Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Za  Ze  Zi  Zo  Zu  Zy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
MEINERTS, SAKE Zaake Meinderts huurder Grote Kerkstraat 341806267231r
MEINERTS, SAKE Zaake Meinderts huurder Grote Kerkstraat 341806267231r
ROELOFS, wijlen Zacchaeus Roelofs verkoper van 1/4 Herenwaltje 191807267310r
ROELOFS, wijlen Zacchaeus Roelofs verkoper van 1/4 Herenwaltje 191807267310r
, ZACHARIAS Zacharias Berghaannaastligger ten oosten Hofstraat 411711245163r
, ZACHARIAS Zacharias Berghaannaastligger ten oosten Hofstraat 411714245212v
, ZACHARIAS Zacharias Berghaannaastligger ten oosten Hofstraat 41170724538v
, ZACHARIAS Zacharias Berghaennaastligger ten oosten Hofstraat 411715245255v
, ZACHARIAS Zacharias Berghaenzeevarend gezelkoper woning met kamer en loodsHofstraat 451704244259v
, ZACHARIAS Zacharias Berghaennaastligger ten westen Hofstraat 47west171824633r
HUBER, ZACHARIAS Zacharias Huberraad Hof van Frieslandverkoper Zuiderhaven 651729247229r
HUBER, ZACHARIAS Zacharias Huberraad Hof van Frieslandverkoper q.q. Grote Bredeplaats 8west_achter1729247240r
GEMMENICH, ZACHEUS dr. Zacheus van Ghemmenichadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 541698243352v
ANNES, SANDER Zander Annes geniaarde koper Bildtpoort (gebied)1724246198r
ANNES, SANDER Zander Annes geniaarde koper Bildtpoort (gebied)1724246198r
ANNES, SANDER Zander Annes geniaarde koper Bildtpoort (gebied)1724246198r
OEDES, SAPEde erfgenamen van wijlen Zape Oedes naastligger ten oosten Hofstraat 33172024691r
OEDES, SAPEde erfgenamen van wijlen Zape Oedes naastligger ten oosten Hofstraat 33172024691r
PIETERS, SAPE Zape Pieters leertouwerkoper finaal huis met een plaatskeRapenburg 816652391ra
PIETERS, SAPE Zape Pieters leertouwerkoper finaal huis met een plaatskeRapenburg 816652391ra
SAPES, SAPE Zape Sapes verkoper van 1/2 Liemendijk NZ167224078r
SAPES, SAPE Zape Sapes verkoper van 1/2 Liemendijk NZ167224078r
BROERS, SARA Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 11737249178v
BROERS, SARA Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 11737249178v
BROERS, SARA Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 11737249178v
BROERS, SARA Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 11737249178v
BROERS, SARA Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 11737249178v
BROERS, SARA Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 11737249178v
GABES, SARA Zara Gabbes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 361686242117v
GABES, SARA Zara Gabbes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 361686242117v
PIETERS, SARA Zara Pieters verkoper Heiligeweg 301778259104r
PIETERS, SARA Zara Pieters verkoper Heiligeweg 301778259104r
TEUNIS, SIEGER Zeeger Teunis , c.u.huurder Bargebuurt 9176525697r
TEUNIS, SIEGER Zeeger Teunis , c.u.huurder Bargebuurt 9176525697r
BAKKER, DOEDESde keet van Zeerp Doedes de Backernaastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 231702244162v
BAKKER, DOEDESde keet van Zeerp Doedes de Backernaastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 231702244162v
BAKKER, DOEDESde keet van Zeerp Doedes de Backernaastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 231702244162v
IEPES, SINT Zent Ypes haarwever (mr. -)koper huisWasbleek1736249112v
IEPES, SINT Zent Ypes haarwever (mr. -)koper huisWasbleek1736249112v
WIEBES, SETSKE Zetske Wybes koper Noorderhaven 87180226692v
WIEBES, SETSKE Zetske Wybes koper Noorderhaven 87180226692v
WIEBES, SETSKE Zetske Wybes verkoper Noorderhaven 11180226694v
WIEBES, SETSKE Zetske Wybes verkoper Noorderhaven 11180226694v
PIETERS, SIEDSgrondpacht uit het huis van Zieds Pieters eigenaar perceel Nieuwstraat 42168124141va
PIETERS, SIEDSgrondpacht uit het huis van Zieds Pieters eigenaar perceel Nieuwstraat 42168124141va
, SIERKde tuin van gemeensman Zierck Hilaerdanaastligger ten westen Achterstraat 191692242393v
HILAARDA, SIERK burgemeester Zierck Hylaardakoper van 3/4 2/3 huis alwaar de Geschilderde Knopen uithangenSint Jacobstraat 4de Geschilderde Knopen1703244212r
NAUTA, SIERK de ingang van de hof van Zierck Nautanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1687242174r
