Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
C. dr. C. Luydinganaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8168524277v
C. C. Jelbemalandmeterbetrokkene (heeft gemeten: greidland 5 pm, 11 einsen en 3 roeden)ten oosten van Harlingen1732248167r
C. C. de Meulenmeesterverkoper van 1/3 Schritsen 501803266219r
C. C. de Meulenmeesterverkoper van 1/3 Schritsen 50achter1803266219r
C. C. de Meulenmeesterverkoper van 1/3 Schritsen 541803266226v
C. C. de Meulenmeesterverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
C. C. de Meulenmeesterverkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje1803266236r
C. C. de Meulenmeesterverkoper van 1/3 Noorderhaven 1001803266250r
C. Chr. Rexnotarisbewoner Noorderhaven 88167524026va
C. AARDENBURG C. Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat 20176425681r
C. AARDENBURGvroedsman C. Aardenburg, i.c.naastligger ten westen Rozengracht 17176825743r
C. AARDENBURGoud burgemeester C. Aardenburg, c.u.naastligger ten oosten Rozengracht 51778259146v
C. AARDENBURG C. Aardenburgnaastligger ten oosten Lanen 301782260267r
C. AARDENBURGoud burgemeester C. Aardenburgnaastligger ten oosten Hofstraat 4178626296v
C. AARDENBURGoud burgemeester C. Aardenburgnaastligger ten zuiden Hofstraat 4178626296v
C. AARDENBURGoud burgemeester C. Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat 4178626296v
C. BAKKER C. Bakkernaastligger ten zuiden Noorderhaven 1001803266250r
C. BAKKERde weduwe van C. Bakkernaastligger ten westen Voorstraat 55180426729r
C. BAKKERde weduwe van C. Bakkernaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 121810268349v
C. BAKKERwijlen C. Bakkerverkoper Heiligeweg 361810269108r
C. BEIMAde heer C. van Beimanaastligger ten oosten Zuiderhaven 501747251171v
C. BLOKburgemeester C. Blokkoper q.q. Lanen 251809268291v
C. BLOKburgemeester C. Blokkoper q.q. Lanen 25achter1809268291v
C. BRUINING C. Bruining, c.u.huurder (p.j.)Weeshuisstraat 131790263211v
C. BRUINING C. Bruining, c.u.huurder (p.j.)Weeshuisstraat 151790263211v
C. DUMAN C. Dumanschoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 221805267180v
C. DUMAN C. Dumanschoenmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 221808268173r
C. ENGELENds. C. van Engelen, c.u.predikanthuurder (p.j.)Noordijs 21zuid175725475v
C. GROOTde weduwe van C. de Grootnaastligger ten westen Voorstraat 6180226654v
C. GROOTde weduwe van C. de Grootnaastligger ten westen Voorstraat 61805267128r
C. HEINSvroedsman C. Heinsnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden178326167v
C. JONKER C. Jonkerkoopmannaastligger ten westen Hofstraat 21west1808268176r
C. JONKER C. Jonkerkoopmannaastligger ten noorden Hofstraat 21west1808268176r
C. JONKER C. A. Jonkernaastligger ten zuiden Romastraat 41809268278v
C. JONKER C. A. Jonkernaastligger ten zuiden Romastraat 4181026981r
C. LANTINGde erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lantingnaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 51782260260r
C. LANTINGde erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lantingnaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 51782260260r
C. MOLLEMA C. Mollemakoopmannaastligger ten noorden Lanen 71een_achter1807267292r
C. MOLLEMA C. Mollemanaastligger ten westen Voorstraat 541807267347r
C. NAUTAhet pakhuis van wed. C. Nautanaastligger ten oosten Voorstraat 281765256123v
C. SYVERDAdr. C. Sivardanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west17722581ra
C. TIMMERMANde weduwe van C. J. Timmermannaastligger ten westen Noorderhaven 921765256100v
C. VEERSMAoud burgemeester C. Veersmanaastligger ten westen Rommelhaven NZ1737249177v
C. ZIJLSTRA C. Zijlstranaastligger ten westen Weeshuisstraat 11178626253r
C. ZIJLSTRA C. Zijlstrahavenmeesternaastligger ten westen Havenplein 26178626293v
C. ZIJLSTRA C. D. Zijlstrahavenmeesterhuurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.)Prinsenstraat 21787262184r
C. ZIJLSTRA C. D. Zijlstranaastligger ten oosten Voorstraat 6178826321r
C. ZIJLSTRA C. D. Zijlstraverkoper q.q. Vijverstraat 51793264157v
C. ZIJLSTRA C. D. Zijlstranaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 31807267335v
C. ZIJLSTRAde Heer C. D. Zijlstraschepen van de Stadkoper Schritsen 54180826865v
C. ZIJLSTRAschepen C. D. Zijlstranaastligger ten noorden Poortje 5181026939r
C. ABES C. Abbes verkoper Noorderhaven 1121802266143v
C. TEEKES C. Taekes koper provisioneel huisGrote Bredeplaats 2017732584ra
CATHARINA Catalina Salizeliskoper Fabrieksstraat WZ1598228115r
CATHARINA Catalina Augustiniverkoper van 1/4 Voorstraat 23162523187v
CATHARINA Catharina van Elcomanaastligger ten oosten Noorderhaven 471695243172r
CATHARINA Catharina Bruinsfeldtkoper huis, hof en 2 kamers daarachterVoorstraat 28170024468v
CATHARINA Catharina Bruinsfeldtnaastligger ten zuiden Voorstraat 28170024468v
CATHARINA juffrouw Catharina Beatrix Baronikoper van 1/8 Lombardstraat 21704244257v
CATHARINA wijlen juffrouw Catharina van Eelkomaverkoper William Boothstraat WZ17062455r
CATHARINA Catharina de Courtkoper Peterseliestraat ZZ170924585v
CATHARINA Catharina de Courtkoper Grote Bredeplaats 3171924657v
CATHARINA Catharina Aberkrommekoper Schritsen 351723246184v
CATHARINA Catharina Aberkrommekoper Schritsen 351724246192r
CATHARINA Catharina Ludsingkoper Rozenstraat 11730247340v
CATHARINA Catharina Westeruydtverkoper Sint Jacobstraat 141734248310r
CATHARINA Catharina de Courtverkoper Zuiderhaven 34tuin173524949r
CATHARINA Catharina de Courtverkoper Grote Bredeplaats 31736249147v
CATHARINA juffrouw Catharina Hilma, bejaard en ongehuwdverkoper Kerkpad 161749251259v
CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Scheerstraat 8midden1751252146v
CATHARINA Catharina Maria Pauwelskoper huis en grote hof met zomerhuisKerkpad 161751252168v
CATHARINA juffrouw Catharina Hilmahuurder Lanen 3917522535v
CATHARINA mevrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper William Boothstraat 5175325373v
CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Voorstraat 44175325392r
CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Kerkpad 161753253111r
CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Zuiderstraat 291753253112v
CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Hoogstraat 531753253113v
CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Grote Kerkstraat 371753253128v
CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Zuidoostersingel 11755253198v
CATHARINA Catharina Leusingkoper paardenstallen, koets, huis en wagenhuisHofstraat ZZ175625420v
CATHARINA Catharina Leusing, c.u.naastligger ten westen Hofstraat ZZ175625420v
CATHARINA Catharina Elysabeth Leydemanskoper Sint Jacobstraat 11763255179v
CATHARINA Catharina Elysabeth Leydegemansverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 1176725717r
CATHARINA wijlen Catharina Elysabeth Leydegemanserflater Sint Jacobstraat 1176725717r
CATHARINA Catharina Zondagverkoper Dalpad 9178326164v
CATHARINA Catharina Feytamakoper 1/2 pakhuisNoorderhaven 106achter1795264234v
CATHARINA Catharina Rutkoper Karremanstraat 301795264247v
CATHARINA Catharyna Sopyniusgeniaarde koper Zoutsloot 411767256236r
CATHARINA de geabandonneerde boedel van wijlen Catie van Lindtverkoper Schritsen 621798265121r
CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lindtverkoper Gardenierstraat 11798265123r
CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lindtverkoper Lanen 21799265131r
CATHARINA wijlen Catrina van Eelkomaverkoper Noorderhaven 49170724510r
CATHARINA Catrina Hilmakoper huis, hof, tuinhuis en bleekveldKerkpad 161737249195r
CATHARINA ALEMA Catharina van Alemaverkoper Noorderhaven 431789263110r
CATHARINA ALEMA Catharina van Alemaverkoper Scheffersplein 251789263117v
CATHARINA ALEMA Catharina van Alemaverkoper Ooievaarsteeg 23a1789263120v
CATHARINA ANTONIDES Catalina Antoniverkoper Voorstraat 17oost1606228512r
CATHARINA BARTLING Catharina Bartlingverkoper Kerkpoortstraat 9178126064r
CATHARINA BARTLING Catharina Bartlingverkoper Brouwersstraat 17178126065v
CATHARINA BARTLING Catharina Bartlingverkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
CATHARINA BARTLING Catharina Bartlingverkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
CATHARINA BARTLING Catharina Bartlingverkoper Hofstraat ZZ178126077r
CATHARINA BARTLING Catharina Bartlingverkoper Romastraat 29178126083v
CATHARINA BARTLING Catharina Bartlingverkoper Tiepelsteeg178126085r
CATHARINA BARTLING Catharina Bartlingverkoper Nieuwstraat 22178126088v
CATHARINA BARTLING Catharina Bartlingverkoper Hofstraat 221781260103v
CATHARINA BARTLING Catharina Bartlingverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
CATHARINA BARTLING Catharina Bartlingverkoper Brouwersstraat 191781260160r
CATHARINA BARTLING Catharina Bartlingverkoper Rapenburg 6oost1782260188v
CATHARINA BARTLING Catharina Bartling, voor haar drie minderjarige kinderenverkoper Rapenburg 6oost1793264359r
CATHARINA BOIS Catalina de Boisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 51667239106r
CATHARINA BOIS Catalina du Bois [staat: Dubois]naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ1668239174r
CATHARINA BOIS Catalina du Boisnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ16702409v
CATHARINA BOISde erfgenamen van wijlen Catalina de Boisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 51686242128v
CATHARINA BOISde kamers van de erfgenamen van wijlen Catalina du Boisgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat ZZ1686242150r
CATHARINA BOISde kamers van de erfgenamen van wijlen Catalina du Boisnaastligger ten noorden Hofstraat ZZ1686242150r
CATHARINA BOISde erfgenamen van wijlen Catalina du Boisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 51687242172v
CATHARINA BOISde kamer van Cathalina du Boisnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1669239186r
CATHARINA BOISde erfgenamen van wijlen Cathalina du Bois [staat: Dubois]naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ1682241212v
CATHARINA BOISde erfgenamen van wijlen Cathalina du Bois [staat: Dubois]naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ1682241215r
CATHARINA BOISde erfgenamen van wijlen Cathalina du Bois [staat: Dubois]naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1682241222v
CATHARINA BOYS Cathalina du Boysnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ167624031va
CATHARINA BRUINING Catharina Bruiningkoper Grote Kerkstraat 251803266243v
CATHARINA BRUINING Catharina Bruiningnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 251803266243v
CATHARINA BRUINING Catharina Bruiningverkoper Heiligeweg 381807267327v
CATHARINA BRUINING Catharina Bruiningverkoper Grote Kerkstraat 251807267327v
CATHARINA BRUINSVELD Catharina Bruinsveltkoper door niaar kamer met een loods erachterWerfpad169324368v
CATHARINA BRUINSVELD Catharina Bruinsveltnaastligger ten westen Werfpad169324368v
CATHARINA BRUINSVELD Catharina Bruynsveltkoper huis (uitgebreide beschrijving)Lanen 251694243100v
CATHARINA BRUINSVELDde erfgenamen van wijlen Catharina Bruinsveltnaastligger ten oosten Lanen 23achter170824543r
CATHARINA CUP Catharina Cupkoper Lanen 58179326478r
CATHARINA DOMA Catharina van Domaverkoper Voorstraat 471687242208v
CATHARINA DOORN Catharina van Dornkoper Noorderhaven 1001651236160r
CATHARINA EELKEMA Catharina van Eelcomaverkoper van 2/8 Noordijs OZ16922431r
CATHARINA EISMA Catalina Eysmaverkoper van 1/2 Voorstraat 69170124489r
CATHARINA EISMA Catalina Eysmaverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 18170124491v
CATHARINA EISMA Catelina Eismaverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16170924595r
CATHARINA EISMA Cathalina Eysmaverkoper van 1/2 Gardenierstraat 11170024486r
CATHARINA FEITEMA Catharina Feitemakoper Noordijs 11noord1787262191v
CATHARINA FEITEMA Catharina Feitemakoper Noordijs 11zuid1787262191v
CATHARINA GEIS Catrina Geisverkoper van 1/3 Bildtstraat 191810268351r
CATHARINA GRATEMAjuffrouw Catharina Gratamakoper door niaar huisFranekereind 3177725930r
CATHARINA GRATEMA Catharina Gratamaverkoper Franekereind NZ1801265279v
CATHARINA GRATEMA Catharina Gratamanaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg1803266200v
CATHARINA GRATEMA Catharina Gratamaverkoper Ooievaarsteeg1803266200v
CATHARINA GROEN Catharina Groenkoper Kerkpoortstraat 71754253153v
CATHARINA HAAN Catharina Maria de Haankoper Voorstraat 60179226458r
CATHARINA HAARvrouwe Catharina Wilhelmina van der Haarverkoper Zuiderhaven 481782260279r
CATHARINA HAAS Catharina de Haasverkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
CATHARINA HAAS Catharina de Haasverkoper Rommelhaven 26b1766256158v
CATHARINA HAAS Catharina de Haasverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
CATHARINA HAAS Catharina de Haasverkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
CATHARINA HASELAAR Catarina Haselaarverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 421737249217v
CATHARINA HASELAAR Catarina Haselaarverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 441737249217v
CATHARINA HASELAAR Catarina Haselaarverkoper van 1/3 Voorstraat 281738249221v
CATHARINA HASELAAR Catarina Haselaarnaastligger ten noorden Wasbleek NZ1738249287r
CATHARINA HASELAAR Catarina Haselaarverkoper van 1/3 Wasbleek NZ1738249287r
CATHARINA HASELAAR Catarina Haselaerkoper Noorderhaven 961749251276r
CATHARINA HASELAAR Catharina Haselaerkoper huis alwaer het Swart Cruis in de gevel staetLanen 87het Zwarte Kruis1730247316r
CATHARINA HASELAAR Catharina Haselaarkoper onbekend WZ173124817r
CATHARINA HASELAAR Catharina Haselaerverwandelaar Hofstraat 161732248150r
CATHARINA HASELAAR Catharina Haselaeraanhandelaar van 1/2 Rozengracht 161732248150r
CATHARINA HASELAAR Catharina Haselaerverkoper van 1/2 Rozengracht 161733248193r
CATHARINA HASELAAR Catharina Haselaerkoper door niaar Noorderhaven 941749251277v
CATHARINA HASELAAR Catharina Haselaarverkoper Werfpad1763255237r
CATHARINA HASELAAR Catrina Haselaerverkoper van 1/2 Voorstraat 581729247276r
CATHARINA JAGER Catharina de Jagerverkoper Noorderhaven 104168124139va
CATHARINA JORNA Catharina Jornageniaarde koper Noorderhaven 64175625436r
CATHARINA JORNA Catharina Jornageniaarde koper Voorstraat 21175625436r
CATHARINA JORNAjuffrouw Catharina Jornageniaarde koper Noorderhaven 52176725730r
CATHARINA KET Catharina de Keth [staat: Deketh]koper Kleine Bredeplaats 141808268116v
CATHARINA KET Catharina de Keth [staat: Deketh]koper Vijver 11808268116v
CATHARINA KET Catharina de Keth [staat: Deketh]koper Kleine Bredeplaats 141808268116v
CATHARINA KLEIN Catharina Klein, minderjarigeverkoper van 1/10 Noorderhaven 461741250183r
CATHARINA KLEIN Catharina Kleinverkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 717492517va
CATHARINA KRAMER Catrina Cramerkoper Zuiderstraat 171779259180r
CATHARINA KRAMER Catrina Cramerkoper Zuiderstraat 211779259180r
CATHARINA KRAMER Catrina Cramerkoper Zuiderstraat 21779259180r
CATHARINA LINT Catharina van Lintkoper Lanen 21787262209v
CATHARINA LINTde geabandonneerde boedel van Catie van Lintverkoper Zoutsloot 211799265204r
CATHARINA MEILSMA Catharina Meylsmakoper Noorderhaven 22170024483r
CATHARINA MEILSMA Catharina Meilsmaverkoper Noorderhaven 22173124868r
CATHARINA MELLINGAVrouwe Catharina van Mellingaverkoper ten noordoosten van Harlingen1677240264v
CATHARINA METSongehuwde dochter Catharina Metzverkoper Heiligeweg 481696243187v
CATHARINA MUNNIKHUIS Catarina Munnikhuiskoper huisHondenstraat 141738249220v
CATHARINA MUNNIKHUIS Catarina Munnikhuisnaastligger ten oosten Hondenstraat 141738249220v
CATHARINA MUNNIKHUIS Catharina Munnikhuysverkoper Noorderhaven 511728247101r
CATHARINA MUNNIKHUIS Catharina Munnikhuisverkoper Schritsen 60173524990v
CATHARINA MUNNIKHUIShun wijlen moeder Catharina Munnikhuyserflater Kleine Bredeplaats 141745251102v
CATHARINA SOPINGIUS Catharina Sopingiusverkoper Bildtstraat 111784261207v
CATHARINA SOPINGIUS Catharina Sopingiusverkoper Bildtstraat 61784261207v
CATHARINA STANSIUS Catharina Stantiusverkoper Noorderhaven 88oost1734248347v
CATHARINA STANSIUS Catharina Stantiusverkoper van 1/3 Voorstraat 4317342491r
CATHARINA STINSTRA Catharina Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
CATHARINA STINSTRA Catharina Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
CATHARINA STINSTRA Catharina Stinstrakoper pakhuisNoorderhaven 1061784261197v
CATHARINA STINSTRA Catharina Stinstraverkoper Zuiderhaven 501790263223v
CATHARINA SWART Catharina Swartkoper Brouwersstraat 12zuid1713245199r
CATHARINA VIERSEN Catarine van Viersenverkoper Noorderhaven 621710245102v
CATHARINA VRIES Catharina de Vrieskoper Noorderhaven 1081662238144r
CATHARINA VRIESwijlen juffrouw Catharina de* Fries*verkoper Vijverstraat 18166823932ra
CATHARINA VRIESwijlen juffrouw Catharina de Friesverkoper Vijverstraat 20166823932va
CATHARINA VRIESwijlen juffrouw Catharina de Vriesverkoper Vijverstraat 14167224016ra
CATHARINA VRIESwijlen Catharina de Vrieseerdere eigenaar Vijverstraat 14167924136r
CATHARINA VRIESwijlen Catharina de Vrieserflater Noorderhaven 2167924115ra
CATHARINA VRIESwijlen Catharina de Vrieserflater Grote Bredeplaats 7167924115ra
CATHARINA VRIESwijlen Catharina de Vrieserflater Noorderhaven 108167924115ra
CATHARINA VRIESwijlen Catharina de Vrieserflater Franekereind 23oost167924115ra
CATHARINA VRIESde crediteuren van Catharina de Vriesverkoper onbekend168524296r
CATHARINA WINTERmeerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winterverkoper Voorstraat 63173925055r
CATHARINA WINTERmeerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winterverkoper Voorstraat 19173925056v
CATHARINA WINTERmeerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winterverkoper Schritsen 2173925059v
CATHARINA WINTERmeerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Wintermedeverkoper onbekend173925064r
CATHARINA ZEEMAN Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochterkoper dubbelhuisWeeshuisstraat 131790263211v
CATHARINA ZEEMAN Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochterkoper dubbelhuisWeeshuisstraat 151790263211v
CATHARINA ZEEMAN Caatje F. Zeemanhuurder (p.j.)Weeshuisstraat 131790263211v
CATHARINA ZEEMAN Caatje F. Zeemanhuurder (p.j.)Weeshuisstraat 151790263211v
CATHARINA ZONDAG Catharina Sondagnaastligger ten zuiden* Dalpad 71782260241r
CATHARINA ZONDAG Catharina Sondagverkoper Dalpad 71782260241r
CATHARINA AARTS Catelina Aerts koper Lanen NZ1605228444r
CATHARINA ANDRIES Cathalina Andries , maior annisverkoper Romastraat 81612229108v
CATHARINA ANDRIES Catharina Andreus Reigerskoper Lanen 391805267141v
CATHARINA ANTONIUS Caetje Antony , c.m.huurder Hoogstraat 43174325117r
CATHARINA ANTONIUS Caetje Antony , c.m.verkoper Hoogstraat 43174325117r
CATHARINA AUGUSTINUS Catalina Augustini protesteert vanwege een hypotheek Schritsen 671624230377r
CATHARINA AUGUSTINUS Catalina Augustini eigenaar van 3/4 Voorstraat 231624230379v
CATHARINA AUGUSTINUS Catalina Augustini verkoper van 3/4 Voorstraat 231624230379v
CATHARINA BERENDS Catharina Beernds verkoper Nieuwstraat 161775258230v
CATHARINA DIRKS Catharine Dirks Schouwburgkoper huisKleine Kerkstraat 61779259201v
CATHARINA GERRITS Catharina Gerryts verkoper van 1/2 Fabrieksstraat1762255147r
CATHARINA GERRITS Catharina Gerrits koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 23de Olde Hilbrand177225836v
CATHARINA GERRITS de boedel van wijlen Catharina Gerryts , weduweverkoper Nieuwstraat 41795264290v
CATHARINA GERRITS de boedel van wijlen Catharina Gerryts verkoper Kerkpoortstraat 231795264292v
CATHARINA HEINS BROUWER Catharina Heins Brouwerverkoper Schritsen 171784261198v
CATHARINA HENDRIKS Catalina Hendricks koper Spinhuisstraat162523161r
CATHARINA HENDRIKS Cathalina Hendricks koper Voorstraat 12achter1619230159v
CATHARINA HENDRIKS Catharina Hendrickx koper Zuiderhaven1646235230r
CATHARINA HENDRIKS LINTwijlen Caatje Hendriks van Lintkoper Zoutsloot 211790263272v
CATHARINA JAKOBS Catalina Jacobs Cloribuskoper kameronbekend1622230313r
CATHARINA JANS Catalina Jansen verkoper ten zuiden van Harlingen1621230262r
CATHARINA JANS Cataryna Jansen koper Zuiderhaven ZZ174325124v
CATHARINA JANS Cathalina Jans naastligger ten oosten Lanen 9116592385r
CATHARINA JANS Catharina Jans koper Zuiderhaven 34west1705244287r
CATHARINA JANS Catharina Jans verkoper van 1/6 Zoutsloot 181741250151v
CATHARINA JANS Catharina Jans Cloostrakoper Noorderhaven 371779259206r
CATHARINA JANS Catharina Jans koper Voorstraat 231782260196r
CATHARINA JANS Catharina Jans koper Molenpad 9tuin1784261154v
CATHARINA JANS Catharina Jans verkoper Voorstraat 231803266256v
CATHARINA JANS Catharina Jans verkoper Moriaanstraat 121803266262r
CATHARINA JANS BOYS Catalina Jans du Boysverkoper Zuiderhaven 71642234167v
CATHARINA JELLES Catharina Jelles koper Zoutsloot 5118072684r
CATHARINA KLASES wijlen Caatje Claeses verkoper Zoutsloot 781754253179r
CATHARINA KLASES Catie Clases koper Zoutsloot 781734248333v
CATHARINA MARCUS Catharina Merkes verkoper Kerkpoortstraat 121732248166r
CATHARINA PIETERS Catalijne Pieters bruid 1601228269v
CATHARINA RUDOLFS Caatje Rudolf koper Zoutsloot 381810269107r
CATHARINA SALOMONS Catalina Salamons verkoper Franekereind 341626231146r
CATHARINA SALOMONS Catalina Salamons verkoper Franekereind 321626231146r
CATHARINA SALOMONS Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
CATHARINA SALOMONS Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
CATHARINA SALOMONS Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
CATHARINA SALOMONS Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
CATHARINA SALOMONS Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
CATHARINA SALOMONS Catalina Salamons verkoper Sint Odolphisteeg1626231146r
CATHARINA SALOMONS Catalina Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
CATHARINA SIEMENS HAAS Catharina Symons de Haesverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
CATHARINA SIEMENS HAAS Catharina Symons de Haesverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
CATHARINA STEFFENS wijlen Catharina Stevens verkoper Vijver 51612229122r
CATHARINA TJALLINGS Catharina Tjallings Sopingjuswinkelierkoper Bildtstraat 11176425633v
CATHARINA TJALLINGS Catharina Tjallings koper Bildtstraat 61770257157r
CATHARINA TJEERDS Catharina Tjeerds , meerderjarige vrijsterverkoper Hofstraat 47west176425663v
CATHARINA TJEERDS Chatharina Tjeerds , meerderjarige vrijsterverkoper Hofstraat 45176525696r
CHRISTIAAN Christ Charpentierpruikenmaker (mr. -)verkoper Lanen 64175225322r
CHRISTIAAN Christiaan huurder Bildtstraat 171755253235v
CHRISTIAAN Christiaan Bessing, c.u.kleermaker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 21761255111r
CHRISTIAAN Christiaan Kleydeiterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
CHRISTIAAN Christiaan , c.u.wolkammerhuurder Heiligeweg 341778259148r
CHRISTIAAN Christiaan Boormeesterhuurder Grote Kerkstraat 421784261140r
CHRISTIAAN Christiaan Reusertrompetter op het Admiraliteitsjachtkoper huis en achterkamer of weefwinkelBoth Apothekerstraat 15zuid1787262176v
CHRISTIAAN Christiaan Boormeestersteenhouwerkoper door niaar huis gebruikt als steenhouwerswinkelHeiligeweg 34178826324r
CHRISTIAAN Christiaan Roesertrompetter op het Admiraliteitsjachtverkoper Both Apothekerstraat 15zuid1789263121v
CHRISTIAAN Christiaan Boormeestersteenhouwer (mr. -)koper Heiligeweg 361793264108v
CHRISTIAAN Christiaan Soldan, c.u.sergeanthuurder Zoutsloot 591793264143v
CHRISTIAAN Christiaan Boormeestersteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 36179826570v
CHRISTIAAN Christiaan Bormeesterhuurder Heiligeweg 34179826580v
CHRISTIAAN Christiaan Bormeesterverkoper Heiligeweg 34179826580v
CHRISTIAAN Christiaan Burmeester, c.u.huurder 1 kamer (p.w.)Romastraat 271802266137r
CHRISTIAAN Christiaen van Voordenaastligger ten westen Schritsen 65b163323376v
CHRISTIAAN Christiaen Temmerpruikenmakernaastligger ten oosten Lanen 621752252206v
CHRISTIAAN de weduwe van Cristiaan wevernaastligger ten oosten Achterstraat1651236146v
CHRISTIAAN BOERMAN Christiaan Burmankastelein in de Gouden Leeuwkoper paardestalling en wagenhuisVissersstraat 1de Gouden Leeuw17762594r
CHRISTIAAN BOERMAN Christiaan Burmannaastligger ten westen Voorstraat 2917762597r
CHRISTIAAN BOERMAN Christiaan Burmankasteleinverkoper q.q. Bildtstraat 917832612ra
CHRISTIAAN BOERMAN Christian Burmanwinkelierkoper huisVoorstraat 271746251126r
CHRISTIAAN BOERMAN Cristian Burmankastelein in de Gouden Leeuwverkoper Voorstraat 271785261286r
CHRISTIAAN BRUINING Christiaan Bruining, c.u.huurder beneden Drie Roemersteeg 91795264263r
CHRISTIAAN HERTOG Christiaan de Hartogsecretaris van Menaldumadeelverkoper q.q. Noordijs 716842422va
CHRISTIAAN BERENDS Christiaen Beerns huurder Zuiderhaven 13168024180v
CHRISTIAAN CHRISTOFFELS Christiaan Christoffels matroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisVijverstraat 141778259132r
CHRISTIAAN CHRISTOFFELS Christiaan Christoffels kok op het Statenjachtkoper huisVijverstraat 241787262204v
CHRISTIAAN CHRISTOFFELS Christiaan Christoffels kok op het Statenjachtkoper huis, tuin en bleekveldVijverstraat 141790263210r
CHRISTIAAN CHRISTOFFELS Christiaan Christoffels , c.u.naastligger ten westen Vijverstraat 141790263210r
CHRISTIAAN CHRISTOFFELS Christiaan Christoffels varende op het Statenjachtkoper Achterstraat1794264173v
CHRISTIAAN CHRISTOFFELS Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 201794264203r
CHRISTIAAN CHRISTOFFELS Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 201803266303r
CHRISTIAAN CHRISTOFFELS Christiaan* Christoffels naastligger ten oosten Vijverstraat 221805267158r
CHRISTIAAN CHRISTOFFELS Christiaan Christoffels naastligger ten zuiden Vijverstraat 221805267158r
CHRISTIAAN CHRISTOFFELS Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 221805267158r
CHRISTIAAN CHRISTOFFELS Christiaen Christoffels koper huis en kamer erachterBrouwersstraat 12zuid1641234125r
CHRISTIAAN CHRISTOFFELS Christiaen Christoffels bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord1647235243r
CHRISTIAAN CHRISTOFFELS Cristiaen Cristoffels naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord165623797r
CHRISTIAAN CHRISTOFFELS Crystiaen Christoffels* bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord1646235236r
CHRISTIAAN DIRKS Christiaan Dirks naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 5174325127r
CHRISTIAAN DIRKS Christiaen Dirks verkoper Schritsen 48171824622v
CHRISTIAAN DIRKS Christiaen Dirks smid (mr. ijzer-)koper 1/2 huisSint Jacobstraat 7173524930r
CHRISTIAAN FRANSES Christiaen Fransen koper woning met de plaats erachterLombardstraat1662238136r
CHRISTIAAN HANSES Christiaan Hansen varensgezelkoper huisZoutsloot 97180226670v
CHRISTIAAN HENDRIKS Cryt Hendricks koper huis of woningWeverstraat 171612229114v
CHRISTIAAN HENDRIKS Cryt Hendricks naastligger ten oosten Weverstraat 151613229157r
CHRISTIAAN HENDRIKS Cryt Hendricks , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Hofstraat1613229184r
CHRISTIAAN HENDRIKS Cryt Hendricks naastligger ten oosten Weverstraat 151618230140v
CHRISTIAAN HENDRIKS Cryt Hendricks naastligger ten oosten Weverstraat 151622230318v
CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
CHRISTIAAN JAKOBS VOORDA Christiaen Jacobs Voordakoper huis met ledige plaats ten zuidenJekelsteeg 11624230381v
CHRISTIAAN JAKOBS VOORDA Christiaen Jacobs Voordakoper huis met ledige plaats ten zuidenSchritsen 211624230381v
CHRISTIAAN JAKOBS VOORDA Christiaen Jacobs Voordanaastligger ten zuiden Jekelsteeg 1162823252r
CHRISTIAAN JAKOBS VOORDA Christiaen Jacobs Voordanaastligger ten zuiden Jekelsteeg 1162823262r
CHRISTIAAN JAKOBS VOORDAwijlen Christiaen Jacob van der Voordaverkoper Schritsen 211633233118v
CHRISTIAAN JAKOBS VOORDAde weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voordaverkoper van 1/8 Schritsen 351633233127v
CHRISTIAAN JANS Christiaan Jansen kleermaker (mr. -)huurder Bildtstraat 171756253267r
CHRISTIAAN JURJENS Carstiaen Jurryens , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) onbekend159722849v
CHRISTIAAN JURJENS Christiaan Jurrians naastligger ten oosten Schritsen 361620230210v
CHRISTIAAN JURJENS Christiaan Jurriens , c.soc.naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1674240150v
CHRISTIAAN JURJENS Christiaen Jurians , Zwitserkoper huisSchritsen 381618230142r
CHRISTIAAN JURJENS Christiaen Jurians naastligger ten oosten Schritsen 361620230202r
CHRISTIAAN JURJENS Christiaen Jurians naastligger ten westen Schritsen 40162823234r
CHRISTIAAN JURJENS Christiaen Jurjens naastligger ten oosten Schritsen 361630232116v1
CHRISTIAAN JURJENS Christiaen Juriens naastligger ten westen Schritsen 40166023816v
CHRISTIAAN JURJENS Christiaen Juriens naastligger ten westen Schritsen 4016592382ra
CHRISTIAAN KLASES Christiaan Claeses koper stalNieuwstraat 101728247107r
CHRISTIAAN KLASES Christiaan Claeses koper stalNieuwstraat 121728247107r
CHRISTIAAN KLASES Christiaan Clases , n.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 131740250112r
CHRISTIAAN KLASES wijlen Christiaan Claases sleperverkoper Nieuwstraat 10175025287v
CHRISTIAAN KLASES wijlen Christiaan Claases sleperverkoper Nieuwstraat 12175025287v
CHRISTIAAN KLASES wijlen Christiaan Clases sleperkoper Sint Jacobstraat 1achter1755253217v
CHRISTIAAN KLASES wijlen Christiaan Clases verkoper Sint Jacobstraat 11763255179v
CHRISTIAAN KLASES Cristiaan Clases naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 111740250131v
CHRISTIAAN KLASES Cristiaan Clases koper huisSint Jacobstraat 1voor1740250137v
CHRISTIAAN KLASES de hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Vijverstraat 151742250214av
CHRISTIAAN KLASES wijlen Cristiaen Clases huurder Nieuwstraat 101742250217v
CHRISTIAAN KLASES wijlen Cristiaen Clases huurder Nieuwstraat 121742250217v
CHRISTIAAN KLASES de hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Nieuwstraat 101742250217v
CHRISTIAAN KLASES de hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Nieuwstraat 121742250217v
CHRISTIAAN KOENRAADS Carstiaen Coenraats koper huis en erf daer Maestricht uytsteecktSchritsen 58Maestricht1618230118r
CHRISTIAAN PIETERS Christiaan Pieters , c.s.huurder Noorderhaven 9180826884r
CHRISTIAAN PIETERS Christiaan Pieters scheepstimmermankoper huisSchritsen 23180826885r
CHRISTIAAN STOFFELS Cristiaen Stoffels , vrijgezelkoper door niaar kamer, loods en plaatsBrouwersstraat 12zuid_achter1644235102v
CHRISTIAAN STOFFELS Cristiaen Stoffels naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v
CHRISTIAAN TIJSES Christiaen Thijsens verkoper Scheerstraat 6achter170024445v
CHRISTINA Christina Rogeauprotesteert vanwege grondpacht Spinstraat 11165523722v
CHRISTINA Christina Rogeauverkoper Zuiderhaven 541658237174r
CHRISTINA Christina Morroukoper Zuiderstraat 15177725973r
CHRISTINA Christina Morrouwbewoner en eigenaar Zuiderstraat 151781260122r
CHRISTINA Christina Morrouwverkoper Zuiderstraat 151781260122r
CHRISTINA Christina Brielkoper Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
CHRISTINA Christina Brielskoper Franekereind 2178326149r
CHRISTINA Christina Brielskoper Nieuwstraat 381783261121r
CHRISTINA Christina Brielverkoper van 1/4 Lanen 401790263208v
CHRISTINA Christina Reynderskoper Grote Kerkstraat 301795264236v
CHRISTINA Christina Brouwensteinhuurder deel in gebruik als herberg Vijverstraat 201803266303r
CHRISTINA Cristina Brincksverkoper Noordijs 71601228267r
CHRISTINA BEEK Christina W. Beekkoper Voorstraat 371780259274r
CHRISTINA FORMHOLTwijlen Christina Formholterflater Noorderhaven 1041695243134r
CHRISTINA FORMHOLTwijlen Christina Formholtverkoper Voorstraat 57achter1695243144v
CHRISTINA HUIDEKOPERde eerstgerechtigde crediteuren van Christina Huidekoperverkoper Voorstraat 741752252183r
CHRISTINA HUIDEKOPER Christina Huidekoperverkoper Simon Stijlstraat 31752252184r
CHRISTINA HUIDEKOPER Christina Huidekoperverkoper Nieuwstraat 91752252185r
CHRISTINA HUIDEKOPER Christina Huidekoperverkoper Kleine Kerkstraat 141752252185v
CHRISTINA HUIDEKOPER Christina Huidekoperverkoper Oosterkeetstraat 11752252186v
CHRISTINA OLIVIER Christina Olivierverkoper Voorstraat 281682241186r
CHRISTINA STEIN Christina Philippina Charlotte Steinskoper Fabrieksstraat 21766256185v
CHRISTINA VEER Christina de Veerverkoper Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
CHRISTINA VEER Christina de Veerverkoper Lanen 181783261104v
CHRISTINA VEER Christina de Veerverkoper Kroonsteeg 31783261104v
CHRISTINA VEER Christina de Veerverkoper Lammert Warndersteeg 141784261224r
CHRISTINA VEERde weduwe Christina de Veernaastligger ten oosten Karremanstraat 211787262223v
CHRISTINA VEER Christina de Veerverkoper Karremanstraat 211787262223v
CHRISTINA VEER Christina de Veerverkoper Moriaanstraat NZ1788262248r
CHRISTINA VEER Christina de Veerverkoper Heiligeweg 171788262261r
CHRISTINA VEER Christina Iman de Veerkoper zomerhuisWesterstraat 431790263261r
CHRISTINA VEERwijlen Christina J. de Veerverkoper Zoutsloot 49180426750r
CHRISTINA VEER Christine Ymans de Veerverkoper Voorstraat 871771257184r
CHRISTINA VEER Christine Ymans de Veerverkoper Rommelhaven 161771257184r
CHRISTINA VEER Christyna Ymans de Veerkoper Voorstraat 871765256113r
CHRISTINA VEER Cristina de Veerverkoper Havenplein 201786262133r
CHRISTINA VULSMAminderjarige Christina Fulsmaverkoper Tuinsteeg 41809268195v
CHRISTINA BERENDS Christina Baarnds verkoper Hofstraat 21oost17762592v
CHRISTINA IEMES Christina Imans verkoper Achterstraat 31796264337v
CHRISTINA IEMES VEER Christina Imans de Veerverkoper Zoutsloot 521796264340v
CHRISTINA IEMES VEER Christina Imans de Veerverkoper Westerstraat 431796264342r
CHRISTINA IEMES VEER Christina Imans de Veerverkoper Grote Kerkstraat 40oost180426789r
CHRISTINA JAKOBS Christina Jacoba Jacobs verkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
CHRISTINA JANS Christina Jans koper Schritsen 631780259291v
CHRISTOFFEL Christoffel leertouwernaastligger ten westen* Schritsen 601619230170v
CHRISTOFFEL Christoffel glasmakernaastligger ten westen Karremanstraat1658237168av
CHRISTOFFEL Christoffel , c.u.glasmakerverkoper Karremanstraat1658237168av
CHRISTOFFEL Christoffel Middagtenschout bij nachtverkoper Noorderhaven 651714245216r
CHRISTOFFEL Christoffel Middaghtenschout bij nachtverkoper q.q. Zuiderhaven 611721246102v
CHRISTOFFEL Christoffel Middaghtenschout bij nacht Admiraliteit in Frieslandverkoper Rozengracht 7oost1721246117r
CHRISTOFFEL de heer Christoffel Middaghtenverkoper q.q. Schritsen 351723246184v
CHRISTOFFEL Christoffel Hempelhuurder Grote Bredeplaats 71742250261r
CHRISTOFFEL Christoffel Charpentierpruikenmaker (mr. -)koper huisLanen 641742250276v
CHRISTOFFEL Christoffel Hempel, c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 34achter17392503va
CHRISTOFFEL Christoffel Hempel, c.u.huurder Grote Bredeplaats 71762255143v
CHRISTOFFEL Chrystoffel soldaatnaastligger ten noorden Karremanstraat OZ164823611r
CHRISTOFFEL Cristoffel Screuderkoper Voorstraat 271785261286r
CHRISTOFFEL BAKKER Christoffel Bakkermilitairhuurder achterboven (p.w.)Havenplein 81791263299r
CHRISTOFFEL BOS Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Lanen 781766256145r
CHRISTOFFEL BOS Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
CHRISTOFFEL BOS Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek1766256148r
CHRISTOFFEL BOS Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
CHRISTOFFEL BOS Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
CHRISTOFFEL HAAS Christoffel de Haasleerlooierkoper huis en tuinRozengracht 161788262295v
CHRISTOFFEL HAAS Christoffel de Haasleerlooierkoper leerlooierij en drogerijRozengracht 141788262305r
CHRISTOFFEL HAAShet onlangs gekochte pand van Christoffel de Haasleerlooiernaastligger ten oosten Rozengracht 141788262305r
CHRISTOFFEL HAAS Christoffel de Haaskoopman en fabrikantverkoper q.q. Bargebuurt1789263173v
CHRISTOFFEL HAAS Christoffel de Haasleerlooier en koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 181789263175v
CHRISTOFFEL HAAS Christoffel de Haasnaastligger ten noorden Wasbleek1789263376r
CHRISTOFFEL HAAS Christoffel de Haasnaastligger ten westen Wasbleek 7180826880r
CHRISTOFFEL HAAS Christoffel A. de Haaskoper huisHofstraat 15de Fontein1808268151r
CHRISTOFFEL HAAS Christoffel A. de Haashuurder Hofstraat 151808268151r
CHRISTOFFEL HAAS Christoffel de Haaskoper huisHofstraat 131809268230r
CHRISTOFFEL KLEIN Christoffel Kleinkoper huisKerkpoortstraat 7de Prins1803266194v
CHRISTOFFEL SCHREUDERde erfgenamen van wijlen Christoffel Schreuderhuurder (p.j.)Lanen 46181026949v
CHRISTOFFEL CHRISTIAANS Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1749251261v
CHRISTOFFEL KLASES Christoffel Claesen koper huisHondenstraat 91613229164v
CHRISTOFFEL KLASES Christoffel Claessen naastligger ten westen (pippers wees?)Hondenstraat 131614229223r
CLEMENS mr. Clemens Heliaekoper huis Brouwersstraat1599228138r
CLEMENS wijlen mr. Clemens Elyeverkoper Brouwersstraat1604228412v
CLEMENS mr. Clements naastligger ten noorden Brouwersstraat 41602228321r
CRISPIJN Chrespin Calnerbruidegom 1604228420v
CYPRIANUS GEERMANS Ciprianus Regnaldus Geermansverkoper Brouwersstraat 8180726814r
CYPRIANUS GEERMANS Ciprianus Regnaldus Geermansverkoper Lanen 93180726817r
JAKOB Cobes Flunkoperslagersknechthuurder (p.w.)Rapenburg 1179226464v
JAKOB PIETERS wijlen Cobus Pieters naastligger ten zuiden Zuiderstraat 20176725719r
KAJE Caye Slaapkoolbewoner (p.j.)Voorstraat 361730247339r
KAJE Caye Slaapkoolherbergierkoper van 1/2 10783/11450 huisSimon Stijlstraat 2de Lutherse kerk173925039v
KAJE wijlen Caye Slaapkoolverkoper Voorstraat 36176425675r
KAJE wijlen Caye Slaapkoolkoper Lanen 861771257222r
KAJE de weduwe van Caye Slaapkoolhuurder Voorstraat 36177225831v
KAREL Caerle houtzagernaastligger ten westen Achterstraat1606228491r
KAREL de kamer van Caerle Feiskersnaastligger ten westen Brouwersstraat 12noord_achter1667239110r
KAREL Carel Wilhelmgeniaarde koper Heerensteeg 2164823633r
KAREL Carel le Febrekoopmanverkoper Zuiderhaven 361668239159v
KAREL het huis gekocht door Carel van Deinsenaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 271706244315r
KAREL Carel van Deynsetrekwerkerkoper huisKerkpoortstraat 291706244322v
KAREL Carel van Deinse, c.u.verkoper Kerkpoortstraat 291711245163v
KAREL Carel Hendrik Roesertrompetter op het Admiraliteitsjachtkoper huisLanen 361794264212r
KAREL Carel Hendrik Roezerverkoper Lanen 361799265182v
KAREL Carel Christiaan Nippoldtkoper huis en tuinVoorstraat 241807267346r
KAREL Carel Christiaan Nippold, c.p.verkoper Voorstraat 241808268126r
KAREL Carolus Caroli Cardanusmedicinae doctorverkoper onbekend1602228314v
KAREL Charles de Meulemeesterkoper huis, bakkerij met de tuin daar bezijden ([of 576-00-00 GG])Lanen 46179726542v
KAREL Charles de Meulemeesterverkoper Lanen 461798265107r
KAREL FISCHERde erfgenamen van wijlen Caarl Fischernaastligger ten westen Schritsen 64achter166023859r
KAREL KOETS Carolus Kutschpredikantverkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 181747251204r
KAREL KOETS Carolus Kutschpredikantverkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 201747251205r
KAREL VISSERde erfgenamen van wijlen Carel Visschernaastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1168024178v
KAREL CHRISTIAANS Carel Christiaans koper van 1/3 Zuiderhaven 321800265257v
KAREL CHRISTIAANS Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 321801265290v
KAREL CHRISTIAANS Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 34west1801265290v
KAREL CHRISTIAANS Carel Christiaans verkoper Zuiderhaven 32achter1801265294v
KAREL HANSES BOUWMAN Carel Hanzen Bouwmanverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west179226452r
KAREL HANSES BOUWMAN Carel Hanzen Boumanverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
KAREL JANS Carel Jans scheepstimmermankoper huisSchritsen 21809268251v
KAREL KARELS Carolus Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
KAREL KARELS wijlen Carolus Carolus verkoper Rommelhaven 261647235246v
KAREL KLASES Carel Claesen zeevarendeverkoper van 1/5 Noorderhaven 271698243354v
KAREL KORNELIS Caerle Cornelis naastligger ten oosten Havenplein 141598228116r
KAREL KORNELIS Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 161600228234v
KAREL KORNELIS Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein ZZ1601228247r
KAREL KORNELIS wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 161602228322r
KAREL KORNELIS wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 6oost_achter1603228345v
KAREL MARCUS ROEST Carel Marcus Roestkapitein lands infanterie (oud -)verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
KAREL PAULUS Carel Pouwels naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1162923285v
KAREL PAULUS VISSER Caerl Pouwels Visschernaastligger ten westen Schritsen 641644235133r
KAREL PIETERS Caerl Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 521620230231r
KAREL PIETERS Caerle Pyters houtkoperverkoper Achterstraat ZZ161122916r
KAREL PIETERS Caerle Petri a Boeunznotarisverkoper q.q. Voorstraat 101619230157v
KAREL PIETERS Caerle Petri a Boeunznotarisverkoper q.q. Sint Jacobstraat 81619230157v
KAREL PIETERS Caerle Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 56163123312v
KAREL PIETERS wijlen Carel Pieters erflater Rommelhaven 261631232181r
KAREL WILLEMS wijlen Carl Willems naastligger ten westen onbekend168024167v
KAREL WILLEMS wijlen Carl Willems verkoper onbekend168024167v
KAREL WILLEMS de weduwe van Carl Willems naastligger ten oosten onbekend168024191v
KAREL WILLEMS de weduwe van Carl Willems verkoper onbekend168024191v
KARELTJE HAAS Carolina de Haaskoper Zoutsloot 131787262226v
KARELTJE HAASwijlen Carolina de Haasverkoper Bargebuurt1789263173v
KARELTJE HAASwijlen Carolina de Haasverkoper Zoutsloot 181789263175v
KARELTJE CHRISTOFFELS HAAS Carolina Christoffels de Haaskoper Zoutsloot 311782260181r
KARELTJE CHRISTOFFELS HAAS Carolina Christoffels de Haasverkoper Zoutsloot 311788262303v
KARST Carst schuitvaardernaastligger ten oosten Achterstraat166623942r
KARST NOORDMANS Carst Noordmannaastligger ten oosten Achterstraat1644235115r
KARST NOORMAN Carst Noormanverkoper Achterstraat1652236197r
KARST ROSoud burgemeester Carst Roszilversmid (mr. -)verkoper Zuiderstraat 2517492528r
KARST ALEFS de verkoper Carst Alephs naastligger ten westen Weverstraat 171612229114v
KARST ALEFS Carst Alephs verkoper Weverstraat 171612229114v
KARST ALEFS Carst Alephs aanhandelaar kamerKerkpoortstraat ZZ1613229156v
KARST ALEFS Carst Alephs verwandelaar Weverstraat 151613229157r
KARST ALEFS Carst Alephs , c.u.crediteur (triumphant) Hofstraat1613229184r
KARST DOOITSES wijlen Carst Dooytzes bewoner Rommelhaven 61782260178v
KARST DOOITSES de boedel van wijlen Carst Dooytzes smid (mr. ijzer-)erflater Rommelhaven 61782260178v
KARST FOKKES huisman Carst Fockes verkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
KARST HANSES Carst Hanzen , c.s.naastligger ten westen Zuiderhaven 36west1755253232v
KARST JANS Carst Jans koper huisstede of ledige plaats van 177 houtvoeten, en 1/2 plaats ten oosten van voren af 85 houtvoeten, getekend in kaart C met nr. 16Rozengracht 101613229142v
KARST KARSTES erfgenaam Carst Carsten verkoper Hoogstraat 1170124490r
KARST KARSTES ROS Carst Carsten Ros, c.u.kapiteinkoper huisZuiderhaven 25169224314v
KARST KARSTES ROS Carst Carsten Roskapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter169224315v
KARST KARSTES ROS Carst Carsten Ros, c.u.kapiteinkoper woningZuiderhaven 23achter169424383r
KARST KARSTES ROSde koper Carst Carsten Ros, c.u.kapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter169424383r
KARST KARSTES ROSwijlen Carst Carsten Roserflater Hoogstraat 1170124490r
KARST KARSTES ROS Carst Carsten Roszilversmid (mr. -)verkoper Zuiderhaven 251716245257v
KARST LAMMERTS Carst Lammerts soldaatnaastligger ten zuiden Weverstraat168424238r
KARST LAMMERTS het diaconiehuis bewoond door Carst Lammerts naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1687242167v
