Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Ta  Te  Ti  To  Tu  Ty  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
BAKKER, T. T. C. Bakkereigenaar van 1/4 Zuiderhaven 161800265241r
BEMEN, T. T. van Beemennaastligger ten oosten Voorstraat 151775258220r
, T. T. van Bemenkleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 15178326143v
, T. T. van Bemenverkoper Voorstraat 15178326143v
BENTHEM, T. T. van Benthem, n.u.naastligger ten westen Vijverstraat 141790263210r
BENTHEM, T. T. van Benthem, c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 581799265189r
BENTHEM, T. T. van Benthem, n.u.naastligger ten westen Vijverstraat 281803266191v
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten westen Droogstraat 59180826821r
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten noorden Droogstraat 59180826821r
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten zuiden Herenwaltje 1180826892r
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten westen Vijverstraat 301808268156r
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten westen Vijverstraat 281808268156r
BENTHEM, T. T. van Benthemverkoper Kleine Ossenmarkt 41810268339v
BENTHEM, T. T. van Benthemverkoper Kleine Ossenmarkt 61810268339v
BENTHEM, T. T. van Benthem, q.q.naastligger ten noorden Schritsen 631811269157v
BIJLSMA, T. T. J. Bijlsmakoopmankoper 7 pm greidlandten zuiden van Harlingen1809268223r
BOSSCHA, T. de weduwe van T. Bosschanaastligger ten oosten Rozengracht 21799265159r
, T. T. Copieters, c.u.luitenanthuurders Lanen 451800265227r
KOSTER, T. T. L. Costernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178326130r
VORM, T. T. van der Formkoperslager (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 581781260157r
VORM, T. de verlaten boedel van wijlen T. van der Formkoperslager (mr. -)verkoper Voorstraat 15178326143v
GRATEMA, T. de tuin van T. Graetemanaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1747251203r
GRATEMA, T. wijlen T. Gratamaverkoper Noorderhaven 961771257247r
GRATEMA, T. de erfgenamen van wijlen T. Gratamanaastligger ten westen Voorstraat 181774258153v
GRATEMA, T. T. Gratamanaastligger ten westen Noorderhaven 791785261311v
GRATEMA, T. T. Gratamanaastligger ten westen Bildtstraat 241791263325v
GRATEMA, T. T. Gratamakoper Noorderhaven 1179726559r
GRATEMA, T. T. Gratamanaastligger ten oosten Bildtstraat 241803266176v
GRATEMA, T. T. Gratamakoopmannaastligger ten noorden Droogstraat 771809268311v
GRATEMA, T. T. Gratamakoopmanverkoper Droogstraat 771809268311v
GRATEMA, T. T. Gratamakoopmanverkoper q.q. Droogstraat 791809268319r
GRATEMA, T. de heer T. Gratamanaastligger ten oosten Droogstraat 101810268332v
GRATEMA, T. T. Gratemanaastligger ten westen Noorderhaven 93178826347v
GRATEMA, T. T. Gratemanaastligger ten oosten Noorderhaven 91achter178926398v
GRATEMA, T. T. Gratemanaastligger ten westen Droogstraat ZZ179326476v
GRATEMA, T. T. Gratemanaastligger ten zuiden Bildtstraat 24179326493v
GRATEMA, T. T. Gratemanaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 91809268187v
GREIDANUS, T. T. Greidanusapothekernaastligger ten zuiden Noorderhaven 581781260157r
GREIDANUS, T. de weduwe van T. Greidanusnaastligger ten westen Voorstraat 15178326143v
HILLEMA, T. de weduwe van T. Hillemanaastligger ten oosten Noorderhaven 921765256100v
LANTING, T. T. Lantingnaastligger ten oosten Heiligeweg 5167124073v
, T.de kamer van T. Lantinghkolonelnaastligger ten oosten Rapenburg 121687242202v
, T.de ingang van de hof en de kamer van T. Lantinghcommiesnaastligger ten oosten Rapenburg 12169424379r
LAURENTIUS, T. T. Laurentiussecretaris van Harlingenprotesteert vanwege een hypotheek Vijverstraat NZ162523148v
MESDAG, T. dr. T. Mesdagverkoper q.q. Hoogstraat 40181026946r
MEULEN, T. sergeant T. van der Meulenhuurder huis en tuin (p.j.)Weverstraat 141789263375r
NORBERHUIS, T. T. Norbruis, c.s.naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
NORBERHUIS, T. T. Norbruiskoopmannaastligger ten oosten Molenpad 4180226655v
NORBERHUIS, T. T. Norbruiskoopmanverkoper Lanen 451809268198v
SLOTEN, T. steeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel T. van Slootennaastligger Noorderhaven 58achter1799265189r
SLOTERDIJK, T. de tuin van burgerhopman T. Sloterdijcknaastligger ten oosten Karremanstraat 71692242384v
SLOTERDIJK, T. burgerhopman T. Sloterdijckverkoper q.q. Hoogstraat 3516942434ra
SLOTERDIJK, T. T. Sloterdijkkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 77oost1701244127r
SMID, T. T. Smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 731790263265v
STANSIUS, T. T. Stantiusnaastligger ten zuiden Hofstraat 161701244110r
STEFANUS, T. vroedsman T. Stephanimedegebruiker Noorderhaven 44177225814v
STEFANUS, T. vroedsman T. Stephaninaastligger ten noorden Noorderkade 251783261106r
STEFANUS, T. burgemeester T. Stephaninaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 61787262161r
STEFANUS, T. burgemeester T. S. Stephanynaastligger ten westen Molenpad ZZ1790263269r
STEFANUS, T. burgemeester T. S. Stephanyprocureurkoper huisMolenpad 161790263270r
STEFANUS, T. T. S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Sint Jacobstraat 41792264355v
STEFANUS, T. T. S. Stephanyprocureur postulantnaastligger ten westen Heiligeweg 111799265163r
STEFANUS, T. T. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 71799265192r
STEFANUS, T. T. S. Stephany, q.q.naastligger ten zuiden Romastraat NZ1808268180v
STEFANUS, T. T. S. Stephanyprocureurverkoper q.q. Hofstraat 131809268230r
STEFANUS, T. T. S. Stephanyprocureurnaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 181811269145r
STORM, T. de weduwe van T. van der Stormhuurder Voorstraat 15178326143v
, T. T. Templarnaastligger ten zuiden Lanen 71een_achter1652236202v
, T.de erfgenamen van wijlen T. Templarnaastligger ten noorden Rozengracht 27165523717v
, T. T. Theodorinotarishuurder onbekend166523913r
TJALLINGII, T. T. Tjallingiikoopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg ZZ1773258103v
TOLSMA, T. T. Tolsma, broer van de verkopersehuurder ten oosten van Harlingen1791263332v
, T. T. Vetzensiuskoper provisioneel Noorderhaven 6116652392va
, T. T. Vetzensiuskoper provisioneel Noorderhaven 5916652392va
WIJNGAARDEN, T. burgemeester T. M. Wijngaardennaastligger ten oosten Romastraat ZZ1702244164v
WIJNGAARDEN, T. burgemeester T. M. Wijngaardennaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1702244164v
WIJNGAARDEN, T. de hof van burgemeester T. H. Wijngaardennaastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ1711245144r
BOUWES, T.burgemeester T. Bouwens naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1706244324r
BOUWES, T.oud burgemeester T. Bouwens naastligger ten zuiden Noorderhaven 601716245268v
AUKES, TEEKJE Taack Auckes koper Liemendijk NZ1619230182r
DOUWES, TEEKEhun wijlen oom Taacke Douues erflater Voorstraat 72161623056r
JAKOBS, TEEKE Taacke Jacobs verkoper Zuiderstraat1600228209r
PIEKES, TEEKE Taacke Pieckes verkoper Kruisstraat 10west159722858r
PIETERS, TEEKE Taacke Pieters geniaarde koper Vijver 91617230100r
ROCHUS, TEEKE Taacke Roches , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht159722855r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekeraanhandelaar huis, schuur en ledige plaats erachterDroogstraat 7161623040v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekerverwandelaar ([afgeleid uit de tegenakte])ten oosten van Harlingen161623041r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekeraanhandelaar huisZoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes verpachter grond Zoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKEhuis en hof van Taacke Taackes naastligger ten westen Zoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKEhuis en hof van Taacke Taackes naastligger ten noorden Zoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekerverwandelaar Droogstraat 7161623042r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierschooierkoper huis en getimmerNoorderhaven 56161723084v
TEEKES, TEEKEde proclamant Taacke Taackes , c.u.bierschooiernaastligger ten westen Noorderhaven 56161723084v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen161723099v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied)1618230138r
, TEETSKE Taads Wijnnerings koper Schoolsteeg1599228142v
FEIKES, wijlen Taadts Feyckes verkoper Rommelhaven 20161222986r
BOKKES, TEEKE Taake Bockes naastligger ten oosten Poortje 11599228137v
SIETSES, TEEKE Taake Sytzes smidnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 1516652394r
, TEETSKE Taats Feycke koper Franekerpoort (gebied)161122961r
FEIKES, TEETSKE Taats Feyckes koper Franekerpoort (gebied)16112297r
TEEKES, TEETSKE Taats Taekes verkoper Gardenierstraat1603228359v
EGBERTS, TEETSKE Taatske Egberts verkoper Noorderhaven 271626231127r
, TABE Tabe bierdragerhuurder Lanen 611677240254v
EELKES, TABE Tabe Eeltjes paardenkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 651784261256r
HENDRIKS, TABE Tabe Hendriks , c.u.huurder (p.j.)ten oosten van Harlingen1794264179v
HENDRIKS, TABE Tabe Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Zuidoostersingel1794264202r
JANS, TABE Tabe Jans naastligger ten oosten Vioolsteeg1735249101r
JANS, TABE Tabe Jans huurder Nieuwstraat 211784261132r
JANS, TABE Tabe Jansen zeevarend persoonnaastligger ten oosten Heiligeweg 501706244313r
JANS, TABE Tabe Jansen zeevarend persoonverkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
JANS, TABE Tabe Jansen koper huisRommelhaven 221730247298v
JANS, TABE Tabe Jansen naastligger ten oosten Rommelhaven 20173624913va
JANS, TABE Tabe Jansen naastligger ten oosten Rommelhaven 20173724915va
JANS, TABE Tabe Jansen varensgezelverkoper Sint Jacobstraat 12176025522r
JANS, TABEwijlen Tabe Janzen schipper (trekveer-)verkoper Rommelhaven 22175325344v
PIETERS, TABE Tabe Pyters verkoper Zeilmakersstraat 191758254153r
YPKEMA, TEEKE vroedsman Tacitus Ipkemanotarisverkoper Schritsen 151661238104v
PABES, TEEKE Tacke Paebes verkoper van 1/3 Zoutsloot 80162923299v
BRUINSMA, TEEKE Taco Bruynsma, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 5016922431ra
LAUTA, TEEKE de weduwe van wijlen burgemeester Taco Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 7816552374r
LAUTA, TEEKE de weduwe van wijlen burgemeester Taco Lautaeigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen165523725v
LAUTA, TEEKE wijlen burgemeester Taco Lautakoper door niaar ten oosten van Harlingen165523736v
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taco Lautaverpachter grond Zoutsloot 61166323816ra
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemakoper Drie Roemersteeg 71806267213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemakoper Drie Roemersteeg 91806267213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemaverkoper Lanen 9181026922v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 7181026922v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 9181026922v
SLOTERDIJK, TEEKE wijlen Taco Sloterdijckerflater Franekereind 3177725930r
SLOTERDIJK, TEEKE wijlen Taco Sloterdijckerflater Scheffersplein 15177725931v
ALBERTS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taco Alberts verkoper Noorderhaven 57oost_achter16702402v
JOHANNES, TEEKE Taco Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 61729247290r
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes bewoner Franekereind ZZ1603228378r
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind ZZ1603228378r
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSde weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Taco Wybrants Jellemaverkoper van 1/2 Poortje OZ1699243400v
KOOLHART, TEEKE IEDESvroedsman Taco Ydes Koolhartnaastligger ten oosten Hoogstraat 431706244316r
SIEDSES, TEEKEwijlen Taco Zydses smid (mr. grof-)erflater Rommelhaven 41692242403r
, TEEDEde weduwe van Tade wevernaastligger ten noorden Molenpad 9a1717245288v
ELINGS, TEEDE Tade Elinghs verkoper Nieuwstraat 421622230326r
GOSSES, TEEDE Tade Gosses , c.u.verkoper Zoutsloot 5216652393v
JAKOBS, TEEDE Tade Jacobs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 81710245118v
JORIS, TEEDE Tade Joris naastligger ten oosten Noorderhaven 501656237101v
JORIS, TEEDE Tade Joris verkoper Noorderhaven 52166723983r
, TEEDE Tade Tadses naastligger ten westen Zoutsloot 211790263272v
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u.koper huisFranekerpoort (gebied)164323574v
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)164323574v
HERES, Tadze Heeres koemelkernaastligger ten zuiden Moriaanstraat 121803266262r
NAUTA, TEETSKE FEDDES Taeaedske Feddes Nauta, bejaarde vrijsterkoper Rozenstraat 2179326497r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sibolts , voor zich en haar kinderenverkoper Nieuwstraat 581623230336r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sibouts verkoper Simon Stijlstraat 71620230243r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sybouts verkoper Nieuwstraat 581647235244r
, TEEKE Taecke naastligger ten oosten Pothondjessteeg ZZ1619230197r
, TEEKE Taecke naastligger ten oosten Pothondjessteeg ZZ1620230210v
, TEEKEwijlen Taecke , akkoord van 29 mrt 1586betrokkene ([staat: Auck Taeckes weduwe])Noordijs 1162823277r
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taecke Coolhartnaastligger ten westen Scheerstraat 417072456v
LAUTA, TEEKE Taecke Lautakoper 1/2 van 3 pm 7 einsen 4 penningen 5 roeden en 6 voeten graslandbuiten Harlingen163923485v
LAUTA, TEEKE Taecke Lautaeigenaar van 1/2 buiten Harlingen163923485v
LAUTA, TEEKE het huis van Taecke Lautanaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21646235202r
LAUTA, TEEKE het huis van Taecke Lautanaastligger ten westen Zuiderhaven 351646235202r
LAUTA, TEEKE Taecke Lautakoper huisGrote Bredeplaats 311647235242r
LAUTA, TEEKE Taecke Lautanaastligger ten zuiden Franekertrekvaart ZZ1647235264v
LAUTA, TEEKE de hof van wijlen Taecke Lautanaastligger ten noorden Steenhouwersstraat 61653236240v
ALBERTS, TEEKE Taecke Albarts verkoper Vijverstraat NZ1635233163v
ALBERTS, TEEKE1/2 panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Albarts naastligger ten oosten Zoutsloot 12166623951r
ALBERTS, TEEKEwijlen Taecke Albarts erflater Zoutsloot 12166623951r
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u.koper Zeilmakersstraat 16163923490v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u.koper Droogstraat 13163923490v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts naastligger ten zuiden Droogstraat 13163923490v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten oosten Droogstraat NZ1657237257v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten noorden Droogstraat NZ1657237257v
ATSES, TEEKEwijlen Taecke Atses verkoper Kleine Bredeplaats OZ162823274v
AUKES, TEEKJEwijlen Taecke Auckes verkoper in de noorder nieuwestad1623230371r
BERNARDUS, TEEKE Taecke Barnardi verkoper Gardenierstraat 21622230323v
BAUKES, TEEKE Taecke Bauckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1631232179r
BAUKES, TEEKEde weduwe van Taecke Bauckes , c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16552374v1
BERNARDUS, TEEKEhet huis van Taecke Bernardi naastligger ten westen Gardenierstraat162523170v
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes naastligger ten oosten Poortje 115972286r
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper Poortje159822890v
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper q.q. Poortje159822891r
DOUWES, TEEKEde weduwe van Taecke Douues verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ161122928v
DOUWES, TEEKEde andere de erfgenamen van wijlen Taecke Douues eigenaar van 4/6 Voorstraat 72161623056r
DOUWES, TEEKEde weduwe van Taecke Douues verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ161723060r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwe verkoper q.q. Spinhuisstraat1601228242v
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ1599228137r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper Zoutsloot 1021599228147r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper huisLammert Warndersteeg1600228203v
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes , c.s.verkoper William Boothstraat 371600228212r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper provisioneel huisSpinhuisstraat1601228250r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes verkoper q.q. Spinhuisstraat1601228250r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts koper huisNieuwstraat 601621230287r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581623230336r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581623230345v
FEKKES, TEEKEwijlen Taecke Feckes verkoper Kleine Bredeplaats 20162523159v
FOKKES, TEEKE Taecke Fockes naastligger ten westen Pothondjessteeg 8161122953v
HARMENS, TEEKE Taecke Harmens lakenkoperverkoper Zoutsloot 281626231133v
HESSELS, TEEKE Taecke Hessels protesteert vanwege een hypotheek Franekereind ZZ1599228143r
HESSELS, TEEKE Taecke Hessels naastligger ten noorden Heiligeweg 481654236274r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs , c.u.verkoper Zuiderstraat 311646235240r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs scheepstimmermannaastligger ten zuiden Heiligeweg 81658237248r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs scheepstimmermannaastligger ten zuiden Heiligeweg 101658237248r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs , c.u.metselaar (mr. -)koper huisHeiligeweg 481716245258r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taecke Jacobs Haspelmankoper twee kamers met een loods, plaats, tuintje en putGardenierstraat 6167124058r
JOHANNES, TEEKE Taecke Johannes timmermanverkoper Zoutsloot 801602228298r
JOHANNES, TEEKE Taecke Johannes loonwerkernaastligger ten oosten Scheerstraat 21714245228r
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeesterverkoper Jan Ruurdstraat 51710245128r
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeestergeniaarde koper Schritsen 41711245143r
PIETERS, TEEKEde weduwe van mr. Taecke Pieters naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 191715245243v
POPPES, TEEKE Taecke Poppes schipper (schuit-)koper huisHerenwaltje 71703244218r
PIEKES, TEEKE Taecke Pyeckes naastligger ten westen Kerkpoortstraat1600228189r
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts smidnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 151653236245r
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts smid (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 151657237261r
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts smid (mr. -)naastligger ten zuiden Hondenstraat 41657237261r
SIPKES, TEEKE Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1614229204v
SIPKES, TEEKEde weduwe van Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v
SJOERDS, TEEKEde plaats van Taecke Sjoerdts naastligger ten zuiden Hondenstraat 2167024025v
SIEDSES, TEEKE Taecke Sydses naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord1657237130v
SIEDSES, TEEKE Taecke Sydses , c.u.smid (mr. -)koper huisHondenstraat 2167024025v
SIEDSES, TEEKE Taecke Sydses smid (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord1675240211v
SIETSES, TEEKE Taecke Sytses , c.u.eerdere eigenaar Hondenstraat 21704244247v
TEEKES, TEEKE Taecke Taackes tichelaarnaastligger ten westen Vijverstraat 6161623020v
, TEEKE Taecke Taecke verwandelaar Kleine Bredeplaats WZ1612229112v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes huurder ten oosten van Harlingen1600228228r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes tichelaar en bierstekerkoper 1/4 huisNoorderhaven 40161122916v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes bierstekerkoper huisGrote Ossenmarkt 11614229224r
TEEKES, TEEKEhet huis van Taecke Taeckes naastligger ten noorden Voorstraat 191615229274r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten oosten Noorderhaven 601615229274v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Noorderhaven 601615229274v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 40161723078r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten oosten Noorderhaven 601619230196r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Noorderhaven 601619230196r
TEEKES, TEEKEde gewezen plaats van Taecke Taeckes naastligger ten zuiden* Vijverstraat 41620230212r
TEEKES, TEEKEde verkoper Taecke Taeckes verpachter grond Zoutsloot 611621230282v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes verkoper Zoutsloot 611621230282v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes aanhandelaar huis met zomerkeuken, ledige plaats en erf daar achterVoorstraat 381621230291v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes , c.u.verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot NZ1622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes verwandelaar Zoutsloot NZ1622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes koper tichelwerk, steenoven, huis, loods en landten oosten van Harlingen1622230321v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot NZ1623230365r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot NZ1623230365r
TEEKES, TEEKEburgerhioman Taecke Taeckes crediteur q.q. Rinnertspijp 11623230370v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Voorstraat 401626231103r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes koper 8 pm en 3 einsen venneland (350-00-00 per pm)ten noordoosten van Harlingen1626231131v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes koper 5 pm 8 einsen en 10 penningen terpland (per pm)ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
TEEKES, TEEKEburgervaandrig Taecke Taeckes , de jongekoper huis met de plaats en loods daarachterNoorderhaven 581626231144r
TEEKES, TEEKEburgervaandrig Taecke Taeckes , de jongenaastligger ten westen Noorderhaven 581626231144r
LAUTA, TEEKE TEEKESoud burgerhopman Taecke Taeckes Lauta, de oudekoper van 1/2 hoekhuis daar 't Vergulden Hooft uitsteekt, waarvan het achterhuis wordt bewoond door de zwager en dochter van de verkopersNoorderhaven 40het Vergulde Hoofd162823277v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautanaastligger ten zuiden buiten Harlingen1630232159r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautaverpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot NZ163123315v
LAUTA, TEEKE TEEKESburgervaandrig Taecke Taeckes Lautanaastligger ten noorden Voorstraat 31163323386r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautanaastligger ten noorden Voorstraat 211633233107r
LAUTA, TEEKE TEEKESoud hopman Taecke Taeckes Lautakoper 1/2 huisVoorstraat 38163823470v
LAUTA, TEEKE TEEKESwijlen Taecke Taeckes Lauta, de oudeverkoper Voorstraat 38163823470v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taekes Lautakoper huisFranekereind 251641234145v
TEEKES, TEEKEwijlen Taecke Teekes verkoper Heiligeweg 11168424233r
TJERKS, TEEKE Taecke Tjerx kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)koper 1/3 huisKleine Bredeplaats 2168424214r
TJERKS, TEEKE Taecke Tjerx , c.u.bewoner Kleine Bredeplaats 21706244312r
UILKES, TEEKE Taecke Uulckes verkoper Lanen 61613229147r
VRIES, TEEKE WILLEMS Taecke Willems de Friesverkoper Hondenstraat 9achter1615229256r
VRIES, TEEKE WILLEMS Taecke Willems de Fries, oud in zijn 25ste jaarverkoper Sint Jacobstraat 41615229276r
WOPKES, TEEKE Taecke Wopckes consenteert buiten Harlingen1600228211v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSvroedsman Taecke Wybrants Jellemakoper pakhuisPrinsenstraat 41675240193v
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Zuiderhaven 15162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Zuiderhaven 15162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Heiligeweg 20162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Heiligeweg 20162523193r
IESKES, TEEKEde verkopers Taecke Yskes , c.s.verpachter grond Hondenstraat 1162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Hondenstraat 1162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Hondenstraat 1162523193r
WOPKES, TEEKELEwijlen Taeckele Wopckes verkoper Voorstraat NZ1601228257r
TOLSMA, TEEKELE Taeckle Tolsmaontvanger (oud -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 271721246103r
WOPKES, TEEKELE Taeckle Wopckes protesteert vanwege een erfeniskwestie Voorstraat 361600228206r
SIBELIUS, TEEKE Taeco Sibeliuspredikantverkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 141689242294r
SLOTERDIJK, TEEKE Taeco Sloterdijkverkoper Weverstraat 14176825788r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeco Jacobs Haspelmankoper huis en houtstek aan elkaarZuiderstraat 31164223533v
IEDES, TEEKEvroedsman Taeco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 171696243249v
KORNELIS, TEETSKEzijn vrouw Taed Cornelis verkoper Schoolsteeg WZ159722811v
RIENKS, TEETSKE Taed Rinckes verkoper Voorstraat 64161122949r
RIENKS, TEETSKE Taed Rinckes koper Lanen 66achter1612229113v
RINTJES, TEETSKE Taed Rintkes geniaarde koper Voorstraat 76161222982r
, TEEDE Taede wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpoortstraat 221729247271v
, TEEDE Taede naastligger ten oosten Zoutsloot 38176425655v
, TEEDE Taede naastligger ten oosten Zoutsloot 381767256240v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten oosten Rommelhaven 11730247355r
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten westen Rommelhaven 51732248116v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter173524952r
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmasmid (mr. grof-)koper 5/20 huisRommelhaven 31737249215v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten oosten Rommelhaven 11738249354r
STEENSMA, TEEDE vroedsman Taede Steensmasmid (mr. ijzer-)verkoper Rommelhaven 41746251121v
STEENSMA, TEEDE de erfgenamen van wijlen Taede Steensmanaastligger ten westen Rommelhaven 717722586v
STEENSMA, TEEDE wijlen Taede Steensmanaastligger ten oosten Rommelhaven 1177325875v
DIRKS, TEEDEwijlen Taede Dirks verkoper Hofstraat 30175325388v
IEPES, TEEDE Taede Epes , c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)164823612v
GOFFES, TEEDE Taede Goffes , c.u.verkoper Midlumerlaan NZ167024026r
JAKOBS, TEEDE Taede Jacobs wever (bont-)koper huis met hof en gortmakerij met een paardestal daarachterKerkpoortstraat 491702244145v
JAKOBS, TEEDE Taede Jacobs wever (bont-)naastligger ten noorden Molenpad 91706244330v
JANS, TEEDE Taede Jans huurder voorkamer (p.j.)Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
JANS, TEEDE Taede Jans , e.a.huurder Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
JANS, TEEDE Taede Jans verkoper Zuiderstraat 171799265178r
JANS, TEEDE Taede Jans verkoper Zuiderstraat 211799265178r
JANS, TEEDE Taede Jans verkoper Zuiderstraat 21799265178r
JANS, TEEDE Taede Jansen pikeurkoper huis en herberg het Posthuis genaamd ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 17het Posthuis178326187r
JANS, TEEDE Taede Jansen pikeurkoper stalling naast herberg het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 21178326187r
JANS, TEEDE Taede Jansen pikeurkoper stalling of wagenhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 2178326187r
JORIS, TEEDE Taede Joris koopman (Schots -)koper huisZuiderstraat 191647235254v
JORIS, TEEDE Taede Joris naastligger ten oosten Zuiderstraat 171650236135v
JORIS, TEEDE Taede Joris naastligger ten westen Rommelhaven 26165523751r
JORIS, TEEDE Taede Joris naastligger ten oosten Noorderhaven 501662238148v
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts wieldraaierkoper huis, strekkende vanaf de straat tot aan de brouwerij van Aeltie PietersGrote Kerkstraat 271619230193v
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts wieldraaierverkoper Grote Kerkstraat 27162423110r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten oosten Zoutsloot 381769257116r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes timmerman (huis-)koper huisDroogstraat NZ177725977v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes , c.u.naastligger ten noorden Droogstraat NZ177725977v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten westen Zoutsloot 211784261158v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes timmerman (mr. -)verkoper Droogstraat 47178626290v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 401763255216v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Zoutsloot 131787262226v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Bargebuurt1789263173v
TEETSES, TEEDEwijlen Taede Taedses timmerman (mr. huis-)bewoner Zoutsloot 401795264241v
TEETSES, TEEDE[als gebruiker] Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 491789263172r
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes timmerman (mr. huis-)koper jeneverstokerijDroogstraat 47de Witte Leest1791263297r
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 491794264164v
TEETSES, TEEDE Taede Teedses timmerbaas (stads -)verkoper q.q. Hofstraat 21oost17762592v
TEETSES, TEEDE Taede Teetzes timmerman (mr. -)koper huis genaamd de Witte Leest, en tuintjeDroogstraat 47de Witte Leest1782260259r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u.huurder (p.j.)Noordergrachtswal1762255127v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams blekerkoper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerijten noordoosten van Harlingen1765256107v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u.huurder (p.j.)ten noorden van Harlingen1765256115r
HERES, TEETSE Taedse Heeres koemelkerverkoper Zoutsloot WZ1800265269r
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts koper huis met plaatsje en loodsje daar achterNoorderhaven 271623230347v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts verkoper Kleine Bredeplaats OZ162823274v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts naastligger onbekend162823276r
WIEBES, TEETSKE Taedske Wybes koper Franekereind 2716312336v
GERRITS, TEETSKE Taedts Gerryts koper huisLanen 481624230377v
RIENKS, TEETSKE Taedts Rinckes aanhandelaar Voorstraat 151623230338v
RIENKS, TEETSKE Taedts Rinckes verwandelaar Lanen 66achter1623230339r
TJEBBES, TEETSKE Taedts Tiebbes koper Lanen 30161723073v
SWIERS, TEETSKE Taedtske Sweerts koper Noorderhaven 6816922437v
HERES, TEETSE Taedze Heeres melktapperkoper huisGrote Kerkstraat1789263130r
HERES, TEETSE Taedze Heeres koemelkerkoper huis, hof en tuinMoriaanstraat 121803266262r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten oosten Moriaanstraat 101805267126r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten zuiden Moriaanstraat 101805267126r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 491805267153v
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 491805267153v
HERES, TEETSEwijlen Taedze Heeres verkoper Molenpad 1181026968r
HERES, TEETSEwijlen Taedze Heeres erflater Moriaanstraat 12181026970v
HERES, TEETSEwijlen Taedze Heeres erflater Molenpad 5181026973r
, TEEKE Taeke schoolmeesternaastligger ten oosten Vijverstraat 181692242375r
, TEEKE Taeke , c.u.huurder Lanen 361730247347r
, TEEKE Taeke turfdragernaastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter1754253140v
, TEEKE Taeke korfmakerhuurder Achterstraat 71778259136v
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusiuskoper huisZeepziederstraat 3180426757r
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusiusverkoper Voorstraat 841807267334v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhartnaastligger ten westen Scheerstraat 6170024452v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhartnaastligger ten zuiden Herenwaltje 171701244105r
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhartnaastligger ten oosten Hoogstraat 431702244146v
, TEEKE Taeke Corporaalnaastligger ten zuiden Rommelhaven 22175325344v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksmanaastligger ten zuiden Vijver ZZ174925223v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksmakleermaker (mr. -)verkoper Gardenierstraat 1175025287r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksmakleermaker (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 341754253175r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijksmaverkoper Voorstraat 49178326182r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)koper huisSchritsen 23173124820v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)koper Vijverstraat 131740250112r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmanaastligger ten westen Vijverstraat 151742250214av
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmanaastligger ten westen Schritsen 25175325336r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmakoper door niaar huisSchritsen 211753253108r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmanaastligger ten oosten Schritsen 211753253108r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)verkoper Zuidersteeg 1117562548v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmanaastligger ten zuiden Vijver 91758254143v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmanaastligger ten zuiden Vijver 91763255215v
DIJKSMA, TEEKE de weduwe van Taeke Dijxmanaastligger ten westen Vijverstraat 13176825740r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 211770257166r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)verkoper Schritsen 211770257166r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxmanaastligger ten oosten Vijverstraat 131771257237r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxmaverkoper Vijverstraat 131771257237r
DIJKSMA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Dijxmanaastligger ten zuiden Vijver 91771257239v
JELGERSMA, TEEKE Taeke Jelgersmaschilder (fijn-)verkoper van 1/3 Zoutsloot 831759254245v
LAUTA, TEEKE de landen van Taeke Lautanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen163923487v
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Lautanaastligger ten oosten Noorderhaven 601697243291v
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemaverkoper Noorderhaven 881782260246r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemaverkoper Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemaschilder (mr. -)verkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemakoper Lanen 91806267211v
SCHRIK, TEEKE Taeke Schrikkoper huis en tuinKleine Bredeplaats 141745251102v
SCHRIK, TEEKE Taeke Schrikschipperverkoper Lanen 171746251158r
SCHRIK, TEEKE wijlen vroedsman Taeke Schrikverkoper q.q. Zuiderhaven 75west1749251273v
, TEEKEhuis gekocht door vroedsman Taeke Stefaninaastligger ten westen Noorderhaven 81759254196v
, TEEKEde weduwe van burgemeester Taeke Stefani, c.s.naastligger ten oosten Bargebuurt1765256109v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephaniverkoper Noorderhaven 61763255228r
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephanikoper woningZoutsloot 211763255254v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephaninaastligger ten westen Zoutsloot 211763255254v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephaniverkoper q.q. Raamstraat 31761255264r
STEFANUS, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Stephaninaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 12176425662v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Noorderhaven 311771257226r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, TEEKE de verkopers, de erfgenamen van wijlen Taeke Stephaninaastligger ten westen Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Noorderhaven 44177225814v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephani, c.u.huurder Brouwersstraat 22178326135r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephaniprocureur fiscaalverkoper q.q. Zoutsloot 211799265204r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephaniprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 22180826871r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephaniprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 4180826874r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephaniprocureur fiscaalverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 10180826878v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanuswinkelierverkoper Kleine Kerkstraat 51736249153r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanuskoopmankoper huis of woningBargebuurt1740250130r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanuswijnhandelaar en winkelierkoper pakhuisNoorderhaven 44174525182r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanusnaastligger ten westen Zoutsloot 11746251112v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmankoper op redemptie huis met tuin en zomerhuisDroogstraat 211747251182r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanusnaastligger ten oosten Noorderhaven 42174925232r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmankoper huisNoorderhaven 31twee_achter175025281r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanusnaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1751252115r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252115v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252126v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252129r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252154r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmankoper huisZoutsloot 171752252190r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, c.s.naastligger ten noorden Voorstraat 7175325387r
STEFANUS, TEEKE het pakhuis van vroedsman Taeke Stephanusnaastligger ten oosten Noorderhaven 421754253147r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmanverkoper onbekend1754253189v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanushuurder pakhuis Prinsenstraat 21755253220r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanusnaastligger ten westen Zoutsloot 11755253233v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanusnaastligger ten zuiden Zoutsloot 201756253252r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoper provisioneel 1/2 huis en herbergNoorderhaven 88Benthem1754253275r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmankoper huis waarin voormalig een ijzersmederij wasNoorderhaven 61759254194v
STEFANUS, TEEKE gemeensman Taeke Stephanuskoopmanverkoper Noorderhaven 88176025537r
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephanus, c.s.naastligger ten westen Zoutsloot 261763255238r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanykoopmankoper huis, tuin, stokerij en achterhuisHeiligeweg 9178326111v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanynaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 121788262302v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanynaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121788262302v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephanykoper ten noorden van Harlingen1789263180v
STEFANUS, TEEKE grondpacht uit de zoutkeet van Taeke Stephanyeigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG])ten noorden van Harlingen1789263180v
STEFANUS, TEEKE wijlen Taeke S. Stephanyprocureur fiscaal en koopmanerflater Heiligeweg 27zuid1791263306r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 161791263315v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 181791263315v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Havenplein 81791263321r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Noorderhaven 101791263322v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Kromme Elleboogsteeg1793264133v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Schritsen 621798265121r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Gardenierstraat 11798265123r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Molenpad ZZ180226659r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Voorstraat 89180426760v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Lanen 441805267164v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter1806267203r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Vijverstraat 11806267205r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Voorstraat 841807267334v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter180826833v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Schritsen 181810268358v
ALBERTS, TEEKEde verkoper Taeke Albarts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ163723431r
ALBERTS, TEEKE Taeke Albarts verkoper Zoutsloot ZZ163723431r
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries koper huisRomastraat 131780259277v
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries schipper (trekveer-)huurder Hoogstraat 221787262152r
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228312r
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes naastligger ten oosten Poortje 11605228460v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles* blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 101687242162r
DOEKELES, TEEKEhet huis van Taeke Doeles blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 121688242252r
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles naastligger ten oosten Noorderhaven 61698243386v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 101716245273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u.naastligger ten westen Noorderhaven 101716245273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u.verkoper Noorderhaven 101716245273v
DOUWES, TEEKE Taeke Douwes koper ledige plaatsSpinhuisstraat1602228328r
DOUWES, TEEKE Taeke Douwes naastligger ten westen Spinhuisstraat1602228328r
DOUWES, TEEKEwijlen Taeke Douwes verkoper Schritsen1605228470v
DOUWES, TEEKEwijlen Taeke Douwes verkoper Schritsen ZZ1606228472v
HEINS, TEEKE Taeke Heins verkoper Vianen 2173224895r
HEINS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter1763255221v
HEINS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 22176325614r
HEINS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter1765256110v
IEDES, TEEKE Taeke Iedes naastligger ten westen Hoogstraat 411691242345v
JAKOBS, TEEKE Taeke Jacobs , c.u.huurder Zoutsloot 82176825785r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeke Jacobs Haspelmannaastligger ten oosten Gardenierstraat 4168024166v
JAKOBS, TEEKE Taeke Jacobsz naastligger ten noorden Heiligeweg 461725246245v
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten noorden Poortje 131805267112v
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten oosten Schritsen 631811269157v
JANS, TEEKE Taeke Jansen zeevarendeverkoper Liemendijk NZ1712245173v
JOHANNES, TEEKE Taeke Johannes naastligger ten westen 11728247110v
JOHANNES, TEEKE Taeke Johannis knoopmaker (mr. -)koper huisScheerstraat 417072456v
KLASES, TEEKE Taeke Klaeses , c.u.huurder Carl Visschersteeg 61798265114r
PAULUS, TEEKE Taeke Paulus , n.u.naastligger ten zuiden Bildtstraat 41756253253v
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters huurder Grote Ossenmarkt 19achter1682241195r
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters schoolmeesterkoper huisJan Ruurdstraat 51696243212v
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters koper 1/2 helling en werfZuiderhaven ZZ1698243382v
PIETERS, TEEKEwijlen Taeke Pieters verkoper Zoutsloot 781754253179r
PIETERS, TEEKEhuisman Taeke Pieters koper huisMoriaanstraat 101775258207v
POPPES, TEEKE Taeke Poppes verkoper Herenwaltje 71722246140v
PIEKES, TEEKE Taeke Pyckes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg1604228384r
PIETERS, TEEKE Taeke Pyters schoolmeester (Duits -)koper huisGrote Ossenmarkt 19achter1689242269r
PIETERS, TEEKE Taeke Pyters schoolmeester (Duits -)huurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 19achter1689242269r
SJOERDS, TEEKE Taeke Sioerts smidnaastligger ten zuiden Hondenstraat 4166023859v
SIPKES, TEEKE Taeke Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind1604228385r
STEFANUS, TEEKE STEFFENS Taeke Stephanus Stephaniverkoper Noorderhaven 62177225820v
SIEDSES, TEEKE Taeke Sydses smidnaastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord166823931va
LAUTA, TEEKE TEEKES Taeke Taeckes Lautakoper huis daer het Vergulden Hooft uytsteecktNoorderhaven 40het Vergulden Hooft1640234116r
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes naastligger ten oosten Noorderhaven 601612229121v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes naastligger ten westen Noorderhaven 601612229121v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes verkoper onbekend1673240118v
TEEKES, TEEKEwijlen Taeke Taekes koper Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
TJEPKES, TEEKEwijlen Taeke Tiepkes koper finaal Sint Jacobstraat 131603228372v
TJERKS, TEEKE Taeke Tierx kousenbreier [staat: hoosbreyder] (mr. -)koper 2/3 huisKleine Bredeplaats 21686242125r
TIJSES, TEEKE Taeke Tijssen , c.u.huurder voor boven Vijver 91758254143v
