Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ha  He  Hi  Ho  Hu  Hy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  <
hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
H. dr. H. Nanningsadvocaat Hof van Frieslandverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
H. dr. H. Nanningsadvocaat Hof van Frieslandverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
H. H. van der Hal, c.u.koper provisioneel 1/2 van twee aparte huizenNoorderhaven 88Benthem17322484ra
H. H. Oswaldkoopmanhuurder Brouwersstraat 81794264195r
H. de weduwe van wijlen H. J. Proustnaastligger ten oosten Zoutsloot 401795264241v
H. H. Brunnignaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1179726552r
H. de weduwe van wijlen H. J. Roustkoopmannaastligger ten oosten [staat: westen] Zoutsloot 401801265305v
H. H. Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 11180426749r
H. H. Homeulennaastligger ten oosten Lanen 38180826844v
H. H. Winnekes, n.u.koopmannaastligger ten westen Kerkpoortstraat 20180826877v
H. H. Homeulennaastligger ten westen Lanen 351808268113r
H. H. F. Schoonhoffkoopmankoper huisNoorderhaven 82181026933r
H. de tuin van H. Wennekers, en zoonnaastligger ten westen Schritsen 56oost1811269117r
H. ADDENS H. Addensapothekerverkoper ten noorden van Harlingen1802266163r
H. ADDENS H. Addenseigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen181026945r
H. BERG H. van der Bergnaastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11181026920v
H. BINKSMAvroedsman H. Binksmakoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 31785261271v
H. BINKSMAburgemeester H. Binksmanaastligger ten noorden Voorstraat 531787262207r
H. BINKSMAoud burgemeester H. Binksmanaastligger ten noorden Schritsen 50achter1790263213r
H. BINKSMAoud burgemeester H. R. Binxmakoper huisSchritsen 54179726540r
H. BINKSMAde gleibakkerij van H. R. Binxmanaastligger ten zuiden Schritsen 54179726540r
H. BINKSMA H. Binksmanaastligger ten zuiden Leerlooierssteeg WZ180126621r
H. BLOK H. W. Bloknaastligger ten noorden Prinsenstraat 6180426772v
H. BOEKHOUTals bewoner ds. H. Boekholtnaastligger ten zuiden Kerkpad 121705244303v
H. BOEKHOUTwijlen H. Boekholtverkoper Bargebuurt 5179326490r
H. BONNEMA H. Bonnemanaastligger ten zuiden Bildtstraat 141809268256r
H. BRAAM H. Braamkoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 271706244315r
H. BRAUNIUSde geabandonneerde boedel van H. Braunius, c.u.commiesverkoper Herenknechtenkamerstraat 191789263138r
H. BRUINSVELDwijlen schout bij nacht de heer H. Bruinsveltkapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 481698243356v
H. CAESARIUSoud burgerhopman H. Caesarisnaastligger ten zuiden onbekend165523729v
H. CAESARIUSoud burgerhopman H. Caesarisnaastligger ten westen onbekend165523729v
H. CAESARIUSoud burgerhopman H. Caesarisnaastligger ten noorden onbekend165523729v
H. CAESARIUSoud burgerhopman H. Caesarisverkoper onbekend165523729v
H. GONGGRIJP H. Gonggrijpkoopmannaastligger ten oosten Rozengracht 18achter1738249349r
H. GONGGRIJPburgerkolonel H. Gongrijpnaastligger ten westen Zuiderhaven 57177725960r
H. GONGGRIJPweledelgestrenge heer H. G. Gonggrijpgriffier Admiraliteit in Frieslandkoper woningZoutsloot 601789263128v
H. GONGGRIJPmajoor H. Gonggrijpnaastligger ten oosten Noorderhaven 121789263169r
H. GONGGRIJPweledelgestrenge heer H. J. Gonggrijpnaastligger ten westen Zuiderhaven 571791263336r
H. GONGGRIJPde weduwe van wijlen H. Gonggrijpnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 91802266164v
H. GONGGRIJP H. G. Gonggrijpnaastligger ten oosten Droogstraat 651807267356r
H. GONGGRIJP H. G. Gonggrijpnaastligger ten noorden Droogstraat 651807267356r
H. GONGGRIJP H. Gonggrijpnaastligger ten zuiden Schritsen 21809268251v
H. GONGGRIJPde weduwe van wijlen H. Gonggrijpnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 231808268147r
H. GREUTLINGwijlen H. Greutlingverkoper Lanen 631809268272r
H. HANEKUIK H. D. Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9171824631v
H. HANEKUIK H. D. Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 25171824632r
H. HANEKUIKde kinderen van wijlen H. D. Hanekuykkoopmannaastligger ten noorden Lanen 411733248228r
H. HANEKUIK H. Hanekuiknaastligger ten westen Weverstraat 31786262143v
H. HANEKUIK H. Hanekuiknaastligger ten westen Franekereind 341799265164r
H. HANEKUIKde zoutkeet van H. Hanekuiknaastligger Weverstraat 61802266135r
H. HANEKUIKde heer H. Hanekuiknaastligger Klaverbladstraat 141810268334v
H. HELMER H. Helmerdrogistverkoper q.q. Grote Kerkstraat 251809268206r
H. HELMER H. Helmerkoopmannaastligger ten noorden Hofstraat 31811269122v
H. IJSENBEEK H. IJsenbeekkoopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 18176725732r
H. IJSENBEEKde weduwe van wijlen H. IJsenbeeknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4177725946r
H. IJSENBEEKde weduwe van wijlen H. IJsenbeeknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141778259124r
H. IMMERZEELde tuin van oud burgemeester H. van Immerzeelnaastligger ten oosten Rozengracht 7west170024470r
H. KEETS H. Keetscommieshuurder Zuiderhaven 9181026932r
H. LENTS H. Lentznaastligger ten noorden Lanen 351808268113r
H. LENTS H. Lentznaastligger ten noorden Lanen 371808268179r
H. LIEUWMA H. Lieuwmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 901791263298r
H. OKKINGA H. van Ockingaverkoper Kerkpoortstraat NZ1686242151v
H. ONSMAN H. Onsmannaastligger ten zuiden Lanen 38180826844v
H. OOSTERBAANwijlen eerwaarde heer H. Oosterbaanpredikant (doopsgezind)verkoper Noordergrachtswal 57180826853v
H. OOSTERBAANwijlen eerwaarde heer H. Oosterbaanpredikant (doopsgezind)verkoper Noordergrachtswal NZ180826853v
H. PESMA H. Pesmaprocureurnaastligger ten oosten Lanen 741746251113r
H. PLETTENBERGjkr. H. W. van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweweg 19176525691v
H. PLETTENBERGhoogwelgebboren heer jhr. H. W. baron van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweburen 13178126032r
H. PLETTENBERG H. W. van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweburen 131782260230r
H. PLETTENBERG H. W. van Plettenbergnaastligger ten oosten Scheerstraat 21789263101r
H. PLETTENBERGde erfgenamen van wijlen oud burgemeester H. W. van Plettenbergverkoper Scheerstraat 4180226660r
H. PORTIER H. Portiernaastligger ten zuiden Franekereind 32175625416r
H. PORTIER H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 32175625416r
H. PORTIERde weduwe van wijlen H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 361766256159v
H. PORTIERde erfgenamen van wijlen de weduwe H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 361776258263r
H. PORTIERde erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 361778259102r
H. RADSMAde weduwe van wijlen H. Radsmanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 141782260282r
H. RADSMAde weduwe van wijlen H. Radsmanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 141788262288v
H. RADSMAvroedsman H. Radsmanaastligger ten westen Voorstraat 281790263219r
H. RADSMAde weduwe van wijlen H. Radsmanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 141799265169v
H. RADSMAwijlen vroedsman H. Radsmanaastligger ten oosten Voorstraat 241807267346r
H. REES H. van Reesbakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 51805267118v
H. REES H. van Rees, n.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 5180826848v
H. RENEMANds. H. Reneman, n.u.naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 121705244269r
H. RENEMANds. H. Reneman, c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9171924644v
H. SCHAAFburgemeester H. Schaaffnaastligger ten westen Rozengracht 18achter1738249349r
H. SCHAAFoud burgemeester H. Schaafnaastligger ten westen Rozengracht 18achter1763255206r
H. SCHAAFburgemeester H. Schaaffnaastligger ten westen Voorstraat 16176825738v
H. SCHAAFoud burgemeester H. Schaafnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41773258104v
H. SCHAAFoud burgemeester H. Schaaffnaastligger ten oosten Voorstraat 10achter1774258154v
H. SCHAAFoud burgemeester H. Schaafnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41774258180r
H. SCHIERST H. J. Schierstkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 91178526223v
H. SCHIERST H. J. Schierstkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 93een_achter178526223v
H. SCHIERST H. G. Schierstkoper twee woningenVoorstraat 89twee_achter1789263171r
H. SCHIERST H. G. Schierstkoper twee woningenVoorstraat 89een_achter1789263171r
H. SCHIERST H. G. Schierstnaastligger ten zuiden Voorstraat 89twee_achter1789263171r
H. SCHIERST H. G. Schierstnaastligger ten zuiden Voorstraat 89een_achter1789263171r
H. SIKKEMA H. Siccamatingieter (mr. -)verkoper van 1/2 Raamstraat 11732248103v
H. SLOTERDIJKde erfgenamen van wijlen H. Sloterdijknaastligger ten oosten Heiligeweg 561779259187v
H. SLOTERDIJKjuffrouw H. G. Sloterdijkverpachter grond Both Apothekerstraat 2176125585v
H. SMID H. Smitprocureurnaastligger ten westen Schritsen 371802266138r
H. SMID H. Smithprocureurnaastligger ten westen Schritsen 371803266252r
H. SMID H. Smithprocureurnaastligger ten zuiden Zoutsloot 841808268127r
H. STAMBKEdr. H. P. Stambkenaastligger ten westen Liemendijk ZZ1778259136v
H. STAMBKEdr. H. G. Stambkenaastligger ten oosten Liemendijk ZZ178326152r
H. STAMBKEdr. H. G. Stambkenaastligger ten zuiden Liemendijk ZZ178326152r
H. STAMBKE H. P. Stambkenaastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2179826591r
H. STAMBKE H. P. Stambkevoormalig bewoner Rozengracht 21799265159r
H. STOK H. van der Stoknaastligger ten oosten Hofstraat 19oost1791263289v
H. STOK H. van der Stokkoper Zoutsloot NZ179726514r
H. STOK H. van der Stoknaastligger ten westen Dijkswal 10180826855v
H. STOK H. van der Stoknaastligger ten oosten Lanen 351808268113r
H. STOK H. van der Stokmetselaarverkoper Vijverstraat 281808268156r
H. STOK H. van der Stokmetselaarverkoper Vijverstraat 301808268156r
H. STOMP H. Stompkoopmankoper Klaverbladstraat 231779259165r
H. STOMP H. Stompkoopmannaastligger ten noorden Klaverbladstraat 231779259165r
H. STROBAND H. Strobandcommies van toezichtverkoper Havenplein 101808268134v
H. TENKINKwijlen H. Tenckinkequipagemeestererflater Zuiderhaven 501758254142r
H. TUINHOUTde Heer H. Tuinhoutnaastligger ten oosten Vijverstraat 11806267205r
H. TUINING H. Tuiningcommies van het Vlielandkoper huisZuiderhaven 71a180426795r
H. TUINING H. Tuningcommies van het Vlielandverkoper Zuiderhaven 71a1805267138v
H. VIDELIUShuis gekocht door H. Videliusnaastligger ten noorden Voorstraat 77achter1766256190r
H. VIDELIUSwijlen H. Videliusrentmeester (stads -)erflater Voorstraat 771774258162v
H. VIDELIUSwijlen H. Videliusrentmeester (stads -)erflater Voorstraat 77een_achter1774258162v
H. WAARDvroedsman H. de Waardnaastligger ten noorden Romastraat 131780259277v
H. WAARDburgemeester H. de Waardnaastligger ten westen Nieuwstraat 64178626260v
H. WAARDburgemeester H. de Waardnaastligger ten noorden Nieuwstraat 64178626260v
H. WAARD H. de Waardnaastligger ten zuiden Rinnertspijp 101795264244v
H. WASSENAARoud burgemeester H. W. Wassenaar, c.u.verkoper Grote Bredeplaats 141712245175r
H. WENNEKES H. Wennekes, n.u.naastligger ten zuiden [staat: noorden] Gardenierstraat 41800265275v
H. WESTRAde. H. Westra, nom.prop.koper door niaar pakhuisDroogstraat 27de Oude Vermaning1790263255r
H. WESTRA H. Westra, q.q.naastligger ten oosten Noorderhaven 241794264186r
H. WESTRA H. Westra, q.q.naastligger ten zuiden Noorderhaven 241794264186r
H. WESTRAdr. H. Westranaastligger ten westen Bildtstraat 181796264338v
H. WESTRAdr. H. Westranaastligger ten westen Bildtstraat 181802266142r
H. WESTRA H. J. Westragebruiker houtmolen ten zuiden van Harlingen1803266305v
H. WESTRAdr. H. J. Westranaastligger ten westen Bildtstraat 1818042678v
H. WESTRAdr. H. J. Westranaastligger ten westen Lanen 16achter1805267135r
H. WESTRA H. J. Westrabaljuw 8e districtverkoper Dalpad 71808268135v
H. WESTRA H. J. Westrabaljuw 8e districtverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 51808268137r
H. WESTRA H. Westrabaljuw van Barradeelnaastligger ten oosten Noorderhaven 691808268158v
H. WESTRAde erfgenamen van wijlen H. Westranaastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 3181026944r
H. WILDE H. H. Wildanaastligger ten westen Hoogstraat 1317852626r
H. WILDE H. de Wildanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 20178526215r
H. WILDE H. de Wildanaastligger ten westen Hoogstraat 13178626264r
H. WINTER H. Winterkasteleinnaastligger ten zuiden Noorderhaven 881791263337v
H. WINTER H. Winterkasteleinnaastligger ten westen Voorstraat 43179226471r
H. WYBENGAde erfgenamen van wijlen H. Wybenganaastligger ten oosten Hofstraat 22178626254r
H. WYBENGAde erfgenamen van wijlen H. Wybenganaastligger ten zuiden Hofstraat 22178626254r
H. F. HEERMA H. F. Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 151782260297v
H. F. HEERMA H. F. Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 151782260297v
H. F. HEERMA H. F. Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 151782260297v
H. HEIMANS H. Heimans naastligger ten westen Voorstraat 311776258248r
H. HEIMANS H. Heimans naastligger ten westen Voorstraat 311776258248r
H. NANNES H. Nannings advocaat Hof van Frieslandverkoper Wasbleek168424217r
H. NANNES H. Nannings advocaat Hof van Frieslandverkoper Wasbleek168424217r
H. NANNES H. Nannings advocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
H. NANNES H. Nannings advocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
H. NANNES H. Nannings advocaat Hof van Frieslandverkoper Franekerpoortsmolen 1168424218v
H. NANNES H. Nannings advocaat Hof van Frieslandverkoper Franekerpoortsmolen 1168424218v
HAAKJE JAKOBS wijlen Hack Jacobs verkoper Liemendijk1619230162v
HAAKJE JAKOBS wijlen Hack Jacobs verkoper Liemendijk1619230162v
HAAKJE OEPKES Hack Upckes koper Wortelstraat 21612229107r
HAAKJE OEPKES Hack Upckes koper Wortelstraat 21612229107r
HAAKJE OEPKES Hack Upkes verkoper Hoogstraat 201620230201v
HAAKJE OEPKES Hack Upkes verkoper Hoogstraat 201620230201v
HAAKJE OEPKES Hack Upkes verkoper Rommelhaven 15162723230r
HAAKJE OEPKES Hack Upkes verkoper Rommelhaven 15162723230r
HAAKJE OEPKES TALMA Hack Upckes Tallumverkoper Hoogstraat 29achter1630232140r
HAAKJE OEPKES TALMA Hack Upckes Tallumverkoper Hoogstraat 29achter1630232140r
HAANTJE Haantie Aaltsen naastligger ten oosten Liemendijk1622230314v
HAANTJE Haantie Aaltsen koper huis met een ledige plaats, loods en achterhuis en vrije grond van dienVoorstraat 651626231139r
HAANTJE Haentie Aelsen verkoper Franekerpoort (gebied)16362349v
HAANTJE Haentie naastligger ten noorden Anjelierstraat 41754253193r
HAANTJE Haentie Lamckemanaastligger ten zuiden Lanen NZ1644235136r
HAANTJE KRAMERwijlen Haentie Cramernaastligger ten oosten Voorstraat 63164323539r
HAANTJE KRAMER Haentke Cramernaastligger ten noorden Kruisstraat 8161222988v
HAANTJE ALTES Haentie Alties verkoper Achterstraat162923298r
HAANTJE ALTES Haentie Alties verkoper Achterstraat162923298r
HAANTJE ALTES Haentie Alties verkoper Achterstraat162923298r
HAANTJE ANDRIES Haentie Andries verkoper q.q. Heiligeweg 6162523175r
HAANTJE ANDRIES Haentie Andries verkoper q.q. Heiligeweg 6162523175r
HAANTJE ANDRIES Haentie Andries verkoper q.q. Heiligeweg 6162523175r
HAANTJE ANNES de erfgenamen van wijlen Haentie Annes verkoper Vismarkt 11644235153v
HAANTJE ANNES de erfgenamen van wijlen Haentie Annes verkoper Vismarkt 11644235153v
HAANTJE ANNES de erfgenamen van wijlen Haentie Annes verkoper Vismarkt 11644235153v
HAANTJE BARTELDS Haantje Bartels huurder onbekend1775258203v
HAANTJE BARTELDS Haantje Bartels huurder onbekend1775258203v
HAANTJE BARTELDS Haantje Bartels huurder onbekend1775258203v
HAANTJE DOEKES BUMA Haenke Doeckes Buwamabruidegom 1606228511v
HAANTJE DOEKES BUMA Haenke Doeckes Buwamabruidegom 1606228511v
HAANTJE DOEKES BUMA Haenke Doeckes Buwamabruidegom 1606228511v
HAANTJE EELSES als bewoner Haencke Aeltses kramernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 61618230144v
HAANTJE EELSES als bewoner Haencke Aeltses kramernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 61618230144v
HAANTJE EELSES als bewoner Haencke Aeltses kramernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 61618230144v
HAANTJE EELSES Haentie Aeltses naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 61620230238v
HAANTJE EELSES Haentie Aeltses naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 61620230238v
HAANTJE EELSES Haentie Aeltses naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 61620230238v
HAANTJE EELSES oud burgerhopman Haentie Aeltsen verkoper Lammert Warndersteeg OZ1622230323r
HAANTJE EELSES oud burgerhopman Haentie Aeltsen verkoper Lammert Warndersteeg OZ1622230323r
HAANTJE EELSES oud burgerhopman Haentie Aeltsen verkoper Lammert Warndersteeg OZ1622230323r
HAANTJE EELSES Haentie Aeltses naastligger ten noorden Nieuwstraat1623230366r
HAANTJE EELSES Haentie Aeltses naastligger ten noorden Nieuwstraat1623230366r
HAANTJE EELSES Haentie Aeltses naastligger ten noorden Nieuwstraat1623230366r
HAANTJE EELSES Haentie Aeltses naastligger ten oosten Voorstraat 631627231172v
HAANTJE EELSES Haentie Aeltses naastligger ten oosten Voorstraat 631627231172v
HAANTJE EELSES Haentie Aeltses naastligger ten oosten Voorstraat 631627231172v
HAANTJE EELSES Haentie Aeltses verkoper Noorderhaven 751629232119r
HAANTJE EELSES Haentie Aeltses verkoper Noorderhaven 751629232119r
HAANTJE EELSES Haentie Aeltses verkoper Noorderhaven 751629232119r
HAANTJE EELSES Haentie Aeltses verkoper Droogstraat 81629232119r
HAANTJE EELSES Haentie Aeltses verkoper Droogstraat 81629232119r
HAANTJE EELSES Haentie Aeltses verkoper Droogstraat 81629232119r
HAANTJE EELSES Haentie Aelties , c.u.verkoper Heiligeweg 46achter1633233105v
HAANTJE EELSES Haentie Aelties , c.u.verkoper Heiligeweg 46achter1633233105v
HAANTJE EELSES Haentie Aelties , c.u.verkoper Heiligeweg 46achter1633233105v
HAANTJE EELSES de weduwe en de erfgenamen van wijlen burgerhopman Haentie Aelties verkoper Voorstraat 651644235135v
HAANTJE EELSES de weduwe en de erfgenamen van wijlen burgerhopman Haentie Aelties verkoper Voorstraat 651644235135v
HAANTJE EELSES de weduwe en de erfgenamen van wijlen burgerhopman Haentie Aelties verkoper Voorstraat 651644235135v
HAANTJE EELSES KRAMER Haentie Aeltyes Cramernaastligger ten zuiden Noordees (gebied)1629232109v
HAANTJE EELSES KRAMER Haentie Aeltyes Cramernaastligger ten zuiden Noordees (gebied)1629232109v
HAANTJE EELSES KRAMER Haentie Aeltyes Cramernaastligger ten zuiden Noordees (gebied)1629232109v
HAANTJE HESSELS Haantie Hessels naastligger ten westen Voorstraat 381619230193r
HAANTJE HESSELS Haantie Hessels naastligger ten westen Voorstraat 381619230193r
HAANTJE HESSELS Haantie Hessels naastligger ten westen Noorderhaven 291626231118v
HAANTJE HESSELS Haantie Hessels naastligger ten westen Noorderhaven 291626231118v
HAANTJE HESSELS Haencke Hessels paardenvanger [staat: hinxtevanger]verkoper q.q. Rozengracht ZZ1614229237v
HAANTJE HESSELS Haencke Hessels paardenvanger [staat: hinxtevanger]verkoper q.q. Rozengracht ZZ1614229237v
HAANTJE HESSELS Haencke Hessels naastligger ten westen Zoutsloot 70161723092v
HAANTJE HESSELS Haencke Hessels naastligger ten westen Zoutsloot 70161723092v
HAANTJE HESSELS Haencke Hessels protesteert vanwege een vordering Rozengracht 41621230284r
HAANTJE HESSELS Haencke Hessels protesteert vanwege een vordering Rozengracht 41621230284r
HAANTJE HESSELS Haencke Hessels protesteert vanwege een reversaal Rozengracht 41621230284r
HAANTJE HESSELS Haencke Hessels protesteert vanwege een reversaal Rozengracht 41621230284r
HAANTJE HESSELS de ;edige plaats van de erfgenamen van wijlen Haenke Hessels naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 3163723446v
HAANTJE HESSELS de ;edige plaats van de erfgenamen van wijlen Haenke Hessels naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 3163723446v
HAANTJE HESSELS Haentie Hessels verkoper van 1/3 Rozengracht 2161723075r
HAANTJE HESSELS Haentie Hessels verkoper van 1/3 Rozengracht 2161723075r
HAANTJE HESSELS Haentie Hessels verkoper van 1/3 Rozengracht 4161723075r
HAANTJE HESSELS Haentie Hessels verkoper van 1/3 Rozengracht 4161723075r
HAANTJE HESSELS Haentie Hessels verkoper van 1/3 Rozengracht 6161723075r
HAANTJE HESSELS Haentie Hessels verkoper van 1/3 Rozengracht 6161723075r
HAANTJE HESSELS Haentie Hessels naastligger ten westen Voorstraat 381621230291v
HAANTJE HESSELS Haentie Hessels naastligger ten westen Voorstraat 381621230291v
HAANTJE HESSELS Haentie Hessels verkoper Rozengracht 21622230328v
HAANTJE HESSELS Haentie Hessels verkoper Rozengracht 21622230328v
HAANTJE HESSELS de pottenbakkerij van Haentie Hessels naastligger ten westen Zoutsloot 701630232116r
HAANTJE HESSELS de pottenbakkerij van Haentie Hessels naastligger ten westen Zoutsloot 701630232116r
HAANTJE HESSELS Haentie Hessels verkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen1631232179r
HAANTJE HESSELS Haentie Hessels verkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen1631232179r
HAANTJE HESSELS Haentie Hessels verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1631232179r
HAANTJE HESSELS Haentie Hessels verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1631232179r
HAANTJE HESSELS de erfgenamen van wijlen Haentie Hessels naastligger ten westen Voorstraat 38163823470v
HAANTJE HESSELS de erfgenamen van wijlen Haentie Hessels naastligger ten westen Voorstraat 38163823470v
HAANTJE HESSELS grondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Haentie Hessels eigenaar perceel onbekend164923690v
HAANTJE HESSELS grondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Haentie Hessels eigenaar perceel onbekend164923690v
HAANTJE JAKOBS Haentie Jacobs varenspersoonkoper huisBorstelsteeg 11732248125v
HAANTJE JAKOBS Haentie Jacobs varenspersoonkoper huisBorstelsteeg 11732248125v
HAANTJE JAKOBS Haentje Jacobs varenspersoon (oud -)verkoper Borstelsteeg 11759254227v
HAANTJE JAKOBS Haentje Jacobs varenspersoon (oud -)verkoper Borstelsteeg 11759254227v
HAANTJE JANS het tichelwerk van verkoper Haentie Jans naastligger buiten Harlingen1647235255r
HAANTJE JANS het tichelwerk van verkoper Haentie Jans naastligger buiten Harlingen1647235255r
HAANTJE JANS Haentie Jans verkoper buiten Harlingen1647235255r
HAANTJE JANS Haentie Jans verkoper buiten Harlingen1647235255r
HAANTJE JANS Haentie Jans verkoper Lanen 70164923684r
HAANTJE JANS Haentie Jans verkoper Lanen 70164923684r
HAANTJE JANS Haentie Jans bewoner Zoutsloot 1051668239152v
HAANTJE JANS Haentie Jans bewoner Zoutsloot 1051668239152v
HAANTJE JANS Haantie Jans Lamckemaverkoper Voorstraat 951645235167v
HAANTJE JANS Haantie Jans Lamckemaverkoper Voorstraat 951645235167v
HAANTJE JANS Haentie Jans Lamkamaverkoper ten oosten van Harlingen1647235259r
HAANTJE JANS Haentie Jans Lamkamaverkoper ten oosten van Harlingen1647235259r
HAANTJE JANS het tichelwerk van verkoper Haentie Jans Lancamanaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1647235262v
HAANTJE JANS het tichelwerk van verkoper Haentie Jans Lancamanaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1647235262v
HAANTJE JANS Haentie Jans Lancamaverkoper ten oosten van Harlingen1647235262v
HAANTJE JANS Haentie Jans Lancamaverkoper ten oosten van Harlingen1647235262v
HAANTJE JANS Haentie Jans Lancma, c.u.verkoper onbekend16472362v
HAANTJE JANS Haentie Jans Lancma, c.u.verkoper onbekend16472362v
HAANTJE JANS Haentie Jansen Lamkenverkoper ten oosten van Harlingen164823619v
HAANTJE JANS Haentie Jansen Lamkenverkoper ten oosten van Harlingen164823619v
HAANTJE JANS de erfgenamen van wijlen Haentie Jans Leynenaersnaastligger ten westen Hoogstraat 311683241259v
HAANTJE JANS de erfgenamen van wijlen Haentie Jans Leynenaersnaastligger ten westen Hoogstraat 311683241259v
HAANTJE JANS de erfgenamen van wijlen Haentie Jans Leyenaersnaastligger ten westen Hoogstraat 31168524266r
HAANTJE JANS de erfgenamen van wijlen Haentie Jans Leyenaersnaastligger ten westen Hoogstraat 31168524266r
HAANTJE JANS LEIENAARde erfgenamen van wijlen Haantie Jans Leyenaarnaastligger ten westen Hoogstraat 311696243241r
HAANTJE JANS LEIENAARde erfgenamen van wijlen Haantie Jans Leyenaarnaastligger ten westen Hoogstraat 311696243241r
HAANTJE JOHANNES Haantje Johannis zeemanverkoper van 1/6 Noordijs 251763255236r
HAANTJE JOHANNES Haantje Johannis zeemanverkoper van 1/6 Noordijs 251763255236r
HAANTJE JOHANNES Haantje Johannes naastligger ten oosten Zoutsloot 251785261280r
HAANTJE JOHANNES Haantje Johannes naastligger ten oosten Zoutsloot 251785261280r
HAANTJE JOOSTES Haentie Joostes , c.soc.huurder (p.j.)Fortuinsteeg 11672240102r
HAANTJE JOOSTES Haentie Joostes , c.soc.huurder (p.j.)Fortuinsteeg 11672240102r
HAANTJE KLASES Haantje Claazes huurder woning 1 (p.w.)Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
HAANTJE KLASES Haantje Claazes huurder woning 1 (p.w.)Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
HAANTJE KLASES Haantje Claazes huurder woning 1 (p.w.)Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
HAANTJE KLASES Haencke Claes koper kamer of huis, loods en ledige plaats en de halve steeg ten westenHavenplein 101613229132r
HAANTJE KLASES Haencke Claes koper kamer of huis, loods en ledige plaats en de halve steeg ten westenHavenplein 101613229132r
HAANTJE KLASES Haencke Claes koper kamer of huis, loods en ledige plaats en de halve steeg ten westenHavenplein 101613229132r
HAANTJE KLASES Haentie Classes naastligger ten westen Havenplein 121633233119r
HAANTJE KLASES Haentie Classes naastligger ten westen Havenplein 121633233119r
HAANTJE KLASES Haentie Classes naastligger ten westen Havenplein 121633233119r
HAANTJE KLASES Haentie Claessen blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 6163623411v
HAANTJE KLASES Haentie Claessen blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 6163623411v
HAANTJE KLASES Haentie Claessen blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 6163623411v
HAANTJE KLASES Haentie Classen naastligger ten westen Havenplein 12164223534r
HAANTJE KLASES Haentie Classen naastligger ten westen Havenplein 12164223534r
HAANTJE KLASES Haentie Classen naastligger ten westen Havenplein 12164223534r
HAANTJE KLASES Hancke Claesen verkoper van 1/2 Noorderhaven 25161122913r
HAANTJE KLASES Hancke Claesen verkoper van 1/2 Noorderhaven 25161122913r
HAANTJE KLASES Hancke Claesen verkoper van 1/2 Noorderhaven 25161122913r
HAANTJE KORNELIS de kopers en Hancke Cornelis naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen159722819r
HAANTJE KORNELIS de kopers en Hancke Cornelis naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen159722819r
HAANTJE KORNELIS de kopers en Hancke Cornelis naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen159722819r
HAANTJE KORNELIS Hancke Cornelis koper provisioneel huis daer den Morjaen nu uutstecktHoogstraat 38de Moriaan1600228220r
HAANTJE KORNELIS Hancke Cornelis koper provisioneel huis daer den Morjaen nu uutstecktHoogstraat 38de Moriaan1600228220r
HAANTJE KORNELIS Hancke Cornelis koper provisioneel huis daer den Morjaen nu uutstecktHoogstraat 38de Moriaan1600228220r
HAANTJE LAMMERTS Haentie Lambarts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 141641234131v
HAANTJE LAMMERTS Haentie Lambarts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 141641234131v
HAANTJE WATSES Hancke Waatses naastligger ten westen Franekereind 271600228223r
HAANTJE WATSES Hancke Waatses naastligger ten westen Franekereind 271600228223r
HAANTJE WILLEMS wijlen Haantje Willems koper Achterstraat 81711245153r
HAANTJE WILLEMS wijlen Haantje Willems koper Achterstraat 81711245153r
HAANTJE WILLEMS wijlen Haantje Willems meesterknechtbewoner knechtswoning Liemendijk 31759254237v
HAANTJE WILLEMS wijlen Haantje Willems meesterknechtbewoner knechtswoning Liemendijk 31759254237v
HAANTJE WILLEMS Haantje Willems naastligger ten oosten Liemendijk 31759254237v
HAANTJE WILLEMS Haantje Willems naastligger ten oosten Liemendijk 31759254237v
HAANTJE WILLEMS Haantje Willems rogmeter en oud baantjerverkoper Liemendijk17602552v
HAANTJE WILLEMS Haantje Willems rogmeter en oud baantjerverkoper Liemendijk17602552v
HAANTJE WILLEMS Haantje Willems huurder Hofstraat 217632569r
HAANTJE WILLEMS Haantje Willems huurder Hofstraat 217632569r
HAANTJE WILLEMS Haentie Willems baantjerkoper woningNoordergrachtswal1742250238r
HAANTJE WILLEMS Haentie Willems baantjerkoper woningNoordergrachtswal1742250238r
HAASKE JAKOBS Haessie Jacobs verkopers als mede-erfgenamen van Kerkpoortstraat1682241201r
HAASKE JAKOBS Haessie Jacobs verkopers als mede-erfgenamen van Kerkpoortstraat1682241201r
HAASKE JANS Haeske Jans verkoper Spekmarkt 1167124051v
HAASKE JANS Haeske Jans verkoper Spekmarkt 1167124051v
HADEWICH DIRKS Hadu Dircks verkoper Karremanstraat 271620230241v
HADEWICH DIRKS Hadu Dircks verkoper Karremanstraat 271620230241v
HADEWICH DIRKS Hadu Dircks verkoper Karremanstraat 271620230241v
HADEWICH JURJENS Haduwe Jurriens koper Heiligeweg 46achter1606228509v
HADEWICH JURJENS Haduwe Jurriens koper Heiligeweg 46achter1606228509v
HADEWICH JURJENS Haduwe Jurians verpachter grond ([bedrag niet vermeld])Kruisstraat1615229270v
HADEWICH JURJENS Haduwe Jurians verpachter grond ([bedrag niet vermeld])Kruisstraat1615229270v
HADEWICH JURJENS Haduwe Jurians verkoper Kruisstraat1615229270v
HADEWICH JURJENS Haduwe Jurians verkoper Kruisstraat1615229270v
HADEWICH JURJENS Haduwe Jurians verkoper Heiligeweg 46achter161623034v
HADEWICH JURJENS Haduwe Jurians verkoper Heiligeweg 46achter161623034v
HAIE Haye Mychyls verkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228285r
HAIE Haye Hidkes , q.q.verkoper Grote Kerkstraat 31west163323399v
HAIE Haye metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 111654236262r
HAIE het voormalige huis van Haye metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 111661238117v
HAIE Haye slotmakernaastligger ten noorden Rommelhaven ZZ1681241132v
HAIE Haye gortmakernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1683241249r
HAIE ALGERA Haye Algraverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
HAIE BEEKKERK Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 91791263360r
HAIE BEEKKERK Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 71791263360r
HAIE BEEKKERK Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 51791263360r
HAIE BEEKKERK Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 71791263360r
HAIE BEEKKERK Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 51791263360r
HAIE BEEKKERK Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Herenwaltje 171791263364r
HAIE BEEKKERK Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
HAIE BEEKKERK Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Molenpad 81791263369r
HAIE BEEKKERK Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Lanen 711791263370ar
HAIE BEEKKERK Haaye Beekkerkverkoper van 1/18 Voorstraat 57een_achter180426730v
HAIE BEEKKERK Hayo Beekkerkverkoper van 1/18 Voorstraat 55180426729r
HAIE BOUMAwijlen Hayo van Boumaverkoper onbekend1681241169v
HAIE KALF Haye Kalfnaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1730247358v
HAIE TUINHOUT Haaye Tuinhout, q.q.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis, stal, wagenhuis, achterwoning en zomerhuisSchoolstraat 218072686r
HAIE TUINHOUT Haaye Tuinhout, q.q.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis, stal, wagenhuis, achterwoning en zomerhuisSchoolstraat 2zuidwest18072686r
HAIE TUINHOUT Haaye Tuinhout, q.q.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis, stal, wagenhuis, achterwoning en zomerhuisSchoolstraat 2zuidoost18072686r
HAIE TUINHOUT Hajo Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisHondenstraat 5west1805267162v
HAIE TUINHOUT Hajo Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandhuurder Hondenstraat 5west1805267162v
HAIE TUINHOUT Hajo Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Hondenstraat 5west1805267162v
HAIE TUINHOUT Haye Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandhuurder Zuiderhaven 21789265187r
HAIE TUINHOUTde heer Hayo Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper dubbelhuis en tuinGrote Bredeplaats 81805267136r
HAIE AGES Haeye Agges koper huisSint Christoffelsteeg WZ1622230311r
HAIE AGES Haeye Agges koper huisSint Christoffelsteeg WZ1622230311r
HAIE AGES Haeye Agges koper huisSint Christoffelsteeg WZ1622230311r
HAIE ALBERTS Haye Alberts schipper (galjoot-)koper huis en tuin erachterZoutsloot 871725246220v
HAIE ALBERTS Haye Alberts schipper (galjoot-)koper huis en tuin erachterZoutsloot 871725246220v
HAIE ALBERTS Haye Alberts schipper (galjoot-)koper huis en tuin erachterZoutsloot 871725246220v
HAIE ALBERTS KALF Haye Alberts Kalfnaastligger ten westen Zoutsloot 891730247302v
HAIE ALBERTS KALF Haye Alberts Kalfnaastligger ten westen Zoutsloot 891730247302v
HAIE ALBERTS KALF Haye Alberts Kalfnaastligger ten westen Zoutsloot 891730247302v
HAIE ALBERTS KALF Haye Alberts Kalfschipper (galjoot-)verkoper Zoutsloot 871730247338v
HAIE ALBERTS KALF Haye Alberts Kalfschipper (galjoot-)verkoper Zoutsloot 871730247338v
HAIE ALBERTS KALF Haye Alberts Kalfschipper (galjoot-)verkoper Zoutsloot 871730247338v
HAIE ANNES Haye Annes kleermaker (mr. -)huurder voorhuis (p.j.)Sint Jacobstraat 141734248310r
HAIE ANNES Haye Annes kleermaker (mr. -)huurder voorhuis (p.j.)Sint Jacobstraat 141734248310r
HAIE ANNES Haye Annes kleermaker (mr. -)huurder voorhuis (p.j.)Sint Jacobstraat 141734248310r
HAIE ANNES Haye Annes bewoner Sint Jacobstraat 14173424917r
HAIE ANNES Haye Annes bewoner Sint Jacobstraat 14173424917r
HAIE ANNES Haye Annes bewoner Sint Jacobstraat 14173424917r
HAIE AUKES BAKKER Haye Aukes Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat 151728247137r
HAIE AUKES BAKKER Haye Aukes Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat 151728247137r
HAIE AUKES BAKKER Haye Aukes Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat 151728247137r
HAIE BOELES Haje Boelens , n.u.naastligger ten oosten Tiepelsteeg1751252105r
HAIE BOELES Haje Boelens , n.u.naastligger ten oosten Tiepelsteeg1751252105r
HAIE BOELES Haje Boelens , n.u.naastligger ten oosten Tiepelsteeg1751252105r
HAIE BOELES Haje Boelens , n.u.naastligger ten noorden Tiepelsteeg1751252105r
HAIE BOELES Haje Boelens , n.u.naastligger ten noorden Tiepelsteeg1751252105r
HAIE BOELES Haje Boelens , n.u.naastligger ten noorden Tiepelsteeg1751252105r
HAIE BOELES Haye Boelens wever (mr. bont-)verkoper van 1/3 van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
HAIE BOELES Haye Boelens wever (mr. bont-)verkoper van 1/3 van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
HAIE BOELES Haye Boelens wever (mr. bont-)verkoper van 1/3 van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
HAIE BOELES Haye Boelens wever (mr. bont-)verkoper q.q. Tiepelsteeg1758254172v
HAIE BOELES Haye Boelens wever (mr. bont-)verkoper q.q. Tiepelsteeg1758254172v
HAIE BOELES Haye Boelens wever (mr. bont-)verkoper q.q. Tiepelsteeg1758254172v
HAIE DIRKS Haeye Dirks molenaarkoper huisZoutsloot 611769257139r
HAIE DIRKS Haeye Dirks molenaarkoper huisZoutsloot 611769257139r
HAIE DIRKS Haeye Dirks molenaarkoper huisZoutsloot 611769257139r
HAIE DIRKS Haeye Durks naastligger ten westen Vissersstraat 101770257158r
HAIE DIRKS Haeye Durks naastligger ten westen Vissersstraat 101770257158r
HAIE DIRKS Haeye Durks naastligger ten westen Vissersstraat 101770257158r
HAIE DIRKS de weduwe van wijlen Haeye Dirks naastligger ten westen Karremanstraat 181771257202v
HAIE DIRKS de weduwe van wijlen Haeye Dirks naastligger ten westen Karremanstraat 181771257202v
HAIE DIRKS de weduwe van wijlen Haeye Dirks naastligger ten westen Karremanstraat 181771257202v
HAIE DIRKS Haye Dirx koper huisRozengracht 271641234143v
HAIE DIRKS Haye Dirx koper huisRozengracht 271641234143v
HAIE DIRKS Haye Dirx koper huisRozengracht 271641234143v
HAIE DIRKS Haye Durx verkoper Rozengracht 271644235158v
HAIE DIRKS Haye Durx verkoper Rozengracht 271644235158v
HAIE DIRKS Haye Durx verkoper Rozengracht 271644235158v
HAIE DIRKS wijlen Haye Dirks verkoper Bildtpoortsmolen 11771257215r
HAIE DIRKS wijlen Haye Dirks verkoper Bildtpoortsmolen 11771257215r
HAIE DIRKS wijlen Haye Dirks verkoper Bildtpoortsmolen 11771257215r
HAIE DIRKS wijlen Haye Durks verkoper Zoutsloot 611775258232v
HAIE DIRKS wijlen Haye Durks verkoper Zoutsloot 611775258232v
HAIE DIRKS wijlen Haye Durks verkoper Zoutsloot 611775258232v
HAIE GERKES Haye Gerkes , c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 85173124818v
HAIE GERKES Haye Gerkes , c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 85173124818v
HAIE GERKES Haye Gerkes , c.u.huurder Hoogstraat 231755253215r
HAIE GERKES Haye Gerkes , c.u.huurder Hoogstraat 231755253215r
HAIE GERRITS Haeye Gerrits metselaarverkoper Nieuwstraat 13165523718v
HAIE GERRITS Haeye Gerrits metselaarverkoper Nieuwstraat 13165523718v
HAIE GERRITS Haye Gerrits , c.u.metselaargeniaarde koper Hofstraat1647235247r
HAIE GERRITS Haye Gerrits , c.u.metselaargeniaarde koper Hofstraat1647235247r
HAIE GERRITS Haye Gerrits naastligger ten noorden Nieuwstraat 19164823641v
HAIE GERRITS Haye Gerrits naastligger ten noorden Nieuwstraat 19164823641v
HAIE GERRITS Haye Gerrits naastligger ten zuiden Nieuwstraat 11164823642r
HAIE GERRITS Haye Gerrits naastligger ten zuiden Nieuwstraat 11164823642r
HAIE GERRITS Haye Gerrits koper ledige plaatsNieuwstraat 13164823643v
HAIE GERRITS Haye Gerrits koper ledige plaatsNieuwstraat 13164823643v
HAIE GERRITS Haye Gerrits verkoper Lanen 71drie_achter1663238173v
HAIE GERRITS Haye Gerrits verkoper Lanen 71drie_achter1663238173v
HAIE GERRITS Haye Gerryts , c.u.huurder (p.w.)Wasbleek176425642r
HAIE GERRITS Haye Gerryts , c.u.huurder (p.w.)Wasbleek176425642r
HAIE GERRITS Haye Gerrits wever (bont-)koper Wortelstraat 61774258141v
HAIE GERRITS Haye Gerrits wever (bont-)koper Wortelstraat 61774258141v
HAIE GERRITS Haye Gerrits koper 1/2 huisBargebuurt 181774258142v
HAIE GERRITS Haye Gerrits koper 1/2 huisBargebuurt 181774258142v
HAIE GERRITS Haye Gorrits verkoper Bargebuurt 181774258182v
HAIE GERRITS Haye Gorrits verkoper Bargebuurt 181774258182v
HAIE GERRITS wijlen Haye Gerryts verkoper Wortelstraat 61779259175r
HAIE GERRITS wijlen Haye Gerryts verkoper Wortelstraat 61779259175r
HAIE HAIES Haye Hayes gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper huisHondenstraat 11657237121v
HAIE HAIES Haye Hayes gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper huisHondenstraat 11657237121v
HAIE HENDRIKS Haaye Hendriks koper 1/2 huisPlantsoen 4181026913v
HAIE HENDRIKS Haaye Hendriks koper 1/2 huisPlantsoen 4181026913v
HAIE HOBBES de nagelaten weeskinderen van hun wijlen broeder Haye Hobbes verkoper Hoogstraat 381621230265r
HAIE HOBBES de nagelaten weeskinderen van hun wijlen broeder Haye Hobbes verkoper Hoogstraat 381621230265r
HAIE HOBBES wijlen Haye Hobbes verkoper Hoogstraat 381622230297r
HAIE HOBBES wijlen Haye Hobbes verkoper Hoogstraat 381622230297r
HAIE IDSES Haje Idzes koper q.q. huisGrote Kerkstraat 4170824574r
HAIE IDSES Haje Idzes koper q.q. huisGrote Kerkstraat 4170824574r
HAIE IDSES Haje Idzes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21711245143v
HAIE IDSES Haje Idzes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21711245143v
HAIE IDSES Haye Idses huurder Grote Kerkstraat 191695243143r
HAIE IDSES Haye Idses huurder Grote Kerkstraat 191695243143r
HAIE JAKOBS Haaye Jacobs koper woningSchritsen 59178126039v
HAIE JAKOBS Haaye Jacobs koper woningSchritsen 59178126039v
HAIE JAKOBS Haaye Jacobs , c.u.naastligger ten zuiden Schritsen 59178126039v
HAIE JAKOBS Haaye Jacobs , c.u.naastligger ten zuiden Schritsen 59178126039v
HAIE JAKOBS Haaye Jacobs geniaarde koper Hoogstraat 191784261155v
HAIE JAKOBS Haaye Jacobs geniaarde koper Hoogstraat 191784261155v
HAIE JAKOBS Haaye Jacobs , c.u.naastligger ten zuiden Heiligeweg 52178526225v
HAIE JAKOBS Haaye Jacobs , c.u.naastligger ten zuiden Heiligeweg 52178526225v
HAIE JAKOBS Haaye Jacobs turfdragergeniaarde koper Hoogstraat 141787262183r
HAIE JAKOBS Haaye Jacobs turfdragergeniaarde koper Hoogstraat 141787262183r
HAIE JAKOBS Haaye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 631791263313v
HAIE JAKOBS Haaye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 631791263313v
HAIE JAKOBS Haeye Jacobs koper huisSchritsen 611771257196v
HAIE JAKOBS Haeye Jacobs koper huisSchritsen 611771257196v
HAIE JAKOBS Haje Jacobs koper huisSchritsen 611802266133v
HAIE JAKOBS Haje Jacobs koper huisSchritsen 611802266133v
HAIE JAKOBS Haje Jacobs , c.u.naastligger ten noorden Schritsen 611802266133v
HAIE JAKOBS Haje Jacobs , c.u.naastligger ten noorden Schritsen 611802266133v
HAIE JAKOBS Haye Jacobs schipper (wijd-)verkoper q.q. Karremanstraat 22168124132va
HAIE JAKOBS Haye Jacobs schipper (wijd-)verkoper q.q. Karremanstraat 22168124132va
HAIE JAKOBS Haye Jacobs schipper (wijd-)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168124132va
HAIE JAKOBS Haye Jacobs schipper (wijd-)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168124132va
HAIE JAKOBS Haye Jacobs schipper (wijd-)verkoper q.q. Brouwersstraat 19achter168124132va
HAIE JAKOBS Haye Jacobs schipper (wijd-)verkoper q.q. Brouwersstraat 19achter168124132va
HAIE JAKOBS Haye Jacobs verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168124138va
HAIE JAKOBS Haye Jacobs verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168124138va
HAIE JAKOBS Haye Jacobs , c.u.verkoper Heiligeweg ZZ1690242338r
HAIE JAKOBS Haye Jacobs , c.u.verkoper Heiligeweg ZZ1690242338r
HAIE JAKOBS Haye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 631780259291v
HAIE JAKOBS Haye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 631780259291v
HAIE JAKOBS Haye Jacobs koper huisHeiligeweg 50178526227r
HAIE JAKOBS Haye Jacobs koper huisHeiligeweg 50178526227r
HAIE JAKOBS Haye Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 611802266112v