KARST LAMMERTS de weduwe van Carst Lammerts naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 31690242331r
KARST LAMMERTS Carsten Lammerts soldaatnaastligger ten zuiden Weverstraat1659237217r
KARST LAMMERTS Carsten Lammerts soldaatnaastligger ten zuiden Weverstraat1667239111r
KARST LOURENS Carst Lourens koper huis, strekkende van de Zoutsloot zuidwaarts tot aan de dwarskamers toe, die nu gekocht zijn door de weduwe van Rienck Douwe EdgersKarremanstraat 24noord162823279r
KARST LOURENS Carst Lourens , c.u.verkoper Karremanstraat 24noord1641234150r
KARST MEINERTS Carst Meinerts verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 12165623755r
KARST MEINERTS Carst Meynerts koper 1/2 schoenmakersperk met bouuinge, hof, kuipen en bakkenZoutsloot 82oost1657237136v
KARST MEINERTS het perk van Carst Meinders naastligger ten westen Zoutsloot 841662238141r
KARST MEINERTS Carst Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 84166723999ar
KARST MEINERTS Carst Meinerts schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 82oost1667239120r
KARST MEINERTS het gewezen perk van Carst Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot OZ1676240218v
KARST OEBELES Carst Ubles , c.u.koper huisRapenburg 3166123896v
KARST PAULUS Carst Palses naastligger ten oosten Romastraat 111658237179v
KARST PIETERS Carst Pieters koper provisioneel huisLanen 52161723064v
KARST PIETERS Carst Pieters koper huis, loods en vierkant plaatsjeKarremanstraat 2164023498r
KARST PIETERS Carst Piters koper kamerHoogstraat 1twee_achter1642234170v
KARST PIETERS Carst Piters , c.u.naastligger ten oosten Hoogstraat 1twee_achter1642234170v
KARST PIETERS Carst Pytters , c.u.verkoper Noorderhaven 101657237132v
KARST PIETERS Carst Pytters , c.soc.geniaarde koper Nieuwstraat 641658237143r
KARST PIETERS Carst Pieters koper van 1/2 huis genaamd de Vergulde Sleutel met hofke en terzijde 3 aparte kamers op fraaie kelders om te verhurenHoogstraat 1de Vergulde Sleutel1658237175av
KARST PIETERS Carst Pieters koper [1/2] huis met een hofje erachter en een vrije uit- en ingang in de St. Jacobstraat met tevens ernaast 3 kamers voor de verhuurHoogstraat 1de Vergulde Sleutel1661238100v
KARST PIETERS Carst Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter1664238236v
KARST PIETERS wijlen Carst Pyters verkoper Hoogstraat 1achter1673240123r
KARST PIETERS Carst Pieters scheepstimmermankoper huisLanen 50178326122r
KARST PIETERS Carst Pieters scheepstimmermankoper huisHerenwaltje 11795264240r
KARST PIETERS vrijgezel Carst Pieters verkoper Rommelhaven 111799265129r
KARST PIETERS Carst Pieters scheepstimmermanverkoper Herenwaltje 11801265283v
KARST PIETERS NAGEL Carst Pytters de Nagel, c.u.koper 1/2 huisNoorderhaven 101653236223r
KARST TEUNIS Carst Tonys naastligger ten zuiden Kruisstraat 81603228372r
KARST TEUNIS Carst Thoenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 35161222995r
KARST TEUNIS de weduwe en erfgenamen van wijlen Carst Thoenis verkoper Grote Kerkstraat NZ1619230154v
KARST TEUNIS Carst Toenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 351623230345v
KARST WILLEMS Carst Willems , c.u.geniaarde koper Franekereind 291647235263v
KARST WILLEMS Carst Willems geniaarde koper Franekereind 171647235264r
KARST WILLEMS Carst Willems timmerknechtkoper Noorderhaven 191776258249v
KARST WILLEMS de weduwe van Carst Willems , e.a.huurder Noorderhaven 191784261165v
KASPER Caspar Rehage, c.u.verkoper Romastraat ZZ1650236132v
KASPER wijlen Caspar naastligger ten oosten Klaverbladstraat 271692242399v
KASPER Caspar Ruerdistillateurhuurder Lanen 85west169224226ra
KASPER Caspar Roer, c.u.distillateurhuurder Sint Christoffelsteeg1698243340v
KASPER Caspar Riveehuurder (p.j.)Grote Kerkstraat 25177225810r
KASPER de weduwe van Caspar Riveehuurder van 1/2 Grote Kerkstraat 25178326193r
KASPER Casparus Brinckmankoopmankoper huisWilliam Boothstraat 251723246174v
KASPER Casper Roerdistillateurkoper huis, mouterij en stokerijAchterstraat 11698243387v
KASPER Casper distillateurnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)170024479v
KASPER Casper distillateurnaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)170024479v
KASPER Casper distillateurnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1701244122r
KASPER Casper distillateurnaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1701244122r
KASPER Casper Freuninkhuurder noordelijke benedenkamer (p.j.)Hoogstraat 53176425651r
KASPER Casper Freuninkhuurder oostelijke helft (p.j.)Achterstraat 15176425671v
KASPER Casper Freunink, c.u.huurder oostelijke woning Achterstraat 151767256261r
KASPER de weduwe van Casper Hoojbergenhuurder Wortelstraat 817762594v
KASPER Casper Dillardhuurder Nieuwstraat 141779259198r
KASPER Casper Dillardhuurder Nieuwstraat 161779259198r
KASPER BERG Casparus van den Berghuurder Zuiderhaven 27178126017v
KASPER BERG Casparus van der Berghuurder (p.j.)Schritsen 2178326160r
KASPER BRINKMANVaandrig Casparus Brinkmankoper pan- en estrikwerk met de bloks, molen, ledige plaats, belvedere of zomerhuis en een huis of woningZoutsloot 1111716245262r
KASPER BRINKMAN Casparus Brinkmanpan- en estrikbakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 1131723246187r
KASPER BRINKMAN Casparus Brinkmanpan- en estrikbakkerkoper grondpachtZoutsloot 1111724246200v
KASPER BRINKMANoud burgervaandrig Casparus Brinkmanverkoper Noorderhaven 113173124829r
KASPER BRINKMANoud burgervaandrig Casparus Brinkmanverkoper Zoutsloot 111173124835r
KASPER BRINKMANoud burgervaandrig Casparus Brinkmanverkoper William Boothstraat 25173224896r
KASPER BRINKMAN Casparus Brinkmankoopmankoper huisVismarkt 1173524976v
KASPER BRINKMANwijlen Casparus Brinkmankoopmanverkoper van 1/2 Vismarkt 1173925043v
KASPER BRINKMANde nagelaten boedel van wijlen Casparus Brinkmankoopmanverkoper van 1/2 Vismarkt 1173925043v
KASPER BRUIN Caspar de Bruyngewaldigekoper door niaar huis met een tuintje en bleekveld erachterSchritsen 301697243276v
KASPER BRUIN Caspar de Bruingewaldige provoost Admiraliteit in Friesland (oud -)requirant Schritsen 281704244252v
KASPER BRUIN Casparus de Bruyn, c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisreed of erf met benevens de schuur daarachterSchritsen 281690242324v
KASPER BRUINhet zomerhuis van Casparus de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Schritsen 261699243393r
KASPER BRUINde hof van Casparus de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Schritsen 261699243393r
KASPER BRUIN Casparus de Bruingewaldige Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Schritsen 301704244251v
KASPER BRUIN Casper de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Schritsen 301697243276v
KASPER GROEN Caspar Groenwever (bont-)koper huisKerkpoortstraat ZZ1706244335r
KASPER HAAS Casper de Haaskoper huis en tapperijPrinsensteeg 11733248214r
KASPER HAASwijlen Casper de Haaserflater Prinsensteeg 11762255152v
KASPER MEER Casper ter Meerverkoper van 1/10 Hofstraat 291752252209r
KASPER RIVEde weduwe van Casper Rivehuurder (p.w.)Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
KASPER BARTELDS Casper Bartels verkoper Schritsen 471729247286v
KASPER CHRISTIAANS hypothecaire crediteuren van wijlen Caspar Christiaens wever (mr. bont-)verkoper Molenpad174925235r
KASPER DIRKS Caspar Dirks wever (mr. bont-)huurder Grote Kerkstraat 31west1734248331r
KASPER DIRKS Casper Dirks , c.u.huurder Sint Jacobstraat 617312488v
KASPER DIRKS Casper Dirx wever (mr. bont-)koper huisRomastraat 271733248238r
KASPER DIRKS Casper Dirks huurder Romastraat 271737249158v
KASPER DIRKS Casper Dirks wever (mr. bont-)verkoper q.q. Romastraat 271737249158v
KASPER DIRKS Casper Dirx naastligger ten westen Romastraat 25174925238r
KASPER DIRKS Casper Dirx verkoper Romastraat 25174925238r
KASPER HENDRIKS meerderjarige vrijgezel Casper Hendriks wever (bont-)verkoper van 1/4 Hofstraat 291745251109r
KASPER HENDRIKS Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 161749251259v
KASPER HENDRIKS Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 16175025267r
KASPER HENDRIKS Casper Hendriks wever (bont-)verkoper van 1/10 Hofstraat 291752252209r
KASPER HENDRIKS Casper Hendriks wever (bont-)verkoper van 2/8 Kerkpoortstraat 71762255135v
KASPER HENDRIKS Casper Hendriks wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 141762255161r
KASPER HENDRIKS Casper Hendriks wever (mr. bont-)huurder Rozengracht 151763255210v
KASPER JANS Casper Jans , mede voor zichverkoper van 1/4 van 1/4 Hofstraat 291745251109r
KASPER KASPERS Casper Caspers wever (bont-)koper huisLammert Warndersteeg 51729247244r
KASPER KASPERS Casper Caspers wever (mr. bont-)koper 3/4 huisHofstraat 291745251109r
KASPER KASPERS Casper Caspers wever (mr. bont-)verkoper Lammert Warndersteeg 51747251193v
KASPER KASPERS wijlen Casper Caspers wever (bont-)erflater Hofstraat 291752252209r
KASPER KASPERS wijlen Casper Caspers erflater Hofstraat 291752252209r
KASPER KLASES wijlen Caspar Clases verkoper Kerkpoortstraat 63170724526r
KASPER KLASES Casper Claasen karremankoper huisKerkpoortstraat 651695243176v
KASPER ROMMERTS de weduwe van Casper Rombartus huurder kamer 2 Wasbleek 92178126080r
KEIMPE STRATEN Campegius Cornelius van der Straatencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
KEIMPE DOUWES Ceimpe Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 56174925216v
KEIMPE DOUWES Ceimpe Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 58174925216v
KEIMPE DOUWES VLASBLOEM Ceimpe Douwes Vlasbloemnaastligger ten oosten Noorderhaven 581760254260r
KEIMPE HOITES Ceimpe Hoytes naastligger ten zuiden Lanen 641765256134v
KEIMPE JOHANNES Ceimpe Johannes , e.a.huurder Zeilmakersstraat 21174325121r
KEIMPE JOHANNES Ceympe Johannes scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 77176725729r
KLAARTJE TROMP Clara Tromp, voor haar drie minderjarige kinderenverkoper Heiligeweg 581792264354r
KLAARTJE TROMP Clara Tromphuurder (p.j.)Schritsen 171792264354r
KLAARTJE TROMP Clara Tromp, voor haar drie minderjarige kinderenverkoper Schritsen 171792264354r
KLAARTJE VIERSEN Clara van Viersenverkoper Noorderhaven 621710245102v
KLAARTJE ANDRIES Clara Andries koper Nieuwstraat 201775258211r
KLAARTJE JANS Claartje Jans koper Bildtstraat 91752252199v
KLAARTJE JANS Clara Jans verkoper Kerkpoortstraat 571763255265r
KLAARTJE KOERTS Clara Coerts verkoper van 1/4 Vijver 5169424375r
KLAARTJE KOERTS Clara Coerts verkoper van 1/4 Poortje 71706244326v
KLAARTJE KORNELIS Claercke Cornelis verkoper ten noorden van Harlingen1619230171r
KLAARTJE MEINERTS Claertie Meynerts verkoper van 1/2 Noorderhaven 351682241234v
KLAARTJE ROMMERTS Clara Rommerts koper Gardenierstraat16112298v
KLAARTJE ROMMERTS Clara Rommerts verwandelaar Gardenierstraat161222975v
KLAARTJE ROMMERTS Clara Rommerts aanhandelaar Karremanstraat 23161222976r
KLAARTJE SIEMENS Claer Symons verkoper Hoogstraat NZ1600228225r
KLAAS Claas bezemmakernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28een_achter159722848v
KLAAS mr. Claas Barbidebewoner onbekend1598228126r
KLAAS mr. Claas Barbideafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis onbekend1598228126r
KLAAS Claas Cratsnaastligger ten westen Romastraat 2166023860v
KLAAS Claas poortsluiternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 581661238113r
KLAAS Claas poortsluiternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 58166523928r
KLAAS Claas Burgerverpachter grond Klaverbladstraat 2166623961r
KLAAS Claas Burgernaastligger ten noorden Klaverbladstraat 2166623961r
KLAAS Claas Burgernaastligger ten westen Rozengracht 13166723990v
KLAAS Claas Burgernaastligger ten noorden Rozengracht 13166723990v
KLAAS Claas Burgerkoper huisWilliam Boothstraat 371667239104r
KLAAS Claas Burgernaastligger ten westen Voorstraat 731668239141r
KLAAS de weduwe van Claas Arrjans naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ16652391ra
KLAAS het voormalige tichelwerk van Claas Jonasnaastligger ten zuiden van Harlingen166623910ra
KLAAS Claas Burgernaastligger ten oosten Romastraat 25166723918ra
KLAAS Claas Jonaskoper provisioneel Lanen 62166923935ra
KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Burgernaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ168424244r
KLAAS de stal van de weduwe van Claas Buiskenaastligger ten oosten Nieuwstraat1689242297v
KLAAS Claas IJsenbeecktimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 17169424380r
KLAAS de kamer van Claas schuitvoerdernaastligger ten westen Vijver 6tuin1695243167r
KLAAS wijlen Claas Schoegsterschipper (wijd-)verkoper Zeilmakersstraat 171695243177r
KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas schipper (schuit-)naastligger ten oosten Vijverstraat 81697243309r
KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Borgersnaastligger ten zuiden Voorstraat 71achter1704244356r
KLAAS Claas Brettonnaastligger ten zuiden Vismarkt 1173524976v
KLAAS de weduwe van Claas Hindelopennaastligger ten oosten Liemendijk ZZ1737249171v
KLAAS Claas sleefmakernaastligger ten westen Gardenierstraat 101738249226v
KLAAS Claas Brittonhoedenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Vismarkt 1173925043v
KLAAS Claas Brettonnaastligger ten oosten Lanen 12175225312v
KLAAS Claas Brettonnaastligger ten oosten Lanen 121754253190r
KLAAS Claas Brettonnaastligger ten oosten Lanen 121755253204v
KLAAS Claas Bretton, n.u.naastligger ten oosten Voorstraat 761755253211v
KLAAS Claas Bretton, n.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 761755253211v
KLAAS de weduwe van Claas Brettonnaastligger ten oosten Voorstraat 761766256211r
KLAAS de weduwe van Claas Brettonnaastligger ten zuiden Voorstraat 761766256211r
KLAAS Claas , c.u.huurder (p.w.)Gardenierstraat 16176825758r
KLAAS Claas Steenveldnaastligger ten oosten Hofstraat 14178526247v
KLAAS Claas uitdragerhuurder (p.j.)Spinhuisstraat NZ178626249v
KLAAS Claas Steenveldnaastligger ten noorden Rozenstraat 2179326497r
KLAAS Claas Tobiasschipper (schuit-)koper huisGrote Ossenmarkt 1a1796264331r
KLAAS de weduwe van Claas Steenfeldnaastligger ten noorden Rozenstraat 2179826579r
KLAAS Claas steenvoerderhuurder achter (p.w.)Lanen 361799265182v
KLAAS de weduwe van Claas Vlielanderhuurder Gardenierstraat NZ1801265309r
KLAAS de weduwe van Claas Heynsnaastligger ten noorden Vijverstraat 9180126613v
KLAAS de weduwe van Claas Heynsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 8180126632v
KLAAS de weduwe van Claas Heynsnaastligger ten zuiden Vijver 41802266166r
KLAAS Claas Roodtjenaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 91805267150r
KLAAS Claas Burgerhoff, c.s.huurder Zoutsloot 67180826843v
KLAAS Claas Roodtjekoemelkerkoper huis, wagenhuis, koemelkerij en grond ten zuidenScheffersplein 3181026944r
KLAAS Claas Hoffiushoedenmakerverkoper van 1/8 Voorstraat 31810269112v
KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 30159722817r
KLAAS Claes Gelens? verkoper Kerkpoortstraat159722834r
KLAAS Claes Sampsoms koper kamer Poortje 11599228137v
KLAAS Claes zeilmakernaastligger ten westen onbekend1599228159v
KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten oosten Heiligeweg1600228199r
KLAAS Claes Lyupckes eerdere eigenaar Noordees (gebied)1600228215r
KLAAS Claes timmermanverwandelaar Noordees (gebied)1600228215r
KLAAS wijlen Claes naastligger ten oosten Schritsen ZZ1600228227r
KLAAS Claes blokmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats1601228245r
KLAAS Claes naastligger ten oosten onbekend1601228250v
KLAAS Claes Stans , c.u.verkoper Voorstraat 731602228287r
KLAAS Claes Samson verkoper q.q. Poortje1602228294r
KLAAS Claes leertouwernaastligger ten oosten Schritsen1602228311r
KLAAS de weduwe van wijlen Claes Gleynsnaastligger ten westen Voorstraat 17west1602228316r
KLAAS het huis eerder van Claes Stans naastligger ten westen onbekend1602228324v
KLAAS wijlen Claes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg1603228338r
KLAAS wijlen Claes Gleynsnaastligger ten oosten Voorstraat 131602228338v
KLAAS wijlen Claes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg1603228343r
KLAAS het huis van Claes Baertsnaastligger ten oosten Voorstraat NZ1603228349v
KLAAS Claes Botternaastligger ten oosten Noorderhaven1603228371r
KLAAS wijlen Claes Barrtouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
KLAAS wijlen Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat1605228452r
KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes de Brijsnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1613229166v
KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 2-16-00 CG [staat: 2-00-00 GG] ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Heiligeweg 131613229182v
KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 1-01-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 1-15-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Lanen 45achter1613229182v
KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Lanen 451613229182v
KLAAS wijlen Claes Bents koper Voorstraat 401614229209v
KLAAS Claes Heylties naastligger ten zuiden Schritsen 61614229227r
KLAAS de dochter van Claes Spaenkenaastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ161623017v
KLAAS de weduwe van Claes Stadtnaastligger ten westen Noorderhaven 31161623028v
KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261618230119r
KLAAS Claes Syoumaverpachter grond Grote Bredeplaats 41620230249r
KLAAS Claes Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 41620230249r
KLAAS Claes Syoumakoper provisioneel huisGrote Bredeplaats 41620230251r
KLAAS Claes Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 41620230251r
KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat1620230253r
KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat1621230264r
KLAAS Claes Pudeusnaastligger ten westen* Zoutsloot 611621230282v
KLAAS Claes Spaentienaastligger ten noorden Franekereind 171622230295v
KLAAS Claes Syoumaverpachter grond Grote Bredeplaats 41623230354v
KLAAS Claes Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 41623230354v
KLAAS Claes Spaentienaastligger ten noorden Franekereind 171624230373v
KLAAS Claes Happeladelborst onder Julius van Eysingakoper huis met de ledige plaats daarachter, met de eigendom van de steeg aldaar zuid en noord strekkendeGardenierstraat16272329r
KLAAS Claes Groeyernaastligger ten westen Noorderhaven 112162723231r
KLAAS Claes Happelnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ162823243r
KLAAS Claes Garstenberghkorporaal onder Julius van Eysingakoper huisLombardstraat 4162823249v
KLAAS Claes de Waelnaastligger ten oosten Lanen NZ162823251r
KLAAS Claes bakker (koek-)naastligger ten noorden buiten Harlingen162823254r
KLAAS Claes de Waelnaastligger ten oosten Lanen NZ162823257v
KLAAS het huis van Claes bezemmakernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 28162923293r
KLAAS corporaal Claes Gerstenberchkoper kamerFranekerpoort (gebied)1630232137r
KLAAS de weduwe van Claes pelsernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 36163123316v
KLAAS het huis van Claes Taanmansnaastligger ten westen Zoutsloot NZ163123333v
KLAAS Claes Gerstenberghkorporaalkoper kamer en ledige plaatsonbekend163223343v
KLAAS Claes Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 4163223353r
KLAAS Claes van Ruyven, c.u.secretariskoper 1/4 huis met plaatsVoorstraat 211633233107r
KLAAS Claes van Ruyvensecretariseigenaar van 3/4 Voorstraat 211633233107r
KLAAS wijlen Claes Happelverkoper Gardenierstraat1634233144r
KLAAS Claes bezemmakernaastligger onbekend1635233164r
KLAAS Claes Garstenborchkorporaal onder kapitein Jan Gerckes Hoptillakoper huisFranekerpoort (gebied) ZZ163623410r
KLAAS Claes Garstenborghkorporaal onder kapitein Jan Gerckes Hoptillaverkoper Ooievaarsteeg163623411v
KLAAS Claes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 4163823469v
KLAAS Claes slotmakernaastligger William Boothstraat163923473v
KLAAS Claes Lambart wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 41640234101v
KLAAS Claes Lambart wagenmakerverkoper Rommelhaven 41640234101v
KLAAS Claes Burgerverpachter grond Voorstraat 73164223532v
KLAAS schuur of kamer van Claes Burgernaastligger ten westen Voorstraat 73164223532v
KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Spaentieverkoper William Boothstraat 391644235102r
KLAAS Claes brouwernaastligger ten westen Achterstraat1644235115r
KLAAS verkoper Claes Jonasnaastligger ten westen Vijverstraat 5achter1646235223r
KLAAS het huis eerder van Claes Spaentiesnaastligger ten noorden Franekereind 171647235264r
KLAAS Claes wevernaastligger ten oosten Karremanstraat OZ164823611r
KLAAS Claes timmermannaastligger ten noorden onbekend164923660v
KLAAS Claes Crats, c.u.koper kamerRomastraat 4west1650236134r
KLAAS Claes Bramuiensnaastligger ten oosten Lanen 71een_achter1652236202v
KLAAS de weduwe en erfenamen van wijlen Claes Jidtsens naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
KLAAS Claes Jonasnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12165623755r
KLAAS de landen van Claes Boytennaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen165623761v
KLAAS als gebruiker Claes stoeldraaiernaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 81657237134r
KLAAS Claes Burgernaastligger ten zuiden Klaverbladstraat WZ1659237241v
KLAAS Claes Burgernaastligger ten noorden Vijver WZ16592384r
KLAAS Claes poortsluiternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 58166023823r
KLAAS eigenaars van het huis van wijlen Claes Arquensnaastligger Voorstraat 73achter166023840v
KLAAS Claes bakkerkoper kamerRapenburg ZZ166123892v
KLAAS Claes Mostermansnaastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter1663238185v
KLAAS tichelwerk van Claes Jonasnaastligger ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
KLAAS Claes poortsluiternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 5816592382ra
KLAAS burgerhopman Claes Falckennaastligger ten westen Hoogstraat 291667239121av
KLAAS burgerhopman Claes Falckennaastligger ten noorden Hoogstraat 291667239121av
KLAAS burgerhopman Claes Falckenkoper kamer met de hof ten zuiden en ervoorWortelstraat ZZ1668239132r
KLAAS burgerhopman Claes Falckennaastligger ten westen Wortelstraat ZZ1668239132r
KLAAS Claes Burgernaastligger ten noorden Weverstraat NZ1668239163v
KLAAS de tuinen van Claes , de jongesmid (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1668239164v
KLAAS Claes Burgernaastligger ten westen Romastraat NZ1669239192r
KLAAS Claes Gerrtis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ167024013ar
KLAAS Claes Crasverkoper Romastraat 4west167024031v
KLAAS het huisje genaamd de Paussteert van Claes Burgernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6westde Pauwenstaart167124064v
KLAAS Claes Burgernaastligger ten oosten Romastraat 25167124068v
KLAAS het achterhuis en plaats van Claes Burgernaastligger ten oosten Noorderhaven 110achter167124075v
KLAAS Claes Burger, c.soc.naastligger ten zuiden Noorderhaven 112achter167224083r
KLAAS Claes Burgernaastligger ten westen Hofstraat 121674240160r
KLAAS de hof en uitgang van Claes Burgernaastligger ten westen Rozengracht 131675240186r
KLAAS Claes Burgernaastligger ten noorden Rozengracht 131675240186r
KLAAS de kamer van Claes Burgernaastligger ten oosten Romastraat 251675240194v
KLAAS Claes Burgerverpachter grond Klaverbladstraat 21675240205r
KLAAS Claes Burger, c.soc.naastligger ten noorden Hoogstraat 411675240210r
KLAAS Claes naastligger ten noorden Weverstraat167224012va
KLAAS Claes Burgernaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 19167724037va
KLAAS Claes Burgernaastligger ten noorden Scheerstraat 11167824116v
KLAAS Claes Burgernaastligger ten westen Rozengracht 13167824119r
KLAAS Claes Burgernaastligger ten noorden Rozengracht 13167824119r
KLAAS Claes Marijn naastligger ten oosten Rapenburg 6west168024167r
KLAAS Claes kooltjernaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1682241178r
KLAAS de kamer van Claes Buyskenaastligger ten oosten Ooievaarsteeg NZ1682241188v
KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Fiskernaastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter1682241212r
KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Burgernaastligger ten westen Hofstraat 121682241234r
KLAAS Claes slagernaastligger ten oosten Lombardstraat1683241247v
KLAAS Claes Haeringgaverkoper Kerkpoortstraat NZ1683241248v
KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Burgernaastligger ten oosten Rozengracht 7west1683241260r
KLAAS oud burgerhopman Claes Valkenborghkoper provisioneel huisScheffersplein 27167924111ra
KLAAS oud burgerhopman Claes Valckenburghbrouwerverkoper q.q. Scheffersplein 27167924111ra
KLAAS oud burgerhopman Claes Valckenburghbrouwerverkoper q.q. Noordergrachtswal167924111ra
KLAAS Claes Staphastkorporaalverkoper Noorderhaven 104168124139va
KLAAS Claes Visschersnaastligger ten oosten [staat: westen] Molenpad 6168324168ra
KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Burgernaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ168424248r
KLAAS Claes Buyskenaastligger ten oosten Lombardstraat168524272r
KLAAS Claes IJsenbeecktimmerman (huis-)geniaarde koper Zuiderhaven ZZ1691242344v
KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Burgernaastligger ten noorden Hoogstraat 411691242345v
KLAAS Claes zakkendragernaastligger ten westen Weverstraat 21692242382v
KLAAS Claes schuitvoerdernaastligger ten westen Vijver 6tuin1692242405r
KLAAS Claes schipper (schuit-)naastligger ten oosten Vijverstraat 8169224316r
KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Burgereigenaar perceel Voorstraat 71169324361v
KLAAS als bewoner Claes IJsenbeecktimmerman (mr. -)naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 17169424380r
KLAAS Claes Douwers brouwer (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 78170924582r
KLAAS het huis van Claes gleibakkernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 461714245225v
KLAAS Claes schipper (trek-)naastligger ten noorden Scheffersplein WZ1716245256r
KLAAS Claes Evemahuurder Voorstraat 471724246204r
KLAAS Claes Hindelopenkoopmankoper Sint Odolphisteeg 71725246230v
KLAAS Claes Hindeloopenkoopmankoper pakhuisZuiderhaven 371727246303v
KLAAS Claes Hindeloopenkoopmanhuurder (p.j.)Zuiderhaven 371727246303v
KLAAS wijlen Claes Hindelopenkoopmanverkoper van 1/4 Droogstraat 471728247143r
KLAAS wijlen Claes Hindelopenkoopmankoper door niaar Havenplein 261728247196v
KLAAS wijlen Claes Hindelopenverkoper Havenplein 26173524989v
KLAAS wijlen Claes Hindeloopenkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 421743250280r
KLAAS Claes van Seistverkoper van 1/2 Zuiderstraat 12174425141v
KLAAS burgemeester Claes van der Brughnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 141745251102v
KLAAS burgemeester Claes van der Brughverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 141745251102v
KLAAS Claes Brettonhoedenmaker (mr. -)koper provisioneel huis en tuintjeLanen 1617452513ra
KLAAS ADELEN Claes Adelenverkoper Hoogstraat 13161222974v
KLAAS ADELEN Claes Adelenverkoper q.q. Hoogstraat 13161222974v
KLAAS ADELEN Claes Adelenverkoper Droogstraat NZ161222975r
KLAAS ADELEN Claes Adelenverkoper q.q. Droogstraat NZ161222975r
KLAAS AKKER Claas Ackerchirurgijn (mr. -)koper 1/6 van 2 kamersDroogstraat 211688242255r
KLAAS AKKER Claas Ackerchirurgijn (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 421688242256v
KLAAS AKKER Claes Ackerkoper 1/4 grondpacht van 62-00-00 GGten zuidoosten van Harlingen1688242243r
KLAAS AKKERde tuin van dr. Claes Ackernaastligger ten zuiden Zoutsloot 24169424378r
KLAAS AKKERde tuin van dr. Claes Ackernaastligger ten zuiden Zoutsloot 241696243221r
KLAAS BEER Claas de Beer, c.u.huurder voorste gedeelte (p.j.)Zuiderhaven 61786262109v
KLAAS BISSCHOP Claes de Bischopprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 251622230297v
KLAAS BONTEKOEgrondpacht uit het huis van Claes Bontekoeeigenaar perceel Kleine Bredeplaats170824553r2
KLAAS BOTde weduwe van Claes Botnaastligger ten oosten* Heiligeweg 1west164323550v
KLAAS BOTwijlen Claes Botnaastligger ten oosten Heiligeweg 1west164323551v
KLAAS BOTSMA Claes Botsmakoopmangebruiker ten noorden van Harlingen16792416ra
KLAAS BRAAMde hof van Claas Freeercx Braamnaastligger ten noorden Zuiderhaven 38166823925ra
KLAAS BRAAM Claas Braamontvangernaastligger ten noorden Schritsen 51730247331r
KLAAS BRAAM Claas Braamkoopmannaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7173224873v
KLAAS BRAAM Claas Braamnaastligger ten westen Lanen 161737249210r
KLAAS BRAAM Claas Braamnaastligger ten noorden Lanen 151738249224r
KLAAS BRAAM Claas Braam, voor zich en zijn kindkoopmankoper huisDrie Roemersteeg OZ1738249225r
KLAAS BRAAM Claas Braam, n.f.naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ1738249225r
KLAAS BRAAM Claas Braam, n.f.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1738249225r
KLAAS BRAAMde heer Claas Braamontvanger en koopmankoper 5/6 van 1/2 huisVoorstraat 12173925038v
KLAAS BRAAM Claas Braamontvanger en koopmaneigenaar van 1/6 Voorstraat 12173925038v
KLAAS BRAAM Claas Braamkoopmankoper q.q. door niaar William Boothstraat 29174525180v
KLAAS BRAAM Claas Braamnaastligger ten westen Lanen 1617452513ra
KLAAS BRAAMhet hoge huis van Claes Braemnaastligger ten noorden Zuiderhaven 61658237157r
KLAAS BRAAM Claes Braamnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 81658237157v
KLAAS BRAAM Claes Braemnaastligger ten westen Zoutsloot 1216702401r
KLAAS BRAAM Claes Braem, minderjarigverkoper van 1/2 Voorstraat 371726246253r
KLAAS BRAAM Claes Braemkoopmanverkoper van 1/4 Droogstraat 471728247143r
KLAAS BRAAM Claes Braemverkoper van 1/12 Zuiderhaven ZZ1728247147v
KLAAS BRAAM Claes Braemkoopmannaastligger ten noorden Lanen 151733248205r
KLAAS BRAAM Claes Braemkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 611741250197v
KLAAS BRAAM Claes Braemontvanger te Midlum en koopmanverkoper Voorstraat 911742250275v
KLAAS BRAAM Claes Braamkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 51746251133r
KLAAS BRUGoud burgemeester Claas van der Brugkoopmanverkoper Franekereind 12175025275v
KLAAS BRUGoud burgemeester Claas van der Brug, nom. liberorumnaastligger ten oosten Franekereind 10175025286r
KLAAS BUISde weduwe van Claes Buisnaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1686242105r
KLAAS BURGERSde erfgenamen van wijlen Claes Burgersnaastligger ten westen Rozengracht 11168024199v
KLAAS BURGERSde erfgenamen van wijlen Claes Burgersnaastligger ten noorden Rozengracht 11168024199v
KLAAS BURGERSde erfgenamen van wijlen Claes Burgersnaastligger ten westen Rozengracht 131680241112r
KLAAS BURGERSde erfgenamen van wijlen Claes Burgersnaastligger ten westen Noorderhaven 441680241115r
KLAAS BURGERSde hof van Claes Burgersnaastligger ten westen Rozengracht 13169324325v
KLAAS DANSER Claas Dansernaastligger ten westen Bildtstraat 14175625432v
KLAAS DANSER Claas Dansermetselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 281762255119v
KLAAS DROSTde erfgenamen van wijlen Claas Drostnaastligger ten noorden Zoutsloot 65170824549r
KLAAS EELKEMA Claes Eelcomanaastligger ten westen William Boothstraat 6noord1682241228v
KLAAS ELGERSMA Claas Elgersmaverkoper Nieuweburen 271759254233v
KLAAS FABERde kamer van Claas Fabernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19een_achter166523925v
KLAAS FABERvroedsman Claes Fabernaastligger ten oosten Rapenburg ZZ166423828ra
KLAAS FABERde hof van Claes Fabernaastligger Spinhuisstraat1677240270v
KLAAS FABERGemeensman Claes Fabervoormalig eigenaar en gebruiker der hof Wasbleek1680241103v
KLAAS FABER Claes Faberverkoper Wasbleek1680241103v
KLAAS FONTEINhet pakhuis van Claas Fonteinnaastligger ten noorden Zuiderhaven 61663238164v
KLAAS FONTEINde hof van Claas Fonteinnaastligger ten westen Zuiderhaven 461668239150v
KLAAS FONTEIN Claas Fonteinnaastligger ten zuiden Zoutsloot 201740250132r
KLAAS FONTEINde heer Claas Fontein, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 731748251213r
KLAAS FONTEINerfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Grote Bredeplaats 41752252201r
KLAAS FONTEINerfgezeten Claas Fonteinkoper huisDrie Roemersteeg 5175225315v
KLAAS FONTEINerfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Zuiderhaven 6175325347v
KLAAS FONTEINerfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Zoutsloot 531755253236r
KLAAS FONTEIN Claas Fonteinnaastligger ten oosten Noorderhaven 691752253272r
KLAAS FONTEINerfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Noorderhaven 691752253272r
KLAAS FONTEINerfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Nieuweburen 271759254233v
KLAAS FONTEIN Claas Fonteinnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7176825776v
KLAAS FONTEINde heer Claas Fonteinnaastligger ten oosten Noorderhaven 69176825790v
KLAAS FONTEIN Claas Fonteinnaastligger ten oosten Droogstraat NZ177725977v
KLAAS FONTEIN Claas Fonteinverkoper Drie Roemersteeg 51782260168v
KLAAS FONTEIN Claas Fonteinnaastligger ten westen Droogstraat 55178326125r
KLAAS FONTEIN Claas Fonteinverkoper q.q. Noorderhaven 511784261225r
KLAAS FONTEINerfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Noorderhaven 791785261311v
KLAAS FONTEINerfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Noorderhaven 811785261311v
KLAAS FONTEINerfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Bildtstraat 241785261311v
KLAAS FONTEINerfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Noorderhaven 831785261311v
KLAAS FONTEINerfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Zoutsloot 261785261311v
KLAAS FONTEIN Claas Fonteinverkoper q.q. Droogstraat 63178526212r
KLAAS FONTEINwijlen erfgezetene Claas Fonteinerflater Noorderhaven 711787262235v
KLAAS FONTEINwijlen Claas Fonteinerflater Droogstraat 491789263172r
KLAAS FONTEINde erfgenamen van wijlen Claas Fonteinnaastligger ten westen Droogstraat 551790263182v
KLAAS FONTEINerfgezeten Claes Fonteinkoper huisBildtstraat 2117522537r
KLAAS FONTEINhet huis gekocht door Claes Fonteinnaastligger ten westen Droogstraat 37175325340r
KLAAS FONTEIN[als bewoner?] Claes Fontein, c.s.naastligger ten westen Voorstraat 14175325397v
KLAAS FONTEIN[als bewoner?] Claes Fonteinnaastligger ten westen Voorstraat 141759254219r
KLAAS FONTEIN Claes Fonteinnaastligger ten zuiden Bildtstraat 191769257138r
KLAAS FONTEINerfgezeten Claes Fonteinverkoper Bildtstraat 211769257141r
KLAAS FRANSEN Claes Fransen, c.u.wever (bont-)huurder Fabrieksstraat WZ1769257144r
KLAAS GORTER Claas Gorternaastligger ten westen Scheerstraat 4180226660r
KLAAS GORTERde erfgenamen van wijlen Claas Gorternaastligger ten westen Scheerstraat 4180826832r
KLAAS GROENEWOUD Claes Groenewold, meerderjarig vrijgezelverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
KLAAS GROENEWOUDmeerderjarig vrijgezel Claes Groenewoldverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
KLAAS GROENEWOUDmeerderjarig vrijgezel Claes Groenewoldverkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
KLAAS HEERMAals bewoner de weduwe van Claes Heermanaastligger ten westen Havenplein 281728247201v
KLAAS HEERMAals bewoner de weduwe van Claes Heermanaastligger ten westen Zuiderhaven 21728247201v
KLAAS HEERMAals bewoner de weduwe van Claes Heermanaastligger ten westen Zuiderhaven 41728247201v
KLAAS HEINS Claas Heinsapothekerkoper huisHoogstraat 61763255191v
KLAAS HEINS Claas Heinsapothekerverkoper Hoogstraat 61763255200v
KLAAS HEINS Claas Heinsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 81765256112v
KLAAS HEINSvroedsman Claas Heinsverkoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
KLAAS HEINSvroedsman Claas Heinsverkoper q.q. Hofstraat 21west1780259282v
KLAAS HEINS Claas Heinskoper provisioneel timmerhelling, grote schuur en huisZoutsloot 11779259305v
KLAAS HEINS Claas Heinsnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
KLAAS HEINSvroedsman Claas Heinsnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 291781260114v
KLAAS HEINS Claas Heinsnaastligger ten westen Vijver 121782260183r
KLAAS HEINSvroedsman Claas Heinsverkoper Vijver 3178326122v
KLAAS HEINS Claas Heinsnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
KLAAS HEINSvroedman Claas Heinskoper door niaar huisHerenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
KLAAS HEINSvroedsman Claas Heinsnaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
KLAAS HEINSvroedsman Claas Heinsnaastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
KLAAS HEINSvroedsman Claas Heinsnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
KLAAS HEINS Claas Heinsnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
KLAAS HEINS Claas Heinsnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191784261177v
KLAAS HEINSgemeensman Claas Heinsapothekerverkoper Zoutsloot 11784261213v
KLAAS HEINSvroedsman Claas Heinsnaastligger ten noorden Vijverstraat 51785261278r
KLAAS HEINSvroedsman Claas Heinsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 81790263205v
KLAAS HEINSvroedsman Claas Heinsnaastligger ten noorden Vijverstraat 717922643r
KLAAS HEINS Claas Heinsverkoper Kerkpoortstraat 61179226417r
KLAAS HEINSgecommitteerde vroedschap Claas Heinsverkoper q.q. Franekereind 4179226449v
KLAAS HEINSde tuin van de weduwe van Claas Heinsnaastligger ten westen Vijver 8180826866v
KLAAS HEINSde tuin van de weduwe van Claas Heinsnaastligger ten westen Vijver 10180826867v
KLAAS HEINSde weduwe van Claas Heinsnaastligger ten zuiden Vijver 41808268133r
KLAAS HEINSwijlen Claas Heinsverkoper Anjelierstraat 391809268266r
KLAAS HEINSwijlen Claas Heinsverkoper Anjelierstraat 411809268266r
KLAAS HEINSwijlen Claas Heinsverkoper Grote Kerkstraat 31west1809268271r
KLAAS HEINS Claes Heins, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisLanen 12het Oud Raadhuis1722246127r
KLAAS HEINSvroedsman Claes Heinsnaastligger ten zuiden Vijver 4178626291v
KLAAS HEINSvroedsman Claes Heinsnaastligger ten westen Vijver 4178626291v
KLAAS HEREMAde weduwe van Claas Heeremanaastligger ten westen Havenplein 281733248254r
KLAAS HEREMAde weduwe van Claas Heeremanaastligger ten westen Zuiderhaven 21733248254r
KLAAS HEREMAde weduwe van Claas Heeremanaastligger ten westen Zuiderhaven 41733248254r
KLAAS HEREMAde weduwe van Claes Heremahuurder Havenplein 26173524989v
KLAAS HETTINGA Claes van Hittingaluitenant (oud -)verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ165523731r
KLAAS HINLOPENwijlen Claes Hinloopenverkoper Zuiderhaven 371729247295v
KLAAS HOOGSTRATENde erfgenamen van wijlen Claas Hoogstratennaastligger ten noorden Rozengracht 271763255203r
KLAAS HOOGSTRATENde erfgenamen van wijlen Claes Hoogstratennaastligger ten noorden Rozengracht 271770257165r
KLAAS HOUKEMAburgerhopman Claas Haukemaverkoper Kleine Bredeplaats 41740250142v
KLAAS HOUKEMAburgerhopman Claas Haukemakoper huis en hofNoorderhaven 651746251116r
KLAAS HOUKEMAburgervaandrig Claes Haukemawinkelierkoper huisKleine Bredeplaats 4173524928v
KLAAS HOUKEMAwijlen Claes Haukemaverkoper Noorderhaven 651752252214v
KLAAS IJSENBEEK Claas IJsenbeekkoper huis, tuin, brouwerij, tapperij, koeien- en paardenstallingHoogstraat 271779259160v
KLAAS IJSENBEEK Claas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper door niaar huisWortelstraat 61779259175r
KLAAS IJSENBEEK Claas IJsenbeeknaastligger ten westen Achterstraat178826343v
KLAAS IJSENBEEK Claas IJzenbeeknaastligger ten westen Achterstraat1793264102v
KLAAS IJSENBEEK Claas IJzenbeekkoopmanaanhandelaar pan- en estrikwerkRozengracht 341794264214r
KLAAS IJSENBEEK Claas IJzenbeekkoopmanaanhandelaar wagenhuisWasbleekstraat WZ1794264214r
KLAAS IJSENBEEK Claas IJzenbeekkoopmanverwandelaar Zoutsloot 991794264217r
KLAAS IJSENBEEK Claas IJzenbeekverwandelaar wagenhuisZoutsloot NZ1794264217r
KLAAS IJSENBEEK Claas IJzenbeekkoopmannaastligger ten zuiden Rozengracht 28179726541r
KLAAS IJSENBEEK Claas IJsenbeeknaastligger ten zuiden Rozengracht 321805267125r
KLAAS IJSENBEEK Claas IJzenbeekhuurder (p.j.)ten zuidoosten van Harlingen1805267178r
KLAAS IJSENBEEK Claas IJzenbeekkoopmankoper huisWasbleekstraat 41806267208v
KLAAS IJSENBEEKde koper Claas IJzenbeekkoopmannaastligger ten noorden Wasbleekstraat 41806267208v
KLAAS IJSENBEEK Claas IJzenbeekkoper van 1/6 Droogstraat 7west1806267273v
KLAAS IJSENBEEK Claas IJsenbeekkoopmanverkoper Droogstraat 7west1807267303v
KLAAS IJSENBEEK Claas IJzenbeekkoopmankoper huis en hofNieuweburen 25het Pasveer1809268257v
KLAAS IJSENBEEK Claes IJsenbeekverkoper Schritsen 141676240244v
KLAAS IJSENBEEKde weduwe van Claes IJsenbeeknaastligger ten oosten Vijverstraat 161702244178r
KLAAS IJSENBEEKde weduwe van Claes IJsenbeeknaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 151703244199v
KLAAS IJSENBEEKde erfgenamen van wijlen Claes IJsenbeeknaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 171717245296r
KLAAS IJSENBEEK Claes IJsenbeekkoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141732248145v
KLAAS KANmr. Claes Kanchirurgijnaanhandelaar grondpacht van 10-00-00 GGLanen ZZ1602228298v
KLAAS KANmr. Claes Kanchirurgijnaanhandelaar grondpacht van 2-14-00 GGonbekend1602228298v
KLAAS KANmr. Claes Kanverpachter grond ([staat: 12-14-00 GG])Grote Bredeplaats 221606228530r
KLAAS KATgrondpacht uit de kamer van Claes Kateigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
KLAAS KELDERde weduwe van Claas Keldernaastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat])Karremanstraat 11170824554r
KLAAS KNOOPde weduwe van wijlen Claes Knoopnaastligger ten oosten William Boothstraat 3173224891r
KLAAS KOSTER Claas Costerslager (mr. -)verkoper Brouwersstraat 201799265142r
KLAAS LANTINGde weduwe van burgemeester Claas Lantingnaastligger ten oosten Voorstraat 761780259286av
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leistranaastligger ten westen Franekereind 271740250134r
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Franekereind 271740250134r
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leistrakoopmankoper huisNieuwstraat 4617492529r
KLAAS LEISTRAgezworen gemeensman Claas Leistraverkoper Brouwersstraat 14174925217v
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leystraverkoper Nieuwstraat 341758254124r
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leistraverkoper q.q. Heiligeweg 201759254239v
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leystrakoopmankoper pakhuis of gortmakerijKruisstraat 10west1759254248v
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Romastraat 131760254252v
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Romastraat 13176125575r
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Romastraat 13176125584v
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leistrakoopmankoper Franekereind 21761255111r
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 351762255157r
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leistraverkoper Gardenierstraat 81763255194r
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leystranaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35176425661v
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leystrakoopmanverkoper Kerkpad 341766256224r
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leistrakoper provisioneel huis, pakhuis met 2 graanzolders en achterkamerFranekereind 201765256264r
KLAAS LEISTRAvroedsman Claas Leistraverkoper Franekereind 201769257126v
KLAAS LEISTRA Claas Leystra, c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 701767257252r
KLAAS LEISTRAwijlen vroedsman Claas Leystrakoper Nieuwstraat 621774258144r
KLAAS LEISTRAwijlen vroedsman Claas Leystranaastligger ten westen Nieuwstraat 621774258144r
KLAAS LEISTRAwijlen Claas Leystraerflater Franekereind 2178326149r
KLAAS LEISTRAvroedsman Claes Leystrakoopmankoper woningCarl Visschersteeg WZ174325121v
KLAAS LEISTRAvroedsman Claes Leystrakoopmankoper huisHofstraat 291752252209r
KLAAS LEISTRAvroedsman Claes Leystrakoopmankoper huisGrote Bredeplaats 311752252218v
KLAAS LEISTRA Claes Leystranaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 29175325367r
