Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:12

Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
AMALIA TJEERDS SURINGAR Emilia Tjeerds Surigerverkoper Wasbleekstraat 317272474r
E. wijlen E. A. Travailleverkoper Grote Bredeplaats 4177725946r
E. wijlen E. Travailleverkoper Hoogstraat 53177825993r
E. AKKRINGAals gebruiker E. Akkringanaastligger ten zuiden Bildtstraat 181802266142r
E. AKKRINGAde erfgenamen van wijlen de weduwe van E. Ackringanaastligger ten noorden Poortje 111802266170v
E. BAARDA E. Baardabakker (mr. -)koper huisZuiderhaven 91799265200r
E. BAARDA E. Bardabakker (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 91799265200r
E. BEIMA E. M. van Beimanaastligger ten oosten Zuiderhaven 501790263223v
E. BEIMA E. M. van Beimanaastligger ten oosten Zuiderhaven 5017922641r
E. BEVAwijlen E. Bevakoper Westerstraat 431790263261r
E. BEVAde weduwe van E. Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west179226452r
E. BONNEMA E. Bonnemanaastligger ten zuiden Noordijs 5180426793v
E. EELKEMAds. E. Eelcomanaastligger ten noorden Schritsen 451765256106r
E. HARKEROTHdr. E. F. Harkenrothverkoper q.q. Grote Kerkstraat 40west1775258241v
E. HARKEROTHdr. E. F. Harkenrothnaastligger ten westen Kruisstraat 617882637r
E. HARKEROTHdr. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 271790263187v
E. HARKEROTHdr. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 2517962652r
E. HARKEROTHds. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Heiligeweg 3817962654r
E. HARKEROTHdr. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27180226671v
E. HARKEROTHmr. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Heiligeweg 381807267327v
E. HARKEROTHmr. E. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 251807267327v
E. HARKEROTHdr. E. F. Harkenrothadvocaat Hof van Frieslandkoper Heiligeweg 40180826881r
E. HARKEROTHdr. E. F. Harkenrothadvocaat Hof van Frieslandverkoper Heiligeweg 40180826881r
E. KETde heer E. de Keth [staat: Deketh]naastligger ten westen Schritsen 44178326184r
E. MENALDAwijlen E. J. Menaldaerflater Franekereind 40177725958r
E. NIEUWENHUISde heer E. Nieuwenhuisnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 121763255247v
E. OOSTERBAANvroedsman E. A. Oosterbaanverkoper Noorderhaven 24170824575r
E. OOSTERBAANwijlen E. C. Oosterbaenverkoper Kruisstraat 10west172824774v
E. OOSTERBAANde weduwe van E. Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 181774258187v
E. M. BEIMA E. M. van Beymanaastligger ten westen Zuiderhaven 54178626266r
E. M. BEIMA E. M. van Beymanaastligger ten westen Spinstraat 11178626272v
EDGER wijlen Edger naastligger ten zuiden Zuiderplein 3161122936r
EDGER wijlen Edger naastligger ten oosten Romastraat ZZ1621230286r
EDGER Edsger bakkerhuurder Noorderhaven 101782260273r
EDGER Edsger bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 101782260273r
EDGER BANGAde weduwe van Edger Banganaastligger ten zuiden Noordijs 25166123891v
EDGER HAANde weduwe van Edsger de Haennaastligger ten oosten Vismarkt 11759254222v
EDGER HAANde weduwe van wijlen Edsger de Haannaastligger ten oosten Vismarkt 11765256139v
EDGER DIRKS Edger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91769257114v
EDGER DIRKS Edsger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91774258173r
EDGER DOUWES Edger Douues , c.u.schipper (groot-)koper grondpacht 0-01-06 CGLanen 38164323541v
EDGER DOUWES Edger Douues , c.u.schipper (groot-)koper huis met een ledige plaats strekkende van de Lanen tot aan het dwarskamer van Laes DircxLanen 38164323559v
EDGER DOUWES Edger Douwes , c.u.schippernaastligger ten zuiden Droogstraat 18164323578r
EDGER DOUWES Edger Douwes , c.u.schipperverkoper Droogstraat 18164323578r
EDGER DOUWES Edger Douues naastligger ten westen Lanen 401644235106v
EDGER DOUWES Edger Douwes betrokkene onbekend1644235160r
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten westen Lanen 40164823619r
EDGER DOUWES Edger Douues schipper (groot-)verkoper Karremanstraat 27165523748r
EDGER DOUWES Edger Douues koper twee kamersSchritsen 31165623773v
EDGER DOUWES op de Schritsen het huis van Edger Douwes schipper (groot-)naastligger ten oosten Lanen 361663238200v
EDGER DOUWES op de Schritsen het huis van Edger Douwes schipper (groot-)naastligger ten oosten Schritsen 271663238200v
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten zuiden Lanen 38166523927v
EDGER DOUWES op de Schritsen: Edger Douwes naastligger ten oosten Lanen 36166723991r
EDGER DOUWES op de Schritsen: Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27166723991r
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 271668239154r
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 271676240219v
EDGER DOUWES de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes schipper (groot-)verkoper Schritsen 291681241135r
EDGER DOUWES de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes verkoper Schritsen 271681241140r
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27168524268v
EDGER DOUWES de erfgenamen van wijlen Edger Douwes naastligger ten westen Schritsen 331688242255v
EDGER DOUWES de erfgenamen van wijlen Edger Douwes naastligger ten westen Lanen 401688242255v
EDGER FEDDES wijlen Edger Feddes koper Gardenierstraat ZZ1613229163v
EDGER FEDDES wijlen Edger Feddes koper Romastraat1614229196v
EDGER FEDDES de weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3161723098v
EDGER FEDDES wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Romastraat NZ16242317v
EDGER FEDDES erfgenamen en wezen van Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 31629232105r
EDGER FEDDES Edger Feddes , vrijgezelverkoper Franekereind 1516362348r
EDGER FEDDES drie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes , c.u.verkoper Franekereind 116712408va
EDGER FEDDES wijlen Edsger Feddes naastligger ten westen Gardenierstraat16152305v
EDGER FEDDES wijlen Edsger Feddes naastligger ten oosten Gardenierstraat161623043r
EDGER FEDDES BANGAhet huis waar de Groene Molen uithangt van de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banganaastligger ten oosten Noordijs 27de Groene Molen166723918ra
EDGER FEDDES BANGAde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Bangaverkoper Noordijs 27166723918ra
EDGER FEDDES BANGAde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Bangaverkoper Romastraat 25166723918ra
EDGER FEDDES BANGAde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Bangaverkoper Romastraat NZ166723918ra
EDGER FEDDES BANGAde nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Bangaverkoper ten zuiden van Harlingen166723919va
EDGER FEDDES BANGAde nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Bangaverkoper ten zuiden van Harlingen166723919va
EDGER HIELKES HAAN Edsger Hyltjes de Haanschipperkoper huisNoorderhaven 421754253147r
EDGER HIELKES HAANde erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haannaastligger ten westen Noorderhaven 44177225814v
EDGER HIELKES HAANde erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haannaastligger ten westen Noorderhaven 44177225826v
EDGER JANS Egger Jans pannenbakkerverkoper Schritsen 471774258190v
EDGER KORNELIS Edger Cornelis , c.u.kooltjerkoper huisGrote Bredeplaats 101715245235r
EDGER KORNELIS Edger Cornelis , c.u.kooltjerverkoper Grote Kerkstraat 17achter171824631v
EDGER KORNELIS Edger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
EDGER KORNELIS hof Edger Cornelis naastligger ten westen Liemendijk NZ173124851v
EDGER KORNELIS hof Edger Cornelis naastligger ten noorden Liemendijk NZ173124851v
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten noorden Hondenstraat 5west1732248132v
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten westen Liemendijk NZ1733248243r
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten noorden Liemendijk NZ1733248243r
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten noorden Hondenstraat 3west1734248296r
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis kooltjerhuurder Anjelierstraat 8174025085r
EDGER KORNELIS de erfgenamen van wijlen Edsger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 81754253160v
EDGER TIETES Edsger Tyttes huurder beneden (p.j.)Scheerstraat 51763255233v
EDGER TIETES de weduwe van Edsger Tytes huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 23achter1778259112r
EDSE JETSES Edse Jetses huurder Kleine Bredeplaats 161630232144v
EDWARD Eduwart Fludverkoper Kerkpad 3163223344r
EDWARD BEIMAvroedsman Eduard van Beymanaastligger ten westen Zuiderhaven 54178526233r
EDWARD BEIMAoud gedeputeerde Staat van Friesland Eduard Marius van Beymaverkoper Zuiderhaven 521791263292r
EDWARD BEIMA Eduart Marius van Beymarekenmeester van de provinciekoper huisZuiderhaven 521785261259r
EDWARD KEIZER Eduard Keizerkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1718012666v
EDWARD KEIZER Eduard Keyserkoper huis met hof ten oostenRozengracht 71802266130r
EDWARD KEIZERwijlen Eduard Keyserverkoper Rozengracht 7oost1809268274v
EDWER NAUTA Eduarda Nautacrediteur Voorstraat 67172024672v
EDWER NAUTA Eduarda Nautaverkoper Voorstraat 21721246122v
EDWER NAUTA Eduarda Nautakoper zoutkeetScheffersplein 251778259113v
EEBE de schuur van Ebbe Asties naastligger ten noorden Rozengracht 271631232187r
EEBE Ebe Asties naastligger ten zuiden Rozengracht 231614229193r
EEBE grondpacht uit het huis van wijlen Ebe Asties eigenaar perceel Voorstraat ZZ1618230141v
EEBE Eebe Asties naastligger ten oosten Rozengracht 291613229148v
EEBE EBINGA Ebbe Ebbingajuwelierverkoper Droogstraat NZ1726246270v
EEBE ASSES Ebe Asses naastligger ten westen Hofstraat ZZ1618230142v
EEBE ATES Eebe Aettes verkoper q.q. Carl Visschersteeg159722862r
EEBE BAUKES Eebe Bauckes verkoper Kerkpoortstraat NZ1605228441r
EEBE BAUKES Eebe Bauckes eerdere bewoner Noordijs WZ1605228441r
EEBE BAUKES het sterfhuis van wijlen Eebe Bauckes verkoper Noordijs WZ1605228441r
EEBE DOUWES wijlen vroedsman Eabe Douwes huurder Brouwersstraat 13168424214v
EEBE DOUWES de weudwe van vroedsman Ebbe Douwes naastligger ten westen Droogstraat 671687242193v
EEBE DOUWES burgervaandrig Ebe Douwes koopmanprotesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 110achter167124075v
EEBE DOUWES de weduwe van vroedsman Eebe Douwes naastligger ten westen Droogstraat ZZ16832428r
EEBE HENDRIKS de weduwe van Eybe Hendriks naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
EEBE JELTES Ebe Jeltes ontvangerverkoper q.q. Karremanstraat 22168124132va
EEBE JELTES Ebe Jeltes ontvangerverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168124132va
EEBE JELTES Ebe Jeltes ontvangerverkoper q.q. Brouwersstraat 19achter168124132va
EEBE JELTES Ebe Jeltes verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168124138va
EEBE KORNELIS het graf van wijlen Ebbe Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpad 31629232107v
EEBE OUTGERS Eebe Outgers bruidegom 1606228531r
EEBE PIETERS Ebe Pytters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1683241249r
EEBE PIETERS als huurder Ebe Pieters naastligger ten zuiden Noorderhaven 88achter168124140va
EEBE PIETERS Eebe Pyters koopmannaastligger ten noorden Noordijs 6165523743r
EEBE RINSES wijlen Ebbe Rinzes verkoper van 1/2 Droogstraat 22172724754r
EEBE SIEBES Ebbe Sybes kompasmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 201722246139v
EEBE WOPKES Ebbe Wopckes bewoner Lanen OZ163923476v
EEDE de weduwe van Ede Gretes naastligger ten oosten Lanen 891599228144r
EEDE Ede van Esensnaastligger ten westen Hofstraat NZ1619230171v
EEDE Ede gortmakernaastligger ten noorden Schritsen 52achter1633233119v
EEDE Ede Sibrant Feytama, c.s.verkoper Rozengracht ZZ164223512r
EEDE de weduwe van Ede Feytemanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ164323594r
EEDE de weduwe van Ede bakkernaastligger ten noorden Schritsen 47165523713v
EEDE Ede Feytemanaastligger ten westen ([dit is aan de andere kant van de steeg])Voorstraat 63165523737r
EEDE Eede koolmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ161723060r
EEDE REINALDAde gortmakerij van vroedsman Edo Reynaldanaastligger ten zuiden Franekereind 6168424223r
EEDE WYNIA Edo Wyniarentmeesterkoper 8 einsen land van het Hoogland (voor het merendeel de kopers wel bekend)ten noorden van Harlingen166723999r
EEDE WYNIArentmeester Edo Winiakoper provisioneel Kleine Bredeplaats 16167224012va
EEDE WYNIAwijlen burgemeester Edo Winiahuurder Lanen 37168524280r
EEDE ALEFS Eede Alephs , c.u.rogstorternaastligger ten oosten Gardenierstraat1615229242v
EEDE ALEFS Eede Alephs rogstorterverkoper Gardenierstraat1615229242v
EEDE AUKES Ede Auckes tuinder [staat: tuinker]koper kamer met loods (koop ongedaan gemaakt?)Zoutsloot NZ1644235154r
EEDE AUKES huis en tuin van Ede Auckes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2164823633r
EEDE AUKES Ede Auckes naastligger ten oosten Achterstraat166023867r
EEDE AUKES Ede Auckes , c.u.verkoper Achterstraat166023867r
EEDE AUKES Eede Auckes koper huisstedeZoutsloot 911630232158v
EEDE DIRKS Ede Dircks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1598228131r
EEDE DIRKS de erfgenamen van wijlen Eede Dircks naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1613229143v
EEDE DOUWES wijlen Ede Douwes koper Lanen1657237124v
EEDE DOUWES Eede Douwes koper Franekereind 23oost1646235216v
EEDE EEBES Ede Ebes naastligger ten noorden Noordees (gebied)1598228117v
EEDE GRATES de erfgenamen van wijlen Ede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2161122937r
EEDE GRATES de erfgenamen van wijlen Ede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 4162523190v
EEDE GRATES de erfgenamen van wijlen Eede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41633233117v
EEDE HIELKES KOOLHARTde weduwe van Edo Hylckes Coolhartkapiteinbewoner Zuiderhaven 6167924140v
EEDE HOMMES Ede Hommes smid (mr. -)huurder Zuiderhaven 511695243132v
EEDE JAKOBS wijlen Ede Jacobs verkoper Hondenstraat 9161122945v
EEDE JAKOBS wijlen Eede Jacobs verkoper Heiligeweg 71613229138v
EEDE JAKOBS REINALDAgemeensman Edo Jacobs Reynaldanaastligger ten oosten Heiligeweg 661686242157v
EEDE JAKOBS REINALDAgemeensman Edo Jacobs Reynaldanaastligger ten zuiden Heiligeweg 661686242157v
EEDE JAKOBS REINALDAgemeensman Edo Jacobs Reynalda, c.u.verkoper Nieuwstraat 40169324336r
EEDE JAKOBS REINALDAgemeensman Edo Jacobus Reynaldanaastligger ten oosten Heiligeweg 661698243385r
EEDE JAKOBS REINALDAgemeensman Edo Jacobus Reynaldanaastligger ten zuiden Heiligeweg 661698243385r
EEDE JANS wijlen Ede Jans verkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
EEDE JELLES Ede Jellis verkoper Grote Bredeplaats 2168424235r
EEDE JELLES huisman Ede Jelles verkoper Noorderhaven 181710245137v
EEDE KORNELIS Ede Cornelis Sonnenberghverkoper Noorderhaven 531620230248v
EEDE KORNELIS Ede Cornelis Sonnenberghkoopmanverkoper Voorstraat 321627231173r
EEDE OLFERTS Ede Olpherts naastligger ten westen Lanen 30164223519r
EEDE OLFERTS Ede Olpherts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14165523716r
EEDE OLFERTS Edo Olphardts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14163923474v
EEDE OLFERTS Edo Olpharts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14164023491r
EEDE OLFERTS het huis van Edo Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 11654236261r
EEDE PIETERS Ede Pieters naastligger ten noorden Bargebuurt 161774258172r
EEDE REINS Ede Reyns koper 1/2 huisNoordees (gebied)1601228241r
EEDE REINS de proclamant Ede Reyns , c.u.naastligger ten noorden Noordees (gebied)1601228241r
EEDE REINS Ede Reyns koper 1/4 huis en ledige plaatsNoordijs 71601228267r
EEDE REINS de proclamant Ede Reyns , c.u.eigenaar van 3/4 Noordijs 71601228267r
EEDE REINS de proclamant Ede Reyns , c.u.naastligger ten noorden Noordijs 71601228267r
EEDE REINS Ede Reyns koopmanverkoper Franekereind 4161122931v
EEDE REINS Edo Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied)159822881v
EEDE REINS Edo Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
EEDE REINS Edo Reyns naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
EEDE REINS WYNIA Edo Reins Wyniakoopmankoper hofonbekend1659237191v
EEDE REINS WYNIAburgervaandrig Edo Reins Winiakoper ledige plaats grootte ca. 8 voetenRozengracht 401664238227r
EEDE REINS WYNIAde hof van Edo Reins Winianaastligger ten zuiden Rozengracht 401664238227r
EEDE REINS WYNIAburgervaandrig Edo Reins Winiarentmeesterkoper 1/2 van 1 pm 4 einsen kooltjerlandten noordoosten van Harlingen166523918r
EEDE REINS WYNIA Edo Reins Winiarentmeesternaastligger ten noordoosten van Harlingen166523918r
EEDE REINS WYNIA Edo Reins Winiarentmeesterhuurder Voorstraat NZ1668239128r
EEDE REINS WYNIA Edo Reins Winiarentmeesterkoper huis, voor- en achter-Noorderhaven 751668239135v
EEDE REINS WYNIA Edo Reyns Wyniarentmeester van Harlingenprotesteert vanwege een ander, nog lopend, proces Bildtstraat 24167224088v
EEDE REINS WYNIAburgemeester Edo Reyns Winiakoper 1/2 huis en gorthuis daarachterKleine Bredeplaats 161674240156r
EEDE REINS WYNIAburgemeester Edo Reyns Winiaverkoper Kleine Bredeplaats 161674240157r
EEDE REINS WYNIAburgemeester Edo Reyns Winiakoper huis met plaats, put en bakLanen 391674240158r
EEDE REINS WYNIAoud burgemeester Edo Reyns Wyniaverkoper Kerkpoortstraat1675240196r
EEDE REINS WYNIAoud burgemeester Edo Reyns Wyniaverkoper Lanen 391675240209r
EEDE REINS WYNIAwijlen burgemeester Edo Reyns Winiaverkoper Noorderhaven 75168224160ra
EEDE RIENKS Ede Riencx naastligger ten oosten Schritsen 50165623770r
EEDE SIEBRENS Ede Sybrandts Feytema, q.q.koper kamerSint Christoffelsteeg WZ1633233107v
EEDE SIEBRENS de hof van Ede Sibrants Feytama, e.a.naastligger ten oosten Scheerstraat 1164223522v
EEDE SIEBRENS Ede Sibrants Feytamaverkoper Scheerstraat 1164223522v
EEDE SIEBRENS Ede Sybrants Feytemanaastligger ten westen Voorstraat 63164323539r
EEDE SIEBRENS Edo Sibrants Feytamageniaarde koper ten noorden van Harlingen163723439v
EEDE SIEBRENS FEITEMA Ede Sibrants Feitemaverkoper q.q. Simon Stijlstraat 61626231125r
EEDE SIEBRENS FEITEMA Ede Sibrans Feitamakoper buiten Harlingen1633233102v
EEDE TEEKES de weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten westen Zoutsloot 102168024185r
EEDE TEEKES de weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten noorden Zoutsloot 102168024185r
EEDE TEEKES de weduwe van vroedsman Edo Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 471675240184v
EEDE TEEKES het huis van de weduwe van Edo Taeckes naastligger ten westen Hoogstraat 411675240210r
EEDE TEEKES vroedsman Edo Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 4167724038ra
EEDE TEEKES de weduwe van Edo Taeckes naastligger ten noorden Scheerstraat 31681241175v
EEDE TEEKES de weduwe van Eede Taekes naastligger ten westen Scheerstraat 11167824116v
EEDE WOPKES Ede Wopckes* koolmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ1619230196v
EELKE wijlen Eelcke Harmannigeniaarde koper Voorstraat 191613229131r
EELKE wijlen Eelcke Harmani protesteert vanwege een hypotheek Hofstraat NZ16152302v
EELKE wijlen Eelcke Hamanny koper Lammert Warndersteeg161723097v
EELKE de tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 41723246162v
EELKE de tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 61723246162v
EELKE de kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 41723246162v
EELKE de kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 61723246162v
EELKE dr. Eelco Zuringarnaastligger ten noorden Noordijs 231727246302v
EELKE ds. Eelco Ignatius Suiringarprotesteert vanwege 14-00-00 GG grondpacht op deze timmerwerf Zuiderhaven ZZ1730247317r
EELKE wijlen dr. Eelco Ignatius a Suiringarjurist en advocaat Hof van Frieslandverkoper Noordijs 21zuid173124815v
EELKE wijlen oud burgerkolonel dr. Eelco Ignatius a Zuiringarjurist en advocaat Hof van Frieslandverkoper onbekend WZ173124817r
EELKE Eelke Travailenaastligger ten zuiden Noorderhaven 561755253231v
EELKE de hof van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 4172124692v
EELKE de hof van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 6172124692v
EELKE de kamer van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 4172124692v
EELKE de kamer van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 6172124692v
EELKE Eeltie Travaillekoopmanverkoper Rommelhaven 18twee_achter177625919v
EELKE Eeltje Travailekoopmankoper provisioneel Zuiderhaven 171751252243r
EELKE het huis gekocht door Eeltje Travailenaastligger ten noorden Romastraat 1175225321r
EELKE Eeltje Travaljekoopmankoper woningRomastraat 6175325362v
EELKE Eeltje Travailenaastligger ten noorden Vijverstraat 11753253101r
EELKE Eeltje Travailekoopmankoper huis met tuin, stal en wagenhuisGrote Bredeplaats 81754253160v
EELKE [de geniaarde] Eeltje Travailenaastligger ten oosten Noorderhaven 561755253231v
EELKE Eeltje Travailenaastligger ten westen Grote Bredeplaats 10175725481r
EELKE huis gekocht door Eeltje Travailje, c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 1175725487r
EELKE Eeltje Travailjekoopmankoper woningZoutsloot NZ1757254107v
EELKE Eeltje Travaillekoopmanverkoper van 1/2 Zuiderhaven 61758254144v
EELKE Eeltje Travaillenaastligger ten westen Romastraat ZZ1758254158v
EELKE Eeltje Travailjekoopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 31midden176025544v
EELKE Eeltje Travailjenaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west1761255102r
EELKE Eeltje Travailenaastligger ten westen Rozengracht 151763255184r
EELKE Eeltje Travailenaastligger ten westen Rozengracht 151763255210v
EELKE Eeltje Travailjekoopmankoper huis en tuinRozengracht 131763255218v
EELKE Eeltje Travailjekoopmangeniaarde koper Werfpad1763255237r
EELKE Eeltje pannenbakkerhuurder boven (p.j.)Hoogstraat 281765256121r
EELKE Eeltje Travailliekoopmankoper groot huisLanen 291766256151v
EELKE Eeltje Travaillienaastligger ten zuiden Voorstraat 83achter1766256189r
EELKE Eeltje Travaillie, n.u.naastligger ten westen Schritsen 521767256260v
EELKE Eeltje Travaillenaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1770257175v
EELKE Eeltje Travailliekoopmankoper pakhuisAchterstraat 51771257199v
EELKE Eeltje Travaillekoopmankoper woningScheffersplein OZ1771257221v
EELKE de Pauw en Eeltje Travaillienaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6westde Pauw1771257225r
EELKE Eeltje Travaillekoopmanverkoper Lanen 31177225839v
EELKE Eeltje Travaillenaastligger ten westen Achterstraat 7177225849v
EELKE Eeltje Trawaliekoopmangeniaarde koper van 1/2 Grote Ossenmarkt 21773258112v
EELKE Eeltje Travaillekoopmanverkoper Achterstraat 51776258244r
EELKE Eeltje Travaillebetrokkene (wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank)onbekend17762586va
EELKE wijlen Eeltje Travaillekoopmanverkoper Schritsen 521780259299v
EELKE wijlen Eeltje Travailleverkoper Schritsen 521780259301v
EELKE de erfgenamen van wijlen Eeltje hoveniernaastligger ten westen Droogstraat 231783261109v
EELKE ADEMAvroedsman Eelco Ademaverkoper Hoogstraat 717492522v
EELKE BONNEMA Eeltje Bonnemakoopmankoper pakhuisNoordijs 71794264211r
EELKE BONNEMA Eeltje H. Bonnemakoopmankoper huisBildtstraat 161805267116v
EELKE EELKEMA Eelcke Rinkerts Eelcomakoopmanverkoper q.q. Franekereind 36168024126va
EELKE JONG Eeltje de Jongnaastligger ten oosten Havenplein 141798265103r
EELKE LEIENAAR Eelke Leyenaarnaastligger ten zuiden Vissersstraat 21807267337v
EELKE LEIENAAR Eelke Leyenaarcommandeur aan het lands magazijnkoper huisSchritsen 17180826872r
EELKE LEIENAAR Eelke Leyenaarnaastligger ten westen Jekelsteeg 21809268248r
EELKE LEIENAAR Eelke Leyenaarnaastligger ten westen Schritsen 191809268249v
EELKE OFFRINGA Eelco Offringaschrijver van een compagnieverkoper Voorstraat 761703244211r
EELKE POST Eelke van der Postverkoper q.q. Hoogstraat 391794264174v
EELKE POST Eelke van der Postkasteleinkoper wagenhuisOoievaarsteeg 61794264200v
EELKE POST Eelke van der Postverkoper Hoogstraat 511799265148r
EELKE POST Eelke van der Postverkoper Hoogstraat 531799265148r
EELKE POST Eelke van der Postverkoper Ooievaarsteeg 61799265151r
EELKE SCHELTINGA Eelco Scheltingaverkoper q.q. Zuiderhaven 55172024681r
EELKE SURINGAR Eelco Ignatius a Suringarnaastligger ten noorden William Boothstraat 251723246174v
EELKE SURINGARwijlen de heer Eelco Ignatius Suringarverkoper Weverstraat ZZ1747251203r
EELKE SURINGARdr. Eelko Suringarnaastligger ten zuiden Noordijs 191721246110r
EELKE SURINGARburgerhopman dr. Elco Ignatius Suringarzoutziederverkoper van 1/2 Noordijs OZ1716245276r
EELKE VRIES Eelco de Vrieskoper Vijverstraat 201794264203r
EELKE VRIES Eelco de Vriesverkoper Vijverstraat 201794264203r
EELKE WILDSCHUT Eelke Wildschutkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west1754253191v
EELKE WILDSCHUT Eelke Wildschutkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52west1754253191v
EELKE WILDSCHUT Eelke Wildschutnaastligger ten oosten Weverstraat 14176825788r
EELKE A. Eeltje A. Travaille, c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 81voor1774258162v
EELKE ABES Eelcke Abbes koper plaats aan de kopers brouwerijRozenstraat 3zuid164823628v
EELKE ABES Eeltje Abes , c.u.huurder Zoutsloot 59180226680v
EELKE ABES Eeltje Abes , c.u.huurder Zoutsloot 59180226690v
EELKE ABES Eeltje Abes meesterknecht zeilmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmakerkoper huisZoutsloot 20180426797r
EELKE AUKES Eelke Aukes , c.u.naastligger ten westen Hoogstraat 301695243124r
EELKE AUKES Eeltie Aukes Travailenaastligger ten westen Vijver 121752252230v
EELKE AUKES Eeltie Aukes Travailenaastligger ten noorden Vijver 121752252230v
EELKE AUKES Eeltie Aukes Travaille, c.u.koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost176025539r
EELKE AUKES Eeltie Aukes Travaillekoopmanverkoper Grote Bredeplaats 8oost176025539r
EELKE AUKES de persoon en goederen van Eeltie Aukes Travailleverkoper Grote Kerkstraat 40west1776258258r
EELKE AUKES Eeltie Aukes Travailjeverkoper Hoogstraat 211776258262r
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travailekoopmankoper huisRomastraat 4oost1752252191r
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travailekoopmanverkoper Romastraat 4oost1752252213r
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travailekoopmankoper huisGrote Bredeplaats 6west1752252229r
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travailekoopmankoper van 1/2 Zuiderhaven 6175325347v
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travailekoopmangeniaarde koper Both Apothekerstraat 3175325385r
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travailekoopmankoper huisVoorstraat 831753253118r
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travailekoopmankoper van 1/3 Voorstraat 52west1754253191v
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travailekoopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west1755253208v
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travailjekoopmangeniaarde koper Noorderhaven 58175625424r
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travailekoopmangeniaarde koper Zuiderstraat 23175725479r
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travaillekoopmanverkoper Voorstraat 52west175725496v
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travailjekoopmanverkoper Romastraat 61759254221v
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travaljewinkelierkoper huis, bontreedersfabriek (uitgebreide beschrijving)Grote Bredeplaats 41759254228r
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travaillekoopmanverkoper Bargebuurt176025530v
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travaillekoopmanverkoper Schritsen ZZ176125559v
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travailjekoopmanverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
EELKE AUKES Eeltje Aukes , n.u.naastligger ten westen Schritsen 521765256122r
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travaillenaastligger ten noorden Lanen 331770257174r
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travailliekoper van 1/2 huis en tuintjeHoogstraat 211770257177v
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travaillekoopmankoper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 391775258197r
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travaillekoopmangeniaarde koper Zuidersteeg 71775258241r
EELKE AUKES Eeltje Aukes koopmankoper huisGrote Kerkstraat 40west1775258241v
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travaillekoopmanverkoper Kerkpoortstraat 391776258244v
