Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Na  Ne  Ni  No  Nu  Ny  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, N. N. N. , c.u.naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1791263317v
, N. N. N. naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11een_achter1627231164r
, N. N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot 123achter1646235232r
, N. N. N. naastligger ten oosten [staat: noorden] Hofstraat 91613229159r
, N. N. N. naastligger ten oosten Hofstraat NZ1657237122av
, N. N. N. kleermaker van het weeshuishuurder Zuiderhaven ZZ169224323r
, N. N. N. verpachter grond Heiligeweg 291626231111r
, N. N. N. pannenbakkerhuurder woning 2 Raamstraat 3achter1774258132r
, N. N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat159722861v
, N. N. N. naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ1620230230v
, N. N. N. naastligger ten westen Noordees (gebied)1627231160v
, N. N. N. naastligger ten zuiden [staat: noorden] Karremanstraat 131771257249v
, N. N. N. naastligger ten westen [staat: oosten] Molenpad 6168324168ra
, N. N. N. secretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper provisioneel hof ([koper is mogelijk Dominicus Meylema])Lammert Warndersteeg1606228497v
, N. N. N. koper provisioneel ledige plaats met huis eropLanen 9west159722827v
, N. N. N. koper Franekereind 18162823256r
JELGERSMA, N. N. Jelgersmanaastligger ten zuiden Lanen 48180826876r
LOON, N. dr. N. van Loonkoper door niaar Nieuweburen 13178126032r
LOON, N. dr. N. van Loonhuurder Zuiderhaven 36p1782260169v
LOON, N. de erfgenamen van wijlen dr. N. van Loonnaastligger ten westen Zuiderhaven 461786262104v
SMAL, N. N. Smal, c.u.huurder achterkamer Zoutsloot 1051805267156r
DOEDES, N. N. N. Doedes verkoper van 1/6 Schoolsteeg OZ162923287v
DOEDES, N. N. N. Doedes verkoper van 1/6 Schoolsteeg OZ162923287v
DOEDES, N. N. N. Doedes verkoper van 1/6 Schoolsteeg OZ162923287v
HESSELS, N. N. Hessels koper buiten Harlingen162823256v
HESSELS, N. N. Hessels koper buiten Harlingen162823256v
GOOITSENS, NANKE Naenck Goyties verkoper van 1/2 Droogstraat 571620230206r
GOOITSENS, NANKE Naenck Goyties verkoper van 1/2 Droogstraat 571620230206r
ALGERA VAN FONTEIN, NAMKE Namkjen Algra van Fonteinverkoper van 1/4 Zuiderhaven 391771257192v
ALGERA VAN FONTEIN, NAMKE Namkjen Algra van Fonteinverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost1771257192v
ALGERA VAN FONTEIN, NAMKE Namkjen Algra van Fonteinverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west1771257192v
ALGERA VAN FONTEIN, NAMKE Namkjen Algra van Fonteynverkoper van 3/4 Grote Ossenmarkt 6west17722586r
SIEBRENS, NAMKEwijlen Nampck Sybrants verkoper Franekerpoort (gebied)159722867r
SIEBRENS, NAMKEwijlen Nampck Sybrants verkoper Franekerpoort (gebied)159722867r
JANS, Nampckien Jans koper Schritsen 56oost_voor163323385r
JANS, Nampckien Jans koper Schritsen 56oost_voor163323385r
JANS, Nampckien Jans eigenaar van 1/3 Schritsen 56oost_voor163323385r
JANS, Nampckien Jans eigenaar van 1/3 Schritsen 56oost_voor163323385r
OTTES, NAMKE Nampkjen Ottes verkoper Zoutsloot 25175725453v
OTTES, NAMKE Nampkjen Ottes verkoper Zoutsloot 25175725453v
ANNES, NANKE Nanck Annes verwandelaar Nieuwstraat 481620230240v
ANNES, NANKE Nanck Annes verwandelaar Nieuwstraat 481620230240v
ANNES, NANKE Nanck Annes verwandelaar Nieuwstraat 481620230240v
GOOITSENS, NANKE Nanck Goyties koper Spekmarkt 21634233134r
GOOITSENS, NANKE Nanck Goyties koper Spekmarkt 21634233134r
JANS, NANKE Nanck Jans verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 23162823253r
JANS, NANKE Nanck Jans verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 23162823253r
SIEBRENS, NANKE Nanck Sibrants verkoper Scheerstraat 8oost161623015r
SIEBRENS, NANKE Nanck Sibrants verkoper Scheerstraat 8oost161623015r
TJERKS, Nanck Tjerckx verkoper Lanen 44achter1605228466v
TJERKS, Nanck Tjerckx verkoper Lanen 44achter1605228466v
DIRKS, NANKE Nancke Dirx verkoper Schritsen 27163923476r
DIRKS, NANKE Nancke Dirx verkoper Schritsen 27163923476r
DIRKS, NANKE Nancke Dirx verkoper Schritsen 27163923476r
DIRKS, NANKE Nancke Dirx verkoper Lanen 36163923476r
DIRKS, NANKE Nancke Dirx verkoper Lanen 36163923476r
DIRKS, NANKE Nancke Dirx verkoper Lanen 36163923476r
GERRITS, NANKE Nancke Gerryts koper Heiligeweg 261780259286v
GERRITS, NANKE Nancke Gerryts koper Heiligeweg 261780259286v
JANS, NANKE Nancke Jans verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 23162723225v
JANS, NANKE Nancke Jans verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 23162723225v
JOUKES, NANKE Nancke Jouckes koper Both Apothekerstraat 111703244203r
JOUKES, NANKE Nancke Jouckes koper Both Apothekerstraat 111703244203r
SIEBRENS, NANKE Nancke Sibrants koper Scheerstraat 8oost1613229125v
SIEBRENS, NANKE Nancke Sibrants koper Scheerstraat 8oost1613229125v
IEPES, NANKE Nancke Ypes verkoper Noorderhaven 98170024449r
IEPES, NANKE Nancke Ypes verkoper Noorderhaven 98170024449r
WERF, WILLEMS Naningh Willems van der Werffverkoper q.q. Voorstraat 151619230198r
WERF, WILLEMS Naningh Willems van der Werffverkoper q.q. Voorstraat 151619230198r
HOTSMA, NANKE Nanke Hatsmaverkoper van 1/4 Herenwaltje 101703244207v
JOUKES, NANKE Nanke Joukes verkoper Both Apothekerstraat 11170724517r
JOUKES, NANKE Nanke Joukes verkoper Both Apothekerstraat 11170724517r
JOUKES, NANKE Nanke Joukes koper van 1/2 Noorderkade 13170724517v
JOUKES, NANKE Nanke Joukes koper van 1/2 Noorderkade 13170724517v
IEPES, NANKE Nanke Ypes koper Heiligeweg 31170024451r
IEPES, NANKE Nanke Ypes koper Heiligeweg 31170024451r
, NANNE Nanne wevernaastligger ten zuiden Klaverbladstraat 51621230268r
, NANNE Nanne Cruyseboernaastligger ten oosten Klaverbladstraat 11667239111r
, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Kruissebroernaastligger ten oosten Klaverbladstraat 11659237217r
, NANNE Nanne van Pelsennaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1657237135r
, NANNEhet huis van Nanne van Pilsennaastligger ten oosten Hofstraat 47west1654236258r
KLASES, NANNE Nanne Claesen lichtermankoper kamer en loodsOosterkeetstraat 31688242234r
KLASES, NANNE Nanne Claesen lichtermankoper kamer en loodsOosterkeetstraat 31688242234r
KLASES, NANNE Nanne Claesen lichtermankoper kamer en loodsOosterkeetstraat 31688242234r
KLASES, NANNE Nanne Claeses lichtermangeniaarde koper Lombardstraat1688242218r
KLASES, NANNE Nanne Claeses lichtermangeniaarde koper Lombardstraat1688242218r
KLASES, NANNE Nanne Claeses lichtermangeniaarde koper Lombardstraat1688242218r
KLASES, NANNE Nanne Claessen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5169324346v
KLASES, NANNE Nanne Claessen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5169324346v
KLASES, NANNE Nanne Claessen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5169324346v
KLASES, NANNE Nanne Claessen geniaarde koper Rapenburg 101687242182r
KLASES, NANNE Nanne Claessen geniaarde koper Rapenburg 101687242182r
KLASES, NANNE Nanne Claessen geniaarde koper Rapenburg 101687242182r
KLASES, NANNE Nanne Clases naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 517272478v
KLASES, NANNE Nanne Clases naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 517272478v
KLASES, NANNE Nanne Clases naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 517272478v
HEREMA, NANNE KORNELIS Nanne Cornelis Heeremaprotesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
HEREMA, NANNE KORNELIS Nanne Cornelis Heeremaprotesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
HEREMA, NANNE KORNELIS Nanne Cornelis Heeremaprotesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhoutkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 771774258162v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhoutkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 771774258162v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhoutkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 771774258162v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhoutkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 77een_achter1774258162v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhoutkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 77een_achter1774258162v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhoutkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 77een_achter1774258162v
FREERKS, NANNE Nanne Freerx verkoper q.q. Hoogstraat 28168024129va
FREERKS, NANNE Nanne Freerx verkoper q.q. Hoogstraat 28168024129va
HIDDES, NANNEde kamer van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 89166323821va
HIDDES, NANNEde kamer van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 89166323821va
HIDDES, NANNEde hof van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten westen Rapenburgermolen 11664238221v
HIDDES, NANNEde hof van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten westen Rapenburgermolen 11664238221v
HIDDES, NANNEnu Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten oosten Voorstraat 48165523723r
HIDDES, NANNEnu Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten oosten Voorstraat 48165523723r
HIDDES, NANNEnu Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten zuiden Voorstraat 48165523723r
HIDDES, NANNEnu Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten zuiden Voorstraat 48165523723r
HIDDES, NANNEde kamer van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 8916702402r
HIDDES, NANNEde kamer van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 8916702402r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten oosten onbekend ZZ1647235267r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten oosten onbekend ZZ1647235267r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)koper 2/3 huis, erf, keuken, hof, loods en poortVoorstraat 5016552373v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)koper 2/3 huis, erf, keuken, hof, loods en poortVoorstraat 5016552373v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)verkoper Weverstraat NZ1652236217v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)verkoper Weverstraat NZ1652236217v
HIDDES, NANNEde erfgenaam van Nanne Hiddes naastligger ten oosten Voorstraat 481664238241v
HIDDES, NANNEde erfgenaam van Nanne Hiddes naastligger ten oosten Voorstraat 481664238241v
HIDDES, NANNEde erfgenaam van Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 481664238241v
HIDDES, NANNEde erfgenaam van Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 481664238241v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes geniaarde koper Zoutsloot 1171654236267r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes geniaarde koper Zoutsloot 1171654236267r
HIDDES, NANNEde nagelaten kamer van Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 891676240239v
HIDDES, NANNEde nagelaten kamer van Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 891676240239v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes , c.soc.verkoper Rapenburg 171654236267v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes , c.soc.verkoper Rapenburg 171654236267v
HIDDES, NANNEde curatoren over het nagelaten weeskind van Nanne Hiddes verkoper Rapenburg 22166423828ra
HIDDES, NANNEde curatoren over het nagelaten weeskind van Nanne Hiddes verkoper Rapenburg 22166423828ra
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten noorden* Lanen 69noord165523743v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten noorden* Lanen 69noord165523743v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)koper ca. 5 pm vergraven land (per pm)ten oosten van Harlingen1647235259r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)koper ca. 5 pm vergraven land (per pm)ten oosten van Harlingen1647235259r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)koper kamer, loods en plaatsVoorstraat 501652236209v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)koper kamer, loods en plaatsVoorstraat 501652236209v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)koper kamerRapenburg 171654236258v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)koper kamerRapenburg 171654236258v
HIDDES, NANNEde hof van Nanne Hiddes naastligger ten oosten Rapenburg 161658237178v
HIDDES, NANNEde hof van Nanne Hiddes naastligger ten oosten Rapenburg 161658237178v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes naastligger ten oosten Voorstraat 48166823923ra
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes naastligger ten oosten Voorstraat 48166823923ra
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 48166823923ra
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 48166823923ra
HIDDES, NANNEhet nagelaten kind van Nanne Hiddes verkoper Grote Kerkstraat 3316652394ra
HIDDES, NANNEhet nagelaten kind van Nanne Hiddes verkoper Grote Kerkstraat 3316652394ra
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten oosten Rapenburg 16165523731r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten oosten Rapenburg 16165523731r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes verkoper onbekend164823645v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes verkoper onbekend164823645v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten westen Rapenburg 221647235244v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten westen Rapenburg 221647235244v
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettingatichelaarkoper Moriaanstraat 716592381r
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettingatichelaarkoper Moriaanstraat 716592381r
GRETTINGA, NANNE HIDDEShet nagelaten weeskind van wijlen Nanne Hiddes Grettingaverkoper Voorstraat 50167023941va
GRETTINGA, NANNE HIDDEShet nagelaten weeskind van wijlen Nanne Hiddes Grettingaverkoper Voorstraat 50167023941va
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettinganaastligger ten westen Voorstraat 52west1659237208r
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettinganaastligger ten westen Voorstraat 52west1659237208r
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettinganaastligger ten westen Voorstraat 52west1659237208r
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettinganaastligger ten westen Voorstraat 52west1659237208r
GRETTINGA, NANNE HIDDESde kamers en hof van Nanne Hiddes Grettinganaastligger ten westen Rapenburg 22166023853r
GRETTINGA, NANNE HIDDESde kamers en hof van Nanne Hiddes Grettinganaastligger ten westen Rapenburg 22166023853r
HIDDES, NANNE Nanne Hyddes , c.u.bode (gerechts-)koper twee nieuwe kamers met prieel, hof, bomen en plantenRapenburg 181646235201v
HIDDES, NANNE Nanne Hyddes , c.u.bode (gerechts-)koper twee nieuwe kamers met prieel, hof, bomen en plantenRapenburg 181646235201v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Lanen NZ1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Lanen NZ1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Vijverstraat1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Vijverstraat1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 30161222990v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 30161222990v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zich en zijn kinderenverkoper Zuiderhaven 131620230236v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zich en zijn kinderenverkoper Zuiderhaven 131620230236v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Vijver OZ1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Vijver OZ1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper onbekend1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper onbekend1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Gardenierstraat1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Gardenierstraat1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , c.u.verpachter grond Zoutsloot OZ1629232120r
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , c.u.verpachter grond Zoutsloot OZ1629232120r
JAKOBS, NANNEde mondige weeskinderen van wijlen Nanne Jacobs verkoper Zoutsloot OZ1629232120r
JAKOBS, NANNEde mondige weeskinderen van wijlen Nanne Jacobs verkoper Zoutsloot OZ1629232120r
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , c.u.verpachter grond Heiligeweg 281629232120r
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , c.u.verpachter grond Heiligeweg 281629232120r
JAKOBS, NANNEde mondige weeskinderen van wijlen Nanne Jacobs verkoper Heiligeweg 281629232120r
JAKOBS, NANNEde mondige weeskinderen van wijlen Nanne Jacobs verkoper Heiligeweg 281629232120r
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs koper huisZuiderhaven 131615229280r
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs koper huisZuiderhaven 131615229280r
JANS, NANNE Nanne Jans smidnaastligger ten noorden Hoogstraat 41163123316r
JANS, NANNE Nanne Jans smidnaastligger ten noorden Hoogstraat 41163123316r
JANS, NANNEmr. Nanne Jans naastligger ten westen Voorstraat 341644235101v
JANS, NANNEmr. Nanne Jans naastligger ten westen Voorstraat 341644235101v
JANS, NANNE Nanne Jans , c.u.smid (mr. -)koper schuur en hofZoutsloot ZZ164323560v
JANS, NANNE Nanne Jans , c.u.smid (mr. -)koper schuur en hofZoutsloot ZZ164323560v
JANS, NANNEburgerhopman Nanne Jans verkoper Zoutsloot NZ1641234141v
JANS, NANNEburgerhopman Nanne Jans verkoper Zoutsloot NZ1641234141v
JANS, NANNEwijlen Nanne Jans naastligger ten westen Hoogstraat 35166523911v
JANS, NANNEwijlen Nanne Jans naastligger ten westen Hoogstraat 35166523911v
JANS, NANNE Nanne Jans , c.u.smidkoper huis, schuur, ledige plaats en loods, met vrije achteruitgang op de OlijffsteegVoorstraat 321640234100r
JANS, NANNE Nanne Jans , c.u.smidkoper huis, schuur, ledige plaats en loods, met vrije achteruitgang op de OlijffsteegVoorstraat 321640234100r
JANS, NANNE Nanne Jansen smidverkoper Droogstraat 5164823629r
JANS, NANNE Nanne Jansen smidverkoper Droogstraat 5164823629r
JANS, NANNEoud burgerhopman Nanne Jansen smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 111654236262r
JANS, NANNEoud burgerhopman Nanne Jansen smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 111654236262r
JANS, NANNE Nanne Jansen smid (mr. -)koper 1/4 huisNoorderhaven 34164323542v