NAUTA, SIERK Zierck Nautanaastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
NAUTA, SIERK de hof van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1696243210v
NAUTA, SIERK de tuin van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten noorden Kerkpoort (gebied)1690242310r
NAUTA, SIERK de hof van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1696243210v
NAUTA, SIERK de ingang van de hof van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1696243210v
ANDRIES, SIERK Zierck Andries schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Lanen 51169224322r
ANDRIES, SIERK Zierck Andries schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Lanen 51169224322r
ANDRIES, SIERK Zierck Andries schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Lanen 51169224322r
DIRKS, SIERKhuis genaamd de Gecroonde Werelt Zierck Dircks chirurgijn (mr. -)koper huisNoorderhaven 110de gekroonde wereld16782419v
DIRKS, SIERKhuis genaamd de Gecroonde Werelt Zierck Dircks chirurgijn (mr. -)koper huisNoorderhaven 110de gekroonde wereld16782419v
DIRKS, SIERKhuis genaamd de Gecroonde Werelt Zierck Dircks chirurgijn (mr. -)koper huisNoorderhaven 110de gekroonde wereld16782419v
DIRKS, SIERKmr. Zierck Dircks naastligger ten westen Noorderhaven 112achter168024127ra
DIRKS, SIERKmr. Zierck Dircks naastligger ten westen Noorderhaven 112achter168024127ra
DIRKS, SIERKmr. Zierck Dircks naastligger ten westen Noorderhaven 112achter168024127ra
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4167924151ar
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4167924151ar
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4167924151ar
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 108167924115ra
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 108167924115ra
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 108167924115ra
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)koper tuintjeAchterstraat ZZ1680241120v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)koper tuintjeAchterstraat ZZ1680241120v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)koper tuintjeAchterstraat ZZ1680241120v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 71681241136v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 71681241136v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 71681241136v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg 71682241198v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg 71682241198v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg 71682241198v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)geniaarde koper q.q. Zuiderhaven 13168024180v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)geniaarde koper q.q. Zuiderhaven 13168024180v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)geniaarde koper q.q. Zuiderhaven 13168024180v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijnverkoper q.q. Romastraat 13168024168r
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijnverkoper q.q. Romastraat 13168024168r
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijnverkoper q.q. Romastraat 13168024168r
HILAARDA, SIERK DIRKSgezworen gemeensman Zierck Dirx Hylaardachirurgijn (mr. -)koper panwerk en woningDroogstraat 71686242124r
HILAARDA, SIERK DIRKSgezworen gemeensman Zierck Dirx Hylaardachirurgijn (mr. -)koper panwerk en woningDroogstraat 71686242124r
HILAARDA, SIERK DIRKSgezworen gemeensman Zierck Dirx Hylaardachirurgijn (mr. -)koper panwerk en woningDroogstraat 71686242124r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaarnaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31686242110r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaarnaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31686242110r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar (mr. -)koper huisGardenierstraat ZZ1688242226r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar (mr. -)koper huisGardenierstraat ZZ1688242226r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar (mr. -)koper woning betaande uit twee kamersRomastraat 121688242226r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar (mr. -)koper woning betaande uit twee kamersRomastraat 121688242226r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar (mr. stads-)koper grondpacht van 1-00-00 ggKerkpoortstraat NZ1686242151v
