Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de verwerkte resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-29 13:17:49.boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2290238r 11-12-1614 het huis genaamd Wandschapen naastligger ten westen (huisnaam: Wandschapen)
2290240v 08-01-1615 houtstek naastligger ten westen
2290246r 22-01-1615 naastligger ten westen
2290253v 19-02-1615 naastligger ten westen
2290259r 12-03-1615 timmerwerf naastligger ten westen
2290275r 07-05-1615 de lijnbaan naastligger ten westen
2300022v 18-02-1616 het huis met de Pauw naastligger ten westen (huisnaam: de Pauw)
2310029v 07-11-1624 Zekere Armenkamer naastligger ten westen
2310042r 15-01-1625 de lege plaats naastligger ten westen
2310052v 29-01-1625 het hof van de oude conrector naastligger ten westen
2310058v 19-02-1625 de hovinge van de conrector naastligger ten westen
2320116v 03-01-1630 de Stad Harlingen huis naastligger ten westen
2320128r 17-01-1630 plaats naastligger ten westen
2320139r 14-02-1630 Stadstimmerwerf naastligger ten westen
2320150v 23-05-1630 de Stad Harlingen landen naastligger ten westen
2320156v 04-09-1630 naastligger ten westen
2320164v 11-12-1630 Stadsschool naastligger ten westen
2330101r 09-03-1633 Stadslanden naastligger ten westen
2330115r 12-10-1633 weeshuis naastligger ten westen
2330119r 16-11-1633 Doopsgezinden (Vlaemse Gezinden) predickhuis naastligger ten westen
2330121v 07-12-1633 een plaatske naastligger ten westen
2330130r 18-01-1634 Doopsgezinde Gemeente [staat: Ieme de Ringesgezind naastligger ten westen
2330140r 01-03-1634 armvoogdij der huiszittende armen naastligger ten westen
2330168r 18-04-1635 Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) schuur naastligger ten westen
2330170v 16-05-1635 Gereformeerde Gemeente diaconie kamer naastligger ten westen
2330180r 17-01-1636 huis genaamd de Blinde Ezel naastligger ten westen (huisnaam: De Blinde Ezel)
2340006r 06-03-1636 kamer naastligger ten westen
2340027r 10-02-1637 Weeshuis naastligger ten westen
2340044r 10-12-1637 Doopsgezinde gemeente (Jan Jacobs) schuur naastligger ten westen
2340047v 31-12-1637 naastligger ten westen
2340090v 01-12-1639 de gekochte hof naastligger ten westen
2340101r 22-03-1640 de landen van het Stadsweeshuis naastligger ten westen
2340109v 21-06-1640 de Blauwe Schuur of Vermaanhuis naastligger ten westen
2340113r 23-08-1640 een plaats naastligger ten westen
2340124v 10-01-1641 huis en plaats van de conrector naastligger ten westen
2340144r 19-03-1641 Lombart naastligger ten westen
2340150r 30-05-1641 de Blauwe Schuur gemeente naastligger ten westen
2340154v 10-10-1641 naastligger ten westen
2340177v 30-01-1642 gezinde schuur? naastligger ten westen
2340177v 30-01-1642 schuur van de Jan Jacobs gezinden naastligger ten westen
2350005v 20-03-1642 een ven naastligger ten westen
2350005v 20-03-1642 9 pondemaat land zijnde het 1e stuk naastligger ten westen
2350008v 17-04-1642 de hier genoemde lege plaats naastligger ten westen
2350013v 24-04-1642 het greidland genaamd de Leegh naastligger ten westen (veldnaam: de Leegh)
2350013v 24-04-1642 de dijcks delten naastligger ten westen
2350021v 03-07-1642 Weeshuis naastligger ten westen
2350033v 27-11-1642 de grote timmerwerf naastligger ten westen
2350043r 15-01-1643 het huis genaamd de Vier Heemskinderen naastligger ten westen (huisnaam: de Vier Heemskinderen)
2350061r 09-04-1643 het hof genaamd de Lange lijnbaan naastligger ten westen
2350063r 09-04-1643 naastligger ten westen
2350071v 28-05-1643 De Bewindhebbers van de geoctroyeerde Noordsche co naastligger ten westen
2350072v 11-06-1643 Lombard naastligger ten westen
2350074r 11-06-1643 De Bewindhebbers van de geoctroyeerde Noordsche co naastligger ten westen
2350079r 09-07-1643 naastligger ten westen
2350082v 01-10-1643 naastligger ten westen
2350088r 15-10-1643 het huis van de Kat naastligger ten westen (huisnaam: de Kat)
2350092v 26-11-1643 naastligger ten westen
2350093r 03-12-1643 de Blauwe Schuur vermaning naastligger ten westen
2350100r 14-01-1644 de zomerkeuken en plaats naastligger ten westen
2350116v 10-03-1644 de kerkearmenkamer naastligger ten westen
2350154v 15-12-1644 De Blauwe Schuur naastligger ten westen
2350171r 09-03-1645 de lege plaats naastligger ten westen
2350184v 14-09-1645 de stads school naastligger ten westen
2360007v 09-01-1648 een lege plaats tot de hang naastligger ten westen
2360025v 19-03-1648 uitgang naar de Hofstraat naastligger ten westen
2360052r 09-12-1648 de Keeten naastligger ten westen
2360065v 03-02-1649 de lange lijnbaan naastligger ten westen
2360074v 25-02-1649 de lange lijnbaan naastligger ten westen
2360081r 07-04-1649 een andere verkochte plaats naastligger ten westen
2360082v 14-04-1649 een lege plaats naastligger ten westen
2360087r 17-06-1649 een lege plaats naastligger ten westen
2360107r 02-02-1650 naastligger ten westen
2360118v 21-04-1650 de Stad Harlingen stadslanden naastligger ten westen
2360130v 06-10-1650 de Groenlandse Compagnie naastligger ten westen
2360134v 10-11-1650 het Blokhuis naastligger ten westen
2360139v 23-11-1650 de andere kamer van de proclamanten naastligger ten westen
2360140r 23-11-1650 de proclamanten naastligger ten westen
2360141r 23-11-1650 het andere huis staande in de Bildtstraat naastligger ten westen
2360160v 15-02-1651 het hof van Romen naastligger ten westen
2360173v 31-08-1651 de verkopers naastligger ten westen
2360204r 13-03-1652 Weeshuislanden naastligger ten westen
2360243r 25-09-1653 het pakhuis van de Groenlandse Compagnie naastligger ten westen
2360257r 11-02-1654 de retrahenten naastligger ten westen
2360269r 07-05-1654 Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) naastligger ten westen
2370114v 31-01-1657 de uitgang van Ariens vijver naastligger ten westen
2370121v 28-02-1657 de tuin van de Pauw en de verkopers naastligger ten westen
2370131v 30-05-1657 een schoenlappersperk naastligger ten westen
2370139v 06-12-1657 gemeente kamer naastligger ten westen
2370157r 06-02-1658 Westerkerk naastligger ten westen
2370157v 06-02-1658 Westerkerk naastligger ten westen
2370187v 16-01-1659 houtstek en hovinge vd verkopers naastligger ten westen
2370192r 23-01-1659 een afdak naastligger ten westen
2380010v 18-12-1659 het huis genaamd Romen naastligger ten westen (huisnaam: Romen)
2380022r 15-01-1660 het doodgravershuisje naastligger ten westen
2380027v 05-02-1660 het huis genaamd Almenum naastligger ten westen (huisnaam: Almenum)
2380035r 18-02-1660 naastligger ten westen
2380038v 11-03-1660 het huis genaamd de IJseren Man naastligger ten westen (huisnaam: de IJzeren Man)
2380044v 23-04-1660 de Lommert naastligger ten westen
2380052v 08-07-1660 het huis en hof van de Doele naastligger ten westen
2380074v 13-01-1661 naast hof de 2 kamers en weefwinkel naastligger ten westen
2380088r 03-02-1661 naastligger ten westen
2380114r 24-11-1661 het Armenland van Harlingen naastligger ten westen
2380115r 24-11-1661 naastligger ten westen
2380116v 24-11-1661 de uitgang van de vijver naastligger ten westen
2380132r 09-03-1662 Doopsgezinde Gemeente [staat: Blauwe Schuur Gemeen naastligger ten westen
2380142v 27-04-1662 Groenlands pakhuis naastligger ten westen
2380155v 23-11-1662 een lege plaats naastligger ten westen
2380156r 30-11-1662 de eerste in deze akte verkochte woning naastligger ten westen
2380156v 30-11-1662 kamers naastligger ten westen
2380163r 11-01-1663 de plaats getekend met nr. 5 naastligger ten westen
2380163v 11-01-1663 de plaats getekend met nr. 5 naastligger ten westen
2380164r 11-01-1663 de plaats getekend met nr. 3 naastligger ten westen
2380165v 11-01-1663 lege plaats naastligger ten westen
2380170v 18-01-1663 Stadsschool naastligger ten westen
2380172r 18-01-1663 Weeshuisvijver [staat: vijver] naastligger ten westen
2380181r 22-02-1663 Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) kamer naastligger ten westen
2380182v 22-02-1663 de Vergulden Publicaan naastligger ten westen (huisnaam: de Vergulden Publicaan)
2380185r 15-03-1663 Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) naastligger ten westen
2380195r 16-08-1663 Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) schuur naastligger ten westen
2380199v 15-11-1663 de kat naastligger ten westen
2380200r 15-11-1663 het pakhuis van de Admiraliteit naastligger ten westen
2380219r 14-02-1664 naastligger ten westen
2380222r 06-03-1664 kamers van de Blauwe schuur gemeente naastligger ten westen
2380222v 06-03-1664 naastligger ten westen
2380223v 13-03-1664 naastligger ten westen
2380011va 10-02-1661 een vrije oysdrup naastligger ten westen
2390020v 19-08-1665 Admiraliteit naastligger ten westen
2390020v 19-08-1665 Admiraliteit naastligger ten westen
2390020v 19-08-1665 Admiraliteit naastligger ten westen
2390034r 14-01-1666 een proclamant naastligger ten westen
2390035r 14-01-1666 naastligger ten westen
2390037r 28-01-1666 de retrahenten naastligger ten westen
2390109r 16-06-1667 schoenmakersperk naastligger ten westen
2390113r 05-10-1667 naastligger ten westen
2390119v 01-12-1667 Admiraliteits pakhuis naastligger ten westen
2390124r 29-12-1667 het huis de Zilverberg naastligger ten westen (huisnaam: de Zilverberg)
2390126v 05-01-1668 Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) naastligger ten westen
2390134v 19-01-1668 het huis genaamd Bremen naastligger ten westen (huisnaam: Bremen)
2390140v 02-02-1668 het Engelse huis naastligger ten westen
2390155v 08-03-1668 het huis genaamd de Oplapte Juffer naastligger ten westen (huisnaam: de Oplapte Juffer)
2390156r 15-03-1668 stads armen land naastligger ten westen (met het recht van een 'mede reet' over het Stads Armeland naar de zeedijk)
2390159r 05-04-1668 het wevershuis naastligger ten westen
2390166r 21-06-1668 de uitgang van de Olde Hilbrandt naastligger ten westen (huisnaam: de Olde Hilbrandt)
2390190r 31-01-1669 het huis waar het Witte Hart uithangt naastligger ten westen (huisnaam: het Witte Hart)
2390206r 06-06-1669 het huis waaar het Witt Hart uithangt naastligger ten westen (huisnaam: het Witt Hart)
2390002ra 08-01-1665 het huis genaamd de Acht Pelzen naastligger ten westen (huisnaam: de Acht Pelzen)
2390017va 10-02-1667 het huis genaamd de Verlooren Arbeid naastligger ten westen (huisnaam: de Verlooren Arbeid)
2390026va 08-02-1668 het huis genaamd Bremen naastligger ten westen (huisnaam: Bremen)
2390027ra 08-02-1668 het doodgravershuisje naastligger ten westen
2390029va 23-02-1668 Het weeshuis van Harlingens Landen naastligger ten westen
2390036ra 03-01-1669 de brouwerij van 't Haentje naastligger ten westen (huisnaam: het Haantje)
2390037va 26-03-1669 enige kamers naastligger ten westen
2390038ra 26-03-1669 enige tuinen en kamers naastligger ten westen
2400006v 06-02-1670 het huis genaamd de Silverberg naastligger ten westen (huisnaam: de Zilverberg)
2400009r 20-02-1670 het huis genaamd Romen naastligger ten westen (huisnaam: Roma)
2400019v 04-09-1670 het huis genaamd Bremen naastligger ten westen (huisnaam: Bremen)
2400039r 05-02-1671 het huis genaamd de Witte Trompet naastligger ten westen (huisnaam: de Witte Trompet)
2400043v 05-03-1671 kerkhof naastligger ten westen
2400049v 21-05-1671 het huis genaamd het Zeepaard naastligger ten westen (huisnaam: het Zeepaard)
2400054r 03-09-1671 stads landen naastligger ten westen
2400055r 03-09-1671 vrije achter in- en uitgang door de Roeperssteeg naastligger ten westen
2400057v 03-09-1671 Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) naastligger ten westen
2400079r 14-01-1672 Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) naastligger ten westen
2400088v 11-02-1672 yst en ystkamer naastligger ten westen
2400097r 24-03-1672 de Kerks Gemeente Kamers naastligger ten westen
2400110v 14-12-1672 het molenaarshuis naastligger ten westen
2400139r 22-02-1674 het huis genaamd de Radt naastligger ten westen (huisnaam: de Rad)
2400145v 22-03-1674 het perceel op de hoek van Liemendijk (zie voorgaande akte) naastligger ten westen
2400155v 30-08-1674 de hof van het huis genaamd Romen naastligger ten westen (huisnaam: Roma)
2400181v 17-01-1675 het huis genaamd het Vergulde Radt naastligger ten westen (huisnaam: het vergulde Rad)
2400198r 09-04-1675 de papiermolen naastligger ten westen
2400202r 06-06-1675 het huis en de plaats naastligger ten westen
2400217r 30-01-1676 het huis genaamd de Silverberg naastligger ten westen (huisnaam: de Zilverberg)
2400228v 12-03-1676 het huis genaamd de Drie Hoefijzers naastligger ten westen (huisnaam: de Drie Hoefijzers)
2400240r 09-07-1676 verscheidene kamers en tuintjes naastligger ten westen
2400262v 18-02-1677 het huis genaamd de Oplapte Juffer naastligger ten westen (huisnaam: de Oplapte Juffer)
2400004ra 15-03-1670 een tuintje naastligger ten westen
2400016ra 10-03-1672 het huis genaamd de Oplapte Juffrouw naastligger ten westen (huisnaam: de Oplapte Juffrouw)
2400021va 17-01-1675 het huis genaamd de Pauw naastligger ten westen (huisnaam: de Pauw)
2400031va 06-02-1676 schoenmakersperken naastligger ten westen
2410006r 20-01-1678 timmerwerf naastligger ten westen
2410018r 26-05-1678 het land genaamd Hansbosch naastligger ten westen
2410032r 02-02-1679 Doopsgezinde Gemeente (verenigde Waterlandse) naastligger ten westen
2410036r 09-02-1679 huis genaamd de Oplapte Juffer naastligger ten westen (huisnaam: de Oplapte Juffer)
2410051ar 07-09-1679 huis genaamd de Drie Croonen naastligger ten westen (huisnaam: de Drie Kronen)
2410060v 18-01-1680 Admiraliteits gevangenhuis naastligger ten westen
2410084r 01-02-1680 smitte naastligger ten westen
2410130r 16-01-1681 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2410139v 23-01-1681 Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) naastligger ten westen
2410152v 20-02-1681 het huis Rome naastligger ten westen
2410182v 08-01-1682 het huis genaamd de Witte Trompet naastligger ten westen (huisnaam: de Witte Trompet)
2410190r 22-01-1682 Doopsgezinde Gemeente (verenigde Waterlandse) naastligger ten westen
2410197r 05-02-1682 Doopsgezinde Gemeente kamer [staat: Blauwe Schuur naastligger ten westen
2410229v 10-12-1682 bleek genaamd de Grote Spijker naastligger ten westen (veldnaam: de Grote Spijker)
2410235v 07-01-1683 huis genaamd de Valck naastligger ten westen (huisnaam: de Valk)
2410002ra 10-02-1678 Schellingerland naastligger ten westen
2410002ra 10-02-1678 de bleek naastligger ten westen
2410006ra 26-01-1679 Doopsgezinde Gemeente [staat: Blauwe Schuur Gemeen naastligger ten westen
2410011ra 26-01-1679 Doopsgezinde Gemeente kamer [staat: Blauwe Schuur naastligger ten westen
2410012ra 02-02-1679 het houthuis naastligger ten westen
2410038va 30-01-1681 timmerwerf naastligger ten westen
2410051va 22-01-1682 bleek genaamd de Grote Spijker naastligger ten westen (huisnaam: de Grote Spijker)
2410070ra 24-06-1683 Doopsgezinde Gemeente Kamers naastligger ten westen
2420028r 27-01-1684 huis de 3 Roemers naastligger ten westen (huisnaam: de Drie Roemers)
2420031v 10-02-1684 brouwerij 't Haentie naastligger ten westen
2420046v 29-06-1684 huis van de meulen staande in de Noorder dwinger naastligger ten westen
2420058v 21-12-1684 een ledige plaats naastligger ten westen
2420069v 18-01-1685 diaconie kamers naastligger ten westen
2420074r 25-01-1685 een pottenbakkerij of ledige plaats naastligger ten westen
2420075r 25-01-1685 houtstek naastligger ten westen
2420079v 08-02-1685 schoenmakersperk naastligger ten westen
2420091r 29-03-1685 het huis genaamd het Vergulde Rad naastligger ten westen (huisnaam: het Vergulde Rad)
2420096v 26-07-1685 hof van 't huis genaamd Roma naastligger ten westen (huisnaam: Roma)
2420107v 03-01-1686 het vorige perceel naastligger ten westen
2420108v 03-01-1686 voorgaande percelen naastligger ten westen
2420150r 16-05-1686 pakhuis Groenlandse Compagnie naastligger ten westen
2420163r 09-01-1687 Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur) muur naastligger ten westen
2420169v 30-01-1687 huis genaamd Herberg de Arent naastligger ten westen (huisnaam: de Arend)
