Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ta  Te  Ti  To  Tu  Ty  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
BAKKER, T. T. C. Bakkereigenaar van 1/4 Zuiderhaven 161800265241r
BEMEN, T. T. van Beemennaastligger ten oosten Voorstraat 151775258220r
BEMEN, T. T. van Bemenkleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 15178326143v
BEMEN, T. T. van Bemenverkoper Voorstraat 15178326143v
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten westen Vijverstraat 281808268156r
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten westen Vijverstraat 301808268156r
BENTHEM, T. T. van Benthem, n.u.naastligger ten westen Vijverstraat 141790263210r
BENTHEM, T. T. van Benthem, n.u.naastligger ten westen Vijverstraat 281803266191v
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten westen Droogstraat 59180826821r
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten noorden Droogstraat 59180826821r
BENTHEM, T. T. van Benthem, c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 581799265189r
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten zuiden Herenwaltje 1180826892r
BENTHEM, T. T. van Benthemverkoper Kleine Ossenmarkt 41810268339v
BENTHEM, T. T. van Benthemverkoper Kleine Ossenmarkt 61810268339v
BENTHEM, T. T. van Benthem, q.q.naastligger ten noorden Schritsen 631811269157v
BIJLSMA, T. T. J. Bijlsmakoopmankoper 7 pm greidlandten zuiden van Harlingen1809268223r
BOSSCHA, T. de weduwe van wijlen T. Bosschanaastligger ten oosten Rozengracht 21799265159r
, T. T. Copieters, c.u.luitenanthuurders Lanen 451800265227r
VORM, T. T. van der Formkoperslager (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 581781260157r
VORM, T. de verlaten boedel van wijlen T. van der Formkoperslager (mr. -)verkoper Voorstraat 15178326143v
GRATEMA, T. de tuin van T. Graetemanaastligger ten zuiden Weverstraat 41747251203r
GRATEMA, T. T. Gratamakoopmannaastligger ten noorden Droogstraat 771809268311v
GRATEMA, T. T. Gratamakoopmanverkoper Droogstraat 771809268311v
GRATEMA, T. T. Gratamakoper Noorderhaven 1179726559r
GRATEMA, T. T. Gratamakoopmanverkoper q.q. Droogstraat 791809268319r
GRATEMA, T. T. Gratamanaastligger ten westen Bildtstraat 241791263325v
GRATEMA, T. de erfgenamen van wijlen T. Gratamanaastligger ten westen Voorstraat 181774258153v
GRATEMA, T. T. Gratamanaastligger ten westen Noorderhaven 791785261311v
GRATEMA, T. wijlen T. Gratamaverkoper Noorderhaven 961771257247r
GRATEMA, T. de heer T. Gratamanaastligger ten oosten Droogstraat 101810268332v
GRATEMA, T. T. Gratamanaastligger ten oosten Bildtstraat 241803266176v
GRATEMA, T. T. Gratemanaastligger ten oosten Noorderhaven 91achter178926398v
GRATEMA, T. T. Gratemanaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 91809268187v
GRATEMA, T. T. Gratemanaastligger ten westen Droogstraat ZZ179326476v
GRATEMA, T. T. Gratemanaastligger ten zuiden Bildtstraat 24179326493v
GRATEMA, T. T. Gratemanaastligger ten westen Noorderhaven 93178826347v
GREIDANUS, T. T. Greidanusapothekernaastligger ten zuiden Noorderhaven 581781260157r
GREIDANUS, T. de weduwe van wijlen T. Greidanusnaastligger ten westen Voorstraat 15178326143v
HILLEMA, T. de weduwe van wijlen T. Hillemanaastligger ten oosten Noorderhaven 921765256100v
LANTING, T. T. Lantingnaastligger ten oosten Heiligeweg 5167124073v
, T.de ingang van de hof en de kamer van T. Lantinghcommiesnaastligger ten oosten Rapenburg 12169424379r
, T.de kamer van T. Lantinghkolonelnaastligger ten oosten Rapenburg 121687242202v
LAURENTIUS, T. T. Laurentiussecretaris van Harlingenprotesteert vanwege een hypotheek Vijverstraat NZ162523148v
MESDAG, T. dr. T. Mesdagverkoper q.q. Hoogstraat 40181026946r
MEULEN, T. sergeant T. van der Meulenhuurder huis en tuin (p.j.)Weverstraat 141789263375r
NORBERHUIS, T. T. Norbruiskoopmannaastligger ten oosten Molenpad 6180226655v
NORBERHUIS, T. T. Norbruiskoopmanverkoper Lanen 451809268198v
NORBERHUIS, T. T. Norbruis, c.s.naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
SLOTEN, T. steeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel T. van Slootennaastligger Noorderhaven 58achter1799265189r
SLOTERDIJK, T. burgerhopman T. Sloterdijckverkoper q.q. Hoogstraat 3516942434ra
SLOTERDIJK, T. de tuin van burgerhopman T. Sloterdijcknaastligger ten oosten Karremanstraat 71692242384v
SLOTERDIJK, T. T. Sloterdijkkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 77oost1701244127r
SMID, T. T. Smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 731790263265v
STANSIUS, T. T. Stantiusnaastligger ten zuiden Hofstraat 121701244110r
STEFANUS, T. burgemeester T. Stephaninaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 61787262161r
STEFANUS, T. burgemeester T. Stephaninaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 61787262161r
STEFANUS, T. vroedsman T. Stephanimedegebruiker Noorderhaven 44177225814v
STEFANUS, T. vroedsman T. Stephaninaastligger ten noorden Noorderkade 251783261106r
STEFANUS, T. T. S. Stephanyprocureurverkoper q.q. Hofstraat 131809268230r
STEFANUS, T. burgemeester T. S. Stephanynaastligger ten westen Molenpad 181790263269r
STEFANUS, T. burgemeester T. S. Stephanyprocureurkoper huisMolenpad 161790263270r
STEFANUS, T. T. S. Stephanyprocureurnaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 161811269145r
STEFANUS, T. T. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 71799265192r
STEFANUS, T. T. S. Stephanyprocureur postulantnaastligger ten westen Heiligeweg 111799265163r
STEFANUS, T. T. S. Stephany, q.q.naastligger ten zuiden Romastraat NZ1808268180v
STEFANUS, T. T. S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Sint Jacobstraat 41792264355v
STORM, T. de weduwe van wijlen T. van der Stormhuurder Voorstraat 15178326143v
TEMPELAAR, T. T. Templarnaastligger ten zuiden Lanen 71een_achter1652236202v
TEMPELAAR, T. de erfgenamen van wijlen T. Templarnaastligger ten noorden Rozengracht 27165523717v
, T. T. Theodorinotarishuurder Voorstraat 28166523913r
TJALLINGII, T. T. Tjallingiikoopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg ZZ1773258103v
TOLSMA, T. T. Tolsma, broer van de verkopersehuurder ten oosten van Harlingen1791263332v
WETSENS, T. T. Vetzensiuskoper provisioneel Noorderhaven 6116652392va
WETSENS, T. T. Vetzensiuskoper provisioneel Noorderhaven 5916652392va
WIJNGAARDEN, T. de hof van burgemeester T. H. Wijngaardennaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 111711245144r
WIJNGAARDEN, T. burgemeester T. H. Wijngaardennaastligger ten oosten Romastraat 4west1702244164v
WIJNGAARDEN, T. burgemeester T. H. Wijngaardennaastligger ten zuiden Romastraat 4west1702244164v
BOUWES, T.oud burgemeester T. Bouwens naastligger ten zuiden Noorderhaven 601716245268v
BOUWES, T.oud burgemeester T. Bouwens naastligger ten zuiden Noorderhaven 601716245268v
BOUWES, T.oud burgemeester T. Bouwens naastligger ten zuiden Noorderhaven 601716245268v
BOUWES, T. T. Bouwens koopmannaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1706244324r
BOUWES, T. T. Bouwens koopmannaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1706244324r
BOUWES, T. T. Bouwens koopmannaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1706244324r
KOSTER, T. L. T. L. Costernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178326130r
KOSTER, T. L. T. L. Costernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178326130r
AUKES, TEEKJE Taack Auckes koper Achterstraat 151619230182r
AUKES, TEEKJE Taack Auckes koper Achterstraat 151619230182r
AUKES, TEEKJE Taack Auckes koper Achterstraat 151619230182r
DOUWES, TEEKEhun wijlen oom Taacke Douues erflater Voorstraat 72161623056r
DOUWES, TEEKEhun wijlen oom Taacke Douues erflater Voorstraat 72161623056r
DOUWES, TEEKEhun wijlen oom Taacke Douues erflater Voorstraat 72161623056r
JAKOBS, TEEKE Taacke Jacobs verkoper Zuiderstraat1600228209r
JAKOBS, TEEKE Taacke Jacobs verkoper Zuiderstraat1600228209r
PIEKES, TEEKE Taacke Pieckes verkoper Kruisstraat 10west159722858r
PIEKES, TEEKE Taacke Pieckes verkoper Kruisstraat 10west159722858r
PIETERS, TEEKE Taacke Pieters geniaarde koper Vijver 91617230100r
PIETERS, TEEKE Taacke Pieters geniaarde koper Vijver 91617230100r
ROCHUS, TEEKE Taacke Roches , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht159722855r
ROCHUS, TEEKE Taacke Roches , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht159722855r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekeraanhandelaar huis, schuur en ledige plaats erachterDroogstraat 7161623040v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekeraanhandelaar huis, schuur en ledige plaats erachterDroogstraat 7161623040v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekerverwandelaar ([afgeleid uit de tegenakte])ten oosten van Harlingen161623041r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekerverwandelaar ([afgeleid uit de tegenakte])ten oosten van Harlingen161623041r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekeraanhandelaar huisZoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekeraanhandelaar huisZoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes verpachter grond Zoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes verpachter grond Zoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKEhuis en hof van Taacke Taackes naastligger ten westen Zoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKEhuis en hof van Taacke Taackes naastligger ten westen Zoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKEhuis en hof van Taacke Taackes naastligger ten noorden Zoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKEhuis en hof van Taacke Taackes naastligger ten noorden Zoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekerverwandelaar Droogstraat 7161623042r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekerverwandelaar Droogstraat 7161623042r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierschooierkoper huis en getimmerNoorderhaven 56161723084v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierschooierkoper huis en getimmerNoorderhaven 56161723084v
TEEKES, TEEKEde proclamant Taacke Taackes , c.u.bierschooiernaastligger ten westen Noorderhaven 56161723084v
TEEKES, TEEKEde proclamant Taacke Taackes , c.u.bierschooiernaastligger ten westen Noorderhaven 56161723084v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes naastligger ten oosten Zuiderhaven 311618230138r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes naastligger ten oosten Zuiderhaven 311618230138r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen161723099v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen161723099v
, TEETSKE Taads Wijnnerings koper Schoolsteeg1599228142v
FEIKES, wijlen Taadts Feyckes verkoper Rommelhaven 20161222986r
FEIKES, wijlen Taadts Feyckes verkoper Rommelhaven 20161222986r
FEIKES, wijlen Taadts Feyckes verkoper Rommelhaven 20161222986r
BOKKES, TEEKE Taake Bockes naastligger ten oosten Poortje 11599228137v
BOKKES, TEEKE Taake Bockes naastligger ten oosten Poortje 11599228137v
BOKKES, TEEKE Taake Bockes naastligger ten oosten Poortje 11599228137v
SIETSES, TEEKE Taake Sytzes smidnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 1516652394r
SIETSES, TEEKE Taake Sytzes smidnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 1516652394r
, TEETSKE Taats Feycke koper Franekerpoort (gebied)161122961r
FEIKES, TEETSKE Taats Feyckes koper Franekerpoort (gebied)16112297r
FEIKES, TEETSKE Taats Feyckes koper Franekerpoort (gebied)16112297r
FEIKES, TEETSKE Taats Feyckes koper Franekerpoort (gebied)16112297r
TEEKES, TEETSKE Taats Taekes verkoper Gardenierstraat1603228359v
TEEKES, TEETSKE Taats Taekes verkoper Gardenierstraat1603228359v
EGBERTS, TEETSKE Taatske Egberts verkoper Noorderhaven 271626231127r
EGBERTS, TEETSKE Taatske Egberts verkoper Noorderhaven 271626231127r
EGBERTS, TEETSKE Taatske Egberts verkoper Noorderhaven 271626231127r
, TABE Tabe bierdragerhuurder Lanen 611677240254v
EELKES, TABE Tabe Eeltjes paardenkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 651784261256r
EELKES, TABE Tabe Eeltjes paardenkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 651784261256r
EELKES, TABE Tabe Eeltjes paardenkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 651784261256r
HENDRIKS, TABE Tabe Hendriks , c.u.huurder (p.j.)ten oosten van Harlingen1794264179v
HENDRIKS, TABE Tabe Hendriks , c.u.huurder (p.j.)ten oosten van Harlingen1794264179v
HENDRIKS, TABE Tabe Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Zuidoostersingel1794264202r
HENDRIKS, TABE Tabe Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Zuidoostersingel1794264202r
JANS, TABE Tabe Jans huurder Nieuwstraat 211784261132r
JANS, TABE Tabe Jans huurder Nieuwstraat 211784261132r
JANS, TABE Tabe Jans naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ1735249101r
JANS, TABE Tabe Jans naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ1735249101r
JANS, TABE Tabe Jansen naastligger ten oosten Rommelhaven 20173624913va
JANS, TABE Tabe Jansen naastligger ten oosten Rommelhaven 20173624913va
JANS, TABE Tabe Jansen zeevarend persoonnaastligger ten oosten Heiligeweg 501706244313r
JANS, TABE Tabe Jansen zeevarend persoonnaastligger ten oosten Heiligeweg 501706244313r
JANS, TABE Tabe Jansen zeevarend persoonverkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
JANS, TABE Tabe Jansen zeevarend persoonverkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
JANS, TABE Tabe Jansen naastligger ten oosten Rommelhaven 20173724915va
JANS, TABE Tabe Jansen naastligger ten oosten Rommelhaven 20173724915va
JANS, TABE Tabe Jansen varensgezelverkoper Sint Jacobstraat 12176025522r
JANS, TABE Tabe Jansen varensgezelverkoper Sint Jacobstraat 12176025522r
JANS, TABE Tabe Jansen koper huisRommelhaven 221730247298v
JANS, TABE Tabe Jansen koper huisRommelhaven 221730247298v
JANS, TABEwijlen Tabe Janzen schipper (trekveer-)verkoper Rommelhaven 22175325344v
JANS, TABEwijlen Tabe Janzen schipper (trekveer-)verkoper Rommelhaven 22175325344v
PIETERS, TABE Tabe Pyters verkoper Zeilmakersstraat 91758254153r
PIETERS, TABE Tabe Pyters verkoper Zeilmakersstraat 91758254153r
YPKEMA, TEEKE vroedsman Tacitus Ipkemanotarisverkoper Schritsen 151661238104v
PABES, TEEKE Tacke Paebes verkoper van 1/3 Zoutsloot 82west162923299v
PABES, TEEKE Tacke Paebes verkoper van 1/3 Zoutsloot 82west162923299v
BRUINSMA, TEEKE Taco Bruynsma, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 5016922431ra
LAUTA, TEEKE wijlen burgemeester Taco Lautakoper door niaar ten oosten van Harlingen165523736v
LAUTA, TEEKE de weduwe van wijlen burgemeester Taco Lautaeigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen165523725v
LAUTA, TEEKE de weduwe van wijlen burgemeester Taco Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 7816552374r
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taco Lautaverpachter grond Zoutsloot 55166323816ra
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemakoper Drie Roemersteeg 71806267213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemakoper Drie Roemersteeg 91806267213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemaverkoper Lanen 9181026922v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 7181026922v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 9181026922v
SLOTERDIJK, TEEKE wijlen Taco Sloterdijckerflater Franekereind 3177725930r
SLOTERDIJK, TEEKE wijlen Taco Sloterdijckerflater Gedempte Korte Zoutsloot 15177725931v
ALBERTS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taco Alberts verkoper Noorderhaven 57oost_achter16702402v
ALBERTS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taco Alberts verkoper Noorderhaven 57oost_achter16702402v
ALBERTS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taco Alberts verkoper Noorderhaven 57oost_achter16702402v
JOHANNES, TEEKE Taco Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 61729247290r
JOHANNES, TEEKE Taco Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 61729247290r
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes bewoner Franekereind ZZ1603228378r
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes bewoner Franekereind ZZ1603228378r
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind ZZ1603228378r
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind ZZ1603228378r
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSde weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Taco Wybrants Jellemaverkoper van 1/2 Poortje OZ1699243400v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSde weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Taco Wybrants Jellemaverkoper van 1/2 Poortje OZ1699243400v
KOOLHART, TEEKE IEDESvroedsman Taco Ydes Koolhartnaastligger ten oosten Hoogstraat 431706244316r
KOOLHART, TEEKE IEDESvroedsman Taco Ydes Koolhartnaastligger ten oosten Hoogstraat 431706244316r
SIEDSES, TEEKEwijlen Taco Zydses smid (mr. grof-)erflater Rommelhaven 41692242403r
SIEDSES, TEEKEwijlen Taco Zydses smid (mr. grof-)erflater Rommelhaven 41692242403r
, TEEDEde weduwe van wijlen Tade wevernaastligger ten noorden Molenpad 9oost1717245288v
ELINGS, TEEDE Tade Elinghs verkoper Nieuwstraat 421622230326r
ELINGS, TEEDE Tade Elinghs verkoper Nieuwstraat 421622230326r
ELINGS, TEEDE Tade Elinghs verkoper Nieuwstraat 421622230326r
GOSSES, TEEDE Tade Gosses , c.u.verkoper Zoutsloot 5216652393v
GOSSES, TEEDE Tade Gosses , c.u.verkoper Zoutsloot 5216652393v
JAKOBS, TEEDE Tade Jacobs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 81710245118v
JAKOBS, TEEDE Tade Jacobs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 81710245118v
JORIS, TEEDE Tade Joris verkoper Noorderhaven 52166723983r
JORIS, TEEDE Tade Joris verkoper Noorderhaven 52166723983r
JORIS, TEEDE Tade Joris naastligger ten oosten Noorderhaven 501656237101v
JORIS, TEEDE Tade Joris naastligger ten oosten Noorderhaven 501656237101v
, TEEDE Tade Tadses naastligger ten westen Zoutsloot 211790263272v
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u.koper huisFranekerpoort (gebied)164323574v
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u.koper huisFranekerpoort (gebied)164323574v
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)164323574v
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)164323574v
HERES, Tadze Heeres koemelkernaastligger ten zuiden Moriaanstraat 121803266262r
HERES, Tadze Heeres koemelkernaastligger ten zuiden Moriaanstraat 121803266262r
NAUTA, TEETSKE FEDDES Taeaedske Feddes Nauta, bejaarde vrijsterkoper Rozenstraat 2179326497r
NAUTA, TEETSKE FEDDES Taeaedske Feddes Nauta, bejaarde vrijsterkoper Rozenstraat 2179326497r
NAUTA, TEETSKE FEDDES Taeaedske Feddes Nauta, bejaarde vrijsterkoper Rozenstraat 2179326497r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sibolts , voor zich en haar kinderenverkoper Nieuwstraat 581623230336r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sibolts , voor zich en haar kinderenverkoper Nieuwstraat 581623230336r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sibouts verkoper Simon Stijlstraat 71620230243r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sibouts verkoper Simon Stijlstraat 71620230243r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sybouts verkoper Nieuwstraat 581647235244r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sybouts verkoper Nieuwstraat 581647235244r
, TEEKE Taecke ballasternaastligger ten oosten Vijversteeg 41619230197r
, TEEKEwijlen Taecke , akkoord van 29 mrt 1586betrokkene ([staat: Auck Taeckes weduwe])Noordijs 1162823277r
, TEEKE Taecke ballasternaastligger ten oosten Vijversteeg 41620230210v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taecke Coolhartnaastligger ten westen Scheerstraat 417072456v
LAUTA, TEEKE Taecke Lautanaastligger ten zuiden Franekertrekvaart ZZ1647235264v
LAUTA, TEEKE het huis van Taecke Lautanaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21646235202r
LAUTA, TEEKE het huis van Taecke Lautanaastligger ten westen Zuiderhaven 351646235202r
LAUTA, TEEKE Taecke Lautakoper 1/2 van 3 pm 7 einsen 4 penningen 5 roeden en 6 voeten graslandbuiten Harlingen163923485v
LAUTA, TEEKE Taecke Lautaeigenaar van 1/2 buiten Harlingen163923485v
LAUTA, TEEKE de hof van wijlen Taecke Lautanaastligger ten noorden Steenhouwersstraat 61653236240v
LAUTA, TEEKE Taecke Lautakoper huisGrote Bredeplaats 311647235242r
ALBERTS, TEEKE Taecke Albarts verkoper Vijverstraat NZ1635233163v
ALBERTS, TEEKE Taecke Albarts verkoper Vijverstraat NZ1635233163v
ALBERTS, TEEKE Taecke Albarts verkoper Vijverstraat NZ1635233163v
ALBERTS, TEEKE1/2 panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Albarts naastligger ten oosten Zoutsloot 12166623951r
ALBERTS, TEEKE1/2 panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Albarts naastligger ten oosten Zoutsloot 12166623951r
ALBERTS, TEEKE1/2 panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Albarts naastligger ten oosten Zoutsloot 12166623951r
ALBERTS, TEEKEwijlen Taecke Albarts erflater Zoutsloot 12166623951r
ALBERTS, TEEKEwijlen Taecke Albarts erflater Zoutsloot 12166623951r
ALBERTS, TEEKEwijlen Taecke Albarts erflater Zoutsloot 12166623951r
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u.koper Zeilmakersstraat 16163923490v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u.koper Zeilmakersstraat 16163923490v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u.koper Zeilmakersstraat 16163923490v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u.koper Droogstraat 15163923490v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u.koper Droogstraat 15163923490v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u.koper Droogstraat 15163923490v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts naastligger ten zuiden Droogstraat 15163923490v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts naastligger ten zuiden Droogstraat 15163923490v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts naastligger ten zuiden Droogstraat 15163923490v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten oosten Droogstraat 171657237257v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten oosten Droogstraat 171657237257v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten oosten Droogstraat 171657237257v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten noorden Droogstraat 171657237257v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten noorden Droogstraat 171657237257v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten noorden Droogstraat 171657237257v
ATSES, TEEKEwijlen Taecke Atses verkoper Kleine Bredeplaats OZ162823274v
ATSES, TEEKEwijlen Taecke Atses verkoper Kleine Bredeplaats OZ162823274v
ATSES, TEEKEwijlen Taecke Atses verkoper Kleine Bredeplaats OZ162823274v
ATES, TEEKEwijlen Taecke Attes verkoper Noorderhaven 271626231127r
ATES, TEEKEwijlen Taecke Attes verkoper Noorderhaven 271626231127r
ATES, TEEKEwijlen Taecke Attes verkoper Noorderhaven 271626231127r
AUKES, TEEKJEwijlen Taecke Auckes verkoper Achterstraat 151623230371r
AUKES, TEEKJEwijlen Taecke Auckes verkoper Achterstraat 151623230371r
AUKES, TEEKJEwijlen Taecke Auckes verkoper Achterstraat 151623230371r
BERNARDUS, TEEKE Taecke Barnardi verkoper Gardenierstraat 21622230323v
BERNARDUS, TEEKE Taecke Barnardi verkoper Gardenierstraat 21622230323v
BERNARDUS, TEEKE Taecke Barnardi verkoper Gardenierstraat 21622230323v
BAUKES, TEEKE Taecke Bauckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1631232179r
BAUKES, TEEKE Taecke Bauckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1631232179r
BAUKES, TEEKE Taecke Bauckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1631232179r
BAUKES, TEEKEde weduwe van wijlen Taecke Bauckes , c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16552374v
BAUKES, TEEKEde weduwe van wijlen Taecke Bauckes , c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16552374v
BAUKES, TEEKEde weduwe van wijlen Taecke Bauckes , c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16552374v
BERNARDUS, TEEKEhet huis van Taecke Bernardi naastligger ten westen Gardenierstraat162523170v
BERNARDUS, TEEKEhet huis van Taecke Bernardi naastligger ten westen Gardenierstraat162523170v
BERNARDUS, TEEKEhet huis van Taecke Bernardi naastligger ten westen Gardenierstraat162523170v
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes naastligger ten oosten Poortje 115972286r
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes naastligger ten oosten Poortje 115972286r
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes naastligger ten oosten Poortje 115972286r
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper Poortje159822890v
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper Poortje159822890v
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper Poortje159822890v
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper q.q. Poortje159822891r
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper q.q. Poortje159822891r
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper q.q. Poortje159822891r
DOUWES, TEEKEde andere de erfgenamen van wijlen Taecke Douues eigenaar van 4/6 Voorstraat 72161623056r
DOUWES, TEEKEde andere de erfgenamen van wijlen Taecke Douues eigenaar van 4/6 Voorstraat 72161623056r
DOUWES, TEEKEde andere de erfgenamen van wijlen Taecke Douues eigenaar van 4/6 Voorstraat 72161623056r
DOUWES, TEEKEde weduwe van wijlen Taecke Douues verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ161122928v
DOUWES, TEEKEde weduwe van wijlen Taecke Douues verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ161122928v
DOUWES, TEEKEde weduwe van wijlen Taecke Douues verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ161122928v
DOUWES, TEEKEde weduwe van wijlen Taecke Douues verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ161723060r
DOUWES, TEEKEde weduwe van wijlen Taecke Douues verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ161723060r
DOUWES, TEEKEde weduwe van wijlen Taecke Douues verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ161723060r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwe verkoper q.q. Schritsen ZZ1601228242v
DOUWES, TEEKE Taecke Douwe verkoper q.q. Schritsen ZZ1601228242v
DOUWES, TEEKE Taecke Douwe verkoper q.q. Schritsen ZZ1601228242v
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes , c.s.verkoper Zoutsloot 1291600228212r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes , c.s.verkoper Zoutsloot 1291600228212r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes , c.s.verkoper Zoutsloot 1291600228212r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ1599228137r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ1599228137r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ1599228137r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper huisLammert Warndersteeg1600228203v
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper huisLammert Warndersteeg1600228203v
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper huisLammert Warndersteeg1600228203v
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper Zoutsloot 981599228147r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper Zoutsloot 981599228147r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper Zoutsloot 981599228147r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper provisioneel huisSchritsen ZZ1601228250r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper provisioneel huisSchritsen ZZ1601228250r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper provisioneel huisSchritsen ZZ1601228250r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes verkoper q.q. Schritsen ZZ1601228250r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes verkoper q.q. Schritsen ZZ1601228250r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes verkoper q.q. Schritsen ZZ1601228250r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581623230345v
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581623230345v
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581623230345v
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts koper huisNieuwstraat 601621230287r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts koper huisNieuwstraat 601621230287r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts koper huisNieuwstraat 601621230287r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581623230336r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581623230336r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581623230336r
FEKKES, TEEKEwijlen Taecke Feckes verkoper Kleine Bredeplaats 20162523159v
FEKKES, TEEKEwijlen Taecke Feckes verkoper Kleine Bredeplaats 20162523159v
FEKKES, TEEKEwijlen Taecke Feckes verkoper Kleine Bredeplaats 20162523159v
FOKKES, TEEKE Taecke Fockes naastligger ten westen Vijversteeg 8161122953v
FOKKES, TEEKE Taecke Fockes naastligger ten westen Vijversteeg 8161122953v
FOKKES, TEEKE Taecke Fockes naastligger ten westen Vijversteeg 8161122953v
HARMENS, TEEKE Taecke Harmens lakenkoperverkoper Zoutsloot 281626231133v
HARMENS, TEEKE Taecke Harmens lakenkoperverkoper Zoutsloot 281626231133v
HESSELS, TEEKE Taecke Hessels protesteert vanwege een hypotheek Franekereind 381599228143r
HESSELS, TEEKE Taecke Hessels protesteert vanwege een hypotheek Franekereind 381599228143r
HESSELS, TEEKE Taecke Hessels naastligger ten noorden Heiligeweg 481654236274r
HESSELS, TEEKE Taecke Hessels naastligger ten noorden Heiligeweg 481654236274r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs , c.u.metselaar (mr. -)koper huisHeiligeweg 481716245258r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs , c.u.metselaar (mr. -)koper huisHeiligeweg 481716245258r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs scheepstimmermannaastligger ten zuiden Heiligeweg 81658237248r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs scheepstimmermannaastligger ten zuiden Heiligeweg 81658237248r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs scheepstimmermannaastligger ten zuiden Heiligeweg 101658237248r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs scheepstimmermannaastligger ten zuiden Heiligeweg 101658237248r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs , c.u.verkoper Zuiderstraat 23oost1646235240r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs , c.u.verkoper Zuiderstraat 23oost1646235240r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taecke Jacobs Haspelmankoper twee kamers met een loods, plaats, tuintje en putGardenierstraat 6167124058r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taecke Jacobs Haspelmankoper twee kamers met een loods, plaats, tuintje en putGardenierstraat 6167124058r
JOHANNES, TEEKE Taecke Johannes loonwerkernaastligger ten oosten Scheerstraat 21714245228r
JOHANNES, TEEKE Taecke Johannes loonwerkernaastligger ten oosten Scheerstraat 21714245228r
JOHANNES, TEEKE Taecke Johannes timmermanverkoper Zoutsloot 801602228298r
JOHANNES, TEEKE Taecke Johannes timmermanverkoper Zoutsloot 801602228298r
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeesterverkoper Jan Ruurdstraat 51710245128r
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeesterverkoper Jan Ruurdstraat 51710245128r
PIETERS, TEEKEde weduwe van wijlen mr. Taecke Pieters naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 191715245243v
PIETERS, TEEKEde weduwe van wijlen mr. Taecke Pieters naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 191715245243v
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeestergeniaarde koper Schritsen 41711245143r
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeestergeniaarde koper Schritsen 41711245143r
POPPES, TEEKE Taecke Poppes schipper (schuit-)koper huisHerenwaltje 71703244218r
POPPES, TEEKE Taecke Poppes schipper (schuit-)koper huisHerenwaltje 71703244218r
PIEKES, TEEKE Taecke Pyeckes naastligger ten westen Kerkpoortstraat1600228189r
PIEKES, TEEKE Taecke Pyeckes naastligger ten westen Kerkpoortstraat1600228189r
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts smidnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 151653236245r
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts smidnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 151653236245r
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts smid (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 151657237261r
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts smid (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 151657237261r
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts smid (mr. -)naastligger ten zuiden Hondenstraat 41657237261r
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts smid (mr. -)naastligger ten zuiden Hondenstraat 41657237261r
SIPKES, TEEKE Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1614229204v
SIPKES, TEEKE Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1614229204v
SIPKES, TEEKEde weduwe van wijlen Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v
SIPKES, TEEKEde weduwe van wijlen Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v
SJOERDS, TEEKEde plaats van Taecke Sjoerdts naastligger ten zuiden Hondenstraat 2167024025v
SJOERDS, TEEKEde plaats van Taecke Sjoerdts naastligger ten zuiden Hondenstraat 2167024025v
SIEDSES, TEEKE Taecke Sydses smid (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord1675240211v
SIEDSES, TEEKE Taecke Sydses smid (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord1675240211v
SIEDSES, TEEKE Taecke Sydses naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord1657237130v
SIEDSES, TEEKE Taecke Sydses naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord1657237130v
SIEDSES, TEEKE Taecke Sydses , c.u.smid (mr. -)koper huisHondenstraat 2167024025v
SIEDSES, TEEKE Taecke Sydses , c.u.smid (mr. -)koper huisHondenstraat 2167024025v
SIETSES, TEEKE Taecke Sytses , c.u.eerdere eigenaar Hondenstraat 21704244247v
SIETSES, TEEKE Taecke Sytses , c.u.eerdere eigenaar Hondenstraat 21704244247v
TEEKES, TEEKE Taecke Taackes tichelaarnaastligger ten westen Vijverstraat 6161623020v
TEEKES, TEEKE Taecke Taackes tichelaarnaastligger ten westen Vijverstraat 6161623020v
, TEEKE Taecke Taecke verwandelaar Kleine Bredeplaats WZ1612229112v
TEEKES, TEEKEhet huis van Taecke Taeckes naastligger ten noorden Voorstraat 191615229274r
TEEKES, TEEKEhet huis van Taecke Taeckes naastligger ten noorden Voorstraat 191615229274r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten oosten Noorderhaven 601615229274v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten oosten Noorderhaven 601615229274v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Noorderhaven 601615229274v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Noorderhaven 601615229274v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes huurder ten oosten van Harlingen1600228228r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes huurder ten oosten van Harlingen1600228228r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 40161723078r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 40161723078r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes bierstekerkoper huisZuiderhaven 31bis1614229224r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes bierstekerkoper huisZuiderhaven 31bis1614229224r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten oosten Noorderhaven 601619230196r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten oosten Noorderhaven 601619230196r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Noorderhaven 601619230196r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Noorderhaven 601619230196r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes aanhandelaar huis met zomerkeuken, ledige plaats en erf daar achterVoorstraat 381621230291v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes aanhandelaar huis met zomerkeuken, ledige plaats en erf daar achterVoorstraat 381621230291v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot 531623230365r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot 531623230365r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot 53tuin1623230365r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot 53tuin1623230365r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 531623230365r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 531623230365r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 53tuin1623230365r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 53tuin1623230365r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes tichelaar en bierstekerkoper 1/4 huisNoorderhaven 40161122916v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes tichelaar en bierstekerkoper 1/4 huisNoorderhaven 40161122916v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes , c.u.verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot 531622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes , c.u.verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot 531622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes , c.u.verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot 53tuin1622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes , c.u.verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot 53tuin1622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes naastligger ten oosten Zoutsloot 531622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes naastligger ten oosten Zoutsloot 531622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes naastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin1622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes naastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin1622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes verwandelaar Zoutsloot 531622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes verwandelaar Zoutsloot 531622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes verwandelaar Zoutsloot 53tuin1622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes verwandelaar Zoutsloot 53tuin1622230292r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Voorstraat 401626231103r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Voorstraat 401626231103r
TEEKES, TEEKEde verkoper Taecke Taeckes verpachter grond Zoutsloot 611621230282v
TEEKES, TEEKEde verkoper Taecke Taeckes verpachter grond Zoutsloot 611621230282v
TEEKES, TEEKEburgervaandrig Taecke Taeckes , de jongekoper huis met de plaats en loods daarachterNoorderhaven 581626231144r
TEEKES, TEEKEburgervaandrig Taecke Taeckes , de jongekoper huis met de plaats en loods daarachterNoorderhaven 581626231144r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes verkoper Zoutsloot 611621230282v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes verkoper Zoutsloot 611621230282v
TEEKES, TEEKEburgervaandrig Taecke Taeckes , de jongenaastligger ten westen Noorderhaven 581626231144r
TEEKES, TEEKEburgervaandrig Taecke Taeckes , de jongenaastligger ten westen Noorderhaven 581626231144r
TEEKES, TEEKEde gewezen plaats van Taecke Taeckes naastligger ten zuiden* Vijverstraat 41620230212r
TEEKES, TEEKEde gewezen plaats van Taecke Taeckes naastligger ten zuiden* Vijverstraat 41620230212r
TEEKES, TEEKEburgerhioman Taecke Taeckes crediteur q.q. Rinnertspijp 11623230370v
TEEKES, TEEKEburgerhioman Taecke Taeckes crediteur q.q. Rinnertspijp 11623230370v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes koper tichelwerk, steenoven, huis, loods en landten oosten van Harlingen1622230321v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes koper tichelwerk, steenoven, huis, loods en landten oosten van Harlingen1622230321v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes koper 8 pm en 3 einsen venneland (350-00-00 per pm)ten noordoosten van Harlingen1626231131v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes koper 8 pm en 3 einsen venneland (350-00-00 per pm)ten noordoosten van Harlingen1626231131v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes koper 5 pm 8 einsen en 10 penningen terpland (per pm)ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes koper 5 pm 8 einsen en 10 penningen terpland (per pm)ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
LAUTA, TEEKE TEEKESoud hopman Taecke Taeckes Lautakoper 1/2 huisVoorstraat 38163823470v
LAUTA, TEEKE TEEKESoud hopman Taecke Taeckes Lautakoper 1/2 huisVoorstraat 38163823470v
LAUTA, TEEKE TEEKESburgervaandrig Taecke Taeckes Lautanaastligger ten noorden Voorstraat 31163323386r
LAUTA, TEEKE TEEKESburgervaandrig Taecke Taeckes Lautanaastligger ten noorden Voorstraat 31163323386r
LAUTA, TEEKE TEEKESwijlen Taecke Taeckes Lauta, de oudeverkoper Voorstraat 38163823470v
LAUTA, TEEKE TEEKESwijlen Taecke Taeckes Lauta, de oudeverkoper Voorstraat 38163823470v
LAUTA, TEEKE TEEKESoud burgerhopman Taecke Taeckes Lauta, de oudekoper van 1/2 hoekhuis daar 't Vergulden Hooft uitsteekt, waarvan het achterhuis wordt bewoond door de zwager en dochter van de verkopersNoorderhaven 40het Vergulde Hoofd162823277v
LAUTA, TEEKE TEEKESoud burgerhopman Taecke Taeckes Lauta, de oudekoper van 1/2 hoekhuis daar 't Vergulden Hooft uitsteekt, waarvan het achterhuis wordt bewoond door de zwager en dochter van de verkopersNoorderhaven 40het Vergulde Hoofd162823277v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautanaastligger ten noorden Voorstraat 211633233107r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautanaastligger ten noorden Voorstraat 211633233107r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautanaastligger ten zuiden buiten Harlingen1630232159r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautanaastligger ten zuiden buiten Harlingen1630232159r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautaverpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot 53163123315v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautaverpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot 53163123315v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautaverpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot 53tuin163123315v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautaverpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot 53tuin163123315v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taekes Lautakoper huisFranekereind 251641234145v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taekes Lautakoper huisFranekereind 251641234145v
TEEKES, TEEKEwijlen Taecke Teekes verkoper Heiligeweg 11168424233r
TEEKES, TEEKEwijlen Taecke Teekes verkoper Heiligeweg 11168424233r
TJERKS, TEEKE Taecke Tjerx , c.u.bewoner Kleine Bredeplaats 21706244312r
TJERKS, TEEKE Taecke Tjerx , c.u.bewoner Kleine Bredeplaats 21706244312r
TJERKS, TEEKE Taecke Tjerx kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)koper 1/3 huisKleine Bredeplaats 2168424214r
TJERKS, TEEKE Taecke Tjerx kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)koper 1/3 huisKleine Bredeplaats 2168424214r
UILKES, TEEKE Taecke Uulckes verkoper Lanen 61613229147r
UILKES, TEEKE Taecke Uulckes verkoper Lanen 61613229147r
VRIES, TEEKE WILLEMS Taecke Willems de Fries, oud in zijn 25ste jaarverkoper Sint Jacobstraat 41615229276r
VRIES, TEEKE WILLEMS Taecke Willems de Fries, oud in zijn 25ste jaarverkoper Sint Jacobstraat 41615229276r
VRIES, TEEKE WILLEMS Taecke Willems de Friesverkoper Hondenstraat 13achter1615229256r
VRIES, TEEKE WILLEMS Taecke Willems de Friesverkoper Hondenstraat 13achter1615229256r
WOPKES, TEEKE Taecke Wopckes consenteert buiten Harlingen1600228211v
WOPKES, TEEKE Taecke Wopckes consenteert buiten Harlingen1600228211v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSvroedsman Taecke Wybrants Jellemakoper pakhuisPrinsenstraat 41675240193v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSvroedsman Taecke Wybrants Jellemakoper pakhuisPrinsenstraat 41675240193v