HAIE JAKOBS Haye Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 611802266112v
HAIE JAKOBS Haye Jacobs verkoper Schritsen 611802266112v
HAIE JAKOBS Haye Jacobs verkoper Schritsen 611802266112v
HAIE JAKOBS Haye Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 521805267110v
HAIE JAKOBS Haye Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 521805267110v
HAIE JAKOBS Haye Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 521809268191v
HAIE JAKOBS Haye Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 521809268191v
HAIE JAKOBS Haye Jacobs turfdrager (oud -)verkoper Heiligeweg 50181026987r
HAIE JAKOBS Haye Jacobs turfdrager (oud -)verkoper Heiligeweg 50181026987r
HAIE JAKOBS Haye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 631811269157v
HAIE JAKOBS Haye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 631811269157v
HAIE JANS Haye Jansen houtkoperkoper huis met een plaatske oost ervanZoutsloot 1166523917r
HAIE JANS Haye Jansen houtkoperkoper huis met een plaatske oost ervanZoutsloot 1166523917r
HAIE JANS Haye Jans naastligger ten westen Zoutsloot 11680241111r
HAIE JANS Haye Jans naastligger ten westen Zoutsloot 11680241111r
HAIE JANS de erfgenamen van wijlen Haye Jansen koopmaneigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen168124136va
HAIE JANS de erfgenamen van wijlen Haye Jansen koopmaneigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen168124136va
HAIE JANS de weduwe van wijlen Haye Jans huurder achterbovenkamer (p.j.)Grote Bredeplaats 31179826598v
HAIE JANS de weduwe van wijlen Haye Jans huurder achterbovenkamer (p.j.)Grote Bredeplaats 31179826598v
HAIE JANS Hayje Janzen ijzersmid en pannenboeterverkoper van 5/6 Noordijs 251763255236r
HAIE JANS Hayje Janzen ijzersmid en pannenboeterverkoper van 5/6 Noordijs 251763255236r
HAIE JASPERS Haye Jaspers , c.u.koper finaal kamerGardenierstraat 1016662396va
HAIE JASPERS Haye Jaspers , c.u.koper finaal kamerGardenierstraat 1016662396va
HAIE JASPERS Haye Jaspers naastligger ten westen Gardenierstraat 10167124044v
HAIE JASPERS Haye Jaspers naastligger ten westen Gardenierstraat 10167124044v
HAIE JASPERS Haye Jaspers rogstorterkoper door niaar hoekkamer en een plaatsGardenierstraat 8167224079v
HAIE JASPERS Haye Jaspers rogstorterkoper door niaar hoekkamer en een plaatsGardenierstraat 8167224079v
HAIE JASPERS Haye Jaspers naastligger ten oosten Gardenierstraat 8167224079v
HAIE JASPERS Haye Jaspers naastligger ten oosten Gardenierstraat 8167224079v
HAIE JASPERS Haye Jaspers naastligger ten noorden Romastraat 13168024168r
HAIE JASPERS Haye Jaspers naastligger ten noorden Romastraat 13168024168r
HAIE JELLES Haye Jelles verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
HAIE JELLES Haye Jelles verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
HAIE JOOSTES Haaye Joosts huurder (p.j.)Achterstraat 71785261288r
HAIE JOOSTES Haaye Joosts huurder (p.j.)Achterstraat 71785261288r
HAIE KEIMPES Haie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg1715245235v
HAIE KEIMPES Haie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg1715245235v
HAIE KEIMPES Haie Keimpes , c.u.bierdragerkoper huisVijverstraat 26171924635r
HAIE KEIMPES Haie Keimpes , c.u.bierdragerkoper huisVijverstraat 26171924635r
HAIE KEIMPES Haye Keimpes bierdragernaastligger ten oosten Vijverstraat 241729247281v
HAIE KEIMPES Haye Keimpes bierdragernaastligger ten oosten Vijverstraat 241729247281v
HAIE KEIMPES Haye Keimpes verkoper Vijverstraat 261732248142r
HAIE KEIMPES Haye Keimpes verkoper Vijverstraat 261732248142r
HAIE KEIMPES Haye Keimpes koper huisGardenierstraat 3oost1732248154r
HAIE KEIMPES Haye Keimpes koper huisGardenierstraat 3oost1732248154r
HAIE KEIMPES Haye Keimpes bierdragernaastligger ten oosten Gardenierstraat 3west1753253125v
HAIE KEIMPES Haye Keimpes bierdragernaastligger ten oosten Gardenierstraat 3west1753253125v
HAIE KEIMPES Haye Keimpes bierdrager (gezworen -)verkoper Gardenierstraat 3oost1755253244v
HAIE KEIMPES Haye Keimpes bierdrager (gezworen -)verkoper Gardenierstraat 3oost1755253244v
HAIE LAMMERTS Haeye Lammerts brouwer (oud mr. -)verkoper van 1/4 Hofstraat 11774258148v
HAIE LAMMERTS Haeye Lammerts brouwer (oud mr. -)verkoper van 1/4 Hofstraat 11774258148v
HAIE LAMMERTS Haeye Lammerts brouwer (oud mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 11774258148v
HAIE LAMMERTS Haeye Lammerts brouwer (oud mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 11774258148v
HAIE LAMMERTS Haeye Lammerts brouwer (oud mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 11774258148v
HAIE LAMMERTS Haeye Lammerts brouwer (oud mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 11774258148v
HAIE LASES Haaye Laesen koper q.q. huisLanen159822884r
HAIE LASES Haaye Laesen koper q.q. huisLanen159822884r
HAIE LASES Haaye Laeses koper provisioneel huisCarl Visschersteeg1598228118v
HAIE LASES Haaye Laeses koper provisioneel huisCarl Visschersteeg1598228118v
HAIE LASES Haeye Laes bode (stads -)koper provisioneel kamerLammert Warndersteeg1606228497v
HAIE LASES Haeye Laes bode (stads -)koper provisioneel kamerLammert Warndersteeg1606228497v
HAIE LASES de erfgenamen van wijlen Haeye Laesen naastligger ten noorden Rozengracht 27162723210v
HAIE LASES de erfgenamen van wijlen Haeye Laesen naastligger ten noorden Rozengracht 27162723210v
HAIE LASES Haye Laes koper provisioneel huisFranekereind 40159722819v
HAIE LASES Haye Laes koper provisioneel huisFranekereind 40159722819v
HAIE LASES Haye Laes protesteert vanwege voorschotten aan de verkoperse Schoolsteeg159722828v
HAIE LASES Haye Laes protesteert vanwege voorschotten aan de verkoperse Schoolsteeg159722828v
HAIE LASES Haye Laeses bode (gezworen -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 38159722855v
HAIE LASES Haye Laeses bode (gezworen -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 38159722855v
HAIE LASES Haye Laes koper provisioneel huisZoutsloot 1159822887r
HAIE LASES Haye Laes koper provisioneel huisZoutsloot 1159822887r
HAIE LASES Haye Laes naastligger ten zuiden Heiligeweg 231598228132r
HAIE LASES Haye Laes naastligger ten zuiden Heiligeweg 231598228132r
HAIE LASES Haye Laes bodekoper huis daer de Morjaen plach uuyt te steekenHoogstraat 38de Moriaan1601228279r
HAIE LASES Haye Laes bodekoper huis daer de Morjaen plach uuyt te steekenHoogstraat 38de Moriaan1601228279r
HAIE LASES Haye Laessen verkoper q.q. Noorderhaven 35west1602228303r
HAIE LASES Haye Laessen verkoper q.q. Noorderhaven 35west1602228303r
HAIE LASES Haye Laes naastligger ten zuiden Hoogstraat 401602228309v
HAIE LASES Haye Laes naastligger ten zuiden Hoogstraat 401602228309v
HAIE LASES Haye Laes verkoper Heiligeweg 341604228408v
HAIE LASES Haye Laes verkoper Heiligeweg 341604228408v
HAIE LASES Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Sint Christoffelsteeg161122923v
HAIE LASES Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Sint Christoffelsteeg161122923v
HAIE LASES als bewoner Haye Laes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3161122932r
HAIE LASES als bewoner Haye Laes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3161122932r
HAIE LASES als bewoner Haye Laes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5161122932r
HAIE LASES als bewoner Haye Laes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5161122932r
HAIE LASES als bewoner Haye Laes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7161122932r
HAIE LASES als bewoner Haye Laes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7161122932r
HAIE LASES Haye Laeses bode (gerechts-)koper hoekhuis, ledige plaats daarachter en wat los houtZuiderstraat161122955r
HAIE LASES Haye Laeses bode (gerechts-)koper hoekhuis, ledige plaats daarachter en wat los houtZuiderstraat161122955r
HAIE LASES Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Achterstraat1612229115r
HAIE LASES Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Achterstraat1612229115r
HAIE LASES Haye Laas protesteert Noorderhaven 231612229118r
HAIE LASES Haye Laas protesteert Noorderhaven 231612229118r
HAIE LASES Haye Laes protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven ZZ1613229147v
HAIE LASES Haye Laes protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven ZZ1613229147v
HAIE LASES Haye Laes koper provisioneel kamerGrote Kerkstraat 28een_achter1613229150r
HAIE LASES Haye Laes koper provisioneel kamerGrote Kerkstraat 28een_achter1613229150r
HAIE LASES Haye Laes koper provisioneel Zuiderhaven1614229193v
HAIE LASES Haye Laes koper provisioneel Zuiderhaven1614229193v
HAIE LASES Haye Laeses koper provisioneel huisKerkpoortstraat 411614229203v
HAIE LASES Haye Laeses koper provisioneel huisKerkpoortstraat 411614229203v
HAIE LASES Haye Laeses koper finaal 1/4 houtstekHoogstraat 271614229203v
HAIE LASES Haye Laeses koper finaal 1/4 houtstekHoogstraat 271614229203v
HAIE LASES Haye Laes verkoper Anjelierstraat ZZ1614229220r
HAIE LASES Haye Laes verkoper Anjelierstraat ZZ1614229220r
HAIE LASES Haye Laes , q.q.protesteert Zuiderstraat ZZ1614229223v
HAIE LASES Haye Laes , q.q.protesteert Zuiderstraat ZZ1614229223v
HAIE LASES Haye Laeses koper provisioneel huis of kamerLammert Warndersteeg OZ1615229247v
HAIE LASES Haye Laeses koper provisioneel huis of kamerLammert Warndersteeg OZ1615229247v
HAIE LASES Haye Laeses koper ca. 2 pm zaadlandFranekertrekvaart1615229251v
HAIE LASES Haye Laeses koper ca. 2 pm zaadlandFranekertrekvaart1615229251v
HAIE LASES Haye Laeses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391615229252v
HAIE LASES Haye Laeses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391615229252v
HAIE LASES Haye Laeses koper 1/3 huis waar de Vergulden Croon uitsteektSint Jacobstraat 4de Vergulden Croon1615229269v
HAIE LASES Haye Laeses koper 1/3 huis waar de Vergulden Croon uitsteektSint Jacobstraat 4de Vergulden Croon1615229269v
HAIE LASES Haye Laeses bode (gerechts-)verkoper Kerkpoortstraat 411615229273v
HAIE LASES Haye Laeses bode (gerechts-)verkoper Kerkpoortstraat 411615229273v
HAIE LASES Haye Laeses koper provisioneel houten schuurHofstraat 3916152303v
HAIE LASES Haye Laeses koper provisioneel houten schuurHofstraat 3916152303v
HAIE LASES Haye Laeses bode (gerechts-)verkoper Hondenstraat 6161623015v
HAIE LASES Haye Laeses bode (gerechts-)verkoper Hondenstraat 6161623015v
HAIE LASES Haye Laeses koper finaal huis waar St. Jacob uitsteektSint Jacobstraat 8Sint Jacob161623021r
HAIE LASES Haye Laeses koper finaal huis waar St. Jacob uitsteektSint Jacobstraat 8Sint Jacob161623021r
HAIE LASES Haye Laeses protesteert vanwege een vordering Lanen 81161623030v
HAIE LASES Haye Laeses protesteert vanwege een vordering Lanen 81161623030v
HAIE LASES Haye Laeses protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
HAIE LASES Haye Laeses protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
HAIE LASES Haye Laes protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 1161623054r
HAIE LASES Haye Laes protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 1161623054r
HAIE LASES Haye Laes koper provisioneel 1/2 molen en 1/2 huisZuiderstraat161723064v
HAIE LASES Haye Laes koper provisioneel 1/2 molen en 1/2 huisZuiderstraat161723064v
HAIE LASES Haye Laes koper provisioneel huisVijverstraat161723064v
HAIE LASES Haye Laes koper provisioneel huisVijverstraat161723064v
HAIE LASES Haye Laesen protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 1161723092r
HAIE LASES Haye Laesen protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 1161723092r
HAIE LASES grondpacht uit het huis van Haye Laes eigenaar perceel Vijver1619230156v
HAIE LASES grondpacht uit het huis van Haye Laes eigenaar perceel Vijver1619230156v
HAIE LASES Haye Laes eerdere bewoner Lanen NZ1620230215v
HAIE LASES Haye Laes eerdere bewoner Lanen NZ1620230215v
HAIE LASES wijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater Lanen NZ1620230215v
HAIE LASES wijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater Lanen NZ1620230215v
HAIE LASES wijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater Vijverstraat1620230215v
HAIE LASES wijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater Vijverstraat1620230215v
HAIE LASES wijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater Vijver OZ1620230215v
HAIE LASES wijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater Vijver OZ1620230215v
HAIE LASES wijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater onbekend1620230215v
HAIE LASES wijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater onbekend1620230215v
HAIE LASES wijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater Gardenierstraat1620230215v
HAIE LASES wijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater Gardenierstraat1620230215v
HAIE LASES de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Lanen NZ1620230220v
HAIE LASES de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Lanen NZ1620230220v
HAIE LASES de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Vijverstraat1620230220v
HAIE LASES de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Vijverstraat1620230220v
HAIE LASES de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Vijver OZ1620230220v
HAIE LASES de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Vijver OZ1620230220v
HAIE LASES de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper onbekend1620230220v
HAIE LASES de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper onbekend1620230220v
HAIE LASES de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Gardenierstraat1620230220v
HAIE LASES de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Gardenierstraat1620230220v
HAIE LASES Haye Laesen naastligger ten noorden Vijver WZ1620230229r
HAIE LASES Haye Laesen naastligger ten noorden Vijver WZ1620230229r
HAIE LASES grondpacht uit het huis eerder van Haye Laesen eigenaar perceel Vijver WZ1620230249v
HAIE LASES grondpacht uit het huis eerder van Haye Laesen eigenaar perceel Vijver WZ1620230249v
HAIE LASES de erfgenamen van wijlen Haye Laesen protesteert vanwege een vordering Hoogstraat 381621230265r
HAIE LASES de erfgenamen van wijlen Haye Laesen protesteert vanwege een vordering Hoogstraat 381621230265r
HAIE LASES de erfgenamen van wijlen Haye Laes naastligger ten noorden Rozengracht NZ1623230341v
HAIE LASES de erfgenamen van wijlen Haye Laes naastligger ten noorden Rozengracht NZ1623230341v
HAIE LASES de erfgenamen van wijlen Haye Laes naastligger ten oosten Heiligeweg 26162923289v
HAIE LASES de erfgenamen van wijlen Haye Laes naastligger ten oosten Heiligeweg 26162923289v
HAIE MICHIELS Haye Michiels verkoper Voorstraat 621614229230r
HAIE MICHIELS Haye Michiels verkoper Voorstraat 621614229230r
HAIE MICHIELS Haye Michiels verkoper q.q. Voorstraat 151619230198r
HAIE MICHIELS Haye Michiels verkoper q.q. Voorstraat 151619230198r
HAIE OEPKES Haeye Upkes , c.u.koper huisRommelhaven 221667239118v
HAIE OEPKES Haeye Upkes , c.u.koper huisRommelhaven 221667239118v
HAIE OEPKES Haye Upkes horlogemakerkoper huisRommelhaven 10166623950v
HAIE OEPKES Haye Upkes horlogemakerkoper huisRommelhaven 10166623950v
HAIE OEPKES wijlen Haye Upkes koper Rommelhaven 22een_achter168424248v
HAIE OEPKES wijlen Haye Upkes koper Rommelhaven 22een_achter168424248v
HAIE OEPKES wijlen Haye Upkes koper Rommelhaven 22twee_achter168424248v
HAIE OEPKES wijlen Haye Upkes koper Rommelhaven 22twee_achter168424248v
HAIE PIERS Haye Piers naastligger ten noorden [a/d overkant] Gardenierstraat ZZ1688242226r
HAIE PIERS Haye Piers naastligger ten noorden [a/d overkant] Gardenierstraat ZZ1688242226r
HAIE PIETERS Haeye Pieters blauwverver (mr. -)koper door niaar huis en blauwververij en een werkhuis tegen de achtergevel van oostelijke naastliggerHeiligeweg 17174425133r
HAIE PIETERS Haeye Pieters blauwverver (mr. -)koper door niaar huis en blauwververij en een werkhuis tegen de achtergevel van oostelijke naastliggerHeiligeweg 17174425133r
HAIE PIETERS Haie Pieters blauwverver (mr. -)verkoper Zuiderhaven 77west17182467r
HAIE PIETERS Haie Pieters blauwverver (mr. -)verkoper Zuiderhaven 77west17182467r
HAIE PIETERS Haje Pieters blauwververnaastligger ten noorden Heiligeweg 291711245148r
HAIE PIETERS Haje Pieters blauwververnaastligger ten noorden Heiligeweg 291711245148r
HAIE PIETERS Haje Pieters , c.u.blauwververkoper huisZuiderhaven 77west1713245187v
HAIE PIETERS Haje Pieters , c.u.blauwververkoper huisZuiderhaven 77west1713245187v
HAIE PIETERS Haje Pieters koper huisHeiligeweg 231717245285v
HAIE PIETERS Haje Pieters koper huisHeiligeweg 231717245285v
HAIE PIETERS Haje Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 2517182461v
HAIE PIETERS Haje Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 2517182461v
HAIE PIETERS Haye Pytters verkoper Noorderhaven 98170024449r
HAIE PIETERS Haye Pytters verkoper Noorderhaven 98170024449r
HAIE PIETERS Haye Pytters blauwverver (mr. -)koper huis met potkastHeiligeweg 31170024451r
HAIE PIETERS Haye Pytters blauwverver (mr. -)koper huis met potkastHeiligeweg 31170024451r
HAIE PIETERS Haye Pieters , c.u.geniaarde koper Heiligeweg 481710245133v
HAIE PIETERS Haye Pieters , c.u.geniaarde koper Heiligeweg 481710245133v
HAIE PIETERS Haye Pyters naastligger ten zuiden Heiligeweg 251723246181r
HAIE PIETERS Haye Pyters naastligger ten zuiden Heiligeweg 251723246181r
HAIE PIETERS Haye Pieters koper pan- en estrikwerkZeilmakersstraat 21725246233r
HAIE PIETERS Haye Pieters koper pan- en estrikwerkZeilmakersstraat 21725246233r
HAIE PIETERS het panwerk van Haye Pyters naastligger ten oosten Droogstraat 15achter1726246268r
HAIE PIETERS het panwerk van Haye Pyters naastligger ten oosten Droogstraat 15achter1726246268r
HAIE PIETERS het panwerk van Haye Pyters naastligger ten zuiden Droogstraat 15achter1726246268r
HAIE PIETERS het panwerk van Haye Pyters naastligger ten zuiden Droogstraat 15achter1726246268r
HAIE PIETERS Haye Pyters blauwververkoper huis en het huis er achter in beklemdHeiligeweg 191729247226r
HAIE PIETERS Haye Pyters blauwververkoper huis en het huis er achter in beklemdHeiligeweg 191729247226r
HAIE PIETERS Haye Pyters blauwververkoper huis en het huis er achter in beklemdGrote Kerkstraat 241729247226r
HAIE PIETERS Haye Pyters blauwververkoper huis en het huis er achter in beklemdGrote Kerkstraat 241729247226r
HAIE PIETERS Haye Pyters naastligger ten noorden Heiligeweg 21173124865v
HAIE PIETERS Haye Pyters naastligger ten noorden Heiligeweg 21173124865v
HAIE PIETERS Haye Pieters blauwverver (mr. -)koper door niaar huisHeiligeweg 21173124866v
HAIE PIETERS Haye Pieters blauwverver (mr. -)koper door niaar huisHeiligeweg 21173124866v
HAIE PIETERS Haye Pytters blauwververnaastligger ten oosten Heiligeweg 21173124866v
HAIE PIETERS Haye Pytters blauwververnaastligger ten oosten Heiligeweg 21173124866v
HAIE PIETERS Haye Pyters blauwververnaastligger ten zuiden Heiligeweg 251732248100r
HAIE PIETERS Haye Pyters blauwververnaastligger ten zuiden Heiligeweg 251732248100r
HAIE PIETERS Haye Pieters blauwververnaastligger ten zuiden Heiligeweg 251733248239r
HAIE PIETERS Haye Pieters blauwververnaastligger ten zuiden Heiligeweg 251733248239r
HAIE PIETERS de weduwe van wijlen Haye Pieters blauwverververkoper q.q. Havenplein 61734248303r
HAIE PIETERS de weduwe van wijlen Haye Pieters blauwverververkoper q.q. Havenplein 61734248303r
HAIE PIETERS Haye Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 2117342493r
HAIE PIETERS Haye Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 2117342493r
HAIE PIETERS Haye Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 9417342497v
HAIE PIETERS Haye Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 9417342497v
HAIE PIETERS Haye Pieters blauwverver (mr. -)verkoper Heiligeweg 311736249122v
HAIE PIETERS Haye Pieters blauwverver (mr. -)verkoper Heiligeweg 311736249122v
HAIE PIETERS Haye Pyters blauwverver (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 171742250236r
HAIE PIETERS Haye Pyters blauwverver (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 171742250236r
HAIE PIETERS Haye Pyters blauwverver (mr. -)verkoper Heiligeweg 171742250236r
HAIE PIETERS Haye Pyters blauwverver (mr. -)verkoper Heiligeweg 171742250236r
HAIE PIETERS Haye Pyters blauwverver (oud mr. -)koper woningGrote Kerkstraat 341742250249r
HAIE PIETERS Haye Pyters blauwverver (oud mr. -)koper woningGrote Kerkstraat 341742250249r
HAIE PIETERS Haye Pyters naastligger ten oosten Heiligeweg 17174425133r
HAIE PIETERS Haye Pyters naastligger ten oosten Heiligeweg 17174425133r
HAIE PIETERS Haye Pytters blauwverver (mr. -)koper huisBorstelsteeg 101746251161r
HAIE PIETERS Haye Pytters blauwverver (mr. -)koper huisBorstelsteeg 101746251161r
HAIE PIETERS de erfgenamen van wijlen Haye Pyters naastligger ten noorden Borstelsteeg 121749251260v
HAIE PIETERS de erfgenamen van wijlen Haye Pyters naastligger ten noorden Borstelsteeg 121749251260v
HAIE REINERS Haye Reyners huurder Voorstraat 371617230104r
HAIE REINERS Haye Reyners huurder Voorstraat 371617230104r
HAIE REINERS wijlen Haye Reyners koper Lanen 17163823450v
HAIE REINERS wijlen Haye Reyners koper Lanen 17163823450v
HAIE RUURDS Haeye Ruierds , c.u.koper huis en schuurKerkpoortstraat 201669239188r
HAIE RUURDS Haeye Ruierds , c.u.koper huis en schuurKerkpoortstraat 201669239188r
HAIE RUURDS Haeye Ruierds , c.u.koper huis en schuurKerkpoortstraat 20achter1669239188r
HAIE RUURDS Haeye Ruierds , c.u.koper huis en schuurKerkpoortstraat 20achter1669239188r
HAIE RUURDS Haje Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis en bakkerijFranekereind 23west1689242262v
HAIE RUURDS Haje Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis en bakkerijFranekereind 23west1689242262v
HAIE RUURDS Haje Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis en bakkerijFranekereind 23midden1689242262v
HAIE RUURDS Haje Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis en bakkerijFranekereind 23midden1689242262v
HAIE RUURDS Haye Ruirdts koper kamerRapenburg 11675240173v
HAIE RUURDS Haye Ruirdts koper kamerRapenburg 11675240173v
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts gortmakernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191677240265r
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts gortmakernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191677240265r
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts gortmaker (mr. -)koper provisioneel woningJan Ruurdstraat 1167924117va
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts gortmaker (mr. -)koper provisioneel woningJan Ruurdstraat 1167924117va
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts koper provisioneel dwarshuisVijverstraat 21168024117va
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts koper provisioneel dwarshuisVijverstraat 21168024117va
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts gortmakerkoper koeienschuurHofstraat 30168024184v
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts gortmakerkoper koeienschuurHofstraat 30168024184v
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts naastligger ten oosten Hofstraat 30168024184v
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts naastligger ten oosten Hofstraat 30168024184v
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts naastligger ten noorden Hofstraat 30168024184v
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts naastligger ten noorden Hofstraat 30168024184v
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts gortmakerverkoper Rapenburg NZ1683241267v
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts gortmakerverkoper Rapenburg NZ1683241267v
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)verkoper Kerkpoortstraat 201689242282r
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)verkoper Kerkpoortstraat 201689242282r
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts schipper (trekveer-)naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 2716922436r
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts schipper (trekveer-)naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 2716922436r
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts schipper (trekveer-)koper hof met kamers en een paardenstalNieuweburen 2716922437r
HAIE RUURDS Haye Ruyrdts schipper (trekveer-)koper hof met kamers en een paardenstalNieuweburen 2716922437r
HAIE RUURDS wijlen Haye Ruyrdts verkoper Vijverstraat 211695243120v
HAIE RUURDS wijlen Haye Ruyrdts verkoper Vijverstraat 211695243120v
HAIE SIETSES Haeye Sytses , c.u.schipper (wijd-)koper huisLanen 181651236161r
HAIE SIETSES Haeye Sytses , c.u.schipper (wijd-)koper huisLanen 181651236161r
HAIE SIETSES Haye Sytses schipper (groot-)naastligger ten oosten Havenplein 221658237166r
HAIE SIETSES Haye Sytses schipper (groot-)naastligger ten oosten Havenplein 221658237166r
HAIE SIETSES Haye Sytses verkoper Havenplein 221658237166r
HAIE SIETSES Haye Sytses verkoper Havenplein 221658237166r
HAIE SIETSES Haye Sytses naastligger ten noorden Kroonsteeg 11661238101v
HAIE SIETSES Haye Sytses naastligger ten noorden Kroonsteeg 11661238101v
HAIE SIETSES Haye Sytses naastligger ten noorden Kroonsteeg 11663238177r
HAIE SIETSES Haye Sytses naastligger ten noorden Kroonsteeg 11663238177r
HAIE SIETSES Haye Sytses naastligger ten noorden Kroonsteeg 1166523930r
HAIE SIETSES Haye Sytses naastligger ten noorden Kroonsteeg 1166523930r
HAIE TJEERDS Haye Tyaerdts verpachter grond Droogstraat1599228133v
HAIE TJEERDS Haye Tyaerdts verpachter grond Droogstraat1599228133v
HAIE TJEERDS de verkoper Haye Tyaerdts naastligger ten oosten Droogstraat1599228133v
HAIE TJEERDS de verkoper Haye Tyaerdts naastligger ten oosten Droogstraat1599228133v
HAIE TJEERDS Haye Tyaerdts verkoper Droogstraat1599228133v
HAIE TJEERDS Haye Tyaerdts verkoper Droogstraat1599228133v
HAIE TJERKS Haeye Tyercks verkoper q.q. Fabrieksstraat ZZ162523147r
HAIE TJERKS Haeye Tyercks verkoper q.q. Fabrieksstraat ZZ162523147r
HAIE TJERKS Haye Tiercks koper kamer en plaatsKerkpoortstraat 291619230183r
HAIE TJERKS Haye Tiercks koper kamer en plaatsKerkpoortstraat 291619230183r
HAIE TJOMMES Haye Tjommes naastligger ten westen Lanen 76166823928va
HAIE TJOMMES Haye Tjommes naastligger ten westen Lanen 76166823928va
HAIE WIEBES wijlen Haye Wyebes koper Kerkpoortstraat163923472v
HAIE WIEBES wijlen Haye Wyebes koper Kerkpoortstraat163923472v
HAIE WILLEMS Haye Willems koper huisHofstraat 11724246191v
HAIE WILLEMS Haye Willems koper huisHofstraat 11724246191v
HAIE WILLEMS Haye Willems metselaar (mr. -)verkoper Hofstraat 1173524980v
HAIE WILLEMS Haye Willems metselaar (mr. -)verkoper Hofstraat 1173524980v
HAIE WILLEMS huisman Haye Willems verkoper Grote Kerkstraat 25178326193r
HAIE WILLEMS huisman Haye Willems verkoper Grote Kerkstraat 25178326193r
HAIKJE JANS Haycke Jans koper Hofstraat 451704244259v
HAIKJE JANS Haycke Jans koper Hofstraat 451704244259v
HAITSE wijlen Haytse naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 8166023815v
HAITSE BAKKER Haitze P. Bakkerkoper dwarshuisLanen 391805267141v
HAITSE BAKKER Haytze P. Bakkerkoopmanverkoper Lanen 391808268112r
HAITSE BONNEMA Haytze Bonnemahuurder pakhuis (p.j.)Hoogstraat 151782260297v
HAITSE DOEIES Haitse Doyes , c.u.koper kamerPeterseliestraat166523913r
HAITSE DOEIES Haitse Doyes , c.u.koper kamerPeterseliestraat166523913r
HAITSE DOEIES Haitse Doyes , c.u.koper kamerPeterseliestraat166523913r
HAITSE DOEIES Haitse Doyes koper kamerGardenierstraat 10167124044v
HAITSE DOEIES Haitse Doyes koper kamerGardenierstraat 10167124044v
HAITSE DOEIES Haitse Doyes koper kamerGardenierstraat 10167124044v
HAITSE EELKES wijlen Haitse Eelkes koper Lammert Warndersteeg 71663238187r
HAITSE EELKES wijlen Haitse Eelkes koper Lammert Warndersteeg 71663238187r
HAITSE EELKES wijlen Haitse Eelkes koper Lammert Warndersteeg 71663238187r
HAITSE EELKES Haytse Eelckes , c.u.koper kamerKruisstraat 3west1647235266v
HAITSE EELKES Haytse Eelckes , c.u.koper kamerKruisstraat 3west1647235266v
HAITSE EELKES Haytse Eelckes , c.u.koper kamerKruisstraat 3west1647235266v
HAITSE EELKES Haytse Eelckes , c.u.verwandelaar Kruisstraat 3west1650236123v
HAITSE EELKES Haytse Eelckes , c.u.verwandelaar Kruisstraat 3west1650236123v
HAITSE EELKES Haytse Eelckes , c.u.verwandelaar Kruisstraat 3west1650236123v
HAITSE EELKES Haytse Eelckes , c.u.aanhandelaar kamerKerkpoortstraat NZ1650236124v
HAITSE EELKES Haytse Eelckes , c.u.aanhandelaar kamerKerkpoortstraat NZ1650236124v
HAITSE EELKES Haytse Eelckes , c.u.aanhandelaar kamerKerkpoortstraat NZ1650236124v
HAITSE GELKES wijlen Haitse Gelckes verkoper Kerkpoortstraat 10166023863r
HAITSE GELKES wijlen Haitse Gelckes verkoper Kerkpoortstraat 10166023863r
HAITSE HAITSES Haitse Haitses houtkoperverkoper Havenplein 6163623411v
HAITSE HAITSES Haitse Haitses houtkoperverkoper Havenplein 6163623411v
HAITSE HAITSES Haytse Haytses aanhandelaar huis, stede en de gerechtigheid van de steeg en gang naar de vijverHavenplein 61621230265v
HAITSE HAITSES Haytse Haytses aanhandelaar huis, stede en de gerechtigheid van de steeg en gang naar de vijverHavenplein 61621230265v
HAITSE HAITSES Haytse Haytses , de oldekoper 1/2 huisZoutsloot1630232158r
HAITSE HAITSES Haytse Haytses , de oldekoper 1/2 huisZoutsloot1630232158r
HAITSE JORRITS Haitze Jorrits scheepstimmermankoper huisLanen 30180826861r
HAITSE JORRITS Haitze Jorrits scheepstimmermankoper huisLanen 30180826861r
HAITSE MARTENS het huis van Haytse Martens naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)163223374r
HAITSE MARTENS het huis van Haytse Martens naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)163223374r
HAITSE MARTENS Haytse Martens wevernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
HAITSE MARTENS Haytse Martens wevernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
HAITSE MARTENS het kind van wijlen Haytse Martens verkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
HAITSE MARTENS het kind van wijlen Haytse Martens verkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
HAITSE OEGES Haytse Oeges , de oudeverkoper van 1/6 Zoutsloot 1291676240222r
HAITSE OEGES Haytse Oeges , de oudeverkoper van 1/6 Zoutsloot 1291676240222r
HAITSE OEGES Haytse Oeges , de jongeverkoper van 1/6 Zoutsloot 1291676240222r
HAITSE OEGES Haytse Oeges , de jongeverkoper van 1/6 Zoutsloot 1291676240222r
HAITSE OEGES Haytse Oeges verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 91677240269r
HAITSE OEGES Haytse Oeges verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 91677240269r
HAITSE OEGES Haytse Oeges , de jongeverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 91677240269r
HAITSE OEGES Haytse Oeges , de jongeverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 91677240269r
HAITSE PABES de erfgenamen van wijlen Haytse Pabes huurder zolder (p.j.)Rommelhaven 26b1766256158v
HAITSE PABES de erfgenamen van wijlen Haytse Pabes huurder zolder (p.j.)Rommelhaven 26b1766256158v
HAITSE WATSES Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 4163223375r
HAITSE WATSES Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 4163223375r
HAITSE WATSES Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 4163323383v
HAITSE WATSES Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 4163323383v
HAITSE WIEBES Haytse Wybes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1634233149r
HAITSE WIEBES Haytse Wybes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1634233149r
HAITSE WIEBRENS wijlen Haitse Wybrens erflater Vianen 2178126034v
HAITSE WIEBRENS wijlen Haitse Wybrens erflater Vianen 2178126034v
HAITSE WOUTERS Haytse Wouters , c.u.huurder Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
HAITSE WOUTERS Haytse Wouters , c.u.huurder Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
HALBE HARMENS Halbe Harmens verkoper onbekend164923683r
HALBE HARMENS Halbe Harmens verkoper onbekend164923683r
HAMKE MINNES Hamcke Minnes koper Brouwersstraat 5achter166023869r
HAMKE MINNES Hamcke Minnes koper Brouwersstraat 5achter166023869r
HANNEKE KORNELIS Hanke Cornelis verkoper q.q. Noordijs 51601228251r
HANNEKE KORNELIS Hanke Cornelis verkoper q.q. Noordijs 51601228251r
HANNEKE KORNELIS Hanke Cornelis verkoper q.q. Noordijs 51601228251r
HANS de verkoper Hans Tyaadsen , c.u.smidnaastligger ten westen Schritsen159722868r
HANS Hans Tyaadsen smidverkoper Schritsen159722868r
HANS burgemeester Hans Ericx koper huisVijverstraat 11159822886v
HANS Hans Ericx rentmeester van Harlingenprotesteert q.q. Fortuinsteeg 11598228118r
HANS Hans smidnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 101599228136r
HANS burgemeester Hans Ericx verpachter grond Lammert Warndersteeg1600228203v
HANS de hof van Hans Ericx naastligger ten westen Klaverbladstraat WZ1601228238r
HANS de erfgenamen van wijlen Hans bakker (poffen-)naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1603228351v
HANS de zoutkeet van burgemeester Hans Ericx naastligger Lammert Warndersteeg1603228357r
HANS grondpacht uit de huisstede van Hans eigenaar perceel ([staat: Jouster Hans])onbekend1606228494v
HANS Hans Ericx lid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Klaverbladstraat WZ1612229106r
HANS de keet van wijlen Hans Ericx naastligger ten westen Kerkpoortstraat1613229166r
HANS Hans Ericx lid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Vijver 6tuin1613229167r
HANS wijlen Hans Eerck verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1613229185r
HANS wijlen Hans Ericx verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1614229189v
HANS de [zout]keten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord1614229204v
HANS de keeten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v
HANS de kamers van Hans smidnaastligger ten noorden Zuiderhaven 631614229217v
HANS de hof van Hans Ericx naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 51614229233r
HANS Hans Erichs verkoper Voorstraat 21615229257r
HANS nagelaten door wijlen Hans Erichs verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1615229257r
HANS de zoutkeet van Hans Ericx naastligger Kromme Elleboogsteeg161623047v
HANS eerder van mijnheer Hans Erichs naastligger ten westen Vijver WZ161723058r
HANS de eerstgeprefereerde crediteuren van wijlen Hans Ericx verkoper Franekereind 61618230110r
HANS Hans zoutdragernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1621230287v
HANS Hans kleermaker [staat: snijder]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1621230287v
HANS Hans kleermaker [staat: schroor]bewoner Brouwersstraat1622230333r
HANS Hans naastligger ten zuiden ([staat: Jouster Hans])Rommelhaven ZZ162523178r
HANS grondpacht uit het huis van Hans pannenboetereigenaar perceel onbekend1626231146r
HANS de kamer van de erfgenamen van wijlen Hans turfdragernaastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter162823271v
HANS de weduwe van wijlen Hans turfdragernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)162923289r
HANS Hans blekernaastligger ten westen Schoolsteeg WZ163223347r
HANS Hans Luycas naastligger ten oosten Schritsen 351633233127v
HANS de weduwe van wijlen Hans zoutdragernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1634233143v
HANS het huis van de erfgenamen van wijlen Hans zoutdragernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ163723426v
HANS Hans Jepsen koper huis met een loods erachterLanen 301641234146v
HANS Hans Jepsen , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 301641234146v
HANS Hans [niet ingevuld] naastligger ten westen Romastraat 10164323557v
HANS mr. Hans naastligger ten oosten Zuidersteeg 91651236168v
HANS het huis van Hans Ieyps naastligger ten oosten Lanen 28achter1652236205r
HANS het huis bewoond door Hans smidnaastligger ten zuiden Noordijs 231653236230v
HANS Hans brouwernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 131659237213v
HANS het huis van de erfgenamen van wijlen mr. Hans naastligger ten westen onbekend166023851r
HANS sterfhuis van Hans smideerdere bewoner Noordijs 25166123891v
HANS Hans stoelmatterbewoner Fabrieksstraat1674240142r
HANS de weduwe van wijlen Hans kistmakernaastligger ten noorden Lanen 391674240158r
HANS de weduwe van wijlen Hans kistmakernaastligger ten noorden Lanen 391675240209r
HANS grondpacht uit huis genaamd het Dorstigh Hontie van Hans Nichels eigenaar perceel Klaverbladstraat 19het Dorstige Hondje167924130r
HANS de erfgenamen van wijlen mr. Hans naastligger ten oosten Grote Werf 2zuid168024170v
HANS grondpacht uit het huis genaamd het Dorstige Hondje van Hans Nichels eigenaar perceel Klaverbladstraat 19het Dorstige Hontie1683241271r
HANS het huis van Hans Nichels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 101695243124v
HANS Hans Ysax schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 181697243284r
HANS Hans Nichels naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 51697243302v
HANS Hans Bas geniaarde koper Grote Kerkstraat 18170124499r
HANS Hans Nichels naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 51703244200v
HANS Hans Ysaax naastligger ten westen Zoutsloot 20170724516r
HANS Hans Izax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1170824555r
HANS Hans naastligger ten westen Vianen 141734248304v
HANS Hans naastligger ten westen Vianen 161734248304v
HANS Hans naastligger ten westen Vianen 181734248304v
HANS Hans , c.u.schilder van gleibakkerssteentjeshuurder Lanen 6617392506r
HANS Hans Yversen* hoveniernaastligger ten westen Nieuweburen 27173925014v
HANS de tuin van vroedsman Hans Yversen* gardeniernaastligger ten zuiden Nieuweburen 251741250187v
HANS wijlen Hans Yversen hovenierverkoper van 1/12 Nieuweburen 271745251104r
HANS Hans Hockverkoper Zoutsloot 137159722826r
HANS Hans Scheuen?koper kamer (militerende op het schip van Tyaerdt Tyebbes)Fabrieksstraat WZ159822897r
HANS Hans Gruyskoper provisioneel karveel- of wijdschip onbekend1599228146r
HANS Hans Scheurbuick?verkoper Fabrieksstraat1602228279v
HANS Hans Kesmankoper huisHondenstraat 101603228377r
HANS Hans Poffnaastligger ten oosten Zuiderhaven 73oost1614229209r
HANS Hans Poffhuurder perceel 3 buiten Harlingen1615229243v
HANS de erfgenamen van wijlen Hans Gruysenaastligger ten zuiden Vijver WZ161723058r
HANS de erfgenamen van wijlen Hans Gruyssenaastligger ten zuiden Vijverstraat161723064v
HANS het tichelwerk van Hans Poffnaastligger ten oosten van Harlingen1619230185v
HANS Hans Mardorffglasmakerniaarnemer Spekmarkt 61619230187r
HANS Hans Mardorff*glasmakernaastligger ten zuiden Spekmarkt 61619230187r
HANS Hans Poffnaastligger ten zuiden Alemanssteeg OZ1623230359r
HANS wijlen Hans Martorffverkoper Schritsen 671624230377r
HANS Hans Poffnaastligger ten oosten Zuiderhaven 73oost16242312v
HANS Hans Stenenbrenghkoper kamerKruisstraat NZ162523144r
HANS de erfgenamen van wijlen Hans Grusenaastligger ten zuiden Vijver WZ162523146r
HANS de erfgenamen van wijlen Hans Grusenaastligger ten zuiden Vijver WZ162523156v
HANS Hans Stenenbrenghverkoper q.q. Heiligeweg 46achter16272325r
HANS Hans Burquetbewoner Noorderhaven 40162823277v
HANS Hans Crysmanhuurder Sint Christoffelsteeg WZ1630232132v
HANS Hans Loopheennaastligger ten westen Karremanstraat 21645235182v
HANS Hans Loopheennaastligger ten noorden Karremanstraat 21645235182v
HANS Hans Loopheennaastligger ten westen Karremanstraat 21646235202v
HANS Hans Loopheennaastligger ten noorden Karremanstraat 21646235202v
HANS wijlen Hans Ieme de Rinckverkoper Zoutsloot 301646235224r
HANS Hans Loopsennaastligger ten noorden Anjelierstraat 91658237145r
HANS Hans van der Holtgeniaarde koper Voorstraat 26achter167124052v
HANS Hans Boeselachhovenierkoper huis, hof en belvedereWasbleek ZZ1730247333v
HANS de weduwe van wijlen Hans Rodhuizumhuurder (p.j.)Nieuwstraat 21175625443v
HANS Hansonius Haulamagoudsmid (mr. -)koper 1/2 hoekhuisVoorstraat 4167024011v
HANS AURICH Hans van Aurycknaastligger ten westen Schritsen 361601228256r
HANS BAS Hans Baskoper woningHeiligeweg 381697243316v
HANS BOLTA Hans Boltakasteleinverkoper Klaverbladstraat 18179826594r
HANS BOUWMANwijlen Hans Willem Boumanverkoper Grote Kerkstraat 17178326126r
HANS GONGGRIJPOud burgervaandrig Hans Gongrijpwijnstekerkoper huisNoorderhaven 4617062452v
HANS GONGGRIJPwijnkoper Hans Gonggrijpverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24170824557r
HANS GONGGRIJP Hans Gonggrijpnaastligger ten noorden Voorstraat 71715245234v
HANS GONGGRIJP Hans Gonggrijpkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 441717245291r
HANS GONGGRIJP Hans Gonggrijpnaastligger ten zuiden Voorstraat 341717245297v
HANS GONGGRIJPde hof van Hans Gonggrijpkoopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 77171824613v
HANS GONGGRIJP Hans Gonggrijpkoopmanverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 23171924635r
HANS GONGGRIJP Hans Gongrijpverkoper Zoutsloot NZ1722246137v
HANS GONGGRIJPingang van de tuin van Hans Gongrijpnaastligger ten westen Zoutsloot NZ172724743v
HANS GONGGRIJPde tuin van Hans Gongrijpnaastligger ten noorden Zoutsloot NZ172724743v
HANS GONGGRIJP Hans Gongrijpkoopmanverkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 281729247294v
HANS GONGGRIJP Hanso Gongrijpwijnhandelaarverkoper Noorderhaven 461722246133v
HANS GONGGRIJP Hanso Gongrijpkoper q.q. Sint Odolphisteeg 21725246225r
HANS GONGGRIJP Hanso Gongrijpkoopmanverkoper Sint Odolphisteeg 2172724749v
HANS GONGGRIJP Hanso Godofredus Gonggrijpkoper dubbel huis met tuinZuiderhaven 551758254154v
HANS GONGGRIJP Hanso Gongrijpklerk ter secretarie Admiraliteit in Frieslandkoper hof en tuin met vruchtbomen, bloemen, planten en prieelDroogstraat 671773258101r
HANS GONGGRIJP Hanso Gongrijpklerk ter secretarie Admiraliteit in Frieslandkoper woningZoutsloot 561773258101r
HANS HASENHOEKwijlen burgerhopman Hanso Jonas van Hasenhoekkoper Voorstraat 741778259145v
HANS HOPals bewoner Hans Hopnaastligger ten zuiden Noorderhaven 34achter1668239162r
HANS HOPhuis genaamd de Twee Hollandse Daelders, vroeger bewoond door Hans Hopnaastligger ten zuiden Noorderhaven 34achterde Twee Hollandse Daalders167824117v
HANS HOUT Hansonius van der Houtverkoper q.q. Wasbleek167124045v