2420224r 15-01-1688 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2420226r 15-01-1688 het huis genaamd Roma naastligger ten westen (huisnaam: Roma)
2420237v 11-03-1688 het huis genaamd het Zeepaard naastligger ten westen (huisnaam: het Zeepaard)
2420247r 24-06-1688 naastligger ten westen
2420279r 03-03-1689 naastligger ten westen
2420285v 07-04-1689 het huis genaamd de Fontein naastligger ten westen (huisnaam: de Fontein)
2430018v 18-12-1692 de volgende kamer naastligger ten westen
2430019v 18-12-1692 de achteruit- en ingang van Romen naastligger ten westen
2430020v 18-12-1692 armvoogdij kamer naastligger ten westen
2430029r 15-01-1693 stadskamer naastligger ten westen
2430045v 19-02-1693 achteruit- en ingang van het het huis de Fontein naastligger ten westen (huisnaam: de Fontein)
2430056v 21-05-1693 lege plaats met boet naastligger ten westen
2430069r 03-12-1693 de achtertuin en ingang van Romen naastligger ten westen (huisnaam: Romen)
2430079v 14-01-1694 naastligger ten westen
2430093r 25-02-1694 een doopsgezinde kamer naastligger ten westen
2430112v 30-09-1694 de kamer van Romen naastligger ten westen
2430116r 02-12-1694 het hof van de conrector naastligger ten westen
2430125v 20-01-1695 de naastliggende kamer naastligger ten westen
2430131r 27-01-1695 de hof van Roomen naastligger ten westen
2430133v 27-01-1695 het pakhuis van de Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen
2430139v 10-02-1695 Doopsgezinde Gemeente kamer [staat: Blauwe Schuur naastligger ten westen
2430148r 10-03-1695 de ingang en de slotmakers huis naastligger ten westen
2430149v 21-04-1695 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2430159r 18-08-1695 diaconie van de stad naastligger ten westen
2430171r 20-10-1695 de kamer van de Doopsgezinde gemeente naastligger ten westen
2430172v 10-11-1695 het huis genaamd de Witte Trompet naastligger ten westen (huisnaam: de Witte Trompet)
2430190v 19-01-1696 het huis genaamd de Oyevaar naastligger ten westen (huisnaam: de oyevaar)
2430198v 19-01-1696 Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) naastligger ten westen
2430215r 16-02-1696 lege plaats naastligger ten westen
2430248r 25-10-1696 brouwerij genaamd de Lely naastligger ten westen (huisnaam: de lelie)
2430328r 12-12-1697 Doopsgezinde Gemeente armvoogdij naastligger ten westen
2430336r 16-01-1698 naastligger ten westen
2430393r 15-01-1699 weeshuis woning naastligger ten westen
2440001v 05-02-1699 Doopsgezinde Gemeente kamers naastligger ten westen
2440013v 16-04-1699 het huis Emaus naastligger ten westen (huisnaam: Emaus)
2440025v 08-10-1699 Admiraliteit naastligger ten westen
2440033v 17-12-1699 het huis de Pauw naastligger ten westen (huisnaam: de Pauw)
2440047v 28-01-1700 weeshuisvijver naastligger ten westen
2440071r 12-05-1700 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2440075v 08-09-1700 Doopsgezinde Gemeente armvoogdij kamers naastligger ten westen
2440076r 15-09-1700 de Stenen Man naastligger ten westen
2440128r 25-09-1701 Ingang van de tuin naastligger ten westen
2440164r 05-03-1702 huis de Valk naastligger ten westen (huisnaam: de Valk)
2440178v 10-09-1702 huis en hof de Fontein naastligger ten westen
2440191r 14-01-1703 brouwerij van 't Haentie naastligger ten westen
2440315v 17-01-1706 Doopsgezinde Gemeente kamer naastligger ten westen
2440332v 14-03-1706 de verkochte timmerwerf naastligger ten westen
2440349r 16-01-1701 Gereformeerde Gemeente diaconie huis naastligger ten westen
2440354r 29-01-1702 de Lommerd naastligger ten westen
2450032r 30-10-1707 het huis genaamd Bruine Beert naastligger ten westen (huisnaam: de Bruine Beert)
2450038v 11-12-1707 het doodgravershuisje naastligger ten westen
2450055r 04-03-1708 het panwerk [niet correct] naastligger ten westen
2450070r 14-10-1708 Doopsgezinde Gemeente kamer naastligger ten westen
2450073r 18-11-1708 Doopsgezinde Gemeente vermaning in de Roeperssteeg naastligger ten westen
2450099v 27-10-1709 een werf naastligger ten westen
2450102r 15-12-1709 het huis de Bruine Beert genaamd naastligger ten westen (huisnaam: de Bruine Beert)
2450110r 09-02-1710 een andere woninge naastligger ten westen
2450118v 23-03-1710 enige andere kamers naastligger ten westen
2450140v 18-01-1711 naastligger ten westen
2450142v 18-01-1711 Doopsgezinde Gemeente kamer [staat: Blauwe Schuur naastligger ten westen
2450163r 22-09-1711 het doodgravershuisje naastligger ten westen
2450166v 10-01-1712 Latijnse School naastligger ten westen
2450178r 17-04-1712 Groote huisinge en witwasscherie van de verkoper naastligger ten westen
2450180v 29-05-1712 het huis genaamd de Zeven Gevels naastligger ten westen (huisnaam: de Zeven Gevels)
2450180v 29-05-1712 het huis genaamd de Zeven Gevels naastligger ten westen (huisnaam: de Zeven Gevels)
2450186v 08-01-1713 houtstek naastligger ten westen
2450187v 15-01-1713 Houtstakette naastligger ten westen
2450191v 05-02-1713 weeshuis huis naastligger ten westen
2450192r 05-02-1713 weeshuisvijver naastligger ten westen
2450203r 14-01-1714 Doopsgezinde Gemeente armvoogdij kamers naastligger ten westen
2450212v 08-04-1714 het doodgravershuisje naastligger ten westen
2450213r 08-04-1714 naastligger ten westen
2450248r 25-08-1715 het bakhuis der Armenvoogden naastligger ten westen
2450255v 14-12-1715 het doodgravershuisje naastligger ten westen
2450269r 30-08-1716 Admiraliteits werf naastligger ten westen
2450272v 22-11-1716 de huisinge genaamd de Pauw naastligger ten westen (huisnaam: de Pauw)
2450290v 31-01-1717 Doopsgezinde Gemeente kamer [staat: Blauwe Schuur naastligger ten westen
2450298v 06-06-1717 't Lands Pakhuis naastligger ten westen
2460007r 23-01-1718 een koolstek naastligger ten westen
2460013v 20-02-1718 ingang van een hof naastligger ten westen
2460028v 27-11-1718 stads armvoogdij bakhuis naastligger ten westen
2460041r 25-03-1719 de kamer mede in deze akte verkocht naastligger ten westen
2460041r 25-03-1719 Doopsgezinde Gemeente vermaning (Jan Jacobs) naastligger ten westen
2460054v 26-11-1719 stads armvoogdij bakhuis naastligger ten westen
2460061v 14-01-1720 stads armvoogdij bakhuis naastligger ten westen
2460081v 29-09-1720 het huis genaamd Roma naastligger ten westen (huisnaam: Roma)
2460086r 10-11-1720 een kamer naastligger ten westen
2460102v 23-02-1721 Admiraliteits pakhuis naastligger ten westen
2460152r 29-11-1722 diaconie bakhuis naastligger ten westen
2460159r 24-01-1723 achteringang van Romen naastligger ten westen
2460206r 19-11-1724 ingang naar de herberg genaamd de witte Arend naastligger ten westen (huisnaam: de Witte Arend)
2460214v 14-01-1725 Admiraliteitspakhuis [staat: landspakhuis] naastligger ten westen
2460260v 10-02-1726 huis genaamd de Zeven Gevels naastligger ten westen (huisnaam: de Zeven gevels)
2460265r 28-04-1726 een ledig erf voorheen tuin naastligger ten westen
2460303v 19-01-1727 huis genaamd de Zeven Gevels naastligger ten westen (huisnaam: de Zeven gevels)
2460314v 28-01-1727 een leeg erf, vroeger een hof naastligger ten westen
2470018v 15-06-1727 het panwerk naastligger ten westen
2470083v 01-02-1728 stads armen bakhuis naastligger ten westen
2470085v 01-02-1728 erf huis: de Hoop naastligger ten westen (huisnaam: de Hoop)
2470121r 05-09-1728 diaconie naastligger ten westen
2470229r 30-01-1729 Admiraliteit naastligger ten westen
2470295v 18-12-1729 huis genaamd de Zeven Gevels naastligger ten westen (huisnaam: de Zeven gevels)
2470317r 16-04-1730 Admiraliteits werf naastligger ten westen
2470355v 03-12-1730 woningen naastligger ten westen
2470374r 14-01-1731 stads armvoogdij bakhuis naastligger ten westen
2470384r 21-01-1731 huis genaamd het Zeepaerd naastligger ten westen (huisnaam: het Zeepaard)
2470009ra 06-03-1729 huis, brouwerij en mouterij het Hart naastligger ten westen (huisnaam: het Hert)
2480008v 08-04-1731 Doopsgezinde Gemeente woningen naastligger ten westen
2480013r 06-05-1731 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2480084r 20-04-1732 een koolstek naastligger ten westen
2480087v 27-04-1732 provisionele Raadhuis, vroeger de Fontein genaamd naastligger ten westen (huisnaam: de Fontein)
2480140r 23-11-1732 huis genaamd het Gouden ketting naastligger ten westen (huisnaam: het Gouden Ketting)
2480188v 18-01-1733 Latijnse School naastligger ten westen
2480227r 30-08-1733 herberg Roma naastligger ten westen (huisnaam: Rome)
2480250v 18-10-1733 kerkhof naastligger ten westen
2480288v 17-01-1734 timmerhelling naastligger ten westen
2480304v 14-02-1734 het huis Roomen naastligger ten westen (huisnaam: Rome)
2480315v 21-03-1734 zeepziederij naastligger ten westen
2480347v 14-11-1734 herberg genaamd Benthem naastligger ten westen (huisnaam: Benthem)
2480004ra 28-09-1732 het nieuwe stadhuis naastligger ten westen
2480007ra 18-10-1733 het stadhuis naastligger ten westen
2490018r 09-01-1735 Doopsgezinde Gemeente kamer naastligger ten westen
2490045r 24-04-1735 een woning naastligger ten westen
2490103r 04-12-1735 Doopsgezinde Gemeente kamer [staat: Blauwe Schuur naastligger ten westen
2490124v 09-09-1736 herberg Roma naastligger ten westen (huisnaam: Rome)
2490186v 30-06-1737 kerkhof naastligger ten westen
2490266r 21-09-1738 Weeshuis naastligger ten westen
2490273v 19-10-1738 herberg genaamd Roomen naastligger ten westen (huisnaam: Roma)
2490283r 16-11-1738 eigenaars van de suikerrafinaderij naastligger ten westen
2500019v 15-02-1739 plein van een vervallen kamer naastligger ten westen
2500031r 19-04-1739 de Stad Harlingen naastligger ten westen
2500048r 20-09-1739 stads schilhok naastligger ten westen
2500171v 14-05-1741 kerkhof naastligger ten westen
2500243v 24-06-1742 het zgn. verbrande panwerk naastligger ten westen
2500288v 10-02-1743 het huis de Klock naastligger ten westen (huisnaam: de Klok)
2500294r 03-03-1743 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2510104r 21-11-1745 het huis genaamd Pasveer naastligger ten westen
2510119r 27-02-1746 brouwerij naastligger ten westen
2510157r 11-12-1746 lands werf naastligger ten westen
2510168r 05-02-1747 het het huis de Drie Kaarsen naastligger ten westen (huisnaam: de Drie Kaarsen)
2510170r 19-02-1747 de eigenaars van de suikerraffinaderij naastligger ten westen
2510233v 27-10-1748 Bank van lening [staat: lombart] naastligger ten westen
2510238v 17-11-1748 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2510241r 24-11-1748 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2520001r 29-06-1749 de eigenaars van de suikerraffinaderij naastligger ten westen
2520055v 15-03-1750 het pakhuis van de suikerraffinaderij naastligger ten westen
2520063v 19-04-1750 herberg Roma naastligger ten westen (huisnaam: Roma)
2520097r 25-10-1750 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2520107r 17-01-1751 kerkhof naastligger ten westen
2520153r 05-09-1751 het perk naastligger ten westen
2520201r 27-02-1752 het huis de Pauw naastligger ten westen (huisnaam: de Pauw)
2520236r 01-10-1752 kerkhof naastligger ten westen
2530058v 25-02-1753 de eigenaren van de suikerraffinaderij naastligger ten westen
2530086r 02-09-1753 onbebouwd terrein naastligger ten westen
2530103v 14-10-1753 de grote Rodeploegstal naastligger ten westen (huisnaam: de Rode Ploegstal)
2530143r 10-02-1754 Doopsgezinde Gemeente (Oude) vermaning naastligger ten westen
2530152v 26-05-1754 Rooms Katholieke Kerk naastligger ten westen
2530242r 30-11-1755 Bank van lening [staat: de oude Lombart] naastligger ten westen
2530258r 08-02-1756 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2530275r 30-06-1754 de Stad Harlingen stadhuis naastligger ten westen
2540022v 11-07-1756 aangebouwde Bank van Lening naastligger ten westen (is aangebouwd aan het huis van Focke Tjeerds van Esta )
2540024v 05-09-1756 herberg Roma naastligger ten westen (huisnaam: Rome)
2540046v 28-11-1756 het huis de Fontein naastligger ten westen
2540049v 05-12-1756 Corps du Guarde naastligger ten westen
2540091r 02-10-1757 Admiraliteits pakhuizen naastligger ten westen
2540106v 27-11-1757 huis genaamd de Blinde Ezel naastligger ten westen (huisnaam: de Blinde Ezel)
2540150r 03-09-1758 stadsweeshuis huis naastligger ten westen
2540228r 14-10-1759 herberg de Pauw en gildehuis naastligger ten westen
2540254r 13-01-1760 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2550015v 31-08-1760 Bank van lening naastligger ten westen
2550037r 23-11-1760 Stadhuis naastligger ten westen
2550043ar 30-11-1760 Admiraliteits werf naastligger ten westen
2550067v 24-05-1761 cherchershuisje naastligger ten westen
2550140r 27-06-1762 lands werf naastligger ten westen
2550157v 10-10-1762 Admiraliteits werf naastligger ten westen
2550157v 10-10-1762 houtschuur naastligger ten westen
2550164r 17-10-1762 Stadhuis naastligger ten westen
2550232v 09-10-1763 enige woningen naastligger ten westen
2550256v 13-11-1763 het huis de Pauw naastligger ten westen (huisnaam: de Pauw)
2560083r 18-11-1764 timmerhelling naastligger ten westen
2560089v 16-12-1764 eigenaars van de suikerrafinaderij naastligger ten westen
2560096r 20-01-1765 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2560098r 20-01-1765 Rooms Katholieke Gemeente naastligger ten westen
2560107v 16-06-1765 de Stad Harlingen naastligger ten westen
2560115r 01-09-1765 een stuk stadsland naastligger ten westen
2560138v 24-11-1765 Doopsgezinde Gemeente woningen naastligger ten westen
2560172r 06-04-1766 herberg Roma naastligger ten westen (huisnaam: Rome)
2560217r 26-10-1766 het derde perceel in deze akte naastligger ten westen
2560217r 26-10-1766 het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen
2560254v 17-05-1767 Admiraliteits pakhuizen naastligger ten westen
2570031v 22-11-1767 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2570046v 06-03-1768 enige woningen naastligger ten westen
2570058r 15-05-1768 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2570101r 15-01-1769 Bank van lening naastligger ten westen
2570123v 03-09-1769 het tweede in deze akte verkochte huis naastligger ten westen
2570129v 03-09-1769 Doopsgezinde Gemeente woning naastligger ten westen
2570193v 03-02-1771 de suikerraffinaderij naastligger ten westen
2570194v 17-02-1771 kerkhof naastligger ten westen
2580009v 16-02-1772 Doopsgezinde Gemeente kamers naastligger ten westen
2580017r 05-04-1772 twee hovingen naastligger ten westen
2580033v 30-08-1772 Bank van lening naastligger ten westen
2580056v 15-11-1772 het tweede perceel in deze akte naastligger ten westen
2580077r 14-03-1773 het vorige in deze akte verkochte perceel naastligger ten westen
2580083r 28-03-1773 kerkhof naastligger ten westen
2580111v 05-09-1773 stads baarhuis naastligger ten westen
2580124r 14-11-1773 Stads Arme bakhuis naastligger ten westen
2580134r 16-01-1774 het eerste in deze akte verkochte perceel naastligger ten westen
2590034v 26-01-1777 het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen
2590034v 26-01-1777 het eerste en tweede perceel in deze akte naastligger ten westen
2590046r 02-03-1777 herberg de Pauw naastligger ten westen
2590057r 01-06-1777 Coopke? naastligger ten westen
2590091v 11-12-1777 eigenaars van de suikerrafinaderij naastligger ten westen
2590151v 25-10-1778 groot huis en tuin naastligger ten westen
2590156v 15-11-1778 het huis de Kleine Ojevaar naastligger ten westen (huisnaam: de Kleine Ooievaar)
2590167v 07-02-1779 eigenaars van de suikerrafinaderij naastligger ten westen
2590170r 28-02-1779 kerkhof naastligger ten westen
2590243v 16-01-1780 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2590267v 02-04-1780 stads schilhok naastligger ten westen
2590271v 23-04-1780 het volgende verkochte perceel naastligger ten westen
2590284v 09-07-1780 de eigenaars van de suikerraffinaderij naastligger ten westen
2600021v 21-01-1781 Admiraliteitswerf naastligger ten westen
2600028r 28-01-1781 Admiraliteit naastligger ten westen
2600029r 28-01-1781 Admiraliteit naastligger ten westen
2600030r 28-01-1781 Admiraliteit naastligger ten westen
2600031r 28-01-1781 Admiraliteit naastligger ten westen