KLAAS LEISTRAvroedsman Claes Leistrakoopmannaastligger ten westen Nieuwstraat 621770257145ar
KLAAS LEISTRAvroedsman Claes Leistrakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 621770257145ar
KLAAS LEISTRAvroedsman Claes Leistranaastligger ten zuiden Rinnertspijp 101770257151v
KLAAS LEISTRAde erfgenamen van wijlen Claes Leistranaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35177225819r
KLAAS MAHIU Claas R. Mahuiniaarnemer q.q. Rozengracht 15173925016r
KLAAS MAHIU Claas R. Mahuikoopmanniaarnemer q.q. Rozengracht 17173925016r
KLAAS MAHIU Claas R. Mahuigeniaarde koper Hoogstraat 33oost173925079v
KLAAS MAHIU Claas R. Mahuikoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 19174525199v
KLAAS MAHIU Claes R. Mahuinaastligger ten westen Lombardstraat NZ1742250255r
KLAAS MEELMANhet huis van Claes Meelmannaastligger ten zuiden Hofstraat 16162723222r
KLAAS MINNEN Claes Dammen van Minnenkoper kamerWeverstraat163923488v
KLAAS MOSTERMANde kinderen van Claes Mostermannaastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter166123889v
KLAAS NAUTA Claas Nautakoper door niaar pakhuis of stallingHondenstraat 41752252231v
KLAAS NAUTA Claas Nautadistillateur en koopmankoper huisDrie Roemersteeg 9175225314r
KLAAS NAUTA Claas Nautadistillateur en koopmangeniaarde koper Drie Roemersteeg 5175225315v
KLAAS NAUTAde weduwe van Claas Nautanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 181763255220av
KLAAS NAUTAwijlen Claas Nautakoper provisioneel Sint Odolphisteeg 141763255266r
KLAAS NAUTAde weduwe van Claas Nautadistillateursehuurder tot 1768 (p.j.)Voorstraat 41176425654r
KLAAS NAUTAde weduwe van Claas Nautanaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7176825776v
KLAAS NAUTAde weduwe van Claas Nautanaastligger ten westen Voorstraat 321778259151v
KLAAS NAUTAhet huis genaamd Sevilien, van de weduwe van Claas Nautanaastligger ten noorden (kopers moeten zich houden aan een accoord tussen Dirk Winia en Sytske Popta en de Stad Harlingen.)Voorstraat 30achterSevilien1779259168v
KLAAS NAUTAde weduwe van Claas Nautanaastligger ten noorden Voorstraat 30achterSevilla1780259238v
KLAAS NAUTAwijlen Claas Nautageniaarde koper Schritsen 581782260167r
KLAAS NAUTAwijlen Claas Nautakoper Grote Bredeplaats 6west1782260275r
KLAAS NAUTAwijlen Claas J. Nautakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
KLAAS NAUTAde weduwe van Claas Nautanaastligger ten oosten Hondenstraat 21784261191v
KLAAS NAUTAwijlen Claas Nautakoopmanverkoper Voorstraat 30178526240r
KLAAS NAUTAwijlen Claas Nautakoopmanverkoper Hondenstraat 41790263275v
KLAAS NAUTAwijlen Claas Nautakoopmanverkoper Drie Roemersteeg 91795264263r
KLAAS NAUTAwijlen Claas Nautakoopmanverkoper Voorstraat 221795264271v
KLAAS NAUTA Claes Nautadistillateur en koopmankoper huisVoorstraat 30Sevilien175325353v
KLAAS NAUTA Claes Nauta, c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 30achter175325356v
KLAAS NIEUWENHUIS Claas Nieuwenhuis, c.u.huurder boven Lanen 78179226459r
KLAAS NOREL Claas Norel, c.s.huurder (p.j.)Voorstraat 161766256179r
KLAAS NORELmr. Claas Norel, c.s.huurder Voorstraat 16176825738v
KLAAS OEVER Claas van den Oeverkoper huis en tuintjeVijver 41808268133r
KLAAS OOSTERBAAN Claas E. Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 18174525168v
KLAAS OOSTERBAAN Claas E. Oosterbaannaastligger ten westen Noorderhaven 691752253272r
KLAAS OOSTERBAAN Claas Oosterbaankoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 211762255123v
KLAAS OOSTERBAAN Claas Oosterbaan, c.sororenaastligger ten zuiden Zoutsloot 181789263175v
KLAAS OOSTERBAAN Claas Oosterbaannaastligger ten westen Noorderhaven 691808268158v
KLAAS PIJPER Claas Pieperzoutdragerkoper hof, tuin en zomerhuisWeverstraat 8180426715r
KLAAS PIJPER Claas Pieperzoutdragerkoper huisWeverstraat 10180426715r
KLAAS PIJPER Claas Piepernaastligger ten westen Weverstraat 14181026975v
KLAAS PLANTINGA Claas Plantingavoormalig bewoner Franekereind 341799265164r
KLAAS PLANTINGAwijlen Claas Plantingaverkoper Franekereind 341799265164r
KLAAS POORT Claas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
KLAAS POORTmr. Claas Poortnaastligger ten westen Kruisstraat NZ1767256257r
KLAAS POORTvroedsman Claas Poortverkoper q.q. Nieuwstraat 141779259198r
KLAAS POORTvroedsman Claas Poortverkoper q.q. Nieuwstraat 161779259198r
KLAAS POORTvroedsman Claas Poortchirurgijnnaastligger ten oosten Hoogstraat 211782260187v
KLAAS POORTvroedsman Claas Poortchirurgijnverkoper Heiligeweg 481782260192v
KLAAS POORTvroedsman Claas Poortchirurgijnkoper door niaar huis en weefwinkelDroogstraat ZZ1782260207r
KLAAS POORTvroedsman Claas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 231781260312r
KLAAS POORT Claas Poortnaastligger ten oosten Kruisstraat17822614r
KLAAS POORTvroedsman Claes Poortgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v
KLAAS POORTvroedsman Claes Poortgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v
KLAAS POSTHUMUS Claas Posthumusloodgieter (mr. -)koper huisZoutsloot 61178826345r
KLAAS POT Claas Pothnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 171733248216r
KLAAS SCHOESTERde weduwe van Claes Schoesternaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191692242387v
KLAAS SJOUMAweduwe van wijlen Claes Sioumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 4163823469v
KLAAS SJOUMAwijlen Claes Sioumaverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ165523723v
KLAAS SLOTENde weduwe van burgemeester Claes van Slootennaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 71750252100v
KLAAS STAVASTde erfgenamen van wijlen Claes Stavastnaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23169924434v
KLAAS STAVASTwijlen Claes Stavasterflater Lanen 51700244348r
KLAAS STEENde erfgenamen van wijlen Claas Steennaastligger ten oosten Hofstraat 141809268301r
KLAAS TABESwijlen Claes Tabesgebruiker ten noorden van Harlingen163723441v
KLAAS VALKENde hof van Claas Valkennaastligger ten westen Hoogstraat 33tuin16662396va
KLAAS VELSEN Claas van Velzennaastligger ten westen Karremanstraat 101758254168r
KLAAS VELSEN Claas van Velzenbakker (mr. -)koper huis en bakkerijNoordijs 11758254171v
KLAAS VELSEN Claas van Velsennaastligger ten westen Karremanstraat 101759254230r
KLAAS VELSENvroedsman Claas van Velzennaastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 121762255169v
KLAAS VELSENvroedsman Claas van Velzenverkoper Zoutsloot 211763255254v
KLAAS VELSENvroedsman Claas van Velzenverkoper Anjelierstraat 181763255255v
KLAAS VELSENvroedsman Claas van Velsenbewoner Noordijs 1176325615v
KLAAS VELSENvroedsman Claas van Velsenbakker (mr. -)verkoper Noordijs 1176325615v
KLAAS VELSEN Claas van Velzen, c.u.verkoper Noordijs 1176325615v
KLAAS VISSER Claas Visschernaastligger ten westen Vioolsteeg16652399v
KLAAS VISSER Claas Visschernaastligger ten westen Rommelhaven 10166623950v
KLAAS VISSER Claas Fisscherverkoper Rozengracht 20166723972r
KLAAS VISSERde kamer van Claes Fisschernaastligger ten westen Molenpad 121675240171r
KLAAS VISSERde erfgenamen van wijlen Claes Visschernaastligger ten oosten Noorderhaven 20167924138r
KLAAS VLIE Claas van 't Vliehuurder Gardenierstraat NZ178326183r
KLAAS VOORDEWINDde vrouw van Claas Voordewind, c.s.huurder Hondenstraat 101747251201r
KLAAS VRIES Claas de Vrieskoopmangeniaarde koper Voorstraat 30178526240r
KLAAS VRIES Claas de Vrieskoopmankoper huisHoogstraat 13178626264r
KLAAS VRIES Claas de Vriesnaastligger ten westen Hoogstraat 15179226437r
KLAAS VRIES Claas de Vriesnaastligger ten oosten Hoogstraat 111793264118v
KLAAS VRIES Claas de Vrieshuurder achterste deel (p.j.)Hoogstraat 91794264189r
KLAAS VRIJBURGde vrouw van Claas Vrijburgnaastligger ten oosten Zoutsloot 8917962657r
KLAAS WIJNGAARDEN Claas Wijngaardennaastligger ten noorden Voorstraat 331762255172r
KLAAS WIJNGAARDENvroedsman Claas Wijngaardennaastligger ten westen Lanen 451779259193v
KLAAS WIJNSMAburgemeester Claes R. Winsmakoper woning of kamerVoorstraat 58twee_achter1717245298r
KLAAS WIJNSMAburgemeester Claes R. Winsmanaastligger ten noorden Voorstraat 58twee_achter1717245298r
KLAAS WIJNSMAde erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Winsmanaastligger ten westen Voorstraat 60172824772r
KLAAS WIJNSMAde erfgenamen van wijlen Claes Winsmanaastligger Rozengracht 71728247130r
KLAAS WILDEwijlen Claas de Wildehuurder Zeilmakersstraat 31767256259v
KLAAS WOPKENS Claes Wopkensverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
KLAAS ZANDSTRAwijlen burgemeester Claas Sanstrakoper provisioneel Zuiderhaven 38166823925ra
KLAAS ZANDSTRAwijlen burgemeester Claas Sanstraverkoper Zuiderhaven 38166823925ra
KLAAS ZANDSTRAwijlen burgemeester Claas Sanstraverkoper Grote Ossenmarkt 18166823925ra
KLAAS ZANDSTRAburgervaandrig Claes Sanstra, c.u.geniaarde koper Zuiderhaven ZZ165623768r
KLAAS ZANDSTRA Claes Sanstranaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ165623792r
KLAAS ZANDSTRAde erfgenamen van wijlen Claes Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
KLAAS ZANDSTRAde erfgenamen van wijlen Claes Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
KLAAS ZANDSTRAde erfgenamen van wijlen Claes Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
KLAAS AARTS Claes Aerts naastligger ten westen Voorstraat 741626231121r
KLAAS AARTS Claes Aerts , c.u.verkoper Voorstraat 721633233108v
KLAAS ABRAHAMS Claas Abrahams kuiper (mr. -)verkoper Brouwersstraat 191737249166r
KLAAS ABRAHAMS Claes Abrahams huurder (p.j.)Hoogstraat 51168124142va
KLAAS ADAMS Claes Adams niaarnemer q.q. Zoutsloot 911630232158v
KLAAS ADAMS Claes Adams koper huis alwaar de Blauwe Pot uitgehangen heeftLanen 45de Blauwe Pot1652236189r
KLAAS AGES Claes Aeges naastligger ten westen Achterstraat NZ162523140r
KLAAS ALBERTS Claas Alberts huurder Rapenburg 41808268123v
KLAAS ALBERTS Claes Alberts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261618230123v
KLAAS ALBERTS Claes Alberts slotmakerverkoper Schritsen 41162723223v
KLAAS ALBERTS wijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat ZZ162823239r
KLAAS ALBERTS het huis van de erfgenamen van wijlen Claes Alberts naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
KLAAS ALBERTS wijlen Claes Alberts bezemmakererflater Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
KLAAS ALBERTS wijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat WZ162823240r
KLAAS ALBERTS wijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r
KLAAS ALBERTS wijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r
KLAAS ALBERTS de erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261631232174v
KLAAS ALBERTS de erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmakernaastligger ten oosten Heiligeweg 361631232174v
KLAAS ALBERTS Claes Albarts , c.u.koper houtstek met een kamerNutstraat WZ164223511r
KLAAS ALLERTS Claes Allerts , c.u.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 261703244194r
KLAAS ALLERTS Claes Allerts bakkerkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 281703244202r
KLAAS ALLERTS Claes Allerts bakker (mr. -)verkoper van 1/3 Havenplein 161703244205v
KLAAS ANDRIES Claas Andries koopmankoper huis en bakkerijZuiderhaven 51686242128v
KLAAS ANDRIES Claes Andries verkoper Simon Stijlstraat 31633233123r
KLAAS ANDRIES Claes Andries koper huisBildtstraat 18167124042r
KLAAS ANDRIES Claes Andries naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat168024186v
KLAAS ANDRIES Claes Andries rentmeesternaastligger ten zuiden Weverstraat1681241145r
KLAAS ANDRIES Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat 161681241145v
KLAAS ANDRIES Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat 111681241146r
KLAAS ANDRIES Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat OZ1681241146r
KLAAS ANDRIES Claes Andries verkoper q.q. Zoutsloot ZZ1681241162r
KLAAS ANDRIES Claes Andries verkoper q.q. Scheffersplein OZ1686242152r
KLAAS ANDRIES de gecommitteerde crediteuren van Claes Andries verkoper Zuiderhaven 51687242172v
KLAAS ANDRIES de crediteuren van Claes Andries verkoper Bildtstraat 181687242173r
KLAAS ANDRIES de crediteuren van Claes Andries verkoper Kerkpoortstraat ZZ1687242174r
KLAAS ANDRIES de crediteuren van Claes Andries , c.u.verkoper Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
KLAAS ANDRIES de crediteuren van Claes Andries verkoper Kleine Bredeplaats 251687242175r
KLAAS ANDRIES de crediteuren van de geabandonneerde boedel van Claes Andries verkoper Rommelhaven 111687242197v
KLAAS ANDRIES Claes Andries , c.u.kleermaker (mr. -)huurder Zoutsloot 651687242215r
KLAAS ANNES Claas Annes koper provisioneel huis en schuurRapenburg ZZ166923935ra
KLAAS ANNES Claas Annes , c.u.metselaar (mr. -)koper woningLanen 861714245216v
KLAAS ANNES Claas Anjus , c.s.bewoner Kleine Ossenmarkt 2177225849r
KLAAS ANNES Claas Anjes huurder bovenaan (p.j.)Havenplein 26178626293v
KLAAS ANNES wijlen Claes Annes erflater onbekend1622230322v
KLAAS ANNES Claes Annes metselaar (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 4169924427r
KLAAS ANNES Claes Annes metselaarnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21702244140v
KLAAS ANNES Claes Annes , c.u.metselaar (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 4170824574r
KLAAS ANNES Claes Annes koper provisioneel woningLanen 861712245315v
KLAAS ANNES Claes Annes metselaar (mr. -)koper huisHofstraat 16171824628v
KLAAS ANNES Claes Annes verkoper Hofstraat ZZ171924654v
KLAAS ARENDS Claes Aernts gleibakkerverkoper Schritsen 501617230102v
KLAAS ARENDS Claes Aernts rogverschieterverkoper Rapenburg 6west1687242161v
KLAAS ARJENS de weduwe van Claas Arjens naastligger ten noorden Scheffersplein 2516652396v
KLAAS ARJENS de weduwe van Claas Arjens naastligger ten westen Noorderhaven 921765256100v
KLAAS ARJENS Claes Ariaens bakkerverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1599228183r
KLAAS ARJENS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) Noordees (gebied)1600228191r
KLAAS ARJENS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen1600228191r
KLAAS ARJENS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 11600228191r
KLAAS ARJENS Claes Ariaens , c.socbakkerverpachter grond Voorstraat 731601228241r
KLAAS ARJENS Claes Ariaens , c.socbakkernaastligger ten westen Voorstraat 731601228241r
KLAAS ARJENS Claes Arjens koper 1/3 huis met plaats en schuur daarachterVoorstraat 711602228309r
KLAAS ARJENS Claes Arjens eigenaar van 2/3 Voorstraat 711602228309r
KLAAS ARJENS Claes Ariaens verkoper Voorstraat 73achter1602228319r
KLAAS ARJENS Claes Aryens koper huisGardenierstraat1605228438v
KLAAS ARJENS de weduwe van wijlen Claes Arjens naastligger ten westen Voorstraat 731618230150r
KLAAS ARJENS de erfgenamen van wijlen Claes Ariens naastligger ten westen Voorstraat 731619230160v
KLAAS ARJENS Claes Arians naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 171622230310r
KLAAS ARJENS Claes Ariens , c.u.bakkerkoper huisRommelhaven 28163723435r
KLAAS ARJENS Claes Arjens verkoper Scheerstraat 8oost1644235118r
KLAAS ARJENS Claes Ariens , c.u.koopman (Schots -)koper huis, loods en ledige plaats ten zuidenBildtstraat WZ1645235169r
KLAAS ARJENS Claes Ariens , c.u.koopmankoper huisScheffersplein 23165623755v
KLAAS ARJENS Claes Ariens naastligger ten noorden Scheffersplein 25165623757r
KLAAS ARJENS SMID Claas Arjens Smidschipperkoper huisNoorderhaven 90176125573v
KLAAS ARJENS SMIDwijlen Claas Arjens Smitverkoper Noorderhaven 90176425669v
KLAAS ATSES Claas Atses koper huisVijver 11662238128v
KLAAS ATSES NOPPEN Claas Atzes Noppenbakkerverkoper Vijver 1166523929r
KLAAS AUKES de weduwe van vaandrig Claas Auckes , c.s.huurder Sint Odolphisteeg 21685242101r
KLAAS AUKES Claes Auckes verkoper Kleine Ossenmarkt 41606228490v
KLAAS AUKES Claes Auckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 431613229144r
KLAAS AUKES de crediteuren van wijlen Claes Auckes verkoper Kerkpoortstraat 411614229194v
KLAAS AUKES wijlen Claes Auckes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 391614229197r
KLAAS AUKES de plaats van wijlen Claes Auckes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391614229197r
KLAAS AUKES wijlen Claes Auckes verkoper Kerkpoortstraat 411614229203v
KLAAS AUKES Claes Auckes chirurgijnkoper huisSint Jacobstraat 10zuid1661238119r
KLAAS AUKES de twee voorkinderen van wijlen vaandrig Claes Auckes verkoper van 3/30 [staat: 1/10] Noorderhaven 4716782415ra
KLAAS AUKES het derde kind van wijlen Claes Auckes verkoper Noorderhaven 4716782415ra
KLAAS AUKES de nagelaten kinderen van wijlen Claes Aukes chirurgijn (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 10zuid16852426va
KLAAS AUKES Claes Aukes zeevarendeverkoper van 1/5 Lanen 461702244159r
KLAAS AUKES Claes Aukes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1722246149r
KLAAS AUKES de weduwe van Claes Aukes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1742250221v
KLAAS AUKES wijlen Claes Aukes bewoner Carl Visschersteeg WZ174325121v
KLAAS AUKES BONTEKOE Claes Aukes Bontekoekoper kamer of woningCarl Visschersteeg WZ1704244262r
KLAAS AUKES HAAN Claas Aukes de Haan, c.u.schipperhuurder Voorstraat 4817922642r
KLAAS BARTELDS de erfgenamen van wijlen Claes Bartouts naastligger ten westen Noorderhaven 281600228197v
KLAAS BARTELDS Claes Bartels koper provisioneel ledige plaatsAchterstraat 491620230209r
KLAAS BARTELDS Claes Bartels koper 3/4 huis en kamerDrie Roemersteeg1635233177r
KLAAS BARTELDS de kopers Claes Bartels , c.u.naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg1635233177r
KLAAS BARTELDS Claes Bartels erfgenaam en verkoper Hofstraat 311681241155v
KLAAS BARTELDS Claes Bartels schuitvaarderverkoper Hondenstraat 14168424216r
KLAAS BARTELDS de weduwe van Claes Bartels schuitvaarderbewoner Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
KLAAS BAUKES Claas Bauckes kuiper (mr. -)koper huisBildtstraat 271674240137r
KLAAS BAUKES Claas Baukes bakker (mr. -)koper huisHeiligeweg 41784261252r
KLAAS BAUKES Claas Baukes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 21786262134r
KLAAS BAUKES Claas Baukes naastligger ten oosten Heiligeweg 21793264135v
KLAAS BAUKES Claes Bauckes kuiperverkoper Bildtstraat 271681241150r
KLAAS BAUKES Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1682241229v
KLAAS BAUKES Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen168224151va
KLAAS BERENDS Claas Berends , c.u.huurder (p.j.)Achterstraat178826343v
KLAAS BOELES Claes Boelis koper kamerJekelsteeg 1162723216v
KLAAS BOELES de zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis verkoper Lanen 32162823252r
KLAAS BOELES wijlen Claes Boelis verkoper Lanen 32162823252r
KLAAS BOELES de zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1162823252r
KLAAS BOELES wijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1162823252r
KLAAS BOELES wijlen Claes Boelis verkoper Lanen 32162823262r
KLAAS BOELES Claes Boeles verkoper ten zuiden van Harlingen164023492r
KLAAS BOELES Claes Boeles koper landten zuiden van Harlingen164023492r
KLAAS BOELES Claes Boeles koper ten zuiden van Harlingen164023492r
KLAAS BOIENS Claes Boies koper venne van 10 pm, 6 einsen, 14 penningen, 4 roeden en 5 voetenbuiten Harlingen163323395v
KLAAS BOIENS Claes Boyens naastligger ten oosten buiten Harlingen166023841v
KLAAS BOKKES de kamer van Claes Bockes naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter1667239121r
KLAAS CHRISTIAANS wijlen Claas Christiaens koper Kerkpoortstraat 291734248320v
KLAAS CHRISTIAANS wijlen Claas Cristiaans verkoper Sint Jacobstraat 1voor1740250137v
KLAAS CHRISTIAANS wijlen Claas Cristiaans verkoper Kerkpoortstraat 291740250138v
KLAAS CHRISTIAANS Claas Christiaans , c.s.huurder Voorstraat 2175725494r
KLAAS CHRISTIAANS Claas Christiaans huurder Voorstraat 21758254147v
KLAAS CHRISTIAANS Claas Christiaens bewoner Voorstraat 21759254230r
KLAAS CHRISTIAANS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v
KLAAS CHRISTIAANS Claas Christiaans , c.u.kleermaker (mr. -)huurder Voorstraat 21766256198v
KLAAS CHRISTIAANS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Lanen 79176725720v
KLAAS CHRISTIAANS Claas Christiaans koper huisSint Jacobstraat 11176725733r
KLAAS CHRISTIAANS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7176825795v
KLAAS CHRISTIAANS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 71769257116v
KLAAS CHRISTIAANS Claas Christiaans koper huis en weefwinkelWortelstraat 817762594v
KLAAS CHRISTIAANS Claas Christiaans naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13177825997r
KLAAS CHRISTIAANS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 9178326121r
KLAAS CHRISTIAANS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 71787262186r
KLAAS CHRISTIAANS wijlen Claas Christiaans verkoper Wortelstraat 101807267307r
KLAAS CHRISTIAANS Claas Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 111807267307v
KLAAS DIRKS Claas Dirx naastligger ten noorden Weeshuisstraat 111663238172r
KLAAS DIRKS Claas Dirks naastligger ten zuiden Havenplein 2216652391ra
KLAAS DIRKS Claas Dirx Bilkertnaastligger ten zuiden Havenplein 201686242127r
KLAAS DIRKS Claas Dirx , c.u.huurder achterboven (p.w.)Zuiderhaven 17174525164r
KLAAS DIRKS Claas Durks , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 171778259140v
KLAAS DIRKS Claas Dirks verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
KLAAS DIRKS Claas Dirks varenspersoonverkoper Lanen 43179226418v
KLAAS DIRKS Claas Dirks varensgezelkoper huisLanen 43179826596v
KLAAS DIRKS de erfgenamen van wijlen Claas Dirks naastligger ten oosten Lanen 411809268202r
KLAAS DIRKS Claas Dirks molenaarsarbeiderkoper huisLanen 24181026917r
KLAAS DIRKS het huis nu van Claes Dircks naastligger ten westen onbekend1602228324v
KLAAS DIRKS grondpacht uit het huis van Claes Dierckx eigenaar perceel Voorstraat 671605228450v
KLAAS DIRKS Claes Dyrx verkoper Hofstraat1606228492v
KLAAS DIRKS grondpacht uit het huis van Claes Dyrx eigenaar perceel Voorstraat 671606228527r
KLAAS DIRKS Claes Dircks verkoper Brouwersstraat 91620230240r
KLAAS DIRKS Claes Dircks schipperverkoper q.q. Schritsen 301624230380r
KLAAS DIRKS Claes Dircks schipperverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 101624230383r
KLAAS DIRKS Claes Dirks verkoper Voorstraat 741626231121r
KLAAS DIRKS Claes Dircks koper Sint Jacobstraat162723229v
KLAAS DIRKS Claes Dircks verkoper Rommelhaven 2west162823245r
KLAAS DIRKS Claes Dirckx metselaarverkoper Lanen 381633233115v
KLAAS DIRKS Claes Dirckx naastligger ten oosten Noordijs 11634233147r
KLAAS DIRKS Claes Dircks , c.u.koper kamerSpinhuisstraat ZZ1636233182r
KLAAS DIRKS Claes Dircks naastligger ten westen Spinhuisstraat NZ164223515v
KLAAS DIRKS Claes Dircks ruilebuitnaastligger ten oosten Spinhuisstraat164923665v
KLAAS DIRKS Claes Dirckx , c.u.koper kamerSpinhuisstraat164923674v
KLAAS DIRKS Claes Dirckx koper huisAnjelierstraat 4164923682v
KLAAS DIRKS Claes Dircksen naastligger ten westen Rozengracht ZZ1652236196r
KLAAS DIRKS Claes Dircx , c.u.verkoper Hoogstraat NZ165623790v
KLAAS DIRKS de weduwe van Claes Dirx naastligger ten oosten Spinhuisstraat1657237138v
KLAAS DIRKS Claes Dirx , c.u.koper huis, plaats en loodsHavenplein 241662238156v
KLAAS DIRKS Claes Dircks , c.u.verkoper Havenplein 241667239106v
KLAAS DIRKS Claes Dirx zakkendragerkoper kamerWeverstraat 6het Haantje167924157v
KLAAS DIRKS Claes Dirx geniaarde koper Wasbleek ZZ1687242162v
KLAAS DIRKS Claes Dirks verkoper Heiligeweg 27zuid1701244132v
KLAAS DIRKS Claes Dirx , vrijgezelverkoper van 1/3 Grote Ossenmarkt 151703244199v
KLAAS DIRKS Claes Dirx verkoper q.q. Brouwersstraat 171722246143v
KLAAS DIRKS BILKER Claas Dirks Bilkerverkoper q.q. Zuiderhaven166623950r
KLAAS DIRKS FINK Claes Dircx Vinckkoper huis en ledige plaatsVoorstraat 731602228287r
KLAAS DIRKS FINK Claes Diercx Finckkoper oud huis of vier kamerVoorstraat 73achter1602228316v
KLAAS DIRKS FINK Claes Diercx Fincknaastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1602228316v
KLAAS DIRKS FINKgrondpacht uit het huis van Claes Dierck Finckeigenaar perceel Voorstraat 671605228476r
KLAAS DIRKS FONTEIN Claas Dirx Fonteinverkoper Noorderhaven 991733248256v
KLAAS DIRKS FONTEIN Claes Dirks Fonteinkoopmanverkoper Droogstraat NZ1733248231r
KLAAS DIRKS HOLSTEIN Claes Dircksen van Holsteynnaastligger ten noorden Achterstraat 51673240116v
KLAAS DJURRES Claas Jurres verver (mr. -)koper huisSchritsen 5west1800265216r
KLAAS DJURRES Claas Jurres naastligger ten oosten Schritsen 31803266208r
KLAAS DJURRES Claas Jurres naastligger ten westen Schritsen 5oost1810269102r
KLAAS DJURRES Claes Djorres koper huis en schuurten zuiden van Harlingen1669239208r
KLAAS DOEDES de weeskinderen van Claas Doedes koper 1/5 huis en 2 kamers erachterSchritsen 151661238104v
KLAAS DOEDES het huis van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Lanen 316652399r
KLAAS DOEDES de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Lanen 3168424252r
KLAAS DOEDES Claas Doedes schoenmaker (mr. -)koper huis met nog een kamer erachter in de Carel VisschersteegBrouwersstraat 14174925217v
KLAAS DOEDES Claas Doedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1754253158r
KLAAS DOEDES Claas Doedes schoenmaker (mr. -)koper door niaar paardenstal met woonkamer en div.Weverstraat 8176125552r
KLAAS DOEDES Claas Doedes naastligger ten zuiden Weverstraat 10176525690v
KLAAS DOEDES Claas Doedes naastligger ten westen Weverstraat 10176525690v
KLAAS DOEDES wijlen huisman Claas Doedes verkoper Weverstraat 101766256182v
KLAAS DOEDES wijlen Claas Doedes koopmanverkoper Weverstraat 81766256183r
KLAAS DOEDES de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 181769257108r
KLAAS DOEDES de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 12177325894r
KLAAS DOEDES de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 12177325894r
KLAAS DOEDES Claas Doedes scheepstimmerman (mr. -)koper huisNieuweburen 25Pasveer1784261175v
KLAAS DOEDES de weduwe van Claas Doedes naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west1800265259r
KLAAS DOEDES de weduwe van Claas Doedes naastligger ten westen Nutstraat 2achter1803266260r
KLAAS DOEDES haar zwager Claes Doedes koper Bildtstraat 171644235141v
KLAAS DOEDES Claes Doedes schilder (mr. -)koper huis (bij decreet verkregen)Lanen 11644235143r
KLAAS DOEDES Claes Doedes naastligger ten westen Lanen 3165523718r
KLAAS DOEDES Claes Doedes verkoper q.q. Steenhouwersstraat 6165523722r
KLAAS DOEDES Claes Doedes verkoper q.q. Spinstraat165523735r
KLAAS DOEDES Claes Doedes verkoper q.q. Spinstraat165523735v
KLAAS DOEDES het voormalige huis van Claes Doedes naastligger ten westen Lanen 3166023871r
KLAAS DOEDES het huis van de erfgenamen van wijlen Claes Doedes naastligger ten westen Lanen 3167124067v
KLAAS DOEDES het huis van de erfgenamen van wijlen Claes Doedes naastligger ten westen Lanen 3167224080v
KLAAS DOEDES de erfgenamen van wijlen Claes Doedes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 121771257212v
KLAAS DOEDES de erfgenamen van wijlen Claes Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 121771257212v
KLAAS DOUWES de erfgenamen van wijlen Claas Douwes Falckensnaastligger ten westen Wasbleek ZZ1730247333v
KLAAS DOUWES wijlen Claas Douwes Falkensbrouwer (mr. -)verkoper Voorstraat 201730247365v
KLAAS DOUWES wijlen Claas Douwes Falkensontvanger 1 jaar huur Voorstraat 201731247386r
KLAAS DOUWES stal erfgenamen Claas Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 3117312485r
KLAAS DOUWES stal erfgenamen Claas Douwes naastligger ten noorden Hoogstraat 3117312485r
KLAAS DOUWES de kinderen van wijlen Claas Douwes Falkensreversaalhouder ([volgens obligatie dd 07-09-1728])Vijver 8173925018v
KLAAS DOUWES de weduwe van Claas Douwes Falkensnaastligger ten oosten Hoogstraat 33oost173925079v
KLAAS DOUWES Claas Douwes Falkensnaastligger ten oosten Hoogstraat 33oost174425151v
KLAAS DOUWES kleinkinderen van Claas Douwes naastligger ten westen Nieuweburen 271758254135r
KLAAS DOUWES Claes Douwes koper achterkamer van het huis van de verkopersHerenwaltje159722842v
KLAAS DOUWES Claes Douwes koper huis met ledige plaatsKerkpoortstraat NZ1612229102v
KLAAS DOUWES Claes Douwes verkoper Klaverbladstraat 19161723061v
KLAAS DOUWES Claes Douues verkoper Fabrieksstraat WZ1619230184r
KLAAS DOUWES Claes Douues koper kamerFabrieksstraat WZ1622230299r
KLAAS DOUWES Claes Douues smidhuurder Zuiderhaven ZZ1662238129r
KLAAS DOUWES Claes Douwes smidnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1664238234v
KLAAS DOUWES Claes Douwes mid (mr. anker-)koper huis en ten zuiden hiervan een houtstek, thans in gebruik als smederij, en nog een hofZuiderhaven ZZ1667239117r
KLAAS DOUWES Claes Douwes , c.u.mid (mr. anker-)koper huis en hofZuiderhaven ZZ1668239127v
KLAAS DOUWES de smederij en hof van Claes Douwes , c.u.mid (mr. anker-)naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1668239127v
KLAAS DOUWES Claes Douwes mid (mr. anker-)naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1675240174v
KLAAS DOUWES Claes Douwes smidnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1681241141v
KLAAS DOUWES Claes Douwes mid (mr. anker-)naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168424219r
KLAAS DOUWES de erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Douwes naastligger ten westen Lanen 31685242104r
KLAAS DOUWES de geabandonneerde boedel van wijlen Claes Douwes smidverkoper Zuiderhaven ZZ1686242107r
KLAAS DOUWES de geabandonneerde boedel van wijlen Claes Douwes smid (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ1686242107v
KLAAS DOUWES de geabandonneerde boedel van wijlen Claes Douwes smid (mr. -)verkoper Zuiderhaven 281686242108v
KLAAS DOUWES Claes Douwes mid (mr. anker-)naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1691242344r
KLAAS DOUWES Claes Douwes Valkensnaastligger ten oosten Hoogstraat 271711245150v
KLAAS DOUWES de hypothecaire crediteuren van oud burgervaandrig Claes Douwes Valkensbrouwer (mr. -)verkoper Hoogstraat 271711245150v
KLAAS DOUWES de prodigum verklaring van Claes Douwes brouwerbetrokkene Noorderhaven 691711245151v
KLAAS DOUWES oud burgervaandrig Claes Douwes Valkensbrouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 691711245152r
KLAAS DOUWES Claes Douwes , c.u.brouwer (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 10achter1723246153v
KLAAS DOUWES Claes Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 311723246166r
KLAAS DOUWES Claes Douwes naastligger ten noorden Hoogstraat 311723246166r
KLAAS DOUWES het huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 271724246207r
KLAAS DOUWES het huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 271725246216r
KLAAS DOUWES Claes Douwes Falkensnaastligger ten westen Hoogstraat 31172824764v
KLAAS DOUWES Claes Douwes Falkensnaastligger ten noorden Hoogstraat 31172824764v
KLAAS DOUWES Claes Douwes Falkensbrouwerkoper door niaar 1/2 huisLanen 11728247115r
KLAAS DOUWES de kinderen van Claes Douwes eigenaar van 1/2 Lanen 11728247115r
KLAAS DOUWES Claes Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 311728247138v
KLAAS DOUWES Claes Douwes naastligger ten noorden Hoogstraat 311728247138v
KLAAS DOUWES uitgang huis Claes Douwes naastligger ten oosten Hoogstraat 33oost1729247275v
KLAAS DOUWES weduwe Claes Douwes naastligger ten oosten Herenwaltje 9173124854r
KLAAS DOUWES weduwe Claes Douwes naastligger ten zuiden Herenwaltje 9173124854r
KLAAS DOUWES de erfgenamen van wijlen Claes Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 311734248338v
KLAAS DOUWES de erfgenamen van wijlen Claes Douwes naastligger ten noorden Hoogstraat 311734248338v
KLAAS DOUWES wijlen Claes Douwes Falkensbrouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuweburen 25173524939v
KLAAS DOUWES de kleinkinderen van Claes Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 251759254183r
KLAAS DOUWES VALKEN Claes Douwes Valkenbrouwer (mr. -)koper kamer en plaatsNieuweburen 251724246194v
KLAAS EEBES wijlen Claes Aebes naastligger steeg Simon Stijlstraat 71620230243r
KLAAS EEDES BOER Claas Eedes de Boertimmerman (mr. huis-)verkoper Grote Ossenmarkt 15175325364v
KLAAS EELKES EELKEMA Claes Eelckes Eelcomakoopmangeniaarde koper q.q. Voorstraat 401682241220v
KLAAS EELKES EELKEMA Claes Eelckes Eelcoma, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Moriaanstraat NZ1683241241v
KLAAS EGBERTS wijlen Claes Egberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19achter162823233r
KLAAS EGBERTS wijlen Claes Egberts naastligger ten westen Brouwersstraat 19achter162823245v
KLAAS EGBERTS wijlen Claes Egberts naastligger ten oosten Brouwersstraat 211633233122r
KLAAS ENGELS Claas Engels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 691714245215v
KLAAS ENGELS Claes Engels naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 651710245131v
KLAAS ENGELS wijlen Claes Engels verkoper Kerkpoortstraat 671729247243v
KLAAS ENGELS Claes Engels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 691732248137r
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claas Everts Oosterbaankoopmankoper q.q. Voorstraat 85173124818v
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claas Everts Oosterbaannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1732248108v
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claas Everts Oosterbaanverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1732248108v
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claas Everts Oosterbaanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1732248109v
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claas Everts Oosterbaanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1732248110v
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claas Evertz Oosterbaan, n.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 65173925041v
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claas Everts Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 181741250151v
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claas Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Noorderhaven 651741250152v
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claas Everts Oosterbaannaastligger ten westen Droogstraat 211747251182r
KLAAS EVERTS OOSTERBAANde tuin van Claas Everts Oosterbaankoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 151747251202r
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claas Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Noorderhaven 651752252214v
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claas Everts Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 181752252232v
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claas Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 191758254153r
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claes Everts Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Nutstraat WZ173124834r
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claes Everts Oosterbaenkoopmankoper schuur, stalling en zomerhuisKarremanstraat 13173524995r
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claes Everts Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Voorstraat 8717412508ra
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claes Eeverts Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 9174525192v
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claes Eeverts Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 7174525195v
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claes Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Noorderhaven 651746251116r
KLAAS EVERTS OOSTERBAAN Claes Everts Oosterbaanverkoper van 1/2 Zoutsloot 181752252232v
KLAAS EVERTS WIJNGAARDwijlen Claes Everts Wijngaerdenerflater Weeshuisstraat 11169324363r
KLAAS EVERTS WIJNGAARDENwijlen Claes Everts Wijngaerdenerflater Weeshuisstraat 11169324363r
KLAAS FEDDES wijlen Claas Feddes verkoper Zoutsloot 511730247335r
KLAAS FEDDES burgemeester Claes Feddes bruidegom 1606228502v
KLAAS FEDDES burgemeester Claes Feddes bruidegom onbekend1606228502v
KLAAS FEDDES Claes Feddes huurder voor 2 jaren Heiligeweg 1316112291r
KLAAS FEDDES Claes Feddes verpachter grond Zuiderplein 116112296v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verkoper Zuiderplein 116112296v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verpachter grond Droogstraat 391613229169v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verkoper Droogstraat 391613229169v
KLAAS FEDDES de hof van Claes Feddes naastligger ten westen Noorderhaven1613229176v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Droogstraat 411613229178v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verkoper Droogstraat 411613229178v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verkoper Voorstraat 531614229190v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verpachter grond ([staat: 6-00-00 GG])Zoutsloot 361614229191r
KLAAS FEDDES drie kamers in de Droogstraat van de verkoper Claes Feddes naastligger ten zuiden Zoutsloot 361614229191r
KLAAS FEDDES Claes Feddes verkoper Zoutsloot 361614229191r
KLAAS FEDDES Claes Feddes verpachter grond ([staat: 4-00-00 GG])Liemendijk1614229199r
KLAAS FEDDES burgervaandrig Claes Feddes verkoper Liemendijk1614229199r
KLAAS FEDDES de hof van Claes Feddes naastligger ten oosten Liemendijk1614229202r
KLAAS FEDDES Claes Feddes , c.u.verpachter grond Droogstraat 391614229202v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verkoper Droogstraat 391614229202v
KLAAS FEDDES de kamer van Claes Feddes , c.u.naastligger ten noorden Achterstraat1615229264v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verkoper Achterstraat1615229264v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verkoper Liemendijk ZZ1615229285r
KLAAS FEDDES Claes Feddes koper huis de Olde Kerkpoort genaemptGrote Kerkstraat 24de Oude Kerkpoort161623052v
KLAAS FEDDES het voorhuis van de verkoper burgerhopman Claes Feddes , c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 19161723068v
KLAAS FEDDES burgerhopman Claes Feddes verkoper Heiligeweg 19161723068v
KLAAS FEDDES Claes Feddes koper achterhuisHeiligeweg 19161723074r
KLAAS FEDDES de koper Claes Feddes , c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 19161723074r
KLAAS FEDDES Claes Feddes verkoper Grote Kerkstraat 241618230115v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verpachter grond Liemendijk NZ1619230182r
KLAAS FEDDES Claes Feddes verkoper buiten Harlingen1620230243v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verkoper buiten Harlingen1620230243v
KLAAS FEDDES Claes Feddes naastligger ten noorden buiten Harlingen1621230270r
KLAAS FEDDES Claes Feddes koper van 1/2 Rozengracht 21622230328v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
KLAAS FEDDES Claes Feddes naastligger ten noorden Spinhuisstraat 11626231144v
KLAAS FEDDES drie kamers verkocht door Claes Feddes naastligger ten zuiden Droogstraat 45162723213v
KLAAS FEDDES Claes Feddes naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1162823254v
KLAAS FEDDES drie kamers gekocht door Claes Feddes naastligger ten zuiden Droogstraat 45162823260v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Droogstraat 391630232145r
KLAAS FEDDES de erfgenamen van wijlen Claes Feddes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Droogstraat 41163223365v
KLAAS FEDDES de hof van Claes Feddes naastligger ten westen Liemendijk163223372av
KLAAS FEDDES de hof van Claes Feddes naastligger ten westen in de noorder nieuwestad163323379v
KLAAS FEDDES Claes Feddes koper Weeshuisstraat 11169324363r
KLAAS FEDDES Claes Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11169324363r
KLAAS FEDDES Claes Feddes verkoper Weeshuisstraat 11170024447v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verkoper Kleine Bredeplaats 121711245162v
KLAAS FEDDES Claes Feddes naastligger ten oosten Zoutsloot 4917272477v
KLAAS FEDDES Claes Feddes verkoper Karremanstraat1729247256v
KLAAS FEDDRIKS de weeskinderen van wijlen mr. Claes Fedricx verkoper onbekend1604228396r
KLAAS FEIES Claas Feyes naastligger ten oosten Droogstraat NZ1738249229r
KLAAS FEIES Claes Fejes schipper (smal-)verkoper Schritsen 47170924586v
KLAAS FEIES Claes Feyes naastligger ten oosten Noorderhaven 1051717245302r
KLAAS FEIKES Claas Feickes , c.u.gortmakerkoper huisHeiligeweg 56166723995r
KLAAS FEIKES de weduwe van Claes Fijkes naastligger ten noorden Schritsen ZZ1599228186v
KLAAS FEIKES Claes Feyckes gortmaker (mr. -)koper ledige plaatsKerkpoortstraat 191646235194r
KLAAS FEIKES Claes Feyckes koopmankoper huis bestaande uit twee woningenFranekereind 201652236214v
KLAAS FEIKES Claes Feickes naastligger ten oosten Franekereind 181653236238v
KLAAS FEIKES Claes Feyckes koopmanverkoper Franekereind 20165523729r
KLAAS FEIKES Claes Feyckes naastligger ten oosten Franekereind 18165623796v
KLAAS FEIKES Claes Feyckes koper huis, schuur en koestallingNieuwstraat 401658237149r
KLAAS FEIKES de schuur van Claes Feickes , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 381662238155v
KLAAS FEIKES Claes Feyckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1668239151r
KLAAS FEIKES Claes Fijckes gortmakerkoper 7/8 huis en de gortmakerijHeiligeweg 641670239218r
KLAAS FEIKES de erfgenamen van wijlen Claes Feickes verkoper Nieuwstraat 40167124035v
KLAAS FEIKES de erfgenamen van wijlen Claes Feyckes verkoper Blindemanssteeg167124058v
KLAAS FEIKES de erfgenamen van wijlen Claes Feykes gortmakernaastligger ten oosten buiten Harlingen167224080r
KLAAS FEIKES Claes Feyckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1675240190v
KLAAS FEIKES het gorthuis van Claes Feyckes , c.soc.naastligger ten zuiden Franekereind 616702402ra
KLAAS FEIKES de erfgenamen van wijlen Claes Feickes verkoper Heiligeweg 5616712405ra
KLAAS FEIKES Claes Feikes , c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 1051713245195v
KLAAS FEITES Claes Feytes geniaarde koper William Boothstraat 31682241196r
KLAAS FEITES Claes Feites schipper (smal-)verkoper Sint Jacobstraat 11698243341r
KLAAS FEKKES Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijksniaarnemer ratione sanguinis Schoolsteeg OZ162923286v
KLAAS FEKKES Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper door niaar twee kamers aan elkaar met de plaats ten oosten daaraan gelegenSchoolsteeg OZ162923287v
KLAAS FEKKES Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper Rommelhaven 24achter1630232141r
KLAAS FOKKES de weduwe van Claas Fockes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west176825752r
KLAAS FOLKERTS Claas Folkerts metselaar (mr. -)koper huisKlaverbladstraat 191762255171v
KLAAS FOLKERTS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt 141769257121v
KLAAS FOLKERTS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 51775258200v
KLAAS FOLKERTS Claas Volkerts metselaar (mr. -)koper tuinZoutsloot 33achter1775258231r
KLAAS FOLKERTS Claas Folkerts naastligger ten westen Weverstraat 81779259165r
KLAAS FOLKERTS Claas Folkerts koper huisVissersstraat 121779259168r
KLAAS FOLKERTS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Vissersstraat 121779259168r
KLAAS FOLKERTS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt 141780259242v
KLAAS FOLKERTS Claas Folkerts koper door niaar woning en weefwinkel ([voor de twee percelen in deze akte])Bargebuurt 8178326190v
KLAAS FOLKERTS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 8178326190v
KLAAS FOLKERTS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 8178326190v
KLAAS FOLKERTS Claas Folkerts pottenbakkerkoper door niaar woning en weefwinkel ([voor de twee percelen in deze akte])Bargebuurt 10178326190v
KLAAS FOLKERTS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 10178326190v
KLAAS FOLKERTS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 10178326190v
KLAAS FOLKERTS wijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)bewoner Zoutsloot 391787262196r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 391787262196r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Zoutsloot 391787262196r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Bargebuurt 81787262197v
