Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:12

Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
EDGER FEDDES Idger Feddes naastligger ten oosten Lanen 361647235249v
EDGER FEDDES Idger Feddes naastligger ten oosten Schritsen 271647235249v
EEUWE GEERTS wijlen Ive Geerts geniaarde koper Weverstraat NZ169924426v
ENNE ALBERTS Inne Alberts verkoper Zoutsloot 11613229168v
ENNE ALBERTS de lijnbaan van Inne Alberts naastligger ten noorden Bildtstraat 71630232149v
ENNE BAUKES Inne Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 2516112293r
ENNE BAUKES Inne Bauckes eigenaar van 1/2 Schritsen1614229197v
ENNE BAUKES Inne Bauckes crediteur (triumphant) Schritsen1614229197v
ENNE DIRKS Inne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat NZ164923664v
ENNE GERRITS Inne Gerryts schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk met daarbij een ledige plaatsZoutsloot 11667239116r
ENNE GERRITS het perk van Inne Gerryts naastligger ten zuiden Zoutsloot 11682241216r
ENNE GERRITS Inne Gerryts schoenmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 216832429r
ENNE GERRITS Inne Gerryts schoenmaker (mr. -)aanhandelaar kamerVoorstraat ZZ1687242209r
ENNE GERRITS Inne Gerryts aanhandelaar Zuiderhaven NZ1687242209r
ENNE GERRITS Inne Gerryts verwandelaar Zuiderhaven NZ1687242209r
ENNE GERRITS het perk van Inne Gerrits naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1689242295v
ENNE GERRITS Inne Gerrits schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot16922439v
ENNE GERRITS de kamers van Inne Gerrits , n.f.naastligger ten oosten Spinhuisstraat 51694243101v
ENNE GERRITS Inne Gerrits schoenmaker (mr. -)verkoper Spinhuisstraat 71695243174v
ENNE GERRITS Inne Gerrits van Langerackschoenmakerverkoper Rinnertspijp 8170924584v
ENNE GERRITS Inne Gerrits schoenmakernaastligger ten zuiden Schritsen 18170924596r
ENNE GERRITS Inne Gerrits , c.u.schipper (schuit-)koper huisZeilmakersstraat 131711245142r
ENNE GERRITS Inne Gerrits schoenmakernaastligger ten zuiden Schritsen 181712245178v
ENNE HIDDES Inne Hiddes naastligger ten oosten Lanen 76achter1714245202v
ENNE HIDDES [als huurder] Inne Hiddes naastligger ten oosten Schritsen 651714245203v
ENNE HIDDES Inne Hiddes koopmankoper 1/2 huisVoorstraat 811724246208r
ENNE HIDDES Inne Hiddes naastligger ten westen Voorstraat 81voor1725246217r
ENNE HIDDES Inne Hiddes naastligger ten noorden Voorstraat 81voor1725246217r
ENNE HIDDES Inne Hiddes koopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 81voor1725246244v
ENNE HIDDES Inne Hiddes naastligger ten westen Voorstraat 81voor1725246244v
ENNE HIDDES Inne Hiddes naastligger ten noorden Voorstraat 81voor1725246244v
ENNE HIDDES VRIES Inne Hiddes de Vries, c.u.koper 5/12 huisSchritsen 65b1722246140r
ENNE HIDDES VRIES Inne Hiddes de Vries, c.u.bewoner Schritsen 65b1722246140r
ENNE HIDDES VRIESburgemeester Inne Hiddes de Vrieskoopmankoper 1/2 huisSchritsen 65b1723246168r
ENNE HIDDES VRIES Inne Hiddes de Vrieskoopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 81een_achter1727246308r
ENNE HIDDES VRIES Inne Hiddes de Vrieskoopmannaastligger ten westen Voorstraat 81een_achter1727246308r
ENNE HIDDES VRIES Inne Hiddes de Vrieskoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 81een_achter1727246308r
ENNE HIDDES VRIES Inne Hiddes de Vriesnaastligger ten oosten Schritsen 651729247230v
ENNE IEPES Inne Epes koper huis, brouwerij, mouterij en bierkamer ten oosten van de brouwerij staandZoutsloot 301650236141r
ENNE JANS Inne Jansen verkoper Voorstraat 73163123328v
ENNE JANS Inne Jansen schoenmakernaastligger ten oosten Schritsen 681673240123v
ENNE JANS Inne Jansen schoenmakernaastligger ten oosten Schritsen 681674240166r
ENNE JURJENS Inne Juriens verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 191629232121r
ENNE JURJENS Inne Jurriens verkoper Noorderhaven 37163823454r
