226692v
BROUWER, MICHIEL Michiel Brouwer, Amsterdamsmid (mr. -)verkoper Rozengracht1713245195r
BROUWER, MICHIEL Michiel Brouwer, Amsterdamsmid (mr. -)verkoper Rozengracht1713245195r
, MICHIEL Michiel Drysonaastligger ten zuiden Droogstraat 101810268332v
VONK, MICHIEL Michiel Fonkhuurder achterwoning Rommelhaven 61782260274r
, MICHIEL Michiel Coenraad Harkenroodhuurder andere woning Noorderhaven 971775258195r
KOK, MICHIEL Michiel Kok, c.u.bewoner Zoutsloot NZ1779259305v
KOK, MICHIEL de weduwe van Michiel Kokhuurder Bildtpoort (gebied)1784261149r
MUNTER, MICHIEL de weduwe van Michiel Munterheeft vrij in- en uitgang en op en afslag in de steeg Noorderhaven 901738249292r
MUNTER, MICHIEL Michiel Munterhoedenmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 47171924636r
MUNTER, MICHIEL Michiel Munter, c.u.naastligger onbekend171824611v
MUNTER, MICHIEL Michiel Munter, c.u.verkoper onbekend171824611v
MUNTER, MICHIEL Michiel Munternaastligger ten oosten Voorstraat 4317182464v
MUNTER, MICHIEL Michiel Munternaastligger ten westen Voorstraat 471724246204r
NAUTA, MICHIEL Michiel Nautanaastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ1781260134v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Rozengracht 26178126057v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautakoper dwarshuisZuiderstraat 121781260161v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Rinnertspijp 11781260106r
NAUTA, MICHIEL wijlen burgervaandrig Michiel Nautastrandmeesterverkoper Zuidersteeg 7178326113r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Wasbleek 13178126057v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautastrandmeesterkoper wagenhuisOoievaarsteeg 6177725985r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Voorstraat 11oost1781260109v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Noorderhaven 541781260109v
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiel Nautaverkoper Kleine Bredeplaats 201807267323v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiel Nautaverkoper Zuiderstraat 141790263253v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Voorstraat 11west1781260109v
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiel Nautaverkoper Kleine Bredeplaats 20achter1807267323v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
NAUTA, MICHIEL Michiel Nautastrandmeester Vijf Deelen Zeedijkenverkoper q.q. Grote Bredeplaats 171778259122r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Lanen 501782260229r
NAUTA, MICHIEL Michiel Nautastrandmeesterverkoper q.q. Zuiderstraat 181774258145v
NAUTA, MICHIEL Michiel Nautanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 271782260234r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiel Nautastrandmeesterverkoper Zuiderstraat 121789263141r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Zuiderstraat178126099r
NAUTA, MICHIEL Michiel Nautastrandmeesterkoper door niaar huisZuidersteeg 71775258241r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Noorderhaven 361781260100v
POPTA, MICHIEL Michiel Poptaverkoper Voorstraat 291644235141r
, MICHIEL Michiel Schaffenrothhuurder Grote Bredeplaats 311783261119r
VELDHUIS, MICHIEL Michiel Veldhuiskoper huisMolenpad 11782260231r
VELDHUIS, MICHIEL Michiel Veldhuisverkoper Molenpad 11783261123r
VELDHUIS, MICHIEL de weduwe van Michiel Velthuishuurder gedeelte 1 tot mei 1791 (p.w.)Kerkpad WZ1791263381r
VELDHUIS, MICHIEL Michiel Velthuishuurder Molenpad 11784261243v
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarhuurder Lanen 811782260304v
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarnaastligger ten oosten Lanen 741788262284r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarnaastligger ten noorden Rapenburg1785261300r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarkoper huisMolenpad 181785261301r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarnaastligger ten westen Molenpad 181785261301r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarkoper huisMolenpad 161785261302r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarnaastligger ten oosten Molenpad 141785261305r
, MICHIEL Michiel Wetsesnaastligger ten oosten Zuiderhaven 77west1795264284v
, MICHIEL Michiel Wetsesnaastligger ten noorden Zuiderhaven 77west1795264284v
WETSENS, MICHIEL Michiel van Wetzenskoper huis en tuinZuiderhaven 77oost1794264229r
WETSENS, MICHIEL Michiel van WetzensBailluw van Ameland (oud substituut -)verkoper Weeshuisstraat 131790263211v
WETSENS, MICHIEL Michiel van WetzensBailluw van Ameland (oud substituut -)verkoper Weeshuisstraat 151790263211v
WOLF, MICHIEL Michiel de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
ALBERTS, MICHIEL Michiel Alberts schilder (mr. -)geniaarde koper Hondenstraat 141619230177v
ALBERTS, MICHIEL Michiel Alberts* schildergeniaarde koper Hondenstraat 141619230178r
STELLINGWERF, MICHIEL ALBERTS Michiel Alberts Stellingwerff, c.u. en c.s.commissaris van de grauwe warenverkoper Lanen 71een_achter1646235225v
KOERTS, MICHIEL Michiel Coerts , c.u.koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Odolphisteeg 121633233108r
KOERTS, MICHIEL Michiel Coerts , c.u.koper kamer of weefwinkel ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Odolphisteeg 101633233108r
DANIELS, MICHIEL Michiel Daniels huurder (p.j.)Lanen 501782260229r
DIRKS, MICHIEL Michiel Dirckx verkoper Heiligeweg NZ1631232166r
DOEKELES, MICHIEL Michiel Doeckles brugmankoper huis met uitgang op de ZoutslootNoorderhaven 2716992445v
MUNTER, MICHIEL EGBERTS Michiel Eiberts Munter, c.u.hoedenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 4517182461r
EGBERTS, MICHIEL Michiel Eyberts naastligger ten westen Noorderhaven 921721246104v
GABES, MICHIELde erfgenamen van wijlen Michiel Gabbes naastligger ten zuiden Noordijs 61644235147r
VOS, MICHIEL GERRITS Michiel Gerrits Voslakenkoperverkoper Brouwersstraat 141723246155r
HAIES, MICHIEL Michiel Haeyes verkoper Zuiderplein 31629232109r
WASSENAAR, MICHIEL HARMENS Michiel Harmens Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)koper huisLanen 761782260288r
HAIES, MICHIEL Michiel Hayes verkoper Zuiderplein 31631232179v
HARTS, MICHIEL Michiel Heerts koper huis en ledige plaats daarachterBrouwersstraat162423119r
HENDRIKS, MICHIEL Michiel Hendricks koper kamerZoutsloot 801598228121v
HENDRIKS, MICHIEL Michiel Hendricx verkoper onbekend1602228281r
HENDRIKS, MICHIEL Michiel Hendricx verkoper Zoutsloot 801598228129v
ENGELSMAN, MICHIEL HENDRIKS Michiel Hendricx Engelsmanbruidegom 159822899r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (beurt-)koper huisKerkpoortstraat 61179226417r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs , c.u.huurder (p.j.)Hoogstraat 211782260187v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (wijd-)verkoper Hoogstraat 211782260187v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (beurt-)koper huisBildtstraat 201794264205v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten zuiden [staat: noorden] Rapenburg NZ180226667v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 231781260312r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (grootveer-)koper Zoutsloot 791790263251v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs , c.u.slager (mr. -)huurder Kleine Bredeplaats 18173925024v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (wijd-)koper huisZeilmakersstraat 131782260193v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (beurt-)koper Zoutsloot 791795264260r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (wijd-)verkoper Zeilmakersstraat 131787262172r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 1818042678v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (beurt-)koper huisNieuwstraat 34179826586v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Hofstraat 2717762597av
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs [staat: Pieters] naastligger ten zuiden Bildtstraat 181796264338v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud beurt-)cessionaris Bildtstraat 22181026957v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud wijd-)verkoper Kerkpoortstraat 61181026921v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud beurt-)koper Zoutsloot 791802266145r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (beurt-)koper huis en tuintjeHoogstraat 211776258262r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (beurt-)huurder (p.j.)Hoogstraat 211776258262r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1782260207r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud beurt-)verkoper Bildtstraat 20181026926v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten noorden Droogstraat 371800265223r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud beurt-)verkoper Zoutsloot 791810268362r