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Zuiderhaven 15162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Zuiderhaven 15162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Zuiderhaven 15162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Zuiderhaven 15162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Heiligeweg 20162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Heiligeweg 20162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Heiligeweg 20162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Heiligeweg 20162523193r
IESKES, TEEKEde verkopers Taecke Yskes , c.s.verpachter grond Grote Bredeplaats 6west_achter162523193r
IESKES, TEEKEde verkopers Taecke Yskes , c.s.verpachter grond Grote Bredeplaats 6west_achter162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Grote Bredeplaats 6west_achter162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Grote Bredeplaats 6west_achter162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west_achter162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west_achter162523193r
WOPKES, TEEKELEwijlen Taeckele Wopckes verkoper Voorstraat 11west1601228257r
WOPKES, TEEKELEwijlen Taeckele Wopckes verkoper Voorstraat 11west1601228257r
TOLSMA, TEEKELE Taeckle Tolsmaontvanger (oud -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 271721246103r
WOPKES, TEEKELE Taeckle Wopckes protesteert vanwege een erfeniskwestie Voorstraat 361600228206r
WOPKES, TEEKELE Taeckle Wopckes protesteert vanwege een erfeniskwestie Voorstraat 361600228206r
SIBELIUS, TEEKE Taeco Sibeliuspredikantverkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 141689242294r
SLOTERDIJK, TEEKE Taeco Sloterdijkverkoper Weverstraat 14176825788r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeco Jacobs Haspelmankoper huis en houtstek aan elkaarZuiderstraat 23oost164223533v
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeco Jacobs Haspelmankoper huis en houtstek aan elkaarZuiderstraat 23oost164223533v
IEDES, TEEKEvroedsman Taeco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 171696243249v
IEDES, TEEKEvroedsman Taeco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 171696243249v
KORNELIS, TEETSKEzijn vrouw Taed Cornelis verkoper Schoolsteeg WZ159722811v
KORNELIS, TEETSKEzijn vrouw Taed Cornelis verkoper Schoolsteeg WZ159722811v
KORNELIS, TEETSKEzijn vrouw Taed Cornelis verkoper Schoolsteeg WZ159722811v
RIENKS, TEETSKE Taed Rinckes verkoper Voorstraat 64161122949r
RIENKS, TEETSKE Taed Rinckes verkoper Voorstraat 64161122949r
RIENKS, TEETSKE Taed Rinckes koper Lanen 66achter1612229113v
RIENKS, TEETSKE Taed Rinckes koper Lanen 66achter1612229113v
RINTJES, TEETSKE Taed Rintkes geniaarde koper Voorstraat 76161222982r
RINTJES, TEETSKE Taed Rintkes geniaarde koper Voorstraat 76161222982r
, TEEDE Taede wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpoortstraat 201729247271v
STEENSMA, TEEDE de erfgenamen van wijlen Taede Steensmanaastligger ten westen Rommelhaven 717722586v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter173524952r
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten oosten Rommelhaven 11730247355r
STEENSMA, TEEDE wijlen Taede Steensmanaastligger ten oosten Rommelhaven 1177325875v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmasmid (mr. grof-)koper 5/20 huisRommelhaven 31737249215v
STEENSMA, TEEDE vroedsman Taede Steensmasmid (mr. ijzer-)verkoper Rommelhaven 41746251121v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten westen Rommelhaven 51732248116v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten oosten Rommelhaven 11738249354r
DIRKS, TEEDEwijlen Taede Dirks verkoper Hofstraat 28175325388v
DIRKS, TEEDEwijlen Taede Dirks verkoper Hofstraat 28175325388v
DIRKS, TEEDEwijlen Taede Dirks verkoper Hofstraat 28175325388v
IEPES, TEEDE Taede Epes , c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)164823612v
IEPES, TEEDE Taede Epes , c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)164823612v
IEPES, TEEDE Taede Epes , c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)164823612v
GOFFES, TEEDE Taede Goffes , c.u.verkoper Midlumerlaan NZ167024026r
GOFFES, TEEDE Taede Goffes , c.u.verkoper Midlumerlaan NZ167024026r
JAKOBS, TEEDE Taede Jacobs wever (bont-)naastligger ten noorden Molenpad 31706244330v
JAKOBS, TEEDE Taede Jacobs wever (bont-)naastligger ten noorden Molenpad 31706244330v
JAKOBS, TEEDE Taede Jacobs wever (bont-)koper huis met hof en gortmakerij met een paardestal daarachterKerkpoortstraat 491702244145v
JAKOBS, TEEDE Taede Jacobs wever (bont-)koper huis met hof en gortmakerij met een paardestal daarachterKerkpoortstraat 491702244145v
JANS, TEEDE Taede Jans verkoper Zuiderstraat 91799265178r
JANS, TEEDE Taede Jans verkoper Zuiderstraat 91799265178r
JANS, TEEDE Taede Jans verkoper Zuiderstraat 131799265178r
JANS, TEEDE Taede Jans verkoper Zuiderstraat 131799265178r
JANS, TEEDE Taede Jans verkoper Zuiderstraat 21799265178r
JANS, TEEDE Taede Jans verkoper Zuiderstraat 21799265178r
JANS, TEEDE Taede Jans , e.a.huurder Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
JANS, TEEDE Taede Jans , e.a.huurder Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
JANS, TEEDE Taede Jans huurder voorkamer (p.j.)Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
JANS, TEEDE Taede Jans huurder voorkamer (p.j.)Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
JANS, TEEDE Taede Jansen pikeurkoper huis en herberg het Posthuis genaamd ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 9het Posthuis178326187r
JANS, TEEDE Taede Jansen pikeurkoper huis en herberg het Posthuis genaamd ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 9het Posthuis178326187r
JANS, TEEDE Taede Jansen pikeurkoper stalling naast herberg het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 13178326187r
JANS, TEEDE Taede Jansen pikeurkoper stalling naast herberg het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 13178326187r
JANS, TEEDE Taede Jansen pikeurkoper stalling of wagenhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 2178326187r
JANS, TEEDE Taede Jansen pikeurkoper stalling of wagenhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 2178326187r
JORIS, TEEDE Taede Joris naastligger ten westen Rommelhaven 26165523751r
JORIS, TEEDE Taede Joris naastligger ten westen Rommelhaven 26165523751r
JORIS, TEEDE Taede Joris naastligger ten oosten Zuiderstraat 91650236135v
JORIS, TEEDE Taede Joris naastligger ten oosten Zuiderstraat 91650236135v
JORIS, TEEDE Taede Joris koopman (Schots -)koper huisZuiderstraat 111647235254v
JORIS, TEEDE Taede Joris koopman (Schots -)koper huisZuiderstraat 111647235254v
JORIS, TEEDE Taede Joris naastligger ten oosten Noorderhaven 501662238148v
JORIS, TEEDE Taede Joris naastligger ten oosten Noorderhaven 501662238148v
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts wieldraaierkoper huis, strekkende vanaf de straat tot aan de brouwerij van Aeltie PietersGrote Kerkstraat 271619230193v
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts wieldraaierkoper huis, strekkende vanaf de straat tot aan de brouwerij van Aeltie PietersGrote Kerkstraat 271619230193v
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts wieldraaierverkoper Grote Kerkstraat 27162423110r
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts wieldraaierverkoper Grote Kerkstraat 27162423110r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes timmerman (huis-)koper huisDroogstraat 49177725977v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes timmerman (huis-)koper huisDroogstraat 49177725977v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes , c.u.naastligger ten noorden Droogstraat 49177725977v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes , c.u.naastligger ten noorden Droogstraat 49177725977v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes timmerman (mr. -)verkoper Droogstraat 47178626290v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes timmerman (mr. -)verkoper Droogstraat 47178626290v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes* naastligger ten oosten Zoutsloot 38176425655v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes* naastligger ten oosten Zoutsloot 38176425655v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes* naastligger ten oosten Zoutsloot 381767256240v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes* naastligger ten oosten Zoutsloot 381767256240v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten westen Zoutsloot 211784261158v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten westen Zoutsloot 211784261158v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten oosten Zoutsloot 381769257116r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten oosten Zoutsloot 381769257116r
TEETSES, TEEDE Taede Taedses timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 401763255216v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 401763255216v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Zoutsloot 171789263173v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Zoutsloot 171789263173v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Zoutsloot 171787262226v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Zoutsloot 171787262226v
TEETSES, TEEDEwijlen Taede Taedses timmerman (mr. huis-)bewoner Zoutsloot 401795264241v
TEETSES, TEEDEwijlen Taede Taedses timmerman (mr. huis-)bewoner Zoutsloot 401795264241v
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes timmerman (mr. huis-)koper jeneverstokerijDroogstraat 47de Witte Leest1791263297r
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes timmerman (mr. huis-)koper jeneverstokerijDroogstraat 47de Witte Leest1791263297r
TEETSES, TEEDE[als gebruiker] Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 511789263172r
TEETSES, TEEDE[als gebruiker] Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 511789263172r
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 511794264164v
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 511794264164v
TEETSES, TEEDE Taede Teedses timmerbaas (stads -)verkoper q.q. Hofstraat 21oost17762592v
TEETSES, TEEDE Taede Teedses timmerbaas (stads -)verkoper q.q. Hofstraat 21oost17762592v
TEETSES, TEEDE Taede Teetzes timmerman (mr. -)koper huis genaamd de Witte Leest, en tuintjeDroogstraat 47de Witte Leest1782260259r
TEETSES, TEEDE Taede Teetzes timmerman (mr. -)koper huis genaamd de Witte Leest, en tuintjeDroogstraat 47de Witte Leest1782260259r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams blekerkoper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerijten noordoosten van Harlingen1765256107v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams blekerkoper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerijten noordoosten van Harlingen1765256107v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams blekerkoper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerijten noordoosten van Harlingen1765256107v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u.huurder (p.j.)Noordergrachtswal1762255127v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u.huurder (p.j.)Noordergrachtswal1762255127v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u.huurder (p.j.)Noordergrachtswal1762255127v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u.huurder (p.j.)ten noorden van Harlingen1765256115r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u.huurder (p.j.)ten noorden van Harlingen1765256115r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u.huurder (p.j.)ten noorden van Harlingen1765256115r
HERES, TEETSE Taedse Heeres koemelkerverkoper Zoutsloot 921800265269r
HERES, TEETSE Taedse Heeres koemelkerverkoper Zoutsloot 921800265269r
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts koper huis met plaatsje en loodsje daar achterNoorderhaven 271623230347v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts koper huis met plaatsje en loodsje daar achterNoorderhaven 271623230347v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts koper huis met plaatsje en loodsje daar achterNoorderhaven 271623230347v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts verkoper Kleine Bredeplaats OZ162823274v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts verkoper Kleine Bredeplaats OZ162823274v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts verkoper Kleine Bredeplaats OZ162823274v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts naastligger onbekend162823276r
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts naastligger onbekend162823276r
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts naastligger onbekend162823276r
WIEBES, TEETSKE Taedske Wybes koper Franekereind 2716312336v
WIEBES, TEETSKE Taedske Wybes koper Franekereind 2716312336v
GERRITS, TEETSKE Taedts Gerryts koper huisLanen 481624230377v
GERRITS, TEETSKE Taedts Gerryts koper huisLanen 481624230377v
RIENKS, TEETSKE Taedts Rinckes aanhandelaar Voorstraat 151623230338v
RIENKS, TEETSKE Taedts Rinckes aanhandelaar Voorstraat 151623230338v
RIENKS, TEETSKE Taedts Rinckes verwandelaar Lanen 66achter1623230339r
RIENKS, TEETSKE Taedts Rinckes verwandelaar Lanen 66achter1623230339r
TJEBBES, TEETSKE Taedts Tiebbes koper Lanen 30161723073v
TJEBBES, TEETSKE Taedts Tiebbes koper Lanen 30161723073v
SWIERS, TEETSKE Taedtske Sweerts koper Noorderhaven 6816922437v
SWIERS, TEETSKE Taedtske Sweerts koper Noorderhaven 6816922437v
HERES, TEETSEwijlen Taedze Heeres verkoper Molenpad 1181026968r
HERES, TEETSEwijlen Taedze Heeres verkoper Molenpad 1181026968r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten oosten Moriaanstraat 101805267126r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten oosten Moriaanstraat 101805267126r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten zuiden Moriaanstraat 101805267126r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten zuiden Moriaanstraat 101805267126r
HERES, TEETSEwijlen Taedze Heeres erflater Moriaanstraat 12181026970v
HERES, TEETSEwijlen Taedze Heeres erflater Moriaanstraat 12181026970v
HERES, TEETSE Taedze Heeres koemelkerkoper huis, hof en tuinMoriaanstraat 121803266262r
HERES, TEETSE Taedze Heeres koemelkerkoper huis, hof en tuinMoriaanstraat 121803266262r
HERES, TEETSEwijlen Taedze Heeres erflater Moriaanstraat 10achter181026973r
HERES, TEETSEwijlen Taedze Heeres erflater Moriaanstraat 10achter181026973r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 491805267153v
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 491805267153v
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 491805267153v
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 491805267153v
HERES, TEETSE Taedze Heeres melktapperkoper huisGrote Kerkstraat1789263130r
HERES, TEETSE Taedze Heeres melktapperkoper huisGrote Kerkstraat1789263130r
, TEEKE Taeke turfdragernaastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter1754253140v
, TEEKE Taeke , c.u.huurder Lanen 361730247347r
, TEEKE Taeke schoolmeesternaastligger ten oosten Vijverstraat 181692242375r
, TEEKE Taeke korfmakerhuurder Achterstraat 111778259136v
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusiusverkoper Voorstraat 841807267334v
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusiuskoper huisZeepziederstraat 3180426757r
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhartnaastligger ten oosten Hoogstraat 431702244146v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhartnaastligger ten zuiden Herenwaltje 171701244105r
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhartnaastligger ten westen Scheerstraat 4170024452v
, TEEKE Taeke Corporaalnaastligger ten zuiden Rommelhaven 22175325344v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksmakleermaker (mr. -)verkoper Gardenierstraat 1175025287r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksmanaastligger ten zuiden Vijver 9174925223v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksmakleermaker (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 341754253175r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijksmaverkoper Voorstraat 49178326182r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmanaastligger ten zuiden Vijver 91763255215v
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 211770257166r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)verkoper Schritsen 211770257166r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmanaastligger ten westen Vijverstraat 151742250214av
DIJKSMA, TEEKE de weduwe van wijlen Taeke Dijxmanaastligger ten westen Vijverstraat 17176825740r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)koper huisSchritsen 23173124820v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmanaastligger ten zuiden Vijver 91758254143v
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxmanaastligger ten oosten Vijverstraat 131771257237r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)koper Vijverstraat 131740250112r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxmaverkoper Vijverstraat 131771257237r
DIJKSMA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Dijxmanaastligger ten zuiden Vijver 91771257239v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmakoper door niaar huisSchritsen 211753253108r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmanaastligger ten oosten Schritsen 211753253108r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)verkoper Zuidersteeg 1117562548v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmanaastligger ten westen Schritsen 25175325336r
JELGERSMA, TEEKE Taeke Jelgersmaschilder (fijn-)verkoper van 1/3 Zoutsloot 831759254245v
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Lautanaastligger ten oosten Noorderhaven 601697243291v
LAUTA, TEEKE de landen van Taeke Lautanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen163923487v
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemaschilder (mr. -)verkoper van 1/6 Gedempte Korte Zoutsloot 5178626284r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemaverkoper Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemakoper Lanen 91806267211v
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemaverkoper Noorderhaven 881782260246r
SCHRIK, TEEKE wijlen vroedsman Taeke Schrikverkoper q.q. Zuiderhaven 75west1749251273v
SCHRIK, TEEKE Taeke Schrikschipperverkoper Lanen 171746251158r
SCHRIK, TEEKE Taeke Schrikkoper huis en tuinKleine Bredeplaats 141745251102v
SCHRIK, TEEKE Taeke Schrikkoper huis en tuinHondenstraat 141745251102v
STEFANUS, TEEKE de weduwe van wijlen burgemeester Taeke Stefani, c.s.naastligger ten oosten Bargebuurt1765256109v
STEFANUS, TEEKE huis gekocht door vroedsman Taeke Stefaninaastligger ten westen Noorderhaven 81759254196v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephaniprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 4180826874r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephani, c.u.huurder Brouwersstraat 22178326135r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, TEEKE de verkopers, de erfgenamen van wijlen Taeke Stephaninaastligger ten westen Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephaniprocureur fiscaalverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 10180826878v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Noorderhaven 44177225814v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephaniverkoper Noorderhaven 61763255228r
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephanikoper woningZoutsloot 211763255254v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephaninaastligger ten westen Zoutsloot 211763255254v
STEFANUS, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Stephaninaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 12176425662v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephaniverkoper q.q. Raamstraat 31761255264r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephaniprocureur fiscaalverkoper q.q. Zoutsloot 211799265204r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Noorderhaven 311771257226r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephaniprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 24180826871r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmankoper huisZoutsloot 171752252190r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmankoper huisNoorderhaven 31twee_achter175025281r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanuswijnhandelaar en winkelierkoper pakhuisNoorderhaven 44174525182r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmanverkoper Bargebuurt1754253189v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanuskoopmankoper huis of woningDijkswal 61740250130r
STEFANUS, TEEKE gemeensman Taeke Stephanuskoopmanverkoper Noorderhaven 88176025537r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanuswinkelierverkoper Kleine Kerkstraat 51736249153r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanusnaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1751252115r
STEFANUS, TEEKE het pakhuis van vroedsman Taeke Stephanusnaastligger ten oosten Noorderhaven 421754253147r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252115v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanusnaastligger ten westen Zoutsloot 13achter1746251112v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmankoper huis waarin voormalig een ijzersmederij wasNoorderhaven 61759254194v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanusnaastligger ten oosten Noorderhaven 42174925232r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanushuurder pakhuis Prinsenstraat 21755253220r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmankoper op redemptie huis met tuin en zomerhuisDroogstraat 211747251182r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252154r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252126v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoper provisioneel 1/2 huis en herbergNoorderhaven 88Benthem1754253275r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, c.s.naastligger ten noorden Voorstraat 7175325387r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanusnaastligger ten zuiden Zoutsloot 201756253252r
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephanus, c.s.naastligger ten westen Zoutsloot 261763255238r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252129r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanusnaastligger ten westen Zoutsloot 13achter1755253233v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter1806267203r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Voorstraat 841807267334v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Schritsen 621798265121r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Vijverstraat 11806267205r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Schritsen 181810268358v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Gardenierstraat 11798265123r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Havenplein 41791263321r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Noorderhaven 101791263322v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Molenpad 16180226659r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanykoopmankoper huis, tuin, stokerij en achterhuisHeiligeweg 9178326111v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanykoopmankoper huis, tuin, stokerij en achterhuisGrote Kerkstraat 10178326111v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Voorstraat 89180426760v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephanykoper ten noorden van Harlingen1789263180v
STEFANUS, TEEKE grondpacht uit de zoutkeet van Taeke Stephanyeigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG])ten noorden van Harlingen1789263180v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanynaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 121788262302v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanynaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121788262302v
STEFANUS, TEEKE wijlen Taeke S. Stephanyprocureur fiscaal en koopmanerflater Heiligeweg 27zuid1791263306r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Lanen 441805267164v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter180826833v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 161791263315v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 181791263315v
ALBERTS, TEEKEde verkoper Taeke Albarts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ163723431r
ALBERTS, TEEKEde verkoper Taeke Albarts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ163723431r
ALBERTS, TEEKEde verkoper Taeke Albarts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ163723431r
ALBERTS, TEEKE Taeke Albarts verkoper Zoutsloot ZZ163723431r
ALBERTS, TEEKE Taeke Albarts verkoper Zoutsloot ZZ163723431r
ALBERTS, TEEKE Taeke Albarts verkoper Zoutsloot ZZ163723431r
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries schipper (trekveer-)huurder Hoogstraat 221787262152r
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries schipper (trekveer-)huurder Hoogstraat 221787262152r
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries schipper (trekveer-)huurder Hoogstraat 221787262152r
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries koper huisRomastraat 131780259277v
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries koper huisRomastraat 131780259277v
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries koper huisRomastraat 131780259277v
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228312r
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228312r
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228312r
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes naastligger ten oosten Poortje 11605228460v
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes naastligger ten oosten Poortje 11605228460v
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes naastligger ten oosten Poortje 11605228460v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles naastligger ten oosten Noorderhaven 61698243386v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles naastligger ten oosten Noorderhaven 61698243386v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles naastligger ten oosten Noorderhaven 61698243386v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 101716245273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 101716245273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 101716245273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u.naastligger ten westen Noorderhaven 101716245273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u.naastligger ten westen Noorderhaven 101716245273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u.naastligger ten westen Noorderhaven 101716245273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u.verkoper Noorderhaven 101716245273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u.verkoper Noorderhaven 101716245273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u.verkoper Noorderhaven 101716245273v
DOEKELES, TEEKEhet huis van Taeke Doeles blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 121688242252r
DOEKELES, TEEKEhet huis van Taeke Doeles blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 121688242252r
DOEKELES, TEEKEhet huis van Taeke Doeles blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 121688242252r
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles* blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 101687242162r
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles* blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 101687242162r
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles* blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 101687242162r
DOUWES, TEEKEwijlen Taeke Douwes verkoper Schritsen1605228470v
DOUWES, TEEKEwijlen Taeke Douwes verkoper Schritsen1605228470v
DOUWES, TEEKEwijlen Taeke Douwes verkoper Schritsen1605228470v
DOUWES, TEEKEwijlen Taeke Douwes verkoper Schritsen ZZ1606228472v
DOUWES, TEEKEwijlen Taeke Douwes verkoper Schritsen ZZ1606228472v
DOUWES, TEEKEwijlen Taeke Douwes verkoper Schritsen ZZ1606228472v
DOUWES, TEEKE Taeke Douwes koper ledige plaatsSchritsen ZZ1602228328r
DOUWES, TEEKE Taeke Douwes koper ledige plaatsSchritsen ZZ1602228328r
DOUWES, TEEKE Taeke Douwes koper ledige plaatsSchritsen ZZ1602228328r
DOUWES, TEEKE Taeke Douwes naastligger ten westen Schritsen ZZ1602228328r
DOUWES, TEEKE Taeke Douwes naastligger ten westen Schritsen ZZ1602228328r
DOUWES, TEEKE Taeke Douwes naastligger ten westen Schritsen ZZ1602228328r
HEINS, TEEKE Taeke Heins verkoper Vianen 2173224895r
HEINS, TEEKE Taeke Heins verkoper Vianen 2173224895r
HEINS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter1763255221v
HEINS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter1763255221v
HEINS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 22176325614r
HEINS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 22176325614r
HEINS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter1765256110v
HEINS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter1765256110v
IEDES, TEEKE Taeke Iedes naastligger ten westen Hoogstraat 411691242345v
IEDES, TEEKE Taeke Iedes naastligger ten westen Hoogstraat 411691242345v
JAKOBS, TEEKE Taeke Jacobs , c.u.huurder Zoutsloot 82176825785r
JAKOBS, TEEKE Taeke Jacobs , c.u.huurder Zoutsloot 82176825785r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeke Jacobs Haspelmannaastligger ten oosten Gardenierstraat 4168024166v
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeke Jacobs Haspelmannaastligger ten oosten Gardenierstraat 4168024166v
JAKOBS, TEEKE Taeke Jacobsz naastligger ten noorden Heiligeweg 461725246245v
JAKOBS, TEEKE Taeke Jacobsz naastligger ten noorden Heiligeweg 461725246245v
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten oosten Schritsen 631811269157v
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten oosten Schritsen 631811269157v
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten noorden Poortje 131805267112v
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten noorden Poortje 131805267112v
JANS, TEEKE Taeke Jansen zeevarendeverkoper Liemendijk NZ1712245173v
JANS, TEEKE Taeke Jansen zeevarendeverkoper Liemendijk NZ1712245173v
JOHANNES, TEEKE Taeke Johannes naastligger ten westen Franekerpoortsmolen 11728247110v
JOHANNES, TEEKE Taeke Johannes naastligger ten westen Franekerpoortsmolen 11728247110v
JOHANNES, TEEKE Taeke Johannis knoopmaker (mr. -)koper huisScheerstraat 417072456v
JOHANNES, TEEKE Taeke Johannis knoopmaker (mr. -)koper huisScheerstraat 417072456v
KLASES, TEEKE Taeke Klaeses , c.u.huurder Carl Visschersteeg 41798265114r
KLASES, TEEKE Taeke Klaeses , c.u.huurder Carl Visschersteeg 41798265114r
PAULUS, TEEKE Taeke Paulus , n.u.naastligger ten zuiden Bildtstraat 41756253253v
PAULUS, TEEKE Taeke Paulus , n.u.naastligger ten zuiden Bildtstraat 41756253253v
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters huurder Vijversteeg 21682241195r
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters huurder Vijversteeg 21682241195r
PIETERS, TEEKEwijlen Taeke Pieters verkoper Zoutsloot 781754253179r
PIETERS, TEEKEwijlen Taeke Pieters verkoper Zoutsloot 781754253179r
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters schoolmeesterkoper huisJan Ruurdstraat 51696243212v
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters schoolmeesterkoper huisJan Ruurdstraat 51696243212v
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters koper 1/2 helling en werfZuiderhaven 36j1698243382v
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters koper 1/2 helling en werfZuiderhaven 36j1698243382v
PIETERS, TEEKEhuisman Taeke Pieters koper huisMoriaanstraat 101775258207v
PIETERS, TEEKEhuisman Taeke Pieters koper huisMoriaanstraat 101775258207v
POPPES, TEEKE Taeke Poppes verkoper Herenwaltje 71722246140v
POPPES, TEEKE Taeke Poppes verkoper Herenwaltje 71722246140v
PIEKES, TEEKE Taeke Pyckes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg1604228384r
PIEKES, TEEKE Taeke Pyckes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg1604228384r
PIETERS, TEEKE Taeke Pyters schoolmeester (Duits -)koper huisVijversteeg 21689242269r
PIETERS, TEEKE Taeke Pyters schoolmeester (Duits -)koper huisVijversteeg 21689242269r
PIETERS, TEEKE Taeke Pyters schoolmeester (Duits -)huurder (p.j.)Vijversteeg 21689242269r
PIETERS, TEEKE Taeke Pyters schoolmeester (Duits -)huurder (p.j.)Vijversteeg 21689242269r
STEFANUS, TEEKE S. Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Kromme Elleboogsteeg1793264133v
STEFANUS, TEEKE S. Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Kromme Elleboogsteeg1793264133v
SJOERDS, TEEKE Taeke Sioerts smidnaastligger ten zuiden Hondenstraat 4166023859v
SJOERDS, TEEKE Taeke Sioerts smidnaastligger ten zuiden Hondenstraat 4166023859v
SIPKES, TEEKE Taeke Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind1604228385r
SIPKES, TEEKE Taeke Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind1604228385r
STEFANUS, TEEKE STEFFENS Taeke Stephanus Stephaniverkoper Noorderhaven 62177225820v
STEFANUS, TEEKE STEFFENS Taeke Stephanus Stephaniverkoper Noorderhaven 62177225820v
SIEDSES, TEEKE Taeke Sydses smidnaastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord166823931va
SIEDSES, TEEKE Taeke Sydses smidnaastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord166823931va
LAUTA, TEEKE TEEKES Taeke Taeckes Lautakoper huis daer het Vergulden Hooft uytsteecktNoorderhaven 40het Vergulden Hooft1640234116r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taeke Taeckes Lautakoper huis daer het Vergulden Hooft uytsteecktNoorderhaven 40het Vergulden Hooft1640234116r
TEEKES, TEEKEwijlen Taeke Taekes koper Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
TEEKES, TEEKEwijlen Taeke Taekes koper Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes naastligger ten oosten Noorderhaven 601612229121v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes naastligger ten oosten Noorderhaven 601612229121v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes naastligger ten westen Noorderhaven 601612229121v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes naastligger ten westen Noorderhaven 601612229121v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes verkoper onbekend1673240118v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes verkoper onbekend1673240118v
TJEPKES, TEEKEwijlen Taeke Tiepkes koper finaal Sint Jacobstraat 131603228372v
TJEPKES, TEEKEwijlen Taeke Tiepkes koper finaal Sint Jacobstraat 131603228372v
TJERKS, TEEKE Taeke Tierx kousenbreier [staat: hoosbreyder] (mr. -)koper 2/3 huisKleine Bredeplaats 21686242125r
TJERKS, TEEKE Taeke Tierx kousenbreier [staat: hoosbreyder] (mr. -)koper 2/3 huisKleine Bredeplaats 21686242125r
TIJSES, TEEKE Taeke Tijssen , c.u.huurder voor boven Vijver 91758254143v
TIJSES, TEEKE Taeke Tijssen , c.u.huurder voor boven Vijver 91758254143v
TJERKS, TEEKEde crediteuren van Taeke Tjerx , c.u.verkoper Kleine Bredeplaats 21706244312r
TJERKS, TEEKEde crediteuren van Taeke Tjerx , c.u.verkoper Kleine Bredeplaats 21706244312r
TJERKS, TEEKE Taeke Tjerx* kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41689242296r
TJERKS, TEEKE Taeke Tjerx* kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41689242296r
UILKES, TEEKE Taeke Uulckes verkoper Noorderhaven159722861r
UILKES, TEEKE Taeke Uulckes verkoper Noorderhaven159722861r
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSburgemeester Taeke Wybrands Jellemanaastligger ten oosten Zuiderhaven 31676240228v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSburgemeester Taeke Wybrands Jellemanaastligger ten oosten Zuiderhaven 31676240228v
WIEGERS, TEEKE Taeke Wygers verkoper van 1/10 Lanen 401762255126v
WIEGERS, TEEKE Taeke Wygers verkoper van 1/10 Lanen 401762255126v
IEDES, TEEKE Taeke Ydes naastligger ten westen Hoogstraat 241690242310v
IEDES, TEEKE Taeke Ydes naastligger ten westen Hoogstraat 241690242310v
IEDES, TEEKE Taeke Yedes koper door niaar Hoogstraat 471681241172r
IEDES, TEEKE Taeke Yedes koper door niaar Hoogstraat 471681241172r
IEDES, TEEKE Taeke Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 371690242335v
IEDES, TEEKE Taeke Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 371690242335v
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes koper Grote Kerkstraat 411805267152v
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes koper Grote Kerkstraat 411805267152v
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes koper Grote Kerkstraat 411805267152v
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes koper Grote Kerkstraat 391805267152v
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes koper Grote Kerkstraat 391805267152v
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes koper Grote Kerkstraat 391805267152v
PIERS, TEEKJE Taekjen Piers verkoper Nieuwstraat1778259113r
PIERS, TEEKJE Taekjen Piers verkoper Nieuwstraat1778259113r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Noorderhaven 831785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Noorderhaven 791763255238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Noorderhaven 811763255238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Noorderhaven 791785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Zoutsloot 261763255238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Noorderhaven 811785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Noorderhaven 831763255238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
ANDRIES, TEEKELE Taekle Andries verkoper Romastraat 13178326156r
ANDRIES, TEEKELE Taekle Andries verkoper Romastraat 13178326156r
ANDRIES, TEEKELE Taekle Andries verkoper Romastraat 13178326156r
TOLSMA, TEEKELE SIERKShuisman Taekle Sierks Tolsmaverkoper van 1/3 Voorstraat 621766256176r
TOLSMA, TEEKELE SIERKShuisman Taekle Sierks Tolsmaverkoper van 1/3 Voorstraat 621766256176r
IENTES, TEEKELEwijlen Taekle Yntes verkoper Schritsen 62175025298r
IENTES, TEEKELEwijlen Taekle Yntes verkoper Schritsen 62175025298r
IENTES, TEEKELE Taekle Yntes koper huisSchritsen 621730247342r
IENTES, TEEKELE Taekle Yntes koper huisSchritsen 621730247342r
TOLSMA, TEEKELE SIERKSwijlen Taekle Zierx Tolsmaontvangerkoper Kleine Bredeplaats 91729247296v
TOLSMA, TEEKELE SIERKSwijlen Taekle Zierx Tolsmaontvangerkoper Kleine Bredeplaats 91729247296v
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeko Dijxmaverkoper Schritsen 2117822616r
WOPKES, Taelke Wopckes verkoper ten zuidoosten van Harlingen1599228177v
WOPKES, Taelke Wopckes verkoper ten zuidoosten van Harlingen1599228177v
JANS, Taeltie Jans koper Scheerstraat 31634233136v
JANS, Taeltie Jans koper Scheerstraat 31634233136v
DOYEM, juffrouw Taesk van Doyemverkoper Franekereind 9162523182r
DOYEM, juffrouw Taesk van Doyemverkoper Noordijs 9162523182r
LUCAS, Taeth Lukkes koper Klaverbladstraat WZ1601228238r
LUCAS, Taeth Lukkes koper Klaverbladstraat WZ1601228238r
ALEFS, Taets Aleffs naastligger ten zuiden Schoolsteeg1619230158v
ALEFS, Taets Aleffs naastligger ten zuiden Schoolsteeg1619230158v
ALEFS, Taets Aleffs naastligger ten zuiden Schoolsteeg1619230158v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes koper Franekerpoort (gebied)1615229259v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes koper Franekerpoort (gebied)1615229259v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes koper Franekerpoort (gebied)1615229259v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes verkoper Oosterkeetstraat1612229123v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes verkoper Oosterkeetstraat1612229123v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes verkoper Oosterkeetstraat1612229123v
GERRITS, TEETSKE Taets Gerryts verkoper Brouwersstraat 31623230346v
GERRITS, TEETSKE Taets Gerryts verkoper Brouwersstraat 31623230346v
JENTJES, TEETSKE Taets Jenckes verkoper Brouwersstraat 131615229272r
JENTJES, TEETSKE Taets Jenckes verkoper Brouwersstraat 131615229272r
ARENDS, TEETSKEde erfgenamen van wijlen Taetscke Anes verkoper Hoogstraat 53163323378r
ARENDS, TEETSKEde erfgenamen van wijlen Taetscke Anes verkoper Hoogstraat 53163323378r
ARENDS, TEETSKEde erfgenamen van wijlen Taetscke Anes verkoper Hoogstraat 53163323378r
ARENDS, TEETSKE Taetscke Anes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
ARENDS, TEETSKE Taetscke Anes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
ARENDS, TEETSKE Taetscke Anes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
ARENDS, TEETSKE Taetscke Anes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
ARENDS, TEETSKE Taetscke Anes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
ARENDS, TEETSKE Taetscke Anes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Grote Kerkstraat 441782260235r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Hoogstraat 251782260236r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatkoper Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Hoogstraat 171781260141r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 101781260143r
BONTEKOE, TEETSKE Taetske Bontekoenaastligger ten oosten Lombardstraat 2174525169v
HOUWERDA, TEETSKE Taetske Houwerdakoper Noorderkade 231742250213r
HOUWERDA, TEETSKE Taetske Houwerdaverkoper Noorderkade 23176425683r
VOS, TEETSKE Taetske Vosnaastligger ten oosten Hoogstraat 4176425628r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoekoper Brouwersstraat 181726246266r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoekoper Brouwersstraat 181726246266r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoekoper Brouwersstraat 181726246266r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoeverkoper Grote Bredeplaats 131726246252r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoeverkoper Grote Bredeplaats 131726246252r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoeverkoper Grote Bredeplaats 131726246252r
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschatkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschatkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschatkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschatverkoper Hofstraat 221782260219v
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschatverkoper Hofstraat 221782260219v
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschatverkoper Hofstraat 221782260219v
EGBERTS, TEETSKEhet huis gekocht door Taetske Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 291624230382r
EGBERTS, TEETSKEhet huis gekocht door Taetske Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 291624230382r
EGBERTS, TEETSKEhet huis gekocht door Taetske Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 291624230382r
EGBERTS, TEETSKE Taetske Egberts koper huis met een kamer daarachterKleine Bredeplaats1626231139v
EGBERTS, TEETSKE Taetske Egberts koper huis met een kamer daarachterKleine Bredeplaats1626231139v
EGBERTS, TEETSKE Taetske Egberts koper huis met een kamer daarachterKleine Bredeplaats1626231139v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Taetske Everts Oosterbaankoper huisNoorderhaven 26172724735v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Taetske Everts Oosterbaankoper huisNoorderhaven 26172724735v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Taetske Everts Oosterbaankoper huisNoorderhaven 26172724735v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTSde koper Taetske Everts Oosterbaannaastligger ten westen Noorderhaven 26172724735v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTSde koper Taetske Everts Oosterbaannaastligger ten westen Noorderhaven 26172724735v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTSde koper Taetske Everts Oosterbaannaastligger ten westen Noorderhaven 26172724735v