KLAAS FOLKERTS wijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Bargebuurt 101787262198v
KLAAS FOLKERTS wijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Achterstraat1787262199v
KLAAS FOLKERTS wijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Achterstraat1787262201r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Vissersstraat 121787262202v
KLAAS FOLKERTS wijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Weverstraat1787262203v
KLAAS FOLKERTS Claas Folkerts , meerderjarig vrijgezelkoper huisKerkpoortstraat 411793264145r
KLAAS FOLKERTS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391793264146v
KLAAS FOLKERTS Claes Folckerts verpachter grond Kleine Bredeplaats 25159722841v
KLAAS FOLKERTS Claes Folckerts verpachter grond Kleine Bredeplaats 251599228174v
KLAAS FOLKERTS wijlen Claes Folckerts naastligger ten oosten Voorstraat 541600228216r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden Lanen ZZ1602228293v
KLAAS FOLKERTS de erfgenamen van wijlen Claes Folckerts verpachter grond ([staat: vijftehalve stuiver])Sint Christoffelsteeg1603228338r
KLAAS FOLKERTS Claes Folckerts verpachter grond ([voor 1/3])Lanen 31603228356r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claes Folckers naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen1603228359r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claes Folckerts naastligger ten oosten buiten Harlingen1603228359r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden buiten Harlingen1603228359r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden Lanen ZZ1606228501r
KLAAS FOLKERTS de erfgenamen van wijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden Voorstraat 17oost1606228512r
KLAAS FOLKERTS de erfgenamen van wijlen Claes Folkerts verpachter grond Lanen NZ1606228517v
KLAAS FOLKERTS eerder Claes Folckerts naastligger ten westen Voorstraat 58161122911r
KLAAS FOLKERTS de erfgenamen van wijlen Claes Folkerts verpachter grond Sint Christoffelsteeg161122923v
KLAAS FOLKERTS de erfgenamen van wijlen Claes Folckerts verpachter grond Sint Christoffelsteeg161723067r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claes Folckerts verpachter grond Heiligeweg 381620230225r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claes Folckerts naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381620230225r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claes Folckerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381620230225r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claes Folckerts verpachter grond Heiligeweg 381622230304r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claes Folckerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381622230304r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claes Folckerts naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381622230304r
KLAAS FOLKERTS wijlen Claes Folckerts naastligger ten westen ten oosten van Harlingen162723231r
KLAAS FOLKERTS wijlen burgemeester Claes Folckerts erflater ten noorden van Harlingen162823236r
KLAAS FOLKERTS de erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Folckerts verkoper ten oosten van Harlingen162823237r
KLAAS FOLKERTS de erfgenamen van wijlen Claes Folckerts verkoper ten noorden van Harlingen162823237v
KLAAS FOLKERTS de erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Folckerts verkoper ten zuiden van Harlingen162823238v
KLAAS FOLKERTS de erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Folckerts verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1630232132v
KLAAS FOLKERTS de erfgenamen van wijlen Claes Folkerts verpachter grond Voorstraat ZZ1640234103v
KLAAS FOLKERTS wijlen Claes Folckerts , c.u.naastligger ten westen Voorstraat ZZ1640234103v
KLAAS FOLKERTS grondpacht uit het huis van Claes Folckerts eigenaar perceel onbekend168124141va2
KLAAS FOLKERTS grondpacht uit het huis van Claes Folckerts eigenaar perceel onbekend16992449r2
KLAAS FOLKERTS grondpacht uit het huis van Claes Folkerts eigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r2
KLAAS FOPPES Claas Foppes , vader van de verkoperkoper door niaar huis en schuurten noordoosten van Harlingende Grote Spijker166023839r
KLAAS FOPPES de woning gekocht door Claas Foppes naastligger ten zuiden Vijver 8180826866v
KLAAS FOPPES Claes Foppes koper huisBrouwersstraat 141618230111r
KLAAS FOPPES de weduwe van wijlen Claes Foppes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1620230237v
KLAAS FOPPES Claes Foppes varende op het jacht Admiraliteit in Frieslandkoper Schritsen 371688242251v
KLAAS FOPPES Claes Foppes , c.u.varende op het jacht Admiraliteit in Frieslandhuurder Schritsen 371688242251v
KLAAS FOPPES Claes Foppes naastligger ten zuiden Lanen 44achter1690242337v
KLAAS FOPPES [als bewoner] Claes Foppes naastligger ten zuiden Lanen 44achter1702244139v
KLAAS FOPPES de weduwe van Claes Foppes naastligger ten zuiden Lanen 44achter1715245236r
KLAAS FOPPES ENSgrondpacht uit het huis van Claes Foppes Ens, c.u.eigenaar perceel Schritsen 371694243109v
KLAAS FOPPES RUS Claes Foppes Rusafgewezen niaarnemer ratione propinitatis Lanen 44achter1690242337v
KLAAS FRANSES Claas Fransen koper kamerSint Odolphisteeg 9168024174v
KLAAS FRANSES Claas Fransen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9168024175r
KLAAS FRANSES Claas Fransen , c.s.huurder Lammert Warndersteeg 101746251117v
KLAAS FRANSES Claas Fransen wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1763255224v
KLAAS FRANSES Claas Fransen huurder noord boven (p.w.)Hoogstraat 53176425670v
KLAAS FRANSES wijlen Claes Fransses verkoper Voorstraat 511602228300r
KLAAS FRANSES Claes Fransses* verkoper Voorstraat 511602228303r
KLAAS FRANSES Claes Fransses verkoper Noorderhaven 981602228303r
KLAAS FRANSES wijlen Claes Fransen verkoper Wasbleek ZZ1687242162v
KLAAS FRANSES wijlen Claes Fransen verkoper van 1/2 Havenplein 101687242196v
KLAAS FRANSES als bewoner Claes Fransen naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1711245159v
KLAAS FRANSES Claes Fransen wever (bont-)koper woningKerkpoortstraat 9een_achter176025538r
KLAAS FRANSES VISSER Claas Fransen Visscherkoper hofWeverstraat1659237217r
KLAAS FRANSES VISSER Claas Fransen Visscher, c.u.koper nieuw huis en mouterijNoordijs 71662238119v
KLAAS FRANSES VISSER Claas Fransen Visscherkoopmankoper huis en plaats of achteruitHavenplein 101664238203r
KLAAS FRANSES VISSER Claas Fransen Visscher, c.u.verpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG])Noordijs 71664238213v
KLAAS FRANSES VISSER Claas Fransen Visscherverkoper Noordijs 71664238213v
KLAAS FRANSES VISSER Claas Fransen Visscherkoper huis alwaar de olde Haan op de stok staat, loods, plaats en bierkelderNoorderhaven 66de Haan16652391v
KLAAS FRANSES VISSER Claas Fransen Visschernaastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter166623939v
KLAAS FRANSES VISSERhet achterhuis van Claas Fransen Visschernaastligger ten oosten Rommelhaven 61669239203v
KLAAS FRANSES VISSER Claes Fransen Visserapothekerkoper 1/2 huis, loods en plaatsRozengracht 201659237180v
KLAAS FRANSES VISSER Claes Fransen Vischerkoper kamer met een loodsje erachterWeverstraat ZZ166023840r
KLAAS FRANSES VISSERde hof van Claes Fransen Vischernaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ166023840r
KLAAS FRANSES VISSERde hof van Claes Fransen Vischernaastligger ten westen Weverstraat ZZ166023840r
KLAAS FRANSES VISSER Claes Franssen Visscherkoper huisBildtstraat 171662238138r
KLAAS FRANSES VISSER Claes Fransen Visscherverkoper Weverstraat1667239111r
KLAAS FRANSES VISSER Claes Fransen Fisscherkoper twee kamers aan elkaarMolenpad 81667239116v
KLAAS FRANSES VISSER Claes Fransen Visscherkoper hof met bomen, planten en prieelWasbleek1668239171v
KLAAS FRANSES VISSER Claes Fransen Visscherverkoper Noorderhaven 341669239190r
KLAAS FRANSES VISSER Claes Fransen Visscherverkoper Achterstraat 51673240116v
KLAAS FRANSES VISSER Claes Fransen Visschergeniaarde koper Noorderhaven 441674240164v
KLAAS FRANSES VISSERwijlen Claes Fransen Visserverkoper Wasbleek1687242169r
KLAAS FRANSES VISSERwijlen Claes Fransen Visschererflater Molenpad 81690242338v
KLAAS FRANSES VISSERwijlen Claes Fransen Visschererflater Noorderhaven 661691242347r
KLAAS FRANSES VISSERwijlen Claes Fransen Visschererflater Rommelhaven 81691242347v
KLAAS FRANSES VISSER Claes Fransen Visscherverpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG])Noordijs 716842422va
KLAAS FREERKS de erfgenamen van wijlen mr. Claas Fredrix verkoper Spekmarkt1604228404r
KLAAS FREERKS Claas Freerks molenaar (hout-)koper huis (met een vrij in- en uitgang in de steeg naar achteren lopende tot in de Molenstraat langs de naastligger ten oosten)Brouwersstraat 21174525157r
KLAAS FREERKS Claas Freerks naastligger ten westen Brouwersstraat 21achter1747251181r
KLAAS FREERKS Claas Freerks naastligger ten oosten Brouwersstraat 21175625442v
KLAAS FREERKS Claas Freerks molenaar (hout-)verkoper Brouwersstraat 21175625442v
KLAAS FREERKS Claas Freerks molenaar (hout-)verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1762255136v
KLAAS FREERKS de erfgenamen van wijlen Claas Freerks verkoper Zuiderpoortsmolen 11786262116r
KLAAS FREERKS mr. Claes Freercx naastligger ten zuiden Lanen 801598228109r
KLAAS FREERKS mr. Claes Freercx naastligger ten noorden onbekend1599228144v
KLAAS FREERKS wijlen Claes Freerx eigenaar van 1/2 van 1/2 Voorstraat 73achter1602228319r
KLAAS FREERKS wijlen Claes Freercx verkoper van 1/3 Voorstraat 48161122967r
KLAAS FREERKS de weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Freerks verpachter grond ([voor 1/1])Sint Jacobstraat 151613229171r
KLAAS FREERKS de weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Freerks naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 151613229171r
KLAAS FREERKS wijlen Claes Freercks verkoper van 1/4 Voorstraat 73achter1614229218r
KLAAS FREERKS de erfgenamen van wijlen Claes Freerckx naastligger ten noorden Voorstraat 711630232157r
KLAAS FREERKS de ledige plaats van Claes Freercx houtkopernaastligger ten westen Zoutsloot ZZ164323560v
KLAAS FREERKS Claes Freerx naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1657237126r
KLAAS FREERKS het huis van Claes Freerx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 281676240245r
KLAAS FREERKS tuin en pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claes Freerx naastligger ten noorden Zuiderhaven 61692242405v
KLAAS FREERKS de erfgenamen van wijlen Claes Freerx naastligger ten oosten Zuiderhaven 61692242405v
KLAAS FREERKS de erfgenamen van wijlen Claes Freerx naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6169224324r
KLAAS FREERKS het pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claes Freerkx naastligger ten noorden Zuiderhaven 14169324337v
KLAAS FREERKS Claes Freerks koper door niaar Brouwersstraat 21achter175025279r
KLAAS FREERKS Claes Freerks molenaar (hout-)koper Tiepelsteeg1751252105r
KLAAS FREERKS Claes Freerks naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1758254172v
KLAAS FREERKS BRAAM Claas Freerks Braamkoopmangeniaarde koper Rozengracht 17166123887r
KLAAS FREERKS BRAAMhuis, mouterij, turfhuis en loods van Claas Freercx Braemnaastligger ten oosten* Voorstraat 12achter1662238152v
KLAAS FREERKS BRAAM Claas Freerks Braamkoper finaal hoekhuisNoorderhaven 6116652392va
KLAAS FREERKS BRAAM Claas Freerks Braamkoper finaal koolstek ca. 34 x 39 voet en het gebouw daaropNoorderhaven 5916652392va
KLAAS FREERKS BRAAM Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 8-00-00 CGZuiderplein 1het Nieuw Kasteel1675240193r
KLAAS FREERKS BRAAM Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 6-00-00 CGZuiderhaven ZZ1675240193r
KLAAS FREERKS BRAAM Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 6-00-00 CGZuiderhaven ZZ1675240193r
KLAAS FREERKS BRAAM Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 0-10-08 CGSimon Stijlstraat 31675240193r
KLAAS FREERKS BRAAMhet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claas Freercks Braamnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ169424388v
KLAAS FREERKS BRAAMhet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claas Freercks Braamnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ169424388v
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freerx Bramius, c.u.houtkoperkoper hof groot 3 plaatsen, met prieel, bomen, planten en 2 ingangenDroogstraat 131642234180v
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freerx Braem, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1644235126r
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freercx Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 191644235151r
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freerckx Braemkoper huis, zomerkeuken, ledige plaats, brouwerij, mouterij, hof met bomen en plantenVoorstraat 14164823626r
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Frercx Braem, c.u.geniaarde koper Noorderhaven 1131652236200r
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freerckx Braem, c.u.koper huis en houtstek, strekkende van de Noorderhaven tot achter aan de DroogstraatNoorderhaven 631652236210r
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freercx Braem, c.u.houtkoperkoper hofZuiderhaven ZZ165623792r
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freerx Braemhoutkoperkoper 1/2 huis met mouterij en een ledige plaatsZuiderhaven ZZ1657237103r
KLAAS FREERKS BRAAMde hof van Claes Freerck Braemsnaastligger ten oosten Droogstraat 91657237131v
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freercx Braemnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1657237132r
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freerx Braemnaastligger ten westen Droogstraat NZ1658237176ar
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freercx Braamnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1659237238r
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freercx Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 19166023835v
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freercx Braem, c.u.geniaarde koper Zuiderhaven 18166123877v
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freerx Braemhoutkoperkoper huis met loods en plaats en een hof met kruidentuin erachterZuiderhaven ZZ1662238129r
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freercx Braemkoper Westerstraat 11663238174r
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freercks Braemnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1667239117r
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freercks Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 191667239122r
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freercks Braem, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1668239127v
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freercks Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 191669239180r
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freerx Braemkoopmanverkoper Grote Werf 2noord1669239193v
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freercks Braemkoopmankoper hof met bomen en plantenDroogstraat NZ1669239197v
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freercks Braemkoopmannaastligger ten westen Droogstraat NZ1669239197v
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freex Braemkoopmankoper 2/3 van 9 pm greidlandMidlumerlaan167024030v
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freerx Braem, c.u.koper 1/3 van 9 pm greidlandMidlumerlaan167124046r
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freerx Braem, c.u.eigenaar van 2/3 Midlumerlaan167124046r
KLAAS FREERKS BRAAMde hof van Claes Freercks Braemnaastligger ten oosten Droogstraat 91674240154r
KLAAS FREERKS BRAAM Claes Freerks Braemkoopmankoper ca. 2 1/2 pm zaailand genaamd Abbeland ([staat: 300 zilveren ducatons])ten noordoosten van Harlingen1677240273r
KLAAS FREERKS BRAAMde erfgenamen van wijlen Claes Freercx Braemnaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen1681241164v
KLAAS FREERKS BRAAMde erfgenamen van wijlen Claes Freerx Braamnaastligger ten noorden Lanen 9oost1683241261v
KLAAS FREERKS BRAAMde erfgenamen van wijlen Claes Freerx Braemnaastligger ten noorden Zuiderhaven 181695243126v
KLAAS FREERKS BRAAMde erfgenamen van wijlen Claes Freercks Braemnaastligger ten noorden Zuiderhaven 181697243314r
KLAAS FREERKS BRAAMde erfgenamen van wijlen Claes Freercks Braemnaastligger ten noorden Zuiderhaven 181697243315v
KLAAS FRIDSES Claes Fridzes , c.u.zeevarendekoper kamerBargebuurt WZ1712245182v
KLAAS FRIDSES de erfgenamen van wijlen Claes Fridses naastligger ten noorden Zoutsloot 1172824795v
KLAAS GABES Claes Gabes timmermankoper huisAchterstraat 7177225849v
KLAAS GEELES de woninge van Claes Gales naastligger ten zuiden Lanen 201710245137r
KLAAS GEELES Claes Gaeles naastligger ten oosten Kroonsteeg 51712245172r
KLAAS GEELES Claes Gales naastligger ten oosten Kroonsteeg 51714245224r
KLAAS GEELES wijlen Claes Gaeles verkoper Schritsen 13achter173224898r
KLAAS GEERTS Claas Geerts koper finaal kamer nr. 4 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 1016602387ra1
KLAAS GEERTS Claas Geerts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 1016602387ra1
KLAAS GEERTS Claas Geerts koper finaal kamer nr. 5 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 816602387ra1
KLAAS GEERTS Claas Geerts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 816602387ra1
KLAAS GEERTS wijlen Claas Geerts naastligger ten westen Karremanstraat WZ170824569v
KLAAS GEERTS wijlen Claas Geerts verkoper Karremanstraat WZ170824569v
KLAAS GEERTS Claes Geerts verkoper Hofstraat 371618230117v
KLAAS GEERTS Claes Geerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ169324330r
KLAAS GEERTS Claes Geerts koper huis met loodske en plaatskeAchterstraat ZZ169924431r
KLAAS GEERTS Claes Geerts naastligger ten oosten Achterstraat ZZ169924431r
KLAAS GEERTS KELDER Claes Geerts Kelderkoper huisKarremanstraat 141695243121v
KLAAS GERBENS Claas Gerbens naastligger ten noorden Karremanstraat 121740250109v
KLAAS GERBENS wijlen Claas Gerbens huurder Karremanstraat 101758254168r
KLAAS GERBENS Claes Gerbens slotmakereigenaar van 1/4 Lanen 32161122968r
KLAAS GERBENS Claes Gerbens koper 5/7 van 3 pm miedlandbuiten Harlingen1621230270r
KLAAS GERBENS Claes Gerbens koper 1/2 woning, 1 beneden- en 2 bovenkamers, een mouterij en yestkamer, put en wipstoel en 1/4 van een praam waarvan Feicke Everts de andere helft bezitLammert Warndersteeg 1noord164323583v
KLAAS GERBENS de mouterij van Claes Gerbens Luydennaastligger ten zuiden Franekereind 181646235197v
KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luydenverkoper Franekereind 181646235197v
KLAAS GERBENS Claes Gerbens , c.u.verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1647235250r
KLAAS GERBENS huisman Claes Gerbens , c.u.koper huis en smederijRommelhaven 41692242403r
KLAAS GERBENS LUIDUM Claes Gerbens Luidum, c.u.koper 1/2 huisFranekereind 18164323584r
KLAAS GERBENS LUIDUM Claes Gerbens Luidumkoper 1/2 huisFranekereind 181644235130v
KLAAS GERBENS LUIDUMde mouterij van Claes Gerbens Luidum, c.u.naastligger ten zuiden [staat: noorden] Franekereind 181644235130v
KLAAS GERBENS LUIDUM Claes Gerbens Luidumverkoper Franekereind 29oost1645235189r
KLAAS GERLOFS Claes Gerloffs schipper (wijd-)verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
KLAAS GERLOFS Claes Gerlofs koopmankoper Zuiderhaven 161706244324ar
KLAAS GERLOFS Claes Gerloffs naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1711245139r
KLAAS GERLOFS Claes Gerloffs naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ1714245207r
KLAAS GERLOFS Claes Gerlofs naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 211721246115r
KLAAS GERLOFS Claes Gerloffs koopmannaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 211721246118r
KLAAS GERLOFS Claes Gerlofs verkoper Noorderhaven 51721246121v
KLAAS GERLOFS Claes Gerlofs koopmannaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 251722246152v
KLAAS GERLOFS wijlen Claes Gerlofs koopmanverkoper Grote Ossenmarkt 231723246183v
KLAAS GERLOFS wijlen Claes Gerlofs koopmanerflater Zuiderstraat 311724246198v
KLAAS GERLOFS wijlen Claes Gerlofs koopmanerflater Zuiderstraat 121724246204v
KLAAS GERLOFS de erfgenamen van wijlen Claes Gerlofs koopmanerflater Zuiderhaven 161724246205r
KLAAS GERLOFS wijlen Claes Gerlofs koopmanerflater Zuiderstraat1724246205v
KLAAS GERRITS Claas Gerryts naastligger ten noorden Bargebuurt WZ168424251v
KLAAS GERRITS Claas Gerrits verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1730247337v
KLAAS GERRITS Claas Gerrits pannenbakkerkoper huisZeilmakersstraat 31736249110r
KLAAS GERRITS Claas Gerryts schipper en winkelier (trek-)verkoper van 1/3 en Lanen NZ1738249278r
KLAAS GERRITS Claas Gerrits naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11738249285r
KLAAS GERRITS Claas Gerrits naastligger ten oosten Heiligeweg 4173925077v
KLAAS GERRITS Claas Gerrits naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 51741250150v
KLAAS GERRITS Claas Gerrits naastligger ten noorden Bargebuurt OZ1741250150v
KLAAS GERRITS Claas Gerrits naastligger ten oosten Heiligeweg 417392504va
KLAAS GERRITS Claes Gerryts naastligger ten oosten onbekend1599228176r
KLAAS GERRITS Claes Gerryts verkoper Romastraat1606228502ar
KLAAS GERRITS Claes Gerryts verkoper Hofstraat161222982v
KLAAS GERRITS Claes Gerryts verkoper Grote Kerkstraat 21161623014v
KLAAS GERRITS Claes Gerryts naastligger ten westen Hofstraat ZZ161623025r
KLAAS GERRITS de weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Gerryts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat161723059v
KLAAS GERRITS de drie onmondige kinderen van wijlen Claes Gerryts Bothverkoper van 1/2 Harmen Honingmanssteeg1631232180r
KLAAS GERRITS Claes Gerrits naastligger ten westen onbekend ZZ1647235267r
KLAAS GERRITS Claes Gerrits verkoper Gardenierstraat167124057v
KLAAS GERRITS de weduwe van Claes Gerryts huurder Noordijs170024456r
KLAAS GERRITS Claes Gerrits winkelierkoper huisHeiligeweg 61726246291v
KLAAS GERRITS Claes Gerrits , c.u.huurder beneden Zuiderhaven 831730247361v
KLAAS GERRITS Claes Gerryts huurder huis Zuiderstraat 16173524932r
KLAAS GERRITS Claes Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 31742250256r
KLAAS GERRITS Claes Gerrits Spitskeverkoper Heiligeweg 6174325113r
KLAAS GERRITS Claes Gerrits Spitskeverkoper van 1/2 Heiligeweg 617432511ra
KLAAS GERRITS Claes Gerrits Spitskeverkoper q.q. Heiligeweg 617432511ra
KLAAS GERRITS BOTde weduwe van Claes Gerryts Botnaastligger ten oosten Heiligeweg 1west163223361r
KLAAS GERRITS BRAAM Claas Gerrits Braamverpachter grond Zoutsloot 32166123889r
KLAAS GERRITS BRAAM Claas Gerrits Braamnaastligger ten zuiden Lanen ZZ166523930r
KLAAS GERRITS BRAAM Claas Gerrits Braamnaastligger ten oosten Lanen 71twee_achter166723997r
KLAAS GERRITS BRAAM Claas Gerrits Braamnaastligger ten zuiden Lanen 71twee_achter166723997r
KLAAS GERRITS BRAAM Claas Gerrits Braamverkoper Lanen 71twee_achter166723997r
KLAAS GERRITS BRAAM Claes Gerryts Braemnaastligger ten oosten Voorstraat 52west1642234162r
KLAAS GERRITS BRAAM Claes Gerrits Braemnaastligger ten oosten Lanen 71een_achter1646235225v
KLAAS GERRITS BRAAM Claes Gerrits Braemapothekernaastligger ten westen Rapenburg1646235231v
KLAAS GERRITS BRAAM Claes Gerrits Braemnaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1654236262r
KLAAS GERRITS BRAAM Claes Gerryts Braemapothekernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1658237178v
KLAAS GERRITS BRAAM Claes Gerrits Braemapothekernaastligger ten oosten Voorstraat 52west1659237208r
KLAAS GERRITS BRAAM Claes Gerrits Braemapothekernaastligger ten oosten Voorstraat 52west1659237208r
KLAAS GERRITS BRAAM Claes Gerrits Braemnaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1661238117v
KLAAS GERRITS BRAAM Claes Gerrits Braemnaastligger ten oosten Lanen NZ1663238173v
KLAAS GERRITS BRAAM Claes Gerrits Braemnaastligger ten zuiden Lanen NZ1663238173v
KLAAS GERRITS BRAAM Claes Gerrits Braamnaastligger ten zuiden Lanen ZZ1663238177r
KLAAS GERRITS BRAAM Claes Gerrits Braamnaastligger ten oosten Lanen 71een_achter166323821va
KLAAS GERRITS BRAAM Claes Gerrits Braamnaastligger ten zuiden Lanen 71een_achter166323821va
KLAAS GERRITS BUISwijlen Claas Gerryts Buysverkoper Achterstraat 1168324210r
KLAAS GERRITS BUIS Claes Gerrits Buisslager (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 81674240138r
KLAAS GERRITS BUIS Claes Gerrits Buiskoper Kromme Elleboogsteeg1674240154v
KLAAS GERRITS BUIS Claes Gerrits Buiskoper kamerWeverstraat1675240169v
KLAAS GERRITS BUIS Claes Gerryts Buysverkoper Franekerpoort (gebied)1675240202r
KLAAS GERRITS BUIS Claes Gerryts Buyskoper huisHoogstraat 301677240259v
KLAAS GERRITS BUIS Claes Gerryts Buys, c.u.koper van 1/2 Zoutsloot 58168024161r
KLAAS GERRITS BUIS Claes Gerryts Buysverkoper Zoutsloot 58168024177r
KLAAS GERRITS BUIS Claes Gerryts Buysgeniaarde koper onbekend168024191v
KLAAS GERRITS BUIS Claes Gerryts Buyskoper huis genaamd Salomons TempelAchterstraat 1Salomons Tempel1681241151r
KLAAS GERRITS BUIS Claes Gerryts Buysnaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1683241242r
KLAAS GERRITS BUIS Claes Gerryts Buyskoper provisioneel huisPeterseliestraat WZ168124135ra
KLAAS GERRITS BUISwijlen Claes Gerryts Buysverkoper Peterseliestraat WZ168324210v
KLAAS GERRITS SCHIEREwijlen Claas Gerrits Schierekoper Noorderhaven 57oost166123875v
KLAAS GERRITS SLOTENburgemeester Claas Gerrits van Slootenkoper door niaar huis, noordelijk gedeelteKleine Kerkstraat 11736249110v
KLAAS GERRITS SLOTENburgemeester Claas Gerryts van Slotennaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 51736249153r
KLAAS GERRITS SLOTENoud burgemeester Claas Gerryts van Slotenverkoper q.q. Schritsen 531738249355v
KLAAS GERRITS SLOTEN Claes Gerrits van Sloten, c.s.verkoper Franekereind NZ1722246133r
KLAAS GERRITS SLOTENburgemeester Claes Gerryts van Slotennaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 11736249110v
KLAAS GIJSBERTS Claes Gijsberts verkoper Noorderhaven 35168424227v
KLAAS GOOITSENS de weduwe van Claas Goikes naastligger ten oosten Voorstraat 361730247339r
KLAAS GOOITSENS Claas Goikes naastligger ten zuiden Voorstraat 361730247339r
KLAAS GOOITSENS wijlen Claes Goikes Hindeloopenkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 361734248299v
KLAAS GOOITSENS Claes Goikes Hindeloopennaastligger ten zuiden Voorstraat 361734248299v
KLAAS GOOITSENS BRAAM Claes Goitiens Braam, c.u.koopmankoper huisnge met een tuin en paardestal daaragter, ruime keuken en een ander vertrekNoorderhaven 431715245231r
KLAAS GOSSES de erfgenamen van wijlen Claes Gosses naastligger ten oosten Noordijs OZ16922431r
KLAAS HAANTJES Claes Hanckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ1598228101r
KLAAS HAANTJES Claes Hanckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ1600228218v
KLAAS HAANTJES HINGST Claes Haenties Hingstkoper stallingNieuwstraat WZ1732248175v
KLAAS HAANTJES HINGSTde koper Claes Haenties Hingstnaastligger ten westen Nieuwstraat WZ1732248175v
KLAAS HAIES het huis van Claas Hayes* naastligger ten oosten Rommelhaven 201715245238r
KLAAS HAIES de weduwe van Claas Hayes naastligger ten zuiden Voorstraat 52west1726246261v
KLAAS HAIES Claes Hayes tichelaar en koopmanverkoper Rommelhaven 101698243381r
KLAAS HAIES Claes Hayes koper kamerLanen 71vier_achter1704244256r
KLAAS HAIES Claes Hayes naastligger ten noorden Schoolsteeg1705244309r
KLAAS HAIES de weduwe van Claes Haies naastligger ten noorden Voorstraat 52achter171824632v
KLAAS HAIES Claes Hayes naastligger ten oosten Rommelhaven 201722246139v
KLAAS HAIES Claes Hayes naastligger ten noorden Rommelhaven 22achter1725246241r
KLAAS HAITSES de weduwe van Claas Haitses naastligger ten noorden William Boothstraat 31663238193v
KLAAS HAITSES Claas Haytses naastligger ten noorden William Boothstraat 3166523921v
KLAAS HAITSES de weduwe van Claes Haytses naastligger ten noorden William Boothstraat 31654236260r
KLAAS HAITSES de weduwe van Claes Haitses naastligger ten noorden William Boothstraat 31659237202r
KLAAS HALBES de schuur van Claes Halbes naastligger ten westen Zuiderhaven NZ1642234172r
KLAAS HALBES de schuur van Claes Halbes naastligger ten westen Zuiderstraat164323545v
KLAAS HANSES Claas Hansen schipper (kof-)koper huis en steedeNieuwstraat1778259113r
KLAAS HANSES Claas Hansen schipper (kof-)koper door niaar dwarshuis en bleekveldVijverstraat 61779259178r
KLAAS HANSES de weduwe van Claas Hansen naastligger ten oosten Zuiderhaven 27178126017v
KLAAS HANSES wijlen Claas Hansen schipper (kof-)verkoper Vijverstraat 41782260210r
KLAAS HANSES de weduwe van Claas Hansen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
KLAAS HANSES wijlen Claas Hansen verkoper Vijverstraat 21781260314r
KLAAS HANSES de weduwe van Claas Hansen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a1805267109v
KLAAS HANSES wijlen Claas Hansen verkoper Vijverstraat 61805267133r
KLAAS HANSES Claes Hanssen crediteur (triumphant) Hofstraat 391615229283r
KLAAS HANSES Claes Hansen koper provisioneel grondpacht ([veiling om een verschuldigd bedrag te betalen])Hondenstraat 1316152304v
KLAAS HANSES Claes Hansen huurder (p.j.)Rapenburg 10oost1687242182r
KLAAS HANSES Claes Hansen varenspersoonverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
KLAAS HANSES wijlen Claes Hansen varenspersoonverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
KLAAS HARINGS Claas Harings verkoper Weeshuisstraat 171766256195r
KLAAS HARINGS Claas Haarings scheepstimmermangeniaarde koper Zuiderplein 5zuid1767256253r
KLAAS HARMENS grondpacht uit de kamer van wijlen Claas Harmens eigenaar perceel Voorstraat 93achter162423128r
KLAAS HARMENS Claas Harmens , vrijgezelwever (bont-)koper twee dwarskamers waarvan 1 als weefwinkelZoutsloot 82173224876r
KLAAS HARMENS vrijgezel Claas Harmens wever (bont-)koper hofZoutsloot 82oost173224876r
KLAAS HARMENS Claas Harmens wever (mr. bont-)verkoper Zoutsloot 821737249204v
KLAAS HARMENS de nagelaten kinderen van Claas Harmens wever (mr. bont-)verkoper Zoutsloot 82175025273v
KLAAS HARMENS de nagelaten kinderen van Claas Harmens wever (mr. bont-)verkoper Zoutsloot 84tuin175025273v
KLAAS HARMENS Claas Harmens koemelkergeniaarde koper Grote Kerkstraat 33180426714r
KLAAS HARMENS Claes Harmens koper huisNoorderhaven 3115972288v
KLAAS HARMENS Claes Harmens koper kamerVoorstraat 93achter1605228463v
KLAAS HARMENS grondpacht uit het huis van Claes Harmens eigenaar perceel Voorstraat 93achter1606228526r
KLAAS HARMENS Claes Harmens verkoper Voorstraat 93achter161222998r
KLAAS HARMENS Claes Harmens verkoper Lanen 331615229254v
KLAAS HARMENS Claes Harmens crediteur (triumphant) Zuiderstraat1615229271r
KLAAS HARMENS wijlen Claes Harmens verkoper Voorstraat 3161623053r
KLAAS HARMENS de weduwe en kinderen van wijlen Claes Harmens verkoper ten noorden van Harlingen161723057v
KLAAS HARMENS wijlen Claes Harmens verkoper Voorstraat NZ1622230332v
KLAAS HARMENS wijlen Claes Harmens verkoper Grote Bredeplaats 311623230343r
KLAAS HARMENS wijlen Claes Harmens naastligger ten westen Voorstraat 951624230374r
KLAAS HARMENS wijlen Claes Harmens naastligger ten westen Voorstraat 951624230386r
KLAAS HARMENS het huis van Claes Harmens Groeyersnaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west162823245r
KLAAS HARMENS Claes Harmens Groyerschipper op Leeuwarden (veer-)koper huis en steegSint Jacobstraat 1162823257r
KLAAS HARMENS wijlen Claes Harmens verkoper Grote Bredeplaats 311630232153r
KLAAS HARMENS Claes Harmens Groeyerverkoper Sint Jacobstraat 1163223375v
KLAAS HARMENS het huis verkocht door Claes Harmens [staat: Gerridts] Groeyernaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west163323399r
KLAAS HARMENS Claes Haermens verkoper Sint Jacobstraat 101640234109v
KLAAS HARMENS Claes Harmens koper huis achter de ValkKarremanstraat 24noordde Valk1641234150r
KLAAS HARMENS Claes Harmens verkoper Karremanstraat 24noord164323593r
KLAAS HARMENS Claes Harmens koper huisAchterstraat NZ1644235126v
KLAAS HEERKES Claas Herckes Pudaeuskoper huis, schuur en ledige plaatsVoorstraat 381619230193r
KLAAS HEERKES Claas Herckes* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 59166623953v
KLAAS HEERKES Claas Herckes* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 59166623953v
KLAAS HEERKES Claes Heerckes koper huisVijverstraat1618230107r
KLAAS HEERKES Claes Heerckes Pudeusverkoper Voorstraat 381620230213v
KLAAS HEERKES Claes Heerckes Pudeusverkoper Vijverstraat NZ1620230245r
KLAAS HEERKES Claes Heerckes Pudeusverwandelaar Voorstraat 381621230291v
KLAAS HEERKES Claes Heerckes Pudeusaanhandelaar huis en hofZoutsloot NZ1622230292r
KLAAS HEERKES Claes Heerckes Pudeusverwandelaar Zoutsloot NZ1623230365r
KLAAS HEERKES Claes Herkes , c.u.verkoper Karremanstraat 271673240121v
KLAAS HEERKES Claes Herckes gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 61167224011va
KLAAS HEINS de erfgenamen van wijlen Claas Heins naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 221733248259r
KLAAS HEINS vroedsman Claas Heins verkoper q.q. Noordijs 211774258146r
KLAAS HEINS vroedsman Claas Heins naastligger ten oosten Liemendijk NZ1776258250r
KLAAS HEINS Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
KLAAS HEINS Claes Heins verkoper Franekereind 81615229250r
KLAAS HEINS Claes Heins verkoper Hofstraat 21west170724525v
KLAAS HENDRIKS Claas Hendricx huurder van 1 kamer Weverstraat166123880v
KLAAS HENDRIKS Claas Hendricx huurder Fabrieksstraat16612388va
KLAAS HENDRIKS Claas Hendrix wever (mr. linnen-)koper door niaar kamer en loodsKromme Elleboogsteeg WZ1714245222r
KLAAS HENDRIKS Claas Hendriks schipper op Franeker (trekveer-)koper huisZoutsloot 571767256256r
KLAAS HENDRIKS Claas Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 59176825781r
KLAAS HENDRIKS Claas Hendriks horlogemaker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 481782260163v
KLAAS HENDRIKS wijlen Claas Hendriks bakker en trekveerschipper (mr. -)verkoper Zoutsloot 571790263378v
KLAAS HENDRIKS de weduwe van Claas Hendriks huurder (p.w.)Sint Odolphisteeg 11179726562r
KLAAS HENDRIKS Claas Hendriks uurwerkmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 93de Bril180226686v
KLAAS HENDRIKS Claas Hendriks uurwerkmaker (mr. -)koper huis achter de BrilVoorstraat 93achterde Bril180226686v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendricx verkoper Brouwersstraat 12zuid159722835v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendricx koper kamerLanen ZZ159722839r
KLAAS HENDRIKS Claes Hendricx verkoper q.q. William Boothstraat1603228381r
KLAAS HENDRIKS Claes Hendricks houtstapelaarverkoper Droogstraat 71613229140v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendricx verwandelaar Zoutsloot 61161623041v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendricx aanhandelaar huis, schuur en ledige plaats erachterDroogstraat 7161623042r
KLAAS HENDRIKS de weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Hendricks verkoper Droogstraat 71622230293v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendricx huurder onbekend1644235135r
KLAAS HENDRIKS Claes Hendrix bewoner onbekend1644235160r
KLAAS HENDRIKS Claes Hendrickx , c.u.koper huisBildtstraat 221646235218v
KLAAS HENDRIKS wijlen Claes Hendrickx kramerverkoper Bildtstraat 22164923657r
KLAAS HENDRIKS de crediteuren van Claes Hendricks verkoper Noorderhaven 101687242162r
KLAAS HENDRIKS Claes Hendrix wever (mr. linnen-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter170724510v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendrix wever (mr. linnen-)naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7achter170724510v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendrix wever (mr. linnen-)verkoper Kerkpoortstraat 7achter170724510v
KLAAS HENDRIKS het tuintie van Claes Hendriks naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ1714245222r
KLAAS HENDRIKS het tuintie van Claes Hendriks wever (mr. linnen-)naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ1717245303r
KLAAS HENDRIKS Claes Hendriks wever (mr. linnen-)verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1717245303r
KLAAS HENDRIKS Claes Hendriks naastligger ten westen Kerkpoortstraat 71723246179v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendriks naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendrix naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 71729247218v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendrix naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 7achter1729247225v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendrix naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 7achter1729247225v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Herenwaltje 171733248268r
KLAAS HENDRIKS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Herenwaltje 191733248269v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 11733248271r
KLAAS HENDRIKS Claes Hendriks naastligger ten oosten Hoogstraat 221733248272v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Hoogstraat 221733248272v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 31733248273v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Hoogstraat 321733248275r
KLAAS HENDRIKS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Lombardstraat 11733248276v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Herenwaltje 151733248278v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendriks naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter173524924v
KLAAS HENDRIKS Claes Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Vijver 91771257239v
KLAAS HENDRIKS WIELEN Claas Hendriks van Wielenhorlogemaker (mr. -)koper huisBargebuurt OZ1806267211r
KLAAS HERES de weefwinkel van de weduwe van Claas Herres , c.s.naastligger ten westen Zoutsloot 131787262226v
KLAAS HERES de weduwe van Claas Herres , c.s.naastligger ten westen Bargebuurt1789263173v
KLAAS HESSELS Claas Hessels gleibakkerverkoper van 1/2 Hoogstraat 151730247340r
KLAAS HESSELS Claes Hessels gleibakkersgezelkoper van 1/2 Hoogstraat 311723246166r
KLAAS HESSELS Claes Hessels gleibakkerkoper huis, plaats en tuinHoogstraat 151725246239v
KLAAS HESSELS Claes Hessels gleibakkerkoper 3/4 huisHoogstraat 31172824764v
KLAAS HESSELS Claes Hessels gleibakkereigenaar van 1/4 Hoogstraat 31172824764v
KLAAS HESSELS Claes Hessels gleibakkerverkoper Hoogstraat 311728247138v
KLAAS HIBBES de schuur van Claes Haebes naastligger ten westen Zuiderstraat1644235121r
KLAAS HIDDES Claes Hiddes verkoper Grote Kerkstraat 10163723425r
KLAAS HIELKES Claas Hylkes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9173124816r
KLAAS HIELKES wijlen Claas Hylkes verkoper Zuiderstraat 131738249339r
KLAAS HIELKES Claas Hylkes huurder Lanen 181783261104v
KLAAS HIELKES Claes Hylckes , c.u.weverkoper huis en ledige plaatsKerkpoortstraat 291712245171v
KLAAS HIELKES Claes Hylckes koper huisRomastraat 2171824631r
KLAAS HIELKES wijlen Claes Hylkes koper Zuiderstraat 131723246160r
KLAAS HIELKES Claes Hylkes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 91725246230r
KLAAS HILDERTS Claas Hillerts , vrijgezelverkoper Heiligeweg 2166623952r
KLAAS HILLEBRANDS Claes Hilbrandts verkoper Hoogstraat 30159722833r
KLAAS HILLEBRANDS Claes Hilbrandts naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1598228131r
KLAAS HILLEBRANDS Claes Hilbrants naastligger ten oosten buiten Harlingen1600228211v
KLAAS HILLEBRANDS Claes Hilbrants verkoper onbekend1603228353r
KLAAS HILLEBRANDS Claes Hilbrants naastligger ten zuiden Herenwaltje161122924v
KLAAS HILLEBRANDS Claes Hilbrants koper huis, schuur, ledige plaats daarachterGrote Kerkstraat 35161222995r
KLAAS HILLEBRANDS Claes Hilbrants verkoper Herenwaltje1612229118v
KLAAS HILLEBRANDS de erfgenamen van wijlen Claes Hilbrants naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen1619230171r
KLAAS HILLEBRANDS de erfgenamen van wijlen Claes Hilbrants naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen1619230171r
KLAAS HILLEBRANDS de erfgenamen van wijlen Claes Hilbrants naastligger ten noordoosten van Harlingen1621230258v
KLAAS HILLEBRANDS wijlen Claes Hilbrants protesteert vanwege een hypotheek Grote Kerkstraat 351623230335v
KLAAS HILLES Claas Hilles huurder Franekereind ZZ1769257131v
KLAAS HILLES Claes Hilles verkoper Gardenierstraat159722861v
KLAAS HOITES Claes Hoytes bruidegom 1604228391r
KLAAS HOITES Claes Hoytes soldaat onder Graaf Willemverkoper Noorderhaven 20161623055r
KLAAS HUBERTS Claas Huiberts , c.s.verkoper Romastraat166723967r
KLAAS HUBERTS Claas Huyberts verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid167924131v
KLAAS HUBERTS Claas Huyberts verkoper q.q. Ooievaarsteeg167924132r
KLAAS HUBERTS Claas Huyberts verkoper q.q. onbekend167924132v
KLAAS HUBERTS Claes Huyberts verkoper Moriaanstraat 121646235224v
KLAAS HUBERTS Claes Huyberts koper Carl Visschersteeg WZ1650236125v
KLAAS HUBERTS de hof van de kopers Claes Huyberts naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1650236125v
KLAAS HUBERTS Claes Huyberts koopmankoper Carl Visschersteeg WZ1651236168r
KLAAS HUBERTS Claes Huyberts koopmannaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1651236168r
KLAAS HUBERTS de koper Claes Huyberts koopmannaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1651236168r
KLAAS HUBERTS grondpacht uit de kamer van Claes Huyberts eigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
KLAAS HUBERTS grondpacht uit de kamer van Claes Huyberts eigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
KLAAS HUBERTS Claes Huiberts koopmanverkoper Liemendijk NZ1658237174v
KLAAS HUBERTS Claes Huiberts , c.u.koopmankoper huis, tuin met bomen en planten, paardestal en loods met een vrije achteruitgang en op- en afslag reed en driste naar de NoorderhavenGrote Bredeplaats 5oost166023822v
KLAAS HUBERTS Claes Huiberts koper huisNoorderhaven 70166123873r
KLAAS HUBERTS Claes Huiberts verkoper q.q. Zoutsloot 11663238177v
KLAAS HUBERTS de hof en kamer van Claes Huyberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ167624031va
KLAAS HUBERTS de erfgenamen van wijlen Claes Huyberts naastligger ten noorden Voorstraat 271681241174r
KLAAS HUBERTS Claes Huyberts naastligger ten westen Grote Bredeplaats 7167924115ra
KLAAS HUBERTS de erfgenamen van wijlen Claes Huyberts naastligger ten oosten Schritsen 561690242317r
KLAAS HUBERTS BRAAM Claes Huiberts Braamkoopmankoper huis, mouterij, eest [staat: yst] en pakhuisNoorderhaven 81167224087v
KLAAS HUBERTS BRAAM Claes Huiberts Braemkoopmankoper huis (waaruit Gerrit Biloots is versturven)Bildtstraat 24167224088v
KLAAS HUBERTS BRAAM Claes Huiberts Braamverkoper Moriaanstraat NZ1715245250v
KLAAS HUBERTS BRAAM Claes Huiberts Braam, c.u.verkoper Zoutsloot 1111716245262r
KLAAS IDSERTS Claes Idserts verkoper q.q. Grote Kerkstraat 2916952435va
KLAAS IDSES Claes Idses koper nieuwe kamer getekend met D (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)Kerkpoortstraat ZZ1615229244r
KLAAS IDSES Claes Idtses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1615229244v
KLAAS IDSES Claes Idtses verkoper Zuiderstraat 271633233125r
KLAAS IEDES Claes Ides verkoper Zuiderhaven 651674240147r
KLAAS IEDES Claes Ides verkoper Zuiderstraat1674240147r
KLAAS IEDES Claes Ides verkoper Zuiderstraat1674240147r
KLAAS IEDES Claes Ides verkoper Zuiderstraat1674240147r
KLAAS IEDES Claes Ides verkoper Rapenburg1674240147r
KLAAS IEDES WIJNGAARDEN Claas Yedes Wijngaardenschrijf- en rekenmeesterkoper huis en tuintjeNoorderhaven 761755253229v
KLAAS IEDES WIJNGAARDEN Claas Yedes Wijngaardenschrijf- en rekenmeesterkoper huis en tuintjeNoorderhaven 781755253229v
KLAAS IEDES WIJNGAARDEN Claas Yedes Wijngaardenkoper huisLanen 43177725959r