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar (mr. stads-)koper grondpacht van 1-00-00 ggKerkpoortstraat NZ1686242151v
GERBENS, SIERKgrondpacht uit kamers van de koper Zierck Gerbens metselaar (mr. stads-)eigenaar perceel Kerkpoortstraat NZ1686242151v
GERBENS, SIERKgrondpacht uit kamers van de koper Zierck Gerbens metselaar (mr. stads-)eigenaar perceel Kerkpoortstraat NZ1686242151v
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11681241175r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11681241175r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar (mr. stads-)verkoper Gardenierstraat ZZ1690242326r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar (mr. stads-)verkoper Gardenierstraat ZZ1690242326r
, SIERKwijlen Zierck Zierckx verkoper Achterstraat 45164823630r
, SIERKwijlen Zierk Hilaerda, c.u. en c.s.erflater Weeshuisstraat 11169324363r
HILAARDA, SIERK de vroedsman Zierk Hylaardanaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1695243151r
HILAARDA, SIERK de vroedsman Zierk Hylaardanaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1695243151r
, SIERKvroedsman Zierk Hylaerdanaastligger ten noorden Klaverbladstraat 51697243302v
NAUTA, SIERK oud burgemeester Zierk Nautaverkoper Rozengracht 24oost_achter1697243308r
NAUTA, SIERK burgemeester Zierk Nautanaastligger ten westen Heiligeweg 25170024466r
NAUTA, SIERK burgemeester Zierk Nautakoper grondpacht van 1-08-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])Alemanssteeg1695243152v
NAUTA, SIERK de erfgenamen van wijlen burgemeester Zierk Nautanaastligger ten oosten Voorstraat 78170924582r
NAUTA, SIERK burgemeester Zierk Nautakoper twee eeuwige grondpachten ([voor de twee grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 19twee_achter1695243152v
DIRKS, SIERKgemeensman Zierk Dirx Hylaerdachirurgijn (mr. -)verkoper Achterstraat 151685242100r
DIRKS, SIERKgemeensman Zierk Dirx Hylaerdachirurgijn (mr. -)verkoper Achterstraat 151685242100r
DIRKS, SIERKgemeensman Zierk Dirx Hylaerdachirurgijn (mr. -)verkoper Achterstraat 151685242100r
FOLKERTS, SIERK Zierk Folkerts metselaarkoper huisZoutsloot 511730247335r
FOLKERTS, SIERK Zierk Folkerts metselaarkoper huisZoutsloot 511730247335r
FOLKERTS, SIERK Zierk Folkerts metselaarkoper huisZoutsloot 511730247335r
GERBENS, SIERK Zierk Gerbens metselaarverkoper Zoutsloot 58168024177r
GERBENS, SIERK Zierk Gerbens metselaarverkoper Zoutsloot 58168024177r
GERBENS, SIERKwijlen Zierk Gerbens metselaar (mr. stads-)verkoper Zoutsloot 181697243284r
GERBENS, SIERKwijlen Zierk Gerbens metselaar (mr. stads-)verkoper Zoutsloot 181697243284r
GERBENS, SIERKwijlen Zierk Gerbens metselaar (mr. -)verkoper Romastraat 121695243147r
GERBENS, SIERKwijlen Zierk Gerbens metselaar (mr. -)verkoper Romastraat 121695243147r
REINS, SIERK Zierk Reins naastligger ten zuiden Vijver 101725246232r
REINS, SIERK Zierk Reins naastligger ten zuiden Vijver 101725246232r
SAPES, SIERK Zierk Sapes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 171717245296r
SAPES, SIERK Zierk Sapes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 171717245296r
DOEDES, SIETSE Zietse Doedes [staat: Sioerdts] koper door niaar huis, nieuw gebouwdVoorstraat 301687242185r
DOEDES, SIETSE Zietse Doedes [staat: Sioerdts] koper door niaar huis, nieuw gebouwdVoorstraat 301687242185r
DOEDES, SIETSE Zietse Doedes [staat: Sioerdts] koper door niaar huis, nieuw gebouwdVoorstraat 301687242185r
DOEDES, SIETSEhet huis in de vorige akte gekocht door Zietse Doedes [staat: Sioerts] naastligger ten noorden Voorstraat 30achter1687242186r
DOEDES, SIETSEhet huis in de vorige akte gekocht door Zietse Doedes [staat: Sioerts] naastligger ten noorden Voorstraat 30achter1687242186r
DOEDES, SIETSEhet huis in de vorige akte gekocht door Zietse Doedes [staat: Sioerts] naastligger ten noorden Voorstraat 30achter1687242186r
JAGER, SIJKE Zijke Jagerkoper Lanen 741806267215v
WIEBES, SIJKE Zijke Wybes huurder Heiligeweg 27zuid180826852r
WIEBES, SIJKE Zijke Wybes huurder Heiligeweg 27zuid180826852r