FOKKES, TEETSKE Taetske Fokkes koper Franekerpoort (gebied)1741250174r
FOKKES, TEETSKE Taetske Fokkes koper Franekerpoort (gebied)1741250174r
FOKKES, TEETSKE Taetske Fokkes koper Franekerpoort (gebied)1741250174r
FREERKS, TEETSKE Taetske Freerks verkoper Franekereind 29oost173925022v
FREERKS, TEETSKE Taetske Freerks verkoper Franekereind 29oost173925022v
GERRITS, TEETSKE Taetske Gerrits huurder (p.j.)Zoutsloot 24169924417r
GERRITS, TEETSKE Taetske Gerrits huurder (p.j.)Zoutsloot 24169924417r
GERRITS, TEETSKE Taetske Gerryts koper Achterstraat ZZ1644235120v
GERRITS, TEETSKE Taetske Gerryts koper Achterstraat ZZ1644235120v
HERES, TEETSKE Taetske Heeres verkoper Rommelhaven 151729247241v
HERES, TEETSKE Taetske Heeres verkoper Rommelhaven 151729247241v
JANS, TEETSKE Taetske Jans naastligger ten noorden Blindemanssteeg OZ172024688v
JANS, TEETSKE Taetske Jans naastligger ten noorden Blindemanssteeg OZ172024688v
JELLES, TEETSKE Taetske Jelles verkoper Hoogstraat 617432518r
JELLES, TEETSKE Taetske Jelles verkoper Hoogstraat 617432518r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
RUURDS, TEETSKEde goederen van Taetske Ruirds , aangekomen van haar moeder, moei en zusterniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15173925016r
RUURDS, TEETSKEde goederen van Taetske Ruirds , aangekomen van haar moeder, moei en zusterniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15173925016r
RUURDS, TEETSKEde goederen van Taetske Ruirds , wegens haar moeder, moei en zusterniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17173925016r
RUURDS, TEETSKEde goederen van Taetske Ruirds , wegens haar moeder, moei en zusterniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17173925016r
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoenaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1741250206v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoenaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1741250206v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDSwijlen Taetske Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijstererflater Noorderhaven 131748251232v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDSwijlen Taetske Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijstererflater Noorderhaven 131748251232v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijstererflater Lombardstraat 41748251233v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijstererflater Lombardstraat 41748251233v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoenaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1742250223r
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoenaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1742250223r
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoenaastligger ten oosten Lombardstraat 2174025094v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoenaastligger ten oosten Lombardstraat 2174025094v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruurds Bontekoenaastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost1748251217r
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruurds Bontekoenaastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost1748251217r
RUURDS, TEETSKE Taetske Ruyrds , c.sororenaastligger ten oosten Zuidergat 21tuin1733248215r
RUURDS, TEETSKE Taetske Ruyrds , c.sororenaastligger ten oosten Zuidergat 21tuin1733248215r
RUURDS, TEETSKE Taetske Ruyrds naastligger ten oosten Zuidergat 211737249190v
RUURDS, TEETSKE Taetske Ruyrds naastligger ten oosten Zuidergat 211737249190v
VOS, TEETSKE SIETSES Taetske Sytses Voskoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis timmer- en houtwerfZuiderhaven 161729247243r
VOS, TEETSKE SIETSES Taetske Sytses Voskoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis timmer- en houtwerfZuiderhaven 161729247243r
VOS, TEETSKE SIETSES Taetske Sytses Voskoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis huisKerkpoortstraat 671729247243v
VOS, TEETSKE SIETSES Taetske Sytses Voskoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis huisKerkpoortstraat 671729247243v
WORPS, TEETSKE Taetske Werps verkoper Schoolsteeg WZ163123318v
WORPS, TEETSKE Taetske Werps verkoper Schoolsteeg WZ163123318v
WIEBES, TEETSKE Taetske Wybes koper Kerkpad 3163223344r
WIEBES, TEETSKE Taetske Wybes koper Kerkpad 3163223344r
FOLKERTS, TEEUWISwijlen Taevis Folckerts verkoper Schritsen 521620230232v
FOLKERTS, TEEUWISwijlen Taevis Folckerts verkoper Schritsen 521620230232v
FOLKERTS, TEEUWISwijlen Taevis Folckerts verkoper Schritsen 521620230232v
JAKOBS, TEEUWIS Taevis Jacobs naastligger ten oosten Wortelstraat 61779259175r
JAKOBS, TEEUWIS Taevis Jacobs naastligger ten oosten Wortelstraat 61779259175r
JAKOBS, TEEUWISde erfgenamen van wijlen Taewis Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 98178126013r
JAKOBS, TEEUWISde erfgenamen van wijlen Taewis Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 98178126013r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBSwijlen Taewis Jacobs Bakkergortmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 3717802603v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBSwijlen Taewis Jacobs Bakkergortmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 3717802603v
, TEEKEwijlen Take naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 211622230316v
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Take Lautanaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen166723919va
LAUTA, TEEKE Take Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 761644235112r
LAUTA, TEEKE Take Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 781644235112r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Take Stephanuskoopmanverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 181769254267r
STEFANUS, TEEKE Take Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Lanen 21799265131r
STEFANUS, TEEKE Take Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 13179226415r
STEFANUS, TEEKE Take S. Stephanyprocureur fiscaalkoper huisKleine Kerkstraat 141809268217v
ALBERTS, TEEKE Take Albarts koper 1/2 huis en de helft van een hof recht achter dit huis, Droogstraat NZ, twee plaatsen breedNoorderhaven 57oost163623419r
ALBERTS, TEEKE Take Albarts koper 1/2 huis en de helft van een hof recht achter dit huis, Droogstraat NZ, twee plaatsen breedNoorderhaven 57oost163623419r
ALBERTS, TEEKE Take Albarts koper 1/2 huis en de helft van een hof recht achter dit huis, Droogstraat NZ, twee plaatsen breedNoorderhaven 57oost163623419r
ALBERTS, TEEKE Take Albarts verkoper Vijverstraat NZ163823456v
ALBERTS, TEEKE Take Albarts verkoper Vijverstraat NZ163823456v
ALBERTS, TEEKE Take Albarts verkoper Vijverstraat NZ163823456v
ALBERTS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Take Alberts naastligger ten oosten Noorderhaven 57west1657237120r
ALBERTS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Take Alberts naastligger ten oosten Noorderhaven 57west1657237120r
ALBERTS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Take Alberts naastligger ten oosten Noorderhaven 57west1657237120r
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van wijlen Take Alberts naastligger ten westen [a/d overkant] Zeilmakersstraat 9164323544v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van wijlen Take Alberts naastligger ten westen [a/d overkant] Zeilmakersstraat 9164323544v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van wijlen Take Alberts naastligger ten westen [a/d overkant] Zeilmakersstraat 9164323544v
ATSES, TEEKEwijlen Take Atzes koper Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
ATSES, TEEKEwijlen Take Atzes koper Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
ATSES, TEEKEwijlen Take Atzes koper Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1642234173v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1642234173v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1642234173v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
KORNELIS, TEEKE Take Cornelis naastligger ten noorden Zoutsloot 411760254261v
KORNELIS, TEEKE Take Cornelis naastligger ten noorden Zoutsloot 411760254261v
KORNELIS, TEEKE Take Cornelis naastligger ten noorden Zoutsloot 411760254261v
DOEKELES, TEEKEwijlen Take Doeles verkoper Noorderhaven 10172124696v
DOEKELES, TEEKEwijlen Take Doeles verkoper Noorderhaven 10172124696v
DOEKELES, TEEKEwijlen Take Doeles verkoper Noorderhaven 10172124696v
DOEKELES, TEEKE Take Doeles koper door niaar huis en plaatsNoorderhaven 101687242162r
DOEKELES, TEEKE Take Doeles koper door niaar huis en plaatsNoorderhaven 101687242162r
DOEKELES, TEEKE Take Doeles koper door niaar huis en plaatsNoorderhaven 101687242162r
DOEKELES, TEEKEwijlen Take Doeles verkoper Noorderhaven 8172124698v
DOEKELES, TEEKEwijlen Take Doeles verkoper Noorderhaven 8172124698v
DOEKELES, TEEKEwijlen Take Doeles verkoper Noorderhaven 8172124698v
EEDES, TEEKE Take Eedis verkoper Kleine Kerkstraat WZ1619230169r
EEDES, TEEKE Take Eedis verkoper Kleine Kerkstraat WZ1619230169r
EEDES, TEEKE Take Eedis verkoper Kleine Kerkstraat WZ1619230169r
EGBERTS, TEEKE Take Egberts , c.u.huurder Franekereind 23west1619230190v
EGBERTS, TEEKE Take Egberts , c.u.huurder Franekereind 23west1619230190v
EGBERTS, TEEKE Take Egberts , c.u.huurder Franekereind 23west1619230190v
HEINS, TEEKE Take Heins , c.u.koper dwarshuis, loods, plaats, put, bakVianen 21725246245r
HEINS, TEEKE Take Heins , c.u.koper dwarshuis, loods, plaats, put, bakVianen 21725246245r
HEMMES, TEEKE Take Hemmes slagerprotesteertvanwege een betalingsachterstand Voorstraat 171599228154r
HEMMES, TEEKE Take Hemmes slagerprotesteertvanwege een betalingsachterstand Voorstraat 171599228154r
JAKOBS, TEEKE Take Jacobs naastligger ten westen ([staat: achter het huis een ledige plaats strekkende van voren tot het diept noordwaarts tot het huis van de verkoper])Schritsen 55achter1613229172r
JAKOBS, TEEKE Take Jacobs naastligger ten westen ([staat: achter het huis een ledige plaats strekkende van voren tot het diept noordwaarts tot het huis van de verkoper])Schritsen 55achter1613229172r
PAULUS, TEEKE Take Poulus , c.u.naastligger ten zuiden Bildtstraat 4175625418v
PAULUS, TEEKE Take Poulus , c.u.naastligger ten zuiden Bildtstraat 4175625418v
SJOERDS, TEEKE Take Sioerds naastligger ten zuiden Zuiderhaven 151663238187v
SJOERDS, TEEKE Take Sioerds naastligger ten zuiden Zuiderhaven 151663238187v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses , c.soc.verkoper q.q. Lombardstraat1685242100v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses , c.soc.verkoper q.q. Lombardstraat1685242100v
SIEDSES, TEEKEde erfgenamen van wijlen Take Sydses naastligger ten noorden Rozengracht 18achter1712245179r
SIEDSES, TEEKEde erfgenamen van wijlen Take Sydses naastligger ten noorden Rozengracht 18achter1712245179r
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1686242107r
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1686242107r
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 261686242107v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 261686242107v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 281686242108v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 281686242108v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 51686242109r
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 51686242109r
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Herenwaltje 71686242109v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Herenwaltje 71686242109v
SIETSES, TEEKE Take Sytses , c.u.smid (mr. -)koper huis alwaar Brandaris uithangtZuiderhaven 171651236177r
SIETSES, TEEKE Take Sytses , c.u.smid (mr. -)koper huis alwaar Brandaris uithangtZuiderhaven 171651236177r
SIETSES, TEEKE Take Sytses smid (mr. -)verkoper q.q. Jan Ruurdstraat OZ16862428va
SIETSES, TEEKE Take Sytses smid (mr. -)verkoper q.q. Jan Ruurdstraat OZ16862428va
TEEKES, TEEKEmandelig land van de verwandelaar Take Taeckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1619230186r
TEEKES, TEEKEmandelig land van de verwandelaar Take Taeckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1619230186r
TEEKES, TEEKE Take Taeckes verwandelaar ten oosten van Harlingen1619230186r
TEEKES, TEEKE Take Taeckes verwandelaar ten oosten van Harlingen1619230186r
TEEKES, TEEKE Take Taeckes aanhandelaar 1/12 tichelwerk, oven, huis, loods en 18 pm landten oosten van Harlingen1619230186v
TEEKES, TEEKE Take Taeckes aanhandelaar 1/12 tichelwerk, oven, huis, loods en 18 pm landten oosten van Harlingen1619230186v
TEEKES, TEEKEde aanhandelaar Take Taeckes eigenaar van 5/12 ten oosten van Harlingen1619230186v
TEEKES, TEEKEde aanhandelaar Take Taeckes eigenaar van 5/12 ten oosten van Harlingen1619230186v
TEEKES, TEEKEeen gang van Take Takes naastligger ten westen Achterstraat1612229115r
TEEKES, TEEKEeen gang van Take Takes naastligger ten westen Achterstraat1612229115r
TEEKES, TEEKE Take Takes bierstekerverkoper Zuiderhaven 31bis1619230194r
TEEKES, TEEKE Take Takes bierstekerverkoper Zuiderhaven 31bis1619230194r
TEEKES, TEEKEde hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)161122968r
TEEKES, TEEKEde hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)161122968r
TEEKES, TEEKE Take Takes , c.u.koper huisBrouwersstraat 12zuid1668239147v
TEEKES, TEEKE Take Takes , c.u.koper huisBrouwersstraat 12zuid1668239147v
TEEKES, TEEKE Take Takes wever (bombazijn-)koper kamerBrouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
TEEKES, TEEKE Take Takes wever (bombazijn-)koper kamerBrouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
TEEKES, TEEKEhet huis van Take Takes naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
TEEKES, TEEKEhet huis van Take Takes naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Take Takes naastligger ten westen Voorstraat 401626231112r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Take Takes naastligger ten westen Voorstraat 401626231112r
TEEKES, TEEKEde hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)161222981r
TEEKES, TEEKEde hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)161222981r
TEEKES, TEEKEde hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1613229181v
TEEKES, TEEKEde hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1613229181v
LAUTA, TEEKE TEEKES Take Takes Lautakoper door niaar ratione proximitatis 4 pm 7 einsen 7 penningen 2 voeten en 8 duimen terpland (per pm)ten oosten van Harlingen162823237r
LAUTA, TEEKE TEEKES Take Takes Lautakoper door niaar ratione proximitatis 4 pm 7 einsen 7 penningen 2 voeten en 8 duimen terpland (per pm)ten oosten van Harlingen162823237r
TJERKS, TEEKE Take Tjercks naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 161681241128r
TJERKS, TEEKE Take Tjercks naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 161681241128r
TJERKS, TEEKE Take Tjerks kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)verkoper Achterstraat 12169924431r
TJERKS, TEEKE Take Tjerks kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)verkoper Achterstraat 12169924431r
TJERKS, TEEKE Take Tjerks kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)verkoper Achterstraat 14169924431r
TJERKS, TEEKE Take Tjerks kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)verkoper Achterstraat 14169924431r
WILLEMS, TEEKEde weduwe van wijlen Take Willems naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter162823271v
WILLEMS, TEEKEde weduwe van wijlen Take Willems naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter162823271v
VRIES, TEEKE WILLEMS Take Willems de Friesverkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 41614229218v
VRIES, TEEKE WILLEMS Take Willems de Friesverkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 41614229218v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSburgemeester Take Wybrandts Jellemabetrokkene Scheerstraat 1167924152v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSburgemeester Take Wybrandts Jellemabetrokkene Scheerstraat 1167924152v
IEDES, TEEKEals gebruiker Take Ydes naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
IEDES, TEEKEals gebruiker Take Ydes naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
KOOLHART, TEEKE IEDESwijlen vroedsman Take Ydes Coolharterflater Herenwaltje 191711245159r
KOOLHART, TEEKE IEDESwijlen vroedsman Take Ydes Coolharterflater Herenwaltje 191711245159r
IEDES, TEEKEhet huis van Take Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 37168424249r
IEDES, TEEKEhet huis van Take Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 37168424249r
DOUWES, TEEKELE Takele Douwes verkoper q.q. Zoutsloot 85177725976r
DOUWES, TEEKELE Takele Douwes verkoper q.q. Zoutsloot 85177725976r
DOUWES, TEEKELE Takele Douwes verkoper q.q. Zoutsloot 85177725976r
DOUWES, TEEKELE Takele Douwes verkoper q.q. Droogstraat 49177725977v
DOUWES, TEEKELE Takele Douwes verkoper q.q. Droogstraat 49177725977v
DOUWES, TEEKELE Takele Douwes verkoper q.q. Droogstraat 49177725977v
LAUTA, TEEKE wijlen burgemeester Tako Lautaontvangerverkoper Zuiderhaven 331653236234r
LAUTA, TEEKE de weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Tako Lautaeigenaar van 3/4 ten oosten van Harlingen165623792v
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Voorstraat 541807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Voorstraat 541807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Voorstraat 541807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 11807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 11807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 11807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten westen Comediesteeg 11807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten westen Comediesteeg 11807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten westen Comediesteeg 11807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 21807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 21807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 21807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten noorden Comediesteeg 21807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten noorden Comediesteeg 21807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten noorden Comediesteeg 21807267347r
JAKOBS, Tallina Jacobs geniaarde koper Brouwersstraat 18170824549v
JAKOBS, Tallina Jacobs geniaarde koper Brouwersstraat 18170824549v
ANDREAE, TAMARA juffrouw Tamara Margarethe Andreaekoper Gedempte Korte Zoutsloot 231762255133r
HAANSTRA, TAMME Tamerus Haanstraprocureur fiscaalverkoper Brouwersstraat 4174425148v
, TAMMEde schuur gebruikt door wijlen Tamme pikeur [staat: paerdeberider]naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 23163323391r
STUUL, TAMME Tamme Stuelkleermaker (mr. -)koper huisScheerstraat 91803266203r
WIT, TAMME Tamme de Witnaastligger ten zuiden Noordijs 141805267124r
WIT, TAMME Tamme de Witkoper huisVoorstraat 1011803266306v
WIT, TAMME Tamme de Withuurder Voorstraat 1011803266306v
WIT, TAMME Tamme de Wittnaastligger ten oosten Voorstraat 9918102693r
WIT, TAMME Tamme de Witt, c.u.zilversmid (mr. -)huurder Voorstraat 711803266286r
BARTLING, TAMME JANS Tamme Jans Bartlingwever (mr. bont-)verkoper Hoogstraat 19179226428v
BARTLING, TAMME JANS Tamme Jans Bartlingwever (mr. bont-)verkoper Hoogstraat 19179226428v
JANS, TAMME Tamme Jansen , c.s.verkoper Schritsen 62168424229v
JANS, TAMME Tamme Jansen , c.s.verkoper Schritsen 62168424229v
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 171715245237v
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 171715245237v
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper Nieuweburen 271714245208r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper Nieuweburen 271714245208r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties , c.s.verkoper Noorderhaven 431715245231r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties , c.s.verkoper Noorderhaven 431715245231r
HAANSTRA, Tammeerus Haanstraprocureur fiscaalverkoper ten oosten van Harlingen1746251128r
HANSES, Tanette Hansen , voor haar twee kinderenverkoper Jekelsteeg 1163323382v
HANSES, Tanette Hansen , voor haar twee kinderenverkoper Jekelsteeg 1163323382v
, TANNEKE Tanneke Brunelsverkoper Brouwersstraat 111659237207r
ARENDS, TANNEKE Tanneke Aerns koper Anjelierstraat ZZ1614229220r
ARENDS, TANNEKE Tanneke Aerns koper Anjelierstraat ZZ1614229220r
ARENDS, TANNEKE Tanneke Aerns koper Anjelierstraat ZZ1614229220r
PIETERS, TANNEKE Tanneke Pieters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 916592388v
PIETERS, TANNEKE Tanneke Pieters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 916592388v
, TANNEKE Tanneken Bruyneelskoper voorhuis met een ledige plaats ten oostenBrouwersstraat 111641234140r
POPTA, TJERK dr. Tarquinius Poptakoper hof met bomen en plantenHofstraat ZZ1647235248r
POPTA, TJERK dr. Tarquinius Poptakoper huis met zomerkeukenNoorderhaven 1001651236160r
, TJERK Tarquinius Theodorihuurder Voorstraat 281667239121ar
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notarisgeniaarde koper Kerkpoortstraat 67166723994v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notarisgeniaarde koper Kerkpoortstraat 67166723994v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaalkoper koeschuurHofstraat 30166623955v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaalkoper koeschuurHofstraat 30166623955v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaalkoper 1/2 huisVoorstraat 481664238241v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaalkoper 1/2 huisVoorstraat 481664238241v
JANS, Taydts Jans verkoper Jekelsteeg 11604228430v
JANS, Taydts Jans verkoper Jekelsteeg 11604228430v
WIEBES, TEEKJE Tayke Wybes verkoper Bildtstraat 61770257157r
WIEBES, TEEKJE Tayke Wybes verkoper Bildtstraat 61770257157r
PIEKES, TEEKEin de saete van Teacke Pieckes gebruiker onbekend1605228449r
PIEKES, TEEKEin de saete van Teacke Pieckes gebruiker onbekend1605228449r
HESSELS, Teaeding Hessels koper huis, tuin, wagenhuis en paardenstalKarremanstraat 2168424228v
HESSELS, Teaeding Hessels koper huis, tuin, wagenhuis en paardenstalKarremanstraat 2168424228v
HESSELS, Teaeding Hessels huurder (p.j.)Karremanstraat 2168424228v
HESSELS, Teaeding Hessels huurder (p.j.)Karremanstraat 2168424228v
LAUTA, TEEKE Teake Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 761644235101r
LAUTA, TEEKE Teake Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 781644235101r
DOEKELES, TEEKEde weduwe van wijlen Teake Doeles naastligger ten zuiden Noorderhaven 101721246112r
DOEKELES, TEEKEde weduwe van wijlen Teake Doeles naastligger ten zuiden Noorderhaven 101721246112r
DOEKELES, TEEKEde weduwe van wijlen Teake Doeles naastligger ten zuiden Noorderhaven 101721246112r
LAUTA, TEEKE Tecke Lautanaastligger ten westen Zuiderhaven 351647235248v
HEINS, TEEKE Tecke Heins verkoper Vianen 2173124870r
HEINS, TEEKE Tecke Heins verkoper Vianen 2173124870r
SIETSES, TEEKE Tecke Sytses* smidnaastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord1657237118v
SIETSES, TEEKE Tecke Sytses* smidnaastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord1657237118v
IEDES, vroedsman Teco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 171696243205r
IEDES, vroedsman Teco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 171696243205r
GOSSES, TEEDE Tede Gosses , c.u.koper 1/2 huis alwaer het Vergulden Tafellaken uithangt, met een vrije gebruik van de steeg ten oostenZoutsloot 52het Vergulde Tafellaken1663238171v
GOSSES, TEEDE Tede Gosses , c.u.koper 1/2 huis alwaer het Vergulden Tafellaken uithangt, met een vrije gebruik van de steeg ten oostenZoutsloot 52het Vergulde Tafellaken1663238171v
GOSSES, TEEDE Tede Gosses koper provisioneel 1/2 huisZoutsloot 52het Vergulden Tafellaken166323817va
GOSSES, TEEDE Tede Gosses koper provisioneel 1/2 huisZoutsloot 52het Vergulden Tafellaken166323817va
JORIS, TEEDE Tede Joris koopmankoper huisRommelhaven 241651236163v
JORIS, TEEDE Tede Joris koopmankoper huisRommelhaven 241651236163v
JORIS, TEEDE Tede Joris naastligger ten oosten Zuiderstraat 91651236165v
JORIS, TEEDE Tede Joris naastligger ten oosten Zuiderstraat 91651236165v
SCHOTS, TEEDE JORIS Tede Joris Schotsnaastligger ten westen Rommelhaven 261652236218r
SCHOTS, TEEDE JORIS Tede Joris Schotsnaastligger ten westen Rommelhaven 261652236218r
SIEMENS, TETJE Tedtie Symons koper Noorderhaven 16167124049r
SIEMENS, TETJE Tedtie Symons koper Noorderhaven 16167124049r
IEDES, TEEKEvroedsman Teecke Ides Qolaerdtkoopmanverkoper Hoogstraat 391698243388r
IEDES, TEEKEvroedsman Teecke Ides Qolaerdtkoopmanverkoper Hoogstraat 391698243388r
IEDES, TEEKEvroedsman Teecke Ides Qolaerdtkoopmanverkoper Zoutsloot 1021698243388r
IEDES, TEEKEvroedsman Teecke Ides Qolaerdtkoopmanverkoper Zoutsloot 1021698243388r
RITSKES, TEEKE Teecke Ritskes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 691687242211v
RITSKES, TEEKE Teecke Ritskes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 691687242211v
AUKES, TIETJE Teed Auckes verkoper Schritsen 551651236166r
AUKES, TIETJE Teed Auckes verkoper Schritsen 551651236166r
AUKES, TIETJE Teed Auckes verkoper Schritsen 551651236166r
DIRKS, TEEDE Teede Dirx , c.u.wever (mr. -)koper huis en weefwinkelHofstraat 28172024682v
DIRKS, TEEDE Teede Dirx , c.u.wever (mr. -)koper huis en weefwinkelHofstraat 28172024682v
DIRKS, TEEDE Teede Dirx , c.u.wever (mr. -)koper huis en weefwinkelHofstraat 28172024682v
STEENSMA, TEEDE GERRITS Teede Gerrits Steensma, vrijgezelkoper huis en smidseRommelhaven 41723246164r
STEENSMA, TEEDE GERRITS Teede Gerrits Steensma, vrijgezelkoper huis en smidseRommelhaven 41723246164r
IEPES, TEEDE Teede Ipes , c.u.koper huisNieuwstraat 34164823612r
IEPES, TEEDE Teede Ipes , c.u.koper huisNieuwstraat 34164823612r
JANS, TEEDE Teede Jans , e.a.huurder Herenknechtenkamerstraat 191784261177v
JANS, TEEDE Teede Jans , e.a.huurder Herenknechtenkamerstraat 191784261177v
JANS, TEEDE Teede Jans huurder (p.j.)Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
JANS, TEEDE Teede Jans huurder (p.j.)Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
JORIS, TEEDE Teede Joris naastligger ten westen Noorderhaven 54166523926v
JORIS, TEEDE Teede Joris naastligger ten westen Noorderhaven 54166523926v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes naastligger ten westen Zoutsloot 211775258196r
TEEDES, TEEDE Teede Teedes naastligger ten westen Zoutsloot 211775258196r
TEEDES, TEEDE Teede Teedes timmerman (mr. -)koper huis, voormalige stokerijZoutsloot 171774258152v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes timmerman (mr. -)koper huis, voormalige stokerijZoutsloot 171774258152v
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1633233101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1633233101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten noorden buiten Harlingen1633233101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten noorden buiten Harlingen1633233101r
TJEBBES, TEETSKE Teeds Tiebbes koper Lanen 121606228512v
TJEBBES, TEETSKE Teeds Tiebbes koper Lanen 121606228512v
BEIDSCHAT, TEETSKE Teedske Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 271782260234r
AUKES, Teedtsche Auckes koper onbekend1673240120r
AUKES, Teedtsche Auckes koper onbekend1673240120r
AUKES, Teedtsche Auckes koper onbekend1673240120r
AUKES, TEETSKE Teedtske Auckes verkoper Schritsen 261699243393r
AUKES, TEETSKE Teedtske Auckes verkoper Schritsen 261699243393r
AUKES, TEETSKE Teedtske Auckes verkoper Schritsen 261699243393r
HERES, TEETSEde weduwe van wijlen Teedze Heeres naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 491807267297r
HERES, TEETSEde weduwe van wijlen Teedze Heeres naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 491807267297r
HERES, TEETSE Teedze Heeres koper huisMolenpad 11784261243v
HERES, TEETSE Teedze Heeres koper huisMolenpad 11784261243v
PLANTINGA, TEEKE Teeke Plantingacommies van de lands gemene middelenkoper huis en grondZuiderhaven 791806267191r
STEFANUS, TEEKE de erfgenamen van wijlen burgemeester Teeke Stephaniverkoper Zoutsloot 171774258152v
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanuswinkelierkoper huisNoorderhaven 311736249129v
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanus, c.u.geniaarde koper Brouwersstraat 1173524977v
STEFANUS, TEEKE Teeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Zuiderhaven 21789265187r
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Noorderhaven 581799265189r
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Noorderhaven 58achter1799265189r
STEFANUS, TEEKE Teeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Hofstraat 251801265288r
FOLKERTS, TEEKE Teeke Folkerts , c.u.huurder (p.j.)Vijver 8180826866v
FOLKERTS, TEEKE Teeke Folkerts , c.u.huurder (p.j.)Vijver 8180826866v
FOLKERTS, TEEKE Teeke Folkerts , c.u.huurder (p.j.)Vijver 8180826866v
JAKOBS, TEEKEwijlen Teeke Jacobs verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JAKOBS, TEEKEwijlen Teeke Jacobs verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JANS, TEEKE Teeke Jans varensgezelkoper huisPoortje 111802266170v
JANS, TEEKE Teeke Jans varensgezelkoper huisPoortje 111802266170v
JOHANNES, TEEKE Teeke Johannis naastligger ten westen Scheerstraat 61736249114r
JOHANNES, TEEKE Teeke Johannis naastligger ten westen Scheerstraat 61736249114r
PIETERS, TEEKE Teeke Pieters wever (bont-)koper huisZoutsloot 781734248333v
PIETERS, TEEKE Teeke Pieters wever (bont-)koper huisZoutsloot 781734248333v
SIEDSES, TEEKE Teeke Sydses smideerdere eigenaar Zuiderhaven 171698243357r
SIEDSES, TEEKE Teeke Sydses smideerdere eigenaar Zuiderhaven 171698243357r
SIETSES, TEEKE Teeke Sytses smid (mr. grof-)verkoper q.q. Voorstraat 8168724211va
SIETSES, TEEKE Teeke Sytses smid (mr. grof-)verkoper q.q. Voorstraat 8168724211va
SIETSES, TEEKE Teeke Sytses smidnaastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord1668239153r
SIETSES, TEEKE Teeke Sytses smidnaastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord1668239153r
TJERKS, TEEKE Teeke Tjerx , c.u.kousenbreier [staat: hoosbreider]koper huisAchterstraat 121691242349v
TJERKS, TEEKE Teeke Tjerx , c.u.kousenbreier [staat: hoosbreider]koper huisAchterstraat 121691242349v
TJERKS, TEEKE Teeke Tjerx , c.u.kousenbreier [staat: hoosbreider]koper huisAchterstraat 141691242349v
TJERKS, TEEKE Teeke Tjerx , c.u.kousenbreier [staat: hoosbreider]koper huisAchterstraat 141691242349v
IEDES, TEEKE Teeke Yddes naastligger ten noorden Herenwaltje 151687242177v
IEDES, TEEKE Teeke Yddes naastligger ten noorden Herenwaltje 151687242177v
TOLSMA, TEEKELE Teekle S. Tolsmaverkoper van 1/2 Noorderhaven 57west17852623r
, Teets verkoper Both Apothekerstraat 15noord1651236152v
ANDRIES, TEETSKE Teets Andries koper Gardenierstraat159722844r
ANDRIES, TEETSKE Teets Andries koper Gardenierstraat159722844r
ANDRIES, TEETSKE Teets Andries koper Gardenierstraat159722844r
JELLES, TEETSKE Teets Jelles verkoper van 1/2 Rapenburg 171652236208r
JELLES, TEETSKE Teets Jelles verkoper van 1/2 Rapenburg 171652236208r
JELLES, TEETSKE Teets Jelles verkoper Franekerpoort (gebied)1652236208v
JELLES, TEETSKE Teets Jelles verkoper Franekerpoort (gebied)1652236208v
FEDDES, TEETSKEwijlen meerderjarige vrijster Teetsche Feddes erflater Rozenstraat 2179826579r
FEDDES, TEETSKEwijlen meerderjarige vrijster Teetsche Feddes erflater Rozenstraat 2179826579r
FEDDES, TEETSKEwijlen meerderjarige vrijster Teetsche Feddes erflater Rozenstraat 2179826579r
ABRAHAMS, TEETSE Teetse Abrahams molenaar (hout-)koper Midlumerlaan175025280r
ABRAHAMS, TEETSE Teetse Abrahams molenaar (hout-)koper Midlumerlaan175025280r
ABRAHAMS, TEETSE Teetse Abrahams molenaar (hout-)koper Midlumerlaan175025280r
KLASES, TEETSKE Teetske Clases koper door niaar Grote Bredeplaats 131716245256v
KLASES, TEETSKE Teetske Clases koper door niaar Grote Bredeplaats 131716245256v
KLASES, TEETSKE Teetske Clases koper door niaar Grote Bredeplaats 131716245256v
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Teetske Clases Bontekoeverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Teetske Clases Bontekoeverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Teetske Clases Bontekoeverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks koper Drie Roemersteeg 71635233177r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks koper Drie Roemersteeg 71635233177r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks koper Drie Roemersteeg 71635233177r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks verkoper Drie Roemersteeg 71635233177r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks verkoper Drie Roemersteeg 71635233177r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks verkoper Drie Roemersteeg 71635233177r
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Teetske Everts Oosterbaankoper Noorderhaven 24170824575r
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Teetske Everts Oosterbaankoper Noorderhaven 24170824575r
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Teetske Everts Oosterbaankoper Noorderhaven 24170824575r
WIJNGAARD, TEETSKE PIETERSeen gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerdentoehaak Grote Ossenmarkt 211734248286v
WIJNGAARD, TEETSKE PIETERSeen gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerdentoehaak Grote Ossenmarkt 211734248286v
SWIERS, TEETSKE Teetske Sweerdts verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
SWIERS, TEETSKE Teetske Sweerdts verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
VOS, TEETSKE SIETSES Teetske Sytses Vosverkoper van 6/12 Zuiderhaven ZZ1734248307r
VOS, TEETSKE SIETSES Teetske Sytses Vosverkoper van 6/12 Zuiderhaven ZZ1734248307r
ULBES, TEETSKEhet nagelaten weeskind van Teetske Ulbes verkoper Franekereind 16166923936va
ULBES, TEETSKEhet nagelaten weeskind van Teetske Ulbes verkoper Franekereind 16166923936va
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkerkoper huis en bakkerijBildtstraat 18176425689v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkerkoper huis en bakkerijBildtstraat 18176425689v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 817762594v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 817762594v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten westen Wortelstraat 817762594v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten westen Wortelstraat 817762594v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBSwijlen Teewis Jacobs Backerverkoper Hoogstraat 35178326165v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBSwijlen Teewis Jacobs Backerverkoper Hoogstraat 35178326165v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Teewis Jacobs Backerverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Teewis Jacobs Backerverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
KLASES, TEIE Teie Claessen verkoper Franekereind 131659237216r
KLASES, TEIE Teie Claessen verkoper Franekereind 131659237216r
KLASES, TEIE Teie Claessen verkoper Franekereind 131659237216r
, TEEKE Teke schoolmeesternaastligger ten zuiden Vijverstraat 221691242349r
SIETSES, TEEKE Teke Sytses , c.u.smid (mr. -)koper kamerHondenstraat 141668239155r
SIETSES, TEEKE Teke Sytses , c.u.smid (mr. -)koper kamerHondenstraat 141668239155r
TJERKS, TEEKE Teke Tjerx naastligger ten westen Karremanstraat 141695243121v
TJERKS, TEEKE Teke Tjerx naastligger ten westen Karremanstraat 141695243121v
WIEBRENS, TEEKE Teke Wybbrants bakker (mr. -)koper huis en bakkerij erachterZuiderhaven 51667239106r
WIEBRENS, TEEKE Teke Wybbrants bakker (mr. -)koper huis en bakkerij erachterZuiderhaven 51667239106r
JANS, wijlen Telletie Jans verkoper Lanen 231690242324r
JANS, wijlen Telletie Jans verkoper Lanen 231690242324r
SIETSES, Teltie Sytses koper Achterstraat1646235231r
SIETSES, Teltie Sytses koper Achterstraat1646235231r
ARJENS, TAMME Temme Arjens bootsmanverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101703244201r
ARJENS, TAMME Temme Arjens bootsmanverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101703244201r
ARJENS, TAMME Temme Arjens bootsmanverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101703244201r
, THEOTARDUSingang van de hof en kamer van Teotardus Lantinghcommiesnaastligger ten oosten Rapenburg 121696243193r
BEERTS, TJEPKEwijlen Tepke Beerts koper q.q. Romastraat 51657237137r
BEERTS, TJEPKEwijlen Tepke Beerts koper q.q. Romastraat 51657237137r
BEERTS, TJEPKEwijlen Tepke Beerts koper q.q. Romastraat 51657237137r
, Tessingh karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 41690242322v
, TETJEhet sterfhuis van wijlen Tet , en mede crediteurencrediteur (triumphant) ([staat: Tet Douwes weduwe])Droogstraat NZ1600228226v
ABES, TETJE Tet Abbes verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 81600228219r
ABES, TETJE Tet Abbes verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 81600228219r
ABES, TETJE Tet Abbes verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 81600228219r
ANSKES, TETJEde erfgenamen van wijlen Tet Ansckes naastligger ten noorden Jekelsteeg 11605228439v
ANSKES, TETJEde erfgenamen van wijlen Tet Ansckes naastligger ten noorden Jekelsteeg 11605228439v
ANSKES, TETJEde erfgenamen van wijlen Tet Ansckes naastligger ten noorden Jekelsteeg 11605228439v
AUKES, TETJE Tet Auckes koper Karremanstraat 24noord162823279r
AUKES, TETJE Tet Auckes koper Karremanstraat 24noord162823279r
AUKES, TETJE Tet Auckes koper Karremanstraat 24noord162823279r
JAKOBS, TETJE Tet Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 1081624230381r
JAKOBS, TETJE Tet Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 1081624230381r
JAKOBS, TETJE Tet Jacobs verkoper (gesuccumbeerde) Achterstraat ZZ162523188v
JAKOBS, TETJE Tet Jacobs verkoper (gesuccumbeerde) Achterstraat ZZ162523188v
JAKOBS, TETJEhun onmondige zuster Tet Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
JAKOBS, TETJEhun onmondige zuster Tet Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
JELLES, TETJE Tet Jelles verkoper Droogstraat 69161222975r
JELLES, TETJE Tet Jelles verkoper Droogstraat 69161222975r
JOHANNES, TETJEwijlen Tet Johannes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 191603228380ar
JOHANNES, TETJEwijlen Tet Johannes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 191603228380ar
LUITJENS, TETJE Tet Luytjes verkoper Zuiderhaven 13162523143v
LUITJENS, TETJE Tet Luytjes verkoper Zuiderhaven 13162523143v
TEEDES, TETJEwijlen Tet Tades verkoper Liemendijk1621230290r
TEEDES, TETJEwijlen Tet Tades verkoper Liemendijk1621230290r
UILKES, Tetgie Uilckes verkoper Achterstraat161122935v
UILKES, Tetgie Uilckes verkoper Achterstraat161122935v
UNIA, TETJE Teth Uniaverkoper Noordijs 1159722859v
ABES, TETJE Teth Abbes verkoper Schritsen159722868r
ABES, TETJE Teth Abbes verkoper Schritsen159722868r
ABES, TETJE Teth Abbes verkoper Schritsen159722868r
ABES, TETJE Teth Abbes verkoper Zuiderstraat1599228136v
ABES, TETJE Teth Abbes verkoper Zuiderstraat1599228136v
ABES, TETJE Teth Abbes verkoper Zuiderstraat1599228136v
ABES, TETJE Teth Abbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
ABES, TETJE Teth Abbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
ABES, TETJE Teth Abbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
EEBES, TETJE Teth Aebes koper Zuiderstraat159722841r
EEBES, TETJE Teth Aebes koper Zuiderstraat159722841r
EEBES, TETJE Teth Aebes koper Zuiderstraat159722841r
ALBERTS, TETJE Teth Albes verkoper Sint Jacobstraat 81601228245v
ALBERTS, TETJE Teth Albes verkoper Sint Jacobstraat 81601228245v
ALBERTS, TETJE Teth Albes verkoper Sint Jacobstraat 81601228245v
ANSKES, TETJEde erfgename van Teth Ansckes uitdraagsternaastligger ten noorden Jekelsteeg 11604228430v
ANSKES, TETJEde erfgename van Teth Ansckes uitdraagsternaastligger ten noorden Jekelsteeg 11604228430v
ANSKES, TETJEde erfgename van Teth Ansckes uitdraagsternaastligger ten noorden Jekelsteeg 11604228430v
KLASES, TETJE Teth Claessen bewoner Voorstraat 31604228430r
KLASES, TETJE Teth Claessen bewoner Voorstraat 31604228430r
KLASES, TETJE Teth Claessen bewoner Voorstraat 31604228430r
KLASES, TETJEwijlen Teth Claessen verkoper Voorstraat 31604228430r
KLASES, TETJEwijlen Teth Claessen verkoper Voorstraat 31604228430r
KLASES, TETJEwijlen Teth Claessen verkoper Voorstraat 31604228430r
DOUWES, TETJE Teth Douwes koper Brouwersstraat 12zuid1602228288r
DOUWES, TETJE Teth Douwes koper Brouwersstraat 12zuid1602228288r
DOUWES, TETJE Teth Douwes koper Brouwersstraat 12zuid1602228288r
FOPPES, TETJE Teth Foppes koper Noorderhaven 15161222989v
FOPPES, TETJE Teth Foppes koper Noorderhaven 15161222989v
FOPPES, TETJE Teth Foppes koper Noorderhaven 15161222989v
GERLOFS, TETJE Teth Gerliffs verkoper Schritsen 60161723056v
GERLOFS, TETJE Teth Gerliffs verkoper Schritsen 60161723056v
, TETJE Teth Gerwarts koper Zeilmakersstraat 11629232114r
, TETJE Teth Gerwarts koper Zoutsloot 161629232114r
HESSELS, TETJE Teth Hessels koper ten noordoosten van Harlingen1606228505v
HESSELS, TETJE Teth Hessels koper ten noordoosten van Harlingen1606228505v
HETTES, TETJEde weeskinderen van wijlen Teth Hettes verkoper Zoutsloot 80163223345r
HETTES, TETJEde weeskinderen van wijlen Teth Hettes verkoper Zoutsloot 80163223345r
JAKOBS, TETJE Teth Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 541626231145r
JAKOBS, TETJE Teth Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 541626231145r
JANS, TETJE Teth Jansen verkoper Oosterkeetstraat 316112297v
JANS, TETJE Teth Jansen verkoper Oosterkeetstraat 316112297v
JELLES, TETJE Teth Jelles verkoper Hoogstraat 13161222974v
JELLES, TETJE Teth Jelles verkoper Hoogstraat 13161222974v
LIEPKES, TETJE Teth Lubckes koper Kerkpoortstraat NZ1600228193r
LIEPKES, TETJE Teth Lubckes koper Kerkpoortstraat NZ1600228193r
, TETJE Teth Wilcke crediteur (triumphant) Lanen 361600228233r
SIPKES, Tethman Sipckes naastligger ten oosten Hoogstraat 331612229119v
SIPKES, Tethman Sipckes naastligger ten oosten Hoogstraat 331612229119v
SIPKES, Tethman Sipckes verkoper Franekereind 191615229278v
SIPKES, Tethman Sipckes verkoper Franekereind 191615229278v
SIPKES, Tethman Sipckes naastligger ten oosten Hoogstraat 331612229123r
SIPKES, Tethman Sipckes naastligger ten oosten Hoogstraat 331612229123r
SIPKES, Tethman Sypckes verkoper Bildtpoort (gebied)1606228499r
SIPKES, Tethman Sypckes verkoper Bildtpoort (gebied)1606228499r
REIDHORST, TETJE Tetie Reidhorstkoper Zuiderstraat 211753253112v
NANNES, TETJE Tetie Nannes koper Rommelhaven 2west162723229v
NANNES, TETJE Tetie Nannes koper Rommelhaven 2west162723229v
NANNES, TETJE Tetie Nannes verkoper Rommelhaven 2west162823245r
NANNES, TETJE Tetie Nannes verkoper Rommelhaven 2west162823245r
REINS, TETJE Tetie Reins koper Noorderhaven 100164323555v
REINS, TETJE Tetie Reins koper Noorderhaven 100164323555v
, TETTEwijlen Tetje gestwijfnaastligger ten oosten Schritsen 471729247286v
WOPKENS, TETJE Tetje Wopkensverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
ABELS, TETJE Tetje Abelis koper Voorstraat 82achter169924422r
ABELS, TETJE Tetje Abelis koper Voorstraat 82achter169924422r
ABELS, TETJE Tetje Abelis koper Voorstraat 82achter169924422r
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 141729247220v
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 141729247220v
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 141729247220v
KLASES, TETJE Tetje Clases verkoper Brouwersstraat 231690242333r
KLASES, TETJE Tetje Clases verkoper Brouwersstraat 231690242333r
KLASES, TETJE Tetje Clases verkoper Brouwersstraat 231690242333r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Bildtstraat 191780259236v
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Bildtstraat 191780259236v