JANS, MICHIEL Michiel Jans , c.u.huurder (p.j.)Weeshuisstraat 171800265225v
JANS, MICHIEL Michiel Jansen kistmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 721704244263r
JANS, MICHIEL Michiel Jansen verkoper van 1/3 Grote Ossenmarkt 151703244199v
JANS, MICHIEL Michiel Jansen , c.u.koper huis, loods en ledige plaatsRozengracht NZ164823627v
JANS, MICHIEL Michiel Jansen , c.u.koper kamerPeterseliestraat OZ1698243383v
JANS, MICHIEL Michiel Jansen naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ1716245270r
WETSENS, MICHIEL JELLES Michiel Jelles Wetsensverkoper van 1/5 Hoogstraat 15168324168va
WETSENS, MICHIEL JELLES Michiel Jelles Wetsensverkoper van 1/5 Hoogstraat 15achter168324169va
LIEUWES, MICHIEL Michiel Lieuwes verkoper van 1/5 Herenknechtenkamerstraat 151653236235v
MARTENS, MICHIELvroedsman Michiel Martens koper huis alwaer het Cromhout op de stock staetNoorderhaven 51het Kromhout167924135v
MELLES, MICHIEL Michiel Melles verkoper van 1/2 Lanen 381784261137r
MELLES, MICHIEL Michiel Melles , absent, dood of levend onbekendverkoper Lanen 41178526243r
MELLES, MICHIEL Michiel Melles scheepstimmermankoper Lanen 411773258121v
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters winkelierverkoper Schritsen 631791263313v
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters naastligger ten zuiden Lanen 741806267215v
PIETERS, MICHIELgrondpacht uit het huis van Michiel Pieters eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
PIETERS, MICHIELde schuur van Michiel Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 40162523143r
PIETERS, MICHIELde schuur van Michiel Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 4016242315r
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters , c.u.naastligger ten oosten Schritsen 59178126039v
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters koper huisSchritsen 631780259291v
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters naastligger ten zuiden Bildtstraat 241803266176v
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters naastligger ten zuiden Lanen 741788262284r
PIETERS, MICHIELde schuur van Michiel Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 4016242319v
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters naastligger ten noorden Droogstraat 531614229220v
PIETERS, MICHIELgrondpacht uit de kamer van wijlen Michiel Piters eigenaar perceel Schoolsteeg162423128r
PAULUS, MICHIEL Michiel Pouwels , mede voor zich zelfverkoper q.q. Rinnertspijp WZ162523160v
PIETERS, MICHIELwijlen Michiel Pyters verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ1623230338r
PIETERS, MICHIELde schuur van Michiel Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot 401613229142r
HOITSMA, MICHIEL SAKESburgervaandrig Michiel Saeckes Hoytsma, c.u.verkoper buiten Harlingen164223527v
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels linnenwerkerkoper Hofstraat164823625v
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels linnenwerkernaastligger ten noorden Hofstraat164823625v
SAMUELS, MICHIELde kamer van Michiel Samuels naastligger ten oosten Hofstraat ZZ16422353v
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels , c.u.koper kamerHofstraat ZZ16422354r
NAUTA, MICHIEL SIPKESwijlen Michiel Sipkes Nautaverkoper van 1/2 Rozengracht 41809268277r
TIJSES, MICHIEL Michiel Tijssen , e.a.huurder Ooievaarsteeg 81784261142r
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiels Nautastrandmeesterverkoper Vijver 5178526217r
MICHIELS, MICHIELTJE Michieltie Michiels koper Zuiderhaven 171702244182r
PIETERS, grondpacht uit het huis van Michyl Pieters eigenaar perceel Schoolsteeg1606228526r
MUNTER, MICHIEL de weduwe van Miechiel Munterheeft vrije uitgang en ingang langs de steeg Noorderhaven 90173524985r
POPPES, MIENT Mient Poppes verkoper q.q. Zoutsloot NZ164323551r
SIKKES, MINKE Mientje Sikkes koper Lanen 541810269110r
ROMKES, MICHIEL Migchel Romkes , c.u.huurder boven (p.j.)Kruisstraat 10oost1755253211r
HOFMAN, MICHIEL Migchiel Hofmanhuurder Noorderhaven 34176725727r
KOK, MICHIEL Migchiel Kok, c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot NZ177725940v
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautagortmakerverkoper Vijver 1176525696v
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautastrandmeesterverkoper Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautastrandmeesterkoper woningBargebuurtspoortje176825779ar
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta, c.u.strandmeesterhuurder (p.j.)Havenplein 18oost1766256226r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautagortmaker (mr. -)koper Vijver 11763255213r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautastrandmeestergeniaarde koper Zuiderhaven 36west1766256170r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautastrandmeesterkoper huis en hofZuiderstraat 141766256212v
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta, n.u.naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181765256135v
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta, n.u.naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 181765256135v
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper Lanen 761790263268r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper Molenpad ZZ1790263269r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper Molenpad 161790263270r
WETSENS, MICHIEL Migchiel van Wetzensbaljuw van de heerlijkheid Ameland (substituut -)koper door niaar huis en hofHofstraat 17west176825752r
WETSENS, MICHIEL Migchiel van Wetzensbaillieu en rentmeester op de vrije heerlijkheyd Ameland (substituut -)verkoper Hofstraat 17west1770257168v
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks matroos op het Statenjachtkoper woningPoortje 111771257244v
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks matroos op het geweesen Statenjacht (oud -)verkoper Poortje 111802266170v
HARMENS, MICHIEL Migchiel Harmens , c.u.huurder beneden Lanen 591759254232v
JAKOBS, MICHIEL Migchiel Jacobs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 651800265245r
PIETERS, MICHIEL Migchiel Pieters Dresokoopmankoper huisNoorderhaven 891791263345r
RIENKS, MICHIEL Migchiel Rienks bierdrager (gezworen -)koper door niaar huisRommelhaven 22175325344v
RIENKS, MICHIEL Migchiel Rienks , c.u.bierdragerhuurder Rommelhaven 22175325344v
ROMKES, MICHIELde weduwe van Migchiel Romkes huurder (p.j. totaal)Moriaanstraat 11766256215r
, MICHIEL Miggiel Wetsennaastligger ten oosten Zuiderhaven 77west1801265302r
, MICHIEL Miggiel Wetsennaastligger ten noorden Zuiderhaven 77west1801265302r
JAKOBS, MICHIEL Miggiel Jacobs schipper op Amsterdam (oud beurt-)verkoper Nieuwstraat 341809268188v
RIENKS, MICHIELwijlen Mighiel Rienks erflater Rommelhaven 22176325614r
JANS, MICHIEL Migiel Jansen naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ171924645v
DIRKS, MINKE Mijntie Dircks koper Weverstraat ZZ1629232104r
HARMENS, MINK Minck Harmens* brouwernaastligger ten westen Lanen 3816472363v
HARMENS, MINK Minck Harmens brouwernaastligger ten westen Lanen 38165523747r
HARMENS, MINK Minck Harmens brouwerkoper huisLanen 341653236247v
HARMENS, MINK Minck Harmens brouwernaastligger ten oosten Lanen 341653236247v
HARMENS, MINK Minck Harmens , c.u.koper huis met brouwerij en mouterijLanen 361647235249v
HARMENS, MINK Minck Harmens , c.u.koper huis met brouwerij en mouterijSchritsen 271647235249v
JANS, MINKE Minck Jans koper Schritsen1605228470v
LIEUWES, MINKwijlen Minck Lieuwes verkoper Hoogstraat 35168224157va
LIEUWES, MINK Minck Lieuwes timmermankoper 3/4 huis met een hof erachterHoogstraat 35166523911v
LIEUWES, MINK Minck Lieuwes naastligger ten westen Hoogstraat 37167124041v
SIKKES, MINKde erfgenamen van wijlen Minck Sickes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 461605228454r
, MINKE Mincke naastligger ten oosten ([staat: Mincke Pybes weduwe])Droogstraat NZ1601228246r
, MINKE Mincke naastligger ten oosten ([staat: Mincke Pybes weduwe])Droogstraat NZ1600228235v
ALBERTS, MINK Mincke Alberts weververkoper q.q. onbekend1624230391r
ALBERTS, MINK Mincke Alberts weververkoper q.q. onbekend1624230391r