TJERKS, TEEKE Taeke Tjerx* kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41689242296r
TJERKS, TEEKEde crediteuren van Taeke Tjerx , c.u.verkoper Kleine Bredeplaats 21706244312r
UILKES, TEEKE Taeke Uulckes verkoper Zuiderhaven159722861r
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSburgemeester Taeke Wybrands Jellemanaastligger ten oosten Zuiderhaven 31676240228v
WIEGERS, TEEKE Taeke Wygers verkoper van 1/10 Lanen 401762255126v
IEDES, TEEKE Taeke Ydes naastligger ten westen Hoogstraat 241690242310v
IEDES, TEEKE Taeke Yedes koper door niaar Hoogstraat 471681241172r
IEDES, TEEKE Taeke Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 371690242335v
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes koper Grote Kerkstraat 411805267152v
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes koper Grote Kerkstraat 391805267152v
PIERS, TEEKJE Taekjen Piers verkoper Nieuwstraat1778259113r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Noorderhaven 791763255238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Noorderhaven 811763255238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Zoutsloot 261763255238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Noorderhaven 831763255238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Noorderhaven 791785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Noorderhaven 811785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Noorderhaven 831785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
ANDRIES, TEEKELE Taekle Andries verkoper Romastraat 13178326156r
TOLSMA, TEEKELE SIERKShuisman Taekle Sierks Tolsmaverkoper van 1/3 Voorstraat 621766256176r
IENTES, TEEKELE Taekle Yntes koper huisSchritsen 621730247342r
IENTES, TEEKELEwijlen Taekle Yntes verkoper Schritsen 62175025298r
TOLSMA, TEEKELE SIERKSwijlen Taekle Zierx Tolsmaontvangerkoper Kleine Bredeplaats 91729247296v
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeko Dijxmaverkoper Schritsen 2117822616r
WOPKES, Taelke Wopckes verkoper ten zuidoosten van Harlingen1599228177v
JANS, Taeltie Jans koper Herenwaltje1634233136v
DOYEM, juffrouw Taesk van Doyemverkoper Franekereind 9162523182r
DOYEM, juffrouw Taesk van Doyemverkoper Noordijs 11noord162523182r
ATES, wijlen Taeske Attes verkoper Noorderhaven 271626231127r
LUCAS, Taeth Lukkes koper Kerkpoortstraat1601228238r
ALEFS, Taets Aleffs naastligger ten zuiden Schoolsteeg1619230158v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes verkoper Oosterkeetstraat1612229123v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes koper Franekerpoort (gebied)1615229259v
GERRITS, TEETSKE Taets Gerryts verkoper Brouwersstraat 31623230346v
JENTJES, TEETSKE Taets Jenckes verkoper Brouwersstraat 131615229272r
ARENDS, TEETSKEde erfgenamen van wijlen Taetscke Anes verkoper Hoogstraat 53163323378r
ARENDS, TEETSKE Taetscke Anes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
ARENDS, TEETSKE Taetscke Anes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatkoper Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Hoogstraat 171781260141r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Grote Kerkstraat 461782260235r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Hoogstraat 251782260236r
BONTEKOE, TEETSKE Taetske Bontekoenaastligger ten oosten Lombardstraat 2174525169v
HOUWERDA, TEETSKE Taetske Houwerdakoper Noorderkade 231742250213r
HOUWERDA, TEETSKE Taetske Houwerdaverkoper Noorderkade 23176425683r
VOS, TEETSKE Taetske Vosnaastligger ten oosten Hoogstraat 4176425628r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoeverkoper Grote Bredeplaats 131726246252r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoekoper Brouwersstraat 181726246266r
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschatkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschatverkoper Hofstraat 221782260219v
EGBERTS, TEETSKEhet huis gekocht door Taetske Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 291624230382r
EGBERTS, TEETSKE Taetske Egberts koper huis met een kamer daarachterKleine Bredeplaats1626231139v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Taetske Everts Oosterbaankoper huisNoorderhaven 26172724735v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTSde koper Taetske Everts Oosterbaannaastligger ten westen Noorderhaven 26172724735v
FOKKES, TEETSKE Taetske Fokkes koper Franekerpoort (gebied)1741250174r
FREERKS, TEETSKE Taetske Freerks verkoper Franekereind 29oost173925022v
GERRITS, TEETSKE Taetske Gerrits huurder (p.j.)Zoutsloot 24169924417r
GERRITS, TEETSKE Taetske Gerryts koper Achterstraat ZZ1644235120v
HERES, TEETSKE Taetske Heeres verkoper Rommelhaven 151729247241v
JANS, TEETSKE Taetske Jans naastligger ten noorden Blindemanssteeg OZ172024688v
JELLES, TEETSKE Taetske Jelles verkoper Hoogstraat 617432518r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r
RUURDS, TEETSKEde goederen van Taetske Ruirds , aangekomen van haar moeder, moei en zusterniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15173925016r
RUURDS, TEETSKEde goederen van Taetske Ruirds , wegens haar moeder, moei en zusterniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17173925016r
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoenaastligger ten oosten Lombardstraat 2174025094v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoenaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1741250206v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoenaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1742250223r
BONTEKOE, TEETSKE RUURDSwijlen Taetske Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijstererflater Noorderhaven 131748251232v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijstererflater Lombardstraat 41748251233v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruurds Bontekoenaastligger ten oosten Zuiderhaven 36west1748251217r
RUURDS, TEETSKE Taetske Ruyrds , c.sororenaastligger ten oosten Zuiderstraat1733248215r
RUURDS, TEETSKE Taetske Ruyrds naastligger ten oosten Zuiderstraat1737249190v
VOS, TEETSKE SIETSES Taetske Sytses Voskoper door niaar van 1/2 timmer- en houtwerfZuiderhaven 161729247243r
VOS, TEETSKE SIETSES Taetske Sytses Voskoper door niaar van 1/2 huisKerkpoortstraat 671729247243v
WORPS, TEETSKE Taetske Werps verkoper Schoolsteeg WZ163123318v
WIEBES, TEETSKE Taetske Wybes koper Kerkpad 3163223344r
JAKOBS, TEEUWIS Taevis Jacobs naastligger ten oosten Wortelstraat 61779259175r
MEINERTS, TEEUWIS Taevis Meinerts naastligger ten westen Schritsen 361620230202r
JAKOBS, TEEUWISde erfgenamen van wijlen Taewis Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 98178126013r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBSwijlen Taewis Jacobs Bakkergortmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 3717802603v
LAUTA, TEEKE Take Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 761644235112r
LAUTA, TEEKE Take Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 781644235112r
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Take Lautanaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen166723919va
STEFANUS, TEEKE vroedsman Take Stephanuskoopmanverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 181769254267r
STEFANUS, TEEKE Take Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 13179226415r
STEFANUS, TEEKE Take Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Lanen 21799265131r
STEFANUS, TEEKE Take S. Stephanyprocureur fiscaalkoper huisKleine Kerkstraat 161809268217v
ALBERTS, TEEKE Take Albarts koper 1/2 huis en de helft van een hof recht achter dit huis, Droogstraat NZ, twee plaatsen breedNoorderhaven 57oost163623419r
ALBERTS, TEEKE Take Albarts verkoper Vijverstraat NZ163823456v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van wijlen Take Alberts naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat])Zeilmakersstraat 19164323544v
ALBERTS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Take Alberts naastligger ten oosten Noorderhaven 57west1657237120r
ATSES, TEEKEwijlen Take Atzes koper Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1642234173v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
KORNELIS, TEEKE Take Cornelis naastligger ten noorden Zoutsloot 411760254261v
DOEKELES, TEEKE Take Doeles koper door niaar huis en plaatsNoorderhaven 101687242162r
DOEKELES, TEEKEwijlen Take Doeles verkoper Noorderhaven 10172124696v
DOEKELES, TEEKEwijlen Take Doeles verkoper Noorderhaven 8172124698v
EEDES, TEEKE Take Eedis verkoper Kleine Kerkstraat WZ1619230169r
EGBERTS, TEEKE Take Egberts , c.u.huurder Franekereind 23west1619230190v
HEINS, TEEKE Take Heins , c.u.koper dwarshuis, loods, plaats, put, bakVianen 21725246245r
HEMMES, TEEKE Take Hemmes slagerprotesteert vanwege een betalingsachterstand Voorstraat 171599228154r
JAKOBS, TEEKE Take Jacobs naastligger ten westen ([staat: achter het huis een ledige plaats strekkende van voren tot het diept noordwaarts tot het huis van de verkoper])Schritsen 55achter1613229172r
PAULUS, TEEKE Take Poulus , c.u.naastligger ten zuiden Bildtstraat 4175625418v
SJOERDS, TEEKE Take Sioerds naastligger ten zuiden Zuiderhaven 151663238187v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses , c.soc.verkoper q.q. Lombardstraat1685242100v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1686242107r
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1686242107v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 281686242108v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 51686242109r
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Herenwaltje 71686242109v
SIEDSES, TEEKEde erfgenamen van wijlen Take Sydses naastligger ten noorden Rozengracht 18achter1712245179r
SIETSES, TEEKE Take Sytses , c.u.smid (mr. -)koper huis alwaar Brandaris uithangtZuiderhaven 171651236177r
SIETSES, TEEKE Take Sytses smid (mr. -)verkoper q.q. Jan Ruurdstraat OZ16862428va
TEEKES, TEEKEmandelig land van de verwandelaar Take Taeckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1619230186r
TEEKES, TEEKE Take Taeckes verwandelaar ten oosten van Harlingen1619230186r
TEEKES, TEEKE Take Taeckes aanhandelaar 1/12 tichelwerk, oven, huis, loods en 18 pm landten oosten van Harlingen1619230186v
TEEKES, TEEKEde aanhandelaar Take Taeckes eigenaar van 5/12 ten oosten van Harlingen1619230186v
TEEKES, TEEKEde hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)161122968r
TEEKES, TEEKEde hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)161222981r
TEEKES, TEEKEeen gang van Take Takes naastligger ten westen Achterstraat1612229115r
TEEKES, TEEKEde hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1613229181v
TEEKES, TEEKE Take Takes bierstekerverkoper Grote Ossenmarkt 11619230194r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Take Takes naastligger ten westen Voorstraat 401626231112r
TEEKES, TEEKE Take Takes , c.u.koper huisBrouwersstraat 12zuid1668239147v
TEEKES, TEEKE Take Takes wever (bombazijn-)koper kamerBrouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
TEEKES, TEEKEhet huis van Take Takes naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
TJERKS, TEEKE Take Tjercks naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 181681241128r
TJERKS, TEEKE Take Tjerks kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)verkoper Achterstraat ZZ169924431r
WILLEMS, TEEKEde weduwe van Take Willems naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter162823271v
VRIES, TEEKE WILLEMS Take Willems de Friesverkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 41614229218v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSburgemeester Take Wybrandts Jellemabetrokkene Scheerstraat 1167924152v
IEDES, TEEKEals gebruiker Take Ydes naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
KOOLHART, TEEKE IEDESwijlen vroedsman Take Ydes Coolharterflater Herenwaltje 191711245159r
IEDES, TEEKEhet huis van Take Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 37168424249r
DOUWES, TEEKELE Takele Douwes verkoper q.q. Zoutsloot 85177725976r
DOUWES, TEEKELE Takele Douwes verkoper q.q. Droogstraat NZ177725977v
LAUTA, TEEKE wijlen burgemeester Tako Lautaontvangerverkoper Zuiderhaven 331653236234r
LAUTA, TEEKE de weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Tako Lautaeigenaar van 3/4 ten oosten van Harlingen165623792v
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Voorstraat 541807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 11807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten westen Comediesteeg 11807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 21807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten noorden Comediesteeg 21807267347r
JAKOBS, Tallina Jacobs geniaarde koper Brouwersstraat 18170824549v
ANDREAE, TAMARA juffrouw Tamara Margarethe Andreaekoper Scheffersplein 251762255133r
HAANSTRA, TAMME Tamerus Haanstraprocureur fiscaalverkoper Brouwersstraat 4174425148v
, TAMMEde schuur gebruikt door wijlen Tamme pikeur [staat: paerdeberider]naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 23163323391r
STUUL, TAMME Tamme Stuelkleermaker (mr. -)koper huisScheerstraat 91803266203r
WIT, TAMME Tamme de Witkoper huisVoorstraat 1011803266306v
WIT, TAMME Tamme de Withuurder Voorstraat 1011803266306v
WIT, TAMME Tamme de Witnaastligger ten zuiden Noordijs 141805267124r
WIT, TAMME Tamme de Witt, c.u.zilversmid (mr. -)huurder Voorstraat 711803266286r
WIT, TAMME Tamme de Wittnaastligger ten oosten Voorstraat 9918102693r
BARTLING, TAMME JANS Tamme Jans Bartlingwever (mr. bont-)verkoper Hoogstraat 19179226428v
JANS, TAMME Tamme Jansen , c.s.verkoper Schritsen 62168424229v
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper Nieuweburen 271714245208r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties , c.s.verkoper Noorderhaven 431715245231r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 171715245237v
HAANSTRA, Tammeerus Haanstraprocureur fiscaalverkoper ten oosten van Harlingen1746251128r
HANSES, Tanette Hansen , voor haar twee kinderenverkoper Jekelsteeg 1163323382v
, TANNEKE Tanneke Brunelsverkoper Brouwersstraat 111659237207r
ARENDS, TANNEKE Tanneke Aerns koper Anjelierstraat ZZ1614229220r
PIETERS, TANNEKE Tanneke Pieters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 916592388v
, TANNEKE Tanneken Bruyneelskoper voorhuis met een ledige plaats ten oostenBrouwersstraat 111641234140r
POPTA, TJERK dr. Tarquinius Poptakoper hof met bomen en plantenHofstraat ZZ1647235248r
POPTA, TJERK dr. Tarquinius Poptakoper huis met zomerkeukenNoorderhaven 1001651236160r
, TJERK Tarquinius Theodorihuurder Voorstraat ZZ1667239121ar
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaalkoper 1/2 huisVoorstraat 481664238241v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaalkoper koeschuurHofstraat ZZ166623955v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notarisgeniaarde koper Kerkpoortstraat 67166723994v
NANNES, TEETSKE Tatie Nannes verkoper Rommelhaven 2west162823245r
JANS, Taydts Jans verkoper Jekelsteeg 11604228430v
WIEBES, TEEKJE Tayke Wybes verkoper Bildtstraat 61770257157r
PIEKES, TEEKEin de saete van Teacke Pieckes gebruiker onbekend1605228449r
HESSELS, Teaeding Hessels koper huis, tuin, wagenhuis en paardenstalKarremanstraat 2168424228v
HESSELS, Teaeding Hessels huurder (p.j.)Karremanstraat 2168424228v
LAUTA, TEEKE Teake Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 761644235101r
LAUTA, TEEKE Teake Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 781644235101r
DOEKELES, TEEKEde weduwe van Teake Doeles naastligger ten zuiden Noorderhaven 101721246112r
LAUTA, TEEKE Tecke Lautanaastligger ten westen Zuiderhaven 351647235248v
HEINS, TEEKE Tecke Heins verkoper Vianen 2173124870r
SIETSES, TEEKE Tecke Sytses* smidnaastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord1657237118v
IEDES, vroedsman Teco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 171696243205r
GOSSES, TEEDE Tede Gosses , c.u.koper 1/2 huis alwaer het Vergulden Tafellaken uithangt, met een vrije gebruik van de steeg ten oostenZoutsloot 52het Vergulde Tafellaken1663238171v
GOSSES, TEEDE Tede Gosses bieder 1/2 huisZoutsloot 52het Vergulden Tafellaken166323817va
JORIS, TEEDE Tede Joris koopmankoper huisRommelhaven 241651236163v
JORIS, TEEDE Tede Joris naastligger ten oosten Zuiderstraat 171651236165v
SCHOTS, TEEDE JORIS Tede Joris Schotsnaastligger ten westen Rommelhaven 261652236218r
SIEMENS, TETJE Tedtie Symons koper Noorderhaven 16167124049r
IEDES, TEEKEvroedsman Teecke Ides Qolaerdtkoopmanverkoper Hoogstraat 391698243388r
RITSKES, TEEKE Teecke Ritskes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 691687242211v
AUKES, TIETJE Teed Auckes verkoper Schritsen 551651236166r
DIRKS, TEEDE Teede Dirx , c.u.wever (mr. -)koper huis en weefwinkelHofstraat ZZ172024682v
STEENSMA, TEEDE GERRITS Teede Gerrits Steensma, vrijgezelkoper huis en smidseRommelhaven 41723246164r
IEPES, TEEDE Teede Ipes , c.u.koper huisonbekend164823612r
JANS, TEEDE Teede Jans huurder (p.j.)Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
JANS, TEEDE Teede Jans huurder Herenknechtenkamerstraat 191784261177v
JORIS, TEEDE Teede Joris naastligger ten westen Noorderhaven 54166523926v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes timmerman (mr. -)koper huis, voormalige stokerijZoutsloot 131774258152v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes naastligger ten westen Zoutsloot 211775258196r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1633233101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten noorden buiten Harlingen1633233101r
TJEBBES, TEETSKE Teeds Tiebbes koper Lanen 121606228512v
BEIDSCHAT, TEETSKE Teedske Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 271782260234r
AUKES, Teedtsche Auckes koper onbekend1673240120r
AUKES, TEETSKE Teedtske Auckes verkoper Schritsen 261699243393r
HERES, TEETSE Teedze Heeres koper huisMolenpad 11784261243v
HERES, TEETSEde weduwe van Teedze Heeres naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 491807267297r
PLANTINGA, TEEKE Teeke Plantingacommies van de lands gemene middelenkoper huis en grondZuiderhaven 791806267191r
STEFANUS, TEEKE de erfgenamen van wijlen burgemeester Teeke Stephaniverkoper Zoutsloot 131774258152v
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanus, c.u.geniaarde koper Brouwersstraat 1173524977v
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanuswinkelierkoper huisNoorderhaven 311736249129v
STEFANUS, TEEKE Teeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Zuiderhaven 21799265187r
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Noorderhaven 581799265189r
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Noorderhaven 58achter1799265189r
STEFANUS, TEEKE Teeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Hofstraat 251801265288r
FOLKERTS, TEEKE Teeke Folkerts , c.u.huurder (p.j.)Vijver 8180826866v
JAKOBS, TEEKEwijlen Teeke Jacobs verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JANS, TEEKE Teeke Jans varensgezelkoper huisPoortje 111802266170v
JOHANNES, TEEKE Teeke Johannis naastligger ten westen Scheerstraat 61736249114r
PIETERS, TEEKE Teeke Pieters wever (bont-)koper huisZoutsloot 781734248333v
SIEDSES, TEEKE Teeke Sydses smideerdere eigenaar Zuiderhaven 171698243357r
SIETSES, TEEKE Teeke Sytses smidnaastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord1668239153r
SIETSES, TEEKE Teeke Sytses smid (mr. grof-)verkoper q.q. Voorstraat 8168724211va
TJERKS, TEEKE Teeke Tjerx , c.u.kousenbreier [staat: hoosbreider]koper huisAchterstraat ZZ1691242349v
IEDES, TEEKE Teeke Yddes naastligger ten noorden Herenwaltje 151687242177v
TOLSMA, TEEKELE Teekle S. Tolsmaverkoper van 1/2 Noorderhaven 57west17852623r
, Teets verkoper Both Apothekerstraat 15noord1651236152v
ANDRIES, TEETSKE Teets Andries koper Gardenierstraat159722844r
JELLES, TEETSKE Teets Jelles verkoper van 1/2 Rapenburg NZ1652236208r
JELLES, TEETSKE Teets Jelles verkoper Franekerpoort (gebied)1652236208v
FEDDES, TEETSKEwijlen meerderjarige vrijster Teetsche Feddes erflater Rozenstraat 2179826579r
ABRAHAMS, TEETSE Teetse Abrahams molenaar (hout-)koper Midlumerlaan175025280r
KLASES, TEETSKE Teetske Clases koper door niaar Grote Bredeplaats 131716245256v
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Teetske Clases Bontekoeverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks koper Drie Roemersteeg1635233177r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks verkoper Drie Roemersteeg1635233177r
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Teetske Everts Oosterbaankoper Noorderhaven 24170824575r
WIJNGAARD, TEETSKE PIETERSeen gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerdentoehaak Grote Ossenmarkt 211734248286v
WIJNGAARDEN, TEETSKE PIETERSeen gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerdentoehaak Grote Ossenmarkt 211734248286v
SWIERS, TEETSKE Teetske Sweerdts verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
VOS, TEETSKE SIETSES Teetske Sytses Vosverkoper van 6/12 Zuiderhaven ZZ1734248307r
ULBES, TEETSKEhet nagelaten weeskind van Teetske Ulbes verkoper Franekereind 16166923936va
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkerkoper huis en bakkerijBildtstraat 18176425689v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 817762594v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten westen Wortelstraat 817762594v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Teewis Jacobs Backerverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBSwijlen Teewis Jacobs Backerverkoper Hoogstraat 35178326165v
KLASES, TEIE Teie Claessen verkoper Franekereind 131659237216r
, TEEKE Teke schoolmeesternaastligger ten zuiden Vijverstraat 201691242349r
SIETSES, TEEKE Teke Sytses , c.u.smid (mr. -)koper kamerHondenstraat 141668239155r
TJERKS, TEEKE Teke Tjerx naastligger ten westen Karremanstraat 141695243121v
WIEBRENS, TEEKE Teke Wybbrants bakker (mr. -)koper huis en bakkerij erachterZuiderhaven 51667239106r
JANS, wijlen Telletie Jans verkoper Lanen 231690242324r
SIETSES, Teltie Sytses koper Achterstraat1646235231r
ARJENS, TAMME Temme Arjens bootsmanverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101703244201r
, THEOTARDUSingang van de hof en kamer van Teotardus Lantinghcommiesnaastligger ten oosten Rapenburg 121696243193r
BEERTS, TJEPKEwijlen Tepke Beerts koper Romastraat 51657237137r
, Tessingh karremannaastligger ten noorden Karremanstraat WZ1690242322v
, TETJEhet sterfhuis van wijlen Tet , en mede crediteurencrediteur (triumphant) ([staat: Tet Douwes weduwe])Droogstraat NZ1600228226v
ABES, TETJE Tet Abbes verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 81600228219r
ANSKES, TETJEde erfgenamen van wijlen Tet Ansckes naastligger ten noorden Jekelsteeg 11605228439v
AUKES, TETJE Tet Auckes koper Karremanstraat 24noord162823279r
JAKOBS, TETJEhun onmondige zuster Tet Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
JAKOBS, TETJE Tet Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 1081624230381r
JAKOBS, TETJE Tet Jacobs verkoper (gesuccumbeerde) Achterstraat ZZ162523188v
JELLES, TETJE Tet Jelles verkoper Droogstraat NZ161222975r
JOHANNES, TETJEwijlen Tet Johannes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 191603228380ar
LUITJENS, TETJE Tet Luytjes verkoper Zuiderhaven 13162523143v
TEEDES, TETJEwijlen Tet Tades verkoper onbekend1621230290r
UILKES, Tetgie Uilckes verkoper Achterstraat161122935v
UNIA, TETJE Teth Uniaverkoper Noordijs 2159722859v
ABES, TETJE Teth Abbes verkoper Schritsen NZ159722868r
ABES, TETJE Teth Abbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
ABES, TETJE Teth Abbes verkoper Zuiderstraat1599228136v
EEBES, TETJE Teth Aebes koper Zuiderstraat159722841r
ALBERTS, TETJE Teth Albes verkoper Sint Jacobstraat 81601228245v
ANSKES, TETJEde erfgename van Teth Ansckes uitdraagsternaastligger ten noorden Jekelsteeg 11604228430v
KLASES, TETJE Teth Claessen bewoner Voorstraat 31604228430r
KLASES, TETJEwijlen Teth Claessen verkoper Voorstraat 31604228430r
DOUWES, TETJE Teth Douwes koper Brouwersstraat 12zuid1602228288r
FOPPES, TETJE Teth Foppes koper Noorderhaven 15161222989v
GERLOFS, TETJE Teth Gerliffs verkoper Schritsen 60161723056v
, TETJE Teth Gerwarts koper Zeilmakersstraat 111629232114r
HESSELS, TETJE Teth Hessels koper ten noordoosten van Harlingen1606228505v
HETTES, TETJEde weeskinderen van wijlen Teth Hettes verkoper Zoutsloot 80163223345r
JAKOBS, TETJE Teth Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 541626231145r
JANS, TETJE Teth Jansen verkoper Oosterkeetstraat 316112297v
JELLES, TETJE Teth Jelles verkoper Hoogstraat 13161222974v
LIEPKES, TETJE Teth Lubckes koper Kerkpoortstraat NZ1600228193r
, TETJE Teth Wilcke crediteur (triumphant) Lanen 361600228233r
, TETJE Teth Wilcke crediteur (triumphant) Schritsen 271600228233r
SIPKES, Tethman Sipckes naastligger ten oosten Hoogstraat 331612229119v
SIPKES, Tethman Sipckes naastligger ten oosten Hoogstraat 331612229123r
SIPKES, Tethman Sipckes verkoper Franekereind 191615229278v
SIPKES, Tethman Sypckes verkoper Bildtpoort (gebied)1606228499r
REIDHORST, TETJE Tetie Reidhorstkoper Zuiderstraat 291753253112v
NANNES, TETJE Tetie Nannes koper Sint Jacobstraat162723229v
REINS, TETJE Tetie Reins koper Noorderhaven 100164323555v
, TETTEwijlen Tetje gestwijfnaastligger ten oosten Schritsen 471729247286v
WOPKENS, TETJE Tetje Wopkensverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
ABELS, TETJE Tetje Abelis koper Voorstraat 82169924422r
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 141729247220v
KLASES, TETJE Tetje Clases verkoper Brouwersstraat 231690242333r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Zeilmakersstraat 111774258178r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Bildtstraat 191780259236v
SIEDSES, TETJE Tetje Sydses verkoper Scheerstraat 3163723428v
TEEKES, TETJE Tetje Taekes verpachter grond Spinstraat ZZ173925019v
TEEKES, TETJE Tetje Taekes huurder Spinstraat ZZ173925019v
TIETES, TETJE Tetje Tates koper Kerkpad WZ1726246295r
WALINGS, TETJE Tetje Waalings koper Lanen 381784261137r
RUURDS, TETJE Tetjen Ruyrdts verkoper Nieuwstraat 381696243236r
HESSELS, TETJE Tetke Hessels koper Voorstraat NZ1601228257r
, TETJE Tetke Uuilckes koper Voorstraat 751612229111r
, TETJE Tetke Uuilckes koper Voorstraat 75achter1612229111r
, TETMANde keet van Tetman naastligger Oosterkeetstraat1599228160v
, TETMANde keet van Tetman naastligger Oosterkeetstraat1600228223v
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes , door wandel verkregeneerdere eigenaar Noordees (gebied)1599228183r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes aanhandelaar huis met vrije steeg noord- en westwaartsFranekereind 191600228192r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes aanhandelaar huis en schuurBildtpoort (gebied) NZ1602228310r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes naastligger ten westen Franekereind 211602228315r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes verwandelaar Franekereind 211602228315r
HESSELS, TEETSKE Tets Hessels verkoper Schritsen 38161222997v
JELTES, TEETSKE Tets Jeltis verkoper Droogstraat NZ1619230176v
GERRITS, TEETSKE Tetscke Gerryts koper Achterstraat NZ163723423r
KLASES, Tetsie Claes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211724246195v
ANDRIES, TEETSKEde crediteuren van Tetske Andries , mede voor hun kinderenverkoper Zuiderhaven 241704244239v
HENDRIKS, TEETSKE Tetske Hendriks van der Halverkoper Noorderhaven 881754253275r
HOBBES, TEETSKEwijlen Tetske Hobbes verkoper van 1/6, en als vader en wettige voorstander over zijn kinderen Brouwersstraat 14168224162va
STOFFELS, TEETSKE Tetske Stoffels verkoper van 1/4 Tiepelsteeg1759254247v
SWIERS, TEETSKE Tetske Sweerds verkoper van 1/3 Voorstraat 17oost16832423v
VOS, TEETSKE SIETSES Tetske Sytses Voswinkelierseverkoper Noorderhaven 1021758254153v
TEEDES, TETJE Tett Taedes koper Liemendijk161723081v
JANS, TETJE Tette Jans verkoper Schritsen 15achter1626231104r
FONGERS, TETTE Tetten Fongers naastligger ten noorden Brouwersstraat 7165623782r
, TETJE Tettie gestwijfnaastligger ten zuiden Lanen 58172024660v
BEIMA, TETJE Tettie Beimaverkoper Rommelhaven NZ1737249177v
BEIMA, TETJE Tettie Beimaverkoper Noorderkade 231742250213r
HOITINGA, TETJE Tettie Hoitinga, jongedochterkoper huisSchritsen 331680241102v
HOITINGA, TETJE wijlen Tettie Hoytingaerflater Lanen 44achter1702244139v
JORNA, TETJE Tettie Jornaverkoper Kleine Bredeplaats 1172824778r
ABELS, TETJE Tettie Abeles , voor haar dochterverkoper q.q. Voorstraat 821702244183v
ANDRIES, TETJE Tettie Andries koper Raamstraat 51697243279r
AUKES, TETJEhet huis bewoond door Tettie Auckes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1675240207r
KLASES, TETJE Tettie Claeses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211723246168v
KLASES, TETJE Tettie Claesses koper Kleine Kerkstraat 51659237221r
KLASES, TETJE Tettie Clases koper Brouwersstraat 2316782414r
KLASES, TETJE Tettie Clases verkoper Achterstraat 1417392508v
KORNELIS, TETJE Tettie Cornelis , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks koper Weverstraat ZZ1749251282v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks verkoper Weverstraat ZZ1751252138v
DIRKS, TETJE Tettie Dirx koper huis/kamerBoth Apothekerstraat 21721246120r
DOUWES, TETJEmedeverkoopster de bejaarde vrijster Tettie Douwes huurder Zeilmakersstraat 131741250160r
DOUWES, TETJE Tettie Douwes , bejaarde vrijsterverkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 131741250160r
DOUWES, TETJE Tettie Douwes koper Nieuwstraat 38175025261v
IEBELES, TETJE Tettie Ebeles winkelierkoper Kleine Kerkstraat 2169424379v
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper onbekend164923688r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper Hoogstraat NZ165623790v
FONGERS, TETJE Tettie Fongers verkoper Rapenburg1662238121r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper Moriaanstraat ZZ1663238184v
HILLEBRANDS, TETJE Tettie Hillebrants eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen168724210va
JAKOBS, TETJE Tettie Jacobs koper Lombardstraat 61698243387r
JANS, TETJE Tettie Jans koper provisioneel Kleine Bredeplaats 19167224012va
JOCHEMS, TETJE Tettie Jochums huurder (p.j.)Noorderhaven 2167924115ra
MARTENS, TETJE Tettie Martens koper Vissersstraat ZZ167824124v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagaanhandelaar Brouwersstraat 81738249274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagverwandelaar Brouwersstraat 101738249274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagkoper huisBrouwersstraat 817392504r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagverkoper Brouwersstraat 81743250289v
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds koper huisSchritsen 491726246250r
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds bewoners Schritsen 491726246250r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Poortje 11173424910v
PIERS, TETJE Tettie Piers naastligger ten noorden Poortje 131737249163r
PIERS, TETJE Tettie Piers verkoper Poortje 131737249163r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 3174025086r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 171746251158r
PIETERS, TETJE Tettie Pieters koper Lammert Warndersteeg 181799265136r
REINS, TETJE Tettie Reyns Rientiemakoper Liemendijk NZ1658237174v
ROELOFS, TETJE Tettie Roelofs koper Noorderhaven 22176725715r
ROELOFS, TETJE Tettie Roelofs koper Noorderhaven 22achter176725715r
SCHELTES, TETJE Tettie Scheltes koper Lanen 301674240153V
SIEDSES, TETJE Tettie Sydses koper Rommelhaven 151644235108v
TEEDES, TETJE Tettie Taedes koper Midlumerlaan NZ167024026r
, TETJEwijlen Tettie Wijnes erflater Noorderhaven 13168124134va
WIEBES, TETJE Tettie Wybes verkoper Hofstraat 181681241126v
WIJNANDS, TETJEde kinderen en erfgenamen van wijlen Tettie Wynnes verkoper Schritsen 451682241178v
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Droogstraat 23173424914r
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Grote Ossenmarkt 18174025096r
FONGERS, TETTE Tetting Fongers naastligger ten noorden Brouwersstraat 71652236192r
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Voorstraat 4816552374v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Voorstraat 8016552374v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Brouwersstraat 51658237250v
FONGERS, TETTEhet voorhuis van de verkoper, wijlen Tetting Fongers naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter1657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Brouwersstraat 5achter1657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Gardenierstraat 11657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Romastraat 11657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Romastraat ZZ1657237257v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter164323577v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat ZZ1650236132v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers , c.u.verkoper Zuiderplein 31650236143v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat ZZ1651236170v
KET, TETJE Tettje de Keth [staat: Deketh]koper Kleine Bredeplaats 141808268116v
KET, TETJE Tettje de Keth [staat: Deketh]koper Vijver 11808268116v
KET, TETJE Tettje de Keth [staat: Deketh]koper Kleine Bredeplaats 141808268116v
ALLES, TETJE Tettje Alles verkoper Nieuwstraat 311705244310v
KLASES, TETJE Tettje Claeses koper huisBrouwersstraat 231691242366v
KLASES, TETJE Tettje Clases naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje1710245116v
KLASES, TETJE Tettje Clases verkoper Bargebuurtspoortje1710245116v
DIRKS, TETJE Tettje Dirks huurder noordelijke bovenkamer (p.j.)Hoogstraat 53176425651r
FOPPES, TETJE Tettje Foppes koper Sint Jacobstraat 1717722584r
JAKOBS, TETJE Tettje Jacobs verkoper Voorstraat 261699243401v
LIEUWES, TETJE Tettje Lieuwes naastligger ten westen Klaverbladstraat 19172724717r
LIEUWES, TETJE Tettje Lieuwes verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 19172724717r
MARTENS, TETJE Tettje Martens , e.a.huurder Lanen 12178326118r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettje Martens Mesdagverkoper Zuiderhaven 11758254178r
OEGES, TETJE Tettje Oeges naastligger ten oosten Voorstraat 8217852615ra
OEGES, TETJE Tettje Oeges , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper Voorstraat ZZ1792264358r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper Noorderhaven 131756253254v
PIERS, TETJE Tettje Piers verkoper Noorderhaven 151765256109r
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Voorstraat 891765256119r
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Noordijs 11765256129v
PIERS, Tettje Piers naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131767256234v
PIERS, TETJE Tettje Piers winkeliersegeniaarde koper Lanen 17achter1767256241r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Lanen 17achter1767256241r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper huisBildtstraat 191769257138r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Zoutsloot 181774258187v
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten noorden Bildtstraat 211776258247r
PIERS, TETJE Tettje Piers Acringaverkoper Raamstraat 11784261161r
PIETERS, TETJE Tettje Pieters verkoper Molenpad 11774258191v
PIETERS, TETJE Tettje Pieters koper Noorderhaven 3180426751v
PIETERS, TETJE Tettje Pieters koper Noorderhaven 9180826884r
PIETERS, TETJE Tettje Pyters koper Molenpad 1176825739r
REINS, TETJE Tettje Reins Bientiemaverkoper Weverstraat166423826ra
REINS, TETJE Tettje Reyns verkoper Noorderhaven 1001651236160r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs koper Schritsen 5oost1762255159r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Schritsen 5oost176825757r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Noorderhaven 22177325877r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Noorderhaven 22achter177325877r
WALINGS, TETJE Tettje Walings verkoper Lanen 381790263264r
IEDES, TETJE Tettje Yddes koper Grote Ossenmarkt 181734248346r
IEDES, TETJE Tettje Yedes koper Lammert Warndersteeg 7180426788r
FONGERS, Tetty Fongers verkoper Vijverstraat1640234108r
JAKOBS, TETJE Tettye Jacobs koper Heiligeweg 231624230388v
FOLKERTS, TEEUWISwijlen Teuis Folckerts verkoper Schritsen 521620230232v
BOUWMAN, TEUNTJE Teune Bouwmanverkoper Nieuwstraat OZ178326163r
KOSTER, TEUNIS Teunes L. Costernaastligger ten westen Rinnertspijp 8178326144v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunes Norberhuiskoperslager (mr. -)koper huisVoorstraat 5178326162r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunes Norbruiskoperslager (mr. -)verkoper Rozengracht 181800265251r
JAKOBS, TEUNIS Teunes Jacobs , n.u.naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 16178326134r
, TEUNISde kamer van Teunis ketellappernaastligger ten westen Weverstraat NZ1650236117v
, TEUNIS Teunis molenaarnaastligger ten oosten Rapenburg ZZ166623938r
, TEUNIS Teunis Beydschatkoper stal en wagenhuisNieuwstraat 101806267250r
, TEUNIS Teunis Beydschatkoper stal en wagenhuisNieuwstraat 121806267250r
BLOK, TEUNIS Teunis Blokkoper pakhuisHavenplein 18west1763255227r
BLOK, TEUNIS pakhuis van Teunis Blokkoopmannaastligger ten oosten Havenplein 16176525698v
BLOK, TEUNIS Teunis Blokkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 51765256106v
BLOK, TEUNIS Teunis Bloknaastligger ten westen Havenplein 18oost1766256226r
BLOK, TEUNIS Teunis Bloknaastligger ten westen Havenplein 18oost176825758v
, TEUNIS Teunis ter Breuilverkoper q.q. Lanen 69175325370v
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Costernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178326186r
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Costernaastligger ten westen Rinnertspijp 81784261173v
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Costerslager (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 291803266271r
KOSTER, TEUNIS Teunis Kosternaastligger ten zuiden Noorderhaven 32180126624r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoper van 1/4 Noorderhaven 791751252154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoper van 1/4 Droogstraat 271751252154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoper van 1/4 Noorderhaven 831751252154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leynaastligger ten noorden Schritsen 51west1752252189r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leynaastligger ten westen Lanen 621752252206v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leynaastligger ten westen Lanen 621754253190v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leyhuurder Zoutsloot 70175725460v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leyhuurder Herenwaltje 10175725460v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmanverkoper Noordijs 211766256161v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmanverkoper Rozengracht 61766256161v
LEI, TEUNIS Heer Teunis van der Leykoopmankoper op redemptie heerlijk huis en tuinZuiderhaven 791766256164v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Raamstraat 81766256221v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 621769257136r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmankoper van 1/3 huis, tuin, pakhuis en stal (de koper is verplicht tot leverantie van het ijzer tot het oorlogschip alhier thans gemaakt wordende)Voorstraat 871771257184r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmankoper van 1/3 woningRommelhaven 161771257184r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmankoper woningRommelhaven 141771257185v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 141771257185v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmankoper huis en schuureNoorderhaven 931771257216r
, TEUNISwijlen Teunis van Lobbessonverkoper Rapenburg ZZ166123892v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruishuurder Voorstraat 72177625925r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper huisBargebuurtspoortje WZ1785261291r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper westelijke van drie huizenBildtpoort (gebied)178626279v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper boomgaard en zomerhuisjeRozengracht 181788262290r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruisnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 221788262291v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper Lanen 371788262293r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruisnaastligger ten oosten Rozengracht 161788262295v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruisnaastligger ten westen Rozengracht 201788262306v
NORBERHUIS, TEUNIS vroedsman Teunis Norbruiskoper huisMolenpad 61791263369r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper huis, tuintje en bleekveldLanen 451800265227r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 31810269112v
, TEUNIS Teunis van Rekkennaastligger ten noorden Rozengracht 191753253127r
ROSENDAL, TEUNIS wijlen Teunis Rosendalwever (mr. bont-)verkoper Liemendijk OZ176825778v
VELDE, TEUNIS Teunis ten Veldehuurder 2e achterste woning (p.j.)Romastraat1781260138r
VELDE, TEUNIS Teunis te Veldehuurder Vianen1786262127r
, TEUNIS Teunis Weslingverkoper q.q. Lanen 69175325370v
, TEUNIS Teunis Weslingnaastligger ten westen Hofstraat 2017562543v
, TEUNIS Teunis Weslingsbontrederverkoper Heiligeweg 261741250159v
, TEUNIS Teunis Weslinkbontreder en winkelierverkoper Both Apothekerstraat 11754253138v
WESSELING, TEUNIS Teunis Wesselingkoopmankoper Hofstraat ZZ175625420v
ARENDS, TEUNIS Teunis Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
AGES, TEUNISde weduwe van Teunis Ages huurder (p.j.)Rozemarijnstraat 31806267251r
ALBERTS, TEUNIS Teunis Alberts adelborst compagnie kapitein Johan van Roordaverkoper q.q. Romastraat 81654236270r
ANDRIES, TEUNIS Teunis Andries koper twee kamers onder 1 dakKerkpoortstraat ZZ166623942v
ANTONIUS, TEUNIS Teunis Anthoni schipper (groot-)koper huisNoorderhaven 261770257152v
ANTONIUS, TEUNISde weduwe van Teunis Anthony naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
ANTONIUS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Teunis Anthony naastligger ten oosten Noorderhaven 241782260244r
ANTONIUS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Teunis Anthony naastligger ten zuiden Noorderhaven 241782260244r
ANTONIUS, TEUNISwijlen Teunis Anthony erflater Noorderhaven 261782260314v
ARJENS, TEUNIS Teunis Arjens verkoper Droogstraat 571697243306r
ARJENS, TEUNIS Teunis Arjens , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 951762255150v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, jongman veniam aetatiskoper door niaar huis met touwwinkel, en hofNoorderhaven 241741250148v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Bloknaastligger ten zuiden Noorderhaven 261741250158v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Bloknaastligger ten westen Noorderhaven 261741250158v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blokkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 241754253141v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 881754253275r
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, c.u.huurder (p.j.)Havenplein 281762255124v
KLASES, TEUNIS Teunis Clasen schipper (galjoot-)naastligger ten oosten Havenplein 101687242196v
KLASES, TEUNIS Teunis Clases huurder zuid boven (p.w.)Hoogstraat 53176425670v
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschat, zoon van de koperkoper Hoogstraat 251782260236r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschatkoper huis en grondNieuwstraat 13180426749r
DANIELS, TEUNIS Teunis Daniels , c.u.bewoner Hoogstraat 21177225818r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites naastligger ten noorden Voorstraat 79169124224va
FEITES, TEUNIS Teunis Feites , c.u.verkoper Rommelhaven 4een_achter1710245107r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites huurder (p.j.)Rommelhaven 4een_achter1721246106r
FOLKERTS, TEUNIS Teunis Folckerts naastligger ten westen Schritsen 541618230126v
FOLKERTS, TEUNISwijlen Teunis Folckerts naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27162423110r
FOPPES, TEUNIS Teunis Foppes koper kamerZoutsloot 211661238118v
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes koper Brouwersstraat 12zuid1689242272v
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
FOPPES, TEUNISde kinderen en erfgenamen van wijlen Teunis Foppes , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 41712245180v
FOPPES, TEUNISde kinderen en erfgenamen van wijlen Teunis Foppes , c.u.verkoper Zuiderhaven 331712245180v
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes erflater Lanen 7317432513r
FRANSES, TEUNIS Teunis Fransen metselaarkoper huisAchterstraat ZZ1730247358v
FRANSES, TEUNISde weduwe van Teunis Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 991741250201v