JANS, NANNE Nanne Jansen smid (mr. -)koper 1/4 huisNoorderhaven 34164323542v
JANS, NANNE Nanne Jansen , c.u.huurder voor 10 jaren (p.j.)Noorderhaven 34164323542v
JANS, NANNE Nanne Jansen , c.u.huurder voor 10 jaren (p.j.)Noorderhaven 34164323542v
JANS, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Jansen naastligger Wortelstraat 171659237243r
JANS, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Jansen naastligger Wortelstraat 171659237243r
JANS, NANNE Nanne Jansen naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 2zuid1644235137r
JANS, NANNE Nanne Jansen naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 2zuid1644235137r
JANS, NANNE Nanne Jansen smidnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 91650236127v
JANS, NANNE Nanne Jansen smidnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 91650236127v
JANS, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Jansen naastligger ten oosten Hoogstraat 371657237251v
JANS, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Jansen naastligger ten oosten Hoogstraat 371657237251v
JANS, NANNE Nanne Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 13164823643v
JANS, NANNE Nanne Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 13164823643v
JANS, NANNE Nanne Jansen smidnaastligger ten oosten onbekend1641234133r
JANS, NANNE Nanne Jansen smidnaastligger ten oosten onbekend1641234133r
JANS, NANNE Nanne Jansen , c.u.verkoper Voorstraat 321654236272v
JANS, NANNE Nanne Jansen , c.u.verkoper Voorstraat 321654236272v
JANS, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Jansen naastligger Wortelstraat 171659237189v
JANS, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Jansen naastligger Wortelstraat 171659237189v
JANS, NANNE Nanne Jansen smidnaastligger ten oosten onbekend1641234136v
JANS, NANNE Nanne Jansen smidnaastligger ten oosten onbekend1641234136v
FABER, NANNE JANSde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faberverkoper Hoogstraat 3916662396va
FABER, NANNE JANSde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faberverkoper Hoogstraat 3916662396va
FABER, NANNE JANSde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faberverkoper Hoogstraat 3016662396va
FABER, NANNE JANSde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faberverkoper Hoogstraat 3016662396va
FABER, NANNE JANSde tuin van de erfgenamen van wijlen Nanne Jansen Faber, c.u.naastligger ten noorden Hoogstraat 3316662396va
FABER, NANNE JANSde tuin van de erfgenamen van wijlen Nanne Jansen Faber, c.u.naastligger ten noorden Hoogstraat 3316662396va
FABER, NANNE JANSde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faberverkoper Hoogstraat 3316662396va
FABER, NANNE JANSde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faberverkoper Hoogstraat 3316662396va
FABER, NANNE JANSde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faberverkoper Hoogstraat 33tuin16662396va
FABER, NANNE JANSde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faberverkoper Hoogstraat 33tuin16662396va
FABER, NANNE JANSde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faberverkoper Droogstraat16662396va
FABER, NANNE JANSde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faberverkoper Droogstraat16662396va
FABER, NANNE JANSde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faberverkoper Noorderhaven 3416662396va
FABER, NANNE JANSde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faberverkoper Noorderhaven 3416662396va
FABER, NANNE JANSde kinderen en erfgenamen van wijlen hopman Nanne Jansen Faberverkoper Noorderhaven 34achter16662396va
FABER, NANNE JANSde kinderen en erfgenamen van wijlen hopman Nanne Jansen Faberverkoper Noorderhaven 34achter16662396va
KEIMPES, NANNEhet huis gekocht door Nanne Keimpes naastligger ten zuiden Noorderhaven 141652236189v
KEIMPES, NANNEhet huis gekocht door Nanne Keimpes naastligger ten zuiden Noorderhaven 141652236189v
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 11167124060v
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 11167124060v
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 13165523747v
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 13165523747v
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmakerbewoner Voorstraat 60163723436r
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmakerbewoner Voorstraat 60163723436r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes kistmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 111651236176r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes kistmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 111651236176r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , c.u.kistmaker (mr. -)koper 1/6 huisNoorderhaven 14164923677r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , c.u.kistmaker (mr. -)koper 1/6 huisNoorderhaven 14164923677r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , c.u.kistmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 14164923677v
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , c.u.kistmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 14164923677v
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9167124049v
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9167124049v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues naastligger ten oosten Klaverbladstraat NZ1619230178v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues naastligger ten oosten Klaverbladstraat NZ1619230178v
LIEUWES, NANNEwijlen Nanne Lieuues verkoper Weverstraat ZZ166023840r
LIEUWES, NANNEwijlen Nanne Lieuues verkoper Weverstraat ZZ166023840r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues verkoper Both Apothekerstraat 101623230351r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues verkoper Both Apothekerstraat 101623230351r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues verkoper Weverstraat ZZ1630232152r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues verkoper Weverstraat ZZ1630232152r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues , c.u.verkoper Brouwersstraat 27163723424r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues , c.u.verkoper Brouwersstraat 27163723424r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163823464v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163823464v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes koper kamerSint Christoffelsteeg WZ162923297v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes koper kamerSint Christoffelsteeg WZ162923297v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes geniaarde koper Sint Odolphisteeg 416272324v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes geniaarde koper Sint Odolphisteeg 416272324v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1646235233r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1646235233r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes koper huisSchoolsteeg WZ163223347r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes koper huisSchoolsteeg WZ163223347r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes geniaarde koper Simon Stijlstraat 716312337r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes geniaarde koper Simon Stijlstraat 716312337r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes crediteur (impetrant en triumphant) Sint Christoffelsteeg162823266r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes crediteur (impetrant en triumphant) Sint Christoffelsteeg162823266r
LIEUWES, NANNE Nanne Liuues naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1635233162r
LIEUWES, NANNE Nanne Liuues naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1635233162r
LIEUWES, NANNE Nanne Liuwes verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1634233133v
LIEUWES, NANNE Nanne Liuwes verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1634233133v
LUITJENS, NANNE Nanne Luities verkoper Klaverbladstraat 191626231138r
LUITJENS, NANNE Nanne Luities verkoper Klaverbladstraat 191626231138r
LUITJENS, NANNE Nanne Luytiens naastligger ten oosten Hofstraat 47west1634233147r
LUITJENS, NANNE Nanne Luytiens naastligger ten oosten Hofstraat 47west1634233147r
LUITJENS, NANNE Nanne Luytiens naastligger ten oosten Hofstraat 47west1633233109r
LUITJENS, NANNE Nanne Luytiens naastligger ten oosten Hofstraat 47west1633233109r
LUITJENS, NANNE Nanne Luyties verkoper Hofstraat 47oost1646235194v
LUITJENS, NANNE Nanne Luyties verkoper Hofstraat 47oost1646235194v
LUITJENS, NANNE Nanne Luyties koper hofKerkpoort (gebied)164323570v
LUITJENS, NANNE Nanne Luyties koper hofKerkpoort (gebied)164323570v
, NANNE Nanne Luytyes koper Vijverstraat NZ162723229r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 251633233100r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 251633233100r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 251633233117r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 251633233117r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 251641234145v
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 251641234145v
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 621641234147r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 621641234147r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers boomsluiternaastligger ten noorden Nieuwstraat 641646235241r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers boomsluiternaastligger ten noorden Nieuwstraat 641646235241r
MELCHERTS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 641658237143r
MELCHERTS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 641658237143r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581647235244r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581647235244r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchiors koper huisNieuwstraat 60162423120r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchiors koper huisNieuwstraat 60162423120r
OENES, NANNEmr. Nanne Oenes koper huis met plaatskeVijverstraat ZZ1633233114v
OENES, NANNEmr. Nanne Oenes koper huis met plaatskeVijverstraat ZZ1633233114v
OENES, NANNEmr. Nanne Oenes koper huis en woningSint Odolphisteeg 2zuid1644235137r
OENES, NANNEmr. Nanne Oenes koper huis en woningSint Odolphisteeg 2zuid1644235137r
OENES, NANNEmr. Nanne Oenes , c.u.naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 2zuid1644235137r
OENES, NANNEmr. Nanne Oenes , c.u.naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 2zuid1644235137r
OENES, NANNEmr. Nanne Oenis bewoner Vijverstraat 12163823455v
OENES, NANNEmr. Nanne Oenis bewoner Vijverstraat 12163823455v
PIETERS, NANNE Nanne Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 221602228302r
PIETERS, NANNE Nanne Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 221602228302r
PIETERS, NANNE Nanne Pyters , c.s.huurder kamer (p.j.)Voorstraat 87169424373r
PIETERS, NANNE Nanne Pyters , c.s.huurder kamer (p.j.)Voorstraat 87169424373r
RINSES, NANNE Nanne Rinses , c.u.kuiper (mr. -)koper twee huizen met ledige plaats, kamer en loodsje achter en aan elkaar staande ([bedrag niet vermeld])Hondenstraat 13163823467v
RINSES, NANNE Nanne Rinses , c.u.kuiper (mr. -)koper twee huizen met ledige plaats, kamer en loodsje achter en aan elkaar staande ([bedrag niet vermeld])Hondenstraat 13163823467v
RINSES, NANNEde kopers Nanne Rinses , c.u.kuiper (mr. -)naastligger ten westen Hondenstraat 13163823467v
RINSES, NANNEde kopers Nanne Rinses , c.u.kuiper (mr. -)naastligger ten westen Hondenstraat 13163823467v
RINSES, NANNEwijlen Nanne Rinses kuiperkoper door niaar Grote Bredeplaats 221642234172v
RINSES, NANNEwijlen Nanne Rinses kuiperkoper door niaar Grote Bredeplaats 221642234172v
RINSES, NANNEde verkoper Nanne Rinses , c.u.kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18163923482v
RINSES, NANNEde verkoper Nanne Rinses , c.u.kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18163923482v
RINSES, NANNE Nanne Rinses , c.u.kuiper (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 18163923482v
RINSES, NANNE Nanne Rinses , c.u.kuiper (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 18163923482v
RINSES, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Rinses naastligger ten westen Hondenstraat 9voor1658237178r
RINSES, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Rinses naastligger ten westen Hondenstraat 9voor1658237178r
WILLEMS, NANNEwijlen Nanne Willems huurder Kerkpoortstraat 201644235134v
WILLEMS, NANNEwijlen Nanne Willems huurder Kerkpoortstraat 201644235134v
WILLEMS, NANNEwijlen Nanne Willems huurder Kerkpoortstraat 20achter1644235134v
WILLEMS, NANNEwijlen Nanne Willems huurder Kerkpoortstraat 20achter1644235134v
WILLEMS, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1644235127r
WILLEMS, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1644235127r
WILLEMS, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west164323537v
WILLEMS, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west164323537v
WILLEMS, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Willems verpachter grond Schritsen 15achter1640234115r
WILLEMS, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Willems verpachter grond Schritsen 15achter1640234115r
WILLEMS, NANNE Nanne Willems wever (mr. -)koper stalling en tuintjeFabrieksstraat 341724246202v
WILLEMS, NANNE Nanne Willems wever (mr. -)koper stalling en tuintjeFabrieksstraat 341724246202v
ATSES, NANKE Nanneke Atses koper Sint Jacobstraat 9166023838v
ATSES, NANKE Nanneke Atses koper Sint Jacobstraat 9166023838v
ATSES, NANKE Nanneke Atses koper Sint Jacobstraat 9166023838v
JOHANNES, NANKE Nanneke Joannes verkoper Heiligeweg 25168524289r
JOHANNES, NANKE Nanneke Joannes verkoper Heiligeweg 25168524289r
JOHANNES, NANKE Nanneke Joannes verkoper Heiligeweg 8168524289v
JOHANNES, NANKE Nanneke Joannes verkoper Heiligeweg 8168524289v
MEINES, NANKE Nanneke Meins naastligger ten oosten Lanen 71164323575r
MEINES, NANKE Nanneke Meins naastligger ten oosten Lanen 71164323575r
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Droogstraat 51168424225v
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Droogstraat 51168424225v
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Wortelstraat 1168424226r
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Wortelstraat 1168424226r
SIEBRENS, NANKE Nannetgien Sijbrants bruid 1602228317v
SIEBRENS, NANKE Nannetgien Sijbrants bruid 1602228317v
MEINES, Nannicke Meins koper Lanen 751620230223r
MEINES, Nannicke Meins koper Lanen 751620230223r
RINSES, NANNE Nannigh Rinses verkoper Herenwaltje 191629232103v
RINSES, NANNE Nannigh Rinses verkoper Herenwaltje 191629232103v
STANSIUS, NANNE oud burgervaandrig Nanning Stanzenbrouwer (mr. -)koper huis genaamd de Witte TrompetKerkpoortstraat 11de Witte Trompet1714245220r
ARENDS, NANNEde weduwe van wijlen Nanning Aarnts naastligger ten oosten Zuiderhaven 631662238141r
ARENDS, NANNEde weduwe van wijlen Nanning Aarnts naastligger ten oosten Zuiderhaven 631662238141r
ARENDS, NANNEde weduwe van wijlen Nanning Aarnts naastligger ten oosten Zuiderhaven 631662238141r
ARENDS, NANNEgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Nanning Aernts eigenaar perceel Zuiderhaven 651663238189v
ARENDS, NANNEgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Nanning Aernts eigenaar perceel Zuiderhaven 651663238189v
ARENDS, NANNEgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Nanning Aernts eigenaar perceel Zuiderhaven 651663238189v
ALLES, NANNEgrondpacht uit het huis van Nanning Alles eigenaar perceel onbekend159722863v
ALLES, NANNEgrondpacht uit het huis van Nanning Alles eigenaar perceel onbekend159722863v
ALLES, NANNEgrondpacht uit het huis van Nanning Alles eigenaar perceel onbekend159722863v
ARENDS, NANNEmr. Nanning Arents kuiperverkoper Achterstraat 45oost165523721v
ARENDS, NANNEmr. Nanning Arents kuiperverkoper Achterstraat 45oost165523721v
ARENDS, NANNEmr. Nanning Arents kuiperverkoper Achterstraat 45oost165523721v
KORNELIS, NANNE Nanning Cornelis naastligger ten zuiden Zoutsloot 941730247359r
KORNELIS, NANNE Nanning Cornelis naastligger ten zuiden Zoutsloot 941730247359r
KORNELIS, NANNE Nanning Cornelis naastligger ten zuiden Zoutsloot 941730247359r
KORNELIS, NANNE Nanning Cornelis naastligger ten zuiden Zoutsloot 94173224870v
KORNELIS, NANNE Nanning Cornelis naastligger ten zuiden Zoutsloot 94173224870v
KORNELIS, NANNE Nanning Cornelis naastligger ten zuiden Zoutsloot 94173224870v
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 251742250268r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 251742250268r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipper (schuit-)koper huis en tuintjeZoutsloot 891748251239v
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipper (schuit-)koper huis en tuintjeZoutsloot 891748251239v
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipperkoper huisZoutsloot 96175025297r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipperkoper huisZoutsloot 96175025297r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks verkoper Zoutsloot 961760254254r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks verkoper Zoutsloot 961760254254r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 891749251252r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 891749251252r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 211752252217v
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 211752252217v
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipperkoper door niaar huisKarremanstraat 251742250268r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipperkoper door niaar huisKarremanstraat 251742250268r
HENDRIKS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanning Hendriksen verkoper Karremanstraat 251760254256r
HENDRIKS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanning Hendriksen verkoper Karremanstraat 251760254256r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 251732248113r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 251732248113r
, NANNEmr. Nanning Iskens schoolmeesterprotesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1602228318v
PIETERS, NANNE Nanning Pytters koper woningKerkpoortstraat1701244102v
PIETERS, NANNE Nanning Pytters koper woningKerkpoortstraat1701244102v