JANS, MINKE Mincke Jans koper Schritsen ZZ1606228472v
JANS, MINKE Mincke Jans koper door niaar Heiligeweg 81733248261v
JANS, MINKE Mincke Jans koper Rommelhaven 51697243297r
JANS, MINKE Mincke Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 101734248308v
JANS, MINKE Mincke Jans naastligger ten westen Heiligeweg 101734248308v
JANS, MINKE Mincke Jans verkoper Heiligeweg 101734248308v
PIETERS, MINKE Mincke Pieters koper onbekend1599228162r
HARMENS, MINKop de Lanen van het huis van Mink Harmens , c.u.naastligger ten westen Lanen 361663238200v
HARMENS, MINKop de Lanen van het huis van Mink Harmens , c.u.naastligger ten westen Schritsen 271663238200v
HARMENS, MINK Mink Harmens , c.u.verkoper Lanen 361663238200v
HARMENS, MINK Mink Harmens , c.u.verkoper Schritsen 271663238200v
HARMENS, MINKwijlen Mink Harmens , c.u.verkoper Lanen 34166623939r
HARMENS, MINKhet voormalige huis van Mink Harmens naastligger ten westen Lanen 38166523927v
HILLES, MINK Mink Hilles schipperkoper huis exclusief het werkhuis of lijnbaan van 36x10 voet aan de voet van stadsvestenAchterstraat 151809268293v
JAKOBS, MINK Mink Jacobs verkoper Vijver 71682241224v
KROON, MINK JANS Mink Jans Kroonkoper huisSchritsen 521807267326v
KROON, MINK JANS Mink Jans Kroonhuurder (p.j.)Schritsen 521807267326v
EEKHOUT, MINKE Minke Eikhoutverkoper Zuiderhaven 91799265200r
KROON, MINKE Minke Kroonhuurder Noorderhaven 401807267315r
POLAK, MINKE Minke S. Polakkoper Grote Kerkstraat 16180426798v
ABRAHAMS, MINKE Minke Abrams Roosenkoper Grote Ossenmarkt 231799265202r
ALBERTS, MINKE Minke Alberts koper Both Apothekerstraat 111766256212r
KLASES, MINKE Minke Claasen koper Hoogstraat 19179226428v
EVERTS, MINKE Minke Everts koper Lanen 41808268166v
EVERTS, MINKE Minke Everts koper Wortelstraat 15180826834v
GABES, MINKE Minke Gaebes huurder Noorderhaven 131748251232v
HENDRIKS, MINKE Minke Hendriks , oud 9 jaarverkoper van 1/4 Heiligeweg 28163723429v
HENDRIKS, MINKE Minke Hendriks verkoper van 1/5 Rommelhaven 21748251227v
HILLES, MINKE Minke Hilles koper Grote Kerkstraat 31oost173524968r
HILLES, MINKE Minke Hilles verkoper Grote Kerkstraat 31oost1741250153v
HILLEBRANDS, MINKE JAKOBS Minke Jacobi Hillebrandverkoper Drie Roemersteeg OZ171924644v
JAKOBS, MINKE Minke Jacobs verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 31west1734248331r
JANS, MINK Minke Jans koper Heiligeweg 81734248323r
JANS, MINKEwijlen Minke Jans huurder Havenplein 18180826838r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Achterstraat 5175025293r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Achterstraat 7175025294v
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Rozengracht 191751252150v
MINNES, MINKE Minke Minnes verkoper Voorstraat 91763255229v
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Lammert Warndersteeg 51747251193v
MINNES, MINKE Minke Minnes verkoper Rozenstraat 31762255165r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Kleine Bredeplaats 41766256203r
MINNES, MINKE Minke Minnes verkoper Both Apothekerstraat 111758254130r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Oosterkeetstraat 11752252186v
MINNES, MINKE Minke Minnes geniaarde koper Rozengracht 131746251138r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Voorstraat 9176025531v
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Hofstraat 121748251211r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Schritsen 1oost176125563r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Both Apothekerstraat 111753253102r
FINK, MINKE MINNES Minke Minnes Vinkkoper Heiligeweg 61799265153r
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper Kerkpad 141730247325v
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper door niaar Grote Kerkstraat 421737249217v
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper door niaar Grote Kerkstraat 441737249217v
WIEBRENS, MINKE Minke Wybrens verkoper Kerkpoortstraat 571791263373v
WIEBRENS, MINK Minke Wybrens koper Kerkpoortstraat 571785261268v
, MINNE Minne , c.u.soldaathuurder Rapenburg NZ1698243344v
, MINNE Minne blokmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 261631232181r
, MINNE Minne smidnaastligger Lanen ZZ1601228244r
, MINNE Minne verkoper Schritsen 251801265293r
BLOK, MINNE Minne Bloknaastligger ten oosten Scheerstraat 8midden1800265231v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Rozengracht 26178126057v
BLOK, MINNE wijlen Minne Blokkoper Zuiderhaven 791803266230v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 11781260106r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 30175325353v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleek 13178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 30achter175325356v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Both Apothekerstraat 91779259216v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmankoper huisSint Jacobstraat 15179726535r
BLOK, MINNE wijlen Minne Blokkoopmanverkoper Zuiderhaven 791806267191r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 85175325358v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 11oost1781260109v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 541781260109v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 29175325360v
BLOK, MINNE Minne Bloknaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud177725988r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 11west1781260109v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Lanen 501782260229r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmannaastligger ten noorden Scheerstraat 6achter1782260289r
BLOK, MINNE Minne Cl. Blokkoper q.q. Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
BLOK, MINNE Minne C. Blokkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 131798265122r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmankoper door niaar huisNoordijs 8177725972r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
BLOK, MINNE de erfgenamen van wijlen Minne Bloknaastligger ten westen Voorstraat 971802266149v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Zuiderstraat178126099r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmankoper huisScheerstraat 8oost176825736v
BLOK, MINNE Minne Blok, q.q.naastligger ten oosten Noorderhaven 241784261200r
BLOK, MINNE Minne Blok, q.q.naastligger ten zuiden Noorderhaven 241784261200r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 361781260100v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 6175325347v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 41752252201r
, MINNEals bewoner Minne Gosselernaastligger Voorstraat NZ1603228349v
, MINNE Minne Houttuinkoopmankoper huisBildtstraat 12181026937v
, MINNE Minne Houttuinnaastligger ten oosten Achterstraat 31804267106v
, MINNE Minne Houttuin [staat: Houtsma]naastligger ten oosten Achterstraat 31796264337v
, MINNE Minne Houttuinnaastligger ten westen Achterstraat 71809268265r
, MINNE Minne Houttuinnaastligger ten westen Anjelierstraat 71809268265r
, MINNE Minne Houttuinkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 20181026928r
, MINNE Minne Houttuinnaastligger ten zuiden Bildtstraat 41811269125r
, MINNE Minne Houttuinkoopmankoper huisZoutsloot 181811269132v
, MINNE Minne Houttuinnaastligger ten oosten Achterstraat 31799265133r
MEULEN, MINNE Minne van der Meulennaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 491702244145v
TUININGA, MINNE vroedsman Minne Tuyninganaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 217732583ra
VEEN, MINNE Minne van der Veennaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 211806267253v
VEEN, MINNE Minne van der Veenverver (mr. -)koper huisPoortje 131805267112v
VEEN, MINNE Minne van der Veennaastligger ten oosten Lanen 31805267123r
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 191780259246v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkkoper woning en weefwinkelRapenburg NZ1787262222v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkverkoper q.q. Rapenburg NZ1787262222v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkkoper huisKarremanstraat 211787262223v
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 211780259248r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkkoper door niaar hof en ?Kruisstraat 3west1784261234r
FINK, MINNE Minne Vinkverkoper q.q. Rozengracht1797265313r
FINK, MINNE burgemeester Minne Vinknaastligger ten westen Moriaanstraat 12178926372v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkverkoper q.q. Vianen 141786262125v