HANS HUIER Hans Huyerkoper kamer met ledige plaatsLiemendijk163723425v
HANS KARDINAALwijlen Hans Cardenaelbewoner Noorderhaven 761600228234v
HANS KARDINAALwijlen Hans Cardenaelbewoner Noorderhaven 781600228234v
HANS KARDINAALwijlen Hans Kardenaelbewoner Noorderhaven 761601228247r
HANS KARDINAALwijlen Hans Kardenaelbewoner Noorderhaven 781601228247r
HANS KLAVER Hans Claver, c.u.huurder Carl Visschersteeg WZ1742250221v
HANS KOERTS Hans Jurjen Coertssoldaat compagnie kapitein Johan van Roordakoper kamerWeverstraat1653236246r
HANS OOSTERHOUT Hans Oosterhoutverkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 71789263135v
HANS PLETTENBERGburgemeester jhr. Hans Willem baron van Plettenbergkoper huis (of 100 zilveren ducatons)Schoolstraat 2zuid176425629r
HANS PLETTENBERGjhr. Hans Willem baron van Plettenbergnaastligger ten zuiden Schoolstraat 2zuid176425629r
HANS PLETTENBERGjhr. Hans Willem baron van Plettenbergnaastligger ten westen Schoolstraat 2zuid176425629r
HANS PLETTENBERGjhr. Hans Willem baron van Plettenbergnaastligger ten noorden Schoolstraat 2zuid176425629r
HANS PLETTENBERGGedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenbergverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter1770257171r
HANS PLETTENBERGGedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenbergverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1770257175v
HANS PLETTENBERGGedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenbergverkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot OZ1771257221v
HANS PLETTENBERGJr. Hans Willem van Plettenbergeigenaar en bewoner Schoolstraat 21782260170v
HANS PLETTENBERGJr. Hans Willem van Plettenbergeigenaar en bewoner Schoolstraat 2zuidoost1782260170v
HANS PLETTENBERGburgemeester Hans Willem van Plettenbergverkoper Schoolstraat 21782260170v
HANS PLETTENBERGburgemeester Hans Willem van Plettenbergverkoper Schoolstraat 2zuidoost1782260170v
HANS PLETTENBERGde erfgenamen van wijlen oud burgemeester jhr. Hans Willem van Plettenbergverkoper Nieuweburen 15180226658r
HANS REITSMA Hans Nichels Reytsma, c.u.koper kamer en loodskeKlaverbladstraat 231683241262v
HANS ROUSENBURG Hans Rousenburchkoper Achterstraat16362346r
HANS ROUSENBURG Hans Rouschenburghsoldaat in de compagnie van kapt. jhr. Johan van Roordakoper twee kamers aan elkaarKarremanstraat1658237168av
HANS SCHIERST Hans Jurjen Schierstkoper huis genaamd de BrilVoorstraat 93de Bril178526230r
HANS SCHIERST Hans Jurjen Schierstkoopmankoper woning achter het vorige verkochte perceelVoorstraat 93een_achter178526230r
HANS SCHIERST Hans Jurjen Schierstkoopmankoper huisVoorstraat 89178526231v
HANS SCHIERST Hans George Schierst [staat: Schierts]naastligger ten noorden Voorstraat 93180226686v
HANS SCHIERST Hans George Schierst [staat: Schierts]koopmanverkoper Voorstraat 93180226686v
HANS SCHIERST Hans George Schierst [staat: Schierts]naastligger ten zuiden Voorstraat 93een_achter180226686v
HANS SCHIERST Hans George Schierst [staat: Schierts]koopmanverkoper Voorstraat 93een_achter180226686v
HANS SCHIERSTwijlen Hans G. Schierstverkoper Voorstraat 89180426760v
HANS SCHOESTERals bewoner Hans Schoeghsternaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1161122955v
HANS SCHOESTER Hans Schoegsterbewoner Drie Roemersteeg 31620230228r
HANS STAALwijlen Hans Staellkoper Karremanstraat 41658237161v
HANS STAALwijlen Hans Staelverkoper Karremanstraat 41662238149r
HANS STONEBRINK Hans Steinbrenckgeniaarde koper Grote Kerkstraat 31west163323399v
HANS STONEBRINK Hans Stenebrinkverkoper Kruisstraat NZ163623413r
HANS STONEBRINK Hans Stienbrincknaastligger ten noorden Lanen 44twee_achter1646235210r
HANS STONEBRINK Hans Steenbrinck, c.u.koper huisLanen 44een_achter1646235218r
HANS STONEBRINK Hans Steenbrincknaastligger ten noorden Lanen 44een_achter1646235218r
HANS VRIESde erfgenamen van wijlen de heer burgemeester Hans de Vriesnaastligger ten westen Havenplein 61664238203r
HANS ZIJLSTRA Hans W.C. Zijlstrakoper huis, tuin en bleekveldSchritsen 54180826865v
HANS ZIJLSTRA Hans Willem Cornelis Zijlstraverkoper Schritsen 54181026963v
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams , c.u.koper woning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een putNieuwstraat 38achter1654236277v
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams , c.u.koper woning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een putNieuwstraat 38achter1654236277v
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams , c.u.koper woning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een putNieuwstraat 38achter1654236277v
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams knoopmaker (mr. -)verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 231738249357r
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams knoopmaker (mr. -)verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 231738249357r
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams knoopmaker (mr. -)verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 231738249357r
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 71750252100v
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 71750252100v
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 71750252100v
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151766256225r
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151766256225r
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151766256225r
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151770257149v
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151770257149v
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151770257149v
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151775258223v
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151775258223v
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151775258223v
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams koper huisGrote Kerkstraat 40west1776258258r
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams koper huisGrote Kerkstraat 40west1776258258r
HANS ABRAHAMS Hans Abrahams koper huisGrote Kerkstraat 40west1776258258r
HANS ABRAHAMS wijlen Hans Abrahams erflater Grote Kerkstraat 40west179226452r
HANS ABRAHAMS wijlen Hans Abrahams erflater Grote Kerkstraat 40west179226452r
HANS ABRAHAMS wijlen Hans Abrahams erflater Grote Kerkstraat 40west179226452r
HANS ABRAHAMS wijlen Hans Abrahams erflater Grote Kerkstraat 17achter179226454r
HANS ABRAHAMS wijlen Hans Abrahams erflater Grote Kerkstraat 17achter179226454r
HANS ABRAHAMS wijlen Hans Abrahams erflater Grote Kerkstraat 17achter179226454r
HANS ADAMS Hans Adams Mevousverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 101630232161r
HANS ADAMS Hans Adams Mevousverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 101630232161r
HANS ADAMS Hans Adams Mevousverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 101630232161r
HANS ADAMS Hans Adams Mevousverkoper q.q. Sint Jacobstraat 101630232161r
HANS ADAMS Hans Adams Mevousverkoper q.q. Sint Jacobstraat 101630232161r
HANS ADAMS Hans Adams Mevousverkoper q.q. Sint Jacobstraat 101630232161r
HANS ADAMS Hans Adams Mevousverkoper van 1/4 (als man en voogd v zijn vrouw en lasthebbende voor Bote Segers)Spekmarkt 216312333r
HANS ADAMS Hans Adams Mevousverkoper van 1/4 (als man en voogd v zijn vrouw en lasthebbende voor Bote Segers)Spekmarkt 216312333r
HANS ADAMS Hans Adams Mevousverkoper van 1/4 (als man en voogd v zijn vrouw en lasthebbende voor Bote Segers)Spekmarkt 216312333r
HANS ADAMS Hans Adams Mevousverkoper q.q. Spekmarkt 216312333r
HANS ADAMS Hans Adams Mevousverkoper q.q. Spekmarkt 216312333r
HANS ADAMS Hans Adams Mevousverkoper q.q. Spekmarkt 216312333r
HANS ANDRIES Hans Willem Andries Cruissebroerhuurder (p.j.)Droogstraat 55west167724038ra
HANS ANDRIES Hans Willem Andries Cruissebroerhuurder (p.j.)Droogstraat 55west167724038ra
HANS ANDRIES Hans Willem Andries Cruissebroerhuurder (p.j.)Droogstraat 55west167724038ra
HANS ARENDS Hans Arnts koper kamerSint Odolphisteeg 101601228260r
HANS ARENDS Hans Arnts koper kamerSint Odolphisteeg 101601228260r
HANS ARENDS Hans Arnts koper kamerSint Odolphisteeg 101601228260r
HANS ARENDS Hans Arents zoutdragernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 81602228336v
HANS ARENDS Hans Arents zoutdragernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 81602228336v
HANS ARENDS Hans Arents zoutdragernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 81602228336v
HANS ARENDS Hans Arents zoutdragernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 81603228343r
HANS ARENDS Hans Arents zoutdragernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 81603228343r
HANS ARENDS Hans Arents zoutdragernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 81603228343r
HANS ARENDS Hans Aerents zoutdragernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 121612229116ar
HANS ARENDS Hans Aerents zoutdragernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 121612229116ar
HANS ARENDS Hans Aerents zoutdragernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 121612229116ar
HANS ARENDS Hans Aernts koper 1/2 huis (oostelijke helft)Franekereind 29oost1613229153v
HANS ARENDS Hans Aernts koper 1/2 huis (oostelijke helft)Franekereind 29oost1613229153v
HANS ARENDS Hans Aernts koper 1/2 huis (oostelijke helft)Franekereind 29oost1613229153v
HANS ARENDS Hans Aernts zoutdragerkoper Nieuwstraat 641615229240r
HANS ARENDS Hans Aernts zoutdragerkoper Nieuwstraat 641615229240r
HANS ARENDS Hans Aernts zoutdragerkoper Nieuwstraat 641615229240r
HANS ARENDS Hans Aernts , c.u.zoutdragernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 641615229240r
HANS ARENDS Hans Aernts , c.u.zoutdragernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 641615229240r
HANS ARENDS Hans Aernts , c.u.zoutdragernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 641615229240r
HANS ARENDS Hans Aernts zoutdragerkoper kamerOoievaarsteeg 35161723082r
HANS ARENDS Hans Aernts zoutdragerkoper kamerOoievaarsteeg 35161723082r
HANS ARENDS Hans Aernts zoutdragerkoper kamerOoievaarsteeg 35161723082r
HANS ARENDS de proclamant Hans Aernts , c.u.zoutdragernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 35161723082r
HANS ARENDS de proclamant Hans Aernts , c.u.zoutdragernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 35161723082r
HANS ARENDS de proclamant Hans Aernts , c.u.zoutdragernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 35161723082r
HANS ARENDS Hans Aerns zoutdragerkoper door niaar kamerNieuwstraat 621618230116v
HANS ARENDS Hans Aerns zoutdragerkoper door niaar kamerNieuwstraat 621618230116v
HANS ARENDS Hans Aerns zoutdragerkoper door niaar kamerNieuwstraat 621618230116v
HANS ARENDS Hans Aernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621618230116v
HANS ARENDS Hans Aernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621618230116v
HANS ARENDS Hans Aernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621618230116v
HANS ARENDS Hans Aernts naastligger ten westen Nieuwstraat 621618230116v
HANS ARENDS Hans Aernts naastligger ten westen Nieuwstraat 621618230116v
HANS ARENDS Hans Aernts naastligger ten westen Nieuwstraat 621618230116v
HANS ARENDS mr. Hans Arents naastligger ten oosten onbekend1619230188r
HANS ARENDS mr. Hans Arents naastligger ten oosten onbekend1619230188r
HANS ARENDS mr. Hans Arents naastligger ten oosten onbekend1619230188r
HANS ARENDS Hans Arents verkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r
HANS ARENDS Hans Arents verkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r
HANS ARENDS Hans Arents verkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r
HANS ARENDS Hans Aernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 601621230267r
HANS ARENDS Hans Aernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 601621230267r
HANS ARENDS Hans Aernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 601621230267r
HANS ARENDS Hans Arents verkoper Grote Kerkstraat 161621230279v
HANS ARENDS Hans Arents verkoper Grote Kerkstraat 161621230279v
HANS ARENDS Hans Arents verkoper Grote Kerkstraat 161621230279v
HANS ARENDS Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 601621230287r
HANS ARENDS Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 601621230287r
HANS ARENDS Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 601621230287r
HANS ARENDS Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 60162423120r
HANS ARENDS Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 60162423120r
HANS ARENDS Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 60162423120r
HANS ARENDS de weduwe van wijlen mr. Hans Arents naastligger ten oosten Weverstraat 101626231111v
HANS ARENDS de weduwe van wijlen mr. Hans Arents naastligger ten oosten Weverstraat 101626231111v
HANS ARENDS de weduwe van wijlen mr. Hans Arents naastligger ten oosten Weverstraat 101626231111v
HANS ARENDS wijlen mr. Hans Arents verkoper Weverstraat ZZ16272325v
HANS ARENDS wijlen mr. Hans Arents verkoper Weverstraat ZZ16272325v
HANS ARENDS wijlen mr. Hans Arents verkoper Weverstraat ZZ16272325v
HANS ARENDS de erfgenamen van wijlen Hans Aernts verkoper Nieuwstraat 66163223359r
HANS ARENDS de erfgenamen van wijlen Hans Aernts verkoper Nieuwstraat 66163223359r
HANS ARENDS de erfgenamen van wijlen Hans Aernts verkoper Nieuwstraat 66163223359r
HANS ARENDS wijlen Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62163323398v
HANS ARENDS wijlen Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62163323398v
HANS ARENDS wijlen Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62163323398v
HANS ARENDS wijlen Hans Arents naastligger ten westen Nieuwstraat 62163323398v
HANS ARENDS wijlen Hans Arents naastligger ten westen Nieuwstraat 62163323398v
HANS ARENDS wijlen Hans Arents naastligger ten westen Nieuwstraat 62163323398v
HANS ARENDS Hans Arents zoutdragernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 121633233108r
HANS ARENDS Hans Arents zoutdragernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 121633233108r
HANS ARENDS Hans Arents zoutdragernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 121633233108r
HANS ARENDS de erfgenamen van wijlen Hans Arents zoutdragernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8164023495v
HANS ARENDS de erfgenamen van wijlen Hans Arents zoutdragernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8164023495v
HANS ARENDS de erfgenamen van wijlen Hans Arents zoutdragernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8164023495v
HANS ARENDS het huis van wijlen? Hans Aarns naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621641234147r
HANS ARENDS het huis van wijlen? Hans Aarns naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621641234147r
HANS ARENDS het huis van wijlen? Hans Aarns naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621641234147r
HANS ARENDS Hans Aarnts , c.u.commandeur Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Karremanstraat 271692242399r
HANS ARENDS Hans Aarnts , c.u.commandeur Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Karremanstraat 271692242399r
HANS ARENDS Hans Aarnts , c.u.commandeur Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Karremanstraat 271692242399r
HANS ARENDS Hans Aens naastligger ten westen Scheerstraat 71695243118v
HANS ARENDS Hans Aens naastligger ten westen Scheerstraat 71695243118v
HANS ARENDS Hans Aens naastligger ten westen Scheerstraat 71695243118v
HANS ARENDS Hans Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
HANS ARENDS Hans Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
HANS ARENDS Hans Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
HANS ARENDS FINK Hans Arents Finckkoper Scheerstraat 51694243110v
HANS ARENDS FINK Hans Arents Finckkoper Scheerstraat 51694243110v
HANS ARENDS FINK Hans Arents Finckkoper Scheerstraat 51694243110v
HANS ARENDS FINK Hans Anes Vinkschippernaastligger ten oosten Scheerstraat 3170724525r
HANS ARENDS FINK Hans Anes Vinkschippernaastligger ten oosten Scheerstraat 3170724525r
HANS ARENDS FINK Hans Anes Vinkschippernaastligger ten oosten Scheerstraat 3170724525r
HANS ARENDS FINK Hans Arents Finkverkoper Scheerstraat 51713245190v
HANS ARENDS FINK Hans Arents Finkverkoper Scheerstraat 51713245190v
HANS ARENDS FINK Hans Arents Finkverkoper Scheerstraat 51713245190v
HANS ARJENS Hans Arjens bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Zuiderstraat 23west1729247221v
HANS ARJENS Hans Arjens bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Zuiderstraat 23west1729247221v
HANS ARJENS Hans Arjens bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Zuiderstraat 23west1729247221v
HANS ARJENS ADAM Hans Arjens de Adamverkoper Zuiderhaven 67173524950r
HANS ARJENS ADAM Hans Arjens de Adamverkoper Zuiderhaven 67173524950r
HANS ARJENS ADAM Hans Arjens de Adamverkoper Zuiderhaven 67173524950r
HANS ARJENS BOK Hans Arjens de Bockbakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderstraat 21172824773r
HANS ARJENS BOK Hans Arjens de Bockbakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderstraat 21172824773r
HANS ARJENS BOK Hans Arjens de Bockbakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderstraat 21172824773r
HANS AUKES Hans Auckes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat WZ159722856r
HANS AUKES Hans Auckes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat WZ159722856r
HANS AUKES Hans Auckes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat WZ159722856r
HANS BALTES CANNEGIETER Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ167624031va
HANS BALTES CANNEGIETER Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ167624031va
HANS BALTES CANNEGIETER Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ167624031va
HANS BALTES CANNEGIETER Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Heiligeweg 27noord167624031va
HANS BALTES CANNEGIETER Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Heiligeweg 27noord167624031va
HANS BALTES CANNEGIETER Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Heiligeweg 27noord167624031va
HANS BALTES CANNEGIETER Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden167624033ra
HANS BALTES CANNEGIETER Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden167624033ra
HANS BALTES CANNEGIETER Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden167624033ra
HANS BALTES CANNEGIETER Hans Baltes Kannegieterverkoper Voorstraat 64168224151ra
HANS BALTES CANNEGIETER Hans Baltes Kannegieterverkoper Voorstraat 64168224151ra
HANS BALTES CANNEGIETER Hans Baltes Kannegieterverkoper Voorstraat 64168224151ra
HANS BOUWES wijlen Hans Bouwes schrijnwerker (mr. -)koper Sint Odolphisteeg WZ16772411r
HANS BOUWES wijlen Hans Bouwes schrijnwerker (mr. -)koper Sint Odolphisteeg WZ16772411r
HANS BOUWES wijlen Hans Bouwes schrijnwerker (mr. -)koper Sint Odolphisteeg WZ16772411r
HANS DIRKS grondpacht uit het huis van Hans Diercx eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 22159722863v
HANS DIRKS grondpacht uit het huis van Hans Diercx eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 22159722863v
HANS DIRKS grondpacht uit het huis van Hans Diercx eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 22159722863v
HANS DIRKS Hans Dirks verkoper Achterstraat NZ16652393r
HANS DIRKS Hans Dirks verkoper Achterstraat NZ16652393r
HANS DIRKS Hans Dirks verkoper Achterstraat NZ16652393r
HANS DIRKS Hans Dircksen , c.u.koper kamerRomastraat 8oost1668239149v
HANS DIRKS Hans Dircksen , c.u.koper kamerRomastraat 8oost1668239149v
HANS DIRKS Hans Dircksen , c.u.koper kamerRomastraat 8oost1668239149v
HANS DIRKS Hans Dircks naastligger ten oosten Romastraat 61669239199v
HANS DIRKS Hans Dircks naastligger ten oosten Romastraat 61669239199v
HANS DIRKS Hans Dircks naastligger ten oosten Romastraat 61669239199v
HANS DIRKS Hans Dirckx scheepstimmerman (mr. -)koper provisioneel vervallen peerdenstalLiemendijk ZZ168124143ra
HANS DIRKS Hans Dirckx scheepstimmerman (mr. -)koper provisioneel vervallen peerdenstalLiemendijk ZZ168124143ra
HANS DIRKS Hans Dirckx scheepstimmerman (mr. -)koper provisioneel vervallen peerdenstalLiemendijk ZZ168124143ra
HANS DIRKS het huis van Hans Dirx naastligger ten zuiden Liemendijk168424224v
HANS DIRKS het huis van Hans Dirx naastligger ten zuiden Liemendijk168424224v
HANS DIRKS het huis van Hans Dirx naastligger ten zuiden Liemendijk168424224v
HANS DIRKS Hans Dircks naastligger ten zuiden Liemendijk168424256v
HANS DIRKS Hans Dircks naastligger ten zuiden Liemendijk168424256v
HANS DIRKS Hans Dircks naastligger ten zuiden Liemendijk168424256v
HANS DIRKS Hans Dirxen scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 51688242248r
HANS DIRKS Hans Dirxen scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 51688242248r
HANS DIRKS Hans Dirxen scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 51688242248r
HANS DIRKS Hans Dirks koper huisDalpad 71808268135v
HANS DIRKS Hans Dirks koper huisDalpad 71808268135v
HANS DIRKS Hans Dirks koper huisDalpad 71808268135v
HANS DIRKS Hans Dirks molenmaker (mr. -)verkoper Dalpad 71810268332r
HANS DIRKS Hans Dirks molenmaker (mr. -)verkoper Dalpad 71810268332r
HANS DIRKS Hans Dirks molenmaker (mr. -)verkoper Dalpad 71810268332r
HANS DIRKS grondpacht uit de woning van Hans Dirx Pottieeigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
HANS DIRKS grondpacht uit de woning van Hans Dirx Pottieeigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
HANS DIRKS grondpacht uit de woning van Hans Dirx Pottieeigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
HANS DIRKS BOORDER Hans Dircks Boorderkoper provisioneel huis met 1/2 timmerhellingten noordoosten van Harlingen168324164va
HANS DIRKS BOORDER Hans Dircks Boorderkoper provisioneel huis met 1/2 timmerhellingten noordoosten van Harlingen168324164va
HANS DIRKS BOORDER Hans Dircks Boorderkoper provisioneel huis met 1/2 timmerhellingten noordoosten van Harlingen168324164va
HANS DIRKS BOORDER Hans Dirx Boordertimmerman (huis-)verkoper Achterstraat NZ168424221r
HANS DIRKS BOORDER Hans Dirx Boordertimmerman (huis-)verkoper Achterstraat NZ168424221r
HANS DIRKS BOORDER Hans Dirx Boordertimmerman (huis-)verkoper Achterstraat NZ168424221r
HANS DIRKS BOORDER Hans Dirx Boorderscheepstimmermanverkoper Karremanstraat 9168524271v
HANS DIRKS BOORDER Hans Dirx Boorderscheepstimmermanverkoper Karremanstraat 9168524271v
HANS DIRKS BOORDER Hans Dirx Boorderscheepstimmermanverkoper Karremanstraat 9168524271v
HANS DIRKS BOORDER Hans Dirxen Boorderverkoper Liemendijk1687242205v
HANS DIRKS BOORDER Hans Dirxen Boorderverkoper Liemendijk1687242205v
HANS DIRKS BOORDER Hans Dirxen Boorderverkoper Liemendijk1687242205v
HANS DOEDES Hans Doedes , c.u.huurder (p.j.)Zuiderhaven 57177725960r
HANS DOEDES Hans Doedes , c.u.huurder (p.j.)Zuiderhaven 57177725960r
HANS DOEDES Hans Doedes , c.u.huurder (p.j.)Zuiderhaven 57177725960r
HANS DOEKES Hans Doeckes naastligger ten oosten Liemendijk ZZ171824615r
HANS DOEKES Hans Doeckes naastligger ten oosten Liemendijk ZZ171824615r
HANS DOEKES Hans Doeckes naastligger ten oosten Liemendijk ZZ171824615r
HANS DOEKES Hans Doeckes schipper (oud -)verkoper Karremanstraat 8171824629v
HANS DOEKES Hans Doeckes schipper (oud -)verkoper Karremanstraat 8171824629v
HANS DOEKES Hans Doeckes schipper (oud -)verkoper Karremanstraat 8171824629v
HANS DOUWES Hans Douwes , zwager van de verkoopsterverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen1603228364v
HANS DOUWES Hans Douwes , zwager van de verkoopsterverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen1603228364v
HANS DOUWES Hans Douwes , zwager van de verkoopsterverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen1603228364v
HANS DOUWES Hans Douwes verkoper Voorstraat 11west1689242281r
HANS DOUWES Hans Douwes verkoper Voorstraat 11west1689242281r
HANS DOUWES Hans Douwes verkoper Voorstraat 11west1689242281r
HANS DOUWES Hans Douwes verkoper Voorstraat 731689242281r
HANS DOUWES Hans Douwes verkoper Voorstraat 731689242281r
HANS DOUWES Hans Douwes verkoper Voorstraat 731689242281r
HANS DOUWES Hans Douwes verkoper Sint Jacobstraat 151689242281r
HANS DOUWES Hans Douwes verkoper Sint Jacobstraat 151689242281r
HANS DOUWES Hans Douwes verkoper Sint Jacobstraat 151689242281r
HANS DOUWES Hans Douwes timmerman (huis-)koper kamerVoorstraat 73achterde Spiegel1690242320r
HANS DOUWES Hans Douwes timmerman (huis-)koper kamerVoorstraat 73achterde Spiegel1690242320r
HANS DOUWES Hans Douwes timmerman (huis-)koper kamerVoorstraat 73achterde Spiegel1690242320r
HANS DOUWES wijlen Hans Douwes timmermanverkoper Voorstraat 73achter1696243221v
HANS DOUWES wijlen Hans Douwes timmermanverkoper Voorstraat 73achter1696243221v
HANS DOUWES wijlen Hans Douwes timmermanverkoper Voorstraat 73achter1696243221v
HANS EERKES burgemeester Hans Erix rentmeester van Harlingenkoper huisVoorstraat 2159722824r
HANS EERKES burgemeester Hans Erix rentmeester van Harlingenkoper huisVoorstraat 2159722824r
HANS EERKES burgemeester Hans Erix rentmeester van Harlingenkoper huisVoorstraat 2159722824r
HANS EERKES de hof van de kopers Hans Erix , c.u.naastligger ten westen Vijverstraat 11159822886v
HANS EERKES de hof van de kopers Hans Erix , c.u.naastligger ten westen Vijverstraat 11159822886v
HANS EERKES de hof van de kopers Hans Erix , c.u.naastligger ten westen Vijverstraat 11159822886v
HANS EERKES de zoutkeet van burgemeester Hans Erix naastligger ten oosten [overkant steeg] Lammert Warndersteeg WZ1605228485v
HANS EERKES de zoutkeet van burgemeester Hans Erix naastligger ten oosten [overkant steeg] Lammert Warndersteeg WZ1605228485v
HANS EERKES de zoutkeet van burgemeester Hans Erix naastligger ten oosten [overkant steeg] Lammert Warndersteeg WZ1605228485v
HANS EERKES wijlen de heer Hans Ericks erflater Voorstraat 21615229246r
HANS EERKES wijlen de heer Hans Ericks erflater Voorstraat 21615229246r
HANS EERKES wijlen de heer Hans Ericks erflater Voorstraat 21615229246r
HANS EERKES als eerdere eigenaar Hans Ericks , c.u.naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
HANS EERKES als eerdere eigenaar Hans Ericks , c.u.naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
HANS EERKES als eerdere eigenaar Hans Ericks , c.u.naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
HANS EERKES wijlen de heer Hans Ericks erflater Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
HANS EERKES wijlen de heer Hans Ericks erflater Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
HANS EERKES wijlen de heer Hans Ericks erflater Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
HANS EERKES de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin162723218r
HANS EERKES de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin162723218r
HANS EERKES de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin162723218r
HANS EERKES de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin165623763r
HANS EERKES de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin165623763r
HANS EERKES de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin165623763r
HANS EERKES Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin165623763r
HANS EERKES Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin165623763r
HANS EERKES Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin165623763r
HANS EERKES Hans Erix [staat: Dirx] eerdere eigenaar Vijver 6tuin1692242405r
HANS EERKES Hans Erix [staat: Dirx] eerdere eigenaar Vijver 6tuin1692242405r
HANS EERKES Hans Erix [staat: Dirx] eerdere eigenaar Vijver 6tuin1692242405r
HANS EEUWES Hans Euues koper 1/2 van een groot nieuw huis en mouterij, en drie huisjes ten noorden daarvanGedempte Korte Zoutsloot 271657237106r
HANS EEUWES Hans Euues koper 1/2 van een groot nieuw huis en mouterij, en drie huisjes ten noorden daarvanGedempte Korte Zoutsloot 271657237106r
HANS EEUWES Hans Euues koper 1/2 van een groot nieuw huis en mouterij, en drie huisjes ten noorden daarvanGedempte Korte Zoutsloot 271657237106r
HANS EEUWES Hans Euues , c.soc.bewoner Lanen 211657237257v
HANS EEUWES Hans Euues , c.soc.bewoner Lanen 211657237257v
HANS EEUWES Hans Euues , c.soc.bewoner Lanen 211657237257v
HANS EEUWES Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 2516652396v
HANS EEUWES Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 2516652396v
HANS EEUWES Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 2516652396v
HANS EEUWES Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 2516652391ra
HANS EEUWES Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 2516652391ra
HANS EEUWES Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 2516652391ra
HANS EEUWES Hans Euwes koper huis en schuur geschikt als koemelkerij met een vrije steeg ten westenRapenburg 6west166823922va
HANS EEUWES Hans Euwes koper huis en schuur geschikt als koemelkerij met een vrije steeg ten westenRapenburg 6west166823922va
HANS EEUWES Hans Euwes koper huis en schuur geschikt als koemelkerij met een vrije steeg ten westenRapenburg 6west166823922va
HANS EEUWES wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg 6west166923935ra
HANS EEUWES wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg 6west166923935ra
HANS EEUWES wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg 6west166923935ra
HANS EEUWES wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg 6west166923935ra
HANS EEUWES wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg 6west166923935ra
HANS EEUWES wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg 6west166923935ra
HANS EEUWES wijlen Hans Eeuwes verkoper Kleine Bredeplaats 131676240221r
HANS EEUWES wijlen Hans Eeuwes verkoper Kleine Bredeplaats 131676240221r
HANS EEUWES wijlen Hans Eeuwes verkoper Kleine Bredeplaats 131676240221r
HANS EEUWES de weduwe van wijlen Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost1677240273v
HANS EEUWES de weduwe van wijlen Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost1677240273v
HANS EEUWES de weduwe van wijlen Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost1677240273v
HANS EEUWES de weduwe van wijlen Hans Aeuwes naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 25167924111ra
HANS EEUWES de weduwe van wijlen Hans Aeuwes naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 25167924111ra
HANS EEUWES de weduwe van wijlen Hans Aeuwes naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 25167924111ra
HANS EEUWES de weduwe van wijlen Hans Aeuwes naastligger ten westen Gedempte Korte Zoutsloot 25167924111ra
HANS EEUWES de weduwe van wijlen Hans Aeuwes naastligger ten westen Gedempte Korte Zoutsloot 25167924111ra
HANS EEUWES de weduwe van wijlen Hans Aeuwes naastligger ten westen Gedempte Korte Zoutsloot 25167924111ra
HANS EEUWES de weduwe van wijlen Hans Euwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost1683241269r
HANS EEUWES de weduwe van wijlen Hans Euwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost1683241269r
HANS EEUWES de weduwe van wijlen Hans Euwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost1683241269r
HANS EEUWES de weduwe van wijlen Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23west168424213r
HANS EEUWES de weduwe van wijlen Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23west168424213r
HANS EEUWES de weduwe van wijlen Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23west168424213r
HANS EGBERTS Hans Eyberts verkoper Karremanstraat 24noord1602228339r
HANS EGBERTS Hans Eyberts verkoper Karremanstraat 24noord1602228339r
HANS EGBERTS Hans Eyberts verkoper Karremanstraat 24noord1602228339r
HANS ELIAS Hans Elias , c.u.huurder Zoutsloot 87178126067r
HANS ELIAS Hans Elias , c.u.huurder Zoutsloot 87178126067r
HANS ELIAS Hans Elias , c.u.huurder Zoutsloot 87178126067r
HANS ELIAS Hans Elias verkoper Franekereind 211808268154r
HANS ELIAS Hans Elias verkoper Franekereind 211808268154r
HANS ELIAS Hans Elias verkoper Franekereind 211808268154r
HANS ELIAS WIT Hans Elias de Wittkoper huisFranekereind 211803266225v
HANS ELIAS WIT Hans Elias de Wittkoper huisFranekereind 211803266225v
HANS ELIAS WIT Hans Elias de Wittkoper huisFranekereind 211803266225v
HANS EVERTS Hans Everts gleibakkerverkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
HANS EVERTS Hans Everts gleibakkerverkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
HANS EVERTS Hans Everts gleibakkerverkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
HANS FEMMES Hans Femmes , c.u.bewoner Zuiderstraat 10171924651r
HANS FEMMES Hans Femmes , c.u.bewoner Zuiderstraat 10171924651r
HANS FEMMES Hans Femmes , c.u.bewoner Zuiderstraat 10171924651r
HANS FEMMES Hans Femmes , c.u.bewoner Zuiderhaven 711726246263v
HANS FEMMES Hans Femmes , c.u.bewoner Zuiderhaven 711726246263v
HANS FEMMES Hans Femmes , c.u.bewoner Zuiderhaven 711726246263v
HANS FILIPPUS Hans Philips soldaat onder de guarde van zijne excellentieverkoper Weverstraat 131652236218v
HANS FILIPPUS Hans Philips soldaat onder de guarde van zijne excellentieverkoper Weverstraat 131652236218v
HANS FOKKES Hans Fockes kooltjerverkoper q.q. Voorstraat 211690242316r
HANS FOKKES Hans Fockes kooltjerverkoper q.q. Voorstraat 211690242316r
HANS FOKKES Hans Fockes kooltjerverkoper q.q. Voorstraat 211690242316r
HANS FRANSES Hans Fransen koper huisKleine Bredeplaats 41689242296r
HANS FRANSES Hans Fransen koper huisKleine Bredeplaats 41689242296r
HANS FRANSES Hans Fransen koper huisKleine Bredeplaats 41689242296r
HANS FRANSES het huis van Hans Fransen , c.u.naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21706244312r
HANS FRANSES het huis van Hans Fransen , c.u.naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21706244312r
HANS FRANSES het huis van Hans Fransen , c.u.naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21706244312r
HANS FRANSES Hans Fransen naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 61722246146v
HANS FRANSES Hans Fransen naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 61722246146v
HANS FRANSES Hans Fransen naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 61722246146v
HANS FRANSES wijlen Hans Fransen verkoper Kleine Bredeplaats 4173524928v
HANS FRANSES wijlen Hans Fransen verkoper Kleine Bredeplaats 4173524928v
HANS FRANSES wijlen Hans Fransen verkoper Kleine Bredeplaats 4173524928v
HANS FRANSES de erfgenamen van wijlen Hans Fransens naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 6173524931r
HANS FRANSES de erfgenamen van wijlen Hans Fransens naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 6173524931r
HANS FRANSES de erfgenamen van wijlen Hans Fransens naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 6173524931r
HANS GEERTS de crediteuren van Hans Geerts verkoper Franekerpoort (gebied)163223374r
HANS GEERTS de crediteuren van Hans Geerts verkoper Franekerpoort (gebied)163223374r
HANS GERRITS Hans Gerryts koper westelijke kamer van twee kamersZuiderhaven 1216242318r
HANS GERRITS Hans Gerryts koper westelijke kamer van twee kamersZuiderhaven 1216242318r
HANS GODFRIEDS GONGGRIJP Hanso Godefridus Gonggrijpgriffier Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huisZoutsloot 56179226469v
HANS GODFRIEDS GONGGRIJP Hanso Godefridus Gonggrijpgriffier Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huisZoutsloot 56179226469v
HANS GODFRIEDS GONGGRIJP Hanso Godefridus Gongrijpsecretaris bij de Marine (substituut -)naastligger ten oosten Zoutsloot 541796264343v
HANS GODFRIEDS GONGGRIJP Hanso Godefridus Gongrijpsecretaris bij de Marine (substituut -)naastligger ten oosten Zoutsloot 541796264343v
HANS GOTES GONGGRIJP Hanso Godes Gonggrijpgriffier Admiraliteitkoper huisJan Ruurdstraat 31791263286v
HANS GOTES GONGGRIJP Hanso Godes Gonggrijpgriffier Admiraliteitkoper huisJan Ruurdstraat 31791263286v
HANS GOTES GONGGRIJP Hanso Godes Gonggrijpnaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31791263286v
HANS GOTES GONGGRIJP Hanso Godes Gonggrijpnaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31791263286v
HANS HANSES Hans Hanses verkoper onbekend159722860v
HANS HANSES Hans Hanses verkoper onbekend159722860v
HANS HANSES Hans Hanses verkoper onbekend159722860v
HANS HANSES Hans Hanses verkoper onbekend159722860v
HANS HANSES Hans Hansen verkoper onbekend1605228441r
HANS HANSES Hans Hansen verkoper onbekend1605228441r
HANS HANSES Hans Hansen huurder buiten Harlingen1614229222r
HANS HANSES Hans Hansen huurder buiten Harlingen1614229222r
HANS HANSES de steenplaats van Hans Hansen naastligger ten westen buiten Harlingen1614229222r
HANS HANSES de steenplaats van Hans Hansen naastligger ten westen buiten Harlingen1614229222r
HANS HANSES Hans Hansen verkoper Gardenierstraat163223340v
HANS HANSES Hans Hansen verkoper Gardenierstraat163223340v
HANS HANSES Hans Hanses verkoper q.q. Hondenstraat 6163323387v
HANS HANSES Hans Hanses verkoper q.q. Hondenstraat 6163323387v
HANS HANSES Hans Hanssen koper huis en het houtstek ten noordenZuiderstraat 231635233170r
HANS HANSES Hans Hanssen koper huis en het houtstek ten noordenZuiderstraat 231635233170r
HANS HANSES Hans Hansen schipperkoper huis en plaatsBildtstraat 1416362343r
HANS HANSES Hans Hansen schipperkoper huis en plaatsBildtstraat 1416362343r
HANS HANSES Hans Hansen , c.u.koper Kerkpad 22163923472r
HANS HANSES Hans Hansen , c.u.koper Kerkpad 22163923472r
HANS HANSES Hans Hansen , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 22163923472r
HANS HANSES Hans Hansen , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 22163923472r
HANS HANSES Hans Hansen koper huis en erf waar het Kromhout uitsteektNoorderhaven 51het Kromhout1641234125v
HANS HANSES Hans Hansen koper huis en erf waar het Kromhout uitsteektNoorderhaven 51het Kromhout1641234125v
HANS HANSES Hans Hansen , c.u.verkoper Bildtstraat 141641234161r
HANS HANSES Hans Hansen , c.u.verkoper Bildtstraat 141641234161r
HANS HANSES Hans Hansen verkoper Zuiderstraat 23oost164223533v
HANS HANSES Hans Hansen verkoper Zuiderstraat 23oost164223533v
HANS HANSES Hans Hansen naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ1644235100r
HANS HANSES Hans Hansen naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ1644235100r
HANS HANSES Hans Hansen , c.u.koper Heiligeweg 181646235226r
HANS HANSES Hans Hansen , c.u.koper Heiligeweg 181646235226r
HANS HANSES Hans Hansen naastligger ten oosten Heiligeweg 181646235226r
HANS HANSES Hans Hansen naastligger ten oosten Heiligeweg 181646235226r
HANS HANSES Hans Hansen verkoper Noorderhaven 51164923685r
HANS HANSES Hans Hansen verkoper Noorderhaven 51164923685r
HANS HANSES wijlen Hans Hansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 201658237173r
HANS HANSES wijlen Hans Hansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 201658237173r
HANS HANSES Hans Hansen zijdekaarderhuurder Karremanstraat 22168124132va
HANS HANSES Hans Hansen zijdekaarderhuurder Karremanstraat 22168124132va
HANS HANSES Hans Hansen molenaar (hout-)koper huisZuiderhaven ZZ168524298r
HANS HANSES Hans Hansen molenaar (hout-)koper huisZuiderhaven ZZ168524298r
HANS HANSES Hans Hansen , n.u.naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1723246179r
HANS HANSES Hans Hansen , n.u.naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1723246179r
HANS HANSES Hans Hansen , de oudemolenaar (hout-)koper huisFranekereind 211746251160r
HANS HANSES Hans Hansen , de oudemolenaar (hout-)koper huisFranekereind 211746251160r
HANS HANSES Hans Hansen , de oudemolenaar (hout-)naastligger ten oosten Franekereind 19174925228r
HANS HANSES Hans Hansen , de oudemolenaar (hout-)naastligger ten oosten Franekereind 19174925228r
HANS HANSES Hans Hansen naastligger ten oosten Franekereind 19175725470v
HANS HANSES Hans Hansen naastligger ten oosten Franekereind 19175725470v
HANS HANSES Hans Hansen , de jonge c.s.naastligger ten westen Voorstraat 64176125591v
HANS HANSES Hans Hansen , de jonge c.s.naastligger ten westen Voorstraat 64176125591v
HANS HANSES de erfgenamen van wijlen Hans Hanzes , de oudenaastligger ten oosten Franekereind 191771257238r
HANS HANSES de erfgenamen van wijlen Hans Hanzes , de oudenaastligger ten oosten Franekereind 191771257238r
HANS HANSES Hans Hanssen Poffbruidegom 1603228346r
HANS HANSES Hans Hanssen Poffbruidegom 1603228346r
HANS HANSES Hans Hansen Poffhuurder Franekertrekvaart1615229251v
HANS HANSES Hans Hansen Poffhuurder Franekertrekvaart1615229251v
HANS HANSES het tichelwerk van Hans Hansen Poffnaastligger ten noorden Franekertrekvaart1615229251v
HANS HANSES het tichelwerk van Hans Hansen Poffnaastligger ten noorden Franekertrekvaart1615229251v
HANS HANSES Hans Hansen Poffkoper kamerGrote Kerkstraat 191619230195v
HANS HANSES Hans Hansen Poffkoper kamerGrote Kerkstraat 191619230195v
HANS HANSES Hans Hansen Poffverkoper Heiligeweg 231624230388v
HANS HANSES Hans Hansen Poffverkoper Heiligeweg 231624230388v
HANS HANSES Hans Hanses Poffkoper huisstede voor en achter 21 houtvoeten breed ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele])Zuiderhaven NZ162523173r
HANS HANSES Hans Hanses Poffkoper huisstede voor en achter 21 houtvoeten breed ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele])Zuiderhaven NZ162523173r
HANS HANSES Hans Hanses Poffkoper kamer ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele])Zuiderhaven NZ162523173r
HANS HANSES Hans Hanses Poffkoper kamer ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele])Zuiderhaven NZ162523173r
HANS HANSES Hans Hanses Poffverkoper Zuiderhaven NZ162523174v
HANS HANSES Hans Hanses Poffverkoper Zuiderhaven NZ162523174v
HANS HANSES Hans Hanses Poffverkoper Zuiderhaven NZ162523174v
HANS HANSES Hans Hanses Poffverkoper Zuiderhaven NZ162523174v
HANS HANSES JONGkinderen van Hans Hansen de Jong, c.s.naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 31762255132r
HANS HANSES JONGkinderen van Hans Hansen de Jong, c.s.naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 31762255132r
HANS HARMENS Hans Harmens naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 14twee_achter1615229284v
HANS HARMENS Hans Harmens naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 14twee_achter1615229284v