TJEERDS, NANNEde weduwe van wijlen Nanning Tieerds naastligger ten westen Droogstraat 55tuin1662238137v
TJEERDS, NANNEde weduwe van wijlen Nanning Tieerds naastligger ten westen Droogstraat 55tuin1662238137v
TIJSES, NANNEwijlen Nanning Tijsen eigenaar van 1/4 Scheerstraat 61736249114r
TIJSES, NANNEwijlen Nanning Tijsen eigenaar van 1/4 Scheerstraat 61736249114r
TIJSES, NANNE Nanning Tijssen koper huisScheerstraat 61729247290r
TIJSES, NANNE Nanning Tijssen koper huisScheerstraat 61729247290r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper 1 1/2 pm land genaamd Lamckamastedeten zuiden van Harlingen1602228289v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper 1 1/2 pm land genaamd Lamckamastedeten zuiden van Harlingen1602228289v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper drie koegangen land genaamd Tiaert Jans fenneten zuiden van Harlingen1602228292r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper drie koegangen land genaamd Tiaert Jans fenneten zuiden van Harlingen1602228292r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems wever (mr. bont-)verkoper Moriaanstraat 5173524945r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems wever (mr. bont-)verkoper Moriaanstraat 5173524945r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten westen [staat: noorden] Grote Kerkstraat 421620230204r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten westen [staat: noorden] Grote Kerkstraat 421620230204r
WILLEMS, NANNEburgersergeant Nanning Willems koper huis, voorste gedeelteMoriaanstraat 101736249152r
WILLEMS, NANNEburgersergeant Nanning Willems koper huis, voorste gedeelteMoriaanstraat 101736249152r
WILLEMS, NANNEde koper Nanning Willems naastligger ten oosten Moriaanstraat 101736249152r
WILLEMS, NANNEde koper Nanning Willems naastligger ten oosten Moriaanstraat 101736249152r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49174425135v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49174425135v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems geniaarde koper Nieuwstraat 16171924635v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems geniaarde koper Nieuwstraat 16171924635v
WILLEMS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanning Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west16552373r
WILLEMS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanning Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west16552373r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems verkoper ten zuiden van Harlingen163923478r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems verkoper ten zuiden van Harlingen163923478r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper greidlandFranekertrekvaart1615229251v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper greidlandFranekertrekvaart1615229251v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper huis en schuurLanen ZZ1606228503v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper huis en schuurLanen ZZ1606228503v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131709245100v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131709245100v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131714245211v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131714245211v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems verkoper Nieuwstraat 191715245244r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems verkoper Nieuwstraat 191715245244r
WILLEMS, NANNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Nanning Willems naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west1630232127v
WILLEMS, NANNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Nanning Willems naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west1630232127v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems wever (mr. bont-)koper woningMoriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems wever (mr. bont-)koper woningMoriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Moriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Moriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten noorden Moriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten noorden Moriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131721246109v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131721246109v
WILLEMS, NANNEburgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad 9oost1736249144v
WILLEMS, NANNEburgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad 9oost1736249144v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper huisMoriaanstraat 121731247381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper huisMoriaanstraat 121731247381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121731247381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121731247381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten westen Moriaanstraat 121731247381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten westen Moriaanstraat 121731247381r
WILLEMS, NANNEde weduwe van wijlen Nanning Willems naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42oost1644235129v
WILLEMS, NANNEde weduwe van wijlen Nanning Willems naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42oost1644235129v
WILLEMS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanning Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west165523732v
WILLEMS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanning Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west165523732v
WILLEMS, NANNEburgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad 9oost1737249196r
WILLEMS, NANNEburgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad 9oost1737249196r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems wever (mr. bont-)koper tuinMolenpad 11173524941v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems wever (mr. bont-)koper tuinMolenpad 11173524941v
WERF, NANNE WILLEMS Nanning Willems van der Werffafgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten zuiden van Harlingen1615229260r
WERF, NANNE WILLEMS Nanning Willems van der Werffafgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten zuiden van Harlingen1615229260r
, NANNE Nanningh , c.soc.sleefmakerhuurder Voorstraat 71169324361v
, NANNE Nanningh sleefmakernaastligger ten oosten Rapenburg 81715245244v
, NANNE Nanningh sleefmakernaastligger ten zuiden Rapenburg 81715245244v
STANSIUS, NANNE Nanningh Stansenbrouwer (mr. -)naastligger ten oosten Bildtstraat 151715245240r
ARENDS, NANNE Nanningh Aerns , c.u.kuiper (mr. -)koper hof met bomen en plantagieAchterstraat 45oost1652236187r
ARENDS, NANNE Nanningh Aerns , c.u.kuiper (mr. -)koper hof met bomen en plantagieAchterstraat 45oost1652236187r
ARENDS, NANNE Nanningh Aerns , c.u.kuiper (mr. -)koper hof met bomen en plantagieAchterstraat 45oost1652236187r
ARENDS, NANNEde hof van de koper Nanningh Aerns naastligger ten westen Achterstraat 45oost1652236187r
ARENDS, NANNEde hof van de koper Nanningh Aerns naastligger ten westen Achterstraat 45oost1652236187r
ARENDS, NANNEde hof van de koper Nanningh Aerns naastligger ten westen Achterstraat 45oost1652236187r
ARENDS, NANNE Nanningh Aernts kuiper (mr. -)koper nieuw huis met zomerhuis, tuin en plaatsZuiderhaven 651653236243r
ARENDS, NANNE Nanningh Aernts kuiper (mr. -)koper nieuw huis met zomerhuis, tuin en plaatsZuiderhaven 651653236243r
ARENDS, NANNE Nanningh Aernts kuiper (mr. -)koper nieuw huis met zomerhuis, tuin en plaatsZuiderhaven 651653236243r
ARENDS, NANNE Nanningh Arents kuipernaastligger ten oosten Achterstraat NZ1654236274v
ARENDS, NANNE Nanningh Arents kuipernaastligger ten oosten Achterstraat NZ1654236274v
ARENDS, NANNE Nanningh Arents kuipernaastligger ten oosten Achterstraat NZ1654236274v
ARENDS, NANNE Nanningh Arnts kuipernaastligger ten oosten Achterstraat NZ1654236262v
ARENDS, NANNE Nanningh Arnts kuipernaastligger ten oosten Achterstraat NZ1654236262v
ARENDS, NANNE Nanningh Arnts kuipernaastligger ten oosten Achterstraat NZ1654236262v
HENDRIKS, NANNE Nanningh Hendrix koper huisKarremanstraat 231723246158r
HENDRIKS, NANNE Nanningh Hendrix koper huisKarremanstraat 231723246158r
LUITJENS, NANNE Nanningh Luyties koper huisKlaverbladstraat 19161723061v
LUITJENS, NANNE Nanningh Luyties koper huisKlaverbladstraat 19161723061v
MINNES, NANNE Nanningh Minnes geniaarde koper Spekmarkt 21613229145v
MINNES, NANNE Nanningh Minnes geniaarde koper Spekmarkt 21613229145v
MINNES, NANNE Nanningh Minnes verkoper Brouwersstraat 8achter1613229146r
MINNES, NANNE Nanningh Minnes verkoper Brouwersstraat 8achter1613229146r
RIENKS, NANNE Nanningh Riencks sleefmakergeniaarde koper Rapenburg 6west169424381r
RIENKS, NANNE Nanningh Riencks sleefmakergeniaarde koper Rapenburg 6west169424381r
RINSES, NANNEde weduwe van wijlen Nanningh Rinses naastligger ten westen Grote Bredeplaats 221650236140v
RINSES, NANNEde weduwe van wijlen Nanningh Rinses naastligger ten westen Grote Bredeplaats 221650236140v
TJEERDS, NANNE Nanningh Tieerds koper kamer, loods en plaats erachterDroogstraat 53166023830v
TJEERDS, NANNE Nanningh Tieerds koper kamer, loods en plaats erachterDroogstraat 53166023830v
WILLEMS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanningh Willems naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923937va
WILLEMS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanningh Willems naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923937va
WILLEMS, NANNE Nanningh Willems naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42west1603228377v
WILLEMS, NANNE Nanningh Willems naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42west1603228377v
WILLEMS, NANNE Nanningh Willems naastligger ten oosten [staat: zuiden] Grote Kerkstraat 40west16242314r
WILLEMS, NANNE Nanningh Willems naastligger ten oosten [staat: zuiden] Grote Kerkstraat 40west16242314r
WILLEMS, NANNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Nanningh Willems naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat16242319v
WILLEMS, NANNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Nanningh Willems naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat16242319v
WERF, NANNE WILLEMS Nanningh Willems van der Werffkoper 1/3 van 1/2 van 5 pm, en 2/5 van 1/3 pm greidlandbuiten Harlingen161122927r
WERF, NANNE WILLEMS Nanningh Willems van der Werffkoper 1/3 van 1/2 van 5 pm, en 2/5 van 1/3 pm greidlandbuiten Harlingen161122927r
WILLEMS, Nannings Willems koper huisNieuwstraat 191702244154r
WILLEMS, Nannings Willems koper huisNieuwstraat 191702244154r
STANSIUS, Nanningus Stansenbrouwer (mr. -)verkoper van 1/5 Hondenstraat 131695243137v
STANSIUS, de erfgenamen van wijlen Nanningus Stanseneigenaar van 1/2 van 5/12 Zoutsloot 106noord1722246150r
STANSIUS, wijlen Nanningus Stansenerflater Noorderhoofd 11729247253v
STANSIUS, wijlen Nanningus Stansenerflater Zoutsloot 106noord1723246171v
, NATHANAEL Nathan Eliasarhuurder van 1/2 Grote Kerkstraat 25178326193r
, NATHANAEL Nathan Levykoopmankoper deftig huisGrote Kerkstraat 40west175625430v
, NATHANAEL Nathan Levy, c.u.huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 40west175625430v
, NATHANAEL Nathan Levynaastligger ten zuiden Noorderhaven 90achter1755253245r
, NATHANAEL Nathan Levynaastligger ten zuiden Voorstraat 45west1755253245r
, NATHANAEL Nathan Levykoopman (joods -)koper huisVoorstraat 45oost1755253246r
, NATHANAEL Nathan Eleasar huurder bendengedeelte Heiligeweg 111799265163r
LEVI, NATHANAEL Nathan Levi koopman (joods -)verkoper Grote Kerkstraat 40west1775258241v
LEVI, NATHANAEL Nathan Levi koopman (joods -)verkoper Grote Kerkstraat 40west1775258241v
LEVI, NATHANAEL Nathan Levi naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 381758254176r
LEVI, NATHANAEL Nathan Levi naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 381758254176r
, Nathaniël Cromhuisen, c.u.geniaarde koper Lanen 231711245161v
, NATHANAEL Nathaniel Cromhausennaastligger ten noorden Voorstraat 57een_achter1724246206r
, NATHANAEL Nathaniel Cromhuisenexecuteurverkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 31715245319r
, NATHANAELsubstituutmajoor Nathaniel Cromhuisenexecuteurkoper huis met stallingeVoorstraat 57twee_achter1714245213r
, NEELTJE Neel naastligger ten oosten Havenplein1602228289r
ABES, NEELTJE Neel Abbes koper Zoutsloot 1311661238104r
ABES, NEELTJE Neel Abbes koper Zoutsloot 1311661238104r
ABES, NEELTJE Neel Abbes koper Zoutsloot 1311661238104r
ARJENS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neel Ariaens naastligger ten westen Peterseliestraat1614229212r
ARJENS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neel Ariaens naastligger ten westen Peterseliestraat1614229212r
ARJENS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neel Ariaens naastligger ten westen Peterseliestraat1614229212r
BOUWES, NEELTJE Neel Bouwes , voor zich en haar kinderenverkoper Sint Christoffelsteeg WZ162923297v
BOUWES, NEELTJE Neel Bouwes , voor zich en haar kinderenverkoper Sint Christoffelsteeg WZ162923297v
BOUWES, NEELTJE Neel Bouwes , voor zich en haar kinderenverkoper Sint Christoffelsteeg WZ162923297v
BOUWES, NEELTJE Neel Buues , voor zich en haar kinderenverkoper (gesuccumbeerde) Sint Christoffelsteeg162823266r
BOUWES, NEELTJE Neel Buues , voor zich en haar kinderenverkoper (gesuccumbeerde) Sint Christoffelsteeg162823266r
BOUWES, NEELTJE Neel Buues , voor zich en haar kinderenverkoper (gesuccumbeerde) Sint Christoffelsteeg162823266r
KLASES, NEELTJE Neel Claesen verkoper Rommelhaven 201598228103v
KLASES, NEELTJE Neel Claesen verkoper Rommelhaven 201598228103v
KLASES, NEELTJE Neel Claesen verkoper Rommelhaven 201598228103v
KLASES, NEELTJE Neel Claeses verkoper ten oosten van Harlingen15972285v
KLASES, NEELTJE Neel Claeses verkoper ten oosten van Harlingen15972285v
KLASES, NEELTJE Neel Claeses verkoper ten oosten van Harlingen15972285v
EVERTS, NEELTJE Neel Everts koper Nieuwstraat 421605228479v
EVERTS, NEELTJE Neel Everts koper Nieuwstraat 421605228479v
EVERTS, NEELTJE Neel Everts koper Nieuwstraat 421605228479v
EVERTS, NEELTJE Neel Ewerts , voor zich en haar kinderenverkoper Nieuwstraat 421622230326r
EVERTS, NEELTJE Neel Ewerts , voor zich en haar kinderenverkoper Nieuwstraat 421622230326r
EVERTS, NEELTJE Neel Ewerts , voor zich en haar kinderenverkoper Nieuwstraat 421622230326r
HENDRIKS, NEELTJE Neel Hendricx verkoper Zuiderstraat ZZ1601228266v
HENDRIKS, NEELTJE Neel Hendricx verkoper Zuiderstraat ZZ1601228266v
JAKOBS, NEELTJE Neel Jacobs koper Alemanssteeg OZ161122956r
JAKOBS, NEELTJE Neel Jacobs koper Alemanssteeg OZ161122956r
JAKOBS, NEELTJEweduwe Neel Jacobs verkoper Kleine Bredeplaats 71641234156v
JAKOBS, NEELTJEweduwe Neel Jacobs verkoper Kleine Bredeplaats 71641234156v
JANS, NEELTJE Neel Jans , meerderjarigverkoper van 1/3 van 1/2 Romastraat 11600228188v
JANS, NEELTJE Neel Jans , meerderjarigverkoper van 1/3 van 1/2 Romastraat 11600228188v
JANS, NEELTJE Neel Jans koper Brouwersstraat 23161222971r
JANS, NEELTJE Neel Jans koper Brouwersstraat 23161222971r
JANS, NEELTJE Neel Jans verkoper Brouwersstraat 231613229128r
JANS, NEELTJE Neel Jans verkoper Brouwersstraat 231613229128r
JANS, NEELTJEde nagelaten weeskinderen van Neel Jansen verkoper Hofstraat NZ1620230253v
JANS, NEELTJEde nagelaten weeskinderen van Neel Jansen verkoper Hofstraat NZ1620230253v
LUITJENS, NEELTJE Neel Luyties koper Schritsen 61614229227r
LUITJENS, NEELTJE Neel Luyties koper Schritsen 61614229227r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 71613229141r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 91613229141r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 111613229141r
, NEELTJE Neel Oattes crediteur (triumphant) onbekend1623230361v
OTTES, NEELTJE Neel Ottes crediteur (triumphant) onbekend1623230364v
OTTES, NEELTJE Neel Ottes crediteur (triumphant) onbekend1623230364v
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Gardenierstraat NZ159822889v
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Gardenierstraat NZ159822889v
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Gardenierstraat159822889v
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Gardenierstraat159822889v
SIKKES, NEELTJE Neel Sickes verkoper Grote Bredeplaats 15161122954v
SIKKES, NEELTJE Neel Sickes verkoper Grote Bredeplaats 15161122954v
SIKKES, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neel Sickes verkoper Sint Christoffelsteeg WZ163123310r
SIKKES, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neel Sickes verkoper Sint Christoffelsteeg WZ163123310r
SIEMENS, NEELTJE Neel Simens geniaarde koper Sint Jacobstraat 161641234159v
SIEMENS, NEELTJE Neel Simens geniaarde koper Sint Jacobstraat 161641234159v
, NEELTJE Neel Tijdens verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 416272324v
UILKES, NEELTJE Neel Ulckes koper Liemendijk1620230208r
UILKES, NEELTJE Neel Ulckes koper Liemendijk1620230208r
KLASES, NEELTJE Neelcke Clases verkoper Rozengracht 101613229142v
KLASES, NEELTJE Neelcke Clases verkoper Rozengracht 101613229142v
KLASES, NEELTJE Neelcke Clases verkoper Rozengracht 101613229142v
JAKOBS, NEELTJE Neelcke Jacobs bruid 1605228438r
JAKOBS, NEELTJE Neelcke Jacobs bruid 1605228438r
TEUNIS, wijlen Neelghien Thoenis verkoper Vismarkt 11604228396r
TEUNIS, wijlen Neelghien Thoenis verkoper Vismarkt 11604228396r
, NEELTJE Neelke verpachter grond ([staat: Neelke Beerns weduwe])Lanen 44achter15972286v
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neelke Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22161723077v
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neelke Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22161723077v
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neelke Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22161723077v
BERENDS, Neelke Bernts verpachter grond Lanen ZZ1606228503v
BERENDS, Neelke Bernts verpachter grond Lanen ZZ1606228503v
BERENDS, Neelke Bernts verpachter grond Lanen ZZ1606228503v
HENDRIKS, NEELTJE Neelke Hendricx koper Zuiderstraat1599228136v
HENDRIKS, NEELTJE Neelke Hendricx koper Zuiderstraat1599228136v