2600077r 17-06-1781 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2600080r 17-06-1781 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2600103v 01-07-1781 suikerraffinaderij naastligger ten westen
2600108r 02-09-1781 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2600109v 02-09-1781 het derde in deze akte verkochte perceel naastligger ten westen
2600113r 02-09-1781 het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen
2600138ar 11-11-1781 hof en huis Pasveer naastligger ten westen
2600143r 11-11-1781 groot kerkhof naastligger ten westen
2600145r 11-11-1781 wagenuis en het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen
2600145r 11-11-1781 het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen
2600145r 11-11-1781 het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen
2600145r 11-11-1781 het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen
2600172v 13-01-1782 lands werf naastligger ten westen
2600173v 13-01-1782 diaconie kamer naastligger ten westen
2600174v 13-01-1782 lands timmerwerf naastligger ten westen
2600176v 13-01-1782 lands timmerwerf naastligger ten westen
2600184r 20-01-1782 het het huis het Lands Welvaren naastligger ten westen (huisnaam: het Lands Welvaren)
2600212r 07-04-1782 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2600216r 07-04-1782 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2600219v 21-04-1782 suikerraffinaderij naastligger ten westen
2600237v 02-06-1782 Stads weeshuis naastligger ten westen
2600241v 16-06-1782 het gesloopte huis genaamd de Bontekoe naastligger ten westen (huisnaam: de Bontekoe)
2600246r 14-07-1782 de Stad Harlingen stadhuis naastligger ten westen
2600259r 01-09-1782 gemeentewoning naastligger ten westen
2610017r 19-01-1783 stads baarhuis naastligger ten westen
2610117r 30-11-1783 Rooms Katholieke Gemeente naastligger ten westen
2610273r 16-01-1785 het 2e perceel uit deze akte naastligger ten westen
2610306r 06-03-1785 huis en hof Roma naastligger ten westen (huisnaam: Roma)
2610311v 10-04-1785 het eerste in deze akte verkochte perceel naastligger ten westen
2620018r 04-09-1785 suikerraffinaderij naastligger ten westen
2620023v 18-09-1785 het eerste in deze akte verkochte perceel naastligger ten westen
2620081r 12-03-1786 Admiraliteits convooyen en licenten naastligger ten westen
2620090v 07-05-1786 gemeentewoning naastligger ten westen
2620099r 03-09-1786 het 2e verkochte perceel in deze akte naastligger ten westen
2620103r 03-09-1786 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2620103r 03-09-1786 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2620118r 08-10-1786 Doopsgezinde Gemeente en naastligger ten westen
2620123v 12-11-1786 kerkhof naastligger ten westen
2620127r 19-11-1786 herberg Roma naastligger ten westen
2620228r 18-11-1787 het huis genaamd Roma naastligger ten westen (huisnaam: Roma)
2620266r 10-02-1788 kerkhof naastligger ten westen
2620285v 30-03-1788 naastligger ten westen
2620299v 13-04-1788 het Comptoir der Convooyen & Licenten naastligger ten westen
2630025v 31-08-1788 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2630025v 31-08-1788 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2630025v 31-08-1788 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2630025v 31-08-1788 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2630139v 13-09-1789 naastligger ten westen
2630192v 24-01-1790 Lutherse Gemeente diaconie naastligger ten westen
2630226r 16-05-1790 armvoogdij naastligger ten westen
2630255r 17-10-1790 het eerste verkochte perceel in deze akte naastligger ten westen
2630295v 23-01-1791 Bank van lening naastligger ten westen
2630297r 23-01-1791 gemeente woningen naastligger ten westen
2630310v 13-02-1791 huis de Fontein naastligger ten westen (huisnaam: de Fontein)
2630340v 04-09-1791 lands timmerwerf naastligger ten westen
2630366v 27-11-1791 huis 11 naastligger ten westen
2630376r 27-09-1789 het derde perceel in deze akte naastligger ten westen
2630379r 02-05-1790 het Landsmagazijn en verdere grond naastligger ten westen
2640065v 09-12-1792 kerkhof naastligger ten westen
2640081r 13-01-1793 Lutherse Kerk naastligger ten westen
2640118v 14-07-1793 een mouterij naastligger ten westen
2640131v 08-09-1793 het vorige verkochte perceel in deze akte naastligger ten westen
2640151v 10-11-1793 het eerste verkochte perceel in deze akte naastligger ten westen
2640199v 25-05-1794 Doospgezinde Gemeente naastligger ten westen
2640229r 30-11-1794 Rooms Katholieke Kerk naastligger ten westen
2640247v 12-04-1795 stads armvoogdij naastligger ten westen
2640279r 20-09-1795 naastligger ten westen
2640281r 27-09-1795 het huis gequoteerd met nummer 9 naastligger ten westen
2640284v 08-11-1795 Rooms Katholieke Kerk naastligger ten westen
2640323v 01-05-1796 kerkhof naastligger ten westen
2650002r 06-11-1796 de verkopers q.q. naastligger ten westen
2650069r 14-01-1798 de eigenaar van herberg het Schippers Gezelschap naastligger ten westen (huisnaam: het Schippers Gezelschap)
2650103r 02-09-1798 het huis de Hopzak naastligger ten westen (huisnaam: de Hopzak)
2650117r 11-11-1798 een tuin naastligger ten westen
2650128r 13-01-1799 het chergershuisje naastligger ten westen
2650145r 17-02-1799 het tweede huis in deze akte naastligger ten westen
2650165r 05-05-1799 stads baarhuis naastligger ten westen
2650166r 26-05-1799 diaconie naastligger ten westen
2650187r 20-10-1799 Admiraliteits convooyen en licenten naastligger ten westen
2650231v 27-04-1800 stads armvoogdij naastligger ten westen
2650271v 14-12-1800 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2650302r 15-03-1801 Rooms Katholieke Kerk naastligger ten westen
2660041r 25-10-1801 herberg het Schippersgezelschap naastligger ten westen (huisnaam: het Schippersgezelschap)
2660052v 17-01-1802 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2660061r 31-01-1802 herberg de Hoop naastligger ten westen (huisnaam: de Hoop)
2660063r 07-02-1802 de contributie van de Vijf Deelen Zeedijken naastligger ten westen
2660083v 14-03-1802 stads baarhuis naastligger ten westen
2660091v 25-04-1802 stads baarhuis naastligger ten westen
2660100r 02-05-1802 kerkhof naastligger ten westen
2660121r 05-09-1802 Lutherse Gemeente naastligger ten westen
2660164v 28-11-1802 herberg het Zeepaard naastligger ten westen (huisnaam: het Zeepaard)
2660167r 05-12-1802 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2660167r 05-12-1802 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2660167r 05-12-1802 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2660167r 05-12-1802 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2660177v 16-01-1803 kerkhof naastligger ten westen
2660195v 16-01-1803 de Stad Harlingen naastligger ten westen
2660216r 27-02-1803 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2660224r 13-03-1803 de Stad Harlingen naastligger ten westen
2660226v 27-03-1803 gleybakkerij naastligger ten westen
2660237v 17-04-1803 het huis Roma naastligger ten westen (huisnaam: Roma)
2660239r 17-04-1803 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2660242r 17-04-1803 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2660258r 19-06-1803 de Stad Harlingen naastligger ten westen
2660260r 19-06-1803 het vierde perceel in deze akte naastligger ten westen
2660260r 19-06-1803 het vierde perceel in deze akte naastligger ten westen
2660260r 19-06-1803 het vierde perceel in deze akte naastligger ten westen
2670007r 15-01-1804 Lutherse Kerk naastligger ten westen
2670015r 29-01-1804 genoemde tuin en zomerhuis naastligger ten westen
2670021r 26-02-1804 Lutherse Kerk naastligger ten westen
2670069v 02-09-1804 Joodse Kerk naastligger ten westen
2670089r 23-09-1804 de Stad Harlingen naastligger ten westen
2670101v 25-11-1804 Rooms Katholieke Kerk naastligger ten westen
2670104r 25-11-1804 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2670114v 13-01-1805 het huis de Zeven Gevels naastligger ten westen (huisnaam: de Zeven Gevels)
2670129r 03-02-1805 kerkhof naastligger ten westen
2670141r 20-04-1805 de Stad Harlingen naastligger ten westen
2670143v 19-05-1805 het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen
2670152v 30-06-1805 het tweede perceel in deze akte naastligger ten westen
2670157r 30-06-1805 Lutherse Gemeente naastligger ten westen
2670194r 19-01-1806 naastligger ten westen
2670199r 19-01-1806 Roma naastligger ten westen
2670200r 19-01-1806 de Stad Harlingen wal en grond naastligger ten westen
2670219v 02-02-1806 het huis de Hopzak naastligger ten westen (huisnaam: de Hopzak)
2670308v 01-03-1807 stads baarhuis naastligger ten westen
2670327v 03-05-1807 het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen
2680006r 04-10-1807 lands timmerwerf naastligger ten westen
2680007v 11-10-1807 het derde verkochte perceel in deze akte naastligger ten westen
2680034v 17-01-1808 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten westen
2680040v 24-01-1808 stads armvoogdij naastligger ten westen
2680065v 14-02-1808 gleybakkerij naastligger ten westen
2680114r 26-06-1808 het derde perceel in deze akte naastligger ten westen
2680134v 25-09-1808 stads huisinge tot t Hospitaal gebruikt naastligger ten westen
2680235v 09-04-1809 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten westen
2680240v 23-04-1809 Rooms Katholieke Kerk naastligger ten westen
2680304v 26-11-1809 de Stad Harlingen naastligger ten westen
2680314r 03-12-1809 nr 11 v h Klooster naastligger ten westen
2680316v 03-12-1809 nr 9 van het Klooster naastligger ten westen
2680316v 03-12-1809 nr 10 van het Klooster naastligger ten westen
2680319r 03-12-1809 nr 12 van het Klooster naastligger ten westen
2680323v 03-12-1809 naastligger ten westen
2680329v 17-12-1809 de bleek naastligger ten westen
2680353v 11-02-1810 Herstelde Lutherse Gemeente e.a. naastligger ten westen
2690007v 25-02-1810 nr 10 van het Klooster naastligger ten westen
2690011r 25-02-1810 Rooms Katholieke Gemeente naastligger ten westen
2690035v 06-05-1810 stads eigendom naastligger ten westen
2690063v 07-10-1810 gleybakkerij naastligger ten westen
2690085r 11-11-1810 nr 9 van het Klooster naastligger ten westen
2340093v 19-01-1640 ? naastligger ten westen
2430400r 22-01-1699 de weduwe van Abbe smid naastligger ten westen
2410037v 24-02-1679 Aert gortmaker naastligger ten westen
2350067r 09-04-1643 Aesge schipper naastligger ten westen
2330167r 18-04-1635 Albert bakker naastligger ten westen
2450307r 28-11-1717 Albert wagenmaker naastligger ten westen
2470135v 10-10-1728 de erven van Albert wagenmaker naastligger ten westen
2470324v 02-07-1730 de weduwe van Albert speelman naastligger ten westen
2410017va 18-01-1679 Allert spijkermaker naastligger ten westen
2430398v 15-01-1699 Allert c.s. bakker naastligger ten westen
2400146v 29-03-1674 de erven van weduwe Antie naastligger ten westen
2310060v 27-02-1625 de erven van Arian lijnslager naastligger ten westen
2360128r 14-09-1650 het perk van Atte schoenmaker naastligger ten westen
2320120r 12-12-1629 Aucke metselaar naastligger ten westen
2330128v 04-01-1634 Aucke wever naastligger ten westen
2430005va 10-02-1695 het huis voorheen toebehorend aan Auckmoey naastligger ten westen
2420171r 30-01-1687 Auke popmaker naastligger ten westen
2430343v 06-02-1698 het achterhuis van Auke popmaker naastligger ten westen
2460075r 21-04-1720 de erven van mr. Baltus naastligger ten westen
2400201r 06-06-1675 de keuken van Bartel naastligger ten westen
2360100r 13-01-1650 Baucke boendermaker naastligger ten westen
2400002ra 30-01-1670 de kamer van Beern glasmaker naastligger ten westen
2590133r 21-06-1778 Beernd naastligger ten westen
2340130v 07-02-1641 Boie kuiper naastligger ten westen
2500087r 17-01-1740 de erven van Botte sleefmaker naastligger ten westen
2370168av 10-07-1658 Christoffel glasmaker naastligger ten westen
2430167r 29-09-1695 de kamer van Claas schuitvoerder naastligger ten westen
2490226v 19-01-1738 Claas sleefmaker naastligger ten westen
2350115r 10-03-1644 Claes brouwer naastligger ten westen
2390164v 17-05-1668 de tuinen van Claes de jonge mr. smid naastligger ten westen
2360167v 12-04-1651 Claeske naastligger ten westen
2320115v 03-01-1630 Cornelis kleermaker [staat: schroor] naastligger ten westen
2430173r 10-11-1695 als bewoner de weduwe van Cornelis blokmaker naastligger ten westen
2400116v 02-02-1673 David wever naastligger ten westen
2420113v 17-01-1686 Davidt wever naastligger ten westen
2350201v 18-01-1646 dr. Dionisius naastligger ten westen
2320116v 03-01-1630 Dirck metselaar naastligger ten westen
2350071r 28-05-1643 Dirck rogdrager naastligger ten westen
2350121v 31-03-1644 Dirck houtzager naastligger ten westen
2350211v 08-03-1646 Dirck metselaar naastligger ten westen
2350214v 29-03-1646 Dirck metselaar naastligger ten westen
2380081v 20-01-1661 Dirk schoenlapper naastligger ten westen
2380008va 20-01-1661 huurder? Dirk schoenlapper naastligger ten westen
2390089v 17-02-1667 Dirk mr. goudsmid wonende in Sneek naastligger ten westen
2390211r 03-10-1669 Dirk timmerman naastligger ten westen
2540073r 12-06-1757 Dirk timmerman naastligger ten westen
2540208r 20-05-1759 Dirk sleefmaker naastligger ten westen
2350107v 04-02-1644 Doede gortmaker naastligger ten westen
2410261r 01-04-1683 Douwe smid wonende in Arum naastligger ten westen
2450295v 04-04-1717 de weduwe van Douwe Bergervaarder naastligger ten westen
2490350r 22-06-1738 de weduwe van Douwe Bergervaarder naastligger ten westen
2500022v 08-03-1739 de weduwe van Douwe Bergervaarder naastligger ten westen
2390161r 19-04-1668 de scheerslijpersweduwe Eelck naastligger ten westen
2400230r 26-03-1676 de weduwe van Eelck scheerslijper naastligger ten westen
2360072v 18-02-1649 Eernst slotmaker naastligger ten westen
2350135v 01-09-1644 Elisabeth naastligger ten westen
2680084r 27-03-1808 Fettje naastligger ten westen
2400067r 05-11-1671 Fijcke uitdraagster naastligger ten westen
2340023r 08-01-1637 de schuur van Focke bleker naastligger ten westen
2360183v 11-01-1652 Focke bleker naastligger ten westen
2330146v 10-05-1634 Foecke metselaar naastligger ten westen
2440322r 31-01-1706 Frans waterhaler naastligger ten westen
2450200r 03-09-1713 de weduwe van Frans waterhaler naastligger ten westen
2460170r 30-05-1723 de weduwe van Frans waterhaler naastligger ten westen
2350188r 16-11-1645 Freeck wever naastligger ten westen
2410219v 10-09-1682 Freerck timmerman naastligger ten westen
2290248r 29-01-1615 de weduwe van wijlen Gerben veerschipper naastligger ten westen
2560191r 15-06-1766 kinderen van Gerben bakker naastligger ten westen
2410004ra 27-01-1678 Gerlof kaarsenmaker naastligger ten westen
2380213r 24-01-1664 de voormalige woning van Gerrit koordewerker naastligger ten westen
2440023v 24-09-1699 de weduwe van Gerrit gortmaker naastligger ten westen
2450041v 15-01-1708 de weduwe van Gerrit gortmaker naastligger ten westen
2450118r 23-03-1710 de weduwe van Gerrit gortmaker naastligger ten westen
2330152r 04-10-1634 de erven van Gerryt naastligger ten westen
2350010v 24-04-1642 de hof van Gerryt apotheker naastligger ten westen
2350108r 04-02-1644 Griet naastligger ten westen
2400028V 03-12-1670 Griet melkwijf naastligger ten westen
2430028v 15-01-1693 Griet melkwijf naastligger ten westen
2430081v 21-01-1694 Griet melkwijf naastligger ten westen
2430086v 28-01-1694 Grietie melkwijf naastligger ten westen
2350057v 05-03-1643 Hans naastligger ten westen
2360080r 07-04-1649 Hans schoenlapper naastligger ten westen
2380051r 17-06-1660 het huis van de erven van mr. Hans naastligger ten westen
2480304v 14-02-1734 Hans naastligger ten westen
2310056v 12-02-1625 de kamer van Harmen poortsluiter naastligger ten westen
2340136r 21-02-1641 de plaats van Harmen houtzager naastligger ten westen
2350213v 21-03-1646 Harmen houtzager naastligger ten westen
2500174r 03-09-1741 Harmen wever naastligger ten westen
2550147r 05-09-1762 de weduwe van Harmen naastligger ten westen
2560022r 15-01-1764 de weduwe van Harmen naastligger ten westen
2570144r 10-12-1769 de weduwe van Harmen naastligger ten westen
2530225v 19-10-1755 Heere sleefmaker naastligger ten westen