FINK, MINNE Minne Vinkverkoper q.q. Rozengracht1797265313r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkverkoper q.q. Vianen1786262127r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkverkoper q.q. Vianen1787262228r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkverkoper Zuiderhaven 33178526236r
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 89een_achter1780259256r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinknaastligger ten westen Rapenburg NZ1786262132r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkverkoper q.q. Rapenburg NZ1786262132r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinknaastligger ten oosten Rozengracht 71785261263r
FINK, MINNE Minne Vinktimmerman (huis-)geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg1784261240v
FINK, MINNE Minne Vinknaastligger ten noorden Nieuwstraat 221784261241v
FINK, MINKE Minne Vinknaastligger ten zuiden Anjelierstraat 34181026919v
FINK, MINNE Minne Vinknaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3180426746r
FINK, MINNE Minne Vinknaastligger ten westen Rozengracht 171808268106r
FINK, MINNE Minne Vinknaastligger ten westen Rozengracht 211808268106r
FINK, MINNE Minne Vinknaastligger ten westen Rozenstraat 21808268106r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkverkoper q.q. Droogstraat 611787262208v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkkoopmankoper huisKarremanstraat1784261170r
FINK, MINNE Minne Vinknaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31782260177v
FINK, MINNE Minne Vinknaastligger ten oosten Anjelierstraat 161796264345r
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmangeniaarde koper Rommelhaven 1178326131v
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmankoper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 40oost180426789r
FINK, MINNE Minne Vinknaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31806267204r
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmanverkoper Kerkpoortstraat 26179826595v
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 241780259240r
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 391780259241v
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmanverkoper q.q. Bargebuurt 141780259242v
FINK, MINNE Minne Vinkmederechterverkoper Moriaanstraat 101805267126r
FINK, MINNE Minne Vinkkoper van 1/3 huisRomastraat ZZ1784261254r
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmanverkoper q.q. Wortelstraat 151780259243v
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmankoper 1/2 woningBoth Apothekerstraat OZ1781260134v
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 171780259245r
FINK, MINNE Minne Vinkeigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat OZ1781260134v
WILDE, MINNE burgerhopman Minne de Wildahuurder Franekereind 19175725470v
WILDE, MINNE oud burgerhopman Minne Wildaprotesteert vanwege een hypotheek Franekereind 19175725470v
ABES, MINNE Minne Abbes smid (mr. ijzer-)koper huis en stallingAchterstraat 7173524920r
ABES, MINNE Minne Abbes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)174425145r
ABES, MINNE Minne Abbes , c.s.naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)174425145r
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten westen Achterstraat 5173524976r
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten noorden Achterstraat 5173524976r
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)koper provisioneel dwarshuisBildtstraat 117282473va
ABES, MINNE Minne Abes verkoper Achterstraat 5173524976r
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Bildtstraat 117282473va
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. grof-)geniaarde koper Scheerstraat 11177725980v
ABES, MINNEde boedel van wijlen Minne Abes smid (mr. ijzer-)verkoper Bildtpoort (gebied)1752252237r
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Bildtstraat 1175025269v
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)verkoper Bildtstraat 1175025269v
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)verkoper van 1/8 Zoutsloot 1172824795v
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)verkoper Liemendijk ZZ175025269v
ABES, MINNE Minne Abes smidnaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1724246198r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u.smid (mr. ijzer-)koper huisAchterstraat 31725246235r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u.smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Achterstraat 31725246235r
ABES, MINNE Minne Abes smid (oud mr. ijzer-)naastligger ten oosten Achterstraat 7173925010r
ABES, MINNE Minne Abes smid (oud mr. ijzer-)naastligger ten noorden Achterstraat 7173925010r
ABES, MINNE Minne Abes smid (oud mr. ijzer-)verkoper Achterstraat 7173925010r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u.koper stokerijAchterstraat 3171924633v
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten noorden Achterstraat 51721246103v
FABER, MINNE ABESde erfgenamen van wijlen Minne Abes Fabernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 101780259261v
FABER, MINNE ABESde erfgenamen van wijlen Minne Abes Fabernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 121780259261v
FABER, MINNE ABES Minne Abes Fabersmid (mr. grof-)koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 141779259198r
FABER, MINNE ABES Minne Abes Fabersmid (mr. grof-)koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 161779259198r
AGES, MINNE Minne Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 32174425144r
AGES, MINNE Minne Ages verkoper Nieuwstraat 301752252233v
ALLES, MINNEde erfgenamen van wijlen Minne Alles verkoper Schritsen 671657237111r
ALLES, MINNE Minne Alles , c.u.koper hoekhuis waar de Frieseman uithangtSchritsen 67de Frieseman164323540v
ALLES, MINNE Minne Alles , c.u.koper huis en loodsonbekend1642234177v
ALLES, MINNE Minne Alles koper twee kamers aan elkaar, vroeger een keetFranekerpoort (gebied)164323592v
KLASES, MINNE Minne Claasen naastligger ten westen Zuiderhaven 51686242128v
BLOK, MINNE KLASES Minne Claases Blokkoopmanverkoper q.q. Lanen 401762255126v
BLOK, MINNE KLASES Minne Claases Blokkoopmankoper huisNoordijs 6179726530r
BLOK, MINNE KLASESde stalling van de kopers Minne Claases Blok, c.u.naastligger ten zuiden Noordijs 6179726530r
BLOK, MINNE KLASESwijlen Minne Claases Blokverkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen1802266136r
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Blokkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1774258176r
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Bloknaastligger ten westen Scheerstraat 101776258242v
KLASES, MINNE Minne Claesen blokmakernaastligger ten westen Zuiderhaven 51694243115r
KLASES, MINNEde erfgenamen van wijlen Minne Claesens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost1722246131r
KLASES, MINKE Minne Claessen , c.u.blokmaker (mr. -)koper huis en hofNutstraat 2171824614r
KLASES, MINNE Minne Claessen naastligger ten westen Zuiderhaven 51687242172v
KLASES, MINNEhuis en hof van Minne Claessen naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west171824619v
KLASES, MINNE Minne Claessen blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 58163723440v
KLASES, MINNE Minne Claessen naastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud170924578r
KLASES, MINNE Minne Claessen blokmaker (mr. -)koper 1/2 kamerHavenplein 201717245307v
KLASES, MINNE Minne Claessen blokmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Havenplein 201717245307v
KLASES, MINNE Minne Claesses naastligger ten oosten Noorderhaven 54163623414v
KLASES, MINNE Minne Clasen , c.s.naastligger ten zuiden Havenplein 18west1702244156v
BLOK, MINNE KLASES Minne Clasen Blokkoopmankoper van 1/2 Noorderhaven 711787262235v
KLASES, MINNEde erfgenamen van wijlen Minne Clasens blokmakernaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1732248123r
BLOK, MINNE KLASESde heer Minne Clases Blok, c.s.koper stuk grondVoorstraat 951787262179r
BLOK, MINNE KLASESde heer Minne Clases Bloknaastligger ten oosten Voorstraat 951787262179r
BLOK, MINNE KLASESde heer Minne Clases Blok, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 951787262179r
KORNELIS, MINNE Minne Cornelis bewoner Karremanstraat1769257122v
DOUWES, MINNE Minne Douwes blekernaastligger ten westen Hofstraat 351667239115v