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Zeilmakersstraat 11774258178r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Zeilmakersstraat 11774258178r
SIEDSES, TETJE Tetje Sydses verkoper Scheerstraat 3163723428v
SIEDSES, TETJE Tetje Sydses verkoper Scheerstraat 3163723428v
TEEKES, TETJE Tetje Taekes huurder Werfpad 1173925019v
TEEKES, TETJE Tetje Taekes huurder Werfpad 1173925019v
WALINGS, TETJE Tetje Waalings koper Lanen 381784261137r
WALINGS, TETJE Tetje Waalings koper Lanen 381784261137r
RUURDS, TETJE Tetjen Ruyrdts verkoper Nieuwstraat 381696243236r
RUURDS, TETJE Tetjen Ruyrdts verkoper Nieuwstraat 381696243236r
HESSELS, TETJE Tetke Hessels koper Voorstraat 11west1601228257r
HESSELS, TETJE Tetke Hessels koper Voorstraat 11west1601228257r
, TETJE Tetke Uuilckes koper Voorstraat 751612229111r
, TETJE Tetke Uuilckes koper Voorstraat 75achter1612229111r
, TETMANde keet van Tetman naastligger Oosterkeetstraat 51599228160v
, TETMANde keet van Tetman naastligger Oosterkeetstraat 51600228223v
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes aanhandelaar huis en schuurBildtpoort (gebied) NZ1602228310r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes aanhandelaar huis en schuurBildtpoort (gebied) NZ1602228310r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes aanhandelaar huis met vrije steeg noord- en westwaartsFranekereind 191600228192r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes aanhandelaar huis met vrije steeg noord- en westwaartsFranekereind 191600228192r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes , door wandel verkregeneerdere eigenaar Noordees (gebied)1599228183r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes , door wandel verkregeneerdere eigenaar Noordees (gebied)1599228183r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes naastligger ten westen Franekereind 211602228315r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes naastligger ten westen Franekereind 211602228315r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes verwandelaar Franekereind 211602228315r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes verwandelaar Franekereind 211602228315r
HESSELS, TEETSKE Tets Hessels verkoper Schritsen 38achter161222997v
HESSELS, TEETSKE Tets Hessels verkoper Schritsen 38achter161222997v
JELTES, TEETSKE Tets Jeltis verkoper Droogstraat 591619230176v
JELTES, TEETSKE Tets Jeltis verkoper Droogstraat 591619230176v
GERRITS, TEETSKE Tetscke Gerryts koper Achterstraat NZ163723423r
GERRITS, TEETSKE Tetscke Gerryts koper Achterstraat NZ163723423r
KLASES, Tetsie Claes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211724246195v
KLASES, Tetsie Claes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211724246195v
KLASES, Tetsie Claes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211724246195v
ANDRIES, TEETSKEde crediteuren van Tetske Andries , mede voor hun kinderenverkoper Zuiderstraat 161704244239v
ANDRIES, TEETSKEde crediteuren van Tetske Andries , mede voor hun kinderenverkoper Zuiderstraat 161704244239v
ANDRIES, TEETSKEde crediteuren van Tetske Andries , mede voor hun kinderenverkoper Zuiderstraat 161704244239v
HENDRIKS, TEETSKE Tetske Hendriks van der Halverkoper Noorderhaven 881754253275r
HENDRIKS, TEETSKE Tetske Hendriks van der Halverkoper Noorderhaven 881754253275r
HOBBES, TEETSKEwijlen Tetske Hobbes verkoper van 1/6, en als vader en wettige voorstander over zijn kinderen Brouwersstraat 14168224162va
HOBBES, TEETSKEwijlen Tetske Hobbes verkoper van 1/6, en als vader en wettige voorstander over zijn kinderen Brouwersstraat 14168224162va
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Tetske Ruirds Bontekoeeerdere bewoner Noorderhaven 131756253254v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Tetske Ruirds Bontekoeeerdere bewoner Noorderhaven 131756253254v
STOFFELS, TEETSKE Tetske Stoffels verkoper van 1/4 Gardenierstraat 191759254247v
STOFFELS, TEETSKE Tetske Stoffels verkoper van 1/4 Gardenierstraat 191759254247v
SWIERS, TEETSKE Tetske Sweerds verkoper van 1/3 Voorstraat 17oost16832423v
SWIERS, TEETSKE Tetske Sweerds verkoper van 1/3 Voorstraat 17oost16832423v
VOS, TEETSKE SIETSES Tetske Sytses Voswinkelierseverkoper Noorderhaven 1021758254153v
VOS, TEETSKE SIETSES Tetske Sytses Voswinkelierseverkoper Noorderhaven 1021758254153v
TEEDES, TETJE Tett Taedes koper Liemendijk161723081v
TEEDES, TETJE Tett Taedes koper Liemendijk161723081v
JANS, TETJE Tette Jans verkoper Schritsen 15achter1626231104r
JANS, TETJE Tette Jans verkoper Schritsen 15achter1626231104r
FONGERS, TETTE Tetten Fongers naastligger ten noorden Brouwersstraat 7165623782r
FONGERS, TETTE Tetten Fongers naastligger ten noorden Brouwersstraat 7165623782r
FONGERS, TETTE Tetten Fongers naastligger ten noorden Brouwersstraat 7165623782r
, TETJE Tettie gestwijfnaastligger ten zuiden Lanen 58172024660v
BEIMA, TETJE Tettie Beimaverkoper Rommelhaven NZ1737249177v
BEIMA, TETJE Tettie Beimaverkoper Noorderkade 231742250213r
HOITINGA, TETJE Tettie Hoitinga, jongedochterkoper huisSchritsen 331680241102v
HOITINGA, TETJE wijlen Tettie Hoytingaerflater Lanen 44achter1702244139v
JORNA, TETJE Tettie Jornaverkoper Kleine Bredeplaats 1172824778r
ABELS, TETJE Tettie Abeles , voor haar dochterverkoper q.q. Voorstraat 821702244183v
ABELS, TETJE Tettie Abeles , voor haar dochterverkoper q.q. Voorstraat 821702244183v
ABELS, TETJE Tettie Abeles , voor haar dochterverkoper q.q. Voorstraat 821702244183v
ANDRIES, TETJE Tettie Andries koper Raamstraat 51697243279r
ANDRIES, TETJE Tettie Andries koper Raamstraat 51697243279r
ANDRIES, TETJE Tettie Andries koper Raamstraat 51697243279r
AUKES, TETJEhet huis bewoond door Tettie Auckes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1675240207r
AUKES, TETJEhet huis bewoond door Tettie Auckes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1675240207r
AUKES, TETJEhet huis bewoond door Tettie Auckes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1675240207r
KLASES, TETJE Tettie Claeses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211723246168v
KLASES, TETJE Tettie Claeses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211723246168v
KLASES, TETJE Tettie Claeses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211723246168v
KLASES, TETJE Tettie Claesses koper Kleine Kerkstraat 51659237221r
KLASES, TETJE Tettie Claesses koper Kleine Kerkstraat 51659237221r
KLASES, TETJE Tettie Claesses koper Kleine Kerkstraat 51659237221r
KLASES, TETJE Tettie Clases koper Brouwersstraat 2316782414r
KLASES, TETJE Tettie Clases koper Brouwersstraat 2316782414r
KLASES, TETJE Tettie Clases koper Brouwersstraat 2316782414r
KLASES, TETJE Tettie Clases verkoper Achterstraat 1417392508v
KLASES, TETJE Tettie Clases verkoper Achterstraat 1417392508v
KLASES, TETJE Tettie Clases verkoper Achterstraat 1417392508v
KORNELIS, TETJE Tettie Cornelis , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, TETJE Tettie Cornelis , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, TETJE Tettie Cornelis , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks verkoper Weverstraat ZZ1751252138v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks verkoper Weverstraat ZZ1751252138v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks verkoper Weverstraat ZZ1751252138v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks koper Weverstraat ZZ1749251282v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks koper Weverstraat ZZ1749251282v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks koper Weverstraat ZZ1749251282v
DIRKS, TETJE Tettie Dirx koper huis/kamerBoth Apothekerstraat 21721246120r
DIRKS, TETJE Tettie Dirx koper huis/kamerBoth Apothekerstraat 21721246120r
DIRKS, TETJE Tettie Dirx koper huis/kamerBoth Apothekerstraat 21721246120r
DOUWES, TETJE Tettie Douwes koper Nieuwstraat 38175025261v
DOUWES, TETJE Tettie Douwes koper Nieuwstraat 38175025261v
DOUWES, TETJE Tettie Douwes koper Nieuwstraat 38175025261v
DOUWES, TETJEmedeverkoopster de bejaarde vrijster Tettie Douwes huurder Zeilmakersstraat 31741250160r
DOUWES, TETJEmedeverkoopster de bejaarde vrijster Tettie Douwes huurder Zeilmakersstraat 31741250160r
DOUWES, TETJEmedeverkoopster de bejaarde vrijster Tettie Douwes huurder Zeilmakersstraat 31741250160r
DOUWES, TETJE Tettie Douwes , bejaarde vrijsterverkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 31741250160r
DOUWES, TETJE Tettie Douwes , bejaarde vrijsterverkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 31741250160r
DOUWES, TETJE Tettie Douwes , bejaarde vrijsterverkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 31741250160r
IEBELES, TETJE Tettie Ebeles winkelierkoper Kleine Kerkstraat 2169424379v
IEBELES, TETJE Tettie Ebeles winkelierkoper Kleine Kerkstraat 2169424379v
IEBELES, TETJE Tettie Ebeles winkelierkoper Kleine Kerkstraat 2169424379v
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper onbekend164923688r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper onbekend164923688r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper onbekend164923688r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper Moriaanstraat ZZ1663238184v
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper Moriaanstraat ZZ1663238184v
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper Moriaanstraat ZZ1663238184v
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper Hoogstraat NZ165623790v
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper Hoogstraat NZ165623790v
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper Hoogstraat NZ165623790v
FONGERS, TETJE Tettie Fongers verkoper Molenpad 20tuin1662238121r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers verkoper Molenpad 20tuin1662238121r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers verkoper Molenpad 20tuin1662238121r
HILLEBRANDS, TETJE Tettie Hillebrants eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen168724210va
HILLEBRANDS, TETJE Tettie Hillebrants eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen168724210va
JAKOBS, TETJE Tettie Jacobs koper Lombardstraat 61698243387r
JAKOBS, TETJE Tettie Jacobs koper Lombardstraat 61698243387r
JANS, TETJE Tettie Jans koper provisioneel Kleine Bredeplaats 19167224012va
JANS, TETJE Tettie Jans koper provisioneel Kleine Bredeplaats 19167224012va
JOCHEMS, TETJE Tettie Jochums huurder (p.j.)Noorderhaven 2167924115ra
JOCHEMS, TETJE Tettie Jochums huurder (p.j.)Noorderhaven 2167924115ra
MARTENS, TETJE Tettie Martens koper Vissersstraat 8167824124v
MARTENS, TETJE Tettie Martens koper Vissersstraat 8167824124v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagkoper huisBrouwersstraat 817392504r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagkoper huisBrouwersstraat 817392504r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagverkoper Brouwersstraat 81743250289v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagverkoper Brouwersstraat 81743250289v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagaanhandelaar Brouwersstraat 81738249274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagaanhandelaar Brouwersstraat 81738249274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagverwandelaar Brouwersstraat 101738249274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagverwandelaar Brouwersstraat 101738249274v
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds koper huisSchritsen 491726246250r
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds koper huisSchritsen 491726246250r
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds bewoners Schritsen 491726246250r
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds bewoners Schritsen 491726246250r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 3174025086r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 3174025086r
PIERS, TETJE Tettie Piers naastligger ten noorden Poortje 131737249163r
PIERS, TETJE Tettie Piers naastligger ten noorden Poortje 131737249163r
PIERS, TETJE Tettie Piers verkoper Poortje 131737249163r
PIERS, TETJE Tettie Piers verkoper Poortje 131737249163r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 171746251158r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 171746251158r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Poortje 11173424910v
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Poortje 11173424910v
PIETERS, TETJE Tettie Pieters koper Lammert Warndersteeg 181799265136r
PIETERS, TETJE Tettie Pieters koper Lammert Warndersteeg 181799265136r
REINS, TETJE Tettie Reyns Rientiemakoper Liemendijk NZ1658237174v
REINS, TETJE Tettie Reyns Rientiemakoper Liemendijk NZ1658237174v
ROELOFS, TETJE Tettie Roelofs koper Noorderhaven 22176725715r
ROELOFS, TETJE Tettie Roelofs koper Noorderhaven 22176725715r
ROELOFS, TETJE Tettie Roelofs koper Noorderhaven 22achter176725715r
ROELOFS, TETJE Tettie Roelofs koper Noorderhaven 22achter176725715r
SCHELTES, TETJE Tettie Scheltes koper Lanen 301674240153V
SCHELTES, TETJE Tettie Scheltes koper Lanen 301674240153V
SIEDSES, TETJE Tettie Sydses koper Rommelhaven 151644235108v
SIEDSES, TETJE Tettie Sydses koper Rommelhaven 151644235108v
TEEDES, TETJE Tettie Taedes koper Midlumerlaan NZ167024026r
TEEDES, TETJE Tettie Taedes koper Midlumerlaan NZ167024026r
, TETJEwijlen Tettie Wijnes erflater Noorderhaven 13168124134va
WIEBES, TETJE Tettie Wybes verkoper Hofstraat 20b1681241126v
WIEBES, TETJE Tettie Wybes verkoper Hofstraat 20b1681241126v
WIJNANDS, TETJEde kinderen en erfgenamen van wijlen Tettie Wynnes verkoper Schritsen 451682241178v
WIJNANDS, TETJEde kinderen en erfgenamen van wijlen Tettie Wynnes verkoper Schritsen 451682241178v
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Droogstraat 23173424914r
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Droogstraat 23173424914r
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Grote Ossenmarkt 18174025096r
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Grote Ossenmarkt 18174025096r
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Voorstraat 4816552374v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Voorstraat 4816552374v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Voorstraat 4816552374v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Voorstraat 8016552374v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Voorstraat 8016552374v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Voorstraat 8016552374v
FONGERS, TETTEhet voorhuis van de verkoper, wijlen Tetting Fongers naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter1657237257v
FONGERS, TETTEhet voorhuis van de verkoper, wijlen Tetting Fongers naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter1657237257v
FONGERS, TETTEhet voorhuis van de verkoper, wijlen Tetting Fongers naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter1657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Brouwersstraat 5achter1657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Brouwersstraat 5achter1657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Brouwersstraat 5achter1657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Gardenierstraat 11657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Gardenierstraat 11657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Gardenierstraat 11657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Romastraat 11657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Romastraat 11657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Romastraat 11657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Brouwersstraat 51658237250v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Brouwersstraat 51658237250v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Brouwersstraat 51658237250v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Romastraat ZZ1657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Romastraat ZZ1657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Romastraat ZZ1657237257v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers naastligger ten noorden Brouwersstraat 71652236192r
FONGERS, TETTE Tetting Fongers naastligger ten noorden Brouwersstraat 71652236192r
FONGERS, TETTE Tetting Fongers naastligger ten noorden Brouwersstraat 71652236192r
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat 81651236170v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat 81651236170v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat 81651236170v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter164323577v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter164323577v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter164323577v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers , c.u.verkoper Zuiderplein 1zuid1650236143v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers , c.u.verkoper Zuiderplein 1zuid1650236143v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers , c.u.verkoper Zuiderplein 1zuid1650236143v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat 81650236132v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat 81650236132v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat 81650236132v
KET, TETJE Tettje de Keth [staat: Deketh]koper Kleine Bredeplaats 141808268116v
KET, TETJE Tettje de Keth [staat: Deketh]koper Hondenstraat 141808268116v
KET, TETJE Tettje de Keth [staat: Deketh]koper Hondenstraat 121808268116v
ALLES, TETJE Tettje Alles verkoper Nieuwstraat 311705244310v
ALLES, TETJE Tettje Alles verkoper Nieuwstraat 311705244310v
ALLES, TETJE Tettje Alles verkoper Nieuwstraat 311705244310v
KLASES, TETJE Tettje Claeses koper huisBrouwersstraat 231691242366v
KLASES, TETJE Tettje Claeses koper huisBrouwersstraat 231691242366v
KLASES, TETJE Tettje Claeses koper huisBrouwersstraat 231691242366v
KLASES, TETJE Tettje Clases naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje1710245116v
KLASES, TETJE Tettje Clases naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje1710245116v
KLASES, TETJE Tettje Clases naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje1710245116v
KLASES, TETJE Tettje Clases verkoper Bargebuurtspoortje1710245116v
KLASES, TETJE Tettje Clases verkoper Bargebuurtspoortje1710245116v
KLASES, TETJE Tettje Clases verkoper Bargebuurtspoortje1710245116v
DIRKS, TETJE Tettje Dirks huurder noordelijke bovenkamer (p.j.)Hoogstraat 53176425651r
DIRKS, TETJE Tettje Dirks huurder noordelijke bovenkamer (p.j.)Hoogstraat 53176425651r
DIRKS, TETJE Tettje Dirks huurder noordelijke bovenkamer (p.j.)Hoogstraat 53176425651r
FOPPES, TETJE Tettje Foppes koper Sint Jacobstraat 1717722584r
FOPPES, TETJE Tettje Foppes koper Sint Jacobstraat 1717722584r
FOPPES, TETJE Tettje Foppes koper Sint Jacobstraat 1717722584r
JAKOBS, TETJE Tettje Jacobs verkoper Voorstraat 261699243401v
JAKOBS, TETJE Tettje Jacobs verkoper Voorstraat 261699243401v
LIEUWES, TETJE Tettje Lieuwes naastligger ten westen Klaverbladstraat 19172724717r
LIEUWES, TETJE Tettje Lieuwes naastligger ten westen Klaverbladstraat 19172724717r
LIEUWES, TETJE Tettje Lieuwes verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 19172724717r
LIEUWES, TETJE Tettje Lieuwes verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 19172724717r
MARTENS, TETJE Tettje Martens , e.a.huurder Lanen 12178326118r
MARTENS, TETJE Tettje Martens , e.a.huurder Lanen 12178326118r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettje Martens Mesdagverkoper Zuiderhaven 11758254178r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettje Martens Mesdagverkoper Zuiderhaven 11758254178r
OEGES, TETJE Tettje Oeges naastligger ten oosten Voorstraat 8217852615ra
OEGES, TETJE Tettje Oeges naastligger ten oosten Voorstraat 8217852615ra
OEGES, TETJE Tettje Oeges , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper Voorstraat ZZ1792264358r
OEGES, TETJE Tettje Oeges , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper Voorstraat ZZ1792264358r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Zoutsloot 181774258187v
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Zoutsloot 181774258187v
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Noordijs 11765256129v
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Noordijs 11765256129v
PIERS, TETJE Tettje Piers verkoper Noorderhaven 131765256109r
PIERS, TETJE Tettje Piers verkoper Noorderhaven 131765256109r
PIERS, Tettje Piers naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 31767256234v
PIERS, Tettje Piers naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 31767256234v
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Voorstraat 891765256119r
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Voorstraat 891765256119r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten noorden Bildtstraat 211776258247r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten noorden Bildtstraat 211776258247r
PIERS, TETJE Tettje Piers winkeliersegeniaarde koper Lanen 17achter1767256241r
PIERS, TETJE Tettje Piers winkeliersegeniaarde koper Lanen 17achter1767256241r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Lanen 17achter1767256241r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Lanen 17achter1767256241r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper huisBildtstraat 191769257138r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper huisBildtstraat 191769257138r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper Noorderhaven 131756253254v
PIERS, TETJE Tettje Piers koper Noorderhaven 131756253254v
AKKRINGA, TETJE PIERS Tettje Piers Acringaverkoper Raamstraat 11784261161r
AKKRINGA, TETJE PIERS Tettje Piers Acringaverkoper Raamstraat 11784261161r
PIETERS, TETJE Tettje Pieters koper Noorderhaven 3180426751v
PIETERS, TETJE Tettje Pieters koper Noorderhaven 3180426751v
PIETERS, TETJE Tettje Pieters verkoper Molenpad 11774258191v
PIETERS, TETJE Tettje Pieters verkoper Molenpad 11774258191v
PIETERS, TETJE Tettje Pieters koper Noorderhaven 9180826884r
PIETERS, TETJE Tettje Pieters koper Noorderhaven 9180826884r
PIETERS, TETJE Tettje Pyters koper Molenpad 1176825739r
PIETERS, TETJE Tettje Pyters koper Molenpad 1176825739r
REINS, TETJE Tettje Reins Bientiemaverkoper Weverstraat166423826ra
REINS, TETJE Tettje Reins Bientiemaverkoper Weverstraat166423826ra
REINS, TETJE Tettje Reyns verkoper Noorderhaven 1001651236160r
REINS, TETJE Tettje Reyns verkoper Noorderhaven 1001651236160r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Schritsen 7176825757r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Schritsen 7176825757r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs koper Schritsen 71762255159r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs koper Schritsen 71762255159r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Noorderhaven 22177325877r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Noorderhaven 22177325877r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Noorderhaven 22achter177325877r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Noorderhaven 22achter177325877r
WALINGS, TETJE Tettje Walings verkoper Lanen 381790263264r
WALINGS, TETJE Tettje Walings verkoper Lanen 381790263264r
IEDES, TETJE Tettje Yddes koper Grote Ossenmarkt 181734248346r
IEDES, TETJE Tettje Yddes koper Grote Ossenmarkt 181734248346r
IEDES, TETJE Tettje Yedes koper Lammert Warndersteeg 7180426788r
IEDES, TETJE Tettje Yedes koper Lammert Warndersteeg 7180426788r
FONGERS, Tetty Fongers verkoper Vijver 51640234108r
FONGERS, Tetty Fongers verkoper Vijver 51640234108r
FONGERS, Tetty Fongers verkoper Vijver 51640234108r
JAKOBS, TETJE Tettye Jacobs koper Heiligeweg 231624230388v
JAKOBS, TETJE Tettye Jacobs koper Heiligeweg 231624230388v
BOUWMAN, TEUNTJE Teune Bouwmanverkoper Nieuwstraat 7178326163r
KOSTER, TEUNIS Teunes L. Costernaastligger ten westen Rinnertspijp 8178326144v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunes Norberhuiskoperslager (mr. -)koper huisVoorstraat 5178326162r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunes Norbruiskoperslager (mr. -)verkoper Rozengracht 181800265251r
JAKOBS, TEUNIS Teunes Jacobs , n.u.naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 18178326134r
JAKOBS, TEUNIS Teunes Jacobs , n.u.naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 18178326134r
, TEUNISde kamer van Teunis ketellappernaastligger ten westen Weverstraat NZ1650236117v
, TEUNIS Teunis molenaarnaastligger ten oosten Rapenburg 18166623938r
, TEUNIS Teunis molenaarnaastligger ten oosten Rapenburg 20166623938r
BEIDSCHAT, TEUNIS Teunis Beydschatkoper stal en wagenhuisNieuwstraat 101806267250r
BEIDSCHAT, TEUNIS Teunis Beydschatkoper stal en wagenhuisNieuwstraat 121806267250r
BLOK, TEUNIS Teunis Bloknaastligger ten westen Havenplein 18a1766256226r
BLOK, TEUNIS Teunis Blokkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 51765256106v
BLOK, TEUNIS Teunis Bloknaastligger ten westen Havenplein 18a176825758v
BLOK, TEUNIS pakhuis van Teunis Blokkoopmannaastligger ten oosten Havenplein 12176525698v
BLOK, TEUNIS Teunis Blokkoper pakhuisHavenplein 141763255227r
, TEUNIS Teunis ter Breuilverkoper q.q. Lanen 69175325370v
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Costernaastligger ten westen Rinnertspijp 81784261173v
KOSTER, TEUNIS Teunis Kosternaastligger ten zuiden Noorderhaven 32180126624r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leynaastligger ten noorden Schritsen 51west1752252189r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmankoper van 1/3 huis, tuin, pakhuis en stal (de koper is verplicht tot leverantie van het ijzer tot het oorlogschip alhier thans gemaakt wordende)Voorstraat 871771257184r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmankoper van 1/3 woningRommelhaven 161771257184r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmankoper woningRommelhaven 141771257185v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 141771257185v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leynaastligger ten westen Lanen 621754253190v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmankoper huis en schuureNoorderhaven 931771257216r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leynaastligger ten westen Lanen 621752252206v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leyhuurder Herenwaltje 10175725460v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leyhuurder Zoutsloot 70175725460v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoper van 1/4 Noorderhaven 791751252154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoper van 1/4 Droogstraat 271751252154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoper van 1/4 Noorderhaven 831751252154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Raamstraat 81766256221v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmanverkoper Noordijs 211766256161v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmanverkoper Simon Stijlstraat 11769257136r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmanverkoper Rozengracht 61766256161v
LEI, TEUNIS Heer Teunis van der Leykoopmankoper op redemptie heerlijk huis en tuinZuiderhaven 791766256164v
, TEUNISwijlen Teunis van Lobbessonverkoper Kerkpoortstraat NZ166123892v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper huisBargebuurtspoortje WZ1785261291r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper boomgaard en zomerhuisjeRozengracht 181788262290r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruisnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 221788262291v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper Lanen 371788262293r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruisnaastligger ten oosten Rozengracht 161788262295v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper huis, tuintje en bleekveldLanen 451800265227r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruishuurder Voorstraat 72177625925r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruisnaastligger ten westen Rozengracht 201788262306v
NORBERHUIS, TEUNIS vroedsman Teunis Norbruiskoper huisMolenpad 81791263369r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper westelijke van drie huizenDijkswal 6178626279v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 31810269112v
, TEUNIS Teunis van Rekkennaastligger ten noorden Rozengracht 191753253127r
ROSENDAL, TEUNIS wijlen Teunis Rosendalwever (mr. bont-)verkoper Liemendijk OZ176825778v
VELDE, TEUNIS Teunis te Veldehuurder Vianen 141786262127r
VELDE, TEUNIS Teunis te Veldehuurder Vianen 161786262127r
VELDE, TEUNIS Teunis te Veldehuurder Vianen 181786262127r
VELDE, TEUNIS Teunis ten Veldehuurder 2e achterste woning (p.j.)Vianen 141781260138r
VELDE, TEUNIS Teunis ten Veldehuurder 2e achterste woning (p.j.)Vianen 161781260138r
VELDE, TEUNIS Teunis ten Veldehuurder 2e achterste woning (p.j.)Vianen 181781260138r
, TEUNIS Teunis Weslingverkoper q.q. Lanen 69175325370v
, TEUNIS Teunis Weslingnaastligger ten westen Hofstraat 20achter17562543v
, TEUNIS Teunis Weslingsbontrederverkoper Heiligeweg 261741250159v
, TEUNIS Teunis Weslinkbontreder en winkelierverkoper Both Apothekerstraat 11754253138v
WESSELING, TEUNIS Teunis Wesselingkoopmankoper Hofstraat ZZ175625420v
ARENDS, TEUNIS Teunis Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
ARENDS, TEUNIS Teunis Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
ARENDS, TEUNIS Teunis Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
AGES, TEUNISde weduwe van wijlen Teunis Ages huurder (p.j.)Rozemarijnstraat 31806267251r
AGES, TEUNISde weduwe van wijlen Teunis Ages huurder (p.j.)Rozemarijnstraat 31806267251r
AGES, TEUNISde weduwe van wijlen Teunis Ages huurder (p.j.)Rozemarijnstraat 31806267251r
ALBERTS, TEUNIS Teunis Alberts adelborst compagnie kapitein Johan van Roordaverkoper q.q. Romastraat 8oost1654236270r
ALBERTS, TEUNIS Teunis Alberts adelborst compagnie kapitein Johan van Roordaverkoper q.q. Romastraat 8oost1654236270r
ALBERTS, TEUNIS Teunis Alberts adelborst compagnie kapitein Johan van Roordaverkoper q.q. Romastraat 8oost1654236270r
ANDRIES, TEUNIS Teunis Andries koper twee kamers onder 1 dakKerkpoortstraat 8166623942v
ANDRIES, TEUNIS Teunis Andries koper twee kamers onder 1 dakKerkpoortstraat 8166623942v
ANDRIES, TEUNIS Teunis Andries koper twee kamers onder 1 dakKerkpoortstraat 8166623942v
ANTONIUS, TEUNIS Teunis Anthoni schipper (groot-)koper huisNoorderhaven 261770257152v
ANTONIUS, TEUNIS Teunis Anthoni schipper (groot-)koper huisNoorderhaven 261770257152v
ANTONIUS, TEUNIS Teunis Anthoni schipper (groot-)koper huisNoorderhaven 261770257152v
ANTONIUS, TEUNISwijlen Teunis Anthony erflater Noorderhaven 261782260314v
ANTONIUS, TEUNISwijlen Teunis Anthony erflater Noorderhaven 261782260314v
ANTONIUS, TEUNISwijlen Teunis Anthony erflater Noorderhaven 261782260314v
ANTONIUS, TEUNISde weduwe van wijlen Teunis Anthony naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
ANTONIUS, TEUNISde weduwe van wijlen Teunis Anthony naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
ANTONIUS, TEUNISde weduwe van wijlen Teunis Anthony naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
ANTONIUS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Teunis Anthony naastligger ten oosten Noorderhaven 241782260244r
ANTONIUS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Teunis Anthony naastligger ten oosten Noorderhaven 241782260244r
ANTONIUS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Teunis Anthony naastligger ten oosten Noorderhaven 241782260244r
ANTONIUS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Teunis Anthony naastligger ten zuiden Noorderhaven 241782260244r
ANTONIUS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Teunis Anthony naastligger ten zuiden Noorderhaven 241782260244r
ANTONIUS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Teunis Anthony naastligger ten zuiden Noorderhaven 241782260244r
ARJENS, TEUNIS Teunis Arjens verkoper Droogstraat 571697243306r
ARJENS, TEUNIS Teunis Arjens verkoper Droogstraat 571697243306r
ARJENS, TEUNIS Teunis Arjens verkoper Droogstraat 571697243306r
ARJENS, TEUNIS Teunis Arjens , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 951762255150v
ARJENS, TEUNIS Teunis Arjens , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 951762255150v
ARJENS, TEUNIS Teunis Arjens , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 951762255150v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, jongman veniam aetatiskoper door niaar huis met touwwinkel, en hofNoorderhaven 241741250148v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, jongman veniam aetatiskoper door niaar huis met touwwinkel, en hofNoorderhaven 241741250148v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, jongman veniam aetatiskoper door niaar huis met touwwinkel, en hofNoorderhaven 241741250148v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blokkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 241754253141v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blokkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 241754253141v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blokkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 241754253141v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, c.u.huurder (p.j.)Havenplein 241762255124v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, c.u.huurder (p.j.)Havenplein 241762255124v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, c.u.huurder (p.j.)Havenplein 241762255124v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Bloknaastligger ten zuiden Noorderhaven 261741250158v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Bloknaastligger ten zuiden Noorderhaven 261741250158v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Bloknaastligger ten zuiden Noorderhaven 261741250158v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Bloknaastligger ten westen Noorderhaven 261741250158v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Bloknaastligger ten westen Noorderhaven 261741250158v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Bloknaastligger ten westen Noorderhaven 261741250158v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 881754253275r
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 881754253275r
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 881754253275r
KLASES, TEUNIS Teunis Clasen schipper (galjoot-)naastligger ten oosten Havenplein 61687242196v
KLASES, TEUNIS Teunis Clasen schipper (galjoot-)naastligger ten oosten Havenplein 61687242196v
KLASES, TEUNIS Teunis Clasen schipper (galjoot-)naastligger ten oosten Havenplein 61687242196v
KLASES, TEUNIS Teunis Clases huurder zuid boven (p.w.)Hoogstraat 53176425670v
KLASES, TEUNIS Teunis Clases huurder zuid boven (p.w.)Hoogstraat 53176425670v
KLASES, TEUNIS Teunis Clases huurder zuid boven (p.w.)Hoogstraat 53176425670v
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschat, zoon van de koperkoper Hoogstraat 251782260236r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschat, zoon van de koperkoper Hoogstraat 251782260236r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschat, zoon van de koperkoper Hoogstraat 251782260236r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschatkoper huis en grondNieuwstraat 11180426749r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschatkoper huis en grondNieuwstraat 11180426749r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschatkoper huis en grondNieuwstraat 11180426749r
DANIELS, TEUNIS Teunis Daniels , c.u.bewoner Hoogstraat 21177225818r
DANIELS, TEUNIS Teunis Daniels , c.u.bewoner Hoogstraat 21177225818r
DANIELS, TEUNIS Teunis Daniels , c.u.bewoner Hoogstraat 21177225818r
DIRKS, TEUNIS Teunis Dirks slager (spek-)verkoper q.q. Fabrieksstraat1762255147r
DIRKS, TEUNIS Teunis Dirks slager (spek-)verkoper q.q. Fabrieksstraat1762255147r
DIRKS, TEUNIS Teunis Dirks slager (spek-)verkoper q.q. Fabrieksstraat1762255147r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites huurder (p.j.)Rommelhaven 4een_achter1721246106r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites huurder (p.j.)Rommelhaven 4een_achter1721246106r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites huurder (p.j.)Rommelhaven 4een_achter1721246106r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites naastligger ten noorden Voorstraat 79169124224va
FEITES, TEUNIS Teunis Feites naastligger ten noorden Voorstraat 79169124224va
FEITES, TEUNIS Teunis Feites naastligger ten noorden Voorstraat 79169124224va
FEITES, TEUNIS Teunis Feites , c.u.verkoper Rommelhaven 4een_achter1710245107r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites , c.u.verkoper Rommelhaven 4een_achter1710245107r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites , c.u.verkoper Rommelhaven 4een_achter1710245107r
FOLKERTS, TEUNIS Teunis Folckerts naastligger ten westen Schritsen 541618230126v
FOLKERTS, TEUNIS Teunis Folckerts naastligger ten westen Schritsen 541618230126v
FOLKERTS, TEUNIS Teunis Folckerts naastligger ten westen Schritsen 541618230126v
FOLKERTS, TEUNISwijlen Teunis Folckerts naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27162423110r
FOLKERTS, TEUNISwijlen Teunis Folckerts naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27162423110r
FOLKERTS, TEUNISwijlen Teunis Folckerts naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27162423110r
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes erflater Lanen 7317432513r
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes erflater Lanen 7317432513r
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes erflater Lanen 7317432513r
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes koper Brouwersstraat 12zuid1689242272v
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes koper Brouwersstraat 12zuid1689242272v
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes koper Brouwersstraat 12zuid1689242272v
FOPPES, TEUNIS Teunis Foppes koper kamerZoutsloot 211661238118v
FOPPES, TEUNIS Teunis Foppes koper kamerZoutsloot 211661238118v
FOPPES, TEUNIS Teunis Foppes koper kamerZoutsloot 211661238118v
FOPPES, TEUNISde kinderen en erfgenamen van wijlen Teunis Foppes , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 41712245180v
FOPPES, TEUNISde kinderen en erfgenamen van wijlen Teunis Foppes , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 41712245180v
FOPPES, TEUNISde kinderen en erfgenamen van wijlen Teunis Foppes , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 41712245180v
FOPPES, TEUNISde kinderen en erfgenamen van wijlen Teunis Foppes , c.u.verkoper Zuiderhaven 331712245180v
FOPPES, TEUNISde kinderen en erfgenamen van wijlen Teunis Foppes , c.u.verkoper Zuiderhaven 331712245180v
FOPPES, TEUNISde kinderen en erfgenamen van wijlen Teunis Foppes , c.u.verkoper Zuiderhaven 331712245180v
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
FRANSES, TEUNIS Teunis Fransen metselaarkoper huisAchterstraat ZZ1730247358v
FRANSES, TEUNIS Teunis Fransen metselaarkoper huisAchterstraat ZZ1730247358v
FRANSES, TEUNIS Teunis Fransen metselaarkoper huisAchterstraat ZZ1730247358v
FRANSES, TEUNISde weduwe van wijlen Teunis Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 991741250201v
FRANSES, TEUNISde weduwe van wijlen Teunis Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 991741250201v
FRANSES, TEUNISde weduwe van wijlen Teunis Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 991741250201v
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts chirurgijn (mr. -)huurder Noorderhaven 381695243179r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts chirurgijn (mr. -)huurder Noorderhaven 381695243179r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westerovenkoopmannaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 14een_achter1703244227r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westerovenkoopmannaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 14een_achter1703244227r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westerovenchirurgijn (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 141698243384r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westerovenchirurgijn (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 141698243384r
GERRITS, TEUNIS Teunis Gerrits verkoper Noorderhaven 114173124855r
GERRITS, TEUNIS Teunis Gerrits verkoper Noorderhaven 114173124855r
IENTES, TEUNIS Teunis Intes verkoper Hoogstraat 511629232112v
IENTES, TEUNIS Teunis Intes verkoper Hoogstraat 511629232112v
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Noorderhaven 1051657237263v
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Noorderhaven 1051657237263v
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Droogstraat 181657237263v
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Droogstraat 181657237263v
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Karremanstraat 301657237263v
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Karremanstraat 301657237263v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 691653236245v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 691653236245v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs schoenmakerverkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs schoenmakerverkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 69165623766r
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 69165623766r
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs , c.u.koper huis met een weefwinkel erin en een hof ten zuidenGrote Kerkstraat 3416422352r
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs , c.u.koper huis met een weefwinkel erin en een hof ten zuidenGrote Kerkstraat 3416422352r
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs , c.u.verkoper Both Apothekerstraat 916422352v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs , c.u.verkoper Both Apothekerstraat 916422352v
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 791751252129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 791751252129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Droogstraat 271751252129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Droogstraat 271751252129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 831751252129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 831751252129r
JANS, TEUNIS Teunis Jans verkoper q.q. Sint Jacobstraat 7163123337v
JANS, TEUNIS Teunis Jans verkoper q.q. Sint Jacobstraat 7163123337v
JANS, TEUNISwoning en weefwinkel gekocht door Teunis Jans naastligger ten oosten Anjelierstraat 131793264112r
JANS, TEUNISwoning en weefwinkel gekocht door Teunis Jans naastligger ten oosten Anjelierstraat 131793264112r
JANS, TEUNIS Teunis Jans wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelAnjelierstraat 151793264113v
JANS, TEUNIS Teunis Jans wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelAnjelierstraat 151793264113v
JANS, TEUNIS Teunis Jans wever (mr. bont-)huurder voor 1 jaar (p.j.)Anjelierstraat 151793264113v
JANS, TEUNIS Teunis Jans wever (mr. bont-)huurder voor 1 jaar (p.j.)Anjelierstraat 151793264113v
JANS, TEUNIS Teunis Jans naastligger ten westen Liemendijk1793264123v
JANS, TEUNIS Teunis Jans naastligger ten westen Liemendijk1793264123v
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen koper Droogstraat 51168424225v
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen koper Droogstraat 51168424225v
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen koemelkerverkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen koemelkerverkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen verkoper van 1/2 Nieuweburen 271758254135r
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen verkoper van 1/2 Nieuweburen 271758254135r
JANS, TEUNIS Teunis Jansen huurder voor 1 jaar (p.j.)Kerkpoortstraat 2717602556v