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts chirurgijn (mr. -)huurder Noorderhaven 381695243179r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westerovenchirurgijn (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 141698243384r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westerovenkoopmannaastligger ten oosten Hondenstraat 141703244227r
GERRITS, TEUNIS Teunis Gerrits verkoper Noorderhaven 114173124855r
IENTES, TEUNIS Teunis Intes verkoper Hoogstraat 511629232112v
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Noorderhaven 1051657237263v
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Droogstraat 181657237263v
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Karremanstraat 301657237263v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs , c.u.koper huis met een weefwinkel erin en een hof ten zuidenGrote Kerkstraat 3416422352r
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs , c.u.verkoper Both Apothekerstraat 916422352v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 691653236245v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 69165623766r
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs schoenmakerverkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 791751252129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Droogstraat 271751252129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 831751252129r
JANS, TEUNIS Teunis Jans verkoper q.q. Sint Jacobstraat 7163123337v
JANS, TEUNISwoning en weefwinkel gekocht door Teunis Jans naastligger ten oosten Liemendijk NZ1793264112r
JANS, TEUNIS Teunis Jans wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelLiemendijk1793264113v
JANS, TEUNIS Teunis Jans wever (mr. bont-)huurder voor 1 jaar (p.j.)Liemendijk1793264113v
JANS, TEUNIS Teunis Jans naastligger ten westen Liemendijk1793264123v
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen koper Droogstraat NZ168424225v
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen verkoper van 1/2 Nieuweburen 271758254135r
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen koemelkerverkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
JANS, TEUNIS Teunis Jansen huurder voor 1 jaar (p.j.)Kerkpoortstraat 2717602556v
JANS, TEUNIS Teunis Janz , c.u.huurder beneden (p.j.)Kruisstraat 10oost1755253211r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Leykoopmankoper 2/3 pakhuisRozengracht 61738249351r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Leykoopmanverkoper van 1/3 Lanen 7317432513r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Leykoopmankoper huisWilliam Boothstraat 41753253117v
JELLES, TEUNIS Teunis Jelles blauwververkoper huisRozemarijnstraat 31737249220r
JELLES, TEUNISde erfgenamen van wijlen Teunis Jelles naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 11746251155v
IEPES, TEUNIS Teunis Jeppes , c.u.timmerman (mr. huis-)koper huisLanen 631712245168v
, TEUNISschepen Teunis Kerse den Uilverkoper Noorderhaven 114173124855r
LOURENS, TEUNIS Teunis Lourens naastligger ten westen Rinnertspijp 101795264244v
KOSTER, TEUNIS LOURENS Teunis Lourens Kosternaastligger ten westen Grote Bredeplaats 31179826598v
LOUWS, TEUNIS Teunis Louwes koper huis en 2 schurenKerkpoortstraat 201689242282r
LOUWS, TEUNIS Teunis Louws , c.u.aanhandelaar paardestal (p.j.)Rapenburg ZZ169924413r
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles koper woningVijverstraat 171796264315r
LIEKELES, TEUNISkoper Teunis Lykles naastligger ten westen Vijverstraat 171796264315r
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles verkoper Vijverstraat 131799265130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles verkoper Vijverstraat 151799265130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles verkoper Vijverstraat 171799265130v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens naastligger ten westen Droogstraat 20oost165523730r
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u.verkoper Droogstraat 53166023830v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u.verkoper Droogstraat 20west166023832v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens* molenaar [staat: meelcker]naastligger ten westen Droogstraat 55tuin1662238137v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s.naastligger Rapenburg1664238229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s.verkoper van 1/2 Rapenburg1664238229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens molenaarnaastligger ten oosten Rapenburg ZZ166623954v
MEINERTS, TEUNIS Teunis Meinderts naastligger ten oosten Hofstraat 351722246130r
MELCHERTS, TEUNIS Teunis Melchers naastligger ten oosten Droogstraat 511659237243r
WAYER, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Teunis Simens de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord163823449v
SIEMENS, TEUNIS Teunis Symons naastligger ten westen Schritsen 361630232116v1
SIEMENS, TEUNIS Teunis Symons naastligger ten zuiden Schritsen 32163123328r
TEEKES, TEUNIS Teunis Tackes , voor zichverkoper Zoutsloot1630232130v
TJERKS, TEUNIS Teunis Tjerks koper Zoutsloot NZ1757254107v
TJERKS, TEUNIS Teunis Tjerks verkoper Bargebuurt176025530v
, TEUNIS Teunis Weslings geniaarde koper Tiepelsteeg173925063r
WESSELS, TEUNIS Teunis Wessels wever (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 281736249151r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.koper twee kamers met hof, tuin en planten ten oosten en noordenGardenierstraat 111641234154v
DALEN, TEUNIS WILLEMSde tuin van Teunis Willems van Dalennaastligger ten zuiden Schritsen ZZ1641234155v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalennaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ164223510r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.koper het noorderdeel van het Butterkeet groot ca. 1 pm (waarop de kopers een Fulmolen hebben staan)ten zuidoosten van Harlingen OZ1644235123v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.zeemtouwerverkoper onbekend1651236148r
DALEN, TEUNIS WILLEMSde tuin van Teunis Willems van Dalennaastligger ten zuiden Heiligeweg 14165523738r
DALEN, TEUNIS WILLEMSwijlen Teunis Willems van Dalenverkoper Kerkpoortstraat1658237171v
DALEN, TEUNIS WILLEMSde hof van Teunis Willems van Dalennaastligger ten zuiden Weverstraat1659237199r
VRIES, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems de Vrieswagenmakerkoper huis en wagenmakerijHoogstraat 40181026946r
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelierkoper woningRapenburg NZ17392509v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters , c.u.naastligger ten oosten Rapenburg NZ17392509v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelierverkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters naastligger ten westen Rapenburg 6west174325115v
WOUTERS, TEUNISwijlen Teunis Wouters koper Kerkpoortstraat 181752252236r
WIEGERS, TEUNIS Teunis Wygers verkoper Droogstraat 91657237131v
, TEUNTJE Teuntie naastligger ten zuiden Karremanstraat 23169424380v
KLASES, TEUNTJE Teuntie Claessen , bejaarde dochterverkoper van 1/2 Noorderhaven 971697243271v
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Brouwersstraat 1616312335r
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Brouwersstraat 16163223372r
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Zoutsloot ZZ164323560v
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Voorstraat 27166123872v
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dircks koper Noorderhaven 481629232108r
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dirks koper Lanen 41751252122r
FEDDES, TEUNTJEhet huis van Teuntie Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 93164023498v
FEITES, TEUNTJE Teuntie Feites koper door niaar huis met een schuur of paardenstal erachter met een steeg vanuit de schuur oostwaarts lopend naar de straatSint Jacobstraat 11698243341r
HESSELS, TEUNTJE Teuntie Hessels koper Grote Ossenmarkt 18174025096r
HUBERTS, TEUNTJE Teuntie Huiberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 171698243357r
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Simons koper onbekend168524296r
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Symens geniaarde koper Zuiderhaven 711691242365r
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Symons , jongedochterkoper (requirant) Zuiderhaven 791676240242v
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Symons verkoper Heiligeweg 561676240242v
TEUNIS, TEUNTJE Teuntie Teunis koper onbekend170024473v
WIEGERS, TEUNTJE Teuntie Wiggerts koper Rapenburg168424237v
, TEUNTJE Teuntje Barmandkoper Vijverstraat 8176825770v
, TEUNTJE Teuntje Barmondkoper Kleine Bredeplaats 71765256105r
HUBERTS, TEUNTJE Teuntje Huiberts koper Zuiderhaven 1516652394r
HUBERTS, TEUNTJE Teuntje Huiberts naastligger ten westen Hondenstraat 21704244247v
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/6 Rozengracht 21769257124v
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 4178326154v
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 6178326154v
MINNES, TEUNTJE Teuntje Minnes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11762255152v
, TEUNTJE Teuntye Teunnes koper door niaar Anjelierstraat 81783261113r
FOLKERTS, TEEUWISde nagelaten weeskinderen van wijlen Teus Folckerts verkoper Roeperssteeg OZ1622230296r
PIETERS, wijlen Teuus Pyters erflater ten noorden van Harlingen1627231161v
JAKOBS, TEEUWIS Teves Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 981759254242v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Tevis Jacobs Bakkerverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
, TEEUWIS Tewes Groeneschreyverkoper Voorstraat 451780259276r
JANS, TEEUWIS Tewes Janssen verkoper Liemendijk163723432v
JAKOBS, TEEUWIS Tewis Jacobs naastligger ten oosten Wortelstraat 61774258141v
HILARIDES, TEIE Teye Hilarideskoperslager (mr. -)verkoper q.q. Anjelierstraat 181791263351r
HILARIUS, TEIE Teye Hilariuskoperslager (mr. -)koper Heiligeweg 361782260164v
HILARIUS, TEIE Teye Hilariuskoperslager (mr. -)verkoper van 1/4 Heiligeweg 361793264108v
HILARIUS, TEIE Teye Hilarius, c.u.huurder Kleine Bredeplaats 11795264286v
PIETERS, TEIE Teye Pyters , c.soc.schipper (wijd-)huurder Lanen 85oost169224225va
PIETERS, TEIE Teye Pytters , c.soc.schipper (wijd-)huurder voor 1 jaar (p.j.)Lanen 85oost1691242339v
PIETERS, TEIE Teye Pytters schipper (wijd-)verkoper Scheffersplein OZ169124221va
RUURDS, TEIE Teye Ruirds huurder Kerkpoortstraat 27tuin1696243227v
RUURDS, TEIE Teye Ruirds bewoner Kerkpoortstraat 291706244322v
SIPKES, TEIEhet huis van wijlen Teye Sipkes naastligger ten oosten Comediesteeg 61646235225r
STEFFENS, TEIE Teye Steffens , c.u.koper huisKerkpoortstraat 2167124043v
THOMAS, TEIE Teye Thomas , pro se en q.q.verkoper Brouwersstraat 131635233177v
BECHIUS, T. de erfgenamen van wijlen burgemeester dr. Th. Bechiusnaastligger ten oosten Noorderhaven 741702244143v
STANSIUS, T. Th. Stansiusnaastligger ten oosten Noorderhaven 8816992446v
STANSIUS, T. landerijen van Th. Stantiusnaastligger ten noorden Franekertrekvaart 13170024439r
STANSIUS, T. de bleeksloot van Th. Stantiusnaastligger ten noorden Noorderkade 1170024447r
STANSIUS, T. Th. Stantiusnaastligger ten oosten Noorderhaven 88achter1702244142v
WESTERHUIS, T. Th. Westerhuiskoopmannaastligger ten westen Voorstraat 92180426775r
ANDREAE, TAMARA Thamara Margareta Andreeverkoper Scheffersplein 251778259113v
STANSIUS, THEODORUS Thedorus Stansiusequipagemeester Admiraliteit in Frieslandkoper paardenstallingZuiderhaven ZZ169924410r
STANSIUS, THEODORUS Thedorus Stansiushuurder Zuiderhaven ZZ169924410r
GERRITS, Theod. Gerryts Schoöhuisverkoper Hoogstraat 43178326175r
LANTING, THEOTARDUS Theodardus Lantingcommiesnaastligger ten oosten Heiligeweg 5170024471v
STANSIUS, THEODORA Theodora Mauritia Stantiusverkoper Noorderhaven 88oost1734248347v
STANSIUS, THEODORA Theodora Mauritia Stantiusverkoper van 1/3 Voorstraat 4317342491r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris van Crytenburgmedicinae doctorkoper huis en hof met ringmuurKerkpad 16173124859v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris Crytenburghmedicinae doctorverkoper van 1/5 Kerkpad WZ170024484v
HILLEBRANDS, sr Theodoro Hilbrandts secretarisverkoper ten noordoosten van Harlingen1661238114r
STANSIUS, Theodorous Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Werfpad 91695243176r
BINSONIDES, THEODORUS oud burgervaandrig Theodorus Bensonidesverkoper Kerkpad WZ1734248304v
BINSONIDES, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Binsonides, c.u.bakker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 281717245303v
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonides, c.u.bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 281721246105r
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonideskoper Vianen ZZ172824792r
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus van Bruinsveltsecretaris provinciale rekenkamer Stadt en Landeverkoper Zuiderhaven 481698243356v
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus Bruinsveltsecretaris rekenkamer Groningenverwandelaar Brouwersstraat 91703244220v
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus Bruinsveltsecretaris rekenkamer Groningenaanhandelaar 1/2 van 14 pm greidlandNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
, THEODORUS Theodorus Crijtenburghmedicinae doctornaastligger ten noorden Kerkpad 281698243389v
, THEODORUS Theodorus Crijtenburghmedicinae doctorverkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
, THEODORUSwijlen dr. Theodorus van Crytenborgherflater Kerkpad 161737249195r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburgmedicinae doctorkoper huis en alle losse en vaste goederenZuiderhaven 571723246181v
KRIJTENBURG, THEODORUS de koper Theodorus Crytenburgmedicinae doctornaastligger ten westen Zuiderhaven 571723246181v
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburggeniaarde koper Voorstraat 831724246210r
KRIJTENBURG, THEODORUS de erfgenamen van wijlen dr. Theodorus Crytenburgnaastligger ten zuiden Schritsen 141738249290r
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburgmedicinae doctorkoper Ooievaarsteeg1745251110r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus van Crytenburgmedicinae doctorkoper Nieuwstraat 34achter1745251111r
KRIJTENBURG, THEODORUS wijlen dr. Theodorus Crytenburgkoper Ooievaarsteeg1746251118v
KRIJTENBURG, THEODORUS wijlen dr. Theodorus Crytenburgverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburghkoopmankoper huis met vrije uitgang in de Jan RuurdstraatZuiderhaven 55172024681r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburghmedicinae doctorkoper huisVijver 21726246257v
EISMA, THEODORUS Theodorus Eysmaluitenant van een compagnie soldatenverkoper Grote Kerkstraat 30achter167124053v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper Franekereind 9164823616r
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghverkoper q.q. Zuiderhaven 81658237157v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. Voorstraat 591657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. Klaverbladstraat 191657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. onbekend1657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. Zoutsloot NZ1657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. Moriaanstraat 121657237255v
HILLEBRANDS, THEODORUS Theodorus Hillebrantsverkoper ten noordoosten van Harlingen166023849v
, THEODORUS Theodorus Hugengoudsmid (mr. -)koper hof met zomerhuisHofstraat 12a1694243116r
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)koper huis alwaer de Vergulden Engel uithanght, met plaats en loodsVoorstraat 29de Vergulde Engel1698243372v
, THEODORUS Theodorus Hugen, c.u.zilversmid (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 291698243372v
, THEODORUS Theodorus Hugen, c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 721702244169v
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)koper 1/6 huis alwaar de Vergulden Engel uitgangtVoorstraat 29de Vergulde Engel1706244336r
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)eigenaar van 1/2 Voorstraat 291706244336r
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)bewoner Voorstraat 291706244336r
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)koper 1/6 huis alwaar de Vergulden Engel uithangtVoorstraat 29de Vergulde Engel170724524v
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)eigenaar van 4/6 Voorstraat 29170724524v
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)bewoner Voorstraat 29170724524v
HUIGENS, THEODORUS Theodorus Hugenszilversmid (mr. -)koper van 1/6 1/6 huis daar de Vergulden Engel uithangtVoorstraat 29de vergulde Engel1711245160r
HUIGENS, THEODORUS Theodorus Hugenszilversmid (mr. -)eigenaar van 5/6 Voorstraat 291711245160r
HUIGENS, THEODORUS Theodorus Hugenszilversmid (mr. -)bewoner Voorstraat 291711245160r
KET, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Kethontvanger boelgoederenkoper 1/2 huis en hofNoordijs 17165523750r
KET, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Kethontvanger boelgoedereneigenaar van 1/2 Noordijs 17165523750r
KET, THEODORUS Theodorus Kethverkoper q.q. Liemendijk NZ1658237172av
KET, THEODORUS burgemeester Theodorus Kethverkoper buiten Harlingen1658237173ar
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Kethontvanger van de boelgoederenkoper huis, brouwerij, mouterij en turfhuisLanen 36166723991r
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Kethontvanger van de boelgoederenkoper huis, brouwerij, mouterij en turfhuisSchritsen 27166723991r
, THEODORUS Theodorus van Krytenburgmedicinae doctorverkoper Vijver 21732248170v
, THEODORUSdr. Theodorus Krytenburgkoper Scheffersplein OZ1746251119r
, THEODORUSdr. Theodorus Krytenburgkoper Scheffersplein OZ1746251119r
PALUDANUS, THEODORUS Theodorus Paludanuspredikantkoper huisBrouwersstraat 13167224077r
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumusnotaris en hypodidascalusverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141698243384r
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumusnotaris en hypodidascalusverkoper Heiligeweg 661698243385r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiuskoper tichelwerk met huis en loods en verdere toebehorenten noorden van Harlingen1662238135v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusraad Admiraliteitkoper hof met vruchtbomen, prieel en bloemenKerkpad WZ167224096r
STANSIUS, THEODORUS gedeputeerde staat van Friesland en oud burgemeester Theodorus Stansiuskoper gang of steeg met een klein plaatsje daarachterHofstraat 29achter1674240155v
STANSIUS, THEODORUS de hof van Theodorus Stansiusnaastligger ten oosten Hofstraat 29achter1674240155v
STANSIUS, THEODORUS de hof van Theodorus Stansiusnaastligger ten zuiden Hofstraat 29achter1674240155v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiuslid Gedeputeerde Staten van Frieslandnaastligger ten oosten Noorderhaven 88167524026va
STANSIUS, THEODORUS Burgemeester Theodorus Stansiusverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024195r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusverkoper q.q. Wasbleek1680241103v
STANSIUS, THEODORUS Burgemeester Theodorus Stansiusgecommitteerde crediteur en ten zuiden van Harlingen1680241104r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusverkoper q.q. Prinsenstraat 21681241139r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiusverkoper Kerkpad WZ1681241152v
STANSIUS, THEODORUS oud Gedeputeerde Staat van Friesland Theodorus Stansiussecretaris van Harlingennaastligger ten oosten Noorderhaven 88168424226v
STANSIUS, THEODORUS geduputeerde staat Theodorus Stansiussecretariskoper door niaar 7 pm land ([voor de vier percelen in deze akte])ten oosten van Harlingen1686242118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1686242118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiussecretariskoper door niaar 14 pm vergraven land ([voor de vier percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen1686242118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiussecretariskoper door niaar grondpacht van 28-00-00 CG ([voor de vier percelen in deze akte])ten oosten van Harlingen1686242118r
STANSIUS, THEODORUS gecommitteerde Staten Generaal der Verenigde Nederlanden Theodorus Stansiusverkoper Noorderkade 11688242242r
STANSIUS, THEODORUS gecommitteerde van Friesland en secretaris van Harlingen Theodorus Stansiusverkoper ten oosten van Harlingen1688242243v
STANSIUS, THEODORUS oud burgemeester en raad Admiraliteit in Friesland Theodorus Stansius, q.q.koper q.q. Zuiderhaven ZZ1688242248v
STANSIUS, THEODORUS landen vanouds de Spycker genaamd, van Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Franekertrekvaart1692242383r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiuskoper hof met een groot zomerhuis, kamertje er boven en een lange galerieRozengracht 13169324325v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiuskoper grondpacht van 4-00-00 CG voor een hofRozengracht 9169424399v
STANSIUS, THEODORUS grondpacht uit de hof van de koper burgemeester Theodorus Stansiuseigenaar perceel Rozengracht 9169424399v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester en gedeputeerde staat van Friesland de heer Theodorus Stansiuskoper door niaar hof met prieel en kamerRozengracht 91694243111v
STANSIUS, THEODORUS de hof van de heer Theodorus Stansiusnaastligger ten oosten Rozengracht 7oost1696243237v
STANSIUS, THEODORUS de hof van de heer Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Rozengracht 7oost1696243237v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester en oud gedeputeerde heer Theodorus Stansiusverkoper Hofstraat 161697243326r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester en oud gedeputeerde Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131697243329v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ169924432r
STANSIUS, THEODORUS de heer Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131705244292r
STANSIUS, THEODORUS de erfgenamen van wijlen Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131706244342v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stantiussecretaris van de stad Harlingenverkoper Noorderhaven 951683241239v
STANSIUS, THEODORUS de erfgenamen van wijlen Theodorus Stantiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131706244341v
STANSIUS, THEODORUS de erfgenamen van wijlen Theodorus Stantiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131706244345r
WOMELIUS, THEODORUS ds. Theodorus Vomeliuspredikantverkoper van 1/2 Gardenierstraat 11170024486r
WOMELIUS, THEODORUS ds. Theodorus Vomeliuspredikantverkoper van 1/2 Voorstraat 69170124489r
WOMELIUS, THEODORUS ds. Theodorus Vomeliuspredikantverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 18170124491v
ELINGS, THEODORUS Theodorus Johannes Elens verkoper Sint Jacobstraat 41630232142v
HUIGS, THEODORUSde hof van Theodorus Huigens naastligger ten oosten Hofstraat 161701244110r
PIETERS, THEODORUS Theodorus Petri notaris, landmeter, wijnrooier en klerk ter secretariekoper van 1/2 Heiligeweg 661686242157v
PIETERS, THEODORUSde erfgenamen van wijlen Theodorus Petri notariskoper huisVijver 61691242368v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgervaandrig Theodorus Theodori Posthumushuurder Grote Bredeplaats 1016782414ra
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusnotaris en 1e gezworen klerk ter secretariekoper van 1/2 huisHeiligeweg 661686242157v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusklerk (eerste gezworen -)koper huisKleine Bredeplaats 141689242294r
WOMELIUS, ds. Theodory Vomeliuspredikantverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16170924595r
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten oosten Heiligeweg 51674240149r
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnotariskoper hof met bomen en planten met een fraaie kamer daarachter ten noordenRapenburg ZZ1676240238v
, THEOTARDUS Theotardus Lantinghnaastligger ten oosten Heiligeweg 5167224015ra
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg 9167924152r
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg NZ167924152r
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten westen Rapenburg ZZ1682241200r
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghverkoper q.q. Grote Kerkstraat 16168224150ra
, THEOTARDUS Theotardus Lantinghkolonelnaastligger ten oosten Rapenburg 12tuin1687242187v
, THEOTARDUSde tuin van burgerkolonel Theotardus Lantinghnaastligger ten oosten Rapenburg 12tuin1690242327r
, THEOTARDUSwijlen Theotardus Lantinghcommiesverkoper Rapenburg 161701244117v
SLOTERDIJK, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Sloterdijcknaastligger ten oosten Zuiderhaven 77oost168024122ra
SLOTERDIJK, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Sloterdijckkoper kamer ([staat: 8 zilveren ducatons])onbekend168524296r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS de hof van Theotardus Sloterdijcknaastligger ten zuiden onbekend168524296r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS de hof van Theotardus Sloterdijcknaastligger ten westen onbekend168524296r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Sloterdijckgeniaarde koper Zuiderhaven 711691242365r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS oud hopman Theotardus Sloterdijknaastligger ten noorden Brouwersstraat 5169924430r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS oud burgerkolonel Theotardus Sloterdijkkoopmannaastligger ten westen Brouwersstraat 281703244202r
SLUIS, THEOTARDUS wijlen dr. Theotardus van der Sluisverkoper Hofstraat 311696243199r
SLUIS, THEOTARDUS wijlen dr. Theotardus van der Sluisadvocaatverkoper Hofstraat 331696243199v
SLUIS, THEOTARDUS de erfgenamen van wijlen Theotardus van der Sluisnaastligger ten westen Voorstraat 56west16992449v
SLUIS, THEOTARDUS dr. Theotardus van der Sluysadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Raamstraat 6noord168524274r
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluysadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Voorstraat 25168524283v
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluysadvocaatverkoper van 1/2 Noorderhaven 68168524284v
HENDRIKS, TETJE Theth Hendricks verkoper William Boothstraat 11599228161v
, TEUNIS Theunes Norberusnaastligger ten westen Rozengracht 201800265214r
FOPPES, TEUNIS Theunes Foppes koopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1683241255r
LOUWS, TEUNIS Theunes Louws naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 221699243401r
, TEUNIS Theunis pottenbakkernaastligger ten oosten Herenwaltje159822876r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschathuurder Nieuwstraat 131809268194r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschatverkoper Nieuwstraat 131809268194r
BEVA, TEUNIS Theunis Bevahuurder Lammert Warndersteeg 16177725982v
BLEKER, TEUNIS burgervaandrig Theunis Bleekerverkoper en administrator van Rapenburg 121729247274v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u.koopmanhuurder deel (p.j.)Havenplein 281752252187v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u.koopmanhuurder deel (p.j.)Zuiderhaven 21752252187v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u.koopmanhuurder deel (p.j.)Zuiderhaven 41752252187v
BLOK, TEUNIS Theunis Blocknaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 21175325368r
BLOK, TEUNIS Theunis Bloknaastligger ten westen Havenplein 18oost177325898r
BLOK, TEUNIS wijlen zijn broeder Theunis Blokkoopmanerflater Havenplein 18west1774258166r
HESSELING, TEUNIS Theunis Heslingwever (mr. bont-)bewoner (p.j.)Hofstraat 411773258111v
, TEUNISwijlen Theunis Holtingekoper Rapenburg1658237170v
LEI, TEUNIS Theunis van der Leynaastligger ten zuiden Noordijs 131751252178v
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmanverkoper van 9/128 Noorderhaven 791763255238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmanverkoper van 9/128 Noorderhaven 811763255238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmanverkoper van 9/128 Zoutsloot 261763255238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmanverkoper van 9/128 Noorderhaven 831763255238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 711774258143r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoper huisRommelhaven 18twee_achter177625919v
, TEUNIS Theunis Noberhuiskoperslager (mr. -)huurder Heiligeweg 81784261214v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper huis alwaar het Blind Esel uithangtVoorstraat 72het Blind Esel1775258238r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis, c.u.huurder beneden (p.j.)Heiligeweg 81779259164r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper woningZuiderbolwerk1787262188v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper van 1/2 Achterstraat1787262199v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)naastligger ten oosten Achterstraat1787262199v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper van 1/2 Achterstraat1787262201r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat1787262201r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoper van 1/2 Weverstraat1787262203v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruisnaastligger ten oosten Molenpad 41806267272r
RECHTER, TEUNIS Theunis Rechternaastligger ten oosten Liemendijk NZ1675240181r
, TEUNIS Theunis Roosendael, meerderjarige vrijgezelwever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat OZ175025288r
ROSENDAL, TEUNIS wijlen Theunis Rosendalerflater Kerkpoortstraat 671775258206r
, TEUNIS Theunis Weslingwinkelierverkoper q.q. Hoogstraat 4917462516va
, TEUNIS Theunis Weslingswinkelier en bontredergeniaarde koper Hofstraat 47west174525190r
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens schipper (schuit-)koper twee dwarskamersZoutsloot 82170024448v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens verkoper Zoutsloot 821703244191v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens naastligger ten oosten Zoutsloot 951703244216v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens naastligger ten oosten Zoutsloot 95170824569r
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 951763255257v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 95177625921v
KLASES, TEUNIS Theunis Claesen verkoper Bildtpoort (gebied)1674240146v
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen , c.u.koper stukje land, groot ongeveer 69 pm met alle gebouwen daaropten zuiden van Harlingen1676240232r
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen naastligger ten oosten Havenplein 101691242357r
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen blokmaker (mr. -)verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
KLASES, TEUNISwijlen Theunis Claessen verkoper Noordijs 4169324354r
KLASES, TEUNIS Theunis Claesses verkoper Scheerstraat 31681241175v
DIRKS, TEUNISwijlen Theunis Dirx erflater ten zuidoosten van Harlingen16852427va
FEITES, TEUNIS Theunis Feites koper 5/6 kamerRommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, TEUNIS Theunis Feites eigenaar van 1/6 Rommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, TEUNISde koper Theunis Feites naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter169324367r
FOLKERTS, TEUNIS Theunis Folckerts naastligger ten oosten Schritsen 501617230102v
FOPPES, TEUNIS Theunis Foppes koopmankoper Noordijs 19167224086v
FOPPES, TEUNISde weduwe en erfgenamen van wijlen Theunis Foppes koper onbekend167924154v
FOPPES, TEUNISde erfgenamen van wijlen Theunis Foppes naastligger ten noorden Noordijs 1516792416ra
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Noorderhaven 331690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Lanen 71een_achter1690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Grote Ossenmarkt 41690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Noordijs1690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes bewoner Noordijs1690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Grote Ossenmarkt 4170024456r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Noordijs170024456r
FRANSES, TEUNIS Theunis Fransen metselaar (mr. -)verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
HENDRIKS, TEUNIS Theunis Hendricks naastligger ten noorden Franekereind 23oost167924115ra
HENDRIKS, TEUNISvrijgezel Theunis Hendrix Weslingwever (bont-)koper huis en kamerHeiligeweg 261729247248v
IENTES, TEUNIS Theunis Intes , c.u.koper huis, loods en plaatsDroogstraat 18164323578r
JAKOBS, TEUNIS Theunis Jacobs soldaat onder kapitein Johan Gerckes Hoptillakoper hoekhuisBoth Apothekerstraat 9163723445v
JANS, TEUNIS Theunis Jans , c.u.huurder Hofstraat 47west174525190r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelkerkoper huis en hofNieuweburen 271745251104r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelkerkoper door niaar huisNieuweburen 25het Pasveer1748251225v
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelanderwolkammer (mr. -)verkoper van 1/2 Rozengracht 201729247250v
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelanderverkoper van 1/16 Noorderhoofd 11729247253v
JANS, TEUNIS Theunis Jansen Beidzegatverkoper Lanen 171779259303r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen Beidzegatverkoper Lanen 291779259303r
JANS, TEUNIS Theunis Janssen naastligger ten oosten Weverstraat1614229219r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarighs van der Leykoopmankoper huisWilliam Boothstraat 29174525180v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Noorderhaven 791745251105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Droogstraat 271745251105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Noorderhaven 831745251105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper huisLanen 601746251125r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper huis en tuin, met stal en wagenhuisZuiderhaven 71a1747251200r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper 1/3 pakhuisRozengracht 61748251215r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper huis, zeperij, pakhuis, klopperij, paardenstal, bleekveld en tuinNoordijs 211774258146r
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Costernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 311783261119r
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Kosterslager (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 21802266174v
LOURENS, TEUNIShet huis van Theunis Louwrens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 221705244298v
LOURENS, TEUNIS Theunis Louwrens naastligger Zuiderhaven 35178626297v
LOURENS, TEUNIS Theunis Louwrens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178926365v
LOUWS, TEUNIS Theunis Louws geniaarde koper Kerkpoortstraat 51686242109r
LIEKELES, TEUNIS Theunis Lykles koper twee woningenVijverstraat 131795264295v
LIEKELES, TEUNIS Theunis Lykles koper twee woningenVijverstraat 151795264295v
LIEKELES, TEUNISkoper Theunis Lykles , c.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 131795264295v
LIEKELES, TEUNISkoper Theunis Lykles , c.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 151795264295v
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u.houtzagernaastligger ten zuiden Liemendijk166023826r
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u.houtzagerverkoper Liemendijk166023826r
MEINERTS, TEUNIS Theunis Meynerts leertouwerkoper woning c.o.a.Hofstraat 371690242314r
MEINES, TEUNIS Theunis Meynes naastligger ten oosten Schritsen 301613229130v
REMMERTS, TEUNIS Theunis Rimmerts huurder Noorderhaven 1031751252144v
SIEGERS, TEUNIS Theunis Seegers , c.s.huurder Zoutsloot NZ1755253198r
WAAI, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Theunis Simons de Waynaastligger ten oosten Noorderhaven 951683241239v
WAAI, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Theunis Symens de Waynaastligger ten oosten Noorderhaven 95163323397r
TIETES, TEUNIS Theunis Teites huurder voor 1 jaar Rommelhaven 4een_achter1724246193v
DALEN, TEUNIS WILLEMSde verkopers Theunis Willims van Dalen, c.u.naastligger ten oosten onbekend1646235196v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Theunis Willims van Dalenverkoper onbekend1646235196v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters koopmanverkoper Rapenburg ZZ1736249132v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters winkelierverkoper Rapenburg NZ1749251253v
WOUTERS, TEUNISde weduwe van Theunis Wouters huurder Kerkpoortstraat 571751252174r
WOUTERS, TEUNISwijlen Theunis Wouters winkelier en turfdragererflater Kerkpoortstraat 571751252174r
FOLKERTS, Theuns Folkerts verkoper Franekerpoort (gebied)159722845v
FREERKS, Theuntgien Fredricx bruid 1601228254r
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses naastligger ten oosten Zoutsloot 11675240192v
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses verkoper Zoutsloot 11675240192v
AMELANDER, TEUNTJE KLASES Theuntie Claesses Amelanderverkoper Hoogstraat 311683241259v
KORNELIS, TEUNTJE Theuntie Cornelis koper Droogstraat 51622230293r
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendricx koper kamerAchterstraat ZZ1699243400r
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendricx naastligger ten westen Achterstraat ZZ1699243400r
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendriks verkoper Karremanstraat 251713245191r
HOBBES, TEUNTJE Theuntie Hobbes verkoper van 1/6 Brouwersstraat 14168224162va
HUBERTS, TEUNTJE Theuntie Huberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 171702244182r
ROMMERTS, TEUNTJE Theuntie Rommerts huurder Heiligeweg 151692242376v
SIEMENS, TEUNTJE Theuntie Symens koper Zuiderplein 11692242391r
SIEMENS, TEUNTJE Theuntie Symens koper Hofstraat ZZ1692242394r
SIEMENS, TEUNTJE Theuntie Symens koper Zuiderplein 31692242394v
TEUNIS, TEUNTJE Theuntie Teunis koper onbekend1701244111r
, TEUNTJE Theuntje Barmondkoper Kleine Bredeplaats 5177325899r
, TEUNTJE Theuntje Barmondnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5177325899r
JANS, TEUNTJE Theuntje Jans verkoper Romastraat 111778259148v
TEUNIS, TEUNTJE Theuntje Teunis verkoper onbekend1703244215v
TIJSES, TEUNTJE Theuntje Tijssen verkoper van 1/4 Zuiderhaven 151730247326v
WILLEMS, TEUNIS Theunus Willims verkoper Gardenierstraat 111646235198r
FOLKERTS, TEEUWIS Theuwes Folckerts koper huis met de eigendom van de steegSchritsen 521599228171v
JAKOBS, TEEUWIS Thevis Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 33west176425670r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Thevis Jacobs Bakkerbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181771257193v
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts verkoper Schritsen 421599228172v
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 501600228211r
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts naastligger ten oosten Schritsen 501600228211r
, TIJSde erfgenamen van wijlen Thijs smidnaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 23159722840r
, TIJS Thijs scheepstimmermanbewoner Zuiderhaven NZ1634233129r
, TIJS Thijs blikslagerhuurder van de kamer Voorstraat 191659237196v
, TIJS Thijs timmermannaastligger ten oosten Scheerstraat 5168024123ra
, TIJSde weduwe van Thijs schipper op Sneeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 42169924421r
, TIJSde erfgenamen van wijlen Thijs molenmakernaastligger ten westen Hoogstraat 241729247237av
, TIJS Thijs huurder (p.j.)Zoutsloot ZZ1799265137v
BANDSTRA, TIJS Thijs Saake Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Bildtstraat 211794264196v
KOSTER, TIJS wijlen Thijs Costereerdere bewoner Romastraat ZZ164323566v
KUSSENDRAGER, TIJS Thijs G. Kussendragernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
, TIJSwijlen Thijs van Swietenverkoper Lanen 831598228127v
ANNES, TIJS Thijs Annes huurder Zoutsloot 981673240114r
CHRISTIAANS, TIJSwijlen Thijs Christiaens verkoper q.q. Scheerstraat 6achter170024445v
KLASES, TIJS Thijs Claessen , thans ter zee uitlandigkoper Nieuwstraat 48169324347v
KLASES, TIJS Thijs Claessen schipper op Sneekverkoper Schritsen 7achter1695243129v
KLASES, TIJS Thijs Claessen schipper op Sneekverkoper Molenpad ZZ1695243132r
KLASES, TIJS Thijs Clasen* schipper op Sneeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 421695243147v
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46170024435v
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen verkoper Nieuwstraat 46170024435v
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen verkoper Nieuwstraat 48170024452r
DOUWES, TIJS Thijs Douwes naastligger ten westen Karremanstraat 27168324163va
, TIJS Thijs Eercx verkoper Comediesteeg 61663238169r
EERKES, TIJS Thijs Eerks verkoper Lanen 771663238168v
EERKES, TIJS Thijs Ericks graandragerkoper huis en plaatskeZoutsloot 95170824569r
EERKES, TIJSde weduwe van Thijs Ericks [staat: Harkes] naastligger ten oosten Zoutsloot 931729247261v
GIJSBERTS, TIJS Thijs Gieses naastligger ten westen Voorstraat 781789263167v
GIJSBERTS, TIJS Thijs Gijsen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 71803266194v
GIJSBERTS, TIJS Thijs Gijses naastligger ten westen Voorstraat 78180826827r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Thijs Gijsses Kussendragerkoopmankoper huis of pakhuisKleine Kerkstraat 1178926393r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Thijs Gijsses Kussendragernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 1178926393r
HARKES, TIJSde weduwe van Thijs Harkes naastligger ten oosten Karremanstraat 131728247140r
HENDRIKS, TIJSwijlen Thijs Hendricks verkoper Franekereind 23oost16362341r
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg WZ164823623r
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendricx naastligger ten oosten Franekereind 23west161122933r
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendriks scheepstimmermanverkoper van 1/3 Heiligeweg 21173124865v
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendrix naastligger ten noorden Schritsen 271748251224v
HENDRIKS, TIJShet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Thijs Hendrixs naastligger ten oosten Scheffersplein 291618230143r
IEPES, TIJS Thijs Ipes timmerman (mr. huis-)koper door niaar Hoogstraat 321712245185v
JANS, TIJS Thijs Jans naastligger ten oosten Hofstraat159722823v
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.u.schipper (wijd-)koper ten zuiden van Harlingen1663238201v
JANS, TIJSgrondpacht uit het huis van Thijs Jansen eigenaar perceel Grote Ossenmarkt 121664238241r
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (smal-)verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen1667239125v
JANS, TIJS Thijs Jansen naastligger ten oosten [staat: westen] Grote Ossenmarkt 10167924130r
JANS, TIJS Thijs Jansen voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen1680241104r
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (wijd-)koper pan- en estrikwerk met aanbehoren, knechtswoning en kleimolenRozengracht 22168424260r
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (wijd-)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 101688242236r
JANS, TIJS Thijs Jansen verkoper Voorstraat 93achter1688242241r
JANS, TIJS Thijs Jansen , q.q.verkoper van 1/6 Schritsen 81688242241v
JANS, TIJSgrondpacht uit het huis van Thijs Jansen eigenaar perceel onbekend1690242304v
JANS, TIJS Thijs Jansen koper huisKerkpoort (gebied)1692242384r
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.soc.naastligger ten westen Rozengracht NZ16922432v
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.s.naastligger ten westen Rozengracht NZ16922433r
JANS, TIJSde erfgenamen van wijlen Thijs Jansen schipper (wijd-)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 101703244201r
JANS, TIJS Thijs Janses naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1416842422ra
JANS, TIJS Thijs Janssen linnenwerkerverkoper Romastraat 81614229226v
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41799265154r
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes Stoefnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4180426740r
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes Stoeffkapiteinhuurder Noorderhaven 891785261259v
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes Stoeffkoper huisKleine Bredeplaats 21785261279r
LUITJENS, TIJSde verkoper Thijs Luitjens , c.u.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen170024476r
LUITJENS, TIJS Thijs Luitjens molenaar (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen170024476r
WESTRA, TIJS LUITJENS Thijs Luitjens Westramolenaar (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen1703244192r
LUITJENS, TIJS Thijs Luytjens koper 3/8 (?) pakhuis daar de gecroonde hopsack uithangtZuiderhavende Gekroonde Hopzak168424245v