DOUWES, MINNE Minne Douwes blekernaastligger ten oosten Kerkpad 71670239217r
DOUWES, MINNEwijlen Minne Douwes koper door niaar Kerkpad 71674240132v
DOUWES, MINNE Minne Douwes blekernaastligger ten westen Hofstraat 351653236247r
DOUWES, MINNE Minne Douwes naastligger ten oosten Kerkpad 7164823650v
DOUWES, MINNEwijlen Minne Douwes verkoper Oosterkeetstraat1599228160v
FEDDES, MINNE Minne Feddes schipper (schuit-)geniaarde koper Rommelhaven 22176325614r
FEDDES, MINNE Minne Feddes , c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 85175325358v
FEDDES, MINNE Minne Feddes schipper (schuit-)aanhandelaar huisNoorderhaven 66176125580v
FEDDES, MINNE Minne Feddes , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 40176025523r
FEDDES, MINNE Minne Feddes schipper (schuit-)verkoper Lanen 6176125581v
FEDDES, MINNEwijlen Minne Feddes verkoper Fabrieksstraat WZ16112296r
FEDDES, MINNE Minne Feddes schipper (schuit-)verkoper Noorderhaven 66176425688v
FOKKES, MINNE Minne Fockes verkoper Bildtpoort (gebied)159822896v
FOKKES, MINNE Minne Fockes koper huis of kamer met plaatsKarremanstraat OZ159722853r
FRANSES, MINNE Minne Fransen strandlopergeniaarde koper Weverstraat1664238215v
GERRITS, MINNE Minne Gerryts kuiper (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 321667239124v
GERRITS, MINNE Minne Gerryts huurder Vioolsteeg OZ1681241132v
HANSES, MINNE Minne Hansen , c.u. e.a..huurder Hondenstraat 5west1802266157v
HANSES, MINNE Minne Hansen huurder Hondenstraat 5west1805267162v
HARMENS, MINNE Minne Harmens verkoper van 1/3 Voorstraat 831729247278r
HARMENS, MINNE Minne Harmens , minderjarig vrijgezelverkoper Romastraat 151729247261r
HARMENS, MINNEburgerhopman Minne Harmens de Wilaverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
HARMENS, MINNEburgerhopman Minne Harmens de Wilaverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
WILDE, MINNE HARMENS Minne Harmens Wildabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 19174925228r
WILDE, MINNE HARMENSburgerhopman Minne Harmens de Wildebakker (mr. -)verkoper Franekereind 19175725470v
HEINS, MINNEgrondpacht uit het huis van Minne Heins eigenaar perceel Zuiderpoort (gebied)1663238189v
HEINS, MINNE Minne Heins naastligger ten zuiden Zuiderstraat1652236211v
HEINS, MINNE Minne Heins naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ166023832r
HEINS, MINNE Minne Heins , c.u.schipper (smal-)koper nieuw huisZuiderstraat164923689v
HENDRIKS, MINNE Minne Hendrix naastligger ten westen Lanen 20166923934va
HEINS, MINNE Minne Heyns naastligger ten zuiden Zuiderstraat164923692r
HILLEBRANDS, MINNEde hof van hopman Minne Hilbrants naastligger ten westen Kerkpoortstraat1675240185v
JAKOBS, MINNEde erfgenamen van wijlen Minne Jacobs verpachter grond Heiligeweg 28163323327v
JAKOBS, MINNE Minne Jacobs verkoper Karremanstraat 251634233141r
JAKOBS, MINNE Minne Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 281634233141r
JAKOBS, MINNE Minne Jacobs , c.u.koper van 1/2 Bildtstraat 41689242278r
JANS, MINNE Minne Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 191681241156v
JANS, MINNE Minne Jans geniaarde koper Zoutsloot 451658237164r
JANS, MINNE Minne Jans koper onbekend165923812v
JANS, MINNE Minne Jans scheepstimmermankoper voor- en achterhuis met ledige plaatsonbekend161122960v
JANS, MINNE Minne Jans verkoper q.q. Romastraat159722849r
JANS, MINNE Minne Jans , c.s.bakkerkoper nieuw aangebouwd huis met vrije uit- en ingang naar de ZoutslootNoorderhaven 171667239122v
JANS, MINNEde verkopers Minne Jans , c.u.scheepstimmermannaastligger ten noorden Zoutsloot 651619230152v
JANS, MINNE Minne Jans scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 651619230152v
JANS, MINNE Minne Jansen sergeantkoper kamer met een loods en backLammert Warndersteeg WZ167024026v
JANS, MINNEburgervaandrig Minne Jansen bakker (mr. -)verkoper Franekereind 281697243281r
JANS, MINNE Minne Jansen , c.u.verkoper Droogstraat NZ1668239130r
JANS, MINNEburgerhopman Minne Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 281682241227v
JANS, MINNEburgerhopman Minne Jansen naastligger ten noorden Droogstraat NZ168424225v
JANS, MINNE Minne Jansen , c.u.naastligger ten noorden Zoutsloot 65161723066v
JANS, MINNE Minne Jansen strijkgeldkoper Noorderhaven 1071668239133r
JANS, MINNE Minne Jansen verkoper Zoutsloot 65161723066v
JANS, MINNE Minne Jansen bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 151711245150r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Weverstraat1667239102r
JANS, MINNE Minne Jansen koper 1/2 van 2 kamers onder 1 dakWeverstraat1664238237v
JANS, MINNEde kamer van Minne Jansen naastligger Moriaanstraat WZ167124050r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten westen Zoutsloot NZ162423118v
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten westen Droogstraat 53166023830v
JANS, MINNE Minne Jansen verkoper Nieuwstraat 341661238109v
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ1634233150r
JANS, MINNE Minne Jansen koper 1/2 van twee kamers onder 1 dakWeverstraat166123880v
JANS, MINNE Minne Jansen verkoper Lanen 316652399r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Zoutsloot 651620230241r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Zoutsloot 651633233120v
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8167824114r
JANS, MINNE Minne Jansen verkoper van 1/2 Rapenburg NZ1687242168r
JANS, MINNEde verkoper Minne Jansen bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 151667239123r
JANS, MINNE Minne Jansen koper finaal huisDroogstraat 511659237243r
JANS, MINNE Minne Jansen bakker (mr. -)koper huisFranekereind 281686242114r
JANS, MINNEwijlen Minne Jansen verkoper ten noordoosten van Harlingen1600228221v
JANS, MINNEburgerhopman Minne Jansen verkoper q.q. Zoutsloot 45168224152va
JANS, MINNEde kamer van Minne Jansen naastligger ten westen Fabrieksstraat OZ1676240227v
JANS, MINNE Minne Jansen koopmannaastligger ten noorden Bildtstraat 181687242173r
JANS, MINNE Minne Jansen koper huisBildtstraat 16167124040r
JANS, MINNE Minne Jansen , c.u.koper huis, schuur, nieuwe loods en tuintje, geschikt voor een koemelkerijZoutsloot ZZ166523915r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 321663238195v
JANS, MINNE Minne Jansen koper huis of woningLanen 3166023871r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32166023841r
JANS, MINNE Minne Jansen bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 191676240231r
MARNSTRA, MINNE JANSwijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstraerflater Fabrieksstraat ZZ1695243138r
MARNSTRA, MINNE JANSburgerhopman Minne Jansen Marnstraverkoper q.q. Voorstraat 731689242281r
MARNSTRA, MINNE JANSburgerhopman Minne Jansen Marnstrageniaarde koper Voorstraat 211690242316r
MARNSTRA, MINNE JANSburgerhopman Minne Jansen Marnstraverkoper q.q. Sint Jacobstraat 151689242281r
MARNSTRA, MINNE JANS Minne Jansen Marnstranaastligger ten zuiden Bildtstraat 141680241116v
MARNSTRA, MINNE JANSburgerhopman Minne Jansen Marnstraverkoper Voorstraat 10168424228r
MARNSTRA, MINNE JANSwijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstraerflater Zoutsloot 421695243138r
MARNSTRA, MINNE JANSburgerhopman Minne Jansen Marnstraverkoper q.q. Voorstraat 11west1689242281r
JANS, MINNE Minne Janzen koper provisioneel 1/2 van 2 kamers onder 1 dakFabrieksstraat16612388va
JAIES, MINNEde erfgenamen van wijlen Minne Jeies naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 91731247384r
JAIES, MINNE Minne Jeies kuiper (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 131716245256v
JAIES, MINNE Minne Jejes kuiper (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 131726246252r
JAIES, MINNE Minne Jeyes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 91688242237v
JAIES, MINNE Minne Jeyes kuiper (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 11167124060v
BLOK, MINNE KLASES Minne Klaazes Blokverkoper Grote Ossenmarkt 151784261187r
VEEN, MINNE LAMMERTS Minne Lammerts van der Veenverver (mr. -)koper huisLanen 5180226652v
P., MINNE Minne P. Houttuinnaastligger ten zuiden Bildtstraat 41800265254v
PIETERS, MINNE Minne Pieters verkoper van 1/4 Lanen 43173925067v
PIETERS, MINNE Minne Pieters* verkoper Raamstraat 31801265292r
PIETERS, MINNE Minne Pieters koper woningBargebuurt 81787262197v
PIETERS, MINNE Minne Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 81787262197v
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (huis-)koper woningBargebuurt 101787262198v