KLAAS IEDES WIJNGAARDENwijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaardenverkoper Noorderhaven 761782260200v
KLAAS IEDES WIJNGAARDENwijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaardenverkoper Noorderhaven 781782260200v
KLAAS IEKES Claas Ykes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Vijver 91793264162r
KLAAS IEKES de erfgenamen van wijlen Claas Ykes naastligger ten oosten Vijver 9180126610r
KLAAS IEKES EELKEMA Claes Eekkes Eelcomalandmeter (geadmitteerde -)betrokkene ten zuiden van Harlingen1681241164r
KLAAS IEKES WIJGA Claas Ykes Wygahuurder Lanen 461788262301r
KLAAS IEPES Claas Ypes naastligger ten oosten Hofstraat 41166823927ra
KLAAS IEPES Claas Ypes naastligger ten noorden Franekereind 1170824563r
KLAAS IEPES Claes Ypes naastligger ten oosten Hofstraat 41166023822r
KLAAS IEPES Claes Ypes smid (mr. -)koper huis met o.a. smederijNoordijs 25167924151r
KLAAS IEPES Claes Yppes smid (mr. ijzer-)koper twee kamers achter elkaarNieuwstraat 38168424258v
KLAAS IEPES Claes Ypes* smidnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 361687242206r
KLAAS IEPES Claes Yppes smid (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 40169324336r
KLAAS IEPES Claes Yppes koper huis en tuintjeNieuwstraat 50169324347r
KLAAS IEPES het vorige verkochte perceel met Claes Yppes , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48169324347v
KLAAS IEPES het vorige verkochte perceel met Claes Yppes , c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 48169324347v
KLAAS IEPES Claes Yppes smid (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 421695243147v
KLAAS IEPES Claes Epes smid (mr. -)koper door niaar van 1/2 Nieuwstraat 521696243261r
KLAAS IEPES Claes Ypes , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48170024452r
KLAAS IEPES Claes Ypes , c.s.naastligger ten westen Nieuwstraat 48170024452r
KLAAS IEPES Claes Ypis smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 50170024460v
KLAAS IEPES Claes Ypis smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 52170024460v
KLAAS IEPES de paardenstal van Claes Ypes* smidnaastligger ten noorden Nieuwstraat 401701244122v
KLAAS IEPES de paardenstal van Claes Ypes* smidnaastligger ten noorden Nieuwstraat 421701244122v
KLAAS IEPES Claes Ypes smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 401706244317r
KLAAS IEPES Claes Ypes smid (mr. -)naastligger ten noorden Franekereind 1170724519v
KLAAS IEPES de weduwe van Claes Ypes naastligger ten noorden Nieuwstraat 421715245234r
KLAAS IEPES wijlen Claes Ypes smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 401715245240v
KLAAS IEPES wijlen Claes Ypes verkoper Noordijs 25172124697v
KLAAS IEPES Claes Ypes , c.u.huurder Rozemarijnstraat 1175725472r
KLAAS IEPKES de stal van Claes Ypkes smid (mr. -)naastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter1698243332v
KLAAS IEPKES Claes Ypkes smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 38achter1698243332v
KLAAS JAKOBS Claas Jacobs koper kamerNoordees (gebied)159822881v
KLAAS JAKOBS Claas Jacobs bakkersgezelkoper huis of woningNieuwstraat 191697243280r
KLAAS JAKOBS Claas Jacobs metselaarkoper woning en erfHofstraat 21midden1731247389r
KLAAS JAKOBS Claas Jacobs , c.u.houtkopernaastligger ten zuiden Droogstraat 6173124844v
KLAAS JAKOBS Claas Jacobs metselaarverkoper Nieuwstraat 301738249335v
KLAAS JAKOBS Claas Jacobs metselaarverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824918va
KLAAS JAKOBS Claas Jacobs metselaarverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824919ra
KLAAS JAKOBS Claas Jacobs metselaar (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg 111740250131v
KLAAS JAKOBS Claas Jacobs , c.u.huurder Heiligeweg 5817762591r
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs koper huis waarin drie woningenFranekereind1605228467v
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs bakker (Emder -)huurder Voorstraat 17161623013v
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs bakkerhuurder Voorstraat 17west161623021r
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs bakkerkoper huis met plaats en loods daarachterKarremanstraat 251624230378r
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230379r
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230386v
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 38162423113v
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs bakkerverkoper Karremanstraat 25162523194r
KLAAS JAKOBS wijlen Claes Jacobs verkoper Karremanstraat 251626231106r
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2316312335v
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs* bakker (Emder -)naastligger ten noorden Karremanstraat 2716312338v
KLAAS JAKOBS de hof van Claes Jacobs naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat1634233128r
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1634233135v
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1634233135v
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs bewoner Karremanstraat 251634233141r
KLAAS JAKOBS de kamer van Claes Jacobs naastligger Gardenierstraat ZZ163623411r
KLAAS JAKOBS de erfgenamen van wijlen Claes Jacobs procureur fiscaalverkoper Kerkpoortstraat NZ164323594r
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs verkoper Liemendijk NZ1654236269v
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs , c.u.koper huisRomastraat 11168424211r
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs verkoper Romastraat 111688242221r
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13169924414v
KLAAS JAKOBS wijlen Claes Jacobs bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191702244154r
KLAAS JAKOBS Claes Jacobs timmerman (huis-)koper huis of kamer, met loodsjeBildtstraat WZ172724729r
KLAAS JAKOBS BRAAM Claas Jacobs Braamkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 5173124856v
KLAAS JAKOBS BRAAM Claas Jacobs Braamkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 51733248217r
KLAAS JAKOBS BRAAM Claas Jacobs Braamkoopmankoper huisDrie Roemersteeg 91737249159v
KLAAS JAKOBS BRAAM Claes Jacobs Braemkoopmankoper huisLanen 12het Oud Raadhuis1729247265r
KLAAS JAKOBS BRAAM Claes Jacobs Braemontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingenkoper huisDrie Roemersteeg 51734248324r
KLAAS JAKOBS BRAAM Claes Jacobs Braemontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingenkoper Drie Roemersteeg 51734248324r
KLAAS JAKOBS BRAAM Claes Jacobs Braemnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 51734248324r
KLAAS JAKOBS DANSER Claes Jacobs Dansermetselaarkoper huisZoutsloot 281734248284r
KLAAS JAKOBS HOUTKOPER Claas Jacobs Houtkoperkoper huis en zomerkeukenNoorderhaven 57oost_voor173124843v
KLAAS JAKOBS HOUTKOPER Claas Jacobs Houtkoperschipper (wijd-)verkoper Noorderhaven 57oost1776258252v
KLAAS JAKOBS NAUTA Claas Jacobus Nautanaastligger ten westen Hoogstraat 35175725495v
KLAAS JAKOBS NAUTA Claas Jacobus Nautanaastligger ten zuiden Wortelstraat 61758254147v
KLAAS JAKOBS NAUTA Claas Jacobus Nautanaastligger ten westen Wortelstraat 61758254147v
KLAAS JAKOBS NAUTA Claas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verwandelaar Hoogstraat 271759254203r
KLAAS JAKOBS NAUTA Claas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)aanhandelaar 1/2 veerschip op LeeuwardenNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
KLAAS JANS mr. Claas Jansen verkoper Zuiderhaven ZZ1620230202v
KLAAS JANS Claas Janssen , c.u.koper ledige plaats of huisstede breed 20 voeten en lang tot aan de stadsvestenKerkpoort (gebied)164323595v
KLAAS JANS Claas Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 591658237170r
KLAAS JANS Claas Jansen verkoper Romastraat NZ166023845v
KLAAS JANS Claas Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5916652393va
KLAAS JANS Claas Jansen pannenbakkernaastligger ten westen Rapenburg ZZ166923935ra
KLAAS JANS Claas Jansen schipper (kaag-)koper kamerHerenknechtenkamerstraat 3168524298v
KLAAS JANS Claas Jansen IJsenbeeckkoper huis met binnenkamer, loods en plaatsKarremanstraat 1016862429ra
KLAAS JANS Claas Jansen , c.u.koper huisLanen 741712245164r
KLAAS JANS Claas Jansen scheepstimmerman (mr. -)koper door niaar huis en plaatsSchritsen 6317182469v
KLAAS JANS Claas Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ1731247381v
KLAAS JANS Claas Jansen gortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Noorderhaven 57oost_voor173124843v
KLAAS JANS Claas Jansen gortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Droogstraat 6173124844v
KLAAS JANS Claas Jans gortmaker en koopmanverkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31737249184r
KLAAS JANS Claas Jansen wever (bont-)huurder Heerensteeg 617352493va
KLAAS JANS huisman Claas Jansen verkoper van 1/3 Lanen 93174025090r
KLAAS JANS Claas Jansen gleibakkerverkoper Nieuwstraat 461740250128v
KLAAS JANS Claas Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251748251236r
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)koper tuin met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuisRozengracht 271774258131r
KLAAS JANS Claas Jansen schipper (schuit-)verkoper Noorderhaven 1071774258179v
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 26177725947v
KLAAS JANS Claas Jans , c.u.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 26177725947v
KLAAS JANS Claas Jans , c.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 26177725947v
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 26177725947v
KLAAS JANS Claas Jans naastligger ten noorden Rozengracht 271779259182r
KLAAS JANS Claas Jansen , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
KLAAS JANS Claas Jansen , c.u.naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
KLAAS JANS Claas Jansen , c.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Rozengracht 271783261125r
KLAAS JANS Claas Jans Weydemanverkoper van 1/9 Noorderhaven 411787262159r
KLAAS JANS Claas Jans Weydemanverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
KLAAS JANS Claas Jans Weydemanverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)koper hof met zomerhuis en vruchtbomenMoriaanstraat NZ1788262248r
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1788262248r
KLAAS JANS de weduwe van Claas Jans huurder Bildtstraat 4178826355v
KLAAS JANS de tuin van Claas Jans naastligger ten westen Moriaanstraat178926392r
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)koper door niaar huisWeverstraat 151793264148r
KLAAS JANS Claas Jans naastligger ten westen Weverstraat 151793264148r
KLAAS JANS Claas Jans naastligger ten westen Weverstraat 171794264226r
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Weverstraat 171794264226r
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)koper huisFabrieksstraat 201794264233r
KLAAS JANS tuin en zomerhuis van Claas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 201794264233r
KLAAS JANS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 141795264298r
KLAAS JANS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 161795264298r
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 181796264327v
KLAAS JANS tuin en zomerhuis van Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat 201796264332v
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 201796264332v
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 18179826594r
KLAAS JANS Claas Jans , c.u.huurder Noorderhaven 21800265228r
KLAAS JANS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266120r
KLAAS JANS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266120r
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)koper huis en plekje grondMoriaanstraat NZ1802266146r
KLAAS JANS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266146r
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1802266147r
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1802266147r
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266147r
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291803266185r
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 291803266185r
KLAAS JANS Claas Jans naastligger ten oosten Heiligeweg 191803266254r
KLAAS JANS Claas Jans naastligger ten noorden Heiligeweg 191803266254r
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 49180426750r
KLAAS JANS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 40oost180426789r
KLAAS JANS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 141806267229v
KLAAS JANS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 161806267229v
KLAAS JANS wijlen Claes Jans verkoper Schoolsteeg159722828v
KLAAS JANS Claes Jans verpachter grond William Boothstraat 371600228212r
KLAAS JANS Claes Jans naastligger ten zuiden William Boothstraat 371600228212r
KLAAS JANS Claes Jansen verkoper q.q. William Boothstraat OZ1600228231v
KLAAS JANS Claes Jansen Spaenkeverpachter grond William Boothstraat 351601228277r
KLAAS JANS Claes Jansen verkoper q.q. Franekereind1602228296v
KLAAS JANS Claes Janssen Spaenthiennaastligger ten noorden Franekereind 171602228315v
KLAAS JANS Claes Jans timmermanverkoper Voorstraat 951605228456v
KLAAS JANS Claes Jansen kleermaker [staat: schroor]koper Rozengracht 19161122915r
KLAAS JANS Claes Janssen crediteur (triumphant) Hofstraat 3716152303v
KLAAS JANS Claes Jansen Leckerbierkoper huis of kamer met ledig plaatsje ten zuidenRomastraat1621230268v
KLAAS JANS Claes Jansen koper huisstede ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderhaven NZ162523174v
KLAAS JANS Claes Jans koper kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderhaven NZ162523174v
KLAAS JANS Claes Jans eigenaar van 1/2 onbekend1629232102v
KLAAS JANS wijlen Claes Jans zakkendragerverkoper Romastraat NZ163223350v
KLAAS JANS Claes Jansen opposant vereist borg Lanen 401644235106v
KLAAS JANS Claes Jansen naastligger ten oosten Rapenburg1644235139r
KLAAS JANS Claes Jansen naastligger ten oosten onbekend1644235139v
KLAAS JANS Claes Jansen naastligger ten oosten Rapenburg1644235156v
KLAAS JANS Claes Jansen naastligger ten oosten Rapenburg164823622v
KLAAS JANS Claes Jansen boelgoedschrijverkoper huisLanen 45achter164823650r
KLAAS JANS Claes Jans geniaarde koper Kerkpoortstraat164923662r
KLAAS JANS de schuur van Claes Jans , q.q.naastligger ten westen Kerkpoortstraat164923664r
KLAAS JANS Claes Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 59164923667v
KLAAS JANS Claes Jansen , c.u.boelgoedschrijverkoper hoekhuisScheerstraat 11164923675v
KLAAS JANS Claes Jans naastligger ten westen Kerkpoortstraat1650236100v
KLAAS JANS Claes Jansen , c.u.verkoper Kerkpoortstraat ZZ1651236151r
KLAAS JANS Claes Jansen , c.u.koper kamerNieuwstraat 301651236158v
KLAAS JANS Claes Jansen , c.u.smid (mr. -)koper huisstede of plaats met het nummer 11 in de stadskaarten getekendZuiderhaven 531653236232r
KLAAS JANS de weduwe van Claes Jansen* boelgoedschrijvernaastligger ten oosten Scheerstraat 91653236239v
KLAAS JANS Claes Jansen naastligger ten noorden Zoutsloot 11654236263v
KLAAS JANS Claes Jansen bakkerkoper huis daer Bijllevelt uythanghtNoorderhaven 114Bijleveld16552372r
KLAAS JANS Claes Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 57165623757v
KLAAS JANS Claes Jansen bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 114165623759v
KLAAS JANS Claes Jansen , c.u.smid (mr. -)koper hof met bomen en plantenWasbleekstraat 3165623760r
KLAAS JANS Claes Jansen , c.u.smidkoper huisGrote Ossenmarkt 121657237123v
KLAAS JANS Claes Jansen verkoper Zuiderhaven ZZ1657237129r
KLAAS JANS Claes Jansen rustmeesterkoper twee kamersRapenburg1657237135r
KLAAS JANS Claes Jansen Spitske, c.soc.koper 1/4 huisKleine Bredeplaats 181658237156v
KLAAS JANS Claes Jansen verkoper Karremanstraat 201658237173r
KLAAS JANS Claes Jans naastligger ten oosten Hondenstraat 91658237178r
KLAAS JANS Claes Jansen Spitskeverkoper van 4/8 Kleine Bredeplaats 181659237190r
KLAAS JANS Claes Jansen bakkerkoper huisVijver 21659237205v
KLAAS JANS Claes Jansen , c.u.smid (mr. -)aanhandelaar huis waar de Drie Rapen uithangen, met plaats met ingang via de steeg ten westen (p.j.)Rapenburg ZZde Drie Rapen166023853r
KLAAS JANS Claes Jansen smid (mr. -)verwandelaar Wasbleekstraat 3166023853v
KLAAS JANS Claes Jansen smidkoper Wasbleekstraat 3166023858r
KLAAS JANS de kamer bewoond door Claes Janzen naastligger ten westen Weverstraat166123882v
KLAAS JANS Claes Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 591661238111r
KLAAS JANS Claes Jansen koper schuurHoogstraat 17achter1662238124v
KLAAS JANS vroedsman Claes Jansen smid (mr. -)koper 1/2 hof met bomen, planten, prieeltje en 2 bloementuinenWasbleekstraat 31662238138v
KLAAS JANS vroedsman Claes Jansen smid (mr. -)eigenaar van 1/2 Wasbleekstraat 31662238138v
KLAAS JANS Claes Jansen verkoper Hoogstraat 17achter1663238165r
KLAAS JANS burgerhopman Claes Jansen Falckenkoper door niaar huis alwaer de Hond uithanghtHoogstraat 29de Hond1667239121av
KLAAS JANS Claes Jansen pannenbakkernaastligger ten westen Rapenburg ZZ166823922va
KLAAS JANS Claes Jansen Valckenburghbrouwer (mr. -)naastligger ten oosten onbekend1677240269r
KLAAS JANS Claes Jansen koper kamerHofstraat 21west167924158v
KLAAS JANS wijlen Claes Jansen erflater Rapenburg 6west168024167r
KLAAS JANS gemeensman Claes Jansen huurder (p.j.)ten zuiden van Harlingen16782412ra
KLAAS JANS Claes Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 59168124139ra
KLAAS JANS de erfgenamen van wijlen oud burgerhopman Claes Jans Valckenburghnaastligger ten westen Hoogstraat 35168224157va
KLAAS JANS wijlen oud burgerhopman Claes Jansen Valckenburghbrouwer (mr. -)verkoper Scheffersplein 271690242325r
KLAAS JANS Claes Jansen , c.u.brouwerverkoper Lanen 21691242370r
KLAAS JANS wijlen Claes Jansen Falkenburghnaastligger ten westen Voorstraat 87169424373r
KLAAS JANS wijlen Claes Jansen verkoper van 1/5 Noorderhaven 271698243354v
KLAAS JANS wijlen Claes Jansen Isenbeecktimmerman (mr. huis-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r
KLAAS JANS wijlen Claes Jansen Falckenburgerflater Poortje OZ1699243400v
KLAAS JANS Claes Jansen gebandeertwerkerkoper huis en stedeLanen 24170024459v
KLAAS JANS Claes Jansen koper kamerNieuwstraat 481703244219v
KLAAS JANS Claes Jansen smid (mr. ijzer-)koper huisNoorderhaven 1121705244273v
KLAAS JANS Claes Jansen gleibakkerkoper huisNieuwstraat 461714245225v
KLAAS JANS Claes Jansen , c.u.naastligger ten noorden Schritsen 6317182469v
KLAAS JANS de verkopers Claes Jansen , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 74171824614v
KLAAS JANS Claes Jansen , c.u.verkoper Lanen 74171824614v
KLAAS JANS Claes Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 50171824616r
KLAAS JANS Claes Jansen wevernaastligger ten noorden Schritsen 15171824630v
KLAAS JANS Claes Jansen , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper huis, plaats en paardenstalZuiderstraat 12171924637v
KLAAS JANS Claes Jansen verkoper Zuiderstraat 12171924651r
KLAAS JANS Claes Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ1721246106v
KLAAS JANS Claes Jansen verkoper Lanen 241723246172v
KLAAS JANS Claes Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 501723246185v
KLAAS JANS Claes Jansen gleibakkerkoper van 1/2 Nieuwstraat 48172724753r
KLAAS JANS Claes Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 48172724753r
KLAAS JANS de erfgenamen van wijlen Claes Jansen scheepstimmermannaastligger ten westen Schritsen 651729247230v
KLAAS JANS Claes Jansen gleibakkerverkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
KLAAS JANS Claes Jansen gleibakkerkoper huisHeiligeweg 46173224879r
KLAAS JANS Claes Jansen wever (mr. -)koper huisonbekend173524962r
KLAAS JANS Claes Jansen wever (bont-)huurder Heerensteeg 6173524981v
KLAAS JANS Claes Jansen wever (mr. bont-)huurder Heerensteeg 617352498ra
KLAAS JANS Claes Jans naastligger ten westen Zoutsloot 391771257220v
KLAAS JANS BOERKEwijlen Claes Jansen Boerkeverkoper Zuiderstraat 6achter168024128va
KLAAS JANS BROUWER Claes Jansen Brouwerhavenmeester en koopman (oud -)koper huisLanen 21690242309r
KLAAS JANS FABERvroedsman Claas Jansen Faber, c.u.koper tichelwerk van 2 1/2 pm land, steenoven, loods, huis en steenplaatsenten zuiden van Harlingen1663238201v
KLAAS JANS FABERvroedsman Claas Jansen Faberverkoper ten zuiden van Harlingen1663238202v
KLAAS JANS FABERde hof van Claas Jansen Fabernaastligger ten westen Rozengracht 271664238212v
KLAAS JANS FABERvroedsman Claas Jansen Faber, c.u.verkoper Wasbleekstraat 31664238215r
KLAAS JANS FABERvroedsman Claas Jansen Faber, c.u.verkoper Rapenburg ZZ1664238221v
KLAAS JANS FABER Claas Jansen Fabernaastligger ten westen Rozengracht16652392v
KLAAS JANS FABERvroedsman Claas Jansen Faberkoper hof of tuin met bomen en planten met een zomerhuis en vijvers met een stenen kanaal onder de stadsmuur afwaterendSpinhuisstraat166723991v
KLAAS JANS FABERvroedsman Claas Jansen Faberkoper tichelwerk met huis en loodsen staande op 2 1/2 pm land genaamd de Vallomten zuiden van Harlingen1667239125v
KLAAS JANS FABERvroedsman Claas Janses Faberkoper huis of stalLombardstraat168424252v
KLAAS JANS FABERvroedsman Claes Jansen Faberverkoper Grote Kerkstraat 191675240207v
KLAAS JANS FABERde desolate boedel van vroedsman Claes Jansen Faberverkoper Zuiderhaven ZZ168024195r
KLAAS JANS FABER Claes Jansen Faberverkoper ten zuiden van Harlingen1680241104r
KLAAS JANS FABERde crediteuren van de gecedeerde boedel van wijlen Claes Jansen Faberverkoper Prinsenstraat 21681241139r
KLAAS JANS FABERvroedsman Claes Jansen Fabersmid (mr. -)verkoper Lombardstraat168524272r
KLAAS JANS HEINS Claes Jansen Heins, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisLanen 391715245233r
KLAAS JANS HEINS Claes Jansen Heinskleermaker (mr. -)verkoper Lanen 12172824777r
KLAAS JANS IJSENBEEK Claes Jansen IJsenbeekkoper huis alwaer het Wit Peerd pleegh uit te hangenVijverstraat 18het Witte Paard1692242375r
KLAAS JANS IJSENBEEK Claes Jansen IJsenbeektimmerman (mr. huis-)verkoper van 1/6 Heiligeweg 681698243348r
KLAAS JANS IJSENBEEKde weduwe van Claes Jansen IJsenbeeknaastligger ten oosten Achterstraat 3170024478r
KLAAS JANS PLANTINGA Claas Jans Plantingakoper 1/2 huisFranekereind 341796264306v
KLAAS JANS POT Claes Jansen Pot, c.u.schipper (wijd-)koper huisVoorstraat 821722246142v
KLAAS JANS POT Claes Jansen Potkoopman en gecommitteerde Doopsgezinde weeshuizenverkoper van 1/6 Ooievaarsteeg WZ1730247312r
KLAAS JANS POT Claes Jansen Potnaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21174325121r
KLAAS JANS SPITS Claas Jansen Spits, c.u.bakkerverkoper Vijver 21661238113v
KLAAS JANS VALKEN Claes Jansen Valkenkoper twee kamersNieuwstraat1674240142v
KLAAS JANS VRIES Claas Jans de Vriesmolenaar (hout-)verkoper Havenplein 26178626293v
KLAAS JANS VRIES Claes Jans de Vriesmolenaar (hout-)verkoper van 1/2 Lanen 20achter1771257216v
KLAAS JANS VRIES Claes Jansen de Vriesmolenaar (hout-)verkoper van 1/2 Havenplein 26177225858r
KLAAS JANS WILDE Claas Jansen de Wildehuurder Droogstraat NZ1738249229r
KLAAS JANS ZANDSTRAoud burgervaandrig Claes Jansen Sanstrakoper huis, ledige plaats en loodsGrote Ossenmarkt 18165623793v
KLAAS JANS ZANDSTRAvroedsman Claes Jansen Sanstranaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1659237238r
KLAAS JARICHS Claas Jarighs Brittonhoedenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 11731247375v
KLAAS JARICHS Claas Jaarigs Brettonhoedenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 11747251189v
KLAAS JARICHS Claes Jarighs brouwerverkoper Voorstraat 781681241155r
KLAAS JARICHS Claes Jarigs verkoper Ooievaarsteeg 23171924640v
KLAAS JELLES Claas Jelles koper door niaar ratione sanguinis huisSint Jacobstraat 1achter1598228107v
KLAAS JELLES Claes Jelles koper van 1/2 Grote Kerkstraat 111620230207r
KLAAS JELLES Claes Jellis koper kamer en loodsGrote Kerkstraat NZ1627231164r
KLAAS JELLES de kopers Claes Jellis , c.u.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat NZ1627231164r
KLAAS JELLES Claes Jelles , c.u.koper huis of 2 kamers met een loods en ledige plaats ten oosten van de noordeljksteZuiderhaven ZZ164223510r
KLAAS JELLES Claes Jelles , c.u.verkoper Hofstraat 371651236159r
KLAAS JELLES Claes Jelles , c.u.koper plaats, wijd 7 voet, lang 14 voetGardenierstraat1653236235r
KLAAS JELLES Claes Jelles , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat1653236235r
KLAAS JELLES Claes Jelles , c.u.naastligger ten noorden Gardenierstraat1653236235r
KLAAS JETSES de weeskinderen van wijlen Claes Jetses scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven NZ1618230146v
KLAAS JETSES het sterfhuis van wijlen Claes Jetses scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven NZ1619230155r
KLAAS JILLES wijlen Claes Jilles verkoper Grote Kerkstraat 11163823453v
KLAAS JOCHEMS Claes Jocchems naastligger ten noorden Bargebuurt 181730247319v
KLAAS JOEKES Claes Juckes vaandrig van de manhafte kapitein Ate van Hettingakoper q.q. huis met kamers en plaats daarachter, strekkende noordwaarts tot aan de het erf van Meinert DoytsesRozengracht 21162423127r
KLAAS JOHANNES Claas Joannes scheepstimmermannaastligger ten oosten Spinhuisstraat ZZ1674240146r
KLAAS JOHANNES Claas Johannis , c.u.scheepstimmermankoper huis met een klein tuintje erachterBoth Apothekerstraat 3169324370r
KLAAS JOHANNES Claas Johannes schoolmeestergeniaarde koper Heiligeweg 27zuid1759254250v
KLAAS JOHANNES wijlen Claas Johannes huurder Vijverstraat 717922643r
KLAAS JOHANNES Claes Joannes , c.u.geniaarde koper Zuiderhaven ZZ1647235253v
KLAAS JOHANNES Claes Johannes koper kamerZuiderhaven ZZ1647235258r
KLAAS JOHANNES Claes Johan koper dwarskamer of dwarshuisZuiderhaven ZZ16482367v
KLAAS JOHANNES Claes Joannes naastligger ten oosten Lange lijnbaan1662238146v
KLAAS JOHANNES als bewoner Claes Johannes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1683241255r
KLAAS JOHANNES Claes Johannis handelaar [staat: suytelaar]verkoper Spinhuisstraat16832427r
KLAAS JOHANNES Claes Johannes , c.u.pannenbakkerkoper kamerGardenierstraat 161717245290v
KLAAS JOHANNES wijlen Claes Johannes koper Rommelhaven 101730247313v
KLAAS JOHANNES Claes Johannes verkoper van 3/12 (1/4) Steenhouwersstraat 2173224886r
KLAAS JOHANNES Claes Johannes verkoper q.q. Steenhouwersstraat 2173224886r
KLAAS JOHANNES Claes Johannes verkoper Gardenierstraat 161735249103r
KLAAS JOHANNES GORTER Claas Johannes Gortervoormankoper wagenhuis en stallingScheerstraat 21789263101r
KLAAS JOOSTES Claaes Joostes verkoper Gardenierstraat1626231126r
KLAAS JOOSTES Claas Joostes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat159722850r
KLAAS JOOSTES Claas Joostes koper kamer met beheinde plaats er achterGardenierstraat162523170v
KLAAS JOOSTES Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 261749251251r
KLAAS JOOSTES Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 26174925218v
KLAAS JOOSTES Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 31762255130r
KLAAS JOOSTES Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 51763255233v
KLAAS JOOSTES Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 281765256121r
KLAAS JOOSTES Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 281767256245v
KLAAS JOOSTES de erfgenamen van wijlen Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 281769257113v
KLAAS JOOSTES de erfgenamen van wijlen Claas Joostens naastligger ten westen Hoogstraat 281773258119v
KLAAS JOOSTES Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 31776258253v
KLAAS JOOSTES Claes Joostes verkoper Heiligeweg1599228160r
KLAAS JOOSTES grondpacht uit het huis van Claes Joestes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Kerkpoortstraat1599228163v
KLAAS JOOSTES Claes Joestes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1599228163v
KLAAS JOOSTES Claes Joostes crediteur (triumphant) Heiligeweg1601228269r
KLAAS JOOSTES Claes Joostes naastligger ten westen Weverstraat 151603228355r
KLAAS JOOSTES Claes Joostes rogdragergeniaarde koper Romastraat1623230353r
KLAAS JOOSTES Claes Joostes koper achterhuisHeiligeweg ZZ162823260r
KLAAS JOOSTES Claes Joostes , c.u.scheepstimmermankoper huisHondenstraat 81653236226v
KLAAS JOOSTES Claes Joosten naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 3165623780v
KLAAS JOOSTES de weduwe van wijlen Claes Joostes verkoper Hondenstraat 81657237115r
KLAAS JOOSTES de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Joostes verkoper Hondenstraat 81657237259r
KLAAS JOOSTES Claes Joostes koper huisHoogstraat 241729247237av
KLAAS JOUKES Claas Joukes naastligger ten noorden onbekend1710245124v
KLAAS JOUKES Claas Joukes verkoper onbekend1710245124v
KLAAS JOUKES Claes Joukes verkoper ten oosten van Harlingen1710245130v
KLAAS JURJENS Claes Juriens verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 181659237243r
KLAAS JURJENS Claes Jurjans naastligger ten noorden Weeshuisstraat 171663238164r
KLAAS JURJENS de erfgenamen van wijlen vroedsman Claes Jurjens koopmannaastligger ten noorden Weeshuisstraat 13167024027r
KLAAS JURJENS de erfgenamen van wijlen vroedsman Claes Jurjens koopmannaastligger ten noorden Weeshuisstraat 15167024027r
KLAAS JURJENS FONTEIN Claas Juriens Fonteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1659237238r
KLAAS JURJENS FONTEINde hof van Claas Jurjens Fonteinnaastligger ten westen Zuiderhaven 461662238159v
KLAAS JURJENS FONTEINde hof van Claas Jurjens Fonteinnaastligger ten westen Zuiderhaven 46166923933va
KLAAS JURJENS FONTEINde hof van Claes Juriens Fonteynnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1654236275r
KLAAS JURJENS FONTEIN Claes Juriens Fonteinnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ165523723v
KLAAS JURJENS FONTEIN Claes Juriens Fonteynnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1657237132r
KLAAS JURJENS FONTEIN Claes Jurriens Fonteynkoopmankoper 1/2 huisHavenplein 261658237166r
KLAAS JURJENS FONTEIN Claes Juriens Fonteinverkoper q.q. Lanen 21656237265v
KLAAS JURJENS FONTEIN Claes Juriens Fonteinverkoper q.q. Schritsen 1west1656237265v
KLAAS JURJENS FONTEIN Claes Juriens Fonteinverkoper q.q. Brouwersstraat 281656237265v
KLAAS JURJENS FONTEIN Claes Juriens Fonteinverkoper q.q. Lanen 831656237265v
KLAAS JURJENS FONTEIN Claes Juriens Fonteinverkoper q.q. Zuiderhaven 571656237265v
KLAAS JURJENS FONTEIN Claes Jurriens Fonteinnaastligger ten noorden Weeshuisstraat 131663238163r
KLAAS JURJENS FONTEIN Claes Jurriens Fonteinnaastligger ten noorden Weeshuisstraat 131663238163v
KLAAS JURJENS FONTEINde erfgenamen van wijlen Claes Jurriens Fonteynkoper van 1/2 Lanen 19167124067r
KLAAS KARELS Claes Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
KLAAS KARELS Claes Caerls timmermanverkoper q.q. Weverstraat163323385v
KLAAS KARELS Claes Carels verkoper Spekmarkt 41642234166r
KLAAS KARELS Claes Carels timmermanhuurder Lanen 831656237102r
KLAAS KARELS Claes Carels timmermanbewoner Lanen 831656237265v
KLAAS KLASES Claas Claassen naastligger ten noorden Zuiderhaven NZ1619230174v
KLAAS KLASES Claas Claassen , c.u.koper huis met een loods ten zuidenZuiderhaven 33164423598r
KLAAS KLASES de weduwe en erfgenamen van wijlen Claas Clasen verkoper Noorderhaven 40166023818v
KLAAS KLASES de weduwe van Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat 5achter166023819r
KLAAS KLASES Claas Claasen naastligger ten oosten Romastraat NZ166023845v
KLAAS KLASES de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Claas Clasen verkoper Noorderhaven 4016592382ra
KLAAS KLASES de curatoren over de 3 nagelaten weeskinderen van Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat 5achter16592382ra
KLAAS KLASES wijlen Claas Clasen Jonas, de oudeverkoper Hondenstraat 13166623956r
KLAAS KLASES Claas Clasen naastligger ten oosten Romastraat 2166623958r
KLAAS KLASES de uitgang van het perceel van Claas Clasen naastligger ten zuiden Franekereind 14166823926ra
KLAAS KLASES Claas Clasen naastligger ten westen Franekereind 14166823926ra
KLAAS KLASES de hypothecaire crediteuren van Claas Claassen wever (bont-)verkoper Havenplein 101734248303r
KLAAS KLASES vrijgezel Claas Clasen verkoper Brouwersstraat 191737249166r
KLAAS KLASES wijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 11740250102v
KLAAS KLASES Claas Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLAAS KLASES de verkoper Claas Claasen bewoner beneden Lanen 481773258125v
KLAAS KLASES Claas Claasen metselaarverkoper Lanen 481773258125v
KLAAS KLASES Claas Claasen , c.u.huurder (p.j.)Fabrieksstraat177725957r
KLAAS KLASES Claas Claesen naastligger ten westen Droogstraat 37177725989v
KLAAS KLASES Claas Claasens verkoper Gardenierstraat ZZ1801265310r
KLAAS KLASES Claes Claesen naastligger ten noorden Lanen ZZ159722839r
KLAAS KLASES Claes Claesen naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg1601228249v
KLAAS KLASES Claes Claesen koper huisKromme Elleboogsteeg1606228503r
KLAAS KLASES de proclamant Claes Claesen , c.u.naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg1606228503r
KLAAS KLASES Claes Claesen garentwijnderhuurder voor 3 jaren (p.j.)Drie Roemersteeg161122955v
KLAAS KLASES Claes Claesen leertouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41614229210r
KLAAS KLASES Claes Claesen leertouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41614229212v
KLAAS KLASES Claes Claesen leertouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41614229216r
KLAAS KLASES Claes Claesen verkoper Schritsen 421614229225r
KLAAS KLASES Claes Claessen verkoper Brouwersstraat 14161723061r
KLAAS KLASES Claes Claessen verkoper Brouwersstraat 14161723062r
KLAAS KLASES Claes Claesen naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230223v
KLAAS KLASES Claes Claes naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230224r
KLAAS KLASES Claes Claesen verkoper Voorstraat 61620230239v
KLAAS KLASES Claes Claesen naastligger ten westen Zoutsloot 941622230307v
KLAAS KLASES Claes Claesen koper huis met een ledige plaats daarachter, strekkende van dezelfde haven af, oostwaarts tot aan zekere gemeene steegZuiderhaven 2316242312r
KLAAS KLASES het huis bewoond door Claes Claesen naastligger ten westen Lanen 45162523149r
KLAAS KLASES Claes Claeses protesteert Scheerstraat 10162523183r
KLAAS KLASES Claes Claesen verkoper van 1/4 Noorderhaven 50162523191v
KLAAS KLASES Claes Claesen verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 23162723225v
KLAAS KLASES Claes Claesen verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 23162823253r
KLAAS KLASES Claes Clasen verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 291629232110r
KLAAS KLASES Claes Clasen verkoper van 1/4 Noorderhaven 321629232110r
KLAAS KLASES Claes Claesen leertouwernaastligger ten westen Lombardspijp1631232171r
KLAAS KLASES Claes Claeses , de jongebewoner Grote Kerkstraat 31west163323399v
KLAAS KLASES Claes Claesses koper huisHeiligeweg 201633233112v
KLAAS KLASES Claes Claesen naastligger ten westen Voorstraat 31633233124v
KLAAS KLASES Claes Claesen bakkernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ16422354r
KLAAS KLASES Claes Claesen bakkernaastligger ten noorden Rozengracht 21164323557r
KLAAS KLASES Claes Claessen , vrijgezelbakkergeniaarde koper Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v
KLAAS KLASES de (geniaarde) koper Claes Claessen , vrijgezelbakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v
KLAAS KLASES Claes Claesses Jonas*, c.u.verkoper (z.v. Claes Jonas)Vijverstraat 5achter1646235223r
KLAAS KLASES Claes Claessen naastligger ten noorden Karremanstraat 161654236250v
KLAAS KLASES Claes Claessen , c.u.koper 2/3 huis of woningSint Jacobstraat 5achter165523715r
KLAAS KLASES Claes Claessen Jonaskoper 1/4 van 12 pm landten zuiden van Harlingen165523734v
KLAAS KLASES Claes Claessen geniaarde koper Franekereind 23oost1657237105v
KLAAS KLASES Claes Clasen naastligger ten westen Noorderhaven 471658237169av
KLAAS KLASES Claes Clasen , c.u.koper huis waar het Gulden Hooft uitsteektNoorderhaven 40het Gulden Hooft1659237197v
KLAAS KLASES Claes Claesen Jonas, de jongenaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ166023844r
KLAAS KLASES olderman van het bakkersgilde Claes Claessen koper woningDroogstraat 43166023870r
KLAAS KLASES Claes Claessens naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1668239147v
KLAAS KLASES wijlen Claes Claessen bakkererflater Droogstraat 55west1670239220r
KLAAS KLASES Claes Claessen naastligger ten oosten Romastraat 2167024014r
KLAAS KLASES Claes Claesen Bilkertkoper huisHeiligeweg 5167124073v
KLAAS KLASES de kinderen en erfgenamen van wijlen Claes Claesen verkoper Lombardstraat1673240118r
KLAAS KLASES Claes Claessen verkoper Heiligeweg 51674240149r
KLAAS KLASES Claes Claesen , c.soc.verkoper Hofstraat 121674240160r
KLAAS KLASES Claes Claesen Bilkertkoper provisioneel huisHeiligeweg 5167224015ra
KLAAS KLASES Claes Clasen Feddekoper huis, plaats en schuurHoogstraat 23168424255v
KLAAS KLASES Claes Claessen rogverschieterkoper huisHerenwaltje 91691242373r
KLAAS KLASES Claes Claessen , c.u.rogverschieterverkoper Herenwaltje 9169324314r
KLAAS KLASES Claes Claessen koper woningBoth Apothekerstraat 1169324342r
KLAAS KLASES Claes Claessen schipper (smal-)koper Zoutsloot 24169424378r
KLAAS KLASES bewoner Claes Claesen baantjernaastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter169424399r
KLAAS KLASES Claes Claessen , c.u.baantjerhuurder Rommelhaven 181694243100r
KLAAS KLASES Claes Claessen schipper (smal-)koper 1/2 dwarshuisZoutsloot 241696243221r
KLAAS KLASES wijlen burgerhopman Claes Claessen Feddeverkoper Hoogstraat 231697243270v
KLAAS KLASES Claes Claessen verkoper Both Apothekerstraat 11697243317v
KLAAS KLASES de nagelaten goederen van wijlen Claes Claessen Fuikschipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 24169924417r
KLAAS KLASES JONG Claas Claasen de Jongschoenmaker (mr. -)koper huisBildtstraat 211776258247r
KLAAS KLASES JONGwijlen Claas Claasen de Jongverkoper Bildtstraat 211794264196v
KLAAS KLASES POSTMA Claas Claazes Postmaleidekker (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 11179726562r
KLAAS KORNELIS wijlen Claas Cornelis erflater Simon Stijlstraat 2173925028v
KLAAS KORNELIS de weduwe van Claas Cornelis naastligger ten westen Zoutsloot 65173925047r
KLAAS KORNELIS wijlen Claas Cornelis kuiper (mr. -)verkoper Zoutsloot 65173925047r
KLAAS KORNELIS Claas Cornelis wever (mr. bont-)verkoper Carl Visschersteeg 2175725455v
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis verkoper Noordees (gebied)159722836r
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis bakkerkoper huis daert Blauw Schaap uutsteecktLanen 91het Blauwe Schaap1614229187v
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis verkoper Lanen 911614229187v
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis naastligger ten zuiden Lanen 891615229276v
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis verkoper Schritsen 5161723066r
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis verkoper Lanen 30161723073v
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis bakkerverkoper Lanen 911619230157r
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis verkoper Heiligeweg 1west164323550v
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis , c.u.verkoper van 1/2 Vijverstraat ZZ1651236157v
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis , c.u.verkoper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat 151651236157v
KLAAS KORNELIS de weduwe van wijlen Claes Cornelis naastligger ten westen Lanen 451652236189r
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis naastligger Lanen 9116592385r
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis bakkerverkoper Lanen 43165923811r
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22167824115r
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis naastligger ten westen Kerkpad 181682241190r
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis verkoper van 1/4 Kerkpad 181682241190r
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis , absent ter zeeverkoper onbekend OZ1682241190v
KLAAS KORNELIS de erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 21168024117va
KLAAS KORNELIS de erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243120v
KLAAS KORNELIS de erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243146v
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis verkoper van 1/3 Havenplein 161703244205v
KLAAS KORNELIS Claes Cornelis kuiper (mr. -)huurder Zoutsloot 281734248284r
KLAAS LAMMERTS Claas Lammerts verkoper q.q. Karremanstraat 1016862429ra
KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts verkoper Noordees (gebied)1598228117v
KLAAS LAMMERTS Claes Lamberts verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1601228265v
KLAAS LAMMERTS Claes Lamberts , e.a.bewoner Noorderhaven 112162723231r
KLAAS LAMMERTS het huis van wijlen Claes Lammerts leertouwernaastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1630232114v
KLAAS LAMMERTS Claes Lamberts verkoper Rommelhaven163723440r
KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts* leertouwernaastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1644235118r
KLAAS LAMMERTS het huis van Claes Lammerts* leertouwernaastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1650236138v
KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts naastligger ten westen Zoutsloot NZ1675240184r
KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts koper provisioneel huis, loods en plaatsScheerstraat 4167724038ra
KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts naastligger ten oosten Zoutsloot 611681241130v
KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts , c.u.timmerman (mr. -)koper huisRommelhaven 31698243374r
KLAAS LAMMERTS DROST Claes Lammerts Drost, c.u.schipper (schuit-)koper huisHoogstraat 271677240270r
KLAAS LAMMERTS DROST Claes Lammerts Drostverkoper Wortelstraat 1167824122r
KLAAS LAMMERTS DROST Claes Lammerts Drostkoper dwarshuisZoutsloot 65168024185v
KLAAS LAMMERTS DROST Claes Lammerts Drostnaastligger ten westen Karremanstraat 22168124132va
KLAAS LAMMERTS DROSTwijlen Claes Lammerts Drosterflater Zoutsloot 651687242215r
KLAAS LEENDERTS erfgenaam Claes Leenerds verkoper van 1/3 Rapenburgermolen 11729247270v
KLAAS LEENDERTS erfgenaam Claes Leenerds verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 221729247271v
KLAAS LIEKELES Claes Lyckles , c.u.koper huis, loods en plaatsSchritsen 17164323588v
KLAAS LIEPKES Claes Liepckes koper huis of kamerFranekereind159722826r
KLAAS LIEPKES Claes Liepckes kramerverkoper Franekereind 401598228101v
KLAAS LIEPKES Claes Liepckes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1600228224v
KLAAS LIEUWES Claes Lieuwes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ159822889v
KLAAS LIEUWES Claes Lieuwes naastligger ten noorden Gardenierstraat159822889v
KLAAS LIEUWES Claes Lyeuwes naastligger ten oosten Harmen Honingmanssteeg1598228113v
KLAAS LIEUWES Claes Lieuwes verkoper Heiligeweg ZZ161122921v
KLAAS LIEUWES de erfgenamen van wijlen Claes Lieuwes tuinder [staat: tvijnter]verkoper Heiligeweg 3416152302r
KLAAS LIEUWES Claes Lieuwes , c.u.koper Zoutsloot 41170924593r
KLAAS LIEUWES wijlen Claes Lieuwes verkoper Zoutsloot 11724246193r
KLAAS LIEUWES Claes Lieuwes naastligger ten zuiden Bildtstraat WZ172724729r
KLAAS LOURENS Claas Lourens naastligger ten westen Lanen 78179226459r
KLAAS LOURENS KOSTER Claas Lourens Costerkoper huisSchritsen 65b1774258157v
KLAAS LOURENS KOSTER Claas Lourens Kosterslager (mr. -)koper huisLanen 76a1780259257r
KLAAS LOURENS KOSTER Claas Lourens Kosterslager (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 76a1780259257r
KLAAS LOURENS KOSTER Claas Lourens Costernaastligger ten oosten Lanen 761782260288r
KLAAS LOURENS KOSTER Claas Lourens Costerslager (mr. -)koper huisBrouwersstraat 201789263159r
KLAAS LOURENS KOSTER Claas Louwrens Kosternaastligger ten oosten Lanen 761790263268r