LUITJENS, TIJS Thijs Luytjens molenaar (hout-)verkoper Zuiderhaven 73oost1699243397v
MINNES, TIJS Thijs Minnes verkoper William Boothstraat OZ1723246169v
MINNES, TIJS Thijs Minnes schipper (wijd-)koper tuinZoutsloot 83achter1724246203r
MINNES, TIJS Thijs Minnes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Zoutsloot 83achter1724246203r
MINNES, TIJSde tuin van Thijs Minnes naastligger ten westen Zoutsloot 871725246220v
MINNES, TIJS Thijs Minnes verkoper Zoutsloot 871725246220v
HOEK, TIJS MINNEShet onlangs verkochte huis van Thijs Minnes van Hoekkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 83achter1725246231v
HOEK, TIJS MINNES Thijs Minnes van Hoekkoopmanverkoper Zoutsloot 83achter1725246231v
PIETERS, TIJS Thijs Pyters naastligger ten noorden Brouwersstraat 3172024659r
PIETERS, TIJS Thijs Pytters naastligger ten noorden Brouwersstraat 31725246236v
SAKES, TIJS Thijs Saakes naastligger ten oosten Schritsen 351795264246r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 611790263379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Kerkpoortstraat 111790263379r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakker (mr. -)koper 2/3 huisDroogstraat 55west1670239220r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakkerkoper provisioneel hoekhuisHoogstraat 3016662396va
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , c.u.bakkerkoper huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steegScheerstraat 4166623912va
OEBELES, TIJS Thijs Uubles bakkerkoper huis met loods en plaatsScheerstraat 4166623962r
WILLEMS, TIJS Thijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32161122968r
WILLEMS, TIJS Thijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32161222981r
IEDES, TIJS Thijs Yedes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 131807267298r
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duiningakoopmankoper huis of stalRozenstraat 31810268357v
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duningakoper huisGrote Ossenmarkt 1518032674r
IEPES, TIJStegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes molenmakerkoper vervallen huis tegenover de Rode Leeuw (eeuwige jaarlijkse rente [staat: 1 zilveren ducaton])Scheerstraat 1167924152v
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmermannaastligger ten westen Scheerstraat 31681241175v
IEPES, TIJS Thijs Ypes koper huisHerenwaltje 151687242177v
IEPES, TIJS Thijs Ypes , c.u.timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Herenwaltje 171696243205r
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Herenwaltje 171696243249v
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Herenwaltje 171701244105r
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaarkoper huis daar waar de vergulde scheer in de gevel staatScheerstraat 3170724525r
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaarnaastligger ten westen Scheerstraat 3170724525r
IEPES, TIJS Thijs Yppes timmerman (mr. -)koper huisHoogstraat 241690242310v
IEPES, TIJS Thijs Yppes koper grondpacht van 3-03-00 CG uit hun eigen huisScheerstraat 11694243107v
DIRKS, TIEMEN Thiman Dircks pottenbakkerverkoper van 1/2 Rommelhaven 18twee_achter162823271v
DIRKS, TIEMEN Thimen Diercx aanhandelaar kamer of zomerhuisHofstraat ZZ1618230142v
DIRKS, Thiutie ? Dircks verkoper Alemanssteeg163223361v
LUITJENS, Thoen Luytgiens koper kamerOosterkeetstraat 11599228179r
LUITJENS, Thoen Luyties verkoper Rommelhaven 18159722843v
LUITJENS, Thoen Luyties verkoper ten oosten van Harlingen1598228119r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties verkoper (gesuccumbeerde) Noordees (gebied)1600228191r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties verkoper (gesuccumbeerde) ten oosten van Harlingen1600228191r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 11600228191r
LUITJENS, Thoen Luyties verwandelaar Franekereind 191600228192r
HETTINGA, TEUNIS Thoenis van Hettingaverkoper Voorstraat 30161623020r
, TEUNISde plaats van Thoenis du Way(e)nnaastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid1615229252r
ALBERTS, TEUNIS Thoenis Alberts koper van 1/2 huisNoorderhaven 201620230236r
KLASES, TEUNIS Thoenis Claessen Opperduyskoopmankoper kamerRozengracht1652236207r
FOLKERTS, TEUNISwijlen Thoenis Folckerts naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271615229253v
FOLKERTS, TEUNISwijlen Thoenis Folckerts verkoper Grote Kerkstraat 271615229253v
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts verpachter grond Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381615229265r
HARMENS, TEUNIS Thoenis Harmens bruidegom 1605228435r
JAKOBS, TEUNISzijn broer Thoenis Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
JANS, TEUNIS Thoenis Jans naastligger ten oosten Weverstraat161222993v
JANS, TEUNISwijlen Thoenis Jansen* koper Hoogstraat 34161122910r
JANS, TEUNISwijlen Thoenis Jansen verkoper Hoogstraat 341612229116v
JANS, TEUNISde achterplaats van de erfgenamen van wijlen Thoenis Jansen grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11617230102r
JANS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Jansen naastligger ten noorden Molenpad 11617230102r
JOUKES, TEUNIS Thoenis Jouckes naastligger ten oosten Hoogstraat 2161623030r
MARTENS, TEUNIS Thoenis Martens naastligger ten noorden Schritsen 121615229261r
MEINERTS, TEUNIS Thoenis Meynerts naastligger ten oosten Schritsen 301612229120v
OBBES, TEUNIS Thoenis Obbes verkoper Gardenierstraat16112298v
FILIPPUS, TEUNIS Thoenis Philips tromneterkoper huisLanen 85oost1619230161v
PIETERS, TEUNIS Thoenis Pieters naastligger ten westen Romastraat 81602228285v
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Simons gleibakkergebruiker tuin Schritsen ZZ1630232139v
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Simons de Wayekoper kamerFranekerpoort (gebied)1622230325r
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Symens , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Lanen 361601228273v
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Symens , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 271601228273v
SIEMENS, TEUNIShet erf van de erfgenamen van wijlen Thoenis Symons naastligger ten westen Liemendijk161222995v
TEEKES, TEUNIS Thoenis Takes koper huisDroogstraat 71613229140v
, TEUNIS Thoenys timmermannaastligger ten noorden Bildtstraat 161599228173v
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen koper huis met ledige plaats ernaastFranekereind 121599228156r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen verkoper Scheerstraat 31599228168r
GERRITS, TEUNIS Thoenys Gerryts naastligger ten westen Lanen 241602228283v
JOOSTES, TEUNIS Thoenys Joestes protesteert vanwege enige melioratie van dit land ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
JOUKES, TEUNIS Thoenys Jouckes bruidegom 1606228502v
, THOMAS Thomas gleibakkerhuurder Fabrieksstraat 34169224321v
BIJLSMA, THOMAS Thomas Bijlsmaverkoper Rozengracht 271809268236v
BIJLSMA, THOMAS Thomas Bijlsmaverkoper Kerkpoortstraat 241809268236v
BREDA, THOMAS Thomas Breda, c.u.verkoper Weverstraat165523714r
BREDA, THOMAS Thomas Bredakoper hof met prieel, bomen en plantenLiemendijk1661238117r
BREDA, THOMAS Thomas Bredaverkoper Liemendijk NZ167124037r
BREDA, THOMAS de kamer van Thomas Bredanaastligger ten oosten* Moriaanstraat WZ167124050r
, THOMAS Thomas Bredaanaastligger ten oosten Weverstraat166023861v
, THOMASde kamer van Thomas Bredaenaastligger ten westen Fabrieksstraat OZ1676240227v
, THOMAS Thomas Coppietersbewoner Sint Jacobstraat 41792264355v
, THOMAS Thomas Coppietersverkoper Sint Jacobstraat 41792264355v
DALEN, THOMAS de erfgenamen van wijlen Thomas van Dalennaastligger ten oosten Gardenierstraat 1165923811v
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Enskoper Bildtstraat 161601228252v
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ensaanhandelaar Havenplein 201601228253r
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ensaanhandelaar Havenplein 221601228253r
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ensaanhandelaar Havenplein 241601228253r
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gonggrijpkoper schoenmakersperkZoutsloot 84tuin1698243347r
GONGGRIJP, THOMAS de kinderen van hun wijlen broeder Thomas Gonggrijpverkoper Kleine Bredeplaats 23171924635r
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gongrijpschoenmaker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 42169924421r
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gongrijpschoenmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 23169924434v
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Groenewoltnaastligger ten noorden Lanen 51700244348r
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Groenwoltnaastligger ten noorden Lanen 5169324372r
GROENEWOUD, THOMAS wijlen Thomas Groenwoltkapiteinverkoper Romastraat ZZ169424377r
HAAS, THOMAS Thomas de Haashuurder Rommelhaven 26b178626263r
HAAS, THOMAS Thomas de Haasverkoper Zuiderhaven 831796264311r
HOUTMAN, THOMAS mr. Thomas Houtmanbewoner Sint Odolphisteeg1613229177r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper Hoogstraat 401754253148r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141759254212r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeeknaastligger ten noorden Zuiderhaven 791763255192v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekverkoper Voorstraat 281765256123v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeeknaastligger ten noorden Zuiderhaven 791766256164v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Noorderkade 131767256247r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Kruisstraat 61767256252r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Zuiderhaven 611767256254v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Zoutsloot 571767256256r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Kruisstraat NZ1767256257r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeeknaastligger ten noorden Zuiderhaven 791778259118v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeeknaastligger ten westen Noorderhaven 641778259153r
IJSENBEEK, THOMAS wijlen Thomas Cl. IJsenbeekkoopmanverkoper van 3/8 Romastraat 4oost1780259290v
IJSENBEEK, THOMAS de weduwe van Thomas IJsenbeekhuurder gedeelte pakhuis Prinsenstraat 217802605v
IJSENBEEK, THOMAS wijlen Thomas Cl. IJsenbeekkoopmanverkoper Noorderhaven 65178326150v
KUIPER, THOMAS Thomas Kuyperbewoner Bildtstraat 231687242181v
, THOMASwijlen Thomas van der Marck, vrijheer tot Leurverkoper Lombardstraat 21683241266r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyerwinkelierverkoper q.q. Hondenstraat 5oost1732248129r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyerwinkelierverkoper q.q. Zuiderhaven 121732248131r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyerwinkelierverkoper q.q. Hondenstraat 5west1732248132v
NIEUWMAN, THOMAS de keuken van Thomas Nijmannaastligger ten noorden Karremanstraat 20162923290r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanusklerk Admiraliteitverkoper q.q. Rozengracht 21784261179r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanuscommies ter secretariekoper huisZuiderhaven 571791263336r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanus, c.u.huurder Voorstraat 291806267279v
POSTHUMA, THOMAS Thomas Posthuma, c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 57176825769v
POSTHUMUS, THOMAS minderjarige Thomas Posthumusverkoper Kleine Bredeplaats 141698243384r
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltemakoopmankoper door niaar Droogstraat NZ174925215v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltemakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1754253164v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltemaverkoper Zoutsloot ZZ1754253164v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltemakoopmanverzekerde van een lijfrente Noorderhaven 90176425669v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootenkoopmankoper huisGrote Bredeplaats 221790263181r
SLOTEN, THOMAS burgerbevelhebber Thomas van Slootenkoopmancrediteur Zuiderhaven 4179326479v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootenkoopmanverkoper Havenplein 81794264176v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootenkoper door niaar huis en kostlijk poltje guardenierslandten oosten van Harlingen1794264179v
SLOTEN, THOMAS burgerbevelhebber Thomas van Slootenverkoper Zuidoostersingel1794264202r
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootennaastligger ten oosten Voorstraat 91795264283v
SLOTEN, THOMAS de persoon en goederen van Thomas van Slootenverkoper ten oosten van Harlingen1796264361r
SLOTEN, THOMAS Thomas J. van Slootenhuurder Zoutsloot 49180426750r
SMID, THOMAS Thomas Smit, c.u.huurder van 1 kamer (p.j.)Noordermolen 11800265233v
SMID, THOMAS Thomas C. Smithwolkammer (mr. -)koper huisBrouwersstraat 21180826849v
SMID, THOMAS de koper Thomas C. Smithwolkammer (mr. -)huurder Brouwersstraat 21180826849v
SMID, THOMAS Thomas J. Smithschipperhuurder Schritsen 261808268182r
VOS, THOMAS wijlen Thomas de Voskoper Karremanstraat OZ1728247127v
, THOMAS Thomas Watson, Schotsmankoper hoekhuis of kamerFabrieksstraat WZ16112296r
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuiskoper huisVoorstraat 901798265112v
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuiskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 761800265224r
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuiskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 781800265224r
WIJNGAARDEN, THOMAS oud burgemeester Thomas Wijngaardennaastligger ten oosten Romastraat ZZ170724530r
WIJNGAARDEN, THOMAS oud burgemeester Thomas Wijngaardennaastligger ten zuiden Romastraat ZZ170724530r
WILDSCHUT, THOMAS wijlen Thomas Wildschutverkoper Brouwersstraat 91677240268r
, THOMAS Thomas Winkelaerbode (koopmans-)naastligger ten oosten Lanen 21690242309r
, THOMASwijlen Thomas Witmond*verkoper Kerkpoortstraat NZ1634233129v
WOPKENS, THOMAS ds. Thomas Wopkenspredikant (doopsgezind)koper huisZuiderhaven 55174025091r
WOPKENS, THOMAS wijlen ds. Thomas Wopkenserflater Zuiderhaven 551754253183r
AARTS, THOMAS Thomas Aerts koper kamerGardenierstraat ZZ1662238130v
AGES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Ages naastligger ten westen Noorderhaven 291697243287v
ALLES, THOMAS Thomas Alles , c.u.verkoper Zuiderhaven 50163923481r
ALLES, THOMASwijlen Thomas Alles naastligger ten westen Voorstraat ZZ164823633v
ALLES, THOMAS Thomas Allis naastligger ten westen Spinhuisstraat NZ163623412v
AUKES, THOMAS Thomas Auckes , c.u.schipper (wijd-)koper huis met een ledige plaats daarachterNoorderhaven 19het Groot Wanschapen1676240231r
AUKES, THOMASvroedsman Thomas Auckes schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 61682241228r
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautaverkoper Noorderhaven 191681241156v
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautanaastligger ten oosten Noorderhaven 13168124134va
IJSENBEEK, THOMAS B. Thomas B. IJzenbeekkoopmanverkoper Lanen 281774258168v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes koper huisVijver 9180126610r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131802266148r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 241808268131r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 161809268218v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Vijverstraat 131809268305v
BERENDS, THOMAS Thomas Beens wever (linnen-)koper huis met een schuurtje erachterRapenburg 6west1690242328v
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts wever (mr. linnen-)koper door niaar huisRapenburg 6oost169424381r
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts naastligger ten westen Rapenburg 6oost169424381r
IJSENBEEK, THOMAS BINKESwijlen Thomas Bentes IJsenbeekverkoper Noorderhaven 621780259269v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES Thomas Bentes IJzenbeekkoopmankoper huisNoorderhaven 62177225820v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Claeses IJsenbeekkoopmankoper Noorderkade 2517762598v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Zoutsloot 45176125557v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 16176125558v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clases IJsenbeekkoopmankoper huis en brouwerijBrouwersstraat 22176125596r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clazen IJzenbeekbontrederkoper huisZoutsloot 451755253199r
FEIKES, THOMASde weduwe van Thomas Feikes naastligger ten zuiden [staat: noorden] Zuiderstraat 151771257258r
FEIKES, THOMASwijlen Thomas Feikes verkoper Zuiderstraat 13177725952v
FEIKES, THOMASde weduwe van Thomas Feikes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 15177725973r
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen schipper op Leeuwarden (trek-)koper woning met een zomerhuisMoriaanstraat ZZ170724523v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen naastligger ten westen Hofstraat 201722246127v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen naastligger ten noorden Rozengracht NZ1722246129v
FREERKS, THOMAS Thomas Freercks bewoner Voorstraat 52west162423129r
GERRITS, THOMAS Thomas Gerryts naastligger ten zuiden buiten Harlingen161723071v
GERRITS, THOMAS Thomas Gerryts naastligger ten zuiden buiten Harlingen1621230270r
GONGGRIJP, THOMAS HARMENS Thomas Harmens Gonggrijpnaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1706244331v
SYBESMA, THOMAS HERESwijlen Thomas Heeres Sybersmaverkoper van 1/2 Brouwersstraat 26166723921ra
HENDRIKS, THOMASde kinderen van Thomas Hendricks eigenaar van 2/3 Kerkpoortstraat NZ1633233100v
HESSELS, THOMAS Thomas Hessels naastligger ten oosten Lanen 371612229124r
HESSELS, THOMAS Thomas Hessels verkoper Lanen 391617230101v
HESSELS, THOMASmr. Thomas* Hessels verkoper Lanen 391618230106r
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes , c.u.eigenaar van 2/3 Steenhouwersstraat 2173224882v
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes , c.u.bewoner Steenhouwersstraat 2173224882v
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes , c.u.bewoner Steenhouwersstraat 2173224886r
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes verkoper van 1/12 (1/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2173224886r
HUBERTS, THOMASde wijngaard van burgemr. Thomas Huberts naastligger ten westen Romastraat 4oost1711245161r
HUBERTS, THOMASde hof van oud burgemeester Thomas Huiberts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 111703244203r
HUBERTS, THOMASde hof van burgemeester Thomas Huiberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
HUBERTS, THOMASde hof van burgemeester Thomas Huiberts naastligger ten westen Hofstraat 17west1704244245v
HUBERTS, THOMASde hof van burgemeester Thomas Huiberts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11170724517r
WIJNGAARDEN, THOMAS HUBERTSde hof van burgemeester Thomas Huiberts Wijngaardennaastligger ten zuiden Romastraat 4west1701244128r
HUBERTS, THOMASGemeensman Thomas Huyberts verkoper Rozengracht 181681241156r
HUBERTS, THOMASvroedsman Thomas Huyberts , q.q.naastligger ten westen Lanen 801688242229r
WIJNGAARD, THOMAS HUBERTSburgemeester Thomas Huyberts Wijngaerdenkoper door niaar huis met een tuintieBoth Apothekerstraat OZ1711245144r
WIJNGAARDEN, THOMAS HUBERTSburgemeester Thomas Huyberts Wijngaerdenkoper door niaar huis met een tuintieBoth Apothekerstraat OZ1711245144r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands huurder Lanen 251779259173r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands koper huisLanen 511779259191r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands scheepstimmermankoper huisLanen 53178126024v
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 53178126024v
IJSBRANDS, THOMASde weduwe van Thomas IJsbrands naastligger ten noorden Lanen 47179726528v
GROENEWOUD, THOMAS ISAAKS Thomas Isaacks Groenwoltkoper huisKleine Bredeplaats 191690242333v
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS Thomas Jacobs Bijlsmakoper huis, houtstek, tuin en zomerhuisten zuidoosten van Harlingen1803266217r
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS Thomas Jacobs Bijlsmakoper huis, herberg en overdekte kolfbaanRozengracht 27het hof van Friesland1807267289v
SLOTEN, THOMAS ARJENS Thomas Janes van Slootenkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 241794264186r
JANS, THOMAS Thomas Jans brouwercrediteur Grote Kerkstraat 37161122947r
JANS, THOMAS Thomas Jans brouwerverpachter grond Nieuwstraat 52161122964r
JANS, THOMAS Thomas Jans verpachter grond Noordijs WZ1612229117v
JANS, THOMAS Thomas Jans naastligger ten zuiden Vijver 31785261262r
JANS, THOMAS Thomas Jansen brouwerkoper huis met loods en ledige plaatsRozengracht ZZ1615229247r
JANS, THOMAS Thomas Jansen brouwerverkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 20161623012v
JANS, THOMASoud burgerhopman en burgemeester Thomas Jansen verkoper Voorstraat ZZ1618230141v
JANS, THOMASoud burgerhopman Thomas Jansen verkoper Franekereind 23west1619230190v
JANS, THOMAS Thomas Jansen naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 7172124695r
JANS, THOMAS Thomas Jansen koopmanverkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 271723246186r
JANS, THOMAS Thomas Jansen wever (damast-)koper huisZuiderhaven 831730247361v
JANS, THOMAS Thomas Jansen wever (damast-)huurder boven (p.j.)Zuiderhaven 831730247361v
JANS, THOMASburgervaandrig Thomas Jansen wever (mr. damast-)verkoper Zuiderhaven 8317312486v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredaverwandelaar Vianen NZ1652236194v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredaaanhandelaar kamer (p.j.)Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1652236194v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredanaastligger ten oosten Lanen 3165523718r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredabode (koopmans-)koper zes kamers aan elkaarFabrieksstraat WZ165523753r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredakoper Lanen 21656237101r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda, c.u.koper hofKerkpad WZ1668239143r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda, c.s.koper provisioneel huis (de pastorie)Kerkpad WZ166923938ra
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredanaastligger ten oosten Lanen 3167124067v
BREDA, THOMAS JANSde weduwe van Thomas Jansen Bredanaastligger ten oosten Lanen 3167224080v
BREDA, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen Bredaverkoper Kerkpad WZ167224096r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 311725246214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 331725246214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekbontreder en koopmankoper Zoutsloot 83achter1725246231v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 31172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekkoopmanverkoper Nieuwstraat 31172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331728247107v
IJSENBEEK, THOMAS JANS[de steeg van] de erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Zoutsloot 83173124842v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten noorden Zoutsloot 83173124842v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten noorden Zoutsloot 85173124850r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekerflater Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 17175325377v
MEYER, THOMAS JANSburgerhopman Thomas Jansen Meyerwinkelierverkoper q.q. Zuiderhaven 291736249111v
JANS, THOMAS Thomas Janssen naastligger ten oosten Lanen NZ1614229210v
JANS, THOMAS Thomas Janssen brouwerverkoper Hofstraat ZZ161623025r
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper (gesuccumbeerde) buiten Harlingen161623050r
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper ten oosten van Harlingen161723085v
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper Voorstraat 201618230147r
JENTJES, THOMAS Thomas Jantjens koper huisVijver 5178526217r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 4177225861r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 6177225865r
JASPERS, THOMAS Thomas Jaspers koper huis waarachter plaats en zomerhuisRozengracht 14163223369r
JASPERS, THOMAS Thomas Jaspers kuiper (mr. -)koper huis en plaatsHeiligeweg 621698243381v
JASPERS, THOMAS Thomas Jaspers naastligger ten zuiden Heiligeweg 641729247224v
JASPERS, THOMASwijlen Thomas Jaspers kuiperverkoper Heiligeweg 621731247377r
JELGERS, THOMAS Thomas Jelgers verkoper q.q. Voorstraat 731602228287r
JOOSTES, THOMAS Thomas Joostes , c.u.koper kamer met een tuintjeKerkpoortstraat166523922v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lambarts Salvardaverkoper Lammert Warndersteeg 1noord164323583v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lamberts , c.u.koper huis, plaats en loodsHoogstraat 13163223352v
LAMMERTS, THOMASde verkopers Thomas Lamberts , c.u.huurder voorhuis Hoogstraat 131636233179v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lamberts verkoper Hoogstraat 131636233179v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lamberts koper door niaar huis met 3 kamers erachterRozengracht 21164323557r
LAMMERTS, THOMAShet huis van de kinderen van wijlen Thomas Lamberts naastligger ten oosten Hofstraat 1416472364v
, THOMAS Thomas Lamert , c.u.naastligger ten noorden Kerkpad 34173124867r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koper huisHofstraat ZZ173124826v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (bont-)koper Lanen 201753253110r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)koper huis en hof met stenen zomerhuisKerkpad 161753253111r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts geniaarde koper Achterstraat 151762255117v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s.naastligger ten zuiden Kerkpad 141762255161r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 161763255220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpad 161763255220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts bontfabrikant (oud -)geniaarde koper Achterstraat1765256102r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikant (oud -)koper huisKromme Elleboogsteeg OZ1765256133v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s.eigenaar van 2/3 Lanen 201766256207r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten noorden Karremanstraat 151766256229r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikant (oud -)verkoper van 1/3 Lanen 201767256232r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts verkoper q.q. Lanen 201767256232r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koopmankoper provisioneel 3e huis en weefwinkelAchterstraat 71765256264r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikeur (oud -)koper huisGrote Kerkstraat 25176725716r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten oosten Achterstraat 51771257199v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikant (oud -)koper huisAnjelierstraat 61765256134r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesbontfabrikant (oud -)koper huisAnjelierstraat 161765256143v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Grote Kerkstraat 25177225810r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ177225811r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Droogstraat 37177225812r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Rommelhaven 18drie_achter177225813r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Nieuwstraat 16177225814r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Liemendijk ZZ177225835v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabriceur (oud -)verkoper Achterstraat 7177225849v
OLIVIERS, THOMASwijlen Thomas Oliviers koper Voorstraat 81voor1725246244v
OLIVIERS, THOMASwijlen Thomas Oliviers bewoner Voorstraat 81voor1725246244v
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters koper kamerRomastraat159722849r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters bewoner Voorstraat1602228313r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slagerverkoper Zuiderstraat161523010v
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slagerhuurder Voorstraat 17161623013v
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slagerhuurder Voorstraat 17oost161623021r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters vetermakerkoper huis daer het Blauue Schaap uuthanghtLanen 91het Blauwe Schaap1619230157r
PIETERS, THOMAS Thomas Piters vetermakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12163723447r
PIETERS, THOMAS Thomas Pyters koper 1/2 huis met bezijden een ledige plaatsSint Jacobstraat 101634233130r
PIETERS, THOMAS Thomas Pyters naastligger ten zuiden Lanen 891634233134v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 25169224314v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 17west169224317v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 15169224318v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 13169224319r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 21midden169224319v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 25169224320r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Romastraat NZ169224320v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper onbekend169224321r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Lanen 51169224322r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuidersteeg 2169224322v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 6169224324r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 6169224325r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 14169324337v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Tiepelsteeg169324346r
SIEDSES, THOMAS Thomas Sydses , c.soc.naastligger ten oosten Scheffersplein 25165623757r
SIEDSES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Sydses verkoper Ooievaarsteeg1657237257v
SIEDSES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Sydses verkoper Ooievaarsteeg WZ1657237257v
SCHOTSMAN, THOMAS WATSESwijlen Thomas Watses Schotsmanverkoper Fabrieksstraat1613229155r
WOUTERS, THOMAS Thomas Wolters niaarnemer ratione propinquitatis Kerkpoortstraat ZZ161122926v
WOPKES, THOMASds. Thomas Wopkens leraar van de Doopsgezindenverkoper Schritsen 271748251224v
WOPKES, THOMAS Thomas Wopkes , c.u.huurder (p.w.)Bildtpoort (gebied)1752252237r
WIEBES, THOMASde weduwe van Thomas Wybes koper grondpacht van 1-04-00 CGKleine Bredeplaats 7167924154v
WIEBES, THOMASgrondpacht uit het huis van de koper Thomas Wybes eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 7167924154v
WIEBES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 51686242105v
GROENEWOUD, THOMAS wijlen Thomas Ysaeks Groenewoldeerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 191727246310r
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Ysax Groenewoldnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 171701244138r
JAKOBS, THOMAS Thomes Jaques Lijbartnaastligger ten oosten Voorstraat 891657237115v
BREDA, TEUNIS de erfgenamen van wijlen Thonis van Bredanaastligger ten oosten Rommelhaven 26b159822874v
BREDA, TEUNIS de erfgenamen van wijlen Thonis van Bredanaastligger ten zuiden Noordijs WZ159822894r
WAYER, TEUNIS Thonis de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord1602228339r
BASTIAANS, TEUNIS Thonis Bastiaens verkoper Heiligeweg 11164323571r
KLASES, TEUNIShet coolthuys Thonis Claesen kooltjernaastligger ten westen Franekereind 141606228472r
IENTES, TEUNIShet achterhuis van Thonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 181636233181v
IENTES, TEUNISgemeensman Thonis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107164323565r
JANS, TEUNIS Thonis Jans naastligger ten noorden Bildtstraat 161601228252v
JANS, TEUNIS Thonis Jansen naastligger ten oosten Droogstraat NZ159822891v
JANS, TEUNIS Thonis Jansen koper huisGrote Bredeplaats 331598228123r
JANS, TEUNIS Thonis Jansen , c.u.naastligger Zoutsloot 281606228499v
LUITJENS, TEUNIS Thonis Luytties verkoper Grote Kerkstraat 37159822885v
LUITJENS, TEUNIS Thonis Luytties verkoper Kruisstraat 10oost159822885v
MEINERTS, TEUNIShet huis van Thonis Meynerts naastligger ten oosten Schritsen 301606228523v
OEDSES, TEUNISwijlen Thonis Oedses verkoper Liemendijk166023837r
PIETERS, TEUNIS Thonis Pieters protesteert vanwege een vordering Kerkpoortstraat1601228238r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Simons de Waieverkoper Franekerpoort (gebied)1626231120v
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symens Vayesverkoper Karremanstraat 24zuid15972284v
WAAI, TEUNIS SIEMENShet huis van de erfgenamen van wijlen Thonis Symens de Waynaastligger ten westen Noorderhaven 114162923298v
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons schipperverkoper onbekend1599228146r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons Waayesaanhandelaar huis Karremanstraat 24zuid1598228129r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Thonis Willems van Dalennaastligger ten oosten Gardenierstraat 11657237257v
WAYER, TEUNIS Thonys de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord1604228417r
WAYER, TEUNIS Thonys de Wayernaastligger ten noorden Karremanstraat 28noord1604228417r
AARTS, TEUNIS Thonys Aerts wijnheerprotesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 741599228140r
KLASES, TEUNIS Thonys Claesen koper huis en schuurHoogstraat 401598228119v
FOLKERTS, TEUNIS Thonys Folckerts naastligger ten westen Sint Jacobstraat 101599228136r
IENTES, TEUNIS Thonys Intes bakkerkoper huis en ledige plaats en met het eigendom van de steeg ten westenNoorderhaven 105161523011r
JANS, TEUNIS Thonys Jansen timmermankoper huis met steegHeiligeweg1601228252r
SIEMENS, TEUNIS Thonys Symons naastligger ten westen Lanen 38159722830v
SIEMENS, TEUNISde verkoper Thonys Symons niaarnemer ratione sanguinis Lanen 361602228281v
SIEMENS, TEUNISde verkoper Thonys Symons niaarnemer ratione sanguinis Schritsen 271602228281v
SIEMENS, TEUNIS Thonys Symons verkoper Lanen 361602228281v
SIEMENS, TEUNIS Thonys Symons verkoper Schritsen 271602228281v
LUITJENS, TEUNISde nagelaten weeskinderen van wijlen Thoon Luytgiens eigenaar van 1/3 van 1/2 Voorstraat 73achter1602228319r
LOURENS, TEUNIS Thuenis Lourens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 221695243120r
STELLINGWERF, TEUNIS MEINERTS Thuenis Meinerts Stellingwerfverkoper Hondenstraat ZZ1626231134v
OBBES, TIEMEN Thymannus Obbonis schoolmeesterkoper huis met ledige plaatsHoogstraat 2916112294v
ANDRIES, TIEMEN Thymen Andries crediteur (triumphant) Zuiderstraat NZ1614229211v
HENDRIKS, TIEMEN Thymen Hendricks koper kamer met ledige plaats daar achterVoorstraat 93achter161222998r
HOBBES, TIEMEN Thymen Hobbes naastligger ten oosten Hoogstraat 29159722812v
HOBBES, TIEMEN Thymen Hobbes verkoper Droogstraat 31615229241r
JANS, TIEMEN Thymen Jansen crediteur (triumphant) onbekend159722849v
OBBES, TIEMENmr. Thymen Obbes schoolmeester [staat: schooldienaar]naastligger ten oosten Hoogstraat 27161122966v
OBBES, TIEMENmr. Thymen Obbes* schoolmeester [staat: schooldienaar]naastligger ten oosten Hoogstraat 27161222977v
WILLEMS, TIEMENledige plaatse van Thymen Willems naastligger ten oosten onbekend1604228414v
NANNES, TIJS Thys Nannings timmermansgeselverkoper Scheerstraat 61736249114r
TIETES, Thytte Tyttes , q.q.verkoper Zeilmakersstraat 111681241175r
BONKE, TJEERD de weduwe en erfgenamen van wijlen Tiaard Boncknaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1621230291r
BONKE, TJEERD de weduwe en erfgenamen van wijlen Tiaard Boncknaastligger ten westen Zuiderhaven NZ162523174v
FAASMA, TJEERD grondpacht uit Heerma Fenne van Tiaard Faetsmaeigenaar perceel ([staat: 14-00-00 GG])ten noorden van Harlingen1627231161v
VORM, TJEERD Tiaard van der Formnaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1715245319r
GROOT, TJEERD Tiaard de Grootkapitein van oorlog te waterkoper huisHoogstraat 17164823611v
SLOTERDIJK, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tiaard Sloterdijknaastligger ten westen Voorstraat 471715245241v
SURINGAR, TJEERD het huis van Tiaard Suirigernaastligger ten oosten Voorstraat 47163623422r
SURINGAR, TJEERD de kinderen van wijlen Tiaard Zurigernaastligger ten westen Voorstraat 781695243160r
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts , c.u.bewoner Zuiderhaven 33162523155v
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
BAUKES, TJEERD Tiaard Bauckes molenaar [staat: muller]koper huis, de ledige plaats ten zuiden en het medegebruik van de ledige plaats ten zuidenNoordees (gebied)1627231160v
BINKES, TJEERD Tiaard Bentes naastligger ten noorden Rozengracht 13166723990v
BINKES, TJEERD[als huurder] Tiaard Bentes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6170824573r
BAUKES, TJEERDde hof van de erfgenamen van wijlen Tiaard Bouckes naastligger ten oosten Rozengracht 7oost163723427r
BAUKES, TJEERDde hof van de erfgenamen van wijlen Tiaard Bouckes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ163723427r
BAUKES, TJEERDde weduwe van Tiaard Boucks naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1622230296r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens , c.u.verkoper Hoogstraat 471713245190r
BOUWES, TJEERDverkoper burgemeester Tiaard Bouwens naastligger ten westen Scheerstraat 21714245228r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens verkoper Scheerstraat 21714245228r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens verkoper Noordijs 11714245230v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaard Bouwens verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1716245268r
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaard Bouwes hoedenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 781695243160r
KLASES, TJEERDnagelaten door wijlen Tiaard Claessen karremanbewoner Achterstraat ZZ163823468r
KLASES, TJEERD Tiaard Claesses karremanverkoper Achterstraat163723426r
DOUWES, TJEERD Tiaard Douues koper huis met kamertje daar achterZuiderhaven 571622230300v
DOUWES, TJEERD Tiaard Douwes naastligger ten oosten Zuiderhaven 55162423124r
DOUWES, TJEERD Tiaard Douwes naastligger ten zuiden Schritsen 181626231141v
DOUWES, TJEERD Tiaard Douwes naastligger ten zuiden Schritsen 201626231141v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes naastligger ten westen Weverstraat NZ169924426v
FOKKES, TJEERDde woningen van Tiaard Fockes naastligger ten zuiden Franekereind 36170924578v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.koper huisonbekend1710245124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.naastligger ten zuiden onbekend1710245124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.s.naastligger ten zuiden Franekereind 401710245136v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes koopmanverkoper Voorstraat 471715245241v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes koopmankoper huisZuiderhaven 251716245257v
GERBENS, TJEERD Tiaard Gerbens , c.u.lijnslager (mr. -)koper huis en houthokNoorderhaven 331714245212r
JAKOBS, TJEERD Tiaard Jacobs koper huis en plaats, strekkende van het zuiden van het diept af, noordwaarts tot aan het erf of hof van de weduwe van Pieter ReynsFranekereind 13162523145r
JANS, TJEERD Tiaard Jans , c.u.metselaar (mr. -)koper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 351696243260r
SCHOL, TJEERD JANS Tiaard Jansen Scholschipper (trek-)koper kamerNieuwstraat WZ166723964r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 61619230198v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Heiligeweg 71619230198v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121622230295r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121622230301r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes* brouwernaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Franekereind 181623230368v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes , c.u.verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
JOUKES, TJEERDde verwandelaar Tiaard Jouckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes aanhandelaar twee kamers aan elkanderLammert Warndersteeg 216242319r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Franekereind 201626231105v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Heiligeweg 61626231110r
JOUKES, TJEERDde andere kamer van Tiaard Jouckes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 21626231140v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Lammert Warndersteeg 21626231140v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwerkoper 4 pm 7 einsen 7 penningen 2 voeten en 8 duimen terpland (per pm)ten oosten van Harlingen162823237r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Franekereind 18162823256r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Rozengracht 26162823261r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwerkoper ro[od]pande schuurGrote Kerkstraat 37162823267r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes koper huis, schuur en ledige plaatsGrote Kerkstraat 351631232181v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 616362347r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes Swaentiebrouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 10163723425r
JOUKES, TJEERD Tiaard Joukes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 33163623416r
JOUKES, TJEERD Tiaard Joukes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ163623421v
LOLKES, TJEERD Tiaard Lolckes koper kamerNoorderhaven 28achter163823464r
LOLKES, TJEERD Tiaard Lolckes verkoper Noorderhaven 421646235193v
LOLLES, TJEERD Tiaard Lolles naastligger ten oosten Droogstraat 2216362349r
LOLLES, TJEERD Tiaard Lolles koopmankoper 1/2 huis, schuur en plaatsVoorstraat 47de Olifant163623422r
LOLLES, TJEERD Tiaard Lolles koopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 47de Vijf Ringen163623422r
LOLLES, TJEERD Tiaard Lollis koper huis daer den Vijff Golden Ringen uutstekenVoorstraat 47de Vijf Gouden Ringen1622230302r
LOLLES, TJEERD Tiaard Lollis crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat NZ162523181v
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisnaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen161623048r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingenkoper provisioneel grondpacht van 2-10-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1620230209r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingenkoper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1620230209r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous verkoper q.q. Noorderhaven 1081624230381r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisverpachter grond Liemendijk16242314v
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisnaastligger ten zuiden Voorstraat ZZ162523137r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisverkoper Liemendijk NZ162623197v
LOUWS, TJEERDde erentvhesten Tiaard Lous secretarisverkoper Zuiderstraat1626231100v
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisnaastligger ten oosten Voorstraat 401626231112r
LOUWS, TJEERDsecretaris Tiaard Lous verpachter grond Schritsen 32een_achter162723214r
LOUWS, TJEERDsecretaris Tiaard Lous naastligger ten oosten Schritsen 32een_achter162723214r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisverpachter grond Zoutsloot NZ162723215r
MEINTES, TJEERD Tiaard Meintis gebruiker ten noorden van Harlingen162823237v
MEINTES, TJEERDde verkoper Tiaard Meynts , c.u.naastligger ten oosten Hofstraat ZZ1622230313r
MEINTES, TJEERD Tiaard Meynts verkoper Hofstraat ZZ1622230313r
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters verkoper Nieuwstraat 361698243338v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters verkoper Nieuwstraat 381698243338v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters koper 1/2 huisHeiligeweg 3169924413v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters eigenaar van 1/2 Heiligeweg 3169924413v
BONKE, TJEERD SJOERDSwijlen Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Brouwersstraat WZ1621230258r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaard Siuerdts Boncknaastligger ten westen Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Zuiderhaven NZ162523173r
SIEBES, TJEERD Tiaard Sybes koper huis, loods en plaatsZoutsloot 26163723444r
VORM, TJEERD TJEERDS Tiaard Tiaardsen van der Formnaastligger ten westen Franekereind 1216952437ra
WIEBES, TJEERD Tiaard Wybes naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
WIEBES, TJEERD Tiaard Wybes naastligger ten westen Franekereind 81620230247v
WIEBES, TJEERDde weeskinderen van Tiaard Wybes verkoper Franekereind 4162423132r
, TJEERDwijlen Tiaardt naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat1620230244r