EELKE AUKES Eeltje Aukes Travailleverkoper Voorstraat 831781260132v
EELKE BERENDS Eelcke Beerns verkoper Lanen 371612229124r
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus , c.s.huurder (p.j.)Lanen 481742250266r
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus , c.u.huurder (p.j.)Kromme Elleboogsteeg WZ175725453r
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus koper huis en tapperijRommelhaven 20achter1760254259v
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus wever (bont-)verkoper Rommelhaven 20achter1763255221v
EELKE BINKES Eelken Bentes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31172824768r
EELKE BINKES Eelken Bentes verkoper Nieuwstraat 31172824768r
EELKE BOKKES Eelcke Bockes bewoner Zoutsloot ZZ1681241130r
EELKE DIRKS Eelcke Dirk , c.u.koopmankoper woningVoorstraat 52achter171824632v
EELKE DIRKS Eelcke Dirk , c.u.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52achter171824632v
EELKE DIRKS Eelcke Dirk , c.u.koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52achter171824632v
EELKE DIRKS Eelke Dircks koopmankoper 1/3 huisNoordijs 11723246161v
EELKE DIRKS Eelke Dircks koopmaneigenaar van 1/3 Noordijs 11723246161v
EELKE DIRKS Eelke Dirks koopmangeniaarde koper Voorstraat 52west1726246261v
EELKE DIRKS de [geniaarde] kopers Eelke Dirks , c.u.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west1726246261v
EELKE DIRKS Eelke Dirx koopmannaastligger ten westen Voorstraat 541729247279r
EELKE DIRKS Eelke Dirks koopmankoper huisKarremanstraat 181729247283v
EELKE DIRKS Eelke Dirks koopmanverkoper van 1/8 Voorstraat 731729247285v
EELKE DIRKS Eelke Dirx fabrikant en koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west1730247353r
EELKE DIRKS Eelke Dirx fabrikant en koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52west1730247353r
EELKE DIRKS Eelke Dirx fabrikant en koopmanverkoper Voorstraat 52west1730247353r
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelco Dirx Wildschutkoopmanverkoper q.q. Noordijs 1173124836r
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschutkoopman en fabrikantkoper huis en weefwinkel voor vijf getouwenFabrieksstraat 61733248185v
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschutkoper kamerLanen NZ1738249278r
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschutnaastligger ten oosten Lanen NZ1738249278r
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschutnaastligger ten zuiden Lanen NZ1738249278r
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschutnaastligger ten noorden Lanen NZ1738249278r
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschutkoopmanverkoper q.q. Droogstraat 37175325340r
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschutkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west175725496v
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschutkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52west175725496v
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschutkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west1758254118r
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschutkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52west1758254118r
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut, n.u.koopmancrediteur Hofstraat 12a1765256128v
EELKE DIRKS WILDSCHUTwijlen Eelke Durks Wildschutkoopmanerflater Fabrieksstraat 4177225861r
EELKE DIRKS WILDSCHUTwijlen Eelke Durks Wildschutkoopmanerflater Fabrieksstraat 6177225865r
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelko Dirks Wiltschutkoopmankoper hof en zomerhuisWeverstraat NZ173524951r
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelko Dirks Wiltschutkoopmannaastligger ten oosten Weverstraat NZ173524951r
EELKE DIRKS WILDSCHUT Elco Dirx Wildschutverkoper Hofstraat ZZ1733248196v
EELKE DOEDES Eeltje Doedes , c.u.huurder Zoutsloot 401763255216v
EELKE DOEDES Eeltje Doedes huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 131798265122r
EELKE DOUWES Eelcke Douwes koopmanverkoper Zoutsloot 201713245192v
EELKE DOUWES Eelcke Douwes , c.u.koopmankoper 1/8 huisKleine Bredeplaats 21171824623v
EELKE DOUWES Eelcke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt 4171924648v
EELKE DOUWES Eelcke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4171924648v
EELKE DOUWES het huis van Eelco Douwes Buttercopernaastligger ten westen [staat: oosten] Noorderhaven 321717245286v
EELKE DOUWES Eelke Douwes boterkoperkoper gorthuis met 3 fraaie graanzoldersRinnertspijp 11702244185r
EELKE DOUWES mr. gortmaker Eelke Douwes koper huisGrote Bredeplaats 35170824565v
EELKE DOUWES de koper Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35170824565v
EELKE DOUWES Eelke Douwes koper Noorderhaven 441717245291r
EELKE DOUWES Eelke Douwes , c.s.naastligger ten westen Noorderhaven 461722246133v
EELKE DOUWES de weduwe van Eelke Douwes naastligger ten westen Noorderhaven 32172724755v
EELKE DOUWES de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Douwes koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 60172824772r
EELKE DOUWES het gorthuis van Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4172824793v
EELKE DOUWES het gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4173524926r
EELKE DOUWES het gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt 4173524926r
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 251737249164r
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 331737249203r
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 251741250143v
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelko Douwes naastligger ten westen [staat: oosten] Noorderhaven 321742250241r
EELKE EELKES Eelck Elkes verkoper Hofstraat NZ1657237122av
EELKE EILES Eelcke Eilis verkoper Zuiderstraat 19163623410v
EELKE EVERTS Eeltie Everts , c.u.huurder Grote Kerkstraat 41177625922v
EELKE EVERTS Eeltje Everts huurder Romastraat 81783261118r
EELKE FEKKES wijlen Eelcke Feckes protesteert Sint Odolphisteeg 111606228529v
EELKE GERBENS Eelcke Gerbrants crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht159722855r
EELKE GERBENS Eelcke Gerbrants koper huisLanen 61599228148r
EELKE GERBENS Eelcke Gerbrants verwandelaar Lanen 61599228148v
EELKE GERBENS Eelcke Gerbrandts eerdere eigenaar Kruisstraat ZZ1614229208v
EELKE GERRITS Eeltje Gerryts koper Fabrieksstraat 6177225865r
EELKE GERRITS wijlen Eeltje Gerrits verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
EELKE HARMENS Eelcke Harmannus koper finaal kamerGardenierstraat1603228348v
EELKE HARMENS wijlen Eelcke Harmanus koper Droogstraat 571635233167v
EELKE HEINS Eelke Heins weverhuurder Romastraat NZ169224320v
EELKE HOTSES Eeltje Hotses huurder Zoutsloot 70175725460v
EELKE HOTSES Eeltje Hotses huurder Herenwaltje 10175725460v
EELKE IEMES Eelck Yemes verpachter grond Peterseliestraat1613229128v
EELKE IEPES Eelcke Ipes koper huis met een ledige plaats erachterBrouwersstraat 231614229201r
EELKE IEPES de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelcke Ypes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25161623046v
EELKE IEPES de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 251641234160v
EELKE IEPES de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 2516422355r
EELKE IEPES KRUISwijlen Eelcke Ipes Cruyskoper Brouwersstraat 23161623042v
EELKE IEPES KRUISwijlen Eelcke Ipes Cruyserflater Brouwersstraat 23161623042v
EELKE JAKOBS de plaats van Eelck Jacobs naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg159722851r
EELKE JAKOBS Eelke Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven 601698243360v
EELKE JAKOBS huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
EELKE JAKOBS huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
EELKE JAKOBS huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
EELKE JAKOBS huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
EELKE JAKOBS huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
EELKE JANS Eelck Jans koper 1/2 huisOoievaarsteeg1668239144r
EELKE JANS wijlen Eelcke Jans koper Wortelstraat ZZ162723225r
EELKE JANS de nagelaten weeskinderen van wijlen Eelcke Jansen Nieuenhuisverkoper van 1/2 buiten Harlingen1657237253r
EELKE JANS Eelke Jans Menolda, cum curatoribuskoper huis en bakhuisBrouwersstraat 281721246105r
EELKE JANS Eelke Jans , ongehuwde jongmankoper huis, herberg en stalnHoogstraat 51het Wapen van Harlingen1785261281r
EELKE JANS LEIENAAR Eelke Jans Leyenaarkoper huisAchterstraat 31799265133r
EELKE JANS LEIENAAR Eelke Jans Leyenaarverkoper Achterstraat 31804267106v
EELKE JANS POST Eelke Jans van der Postkasteleinkoper huisHoogstraat 531788262307v
EELKE JANS POST Eelke Jans van der Post, c.u.kasteleinnaastligger ten zuiden Hoogstraat 531788262307v
EELKE JELLES Eelke Jelles timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 931740250139v
EELKE JELLES Eelke Jelles timmerman (mr. -)koper Nutstraat 21747251192v
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten oosten Zoutsloot 91175025296r
EELKE JELLES Eelke Jelles timmerman (mr. -)koper deftig huis waarin hoedenmakerij en verffabriekKleine Bredeplaats 23175625451v
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 251758254165r
EELKE JELLES Eelke Jelles timmerman (mr. huis-)verkoper Nutstraat 21761255107v
EELKE JELLES Eelke Jelles timmerman (mr. huis-)koper pakhuisGrote Ossenmarkt 21761255114r
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten westen Zoutsloot 951762255150v
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 251763255187v
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten westen Zoutsloot 951763255257v
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 251765256127v
EELKE JELLES Eelke Jelles bouwmeester (stads -)verkoper Zoutsloot 931770257175r
EELKE JELLES Eelke Jelles bouwmeester (stads -)verkoper Kleine Bredeplaats 23177225841v
EELKE JELLES Eelke Jelles bouwmeester (stads -)verkoper Grote Ossenmarkt 21773258112v
EELKE JELLES Eeltje Jelles huurder deel (p.j.)Kruisstraat 5oost1784261171r
EELKE JELLES Eeltje Jelles hovenierkoper hof met vruchtbomen, bloemen, planten en een zomerhuisSpinhuisstraat NZ178626249v
EELKE JELLES wijlen Eeltje Jelles hoveniererflater Spinhuisstraat 131787262195r
EELKE JETSES Eelcke Jetses , c.u.koper woning de Foek genaamdBildtpoort (gebied)de Foek1712245182av
EELKE JETSES Eelcke Jetses zeevarendeverkoper Bildtpoort (gebied)1717245280v
EELKE JETSES Eelke Jetses , c.u.geniaarde koper Hoogstraat 221717245308r
EELKE JETSES Eelke Jetses geniaarde koper Hoogstraat 28171924653v
EELKE JETSES Eelke Jetses , c.u.koper kamerWortelstraat 10172024680r
EELKE JETSES Eelke Jetses verkoper Wortelstraat 101722246141v
EELKE JETSES Eelke Jetses koper kamerZoutsloot 901723246164v
EELKE JETSES Eelke Jetses verkoper Zoutsloot 9017272476v
EELKE JOCHEMS Eelck Jochums naastligger ten oosten Hofstraat 351644235158r
EELKE JOCHEMS Eelco Jochums verkoper van 1/4 Noorderhaven 44173124864r
EELKE JOCHEMS de goederen van Eelke Jocchums boterkoperverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
EELKE JOCHEMS Eelke Jochums verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
EELKE JOCHEMS meerderjarige vrijgezel Eelke Jochums verkoper Noorderhaven 371741250163v
EELKE JOCHEMS meerderjarige vrijgezel Eelke Jogchums koper huis en tapperijNieuweburen 25Pasveer1741250187v
EELKE JOCHEMS HANNEMA Eelke Jochems Hannemaverkoper Kerkpoortsmolen 1174425136v
EELKE JOCHEMS HANNEMAwijlen Eelke Jochums Hannemaverkoper Nieuweburen 251748251225v
EELKE KEIMPES Eeltie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg1715245235v
EELKE KORNELIS Eeltie Cornelis bewoner Brouwersstraat 81799265186r
EELKE KORNELIS de geabandonneerde boedel van Eeltie Cornelis wolkammer (mr. -)verkoper Brouwersstraat 81799265186r
EELKE KORNELIS Eeltje Cornelis koper huisBrouwersstraat 81795264258v
EELKE LAMMERTS Eelcke Lamberts protesteert vanwege zijn geobtineerde sententie Hofstraat1627231173v
EELKE LIEUWES Eelcke Lieuwes , c.u.timmermankoper huisWoudemansteeg 2168024187r
EELKE LIEUWES Eelcke Lieuwes scheepstimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 271681241140r
EELKE LIEUWES Eelcke Lieuwes koper huis bestaande uit 2 separate woningenKleine Ossenmarkt 81695243156v
EELKE LIEUWES Eelcke Lieuwes lakenkopernaastligger ten zuidwesten Heiligeweg 171697243278r
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes koper huisSchritsen 391662238147v
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes timmermannaastligger ten oosten Schritsen 371688242251v
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes koopmanverkoper q.q. Scheffersplein 271690242322r
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes bootjemakerverkoper Herenwaltje 91691242373r
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes bootjemakerverkoper Gardenierstraat1691242373v
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes koper huisHeiligeweg 151692242376v
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes koper woningSchritsen 31169224316v
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes naastligger ten westen Schritsen 331694243105v
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes , c.u.verkoper Schritsen 311695243145v
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 44achter1702244139v
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes naastligger ten zuiden Lanen 461702244159r
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ1705244272r
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes winkelierverkoper q.q. Gardenierstraat 1617032456r
EELKE LOLKES wijlen Eelco Lolckes eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 161606228496v
EELKE MEINERTS Eeltje Meinderts , c.u.huurder midden beneden (p.j.)Hoogstraat 53176425670v
EELKE OLFERTS Eelcke Olfferts verkoper Nieuwstraat1604228411r
EELKE PIERS Eelcke Piers , c.u.koper gleibakkerijGrote Ossenmarkt 41712245180v
EELKE PIERS Eelcke Piers , c.u.koper gleibakkerijZuiderhaven 331712245180v
EELKE PIERS Eelcke Piers verkoper Lanen 18171924657r
EELKE PIERS Eelke Piers huurder Zuiderhaven ZZ1706244332v
EELKE PIERS Eelke Piers verkoper Bildtstraat 13171924655r
EELKE PIERS Eelke Peers verkoper Zuiderhaven 371726246260v
EELKE PIETERS Eelke Pytters rogverschieterkoper Lanen 6617392506r
EELKE PIETERS de nagelaten minderjarige Eelke Pieters verkoper Kerkpoortstraat 571763255265r
EELKE PIETERS Eeltje Pieters , c.u.huurder voor beneden Vijver 91758254143v
EELKE PIETERS huisman Eeltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101178126070v
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 21164323579v
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts , c.u.koper huis, genaamd het SpijkerboorZuiderhaven ZZhet Spijkerboor1650236117r
EELKE RINNERTS Eelcke Rinners koopmannaastligger ten westen onbekend1652236191r
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopmannaastligger ten noorden Noordijs 231653236230v
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts , c.u.timmermankoper door niaar 1/2 huisZuiderhaven ZZ1659237181v
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237181v
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koper 1/4 huis bestaande uit twee kamers, met plaatsjeScheerstraat 8midden1659237185r
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnert koper vier kamersNoordijs OZ1659237185r
EELKE RINNERTS vier kamers van Eelcke Rinners naastligger ten westen Noordijs OZ1659237190v
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ1659237191r
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts , c.u.koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237209v
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts , c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1659237209v
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopmankoper finaal 1/2 huisZuiderhaven ZZ1659237239r
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopmankoper provisioneel Zuiderhaven ZZ1659237239r
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopmaneigenaar van 1/2 door niaar Zuiderhaven ZZ1659237239r
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Lombardstraat1662238136r
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopmankoper 1/2 hof met bomen en plantenWeverstraat ZZ166723999av
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopmanverkoper q.q. Voorstraat NZ1668239128r
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopmankoper ledige plaatsWeverstraat 61676240213v
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopmannaastligger ten zuiden Noordijs 15167924129r
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts verkoper q.q. Lanen 71vier_achter168024169v
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts verkoper q.q. Lanen 71vijf_achter168024170r
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 1516792416ra
EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1667239108r
EELKE RINNERTS Eelco Rinnertz naastligger ten zuiden Noordijs 151668239140r
EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 231669239179r
EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts koper 1/2 hof met een vrije uit- en ingang in de WeverstraatWeverstraat166723919va
EELKE RINNERTS het huis en de mouterij van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 19167224086v
EELKE RINNERTS de hof van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Kerkpad167224089r
EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts verkoper Voorstraat 40achter1672240110r
EELKE RINNERTS de hof van Eelco Rinnerts koopmannaastligger ten westen Weverstraat167224012va
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts , c.soc.koper erf van 24 voet breed met de woning daaropZuiderhaven ZZ1650236118r
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1650236120r
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts naastligger ten westen onbekend1664238214r
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts , c.u.koper huisNoordijs 17166523912r
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts koopmanverkoper q.q. Rapenburg ZZ166923935ra
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten westen Klaverbladstraat 21675240205r
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten noorden Klaverbladstraat 21675240205r
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ1689242270r
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten oosten Scheerstraat 8west1694243117v
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten zuiden Scheerstraat 8west1694243117v
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 15170024464v
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 151702244182v
EELKE RINNERTS EELKEMAde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Eelcke Rinnerts Eelcomakoopmankoper lands kruithuis of magazijn van buspulverten oosten van Harlingen1681241171r
EELKE RINNERTS EELKEMAwijlen Eelcke Rinnerts Eelcomakoopmanverkoper ten oosten van Harlingen1681241171r
EELKE RINNERTS EELKEMAeerder Eelcke Rinnerts Eelcomakoopmanhuurder ten oosten van Harlingen1686242118r
EELKE RINNERTS EELKEMAde hof van Eelco Rinnerts Eelcomanaastligger ten zuiden onbekend16772411v
EELKE RINNERTS EELKEMA Eelco Rinnerts Eelcomaeigenaar van 1/4 ten zuiden van Harlingen167924149r
EELKE RINNERTS EELKEMAde erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcomanaastligger ten oosten Scheerstraat 8west168524270r
EELKE RINNERTS EELKEMAde erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcomanaastligger ten zuiden Scheerstraat 8west168524270r
EELKE RINNERTS EELKEMA Eelko Rinnerts Eelcomaverkoper Voorstraat 40167124066v
EELKE RINSES Eelke Rinses koper huisBildtstraat 181802266142r
EELKE RINSES Eelke Rinses verkoper Bildtstraat 1818042678v
EELKE RINSES Eeltie Rinses naastligger ten westen Droogstraat 231746251123v
EELKE RINSES Eeltje Rinses gardenierkoper door niaar huis met hofZoutsloot 221742250210v
EELKE RINSES Eeltje Rinses naastligger ten westen Zoutsloot 481754253147v
EELKE RINSES de weduwe van Eeltje Rinses hoveniernaastligger ten westen Zoutsloot 48177225854v
EELKE SIEBRENS wijlen Eelke Sybrandts schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 71687242200r
EELKE SJOUKES GERLSMA Eelcke Sjoukes Gerlsmakoopmanverkoper van 1/2 Rommelhaven 151713245198r
EELKE SJOUKES GERLSMA Eelke Sjoukes Gerlsmanaastligger ten oosten Hoogstraat 181710245103r
EELKE SJOUKES GERLSMA Eelke Sjoukes Gerlsmanaastligger ten oosten Rommelhaven 131710245103r
EELKE TJEERDS Eelck Tiaardts verkoper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
EELKJE Eelck Swarties? naastligger ten zuiden Karremanstraat159722836v
EELKJE Eelck Nonnis naastligger ten noorden Karremanstraat1602228302r
EELKJE Eelck naastligger ten oosten (voor) Heiligeweg 1west164323550v
EELKJE hetsterfhuis van Eelck turfmeetsternaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1668239139r
EELKJE hetsterfhuis van Eelck turfmeetsternaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1668239139r
EELKJE Eelck naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1668239161r
EELKJE Eelck naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1668239161r
EELKJE Eelck naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1676240230r
EELKJE Eelck naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1676240230r
EELKJE Eeltie Travailliewinkeliersekoper 1/2 nieuw huis en bleekveldHoogstraat 53176425670v
EELKJE Eke Boontjeshuurder Lanen 431701244104r
EELKJE Eke Boontjesverkoper Lanen 431701244104r
EELKJE Elck Volckers verkoper Lanen ZZ1602228293v
EELKJE Elck eerdere eigenaar Kerkpoortstraat NZ1605228441r
EELKJE HEEMSTRA Eelckien Heemstraverkoper van 1/4 Zuiderhaven 81658237157v
EELKJE IJSENBEEK Eeke IJsenbeekverkoper Noordijs 141805267124r
EELKJE IJSENBEEK Eke IJsenbeekkoper Kleine Kerkstraat 12178326139r
EELKJE LEVERLAND Eelkje Leverlandkoper door niaar Hoogstraat 11781260154v
EELKJE WILDSCHUTwijlen Eeke Wildschuthuurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
EELKJE WILDSCHUT Eeke Wildschutcrediteur Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
EELKJE WILDSCHUT Eeke Wildschutverkoper Voorstraat 471787262212v
EELKJE WILDSCHUT Eeke Wildschutverkoper van 1/3 Voorstraat 281790263219r
EELKJE WILDSCHUTwijlen Eke Wildschuterflater Noorderhaven 951800265230r
EELKJE ZEEMAN Eelkie Zeemanverkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ177625910v
EELKJE ZEEMAN Eelkje J. Zeemannaastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter1780259268v
EELKJE ZEEMAN Eelkje J. Zeemanverkoper Noorderhaven 28achter1780259268v
EELKJE ZEEMAN Eelkjen Zeemankoper Grote Bredeplaats 251780259259v
EELKJE AGES Eelckien Ages verkoper Droogstraat 59167924137v
EELKJE AGES Eelk Ages verkoper Droogstraat 20west166523932v
EELKJE ALBERTS Eelck Alberts koper Zeilmakersstraat 151599228134v
EELKJE ALLERTS Eelck Allerts koper Droogstraat NZ159822891v
EELKJE ANDRIES Eelck Andries koper in de noorder nieuwestad162723228v
EELKJE ANDRIES Eelck Andries koper Achterstraat ZZ162923294v
EELKJE ANDRIES Eelck Andries naastligger ten westen Achterstraat ZZ162923294v
EELKJE ANDRIES Eelckien Andries verkoper Liemendijk NZ1658237174v
EELKJE ANDRIES wijlen Eelkien Andries erflater Zoutsloot NZ1697243328v
EELKJE ARJENS Eelck Arjens verkoper Nieuwstraat1675240208r
EELKJE BAUKES Eeke Baukes koper Zeilmakersstraat 211762255123v
EELKJE BAUKES Eelkje Baukes koper Noorderhaven 3179326484r
EELKJE BERENDS Eelck Beernts verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid161122960r
EELKJE BERENDS Eelck Beerns verkoper Vijverstraat1612229105r
EELKJE BINKES Eeke Bentes verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 271723246186r
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 311725246214r
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 331725246214r
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes koper huisZoutsloot 83achter1725246231v
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes verkoper Nieuwstraat 331728247107v
EELKJE BINKES wijlen Eelkjen Bentjes erflater Noordijs 131751252178v
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderenverkoper Weeshuisstraat 11178626253r
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Havenplein 241791263290v
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Voorstraat 101179326488r
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeeknaastligger ten noorden Voorstraat 971802266149v
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Voorstraat 971802266149v
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eelkje Bentes IJsenbeekkoper huisNoordijs 141795264266v
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eelkjen Bentes IJsenbeekkoper Voorstraat 971780259297v
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eelkjen Bentes IJsenbeekkoper huisVoorstraat 1011787262215r
EELKJE DIRKS Eelck Dirx koper Zoutsloot 13167124066r
EELKJE DOEIES Eelkjen Doyes koper Kruisstraat 5oost1703244217v
EELKJE DOUWES Eelkjen Douwes koper Lanen 7317432513r
EELKJE EELKES Eelck Eelckes , c.soc.koper huis met plaats ten noordenRozengracht 271651236147r
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eeke Eelkes Wildschutverkoper q.q. Noordijs 131751252178v
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eelkjen Eelkes Wildschutkoper Voorstraat 281738249221v
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eelkjen Eelkes Wildschutnaastligger ten oosten Voorstraat 281738249221v
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eelkjen Eelkes Wildschutverkoper Voorstraat 281765256123v
EELKJE EVERTS Eelkjen Eeverts geniaarde koper Werfpad169324368v
EELKJE EVERTS Eelkjen Ewerts geniaarde koper Noorderkade 131705244292r
EELKJE EVERTS Eelkjen Ewerts koper Noorderkade 131706244345r
EELKJE GERBENS Eelck Gerbens koper Hofstraat 371618230117v
EELKJE GERBENS Eelck Gerbens koper Grote Kerkstraat 28162923293r
EELKJE GERBENS Eelck Gerbens verkoper Heiligeweg 221631232176v
EELKJE GERBENS Eelck Gerbens verkoper Peterseliestraat163223341v
EELKJE GERRITS Eeke Gerryts koper Rapenburg NZ175625426v
EELKJE GERRITS Eeke Gerrits verkoper Achterstraat 61775258212v
EELKJE GERRITS Eelck Gerryts , volle nicht van de verkoper(se?)afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat1613229128v
EELKJE GERRITS Eelckien Gerryts , jongedochterkoper Lanen 171667239120v
EELKJE HAITSES Eelcke Haytses molenaarverkoper Zuiderstraat ZZ163123319r
EELKJE HANSES Eelck Hanses koper huisBoth Apothekerstraat 9164823624v
EELKJE HANSES Eelck Hansens koper Scheffersplein ZZ1658237169v
EELKJE HARKES Eelkjen Harkes koper Lanen 811728247144r
EELKJE HERES Eelck Heres koper Voorstraat 41619230151v
EELKJE HERES Eelck Heres koper Franekereind 241619230165v
EELKJE HERES Eelck Heres verkoper Franekereind 241619230166v
EELKJE HERES Eelck Heeres koper Voorstraat 61620230239v
EELKJE HERES Eelck Heeres koper Voorstraat 61629232105v
EELKJE HILLEBRANDS Eelck Hilbrandts verkoper Bildtstraat 151614229233v
EELKJE IDSES Eeke Idses koper Kerkpoortsmolen 11759254201v
EELKJE IEMES Eelck Yemes verkoper Peterseliestraat1613229128v
EELKJE IEMES Eelck Eemes crediteur (triumphant) Heiligeweg1615229258r
EELKJE IENTES Eeke Yntes koper Schritsen 23180826885r
EELKJE JAKOBS Eelckien Jacobs koper Vijver 101699243393v
EELKJE JANS Eecke Jans koper Karremanstraat 161654236250v
EELKJE JANS Eeke Jans koper Brouwersstraat 191793264155r
EELKJE JANS Eeke Jans Proosterbeekverkoper Schritsen 171792264354r
EELKJE JANS Eelck Jansen verkoper Noorderhaven 741599228140r
EELKJE JANS wijlen Eelcke Jansen erflater Scheffersplein 13een_achter1682241208v
EELKJE JANS wijlen Eelcke Jans moeder van de verkoper Nieuwstraat1682241226r
EELKJE JANS Eelkjen Jans verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 1917272471r
EELKJE JANS Eke Jans Proosterbeekverkoper Heiligeweg 581792264354r
EELKJE JANS wijlen Eke Jansen verkoper Brouwersstraat 19179726511v
EELKJE JETSES wijlen Eelck Jetses verkoper van 3/4 Noorderhaven 74162723232r
EELKJE JOBS Eelkjen Jobs verkoper Karremanstraat 201747251177r
EELKJE JOHANNES Eelck Hannes koper William Boothstraat 351601228277r
EELKJE JOHANNES Eelck Johannes verkoper Noorderhaven 102161623036v
EELKJE JOHANNES Eelcke Hannes verkoper William Boothstraat 351605228478v
EELKJE JOHANNES Eelk Joannis verkoper van 1/2 buiten Harlingen167224080r
EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
EELKJE JOOSTES ZEEMAN Eelkje Joosten Zeemankoper huis en brouwerijBrouwersstraat 22178326135r