2290202r 06-02-1614 Hendrick wever naastligger ten westen
2360014v 22-01-1648 het huis van Hendrick moutmaker naastligger ten westen
2390063v 30-12-1666 Hendrick wever naastligger ten westen
2440139v 15-01-1702 Hendrik kistmaker naastligger ten westen
2540068r 24-04-1757 Heyn naastligger ten westen
2430224v 03-05-1696 Hidde bootsgezel naastligger ten westen
2440309r 22-11-1705 de weduwe van Hidde wagenmaker naastligger ten westen
2430085r 28-01-1694 Hille boterkoper naastligger ten westen
2400021va 17-01-1675 Hillie wolnaaister naastligger ten westen
2380003r 20-11-1659 Hiltie strowijf naastligger ten westen
2350257v 07-03-1647 huis van de kinderen van Homme naastligger ten westen
2460242v 18-11-1725 Huibert naastligger ten westen
2320100r 18-04-1629 Hylcke koekenbakster naastligger ten westen
2380001v 06-11-1659 Impck naastligger ten westen
2400264r 11-03-1677 Jacob brugman naastligger ten westen
2430050v 19-03-1693 Jacob ruilebuiter naastligger ten westen
2440309v 22-11-1705 Jacob ruilebuit naastligger ten westen
2640236v 18-01-1795 de weduwe van Jacob schoorsteenveger naastligger ten westen
2650177r 01-09-1799 Jacobus naastligger ten westen
2290215r 08-05-1614 Jan wever naastligger ten westen
2310058v 19-02-1625 Jan bakker naastligger ten westen
2350122r 31-03-1644 Jan timmerman naastligger ten westen
2350227r 14-06-1646 Jan bakker naastligger ten westen
2380109v 13-10-1661 Jan zeemtouwer naastligger ten westen
2380215v 31-01-1664 Jan schoenlapper naastligger ten westen
2380229r 03-07-1664 Jan zeemtouwer naastligger ten westen
2390177v 27-12-1668 Jan zeemtouwer naastligger ten westen
2410120v 25-12-1680 Jan baantjer naastligger ten westen
2420205v 03-07-1687 Jan schipper op Oostindië [staat: Oostindivaerder] naastligger ten westen
2450120r 20-04-1710 Jan baantjer naastligger ten westen
2520146v 05-09-1751 de weduwe van Jan bleker naastligger ten westen
2330159v 10-01-1635 Jantien naastligger ten westen
2330181r 17-01-1636 de erven van Jelis glasmaker naastligger ten westen
2360033v 28-05-1648 Jeltie naastligger ten westen
2370119v 21-02-1657 Jennes? hoedenmaker naastligger ten westen
2430046r 19-02-1693 Joannes glasmaker naastligger ten westen
2470096v 29-02-1728 de erven van Johannes naastligger ten westen
2640079v 13-01-1793 Johannes naastligger ten westen
2680206r 15-01-1809 de erven van Johannes naastligger ten westen
2440074v 01-09-1700 Johannis naastligger ten westen
2390100v 31-03-1667 Joucke koordewerker naastligger ten westen
2360008v 09-01-1648 Jurien fijler naastligger ten westen
2600042v 01-04-1781 Jurjen wever naastligger ten westen
2610154v 08-02-1784 Jurjen wever naastligger ten westen
2340103r 29-03-1640 het nagelaten huis van Keimpe timmerman naastligger ten westen
2440071v 12-05-1700 de erven van Keimpe timmerman naastligger ten westen
2470122r 05-09-1728 Keimpe stoeldraaier naastligger ten westen
2400129r 20-12-1673 Koene metselaar naastligger ten westen
2330170v 30-05-1635 de erven van Lenard gootmaker naastligger ten westen
2340133v 14-02-1641 Lenert timmerman naastligger ten westen
2370147v 17-01-1658 Leuue slachter ( slager ) naastligger ten westen
2390008r 21-01-1665 Lieuwe timmerman naastligger ten westen
2430050av 18-03-1693 Lijsbeth naastligger ten westen
2330161r 31-01-1635 Marten schoenmaker naastligger ten westen
2360046r 24-09-1648 de weduwe van Marten bleker naastligger ten westen
2680280r 03-09-1809 Marten naastligger ten westen
2400004v 30-01-1670 Maycke bakster naastligger ten westen
2400058r 03-09-1671 Maycke bakster naastligger ten westen
2430392r 18-12-1698 Maycke naastligger ten westen
2430137r 27-01-1695 Mayke naastligger ten westen
2340027v 18-02-1637 kamer van metselaar Meinert naastligger ten westen
2390056r 04-11-1666 Meinert bakker naastligger ten westen
2360006r 11-12-1647 Melle schilder naastligger ten westen
2460251r 13-01-1726 Melle gardenier naastligger ten westen
2330163v 21-02-1635 Meynert metselaar naastligger ten westen
2340056v 11-02-1638 Meynert metselaar naastligger ten westen
2400028ra 07-03-1675 Meynert bakker naastligger ten westen
2360003v 21-11-1647 Minck brouwer naastligger ten westen
2290200v 06-02-1614 N. N. naastligger ten westen
2290200v 06-02-1614 N. N. naastligger ten westen
2290200v 06-02-1614 N. N. naastligger ten westen
2290201v 06-02-1614 N. N. naastligger ten westen
2290203r 13-02-1614 N. N. naastligger ten westen
2290203v 13-02-1614 N. N. naastligger ten westen
2290203v 13-02-1614 N. N. naastligger ten westen
2290204v 13-02-1614 N. N. naastligger ten westen
2290205r 20-02-1614 N. N. naastligger ten westen
2290207r 27-02-1614 N. N. naastligger ten westen
2290207v 06-03-1614 N. N. naastligger ten westen
2290207v 24-09-1614 N. N. naastligger ten westen
2290208r 13-03-1614 N. N. naastligger ten westen
2290210r 27-03-1614 N. N. naastligger ten westen
2290211r 03-04-1614 N. N. naastligger ten westen
2290212v 17-04-1614 N. N. naastligger ten westen
2290213r 17-04-1614 N. N. naastligger ten westen
2290213v 24-04-1614 N. N. naastligger ten westen
2290214v 01-05-1614 N. N. naastligger ten westen
2290216r 08-05-1614 N. N. naastligger ten westen
2290216v 08-05-1614 N. N. naastligger ten westen
2290219r 22-05-1614 N. N. naastligger ten westen
2290219v 22-05-1614 N. N. naastligger ten westen
2290221r 05-06-1614 N. N. naastligger ten westen
2290221v 05-06-1614 N. N. naastligger ten westen
2290223v 26-06-1614 N. N. naastligger ten westen
2290228v 14-08-1614 N. N. naastligger ten westen
2290229v 21-08-1614 N. N. naastligger ten westen
2290230v 25-09-1614 N. N. naastligger ten westen
2290231r 02-10-1614 N. N. naastligger ten westen
2290231v 09-10-1614 N. N. naastligger ten westen
2290232v 23-10-1614 N. N. naastligger ten westen
2290233r 06-11-1614 N. N. naastligger ten westen
2290235r 13-11-1614 N. N. naastligger ten westen
2290234r 20-11-1614 N. N. naastligger ten westen
2290237r 11-12-1614 N. N. naastligger ten westen
2290237r 11-12-1614 N. N. naastligger ten westen
2290237v 11-12-1614 N. N. naastligger ten westen
2290239v 08-01-1615 N. N. naastligger ten westen
2290240r 08-01-1615 N. N. naastligger ten westen
2290241v 08-01-1615 N. N. naastligger ten westen
2290243v 22-01-1615 N. N. naastligger ten westen
2290246r 22-01-1615 N. N. naastligger ten westen
2290247r 29-01-1615 N. N. naastligger ten westen
2290247r 29-01-1615 N. N. naastligger ten westen
2290247r 29-01-1615 N. N. naastligger ten westen
2290249r 29-01-1615 N. N. naastligger ten westen
2290249v 29-01-1615 N. N. naastligger ten westen
2290251r 29-01-1615 N. N. naastligger ten westen
2290251v 12-02-1615 N. N. naastligger ten westen
2290251v 12-02-1615 N. N. naastligger ten westen
2290251v 12-02-1615 N. N. naastligger ten westen
2290253v 19-02-1615 N. N. naastligger ten westen
2290255r 19-02-1615 N. N. naastligger ten westen
2290255v 26-02-1615 N. N. naastligger ten westen
2290257r 05-03-1615 N. N. naastligger ten westen
2290257r 05-03-1615 N. N. naastligger ten westen
2290257v 05-03-1615 N. N. naastligger ten westen
2290258r 05-03-1615 N. N. naastligger ten westen
2290258v 05-03-1615 N. N. naastligger ten westen
2290261r 19-03-1615 N. N. naastligger ten westen
2290261v 19-03-1615 N. N. naastligger ten westen
2290262r 19-03-1615 N. N. naastligger ten westen
2290262v 19-03-1615 N. N. naastligger ten westen
2290263v 26-03-1615 N. N. naastligger ten westen
2290266r 26-03-1615 N. N. naastligger ten westen
2290266v 26-03-1615 N. N. naastligger ten westen
2290266v 26-03-1615 N. N. naastligger ten westen
2290267r 02-04-1615 N. N. naastligger ten westen
2290269v 23-04-1615 N. N. naastligger ten westen
2290270r 22-04-1615 N. N. naastligger ten westen
2290270v 30-04-1615 N. N. naastligger ten westen
2290271r 23-04-1615 N. N. naastligger ten westen
2290271v 23-04-1615 N. N. naastligger ten westen
2290272r 30-04-1615 N. N. naastligger ten westen
2290272v 30-04-1615 N. N. naastligger ten westen
2290273v 30-04-1615 N. N. naastligger ten westen
2290277v 21-05-1615 N. N. naastligger ten westen
2290277v 21-05-1615 N. N. naastligger ten westen
2290277v 21-05-1615 N. N. naastligger ten westen
2290278r 11-06-1615 N. N. naastligger ten westen
2290280v 25-06-1615 N. N. naastligger ten westen
2290281r 25-06-1615 N. N. naastligger ten westen
2290282v 09-07-1615 N. N. naastligger ten westen
2290284r 20-08-1615 N. N. naastligger ten westen
2300001r 03-09-1615 N. N. naastligger ten westen
2300001v 17-09-1615 N. N. naastligger ten westen
2300001v 17-09-1615 N. N. naastligger ten westen
2300002r 24-09-1615 N. N. naastligger ten westen
2300003v 08-10-1615 N. N. naastligger ten westen
2300004v 22-10-1615 N. N. naastligger ten westen
2300006r 12-11-1615 N. N. naastligger ten westen
2300006r 12-11-1615 N. N. naastligger ten westen
2300009r 26-11-1615 N. N. naastligger ten westen
2300010r 03-12-1615 N. N. naastligger ten westen
2300011v 10-12-1615 N. N. naastligger ten westen
2300013r 21-01-1616 N. N. naastligger ten westen
2300013r 21-01-1616 N. N. naastligger ten westen
2300013v 21-01-1616 N. N. naastligger ten westen
2300014r 21-01-1616 N. N. naastligger ten westen
2300014v 14-01-1616 N. N. naastligger ten westen
2300016r 28-01-1616 N. N. naastligger ten westen
2300016v 14-01-1616 N. N. naastligger ten westen
2300021r 11-02-1616 N. N. naastligger ten westen
2300021r 11-02-1616 N. N. naastligger ten westen
2300021r 11-02-1616 N. N. naastligger ten westen
2300021r 11-02-1616 N. N. naastligger ten westen
2300021r 11-02-1616 N. N. naastligger ten westen
2300021r 11-02-1616 N. N. naastligger ten westen
2300022r 11-02-1616 N. N. naastligger ten westen
2300024r 18-02-1616 N. naastligger ten westen
2310002r 21-02-1624 N. N. naastligger ten westen
2310003r 21-02-1624 N. N. naastligger ten westen
2310004r 22-02-1624 N. N. naastligger ten westen
2310006v 06-03-1624 N. N. naastligger ten westen
2310007r 13-03-1624 N. N. naastligger ten westen
2310008r 13-03-1624 N. N. naastligger ten westen
2310009v 20-03-1624 N. N. naastligger ten westen
2310009v 20-03-1624 N. N. naastligger ten westen
2310010r 20-03-1624 N. N. naastligger ten westen
2310011r 20-03-1624 N. N. naastligger ten westen
2310012r 10-04-1624 N. N. naastligger ten westen
2310017v 05-06-1624 N. N. naastligger ten westen
2310019r 13-06-1624 N. N. naastligger ten westen
2310019v 19-06-1624 N. N. naastligger ten westen
2310022r 03-07-1624 N. N. naastligger ten westen
2310022v 10-07-1624 N. N. naastligger ten westen
2310025v 12-09-1624 N. N. naastligger ten westen
2310026v 18-09-1624 N. N. naastligger ten westen
2310027v 16-10-1624 N. N. naastligger ten westen
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten westen
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten westen
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten westen
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten westen
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten westen
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten westen
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten westen
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten westen
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten westen
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten westen
2310029r 07-11-1624 N. N. naastligger ten westen
2310030v 07-11-1624 N. N. naastligger ten westen
2310031r 27-10-1624 N. N. naastligger ten westen
2310033r 11-12-1624 N. N. naastligger ten westen
2310033v 18-12-1624 N. N. naastligger ten westen
2310034r 18-12-1624 N. N. naastligger ten westen
2310034v 18-12-1624 N. N. naastligger ten westen
2310035r 09-01-1625 N. N. naastligger ten westen
2310035v 26-12-1624 N. N. naastligger ten westen
2310037r 15-01-1625 N. N. naastligger ten westen
2310038r 15-01-1625 N. N. naastligger ten westen
2310038v 15-01-1625 N. N. naastligger ten westen
2310039r 15-01-1625 N. N. naastligger ten westen
2310046r 22-01-1625 N. N. naastligger ten westen
2310047r 22-01-1625 N. N. naastligger ten westen
2310047v 22-01-1625 N. N. naastligger ten westen
2310048r 22-01-1625 N. N. naastligger ten westen
2310048v 22-01-1625 N. N. naastligger ten westen
2310049v 22-01-1625 N. N. naastligger ten westen
2310050v 29-01-1625 N. N. naastligger ten westen
2310050v 29-01-1625 N. N. naastligger ten westen
2310051v 29-01-1625 N. N. naastligger ten westen
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310055r 05-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310055r 05-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310056v 12-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310056v 12-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310056v 12-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310056v 12-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310058r 12-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310059r 05-03-1625 N. N. naastligger ten westen
2310060r 05-03-1625 N. N. naastligger ten westen
2310062r 12-03-1625 N. N. naastligger ten westen
2310063r 27-02-1625 N. N. naastligger ten westen
2310063r 19-03-1625 N. N. naastligger ten westen
2310063v 05-03-1625 N. N. naastligger ten westen
2310064r 12-03-1625 N. N. naastligger ten westen
2310065r 12-03-1625 N. N. naastligger ten westen
2320113r 05-12-1629 N. N. naastligger ten westen
2320116v 03-01-1630 N. N. naastligger ten westen
2320120r 12-12-1629 N. N. naastligger ten westen
2320123r 17-01-1630 N. N. naastligger ten westen
2320123r 17-01-1630 N. N. naastligger ten westen
2320123r 17-01-1630 N. N. naastligger ten westen
2320123r 17-01-1630 N. N. naastligger ten westen
2320123r 17-01-1630 N. N. naastligger ten westen
2320146r 11-04-1630 N. N. naastligger ten westen
2330104v 28-04-1633 N. N. naastligger ten westen
2330118r 09-11-1633 N. N. naastligger ten westen
2330123r 30-11-1633 N. N. naastligger ten westen
2330123r 30-11-1633 N. N. naastligger ten westen
2330126r 14-12-1633 N. N. naastligger ten westen
2330126v 14-12-1633 N. N. naastligger ten westen
2330128r 21-12-1633 N. N. naastligger ten westen
2330128r 18-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330129r 04-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330130v 18-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330133r 25-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330133r 25-01-1634 N. N. naastligger ten westen
2330133v 01-02-1634 N. N. naastligger ten westen
2330136r 08-02-1634 N. N. naastligger ten westen
2330137r 08-02-1634 N. N. naastligger ten westen
2330137v 08-02-1634 N. N. naastligger ten westen
2330138v 15-02-1634 N. N. naastligger ten westen
2330141r 08-03-1634 N. N. naastligger ten westen
2330143v 19-04-1634 N. N. naastligger ten westen
2330144r 19-04-1634 N. N. naastligger ten westen
2330144v 26-04-1634 N. N. naastligger ten westen
2330145v 10-05-1634 N. N. naastligger ten westen
2330147v 07-06-1634 N. N. naastligger ten westen
2330148r 07-06-1634 N. N. naastligger ten westen
2330149r 05-07-1634 N. N. naastligger ten westen
2330150v 23-08-1634 N. N. naastligger ten westen
2330151v 30-08-1634 N. N. naastligger ten westen
2330153v 29-11-1634 N. N. naastligger ten westen
2330154v 13-12-1634 N. N. naastligger ten westen
2330155r 20-12-1634 N. N. naastligger ten westen
2330155v 20-12-1634 N. N. naastligger ten westen
2330156v 20-12-1634 N. N. naastligger ten westen
2330156v 20-12-1634 N. N. naastligger ten westen
2330156v 20-12-1634 N. N. naastligger ten westen
2330157r 10-01-1635 N. N. naastligger ten westen
2330157v 10-01-1635 N. N. naastligger ten westen
2330160v 24-01-1635 N. N. naastligger ten westen
2330161v 31-01-1635 N. N. naastligger ten westen
2330162v 07-02-1635 N. N. naastligger ten westen
2330164r 21-02-1635 N. N. naastligger ten westen
2330165v 14-03-1635 N. N. naastligger ten westen
2330166r 21-03-1635 N. N. naastligger ten westen
2330166r 21-03-1635 N. N. naastligger ten westen
2330168v 18-04-1635 N. N. naastligger ten westen
2330169r 02-05-1635 N. N. naastligger ten westen
2330169v 09-05-1635 N. N. naastligger ten westen
2330173v 11-10-1635 N. N. naastligger ten westen
2330174v 14-10-1635 N. N. naastligger ten westen