EVERTS, Neeltgie Everts koper Nieuwstraat 40161222999v
EVERTS, Neeltgie Everts koper Nieuwstraat 40161222999v
EVERTS, Neeltgie Everts koper Nieuwstraat 40161222999v
EVERTS, Neeltgie Everts eigenaar van 3/4 Nieuwstraat 40161222999v
EVERTS, Neeltgie Everts eigenaar van 3/4 Nieuwstraat 40161222999v
EVERTS, Neeltgie Everts eigenaar van 3/4 Nieuwstraat 40161222999v
, NEELTJE Neeltgien verpachter grond ([staat: Neeltgien Bents])Lanen 44achter1603228340r
BERENDS, NEELTJE Neeltgien Beents naastligger ten noorden Vijver 91603228361r
BERENDS, NEELTJE Neeltgien Beents naastligger ten noorden Vijver 91603228361r
BERENDS, NEELTJE Neeltgien Beents naastligger ten noorden Vijver 91603228361r
BERENDS, NEELTJE Neeltgien Beents naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 221603228361r
BERENDS, NEELTJE Neeltgien Beents naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 221603228361r
BERENDS, NEELTJE Neeltgien Beents naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 221603228361r
, NEELTJE Neeltgien Bents naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 221603228374r
, NEELTJE Neeltgien Bents naastligger ten noorden Vijver 91603228361v
, NEELTJE Neeltgien Bents naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 221603228361v
KLASES, NEELTJE Neeltgien Claesen koper Gedempte Korte Zoutsloot 251602228334v
KLASES, NEELTJE Neeltgien Claesen koper Gedempte Korte Zoutsloot 251602228334v
KLASES, NEELTJE Neeltgien Claesen koper Gedempte Korte Zoutsloot 251602228334v
, NEELTJE Neeltie geniaarde koper Lanen 70164923684r
, NEELTJE Neeltie naastligger ten oosten ([staat: Neeltje Takes weduwe])Grote Ossenmarkt 211622230316v
, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie verkoper Kerkpoortstraat1612229124v
, NEELTJEgebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Neeltie naastligger Grote Bredeplaats 27167824121r
AKKER, NEELTJE Neeltie Acker, minderjarigverkoper Rozengracht 7zuidoost170824570v
BRUIN, NEELTJE Neeltie de Bruynverkoper Noorderhaven 891653236231r
HIBMA, NEELTJE Neeltie Hibmaverkoper Achterstraat 491741250201v
HIBMA, NEELTJE Neeltie Hibmaverkoper Zoutsloot 991741250201v
ABES, NEELTJE Neeltie Abbes koper Zoutsloot 13116662398va
ABES, NEELTJE Neeltie Abbes koper Zoutsloot 13116662398va
ABES, NEELTJE Neeltie Abbes koper Zoutsloot 13116662398va
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens beursknechtkoper van 1/12 1/4 kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Both Apothekerstraat 21674240162r
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens beursknechtkoper van 1/12 1/4 kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Both Apothekerstraat 21674240162r
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens beursknechtkoper van 1/12 1/4 kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Both Apothekerstraat 21674240162r
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens verkoper Sint Odolphisteeg 81674240138r
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens verkoper Sint Odolphisteeg 81674240138r
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens verkoper Sint Odolphisteeg 81674240138r
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens koper van 1/12 Brouwersstraat 1b1674240162r
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens koper van 1/12 Brouwersstraat 1b1674240162r
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens koper van 1/12 Brouwersstraat 1b1674240162r
BARTHOLOMEUS, NEELTJE Neeltie Bartholomeus verkoper Voorstraat 67161623035r
BARTHOLOMEUS, NEELTJE Neeltie Bartholomeus verkoper Voorstraat 67161623035r
BARTHOLOMEUS, NEELTJE Neeltie Bartholomeus verkoper Voorstraat 67161623035r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22162823244r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22162823244r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22162823244r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181623230369r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181623230369r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181623230369r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten noorden Vijver 9162823244r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten noorden Vijver 9162823244r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten noorden Vijver 9162823244r
BERENDS, NEELTJE Neeltie Beerns verpachter grond Lanen 44achter1605228466v
BERENDS, NEELTJE Neeltie Beerns verpachter grond Lanen 44achter1605228466v
BERENDS, NEELTJE Neeltie Beerns verpachter grond Lanen 44achter1605228466v
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten zuiden Vijver 5161723063v
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten zuiden Vijver 5161723063v
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten zuiden Vijver 5161723063v
BERENDS, NEELTJE Neeltie Beernts verkoper Zoutsloot 11724246193r
BERENDS, NEELTJE Neeltie Beernts verkoper Zoutsloot 11724246193r
BERENDS, NEELTJE Neeltie Beernts verkoper Zoutsloot 11724246193r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Berends naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22162423130r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Berends naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22162423130r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Berends naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22162423130r
BERENDS, NEELTJE Neeltie Berents koper van 1/2 Molenpad 9oost1737249196r
BERENDS, NEELTJE Neeltie Berents koper van 1/2 Molenpad 9oost1737249196r
BERENDS, NEELTJE Neeltie Berents koper van 1/2 Molenpad 9oost1737249196r
, NEELTJE Neeltie Buve verkoper Kleine Bredeplaats 20162523159v
BOUWES, Neeltie Buwis naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121633233106r
BOUWES, Neeltie Buwis naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121633233106r
BOUWES, Neeltie Buwis naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121633233106r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claesen verkoper Franekereind 81615229250r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claesen verkoper Franekereind 81615229250r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claesen verkoper Franekereind 81615229250r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claeses koper Kerkpoortstraat 20172024667v
KLASES, NEELTJE Neeltie Claeses koper Kerkpoortstraat 20172024667v
KLASES, NEELTJE Neeltie Claeses koper Kerkpoortstraat 20172024667v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claeses verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter167824117r
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claeses verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter167824117r
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claeses verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter167824117r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claeses koper Gedempte Korte Zoutsloot 27162423125r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claeses koper Gedempte Korte Zoutsloot 27162423125r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claeses koper Gedempte Korte Zoutsloot 27162423125r
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claessens erflater Gedempte Korte Zoutsloot 271657237262v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claessens erflater Gedempte Korte Zoutsloot 271657237262v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claessens erflater Gedempte Korte Zoutsloot 271657237262v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claessens erflater Franekereind 23oost1657237262v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claessens erflater Franekereind 23oost1657237262v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claessens erflater Franekereind 23oost1657237262v
KLASES, NEELTJE Neeltie Clasen koper Rozengracht 141613229136r
KLASES, NEELTJE Neeltie Clasen koper Rozengracht 141613229136r
KLASES, NEELTJE Neeltie Clasen koper Rozengracht 141613229136r
KLASES, NEELTJE Neeltie Clases koper Vijver 71715245254r
KLASES, NEELTJE Neeltie Clases koper Vijver 71715245254r
KLASES, NEELTJE Neeltie Clases koper Vijver 71715245254r
KOENRAADS, NEELTJE Neeltie Coenraets eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 2716152306v
KOENRAADS, NEELTJE Neeltie Coenraets eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 2716152306v
KOENRAADS, NEELTJE Neeltie Coenraets eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 2716152306v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Heiligeweg 221621230260v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Heiligeweg 221621230260v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Heiligeweg 221621230260v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Kerkpoortstraat 411615229273v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Kerkpoortstraat 411615229273v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Kerkpoortstraat 411615229273v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Romastraat ZZ1621230286r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Romastraat ZZ1621230286r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Romastraat ZZ1621230286r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Sint Odolphisteeg WZ1621230273v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Sint Odolphisteeg WZ1621230273v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Sint Odolphisteeg WZ1621230273v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Heiligeweg 28achter163223360r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Heiligeweg 28achter163223360r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Heiligeweg 28achter163223360r
KORNELIS, NEELTJEde boedel van wijlen Neeltie Cornelis verkoper Herenknechtenkamerstraat 3168524298v
KORNELIS, NEELTJEde boedel van wijlen Neeltie Cornelis verkoper Herenknechtenkamerstraat 3168524298v
KORNELIS, NEELTJEde boedel van wijlen Neeltie Cornelis verkoper Herenknechtenkamerstraat 3168524298v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis naastligger ten westen Heiligeweg 28achter163223360r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis naastligger ten westen Heiligeweg 28achter163223360r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis naastligger ten westen Heiligeweg 28achter163223360r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Sint Odolphisteeg WZ1615229263v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Sint Odolphisteeg WZ1615229263v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Sint Odolphisteeg WZ1615229263v
KORNELIS, NEELTJEhuis en plaats van Neeltie Cornelis naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 3416422352r
KORNELIS, NEELTJEhuis en plaats van Neeltie Cornelis naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 3416422352r
KORNELIS, NEELTJEhuis en plaats van Neeltie Cornelis naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 3416422352r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Grote Kerkstraat 34163823456r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Grote Kerkstraat 34163823456r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Grote Kerkstraat 34163823456r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper door niaar huisGrote Bredeplaats 221642234172v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper door niaar huisGrote Bredeplaats 221642234172v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper door niaar huisGrote Bredeplaats 221642234172v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Romastraat1621230266r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Romastraat1621230266r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Romastraat1621230266r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Kruisstraat NZ1623230340v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Kruisstraat NZ1623230340v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Kruisstraat NZ1623230340v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Hoogstraat 31621230271v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Hoogstraat 31621230271v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Hoogstraat 31621230271v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verwandelaar Kerkpoortstraat 41161623039v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verwandelaar Kerkpoortstraat 41161623039v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verwandelaar Kerkpoortstraat 41161623039v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Zuiderstraat1619230165r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Zuiderstraat1619230165r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Zuiderstraat1619230165r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis aanhandelaar Heiligeweg 22161623040r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis aanhandelaar Heiligeweg 22161623040r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis aanhandelaar Heiligeweg 22161623040r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks , meerderjarigverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 241614229236v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks , meerderjarigverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 241614229236v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks , meerderjarigverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 241614229236v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Schritsen 2167924117va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Schritsen 2167924117va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Schritsen 2167924117va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 1167924117va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 1167924117va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 1167924117va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Vijverstraat 21168024117va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Vijverstraat 21168024117va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Vijverstraat 21168024117va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper van 1/2 Rozengracht 18achter1715245241r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper van 1/2 Rozengracht 18achter1715245241r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper van 1/2 Rozengracht 18achter1715245241r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dircks Roordakoper Rozengracht 27169424390v
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dircks Roordakoper Rozengracht 27169424390v
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dircks Roordakoper Rozengracht 27169424390v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircx koper dwarshuis met een huis erachter voorheen gebruikt als haringhangZuiderhaven 501664238207r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircx koper dwarshuis met een huis erachter voorheen gebruikt als haringhangZuiderhaven 501664238207r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircx koper dwarshuis met een huis erachter voorheen gebruikt als haringhangZuiderhaven 501664238207r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirks naastligger ten noorden Lanen 671713245201v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirks naastligger ten noorden Lanen 671713245201v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirks naastligger ten noorden Lanen 671713245201v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirks koper Herenwaltje 71698243369v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirks koper Herenwaltje 71698243369v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirks koper Herenwaltje 71698243369v
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dirks Roordageniaarde koper Rozenstraat 21697243326r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dirks Roordageniaarde koper Rozenstraat 21697243326r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dirks Roordageniaarde koper Rozenstraat 21697243326r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx verkoper Liemendijk168424224v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx verkoper Liemendijk168424224v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx verkoper Liemendijk168424224v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx koper Rozenstraat 21698243363r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx koper Rozenstraat 21698243363r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx koper Rozenstraat 21698243363r
DIRKS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Dirx verkoper Hoogstraat 101641234157v
DIRKS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Dirx verkoper Hoogstraat 101641234157v
DIRKS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Dirx verkoper Hoogstraat 101641234157v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx koper Voorstraat 89een_achter1695243154r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx koper Voorstraat 89een_achter1695243154r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx koper Voorstraat 89een_achter1695243154r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx naastligger ten noorden Lanen 67170024475r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx naastligger ten noorden Lanen 67170024475r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx naastligger ten noorden Lanen 67170024475r
DIRKS, NEELTJEwijlen Neeltie Dirx verkoper Kleine Bredeplaats 416852425ra
DIRKS, NEELTJEwijlen Neeltie Dirx verkoper Kleine Bredeplaats 416852425ra
DIRKS, NEELTJEwijlen Neeltie Dirx verkoper Kleine Bredeplaats 416852425ra
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx verkoper Herenwaltje 71703244218r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx verkoper Herenwaltje 71703244218r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx verkoper Herenwaltje 71703244218r
DOEDES, NEELTJE Neeltie Doedes verkoper van 7/12 Lanen 83west169224226ra
DOEDES, NEELTJE Neeltie Doedes verkoper van 7/12 Lanen 83west169224226ra
DOEDES, NEELTJE Neeltie Doedes verkoper van 7/12 Lanen 83west169224226ra
DOEDES, NEELTJE Neeltie Doedes verkoper Moriaanstraat 41711245154v