PIETERS, MINNE Minne Pieters koper van 1/2 huisTiepelsteeg WZ1786262130r
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (huis-)naastligger ten noorden Bargebuurt 101787262198v
PIETERS, MINNE Minne Pieters waterhalerverkoper Kruisstraat 5oost1773258105v
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. -)koper huisNoorderhaven 73178826342v
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. -)huurder Noorderhaven 73178826342v
PIETERS, MINNEde geabandonneerde boedel van Minne Pieters verkoper Hoogstraat 261791263327v
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. huis-)koper Hoogstraat 261787262173v
PIETERS, MINNEde geabandonneerde boedel van Minne Pieters verkoper Gardenierstraat 121791263329r
PIETERS, MINNE Minne Pieters verkoper Lanen 2218012669r
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. -)koper woningGardenierstraat1788262242v
PIETERS, MINNE Minne Pieters , c.u.huurder Noorderhaven 731790263265v
PIETERS, MINNE Minne Pieters huurder (p.j.)Noorderhaven 731784261248r
PIETERS, MINNE Minne Pieters verkoper Noorderhaven 731790263265v
PIETERS, MINNEde geabandonneerde boedel van Minne Pieters verkoper Bargebuurt 81791263305r
PIETERS, MINNE Minne Pieters bewoner Lanen 421799265158r
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Heiligeweg 16achter1787262154r
PIETERS, MINNE Minne Pieters verkoper van 1/10 Schritsen 491796264318v
POPKES, MINNE Minne Popkes naastligger ten zuiden Bildtstraat 4178826355v
POPPES, MINNE Minne Poppes huurder Herenwaltje 71783261128v
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuinkoper Bildtstraat 111784261207v
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuinkoper Bildtstraat 61784261207v
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuinkoopmankoper pakhuisAchterstraat 5179726550v
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuinverkoper Zoutsloot 67180826843v
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuinkoper huisZoutsloot 671802266153r
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuynkoopmankoper huisBildtstraat 9179826581v
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuynnaastligger ten zuiden Bildtstraat 9179826581v
POPPES, MINNE[als huurder] Minne Poppes [staat: Foppes] Houttuynnaastligger ten zuiden Herenwaltje 5178326128r
POPPES, MINNE Minne Poppis naastligger ten zuiden Bildtstraat 91787262216r
PIETERS, MINNE Minne Pyters naastligger ten oosten Kruisstraat 5oost1767256242r
PIETERS, MINNE Minne Pyters waterhalerkoper vervallen woningKruisstraat 5west175325364r
PIETERS, MINNE Minne Pyters , c.u.naastligger ten oosten Kruisstraat 5west175325364r
PIETERS, MINNE Minne Pyters waterhalerkoper huisKruisstraat 5oost1751252165r
RUURDS, MINNE Minne Reurds naastligger ten oosten Voorstraat 621642234169v
REINERS, MINNE Minne Reynders koper Zoutsloot 801601228267v
RUURDS, MINNE Minne Rioerdts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 716312337r
RUURDS, MINNE Minne Rioerts naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 17164823637v
RUURDS, MINNE Minne Rioerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 17164823637v
RUURDS, MINNEgrondpacht uit het huis van Minne Ruerts eigenaar perceel onbekend164923690v
, MINNE Minne Ruierdsen koper Voorstraat 491645235187r
RUURDS, MINNE Minne Ruierdts naastligger ten westen Voorstraat 66164023494r
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruierdts erflater Voorstraat 491659237243r
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruierdts erflater Wortelstraat 171659237243r
RUURDS, MINNE Minne Ruierdts , c.u.geniaarde koper Lanen 82164323553v
RUURDS, MINNE Minne Ruierdts , c.u.verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164323553v
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruierdts erflater Voorstraat 641659237243r
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruierdts erflater Zuiderhaven ZZ1659237243r
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruierdts erflater Zuiderhaven ZZ1659237243r
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruierdts erflater Zeilmakersstraat 151659237243r
RUURDS, MINNE Minne Ruierdts naastligger ten westen Voorstraat 661626231119r
RUURDS, MINNE Minne Ruierdts naastligger ten westen Voorstraat 661624230391v
RUURDS, MINNE Minne Ruirds , c.u.blauwververkoper huisScheerstraat 3de Scheer1762255130r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds blauwverver (mr. -)verkoper van 1/4 Brouwersstraat 161742250227r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds blauwverver (mr. -)verkoper van 1/4 Wasbleek 31742250229r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds blauwverver (mr. -)koper huis en blauwververij, en daarbij een werk- en drooghuis ten oostenHeiligeweg 171742250236r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds naastligger ten westen Scheerstraat 51763255233v
RUURDS, MINNE Minne Ruirds blauwverver (mr. -)geniaarde koper Brouwersstraat 241742250209r
RUURDS, MINNEgrondpacht uit de kamer van de weduwe van Minne Ruirdts eigenaar perceel Wortelstraat 17165623761r1
RUURDS, MINNE Minne Ruirdts naastligger ten oosten Voorstraat 62163723446r
RUURDS, MINNE Minne Ruirdts naastligger ten westen Voorstraat 66163323392v
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruirdts koper door niaar Voorstraat 62165623788r
RUURDS, MINNE Minne Ruirdts naastligger ten westen Voorstraat 66163323397r
RUURDS, MINNEhuis en hof van wijlen Minne Ruirts naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1659237188r
RUURDS, MINNEde meerderjarige erfgenamen van wijlen Minne Ruirts verkoper Zuiderhaven ZZ1659237188r
RUURDS, MINNEde meerderjarige erfgenamen van wijlen Minne Ruirts verkoper Wortelstraat 171659237189v
RUURDS, MINNE Minne Ruurds blauwverververkoper Scheerstraat 31776258253v
RUURDS, MINNE Minne Ruyerdts naastligger ten zuiden in de noorder nieuwestad ZZ1651236181r
RUURDS, MINNE Minne Ruyrds naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 171652236201v
RUURDS, MINNE Minne Ruyrds naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 171652236201v
RUURDS, MINNE Minne Ruyrds verkoper Heiligeweg 17174425133r
RUURDS, MINNE Minne Ruyrdts naastligger ten westen Voorstraat 66163823471r
RUURDS, MINNE Minne Ryuerds naastligger ten westen Voorstraat 66163123335v
SIPKES, MINNE Minne Sipckes naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1618230142v
SIPKES, MINNE Minne Sipckes verkoper Rozengracht NZ1617230103v
SIPKES, MINNE Minne Sipckes tichelaarverkoper Kerkpoortstraat ZZ161122938r
SIPKES, MINNE Minne Sipckes naastligger ten oosten Hofstraat 1416152308r
SIPKES, MINNE Minne Sipckes naastligger ten zuiden Hofstraat 1416152308r
SIPKES, MINNE Minne Sipckes naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1630232116v
SIPKES, MINNE Minne Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1615229266v
SIPKES, MINNE Minne Sipckes naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1620230220r
SIPKES, MINNE Minne Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1615229258v
SIPKES, MINNE Minne Sipkes protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 3416152302r
SIPKES, MINNEhof en schuur van Minne Sipkes naastligger ten oosten Hofstraat1630232137v
SIPKES, MINNE Minne Sipkes naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ163123325r
SIPKES, MINNE Minne Sipkes naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1618230111v
SIPKES, MINNE Minne Sipkes koper provisioneel Rozengracht 291613229153r
SIEMENS, MINNEwijlen Minne Symens schipperkoper Karremanstraat OZ1687242192r
SIEMENS, MINNEwijlen Minne Symens schippernaastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1687242192r
SIEMENS, MINNEwijlen Minne Symons verkoper van 1/3 Grote Ossenmarkt 251691242364r
SIETSES, MINNE Minne Sytses naastligger ten oosten Zoutsloot 89170724539r
TIJSES, MINNEhet volgende verkochte perceel, van Minne Thijssen naastligger ten noorden Noorderhaven 67169324332v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen verkoper Rozengracht NZ1705244300r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen koper kamer of woningNoorderhaven 67achter169324333r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten westen Noorderhaven 67achter169324333r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen koper kamerZoutsloot 621705244303r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen koper Kerkpoort (gebied)1692242384r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen schipper (wijd-)koper huis met in- en uitgang in de DroogstraatNoorderhaven 651692242389r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen schipper (wijd-)naastligger ten westen Noorderhaven 67achter1697243304r