ENNE JURJENS Inne Jurriens verkoper Noorderhaven 37163823454v
ENNE MINNES Ienne Minnes verkoper Karremanstraat 28noord162723226r
ENNE MINNES Inne Minnes , c.u.kuiper (mr. -)koper huisNoorderhaven 201721246121r
ENNE MINNES Inne Minnes kuiper (mr. -)koper door niaar huisGrote Bredeplaats 111722246132r
ENNE MINNES Inne Minnes verkoper Noorderhaven 201723246162r
ENNE MINNES Inne Minnes wijnhandelaargeniaarde koper Noorderhaven 401729247232r
ENNE MINNES Inne Minnes wijnhandelaarkoper huis en erfNoorderhaven 14173124863r
ENNE MINNES Inne Minnes naastligger ten zuiden Noorderhaven 14173124863r
ENNE MINNES de weduwe van Inne Minnes naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19175625422v
ENNE MINNES de weduwe van Inne Minnes naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19175625422v
ENNE SIEMENS wijlen Inne Symons verkoper van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
ENNE SIEMENS de twee jongste kinderen van wijlen Inne Symons verkoper van 2/3 van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
ENNE SIEMENS wijlen Inne Symons verkoper van 1/3 van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
ENNE TJEERDS Inne Tyaards houtkoperverkoper Zeilmakersstraat 111629232114r
ENNE TJEERDS Inne Tiaerdtsen houtkopergeniaarde koper Droogstraat 2216362349r
ENNE TJEERDS houtstek van Inne Tiaards naastligger ten westen Scheerstraat 3163723428v
ENNE TJEERDS Inne Tiaerdtsen houtkopernaastligger ten westen Hoogstraat 16164023494r
ENNE TJEERDS Inne Tiaerdsen verkoper onbekend1641234136v
ENNE TJEERDS Inne Tiaerds , c.u.koper huisScheerstraat 1164223522v
ENNE TJEERDS Inne Tieerdsen houtkopernaastligger ten oosten Hoogstraat 12164323549r
ENNE TJEERDS Inne Tieerdsen houtkopernaastligger ten oosten Rommelhaven 7164323549r
ENNE TJEERDS Inne Tiaerdts houtkappernaastligger ten oosten Hoogstraat 121646235214r
ENNE TJEERDS Inne Tierds naastligger ten oosten Rommelhaven 71646235216r
ENNE TJEERDS Inne Tiaerds , c.u.koper hoekhuis genaamd de Rode LeeuwRommelhaven 15de Rode Leeuw1650236122r
ENNE TJEERDS Inne Tieerdts naastligger ten westen Hoogstraat 161657237109r
ENNE TJEERDS Inne Tiaerdtsen naastligger ten westen Scheerstraat 31658237159v
ENNE TJEERDS Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 151662238127r
ENNE TJEERDS Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 91662238127r
ENNE TJEERDS Inne Tjeerds naastligger ten westen Hoogstraat 16166223812va
ENNE WIEBES Inne Wybes koper kamerHoogstraat1605228436v
IDS het huis van Idts Idssens naastligger ten oosten Peterseliestraat1612229100r
IDS JORRITSMA Its Jorritsmakoopmanverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 131733248243v
IDS JORRITSMA Its Jorritsmakoopmanverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 111733248246r
IDS WEIDE Its van der Weydekoper huisVijverstraat 61806267196r
IDS ALLERTS Ids Allerds leraar doopsgezinde gemeenschapverkoper Zoutsloot 531759254214v
IDS ALLERTS Idse Allerts predikant (doopsgezind)koper huis met extra grote tuinZoutsloot 531755253236r
IDS DIRKS vrijgezel Ids Dirks molenaarsknechtkoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen1786262139r
IDS DIRKS MONSMA Ids Dirks Monsmamolenaar (rog-)koper huisBildtstraat 91787262216r
IDS DIRKS MONSMAwijlen Ids Dirks Monsmaverkoper Bildtstraat 9179826581v
IDS EEDES Ids Eedes verkoper Peterseliestraat1631232180v
IDS EEDES Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat1614229196r
IDS EVERTS Idts Everts koper huisNoordijs 51604228390v
IDS FOEKES Idts Foeckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 331633233122r
IDS FOKKES Ids Fokkes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33163623416r
IDS FOKKES Ids Fockes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 331640234111r
IDS FOKKES Ids Fokkes naastligger ten oosten Kruisstraat ZZ1642234169r
IDS FOKKES ids Fokkes naastligger ten zuiden Kruisstraat ZZ1642234169r