DOEDES, NEELTJE Neeltie Doedes verkoper Moriaanstraat 41711245154v
DOEDES, NEELTJE Neeltie Doedes verkoper Moriaanstraat 41711245154v
DOUWES, NEELTJE Neeltie Douues koper Sint Jacobstraat 41624230375v
DOUWES, NEELTJE Neeltie Douues koper Sint Jacobstraat 41624230375v
DOUWES, NEELTJE Neeltie Douues koper Sint Jacobstraat 41624230375v
DOUWES, NEELTJE Neeltie Douues verkoper Sint Jacobstraat 41624230389r
DOUWES, NEELTJE Neeltie Douues verkoper Sint Jacobstraat 41624230389r
DOUWES, NEELTJE Neeltie Douues verkoper Sint Jacobstraat 41624230389r
EELKES, NEELTJE Neeltie Eelckes verkoper Kruisstraat162823270r
EELKES, NEELTJE Neeltie Eelckes verkoper Kruisstraat162823270r
EELKES, NEELTJE Neeltie Eelckes verkoper Kruisstraat162823270r
EVERTS, NEELTJE Neeltie Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 21172824773r
EVERTS, NEELTJE Neeltie Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 21172824773r
EVERTS, NEELTJE Neeltie Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 21172824773r
EVERTS, NEELTJE Neeltie Everts verkoper van 1/4 Lanen 131747251188v
EVERTS, NEELTJE Neeltie Everts verkoper van 1/4 Lanen 131747251188v
EVERTS, NEELTJE Neeltie Everts verkoper van 1/4 Lanen 131747251188v
FOLKERTS, NEELTJE Neeltie Folkerts koper Both Apothekerstraat 181691242351r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltie Folkerts koper Both Apothekerstraat 181691242351r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltie Folkerts koper Both Apothekerstraat 181691242351r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltie Folkerts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 221725246234r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltie Folkerts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 221725246234r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltie Folkerts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 221725246234r
GEERTS, NEELTJE Neeltie Geerts koper Achterstraat 71711245146r
GEERTS, NEELTJE Neeltie Geerts koper Achterstraat 71711245146r
GERRITS, NEELTJE Neeltie Gerrits koper Achterstraat 11698243387v
GERRITS, NEELTJE Neeltie Gerrits koper Achterstraat 11698243387v
GERRITS, NEELTJE Neeltie Gerrits koper Karremanstraat 271696243259r
GERRITS, NEELTJE Neeltie Gerrits koper Karremanstraat 271696243259r
, NEELTJEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Neeltie Geurdens verkoper Zoutsloot 101711245153v
HANSES, NEELTJE Neeltie Hanses bruid 1605228484r
HANSES, NEELTJE Neeltie Hanses bruid 1605228484r
HERES, NEELTJEeen mande muir gemeen met Neeltie Heeres naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1516702401v
HERES, NEELTJEeen mande muir gemeen met Neeltie Heeres naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1516702401v
HERES, NEELTJEde tuin van Neeltie Heeres naastligger ten westen Vijverstraat 181692242375r
HERES, NEELTJEde tuin van Neeltie Heeres naastligger ten westen Vijverstraat 181692242375r
HERES, NEELTJE Neeltie Heeres naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 151703244199v
HERES, NEELTJE Neeltie Heeres naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 151703244199v
HERES, NEELTJE Neeltie Heeres naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 111692242397r
HERES, NEELTJE Neeltie Heeres naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 111692242397r
HENDRIKS, NEELTJE Neeltie Hendrix naastligger ten oosten Schritsen 641644235133r
HENDRIKS, NEELTJE Neeltie Hendrix naastligger ten oosten Schritsen 641644235133r
HESSELS, NEELTJEde kamer van Neeltie Hessels naastligger ten westen Hofstraat 25169324349r
HESSELS, NEELTJEde kamer van Neeltie Hessels naastligger ten westen Hofstraat 25169324349r
HESSELS, NEELTJEde kamer bewoond door Neeltie Hessels naastligger ten oosten Hofstraat 21midden169324369r
HESSELS, NEELTJEde kamer bewoond door Neeltie Hessels naastligger ten oosten Hofstraat 21midden169324369r
HESSELS, NEELTJEde kamer van Neeltie Hessels naastligger ten oosten Hofstraat 21midden169224319v
HESSELS, NEELTJEde kamer van Neeltie Hessels naastligger ten oosten Hofstraat 21midden169224319v
HESSELS, NEELTJEde kamer van Neeltie Hessels naastligger ten westen Hofstraat 25169224320r
HESSELS, NEELTJEde kamer van Neeltie Hessels naastligger ten westen Hofstraat 25169224320r
JAKOBS, NEELTJEwijlen Neeltie Jacobs eigenaar perceel Karremanstraat 251623230365v
JAKOBS, NEELTJEwijlen Neeltie Jacobs eigenaar perceel Karremanstraat 251623230365v
JAKOBS, NEELTJE Neeltie Jacobs , minderjarige jongedochterverkoper Nieuwstraat 311686242121r
JAKOBS, NEELTJE Neeltie Jacobs , minderjarige jongedochterverkoper Nieuwstraat 311686242121r
JAKOBS, NEELTJE Neeltie Jacobus koper Achterstraat ZZ173925061r
JAKOBS, NEELTJE Neeltie Jacobus koper Achterstraat ZZ173925061r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans koper Nieuwstraat 32166023841r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans koper Nieuwstraat 32166023841r
JANS, NEELTJEde kinderen van hun zuster Neeltie Jans koper Noorderhaven 421645235180v
JANS, NEELTJEde kinderen van hun zuster Neeltie Jans koper Noorderhaven 421645235180v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans koper Karremanstraat 20167024015r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans koper Karremanstraat 20167024015r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat1726246256r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat1726246256r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat1752252230r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat1752252230r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Nieuwstraat WZ164823652r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Nieuwstraat WZ164823652r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164823652v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164823652v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Ooievaarsteeg164823652v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Ooievaarsteeg164823652v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper van 1/2 Rozengracht 18achter1715245241r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper van 1/2 Rozengracht 18achter1715245241r
JANS, NEELTJEwijlen Neeltie Jans verkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r
JANS, NEELTJEwijlen Neeltie Jans verkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r
JANS, NEELTJEde kindskinderen van Neeltie Jans verkoper Zuiderstraat 4voor168024193r
JANS, NEELTJEde kindskinderen van Neeltie Jans verkoper Zuiderstraat 4voor168024193r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Gardenierstraat 111712245184v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Gardenierstraat 111712245184v
JANS, NEELTJEwijlen Neeltie Jans erflater Zuiderstraat 4achter168024128va
JANS, NEELTJEwijlen Neeltie Jans erflater Zuiderstraat 4achter168024128va
JANS, NEELTJEhun wijlen bestemoeder Neeltie Jans erflater Zuiderstraat 4achter168024128va
JANS, NEELTJEhun wijlen bestemoeder Neeltie Jans erflater Zuiderstraat 4achter168024128va
JOHANNES, NEELTJE Neeltie Johannes koper Bildtstraat 171732248155r
JOHANNES, NEELTJE Neeltie Johannes koper Bildtstraat 171732248155r
JOHANNES, NEELTJE Neeltie Johannes naastligger ten oosten Voorstraat 771725246217r
JOHANNES, NEELTJE Neeltie Johannes naastligger ten oosten Voorstraat 771725246217r
JOHANNES, NEELTJE Neeltie Johannes verkoper Voorstraat 771725246217r
JOHANNES, NEELTJE Neeltie Johannes verkoper Voorstraat 771725246217r
JOOSTES, NEELTJE Neeltie Joostes koper buiten Harlingen163323395v
JOOSTES, NEELTJE Neeltie Joostes koper buiten Harlingen163323395v
JORIS, NEELTJE Neeltie Joris koper kamerRomastraat 25167124068v
JORIS, NEELTJE Neeltie Joris koper kamerRomastraat 25167124068v
, NEELTJEhet huis van Neeltie Luitien naastligger ten oosten Zoutsloot 271653236234v
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Michiels geniaarde koper Weverstraat NZ169924426v
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Michiels geniaarde koper Weverstraat NZ169924426v
MICHIELS, NEELTJE Neeltie Michiels verkoper van 1/3 Noordijs 81654236273r
MICHIELS, NEELTJE Neeltie Michiels verkoper van 1/3 Noordijs 81654236273r
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15168324168va
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15168324168va
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15168324168va
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15168324168va
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15achter168324169va
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15achter168324169va
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15achter168324169va
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15achter168324169va
MINNES, NEELTJE Neeltie Minnes [staat: Warnders] naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 171778259122r
MINNES, NEELTJE Neeltie Minnes [staat: Warnders] naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 171778259122r
MINSES, NEELTJE Neeltie Minses koper Voorstraat 851702244147v
MINSES, NEELTJE Neeltie Minses koper Voorstraat 851702244147v
MINSES, NEELTJE Neeltie Minses , ongehuwde dochterverkoper van 1/6 Achterstraat NZ1733248211r
MINSES, NEELTJE Neeltie Minses , ongehuwde dochterverkoper van 1/6 Achterstraat NZ1733248211r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Havenplein 141623230349r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Havenplein 141623230349r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Zuiderhaven 121623230366v
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Zuiderhaven 121623230366v
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 271618230143r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 271618230143r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes koper door niaar Zuiderhaven162523167v
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes koper door niaar Zuiderhaven162523167v
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Havenplein 18a1622230320v
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Havenplein 18a1622230320v
OKKES, NEELTJE Neeltie Ockes , maior annisverkoper Vijverstraat 30162423123v
OKKES, NEELTJE Neeltie Ockes , maior annisverkoper Vijverstraat 30162423123v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pieters verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pieters verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pieters koper Scheerstraat 61694243117v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pieters koper Scheerstraat 61694243117v
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Butterkooperkoper Grote Bredeplaats 8oost176025539r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Butterkooperkoper Grote Bredeplaats 8oost176025539r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 107174025099r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 107174025099r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 109174025099r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 109174025099r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 111174025099r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 111174025099r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 114174025099r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 114174025099r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 115174025099r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 115174025099r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 101174025099r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 101174025099r
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pytters koper Vijver 516552372v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pytters koper Vijver 516552372v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pytters koper Weverstraat NZ1681241159v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pytters koper Weverstraat NZ1681241159v
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper ten zuiden van Harlingen WZ1710245112r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper ten zuiden van Harlingen WZ1710245112r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners koper huisZuiderstraat 191710245133r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners koper huisZuiderstraat 191710245133r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners verkoper Droogstraat 55west1670239220r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners verkoper Droogstraat 55west1670239220r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reynders verkoper Zuiderstraat 191727246299r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reynders verkoper Zuiderstraat 191727246299r
REINERS, NEELTJEwijlen Neeltie Reyners verkoper van 1/6 Brouwersstraat 141682241227r
REINERS, NEELTJEwijlen Neeltie Reyners verkoper van 1/6 Brouwersstraat 141682241227r
RIPPERTS, NEELTJE Neeltie Ripperts koper Noorderhaven 1101683241252r
RIPPERTS, NEELTJE Neeltie Ripperts koper Noorderhaven 1101683241252r
RIPPERTS, NEELTJE Neeltie Ripperts koper Noorderhaven 1081698243382r
RIPPERTS, NEELTJE Neeltie Ripperts koper Noorderhaven 1081698243382r
STEFFENS, NEELTJE Neeltie Stevens naastligger ten oosten Rozengracht 8168524297r
STEFFENS, NEELTJE Neeltie Stevens naastligger ten oosten Rozengracht 8168524297r
TEEKES, NEELTJE Neeltie Taeckes naastligger ten westen Vijversteeg 81621230289r
TEEKES, NEELTJE Neeltie Taeckes naastligger ten westen Vijversteeg 81621230289r
TEEKES, NEELTJE Neeltie Takis naastligger ten westen Vijversteeg 61622230316r
TEEKES, NEELTJE Neeltie Takis naastligger ten westen Vijversteeg 61622230316r
TJALLINGS, NEELTJE Neeltie Tjallinghs erfgenamen en verkopers Hofstraat 311681241155v
TJALLINGS, NEELTJE Neeltie Tjallinghs erfgenamen en verkopers Hofstraat 311681241155v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis koper Molenpad 11162523179v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis koper Molenpad 11162523179v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis naastligger ten oosten Molenpad 11162523179v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis naastligger ten oosten Molenpad 11162523179v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis naastligger ten noorden Molenpad 11162523179v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis naastligger ten noorden Molenpad 11162523179v
WILLEMS, NEELTJE Neeltie Willems koper door niaar deftig gorthuis met 3 graanzolders boven elkaarRinnertspijp 1170124493v
WILLEMS, NEELTJE Neeltie Willems koper door niaar deftig gorthuis met 3 graanzolders boven elkaarRinnertspijp 1170124493v
WOUTERS, NEELTJE Neeltie Wouters verkoper Rommelhaven 281717245287v
WOUTERS, NEELTJE Neeltie Wouters verkoper Rommelhaven 281717245287v
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes verkoper Schritsen 81710245108r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes verkoper Schritsen 81710245108r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Jan Ruurdstraat 51710245128r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Jan Ruurdstraat 51710245128r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Schritsen 8170924581r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Schritsen 8170924581r
ARJENS, NEELTJE Neeltien Ariaens koper Noorderhaven 481598228128v
ARJENS, NEELTJE Neeltien Ariaens koper Noorderhaven 481598228128v
ARJENS, NEELTJE Neeltien Ariaens koper Noorderhaven 481598228128v
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns naastligger ten noorden Vijver 91603228376v
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns naastligger ten noorden Vijver 91603228376v
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns naastligger ten noorden Vijver 91603228376v
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 221603228376v
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 221603228376v
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 221603228376v
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns verpachter grond Schritsen 391605228464r
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns verpachter grond Schritsen 391605228464r
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns verpachter grond Schritsen 391605228464r
KOENRAADS, NEELTJE Neeltien Coenerts verkoper Grote Bredeplaats 251604228384v
KOENRAADS, NEELTJE Neeltien Coenerts verkoper Grote Bredeplaats 251604228384v
KOENRAADS, NEELTJE Neeltien Coenerts verkoper Grote Bredeplaats 251604228384v
KOENRAADS, NEELTJE Neeltien Coenerts verkoper Grote Bredeplaats 271604228384v
KOENRAADS, NEELTJE Neeltien Coenerts verkoper Grote Bredeplaats 271604228384v
KOENRAADS, NEELTJE Neeltien Coenerts verkoper Grote Bredeplaats 271604228384v
HENDRIKS, NEELTJE Neeltien Hendricx verkoper Zuiderstraat1605228471r
HENDRIKS, NEELTJE Neeltien Hendricx verkoper Zuiderstraat1605228471r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes verkoper (gecondemneerde) Zuiderhaven 6a162523141r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes verkoper (gecondemneerde) Zuiderhaven 6a162523141r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes naastligger ten noorden Zuiderhaven 1216242318r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes naastligger ten noorden Zuiderhaven 1216242318r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes verkoper Zuiderhaven 1216242318r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes verkoper Zuiderhaven 1216242318r
, NEELTJE Neeltien Nicolous koper Gedempte Korte Zoutsloot 271602228284v
TEUNIS, NEELTJE Neeltien Thoenys bruid 1605228469r
TEUNIS, NEELTJE Neeltien Thoenys bruid 1605228469r
, NEELTJE Neeltje huurder Noorderhaven 10117522531v