HANS HARMENS Hans Harmens koopmankoper huis en stalling alwaer het Widt Paerdt uyt steecktVijverstraat 18het Witte Paard163323390v
HANS HARMENS Hans Harmens koopmankoper huis en stalling alwaer het Widt Paerdt uyt steecktVijverstraat 18het Witte Paard163323390v
HANS HARMENS stalling en plaats van Hans Harmens naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ1633233114v
HANS HARMENS stalling en plaats van Hans Harmens naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ1633233114v
HANS HARMENS Hans Harmens naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1634233129r
HANS HARMENS Hans Harmens naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1634233129r
HANS HARMENS de schuur nu van burgemeester Hans Harmens naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 27163723424r
HANS HARMENS de schuur nu van burgemeester Hans Harmens naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 27163723424r
HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens naastligger ten oosten Vijverstraat 8164323561v
HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens naastligger ten oosten Vijverstraat 8164323561v
HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens koper hoekhuisNoorderhaven 881647235265r
HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens koper hoekhuisNoorderhaven 881647235265r
HANS HARMENS de uitgang van de hof van burgermr. Hans Harmens naastligger ten westen Vijverstraat 181653236237v
HANS HARMENS de uitgang van de hof van burgermr. Hans Harmens naastligger ten westen Vijverstraat 181653236237v
HANS HARMENS Hans Harmens van Hattinghkoper kamerSint Christoffelsteeg OZ162423135v
HANS HARMENS Hans Harmens van Hattinghkoper kamerSint Christoffelsteeg OZ162423135v
HANS HARMENS Hans Harmens van Hattingeverkoper Sint Christoffelsteeg OZ162823268r
HANS HARMENS Hans Harmens van Hattingeverkoper Sint Christoffelsteeg OZ162823268r
HANS HARMENS wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vryesverkoper Grote Ossenmarkt 5165923812r
HANS HARMENS wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vryesverkoper Grote Ossenmarkt 5165923812r
HANS HARMENS VRIES Hans Harmens de Frieskoopmanhuurder voor 7 jaren Sint Jacobstraat 1163223375v
HANS HARMENS VRIES Hans Harmens de Frieskoopmanhuurder voor 7 jaren Sint Jacobstraat 1163223375v
HANS HARMENS VRIES Hans Harmens de Friesverkoper q.q. Bildtstraat 16163323387r
HANS HARMENS VRIES Hans Harmens de Friesverkoper q.q. Bildtstraat 16163323387r
HANS HARMENS VRIES Hans Harmens de Friesnaastligger ten oosten Voorstraat 51635233161r
HANS HARMENS VRIES Hans Harmens de Friesnaastligger ten oosten Voorstraat 51635233161r
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 231636233180r
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 231636233180r
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Frieskoper 6/15 [staat: 1/3 en 1/15] huis ([485 + 97 GG])Grote Bredeplaats 26west16362346v
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Frieskoper 6/15 [staat: 1/3 en 1/15] huis ([485 + 97 GG])Grote Bredeplaats 26west16362346v
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Havenplein 6163623411v
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Havenplein 6163623411v
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Frieskoper 1/15 [staat: 1/5 van 1/3] huisGrote Bredeplaats 26west163623415r
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Frieskoper 1/15 [staat: 1/5 van 1/3] huisGrote Bredeplaats 26west163623415r
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Vijversteeg 8163723423v
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Vijversteeg 8163723423v
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Vrieskoper huisVijverstraat 12163823455v
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Vrieskoper huisVijverstraat 12163823455v
HANS HARMENS VRIESde stal van koper Hans Harmens de Vries, c.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 12163823455v
HANS HARMENS VRIESde stal van koper Hans Harmens de Vries, c.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 12163823455v
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Vrieskoper 2/15 huis en plaats ([staat: Lb])Grote Bredeplaats 26west163823466v
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Vrieskoper 2/15 huis en plaats ([staat: Lb])Grote Bredeplaats 26west163823466v
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Vriesprotesteert vanwege een hypotheek ten noordoosten van Harlingen163923487v
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Vriesprotesteert vanwege een hypotheek ten noordoosten van Harlingen163923487v
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Vriestrekt zijn protest in ten noordoosten van Harlingen163923487v
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Vriestrekt zijn protest in ten noordoosten van Harlingen163923487v
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Frieskoper huisNoorderhaven 2164223516v
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Frieskoper huisNoorderhaven 2164223516v
HANS HARMENS VRIEShet onlangs mede gekochte huis van oud burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Noorderhaven 4164223530r
HANS HARMENS VRIEShet onlangs mede gekochte huis van oud burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Noorderhaven 4164223530r
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten oosten Noorderhaven 441647235247v
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten oosten Noorderhaven 441647235247v
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Vrieskoper 1/6 lange lijnbaanSpinstraat 4164923694r
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Vrieskoper 1/6 lange lijnbaanSpinstraat 4164923694r
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Friesnaastligger ten westen Vijverstraat ZZ1651236157v
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Friesnaastligger ten westen Vijverstraat ZZ1651236157v
HANS HARMENS VRIES Hans Harmens de Vriesnaastligger ten oosten Noorderhaven 441651236175r
HANS HARMENS VRIES Hans Harmens de Vriesnaastligger ten oosten Noorderhaven 441651236175r
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten zuiden Noorderhaven 101653236223r
HANS HARMENS VRIESoud burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten zuiden Noorderhaven 101653236223r
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 151653236235v
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 151653236235v
HANS HARMENS VRIESde weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Noorderhaven 4165523754r
HANS HARMENS VRIESde weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Noorderhaven 4165523754r
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Vrieskoper huisNieuwstraat 30165623797v
HANS HARMENS VRIESburgemeester Hans Harmens de Vrieskoper huisNieuwstraat 30165623797v
HANS HARMENS VRIEShet huis van wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten zuiden Noorderhaven 101657237132v
HANS HARMENS VRIEShet huis van wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten zuiden Noorderhaven 101657237132v
HANS HARMENS VRIESwijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vriesverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1658237151v
HANS HARMENS VRIESwijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vriesverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1658237151v
HANS HARMENS VRIESwijlen burgemeester Hans Harmens de Vriesverkoper Nieuwstraat 301658237175r
HANS HARMENS VRIESwijlen burgemeester Hans Harmens de Vriesverkoper Nieuwstraat 301658237175r
HANS HARMENS VRIESwijlen burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Voorstraat 7a-oost1663238183r
HANS HARMENS VRIESwijlen burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Voorstraat 7a-oost1663238183r
HANS HENDRIKS Hans Hendricks koper van 1/4 Weverstraat NZ164823617v
HANS HENDRIKS Hans Hendricks koper van 1/4 Weverstraat NZ164823617v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix naastligger ten oosten Franekereind 191651236149v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix naastligger ten oosten Franekereind 191651236149v
HANS HENDRIKS de erfgenamen van wijlen Hans Hendricks naastligger ten noorden Franekereind 34165523728v
HANS HENDRIKS de erfgenamen van wijlen Hans Hendricks naastligger ten noorden Franekereind 34165523728v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix verkoper Kerkpad WZ166723972v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix verkoper Kerkpad WZ166723972v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix geniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat1675240185v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix geniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat1675240185v
HANS HENDRIKS het huis van de erfgenamen van wijlen Hans Hendricks naastligger ten westen Franekereind 23oost1677240273v
HANS HENDRIKS het huis van de erfgenamen van wijlen Hans Hendricks naastligger ten westen Franekereind 23oost1677240273v
HANS HENDRIKS Hans Hendricks naastligger ten oosten Brouwersstraat 2316782414r
HANS HENDRIKS Hans Hendricks naastligger ten oosten Brouwersstraat 2316782414r
HANS HENDRIKS Hans Hendricks koper huisSchritsen 63167824116r
HANS HENDRIKS Hans Hendricks koper huisSchritsen 63167824116r
HANS HENDRIKS Hans Hendricks verkoper Brouwersstraat 23achter167824115v
HANS HENDRIKS Hans Hendricks verkoper Brouwersstraat 23achter167824115v
HANS HENDRIKS Hans Hendricks koper huisSchritsen 35168024198r
HANS HENDRIKS Hans Hendricks koper huisSchritsen 35168024198r
HANS HENDRIKS Hans Hendrix verkoper Schritsen 331680241102v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix verkoper Schritsen 331680241102v
HANS HENDRIKS Hans Hendricks koper huisLammert Warndersteeg 181683241236r
HANS HENDRIKS Hans Hendricks koper huisLammert Warndersteeg 181683241236r
HANS HENDRIKS Hans Hendrix naastligger ten westen Franekereind 23oost1683241269r
HANS HENDRIKS Hans Hendrix naastligger ten westen Franekereind 23oost1683241269r
HANS HENDRIKS Hans Hendricks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 411688242223r
HANS HENDRIKS Hans Hendricks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 411688242223r
HANS HENDRIKS Hans Hendricks verkoper Lammert Warndersteeg 181689242266r
HANS HENDRIKS Hans Hendricks verkoper Lammert Warndersteeg 181689242266r
HANS HENDRIKS Hans Hendricks cherger (havenpachts-)koper huis genaamd de Hooge TinnePrinsenstraat 2de Hoge Tinne1690242336v
HANS HENDRIKS Hans Hendricks cherger (havenpachts-)koper huis genaamd de Hooge TinnePrinsenstraat 2de Hoge Tinne1690242336v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix cherger (haven-)verkoper Prinsenstraat 21695243148v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix cherger (haven-)verkoper Prinsenstraat 21695243148v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix executeurkoper door niaar ratione vicinitatis huisLanen 741697243265r
HANS HENDRIKS Hans Hendrix executeurkoper door niaar ratione vicinitatis huisLanen 741697243265r
HANS HENDRIKS het achterhuis van Hans Hendrix executeurnaastligger ten zuiden Lanen 741697243265r
HANS HENDRIKS het achterhuis van Hans Hendrix executeurnaastligger ten zuiden Lanen 741697243265r
HANS HENDRIKS Hans Hendrix cherger (haven-)koper huis met een tuintje erachterKlaverbladstraat 51697243302v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix cherger (haven-)koper huis met een tuintje erachterKlaverbladstraat 51697243302v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix zeevarendekoper huis of woningLammert Warndersteeg 161698243377v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix zeevarendekoper huis of woningLammert Warndersteeg 161698243377v
HANS HENDRIKS Hans Hendriks naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19169924427v
HANS HENDRIKS Hans Hendriks naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19169924427v
HANS HENDRIKS wijlen Hans Hendrix verkoper van 1/4 Klaverbladstraat 51703244200v
HANS HENDRIKS wijlen Hans Hendrix verkoper van 1/4 Klaverbladstraat 51703244200v
HANS HENDRIKS de weduwe van wijlen Hans Hendrix bewoner Schritsen 631705244268r
HANS HENDRIKS de weduwe van wijlen Hans Hendrix bewoner Schritsen 631705244268r
HANS HENDRIKS wijlen Hans Hendrix executeurverkoper Schritsen 631705244268r
HANS HENDRIKS wijlen Hans Hendrix executeurverkoper Schritsen 631705244268r
HANS HENDRIKS wijlen Hans Hendrix huurder Schritsen 631706244337v
HANS HENDRIKS wijlen Hans Hendrix huurder Schritsen 631706244337v
HANS HENDRIKS de weduwe van wijlen Hans Hendricks huurder Achterstraat ZZ170924592r
HANS HENDRIKS de weduwe van wijlen Hans Hendricks huurder Achterstraat ZZ170924592r
HANS HENDRIKS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14172124694v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14172124694v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141722246146r
HANS HENDRIKS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141722246146r
HANS HENDRIKS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141723246173v
HANS HENDRIKS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141723246173v
HANS HENDRIKS wijlen Hans Hendrix Coppeltieverkoper Lammert Warndersteeg 16172824794v
HANS HENDRIKS wijlen Hans Hendrix Coppeltieverkoper Lammert Warndersteeg 16172824794v
HANS IDSES Hans Idses koper huis met plaatsBoth Apothekerstraat 15noord1622230306r
HANS IDSES Hans Idses koper huis met plaatsBoth Apothekerstraat 15noord1622230306r
HANS IDSES Hans Idtses naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid162523160r
HANS IDSES Hans Idtses naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid162523160r
HANS IEGES wijlen Hans Egges verkoper Steenhouwersstraat 21620230218r
HANS IEGES wijlen Hans Egges verkoper Steenhouwersstraat 21620230218r
HANS IEGES wijlen Hans Egges verkoper Steenhouwersstraat 21620230218r
HANS IELES Hans Eles koper Schritsen 51635233169r
HANS IELES Hans Eles koper Schritsen 51635233169r
HANS IELES Hans Eles koper Schritsen 51635233169r
HANS IEMES haar zwager Hans Imes koper Bildtstraat 171644235141v
HANS IEMES haar zwager Hans Imes koper Bildtstraat 171644235141v
HANS IEMES de weduwe van wijlen Hans Imes naastligger ten noorden Bildtstraat 91651236169r
HANS IEMES de weduwe van wijlen Hans Imes naastligger ten noorden Bildtstraat 91651236169r
HANS IEMES RING Hans Yemes de Ringbewoner Zoutsloot163923473v
HANS IEMES RING Hans Yemes de Ringbewoner Zoutsloot163923473v
HANS IEMES RING Hans Yemes de Ringbewoner Zoutsloot163923482r
HANS IEMES RING Hans Yemes de Ringbewoner Zoutsloot163923482r
HANS IEMES RING Hans Emes de Ringh, c.u.koper huis, brouwerij en mouterijZoutsloot 301641234132r
HANS IEMES RING Hans Emes de Ringh, c.u.koper huis, brouwerij en mouterijZoutsloot 301641234132r
HANS IEMES RING Hans Emes de Ringh, c.u.koper huis, brouwerij en mouterijZoutsloot 301641234132r
HANS IEMES RINGwijlen Hans Iemes de Ringhkoper Bildtstraat 7164923674r
HANS IEMES RINGwijlen Hans Iemes de Ringhkoper Bildtstraat 7164923674r
HANS IEPES Hans Jeppes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6a162523141r
HANS IEPES Hans Jeppes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6a162523141r
HANS ISAAKS Hans Isaax* schipper (schuit-)naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31711245142r
HANS ISAAKS Hans Isaax* schipper (schuit-)naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31711245142r
HANS ISAAKS Hans Isaax naastligger ten westen Zoutsloot 201713245192v
HANS ISAAKS Hans Isaax naastligger ten westen Zoutsloot 201713245192v
HANS ISAAKS Hans Isaaks naastligger ten westen Zoutsloot 2017182462v
HANS ISAAKS Hans Isaaks naastligger ten westen Zoutsloot 2017182462v
HANS ISAAKS Hans Isaax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3171824617v
HANS ISAAKS Hans Isaax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3171824617v
HANS ISAAKS Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31728247111v
HANS ISAAKS Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31728247111v
HANS ISAAKS de erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3173524996r
HANS ISAAKS de erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3173524996r
HANS ISAAKS de erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31738249347r
HANS ISAAKS de erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31738249347r
HANS JAKOBS Hans Jacobs , c.u.geniaarde koper Liemendijk ZZ164223511v
HANS JAKOBS Hans Jacobs , c.u.geniaarde koper Liemendijk ZZ164223511v
HANS JAKOBS Hans Jacobs , c.u.koper hoekhuisKarremanstraat 19164423598v
HANS JAKOBS Hans Jacobs , c.u.koper hoekhuisKarremanstraat 19164423598v
HANS JAKOBS Hans Jacobs schoenlappernaastligger ten westen Achterstraat 331644235105r
HANS JAKOBS Hans Jacobs schoenlappernaastligger ten westen Achterstraat 331644235105r
HANS JAKOBS Hans Jacobs* schoenlappergeniaarde koper Achterstraat1644235121v
HANS JAKOBS Hans Jacobs* schoenlappergeniaarde koper Achterstraat1644235121v
HANS JAKOBS Hans Jacobs , c.u.koper huisGrote Ossenmarkt 121646235233v
HANS JAKOBS Hans Jacobs , c.u.koper huisGrote Ossenmarkt 121646235233v
HANS JAKOBS Hans Jacobs* schoenlappernaastligger ten westen Achterstraat164923680r
HANS JAKOBS Hans Jacobs* schoenlappernaastligger ten westen Achterstraat164923680r
HANS JAKOBS Hans Jacobs , c.u.koemelkerverkoper Hoogstraat 17achter165623758v
HANS JAKOBS Hans Jacobs , c.u.koemelkerverkoper Hoogstraat 17achter165623758v
HANS JAKOBS Hans Jacobs , c.u.verkoper Karremanstraat 19165623772r
HANS JAKOBS Hans Jacobs , c.u.verkoper Karremanstraat 19165623772r
HANS JAKOBS Hans Jacobs schoenlappernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 141657237119r
HANS JAKOBS Hans Jacobs schoenlappernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 141657237119r
HANS JAKOBS Hans Jacobs koemelkerverkoper Karremanstraat 191659237196r
HANS JAKOBS Hans Jacobs koemelkerverkoper Karremanstraat 191659237196r
HANS JAKOBS wijlen Hans Jacobs soldaat in de compagnie van capt. v.d. Wayenbetrokkene Gardenierstraat ZZ168424248r
HANS JAKOBS wijlen Hans Jacobs soldaat in de compagnie van capt. v.d. Wayenbetrokkene Gardenierstraat ZZ168424248r
HANS JAKOBS Hans Jacobs de Rynchbruidegom 159722829v
HANS JAKOBS Hans Jacobs de Rynchbruidegom 159722829v
HANS JAKOBS BURCHTmr. Hans Jacobs van der Burchtprotesteert vanwege een obligatie ten noorden van Harlingen1600228220v
HANS JAKOBS BURCHTmr. Hans Jacobs van der Burchtprotesteert vanwege een obligatie ten noorden van Harlingen1600228220v
HANS JAKOBS HUIER Hans Jacobs Huyerverkoper Grote Ossenmarkt 121657237123v
HANS JAKOBS HUIER Hans Jacobs Huyerverkoper Grote Ossenmarkt 121657237123v
HANS JAKOBS RING Hans Jacobs de Ringnaastligger ten westen Herenwaltje1600228234r
HANS JAKOBS RING Hans Jacobs de Ringnaastligger ten westen Herenwaltje1600228234r
HANS JANS Hans Janssen naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 1915972285r
HANS JANS Hans Janssen naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 1915972285r
HANS JANS de akker van Hans Jansen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen15972285v
HANS JANS de akker van Hans Jansen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen15972285v
HANS JANS het huis en de blekerij van Hans Jansen naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen15972285v
HANS JANS het huis en de blekerij van Hans Jansen naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen15972285v
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 19159822875v
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 19159822875v
HANS JANS Hans Janssen schipper (veer-)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23159822895v
HANS JANS Hans Janssen schipper (veer-)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23159822895v
HANS JANS Hans Janssen schipper (veer-)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23159822896r
HANS JANS Hans Janssen schipper (veer-)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23159822896r
HANS JANS een akker van Hans Jans naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1606228505v
HANS JANS een akker van Hans Jans naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1606228505v
HANS JANS het huis en de blekerij van Hans Jans naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1606228505v
HANS JANS het huis en de blekerij van Hans Jans naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1606228505v
HANS JANS Hans Jansen koper huis en tuinten noordoosten van Harlingen1613229126v
HANS JANS Hans Jansen koper huis en tuinten noordoosten van Harlingen1613229126v
HANS JANS de koper Hans Jansen , c.u.naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1613229126v
HANS JANS de koper Hans Jansen , c.u.naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1613229126v
HANS JANS de koper Hans Jansen , c.u.naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1613229126v
HANS JANS de koper Hans Jansen , c.u.naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1613229126v
HANS JANS Hans Janssen blekerkoper huisVoorstraat 231615229242r
HANS JANS Hans Janssen blekerkoper huisVoorstraat 231615229242r
HANS JANS Hans Janssen naastligger ten westen Lanen 54161623039r
HANS JANS Hans Janssen naastligger ten westen Lanen 54161623039r
HANS JANS een akker van Hans Janssen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen161623041r
HANS JANS een akker van Hans Janssen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen161623041r
HANS JANS huis en blekerij van Hans Janssen naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen161623041r
HANS JANS huis en blekerij van Hans Janssen naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen161623041r
HANS JANS de boedel en goederen van Hans Jansen , c.u.bode op Holland (oud -)verkoper Lanen 52161723058r
HANS JANS de boedel en goederen van Hans Jansen , c.u.bode op Holland (oud -)verkoper Lanen 52161723058r
HANS JANS de crediteuren van Hans Jansen , c.u.bode op Holland (oud -)verkoper Lanen 52161723064v
HANS JANS de crediteuren van Hans Jansen , c.u.bode op Holland (oud -)verkoper Lanen 52161723064v
HANS JANS het akkerland van Hans Janssen naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen161723099v
HANS JANS het akkerland van Hans Janssen naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen161723099v
HANS JANS huis en blekerij van Hans Janssen naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen161723099v
HANS JANS huis en blekerij van Hans Janssen naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen161723099v
HANS JANS Hans Jansen blekernaastligger ten oosten Voorstraat 571624230382v
HANS JANS Hans Jansen blekernaastligger ten oosten Voorstraat 571624230382v
HANS JANS Hans Jansen blekernaastligger ten oosten Voorstraat 591624230382v
HANS JANS Hans Jansen blekernaastligger ten oosten Voorstraat 591624230382v
HANS JANS Hans Jansen verkoper Zoutsloot 511642234177r
HANS JANS Hans Jansen verkoper Zoutsloot 511642234177r
HANS JANS Hans Jansen verkoper Zoutsloot 51achter1642234177r
HANS JANS Hans Jansen verkoper Zoutsloot 51achter1642234177r
HANS JANS Hans Jansen , c.u.bombazijnwerkerkoper huis, loods en plaatsHeiligeweg 23164923691v
HANS JANS Hans Jansen , c.u.bombazijnwerkerkoper huis, loods en plaatsHeiligeweg 23164923691v
HANS JANS Hans Jansen koper huis, loods en plaatsGrote Kerkstraat 31west1654236265v
HANS JANS Hans Jansen koper huis, loods en plaatsGrote Kerkstraat 31west1654236265v
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Kruisstraat 6west1657237261r
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Kruisstraat 6west1657237261r
HANS JANS Hans Jansen verkoper Grote Kerkstraat 31west1657237140r
HANS JANS Hans Jansen verkoper Grote Kerkstraat 31west1657237140r
HANS JANS Hans Janzen koper q.q. Schritsen 151661238104v
HANS JANS Hans Janzen koper q.q. Schritsen 151661238104v
HANS JANS Hans Jansen verkoper q.q. Grote Kerkstraat 3316652394ra
HANS JANS Hans Jansen verkoper q.q. Grote Kerkstraat 3316652394ra
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 25166623913ra
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 25166623913ra
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 25166623962v
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 25166623962v
HANS JANS de erfgenamen van wijlen Hans Jansen verpachter grond ten oosten van Harlingen1668239175r
HANS JANS de erfgenamen van wijlen Hans Jansen verpachter grond ten oosten van Harlingen1668239175r
HANS JANS Hans Jansen verkoper q.q. Voorstraat 50167023941va
HANS JANS Hans Jansen verkoper q.q. Voorstraat 50167023941va
HANS JANS Hans Jansen , c.u.koopmanverkoper Lanen 71167024016r
HANS JANS Hans Jansen , c.u.koopmanverkoper Lanen 71167024016r
HANS JANS Hans Jansen koopmankoper q.q. Schritsen NZ167124038r
HANS JANS Hans Jansen koopmankoper q.q. Schritsen NZ167124038r
HANS JANS Hans Jansen koper q.q. Roeperssteeg 71672240113r
HANS JANS Hans Jansen koper q.q. Roeperssteeg 71672240113r
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19een_achter1675240207v
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19een_achter1675240207v
HANS JANS Hans Jansen verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg WZ1675240208v
HANS JANS Hans Jansen verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg WZ1675240208v
HANS JANS Hans Jansen verkoper van 1/4 Heiligeweg 27midden167624033ra
HANS JANS Hans Jansen verkoper van 1/4 Heiligeweg 27midden167624033ra
HANS JANS Hans Jansen rogstorternaastligger ten westen Lanen ZZ168024123ra
HANS JANS Hans Jansen rogstorternaastligger ten westen Lanen ZZ168024123ra
HANS JANS Hans Jansen , c.u.koper huisLanen 21achter168424212v
HANS JANS Hans Jansen , c.u.koper huisLanen 21achter168424212v
HANS JANS Hans Jansen bewoner Hofstraat 27168424231r
HANS JANS Hans Jansen bewoner Hofstraat 27168424231r
HANS JANS Hans Jansen bewoner Hofstraat 29168424231r
HANS JANS Hans Jansen bewoner Hofstraat 29168424231r
HANS JANS Hans Jansen verkoper Hofstraat 27168424231r
HANS JANS Hans Jansen verkoper Hofstraat 27168424231r
HANS JANS Hans Jansen verkoper Hofstraat 29168424231r
HANS JANS Hans Jansen verkoper Hofstraat 29168424231r
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Voorstraat 24168524277r
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Voorstraat 24168524277r
HANS JANS de erfgenamen van wijlen Hans Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 25168524289r
HANS JANS de erfgenamen van wijlen Hans Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 25168524289r
HANS JANS Hans Jansen , c.u.koper huisKruisstraat 3oost171824620v
HANS JANS Hans Jansen , c.u.koper huisKruisstraat 3oost171824620v
HANS JANS Hans Jans wolkammer (mr. -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 141738249348r
HANS JANS Hans Jans wolkammer (mr. -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 141738249348r
HANS JANS Hans Jansen gleibakkerkoper kamer of huisSchritsen 13achter1738249269r
HANS JANS Hans Jansen gleibakkerkoper kamer of huisSchritsen 13achter1738249269r
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Lanen 201753253110r
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Lanen 201753253110r
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Lanen 201766256207r
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Lanen 201766256207r
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Lanen 201767256232r
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Lanen 201767256232r
HANS JANS Hans Jans naastligger ten zuiden Lanen 20176725722v
HANS JANS Hans Jans naastligger ten zuiden Lanen 20176725722v
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten westen Vijverstraat 61779259178r
HANS JANS Hans Jansen naastligger ten westen Vijverstraat 61779259178r
HANS JANS de verkopers Hans Jansen Gruis, c.u.verpachter grond Zuiderstraat159722841r
HANS JANS de verkopers Hans Jansen Gruis, c.u.verpachter grond Zuiderstraat159722841r
HANS JANS Hans Jansen Gruisverkoper Zuiderstraat159722841r
HANS JANS Hans Jansen Gruisverkoper Zuiderstraat159722841r
HANS JANS Hans Jansen Gruesverkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
HANS JANS Hans Jansen Gruesverkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
HANS JANS Hans Jansen Gruyseerdere bewoner Grote Bredeplaats 191603228340v
HANS JANS Hans Jansen Gruyseerdere bewoner Grote Bredeplaats 191603228340v
HANS JANS de nagelaten weeskinderen van wijlen Hans Janssen Gruysverkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 191603228340v
HANS JANS de nagelaten weeskinderen van wijlen Hans Janssen Gruysverkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 191603228340v
HANS JANS de nagelaten weeskinderen van wijlen Hans Janssen Gruysverkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 211603228340v
HANS JANS de nagelaten weeskinderen van wijlen Hans Janssen Gruysverkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 211603228340v
HANS JANS Hans Janssen Gruyseerdere bewoner Grote Bredeplaats 191603228345v
HANS JANS Hans Janssen Gruyseerdere bewoner Grote Bredeplaats 191603228345v
HANS JANS Hans Janssen Gruyseigenaar Grote Bredeplaats 191603228345v
HANS JANS Hans Janssen Gruyseigenaar Grote Bredeplaats 191603228345v
HANS JANS Hans Jansen Clavigerwolkammer (mr. -)verkoper Zoutsloot 441742250210v
HANS JANS Hans Jansen Clavigerwolkammer (mr. -)verkoper Zoutsloot 441742250210v
HANS JANS BLAUW Hans Jansen de Blauwcrediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 121599228169v
HANS JANS BLAUW Hans Jansen de Blauwcrediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 121599228169v
HANS JANS BLAUWER Hans Jans de Blauwerbruidegom 1598228112r
HANS JANS BLAUWER Hans Jans de Blauwerbruidegom 1598228112r
HANS JANS GROES Hans Jans Groesverkoper onbekend159822876v
HANS JANS GROES Hans Jans Groesverkoper onbekend159822876v
HANS JETSES Hans Jetzes houtstapelaarkoper huis met loods en plaatskeGrote Kerkstraat 27169424384v
HANS JETSES Hans Jetzes houtstapelaarkoper huis met loods en plaatskeGrote Kerkstraat 27169424384v
HANS JETSES wijlen Hans Jetses verkoper Grote Kerkstraat 271694243114v
HANS JETSES wijlen Hans Jetses verkoper Grote Kerkstraat 271694243114v
HANS JETSES Hans Jetses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511730247300r
HANS JETSES Hans Jetses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511730247300r
HANS JETSES Hans Jetses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51173224878r
HANS JETSES Hans Jetses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51173224878r
HANS JETSES Hans Jetses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511734248295r
HANS JETSES Hans Jetses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511734248295r
HANS JETSES de weduwe van wijlen Hans Jetses naastligger ten westen Molenpad 8174925235r
HANS JETSES de weduwe van wijlen Hans Jetses naastligger ten westen Molenpad 8174925235r
HANS JETSES de weduwe van wijlen Hans Jetses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 551754253184v
HANS JETSES de weduwe van wijlen Hans Jetses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 551754253184v
HANS JETSES de weduwe van wijlen Hans Jetses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55een_achter1754253186r
HANS JETSES de weduwe van wijlen Hans Jetses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55een_achter1754253186r
HANS JETSES de weduwe van wijlen Hans Jetses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55twee_achter1754253186r
HANS JETSES de weduwe van wijlen Hans Jetses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55twee_achter1754253186r
HANS JETSES wijlen Hans Jetses bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Kerkpoortstraat 531757254263r
HANS JETSES wijlen Hans Jetses bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Kerkpoortstraat 531757254263r
HANS JETSES wijlen Hans Jetses bakker (mr. -)koper Molenpad 6175725464r
HANS JETSES wijlen Hans Jetses bakker (mr. -)koper Molenpad 6175725464r
HANS JETSES wijlen Hans Jetses bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Molenpad 61757254109r
HANS JETSES wijlen Hans Jetses bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Molenpad 61757254109r
HANS JILLES Hans Jelis , c.u.eerdere eigenaar Lanen ZZ1602228298v
HANS JILLES Hans Jelis , c.u.eerdere eigenaar Lanen ZZ1602228298v
HANS JILLES grondpacht uit het huis van Hans Jelis , c.u.eigenaar perceel ([staat: 2-14-00 GG])Grote Bredeplaats 221602228298v
HANS JILLES grondpacht uit het huis van Hans Jelis , c.u.eigenaar perceel ([staat: 2-14-00 GG])Grote Bredeplaats 221602228298v
HANS JILLES Hans Jelis , c.u.eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 221602228298v
HANS JILLES Hans Jelis , c.u.eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 221602228298v
HANS JILLES Hans Jelis tromslagerverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 221606228530r
HANS JILLES Hans Jelis tromslagerverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 221606228530r
HANS JOHANNES wijlen Hans Johannes wagenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 39178326140v
HANS JOHANNES wijlen Hans Johannes wagenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 39178326140v
HANS JOHANNES wijlen Hans Johannes wagenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 102178326140v
HANS JOHANNES wijlen Hans Johannes wagenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 102178326140v
HANS JOUKES Hans Jouckes korfmaker en winkelierkoper huisKleine Kerkstraat 2169424379v
HANS JOUKES Hans Jouckes korfmaker en winkelierkoper huisKleine Kerkstraat 2169424379v
HANS JOUKES Hans Jouckes koopmankoper erf met pakhuis en kamer daarachterVoorstraat 82achter169924422r
HANS JOUKES Hans Jouckes koopmankoper erf met pakhuis en kamer daarachterVoorstraat 82achter169924422r
HANS JOUKES wijlen Hans Joukes winkelierverkoper q.q. Voorstraat 821702244183v
HANS JOUKES wijlen Hans Joukes winkelierverkoper q.q. Voorstraat 821702244183v
HANS JOUKES de weduwe van wijlen Hans Joukes naastligger ten zuiden Voorstraat 741716245270v
HANS JOUKES de weduwe van wijlen Hans Joukes naastligger ten zuiden Voorstraat 741716245270v
HANS JURJENS Hans Jurgiens zoutdragerkoper kamer en weefwinkelWeverstraat161222993v
HANS JURJENS Hans Jurgiens zoutdragerkoper kamer en weefwinkelWeverstraat161222993v
HANS JURJENS Hans Juriens verkoper Weverstraat1614229219r
HANS JURJENS Hans Juriens verkoper Weverstraat1614229219r
HANS JURJENS Hans Juriens koper kamerWeverstraat1614229219r
HANS JURJENS Hans Juriens koper kamerWeverstraat1614229219r
HANS JURJENS Hans Juriens koper huis, plaats en waterbakKerkpoortstraat ZZ1614229219v
HANS JURJENS Hans Juriens koper huis, plaats en waterbakKerkpoortstraat ZZ1614229219v
HANS JURJENS Hans Juriens koper kamerSchritsen 18161723087v
HANS JURJENS Hans Juriens koper kamerSchritsen 18161723087v
HANS JURJENS Hans Juriens koper kamerSchritsen 141620230230r
HANS JURJENS Hans Juriens koper kamerSchritsen 141620230230r
HANS JURJENS Hans Juriens , c.u.naastligger ten oosten Schritsen 141620230230r
HANS JURJENS Hans Juriens , c.u.naastligger ten oosten Schritsen 141620230230r
HANS JURJENS Hans Jurians koper kamerSchritsen 81622230302v
HANS JURJENS Hans Jurians koper kamerSchritsen 81622230302v
HANS JURJENS Hans Jurians koper huisFranekereind 281622230306v
HANS JURJENS Hans Jurians koper huisFranekereind 281622230306v
HANS JURJENS Hans Jurians naastligger ten oosten Franekereind 26162423114r
HANS JURJENS Hans Jurians naastligger ten oosten Franekereind 26162423114r
HANS JURJENS Hans Jurians metselaarverkoper Schritsen 8162523168v
HANS JURJENS Hans Jurians metselaarverkoper Schritsen 8162523168v
HANS JURJENS Hans Jurians koper kamerSchritsen 41626231117r
HANS JURJENS Hans Jurians koper kamerSchritsen 41626231117r
HANS JURJENS Hans Jurians verkoper Schritsen 181626231141v
HANS JURJENS Hans Jurians verkoper Schritsen 181626231141v
HANS JURJENS Hans Jurians verkoper Schritsen 201626231141v
HANS JURJENS Hans Jurians verkoper Schritsen 201626231141v
HANS JURJENS Hans Jurians zoutdragernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ162723215v
HANS JURJENS Hans Jurians zoutdragernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ162723215v
HANS JURJENS Hans Jurians verkoper Kerkpoortstraat ZZ162723221v
HANS JURJENS Hans Jurians verkoper Kerkpoortstraat ZZ162723221v
HANS JURJENS Hans Jurriens naastligger ten oosten Franekereind 2616312334r
HANS JURJENS Hans Jurriens naastligger ten oosten Franekereind 2616312334r
HANS JURJENS Hans Jurjens , c.u.bode (koopmans-)huurder Grote Bredeplaats 191699243398v
HANS JURJENS Hans Jurjens , c.u.bode (koopmans-)huurder Grote Bredeplaats 191699243398v
HANS KEIMPES Hans Keimpis verkoper van 1/2 van 1/16 Hondenstraat 6163323387v
HANS KEIMPES Hans Keimpis verkoper van 1/2 van 1/16 Hondenstraat 6163323387v
HANS KEIMPES Hans Keimpes [staat: Kimpes] , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Scheerstraat 41647235270r
HANS KEIMPES Hans Keimpes [staat: Kimpes] , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Scheerstraat 41647235270r
HANS KEIMPES Hans Keympes , c.u.verkoper Scheerstraat 8oost1650236138v
HANS KEIMPES Hans Keympes , c.u.verkoper Scheerstraat 8oost1650236138v
HANS KEIMPES Hans Keimpers schipper (groot-)koper huis, erf, achterhuis en de ledige plaats tussen de huizenHoogstraat 231658237173av
HANS KEIMPES Hans Keimpers schipper (groot-)koper huis, erf, achterhuis en de ledige plaats tussen de huizenHoogstraat 231658237173av
HANS KEIMPES Hans Keimpes naastligger ten oosten Droogstraat 24166523922r
HANS KEIMPES Hans Keimpes naastligger ten oosten Droogstraat 24166523922r
HANS KEIMPES vroedsman Hans Keimpes naastligger ten oosten Hoogstraat 211667239112r
HANS KEIMPES vroedsman Hans Keimpes naastligger ten oosten Hoogstraat 211667239112r
HANS KEIMPES oud burgemeester Hans Keympes , c.u.verkoper Hoogstraat 231674240165v
HANS KEIMPES oud burgemeester Hans Keympes , c.u.verkoper Hoogstraat 231674240165v
HANS KEIMPES wijlen oud burgemeester Hans Keimpes verkoper Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
HANS KEIMPES wijlen oud burgemeester Hans Keimpes verkoper Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
HANS KLASES Hans Claases* naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 301795264236v
HANS KLASES Hans Claases* naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 301795264236v
HANS KLASES Hans Claases* naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 301795264236v
HANS KLASES Hans Claases varensgezelkoper Grote Kerkstraat 32180226676r
HANS KLASES Hans Claases varensgezelkoper Grote Kerkstraat 32180226676r
HANS KLASES Hans Claases varensgezelkoper Grote Kerkstraat 32180226676r
HANS KLASES Hans Claases , c.u.eigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 32180226676r
HANS KLASES Hans Claases , c.u.eigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 32180226676r
HANS KLASES Hans Claases , c.u.eigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 32180226676r
HANS KLASES Hans Claasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341806267231r
HANS KLASES Hans Claasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341806267231r
HANS KLASES Hans Claasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341806267231r
HANS KLASES Hans Claasen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 341806267231r
HANS KLASES Hans Claasen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 341806267231r
HANS KLASES Hans Claasen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 341806267231r
HANS KLASES Hans Claasen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 361806267234r
HANS KLASES Hans Claasen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 361806267234r
HANS KLASES Hans Claasen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 361806267234r
HANS KLASES Hans Claases naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 32achter180826835v
HANS KLASES Hans Claases naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 32achter180826835v
HANS KLASES Hans Claases naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 32achter180826835v
HANS KLASES Hans Klaasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341810268341r
HANS KLASES Hans Klaasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341810268341r
HANS KLASES Hans Klaasen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 341810268341r
HANS KLASES Hans Klaasen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 341810268341r
HANS KORNELIS Hans Cornelis koopmankoper hof met zomerhuisHofstraat 29achter1695243131r
HANS KORNELIS Hans Cornelis koopmankoper hof met zomerhuisHofstraat 29achter1695243131r
HANS KORNELIS Hans Cornelis koopmankoper hof met zomerhuisHofstraat 29achter1695243131r
HANS KORNELIS de hof van Hans Cornelis , c.u.naastligger ten westen Kerkpad 321695243142r
HANS KORNELIS de hof van Hans Cornelis , c.u.naastligger ten westen Kerkpad 321695243142r
HANS KORNELIS de hof van Hans Cornelis , c.u.naastligger ten westen Kerkpad 321695243142r
HANS KORNELIS Hans Cornelis koopmankoper 1/3 zoutkeetNieuwstraat 42169924421r
HANS KORNELIS Hans Cornelis koopmankoper 1/3 zoutkeetNieuwstraat 42169924421r
HANS KORNELIS Hans Cornelis koopmankoper 1/3 zoutkeetNieuwstraat 42169924421r
HANS KORNELIS zoutkeet van Hans Cornelis , c.s.koopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat 46170024435v
HANS KORNELIS zoutkeet van Hans Cornelis , c.s.koopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat 46170024435v
HANS KORNELIS zoutkeet van Hans Cornelis , c.s.koopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat 46170024435v
HANS KORNELIS Hans Cornelis koper huis en tuintieLiemendijk 41715245251v
HANS KORNELIS Hans Cornelis koper huis en tuintieLiemendijk 41715245251v
HANS KORNELIS Hans Cornelis koper huis en tuintieLiemendijk 41715245251v
HANS KORNELIS Hants Cornelis verkoper q.q. Lanen ZZ1606228503v
HANS KORNELIS Hants Cornelis verkoper q.q. Lanen ZZ1606228503v