JANS, TEUNIS Teunis Jansen huurder voor 1 jaar (p.j.)Kerkpoortstraat 2717602556v
JANS, TEUNIS Teunis Janz , c.u.huurder beneden (p.j.)Kruisstraat 10oost1755253211r
JANS, TEUNIS Teunis Janz , c.u.huurder beneden (p.j.)Kruisstraat 10oost1755253211r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Leykoopmanverkoper van 1/3 Lanen 7317432513r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Leykoopmanverkoper van 1/3 Lanen 7317432513r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Leykoopmankoper 2/3 pakhuisRozengracht 61738249351r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Leykoopmankoper 2/3 pakhuisRozengracht 61738249351r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Leykoopmankoper huisScheerstraat 12twee_achter1753253117v
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Leykoopmankoper huisScheerstraat 12twee_achter1753253117v
JELLES, TEUNISde erfgenamen van wijlen Teunis Jelles naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 11746251155v
JELLES, TEUNISde erfgenamen van wijlen Teunis Jelles naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 11746251155v
JELLES, TEUNIS Teunis Jelles blauwververkoper huisRozemarijnstraat 31737249220r
JELLES, TEUNIS Teunis Jelles blauwververkoper huisRozemarijnstraat 31737249220r
IEPES, TEUNIS Teunis Jeppes , c.u.timmerman (mr. huis-)koper huisLanen 631712245168v
IEPES, TEUNIS Teunis Jeppes , c.u.timmerman (mr. huis-)koper huisLanen 631712245168v
UIL, TEUNIS schepen Teunis Kerse den Uilverkoper Noorderhaven 114173124855r
KOSTER, TEUNIS L. Teunis L. Costernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178326186r
KOSTER, TEUNIS L. Teunis L. Costernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178326186r
KOSTER, TEUNIS L. Teunis L. Costerslager (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 291803266271r
KOSTER, TEUNIS L. Teunis L. Costerslager (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 291803266271r
LOURENS, TEUNIS Teunis Lourens naastligger ten westen Rinnertspijp 101795264244v
LOURENS, TEUNIS Teunis Lourens naastligger ten westen Rinnertspijp 101795264244v
KOSTER, TEUNIS LOURENS Teunis Lourens Kosternaastligger ten westen Grote Bredeplaats 31179826598v
KOSTER, TEUNIS LOURENS Teunis Lourens Kosternaastligger ten westen Grote Bredeplaats 31179826598v
LOUWS, TEUNIS Teunis Louwes koper huis en twee schurenKerkpoortstraat 201689242282r
LOUWS, TEUNIS Teunis Louwes koper huis en twee schurenKerkpoortstraat 201689242282r
LOUWS, TEUNIS Teunis Louws , c.u.aanhandelaar paardestal (p.j.)Rapenburg ZZ169924413r
LOUWS, TEUNIS Teunis Louws , c.u.aanhandelaar paardestal (p.j.)Rapenburg ZZ169924413r
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles verkoper Vijverstraat 131799265130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles verkoper Vijverstraat 131799265130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles verkoper Vijverstraat 151799265130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles verkoper Vijverstraat 151799265130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles verkoper Vijverstraat 171799265130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles verkoper Vijverstraat 171799265130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles koper woningVijverstraat 171796264315r
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles koper woningVijverstraat 171796264315r
LIEKELES, TEUNISkoper Teunis Lykles naastligger ten westen Vijverstraat 171796264315r
LIEKELES, TEUNISkoper Teunis Lykles naastligger ten westen Vijverstraat 171796264315r
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens molenaarnaastligger ten oosten Rapenburg 22166623954v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens molenaarnaastligger ten oosten Rapenburg 22166623954v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u.verkoper Droogstraat 53166023830v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u.verkoper Droogstraat 53166023830v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s.naastligger Oosterbolwerk 21664238229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s.naastligger Oosterbolwerk 21664238229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s.verkoper van 1/2 Oosterbolwerk 21664238229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s.verkoper van 1/2 Oosterbolwerk 21664238229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u.verkoper Droogstraat 20west166023832v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u.verkoper Droogstraat 20west166023832v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens naastligger ten westen Droogstraat 20oost165523730r
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens naastligger ten westen Droogstraat 20oost165523730r
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens* molenaar [staat: meelcker]naastligger ten westen Droogstraat 55tuin1662238137v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens* molenaar [staat: meelcker]naastligger ten westen Droogstraat 55tuin1662238137v
MEINERTS, TEUNIS Teunis Meinderts naastligger ten oosten Hofstraat 351722246130r
MEINERTS, TEUNIS Teunis Meinderts naastligger ten oosten Hofstraat 351722246130r
MELCHERTS, TEUNIS Teunis Melchers naastligger ten oosten Droogstraat 511659237243r
MELCHERTS, TEUNIS Teunis Melchers naastligger ten oosten Droogstraat 511659237243r
WAYER, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Teunis Simens de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord163823449v
WAYER, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Teunis Simens de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord163823449v
SIEMENS, TEUNIS Teunis Symons naastligger ten westen Schritsen 361629232116v
SIEMENS, TEUNIS Teunis Symons naastligger ten westen Schritsen 361629232116v
SIEMENS, TEUNIS Teunis Symons naastligger ten zuiden Schritsen 32een_achter163123328r
SIEMENS, TEUNIS Teunis Symons naastligger ten zuiden Schritsen 32een_achter163123328r
TEEKES, TEUNIS Teunis Tackes , voor zichverkoper Zoutsloot1630232130v
TEEKES, TEUNIS Teunis Tackes , voor zichverkoper Zoutsloot1630232130v
TJERKS, TEUNIS Teunis Tjerks koper Zoutsloot NZ1757254107v
TJERKS, TEUNIS Teunis Tjerks koper Zoutsloot NZ1757254107v
TJERKS, TEUNIS Teunis Tjerks verkoper Zoutsloot 7176025530v
TJERKS, TEUNIS Teunis Tjerks verkoper Zoutsloot 7176025530v
, TEUNIS Teunis Weslings geniaarde koper Borstelsteeg 10173925063r
WESSELS, TEUNIS Teunis Wessels wever (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 281736249151r
WESSELS, TEUNIS Teunis Wessels wever (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 281736249151r
DALEN, TEUNIS WILLEMSde tuin van Teunis Willems van Dalennaastligger ten zuiden Heiligeweg 14165523738r
DALEN, TEUNIS WILLEMSde tuin van Teunis Willems van Dalennaastligger ten zuiden Heiligeweg 14165523738r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.koper twee kamers met hof, tuin en planten ten oosten en noordenGardenierstraat 111641234154v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.koper twee kamers met hof, tuin en planten ten oosten en noordenGardenierstraat 111641234154v
DALEN, TEUNIS WILLEMSde tuin van Teunis Willems van Dalennaastligger ten zuiden Heiligeweg 141641234155v
DALEN, TEUNIS WILLEMSde tuin van Teunis Willems van Dalennaastligger ten zuiden Heiligeweg 141641234155v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.koper het noorderdeel van het Butterkeet groot ca. 1 pm (waarop de kopers een Fulmolen hebben staan)ten zuidoosten van Harlingen OZ1644235123v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.koper het noorderdeel van het Butterkeet groot ca. 1 pm (waarop de kopers een Fulmolen hebben staan)ten zuidoosten van Harlingen OZ1644235123v
DALEN, TEUNIS WILLEMSde hof van Teunis Willems van Dalennaastligger ten zuiden Weverstraat1659237199r
DALEN, TEUNIS WILLEMSde hof van Teunis Willems van Dalennaastligger ten zuiden Weverstraat1659237199r
DALEN, TEUNIS WILLEMSwijlen Teunis Willems van Dalenverkoper Kerkpoortstraat1658237171v
DALEN, TEUNIS WILLEMSwijlen Teunis Willems van Dalenverkoper Kerkpoortstraat1658237171v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.zeemtouwerverkoper onbekend1651236148r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.zeemtouwerverkoper onbekend1651236148r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalennaastligger ten oosten Heiligeweg 8achter164223510r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalennaastligger ten oosten Heiligeweg 8achter164223510r
VRIES, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems de Vrieswagenmakerkoper huis en wagenmakerijHoogstraat 40181026946r
VRIES, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems de Vrieswagenmakerkoper huis en wagenmakerijHoogstraat 40181026946r
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelierverkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelierverkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters naastligger ten westen Rapenburg 4174325115v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters naastligger ten westen Rapenburg 4174325115v
WOUTERS, TEUNISwijlen Teunis Wouters koper Kerkpoortstraat 181752252236r
WOUTERS, TEUNISwijlen Teunis Wouters koper Kerkpoortstraat 181752252236r
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelierkoper woningRapenburg 1317392509v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelierkoper woningRapenburg 1317392509v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters , c.u.naastligger ten oosten Rapenburg 1317392509v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters , c.u.naastligger ten oosten Rapenburg 1317392509v
WIEGERS, TEUNIS Teunis Wygers verkoper Droogstraat 91657237131v
WIEGERS, TEUNIS Teunis Wygers verkoper Droogstraat 91657237131v
, TEUNTJE Teuntie naastligger ten zuiden Karremanstraat 23169424380v
KLASES, TEUNTJE Teuntie Claessen , bejaarde dochterverkoper van 1/2 Noorderhaven 971697243271v
KLASES, TEUNTJE Teuntie Claessen , bejaarde dochterverkoper van 1/2 Noorderhaven 971697243271v
KLASES, TEUNTJE Teuntie Claessen , bejaarde dochterverkoper van 1/2 Noorderhaven 971697243271v
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Brouwersstraat 16163223372r
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Brouwersstraat 16163223372r
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Brouwersstraat 16163223372r
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Brouwersstraat 1616312335r
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Brouwersstraat 1616312335r
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Brouwersstraat 1616312335r
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Zoutsloot ZZ164323560v
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Zoutsloot ZZ164323560v
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Zoutsloot ZZ164323560v
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Voorstraat 27166123872v
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Voorstraat 27166123872v
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Voorstraat 27166123872v
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dircks koper Noorderhaven 481629232108r
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dircks koper Noorderhaven 481629232108r
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dircks koper Noorderhaven 481629232108r
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dirks koper Lanen 41751252122r
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dirks koper Lanen 41751252122r
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dirks koper Lanen 41751252122r
FEDDES, TEUNTJEhet huis van Teuntie Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 93164023498v
FEDDES, TEUNTJEhet huis van Teuntie Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 93164023498v
FEDDES, TEUNTJEhet huis van Teuntie Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 93164023498v
FEITES, TEUNTJE Teuntie Feites koper door niaar huis met een schuur of paardenstal erachter met een steeg vanuit de schuur oostwaarts lopend naar de straatSint Jacobstraat 11698243341r
FEITES, TEUNTJE Teuntie Feites koper door niaar huis met een schuur of paardenstal erachter met een steeg vanuit de schuur oostwaarts lopend naar de straatSint Jacobstraat 11698243341r
FEITES, TEUNTJE Teuntie Feites koper door niaar huis met een schuur of paardenstal erachter met een steeg vanuit de schuur oostwaarts lopend naar de straatSint Jacobstraat 11698243341r
HESSELS, TEUNTJE Teuntie Hessels koper Grote Ossenmarkt 18174025096r
HESSELS, TEUNTJE Teuntie Hessels koper Grote Ossenmarkt 18174025096r
HUBERTS, TEUNTJE Teuntie Huiberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 171698243357r
HUBERTS, TEUNTJE Teuntie Huiberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 171698243357r
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Simons koper onbekend168524296r
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Simons koper onbekend168524296r
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Symens geniaarde koper Zuiderhaven 711691242365r
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Symens geniaarde koper Zuiderhaven 711691242365r
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Symons , jongedochterkoper (requirant) Zuiderhaven 791676240242v
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Symons , jongedochterkoper (requirant) Zuiderhaven 791676240242v
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Symons verkoper Heiligeweg 581676240242v
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Symons verkoper Heiligeweg 581676240242v
TEUNIS, TEUNTJE Teuntie Teunis koper onbekend170024473v
TEUNIS, TEUNTJE Teuntie Teunis koper onbekend170024473v
WIEGERS, TEUNTJE Teuntie Wiggerts koper Spinhuisstraat168424237v
WIEGERS, TEUNTJE Teuntie Wiggerts koper Spinhuisstraat168424237v
, TEUNTJE Teuntje Barmandkoper Vijverstraat 8176825770v
, TEUNTJE Teuntje Barmondkoper Kleine Bredeplaats 71765256105r
HUBERTS, TEUNTJE Teuntje Huiberts naastligger ten westen Hondenstraat 21704244247v
HUBERTS, TEUNTJE Teuntje Huiberts naastligger ten westen Hondenstraat 21704244247v
HUBERTS, TEUNTJE Teuntje Huiberts koper Zuiderhaven 1516652394r
HUBERTS, TEUNTJE Teuntje Huiberts koper Zuiderhaven 1516652394r
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/6 Rozengracht 21769257124v
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/6 Rozengracht 21769257124v
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 4178326154v
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 4178326154v
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 6178326154v
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 6178326154v
MINNES, TEUNTJE Teuntje Minnes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11762255152v
MINNES, TEUNTJE Teuntje Minnes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11762255152v
, TEUNTJE Teuntye Teunnes koper door niaar Anjelierstraat 81783261113r
FOLKERTS, TEEUWISde nagelaten weeskinderen van wijlen Teus Folckerts verkoper Roeperssteeg OZ1622230296r
FOLKERTS, TEEUWISde nagelaten weeskinderen van wijlen Teus Folckerts verkoper Roeperssteeg OZ1622230296r
FOLKERTS, TEEUWISde nagelaten weeskinderen van wijlen Teus Folckerts verkoper Roeperssteeg OZ1622230296r
PIETERS, wijlen Teuus Pyters erflater ten noorden van Harlingen1627231161v
PIETERS, wijlen Teuus Pyters erflater ten noorden van Harlingen1627231161v
JAKOBS, TEEUWIS Teves Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 981759254242v
JAKOBS, TEEUWIS Teves Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 981759254242v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Tevis Jacobs Bakkerverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Tevis Jacobs Bakkerverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
, TEEUWIS Tewes Groeneschreyverkoper Voorstraat 451780259276r
JANS, TEEUWIS Tewes Janssen verkoper Liemendijk163723432v
JANS, TEEUWIS Tewes Janssen verkoper Liemendijk163723432v
JAKOBS, TEEUWIS Tewis Jacobs naastligger ten oosten Wortelstraat 61774258141v
JAKOBS, TEEUWIS Tewis Jacobs naastligger ten oosten Wortelstraat 61774258141v
HILARIDES, TEIE Teye Hilarideskoperslager (mr. -)verkoper q.q. Anjelierstraat 181791263351r
HILARIUS, TEIE Teye Hilariuskoperslager (mr. -)koper Heiligeweg 361782260164v
HILARIUS, TEIE Teye Hilarius, c.u.huurder Kleine Bredeplaats 11795264286v
HILARIUS, TEIE Teye Hilariuskoperslager (mr. -)verkoper van 1/4 Heiligeweg 361793264108v
PIETERS, TEIE Teye Pyters , c.soc.schipper (wijd-)huurder Lanen 83oost169224225va
PIETERS, TEIE Teye Pyters , c.soc.schipper (wijd-)huurder Lanen 83oost169224225va
PIETERS, TEIE Teye Pytters schipper (wijd-)verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 3169124221va
PIETERS, TEIE Teye Pytters schipper (wijd-)verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 3169124221va
PIETERS, TEIE Teye Pytters , c.soc.schipper (wijd-)huurder voor 1 jaar (p.j.)Lanen 83oost1691242339v
PIETERS, TEIE Teye Pytters , c.soc.schipper (wijd-)huurder voor 1 jaar (p.j.)Lanen 83oost1691242339v
RUURDS, TEIE Teye Ruirds huurder Kerkpoortstraat 27tuin1696243227v
RUURDS, TEIE Teye Ruirds huurder Kerkpoortstraat 27tuin1696243227v
RUURDS, TEIE Teye Ruirds bewoner Kerkpoortstraat 291706244322v
RUURDS, TEIE Teye Ruirds bewoner Kerkpoortstraat 291706244322v
SIPKES, TEIEhet huis van wijlen Teye Sipkes naastligger ten oosten Comediesteeg 61646235225r
SIPKES, TEIEhet huis van wijlen Teye Sipkes naastligger ten oosten Comediesteeg 61646235225r
STEFFENS, TEIE Teye Steffens , c.u.koper huisKerkpoortstraat 2167124043v
STEFFENS, TEIE Teye Steffens , c.u.koper huisKerkpoortstraat 2167124043v
THOMAS, TEIE Teye Thomas , pro se en q.q.verkoper Brouwersstraat 131635233177v
THOMAS, TEIE Teye Thomas , pro se en q.q.verkoper Brouwersstraat 131635233177v
BECHIUS, T. de erfgenamen van wijlen burgemeester dr. Th. Bechiusnaastligger ten oosten Noorderhaven 741702244143v
STANSIUS, T. Th. Stansiusnaastligger ten oosten Noorderhaven 8816992446v
STANSIUS, T. de bleeksloot van Th. Stantiusnaastligger ten noorden Noorderkade 1170024447r
STANSIUS, T. landerijen van Th. Stantiusnaastligger ten noorden Franekertrekvaart 13170024439r
STANSIUS, T. Th. Stantiusnaastligger ten oosten Noorderhaven 88achter1702244142v
WESTERHUIS, T. Th. Westerhuiskoopmannaastligger ten westen Voorstraat 92180426775r
ANDREAE, TAMARA Thamara Margareta Andreeverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 231778259113v
STANSIUS, THEODORUS Thedorus Stansiusequipagemeester Admiraliteit in Frieslandkoper paardenstallingZuiderhaven ZZ169924410r
STANSIUS, THEODORUS Thedorus Stansiushuurder Zuiderhaven ZZ169924410r
GERRITS, Theod. Gerryts Schoöhuisverkoper Hoogstraat 43178326175r
GERRITS, Theod. Gerryts Schoöhuisverkoper Hoogstraat 43178326175r
LANTING, THEOTARDUS Theodardus Lantingcommiesnaastligger ten oosten Heiligeweg 5170024471v
STANSIUS, THEODORA Theodora Mauritia Stantiusverkoper Noorderhaven 88oost1734248347v
STANSIUS, THEODORA Theodora Mauritia Stantiusverkoper van 1/3 Voorstraat 4317342491r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris van Crytenburgmedicinae doctorkoper huis en hof met ringmuurKerkpad 14173124859v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris van Crytenburgmedicinae doctorkoper huis en hof met ringmuurKerkpad 16173124859v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris Crytenburghmedicinae doctorverkoper van 1/5 Kerkpad 26170024484v
HILLEBRANDS, sr Theodoro Hilbrandts secretarisverkoper ten noordoosten van Harlingen1661238114r
HILLEBRANDS, sr Theodoro Hilbrandts secretarisverkoper ten noordoosten van Harlingen1661238114r
STANSIUS, Theodorous Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Werfpad 91695243176r
BINSONIDES, THEODORUS oud burgervaandrig Theodorus Bensonidesverkoper Vianen 141734248304v
BINSONIDES, THEODORUS oud burgervaandrig Theodorus Bensonidesverkoper Vianen 161734248304v
BINSONIDES, THEODORUS oud burgervaandrig Theodorus Bensonidesverkoper Vianen 181734248304v
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonides, c.u.bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 281721246105r
BINSONIDES, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Binsonides, c.u.bakker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 281717245303v
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonideskoper Vianen 14172824792r
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonideskoper Vianen 16172824792r
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonideskoper Vianen 18172824792r
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus Bruinsveltsecretaris rekenkamer Groningenverwandelaar Brouwersstraat 91703244220v
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus Bruinsveltsecretaris rekenkamer Groningenaanhandelaar 1/2 van 14 pm greidlandNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus van Bruinsveltsecretaris provinciale rekenkamer Stadt en Landeverkoper Zuiderhaven 481698243356v
, THEODORUS Theodorus Crijtenburghmedicinae doctornaastligger ten noorden Kerkpad 281698243389v
, THEODORUS Theodorus Crijtenburghmedicinae doctorverkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
, THEODORUSwijlen dr. Theodorus van Crytenborgherflater Kerkpad 141737249195r
, THEODORUSwijlen dr. Theodorus van Crytenborgherflater Kerkpad 161737249195r
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburgmedicinae doctorkoper Gedempte Korte Zoutsloot 31745251110r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus van Crytenburgmedicinae doctorkoper Nieuwstraat 34achter1745251111r
KRIJTENBURG, THEODORUS de erfgenamen van wijlen dr. Theodorus Crytenburgnaastligger ten zuiden Schritsen 141738249290r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburgmedicinae doctorkoper huis en alle losse en vaste goederenZuiderhaven 571723246181v
KRIJTENBURG, THEODORUS de koper Theodorus Crytenburgmedicinae doctornaastligger ten westen Zuiderhaven 571723246181v
KRIJTENBURG, THEODORUS wijlen dr. Theodorus Crytenburgkoper Gedempte Korte Zoutsloot 3achter1746251118v
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburggeniaarde koper Voorstraat 831724246210r
KRIJTENBURG, THEODORUS wijlen dr. Theodorus Crytenburgverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburghmedicinae doctorkoper huisVijver 21726246257v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburghkoopmankoper huis met vrije uitgang in de Jan RuurdstraatZuiderhaven 55172024681r
EISMA, THEODORUS Theodorus Eysmaluitenant van een compagnie soldatenverkoper Grote Kerkstraat 30achter167124053v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper Franekereind 9164823616r
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. Voorstraat 55achter1657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. Voorstraat 57een_achter1657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. Klaverbladstraat 191657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. onbekend1657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. Zoutsloot 511657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. Moriaanstraat 121657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghverkoper q.q. Zuiderhaven 6a1658237157v
HILLEBRANDS, THEODORUS Theodorus Hillebrantsverkoper ten noordoosten van Harlingen166023849v
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)koper 1/6 huis alwaar de Vergulden Engel uitgangtVoorstraat 29de Vergulde Engel1706244336r
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)eigenaar van 1/2 Voorstraat 291706244336r
, THEODORUS Theodorus Hugen, c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 721702244169v
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)bewoner Voorstraat 291706244336r
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)koper huis alwaer de Vergulden Engel uithanght, met plaats en loodsVoorstraat 29de Vergulde Engel1698243372v
, THEODORUS Theodorus Hugen, c.u.zilversmid (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 291698243372v
, THEODORUS Theodorus Hugengoudsmid (mr. -)koper hof met zomerhuisHofstraat 12a1694243116r
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)koper 1/6 huis alwaar de Vergulden Engel uithangtVoorstraat 29de Vergulde Engel170724524v
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)eigenaar van 4/6 Voorstraat 29170724524v
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)bewoner Voorstraat 29170724524v
HUIGENS, THEODORUS Theodorus Hugenszilversmid (mr. -)koper van 1/6 1/6 huis daar de Vergulden Engel uithangtVoorstraat 29de vergulde Engel1711245160r
HUIGENS, THEODORUS Theodorus Hugenszilversmid (mr. -)eigenaar van 5/6 Voorstraat 291711245160r
HUIGENS, THEODORUS Theodorus Hugenszilversmid (mr. -)bewoner Voorstraat 291711245160r
KET, THEODORUS Theodorus Kethverkoper q.q. Achterstraat 331658237172av
KET, THEODORUS burgemeester Theodorus Kethverkoper buiten Harlingen1658237173ar
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Kethontvanger van de boelgoederenkoper huis, brouwerij, mouterij en turfhuisSchritsen 27166723991r
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Kethontvanger van de boelgoederenkoper huis, brouwerij, mouterij en turfhuisLanen 36166723991r
KET, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Kethontvanger boelgoederenkoper 1/2 huis en hofNoordijs 19165523750r
KET, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Kethontvanger boelgoedereneigenaar van 1/2 Noordijs 19165523750r
, THEODORUSdr. Theodorus Krytenburgkoper Gedempte Korte Zoutsloot 51746251119r
, THEODORUSdr. Theodorus Krytenburgkoper Gedempte Korte Zoutsloot 71746251119r
, THEODORUS Theodorus van Krytenburgmedicinae doctorverkoper Vijver 21732248170v
PALUDANUS, THEODORUS Theodorus Paludanuspredikantkoper huisBrouwersstraat 13167224077r
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumusnotaris en hypodidascalusverkoper Heiligeweg 661698243385r
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumusnotaris en hypodidascalusverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141698243384r
STANSIUS, THEODORUS gecommitteerde Staten Generaal der Verenigde Nederlanden Theodorus Stansiusverkoper Noorderkade 11688242242r
STANSIUS, THEODORUS gecommitteerde van Friesland en secretaris van Harlingen Theodorus Stansiusverkoper ten oosten van Harlingen1688242243v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiuslid Gedeputeerde Staten van Frieslandnaastligger ten oosten Noorderhaven 88167524026va
STANSIUS, THEODORUS oud Gedeputeerde Staat van Friesland Theodorus Stansiussecretaris van Harlingennaastligger ten oosten Noorderhaven 88168424226v
STANSIUS, THEODORUS de heer Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131705244292r
STANSIUS, THEODORUS oud burgemeester en raad Admiraliteit in Friesland Theodorus Stansius, q.q.koper q.q. Zuiderhaven ZZ1688242248v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusverkoper q.q. Wasbleek1680241103v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester en gedeputeerde staat van Friesland de heer Theodorus Stansiuskoper door niaar hof met prieel en kamerRozengracht 111694243111v
STANSIUS, THEODORUS Burgemeester Theodorus Stansiusgecommitteerde crediteur en ten zuiden van Harlingen1680241104r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusraad Admiraliteitkoper hof met vruchtbomen, prieel en bloemenKerkpad 14167224096r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Zuiderhaven 36p169924432r
STANSIUS, THEODORUS geduputeerde staat Theodorus Stansiussecretariskoper door niaar 7 pm land ([voor de vier percelen in deze akte])ten oosten van Harlingen1686242118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1686242118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiussecretariskoper door niaar 14 pm vergraven land ([voor de vier percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen1686242118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiussecretariskoper door niaar grondpacht van 28-00-00 cg ([voor de vier percelen in deze akte])ten oosten van Harlingen1686242118r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiuskoper grondpacht van 4-00-00 cg voor een hofRozengracht 11169424399v
STANSIUS, THEODORUS grondpacht uit de hof van de koper burgemeester Theodorus Stansiuseigenaar perceel Rozengracht 11169424399v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiuskoper tichelwerk met huis en loods en verdere toebehorenten noorden van Harlingen1662238135v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiuskoper hof met een groot zomerhuis, kamertje er boven en een lange galerieRozengracht 11169324325v
STANSIUS, THEODORUS gedeputeerde staat van Friesland en oud burgemeester Theodorus Stansiuskoper gang of steeg met een klein plaatsje daarachterHofstraat 29achter1674240155v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester en oud gedeputeerde heer Theodorus Stansiusverkoper Rozenstraat 21697243326r
STANSIUS, THEODORUS de hof van Theodorus Stansiusnaastligger ten oosten Hofstraat 29achter1674240155v
STANSIUS, THEODORUS de hof van Theodorus Stansiusnaastligger ten zuiden Hofstraat 29achter1674240155v
STANSIUS, THEODORUS de erfgenamen van wijlen Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131706244342v
STANSIUS, THEODORUS de hof van de heer Theodorus Stansiusnaastligger ten oosten Rozengracht 7zuidoost1696243237v
STANSIUS, THEODORUS de hof van de heer Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Rozengracht 7zuidoost1696243237v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester en oud gedeputeerde Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131697243329v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiusverkoper Vianen 141681241152v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiusverkoper Vianen 161681241152v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiusverkoper Vianen 181681241152v
STANSIUS, THEODORUS landen vanouds de Spycker genaamd, van Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Franekertrekvaart1692242383r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusverkoper q.q. Prinsenstraat 21681241139r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusverkoper q.q. Zuiderhaven NZ168024195r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stantiussecretaris van de stad Harlingenverkoper Noorderhaven 951683241239v
STANSIUS, THEODORUS de erfgenamen van wijlen Theodorus Stantiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131706244341v
STANSIUS, THEODORUS de erfgenamen van wijlen Theodorus Stantiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131706244345r
WOMELIUS, THEODORUS ds. Theodorus Vomeliuspredikantverkoper van 1/2 Gardenierstraat 11170024486r
WOMELIUS, THEODORUS ds. Theodorus Vomeliuspredikantverkoper van 1/2 Voorstraat 69170124489r
WOMELIUS, THEODORUS ds. Theodorus Vomeliuspredikantverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 18170124491v
ELINGS, THEODORUS Theodorus Johannes Elens verkoper Sint Jacobstraat 41630232142v
ELINGS, THEODORUS Theodorus Johannes Elens verkoper Sint Jacobstraat 41630232142v
ELINGS, THEODORUS Theodorus Johannes Elens verkoper Sint Jacobstraat 41630232142v
HUIGS, THEODORUSde hof van Theodorus Huigens naastligger ten oosten Hofstraat 121701244110r
HUIGS, THEODORUSde hof van Theodorus Huigens naastligger ten oosten Hofstraat 121701244110r
PIETERS, THEODORUS Theodorus Petri notaris, landmeter, wijnrooier en klerk ter secretariekoper van 1/2 Heiligeweg 661686242157v
PIETERS, THEODORUS Theodorus Petri notaris, landmeter, wijnrooier en klerk ter secretariekoper van 1/2 Heiligeweg 661686242157v
PIETERS, THEODORUSde erfgenamen van wijlen Theodorus Petri notariskoper huisVijver 61691242368v
PIETERS, THEODORUSde erfgenamen van wijlen Theodorus Petri notariskoper huisVijver 61691242368v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusnotaris en 1e gezworen klerk ter secretariekoper van 1/2 huisHeiligeweg 661686242157v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusnotaris en 1e gezworen klerk ter secretariekoper van 1/2 huisHeiligeweg 661686242157v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusklerk (eerste gezworen -)koper huisKleine Bredeplaats 141689242294r
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusklerk (eerste gezworen -)koper huisKleine Bredeplaats 141689242294r
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgervaandrig Theodorus Theodori Posthumushuurder Grote Bredeplaats 1016782414ra
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgervaandrig Theodorus Theodori Posthumushuurder Grote Bredeplaats 1016782414ra
WOMELIUS, ds. Theodory Vomeliuspredikantverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16170924595r
, THEOTARDUS[burger]kolonel Theotardus Lantinghnaastligger ten oosten Rapenburg 12tuin1687242187v
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten oosten Heiligeweg 51674240149r
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnotariskoper hof met bomen en planten met een fraaie kamer daarachter ten noordenRapenburg 161676240238v
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghverkoper q.q. Grote Kerkstraat 16168224150ra
, THEOTARDUS Theotardus Lantinghnaastligger ten oosten Heiligeweg 5167224015ra
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg 9167924152r
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg NZ167924152r
, THEOTARDUSde tuin van burgerkolonel Theotardus Lantinghnaastligger ten oosten Rapenburg 12tuin1690242327r
, THEOTARDUSwijlen Theotardus Lantinghcommiesverkoper Rapenburg 161701244117v
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten westen Rapenburg 181682241200r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Sloterdijckkoper kamer ([staat: 8 zilveren ducatons])onbekend168524296r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS de hof van Theotardus Sloterdijcknaastligger ten zuiden onbekend168524296r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS de hof van Theotardus Sloterdijcknaastligger ten westen onbekend168524296r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Sloterdijckgeniaarde koper Zuiderhaven 711691242365r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Sloterdijcknaastligger ten oosten Zuiderhaven 77oost168024122ra
SLOTERDIJK, THEOTARDUS oud hopman Theotardus Sloterdijknaastligger ten noorden Brouwersstraat 5169924430r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS oud burgerkolonel Theotardus Sloterdijkkoopmannaastligger ten westen Brouwersstraat 281703244202r
SLUIS, THEOTARDUS wijlen dr. Theotardus van der Sluisverkoper Hofstraat 311696243199r
SLUIS, THEOTARDUS wijlen dr. Theotardus van der Sluisadvocaatverkoper Hofstraat 331696243199v
SLUIS, THEOTARDUS de erfgenamen van wijlen Theotardus van der Sluisnaastligger ten westen Voorstraat 56west16992449v
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluysadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Voorstraat 25168524283v
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluysadvocaatverkoper van 1/2 Noorderhaven 68168524284v
SLUIS, THEOTARDUS dr. Theotardus van der Sluysadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Raamstraat 6noord168524274r
HENDRIKS, TETJE Theth Hendricks verkoper Zoutsloot 1151599228161v
HENDRIKS, TETJE Theth Hendricks verkoper Zoutsloot 1151599228161v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunes Norberusnaastligger ten westen Rozengracht 201800265214r
FOPPES, TEUNIS Theunes Foppes koopmanverkoper Zuiderhaven 421683241255r
FOPPES, TEUNIS Theunes Foppes koopmanverkoper Zuiderhaven 421683241255r
FOPPES, TEUNIS Theunes Foppes koopmanverkoper Zuiderhaven 421683241255r
LOUWS, TEUNIS Theunes Louws naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 221699243401r
LOUWS, TEUNIS Theunes Louws naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 221699243401r
, TEUNIS Theunis pottenbakkernaastligger ten oosten Herenwaltje159822876r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschathuurder Nieuwstraat 131809268194r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschatverkoper Nieuwstraat 131809268194r
BEVA, TEUNIS Theunis Bevahuurder Lammert Warndersteeg 16177725982v
BLEKER, TEUNIS burgervaandrig Theunis Bleekerverkoper en administrator van Rapenburg 121729247274v
BLEKER, TEUNIS burgervaandrig Theunis Bleekerverkoper en administrator van Rapenburg 141729247274v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u.koopmanhuurder deel (p.j.)Zuiderhaven 21752252187v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u.koopmanhuurder deel (p.j.)Zuiderhaven 41752252187v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u.koopmanhuurder deel (p.j.)Havenplein 241752252187v
BLOK, TEUNIS Theunis Blocknaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 21175325368r
BLOK, TEUNIS wijlen zijn broeder Theunis Blokkoopmanerflater Havenplein 141774258166r
BLOK, TEUNIS Theunis Bloknaastligger ten westen Havenplein 18a177325898r
HESSELING, TEUNIS Theunis Heslingwever (mr. bont-)bewoner (p.j.)Hofstraat 411773258111v
, TEUNISwijlen Theunis Holtingekoper Oosterbolwerk 2tuin1658237170v
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 711774258143r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoper huisVoorstraat 89drie_achter177625919v
LEI, TEUNIS Theunis van der Leynaastligger ten zuiden Noordijs 131751252178v
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmanverkoper van 9/128 Noorderhaven 791763255238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmanverkoper van 9/128 Noorderhaven 811763255238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmanverkoper van 9/128 Zoutsloot 261763255238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmanverkoper van 9/128 Noorderhaven 831763255238r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Noberhuiskoperslager (mr. -)huurder Heiligeweg 81784261214v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruisnaastligger ten oosten Molenpad 61806267272r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper huis alwaar het Blind Esel uithangtVoorstraat 72het Blind Esel1775258238r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper woningWasbleekstraat 11787262188v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis, c.u.huurder beneden (p.j.)Heiligeweg 121779259164r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper van 1/2 Achterstraat1787262199v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)naastligger ten oosten Achterstraat1787262199v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper van 1/2 Achterstraat1787262201r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat1787262201r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoper van 1/2 Weverstraat1787262203v
RECHTER, TEUNIS Theunis Rechternaastligger ten oosten Liemendijk NZ1675240181r
ROSENDAL, TEUNIS Theunis Roosendael, meerderjarige vrijgezelwever (mr. bont-)koper huisAchterstraat OZ175025288r
ROSENDAL, TEUNIS wijlen Theunis Rosendalerflater Kerkpoortstraat 671775258206r
, TEUNIS Theunis Weslingwinkelierverkoper q.q. Hoogstraat 4917462516va
, TEUNIS Theunis Weslingswinkelier en bontredergeniaarde koper Hofstraat 47west174525190r
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 95177625921v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 95177625921v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 95177625921v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens naastligger ten oosten Zoutsloot 95170824569r
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens naastligger ten oosten Zoutsloot 95170824569r
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens naastligger ten oosten Zoutsloot 95170824569r
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens schipper (schuit-)koper twee dwarskamersZoutsloot 82170024448v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens schipper (schuit-)koper twee dwarskamersZoutsloot 82170024448v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens schipper (schuit-)koper twee dwarskamersZoutsloot 82170024448v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens verkoper Zoutsloot 821703244191v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens verkoper Zoutsloot 821703244191v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens verkoper Zoutsloot 821703244191v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 951763255257v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 951763255257v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 951763255257v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens naastligger ten oosten Zoutsloot 951703244216v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens naastligger ten oosten Zoutsloot 951703244216v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens naastligger ten oosten Zoutsloot 951703244216v
KLASES, TEUNIS Theunis Claesen verkoper Anjelierstraat 41674240146v
KLASES, TEUNIS Theunis Claesen verkoper Anjelierstraat 41674240146v
KLASES, TEUNIS Theunis Claesen verkoper Anjelierstraat 41674240146v
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen , c.u.koper stukje land, groot ongeveer 69 pm met alle gebouwen daaropten zuiden van Harlingen1676240232r
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen , c.u.koper stukje land, groot ongeveer 69 pm met alle gebouwen daaropten zuiden van Harlingen1676240232r
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen , c.u.koper stukje land, groot ongeveer 69 pm met alle gebouwen daaropten zuiden van Harlingen1676240232r
KLASES, TEUNISwijlen Theunis Claessen verkoper Noordijs 4169324354r
KLASES, TEUNISwijlen Theunis Claessen verkoper Noordijs 4169324354r
KLASES, TEUNISwijlen Theunis Claessen verkoper Noordijs 4169324354r
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen blokmaker (mr. -)verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen blokmaker (mr. -)verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen blokmaker (mr. -)verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen naastligger ten oosten Havenplein 61691242357r
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen naastligger ten oosten Havenplein 61691242357r
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen naastligger ten oosten Havenplein 61691242357r
KLASES, TEUNIS Theunis Claesses verkoper Scheerstraat 31681241175v
KLASES, TEUNIS Theunis Claesses verkoper Scheerstraat 31681241175v
KLASES, TEUNIS Theunis Claesses verkoper Scheerstraat 31681241175v
DIRKS, TEUNISwijlen Theunis Dirx erflater ten zuidoosten van Harlingen16852427va
DIRKS, TEUNISwijlen Theunis Dirx erflater ten zuidoosten van Harlingen16852427va
DIRKS, TEUNISwijlen Theunis Dirx erflater ten zuidoosten van Harlingen16852427va
FEITES, TEUNIS Theunis Feites koper 5/6 kamerRommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, TEUNIS Theunis Feites koper 5/6 kamerRommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, TEUNIS Theunis Feites koper 5/6 kamerRommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, TEUNIS Theunis Feites eigenaar van 1/6 Rommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, TEUNIS Theunis Feites eigenaar van 1/6 Rommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, TEUNIS Theunis Feites eigenaar van 1/6 Rommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, TEUNISde koper Theunis Feites naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, TEUNISde koper Theunis Feites naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, TEUNISde koper Theunis Feites naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter169324367r
FOLKERTS, TEUNIS Theunis Folckerts naastligger ten oosten Schritsen 501617230102v
FOLKERTS, TEUNIS Theunis Folckerts naastligger ten oosten Schritsen 501617230102v