HAAS, SIEMEN stadsmajoor Zimon de Haasverkoper Kerkpoortstraat 391726246253v
HARTS, Zipkje Heerts koper Schritsen 521807267326v
HARTS, Zipkje Heerts koper Schritsen 521807267326v
HARTS, Zipkje Heerts huurder Schritsen 521807267326v
HARTS, Zipkje Heerts huurder Schritsen 521807267326v
, Ziricus Hylardanaastligger ten noorden Voorstraat 101170024445r
NAUTA, oud burgemeester Ziricus Nautawijnhandelaarverkoper Voorstraat 82achter169924422r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten oosten Rozenstraat 2169324360v
NAUTA, oud burgemeester en medevroedsman Ziricus Nautaverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 151698243360r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautaverkoper Zuiderhaven 11689242299r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautakoper erf of ledige plek waarop voorheen kamer was gebouwdGrote Kerkstraat 191695243149r
NAUTA, Ziricus Nautaapotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburenkoper huisVoorstraat 80167924156r
NAUTA, Ziricus Nautaapotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburennaastligger ten zuiden Voorstraat 80167924156r
NAUTA, Ziricus Nautaapotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburennaastligger ten noorden Voorstraat 80167924156r
NAUTA, Ziricus Nauta, c.u.apothekerkoper huisGrote Kerkstraat 19twee_achter167824111r
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerverkoper q.q. Noordermolen 11686242151r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautakoper huis met potasbranderijGedempte Korte Zoutsloot 151692242374v
NAUTA, de keet van burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 151692242374v
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerkoper hofWeverstraat1681241145r
NAUTA, oud burgemeester Ziricus Nautaverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 31692242404v
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerkoper door niaar tuin en prieelKerkpoortstraat ZZ1687242174v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautawijnhandelaarkoper hof gelegen achter het huis van de verkoper en het grootste gedeelte van de oostelijke keuken achterin genoemd huis ([staat: 200 zilveren ducatons])Voorstraat 82achter1695243157v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautaafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Grote Kerkstraat 191695243143r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta, c.u.wijnhandelaarnaastligger ten westen Voorstraat 82achter1695243157v
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerkoper hof met vruchtdragende bomen, wijnstokken, bloemen, kruiden, prieel en zomerhuisRozengracht 131675240186r
NAUTA, Ziricus Nautakoper onder- en bovenkamerGrote Kerkstraat 19een_achter167824117r
NAUTA, Ziricus Nautanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19een_achter167824117r
NAUTA, Ziricus Nautanaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19een_achter167824117r
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerkoper provisioneel zoutkeet en steegGedempte Korte Zoutsloot 19168224156va
NAUTA, Ziricus Nauta, q.q.apothekerverkoper Scheerstraat 1167924152v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautakoper huis, plaatske en het eigendom van een vrije steeg ten oostenVoorstraat 821695243166r
NAUTA, regerend burgemeester Ziricus Nauta, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 821695243166r
NAUTA, regerend burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten westen Voorstraat 821695243166r
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerverkoper Rozengracht 13167824119r
NAUTA, de ingang van de hof van de burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 221695243120r
NAUTA, de hof van de burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221695243120r
NAUTA, de erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten zuiden Voorstraat 821702244183v
NAUTA, de erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten westen Voorstraat 821702244183v
NANNES, SJOUKJE Zjoukjen Nannings verkoper Hofstraat 33172024691r
NANNES, SJOUKJE Zjoukjen Nannings verkoper Hofstraat 33172024691r
FOKKES, SWAANTJE Zwaantie Fockes , voor haar kinderenwinkelierseverkoper Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