IDS FOKKES Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341697243283v
IDS FOKKES Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 341697243283v
IDS FOKKES Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34170024448r
IDS FOKKES Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34170024448r
IDS FOKKES Ids Fockes molenaarverkoper onbekend1701244119v
IDS FOKKES Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341704244247r
IDS FOKKES Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 341704244247r
IDS FOKKES Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38achter1714245225r
IDS FOKKES Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 38achter1714245225r
IDS FOKKES de hof van Ids Fockes , c.s.naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1716245270r
IDS FOKKES Idts Fockes naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ1619230154v
IDS FOKKES Idts Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden1623230362v
IDS FOKKES Idts Fockes koper door niaar huisGrote Kerkstraat 31west163323399v
IDS FOKKES de mouterij van Idts Fockes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west163323399v
IDS FOKKES Idts Fockes naastligger ten oosten Spinhuisstraat ZZ1636233182r
IDS FOKKES Idts Fokkes verkoper Grote Kerkstraat 31west163623412v
IDS FOKKES de mouterij van Idts Fockes naastligger ten westen Kruisstraat 6164323547v
IDS FOKKES Idts Fockes koopmanverkoper Grote Kerkstraat 31oost164323549v
IDS FOKKES Idts Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west1697243282r
IDS IENSES het huis van Ids Inses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191650236111r
IDS IENSES Ids Insen , c.u.verkoper Zuiderhaven 171651236177r
IDS JANS de weduwe van wijlen Idts Jans naastligger Zuiderhaven 33162523155v
IDS JANS Idts Jans verkoper Zuiderstraat 271633233125r
IDS KORNELIS Idts Cornelis zeilmakerkoper voor- en achterhuis met de ledige plaats en loods er tussenZuiderhaven 9161523012r
IDS MARKS Idts Merks verkoper onbekend1600228192v
IDS MEKKES Idts Meckes koper ledige plaats met loodsje (marge: 151-22-00 GG)Franekerpoort (gebied)159722853v
IDS PIETERS Idts Pyters verkoper Noordees (gebied)161222979v
IDS PIETERS Idts Pieters verkoper onbekend1624230392v
IDS PIETERS Idts Pieters verkoper onbekend1624230392v
IDS SIEBOUTS Ids Syboudts verkoper Hoogstraat 401602228309v
IDS SIEBOUTS de kinderen en erfgenamen van wijlen Ids Sybolts verkoper Grote Ossenmarkt NZ1622230316v
IDS SIEBOUTS de verkoper, erfgenamen van wijlen Idts Sibouts naastligger ten zuiden Pothondjessteeg ZZ1619230197r
IDS SIEBOUTS wijlen Idts Sibouts erflater Pothondjessteeg ZZ1619230197r
IDS SIEBOUTS Idts Sibolts naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 20162523159v
IDS SIEMENS Ids Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
IDS TEUNIS Idske Teunis Vrijthof, c.s.naastligger ten zuiden Droogstraat 55tuin1662238137v
IDSERT GLINS Idzert van Glinsverkoper van 1/2 buiten Harlingen1600228205r
IDSERT HETTINGAverkoper Idsaert van Hettinganaastligger ten oosten Lanen 331647235249r
IDSERT HETTINGA Idsaert van Hettingaverkoper Lanen 331647235249r
IDSERT HETTINGAgedeputeerde Idsaert Hettinganaastligger ten oosten Lanen 331647235267v
IDSERT HETTINGA Idsard van Hettingakoper huisLanen 33164423599v
IDSERT HETTINGAde kopers Idsard van Hettingaverpachter grond Lanen 33164423599v
IDSERT HETTINGAde kopers Idsard van Hettinga, c.u.naastligger ten oosten Lanen 33164423599v
IDSERT HETTINGA Idsardt van Hettingakoper 4 1/2 pm greidland genaamd Fetse Fenneten zuiden van Harlingen162623196v
IDSERT HETTINGA Idsardt Hittingaverpachter grond Rommelhaven 10164223533r
IDSERT HETTINGA Idsart van Hettingakoper kamerZoutsloot 1162523178v
IDSERT HETTINGA Idsart van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen1630232150v