BEVA, NEELTJE Neeltje Beevakoper Moriaanstraat 101751252123v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje P. Butterkoopervoormalig eigenaar Noorderhaven 281806267282v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje P. Butterkoperkoper Noorderhaven 28achter1780259268v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje P. Butterkoperkoper Noorderhaven 28achter1780259268v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje P. Butterkopernaastligger ten noorden Noorderhaven 28achter1780259268v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje P. Butterkopernaastligger ten noorden Noorderhaven 28achter1780259268v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje Butterkoperbewoner Grote Bredeplaats 8oost176425659v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje Butterkoperbewoner Grote Bredeplaats 8oost176425659v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje Butterkoperverkoper Grote Bredeplaats 8oost176425659v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje Butterkoperverkoper Grote Bredeplaats 8oost176425659v
HIBMA, NEELTJE Neeltje Hibmawinkelierkoper Kleine Kerkstraat 31755253208r
BAUKES, NEELTJE Neeltje Bauckes huurder Noorderhaven 54166523926v
BAUKES, NEELTJE Neeltje Bauckes huurder Noorderhaven 54166523926v
BAUKES, NEELTJE Neeltje Bauckes huurder Noorderhaven 54166523926v
BAUKES, NEELTJE Neeltje Baukes , ongehuwde dochterverkoper Grote Kerkstraat 171788262250r
BAUKES, NEELTJE Neeltje Baukes , ongehuwde dochterverkoper Grote Kerkstraat 171788262250r
BAUKES, NEELTJE Neeltje Baukes , ongehuwde dochterverkoper Grote Kerkstraat 171788262250r
BAUKES, NEELTJEongehuwde dochter Neeltje Baukes , ongehuwde dochter, oud 61 1/2 jarenverkoper Lanen 151787262221v
BAUKES, NEELTJEongehuwde dochter Neeltje Baukes , ongehuwde dochter, oud 61 1/2 jarenverkoper Lanen 151787262221v
BAUKES, NEELTJEongehuwde dochter Neeltje Baukes , ongehuwde dochter, oud 61 1/2 jarenverkoper Lanen 151787262221v
BAUKES, NEELTJEwijlen Neeltje Baukes voormalig bewoner Schritsen 551799265157r
BAUKES, NEELTJEwijlen Neeltje Baukes voormalig bewoner Schritsen 551799265157r
BAUKES, NEELTJEwijlen Neeltje Baukes voormalig bewoner Schritsen 551799265157r
BAUKES, NEELTJEde boedel van wijlen Neeltje Baukes verkoper (testament dd 04-07-1788)Schritsen 551799265157r
BAUKES, NEELTJEde boedel van wijlen Neeltje Baukes verkoper (testament dd 04-07-1788)Schritsen 551799265157r
BAUKES, NEELTJEde boedel van wijlen Neeltje Baukes verkoper (testament dd 04-07-1788)Schritsen 551799265157r
BAUKES, NEELTJEwijlen Neeltje Baukes voormalig eigenaar Schritsen 551799265167v
BAUKES, NEELTJEwijlen Neeltje Baukes voormalig eigenaar Schritsen 551799265167v
BAUKES, NEELTJEwijlen Neeltje Baukes voormalig eigenaar Schritsen 551799265167v
BOIENS, NEELTJE Neeltje Boyes huurder voor 1 jaar ([voor 1/1])Voorstraat 651705244297r
BOIENS, NEELTJE Neeltje Boyes huurder voor 1 jaar ([voor 1/1])Voorstraat 651705244297r
BOIENS, NEELTJE Neeltje Boyes huurder voor 1 jaar ([voor 1/1])Voorstraat 651705244297r
KLASES, NEELTJE Neeltje Claases koper woningGrote Kerkstraat 19een_achter166523925v
KLASES, NEELTJE Neeltje Claases koper woningGrote Kerkstraat 19een_achter166523925v
KLASES, NEELTJE Neeltje Claases koper woningGrote Kerkstraat 19een_achter166523925v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltje Claeses erflater Rapenburgermolen 11729247270v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltje Claeses erflater Rapenburgermolen 11729247270v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltje Claeses erflater Rapenburgermolen 11729247270v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltje Claeses erflater Kerkpoortstraat 201729247271v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltje Claeses erflater Kerkpoortstraat 201729247271v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltje Claeses erflater Kerkpoortstraat 201729247271v
KLASES, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses verkoper Vijver 71729247272v
KLASES, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses verkoper Vijver 71729247272v
KLASES, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses verkoper Vijver 71729247272v
KLASES, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses verkoper Molenpad 9west1729247273v
KLASES, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses verkoper Molenpad 9west1729247273v
KLASES, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses verkoper Molenpad 9west1729247273v
KLASES, NEELTJE Neeltje Clases koper Molenpad 31706244330v
KLASES, NEELTJE Neeltje Clases koper Molenpad 31706244330v
KLASES, NEELTJE Neeltje Clases koper Molenpad 31706244330v
KORNELIS, NEELTJE Neeltje Cornelis koper kamerHerenknechtenkamerstraat 11664238231v
KORNELIS, NEELTJE Neeltje Cornelis koper kamerHerenknechtenkamerstraat 11664238231v
KORNELIS, NEELTJE Neeltje Cornelis koper kamerHerenknechtenkamerstraat 11664238231v
KORNELIS, NEELTJE Neeltje Cornelis verwandelaar Heiligeweg 281635233169v
KORNELIS, NEELTJE Neeltje Cornelis verwandelaar Heiligeweg 281635233169v
KORNELIS, NEELTJE Neeltje Cornelis verwandelaar Heiligeweg 281635233169v
KORNELIS, NEELTJE Neeltje Cornelis aanhandelaar Heiligeweg 46achter1635233169v
KORNELIS, NEELTJE Neeltje Cornelis aanhandelaar Heiligeweg 46achter1635233169v
KORNELIS, NEELTJE Neeltje Cornelis aanhandelaar Heiligeweg 46achter1635233169v
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels uitdraagsterverkoper Moriaanstraat 10175725478r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels uitdraagsterverkoper Moriaanstraat 10175725478r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels uitdraagsterverkoper Moriaanstraat 10175725478r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels huurder Romastraat 2717812609r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels huurder Romastraat 2717812609r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels huurder Romastraat 2717812609r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Lammert Warndersteeg WZ1746251111v
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Lammert Warndersteeg WZ1746251111v
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Lammert Warndersteeg WZ1746251111v
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Voorstraat 89166623936r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Voorstraat 89166623936r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Voorstraat 89166623936r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks naastligger ten noorden Zuiderhaven166623950r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks naastligger ten noorden Zuiderhaven166623950r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks naastligger ten noorden Zuiderhaven166623950r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks verkoper Zuiderhaven166623950r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks verkoper Zuiderhaven166623950r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks verkoper Zuiderhaven166623950r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks huurder keukentje (p.j.)Bildtstraat 16177225827v
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks huurder keukentje (p.j.)Bildtstraat 16177225827v
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks huurder keukentje (p.j.)Bildtstraat 16177225827v
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirx koper Herenwaltje 51702244187r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirx koper Herenwaltje 51702244187r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirx koper Herenwaltje 51702244187r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltje Dirx Roordakoper ten noorden van Harlingen1702244179r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltje Dirx Roordakoper ten noorden van Harlingen1702244179r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltje Dirx Roordakoper ten noorden van Harlingen1702244179r
DOEDES, NEELTJE Neeltje Doedes verkoper van 1/2 Voorstraat 4169224225ra
DOEDES, NEELTJE Neeltje Doedes verkoper van 1/2 Voorstraat 4169224225ra
DOEDES, NEELTJE Neeltje Doedes verkoper van 1/2 Voorstraat 4169224225ra
DOEDES, NEELTJE Neeltje Doedes verkoper van 1/4 Lanen 83oost169224225va
DOEDES, NEELTJE Neeltje Doedes verkoper van 1/4 Lanen 83oost169224225va
DOEDES, NEELTJE Neeltje Doedes verkoper van 1/4 Lanen 83oost169224225va
EVERTS, NEELTJE Neeltje Everts verkoper Hoogstraat 41787262309v
EVERTS, NEELTJE Neeltje Everts verkoper Hoogstraat 41787262309v
EVERTS, NEELTJE Neeltje Everts verkoper Hoogstraat 41787262309v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES Neeltje Fokkes Jagersmakoper Noorderhaven 70180826889v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES Neeltje Fokkes Jagersmakoper Noorderhaven 70180826889v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES Neeltje Fokkes Jagersmakoper Noorderhaven 70180826889v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKESwijlen Neeltje Fokkes Jagersmaverkoper Noorderhaven 701809268297r
JAGERSMA, NEELTJE FOKKESwijlen Neeltje Fokkes Jagersmaverkoper Noorderhaven 701809268297r
JAGERSMA, NEELTJE FOKKESwijlen Neeltje Fokkes Jagersmaverkoper Noorderhaven 701809268297r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts koper huis, voorhuis met kamer ernaast en 2 zoldersBrouwersstraat 261726246294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts koper huis, voorhuis met kamer ernaast en 2 zoldersBrouwersstraat 261726246294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts koper huis, voorhuis met kamer ernaast en 2 zoldersBrouwersstraat 261726246294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts bewoner Brouwersstraat 261726246294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts bewoner Brouwersstraat 261726246294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts bewoner Brouwersstraat 261726246294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts naastligger ten westen Brouwersstraat 261726246294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts naastligger ten westen Brouwersstraat 261726246294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts naastligger ten westen Brouwersstraat 261726246294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts naastligger ten noorden Brouwersstraat 261726246294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts naastligger ten noorden Brouwersstraat 261726246294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts naastligger ten noorden Brouwersstraat 261726246294r
FRANSES, NEELTJE Neeltje Fransen verkoper Zoutsloot 71767256258r
FRANSES, NEELTJE Neeltje Fransen verkoper Zoutsloot 71767256258r
FRANSES, NEELTJE Neeltje Fransen verkoper Zoutsloot 71767256258r
, NEELTJE Neeltje Gaedonis koper Zoutsloot 101704244261v
GERRITS, NEELTJE Neeltje Gerrits verkoper Noorderhaven 114173124855r
GERRITS, NEELTJE Neeltje Gerrits verkoper Noorderhaven 114173124855r
GREULTS, NEELTJE Neeltje Greolts koper provisioneel Bargebuurt WZ169124224va
GREULTS, NEELTJE Neeltje Greolts koper provisioneel Bargebuurt WZ169124224va
HERES, NEELTJE Neeltje Heeres verkoper Rozengracht NZ1694243108r
HERES, NEELTJE Neeltje Heeres verkoper Rozengracht NZ1694243108r
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Nieuwstraat 331775258219r
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Nieuwstraat 331775258219r
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks koper woningZoutsloot 921762255141r
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks koper woningZoutsloot 921762255141r
HAAN, NEELTJE HIELKES Neeltje Hylkes de Haan, bejaarde vrijsterverkoper Vijver 4177225823v
HAAN, NEELTJE HIELKES Neeltje Hylkes de Haan, bejaarde vrijsterverkoper Vijver 4177225823v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs verkoper Noorderhaven 111795264296v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs verkoper Noorderhaven 111795264296v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpoortstraat 371787262217v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpoortstraat 371787262217v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpoortstraat 21786262123v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpoortstraat 21786262123v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Anjelierstraat 71779259181v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Anjelierstraat 71779259181v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpad 121762255161r
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpad 121762255161r
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Noorderhaven 11179326499v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Noorderhaven 11179326499v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs huurder Noorderhaven 54166523926v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs huurder Noorderhaven 54166523926v
JANS, NEELTJE Neeltje Jans koper Gardenierstraat 111702244190r
JANS, NEELTJE Neeltje Jans koper Gardenierstraat 111702244190r
JANS, NEELTJE Neeltje Jans verkoper Vijver 9174925223v
JANS, NEELTJE Neeltje Jans verkoper Vijver 9174925223v
JANS, NEELTJE Neeltje Jans koper kamerNieuweweg NZ1650236131v
JANS, NEELTJE Neeltje Jans koper kamerNieuweweg NZ1650236131v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ177725944v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ177725944v
JELLES, NEELTJEde weduwe van wijlen Neeltje Jelles naastligger ten oosten Heiligeweg 32177725949r
JELLES, NEELTJEde weduwe van wijlen Neeltje Jelles naastligger ten oosten Heiligeweg 32177725949r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 32177725949r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 32177725949r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Nieuwstraat 3177725950r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Nieuwstraat 3177725950r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 22177725951r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 22177725951r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west1775258241v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west1775258241v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles koper Heiligeweg 34175725493r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles koper Heiligeweg 34175725493r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles koper Heiligeweg 22175225330v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles koper Heiligeweg 22175225330v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 341778259148r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 341778259148r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Kerkpad 21778259126v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Kerkpad 21778259126v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Grote Kerkstraat 42west1778259126v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Grote Kerkstraat 42west1778259126v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Grote Kerkstraat 42oost1778259126v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Grote Kerkstraat 42oost1778259126v
JOHANNES, NEELTJE Neeltje Johannes verkoper Bildtstraat 91752252199v
JOHANNES, NEELTJE Neeltje Johannes verkoper Bildtstraat 91752252199v
JOHANNES, NEELTJE Neeltje Johannis verkoper Bildtstraat 171755253235v
JOHANNES, NEELTJE Neeltje Johannis verkoper Bildtstraat 171755253235v
JURJENS, NEELTJE Neeltje Jurjens verkoper Herenwaltje 51702244187r
JURJENS, NEELTJE Neeltje Jurjens verkoper Herenwaltje 51702244187r
JURJENS, NEELTJE Neeltje Jurjens koper Hoogstraat 411791263313r
JURJENS, NEELTJE Neeltje Jurjens koper Hoogstraat 411791263313r
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper Lanen 77179226473r
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper Lanen 77179226473r
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Lanen 83west169224226ra
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Lanen 83west169224226ra
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper huisCarl Visschersteeg 41790263191v
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper huisCarl Visschersteeg 41790263191v
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Carl Visschersteeg 41798265114r
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Carl Visschersteeg 41798265114r
MINNES, NEELTJEde boedel van Neeltje Minnes verkoper Grote Bredeplaats 191780259300v
MINNES, NEELTJEde boedel van Neeltje Minnes verkoper Grote Bredeplaats 191780259300v
MINNES, NEELTJE Neeltje Minnes koper door niaar Grote Bredeplaats 191766256165v
MINNES, NEELTJE Neeltje Minnes koper door niaar Grote Bredeplaats 191766256165v
OTTES, NEELTJEwijlen Neeltje Ottes erflater Zoutsloot 451755253199r
OTTES, NEELTJEwijlen Neeltje Ottes erflater Zoutsloot 451755253199r
OTTES, NEELTJEwijlen Neeltje Ottes verkoper q.q. Zoutsloot 451755253199r
OTTES, NEELTJEwijlen Neeltje Ottes verkoper q.q. Zoutsloot 451755253199r
OTTES, NEELTJEwijlen Neeltje Ottes koper Anjelierstraat 71754253180r
OTTES, NEELTJEwijlen Neeltje Ottes koper Anjelierstraat 71754253180r
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pieters verkoper Lanen 281774258168v
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pieters verkoper Lanen 281774258168v
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pieters verkoper Gardenierstraat NZ178126056r
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pieters verkoper Gardenierstraat NZ178126056r
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERSwijlen Neeltje Pieters Boterkoperverkoper van 1/2 Noorderhaven 13180426763v
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERSwijlen Neeltje Pieters Boterkoperverkoper van 1/2 Noorderhaven 13180426763v
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERSwijlen Neeltje Pieters Boterkoperverkoper van 1/2 Zuiderhaven 77west1804267101v
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERSwijlen Neeltje Pieters Boterkoperverkoper van 1/2 Zuiderhaven 77west1804267101v
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters Butterkooperverkoper Noorderhaven 2817562546r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters Butterkooperverkoper Noorderhaven 2817562546r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters Butterkoperverkoper Grote Bredeplaats 351758254139r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters Butterkoperverkoper Grote Bredeplaats 351758254139r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters Butterkoperverkoper Grote Bredeplaats 351758254139r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters Butterkoperverkoper Grote Bredeplaats 351758254139r
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Boterkopernaastligger ten oosten Rinnertspijp 11754253172r