EELKJE JOOSTES ZEEMAN Eelkjen Joosten Zeemanverkoper Grote Bredeplaats 151781260116r
EELKJE JOOSTES ZEEMAN Eelkjen Joosten Zeemanverkoper Grote Bredeplaats 25178326130r
EELKJE JOOSTES ZEEMANwijlen Eelkjen Joosten Zeemanverkoper Brouwersstraat 2217922648r
EELKJE JURJENS Eelck Juriens koper Kruisstraat 10west1601228268v
EELKJE KLASES Eelck Claeses koper kamerKruisstraat 5oost1614229208r
EELKJE KLASES Eeltje Clases verkoper Bargebuurtspoortje WZ1710245122av
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkien Cornelis aanhandelaar Hoogstraat 11733248235r
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkien Cornelis verwandelaar Zuiderhaven 791733248235r
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkien Cornelis verkoper van hemzelf en zijn kinderen Rozengracht 181733248262v
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelisz verkoper Prinsenstraat 41725246246r
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis geniaarde koper Zuiderstraat172724750v
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis koper Zuiderhaven ZZ1729247221r
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis koper Noorderhaven 261730247329r
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis koper Noorderhaven 741731247371v
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkjen Cornelis verkoper Noorderhaven 741741250157v
EELKJE KORNELIS BLOKmeerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blokverkoper Bildtstraat 141780259270v
EELKJE KORNELIS WIJNGAARDEN Eelkjen Cornelis Wijngaarden, jongedochterverkoper ten noorden van Harlingen170024485v
EELKJE KORNELIS WIJNGAARDEN Eelkjen Cornelis Wijngaardenverkoper Noordergrachtswal1762255127v
EELKJE LAMMERTS Eelck Lammerts koper ten oosten van Harlingen15972285v
EELKJE LAMMERTS Eelck Lammerts koper Noorderhaven 281600228197v
EELKJE LAMMERTS Eelck Lammerts verkoper ten noordoosten van Harlingen1606228505v
EELKJE LAMMERTS Eelck Lamberts verkoper Pothondjessteeg 81621230289r
EELKJE LAMMERTS Eelck Lammerts verkoper Kleine Ossenmarkt 816312333v
EELKJE LAMMERTS Eelk Lamberts verkoper Pothondjessteeg 61622230316r
EELKJE LIEUWES Eelck Lyuwes koper Brouwersstraat159722825v
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuwes koper Zuiderplein OZ1606228513r
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuues koper Voorstraat 91achter161122932v
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuwes koper Schritsen 641615229275v
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuues koper Hoogstraat 411618230116r
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuwes verkoper Schritsen 641627231169v
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuues verkoper Hoogstraat 41163123316r
EELKJE LIEUWES Eelck Liuues verkoper Brouwersstraat 101634233150v
EELKJE LIEUWES Eelck Liuues koper onbekend1635233164r
EELKJE MINNES Eelkje Minnes verkoper Both Apothekerstraat 9173124816r
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes koper Rozengracht 20169424378v
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes koper Oosterkeetstraat 1172024673r
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes verkoper Oosterkeetstraat 11724246188v
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes koper Both Apothekerstraat 91725246230r
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes koper Romastraat 131729247236r
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes verkoper Romastraat 13173224872r
EELKJE MINNES Eelkjes Minnes verkoper Rozengracht 201706244338v
EELKJE PIETERS Eeke Pyters , huurder zolang hij leefthuurder (p.j.)Zuiderhaven 11758254178r
EELKJE PIETERS Eeke Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 11758254178r
EELKJE PIETERS Eelck Pyters verkoper Zoutsloot 401612229107v
EELKJE PIETERS Eelck Pyters koper Karremanstraat WZ1613229162v
EELKJE PIETERS Eelck Pieters verkoper Schritsen 61614229227r
EELKJE PIETERS Eelck Pieters koper Achterstraat NZ161723086v
EELKJE PIETERS wijlen Eelck Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
EELKJE PIETERS Eelck Pieters koper Achterstraat1624230387v
EELKJE PIETERS Eelck Pieters aanhandelaar Anjelierstraat ZZ162423116v
EELKJE PIETERS Eelck Pieters verwandelaar Zoutsloot NZ162423118v
EELKJE PIETERS Eelckjen Pieters verkoper Voorstraat 61710245132v
EELKJE PIETERS Eelk Pieters koper Liemendijk WZ1622230315r
EELKJE PIETERS Eelkien Pieters koper Prinsensteeg 11733248214r
EELKJE PIETERS Eelkjen Pyter verkoper van 2/3 Kromme Elleboogsteeg 71729247218v
EELKJE PIETERS Eelkjen Pyters herbergiersenaastligger ten westen Prinsensteeg 3176125571v
EELKJE PIETERS Eelkjen Pyters herbergierseverkoper Prinsensteeg 3176125571v
EELKJE PIETERS wijlen Eelkjen Pieters erflater Prinsensteeg 11762255152v
EELKJE ROBERTS wijlen Eelkjen Roberts verkoper Molenpad 1175025257v
EELKJE SAKES Eelck Saeckes verkoper van 1/2 onbekend163123334v
EELKJE SAKES Eelck Saeckes , voor zichverkoper van 1/2 Heiligeweg 58163123335r
EELKJE SIEBRENS Eelck Sibrants koper Romastraat NZ1646235195r
EELKJE SIEMENS Eelck Symens koper huis met de achterwoning en ledige plaats en het eigendom van een halve steeg ten zuidenGrote Kerkstraat 321614229229v
EELKJE SIEMENS Eelck Symons geniaarde koper Gardenierstraat161723094r
EELKJE SIETSES Eelckjen Sytses koper Franekereind 171686242115r
EELKJE SIETSES Elck Sytses koper William Boothstraat 35163323396r
EELKJE SIKKES Eeke Sikkes koper Rinnertspijp 101770257151v
EELKJE SIKKES Eelkjen Sickes , c.s.huurder bovenste deel (p.j.)Bildtstraat 91752252199v
EELKJE SIKKES Eelkjen Sickes , c.s.huurder kelder (p.w.)Bildtstraat 91752252199v
EELKJE SIKKES Eelkjen Sikkes verkoper Rinnertspijp 101795264244v
EELKJE SJOUKES Eelkjen Sjoukes verkoper Hofstraat 25171824611r
EELKJE TEUNIS Eelkje Teunis koper Scheerstraat 7178126025v
EELKJE TEUNIS Eelkje Teunis koper Hoogstraat 41178126036v
EELKJE TEUNIS wijlen Eelkje Teunis erflater Hoogstraat 411791263313r
EELKJE TEUNIS Eelkjen Theunis koper Grote Ossenmarkt 21775258201v
EELKJE TJEERDS Eelkjen Tjeerds verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 221695243120r
EELKJE WILLEMS Eecke Willems koper Lanen 911619230157r
EELKJE WILLEMS Eeke Willems naastligger ten oosten Franekereind 34168224161ra
EELKJE WILLEMS de dwarskamer van Eeke Willems naastligger ten oosten Brouwersstraat 3168424220v
EELKJE WILLEMS Eelkien Willems koper Nieuwstraat 10175025287v
EELKJE WILLEMS Eelkien Willems koper Nieuwstraat 12175025287v
EELKJE WILLEMS Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 101755253243v
EELKJE WILLEMS Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 121755253243v
EELKJE WOUTERS Eeke Wouters koper Kerkpoortstraat 651791263294v
EELSE HEERKES Else Herkes molenaar (rog-)verkoper Noordermolen 11802266102v
EERKE HAARSMAdr. Ericus Haersmakoper grondpacht van 7-10-00 CGWeeshuisstraat1681241165v
EERKE HAARSMAoud burgemeester Ericus Haersmakoper door niaar houten pakhuisje met een ledige plaats erachter strekkend tot de stal van de erven van de heer CantersZuiderhaven 6169224325r
EERKE HANSES Erick Hansen verkoper Voorstraat 21615229246r
EERKE HANSES Erick Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
EERKE HENDRIKS Erik Hendriks koper dwarshuis met potkas en bierkelderZuiderhaven 9achter170024441v
EERKE HENDRIKS Erik Hendriks , c.u.naastligger ten noorden Zuiderhaven 9170024443v
EERKE JANS Eerk Jansen ververkoper huis en achtertuinZoutsloot 891723246160v
EERKE JANS Eerk Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot 871725246220v
EERKE JANS Eerk Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 911725246247r
EERKE JANS Eerk Jansen varend persoonverkoper Zoutsloot 891730247302v
EERKE JANS Erik Jansen naastligger ten westen Schritsen 641728247208r
EERKE JANS Erik Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 911729247262r
EERKE JASPERS Erick Jaspers verkoper van 1/2 Noorderhaven 15161222989v
EERKE PIETERS Eerck Pieters verkoper Lanen 871676240235v
EERKE TIJSES Eerck Tijssen verkoper Lanen NZ1644235136r
EERKE TIJSES Eerck Tijssen , c.u.schipper (groot-)koper huisComediesteeg 61646235225r
EERKE TIJSES het huis van de koper Eerck Tijssen naastligger ten zuiden Comediesteeg 61646235225r
EERKE TIJSES Eerck Thijssen verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
EERKE TIJSES Eerk Tijssen schipper (groot-)koper huis, loods ten noorden daaraanLanen 69164023499r
EERKE TIJSES wijlen Eerk Tijsses erflater Lanen 771663238168v
EERKE TIJSES de kamer van wijlen Eerk Tijssen naastligger ten noorden Lanen 77166323816ra
EERKE TIJSES wijlen Eerk Tijssen erflater Lanen 77166323816ra
EERKE TIJSES wijlen Eerk Tijssen erflater Comediesteeg 6166323816ra
EERKE TIJSES Eerk Thijssen schipper (schuit-)verkoper Scheerstraat 11170824540v
EERKE TIJSES wijlen Eerk Tijssen geniaarde koper Gardenierstraat 21716245259v
EERKE TIJSES Erick Tijssens naastligger ten zuiden Voorstraat 50achter164323583r
EERKJE BLOK Eerckien de Blockverpachter grond ten zuiden van Harlingen16422355v
EERKJE BLOK Eerckien de Blockverpachter grond ten zuiden van Harlingen16422355v
EERKJE BLOK Eerckien de Blockverpachter grond ten zuiden van Harlingen16422355v
EESGE ARENDS de kamer van Eesche Arents naastligger ten zuiden Franekereind 36168024125ra
EESGE AUKES Esge Aukes huurder Grote Kerkstraat 40west1706244336v
EESGE DIRKS JONG Easge Dirks de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 101770257153r
EESGE DIRKS JONG Esge Dirks de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 101778259143v
EESGE HARMENS de erfgenamen van wijlen Eesge Harmens verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG])Fabrieksstraat OZ1613229174r
EESGE HARMENS wijlen Esge Harmens erflater Kerkpoortstraat NZ1605228446r
EESGE JAKOBS KUIPER Eesge Jacobs Kuipergortmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Noorderhaven 891785261259v
EESGE JANS Esger Jans , n.u.naastligger ten oosten Schritsen 451765256106r
EESGE LIEUWES de weduwe van Edsge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 10172024666v
EESGE LIEUWES de weduwe van Edsge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 161725246215r
EESGE LIEUWES Eesge Lieuwes koper woningSpinhuisstraat 51694243101v
EESGE LIEUWES de hof van Eesge Lieuwes naastligger ten noorden Spinhuisstraat 51694243101v
EESGE LIEUWES Eesge Lieuwes koopmankoper mouterijHerenwaltje 101695243127v
EESGE LIEUWES Eesge Lieuwes koper door niaar Voorstraat 11698243391v
EESGE LIEUWES de mouterij van Eesge Lieuwes , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 7016952436ra
EESGE LIEUWES de weduwe van Eesge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 101715245253r
EESGE LIEUWES Eesger Lieuwes koopmankoper hofRozengracht 8168524297r
EESGE LIEUWES de weduwe en de curatoren van de weeskinderen van wijlen Esge Lieuues zeilmakerverkoper Noorderhaven NZ163223371v
EESGE LIEUWES Esge Lieuwes verkoper q.q. Hoogstraat1691242362r
EESGE LIEUWES Esge Lieuwes koopmankoper kamer met een weefwinkel erachterSpinhuisstraat 31695243174r
EESGE LIEUWES Esge Lieuwes , c.u.koopmannaastligger ten oosten Spinhuisstraat 31695243174r
EESGE LIEUWES Esge Lieuwes , c.u.koopmannaastligger ten noorden Spinhuisstraat 31695243174r
EESGE LIEUWES Esge Lieuwes koopmankoper kamer met een weefwinkel erachterSpinhuisstraat 71695243174v
EESGE LIEUWES Esge Lieuwes , c.u.koopmannaastligger ten westen Spinhuisstraat 71695243174v
EESGE LIEUWES Esge Lieuwes , c.u.koopmannaastligger ten noorden Spinhuisstraat 71695243174v
EESGE LIEUWES Esge Lieuwes , c.s.koopmaneigenaar van 3/4 Herenwaltje 1016992442r
EESGE LIEUWES Esge Lieuwes koopmannaastligger ten westen Rozengracht 10170024439v
EESGE LIEUWES Esge Lieuwes koopmanverkoper van 1/4 Herenwaltje 101703244207v
EESGE LIEUWES de erfgenamen van wijlen Esge Lieuwes naastligger ten oosten Rozengracht 61738249351r
EESGE LIEUWES Esger Lieuwes naastligger ten noorden Rozengracht 8168524297r
EESGE MINNES Eesge Minnes timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 521683241273r
EESGE MINNES Eesge Minnes timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 521683241273r
EESGE MINNES Eesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 331691242341r
EESGE MINNES Eesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 331691242341r
EESGE MINNES Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 521696243261r
EESGE MINNES Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 521696243261r
EESGE MINNES Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 521711245138v
EESGE MINNES Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 521711245138v
EESGE MINNES de erfgenamen van wijlen Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52173124858v
EESGE MINNES de erfgenamen van wijlen Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52173124858v
EESGE MINNES Esge Minnes koper huis met 1/2 dwars- en kanthellingNoorderkade 13168024179v
EESGE MINNES Esge Minnes verkoper Noorderkade 13168024198v
EESGE MINNES Esge Minnes timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 52168424230v
EESGE MINNES Esge Minnes timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 52168424230v
EESGE MINNES Esge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52168524276r
EESGE MINNES Esge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52168524276r
EESGE REINS Eesge Reyns naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211633233122r
EESGE REINS Eesge Reyns verkoper Brouwersstraat 231635233166r
EESGE SEERPS Eesge Seerps verkoper Kerkpoortstraat1675240185v
EESGE SEERPS Esge Seerps verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31695243161v
EESGE TIETES Eesge Tietes koper Karremanstraat 251732248113r
EESGE TIETES Esge Tietes wever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 251742250268r
EETSKE Eedtske Ruuerdts verkoper buiten Harlingen1620230243v
EETSKE Eedtske Ruuerdts verkoper buiten Harlingen1620230243v
EETSKE Eetske Ryuets verkoper Achterstraat1615229264v
EETSKE Eetske Ryuerts verkoper Heiligeweg 19161723068v
EETSKE JELGERSMA Eetske Jelgersmaverkoper Moriaanstraat ZZ170724523v
EETSKE ABES Eetscke Abbes verkoper Noorderhaven NZ1615229277v
EETSKE ABES Eetscke Abbes verkoper Zoutsloot ZZ1615229277v
EETSKE ABES Eetscke Abbes verkoper Hoogstraat 181615229277v
EETSKE ABES Eetscke Abbes verkoper Rommelhaven 131615229277v
EETSKE BOTES Edske Botes koper Brouwersstraat 2516422355r
EETSKE JANS Eets Jans verkoper Grote Bredeplaats 91641234152v
EETSKE JANS de erfgenamen van wijlen Eets Jans verkoper Hondenstraat 141650236109v
EETSKE JOHANNES wijlen Eets Johannis verkoper Karremanstraat161222977r
EETSKE JOHANNES wijlen Eets Johannis bewoner Bildtpoort (gebied)161222985v
EETSKE LAMMERTS Eets Lamberts koper Grote Bredeplaats 91618230131v
EETSKE REINERS Eetske Reynerts verkoper Droogstraat 391613229169v
EETSKE RUURDS Eedske Ruierdts koper van 1/2 Rozengracht 21622230328v
EETSKE RUURDS Eetscke Riuerdts verkoper Zoutsloot 361614229191r
EETSKE RUURDS Eetscke Ryoerts verkoper Liemendijk1614229199r
EETSKE RUURDS Eetscke Riuerts verkoper Droogstraat 391614229202v
EETSKE RUURDS Eetske Ryoerts verkoper Droogstraat 411613229178v
EETSKE RUURDS Eetske Riuerdts verkoper Voorstraat 531614229190v
EETSKE RUURDS Eetske Ryoerdts koper Heiligeweg 19161723074r
EETSKE TIJSES Eets Tijssen koper Zoutsloot 1162423110v
EETSKE TJEPKES Eedts Tyepkes koper Rinnertspijp 1162723214v
EETSKE WIETSES wijlen Eedts Wytses verkoper Grote Kerkstraat 19161122936v
EEUWE EEDES Euwe Eedis koper huis en eigendom van de plaats, daar het huis op staat met de wal daarvoor gelegenZuiderhaven 29162523180r
EEUWE PIERS de erfgenamen van wijlen Eeuwe Piers naastligger ten oosten Voorstraat 99173124832r
EEUWE PIERS Euwe Piers koper huisVoorstraat 101170024445r
EEUWE SIETSES Eeff Syttyes verkoper Grote Kerkstraat 191599228141r
EEUWE SIETSES Eeff Sytzes verkoper Kleine Kerkstraat 71606228507v
EEUWE TEEKES de kamer van Euwe Takes naastligger ten oosten Gardenierstraat164323548r
EEUWE TJEERDS Euue Tieerds stuurmannaastligger ten oosten onbekend1644235115v
EEUWKJE EVERTS Euck Eewerts koper Havenplein1599228177r
EGBERT wijlen Egbert ? eigenaar Kerkpad 181604228405r
EGBERT de weduwe van wijlen Egbert Gruiternaastligger Herenwaltje 191629232103v
EGBERT mr. Egbert de Gruiterkoper hofKerkpoortstraat1658237171v
EGBERT Egbert de Gruiter, c.u.chirurgijn (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 10zuid16592382r
EGBERT mr. Egbert de Gruiter, c.u.verkoper Weverstraat16592386r
EGBERT de geabandonneerde inboedel van Egbert Borgerskoopmanverkoper Hofstraat 20176425681r
EGBERT Engbert Graeswever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelAnjelierstraat ZZ1754253129r
EGBERT Engbert Borgers, n.u.naastligger ten oosten William Boothstraat 317632567r
EGBERT Engbert Burgertshuurder (p.j.)Franekerpoort (gebied)1766256160v
EGBERT Engbert Borcheswever (bont-)verkoper Lanen 201766256207r
EGBERT wijlen Engbert Graaswever (bont-)verkoper Achterstraat 61775258212v
EGBERT wijlen Engbert Burgertsnaastligger ten noorden [staat: zuiden] Ooievaarsteeg 141780259281v
EGBERT wijlen Engbert Burgertsverkoper Ooievaarsteeg 141780259281v
EGBERT de weduwe van Engbert Burgertsnaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 81784261142r
EGBERT BRUINING Engbert Bruining, c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 55achter1781260113r
EGBERT BRUINING Engbert Bruininghuurder west (p.j.)Rapenburg 181782260264r
EGBERT BRUINING Engbert Bruininghuurder west (p.j.)Rapenburg 201782260264r
EGBERT BRUINING Engbert Bruininghuurder west (p.j.)Rapenburg 331782260264r
EGBERT BURGERSde geabandonneerde inboedel van Engbert Burgersverkoper Rozenstraat 1176425681v
EGBERT GRAAT Engbert Graadnaastligger ten westen Achterstraat 121759254196r
EGBERT GRUYTER Egbert de Gruyterkoper 1/7 van 1/2 en 1/3 van 1/2 huis ([voor 1/1])Hoogstraat1605228447r
EGBERT GRUYTERwijlen Egbert Gruyterklerk Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper Scheerstraat1618230134v
EGBERT GRUYTERwijlen Egbert Gruyterklerk Gedeputeerde Staten van Frieslandeigenaar van 1/6 en 1/14 Scheerstraat1618230134v
EGBERT GRUYTERmr. Egbert de Gruyter, c.u.koper huisSint Jacobstraat 10zuid1654236265r
EGBERT GRUYTERmr. Egbert Gruyternaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12165523742v
EGBERT HEIDKAMP Egbert Heidkampnaastligger ten westen Rozengracht 81746251148r
EGBERT MUNTER Egbert Munterverkoper van 1/8 Voorstraat 45oost174025089r
EGBERT OLTHOF Eybert Olthoffnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ1780259234v
EGBERT WIARDI Egbartus Wiardipredikantverkoper Rozengracht 91730247300v
EGBERT BRUINS Engbert Bruins huurder (p.j.)Molenpad 181785261301r
EGBERT DIRKS wijlen Egbert Dircx verkoper van 1/2 onbekend161122930v
EGBERT EGBERTS wijlen Egbert Egberts verkoper onbekend1626231116r
EGBERT GEERTS wijlen Egbert Geerts verkoper Zoutsloot 801601228267v
EGBERT GERRITS Egbert Geryts koper kamer Zoutsloot 801598228129v
EGBERT HANSES wijlen Eybert Hansen koper Karremanstraat 24noord1602228339r
EGBERT HARINGS Egbert Harings verkoper q.q. Zuiderhaven 491623230348v
EGBERT HARINGS de kinderen van Egbert Harings verkoper Zuiderhaven 471633233125v
EGBERT HARINGS de kinderen van Egbert Harings verkoper Vijverstraat1633233125v
EGBERT HARINGS Egbert Harings koper huis en schuurWeeshuisstraat 11170024447v
EGBERT HARINGS Egbert Haring verkoper q.q. Grote Kerkstraat 201703244196v
EGBERT HARINGS Egbert Harings verkoper q.q. Zoutsloot 491712245164v
EGBERT HARINGS Egbert Harings koopmanverkoper Weeshuisstraat 111713245192r
EGBERT HARINGS Egbert Harings verkoper Noorderhaven 71726246255v
EGBERT HARINGS de erfgenamen van wijlen Egbert Haerings naastligger ten oosten Lanen 621741250179v
EGBERT HARINGS Eghbert Harengs naastligger ten westen Noorderhaven 91725246223v
EGBERT HARINGS Eibert Harings naastligger ten oosten Noorderhaven 51721246121v
EGBERT HARINGS Eibert Harings koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 51726246252v
EGBERT HARMENS Egbert Harmens verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
EGBERT HARMENS Egbert Harmens , c.u.huurder Vijverstraat NZ1703244190v
EGBERT HARRITS Eibert Harryts turfdragerverkoper Both Apothekerstraat 91770257155v
EGBERT HARRITS Eibert Harryts naastligger ten oosten Gardenierstraat 41778259133r
EGBERT HARRITS Eibert Harrits turfdragerverkoper van 1/2 Gardenierstraat 617802601r
EGBERT HARRITS wijlen Eibert Harrits voormalig bewoner Rozengracht 16achter1782260281r
EGBERT HARRITS de boedel van wijlen Eibert Harrits turfdragerverkoper Rozengracht 16achter1782260281r
EGBERT HARRITS Eybert Harryts , c.u.turfdrager (mr. -)koper twee kamers, weefwinkel en portaalRozengracht 16achter178126095r
EGBERT HENDRIKS Eibert Hendriks scheepstimmermankoper woningBargebuurtspoortje WZ1771257224r
EGBERT HENDRIKS de weduwe van Eybert Hendriks naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1779259175v
EGBERT HENDRIKS de weduwe van Eybert Hendriks huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 39180826868v
EGBERT JAKOBS Eibert Jacobs koper kamerGrote Ossenmarkt 19167024025r
EGBERT JAKOBS Eybert Jacobs [staat: Jansen] Vlyetschipper (wijd-)verkoper Grote Ossenmarkt 19167924147v
EGBERT JAKOBS VLIET Egbert Jacobs Vlietnaastligger ten westen Bildtstraat 121705244302v
EGBERT JAKOBS VLIET Egbert Jacobs Vlietnaastligger ten noorden Bildtstraat 121705244302v
EGBERT JANS Egbert Jans naastligger ten noorden onbekend1600228221r
EGBERT JANS de erfgenamen van wijlen Egbert Jans verkoper Vijver 51612229122r
EGBERT JANS Egbert Jansz verkoper q.q. Tiepelsteeg OZ1787262313r
EGBERT JANS Eibert Jansen verkoper q.q. Grote Kerkstraat 2916952435va
EGBERT JANS wijlen Eibert Jansen naastligger ten westen Achterstraat 31725246235r
EGBERT JANS wijlen Eibert Jansen verkoper Achterstraat 31725246235r
EGBERT JANS wijlen Eibert Jansen erflater Bildtstraat 117282473va
EGBERT JANS de erfgenamen van wijlen Engbert Jans uurwerkstellerverkoper Vijver 51613229130v
EGBERT JANS Engbert Jansen* naastligger ten noorden Kerkpad 201763255243v
EGBERT JANS de weduwe van Engbert Jansen naastligger ten westen Kerkpad 201770257176v
EGBERT JANS Engbert Jans , c.u.huurder voor (p.j.)Lanen 62178826315r
EGBERT JANS de weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 61686242125v
EGBERT JANS de weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermakernaastligger ten westen Heiligeweg 61686242125v
EGBERT JANS POOL Engbert Jansen Poolwever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelVianen175325386r
EGBERT JELTES Egbert Jeltes timmermankoper kamer met zomerkeukentje en een ledige plaatsPeterseliestraat1614229196r
EGBERT JOHANNES WIARDIds. Egbertus Johannes Wiardipredikantverkoper Kleine Bredeplaats 12173124869r
EGBERT KLASES Egbert Claesen naastligger ten zuiden Noorderhaven 761599228139r
EGBERT KLASES Egbert Claesen verkoper Voorstraat 331601228237r
EGBERT KLASES Egbert Claesen wieldraaierverkoper Alemanssteeg1650236136r
EGBERT KLASES Eygbert Claessen wieldraaierkoper schuurGrote Kerkstraat 17achter1646235199r
EGBERT KLASES Eygbert Claessen wieldraaiernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 17achter1646235199r
EGBERT KLASES verkoper Eygbert Claesen naastligger ten westen onbekend1647235259v
EGBERT KLASES Eygbert Claesen stoeldraaierverkoper onbekend1647235259v
EGBERT KORNELIS de erfgenamen van wijlen Egbart Cornelis verkoper Voorstraat 231635233165v
EGBERT KORNELIS de erfgenamen van wijlen Egberdt Cornelis verkoper Voorstraat 231634233155r
EGBERT KORNELIS Egbert Cornelis grossierkoper kamerRomastraat 6162523177v
EGBERT LIEUWES Egbert Lieuues koper huis en ledige plaatsZoutsloot 11613229126r
EGBERT LIEUWES de ledige plaats van Egbert Lieuues naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1613229127r
EGBERT LIEUWES Egbert Lieuwes verkoper Zoutsloot 1161623043v
EGBERT LOURENS Egbert Lourens naastligger ten zuiden Voorstraat 84achter161523010r
EGBERT LOURENS Egbert Lourens naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid1623230343v
EGBERT LOURENS Egbert Lourens naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1623230343v
EGBERT LOURENS de erfgenamen van Egbert Lourens naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid1624230388r
EGBERT LOURENS de erfgenamen van Egbert Lourens naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1624230388r
EGBERT LOURENS de erfgenamen van wijlen Egbert Lourens naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid163223372ar
EGBERT LOURENS de erfgenamen van wijlen Egbert Lourens naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid163223372ar
EGBERT MEINERTS Eibert Meynerts weververkoper Voorstraat NZ1603228349v
EGBERT PIETERS als bewoner Egbert Pieters vetermakernaastligger ten oosten Heiligeweg 4168124135ra
EGBERT PIETERS Egbert Pytters , c.u.schilder (mr. -)koper huis genaamd de Vergulde EngelVoorstraat 29de Vergulde Engel1716245274r
EGBERT PIETERS Egbert Pieters verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
EGBERT PIETERS weduwe Egbert Pyters naastligger ten oosten Lanen 64173124828v
EGBERT PIETERS Eibert Pieters schilder [staat: schilderaar] (mr. -)koper hof met vrugtdragende bomen en een wijnstokAchterstraat NZ170924585r
EGBERT PIETERS Eibert Pieters schilder [staat: schilderaar] (mr. -)verkoper Karremanstraat1710245120r
EGBERT PIETERS Eibert Pieters verkoper Grote Bredeplaats 3171924657v
EGBERT PIETERS Eibert Pyters naastligger ten westen Wortelstraat 10172024680r
EGBERT PIETERS Eibert Pyters schilder [staat: schilderaar]naastligger ten westen Wortelstraat 101722246141v
EGBERT PIETERS Eybert Pieters naastligger ten westen Wortelstraat 10172024658r
EGBERT PIETERS Eybert Pyters naastligger ten oosten Voorstraat 271730247314v
EGBERT RIJKS Egbert Rijcks koper kamer met loodsZoutsloot NZ16272321r
EGBERT RIJKS Egbert Rijcx naastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin164223531v
EGBERT RIJKS Egbert Rijx verkoper Zoutsloot NZ1644235154r
EGBERT RIJKS Egbert Rijcx , c.u.verkoper Zoutsloot NZ164823613r
EGBERT TEUNIS Egbert Tonis verkoper Hoogstraat 1achter1664238236v
EGBERT TIJSES Egbert Tijssen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1645235185v
EGBERT WARNERS wijlen Egbert Warners erflater Kruisstraat 5oost1674240135v
EGBERT WIEBES Eybert Wybes blokmaker (mr. -)koper huisPrinsenstraat 61695243160v
EGBERT WILLEMS Egbert Willems bakker (koek-)verkoper Voorstraat 11west1631232173r
EGBERT WILLEMS Egbert Willems verkoper Moriaanstraat 121657237129v
EGBERT WILLEMS Eibert Willems , c.u.verkoper Nieuwstraat 381662238155v
EGBERT WILLEMS Eybert Willems kuiper (mr. -)verkoper Bargebuurt WZ168424251v
EGBERTJE KLASES Egberdina Claases huurder (p.w.)Romastraat 291789263145r
EIE FEIKES Eye Feykes koper Hoogstraat 6174525167v
EIE JELLES Eye Jelles verkoper Kleine Bredeplaats 111676240226v
EILE FABER Eile Faberkoopmankoper huisKleine Kerkstraat 7179726554v
EILE FABERde geabandonneerde boedel van Eile Faberverkoper Kleine Kerkstraat 71799265192r
EILE HARKEROTHdr. Eylardus Folkardus Harkenrothadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Hoogstraat 301801265306r
EILE HARKEROTHdr. Eylardus Folkardus Harkenrothverkoper q.q. Hoogstraat 331801265307r
EILE HARKEROTHdr. Eylardus Folkardus Harkenrothverkoper q.q. Noorderhaven 98achter1801265308r
EILE HARKEROTH Eylardus Folkardus Harkenrothverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1801265309r
EILE HARKEROTHdr. Eylardus Folkardus Harkenrothverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1801265310r
EILE SJORDEMAwijlen Eylardus Sjordemaverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
EILE EILES Eile Eiles koemelkergeniaarde koper Grote Kerkstraat 331722246151v
EILE JEEPS Eyle Jeyps koper huis en erfZuiderstraat161222996r
EILERT Eylert van Knippenskuiperverkoper Bildtpoort (gebied)1598228102v
EILERT de verkoper Eylert van Knipes, c.u.naastligger ten westen onbekend1598228113r
EILERT Eylert van Knipesverkoper onbekend1598228113r
EILERT Eylert Oldhofbrouwer (mr. -)koper Kruisstraat ZZ1765256120r
EILERT een ledige plaats eerder van Eyllert van Knippensnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1599228186r
EILERT de crediteuren van Eyllert van Knippenscrediteur (triumphant) Bildtpoort (gebied)1599228186r
EILERT AKKERde crediteuren van Eldert Ackerverkoper Rapenburg 221687242177r
EILERT OLTHOF Eilert Olthof, c.s.naastligger ten oosten Kruisstraat 6176825789r
EILERT OLTHOF Eylert Olthofbrouwer (mr. -)koper Lammert Warndersteeg1763255240v