2330177r 20-12-1635 N. N. naastligger ten westen
2330179r 03-01-1636 N. N. naastligger ten westen
2330180r 10-01-1636 N. N. naastligger ten westen
2330182v 29-01-1636 N. N. naastligger ten westen
2330182v 29-01-1636 N. N. naastligger ten westen
2340008r 20-03-1636 N. N. naastligger ten westen
2340020v 18-12-1636 N. N. naastligger ten westen
2340024r 15-01-1637 N. N. naastligger ten westen
2340034v 19-03-1637 N. N. naastligger ten westen
2340035r 09-06-1637 N. N. naastligger ten westen
2340036r 21-05-1637 N. N. naastligger ten westen
2340037v 19-08-1637 N. N. naastligger ten westen
2340073v 16-01-1639 N. N. naastligger ten westen
2340073v 16-01-1639 N. N. naastligger ten westen
2340082r 17-02-1639 N. N. naastligger ten westen
2340084v 28-04-1639 N. N. naastligger ten westen
2340085v 19-05-1639 N. N. naastligger ten westen
2340086r 19-05-1639 N. N. naastligger ten westen
2340087r 25-08-1639 N. N. naastligger ten westen
2340087v 25-08-1639 N. N. naastligger ten westen
2340088r 25-08-1639 N. N. naastligger ten westen
2340089r 13-10-1639 N. N. naastligger ten westen
2340091r 19-01-1640 N. N. naastligger ten westen
2340095v 26-01-1640 N. N. naastligger ten westen
2340099r 16-02-1640 N. N. naastligger ten westen
2340099v 16-02-1640 N. N. naastligger ten westen
2340104r 29-03-1640 N. N. naastligger ten westen
2340107r 31-05-1640 N. N. naastligger ten westen
2340108r 14-06-1640 N. N. naastligger ten westen
2340116v 17-01-1641 N. N. naastligger ten westen
2340119v 20-12-1640 N. N. naastligger ten westen
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten westen
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten westen
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten westen
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten westen
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten westen
2340123v 10-01-1641 N. N. naastligger ten westen
2340129r 31-01-1641 N. N. naastligger ten westen
2340130r 31-01-1641 N. N. naastligger ten westen
2340131r 07-02-1641 N. N. naastligger ten westen
2340131v 07-02-1641 N. N. naastligger ten westen
2340134v 07-03-1641 N. N. naastligger ten westen
2340138r 07-03-1641 N. N. naastligger ten westen
2340138v 14-03-1641 N. N. naastligger ten westen
2340141r 21-03-1641 N. N. naastligger ten westen
2340143r 19-03-1641 N. N. naastligger ten westen
2340145r 02-05-1641 N. N. naastligger ten westen
2340147r 02-05-1641 N. N. naastligger ten westen
2340148r 09-05-1641 N. N. naastligger ten westen
2340149r 29-05-1641 N. N. naastligger ten westen
2340151v 30-05-1641 N. N. naastligger ten westen
2340151v 30-05-1641 N. N. naastligger ten westen
2340152v 29-08-1641 N. N. naastligger ten westen
2340153v 29-08-1641 N. N. naastligger ten westen
2340154r 12-09-1641 N. N. naastligger ten westen
2340156v 10-10-1641 N. N. naastligger ten westen
2340159v 14-11-1641 N. N. naastligger ten westen
2340161r 12-12-1641 N. N. naastligger ten westen
2340164v 09-01-1642 N. N. naastligger ten westen
2340165v 09-01-1642 N. N. naastligger ten westen
2340166r 09-01-1642 N. N. naastligger ten westen
2340168r 09-01-1642 N. N. naastligger ten westen
2340168v 16-01-1642 N. N. naastligger ten westen
2340171r 16-01-1642 N. N. naastligger ten westen
2340171v 30-01-1642 N. N. naastligger ten westen
2340173r 23-01-1642 N. N. naastligger ten westen
2340173v 06-02-1642 N. N. naastligger ten westen
2340177v 30-01-1642 N. N. naastligger ten westen
2340180r 06-03-1642 N. N. naastligger ten westen
2350002v 13-03-1642 N. N. naastligger ten westen
2350003v 13-03-1642 N. N. naastligger ten westen
2350004r 13-03-1642 N. N. naastligger ten westen
2350009v 17-04-1642 N. N. naastligger ten westen
2350010r 17-04-1642 N. N. naastligger ten westen
2350012v 17-04-1642 N. N. naastligger ten westen
2350013r 17-04-1642 N. N. naastligger ten westen
2350014v 15-05-1642 N. N. naastligger ten westen
2350017v 05-06-1642 N. N. naastligger ten westen
2350025r 11-09-1642 N. N. naastligger ten westen
2350034v 04-12-1642 N. N. naastligger ten westen
2350038r 08-01-1643 N. N. naastligger ten westen
2350042v 15-01-1643 N. N. naastligger ten westen
2350044v 22-01-1643 N. N. naastligger ten westen
2350045r 04-12-1642 N. N. naastligger ten westen
2350051v 29-01-1643 N. N. naastligger ten westen
2350053v 26-02-1643 N. N. naastligger ten westen
2350055r 26-02-1643 N. N. naastligger ten westen
2350056r 26-02-1643 N. N. naastligger ten westen
2350057r 26-02-1643 N. N. naastligger ten westen
2350058v 05-03-1643 N. N. naastligger ten westen
2350063v 09-04-1643 N. N. naastligger ten westen
2350066r 09-04-1643 N. N. naastligger ten westen
2350068v 23-04-1643 N. N. naastligger ten westen
2350079v 16-07-1643 N. N. naastligger ten westen
2350080r 27-08-1643 N. N. naastligger ten westen
2350080v 27-08-1643 N. N. naastligger ten westen
2350080v 27-08-1643 N. N. naastligger ten westen
2350083v 08-10-1643 N. N. naastligger ten westen
2350085r 08-10-1643 N. N. naastligger ten westen
2350096r 17-12-1643 N. N. naastligger ten westen
2350098v 14-01-1644 N. N. naastligger ten westen
2350099r 14-01-1644 N. N. naastligger ten westen
2350100v 14-01-1644 N. N. naastligger ten westen
2350103v 28-01-1644 N. N. naastligger ten westen
2350109v 04-02-1644 N. N. naastligger ten westen
2350110r 04-02-1644 N. N. naastligger ten westen
2350110v 11-02-1644 N. N. naastligger ten westen
2350111v 11-02-1644 N. N. naastligger ten westen
2350116r 10-03-1644 N. N. naastligger ten westen
2350118v 10-03-1644 N. N. naastligger ten westen
2350119r 10-03-1644 N. N. naastligger ten westen
2350120r 24-03-1644 N. N. naastligger ten westen
2350125r 28-04-1644 N. N. naastligger ten westen
2350127v 12-05-1644 N. N. naastligger ten westen
2350128r 12-05-1644 N. N. naastligger ten westen
2350131r 26-05-1644 N. N. naastligger ten westen
2350131v 26-05-1644 N. N. naastligger ten westen
2350132r 26-05-1644 N. N. naastligger ten westen
2350132v 02-06-1644 N. N. naastligger ten westen
2350133v 02-06-1644 N. N. naastligger ten westen
2350135r 07-07-1644 N. N. naastligger ten westen
2350136v 01-09-1644 N. N. naastligger ten westen
2350138v 06-10-1644 N. N. naastligger ten westen
2350143v 27-10-1644 N. N. naastligger ten westen
2350145r 27-10-1644 N. N. naastligger ten westen
2350146v 24-11-1644 N. N. naastligger ten westen
2350153r 24-11-1644 N. N. naastligger ten westen
2350153v 24-11-1644 N. N. naastligger ten westen
2350155v 15-12-1644 N. N. naastligger ten westen
2350157r 15-12-1644 N. N. naastligger ten westen
2350157v 15-12-1644 N. N. naastligger ten westen
2350160r 15-12-1644 N. N. naastligger ten westen
2350160v 15-12-1644 N. N. naastligger ten westen
2350161r 15-12-1644 N. N. naastligger ten westen
2350161v 19-01-1645 N. N. naastligger ten westen
2350163r 19-01-1645 N. N. naastligger ten westen
2350163v 19-01-1645 N. N. naastligger ten westen
2350164v 26-01-1645 N. N. naastligger ten westen
2350165r 26-01-1645 N. N. naastligger ten westen
2350165v 26-01-1645 N. N. naastligger ten westen
2350166r 09-02-1645 N. N. naastligger ten westen
2350169v 02-03-1645 N. N. naastligger ten westen
2350170v 09-03-1645 N. N. naastligger ten westen
2350173r 16-03-1645 N. N. naastligger ten westen
2350174v 23-03-1645 N. N. naastligger ten westen
2350175v 23-03-1645 N. N. naastligger ten westen
2350176r 30-03-1645 N. N. naastligger ten westen
2350177r 13-04-1645 N. N. naastligger ten westen
2350179v 13-04-1645 N. N. naastligger ten westen
2350183r 08-06-1645 N. N. naastligger ten westen
2350188v 16-11-1645 N. N. naastligger ten westen
2350191r 07-12-1645 N. N. naastligger ten westen
2350192v 11-01-1646 N. N. naastligger ten westen
2350194v 11-01-1646 N. N. naastligger ten westen
2350195r 11-01-1646 N. N. naastligger ten westen
2350198v 18-01-1646 N. N. naastligger ten westen
2350204r 25-01-1646 N. N. naastligger ten westen
2350204v 25-01-1646 N. N. naastligger ten westen
2350212v 29-03-1646 N. N. naastligger ten westen
2350213r 08-03-1646 N. N. naastligger ten westen
2350220r 03-05-1646 N. N. naastligger ten westen
2350246v 24-01-1647 N. N. naastligger ten westen
2360002r 03-10-1647 N. N. naastligger ten westen
2360002v 03-10-1647 N. N. naastligger ten westen
2360007r 18-12-1647 N. N. naastligger ten westen
2360011r 16-01-1648 N. N. naastligger ten westen
2360013r 16-01-1648 N. N. naastligger ten westen
2360015r 22-01-1648 N. N. naastligger ten westen
2360015v 22-01-1648 N. N. naastligger ten westen
2360017r 23-01-1648 N. N. naastligger ten westen
2360019v 13-02-1648 N. N. naastligger ten westen
2360020r 19-02-1648 N. N. naastligger ten westen
2360021r 13-02-1648 N. N. naastligger ten westen
2360024r 11-03-1648 N. N. naastligger ten westen
2360026r 18-03-1648 N. N. naastligger ten westen
2360027r 26-03-1648 N. N. naastligger ten westen
2360027v 26-03-1648 N. N. naastligger ten westen
2360028v 15-04-1648 N. N. naastligger ten westen
2360031v 29-04-1648 N. N. naastligger ten westen
2360034r 28-05-1648 N. N. naastligger ten westen
2360034v 28-05-1648 N. N. naastligger ten westen
2360035r 07-06-1648 N. N. naastligger ten westen
2360035v 07-06-1648 N. N. naastligger ten westen
2360036r 07-06-1648 N. N. naastligger ten westen
2360037r 18-06-1648 N. N. naastligger ten westen
2360037v 25-06-1648 N. N. naastligger ten westen
2360038r 01-07-1648 N. N. naastligger ten westen
2360045v 24-09-1648 N. N. naastligger ten westen
2360048r 07-10-1648 N. N. naastligger ten westen
2360049r 21-10-1648 N. N. naastligger ten westen
2360051r 25-11-1648 N. N. naastligger ten westen
2360054v 06-12-1648 N. N. naastligger ten westen
2360055r 24-12-1648 N. N. naastligger ten westen
2360058r 14-01-1649 N. N. naastligger ten westen
2360060v 20-01-1649 N. N. naastligger ten westen
2360062r 27-01-1649 N. N. naastligger ten westen
2360066v 03-02-1649 N. N. naastligger ten westen
2360067v 03-02-1649 N. N. naastligger ten westen
2360068v 03-02-1649 N. N. naastligger ten westen
2360070r 04-02-1649 N. N. naastligger ten westen
2360073r 18-02-1649 N. N. naastligger ten westen
2360075v 25-02-1649 N. N. naastligger ten westen
2360077r 11-03-1649 N. N. naastligger ten westen
2360077v 11-03-1649 N. N. naastligger ten westen
2360082r 07-04-1649 N. N. naastligger ten westen
2360084r 28-04-1649 N. N. naastligger ten westen
2360089r 14-07-1649 N. N. naastligger ten westen
2360091r 02-09-1649 N. N. naastligger ten westen
2360091v 02-09-1649 N. N. naastligger ten westen
2360092r 08-09-1649 N. N. naastligger ten westen
2360092v 08-09-1649 N. N. naastligger ten westen
2360093r 15-09-1649 N. N. naastligger ten westen
2360095r 10-11-1649 N. N. naastligger ten westen
2360095v 02-12-1649 N. N. naastligger ten westen
2360096r 02-12-1649 N. N. naastligger ten westen
2360096v 15-12-1649 N. N. naastligger ten westen
2360098v 23-12-1649 N. N. naastligger ten westen
2360099v 13-01-1650 N. N. naastligger ten westen
2360102r 19-01-1650 N. N. naastligger ten westen
2360102v 19-01-1650 N. N. naastligger ten westen
2360103r 20-01-1650 N. N. naastligger ten westen
2360104v 26-01-1650 N. N. naastligger ten westen
2360106r 26-01-1650 N. N. naastligger ten westen
2360107v 02-02-1650 N. N. naastligger ten westen
2360111r 16-02-1650 N. N. naastligger ten westen
2360111v 16-02-1650 N. N. naastligger ten westen
2360113v 17-02-1650 N. N. naastligger ten westen
2360114r 17-02-1650 N. N. naastligger ten westen
2360115v 24-02-1650 N. N. naastligger ten westen
2360126r 03-07-1650 N. N. naastligger ten westen
2360132r 03-11-1650 N. N. naastligger ten westen
2360136r 23-11-1650 N. N. naastligger ten westen
2360143v 07-12-1650 N. N. naastligger ten westen
2360144r 07-12-1650 N. N. naastligger ten westen
2360148r 12-01-1651 N. N. naastligger ten westen
2360150v 26-01-1651 N. N. naastligger ten westen
2360151r 26-01-1651 N. N. naastligger ten westen
2360156v 08-02-1651 N. N. naastligger ten westen
2360157r 26-01-1651 N. N. naastligger ten westen
2360158v 08-02-1651 N. N. naastligger ten westen
2360162r 15-02-1651 N. N. naastligger ten westen
2360162v 15-02-1651 N. N. naastligger ten westen
2360164r 15-02-1651 N. N. naastligger ten westen
2360164v 02-03-1651 N. N. naastligger ten westen
2360170r 24-05-1651 N. N. naastligger ten westen
2360171r 31-05-1651 N. N. naastligger ten westen
2360172v 22-06-1651 N. N. naastligger ten westen
2360174r 19-09-1651 N. N. naastligger ten westen
2360175v 09-11-1651 N. N. naastligger ten westen
2360176r 15-11-1651 N. N. naastligger ten westen
2360176v 15-11-1651 N. N. naastligger ten westen
2360176v 15-11-1651 N. N. naastligger ten westen
2360177v 15-11-1651 N. N. naastligger ten westen
2360185r 11-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360185v 11-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360188r 11-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360190v 18-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360191v 24-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360192v 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360194v 01-02-1652 N. N. naastligger ten westen
2360195v 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten westen
2360200v 13-03-1652 N. N. naastligger ten westen
2360201v 15-02-1652 N. N. naastligger ten westen
2360202r 21-02-1652 N. N. naastligger ten westen
2360202v 15-02-1652 N. N. naastligger ten westen
2360205v 21-03-1652 N. N. naastligger ten westen
2360206r 21-02-1652 N. N. naastligger ten westen
2360206r 21-02-1652 N. N. naastligger ten westen
2360206r 21-02-1652 N. N. naastligger ten westen
2360207r 10-04-1652 N. N. naastligger ten westen
2360208v 10-04-1652 N. N. naastligger ten westen
2360209v 04-04-1652 N. N. naastligger ten westen
2360211v 19-09-1652 N. N. naastligger ten westen
2360212r 19-09-1652 N. N. naastligger ten westen
2360215r 27-11-1652 N. N. naastligger ten westen
2360217v 26-12-1652 N. N. naastligger ten westen
2360218v 26-12-1652 N. N. naastligger ten westen
2360220r 09-01-1653 N. N. naastligger ten westen
2360222v 22-01-1653 N. N. naastligger ten westen
2360223v 22-01-1653 N. N. naastligger ten westen
2360225r 30-01-1653 N. N. naastligger ten westen
2360229v 20-02-1653 N. N. naastligger ten westen
2360230r 20-02-1653 N. N. naastligger ten westen
2360230v 20-02-1653 N. N. naastligger ten westen
2360233v 12-03-1653 N. N. naastligger ten westen
2360234r 12-03-1653 N. N. naastligger ten westen
2360235v 17-04-1653 N. N. naastligger ten westen
2360237r 30-04-1653 N. N. naastligger ten westen
2360240r 15-05-1653 N. N. naastligger ten westen
2360242v 18-09-1653 N. N. naastligger ten westen
2360243v 08-10-1653 N. N. naastligger ten westen
2360244r 15-10-1653 N. N. naastligger ten westen
2360244v 15-10-1653 N. N. naastligger ten westen
2360249v 15-01-1654 N. N. naastligger ten westen
2360250v 15-01-1654 N. N. naastligger ten westen
2360252r 21-01-1654 N. N. naastligger ten westen
2360252v 28-01-1654 N. N. naastligger ten westen
2360254r 28-01-1654 N. N. naastligger ten westen
2360255v 04-02-1654 N. N. naastligger ten westen
2360256r 11-02-1654 N. N. naastligger ten westen
2360257v 11-02-1654 N. N. naastligger ten westen
2360262r 11-03-1654 N. N. naastligger ten westen
2360263r 19-03-1654 N. N. naastligger ten westen
2360263v 02-04-1654 N. N. naastligger ten westen
2360265r 15-04-1654 N. N. naastligger ten westen
2360265r 15-04-1654 N. N. naastligger ten westen
2360265v 15-04-1654 N. N. naastligger ten westen
2360271r 02-07-1654 N. N. naastligger ten westen
2360273r 23-07-1654 N. N. naastligger ten westen
2360273v 06-08-1654 N. N. naastligger ten westen
2360274r 01-09-1654 N. N. naastligger ten westen
2360276r 15-10-1654 N. N. naastligger ten westen
2360277r 12-11-1654 N. N. naastligger ten westen
2370111r 24-01-1657 N. N. naastligger ten westen
2370117v 07-02-1657 N. N. naastligger ten westen
2370134r 09-08-1657 N. N. naastligger ten westen
2370152v 23-01-1658 N. N. naastligger ten westen
2370160r 06-02-1658 N. N. naastligger ten westen
2370160v 06-02-1658 N. N. naastligger ten westen
2370164v 06-03-1658 N. N. naastligger ten westen
2370173r 22-05-1658 N. N. naastligger ten westen
2370176r 26-06-1658 N. N. naastligger ten westen
2370174ar 07-11-1658 de erven van N. N. naastligger ten westen