HANS KORNELIS Hants Cornelis verkoper q.q. Lanen ZZ1606228503v
HANS KORNELIS OOSTERVEENvroedsman Hans Cornelis Oosterveenkoper woning, koemelkerij en 2/3 zoutkeetNieuwstraat 421701244122v
HANS KORNELIS OOSTERVEENvroedsman Hans Cornelis Oosterveenkoper woning, koemelkerij en 2/3 zoutkeetNieuwstraat 421701244122v
HANS KORNELIS OOSTERVEENvroedsman Hans Cornelis Oosterveenkoper woning, koemelkerij en 2/3 zoutkeetNieuwstraat 421701244122v
HANS KORNELIS OOSTERVEEN Hans Cornelis Oosterveeneigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 421701244122v
HANS KORNELIS OOSTERVEEN Hans Cornelis Oosterveeneigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 421701244122v
HANS KORNELIS OOSTERVEEN Hans Cornelis Oosterveeneigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 421701244122v
HANS KORNELIS OOSTERVEENgrondpacht uit de zoutkeet van burgemeester Hans Cornelis Oosterveeneigenaar perceel Nieuwstraat 42170824553r
HANS KORNELIS OOSTERVEENgrondpacht uit de zoutkeet van burgemeester Hans Cornelis Oosterveeneigenaar perceel Nieuwstraat 42170824553r
HANS KORNELIS OOSTERVEENgrondpacht uit de zoutkeet van burgemeester Hans Cornelis Oosterveeneigenaar perceel Nieuwstraat 42170824553r
HANS KORNELIS ZIJLSTRA Hans Willem Cornelis Zijlstrakoper huis, brouwerij, tapperij, mouterijSimon Stijlstraat 41809268260r
HANS KORNELIS ZIJLSTRA Hans Willem Cornelis Zijlstrakoper huis, brouwerij, tapperij, mouterijSimon Stijlstraat 41809268260r
HANS KORNELIS ZIJLSTRA Hans Willem Cornelis Zijlstrakoper huis, brouwerij, tapperij, mouterijSimon Stijlstraat 41809268260r
HANS KORNELIS ZIJLSTRA Hans Willem Cornelis Zijlstrakoper huis, brouwerij, tapperij, mouterijSimon Stijlstraat 41809268260r
HANS KORNELIS ZIJLSTRA Hans Willem Cornelis Zijlstrakoper huis, brouwerij, tapperij, mouterijSimon Stijlstraat 41809268260r
HANS KORNELIS ZIJLSTRA Hans Willem Cornelis Zijlstrakoper huis, brouwerij, tapperij, mouterijSimon Stijlstraat 41809268260r
HANS KORNELIS ZIJLSTRA Hans Willem Cornelis Zijlstrakoper huis, brouwerij, tapperij, mouterijSimon Stijlstraat 81809268260r
HANS KORNELIS ZIJLSTRA Hans Willem Cornelis Zijlstrakoper huis, brouwerij, tapperij, mouterijSimon Stijlstraat 81809268260r
HANS KORNELIS ZIJLSTRA Hans Willem Cornelis Zijlstrakoper huis, brouwerij, tapperij, mouterijSimon Stijlstraat 81809268260r
HANS LAMMERTS Hans Lamberts naastligger ten zuiden Molenpad 21644235157r
HANS LAMMERTS Hans Lamberts naastligger ten zuiden Molenpad 21644235157r
HANS LAMMERTS Hans Lamberts naastligger ten zuiden Molenpad 41644235157r
HANS LAMMERTS Hans Lamberts naastligger ten zuiden Molenpad 41644235157r
HANS LAMMERTS Hans Lamberts naastligger ten zuiden Molenpad 61644235157r
HANS LAMMERTS Hans Lamberts naastligger ten zuiden Molenpad 61644235157r
HANS LAMMERTS Hans Lamberts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511644235157r
HANS LAMMERTS Hans Lamberts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511644235157r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55een_achter1644235159r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55een_achter1644235159r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55twee_achter1644235159r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55twee_achter1644235159r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts , c.u.koper huis alwaer de Hollandsche Tuyn is uithangendeKerkpoortstraat 53de Hollandsche tuyn1645235179r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts , c.u.koper huis alwaer de Hollandsche Tuyn is uithangendeKerkpoortstraat 53de Hollandsche tuyn1645235179r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 551650236129v
HANS LAMMERTS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 551650236129v
HANS LAMMERTS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55een_achter1652236201r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55een_achter1652236201r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55twee_achter1652236201r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55twee_achter1652236201r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55een_achter1657237259r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55een_achter1657237259r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55twee_achter1657237259r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55twee_achter1657237259r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts verkoper q.q. Hoogstraat 371657237251v
HANS LAMMERTS Hans Lammerts verkoper q.q. Hoogstraat 371657237251v
HANS LAMMERTS Hans Lammerts verkoper q.q. Lombardspijp1657237251v
HANS LAMMERTS Hans Lammerts verkoper q.q. Lombardspijp1657237251v
HANS LAMMERTS Hans Lammerts bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 531674240143r
HANS LAMMERTS Hans Lammerts bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 531674240143r
HANS LAMMERTS het huis van Hans Lammerts bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51167524025ra
HANS LAMMERTS het huis van Hans Lammerts bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51167524025ra
HANS LAMMERTS het huis van Hans Lammerts bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511676240230v
HANS LAMMERTS het huis van Hans Lammerts bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511676240230v
HANS LAMMERTS Hans Lamberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 651695243176v
HANS LAMMERTS Hans Lamberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 651695243176v
HANS LODEWIJKS de weduwe van wijlen Hans Lodewijcks naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1645235170r
HANS LODEWIJKS de weduwe van wijlen Hans Lodewijcks naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1645235170r
HANS LOUWS Hans Louws , e.a.huurder Wasbleek1766256148r
HANS LOUWS Hans Louws , e.a.huurder Wasbleek1766256148r
HANS LUCAS Hans Lucas koper twee kamers met een loodsjeLanen 44achter1605228466v
HANS LUCAS Hans Lucas koper twee kamers met een loodsjeLanen 44achter1605228466v
HANS LUCAS Hans Lucas schoenlappernaastligger ten oosten Schritsen 35162923290v
HANS LUCAS Hans Lucas schoenlappernaastligger ten oosten Schritsen 35162923290v
HANS LUCAS Hans Lucas naastligger ten zuiden Lanen 44een_achter16362342r
HANS LUCAS Hans Lucas naastligger ten zuiden Lanen 44een_achter16362342r
HANS LUCAS de kamer van de weduwe van wijlen Hans Luccas naastligger ten zuiden Lanen 44een_achter1646235218r
HANS LUCAS de kamer van de weduwe van wijlen Hans Luccas naastligger ten zuiden Lanen 44een_achter1646235218r
HANS MEIERTS Hans Meyer stoofmakerverkoper Romastraat 8oost1654236270r
HANS MEIERTS Hans Meyer stoofmakerverkoper Romastraat 8oost1654236270r
HANS MICHIELS Hans Michels , c.u.huurder Noorderhaven 1081698243382r
HANS MICHIELS Hans Michels , c.u.huurder Noorderhaven 1081698243382r
HANS MINSES Hans Minses koper twee aparte woningenHofstraat 29achter1733248227r
HANS MINSES Hans Minses koper twee aparte woningenHofstraat 29achter1733248227r
HANS MINSES Hans Menses naastligger ten oosten Vianen1737249174r
HANS MINSES Hans Menses naastligger ten oosten Vianen1737249174r
HANS MINSES Hans Menses naastligger ten zuiden Vianen1737249174r
HANS MINSES Hans Menses naastligger ten zuiden Vianen1737249174r
HANS MINSES Hans Menses verkoper Vianen1737249174r
HANS MINSES Hans Menses verkoper Vianen1737249174r
HANS MINSES Hans Minses naastligger ten westen Vianen 141738249273v
HANS MINSES Hans Minses naastligger ten westen Vianen 141738249273v
HANS MINSES Hans Minses naastligger ten westen Vianen 161738249273v
HANS MINSES Hans Minses naastligger ten westen Vianen 161738249273v
HANS MINSES Hans Minses naastligger ten westen Vianen 181738249273v
HANS MINSES Hans Minses naastligger ten westen Vianen 181738249273v
HANS MINSES Hans Menses kooltjerverkoper Hofstraat 29achter175025263v
HANS MINSES Hans Menses kooltjerverkoper Hofstraat 29achter175025263v
HANS MINSES Hans Minses kooltjerverkoper Kerkpad 28175325369v
HANS MINSES Hans Minses kooltjerverkoper Kerkpad 28175325369v
HANS MINSES de weduwe van wijlen Hans Minses huurder Franekereind ZZ1769257131v
HANS MINSES de weduwe van wijlen Hans Minses huurder Franekereind ZZ1769257131v
HANS NICOLAAS grondpacht uit de kamers van Hans Niclaas eigenaar perceel Klaverbladstraat 191670239215r
HANS NICOLAAS grondpacht uit de kamers van Hans Niclaas eigenaar perceel Klaverbladstraat 191670239215r
HANS NICOLAAS Hans Niclaes verkoper Weverstraat167224089v
HANS NICOLAAS Hans Niclaes verkoper Weverstraat167224089v
HANS NICOLAAS de kamer van Hans Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 101689242290v
HANS NICOLAAS de kamer van Hans Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 101689242290v
HANS NICOLAAS de kamer van Hans Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 101692242400r
HANS NICOLAAS de kamer van Hans Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 101692242400r
HANS NICOLAAS de verkoper of Hans Nicolaus naastligger ten oosten Klaverbladstraat 19169924427v
HANS NICOLAAS de verkoper of Hans Nicolaus naastligger ten oosten Klaverbladstraat 19169924427v
HANS NICOLAAS RIED Hans Nicolaus Rietkoper twee kamers waar het Dorstige Hondje uithangtKlaverbladstraat 19het Dorstige Hondje1667239114v
HANS NICOLAAS RIED Hans Nicolaus Rietkoper twee kamers waar het Dorstige Hondje uithangtKlaverbladstraat 19het Dorstige Hondje1667239114v
HANS OBBES Hans Obbes , zwager [staat: swaer] van de verkoperkoper door niaar hoekhuisHavenplein 51647235245v
HANS OBBES Hans Obbes , zwager [staat: swaer] van de verkoperkoper door niaar hoekhuisHavenplein 51647235245v
HANS OBBES Hans Obbes verkoper Rozengracht 101659237186r
HANS OBBES Hans Obbes verkoper Rozengracht 101659237186r
HANS OBBES Hans Obbes verkoper Rozengracht 121659237186r
HANS OBBES Hans Obbes verkoper Rozengracht 121659237186r
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Zoutsloot 2316602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Zoutsloot 2316602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 2416602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 2416602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 2216602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 2216602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 2016602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 2016602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1816602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1816602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1616602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1616602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1416602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1416602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1216602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1216602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1016602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1016602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 816602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 816602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Zoutsloot 21achter16602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Zoutsloot 21achter16602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1216602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1216602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1016602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1016602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 816602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 816602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 6zuid16602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 6zuid16602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 6noord16602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 6noord16602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4zuid16602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4zuid16602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4midden16602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4midden16602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4noord16602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4noord16602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2zuid16602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2zuid16602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2noord16602387ra
HANS OBBES BOK Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2noord16602387ra
HANS PAULUS Hans Pouuels koper huisZuiderhaven 131631232170v
HANS PAULUS Hans Pouuels koper huisZuiderhaven 131631232170v
HANS PAULUS Hans Pouuels , c.u.huurder Zuiderhaven 131631232170v
HANS PAULUS Hans Pouuels , c.u.huurder Zuiderhaven 131631232170v
HANS PAULUS Hans Pouwels koper huis of twee kamers, en weefwinkelRomastraat NZ1633233112r
HANS PAULUS Hans Pouwels koper huis of twee kamers, en weefwinkelRomastraat NZ1633233112r
HANS PAULUS Hans Pauwels koper huisVijversteeg 8163723423v
HANS PAULUS Hans Pauwels koper huisVijversteeg 8163723423v
HANS PAULUS Hans Pouwels verkoper Romastraat ZZ164823645r
HANS PAULUS Hans Pouwels verkoper Romastraat ZZ164823645r
HANS PAULUS de pijpmakerij van Hans Pouwels naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ1651236157v
HANS PAULUS de pijpmakerij van Hans Pouwels naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ1651236157v
HANS PAULUS de erfgenamen van wijlen Hans Pouwels verkoper Zuiderhaven 13166823928ra
HANS PAULUS de erfgenamen van wijlen Hans Pouwels verkoper Zuiderhaven 13166823928ra
HANS PIERS wijlen Hans Piers koper Drie Roemersteeg 51619230181r
HANS PIERS wijlen Hans Piers koper Drie Roemersteeg 51619230181r
HANS PIERS wijlen Hans Piers naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 71619230181v
HANS PIERS wijlen Hans Piers naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 71619230181v
HANS PIERS wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 31621230275r
HANS PIERS wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 31621230275r
HANS PIERS wijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg 51626231105r
HANS PIERS wijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg 51626231105r
HANS PIERS wijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg 51626231112r
HANS PIERS wijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg 51626231112r
HANS PIERS wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3165623768v
HANS PIERS wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3165623768v
HANS PIERS de weduwe van wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 31659237184v
HANS PIERS de weduwe van wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 31659237184v
HANS PIETERS mr. Hans Pieters verkoper Zoutsloot 7achter162923299r
HANS PIETERS mr. Hans Pieters verkoper Zoutsloot 7achter162923299r
HANS PIETERS mr. Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32een_achter163123328r
HANS PIETERS mr. Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32een_achter163123328r
HANS PIETERS Hans Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 27midden163323383v
HANS PIETERS Hans Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 27midden163323383v
HANS PIETERS Hans Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid163323383v
HANS PIETERS Hans Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid163323383v
HANS PIETERS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77west1640234120v
HANS PIETERS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77west1640234120v
HANS PIETERS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
HANS PIETERS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
HANS PIETERS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
HANS PIETERS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
HANS PIETERS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77oost_achter1640234120v
HANS PIETERS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77oost_achter1640234120v
HANS PIETERS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
HANS PIETERS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
HANS PIETERS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
HANS PIETERS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
HANS PIETERS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 401640234120v
HANS PIETERS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 401640234120v
HANS PIETERS de hof van Hans Pyters naastligger ten westen Carl Visschersteeg1646235232v
HANS PIETERS de hof van Hans Pyters naastligger ten westen Carl Visschersteeg1646235232v
HANS PIETERS wijlen Hans Pieters erflater Zuiderhaven164823623v
HANS PIETERS wijlen Hans Pieters erflater Zuiderhaven164823623v
HANS PIETERS mr. Hans Pyters , c.u.koper hof met bomen en planten, ledige plaats daarvoor en een bargenhuis erachterZuiderhaven 46achter164823627r
HANS PIETERS mr. Hans Pyters , c.u.koper hof met bomen en planten, ledige plaats daarvoor en een bargenhuis erachterZuiderhaven 46achter164823627r
HANS PIETERS mr. Hans Pyters , c.u.koper huisSchritsen NZ164923666r
HANS PIETERS mr. Hans Pyters , c.u.koper huisSchritsen NZ164923666r
HANS PIETERS mr. Hans Piters , c.u.koper hofRomastraat ZZ1651236160v
HANS PIETERS mr. Hans Piters , c.u.koper hofRomastraat ZZ1651236160v
HANS PIETERS de hof van mr. Hans Pyters naastligger ten westen Kerkpad 241652236217r
HANS PIETERS de hof van mr. Hans Pyters naastligger ten westen Kerkpad 241652236217r
HANS PIETERS de erfgenamen van wijlen Hans Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 841653236219v
HANS PIETERS de erfgenamen van wijlen Hans Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 841653236219v
HANS PIETERS de hof van mr. Hans Pytters naastligger ten westen Kerkpad 22165523746r
HANS PIETERS de hof van mr. Hans Pytters naastligger ten westen Kerkpad 22165523746r
HANS PIETERS de hof van mr. Hans Pytters naastligger ten westen Kerkpad 24165523746r
HANS PIETERS de hof van mr. Hans Pytters naastligger ten westen Kerkpad 24165523746r
HANS PIETERS de erfgenamen van wijlen mr. Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32een_achter166523920v
HANS PIETERS de erfgenamen van wijlen mr. Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32een_achter166523920v
HANS PIETERS de erfgenamen van wijlen Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32zuid166523920v
HANS PIETERS de erfgenamen van wijlen Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32zuid166523920v
HANS PIETERS de erfgenamen van wijlen mr. Hans Pytters naastligger ten zuiden Zuiderhaven 241668239178v
HANS PIETERS de erfgenamen van wijlen mr. Hans Pytters naastligger ten zuiden Zuiderhaven 241668239178v
HANS PIETERS minderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Hoogstraat 19174025080v
HANS PIETERS minderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Hoogstraat 19174025080v
HANS PIETERS minderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Droogstraat 22174025087v
HANS PIETERS minderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Droogstraat 22174025087v
HANS PIETERS de weduwe van wijlen Hans Pyters huurder huis Voorstraat 751755253240v
HANS PIETERS de weduwe van wijlen Hans Pyters huurder huis Voorstraat 751755253240v
HANS REINERS als bewoner Hans Reyners naastligger ten westen Lanen1604228399v
HANS REINERS als bewoner Hans Reyners naastligger ten westen Lanen1604228399v
HANS REINERS Hans Reiners , n.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 131748251232v
HANS REINERS Hans Reiners , n.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 131748251232v
HANS ROMKES Hans Romckes koper kamerCarl Visschersteeg159722858v
HANS ROMKES Hans Romckes koper kamerCarl Visschersteeg159722858v
HANS SIEMENS Hans Symens koper huisSchritsen 10166723989v
HANS SIEMENS Hans Symens koper huisSchritsen 10166723989v
HANS SIEMENS Hans Symens naastligger ten noorden Schritsen 121668239157r
HANS SIEMENS Hans Symens naastligger ten noorden Schritsen 121668239157r
HANS SIEMENS Hans Symens naastligger ten oosten Schritsen 2167924117va
HANS SIEMENS Hans Symens naastligger ten oosten Schritsen 2167924117va
HANS SIEMENS Hans Symens timmermanverkoper Schritsen 41681241173v
HANS SIEMENS Hans Symens timmermanverkoper Schritsen 41681241173v
HANS SIPKES Hans Sipckes naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)1599228153v
HANS SIPKES Hans Sipckes naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)1599228153v
HANS SIPKES Hans Sipckes verkoper Zoutsloot NZ1613229127r
HANS SIPKES Hans Sipckes verkoper Zoutsloot NZ1613229127r
HANS SIPKES Hans Sipckes naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ1614229220r
HANS SIPKES Hans Sipckes naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ1614229220r
HANS SIPKES Hans Sipckes verkoper Noorderhaven161623018v
HANS SIPKES Hans Sipckes verkoper Noorderhaven161623018v
HANS TIJSES Hans Tijssen verkoper Franekereind 241696243188v
HANS TIJSES Hans Tijssen verkoper Franekereind 241696243188v
HANS TIJSES Hans Tijssen verkoper Zoutstraat 31696243188v
HANS TIJSES Hans Tijssen verkoper Zoutstraat 31696243188v
HANS TJEERDS Hans Tyerdts smidnaastligger ten westen onbekend159722817v
HANS TJEERDS Hans Tyerdts smidnaastligger ten westen onbekend159722817v
HANS TJEERDS Hans Tyerdts* smidnaastligger ten westen onbekend159722824v
HANS TJEERDS Hans Tyerdts* smidnaastligger ten westen onbekend159722824v
HANS TJEERDS Hans Tyaerts smidkoper huisZuiderstraat159722841r
HANS TJEERDS Hans Tyaerts smidkoper huisZuiderstraat159722841r
HANS TJEERDS Hans Tyaards smidkoper huis met ledige plaats ten oostenNiet geldig, doorgehaalde akte159822877r
HANS TJEERDS Hans Tyaards smidkoper huis met ledige plaats ten oostenNiet geldig, doorgehaalde akte159822877r
HANS TJEERDS de verkoper Hans Tyaerdts , c.u.verpachter grond Zuiderstraat1599228136v
HANS TJEERDS de verkoper Hans Tyaerdts , c.u.verpachter grond Zuiderstraat1599228136v
HANS TJEERDS Hans Tyaerdts verkoper Zuiderstraat1599228136v
HANS TJEERDS Hans Tyaerdts verkoper Zuiderstraat1599228136v
HANS TJEERDS Hans Tierdts smidverkoper (gecondemneerde) Sint Jacobstraat 81600228219r
HANS TJEERDS Hans Tierdts smidverkoper (gecondemneerde) Sint Jacobstraat 81600228219r
HANS TJEERDS Hans Tyaerts smidverkoper Sint Jacobstraat 81601228245v
HANS TJEERDS Hans Tyaerts smidverkoper Sint Jacobstraat 81601228245v
HANS TJERKS Hans Tiercx verkoper q.q. ten oosten van Harlingen1599228183r
HANS TJERKS Hans Tiercx verkoper q.q. ten oosten van Harlingen1599228183r
HANS TJERKS Hans Tiercx crediteur (triumphant) Noordees (gebied)1600228191r
HANS TJERKS Hans Tiercx crediteur (triumphant) Noordees (gebied)1600228191r
HANS TJERKS Hans Tiercx crediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen1600228191r
HANS TJERKS Hans Tiercx crediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen1600228191r
HANS TJERKS Hans Tiercx crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 11600228191r
HANS TJERKS Hans Tiercx crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 11600228191r
HANS TJERKS Hans Tierx verpachter grond Alemanssteeg1604228426r
HANS TJERKS Hans Tierx verpachter grond Alemanssteeg1604228426r
HANS TJERKS Hans Tierx naastligger ten oosten Alemanssteeg1604228426r
HANS TJERKS Hans Tierx naastligger ten oosten Alemanssteeg1604228426r
HANS TJERKS Hans Tiercx verpachter grond voorste kamer Alemanssteeg1605228468r
HANS TJERKS Hans Tiercx verpachter grond voorste kamer Alemanssteeg1605228468r
HANS TJERKS Hans Tiercx naastligger ten noorden Alemanssteeg1605228468r
HANS TJERKS Hans Tiercx naastligger ten noorden Alemanssteeg1605228468r
HANS WARNERS bewoonde huis van Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19173124839v
HANS WARNERS bewoonde huis van Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19173124839v
HANS WARNERS Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19173524937v
HANS WARNERS Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19173524937v
HANS WIEBRENS Hans Wibrants kleermaker [staat: snijder]geniaarde koper Nieuwstraat 541620230222r
HANS WIEBRENS Hans Wibrants kleermaker [staat: snijder]geniaarde koper Nieuwstraat 541620230222r
HANS WIEBRENS Hans Wibrants koper huis of kamerKerkpoortstraat ZZ1622230309r
HANS WIEBRENS Hans Wibrants koper huis of kamerKerkpoortstraat ZZ1622230309r
HANS WIEBRENS het huis van Hans Wibrants kleermaker [staat: schroor]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ162723215v
HANS WIEBRENS het huis van Hans Wibrants kleermaker [staat: schroor]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ162723215v
HANS WOUTERS Hans Wouters koper huisRapenburg 41687242161v
HANS WOUTERS Hans Wouters koper huisRapenburg 41687242161v
HANS WOUTERS BAS Hans Wouters Bas, c.u.chirurgijn (mr. -)huurder Both Apothekerstraat 11168424216v
HANS WOUTERS BAS Hans Wouters Bas, c.u.chirurgijn (mr. -)huurder Both Apothekerstraat 11168424216v
HANS WOUTERS BAS Hans Wouters Bas, voor zijn vier kinderenchirurgijnverkoper Rapenburg 41689242297r
HANS WOUTERS BAS Hans Wouters Bas, voor zijn vier kinderenchirurgijnverkoper Rapenburg 41689242297r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Franekereind 341626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Franekereind 341626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Franekereind 341626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Franekereind 321626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Franekereind 321626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Franekereind 321626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg OZ1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg OZ1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg OZ1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Sint Odolphisteeg1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Sint Odolphisteeg1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Sint Odolphisteeg1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1626231146r
HANSKE DOUWES STAPERT Hans Douwes Stapertverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1626231146r
HANSKE JANS Haentie Jans Leyenerkoper door niaar Hoogstraat 291667239121av
HANSKE JANS Haentie Jans Leyenerkoper door niaar Hoogstraat 291667239121av
HANSKE LODEWIJKS wijlen Hans Lodewijx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ164323580r
HANSKE LODEWIJKS wijlen Hans Lodewijx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ164323580r
HARING wijlen Haring verkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat 121599228169v
HARING de erfgenamen van wijlen Haring smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 5163923471v
HARING Haring , c.u.huurder Noorderhaven 98een_achter1749251284r
HARING Haringh Sitekes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 101624230386v
HARING Haringh Joannissen scheepstimmermankoper kamer met schuurtje en loodsSint Odolphisteeg 9169324358v
HARING de koper Haringh Joannissen , en zijn broedernaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9169324358v
HARING de woning van Haringh turfdragernaastligger ten oosten Gardenierstraat 191714245215r
HARING GONGGRIJP Haring Gonggrijphuurder beneden (p.j.)Noorderhaven 541781260109v
HARING GONGGRIJPwijlen Haring Gonggrijpkuiper (mr. -)verkoper van 1/4 Noorderhaven 341784261172r
HARING GONGGRIJPwijlen Haring Gonggrijpkuiper (mr. -)verkoper van 1/4 Rinnertspijp 81784261173v
HARING SINNEMAhet verkochte huis en plaats van Haringh Sinnemanaastligger ten noorden Noorderhaven 110achter167124075v
HARING SINNEMAhet huis bewoond door Haringh Sinnemanaastligger ten westen Noorderhaven 112achter167224083r
HARING SINNEMA Haringh Sinnemaverkoper Noorderhaven 112achter167224083r
HARING DOUWES Haringh Douwes , c.u.koper huis met loods of plaatsZoutsloot 511651236153v
HARING DOUWES Haringh Douwes , c.u.koper huis met loods of plaatsZoutsloot 511651236153v
HARING DOUWES Haringh Douwes , c.u.koper huis met loods of plaatsZoutsloot 511651236153v
HARING DOUWES de erfgenamen van wijlen Haringh Douwes naastligger ten westen Zoutsloot 53166123877r
HARING DOUWES de erfgenamen van wijlen Haringh Douwes naastligger ten westen Zoutsloot 53166123877r
HARING DOUWES de erfgenamen van wijlen Haringh Douwes naastligger ten westen Zoutsloot 53166123877r
HARING DOUWES de erfgenamen van wijlen Haringh Douwes naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin166123877r
HARING DOUWES de erfgenamen van wijlen Haringh Douwes naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin166123877r
HARING DOUWES de erfgenamen van wijlen Haringh Douwes naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin166123877r
HARING EGBERTS Haeringh Eghberts smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 51599228178r
HARING EGBERTS Haeringh Eghberts smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 51599228178r
HARING EGBERTS Haeringh Eghberts smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 51599228178r
HARING EGBERTS de erfgenamen van wijlen Haeringh Eyberts naastligger ten westen Noorderhaven 91695243136v
HARING EGBERTS de erfgenamen van wijlen Haeringh Eyberts naastligger ten westen Noorderhaven 91695243136v
HARING EGBERTS de erfgenamen van wijlen Haeringh Eyberts naastligger ten westen Noorderhaven 91695243136v
HARING EGBERTS Haring Egberts smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 51600228195r
HARING EGBERTS Haring Egberts smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 51600228195r
HARING EGBERTS Haring Egberts smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 51600228195r
HARING EGBERTS Haring Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 916702405r
HARING EGBERTS Haring Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 916702405r
HARING EGBERTS Haring Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 916702405r
HARING EGBERTS Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Voorstraat 4716712405ra
HARING EGBERTS Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Voorstraat 4716712405ra
HARING EGBERTS Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Voorstraat 4716712405ra
HARING EGBERTS Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1316712405ra
HARING EGBERTS Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1316712405ra
HARING EGBERTS Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1316712405ra
HARING EGBERTS Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Fabrieksstraat 216712405ra
HARING EGBERTS Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Fabrieksstraat 216712405ra
HARING EGBERTS Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Fabrieksstraat 216712405ra
HARING EGBERTS de erfgenamen van wijlen Haring Eiberts naastligger ten westen Noorderhaven 916992445v
HARING EGBERTS de erfgenamen van wijlen Haring Eiberts naastligger ten westen Noorderhaven 916992445v
HARING EGBERTS de erfgenamen van wijlen Haring Eiberts naastligger ten westen Noorderhaven 916992445v
HARING EGBERTS Haringh Egberts smid (stads-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 9161523012r
HARING EGBERTS Haringh Egberts smid (stads-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 9161523012r
HARING EGBERTS Haringh Egberts smid (stads-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 9161523012r
HARING EGBERTS de weduwe van wijlen Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5162523142r
HARING EGBERTS de weduwe van wijlen Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5162523142r
HARING EGBERTS de weduwe van wijlen Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5162523142r
HARING EGBERTS de weduwe van wijlen Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5162523185r
HARING EGBERTS de weduwe van wijlen Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5162523185r
HARING EGBERTS de weduwe van wijlen Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5162523185r
HARING EGBERTS Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5164923687r
HARING EGBERTS Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5164923687r
HARING EGBERTS Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5164923687r
HARING EGBERTS Haringh Egberts koopmanverkoper Grote Werf 2noord1669239193v
HARING EGBERTS Haringh Egberts koopmanverkoper Grote Werf 2noord1669239193v
HARING EGBERTS Haringh Egberts koopmanverkoper Grote Werf 2noord1669239193v
HARING EVERTS grondpacht uit het huis van Haring Ewerts eigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r
HARING EVERTS grondpacht uit het huis van Haring Ewerts eigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r
HARING EVERTS grondpacht uit het huis van Haring Ewerts eigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r
HARING EVERTS Haring Everts , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 141710245124v
HARING EVERTS Haring Everts , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 141710245124v
HARING EVERTS Haring Everts , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 141710245124v
HARING EVERTS Haring Everts verkoper Romastraat 4oost1711245161r
HARING EVERTS Haring Everts verkoper Romastraat 4oost1711245161r
HARING EVERTS Haring Everts verkoper Romastraat 4oost1711245161r
HARING EVERTS Haring Everts turfdragernaastligger ten noorden Romastraat 351715245239v
HARING EVERTS Haring Everts turfdragernaastligger ten noorden Romastraat 351715245239v
HARING EVERTS Haring Everts turfdragernaastligger ten noorden Romastraat 351715245239v
HARING EVERTS Haringh Everts koper huisRomastraat1682241183r
HARING EVERTS Haringh Everts koper huisRomastraat1682241183r
HARING EVERTS Haringh Everts koper huisRomastraat1682241183r
HARING FEIKES Haring Feyckes , c.u.koper 1/2 hoekhuisHoogstraat 301668239137v
HARING FEIKES Haring Feyckes , c.u.koper 1/2 hoekhuisHoogstraat 301668239137v
HARING FEIKES Haring Feyckes , c.u.koper 1/2 hoekhuisHoogstraat 301668239137v
HARING FEIKES Haring Feikes naastligger ten zuiden Heiligeweg 681669239179v
HARING FEIKES Haring Feikes naastligger ten zuiden Heiligeweg 681669239179v
HARING FEIKES Haring Feikes naastligger ten zuiden Heiligeweg 681669239179v
HARING FEIKES Haringh Feyckes verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 271657237262v
HARING FEIKES Haringh Feyckes verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 271657237262v
HARING FEIKES Haringh Feyckes verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 271657237262v
HARING FEIKES Haringh Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
HARING FEIKES Haringh Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
HARING FEIKES Haringh Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
HARING FEIKES Haringh Feikes koper provisioneel hoekhuisHoogstraat 30166823929ra
HARING FEIKES Haringh Feikes koper provisioneel hoekhuisHoogstraat 30166823929ra
HARING FEIKES Haringh Feikes koper provisioneel hoekhuisHoogstraat 30166823929ra
HARING FEIKES Haringh Feickes , c.u.verkoper ten oosten van Harlingen1668239175r
HARING FEIKES Haringh Feickes , c.u.verkoper ten oosten van Harlingen1668239175r
HARING FEIKES Haringh Feickes , c.u.verkoper ten oosten van Harlingen1668239175r
HARING FEIKES als huurder Haringh Feyckes naastligger ten noorden Heiligeweg 641670239218r
HARING FEIKES als huurder Haringh Feyckes naastligger ten noorden Heiligeweg 641670239218r
HARING FEIKES als huurder Haringh Feyckes naastligger ten noorden Heiligeweg 641670239218r
HARING FEIKES Haringh Feyckes schipper (wijd-)verkoper Hoogstraat 301675240191r
HARING FEIKES Haringh Feyckes schipper (wijd-)verkoper Hoogstraat 301675240191r
HARING FEIKES Haringh Feyckes schipper (wijd-)verkoper Hoogstraat 301675240191r
HARING HANSES Haeringh Hanssen koper huisSint Jacobstraat 161618230105r
HARING HANSES Haeringh Hanssen koper huisSint Jacobstraat 161618230105r
HARING HANSES Haring Hansen* schoenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 641600228210v
HARING HANSES Haring Hansen* schoenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 641600228210v
HARING HANSES Haring Hansen schoenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 64161122949r
HARING HANSES Haring Hansen schoenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 64161122949r
HARING HANSES Haring Hansen verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 661621230280v
HARING HANSES Haring Hansen verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 661621230280v
HARING HANSES Haringh Hansen naastligger ten westen Voorstraat 68159722831v
HARING HANSES Haringh Hansen naastligger ten westen Voorstraat 68159722831v
HARING HANSES Haringh Hansen , onder 1 dakschoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 681599228173r
HARING HANSES Haringh Hansen , onder 1 dakschoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 681599228173r
HARING HANSES Haringh Hansen naastligger ten oosten Voorstraat 641620230199r
HARING HANSES Haringh Hansen naastligger ten oosten Voorstraat 641620230199r
HARING HANSES steeg naar het huis van Haringh Hansen naastligger ten westen Simon Stijlstraat 71620230243r
HARING HANSES steeg naar het huis van Haringh Hansen naastligger ten westen Simon Stijlstraat 71620230243r
HARING HANSES Haringh Hansen naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230243r
HARING HANSES Haringh Hansen naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230243r
HARING HANSES Haringh Hansen naastligger ten westen [staat: zuiden] Voorstraat 681623230363r
HARING HANSES Haringh Hansen naastligger ten westen [staat: zuiden] Voorstraat 681623230363r
HARING HANSES wijlen Haringh Hansen erflater Voorstraat 661624230391v
HARING HANSES wijlen Haringh Hansen erflater Voorstraat 661624230391v
HARING HARINGS de kinderen van Haring Harings verkoper Zuiderhaven 231631232168r
HARING HARINGS de kinderen van Haring Harings verkoper Zuiderhaven 231631232168r
HARING HEINS Haring Heins verkoper Zuiderstraat 14a1774258145v
HARING HEINS Haring Heins verkoper Zuiderstraat 14a1774258145v
HARING HEINS Haring Heyns naastligger ten westen Heiligeweg 34178826324r
HARING HEINS Haring Heyns naastligger ten westen Heiligeweg 34178826324r
HARING HEINS Haring Heins naastligger ten westen Heiligeweg 34179826580v
HARING HEINS Haring Heins naastligger ten westen Heiligeweg 34179826580v
HARING HEINS Haring Heins naastligger ten westen Heiligeweg 34180426755v
HARING HEINS Haring Heins naastligger ten westen Heiligeweg 34180426755v
HARING HEMKES Haring Hempkes verkoper Liemendijk WZ1619230180v
HARING HEMKES Haring Hempkes verkoper Liemendijk WZ1619230180v
HARING HEMKES Haringh Hempckes koper huis, loods en plaatsjeKarremanstraat WZ1618230127v
HARING HEMKES Haringh Hempckes koper huis, loods en plaatsjeKarremanstraat WZ1618230127v
HARING HEMKES wijlen Haringh Hempkes bewoner Romastraat1623230358v
HARING HEMKES wijlen Haringh Hempkes bewoner Romastraat1623230358v
HARING HEMKES Haringh Hempkes naastligger ten oosten Kruisstraat NZ162723217r
HARING HEMKES Haringh Hempkes naastligger ten oosten Kruisstraat NZ162723217r
HARING JAKOBS Haring Jacobs verkoper Zuiderhaven 211644235133v
HARING JAKOBS Haring Jacobs verkoper Zuiderhaven 211644235133v
HARING JANS Haring Jansen schipper (wijd-)verkoper Kleine Bredeplaats 51686242105v
HARING JANS Haring Jansen schipper (wijd-)verkoper Kleine Bredeplaats 51686242105v
HARING JANS wijlen Haringh Jansen verkoper van 3/16 Grote Ossenmarkt 101688242236r
HARING JANS wijlen Haringh Jansen verkoper van 3/16 Grote Ossenmarkt 101688242236r
HARING JANS wijlen Haringh Jansen schipper (smal-)verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
HARING JANS wijlen Haringh Jansen schipper (smal-)verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
HARING JANS Haringh Jansen , c.u.kompasmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 8172124698v
HARING JANS Haringh Jansen , c.u.kompasmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 8172124698v
HARING JANS Haringh Jansen kompasmakerverkoper Noorderhaven 81721246111v
HARING JANS Haringh Jansen kompasmakerverkoper Noorderhaven 81721246111v
HARING JANS wijlen Haringh Jansen kompasmaker (mr. -)erflater Grote Bredeplaats 271721246113r
HARING JANS wijlen Haringh Jansen kompasmaker (mr. -)erflater Grote Bredeplaats 271721246113r
HARING JELLES Haring Jelles , c.u.huurder Scheerstraat 8midden1800265231v
HARING JELLES Haring Jelles , c.u.huurder Scheerstraat 8midden1800265231v
HARING JELLES Haring Jelles huurder (p.j.)Zoutsloot 401801265305v
HARING JELLES Haring Jelles huurder (p.j.)Zoutsloot 401801265305v
HARING JELLES Haring Jelles , c.u.metselaarhuurder (p.j.)Karremanstraat 231803266210v
HARING JELLES Haring Jelles , c.u.metselaarhuurder (p.j.)Karremanstraat 231803266210v
HARING JOHANNES Haeringh Johannes verkoper Sint Odolphisteeg 9171924656r
HARING JOHANNES Haeringh Johannes verkoper Sint Odolphisteeg 9171924656r
HARING KLASES de weduwe van wijlen Haering Clases naastligger ten westen Zuiderhaven 6175325347v
HARING KLASES de weduwe van wijlen Haering Clases naastligger ten westen Zuiderhaven 6175325347v
HARING KLASES de weduwe van wijlen Haering Clases naastligger ten westen Zuiderhaven 6175325347v
HARING KLASES Haring Clases , c.u.koper huisWeeshuisstraat 171726246249v
HARING KLASES Haring Clases , c.u.koper huisWeeshuisstraat 171726246249v
HARING KLASES Haring Clases , c.u.koper huisWeeshuisstraat 171726246249v
HARING KLASES Haring Clases koper door niaar huisNoorderhaven 71726246255v
HARING KLASES Haring Clases koper door niaar huisNoorderhaven 71726246255v
HARING KLASES Haring Clases koper door niaar huisNoorderhaven 71726246255v
HARING KLASES Haring Claesen verkoper Noorderhaven 71726246277v
HARING KLASES Haring Claesen verkoper Noorderhaven 71726246277v
HARING KLASES Haring Claesen verkoper Noorderhaven 71726246277v
HARING KLASES Haring Clasen naastligger ten westen Zuiderhaven 61728247195v
HARING KLASES Haring Clasen naastligger ten westen Zuiderhaven 61728247195v
HARING KLASES Haring Clasen naastligger ten westen Zuiderhaven 61728247195v
HARING KLASES Haring Clasen naastligger ten westen Zuiderhaven 6173024711ra