EILERT OLTHOF Eylert Olthofnaastligger ten oosten Kruisstraat 61767256252r
EILERT OLTHOF Eylert Olthof, c.s.naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10176825780r
EILERT DEDDES Ellert Deddes crediteur (triumphant) q.q. onbekend1602228321v
EILERT EILERTS Eylert Eylerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 14175625432v
EILERT HANSES de weduwe van wijlen Ellert Hansen naastligger ten noorden Karremanstraat 24zuid15972284v
EILERT HANSES de weduwe van wijlen Eylert Hansen naastligger ten noorden Karremanstraat 24zuid1598228129r
EILERT HENDRIKS Eyllert Hendriks verkoper van 1/3 Droogstraat 18175325370r
EILERT HIBBES Ellert Hebbes naastligger ten oosten Rapenburg NZ164923692v
EILERT HIBBES de kamer van Ellert Hebbes naastligger ten westen Rapenburg NZ1675240173r
EILERT HIBBES Ellert Hibbes naastligger ten oosten Rapenburg NZ1675240173v
EILERT HIBBES Eylert Hebbes , c.u.koper kamerRapenburg NZ1646235203v
EILERT JANS Ellert Jansen naastligger ten oosten Schritsen 41achter1645235174v
EILERT JANS Ellert Jansen niaarnemer Voorstraat 10twee_achter1645235190v
EILERT JANS Ellert Jansen naastligger ten noorden Schritsen 431646235226v
EILERT JANS wijlen Ellert Jansen naastligger ten oosten Lanen 501658237153v
EILERT JANS Ellert Jansen timmerman (huis-)verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
EILERT JANS Ellert Jansen timmerman (mr. -)verkoper q.q. Lanen 5217342494r
EILERT JANS Ellert Jansen naastligger ten oosten Poortje 11173424910v
EILERT JANS Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 11173424910v
EILERT JANS [als huurder] Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 131737249163r
EILERT JANS Ellert Jansen , c.u.huurder (p.j.)Lanen 71743250296v
EILERT JANS Eylert Jansen , c.u.koper huisLanen 52164023496r
EILERT JURJENS Eildert Jurjens wijdschippersknechtverkoper Bildtstraat 161763255261r
EILERT JURJENS Eilert Jurjens koper huisBildtstraat 161754253145r
EILERT JURJENS Eilert Jurjens verkoper Lanen 85oost1800265214v
EILERT JURJENS wijlen Eldert Jurjens erflater Hofstraat 351779259200v
EILERT KLASES Eilerd Clases huurder Hofstraat 221782260251r
EILERT PIETERS Ellerd Pyters naastligger ten westen Hondenstraat 14164323593v
EILERT PIETERS Ellert Pytters naastligger ten westen Hondenstraat 141652236212v
EILERT PIETERS wijlen Ellert Pytters naastligger ten noorden Vijver 11659237239v
EILERT PIETERS wijlen Ellert Pyters smidverkoper Hondenstraat 121662238150v
EILERT TJEERDS Eilert Tieerds verkoper Grote Kerkstraat 191716245277v
EINTE HENDRIKS Ente Hendriks blekerhuurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 171800265237r
EINTE HENDRIKS Ente Hendriks blekerhuurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 1718012666v
EINTE HENDRIKS Ente Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 311802266105r
EINTE HENDRIKS Ente Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 311802266113v
EINTE HENDRIKS als huurder Ente Hendriks , c.u.naastligger ten westen Schritsen 331802266117r
EISE YPEY Eyse Ypeykoper huisZoutsloot 59180226690v
EISE FREERKS Eise Freerks* schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 361793264108v
EISE FREERKS Eise Freerks naastligger ten noorden Heiligeweg 361805267137v
EISE FREERKS Eise Freerks naastligger ten noorden Heiligeweg 361810269108r
EISE FREERKS Eyse Freerks schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 36179826570v
EISE GEERTS Eise Geerts , n.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 241779259222v
EISE JANS Eyse Jansen verkoper q.q. Voorstraat 231624230379v
EISE TIEMENS wijlen Eise Timens huurder Sint Odolphisteeg WZ171824627v
EISKE EISES Eyskjen Eyses huurder Vissersstraat 12176725725r
EISKE KLASES Eiskje Claasen koper Franekereind 2180826895v
EISKE OEPKES Eisjen Oepkes geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1742250221v
EKKE Ecco Friesmankoopmangeniaarde koper Fabrieksstraat 2617762596r
EKKE Ekke Frysemangeniaarde koper Voorstraat 41757254105r
EKKE Ekko Vriesemankoopmankoper huis (maar nu te Harlingen)Voorstraat 761780259286av
EKKE FRIESEMANhet testament van wijlen Ecco Friesemanverkoper Kleine Kerkstraat 12178326139r
EKKE FRIESEMANwijlen Ecco Friesemankoopmanverkoper Voorstraat 76178326139v
EKKE FRIESEMAN Ecko Friesemankoopmanverkoper q.q. Romastraat 4west1774258147v
EKKE FRIESEMAN Ekko Friesemankoopmanverkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
EKKE FRIESEMAN Ekko Friesemankoopmanverkoper Rommelhaven 26b1766256158v
EKKE FRIESEMAN Ekko Friesemankoopmanverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
EKKE FRIESEMAN Ekko Friesemankoopmanverkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
EKKE FRIESEMAN Ekko Friesemankoopmankoper huis en tuintjeVoorstraat 351769257107r
EKKE FRIESEMAN Ekko Friesemankoper huisKleine Kerkstraat 12177325894r
EKKE FRIESEMAN Ekko Friesemankoopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 12177325894r
EKKE FRIESEMAN Ekko Friesemankoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 10177325895r
EKKE FRIESEMAN Ekko Friesemankoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 77177325897r
EKKE FRIESEMAN Ekko Friesemankoopmanverkoper q.q. Droogstraat 671773258101r
EKKE FRIESEMAN Ekko Friesemankoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 561773258101r
EKKE FRIESEMAN Ekko Friesemanverkoper Voorstraat 351779259183r
ELBERT AKKER Elbert Ackerkoopmanbewoner Noorderhaven 801687242176r
ELBERT AKKERde crediteuren van Elbert Ackerverkoper Noorderhaven 801687242176r
ELBERT FREERKS Elbert Freercx timmerman (huis-)huurder (p.j.)Herenwaltje 151687242177v
ELBERT ROELOFS de nagelaten weeskinderen van wijlen Elbrich Roleffs verkoper Voorstraat 131602228338v
ELBERT ROELOFS de nagelaten weeskinderen van wijlen Elbrich Roeloffs verkoper Voorstraat 131603228380r
ELBRICHJE Elbrichje Saeses koper van 1/2 Liemendijk 381688242254r
ELBRICHJE EEDES Elbrich Edes , jongedochterverkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
ELBRICHJE JAKOBS Elbrig Jacobs koper onbekend1626231116r
ELBRICHJE JANS Elbrich Jans koper Zoutsloot 24161122958v
ELBRICHJE JANS Elbrich Jans verkoper Zoutsloot 241613229151v
ELBRICHJE KLASES Elbrich Claesen verkoper Hoogstraat 121602228327v
ELBRICHJE KLASES Elbrich Claesen verkoper Rommelhaven 71602228327v
ELBRICHJE LOLLES Elbrich Lollis verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 71620230224r
ELBRICHJE PIETERS Elbregie Pytters verkoper Lanen 64175225322r
ELBRICHJE PIETERS Elbrigje Pieters verkoper Lanen 911789263146v
ELBRICHJE PIETERS Elbrigjen Pytters koper Lanen 641742250276v
ELBRICHJE PIETERS KLAVER Elbrigje Pieters Claververkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
ELBRICHJE SJOERDS Elbrich Sioerds koper Bildtstraat 121662238120v
ELBRICHJE TJEERDS Elbrich Tjaerdts bruid 1605228439r
ELBRICHJE WALINGS Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 12173824921va
ELBRICHJE WALINGS Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 1217392503ra
ELIAS het huis van ds. Elias Hanonidesnaastligger ten zuiden Bildtstraat 18167124042r
ELIAS Elias de Jodewinkelierhuurder Grote Bredeplaats 31736249147v
ELIAS WIJGA Eli Wijganaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 171809268327v
ELIAS ARJENS Elias Janes varend persoonverkoper van 1/3 Weverstraat 81730247351r
ELIAS GERRITS BIJLSMA Elias Gerrits Bijlsmablikslager (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 14179726533r
ELIAS HENDRIKS Elias Hendriks naastligger ten westen Hoogstraat 271788262273r
ELIAS HENDRIKS Elias Hendriks , c.u.huurder voorbeneden (p.w.)Havenplein 81791263299r
ELIAS JANS Elias Jansen Wiertsmaverkoper Zoutsloot 221725246242v
ELIAS JEENS Elias Jaenes bewoner Hoogstraat 221733248272v
ELIAS MICHIELS Elias Michiels verkoper Kerkpoortstraat166323820ra
ELIAS MICHIELS Elias Michiels verkoper Grote Kerkstraat NZ166323820ra
ELIAS MICHIELS Elias Michiels verkoper Weverstraat166323820ra
ELIAS MICHIELS Elias Michiels verkoper Weverstraat 6166323820ra
ELIAS TJEERDS Elias Tieerds huurder Gardenierstraat 91733248280r
ELIAS TJEERDS Elias Tieerds koper huisKerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
ELING DIRKS Elingh Dirckx verkoper Lanen ZZ1635233167r
ELING DOUWES als huurder de weduwe van Eelingh Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 6816922437v
ELING DOUWES Eling Douwes schipper (groot-)koper huisSchritsen 231681241127r
ELING DOUWES Elingh Douwes naastligger ten zuiden Lanen 361682241219v
ELING PIETERS het huis van Eeling Pieters naastligger ten westen Heiligeweg 41599228180v
ELING PIETERS Eling Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderplein 1159722880r
ELING PIETERS Elingh Pieters naastligger ten noorden Zuiderplein 31598228114r
ELING PIETERS Elingh Pyeters verkoper onbekend1598228126v
ELING SIEMENS Elingh Symens , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 691653236245v
ELING WIEBES wijlen Elingh Wibes koper Kleine Bredeplaats 11162723218v
ELKAN Elkan Isack Levykoopman (joods -)koper huisGrote Kerkstraat 151795264289r
ELKAN Elkan Ysaak Levykoopmankoper van 1/2 huisVoorstraat 36de Hof van Holland1805267113v
ELKAN Elkan Levykoopmankoper van 1/2 Voorstraat 361805267113v
ELKAN Elkan Ysaack Levynaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 91809268187v
ELKAN Elkan Levynaastligger ten westen Grote Kerkstraat 171809268327v
ELSKE Elsa Dorothea Brielverkoper Kerkpoortstraat 101796264323v
ELSKE het huis van Elsien grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 41605228486r
ELSKE de plaats van enen Elsien naastligger ten westen* Brouwersstraat 41605228486r
ELSKE Elsje Schaefnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9173224892r
ELSKE de erfgenamen van wijlen Elsje Schaef, e.a.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 261749251263v
ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. Franekereind 341626231146r
ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. Franekereind 321626231146r
ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend1626231146r
ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend1626231146r
ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend1626231146r
ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. Sint Odolphisteeg1626231146r
ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1626231146r
ELSKE Elske Kaerstes verkoper Achterstraat1651236146v
ELSKE Elske , e.a.huurder kelder Hoogstraat 1170124490r
ELSKE Elske Beerninckkoper Hoogstraat 451725246237r
ELSKE Elske koper Romastraat 5176325613r
ELSKE BRIL Elsa Dorothea Brilverkoper van 1/4 Nieuwstraat 381796264322r
ELSKE BRIL Elsa Dorothea Brilverkoper van 1/4 Fabrieksstraat 181796264327v
ELSKE BRIL Elsa Dorothea Brilverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 461796264329r
ELSKE BRIL Elsa Dorothea Brilverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1a1796264331r
ELSKE BRINK Elsje ten Brinkkoper hof met vrugtdragende bomen en plantenZuiderstraat1717245299r
ELSKE SCHAAF Elsje Schaafnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41740250142v
ELSKE SCHAAFde erfgenamen van wijlen Elsje Schaafnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 261760254258v
ELSKE SCHAAF Elsje Schaafverkoper Havenplein 18west1763255227r
ELSKE SCHAAF Elsje Schaafverkoper Lammert Warndersteeg1763255240v
ELSKE SCHAAFjuffrouw Elsje Schaaffverkoper Vissersstraat 12176725725r
ELSKE SCHAAFjuffrouw Elsje Schaaffverkoper Bargebuurt OZ176725726r
ELSKE SCHAAFjuffrouw Elsje Schaaffnaastligger ten westen Noorderhaven 34176725727r
ELSKE SCHAAFjuffrouw Elsje Schaaffverkoper Noorderhaven 34176725727r
ELSKE SCHAAFjuffrouw Elsje Schaaffverkoper Rozengracht 27176725728r
ELSKE SLOTEN Elske van Slootenverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 141745251102v
ELSKE SLOTENjuffrouw Elske van Slotenverkoper van 1/4 Hondenstraat 121754253162v
ELSKE SLOTENwijlen Elske van Slootenerflater Hondenstraat 21784261191v
ELSKE STEEN Elsje Steenhuurder deel in gebruik als herberg Vijverstraat 201803266303r
ELSKE ADAMS Elske Adams koper Lammert Warndersteeg 181769257100r
ELSKE ARENDS Elske Aernts koper Voorstraat 671658237176v
ELSKE ARENDS huisman Elske Erents koper door niaar huis en tuinWasbleek ZZ1687242162v
ELSKE ARENDS Elske Aarnts verkoper Nieuweburen 251687242210r
ELSKE ARENDS Elske Aernts verkoper Molenpad 81690242338v
ELSKE ARENDS Elske Arends verkoper Sint Odolphisteeg WZ1704244245r
ELSKE ARENDS Elske Arents koper door niaar Noorderhaven 1001710245106v
ELSKE ARENDS Elskien Aernts koper Grote Kerkstraat 28twee_achter1646235206r
ELSKE ARENDS BONNEMA Elske Arents Bonnemaverkoper Noorderhaven 1021725246219v
ELSKE ARENDS BONNEMA Elske Arents Bonnemaverkoper Noorderhaven 1001725246220r
ELSKE ARJENS Elske Janes huurder van 1/2 Voorstraat 57174425142v
ELSKE ARJENS SLOTEN Elske Janes van Slotenkoper Schritsen 521734248354r
ELSKE ARJENS SLOTEN Elske Janes van Slotenkoper Grote Bredeplaats 81754253160v
ELSKE ARJENS SLOTEN Elske Janes van Slotenwinkelierkoper Grote Bredeplaats 41759254228r
ELSKE ARJENS SLOTEN Elske Janes van Slootenverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
ELSKE ARJENS SLOTEN Elske Janes van Slotenverkoper Grote Bredeplaats 4177725946r
ELSKE ARJENS SLOTEN Elske Janes van Slootenverkoper Hoogstraat 53177825993r
ELSKE ARJENS SLOTEN Elske Janes van Slootennaastligger ten westen Schritsen 521779259180v
ELSKE ARJENS SLOTEN Elske Janes van Slootenverkoper Schritsen 521780259299v
ELSKE ARJENS SLOTEN Elske Janes van Slootenverkoper Schritsen 521780259301v
ELSKE ARJENS SLOTEN Elske Janes van Slootennaastligger ten westen Voorstraat 8517802602r
ELSKE ARJENS SLOTEN Elske Janes van Slootenverkoper Voorstraat 831781260132v
ELSKE BERENDS Elsien Beernts verkoper Grote Kerkstraat 31midden1606228506r
ELSKE BERENDS Elske Beerns koper Zuiderplein 31598228114r
ELSKE BERENDS Elske Beernts verkoper Zuiderplein 3161122936r
ELSKE BERENDS Elske Beerns naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 4517432515r
ELSKE BRUINS Elske Bruins koper van 1/2 Kerkpoortsmolen 11770257164r
ELSKE BRUINS wijlen Elske Bruins verkoper Kerkpoortsmolen 11782260190r
ELSKE BRUINS wijlen Elske Bruins verkoper Rozengracht 321782260190r
ELSKE DIRKS Els Diercx verkoper Gardenierstraat159722861v
ELSKE DIRKS Els Dircx verkoper Franekereind1613229143r
ELSKE DIRKS Els Durks koper Franekerpoort (gebied)1614229203r
ELSKE DIRKS Elske Dircx verkoper Weverstraat1658237175v
ELSKE EVERTS Elsjen Evers koper Grote Bredeplaats 5west1801265289r
ELSKE EVERTS Elsjen Everts verkoper Grote Bredeplaats 5west1803266233r
ELSKE GERRITS Elske Gerryts koper Nieuwstraat 381779259214r
ELSKE HANSES Elsche Hanses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168224144va
ELSKE HANSES Elske Hanses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ16922434v
ELSKE HARMENS Elscke Harmens naastligger ten zuiden Bargebuurt 26166723974r
ELSKE HARMENS Elske Harmens naastligger ten noorden Hoogstraat 471657237124r
ELSKE HARMENS Elske Harmens naastligger ten zuiden Bargebuurt 26168424253v
ELSKE HARMENS Elske Harmens koper Noorderhaven 1121755253229r
ELSKE HARMENS Elske Harmens koper Noorderhaven 112175625411v
ELSKE HEERKES Else Heerkes molenaar (rog-)koper rog- en weitmolen genaamd de Noordermolen, en woonhuisNoordermolen 1de Noordermolen1800265233v
ELSKE HEERKES Else Heerkes molenaar (rog-)koper stal en wagenhuisKarremanstraat 21800265236r
ELSKE HENDRIKS Elsje Hendrix koper Kleine Bredeplaats 21706244312r
ELSKE HENDRIKS Elsje Hendrix koper door niaar huisKerkpoortstraat 9173224892r
ELSKE HENDRIKS Elske Hendriks koper Hoogstraat 431727246298r
ELSKE HENDRIKS Elske Hendriks koper Nieuwstraat 19173124839v
ELSKE HENDRIKS Elske Hendriks geniaarde koper Nieuwstraat173524963r
ELSKE HENDRIKS BRINK Elsie Hendrix ten Brinckverkoper Zuiderstraat1733248215r
ELSKE HENDRIKS BRINK Elsje Hendrix ten Brinkkoper huis met twee kamers erachterKleine Bredeplaats 7172124695r
ELSKE HENDRIKS BRINK Elske Hendrix ten Brinkkoper huisKerkpoortstraat 11171924650v
ELSKE HERES Elsche Heeres koper Schritsen 54167924155v
ELSKE HERES Elske Heeres koper Zuiderhaven 61691242360v
ELSKE HUBERTS Elske Huiberts koper huisLanen 41171924635v
ELSKE HUBERTS Elske Huyberts verkoper Lanen 411733248228r
ELSKE HUBERTS Elske Huiberts naastligger ten westen Lanen 43173925067v
ELSKE HUBERTS Elske Huiberts naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 13176125570v
ELSKE HUBERTS Elske Huiberts verpachter grond Simon Stijlstraat 31762255132r
ELSKE HUBERTS de erfgenamen van wijlen Elske Huiberts verpachter grond Simon Stijlstraat 31780259264v
ELSKE JAKOBS Elske Jacobs verkoper Franekereind 29oost1717245295v
ELSKE JANS Els Jans verwandelaar Spekmarkt 21613229145r
ELSKE JANS Els Jans aanhandelaar Brouwersstraat 271613229163r
ELSKE JANS Els Jans , voor haar en haar kinderenverkoper Noorderhaven 5162523142r
ELSKE JANS Els Jans , voor haar en haar kinderenverkoper Noorderhaven 5162523185r
ELSKE JANS Elske Jans koper van 1/2 Grote Kerkstraat 111620230207r
ELSKE JANS Elske Jans koper Grote Kerkstraat NZ1627231164r
ELSKE JANS de verkoper Elske Jans bewoner Grote Kerkstraat 11163823453v
ELSKE JANS Elske Jans , voor haar kinderenverkoper Grote Kerkstraat 11163823453v
ELSKE JANS Elske Jans koper huisZoutsloot 881650236128r
ELSKE JANS jongedochter Elske Jans huurder Weverstraat 17170724522r
ELSKE JANS Elske Jans koper Brouwersstraat 211724246195v
ELSKE JANS Elske Jans koper Rapenburg 10west1729247255v
ELSKE JANS Elske Jans koper Tiepelsteeg OZ1729247267r
ELSKE JANS Elske Jans verkoper Tiepelsteeg1732248125v
ELSKE JANS Elske Jans koper Kerkpoortstraat 121732248166r
ELSKE JANS Elske Jans verkoper Kerkpoortstraat 12176025534r
ELSKE JANS HOEF Elske Jansen Hoeffkoper Brouwersstraat 211723246168v
ELSKE JANS HOEF Elske Jans Hoeffverkoper Brouwersstraat 21174525157r
ELSKE JEENS SLOTEN Elske Jaenes van Slootenkoper Voorstraat 831753253118r
ELSKE JEENS SLOTEN Elske Jaenes van Slotenverkoper Grote Bredeplaats 8oost176025539r
ELSKE JEENS SLOTEN Elske Jaenes van Slootenverkoper Schritsen ZZ176125559v
ELSKE JOOSTES HARENBERG Elske Joostes Harenberggeniaarde koper Heerensteeg 2164823633r
ELSKE KORNELIS Elske Cornelis koper Lanen 501658237153v
ELSKE KORNELIS Elske Cornelis koper Nieuwstraat OZ1668239175v
ELSKE MARTENS wijlen Elske Martens erflater Schritsen 661770257163r
ELSKE MICHIELS Elsien Michiels koper Grote Bredeplaats 311697243323v
ELSKE PIETERS Elske Pieters verkoper Achterstraat ZZ1662238134v
ELSKE STOFFELS Elske Stoffels verkoper Bildtstraat 231697243267r
ELSKE STOFFELS Elske Stoffels koper Noorderhaven 961697243327r
ELSKE WILLEMS Elske Willems koper Kerkpoortstraat 491702244145v
ELSKE WILLEMS Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad 9a1736249144v
ELSKE WILLEMS Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad 9a1737249196r
ELSKE WILLEMS Elske Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 471738249266v
ELSKE WILLEMS wijlen Elske Willems erflater Kerkpoortstraat 49174425135v
ELTE JONG Eltje P. de Jongzeilmakerverkoper Havenplein 16180126616r
ELTJE KLASES Elle Claasen huurder bovenkamer (p.w.)Rozengracht 181780259271v
EMMERIK de weduwe en erfgenamen van wijlen Emrik rogmeternaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 31west1615229280v
EMMERIK Emrik metselaarnaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ166523914r
EMMERIK EELKES Emmerick Eelckes koper huis en erf met een klein tuinte erachterNieuwstraat 131709245100v
EMMERIK EELKES Emmerik Eelckes verkoper Nieuwstraat 131714245211v
EMMERIK HEINS zonen van Emmerick Heins verkoper Kerkpad 11647235260r
EMMERIK KORNELIS wijlen Emmerik Cornelis erflater Schritsen 81755253225v
EMMERIK REINERS Emmerick Reyners , c.u.verkoper Schoolsteeg WZ1647235263r
EMMERIK REINERS Emmerick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ164823643v
EMMERIK REINERS de erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ166823927va
EMMERIK REINERS de erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat OZ166823927va
EMMERIK REINERS de erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ166823927va
EMMERIK REINERS de erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat OZ166823927va
EMMERIK REINERS Emmerik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1663238178v
EMMERIK REINERS Emrick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ165523718v
EMMERIK REINERS Emrick Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1658237175ar
EMMERIK REINERS Emrik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1662238121v
ENGEL Engel hopsternaastligger ten oosten Hofstraat 11687242164v
ENGEL Engel houtstapelaarhuurder kelder (p.j.)Rommelhaven 1169424396v
ENGEL ALBERTS KLINKERT Engel Albertus Klinkertkoper 2/3 huisZoutsloot 411742250242v
ENGEL ALBERTS KLINKERT Engel Albertus Klinkertopzichter (oud -)verkoper Zoutsloot 411760254261v
ENGEL ENGELS Engel Engels koper huis en ledige plaatsGardenierstraat1634233144r
ENGEL ENGELS Engel Engels verkoper Gardenierstraat16362349v
ENGEL ENGELS Engel Engels , c.u.geniaarde koper Grote Kerkstraat 441644235129v
ENGEL ENGELS Engel Engels naastligger ten zuiden Rozengracht1652236207r
ENGEL FREERKS weduwe Engel Fredrix naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1603228378v
ENGEL FREERKS Engel Freercks naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ162523194v
ENGEL FREERKS de weduwe van Engel Freercks naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1626231106r
ENGEL GERRITS Engel Gerryts , c.u.huurder Liemendijk 2175725480r
ENGEL JAKOBS Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
ENGEL KLASES Engel Claessen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3163823457r
ENGEL KORNELIS Engel Cornelis , c.u.apothekerhuurder Zuiderhaven 77west1690242329r
ENGEL KORNELIS Engel Cornelis verkoper Hofstraat 12a1694243116r
ENGEL KORNELIS ENGELEN Engel Cornelis van Engelenbibliothecaris Universiteit van Franekerverkoper Zuiderhaven 651695243133v
ENGEL LAMMERTS KLINKERT Engel Lambertus Klinkertkoper 1/3 huisZoutsloot 411742250243v
ENGEL SIEMENS Engel Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
ENGELTJE Engel hopsternaastligger ten oosten Hofstraat 11692242388r
ENGELTJE POEL Engeltie van der Poelverkoper Heiligeweg 38177325888v
ENGELTJE POELde weduwe Engeltie van der Poelnaastligger ten noorden Karremanstraat 13177825994r
ENGELTJE POEL Engeltie van der Poelverkoper Karremanstraat 13177825994r
ENGELTJE POEL Engeltie van der Poelverkoper Karremanstraat 11177825995r
ENGELTJE POEL Engeltie van der Poelnaastligger ten westen Achterstraat 181778259111r
ENGELTJE POEL Engeltie van der Poelverkoper Achterstraat 181778259111r
ENGELTJE ABELS hun wijlen moeder Engeltje Abels erflater Heiligeweg 38174425137v
ENGELTJE ABELS hun wijlen moeder Engeltje Abels erflater Bargebuurt 24174425137v
ENGELTJE BALTES Engel Balts verkoper Zoutsloot 1161623043v
ENGELTJE BALTES Engeltie Balthus koper Gardenierstraat ZZ1732248136r
ENGELTJE BALTES Engeltje Baltus verkoper van 1/12 (1/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2173224886r
ENGELTJE BOTES Engel Botes koper Zoutsloot 11613229126r
ENGELTJE DIRKS Engel Dircks verkoper Kromme Elleboogsteeg1677240272v
ENGELTJE DOEDES Engeltie Doedes verkoper Moriaanstraat 41711245154v
ENGELTJE DOEDES Engeltie Doedes koper huisWortelstraat 91734248285v
ENGELTJE DOEDES Engeltje Doedes koper Moriaanstraat 8166523917v
ENGELTJE DOEDES Engeltje Doedes verkoper Voorstraat 4169224225ra
ENGELTJE DOEDES Engeltje Doedes verkoper van 1/4 Lanen 85oost169224225va
ENGELTJE DOEDES Engeltje Doedes verkoper van 1/12 Lanen 85west169224226ra
ENGELTJE DOEDES Engeltje Doedens verkoper van 1/8 Rapenburg 121729247274v
ENGELTJE DOEDES Engeltje Doedes verkoper van 1/8 Schritsen 111729247284r
ENGELTJE GERRITS Engel Gerryts verkoper Lanen 80162823278v
ENGELTJE GERRITS HAGER Engel Gerryts Hagerkoper Lanen 80162723211v
ENGELTJE HARMENS Engel Harmens naastligger ten oosten Scheerstraat 71695243118v
ENGELTJE HARMENS Engel Harmens verkoper Herenwaltje 171696243205r
ENGELTJE HENDRIKS Engeltje Hendrix verkoper Liemendijk 4174425145v
ENGELTJE HENDRIKS Engeltje Hendriks geniaarde koper Hofstraat 217632569r
ENGELTJE HENDRIKS Engeltje Hendriks koper Karremanstraat 8176425637v
ENGELTJE JAKOBS Engeltje Jacobs koper Bargebuurtspoortje WZ1730247356r
ENGELTJE JAKOBS Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje176825779ar
ENGELTJE JANS wijlen Engeltje Jans erflater Lanen 79176725720v
ENGELTJE KLASES Engel Claeses koper Brouwersstraat 5162523144r
ENGELTJE KLASES Engel Claesses verkoper Brouwersstraat WZ163823460r
ENGELTJE KLASES Engeltie Clases koper Klaverbladstraat 191626231138r
ENGELTJE PIEKES Engeltje Piekes koper William Boothstraat 317632567r
ENGELTJE PIERS Engeltie Piers verkoper Gardenierstraat 51732248154r
ENGELTJE PIERS Engeltie Piers huurder Karremanstraat 221738249341r
ENGELTJE PIETERS Engeltie Pieters , c.m.verkoper Voorstraat 61710245132v
ENGELTJE PIETERS Engeltie Pieters verkoper Moriaanstraat 41711245154v
ENGELTJE PIETERS wijlen Engeltie Pieters erflater Zoutsloot 2517392501ra
ENGELTJE SIEMENS Engell Symens koper Brouwersstraat 151634233156r
ENGELTJE SIKKES wijlen Engeltje Sickes erflater Lanen 8717832614ra
ENGELTJE TJERKS Engel Tyarcx verkoper Heiligeweg1601228252r
ENGELTJE WIETSES Engel Wytses koper Franekereind 20164823620v
ENNE BLOEMBERGds. Enne Blombergnaastligger ten zuiden Hoogstraat 341802266154v
ENNE BLOEMBERGds. Enne Blombergkoper huisHoogstraat 321802266160v
ENNE VRIES Enne de Vriesnaastligger ten oosten Lanen 76achter1736249129r
ENNE WIJGA Enne Y. Wijgaverkoper Bargebuurt1806267207r
ENNE WIJGA Enne H. Wijgakleermakerkoper Kleine Kerkstraat 71809268226r
ENNE ALLERTS de lijnbaan van Enne Allerts naastligger ten noorden onbekend NZ1624230378v
ENNE ALLERTS wijlen Enne Allerts verkoper Anjelierstraat 11644235140v
ENNE ALLERTS wijlen Enne Allerts verkoper Anjelierstraat 11644235140v
ENNE BAUKES de kamer van de erfgenamen van wijlen Eene Bauckes naastligger ten oosten Rinnertspijp WZ162523160v
ENNE BAUKES Ene Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231599228138v
ENNE BAUKES Ene Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231621230285r
ENNE BAUKES wijlen Ene Bauckes erflater Grote Bredeplaats 211623230372v
ENNE BAUKES wijlen Ene Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
ENNE BAUKES wijlen Ene Bauckes erflater Grote Bredeplaats 191623230372v
ENNE BAUKES wijlen Ene Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
ENNE BAUKES wijlen Ene Bauckes erflater Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
ENNE BAUKES wijlen Ene Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
ENNE BAUKES wijlen Ene Bauckes erflater Noorderhaven 28achter1623230372v
ENNE BAUKES wijlen Ene Bauckes verkoper Noorderhaven 28achter1623230372v
ENNE BAUKES de erfgenamen van wijlen Enne Bauckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 28161723069r
ENNE BAUKES de brouwerij van de erfgenamen van wijlen Enno Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven 20161623055r
ENNE BAUKES wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
ENNE BAUKES de nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
ENNE BAUKES wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
ENNE BAUKES de nagelaten weeskinderen van wijlen weduwnaar Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
ENNE BAUKES wijlen Enno Bauckes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23achter161723058r
ENNE BAUKES wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23achter161723058r
ENNE BAUKES de nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23achter161723058r
ENNE BAUKES de weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Vijverstraat161723064v
ENNE BAUKES de weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes naastligger ten zuiden Vijverstraat161723064v
ENNE BAUKES de weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Vijverstraat161723064v
ENNE BAUKES de weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 23achter161723064v
ENNE BAUKES de kopers en de andere erfgenamen van wijlen Enno Baukis naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter1623230350r
ENNE BAUKES de kopers en de andere erfgenamen van wijlen Enno Bauckis naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter1623230350v
ENNE GERRITS Enne Gerrits , c.u.schipperverkoper Zeilmakersstraat 13171824617v
ENNE GERRITS wijlen Enne Gerryts koper Nieuwstraat 66173524979v
ENNE GERRITS wijlen Enne Gerrits winkelieraanhandelaar Franekereind 101738249280r