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Boterkopernaastligger ten oosten Rinnertspijp 11754253172r
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Boterkoperverkoper Rinnertspijp 11754253172r
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Boterkoperverkoper Rinnertspijp 11754253172r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Butterkoopkoper Noorderhaven 131765256109r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Butterkoopkoper Noorderhaven 131765256109r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Butterkoperverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Butterkoperverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Butterkoperverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Butterkoperverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
REINERS, NEELTJE Neeltje Reinders koper ten zuiden van Harlingen1703244192r
REINERS, NEELTJE Neeltje Reinders koper ten zuiden van Harlingen1703244192r
BAKKER, NEELTJE REINERS Neeltje Reinders Bakkerkoper huisVijverstraat 131809268305v
BAKKER, NEELTJE REINERS Neeltje Reinders Bakkerkoper huisVijverstraat 131809268305v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neeltje Stitters Bontekoekoper Brouwersstraat 317882632v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neeltje Stitters Bontekoekoper Brouwersstraat 317882632v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neeltje Stitterts Bontekoekoper huisBrouwersstraat 3het Bolswarder Veer1785261271v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neeltje Stitterts Bontekoekoper huisBrouwersstraat 3het Bolswarder Veer1785261271v
TJAMMES, NEELTJEwijlen Neeltje Tjamkes verkoper Zoutsloot 55166323816ra
TJAMMES, NEELTJEwijlen Neeltje Tjamkes verkoper Zoutsloot 55166323816ra
TJEBBES, NEELTJE Neeltje Tjebbes wolnaaisterhuurder (p.j.)Voorstraat 93oost175225334v
TJEBBES, NEELTJE Neeltje Tjebbes wolnaaisterhuurder (p.j.)Voorstraat 93oost175225334v
TJEERDS, NEELTJEwijlen Neeltje Tjeerds verkoper van 1/2 Heiligeweg 617432511ra
TJEERDS, NEELTJEwijlen Neeltje Tjeerds verkoper van 1/2 Heiligeweg 617432511ra
TJEERDS, NEELTJE Neeltje Tjeerds winkelierkoper Heiligeweg 61726246291v
TJEERDS, NEELTJE Neeltje Tjeerds winkelierkoper Heiligeweg 61726246291v
TJERKS, NEELTJE Neeltje Tjerks huurder Oosterkeetstraat 31806267204r
TJERKS, NEELTJE Neeltje Tjerks huurder Oosterkeetstraat 31806267204r
KASTEL, NEELTJE WILLEMS Neeltje Wilhelmus van Kastelverkoper Grote Bredeplaats 5west17722581ra
KASTEL, NEELTJE WILLEMS Neeltje Wilhelmus van Kastelverkoper Grote Bredeplaats 5west17722581ra
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems koper Lanen 281703244355r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems koper Lanen 281703244355r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems koper Both Apothekerstraat 21689242277r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems koper Both Apothekerstraat 21689242277r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems verkoper Rinnertspijp 11702244185r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems verkoper Rinnertspijp 11702244185r
WOPKES, NEELTJE Neeltje Wopkes koper Zeilmakersstraat 91758254153r
WOPKES, NEELTJE Neeltje Wopkes koper Zeilmakersstraat 91758254153r
WOPKES, NEELTJEwijlen Neeltje Wopkes erflater Zeilmakersstraat 91781260144r
WOPKES, NEELTJEwijlen Neeltje Wopkes erflater Zeilmakersstraat 91781260144r
WOUTERS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Wouters verkoper Noordijs 12166823925va
WOUTERS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Wouters verkoper Noordijs 12166823925va
WOUTERS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Wouters verkoper Grote Kerkstraat 37166823925va
WOUTERS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Wouters verkoper Grote Kerkstraat 37166823925va
WIEBES, NEELTJE Neeltje Wybes geniaarde koper Schoolstraat 2zuidwest170824548r
WIEBES, NEELTJE Neeltje Wybes geniaarde koper Schoolstraat 2zuidwest170824548r
WIETSES, NEELTJE Neeltje Wytses verkoper Grote Kerkstraat 151766256225r
WIETSES, NEELTJE Neeltje Wytses verkoper Grote Kerkstraat 151766256225r
, NEELTJE Neeltje Ysaax verkoper Schritsen 41703244234v
BIENSES, NEELTJE Neeltye Bienties koper Romastraat 3163223370v
BIENSES, NEELTJE Neeltye Bienties koper Romastraat 3163223370v
BIENSES, NEELTJE Neeltye Bienties koper Romastraat 3163223370v
KORNELIS, NEELTJE Neeltye Cornelis koper Heiligeweg 28163323327v
KORNELIS, NEELTJE Neeltye Cornelis koper Heiligeweg 28163323327v
KORNELIS, NEELTJE Neeltye Cornelis koper Heiligeweg 28163323327v
KORNELIS, NEELTJE Neeltyen Cornelis verkoper Herenwaltje 191629232103v
KORNELIS, NEELTJE Neeltyen Cornelis verkoper Herenwaltje 191629232103v
KORNELIS, NEELTJE Neeltyen Cornelis verkoper Herenwaltje 191629232103v
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 41808268123v
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 41808268123v
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Kruisstraat 3oost1808268124r
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Kruisstraat 3oost1808268124r
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 81808268124r
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 81808268124r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouterverkoper van 1/2 Zoutsloot 107174025099r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouterverkoper van 1/2 Zoutsloot 107174025099r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouterverkoper van 1/2 Zoutsloot 109174025099r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouterverkoper van 1/2 Zoutsloot 109174025099r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouterverkoper van 1/2 Zoutsloot 111174025099r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouterverkoper van 1/2 Zoutsloot 111174025099r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouterverkoper van 1/2 Zoutsloot 114174025099r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouterverkoper van 1/2 Zoutsloot 114174025099r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouterverkoper van 1/2 Zoutsloot 115174025099r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouterverkoper van 1/2 Zoutsloot 115174025099r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouterverkoper van 1/2 Zoutsloot 101174025099r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouterverkoper van 1/2 Zoutsloot 101174025099r
JAKOBS, Nelletie Jacobs koper Karremanstraat 211606228501v
JAKOBS, Nelletie Jacobs koper Karremanstraat 211606228501v
ARJENS, NEELTJE Neltie Ariens koper Sint Odolphisteeg 8164023495v
ARJENS, NEELTJE Neltie Ariens koper Sint Odolphisteeg 8164023495v
ARJENS, NEELTJE Neltie Ariens koper Sint Odolphisteeg 8164023495v
HENDRIKS, NEELTJE Neltie Hendricks verkoper Zuiderhaven ZZ1613229180v
HENDRIKS, NEELTJE Neltie Hendricks verkoper Zuiderhaven ZZ1613229180v
BERENDS, NEELTJE Neltje Beernds naastligger ten zuiden Nieuwstraat 291770257178v
BERENDS, NEELTJE Neltje Beernds naastligger ten zuiden Nieuwstraat 291770257178v
BERENDS, NEELTJE Neltje Beernds naastligger ten zuiden Nieuwstraat 291770257178v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neltje Stitterts Bontekoeverkoper Hoogstraat 181782260302v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neltje Stitterts Bontekoeverkoper Hoogstraat 181782260302v
HOTSMA, NANKE Nencke Hatsmaverkoper Hoogstraat 431702244146v
HOTSMA, NANKE Nencke Hatsmaverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 191703244213v
MOUTER, NANKE WILLEMS Nencke Willems Mouterkoper van 1/2 Zoutsloot 107173124835r
MOUTER, NANKE WILLEMS Nencke Willems Mouterkoper van 1/2 Zoutsloot 107173124835r
MOUTER, NANKE WILLEMS Nencke Willems Mouterkoper van 1/2 Zoutsloot 109173124835r
MOUTER, NANKE WILLEMS Nencke Willems Mouterkoper van 1/2 Zoutsloot 109173124835r
MOUTER, NANKE WILLEMS Nencke Willems Mouterkoper van 1/2 Zoutsloot 111173124835r
MOUTER, NANKE WILLEMS Nencke Willems Mouterkoper van 1/2 Zoutsloot 111173124835r
MOUTER, NANKE WILLEMS Nencke Willems Mouterkoper van 1/2 Zoutsloot 114173124835r
MOUTER, NANKE WILLEMS Nencke Willems Mouterkoper van 1/2 Zoutsloot 114173124835r
MOUTER, NANKE WILLEMS Nencke Willems Mouterkoper van 1/2 Zoutsloot 115173124835r
MOUTER, NANKE WILLEMS Nencke Willems Mouterkoper van 1/2 Zoutsloot 115173124835r
HOTSMA, NANKE Nenke Hatsmakoper Gedempte Korte Zoutsloot 191697243311v
HOTSMA, NANKE Nenke Hatsmaverkoper Rommelhaven 41722246137r
MOUTER, wijlen Neynke Mouterverkoper Noorderhaven 391753253120r
MOUTER, wijlen Neynke Mouterverkoper Noorderhaven 631753253121r
MOUTER, wijlen Neynke Mouterverkoper Noorderhaven 211753253122r
NAUTA, burgervaandrig Nichiel Nautaverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 11782260227v
NAUTA, burgervaandrig Nichiel Nautaverkoper q.q. Lanen 501782260229r
, NICOLAAS Niclaas de Brijsnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1599228163v
, NICOLAASde erfgenamen van wijlen Niclaes de Briesnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ161122938r
, NICOLAAS Niclaes de Brijsnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat159722850r
ENS, NICOLAAS Niclaes Ens, secretaris van Franekeradeelverkoper Lanen 541605228465r
, NICOLAASwijlen Niclaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein1602228289r
ALTENA, NICOLAAS Nicolaas van Altenacommies van de lands gemene middelenkoper door niaar huisVoorstraat 41176425654r
ALTENA, NICOLAAS Heer Nicolaas van Altenacommies van de lands gemene middelenverkoper Voorstraat 411766256197v
ALTENA, NICOLAAS de heer Nicolaas van Altenacommies van de lands gemene middelenverkoper Voorstraat 411766256199v
, NICOLAAS Nicolaas de Berisnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1601228261v
BLOEMBERG, NICOLAAS Nicolaas Blombergpredikantverkoper Zoutsloot 100180826831v
BLOEMBERG, NICOLAAS Nicolaas Blombergpredikantverkoper Scheerstraat 4180826832r
BOLT, NICOLAAS Nicolaas Boltdrogisthuurder Franekereind NZ1801265279v
BURGHARDT, NICOLAAS wijlen Nicolaas van Burgaardenkoper Kerkpoortstraat 15180826847v
BURGHARDT, NICOLAAS Nicolaas Burgaarden, c.u.huurder (p.j.)Leerlooierssteeg WZ180126621r
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cathkoopmankoper 1/2 huisFranekereind 10175025286r
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cathnaastligger ten westen Franekereind 12175025275v
, NICOLAAS Nicolaas Gerdnermilitair sergeanthuurder bovenkamer (p.w.)Rinnertspijp 11800265239r
KAT, NICOLAAS de heer Nicolaas Kathkoopmanverkoper Franekereind 101750252103r
LOON, NICOLAAS wijlen dr. Nicolaas Loonerflater Zuiderhaven 421801265281v
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaas van Loonkoper van 1/2 Zuiderhaven 161778259110r
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaas van Loonverkoper Zuiderhaven 161784261206v
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postmakoper huisGrote Kerkstraat 42oost1785261284r
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42west1785261285r
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postmaverkoper Grote Kerkstraat 42oost179726549v
ZOMER, NICOLAAS de weduwe van wijlen Nicolaas Zomerhuurder bovenkamer (p.j.)Voorstraat 77twee_achter1766256186v
VULSMA, NICOLAAS HENDRIKS Nicolaas Hendriks Vulsmaturfdrager (oud -)koper huisHeiligeweg 50181026987r
VULSMA, NICOLAAS HENDRIKS Nicolaas Hendriks Vulsmaturfdrager (oud -)koper huisHeiligeweg 50181026987r
JARICHS, NICOLAAS Nicolaas Jarichs huurder (p.j.)Rozengracht 7west170024470r
JARICHS, NICOLAAS Nicolaas Jarichs huurder (p.j.)Rozengracht 7west170024470r
SCHENKIUS, NICOLAAS PIETERS Nicolaas Pieters Schenkiuskoper huisVoorstraat 461800265272v
SCHENKIUS, NICOLAAS PIETERS Nicolaas Pieters Schenkiuskoper huisVoorstraat 461800265272v
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaes Boncampkoper huis, hof met vruchtbomen, oud pakhuis met zolderkamerVoorstraat 14170024457r
BRAAM, NICOLAAS Nicolaes Bramiusnaastligger ten westen Rapenburg 16165523731r
, NICOLAAS Nicolaes de Brisverpachter grond Kerkpoortstraat ZZ1601228274v
, NICOLAAS Nicolaes de Brisnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1601228274v
RUIVEN, NICOLAAS Nicolaes Ruyvensnaastligger ten westen Voorstraat 231634233155r
RUIVEN, NICOLAAS Nicolaes van Ruyvensnaastligger ten westen Voorstraat 231635233165v
, NICOLAASwijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 121602228322r
, NICOLAAS Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 121602228322r
, NICOLAASde hof van Nicolaes Ericx naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen159822887v
, NICOLAASwijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 221603228342v
, NICOLAASwijlen Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 221603228342v
, NICOLAASwijlen Nicolaes Ericx koper Havenplein 101598228116r
, NICOLAASwijlen mr. Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 121600228234v
, NICOLAASwijlen mr. Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 121600228234v
, NICOLAASwijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 121603228350r
JACOBEUS, Nicolaeus Jacobaeuspostulantkoper huisNoorderhaven 1001622230319r
JACOBEUS, NICOLAAS Nicolai Jacobesnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat163923472v
JACOBEUS, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeoverkoper Noorderhaven 100164323555v
JACOBEUS, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeoverkoper buiten Harlingen164323556r
JACOBEUS, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeoverkoper Romastraat 33164323556v
JACOBEUS, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Nicolao* Jacobaeoverkoper Weverstraat164323561r
JACOBEUS, NICOLAAS Nicolao Jacobaeoverkoper q.q. Noorderhaven 1021613229182r
JACOBEUS, NICOLAAS Nicolao Jacobaeoverkoper q.q. Franekertrekvaart1613229182r
, NICOLAASwijlen Nicolaus soldaathuurder Bargebuurt WZ169124224va
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Ackernaastligger ten zuiden Lanen 501694243118r
AKKER, NICOLAAS de tuin van dr. Nicolaus Ackernaastligger ten zuiden Zoutsloot 24169924417r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Ackermedicinae doctorkoper pan- en estrikwerkZeilmakersstraat 21696243242r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akkermedicusverkoper Noorderhaven 391702244167v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akkermedicinae doctorverkoper Zeilmakersstraat 21703244226r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akkermedicinae doctorkoper huis met een tuintje erachterSchritsen 41169424393v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akkermedicinae doctorkoper Lanen 501698243370v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker, c.u.naastligger ten zuiden Lanen 501698243370v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akkermedicinae doctorverkoper Droogstraat 211705244300v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akkermedicinae doctorverkoper Droogstraat 21achter1705244300v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akkermedicinae doctorverkoper Droogstraat 231705244300v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akkermedicinae doctornaastligger ten zuiden Lanen 481696243209r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akkernaastligger ten oosten Lanen 481704244261r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akkernaastligger ten zuiden Lanen 481704244261r
ARKENBOUT, NICOLAAS dr. Nicolaus Arckenboutkoper 1/2 huis en kamer met een hof, prieel en bomenHeiligeweg 14166723913va
ARKENBOUT, NICOLAAS doc.? Nicolaus Arckenboutkoper 1/2 huis met kamers erachter en een tuin met prieel en bomenHeiligeweg 14166723970r
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncampequipagemeesterverkoper Zuiderhaven 6172724718r
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncampkoopmankoper huis, plaats en tuintjeNoorderhaven 751701244112r
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncampgeniaarde koper Zoutsloot 125169924416r
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncampverkoper Voorstraat 141701244118v
BRAAM, NICOLAAS Nicolaus Bramiusapothekerkoper huis en ledige plaats met een loods daarachter en een vrij uitgang terzijde naar het BolwerkNieuwstraat 91650236127v
BRAAM, NICOLAAS de kamers van Nicolaus Bramiusnaastligger ten oosten Rapenburg 101645235188r
, NICOLAASdr. Nicolaus Dionisiusverkoper onbekend ZZ1647235267r
DUBLINGA, NICOLAAS ds. Nicolaus Dublingapredikantverkoper q.q. Lanen 8117182465r
, NICOLAASdr. Nicolaus Dyonisiuskoper hof met prieelRapenburg 161646235231v
ELGERSMA, NICOLAAS Nicolaus Elgersmanotarisverkoper van 3/4 Grote Ossenmarkt 6west17722586r
ELGERSMA, NICOLAAS burgemeester Nicolaus Elgersmaverkoper van 1/4 Zuiderhaven 391771257192v
ELGERSMA, NICOLAAS burgemeester Nicolaus Elgersmaverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost1771257192v
ELGERSMA, NICOLAAS burgemeester Nicolaus Elgersmaverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west1771257192v
JACOBEUS, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeusprocureur postulantverkoper q.q. Sint Jacobstraat 41615229262r
JACOBEUS, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeusprocureur postulantkoper huis en achterplaatsZoutsloot 401620230238r
JACOBEUS, NICOLAAS proc.postulant Nicolaus Jacobaeuskoper huisRomastraat1630232135r
JACOBEUS, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeusverkoper q.q. Grote Kerkstraat 441624230376v
JACOBEUS, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeusprocureur postulant voor het gerechtkoper huis, hof en kamerGardenierstraat163223355r
JACOBEUS, NICOLAAS Nicolaus Jacobausprocureur fiscaalverkoper Sint Odolphisteeg 8164023495v
JARICHIDES, NICOLAAS ds. Nicolaus Jarichidesverkoper Kromme Elleboogsteeg 11689242275v
KLOPPER, NICOLAAS ds. Nicolaus Klopperpredikant (doopsgezind)huurder Zuiderhaven 791778259118v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loonkoopmankoper 1/2 van een huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstalZuiderhaven 42178126069v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loonkoopmaneigenaar van 1/2 Zuiderhaven 42178126069v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Nieuweburen 131782260230r