2370198r 19-02-1659 N. N. naastligger ten westen
2370209r 10-04-1659 N. N. naastligger ten westen
2380002r 13-11-1659 N. N. naastligger ten westen
2380006v 04-12-1659 N. N. naastligger ten westen
2380007v 11-12-1659 N. N. naastligger ten westen
2380012v 18-12-1659 N. N. naastligger ten westen
2380013r 23-12-1659 N. N. naastligger ten westen
2380014v 01-01-1660 N. N. naastligger ten westen
2380015v 01-01-1660 N. N. naastligger ten westen
2380021v 15-01-1660 N. N. naastligger ten westen
2380024v 22-01-1660 N. N. naastligger ten westen
2380028r 05-02-1660 N. N. naastligger ten westen
2380032r 18-02-1660 N. N. naastligger ten westen
2380034r 18-02-1660 N. N. naastligger ten westen
2380038r 11-03-1660 N. N. naastligger ten westen
2380040v 25-03-1660 N. N. naastligger ten westen
2380046r 23-04-1660 N. N. naastligger ten westen
2380046v 23-04-1660 N. N. naastligger ten westen
2380049r 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380052r 08-07-1660 N. N. naastligger ten westen (huisnaam: de Spijckerboor)
2380054r 08-07-1660 N. N. naastligger ten westen
2380055v 02-09-1660 N. N. naastligger ten westen
2380055v 02-09-1660 N. N. naastligger ten westen
2380055v 02-09-1660 N. N. naastligger ten westen
2380055v 02-09-1660 N. N. naastligger ten westen
2380056r 02-09-1660 N. N. naastligger ten westen
2380057r 09-09-1660 N. N. naastligger ten westen
2380068v 09-12-1660 N. N. naastligger ten westen
2380075v 13-01-1661 N. N. naastligger ten westen
2380076r 13-01-1661 N. N. naastligger ten westen
2380079r 20-01-1661 N. N. naastligger ten westen
2380082r 20-01-1661 N. N. naastligger ten westen
2380087v 03-02-1661 N. N. naastligger ten westen
2380090r 17-02-1661 N. N. naastligger ten westen
2380094v 24-03-1661 N. N. naastligger ten westen
2380095r 21-04-1661 N. N. naastligger ten westen
2380098r 12-05-1661 N. N. naastligger ten westen
2380098r 12-05-1661 N. N. naastligger ten westen
2380098v 12-05-1661 N. N. naastligger ten westen
2380101v 02-06-1661 N. N. naastligger ten westen
2380104v 01-09-1661 N. N. naastligger ten westen
2380105v 01-09-1661 N. N. naastligger ten westen
2380107r 29-09-1661 N. N. naastligger ten westen
2380108v 13-10-1661 N. N. naastligger ten westen
2380113v 24-11-1661 N. N. naastligger ten westen
2380116r 24-11-1661 N. N. naastligger ten westen
2380119r 22-12-1661 N. N. naastligger ten westen
2380121r 05-01-1662 N. N. naastligger ten westen
2380121v 05-01-1662 N. N. naastligger ten westen
2380122r 12-01-1662 N. N. naastligger ten westen
2380127v 16-02-1662 N. N. naastligger ten westen
2380131v 02-03-1662 N. N. naastligger ten westen
2380135v 06-04-1662 N. N. naastligger ten westen
2380139r 13-04-1662 N. N. naastligger ten westen
2380147r 14-09-1662 N. N. naastligger ten westen
2380148r 12-10-1662 N. N. naastligger ten westen
2380149r 12-10-1662 N. N. naastligger ten westen
2380150r 09-11-1662 N. N. naastligger ten westen
2380160v 21-12-1662 N. N. naastligger ten westen
2380161v 04-01-1663 N. N. naastligger ten westen
2380167r 11-01-1663 N. N. naastligger ten westen
2380168r 11-01-1663 N. N. naastligger ten westen
2380172v 18-01-1663 N. N. naastligger ten westen
2380174r 25-01-1663 N. N. naastligger ten westen
2380178v 15-02-1663 N. N. naastligger ten westen
2380186r 22-03-1663 N. N. naastligger ten westen
2380186v 29-03-1663 N. N. naastligger ten westen
2380188r 03-05-1663 N. N. naastligger ten westen
2380193r 05-07-1663 N. N. naastligger ten westen
2380196r 30-08-1663 N. N. naastligger ten westen
2380198v 15-11-1663 N. N. naastligger ten westen
2380201r 06-12-1663 N. N. naastligger ten westen
2380202v 20-12-1663 N. N. naastligger ten westen
2380211r 17-01-1664 N. N. naastligger ten westen
2380214v 24-01-1664 N. N. naastligger ten westen
2380217r 07-02-1664 N. N. naastligger ten westen
2380218r 14-02-1664 N. N. naastligger ten westen
2380218v 14-02-1664 N. N. naastligger ten westen
2380219r 14-02-1664 N. N. naastligger ten westen
2380220r 28-02-1664 N. N. naastligger ten westen
2380222r 06-03-1664 N. N. naastligger ten westen
2380223v 13-03-1664 N. N. naastligger ten westen
2380224r 13-03-1664 N. N. naastligger ten westen
2380228r 03-07-1664 N. N. naastligger ten westen
2380229v 10-07-1664 N. N. naastligger ten westen
2380230r 10-07-1664 N. N. naastligger ten westen
2380230v 11-09-1664 N. N. naastligger ten westen
2380232r 02-10-1664 N. N. naastligger ten westen
2380232v 09-10-1664 N. N. naastligger ten westen
2380233r 09-10-1664 N. N. naastligger ten westen
2380233v 02-10-1664 N. N. naastligger ten westen
2380235v 16-10-1664 N. N. naastligger ten westen
2380239r 27-11-1664 N. N. naastligger ten westen
2380240r 04-12-1664 N. N. naastligger ten westen
2380241r 11-12-1664 N. N. naastligger ten westen
2380006va 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten westen
2380008va 20-01-1661 N. N. naastligger ten westen
2380008va 20-01-1661 N. N. naastligger ten westen
2380008va 20-01-1661 N. N. naastligger ten westen
2380008va 20-01-1661 N. N. naastligger ten westen
2380008va 20-01-1661 N. N. naastligger ten westen
2380008va 20-01-1661 N. N. naastligger ten westen
2380008va 20-01-1661 N. N. naastligger ten westen
2380011ra 10-02-1661 N. N. naastligger ten westen
2380014va 08-06-1662 N. N. naastligger ten westen
2380014va 08-06-1662 N. N. naastligger ten westen
2380014va 08-06-1662 N. N. naastligger ten westen
2380015va 29-06-1662 N. N. naastligger ten westen
2380016ra 04-01-1663 N. N. naastligger ten westen
2380020ra 15-02-1663 N. N. naastligger ten westen
2380020ra 15-02-1663 N. N. naastligger ten westen
2380020ra 15-02-1663 N. N. naastligger ten westen
2380021va 15-02-1663 N. N. naastligger ten westen
2390007r 21-01-1665 N. N. naastligger ten westen
2390007v 21-01-1665 N. N. naastligger ten westen
2390012r 04-02-1665 N. N. naastligger ten westen
2390013r 05-02-1665 N. N. naastligger ten westen
2390014r 11-02-1665 N. N. naastligger ten westen
2390015v 26-02-1665 N. N. naastligger ten westen
2390015v 12-03-1665 N. N. naastligger ten westen
2390016r 12-03-1665 N. N. naastligger ten westen
2390017v 09-04-1665 N. N. naastligger ten westen
2390018r 15-04-1665 N. N. naastligger ten westen
2390020v 19-08-1665 N. N. naastligger ten westen
2390022v 10-09-1665 N. N. naastligger ten westen
2390023r 29-10-1665 N. N. naastligger ten westen
2390026v 12-11-1665 N. N. naastligger ten westen
2390036v 21-01-1666 N. N. naastligger ten westen
2390037v 28-01-1666 N. N. naastligger ten westen
2390039r 18-02-1666 N. N. naastligger ten westen
2390043v 25-03-1666 N. N. naastligger ten westen
2390044v 25-03-1666 N. N. naastligger ten westen
2390047r 01-04-1666 N. N. naastligger ten westen
2390047v 01-04-1666 N. N. naastligger ten westen
2390048r 01-04-1666 N. N. naastligger ten westen
2390048v 01-04-1666 N. N. naastligger ten westen
2390049v 08-04-1666 N. N. naastligger ten westen
2390052v 03-06-1666 N. N. naastligger ten westen
2390055v 14-10-1666 N. N. naastligger ten westen
2390064r 13-01-1667 N. N. naastligger ten westen
2390067r 13-01-1667 N. N. naastligger ten westen
2390071v 20-01-1667 N. N. naastligger ten westen
2390074v 20-01-1667 N. N. naastligger ten westen
2390078r 27-01-1667 N. N. naastligger ten westen
2390079v 27-01-1667 N. N. naastligger ten westen
2390082v 03-02-1667 N. N. naastligger ten westen
2390088v 17-02-1667 N. N. naastligger ten westen
2390092r 03-03-1667 N. N. naastligger ten westen
2390094v 10-03-1667 N. N. naastligger ten westen
2390096v 17-03-1667 N. N. naastligger ten westen
2390099r 31-03-1667 N. N. naastligger ten westen
2390099v 31-03-1667 N. N. naastligger ten westen
2390100r 31-03-1667 N. N. naastligger ten westen
2390102v 07-04-1667 N. N. naastligger ten westen
2390105r 28-04-1667 N. N. naastligger ten westen
2390105v 28-04-1667 N. N. naastligger ten westen
2390114v 13-10-1667 N. N. naastligger ten westen
2390116r 10-11-1667 N. N. naastligger ten westen
2390120r 08-12-1667 N. N. naastligger ten westen
2390121ar 05-05-1667 N. N. naastligger ten westen
2390122v 22-12-1667 N. N. naastligger ten westen
2390131r 12-01-1668 N. N. naastligger ten westen
2390137r 19-01-1668 N. N. naastligger ten westen
2390137v 19-01-1668 N. N. naastligger ten westen
2390138v 26-01-1668 N. N. naastligger ten westen
2390140r 02-02-1668 N. N. naastligger ten westen
2390142r 02-02-1668 N. N. naastligger ten westen
2390142v 02-02-1668 N. N. naastligger ten westen
2390143v 02-02-1668 N. N. naastligger ten westen
2390144r 02-02-1668 N. N. naastligger ten westen
2390144v 02-02-1668 N. N. naastligger ten westen
2390145r 02-02-1668 N. N. naastligger ten westen
2390145v 02-02-1668 N. N. naastligger ten westen
2390148r 02-02-1668 N. N. naastligger ten westen
2390152r 23-02-1668 N. N. naastligger ten westen
2390156v 15-03-1668 N. N. naastligger ten westen
2390158r 29-03-1668 N. N. naastligger ten westen
2390162v 10-05-1668 N. N. naastligger ten westen
2390163r 10-05-1668 N. N. naastligger ten westen
2390165r 17-05-1668 N. N. naastligger ten westen
2390165v 24-05-1668 N. N. naastligger ten westen
2390166v 28-06-1668 N. N. naastligger ten westen
2390167r 05-07-1668 N. N. naastligger ten westen
2390168r 26-07-1668 N. N. naastligger ten westen
2390170r 31-08-1668 N. N. naastligger ten westen
2390170v 11-10-1668 N. N. naastligger ten westen
2390171v 11-10-1668 N. N. naastligger ten westen
2390175r 30-11-1668 N. N. naastligger ten westen
2390175v 20-12-1668 N. N. naastligger ten westen
2390176v 20-12-1668 N. N. naastligger ten westen
2390177r 27-12-1668 N. N. naastligger ten westen
2390178r 27-12-1668 N. N. naastligger ten westen
2390181r 03-01-1669 N. N. naastligger ten westen
2390182r 03-01-1669 N. N. naastligger ten westen
2390187r 17-01-1669 N. N. naastligger ten westen
2390189r 24-01-1669 N. N. naastligger ten westen
2390194r 14-02-1669 N. N. naastligger ten westen
2390195r 14-02-1669 N. N. naastligger ten westen
2390196r 21-02-1669 N. N. naastligger ten westen
2390197r 14-03-1669 N. N. naastligger ten westen
2390199r 21-03-1669 N. N. naastligger ten westen
2390200r 21-03-1669 N. N. naastligger ten westen
2390201v 18-04-1669 N. N. naastligger ten westen
2390204r 02-05-1669 N. N. naastligger ten westen
2390205r 09-05-1669 N. N. naastligger ten westen
2390208r 04-07-1669 N. N. naastligger ten westen
2390211v 24-10-1669 N. N. naastligger ten westen
2390215r 09-01-1670 N. N. naastligger ten westen
2390215r 09-01-1670 N. N. naastligger ten westen
2390218v 16-01-1670 N. N. naastligger ten westen
2390001ra 08-01-1665 N. N. naastligger ten westen
2390002ra 08-01-1665 N. N. naastligger ten westen
2390002va 22-01-1665 N. N. naastligger ten westen
2390003ra 22-01-1665 N. N. naastligger ten westen
2390003ra 22-01-1665 N. N. naastligger ten westen
2390003ra 22-01-1665 N. N. naastligger ten westen
2390004ra 05-02-1665 N. N. naastligger ten westen
2390004ra 05-02-1665 N. N. naastligger ten westen
2390004va 12-02-1665 N. N. naastligger ten westen
2390007ra 28-01-1666 N. N. naastligger ten westen
2390007va 28-01-1666 N. N. naastligger ten westen
2390008ra 28-01-1666 N. N. naastligger ten westen
2390008va 08-04-1666 N. N. naastligger ten westen
2390010va 29-09-1666 N. N. naastligger ten westen
2390011ra 11-11-1666 N. N. naastligger ten westen
2390013ra 25-11-1666 N. N. naastligger ten westen
2390015va 20-01-1667 N. N. naastligger ten westen
2390016ra 27-01-1667 N. N. naastligger ten westen
2390018va 28-04-1667 N. N. naastligger ten westen
2390019va 06-07-1667 N. N. naastligger ten westen
2390019va 06-07-1667 N. N. naastligger ten westen
2390021ra 03-11-1667 N. N. naastligger ten westen
2390022ra 01-02-1668 N. N. naastligger ten westen
2390029ra 19-01-1668 N. N. naastligger ten westen
2390030ra 23-02-1668 N. N. naastligger ten westen
2390030ra 23-02-1668 N. N. naastligger ten westen
2390040va 06-06-1669 N. N. naastligger ten westen
2400003v 30-01-1670 N. N. naastligger ten westen
2400010v 06-03-1670 N. N. naastligger ten westen
2400013v 10-04-1670 N. N. naastligger ten westen
2400013ar 01-05-1670 N. N. naastligger ten westen
2400013av 08-05-1670 N. N. naastligger ten westen
2400014v 15-05-1670 N. N. naastligger ten westen
2400014v 15-05-1670 N. N. naastligger ten westen
2400015r 05-06-1670 N. N. naastligger ten westen
2400015v 12-06-1670 N. N. naastligger ten westen
2400016v 10-07-1670 N. N. naastligger ten westen
2400017v 17-07-1670 N. N. naastligger ten westen
2400020r 04-09-1670 N. N. naastligger ten westen
2400023r 23-10-1670 N. N. naastligger ten westen
2400023v 23-10-1670 N. N. naastligger ten westen
2400024r 30-10-1670 N. N. naastligger ten westen
2400026r 13-11-1670 N. N. naastligger ten westen
2400028r 03-12-1670 N. N. naastligger ten westen
2400029r 03-12-1670 N. N. naastligger ten westen
2400034r 08-01-1671 N. N. naastligger ten westen
2400035v 22-01-1671 N. N. naastligger ten westen
2400036r 22-01-1671 N. N. naastligger ten westen
2400037v 05-02-1671 N. N. naastligger ten westen
2400038r 05-02-1671 N. N. naastligger ten westen
2400050r 21-05-1671 N. N. naastligger ten westen
2400063r 01-10-1671 N. N. naastligger ten westen
2400064r 08-10-1671 N. N. naastligger ten westen
2400074v 31-12-1671 N. N. naastligger ten westen
2400078r 14-01-1672 N. N. naastligger ten westen
2400082r 21-01-1672 N. N. naastligger ten westen
2400089v 18-02-1672 N. N. naastligger ten westen
2400094r 10-03-1672 N. N. naastligger ten westen
2400099v 31-03-1672 N. N. naastligger ten westen
2400100r 07-04-1672 N. N. naastligger ten westen
2400101r 12-05-1672 N. N. naastligger ten westen
2400101v 12-05-1672 N. N. naastligger ten westen
2400108v 10-11-1672 N. N. naastligger ten westen
2400109r 10-11-1672 N. N. naastligger ten westen
2400110v 14-12-1672 N. N. naastligger ten westen
2400120r 02-03-1673 N. N. naastligger ten westen
2400123r 04-05-1673 N. N. naastligger ten westen
2400125r 22-06-1673 N. N. naastligger ten westen
2400128r 14-12-1673 N. N. naastligger ten westen
2400134r 25-01-1674 N. N. naastligger ten westen
2400142r 08-03-1674 N. N. naastligger ten westen
2400142v 08-03-1674 N. N. naastligger ten westen
2400150r 26-04-1674 N. N. naastligger ten westen
2400151v 03-05-1674 N. N. naastligger ten westen
2400155r 30-08-1674 N. N. naastligger ten westen
2400162r 14-11-1674 N. N. naastligger ten westen
2400162r 14-11-1674 N. N. naastligger ten westen
2400168r 10-01-1675 N. N. naastligger ten westen
2400169v 10-01-1675 N. N. naastligger ten westen
2400178r 10-01-1675 N. N. naastligger ten westen
2400192r 07-02-1675 N. N. naastligger ten westen
2400192v 07-02-1675 N. N. naastligger ten westen
2400205v 05-09-1675 N. N. naastligger ten westen
2400209v 10-10-1675 N. N. naastligger ten westen
2400212r 19-12-1675 N. N. naastligger ten westen
2400213v 16-01-1676 N. N. naastligger ten westen
2400223r 26-02-1676 N. N. naastligger ten westen
2400223v 26-02-1676 N. N. naastligger ten westen
2400228r 05-03-1676 N. N. naastligger ten westen
2400233v 21-05-1676 N. N. naastligger ten westen
2400239r 02-07-1676 N. N. naastligger ten westen
2400242v 12-11-1676 N. N. naastligger ten westen
2400244v 19-11-1676 N. N. naastligger ten westen
2400245r 26-11-1676 N. N. naastligger ten westen
2400255r 21-01-1677 N. N. naastligger ten westen
2400257r 28-01-1677 N. N. naastligger ten westen
2400264v 18-03-1677 N. N. naastligger ten westen
2400269v 24-06-1677 N. N. naastligger ten westen
2400003ra 30-01-1670 N. N. naastligger ten westen
2400005ra 04-02-1671 het huis genaamd de Witte Trompet van N. N. naastligger ten westen (huisnaam: de Witte Trompet)
2400007ra 12-02-1671 N. N. naastligger ten westen
2400007ra 12-02-1671 N. N. naastligger ten westen
2400010ra 21-05-1671 N. N. naastligger ten westen
2400020va 17-01-1675 N. N. naastligger ten westen
2400028va 07-03-1675 N. N. naastligger ten westen
2400028va 07-03-1675 N. N. naastligger ten westen
2400028va 07-03-1675 N. N. naastligger ten westen
2400028va 07-03-1675 N. N. naastligger ten westen
2400030ra 09-04-1675 N. N. naastligger ten westen
2400030ra 09-04-1675 N. N. naastligger ten westen
2410009v 27-01-1678 N. N. naastligger ten westen
2410018v 08-09-1678 N. N. naastligger ten westen