ENNE GERRITS wijlen Enne Gerrits winkelierverwandelaar Nieuwstraat 661738249280r
ENNE HENDRIKS de kamer bewoond door Enne Hendrix naastligger ten oosten Anjelierstraat 61703244216r
ENNE HIDDES Enne Hiddes koopmankoper van 1/2 Noorderhaven 1021725246219v
ENNE HIDDES VRIES Enne Hiddes de Vries, c.u.koper gleibakkerijSchritsen 50171824621r
ENNE HIDDES VRIES Enne Hiddes de Vries, c.u. en c.s.gleibakker (mr. -)verkoper Schritsen 50172124695v
ENNE HIDDES VRIES Enne Hiddes Vriesnaastligger ten westen Noorderhaven 1041726246282r
ENNE HIDDES VRIES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten westen Voorstraat 831729247278r
ENNE HIDDES VRIES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten zuiden Voorstraat 81twee_achter1730247304v
ENNE HIDDES VRIES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten westen Voorstraat 811730247305v
ENNE HIDDES VRIES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten noorden Voorstraat 811730247305v
ENNE HIDDES VRIES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten westen Noorderhaven 1041732248120r
ENNE HIDDES VRIES Enne Hiddes de Vrieskoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 1021734248341r
ENNE HIDDES VRIES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten westen Voorstraat NZ173925029v
ENNE HIDDES VRIES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten noorden Voorstraat NZ173925029v
ENNE HIDDES VRIESwijlen Enne Hiddes de Frieskoopmanverkoper van 57/96 Schritsen 65b1740250122v
ENNE IEKES WIJGA Enne Ikes Wijga, c.u.huurder woning 1 (p.j.)Hoogstraat 271794264220r
ENNE IEKES WIJGA Enne Ykes Wygakoper van 1/2 stallingBargebuurt1799265195r
ENNE IEPES de brouwerij van Enne Ipes naastligger ten oosten Bildtstraat 17165923810r
ENNE JAKOBS de curator over Enne Jacobs verkoper van 1/6 Nieuwstraat 50162923285r
ENNE JANS Enne Jansen verkoper Schritsen 581618230118r
ENNE JURJENS Enne Juriens koper q.q. Lanen 24161723084r
ENNE JURJENS Enne Jurians verkoper q.q. Sint Jacobstraat 71623230353v
ENNE JURJENS Enne Jurians verkoper q.q. Noorderhaven 113162423112v
ENNE JURJENS Enne Jurians verkoper q.q. Noorderhaven 111162423112v
ENNE JURJENS Enne Jurians verkoper q.q. Noorderhaven 109162423113r
ENNE JURJENS Enne Jurians verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 24162823251r
ENNE JURJENS Enne Jurians verkoper q.q. Lanen NZ162823251r
ENNE MINNES Enne Minnes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191736249119r
ENNE MINNES Enne Minnes kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191736249119r
ENNE MINNES Enne Minnes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191737249191r
ENNE MINNES Enne Minnes kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191737249191r
ENNE MINNES Enne Minnes Mosselaarwijnhandelaarkoper huisKarremanstraat 11740250102v
ENNE MINNES Enne Minnes naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 171741250200v
ENNE MINNES Enne Minnes wijnhandelaarverkoper Karremanstraat 117432511r
ENNE MINNES wijlen Enne Minnes verkoper Vijverstraat 51758254163r
ENNE MINNES wijlen Enne Minnes erflater Grote Bredeplaats 111759254218r
ENNE MINNES wijlen Enne Minnes erflater Noorderhaven 141759254218ar
ENNE SJOERDS Enne Sjoerds , c.u.huurder bovenkamer (p.w.)Lanen 291779259303r
ENNE TJEERDS Enne Tiaardts koper huis met plaats en loods daarachterZoutsloot ZZ162523176r
ENNE TJEERDS Enne Tyaardts houtkoperkoper huis [Hoogstraat], houtstek en de wal ten zuiden [Rommelhaven]Hoogstraat 141630232115r
ENNE TJEERDS Enne Tyaardts houtkoperkoper huis [Hoogstraat], houtstek en de wal ten zuiden [Rommelhaven]Rommelhaven 91630232115r
ENNE TJEERDS Enne Tierds houtkopernaastligger ten oosten Hofstraat1647235243v
ENNE WIEBES Enne Wibes naastligger ingang steeg Pothondjessteeg 61622230316r
ENNE WIEBES Enne Wybes naastligger ten oosten Vijverstraat 30162423123v
ENOCH Enoch van Ripperschirurgijn (mr. -)koper hof met vruchtdragende bomen, wijnstok en prieelKarremanstraat1696243198r
ENOCH Enoch van Ripperts, c.u.chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Heiligeweg 5170024471v
ENOCH Enoch van Ripperts, c.u.chirurgijn (mr. -)koper fraai huis met graanzoldersGrote Bredeplaats 35170124492v
ENOCH Enoch Hotzen koopmanverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 41703244212r
ENOCH het huis uit de vorige akte van Enog van Rippertsnaastligger ten zuiden Rinnertspijp 1170124493v
ENOCH mr. Enog van Ripperts, c.s.naastligger ten oosten Lanen 191701244139r
ENOCH Enog van Rippertskoopmannaastligger ten zuiden Rinnertspijp 11702244185r
ENOCH Enog van Ripperschirurgijn (mr. -)verkoper Achterstraat 7170824541v
ENOCH Enog van Ripperschirurgijn en koopmanverkoper Grote Bredeplaats 35170824565v
ENOCH Enogh van Rippersverkoper van 1/12 en (1/3 van 1/6) Brouwersstraat 16170824542r
ENOCH PIETERS Enoch Pieters van Ripperschirurgijn (mr. -)verkoper van 1/12 Brouwersstraat 14achter1695243185r
ENOCH PIETERS Enoch Pyters chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/6 Voorstraat 11698243391v
ENOCH SJOERDS Enog Sioerds , n.u.schippernaastligger ten oosten Voorstraat 99173925069v
ENOCH SJOERDS Enog Sjoerds van Rippertsschipper (galjoot-)verkoper Voorstraat 1011741250195r
ENOCH SJOERDS de weduwe van Enog Sjoerds naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23175625451v
ENTJE BEILANUSjuffrouw Ena van Beilanusgeniaarde koper Zuiderhaven 541698243352v
ENTJE TIARA Ene Tiaraverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats1626231139v
ENTJE JANS Enne Jans verkoper Noorderhaven 401775258228v
ENTJE PIETERS Ena Pyters koper Brouwersstraat 12zuid_achter17312484v
ENTJE PIETERS wijlen Ena Pyters verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1736249117r
ERASMUS HENDRIKS Erasmus Hendricx bruidegom 1604228420r
ERASMUS JANS Erasmus Jans Danussoldaatkoper twee kamersPeterseliestraat161723079r
ERASMUS JANS Erasmus Jans soldaatverkoper Peterseliestraat161723079v
ERASMUS KARSTES Erasmus Karstens verkoper Kerkpoortstraat 671696243195r
ERASMUS KARSTES Erasmus Carsten verkoper Steenhouwersstraat 31696243220v
ERNST Eernst slotmakernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14164923672v
ERNST Eernst Mockama van Haringsma toe Slooten, q.q.grietman van Baarderadeelkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1688242248v
ERNST de poort en steeg van Ernst van Aeluwenaastligger ten westen Voorstraat 571603228335v
ERNST de poort en steeg van Ernst van Aeluwenaastligger ten westen Voorstraat 591603228335v
ERNST het dwarshuis van Ernst van Aeluwenaastligger ten noorden Voorstraat 571603228335v
ERNST het dwarshuis van Ernst van Aeluwenaastligger ten noorden Voorstraat 591603228335v
ERNST Ernst Augustus Jenthschirurgijnverkoper Simon Stijlstraat 71749251267v
ERNST ASSEN Ernst van Assenkoper ten noorden van Harlingen1802266163r
ERNST ASSEN Ernst van Asseneigenaar van 1/3 Bildtpoort (gebied)1803266288r
ERNST ASSEN Ernst van Assenverkoper ten noorden van Harlingen181026945r
ERNST AYLVAjonkheer Eernst van Aylvanaastligger ten oosten Noorderhaven 1021613229182r
ERNST WIJDENBRUGde heer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
ERNST WIJDENBRUGde heer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost1767256242r
ERNST WIJDENBRUGHeer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Kruisstraat 3west1767256244r
ERNST WIJDENBRUGde heer Ernst Willem van Wijdenbrughraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
ERNST WIJDENBRUG Ernst Willem van Wijdenbrugadvocaat fiscaal Admiraliteit in Frieslandbetrokkene onbekend NZ1782260317r
ERNST WIJDENBRUG Ernst Willem van Wijdenbrughraad en advocaat Admiraliteitverkoper Zuiderhaven 54178526233r
ERNST HENDRIKS de kamer, nieuwe verbouwd door Eerenst Hendrix naastligger ten zuiden Vianen NZ1652236185r
ERNST HENDRIKS Eernst Hendrix metselaar (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat NZ1644235146r
ERNST HENDRIKS Eernst Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg WZ164823623r
ERNST HENDRIKS Eernst Hendrickx verkoper Nieuwstraat 33164923657v
ERNST HENDRIKS Eernst Hendricks verkoper Nieuwstraat OZ164923669r
ERNST HENDRIKS Eernst Hendrickx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30164923694v
ERNST HENDRIKS Eernst Hendrickx , c.u.metselaar (mr. -)koper huis en weefwinkelRomastraat ZZ1650236104v
ERNST HENDRIKS de kamer van Eernst Hendrix , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301651236158v
ERNST HENDRIKS het huis bewoond door Eernst Hendrickx naastligger ten oosten Romastraat 61653236240r
ERNST HENDRIKS de weduwe van wijlen Eernst Hendricx metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 30165623797v
ERNST HENDRIKS Eernst Hendrix naastligger ten zuiden Harmen Honingmanssteeg WZ166623943v
ERNST HENDRIKS Erenst Hendrix verkoper Romastraat ZZ1652236185v
ERNST HENDRIKS Ernst Hendrix metselaarnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1644235106r
ERNST HENDRIKS Ernst Hendrix , c.u.koper 1/3 huisKerkpoortstraat NZ1644235116r
ERNST HENDRIKS de verkoper Ernst Hendricks , c.u.metselaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1644235117v
ERNST HENDRIKS Ernst Hendricks , c.u.metselaarverkoper Kerkpoortstraat NZ1644235117v
ERNST HENDRIKS Ernst Hendrix koper van 1/3 huisonbekend16472364r
ERNST JANS Ernst Jans huurder (p.w.)Bargebuurt 24176125599r
ETJE ARENDS Ettje Arends koper Hoogstraat 43178326175r
ETJE ARENDS Ettje Arends koper Achterstraat 111787262232v
ETJE ARENDS Ettje Arends verkoper Hoogstraat 431787262237r
ETJE ARENDS Ettje Arends verkoper Kerkpoortstraat 651790263278r
ETJE DIRKS Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg1606228500v
ETJE HAIES Ette Hayes koper Grote Kerkstraat 391614229187r
ETJE HENDRIKS Ettje Hendriks koper Schritsen 451761255105v
ETJE HENDRIKS Ettje Hendriks verkoper Grote Kerkstraat 351762255157r
ETJE HENDRIKS Ettje Hendriks verkoper Schritsen 451765256106r
ETJE JANS Ettje Jans koper Brouwersstraat 101806267268v
ETJE JANS BELIDA Ettie Jans Belidakoper Zuiderhaven ZZ1658237169ar
ETJE KLASES het testament van wijlen Eettje Claases verkoper van 1/2 Weverstraat 21767256235r
ETJE KLASES Ettje Claeses verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 411730247362v
ETJE KLASES Ettje Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 181730247363v
ETJE KLASES Ettje Claeses koper van 1/2 1/2 huisGrote Kerkstraat 251730247364v
ETJE KLASES het testament van wijlen Ettje Claases verkoper Schritsen 371767256251r
ETJE KLASES Ettje Clases verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 25176725716r
ETJE SJOERDS Etke Syoerdts naastligger ten zuiden Noorderhaven 1081598228107r
ETJE TJERKS Ettie Tierks geniaarde koper Rapenburg ZZ1737249212r
ETJE TJERKS Ettje Tjerks koper Zeilmakersstraat 51741250150v
ETJE TJERKS Ettje Tjerks koper Bargebuurt OZ1741250150v
ETJE TJERKS Ettje Tjerxks verkoper Zeilmakersstraat 5174425141r
ETJE TJERKS Ettje Tjerks koper Vijverstraat 9174425149v
ETJE WIEBES Ettie Wybes koper Noorderhaven 411690242323r
ETJE WIEBES Ettie Wybes huurder voor 12 jaren Noorderhaven 411690242323r
EVA wijlen Eva Viselaerverkoper Kerkpoortstraat168324167va
EVA wijlen Eva Vijselaerverkoper Wasbleek168424217r
EVA wijlen Eva Vijselaerverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
EVA wijlen Eva Vijselaerverkoper 1168424218v
EVA Eva Wieroosverkoper Voorstraat 10168424228r
EVA Eva Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
EVA Eva Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
EVA BESSELING Eva Besselingverkoper Nieuwstraat 1917722582ra
EVA BESSELING Eva Besselingverkoper Nieuwstraat 1417722582ra
EVA BESSELING Eva Beslingverkoper Lanen 24181026917r
EVA BRAAKHr. Eva Braakkoper door niaar modern huisVismarkt 11765256139v
EVA DALFSEN Eva van Dalsenkoper Noorderhaven 311806267188r
EVA DALFSEN Eva van Dalsenkoper Noorderhaven 331806267188r
EVA THEOTARDI Eva Theotardikoper Jan Ruurdstraat 5171924652r
EVA ALBERTS Eva Alberts koper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
EVA ALBERTS Eva Alberts verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256173r
EVA ALBERTS Eva Alberts verkoper Lanen 21achter1766256174r
EVA ALBERTS Eva Alberts verkoper Grote Kerkstraat 221766256175r
EVA ALBERTS Eva Alberts huurder Lanen 211766256178r
EVA ALBERTS Eva Alberts verkoper Lanen 211766256178r
EVA DANIELS Eva Daniels koper Havenplein 161603228350r
EVA GAUKES Eva Goukes koper Nieuwstraat OZ1650236127v
EVA JELLES JEDEMA Eva Jelles Jeddema, jongedochterkoper dubbele woningHofstraat 311681241158v
EVA RINSES Eva Rinses koper huis, vroeger smederijZuiderhaven 19zuid1782260278r
EVA RINSES Eva Rinses verkoper Zuiderhaven 19zuid1794264198r
EVA ROMMERTS BURG Eva Rommerts van der Burggeniaarde koper Grote Kerkstraat 29168524262r
EVA ROMMERTS BURG Eva Rommerts van der Burggeniaarde koper Kruisstraat 4168524262r
EVERT Eevert Hinghstkoopmankoper tuin met bomen, struiken, etc.met belvedere voorzien van zitplaatsen met uitzicht zeewaarts en eldersZuiderhaven ZZ169324333v
EVERT Eewert Hynghstkoopmankoper van 1/2 huisVoorstraat 611691242369r
EVERT wijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
EVERT wijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
EVERT wijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
EVERT wijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
EVERT wijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
EVERT wijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
EVERT wijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg WZ1654236266v
EVERT wijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg WZ1654236266v
EVERT Evert van Grijpskercknaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1601228257v
EVERT de weduwe van Evert wieldraaiernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 3161122961v
EVERT Evert Wimerts verkoper Hofstraat NZ163823449r
EVERT Evert Ruerdtsen , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 461641234138r
EVERT als bewoner mr. Evert Matiusnaastligger ten westen Scheerstraat 8midden1659237185r
EVERT mr. Evert Matiusnaastligger ten oosten Scheerstraat ZZ1659237191r
EVERT wijlen Evert Arrjans lijnslagerkoper Noorderhaven 181664238216v
EVERT Evert Morgen naastligger ten westen Hoogstraat 251683241243r
EVERT wijlen Evert Viselaerverkoper Kerkpoortstraat168324167va
EVERT de kinderen van Evert Vijselaerverkoper Wasbleek168424217r
EVERT de kinderen van Evert Vijselaerverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
EVERT de kinderen van Evert Vijselaerverkoper 1168424218v
EVERT de uitgang van de tuin van Evert Hinghstnaastligger ten westen Werfpad 7169324362r
EVERT de uitgang van de tuin van Evert Hinghstkoopmannaastligger ten noorden Werfpad 7169324362r
EVERT Evert Rousingverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 23achter1742250257r
EVERT Evert Rouslingverkoper van 1/2 Lanen 481742250266r
EVERT wijlen Evert Steertsenbachverkoper Hofstraat 47west176425663v
EVERT wijlen Evert Steertzenbagverkoper Hofstraat 45176525696r
EVERT Evert Ostkotteverkoper Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
EVERT Evert Bouwkneghtschipper (beurt-)koper huisZuiderhaven 57177725960r
EVERT Evert Bouwknegtnaastligger ten oosten Zoutsloot 85177725976r
EVERT Evert Strotmanverkoper q.q. Both Apothekerstraat OZ178126090r
EVERT Evert Strootmanmeesterknecht suikerraffinaderijhuurder Bildtstraat 241790263255r
EVERT Evert Bouwknegtschippernaastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 31791263286v
EVERT Evert Bouwknegtschipper (wijd-)verkoper Zuiderhaven 571791263336r
EVERT de verlaten boedel van Evert Strootmanverkoper Noorderhaven 881791263337v
EVERT wijlen Evert Strootmanhuurder Kleine Kerkstraat 71799265192r
EVERT wijlen Evert Hoogzandverkoper Lanen 85oost1800265214v
EVERT Ewert Morgen naastligger ten westen Brouwersstraat 216832429r
EVERT Ewert Morgens scheepstimmermanverkoper Hoogstraat 23168424255v
EVERT Ewert Hynghstkoopmanverkoper Noorderhaven 121688242252r
EVERT de kinderen van wijlen Ewert Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
EVERT de kinderen van wijlen Ewert Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
EVERT het huis van Ewert Hinxtnaastligger ten oosten Zoutsloot 251696243191v
EVERT AKKRINGAde weduwe van Evert Akkringanaastligger ten noorden Poortje 111771257244v
EVERT AKKRINGA Evert Akkringakoper huis en wagenmakerijBildtstraat 20181026926v
EVERT AKKRINGA Evert Akkringahuurder Bildtstraat 20181026926v
EVERT BEVA Evert Beva, n.u.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 401751252142r
EVERT BEVA Evert Bevareidmaker (mr. -)koper woningTiepelsteeg1759254227v
EVERT BEVA Evert Bevakoper huis genaamd de KlokHoogstraat 45de Klok1759254241v
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten noorden Karremanstraat 231760254255r
EVERT BEVA Evert Bevareidmaker (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 181769254267r
EVERT BEVA Evert Bevareidmaker (mr. -)geniaarde koper Hofstraat 21oost176025516r
EVERT BEVA Evert Bevareidmaker (mr. -)koper 1/2 huisSint Jacobstraat 12176025522r
EVERT BEVA Evert Bevareidmaker (mr. -)koper huis of woningBildtpoort (gebied)176025524v
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten zuiden Karremanstraat 19176125551v
EVERT BEVA Evert Bevareidmakerkoper Zuiderhaven ZZ176125553r
EVERT BEVA Evert Bevareidmakerkoper huisZoutsloot 521762255134v
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten westen Zoutsloot 521762255134v
EVERT BEVA Evert Bevakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1762255140r
EVERT BEVA Evert Bevareidmaker (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat 191763255197v
EVERT BEVA Evert Bevareidmaker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 181763255260r
EVERT BEVA Evert Bevareidmaker (mr. -)koper huis, tuin, paardenstal en wagenhuisVoorstraat 871765256113r
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1765256144v
EVERT BEVA Evert Bevakoper Voorstraat 83achter1766256189r
EVERT BEVAde woning gekocht door Evert Bevanaastligger ten noorden Voorstraat 83achter1766256189r
EVERT BEVAhet pakhuis van Evert Bevanaastligger ten oosten Voorstraat 81achter1766256190r
EVERT BEVA Evert Bevakoopmankoper woningRommelhaven 161766256191r
EVERT BEVA Evert Beva, c.s.naastligger ten zuiden Rommelhaven 161766256191r
EVERT BEVA Evert Bevakoopmanverkoper Tiepelsteeg OZ1767256249r
EVERT BEVA Evert Bevakoopmanverkoper Hoogstraat 45176725733v
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten zuiden Zuiderstraat 27176825786r
EVERT BEVA Evert Bevaijzerkoperverkoper Voorstraat 871771257184r
EVERT BEVA Evert Bevaijzerkoperverkoper Rommelhaven 161771257184r
EVERT BEVA Evert Bevakoopmankoper huisZoutsloot 491771257189v
EVERT BEVA Evert Bevakoopmankoper huisLammert Warndersteeg 141771257190v
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten westen Achterstraat 51771257199v
EVERT BEVA Evert Bevakoopmankoper huisZuiderhaven 231771257242v
EVERT BEVA Evert Bevakoopmanverkoper Sint Jacobstraat 12177225838v
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten westen Achterstraat 51776258244r
EVERT BEVA Evert Bevakoopmanverkoper Zoutsloot 85177725976r
EVERT BEVA Evert Bevakoopmanverkoper q.q. Droogstraat NZ177725977v
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16177725982v
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 421778259126v
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 441778259126v
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1778259144v
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 121780259237v
EVERT BEVA Evert Bevakoopmankoper huisHeiligeweg 171780259245r
EVERT BEVA Evert Bevakoopmanverkoper Hoogstraat 41178126036v
EVERT BEVA Evert Bevakoopmanverkoper William Boothstraat 3178126038r
EVERT BEVA Evert Bevabankhouder in de Bank van Leningverkoper Zuiderhaven 231781260136v
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten zuiden Zuiderstraat 271781260156r
EVERT BEVA Evert Bevakoopmanverkoper als erfgenamen Droogstraat ZZ1782260207r
EVERT BEVA Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper huisHerenknechtenkamerstraat 191782260248r
EVERT BEVA Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper huisKroonsteeg 31782260250r
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1782260266r
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten oosten Karremanstraat 191782260285r
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten zuiden Karremanstraat 191782260285r
EVERT BEVA Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankhouder]koper huisLanen 181782260287r
EVERT BEVA Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankhouder]naastligger ten westen Lanen 181782260287r
EVERT BEVA Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper tuin en zomerhuisFabrieksstraat 28achter1782260296r
EVERT BEVA Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Zuiderstraat 2317822612r
EVERT BEVA Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Zuiderstraat17822612r
EVERT BEVA Evert Bevanaastligger ten oosten Moriaanstraat 5178326158r
EVERT BEVAwijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
EVERT BEVAwijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Lanen 181783261104v
EVERT BEVAwijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Kroonsteeg 31783261104v
EVERT BEVAwijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Lammert Warndersteeg 141784261224r
EVERT BEVAde weduwe van Evert Bevanaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 281786262121v
EVERT BEVAde weduwe van Evert Bevanaastligger ten westen Fabrieksstraat 281786262121v
EVERT BEVAde weduwe van Evert Bevanaastligger ten westen Fabrieksstraat 201786262122v
EVERT BEVAwijlen Evert Bevakoopmanverkoper Havenplein 201786262133r
EVERT BEVAwijlen Evert Bevakoopmanverkoper Karremanstraat 211787262223v
EVERT BEVAwijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Moriaanstraat NZ1788262248r
EVERT BEVAwijlen Evert Bevakoopmanverkoper Heiligeweg 171788262261r
EVERT BEVAwijlen Evert Bevaverkoper Achterstraat 31796264337v
EVERT BEVAwijlen Evert Bevaverkoper Zoutsloot 521796264340v
EVERT BEVAwijlen Evert Bevaverkoper Westerstraat 431796264342r
EVERT BEVAwijlen Evert Bevaverkoper Zoutsloot 49180426750r
EVERT BEVAwijlen Evert Bevaverkoper Grote Kerkstraat 40oost180426789r
EVERT BONERSergeant-majoor Evert Boner, c.u.koper huis waar de Blauwe Troffel uithangt, loods, plaats en tuin met bomen en planten en een kamer daarachterBrouwersstraat 9de Blauwe Troffel16592388v
EVERT BONERmajoor Evert Bonernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81661238115r
EVERT BONERde weduwe en de dochter van majoor Evert Bonerverkoper Brouwersstraat 91662238152r
EVERT DEPPE Everhardus Deppeverkoper Havenplein 16180126616r
EVERT DROGENHAMwijlen Everhard Drogenhambakenmeesterverkoper Kerkpoortstraat 21733248250v
EVERT GOSLINGS Evert Goslingskoper huisSint Odolphisteeg 41762255166v
EVERT GOSLINGS Evert Goslingsnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ176825794v
EVERT HANEKUIK Evert Hanekuyknaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31736249110r
EVERT HANEKUIK Evert Hanekuikkoopmanverkoper van 1/3 Voorstraat 8517392502v
EVERT HANEKUIK Evert Hanekuikkoopmannaastligger ten westen Zoutsloot NZ1740250114v
EVERT HANEKUIKde hof van Evert Hanekuyknaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ174325124v
EVERT HANEKUIK Evert Hanekuiknaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5174425141r
EVERT HANEKUIK Evert Hanekuiknaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ174925246v
EVERT HANEKUIK Evert Hanekuyknaastligger ten westen Noorderhaven 491752252215v
EVERT HANEKUIKde weduwe van Evert Hanekuycknaastligger ten westen Vissersstraat 4175325394r
EVERT HANEKUIKde weduwe van Evert Hanekuiknaastligger ten westen Vissersstraat 41754253148v
EVERT HANEKUIKde ververij van wijlen Evert Hanekuiknaastligger ten oosten Zoutsloot 25175725453v
EVERT HANEKUIK Ewert Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11738249285r
EVERT HINGSTde uitgang van de hof van Eevert Hingstnaastligger ten westen Werfpad 7169324343v
EVERT HINGSTde uitgang van de hof van Eevert Hingstnaastligger ten noorden Werfpad 7169324343v
EVERT HINGST Evert Hingstnaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1697243307r
EVERT HINGSTde hof van Evert Hingstnaastligger ten noorden Werfpad1706244317v
EVERT HINGST Evert Hingstnaastligger ten oosten Bargebuurt OZ170924583r
EVERT HINGSTde mouterij van Evert Hingstnaastligger ten oosten Zoutsloot 701711245145v
EVERT HINGST Evert Hingstnaastligger ten westen Zoutsloot 371714245213v
EVERT HINGST Evert Hingstkoopmankoper huisNoorderhaven 651714245216r
EVERT HINGST Evert Hingstkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 431715245231r
EVERT HINGST Evert Hingstkoopmankoper ledig plaatske met dak overdektWerfpad ZZ1715245248v
EVERT HINGSThet somerhuis van Evert Hingstkoopmannaastligger ten westen Werfpad ZZ1715245248v
EVERT HINGSTde hof van Evert Hingstkoopmannaastligger ten noorden Werfpad ZZ1715245248v
EVERT HINGST Evert Hingst, c.u.koopmanverkoper Herenwaltje 101716245264v
EVERT HINGST Evert Hingstkoopmannaastligger ten oosten Werfpad ZZ1716245275v
EVERT HINGST Evert Hingstkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 52west1717245283r
EVERT HINGSTde weduwe van Evert Hingstkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 43172024688r
EVERT HINGSTpakhuis van de weduwe van wijlen Evert Hingstkoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 61172724712v
EVERT HINGSTde tuin van de weduwe Evert Hingstnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1730247333r
EVERT HINGSTde tuin van de weduwe van Evert Hingstnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1730247333r
EVERT HINGSTwijlen Evert Hingstkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 52west173124811v
EVERT HINGSTwijlen Evert Hingstkoopmanverkoper Noorderhaven 14173124863r
EVERT HINGST Ewert Hingstnaastligger ten westen Werfpad 91695243176r
EVERT HINGST Ewert Hingstkoopmanverkoper Voorstraat 6116992444v
EVERT HINGSTde hof van Ewert Hingstnaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ169924432r
EVERT HINGST Ewert Hingstverkoper van 1/2 Zuiderhaven 9achter170024441v
EVERT HINGST Ewert Hingstkoopmanverkoper van 4/9 Zuiderhaven 9170024443v
EVERT HINGSTde hof van Ewert Hingstnaastligger ten noorden Werfpad ZZ170024487v
EVERT HINGST Ewert Hingstkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat1701244102v
EVERT HINGST Ewert Hingstkoopmanverkoper Gardenierstraat ZZ1701244108v
EVERT HINGST Ewert Hingstkoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 11702244152r
EVERT HINGST Ewert Hingst, c.u.koopmankoper mouterijHerenwaltje 101703244207v
EVERT HINGST Ewert Hingstkoopmankoper pakhuisNoorderhaven 106achter1705244283v
EVERT HINGSTde koper Ewert Hingstkoopmanhuurder zolder Noorderhaven 106achter1705244283v
EVERT HINGST Ewert Hingstkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 49170724510r
EVERT HINGSTweduwe v Ewert Hingstkoopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 111722246132r
EVERT KET Everardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Voorstraat 24177325889v
EVERT KET Everardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
EVERT KET Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitkoper Zuiderhaven 671774258134r
EVERT KETde tweede genoemde koper Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitnaastligger ten westen Zuiderhaven 671774258134r
EVERT KET Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitkoper Raamstraat 6zuid1774258134r
EVERT KET Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Noordijs 211774258146r
EVERT KET Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitkoper huis met achter ruimte/pottenbakkerijSchritsen 44177725964r
EVERT KET Everhardus de Keth [staat: Deketh]naastligger ten zuiden Schritsen 44177725964r
EVERT KET Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitkoper huis, erf en hof ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 361784261190r
EVERT KET Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 381784261190r
EVERT KET Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitnaastligger ten oosten Schritsen 36178626277r
EVERT KET Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitnaastligger ten zuiden Schritsen 36178626277r
EVERT KET Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitnaastligger ten westen Schritsen 36178626277r