FOKKES, SWAANTJE Zwaantie Fockes , voor haar kinderenwinkelierseverkoper Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
FOKKES, SWAANTJE Zwaantie Fockes , voor haar kinderenwinkelierseverkoper Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
, SWAANTJEwijlen Zwaantje Holmanserflater Zoutsloot 431784261131r
FILIPPUS, SWAANTJE Zwaantje Philippus verkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v
FILIPPUS, SWAANTJE Zwaantje Philippus verkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v
RUURDS, SWIER Zwerus Ruirds naastligger ten westen Vianen1737249174r
RUURDS, SWIER Zwerus Ruirds naastligger ten westen Vianen1737249174r
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoeschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisVianen 141734248304v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoeschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisVianen 141734248304v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoeschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisVianen 161734248304v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoeschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisVianen 161734248304v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoeschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisVianen 181734248304v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoeschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisVianen 181734248304v
GAUKES, SIEBRENde weduwe van wijlen Zybren Gauckes naastligger ten oosten Voorstraat 911733248237r
GAUKES, SIEBRENde weduwe van wijlen Zybren Gauckes naastligger ten oosten Voorstraat 911733248237r
PIETERS, SIEDSgrondpacht uit het huis van Zyds Pieters eigenaar perceel Nieuwstraat 4216992449r
PIETERS, SIEDSgrondpacht uit het huis van Zyds Pieters eigenaar perceel Nieuwstraat 4216992449r
BERNARDUS, SIETSE Zydse Bernardus , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 25achter1803266258r
BERNARDUS, SIETSE Zydse Bernardus , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 25achter1803266258r
BERNARDUS, SIETSE Zydse Bernardus , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 25achter1803266258r
JELGERSMA, SIETSKE Zydske Jelgersmakoper Hoogstraat 1achter1809268273v
JELGERSMA, SIETSKE Zydske Jelgersmanaastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter1809268273v
JELGERSMA, SIETSKE Zydske Jelgersmaverkoper Voorstraat 291806267279v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloemnaastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 41810268339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloemverkoper Kleine Ossenmarkt 41810268339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloemnaastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 61810268339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloemnaastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 61810268339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloemverkoper Kleine Ossenmarkt 61810268339v
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsenskoper huisLanen 861798265119r
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsensnaastligger ten oosten Lanen 861798265119r
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsensnaastligger ten oosten Heiligeweg 11802266126r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zydske Dirks Zijlstraverkoper Brouwersstraat 221803266182r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zydske Dirks Zijlstraverkoper Brouwersstraat 221803266182r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zydske Dirks Zijlstraverkoper Brouwersstraat 221803266182r
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes koper Borstelsteeg 41809268246v
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes koper Borstelsteeg 41809268246v
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes koper Borstelsteeg 41809268246v
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes koper Borstelsteeg 61809268246v
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes koper Borstelsteeg 61809268246v
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes koper Borstelsteeg 61809268246v