2410024v 15-12-1678 N. N. naastligger ten westen
2410025v 12-01-1679 N. N. naastligger ten westen
2410031v 02-02-1679 N. N. naastligger ten westen
2410033r 02-02-1679 N. N. naastligger ten westen
2410041v 02-03-1679 N. N. naastligger ten westen
2410044v 23-03-1679 N. N. naastligger ten westen
2410048r 13-04-1679 N. N. naastligger ten westen
2410049r 18-05-1679 N. N. naastligger ten westen
2410078v 25-01-1680 N. N. naastligger ten westen
2410079v 25-01-1680 N. N. naastligger ten westen
2410080r 25-01-1680 N. N. naastligger ten westen
2410082r 01-02-1680 N. N. naastligger ten westen
2410083v 01-02-1680 N. N. naastligger ten westen
2410084v 01-02-1680 N. N. naastligger ten westen
2410087r 08-02-1680 N. N. naastligger ten westen
2410088r 15-02-1680 N. N. naastligger ten westen
2410096r 04-04-1680 N. N. naastligger ten westen
2410098v 18-04-1680 N. N. naastligger ten westen
2410101v 09-05-1680 N. N. naastligger ten westen
2410110r 05-09-1680 N. N. naastligger ten westen
2410111v 26-09-1680 N. N. naastligger ten westen
2410116r 21-11-1680 N. N. naastligger ten westen
2410118v 12-12-1680 N. N. naastligger ten westen
2410125v 16-01-1681 N. N. naastligger ten westen
2410137v 16-01-1681 N. N. naastligger ten westen
2410138r 16-01-1681 N. N. naastligger ten westen
2410138v 16-01-1681 N. N. naastligger ten westen
2410152r 13-02-1681 N. N. naastligger ten westen
2410153r 20-02-1681 N. N. naastligger ten westen
2410163r 01-05-1681 N. N. naastligger ten westen
2410165v 22-05-1681 N. N. naastligger ten westen
2410168r 26-06-1681 N. N. naastligger ten westen
2410170v 09-10-1681 N. N. naastligger ten westen
2410172v 13-11-1681 N. N. naastligger ten westen
2410179r 08-01-1682 N. N. naastligger ten westen
2410179v 08-01-1682 N. N. naastligger ten westen
2410180r 08-01-1682 N. N. naastligger ten westen
2410188v 15-01-1682 N. N. naastligger ten westen
2410190v 22-01-1682 N. N. naastligger ten westen
2410191v 22-01-1682 N. N. naastligger ten westen
2410193v 29-01-1682 N. N. naastligger ten westen
2410195v 29-01-1682 N. N. naastligger ten westen
2410197v 05-02-1682 N. N. naastligger ten westen
2410201r 26-02-1682 N. N. naastligger ten westen
2410201v 26-02-1682 N. N. naastligger ten westen
2410202r 26-02-1682 N. N. naastligger ten westen
2410204r 05-03-1682 N. N. naastligger ten westen
2410207v 17-04-1682 N. N. naastligger ten westen
2410211r 30-04-1682 N. N. naastligger ten westen
2410213v 02-07-1682 N. N. naastligger ten westen
2410215v 03-09-1682 N. N. naastligger ten westen
2410224v 29-10-1682 N. N. naastligger ten westen
2410226v 12-11-1682 N. N. naastligger ten westen
2410227r 12-11-1682 N. N. naastligger ten westen
2410229r 10-12-1682 N. N. naastligger ten westen
2410241v 14-01-1683 N. N. naastligger ten westen
2410247r 28-01-1683 N. N. naastligger ten westen
2410247v 04-02-1683 N. N. naastligger ten westen
2410248r 04-02-1683 N. N. naastligger ten westen
2410248v 11-02-1683 N. N. naastligger ten westen
2410252r 25-02-1683 N. N. naastligger ten westen
2410264r 22-04-1683 N. N. naastligger ten westen
2410024ra 15-02-1680 N. N. naastligger ten westen
2410036va 23-01-1681 N. N. naastligger ten westen
2410049ra 15-01-1682 N. N. naastligger ten westen
2410064va 21-01-1683 N. N. naastligger ten westen
2420009v 30-12-1683 N. N. naastligger ten westen
2420012v 06-01-1684 N. N. naastligger ten westen
2420067r 18-01-1685 N. N. naastligger ten westen
2420094v 31-05-1685 N. N. naastligger ten westen
2420101r 11-10-1685 N. N. naastligger ten westen
2420104r 20-12-1685 N. N. naastligger ten westen
2420113r 17-01-1686 N. N. naastligger ten westen
2420123r 07-03-1686 N. N. naastligger ten westen
2420151r 13-06-1686 N. N. naastligger ten westen
2420151v 13-06-1686 N. N. naastligger ten westen
2420152v 12-09-1686 N. N. naastligger ten westen
2420153r 12-09-1686 N. N. naastligger ten westen
2420153v 26-09-1686 N. N. naastligger ten westen
2420162v 09-01-1687 N. N. naastligger ten westen
2420175v 06-02-1687 N. N. naastligger ten westen
2420179v 13-02-1687 N. N. naastligger ten westen
2420186r 13-02-1687 N. N. naastligger ten westen
2420191r 27-02-1687 N. N. naastligger ten westen
2420191v 06-03-1687 N. N. naastligger ten westen
2420196r 10-04-1687 N. N. naastligger ten westen
2420209r 13-11-1687 N. N. naastligger ten westen
2420224v 15-01-1688 N. N. naastligger ten westen
2420233v 12-02-1688 N. N. naastligger ten westen
2420272v 20-01-1689 N. N. naastligger ten westen
2430003v 05-06-1692 N. N. naastligger ten westen
2430005r 26-06-1692 N. N. naastligger ten westen
2430009v 09-10-1692 N. N. naastligger ten westen
2430022r 18-12-1692 N. N. naastligger ten westen
2430032r 15-01-1693 N. N. naastligger ten westen
2430049v 19-03-1693 N. N. naastligger ten westen
2430051r 26-03-1693 N. N. naastligger ten westen
2430057v 28-05-1693 N. N. naastligger ten westen
2430059r 18-06-1693 N. N. naastligger ten westen
2430061r 18-06-1693 N. N. naastligger ten westen
2430061r 18-06-1693 N. N. naastligger ten westen
2430061v 18-06-1693 N. N. naastligger ten westen
2430061v 18-06-1693 N. N. naastligger ten westen
2430061v 18-06-1693 N. N. naastligger ten westen
2430061v 18-06-1693 N. N. naastligger ten westen
2430066v 12-11-1693 N. N. naastligger ten westen
2430072r 17-12-1693 N. N. naastligger ten westen
2430096r 25-02-1694 N. N. naastligger ten westen
2430103r 15-04-1694 N. N. naastligger ten westen
2430104v 06-05-1694 N. N. naastligger ten westen
2430109v 09-09-1694 N. N. naastligger ten westen
2430110r 09-09-1694 N. N. naastligger ten westen
2430110r 09-09-1694 N. N. naastligger ten westen
2430129v 20-01-1695 N. N. naastligger ten westen
2430138r 10-02-1695 N. N. naastligger ten westen
2430138r 10-02-1695 N. N. naastligger ten westen
2430147r 03-03-1695 N. N. naastligger ten westen
2430151v 21-04-1695 N. N. naastligger ten westen
2430152v 28-04-1695 N. N. naastligger ten westen
2430170v 13-10-1695 N. N. naastligger ten westen
2430198r 19-01-1696 N. N. naastligger ten westen
2430234r 21-06-1696 N. N. naastligger ten westen
2430234v 28-06-1696 N. N. naastligger ten westen
2430247v 25-10-1696 N. N. naastligger ten westen
2430256v 06-12-1696 N. N. naastligger ten westen
2430257v 06-12-1696 N. N. naastligger ten westen
2430267r 10-01-1697 N. N. naastligger ten westen
2430268r 10-01-1697 N. N. naastligger ten westen
2430278r 24-01-1697 N. N. naastligger ten westen
2430285r 30-01-1697 N. N. naastligger ten westen
2430286v 30-01-1697 N. N. naastligger ten westen
2430296r 14-02-1697 N. N. naastligger ten westen
2430340v 23-01-1698 N. N. naastligger ten westen
2430342r 30-01-1698 N. N. naastligger ten westen
2430376r 25-09-1698 N. N. naastligger ten westen
2430005ra 13-01-1695 N. N. naastligger ten westen
2440003r 05-02-1699 N. N. naastligger ten westen
2440042v 14-01-1700 N. N. naastligger ten westen
2440167v 05-03-1702 N. N. naastligger ten westen
2440188v 17-12-1702 N. N. naastligger ten westen
2440343r 05-09-1706 N. N. naastligger ten westen
2440348r 17-03-1700 N. N. kleermaker van het weeshuis naastligger ten westen
2450006r 12-12-1703 N. N. naastligger ten westen
2450027v 29-05-1707 N. N. naastligger ten westen
2450036r 13-11-1707 N. N. naastligger ten westen
2450044v 15-01-1708 N. N. naastligger ten westen
2450045r 22-01-1708 N. N. naastligger ten westen
2450067v 16-09-1708 N. N. naastligger ten westen
2450073v 02-12-1708 N. N. naastligger ten westen
2450073v 02-12-1708 N. N. naastligger ten westen
2450083v 27-01-1709 N. N. naastligger ten westen
2450085v 03-02-1709 N. N. naastligger ten westen
2450093r 02-06-1709 N. N. naastligger ten westen
2450100v 24-11-1709 N. N. naastligger ten westen
2450123v 13-07-1710 N. N. naastligger ten westen
2450125r 14-09-1710 N. N. naastligger ten westen
2450125v 21-09-1710 N. N. naastligger ten westen
2450131r 13-12-1710 N. N. naastligger ten westen
2450131r 13-12-1710 N. N. naastligger ten westen
2450156v 07-06-1711 N. N. naastligger ten westen
2450161v 13-09-1711 N. N. naastligger ten westen
2450176v 03-04-1712 N. N. naastligger ten westen
2450179v 01-05-1712 N. N. naastligger ten westen
2450182av 06-11-1712 N. N. naastligger ten westen
2450215r 22-04-1714 N. N. naastligger ten westen
2450216v 13-05-1714 N. N. naastligger ten westen
2450217r 03-06-1714 N. N. naastligger ten westen
2450222v 09-09-1714 N. N. naastligger ten westen
2450223v 16-09-1714 N. N. naastligger ten westen
2450280v 17-01-1717 N. N. naastligger ten westen
2450299v 27-06-1717 N. N. naastligger ten westen
2450307v 28-11-1717 N. N. naastligger ten westen
2450315v 13-02-1712 N. N. naastligger ten westen
2450315v 13-02-1712 N. N. naastligger ten westen
2460019r 15-05-1718 N. N. naastligger ten westen
2460022r 11-09-1718 de weduwe van N. N. ontvanger-generaal naastligger ten westen
2460031v 04-12-1718 N. N. naastligger ten westen
2460033r 11-12-1718 N. N. naastligger ten westen
2460033r 11-12-1718 N. N. naastligger ten westen
2460033v 11-12-1718 N. N. naastligger ten westen
2460033v 11-12-1718 N. N. naastligger ten westen
2460067v 04-02-1720 N. N. naastligger ten westen
2460076r 05-05-1720 N. N. naastligger ten westen
2460083r 20-10-1720 N. N. naastligger ten westen
2460106v 30-03-1721 N. N. naastligger ten westen
2460110v 27-04-1721 N. N. naastligger ten westen
2460113r 22-06-1721 N. N. naastligger ten westen
2460145r 04-10-1722 N. N. naastligger ten westen
2460155r 17-01-1723 N. N. naastligger ten westen
2460184v 28-11-1723 N. N. naastligger ten westen
2460205r 19-11-1724 N. N. naastligger ten westen
2460225v 18-03-1725 N. N. naastligger ten westen
2460228r 29-04-1725 N. N. naastligger ten westen
2460248v 13-01-1726 N. N. naastligger ten westen
2460249r 13-01-1726 N. N. naastligger ten westen
2460259r 10-02-1726 N. N. naastligger ten westen
2460267r 28-03-1726 N. N. naastligger ten westen
2470023r 29-06-1727 N. N. naastligger ten westen
2470024v 31-08-1727 N. N. naastligger ten westen
2470048v 22-11-1727 N. N. naastligger ten westen
2470063v 18-01-1728 N. N. naastligger ten westen
2470149v 21-11-1728 N. N. mr. pottenbakker naastligger ten westen
2470275v 30-10-1729 ingang N. N. naastligger ten westen
2470304v 22-01-1730 N. N. naastligger ten westen
2470320r 07-05-1730 N. N. naastligger ten westen
2480071r 13-01-1732 N. N. naastligger ten westen
2480112r 14-09-1732 N. N. naastligger ten westen
2480144r 23-11-1732 N. N. naastligger ten westen
2480148v 30-11-1732 N. N. naastligger ten westen
2480162r 30-11-1732 N. N. naastligger ten westen
2480185v 18-01-1733 N. N. naastligger ten westen
2480194r 01-02-1733 N. N. naastligger ten westen
2480194v 01-02-1733 N. N. naastligger ten westen
2480195v 01-02-1733 N. N. naastligger ten westen
2480225v 30-08-1733 N. N. naastligger ten westen
2480229v 06-09-1733 N. N. naastligger ten westen
2480261r 22-11-1733 N. N. naastligger ten westen
2480282v 17-01-1734 N. N. naastligger ten westen
2480334v 26-09-1734 N. N. naastligger ten westen
2480350r 21-11-1734 N. N. naastligger ten westen
2490021r 09-01-1735 N. N. naastligger ten westen
2490046v 24-04-1735 N. N. naastligger ten westen
2490054r 03-07-1735 N. N. naastligger ten westen
2490105v 11-12-1735 N. N. naastligger ten westen
2490133r 21-10-1736 N. N. naastligger ten westen
2490165r 13-01-1737 N. N. naastligger ten westen
2490178v 05-05-1737 N. N. naastligger ten westen
2490225v 19-01-1738 N. N. naastligger ten westen
2490337v 09-03-1738 N. N. naastligger ten westen
2490270r 19-10-1738 N. N. naastligger ten westen
2490270v 19-10-1738 N. N. naastligger ten westen
2490274v 19-10-1738 N. N. naastligger ten westen
2490274v 19-10-1738 N. N. naastligger ten westen
2490014va 02-12-1736 N. N. naastligger ten westen
2490016va 13-01-1737 N. N. naastligger ten westen
2500007v 18-01-1739 N. N. naastligger ten westen
2500037v 07-06-1739 N. N. naastligger ten westen
2500052r 04-10-1739 N. N. naastligger ten westen
2500079v 13-12-1739 N. N. naastligger ten westen
2500082r 17-01-1740 N. N. naastligger ten westen
2500099r 13-03-1740 N. N. naastligger ten westen
2500103v 03-04-1740 N. N. naastligger ten westen
2500106v 08-05-1740 N. N. naastligger ten westen
2500110v 29-05-1740 N. N. naastligger ten westen
2500113v 04-09-1740 N. N. naastligger ten westen
2500114r 04-09-1740 N. N. naastligger ten westen
2500147v 15-01-1741 N. N. naastligger ten westen
2500157v 05-03-1741 N. N. stadsbouwmeester naastligger ten westen
2500161r 09-04-1741 N. N. naastligger ten westen
2500176v 10-09-1741 N. N. naastligger ten westen
2500225r 04-03-1742 N. N. naastligger ten westen
2500234r 10-06-1742 N. N. naastligger ten westen
2500005va 04-12-1740 N. N. naastligger ten westen
2510012v 06-10-1743 N. N. naastligger ten westen
2510025v 01-12-1743 N. N. naastligger ten westen
2510036v 26-04-1744 N. N. naastligger ten westen
2510053r 06-12-1744 N. N. naastligger ten westen
2510075v 02-05-1745 N. N. naastligger ten westen
2510085v 05-09-1745 N. N. naastligger ten westen
2510086v 05-09-1745 N. N. naastligger ten westen
2510087v 19-09-1745 N. N. naastligger ten westen
2510129v 04-09-1746 N. N. naastligger ten westen
2510155r 04-12-1746 N. N. naastligger ten westen
2510164r 22-01-1747 N. N. naastligger ten westen
2510165r 22-01-1747 N. N. naastligger ten westen
2510169v 19-02-1747 N. N. naastligger ten westen
2510174r 19-03-1747 N. N. naastligger ten westen
2510192v 29-10-1747 N. N. naastligger ten westen
2510225v 23-06-1748 N. N. naastligger ten westen
2510247r 08-12-1748 N. N. naastligger ten westen
2510247v 15-12-1748 N. N. naastligger ten westen
2510275r 20-04-1749 N. N. naastligger ten westen
2510285v 29-06-1749 N. N. naastligger ten westen
2520062v 12-04-1750 N. N. naastligger ten westen
2520069v 30-08-1750 N. N. naastligger ten westen
2520080r 20-09-1750 N. N. naastligger ten westen
2520115r 28-02-1751 N. N. naastligger ten westen
2520133r 09-05-1751 N. N. naastligger ten westen
2520147v 05-09-1751 N. N. naastligger ten westen
2520148v 05-09-1751 N. N. naastligger ten westen
2520150v 05-09-1751 N. N. naastligger ten westen
2520152r 05-09-1751 N. N. naastligger ten westen
2520159r 17-10-1751 N. N. naastligger ten westen
2520181r 16-01-1752 N. N. naastligger ten westen
2520193v 20-02-1752 N. N. naastligger ten westen
2520224v 16-04-1752 N. N. naastligger ten westen
2530001r 08-10-1752 N. N. naastligger ten westen
2530045v 21-01-1753 N. N. naastligger ten westen
2530046v 21-01-1753 N. N. naastligger ten westen
2530075r 20-05-1753 N. N. naastligger ten westen
2530090v 23-09-1753 N. N. naastligger ten westen
2530103r 14-10-1753 N. N. naastligger ten westen
2530105v 21-10-1753 N. N. naastligger ten westen
2530130r 13-01-1754 N. N. naastligger ten westen
2530167r 15-09-1754 N. N. naastligger ten westen
2530175r 20-10-1754 N. N. naastligger ten westen
2530193r 15-12-1754 N. N. naastligger ten westen
2530196v 12-01-1755 N. N. naastligger ten westen
2530197r 12-01-1755 N. N. naastligger ten westen
2530206r 20-04-1755 N. N. naastligger ten westen
2530210r 01-06-1755 N. N. naastligger ten westen
2530229r 26-10-1755 N. N. naastligger ten westen
2530243v 07-12-1755 N. N. naastligger ten westen
2530243v 07-12-1755 N. N. naastligger ten westen
2530247r 14-12-1755 N. N. naastligger ten westen
2530249r 14-12-1755 N. N. naastligger ten westen
2530249r 14-12-1755 N. N. naastligger ten westen
2530254v 18-01-1756 N. N. naastligger ten westen
2530255r 18-01-1756 N. N. naastligger ten westen
2540033v 03-10-1756 N. N. naastligger ten westen
2540162v 22-10-1758 N. N. naastligger ten westen
2540225v 30-09-1759 N. N. naastligger ten westen
2550049v 18-01-1761 N. N. naastligger ten westen
2550050v 18-01-1761 N. N. naastligger ten westen
2550052r 08-02-1761 N. N. naastligger ten westen
2550053r 08-02-1761 N. N. naastligger ten westen
2550055r 08-02-1761 N. N. naastligger ten westen
2550062r 19-04-1761 N. N. naastligger ten westen
2550099r 15-11-1761 N. N. naastligger ten westen
2550141r 11-07-1762 N. N. naastligger ten westen
2550162r 17-10-1762 N. N. naastligger ten westen
2550177v 12-12-1762 N. N. naastligger ten westen
2550225v 04-09-1763 N. N. naastligger ten westen
2550227r 11-09-1763 N. N. naastligger ten westen