EVERT KET Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitverkoper Schritsen 36178626277r
EVERT KETde verkoper Everhardus de Keth [staat: Deketh]naastligger ten westen Schritsen 5817882638r
EVERT KET Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Schritsen 5817882638r
EVERT KETde verkoper Everhardus de Keth [staat: Deketh]naastligger ten oosten Schritsen ZZ17882638r
EVERT KETde verkoper Everhardus de Keth [staat: Deketh]naastligger ten zuiden Schritsen ZZ17882638r
EVERT KET Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Schritsen ZZ17882638r
EVERT KET Evert de Kethvendumeester Admiraliteitkoper door niaar van 1/2 Schritsen 581782260167r
EVERT KET Evert de Kethvendumeester Admiraliteitkoper door niaar van 1/2 Schritsen 361782260224r
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuyskoopmankoper Romastraat 271737249158v
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuisteruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Franekereind 16173925035v
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuishuurder (p.j.)Noorderhaven 441741250175v
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuis, q.q.koopmanafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Noorderhaven 44174525182r
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuiskapiteinverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 14175325397v
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Rozengracht 21753253119r
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Noorderhaven 391753253120r
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Noorderhaven 631753253121r
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Noorderhaven 211753253122r
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Hofstraat 71754253157r
EVERT NIEUWENHUISde heer Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Droogstraat 51754253157v
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuyskapitein van de Admiraliteit (oud -)koper wagenhuis met 2 kamers erbovenLanen 12het Oud Raadhuis1755253204v
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuiskapitein (oud -)koper door niaar huis of wagenhuisVijverstraat 2117562545r
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 61759254194v
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuisafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Liemendijk 31759254237v
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuyskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)koper huis, bleekveldGrote Bredeplaats 261760254258v
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuisnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 261760254258v
EVERT NIEUWENHUISde heer Evert Nieuwenhuisnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2417602557v
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ176025541r
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ176025543ar
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ176125553r
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuis, c.s.naastligger ten noorden Schritsen 5oost1762255159r
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuiskapitein (oud -)verkoper Vijverstraat 211763255225v
EVERT NIEUWENHUISde heer Evert Nieuwenhuisnaastligger ten noorden Schritsen 5west176425674r
EVERT NIEUWENHUIS Evert Nieuwenhuis, c.s.naastligger ten noorden Schritsen 5oost176825757r
EVERT NIEUWENHUIS Ewert Nieuwenhuisverkoper Romastraat 271738249227r
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaankoopmangebruiker tuin Hofstraat 161734248353r
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 11736249110v
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaankoopmannaastligger ten noorden Anjelierstraat 8174025085r
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaankoopmannaastligger ten westen Noordergrachtswal1742250238r
EVERT OOSTERBAANstal van Evert Oosterbaannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21174325121r
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaannaastligger ten zuiden Noorderhaven 98achter174425153r
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaankoopmannaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1746251111v
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaankoopmannaastligger ten noorden Karremanstraat OZ175025288r
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaannaastligger ten westen Kruisstraat 10oost1754253150r
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaannaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 31755253208r
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaannaastligger ten oosten Liemendijk 41759254180v
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaannaastligger ten westen Noorderhaven 69176825790v
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaanzoutbrander en koopmankoper hof of tuin met zomerhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Droogstraat 21achter1771257227v
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaannaastligger ten westen Droogstraat 21achter1771257227v
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaanzoutbrander en koopmankoper nieuwe woning ([voor de drie percelen in deze akte])Droogstraat 211771257227v
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaannaastligger ten westen Droogstraat 211771257227v
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaanzoutbrander en koopmankoper nieuwe woning ([voor de drie percelen in deze akte])Droogstraat 231771257227v
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaannaastligger ten westen Droogstraat 231771257227v
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 151774258159v
EVERT OOSTERBAANde erfgenamen van wijlen Evert Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 20177725941v
EVERT OOSTERBAAN Evert Oosterbaanadvocaatverkoper Noorderhaven 411787262187r
EVERT OOSTERBAANdr. Evert Oosterbaanhuurder Noordijs 23179726556v
EVERT OOSTERBAANde erfgenamen van wijlen Evert Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 201800265252r
EVERT POSTMA Evert Postma, c.u.huurder (p.j.)Scheerstraat 4180826832r
EVERT ROORDA Evert Roordakoper William Boothstraat 6zuid179726515r
EVERT STEENSMAgrondpacht uit het huis van de weduwe van Evert Steensmaeigenaar perceel onbekend16992449r
EVERT TADEMA Evert Tademanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 141789263107r
EVERT TADEMA Evert Tademahuurder Sint Christoffelsteeg 61807267353r
EVERT VOS Evert Vosverkoper Sint Jacobstraat 21754253130r
EVERT WIARDA Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
EVERT WIARDA Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
EVERT WIARDA Evert Wiardazilversmidverkoper q.q. Noordijs 1176325615v
EVERT WIARDA Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
EVERT WIARDA Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Rommelhaven 26b1766256158v
EVERT WIARDA Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
EVERT WIARDA Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
EVERT WIARDA Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 91766256205v
EVERT WIARDA Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 101766256210r
EVERT WIARDA[geniaarde koper] Evert Wiardanaastligger ten oosten Voorstraat 15177325880r
EVERT WIARDA Evert Wiardazilversmid (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 171775258211v
EVERT WIJNALDA Evert Wijnaldakoper provisioneel huis en pottenbakkerijSchritsen 441770257256r
EVERT WIJNALDAde pottenbakkerij van Evert Wijnaldanaastligger ten noorden Zuiderhaven 671774258134r
EVERT WIJNALDAde pottenbakkerij van Evert Wijnaldanaastligger ten westen Raamstraat 6zuid1774258134r
EVERT WIJNALDAde weduwe van Evert Wijnaldanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 131798265122r
EVERT WIJNALDAde weduwe van Evert Wijnaldanaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 161805267126v
EVERT WIJNALDAde weduwe van Evert Wijnaldanaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 161809268217v
EVERT WIJNALDAwijlen Evert Wijnaldaverkoper Kleine Kerkstraat 181811269145r
EVERT ARENDS Evert Arents huurder (p.j.)Bildtstraat 21770257159r
EVERT ARENDS Evert Arends schoenmakerkoper huisKarremanstraat 81778259155r
EVERT ARJENS Eevert Arjens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1687242192v
EVERT ARJENS vroedsman Eevert Arjens koper Zuiderhaven ZZ169224323v
EVERT ARJENS vroedsman Eevert Arjens , n.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west169424387v
EVERT ARJENS Eewert Arjens koper tuin en prieelLiemendijk NZ1687242163r
EVERT ARJENS Evert Ariens naastligger ten westen Noorderhaven 26163923485r
EVERT ARJENS de lijnbaan van Evert Arians naastligger ten westen (Het huisje ten westen aan de lijnbaan en vandaar langs het bolwerk naar de Bildtpoort)Anjelierstraat 11644235140v
EVERT ARJENS de lijnbaan van Evert Arians naastligger ten westen (Het huisje ten westen aan de lijnbaan en vandaar langs het bolwerk naar de Bildtpoort)Anjelierstraat 11644235140v
EVERT ARJENS de lijnbaan van Evert Ariens naastligger ten noorden Achterstraat 471646235236v
EVERT ARJENS de lijnbaan van Evert Ariens naastligger ten noorden Achterstraat 45oost1652236187r
EVERT ARJENS wijlen Evert Ariens lijnslagerkoper Bildtpoort (gebied)1657237133v
EVERT ARJENS lijnbaan en erf van Evert Ariens naastligger ten oosten Anjelierstraat 11659237236v
EVERT ARJENS wijlen Evert Arrjens koper provisioneel en finaal Noorderhaven 18166423824va
EVERT ARJENS vroedsman Evert Arjens , n.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west1692242377r
EVERT ARJENS Evert Arjens verkoper Liemendijk NZ16842423ra
EVERT ARJENS Evert Arjens verkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
EVERT ARJENS Evert Arjens verkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
EVERT ARJENS Evert Arjens verkoper Bargebuurt16842423ra
EVERT ARJENS de vroedsman Evert Arjens eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 181695243126v
EVERT ARJENS vroedsman Evert Arjens koopmanverkoper Vijverstraat 41696243233v
EVERT ARJENS de weduwe van Ewert Ariens naastligger ten oosten Noorderhaven 16167124049r
EVERT ARJENS de weduwe van Ewert Arjens naastligger ten oosten Noorderhaven 161676240238r
EVERT ARJENS wijlen Ewert Arjens naastligger ten westen Noorderhaven 20167924138r
EVERT ARJENS Ewert Arjens lijnslagerkoper huis en hofZuiderhaven ZZ168424259v
EVERT ARJENS BAAS Evert Ariens Baasnaastligger ten noorden Liemendijk NZ166723987v
EVERT ARJENS OOSTERBAAN Eevert Arjens Oosterbaanverkoper Zuiderhaven ZZ1687242190v
EVERT ARJENS OOSTERBAANvroedsman Eevert Arjens Oosterbaenkoper Zuiderhaven 14169324337v
EVERT ARJENS OOSTERBAANvroedsman Eevert Arjens Oosterbaenkoper 1/2 timmerhelling en huisZoutsloot 1169424396r
EVERT ARJENS OOSTERBAANde lijnbaan van Eevert Arjens Oosterbaennaastligger ten noorden Zoutsloot 1169424396r
EVERT ARJENS OOSTERBAAN Eewert Arjens Oosterbaanlijnslager en koopmankoper kamerAchterstraat ZZ1688242240v
EVERT ARJENS OOSTERBAAN Eewert Arjens Oosterbaanlijnslager en koopmannaastligger ten westen Achterstraat ZZ1688242240v
EVERT ARJENS OOSTERBAANde hof van Evert Arjens Oosterbaannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1686242122v
EVERT ARJENS OOSTERBAANvroedsman Evert Arjens Oosterbaankoper 4/5 huisNoorderhaven 241692242396v
EVERT ARJENS OOSTERBAANde koper vroedsman Evert Arjens Oosterbaan, c.u.eigenaar van 1/5 Noorderhaven 241692242396v
EVERT ARJENS OOSTERBAANvroedsman Evert Arjens Oosterbaankoper 1/2 timmerhelling en 1/2 huisZoutsloot 11695243151v
EVERT ARJENS OOSTERBAANvroedsman Evert Arjens Oosterbaaneigenaar van 1/2 Zoutsloot 11695243151v
EVERT ARJENS OOSTERBAANde lijnbaan van vroedsman Evert Arjens Oosterbaannaastligger ten noorden Zoutsloot 11695243151v
EVERT ARJENS OOSTERBAANvroedsman Evert Ariens Oosterbaenkoper 1/2 pakhuisZuiderhaven 181697243314r
EVERT ARJENS OOSTERBAANvroedsman Evert Ariens Oosterbaenverkoper Zuiderhaven 181697243315v
EVERT ARJENS OOSTERBAANvroedsman Evert Arjens Oosterbaenverkoper van 1/2 Zuiderhaven 181699243398r
EVERT ARJENS OOSTERBAANde lijnbaan van de verkoper Evert Arjens Oosterbaanlijnslager (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 116992443r
EVERT ARJENS OOSTERBAAN Evert Arjens Oosterbaanlijnslager (mr. -)verkoper Zoutsloot 116992443r
EVERT ARJENS OOSTERBAANde lijnbaan van de verkoper Evert Arjens Oosterbaanlijnslager (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 916992443v
EVERT ARJENS OOSTERBAANvroedsman Evert Arjen Oosterbaanlijnslager (mr. -)verkoper Noorderhoofd 3170824545r
EVERT ARJENS OOSTERBAANvroedsman Ewert Arjens Oosterbaanverkoper Achterstraat NZ16992441v
EVERT ARJENS OOSTERBAAN Ewert Arjens Oosterbaanlijnslager (mr. -)verkoper Zuiderhaven 36oost16992442v
EVERT ARJENS OOSTERBAANvroedsman Ewert Arjens Oosterbaan, c.u.lijnslager (mr. -)verkoper Zoutsloot 916992443v
EVERT ARJENS OOSTERBAANvroedsman Ewert Arjens Oosterbaannaastligger ten oosten Noorderhaven 22170024483r
EVERT BARTELDS wijlen Evert Bertels koper ten noordoosten van Harlingen1598228131r
EVERT BERENDS Evert Berends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 4178326116r
EVERT DOEDES Everdt Doedes naastligger ten zuiden Herenwaltje 41635233168r
EVERT DOEDES Evert Doedes kuiperkoper huisBildtstraat 181621230282r
EVERT DOEDES Evert Doedes verkoper Achterstraat ZZ16272321v
EVERT DOEDES Evert Doedes kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 71630232149v
EVERT DOEDES Evert Doedes kuiperkoper huisHerenwaltje 6163223364r
EVERT DOEDES Evert Doedes kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 16163323387r
EVERT DOEDES het nagelaten huis van wijlen de vader van Evert Doedes kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 111635233172v
EVERT DOEDES Evert Doedes , c.u.verkoper onbekend1640234110r
EVERT DOEDES Evert Doedes verkoper Vijverstraat 281645235172r
EVERT DOEDES Evert Doedes kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 161647235246r
EVERT DOEDES Evert Doedes verkoper q.q. Zoutsloot 4516552374v
EVERT DOEDES Evert Doedes kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 16165623758r
EVERT DOEDES Evert Doedes verkoper q.q. Achterstraat 31656237264r
EVERT DOEDES Evert Doedes kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 16166123887v
EVERT DOEDES Evert Doedes verkoper q.q. Gardenierstraat1662238143v
EVERT DOEDES het nagelaten huis van de vader van Evert Doedes kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 111667239108v
EVERT DOEDES Ewert Doedis , volle neef van de verkoperniaarnemer ratione sanguinis Zuiderhaven 251620230199v
EVERT DOEDES Ewert Doedis , volle neef van de verkopertrekt zijn niaarneming in Zuiderhaven 251620230199v
EVERT EDGERS TADEMA Evert Edsgers Tademakorfmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 121788262302v
EVERT EDGERS TADEMAde boedel van wijlen Evert Edsgers Tademakorfmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 121791263352v
EVERT EVERTS Evert Everts , c.u.verkoper Romastraat NZ1614229235r
EVERT FEIKES Evert Feyckes verkoper Scheffersplein 271657237262v
EVERT FEIKES Evert Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
EVERT FREERKS Ewert Freerx Hinghstkoopmankoper huisNoorderhaven 471695243172r
EVERT GOSLINGS procureur fiscaal Evert Goslings stoelmakerkoper door niaar woningPoortje 91757254114v
EVERT GOSLINGS wijlen Evert Goslings verkoper Romastraat 131780259277v
EVERT HENDRIKS Eevert Hendrix koper door niaar huisHoogstraat 411691242345v
EVERT HENDRIKS Evert Hendrix smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Hoogstraat 391698243388r
EVERT HENDRIKS de weduwe van Evert Hendriks naastligger ten zuiden Hoogstraat 241804267100v
EVERT HENDRIKS de weduwe van Evert Hendriks naastligger ten westen Hoogstraat 241804267100v
EVERT HERES Evert Heres naastligger ten oosten onbekend173925064r
EVERT HERES OOSTERBAAN Evert Heres Oosterbaankoopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 111173124835r
EVERT HERES OOSTERBAAN Evert Heeres Oosterbaankoopmankoper huisZuiderhaven ZZ1732248108v
EVERT HERES OOSTERBAAN Evert Heeres Oosterbaankoopmankoper pakhuisZuiderhaven ZZ1732248109v
EVERT HERES OOSTERBAAN Evert Heeres Oosterbaankoopmankoper huisZuiderhaven ZZ1732248110v
EVERT HERES OOSTERBAAN Evert Heeres Oosterbaankoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1732248110v
EVERT HERES OOSTERBAAN Evert Heeres Oosterbaankoopmanverkoper Kruisstraat 10oost1755253211r
EVERT HERES OOSTERBAAN Evert Heeres Oosterbaanverkoper Voorstraat 761755253211v
EVERT HERES OOSTERBAAN Evert Heeres Oosterbaankoopmanverkoper Grote Werf 21755253212v
EVERT HERES OOSTERBAAN Evert Heeres Oosterbaankoopmanverkoper Liemendijk 31759254237v
EVERT HERES OOSTERBAAN Ewert Heeres Oosterbaankoper van 1/3 Noorderhoofd 31733248225v
EVERT HIDDES Evert Hiddes , c.u.verkoper William Boothstraat WZ163723426v
EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanecuikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 52west173124811v
EVERT HIELKES HANEKUIK Evert Hylkes Hanekuikfabrikeurverkoper q.q. Lanen 151733248205r
EVERT HIELKES HANEKUIK Evert Hylkes Hanekuikfabrikeurverkoper q.q. Noorderhaven 331733248209v
EVERT HIELKES HANEKUIK Evert Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper van 1/2 Schritsen 56noordoost1736249130v
EVERT HIELKES HANEKUIK Ewert Hylkes Hanekuyckfabrikant en koopmanverkoper q.q. Noorderhoofd 31733248225v
EVERT HIELKES HANEKUIK Ewert Hylkes Hanekuikkoopmankoper wagenhuisZuiderstraat1737249165r
EVERT HIELKES HANEKUIK Ewert Hylkes Hanekuikkoopmannaastligger ten noorden Zuiderstraat1737249165r
EVERT HIELKES HANEKUIK Ewert Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper Gardenierstraat NZ1737249189v
EVERT HIELKES HANEKUIK Ewert Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper van 2/3 Sint Odolphisteeg 131737249191v
EVERT HIELKES HANEKUIK Ewert Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper van 2/3 Noorderhaven 106achter1737249193r
EVERT HILLEBRANDS Evert Hilbrands verkoper Lanen 8717832614ra
EVERT HUBERTS Evert Huyberts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1783261110v
EVERT HUBERTS Evert Huiberts koper Anjelierstraat 141783261114r
EVERT HUBERTS Evert Huiberts huurder (p.w.)Anjelierstraat 141783261114r
EVERT HUBERTS Evert Huiberts naastligger ten oosten Anjelierstraat 101784261236v
EVERT HUBERTS Evert Huiberts naastligger ten noorden Achterstraat 111787262232v
EVERT HUBERTS Evert Huberts naastligger ten noorden Achterstraat 11178826319v
EVERT HUBERTS Evert Huiberts naastligger ten noorden Achterstraat 111790263229r
EVERT IDSES Ewert Idses naastligger ten noorden Herenwaltje OZ1618230129v
EVERT IJSBRANDS wijlen Evert IJsbrandts protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
EVERT JAKLES HOOP Evert Jakles de Hoopkoper huisHeiligeweg 81774258193r
EVERT JAKLES HOOP Evert Jakles de Hoopverkoper Heiligeweg 81779259164r
EVERT JAKOBS Evert Jacobs brouwerkoper 1/2 huis ([staat: Lb])Hondenstraat 131634233148r
EVERT JAKOBS de koper Evert Jacobs naastligger ten noorden Hondenstraat 131634233148r
EVERT JAKOBS Ewert Jacobs verkoper van 1/3 Noorderhaven 20167924138r
EVERT JAKOBS Ewert Jacobs Duymkenaastligger ten westen Zoutsloot 1168524273v
EVERT JANS de hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen naastligger ten zuiden Rapenburg 12169424379r
EVERT JANS de hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen naastligger ten westen Rapenburg 12169424379r
EVERT JANS Eevert Jansen lijnslagernaastligger ten noorden Liemendijk NZ1698243392r
EVERT JANS Eewert Jansen eigenaar lijnbaan bij de Noorder Dwinger Noordermolen 11686242153r
EVERT JANS medeverkoper Everdt Janssen naastligger ten westen Voorstraat 721634233155r
EVERT JANS Everdt Janssen brouwerverkoper q.q. Voorstraat 721634233155r
EVERT JANS Everdt Janssen brouwerverkoper q.q. Noordijs 81634233155r
EVERT JANS het huis van Evert Jansen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 141600228203r
EVERT JANS Evert Jans van Dryl, c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat 161603228366r
EVERT JANS wijlen Evert Jans , mede voor zichwieldraaierverkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
EVERT JANS Evert Jans koper huis, brouwerij en mouterij, ledige plaats achter het huis van de blinde ezel gelegen en een kamer en ledige plaats achter het huis van Isbrant ToenisVoorstraat 701626231152v
EVERT JANS Evert Jans brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 681629232101r
EVERT JANS Evert Jans brouwerkoper kamerGrote Kerkstraat 91629232111v
EVERT JANS de loods van Evert Jans brouwernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 91629232111v
EVERT JANS Evert Jans brouwerkoper kamerGrote Kerkstraat 11een_achter1629232112r
EVERT JANS Evert Jans brouwerkoper voor- en achterhuis genaamd het Blindt Esel met 11 houtvoeten ledige plaats erachterVoorstraat 72de Blinde Ezel1633233108v
EVERT JANS de koper Evert Jans naastligger ten zuiden Voorstraat 721633233108v
EVERT JANS de koper Evert Jans naastligger ten westen Voorstraat 721633233108v
EVERT JANS de brouwerij van Evert Jans naastligger ten noorden Grote Kerkstraat1633233123r
EVERT JANS de verkoper Evert Jansen brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 661635233166v
EVERT JANS Evert Janssen brouwerverkoper Voorstraat 661635233166v
EVERT JANS Evert Jansen brouwernaastligger ten zuiden Voorstraat ZZ1636233181v
EVERT JANS Evert Jansen brouwernaastligger ten westen Voorstraat ZZ1636233181v
EVERT JANS Evert Jansen brouwerverkoper Voorstraat ZZ1636233181v
EVERT JANS Evert Janssen brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 68163623411r
EVERT JANS Evert Janssen brouwernaastligger ten zuiden Voorstraat 68163623411r
EVERT JANS Evert Janssen brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 68163723434r
EVERT JANS Evert Jansen naastligger ten oosten Voorstraat 68163723441r
EVERT JANS Evert Jansen brouwerverkoper q.q. Nieuwstraat163823471r
EVERT JANS Evert Jansen brouwerkoper kameronbekend163923489r
EVERT JANS Evert Jansen brouwernaastligger ten noorden onbekend163923489r
EVERT JANS wijlen burgemeester Evert Jansen koper Heiligeweg 11164323571r
EVERT JANS wijlen Evert Jansen brouwerverkoper Heiligeweg 111647235254r
EVERT JANS mr. Evert Jans Matiusverkoper q.q. Scheerstraat 616472365v
EVERT JANS Evert Jansen koopmannaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west1654236265v
EVERT JANS de erfgenamen van wijlen Evert Jansen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west1657237140r
EVERT JANS grondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Evert Jansen eigenaar perceel Grote Kerkstraat 51681241171v
EVERT JANS Evert Jansen bontredernaastligger ten oosten Rapenburg 6oost169424381r
EVERT JANS Evert Jansen lijnslagernaastligger ten noorden Liemendijk NZ1695243137r
EVERT JANS de hof van Evert Jansen koopmannaastligger ten oosten Lanen 71vier_achter1704244256r
EVERT JANS de erfgenamen van wijlen Evert Jansen koopmannaastligger ten oosten Liemendijk NZ1710245123v
EVERT JANS Evert Janzen wever (bont-)naastligger ten oosten William Boothstraat 31728247104r
EVERT JANS de erfgenamen van wijlen Evert Jans naastligger ten westen Liemendijk NZ1730247343v
EVERT JANS Evert Jans smid (mr. ijzer-)huurder beneden (p.j.)Rozengracht 271751252147v
EVERT JANS Evert Jansen wever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 71754253153v
EVERT JANS Evert Jansen , c.u. en c.s.huurder Fabrieksstraat 341754253175r
EVERT JANS de weduwe van Evert Jans naastligger ten zuiden Hoogstraat 221787262152r
EVERT JANS de weduwe van Evert Jans naastligger ten westen Hoogstraat 261787262173v
EVERT JANS Evert Jans naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 461789263162r
EVERT JANS Evert Jans , c.u.huurder (p.w.)Molenpad 161790263270r
EVERT JANS de weduwe van Evert Jans naastligger ten noorden Herenwaltje 171791263364r
EVERT JANS Evert Jans huurder Vijverstraat 61806267196r
EVERT JANS de erfgenamen van wijlen de weduwe van Evert Jans verkoper Herenwaltje 151809268199v
EVERT JANS het nagelaten weeskind van wijlen Ewert Jansen kleermaker [staat: snijder]verkoper van 2/3 Pothondjessteeg ZZ1619230197r
EVERT JANS Ewert Jansen lijnslager (mr. -)koper 2/3 huisNoorderhaven 181695243173r
EVERT JANS Ewert Jansen koper Gardenierstraat ZZ1701244108v
EVERT JANS Ewert Jans wever (bont-)koper woning met twee kamersOosterkeetstraat 61701244109v
EVERT JANS Ewert Jansen wever (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat 471738249266v
EVERT JANS DRIEL Evert Jans van Drielverkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat 161603228375r
EVERT JANS DRIEL Ewert Janssen van Drielverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 131603228347r
EVERT JANS DRIEL Ewert Jansen van Drielverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 131603228352v
EVERT JANS LINDEBOOM Evert Jansen Lindeboomkoper huisKerkpad 11787262166r
EVERT JANS LINDEBOOM Evert Jans Lindeboomverkoper Kerkpoortstraat 371787262217v
EVERT JANS LINDEBOOM Evert Jans Lindeboomkoper huisGrote Kerkstraat 461800265273v
EVERT JANS LINDEBOOM Evert Jans Lindeboomnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 461800265273v
EVERT JANS OOSTERBAAN Eewert Jansen Oosterbaan, zoon van de verkoperkoopmankoper twee lijnbanen en een hof ([voor de twee percelen in deze akte])Liemendijk 3168424246v
EVERT JANS OOSTERBAAN Eewert Jansen Oosterbaankoopmankoper twee kamers ([voor de twee percelen in deze akte])Liemendijk 3168424246v
EVERT JANS OOSTERBAAN Evert Jansen Oosterbaenkoopmanverkoper Hoogstraat 171698243334v
EVERT JANS OOSTERBAAN Evert Jansen Oosterbaankoper huis of woningLanen 71twee_achter1703244222v
EVERT JANS OOSTERBAANde kopers Evert Jansen Oosterbaan, c.u.naastligger ten oosten Lanen 71twee_achter1703244222v
EVERT JANS OOSTERBAAN Ewert Jansen Oosterbaenlijnslager (mr. -)koper huis bestaande uit 2 kamers, loods en plaats met drue uitgangen naar de stadsvestenRapenburg 81689242291v
EVERT JANS OOSTERBAAN Ewert Jansen Oosterbaanverkoper van 1/4 Zoutsloot 471701244103r
EVERT JANS OOSTERBAANde hof van Ewert Jansen* Oosterbaannaastligger ten westen Rapenburg 161701244117v
EVERT JANS OOSTERBAAN Ewert Jansen Oosterbaankoopmankoper huis, hof en pakhuis of kamer daarachterVoorstraat 141701244118v
EVERT JANS OOSTERBAAN Ewert Jansen Oosterbaanlijnslager en koopman (mr. -)verkoper Rapenburg 81702244165v
EVERT JANS SWART Evert Jansen Swart, c.u.chergerverkoper Zoutsloot 59166523925r
EVERT JANS WIJNALDA Evert Jans Wijnaldakoper huisLanen 251759254244r
EVERT JANS WIJNALDAde koper Evert Jans Wijnalda, c.u.naastligger ten westen Lanen 251759254244r
EVERT JANS WIJNALDA Evert Jans Wijnaldanaastligger ten zuiden Voorstraat 281765256123v
EVERT JANS WIJNALDA Evert Jans Wijnaldanaastligger ten oosten Lanen 211766256178r
EVERT JANS WIJNALDA Evert Jans Wijnaldahuurder (p.j.)Schritsen 441770257256r
EVERT JANS WIJNALDAwijlen Evert Jans Wijnalda, c.u.verkoper Schritsen 44177725964r
EVERT JANS WIJNALDAde geabandonneerde boedel van wijlen Evert Jans Wijnalda, c.u.verkoper Lanen 251779259173r
EVERT JOHANNES Evert Johannes , c.u.huurder Bargebuurt 221758254119v
EVERT KLASES Eevert Claassen koopmankoper tuinRapenburg 12tuin1690242327r
EVERT KLASES Eewert Claesses gortmaker en koopman (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)168424251r
EVERT KLASES Evert Claessen naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 51659237221r
EVERT KLASES Evert Claesses gortmakerhuurder Grote Kerkstraat 11twee_achter1681241123v
EVERT KLASES Evert Claesses naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 11twee_achter1681241123v
EVERT KLASES Evert Claessen gortmakerkoper Lammert Warndersteeg 101682241177v
EVERT KLASES kamer naast de gortmakerij van Evert Clases naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 11een_achter1686242117r
EVERT KLASES [de geniaarde] Evert Claessen koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 89een_achter1695243154r
EVERT KLASES Evert Clases koopmanverkoper Noorderhaven 181695243173r
EVERT KLASES Evert Claessen koopmannaastligger ten oosten Rapenburg 121712245315v
EVERT KLASES Evert Claessen koopmannaastligger ten zuiden Rapenburg 121712245315v
EVERT KLASES Ewert Clasen gortmaker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424234v
EVERT KLASES Ewert Clasen verkoper Grote Bredeplaats 2168424236r
EVERT KLASES OOSTERBAAN Eevert Claesen Oosterbaen, c.u.koopmankoper huis, mouterij en drie kamers daaronderVoorstraat 87169424373r