TIJSES, MINNEhet huis van Minne Thijssen naastligger ten westen Noorderhaven 671697243268v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen schipper (wijd-)verkoper Noorderhaven 67achter1697243304r
TIJSES, MINNEde woning van Minne Thijssen naastligger ten noorden Noorderhaven 671697243268v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten westen Zoutsloot 891723246160v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten westen Noorderhaven 671696243254v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten noorden Noorderhaven 671696243254v
TIJSES, MINNE Minne Thijsses schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 651698243362r
TIJSES, MINNE Minne Tijssen koper tuintje of plaats behorend bij een onlangs verkocht huisZoutsloot 87achter1704244256v
TIJSES, MINNE Minne Tijssen naastligger ten westen Noorderhaven 67169324332v
TIJSES, MINNE Minne Tijssen verkoper q.q. Grote Bredeplaats 111722246132r
TIJSES, MINNE Minne Tijssen schipper (wijd-)koper huis, loods en plaatsZoutsloot 87170024468r
IENTES, MINNEwijlen Minne Yntes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 27169424384v
GERRITS, MINNERT Minnert Gerrits niaarnemer ratione sanguinis Weverstraat NZ1651236172v
PIETERS, MINNERT Minnert Pieters wevergeniaarde koper Nieuwstraat 38159722830r
PIETERS, MINNERTde nagelaten weeskinderen van wijlen Minnert Pieters wagenaarverkoper Noorderhaven NZ1600228202v
PIETERS, MINNERTde nagelaten weeskinderen van Minnert Pieters wagenaarverkoper Noorderhaven1600228218r
SIETSES, MINNERT Minnert Zytzes touwslagerkoper huis en lijnbaanAchterstraat 151806267222v
SIETSES, MINNERT Minnert Zytzes verkoper Achterstraat 151809268293v
TUININGA, MINNE vroedsman Minno Tuininganaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 2178126093v
FINK, MINNE vroedsman Minno Vinkverkoper Rozenstraat 31783261127v
FINK, MINNE Minno Vinkkoopmanverkoper q.q. Rozenstraat 3179826583r
FINK, MINNE oud burgemeester Minno Vinkkoper kamer en weefwinkelRapenburg 71794264185r
FINK, MINNE Minno Vinkmederechterverkoper Grote Kerkstraat 40oost1805267141r
FINK, MINNE Minno Vinknaastligger ten westen Zoutsloot 521803266214r
FINK, MINNE Minno Vinkverkoper Rozenstraat 31810268357v
FINK, Mino Vinknaastligger ten oosten Rozengracht 7oost1809268274v
, MINSE Minse huurder Zoutsloot 881731247382v
, MINSE Minse huurder Wortelstraat 61774258141v
BROERS, MINSEmeerderjarig vrijgezel Minse Broers verkoper Voorstraat 62176425676r
BROERS, MINSEmeerderjarige vrijgezel Minse Broers verkoper Hoogstraat 281765256121r
BROERS, MINSE Minse Broers naastligger ten westen Gardenierstraat NZ178326183r
KLASES, MINSE Minse Claes , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 32164323580v
KLASES, MINSE Minse Claes , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 32164323580v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis verkoper q.q. Liemendijk NZ16842423ra
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis bewoner Voorstraat 901675240199v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koper Noordijs OZ1675240199v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanaanhandelaar kamer gebruikt als denLammert Warndersteeg169324359r
KORNELIS, MINSEhet huis waar de Bril uithangt van Minse Cornelis koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 93achterde Bril1688242241r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koper Schoolsteeg OZ1675240199v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanaanhandelaar kamerKromme Elleboogsteeg 1169324359r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 241692242396v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis verkoper q.q. Voorstraat 731689242281r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis verkoper q.q. Grote Bredeplaats 216842423ra
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord169324360r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Hofstraat 16169324360v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis verkoper q.q. Sint Jacobstraat 151689242281r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)16842423ra
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis verkoper q.q. Bargebuurt16842423ra
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten zuiden Wasbleek ZZ1687242162v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis , c.u.verkoper Voorstraat 89166623936r
KORNELIS, MINSEhet pakhuis van Minse Cornelis koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 611691242369r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Voorstraat 611691242369r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis lakenkopernaastligger ten westen Voorstraat 92167424018va
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis geniaarde koper Rapenburg NZ1664238221r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis lakenkoperkoper door niaar huisVoorstraat 611681241121r
KORNELIS, MINSEpakhuis van Minse Cornelis koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 611681241121r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Noorderhaven 106achter1705244283v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten oosten Voorstraat 57achter1695243144v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten zuiden Noorderhaven 1061681241122v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koper huisVoorstraat 891657237115v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Voorstraat 931691242372r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 91167024019r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koper door niaar 1/2 van de dwarshelft van een huis met schuur gebruikt als gorterijVoorstraat 93oost168524261v
KORNELIS, MINSEde tuin van Minse Cornelis naastligger ten zuiden Nieuweburen 251687242210r
KORNELIS, MINSEde tuin van Minse Cornelis naastligger ten westen Nieuweburen 251687242210r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koper woningTiepelsteeg1696243214v
KORNELIS, MINSEhet huis van Minse Cornelis naastligger ten westen Voorstraat 93oost168524261v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Voorstraat 951691242372v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmankoper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271681241143v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis , c.u.lakenkoperkoper 1/2 huis {het westelijke gedeelte)Voorstraat 93west166723975r
KORNELIS, MINSEwijlen Minse Cornelis bakkerkoper Grote Kerkstraat 321614229229v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten zuiden Wasbleek1687242169r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten westen Wasbleek1687242169r
KORNELIS, MINSEhuurder van de woning Minse Cornelis naastligger ten zuiden Noorderhaven 1041695243134r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis verkoper Weverstraat1681241145r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten zuiden Noorderhaven 1061687242169v
KORNELIS, MINSEwijlen Minse Cornelis verkoper Tiepelsteeg WZ1728247103v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis lakenkoperkoper hofKerkpoortstraat168024186v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 86168424249v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis lakenkoperkoper huis met een vrije uit- en ingang door de steeg achter en ten westen naast het huisVoorstraat 901668239178r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Nieuweburen 271689242280v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis lakenkopernaastligger ten westen Voorstraat 92167024012v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koper Noordijs OZ1675240199v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanaanhandelaar 8 voeten van een turfhuisLammert Warndersteeg 1169324359r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis verkoper q.q. Voorstraat 11west1689242281r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koper Voorstraat 901675240199v
KORNELIS, MINSEgrondpacht uit het huis van Minse Cornelis eigenaar perceel Voorstraat 901675240199v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelisz naastligger ten Noorden Peterseliestraat1725246243v
FOEKES, MINSE Minse Foeckes zakkendragerkoper kamerCarl Visschersteeg1615229284r