BANGA, TJEERD Tiaardt Bangaverkoper q.q. Voorstraat 22163923476v
BANGA, TJEERD Tiaardt Bangaverkoper q.q. Lanen OZ163923476v
BAUKES, TJEERDde hof van de erfgenamen van wijlen Tiaardt Boucks naastligger ten oosten Rozengracht 7oost163723433r
LOLLES, TJEERD Tiaardt Lolles koper door niaar schuur met plaats erachterDroogstraat 2216362349r
SJOERDS, TJEERDhet huis van Tiaardt Sioerds , c.s.naastligger ten westen Scheerstraat 3163723431v
LOLLES, TJEERD Tiaart Lollis koper Noorderhaven 551621230269r
BOUWES, burgemeester Tiaed Bouwens , c.s.naastligger ten zuiden Noorderhaven 601698243360v
WORPS, Tiaedtske Werps koper kameronbekend1641234153r
LOLLES, Tiaeerd Lolles naastligger ten oosten onbekend164823614v
ANSTA, TJAAKJE Tiaeke Anstakoper Hoogstraat 17achter164023497v
JOHANNES, TJALTJE Tiael Johannis koper onbekend159022938v
HESSELS, het huis van Tiaelff Hessels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 141642234175r
GEERTS, TJAMKE Tiaem Geerts verkoper Karremanstraat 21645235182v
GROOT, TJEERD Tiaerd de Groot, c.u.kapiteinkoper huis daar Brandaris uithangtZuiderhaven 17de Brandaris1644235124v
GROOT, TJEERD de weduwe van Tiaerd de Grootkapiteinnaastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter165623758v
GROOT, TJEERD Tiaerd de Grootekapitein te waterkoper hof en huis met bomen en plantagie genaamdbuiten HarlingenAylva hof164323556r
SURINGAR, TJEERD de [zout]keet van Tiaerd Suirigernaastligger onbekend163223343v
ABES, TJEERD Tiaerd Abbes naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 816312333v
BAUKES, TJEERD Tiaerd Bauckes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)16362349v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaerd Bouwens verkoper q.q. Noorderhaven 261717245306r
BOUWES, TJEERDhet huis van oud burgemeester Tiaerd Bouwens naastligger ten noorden Hoogstraat 431717245306v
KLASES, TJEERD Tiaerd Claesen bakkerverkoper Sint Jacobstraat162723229v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douues naastligger ten zuiden Schritsen 181631232166v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douues naastligger ten zuiden Schritsen 201631232166v
DOUWES, TJEERDwerf en ledige plaats van Tiaerd Douues naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1631232168v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douues verkoper van 1/2 Brouwersstraat 271642234170r
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes verkoper Nieuwstraat 37164823638r
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ164823640v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes koper ledige plaatsNieuwstraat OZ164823642v
FOKKES, TJEERD Tiaerd Fockes koper huisZuiderhaven 291717245301r
HIELKES, TJEERD Tiaerd Hylckes verkoper Vijverstraat1640234108r
HIELKES, TJEERDde kamer waarlangs vrije in- en uitgang ten zuiden, van mede-curator Tiaerd Hylckes naastligger ten oosten Brouwersstraat 51658237250v
JAKOBS, TJEERD Tiaerd Jacobs crediteur (triumphant) Voorstraat ZZ1618230135r
JAKOBS, TJEERD Tiaerd Jacobs verkoper Vijver1619230156v
JANS, TJEERD Tiaerd Jansen naastligger ten oosten Voorstraat 52west159722814r
JANS, TJEERD Tiaerd Jansen , c.u.verkoper Ooievaarsteeg 121641234134v
JANS, TJEERDhuisman Tiaerd Jansen , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 161653236225v
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwerkoper huisFranekereind 201618230121r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes koper tuin of jonge hof van twee huisplaatsen, met kruiden, bomen, planten etc.Rozengracht 261620230227r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwerkoper hoekhuisFabrieksstraat WZ1620230239r
JOUKES, TJEERDhuis en brouwerij van Tiaerd Jouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 6163223339r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckis brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 101626231120r
JOUKES, TJEERDhet grote huis van Tiaerd Joukes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 331640234111r
LOLLES, TJEERDde plaats van Tiaerd Lolles , c.soc.naastligger ten noorden Weverstraat163123334r
LOLLES, TJEERD Tiaerd Lolles koopmankoper voor- en achterhuis met plaatsHoogstraat 131636233179v
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous verkoper buiten Harlingen1602228312v
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous secretaris van Harlingenprotesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 131621230261r
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous secretarisnaastligger ten oosten Voorstraat 401626231103r
LOUWS, TJEERDde erfgenamen van wijlen secretaris Tiaerd Lous verpachter grond Schritsen 32163123328r
LOUWS, TJEERD Tiaerd Louws , secretaris van Barradeelverkoper ten noordoosten van Harlingen1598228131r
MEINTES, TJEERD Tiaerd Meyntes verkoper Hofstraat 1416152308r
PIETERS, TJEERD Tiaerd Pyters sleefmaker (oud mr. -)verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 151732248139r
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.koper kamer met zolder erbovenonbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten zuiden onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten westen onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten noorden onbekend1664238224v
SJOERDS, TJEERD Tiaerd Sioerds naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 33achter1641234151v
SJOERDS, TJEERD Tiaerd Sioerds , c.u.verkoper Achterstraat 47164223510v
SJOERDS, TJEERD Tiaerd Sioerds , q.q.koper woning, loods en ledige hoekplaatsDroogstraat 57164223524v
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaerd Sjoerds Boncknaastligger ten oosten Rozengracht 7oost1613229160v
TJEERDS, TJEERD Tiaerd Tiaerdsen koper door niaar ratione sanguinis 1/2 huisHoogstraat1644235113r
TJEERDS, TJEERD Tiaerd Tiaerdts Gruwelprotesteert vanwege een hypotheek Franekertrekvaart NZ1617230100v
, TJEERD Tiaerdt blekernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1618230111v
, TJEERDhuis en hof eerder van Tiaerdt karremannaastligger ten westen Karremanstraat 2164023498r
, TJEERDhuis en hof eerder van Tiaerdt karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 2164023498r
BANGA, TJEERD Tiaerdt Bangaverkoper q.q. Karremanstraat 14163923474v
BANGA, TJEERD Tiaerdt Bangaverkoper q.q. Karremanstraat 14164023491r
, TJEERDde weduwe van Tiaerdt Suyringernaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 111618230131r
ABES, TJEERD Tiaerdt Abbes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 81635233166v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verkoper q.q. Franekereind 241619230165v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verpachter grond Franekereind 241619230166v
BOUWES, TJEERD Tiaerdt Bouuens protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 40161723078r
KLASES, TJEERD Tiaerdt Claessen* karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 21633233109v
DOUWES, TJEERDde weduwe van Tiaerdt Douwes naastligger ten westen Zuiderhaven NZ1634233145r
DOUWES, TJEERD Tiaerdt Douwes , c.u.koper huis en loods met een klein loodsje daarachterOoievaarsteeg 61645235163r
JAKOBS, TJEERD Tiaerdt Jacobs verkoper Heiligeweg 381620230225r
JAKOBS, TJEERD Tiaerdt Jacobs verkoper Vijver1620230229r
JANS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tiaerdt Jans naastligger ten oosten Voorstraat 52west1618230108r
JELLES, TJEERDde hof van Tiaerdt Jelles naastligger ten oosten Klaverbladstraat 191644235155v
JOHANNES, TJEERD Tiaerdt Joannes , c.u.koper hof met prieel, bomen, kruiden en verdere plantagieZuiderhaven ZZ1646235197r
JOUKES, TJEERD Tiaerdt Jouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 331633233122r
JOUKES, TJEERD Tiaerdt Jouckes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 331633233122r
JOUKES, TJEERD Tiaerdt Jouckes brouwerkoper 1/2 huis, tuin en 2 halve kamers aanelkaarGardenierstraat NZ1635233169r
JOUKES, TJEERDde schuur van Tiaerdt Joukes naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 331640234111r
LOLLES, TJEERDde plaats van Tiaerdt Lolles naastligger ten noorden Weverstraat ZZ1629232104r
LOLLES, TJEERD Tiaerdt Lolles naastligger ten oosten Voorstraat 451634233146r
LOLLES, TJEERD Tiaerdt Lolles koper van 1/2 ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
LOUWS, TJEERD Tiaerdt Lous secretarisprotesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 90161623019r
LOUWS, TJEERD Tiaerdt Louws , secretaris van Barradeelverkoper Voorstraat 621605228476r
LOUWS, TJEERD Tiaerdt Louws , secretaris van Barradeelverkoper Simon Stijlstraat 31605228476r
LOUWS, TJEERD Tiaerdt Louws , secretaris van Barradeelverkoper Franekereind ZZ1605228476r
LOUWS, TJEERD Tiaerdt Louws , secretaris van Barradeelverkoper Voorstraat 671605228476r
MEINTES, TJEERD Tiaerdt Meyntes* blekernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1620230220r
MINNES, TJEERD Tiaerdt Minnes verkoper onbekend1629232102v
PIETERS, TJEERD Tiaerdt Peters , c.u.verkoper Brouwersstraat 7165623782r
SIERKS, TJEERDde weduwe van Tiaerdt Siercks naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter161623034v
SJOERDS, TJEERD Tiaerdt Sioerdts koopmanverkoper q.q. onbekend16362342v
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaerdt Sioerdts Boncknaastligger ten oosten Zuiderhaven 91161623033r
SJOERDS, TJEERD Tiaerdt Sjoerts lakenkoperverkoper q.q. Zuiderstraat161723059r
SIEBRENS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tiaerdt Sybrens naastligger ten westen Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
SJOERDS, TJEERD Tiaerdt Syoerdts naastligger ten oosten onbekend159022938v
ULBES, TJEERDde weduwe van Tiaerdt Uulbes bewoner Zoutsloot NZ1615229253v
ULBES, TJEERDwijlen Tiaerdt Uulbes Buvaldaverkoper Bildtpoort (gebied) NZ1615229246v
WIEBES, TJEERD Tiaerdt Wybes koper huisFranekereind 4161222983r
WIEBES, TJEERDde koper Tiaerdt Wybes naastligger ten westen Franekereind 4161222983r
WIEBES, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tiaerdt Wybes verpachter grond Franekereind 241619230165v
WIEBES, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tiaerdt Wybes verpachter grond Franekereind 241619230166v
IEDES, TJEERD Tiaerdt Ydes koper huisPeterseliestraat163223341v
HESSELS, TJEERDJE Tiaerdtie Hessels koper Grote Kerkstraat 261631232174v
HESSELS, TJEERDJE Tiaerdtie Hessels koper Heiligeweg 361631232174v
SURINGAR, TJEERD Tiaert Zuyrigernaastligger ten westen Herenwaltje1634233136v
JANS, TJEERDde fenne van Tiaert Jans naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1602228289v
JANS, TJEERDhun wijlen vader Tiaert Jans erflater ten zuiden van Harlingen1602228289v
JANS, TJEERDwijlen Tiaert Jans erflater ten zuiden van Harlingen1602228292r
JENTJES, TJEERDde twee nagelaten weeskinderen van Tiaert Jenckes verkoper Brouwersstraat 131615229272r
LOUWS, TJEERD Tiaert Lous secretaris van Barradeelverkoper buiten Harlingen1602228329v
LOUWS, TJEERD Tiaert Lous , secretaris van Barradeelkoper provisioneel voorhuisVoorstraat 42voor1606228496r
SIERKS, TJEERDde weduwe van Tiaert Siercx naastligger ten noorden Heiligeweg 46twee_achter1612229106v
SJOERDS, TJEERD Tiaert Siverts , c.s.verkoper Voorstraat 121634233138r
SJOERDS, TJEERD Tiaert Syourts naastligger ten westen Voorstraat 511601228270r
SJOERDS, TJEERD Tiaert Syourts naastligger ten westen Voorstraat 511602228300r
, TJEERDJE Tiaertke Tiaerdes verkoper Jan Ruurdstraat 5161723069v
TJEERDS, Tiaertske Tiaerdts verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 51614229234r
SCHONENBURG, grondpacht uit het huis van Tiaitien Schonenburgh, c.u.eigenaar perceel Noorderhaven 1216592386v
SCHONENBURG, Tiaitien Schonenburgh, c.u.verkoper Noorderhaven 1216592386v
ANSTA, Tiaka Anstakoper Zuiderhaven 46164323548v
AGES, TJALTJE Tial Agges koper Zoutsloot 11620230246r
EEDES, TJALTJE Tial Edes , vrijsterkoper door niaar ratione sanguinis huis en plaatsjeWeverstraat1619230173r
JOHANNES, TJALTJE Tial Johannes koper grondpacht van 0-19-12 CGNoordijs1613229179v
JOHANNES, TJALTJEgrondpacht uit het huis van Tial Johannes eigenaar perceel Noordijs1613229179v
JOHANNES, TJALTJE Tial Johannes verkoper Liemendijk1620230218v
TJERKS, wijlen Tial Tieercx verkoper 1657237259r
BOUWES, TJALTJE Tialcke Bouues koper Sint Jacobstraat 10zuid1661238119r
KLASES, TJALKEde erfgenamen van wijlen Tialcke Claesen verpachter grond Lanen 331615229282r
KLASES, TJALKEwijlen Tialcke Claesen erflater Voorstraat 30161623020r
GOOITSENS, TJALKEde erfgenamen van wijlen Tialcke Goyties naastligger ten westen Achterstraat ZZ165623786v
GOOITSENS, TJALKE Tialcke Goytties naastligger ten westen Zoutsloot NZ1641234141v
SINTS, TJALKE Tialcke Sents bruidegom 1606228522v
SIETSES, TJALKEuit het huis van Tialcke Sytses verpachter grond Brouwersstraat 41603228362r
SIETSES, TJALKE Tialcke Sytses naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid1620230237v
SIETES, TJALKE Tialcke Syttes koper huisBrouwersstraat 12zuid1602228288r
HESSELS, het huis van Tialiff Hessels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 141630232131r
, TJALLING Tialingh Souues naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 281645235183v
FOPMA, TJALKE ARJENSgemeensman Tialke Ariens Fopmanaastligger ten noorden Heiligeweg 381697243316v
HESSELS, TJALTJE Tiall Hessels verwandelaar Hofstraat NZ16152302v
HESSELS, TJALTJE Tiall Hessels aanhandelaar Fabrieksstraat WZ16152303r
KLASES, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tialle Claessen naastligger ten westen ten zuidoosten van Harlingen1605228459v
, TJALLING Tialle Siouues koper door niaar huis en plaatsGrote Kerkstraat 30164323596v
SIEUWES, TJALLING Tialle Siouwes , c.u.naastligger ten westen Grote Kerkstraat 30achter1644235134r
SIEUWES, TJALLING Tialle Siouwes verkoper Grote Kerkstraat 30achter1644235134r
SIEUWES, TJALLING Tialle Syouwes koper kameronbekend163723426r
, TJALLINGhet huis van Tialling turfdragernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 30164323596v
ALTEN, TJALLING Tialling van Alten, c.u.huurder Achterstraat166723986r
, TJALLING Tialling Tiallingiiapothekerverkoper van 1/2 van 7/12 Noorderhaven 871737249207v
, TJALLING Tialling Tiallingiiverkoper van 7/36 Droogstraat NZ174925215v
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts gortmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 251698243376v
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts , c.u.verkoper Lanen NZ1717245302v
ALBERTS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tialling Alberts naastligger ten westen Droogstraat NZ1738249229r
ALBERTS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tialling Alberts naastligger ten noorden Droogstraat NZ1738249229r
FOKKES, TJALLING Tialling Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot 65163923490r
FOKKES, TJALLING Tialling Fockes naastligger ten westen Heerensteeg 21654236271r
FOKKES, TJALLING Tialling Fockes naastligger ten westen Heerensteeg 2165523712r
FOEKES, TJALLINGhuis en schuur van Tialling Foeckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1646235210v
FOEKES, TJALLINGde schuur van Tialling Foeckes naastligger ten westen Heerensteeg 21652236194r
GEERTS, TJALLING Tialling Geerts bewoner Scheerstraat 31733248273v
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tialling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper van 9/72 Franekereind 361738249258v
JANS, TJALLING Tialling Jans verkoper Westerstraat 11663238174r
JOHANNES, TJALLING Tialling Johannes bewoner kamer 2 Rommelhaven ZZ16312339r
PIEKES, TJALLINGde weduwe en erfgenamen van wijlen Tialling Piekes naastligger ten zuiden Scheerstraat 121717245279v
PIEKES, TJALLINGwijlen Tialling Piekes naastligger ten zuiden William Boothstraat 21738249264v
PAULUS, TJALLING Tialling Poulus naastligger ten westen Romastraat ZZ1696243225v
SJOUKES, TJALLING Tialling Siouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28164823610v
, TJALLING Tialling Siouues , c.u.verkoper Peterseliestraat164223545r
, TJALLING Tialling Siouues , c.u.turfdragerverkoper Peterseliestraat NZ1644235114r
, TJALLING Tialling Siouues , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 301652236186r
SIEUWES, TJALLING Tialling Siouwes , c.soc.naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1650236117r
WIEBRENS, TJALLING Tialling Wybrens verkoper Heiligeweg 251717245287r
, TJALLING Tiallingh eigenaar perceel onbekend1602228324r
, TJALLING Tiallingh bakkerbewoner Zoutsloot 95164923679r
, TJALLING Tiallingh bakkerverkoper Anjelierstraat 4164923682v
BRAAKSMA, TJALLING Tiallingh Braaxma, c.u.eerdere eigenaar Zoutsloot 1111724246200v
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes verkoper Hofstraat 161642234164r
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes , c.u.verkoper Karremanstraat 221642234176v
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes naastligger ten westen Achterstraat NZ164223514r
FOKKES, TJALLINGde schuur van Tiallingh Fockes naastligger ten noorden Zoutsloot 95164923661r
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes , c.u.verkoper Zoutsloot 95164923661r
RINTJES, TJALLING Tiallingh Rinties , c.u.koper woningVijverstraat 91658237152v
RINTJES, TJALLING Tiallingh Rinties schipper (wijd-)verkoper Sint Jacobstraat 9166023838v
, TJALLING Tiallingh Siouuces koper huis en schuurFortuinsteeg 31641234126r
, TJALLING Tiallingh Siouues , c.u.koper kamerKromme Elleboogsteeg 9164223523r
, TJALLINGde verkoper Tiallingh Siouues , c.u.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28twee_achter1646235206r
, TJALLING Tiallingh Siouues verkoper Grote Kerkstraat 28twee_achter1646235206r
GEERTS, TJAMKE Tiam Geerts verkoper Achterstraat1646235213v
JOHANNES, TJAMKE Tiam Johannes verkoper van 2/3 Kleine Bredeplaats 161630232144v
JOHANNES, TJAMKE Tiam Johannis* verkoper van 1/3 Vijverstraat 8162523186r
PIETERS, TJAMME Tiamcke Pytters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 91659237202v
OLFERTS, TJAMKE Tiamk Olpherts geniaarde koper Achterstraat ZZ1662238151v
JANS, TJAMKE Tiamke Jans koper Zuiderstraat 171668239127r
BOUWES, TJERK Tiarck Bouwes , c.u.smid (mr. -)verkoper Rommelhaven 4164823618v
IESKES, TJERK Tiarck Iskes huurder Zuiderhaven ZZ162823262v
FREERKS, TJEERD Tiard Freerx koper kamerHerenwaltje1613229168r
LOLLES, TJEERD Tiard Lolles bakkerkoper q.q. Weverstraat1619230173r
LOUWS, TJEERDsecretaris Tiard Lous verpachter grond Bildtpoort (gebied)1613229181v
SCHONENBURG, Tiatje Schonenburch, c.u.chirurgijn (mr. -)verkoper Noorderhaven 121661238105v
LAMBERGEN, TIBERIUS Tiberius Anthonius Lambergenmedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 73179326491r
LAMBERGEN, TIBERIUS dr. Tiberius Anthonius Lambergenmedicinae doctorverkoper Leerlooierssteeg WZ180126621r
POPTA, TIBERIUS Tiberius Poptaverpachter grond ([blijkens een niaar])Lanen 71164323575r
POPTA, TIBERIUS Tiberius Poptaniaarnemer vanwege grondheerschap Lanen 71164323575r
POPTA, TIBERIUS monseigneur Tiberius Poptakoper hof met bomen, plantagie en een kamerVoorstraat 50achter164323583r
POPTA, TIBERIUS monsieur Tiberius Poptageniaarde koper Lanen 71een_achter1644235125r
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Grote Bredeplaats 16164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 1a164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-13-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekendde Appelboom164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Voorstraat 68164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekend164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-13-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekend164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Simon Stijlstraat 3164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-15-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekend164923690v
, TIBERIUSburgemeester van Leeuwarden en oud Statenlid der provincie Tiberius Tacamaverkoper Zuiderhaven 551694243108v
, TIBERIUS Tiberius Tempelaerverkoper q.q. Sint Jacobstraat 6163123327r
, TIBERIUS Tiberius Templaerkoper plaats of steegGrote Kerkstraat 191629232100v
, TIBERIUS Tiberius Templaerkoper graf met een blauwe steenKerkpad 31629232107v
, TIBERIUSoud burgerhopman Tiberius Templaerkoper grondpacht van 4-00-00 CGKerkpoortstraat ZZ1645235183r
, TIBERIUS Tiberius Templaernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1645235183r
, TIBERIUS Tiberius Templaernaastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied)1646235228r
, TIBERIUSoud burger hopman, gemeensman Tiberius Templaer, c.u.koper huisRapenburg ZZ1647235244v
, TIBERIUShet huis van Tiberius Templaernaastligger ten westen Noorderhaven 441647235247v
, TIBERIUS Tiberius Templaernaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1647235262v
TEMPELAAR, TIBERIUS Tiberius Templairnaastligger ten oosten Voorstraat 661624230391v
TEMPELAAR, TIBERIUS Tiberius Templairkoper huis, plaats en kamers, tot de kamer van Gosleyk Freercks toeVoorstraat 68162523170r
TEMPELAAR, TIBERIUS als bewoner Tiberius Templairnaastligger ten oosten Voorstraat 66162523171v
TEMPELAAR, TIBERIUS als bewoner Tiberius Templairnaastligger ten oosten Voorstraat 661626231119r
TEMPELAAR, TIBERIUS Tiberius Templairkoper huis met hof (de verkopers gebruiken de hof)Rozengracht 271631232178r
TEMPELAAR, TIBERIUS Tiberius Templairkoper kamer, loods, plaats en gezamelijke putHofstraat ZZ163123325r
, TIBERIUSoud burgerhopman Tiberius Templarkoper door niaar schuur met een ledige dongplaats ten oostenKerkpoortstraat 221644235134v
, TIBERIUSoud burgerhopman Tiberius Templarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 221644235134v
, TIBERIUSburgerhopman Tiberius Templar, c.u.koopmanverkoper Kerkpoort (gebied)1645235167r
, TIBERIUS Tiberius Templarkoper huis met een plaats en een heerlijke kamer erachterVoorstraat 491645235187r
, TIBERIUS Tiberius Templarkoopmankoper huis waar het Amelander wapen uithangtNoorderhaven 42het Amelander Wapen1646235193v
, TIBERIUS Tiberius Templarkoper door niaar Kleine Bredeplaats 4165023699v
, TIBERIUS Tiberius Templareigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 4165023699v
, TIBERIUS Tiberius Templarnaastligger ten noorden Alemanssteeg1650236136r
, TIBERIUShet huis van Tiberius Templarnaastligger ten westen Noorderhaven 441651236175r
, TIBERIUSde zoutkeet van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Tiberius Templarnaastligger ten zuiden William Boothstraat 31654236260r
, TIBERIUSde weduwe en erfgenamen van wijlen Tiberius Templarkoper huis, loods en plaats met de woning daarachter, en de steeg tussen deze Pytters en het nieuwe huis van de verkoper naar de Olijfsteeg toelopendeVoorstraat 321654236272v
, TIBERIUSde erfgenamen van wijlen gemeensman Tiberius Templarnaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1654236273v
, TIBERIUSde erfgenamen van wijlen gemeensman Tiberius Templarnaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1654236273v
, TIBERIUSde erfgenamen van wijlen Tiberius Templarnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 61658237142r
, TIBERIUSde erfgenamen van wijlen Tiberius Templarnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 41658237156r
, TIBERIUSde erfgenamen van wijlen Tiberius Templarnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 41658237248r
, Tiberus Templarnaastligger ten oosten Hofstraat164023493v
, Tibery Templaernaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 61681241127v
, TIEDEde tuin van de weduwe van Tidde wevernaastligger ten noorden Molenpad 9a1730247310v
GERRITS, TIETJE Tidt Gerryts verkoper Fabrieksstraat WZ1598228115r
, Tidts Tidtsen koper huis met plaats en achterkeukentjeHeiligeweg 27zuid1598228132r
OTTES, de weduwe van wijlen Tieb Ottes naastligger ten oosten Zoutsloot 80162923299v
, TJEBBEwijlen mr. Tiebbe naastligger ten westen Noorderhaven 741601228236v
, TJEBBEwijlen mr. Tiebbe naastligger ten oosten Voorstraat 231601228258r
, TJEBBEde erfgenamen van wijlen mr. Tiebbe naastligger ten westen Scheerstraat 8oost161623015r
DRAAIER, TJEBBE Tiebbe Drayerverpachter grond bierkamer Zoutsloot 301650236141r
DRAAIER, TJEBBE Tiebbe Drayernaastligger ten oosten Zoutsloot 301650236141r
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreier, c.s.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreyernaastligger ten noorden buiten Harlingen1650236112r
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreyernaastligger ten oosten Hoogstraat 3achter166023833v
POPTA, TJEBBE de hof van Tiebbe Poptanaastligger ten zuiden Lanen 691645235166v
SPANNENBURG, TJEBBE Tiebbe Spannenburg, c.u.huurder Brouwersstraat 14174925217v
ALLES, TJEBBE Tiebbe Alles naastligger ten westen Schritsen 151784261217v
GERRITS, TJEBBE Tiebbe Gerrits schipper (schuit-)koper huisZeilmakersstraat 131738249347r
GERRITS, TJEBBE Tiebbe Gerrits naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 151747251202r
GERRITS, TJEBBEwijlen Tiebbe Gerrits schippererflater Karremanstraat 11174925230v
HARKES, TJEBBE Tiebbe Harckes gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 621697243274r
HEERKES, TJEBBEde gortmakerj van Tiebbe Heerckes naastligger ten noorden Franekereind 251696243190v
HEERKES, TJEBBE Tiebbe Heerkes kuiper (mr. -)koper huisFranekereind 41751252111r
HEERKES, TJEBBEhaar wijlen grootvader Tiebbe Heerkes erflater Franekereind 41784261202r
HENDRIKS, TJEPKJE Tiebbe Hendrix koper Spinhuisstraat1657237138v
KUIPER, TJEBBE HEERKESde weduwe van Tiebbe Herkes Kuiperhuurder Franekereind 41784261202r
HEINS, TJEBBE Tiebbe Heynsen verkoper Noordijs 81614229201v
JANS, TJEBBE Tiebbe Jansen koper van 1/2 ledige plaats van 37 1/2 x 20 1/4 voet ([geen derde proclamatiedatum, niet ingewezen?])Raamstraat 1165523720r
JANS, TJEBBE Tiebbe Jansen , c.u.koper van 1/2 huis bestaande uit verscheidene gebouwen ([geen derde proclamatiedatum, niet ingewezen?])Schritsen 50165523720v
JELMERS, TJEBBE Tiebbe Jelmers eigenaar van 1/2 Voorstraat 17oost1640234104v
JELMERS, TJEBBEhet huis waar Danswick uitsteekt van Tiebbe Jelmers naastligger ten oosten Voorstraat 17oostDanswick1640234104v
JELMERS, TJEBBEwijlen Tiebbe Jelmers verkoper Grote Kerkstraat 1a1645235184v
JELMERS, TJEBBEde kinderen en erfgenamen van wijlen Tiebbe Jelmers verkoper Voorstraat 17west1658237147v
JOHANNES, TJEBBE Tiebbe Johannis gortmakernaastligger ten westen Voorstraat 97achter1737249187v
JOUKES, TJEBBE Tiebbe Jouckes , c.u.schipperkoper huis, loods en kamer daarachterOoievaarsteeg 61650236109r
JOUKES, TJEBBE Tiebbe Jouckes verkoper Weverstraat1681241157v
PIETERS, TJEBBEtwee huizen van Tiebbe Pieters naastligger ten westen Droogstraat 16164023491v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pieters Dreyerkoper huis met plaats en hofHoogstraat 51630232125v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pieters Dreyerkoopmankoper paardenstalDroogstraat 55west1663238185r
PIETERS, TJEBBEde hof van Tiebbe Piters naastligger ten oosten Zoutsloot 301641234132r
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Piters Dreiernaastligger ten westen Droogstraat 18164323578r
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reynsverkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reynsverkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reynsverkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reynsverkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reynsverkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reynsverkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reynsverkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyerverkoper Rommelhaven 3b1633233123v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyerkoper q.q. grondpacht van 2-00-00 CG uit een huisZuiderstraat1635233164v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyerverkoper Franekereind 23oost1642234171v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyerverkoper Scheffersplein 271642234171v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyerverkoper q.q. Lanen 241650236103v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyerverkoper q.q. Noorderhaven 601658237247v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Pytters naastligger ten westen Droogstraat 181657237263v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pytters Dreyernaastligger ten oosten Noorderhaven 1011652236197r
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pytters Dreyernaastligger ten westen Noorderhaven 1051657237263v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pytters Dreyernaastligger ten oosten Zoutsloot 32166123889r
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pytters Dreyernaastligger ten zuiden Zoutsloot 32166123889r
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Pytters Drijerhoutkoperkoper 1/12 houtmolen, huis, land, pramen en verdere gereedschappen tot de houtzagelij behorendeten zuiden van Harlingen1654236263r
REINERS, TJEBBEburgerhopman Tiebbe Reyners Templarnaastligger ten zuiden William Boothstraat 31641234142v
SCHELTES, TJEBBE Tiebbe Scheltes koper 1/2 grondpacht van 4-00-00 GGonbekend1602228324r
SCHELTES, TJEBBEde weduwe van wijlen Tiebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 18west1623230349r
SIERKS, TJEBBEde weduwe van Tiebbe Sierks huurder voorkamer met bedstee Hondenstraat 141738249220v
SIPKES, TJEBBE Tiebbe Sipkes huurder Heiligeweg 581640234117v
SIPKES, TJEBBE Tiebbe Sipkes , c.u.geniaarde koper Hoogstraat 101641234157v
SIPKES, TJEBBE Tiebbe Sipkes , c.u.koper huis en houtstekZuiderhaven NZ1642234173r
SIPKES, TJEBBE Tiebbe Sipkes houtkoperverkoper Zuiderhaven ZZ164923686r
SIERKS, TJEBBEals huurders Tiebbe Sirks , c.u.naastligger ten oosten Schritsen 15171824630v
POPTA, TJEBBE SJOERDSwijlen mr. Tiebbe Syuerts Poptakoper door niaar Scheerstraat 8west161122933v
POPTA, TJEBBE TJEBBES Tiebbe Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Schoolstraat 21614229222v
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes* zakkendragernaastligger ten oosten Hofstraat 351653236247r
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes naastligger ten westen Hofstraat 41166023822r
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes* zakkendragernaastligger ten oosten Hofstraat 351667239115v
, TJEBBE Tiebbe Zyerx schipperkoper huisNoorderhaven 201723246162r
HARMENS, Tiebbes Harmens waterhalerhuurder achterkamer (p.j.)Hoogstraat 131734248326r
IEPES, TJEPKE Tiebke Ipes zakkendragerkoper twee dwarskamers aan elkaarHofstraat 371651236159r
, TIETJEenen Tied naastligger ten westen Kerkpoortstraat159722853r
, TIEDE Tied naastligger ten zuiden ([staat: Tied Dircks weduwe])Drie Roemersteeg 91619230181v
, TIETJE Tied naastligger ten westen Achterstraat162923298r
, TIETJE Tied naastligger ten westen Liemendijk163223352r
ANDRIES, TIEDE Tied Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ162823248r
BOKKES, TIETJE Tied Bockes verkoper Oosterkeetstraat 6161723083v
KLASES, TIETJE Tied Claesen koper Hofstraat NZ1623230349v
DOEDES, TIETJE Tied Doedes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
DOEDES, TIETJE Tied Doedes verkoper Schritsen 211624230381v
IEPES, TIETJE Tied Epes crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
GERRITS, TIETJE Tied Gerryts koper Karremanstraat WZ162423125v
HAIES, TIETJE Tied Hayes koper huisNoordees (gebied)159722836r
JANS, TIETJE Tied Jans verkoper van 1/3 Lanen 4016592382v
JELLES, TIETJE Tied Jellis verkoper Franekereind 31621230277v
, TIETJEwijlen Tied Laesens erflater Drie Roemersteeg1635233177r
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huis of drie kamersDrie Roemersteeg OZ1601228248r
LASES, TIETJEde ledige plaats van Tied Laeses , en haar dochternaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ1601228248r
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huisDrie Roemersteeg1604228388v
LASES, TIETJE Tied Laeses naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg1604228388v
PIERS, TIETJE Tied Piers verkoper Voorstraat 75161122952r
REINERS, TIETJE Tied Reyners verkoper Scheerstraat 8oost1613229125v
ROBERTS, TIETJE Tied Roberts verkoper onbekend1598228113r
SIEBRENS, TIETJE Tied Sibrens koper huis (akte: tegenwoordig wonende in Harlingen)Vijverstraat 30162423123v
TEEDES, TIETJE Tied Teades , voor zich en haar kinderenverkoper Rozengracht ZZ163123336v
TEEDES, TIETJE Tied Tedes koper kamerZuiderstraat1644235117r
MEINERTS, TIEDEde weeskinderen van wijlen Tiedde Meynerts verkoper Zoutsloot 651633233120v
JAKOBS, TIEDE Tiede Jacobs wevernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ170824547v
JANS, TIEDEwijlen Tiede Jans erflater Kerkpoortstraat 49174425135v
JOUKES, TIEDE Tiede Jouckes koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 18162623199v
JOUKES, TIEDE Tiede Jouckes koper mouterij ([voor de twee percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
MEINERTS, TIEDE Tiede Meinerts koper kamerZoutsloot 651620230241r
MEINERTS, TIEDEhet huis nagelaten door wijlen Tiede Meynerdts naastligger ten westen Karremanstraat 221635233170r
SIEBRENS, TIEDE Tiede Sibrants naastligger ten oosten Vijverstraat 91640234117v
POPTA, TIEDE WILLEMS Tiede Willems Poptaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r
WOPKES, TIEDEland van Tiede Wopkes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen164023492r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten oosten buiten Harlingen1642234173v
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1662238140r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1662238140r
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend162823279v
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend162823279v
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper Hoogstraat 38162823279v
LANTING, TJITSKE Tiedske Lantingverkoper van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
KLASES, TIETJE Tiedt Claeses koper onbekend161122930v
KLASES, TIETJE Tiedt Clases koper Romastraat1606228502ar
LASES, TIETJE Tiedt Laeses verkoper Lanen 9west161723093v
SIPKES, TIETJE Tiedt Sipckes koper Kleine Bredeplaats 23159822896r
, TIETJE Tiedtie Tammeriverkoper buiten Harlingen1654236264r
WILLEMS, TIETJE Tiedtie Willems koper Peterseliestraat167124068r
, TJITSKEhet huis van Tiedts naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 11162723218v
JANS, TJITSKE Tiedts Jans koper Noordees (gebied)1601228251r
JANS, TJITSKE Tiedts Jans koper Noordijs 71601228267r
WILLEMS, TJITSKE Tiedts Willems verkoper Grote Kerkstraat 191629232100v
REINS, TJITSKE Tiedtske Reynes koper Bildtstraat 141646235206v
WILLEMS, Tieedtie Willems verkoper Peterseliestraat ZZ1706244337r
JANS, TJITSKE Tieedts Jans naastligger ten westen onbekend1644235115v
IESKES, TJERKwijlen Tieerck Yskes verkoper Zuiderhaven 151653236245r
, TJEERD Tieerd naastligger ten noorden Rommelhaven 161737249183v
VORM, TJEERD oud burgerhopman Tieerd van der Form, pro se en nom. lib.verkoper William Boothstraat 31171824624r
GROOT, TJEERD wijlen Tieerd de Groot [staat: Groodt]kapiteinverkoper Hoogstraat 17165623769v
RINIA, TJEERD Tieerd Riniabewoner Voorstraat 321654236272v
ZANDSTRA, TJEERD Tieerd Sanstra, c.u.schipper (groot-)koper huisBildtstraat 161716245267v
ZANDSTRA, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tieerd Sanstranaastligger ten zuiden Zoutsloot 281734248284r
SCHOL, TJEERD Tieerd Schollschipperkoper huis daar de Vergulde Lelie uithangt, met tuin, 2 zomerkeukens daarachter, plaats, put en bakLanen 72de Vergulde Lelie1651236158r
SCHOL, TJEERD Tieerd Schollnaastligger ten oosten Lanen 701658237170av
SYVERDA, TJEERD het houtstek van Tieerd Siverdanaastligger ten westen Schoolstraat 21712245165v
SYVERDA, TJEERD de hof van Tieerd Siverdakoopmannaastligger ten oosten Schritsen 56noordoost171924639r
SYVERDA, TJEERD het koolstek van de erfgenamen van wijlen Tieerd Siverdanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ174925246v
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tieerd Slooterdieknaastligger ten oosten Lanen 21698243331r
SYVERDA, TJEERD Tieerd Syvardaverpachter grond Grote Ossenmarkt 101735249103v
SYVERDA, TJEERD Tieerd Syverdaverpachter grond Heiligeweg 111732248115v
ABES, TJEERD Tieerd Abbes verkoper Kleine Ossenmarkt 41657237116v
, TJEERD Tieerd Bantes verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen170824574v
BINKES, TJEERD Tieerd Bentes bakkernaastligger ten westen Voorstraat 31658237153r
BINKES, TJEERDde hof van de weduwe van Tieerd Bentes naastligger ten westen Hofstraat 12a1669239183r
BONKE, TJEERD BINKESde weduwe en erfgenamen van wijlen Tieerd Bentes Bonckverkoper Hofstraat 121669239191v
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1715245236r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1715245236r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1717245292r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1717245292r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 44achter1717245292r
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes koper kamerGardenierstraat ZZ170924590r
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ170924590r
BOUWES, TJEERDburgemeester de heer Tieerd Bouwens eigenaar van 1/2 Voorstraat 7a-oost1698243350r
BOUWES, TJEERDburgemeester de heer Tieerd Bouwens naastligger ten westen Voorstraat 7a-oost1698243350r
BOUWES, TJEERDoud burgemr. Tieerd Bouwens verkoper Weverstraat1711245156r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tieerd Bouwens verkoper Herenwaltje 191711245159r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tieerd Bouwens naastligger ten oosten Voorstraat 71715245234v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tieerd Bouwens verkoper Hoogstraat 221717245308r
KLASES, TJEERDwijlen Tieerd Claassen erflater Hondenstraat 817322485ra
DIRKS, TJEERDwijlen? Tieerd Dirckx verkoper Noorderhaven 14164923677r
ZANDSTRA, TJEERD DIRKSde erfgenamen van wijlen Tieerd Dirx Sanstranaastligger ten noorden Bildtstraat 181725246222v
DOUWES, TJEERD Tieerd Douwes , c.u.verkoper Ooievaarsteeg 61650236109r
DOUWES, TJEERD Tieerd Douwes Jollemaverkoper Rozengracht1652236207r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes winkeliernaastligger ten zuiden Noorderhaven 961697243327r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopmanverkoper Achterstraat NZ170924585r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten oosten Romastraat 351715245239v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopmankoper pakhuis beqwaam tot een houtstek en boven tot graansoldersHerenknechtenkamerstraat 191716245265v
FOKKES, TJEERDhet huis van Tieerd Fockes koopmannaastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 191716245265v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopmangeniaarde koper Hondenstraat 131716245266r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopmanverkoper Lanen 641717245285r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ1717245289v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten westen Kerkpad WZ1717245289v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes verkoper Weverstraat 131717245292v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
FREERKS, TJEERD Tieerd Freerks naastligger ten westen Gardenierstraat 91733248280r
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens , c.u.lijnslager (mr. -)geniaarde koper van 1/2 Rozengracht 181711245140v
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens , c.u.lijnslager (mr. -)koper huisZeilmakersstraat 13171824617v
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens , c.u.lijnslager (mr. -)koper huisNoorderhaven 341723246154v
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens lijnslager (mr. -)koper tuin met vruchtbomen, planten en stenen zomerhuisZuiderhaven 38twee_achter1724246211r
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter1725246224r
GERBENS, TJEERDwijlen Tieerd Gerbens lijnslager (mr. -)verkoper Havenpoort 11734248282v
GERBENS, TJEERDwijlen Tieerd Gerbens erflater Noorderhaven 341738249281v
MODDERMAN, TJEERD GERRITSwijlen Tieerd Gerrits Moddermankoper Voorstraat 86166723964v
GERRITS, TJEERD Tieerd Gerryts sleperverkoper Rommelhaven 12175025262v
HARMENS, TJEERD Tieerd Harmens kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 51732248135r
HARMENS, TJEERD Tieerd Harmens naastligger ten zuiden Bildtstraat 5174925239r
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koper 1/2 hof met bomen en plantenonbekend164923688r
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes naastligger ten westen Rapenburg NZ1651236174v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes verkoper q.q. Voorstraat 4816552374v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes verkoper q.q. Voorstraat 8016552374v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes naastligger ten zuiden Voorstraat 62165623788r
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmankoper huis, plaatsen schuurHoogstraat NZ165623790v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes , c.u.koper twee kamers aan elkaarRapenburg 20165623791r
HIELKES, TJEERDde hof van de koper Tieerd Hylckes naastligger ten zuiden Rapenburg 20165623791r
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes naastligger ten westen Rapenburg1659237208v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 5achter1657237257v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 11657237257v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmanverkoper q.q. Romastraat 11657237257v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmanverkoper q.q. Romastraat ZZ1657237257v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes , c.u.verkoper Brouwersstraat 5achter166023869r
HIELKES, TJEERDde stalling van Tieerd Hylckes , c.u.naastligger ten noorden Rapenburg1662238121r
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes verkoper Rapenburg1662238121r
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes , c.u.verkoper Simon Stijlstraat 31668239146v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmanverkoper Voorstraat 901668239178r
HIELKES, TJEERDde hof van Tieerd Hylkes naastligger ten oosten Rapenburg166123874v
HIELKES, TJEERDde hof van Tieerd Hylkes naastligger ten noorden Rapenburg 3166123896v
IESES, TJEERD Tieerd Ieses , c.u.verkoper Zoutsloot 11650236105v
ENNEMA, TJEERD ENNESde boedel van wijlen vroedsman Tieerd Innes Innemaverkoper van 3/4 Voorstraat 831724246210r
JANS, TJEERD Tieerd Jans metselaarverkoper Grote Kerkstraat 351697243325r
JANS, TJEERD Tieerd Jans koper Zoutsloot 781732248105v
JANS, TJEERD Tieerd Jans verkoper Zoutsloot 781734248333v
JANS, TJEERDhuisman Tieerd Jansen naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 14164923672v
JANS, TJEERD Tieerd Jansen , c.u.estrikbakkerkoper kamerHofstraat166023848v
JANS, TJEERD Tieerd Jansen estrikbakkerkoper door niaar kamerHofstraat ZZ166123890r
JANS, TJEERD Tieerd Jansen pannenbakkernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1663238176r
SCHOL, TJEERD JANS Tieerd Jansen Scholnaastligger ten oosten Lanen 12165623771r
JELLES, TJEERD Tieerd Jelles verkoper Grote Kerkstraat 191658237155v
JELLES, TJEERD Tieerd Jelles verkoper Zeilmakersstraat 21669239189r
JELLES, TJEERD Tieerd Jelles Koesmaverkoper Heiligeweg 361664238206v
JELLES, TJEERD Tieerd Jelles Koesma, voor zich en zijn drie kinderenverkoper Grote Kerkstraat 26166423824va
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Joannis Hannemaverkoper Zuiderplein 1164923656r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannes Hannamanaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ164823626v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannes Hannamaverkoper Zuiderhaven ZZ164823627r
HANNEMA, TJEERD JOHANNESde plaats van Tieerd* Johannes* Hannamanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ164823628r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannes Hannemaprotesteert vanwege competentie van 5-00-00 GG jaarlijks Zuiderhaven ZZ165523723v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannis Hannematichelaarkoper ten zuiden van Harlingen165623761v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannis Hannemanaastligger ten noorden buiten Harlingen1657237128r
JOUKES, TJEERD Tieerd Joukes stuurmanverkoper van 1/15 Hondenstraat 141738249220v
KLASES, TJEERD Tieerd Klazen naastligger ten westen Karremanstraat 221747251187v
LOLLES, TJEERD Tieerd Lolles koopmannaastligger ten oosten Droogstraat 20west1650236135r
LOLLES, TJEERD Tieerd Lolles koopmanverkoper Droogstraat 20west1650236135r
LOLLES, TJEERDhet huis van Tieerd Lolles naastligger ten oosten Voorstraat 451651236178v
LOLLES, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tieerd Lolles naastligger ten oosten Droogstraat 20west166023832v
MEINTES, TJEERDde weduwe en erfgenamen van wijlen Tieerd Meintes blekerverkoper Nieuwstraat 401658237149r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmaker (mr. -)verkoper Vianen1716245276v