EVERT KLASES OOSTERBAAN Eevert Claessen Oosterbaen, c.u.koper paardenstal of pakhuisVoorstraat 87169424374v
EVERT KLASES OOSTERBAANhuis en mouterij van Eevert Claessen Oosterbaennaastligger ten zuiden Voorstraat 87169424374v
EVERT KLASES OOSTERBAAN Eevert Clasen Oosterbaen, c.u.geniaarde koper Voorstraat 89twee_achter169424399r
EVERT KLASES OOSTERBAAN Eevert Clasen Oosterbaennaastligger ten westen Voorstraat 89twee_achter169424399r
EVERT KLASES OOSTERBAANde kamer welke ook gekocht is door Eevert Clasen Oosterbaennaastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter169424399r
EVERT KLASES OOSTERBAAN Eevert Claessen Oosterbaen, c.u.koper kamerRommelhaven 181694243100r
EVERT KLASES OOSTERBAANde kamer van Eevert Claessen Oosterbaennaastligger ten zuiden Rommelhaven 181694243100r
EVERT KLASES OOSTERBAAN Eevert Claessen Oosterbaennaastligger ten westen Rommelhaven 181694243100r
EVERT KLASES OOSTERBAANde hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaennaastligger ten zuiden Rapenburg 121696243193r
EVERT KLASES OOSTERBAANde hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaennaastligger ten westen Rapenburg 121696243193r
EVERT KLASES OOSTERBAAN Evert Claessen Oosterbaennaastligger ten westen Kruisstraat 10oost1705244267v
EVERT KLASES OOSTERBAANkoopman Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten noorden Vioolsteeg OZ170824561r
EVERT KLASES OOSTERBAAN Evert Claessen Oosterbaenkoopmannaastligger ten oosten Rapenburg 10oost1712245315v
EVERT KLASES OOSTERBAANgesterkt met Evert Claesen Oosterbaenkoper Grote Werf 21722246131v
EVERT KLASES OOSTERBAANde tuin van Evert Clasen Oosterbaannaastligger ten westen Rommelhaven 18drie_achter1723246163v
EVERT KLASES OOSTERBAAN Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten oosten Rapenburg 121726246289v
EVERT KLASES OOSTERBAAN Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten zuiden Rapenburg 121726246289v
EVERT KLASES OOSTERBAANwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 851728247131v
EVERT KLASES OOSTERBAANwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 851728247131v
EVERT KLASES OOSTERBAANwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 871728247132v
EVERT KLASES OOSTERBAANwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 871728247132v
EVERT KLASES OOSTERBAANwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Rapenburg 12tuin1728247134r
EVERT KLASES OOSTERBAANwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Rapenburg 12tuin1728247134r
EVERT KLASES OOSTERBAANwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 83achter1728247135v
EVERT KLASES OOSTERBAANwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 83achter1728247135v
EVERT KLASES OOSTERBAANde tuin van Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ1749251255v
EVERT KLASES OOSTERBAAN Ewert Claasen Oosterbaenkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 851696243207r
EVERT KLASES OOSTERBAAN Ewert Claessen Oosterbaen, c.u.koopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
EVERT KLASES OOSTERBAAN Ewert Claessen Oosterbaen, c.u.koopmannaastligger ten westen Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
EVERT KLASES OOSTERBAAN Ewert Claessen Oosterbaenkoopmanverkoper Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
EVERT KLASES OOSTERBAAN Ewert Clasen Oosterbaankoper Weeshuisstraat 11170024447v
EVERT KLASES OOSTERBAAN Ewert Clasen Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat1701244102v
EVERT KLASES OOSTERBAAN Ewert Clasen Oosterbaankoper huis en hof met achter in de tuin een woonkeuken en paardenstalVoorstraat 851702244147v
EVERT KLASES OOSTERBAAN Ewert Clasen Oosterbaan, c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 851702244147v
EVERT KLASES OOSTERBAAN Ewert Claesen Oosterbaenkoper door niaar van 1/2 huis en dubbel pakhuis erachterVoorstraat 831724246210r
EVERT KLASES OOSTERBAANvan voor tot achter Ewert Claesen Oosterbaennaastligger ten oosten Voorstraat 831724246210r
EVERT KLASES OOSTERBAANwijlen Ewert Claesen Oosterbaenkoopmanerflater Rommelhaven ZZ172824799r
EVERT KLASES OOSTERBAANde erfgenamen van wijlen Ewert Clasens Oosterbaankoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 89een_achter1733248233v
EVERT KLASES WIJNGAARD Evert Claessen Wijngaerdengortmakerverkoper Weeshuisstraat 11169324363r
EVERT KLASES WIJNGAARD Ewert Claessen Wijngaerdengortmaker (mr. -)koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaatsKerkpoortstraat 11de Witte1687242189v
EVERT KLASES WIJNGAARD Ewert Claesen Wijngaerdengortmakernaastligger ten zuiden Weverstraat169924418r
EVERT KLASES WIJNGAARD Ewert Claesen Wijngaerdengortmakerverkoper Weverstraat169924418r
EVERT KLASES WIJNGAARDEN Evert Claessen Wijngaerdengortmakerverkoper Weeshuisstraat 11169324363r
EVERT KLASES WIJNGAARDEN Ewert Claessen Wijngaerdengortmaker (mr. -)koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaatsKerkpoortstraat 11de Witte1687242189v
EVERT KLASES WIJNGAARDEN Ewert Claesen Wijngaerdengortmakernaastligger ten zuiden Weverstraat169924418r
EVERT KLASES WIJNGAARDEN Ewert Claesen Wijngaerdengortmakerverkoper Weverstraat169924418r
EVERT KORNELIS Evert Cornelis bruidegom 1602228320v
EVERT LEENDERTS huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts verkoper q.q. Noorderhaven 107het Valkje1782260315v
EVERT LEENDERTS huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts verkoper q.q. Schritsen 111782260315v
EVERT LEENDERTS huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts verkoper q.q. Lanen 71een_achter1782260315v
EVERT LEENDERTS huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts verkoper q.q. Lanen NZ1782260315v
EVERT LOURENS Ewert Louwrens koper huisKleine Bredeplaats 251705244267r
EVERT MARTENS Evert Martens , c.u.kuiper (mr. -)koper huisLanen 13170724528v
EVERT MARTENS Evert Martens* kuipernaastligger ten westen Lanen 151733248205r
EVERT MARTENS Evert Martens kuiper (mr. -)naastligger ten westen Lanen 151738249224r
EVERT MARTENS Ewert Martens kuiper (mr. -)huurder Lanen 581702244154v
EVERT MARTENS Ewert Martens kuiper (mr. -)koper huis, hof en keuken met bakovenLanen 581702244179v
EVERT MARTENS Ewert Martens kuiper (mr. -)verkoper Lanen 581703244233v
EVERT MICHIELS Evert Michiels naastligger ten westen onbekend159822886r
EVERT MICHIELS Ewert Michiels naastligger ten westen Zoutsloot NZ1598228116v
EVERT PAULUS Evert Poulus reidmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 521752252216v
EVERT PAULUS Evert Poulus reidmakerkoper huisKarremanstraat 211752252217v
EVERT PAULUS Evert Paulus reidmakerkoper huis en bakkerijHeiligeweg 41754253181r
EVERT PAULUS Evert Paulus reidmaker (mr. -)koper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat 19175625422v
EVERT PAULUS BEVA Evert Pauwlus Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40175625430v
EVERT PAULUS BEVA Evert Paulus Bevakoper huis en bakkerijZuiderstraat 25175725477r
EVERT PAULUS BEVA Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 10175725478r
EVERT PAULUS BEVA Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)koper door niaar huisZuiderstraat 23175725479r
EVERT PAULUS BEVA Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 41758254151r
EVERT PAULUS BEVA Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 101758254173v
EVERT PAULUS BEVA Evert Poulus Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1775258241v
EVERT PAULUS BEVA Evert Paulus Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1776258258r
EVERT PIETERS Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1602228323r
EVERT PIETERS Evert Pyters houtkoperkoper huisZoutsloot 281606228499v
EVERT PIETERS Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat161122928r
EVERT PIETERS huis van Evert Pyters naastligger ten westen Bildtstraat 12161222972v
EVERT PIETERS Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1615229244r
EVERT PIETERS de erfgenamen van wijlen Evert Pieters naastligger ten westen Bildtstraat 12163123320v
EVERT PIETERS de erfgenamen van wijlen Evert Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: achtehalve stuiver])William Boothstraat163223356v
EVERT PIETERS Evert Pieters pastorverkoper q.q. Weverstraat166423826ra
EVERT PIETERS de weduwe van Evert Pieters huurder Poortje 3178126015v
EVERT PIETERS de weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 301803266191v
EVERT PIETERS de weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 301808268156r
EVERT PIETERS de weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 281808268156r
EVERT PIETERS Ewert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat159722815v
EVERT PIETERS Ewert Pieters verkoper onbekend159822881r
EVERT PIETERS Ewert Pieters koper 1/3 in de breedte van drie plaatsen strekkende noordwaarts naar de Bildtpoort, waarop huis, houtstek en gebouwNoorderhaven 771598228123v
EVERT PIETERS BAARDA Evert Pieters Baardabakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 91802266150v
EVERT RIENKS Evert Rinx koper huisBildtstraat 181603228336r
EVERT RUURDS Evert Ruierdts kleermaker [staat: snijder]aanhandelaar huis daar Dronrijp uithangtKerkpad 7Dronrijp162823235r
EVERT RUURDS Evert Ruyrts koper huisGrote Kerkstraat 281634233141v
EVERT RUURDS Evert Ruirdts verkoper Brouwersstraat 27163723424r
EVERT RUURDS Evert Reurds , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 281642234178v
EVERT RUURDS Evert Ruierts verkoper q.q. Lanen 30164223519r
EVERT RUURDS Evert Ruyrds , c.u.koper kamerKerkpoortstraat NZ164223524r
EVERT RUURDS Evert Ruerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ164223535r
EVERT RUURDS Evert Ruierdts , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 40west164323537v
EVERT RUURDS Evert Ruyrds , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 251644235105v
EVERT RUURDS Evert Ruyrds , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 251644235114v
EVERT RUURDS Evert Ruyrdts , c.u.koper ledige plaats met no. 5Rapenburg 41644235118v
EVERT RUURDS Evert Ruerds koopmanverkoper Grote Kerkstraat 40west1644235127r
EVERT RUURDS Evert Ruirdts verkoper Rapenburg1644235139r
EVERT RUURDS Evert Ruirdts naastligger ten zuiden onbekend1644235139v
EVERT RUURDS Evert Ruirdts , c.u.verkoper Rapenburg 41644235157r
EVERT RUURDS Evert Ruyrts verkoper Rapenburg1644235159r
EVERT RUURDS Evert Ruirdts naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1644235159v
EVERT RUURDS Evert Rioerdts , c.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 531645235179r
EVERT RUURDS Evert Rioerdts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 531645235179r
EVERT RUURDS Evert Ruyrts koper huisGrote Kerkstraat 281645235183v
EVERT RUURDS Evert Ruierdts , c.u.koper kamerKerkpoortstraat NZ1646235228v
EVERT RUURDS Evert Ruierdts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1647235252v
EVERT RUURDS Evert Ruerts verkoper Grote Kerkstraat 28164823610v
EVERT RUURDS Evert Ruerts koopmankoper huis, loods en plaatsRapenburg164823622v
EVERT RUURDS Evert Ruirds koopmankoper huisKerkpoortstraat164923659r
EVERT RUURDS Evert Ruirts koopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 31oost164923659v
EVERT RUURDS Evert Ruerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ164923664v
EVERT RUURDS Evert Ruerts , c.u.koper huisHeiligeweg 26164923667r
EVERT RUURDS Evert Ruerts verkoper Kerkpoortstraat 59164923667v
EVERT RUURDS Evert Ruerts geniaarde koper Kerkpoortstraat164923683v
EVERT RUURDS Evert Ruurds , c.u.koper kamer met een weefwinkelKromme Elleboogsteeg1650236119r
EVERT RUURDS Evert Ruyrts , c.u.aanhandelaar woningKruisstraat 5west1650236123v
EVERT RUURDS Evert Ruyrdts verwandelaar Kerkpoortstraat NZ1650236124v
EVERT RUURDS Evert Ruierds , c.u.verkoper Kruisstraat 5west1652236184v
EVERT RUURDS Evert Rioerts , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 301652236186r
EVERT RUURDS Evert Rioerdts , c.u.verkoper Heiligeweg 261652236191v
EVERT RUURDS Evert Ruirdts koper kamer, en kamer ten zuidenGrote Kerkstraat 40west16552373r
EVERT RUURDS Evert Ruirdts koper huis met ledige plaats er achterScheerstraat 6165523727r
EVERT RUURDS Evert Ruirdts koper van 1/2 kamerGardenierstraat ZZ165523733v
EVERT RUURDS Evert Rioerds koper 1/2 huisPeterseliestraat165523739r
EVERT RUURDS Evert Ruirdts , c.u.koper 1/2 huisPeterseliestraat165523745v
EVERT RUURDS Evert Ruirdts , c.u.eigenaar van 1/2 Peterseliestraat165523745v
EVERT RUURDS Evert Ruirdts verkoper Gardenierstraat ZZ165623787v
EVERT RUURDS Evert Ruirdts koopmankoper huisHofstraat ZZ1657237139v
EVERT RUURDS Evert Ruierdts naastligger ten westen Noordijs OZ1659237185r
EVERT RUURDS Evert Ruierts koper provisioneel Hoogstraat 531659237243r
EVERT RUURDS Evert Ruirds verkoper Bildtpoort (gebied)1661238101r
EVERT RUURDS vroedsman Evert Ruirds naastligger ten westen Hofstraat ZZ1663238176r
EVERT RUURDS burgemeester Evert Ruierts koper huisGrote Kerkstraat 28twee_achter1664238211r
EVERT RUURDS Evert Ruierts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28twee_achter1664238211r
EVERT RUURDS burgemeester Evert Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 4166623962r
EVERT RUURDS Evert Ruirdts naastligger ten oosten Scheerstraat 4166623912va
EVERT RUURDS wijlen burgemeester Evert Ruyrds verkoper Peterseliestraat ZZ1683241242v
EVERT RUURDS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Evert Ruyrdts naastligger ten westen Scheerstraat 8west1694243117v
EVERT RUURDS wijlen Evert Ruurds lantaarnoppasserverkoper Hoogstraat 41787262309v
EVERT RUURDS Ewert Ruyrdts , c.u.verkoper Kerkpad 71633233110r
EVERT RUURDS wijlen burgemeester Ewert Ruyrdts koper Peterseliestraat ZZ1677240268v
EVERT RUURDS het huis van wijlen de burgemeester Ewert Ruyrdts naastligger ten oosten Scheerstraat 4167724038ra
EVERT RUURDS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ewert Ruyrdts naastligger ten westen Scheerstraat 8west168524270r
EVERT RUURDS ZEILMAKER Evert Ruurds Zeilmakerlantaarnvullerkoper huisHoogstraat 41781260150v
EVERT SIEBRENS Evert Sybrens smid (ijzer-)koper huisLombardstraat NZ1742250255r
EVERT SIEBRENS de weduwe van Evert Sybrens naastligger ten zuiden Hoogstraat 281751252135v
EVERT SJOERDS Evert Sioerds verkoper van 1/2 Bildtstraat 151715245240r
EVERT TEUNIS wijlen Ewert Thonis koper Sint Jacobstraat1612229104r
EVERT TJEPKES wijlen Evert Tjepkes hardhouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 63167924116va
EVERT TJEPKES wijlen Evert Tjepkes hardhouwerverkoper van 1/2 Zuiderhaven 77oost168024122ra
EVERT TJERKS Evert Tjerx koper huisBrouwersstraat1604228412v
EVERT TJERKS Evert Tiercx schipper op Bolswardkoper kamerBrouwersstraat 81605228474r
EVERT TJERKS de verkoper Evert Tierx , c.u.schipper op Bolswardnaastligger ten oosten Zuiderplein OZ1606228513r
EVERT TJERKS Evert Tierx schipper op Bolswardverkoper Zuiderplein OZ1606228513r
EVERT TJERKS Evert Tyercks verkoper Schritsen 15achter1627231170v
EVERT TJERKS Ewert Tyercks verkoper q.q. Brouwersstraat 21624230380v
EVERT TJERKS Ewert Tyercks verkoper q.q. Schritsen 681624230380v
EVERT WIEBES Evert Wybes naastligger ten noorden William Boothstraat162523148r
EVERT WIEBES Evert Wybes naastligger ten noorden William Boothstraat162523156v
EVERT WIEBES het huis van Evert Wybes naastligger ten zuiden Noordijs162723221r
EVERT WILLEMS Evert Willems wever (mr. bont-)koper huis met een ledige plek ernaastKerkpoortstraat 291746251120r
EVERT WILLEMS Evert Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 2717602556v
EVERT WILLEMS Evert Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 271763255188v
EVERT WILLEMS Evert Willems naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ177325881r
EVERT WILLEMS Evert Willems , c.s.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter177725939r
EVERT WILLEMS Evert Willems , c.f.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter177725954r
EVERT WILLEMS Evert Willems naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter1784261230r
EVERT WOPKES de nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes crediteur q.q. Drie Roemersteeg1606228500v
EVERTJE IEMKES Evertie Emckes verkoper van 1/5 Sint Odolphisteeg 221733248259r
EVERTJE MARCUS Evertje Marcus koper Vijverstraat 221805267158r
EVERTJE MICHIELS Evertie Michiels verkoper van 1/3 van 1/5 Sint Odolphisteeg 221733248259r
EVERTJE MICHIELS Evertie Michiels verkoper Schritsen 121740250103v
EVERTJE MICHIELS Evertje Migchiels verkoper Schritsen 14175625410v
EVERTJE MICHIELS Evertje Michiels verkoper Schritsen 12178326168v
EVERTJE MICHIELS Ewertie Michiels koper Schritsen 141738249290r
EWOUT STEENSMAde hof van de heer Evout Steensmanaastligger ten noorden Moriaanstraat 716592381r
EWOUT STEENSMAde hof van de heer Evout Stiensmanaastligger ten noorden Moriaanstraat 7166023831r
EWOUT STEENSMAde hof van de heer Evout Stiensmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27tuin166523918v
EWOUT STEENSMAburgemeester Evout Stiensmaverkoper q.q. Lanen 36166723991r
EWOUT STEENSMAburgemeester Evout Stiensmaverkoper q.q. Schritsen 27166723991r
EWOUT STEENSMAde hof van de heer Evout Steensmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27tuin1667239124r
EWOUT STEENSMAwijlen Evout Steensmaverkoper Fabrieksstraat 281682241204r
EWOUT STEENSMAwijlen Evout Steensmanaastligger ten noorden William Boothstraat OZ1682241230v
EWOUT STEENSMAwijlen Evout Steensmaverkoper William Boothstraat OZ1682241230v
EWOUT STEENSMAwijlen Evout Steensmaverkoper Scheffersplein OZ1682241230v
EWOUT STEENSMAde heer Ewout Steensmanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27tuin16702406v
EWOUT STEENSMAde hof van wijlen de Heer Ewout Stiensmanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27tuin1676240217r
EWOUT STEENSMAwijlen burgemeester Ewout Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper Fabrieksstraat 281676240223v
EWOUT STEENSMAde hof van de weduwe van Ewout Steensmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ168224149ra
EWOUT JAKOBS de moeder van Evout Jacobs zeilmakereigenaar van 1/2 Noorderhaven 671640234104r
EWOUT JAKOBS Evout Jacobs zeilmakerhuurder Noorderhaven 671640234104r
EWOUT JETSES de keet van Evout Jetses naastligger William Boothstraat 27164923696v
EWOUT JETSES STEENSMAburgerhopman Evout Jetses Steensmaverkoper q.q. Nieuwstraat 37165523724v
EWOUT JETSES STEENSMA Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandnaastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1658237171ar
EWOUT JETSES STEENSMA Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper kamerScheffersplein OZ167024012av
EWOUT JETSES STEENSMA Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandnaastligger ten noorden Scheffersplein OZ167024012av
EWOUT JETSES STEENSMAwijlen burgemeester Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper Moriaanstraat1676240223r
EWOUT JETSES STEENSMAde weduwe van Ewout Jetses Steensmaverpachter grond onbekend168424241v
EWOUT JETSES STEENSMAde weduwe van Ewout Jetses Steensmaverpachter grond onbekend168424259r
EWOUT JETSES STEENSMAwijlen gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Ewout Jetses Steensmaverkoper William Boothstraat 291687242212v
EWOUT JETSES STEENSMAwijlen gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Ewout Jetses Steensmaverkoper William Boothstraat 271687242214r
EWOUT JETSES STEENSTRAgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Ewout Jetses Steenstraeigenaar perceel onbekend168124141va
HESTER Ester Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 916782418v
IDSERT Edzardt van Hittinghakoper graf met steen eropKerkpad 3163223366v
IEBELE Eble verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1620230230v
IEBELE HENDRIKS Ebel Hendricx koper huisLammert Warndersteeg1606228495v
IEBELE JANS de weduwe Eebel Jans erflater Gardenierstraat159722861v
IEBELE SIEBRENS Ebel Sybrants naastligger ten oosten Hondenstraat 91613229164v
IEBELE SIEBRENS Ebel Sibrants naastligger ten noorden Vijver 11613229183r
IEBELE SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Ebel Sibrants verpachter grond ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
IEBELE SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Ebel Sibrants naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
IEBELE SIEBRENS de weduwe van Ebel Sibrants naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen1640234101r
IEBELTJE Ebel verkoper van 1/3 van 1/2 ([staat: Ebel Jacobs huisvrouw)Brouwersstraat1599228138r
IEBELTJE ARENDS Ebel Aenes naastligger ten oosten Gardenierstraat159822892v
IEBELTJE FOKKES Ebeltie Fockes koper huisGrote Bredeplaats 13165523747v
IEBELTJE HANSES Ebel Hansen koper Voorstraat 251622230297v
IEBELTJE HANSES Ebeltie Hanses verkoper Noorderhaven 1101634233152v
IEBELTJE HANSES STAPERT Ebeltie Hanses Stapertkoper Liemendijk NZ1635233157v
IEBELTJE JANS Ebel Jansen koper Grote Kerkstraat161122940r
IEBELTJE JANS Ebel Jans , mede voor haar kinderenverkoper Grote Kerkstraat 4161623054v
IEBELTJE KLASES Ebel Claesen verkoper Hofstraat NZ1623230349v
IEBELTJE REINERS Ebel Reiners verkoper Kruisstraat 31620230221v
IEBELTJE RINNERTS Ebel Rinnerts crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg WZ162723212r
IEBELTJE SIEBRENS Ebel Sybrandts verkoper Noorderhaven 110159722816v
IEBELTJE SIEBRENS Ebel Sybrandts naastligger ten noorden onbekend159722833v
IEBELTJE SIEBRENS Ebel Sybrens verkoper onbekend1598228110r
IEBELTJE SIEBRENS Ebel Sybrens naastligger ten oosten Lanen 831598228127v
IEBELTJE SIEBRENS Ebel Sybrens verpachter grond Sint Jacobstraat 101599228136r
IEBELTJE SIEBRENS Ebel Sybrens begunstigde jaarlijkse rente Sint Jacobstraat 81600228219r
IEBELTJE SIEBRENS de verkoperse de weduwe Ebel Sibrants verpachter grond Heiligeweg 71613229138v
IEBELTJE SIEBRENS Ebel Sibrants verkoper Heiligeweg 71613229138v
IEBELTJE SIEBRENS Ebel Sybrants verpachter grond Sint Jacobstraat 81613229173v
IEBELTJE SIEBRENS Ebel Sybrandts verpachter grond Noorderhaven 1101614229215v
IEBELTJE SIEBRENS Ebel Sibrens naastligger ten westen Hondenstraat 9achter1615229265v
IEBELTJE SIEBRENS Ebell Sybrandts naastligger ten westen Sint Jacobstraat 41615229276r
IEBELTJE SIEBRENS Eebel Sybrants naastligger ten oosten Voorstraat 571603228335v
IEBELTJE SIEBRENS Eebel Sybrants naastligger ten oosten Voorstraat 591603228335v
IEBELTJE SIEBRENS de weduwe Eebel Sybrants naastligger ten oosten Hondenstraat 9161122945v
IEBELTJE SIEBRENS Eebel Sybrants verkoper Hondenstraat 9161122945v
IEBELTJE SIEBRENS Eebel Sibrants naastligger ten westen Hondenstraat 9achter1615229256r
IEBELTJE SIEBRENS het huis van wijlen Eebel Sibrants naastligger ten westen Grote Bredeplaats 24161723063r
IEBELTJE TEEUWIS Ebel Taevis koper Hoogstraat 161624230387r
IEBELTJE WALINGS Ebel Walinghs protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 23159822888r
IEBELTJE WALINGS Ebel Walings protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 171599228154r
IEBELTJE WALINGS Ebell Waelings bruid 1600228212r
IEFKE HETTINGA Eefke van Hettinganaastligger ten zuiden Voorstraat 21687242187r
IEFKE DOUWES Eefke Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v
IEFKE HEERKES Eeffke Heerckes verkoper Herenwaltje OZ1618230129v
IEKE wijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
IEKE wijlen Eecke verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
IEKE wijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
IEKE wijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat162823240r
IEKE wijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat162823240r
IEKE Eeke huurder Sint Odolphisteeg 2174525165v
IEKE MENALDA Eeke Menaldakoopmanverkoper q.q. Zuiderplein 5noord176425685r
IEKE MENALDA Eeke Menalda, c.s.naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 181769257108r
IEKE MENALDA Eeke Menaldabakker en koopman (oud mr. -)koper woning en weefwinkelFabrieksstraat WZ1769257144r
IEKE MENALDA Eeke Menaldabakker (oud mr. -)koper woningFranekerpoort (gebied)1770257175v
IEKE MENALDA Eeke Menaldanaastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1771257221v
IEKE MENALDA Eeke Menaldanaastligger ten oosten Lanen 411773258121v
IEKE MENALDA Eeke Menaldanaastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1774258170v
IEKE MENALDA Eke Menaldakoopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 261766256152v
IEKE MENALDAde tuin van Eke Menaldanaastligger ten noorden Weverstraat 81766256183r
IEKE MENALDA Eke Menaldaverkoper Weverstraat 101769257127v
IEKE ABES Eecke Abbes , c.u.koper huisRozengracht 23164823644r
IEKE ABES de weduwe van Eecke Abbes naastligger ten zuiden Hofstraat 181662238137r
IEKE ABES gemeensman Eeke Abbes brouwerkoper hofRapenburg1659237208v
IEKE ABES de mouterij van de weduwe van Eeke Abbes naastligger ten noorden Rozengracht NZ1663238180r
IEKE ABES Eke Abbes , c.u.koper brouwerij en mouterijRozenstraat 3zuid16482369r
IEKE ABES de weduwe van Eke Abbes brouwernaastligger ten oosten Rapenburg1662238121r
IEKE ABES huis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten westen Kerkpoortstraat1664238212r
IEKE ABES huis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1664238212r
IEKE BAUKES Eeke Baukes verkoper Zeilmakersstraat 21177725948v
IEKE EDGERS Eke Edgers , c.m. en c.s.naastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid1714245217v
IEKE EDGERS Eke Edgers , c.m. en c.s.verkoper William Boothstraat 6zuid1714245217v
IEKE IDSES Eeke Idses molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247269v
IEKE IDSES Eeke Idses molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247270v
IEKE IDSES Eeke Idses molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11730247327v
IEKE IDSES Eeke Idses molenaarkoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, met huis, schuur, etc.Kerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1751252133r
IEKE IDSES Eeke Idses molenaar (mr. -)koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, met woonhuis, paardenstal en tuintjeNoordermolen 1de Noordermolen175325352v
IEKE IDSES Eeke Ydses molenaarverkoper Noordermolen 11753253103r
IEKE IDSES Eeke Idses molenaarkoper Kerkpoortsmolen 11755253210r
IEKE IDSES Eeke Idses molenaareigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 11755253210r
IEKE IDSES Eeke Idses eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 11758254136r
IEKE IDSES Eeke Idses molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11758254136r
IEKE IDSES Eeke Idses molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11758254159r
IEKE IDSES Eeke Idses molenaarverkoper Rozengracht ZZ1758254159r
IEKE JANS Eecke Jans kleermakernaastligger ten oosten Lanen ZZ168024123ra
IEKE JANS Eecke Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 831726246278v
IEKE JANS Eeke Jansen , c.u.kleermaker (mr. -)koper huis met een ledige plaats erachter een vrije uitgang naar de SchritsenLanen 221661238110r
IEKE JANS Eeke Jans kleermaker [staat: snijder]naastligger ten oosten Lanen 20166923934va
IEKE JANS Eeke Jansen Menoldaverkoper Brouwersstraat 281725246223r
IEKE JANS Eeke Jans bakker (mr. -)verkoper Lanen 221726246290r
IEKE JANS Eeke Jansen bakker (mr. -)koper keukenZuiderhaven 8317312486v
IEKE JANS Eeke Jans bakker (mr. -)verkoper Schritsen 51733248217r
IEKE JANS Eeke Jans verkoper van 1/2 Molenpad 1175025257v
IEKE JANS Eeke Jans Manoldabakker (oud mr. -)koper huisSchritsen 16175725490r
IEKE JANS Eke Jansen kleermakerbieder huisLanen 22166223813va
IEKE JANS Eke Jans bakker (mr. -)koper huis en tuinSchritsen 5173124856v
IEKE JANS Eke Jans Menoldabakker (mr. -)koper koolstekZuiderhaven 81173524948r
IEKE JANS Eke Jans Menolda, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 81173524948r
IEKE JANS Eke Jans Menolda, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 81173524948r
IEKE JANS Eke Jansen bakker (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 421737249217v
IEKE JANS Eke Jansen bakker (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 441737249217v
IEKE JANS Eke Jans bakker (mr. -)koper huisZuiderhaven 57174025092r
IEKE JANS MENALDA Eeke Jans Menaldanaastligger ten oosten Zuiderhaven 79174925229r
IEKE JANS MENALDA Eeke Jans Menaldabakker (mr. klein-)koper huis en hofFranekereind 40175025283r
IEKE JANS MENALDA Eeke Jans Menaldanaastligger ten oosten Zuiderhaven 79175325338v
IEKE JANS MENALDA Eeke Jans Menaldanaastligger ten oosten Zuiderhaven 551754253183r
IEKE JANS MENALDA Eeke Jans Menaldanaastligger ten oosten Zuiderhaven 551758254154v