HENDRIKS, MINSE Minse Hendricks verkoper Grote Kerkstraat163223357v
JANS, MINSE Minse Jansen verkoper Hofstraat 351644235158r
JANS, MINSE Minse Jansen voormalig bewoner Achterstraat NZ1733248211r
JANS, MINSEwijlen Minse Jansen gleibakkererflater Achterstraat NZ1733248211r
JANS, MINSE Minse Jansens verkoper Brouwersstraat 6164823634v
LOLLES, MINSE Minse Lolles naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1631232184v
MINNES, MINSE Minse Minnes schuitmakerverkoper Zoutsloot 98161122944v
ROELOFS, MINSE Minse Roeloffs , c.u.winkelierskoper hof met bomen, planten en zomerhuisMolenpad 111713245200v
ROELOFS, MINSE Minse Roeloffs , c.u.huurder Franekereind 71715245318r
ROELOFS, MINSE Minse Roeloffs , c.u.verkoper Molenpad 111715245243r
HAIES, MINKEwijlen Minsje Hayes erflater Noordijs 251763255236r
JELLES, MINKE Minsje Jelles geniaarde koper Hoogstraat 15achter1704244239r
, MINKEeen weduwe Mintie naastligger ten zuiden Lombardstraat 6165623756r
IEPES, MINKE Mintie Epes koper 1/2 huis, gleibakkerij, ledige plaats en schuurSchritsen 50165623770r
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Raamstraat 1165523720r
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Schritsen 50165523720v
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Schritsen 50achter165523721r
IEPES, MINKE Mintie Ipes koper huis, loodske en plaatskeLanen 48achter1658237179r
IEPES, MINKE Mintie Ipes naastligger ten zuiden Lanen 48achter1658237179r
IEPES, MINKE Mintie Ipes koper van 1/2 huis en loodsLanen 501659237181r
JELLES, MINKE Mintie Jelles verkoper Vianen 21721246102r
TJEERDS, MINSEde weduwe van Mintie Tieerdts naastligger ten zuiden Kruisstraat ZZ1669239185r
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten noorden Noordijs 416792416ra
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten oosten Schritsen 35168024198r
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten oosten Schritsen 331680241102v
MEULEN, MINKE Mintje van der Meulenverkoper Zoutsloot 841808268127r
MEULEN, MINKE mejuffrouw Mintje van der Meulenkoper Zuiderhaven 391786262101r
MEULEN, MINKE mejuffrouw Mintje van der Meulenkoper Grote Ossenmarkt 6oost1786262101r
MEULEN, MINKE mejuffrouw Mintje van der Meulenkoper Grote Ossenmarkt 6west1786262101r
MEULEN, MINKE Mintje van der Meulenverkoper William Boothstraat 51808268108v
MEULEN, MINKE Mintje van der Meulenverkoper Hoogstraat 5180826848v
AGES, MINKE Mintje Ages koper Sint Jacobstraat 61791263287v
JAKOBS, MINKEde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper Zoutsloot 87166523919r
JAKOBS, MINKEde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper Scheerstraat 3166623936v
JAKOBS, MINKEde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper Kleine Kerkstraat 1016652397r
JAKOBS, MINKEde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 17achter16652397v
JAKOBS, MINKEde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper Zoutsloot ZZ166523927r
JAKOBS, MINKEde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper ([staat: Mintje Jacob Clazendochter])Hoogstraat 22166523929v
MARTENS, MINKE Mintje Martens verkoper van 4/12 Lanen 85west169224226ra
IEPES, MINKE Mintje Ypes naastligger ten westen Schritsen 391662238147v
KORNELIS, MINSE Mintse Cornelis verkoper Lanen ZZ1601228244r
MINNES, MINSE Mintse Minnes verkoper Noordees (gebied)159822881v
KORNELIS, MINSEwijlen Mintze Cornelis bakkergeniaarde koper Gardenierstraat161723094r
KORNELIS, MINSE Mintze Cornelis koper huis Grote Kerkstraat 191599228141r
MINNES, MINSE Mintze Minnes koper twee kamers, loods; en een gemeenschappelijke steegNieuwstraat1599228162v
RUURDS, MINSEhet huis genaamd de Scheer van Minze Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 1de Scheer1771257186v
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper (gesuccumbeerde) Noordees (gebied)1600228191r
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper (gesuccumbeerde) ten oosten van Harlingen1600228191r
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 11600228191r
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper ten oosten van Harlingen1599228183r
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper Noordees (gebied)1599228183r
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper Oosterkeetstraat 11599228183r
OKKES, MURKJE Moerck Ockes , maior annisverkoper Vijverstraat 30162423123v
JANS, MURKJE Moercke Jansen , in het gasthuisverkoper Brouwersstraat 21624230380v
JANS, MURKJE Moercke Jansen , in het gasthuisverkoper Schritsen 681624230380v
JANS, Moerken Jans koper Schritsen 681601228270v
LIEUWES, MOETSKE Moeyke Lieuwes koper Schoolsteeg WZ1682241222r
LIEUWES, MOETSKE Moeyke Lieuwes naastligger ten westen Schoolsteeg WZ1682241222r
ABRAHAMS, MOSES Moise Abrahams , c.u.koper hofjeRomastraat NZ1668239151v
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit het huis van Moises Abrahams eigenaar perceel onbekend16992449r1
ABRAHAMS, MOSEShet huis van de erfgenamen van wijlen Moises Abrahams naastligger ten oosten Lanen 671713245201v
ABRAHAMS, MOSES Moises Abrahams knoopmaker (mr. -)verkoper Lanen 71twee_achter1703244222v
ABRAHAMS, MOSES Moises Abrahams naastligger ten westen Lanen 71vier_achter1704244256r
ABRAHAMS, Moizes Abrahams naastligger ten westen Kerkpad WZ1670239215v
ABRAHAMS, Moizes Abrahams verkoper Kerkpad WZ1670239215v
MEINERTS, MONSE Monse Meinderts naastligger ten oosten Bildtstraat 211776258247r
PIEBES, MONSEde vrouw van Monse Piebes huurder huis (p.j.)Franekereind 201765256264r
PIEBES, MONSEde vrouw van Monse Piebes huurder pakhuis (p.j.)Franekereind 201765256264r
PIETERS, MONSE Monse Pieters naastligger ten westen Hofstraat 31161623047r
WIARDA, MONSE Monte Wiardacommies convooien en licentenkoper huis en tuinKleine Bredeplaats 121763255247v
WIARDA, MONSE Monte Wiardahuurder (p.j.)Westerstraat 431790263261r
LOLKES, MOETSKE Moo Lolckes koper Zoutsloot NZ1644235154r
, Morgen naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ162523165v
TEUNIS, Morgen Toenis naastligger ten westen Kerkpoortstraat1626231112r
THOMAS, Morgen Tomas* naastligger ten noordwesten Kerkpoortstraat162523163v
THOMAS, Morgen Tomas naastligger ten noordwesten Kerkpoortstraat1626231102r
, MOSES Moses , c.u.huurder achterboven (p.j.)Noorderhaven 321740250112v
, MOSES Moses Napthalihuurder Lanen 41167524024ra
SALOMON, MOSES Moses Salomonkoopmankoper huisZuiderhaven 25180126644r
, MOSES Moses Salomonskoopmanverkoper Zuiderhaven 251803266204r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 61662238122v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13170124488r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 271698243349r
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit de hof van Moses Abrahams eigenaar perceel onbekend170824553r1
ABRAHAMS, MOSESde hof van Moses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 131705244307v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams , c.u.koper huisSint Odolphisteeg 4166023814v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams knoopmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 67170024475r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams , c.u.verkoper Romastraat NZ1675240210v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 61681241127v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Lanen 71een_achter1690242311r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams koper kamerLanen 71twee_achter166723997r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 61662238149v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 2717092453v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams knoopmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 21685242101r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrams koper huis en tuinLanen 71167024016r
MICHIELS, MOSES Moses Michiels koopman (joods -)huurder (p.j.)Hoogstraat 181782260302v
RUURDS, MOSES Moses Ruurds geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 36west1806267239v
RUURDS, MOSES Moses Ruurds huurder (p.j.)Nutstraat 21803266260r
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopmankoper huis (winkel)Voorstraat 61178826340v
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopmanhuurder huis en hof (p.j.)Schritsen 5817882638r
SALOMONS, MOSES Moses Salomons koper q.q. Kerkpad 321799265140r
ABRAHAMS, Mosis Abrams koper kamerZoutsloot 11663238177v
ALBERTS, Mouike Alberts verkoper Kerkpad 34