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters , c.u.sleefmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 3217182464r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmakernaastligger ten westen [staat: zuiden] Heiligeweg 5171824610r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 281724246190v
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmaker (oud mr. -)verkoper Lanen 291733248181v
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmaker en koopman (oud -)verkoper Brouwersstraat 141734248330r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmaker en koopman (oud mr. -)koper huisAchterstraat 7173925010r
PIETERS, TJEERDhet huis gekocht door Tieerd Pyters , c.s.naastligger ten oosten Noorderhaven 1001725246220r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pyters koopmanverkoper Bildtstraat 51732248135r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pyters koopmankoper van 1/2 Hoogstraat 221733248272v
PIETERS, TJEERD Tieerd Pytters , c.u.koper huis, put, bak grote plaats. Loods en een kamer daarachter in de Botapotekersstraat en een loods tussen dit huis en kamerBrouwersstraat 71652236192r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pytters , c.s.naastligger ten zuiden Rommelhaven 41723246164r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pytters sleefmaker (mr. -)koper van 1/2 huisNoorderhaven 1021725246219v
REINERS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tieerd Reiners naastligger ten zuiden Lanen 641717245285r
REINERS, TJEERDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Tieerd Reiners mr. zeilmakerverkoper Schritsen 531717245308v
SIEBES, TJEERDwijlen Tieerd Sybes verkoper Havenplein 201717245307v
VORM, TJEERD TJEERDS Tieerd Tieerds van der Form, voor zijn kinderenverkoper Franekereind 151717245301v
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen schipper (groot-)geniaarde koper Zoutsloot NZ166123877r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen schipper (groot-)koper huis met voorhuis, loods en plaatsSchritsen 71661238108r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen naastligger ten oosten Noorderkade 131697243329v
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen verkoper Schritsen 71698243340r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen verkoper Sint Christoffelsteeg1698243340v
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdts bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 191716245277v
WIEGERS, TJEERD Tieerd Wigges naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1669239188r
WILLEMS, TJEERD Tieerd Willems , c.u.huurder zuidelijkste kamer (p.j.)Kerkpad WZ1717245289v
WIEGERS, TJEERD Tieerd Wygers , c.u.koper huis en stalKerkpoortstraat 22Saretten1668239160v
IEPES, TJEERDde weduwe van wijlen Tieerd Ypes naastligger ten oosten Lanen 85west1716245264r
ENNEMA, TJEERD vroedsman Tieerdt Ennemanaastligger ten oosten Voorstraat 81170724524r
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tieerdt Sloterdijcknaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1677240263v
BINKES, TJEERD Tieerdt Bentes naastligger ten zuiden Vismarkt 1166623944r
FOKKES, TJEERD Tieerdt Fockes koopmanverkoper Scheerstraat 121717245279v
FOKKES, TJEERD Tieerdt Fockes koopmankoper huisGrote Bredeplaats 1617182469r
GERRITS, TJEERD Tieerdt Gerryts estrikbakkerkoper huisRommelhaven 121736249146v
HIELKES, TJEERD Tieerdt Hylckes koper huisVoorstraat 901668239174v
REINERS, TJEERD Tieerdt Reiners zeilmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10166023866v
JAKOBS, TJEERDJE Tieerdtie Jacobs verkoper Romastraat1682241183r
SIPKES, TJEERDJE Tieerdtie Sipkes , c.u.verkoper Noorderhaven 1001710245106v
HAGEMAN, TJEERD Tieert Hagesmanschuitmakernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1677240263v
HIELKES, TJEERD Tieert Hylckes naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 51663238179v
REINERS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tieert Reiners naastligger ten westen Schritsen 551712245184r
GUILKER, TJEERDJE Tieertie Guilkerverkoper Lanen 361732248169v
BROUWER, DIRKS Tieertie Dirx Brouwerwinkelierverkoper Liemendijk NZ1733248243r
DOUWES, Tieesck Douues koper Franekerpoort (gebied)1620230233v
DIRKS, TJITSKE Tieetske Dirks , c.s.verkoper Lanen 9163723424v
HARMENS, TJITSKE Tieetske Harmens koper Karremanstraat 28zuid163823451r
GREULTS, TIEMENTJE Tiem Greldts verkoper Kerkpad 201619230194v
, TJIMKJE Tiemck naastligger ten noorden Vijver 11659237239v
MEINERTS, Tiemk Meyners verkoper Hondenstraat 121662238150v
KLASES, TJEPKE Tiepcke Clasen , c.u.koper 2/3 huisRomastraat 5166623943r
KLASES, TJEPKE Tiepcke Clasen verkoper Harmen Honingmanssteeg WZ166623943v
KLASES, TJEPKE Tiepcke Clasen , c.u.verkoper Rapenburg ZZ166623954v
DIRKS, TJEPKE Tiepcke Dircks verkoper Romastraat 5166623943r
DIRKS, TJEPKE Tiepcke Dircks koper van 1/2 huis met een kelderVismarkt 1166623944r
DIRKS, TJEPKE Tiepcke Dirx , c.u.koper 2/3 huisHarmen Honingmanssteeg WZ166623943v
JAKOBS, TJEPKE Tiepcke Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat1598228106v
JANS, TJEPKE Tiepcke Jans koper huis, schuur en ledige plaatsGrote Bredeplaats 8oost1603228371v
JANS, TJEPKE Tiepcke Jans verkoper Rinnertspijp1605228454v
JANS, TJEPKE Tiepcke Jansen , c.soc.naastligger ten zuiden Noorderhaven 401605228473r
JANS, TJEPKE Tiepcke Jansen , c.soc.naastligger ten westen Noorderhaven 401605228473r
SEERPS, TJEPKE Tiepcke Seerps koper provisioneel kamerNoordijs 10161723076v
SEERPS, TJEPKEmouterij en brouwerij van de weduwe van Tiepcke Seerps naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ162923286v
SEERPS, TJEPKEmouterij en brouwerij van de weduwe van Tiepcke Seerps naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ162923286v
SEERPS, TJEPKE Tiepcke Seerps huurder Rommelhaven 24achter1630232141r
SEERPS, TJEPKEde brouwerij van Tiepcke Seerps naastligger ten noorden Noordijs 41631232173v
SEERPS, TJEPKEde brouwerij van Tiepcke Seerps naastligger ten noorden Noordijs 41631232174r
SJOERDS, TJEPKEwijlen Tiepcke Sioerds verkoper Brouwersstraat 13163923474r
SJOERDS, TJEPKE Tiepcke Sioerdts naastligger ten westen Rozengracht 201634233139r
SJOERDS, TJEPKE Tiepcke Sioerdts koper huis, tuin en ledige plaats van 21 voet langBrouwersstraat 131635233177v
SJOERDS, TJEPKE Tiepcke Sioerdts koper door niaar van 1/2 huis, houtstek, plaats en loodsNoorderhaven 1131652236200r
TEEKES, TJEPKE Tiepcke Taeckes verpachter grond Sint Jacobstraat 131614229235v
VRIES, TJEPKE TEEKESde nagelaten weeskinderen van wijlen Tiepcke Taeckes de Frieskoper Sint Jacobstraat 41615229276r
WILLEMS, TJEPKE Tiepcke Willems koper kameronbekend1602228281r
WILLEMS, TJEPKE Tiepcke Willems verkoper Liemendijk1604228411v
WILLEMS, TJEPKE Tiepcke Willems koper kamerZoutsloot 961606228515r
GRATEMA, Tiepe Gratemanaastligger ten westen Rapenburg ZZ169924413r
, TJEPKE Tiepke glasmakernaastligger ten westen Franekereind 181644235130v
, TJEPKEwijlen Tiepke Baartskoper onbekend164823645v
GRATEMA, TJEPKE Tiepke Gratamakoopmanverkoper Rommelhaven 81767256237r
GRATEMA, TJEPKE de hof van burgervaandrig Tiepke Gratemanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 531697243266r
GRATEMA, TJEPKE stal van Tiepke Gratemanaastligger ten oosten Rapenburg ZZ169924413r
GRATEMA, TJEPKE de hof van Tiepke Gratemanaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ169924413r
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tiepke Gratemanaastligger ten westen Rapenburg NZ170924595v
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tiepke Gratemanaastligger ten noorden Rapenburg NZ170924595v
GRATEMA, TJEPKE de weduwe van Tiepke Gratemanaastligger ten noorden Rapenburg 11710245103v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratema, q.q.koper Franekereind 151715245250r
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratemakoper q.q. Franekereind 151715245252v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratemakoper Franekereind 151717245293r
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratemakoper Franekereind 151717245301v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratemaeigenaar van 8/9 Franekereind 151717245301v
GRATEMA, TJEPKE Tiepke Gratemakoper Rommelhaven 81749251280r
HANSMA, TJEPKE Tiepke Hansma, c.u.verkoper Zuiderstraat NZ1710245133r
HILLEMA, TJEPKE vroedsman Tiepke Hillemanaastligger ten zuiden Noorderhaven 98achter1749251284r
HILLEMA, TJEPKE vroedsman Tiepke Hillemanaastligger ten westen Noorderhaven 98achter1749251284r
HOOP, TJEPKE Tiepke de Hoopverkoper ten zuiden van Harlingen1784261209r
ALBERTS, TJEPKE Tiepke Alberts , c.u.koper kamerBargebuurtspoortje 2zuid1668239162v
ALBERTS, TJEPKE Tiepke Alberts , c.u.verkoper Bargebuurtspoortje 2zuid1672240100r
BOUWES, TJEPKE Tiepke Bouwens , c.u.koper kamerKruisstraat 5west1652236184v
DIRKS, TJEPKE Tiepke Dirks koper huis met plaats en een vrije eigen steegKerkpoortstraat 5916652393va
DOUWES, TJEPKE Tiepke Douues glasmakerkoper van 1/2 Franekereind 30west1640234111v
RIENKS, TJEPKE Tiepke Rienx , c.u.bakker (mr. -)koper huis, daer de Wegeeter uithangt met twee besondere woningen daaragter, die apart verhuurd wordenNoorderhaven 105de Wegeeter1717245302r
SAKES, TJEPKE Tiepke Sakes naastligger ten oosten Hoogstraat 321712245185v
SAKES, TJEPKE Tiepke Sakes , c.u.verkoper Hoogstraat 341715245232r
SIERDS, TJEPKE Tiepke Sierts verkoper Kerkpoort (gebied)163723442r
SJOERDS, TJEPKEhuis en plaats van Tiepke Sioerds naastligger ten westen Rozengracht 20164323594v
SJOERDS, TJEPKE Tiepke Sioerdts naastligger ten noorden Brouwersstraat 15163723437v
SJOERDS, TJEPKE Tiepke Sioerdts* wevernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 11163823465r
SJOERDS, TJEPKE Tiepke Sioerts koper huisSpinstraat 11163723442r
SIEBES, TJEPKEwijlen Tiepke Sybes verkoper Zoutsloot NZ1696243234v
, TJERK[wijlen] Tierck naastligger ten zuiden Lanen 44achter1603228340r
, TJERK Tierck schuitvaardernaastligger ten westen Franekereind 401603228354v
, TJERK Tierck Hockschippernaastligger ten westen Zoutsloot 301696243238v
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts koper huis met loods en ledige plaatsSchritsen 191619230168v
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts naastligger ten westen Schritsen 211633233118v
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts verkoper q.q. Gardenierstraat1634233154r
BOKKES, TJERK Tierck Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
BOUWES, TJERK Tierck Bouues naastligger ten westen Rommelhaven 616422353r
BOUWES, TJERK Tierck Bouwes naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter1644235132r
KARSTES, TJERK Tierck Carsten koper huis met daarachter een plaatskeBildtstraat 71630232149v
KARSTES, TJERK Tierck Carsten , c.u.bewoner Bildtstraat 71630232149v
KARSTES, TJERKwijlen burgemeester Tierck Carstes koper Bildtstraat 131652236199v
KLASES, TJERK Tierck Claes verkoper Liemendijk ZZ1634233142v
KLASES, TJERK Tierck Clases koper kamerLiemendijk WZ163223358r
KORNELIS, TJERK Tierck Cornelis bewoner Havenplein ZZ1601228247r
FRANSES, TJERK Tierck Fransen verkoper q.q. Carl Visschersteeg159722862r
GJALTS, TJERKde weduwe van Tierck Gilts naastligger ten noorden Voorstraat 93achter161222998r
HANSES, TJERK Tierck Hansen naastligger ten noorden Heiligeweg 211644235143v
HANSES, TJERK Tierck Hanses verkoper Voorstraat 68162523170r
HIDDES, TJERK Tierck Hiddes , c.u.koper nieuw huisVijver 41654236257v
HIDDES, TJERK Tierck Hiddes naastligger ten zuiden Vijver 21659237205v
HIDDES, TJERK Tierck Hiddes schipper (groot-)koper 1/2 dwarshuis met een ledige plaats ten oostenSint Jacobstraat 9166023838v
VRIES, TJERK HIDDESde heer Tierck Hiddes de Vriesluitenant-admiraalverkoper Vijver 4166623947v
IESKES, TJERK Tierck Iskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17164223515r
IESKES, TJERKde weduwe van Tierck Iskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 171644235124v
ZANDSTRA, TJERK JANS Tierck Jansen Sanstrakoper huisVijver 4166623947v
ZANDSTRA, TJERK JANS Tierck Jansen Sanstra, c.u.koper twee kamersHondenstraat 101668239147r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tierck Jansen Sanstranaastligger ten oosten Hondenstraat 101668239147r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tierck Jansen Sanstranaastligger ten zuiden Hondenstraat 101668239147r
JANS, TJERK Tierck Janssen schipper op Franekernaastligger ten westen Franekereind 401619230170r
JILLES, TJERKgrondpacht uit de kamer van wijlen Tierck Jelys eigenaar perceel Schoolsteeg162423128r
JILTS, TJERKgrondpacht uit het huis van Tierck Jildts eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
VALK, TJERK JURJENS Tierck Juriens Valckverkoper Bildtstraat 11662238123v
JURJENS, TJERK Tierck Jurriens , zoon van de verkoperkoper door niaar huisBildtstraat 1166123873v
JILTS, TJERKde weduwe en erfgenamen van wijlen Tierck Jylts naastligger ten noorden Voorstraat 93achter1614229221v
KEIMPES, TJERK Tierck Keimpes verkoper Zuiderhaven 371646235200r
KEIMPES, TJERK Tierck Keimpes verkoper Voorstraat 371652236215v
KEIMPES, TJERK Tierck Keympes verkoper Lanen 61642234181v
LOUWS, TJERK Tierck Lous koper huis waar de Jaeger uithangt, met een ledige plaatsRozengracht 27de Jaeger1644235158v
LOUWS, TJERK Tierck Lous naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)1645235172v
OENES, TJERK Tierck Oenes koper onder- en bovenkamerSchritsen1618230134r
OENES, TJERK Tierck Oenis verkoper (althans woonachtig op Ameland)Schritsen NZ1626231136r
PAULUS, TJERK Tierck Pauli verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 2316112292v
PIETERS, TJERK Tierck Pieters naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)159822896v
PIETERS, TJERK Tierck Pieters verkoper q.q. Noorderhaven NZ1600228202v
PIETERS, TJERK Tierck Pieters verkoper q.q. Noorderhaven1600228218r
PIETERS, TJERK Tierck Pieters karremannaastligger ten noorden Liemendijk1619230162v
PIETERS, TJERK Tierck Pytters karremannaastligger ten noorden Liemendijk1620230208r
TJEERDS, TJERK Tierck Tierts crediteur (triumphant) Droogstraat1605228483v
TJEERDS, TJERK Tierck Tyaardts goudsmidnaastligger ten zuiden Zuiderstraat1605228455v
IESKES, TJERKhet huis en houtstek van Tierck Yskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17164323595r
IESKES, TJERKde weduwe van Tierck Yskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 171651236177r
, wijlen Tiercx naastligger ten zuiden Lanen 44achter159822882v
, TJEERD Tierd blekerverkoper Kerkpad1646235192v
DOUWES, TJEERD Tierd Douwes koper huisonbekend1646235235r
DOUWES, TJEERD Tierd Douwes , c.s.naastligger ten noorden Rozengracht1651236162v
IESES, TJEERD Tierd Ieses koper kamerZoutsloot 11646235199v
JOHANNES, TJEERD Tierd Johannes , c.u.koper huisZuiderplein 11645235177v
MEINTES, TJEERD Tierd Meyntes , c.u.blekerkoper huis, schuur, koestal en loodsNieuwstraat 401646235207r
SJOERDS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tierd Sioerdts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 311647235242r
WILLEMS, TJEERD Tierd Willems , c.u.verkoper Bildtpoort (gebied)164423599r
WILLEMS, TJEERD Tierd Willems , c.u.koper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
WIEBES, TJEERDde verkopers Tierd Wybes , c.u.naastligger ten oosten Franekereind 21612229101r
WIEBES, TJEERD Tierd Wybes verkoper Franekereind 21612229101r
SCHOL, JANS Tierds Jansen Schol, c.u.verkoper Lanen 721659237183v
, TJEERDhet huis van Tierdt smidnaastligger ten westen Grote Kerkstraat1606228523r
BANGA, TJEERD Tierdt Bangaverkoper q.q. Zoutsloot NZ163923474v
BANGA, TJEERD Tierdt Bangaverkoper q.q. Liemendijk163923474v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tierdt Bouwens verkoper Achterstraat ZZ1689242286v
HIELKES, TJEERD Tierdt Hylckes koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 51658237250v
LOLKES, TJEERD Tierdt Lolckes koper Noorderhaven 421645235180v
SJOERDS, TJEERDwijlen Tierdt Siuerts crediteur (impetrant en triumphant) Grote Kerkstraat1606228523r
VRIES, TJERK de weduwe van Tierk de Vrieskapiteinnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
VRIES, TJERK wijlen Tierk de Vrieskapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpoortstraat 571717245288r
ANDRIES, TJERK Tierk Andries huurder timmerhuis Zuiderhaven 181737249176v
BOUWES, TJERK Tierk Bouwes , c.u.smidkoper huisRommelhaven 41640234101v
FEDDRIKS, TJERK Tierk Feddrik verkoper van 2/5 Kleine Bredeplaats 31695243161v
FEDDRIKS, TJERK Tierk Feddrix naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1696243221v
FEDDRIKS, TJERK Tierk Feddrix koopmangeniaarde koper Voorstraat 56oost1712245176r
GABES, TJERK Tierk Gabes koemelkerkoper stalZoutsloot 38173224890r
GERLOFS, TJERK Tierk Gerliffs naastligger ten zuiden Brouwersstraat 15163723437v
GERLOFS, TJERK Tierk Gerloffs verkoper Brouwersstraat 191641234147v
HIDDES, TJERKvroedsman Tierk Hiddes naastligger ten zuiden Vijver 21663238172v
PIETERS, TJERKde erfgenamen van wijlen Tierk Pieters naastligger ten noorden Bildtstraat 151715245240r
RINTJES, TJERK Tierk Rinties verkoper van 1/3 Rommelhaven 41723246164r
ROELOFS, TJERK Tierk Roelofs wever (bont-)verkoper Noorderhaven 901733248186v
RUTGERS, TJERK Tierk Rutgers metselaarnaastligger ten westen Klaverbladstraat 191738249357r
TEETSES, TJERKhuisman Tierk Teedzes verkoper Franekertrekvaart 91784261226v
DOUWES, TJITSKE Tiesck Douues verkoper Franekerpoort (gebied)1619230182v
JELLES, TJITSKE Tiesck Jelles afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Rozengracht 7oost165523731v
JELLES, TJITSKE Tiesck Jelles naastligger ten westen ([blijkens een niaar])Rozengracht 7oost165523731v
IEGES, TIJSKE Tiesk Iges koper Kerkpoortstraat NZ1644235117v
OBBES, TIJSKE Tiesk Obbes geniaarde koper Zuiderhaven 71642234167v
BAUKES, TIJSKEde kamer van Tieske Bauckes naastligger ten noorden Kerkpad WZ165523746r
DOUWES, TJITSEde erfgenamen van wijlen Tieske Douwes verkoper Zoutsloot 961668239167v
IEGES, TIJSKE Tieske Iges koper Kerkpoortstraat NZ1644235106r
MARTENS, TIJSKE Tieske Martens koper Gardenierstraat ZZ1662238130v
SCHELTES, TIJSKE Tieske Scheltes verkoper van 3/5 Voorstraat 751612229111r
SCHELTES, TIJSKE Tieske Scheltes verkoper van 3/5 Voorstraat 75achter1612229111r
KALF, TJITSKE WIEBES Tieskjen Wybes Kalffverkoper van 1/3 Zuiderhaven 571723246181v
RING, TJITSKE IEMES Tieskjen Ymes de Ringhverkoper Noorderhaven 611709245100r
SCHELTES, TIETJE Tiet Scheltes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 301606228523v
BLINKSMA, TIETE Tiete Blinxmabode (gerechts-)verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
, TIETE Tiete Blixemabode (gerechts-)verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
, TIETE Tiete Blixemabode (gerechts-)verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
BINNES, TIETE Tiete Bennes huurder voor 10 jaren Zuiderstraat 31west1778259155v
EESGES, TIETEwijlen Tiete Eedsges koper Karremanstraat 251732248113r
EESGES, TIETEwijlen Tiete Eedsges koper Karremanstraat 251732248113r
FOPPES, TIETE Tiete Foppes , c.soc.bakkerverkoper Schritsen164923666r
HENDRIKS, TIETE Tiete Hendriks huurder Karremanstraat 201775258198v
HENDRIKS, TIETE Tiete Hendriks huurder Kerkpoortstraat 121779259170r
HOITES, TIETE Tiete Hoytes geniaarde koper van 1/2 Lanen 401644235106v
HOITES, TIETE Tiete Hoytes , c.u.schipper (wijd-)koper ledige plaatsVijverstraat ZZ1645235189v
HOITES, TIETEons huis in de Vijverstraat Tiete Hoytes naastligger ten noorden Vijverstraat ZZ1645235189v
HOITES, TIETEde weduwe van Tiete Hoytes naastligger ten zuiden Vijverstraat 61653236229v
OEGES, TIETJEwijlen Tiete Oeges verkoper William Boothstraat 371676240222r
PIETERS, TIETE Tiete Pieters bakker en makelaar (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 661687242217v
PIETERS, TIETE Tiete Pytters verkoper Schritsen 17169324329v
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58176925798r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman Admiraliteitverkoper q.q. Rapenburg 10achter1769257112r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 581782260167r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Hofstraat 151784261255r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 5817882638r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1795264275v
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsmannaastligger ten westen Hofstraat 17west1795264275v
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman (oud hoog-)naastligger ten westen Hofstraat 151807267291r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman (oud hoog-)verkoper Hofstraat 151807267291r
SCHELTES, TIETEde erfgenamen van wijlen Tiete Scheltes naastligger ten westen Hofstraat 151808268151r
SCHELTES, TIETEwijlen Tiete Scheltes bootsman (oud hoog-)verkoper Schritsen 56oost1809268228v
SCHELTES, TIETEwijlen Tiete Scheltes hoogbootsmanverkoper Hofstraat 131809268230r
SJUKS, TIETJEwijlen Tiete Siuuckes verkoper Heiligeweg 66161623037r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Noorderhaven 64175325399r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Voorstraat 21175325399r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Romastraat ZZ1753253100r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggenaastligger ten oosten Vijverstraat 11753253101r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Vijverstraat 11753253101r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Both Apothekerstraat 111753253102r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Grote Bredeplaats 81754253160v
ZANDSTRA, TIETJE Tietie Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, TIETJE Tietie Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, TIETJE Tietie Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ARJENS, TIETJE Tietie Arjens verkoper Voorstraat 7a1802266139r
OEBERIUS, TIETJE BASTIAANS Tietie Bastiaans Oberiuskoper Heiligeweg 16achter1787262154r
JANS, TIETJE Tietie Jans verkoper Hoogstraat 401787262153r
MURKS, TIETJE Tietie Murks verkoper Grote Kerkstraat 131710245120v
STEFANUS, TIETJE Tietje Stephanykoper Zeilmakersstraat 61807267354r
ARJENS, TIETJE Tietje Arjens verkoper Heiligeweg 261791263319r
ARJENS, TIETJE Tietje Arjens verkoper van 1/2 Voorstraat 511802266110v
ARJENS, TIETJE Tietje Arjens verkoper Schritsen 371803266252r
ARJENS, TIETJE Tietje Arjens verkoper van 1/2 Hoogstraat 161803266264r
ARJENS, TIETJE Tietje Arjens verkoper Fabrieksstraat 2180426753r
BAUKES, TIETJE Tietje Baukes koper Schritsen 251801265293r
DOEKES, TIETJE Tietje Doekes , ongehuwd persoonverkoper Wortelstraat 61774258141v
GALEMA, TIETE DOEKES Tietje Doekes Galamatimmerman (huis-)verkoper Anjelierstraat 91774258160v
GALEMA, TIETJE DOEKES Tietje Doekes Galamaverkoper Karremanstraat 101774258161v
ARJENS, TIETJEwijlen Tietje Janes erflater Anjelierstraat 71742250269r
ARJENS, TIETJEwijlen Tietje Janes erflater Anjelierstraat 71742250269r
ROMKES, TIETJE Tietje Romkes koper door niaar Karremanstraat 13177825994r
SIEMENS, TIETJE Tietje Symons naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
, TJITSKE Tiets naastligger ten westen Romastraat 131650236121v
, TJITSKE Tiets naastligger ten westen Romastraat 131651236182r
DIRKS, TJITSKE Tiets Dircks koper Lanen 9oost1647235262r
DIRKS, TJITSKE Tiets Dirckx naastligger ten westen Lanen 9oost1647235262r
GATSES, TJITSKE Tiets Gatses koper Hoogstraat 511629232112v
HAIES, TJITSKE Tiets Hayes koper Zuiderhaven 131615229280r
HIDDES, TJITSKE Tiets Hiddes , voor haar en haar kinderenkoper 1/4 huis waar de Ploegh uitsteektRinnertspijpde Ploeg1642234168r
HIDDES, TJITSKE Tiets Hiddes , als erfgenaam van haar moedereigenaar van 1/4 Rinnertspijp1642234168r
HIDDES, TJITSKE Tiets Hiddes verkoper Noorderhaven 34164323542v
JAKOBS, TJITSKE Tiets Jacobs verkoper Brouwersstraat 12zuid1602228288r
JANS, TJITSKE Tiets Jans koper 2/3 van 1/2 kamerVoorstraat 73achter1602228319r
JANS, TJITSKE Tiets Jans verkoper Voorstraat 73achter1614229218r
, TJITSKE Tiets Meuus koper Nieuwstraat 541615229278r
U., TJITSKE Tiets U. verkoper van 1/2 Brouwersstraat 161631232169r
U., TJITSKE Tiets U. verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg1631232169r
DIRKS, TJITSKE Tietsche Dirx verkoper Zuiderhaven 63164323574r
HEEMSTRA, TJITSKE het huis bewoond door wijlen Tietscke Heemstranaastligger ten oosten Voorstraat 86166723964v
HEEMSTRA, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tietscke Heemstraverkoper Voorstraat 86166723964v
DIRKS, TJITSKE Tietscke Diercx koper Lanen 9west161723093v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietscke Piers Heemstraverkoper Kromme Elleboogsteeg 1166723965v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde onlangs verkochte kamer van Tietscke Piers Heemstranaastligger ten westen Weverstraat 6166723966r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietscke Piers Heemstraverkoper Weverstraat 6166723966r
SIERKS, TJITSKE Tietscke Sierx verkoper William Boothstraat 3916662398va
FEIKES, TJITSE Tietse Feickes , c.u.koper 1/2 huisHofstraat NZ166723996r
FEIKES, TJITSE Tietse Feickes , c.u.eigenaar van 1/2 Hofstraat NZ166723996r
, TJITSKE Tietske huurder Kerkpoortstraat1733248194v
HEEMSTRA, TJITSKE Tietske Heemstranaastligger ten westen Weverstraat165523714r
HEEMSTRA, TJITSKE Tietske Heemstraverkoper van 1/4 Zuiderhaven 81658237157v
HEEMSTRA, TJITSKE Tietske Heemstranaastligger ten noorden buiten Harlingen166023842r
HEEMSTRA, TJITSKE de hof van Tietske Heemstranaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ1661238114v
HEEMSTRA, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tietske Heemstranaastligger ten oosten Weverstraat 4166723980r
HEEMSTRA, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tietske Heemstranaastligger ten westen Weverstraat 4166723980r
HEEMSTRA, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tietske Heemstraverkoper Weverstraat 4166723980r
ARJENS, TJITSKE Tietske Arjens verkoper van 1/9 Scheerstraat 9173224899r
, TJITSKE Tietske Deerxs verkoper Liemendijk NZ1658237174v
DIRKS, TJITSKE Tietske Dirks verkoper van 1/6 Heiligeweg 3217182464r
DIRKS, TJITSKE Tietske Dirx koper door niaar Zuiderhaven 49163923477v
DOUWES, TJITSKE Tietske Douwes koper ten noorden van Harlingen1603228359r
DOUWES, TJITSKE Tietske Douwes koper buiten Harlingen1603228359r
EVERTS, TJITSKE Tietske Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 29172824773r
EVERTS, TJITSKE Tietske Everts , bejaarde vrijsterverkoper van 3/8 Lanen 131747251188v
GATSES, TJITSKE Tietske Gatses koper grondpacht van 2-05-00 CGOosterkeetstraat 5164823640r
GERRITS, TJITSKE Tietske Gerrits , voor haar kinderenverkoper Lanen 661654236259v
HENDRIKS, TJITSKE Tietske Hendricks verkoper Carl Visschersteeg WZ1645235164r
HESSELS, TJITSKE Tietske Hessels koper Rozengracht 22164823613v
JANS, TJITSKE Tietske Jans verkoper Voorstraat 73achter1696243221v
JANS, TJITSKE Tietske Jans koper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
LIEUWES, TJITSKE Tietske Lieuwes verkoper Liemendijk 41715245251v
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 641659237187r
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237187v
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 491659237189r
OEGES, TJITSKE Tietske Oeges koper Voorstraat 841779259202v
OEPKES, TJITSKE Tietske Oepkes koper Vijver 71687242200r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstranaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9166623957v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstraverkoper Kerkpoortstraat 9166623957v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstraverkoper Voorstraat 90166723984r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde verkochte kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstranaastligger ten oosten Weverstraat166723989r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde verkochte kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstranaastligger ten westen Weverstraat166723989r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstraverkoper Weverstraat166723989r
WIJNGAARD, TJITSKE PIETERS Tietske Pyeters Wijngaerdenverkoper Schritsen 41734248329r
WIJNGAARDEN, TJITSKE PIETERS Tietske Pyeters Wijngaerdenverkoper Schritsen 41734248329r
REINS, TJITSKE Tietske Reynsens verkoper Schritsen 71661238108r
SEERPS, TJITSKE Tietske Serps koper Noorderhaven 70166123873r
SIERKS, TJITSKE Tietske Sierks koper Hondenstraat 5oost1698243339r
SIEMENS, TJITSKE Tietske Simens koper Zuiderstraat1724246205v
SIEMENS, TJITSKE Tietske Simens naastligger ten noorden Zuiderstraat1724246205v
SIEMENS, TJITSKE Tietske Simons koper Zuiderhaven 161724246205r
SIEMENS, TJITSKE Tietske Simons naastligger ten zuiden Zuiderhaven 161724246205r
SIPKES, TJITSKE Tietske Sipckes* verkoper William Boothstraat 31633233124r
TJALLINGS, TJITSKE Tietske Tiallings verkoper Noorderhaven 901733248186v
ULBES, TJITSKE Tietske Ulbes koper Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
IEMES, TJITSKE Tietske Ymes , c.s.verkoper Zoutsloot 321714245221v
ARJENS, TIETJE Tiettje Arjens verkoper van 1/2 Hoogstraat 241804267100v
SMID, TJITSE Tietze Smitkoper huis en logement de Goude Leeuw genaamdVoorstraat 27de Gouden Leeuw179726512v
VEEN, TJITSE JENTJESburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veenverkoper Voorstraat 811724246208r
VEEN, TJITSE JENTJESburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veenverkoper Noorderhaven 761724246209r
VEEN, TJITSE JENTJESburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veenverkoper Noorderhaven 781724246209r
VEEN, TJITSE JENTJESburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veenverkoper Voorstraat 331724246209v
VEEN, TJITSE JENTJESburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veenverkoper Noorderhaven 901724246210v
VEEN, TJITSE JENTJESburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veenverkoper Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
VEEN, TJITSE JENTJESburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veenverkoper Hofstraat 51724246211v
, de kamer van Tijle schoenlappernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
, de kamer van Tijlle schoenlappernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
, TIJS Tijs schoenmakernaastligger ten westen Lanen 80162723211v
, TIJS Tijs schoenmakernaastligger ten westen Lanen 80162823278v
, TIJShet huis van Tijs zakkendragernaastligger ten westen Gardenierstraat NZ1631232178v
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs G. Kussendragerkoopmangeniaarde koper Weverstraat 151793264148r
, TIJS Tijs J. Stoeffnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41805267175r
EEBES, TIJSde huisstede van Tijs Aebes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Alemanssteeg159722821r
EERKES, TIJSwijlen Tijs Eerx verkoper Zoutsloot 951729247288r
IEPES, TIJS Tijs Epes , c.u.molenaarkoper woningHerenwaltje 191711245159r
IEPES, TIJS Tijs Epes , c.u.molenaarnaastligger ten zuiden Herenwaltje 191711245159r
IEPES, TIJS Tijs Epes , c.u.molenaarnaastligger ten noorden Herenwaltje 191711245159r
MOLENAAR, TIJS GERRITS Tijs Gerrits Molenaerverkoper Bildtstraat 221714245207v
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gieses huurder Zoutsloot 391774258189v
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gieses eigenaar en bewoner Zeilmakersstraat 131782260193v
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gieses verkoper Zeilmakersstraat 131782260193v
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gieses koper huisVoorstraat 76178326139v
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragerkoper huis en weefwinkelBargebuurt 81782260263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragernaastligger ten westen Bargebuurt 81782260263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragerkoper huis en weefwinkelBargebuurt 101782260263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragernaastligger ten westen Bargebuurt 101782260263r
GIJSBERTS, TIJS Tijs Giezes matroos op het Admiraliteitsjacht te Harlingenkoper huisZeilmakersstraat 131775258197v
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gijses koopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 621809268234r
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs Gijssen Kussendragerverkoper Bildtpoortsmolen 1178326189r
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs Gijssen Kussendragerkoopmanverkoper Bargebuurt 8178326190v
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs Gijssen Kussendragerkoopmanverkoper Bargebuurt 10178326190v
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs Gijssen Kussendragerkoopmankoper huisKerkpoortstraat 7achter1799265176r
GOVERTS, TIJSaan het achterhuis Tijs Goverts naastligger ten zuiden Franekereind159822873r
HANSES, TIJS Tijs Hansen , c.u.wever (bont-)koper huis en tuintieKerkpoortstraat 691714245215v
HANSES, TIJSwijlen Tijs Hansen verkoper Kerkpoortstraat 691732248137r
HANSES, TIJSde weduwe van Tijs Hanses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 671729247243v
HENDRIKS, TIJSde andere keet van wijlen Tijs Hendricks naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1613229129r
HENDRIKS, TIJSwijlen Tijs Hendricks verkoper Scheffersplein OZ1613229129r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendricks naastligger Franekereind1613229143r
HENDRIKS, TIJShet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Tijs Hendricks naastligger ten oosten Scheffersplein 27162423125r
HENDRIKS, TIJSde zoutkeet van Tijs Hendricks naastligger ten noorden Scheffersplein 27162423125r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendricks verkoper Nieuwstraat OZ164923669r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrickx naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ164823640v
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrickx koper plaatsNieuwstraat 33164823641r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrickx verkoper Nieuwstraat 33164923657v
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendriks scheepstimmerman (mr. -)koper huisLanen 361732248169v
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendriks scheepstimmerbaasverkoper Lanen 36176025512v
HENDRIKS, TIJSwijlen Tijs Hendrix verkoper Ooievaarsteeg 61645235163r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrix koper van 1/3 onbekend16472364r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrix verkoper Liemendijk 4174425145v
HENDRIKS, TIJSde zoutkeet van Tijs Hendrixs naastligger ten noorden Scheffersplein 291618230143r
HOMMES, TIJS Tijs Hommes koopmankoper huisLammert Warndersteeg 181784261134r
JANS, TIJS Tijs Jans verwandelaar Brouwersstraat 151615229268v
JANS, TIJS Tijs Jans koper kamer en weefwinkelRomastraat 81615229269r
JANS, TIJS Tijs Jansen kramerkoper huisSint Jacobstraat 61618230144v
JANS, TIJS Tijs Jansen lakenkoperverkoper Sint Jacobstraat 61620230238v
JANS, TIJS Tijs Jansen schipper (grootveer-)naastligger ten oosten Rozengracht NZ1696243223r
JANS, TIJS Tijs Jansen schipper (grootveer-)naastligger ten noorden Rozengracht NZ1696243223r
JANS, TIJS Tijs Jansen koperslagersgezelkoper tuintjeAchterstraat 71710245118r
JANS, TIJS Tijs Jansen koperslagerverkoper Achterstraat 71711245146r
JANS, TIJS Tijs Jansen , c.u.koperslager (mr. -)koper tuintie met een somerhuisLanen NZ1717245302v
JANS, TIJStuintje van Tijs Jansen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)171824610v
JANS, TIJSwijlen Tijs Jansen koperslager (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 81733248245r
JANS, TIJShet weeskind van Tijs Jansens verkoper Heiligeweg 48159822874r
JANS, TIJSde tuin van wijlen Tijs Jansens naastligger ten zuiden Anjelierstraat 6173224885r
JOHANNES, TIJS Tijs Johannes Stoefprotesteert Noorderhaven 241784261200r
JOHANNES, TIJS Tijs Johannes Stoefprotesteert q.q. Noorderhaven 241784261200r
JELLES, TIJS Tijs Jolles naastligger ten oosten Liemendijk1652236184r
WESTRA, TIJS LUITJENS Tijs Luitiens Westranaastligger ten oosten Schritsen 41711245143r
HOEK, TIJS MINNES Tijs Minnes van Hoekkoopmanverkoper van 1/6 Zoutsloot 56173524960v
MINSES, TIJS Tijs Minses verkoper Rommelhaven 4een_achter1721246106r
NANNES, TIJS Tijs Nannes koper huisGardenierstraat162523168r
NANNES, TIJS Tijs Nannings naastligger ten zuiden Lanen 6617392506r
NANNES, TIJS Tijs Nannings , c.s.naastligger ten zuiden Lanen 661750252100r
OEBELES, TIJS Tijs Oebles koper Droogstraat 43166023870r
OEBELES, TIJSwijlen Tijs Oebles verkoper Scheerstraat 4167724038ra
OEBELES, TIJSwijlen Tijs Oebles , voor zich en haar twee minderjarige kinderenverkoper Droogstraat 55west167724038ra
PIETERS, TIJSwijlen Tijs Pytters erflater Zoutsloot 12166623951r
, TIJS Tijs Rinnes verkoper Nieuwstraat 131721246109v
BANDSTRA, TIJS SAKES Tijs Saakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandkoper huisSchritsen 371790263274r
TJAMMES, TIJS Tijs Tiammes , c.u.koper kamersZeilmakersstraat164823624r
TIJSES, TIJS Tijs Tijsses verkoper Vijver 5161723063v
WILLEMS, TIJS Tijs Willems naastligger ten oosten Lanen 321613229129v
WILLEMS, TIJS Tijs Willems verkoper q.q. onbekend1622230331v
WILLEMS, TIJS Tijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32162523190r
WILLEMS, TIJS Tijs Willems naastligger ten oosten Lanen 321626231106r
WILLEMS, TIJS Tijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32162823252r
WILLEMS, TIJS Tijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32162823262r
WIETSES, TIJSde erfgenamen van wijlen Tijs Wytties protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 761599228139r
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 51713245190v
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten zuiden Hoogstraat 341715245232r
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Hoogstraat 341715245232r
IEPES, TIJS Tijs Ypes molenmaker (mr. -)koper door niaar huisHoogstraat 221717245308r
IEPES, TIJS Tijs Ypes molenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 221717245308r
IEPES, TIJS Tijs Ypes molenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Hoogstraat 221717245308r
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten oosten Herenwaltje 17172024685v
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17172024685v
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten noorden Herenwaltje 17172024685v
IEPES, TIJS Tijs Ypes koper Herenwaltje 171721246101r
LANTINGA, Tilia Lantingaverkoper Noordijs 191721246110r
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries , c.soc.naastligger ten zuiden Droogstraat 221622230313v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 181623230368v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 18162623199v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries verkoper Havenplein1626231104v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Zuiderhaven NZ1626231154v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Zuiderhaven NZ1627231166v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 18162823256r
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
JAKOBS, TIEMEN Timan Jacobs koper 3/14 huisGrote Kerkstraat 15162523182v
JAKOBS, TIEMEN Timan Jacobs koper 3/14 huisKleine Kerkstraat 9162523182v
, Timanno Obbonides pastorverkoper Hoogstraat 291615229240v
HAYEMA, TIEMEN Timen Hayemakoper drie kamersRozengracht16652392v
HAIMA, TIEMEN het erf van Timen Haymanaastligger ten noorden Voorstraat 471659237184r
LANGE, TIEMEN Timen de Langeeerdere eigenaar Lanen 861714245216v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Lanen 821712245315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Lanen 841712245315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Lanen 861712245315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Lanen 82a1712245315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Spekmarkt 61712245315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Rapenburg 10oost1712245315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Rapenburg 121712245315v
ARENDS, TIEMENweduwe Timen Aerns naastligger ten westen Vijverstraat 12163823455v
ANDRIES, TIEMEN Timen Andries koper plaats met het gebouw dat er nu op staatZuiderhaven NZ16242312v
ANDRIES, TIEMENde proclamant Timen Andries , c.u.naastligger ten westen Zuiderhaven NZ16242312v
ANDRIES, TIEMEN Timen Andries koper huisNoorderhaven 10716242313r
ANDRIES, TIEMENde weduwe en erfgenamen van wijlen Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg163623411v
ANDRIES, TIEMENwijlen Timen Andries naastligger ten zuiden Voorstraat 261640234107v
ANDRIES, TIEMENde erfgenamen van wijlen Timen Andries naastligger ten westen Zuiderhaven NZ1642234162v
ANDRIES, TIEMEN Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164323563v
KLASES, TIEMEN Timen Claessen , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 271642234165r
DIRKS, TIEMEN Timen Dirx pottenbakkerkoper twee kamersCarl Visschersteeg WZ1641234140v
DIRKS, TIEMEN Timen Dirx , c.u.pottenbakkernaastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ1641234140v
DIRKS, TIEMENburgervaandrig Timen Dirx koper hof met bomen, plantagie en prieelRozengracht ZZ164223512r
DIRKS, TIEMENburgervaandrig Timen Dirx , c.u.naastligger ten westen Rozengracht ZZ164223512r
PIETERS, TIEMEN Timen Pytters , c.u.commissaris Admiraliteit in Frieslandkoper huis, loods, plaats met een houtstek daarachterRaamstraat 31651236180v
POSTHUMA, TIEMEN TIEMENS Timen Tymens Postemachirurgijn (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 10zuid16592382r
LANGE, TIEMEN vroedsman Timeus di Lange, s.s.minist. candidatusmedicinae doctorkoper door niaar huis naast het huis van wijlen de vroedsman Jacob Jurjens de LangeLanen 861692242376r
, TINKEde landen van Tinco Oennemanaastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1626231131v
AMBROSIUS, TJOMME Tiomme Ambrosius naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ1631232185v
AMBROSIUS, TJOMME Tiomme Ambrosius koper huisSchoolsteeg WZ163823464v
AMBROSIUS, TJOMME Tiomme Ambrosius naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1645235174r
AMBROSIUS, TJOMMEde erfgenamen van wijlen Tiomme Ambrosius naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1657237128v
DIRKS, TJOMME Tiomme Dircx bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 91651236181v
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 811724246208r
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 761724246209r
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 781724246209r
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 331724246209v
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 901724246210v
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Hofstraat 51724246211v
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses verkoper van 1/12 Noorderhaven 63162923283r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoperkoper ledige plaats, voor 23 voet, achter 23 voet 11 duim, lang 74 voet ([voor de vijf percelen in deze akte])Zuiderhaven 571630232123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoperkoper ledige plaats, voor en achter 22 houtvoeten ([voor de vijf percelen in deze akte])Zuiderhaven 591630232123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoperkoper ledige plaats, voor en achter 24 houtvoeten, lang 74 houtvoeten ([voor de vijf percelen in deze akte])Zuiderhaven 611630232123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoperkoper ledige plaats, voor en achter 23 houtvoeten 3 duimen, lang 74 houtvoeten ([voor de vijf percelen in deze akte])Zuiderhaven NZ1630232123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoperkoper ledige plaats, voor 24 en achter 25 houtvoeten breed ([voor de vijf percelen in deze akte])Zuiderhaven 631630232123r
OEDSES, TJOMMEde ledige plaats van Tiomme Oedses naastligger ten oosten Zuiderhaven 49163923477v
OEDSES, TJOMMEde erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses naastligger ten oosten Zuiderhaven 59164323567v
OEDSES, TJOMMEde erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses naastligger ten westen Zuiderhaven 59164323567v
OEDSES, TJOMMEde erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses verkoper Zuiderhaven 59164323567v
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses verkoper Zuiderhaven 57164323571v
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses verkoper Zuiderhaven 61164323571v
OEDSES, TJOMMEde erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses naastligger ten westen Schritsen 18164323573v
SJOERDS, TJOMME Tiomme Sioerdts naastligger ten westen Lanen 501631232185r
TEEKELES, TJOMME Tiomme Takeles koopmanverkoper van 1/4 Lanen 741697243265r
TJOMMES, TJOMMEwijlen Tiomme Tiommes erflater Zoutsloot 401620230238r
TJEERDS, TJOMMEde weduwe van Tiomme Tjeerds naastligger ten oosten Lanen 721651236158r
LIEUWES, TIJSKE Tisch Liuues verkoper Voorstraat 841634233153v