KLAAS LOURENS KOSTER Claas Lourens Coster, voor zich en zijn broers en zustersslager (mr. -)verkoper Hoogstraat 411791263313r
KLAAS LOURENS KOSTER Claas Lourens Coster, c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 2217922648r
KLAAS LOURENS KOSTER Claas Lourens Costerslager (mr. -)koper huis, stalling en wagenhuisSteenhouwersstraat 41799265160r
KLAAS LOURENS KOSTER Claas Louwrens Costerslager (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 3180126644v
KLAAS LOUWS Claes Lous verkoper Voorstraat 54161222984v
KLAAS LOUWS Claes Lous naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5161623045v
KLAAS LOUWS Claes Lous naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 1162523164r
KLAAS LOUWS Claes Lous naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 1162523166v
KLAAS LOUWS Claes Lous naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5162723227v
KLAAS LOUWS Claes Lous naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 516472362r
KLAAS LUBBERTS grondpacht uit het huis van Claes Lubberts eigenaar perceel Schritsen ZZ1606228526r
KLAAS LUBBERTS grondpacht uit de lijnbaan van wijlen Claes Lubberts eigenaar perceel Schritsen ZZ162423128r
KLAAS LUITJENS Claes Luytgiens koper huisKleine Bredeplaats 221603228361r
KLAAS LUITJENS Claes Luytgiens verkoper Kleine Bredeplaats 221603228361v
KLAAS LUITJENS Claes Luytgiens eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 221603228376v
KLAAS MARTENS huisman Claas Martens koper huis of herbergZuiderhaven 1oudde Drie Hoefijzers1748251214r
KLAAS MARTENS wijlen Claas Martens verkoper Zuiderhaven 1oud1774258176r
KLAAS MARTENS Claes Martens bruidegom 1602228297v
KLAAS MARTENS Claes Martens koper huis en ledige plaatsNoordijs 5162423131r
KLAAS MARTENS Claes Martens , zwager van de kopersverkoper Noordijs 5162923288r
KLAAS MATTEUS Claas Mattheus koper huisRomastraat 13173224872r
KLAAS MATTEUS wijlen Claas Mattheus verkoper van 1/2 Romastraat 13175025291v
KLAAS MEIES Claas Meyes kuiper (mr. -)koper huisBrouwersstraat 191696243213v
KLAAS MEIES de weduwe van Claas Meyes naastligger ten noorden Brouwersstraat 211724246195v
KLAAS MEIES Claes Meyes naastligger ten westen Liemendijk1630232145v
KLAAS MEIES Claes Meyes kuiperbewoner voorste gedeelte Brouwersstraat 161683241272v
KLAAS MEIES Claes Meyes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 16168224150ra
KLAAS MEIES Claes Meyes kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 171722246143v
KLAAS MEIES wijlen Claes Meyes kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 211723246168v
KLAAS MEIES de weduwe van Claes Meyes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 171726246250v
KLAAS MELIS Claas Melis , thans uitlandigmatroos ter zeeverkoper van 1/4 Voorstraat 89een_achter1733248233v
KLAAS MINNES Claas Minnes blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 101664238203r
KLAAS MINNES Claas Minnes , c.u.koper 6/8 huisLanen 4616652394v
KLAAS MINNES Claas Minnes naastligger ten noorden Havenplein 2216652391ra
KLAAS MINNES Claas Minnes koper 1/8 huisLanen 4416652392va
KLAAS MINNES Claas Minnes verkoper Both Apothekerstraat WZ1726246259v
KLAAS MINNES Claes Minnes scheepstimmermankoper huis met de steed (huisstede?) en plaats met het eigendom van de halve steeg ( uitkomend in de Vijverstraat?)Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
KLAAS MINNES Claes Minnes scheepstimmermannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230168r
KLAAS MINNES Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41620230249r
KLAAS MINNES Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41620230251r
KLAAS MINNES Claes Minnes , c.u.crediteur (triumphant) Zuiderstraat1621230261v
KLAAS MINNES de zoon van Claes Minnes* blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 101621230265v
KLAAS MINNES Claes Minnes naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ1622230314r
KLAAS MINNES Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41623230354v
KLAAS MINNES Claes Minnes scheepstimmermannaastligger ten noorden Hondenstraat 1162523193r
KLAAS MINNES Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4163223353r
KLAAS MINNES Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4163823469v
KLAAS MINNES Claes Minnes koper dwarshuisHavenplein 16164223534r
KLAAS MINNES Claes Minnes koper kamerHavenplein 20165623772v
KLAAS MINNES Claes Minnes , c.u.blokmaker (mr. -)koper huis, loods plaats en steeg ten westenHavenplein 141659237211v
KLAAS MINNES Claes Minnes , c.u.naastligger ten oosten Havenplein 141659237211v
KLAAS MINNES Claes Minnes blokmaker (mr. -)koper huisZuiderhaven 31676240228v
KLAAS MINNES Claes Minnes blokmakerkoper huis op een kelder gebouwd, met leuken en plaats daar achterNoorderhaven 161676240238r
KLAAS MINNES het huis van Claes Minnes blokmakernaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1677240252v
KLAAS MINNES BLOK Claas Minnes Blokkoopmankoper huisNoorderhaven 74Bremen1741250157v
KLAAS MINNES BLOK Claas Minnes Blokfabrikant en koopmanverkoper Noorderhaven 741741250172v
KLAAS MINNES BLOK Claas Minnes Blokkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1748251214r
KLAAS MINNES BLOK Claas Minnes Bloknaastligger ten westen Zuiderhaven 51765256106v
KLAAS MINNES BLOK Claes Minnes Blocqverkoper Both Apothekerstraat WZ173124824v
KLAAS MINNES BLOK Claes Minnes Blokkoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 5175325396r
KLAAS NANNES Claes Nannes schipper op Dokkum (trek-)koper woningOoievaarsteeg WZ1714245205r
KLAAS OEGES wijlen Claes Oeges verkoper William Boothstraat 371676240222r
KLAAS OEGES wijlen Claes Oeges verkoper onbekend1677240269r
KLAAS OEGES Claes Oeges koper huis met een woning ten zuidenDrie Roemersteeg 31725246238v
KLAAS OEGES Claes Oeges , c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1726246261r
KLAAS OEGES Claes Oeges , c.u.verkoper Drie Roemersteeg OZ1726246261r
KLAAS OEGES Claes Oeges naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 11726246280v
KLAAS OEGES Claes Oeges bewoner Drie Roemersteeg OZ1727246298v
KLAAS OEGES Claes Oeges verkoper Drie Roemersteeg OZ1727246298v
KLAAS OEPKES de erfgenamen van wijlen Claas Upkes* naastligger ten oosten Schritsen 61173124853r
KLAAS OEPKES Claes Oepkes , c.u.briefbestellergeniaarde koper Schritsen 631705244268r
KLAAS OEPKES Claes Oepkes briefbesteller en winkelierkoper huisSchritsen 631706244337v
KLAAS OEPKES Claes Upkes* briefbestellernaastligger ten zuiden Lanen 741712245164r
KLAAS OEPKES Claes Upkes briefbestellernaastligger ten westen Schritsen 651714245203v
KLAAS OEPKES Claes Upkes , c.u.briefbestellerverkoper Schritsen 6317182469v
KLAAS OTTES Claas Ottes naastligger ten westen Zoutsloot 451755253199r
KLAAS OTTES Claas Ottes verkoper van 1/4 Zoutsloot 451755253199r
KLAAS OTTES Claas Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 31755253201r
KLAAS OTTES Claas Ottes naastligger ten westen Zoutsloot 45176125557v
KLAAS OTTES Claas Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 11176425633v
KLAAS OTTES Claes Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 71759254209v
KLAAS OTTES OVERDIJK Claas Ottes Overdijkschipper (wijd-)koper door niaar huis en tuintjeZoutsloot 45176125557v
KLAAS OTTES OVERDIJK Claas Ottes Overdijkschipper (oud -)naastligger ten oosten Zoutsloot 431771257186r
KLAAS OTTES OVERDIJK Claas Ottes Overdijkschipper (oud -)verkoper Zoutsloot 431771257186r
KLAAS OTTES OVERDIJKde weduwe van Claas Ottes Overdijknaastligger ten oosten Zoutsloot 431784261131r
KLAAS OTTES OVERDIJKwijlen Claas Ottes Overdijk, c.u.erflater Zoutsloot 4517962656r
KLAAS PIEKES Claes Pieckes , c.u.koper huis, loods, plaats, put en een vrije steeg ten zuiden (strekkende van voren van de straat tot achter aan het huis van wijlen Wobbel Tjaerdts)Sint Jacobstraat 131672240106r
KLAAS PIEKES Claes Pyekes schoolmeester (mr. -)koper huis, hofje en prieelRomastraat ZZ1687242180v
KLAAS PIEKES Claes Pieckes de Graednaastligger ten westen Vianen ZZ1701244106v
KLAAS PIEKES GRAAT Claes Piekes de Graadnaastligger ten zuidoosten Vianen 21705244310r
KLAAS PIEKES GRAATmr. Claes Piekes de Graadlandmeter (geadmitteerde -)naastligger ten westen Vianen1716245276v
KLAAS PIEKES GRAATde erfgenamen van wijlen Claes Piekes de Graadnaastligger ten westen Vianen ZZ171924643v
KLAAS PIETERS Claas Piters leertouwerkoper 1/2 huisLombardspijp1626231115r
KLAAS PIETERS het nagelaten weeskind van Claas Pieters verkoper Sint Jacobstraat 616652392va
KLAAS PIETERS huisman Claas Pieters koper huisGrote Kerkstraat 31midden1696243196v
KLAAS PIETERS Claas Pieters koper Franekereind 2517312481r
KLAAS PIETERS Claas Pytters smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Hoogstraat 301736249143r
KLAAS PIETERS Claas Pytters verkoper van 1/6 Hoogstraat 301736249143r
KLAAS PIETERS Claas Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper van 2/6 Molenpad 9a1736249144v
KLAAS PIETERS Claas Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Molenpad 9a1736249144v
KLAAS PIETERS Claas Pytters smid (mr. ijzer-)verkoper van 2/6 Rommelhaven 121736249146v
KLAAS PIETERS Claas Pytters smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Rommelhaven 121736249146v
KLAAS PIETERS het meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper Noorderhaven 72173724917va
KLAAS PIETERS het meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper Noorderhaven 72173724918ra
KLAAS PIETERS de weduwe van Claas Pieters Vrijmoedhuurder Zoutsloot 80176425624r
KLAAS PIETERS Claas Pieters metselaar (mr. -)geniaarde koper Lammert Warndersteeg 16177725982v
KLAAS PIETERS Claas Pieters metselaar (mr. -)koper door niaar huis met weefwinkel en 2 woningenKarremanstraat 13177825994r
KLAAS PIETERS Claas Pieters metselaar (mr. -)geniaarde koper Wasbleek 92178126080r
KLAAS PIETERS Claas Pieters naastligger ten noorden Rinnertspijp 11781260106r
KLAAS PIETERS Claas Pieters metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 711781260107r
KLAAS PIETERS Claas Pieters metselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 151782260272r
KLAAS PIETERS Claas Pieters metselaarkoper Zuiderhaven 54178626266r
KLAAS PIETERS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 111787262232v
KLAAS PIETERS Claas Pieters metselaar (mr. -)koper huisRomastraat 251788262243v
KLAAS PIETERS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 11178826319v
KLAAS PIETERS Claas Pieters metselaar (mr. -)verkoper Zuiderhaven 54178826363v
KLAAS PIETERS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 111790263229r
KLAAS PIETERS Claas Pieters metselaar (mr. -)koper Hoogstraat 261791263327v
KLAAS PIETERS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 271796264351v
KLAAS PIETERS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 271802266137r
KLAAS PIETERS Claas Pieters koopmanverkoper van 1/6 Hoogstraat 261804267107r
KLAAS PIETERS wijlen Claas Pieters huurder Havenplein 18180826838r
KLAAS PIETERS wijlen Claas Pieters verkoper Romastraat 25181026918r
KLAAS PIETERS wijlen Claas Pieters verkoper Anjelierstraat 34181026919v
KLAAS PIETERS wijlen Claas Pieters verkoper Achterstraat 11181026966r
KLAAS PIETERS Claes Pieters naastligger ten oosten [staat: westen] Kerkpoortstraat NZ159822889r
KLAAS PIETERS Claes Pyeters leertouwerverkoper Schritsen1598228119av
KLAAS PIETERS Claes Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 511599228135r
KLAAS PIETERS Claes Pieters koper huis Lanen1599228145r
KLAAS PIETERS Claes Pyeters leertouwerprotesteert omdat hij dit huis al gekocht heeft Achterstraat NZ1599228151r
KLAAS PIETERS Claes Pyeters leertouwerverkoper Schritsen1599228175v
KLAAS PIETERS Claes Pieters kangieterverkoper q.q. Grote Bredeplaats ZZ1600228191v
KLAAS PIETERS Claes Pieters kangieterverkoper q.q. Zuiderhaven 251600228191v
KLAAS PIETERS Claes Pieters naastligger ten zuiden Noorderhaven 361600228200v
KLAAS PIETERS Claes Pieters verkoper Rinnertspijp 11600228201v
KLAAS PIETERS Claes Pieters leertouwerverkoper (gesuccumbeerde) Schritsen ZZ1600228227r
KLAAS PIETERS Claes Pieters bruidegom 1601228254r
KLAAS PIETERS Claes Pieters leertouwerkoper plaetsKerkpoortstraat NZ1601228257v
KLAAS PIETERS Claes Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin1602228310v
KLAAS PIETERS Claes Pieters leertouwerverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1602228323r
KLAAS PIETERS Claes Pieters leertouwerverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1602228332r
KLAAS PIETERS Claes Pieters tingieterkoper huisVoorstraat 571603228335v
KLAAS PIETERS Claes Pieters tingieterkoper huisVoorstraat 591603228335v
KLAAS PIETERS Claes Pieters leertouwercrediteur (triumphant) onbekend1604228383r
KLAAS PIETERS Claes Pieters leertouwernaastligger ten westen Schritsen1604228412r
KLAAS PIETERS Claes Pieters bruidegom 1605228442r
KLAAS PIETERS Claes Pyters leertouwerverkoper Rozengracht 23161122931r
KLAAS PIETERS wijlen Claes Pyters naastligger ten westen Schritsen 5161122935r
KLAAS PIETERS Claes Pieters leertouwereerdere bewoner Jan Ruurdstraat1614229231v
KLAAS PIETERS Claes Pieters koopmankoper ledige plaatsKarremanstraat 24zuid1615229252r
KLAAS PIETERS Claes Pieters koper tuintje ?, zijnde 9e plaats in de derde loting volgens de kaart met het kruis erop getekendin de noorder nieuwestad161623044r
KLAAS PIETERS Claes Pieters Benedakoper huisHeiligeweg 29161623051v
KLAAS PIETERS Claes Pieters naastligger ten oosten onbekend NZ1622230294r
KLAAS PIETERS Claes Pyters slotmakerkoper huis den Gulden Wijser genaempt, met plaats daar achterScheerstraat 8oostde Gouden Wijzer1623230351v
KLAAS PIETERS Claes Pieters* leertouwernaastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1623230351v
KLAAS PIETERS Claes Pieters verkoper van 1/2 Karremanstraat1623230364r
KLAAS PIETERS Claes Pieters verkoper q.q. Voorstraat 951624230374r
KLAAS PIETERS Claes Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
KLAAS PIETERS Claes Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
KLAAS PIETERS wijlen Claes Pieters protesteert Scheerstraat 10162523183r
KLAAS PIETERS Claes Pieters verkoper Scheerstraat 10162523183r
KLAAS PIETERS Claes Pieters verkoper onbekend1626231111r
KLAAS PIETERS de curatoren over het sterfhuis van Claes Piters verkoper in de noorder nieuwestad1626231118r
KLAAS PIETERS wijlen Claes Pieters koper zekere plaats recht achter de voors. schuur tot aan het Lijnbaanspad of Stadswal toe, waarvan het noordelijkste deel is verhuurd aan schoenlapper HayeZoutsloot162923282r
KLAAS PIETERS wijlen Claes Pieters verkoper Noorderhaven 331630232150r
KLAAS PIETERS wijlen Claes Pieters verkoper van 1/2 William Boothstraat 37163123326r
KLAAS PIETERS Claes Pieters schipper (groot-)geniaarde koper Grote Kerkstraat 6163223339r
KLAAS PIETERS Claes Pieters , c.u.schipper (groot-)verkoper Droogstraat 9163323396v
KLAAS PIETERS Claes Pyters naastligger ten zuiden Liemendijk 441635233171v
KLAAS PIETERS Claes Peters schipper (groot-)koper kamer met een plaatsje erachterZuiderhaven ZZ164323538v
KLAAS PIETERS Claes Pytters , c.u.schipper (groot-)verkoper Hoogstraat NZ1644235131v
KLAAS PIETERS het huis van Claes Pyters schippernaastligger ten westen [staat: zuidwesten] Heiligeweg 71647235252r
KLAAS PIETERS de kamer van Claes Pytters naastligger ten westen Vijverstraat 18166823932ra
KLAAS PIETERS de erfgenamen van wijlen Claes Pieters verkoper Heiligeweg 5167124073v
KLAAS PIETERS Claes Pieters Schinckgeniaarde koper Voorstraat 58twee_achter1674240136v
KLAAS PIETERS de erfgenamen van wijlen Claes Pieters verkoper Heiligeweg 5167224015ra
KLAAS PIETERS Claes Pieters Schinckbewoner Zoutsloot1681241129v
KLAAS PIETERS Claes Pieters Schinckkoper provisioneel dubbele woning met twee kamersBrouwersstraat 19achter168124132va
KLAAS PIETERS Claes Pytters koper woningHofstraat 27168424231r
KLAAS PIETERS Claes Pytters Schinkverkoper Brouwersstraat 19achter168524291r
KLAAS PIETERS Claes Pieters schoenlapperhuurder Kerkpoortstraat NZ1689242284r
KLAAS PIETERS wijlen Claes Pyters rogmeterverkoper Hofstraat 271690242303r
KLAAS PIETERS Claes Pyters naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 101690242305v
KLAAS PIETERS de tuin van Claes Pyters naastligger ten westen Vijverstraat 181692242375r
KLAAS PIETERS Claes Pytters schipperverkoper Schritsen 221703244209v
KLAAS PIETERS Claes Pytters , althans ter zee absentschipper (boeier-)verkoper Schritsen 41703244234v
KLAAS PIETERS Claes Pytters kleermakerverkoper Voorstraat 721704244263r
KLAAS PIETERS de weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Pytters naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 141705244269r
KLAAS PIETERS Claes Pyters koper huisNoorderhaven 721733248177v
KLAAS PIETERS Claes Pyters , c.u.huurder Sint Jacobstraat 71769257116v
KLAAS PIETERS BRUGoud burgemeester Claas Pieters van der Brug, wegens zijn voorkinderenverpachter grond Nieuwstraat 501748251245v
KLAAS PIETERS BRUG Claas Pyters van der Brugkoper door niaar van 3/8 Hondenstraat 121754253162v
KLAAS PIETERS BRUG Claes Pyters van der Brugfabrikeurverkoper Franekereind 141726246271v
KLAAS PIETERS BRUGvroedsman Claes Pieters van der Brugkoper huisZuiderhaven 73west1728247148v
KLAAS PIETERS BRUGwijlen burgemeester Claes Pyters van der Brugeerdere bewoner Zuiderhaven 73west176025528v
KLAAS PIETERS LEISTRAgemeensman Claes Pieters Leystrakoper huis met nog een kamer erachter in de Carel VisschersteegBrouwersstraat 141749251279r
KLAAS PIETERS VORMERhuisman Claes Pytters Formerverkoper Grote Kerkstraat 31midden1710245106r
KLAAS REIERS Claes Rejers koper ten zuiden van Harlingen170824574v
KLAAS REIERS Claes Reiers koopmankoper 1/8 grondpacht van 62-00-00 GGten zuiden van Harlingen1721246116v
KLAAS REIERS MAHIU Claas Reyers Mahu, meerderjarig vrijgezelkoper door niaar ratione vicinitatis grond en ledige stedeZuiderhaven 101726246265r
KLAAS REIERS MAHIUhet pakhuis van Claas Reyers Mahuinaastligger ten oosten Noorderhaven 991733248256v
KLAAS REIERS MAHIU Claas Reyers Mahuinaastligger ten westen Noorderkade 131737249157v
KLAAS REIERS MAHIU Claas Reyers Mahuiverkoper Noorderkade 131737249157v
KLAAS REIERS MAHIU Claas Reyers Mahuikoopmanverkoper q.q. Lanen 161737249210r
KLAAS REIERS MAHIU Claas Reyers Mahuikoopmankoper dwarshuis, hof en achterhuisNoordijs 151738249352v
KLAAS REIERS MAHIU Claas Reyers Mahuinaastligger ten oosten Droogstraat NZ173925041r
KLAAS REIERS MAHIU Claas Reyers Mahuinaastligger ten westen Noorderhaven 65173925041v
KLAAS REIERS MAHIU Claas Reyers Mahiunaastligger ten westen Noorderhaven 651741250152v
KLAAS REIERS MAHIU Claas Reyers Mahuikoopmannaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1747251178r
KLAAS REIERS MAHIU Claas Reyers Mahiukoopmanverkoper Noorderhaven 10117522531v
KLAAS REIERS MAHIU Claes Reyers Mahiukoper erf en tuinZuiderhaven 6172724718r
KLAAS REIERS MAHIU Claes Reyers Mahunaastligger ten oosten Zuiderhaven 6172724718r
KLAAS REIERS MAHIU Claes Reyers Mahunaastligger ten noorden Zuiderhaven 6172724718r
KLAAS REIERS MAHIU Claes Reyers Mahuikoopmankoper door niaar huis genaamd het Moriaantje, ledige plaatsNoorderhaven 101het Moriaantje1728247146r
KLAAS REIERS MAHIU Claes Reyers Mahuikoopmankoper door niaar woningDroogstraat 161728247147r
KLAAS REIERS MAHIU Claes Reyers Mahuikoopmankoper door niaar huis en pakhuis of houtstekNoorderhaven 991729247227v
KLAAS REIERS MAHIU Claes Reyers Mahuikoopmannaastligger ten westen Droogstraat NZ1733248231r
KLAAS REIERS MAHIU Claes Reyers Mahuikoopmanverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 4173524928v
KLAAS REIERS MAHIU Claes Reyers Mahuikoopmankoper 1/3 huisHavenplein 26173524989v
KLAAS REIERS MAHIU Claes Reyers Mahiukoopmannaastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ174325111r
KLAAS REINERS huisman Claas Reiners verkoper q.q. Voorstraat 11731247375v
KLAAS REINERS huisman Claas Reiners verkoper Fabrieksstraat 21731247376v
KLAAS REINERS Claas Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 91737249159v
KLAAS REINERS huisman Claas Reiners verkoper Drie Roemersteeg OZ1738249225r
KLAAS REINERS huisman Claas Reiners eigenaar van 1/2 Voorstraat 621740250107v
KLAAS REINERS huisman Claas Reinders eigenaar van 1/2 Voorstraat 62174525159v
KLAAS REINERS huisman Claas Reinder koper 1/4 dubbel huisVoorstraat 6217492525r
KLAAS REINERS Claas Reinder eigenaar van 1/2 Voorstraat 6217492525r
KLAAS REINERS de erfgenamen van Claes Reyners naastligger ten westen Zoutsloot ZZ159722857v
KLAAS REINERS Claes Reiners koper 3/4 huisGrote Kerkstraat 3162523151r
KLAAS REINERS Claes Reiners slotmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a162523189r
KLAAS REINERS Claes Reyners slotmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a1630232164v
KLAAS REINERS Claes Reyners slotmaker (mr. -)koper Lanen 76a163823457v
KLAAS REINERS Claes Reyners slotmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a1645235184v
KLAAS REINERS de erfgenamen van wijlen Claes Reinders , c.s.naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 31752252184r
KLAAS REINERS BOTSMAde hof van de erfgenamen van wijlen Claes Reyners Botsmanaastligger ten oosten Karremanstraat OZ1728247127v
KLAAS REINS Claes Reins , c.u. en c.soc.verkoper Lanen 28achter1652236205r
KLAAS REMMERTS de weduwe van Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 131790263211v
KLAAS REMMERTS de weduwe van Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 151790263211v
KLAAS REMMERTS Claes Remberts naastligger ten zuiden Noordees (gebied)1622230322r
KLAAS RIENKS Claes Riencks naastligger ten oosten Noordees (gebied)1622230322r
KLAAS RIENKS Claes Riencks verkoper van 1/2 Zuiderhaven 541626231145r
KLAAS RIENKS de voornoemde Claes Riencks verkoper q.q. Zuiderhaven 541626231145r
KLAAS RIENKS Claes Riencks koper huis, woning, schuur of gebouw en plaatsZuiderhaven NZ1629232113v
KLAAS RIENKS Claes Rienckx naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1631232167v
KLAAS RINNERTS WIJNSMAburgemeester Claas Rinnerts Winsmakoper twee kamersVoorstraat 58een_achter1711245152v
KLAAS RINNERTS WIJNSMAburgemeester Claas Rinnerts Winsmanaastligger ten noorden Voorstraat 58een_achter1711245152v
KLAAS RINNERTS WIJNSMAburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper pakhuisSint Christoffelsteeg 41714245220v
KLAAS RINNERTS WIJNSMAOude burgemr. Claes Rinnerts Winsmakoper kamerSint Christoffelsteeg OZ1715245246v
KLAAS RINNERTS WIJNSMAOude burgemr. Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ1715245246v
KLAAS RINNERTS WIJNSMAoud burgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper kamerSint Christoffelsteeg 61715245249v
KLAAS RINNERTS WIJNSMAoud burgemeester Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 61715245249v
KLAAS RINNERTS WIJNSMAoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper mouterijKromme Elleboogsteeg172024684v
KLAAS RINNERTS WIJNSMAvroedsman Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper huisVoorstraat 56oost1721246105v
KLAAS RINNERTS WIJNSMA Claes Rinnerts Winsma, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost1721246105v
KLAAS RINNERTS WIJNSMAoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper huisZuiderplein 5noord1721246125r
KLAAS RINNERTS WIJNSMAburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper huisLanen 831722246130r
KLAAS RINNERTS WIJNSMAburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper kamerSint Christoffelsteeg 31722246130v
KLAAS RINNERTS WIJNSMAburgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper pakhuisFranekereind 381722246142r
KLAAS RINNERTS WIJNSMAburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper gortmakerij en schuur, met o.a. meel-, gort- en mosterdstenenBildtpoort (gebied)1723246180v
KLAAS RINNERTS WIJNSMAburgemeester Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1723246180v
KLAAS RINNERTS WIJNSMAde erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten westen Kruisstraat 10west1728247105r
KLAAS RINSES Claes Rinses verkoper Gardenierstraat161723094r
KLAAS RINSES Claes Rinses koper Voorstraat 91163123314r
KLAAS RINSES Claes Rinses koper Voorstraat 91163123314v
KLAAS RINTJES Claas Rinties koopmannaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
KLAAS RINTJES Claas Rintjes koper door niaar huisAnjelierstraat 81783261113r
KLAAS RINTJES Claas Rintjes naastligger ten noorden Achterstraat 11181026966r
KLAAS RINTJES de mouterij van Claes Rinties naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1681241129r
KLAAS RINTJES Claes Rinties koopmangebruiker Zuiderhaven168424245v
KLAAS RINTJES Claes Rintjes koopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 41689242296r
KLAAS RINTJES Claes Rinties koopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 416852425ra
KLAAS RINTJES Claes Rinties naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 16169224310v
KLAAS RINTJES Claes Rinties naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ169324344r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claas Rinties Botsmakoopmankoper huis of woningSint Christoffelsteeg WZ1686242116r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claas Rinties Botsmakoopmannaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1686242116r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmakoopmankoper Sint Christoffelsteeg 1167224094v
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmakoopmankoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1675240206r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1675240206r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmakoopmankoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1675240207r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1675240207r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1675240207r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmakoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1675240208v
KLAAS RINTJES BOTSMAde koper Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1675240208v
KLAAS RINTJES BOTSMAde koper Claes Rinties Botsmanaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1675240208v
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmakoopmankoper 1/12 Bildtpoorts NoordermolenBildtpoortsmolen 1167824118v
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 161683241254v
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 61683241256r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rintjes Botsmakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2168424214r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmakoopmankoper 1/12 van 1/2 molen 1de Blokhuizermolen168424218v
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmanaastligger ten noorden Lanen 79168524278v
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 21686242125r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Franekereind 161692242374r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 161692242397v
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmakoopmankoper door niaar huisSint Christoffelsteeg WZ169324344r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rintjes Botsmanaastligger ten oosten Franekereind 161694243113v
KLAAS RINTJES BOTSMAhet pakhuis van Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Zuiderhaven 511695243132v
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 191695243143r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsma, q.q. c.s.naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsma, c.u.verkoper Noorderhaven 961697243327r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Franekereind 20170024436r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Voorstraat 14170024457r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 14170024457r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Lanen 71twee_achter1703244222v
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 21706244312r
KLAAS RINTJES BOTSMA Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 61715245249v
KLAAS RINTJES BOTSMAhet huis van Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 191716245277v
KLAAS RINTJES BOTSMAde erfgenamen van wijlen Claes Rintjes Botsmanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 61722246146v
KLAAS RINTJES BOTSMAde hof van de erfgenamen van wijlen Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Karremanstraat OZ1726246258r
KLAAS ROBIJNS Claas Robijns naastligger ten westen Noorderhaven 57oost_voor170724512v
KLAAS ROBIJNS Claes Robijns koopmanverkoper q.q. Rommelhaven 111687242197v
KLAAS ROELOFS Claas Roeloffs verkoper Both Apothekerstraat OZ166623960r
KLAAS ROGIERS Claes Rogiers verkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
KLAAS ROGIERS Claes Rogiers verkoper van 1/4 Voorstraat 69162523155r
KLAAS ROGIERS Claes Rogiers koper kamer en schuurFranekerpoort (gebied)1672240101r
KLAAS ROMKES Claas Romckes schipper (wijd-)koper huisVijver 21686242127v
KLAAS ROMKES Claes Rompckes kuiperbewoner Grote Bredeplaats 25west1605228486v
KLAAS ROMKES Claes Romckes naastligger ten oosten Hondenstraat 101712245177v
KLAAS ROMKES Claes Romkes , c.u.verkoper Vijver 21716245261v
KLAAS ROMKES BRAAM Claes Romckes Braemverkoper van 1/3 Zuiderhaven 61691242360v
KLAAS ROMKES BRAAM Claes Romckes Braemverkoper q.q. Spinhuisstraat 51694243101v
KLAAS ROMKES BRAAM Claes Romkes Braemverkoper van 1/12 Rozengracht 51729247251v
KLAAS ROMMERTS Claas Rommerts verkoper Karremanstraat 151766256229r
KLAAS ROMMERTS Claes Romberts , c.u.verkoper Kerkpad 1163223368r
KLAAS ROMMERTS Claes Rommerts leidekker (mr. -)naastligger ten zuiden Hofstraat 161694243104r
KLAAS ROMMERTS Claes Rommerts leidekkernaastligger ten zuiden Hofstraat 16169924420r
KLAAS ROMMERTS Claes Rommerts leidekkernaastligger ten zuiden Hofstraat 16170124496r
KLAAS RUTGERS de hof en ingang van de erfgenamen van wijlen Claes Rutgers naastligger ten westen Rozengracht 9169424399v
KLAAS RUURDS Claas Ruurds , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot ZZ176325612r
KLAAS RUURDS PLATTE Claas Ruirds Plattekoper huis met een kamer erachterSchoolstraat 11696243188r
KLAAS RUURDS PLATTE Claas Ruurds Plattekorendragerverkoper Schoolstraat 116992448v
KLAAS SAKES Claes Saeckes chrirurgijn en herbergierprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 6716772412v
KLAAS SAMSONS Claes Samsons koper huis en plaatsBildtstraat 141605228456r
KLAAS SAMSONS Claes Samsons verkoper Poortje 11605228460v
KLAAS SAPES Claes Saves bakkerverkoper Lanen ZZ161122940v
KLAAS SCHELTES verkoper Claas Scheltes , c.u.huurder Brouwersstraat 191737249166r
KLAAS SCHELTES Claas Scheltis timmerman (huis-)verkoper Brouwersstraat 191737249166r
KLAAS SIEBES Claes Sybis koper 1/3 huisKerkpoortstraat NZ1633233100v
KLAAS SIEBES Claes Sybis eigenaar van 2/3 Kerkpoortstraat NZ1633233100v
KLAAS SIEBES Claes Sybes , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ164223522r
KLAAS SIEBES Claes Sibes , c.u.wever (linnen-)koper huisSint Odolphisteeg 4164323582r
KLAAS SIEBES Claes Sybes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 21644235137r
KLAAS SIEBES de weduwe van Claes Sibes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 21657237120v
KLAAS SIEBES het huis van wijlen Claes Sibes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 61658237142r
KLAAS SIEBES BONTEKOE Claes Sybes Bontekoeschipper (wijd-)verkoper q.q. Zuiderhaven16832421v
KLAAS SIEBRENS Claas Sybrens huurder (p.j.)Wasbleek1789263376r
KLAAS SIEBRENS Claes Sybrens naastligger Kerkpoortstraat1600228198v
KLAAS SIEBRENS Claes Sybrants naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1601228273r
KLAAS SIEBRENS Claes Sybrants bruidegom 1604228423v
KLAAS SIEBRENS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230168r
KLAAS SIEBRENS wijlen Claes Sibrants verkoper Karremanstraat 261619230197v
KLAAS SIEBRENS wijlen Claes Sibrants verkoper William Boothstraat1619230197v
KLAAS SIEBRENS wijlen Claes Sibrants verkoper Liemendijk1619230197v
KLAAS SIEBRENS wijlen Claes Sibrants verkoper Achterstraat 491619230197v
KLAAS SIEBRENS Claes Sibrants Syoumaverpachter grond Zuiderhaven 13162523143v
KLAAS SIEBRENS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten oosten Zuiderhaven 13162523143v
KLAAS SIEBRENS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten noorden Zuiderhaven 13162523143v
KLAAS SIEBRENS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten westen Hondenstraat 1162523193r
KLAAS SIEBRENS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten westen Hondenstraat 11626231106r
KLAAS SIEBRENS Claes Sybrants Syoumaverpachter grond Zuiderhaven 131631232170v
KLAAS SIEBRENS Claes Sybrants Syoumanaastligger ten oosten Zuiderhaven 131631232170v
KLAAS SIEBRENS Claes Sybrants Syoumanaastligger ten noorden Zuiderhaven 131631232170v
KLAAS SIEBRENS de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Sybrens verkoper 1657237259r
KLAAS SIEBRENS Claes Sybrens opzichterverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 11702244151r
KLAAS SIEBRENS HOEDJE Claas Sybrens Hoedtjetimmerman (huis-)koper door niaar huisKleine Bredeplaats 251758254165r
KLAAS SIEBRENS HOEDJE Claas Sybrens Hoedtjetimmermanverkoper Kleine Bredeplaats 251763255187v
KLAAS SIEBRENS SJOUMA Claas Sibrants Sioumaverpachter grond Zuiderhaven 131620230236v
KLAAS SIEBRENS SJOUMA Claas Sibrants Sioumanaastligger ten oosten Zuiderhaven 131620230236v
KLAAS SIEBRENS SJOUMA Claas Sibrants Sioumanaastligger ten noorden Zuiderhaven 131620230236v
KLAAS SIEBRENS SJOUMAhaar zoon Claes Sybrants Sioumaverkoper Grote Bredeplaats 4161623022v
KLAAS SIEBRENS SJOUMA Claes Sibrants Sioumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230162r
KLAAS SIEBRENS SJOUMA Claes Sybrants Sioumakoper huisHofstraat NZ1635233159v
KLAAS SIEBRENS SJOUMAwijlen Claes Sybrants Sioumakoper Vismarkt 11644235153v
KLAAS SIEMENS Claas Simons naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151751252242r
KLAAS SIEMENS Claas Simons naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151752252244r
KLAAS SIEMENS Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Molenpad175725464r
KLAAS SIEMENS Claas Simons bakker (mr. -)koper woningMolenpad1757254109r
KLAAS SIEMENS Claas Simons bakker (mr. -)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de NoordermolenNoordermolen 1de Noordermolen1759254180v
KLAAS SIEMENS Claas Simons bakker (mr. -)koper 1/2 huis bestaande uit twee woningen met daartussen een paardenstalLiemendijk 41759254180v
KLAAS SIEMENS wijlen Claas Symens bakker (mr. -)koper Zoutsloot 871762255173v
KLAAS SIEMENS wijlen Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 131763255186r
KLAAS SIEMENS wijlen Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 87176425679v
KLAAS SIEMENS Claas Symens zeemankoper huisZoutsloot 37176825763r
KLAAS SIEMENS Claas Simons naastligger ten westen Zoutsloot 391774258189v
KLAAS SIEMENS Claas Simons , c.s.schippernaastligger ten oosten Zoutsloot 33178326185r
KLAAS SIEMENS Claas Simons koper huisKarremanstraat17882631r
KLAAS SIEMENS Claas Simons naastligger ten westen Zoutsloot 791790263251v
KLAAS SIEMENS Claas Simons besteller van het beurtschippersgildekoper huisBargebuurt 81791263305r
KLAAS SIEMENS Claas Simons besteller van het wijdschippersgildekoper door niaar huisHeiligeweg 27zuid1791263306r
KLAAS SIEMENS Claas Simons briefbestellerkoper huisVoorstraat 4817922642r
KLAAS SIEMENS Claas Simons briefbestellerkoper dubbel huis en hofRapenburg 1817922645v
KLAAS SIEMENS Claas Simons briefbestellerkoper dubbel huis en hofRapenburg 2017922645v
KLAAS SIEMENS Claas Simons briefbestellerkoper dubbel huis en hofRapenburg 2217922645v
KLAAS SIEMENS Claas Symons briefbestellerkoper huis, koek-en kleinbakkerijNoorderhaven 40179226447v
KLAAS SIEMENS Claas Simons koper van 1/2 woningRommelhaven 20achter179226462r
KLAAS SIEMENS Claas Symons briefbesteller (oud -)koper huisVijverstraat 9180126613v
KLAAS SIEMENS Claas Simons schipper (trekveer-)verkoper Voorstraat 48180226697v
KLAAS SIEMENS Claas Symons naastligger ten noorden Heiligeweg 251803266205r
KLAAS SIEMENS Claas Symons naastligger ten noorden Heiligeweg 251803266293r
KLAAS SIEMENS Claas Symons naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 351805267173r
KLAAS SIEMENS huisman Claas Simons protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 111806267281r
KLAAS SIEMENS Claas Symons schipper (oud beurt-)verkoper Noorderhaven 401807267315r
KLAAS SIEMENS wijlen Claas Symons schipper (oud -)verkoper Vijver 10180826867v
KLAAS SIEMENS wijlen Claes Symens koper Schritsen1604228412r
KLAAS SIEMENS Claes Symens Munckedamscheepstimmermankoper huis, 2 loodsen, ledige plaats en hof daarachterZuiderstraat NZ1635233169v
KLAAS SIEMENS de erfgenamen van wijlen Claes Symens naastligger ten noordwesten Zuiderhaven ZZ164323564r
KLAAS SIEMENS het huis van Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ1647235268r
KLAAS SIEMENS Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderstraat164823638v
KLAAS SIEMENS de hof van Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ164923686r
KLAAS SIEMENS Claes Symens verkoper van 1/6 Zuiderhaven 18164923688v
KLAAS SIEMENS Claes Symens naastligger ten oosten Zuiderstraat164923689v
KLAAS SIEMENS Claes Symens naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ165623776v
KLAAS SIEMENS Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237187v
KLAAS SIEMENS Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237188r
KLAAS SIEMENS de hof van Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237243r
KLAAS SIEMENS de hof van Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237243r
KLAAS SIEMENS de erfgenamen van wijlen Claes Symons verkoper Sint Odolphisteeg 41658237248r
KLAAS SIEMENS Claes Symens Munkedamnaastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ1668239174r
KLAAS SIEMENS de erfgenamen van wijlen Claes Symons naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1675240174v
KLAAS SIEMENS Claes Symens naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19twee_achter167824111r
KLAAS SIEMENS Claes Symens , mede voor zich zelfverkoper Grote Kerkstraat 19een_achter167824117r
KLAAS SIEMENS de erfgenamen van wijlen Claes Symens naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ167924142r
KLAAS SIEMENS Claes Symons huurder (p.j.)Brouwersstraat 221730247309r
KLAAS SIEMENS Claes Symens bakkernaastligger ten zuiden Noorderhaven 161759254188v
KLAAS SIEMENS Claes Symons naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 111759254218r
KLAAS SIEMENS Claes Symons eigenaar van 1/2 Noordermolen 1176125549v
KLAAS SIETES Claas Sietes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1732248136r
KLAAS SIETSES Claas Sytses schipper (smal-)koper huis met plaats en loodsRommelhaven 241663238169v
KLAAS SIETSES Claas Sytses graandragerhuurder William Boothstraat OZ1696243192r
KLAAS SIETSES Claas Sytses wever en koopman (bont-)koper 1/3 huisNoorderhaven 931733248190v
KLAAS SIETSES Claas Sytses , voor zijn minderjarige kindkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
KLAAS SIETSES Claes Sytses naastligger ten oosten Rommelhaven 221667239118v
KLAAS SIETSES Claes Sytses naastligger ten westen Rommelhaven 26167524019va
KLAAS SIETSES de erfgenamen van wijlen Claes Sytses naastligger ten noorden Noordijs 416792416ra
KLAAS SIETSES Claes Sytses , c.u.rogdragerkoper huisFranekereind 30west169324327r
KLAAS SIETSES de erfgenamen van wijlen Claes Sytses naastligger ten noorden Noordijs 4169324354r
KLAAS SIETSES HINGST Claas Sytses Hingstfabrikantverkoper q.q. Vissersstraat 11740250114r
KLAAS SIETSES HINGST Claas Sytses Hingstnaastligger ten oosten Noorderhaven 911766256187v
KLAAS SIETSES HINGST Claes Sytses Hingstkoopmanverkoper van 1/6 Lanen 71172724710r
KLAAS SIETSES HINGST Claes Sytses Hingstkoopmanverkoper van 1/6 Voorstraat 61172724712v
KLAAS SIETSES HINGST Claes Sytses Hingstfabrikeurverkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ1733248203r
KLAAS SIKKES Claas Sickes naastligger ten oosten Schritsen1598228131v
KLAAS SIKKES Claes Sickes koper huisHerenwaltje1630232142r
KLAAS SIKKES wijlen Claes Sickes verkoper Zoutsloot 88164323554r
KLAAS SIMKES Claas Simkes huurder Kerkpoortstraat 651785261267v
KLAAS SIPKES Claes Sipckes naastligger Schritsen1598228119av
KLAAS SIPKES als bruycker Claes Sipckes naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1605228459v
KLAAS SIPKES Claes Sipkes koper door niaar 1/2 huisFranekereind 131644235119v
KLAAS SIPKES Claes Sipkes koper Noorderhaven 421645235180v
KLAAS SIPKES Claes Sipckes verkoper Noorderhaven 421646235193v
KLAAS SIPKES de erfgenamen van wijlen Claes Sipkes naastligger ten westen Franekereind 151646235207v
KLAAS SIPKES de erfgenamen van wijlen Claes Sipkes naastligger ten westen Franekereind 151646235238v
KLAAS SIPKES het huis van wijlen Claes Sipkes naastligger ten oosten Franekereind 9164823616r
KLAAS SIPKES AMELANDER Claas Sipkes Amelandernaastligger ten westen Hoogstraat 3316662396va
KLAAS SIPKES AMELANDER Claes Sipkes Amelandernaastligger ten oosten Hoogstraat 291667239121av
KLAAS SIPKES AMELANDER Claes Sipkes Amelandernaastligger ten westen Lombardstraat1668239131v
KLAAS SJOERDS Claas Sjoerds koper huis met plaats en bleekveldLanen 16169424385v
KLAAS SJOERDS huisman Claas Sioerds koper huisZuiderstraat 6voor1738249231r
KLAAS SJOERDS huisman Claas Sjoerds verkoper Zuiderstraat 6voor1751252131v
KLAAS SJOERDS Claes Sjoerdts naastligger ten westen Lanen 18171924657r
KLAAS SJOERDS Claes Sjoerds schippernaastligger ten oosten Lanen 121722246127r
KLAAS SJOERDS de erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds naastligger ten oosten Lanen 12172824777r
KLAAS SJOERDS de erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds naastligger ten oosten Lanen 121729247265r
KLAAS SJOERDS SCHRIKwijlen Claas Sioerds Schrikschipper (beurt-)erflater Lanen 161737249210r
KLAAS SJOERDS TALMA Claes Sjoerds Talmakoper door niaar van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 106achter1741250145v
KLAAS STINNERTS Claes Stinnerts naastligger ten westen Bildtstraat 121662238120v
KLAAS STINNERTS Claes Stinderts timmerman (mr. stads-)koper huis recht tegenover de Witte GevelKruisstraat 5west167024031r
KLAAS STINNERTS Claes Stinnerts naastligger ten oosten Kruisstraat 5oost167924125v
KLAAS STINNERTS Claes Stennerts timmerman (mr. stads-)koper huis met plaatsGardenierstraat 4168024166v
KLAAS STINNERTS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)koper huisRomastraat 31680241102r
KLAAS STINNERTS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)naastligger ten noorden Romastraat 31680241102r
KLAAS STINNERTS Claes Stinnerts timmerman (stads -)naastligger ten westen Bildtstraat 141680241116v
KLAAS STINNERTS Claes Stinnerts timmerman (stads -)naastligger ten westen Gardenierstraat 61682241194r
KLAAS STINNERTS Claes Stinnerts timmerman (stads -)naastligger ten westen Romastraat 51682241232v
KLAAS STINNERTS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)koper twee kamersRomastraat NZ168524269v
KLAAS STINNERTS Claes Stinnerts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
KLAAS STINNERTS Claes Stinnerts timmerman (stads -)verkoper Kruisstraat 5west169324372v
KLAAS STINNERTS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)naastligger ten oosten Romastraat 271698243349r
KLAAS STINNERTS Claes Stinnerts timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 31701244121v
KLAAS STINNERTS de weduwe van Claes Stinnerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 21701244133v
KLAAS STINNERTS de weduwe van Claes Stinnerts naastligger ten westen Hoogstraat 101704244242v
KLAAS STINNERTS de erfgenamen van wijlen Claes Stinnerts timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Romastraat 2717092453v
KLAAS SWIERS SCHELLINGWOUwijlen Claas Sweerus Schellingwouboekverkoperbewoner achterhuis Zuiderhaven 91759254234v
KLAAS TAMMES Claes Tames verkoper Franekereind165623769r
KLAAS TEEDES Claas Tedes koper huisGrote Bredeplaats 271662238125v
KLAAS TEEDES Claas Teedes naastligger ten oosten Zoutsloot 87166523919r