IDSERT HETTINGAland van Idsart Hettinganaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen164023492r
IDSERT HETTINGAland van Idsart Hettinganaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen164023492r
IDSERT HETTINGA Idsart van Hettingakoper 1/2 tichelwerk, huis, loods, tuin, schuur, oude half vervallen kalkovenFranekertrekvaart ZZ164023494v
IDSERT HETTINGAde hof van Idsart Hettinganaastligger ten noorden Lanen 69164023499r
IDSERT HETTINGA Idsart van Hettinganiaarnemer ratione proximitatis (toegewezen maar gedesisteerd) ten zuiden van Harlingen1640234114r
IDSERT HETTINGAhet tichelwerk en land van Idsart van Hettinganaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1640234114r
IDSERT HETTINGA Idsart van Hettinganaastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
IDSERT HETTINGA Idsart Hittinganaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1642234173v
IDSERT HETTINGA Idsart Hettinganaastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
IDSERT HETTINGA Idsart Hettinganaastligger ten oosten buiten Harlingen1642234173v
IDSERT HETTINGA Idsart van Hettingaverpachter grond Zoutsloot 111164323543r
IDSERT HETTINGA Idsart van Hettingaverpachter grond Zoutsloot 107164323547r
IDSERT HETTINGA Idsart Hittinga, c.u.verkoper Voorstraat 50achter164323583r
IDSERT HETTINGAde tuin van Idsart Hettinganaastligger ten zuiden Voorstraat 44164323592r
IDSERT HETTINGA Idsart van Hettingatichelaarverkoper Oosterkeetstraat 5164823640r
IDSERT HETTINGA Idsart Hettinganaastligger ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
IDSERT HETTINGA Idsart Hittinganaastligger ten zuiden van Harlingen166623910ra
IDSERT HETTINGA Idsert van Hittingakoper huis, loods en plaatsLanen 351635233174v
IDSERT HETTINGAde hof van Idsert Hettinganaastligger ten westen Lanen NZ1644235136r
IDSERT HETTINGAwijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
IDSERT HETTINGAwijlen Idsert van Hittingabijzittererflater Lanen 3516552374v1
IDSERT HETTINGAwijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
IDSERT HETTINGAwijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
IDSERT HETTINGAwijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
IDSERT HETTINGAwijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten oosten van Harlingen16552374v1
IDSERT HETTINGAwijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten noordoosten van Harlingen16552374v2
IDSERT HETTINGAwijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
IDSERT HETTINGAwijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
IDSERT HETTINGAwijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
IDSERT HETTINGAwijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
IDSERT HETTINGAhet sterfhuis van wijlen bijzitter Idsert van Hittingaverkoper ten oosten van Harlingen165523725v
IDSERT HETTINGAde crediteuren van wijlen Idsert van Hittingaverkoper van 1/2 Rapenburg ZZ165523731r
IDSERT HETTINGA Idsert van Hettinga*naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen165523734v
IDSERT HETTINGAhet sterfhuis van Idsert van Hittingaverkoper ten oosten van Harlingen165523736v
IDSERT HETTINGAde erfgenamen van wijlen Idsert Hettingaverpachter grond Oosterkeetstraat 111661238118r
IDSERT HETTINGAde erfgenamen van wijlen Idsert Hettinganaastligger ten noorden Lanen 33achter1669239188v
IDSERT HETTINGAhet land van Idsert Hettinganaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen166723919va
IDSERT HETTINGA Idzart Hettinganaastligger ten westen Zoutsloot 17162823272r
IDSERT HETTINGA Idzart van Hittingakoper graf en grafsteen ten zuiden vh graf van de vader vd verkopersKerkpad 31631232175v
IDSERT HETTINGA Idzart van Hittinganaastligger ten westen Kerkpad 31631232175v
IDSERT HETTINGAde landen verkocht door Idzart Hittinganaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen165523736r
IDSERT HETTINGAde nagelaten boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Lanen 35165523749r