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes koper Grote Kerkstraat 291809268246v
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes koper Grote Kerkstraat 291809268246v
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes koper Grote Kerkstraat 291809268246v
FOKKES, SIETSKE Zydske Fokkes verkoper Heiligeweg 251803266293r
FOKKES, SIETSKE Zydske Fokkes verkoper Heiligeweg 251803266293r
FOKKES, SIETSKE Zydske Fokkes verkoper Heiligeweg 251803266293r
JAKOBS, SIETSKE Zydske Jacobus koper Lanen 91180726817r
JAKOBS, SIETSKE Zydske Jacobus koper Lanen 91180726817r
LEIENAAR, SIETSKE JOHANNES Zydske Johannes Leyenaarkoper Heiligeweg 11802266126r
LEIENAAR, SIETSKE JOHANNES Zydske Johannes Leyenaarkoper Heiligeweg 11802266126r
PIETERS, SIETSKE Zydske Pieters koper Kleine Bredeplaats 231787262230v
PIETERS, SIETSKE Zydske Pieters koper Kleine Bredeplaats 231787262230v
PIETERS, SIEDS Zydts Pytters apothekergeniaarde koper Nieuwstraat 421695243147v
PIETERS, SIEDS Zydts Pytters apothekergeniaarde koper Nieuwstraat 421695243147v
ARENDS, SIEMENwijlen Zymen Aanes leidekker (stads -)verkoper Hofstraat 1166723917va
ARENDS, SIEMENwijlen Zymen Aanes leidekker (stads -)verkoper Hofstraat 1166723917va
ARENDS, SIEMENwijlen Zymen Aanes leidekker (stads -)verkoper Hofstraat 1166723917va
HENDRIKS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Zymen Hendrickx naastligger ten oosten Weverstraat NZ1654236271v
HENDRIKS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Zymen Hendrickx naastligger ten oosten Weverstraat NZ1654236271v
DIRKS, Zyrck Dirx chirurgijn (mr. -)verkoper Noorderhaven 1101683241252r
DIRKS, Zyrck Dirx chirurgijn (mr. -)verkoper Noorderhaven 1101683241252r
DIRKS, Zyrck Dirx chirurgijn (mr. -)verkoper Noorderhaven 1101683241252r
SAPES, Zyrk Sapes verkoper Lanen 441730247335v
SAPES, Zyrk Sapes verkoper Lanen 441730247335v
JOHANNES, SIETJE Zytie Joannis naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ166023821v
JOHANNES, SIETJE Zytie Joannis naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ166023821v
, SIETSE Zytse Pijlakermetselaar (mr. -)koper van 1/2 Molenpad 141785261305r
ANNES, SIETSE Zytse Annes naastligger ten westen Schritsen 65b1752252226v
ANNES, SIETSE Zytse Annes naastligger ten westen Schritsen 65b1752252226v
ANNES, SIETSE Zytse Annes naastligger ten westen Schritsen 65b1752252226v
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus koper huisLanen 25achter1803266258r
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus koper huisLanen 25achter1803266258r
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus koper huisLanen 25achter1803266258r
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmermanverkoper Lanen 251809268291v
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmermanverkoper Lanen 251809268291v
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmermanverkoper Lanen 251809268291v
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmermanverkoper Lanen 25achter1809268291v
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmermanverkoper Lanen 25achter1809268291v
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmermanverkoper Lanen 25achter1809268291v
BEIDSCHAT, SIETSE KORNELIS Zytse Cornelis Beidschatkoper huis, oude smitte en een wagenhuis onder het dak van de smitteZuiderstraat 231806267223v
BEIDSCHAT, SIETSE KORNELIS Zytse Cornelis Beidschatkoper huis, oude smitte en een wagenhuis onder het dak van de smitteZuiderstraat 231806267223v
BEIDSCHAT, SIETSE KORNELIS Zytse Cornelis Beidschatkoper huis, oude smitte en een wagenhuis onder het dak van de smitteZuiderstraat 231806267223v
BEIDSCHAT, SIETSE KORNELIS Zytse Cornelis Beytschathuurder Zuiderstraat 41801265284r
BEIDSCHAT, SIETSE KORNELIS Zytse Cornelis Beytschathuurder Zuiderstraat 41801265284r
BEIDSCHAT, SIETSE KORNELIS Zytse Cornelis Beytschathuurder Zuiderstraat 41801265284r
DOEDES, SIETSE Zytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 321705244281v
DOEDES, SIETSE Zytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 321705244281v
DOEDES, SIETSE Zytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 321705244281v