HARING KLASES Haring Clasen naastligger ten westen Zuiderhaven 6173024711ra
HARING KLASES Haring Clasen naastligger ten westen Zuiderhaven 6173024711ra
HARING KLASES de weduwe van wijlen Haring Clazes naastligger ten westen Zuiderhaven 61758254144v
HARING KLASES de weduwe van wijlen Haring Clazes naastligger ten westen Zuiderhaven 61758254144v
HARING KLASES de weduwe van wijlen Haring Clazes naastligger ten westen Zuiderhaven 61758254144v
HARING KLASES wijlen Haring Claasen erflater Weeshuisstraat 171766256195r
HARING KLASES wijlen Haring Claasen erflater Weeshuisstraat 171766256195r
HARING KLASES wijlen Haring Claasen erflater Weeshuisstraat 171766256195r
HARING MARTENS Haringh Martens verkoper van 1/2 Hondenstraat 14162823269v
HARING MARTENS Haringh Martens verkoper van 1/2 Hondenstraat 14162823269v
HARING MINNES Haeringh Minnes koper huisDrie Roemersteeg 71724246212r
HARING MINNES Haeringh Minnes koper huisDrie Roemersteeg 71724246212r
HARING MINNES Haeringh Minnes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 71724246212r
HARING MINNES Haeringh Minnes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 71724246212r
HARING MINNES wijlen Hareng Minnes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 71725246238v
HARING MINNES wijlen Hareng Minnes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 71725246238v
HARING MINNES wijlen Hareng Minnes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 91725246238v
HARING MINNES wijlen Hareng Minnes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 91725246238v
HARING MINNES Hareng Minnes verkoper Drie Roemersteeg 71725246238v
HARING MINNES Hareng Minnes verkoper Drie Roemersteeg 71725246238v
HARING MINNES Hareng Minnes verkoper Drie Roemersteeg 91725246238v
HARING MINNES Hareng Minnes verkoper Drie Roemersteeg 91725246238v
HARING MINNES wijlen Haring Minnes verkoper Drie Roemersteeg 71726246280v
HARING MINNES wijlen Haring Minnes verkoper Drie Roemersteeg 71726246280v
HARING PIEBES Haring Piebes verkoper Voorstraat 52west162423129r
HARING PIEBES Haring Piebes verkoper Voorstraat 52west162423129r
HARING PIEBES Haringh Pybes verkoper Noorderhaven 1001618230108r
HARING PIEBES Haringh Pybes verkoper Noorderhaven 1001618230108r
HARING PIEBES Haringh Pybes koper provisioneel 1/2 huisVoorstraat 52west1618230114r
HARING PIEBES Haringh Pybes koper provisioneel 1/2 huisVoorstraat 52west1618230114r
HARING PIEBES SINNEMAde brouwerij van Haringh Pybes Sinnamanaastligger Noorderhaven 112167124047r
HARING PIEBES SINNEMAde brouwerij van Haringh Pybes Sinnamanaastligger Noorderhaven 112167124047r
HARING PIEBES SINNEMAgrondpacht uit huis en brouwerij van Haringh Pybes Sinnamaeigenaar perceel Noorderhaven 110167124048r
HARING PIEBES SINNEMAgrondpacht uit huis en brouwerij van Haringh Pybes Sinnamaeigenaar perceel Noorderhaven 110167124048r
HARING PIEBES SINNEMAde brouwerij van Haringh Pybes Sinnemabrouwernaastligger ten zuiden Noorderhaven 1101673240115r
HARING PIEBES SINNEMAde brouwerij van Haringh Pybes Sinnemabrouwernaastligger ten zuiden Noorderhaven 1101673240115r
HARING PIEBES SINNEMA Haringh Pybes Sinnemabrouwerverkoper Noorderhaven 1101673240115r
HARING PIEBES SINNEMA Haringh Pybes Sinnemabrouwerverkoper Noorderhaven 1101673240115r
HARING PIEBES SINNEMA Haringh Pybes Sinnemaeerdere verkoper Noorderhaven 112achter168024127ra
HARING PIEBES SINNEMA Haringh Pybes Sinnemaeerdere verkoper Noorderhaven 112achter168024127ra
HARING PIERS Haringh Piers koper kamerSint Jacobstraat1634233128r
HARING PIERS Haringh Piers koper kamerSint Jacobstraat1634233128r
HARING PIERS Haringh Pyers verkoper Achterstraat16362346r
HARING PIERS Haringh Pyers verkoper Achterstraat16362346r
HARING PIETERS VALKoud vaandrig Haring Pieter Falknaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 81674240138r
HARING PIETERS VALKoud vaandrig Haring Pieter Falknaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 81674240138r
HARING REINERS Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 31621230275r
HARING REINERS Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 31621230275r
HARING REINERS Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3165623768v
HARING REINERS Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3165623768v
HARING REINERS Haring Reyners naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 31659237184v
HARING REINERS Haring Reyners naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 31659237184v
HARING REINERS Haring Reyners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 31659237184v
HARING REINERS Haring Reyners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 31659237184v
HARING REINERS Haringh Reyners koper huis en loodsDrie Roemersteeg 11615229270r
HARING REINERS Haringh Reyners koper huis en loodsDrie Roemersteeg 11615229270r
HARING REINERS Haringh Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 31620230228r
HARING REINERS Haringh Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 31620230228r
HARING REINERS huis en loods van Haringh Reiners naastligger ten zuiden* Voorstraat 10163323393r
HARING REINERS huis en loods van Haringh Reiners naastligger ten zuiden* Voorstraat 10163323393r
HARING SIEBES SINNEMA Haringh Sybes Sinnema, c.u.verkoper Noorderhaven 110achter167124075v
HARING SIEBES SINNEMA Haringh Sybes Sinnema, c.u.verkoper Noorderhaven 110achter167124075v
HARING SIPKES Haringh Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Lammert Warndersteeg WZ162723212r
HARING SIPKES Haringh Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Lammert Warndersteeg WZ162723212r
HARING WIEBRENS meerderjarige (boven de 25 jaar) Haering Wybrandts verkoper van 1/3 van 1/6 Noorderhaven 35oost161723070r
HARING WIEBRENS meerderjarige (boven de 25 jaar) Haering Wybrandts verkoper van 1/3 van 1/6 Noorderhaven 35oost161723070r
HARING WIEBRENS meerderjarige (boven de 25 jaar) Haering Wybrandts verkoper van 1/3 van 1/6 Noorderhaven 33achter161723070r
HARING WIEBRENS meerderjarige (boven de 25 jaar) Haering Wybrandts verkoper van 1/3 van 1/6 Noorderhaven 33achter161723070r
HARING WIEGERS Haring Wiegers varenspersoonkoper huisBildtstraat 14178126011r
HARING WIEGERS Haring Wiegers varenspersoonkoper huisBildtstraat 14178126011r
HARING WIEGERS Haring Wiegers turfdragerkoper huisDroogstraat 221787262175v
HARING WIEGERS Haring Wiegers turfdragerkoper huisDroogstraat 221787262175v
HARING WIEGERS Haring Wiegers verkoper Rapenburg 1180226699r
HARING WIEGERS Haring Wiegers verkoper Rapenburg 1180226699r
HARING WIEGERS Haring Wiegers verkoper Kerkpoortstraat 101802266100r
HARING WIEGERS Haring Wiegers verkoper Kerkpoortstraat 101802266100r
HARING WIEGERS Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
HARING WIEGERS Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
HARING WIEGERS Haring Wiegers naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1802266120r
HARING WIEGERS Haring Wiegers naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1802266120r
HARING WIEGERS Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
HARING WIEGERS Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
HARING WIEGERS Haring Wygers naastligger ten noorden Bildtstraat 161805267116v
HARING WIEGERS Haring Wygers naastligger ten noorden Bildtstraat 161805267116v
HARING WIEGERS Haring Wygers turfdragerverkoper van 3/6 Kerkpoortstraat 491805267153v
HARING WIEGERS Haring Wygers turfdragerverkoper van 3/6 Kerkpoortstraat 491805267153v
HARKE Harcke kleermaker [staat: schroer]naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1600228207v
HARKE Harcke naastligger ten westen Schritsen 51162823280r
HARKE Harcke Sierxks Cussendragernaastligger ten westen Hofstraat 37167824112v
HARKE KUSSENDRAGER Harcke Kussendragernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1683241248v
HARKE KUSSENDRAGERde weduwe van wijlen Harke Kussendragernaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 61691242362v
HARKE STOK Harke van der Stokmetselaar (mr. -)koper van 1/2 Bargebuurt 201789263163v
HARKE STOK Harke van der Stokkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 161791263315v
HARKE STOK Harke van der Stokkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 181791263315v
HARKE STOK Harke J. van der Stokkoopmanverkoper q.q. Havenplein 41791263321r
HARKE STOK Harke J. van der Stokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 101791263322v
HARKE STOK Harke van der Stokgeniaarde koper Zuiderhaven 47179326495v
HARKE STOK Harke van der Stokgeniaarde koper Zuiderhaven 49179326495v
HARKE STOK Harke van der Stokgeniaarde koper Grote Ossenmarkt 14179326495v
HARKE STOK Harke J. van der Stoknaastligger ten oosten Lanen 351795264294r
HARKE STOK Harke van der Stokkoper Westerstraat 431796264342r
HARKE STOK Harke van der Stoknaastligger ten westen Lanen 91179826568r
HARKE STOK Harke van der Stokkoper Noorderhaven 33179826573v
HARKE STOK Harke van der Stokverkoper Noorderhaven 331799265125r
HARKE STOK Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper q.q. Vijverstraat 131799265130v
HARKE STOK Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper q.q. Vijverstraat 151799265130v
HARKE STOK Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper q.q. Vijverstraat 171799265130v
HARKE STOK Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 41799265154r
HARKE STOK Harke van der Stoknaastligger ten zuiden Klaverbladstraat 11799265185r
HARKE STOK Harke van der Stokmetselaar (mr. -)koper huis en tuinRozengracht 211799265207r
HARKE STOK Harke van der Stokkoper Gardenierstraat 41800265275v
HARKE STOK Harke van der Stokverkoper van 1/3 Rozengracht 211801265285r
HARKE STOK Harke van der Stokmetselaar (mr. -)huurder (p.j.)Zuiderhaven 321801265290v
HARKE STOK Harke van der Stokmetselaar (mr. -)huurder (p.j.)Zuiderhaven 34west1801265290v
HARKE STOK Harke van der Stoknaastligger ten oosten Lanen 3518012663r
HARKE STOK Harke van der Stoknaastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 2noord180226651v
HARKE STOK Harke van der Stokverkoper van 1/3 Gardenierstraat 4180226673r
HARKE STOK Harke van der Stokkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
HARKE STOK Harke van der Stokkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
HARKE STOK Harke van der Stokverkoper Moriaanstraat NZ1802266146r
HARKE STOK Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Moriaanstraat NZ1802266147r
HARKE STOK Harke van der Stoknaastligger ten zuiden Poortje 111802266170v
HARKE STOK Harke van der Stoknaastligger ten oosten Hofstraat 19oost1803266188v
HARKE STOK Harke J. van der Stokverkoper Hoogstraat 431803266198v
HARKE STOK Harke van der Stoknaastligger ten westen Lanen 3918042679v
HARKE STOK Harke van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisBorstelsteeg 1180426717v
HARKE STOK Harke van der Stok, c.soc.naastligger ten oosten Hoogstraat 241804267100v
HARKE STOK Harke J. van der Stokverkoper van 1/2 Poortje 131805267112v
HARKE STOK Harke van der Stoknaastligger ten westen Lanen 391805267141v
HARKE STOK Harke van der Stokmetselaar (mr. -)eigenaar van 1/2 Hofstraat 17oost1805267168r
HARKE STOK Harke J. van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat1805267171v
HARKE STOK Harke J. van der Stokverkoper Lanen 601805267172r
HARKE STOK Harke van der Stokkoper huisMolenpad ZZ1806267281v
HARKE STOK Harke van der Stokkoper huisSchritsen 421807267299v
HARKE STOK Harke van der Stoknaastligger ten oosten Zoutsloot 311807267337v
HARKE STOK Harke J. van der Stokverkoper Lanen 601807267340v
HARKE STOK Harke van der Stokmetselaar (mr. -)koper woningDijkswal 8180826873r
HARKE STOK Harke van der Stoknaastligger ten westen Dijkswal 8180826873r
HARKE STOK Harke van der Stoknaastligger ten westen Lanen 391808268112r
HARKE STOKwijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Vijverstraat 281808268156r
HARKE STOKwijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Vijverstraat 301808268156r
HARKE STOKwijlen Harke van der Stokverkoper Bargebuurt WZ1808268174v
HARKE STOKwijlen Harke van der Stokverkoper Hofstraat 21west1808268176r
HARKE STOKwijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Dijkswal 61808268177v
HARKE STOKwijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Lanen 371808268179r
HARKE STOKwijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Romastraat NZ1808268180v
HARKE STOKwijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Schritsen 261808268182r
HARKE STOKwijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)huurder Kleine Bredeplaats 151808268183v
HARKE STOKwijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 151808268183v
HARKE STOKwijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper van 1/4 Dijkswal 81809268212r
HARKE DOUWES Harcke Douues steenvoerdernaastligger ten noorden Scheerstraat 1164223522v
HARKE DOUWES Harcke Douues steenvoerdernaastligger ten noorden Scheerstraat 1164223522v
HARKE DOUWES Harcke Douues steenvoerdernaastligger ten noorden Scheerstraat 1164223522v
HARKE GEERTS Harke Geerts blokmakersknechtkoper 1/2 huisPoortje 131737249163r
HARKE GEERTS Harke Geerts blokmakersknechtkoper 1/2 huisPoortje 131737249163r
HARKE GEERTS Harke Geerts naastligger ten noorden Lanen 71743250296v
HARKE GEERTS Harke Geerts naastligger ten noorden Lanen 71743250296v
HARKE GEERTS Harke Geerts naastligger ten noorden Lanen 71763255217v
HARKE GEERTS Harke Geerts naastligger ten noorden Lanen 71763255217v
HARKE HIELKES Harke Hylkes verkoper Zuiderhaven 17176825755r
HARKE HIELKES Harke Hylkes verkoper Zuiderhaven 17176825755r
HARKE J. STOK Harke J. van der Stoknaastligger ten westen Dijkswal 8178626257r
HARKE J. STOK Harke J. van der Stoknaastligger ten westen Dijkswal 8178626257r
HARKE J. STOK Harke J. van der Stokmetselaar (mr. -)koper Bildtpoort (gebied)1795264254r
HARKE J. STOK Harke J. van der Stokmetselaar (mr. -)koper Bildtpoort (gebied)1795264254r
HARKE J. STOK Harke J. van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Bargebuurt 20180226662r
HARKE J. STOK Harke J. van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Bargebuurt 20180226662r
HARKE JELLES Harke Jelles koemelkerkoper huis en koemelkerijKerkpoortstraat 20180826877v
HARKE JELLES Harke Jelles koemelkerkoper huis en koemelkerijKerkpoortstraat 20180826877v
HARKE JELLES Harke Jelles koemelkerhuurder Kerkpoortstraat 20180826877v
HARKE JELLES Harke Jelles koemelkerhuurder Kerkpoortstraat 20180826877v
HARKE JELLES Harke Jelles koper huis en tuinRomastraat 4west1809268278v
HARKE JELLES Harke Jelles koper huis en tuinRomastraat 4west1809268278v
HARKE JILLES Harke Jilles verkoper huis en tuinRomastraat 4west181026981r
HARKE JILLES Harke Jilles verkoper huis en tuinRomastraat 4west181026981r
HARKE JOHANNES de weduwe van wijlen Harke Johannis huurder (p.j.)Lanen 71twee_achter1803266295v
HARKE JOHANNES de weduwe van wijlen Harke Johannis huurder (p.j.)Lanen 71twee_achter1803266295v
HARKE JURJENS Harke Jurjens metselaarsknechtkoper huisKleine Bredeplaats 4177725926v
HARKE JURJENS Harke Jurjens metselaarsknechtkoper huisKleine Bredeplaats 4177725926v
HARKE JURJENS Harke Jurjens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 2178326159r
HARKE JURJENS Harke Jurjens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 2178326159r
HARKE JURJENS Harke Jurjens metselaarverkoper Schritsen 121784261165r
HARKE JURJENS Harke Jurjens metselaarverkoper Schritsen 121784261165r
HARKE JURJENS Harke Jurjens naastligger ten westen Zuiderhaven 91784261226r
HARKE JURJENS Harke Jurjens naastligger ten westen Zuiderhaven 91784261226r
HARKE JURJENS Harke Jurjens metselaar (mr. -)koper Bargebuurtspoortje WZ1785261291r
HARKE JURJENS Harke Jurjens metselaar (mr. -)koper Bargebuurtspoortje WZ1785261291r
HARKE JURJENS Harke Jurjens metselaar (mr. -)koper van 1/2 woning en weefwinkelAchterstraat1787262199v
HARKE JURJENS Harke Jurjens metselaar (mr. -)koper van 1/2 woning en weefwinkelAchterstraat1787262199v
HARKE JURJENS Harke Jurjens metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Achterstraat1787262199v
HARKE JURJENS Harke Jurjens metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Achterstraat1787262199v
HARKE JURJENS Harke Jurjens metselaar (mr. -)koper van 1/2 woning en weefwinkelAchterstraat1787262201r
HARKE JURJENS Harke Jurjens metselaar (mr. -)koper van 1/2 woning en weefwinkelAchterstraat1787262201r
HARKE JURJENS Harke Jurjens metselaar (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat1787262201r
HARKE JURJENS Harke Jurjens metselaar (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat1787262201r
HARKE JURJENS Harke Jurjens , c.s.naastligger ten westen Vissersstraat 81787262202v
HARKE JURJENS Harke Jurjens , c.s.naastligger ten westen Vissersstraat 81787262202v
HARKE JURJENS Harke Jurjens koper van 1/2 woningWeverstraat1787262203v
HARKE JURJENS Harke Jurjens koper van 1/2 woningWeverstraat1787262203v
HARKE JURJENS Harke Jurjens naastligger ten westen Hoogstraat 45178926397r
HARKE JURJENS Harke Jurjens naastligger ten westen Hoogstraat 45178926397r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokverkoper van 1/4 Kruisstraat 3oost1784261171r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokverkoper van 1/4 Kruisstraat 3oost1784261171r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Nieuweburen 251784261175v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Nieuweburen 251784261175v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaarverkoper Hofstraat 231784261181r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaarverkoper Hofstraat 231784261181r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 141784261212v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 141784261212v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stoknaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21785261279r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stoknaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21785261279r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper Dijkswal 6178626279v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper Dijkswal 6178626279v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Zuiderhaven 7178626283r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Zuiderhaven 7178626283r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huis en bakkerijKleine Bredeplaats 151786262111r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huis en bakkerijKleine Bredeplaats 151786262111r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokkoper van 1/2 Borstelsteeg 101786262130r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokkoper van 1/2 Borstelsteeg 101786262130r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Borstelsteeg 101787262154r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Borstelsteeg 101787262154r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisHoogstraat 261787262173v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisHoogstraat 261787262173v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisLanen 861787262174v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisLanen 861787262174v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper Wasbleekstraat 11787262188v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper Wasbleekstraat 11787262188v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisHoogstraat 431787262237r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisHoogstraat 431787262237r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper Rozengracht 181788262290r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper Rozengracht 181788262290r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stoknaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 221788262291v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stoknaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 221788262291v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisLanen 371788262293r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisLanen 371788262293r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stoknaastligger ten oosten Rozengracht 161788262295v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stoknaastligger ten oosten Rozengracht 161788262295v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokgeniaarde koper Schritsen 5817882638r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokgeniaarde koper Schritsen 5817882638r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokgeniaarde koper Schritsen ZZ17882638r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokgeniaarde koper Schritsen ZZ17882638r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisLanen 60178826331v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisLanen 60178826331v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper Gedempte Korte Zoutsloot 3178926384v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper Gedempte Korte Zoutsloot 3178926384v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisSchritsen 241789263103r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisSchritsen 241789263103r
HARKE JURJENS STOKde koper Harke Jurjens van der Stoknaastligger ten oosten Schritsen 241789263103r
HARKE JURJENS STOKde koper Harke Jurjens van der Stoknaastligger ten oosten Schritsen 241789263103r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 31791263288v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 31791263288v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Lanen 601791263304r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Lanen 601791263304r
HARKE JURJENS STOKwijlen Harke Jurjens van der Stokkoopmanerflater Heiligeweg 27zuid1791263306r
HARKE JURJENS STOKwijlen Harke Jurjens van der Stokkoopmanerflater Heiligeweg 27zuid1791263306r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokkoper huis en tuintjeNoordijs 5179226414r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokkoper huis en tuintjeNoordijs 5179226414r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokverkoper Noordijs 51794264211r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokverkoper Noordijs 51794264211r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 241796264319v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 241796264319v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Schritsen 241796264319v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Schritsen 241796264319v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Lanen 861798265119r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Lanen 861798265119r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Vijverstraat 301803266191v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Vijverstraat 301803266191v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisVijverstraat 281803266191v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisVijverstraat 281803266191v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Hoogstraat 261804267107r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Hoogstraat 261804267107r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper Lanen 601805267172r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper Lanen 601805267172r
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper Heiligeweg 401808268110v
HARKE JURJENS STOK Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper Heiligeweg 401808268110v
HARKE JURJENS STOKwijlen Harke Jurgens van de Stokmetselaar (mr. -)verkoper Heiligeweg 401809268302v
HARKE JURJENS STOKwijlen Harke Jurgens van de Stokmetselaar (mr. -)verkoper Heiligeweg 401809268302v
HARKE KLASES Harcke Claes verkoper q.q. Karremanstraat161222977r
HARKE KLASES Harcke Claes verkoper q.q. Karremanstraat161222977r
HARKE KLASES Harcke Claes verkoper q.q. Karremanstraat161222977r
HARKE KORNELIS BIL Harcke Cornelis Bilgebruiker ten zuiden van Harlingen1602228292r
HARKE KORNELIS BIL Harcke Cornelis Bilgebruiker ten zuiden van Harlingen1602228292r
HARKE KORNELIS BIL Harcke Cornelis Bilgebruiker ten zuiden van Harlingen1602228292r
HARKE PIERS Harke Piers , c.u.huurder grote binnenkamer (p.j.)Zuiderhaven 57177725960r
HARKE PIERS Harke Piers , c.u.huurder grote binnenkamer (p.j.)Zuiderhaven 57177725960r
HARKE RUURDS Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
HARKE RUURDS Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
HARKE RUURDS Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper Sint Jacobstraat WZ1606228494v
HARKE RUURDS Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper Sint Jacobstraat WZ1606228494v
HARKE RUURDS Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
HARKE RUURDS Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
HARKE RUURDS Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
HARKE RUURDS Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
HARKE SCHELTES Harcke Scheltes verkoper Zoutsloot 561626231102v
HARKE SCHELTES Harcke Scheltes verkoper Zoutsloot 561626231102v
HARKE SEERPS Harke Seerps , c.s.huurder (p.j.)Rommelhaven 4een_achter173524952r
HARKE SEERPS Harke Seerps , c.s.huurder (p.j.)Rommelhaven 4een_achter173524952r
HARKE SEERPS Harke Seerps varenspersoon (oud -)verkoper Noorderhaven 501756253257r
HARKE SEERPS Harke Seerps varenspersoon (oud -)verkoper Noorderhaven 501756253257r
HARKE SIEDSES Harke Sydses turfdragerverkoper q.q. Hoogstraat 161787262181r
HARKE SIEDSES Harke Sydses turfdragerverkoper q.q. Hoogstraat 161787262181r
HARKE SIERKS Harcke Siercks koper huisHofstraat 351667239115v
HARKE SIERKS Harcke Siercks koper huisHofstraat 351667239115v
HARKE SIERKS Harcke Sierx verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ167024021r
HARKE SIERKS Harcke Sierx verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ167024021r
HARKE SIERKS Harcke Sierx koper kamerKerkpoortstraat NZ167224095v
HARKE SIERKS Harcke Sierx koper kamerKerkpoortstraat NZ167224095v
HARKE SIERKS Harcke Zierx , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1673240127v
HARKE SIERKS Harcke Zierx , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1673240127v
HARKE SIERKS Harcke Sjerx naastligger ten noorden Schritsen 271676240219v
HARKE SIERKS Harcke Sjerx naastligger ten noorden Schritsen 271676240219v
HARKE SIERKS Harcke Sjerks naastligger ten noorden Schritsen 251676240246r
HARKE SIERKS Harcke Sjerks naastligger ten noorden Schritsen 251676240246r
HARKE SIERKS Harcke Zierx naastligger ten westen Rapenburg 6west168024167r
HARKE SIERKS Harcke Zierx naastligger ten westen Rapenburg 6west168024167r
HARKE SIERKS Harcke Sierx naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 57168024194v
HARKE SIERKS Harcke Sierx naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 57168024194v
HARKE SIERKS Harcke Sierx verkoper Kerkpoortstraat 57168024194v
HARKE SIERKS Harcke Sierx verkoper Kerkpoortstraat 57168024194v
HARKE SIERKS Harcke Zircx naastligger ten oosten Hofstraat 311681241155v
HARKE SIERKS Harcke Zircx naastligger ten oosten Hofstraat 311681241155v
HARKE SIERKS Harcke Zierx naastligger ten oosten Hofstraat 311681241158v
HARKE SIERKS Harcke Zierx naastligger ten oosten Hofstraat 311681241158v
HARKE SIERKS Harcke Sierx kussendragerkoper kamerGrote Kerkstraat 281682241215v
HARKE SIERKS Harcke Sierx kussendragerkoper kamerGrote Kerkstraat 281682241215v
HARKE SIERKS Harcke Zierx kussendragerkoper huisZoutsloot 1231683241251v
HARKE SIERKS Harcke Zierx kussendragerkoper huisZoutsloot 1231683241251v
HARKE SIERKS Harcke Zierx naastligger ten westen Kerkpoortstraat 11168424253r
HARKE SIERKS Harcke Zierx naastligger ten westen Kerkpoortstraat 11168424253r
HARKE SIERKS Harcke Ziercks kussendragerkoper huis, tuin en plaatsGrote Kerkstraat 361686242117v
HARKE SIERKS Harcke Ziercks kussendragerkoper huis, tuin en plaatsGrote Kerkstraat 361686242117v
HARKE SIERKS Harcke Sierx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 591686242123v
HARKE SIERKS Harcke Sierx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 591686242123v
HARKE SIERKS wijlen Harcke Ziercx kussendragerverkoper Hofstraat 351686242157r
HARKE SIERKS wijlen Harcke Ziercx kussendragerverkoper Hofstraat 351686242157r
HARKE SIERKS Harke Ziercx kussendragerverkoper Kerkpoortstraat NZ1683241257v
HARKE SIERKS Harke Ziercx kussendragerverkoper Kerkpoortstraat NZ1683241257v
HARKE SIERKS de weduwe en erfgenamen van wijlen Harke Sierx kussendragernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 111687242189v
HARKE SIERKS de weduwe en erfgenamen van wijlen Harke Sierx kussendragernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 111687242189v
HARKE SIERKS Harcke Sierx Cussendragernaastligger ten westen Lanen 38168424242r
HARKE SIERKS Harcke Sierx Cussendragernaastligger ten westen Lanen 38168424242r
HARKE SIERKS de kamer van Harke Sierx Cussendragernaastligger ten westen Hofstraat 371672240113v
HARKE SIERKS de kamer van Harke Sierx Cussendragernaastligger ten westen Hofstraat 371672240113v
HARKE SIERKS de weduwe van wijlen Harke Sierx Cussendragernaastligger ten noorden Schritsen 2716872429va
HARKE SIERKS de weduwe van wijlen Harke Sierx Cussendragernaastligger ten noorden Schritsen 2716872429va
HARKE SIERKS de weduwe van wijlen Harke Zierx Cussendragernaastligger ten westen Lanen 381692242379v
HARKE SIERKS de weduwe van wijlen Harke Zierx Cussendragernaastligger ten westen Lanen 381692242379v
HARKE SIERKS KUSSENDRAGER Harcke Sierx Kussendragernaastligger ten noorden Schritsen 27168524268v
HARKE SIERKS KUSSENDRAGER Harcke Sierx Kussendragernaastligger ten noorden Schritsen 27168524268v
HARKE SIETSES Harke Zytzes koper huisSint Jacobstraat 141781260148r
HARKE SIETSES Harke Zytzes koper huisSint Jacobstraat 141781260148r
HARKE SIETSES Harke Sytzes huurder tuinkamer en tuin (p.j.)Zoutsloot 831790263216v
HARKE SIETSES Harke Sytzes huurder tuinkamer en tuin (p.j.)Zoutsloot 831790263216v
HARKE SIETSES Harke Sytses blauwverververkoper Sint Jacobstraat 14179726533r
HARKE SIETSES Harke Sytses blauwverververkoper Sint Jacobstraat 14179726533r
HARKE SJOERDS de weduwe van wijlen Harcke Syoerts naastligger ten noorden ([staat: Harcke Syoerts weduwe])Zuiderhaven 211602228333v
HARKE SJOERDS de weduwe van wijlen Harcke Syoerts naastligger ten noorden ([staat: Harcke Syoerts weduwe])Zuiderhaven 211602228333v
HARKE TJEBBES Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 101728247107r
HARKE TJEBBES Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 101728247107r
HARKE TJEBBES Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 121728247107r
HARKE TJEBBES Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 121728247107r
HARKE TJEBBES Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62173124845v
HARKE TJEBBES Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62173124845v
HARKE TJEBBES Harke Tjebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 62173124845v
HARKE TJEBBES Harke Tjebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 62173124845v
HARKE TJEBBES Harke Tjebbes schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Nieuwstraat 141734248344r
HARKE TJEBBES Harke Tjebbes schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Nieuwstraat 141734248344r
HARKE TJEBBES Harke Tiebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 661738249280r
HARKE TJEBBES Harke Tiebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 661738249280r
HARKE TJEBBES Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62174325125v
HARKE TJEBBES Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62174325125v
HARKE TJEBBES Harke Tjebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 62174325125v
HARKE TJEBBES Harke Tjebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 62174325125v
HARKE WOPKES Harcke Wopkes verkoper q.q. Brouwersstraat 41623230345r
HARKE WOPKES Harcke Wopkes verkoper q.q. Brouwersstraat 41623230345r
HARMEN Harmanus kuipernaastligger ten zuiden Hofstraat 141733248196v
HARMEN Harmen timmermannaastligger ten noorden Harmen Honingmanssteeg1598228113v
HARMEN Harmen mesmakernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 81601228245v
HARMEN Harmen pannenbakkereerdere eigenaar Bildtstraat 161601228252v
HARMEN Harmen touwslagernaastligger Liemendijk1602228320r
HARMEN de plaats van de weduwe van wijlen Harmen apothekernaastligger ten westen Zoutsloot 511604228389r
HARMEN Harmen pannenbakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 141605228456r
HARMEN Harmen pannenbakkernaastligger Zoutsloot 281606228499v
HARMEN Harmen gardeniernaastligger ten zuiden onbekend161122930v
HARMEN Harmen bakkernaastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid161122936r
HARMEN Harmen brouwernaastligger ten noorden Jekelsteeg 1161122967v
HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 32161222981r
HARMEN Harmen soldaatnaastligger ten oosten Karremanstraat OZ161222991v
HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 321613229129v
HARMEN Harmen dragergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Lanen 301614229204r
HARMEN Harmen schoenlappernaastligger ten noorden Liemendijk1619230197v
HARMEN Harmen brouwernaastligger ten noorden Jekelsteeg 11620230242v
HARMEN de kamer van Harmen poortsluiternaastligger ten westen Zuiderstraat162523156v
HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 32162523190r
HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 321626231106r
HARMEN het huis van Harmen dragergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Lanen 301626231159r
HARMEN Harmen brouwernaastligger ten noorden Jekelsteeg 1162723216v
HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 32162823252r
HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen brouwernaastligger ten noorden Jekelsteeg 1162823252r
HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 32162823262r
HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen brouwernaastligger ten noorden Jekelsteeg 1162823262r
HARMEN Harmen schoenlappernaastligger ten noorden Liemendijk1629232116v
HARMEN de weduwe van wijlen Harmen wevernaastligger ten zuiden Alemanssteeg ZZ1631232184v
HARMEN Harmen bewoner Grote Kerkstraat163223357v
HARMEN Harmen dragernaastligger ten zuiden Jekelsteeg 1163323382v
HARMEN Harmen turfdragernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat NZ1633233110v
HARMEN de plaats van Harmen houtzagernaastligger ten westen Liemendijk ZZ1641234136r
HARMEN Harmen houtzagernaastligger ten westen Achterstraat1646235213v
HARMEN Harmen metselaarnaastligger ten noorden Achterstraat 716652392ra
HARMEN Harmen houtstapelaarhuurder Rommelhaven 1816652394ra
HARMEN Harmen houtstapelaarhuurder Voorstraat 89166523916r
HARMEN Harmen Luiersen naastligger ten zuiden Karremanstraat 41669239189r
HARMEN Harmen houtstapelaarbewoner Voorstraat 891677240266v
HARMEN Harmen slotmakernaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 101691242350v
HARMEN Harmen slotmakernaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 101694243117r
HARMEN Harmen kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 91696243252v
HARMEN Harmen Uyftes koopmankoper grondpacht van 1-02-00 cgonbekend1725246232v
HARMEN Harmen Uyftes koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 106noord172824790v
HARMEN Harmen Uyftes koopmanverkoper q.q. Franekerpoortsmolen 1172824796v
HARMEN Harmen Uyfkes tichelaar en koopmanverkoper q.q. Rapenburgermolen 11728247114r
HARMEN Harmen steenvoerdernaastligger ten zuiden Visbuurt 21730247355v
HARMEN Harmen wevernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1741250174r
HARMEN Harmen wever (mr. -)naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 111742250218v
HARMEN Harmen wieldraaierhuurder Jekelsteeg 11742250238v
HARMEN Harmen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1757254107v
HARMEN de weduwe van wijlen Harmen naastligger ten westen Zoutsloot ZZ176425622r
HARMEN Harmen kooltjerhuurder poltje land (p.j.)ten oosten van Harlingen1769257103r
HARMEN Harmen naastligger ten noorden Schritsen 15achter1769257132v
HARMEN Harmen Gosjes , c.u.huurder beneden (p.j.)Nieuwstraat 34achter180826833v
HARMEN Herman touwslagernaastligger Liemendijk1600228227v
HARMEN Herman touwslagernaastligger Liemendijk1602228281r
HARMEN Hermanus naastligger ten noorden Voorstraat 31179326486r
HARMEN de erfgenamen van wijlen Harman Honighmansnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 28162823239r
HARMEN Harmanus Viedeliusrentmeester (stads -)koper door niaar 1/2 huisVoorstraat 771749251256v
HARMEN Harmanus Viedeliusrentmeesternaastligger ten oosten Voorstraat 751755253240v
HARMEN Harmanus Nack, c.u.huurder (p.j.)Achterstraat1787262199v
HARMEN Harmanus Huiselaarwever (bont-)verkoper Hofstraat 47oost1790263204r
HARMEN Harmanus Plutschouw, c.u.huurder Kerkpoortstraat 151806267207v
HARMEN Harmen Hoenichmansnaastligger Heiligeweg 341601228250r
HARMEN het huis van Harmen Hoenichmannaastligger ten noorden Heiligeweg 34161122923r
HARMEN Harmen Hoenichmansnaastligger ten westen* Grote Kerkstraat 28een_achter1613229139v
HARMEN de straat achter het huis van Harmen Honichmansnaastligger ten oosten Peterseliestraat1614229212r
HARMEN Harmen Hoenichmansnaastligger ten zuiden [a/d overkant] Heiligeweg 381615229257v
HARMEN Harmen Hoenichmansnaastligger [a/d overkant] Heiligeweg 381615229266v
HARMEN Harmen Hoenichmansnaastligger ten westen* Grote Kerkstraat 28een_achter161623049r
HARMEN Harmen van Osenbrughkoper kamerLiemendijk162423120v
HARMEN Harmen Honichmaneerdere eigenaar Kleine Kerkstraat 9162523182v
HARMEN Harmen Honichmaneerdere eigenaar Grote Kerkstraat 15162523182v
HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Honighmansnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 28162823247r
HARMEN Harmen Groeyernaastligger ten westen Noordijs 41631232174r
HARMEN Harmen Honingmannaastligger Peterseliestraat163223341v
HARMEN wijlen de heer Harmen Essichverkoper Zuiderhaven 541634233130r
HARMEN Harmen Honingmannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 281634233141r
HARMEN de kamer van Harmen Groyernaastligger ten oosten Brouwersstraat 251646235220v
HARMEN Harmen Groyernaastligger ten zuiden Zuiderplein 5164923663r
HARMEN Harmen Luyrsen Vrijmoetnaastligger ten zuiden Karremanstraat 41658237161v
HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Groyersnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 111659237207r
HARMEN Harmen Glaekoper kamerRozenstraat WZ166023831v
HARMEN Harmen Glanaastligger ten zuiden Rozenstraat 2166123812ra
HARMEN Harmen Glanaastligger ten noorden Rozenstraat WZ1661238109r
HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Groeyersnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 81661238115r
HARMEN Harmen Luiersen Vrijmoetnaastligger ten zuiden Karremanstraat 41662238149r
HARMEN Harmen Glanaastligger ten noorden Rozenstraat WZ166523912v
HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Groyersnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 11166523931r
HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Groeyernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 111669239185v
HARMEN de weduwe van wijlen Harmen Groeyernaastligger ten noorden Brouwersstraat 19achter167124034r
HARMEN de kamer van Harmen Glanaastligger ten zuiden Rozenstraat 21673240117v
HARMEN Harmen Glanaastligger ten noorden Rozenstraat WZ1682241206v
HARMEN Harmen Viselaerverkoper Kerkpoortstraat 30achter168324167va
HARMEN Harmen Vijselaerzilversmid (mr. -)verkoper Wasbleek168424217r
HARMEN Harmen Vijselaerzilversmid (mr. -)verkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
HARMEN Harmen Vijselaerzilversmid (mr. -)verkoper Franekerpoortsmolen 1168424218v
HARMEN Harmen Vijselaerzilversmid (mr. -)verkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HARMEN Harmen Vijselaerzilversmid (mr. -)verkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HARMEN Harmen Borchertswever (bont-)geniaarde koper Tiepelsteeg OZ1730247337v
HARMEN Harmen Borchertswever (mr. bont-)koper huis en tuinRozenstraat 1Almenum1730247340v
HARMEN Harmen Breumers, c.u.huurder Wasbleek 31742250229r
HARMEN vrijgezel Harmen Evernikwever (bont-)koper huis en weefwinkelOoievaarsteeg 1717432512r
HARMEN Harmen Hageman, c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 84tuin175025273v
HARMEN Harmen Evernikwever (mr. bont-)verkoper Ooievaarsteeg 17175625444v
HARMEN Harmen Plagge*wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 38176125566v
HARMEN Harmen Roeling, c.s.huurder Lanen 201766256207r
HARMEN Harmen Roelinkhuurder Lanen 201767256232r
HARMEN Harmen Bessingwever (bont-)koper huisLanen 241771257201r
HARMEN Harmen Plaggewever (mr. bont-)koper huis met twee weefwinkelsNieuwstraat 91771257231r
HARMEN Harmen Hemberbewoner Karremanstraat 131771257249v
HARMEN Harmen Plaggenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34177225860r
HARMEN Harmen Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381779259214r
HARMEN Harmen Plaggebewoner Nieuwstraat 361780259258r
HARMEN Harmen Plaggeverkoper Nieuwstraat 361780259258r
HARMEN Harmen Plaggeverkoper Nieuwstraat 91780259258r
HARMEN Harmen Plaggenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 7178326163r
HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381783261121r
HARMEN Harmen Homeulenkoopmanverkoper Kerkpoortstraat 51788262264r
HARMEN Harmen Homeulenkoopmankoper huisLanen 331788262267r
HARMEN Harmen Homeulenwever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelLiemendijk ZZ1794264188r
HARMEN Harmen Wennekerskoper huisKerkpoortstraat 51795264288r
HARMEN Harmen Homeulewever (mr. bont-)naastligger ten westen Lanen 351795264294r
HARMEN Harmen Wennekersverkoper Kerkpoortstraat 5179826590r
HARMEN Harmen Homeulenkoopmanverkoper Liemendijk ZZ1798265120r
HARMEN Harmen Winnekeskoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 411799265134v
HARMEN Harmen Winnekeskoopmanverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 181799265136r
HARMEN Harmen Homeulenkoopmankoper huisLanen 421799265158r
HARMEN Harmen Winnekeskoper huis, stalling en wagenhuisFranekereind NZ1801265279v