KLAAS TEEDES Claes Tedes blauwververkoper huis, loods, plaatske met hof daarachterZoutsloot 611657237139r
KLAAS TEEDES Claes Taedes koper kamerRomastraat 4west167024031v
KLAAS TEEDES Claes Taedes ververnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 291673240129v
KLAAS TEEDES Claes Taedes verkoper Grote Bredeplaats 27167824121r
KLAAS TEEDES Claes Taedes ververeerdere bewoner Zoutsloot 611681241130v
KLAAS TEEDES Claes Taedes ververeerdere bewoner Zoutsloot 891704244255v
KLAAS TEEKELES Claas Taekles , c.u. en c.s.huurder Nieuweburen 251784261175v
KLAAS TEEKES Claas Taekes huurder koekenbakkerij Voorstraat 86176125588r
KLAAS TEEKES Claas Taekes bakker (koek-)koper huis alwaer de Witte Roos uithangtVoorstraat 64de Witte Roos176125591v
KLAAS TEEKES Claas Taekes bakker (koek-)naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 31762255132r
KLAAS TEEKES Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 62176425676r
KLAAS TEEKES Claas Taekes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 621766256176r
KLAAS TEEKES Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 621767256250r
KLAAS TEEKES Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 621769257136r
KLAAS TEEKES Claas Taekes koopmankoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmoolen1771257215r
KLAAS TEEKES Claas Taekes koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 1177225824v
KLAAS TEEKES Claas Teekes koopmankoper huisKleine Kerkstraat 21773258115v
KLAAS TEEKES Claas Taekes bakker (mr. suiker-)koper huis en tuinFranekereind 361776258263r
KLAAS TEEKES Claas Takes naastligger ten oosten Voorstraat 62177625912v
KLAAS TEEKES Claas Taekes koopmanverkoper Franekereind 361778259102r
KLAAS TEEKES Claas Taekes koopmanverkoper Voorstraat 641778259137v
KLAAS TEEKES Claas Takes , c.s.naastligger ten zuiden Voorstraat 741778259145v
KLAAS TEEKES de boedel van wijlen Claas Taekes koopmanverkoper Voorstraat 30achter1780259238v
KLAAS TEEKES de erfgenamen van wijlen Claas Taekes naastligger ten zuiden Voorstraat 74178326129r
KLAAS TEEKES de erfgenamen van wijlen Claas Taekes naastligger ten zuiden Voorstraat 741786262107v
KLAAS TEUNIS Claas Thonis verkoper Hoogstraat 401598228119v
KLAAS TEUNIS Claas Toenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251621230285r
KLAAS TEUNIS grondpacht uit het huis van Claes Tonis eigenaar perceel onbekend159722860v
KLAAS TEUNIS Claes Tonys naastligger ten oosten Noorderhaven 281600228197v
KLAAS TEUNIS Claes Tonys verwandelaar Hoogstraat 411601228248v
KLAAS TEUNIS Claes Thonys bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 341601228259v
KLAAS TEUNIS Claes Tonys naastligger ten westen Noorderhaven 341602228307r
KLAAS TEUNIS Claes Thonys naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251604228384v
KLAAS TEUNIS Claes Thonys naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 271604228384v
KLAAS TEUNIS Claes Tonys protesteert curatorem nomine vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1605228443v
KLAAS TEUNIS Claes Thoenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2516112293r
KLAAS TEUNIS Claes Thoenis bakkerverkoper q.q. Lanen 76161122966r
KLAAS TEUNIS Claes Thoenis verkoper Heiligeweg 31614229198r
KLAAS TEUNIS Claes Thoenis verkoper Heiligeweg 31614229198r
KLAAS TEUNIS Claes Thoenis naastligger ten oosten Franekereind 81615229250r
KLAAS TEUNIS Claes Thonys naastligger ten oosten (servituten vastgelegd op 19 aug 1603)Grote Bredeplaats 2716152306v
KLAAS TEUNIS Claes Thonis naastligger ten oosten Noorderhaven 28161723069r
KLAAS TEUNIS huis of loods van Claes Thoenis naastligger ten noorden Voorstraat 9161723096v
KLAAS TEUNIS grondpacht uit het huis van Claes Thoenis eigenaar perceel Noorderhaven 50161723097r
KLAAS TEUNIS Claes Toenis naastligger ten westen Noorderhaven 521620230231r
KLAAS TEUNIS de erfgenamen van wijlen Claes Toenis naastligger steeg Simon Stijlstraat 71620230243r
KLAAS TEUNIS de erfgenamen van wijlen Claes Toenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
KLAAS TEUNIS de erfgenamen van wijlen Claes Toenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25achter1624230383v
KLAAS TEUNIS de erfgenamen van wijlen Claes Tonis naastligger ten westen Rinnertspijp 4162423126r
KLAAS TEUNIS de erfgenamen van wijlen Claes Teunis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25achter162923292r
KLAAS TEUNIS Claes Tuenis , c.u.koper kamerOoievaarsteeg WZ1668239161r
KLAAS TEUNIS Claes Thonis kooltjerverkoper Ooievaarsteeg WZ1676240230r
KLAAS TEUNIS gebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Claes Thonis naastligger Grote Bredeplaats 27167824121r
KLAAS TEUNIS de weduwe van Claes Theunis bewoner Franekerpoort (gebied)1687242184r
KLAAS TEUNIS Claes Theunis verkoper Voorstraat 241692242401r
KLAAS TEUNIS Claes Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen16852427va
KLAAS TEUNIS Claes Theunis verkoper Droogstraat 131694243113r
KLAAS THOMAS Claas Thomas naastligger ten westen Grote Bredeplaats 181747251204r
KLAAS THOMAS Claes Thomas verkoper Heiligeweg 34159722813r
KLAAS THOMAS Claes Thomas verkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
KLAAS THOMAS Claes Tomas koper huisVoorstraat 551624230382v
KLAAS THOMAS Claes Tomas verkoper van 1/4 Voorstraat 69162523155r
KLAAS THOMAS Claes Tomas koper plaats met de woning daaropWeverstraat ZZ1626231111v
KLAAS THOMAS Claes Thomas koper kamerRommelhaven 18162723228r
KLAAS THOMAS Claes Thomas verkoper Weverstraat ZZ1630232124r
KLAAS THOMAS Claes Thomas lakenkoperverkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ167624031va
KLAAS THOMAS Claes Thomas lakenkoperverkoper q.q. Heiligeweg 27noord167624031va
KLAAS THOMAS Claes Thomas lakenkoperverkoper q.q. Heiligeweg 27midden167624033ra
KLAAS THOMAS Claes Thomas lakenkoperverkoper q.q. Voorstraat 64168424239r
KLAAS THOMAS BERGde weeskinderen van wijlen Claes Thomas Berghverkoper Voorstraat 57163623418v
KLAAS THOMAS IJSENBEEK Claas Thomas IJsenbeekkoper Grote Bredeplaats 161730247344r
KLAAS THOMAS IJSENBEEK Claas Thomas IJsenbeekkoopmanafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Grote Bredeplaats 141732248145v
KLAAS THOMAS IJSENBEEK Claas Toomas IJsenbeekniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15173925016r
KLAAS THOMAS IJSENBEEK Claas Thomas IJsenbeekkoopmanniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17173925016r
KLAAS THOMAS IJSENBEEK Claas Tomas IJzenbeek, c.s.naastligger ten noorden Zoutsloot 91175025296r
KLAAS THOMAS IJSENBEEK Claas Thomas IJsenbeekfabrikant en koopmanverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
KLAAS THOMAS IJSENBEEK Claes Tomas IJsenbeekkoper van 1/3 Zoutsloot 991741250201v
KLAAS THOMAS IJSENBEEK Claes Tomas IJsenbeekkoper van 1/3 Achterstraat 491741250201v
KLAAS TIEMENS het huis van mr. Claes Tymens naastligger ten noorden Zuiderstraat1651236176v
KLAAS TIETES Claas Tytes huurder Karremanstraat1784261170r
KLAAS TIETES Claas Tietes huurder (p.j.)Brouwersstraat 91786262115r
KLAAS TIETES Claes Tyttes scheepstimmermankoper huisonbekend168024167v
KLAAS TIETES Claes Tyttes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168124138va
KLAAS TIETES Claes Tyttes timmermannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1692242390v
KLAAS TJALLINGS Claes Tjallinghs erfgenaam en verkoper Hofstraat 311681241155v
KLAAS TJAMMES de weeskinderen van wijlen Claas Tiammes verkoper Grote Ossenmarkt 191659237239r
KLAAS TJAMMES Claes Tiammes koper kamerGrote Ossenmarkt 1916472366r
KLAAS TJEBBES Claes Tjebbes schipper (wijd-)bewoner Zoutsloot 11681241137r
KLAAS TJEERDS Claas Tjeerds gardenierkoper hof met 2 zomerhuizenonbekend1736249121v
KLAAS TJEERDS Claas Tjeerds huurder Grote Kerkstraat 371736249125v
KLAAS TJEERDS wijlen Claas Tieerds naastligger ten westen onbekend1737249214r
KLAAS TJEERDS wijlen Claas Tjeerds gardenierverkoper onbekend173925078v
KLAAS TJEERDS Claes Tieerdts bakkerverkoper q.q. Voorstraat 591668239172v
KLAAS TJEERDS Claes Tjeerdts verkoper q.q. Rozengracht 171669239204v
KLAAS TJEERDS wijlen Claes Tjeerds koper Zoutsloot 911729247262r
KLAAS TJERKS Claas Tjerks arbeiderverkoper Kerkpad 321762255142r
KLAAS TJERKS Claas Tjerks arbeiderverkoper van 1/2 Rozengracht 271763255203r
KLAAS TJERKS grondpacht uit de huisstede van de weduwe van Claes Tierx eigenaar perceel onbekend1606228494v
KLAAS WATSES Claes Watses koper 1/2 voorhuis en stede strekkende naar het wateronbekend1629232102v
KLAAS WATSES Claes Watses verkoper William Boothstraat1630232158r
KLAAS WIEBES Claas Wybes schoenlapperkoper Hoogstraat 261791263327v
KLAAS WIEBES Claas Wybes , c.u. en c.s.bewoner Lanen 21achter1794264171v
KLAAS WIEBES Claas Wybes , c.u.huurder (p.w.)Kromme Elleboogsteeg 71802266107v
KLAAS WIEBES Claas Wybes schoenmakerverkoper van 1/3 Herenwaltje 7180426758v
KLAAS WIEBES Claas Wybes koopmanverkoper van 1/6 Hoogstraat 261804267107r
KLAAS WIEBES Claas Wybes naastligger ten oosten Zoutsloot 631807267318v
KLAAS WIEBRENS Claes Wybrens koper van 1/3 Achterstraat 7174425129v
KLAAS WIEBRENS Claes Wybrens , c.u.huurder Grote Kerkstraat 3017562541r
KLAAS WIEBRENS Claes Wybrens koemelkerverkoper Grote Kerkstraat 3017562541r
KLAAS WIERDS Claas Wierds schipper (schuit-)koper huisPrinsenstraat 61806267255v
KLAAS WILLEMS Claas Willems Burgerbakker en tichelaarkoper van 1/2 Lanen 451663238178r
KLAAS WILLEMS Claas Willems Burgerkoper Sint Jacobstraat 41664238235r
KLAAS WILLEMS Claas Willems Burgerkoper provisioneel noorder gedeelte van het pakhuis groot 52 x 38 voetPrinsenstraat 2166223814va
KLAAS WILLEMS Claas Willems naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter16652398v
KLAAS WILLEMS Claas Willems koper Simon Stijlstraat 2166623944v
KLAAS WILLEMS Claas Willems verkoper Kerkpad WZ1670239215v
KLAAS WILLEMS de woning van Claas Willems naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1677240258r
KLAAS WILLEMS Claas Willems koopmannaastligger ten westen Voorstraat 52west1726246261v
KLAAS WILLEMS Claas Willems koopmannaastligger ten westen Voorstraat 52west1730247353r
KLAAS WILLEMS Claas Willems huurder Nieuwstraat 341736249133r
KLAAS WILLEMS Claas Willems Hoogstraatenkoopmankoper Kerkpoortstraat ZZ1746251124v
KLAAS WILLEMS Claas Willems Hoogstraetennaastligger ten westen Voorstraat 52west1758254118r
KLAAS WILLEMS Claes Willems verver en brouwer van ?t Seepaertkoper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5het Zeepaard161723069v
KLAAS WILLEMS Claes Willems verververkoper Jan Ruurdstraat 5162423115r
KLAAS WILLEMS wijlen Claes Willems koper Gardenierstraat ZZ163123313v
KLAAS WILLEMS Claes Willems bakkerverkoper Sint Jacobstraat 716362341v
KLAAS WILLEMS Claes Willems koper door niaar hof van twee erven breed, met bomen en plantageRozengracht 7oost163723427r
KLAAS WILLEMS Claes Willems koper door niaar hof van twee erven breed, met bomen en plantageZuiderhaven ZZ163723427r
KLAAS WILLEMS Claes Willems Burger, c.u.koper hof, twee erven of huisstedes breed met bomen en plantage daarinRozengracht 7oost163723433r
KLAAS WILLEMS de koper Claes Willems verkoper Rozengracht 7oost163723433r
KLAAS WILLEMS Claes Willems verkoper Voorstraat 11west163923477r
KLAAS WILLEMS Claes Willems kleermakerkoper huis waar Barradeel uithangtBildtstraat 17Barradeel164223532r
KLAAS WILLEMS Claes Willems Burgernaastligger ten noorden Voorstraat 73164223532v
KLAAS WILLEMS wijlen Claes Wyllems verkoper Bildtstraat 171644235141v
KLAAS WILLEMS Claes Willems bakkerkoper huis met wip en putstoel er voor, loods en een ledige plaats erachterRozengracht 231644235149r
KLAAS WILLEMS Claes Willems bakkerkoper plaats ca. 15 voet langRozengracht NZ1645235163v
KLAAS WILLEMS plaats ten noorden van Claes Willems naastligger Rozengracht NZ1645235163v
KLAAS WILLEMS Claes Willems verkoper Rozengracht 231646235196r
KLAAS WILLEMS Claes Willems bakkerverkoper Rozenstraat1646235230v
KLAAS WILLEMS Claes Willems , c.soc.koper lege huisstede met bomen en plantenZuiderplein 5noord164923673r
KLAAS WILLEMS Claes Willems naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord1650236113v
KLAAS WILLEMS Claes Willems verkoper Zuiderplein 5noord1650236113v
KLAAS WILLEMS Claes Willems Burger, c.u.koper kamerKlaverbladstraat WZ1650236122v
KLAAS WILLEMS Claes Willems Burgerverkoper Rozengracht 7oost165523731v
KLAAS WILLEMS Claes Willems geniaarde koper Hofstraat 17west165623774r
KLAAS WILLEMS Claes Willems Burgerabusievelijk vermelde koper Hofstraat NZ165623774v
KLAAS WILLEMS de verkoper Claes Willems naastligger ten westen Rozengracht 7oost165623788v
KLAAS WILLEMS de verkoper Claes Willems naastligger ten noorden Rozengracht 7oost165623788v
KLAAS WILLEMS Claes Willems verkoper Rozengracht 7oost165623788v
KLAAS WILLEMS Claes Willems koper kamerWeverstraat1658237163v
KLAAS WILLEMS Claes Willems bakkerverpachter grond Klaverbladstraat 21658237173v
KLAAS WILLEMS Claes Willems naastligger ten noorden Klaverbladstraat 21658237173v
KLAAS WILLEMS Claes Willems bakkerverkoper Klaverbladstraat 21658237173v
KLAAS WILLEMS Claes Willems Burger, c.soc.verkoper Hofstraat NZ166023852v
KLAAS WILLEMS Claes Willems koper door niaar schuurKruisstraat 10west1664238216r
KLAAS WILLEMS Claes Willems Burgerkoper twee kamers of dwarshuisRomastraat 291667239119r
KLAAS WILLEMS de kamer van Claes Willems naastligger ten westen Romastraat 291667239119r
KLAAS WILLEMS Claes Willems Burgernaastligger ten westen Hofstraat 121669239191v
KLAAS WILLEMS de hof en uitgang van Claes Willems Burgernaastligger ten westen Rozengracht 13167124043r
KLAAS WILLEMS Claes Willems Burgernaastligger ten noorden Rozengracht 13167124043r
KLAAS WILLEMS Claes Willems Burgerkoper 1/4 huis genaamd de Swarte RuiterSint Jacobstraat 4de Zwarte Ruiter167124055r
KLAAS WILLEMS Claes Willems Burgereigenaar van 1/4 Sint Jacobstraat 4167124055r
KLAAS WILLEMS Claes Willems Burgerkoper welgelegen ledige plaatsVoorstraat 26achter167224085v
KLAAS WILLEMS Claes Willems koper hof, bomen, planten, wijnstokken, prieel en bellevidereRapenburg ZZ167224091v
KLAAS WILLEMS Claes Willems bakkergeniaarde koper Lammert Warndersteeg 13167224092r
KLAAS WILLEMS Claes Willems verkoper William Boothstraat 371672240108r
KLAAS WILLEMS Claes Willems , c.soc.naastligger ten oosten Voorstraat 58twee_achter1674240136v
KLAAS WILLEMS Claes Willems Burgernaastligger ten westen Noorderhaven 441674240164v
KLAAS WILLEMS Claes Willems koper 1/3 huisKleine Bredeplaats 21675240185r
KLAAS WILLEMS Claes Willems verkoper Weverstraat 61676240213v
KLAAS WILLEMS de hof van Claes Willems naastligger ten westen Rozengracht 13167324017va
KLAAS WILLEMS de hof van Claes Willems naastligger ten noorden Rozengracht 13167324017va
KLAAS WILLEMS Claes Willems Burgerverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 4167524020va
KLAAS WILLEMS wijlen Claes Willems erflater Zoutsloot 102168024185r
KLAAS WILLEMS grondpacht uit het huis van wijlen Claes Willems Burgereigenaar perceel Voorstraat 711681241171v
KLAAS WILLEMS de erfgenamen van wijlen Claes Willems Burger, c.s.naastligger ten zuiden Noorderhaven 112achter168024127ra
KLAAS WILLEMS Claes Willems verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va
KLAAS WILLEMS Claes Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 111714245204r
KLAAS WILLEMS Claes Willems koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 14172024667r
KLAAS WILLEMS Claes Willems , c.u.koopmankoper 1/3 huisNoorderhaven ZZ172024674v
KLAAS WILLEMS Claes Willems verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ172024689r
KLAAS WILLEMS Claes Willems koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 151721246101v
KLAAS WILLEMS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ1723246155v
KLAAS WILLEMS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1723246155v
KLAAS WILLEMS Claes Willems koper huis met achtertuinVoorstraat 501723246156r
KLAAS WILLEMS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ1725246229r
KLAAS WILLEMS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1725246229r
KLAAS WILLEMS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ1725246231r
KLAAS WILLEMS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1725246231r
KLAAS WILLEMS Claes Willems koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 151725246239v
KLAAS WILLEMS Claes Willems koopmanverkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
KLAAS WILLEMS Claes Willems koopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 101729247268r
KLAAS WILLEMS Claes Willems naastligger ten westen Hoogstraat 151730247340r
KLAAS WILLEMS Claes Willems lakenkoperverkoper Hoogstraat 13173124825v
KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstraetenkoopmanverkoper Hoogstraat 12173524940v
KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstraetenkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 52west1754253191v
KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstraetennaastligger ten westen Voorstraat 52west175725496v
KLAAS WILLEMS HOOGSTRATENde tuin van Claas Willems Hoogstratennaastligger ten noorden Rozengracht 2717602555v
KLAAS WILLEMS HOOGSTRATENde weduwe van Claas Willems Hoogstratennaastligger ten zuiden Hofstraat 301763255226r
KLAAS WILLEMS HOOGSTRATEN Claes Willems Hoogstratencrediteur q.q. Rapenburg 10west1759254189v
KLAAS WILLEMS HOOGSTRATEN Claes Willems Hoogstratenverkoper q.q. Moriaanstraat 4176025543r
KLAAS WOPKES Claas Wopckes verkoper Romastraat 5166623943r
KLAAS WOPKES Claas Wopckes verkoper Harmen Honingmanssteeg WZ166623943v
KLAAS WOPKES Claas Wopckes bakkerkoper van 1/2 Vismarkt 1166623944r
KLAAS WOPKES Claas Wopkes verkoper q.q. Vismarkt 1166923940va
KLAAS WOPKES Claas Wopkes naastligger ten noorden Scheerstraat 51738249279r
KLAAS WOPKES de weduwe van Claas Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot 781754253179r
KLAAS WOPKES Claes Wopkes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Vismarkt 11669239201r
KLAAS WOPKES Claes Wopkes bakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101682241177v
KLAAS WOPKES Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Hofstraat 47west1682241189v
KLAAS WOPKES Claes Wopkes bakkerverkoper q.q. Kerkpad 181682241190r
KLAAS WOPKES Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper q.q. onbekend OZ1682241190v
KLAAS WOPKES Claes Wopkes bakker (mr. -)naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181683241236r
KLAAS WOPKES Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 59168124139ra
KLAAS WOPKES wijlen Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 37168524263r
KLAAS WOPKES Claes Wopkes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101692242382r
KLAAS WOPKES wijlen Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 3716852426ra
KLAAS WOPKES Claes Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot 78172724739r
KLAAS WOPKES Claes Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot 781732248105v
KLAAS WOPKES Claes Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot 781734248333v
KLAAS WOUTERS Claes Wouters verkoper Sint Odolphisteeg 71622230312r
KLAAS WOUTERS Claes Wolters naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 91623230357r
KLAAS WOUTERS Claes Wouters schipper (schuit-)koper door niaar Sint Jacobstraat 11698243341r
KLAAS WOUTERS Claes Wouters schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Rommelhaven 2west1699243403r
KLAAS WOUTERS Claes Wouters naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 3171924634v
KLAAS WOUTERS Claes Wouters naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ172024674v
KLAASKE Claaske huurder Zuidersteeg 91737249160r
KLAASKE wijlen Claes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1602228325v
KLAASKE Claeske naastligger ten oosten Herenwaltje 31621230280r
KLAASKE Claeske naastligger ten zuiden Herenwaltje 31621230280r
KLAASKE Claeske naastligger ten westen Heiligeweg 1west1651236167v
KLAASKE de erfgenamen van wijlen Claeske Hagens, c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16552374v1
KLAASKE de erfgenamen van wijlen Claeske Hagens, c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen165623762r
KLAASKE de hypothaire en praegnante crediteuren van Claeske Arahamsverkoper Noorderhaven 1041714245218v
KLAASKE BIERMA Claaske Biermaverkoper Zuiderhaven 91799265200r
KLAASKE BONERwijlen Claaske Bonersverkoper Brouwersstraat 9166323822va
KLAASKE KAMPde kinderen van wijlen Claasje Campverkoper Sint Odolphisteeg 121697243268r
KLAASKE KAMP Claasjen Campkoper Voorstraat 321669239208v
KLAASKE KAMP Claesje Campnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 101694243117r
KLAASKE KAMP Claeske Campnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 101691242350v
KLAASKE KAMP Claeske Campverkoper Sint Odolphisteeg 101691242350v
KLAASKE KOK Claeske Lollus Cockverkoper van 1/4 Schritsen 571726246248v
KLAASKE REIGER Clazina Reygersverkoper Lanen 391808268112r
KLAASKE STAPERT Claeske Stapert, meerderjarige ongehuwde dochterverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 1a1733248188v
KLAASKE STAPERT Claeske Stapertnaastligger ten oosten Schritsen 521734248354r
KLAASKE VETTEVOGEL Claaske Vettevogelkoper Hoogstraat 11782260204r
KLAASKE VETTEVOGEL Claaske Vettevogelkoper stalling en wagenhuisDroogstraat 63178526212r
KLAASKE VETTEVOGEL Claeske Vettevogelnaastligger ten oosten Voorstraat 6317522534r
KLAASKE WIJNGAARD Claeske Wijngaerdenkoper door niaar Romastraat ZZ1716245260r
KLAASKE WIJNGAARDEN Claeske Wijngaerdenkoper door niaar Romastraat ZZ1716245260r
KLAASKE WIJNGAARDEN Claeske Wijngaardenkoper Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
KLAASKE WIJNGAARDEN Claeske Wijngaardeneigenaar van 1/2 Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
KLAASKE WIJNGAARDEN Claeske Wijngaardenkoper Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
KLAASKE ZEILMAKER Claaske Zeilmakerkoper Brouwersstraat 231799265143r
KLAASKE ZEILMAKER Claaske Zeilmakernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 231799265143r
KLAASKE ABRAHAMS Claeske Abrahams koper Noorderhaven 1041695243134r
KLAASKE ABRAHAMS Claeske Abrahams koper Noorderhaven 461702244144v
KLAASKE ABRAHAMS Claeske Abrahams koper Noorderhaven 461702244171r
KLAASKE ABRAHAMS Claeske Abrahams verkoper Noorderhaven 4617062452v
KLAASKE ABRAHAMS Claeske Abrahams naastligger ten noorden Voorstraat 571714245213r
KLAASKE ABRAHAMS Claeske Abrahams verkoper van 1/2 Voorstraat 571714245213r
KLAASKE ALBERTS Claaske Alberts koper Kleine Bredeplaats 141689242294r
KLAASKE ALBERTS Claescke Alberts verkoper Zoutsloot 801598228121v
KLAASKE ALBERTS de weduwe Claescke Alberts naastligger ten zuiden Zoutsloot 801613229140r
KLAASKE ALBERTS Claescke Alberts verkoper Zoutsloot 801613229140r
KLAASKE ALBERTS Claeske Alberts verkoper onbekend1605228442v
KLAASKE ALBERTS de verkoperse Claeske Alberts naastligger ten oosten Herenwaltje 11613229159v
KLAASKE ALBERTS Claeske Alberts verkoper Herenwaltje 11613229159v
KLAASKE ALBERTS weduwe Claeske Alberts naastligger ten oosten Herenwaltje1613229168r
KLAASKE ALBERTS weduwe Claeske Alberts naastligger ten zuiden Herenwaltje1613229168r
KLAASKE ALBERTS Claeske Alberts verkoper Herenwaltje1613229168r
KLAASKE ALBERTS wijlen Claeske Alberts , moeder en bestemoedererflater onbekend1622230331v
KLAASKE ALBERTS de hof van wijlen Claeske Alberts naastligger ten zuiden Zoutsloot 801623230343r
KLAASKE ALBERTS Claeske Alberts naastligger ten noorden Wortelstraat ZZ162523135r
KLAASKE ALBERTS wijlen Claeske Alberts naastligger ten noorden Wortelstraat NZ162523163r
KLAASKE ALBERTS wijlen Claeske Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 80163223345r
KLAASKE ALBERTS de hof van wijlen Claeske Alberts naastligger ten zuiden Zoutsloot 80163223345r
KLAASKE ANDRIES Claeske Andries verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
KLAASKE ANDRIES Claeske Andries koper Franekereind 20170024436r
KLAASKE ANDRIES Claeske Andries koper van 1/2 Grote Ossenmarkt 101703244201r
KLAASKE ANDRIES Claeske Andries verkoper Blindemanssteeg OZ172024688v
KLAASKE ANNES Claaske Annes Huydekoperkoper Lanen 85oost1730247348r
KLAASKE ANNES HUIDEKOPER Claeske Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 42172824780r
KLAASKE ANNES HUIDEKOPER Claeske Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 1172824781v
KLAASKE ANNES HUIDEKOPER Claeske Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 48172824782v
KLAASKE ANNES HUIDEKOPER Claeske Annes Huidekoperverkoper van 1/3 Zoutsloot 171729247293v
KLAASKE ANNES HUIDEKOPER Claeske Annes Huidekoper, ongehuwde vrijsterverkoper van 1/3 Zoutsloot NZ1729247294r
KLAASKE ANNES HUIDEKOPERwijlen Claeske Annes Huidekoperverkoper van 1/2 Zoutsloot 22173224877r
KLAASKE ARJENS Claeske Arjens verkoper Liemendijk NZ16842423ra
KLAASKE ARJENS Claeske Arjens verkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
KLAASKE ARJENS Claeske Arjens verkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
KLAASKE ARJENS Claeske Arjens verkoper Bargebuurt16842423ra
KLAASKE ARJENS Claeske Arjens koper Hofstraat 16169324360v
KLAASKE ARJENS OOSTERBAAN Claeske Arjens Oosterbaan, minderjarigeverkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
KLAASKE BASTIAANS Claeske Bastiaens naastligger ten noorden Peterseliestraat163223341v
KLAASKE BROERS Claeske Broers verkoper (gesuccumbeerde) Rinnertspijp 11623230370v
KLAASKE DOUWES Claes Douwes verwandelaar Hofstraat NZ16152302v
KLAASKE DOUWES Claes Douwes aanhandelaar kamerFabrieksstraat WZ16152303r
KLAASKE DOUWES het huis van Claeske Douwes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131653236221r
KLAASKE DOUWES de tuin van de verkoper Claeske Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131653236221r
KLAASKE DOUWES Claeske Douwes verkoper Lammert Warndersteeg 131653236221r
KLAASKE EVERTS Claescke Everdts koper Zuiderhaven 291634233153r
KLAASKE EVERTS Claeske Everts verkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
KLAASKE EVERTS Claeske Everts verkoper ten noorden van Harlingen163723439v
KLAASKE FEDDES Claeske Feddes koper Weeshuisstraat 11169324363r
KLAASKE FEDDES Claeske Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11169324363r
KLAASKE FEDDES Claeske Feddes verkoper Weeshuisstraat 11170024447v
KLAASKE FEDDES Claeske Feddes verkoper Kleine Bredeplaats 121711245162v
KLAASKE FEKKES Claaske Fekkes Wolkamakoper Bargebuurtspoortje 1416652398r
KLAASKE FEKKES Claeske Feckes verkoper Bargebuurt WZ1712245182v
KLAASKE FREERKS Claaske Freerks verkoper Hoogstraat 41781260150v
KLAASKE GERKES Claeske Gerckes koper Hoogstraat 17achter1644235147v
KLAASKE GERRITS Claes Gerryts verkoper q.q. Nieuwstraat 601621230267r
KLAASKE GERRITS Claeske Gerrits verkoper Brouwersstraat 2172024686v
KLAASKE GERRITS Claeske Gerrits koper Noordergrachtswal1742250238r
KLAASKE GOSLINGS Claeske Goslinghs naastligger ten zuiden Liemendijk1682241221v
KLAASKE GOSLINGS Claeske Goslinghs verkopers van 1/2 Liemendijk1682241221v
KLAASKE GOSLINGS Claeske Goslinghs verkoper Zoutsloot 1051688242239v
KLAASKE GOSLINGS Claeske Goslinghs koper door niaar Noorderhaven 421688242256v
KLAASKE GOSLINGS STIENSTRA Claeske Goslings Stienstra [staat: Steenstra]verkoper Zoutsloot NZ168024121va
KLAASKE GOSSES Claaske Gosses koper Droogstraat 231746251123v
KLAASKE GOSSES REINALDA Claaske Gosses Reinaldakoper Hoogstraat 141807267333v
KLAASKE GREULTS Claeske Greolts koper provisioneel huis of kamerBargebuurt WZ169124224va
KLAASKE HARMENS Claaske Harmens , meerderjarige vrijsterverkoper Hofstraat 47west176425663v
KLAASKE HARMENS Claaske Harmens verkoper Lammert Warndersteeg 141771257190v
KLAASKE HENDRIKS KAMP Claeske Hendricks Campkoper Grote Kerkstraat 191658237155v
KLAASKE HENDRIKS KAMPhet verkochte huis van Claeske Hendrix Campnaastligger ten zuiden Voorstraat 321691242367v
KLAASKE HENDRIKS KAMP Claeske Hendrix Campverkoper Voorstraat 321691242367v
KLAASKE IEPES Claeske Ypes , d.v. wijlen Epe Woutersverkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen163223344v
KLAASKE IEPES Claeske Ipes koper Kruisstraat ZZ1642234169r
KLAASKE IEPES Claeske Ypes verkoper ten oosten van Harlingen1657237112r
KLAASKE JAIES Claeske Jeyes koper Vijverstraat 51703244197v
KLAASKE JAIES Claeske Jejes naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191716245265v
KLAASKE JAIES Claeske Jejes naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191716245265v
KLAASKE JAIES Claeske Jeyes naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 31727246306r
KLAASKE JAKOBS Claaske Jacobs verkoper Moriaanstraat NZ1680241117v
KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs koper Zoutsloot 961668239167v
KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs verkoper Lammert Warndersteeg 7167824113v
KLAASKE JAKOBS SWART Claeske Jacobs Swartkoper Nieuwstraat 91725246229v
KLAASKE JAKOBS WIJNALDA Claeske Jacobs Winaldaverkoper Voorstraat 68170824567v
KLAASKE JANS Claaske Jans koper door niaar Heiligeweg 541736249108r
KLAASKE JANS Claaske Jans koper Prinsensteeg 31779259219r
KLAASKE JANS Claaske Jans verkoper Prinsensteeg 31782260241v
KLAASKE JANS Claaske Jans verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
KLAASKE JANS Claesie Jans koper Zoutsloot1633233117r
KLAASKE JANS Claesie Jans verkoper Achterstraat164323543v
KLAASKE JANS Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Lanen 21656237265v
KLAASKE JANS Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Schritsen 1west1656237265v
KLAASKE JANS Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Brouwersstraat 281656237265v
KLAASKE JANS Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Lanen 831656237265v
KLAASKE JANS Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Zuiderhaven 571656237265v
KLAASKE JANS Claeske Jans verkoper Zuiderhaven 131668239177r
KLAASKE JANS Claeske Jans verkoper Brouwersstraat 281676240245r
KLAASKE JANS de erfgenamen van wijlen Claeske Jans verkoper Kleine Bredeplaats 22167824115r
KLAASKE JANS Claeske Jans verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31695243161v
KLAASKE JANS Claeske Jans verkoper q.q. Scheerstraat 6achter170024445v
KLAASKE JANS Claeske Jans verkoper q.q. Scheerstraat 6achter170024445v
KLAASKE JANS Claeske Jans koper Ooievaarsteeg WZ172824797v
KLAASKE JANS Claeske Jans verkoper Grote Kerkstraat 401751252142r
KLAASKE JELLES Claeske Jelles verkoper van 1/2 Zuiderstraat 171748251232r
KLAASKE KLASES Claaske Clases koper huis en kamerSchritsen 121651236175v
KLAASKE KLASES Claaske Clases verkoper Vianen ZZ1766256172r
KLAASKE KLASES Claaske Claases huurder achterkamer Droogstraat 51180126611r
KLAASKE KLASES Claaske Claases koper Heiligeweg 191803266254r
KLAASKE KLASES Claaske Claases huurder Heiligeweg 191803266254r
KLAASKE KLASES Claesie Clases verkoper Spekmarkt 21634233134r
KLAASKE KLASES de kleine kamer van Claeske Clases naastligger ten westen Schritsen 141669239194v
KLAASKE KLASES Claeske Clases verkoper Schritsen 141669239194v
KLAASKE KLASES Claeske Clases verkoper Schritsen 121669239195r
KLAASKE KLASES Claeske Claeses koper 1/2 huis Spitsbergen genaemtRommelhaven 28Spitsbergen1690242330v
KLAASKE KLASES Claeske Claeses eigenaar van 1/2 Rommelhaven 281690242330v
KLAASKE KLASES Claeske Claeses koper huisLanen 501690242330v
KLAASKE KLASES Claeske Claesses naastligger ten noorden Noordijs 4169324354r
KLAASKE LEENDERTS de erfgenamen van wijlen Claeske Leenarts verkoper Achterstraat1682241198r
KLAASKE LEENDERTS wijlen Claeske Lenerts erflater Kerkpoortstraat1682241201r
KLAASKE LEENDERTS wijlen Claeske Lenerts erflater Kerkpoortstraat1682241201v
KLAASKE LEENDERTS wijlen Claeske Lenerts erflater Kerkpoortstraat1682241202r
KLAASKE LIEPKES Claes Liepckes koper huisVoorstraat 641600228210v
KLAASKE LOLKES als alimentators van Claeske Lolkes verkoper van 1/6 Vijverstraat 141725246217v
KLAASKE LOLKES als alimentators van Claeske Lolkes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 321725246218r
KLAASKE LOLLES Claaske Lolles koper huisKerkpoortstraat 15180826847v
KLAASKE LOLLES Claeske Lollis verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 71620230224r
KLAASKE LOLLES KOK Claeske Lolles Kokkoper Grote Kerkstraat 29172724732v
KLAASKE LUBBERTS Claeske Lubberts verkoper Kerkpad 71721246108v
KLAASKE MARTENS Claaske Martens , meerderjarige vrijsterverkoper Hofstraat 45176525696r
KLAASKE MARTENS Claeske Martens , vrijsterverkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
KLAASKE MINNES Claaske Minnes naastligger ten zuiden Noordermolen 11738249265r
KLAASKE MINNES Claeske Minnes , meerderjarige ongehuwde dochterkoper huis en muur en spijkervaste goederenAchterstraat1726246291r
KLAASKE OEDSES Claaske Oedses verkoper Hofstraat 131741250166r
KLAASKE OKKES Claaske Ockes verkoper Franekereind 29oost1738249350r
KLAASKE PIETERS Claaske Piters koper Schritsen 681626231113v
KLAASKE PIETERS Claaske Piters koper Brouwersstraat 21626231114r
KLAASKE PIETERS Claaske Pieters koper Kerkpad WZ1733248249v
KLAASKE PIETERS Claeske Pieters koper Nieuwstraat 52162823261v
KLAASKE PIETERS Claeske Pieters koper Lanen 501631232185r
KLAASKE PIETERS Claeske Pyters koper buiten Harlingen1633233101r
KLAASKE PIETERS Claeske Pieters koper Voorstraat ZZ1636233181v
KLAASKE PIETERS Claeske Pyters Haegenkoper 2/5 huisHeiligeweg 71647235252r
KLAASKE PIETERS Claeske Pyters verkoper Kerkpad WZ174525189r
KLAASKE PIETERS HAGEN Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 601640234117v
KLAASKE PIETERS HAGEN Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 581640234117v
KLAASKE PIETERS HAGEN Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 71640234117v
KLAASKE PIETERS HAGEN Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 91640234117v
KLAASKE PIETERS HAGEN Claeske Piters Hagenverkoper Franekereind 61641234130v
KLAASKE ROMKES Claeske Romckes verkoper Brouwersstraat162423119r
KLAASKE ROMKES Claeske Romckes koper Voorstraat 116272327v
KLAASKE RUURDS Claescke Rioerdts , meerderjarigverkoper Both Apothekerstraat1614229200r
KLAASKE SIEMENS Claeske Symens naastligger ten zuiden Schritsen166123811va
KLAASKE SIETSES Claaske Sytses herbergierseverkoper Zoutsloot 1051736249148v
KLAASKE SIPPES Claeske Sippes koper Havenplein 28163123311r
KLAASKE TEEKES Claeske Taeckes , voor zich en haar kinderenverkoper Schritsen 31624230375r
KLAASKE TEEKES wijlen Claeske Teeckes erflater Noorderhaven 421645235180v
KLAASKE THOMAS WIJNGAARD Claeske Thomas Wijngaerdenkoper 1/2 huisVoorstraat 811730247305v
KLAASKE THOMAS WIJNGAARDEN Claaske Thomas Wijngaardenkoper door niaar Havenplein 281733248254r
KLAASKE THOMAS WIJNGAARDEN Claaske Thomas Wijngaardenkoper door niaar Zuiderhaven 21733248254r
KLAASKE THOMAS WIJNGAARDEN Claaske Thomas Wijngaardenkoper door niaar Zuiderhaven 41733248254r
KLAASKE THOMAS WIJNGAARDEN Claaske Thomas Wijngaardenverkoper Voorstraat NZ173925029v
KLAASKE THOMAS WIJNGAARDEN Claeske Thomas Wijngaardenkoper Hondenstraat 3west1729247240r
KLAASKE THOMAS WIJNGAARDEN Claeske Thomas Wijngaardennaastligger ten noorden Hondenstraat 3west1729247240r
KLAASKE THOMAS WIJNGAARDEN Claeske Thomas Wijngaerdenkoper 1/2 huisVoorstraat 811730247305v
KLAASKE TJERKS Claes Tyercx koper huisonbekendhet Groene Laken159722856r
KLAASKE TJERKS Claeske Tjerx verkoper Bildtstraat 13171924655r
KLAASKE TJERKS Claeske Tjerx verkoper Zuiderhaven 371726246260v
KLAASKE WILLEMS Claaske Willems geniaarde koper Sint Odolphisteeg 1817392507v
KLAASKE WILLEMS Claeske Willems koper Zuiderhaven 19zuid162423112r
KLAASKE WILLEMS Claeske Willems koper Sint Odolphisteeg 81682241184v
KLAASKE WILLEMS Claeske Willems verkoper Sint Odolphisteeg 81704244251r
KLAASKE WILLEMS MEY Claeske Willems van der Meykoper Zuiderhaven ZZ164323564r
KLAASKE WILLEMS MEY Claeske Willems van der Meyverkoper Grote Kerkstraat 441680241106r
KLAASKE WILLEMS MEY Claeske Willems van der Meyverkoper q.q. Grote Kerkstraat 441680241106r
KLAASKE WILLEMS MEY Claeske Willems van der Meyverkoper onbekend1680241107r
KLAASKE WILLEMS MEY Claeske Willems van der Meyverkoper q.q. onbekend1680241107r
KLAASKE WILLEMS MEY Claeske Willems van der Meynaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 421680241108r
KLAASKE WILLEMS MEY Claeske Willems van der Meyverkoper Grote Kerkstraat 421680241108r
KLAASKE WILLEMS MEY Claeske Willems van der Meyverkoper q.q. Grote Kerkstraat 421680241108r
KLAASKE WOUTERS Claaske Wouters koper Heiligeweg 341626231142v
KLAASKE WOUTERS Claescke Wouters koper Grote Kerkstraat 23achter1620230225v
KLAASKE WOUTERS Claeske Wolters koper Heiligeweg 34161122923r
KLAASKE WOUTERS Claeske Wouters* naastligger ten noorden ([staat: Claeske Bastiaens])Peterseliestraat NZ1644235114r
KLAASKE WOUTERS Claeske Wouters* verkoper ([staat: Claeske Bastiaens])Grote Kerkstraat 23achter1650236100r
KLAMER Clamer Henric Isaac baron van Steedingverkoper Zuiderhaven 671774258134r
KLAMER Clamer Henric Isaac baron van Steedingverkoper Raamstraat 6zuid1774258134r
KLAMER Clamer Henric Isaac baron van Steedingverkoper Zuiderhaven 711774258143r
KLEIS Cleis Lantinghnaastligger ten oosten Lanen 9west168024186r
KLEIS Cleis Lantinghnaastligger ten noorden Lanen 9west168024186r
KLEIS het pakhuis van oud burgervaandrig Cleis Lantinghnaastligger ten westen Noorderhaven 58168524287v
KLEIS oud burgervaandrig Cleis Lantinghverkoper Kleine Bredeplaats 191687242190r
KLEIS burgervaandrig Cleys Lantinghapothekerkoper huisKleine Bredeplaats 191677240265r
KLEIS Cleys Lantinghapothekernaastligger ten noorden Lanen 9west1681241133v
KLEIS Cleys Lantinghapothekernaastligger ten oosten Lanen 9west1681241133v
KLEIS Cleys Lantinghwijnhandelaarverkoper Lanen 9oost1683241261v
KLEIS LANTINGhet panwerk van Cleis Lantingnaastligger ten zuiden Liemendijk1755253219r
KLEIS LANTINGvroedsman Cleis Lantingkoopmankoper huisAchterstraat17632563r
KLEIS LANTINGvroedsman Cleis Lantingnaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1765256103v
KLEIS LANTINGburgemeester Cleis Lantingverkoper q.q. Hoogstraat 101768257253v
KLEIS LANTINGburgemeester Cleis Lantingnaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5177225853v
KLEIS LANTINGburgemeester Cleis Lantingnaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5177225853v
KLEIS ZANDSTRA Cleis Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
KLEIS ZANDSTRA Cleis Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
KLEIS ZANDSTRA Cleis Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
KLEIS ZANDSTRA Cleys Sanstraverkoper Zuiderhaven 73west16782415r
KLEIS BARTELDS Cleis Bartels naastligger ten oosten Lanen 9163723424v
KLEIS BARTELDS de kamer van Cleis Bartels naastligger ten zuiden Zuiderhaven 491640234107r
KLEIS BARTELDS Cleis Bartels , c.u.verkoper Zuiderhaven 491640234107r
KLEIS BARTELDS Cleis Bartels , c.s.naastligger ten westen Schritsen ZZ1641234126v
KLEIS BARTELDS Cleis Bartels verkoper Zuiderhaven 63164323574r
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt ZZ161623017v
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels schipper (veer-)koper oud huis (afgebroken en herbouwd)Lanen 9west161723093v
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels naastligger ten oosten Lanen 71621230263r
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels naastligger ten noorden Zuiderhaven 49162823233v
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels naastligger ten oosten Heiligeweg 26162823242v
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-10-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend162823279v
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels koper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend162823279v
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])Hoogstraat 38162823279v
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels verkoper q.q. William Boothstraat OZ1629232120r
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels verkoper q.q. Heiligeweg 281629232120r
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels naastligger ten westen Voorstraat 14achter1630232131r
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels verpachter grond Hoogstraat 38163223363v
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels schipper (veer-)koper twee ledige plaatsen of huissteden, met kamers en plaats erachter, voor en achter 50 voeten breedZuiderhaven 57163223367v
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels naastligger ten westen Voorstraat 14163323389v
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels koper door niaar huis met stal en timmerhuisZuiderhaven 49163923477v
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels naastligger ten noorden Zuiderhaven 49163923477v
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels niaarnemer Grote Kerkstraat 35164323546r
KLEIS BARTELDS de plaatsen en kamers van Cleys Bartles naastligger ten oosten Zuiderhaven 61164323571v
KLEIS BARTELDS lege plaatsen van Cleys Bartels naastligger ten zuiden Schritsen 18164323573v
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels , c.u.verkoper Schritsen 18164323573v
KLEIS BARTELDS Cleys Bartels naastligger ten westen Grote Kerkstraat 37164323591v
KLEIS BARTELDS het hek van Cleys Bartels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 37164323591v
KLEIS BARTELDS LANTING Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 111174025099r
KLEIS BARTELDS LANTING Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper estrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 99174025099r
KLEIS BARTELDS LANTING Cleys Bartels Lantingnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 161653236225v
KLEIS JOOSTES Cleis Joostes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9167924126r
KLEIS JOOSTES Cleys Joosten naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 91682241204v
KNIERKE DOUMAjuffrouw Cunira van Doumanaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen161122927v
KNIERKE FRANKENA Coenira van Franckenakoper provisioneel ten zuiden van Harlingen167524028va
KNIERKE FRANKENA Coenira van Franckenakoper provisioneel ten zuiden van Harlingen167524028va
KNIERKE FRANKENA Coenira van Franckenakoper provisioneel ten zuiden van Harlingen167524028va
KNIERKE FRANKENA Coenira van Franckenakoper provisioneel ten zuiden van Harlingen167524028va
KNIERKE FRANKENA Coenira van Franckenakoper provisioneel ten zuidoosten van Harlingen167524028va
KNIERKE FRANKENA Coenira Franckenakoper Wasbleek1680241118v
KNIERKE FRANKENA Cunira Frankenakoper Zuiderhaven 52166523910r
KNIERKE FRANKENAjuffrouw Cunira Franckenakoper ten zuiden van Harlingen166723994r
KNIERKE GALEMA Cunira van Galamakoper Nieuwstraat 521683241273r
KNIERKE GALEMA Cunira van Galamaverkoper Nieuwstraat 52168424230v
KNIERKE REDDINGmeerderjarige dochter Cuniera Reddinguisverkoper Rozengracht 71728247130r
KNIERKE JOOSTES Coniercken Joesten bruid 1604228416r
KNIERKE WIEBRENS REDDING Cunira Wybrandus Reddinguisss.m.candidatuskoper van 1/4 Rozengracht 7west1728247126v
KOENRAAD de erfgenamen van wijlen mr. Coenert naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25west1605228486v
KOENRAAD de [zout]keet van Coenraad Abbes naastligger tegenover Lammert Warndersteeg 101624230383r
KOENRAAD Coenraad Oswaldhofmeester op het Prinsenjachtkoper huisGrote Bredeplaats 111759254218r
KOENRAAD Coenraad Oswaldnaastligger ten zuiden Noorderhaven 141759254218ar
KOENRAAD Coenraad Ostwaldnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 131763255186r
KOENRAAD Coenraad Funk, levend of dood onbekendverkoper Grote Ossenmarkt 317672573v
KOENRAAD Coenraad Funk, levend of dood onbekendverkoper Grote Ossenmarkt 517672573v
KOENRAAD Coenraad Ostwaldnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 91769257114v
KOENRAAD Coenraad Oswaldnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 91774258173r
KOENRAAD Coenraad Oswaldnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 131782260268r
KOENRAAD Coenraad van Glied, c.u.voormalig bewoner Voorstraat 93achter178526223v
KOENRAAD de weduwe van Coenraad Oswaldverkoper Grote Bredeplaats 11178526245r