FOLKERTS, TEUNIS Theunis Folckerts naastligger ten oosten Schritsen 501617230102v
FOPPES, TEUNISde erfgenamen van wijlen Theunis Foppes naastligger ten noorden Noordijs 1516792416ra
FOPPES, TEUNISde erfgenamen van wijlen Theunis Foppes naastligger ten noorden Noordijs 1516792416ra
FOPPES, TEUNISde erfgenamen van wijlen Theunis Foppes naastligger ten noorden Noordijs 1516792416ra
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Grote Ossenmarkt 4170024456r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Grote Ossenmarkt 4170024456r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Grote Ossenmarkt 4170024456r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Noordijs170024456r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Noordijs170024456r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Noordijs170024456r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Noorderhaven 331690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Noorderhaven 331690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Noorderhaven 331690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Lanen 71een_achter1690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Lanen 71een_achter1690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Lanen 71een_achter1690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Grote Ossenmarkt 41690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Grote Ossenmarkt 41690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Grote Ossenmarkt 41690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Noordijs1690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Noordijs1690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Noordijs1690242311r
FOPPES, TEUNIS Theunis Foppes koopmankoper Noordijs 19167224086v
FOPPES, TEUNIS Theunis Foppes koopmankoper Noordijs 19167224086v
FOPPES, TEUNIS Theunis Foppes koopmankoper Noordijs 19167224086v
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes bewoner Noordijs1690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes bewoner Noordijs1690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes bewoner Noordijs1690242311r
FOPPES, TEUNISde weduwe en erfgenamen van wijlen Theunis Foppes koper onbekend167924154v
FOPPES, TEUNISde weduwe en erfgenamen van wijlen Theunis Foppes koper onbekend167924154v
FOPPES, TEUNISde weduwe en erfgenamen van wijlen Theunis Foppes koper onbekend167924154v
FRANSES, TEUNIS Theunis Fransen metselaar (mr. -)verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, TEUNIS Theunis Fransen metselaar (mr. -)verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, TEUNIS Theunis Fransen metselaar (mr. -)verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
HENDRIKS, TEUNIS Theunis Hendricks naastligger ten noorden Franekereind 23oost167924115ra
HENDRIKS, TEUNIS Theunis Hendricks naastligger ten noorden Franekereind 23oost167924115ra
HENDRIKS, TEUNISvrijgezel Theunis Hendrix Weslingwever (bont-)koper huis en kamerHeiligeweg 261729247248v
HENDRIKS, TEUNISvrijgezel Theunis Hendrix Weslingwever (bont-)koper huis en kamerHeiligeweg 261729247248v
IENTES, TEUNIS Theunis Intes , c.u.koper huis, loods en plaatsDroogstraat 18164323578r
IENTES, TEUNIS Theunis Intes , c.u.koper huis, loods en plaatsDroogstraat 18164323578r
JAKOBS, TEUNIS Theunis Jacobs soldaat onder kapitein Johan Gerckes Hoptillakoper hoekhuisBoth Apothekerstraat 9163723445v
JAKOBS, TEUNIS Theunis Jacobs soldaat onder kapitein Johan Gerckes Hoptillakoper hoekhuisBoth Apothekerstraat 9163723445v
JANS, TEUNIS Theunis Jans , c.u.huurder Hofstraat 47west174525190r
JANS, TEUNIS Theunis Jans , c.u.huurder Hofstraat 47west174525190r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelkerkoper door niaar huisNieuweburen 25het Pasveer1748251225v
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelkerkoper door niaar huisNieuweburen 25het Pasveer1748251225v
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelkerkoper huis en hofNieuweburen 271745251104r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelkerkoper huis en hofNieuweburen 271745251104r
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelanderwolkammer (mr. -)verkoper van 1/2 Rozengracht 201729247250v
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelanderwolkammer (mr. -)verkoper van 1/2 Rozengracht 201729247250v
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelanderverkoper van 1/16 Noorderhoofd 11729247253v
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelanderverkoper van 1/16 Noorderhoofd 11729247253v
BEIDSCHAT, TEUNIS JANS Theunis Jansen Beidzegatverkoper Lanen 171779259303r
BEIDSCHAT, TEUNIS JANS Theunis Jansen Beidzegatverkoper Lanen 171779259303r
BEIDSCHAT, TEUNIS JANS Theunis Jansen Beidzegatverkoper Lanen 291779259303r
BEIDSCHAT, TEUNIS JANS Theunis Jansen Beidzegatverkoper Lanen 291779259303r
JANS, TEUNIS Theunis Janssen naastligger ten oosten Weverstraat1614229219r
JANS, TEUNIS Theunis Janssen naastligger ten oosten Weverstraat1614229219r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarighs van der Leykoopmankoper huisZoutsloot 127174525180v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarighs van der Leykoopmankoper huisZoutsloot 127174525180v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Droogstraat 271745251105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Droogstraat 271745251105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Noorderhaven 831745251105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Noorderhaven 831745251105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper huis en tuin, met stal en wagenhuisZuiderhaven 71a1747251200r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper huis en tuin, met stal en wagenhuisZuiderhaven 71a1747251200r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper huis, zeperij, pakhuis, klopperij, paardenstal, bleekveld en tuinNoordijs 211774258146r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper huis, zeperij, pakhuis, klopperij, paardenstal, bleekveld en tuinNoordijs 211774258146r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper 1/3 pakhuisRozengracht 61748251215r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper 1/3 pakhuisRozengracht 61748251215r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper huisLanen 601746251125r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper huisLanen 601746251125r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Noorderhaven 791745251105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Noorderhaven 791745251105v
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Costernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 311783261119r
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Costernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 311783261119r
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Kosterslager (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 21802266174v
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Kosterslager (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 21802266174v
LOURENS, TEUNIS Theunis Louwrens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178926365v
LOURENS, TEUNIS Theunis Louwrens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178926365v
LOURENS, TEUNIShet huis van Theunis Louwrens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 221705244298v
LOURENS, TEUNIShet huis van Theunis Louwrens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 221705244298v
LOURENS, TEUNIS Theunis Louwrens naastligger Zuiderhaven 35178626297v
LOURENS, TEUNIS Theunis Louwrens naastligger Zuiderhaven 35178626297v
LOUWS, TEUNIS Theunis Louws geniaarde koper Kerkpoortstraat 51686242109r
LOUWS, TEUNIS Theunis Louws geniaarde koper Kerkpoortstraat 51686242109r
LIEKELES, TEUNIS Theunis Lykles koper twee woningenVijverstraat 131795264295v
LIEKELES, TEUNIS Theunis Lykles koper twee woningenVijverstraat 131795264295v
LIEKELES, TEUNIS Theunis Lykles koper twee woningenVijverstraat 151795264295v
LIEKELES, TEUNIS Theunis Lykles koper twee woningenVijverstraat 151795264295v
LIEKELES, TEUNISkoper Theunis Lykles , c.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 131795264295v
LIEKELES, TEUNISkoper Theunis Lykles , c.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 131795264295v
LIEKELES, TEUNISkoper Theunis Lykles , c.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 151795264295v
LIEKELES, TEUNISkoper Theunis Lykles , c.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 151795264295v
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u.houtzagernaastligger ten zuiden Liemendijk166023826r
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u.houtzagernaastligger ten zuiden Liemendijk166023826r
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u.houtzagerverkoper Liemendijk166023826r
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u.houtzagerverkoper Liemendijk166023826r
MEINERTS, TEUNIS Theunis Meynerts leertouwerkoper woning c.o.a.Hofstraat 371690242314r
MEINERTS, TEUNIS Theunis Meynerts leertouwerkoper woning c.o.a.Hofstraat 371690242314r
MEINES, TEUNIS Theunis Meynes naastligger ten oosten Schritsen 301613229130v
MEINES, TEUNIS Theunis Meynes naastligger ten oosten Schritsen 301613229130v
REMMERTS, TEUNIS Theunis Rimmerts huurder Noorderhaven 1031751252144v
REMMERTS, TEUNIS Theunis Rimmerts huurder Noorderhaven 1031751252144v
SIEGERS, TEUNIS Theunis Seegers , c.s.huurder Zoutsloot 251755253198r
SIEGERS, TEUNIS Theunis Seegers , c.s.huurder Zoutsloot 251755253198r
WAAI, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Theunis Simons de Waynaastligger ten oosten Noorderhaven 951683241239v
WAAI, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Theunis Simons de Waynaastligger ten oosten Noorderhaven 951683241239v
WAAI, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Theunis Symens de Waynaastligger ten oosten Noorderhaven 95163323397r
WAAI, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Theunis Symens de Waynaastligger ten oosten Noorderhaven 95163323397r
TIETES, TEUNIS Theunis Teites huurder voor 1 jaar Rommelhaven 4een_achter1724246193v
TIETES, TEUNIS Theunis Teites huurder voor 1 jaar Rommelhaven 4een_achter1724246193v
DALEN, TEUNIS WILLEMSde verkopers Theunis Willims van Dalen, c.u.naastligger ten oosten Gardenierstraat 11646235196v
DALEN, TEUNIS WILLEMSde verkopers Theunis Willims van Dalen, c.u.naastligger ten oosten Gardenierstraat 11646235196v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Theunis Willims van Dalenverkoper Gardenierstraat 11646235196v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Theunis Willims van Dalenverkoper Gardenierstraat 11646235196v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters koopmanverkoper Rapenburg 121736249132v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters koopmanverkoper Rapenburg 121736249132v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters koopmanverkoper Rapenburg 141736249132v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters koopmanverkoper Rapenburg 141736249132v
WOUTERS, TEUNISde weduwe van wijlen Theunis Wouters huurder Kerkpoortstraat 571751252174r
WOUTERS, TEUNISde weduwe van wijlen Theunis Wouters huurder Kerkpoortstraat 571751252174r
WOUTERS, TEUNISwijlen Theunis Wouters winkelier en turfdragererflater Kerkpoortstraat 571751252174r
WOUTERS, TEUNISwijlen Theunis Wouters winkelier en turfdragererflater Kerkpoortstraat 571751252174r
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters winkelierverkoper Rapenburg 131749251253v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters winkelierverkoper Rapenburg 131749251253v
FOLKERTS, Theuns Folkerts verkoper Franekerpoort (gebied)159722845v
FOLKERTS, Theuns Folkerts verkoper Franekerpoort (gebied)159722845v
FOLKERTS, Theuns Folkerts verkoper Franekerpoort (gebied)159722845v
FREERKS, Theuntgien Fredricx bruid 1601228254r
FREERKS, Theuntgien Fredricx bruid 1601228254r
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses naastligger ten oosten Zoutsloot 11675240192v
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses naastligger ten oosten Zoutsloot 11675240192v
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses naastligger ten oosten Zoutsloot 11675240192v
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses verkoper Zoutsloot 11675240192v
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses verkoper Zoutsloot 11675240192v
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses verkoper Zoutsloot 11675240192v
AMELANDER, TEUNTJE KLASES Theuntie Claesses Amelanderverkoper Hoogstraat 311683241259v
AMELANDER, TEUNTJE KLASES Theuntie Claesses Amelanderverkoper Hoogstraat 311683241259v
AMELANDER, TEUNTJE KLASES Theuntie Claesses Amelanderverkoper Hoogstraat 311683241259v
KORNELIS, TEUNTJE Theuntie Cornelis koper Droogstraat 51622230293r
KORNELIS, TEUNTJE Theuntie Cornelis koper Droogstraat 51622230293r
KORNELIS, TEUNTJE Theuntie Cornelis koper Droogstraat 51622230293r
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendricx koper kamerAchterstraat 41699243400r
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendricx koper kamerAchterstraat 41699243400r
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendricx naastligger ten westen Achterstraat 61699243400r
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendricx naastligger ten westen Achterstraat 61699243400r
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendriks verkoper Karremanstraat 251713245191r
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendriks verkoper Karremanstraat 251713245191r
HOBBES, TEUNTJE Theuntie Hobbes verkoper van 1/6 Brouwersstraat 14168224162va
HOBBES, TEUNTJE Theuntie Hobbes verkoper van 1/6 Brouwersstraat 14168224162va
HUBERTS, TEUNTJE Theuntie Huberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 171702244182r
HUBERTS, TEUNTJE Theuntie Huberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 171702244182r
ROMMERTS, TEUNTJE Theuntie Rommerts huurder Heiligeweg 151692242376v
ROMMERTS, TEUNTJE Theuntie Rommerts huurder Heiligeweg 151692242376v
SIEMENS, TEUNTJE Theuntie Symens koper Zuiderplein 1noord1692242391r
SIEMENS, TEUNTJE Theuntie Symens koper Zuiderplein 1noord1692242391r
SIEMENS, TEUNTJE Theuntie Symens koper Zuiderplein 1noord_achter1692242394r
SIEMENS, TEUNTJE Theuntie Symens koper Zuiderplein 1noord_achter1692242394r
SIEMENS, TEUNTJE Theuntie Symens koper Zuiderplein 1zuid1692242394v
SIEMENS, TEUNTJE Theuntie Symens koper Zuiderplein 1zuid1692242394v
TEUNIS, TEUNTJE Theuntie Teunis koper onbekend1701244111r
TEUNIS, TEUNTJE Theuntie Teunis koper onbekend1701244111r
, TEUNTJE Theuntje Barmondkoper Kleine Bredeplaats 5177325899r
, TEUNTJE Theuntje Barmondnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5177325899r
JANS, TEUNTJE Theuntje Jans verkoper Romastraat 111778259148v
JANS, TEUNTJE Theuntje Jans verkoper Romastraat 111778259148v
TEUNIS, TEUNTJE Theuntje Teunis verkoper onbekend1703244215v
TEUNIS, TEUNTJE Theuntje Teunis verkoper onbekend1703244215v
TIJSES, TEUNTJE Theuntje Tijssen verkoper van 1/4 Zuiderhaven 151730247326v
TIJSES, TEUNTJE Theuntje Tijssen verkoper van 1/4 Zuiderhaven 151730247326v
WILLEMS, TEUNIS Theunus Willims verkoper Gardenierstraat 111646235198r
WILLEMS, TEUNIS Theunus Willims verkoper Gardenierstraat 111646235198r
FOLKERTS, TEEUWIS Theuwes Folckerts koper huis met de eigendom van de steegSchritsen 521599228171v
FOLKERTS, TEEUWIS Theuwes Folckerts koper huis met de eigendom van de steegSchritsen 521599228171v
FOLKERTS, TEEUWIS Theuwes Folckerts koper huis met de eigendom van de steegSchritsen 521599228171v
JAKOBS, TEEUWIS Thevis Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 33west176425670r
JAKOBS, TEEUWIS Thevis Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 33west176425670r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Thevis Jacobs Bakkerbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181771257193v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Thevis Jacobs Bakkerbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181771257193v
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts verkoper Schritsen 421599228172v
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts verkoper Schritsen 421599228172v
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts verkoper Schritsen 421599228172v
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 501600228211r
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 501600228211r
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 501600228211r
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts naastligger ten oosten Schritsen 501600228211r
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts naastligger ten oosten Schritsen 501600228211r
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts naastligger ten oosten Schritsen 501600228211r
, TIJS Thijs blikslagerhuurder van de kamer Voorstraat 191659237196v
, TIJS Thijs timmermannaastligger ten oosten Scheerstraat 5168024123ra
, TIJSde erfgenamen van wijlen Thijs molenmakernaastligger ten westen Hoogstraat 241729247237av
, TIJS Thijs huurder (p.j.)Zoutsloot ZZ1799265137v
, TIJS Thijs scheepstimmermanbewoner Zuiderhaven NZ1634233129r
, TIJSde erfgenamen van wijlen Thijs smidnaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 23159722840r
, TIJSde weduwe van wijlen Thijs schipper op Sneeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 42169924421r
BANDSTRA, TIJS Thijs Saake Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Bildtstraat 211794264196v
KOSTER, TIJS wijlen Thijs Costereerdere bewoner Romastraat 8oost164323566v
KUSSENDRAGER, TIJS Thijs G. Kussendragernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
SWIETEN, TIJS wijlen Thijs van Swietenverkoper Lanen 811598228127v
ANNES, TIJS Thijs Annes huurder Zoutsloot 981673240114r
ANNES, TIJS Thijs Annes huurder Zoutsloot 981673240114r
ANNES, TIJS Thijs Annes huurder Zoutsloot 981673240114r
CHRISTIAANS, TIJSwijlen Thijs Christiaens verkoper q.q. Scheerstraat 8achter170024445v
CHRISTIAANS, TIJSwijlen Thijs Christiaens verkoper q.q. Scheerstraat 8achter170024445v
CHRISTIAANS, TIJSwijlen Thijs Christiaens verkoper q.q. Scheerstraat 8achter170024445v
KLASES, TIJS Thijs Claessen , thans ter zee uitlandigkoper Nieuwstraat 48169324347v
KLASES, TIJS Thijs Claessen , thans ter zee uitlandigkoper Nieuwstraat 48169324347v
KLASES, TIJS Thijs Claessen , thans ter zee uitlandigkoper Nieuwstraat 48169324347v
KLASES, TIJS Thijs Claessen schipper op Sneekverkoper Lanen 16achter1695243129v
KLASES, TIJS Thijs Claessen schipper op Sneekverkoper Lanen 16achter1695243129v
KLASES, TIJS Thijs Claessen schipper op Sneekverkoper Lanen 16achter1695243129v
KLASES, TIJS Thijs Claessen schipper op Sneekverkoper Molenpad 41695243132r
KLASES, TIJS Thijs Claessen schipper op Sneekverkoper Molenpad 41695243132r
KLASES, TIJS Thijs Claessen schipper op Sneekverkoper Molenpad 41695243132r
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen verkoper Nieuwstraat 48170024452r
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen verkoper Nieuwstraat 48170024452r
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen verkoper Nieuwstraat 48170024452r
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46170024435v
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46170024435v
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46170024435v
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen verkoper Nieuwstraat 46170024435v
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen verkoper Nieuwstraat 46170024435v
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen verkoper Nieuwstraat 46170024435v
KLASES, TIJS Thijs Clasen* schipper op Sneeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 421695243147v
KLASES, TIJS Thijs Clasen* schipper op Sneeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 421695243147v
KLASES, TIJS Thijs Clasen* schipper op Sneeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 421695243147v
DOUWES, TIJS Thijs Douwes naastligger ten westen Karremanstraat 27168324163va
DOUWES, TIJS Thijs Douwes naastligger ten westen Karremanstraat 27168324163va
DOUWES, TIJS Thijs Douwes naastligger ten westen Karremanstraat 27168324163va
, TIJS Thijs Eercx verkoper Comediesteeg 61663238169r
EERKES, TIJS Thijs Eerks verkoper Lanen 771663238168v
EERKES, TIJS Thijs Eerks verkoper Lanen 771663238168v
EERKES, TIJS Thijs Eerks verkoper Lanen 771663238168v
, TIJSde weduwe van wijlen Thijs Eerx [staat: Harkes] naastligger ten oosten Zoutsloot 931728247140r
, TIJSde weduwe van wijlen Thijs Eerx [staat: Harkes] [staat: Harkes] naastligger ten oosten Zoutsloot 931729247261v
EERKES, TIJS Thijs Ericks graandragerkoper huis en plaatskeZoutsloot 95170824569r
EERKES, TIJS Thijs Ericks graandragerkoper huis en plaatskeZoutsloot 95170824569r
EERKES, TIJS Thijs Ericks graandragerkoper huis en plaatskeZoutsloot 95170824569r
GIJSBERTS, TIJS Thijs Gieses naastligger ten westen Voorstraat 781789263167v
GIJSBERTS, TIJS Thijs Gieses naastligger ten westen Voorstraat 781789263167v
GIJSBERTS, TIJS Thijs Gijsen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 71803266194v
GIJSBERTS, TIJS Thijs Gijsen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 71803266194v
GIJSBERTS, TIJS Thijs Gijses naastligger ten westen Voorstraat 78180826827r
GIJSBERTS, TIJS Thijs Gijses naastligger ten westen Voorstraat 78180826827r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Thijs Gijsses Kussendragerkoopmankoper huis of pakhuisKleine Kerkstraat 1178926393r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Thijs Gijsses Kussendragerkoopmankoper huis of pakhuisKleine Kerkstraat 1178926393r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Thijs Gijsses Kussendragernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 1178926393r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Thijs Gijsses Kussendragernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 1178926393r
HENDRIKS, TIJSwijlen Thijs Hendricks verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 2516362341r
HENDRIKS, TIJSwijlen Thijs Hendricks verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 2516362341r
HENDRIKS, TIJSwijlen Thijs Hendricks verkoper Franekereind 23oost16362341r
HENDRIKS, TIJSwijlen Thijs Hendricks verkoper Franekereind 23oost16362341r
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg WZ164823623r
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg WZ164823623r
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendricx naastligger ten oosten Franekereind 23west161122933r
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendricx naastligger ten oosten Franekereind 23west161122933r
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendriks scheepstimmermanverkoper van 1/3 Heiligeweg 21173124865v
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendriks scheepstimmermanverkoper van 1/3 Heiligeweg 21173124865v
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendrix naastligger ten noorden Schritsen 271748251224v
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendrix naastligger ten noorden Schritsen 271748251224v
HENDRIKS, TIJShet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Thijs Hendrixs naastligger ten oosten Gedempte Korte Zoutsloot 271618230143r
HENDRIKS, TIJShet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Thijs Hendrixs naastligger ten oosten Gedempte Korte Zoutsloot 271618230143r
IEPES, TIJS Thijs Ipes timmerman (mr. huis-)koper door niaar Hoogstraat 321712245185v
IEPES, TIJS Thijs Ipes timmerman (mr. huis-)koper door niaar Hoogstraat 321712245185v
JANS, TIJS Thijs Jans naastligger ten oosten Hofstraat159722823v
JANS, TIJS Thijs Jans naastligger ten oosten Hofstraat159722823v
JANS, TIJS Thijs Jansen naastligger ten oosten [staat: westen] Grote Ossenmarkt 10167924130r
JANS, TIJS Thijs Jansen naastligger ten oosten [staat: westen] Grote Ossenmarkt 10167924130r
JANS, TIJS Thijs Jansen voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen1680241104r
JANS, TIJS Thijs Jansen voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen1680241104r
JANS, TIJSgrondpacht uit het huis van Thijs Jansen eigenaar perceel Grote Ossenmarkt 121664238241r
JANS, TIJSgrondpacht uit het huis van Thijs Jansen eigenaar perceel Grote Ossenmarkt 121664238241r
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (smal-)verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen1667239125v
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (smal-)verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen1667239125v
JANS, TIJSgrondpacht uit het huis van Thijs Jansen eigenaar perceel Grote Ossenmarkt 121690242304v
JANS, TIJSgrondpacht uit het huis van Thijs Jansen eigenaar perceel Grote Ossenmarkt 121690242304v
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.soc.naastligger ten westen Rozengracht 2316922432v
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.soc.naastligger ten westen Rozengracht 2316922432v
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (wijd-)koper pan- en estrikwerk met aanbehoren, knechtswoning en kleimolenRozengracht 22168424260r
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (wijd-)koper pan- en estrikwerk met aanbehoren, knechtswoning en kleimolenRozengracht 22168424260r
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.s.naastligger ten westen Rozengracht 2316922433r
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.s.naastligger ten westen Rozengracht 2316922433r
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (wijd-)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 101688242236r
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (wijd-)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 101688242236r
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.u.schipper (wijd-)koper ten zuiden van Harlingen1663238201v
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.u.schipper (wijd-)koper ten zuiden van Harlingen1663238201v
JANS, TIJSde erfgenamen van wijlen Thijs Jansen schipper (wijd-)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 101703244201r
JANS, TIJSde erfgenamen van wijlen Thijs Jansen schipper (wijd-)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 101703244201r
JANS, TIJS Thijs Jansen koper huisRozengracht 211692242384r
JANS, TIJS Thijs Jansen koper huisRozengracht 211692242384r
JANS, TIJS Thijs Jansen verkoper Voorstraat 93een_achter1688242241r
JANS, TIJS Thijs Jansen verkoper Voorstraat 93een_achter1688242241r
JANS, TIJS Thijs Jansen , q.q.verkoper van 1/6 Schritsen 81688242241v
JANS, TIJS Thijs Jansen , q.q.verkoper van 1/6 Schritsen 81688242241v
JANS, TIJS Thijs Janses naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1416842422ra
JANS, TIJS Thijs Janses naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1416842422ra
JANS, TIJS Thijs Janssen linnenwerkerverkoper Romastraat 61614229226v
JANS, TIJS Thijs Janssen linnenwerkerverkoper Romastraat 61614229226v
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41799265154r
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41799265154r
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes Stoefnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4180426740r
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes Stoefnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4180426740r
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes Stoeffkoper huisKleine Bredeplaats 21785261279r
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes Stoeffkoper huisKleine Bredeplaats 21785261279r
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes Stoeffkapiteinhuurder Noorderhaven 891785261259v
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes Stoeffkapiteinhuurder Noorderhaven 891785261259v
LUITJENS, TIJSde verkoper Thijs Luitjens , c.u.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen170024476r
LUITJENS, TIJSde verkoper Thijs Luitjens , c.u.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen170024476r
LUITJENS, TIJS Thijs Luitjens molenaar (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen170024476r
LUITJENS, TIJS Thijs Luitjens molenaar (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen170024476r
WESTRA, TIJS LUITJENS Thijs Luitjens Westramolenaar (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen1703244192r
WESTRA, TIJS LUITJENS Thijs Luitjens Westramolenaar (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen1703244192r
LUITJENS, TIJS Thijs Luytjens koper 3/8 (?) pakhuis daar de gecroonde hopsack uithangtZuiderhavende Gekroonde Hopzak168424245v
LUITJENS, TIJS Thijs Luytjens koper 3/8 (?) pakhuis daar de gecroonde hopsack uithangtZuiderhavende Gekroonde Hopzak168424245v
LUITJENS, TIJS Thijs Luytjens molenaar (hout-)verkoper Zuiderhaven 73oost1699243397v
LUITJENS, TIJS Thijs Luytjens molenaar (hout-)verkoper Zuiderhaven 73oost1699243397v
MINNES, TIJS Thijs Minnes verkoper Zoutsloot 1191723246169v
MINNES, TIJS Thijs Minnes verkoper Zoutsloot 1191723246169v
MINNES, TIJSde tuin van Thijs Minnes naastligger ten westen Zoutsloot 871725246220v
MINNES, TIJSde tuin van Thijs Minnes naastligger ten westen Zoutsloot 871725246220v
MINNES, TIJS Thijs Minnes verkoper Zoutsloot 871725246220v
MINNES, TIJS Thijs Minnes verkoper Zoutsloot 871725246220v
MINNES, TIJS Thijs Minnes schipper (wijd-)koper tuinZoutsloot 83achter1724246203r
MINNES, TIJS Thijs Minnes schipper (wijd-)koper tuinZoutsloot 83achter1724246203r
MINNES, TIJS Thijs Minnes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Zoutsloot 83achter1724246203r
MINNES, TIJS Thijs Minnes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Zoutsloot 83achter1724246203r
HOEK, TIJS MINNEShet onlangs verkochte huis van Thijs Minnes van Hoekkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 83achter1725246231v
HOEK, TIJS MINNEShet onlangs verkochte huis van Thijs Minnes van Hoekkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 83achter1725246231v
HOEK, TIJS MINNES Thijs Minnes van Hoekkoopmanverkoper Zoutsloot 83achter1725246231v
HOEK, TIJS MINNES Thijs Minnes van Hoekkoopmanverkoper Zoutsloot 83achter1725246231v
NANNES, TIJS Thijs Nannings timmermansgeselverkoper Scheerstraat 61736249114r
NANNES, TIJS Thijs Nannings timmermansgeselverkoper Scheerstraat 61736249114r
PIETERS, TIJS Thijs Pyters naastligger ten noorden Brouwersstraat 3172024659r
PIETERS, TIJS Thijs Pyters naastligger ten noorden Brouwersstraat 3172024659r
PIETERS, TIJS Thijs Pytters naastligger ten noorden Brouwersstraat 31725246236v
PIETERS, TIJS Thijs Pytters naastligger ten noorden Brouwersstraat 31725246236v
SAKES, TIJS Thijs Saakes naastligger ten oosten Schritsen 351795264246r
SAKES, TIJS Thijs Saakes naastligger ten oosten Schritsen 351795264246r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 611790263379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 611790263379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Kerkpoortstraat 111790263379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Kerkpoortstraat 111790263379r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , c.u.bakkerkoper huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steegScheerstraat 4166623912va
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , c.u.bakkerkoper huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steegScheerstraat 4166623912va
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakkerkoper provisioneel hoekhuisHoogstraat 3016662396va
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakkerkoper provisioneel hoekhuisHoogstraat 3016662396va
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakker (mr. -)koper 2/3 huisDroogstraat 55west1670239220r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakker (mr. -)koper 2/3 huisDroogstraat 55west1670239220r
OEBELES, TIJS Thijs Uubles bakkerkoper huis met loods en plaatsScheerstraat 4166623962r
OEBELES, TIJS Thijs Uubles bakkerkoper huis met loods en plaatsScheerstraat 4166623962r
WILLEMS, TIJS Thijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32161122968r
WILLEMS, TIJS Thijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32161122968r
WILLEMS, TIJS Thijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32161222981r
WILLEMS, TIJS Thijs Willems naastligger ten oosten Lanen 32161222981r
IEDES, TIJS Thijs Yedes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 131807267298r
IEDES, TIJS Thijs Yedes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 131807267298r
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duiningakoopmankoper huis of stalRozenstraat 31810268357v
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duiningakoopmankoper huis of stalRozenstraat 31810268357v
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duningakoper huisGrote Ossenmarkt 1518032674r
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duningakoper huisGrote Ossenmarkt 1518032674r
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Herenwaltje 171696243249v
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Herenwaltje 171696243249v
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Herenwaltje 171701244105r
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Herenwaltje 171701244105r
IEPES, TIJS Thijs Ypes , c.u.timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Herenwaltje 171696243205r
IEPES, TIJS Thijs Ypes , c.u.timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Herenwaltje 171696243205r
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmermannaastligger ten westen Scheerstraat 31681241175v
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmermannaastligger ten westen Scheerstraat 31681241175v
IEPES, TIJS Thijs Ypes koper huisHerenwaltje 151687242177v
IEPES, TIJS Thijs Ypes koper huisHerenwaltje 151687242177v
IEPES, TIJStegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes molenmakerkoper vervallen huis tegenover de Rode Leeuw (eeuwige jaarlijkse rente [staat: 1 zilveren ducaton])Scheerstraat 1167924152v
IEPES, TIJStegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes molenmakerkoper vervallen huis tegenover de Rode Leeuw (eeuwige jaarlijkse rente [staat: 1 zilveren ducaton])Scheerstraat 1167924152v
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaarkoper huis daar waar de vergulde scheer in de gevel staatScheerstraat 3170724525r
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaarkoper huis daar waar de vergulde scheer in de gevel staatScheerstraat 3170724525r
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaarnaastligger ten westen Scheerstraat 3170724525r
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaarnaastligger ten westen Scheerstraat 3170724525r
IEPES, TIJS Thijs Yppes koper grondpacht van 3-03-00 cg uit hun eigen huisScheerstraat 11694243107v
IEPES, TIJS Thijs Yppes koper grondpacht van 3-03-00 cg uit hun eigen huisScheerstraat 11694243107v
IEPES, TIJS Thijs Yppes timmerman (mr. -)koper huisHoogstraat 241690242310v
IEPES, TIJS Thijs Yppes timmerman (mr. -)koper huisHoogstraat 241690242310v
DIRKS, TIEMEN Thiman Dircks pottenbakkerverkoper van 1/2 Rommelhaven 18twee_achter162823271v
DIRKS, TIEMEN Thiman Dircks pottenbakkerverkoper van 1/2 Rommelhaven 18twee_achter162823271v
DIRKS, TIEMEN Thiman Dircks pottenbakkerverkoper van 1/2 Rommelhaven 18twee_achter162823271v
DIRKS, TIEMEN Thimen Diercx aanhandelaar kamer of zomerhuisHofstraat ZZ1618230142v
DIRKS, TIEMEN Thimen Diercx aanhandelaar kamer of zomerhuisHofstraat ZZ1618230142v
DIRKS, TIEMEN Thimen Diercx aanhandelaar kamer of zomerhuisHofstraat ZZ1618230142v
DIRKS, Thiutie ? Dircks verkoper Alemanssteeg163223361v
DIRKS, Thiutie ? Dircks verkoper Alemanssteeg163223361v
DIRKS, Thiutie ? Dircks verkoper Alemanssteeg163223361v
LUITJENS, Thoen Luytgiens koper kamerOosterkeetstraat 11599228179r
LUITJENS, Thoen Luytgiens koper kamerOosterkeetstraat 11599228179r
LUITJENS, Thoen Luyties verkoper Rommelhaven 18159722843v
LUITJENS, Thoen Luyties verkoper Rommelhaven 18159722843v
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties verkoper (gesuccumbeerde) Noordees (gebied)1600228191r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties verkoper (gesuccumbeerde) Noordees (gebied)1600228191r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties verkoper (gesuccumbeerde) ten oosten van Harlingen1600228191r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties verkoper (gesuccumbeerde) ten oosten van Harlingen1600228191r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 11600228191r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 11600228191r
LUITJENS, Thoen Luyties verwandelaar Franekereind 191600228192r
LUITJENS, Thoen Luyties verwandelaar Franekereind 191600228192r
LUITJENS, Thoen Luyties verkoper ten oosten van Harlingen1598228119r
LUITJENS, Thoen Luyties verkoper ten oosten van Harlingen1598228119r
HETTINGA, TEUNIS Thoenis van Hettingaverkoper Voorstraat 30161623020r
, TEUNISde plaats van Thoenis du Way(e)nnaastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid1615229252r
ALBERTS, TEUNIS Thoenis Alberts koper van 1/2 huisNoorderhaven 201620230236r
ALBERTS, TEUNIS Thoenis Alberts koper van 1/2 huisNoorderhaven 201620230236r
ALBERTS, TEUNIS Thoenis Alberts koper van 1/2 huisNoorderhaven 201620230236r
OPPERDOES, TEUNIS KLASES Thoenis Claessen Opperduyskoopmankoper kamerRozengracht1652236207r
OPPERDOES, TEUNIS KLASES Thoenis Claessen Opperduyskoopmankoper kamerRozengracht1652236207r
OPPERDOES, TEUNIS KLASES Thoenis Claessen Opperduyskoopmankoper kamerRozengracht1652236207r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts verpachter grond Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts verpachter grond Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts verpachter grond Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISwijlen Thoenis Folckerts naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271615229253v
FOLKERTS, TEUNISwijlen Thoenis Folckerts naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271615229253v
FOLKERTS, TEUNISwijlen Thoenis Folckerts naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271615229253v
FOLKERTS, TEUNISwijlen Thoenis Folckerts verkoper Grote Kerkstraat 271615229253v
FOLKERTS, TEUNISwijlen Thoenis Folckerts verkoper Grote Kerkstraat 271615229253v
FOLKERTS, TEUNISwijlen Thoenis Folckerts verkoper Grote Kerkstraat 271615229253v
HARMENS, TEUNIS Thoenis Harmens bruidegom 1605228435r
HARMENS, TEUNIS Thoenis Harmens bruidegom 1605228435r
JAKOBS, TEUNISzijn broer Thoenis Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
JAKOBS, TEUNISzijn broer Thoenis Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
JANS, TEUNIS Thoenis Jans naastligger ten oosten Weverstraat161222993v
JANS, TEUNIS Thoenis Jans naastligger ten oosten Weverstraat161222993v
JANS, TEUNISde achterplaats van de erfgenamen van wijlen Thoenis Jansen grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11617230102r
JANS, TEUNISde achterplaats van de erfgenamen van wijlen Thoenis Jansen grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11617230102r
JANS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Jansen naastligger ten noorden Molenpad 11617230102r
JANS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Jansen naastligger ten noorden Molenpad 11617230102r
JANS, TEUNISwijlen Thoenis Jansen* koper Hoogstraat 34161122910r
JANS, TEUNISwijlen Thoenis Jansen* koper Hoogstraat 34161122910r
JANS, TEUNISwijlen Thoenis Jansen verkoper Hoogstraat 341612229116v
JANS, TEUNISwijlen Thoenis Jansen verkoper Hoogstraat 341612229116v
JOUKES, TEUNIS Thoenis Jouckes naastligger ten oosten Hoogstraat 2161623030r
JOUKES, TEUNIS Thoenis Jouckes naastligger ten oosten Hoogstraat 2161623030r
MARTENS, TEUNIS Thoenis Martens naastligger ten noorden Schritsen 121615229261r
MARTENS, TEUNIS Thoenis Martens naastligger ten noorden Schritsen 121615229261r
MEINERTS, TEUNIS Thoenis Meynerts molenaarnaastligger ten noorden Schritsen 32een_achter161623028r
MEINERTS, TEUNIS Thoenis Meynerts molenaarnaastligger ten noorden Schritsen 32een_achter161623028r
MEINERTS, TEUNIS Thoenis Meynerts naastligger ten oosten Schritsen 301612229120v
MEINERTS, TEUNIS Thoenis Meynerts naastligger ten oosten Schritsen 301612229120v
OBBES, TEUNIS Thoenis Obbes verkoper Gardenierstraat16112298v
OBBES, TEUNIS Thoenis Obbes verkoper Gardenierstraat16112298v
FILIPPUS, TEUNIS Thoenis Philips tromneterkoper huisLanen 83oost1619230161v
FILIPPUS, TEUNIS Thoenis Philips tromneterkoper huisLanen 83oost1619230161v
PIETERS, TEUNIS Thoenis Pieters naastligger ten westen Romastraat 81602228285v
PIETERS, TEUNIS Thoenis Pieters naastligger ten westen Romastraat 81602228285v
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Simons gleibakkergebruiker tuin Leerlooierssteeg 21630232139v
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Simons gleibakkergebruiker tuin Leerlooierssteeg 21630232139v
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Simons de Wayekoper kamerZoutsloot ZZ1622230325r
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Simons de Wayekoper kamerZoutsloot ZZ1622230325r
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Symens , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Lanen 361601228273v
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Symens , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Lanen 361601228273v
SIEMENS, TEUNIShet erf van de erfgenamen van wijlen Thoenis Symons naastligger ten westen Achterstraat 11161222995v
SIEMENS, TEUNIShet erf van de erfgenamen van wijlen Thoenis Symons naastligger ten westen Achterstraat 11161222995v
TEEKES, TEUNIS Thoenis Takes koper huisDroogstraat 71613229140v
TEEKES, TEUNIS Thoenis Takes koper huisDroogstraat 71613229140v
, TEUNIS Thoenys timmermannaastligger ten noorden Bildtstraat 161599228173v
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen verkoper Franekereind 71599228168r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen verkoper Franekereind 71599228168r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen verkoper Franekereind 71599228168r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen koper huis met ledige plaats ernaastFranekereind 121599228156r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen koper huis met ledige plaats ernaastFranekereind 121599228156r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen koper huis met ledige plaats ernaastFranekereind 121599228156r
GERRITS, TEUNIS Thoenys Gerryts naastligger ten westen Lanen 241602228283v
GERRITS, TEUNIS Thoenys Gerryts naastligger ten westen Lanen 241602228283v
JOOSTES, TEUNIS Thoenys Joestes protesteert vanwege enige melioratie van dit land ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
JOOSTES, TEUNIS Thoenys Joestes protesteert vanwege enige melioratie van dit land ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
JOUKES, TEUNIS Thoenys Jouckes bruidegom 1606228502v
JOUKES, TEUNIS Thoenys Jouckes bruidegom 1606228502v
, THOMAS Thomas gleibakkerhuurder Fabrieksstraat 34169224321v
BIJLSMA, THOMAS Thomas Bijlsmaverkoper Kerkpoortstraat 221809268236v
BIJLSMA, THOMAS Thomas Bijlsmaverkoper Rozengracht 271809268236v
BREDA, THOMAS Thomas Bredakoper hof met prieel, bomen en plantenLiemendijk1661238117r
BREDA, THOMAS Thomas Breda, c.u.verkoper Weverstraat165523714r
BREDA, THOMAS de kamer van Thomas Bredanaastligger ten oosten* Moriaanstraat WZ167124050r
BREDA, THOMAS Thomas Bredaverkoper Liemendijk NZ167124037r
BREDA, THOMAS Thomas Bredaanaastligger ten oosten Weverstraat166023861v
BREDA, THOMAS de kamer van Thomas Bredaenaastligger ten westen Fabrieksstraat OZ1676240227v
, THOMAS Thomas Coppietersbewoner Sint Jacobstraat 41792264355v