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Zytse Drieses van der Zeekoopmanverkoper Havenplein 201791263290v
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Zytse Drieses van der Zeekoopmanverkoper Havenplein 201791263290v
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Zytse Drieses van der Zeekoopmanverkoper Havenplein 201791263290v
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Zytse Drieses van der Zeeverkoper Weeshuisstraat 11178626253r
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Zytse Drieses van der Zeeverkoper Weeshuisstraat 11178626253r
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Zytse Drieses van der Zeeverkoper Weeshuisstraat 11178626253r
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Zytse Drieses van der Zeekoper Noordijs 141795264266v
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Zytse Drieses van der Zeekoper Noordijs 141795264266v
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Zytse Drieses van der Zeekoper Noordijs 141795264266v
GERRITS, SIETSE Zytse Gerrits visserkoper Hofstraat 21west1808268176r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerrits visserkoper Hofstraat 21west1808268176r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts wever en visser (mr. bont-)koper kamer en weefwinkelRapenburg 117852621r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts wever en visser (mr. bont-)koper kamer en weefwinkelRapenburg 117852621r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts wever en visser (mr. bont-)koper kamer en weefwinkelRapenburg 317852622r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts wever en visser (mr. bont-)koper kamer en weefwinkelRapenburg 317852622r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg 317852622r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg 317852622r
, SIETSE Zytse Gozis , de jongehuurder Zuiderstraat180226663r
JANS, SIETSE Zytse Jans naastligger ten westen Lanen 38180826844v
JANS, SIETSE Zytse Jans naastligger ten westen Lanen 38180826844v
JANS, SIETSE Zytse Jans koper huisLanen 361799265182v
JANS, SIETSE Zytse Jans koper huisLanen 361799265182v
JANS, SIETSE Zytse Jans huurder vooraan de straat (p.j.)Lanen 361799265182v
JANS, SIETSE Zytse Jans huurder vooraan de straat (p.j.)Lanen 361799265182v
JANS, SIETSE Zytse Jans naastligger ten westen Lanen 381805267140r
JANS, SIETSE Zytse Jans naastligger ten westen Lanen 381805267140r
MARTENS, SIETSEhuisman Zytse Martens eigenaar van 3/4 Voorstraat 62178526214r
MARTENS, SIETSEhuisman Zytse Martens eigenaar van 3/4 Voorstraat 62178526214r
JELGERSMA, SIETSKE Zytske Jelgersmakoper Hoogstraat 11806267262v
ZEILMAKER, SIETSKE Zytske D. Zeilmakerverkoper van 1/2 Noorderhaven 71799265128r
ZEILMAKER, SIETSKE Zytske Zeilmakerkoper huisNoorderhaven 281806267282v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstrakoper Brouwersstraat 2217922648r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstrakoper Brouwersstraat 2217922648r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstrakoper Brouwersstraat 2217922648r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstrakoper Bargebuurt 11789263151r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstrakoper Bargebuurt 11789263151r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstrakoper Bargebuurt 11789263151r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 10175025287v
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 10175025287v
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 10175025287v
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 12175025287v
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 12175025287v
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 12175025287v
FOKKES, SIETSKE Zytske Fokkes verkoper Hoogstraat 451805267146r
FOKKES, SIETSKE Zytske Fokkes verkoper Hoogstraat 451805267146r
FOKKES, SIETSKE Zytske Fokkes verkoper Hoogstraat 451805267146r
FRANSES, SIETSKE Zytske Fransen koper Zoutsloot 581706244335v
FRANSES, SIETSKE Zytske Fransen koper Zoutsloot 581706244335v
FRANSES, SIETSKE Zytske Fransen koper Zoutsloot 581706244335v
FRANSES, SIETSKE Zytske Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 581706244335v