IEKE JANS MENALDA Eeke Jans Menaldanaastligger ten oosten Zuiderhaven 791763255192v
IEKE JANS MENALDA Eeke Jans Menaldakoopmankoper huisWeverstraat 10176525690v
IEKE JANS MENALDA Eeke Jans Menaldakoopmankoper grote tuinWeverstraat 101766256182v
IEKE JANS MENALDAde tuin van Eeke Jans Menaldanaastligger ten oosten Weverstraat 101766256182v
IEKE JANS MENALDA Eeke Jans Menaldabakker (oud mr. -)koper woningKleine Kerkstraat 161766256193r
IEKE JANS MENALDA Eke Jans Menaldabakker (mr. -)koper huisLanen 43173925067v
IEKE JANS MENALDA Eke Jans Menaldanaastligger ten oosten Zuiderhaven 791766256164v
IEKE RIENKS Eecke Riens koper huisLanen 11603228355v
IEKE SEERPS WILDSCHUT Eeke Seerps Wildschutfabrikant (oud -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 21766256185v
IEKE SJOERDS Eeke Sjoerds gleibakkerkoper Heiligeweg 46173224879r
IEKE TEEKES wijlen Eecke Taeckes koper Lammert Warndersteeg WZ161222997r
IEKE TJEERDS Eke Tjeerds verkoper Kerkpoortstraat 77173124827r
IEKE WILLEMS burgerhopman Eco Willems , c.u.koper huisNieuwstraat 501687242206v
IEKE WILLEMS burgerhopman Eco Willems koper door niaar huis geschikt voor twee woningenNieuwstraat 481689242284v
IEKE WILLEMS burgerhopman Eco Willems koper door niaar stalOoievaarsteeg 331690242331v
IEKE WILLEMS burgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 331690242331v
IEKE WILLEMS burgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 331691242341r
IEKE WILLEMS burgerhopman Eco Willems verkoper Ooievaarsteeg 331691242341r
IEKE WILLEMS de weduwe van Eco Willems verkoper van 1/4 Droogstraat 63169324342v
IEKE WILLEMS de weduwe van hopman Eco Willems , pro se et nom. lib.verkoper Nieuwstraat 50169324347r
IEKE WILLEMS de weduwe van hopman Eco Willems , pro se et nom. lib.verkoper Nieuwstraat 48169324347v
IEKE WILLEMS Eecke Willems , voor zijn dochterkoper van 1/12 Brouwersstraat 1b1674240162r
IEKE WILLEMS Eecke Willems , voor zijn dochterkoper van 1/12 Both Apothekerstraat 21674240162r
IEKE WILLEMS Eecke Willems koper provisioneel huisFranekereind 36168024126va
IEKE WILLEMS de dwarskamer van Eeke Willems grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 3168424220v
IEKE WILLEMS Eeke Willems herbergierkoper tuin en hof ([staat: 21 zilveren ducatons])Franekereind 38achter168424230r
IEKE WILLEMS Eeke Willems herbergiernaastligger ten westen Franekereind 38achter168424230r
IEKE WILLEMS burgerhopman Eke Willems verkoper Franekereind 361686242114v
IEKE WILLEMS burgerhopman Eke Willems naastligger ten westen Droogstraat 671687242193v
IEKE WILLEMS EKEMAburgerhopman Eco Willems Ecomaverkoper Franekereind 2716922432va
IEKE WILLEMS EKEMAburgerhopman Eco Willems Ecomaverkoper Franekereind 2716922432va
IELE JEEPS Eele Jeps verkoper Zuiderstraat1614229221r
IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
IEME Emo Lusius Aeldrighsrectorverkoper Kerkpoort (gebied)1692242384r
IEME ANDRIES Eme Andries verkoper onbekend1613229138r
IEME BAUKES Eme Baukes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23159822888r
IEME BAUKES Eme Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2316112292v
IEME BROERS de weeskinderen van Eyme Broers verkoper Zuiderhaven ZZ1604228404r
IEME HERES Eme Heeres , c.u.kangieterkoper hof met prieel en kamerAchterstraat1659237217v
IEME IEPES Eme Ypes brouwernaastligger ten westen Moriaanstraat ZZ166923936va
IEME IEPES Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 191676240229v
IEME IEPES Eme Ypes brouwernaastligger ten oosten Bildtstraat 191683241257r
IEME IEPES de brouwerij van Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 21168024128ra
IEME IEPES wijlen Eme Epes verkoper Zoutsloot 301696243238v
IEME IEPES Emme Ypes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1657237122r
IEME IEPES de brouwerij van de weduwe van Emo Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 15168424215v
IEME JAKOBS RING Eme Jacobs de Ringhverpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG])Noordijs 71615229248v
IEME JAKOBS RING Eme Jacobs de Ringhnaastligger ten oosten Noordijs 71615229248v
IEME JAKOBS RING Eme Jacobs de Ringhverpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG])Noordijs 7162523136v
IEME JAKOBS RING Eme Jacobs de Ringhnaastligger ten oosten Noordijs 7162523136v
IEME JANS Eme Jansen verkoper Zoutsloot 651620230241r
IEME LUITJENS de erfgenamen van wijlen Emo Luytjens Aaldricksrector van de Latijnse schoolnaastligger ten westen Rozengracht 231688242258r
IEME LUITJENS dr. Emo Lutiens Aeldrighsrector scholae Harlingensiskoper huisten zuidoosten van Harlingen16942421ra
IEME LUITJENS dr. Emo Lutiens Aeldrighsrector scholae Harlingensisnaastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
IEME OENSES Eeme Onckes van Brytzylkoper kamer of loodsjeonbekend159722847v
IEME ROGIERS de plaats van Eeme Rogiers naastligger ten westen Zuiderhaven 45161723075v
IEME ROGIERS Eme Rogiers koopmanverkoper in de noorder nieuwestad1618230151r
IEME ROGIERS de ledige plaats van Eme Rogiers naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ1621230254v
IEME ROGIERS de tuin van Eme Rogiers naastligger ten zuiden* Schritsen 501621230259r
IEME ROGIERS Eme Rogiers naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ1621230264r
IEME ROGIERS Eme Rogiers verkoper q.q. Voorstraat 551624230382v
IEME ROGIERS de hof van Eme Rogiers naastligger ten zuiden Schritsen ZZ1626231138v
IEME ROGIERS de hof van Eme Rogiers naastligger ten westen Schritsen ZZ1626231138v
IEME ROGIERS Eme Rogiers verkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
IEME ROGIERS Eme Rogiers naastligger ten westen Zuiderhaven 631630232123r
IEME ROGIERS de hof van Eme Rogiers naastligger ten westen Schritsen ZZ1630232139v
IEMKE DOEDES Emcke Doedes koper onbekend1644235139v
IEMKE HIELKES Emcke Hilckes koper tichelwerk met oven, loods en huis met voor- en achter plaats en de kleisloot tot aan de verkopers fenneten zuiden van Harlingen164323569r
IEMKE JANS Emke Jans zeilmakersknechtverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 221733248259r
IEMKJE DIRKS Eeme Diercx koper Noordijs 271606228522r
IEMKJE DOEDES Emcke Doedes koper Kerkpoort (gebied)1645235167r
IEMKJE IDSES Emcke Idses , voor zich en haar kinderenverkoper Gardenierstraat1620230253r
IEMKJE IEPKES Emck Epkes verkoper Klaverbladstraat 31619230184v
IEMKJE JANS Emma Jans koper Klaverbladstraat 51618230124v
IEMKJE LIEUWES Emma Lieuues verkoper Schritsen 381618230142r
IEMKJE WIJNANDS Eme Wynerts koper huisKleine Bredeplaats OZ15972285r
IEPE wijlen Epe naastligger ten westen Noorderhaven NZ1620230250r
IEPE Epo protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
IEPE KIESTRA Epaeus Kiestranotarisverkoper q.q. Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
IEPE KIESTRA Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
IEPE KIESTRA Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. Lanen 3516552374v1
IEPE KIESTRA Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
IEPE KIESTRA Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
IEPE KIESTRA Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
IEPE KIESTRA Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten oosten van Harlingen16552374v1
IEPE KIESTRA Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16552374v2
IEPE KIESTRA Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
IEPE KIESTRA Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
IEPE KIESTRA Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
IEPE KIESTRA Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
IEPE KIESTRA Epeus Kiestranotarisverkoper Zuiderhaven 1316592384v
IEPE AGES Epe Agges koper provisioneel 1/2 huisSchritsen159722819v
IEPE AGES Epo Agges naastligger ten oosten Schritsen ZZ1599228152v
IEPE ALLERTS Eppe Allerts koper kamerKerkpad 201682241213v
IEPE AUGUSTINUS Eepe Augustinus naastligger ten noorden Havenplein1599228177r
IEPE AUGUSTINUS Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 201601228253r
IEPE AUGUSTINUS Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 221601228253r
IEPE AUGUSTINUS Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 241601228253r
IEPE AUGUSTINUS ALGERA Epe Augustinus Algeraeerdere eigenaar Havenplein 241606228511r
IEPE AUGUSTINUS ALGERA Epo Augustini Algeraverkoper Zuiderhaven 33161222993r
IEPE AUGUSTINUS ALGERA Epo Augustini Algeraverkoper Grote Ossenmarkt 2161222993r
IEPE AUGUSTINUS ALGERA Epo Augustini Algeraverkoper Zuiderhaven 35161222993r
IEPE AUGUSTINUS ALGERA Epo Augustini Algeraverkoper Zuiderhaven 37161222993r
IEPE BERENDS Epe Beerns kuiperkoper 1/2 huisRommelhaven 2west163323399r
IEPE BERENDS het huis van Epe Beernts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1647235252v
IEPE BERENDS Epe Beernts naastligger ten oosten Franekereind 71653236241r
IEPE BERENDS Epe Beerns koper huisHeiligeweg 66165523732r
IEPE BERENDS burgervaandrig Epe Beernts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1658237171v
IEPE BERENDS burgervaandrig Epe Beernts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2166123883v
IEPE BERENDS de erfgenamen van wijlen burgervaandrig Epo Beernts naastligger ten westen Pompsteeg1669239203r
IEPE FEDDES de brouwerij gebruikt door Eepe Feddes naastligger ten oosten Zoutsloot 64161723092v
IEPE FEDDES Epe Feddes brouwerverkoper Droogstraat 221621230274v
IEPE FEDDES Epe Feddes naastligger ten oosten Schritsen 28164223537r
IEPE GOOITSENS Epe Goyties verkoper ten noordoosten van Harlingen1613229164r
IEPE GOOITSENS Epe Goyties crediteur (triumphant) Nieuwstraat 521613229181r
IEPE HANSES Epe Hansen koper huis met kleine plaats en loods daarachterHoogstraat 231599228161r
IEPE IEPES Epe Epes naastligger ten zuiden Zoutsloot 981599228146v
IEPE KORNELIS Epo Cornelis koper huis en getimmert met een ledige plaats er tussenHoogstraat NZ159722864r
IEPE LIEUWES Eepe Lieuwes aanhandelaar huis met de loods en ledige plaats erachterKerkpoortstraat 41161623039v
IEPE LIEUWES Eepe Lieuwes verwandelaar Heiligeweg 22161623040r
IEPE LIEUWES Epe Lieues koper huisHeiligeweg 221615229267v
IEPE LIEUWES Epe Lieuues naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391619230176r
IEPE LIEUWES Epe Lieuues naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391621230260r
IEPE MEINERTS Epe Meinnerts , c.u.verkoper Rapenburg1644235156v
IEPE MEINERTS Epe Meinnerts , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 651644235157v
IEPE MEINERTS Epe Meinnerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 651644235157v
IEPE MEINERTS Epe Meynerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat1645235185v
IEPE MEINERTS Epe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Rapenburg 21647235269r
IEPE MEINERTS Epe Meinerts timmermannaastligger ten noorden Zuiderstraat1652236211v
IEPE MEINERTS Epe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Vijver 21653236224r
IEPE MEINERTS Epe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Vijver 21653236224r
IEPE MEINERTS Epe Meinerts timmerman (mr. -)koper huis en houtstek, alles met de wal tot aan de haven toeZuiderhaven 151653236245r
IEPE MEINERTS Epe Meinerts timmermanverkoper Zuiderstraat1654236251r
IEPE MEINERTS Epe Meinerts , c.u.verkoper Vijver 41654236257v
IEPE MEINERTS Epe Meynerts naastligger ten zuiden Vijver 2165623780r
IEPE MEINERTS een vrije uitgang van Epe Meynerts naastligger ten westen Vijver 2165623780r
IEPE MEKKES Eepe Meckes verpachter grond Noorderhaven 56161623033v
IEPE MEKKES Eepe Meckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 56161623033v
IEPE MEKKES Epe Meckes verpachter grond Noorderhaven 56161723084v
IEPE MEKKES Epe Meckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 56161723084v
IEPE PIERS Eepe Piers molenaar [staat: mullener]koper provisioneel huis en getimmert1604228400v
IEPE PIERS het molenaarshuis van Eepe Piers grondpacht verschuldigd aan dit perceel 1604228401r
IEPE PIETERS Epe Pieters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 361710245124r
IEPE PIETERS Epe Pieters naastligger ten westen Nieuwstraat 361710245124r
IEPE PIETERS Epe Pieters verkoper Nieuwstraat 361710245124r
IEPE ROELOFS Epe Roelofs , c.u.koper kamerSchoolsteeg1658237162r
IEPE SIJES Epe Seyes koper kamerLiemendijk1622230314v
IEPE SIJES de kamer van Epe Sijes naastligger ten oosten Liemendijk ZZ162723210r
IEPE SIPKES Epo Sipckes protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
IEPE TIJSES Epe Tijssen timmerman (mr. -)verkoper Rozengracht 51644235152v
IEPE WATSES Eepe Watses verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 76159722848r
IEPE WATSES Eepe Watses verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 78159722848r
IEPE WATSES Eepe Watses verpachter grond Noorderhaven 761615229253r
IEPE WATSES Eepe Watses verpachter grond Noorderhaven 781615229253r
IEPE WATSES Epo Watses koper huisVoorstraat 20159722866v
IEPE WOUTERS Eepe Wouters koper 4 pm 3 einsen 7 penningen 7 roeden en 5 voeten land ([211-07-00 GG per pm])ten zuiden van Harlingen1615229268r
IEPE WOUTERS Epe Wouters koper huis en mouterij, aanbouw terzijde waarin tegenwoordig de edik gebrouwen wordt, twee kamers ten oosten achter het huis, een hof en het eigendom van de steeg ten oostenFranekereind 241619230166v
IEPE WOUTERS Epe Wouters naastligger ten zuiden Franekereind 30west1622230306v
IEPE WOUTERS Epe Wolters verkoper Voorstraat 95162823258r
IEPE WOUTERS wijlen Epe Wouters verkoper van 3/4 ten zuiden van Harlingen163223344v
IEPKE FEDDES Epcke Feddes naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 37159822885v
IEPKE FEDDES Epcke Feddes naastligger ten noordwesten Kruisstraat 10oost159822885v
IEPKE FEDDES Epcke Feddes gebruiker ten noorden van Harlingen1599228142r
IEPKE FEDDES de plaats van Epcke Feddes naastligger ten oosten Kruisstraat 10west1601228268v
IEPKE SIKKES Epke Sickes naastligger ten oosten Schritsen 471697243277r
IEPKE SIKKES de erfgenamen van wijlen Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen 581710245114r
IEPKE SIKKES de erfgenamen van wijlen Epke Sickes naastligger ten zuiden Lanen 581710245114r
IEPKE SIKKES de erfgenamen van wijlen Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen 58172024660v
IEPKJE JANS Epke Jans verkoper Voorstraat 86168424249v
IEPKJE KARSTES Epke Carsten verkoper van 1/3 Hoogstraat 1170124490r
IEPKJE SIKKES Epke Sickes koper door niaar huis, hof en keuken met bakovenLanen 581702244154v
IEPKJE SIKKES Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen 581702244179v
IEPKJE SIKKES Epke Sickes verkoper Lanen 581702244179v
IEPKJE SIKKES Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen 581703244233v
IESK RUTGERS BROUWER Eeske Ruths Brouwerverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 35168224158ra
IESKJE ARENDS Eeske Aernts verkoper Noorderhaven 661691242347r
IESKJE ARENDS Eeske Aernts verkoper Rommelhaven 81691242347v
IETE IETES Eete Eetes verpachter grond Sint Odolphisteeg WZ1615229263v
IETE IETES het weeskind van wijlen Eete Eetis naastligger ten oosten Franekereind 30oost1620230234r
IETE IETES eerder de erfgenamen van wijlen Ete Etes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ162823268r
IETE JENTJES Eete Jenckes verkoper Brouwersstraat 131615229272r
JESAJAS JANS Esaias Jansen koper huisZuiderhaven 131724246197r
LIJSBET Elisabet Coningsverkoper ten noordoosten van Harlingen1663238183v
LIJSBET Elisabeth naastligger ten westen Voorstraat 651644235135v
LIJSBET Juffrouw Elisabeth Spenserverkoper Zuiderstraat 211651236176v
LIJSBET juffrouw Elisabeth Spenserverkoper Zuiderstraat1651236176v
LIJSBET Elisabeth de Maberkoper Sint Odolphisteeg 101694243117r
LIJSBET juffrouw Elisabeth Baronikoper van 1/8 huis met de Bank van Lening, tuintje en woning daarachterLombardstraat 2Bank van Lening1704244257v
LIJSBET Elisabeth de Mabesverkoper Sint Odolphisteeg 10170724529v
LIJSBET de hypothecaire crediteur van Elisabeth Weidenaerverkoper Noorderhaven 401729247232r
LIJSBET juffrouw Elisabeth Bonkampkoper huis en hofNoorderhaven 731748251213r
LIJSBET juffrouw Elisabeth Bonkampnaastligger ten oosten Noorderhaven 731748251213r
LIJSBET Elisabeth Keuningskoper Both Apothekerstraat 31755253219v
LIJSBET Elisabeth van Gerritsheimkoper Schritsen 521767256260v
LIJSBET Elisabeth Kleydeiterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
LIJSBET Elisabeth Clamstraverkoper Noorderhaven 34177725969v
LIJSBET wijlen Elisabeth Bonkamperflater Noorderhaven 731784261248r
LIJSBET Elisabeth Huiselaarverkoper Hofstraat 47oost1790263204r
LIJSBET Elisabeth Piekingaverkoper Noordijs 141795264266v
LIJSBET Elisabeth Schaffenrothhuurder (p.j.)Kleine Kerkstraat 71799265192r
LIJSBET Elisabeth Soomersnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 51805267117v
LIJSBET Elisabeth Soomersnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 51805267117v
LIJSBET Elisabeth Soomersverkoper Drie Roemersteeg 51805267117v
LIJSBET ANDREAE Elisabeth Andraekoper Bildtstraat 20181026926v
LIJSBET ANDREAE Elisabeth Andraehuurder Bildtstraat 20181026926v
LIJSBET BACHUM Elisabeth van Bacchumkoper Noorderhaven 26179826569r
LIJSBET BACHUM Elisabeth van Bachumnaastligger ten zuiden Noorderhaven 26180126641r
LIJSBET BACHUM Elisabeth van Bachumverkoper Noorderhaven 26180126641r
LIJSBET BAKKER Elisabeth Bakkeruitdraagsterkoper huisHeiligeweg 361805267137v
LIJSBET BAKKER Elisabeth Bakkerkoper Voorstraat 321809268189v
LIJSBET BAKKER Elisabeth T. Bakkerverkoper Zuiderstraat 121809268207v
LIJSBET BARTLING Elisabeth Bartlingkoper Grote Kerkstraat 40oost1805267141r
LIJSBET BARTLING Elisabeth Bartlingkoper Voorstraat 641807267311r
LIJSBET BINKSMA Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Schritsen 501803266219r
LIJSBET BINKSMA Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Schritsen 50achter1803266219r
LIJSBET BINKSMA Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Schritsen 541803266226v
LIJSBET BINKSMA Elisabeth Binksma, erfgenaamverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
LIJSBET BINKSMA Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje1803266236r
LIJSBET BINKSMA Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Noorderhaven 1001803266250r
LIJSBET BOELENS Elisabeth Boelenverkoper Voorstraat 271746251126r
LIJSBET BONKAMPwijlen Elizabeth Boncamperflater Noorderhaven 751784261247v
LIJSBET BOTSMA Elijsabeth Botsmakoper hout- en molenhuis 11728247110v
LIJSBET BOTSMA Elijsabeth Botsmaverkoper van 1/18 Noordermolen 11729247263v
LIJSBET BOTSMA Elisabeth Botsmanaastligger ten zuiden Noordijs 91726246273v
LIJSBET BOTSMA Elisabeth Botsmageniaarde koper 1172824796v
LIJSBET BRAAK Elijsabeth Braakkoper Vismarkt 11759254222v
LIJSBET BRAAK Elisabeth van Braakverkoper Grote Bredeplaats 33175325365v
LIJSBET BRAAK Elisabeth Braakverkoper Achterstraat 331765256138v
LIJSBET BRAAK Elisabeth Braakverkoper Vismarkt 11765256139v
LIJSBET BRAAM Elisabeth Braamverkoper Sint Jacobstraat 1achter1755253217v
LIJSBET BRAAMS Elijsabeth Braamskoper Sint Jacobstraat 1achter1730247320r
LIJSBET BROEK Elisabeth van Broekafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 14175325397v
LIJSBET DIJK Elizabeth R. van Dijkkoper Lanen 351808268113r
LIJSBET HANNEMAminderjarige Elisabeth Hannemaverkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1808268103r
LIJSBET HOORNSTRA Elisabeth Hoornstrakoper Voorstraat 461784261148r
LIJSBET HOORNSTRA Elisabeth Hoornstraverkoper Voorstraat 46179726538r
LIJSBET HOUT Elisabeth van der Houtverkoper en Voorstraat 181774258153v
LIJSBET HUIDEKOPER Elisabeth Huidekoperverkoper Noorderhaven 791785261311v
LIJSBET HUIDEKOPER Elisabeth Huidekoperverkoper Noorderhaven 811785261311v
LIJSBET HUIDEKOPER Elisabeth Huidekoperverkoper Bildtstraat 241785261311v
LIJSBET HUIDEKOPER Elisabeth Huidekoperverkoper Noorderhaven 831785261311v
LIJSBET HUIDEKOPER Elisabeth Huidekoperverkoper Zoutsloot 261785261311v
LIJSBET HUIDEKOPER Elisabeth Huidekoperhuurder (p.j.)Noordijs 191794264181r
LIJSBET JELGERHUIS Elisabeth Jelgerhuiskoper Voorstraat 48180226697v
LIJSBET JELGERHUIS Elisabeth Jelgerhuishuurder Voorstraat 48180226697v
LIJSBET KAMPEN Elisabeth Campenschoenmaker (mr. -)koper door niaar pakhuisZuiderhaven 51177725966v
LIJSBET KEIMPEMA Elizabeth Keimpemakoper Zuiderhaven 271802266122v
LIJSBET KEIMPEMA Elizabeth Keimpemakoper Vijverstraat 21802266122v
LIJSBET KIESTRA Elisabeth Kiestraverkoper Voorstraat 56oost1694243105r
LIJSBET KIESTRA Elisabeth Kiestraverkoper Voorstraat 56west1694243105r
LIJSBET KLEIN Elisabeth Klein, minderjarigeverkoper van 1/10 Noorderhaven 461741250183r
LIJSBET KLEIN Elisabeth Kleinverkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 717492517va
LIJSBET KLEIN Elisabeth Kleinkoper Sint Odolphisteeg 141782260282r
LIJSBET KLEIN Elizabeth Kleinverkoper Sint Odolphisteeg 141788262288v
LIJSBET KLINKEN Elisabeth van Klinkenhuurder Borstelsteeg 11810268341r
LIJSBET MARSUM Elisabeth van Marssum, meerderjarige dochterverkoper Heiligeweg 71724246207v
LIJSBET MIDDACHTEN Elisabeth Middachtenverkoper Fabrieksstraat 281682241204r
LIJSBET MOLENAAR Elisabeth Molenaargeniaarde koper Zuiderhaven 211802266104r
LIJSBET MOLENAARwijlen Elisabeth Molenaarerflater Zuiderhaven 9181026932r
LIJSBET MOLENAAR Elizabeth Molenaarkoper Zuiderhaven 91802266150v
LIJSBET MOLLEMA Elisabeth Mollemakoper 25/32 huis en pakhuisZuiderhaven 53180126647v
LIJSBET MOLLEMA Elisabeth Mollemaeigenaar van 7/32 Zuiderhaven 53180126647v
LIJSBET MOLLEMA Elisabeth Mollemaverkoper Zuiderhaven 531802266101r
LIJSBET MOLLEMA Elisabeth Mollemakoper Voorstraat 161805267132ar
LIJSBET MULDER Elisabeth Mulderkoper Grote Bredeplaats 18177725979r
LIJSBET MULLER Elisabeth Mullerkoper Grote Kerkstraat 25178326193r
LIJSBET MULLER Elisabeth Mullerkoper Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
LIJSBET RINIA Elisabeth Reniaverkoper Voorstraat NZ167524026ra
LIJSBET ROORDA Elisabet Roordanaastligger ten zuiden Noorderhaven 621710245102v
LIJSBET ROORDA Elisabet Rodaverkoper Voorstraat 58een_achter1711245146v
LIJSBET ROORDAeen gouden ducaat voor de dochter van Elisabeth Roordatoehaak Voorstraat 28170024468v
LIJSBET ROORDA Elisabeth Roordaverkoper Voorstraat 28170024468v
LIJSBET ROORDA Elisabeth Roordaverkoper Voorstraat 28170024468v
LIJSBET SCHELTEMA Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 511784261225r
LIJSBET SCHELTEMA Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 791785261311v
LIJSBET SCHELTEMA Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 811785261311v
LIJSBET SCHELTEMA Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Bildtstraat 241785261311v
LIJSBET SCHELTEMA Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 831785261311v
LIJSBET SCHELTEMA Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Zoutsloot 261785261311v
LIJSBET SCHELTEMA Elisabeth Scheltemaverkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63178526212r
LIJSBET SCHRADERwijlen Elisabeth Schraaderverkoper Zuiderhaven 21779259207v
LIJSBET SIKKEMA Elisabeth Siccamakoper Drie Roemersteeg 51782260168v
LIJSBET SIKKEMA Elisabeth Siccemakoper Drie Roemersteeg 31789263113v
LIJSBET STEENSMAvrouwe Elisabeth Steensmakoper kamer en ledige plaatsMoriaanstraat1676240223r
LIJSBET STEENSMAvrouw Elisabeth Steensmakoper kamerFabrieksstraat 281676240223v
LIJSBET STEENSMAhet pakhuis van vrouwe Elisabeth Steensmanaastligger ten zuiden onbekend1677240269r
LIJSBET STEENSMAals bewoonster de verkoperse Elisabeth Steensmanaastligger ten noorden William Boothstraat OZ1682241230v
LIJSBET STEENSMA Elisabeth Steensmaverkoper William Boothstraat OZ1682241230v
LIJSBET STEENSMA Elisabeth Steensmaverkoper Scheffersplein OZ1682241230v
LIJSBET STEENSMA Elisabeth Steensmaverkoper William Boothstraat 271687242214r
LIJSBET STIJL Elisabeth Stijlkoper Noordijs 23179726556v
LIJSBET STIJL Elisabeth Stijlverkoper Franekereind 1179726557v
LIJSBET STIJL Elisabeth Stijlverkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r
LIJSBET STIJL Elisabeth Stijlverkoper van 1/3 Achterstraat 291798265116r
LIJSBET STIJL Elisabeth Stijlverkoper van 1/3 Liemendijk NZ1798265117r
LIJSBET STIJL Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Voorstraat 92180426775r
LIJSBET STIJL Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
LIJSBET STIJL Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
LIJSBET STIJL Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
LIJSBET STIJL Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Nieuwstraat 19180426782r
LIJSBET STIJL Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 3180426784r
LIJSBET VERMEERSmeerderjarige juffer en vrijster Elisabeth Vermeerschverkoper van 1/5 Zuiderhaven 69173925058r
LIJSBET VERMEERS Elisabeth Vermeersch, meerderjarige jufferverkoper van 1/5 Vijverstraat 11173925074v
LIJSBET WAAL Elisabeth Frederica van der Waalkoper Zuiderhaven 23180426712v
LIJSBET WAAL Elisabeth Frederica van der Waalhuurder Zuiderhaven 23180426712v
LIJSBET WYBENGA Elisabeth Wybengaverkoper van 1/3 Hofstraat 261793264156r
LIJSBET WYBENGA Elizabeth Wybengaverkoper Noorderhaven 951800265230r
LIJSBET ANNES HAAN Elisabeth Annes de Haannaastligger ten noorden Vijver 4178626291v
LIJSBET ANTONIUS OVERZEE Elisabeth Anthony Overzeekoper Noorderhaven 181808268115v
LIJSBET BEITSES meerderjarige vrijster Elisabeth Betses verkoper Zoutsloot 531755253236r
LIJSBET BERENDS Elisabeth Beerends huurder Kerkpoortstraat 491807267297r
LIJSBET CHRISTOFFELS Elisabeth Christoffels verkoper William Boothstraat 291687242212v
LIJSBET DOUWES Elisabeth Douwes koper Voorstraat 66180426722r
LIJSBET GERRITS Elisabeth Gerryts koper huis en tuintjeHoogstraat 35178326165v
LIJSBET GERRITS Elisabeth Gerrits verkoper van 1/2 Vijverstraat 201803266303r
LIJSBET GERRITS Elisabeth Gerryts bewoner Hoogstraat 35180826840v
LIJSBET GERRITS de geabandonneerde boedel van wijlen Elisabeth Gerryts verkoper Hoogstraat 35180826840v
LIJSBET GERRITS wijlen Elisabeth Gerryts verkoper Wortelstraat 8180826840v
LIJSBET GERRITS de geabandonneerde boedel van Elisabeth Gerryts verkoper van 1/3 Bildtstraat 15180826842v
LIJSBET GOSLINGS Elisabeth Goslings Piekingakoper Noordijs 14179226431r
LIJSBET HENDRIKS Elisabet Hendricks protesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen1622230305v
LIJSBET HENDRIKS Elisabeth Hendriks huurder Anjelierstraat 34181026919v
LIJSBET HIDDES BAARS Elijsabeth Hiddes Baersverkoper van 1/3 Voorstraat 271730247314v
LIJSBET IEKES Elisabeth Eekes Eekemaverkoper Voorstraat 161766256179r
LIJSBET JANS Elisabet Jans koper Voorstraat 56oost1651236172r
LIJSBET JANS DONKER Elisabet Jans Donkerverkoper Lanen 87171824633v
LIJSBET JANS DONKER Elisabet Jans Donkerverkoper Lanen171824633v
LIJSBET JANS DONKER Elisabet Jans Donkerverkoper Jan Ruurdstraat 3171824633v
LIJSBET JANS NOTA Elizabeth Jans Notaverkoper Heiligeweg 61799265153r
LIJSBET JANS PERSIJN Elisabeth Jans Persijnkoper huisSchritsen 1oost1809268220r
LIJSBET JANS PERSIJN Elisabeth Jans Persijnhuurderse Schritsen 1oost1809268220r
LIJSBET JANS SCHIERE Elisabet Jans Schierekoper 1/6 zoutkeetOoievaarsteeg WZ1733248203r
LIJSBET JANS SCHIERE Elisabet Jans Schiereeigenaar van 5/6 Ooievaarsteeg WZ1733248203r
LIJSBET KLASES Elisabeth Claesen koper Zuiderstraat161122947v
LIJSBET KLASES BOTSMA Elisabeth Claeses Botsmaverkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
LIJSBET KLASES BRAAM Elijsabeth Claeses Braemverkoper van 1/12 Lanen 7317432513r
LIJSBET KORNELIS Elisabet Cornelis van der Brughverkoper Grote Ossenmarkt 181734248346r
LIJSBET KORNELIS Elisabet Cornelis Vinkelboskoper Bildtstraat 211737249215r
LIJSBET KORNELIS Elisabeth Cornelis verkoper Heiligeweg 361810269108r
LIJSBET KORNELIS MEULEN Elisabeth Cornelis van der Meulenverkoper Grote Ossenmarkt 161806267195r
LIJSBET KORNELIS MEULENwijlen Elisabeth Cornelis van der Meulenverkoper Schritsen 49181026991r
LIJSBET KORNELIS MEULENwijlen Elisabeth Cornelis van der Meulenverkoper Lanen 541810269110r
LIJSBET LAMMERTS Elisabeth ? Lammerts verkoper Both Apothekerstraat 31755253219v
LIJSBET LUCAS Elizabeth Lucas verkoper Lanen 30180826861r
LIJSBET LUITJENS Elisabeth Luitjes koper Karremanstraat 5180826869v
LIJSBET LUITJENS Elisabeth Luitjes koper Lanen 48180826876r
LIJSBET MICHIELS Elisabet Migchiels koper Karremanstraat 81807267333r
LIJSBET PAULUS Elisabet Pouwels naastligger ten westen Weverstraat163923488v
LIJSBET PIETERS Elisabet Pieters koper Schoolsteeg OZ1631232185v
LIJSBET SANDERS Elisabet Sanders verkoper Lombardstraat 4162823249v
LIJSBET WILLEMS Elisabeth Willems verkoper Lanen 461798265107r
LIJSBET WILLEMS Elizabeth Willems koper Lanen 46179726542v