, THOMAS Thomas Coppietersverkoper Sint Jacobstraat 41792264355v
DALEN, THOMAS de erfgenamen van wijlen Thomas van Dalennaastligger ten oosten Gardenierstraat 1165923811v
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Enskoper Bildtstraat 161601228252v
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ensaanhandelaar Havenplein 161601228253r
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ensaanhandelaar Havenplein 181601228253r
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ensaanhandelaar Havenplein 201601228253r
GONGGRIJP, THOMAS de kinderen van hun wijlen broeder Thomas Gonggrijpverkoper Kleine Bredeplaats 23171924635r
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gonggrijpkoper schoenmakersperkZoutsloot 84tuin1698243347r
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gongrijpschoenmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 23169924434v
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gongrijpschoenmaker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 42169924421r
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Groenewoltnaastligger ten noorden Lanen 51700244348r
GROENEWOUD, THOMAS wijlen Thomas Groenwoltkapiteinverkoper Romastraat 8169424377r
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Groenwoltnaastligger ten noorden Lanen 5169324372r
HAAS, THOMAS Thomas de Haashuurder Rommelhaven 26b178626263r
HAAS, THOMAS Thomas de Haasverkoper Zuiderhaven 831796264311r
HOUTMAN, THOMAS mr. Thomas Houtmanbewoner Sint Odolphisteeg 61613229177r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Noorderkade 131767256247r
IJSENBEEK, THOMAS wijlen Thomas Cl. IJsenbeekkoopmanverkoper van 3/8 Romastraat 61780259290v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeeknaastligger ten westen Noorderhaven 641778259153r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141759254212r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Kruisstraat 6oost1767256252r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Zuiderhaven 611767256254v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper Hoogstraat 401754253148r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeeknaastligger ten noorden Zuiderhaven 791763255192v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Zoutsloot 571767256256r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Kruisstraat NZ1767256257r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeeknaastligger ten noorden Zuiderhaven 791778259118v
IJSENBEEK, THOMAS wijlen Thomas Cl. IJsenbeekkoopmanverkoper Noorderhaven 65178326150v
IJSENBEEK, THOMAS de weduwe van wijlen Thomas IJsenbeekhuurder gedeelte pakhuis Prinsenstraat 217802605v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekverkoper Voorstraat 281765256123v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeeknaastligger ten noorden Zuiderhaven 791766256164v
KUIPER, THOMAS Thomas Kuyperbewoner Bildtstraat 231687242181v
, THOMASwijlen Thomas van der Marck, vrijheer tot Leurverkoper Lombardstraat 21683241266r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyerwinkelierverkoper q.q. Hondenstraat 5oost1732248129r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyerwinkelierverkoper q.q. Zuiderhaven 121732248131r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyerwinkelierverkoper q.q. Hondenstraat 5west1732248132v
NIEUWMAN, THOMAS de keuken van Thomas Nijmannaastligger ten noorden Karremanstraat 20162923290r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanus, c.u.huurder Voorstraat 291806267279v
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanuscommies ter secretariekoper huisZuiderhaven 571791263336r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanusklerk Admiraliteitverkoper q.q. Rozengracht 21784261179r
POSTHUMA, THOMAS Thomas Posthuma, c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 57176825769v
POSTHUMUS, THOMAS minderjarige Thomas Posthumusverkoper Kleine Bredeplaats 141698243384r
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltemakoopmankoper door niaar Droogstraat NZ174925215v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltemakoopmanverzekerde van een lijfrente Noorderhaven 90176425669v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltemakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 671754253164v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltemaverkoper Droogstraat 671754253164v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootenkoper door niaar huis en kostlijk poltje guardenierslandten oosten van Harlingen1794264179v
SLOTEN, THOMAS burgerbevelhebber Thomas van Slootenkoopmancrediteur Zuiderhaven 4179326479v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootenkoopmankoper huisGrote Bredeplaats 221790263181r
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootennaastligger ten oosten Voorstraat 91795264283v
SLOTEN, THOMAS burgerbevelhebber Thomas van Slootenverkoper Zuidoostersingel1794264202r
SLOTEN, THOMAS de persoon en goederen van Thomas van Slootenverkoper ten oosten van Harlingen1796264361r
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootenkoopmanverkoper Havenplein 41794264176v
SLOTEN, THOMAS Thomas J. van Slootenhuurder Zoutsloot 49180426750r
SMID, THOMAS Thomas Smit, c.u.huurder van 1 kamer (p.j.)Noordermolen 11800265233v
SMID, THOMAS Thomas C. Smithwolkammer (mr. -)koper huisBrouwersstraat 21180826849v
SMID, THOMAS de koper Thomas C. Smithwolkammer (mr. -)huurder Brouwersstraat 21180826849v
SMID, THOMAS Thomas J. Smithschipperhuurder Schritsen 261808268182r
VOS, THOMAS wijlen Thomas de Voskoper Karremanstraat 151728247127v
, THOMAS Thomas Watson, Schotsmankoper hoekhuis of kamerFabrieksstraat WZ16112296r
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuiskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 761800265224r
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuiskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 781800265224r
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuiskoper huisVoorstraat 901798265112v
WIJNGAARDEN, THOMAS oud burgemeester Thomas Wijngaardennaastligger ten oosten Romastraat 4west170724530r
WIJNGAARDEN, THOMAS oud burgemeester Thomas Wijngaardennaastligger ten zuiden Romastraat 4west170724530r
WILDSCHUT, THOMAS wijlen Thomas Wildschutverkoper Brouwersstraat 91677240268r
, THOMAS Thomas Winkelaerbode (koopmans-)naastligger ten oosten Lanen 21690242309r
, THOMASwijlen Thomas Witmond*verkoper Kerkpoortstraat NZ1634233129v
WOPKENS, THOMAS ds. Thomas Wopkenspredikant (doopsgezind)koper huisZuiderhaven 55174025091r
WOPKENS, THOMAS wijlen ds. Thomas Wopkenserflater Zuiderhaven 551754253183r
AARTS, THOMAS Thomas Aerts koper kamerGardenierstraat ZZ1662238130v
AARTS, THOMAS Thomas Aerts koper kamerGardenierstraat ZZ1662238130v
AARTS, THOMAS Thomas Aerts koper kamerGardenierstraat ZZ1662238130v
AGES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Ages naastligger ten westen Noorderhaven 291697243287v
AGES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Ages naastligger ten westen Noorderhaven 291697243287v
AGES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Ages naastligger ten westen Noorderhaven 291697243287v
ALLES, THOMASwijlen Thomas Alles naastligger ten westen Grote Bredeplaats 26west164823633v
ALLES, THOMASwijlen Thomas Alles naastligger ten westen Grote Bredeplaats 26west164823633v
ALLES, THOMASwijlen Thomas Alles naastligger ten westen Grote Bredeplaats 26west164823633v
ALLES, THOMAS Thomas Alles , c.u.verkoper Zuiderhaven 50163923481r
ALLES, THOMAS Thomas Alles , c.u.verkoper Zuiderhaven 50163923481r
ALLES, THOMAS Thomas Alles , c.u.verkoper Zuiderhaven 50163923481r
ALLES, THOMAS Thomas Allis naastligger ten westen Schritsen ZZ163623412v
ALLES, THOMAS Thomas Allis naastligger ten westen Schritsen ZZ163623412v
ALLES, THOMAS Thomas Allis naastligger ten westen Schritsen ZZ163623412v
AUKES, THOMASvroedsman Thomas Auckes schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 61682241228r
AUKES, THOMASvroedsman Thomas Auckes schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 61682241228r
AUKES, THOMASvroedsman Thomas Auckes schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 61682241228r
AUKES, THOMAS Thomas Auckes , c.u.schipper (wijd-)koper huis met een ledige plaats daarachterNoorderhaven 151676240231r
AUKES, THOMAS Thomas Auckes , c.u.schipper (wijd-)koper huis met een ledige plaats daarachterNoorderhaven 151676240231r
AUKES, THOMAS Thomas Auckes , c.u.schipper (wijd-)koper huis met een ledige plaats daarachterNoorderhaven 151676240231r
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautaverkoper Noorderhaven 151681241156v
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautaverkoper Noorderhaven 151681241156v
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautaverkoper Noorderhaven 151681241156v
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautanaastligger ten oosten Noorderhaven 13168124134va
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautanaastligger ten oosten Noorderhaven 13168124134va
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautanaastligger ten oosten Noorderhaven 13168124134va
IJSENBEEK, THOMAS B. Thomas B. IJzenbeekkoopmanverkoper Lanen 281774258168v
IJSENBEEK, THOMAS B. Thomas B. IJzenbeekkoopmanverkoper Lanen 281774258168v
IJSENBEEK, THOMAS B. Thomas B. IJzenbeekkoopmanverkoper Lanen 281774258168v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131802266148r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131802266148r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131802266148r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 241808268131r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 241808268131r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 241808268131r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 161809268218v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 161809268218v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 161809268218v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes koper huisVijver 9180126610r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes koper huisVijver 9180126610r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes koper huisVijver 9180126610r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Vijverstraat 131809268305v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Vijverstraat 131809268305v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Vijverstraat 131809268305v
BERENDS, THOMAS Thomas Beens wever (linnen-)koper huis met een schuurtje erachterRapenburg 41690242328v
BERENDS, THOMAS Thomas Beens wever (linnen-)koper huis met een schuurtje erachterRapenburg 41690242328v
BERENDS, THOMAS Thomas Beens wever (linnen-)koper huis met een schuurtje erachterRapenburg 41690242328v
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts wever (mr. linnen-)koper door niaar huisRapenburg 6west169424381r
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts wever (mr. linnen-)koper door niaar huisRapenburg 6west169424381r
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts wever (mr. linnen-)koper door niaar huisRapenburg 6west169424381r
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts naastligger ten westen Rapenburg 6west169424381r
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts naastligger ten westen Rapenburg 6west169424381r
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts naastligger ten westen Rapenburg 6west169424381r
IJSENBEEK, THOMAS BINKESwijlen Thomas Bentes IJsenbeekverkoper Noorderhaven 621780259269v
IJSENBEEK, THOMAS BINKESwijlen Thomas Bentes IJsenbeekverkoper Noorderhaven 621780259269v
IJSENBEEK, THOMAS BINKESwijlen Thomas Bentes IJsenbeekverkoper Noorderhaven 621780259269v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES Thomas Bentes IJzenbeekkoopmankoper huisNoorderhaven 62177225820v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES Thomas Bentes IJzenbeekkoopmankoper huisNoorderhaven 62177225820v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES Thomas Bentes IJzenbeekkoopmankoper huisNoorderhaven 62177225820v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Claeses IJsenbeekkoopmankoper Noorderkade 2517762598v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Claeses IJsenbeekkoopmankoper Noorderkade 2517762598v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Claeses IJsenbeekkoopmankoper Noorderkade 2517762598v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Zoutsloot 45176125557v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Zoutsloot 45176125557v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Zoutsloot 45176125557v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 16176125558v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 16176125558v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 16176125558v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clases IJsenbeekkoopmankoper huis en brouwerijBrouwersstraat 22176125596r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clases IJsenbeekkoopmankoper huis en brouwerijBrouwersstraat 22176125596r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clases IJsenbeekkoopmankoper huis en brouwerijBrouwersstraat 22176125596r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clazen IJzenbeekbontrederkoper huisZoutsloot 451755253199r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clazen IJzenbeekbontrederkoper huisZoutsloot 451755253199r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clazen IJzenbeekbontrederkoper huisZoutsloot 451755253199r
FEIKES, THOMASde weduwe van wijlen Thomas Feikes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 7177725973r
FEIKES, THOMASde weduwe van wijlen Thomas Feikes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 7177725973r
FEIKES, THOMASde weduwe van wijlen Thomas Feikes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 7177725973r
FEIKES, THOMASde weduwe van wijlen Thomas Feikes naastligger ten zuiden [staat: noorden] Zuiderstraat 71771257258r
FEIKES, THOMASde weduwe van wijlen Thomas Feikes naastligger ten zuiden [staat: noorden] Zuiderstraat 71771257258r
FEIKES, THOMASde weduwe van wijlen Thomas Feikes naastligger ten zuiden [staat: noorden] Zuiderstraat 71771257258r
FEIKES, THOMASwijlen Thomas Feikes verkoper Zuiderstraat 5177725952v
FEIKES, THOMASwijlen Thomas Feikes verkoper Zuiderstraat 5177725952v
FEIKES, THOMASwijlen Thomas Feikes verkoper Zuiderstraat 5177725952v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen naastligger ten westen Hofstraat 20b1722246127v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen naastligger ten westen Hofstraat 20b1722246127v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen naastligger ten westen Hofstraat 20b1722246127v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen schipper op Leeuwarden (trek-)koper woning met een zomerhuisMoriaanstraat ZZ170724523v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen schipper op Leeuwarden (trek-)koper woning met een zomerhuisMoriaanstraat ZZ170724523v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen schipper op Leeuwarden (trek-)koper woning met een zomerhuisMoriaanstraat ZZ170724523v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen naastligger ten noorden Rozengracht 231722246129v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen naastligger ten noorden Rozengracht 231722246129v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen naastligger ten noorden Rozengracht 231722246129v
FREERKS, THOMAS Thomas Freercks bewoner Voorstraat 52west162423129r
FREERKS, THOMAS Thomas Freercks bewoner Voorstraat 52west162423129r
GERRITS, THOMAS Thomas Gerryts naastligger ten zuiden buiten Harlingen161723071v
GERRITS, THOMAS Thomas Gerryts naastligger ten zuiden buiten Harlingen161723071v
GERRITS, THOMAS Thomas Gerryts naastligger ten zuiden buiten Harlingen1621230270r
GERRITS, THOMAS Thomas Gerryts naastligger ten zuiden buiten Harlingen1621230270r
GONGGRIJP, THOMAS HARMENS Thomas Harmens Gonggrijpnaastligger ten oosten Zoutsloot 841706244331v
GONGGRIJP, THOMAS HARMENS Thomas Harmens Gonggrijpnaastligger ten oosten Zoutsloot 841706244331v
SYBESMA, THOMAS HERESwijlen Thomas Heeres Sybersmaverkoper van 1/2 Brouwersstraat 26166723921ra
SYBESMA, THOMAS HERESwijlen Thomas Heeres Sybersmaverkoper van 1/2 Brouwersstraat 26166723921ra
HENDRIKS, THOMASde kinderen van Thomas Hendricks eigenaar van 2/3 Kerkpoortstraat NZ1633233100v
HENDRIKS, THOMASde kinderen van Thomas Hendricks eigenaar van 2/3 Kerkpoortstraat NZ1633233100v
HESSELS, THOMAS Thomas Hessels verkoper Lanen 391617230101v
HESSELS, THOMAS Thomas Hessels verkoper Lanen 391617230101v
HESSELS, THOMASmr. Thomas* Hessels verkoper Lanen 391618230106r
HESSELS, THOMASmr. Thomas* Hessels verkoper Lanen 391618230106r
HESSELS, THOMAS Thomas Hessels naastligger ten oosten Lanen 371612229124r
HESSELS, THOMAS Thomas Hessels naastligger ten oosten Lanen 371612229124r
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes , c.u.eigenaar van 2/3 Steenhouwersstraat 2173224882v
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes , c.u.eigenaar van 2/3 Steenhouwersstraat 2173224882v
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes , c.u.bewoner Steenhouwersstraat 2173224882v
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes , c.u.bewoner Steenhouwersstraat 2173224882v
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes , c.u.bewoner Steenhouwersstraat 2173224886r
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes , c.u.bewoner Steenhouwersstraat 2173224886r
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes verkoper van 1/12 (1/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2173224886r
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes verkoper van 1/12 (1/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2173224886r
HUBERTS, THOMASde wijngaard van burgemr. Thomas Huberts naastligger ten westen Romastraat 4oost1711245161r
HUBERTS, THOMASde wijngaard van burgemr. Thomas Huberts naastligger ten westen Romastraat 4oost1711245161r
HUBERTS, THOMASde hof van burgemeester Thomas Huiberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
HUBERTS, THOMASde hof van burgemeester Thomas Huiberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
HUBERTS, THOMASde hof van burgemeester Thomas Huiberts naastligger ten westen Hofstraat 17west1704244245v
HUBERTS, THOMASde hof van burgemeester Thomas Huiberts naastligger ten westen Hofstraat 17west1704244245v
HUBERTS, THOMASde hof van burgemeester Thomas Huiberts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11170724517r
HUBERTS, THOMASde hof van burgemeester Thomas Huiberts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11170724517r
HUBERTS, THOMASde hof van oud burgemeester Thomas Huiberts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 111703244203r
HUBERTS, THOMASde hof van oud burgemeester Thomas Huiberts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 111703244203r
WIJNGAARDEN, THOMAS HUBERTSde hof van burgemeester Thomas Huiberts Wijngaardennaastligger ten zuiden Romastraat 4west1701244128r
WIJNGAARDEN, THOMAS HUBERTSde hof van burgemeester Thomas Huiberts Wijngaardennaastligger ten zuiden Romastraat 4west1701244128r
HUBERTS, THOMASgemeensman Thomas Huyberts verkoper Rozengracht 181681241156r
HUBERTS, THOMASgemeensman Thomas Huyberts verkoper Rozengracht 181681241156r
HUBERTS, THOMASvroedsman Thomas Huyberts , q.q.naastligger ten westen Lanen 801688242229r
HUBERTS, THOMASvroedsman Thomas Huyberts , q.q.naastligger ten westen Lanen 801688242229r
WIJNGAARD, THOMAS HUBERTSburgemeester Thomas Huyberts Wijngaerdenkoper door niaar huis met een tuintieBoth Apothekerstraat 111711245144r
WIJNGAARD, THOMAS HUBERTSburgemeester Thomas Huyberts Wijngaerdenkoper door niaar huis met een tuintieBoth Apothekerstraat 111711245144r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands huurder Lanen 251779259173r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands huurder Lanen 251779259173r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands scheepstimmermankoper huisLanen 53178126024v
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands scheepstimmermankoper huisLanen 53178126024v
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 53178126024v
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 53178126024v
IJSBRANDS, THOMASde weduwe van wijlen Thomas IJsbrands naastligger ten noorden Lanen 47179726528v
IJSBRANDS, THOMASde weduwe van wijlen Thomas IJsbrands naastligger ten noorden Lanen 47179726528v
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands koper huisLanen 511779259191r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands koper huisLanen 511779259191r
GROENEWOUD, THOMAS ISAAKS Thomas Isaacks Groenwoltkoper huisKleine Bredeplaats 191690242333v
GROENEWOUD, THOMAS ISAAKS Thomas Isaacks Groenwoltkoper huisKleine Bredeplaats 191690242333v
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS Thomas Jacobs Bijlsmakoper huis, herberg en overdekte kolfbaanRozengracht 27het hof van Friesland1807267289v
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS Thomas Jacobs Bijlsmakoper huis, herberg en overdekte kolfbaanRozengracht 27het hof van Friesland1807267289v
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS Thomas Jacobs Bijlsmakoper huis, houtstek, tuin en zomerhuisten zuidoosten van Harlingen1803266217r
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS Thomas Jacobs Bijlsmakoper huis, houtstek, tuin en zomerhuisten zuidoosten van Harlingen1803266217r
SLOTEN, THOMAS ARJENS Thomas Janes van Slootenkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 241794264186r
SLOTEN, THOMAS ARJENS Thomas Janes van Slootenkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 241794264186r
JANS, THOMAS Thomas Jans verpachter grond Noordijs WZ1612229117v
JANS, THOMAS Thomas Jans verpachter grond Noordijs WZ1612229117v
JANS, THOMAS Thomas Jans brouwercrediteur Grote Kerkstraat 37161122947r
JANS, THOMAS Thomas Jans brouwercrediteur Grote Kerkstraat 37161122947r
JANS, THOMAS Thomas Jans brouwerverpachter grond Nieuwstraat 52161122964r
JANS, THOMAS Thomas Jans brouwerverpachter grond Nieuwstraat 52161122964r
JANS, THOMAS Thomas Jans naastligger ten zuiden Vijver 31785261262r
JANS, THOMAS Thomas Jans naastligger ten zuiden Vijver 31785261262r
JANS, THOMAS Thomas Jansen brouwerkoper huis met loods en ledige plaatsRozengracht ZZ1615229247r
JANS, THOMAS Thomas Jansen brouwerkoper huis met loods en ledige plaatsRozengracht ZZ1615229247r
JANS, THOMASoud burgerhopman en burgemeester Thomas Jansen verkoper Voorstraat ZZ1618230141v
JANS, THOMASoud burgerhopman en burgemeester Thomas Jansen verkoper Voorstraat ZZ1618230141v
JANS, THOMAS Thomas Jansen naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 7172124695r
JANS, THOMAS Thomas Jansen naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 7172124695r
JANS, THOMAS Thomas Jansen koopmanverkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 271723246186r
JANS, THOMAS Thomas Jansen koopmanverkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 271723246186r
JANS, THOMASburgervaandrig Thomas Jansen wever (mr. damast-)verkoper Zuiderhaven 8317312486v
JANS, THOMASburgervaandrig Thomas Jansen wever (mr. damast-)verkoper Zuiderhaven 8317312486v
JANS, THOMAS Thomas Jansen brouwerverkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 20161623012v
JANS, THOMAS Thomas Jansen brouwerverkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 20161623012v
JANS, THOMAS Thomas Jansen wever (damast-)koper huisZuiderhaven 831730247361v
JANS, THOMAS Thomas Jansen wever (damast-)koper huisZuiderhaven 831730247361v
JANS, THOMAS Thomas Jansen wever (damast-)huurder boven (p.j.)Zuiderhaven 831730247361v
JANS, THOMAS Thomas Jansen wever (damast-)huurder boven (p.j.)Zuiderhaven 831730247361v
JANS, THOMASoud burgerhopman Thomas Jansen verkoper Franekereind 23west1619230190v
JANS, THOMASoud burgerhopman Thomas Jansen verkoper Franekereind 23west1619230190v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda, c.u.koper hofKerkpad 141668239143r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda, c.u.koper hofKerkpad 141668239143r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredaverwandelaar Kerkpad 16achter1652236194v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredaverwandelaar Kerkpad 16achter1652236194v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredaaanhandelaar kamer (p.j.)Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1652236194v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredaaanhandelaar kamer (p.j.)Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1652236194v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredabode (koopmans-)koper zes kamers aan elkaarFabrieksstraat WZ165523753r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredabode (koopmans-)koper zes kamers aan elkaarFabrieksstraat WZ165523753r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda, c.s.koper provisioneel huis (de pastorie)Kerkpad 12166923938ra
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda, c.s.koper provisioneel huis (de pastorie)Kerkpad 12166923938ra
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredakoper Lanen 21656237101r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredakoper Lanen 21656237101r
BREDA, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen Bredaverkoper Kerkpad 14167224096r
BREDA, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen Bredaverkoper Kerkpad 14167224096r
BREDA, THOMAS JANSde weduwe van wijlen Thomas Jansen Bredanaastligger ten oosten Lanen 3167224080v
BREDA, THOMAS JANSde weduwe van wijlen Thomas Jansen Bredanaastligger ten oosten Lanen 3167224080v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredanaastligger ten oosten Lanen 3165523718r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredanaastligger ten oosten Lanen 3165523718r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredanaastligger ten oosten Lanen 3167124067v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredanaastligger ten oosten Lanen 3167124067v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 311725246214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 311725246214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 331725246214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 331725246214r
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331728247107v
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331728247107v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 17175325377v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 17175325377v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 29172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 29172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANS[de steeg van] de erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Zoutsloot 83173124842v
IJSENBEEK, THOMAS JANS[de steeg van] de erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Zoutsloot 83173124842v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten noorden Zoutsloot 83173124842v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten noorden Zoutsloot 83173124842v
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekkoopmanverkoper Nieuwstraat 29172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekkoopmanverkoper Nieuwstraat 29172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekbontreder en koopmankoper Zoutsloot 83achter1725246231v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekbontreder en koopmankoper Zoutsloot 83achter1725246231v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekerflater Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekerflater Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten noorden Zoutsloot 85173124850r
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten noorden Zoutsloot 85173124850r
MEYER, THOMAS JANSburgerhopman Thomas Jansen Meyerwinkelierverkoper q.q. Zuiderhaven 291736249111v
MEYER, THOMAS JANSburgerhopman Thomas Jansen Meyerwinkelierverkoper q.q. Zuiderhaven 291736249111v
JANS, THOMAS Thomas Janssen naastligger ten oosten Lanen 31614229210v
JANS, THOMAS Thomas Janssen naastligger ten oosten Lanen 31614229210v
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper Voorstraat 201618230147r
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper Voorstraat 201618230147r
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper (gesuccumbeerde) buiten Harlingen161623050r
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper (gesuccumbeerde) buiten Harlingen161623050r
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper ten oosten van Harlingen161723085v
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper ten oosten van Harlingen161723085v
JANS, THOMAS Thomas Janssen brouwerverkoper Hofstraat ZZ161623025r
JANS, THOMAS Thomas Janssen brouwerverkoper Hofstraat ZZ161623025r
JENTJES, THOMAS Thomas Jantjens koper huisVijver 5178526217r
JENTJES, THOMAS Thomas Jantjens koper huisVijver 5178526217r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 4177225861r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 4177225861r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 6177225865r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 6177225865r
JASPERS, THOMASwijlen Thomas Jaspers kuiperverkoper Heiligeweg 621731247377r
JASPERS, THOMASwijlen Thomas Jaspers kuiperverkoper Heiligeweg 621731247377r
JASPERS, THOMAS Thomas Jaspers kuiper (mr. -)koper huis en plaatsHeiligeweg 621698243381v
JASPERS, THOMAS Thomas Jaspers kuiper (mr. -)koper huis en plaatsHeiligeweg 621698243381v
JASPERS, THOMAS Thomas Jaspers koper huis waarachter plaats en zomerhuisRozengracht 14163223369r
JASPERS, THOMAS Thomas Jaspers koper huis waarachter plaats en zomerhuisRozengracht 14163223369r
JASPERS, THOMAS Thomas Jaspers naastligger ten zuiden Heiligeweg 641729247224v
JASPERS, THOMAS Thomas Jaspers naastligger ten zuiden Heiligeweg 641729247224v
JELGERS, THOMAS Thomas Jelgers verkoper q.q. Voorstraat 731602228287r
JELGERS, THOMAS Thomas Jelgers verkoper q.q. Voorstraat 731602228287r
JOOSTES, THOMAS Thomas Joostes , c.u.koper kamer met een tuintjeKerkpoortstraat166523922v
JOOSTES, THOMAS Thomas Joostes , c.u.koper kamer met een tuintjeKerkpoortstraat166523922v
SALVERDA, THOMAS LAMMERTS Thomas Lambarts Salvardaverkoper Lammert Warndersteeg 1noord164323583v
SALVERDA, THOMAS LAMMERTS Thomas Lambarts Salvardaverkoper Lammert Warndersteeg 1noord164323583v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lamberts koper door niaar huis met 3 kamers erachterRozengracht 17164323557r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lamberts koper door niaar huis met 3 kamers erachterRozengracht 17164323557r
LAMMERTS, THOMAShet huis van de kinderen van wijlen Thomas Lamberts naastligger ten oosten Hofstraat 1416472364v
LAMMERTS, THOMAShet huis van de kinderen van wijlen Thomas Lamberts naastligger ten oosten Hofstraat 1416472364v
LAMMERTS, THOMASde verkopers Thomas Lamberts , c.u.huurder voorhuis Hoogstraat 131636233179v
LAMMERTS, THOMASde verkopers Thomas Lamberts , c.u.huurder voorhuis Hoogstraat 131636233179v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lamberts verkoper Hoogstraat 131636233179v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lamberts verkoper Hoogstraat 131636233179v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lamberts , c.u.koper huis, plaats en loodsHoogstraat 13163223352v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lamberts , c.u.koper huis, plaats en loodsHoogstraat 13163223352v
, THOMAS Thomas Lamert , c.u.naastligger ten noorden Kerkpad 34173124867r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s.eigenaar van 2/3 Lanen 201766256207r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s.eigenaar van 2/3 Lanen 201766256207r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 141763255220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 141763255220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 161763255220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 161763255220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpad 141763255220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpad 141763255220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpad 161763255220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpad 161763255220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten noorden Karremanstraat 151766256229r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten noorden Karremanstraat 151766256229r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikant (oud -)koper huisKromme Elleboogsteeg OZ1765256133v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikant (oud -)koper huisKromme Elleboogsteeg OZ1765256133v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikant (oud -)verkoper van 1/3 Lanen 201767256232r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikant (oud -)verkoper van 1/3 Lanen 201767256232r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts verkoper q.q. Lanen 201767256232r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts verkoper q.q. Lanen 201767256232r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikeur (oud -)koper huisGrote Kerkstraat 25176725716r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikeur (oud -)koper huisGrote Kerkstraat 25176725716r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s.naastligger ten zuiden Kerkpad 121762255161r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s.naastligger ten zuiden Kerkpad 121762255161r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts bontfabrikant (oud -)geniaarde koper Achterstraat1765256102r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts bontfabrikant (oud -)geniaarde koper Achterstraat1765256102r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (bont-)koper Lanen 201753253110r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (bont-)koper Lanen 201753253110r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)koper huis en hof met stenen zomerhuisKerkpad 141753253111r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)koper huis en hof met stenen zomerhuisKerkpad 141753253111r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)koper huis en hof met stenen zomerhuisKerkpad 161753253111r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)koper huis en hof met stenen zomerhuisKerkpad 161753253111r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koper huisKerkpoortstraat 8173124826v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koper huisKerkpoortstraat 8173124826v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten oosten Achterstraat 51771257199v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten oosten Achterstraat 51771257199v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts geniaarde koper Achterstraat 151762255117v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts geniaarde koper Achterstraat 151762255117v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koopmankoper provisioneel huis en weefwinkelAchterstraat 71765256264r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koopmankoper provisioneel huis en weefwinkelAchterstraat 71765256264r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Grote Kerkstraat 25177225810r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Grote Kerkstraat 25177225810r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ177225811r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ177225811r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikant (oud -)koper huisAnjelierstraat 61765256134r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikant (oud -)koper huisAnjelierstraat 61765256134r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Droogstraat 37177225812r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Droogstraat 37177225812r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Liemendijk ZZ177225835v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Liemendijk ZZ177225835v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Voorstraat 89drie_achter177225813r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Voorstraat 89drie_achter177225813r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Nieuwstraat 16177225814r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Nieuwstraat 16177225814r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabriceur (oud -)verkoper Achterstraat 7177225849v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabriceur (oud -)verkoper Achterstraat 7177225849v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesbontfabrikant (oud -)koper huisAnjelierstraat 161765256143v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesbontfabrikant (oud -)koper huisAnjelierstraat 161765256143v
OLIVIERS, THOMASwijlen Thomas Oliviers koper Voorstraat 771725246244v
OLIVIERS, THOMASwijlen Thomas Oliviers koper Voorstraat 771725246244v
OLIVIERS, THOMASwijlen Thomas Oliviers bewoner Voorstraat 771725246244v
OLIVIERS, THOMASwijlen Thomas Oliviers bewoner Voorstraat 771725246244v
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slagerhuurder Voorstraat 17161623013v
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slagerhuurder Voorstraat 17161623013v
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters vetermakerkoper huis daer het Blauue Schaap uuthanghtLanen 89het Blauwe Schaap1619230157r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters vetermakerkoper huis daer het Blauue Schaap uuthanghtLanen 89het Blauwe Schaap1619230157r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters bewoner Voorstraat 11oost1602228313r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters bewoner Voorstraat 11oost1602228313r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters koper kamerRomastraat159722849r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters koper kamerRomastraat159722849r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slagerhuurder Voorstraat 17oost161623021r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slagerhuurder Voorstraat 17oost161623021r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slagerverkoper Zuiderstraat161523010v
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slagerverkoper Zuiderstraat161523010v
PIETERS, THOMAS Thomas Piters vetermakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12163723447r
PIETERS, THOMAS Thomas Piters vetermakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12163723447r
PIETERS, THOMASwijlen burgerhopman Thomas Pyeters Vielekoper Lanen 91163923476r
PIETERS, THOMASwijlen burgerhopman Thomas Pyeters Vielekoper Lanen 91163923476r
PIETERS, THOMAS Thomas Pyters naastligger ten zuiden Lanen 871634233134v
PIETERS, THOMAS Thomas Pyters naastligger ten zuiden Lanen 871634233134v
PIETERS, THOMAS Thomas Pyters koper 1/2 huis met bezijden een ledige plaatsSint Jacobstraat 101634233130r
PIETERS, THOMAS Thomas Pyters koper 1/2 huis met bezijden een ledige plaatsSint Jacobstraat 101634233130r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Romastraat 29169224320v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Romastraat 29169224320v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Heiligeweg 20achter169324346r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Heiligeweg 20achter169324346r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper onbekend169224321r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper onbekend169224321r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Lanen 51169224322r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Lanen 51169224322r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, ter zee ten oorlog absentverkoper Zuiderhaven 25169224314v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, ter zee ten oorlog absentverkoper Zuiderhaven 25169224314v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuidersteeg 2169224322v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuidersteeg 2169224322v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 14169324337v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 14169324337v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, ter zee ten oorlog absentverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, ter zee ten oorlog absentverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 6169224324r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 6169224324r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 6169224325r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 6169224325r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 17west169224317v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 17west169224317v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 15169224318v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 15169224318v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 13169224319r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 13169224319r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 21midden169224319v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 21midden169224319v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 25169224320r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 25169224320r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Romastraat 6169324345v
SIEDSES, THOMAS Thomas Sydses , c.soc.naastligger ten oosten Gedempte Korte Zoutsloot 25165623757r
SIEDSES, THOMAS Thomas Sydses , c.soc.naastligger ten oosten Gedempte Korte Zoutsloot 25165623757r
SIEDSES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Sydses verkoper Ooievaarsteeg1657237257v
SIEDSES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Sydses verkoper Ooievaarsteeg1657237257v
SIEDSES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Sydses verkoper Franekereind 23oost_achter1657237257v
SIEDSES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Sydses verkoper Franekereind 23oost_achter1657237257v
SCHOTSMAN, THOMAS WATSESwijlen Thomas Watses Schotsmanverkoper Fabrieksstraat1613229155r
SCHOTSMAN, THOMAS WATSESwijlen Thomas Watses Schotsmanverkoper Fabrieksstraat1613229155r
WOUTERS, THOMAS Thomas Wolters niaarnemer ratione propinquitatis Kerkpoortstraat ZZ161122926v
WOUTERS, THOMAS Thomas Wolters niaarnemer ratione propinquitatis Kerkpoortstraat ZZ161122926v
WOPKES, THOMASds. Thomas Wopkens leraar van de Doopsgezindenverkoper Schritsen 271748251224v
WOPKES, THOMASds. Thomas Wopkens leraar van de Doopsgezindenverkoper Schritsen 271748251224v
WOPKES, THOMAS Thomas Wopkes , c.u.huurder (p.w.)Achterstraat 11752252237r
WOPKES, THOMAS Thomas Wopkes , c.u.huurder (p.w.)Achterstraat 11752252237r
WIEBES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 51686242105v
WIEBES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 51686242105v
WIEBES, THOMASde weduwe van wijlen Thomas Wybes koper grondpacht van 1-04-00 cgKleine Bredeplaats 7167924154v
WIEBES, THOMASde weduwe van wijlen Thomas Wybes koper grondpacht van 1-04-00 cgKleine Bredeplaats 7167924154v
WIEBES, THOMASgrondpacht uit het huis van de koper Thomas Wybes eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 7167924154v
WIEBES, THOMASgrondpacht uit het huis van de koper Thomas Wybes eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 7167924154v
GROENEWOUD, THOMAS wijlen Thomas Ysaeks Groenewoldeerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 191727246310r
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Ysax Groenewoldnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 171701244138r
JAKOBS, THOMAS Thomes Jaques Lijbartnaastligger ten oosten Voorstraat 891657237115v