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaus van Loonkoper Zuiderhaven 421779259189v
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaus van Looneigenaar van 1/3 Zuiderhaven 421779259189v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loonkoper Zuiderhaven 421778259149r
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loonkoopmankoper 1/2 timmerwerf, timmerschuur of loods, knechtenwoningZuiderhaven ZZ178126068v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loonkoopmaneigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ178126068v
NICOLAI, NICOLAAS dr. Nicolaus Nicolaiadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Herenwaltje1630232154r
RINIA, NICOLAAS Nicolaus Reniaverkoper Voorstraat 13167524026ra
REID, NICOLAAS Nicolaus Reydekoper huisKlaverbladstraat 191646235237r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schierepredikantverkoper Grote Bredeplaats 151717245284r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schierepredikantverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151752252244r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schierepredikantverkoper Hondenstraat 81717245305r
SCHIERE, NICOLAAS Nicolaus Schierepredikant (gereformeerd -)verkoper Rinnertspijp 81726246248r
SCHIERE, NICOLAAS een woning van ds. Nicolaus Schierepredikantnaastligger ten noorden Rinnertspijp 101716245278r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schierepredikantverkoper Rinnertspijp 101716245278r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schierepredikantverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151751252242r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper Franekereind 341626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper Franekereind 321626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper Sint Christoffelsteeg OZ1626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper onbekend1626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper onbekend1626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper Sint Odolphisteeg1626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
WINSEMIUS, NICOLAAS wijlen dr. Nicolaus Winsemiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper Heiligeweg 71724246207v
WINSEMIUS, NICOLAAS Nicolaus Winshemiusbode Hof van Frieslandverkoper q.q. Sint Jacobstraat 4167124055r
POSTHUMUS, NICOLAAS EEBES Nicolaus Aebes Posthumusverwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111169324357v
POSTHUMUS, NICOLAAS EEBES Nicolaus Aebes Posthumusverwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111169324357v
POSTHUMUS, NICOLAAS EEBES Nicolaus Aebes Posthumusverwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111169324357v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramiusapothekerkoper huis of woningLanen 71twee_achter1659237192v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramiusapothekerkoper huis of woningLanen 71twee_achter1659237192v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUSde koper Nicolaus Gerardi Bramiusapothekernaastligger ten oosten Lanen 71twee_achter1659237192v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUSde koper Nicolaus Gerardi Bramiusapothekernaastligger ten oosten Lanen 71twee_achter1659237192v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramiusapothekerkoper zoutkeetLammert Warndersteeg 31663238174v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramiusapothekerkoper zoutkeetLammert Warndersteeg 31663238174v
JACOBEUS, NICOLAAS Nicolo Jacobaeoverpachter grond Lanen 131618230128r
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis naastligger ten zuiden Klaverbladstraat NZ1619230178v
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis naastligger ten zuiden Klaverbladstraat NZ1619230178v
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis naastligger ten zuiden Klaverbladstraat NZ1619230178v
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis zoutmeterkoper huis en ledige plaatsKlaverbladstraat 31619230184v
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis zoutmeterkoper huis en ledige plaatsKlaverbladstraat 31619230184v
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis zoutmeterkoper huis en ledige plaatsKlaverbladstraat 31619230184v
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis koper 1/3 tuinRomastraat ZZ1619230185r
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis koper 1/3 tuinRomastraat ZZ1619230185r
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis koper 1/3 tuinRomastraat ZZ1619230185r
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis eigenaar van 2/3 Romastraat ZZ1619230185r
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis eigenaar van 2/3 Romastraat ZZ1619230185r
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis eigenaar van 2/3 Romastraat ZZ1619230185r
KORNELIS, NIDINGde curator over de minderjarige weeskinderen van Nidingh Cornelis verkoper Weverstraat 101626231111v
KORNELIS, NIDINGde curator over de minderjarige weeskinderen van Nidingh Cornelis verkoper Weverstraat 101626231111v
KORNELIS, NIDINGde curator over de minderjarige weeskinderen van Nidingh Cornelis verkoper Weverstraat 101626231111v
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis naastligger ten noorden Klaverbladstraat 51621230268r
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis naastligger ten noorden Klaverbladstraat 51621230268r
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis naastligger ten noorden Klaverbladstraat 51621230268r
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis naastligger ten noorden Klaverbladstraat 51618230124v
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis naastligger ten noorden Klaverbladstraat 51618230124v
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis naastligger ten noorden Klaverbladstraat 51618230124v
ANNES, TRIJNTJE Niencke Annes verkoper Brouwersstraat 8achter1605228443r
ANNES, TRIJNTJE Niencke Annes verkoper Brouwersstraat 8achter1605228443r
ANNES, TRIJNTJE Niencke Annes verkoper Brouwersstraat 8achter1605228443r
HOTSMA, TRIJNTJE Nienke Hatsmaverkoper Sint Jacobstraat 11722246136v
, NIES Nies naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg163923484v
JANS, NIESKE Nies Jans verkoper Grote Bredeplaats 231599228138v
JANS, NIESKE Nies Jans verkoper Grote Bredeplaats 231599228138v
PIETERS, NIESKE Nies Pieters koper Hondenstraat 101603228377r
PIETERS, NIESKE Nies Pieters koper Hondenstraat 101603228377r
EMMERIKS, NIESKE Niescke Emmericks koper Franekereind 191615229278v
EMMERIKS, NIESKE Niescke Emmericks koper Franekereind 191615229278v
EMMERIKS, NIESKE Niescke Emmericks koper Franekereind 191615229278v
, NIESKE Niescke Emmerickx verkoper Zuiderstraat NZ1635233169v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper tuin en zomerhuisRapenburg 22180826863v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper tuin en zomerhuisRapenburg 22180826863v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper huisRapenburg 18180826863v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper huisRapenburg 18180826863v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper woningRapenburg 20180826863v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper woningRapenburg 20180826863v
TAMMES, NIESKEde koper Niesje Tammes naastligger ten zuiden Rapenburg 20180826863v
TAMMES, NIESKEde koper Niesje Tammes naastligger ten zuiden Rapenburg 20180826863v
TAMMES, NIESKEde koper Niesje Tammes naastligger ten westen Rapenburg 20180826863v
TAMMES, NIESKEde koper Niesje Tammes naastligger ten westen Rapenburg 20180826863v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes naastligger ten noorden Rapenburg 221809268259r
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes naastligger ten noorden Rapenburg 221809268259r
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes verkoper Rapenburg 221809268259r
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes verkoper Rapenburg 221809268259r
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes herbergiersekoper huisFranekereind 211808268154r
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes herbergiersekoper huisFranekereind 211808268154r
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper Noordergrachtswal 57180826853v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper Noordergrachtswal 57180826853v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper zomerhuis met tuin en woning ([voor de twee percelen in deze akte])Noordergrachtswal NZ180826853v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper zomerhuis met tuin en woning ([voor de twee percelen in deze akte])Noordergrachtswal NZ180826853v
LYKLEMA, NIESKE Nieske Lycklamaverkoper van 1/3 van 1/5 Simon Stijlstraat1657237251v
KRIJTENBURG, ARJENS Nieske Arjens Crytenburgverkoper van 1/5 Kerkpad 26170024484v
KRIJTENBURG, ARJENS Nieske Arjens Crytenburgverkoper van 1/5 Kerkpad 26170024484v
KRIJTENBURG, ARJENS Nieske Arjens Crytenburgverkoper van 1/5 Kerkpad 26170024484v
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburgverkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost1701244127r
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburgverkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost1701244127r
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburgverkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost1701244127r
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburghverkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburghverkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburghverkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisnaastligger ten westen Voorstraat 5717182465v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisnaastligger ten westen Voorstraat 5717182465v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisnaastligger ten westen Voorstraat 5717182465v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisnaastligger ten westen Voorstraat 5717182465v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisnaastligger ten westen Voorstraat 5717182465v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisnaastligger ten westen Voorstraat 5717182465v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisverkoper Voorstraat 5717182465v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisverkoper Voorstraat 5717182465v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisverkoper Voorstraat 5717182465v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisverkoper Voorstraat 5717182465v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisverkoper Voorstraat 5717182465v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisverkoper Voorstraat 5717182465v
DIRKS, NIESKE Nieske Dirx verkoper Lanen 851676240235v
DIRKS, NIESKE Nieske Dirx verkoper Lanen 851676240235v
DIRKS, NIESKE Nieske Dirx verkoper Lanen 851676240235v
DIRKS, NIESKE Nieske Dirx verkoper Hondenstraat 101641234133v
DIRKS, NIESKE Nieske Dirx verkoper Hondenstraat 101641234133v
DIRKS, NIESKE Nieske Dirx verkoper Hondenstraat 101641234133v
HANSES, NIESKE Nieske Hanses , c.u.verkoper Vijverstraat 91709245101v
HANSES, NIESKE Nieske Hanses , c.u.verkoper Vijverstraat 91709245101v
HOUKES, NIESKE Nieske Hauckes verkoper Kleine Bredeplaats 14een_achter1703244227r
HOUKES, NIESKE Nieske Hauckes verkoper Kleine Bredeplaats 14een_achter1703244227r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/4 Zuiderhaven 27178126017v
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/4 Zuiderhaven 27178126017v
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 101786262125v
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 101786262125v
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 121786262125v
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 121786262125v
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 141786262127r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 141786262127r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 161786262127r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 161786262127r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 181786262127r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 181786262127r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 141781260138r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 141781260138r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 161781260138r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 161781260138r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 181781260138r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Vianen 181781260138r
IEDES, NIESKE Nieske Ides koper Gardenierstraat ZZ170924590r
IEDES, NIESKE Nieske Ides koper Gardenierstraat ZZ170924590r
IEDES, NIESKE Nieske Ides naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ170924590r
IEDES, NIESKE Nieske Ides naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ170924590r
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs verkoper Scheerstraat 1178126014r
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs verkoper Scheerstraat 1178126014r
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs koper Scheerstraat 11771257186v
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs koper Scheerstraat 11771257186v
WIERDSMA, NIESKE JANSde kinderen van Nieske Jans Wierdsmaverkoper Zuiderhaven 46166923933va
WIERDSMA, NIESKE JANSde kinderen van Nieske Jans Wierdsmaverkoper Zuiderhaven 46166923933va
WIERDSMA, NIESKE JANS Nieske Jans Wierdsmakoper Zuiderhaven 461662238159v
WIERDSMA, NIESKE JANS Nieske Jans Wierdsmakoper Zuiderhaven 461662238159v
JANS, NIESKE Nieske Jans Wiertsmaverkoper Zuiderhaven 52166523910r
JANS, NIESKE Nieske Jans Wiertsmaverkoper Zuiderhaven 52166523910r
JANS, NIESKE Nieske Jans Wiertsmaverkoper Zuiderhaven 461668239150v
JANS, NIESKE Nieske Jans Wiertsmaverkoper Zuiderhaven 461668239150v
JOCHEMS, NIESKE Nieske Jochums verkoper Borstelsteeg 10169324350av
JOCHEMS, NIESKE Nieske Jochums verkoper Borstelsteeg 10169324350av
KARSTES, NIESKE Nieske Karstens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1730247337v
KARSTES, NIESKE Nieske Karstens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1730247337v
PIEBES, NIESKE Nieske Pibes verkoper van 1/2 Zoutsloot 28163723444r
PIEBES, NIESKE Nieske Pibes verkoper van 1/2 Zoutsloot 28163723444r
PIERS, NIESKE Nieske Piers verkoper Zoutsloot 91175025296r
PIERS, NIESKE Nieske Piers verkoper Zoutsloot 91175025296r
PIERS, NIESKE Nieske Piers koper Zoutsloot 91173925044v
PIERS, NIESKE Nieske Piers koper Zoutsloot 91173925044v
PIEBES, NIESKE Nieske Pybes koper Lanen 421654236251v
PIEBES, NIESKE Nieske Pybes koper Lanen 421654236251v
RUURDS, NIESKE Nieske Ruyrdts koper Zoutsloot 62168024197r
RUURDS, NIESKE Nieske Ruyrdts koper Zoutsloot 62168024197r
SCHELTES, NIESKE Nieske Scheltes verkoper Zuiderstraat 19176825786r
SCHELTES, NIESKE Nieske Scheltes verkoper Zuiderstraat 19176825786r
STAM, NANKE Ninke Stamkoper Hoogstraat 5180826848v
KORNELIS, NANKEwijlen Ninke Cornelis verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
KORNELIS, NANKEwijlen Ninke Cornelis verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
KORNELIS, NANKEwijlen Ninke Cornelis verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
WIEBES, Nintgie? Wybes verkoper Vijver 91603228376v
WIEBES, Nintgie? Wybes verkoper Vijver 91603228376v
WIEBES, Nintgie? Wybes verkoper Kleine Bredeplaats 221603228376v
WIEBES, Nintgie? Wybes verkoper Kleine Bredeplaats 221603228376v
, NOEL Noel Malzawever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 5achter1766256205r
, NOLLE Nolle huurder Hoogstraat 321757254115v
NOLLIDES, NOLLE de erfgenamen van wijlen Nolle Nollidesnaastligger ten westen Weverstraat ZZ1749251282v
ANDRIES, NOLLE Nolle Anderys verkoper van 1/6 Nieuwstraat 417392508r
ANDRIES, NOLLE Nolle Anderys verkoper van 1/6 Nieuwstraat 417392508r
ANDRIES, NOLLE Nolle Anderys verkoper van 1/6 Nieuwstraat 417392508r
BISSCHOP, NOLLE PIETERS Nolles Pieters Bisschopvarensgezelkoper huisHofstraat 141809268301r
BISSCHOP, NOLLE PIETERS Nolles Pieters Bisschopvarensgezelkoper huisHofstraat 141809268301r
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes verkoper Zoutsloot 71766256228r
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes verkoper Zoutsloot 71766256228r
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes huurder Zoutsloot 71767256258r
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes huurder Zoutsloot 71767256258r
IEDES, NOLLE Nolles Ydes zakkendragerverkoper van 1/3 Lanen 63174525197v
IEDES, NOLLE Nolles Ydes zakkendragerverkoper van 1/3 Lanen 63174525197v
, NOLLE Nolte soldaatnaastligger ten zuiden Fabrieksstraat ZZ162523147r
JANS, NICOLAAS Nycolaes Jans huurder Kerkpoortstraat 511734248295r
JANS, NICOLAAS Nycolaes Jans huurder Kerkpoortstraat 511734248295r
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51599228160v
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51599228160v
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51599228160v
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51600228223v
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51600228223v
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51600228223v
PIEBES, NIESKE Nyeske Pybes verkoper Grote Bredeplaats 221650236140v
PIEBES, NIESKE Nyeske Pybes verkoper Grote Bredeplaats 221650236140v
PIETERS, NIESKE Nyeske Pytters naastligger ten zuiden Vijverstraat 41696243233v
PIETERS, NIESKE Nyeske Pytters naastligger ten zuiden Vijverstraat 41696243233v
MOUTER, TRIJNTJE wijlen Nynke Mouterverkoper q.q. Rozengracht 21753253119r
ADOLFS, NIES Nys Adolffs verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3162523151r
ADOLFS, NIES Nys Adolffs verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3162523151r
ADOLFS, NIES Nys Adolffs verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3162523151r
MEINES, Nytscke Meynes naastligger ten westen Gardenierstraat1605228438v
MEINES, Nytscke Meynes naastligger ten westen Gardenierstraat1605228438v