TIETES, TIETE Tite Tites verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderstraat1604228422v
ALBERDA, TIETJE Titia Johanna Alberdakoper Noordijs 211793264125r
ALBERDA, TIETJE Titia Johanna Alberdakoper Noordijs 191794264181r
ALTENA, TIETJE Titia Altenaverkoper van 3/64 Noorderhaven 791763255238r
ALTENA, TIETJE Titia Altenaverkoper van 3/64 Noorderhaven 811763255238r
ALTENA, TIETJE wijlen Titia Altenaerflater Zoutsloot 261763255238r
ALTENA, TIETJE wijlen Titia Altenaverkoper van 3/64 Noorderhaven 831763255238r
BOGARDA, TIETJE Titia van Bogardaverkoper Schritsen 561702244171v
KRAP, TIETJE Titia Craberfgenaam Grote Bredeplaats 151752252244r
, TIETJE Titia Lantinghverkoper Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
MOCKEMA, TIETJE Titia Mockemakoper hof met zomerhuisonbekend173925064r
PRIGGE, TIETJE Titia Priggereversaalhouder Grote Bredeplaats 6west1782260275r
ZANDSTRA, TIETJE Titia Sanstraverkoper ten zuiden van Harlingen170024476r
ZANDSTRA, TIETJE Titia Sanstraverkoper ten zuiden van Harlingen1703244192r
MOCKEMA, TIETJE JOHANNES Titia Johannes Mockemaverkoper van 1/2 Rozengracht 201729247250v
JOHANNES, TIETJE Titia Johannes Moekemaverkoper van 1/16 Noorderhoofd 11729247253v
ARJENS, TIETJE Titie Arjens koper huisSchritsen 371802266138r
ROORDA, TIETJE DIRKS Titie Dirx Roordakoper Hofstraat 12a1694243116r
JANS, TIETJE Titie Jans naastligger ten westen Noorderhaven 611709245100r
WALKES, TIETJE Titje Waltes brouwerkoper Scheffersplein 7178626284r
SLOTERDIJK, TIETE Titus Sloterdijk, mede voor zichadvocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpad 16170824559v
SLOTERDIJK, TIETE ds. Titus Sloterdijknaastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1713245197r
SLOTERDIJK, TIETE vroedsman van Leeuwarden dr. Titus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 881714245228v
SLOTERDIJK, TIETE ds. Titus Sloterdijknaastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1716245274v
SLOTERDIJK, TIETE dr. Titus Sloterdijkadvocaatverkoper q.q. Noorderhaven 261717245306r
BEUKER, Titya Wendelina van Beukerverkoper Voorstraat 241732248151v
, Titzia Lantinghprotesteert vanwege een hypotheek Kleine Bredeplaats 10171924639v
PRIGGE, vrouw Titzia Priggeverkoper Havenplein 281752252187v
PRIGGE, vrouw Titzia Priggeverkoper Zuiderhaven 21752252187v
PRIGGE, vrouw Titzia Priggeverkoper Zuiderhaven 41752252187v
PRIGGE, vrouw Titzia Priggeverkoper Schritsen 51west1752252189r
PRIGGE, Titzia Priggekoper Vijverstraat 11763255256v
PRIGGE, Titzia Yda Priggekoper Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
PRIGGE, Titzia Priggeverkoper Grote Bredeplaats 6west1771257225r
BOSSCHA, TJ. de weduwe van vroedsman Tj. Bosschanaastligger ten oosten Rozengracht 21784261179r
GREVELING, TJ. Tj. J. Grevelingveenbaasverkoper Rozengracht 211795264243v
VORM, TJEERD Tjaard van der Formkoopmankoper door niaar zoutkeet met twee huizenWilliam Boothstraat 31169924416r
SYVERDA, TJEERD Tjaard Sivardakoopmankoper kamer of woningCarl Visschersteeg WZ173124818r
SYVERDA, TJEERD de hof van de koper Tjaard Sivardanaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ173124818r
SLOTERDIJK, TJEERD oud burgerkolonel Tjaard Sloterdijk, mede namens mede erfgenamenverkoper Liemendijk NZ1703244204r
EEDES, TJEERD Tjaard Aedes schipper (oud -)aanhandelaar huisHondenstraat 21807267343v
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjaard Bouwens koper 1/2 huisVoorstraat 17oost1698243386r
BOUWES, TJEERD Tjaard Bouwens , c.u.naastligger ten westen Voorstraat 17oost1698243386r
BOUWES, TJEERD Tjaard Bouwens verkoper van 1/2 Zuiderhaven 19zuid170824566r
EEDES, TJEERD Tjaard Edes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 171800265225v
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4179326479v
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17180226650v
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes koopmankoper kamerBildtpoort (gebied)170024479v
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes koper kamerWeverstraat 151713245196r
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes naastligger ten westen Weverstraat 151713245196r
ENNES, TJEERDvroedsman Tjaard Innes naastligger ten oosten Voorstraat 811706244312v
LOUWS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjaard Louws secretarisverpachter grond Schritsen 32een_achter166523920v
LOUWS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjaard Louws secretarisverpachter grond Schritsen 34166523920v
PIETERS, TJEERD Tjaard Pyters huurder (p.j.)Rommelhaven 51732248116v
BANGA, TJEERD SIKKES Tjaard Sikkes Bangaouderman van schoenmakersgilde Crispiniverkoper Zoutsloot 1163623413v
VORM, TJEERD Tjaard Tjaardsen van der Formnaastligger ten westen Franekereind 121695243168v
IEDES, TJEERD Tjaard Yedes koper huisZuiderhaven 61786262109v
, TJEERD Tjaardt Bauckx verkoper Nieuwstraat163723433r
LIEPPES, Tjacko Luppes , c.u.herbergierhuurder voorhuis Zuiderhaven 1oud1677240252v
ANSTA, Tjaecktien Anstaverkoper Hoogstraat 17achter1644235147v
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tjaerd Sloterdijckkoper huisHofstraat ZZ1692242394r
SLOTERDIJK, TJEERD oud kolonel Tjaerd Sloterdijknaastligger ten westen Rozengracht 7west170024470r
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tjaerd Sloterdijk, c.u.naastligger ten westen Noorderhaven 751701244112r
SYVERDA, TJEERD Tjaerd Syvardanaastligger ten zuiden Schritsen ZZ172024671r
SYVERDA, TJEERD Tjaerd Syverdakoopmanverkoper van 1/3 Noorderhaven 1091722246153r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjaerd Bouwens verkoper Zoutsloot 87170024437r
KORNELIS, TJEERD Tjaerd Cornelis brouwerverkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ172024689r
BROUWER, TJEERD KORNELIS Tjaerd Cornelis Brouwerkapitein op Z.H. transportjachtkoper huis, tuin en plaatsZuiderhaven 73oost172024677v
REINERS, TJEERD Tjaerd Reyners koopmanverkoper onbekend169324349v
SJOERDS, TJEERDwijlen Tjaerd Sioerts koper Noordees (gebied)1614229194r
SLOTERDIJK, TJEERD de hof van hopman Tjaerdt Sloterdijknaastligger ten oosten Karremanstraat 9168524271v
SLOTERDIJK, TJEERD de schuur van hopman Tjaerdt Sloterdijknaastligger ten westen Liemendijk ZZ1703244194v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester en vroedsman Tjaerdt Bouwes koper huisZuiderhaven 19zuid1688242246r
FEIKES, TJEERD Tjaerdt Feyckes naastligger ten noorden Noordees (gebied)1600228215r
JANS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjaerdt Jansen naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1599228177v
LOUWS, TJEERD Tjaerdt Louws koper 1/2 stuk land den Blocken genoemptbuiten Harlingen1600228215v
PIETERS, TJEERD Tjaerdt Pieter verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 7170024454r
TJEERDS, TJEERD Tjaerdt Tjaerdts schipper (groot-)koper oude dwarskamer of huis met de ledige plaats erachterLanen 851599228150r
WIEBES, TJEERD Tjaerdt Wybes verkoper Franekereind 121599228156r
WIEBES, TJEERD Tjaerdt Wybes wevernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1605228443v
WIEPKES, TJEERD Tjaerdt Wypckes naastligger ten oosten Schritsen1604228412r
BAUKES, Tjaerdts Bauckes verkoper Zoutsloot 1161723074v
LOLLES, TJEERD Tjaert Lolles , c.u.gortmakerhuurder Lanen 79168524278v
ARJENS, TJALLING Tjal Arjens koper huis, mouterij en paardenstalHeiligeweg 401692242386r
ARJENS, TJALTJE Tjal Arjens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27169424384v
ARJENS, TJALLINGde vroedsman Tjal Arjens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 271694243114v
ARJENS, TJALLINGde vroedsman Tjal Arjens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 2916952435va
JURJENS, TJALTJE Tjal Jurjens koper Kleine Kerkstraat 181681241128r
JURJENS, TJALTJE Tjal Jurjens verkoper Kleine Kerkstraat 181702244160v
KLASES, TJALKE Tjalcke Claes naastligger Sint Odolphisteeg 101599228149r
KOSTER, TJALKE Tjalke Costerverkoper van 1/4 Herenwaltje 191807267310r
KOSTER, TJALKE Tjalke Koster*naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 161805267126v
KOSTER, TJALKE Tjalke Kosternaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 161809268217v
KOSTER, TJALKE Tjalke Kosternaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 181811269145r
JANS, TJALKE Tjalke Jans scheepstimmermankoper huisGrote Kerkstraat 131798265122r
JANS, TJALKE Tjalke Jans huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 131798265122r
BOSSCHA, TJALLING Tjalle Boschakoper huis en hof waarachter een paardenstal, nu weefwinkelRozengracht 41769257106r
BOSSCHA, TJALLING Tjalle Bosschanaastligger ten oosten Rozengracht 21769257124v
BOSSCHA, TJALLING Tjalle J. Bosschanaastligger ten westen Rozengracht 61769257137r
BOSSCHA, TJALLING Tjalle J. Bosschanaastligger ten zuiden Rozengracht 61769257137r
BOSSCHA, TJALLING gemeensman Tjalle Bosschakoper woningeNieuweburen 51780259281r
BOSSCHA, TJALLING gemeensman Tjalle Bosschanaastligger ten oosten Nieuweburen 51780259281r
BOSSCHA, TJALLING gemeensman Tjalle Bosschanaastligger ten noorden Nieuweburen 51780259281r
BOSSCHA, TJALLING wijlen Tjalle Bosschaerflater Rozengracht 41809268277r
FOPMA, TJALLING ARJENSburgemeester Tjalle Arjens Fopmakoper door niaar pakhuis met meerdere zoldersKruisstraat ZZ1701244120r
FOPMA, TJALLING ARJENSburgemeester Tjalle Arjens Fopmaverkoper q.q. Tiepelsteeg172124693r
FOPMA, TJALLING ARJENSburgemeester Tjalle Arjens Fopmaverkoper q.q. Heiligeweg 26172124693v
FOPMA, TJALLING ARJENSburgemeester Tjalle Arjens Fopmaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 271721246103r
FOPMA, TJALLING ARJENSburgemeester Tjalle Arjens Fopmanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 29172724732v
FOPMA, TJALLING ARJENSburgemeester Tjalle Arjens Fopmanaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 29172724732v
FEIKES, TJALLING Tjalle Feykes brouwersknechtkoper huisBildtstraat 31784261135r
FEIKES, TJALLING Tjalle Feykes verkoper Bildtstraat 31805267145r
SIEUWES, TJALLING Tjalle Siouwes , c.u.verkoper Voorstraat 89163723433v
, TJALLING Tjalling , c.u.bakker (koek-)huurder Zuiderhaven ZZ169424386r
, TJALLING Tjalling , c.s.huurder onbekend173524962r
BOSSCHA, TJALLING Tjalling Bosschanaastligger ten oosten Vijver 1176525696v
BOSSCHA, TJALLING Tjalling Bosschagortmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 181765256135v
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Zoutsloot 67170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Nieuwstraat 42170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Lombardstraat 2170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Lombardstraat 4170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Franekereind 19170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper onbekend170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Kleine Kerkstraat 10170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper onbekend170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper onbekend170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper onbekend170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Hondenstraat 12170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Hondenstraat 9170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Hondenstraat 13170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Kleine Kerkstraat 8170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Lanen 28170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Lanen 26170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper onbekend170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Tiepelsteeg170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Tiepelsteeg170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Tiepelsteeg170824553r2
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Tiepelsteeg170824553r2
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Kleine Bredeplaats170824553r2
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Tiepelsteeg170824553r2
BRAAKSMA, TJALLING Tjalling Braaxma, c.u.verkoper Herenwaltje 17172024685v
, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Braaxsmaverpachter grond Kleine Kerkstraat 181702244160v
HAERSOLTE, TJALLING hr. Tjalling Homme van Haersolteverkoper Voorstraat 41176425654r
HAERSOLTE, TJALLING hr. Tjalling Homme van Haersolteverkoper Voorstraat 39176425657r
JORRITSMA, TJALLING huisman Tjalling Jorritsmaverkoper van 1/4 Brouwersstraat 21achter1798265111r
LONGERHOUW, TJALLING Tjalling Longerhou, c.u.bodehuurder Kleine Bredeplaats 23169924434v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekernaastligger ten noorden Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekernaastligger ten oosten Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekerverkoper van 1/3 Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekerkoper zoutkeetLammert Warndersteeg 3173925073v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiinaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid1741250161r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekerverpachter grond Noorderhaven 161759254188v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiinaastligger ten oosten Kruisstraat 10west1759254248v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapotheker en zoutbranderverkoper Kruisstraat 10oost176125551r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii, c.u.apothekerhuurder (p.j.)Voorstraat 531763255209v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekerkoper woningLammert Warndersteeg WZ17632564r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiikoopmankoper Lammert Warndersteeg ZZ1773258103v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiikoopmannaastligger ten noorden Franekereind 3177725930r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiihuurder voorhuis Kleine Bredeplaats 141807267314r
ABES, TJALLINGwijlen Tjalling Abbes verkoper Hofstraat 21west170724525v
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts koper huis en gortmakerijKarremanstraat 271696243259r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper tuintie en een somerhuisAchterstraat 71711245146r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper van een deel Karremanstraat 251713245191r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 251713245191r
ALBERTS, TJALLINGhet tuintje van Tjalling Alberts naastligger ten oosten Liemendijk NZ1714245202r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts , c.u.gortmaker (mr. -)koper huisDroogstraat 18171924637r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper stal en afdak en vrije putDroogstraat NZ1726246270v
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Droogstraat 161728247147r
ALLERTS, TJALLING Tjalling Allerts verkoper Kerkpoortsmolen 11755253210r
ARJENS, TJALLINGburgemeester Tjalling Arjens naastligger ten westen Kruisstraat ZZ1701244120r
DIRKS, TJALLING Tjalling Dirks koper huis en erfZoutsloot 67180826843v
MUUR, TJALLING DIRKS Tjalling Dirks van der Muurnaastligger ten westen Zoutsloot 71181026916r
MUUR, TJALLING DIRKS Tjalling Dirks van der Muurnaastligger ten noorden Zoutsloot 71181026916r
DOUWES, TJALLING Tjalling Douwes huurder (p.j.)Heiligeweg 50178526227r
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper kamer met gang en de grond waarop dit staatonbekend170024473v
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper huisonbekend1701244111r
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes brouwersknechtkoper huisKarremanstraat 61771257208r
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes naastligger ten oosten Anjelierstraat 91774258160v
FEIKES, TJALLING Tjalling Feykes brouwersknechtverkoper Karremanstraat 61784261153v
FOKKES, TJALLINGde crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Tjalling Fockes wagenaarverkoper Achterstraat 516552374v1
FOKKES, TJALLINGde crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Tjalling Fockes wagenaarverkoper Karremanstraat16552374v1
FRANSES, TJALLING Tjalling Fransen zoutdragerverkoper van 1/3 Zuiderhaven 38achter1728247216v
FRANSES, TJALLING Tjalling Fransen zoutdragerverkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, TJALLING Tjalling Fransen zoutdragerverkoper Franekereind 1717282472ra
GEERTS, TJALLING Tjalling Geerts verkoper Voorstraat 81een_achter1727246308r
GEERTS, TJALLING Tjalling Geerts kooltjerverkoper van 1/5 Noorderhaven 5172724731r
GEELES, TJALLING Tjalling Geles koper huisFranekerpoort (gebied)1687242182ar
, TJALLING Tjalling Gijckes , c.u.verkoper Karremanstraat 181664238233v
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper Nieuwstraat 251736249133r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper Nieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuskoster van de grote kerkverkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuskoster van de grote kerkkoper huisGrote Kerkstraat 351742250215v
HILLES, TJALLING Tjalling Hilles naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181784261134r
JANS, TJALLING Tjalling Jansen brugman (oud -)geniaarde koper Voorstraat 7a-west1762255149r
JETSES, TJALLING Tjalling Jetses koper kamer met een weefwinkelKromme Elleboogsteeg WZ167024021r
JOCHEMS, TJALLING Tjalling Jochems timmerman (huis-)verkoper Brouwersstraat 191696243213v
JOCHEMS, TJALLINGminderjarige Tjalling Jochums verkoper Franekereind 1716942433va
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurgens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 181790263186v
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens metselaar (mr. -)koper door niaar huisLammert Warndersteeg 16177725982v
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 181784261134r
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141784261224r
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141787262155r
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 411799265134v
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens metselaarkoper huisLammert Warndersteeg 181799265136r
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 181799265136r
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 411805267152v
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens naastligger ten noorden Nieuwstraat 501806267242v
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens koper huisNieuwstraat 481806267244r
LOURENS, TJALLING Tjalling Lourens wever (dopjes-)koper dwarshuisBoth Apothekerstraat 15zuid1669239210v
LOURENS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjalling Lourens naastligger ten noorden Hofstraat 151703244227v
LOURENS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjalling Lourens naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ1711245144r
LOURENS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjalling Louwrens naastligger ten noorden Hofstraat 1317072459r
LOURENS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjalling Louwrens naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11170724517r
TJALLINGII, TJALLING MARTENS Tjalling Martens Tjallingiiboekbinder en koopmanverkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes koper woningHofstraat 27170024487r
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes gleibakkerverkoper Oosterkeetstraat 61701244109v
PIEKES, TJALLINGde weduwe van Tjalling Pieckes naastligger ten oosten Hofstraat 25171824611r
PIEKES, TJALLINGde woning van Tjalling Piekes naastligger ten oosten Hofstraat 2517062451r
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes koper huisWilliam Boothstraat WZ17062455r
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes naastligger ten westen Kerkpad 34170724530v
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes naastligger ten westen Kerkpad 34170724531v
PIEKES, TJALLINGde kamer van Tjalling Piekes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v
PIEKES, TJALLINGde weduwe van wijlen Tjalling Piekes naastligger ten zuiden Lombardstraat1725246215v
PIEKES, TJALLINGwijlen 1 e man Tjalling Piekes verkoper Hofstraat 271725246216v
PIETERS, TJALLING Tjalling Pieters verkoper van 1/2 Zoutsloot 45168224152va
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 3-14-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 1-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Nieuwstraat 4216992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Lombardstraat 216992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Lombardstraat 416992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Franekereind 1916992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Franekereind 2816992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Hondenstraat 1216992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de vijfentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pieters Tjallingiiapothekerkoper deftig huisNoordijs 21zuid175725475v
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pieters Tjallingiiapothekerkoper grondpacht van 7-10-00 CGNoorderhaven 161758254180r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Pietrsz Tjallingiiapotheker en koopmankoper van 1/2 Kruisstraat 10oost1755253211r
POPPES, TJALLING Tjalling Poppes timmerman (huis-)koper huisLanen 601791263304r
POPPES, TJALLING Tjalling Poppes gebruiker beneden Lanen 601805267172r
POPPES, TJALLING Tjalling Poppes verkoper Lanen 601805267172r
POPPES, TJALLING Tjalling Poppes voormalig huurder Lanen 601807267340v
PIEKES, TJALLING Tjalling Pykes gleibakkerkoper woningOosterkeetstraat 61697243263r
PIETERS, TJALLINGvaandrager Tjalling Pyters , c.u.koper huisGrote Bredeplaats 191699243398v
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pytersz Tjallingiiapotheker en zoutbranderkoper woningKromme Elleboogsteeg1762255119r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pytersz Tjallingiiapotheker en zoutbrandernaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg1762255119r
BRAAKSMA, TJALLING PIETERSburgervaandrig Tjalling Pytters Braaksmabakker (koek-)koper huisHerenwaltje 17het Vergulde Schepel1701244105r
RINTJES, TJALLINGwijlen Tjalling Rintjes verkoper Vijverstraat 91699243398v
SIEMENS, TJALLING Tjalling Simons blokmakerverkoper Noorderhaven 161759254188v
SIEMENS, TJALLING Tjalling Symons huurder Noorderhaven 161759254188v
TJALLINGS, TJALLING Tjalling Tjallings verkoper van 1/3 Droogstraat 181730247307r
TJALLINGS, TJALLING Tjalling Tjallings niaarnemer ratione vicinitatis Kromme Elleboogsteeg174425140v
TJALLINGS, TJALLING Tjalling Tjallings naastligger ten zuiden William Boothstraat 29174525180v
TJALLINGS, TJALLINGwijlen Tjalling Tjallings koper Hofstraat 11774258148v
TJERKS, TJALLING Tjalling Tjerks huurder Werfpad ZZ172824779r
WILLEMS, TJALLING Tjalling Willems , c.u.huurder voorste woning Zeilmakersstraat 11170824555r
WIEBRENS, TJALLING Tjalling Wybrens verkoper Both Apothekerstraat OZ1721246112v
IEMES, TJALLING Tjalling Ymes molenaarverkoper Bargebuurt1706244341r
IEMES, TJALLING Tjalling Ymes molenaarnaastligger ten oosten Zoutsloot 391714245210r
, TJALLING Tjallingh weverhuurder Sint Odolphisteeg 101694243117r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 251675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 231675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 211675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 191675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 131675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 111675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 91675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 71675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 51675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 31675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 1b1675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 11675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat OZ1675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Heiligeweg 41675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Heiligeweg 61675240211r1
ALBERTS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjallingh Alberts naastligger ten zuiden Karremanstraat 251732248113r
IEMES, TJALLING Tjallingh Emes verkoper onbekend1703244215v
FEIKES, TJALLING Tjallingh Feykes , e.a.huurder Zoutsloot ZZ166523915r
FOKKES, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjallingh Fockes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1674240146v
GEELES, TJALLINGwijlen Tjallingh Geles verkoper Nieuwstraat 91688242253r
HIELKES, TJALLING Tjallingh Hylkes verkoper Spinhuisstraat 11722246133r
ARJENS, TJALLING Tjallingh Janes naastligger ten noorden Nieuwstraat 361687242206r
JANS, TJALLING Tjallingh Jans molenaarverkoper (onder verband vd goederen)Spekmarkt 61619230187r
JANS, TJALLINGwijlen Tjallingh Jans koper Nieuwstraat 251695243123v
JANS, TJALLING Tjallingh Jansen gleibakkerverkoper Nieuwstraat WZ1682241178r
JOCHEMS, TJALLING Tjallingh Jochums naastligger ten zuiden Brouwersstraat 171695243135v
JOCHEMS, TJALLING Tjallingh Jochums , vrijgezelkoper huis met gebruik en onderhoud van de steeg uitkomende in de PietermolentjesteegBrouwersstraat 191695243136r
LOURENS, TJALLING Tjallingh Lourens wever (dopjes-)koper huisBoth Apothekerstraat 15noord1689242275r
LOURENS, TJALLING Tjallingh Lourens wever (mr. dopjes-)koper stal met een steegBrouwersstraat 21achter1691242357v
LOURENS, TJALLING Tjallingh Lourens , c.u.wever (dopjes-)verkoper Brouwersstraat 21achter1692242385r
LOURENS, TJALLING Tjallingh Louwrens wever (mr. dopjes-)verkoper Rapenburg 10west1688242261r
LOURENS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjallingh Louwrens naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 111703244203r
PIEKES, TJALLINGde kamer van Tjallingh Pieckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
RINTJES, TJALLING Tjallingh Rintjes schipper (wijd-)verkoper Vijver 8166623933v
SJOUKES, TJALLING Tjallingh Sjouckes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 30achter167124053v
HANSES, TJALTJE Tjallingje Hansen koper Schritsen 641803266294v
MARTENS, TJALTJE Tjaltje Martens verkoper Hofstraat 31809268306v
PAULUS, TJAMKE Tjamcke Pouwels koper Grote Kerkstraat 30achter167124053v
PIETERS, TJAMME Tjamcke Pytters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 91659237240r
SALOMONS, TJAMKE Tjamcke Salomons koper Zuiderhaven168424245v
BLOEMBERG, TJAMME Tjamke Blomberggeniaarde koper Voorstraat 36177325873v
BLOEMBERG, TJAMME Tjamke Blombergwinkelierkoper huisNoorderhaven 341774258174r
BLOEMBERG, TJAMME de geabandonneerde boedel van Tjamke Blombergverkoper Noorderhaven 34177725969v
BLOEMBERG, TJAMME Tjamke Blombergjeneverstoker (jenever-)huurder (p.j.)Zoutsloot 611784261182r
FOLKERTS, TJAMKE Tjamke Folkerts huurder (p.j.)Noorderhaven 110180126637v
HIDDES, TJAMME Tjamke Hiddes huurder achterhuis Voorstraat 761703244211r
JURJENS, TJAMKE Tjamke Jurjens koper Zuiderhaven 121729247249v
JURJENS, TJAMME Tjamke Jurjens verkoper Hondenstraat 5oost1732248129r
JURJENS, TJAMME Tjamke Jurjens verkoper Zuiderhaven 121732248131r
JURJENS, TJAMME Tjamke Jurjens verkoper Hondenstraat 5west1732248132v
RIENKS, TJAMKE Tjamke Rinkes naastligger ten westen Rommelhaven 22achter1725246241r
RINSES, TJAMKE Tjamke Rinses koper huisZuiderhaven ZZ1726246293v
, TJEBBEwijlen Tjebbe naastligger ten oosten Noorderhaven 661602228295r
, TJEBBEde erfgenamen van wijlen mr. Tjebbe naastligger ten westen Scheerstraat 8oost1603228367v
, TJEBBEwijlen Tjebbe naastligger ten oosten Noorderhaven 661604228421r
, TJEBBE Tjebbe naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13181026931r
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer, c.s.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen166623910ra
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyerkoper woningSint Christoffelsteeg WZ1763255229r
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyernaastligger ten westen Ooievaarsteeg1769257142r
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyerkoopmankoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyerverkoper Sint Christoffelsteeg 6178126096r
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyerkoopmanverkoper Franekereind 341781260123v
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyerkoopmannaastligger ten noorden William Boothstraat 371782260242v
MEULEN, TJEBBE Tjebbe J. van der Meulennaastligger ten oosten Voorstraat 81een_achter1795264257r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulenkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 87180426733v
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulenkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 89180426760v
MEULEN, TJEBBE Tjebbe J. van der Meulenkoopmanverkoper Molenpad 21806267272r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe J. van der Meulenverkoper Molenpad 41806267272r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulennaastligger ten oosten Voorstraat 83180826886v
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulennaastligger ten noorden Voorstraat 83180826886v
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulenkoopmanverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 241808268131r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulennaastligger ten zuiden Nieuwstraat 621809268234r
MEULEN, TJEBBE wijlen Tjebbe van der Meulenkoper Heiligeweg 24181026951r
MEULEN, TJEBBE de weduwe van Tjebbe van der Meulennaastligger ten westen Heiligeweg 261811269143r
MOLEN, TJEBBE Tjebbe van der Moolennaastligger ten oosten Voorstraat 81twee_achter1795264261v
SPANNENBURG, TJEBBE Tjebbe Spannenburgtingieter (mr. -)verkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
SPANNENBURG, TJEBBE Tjebbe Spannenburgtingieter (mr. -)verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
SPANNENBURG, TJEBBE de erfgenamen van wijlen Tjebbe Spannenburgnaastligger ten zuiden Noordijs 8176425619v
SPANNENBURG, TJEBBE de erfgenamen van wijlen Tjebbe Spannenburgnaastligger ten zuiden Noordijs 8177725972r
SPANNENBURG, TJEBBE Tjebbe Spannenburghtingieter (mr. -)geniaarde koper Brouwersstraat 141749251279r
SPANNENBURG, TJEBBE vroedsman Tjebbe Spannenburghtingieter (mr. -)koper huis met winkelBrouwersstraat 12zuid1754253158r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles scheepstimmermankoper huisVijverstraat 241759254199r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles scheepstimmermangeniaarde koper van 1/4 Noorderkade 131767256247r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles scheepstimmermanverkoper Vijverstraat 241767256262r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles naastligger ten oosten Schritsen 111782260315v
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles naastligger ten oosten Schritsen 1117832613ra
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles naastligger ten oosten Schritsen 111787262171r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles , c.u.naastligger ten oosten Noorderkade 11790263282v
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles koper ten zuiden van Harlingen1795264264v
DOUWES, TJEBBE Tjebbe Douwes koper 1/7 huisNoorderhaven 60170024469v
GERRITS, TJEBBE Tjebbe Gerrits naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11175225326v
GERRITS, TJEBBEwijlen Tjebbe Gerryts verkoper Zeilmakersstraat 131756253258v
GOSSES, TJEBBE Tjebbe Gosses naastligger ten noorden Zuiderplein 5noord176425685r
GOSSES, TJEBBE Tjebbe Gosses eigenaar van 1/2 Zuiderplein 31765256117r
GOSSES, TJEBBEde verkoper Tjebbe Gosses eigenaar van 1/2 Zuiderplein 31765256117r
GOSSES, TJEBBE Tjebbe Gosses timmerman (mr. -)verkoper Zuiderplein 31765256117r
GOSSES, TJEBBE Tjebbe Gosses eigenaar en bewoner Zuiderplein 31765256266v
GOSSES, TJEBBE Tjebbe Gosses , minderjarigverkoper Zuiderplein 31765256266v
GOSSES, TJEBBEwijlen Tjebbe Gosses erflater Zuiderplein 31765256266v
HARKES, TJEBBE Tjebbe Harkes koper huis en gorterij alwaar de Swarte Gortmolen uithangtNieuwstraat 58de Zwarte Gortmolen166723998v
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Heerkes naastligger ten oosten Heiligeweg 701767257252r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van Tjebbe Heerkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621774258144r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van Tjebbe Heerkes naastligger ten oosten Franekereind 2178326149r
HEERKES, TJEBBEwijlen Tjebbe Heerkes erflater Nieuwstraat 64178326197r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herckes gortmakerverkoper Carl Visschersteeg 1168024178v
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herckes gortmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 561682241184r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes gortmakerkoper huisNieuwstraat WZ1686242105r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van Tjebbe Herkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 101704244250r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van Tjebbe Herkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 121704244250r
HEERKES, TJEBBEwijlen Tjebbe Herkes koper Nieuwstraat 641705244306r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 21761255111r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621770257145ar
JANS, TJEBBE Tjebbe Jansen kangieterkoper schuurFranekerpoort (gebied)16702407r
JANS, TJEBBE Tjebbe Jansen kangieterverkoper Liemendijk167124037v
JANS, TJEBBE Tjebbe Jansen tingieterkoper 1/2 huis waar de Olifant in de gevel staatVoorstraat 47de Olifant167124050v
JANS, TJEBBE Tjebbe Jansen , c.u.tingieterkoper brouwhuisNoorderhaven 110achter167124075v
JANS, TJEBBE Tjebbe Jansen tingieterkoper provisioneel 1/2 huisVoorstraat 47de Oliphant167124010ra
JANS, TJEBBE Tjebbe Jansen eigenaar van 1/2 Voorstraat 47167124010ra
JOHANNES, TJEBBEvroedsman Tjebbe Johannes verkoper q.q. Zuiderhaven 38achter1728247216v
JOHANNES, TJEBBE Tjebbe Johannes gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Noordijs 81736249118r
JOHANNES, TJEBBEde erfgenamen van wijlen Tjebbe Johannes naastligger ten westen Noordijs 81749251262v
MEULEN, TJEBBE JOHANNES Tjebbe Johannes van der Meulengrutterverkoper Voorstraat 951787262179r
JOHANNES, TJEBBE Tjebbe Johannis gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Noordijs 8173524942v
JOHANNES, TJEBBE Tjebbe Johannis naastligger ten westen Noordijs 8173925025v
JOUKES, TJEBBE Tjebbe Jouckes rogdrager (oud -)verkoper Nieuwstraat 131733248218v
JOUKES, TJEBBE Tjebbe Joukes naastligger ten noorden Nieuwstraat 19173124839v
PIETERS, TJEBBE Tjebbe Pieters verkoper van 1/12 Anjelierstraat 71742250269r
DREYER, TJEBBE PIETERS Tjebbe Pyters Dreyer, c.u.koper hof met prieel en schuur ten noordenDroogstraat 451633233111v
DREYER, TJEBBE PIETERSkinderen van wijlen Tjebbe Pytters Dreyer, c.u.verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 61701244129r
SCHELTES, TJEBBEhet huis van Tjebbe Scheltis naastligger ten oosten* Havenplein 221606228510v
SCHELTES, TJEBBEhet erf van het huis voor aan de straat van Tjebbe Scheltis naastligger Havenplein 241606228511r
SIERKS, TJEBBEde weduwe van Tjebbe Sjerks naastligger ten westen Noorderhaven 22173124868r
TJEBBES, TJEBBEwijlen Tjebbe Tjebbes verkoper ten zuiden van Harlingen1599228167v
POPTA, TJEBBE TJEBBESde erfgenamen van wijlen Tjebbe Tjebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 31163323386r
IEPES, TJEBBEde erfgenamen van wijlen Tjebbe Ypes verkoper Hofstraat 371672240113v
ALBERTS, TJEPKE Tjebke Alberts naastligger ten westen Schritsen 331694243105v
SEERPS, TJEPKE Tjebke Seerps Grademakoper door niaar stal of schuurMolenpad1691242340v
VRIES, HIDDESde kinderen van wijlen Tjeck Hiddes de Vriesluitenant-admiraal van de Landschappeprotesteert Vijver 4167924133r
IEPES, Tjeck Iepes bruidegom 1604228433r
WILLEMS, TJITSKE Tjedske Willems verkoper Grote Bredeplaats 35170124492v
SJOERDS, TJITSKE Tjedtske Sjoerdts koper huisGrote Kerkstraat 21688242231r
, TJEERD Tjeerd huurder Rommelhaven 31775258210v
BEMEN, TJEERD Tjeerd van Beemenkleermaker (mr. -)verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied)1766256160v
BEMEN, TJEERD Tjeerd van Beemenkleermaker (mr. -)koper door niaar 2/3 van een dubbel huis onder 1 dakVoorstraat 171775258211v
BEMEN, TJEERD Tjeerd van Beemenhuurder gedeelte van het huis Voorstraat 171775258211v
BRAAM, TJEERD Tjeerd Braamhuurder (p.j.)William Boothstraat 3178126038r
BRAAM, TJEERD Tjeerd Braamkoper huis en bakkerijVoorstraat 82de Roode Leeuw17852615ra
BRAAM, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tjeerd Braamnaastligger ten westen Voorstraat 841807267334v
BROUWER, TJEERD oud burgemeester Tjeerd Brouwernaastligger ten zuiden Raamstraat 3173925033v
BROUWER, TJEERD de erfgenamen van wijlen burgemeester Tjeerd Brouwernaastligger ten zuiden Raamstraat 31751252173r
, TJEERD Tjeerd R. Cabbeljauwboekbinderkoper huis en bakkerijHeiligeweg 251803266205r
, TJEERD Tjeerd R. Cabbeljauwboekbinderkoper huisLammert Warndersteeg 51803266206v
VORM, TJEERD burgerhopman Tjeerd van der Formnaastligger ten westen Franekereind 121706244327v
VORM, TJEERD het panwerk van burgerhopman Tjeerd van der Formnaastligger ten oosten Noorderkade 131706244345r
VORM, TJEERD Tjeerd van der Formkoperslagerverkoper Noordergrachtswal1762255127v
VORM, TJEERD Tjeerd van der Formkoperslager (mr. -)koper huisVoorstraat 151775258220r
VORM, TJEERD Tjeerd van der Formkoperslager (mr. -)huurder Voorstraat 511775258226r
VORM, TJEERD de weduwe van Tjeerd van der Formhuurder benedenvoor (p.j.)Schritsen 241789263103r
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanusapothekergeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanusapothekergeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greydanusapothekerkoper huisVoorstraat 131763255199v
HOITEMA, TJEERD als huurder Tjeerd Hoitemanaastligger ten oosten Raamstraat 11692242398r
HOITEMA, TJEERD als huurder Tjeerd Hoitemanaastligger ten zuiden Raamstraat 11692242398r
HOITEMA, TJEERD Tjeerd Hoytemaverkoper Kleine Bredeplaats 11686242159v
HOITEMA, TJEERD Tjeerd Hoytemaverkoper Droogstraat NZ1696243245v
KERKHOVEN, TJEERD Tjeerd Kerkhoventimmerman (huis-)koper huisGrote Kerkstraat 271811269121r
, TJEERDburgerhopman Tjeerd Lantingh, q.q.verkoper van 1/2 Voorstraat 611681241121r
, TJEERDburgerhopman Tjeerd Lantingh, q.q.verkoper van 1/2 Noorderhaven 1061681241122v
LELIE, TJEERD Tjeerd Lelyverkoper q.q. Zuiderhaven 77oost168024122ra
MEER, TJEERD Tjeerd van der Meerverkoper van 1/10 Schritsen 491796264318v
PAUW, TJEERD de crediteuren van vrouw en kinderen van Tjeerd Pauwverkoper Zuiderhaven 36west1692242377r
PAUW, TJEERD de tuin van Tjeerd Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1692242378r
PAUW, TJEERD de crediteuren van vrouw en kinderen van Tjeerd Pauwverkoper Zuiderhaven ZZ1692242378r
POORT, TJEERD Tjeerd Poortchirurgijn (mr. -)koper huisHeiligeweg 481728247117v
POORT, TJEERD oud burgemeester en vaandrig Tjeerd Poortnaastligger ten noorden Heiligeweg 461730247367v
POORT, TJEERD oud burgervaandrig Tjeerd Poortnaastligger ten noorden Heiligeweg 46173224879r
POORT, TJEERD de weduwe van hopman Tjeerd Poortnaastligger ten noorden Heiligeweg 46176025521r
POORT, TJEERD wijlen Tjeerd Poortchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
POORT, TJEERD wijlen burgerhopman Tjeerd Poortchirurgijn (mr. -)koper Kruisstraat 3west1767256244r
RADSMA, TJEERD Tjeerd Radsmanaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 11747251162r
RADSMA, TJEERD burgervaandrig Tjeerd Radsmakoper Sint Odolphisteeg 121758254164r
RADSMA, TJEERD wijlen burgerhopman Tjeerd Radsmaverkoper Voorstraat 481782260163v
RADSMA, TJEERD Tjeerd Radsmapredikantverkoper Voorstraat 261807267341v
RADSMA, TJEERD Tjeerd Ratsmahorlogemakernaastligger ten zuiden Voorstraat 61741250199v
RADSMA, TJEERD Tjeerd Ratsmanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 5177325899r
RADSMA, TJEERD Tjeerd Ratsmakoper huisVoorstraat 741778259145v
ZANDSTRA, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tjeerd Sanstranaastligger ten noorden Bildtstraat 181730247336v
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Sivardanaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1742250221v
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Sivardanaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1742250221v
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tjeerd Sloterdijckkoper huis en tuinZuiderplein 11692242391r
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tjeerd Sloterdijckkoper huis genaamd de MelkkoeZuiderplein 3de Melkkoe1692242394v
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tjeerd Sloterdijcknaastligger ten westen Noorderhaven 75169124222ra
SLOTERDIJK, TJEERD hopman kolonel Tjeerd Sloterdijknaastligger ten westen Voorstraat 471695243119r
SLOTERDIJK, TJEERD oud burgercolonel en -hopman Tjeerd Sloterdijkverkoper van 1/4 Noorderhaven 1051702244180v
SLOTERDIJK, TJEERD de erfgenamen van wijlen burgerkolonel Tjeerd Sloterdijknaastligger ten westen Brouwersstraat 281721246105r
SMID, TJEERD Tjeerd Smitnaastligger ten noorden Nieuwstraat 351782260221r
STEENSMA, TJEERD Tjeerd Steensmasmid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter1724246193v
SURINGAR, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tjeerd Suirgernaastligger ten westen Kerkpoortstraat1682241233r
SURINGAR, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tjeerd Suirgernaastligger ten westen Kerkpoortstraat168324167va
SURINGAR, TJEERD grondpacht uit het huis van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Tjeerd Surigereigenaar perceel onbekend16992449r
SURINGAR, TJEERD Tjeerd Suyrgernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 181681241128r
SURINGAR, TJEERD Tjeerd Suyrgernaastligger ten westen Voorstraat 7168024124ra
SURINGAR, TJEERD grondpacht uit het huis van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Tjeerd Suyrgereigenaar perceel onbekend168124141va1
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syvardakoopmankoper door niaar huisSchritsen 58172024669v
SYVERDA, TJEERD het koolstek van Tjeerd Syvardakoopmannaastligger ten westen Schoolstraat 21728247108v
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syvardanaastligger ten oosten Schritsen 56noordoost1736249130v
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syvardakoper door niaar huisCarl Visschersteeg WZ1742250221v
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syvardanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 71742250261r
SYVERDA, TJEERD koolstek van Tjeerd Syvardanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ174325124v
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syverdakoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 81721246111v
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syverdakoopmannaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1722246149r
SYVERDA, TJEERD de hof van Tjeerd Syverdakoopmannaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1728247209r
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syverdakoopmannaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ174325121v
WIJNSTRA, TJEERD Tjeerd Wijnstranaastligger ten westen Hoogstraat 231784261188r
SURINGAR, TJEERD Tjeerd Zuyrgernaastligger ten noorden William Boothstraat 5zuid167824122v
ANDRIES, TJEERD Tjeerd Andries scheepstimmermangeniaarde koper Hondenstraat 5west177725928v
ANNES, TJEERD Tjeerd Annes bakker (mr. -)koper provisioneel huisLanen 731779259304v
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)koper huisZoutsloot 611775258232v
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611779259171r
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611784261182r
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Lanen 731787262189v
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmahuurder boven (p.w.)Schritsen 50achter1790263213r
WIJNSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Wijnsmazadelmaker (mr. -)huurder Hoogstraat 11781260154v
WIJNSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Wijnsmakoper huis en tuintjeHoogstraat 211782260187v
ANNES, TJEERD Tjeerd Annes Ynsmazadelmaker (mr. -)huurder Hoogstraat 11782260204r
BOOTSMA, TJEERD Tjeerd Anness Bootsmanaastligger ten westen Zoutsloot 631783261101v
BINKES, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Bentes naastligger ten zuiden Vismarkt 11669239201r
BINKES, TJEERDde weduwe van Tjeerd Bentes naastligger ten zuiden Vismarkt 1166923940va
BINKES, TJEERD Tjeerd Bentes bakker (mr. -)koper huis met kelder en bakhuisLanen 461702244159r
BONKE, TJEERD BINKES Tjeerd Bentes Bonckkoopmankoper door niaar huisNoordijs 10172024692r
BONKE, TJEERD BINKESwijlen Tjeerd Bentes Boncqverkoper Lanen 461729247259v
BOKKES, TJEERD Tjeerd Bockes , c.u.koper kamerGardenierstraat 14170824570r
BOUWES, TJEERD Tjeerd Bouwens hoedenmakerkoper westelijke helft van een huisVoorstraat 17west1664238239v