JAKOBS, THOMAS Thomes Jaques Lijbartnaastligger ten oosten Voorstraat 891657237115v
BREDA, TEUNIS de erfgenamen van wijlen Thonis van Bredanaastligger ten oosten Rommelhaven 26b159822874v
BREDA, TEUNIS de erfgenamen van wijlen Thonis van Bredanaastligger ten zuiden Noordijs 2159822894r
BREDA, TEUNIS de erfgenamen van wijlen Thonis van Bredanaastligger ten zuiden Noordijs 4159822894r
WAYER, TEUNIS Thonis de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord1602228339r
BASTIAANS, TEUNIS Thonis Bastiaens verkoper Heiligeweg 11164323571r
BASTIAANS, TEUNIS Thonis Bastiaens verkoper Heiligeweg 11164323571r
BASTIAANS, TEUNIS Thonis Bastiaens verkoper Heiligeweg 11164323571r
KLASES, TEUNIShet coolthuys Thonis Claesen kooltjernaastligger ten westen Franekereind 141606228472r
KLASES, TEUNIShet coolthuys Thonis Claesen kooltjernaastligger ten westen Franekereind 141606228472r
KLASES, TEUNIShet coolthuys Thonis Claesen kooltjernaastligger ten westen Franekereind 141606228472r
IENTES, TEUNISgemeensman Thonis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107164323565r
IENTES, TEUNISgemeensman Thonis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107164323565r
IENTES, TEUNIShet achterhuis van Thonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 181636233181v
IENTES, TEUNIShet achterhuis van Thonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 181636233181v
JANS, TEUNIS Thonis Jans naastligger ten noorden Bildtstraat 161601228252v
JANS, TEUNIS Thonis Jans naastligger ten noorden Bildtstraat 161601228252v
JANS, TEUNIS Thonis Jansen bakker (koek-)koper huisGrote Bredeplaats 331598228123r
JANS, TEUNIS Thonis Jansen bakker (koek-)koper huisGrote Bredeplaats 331598228123r
JANS, TEUNIS Thonis Jansen naastligger ten oosten Droogstraat 19159822891v
JANS, TEUNIS Thonis Jansen naastligger ten oosten Droogstraat 19159822891v
JANS, TEUNIS Thonis Jansen , c.u.naastligger Zoutsloot 281606228499v
JANS, TEUNIS Thonis Jansen , c.u.naastligger Zoutsloot 281606228499v
LUITJENS, TEUNIS Thonis Luytties verkoper Kruisstraat 10oost159822885v
LUITJENS, TEUNIS Thonis Luytties verkoper Kruisstraat 10oost159822885v
LUITJENS, TEUNIS Thonis Luytties verkoper Grote Kerkstraat 37159822885v
LUITJENS, TEUNIS Thonis Luytties verkoper Grote Kerkstraat 37159822885v
MEINERTS, TEUNIShet huis van Thonis Meynerts naastligger ten oosten Schritsen 301606228523v
MEINERTS, TEUNIShet huis van Thonis Meynerts naastligger ten oosten Schritsen 301606228523v
OEDSES, TEUNISwijlen Thonis Oedses verkoper Liemendijk166023837r
OEDSES, TEUNISwijlen Thonis Oedses verkoper Liemendijk166023837r
PIETERS, TEUNIS Thonis Pieters protesteert vanwege een vordering Klaverbladstraat WZ1601228238r
PIETERS, TEUNIS Thonis Pieters protesteert vanwege een vordering Klaverbladstraat WZ1601228238r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Simons de Waieverkoper Franekerpoort (gebied)1626231120v
SIEMENS, TEUNIS Thonis Simons de Waieverkoper Franekerpoort (gebied)1626231120v
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symens Vayesverkoper Karremanstraat 24zuid15972284v
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symens Vayesverkoper Karremanstraat 24zuid15972284v
WAAI, TEUNIS SIEMENShet huis van de erfgenamen van wijlen Thonis Symens de Waynaastligger ten westen Noorderhaven 114162923298v
WAAI, TEUNIS SIEMENShet huis van de erfgenamen van wijlen Thonis Symens de Waynaastligger ten westen Noorderhaven 114162923298v
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons schipperverkoper onbekend1599228146r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons schipperverkoper onbekend1599228146r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons Waayesaanhandelaar huis Karremanstraat 24zuid1598228129r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons Waayesaanhandelaar huis Karremanstraat 24zuid1598228129r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Thonis Willems van Dalennaastligger ten oosten Gardenierstraat 11657237257v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Thonis Willems van Dalennaastligger ten oosten Gardenierstraat 11657237257v
WAYER, TEUNIS Thonys de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord1604228417r
WAYER, TEUNIS Thonys de Wayernaastligger ten noorden Karremanstraat 28noord1604228417r
AARTS, TEUNIS Thonys Aerts wijnheerprotesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 741599228140r
AARTS, TEUNIS Thonys Aerts wijnheerprotesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 741599228140r
AARTS, TEUNIS Thonys Aerts wijnheerprotesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 741599228140r
KLASES, TEUNIS Thonys Claesen koper huis en schuurHoogstraat 401598228119v
KLASES, TEUNIS Thonys Claesen koper huis en schuurHoogstraat 401598228119v
KLASES, TEUNIS Thonys Claesen koper huis en schuurHoogstraat 401598228119v
FOLKERTS, TEUNIS Thonys Folckerts naastligger ten westen Sint Jacobstraat 101599228136r
FOLKERTS, TEUNIS Thonys Folckerts naastligger ten westen Sint Jacobstraat 101599228136r
FOLKERTS, TEUNIS Thonys Folckerts naastligger ten westen Sint Jacobstraat 101599228136r
IENTES, TEUNIS Thonys Intes bakkerkoper huis en ledige plaatsNoorderhaven 105161523011r
IENTES, TEUNIS Thonys Intes bakkerkoper huis en ledige plaatsNoorderhaven 105161523011r
JANS, TEUNIS Thonys Jansen timmermankoper huis met steegHeiligeweg1601228252r
JANS, TEUNIS Thonys Jansen timmermankoper huis met steegHeiligeweg1601228252r
SIEMENS, TEUNIS Thonys Symons naastligger ten westen Lanen 38159722830v
SIEMENS, TEUNIS Thonys Symons naastligger ten westen Lanen 38159722830v
SIEMENS, TEUNISde verkoper Thonys Symons niaarnemer ratione sanguinis Lanen 361602228281v
SIEMENS, TEUNISde verkoper Thonys Symons niaarnemer ratione sanguinis Lanen 361602228281v
SIEMENS, TEUNIS Thonys Symons verkoper Lanen 361602228281v
SIEMENS, TEUNIS Thonys Symons verkoper Lanen 361602228281v
LUITJENS, TEUNISde nagelaten weeskinderen van wijlen Thoon Luytgiens eigenaar van 1/3 van 1/2 Voorstraat 73achter1602228319r
LUITJENS, TEUNISde nagelaten weeskinderen van wijlen Thoon Luytgiens eigenaar van 1/3 van 1/2 Voorstraat 73achter1602228319r
LOURENS, TEUNIS Thuenis Lourens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 221695243120r
LOURENS, TEUNIS Thuenis Lourens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 221695243120r
STELLINGWERF, TEUNIS MEINERTS Thuenis Meinerts Stellingwerfverkoper Hondenstraat 81626231134v
STELLINGWERF, TEUNIS MEINERTS Thuenis Meinerts Stellingwerfverkoper Hondenstraat 81626231134v
OBBES, TIEMEN Thymannus Obbonis schoolmeesterkoper huis met ledige plaatsHoogstraat 2916112294v
OBBES, TIEMEN Thymannus Obbonis schoolmeesterkoper huis met ledige plaatsHoogstraat 2916112294v
ANDRIES, TIEMEN Thymen Andries crediteur (triumphant) Zuiderstraat NZ1614229211v
ANDRIES, TIEMEN Thymen Andries crediteur (triumphant) Zuiderstraat NZ1614229211v
ANDRIES, TIEMEN Thymen Andries crediteur (triumphant) Zuiderstraat NZ1614229211v
HENDRIKS, TIEMEN Thymen Hendricks koper kamer met ledige plaats daar achterVoorstraat 93een_achter161222998r
HENDRIKS, TIEMEN Thymen Hendricks koper kamer met ledige plaats daar achterVoorstraat 93een_achter161222998r
HOBBES, TIEMEN Thymen Hobbes verkoper Droogstraat 31615229241r
HOBBES, TIEMEN Thymen Hobbes verkoper Droogstraat 31615229241r
HOBBES, TIEMEN Thymen Hobbes naastligger ten oosten Hoogstraat 29159722812v
HOBBES, TIEMEN Thymen Hobbes naastligger ten oosten Hoogstraat 29159722812v
JANS, TIEMEN Thymen Jansen crediteur (triumphant) onbekend159722849v
JANS, TIEMEN Thymen Jansen crediteur (triumphant) onbekend159722849v
OBBES, TIEMENmr. Thymen Obbes* schoolmeester [staat: schooldienaar]naastligger ten oosten Hoogstraat 27161222977v
OBBES, TIEMENmr. Thymen Obbes* schoolmeester [staat: schooldienaar]naastligger ten oosten Hoogstraat 27161222977v
OBBES, TIEMENmr. Thymen Obbes schoolmeester [staat: schooldienaar]naastligger ten oosten Hoogstraat 27161122966v
OBBES, TIEMENmr. Thymen Obbes schoolmeester [staat: schooldienaar]naastligger ten oosten Hoogstraat 27161122966v
WILLEMS, TIEMENledige plaatse van Thymen Willems naastligger ten oosten onbekend1604228414v
WILLEMS, TIEMENledige plaatse van Thymen Willems naastligger ten oosten onbekend1604228414v
TIETES, Thytte Tyttes , q.q.verkoper Zeilmakersstraat 11681241175r
TIETES, Thytte Tyttes , q.q.verkoper Zeilmakersstraat 11681241175r
BONKE, TJEERD de weduwe en erfgenamen van wijlen Tiaard Boncknaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1621230291r
BONKE, TJEERD de weduwe en erfgenamen van wijlen Tiaard Boncknaastligger ten westen Zuiderhaven NZ162523174v
BONKE, TJEERD de weduwe van wijlen Tiaard Boncknaastligger ten oosten Zuiderhaven 77oost1622230296r
FAASMA, TJEERD grondpacht uit Heerma Fenne van Tiaard Faetsmaeigenaar perceel ([staat: 14-00-00 GG])ten noorden van Harlingen1627231161v
VORM, TJEERD Tiaard van der Formnaastligger ten noorden Gedempte Korte Zoutsloot 31715245319r
GROOT, TJEERD Tiaard de Grootkapitein van oorlog te waterkoper huisHoogstraat 17164823611v
SLOTERDIJK, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tiaard Sloterdijknaastligger ten westen Voorstraat 471715245241v
SURINGAR, TJEERD het huis van Tiaard Suirigernaastligger ten oosten Voorstraat 47163623422r
SURINGAR, TJEERD de kinderen van wijlen Tiaard Zurigernaastligger ten westen Voorstraat 781695243160r
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts , c.u.bewoner Zuiderhaven 33162523155v
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts , c.u.bewoner Zuiderhaven 33162523155v
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts , c.u.bewoner Zuiderhaven 33162523155v
BAUKES, TJEERD Tiaard Bauckes molenaar [staat: muller]koper huis, de ledige plaats ten zuiden en het medegebruik van de ledige plaats ten zuidenNoordees (gebied)1627231160v
BAUKES, TJEERD Tiaard Bauckes molenaar [staat: muller]koper huis, de ledige plaats ten zuiden en het medegebruik van de ledige plaats ten zuidenNoordees (gebied)1627231160v
BAUKES, TJEERD Tiaard Bauckes molenaar [staat: muller]koper huis, de ledige plaats ten zuiden en het medegebruik van de ledige plaats ten zuidenNoordees (gebied)1627231160v
BINKES, TJEERD[als huurder] Tiaard Bentes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6170824573r
BINKES, TJEERD[als huurder] Tiaard Bentes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6170824573r
BINKES, TJEERD[als huurder] Tiaard Bentes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6170824573r
BINKES, TJEERD Tiaard Bentes naastligger ten noorden Rozengracht 13166723990v
BINKES, TJEERD Tiaard Bentes naastligger ten noorden Rozengracht 13166723990v
BINKES, TJEERD Tiaard Bentes naastligger ten noorden Rozengracht 13166723990v
BAUKES, TJEERDde hof van de erfgenamen van wijlen Tiaard Bouckes naastligger ten oosten Rozengracht 7oost163723427r
BAUKES, TJEERDde hof van de erfgenamen van wijlen Tiaard Bouckes naastligger ten oosten Rozengracht 7oost163723427r
BAUKES, TJEERDde hof van de erfgenamen van wijlen Tiaard Bouckes naastligger ten oosten Rozengracht 7oost163723427r
BAUKES, TJEERDde hof van de erfgenamen van wijlen Tiaard Bouckes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ163723427r
BAUKES, TJEERDde hof van de erfgenamen van wijlen Tiaard Bouckes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ163723427r
BAUKES, TJEERDde hof van de erfgenamen van wijlen Tiaard Bouckes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ163723427r
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaard Bouwens verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1716245268r
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaard Bouwens verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1716245268r
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaard Bouwens verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1716245268r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens , c.u.verkoper Hoogstraat 471713245190r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens , c.u.verkoper Hoogstraat 471713245190r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens , c.u.verkoper Hoogstraat 471713245190r
BOUWES, TJEERDverkoper burgemeester Tiaard Bouwens naastligger ten westen Scheerstraat 21714245228r
BOUWES, TJEERDverkoper burgemeester Tiaard Bouwens naastligger ten westen Scheerstraat 21714245228r
BOUWES, TJEERDverkoper burgemeester Tiaard Bouwens naastligger ten westen Scheerstraat 21714245228r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens verkoper Scheerstraat 21714245228r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens verkoper Scheerstraat 21714245228r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens verkoper Scheerstraat 21714245228r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens verkoper Noordijs 11714245230v
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens verkoper Noordijs 11714245230v
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens verkoper Noordijs 11714245230v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaard Bouwes hoedenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 781695243160r
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaard Bouwes hoedenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 781695243160r
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaard Bouwes hoedenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 781695243160r
KLASES, TJEERDnagelaten door wijlen Tiaard Claessen karremanbewoner Achterstraat ZZ163823468r
KLASES, TJEERDnagelaten door wijlen Tiaard Claessen karremanbewoner Achterstraat ZZ163823468r
KLASES, TJEERDnagelaten door wijlen Tiaard Claessen karremanbewoner Achterstraat ZZ163823468r
KLASES, TJEERD Tiaard Claesses karremanverkoper Achterstraat163723426r
KLASES, TJEERD Tiaard Claesses karremanverkoper Achterstraat163723426r
KLASES, TJEERD Tiaard Claesses karremanverkoper Achterstraat163723426r
DOUWES, TJEERD Tiaard Douues koper huis met kamertje daar achterZuiderhaven 571622230300v
DOUWES, TJEERD Tiaard Douues koper huis met kamertje daar achterZuiderhaven 571622230300v
DOUWES, TJEERD Tiaard Douues koper huis met kamertje daar achterZuiderhaven 571622230300v
DOUWES, TJEERD Tiaard Douwes naastligger ten zuiden Schritsen 181626231141v
DOUWES, TJEERD Tiaard Douwes naastligger ten zuiden Schritsen 181626231141v
DOUWES, TJEERD Tiaard Douwes naastligger ten zuiden Schritsen 181626231141v
DOUWES, TJEERD Tiaard Douwes naastligger ten zuiden Schritsen 201626231141v
DOUWES, TJEERD Tiaard Douwes naastligger ten zuiden Schritsen 201626231141v
DOUWES, TJEERD Tiaard Douwes naastligger ten zuiden Schritsen 201626231141v
DOUWES, TJEERD Tiaard Douwes naastligger ten oosten Zuiderhaven 55162423124r
DOUWES, TJEERD Tiaard Douwes naastligger ten oosten Zuiderhaven 55162423124r
DOUWES, TJEERD Tiaard Douwes naastligger ten oosten Zuiderhaven 55162423124r
FOKKES, TJEERDde woningen van Tiaard Fockes naastligger ten zuiden Franekereind 36170924578v
FOKKES, TJEERDde woningen van Tiaard Fockes naastligger ten zuiden Franekereind 36170924578v
FOKKES, TJEERDde woningen van Tiaard Fockes naastligger ten zuiden Franekereind 36170924578v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes naastligger ten westen Weverstraat NZ169924426v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes naastligger ten westen Weverstraat NZ169924426v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes naastligger ten westen Weverstraat NZ169924426v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes koopmankoper huisZuiderhaven 251716245257v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes koopmankoper huisZuiderhaven 251716245257v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes koopmankoper huisZuiderhaven 251716245257v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes koopmanverkoper Voorstraat 471715245241v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes koopmanverkoper Voorstraat 471715245241v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes koopmanverkoper Voorstraat 471715245241v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.s.naastligger ten zuiden Franekereind 401710245136v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.s.naastligger ten zuiden Franekereind 401710245136v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.s.naastligger ten zuiden Franekereind 401710245136v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.koper huisKerkpad 141710245124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.koper huisKerkpad 141710245124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.koper huisKerkpad 141710245124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 141710245124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 141710245124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 141710245124v
GERBENS, TJEERD Tiaard Gerbens , c.u.lijnslager (mr. -)koper huis en houthokNoorderhaven 331714245212r
GERBENS, TJEERD Tiaard Gerbens , c.u.lijnslager (mr. -)koper huis en houthokNoorderhaven 331714245212r
JAKOBS, TJEERD Tiaard Jacobs koper huis en plaats, strekkende van het zuiden van het diept af, noordwaarts tot aan het erf of hof van de weduwe van Pieter ReynsFranekereind 13162523145r
JAKOBS, TJEERD Tiaard Jacobs koper huis en plaats, strekkende van het zuiden van het diept af, noordwaarts tot aan het erf of hof van de weduwe van Pieter ReynsFranekereind 13162523145r
JANS, TJEERD Tiaard Jans , c.u.metselaar (mr. -)koper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 351696243260r
JANS, TJEERD Tiaard Jans , c.u.metselaar (mr. -)koper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 351696243260r
SCHOL, TJEERD JANS Tiaard Jansen Scholschipper (trek-)koper kamerNieuwstraat WZ166723964r
SCHOL, TJEERD JANS Tiaard Jansen Scholschipper (trek-)koper kamerNieuwstraat WZ166723964r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Franekereind 18162823256r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Franekereind 18162823256r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Franekereind 201626231105v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Franekereind 201626231105v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121622230301r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121622230301r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Heiligeweg 61626231110r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Heiligeweg 61626231110r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Rozengracht 26162823261r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Rozengracht 26162823261r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 616362347r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 616362347r
JOUKES, TJEERDde andere kamer van Tiaard Jouckes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8noord1626231140v
JOUKES, TJEERDde andere kamer van Tiaard Jouckes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8noord1626231140v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes koper huis, schuur en ledige plaatsGrote Kerkstraat 351631232181v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes koper huis, schuur en ledige plaatsGrote Kerkstraat 351631232181v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Lammert Warndersteeg 8noord1626231140v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Lammert Warndersteeg 8noord1626231140v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 61619230198v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 61619230198v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Heiligeweg 71619230198v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Heiligeweg 71619230198v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121622230295r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121622230295r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes , c.u.verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes , c.u.verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Franekereind 181623230368v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Franekereind 181623230368v
JOUKES, TJEERDde verwandelaar Tiaard Jouckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
JOUKES, TJEERDde verwandelaar Tiaard Jouckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord16242318v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes aanhandelaar twee kamers aan elkanderLammert Warndersteeg 8noord16242319r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes aanhandelaar twee kamers aan elkanderLammert Warndersteeg 8noord16242319r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes aanhandelaar twee kamers aan elkanderLammert Warndersteeg 8zuid16242319r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes aanhandelaar twee kamers aan elkanderLammert Warndersteeg 8zuid16242319r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes* brouwernaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes* brouwernaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwerkoper ro[od]pande schuurGrote Kerkstraat 37162823267r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwerkoper ro[od]pande schuurGrote Kerkstraat 37162823267r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwergeniaarde koper ten oosten van Harlingen162823237r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwergeniaarde koper ten oosten van Harlingen162823237r
ZWAANTJE, TJEERD JOUKES Tiaard Jouckes Swaentiebrouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 12163723425r
ZWAANTJE, TJEERD JOUKES Tiaard Jouckes Swaentiebrouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 12163723425r
JOUKES, TJEERD Tiaard Joukes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 33163623416r
JOUKES, TJEERD Tiaard Joukes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 33163623416r
JOUKES, TJEERD Tiaard Joukes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ163623421v
JOUKES, TJEERD Tiaard Joukes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ163623421v
LOLKES, TJEERD Tiaard Lolckes koper kamerNoorderhaven 28achter163823464r
LOLKES, TJEERD Tiaard Lolckes koper kamerNoorderhaven 28achter163823464r
LOLKES, TJEERD Tiaard Lolckes verkoper Noorderhaven 421646235193v
LOLKES, TJEERD Tiaard Lolckes verkoper Noorderhaven 421646235193v
LOLLES, TJEERD Tiaard Lolles naastligger ten oosten Droogstraat 2216362349r
LOLLES, TJEERD Tiaard Lolles naastligger ten oosten Droogstraat 2216362349r
LOLLES, TJEERD Tiaard Lolles koopmankoper 1/2 huis, schuur en plaatsVoorstraat 47de Olifant163623422r
LOLLES, TJEERD Tiaard Lolles koopmankoper 1/2 huis, schuur en plaatsVoorstraat 47de Olifant163623422r
LOLLES, TJEERD Tiaard Lolles koopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 47de Vijf Ringen163623422r
LOLLES, TJEERD Tiaard Lolles koopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 47de Vijf Ringen163623422r
LOLLES, TJEERD Tiaard Lollis koper huis daer den Vijff Golden Ringen uutstekenVoorstraat 47de Vijf Gouden Ringen1622230302r
LOLLES, TJEERD Tiaard Lollis koper huis daer den Vijff Golden Ringen uutstekenVoorstraat 47de Vijf Gouden Ringen1622230302r
LOLLES, TJEERD Tiaard Lollis crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat NZ162523181v
LOLLES, TJEERD Tiaard Lollis crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat NZ162523181v
LOUWS, TJEERDsecretaris Tiaard Lous verpachter grond Schritsen 32een_achter162723214r
LOUWS, TJEERDsecretaris Tiaard Lous verpachter grond Schritsen 32een_achter162723214r
LOUWS, TJEERDsecretaris Tiaard Lous naastligger ten oosten Schritsen 32een_achter162723214r
LOUWS, TJEERDsecretaris Tiaard Lous naastligger ten oosten Schritsen 32een_achter162723214r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous verkoper q.q. Noorderhaven 1081624230381r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous verkoper q.q. Noorderhaven 1081624230381r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisnaastligger ten oosten Voorstraat 40een_achter162523137r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisnaastligger ten oosten Voorstraat 40een_achter162523137r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisverpachter grond Zoutsloot 51162723215r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisverpachter grond Zoutsloot 51162723215r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisverkoper Liemendijk NZ162623197v
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisverkoper Liemendijk NZ162623197v
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisverpachter grond Liemendijk16242314v
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisverpachter grond Liemendijk16242314v
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingenkoper provisioneel grondpacht van 2-10-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1620230209r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingenkoper provisioneel grondpacht van 2-10-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1620230209r
LOUWS, TJEERDde erentvhesten Tiaard Lous secretarisverkoper Zuiderstraat1626231100v
LOUWS, TJEERDde erentvhesten Tiaard Lous secretarisverkoper Zuiderstraat1626231100v
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingenkoper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1620230209r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingenkoper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1620230209r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisnaastligger ten oosten Voorstraat 401626231112r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisnaastligger ten oosten Voorstraat 401626231112r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisnaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen161623048r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisnaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen161623048r
MEINTES, TJEERD Tiaard Meintis gebruiker ten noorden van Harlingen162823237v
MEINTES, TJEERD Tiaard Meintis gebruiker ten noorden van Harlingen162823237v
MEINTES, TJEERDde verkoper Tiaard Meynts , c.u.naastligger ten oosten Hofstraat ZZ1622230313r
MEINTES, TJEERDde verkoper Tiaard Meynts , c.u.naastligger ten oosten Hofstraat ZZ1622230313r
MEINTES, TJEERD Tiaard Meynts verkoper Hofstraat ZZ1622230313r
MEINTES, TJEERD Tiaard Meynts verkoper Hofstraat ZZ1622230313r
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters verkoper Nieuwstraat 361698243338v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters verkoper Nieuwstraat 361698243338v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters verkoper Nieuwstraat 381698243338v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters verkoper Nieuwstraat 381698243338v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters koper 1/2 huisHeiligeweg 3169924413v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters koper 1/2 huisHeiligeweg 3169924413v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters eigenaar van 1/2 Heiligeweg 3169924413v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters eigenaar van 1/2 Heiligeweg 3169924413v
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaard Siuerdts Boncknaastligger ten westen Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaard Siuerdts Boncknaastligger ten westen Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, TJEERD SJOERDSwijlen Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Brouwersstraat 241621230258r
BONKE, TJEERD SJOERDSwijlen Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Brouwersstraat 241621230258r
SIEBES, TJEERD Tiaard Sybes koper huis, loods en plaatsZoutsloot 28163723444r
SIEBES, TJEERD Tiaard Sybes koper huis, loods en plaatsZoutsloot 28163723444r
VORM, TJEERD TJEERDS Tiaard Tiaardsen van der Formnaastligger ten westen Franekereind 1216952437ra
VORM, TJEERD TJEERDS Tiaard Tiaardsen van der Formnaastligger ten westen Franekereind 1216952437ra
WIEBES, TJEERD Tiaard Wybes naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
WIEBES, TJEERD Tiaard Wybes naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
WIEBES, TJEERD Tiaard Wybes naastligger ten westen Franekereind 61620230247v
WIEBES, TJEERD Tiaard Wybes naastligger ten westen Franekereind 61620230247v
WIEBES, TJEERDde weeskinderen van Tiaard Wybes verkoper Franekereind 4162423132r
WIEBES, TJEERDde weeskinderen van Tiaard Wybes verkoper Franekereind 4162423132r
, TJEERDwijlen Tiaardt naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 111620230244r
BANGA, TJEERD Tiaardt Bangaverkoper q.q. Voorstraat 22163923476v
BANGA, TJEERD Tiaardt Bangaverkoper q.q. Lanen 86163923476v
BAUKES, TJEERDde hof van de erfgenamen van wijlen Tiaardt Boucks naastligger ten oosten Rozengracht 7oost163723433r
BAUKES, TJEERDde hof van de erfgenamen van wijlen Tiaardt Boucks naastligger ten oosten Rozengracht 7oost163723433r
BAUKES, TJEERDde hof van de erfgenamen van wijlen Tiaardt Boucks naastligger ten oosten Rozengracht 7oost163723433r
LOLLES, TJEERD Tiaardt Lolles koper door niaar schuur met plaats erachterDroogstraat 2216362349r
LOLLES, TJEERD Tiaardt Lolles koper door niaar schuur met plaats erachterDroogstraat 2216362349r
SJOERDS, TJEERDhet huis van Tiaardt Sioerds , c.s.naastligger ten westen Scheerstraat 3163723431v
SJOERDS, TJEERDhet huis van Tiaardt Sioerds , c.s.naastligger ten westen Scheerstraat 3163723431v
LOLLES, TJEERD Tiaart Lollis koper Noorderhaven 551621230269r
LOLLES, TJEERD Tiaart Lollis koper Noorderhaven 551621230269r
BOUWES, burgemeester Tiaed Bouwens , c.s.naastligger ten zuiden Noorderhaven 601698243360v
BOUWES, burgemeester Tiaed Bouwens , c.s.naastligger ten zuiden Noorderhaven 601698243360v
BOUWES, burgemeester Tiaed Bouwens , c.s.naastligger ten zuiden Noorderhaven 601698243360v
WORPS, Tiaedtske Werps koper kamerBrouwersstraat 8achter1641234153r
WORPS, Tiaedtske Werps koper kamerBrouwersstraat 8achter1641234153r
LOLLES, Tiaeerd Lolles naastligger ten oosten onbekend164823614v
LOLLES, Tiaeerd Lolles naastligger ten oosten onbekend164823614v
ANSTA, TJAAKJE Tiaeke Anstakoper Hoogstraat 17achter164023497v
JOHANNES, TJALTJE Tiael Johannis koper onbekend159022938v
JOHANNES, TJALTJE Tiael Johannis koper onbekend159022938v
HESSELS, het huis van Tiaelff Hessels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 141642234175r
HESSELS, het huis van Tiaelff Hessels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 141642234175r
GEERTS, TJAMKE Tiaem Geerts verkoper Karremanstraat 21645235182v
GEERTS, TJAMKE Tiaem Geerts verkoper Karremanstraat 21645235182v
GROOT, TJEERD Tiaerd de Groot, c.u.kapiteinkoper huis daar Brandaris uithangtZuiderhaven 17de Brandaris1644235124v
GROOT, TJEERD de weduwe van wijlen Tiaerd de Grootkapiteinnaastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter165623758v
GROOT, TJEERD Tiaerd de Grootekapitein te waterkoper hof en huis met bomen en plantagie genaamdbuiten HarlingenAylva hof164323556r
SURINGAR, TJEERD de [zout]keet van Tiaerd Suirigernaastligger onbekend163223343v
ABES, TJEERD Tiaerd Abbes naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 616312333v
ABES, TJEERD Tiaerd Abbes naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 616312333v
ABES, TJEERD Tiaerd Abbes naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 616312333v
ABES, TJEERD Tiaerd Abbes naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 816312333v
ABES, TJEERD Tiaerd Abbes naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 816312333v
ABES, TJEERD Tiaerd Abbes naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 816312333v
BAUKES, TJEERD Tiaerd Bauckes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)16362349v
BAUKES, TJEERD Tiaerd Bauckes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)16362349v
BAUKES, TJEERD Tiaerd Bauckes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)16362349v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaerd Bouwens verkoper q.q. Noorderhaven 261717245306r
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaerd Bouwens verkoper q.q. Noorderhaven 261717245306r
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaerd Bouwens verkoper q.q. Noorderhaven 261717245306r
BOUWES, TJEERDhet huis van oud burgemeester Tiaerd Bouwens naastligger ten noorden Hoogstraat 431717245306v
BOUWES, TJEERDhet huis van oud burgemeester Tiaerd Bouwens naastligger ten noorden Hoogstraat 431717245306v
BOUWES, TJEERDhet huis van oud burgemeester Tiaerd Bouwens naastligger ten noorden Hoogstraat 431717245306v
KLASES, TJEERD Tiaerd Claesen bakkerverkoper Rommelhaven 2west162723229v
KLASES, TJEERD Tiaerd Claesen bakkerverkoper Rommelhaven 2west162723229v
KLASES, TJEERD Tiaerd Claesen bakkerverkoper Rommelhaven 2west162723229v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douues verkoper van 1/2 Brouwersstraat 271642234170r
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douues verkoper van 1/2 Brouwersstraat 271642234170r
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douues verkoper van 1/2 Brouwersstraat 271642234170r
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douues naastligger ten zuiden Schritsen 181631232166v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douues naastligger ten zuiden Schritsen 181631232166v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douues naastligger ten zuiden Schritsen 181631232166v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douues naastligger ten zuiden Schritsen 201631232166v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douues naastligger ten zuiden Schritsen 201631232166v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douues naastligger ten zuiden Schritsen 201631232166v
DOUWES, TJEERDwerf en ledige plaats van Tiaerd Douues naastligger ten oosten Zuiderhaven 341631232168v
DOUWES, TJEERDwerf en ledige plaats van Tiaerd Douues naastligger ten oosten Zuiderhaven 341631232168v
DOUWES, TJEERDwerf en ledige plaats van Tiaerd Douues naastligger ten oosten Zuiderhaven 341631232168v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes verkoper Nieuwstraat 37164823638r
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes verkoper Nieuwstraat 37164823638r
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes verkoper Nieuwstraat 37164823638r
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 35164823640v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 35164823640v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 35164823640v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes koper ledige plaatsNieuwstraat OZ164823642v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes koper ledige plaatsNieuwstraat OZ164823642v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes koper ledige plaatsNieuwstraat OZ164823642v
FOKKES, TJEERD Tiaerd Fockes koper huisZuiderhaven 291717245301r
FOKKES, TJEERD Tiaerd Fockes koper huisZuiderhaven 291717245301r
FOKKES, TJEERD Tiaerd Fockes koper huisZuiderhaven 291717245301r
HIELKES, TJEERD Tiaerd Hylckes verkoper Vijver 51640234108r
HIELKES, TJEERD Tiaerd Hylckes verkoper Vijver 51640234108r
HIELKES, TJEERDde kamer waarlangs vrije in- en uitgang ten zuiden, van mede-curator Tiaerd Hylckes naastligger ten oosten Brouwersstraat 51658237250v
HIELKES, TJEERDde kamer waarlangs vrije in- en uitgang ten zuiden, van mede-curator Tiaerd Hylckes naastligger ten oosten Brouwersstraat 51658237250v
JAKOBS, TJEERD Tiaerd Jacobs verkoper Vijver1619230156v
JAKOBS, TJEERD Tiaerd Jacobs verkoper Vijver1619230156v
JAKOBS, TJEERD Tiaerd Jacobs crediteur (triumphant) Voorstraat ZZ1618230135r
JAKOBS, TJEERD Tiaerd Jacobs crediteur (triumphant) Voorstraat ZZ1618230135r
JANS, TJEERDhuisman Tiaerd Jansen , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 161653236225v
JANS, TJEERDhuisman Tiaerd Jansen , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 161653236225v
JANS, TJEERD Tiaerd Jansen naastligger ten oosten Voorstraat 52west159722814r
JANS, TJEERD Tiaerd Jansen naastligger ten oosten Voorstraat 52west159722814r
JANS, TJEERD Tiaerd Jansen , c.u.verkoper Ooievaarsteeg 61641234134v
JANS, TJEERD Tiaerd Jansen , c.u.verkoper Ooievaarsteeg 61641234134v
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes koper tuin of jonge hof van twee huisplaatsen, met kruiden, bomen, planten etc.Rozengracht 261620230227r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes koper tuin of jonge hof van twee huisplaatsen, met kruiden, bomen, planten etc.Rozengracht 261620230227r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwerkoper hoekhuisFabrieksstraat WZ1620230239r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwerkoper hoekhuisFabrieksstraat WZ1620230239r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwerkoper huisFranekereind 201618230121r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwerkoper huisFranekereind 201618230121r
JOUKES, TJEERDhuis en brouwerij van Tiaerd Jouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 6163223339r
JOUKES, TJEERDhuis en brouwerij van Tiaerd Jouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 6163223339r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckis brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121626231120r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckis brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121626231120r
JOUKES, TJEERDhet grote huis van Tiaerd Joukes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 331640234111r
JOUKES, TJEERDhet grote huis van Tiaerd Joukes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 331640234111r
LOLLES, TJEERD Tiaerd Lolles koopmankoper voor- en achterhuis met plaatsHoogstraat 131636233179v
LOLLES, TJEERD Tiaerd Lolles koopmankoper voor- en achterhuis met plaatsHoogstraat 131636233179v
LOLLES, TJEERDde plaats van Tiaerd Lolles , c.soc.naastligger ten noorden Weverstraat163123334r
LOLLES, TJEERDde plaats van Tiaerd Lolles , c.soc.naastligger ten noorden Weverstraat163123334r
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous secretaris van Harlingenprotesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 131621230261r
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous secretaris van Harlingenprotesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 131621230261r
LOUWS, TJEERDde erfgenamen van wijlen secretaris Tiaerd Lous verpachter grond Schritsen 32een_achter163123328r
LOUWS, TJEERDde erfgenamen van wijlen secretaris Tiaerd Lous verpachter grond Schritsen 32een_achter163123328r
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous verkoper buiten Harlingen1602228312v
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous verkoper buiten Harlingen1602228312v
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous secretarisnaastligger ten oosten Voorstraat 401626231103r
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous secretarisnaastligger ten oosten Voorstraat 401626231103r
LOUWS, TJEERD Tiaerd Louws , secretaris van Barradeelverkoper ten noordoosten van Harlingen1598228131r
LOUWS, TJEERD Tiaerd Louws , secretaris van Barradeelverkoper ten noordoosten van Harlingen1598228131r
MEINTES, TJEERD Tiaerd Meyntes verkoper Hofstraat 1416152308r
MEINTES, TJEERD Tiaerd Meyntes verkoper Hofstraat 1416152308r
PIETERS, TJEERD Tiaerd Pyters sleefmaker (oud mr. -)verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 151732248139r
PIETERS, TJEERD Tiaerd Pyters sleefmaker (oud mr. -)verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 151732248139r
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.koper kamer met zolder erbovenonbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.koper kamer met zolder erbovenonbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten zuiden onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten zuiden onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten westen onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten westen onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten noorden onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten noorden onbekend1664238224v
SJOERDS, TJEERD Tiaerd Sioerds , c.u.verkoper Achterstraat 47164223510v
SJOERDS, TJEERD Tiaerd Sioerds , c.u.verkoper Achterstraat 47164223510v
SJOERDS, TJEERD Tiaerd Sioerds , q.q.koper woning, loods en ledige hoekplaatsDroogstraat 57164223524v
SJOERDS, TJEERD Tiaerd Sioerds , q.q.koper woning, loods en ledige hoekplaatsDroogstraat 57164223524v
SJOERDS, TJEERD Tiaerd Sioerds naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 33achter1641234151v
SJOERDS, TJEERD Tiaerd Sioerds naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 33achter1641234151v
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaerd Sjoerds Boncknaastligger ten oosten Rozengracht 7oost1613229160v
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaerd Sjoerds Boncknaastligger ten oosten Rozengracht 7oost1613229160v
TJEERDS, TJEERD Tiaerd Tiaerdsen koper door niaar ratione sanguinitatis 1/2 huisHoogstraat1644235113r
TJEERDS, TJEERD Tiaerd Tiaerdsen koper door niaar ratione sanguinitatis 1/2 huisHoogstraat1644235113r
TJEERDS, TJEERD Tiaerd Tiaerdts Gruwelprotesteert vanwege een hypotheek Franekertrekvaart NZ1617230100v
TJEERDS, TJEERD Tiaerd Tiaerdts Gruwelprotesteert vanwege een hypotheek Franekertrekvaart NZ1617230100v
, TJEERDhuis en hof eerder van Tiaerdt karremannaastligger ten westen Karremanstraat 2164023498r
, TJEERDhuis en hof eerder van Tiaerdt karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 2164023498r
, TJEERD Tiaerdt blekernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1618230111v
BANGA, TJEERD Tiaerdt Bangaverkoper q.q. Karremanstraat 14164023491r
BANGA, TJEERD Tiaerdt Bangaverkoper q.q. Karremanstraat 14163923474v
SURINGAR, TJEERD de weduwe van wijlen Tiaerdt Suyringernaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 111618230131r
ABES, TJEERD Tiaerdt Abbes naastligger ten oosten Vijversteeg 81635233166v
ABES, TJEERD Tiaerdt Abbes naastligger ten oosten Vijversteeg 81635233166v
ABES, TJEERD Tiaerdt Abbes naastligger ten oosten Vijversteeg 81635233166v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verkoper q.q. Franekereind 241619230165v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verkoper q.q. Franekereind 241619230165v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verkoper q.q. Franekereind 241619230165v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verkoper q.q. Zoutstraat 31619230165v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verkoper q.q. Zoutstraat 31619230165v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verkoper q.q. Zoutstraat 31619230165v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verpachter grond Franekereind 241619230166v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verpachter grond Franekereind 241619230166v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verpachter grond Franekereind 241619230166v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verpachter grond Zoutstraat 31619230166v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verpachter grond Zoutstraat 31619230166v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verpachter grond Zoutstraat 31619230166v
BOUWES, TJEERD Tiaerdt Bouuens protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 40161723078r
BOUWES, TJEERD Tiaerdt Bouuens protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 40161723078r
BOUWES, TJEERD Tiaerdt Bouuens protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 40161723078r
KLASES, TJEERD Tiaerdt Claessen* karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 21633233109v
KLASES, TJEERD Tiaerdt Claessen* karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 21633233109v
KLASES, TJEERD Tiaerdt Claessen* karremannaastligger ten noorden Ka