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Kleine Bredeplaats 15165623761r
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Kleine Bredeplaats 15een_achter165623761r
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Kleine Bredeplaats 15twee_achter165623761r
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Sint Odolphisteeg 13165623761r
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Sint Odolphisteeg 7165623761r
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Noordijs165623761r
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Franekereind 13165623761r
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Herenwaltje165623761r
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat165623761r
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat165623761r1
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Karremanstraat165623761r1
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Karremanstraat165623761r1
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat 1165623761r1
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat 11165623761r1
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Lombardstraat165623761r1
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Wortelstraat 17165623761r1
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Droogstraat165623761r1
IDSERT HETTINGAde boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Zuiderhaven165623761r1
IDSERT HETTINGAde crediteuren van wijlen Idzart van Hittingabijzitterverkoper ten zuiden van Harlingen165623761v
IDSERT HETTINGAde crediteuren van wijlen Idzart van Hittingabijzitterverkoper ten zuiden van Harlingen165623762r
IDSERT DOUWES de kamer van wijlen Idser Douwes naastligger ten oosten Schritsen 2716872429va
IDSERTJE MURRAY Idzarda Murraykoper Heiligeweg 91766256205v
IDSERTJE MURRAY Idzarda van Murrayverkoper Heiligeweg 91771257214r
IDSKE Itske huurder (p.w.)Zoutsloot NZ1771257221r
IDSKE AARDENBURG Itske Aardenburgkoper huisHeiligeweg 66178626252r
IDSKE AARDENBURG Itske Aardenburgkoper 1/2 huisLanen 32178626252r
IDSKE AARDENBURG Itske Aardenburgeigenaar van 1/2 Lanen 32178626252r
IDSKE JELGERSMA Idske Jelgersmakoper van 1/2 Voorstraat 11west1759254249v
IDSKE JELGERSMA Idske Jelgersmanaastligger ten oosten Voorstraat 11west1759254249v
IDSKE STAPERT Idske Stapertverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
IDSKE WIARDA Idske Wiardakoper Voorstraat 351779259183r
IDSKE WIARDA Idske Wiardaverkoper Bildtpoortsmolen 1180826855v
IDSKE WIARDA Idske Wiardaverkoper Achterstraat 71809268265r
IDSKE WIARDA Idske Wiardaverkoper Anjelierstraat 71809268265r
IDSKE WIARDA Itske Wiardeverkoper Kerkpoortstraat 491807267297r
IDSKE WIARDA Itske Wiardaverkoper Schritsen 17180826872r
IDSKE AUKES Idske Auckes verkoper van 3/30 [staat: 1/10] Noorderhaven 4716782415ra
IDSKE AUKES Idske Auckes , mede voor haar kinderenverkoper Noordermolen 11686242153r
IDSKE BAUKES Idtske Bauckes koper Rommelhaven 26b159822874v
IDSKE DIRKS Idske Dirks koper Voorstraat 901798265112v
IDSKE GATSES Idske Gatses naastligger ten oosten Rommelhaven 2617182466r
IDSKE GATSES Idske Gatses verkoper Gardenierstraat ZZ171824625r
IDSKE GERBENS Idske Gerbens koper Franekereind 251633233117r
IDSKE HERES Idske Heeres koper Werfpad 91695243176r
IDSKE HERES Idske Heeres koper huisKarremanstraat 301788262253v
IDSKE HERES wijlen Idske Heeres erflater Karremanstraat 301795264247v
IDSKE HILLES Idske Hilles koper Zeilmakersstraat 21178526239r
IDSKE HILLES Idske Hilles verkoper Noorderhaven 971790263259v
IDSKE HILLES Idtske Hilles koper Noorderhaven 971775258195r
IDSKE HILLES Itske Hilles verkoper Zoutsloot 23180826830v
IDSKE IENTES de verkoperse Ids Intes naastligger ten noorden onbekend1606228520r
IDSKE IENTES Ids Intes verkoper onbekend1606228520r
IDSKE JAKOBS Itske Jacobs , dochterverkoper Grote Kerkstraat 271758254264r