FRANSES, SIETSKE Zytske Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 581706244335v
FRANSES, SIETSKE Zytske Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 581706244335v
FREERKS, SIETSKE Zytske Freerx verkoper van 4/9 Zuiderhaven 9170024443v
FREERKS, SIETSKE Zytske Freerx verkoper van 4/9 Zuiderhaven 9170024443v
GERRITS, SIETSKE Zytske Gerryts naastligger ten oosten Rapenburg 1180226699r
GERRITS, SIETSKE Zytske Gerryts naastligger ten oosten Rapenburg 1180226699r
HENDRIKS, SIETSKE Zytske Hendriks koper Lanen 25achter1803266258r
HENDRIKS, SIETSKE Zytske Hendriks koper Lanen 25achter1803266258r
HENDRIKS, SIETSKE Zytske Hendriks verkoper Lanen 251809268291v
HENDRIKS, SIETSKE Zytske Hendriks verkoper Lanen 251809268291v
HENDRIKS, SIETSKE Zytske Hendriks verkoper Lanen 25achter1809268291v
HENDRIKS, SIETSKE Zytske Hendriks verkoper Lanen 25achter1809268291v
HESSELS, SIETSKE Zytske Hessels verkoper Bildtstraat 181802266142r
HESSELS, SIETSKE Zytske Hessels verkoper Bildtstraat 181802266142r
JANS, SIETSKE Zytske Jans koper Vijverstraat 131799265130v
JANS, SIETSKE Zytske Jans koper Vijverstraat 131799265130v
JANS, SIETSKE Zytske Jans koper Vijverstraat 151799265130v
JANS, SIETSKE Zytske Jans koper Vijverstraat 151799265130v
JANS, SIETSKE Zytske Jans koper Vijverstraat 171799265130v
JANS, SIETSKE Zytske Jans koper Vijverstraat 171799265130v
JANS, SIETSKE Zytske Jans verkoper Zoutsloot 83achter1725246231v
JANS, SIETSKE Zytske Jans verkoper Zoutsloot 83achter1725246231v
KEIMPES, SIETSKE Zytske Keimpes Vlasblomkoper Voorstraat 171799265193v
KEIMPES, SIETSKE Zytske Keimpes Vlasblomkoper Voorstraat 171799265193v
KLASES, SIETSKE Zytske Klaasen koper Hoogstraat 30181026964v
KLASES, SIETSKE Zytske Klaasen koper Hoogstraat 30181026964v
LASES, SIETSKEde erfgenamen van wijlen Zytske Lases naastligger ten westen Hoogstraat 15achter1702244149v
LASES, SIETSKEde erfgenamen van wijlen Zytske Lases naastligger ten westen Hoogstraat 15achter1702244149v
OKKES, SIETSKE Zytske Okkes koper Heiligeweg 581803266299r
OKKES, SIETSKE Zytske Okkes koper Heiligeweg 581803266299r
PIETERS, SIETSKE Zytske Pieters verkoper Noorderhaven 63178126020v
PIETERS, SIETSKE Zytske Pieters verkoper Noorderhaven 63178126020v
KORNELIS, Zyttje Cornelis koper Kleine Bredeplaats 211806267253v
KORNELIS, Zyttje Cornelis koper Kleine Bredeplaats 211806267253v
KORNELIS, Zyttje Cornelis koper Kleine Bredeplaats 211806267253v
DIJK, SIETSE Zytze van Dijkpruikenmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 42oost179726549v
KLASES, SIETSE Zytze Claases varensgezelhuurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 101801265276v
KLASES, SIETSE Zytze Claases varensgezelhuurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 101801265276v
KLASES, SIETSE Zytze Claases varensgezelhuurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 101801265276v
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits naastligger ten zuiden Rapenburg NZ1785261300r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits naastligger ten zuiden Rapenburg NZ1785261300r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits wever en visser (mr. bont-)koper kamer en weefwinkelRapenburg NZ1785261307r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits wever en visser (mr. bont-)koper kamer en weefwinkelRapenburg NZ1785261307r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits wever en visser (mr. bont-)naastligger ten oosten Rapenburg NZ1785261307r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits wever en visser (mr. bont-)naastligger ten oosten Rapenburg NZ1785261307r
HINNES, SIETSE Zytze Hennes geniaarde koper Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
HINNES, SIETSE Zytze Hennes geniaarde koper Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
PIETERS, SIETSE Zytze Pieters , c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 191781260160r
PIETERS, SIETSE Zytze Pieters , c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 191781260160r
DOUWES, de kinderen van wijlen Zyuwke Douwes verkoper Hofstraat 1166723917va
DOUWES, de kinderen van wijlen Zyuwke Douwes verkoper Hofstraat 1166723917va
DOUWES, de kinderen van wijlen Zyuwke Douwes verkoper Hofstraat 1166723917va