BOUWES, TJEERDgemeensman Tjeerd Bouwens , c.u.koper hof, prieel, bomen en plantenNieuwstraat1676240225v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwens verkoper q.q. Zuiderhaven 36oost168024170v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwens verkoper q.q. Grote Werf 2zuid168024170v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwens verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwens verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwens verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwens verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
BOUWES, TJEERDMede-regerend burgemeester Tjeerd Bouwens koper huis en hof ([staat: 300 zilveren dukatons])Voorstraat 781681241155r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerd Bouwens koper 1/2 huisVoorstraat 7a-west1682241192r
BOUWES, TJEERD Tjeerd Bouwens eigenaar van 1/2 Voorstraat 7a-west1682241192r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerd Bouwens koper tuinKerkpoortstraat1690242320v
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerd Bouwens naastligger ten zuiden Noorderhaven 481701244134r
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwes koper tuinLiemendijk ZZ167924142v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 23achter1696243219v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwes naastligger ten zuiden Noorderhaven 601697243291v
BOUWES, TJEERD Tjeerd Bouwes verkoper Lanen 19180826850v
KLASES, TJEERDwijlen Tjeerd Claasen verkoper Zoutsloot 651748251249v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 161800265222r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen naastligger ten oosten Zuiderstraat 20180126625r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen naastligger ten zuiden Zuiderstraat 141806267192r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen huurder wagenhuis Zuiderstraat 311806267223v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen naastligger ten oosten Zuiderstraat 101806267287r
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claasen Bakkerkoper van 1/4 timmerwerf, schuur, loods, sleephelling, huis en stallingZuiderhaven 16179226460v
BAKKER, TJEERD KLASESoud burgerbevelhebber Tjeerd Claasen Bakkerverkoper Zuiderstraat 221806267227r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claases scheepstimmerman (mr. -)huurder (p.j.)Zuiderhaven 16177625917v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claases scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat 121782260198r
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakkerkoper 4/5 timmerwerf met schuur, knechtswoning en stallingZuiderhaven 161791263293v
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakkerverkoper van 1/4 Zuiderhaven 16180226688r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claesen schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 65173925047r
POORT, TJEERD KLASESoud burgervaandrig Tjeerd Claesen Poortchirurgijn (mr. -)koper kamerRommelhaven 18drie_achter173224871v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 201747251177r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claeses scheepstimmerman (mr. -)huurder timmerwerf Zuiderhaven 161778259110r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claessen brouwersgezelverkoper Rapenburg NZ1721246104r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claezes scheepstimmermankoper huisZuiderstraat 201770257168r
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352493va
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352493va
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352493va
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352498ra
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352498ra
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/6 Heerensteeg 617352498ra
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipper (schuit-)verkoper van 1/6 Schritsen 641742250219v
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen scheepstimmermanverkoper Zuiderstraat 221782260269r
BAKKER, TJEERD KLASESburgerbevelhebber Tjeerd Clasen Bakkerkoper huisZuiderstraat 22179226416r
KLASES, TJEERD Tjeerd Clases scheepstimmermankoper keuken schietende agter het huis door de koper bewoondZuiderstraat 121789263141r
KLASES, TJEERD Tjeerd Clases naastligger ten zuiden Zuiderstraat 141790263253v
KLASES, TJEERD Tjeerd Clazes naastligger ten noorden Zuiderstraat 181774258145v
KLASES, TJEERD Tjeerd Clazes scheepstimmermanverkoper q.q. Zuiderstraat 181774258145v
KORNELIS, TJEERDvroedsman Tjeerd Cornelis brouwernaastligger ten zuiden Raamstraat 31728247210r
KORNELIS, TJEERD Tjeerd Cornelis timmerman (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 71750252100v
KORNELIS, TJEERD Tjeerd Cornelis timmerman (mr. -)verkoper Kerkpad 321758254121v
KORNELIS, TJEERD Tjeerd Cornelis timmerman (mr. -)verkoper Franekereind 341758254122v
KORNELIS, TJEERDde weduwe van Tjeerd Cornelis naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5177225853v
KORNELIS, TJEERDde weduwe van Tjeerd Cornelis naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 51782260260r
KORNELIS, TJEERDde weduwe van Tjeerd Cornelis naastligger ten zuiden Voorstraat 781789263167v
KORNELIS, TJEERDwijlen Tjeerd Cornelis verkoper Kleine Kerkstraat 71791263344r
BROUWER, TJEERD KORNELIS Tjeerd Cornelis Brouwerkapiteinverkoper Hondenstraat 3oost172024679v
BROUWER, TJEERD KORNELISburgemeester Tjeerd Cornelis Brouwerverkoper van 1/3 Voorstraat 271730247314v
DIRKS, TJEERD Tjeerd Dirks verkoper Spekmarkt 11806267284v
DIRKS, TJEERD Tjeerd Dirks naastligger ten westen Heiligeweg 1west1807267293v
ZANDSTRA, TJEERD DIRKSde erfgenamen van wijlen Tjeerd Dirx Sanstranaastligger ten noorden Bildtstraat 181734248298r
DOUWES, TJEERD Tjeerd Douwes koper huisKerkpad 221805267131r
DOUWES, TJEERD Tjeerd Douwes koemelkerkoper huis en grondRozengracht 191805267184v
DOUWES, TJEERD Tjeerd Douwes naastligger ten zuiden Rozenstraat 31806267226r
DOUWES, TJEERD Tjeerd Douwes koemelkerkoper tuinRozengracht 211808268172r
DOUWES, TJEERD Tjeerd Douwes naastligger ten westen Rozengracht 211808268172r
DOUWES, TJEERD Tjeerd Douwes naastligger ten oosten Rozenstraat 31809268209r
DOUWES, TJEERD Tjeerd Douwes koemelkerverkoper Kerkpad 221809268245v
DOUWES, TJEERD Tjeerd Douwes naastligger ten oosten Rozenstraat 31810268357v
SIDERIUS, TJEERD DOUWES Tjeerd Douwes Sideriusschipper (buiten-)koper huisZoutsloot 851807267302v
DIRKS, TJEERD Tjeerd Durks schipperkoper huisSpekmarkt 11800265232v
EEDES, TJEERD Tjeerd Eedes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4180226668v
ENNES, TJEERD Tjeerd Ennes bakker (mr. -)koper huis, mouterijVoorstraat 831674240138v
ENNES, TJEERDde andere helft van de woning, bewoond door Tjeerd Ennes naastligger ten oosten Voorstraat 811676240236r
ENNES, TJEERDvroedsman Tjeerd Ennes verkoper van 1/2 Hofstraat 47west1682241189v
FEKKES, TJEERD Tjeerd Feckes verkoper van 1/10 Noordijs 51683241244r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkZoutsloot ZZ1690242321r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Lanen 71drie_achter1692242404r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker en winkelier (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperk bestaande uit drie huizen, kalkdobbe en eekhuisjeZoutsloot ZZ16922438v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker en winkelier (mr. -)eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ16922438v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u.naastligger ten westen Zoutsloot ZZ16922438v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 47de Oliphant1695243119r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 171695243141r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker en winkelier (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ1695243151r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper kamerWeverstraat 9169924423r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper tuintjeAchterstraat 7169924423v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper door niaar huis met loodske en plaatskeWeverstraat NZ169924426v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper drie huizen achterelkaar onder 1 dakWeverstraat 9170024478v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u.naastligger ten westen Weverstraat 9170024478v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes verkoper Bildtpoort (gebied)1701244122r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper Simon Stijlstraat 21706244325r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper huis en pakhuisScheerstraat 12170724526v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper heerlijk en groot huisKerkpad 16170824559v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper schoenmakersperkSchritsen 56zuidwest1721246118v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper pottenbakkerijNieuwstraat 181723246157r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper huisHoogstraat 531725246238r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmangeniaarde koper Zuiderhaven 371726246260v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper pakhuisNieuwstraat WZ1728247106r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 61728247122r
FOKKES, TJEERDher perk van Tjeerd Fockes koopmannaastligger ten zuiden Liemendijk 401728247204v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 141730247325v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmangeniaarde koper Zuiderhaven 501731247378r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten oosten Romastraat 351731247390r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes verkoper Schritsen 56zuidwest17312489v
FOKKES, TJEERD[geniaarde] Tjeerd Fockes naastligger ten westen Zuiderhaven 52west173124811v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Estakoopmankoper huisVijver 71729247272v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estageniaarde koper Voorstraat 581729247276r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmannaastligger ten westen Schritsen 56zuidoost1730247299r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 161730247344r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Estakoopmanverkoper q.q. Simon Stijlstraat 617292476va
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Estakoopmanverkoper Lanen 85west17292479ra
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Estakoper door niaar huis en hof daarachterZuiderhaven 5017312487v
ESTA, TJEERD FOKKESde koper Tjeerd Fockes Estanaastligger ten oosten Zuiderhaven 5017312487v
ESTA, TJEERD FOKKESde hof van Tjeerd Fockes van Estanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ173124821v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ173124827v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Kerkpad 16173124859v
FOEKES, TJEERD Tjeerd Foekes koopmankoper provisioneel Zuiderhaven ZZ1727246314v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Estakoopmankoper huis en smederijZuiderhaven ZZ173124820r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Estanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ173124820r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Estanaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ173124820r
FREERKS, TJEERD Tjeerd Freerks naastligger ten westen Gardenierstraat 9172724747v
FREERKS, TJEERD Tjeerd Freerx , c.u.koper kamer en plaats achterGardenierstraat 71722246126r
GERBENS, TJEERD Tjeerd Gerbens lijnslagerkoper lijnbaanNoorderhoofd 3170824545r
GERBENS, TJEERD Tjeerd Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 31een_achter172024680v
GERBENS, TJEERD Tjeerd Gerbens lijnslager (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 31een_achter1722246148v
GERBENS, TJEERD Tjeerd Gerbens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 38een_achter1726246251v
GERBENS, TJEERDde lijnbaan van Tjeerd Gerbens naastligger ten noorden Zoutsloot 11726246267r
GERBENS, TJEERDde weduwe van Tjeerd Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 32172724755v
GERBENS, TJEERDwijlen Tjeerd Gerbens verkoper Zeilmakersstraat 131728247111v
GERBENS, TJEERDde hof van de weduwe van Tjeerd Gerbens naastligger ten westen Zuiderhaven 441728247197v
GERBENS, TJEERDde weduwe van Tjeerd Gerbens naastligger ten noorden Zuiderhaven 38achter1728247216v
GERBENS, TJEERDwijlen Tjeerd Gerbens verkoper Noorderhoofd 31730247308r
GERBENS, TJEERDwijlen Tjeerd Gerbens lijnslager (mr. -)verkoper Noorderhaven 331730247367r
GERBENS, TJEERDde weduwe van Tjeerd Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 321730247379r
GERBENS, TJEERDwijlen Tjeerd Gerbens lijnslager (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38twee_achter1731247388r
GERBENS, TJEERDde weduwe van Tjeerd Gerbens naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter1736249109r
GERRITS, TJEERD Tjeerd Gerrits pannenbakkerkoper Nieuwstraat 62174325125v
GERRITS, TJEERD Tjeerd Gerrits , c.u.huurder Bildtstraat 4178826355v
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens koper 1/2 woningBildtstraat 71729247257v
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens naastligger ten noorden Bildtstraat 71729247257v
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens naastligger ten zuiden Bildtstraat 51730247369v
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 51741250189r
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Bildtstraat 9174425146v
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens naastligger ten noorden Bildtstraat 91752252199v
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens kuiper (mr. -)verkoper Bildtstraat 71759254209v
HIELKES, TJEERD Tjeerd Hylckes koper hofMoriaanstraat ZZ1663238184v
HIELKES, TJEERD Tjeerd Hylckes verkoper Grote Bredeplaats 221677240260r
HIELKES, TJEERD Tjeerd Hylkes , c.u.verkoper Moriaanstraat 8166523917v
HIELKES, TJEERDde kamer of stal van Tjeerd Hylkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ16652396ra
ENNES, TJEERDvroedsman Tjeerd Innes bewoner achterliggend huisRommelhaven 81691242347v
ENNES, TJEERDvroedsman Tjeerd Innes naastligger ten westen Voorstraat 851696243207r
ENNES, TJEERDvroedsman Tjeerd Innes naastligger ten oosten Voorstraat 81achter17062454r
JAKOBS, TJEERD Tjeerd Jacobs huurder boven Lanen 85oost168124135ra
JAKOBS, TJEERD Tjeerd Jacobs , c.u.huurder (p.j.)Zuiderhaven ZZ16922439r
JAKOBS, TJEERD Tjeerd Jacobs , c.s.huurder Gardenierstraat 81748251231r
JAKOBS, TJEERD Tjeerd Jacobs huurder Gardenierstraat 8175025258v
RADSMA, TJEERD JAKOBSwijlen Tjeerd Jacobs Ratsmaverkoper Voorstraat 74178126051v
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jans Braamverkoper Ooievaarsteeg 6177725985r
BRAAM, TJEERD JANSvrijgezel Tjeerd Jans Braamkoper 1/2 huis en bleekveldHoogstraat 53177825993r
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jans Braamnaastligger ten westen Hoogstraat 53177825993r
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jans Braamnaastligger ten westen Liemendijk 421787262190v
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jans Braampikeur en koopmanverkoper Hoogstraat 531788262307v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstraverkoper Kerkpoortstraat 51173224878r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstrablauwververaanhandelaar huisWeverstraat 10173925025v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstra, c.u.blauwververbewoner Noordijs 8173925025v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstrablauwverververwandelaar Noordijs 8173925025v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstrablauwververkoper huisHoogstraat 321740250125v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstraturfdragerkoper woningWerfpad ZZ1754253187r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Zanstrawever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 511730247300r
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen pannenbakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat168024186v
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen pannenbakkernaastligger ten noorden Weverstraat1681241145r
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen estrikbakkerkoper kamerZoutsloot ZZ1681241166r
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen , c.u.metselaarverkoper Lombardstraat1685242102r
JANS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Jansen naastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost1687242193r
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen koper woning loods en plaatsPeterseliestraat ZZ1690242318r
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen verkoper van 1/2 Peterseliestraat ZZ1691242352v
JANS, TJEERDwijlen Tjeerd Jansen erflater Peterseliestraat ZZ1691242352v
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen koper huis met een tuintje erachterGrote Kerkstraat 35169324350r
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen* turfdragernaastligger ten westen Lombardstraat 1175025253v
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen naastligger ten oosten Hoogstraat 491782260199v
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Braampikeur en herbergiernaastligger ten oosten Hoogstraat 511785261281r
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Braampikeur en herbergierverkoper Hoogstraat 511785261281r
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Braamkoopmanverkoper q.q. ten noorden van Harlingen1790263207r
PAUW, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Pauwkoper door niaar tuin en prieelZuiderhaven ZZ1691242340r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sandstraturfdrager (oud -)verkoper Hoogstraat 321757254115v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstrablauwververkoper huisNoordijs 81736249118r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstraverkoper Werfpad1758254125v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstraverkoper Weverstraat 101758254127r
TROMPETTER, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Trompetterverkoper van 1/3 Zuiderstraat 131723246160r
TROMPETTER, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Trompetterhuurder (p.j.)Vijverstraat 4172724734r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tjeerd Johannes Hannemakoper huisZoutsloot 94173224870v
HANNEMA, TJEERD JOHANNESde koper Tjeerd Johannes Hannemahuurder Zoutsloot 94173224870v
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes naastligger ten westen Zoutsloot 181752252232v
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes , c.u.schipper (groot-)koper 5/6 huisZeilmakersstraat 11175225326v
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131756253258v
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1317602553v
JOUKES, TJEERDwijlen Tjeerd Joukes schippererflater Zeilmakersstraat 111765256267v
JURJENS, TJEERD Tjeerd Jurjens metselaarverkoper van 1/4 Bargebuurtspoortje 101742250232r
KLASES, TJEERD Tjeerd Klases koopmangeniaarde koper Zuiderhaven ZZ178826333r
LOLKES, TJEERD Tjeerd Lolckes schipper (groot-)koper van 1/5 Droogstraat 631699243402v
LOLKES, TJEERD Tjeerd Lolckes schipper (groot-)naastligger ten noorden Droogstraat 631699243402v
LOLKES, TJEERD Tjeerd Lolkes naastligger ten westen Zoutsloot 561694243112r
LOLLES, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Lolles naastligger ten oosten Droogstraat 20west166523932v
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles verkoper Voorstraat 47167124038v
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles verkoper Kerkpoortstraat 13167124039r
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles verkoper Fabrieksstraat 2167124039v
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles eigenaar van 1/4 Voorstraat 4716712405ra
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles verkoper Romastraat 13168024168r
LOLLES, TJEERDde gorterij van Tjeerd Lolles naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1681241129r
MARTENS, TJEERDwijlen Tjeerd Martens koper Nieuwstraat WZ1683241242r
MEINTES, TJEERD Tjeerd Meintes koopmankoper huis, thans ledigGrote Bredeplaats 161806267224v
MEINTES, TJEERD Tjeerd Meintes koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 181807267301v
MARCUS, TJEERD Tjeerd Merkus naastligger ten noorden Rommelhaven 141742250279v
MONSES, TJEERD Tjeerd Monses naastligger ten noorden Herenwaltje 5178326128r
MONSES, TJEERD Tjeerd Monses , c.u.varensgezelhuurder Lombardstraat 11802266156r
MONSES, TJEERD Tjeerd Monses huurder Lombardstraat 11803266223v
OEBELES, TJEERD Tjeerd Oebles naastligger ten noorden Karremanstraat 161682241203v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters koopmankoper huisBildtstraat 51730247369v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters sleefmaker (mr. -)verkoper Gardenierstraat ZZ1731247387v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters naastligger ten zuiden Lanen 91173124848r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters naastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter173524952r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters koopmanverkoper van 1/2 Rommelhaven 4een_achter173524952r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters sleefmaker en koopman (oud mr. -)verkoper Rommelhaven 4173524984r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters sleefmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 93174025090r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters huurder (p.j.)Achterstraat 311769257117v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters huurder Hoogstraat 311774258175r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters smid (mr. grof-)koper huisNieuwstraat 331775258219r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters bewoner Hoogstraat 311775258232r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Piters smid (mr. grof-)geniaarde koper Scheffersplein OZ1774258170v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters koper huisGrote Kerkstraat 18172024687r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters , c.u.sleefmakerverkoper Heiligeweg 32172024691v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmakerkoper 1/2 huisRommelhaven 4een_achter1721246106r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters koper huisVijver 41722246128v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters verkoper Vijver 41722246136r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 281724246202r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters verkoper Grote Kerkstraat 181726246279v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Droogstraat 161728247147r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker (mr. -)koper huisLanen 291728247199r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmakerkoper huisGardenierstraat ZZ1728247203v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker (mr. -)koper van 1/2 huisRommelhaven 4twee_achter1730247304r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker (mr. -)naastligger ten noorden Rommelhaven 4twee_achter1730247304r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters naastligger ten zuiden Voorstraat 30achter1730247312v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters , c.s.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter17312484v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker (mr. -)koper van 1/3 Brouwersstraat 1417312485v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Heiligeweg 21173124866v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker (oud mr. -)geniaarde koper van 1/2 Noorderhaven 981741250191v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters gebruiker Nieuwstraat 621774258144r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pytters sleefmakergeniaarde koper Achterstraat1725246219r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pytters sleefmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 1021727246304v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pytters sleefmaker (mr. -)koper huis gebruikt als bakkerijGrote Kerkstraat 23172724726v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pytters sleefmaker (oud mr. -)koper van 1/2 huisHoogstraat 21740250127v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pytters sleefmaker (oud mr. -)verkoper Hoogstraat 221741250154v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reiners naastligger ten westen Zoutsloot NZ1683241237r
REINERS, TJEERD Tjeerd Reiners mr. zeilmakerverkoper q.q. Noorderhaven 601698243360v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reiners koopmanverkoper van 1/2 Zoutsloot 471701244103r
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners zeilmakerverkoper van 1/2 Zoutsloot 431681241124v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 45168224152va
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners koopmanverkoper q.q. Rommelhaven 111687242197v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners koper huis en brouwerij met een vrije steegLanen 85west169224226ra
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners koopmankoper huisSchritsen 53169324368r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs geniaarde koper Achterstraat 111787262232v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs koper huis genaamd de KlokHoogstraat 45de Klok178926397r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boek- en papierverkoperkoper groot huisGrote Bredeplaats 31179826598v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs , gehuwdkoper huisOoievaarsteeg 141799265175r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinderkoper huisHofstraat 4180226677v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs koopmankoper huis en weefwinkelRapenburg 1180226699r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten noorden Hoogstraat 431803266198v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7180426788r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs verkoper Hoogstraat 451805267146r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinderkoper huisLanen 761806267227v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekverkoperkoper huisRozemarijnstraat 31806267251r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten zuiden Tiepelplein1807267329v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinderkoper huisTiepelsteeg WZ1807267330v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten noorden Tiepelplein WZ1807267331r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinder (mr. -)koper huisKarremanstraat 11180826856v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinder (mr. -)koper huisKarremanstraat 13180826856v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinderkoper woningBargebuurt 8180826858r
ROELOFS, TJEERD[als bewoner?] Tjeerd Roelofs naastligger ten noorden Hoogstraat 431808268157v
ROELOFS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Roelofs naastligger ten westen Hoogstraat 30181026964v
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Kerkpoortstraat 55achter181026993r
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Ooievaarsteeg 14181026994v
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Hofstraat 4181026996r
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Karremanstraat 11181026997v
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Rozemarijnstraat 3181026999r
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Borstelsteeg 121810269100v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Cabbeljaauwboekbinderverkoper Heiligeweg 251803266293r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Cabeljaauwnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 291803266271r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Cabeljauwboekbinder en koopmankoper huisNoorderhaven 1001803266250r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Kabbeljauwboekbinderkoper huisHoogstraat 281808268144r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS Tjeerd Roelofs Kabeljauwboekbinder (mr. -)koper dubbel huisScheerstraat 8midden1800265231v
RUURDS, TJEERD Tjeerd Ruirds bewoner Kerkpoortstraat 291706244322v
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps scheepstimmerman (mr. -)koper ten oosten van Harlingen NZ174325111r
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps betrokkene onbekend174525174v
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps huurder Zoutsloot 531759254214v
VRIES, TJEERD SEERPS Tjeerd Seerps de Vriesscheepstimmermanverkoper q.q. Noorderkade 131757254103v
VRIES, TJEERD SEERPS Tjeerd Seerps de Vrieshuurder en gebruiker Noorderkade 131758254137v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tjeerd Sibouts Haarsma, c.u.koper huisMoriaanstraat ZZ1669239201v
SIEBRENS, TJEERDde kinderen van Tjeerd Sibrands verkoper van 1/4 Voorstraat 516842424va
SJOERDS, TJEERD Tjeerd Sjoerds naastligger ten oosten Schritsen 56zuidoost1730247299r
SJOERDS, TJEERD Tjeerd Sjoerds Siberdakoopmankoper ledige plaatsZuiderhaven ZZ169924432r
SJOERDS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Sjoerds Sieverdanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west1754253131r
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerd Sjoerds Siverdakoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west17322481ra
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerd Sjoerds Siverdakoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west17322482va
SJOERDS, TJEERD Tjeerd Sjoerds Sywerdanaastligger ten zuiden Noorderhaven 8172124698v
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS Tjeerd Sybrandts Suyrgerkoper grondpacht van 1-00-00 CGonbekend167924154v1
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSgrondpacht uit het huis van de koper Tjeerd Sybrandts Suyrgereigenaar perceel onbekend167924154v1
SIEBRENS, TJEERD Tjeerd Sybrandts Zuirigernaastligger ten zuiden Rozengracht 34166823926ra
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSde kinderen van wijlen Tjeerd Sybrants Suyrgerverkoper Scheffersplein 23168224156va
PAUW, TJEERD SIEBRENS Tjeerd Sybrens Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1691242340r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS Tjeerd Sybrens Suyrgerkoper huis, weefwinkel, loods en tuintjeScheffersplein OZ1674240144r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSde erfgenamen van wijlen Tjeerd Sybrens Suyrgernaastligger ten zuiden William Boothstraat OZ168224153va
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSde nagelaten kinderen van wijlen Tjeerd Sybrens Suyrgerverkoper ten oosten van Harlingen168224154ra
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSwijlen Tjeerd Sybrens Suyrgerverkoper van 1/2 Rinnertspijp 1168224155va
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSde kinderen van Tjeerd Sybrens Suyrgerkoper 1/2 grondpacht van CG 7-00-00Voorstraat 241692242401r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSde kinderen van Tjeerd Sybrens Suyrgereigenaar van 1/2 Voorstraat 241692242401r
TJEERDS, TJEERDhet huis van wijlen Tjeerd Tjeerds naastligger ten westen Schritsen 111675240188v
TJEERDS, TJEERDerfgenamen en kinderen van Tjeerd Tjeerds naastligger ten westen Grote Bredeplaats 111722246132r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 23achter1742250257r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 23achter174425150v
TJEERDS, TJEERDde weduwe van Tjeerd Tjeerds huurder Moriaanstraat 101758254173v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 23176125595r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)koper provisioneel huis en bakkerijGrote Kerkstraat 231765256264r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkhuurder (p.j.)Grote Kerkstraat 231765256264r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 211770257179r
TJEERDS, TJEERDde kopers Tjeerd Tjeerds Feerdijk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 211770257179r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 121771257205v
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerds van der Formnaastligger ten oosten Franekertrekvaart 13170024439r
VORM, TJEERD TJEERDSburgerhopman Tjeerd Tjeerds van der Formzoutziederverkoper van 1/2 Franekereind 10170724529r
JONG, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerds de Jong, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Zuiderstraat 25175725477r
JONG, TJEERD TJEERDS[als huurder] Tjeerd Tjeerds de Jongnaastligger ten oosten Zuiderstraat 23175725479r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Veerdijkbakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 231774258186v
TJEERDS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Tjeerdsen naastligger ten oosten Schritsen 5167824113r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen verkoper Heiligeweg 27noord1692242378v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen koper panwerk en hof strekkende westwaarts tot de halve sloot naar de timmerhellingNoorderkade 23169324339v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 221695243120r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Schritsen 7achter1695243129v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen schipper (wijd-)verkoper Zuiderhaven 571695243140r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 191695243143r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen naastligger ten oosten Rozengracht NZ1695243144r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen schipperkoper 1/2 huisSchritsen 71697243304v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen schippereigenaar van 1/2 Schritsen 71697243304v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk, zoon van de verkopershuurder (p.j.)Grote Kerkstraat 231759254184r
TJEERDS, TJEERDwijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijkbakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 231759254184r
TJEERDS, TJEERDwijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijkbewoner Karremanstraat 231760254255r
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerdsen van der Formkoper huisFranekereind 101695243129r
VORM, TJEERD TJEERDSburgervaandrig Tjeerd Tjeerdsen van der Formzoutziederkoper door niaar drie hellingen, houthelling, timmerhuis, 2 huizen, hof en stukje landNoorderkade 131705244292r
VORM, TJEERD TJEERDShet panwerk van de verkoper burgerhopman Tjeerd Tjeerdsen van der Formnaastligger ten oosten Noorderkade 131706244341v
VORM, TJEERD TJEERDSburgerhopman Tjeerd Tjeerdsen van der Formzoutziederverkoper Noorderkade 131706244341v
VORM, TJEERD TJEERDSburgerhopman Tjeerd Tjeerdsen van der Formzoutziederverkoper Noorderkade 131706244342v
, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Tjeerdsens naastligger ten oosten Schritsen 51689242293v
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles naastligger ten noorden Karremanstraat 16168424240r
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles , c.u.koper kamerZeilmakersstraat1688242246v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers koper 3/4 huisKerkpoortstraat1673240124r
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers koper 1/4 huisKerkpoortstraat1673240124v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers naastligger ten oosten Weverstraat1681241145r
WIEGERS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Wiggers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 201689242282r
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat168024186v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggerts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
WOBBES, TJEERD Tjeerd Wobbes naastligger ten oosten Voorstraat 731668239141r
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Zoutsloot 421695243138r
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Fabrieksstraat ZZ1695243138r
WIEGERS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Wygers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 22172024667v
IEPES, TJEERD Tjeerd Ypes naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 61701244129r
IEPES, TJEERD Tjeerd Ypes naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg 51702244188r
IEPES, TJEERDwijlen Tjeerd Ypes verkoper Lanen 85oost1730247348r
IEPES, TJEERD Tjeerd Yppes koper huis alwaer de Morgenstar aen de geevel staetLanen 85oostde Morgenster169224225va
SLOTEN, TJEERDJE Tjeerdje J. van Slootenkoper huisNoorderhaven 431789263110r
FOPPES, TJEERDJE Tjeerdje Foppes verkoper Heiligeweg 131775258240r
TJEERDS, TJEERD Tjeerds Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 12177225859r
HOITEMA, TJEERD Tjeerdt Hoytemazoon van de verkoper en sterkt zijn moeder Lanen 311687242195v
HOITEMA, TJEERD Tjeerdt Hoytema, meerderjarige zoonverkoper Havenplein 101687242196v
HOITEMA, TJEERD Tjeerdt Hoytema, meerderjarige zoonverkoper Havenplein 101687242196v
SCHOL, TJEERD het huis van Tjeerdt Scholschipper (trek-)naastligger ten oosten Lanen 121675240199r
SYVERDA, TJEERD de ledige plaats van Tjeerdt Siverdanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1715245252r
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tjeerdt Sloterdijckkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1688242248v
SLOTERDIJK, TJEERD Tjeerdt Sloterdijk, oom en oudoomverkoper Noorderhaven 1051702244180v
SURINGAR, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tjeerdt Suyrgernaastligger ten noorden William Boothstraat OZ168424238v
SURINGAR, TJEERD de hof van Tjeerdt Zuirgernaastligger ten zuiden Rozengracht 34167224090r
BOUWES, TJEERDhet huis van vroedsman Tjeerdt Bouwens naastligger ten westen Voorstraat 17oost1675240183r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerdt Bouwens naastligger ten westen Voorstraat 17oost16832423v
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerdt Bouwens naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5168524290v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerdt Bouwens , c.u.koper huisZoutsloot 871694243102r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerdt Bouwens , c.socianaastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord1703244231v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerdt Bouwes verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1688242248v
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerdt Bouwes naastligger ten zuiden Noorderhaven 1111696243208v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 17168424257v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 17achter168524279r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151686242120v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151688242220r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151688242220r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes koopmangeniaarde koper Romastraat ZZ169424377r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes koopmankoper huisVoorstraat 491696243218r
FOKKES, TJEERDde proclamanten Tjeerdt Fockes , c.u.koopmannaastligger ten westen Voorstraat 491696243218r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8170124495v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Anjelierstraat 61703244216r
HIELKES, TJEERDde hof van Tjeerdt Hylkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240203v
ENNES, TJEERDvroedsman Tjeerdt Innes naastligger ten zuiden Rommelhaven 8een_achter1682241212r
JANS, TJEERD Tjeerdt Jansen metselaarkoper kamerLombardstraat1685242100v
JANS, TJEERD Tjeerdt Jansen , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 35169324369v
PAUW, TJEERD JANSde hof van Tjeerdt Janses Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168424219r
OEBELES, TJEERD Tjeerdt Oebles verkoper q.q. Droogstraat NZ168424225v
OEBELES, TJEERD Tjeerdt Oebles verkoper q.q. Wortelstraat 1168424226r
PAULUS, TJEERDde kamer van Tjeerdt Pauws , c.s.naastligger ten oosten Zuiderstraat168424232v
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 101688242236r
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes koper van 1/2 61/96 huisGrote Bredeplaats 91688242237v
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes eigenaar van 1/6 Grote Bredeplaats 91688242237v
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes eigenaar q.q. Grote Bredeplaats 91688242237v
PIETERS, TJEERD Tjeerdt Pieters koopmankoper Sint Jacobstraat 1517312483r
PIETERS, TJEERD Tjeerdt Pyters sleefmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Rommelhaven 4een_achter1724246193v
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerdt Sjoerds Siverdakoopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])William Boothstraat 6noord170024453r
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerdt Sjoerds Siverdaverpachter grond William Boothstraat 6noord170024453r
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerdt Sjoerds Siverdakoopmankoper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Grote Ossenmarkt 10170024453r
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerdt Sjoerds Siverdakoopmanverpachter grond Grote Ossenmarkt 10170024453r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSde kinderen van wijlen Tjeerdt Sybrands Zuirgererflater Scheffersplein OZ1686242122r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS Tjeerdt Sybrandts Suirgerkoper 1/2 tichelwerk met oven, stelplaatsen, loodsen, huis en schuur, bekwaam tot een koemelkerijten oosten van Harlingen1675240200v
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSde hof van de kinderen van Tjeerdt Sybrants Suyrgernaastligger ten westen Wasbleek168424217r
TJEERDS, TJEERD Tjeerdt Tjeerdsen naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) WZ1703244223v
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerdt Tjeerdsen van der Formzoutziederkoper tuin met mandelige putNieuwstraat WZ1705244281r
TJEERDS, TJEERD Tjeerdt Tjeerdtsen koper Weverstraat OZ1692242381r
TJEERDS, TJEERD Tjeerdt Tjeerdtsen naastligger ten zuiden Weverstraat OZ1692242381r
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes schipper (wijd-)huurder Lanen 85west169224226ra
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes schipper (wijd-)verkoper van 4/12 Lanen 85west169224226ra
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes naastligger ten westen Simon Stijlstraat 61704244236v
SIPKES, TJEERDJE Tjeerdtie Sipkes verkoper van 1/4 Noorderhaven 112achter170824544v
JAKOBS, TJEERDJE Tjeerdtje Jacobs verkoper Gardenierstraat1668239126v
RITSKES, TJEERDJE Tjeerdtje Ritskes verkoper Zoutsloot 401763255216v
RUURDS, TJEERDJE Tjeerdtje Ruurds verkoper Bargebuurtspoortje WZ1728260215r
RUURDS, TJEERDJE Tjeerdtje Ruurds verkoper Wasbleek 921782260216r
RUURDS, TJEERDJE Tjeerdtje Ruurds , voor zich en haar twee kinderenverkoper Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
RUURDS, TJEERDJE Tjeerdtje Ruurds verkoper Kerkpoortstraat 20180826877v
SIEBRENS, TJEERDJEwijlen Tjeerdtje Sybrens erflater Brouwersstraat 21achter1798265111r
KLASES, TJEERD Tjeert Clasen schipperverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r
GERRITS, TJEERDwijlen Tjeert Gerryts verkoper Nieuwstraat 621770257145ar
WIEBRENS, TJEERD Tjeert Wybrens huurder Zoutsloot OZ1673240129r
RITSKES, TJEERDJE Tjeertje Ritskes koper Zoutsloot 40176025523r
SIPKES, TJEERDJE Tjeertje Sipkes verkoper Rommelhaven1753253128r
EEDES, TJITSKE Tjeets Aedes koper kamer en loodsGardenierstraat ZZ162823243r
HERES, TJITSKE Tjeets Heres koper kamerHofstraat ZZ1618230125v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper Lanen NZ1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper Vijverstraat1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper Vijver OZ1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper onbekend1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper Gardenierstraat1620230215v
IEMES, Tjekjen Imes koper Zoutsloot 89170724539r
LOLKES, TJEMME Tjemme Lolkes verkoper Noorderhaven 60170024469v
JANS, TJEPKE Tjepcke Jans brouwernaastligger ten zuiden Rinnertspijp 11600228201v
, TJEPKE Tjepke schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Gardenierstraat 61682241194r
, TJEPKE Tjepke kompasmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west1754253131r
BLOK, TJEPKE Tjepke Blokkompasmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 9617882635r
BLOK, TJEPKE Tjepke Blokkompasmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 25178826313r
BLOK, TJEPKE Tjepke Blokkompasmaker en verver (mr. -)verkoper Noorderhaven 21800265228r
BLOK, TJEPKE de weduwe van Tjepke Bloknaastligger ten westen Schritsen 49181026991r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graatemaverkoper q.q. Voorstraat 121807267350r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graetemanaastligger ten oosten Molenpad174925235r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graetemanaastligger ten zuiden Molenpad174925235r
GRATEMA, TJEPKE