KOENRAAD de weduwe van Coenraad Michiel huurder kelder (p.j.)Hofstraat 51796264349r
KOENRAAD dr. Conradus Luydinga, c.u.koper twee kamersBrouwersstraat 19achter168524291r
KOENRAAD tuin en achterhuis van dr. Conradus Luydinganaastligger ten noorden Brouwersstraat 19achter168524291r
KOENRAAD BAKKERwijlen Coenraad Bakkerkoper Grote Kerkstraat 3017562541r
KOENRAAD BAKKERwijlen vroedsman Coenraad Bakkerbootsmankoper provisioneel Kleine Bredeplaats 161770257257r
KOENRAAD BAKKERwijlen Coenraad Backerbootsman Admiraliteitverkoper Kleine Bredeplaats 16178326198r
KOENRAAD BAKKERde weduwe van Coenraad Bakkernaastligger ten noorden Rapenburg 1179226464v
KOENRAAD BAKKERwijlen Coenraad Bakkerbootsmanverkoper Grote Kerkstraat 301795264236v
KOENRAAD BAKKER Coenraad Bakkerijzerkramerverkoper q.q. Sint Jacobstraat 15179726535r
KOENRAAD BAKKER Coenraad W. Bakkernaastligger ten zuiden Noorderhaven 98achter1801265308r
KOENRAAD BAKKERde weduwe van Coenraad Bakkernaastligger ten oosten Zuiderhaven 39180426769v
KOENRAAD BAKKER Coenraad W. Bakker, c.u.huurder Voorstraat 331805267183v
KOENRAAD BAKKER Coenraad P. Bakkerkompasmaker (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter180826833v
KOENRAAD BAKKERwijlen Coenrad Backerbootsmangeniaarde koper Heiligeweg 191773258118r
KOENRAAD BENTFORD Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)koper huis en tuintjeSchritsen 5oost1762255159r
KOENRAAD BENTFORD Coenraad Gijbertus Bentfortnaastligger ten oosten Schritsen 5west176425674r
KOENRAAD BENTFORD Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)verkoper Schritsen 5oost176825757r
KOENRAAD LEERS Coenraad Leers, ongehuwdkoopmankoper huis, tuin, zomerhuis en pakhuizenVoorstraat 78180826827r
KOENRAAD LUDINGA Coenradus Ludingamedicus (stads -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 111688242226v
KOENRAAD LUDINGAdr. Conradus Luidingamedicus (stads -)koper huisBrouwersstraat 13168424214v
KOENRAAD LUDINGAwijlen Conradus Ludingamedicinae doctornaastligger ten zuiden Brouwersstraat 111691242343r
KOENRAAD LUDINGAde weduwe van Conradus Ludinganaastligger ten zuiden Brouwersstraat 111698243345v
KOENRAAD SMIDde weduwe Coenraad Smitthuurder (p.j.)Bargebuurt 101787262198v
KOENRAAD TUINEMA Coenraad Tuinemakasteleinverkoper Hoogstraat 261787262173v
KOENRAAD ABES Coenert Abbes hoedenmakerbewoner Voorstraat 131602228338v
KOENRAAD ABES Coenert Abbes hoedenmakerverkoper q.q. Voorstraat 131602228338v
KOENRAAD ABES Coenert Abbes verkoper q.q. Voorstraat 131603228380r
KOENRAAD ABES Coenert Abbes verkoper Grote Bredeplaats 251604228384v
KOENRAAD ABES Coenert Abbes verkoper Grote Bredeplaats 271604228384v
KOENRAAD ABES de keet van Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
KOENRAAD ABES de zoutkeet van Coenraad Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ1615229247v
KOENRAAD ABES Coenraad Abbes zoutziederverkoper van 1/2 Noorderhaven 28161723069r
KOENRAAD ABES Coenraad Abbes geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg OZ1620230230v
KOENRAAD ABES Coenraad Abbes verkoper q.q. Heiligeweg 201623230336v
KOENRAAD ABES Coenraad Abbes protesteert vanwege een gerechtigheid onbekend1623230337v
KOENRAAD ABES Coenraad Abbes koper kamerKruisstraat 5oost1623230340r
KOENRAAD ABES Coenraad Abbes koper twee boven- en twee benedenkamersKruisstraat ZZ1623230340v
KOENRAAD ABES Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 216242319r
KOENRAAD ABES Coenraad Abbes naastligger ten noorden Kruisstraat NZ162523174r
KOENRAAD ABES Coenraad Abbes koper huis met schuur, strekkende naar de Nieuwe KerkstraatKruisstraat NZ16272327r
KOENRAAD ABES Coenraad Abbes naastligger ten noorden Kruisstraat NZ16272327r
KOENRAAD ABES nu Coenraad Abbes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ162823268r
KOENRAAD ABES Coenraad Abbes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ162823268v
KOENRAAD ABES Coenraad Abbes zoutziederkoper kamerKruisstraat162823270r
KOENRAAD ABES Coenraad Abbes zoutziedernaastligger ten westen Kruisstraat162823270r
KOENRAAD ABES gebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Coenraadt Abbes naastligger Grote Bredeplaats 27167824121r
KOENRAAD ABES Coenraed Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 141630232131r
KOENRAAD ABES Coenraed Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14achter1630232131r
KOENRAAD ABES Coenraed Abbes verkoper q.q. Brouwersstraat 101630232163r
KOENRAAD ABES Coenraed Abbes geniaarde koper Voorstraat 341631232172v
KOENRAAD ABES de keet van oud burgemeester Coenraed Abbes naastligger ten noorden onbekend16362342v
KOENRAAD ABES gezworen gemeensman Coenraedt Abbes koper huisNoordijs 4163123321r
KOENRAAD ABES burgemeester Coenraedt Abbes verpachter grond ([staat: een rijksdaalder])Sint Christoffelsteeg163323383r
KOENRAAD ABES oud burgemeester Coenraedt Abbes verkoper Lammert Warndersteeg OZ1640234109r
KOENRAAD ABES burgemeester Coenraet Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14163323389v
KOENRAAD ABES oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Schoolsteeg WZ1635233162r
KOENRAAD ABES de kamer van oud burgemeester Coenraet Abbes naastligger ten noorden Kruisstraat 3west1640234108v
KOENRAAD ABES oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 31641234149r
KOENRAAD ABES oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 81641234149r
KOENRAAD ABES oud burgemeester Conraet Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 141642234175r
KOENRAAD BERENDS Coenraed Beerns huurder Zuiderhaven1734248349r
KOENRAAD ERNSTES wijlen Coenraad Eernstes eerdere eigenaar Noorderhaven 28161723069r
KOENRAAD GIJSBERTS BENTFORD Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)koper koopmanshuis met pakhuisNoorderhaven 22176725715r
KOENRAAD GIJSBERTS BENTFORD Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)koper koopmanshuis met pakhuisNoorderhaven 22achter176725715r
KOENRAAD GIJSBERTS BENTFORD Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)verkoper Noorderhaven 22177325877r
KOENRAAD GIJSBERTS BENTFORD Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)verkoper Noorderhaven 22achter177325877r
KOENRAAD HEPKES Coene Hepkes naastligger ten oosten Karremanstraat 271657237108v
KOENRAAD IEPKES het sterfhuis van Coene Epkes verkoper Zoutsloot1681241129v
KOENRAAD JANS de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Coene Jansen smidverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
KOENRAAD JANS de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Coene Jansen smidverkoper onbekend1599228181r
KOENRAAD JANS de nagelaten kinderen van wijlen Coene Jansen , c.u.smidverkoper Grote Bredeplaats ZZ1600228191v
KOENRAAD JANS de nagelaten kinderen van wijlen Coene Jansen , c.u.smidverkoper Zuiderhaven 251600228191v
KOENRAAD JANS Coene Jansen smideerdere eigenaar Grote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
KOENRAAD JANS Coene Jans koper huisZoutsloot 421806267247r
KOENRAAD JANS wijlen Coene Jans verkoper Zoutsloot 42180826839v
KOENRAAD JANS Coenraad Jansen zadelmakerhuurder Sint Jacobstraat 51695243162v
KOENRAAD JANS Coenraedt Jans zadelmaker (mr. -)bewoner Sint Jacobstraat 10noord1691242346r
KOENRAAD JOCHEMS Coene Jogchems Schuiteboerverkoper Kromme Elleboogsteeg1762255119r
KOENRAAD LINSES Coenraad lensen , vrijgezelkoper kamer, weefwinkel en plaatsje erachterWilliam Boothstraat 3173224891r
KOENRAAD LINSES Coenraad Lenses wever (bont-)verkoper William Boothstraat 31737249185v
KOENRAAD WILLEMS Coene Willems koper van 3/4 Sint Jacobstraat 6170824573r
KOENRAAD WILLEMS Coene Willems naastligger ten westen Havenplein 281752252187v
KOENRAAD WILLEMS Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 21752252187v
KOENRAAD WILLEMS Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 41752252187v
KOENRAAD WILLEMS Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 41762255116r
KOENRAAD WILLEMS Coene Willems naastligger ten westen Havenplein 281762255124v
KOENRAAD WILLEMS de weduwe van Coene Willems naastligger ten oosten Havenplein 18oost1766256226r
KOENRAAD WILLEMS de weduwe van Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 41771257201v
KOENRAAD WILLEMS wijlen Coenraad Willems verkoper Sint Jacobstraat 617312488v
KOENRAAD WILLEMS BAKKER Coenraad Willems Bakkerkoopman in ijzerverkoper Tiepelsteeg179726519v
KOENRAAD WILLEMS BAKKER Coenraad Willems Bakkerkoopmankoper zoutkeet met pan, zelhuis, dennen, turfschuur, stal, wagenhuis, beide woonkamers aan de vaartswal en een stukje landNoorderkade 231800265208r
KOENRAAD WILLEMS BAKKER Coenraad Willems Bakkerkoopmanverkoper Zuiderhaven 43181026989r
KOENRAAD WILLEMS BAKKER Coenraad Willems Bakkerkoopmanverkoper Schritsen 5oost1810269102r
KOERT Coert Oeghenerverkoper Spinstraat159722839v
KOERT Coert van Hattingenkoper kamerFabrieksstraat 2159722842r
KOERT Coert houtzagerbewoner kamer Zuiderhaven ZZ165523739v
KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingmafiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 43181026989r
KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingmafiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Zuiderhaven 43181026989r
KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingmafiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Zuiderhaven 43181026989r
KOERT BEIMA Coert van Beimasecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper huis, hof met belvedere of zomerhuisSchoolstraat 21712245165v
KOERT BEIMA Coert van Beimasecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar woningZuiderhaven ZZ1712245166r
KOERT BEIMAde heer Coert van Beimakoper woningWerfpad ZZ1712245169v
KOERT BEIMA Coert van Beimasecretaris Admiraliteit in Frieslandverkoper Schoolstraat 21728247108v
KOERT BEIMAde heer Coert van Beymasecretaris Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Spinhuisstraat 41746251153r
KOERT BEIMA Coert Lambertus van Beymakoper huis en tuinKleine Bredeplaats 141807267314r
KOERT BEIMA Coert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal (substituut -)koper huis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderhaven 391808268114r
KOERT BEIMA Coert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal (substituut -)koper huis ([voor de drie percelen in deze akte])Grote Ossenmarkt 6oost1808268114r
KOERT BEIMA Coert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal (substituut -)koper huis ([voor de drie percelen in deze akte])Grote Ossenmarkt 6west1808268114r
KOERT BEIMAmr. Coert Lambertus van Beymaverkoper Kleine Bredeplaats 141808268116v
KOERT BEIMAmr. Coert Lambertus van Beymaverkoper Vijver 11808268116v
KOERT BEIMAmr. Coert Lambertus van Beymaverkoper Kleine Bredeplaats 141808268116v
KOERT BOERMAN Coert Boermanverkoper Heiligeweg 111732248115v
KOERT DUMAN Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 1b1784261229r
KOERT DUMAN Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 31achter1784261230r
KOERT DUMAN Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 12noord1784261231r
KOERT DUMAN Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 21784261232r
KOERT DUMAN Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 11784261233r
KOERT DUMAN Coert Dumannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 221790263181r
KOERT DUMAN Coert Dumannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 221791263372v
KOERT DUMAN Coert Dumannaastligger ten oosten Lanen 631793264139r
KOERT DUMAN Coert H. Dumannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 181796264350r
KOERT DUMAN Coert Dumanschoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1817962651r
KOERT DUMAN Coert Dumanschoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 1817962651r
KOERT DUMAN Coert Dumannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18180126627r
KOERT DUMAN Coert Dumannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 22180226696v
KOERT DUMAN Coert Dumannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 181807267301v
KOERT DUMAN Coert Dumannaastligger ten oosten Lanen 631809268272r
KOERT BROERS DUMAN Coert Broers Dumankoper door niaar huisGrote Bredeplaats 181796264350r
KOERT FEIKES Coert Feyckes verkoper Schritsen 481697243294r
KOERT HANSES Coert Hansen koper finaal kamer nr. 7Bargebuurt 1816602387ra
KOERT HANSES Coert Hansen koper provisioneel Bargebuurt 1816602387ra
KOERT HANSES Coert Hansen naastligger ten noorden Bargebuurt WZ166523923r
KOERT HANSES Coert Hansen naastligger ten noorden Bargebuurt 221706244329r
KOERT HENDRIKS Coert Hendricks kistmakerkoper twee kamers aanelkaarSchritsen 52161222983v
KOERT HENDRIKS Coert Hendriks wever (bont-)koper huisRomastraat 5175725473r
KOERT HENDRIKS Coert Hendriks wever (bont-)verkoper Romastraat 5176325613r
KOERT HENDRIKS Coert Hendriks schoenmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 131775258240r
KOERT HENDRIKS DUMAN Coert Hendriks Dumanschoenmaker (mr. -)geniaarde koper Grote Bredeplaats 10177625911v
KOERT HENDRIKS DUMAN Coert Hendriks Dumanschoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 201778259131r
KOERT JANS de dochter van Coert Jans blauwververhuurder Bargebuurt 221752252235r
KOERT KOERTS Coert Coertsen verkoper van 1/4 Vijver 5169424375r
KOMMERKE VELSEN Commer van Velsenverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats1626231139v
KOMMERKE JOOSTES Commerke Joostes verkoper Rozengracht NZ162523169v
KOMMERKE JOOSTES Commerke Joostes verkoper Droogstraat 45162723213v
KOMMERKE JOOSTES Commerke Joostes verkoper Zuiderplein 5zuid162823276v
KOMMERKE JOOSTES Commerke Joostes verkoper Lanen 87162923287r
KOMMERKE JOOSTES Commerke Joostes verkoper Voorstraat 261640234107v
KOOP OOSTERHOUT Coop Oosterhoutherbergier in Het Wapen van Barradeelkoper huis en herbergNoorderhaven 88Benthem1784261244v
KORNELIS Corneelis Oudemanverkoper Brouwersstraat 3175225323v
KORNELIS Corneelis Oudermankoper huisSchritsen 62175325337v
KORNELIS Corneelis Beitsgatkoemelkerkoper woningKromme Elleboogsteeg 2175325363r
KORNELIS Corneelis Beitsgatnaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 2175325363r
KORNELIS Cornelio Bartholomaei lakenkoperverkoper Scheerstraat 8west161122933v
KORNELIS Cornelio verkoper q.q. Franekertrekvaart1613229152v
KORNELIS Cornelis Conincxverpachter grond Voorstraat 52west159722814r
KORNELIS Cornelis Conincxnaastligger ten westen Voorstraat 52west159722814r
KORNELIS Cornelis Conincxverpachter grond Voorstraat 951598228115v
KORNELIS de weduwe en erfgenamen van Cornelis Conincx verpachter grond (afkoopsom: 16-02-00 GG)Oosterkeetstraat1599228160v
KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Conincxverpachter grond Oosterkeetstraat1600228223v
KORNELIS Cornelis pottenbakkernaastligger ten oosten Schritsen1602228282v
KORNELIS wijlen Cornelis Coninghsverpachter grond Rommelhaven 101602228326v
KORNELIS de weduwe van Cornelis Coninghsverpachter grond Voorstraat 951605228456v
KORNELIS Cornelis houtzagernaastligger ten oosten Lanen ZZ161122940v
KORNELIS haar zoon Cornelis Baertsverkoper Lammert Warndersteeg 2161222994v
KORNELIS Cornelis Bartholomey naastligger ten oosten Voorstraat 451617230101r
KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Coningsnaastligger ten westen Voorstraat 52west1618230108r
KORNELIS wijlen Cornelis Cunstnaastligger ten zuiden Noorderhaven 181618230118v
KORNELIS wijlen Cornelis Cunstverkoper Noorderhaven 181618230118v
KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Coningsverpachter grond Zoutsloot 941622230307v
KORNELIS de woningen van de erfgenamen van wijlen Cornelis Coningsnaastligger ten zuiden Voorstraat 52west1623230354r
KORNELIS Cornelis , [staat: Selanders]naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 91623230357r
KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Coningsbegunstigde van een losbare rente ([staat: twintig stuivers en een reaal])Franekereind 13162523145r
KORNELIS Cornelis Geesdorpnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid162523160r
KORNELIS de kamer van Cornelis Stienmannaastligger ten zuidoosten Heiligeweg 20162523193r
KORNELIS Cornelis Olivier naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen162823248v
KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Coningsverpachter grond Voorstraat 95162823258r
KORNELIS Cornelis Coningsverkoper van 1/2 Woudemansteeg 21629232100r
KORNELIS Cornelis kleermaker [staat: schroor]naastligger ten westen Hoogstraat 171630232115v
KORNELIS Cornelis Wathauskoopmanverkoper Voorstraat 91163123314r
KORNELIS het huis van Cornelis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 27163123332r
KORNELIS Cornelis bezemmakernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)163223346r
KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Conincxverpachter grond Zoutsloot 96163223357r
KORNELIS de kamer van Cornelis Stienmannaastligger ten oosten Heiligeweg 201633233112v
KORNELIS Cornelis Wimerts verkoper Hofstraat NZ163823449r
KORNELIS de weduwe van Cornelis Cunstnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13163823463r
KORNELIS Cornelis houtzagergeniaarde koper Achterstraat ZZ163823468r
KORNELIS Cornelis houtzagerverkoper q.q. Achterstraat ZZ163823468r
KORNELIS Cornelis Coninxverkoper Voorstraat 50163923480v
KORNELIS Cornelis Coninxverkoper Franekereind 34163923483v
KORNELIS Cornelis Conink, c.s.naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen164023492r
KORNELIS Cornelis Conink, c.s.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen164023492r
KORNELIS Cornelis Coninxverkoper Lanen 69164023499r
KORNELIS Cornelis Coninxverkoper Franekereind 30west1640234111v
KORNELIS Cornelis Trompeternaastligger ten westen Droogstraat 411641234128r
KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Coninxverpachter grond Hoogstraat 181642234161v
KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Coninxverpachter grond Voorstraat 52west1642234162r
KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Coninxnaastligger ten westen Voorstraat 52west1642234162r
KORNELIS Cornelis Coninxverkoper ten zuiden van Harlingen164223513v
KORNELIS Cornelis Coninxverkoper ten noordoosten van Harlingen164223513v
KORNELIS Cornelis Coninxverkoper buiten Harlingen164223513v
KORNELIS Cornelis Coninxverkoper buiten Harlingen164223513v
KORNELIS Cornelis bakkernaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)164423599r
KORNELIS Cornelis koper Lanen 40164823619r
KORNELIS Cornelis Haucxnaastligger ten zuiden Karremanstraat 161654236250v
KORNELIS Cornelis Haucx, c.u.koper huis en plaatsLiemendijk1654236254v
KORNELIS de weduwe van Cornelis Wijnerts naastligger ten westen Franekereind 18165623796v
KORNELIS Cornelis Haucxverkoper van 1/2 Liemendijk1657237135v
KORNELIS de erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Haucxnaastligger ten noorden Karremanstraat 201658237173r
KORNELIS Cornelis Monckes visjagernaastligger ten noorden Zoutsloot 11663238177v
KORNELIS Cornelis Lordewagennaastligger ten oosten Kruisstraat NZ1663238188v
KORNELIS de erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Hauxnaastligger ten noorden Karremanstraat 201664238218v
KORNELIS Cornelis Heynsnaastligger ten noorden Schritsen166123811va
KORNELIS de erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Hauxnaastligger ten noorden Karremanstraat 20167024015r
KORNELIS Cornelis Monckes visjagernaastligger ten noorden Zoutsloot 11674240136r
KORNELIS de heer Cornelis Meunixraadsheer raad van Vlaanderenverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 141675240201r
KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis kuipernaastligger ten oosten Noordijs OZ1683241245v
KORNELIS huis genaamd de oyevaar Cornelis Heynswijnhandelaarkoper 1/2 huis en stallingFranekereind 23oostde Ooievaar1683241269r
KORNELIS wijlen Jr. Cornelis Westreenluitenant van een compagnie te voetverkoper Noorderhaven 104168124139va
KORNELIS Cornelis schoenlappernaastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ168524299v
KORNELIS Cornelis Taeuwes bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 51686242113v
KORNELIS het hoekhuis van de weduwe van wijlen Cornelis stokernaastligger ten westen Hofstraat 11687242164v
KORNELIS huis genaamd de Oyevaer van Cornelis Heynsnaastligger ten oosten Franekereind 23westde Ooievaar1687242167r
KORNELIS het huis van Cornelis Monckes visjagernaastligger ten noorden Zoutsloot 11688242232r
KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1690242326r
KORNELIS Cornelis Tavis , c.u.bakker (mr. -)verwandelaar Kleine Kerkstraat 21690242336r
KORNELIS de weduwe van Cornelis stokernaastligger ten westen Hofstraat 11692242388r
KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ169324350v
KORNELIS Cornelis van Valrekoopmankoper huisHoogstraat 151695243165r
KORNELIS als bewoner de weduwe van Cornelis blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 181695243173r
KORNELIS Cornelis Valreverkoper Hoogstraat 151698243383r
KORNELIS Cornelis Taeves bakker (mr. -)naastligger ten westen Hoogstraat 391698243388r
KORNELIS Cornelis Taeves bakker (mr. -)naastligger ten noorden Hoogstraat 391698243388r
KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis stokernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 251702244148v
KORNELIS Cornelis Taeves bakker (mr. -)koper woning, tuintje en plaatsjeGrote Kerkstraat 341704244247r
KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1704244249v
KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1705244309v
KORNELIS Cornelis Finkelbosverkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25170924590v
KORNELIS Cornelis van der Burghnaastligger ten oosten Lanen 65oost1714245219v
KORNELIS Cornelis Vinkelbosnaastligger ten westen Karremanstraat 181714245226v
KORNELIS Cornelis Vinkelbosnaastligger ten westen Karremanstraat 201714245229v
KORNELIS Cornelis Vinkelbosnaastligger ten oosten Zoutsloot 59171824623r
KORNELIS Cornelis van der Burghverkoper Franekerpoort (gebied)172024670v
KORNELIS Cornelis , c.u.schipper op Sneeknaastligger ten oosten Gardenierstraat 31722246126v
KORNELIS Cornelis Vinkelbosnaastligger ten zuiden Noorderhaven 31een_achter1722246148v
KORNELIS Cornelis Vinkebosnaastligger ten westen Karremanstraat 201722246151r
KORNELIS de weduwe van Cornelis , c.s.gleibakkernaastligger ten noorden Zuiderhaven 511724246201v
KORNELIS Cornelis de Marrekassier in de Bank van Leningverkoper q.q. Voorstraat 811724246208r
KORNELIS Cornelis de Marrekassier in de Bank van Leningverkoper q.q. Noorderhaven 761724246209r
KORNELIS Cornelis de Marrekassier in de Bank van Leningverkoper q.q. Noorderhaven 781724246209r
KORNELIS Cornelis de Marrekassier in de Bank van Leningverkoper q.q. Voorstraat 331724246209v
KORNELIS Cornelis de Marrekassier in de Bank van Leningverkoper q.q. Noorderhaven 901724246210v
KORNELIS Cornelis de Marrekassier in de Bank van Leningverkoper q.q. Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
KORNELIS Cornelis de Marrekassier in de Bank van Leningverkoper q.q. Hofstraat 51724246211v
KORNELIS Cornelis Guilkertverkoper q.q. Sint Jacobstraat 41726246283r
KORNELIS Cornelis Guilkertcommissaris op de noorder waddingverkoper van 1/5 Sint Jacobstraat 41726246283r
KORNELIS Cornelis schipper op Sneeknaastligger ten oosten Gardenierstraat 31727246306v
KORNELIS Cornelis Vinkelboschnaastligger ten westen Noorderhaven 331730247367r
KORNELIS Cornelis wever (mr. bont-)huurder Heiligeweg 81733248202v
KORNELIS de weduwe van Cornelis Vinkelbosschippernaastligger ten westen Noorderhaven 331733248209v
KORNELIS wijlen Cornelis Vinkelboschschipperverkoper Noorderhaven 311736249129v
KORNELIS de tuin van Cornelis Oudaanskoopmannaastligger ten westen Vijver 8173925018v
KORNELIS Cornelis Oudaannaastligger ten noorden Vijverstraat 11173925074v
KORNELIS Cornelis Oldaen, bejaarde vrijgezel, oom van moederswegen van verkoperse Acke Sytsesteruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
KORNELIS Cornelis Oldaennaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 171741250200v
KORNELIS Cornelis Oldaennaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 171741250200v
KORNELIS Cornelis Oldaennaastligger ten oosten Hondenstraat 21743250293r
KORNELIS Cornelis Oldaannaastligger ten noorden Vijverstraat 9174425149v
KORNELIS Cornelis Oldaankoopmannaastligger ten zuiden Hondenstraat 81747251176v
KORNELIS Cornelis Oldaankoopmanverkoper Hondenstraat 81747251176v
KORNELIS Cornelis Oldaennaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6oost17442512ra
KORNELIS Cornelis Oldaennaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost17442512ra
KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Medagtenverkoper Hoogstraat 717492522v
KORNELIS de tuin van Cornelis Oldaennaastligger ten zuiden Hondenstraat 81751252104v
KORNELIS Cornelis naastligger ten oosten Noordermolen 1175325352v
KORNELIS mr. Cornelis Eekamanaastligger ten zuiden William Boothstraat 5175325373v
KORNELIS grondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Cornelis blokmakereigenaar perceel Noorderhaven 161758254180r
KORNELIS Cornelis Beydschatkoemelkerkoper huisKerkpoortstraat 1176025529v
KORNELIS Cornelis Beydschatkoemelkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1176025529v
KORNELIS Cornelis van Raam, c.u.tingieterhuurder Voorstraat 64176125591v
KORNELIS Cornelis Beitzegatkoemelkerkoper schuur of pakhuis met zolderRozengracht 151763255184r
KORNELIS Cornelis Beitzegatkoemelkerverkoper Rozengracht 151763255210v
KORNELIS schuur of pakhuis van Cornelis Beitzegatnaastligger ten oosten Rozengracht 131763255218v
KORNELIS Cornelis Oudemanschipper (trekveer-)verkoper Schritsen 62176425686v
KORNELIS Cornelis Beitsegatnaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg OZ1765256133v
KORNELIS Cornelis Beitzegatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter1766256205r
KORNELIS Cornelis Beitsegatkoemelker en wagenaarkoper huisGrote Kerkstraat 46176825735v
KORNELIS Cornelis Beitsegatkoemelkerkoper huisNieuwstraat 621770257145ar
KORNELIS Cornelis korfmakerverkoper Bildtstraat 61770257157r
KORNELIS Cornelis Beitsgatkoemelkerverkoper Nieuwstraat 621774258144r
KORNELIS Cornelis smidnaastligger ten zuiden Kruisstraat 81778259136r
KORNELIS Cornelis Beitsegatnaastligger ten westen Droogstraat ZZ178126043v
KORNELIS Cornelis Beydschatvoermankoper huisHofstraat 221781260103v
KORNELIS Cornelis Duinkersjouwerkoper huisKerkpoortstraat 11784261239v
KORNELIS Cornelis sleefmakernaastligger ten oosten Romastraat ZZ1784261254r
KORNELIS Cornelis naastligger ten zuiden Romastraat ZZ1784261254r
KORNELIS Cornelis sleefmakerkoper huisRomastraat ZZ1785261306r
KORNELIS de koper Cornelis sleefmakernaastligger ten oosten Romastraat ZZ1785261306r
KORNELIS Cornelis Duinkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13178526229r
KORNELIS Cornelis , c.s.naastligger ten noorden Weeshuisstraat 131790263211v
KORNELIS Cornelis , c.s.naastligger ten noorden Weeshuisstraat 151790263211v
KORNELIS wijlen Cornelis Watzeskoper Brouwersstraat 81794264195r
KORNELIS Cornelis Duinkernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 51795264288r
KORNELIS Cornelis Duinkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131796264335r
KORNELIS Cornelis Beidtsgatkoper huisKerkpoortstraat 1179726552r
KORNELIS wijlen Cornelis Duinkerverkoper Kerkpoortstraat 1179726552r
KORNELIS Cornelis kuipernaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1803266217r
KORNELIS de weduwe van Cornelis Schuiteboernaastligger ten noorden Rozenstraat 31806267226r
KORNELIS AARDENBURGvroedsman Cornelis Aardenburgkoopmankoper Rozengracht 151763255210v
KORNELIS AARDENBURG Cornelis Aardenburg, lid van de gemeentekoper hofHofstraat ZZ176425680r
KORNELIS AARDENBURG Cornelis Aardenburgnaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ176425680r
KORNELIS AARDENBURG Cornelis Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat ZZ176425680r
KORNELIS AARDENBURG Cornelis Aardenburgnaastligger ten noorden Hofstraat ZZ176425680r
KORNELIS AARDENBURGvroedsman Cornelis Aardenburg, c.s.koopmankoper door niaar woningHofstraat 20176425681r
KORNELIS AARDENBURG Cornelis Aardenburg, lid van de gemeentekoper huisRozenstraat 1Almenum176425681v
KORNELIS AARDENBURG Cornelis Aardenburgnaastligger ten zuiden Rozenstraat 1176425681v
KORNELIS AARDENBURGvroedsman Cornelis Aardenburgkoopmankoper lege grondHofstraat 161765256124r
KORNELIS AARDENBURG Cornelis Aardenburgnaastligger ten zuiden Hofstraat 161765256124r
KORNELIS AARDENBURG Cornelis Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat 161765256124r
KORNELIS AARDENBURG Cornelis Aardenburgverkoper q.q. Rozengracht 51778259146v
KORNELIS AARDENBURGoud burgemeester Cornelis Aardenburgverkoper q.q. Voorstraat 451780259276r
KORNELIS AARDENBURGoud burgemeester Cornelis Aardenburgkoper huisHofstraat 221782260251r
KORNELIS AARDENBURGoud burgemeester Cornelis Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat 221782260251r
KORNELIS AARDENBURGoud burgemeester Cornelis Aardenburgverkoper q.q. Rozengracht 71785261263r
KORNELIS AARDENBURGgezworen gemeensman Cornelis Aardenburgverkoper Heiligeweg 66178626252r
KORNELIS AARDENBURGgezworen gemeensman Cornelis Aardenburgverkoper Lanen 32178626252r
KORNELIS AARDENBURGoud burgemeester Cornelis Aardenburgnaastligger ten westen Hofstraat 22178626254r
KORNELIS AARDENBURGoud burgemeester Cornelis Aardenburgverkoper Hofstraat 22178626254r
KORNELIS AKKERSLOOT Cornelis Ackerslootverkoper Heiligeweg 601640234117v
KORNELIS AKKERSLOOT Cornelis Ackerslootverkoper Heiligeweg 581640234117v
KORNELIS AKKERSLOOT Cornelis Ackerslootverkoper Vijverstraat 71640234117v
KORNELIS AKKERSLOOT Cornelis Ackerslootverkoper Vijverstraat 91640234117v
KORNELIS ALBERDA Cornelis Albarda, J.U.D.secretaris van Het Bildtverkoper q.q. Voorstraat 241732248151v
KORNELIS ALBERDA Cornelis Alberdasecretaris van Het Bildtverkoper q.q. Anjelierstraat 8174025085r
KORNELIS AYTEMA Cornelis Aitemaverkoper Grote Ossenmarkt 3171824616v
KORNELIS BAKKER Cornelis Backernaastligger ten zuiden Schritsen 641742250219v
KORNELIS BAKKER Cornelis Backerkoper huisGrote Kerkstraat 411799265134v
KORNELIS BAKKER Cornelis Bakkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181799265136r
KORNELIS BAKKER Cornelis P. Bakkerkoper huisGrote Kerkstraat 391801265297v
KORNELIS BAKKER Cornelis P. Bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 391801265297v
KORNELIS BAKKER Cornelis P. Bakkernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 391801265297v
KORNELIS BAKKERwijlen Cornelis Bakkerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 411805267152v
KORNELIS BAKKERwijlen Cornelis Bakkerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 391805267152v
KORNELIS BEIDSCHAT Cornelis Beitschatkoper herberg en stal ([voor de twee percelen in deze akte])Hoogstraat 25de Rode Ploeg176425630r
KORNELIS BEIDSCHAT Cornelis Beitschatkoper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Hoogstraat 17176425630r
KORNELIS BEIDSCHAT Cornelis Beidschatnaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg OZ177225811r
KORNELIS BEIDSCHAT Cornelis Beidschatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter1775258233r
KORNELIS BEIDSCHAT Cornelis Beidschatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter17752585va
KORNELIS BEIDSCHAT Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Nieuweburen 251779259159r
KORNELIS BEIDSCHAT Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Nieuweburen 251780259298v
KORNELIS BEIDSCHATde erfgenamen van wijlen Cornelis Beitschatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 51782260232r
KORNELIS BLOK Corneles Blokglasmaker en verver (mr. -)koper fraai huisBildtstraat 14175625432v
KORNELIS BLOK Cornelis Bloknaastligger ten noorden [staat: zuiden] Zoutsloot 281762255119v
KORNELIS BLOK Cornelis Bloknaastligger ten noorden Bildtstraat 161763255261r
KORNELIS BLOK Cornelis Bloknaastligger ten noorden Bildtstraat 16177225827v
KORNELIS BLOK Cornelis Bloknaastligger ten zuiden Bildtstraat 12177325886r
KORNELIS BLOK Cornelis Blokverver en glasmaker (mr. -)verkoper Havenplein 18west1774258166r
KORNELIS BOLMAN Cornelis Bollemannaastligger ten westen onbekend164923675r
KORNELIS BOLMANde kamer van Cornelis Bollemannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1651236151r
KORNELIS BONKE Cornelis Boncknaastligger ten westen Zuiderhaven NZ16152309v
KORNELIS BONKE Cornelis Boncknaastligger ten westen Zuiderhaven NZ1619230174v
KORNELIS BONKE Cornelis Bonckprotesteert vanwege een reversaal onbekend1621230284r
KORNELIS BONKE Cornelis Boncknaastligger ten oosten Zuiderhaven NZ162523174v
KORNELIS BONKE Cornelis Bonckapothekerkoper hof met bomen en plantagieFranekerpoort (gebied)1654236274v
KORNELIS BONKE Cornelis Boncknaastligger ten westen Achterstraat 45oost165523721v
KORNELIS BONKE Cornelis Boncknaastligger ten oosten Liemendijk NZ1658237172av
KORNELIS BONKE Cornelis Boncq, c.u.apothekerkoper 4/7 huisVoorstraat 641659237187r
KORNELIS BONKE Cornelis Boncqkoper finaal 3/7 huisVoorstraat 641659237243r
KORNELIS BONKE Cornelis Boncknaastligger ten zuiden Heiligeweg 29166023854r
KORNELIS BONKEde erfgenamen van wijlen Cornelis Bonckverkoper Liemendijk1661238117r
KORNELIS BONKEwijlen Cornelis Boncqnaastligger ten zuiden Heiligeweg 291664238242r
KORNELIS BONKEwijlen Cornelis Boncqapothekererflater Carl Visschersteeg WZ167624031va
KORNELIS BONKEwijlen Cornelis Boncqapothekererflater Heiligeweg 27noord167624031va
KORNELIS BONKEwijlen Cornelis Boncqerflater Heiligeweg 27midden167624033ra
KORNELIS BROUWER Corneelis Brouwerkoopmankoper zoutkeetScheffersplein 231751252170r
KORNELIS BROUWER Cornelis Brouwerkoopmankoper huis en grote hofZoutsloot 3217492526v
KORNELIS BROUWER Cornelis Brouwerkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 41752252201r
KORNELIS BROUWER Cornelis Brouwernaastligger ten oosten Zoutsloot 30175225332r
KORNELIS BROUWER Cornelis Brouwernaastligger ten noorden Droogstraat 37175325340r
KORNELIS BROUWER Cornelis Brouwerkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 6175325347v
KORNELIS BROUWER Cornelis Brouwerverkoper Scheffersplein 231754253159v
KORNELIS BROUWERde ververij en tuin van Cornelis Brouwernaastligger ten oosten Zoutsloot 321759254204v
KORNELIS BROUWERde ververij en tuin van Cornelis Brouwernaastligger ten zuiden Zoutsloot 321759254204v
KORNELIS BROUWER Cornelis Brouwerkoopmanverkoper Zoutsloot 361759254205v
KORNELIS BROUWER Cornelis Brouwernaastligger ten oosten Zuiderhaven 73west176025513v
KORNELIS BROUWER Cornelis Brouwernaastligger ten oosten Zuiderhaven 73west176025528v
KORNELIS BROUWER Cornelis Brouwernaastligger ten zuiden Raamstraat 31763255252r
KORNELIS BROUWER Cornelis Brouwernaastligger ten zuiden Raamstraat 31761255264r
KORNELIS BROUWER Cornelis Brouwerzoutbranderverkoper Zuiderhaven 73oost1773258100r
KORNELIS BROUWER Cornelis Brouwerkoper huis en erfNoordijs 51774258137v
KORNELIS BROUWERde weduwe van Cornelis Brouwernaastligger ten noorden Noordijs 7179226414r
KORNELIS BROUWERde weduwe van Cornelis Brouwernaastligger ten noorden Noordijs 71794264211r
KORNELIS BROUWERwijlen Cornelis Brouwerverkoper Nieuwstraat 4018012661r
KORNELIS BROUWERwijlen Cornelis Brouwererflater Noordijs 5180426793v
KORNELIS BRUG Cornelis van der Brug, c.u.commieshuurder huisNoorderhaven 231806267193r
KORNELIS DUINMEYERde weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Duinmeyernaastligger ten westen Hoogstraat 51630232125v
KORNELIS EKEMA Cornelis Ekamaschoolmeester (stads -)koper huis, nieuw vertimmerdWilliam Boothstraat 25173224896r
KORNELIS ENGELENds. Cornelius van Engelenkoper zoutkeet met toebehoren en een pakhuisWilliam Boothstraat 51754253169r
KORNELIS ENGELENds. Cornelius van Engelenkoper pakhuis, den en tuintjeScheffersplein OZ1754253169r
KORNELIS ENGELENds. Cornelius van Engelenverkoper William Boothstraat 51757254111r
KORNELIS ENGELENds. Cornelius van Engelenverkoper Scheffersplein OZ1757254111r
KORNELIS FABER Cornelis Fabernaastligger ten oosten Noorderhoofd 11782260211r
KORNELIS FOLKERTSMA Cornelis Folkertsmabakker (mr. -)koper huis met zomerwoning met plaats en bleek hierachter en stuk grond van zes voetNoorderhaven 26179826569r
KORNELIS FOLKERTSMA Cornelis Folkertsmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 26180126641r
KORNELIS FOLKERTSMA Cornelis Folkertsmaverkoper Noorderhaven 26180126641r
KORNELIS FRISIUSwijlen dr. Cornelius Frisiusverkoper Kerkpoortstraat1711245154r
KORNELIS GEESTDORP Cornelis Geestdorpnaastligger ten oosten Hofstraat 3163223354r
KORNELIS GONGGRIJP Cornelius Gongrijp, s.s. theol. studiosus te Franekerkoper 1/2 huisSint Odolphisteeg 21725246225r
KORNELIS HEINEMANburgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk NZ1793264112r
KORNELIS HEINEMANburgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk1793264113v
KORNELIS HEINEMANburgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk1793264115r
KORNELIS HEINEMANburgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk1793264115r
KORNELIS HEINEMANburgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk1793264115r
KORNELIS HEINEMANburgemeester Cornelis Heinemanverkoper Hoogstraat 21793264117v
KORNELIS HEINEMANburgemeester Cornelis Heinemanverkoper Hoogstraat 111793264118v
KORNELIS HEINEMANburgemeester Cornelis Heinemanverkoper Hoogstraat 311793264121r
KORNELIS HEINEMANburgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk1793264123v
KORNELIS HEINEMANburgemeester Cornelis Heinemanverkoper Nieuwstraat 221793264136v
KORNELIS HEINEMANburgemeester Cornelis Heinemanverkoper Anjelierstraat 51793264138r
KORNELIS HEINEMANburgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk ZZ1794264188r
KORNELIS HEINS Cornelis Heinskoopmannaastligger ten zuiden Heiligeweg 32168024162r
KORNELIS HOEN Cornelis Thoenkoper Kerkpoortstraat1682241201r
KORNELIS HOEN Cornelis Thoenkoper Kerkpoortstraat1682241201v
KORNELIS HOEN Cornelis Thoenkoper Kerkpoortstraat1682241202r
KORNELIS HOEN Cornelis Thoenchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ168424244r
KORNELIS HOUTpakhuis van Cornelis van der Houtnaastligger ten oosten Noorderhaven 461702244144v
KORNELIS HOUTpakhuis van Cornelis van der Houtnaastligger ten oosten Noorderhaven 4617062452v
KORNELIS HOUT Cornelis van der Houtschipperkoper huisGrote Kerkstraat 2917182468v
KORNELIS HOUT Cornelis van der Houtnaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1172024687v
KORNELIS HOUT Cornelis van der Houtnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271721246103r
KORNELIS HOUT Cornelis van der Houtnaastligger ten oosten Noorderhaven 461722246133v
KORNELIS HOUT Cornelis van der Houtnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271722246147v
KORNELIS JONG Cornelis de Jongkoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
KORNELIS JONG Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
KORNELIS JONG Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
KORNELIS JONG Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
KORNELIS JONG Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
KORNELIS JONG Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
KORNELIS JONG Cornelis de Jongkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 901733248186v
KORNELIS JONG Cornelis de Jongkoopmankoper pakhuisHerenknechtenkamerstraat 191736249119r
KORNELIS JONGEde erfgenamen van wijlen Cornelis de Jongeschippernaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1691242349v
KORNELIS JONGEde erfgenamen van wijlen Cornelis de Jongeschippernaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ169924431r
KORNELIS JONGE Cornelis de Jongekoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 90173524985r
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkerkoopmankoper huis en hofHofstraat 17westde Fontein1795264275v
KORNELIS JONKER Cornelis A. Jonkergeniaarde koper Lanen 131795264299v
KORNELIS JONKER Cornelis A. Jonkernaastligger ten westen Achterstraat 5179726550v
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkerkoopmankoper huisSchritsen 551799265157r
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkerkoopmanverkoper Schritsen 551799265167v
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkerverkoper Lanen 341801265286r
KORNELIS JONKER Cornelis Jonker, of zijn successeurenverpachter grond Hofstraat 251801265288r
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkernaastligger ten noorden Schritsen 251801265293r
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkerkoopmankoper twee woningenNoorderhaven 98achter1801265308r
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkernaastligger ten oosten Rapenburg NZ180226667v
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkernaastligger ten westen Voorstraat 48180226697v
KORNELIS JONKER Cornelis A. Jonkerkoopmankoper huisBargebuurtspoortje WZ1802266106v
KORNELIS JONKER Cornelis A. Jonkerkoopmankoper huisRomastraat 131803266187v
KORNELIS JONKER Cornelis A. Jonkerkoopmanhuurder (p.j.)Romastraat 131803266187v
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkerkoopmankoper huisBildtpoort (gebied) OZ1803266222v
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkerkoopmannaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 251803266243v
KORNELIS JONKER Cornelis A. Jonkerkoopmankoper huisBargebuurtspoortje WZ1805267130r
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 251807267327v
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkerkoopmankoper pakhuisNoorderhaven 39180826825r
KORNELIS JONKER Cornelis A. Jonkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 401808268110v
KORNELIS JONKER Cornelis A. Jonkerkoopmanverkoper Noorderhaven 391808268161v
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkerkoopmankoper huisLanen 371808268179r
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkerkoopmannaastligger ten noorden Hofstraat 131809268230r
KORNELIS JONKER Cornelis A. Jonkerkoper huisHofstraat 231809268270r
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkerkoopmankoper huisBrouwersstraat 181810268356v
KORNELIS JONKER Cornelis A. Jonkerkoper huisLanen 2818102696r
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkernaastligger ten westen Romastraat 25181026918r
KORNELIS JONKER Cornelis Jonkerverkoper Grote Kerkstraat 271811269121r
KORNELIS KOENde weduwe van Cornelis Koennaastligger ten westen Zuiderhaven 36west1766256170r
KORNELIS KOENde weduwe van Cornelis Koennaastligger ten westen Raamstraat 81766256221v
KORNELIS KOENde weduwe van Cornelis Koennaastligger ten noorden Raamstraat 81766256221v
KORNELIS KONINGSde erfgenamen van wijlen Cornelis Koningsverpachter grond Lanen 21606228471v
KORNELIS KOSTER Cornelis Costernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 101782260218r
KORNELIS KOSTER Cornelis Costernaastligger ten westen Hoogstraat 361784261245v
KORNELIS KOSTER Cornelis Costernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 101784261250r
KORNELIS KOSTER Cornelis Kosternaastligger ten oosten Zuiderhaven 54178826363v
KORNELIS KOSTER Cornelis J. Kosternaastligger ten westen Hondenstraat 5west1789263376r
KORNELIS KOSTER Cornelis Costerkoopmanverkoper Zoutsloot 671802266153r
KORNELIS KOSTER Cornelis Costerkoopmanverkoper Hoogstraat 341802266154v
KORNELIS KOSTER Cornelis Costerkoopmanverkoper Lombardstraat 11802266156r
KORNELIS KROL Cornelis Krolstokersknechtkoper huisSchritsen 611758254167v
KORNELIS KUIPER Cornelis P. Cuiperverkoper ten zuiden van Harlingen1809268224v
KORNELIS KUNSTde weduwe van wijlen Cornelis Kunstnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 131621230264v
KORNELIS KUNSTde erfgenamen van wijlen Cornelis Kunstnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13165523747v
KORNELIS KUPERUSburgerhopman Cornelis Cuperusnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1731247383r
KORNELIS LAUTENBACH Cornelis Lautenbachdoodgraverkoper huisNoordijs 251791263356v
KORNELIS LAUTENBACH Cornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)koper huisDroogstraat 771809268311v
KORNELIS LAUTENBACH Cornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 82181026933r