HARMEN Harmen Homeulennaastligger ten westen Lanen 3518012663r
HARMEN Harmen G. Staadskoopmankoper huis en tuintjeHavenplein 12180126616r
HARMEN Harmen Homeulenkoopmankoper huisLanen 40180126626r
HARMEN Harmen Homeulennaastligger ten oosten Lanen 40180126626r
HARMEN Harmen Winnekes, n.u.naastligger ten zuiden Gardenierstraat 4180226673r
HARMEN Harmen Homeulenkoopmankoper huisHofstraat 41180226683v
HARMEN Harmen Homeulenkoopmanverkoper Hofstraat 41180226691v
HARMEN Harmen Homeulennaastligger ten noorden Schritsen 331802266117r
HARMEN Harmen Winnekeskoopman en winkelierkoper huisVoorstraat 92180426775r
HARMEN Harmen Homeulen*naastligger ten oosten Lanen 381805267140r
HARMEN Harmen Winekeskoopmannaastligger ten noorden Franekereind 11805267155r
HARMEN Harmen Homeulenkoper huisKerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
HARMEN Harmen Winnekesnaastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid180826852r
HARMEN Harmen Winnekeskoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 281808268144r
HARMEN Harmen Homeulenkoopmanverkoper Lanen 331809268244v
HARMEN Harmen Winnekesnaastligger ten westen Romastraat 4west1809268278v
HARMEN Harmen Nolmankoper huisHeiligeweg 261811269143r
HARMEN Hermanus Vespasianuschirurgijnverkoper Hoogstraat 1twee_achter164023493r
HARMEN ds. Hermanus Wesselliespredikantverkoper Noorderhaven 381695243179r
HARMEN Hermanus Cohenkoopman (joods -)huurder (p.j.)Voorstraat 52west175725496v
HARMEN Hermanus Cohenkoopman (joods -)huurder Voorstraat 52west1758254118r
HARMEN Hermen Middenomnaastligger ten zuiden Weverstraat 131652236218v
HARMEN ADDENS Harmanus Addenseigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen1803266288r
HARMEN AGEMA Harmen Agemabrouwer (mr. -)koper woningBargebuurtspoortje WZ1729247293v
HARMEN AGEMAoud hopman Harmen Agamanaastligger ten noorden Heiligeweg 701734248290r
HARMEN AGEMAoud burgerhopman Harmen Agemahuurder Brouwersstraat 141734248330r
HARMEN AGEMAoud burgerhopman Harmen Agemaverkoper Franekereind 2173424916r
HARMEN AGEMAoud burgerhopman Harmen Agamakoper huisHeiligeweg 9het Zwaantje173524922r
HARMEN AGEMA Harmen Agamakoper pakhuisGrote Kerkstraat 10173524922r
HARMEN AGEMA Harmen Agamanaastligger ten oosten Heiligeweg 7173524923ar
HARMEN AGEMA Harmen Agemanaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 20173524999r
HARMEN AGEMA Harmen Agemanaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 161735249100r
HARMEN AGEMA Harmen Agemanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 121736249154r
HARMEN AGEMA Harmen Agemanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121736249154r
HARMEN AGEMAoud hopman Harmen Agemanaastligger ten noorden Heiligeweg 70173925042v
HARMEN AGEMA Harmen Agemanaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 201740250121v
HARMEN AGEMA Harmen Agemanaastligger ten oosten Heiligeweg 71743250295r
HARMEN AGEMA Harmen Agemanaastligger ten noorden Lanen 33175025290r
HARMEN AGEMA Harmen Agemanaastligger ten noorden Lanen 351751252109v
HARMEN AGEMAoud burgerhopman Harmen Agemaverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
HARMEN AGEMAoud burgerhopman Harmen Agemaverkoper q.q. Zuiderhaven 471751252117v
HARMEN AGEMAoud burgerhopman Harmen Agemaverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
HARMEN AGEMAoud burgerhopman Harmen Agemaverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 131751252119r
HARMEN AGEMA Harmen Agemanaastligger ten zuiden Voorstraat 30achter175325356v
HARMEN AGEMAoud burgerhopman Harmen Agemakoper woning en weefwinkelRomastraat 251753253109r
HARMEN AGEMA Harmen Agemanaastligger ten westen Heiligeweg 111754253133v
HARMEN AGEMA Harmen Agema, q.q.naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 11755253203v
HARMEN AGEMA Harmen Agemanaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 161759254246v
HARMEN AGEMA Harmen Agemanaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 161763255220av
HARMEN AGEMA Harmen Agemanaastligger ten westen* Hoogstraat 17176425630r
HARMEN AGEMAwijlen oud burgerhopman Harmen Agemabewoner Heiligeweg 91766256205v
HARMEN AGEMAde nalatenschap van wijlen oud burgerhopman Harmen Agemaverkoper Heiligeweg 91766256205v
HARMEN AGEMAde boedel van wijlen oud burgerhopman Harmen Agemaverkoper Grote Kerkstraat 101766256210r
HARMEN ANTONIDES Harmanus Anthonihuurder (p.j.)Droogstraat 11771257229r
HARMEN BAKSMAburgerkolonel Harmen Backsmabakker (mr. -)koper huisjeAchterstraat 2172724730v
HARMEN BAKSMAburgerkolonel Harmen Baxsmakoper van 1/2 woningNieuwstraat 48172724753r
HARMEN BAKSMAvroedsman Harmen Baxmakoper kamerBargebuurt 241729247231v
HARMEN BAKSMA Harmen Baxmanaastligger ten zuiden Bargebuurt 241729247231v
HARMEN BAKSMA Harmen Baxmabakker (mr. -)verkoper Bargebuurt 241730247314r
HARMEN BAKSMAvroedsman Harmen Baksmabakker (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 51730247328v
HARMEN BAKSMAvroedsman Harmen Baxmakoper huisHoogstraat 32174025096ar
HARMEN BAKSMAvroedsman Harmen Baksma, c.s.naastligger ten noorden Nieuwstraat 501748251245v
HARMEN BAKSMAvroedsman Harmen Baksmanaastligger ten oosten Franekereind 12175025275v
HARMEN BAKSMA Harmen Baxmanaastligger ten westen Heiligeweg 46achter1759254202v
HARMEN BAKSMAgemeensman Harmen Baxmaverkoper Heiligeweg 46176025521r
HARMEN BANDSMA Harm Bandsma, c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 141803266267r
HARMEN BANDSMA Harmen Bandsmanaastligger ten oosten Voorstraat 971802266149v
HARMEN BANDSMA Harmen Bandsmanaastligger ten westen Voorstraat 1011803266306v
HARMEN BANDSMA Harmen H. Bandsmaverkoper Voorstraat 9918102693r
HARMEN BANDSMA Harmen Bandsmaboekbinderkoper huisSchritsen 531810269115r
HARMEN BANDSMA Harmen Bandsma, c.u.huurder (p.j.)Schritsen 371811269127r
HARMEN BEEK Harmen Beekhuurder Moriaanstraat 101775258207v
HARMEN BEEKMANde onmondige kinderen van Harmen Beekmanverkoper Heiligeweg 25166623913ra
HARMEN BEMEN Harmanus van Beemenbode (stads -)verkoper Voorstraat 451780259276r
HARMEN BEMEN Harmen van Beemenbode (gerechts-)geniaarde koper Voorstraat 30achter1780259238v
HARMEN BEMEN Harmen van Beemenbode (gerechts-)koper huisSint Jacobstraat 2178126093v
HARMEN BEMENwijlen Harmen van Bemenbode (gerechts-)verkoper Sint Jacobstraat 21787262158r
HARMEN BERG Harmen van den Bergnaastligger ten oosten Oosterkeetstraat 111789263124v
HARMEN BESSELING Harmen Beslingnaastligger ten noorden Schritsen 151784261217v
HARMEN BESSELING Harmen Beslingnaastligger ten oosten Lanen 2218012669r
HARMEN BESSELINGwijlen Harmen Beslingwever (bont-)huurder Lanen 24181026917r
HARMEN BETZOUW Harmanus Betzouhuurder Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
HARMEN BETZOUW Harmanus Betzouw, c.u.huurder Noorderhaven 241782260244r
HARMEN BINKSMA Harman R. Binksmanaastligger ten noorden Raamstraat 11794264163v
HARMEN BISSCHOP Harmen Bisschopnaastligger ten oosten Tiepelsteeg172124699v
HARMEN BISSCHOP Harmen Bisschopnaastligger ten zuiden Tiepelsteeg172124699v
HARMEN BREUKER Harmen Breukerswever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 5achter1766256205r
HARMEN BRIL Harmen Brilverkoper van 1/4 Nieuwstraat 381796264322r
HARMEN BRINKHUIS Harmen Brinkhuysnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 4517432515r
HARMEN BRINKHUIS Harmen Brinkhuisnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 45175025251v
HARMEN BRINKHUIS Harmen Brinkhuisnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 45175325376r
HARMEN BROEKHUIZEN Harmen Brouckhuysenprotesteert vanwege een vordering Noorderhaven 741599228140r
HARMEN BRUINING Harmen Bruiningsnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1176025529v
HARMEN BRUINING Harmen Bruinings, n.u.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 71762255135v
HARMEN BRUINING Harmen Bruining, n.u.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 71762255168v
HARMEN BRUINING Harmen Bruiningnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 7176425664v
HARMEN BRUINING Harmen Bruining, n.u.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter1766256205r
HARMEN BRUINING Harmen Bruiningnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter17752585va
HARMEN BRUINING Harmen Bruining, n.u.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter1775258233r
HARMEN BRUINING Harmen Bruiningnaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 91776258254v
HARMEN BRUINING Harmen Bruiningnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 71776258257r
HARMEN BRUINING Harmen Bruiningsnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11781260142r
HARMEN BRUINING Harmen Bruiningwever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 51782260232r
HARMEN BRUINING Harmen Bruiningnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11783261124r
HARMEN BRUINSMAwijlen Harmannis Bruinsmaverkoper Noorderhaven 761800265224r
HARMEN BRUINSMAwijlen Harmannis Bruinsmaverkoper Noorderhaven 781800265224r
HARMEN BRUINSMA Hermanus Bruinsmakoper huis, tuin en bakkerijNoorderhaven 761791263330v
HARMEN BRUINSMA Hermanus Bruinsmakoper huis, tuin en bakkerijNoorderhaven 781791263330v
HARMEN DORTMAN Harmanus Dortmankuiper (mr. -)koper huisRozengracht 51729247251v
HARMEN DORTMAN Harmanus Dortmankuiper (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 171737249188v
HARMEN DORTMANde onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortmanverkoper Brouwersstraat 15174525172v
HARMEN DORTMANde onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortmanverkoper Hofstraat 12a174525173v
HARMEN DORTMAN Hermanus Dortmankuiper (mr. -)koper hof met planten, bomen en zomerhuisHofstraat 12a1729247287r
HARMEN FEIKENSwijlen dr. Hermannus van Feyckensverkoper Simon Stijlstraat 4167024022ar
HARMEN FRANK Harmen Franckkoper van 1/2 kamerZuiderhaven ZZ1646235212r
HARMEN GEEST Harmanus van der Geestnaastligger ten zuiden Lanen 421740250123v
HARMEN GEEST Hermannus van der Geestbode Admiraliteit in Frieslandkoper 1/2 huisSchritsen 351723246184v
HARMEN GEEST Hermannus van der Geestbode Admiraliteit in Frieslandkoper 1/2 huis en tuinSchritsen 351724246192r
HARMEN GLAA Harmen Glaakoper kamerRozenstraat WZ166023821r
HARMEN GLAAde andere kamer van Harmen Glaanaastligger ten zuiden Rozenstraat WZ166023821r
HARMEN GLAA Harmen Glaakoper provisioneel Bargebuurtspoortje 6noord16602387ra
HARMEN GLAAde kamer van Harmen Glaanaastligger ten zuiden Rozenstraat 2166723916ra
HARMEN GLAAde kamer van Harmen Glaanaastligger ten zuiden Rozenstraat 2166723981v
HARMEN GLAAde kamers van Harmen Glaanaastligger ten zuiden Rozenstraat 2168424250v
HARMEN GONGGRIJP Harmanus Gongrijpwijnhandelaarverkoper Sint Odolphisteeg 14173524997r
HARMEN GONGGRIJP Harmanus Gongrijpwijnhandelaarverkoper Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
HARMEN GONGGRIJP Harmanus Gongrijpwijnhandelaarverkoper Sint Odolphisteeg 20173524999r
HARMEN GONGGRIJP Harmanus Gongrijpverkoper Sint Odolphisteeg 161735249100r
HARMEN GONGGRIJP Harmanus Gongrijpwijnhandelaarverkoper Hofstraat 71735249104v
HARMEN GONGGRIJP Harmanus Gonggrijpkoopman in wijnenverkoper Zuiderhaven 75achter173925037v
HARMEN GONGGRIJPhet panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijpnaastligger ten westen Wasbleek 31742250229r
HARMEN GONGGRIJPvroedsman Harmanus Gonggrijp, c.u.wijnhandelaarnaastligger ten oosten Rozengracht 201742250273v
HARMEN GONGGRIJPvroedsman Harmanus Gonggrijp, c.u.wijnhandelaarnaastligger ten zuiden Rozengracht 201742250273v
HARMEN GONGGRIJPvroedsman Harmanus Gonggrijpwijnhandelaarverkoper Rozengracht 201742250273v
HARMEN GONGGRIJPhet panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijpnaastligger ten oosten Rozengracht 18achter174425130v
HARMEN GONGGRIJPde erfgenamen van wijlen Harmanus Gonggrijpnaastligger ten noorden Voorstraat 11west1759254249v
HARMEN GONGGRIJPwijlen vroedsman Harmanus Gonggrijperflater Noorderhaven 621771257222v
HARMEN GONGGRIJP Harmen Gonggrijpnaastligger ten noorden Voorstraat 19173925056v
HARMEN GONGGRIJPde erfgenamen van wijlen Harmen Gonggrijpnaastligger ten zuiden Rozengracht 261748251218r
HARMEN GONGGRIJPstadsmajoor en wachtmeester Harmen Gonggrijpgeniaarde koper Zuiderhaven 51177725966v
HARMEN GONGGRIJP Harmen Gonggrijpwachtmeester (stads -)koper Zoutsloot 29177725975r
HARMEN GONGGRIJP Harmen Gonggrijpwachtmeester (stads -)koper Vissersstraat 41779259166r
HARMEN GONGGRIJP Harmen Gonggrijpnaastligger ten zuiden Vissersstraat 41779259166r
HARMEN GONGGRIJPstadsmajoor Harmen Gonggrijpverkoper Zoutsloot 311782260181r
HARMEN GONGGRIJPstadsmajoor Harmen Gonggrijpverkoper van 1/4 Noorderhaven 341784261172r
HARMEN GONGGRIJPstadsmajoor Harmen Gonggrijpverkoper van 1/4 Rinnertspijp 81784261173v
HARMEN GONGGRIJP Harmen Gonggrijpwachtmeesterkoper huisGrote Bredeplaats 11178526245r
HARMEN GONGGRIJP Harmen Gonggrijpexecuteur (adjunct -)koper Spinstraat 11178626272v
HARMEN GONGGRIJPmajoor Harmen Gonggrijpnaastligger ten oosten Noorderhaven 121788262269r
HARMEN GONGGRIJP Harmen Gonggrijpnaastligger ten westen Lanen 401790263208v
HARMEN GONGGRIJPde weduwe van wijlen Harmen Gonggrijpnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 131802266148r
HARMEN GRAAF Harmen de Graeffhuurder Grote Kerkstraat 281634233141r
HARMEN GRETTINGAburgerhopman Harmanus Grettingaschrijver van een compagnie soldaten te voetkoper huis en achterhuis strekkende vd haven tot in de DroogstraatNoorderhaven 751658237177v
HARMEN GRETTINGAeen kamer en de hof van Harmanus Grettingabouwmeesternaastligger ten westen Lanen 251694243100v
HARMEN GRETTINGAburgerhopman Harmen Grettinganaastligger ten westen Noorderhaven 77166123876v
HARMEN GRETTINGA Harmen Grettingabouwmeesterbewoner Noorderhaven 751668239135v
HARMEN GRETTINGA Harmen Grettingabouwmeesterverkoper Noorderhaven 751668239135v
HARMEN GRETTINGA Harmen Grettingabouwmeester (stads -)verkoper q.q. Lanen 44achter1702244139v
HARMEN GRETTINGAbouwmeester Hermannus Grettinganaastligger ten zuiden Voorstraat 26achter1696243231r
HARMEN GRETTINGA Hermannus Grettingabouwmeester en mederechter van Barradeelverkoper Voorstraat 26achter1696243231v
HARMEN GRETTINGA Hermanus Grettingabouwmeester (stads -)koper kamer met tuintjeLanen 23een_achter168524288r
HARMEN GRETTINGA Hermanus Grettingabouwmeester (stads -)verkoper van 1/3 Zuiderhaven 511695243132v
HARMEN GROEN Harmen Groenverkoper q.q. Noorderhaven 261782260314v
HARMEN HAAS Harmanus de Haasnaastligger ten westen Lanen 861787262174v
HARMEN HAAS Harmanus J. de Haasnaastligger ten oosten Lanen 82179726544r
HARMEN HAAS Harmanus de Haasnaastligger ten westen Lanen 861798265119r
HARMEN HAASwijlen Hermanus de Haasvoormalig eigenaar Lanen 841807267348v
HARMEN HARMANI Harmen Hermanniverkoper q.q. onbekend1622230329v
HARMEN HOEF Harmen Hoeffequipagemeester Admiraliteit in Frieslandkoper 2/3 huisVoorstraat 48165523723r
HARMEN HOEFwijlen Harmen Hoeffeigenaar van 1/2 Voorstraat 481664238241v
HARMEN HOEFde curatoren over de boedel van wijlen Harmen Hoeffequipagemeesterverkoper Voorstraat 481664238241v
HARMEN HUBERoud gedeputeerde staat van Friesland Hermanus Huberverkoper Zuiderhaven 651729247229r
HARMEN HUBER Hermanus Huberlid Gedeputeerde Staten van Friesland (oud -)verkoper q.q. Grote Bredeplaats 8west_achter1729247240r
HARMEN IJSKAMP Hermanus IJskamphuurder Schritsen 56west1809268227r
HARMEN JONKER Harmen Jonckerkoper 1/10 huis ([staat: 135 Philipsgulden][voor de twee percelen in deze akte])Grote Kerkstraat 26161723080v
HARMEN JONKER Harmen Jonckerverkoper Grote Kerkstraat 26161723098r
HARMEN JONKER Harmen Jonckerverkoper Grote Kerkstraat 151621230281r
HARMEN KAMP Harmen Kampnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 351782260221r
HARMEN KAMP Harmen Kampkoper huisKarremanstraat 121788262251r
HARMEN KAMP Harmen Kamp, c.u.naastligger ten zuiden Karremanstraat 101788262255r
HARMEN KAMP Harmen Kampwever (bont-)verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
HARMEN KAMP Harmen Camp, c.u.naastligger ten zuiden [staat: westen] Karremanstraat 101794264165v
HARMEN KLOPPER Harm Klopperkoopmanverkoper Brouwersstraat 22178326135r
HARMEN KLOPPER Harmanus Klopperkoopmanverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
HARMEN KLOPPER Harmen Klopperverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
HARMEN KROL Harmen Crolwever (mr. linnen-)huurder Sint Odolphisteeg 101691242350v
HARMEN KROLde weduwe van wijlen Harmen Crolnaastligger ten noordoosten Hoogstraat 471713245190r
HARMEN LAUTENBACH Harmen Lautenbachverkoper Noorderhaven 82181026933r
HARMEN MEYER Harmen Meyer, c.u.huurder perceel 2 (p.w.)Bargebuurt180126639v
HARMEN MULDER Harm Mulder, c.u.scheepstimmerbaashuurder Zuiderhaven 53180126647v
HARMEN MULDER Harmen Muldernaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 181803266263r
HARMEN MULDER Harmen Muldernaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 181803266269r
HARMEN NIJSINGde erfgenamen van wijlen Harmen Nijssingnaastligger ten noorden Karremanstraat 151782260272r
HARMEN OLPHEN Harmanus van Olphenherbergierbewoner en gebruiker Bildtstraat 11782260162v
HARMEN OLPHEN Harmanus van Olphenherbergierverkoper Bildtstraat 11782260162v
HARMEN ONEIDES Harmanus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 361784261190r
HARMEN ONEIDES Harmanus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 381784261190r
HARMEN PEAUX Harmanus Peauxkoopmankoper huisDrie Roemersteeg 51805267117v
HARMEN PEAUX Harmanus Peauxnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 51805267117v
HARMEN PEAUX Harmanus Peauxkoopmankoper huisVoorstraat 651806267277v
HARMEN PEAUX Harmanus Peauxverkoper q.q. Zuiderhaven 8181026935v
HARMEN PEAUX Hermanus Peauxkoopmankoper wagenhuis en stallingDroogstraat 631806267271r
HARMEN PEAUX Hermanus Peauxkoopmanverkoper q.q. Schritsen 49181026991r
HARMEN PEAUX Hermanus Peauxkoopmanverkoper q.q. Lanen 541810269110r
HARMEN PORTIER Harm Portierkoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 3173925073v
HARMEN PORTIER Harmannus Portierkoopmankoper Lammert Warndersteeg 31721246107r
HARMEN PORTIER Harmanus Portier, c.u.zoutziederkoper huisFranekereind 161726246274v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmankoper Zuiderhaven 831726246278v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmankoper ankersmidse en blokmakerij genaamd de Hoge TinnePrinsenstraat 2de Hoge Tinne1727246309r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierzoutzieder en koopmankoper huisKruisstraat 3oost172724723v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoper kamer of woningLammert Warndersteeg 8172824784v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoper woning tegenover het huis genaamd de Witte GevelKruisstraat 3west172824785v
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten oosten Kruisstraat 3west172824785v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoper huisLammert Warndersteeg 10het Wapen van Batavia172824786v
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10172824786v
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10172824786v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoper huisZoutsloot 1171728247104r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmanverkoper Zuiderhaven 831730247361v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmankoper brouwerij genaamd het KlaverbladFranekereind 24het Klaverblad1730247370v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmankoper brouwerij genaamd het KlaverbladZoutstraat 3het Klaverblad1730247370v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierzoutzieder en koopmannaastligger ten noorden Kruisstraat 3oost1731247374v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierzoutzieder en koopmanverkoper Kruisstraat 3oost1731247374v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierzoutzieder en koopmannaastligger ten noorden Kruisstraat 3west1731247375r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierzoutzieder en koopmanverkoper Kruisstraat 3west1731247375r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmankoper Rapenburg 12tuin1731247391v
HARMEN PORTIERde koper Harmanus Portiernaastligger ten oosten Franekereind 2617312482r
HARMEN PORTIERde koper Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Franekereind 2617312482r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierzoutzieder en koopmanverkoper Zuiderhaven 81west173524948r
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten oosten Rapenburg 121736249132v
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten oosten Rapenburg 141736249132v
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg 121736249132v
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg 141736249132v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoper kamerRapenburg ZZ1737249170r
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ1737249170r
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1737249170r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmankoper timmerwerfZuiderhaven 161737249171r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmankoper twee kamers, boet en timmerhuisZuiderhaven 181737249176v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 181737249176v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven 181737249176v
HARMEN PORTIERde heer Harmanus Portierkoper door niaar huisRapenburg 121737249212r
HARMEN PORTIERde heer Harmanus Portierkoper door niaar huisRapenburg 141737249212r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmannaastligger ten oosten Rapenburg 121737249212r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmannaastligger ten oosten Rapenburg 141737249212r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmannaastligger ten zuiden Rapenburg 121737249212r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmannaastligger ten zuiden Rapenburg 141737249212r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmanverkoper q.q. Hondenstraat 121738249220v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmanverkoper Franekereind 16173925035v
HARMEN PORTIERde heer Harmanus Portier, c.s.naastligger ten zuiden Lombardstraat 2174025094v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmankoper door niaar huisFranekereind 30west1740250133r
HARMEN PORTIER Harmanus Portier, c.s.naastligger ten zuiden Franekereind 30west1740250133r
HARMEN PORTIER Harmanus Portier, c.s.naastligger ten westen Franekereind 30west1740250133r
HARMEN PORTIERde heer Harmanus Portierverkoper Prinsenstraat 21742250272v
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Lombardstraat 2174525169v
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ174525178v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 161746251132r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 161746251132r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmanverkoper Zuiderhaven 161746251132r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierverkoper Zuiderhaven 181746251143r
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1749251269r
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten oosten Franekereind 26174925233r
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Franekereind 26174925233r
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten westen Franekereind 26174925233r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmankoper woning en weefwinkelRapenburg 131750252104r
HARMEN PORTIERde heer Harmanus Portierkoper huis met een tuintje en een voormalige paardenstalFranekereind 30oost1752252196r
HARMEN PORTIER Harmanus Portier, c.u.naastligger ten westen Franekereind 30oost1752252196r
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten westen Weverstraat 11752252226r
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmankoper huis en hofKlaverbladstraat 11755253206r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierverkoper Rapenburg 111756253257v
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmanverkoper Zoutsloot 11717562547r
HARMEN PORTIERde tuin van Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg 14175725468r
HARMEN PORTIERde tuin van Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg 16175725468r
HARMEN PORTIER Harmanus Portierkoopmankoper groot huis met tuinFranekereind 341758254122v
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten westen Franekereind 341758254122v
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Weverstraat 101758254127r
HARMEN PORTIER Harmanus Portiernaastligger ten westen Weverstraat 101758254127r
HARMEN PORTIERwijlen de heer Harmanus Portierverkoper Klaverbladstraat 1176125552r
HARMEN PORTIER Hermanus Portierkoopmankoper huis, hof en gorthuis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 281729247236v
HARMEN PORTIER Hermanus Portierkoopmankoper schuur of koestal ([voor de twee percelen in deze akte])Weverstraat 51729247236v
HARMEN PORTIER Hermanus Portierkoopmankoper huisFranekereind 2617312482r
HARMEN PORTIER Hermanus Portierverkoper Lammert Warndersteeg 10173124822v
HARMEN PORTIER Hermanus Portierkoper door niaar huis, vroeger brouwerijFranekereind 26Haantje brouwerij174925233r
HARMEN PORTIER Hermanus Portierverkoper Rapenburg 14175725468r
HARMEN PORTIER Hermanus Portierverkoper Rapenburg 16175725468r
HARMEN PORTIER Hermanus Portierkoopmanverkoper Kerkpoortstraat175725473v
HARMEN PORTIER Hermanus Portierkoopmanverkoper Noordijs 21zuid175725475v
HARMEN RADSMA Harm Radsmahorlogemakerkoper huis met tuinVoorstraat 26177725938r
HARMEN RADSMA Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 311771257226r
HARMEN RADSMA Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Droogstraat 21achter1771257227v
HARMEN RADSMA Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Droogstraat 211771257227v
HARMEN RADSMA Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Droogstraat 231771257227v
HARMEN RADSMA Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Droogstraat 11771257229r
HARMEN RADSMA Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 211771257230r
HARMEN RADSMA Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 44177225814v
HARMEN RADSMA Harmen Ratsmanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 20173524999r
HARMEN RADSMAvroedsman Harmen Radsmakoper huisSint Odolphisteeg 121758254164r
HARMEN RADSMA Harmen Ratsmanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 141769257135r
HARMEN RADSMAvroedsman Harmen Radsmanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 231774258186v
HARMEN RADSMAwijlen Harmen Radsmaverkoper van 1/3 Voorstraat 6177825998r
HARMEN RADSMA Harmen Radsmaverkoper q.q. Voorstraat 6177825998r
HARMEN RADSMAwijlen Harmen Radsmaerflater Voorstraat 6177825998r
HARMEN RADSMAwijlen Harmen Radsmaverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 19177825999v
HARMEN RADSMA Harmen Radsmaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 19177825999v
HARMEN RADSMAwijlen Harmen Radsmaerflater Grote Kerkstraat 19177825999v
HARMEN RADSMAwijlen Harmen Radsmaverkoper van 1/3 Sint Odolphisteeg 181778259101r
HARMEN RADSMA Harmen Radsmaverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 181778259101r
HARMEN RADSMAwijlen Harmen Radsmaerflater Sint Odolphisteeg 181778259101r
HARMEN RADSMAde weduwe van wijlen vroedsman Harmen Radsmanaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 101780259235v
HARMEN RADSMAvroedsman Harmen Ratsmaverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 8178126035v
HARMEN RADSMAvroedsman Harmen Radsmaverkoper Voorstraat 481782260163v
HARMEN RADSMAvroedsman Harmen Radsmakoper zoutkeetNoorderkade 251783261106r
HARMEN RADSMAvroedsman Harmen Radsmakoper tuin met vruchtbomen en zomerhuisten noorden van Harlingen1788262245v
HARMEN RADSMA Harmen Radsmakoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 31179826598v
HARMEN RADSMA Harmen Radsmakoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1798265109v
HARMEN RASSCHER Harmanus Rasschencommiesverkoper Noorderhaven 311771257226r
HARMEN RASSCHER Harmanus Rasschencommiesverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
HARMEN RASSCHER Harmanus Rasschencommiesverkoper Droogstraat 211771257227v
HARMEN RASSCHER Harmanus Rasschencommiesverkoper Droogstraat 231771257227v
HARMEN RASSCHER Harmanus Rasschencommiesverkoper Droogstraat 11771257229r
HARMEN RASSCHER Harmanus Rasschencommiesverkoper Zoutsloot 211771257230r
HARMEN RASSCHER Harmanus Rasschencommiesverkoper Noorderhaven 44177225814v
HARMEN REEN Harmannis Reenaanhandelaar Zoutsloot 641646235217v
HARMEN REEN Harmannis Reenaanhandelaar Droogstraat 771646235217v
HARMEN REEN Harmannis Reenverwandelaar Zoutsloot 641646235217v
HARMEN REEN Harmannis Reenverwandelaar Droogstraat 771646235217v
HARMEN REEN Harmannus Rheenschrijver van een compagnie soldatenverkoper Achterstraat 33163223352r
HARMEN REEN Harmannus Rheenkoper Herenwaltje 41635233168r
HARMEN REENde koper Harmannus Rheennaastligger ten westen Herenwaltje 41635233168r
HARMEN REENde koper Harmannus Rheennaastligger ten noorden Herenwaltje 41635233168r
HARMEN REEN Harmannus Reenkoper Droogstraat 81647235265v
HARMEN REEN Harmannus Reennaastligger ten zuiden Droogstraat 81647235265v
HARMEN REEN Harmanus Reenschrijver van een compagie soldatenkoper Achterstraat162923298r
HARMEN REEN Harmanus Reenschrijver van een compagnie soldatenkoper onbekend1640234110r
HARMEN REENde koper Harmanus Reenschrijver van een compagnie soldatennaastligger ten noorden onbekend1640234110r
HARMEN REEN Harmanus Rheenverkoper Zoutsloot 70164823622r
HARMEN REEN Harmen Rheenkoper Noorderhaven 751635233159v
HARMEN REEN Hermanus Reennaastligger ten oosten Noorderhaven 751642234163r
HARMEN REEN Hermanus Rheenkoper Liemendijk164823647r
HARMEN REEN Hermanus Rheennaastligger ten oosten Liemendijk164823647r
HARMEN RENEMANde erfgenamen van wijlen Hermanus Renemanpredikantnaastligger ten oosten Brouwersstraat 171722246143v
HARMEN RENGERS Harm Rengers, c.s.naastligger ten noorden Nieuwstraat 111802266169v
HARMEN RENGERS Harmen Ringersnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 7180126614v
HARMEN RENGERS Harmen Ringersnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 71805267139v
HARMEN RENGERS Harmen Rengersnaastligger ten noorden Nieuwstraat 131809268194r
HARMEN RENGERS Harmen Ringersnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 7181026948r
HARMEN ROYEN Harmanus van Rooyenhuurder benedenkamer (p.j.)Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
HARMEN ROYEN Harmanus van Rooyenhuurder beneden (p.j.)Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
HARMEN ROYENde weduwe van wijlen Harmanus van Rooyenhuurder voorboven (p.w.)Havenplein 41791263299r
HARMEN ROYENde weduwe van wijlen Harmanus van Royenhuurder Wasbleek NZ1799265145r
HARMEN RUITER Harmanus de Ruytersmid (mr. ijzer-)koper huisZuiderhaven 19zuid176325610r
HARMEN RUITERwijlen Harmanus de Ruiterverkoper Zuiderhaven 19zuid1782260278r
HARMEN SAPEIDES Harmannus Sapiedesconrectornaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 201663238165v
HARMEN SAPEIDES Harmannus Sapeides, c.u.pastorkoper oud huis en plaats met een loods erachter en een steeg ten zuidenVijver 71664238234r
HARMEN SAPEIDES Harmannus Sapeidispredikant [staat: V.D.M.]verkoper Vijver 7167024024v
HARMEN SCHUUR Harmen Schuurwever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 5179826590r
HARMEN SCHUUR Harmen Schuur, c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 5179826590r
HARMEN SCHUUR Harmen Schuurnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13180226665v
HARMEN SCHUUR Harmen Schuurnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 71803266194v
HARMEN SCHUUR Harmen Schuurkoopmankoper huisKerkpoortstraat 5achter1805267147r
HARMEN SCHUUR Harmen Schuurnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
HARMEN SCHUUR Harmen Schuurnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 131805267149r
HARMEN SCHUUR Harmen Schuurkoopmankoper Hofstraat 291806267198r
HARMEN SCHUUR Harmen Schuurkoopmankoper Hofstraat 29achter1806267199r
HARMEN SIKKEMA Harmanus Siccamatingieter (mr. -)verkoper van 1/4 Schritsen 51730247331r
HARMEN SIKKEMA Harmanus Siccama, c.u.tingieter (mr. -)huurder Voorstraat 101738249345r
HARMEN SIKKEMA Harmanus Siccamatingieter (mr. -)koper Rozengracht 18achter1738249349r
HARMEN SIKKEMA Harmanus Siccamatingieter (mr. -)geniaarde koper Achterstraat 111738249270r
HARMEN SIKKEMAvroedsman Harmanus Siccamatingieter (mr. -)koper Voorstraat 10173925010v
HARMEN SIKKEMAvroedsman Harmanus Siccamatingieter (mr. -)verkoper Rozengracht 18achter174425130v
HARMEN SIKKEMAburgemeester Harmanus Siccamaverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
HARMEN SIKKEMAburgemeester Harmanus Siccamaverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
HARMEN SIKKEMAburgemeester Harmanus Siccamaverkoper ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
HARMEN SIKKEMAburgemeester Harmanus Siccamanaastligger ten westen Voorstraat 12175325393r
HARMEN SLOTERDIJKburgemeester en vroedsman van Workum en gedeputeerde Staat van Vriesland Harmanus van Sloterdijkverkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
HARMEN SLOTERDIJKvroedsman, burgemeester etc. Hermanus van Sloterdijkverkoper van 1/2 Heiligeweg 60noord1779259196v
HARMEN SLOTERDIJKvroedsman, burgemeester etc. Hermanus van Sloterdijkverkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259196v
HARMEN SLOTERDIJKvroedsman, burgemeester etc. Hermanus van Sloterdijkverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg1779259196v
HARMEN SOPINGIUS Harmannus Sopingiusverkoper van 1/7 Voorstraat 641659237243r
HARMEN SOPINGIUS Harmannus Sopingiusverkoper van 1/7 Zuiderhaven 301659237243r
HARMEN SOPINGIUS Harmannus Sopingiusverkoper van 1/7 Zuiderhaven 281659237243r
HARMEN SOPINGIUS Harmannus Sopingiusverkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 51659237243r
HARMEN SOPINGIUS Harmannus Sopingiusverkoper van 1/7 Voorstraat 491659237243r
HARMEN SOPINGIUS Harmannus Sopingiusverkoper van 1/7 Wortelstraat 171659237243r
HARMEN SOPINGIUS Harmen Sopingusnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 31658237143v
HARMEN SOPINGIUSoud burgemeester Harmen Sopingius, c.s.verkoper q.q. Rozengracht 18achter172024679r
HARMEN SOPINGIUSoud burgemeester Harmen Sopingiusverkoper q.q. Grote Kerkstraat 18172024687r
HARMEN SOPINGIUSoud burgemeester Harmen Sopingiusnaastligger ten noorden Nieuwstraat 29172824768r
HARMEN SOPINGIUSwijlen oud burgemeester Harmen Sopingiuskoper Nieuwstraat 251737249161r
HARMEN SOPINGIUSwijlen oud burgemeester Harmen Sopingiusverkoper van 6/72 Franekereind 36173824919va
HARMEN SOPINGIUSwijlen oud burgemeester Harmen Sopingiuskoper Nieuwstraat 2517392509r
HARMEN SOPINGIUSwijlen oud burgemeester Harmen Sopingiusverkoper van 1/72 Franekereind 30oost17392501va
HARMEN STAATS Harmen Staatsnaastligger ten westen Havenplein 201803266193r
HARMEN STAATS Harmen G. Staatsverkoper Havenplein 12180426741r
HARMEN TAMBOESER Harmanus Tamboezerhuurder Zuiderhaven 77west1801265302r
HARMEN VELDHUIS Harmen Veldhuishuurder Hofstraat 141778259109r
HARMEN VIDELIUS Harmanus Videliuszilversmid (mr. -)verkoper van 1/12 Lanen 7317432513r
HARMEN VIDELIUS Harmanus Videliusnaastligger ten westen Voorstraat 831753253118r
HARMEN VIDELIUS Harmanus Videliusnaastligger ten zuiden Voorstraat 77twee_achter1766256186v
HARMEN VIDELIUS Hermanus Videliusrentmeester (stads -)koper huisVoorstraat 77twee_achter1766256186v
HARMEN VISSER Harmen Vissernaastligger ten westen Weverstraat 3176825773r
HARMEN VISSERwijlen Harmen Visschererflater Weverstraat 11771257240v
HARMEN VLIETburgerhopman Harmen van 't Vliet, c.s.naastligger ten zuiden Lanen 89173124848r
HARMEN VLIEToud hopman Harmen van Vlietnaastligger ten noorden Noorderhaven 7917452513va
HARMEN VLIEToud hopman Harmen van Vlietnaastligger ten noorden Noorderhaven 8117452513va
HARMEN VLIEToud hopman Harmen van Vlietnaastligger ten noorden Noorderhaven 7917452515ra
HARMEN VLIEToud hopman Harmen van Vlietnaastligger ten noorden Noorderhaven 791745251105v
HARMEN VLIETburgerhopman Harmen van 't Vlietnaastligger ten noorden Noorderhaven 791751252115v
HARMEN VLIETburgerhopman Harmen van 't Vlietnaastligger ten noorden Noorderhaven 791751252126v
HARMEN VLIETburgerhopman Harmen van 't Vlietnaastligger ten noorden Noorderhaven 791751252129r
HARMEN VLIETburgerhopman Harmen van 't Vlietnaastligger ten noorden Noorderhaven 791751252154r
HARMEN VLIEToud burgerhopman Harmen van 't Vlietnaastligger ten noorden Noorderhaven 791763255238r
HARMEN VLIEToud burgerhopman Harmen van 't Vlietnaastligger ten noorden Noorderhaven 811763255238r
HARMEN WAARDburgervaandrig Harmanus de Waardgeniaarde koper Kleine Bredeplaats 23177225841v
HARMEN WAARDvroedsman Harmanus de Waardkoper huisZuiderstraat 191781260156r
HARMEN WAARDgezworen gemeensman Harmanus de Waardkoper huisGrote Bredeplaats 311783261119r
HARMEN WAARD Harmanus de Waertkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 31179826598v
HARMEN WAARDde boedel van wijlen Harmanus de Waertkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west1798265109v
HARMEN WAARDoud burgemeester Harmanus de Waardverkoper Voorstraat 63180126622v
HARMEN WAARDburgemeester Hermanus de Waardkoper huis en tuinGrote Bredeplaats 6west178626259v
HARMEN WASSENAAR Harmen Wassenaarkoper huisGrote Ossenmarkt 231723246183v
HARMEN WASSENAAR Harmen Wassenaernaastligger ten westen Vijversteeg 6172824769r
HARMEN WASSENAAR Harmen Wassenaernaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 211734248286v
HARMEN WASSENAARwijlen Harmen Wassenaarhofmeester op het Prinsenjachtverkoper Grote Ossenmarkt 231737249209r
HARMEN WASSENAARwijlen Harmen Wassenaarkoper Jan Ruurdstraat 11740250106v
HARMEN WASSENAARwijlen Harmen Wassenaarmr. op het jacht van Z.H.de prins van Oranje en Nassauverkoper Jan Ruurdstraat 11741250173v
HARMEN WASSENAAR Harmen Wassenaar, c.u.huurder boven Grote Kerkstraat 171788262250r
HARMEN WENNEKES Harmen Wennekesnaastligger ten westen Romastraat 4west181026981r
HARMEN WESSELIUSds. Harmannus Wesseliuspredikantverkoper Hondenstraat 91705244291r
HARMEN WESSELIUSds. Hermanus Wesselius, c.u.predikantverkoper ten zuiden van Harlingen1721246116v
HARMEN WILDE Harmanus de Wildakoper Hoogstraat 311775258232r
HARMEN WILDE Harmanus de Wildenaastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1177725953r
HARMEN WILDE Harmen de Wildanaastligger ten westen Achterstraat1765256102r
HARMEN WILDE Harmen de Wildaschipper (trekveer-)koper tuin met stenen zomerhuis en aparte loods ([voor de drie percelen in deze akte])Achterstraat NZ1766256217r
HARMEN WILDE Harmen de Wildaschipper (trekveer-)koper grote tuin met zomerhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Liemendijk1766256217r
HARMEN WILDE Harmen de Wildanaastligger ten noorden Liemendijk1766256217r
HARMEN WILDE Harmen de Wildaschipper (trekveer-)koper huis tussen twee tuinen ([voor de drie percelen in deze akte])Liemendijk1766256217r
HARMEN WILDE Harmen de Wildanaastligger ten westen Liemendijk NZ1769257102r
HARMEN WILDE Harmen Wildanaastligger ten westen Hoogstraat 131775258208v
HARMEN WILDE Harmen de Wildeschipper op Franeker (trekveer-)geniaarde koper Havenplein 61780259253r
HARMEN WILDE[de geniaarde] Harmen de Wildenaastligger ten westen Havenplein 101780259266r
HARMEN WILDE Harmen H. Wildanaastligger ten westen Liemendijk ZZ1784261136v
HARMEN WILDE Harmen de Wildanaastligger ten noorden Rozemarijnstraat 11787262239v
HARMEN WILDE Harmen de Wildenaastligger ten oosten Hoogstraat 271788262273r
HARMEN WILDEde erfgenamen van wijlen Harmen H. Wildanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)179226441v
HARMEN WILDEde erfgenamen van wijlen Harmen H. Wildanaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)179226441v
HARMEN WILDEde weduwe van wijlen Harmen de Wildenaastligger ten oosten Hoogstraat 271794264166v
HARMEN WITTE Harmanus Wittekoper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 40oost1805267141r
HARMEN WITTE Harmanus Wittekoper huis de Witte Roos genaamdVoorstraat 64de Witte Roos1807267311r
HARMEN WOLDE Harmen van der Woldeverkoper Sint Jacobstraat 71612229104r
HARMEN ABELS Harmen Ables , c.u.matrooskoper door niaar huisTiepelsteeg172124699v
HARMEN ABELS Harmen Ables , c.u.matrooskoper door niaar huisTiepelsteeg172124699v
HARMEN ABELS Harmen Ables , c.u.matrooskoper door niaar huisTiepelsteeg172124699v
HARMEN ABES Harmen Abbes verkoper Bildtstraat 121604228390r
HARMEN ABES Harmen Abbes verkoper Bildtstraat 121604228390r
HARMEN ABES Harmen Abbes verkoper Bildtstraat 121604228390r
HARMEN ABES Harmen Abbes naastligger ten oosten Zoutsloot 281606228499v
HARMEN ABES Harmen Abbes naastligger ten oosten Zoutsloot 281606228499v
HARMEN ABES Harmen Abbes naastligger ten oosten Zoutsloot 281606228499v
HARMEN ABES het gewezen huis van Harmen Abbes naastligger ten zuiden Zoutsloot 281606228499v
HARMEN ABES het gewezen huis van Harmen Abbes naastligger ten zuiden Zoutsloot 281606228499v
HARMEN ABES het gewezen huis van Harmen Abbes naastligger ten zuiden Zoutsloot 281606228499v
HARMEN AGES burgemeester Harmen Ages koper huis, plaats, tuintje, brouwerij, mouterij en huis daar achterGedempte Korte Zoutsloot 51723246169r
HARMEN AGES burgemeester Harmen Ages koper huis, plaats, tuintje, brouwerij, mouterij en huis daar achterGedempte Korte Zoutsloot 51723246169r
HARMEN AGES burgemeester Harmen Ages koper huis, plaats, tuintje, brouwerij, mouterij en huis daar achterGedempte Korte Zoutsloot 51723246169r
HARMEN AGES Harmen Aeges brouwer (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter1723246179r
HARMEN AGES Harmen Aeges brouwer (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter1723246179r
HARMEN AGES Harmen Aeges brouwer (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter1723246179r
HARMEN AGES Harmen Ages brouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 1131723246187r
HARMEN AGES Harmen Ages brouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 1131723246187r
HARMEN AGES Harmen Ages brouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 1131723246187r
HARMEN AGES de mouterij van Harmen Ages naastligger ten westen Nieuwstraat 261724246199v