2560031v 22-01-1764 N. N. naastligger ten westen
2560046r 26-02-1764 N. N. naastligger ten westen
2560063r 24-06-1764 N. N. naastligger ten westen
2560097v 20-01-1765 N. N. naastligger ten westen
2560125v 10-11-1765 N. N. naastligger ten westen
2560144r 15-12-1765 N. N. naastligger ten westen
2560148r 19-01-1766 N. N. naastligger ten westen
2560154r 19-01-1766 N. N. naastligger ten westen
2560234r 18-01-1767 N. N. naastligger ten westen
2570033r 29-11-1767 N. N. naastligger ten westen
2570042v 21-02-1768 N. N. naastligger ten westen
2570067v 04-09-1768 N. N. naastligger ten westen
2570068r 04-09-1768 N. N. naastligger ten westen
2570088r 06-11-1768 N. N. naastligger ten westen
2570097v 15-01-1769 N. N. naastligger ten westen
2570155r 28-01-1770 N. N. naastligger ten westen
2570156v 04-02-1770 N. N. naastligger ten westen
2570164r 27-05-1770 N. N. naastligger ten westen
2570165r 17-06-1770 N. N. naastligger ten westen
2570167r 02-09-1770 N. N. naastligger ten westen
2570184r 13-01-1771 N. N. naastligger ten westen
2570203r 14-04-1771 N. N. naastligger ten westen
2570215r 16-06-1771 N. N. naastligger ten westen
2570221r 01-09-1771 N. N. naastligger ten westen
2580020r 26-04-1772 N. N. naastligger ten westen
2580024v 21-06-1772 N. N. naastligger ten westen
2580036v 30-08-1772 N. N. naastligger ten westen
2580037v 06-09-1772 N. N. naastligger ten westen
2580049r 08-11-1772 N. N. naastligger ten westen
2580051v 08-11-1772 N. N. naastligger ten westen
2580091v 18-04-1773 N. N. naastligger ten westen
2580108r 05-09-1773 N. N. naastligger ten westen
2580115v 24-10-1773 N. N. naastligger ten westen
2580153r 10-04-1774 N. N. naastligger ten westen
2580156v 05-06-1774 N. N. naastligger ten westen
2580185v 20-11-1774 N. N. naastligger ten westen
2580213v 28-05-1775 N. N. naastligger ten westen
2580213v 28-05-1775 N. N. naastligger ten westen
2580213v 28-05-1775 N. N. naastligger ten westen
2580216v 18-06-1775 N. N. naastligger ten westen
2580216v 18-06-1775 N. N. naastligger ten westen
2580216v 18-06-1775 N. N. naastligger ten westen
2580216v 18-06-1775 N. N. naastligger ten westen
2580217r 03-09-1775 N. N. naastligger ten westen
2580218r 03-09-1775 N. N. naastligger ten westen
2580225r 24-09-1775 N. N. naastligger ten westen
2580265v 09-06-1776 N. N. naastligger ten westen
2590002v 23-06-1776 N. N. naastligger ten westen
2590004r 01-09-1776 N. N. naastligger ten westen
2590136v 30-08-1778 N. N. naastligger ten westen
2590142v 13-09-1778 N. N. naastligger ten westen
2590175v 09-05-1779 N. N. naastligger ten westen
2590196v 05-09-1779 N. N. naastligger ten westen
2590200v 17-10-1779 N. N. naastligger ten westen
2590226r 12-12-1779 N. N. naastligger ten westen
2590266r 02-04-1780 N. N. naastligger ten westen
2590278r 28-05-1780 N. N. naastligger ten westen
2590279r 28-05-1780 N. N. naastligger ten westen
2590286r 03-09-1780 N. N. naastligger ten westen
2590286ar 10-09-1780 N. N. naastligger ten westen
2590289v 12-11-1780 N. N. naastligger ten westen
2600003v 03-12-1780 N. N. naastligger ten westen
2600091r 17-06-1781 N. N. naastligger ten westen
2600190r 27-01-1782 N. N. naastligger ten westen
2600211r 07-04-1782 N. N. naastligger ten westen
2600226r 05-05-1782 N. N. naastligger ten westen
2600241r 09-06-1782 N. N. naastligger ten westen
2600256v 01-09-1782 N. N. naastligger ten westen
2600270v 15-09-1782 N. N. naastligger ten westen
2600280v 22-09-1782 N. N. naastligger ten westen
2610002r 01-12-1782 N. N. naastligger ten westen
2610010v 19-01-1783 N. N. naastligger ten westen
2610022r 26-01-1783 N. N. naastligger ten westen
2610023r 26-01-1783 N. N. naastligger ten westen
2610039r 27-04-1783 N. N. naastligger ten westen
2610042v 04-05-1783 N. N. naastligger ten westen
2610056v 22-06-1783 N. N. naastligger ten westen
2610089r 26-10-1783 N. N. naastligger ten westen
2610129v 18-01-1784 N. N. naastligger ten westen
2610134r 18-01-1784 N. N. naastligger ten westen
2610149r 08-02-1784 N. N. naastligger ten westen
2610151r 08-02-1784 N. N. naastligger ten westen
2610153v 08-02-1784 N. N. naastligger ten westen
2610162r 14-03-1784 N. N. naastligger ten westen
2610165v 14-03-1784 N. N. naastligger ten westen
2610197v 27-06-1784 N. N. naastligger ten westen
2610204r 05-09-1784 N. N. naastligger ten westen
2610213v 12-09-1784 N. N. naastligger ten westen
2610214v 12-09-1784 N. N. naastligger ten westen
2610226v 07-11-1784 N. N. naastligger ten westen
2610240v 14-11-1784 N. N. naastligger ten westen
2610288r 30-01-1785 N. N. naastligger ten westen
2610289r 30-01-1785 N. N. naastligger ten westen
2610290r 30-01-1785 N. N. naastligger ten westen
2610291r 30-01-1785 N. N. naastligger ten westen
2610302r 20-02-1785 N. N. naastligger ten westen
2620037r 23-10-1785 N. N. naastligger ten westen
2620044r 04-12-1785 N. N. naastligger ten westen
2620055r 15-01-1786 N. N. naastligger ten westen
2620116r 08-10-1786 N. N. naastligger ten westen
2620131r 19-11-1786 N. N. naastligger ten westen
2620139r 10-12-1786 N. N. naastligger ten westen
2620157r 21-01-1787 N. N. naastligger ten westen
2620199v 15-04-1787 N. N. naastligger ten westen
2620203v 15-04-1787 N. N. naastligger ten westen
2620242v 13-01-1788 N. N. naastligger ten westen
2620253v 27-01-1788 N. N. naastligger ten westen
2620256v 27-01-1788 N. N. naastligger ten westen
2630001r 01-06-1788 N. N. naastligger ten westen
2630103r 26-04-1789 N. N. naastligger ten westen
2630108v 26-04-1789 N. N. naastligger ten westen
2630115r 14-06-1789 N. N. naastligger ten westen
2630141r 20-09-1789 N. N. naastligger ten westen
2630154r 08-11-1789 N. N. naastligger ten westen
2630157v 15-11-1789 N. N. naastligger ten westen
2630159r 15-11-1789 N. N. naastligger ten westen
2630194r 31-01-1790 N. N. naastligger ten westen
2630194r 31-01-1790 N. N. naastligger ten westen
2630194r 31-01-1790 N. N. naastligger ten westen
2630194r 31-01-1790 N. N. naastligger ten westen
2630270r 21-11-1790 N. N. naastligger ten westen
2630327v 24-04-1791 N. N. naastligger ten westen
2630375r 08-03-1789 N. N. naastligger ten westen
2640004r 15-01-1792 N. N. naastligger ten westen
2640010r 22-01-1792 N. N. naastligger ten westen
2640018v 18-03-1792 N. N. naastligger ten westen
2640027v 22-04-1792 N. N. naastligger ten westen
2640037r 02-09-1792 N. N. naastligger ten westen
2640043r 02-09-1792 N. N. naastligger ten westen
2640057r 11-11-1792 N. N. naastligger ten westen
2640063v 02-12-1792 N. N. naastligger ten westen
2640086r 13-01-1793 N. N. burger naastligger ten westen
2640105v 21-04-1793 N. N. naastligger ten westen
2640139r 13-10-1793 N. N. naastligger ten westen
2640143v 10-11-1793 N. N. naastligger ten westen
2640185r 04-05-1794 N. N. naastligger ten westen
2640242v 22-02-1795 N. N. naastligger ten westen
2640252r 07-06-1795 N. N. naastligger ten westen
2640260r 21-06-1795 N. N. naastligger ten westen
2640264v 30-08-1795 N. N. naastligger ten westen
2640265v 30-08-1795 N. N. naastligger ten westen
2640290v 29-11-1795 N. N. naastligger ten westen
2640290v 29-11-1795 N. N. naastligger ten westen
2640292v 29-11-1795 N. N. naastligger ten westen
2640319v 03-04-1796 N. N. naastligger ten westen
2640325r 01-05-1796 N. N. naastligger ten westen
2640349r 02-10-1796 N. N. naastligger ten westen
2640357v 30-09-1792 N. N. naastligger ten westen
2640358r 30-09-1792 N. N. naastligger ten westen
2640359r 09-02-1793 N. N. naastligger ten westen
2640360r 28-04-1793 N. N. naastligger ten westen
2640361r 23-04-1796 N. N. naastligger ten westen
2640362r 23-04-1796 N. N. naastligger ten westen
2650024r 12-02-1797 N. N. naastligger ten westen
2650049v 28-05-1797 N. N. naastligger ten westen
2650078v 11-03-1798 N. N. naastligger ten westen
2650083r 25-03-1798 N. N. naastligger ten westen
2650139r 17-02-1799 N. N. naastligger ten westen
2650142r 17-02-1799 N. N. naastligger ten westen
2650178r 01-09-1799 N. N. naastligger ten westen
2650178r 01-09-1799 N. N. naastligger ten westen
2650195r 10-11-1799 N. N. naastligger ten westen
2650202r 10-11-1799 N. N. naastligger ten westen
2650236r 25-05-1800 N. N. naastligger ten westen
2650269r 07-12-1800 N. N. naastligger ten westen
2650296v 22-02-1801 N. N. naastligger ten westen
2650297r 22-02-1801 N. N. naastligger ten westen
2650306r 19-04-1801 N. N. naastligger ten westen
2650309r 19-04-1801 N. N. naastligger ten westen
2650310r 19-04-1801 N. N. naastligger ten westen
2650313r 18-11-1797 N. N. naastligger ten westen
2650313r 18-11-1797 N. N. naastligger ten westen
2650314r 10-03-1798 N. N. naastligger ten westen
2660017r 21-06-1801 N. N. naastligger ten westen
2660039v 25-10-1801 N. N. naastligger ten westen
2660050v 17-01-1802 N. N. naastligger ten westen
2660058r 24-01-1802 N. N. naastligger ten westen
2660073v 14-03-1802 N. N. naastligger ten westen
2660074v 14-03-1802 N. N. naastligger ten westen
2660079v 14-03-1802 N. N. naastligger ten westen
2660084v 21-03-1802 N. N. naastligger ten westen
2660102v 09-05-1802 N. N. naastligger ten westen
2660114v 27-06-1802 N. N. naastligger ten westen
2660136r 12-09-1802 N. N. naastligger ten westen
2660141r 12-09-1802 N. N. naastligger ten westen
2660145r 10-10-1802 N. N. naastligger ten westen
2660157v 07-11-1802 N. N. naastligger ten westen
2660163r 21-11-1802 N. N. naastligger ten westen
2660184r 16-01-1803 N. N. naastligger ten westen
2660223v 13-03-1803 N. N. naastligger ten westen
2660266r 19-06-1803 N. N. naastligger ten westen
2660273v 10-07-1803 N. N. naastligger ten westen
2660283r 09-10-1803 N. N. naastligger ten westen
2660284r 16-10-1803 N. N. naastligger ten westen
2660288r 16-10-1803 N. N. naastligger ten westen
2660295v 20-11-1803 N. N. naastligger ten westen
2660295v 20-11-1803 N. N. naastligger ten westen
2660295v 20-11-1803 N. N. naastligger ten westen
2660301v 20-11-1803 N. N. naastligger ten westen
2670043v 22-04-1804 N. N. naastligger ten westen
2670143v 19-05-1805 N. N. naastligger ten westen
2670169v 15-09-1805 N. N. naastligger ten westen
2670193r 19-01-1806 N. N. naastligger ten westen
2670207r 19-01-1806 N. N. naastligger ten westen
2670218v 02-02-1806 N. N. naastligger ten westen
2670231r 16-03-1806 N. N. naastligger ten westen
2670241v 11-05-1806 N. N. naastligger ten westen
2670250r 29-06-1806 N. N. naastligger ten westen
2670250r 29-06-1806 N. N. naastligger ten westen
2670281v 14-12-1806 N. N. naastligger ten westen
2670288v 21-12-1806 N. N. naastligger ten westen
2670299v 25-01-1807 N. N. naastligger ten westen
2670315r 05-04-1807 N. N. naastligger ten westen
2670334r 31-05-1807 N. N. naastligger ten westen
2680005r 20-09-1807 N. N. naastligger ten westen
2680040v 24-01-1808 N. N. naastligger ten westen
2680120v 04-09-1808 N. N. naastligger ten westen
2680128r 11-09-1808 N. N. naastligger ten westen
2680148v 06-11-1808 N. N. naastligger ten westen
2680148v 06-11-1808 N. N. naastligger ten westen
2680148v 06-11-1808 N. N. naastligger ten westen
2680148v 06-11-1808 N. N. naastligger ten westen
2680148v 06-11-1808 N. N. naastligger ten westen
2680153r 13-11-1808 N. N. naastligger ten westen
2680232v 19-03-1809 N. N. naastligger ten westen
2680232v 19-03-1809 N. N. naastligger ten westen
2680244v 07-05-1809 N. N. naastligger ten westen
2680341r 14-01-1810 N. N. naastligger ten westen
2680362r 18-02-1810 N. N. naastligger ten westen
2690001r 18-02-1810 N. N. naastligger ten westen
2690054v 02-09-1810 N. N. naastligger ten westen
2690129v 13-01-1811 N. N. naastligger ten westen
2320142r 04-04-1630 de weeskinderen van Otte turfdrager naastligger ten westen
2340046v 31-12-1637 de weduwe van Pier metselaar naastligger ten westen
2400260v 18-02-1677 het huis van de erven van Pieter pannenbakker naastligger ten westen
2420091v 05-04-1685 de erven van Pieter pannenbakker naastligger ten westen
2430060v 18-06-1693 de erven van Pieter timmerman naastligger ten westen
2430130v 27-01-1695 Pieter turfdrager naastligger ten westen
2480303r 14-02-1734 de erven van Pieter bakker naastligger ten westen
2340166v 09-01-1642 de erven van Piter blokmaker naastligger ten westen
2350193r 11-01-1646 de weduwe van Pybe zakkendrager naastligger ten westen
2430075v 14-01-1694 de erven van Pyter brouwer naastligger ten westen
2390073v 20-01-1667 de erven van Pytter pannebakker naastligger ten westen
2420063r 04-01-1685 het huis van Pytter doodgraver naastligger ten westen
2450026v 01-05-1707 Reiner smid naastligger ten westen
2380017va 11-01-1663 weduwe Reinsk naastligger ten westen
2390003v 01-01-1665 een weduwe Reinsk naastligger ten westen
2360131v 06-10-1650 de erven van Reyner kistmaker naastligger ten westen
2380171v 18-01-1663 weduwe Reynsk naastligger ten westen
2430089r 04-02-1694 Rienck molenaar naastligger ten westen
2440173r 18-06-1702 Rienk molenmeester naastligger ten westen
2340172v 23-01-1642 de erven van Rinse kuiper naastligger ten westen
2380026r 22-01-1660 Rintie galeibakker naastligger ten westen
2390063r 30-12-1666 Rintie galeibakker naastligger ten westen
2340096v 02-02-1640 Roeleff timmerman naastligger ten westen
2670296r 25-01-1807 Roelof moutmaker naastligger ten westen
2420257v 16-12-1688 Salomon wever naastligger ten westen
2530133r 13-01-1754 Samuel smid naastligger ten westen
2460220v 28-01-1725 Seerp naastligger ten westen
2350028r 02-10-1642 de weduwe van Sibren timmerman naastligger ten westen
2360079r 07-04-1649 Sipke koemelker naastligger ten westen
2470203v 28-11-1728 Sipke turfdrager naastligger ten westen
2290226r 10-07-1614 Sybren timmerman naastligger ten westen
2430131v 27-01-1695 de hof van Sybren tinnegieter naastligger ten westen
2430134r 27-01-1695 Sybren tinnegieter naastligger ten westen
2330181v 17-01-1636 de weduwe van Syds timmerman naastligger ten westen
2300011r 10-12-1615 de weduwe van Sydts timmerman naastligger ten westen
2470271v 30-10-1729 Taede bontwever naastligger ten westen
2360117v 16-03-1650 de kamer van Teunis ketellapper naastligger ten westen
2470237av 20-02-1729 de erven van Thijs molenmaker naastligger ten westen
2300015r 14-01-1616 de erfgenamen van mr. Tiebbes naastligger ten westen
2350130v 26-05-1644 Tiepke glasmaker naastligger ten westen
2360121v 12-05-1650 Tiets naastligger ten westen
2360182r 19-12-1651 Tiets naastligger ten westen
2290281v 02-07-1615 de kamer van Tijle schoenlapper naastligger ten westen
2290260v 19-03-1615 de kamer van Tijlle schoenlapper naastligger ten westen
2530131r 13-01-1754 Tjepke kompasmaker naastligger ten westen
2360220v 09-01-1653 Trijntie naastligger ten westen
2380086r 27-01-1661 Trijntie vroedvrouw [staat: goedvrou] naastligger ten westen
2380012ra 17-03-1661 Trijntie vroedvrouw [staat: goedvrou] naastligger ten westen
2390011v 29-01-1665 Trijntie naastligger ten westen
2470217v 16-01-1729 Trijntje naastligger ten westen
2340179r 05-03-1642 Ulbe mr. metselaar naastligger ten westen
2350069r 23-04-1643 verkoper naastligger ten westen
2380125r 02-02-1662 Wiger brouwer naastligger ten westen
2430389r 18-12-1698 bewoner Willem voerman naastligger ten westen
2360206v 10-04-1652 Wybe gortmaker naastligger ten westen
2460130v 18-01-1722 weduwe en erven van Ymke meedbrenger naastligger ten westen
2430030r 15-01-1693 Ype panbakker naastligger ten westen
2410011ra 26-01-1679 de weduwe van Hans ? naastligger ten westen
2500074v 22-11-1739 Sytse Aanes naastligger ten westen
2520087r 11-10-1750 Gerrit Aarents naastligger ten westen
2660150v 07-11-1802 Cornelis Aarts naastligger ten westen
2380080r 20-01-1661 hof van Jacob Aarts naastligger ten westen
2380008va 20-01-1661 de hovinge van Jacob Aarts naastligger ten westen
2380008va 20-01-1661 de hovinge van Jacob Aarts naastligger ten westen
2530211r 01-06-1755 de gortmakerij van Joris Aarts naastligger ten westen
2640238r 18-01-1795 Cornelis Abbes naastligger ten westen
2380212r 17-01-1664 huis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten westen
2500010r 18-01-1739 Focke Abbes naastligger ten westen
2490020r 09-01-1735 Fokke Abbes naastligger ten westen
2450283v 17-01-1717 Marten Abbes naastligger ten westen
2470116v 05-09-1728 Marten Abbes naastligger ten westen </