HARMEN AGES de mouterij van Harmen Ages naastligger ten westen Nieuwstraat 261724246199v
HARMEN AGES de mouterij van Harmen Ages naastligger ten westen Nieuwstraat 261724246199v
HARMEN AGES Harmen Ages verkoper Nieuwstraat 261724246199v
HARMEN AGES Harmen Ages verkoper Nieuwstraat 261724246199v
HARMEN AGES Harmen Ages verkoper Nieuwstraat 261724246199v
HARMEN AGES Harmen Agis brouwer (mr. -)naastligger ten oosten Gedempte Korte Zoutsloot 71725246226v
HARMEN AGES Harmen Agis brouwer (mr. -)naastligger ten oosten Gedempte Korte Zoutsloot 71725246226v
HARMEN AGES Harmen Agis brouwer (mr. -)naastligger ten oosten Gedempte Korte Zoutsloot 71725246226v
HARMEN AGES Harmen Agis naastligger ten noorden Gedempte Korte Zoutsloot 71725246226v
HARMEN AGES Harmen Agis naastligger ten noorden Gedempte Korte Zoutsloot 71725246226v
HARMEN AGES Harmen Agis naastligger ten noorden Gedempte Korte Zoutsloot 71725246226v
HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages naastligger ten noorden Heiligeweg 701729247252r
HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages naastligger ten noorden Heiligeweg 701729247252r
HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages naastligger ten noorden Heiligeweg 701729247252r
HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231729247289v
HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231729247289v
HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231729247289v
HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages koper huisLanen 291733248181v
HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages koper huisLanen 291733248181v
HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages koper huisLanen 291733248181v
HARMEN AGES Harmen Ages koopmannaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 221733248259r
HARMEN AGES Harmen Ages koopmannaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 221733248259r
HARMEN AGES Harmen Ages koopmannaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 221733248259r
HARMEN AGES Harmen Ages naastligger ten westen Hoogstraat 17175225325v
HARMEN AGES Harmen Ages naastligger ten westen Hoogstraat 17175225325v
HARMEN AGES Harmen Ages naastligger ten westen Hoogstraat 17175225325v
HARMEN AGES AGEMAburgerhopman Harmen Ages Agamabrouwer (mr. -)koper huisFranekereind 21728247125v
HARMEN AGES AGEMAburgerhopman Harmen Ages Agamabrouwer (mr. -)koper huisFranekereind 21728247125v
HARMEN AGES AGEMAburgerhopman Harmen Ages Agamabrouwer (mr. -)koper huisFranekereind 21728247125v
HARMEN AGES AGEMA Harmen Ages Agamabrouwer en collecteur (mr. bier-)geniaarde koper Liemendijk 401728247204v
HARMEN AGES AGEMA Harmen Ages Agamabrouwer en collecteur (mr. bier-)geniaarde koper Liemendijk 401728247204v
HARMEN AGES AGEMA Harmen Ages Agamabrouwer en collecteur (mr. bier-)geniaarde koper Liemendijk 401728247204v
HARMEN AGES AGEMAburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper q.q. Wasbleek ZZ1730247333v
HARMEN AGES AGEMAburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper q.q. Wasbleek ZZ1730247333v
HARMEN AGES AGEMAburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper q.q. Wasbleek ZZ1730247333v
HARMEN AGES AGEMA Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231730247357r
HARMEN AGES AGEMA Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231730247357r
HARMEN AGES AGEMA Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231730247357r
HARMEN AGES AGEMAburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1731247391r
HARMEN AGES AGEMAburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1731247391r
HARMEN AGES AGEMAburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1731247391r
HARMEN AGES AGEMAburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 5173224883r
HARMEN AGES AGEMAburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 5173224883r
HARMEN AGES AGEMAburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 5173224883r
HARMEN AGES AGEMAburgerhopman Harmen Aeges Aegemaverkoper Bargebuurtspoortje 121733248194r
HARMEN AGES AGEMAburgerhopman Harmen Aeges Aegemaverkoper Bargebuurtspoortje 121733248194r
HARMEN AGES AGEMAburgerhopman Harmen Aeges Aegemaverkoper Bargebuurtspoortje 121733248194r
HARMEN AGES AGEMA Harmen Ages Agemakoper huis en hofHoogstraat 151740250124v
HARMEN AGES AGEMA Harmen Ages Agemakoper huis en hofHoogstraat 151740250124v
HARMEN AGES AGEMA Harmen Ages Agemakoper huis en hofHoogstraat 151740250124v
HARMEN AGES AGEMAoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Hoogstraat 151766256149v
HARMEN AGES AGEMAoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Hoogstraat 151766256149v
HARMEN AGES AGEMAoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Hoogstraat 151766256149v
HARMEN AGES AGEMAoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Romastraat 251766256150v
HARMEN AGES AGEMAoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Romastraat 251766256150v
HARMEN AGES AGEMAoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Romastraat 251766256150v
HARMEN AGES AGEMAoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Lanen 291766256151v
HARMEN AGES AGEMAoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Lanen 291766256151v
HARMEN AGES AGEMAoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Lanen 291766256151v
HARMEN ALBERTS Harmen Alberts koper kamer en ledig plaatsjeVoorstraat 91achter161723080r
HARMEN ALBERTS Harmen Alberts koper kamer en ledig plaatsjeVoorstraat 91achter161723080r
HARMEN ALBERTS Harmen Alberts koper kamer en ledig plaatsjeVoorstraat 91achter161723080r
HARMEN ALBERTS Harmen Alberts , c.u.huurder beneden Hoogstraat 191753253103v
HARMEN ALBERTS Harmen Alberts , c.u.huurder beneden Hoogstraat 191753253103v
HARMEN ALBERTS Harmen Alberts , c.u.huurder beneden Hoogstraat 191753253103v
HARMEN ALBERTS Harmen Alberts kooltjerhuurder (p.j.)Heiligeweg 60zuid176725712r
HARMEN ALBERTS Harmen Alberts kooltjerhuurder (p.j.)Heiligeweg 60zuid176725712r
HARMEN ALBERTS Harmen Alberts kooltjerhuurder (p.j.)Heiligeweg 60zuid176725712r
HARMEN ALBERTS de erfgenamen van wijlen Harmen Alberts kooltjerhuurder (p.j.)Heiligeweg 60zuid17722585r
HARMEN ALBERTS de erfgenamen van wijlen Harmen Alberts kooltjerhuurder (p.j.)Heiligeweg 60zuid17722585r
HARMEN ALBERTS de erfgenamen van wijlen Harmen Alberts kooltjerhuurder (p.j.)Heiligeweg 60zuid17722585r
HARMEN ALBERTS KROL Harmen Alberts Krolwever (mr. -)koper huisHoogstraat 491691242352r
HARMEN ALBERTS KROL Harmen Alberts Krolwever (mr. -)koper huisHoogstraat 491691242352r
HARMEN ALBERTS KROL Harmen Alberts Krolwever (mr. -)koper huisHoogstraat 491691242352r
HARMEN ANNES Harmen Annis verkoper van 1/3 Zoutsloot 82west162923299v
HARMEN ANNES Harmen Annis verkoper van 1/3 Zoutsloot 82west162923299v
HARMEN ANNES Harmen Annis verkoper van 1/3 Zoutsloot 82west162923299v
HARMEN ANTONIUS Harmanus Anthoni , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 1177225834v
HARMEN ANTONIUS Harmanus Anthoni , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 1177225834v
HARMEN ANTONIUS Harmanus Anthoni , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 1177225834v
HARMEN ANTONIUS Harmanus Anthony koper huisLanen 5179226410r
HARMEN ANTONIUS Harmanus Anthony koper huisLanen 5179226410r
HARMEN ANTONIUS Harmanus Anthony koper huisLanen 5179226410r
HARMEN ANTONIUS Harmanus Anthony verkoper Lanen 51799265166r
HARMEN ANTONIUS Harmanus Anthony verkoper Lanen 51799265166r
HARMEN ANTONIUS Harmanus Anthony verkoper Lanen 51799265166r
HARMEN ANTONIUS BEUKER Harmen Anthonys Beukerverkoper van 1/5 Lanen 69175325370v
HARMEN ANTONIUS BEUKER Harmen Anthonys Beukerverkoper van 1/5 Lanen 69175325370v
HARMEN ANTONIUS BEUKER Harmen Anthonys Beukerverkoper van 1/5 Lanen 69175325370v
HARMEN ANTONIUS SMID Hermanus Anthony Smitstuurman op de Abtkoper huis en tuintjeZuiderstraat 5180826828v
HARMEN ANTONIUS SMID Hermanus Anthony Smitstuurman op de Abtkoper huis en tuintjeZuiderstraat 5180826828v
HARMEN ANTONIUS SMID Hermanus Anthony Smitstuurman op de Abtkoper huis en tuintjeZuiderstraat 5180826828v
HARMEN ARENDS Harmen Arents wever (bont-)huurder Zuiderhaven 36m173124811v
HARMEN ARENDS Harmen Arents wever (bont-)huurder Zuiderhaven 36m173124811v
HARMEN ARENDS Harmen Arents wever (bont-)huurder Zuiderhaven 36m173124811v
HARMEN ARENDS Harmen Arents wever (mr. bont-)koper huisLanen 64176025527r
HARMEN ARENDS Harmen Arents wever (mr. bont-)koper huisLanen 64176025527r
HARMEN ARENDS Harmen Arents wever (mr. bont-)koper huisLanen 64176025527r
HARMEN ARENDS Harmen Arents wever (mr. bont-)verkoper Lanen 641765256134v
HARMEN ARENDS Harmen Arents wever (mr. bont-)verkoper Lanen 641765256134v
HARMEN ARENDS Harmen Arents wever (mr. bont-)verkoper Lanen 641765256134v
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (bont-)koper huisRomastraat 111778259148v
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (bont-)koper huisRomastraat 111778259148v
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (bont-)koper huisRomastraat 111778259148v
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Zoutsloot 98178126013r
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Zoutsloot 98178126013r
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Zoutsloot 98178126013r
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huis met weefwinkel voor 3 getouwenHofstraat 28178126077r
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huis met weefwinkel voor 3 getouwenHofstraat 28178126077r
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huis met weefwinkel voor 3 getouwenHofstraat 28178126077r
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huisRomastraat 8oost1783261118r
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huisRomastraat 8oost1783261118r
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huisRomastraat 8oost1783261118r
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 61783261120r
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 61783261120r
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 61783261120r
HARMEN ARENDS Harmen Arends naastligger ten oosten Romastraat 5178626251r
HARMEN ARENDS Harmen Arends naastligger ten oosten Romastraat 5178626251r
HARMEN ARENDS Harmen Arends naastligger ten oosten Romastraat 5178626251r
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (mr. bont-)koper door niaar huisRomastraat 5178626276r
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (mr. bont-)koper door niaar huisRomastraat 5178626276r
HARMEN ARENDS Harmen Arends wever (mr. bont-)koper door niaar huisRomastraat 5178626276r
HARMEN ARENDS Harmen Arends naastligger ten oosten Romastraat 5178626276r
HARMEN ARENDS Harmen Arends naastligger ten oosten Romastraat 5178626276r
HARMEN ARENDS Harmen Arends naastligger ten oosten Romastraat 5178626276r
HARMEN ARENDS Harmen Arents wever (mr. bont-)koper woning en tuintjeRomastraat1795264242v
HARMEN ARENDS Harmen Arents wever (mr. bont-)koper woning en tuintjeRomastraat1795264242v
HARMEN ARENDS Harmen Arents wever (mr. bont-)koper woning en tuintjeRomastraat1795264242v
HARMEN ARENDS Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2179726539r
HARMEN ARENDS Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2179726539r
HARMEN ARENDS Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2179726539r
HARMEN ARENDS wijlen Harmen Arendts koopmankoper Romastraat 21799265181v
HARMEN ARENDS wijlen Harmen Arendts koopmankoper Romastraat 21799265181v
HARMEN ARENDS wijlen Harmen Arendts koopmankoper Romastraat 21799265181v
HARMEN ARENDS de erfgenamen van wijlen Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2180426753r
HARMEN ARENDS de erfgenamen van wijlen Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2180426753r
HARMEN ARENDS de erfgenamen van wijlen Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2180426753r
HARMEN ARENDS Harmen Arent Luisbroekwever (bont-)koper huisLanen 69176725720r
HARMEN ARENDS Harmen Arent Luisbroekwever (bont-)koper huisLanen 69176725720r
HARMEN ARENDS Harmen Arent Luisbroekwever (bont-)koper huisLanen 69176725720r
HARMEN ARENDS BAKSMA Harmen Arents Baksmakoper huis en bakkerijFranekereind 141726246271v
HARMEN ARENDS BAKSMA Harmen Arents Baksmakoper huis en bakkerijFranekereind 141726246271v
HARMEN ARENDS BAKSMA Harmen Arents Baksmakoper huis en bakkerijFranekereind 141726246271v
HARMEN ARENDS BAKSMA Harmen Arents Baksmahuurder (p.j.)Franekereind 141726246271v
HARMEN ARENDS BAKSMA Harmen Arents Baksmahuurder (p.j.)Franekereind 141726246271v
HARMEN ARENDS BAKSMA Harmen Arents Baksmahuurder (p.j.)Franekereind 141726246271v
HARMEN ARENDS BAKSMAburgerkolonel Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)koper kamerZeilmakersstraat WZ172724736v
HARMEN ARENDS BAKSMAburgerkolonel Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)koper kamerZeilmakersstraat WZ172724736v
HARMEN ARENDS BAKSMAburgerkolonel Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)koper kamerZeilmakersstraat WZ172724736v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 51728247205v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 51728247205v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 51728247205v
HARMEN ARENDS BAKSMA Harmen Arents Baxmageniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1728247209r
HARMEN ARENDS BAKSMA Harmen Arents Baxmageniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1728247209r
HARMEN ARENDS BAKSMA Harmen Arents Baxmageniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1728247209r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Achterstraat 21729247267v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Achterstraat 21729247267v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Achterstraat 21729247267v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmanaastligger ten noorden Bargebuurt 221729247285r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmanaastligger ten noorden Bargebuurt 221729247285r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmanaastligger ten noorden Bargebuurt 221729247285r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Bargebuurt 221729247285r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Bargebuurt 221729247285r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Bargebuurt 221729247285r
HARMEN ARENDS BAKSMAde verkoper, vroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter1730247336r
HARMEN ARENDS BAKSMAde verkoper, vroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter1730247336r
HARMEN ARENDS BAKSMAde verkoper, vroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter1730247336r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5achter1730247336r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5achter1730247336r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5achter1730247336r
HARMEN ARENDS BAKSMAoom Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Scheerstraat 9173224899r
HARMEN ARENDS BAKSMAoom Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Scheerstraat 9173224899r
HARMEN ARENDS BAKSMAoom Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Scheerstraat 9173224899r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper huisNieuwstraat 661732248164r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper huisNieuwstraat 661732248164r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper huisNieuwstraat 661732248164r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 51733248207r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 51733248207r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 51733248207r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5173424913r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5173424913r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5173424913r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 66173524979v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 66173524979v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 66173524979v
HARMEN ARENDS BAKSMA Harmen Arents Baxmageniaarde koper Heiligeweg 541736249108r
HARMEN ARENDS BAKSMA Harmen Arents Baxmageniaarde koper Heiligeweg 541736249108r
HARMEN ARENDS BAKSMA Harmen Arents Baxmageniaarde koper Heiligeweg 541736249108r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksmageniaarde koper Franekereind 16173925035v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksmageniaarde koper Franekereind 16173925035v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksmageniaarde koper Franekereind 16173925035v
HARMEN ARENDS BAKSMAGemeensman Harmen Arents Baxmakoper huisFranekereind 18173925062r
HARMEN ARENDS BAKSMAGemeensman Harmen Arents Baxmakoper huisFranekereind 18173925062r
HARMEN ARENDS BAKSMAGemeensman Harmen Arents Baxmakoper huisFranekereind 18173925062r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmakoper huis en weefwinkel genaamd de olde HillebrandtKerkpoortstraat 23de Oude Hillebrand1740250118r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmakoper huis en weefwinkel genaamd de olde HillebrandtKerkpoortstraat 23de Oude Hillebrand1740250118r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmakoper huis en weefwinkel genaamd de olde HillebrandtKerkpoortstraat 23de Oude Hillebrand1740250118r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Hoogstraat 321740250125v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Hoogstraat 321740250125v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Hoogstraat 321740250125v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arends Baksmakoper huisNieuwstraat 461740250128v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arends Baksmakoper huisNieuwstraat 461740250128v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arends Baksmakoper huisNieuwstraat 461740250128v
HARMEN ARENDS BAKSMA Harmen Arends Baksma, c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461740250128v
HARMEN ARENDS BAKSMA Harmen Arends Baksma, c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461740250128v
HARMEN ARENDS BAKSMA Harmen Arends Baksma, c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461740250128v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksmaverkoper Kerkpoortstraat 231747251191v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksmaverkoper Kerkpoortstraat 231747251191v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksmaverkoper Kerkpoortstraat 231747251191v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksma, c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461747251198r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksma, c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461747251198r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksma, c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461747251198r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksmaverkoper Nieuwstraat 461747251198r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksmaverkoper Nieuwstraat 461747251198r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baksmaverkoper Nieuwstraat 461747251198r
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Franekereind 181755253197v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Franekereind 181755253197v
HARMEN ARENDS BAKSMAvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Franekereind 181755253197v
HARMEN ARJENS Harmen Ariens naastligger ten westen Hoogstraat NZ1600228209v
HARMEN ARJENS Harmen Ariens naastligger ten westen Hoogstraat NZ1600228209v
HARMEN ARJENS Harmen Ariens naastligger ten westen Hoogstraat NZ1600228209v
HARMEN ARJENS Harmen Ariens naastligger ten zuiden Achterstraat161122924r
HARMEN ARJENS Harmen Ariens naastligger ten zuiden Achterstraat161122924r
HARMEN ARJENS Harmen Ariens naastligger ten zuiden Achterstraat161122924r
HARMEN ARJENS de erfgenamen van wijlen Harmen Arians naastligger ten westen Hoogstraat 31621230271v
HARMEN ARJENS de erfgenamen van wijlen Harmen Arians naastligger ten westen Hoogstraat 31621230271v
HARMEN ARJENS de erfgenamen van wijlen Harmen Arians naastligger ten westen Hoogstraat 31621230271v
HARMEN ARJENS Harmen Arjens scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat ZZ1695243121r
HARMEN ARJENS Harmen Arjens scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat ZZ1695243121r
HARMEN ARJENS Harmen Arjens scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat ZZ1695243121r
HARMEN ARJENS wijlen Harmen Arjens verkoper Zuiderstraat 161704244239v
HARMEN ARJENS wijlen Harmen Arjens verkoper Zuiderstraat 161704244239v
HARMEN ARJENS wijlen Harmen Arjens verkoper Zuiderstraat 161704244239v
HARMEN AUKES Harmen Auckes turfdragerkoper nieuw huisWeverstraat 101695243124v
HARMEN AUKES Harmen Auckes turfdragerkoper nieuw huisWeverstraat 101695243124v
HARMEN AUKES Harmen Auckes turfdragerkoper nieuw huisWeverstraat 101695243124v
HARMEN BERENDS Harmen Beerns naastligger ten oosten Achterstraat 71620230218v
HARMEN BERENDS Harmen Beerns naastligger ten oosten Achterstraat 71620230218v
HARMEN BERENDS Harmen Beerns naastligger ten oosten Achterstraat 71620230218v
HARMEN BERENDS Harmen Beerns naastligger ten westen Achterstraat 151623230371r
HARMEN BERENDS Harmen Beerns naastligger ten westen Achterstraat 151623230371r
HARMEN BERENDS Harmen Beerns naastligger ten westen Achterstraat 151623230371r
HARMEN BERENDS het kind van Harmen Beerns verkoper Achterstraat 111623230371v
HARMEN BERENDS het kind van Harmen Beerns verkoper Achterstraat 111623230371v
HARMEN BERENDS het kind van Harmen Beerns verkoper Achterstraat 111623230371v
HARMEN BERENDS Harmen Beerns , voor zijn kindverkoper Achterstraat 111623230371v
HARMEN BERENDS Harmen Beerns , voor zijn kindverkoper Achterstraat 111623230371v
HARMEN BERENDS Harmen Beerns , voor zijn kindverkoper Achterstraat 111623230371v
HARMEN BERENDS de plaats van Harmen Beerns naastligger ten oosten onbekend NZ1624230378v
HARMEN BERENDS de plaats van Harmen Beerns naastligger ten oosten onbekend NZ1624230378v
HARMEN BERENDS de plaats van Harmen Beerns naastligger ten oosten onbekend NZ1624230378v
HARMEN BERENDS huis en plaats van Harmen Beerns naastligger ten zuiden Liemendijk NZ1630232133v
HARMEN BERENDS huis en plaats van Harmen Beerns naastligger ten zuiden Liemendijk NZ1630232133v
HARMEN BERENDS huis en plaats van Harmen Beerns naastligger ten zuiden Liemendijk NZ1630232133v
HARMEN BERENDS Harmen Beerns koper huisLanen 30164223519r
HARMEN BERENDS Harmen Beerns koper huisLanen 30164223519r
HARMEN BERENDS Harmen Beerns koper huisLanen 30164223519r
HARMEN BERENDS Harmen Beerns naastligger ten zuiden Lanen 30164223519r
HARMEN BERENDS Harmen Beerns naastligger ten zuiden Lanen 30164223519r
HARMEN BERENDS Harmen Beerns naastligger ten zuiden Lanen 30164223519r
HARMEN BERENDS Harmen Beerns , c.u.chirurgijn (mr. -)geniaarde koper Rozengracht 141653236220v
HARMEN BERENDS Harmen Beerns , c.u.chirurgijn (mr. -)geniaarde koper Rozengracht 141653236220v
HARMEN BERENDS Harmen Beerns , c.u.chirurgijn (mr. -)geniaarde koper Rozengracht 141653236220v
HARMEN BERENDS de erfgenamen van wijlen Harmen Beernts verkoper Jekelsteeg 11654236259r
HARMEN BERENDS de erfgenamen van wijlen Harmen Beernts verkoper Jekelsteeg 11654236259r
HARMEN BERENDS de erfgenamen van wijlen Harmen Beernts verkoper Jekelsteeg 11654236259r
HARMEN BERENDS wijlen Harmen Beernts erflater Jekelsteeg 11654236261r
HARMEN BERENDS wijlen Harmen Beernts erflater Jekelsteeg 11654236261r
HARMEN BERENDS wijlen Harmen Beernts erflater Jekelsteeg 11654236261r
HARMEN BERENDS mr. Harmen Beerns , c.u.geniaarde koper Liemendijk165523712v
HARMEN BERENDS mr. Harmen Beerns , c.u.geniaarde koper Liemendijk165523712v
HARMEN BERENDS mr. Harmen Beerns , c.u.geniaarde koper Liemendijk165523712v
HARMEN BERENDS mr. Harmen Beerns chirurgijnkoper hof met bomen, planten en prieel ([staat: L])Achterstraat 45oost165523721v
HARMEN BERENDS mr. Harmen Beerns chirurgijnkoper hof met bomen, planten en prieel ([staat: L])Achterstraat 45oost165523721v
HARMEN BERENDS mr. Harmen Beerns chirurgijnkoper hof met bomen, planten en prieel ([staat: L])Achterstraat 45oost165523721v
HARMEN BERENDS de weduwe van wijlen mr. Harmen Baernts verkoper Schoolsteeg WZ1657237128v
HARMEN BERENDS de weduwe van wijlen mr. Harmen Baernts verkoper Schoolsteeg WZ1657237128v
HARMEN BERENDS de weduwe van wijlen mr. Harmen Baernts verkoper Schoolsteeg WZ1657237128v
HARMEN BERENDS Harmen Beerns wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelVianen1737249174r
HARMEN BERENDS Harmen Beerns wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelVianen1737249174r
HARMEN BERENDS Harmen Beerns wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelVianen1737249174r
HARMEN BERENDS Harmen Beernts chirurgijn (mr. -)koper huis en erfLanen 7317432513r
HARMEN BERENDS Harmen Beernts chirurgijn (mr. -)koper huis en erfLanen 7317432513r
HARMEN BERENDS Harmen Beernts chirurgijn (mr. -)koper huis en erfLanen 7317432513r
HARMEN BERENDS Harmen Beerns naastligger ten noorden Hofstraat 291745251109r
HARMEN BERENDS Harmen Beerns naastligger ten noorden Hofstraat 291745251109r
HARMEN BERENDS Harmen Beerns naastligger ten noorden Hofstraat 291745251109r
HARMEN BERENDS Harmen Beernts wever (bont-)koper tuin met zomerhuisHofstraat 29achter175025263v
HARMEN BERENDS Harmen Beernts wever (bont-)koper tuin met zomerhuisHofstraat 29achter175025263v
HARMEN BERENDS Harmen Beernts wever (bont-)koper tuin met zomerhuisHofstraat 29achter175025263v
HARMEN BERENDS Harmen Beernts , c.u.naastligger ten oosten Hofstraat 29achter175025263v
HARMEN BERENDS Harmen Beernts , c.u.naastligger ten oosten Hofstraat 29achter175025263v
HARMEN BERENDS Harmen Beernts , c.u.naastligger ten oosten Hofstraat 29achter175025263v
HARMEN BERENDS Harmen Beerns naastligger ten noorden Hofstraat 291752252209r
HARMEN BERENDS Harmen Beerns naastligger ten noorden Hofstraat 291752252209r
HARMEN BERENDS Harmen Beerns naastligger ten noorden Hofstraat 291752252209r
HARMEN BERENDS Harmen Beernts wever (mr. bont-)koper woningKerkpad 28175325369v
HARMEN BERENDS Harmen Beernts wever (mr. bont-)koper woningKerkpad 28175325369v
HARMEN BERENDS Harmen Beernts wever (mr. bont-)koper woningKerkpad 28175325369v
HARMEN BERENDS Harmen Beernts , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Kerkpad 28175325369v
HARMEN BERENDS Harmen Beernts , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Kerkpad 28175325369v
HARMEN BERENDS Harmen Beernts , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Kerkpad 28175325369v
HARMEN BERENDS Harmen Beernts , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten westen Kerkpad 28175325369v
HARMEN BERENDS Harmen Beernts , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten westen Kerkpad 28175325369v
HARMEN BERENDS Harmen Beernts , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten westen Kerkpad 28175325369v
HARMEN BERENDS Harmen Beernds , c.u.huurder (p.j.)Hofstraat 19oost1755253248r
HARMEN BERENDS Harmen Beernds , c.u.huurder (p.j.)Hofstraat 19oost1755253248r
HARMEN BERENDS Harmen Beernds , c.u.huurder (p.j.)Hofstraat 19oost1755253248r
HARMEN BERENDS wijlen Harmen Beernds verkoper Kerkpad 28175625415r
HARMEN BERENDS wijlen Harmen Beernds verkoper Kerkpad 28175625415r
HARMEN BERENDS wijlen Harmen Beernds verkoper Kerkpad 28175625415r
HARMEN BERENDS wijlen Harmen Beerns verkoper Hofstraat 29achter175625424v
HARMEN BERENDS wijlen Harmen Beerns verkoper Hofstraat 29achter175625424v
HARMEN BERENDS wijlen Harmen Beerns verkoper Hofstraat 29achter175625424v
HARMEN BERENDS Harmen Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 291770257178v
HARMEN BERENDS Harmen Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 291770257178v
HARMEN BERENDS Harmen Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 291770257178v
HARMEN BERENDS Harmen Beernds wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 201775258211r
HARMEN BERENDS Harmen Beernds wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 201775258211r
HARMEN BERENDS Harmen Beernds wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 201775258211r
HARMEN BERENDS Harmen Berends koper huisRomastraat 4oost1784261129v
HARMEN BERENDS Harmen Berends koper huisRomastraat 4oost1784261129v
HARMEN BERENDS Harmen Berends koper huisRomastraat 4oost1784261129v
HARMEN BERENDS Harmen Berends huurder Noordijs OZ1784261130r
HARMEN BERENDS Harmen Berends huurder Noordijs OZ1784261130r
HARMEN BERENDS Harmen Berends huurder Noordijs OZ1784261130r
HARMEN BERENDS Harmen Berends wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 201784261145r
HARMEN BERENDS Harmen Berends wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 201784261145r
HARMEN BERENDS Harmen Berends wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 201784261145r
HARMEN BERENDS Harmen Beernts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1785261297r
HARMEN BERENDS Harmen Beernts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1785261297r
HARMEN BERENDS Harmen Beernts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1785261297r
HARMEN BERENDS Harmen Beerends huurder Vianen 101786262125v
HARMEN BERENDS Harmen Beerends huurder Vianen 101786262125v
HARMEN BERENDS Harmen Beerends huurder Vianen 101786262125v
HARMEN BERENDS Harmen Beerends huurder Vianen 121786262125v
HARMEN BERENDS Harmen Beerends huurder Vianen 121786262125v
HARMEN BERENDS Harmen Beerends huurder Vianen 121786262125v
HARMEN BERENDS Harmen Beernds huurder kamer (p.j.)Ooievaarsteeg 23a1789263120v
HARMEN BERENDS Harmen Beernds huurder kamer (p.j.)Ooievaarsteeg 23a1789263120v
HARMEN BERENDS Harmen Beernds huurder kamer (p.j.)Ooievaarsteeg 23a1789263120v
HARMEN BERENDS Harmen Beerends koper huisWeverstraat 3180826836v
HARMEN BERENDS Harmen Beerends koper huisWeverstraat 3180826836v
HARMEN BERENDS Harmen Beerends koper huisWeverstraat 3180826836v
HARMEN BERENDS Harmen Berends , c.u.huurder Weverstraat 3180826836v
HARMEN BERENDS Harmen Berends , c.u.huurder Weverstraat 3180826836v
HARMEN BERENDS Harmen Berends , c.u.huurder Weverstraat 3180826836v
HARMEN BERENDS VELDHUIS Harmen Beernds Velthuisnaastligger ten oosten Romastraat 4west1789263160v
HARMEN BERENDS VELDHUIS Harmen Beernds Velthuisnaastligger ten oosten Romastraat 4west1789263160v
HARMEN BERENDS VELDHUIS Harmen Beernds Velthuisnaastligger ten oosten Romastraat 4west1789263160v
HARMEN BERENDS VELDHUIS Harmen Beerends Velthuisverkoper Romastraat 4oost1803266302r
HARMEN BERENDS VELDHUIS Harmen Beerends Velthuisverkoper Romastraat 4oost1803266302r
HARMEN BERENDS VELDHUIS Harmen Beerends Velthuisverkoper Romastraat 4oost1803266302r
HARMEN BINKES Harmen Binkes huurder Ooievaarsteeg 171737249197r
HARMEN BINKES Harmen Binkes huurder Ooievaarsteeg 171737249197r
HARMEN BINKES Harmen Binkes huurder Ooievaarsteeg 171737249197r
HARMEN BOUWES Harmen Bouwes pannenbakkersknechtkoper huisZoutsloot 9218102699r
HARMEN BOUWES Harmen Bouwes pannenbakkersknechtkoper huisZoutsloot 9218102699r
HARMEN BOUWES Harmen Bouwes pannenbakkersknechtkoper huisZoutsloot 9218102699r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks wever (bont-)koper woning weefwinkel en plaatsBoth Apothekerstraat 15noord1746251130v
HARMEN DIRKS Harmen Dirks wever (bont-)koper woning weefwinkel en plaatsBoth Apothekerstraat 15noord1746251130v
HARMEN DIRKS Harmen Dirks wever (bont-)koper woning weefwinkel en plaatsBoth Apothekerstraat 15noord1746251130v
HARMEN DIRKS Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111753253102r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111753253102r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111753253102r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid1754253171r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid1754253171r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid1754253171r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111758254130r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111758254130r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111758254130r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks , weeskindverkoper Kerkpoortstraat 2717602556v
HARMEN DIRKS Harmen Dirks , weeskindverkoper Kerkpoortstraat 2717602556v
HARMEN DIRKS Harmen Dirks , weeskindverkoper Kerkpoortstraat 2717602556v
HARMEN DIRKS Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111766256212r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111766256212r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111766256212r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks voormalig bewoner Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
HARMEN DIRKS Harmen Dirks voormalig bewoner Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
HARMEN DIRKS Harmen Dirks voormalig bewoner Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
HARMEN DIRKS wijlen Harmen Dirks koopmanerflater Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
HARMEN DIRKS wijlen Harmen Dirks koopmanerflater Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
HARMEN DIRKS wijlen Harmen Dirks koopmanerflater Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
HARMEN DIRKS Harmen Dirks wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331775258219r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331775258219r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331775258219r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks verkoper van 1/6 Nieuweweg 5178126028r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks verkoper van 1/6 Nieuweweg 5178126028r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks verkoper van 1/6 Nieuweweg 5178126028r
HARMEN DIRKS Harmen Dirks wever (mr. bont-)verkoper Weverstraat 31786262143v
HARMEN DIRKS Harmen Dirks wever (mr. bont-)verkoper Weverstraat 31786262143v
HARMEN DIRKS Harmen Dirks wever (mr. bont-)verkoper Weverstraat 31786262143v
HARMEN DIRKS de erfgenamen van wijlen Harmen Dirks verkoper Hoogstraat 281808268144r
HARMEN DIRKS de erfgenamen van wijlen Harmen Dirks verkoper Hoogstraat 281808268144r
HARMEN DIRKS de erfgenamen van wijlen Harmen Dirks verkoper Hoogstraat 281808268144r
HARMEN DIRKS Hermanus Dirks , c.u.huurder woning Hofstraat 29achter1806267199r
HARMEN DIRKS Hermanus Dirks , c.u.huurder woning Hofstraat 29achter1806267199r
HARMEN DIRKS Hermanus Dirks , c.u.huurder woning Hofstraat 29achter1806267199r
HARMEN DOEDES Harmen Doedes verkoper Zoutsloot ZZ1634233150r
HARMEN DOEDES Harmen Doedes verkoper Zoutsloot ZZ1634233150r
HARMEN DOEDES Harmen Doedes verkoper Zoutsloot ZZ1634233150r
HARMEN DOEDES Harmen Doedens naastligger ten westen Schritsen 371635233160v
HARMEN DOEDES Harmen Doedens naastligger ten westen Schritsen 371635233160v
HARMEN DOEDES Harmen Doedens naastligger ten westen Schritsen 371635233160v
HARMEN DOEDES Harmen Doedes , c.u.verkoper Grote Bredeplaats 17163723448v
HARMEN DOEDES Harmen Doedes , c.u.verkoper Grote Bredeplaats 17163723448v
HARMEN DOEDES Harmen Doedes , c.u.verkoper Grote Bredeplaats 17163723448v
HARMEN DOEDES Harmen Doedes naastligger ten westen Schritsen 371641234124r
HARMEN DOEDES Harmen Doedes naastligger ten westen Schritsen 371641234124r
HARMEN DOEDES Harmen Doedes naastligger ten westen Schritsen 371641234124r
HARMEN DOEDES Harmen Doedes kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 116992444r
HARMEN DOEDES Harmen Doedes kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 116992444r
HARMEN DOEDES Harmen Doedes kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 116992444r
HARMEN DOEDES Harmen Doedes kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1169924429r
HARMEN DOEDES Harmen Doedes kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1169924429r
HARMEN DOEDES Harmen Doedes kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1169924429r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes , c.u.blauwververgeniaarde koper Brouwersstraat 116992444r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes , c.u.blauwververgeniaarde koper Brouwersstraat 116992444r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes , c.u.blauwververgeniaarde koper Brouwersstraat 116992444r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes blauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1de Vijgenboom169924429r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes blauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1de Vijgenboom169924429r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes blauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1de Vijgenboom169924429r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes , c.s.blauwverver (mr. -)huurder Brouwersstraat 1169924429r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes , c.s.blauwverver (mr. -)huurder Brouwersstraat 1169924429r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes , c.s.blauwverver (mr. -)huurder Brouwersstraat 1169924429r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes , c.u.blauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1b170024436v
HARMEN DOUWES Harmen Douwes , c.u.blauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1b170024436v
HARMEN DOUWES Harmen Douwes , c.u.blauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1b170024436v
HARMEN DOUWES Harmen Douwes , c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 1b170024436v
HARMEN DOUWES Harmen Douwes , c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 1b170024436v
HARMEN DOUWES Harmen Douwes , c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 1b170024436v
HARMEN DOUWES Harmen Douwes blauwververkoper huisKleine Kerkstraat 161702244160v
HARMEN DOUWES Harmen Douwes blauwververkoper huisKleine Kerkstraat 161702244160v
HARMEN DOUWES Harmen Douwes blauwververkoper huisKleine Kerkstraat 161702244160v
HARMEN DOUWES Harmen Douwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 21703244213r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 21703244213r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 21703244213r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-04-00 cgZoutsloot 67170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-04-00 cgZoutsloot 67170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-04-00 cgZoutsloot 67170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Nieuwstraat 42170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Nieuwstraat 42170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Nieuwstraat 42170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lombardstraat 2170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lombardstraat 2170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lombardstraat 2170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lombardstraat 4170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lombardstraat 4170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lombardstraat 4170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-09-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Franekereind 19170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-09-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Franekereind 19170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-09-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Franekereind 19170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Kerkstraat 8170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Kerkstraat 8170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Kerkstraat 8170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cgonbekend170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cgonbekend170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cgonbekend170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 12170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 12170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 12170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-18-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 9170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-18-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 9170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-18-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 9170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 13170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 13170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 13170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Kerkstraat 6170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Kerkstraat 6170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Kerkstraat 6170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-07-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 28170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-07-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 28170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-07-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 28170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-07-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 26170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-07-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 26170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-07-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 26170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 23170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 23170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 23170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
HARMEN DOUWES het huis van Harmen Douwes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 131710245120v
HARMEN DOUWES het huis van Harmen Douwes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 131710245120v
HARMEN DOUWES het huis van Harmen Douwes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 131710245120v
HARMEN DOUWES Harmen Douwes blauwverver (mr. -)naastligger ten oosten Brouwersstraat 1b1713245197r
HARMEN DOUWES Harmen Douwes blauwverver (mr. -)naastligger ten oosten Brouwersstraat 1b1713245197r