IDSKE JANS Idske Jans koper Zuiderhaven 161713245189v
IDSKE JANS Idske Jans koper Zuiderhaven 181713245189v
IDSKE JANS Idske Jans verkoper Both Apothekerstraat 91725246230r
IDSKE JANS Itske Jans verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24174025083r
IDSKE JELTES Idtske Jeltes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 2916952435va
IDSKE LIEUWES Idske Lieuwes verkoper Hofstraat 16169924420r
IDSKE SCHELTES Idtske Scheltes koper Zoutsloot 951737249219r
IDSKE TEUNIS de hof van Idske Teunis naastligger ten zuiden Droogstraat 451650236115v
IDSKE TEUNIS Idske Teunis Wrijthoffverkoper Noordijs 17165523750r
IDSKE TEUNIS Idske Teunis Wrijthoffverkoper Droogstraat 55west1663238185r
IDSKE TEUNIS Itske Tuenis Vrijthoffkoper onbekend1641234128v
IDSKE TEUNIS Itske Thonis Wrijthoffnaastligger ten oosten Droogstraat 53166023830v
IDSKE TEUNIS Itske Teunis Wrijthoffnaastligger ten oosten Noorderhaven 931663238173r
IDSKE TJALKES Idske Tzialckes koper Rommelhaven 18159722843v
IDSKE TJEERDS Idske Tjeerds koper Hoogstraat 51175025254v
IDSKE TJEERDS Idske Tjeerds koper Hoogstraat 531753253113v
IDSKE TJEERDS Idtske Tjeerds koper Ooievaarsteeg 61751252137v
IDSKE TJEPKES Idske Tiepkes koper Noorderhaven 37163823454v
IDSKE WIEGERS Itske Wiggers koper Lanen 44achter1603228340r
IDSKE WILLEMS Idske Willems verkoper Zuiderhaven 65169924425v
IDSKE WILLEMS MOUTER Itske Willems Mouterverkoper van 1/8 Rozengracht 21753253119r
IDSKE WILLEMS MOUTER Itske Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 391753253120r
IDSKE WILLEMS MOUTER Itske Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 631753253121r
IDSKE WILLEMS MOUTER Itske Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 211753253122r
IDSKE WILTS JELGERSMA Idske Wiltetus Jelgersmakoper hof met prieel en belvedere met twee verdiepingen en keldertjeZuiderstraat1712245185r
IDSKE WILTS JELGERSMAde tuin van Idske Wiltetus Jelgersmanaastligger ten oosten Zuidersteeg 111724246189r
IEBE IEBES Iebe Iebes koper huisHeiligeweg 301642234164v
IEBELTJE STAPERT Ibbeltie Stapertverkoper Liemendijk NZ165623777v
IEBELTJE BROERS Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
IEBELTJE BROERS grondpacht uit de kamer gekocht door Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
IEBELTJE FOKKES Ibel Fockes , c.s.verkoper Brouwersstraat 12noord_achter1667239110r
IEBELTJE FOKKES Ibel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16167124049r
IEBELTJE FOKKES Ibel Fockes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11167124060v
IEBELTJE FOKKES Ibell Fokkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1516592383raa
IEBELTJE FOKKES Ibeltje Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 11698243391v
IEBELTJE FOKKES Iebel Fockes koper Noorderhaven 4164223530r
IEBELTJE FOKKES Iebeltie Fockes verkoper Noorderhaven 4165523754r
IEBELTJE HANSES STAPERT Ibeltie Hanses Stapertkoper Liemendijk NZ1635233158r
IEBELTJE HARMENS NAUTA Ibeltje Harmens Nautaverkoper Lanen 80172024683r
IEBELTJE HARMENS NAUTAde verkoopster Ibeltje Harmens Nautanaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1722246134r
IEBELTJE HARMENS NAUTA Ibeltje Harmens Nauta, c.m.verkoper Zuiderhaven ZZ1722246134r
IEBELTJE HARMENS NAUTA Ibeltje Harmens Nauta, c.m.verkoper Zuiderhaven ZZ1722246134r
IEBELTJE JANS Ibel Jans verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 4162523190v
IEBELTJE JELLES Ibel Jelles , voor zichkoper hof en zomerhuisje met bomen en planten en tevens met een vrije eigen steeg langs de wester zijmuur van de panbakkerijWasbleekstraat 31664238215r
IEBELTJE JELLES Ibel Jelles koper q.q. Wasbleekstraat 31664238215r
IEBELTJE MEINERTS Ibel Meinerts verkoper Liemendijk166023837r
IEBELTJE RINNERTS grondpacht uit het huis van Ibel Rinnerts eigenaar perceel onbekend1630232129v
IEBELTJE SIEBRENS Ibel Sybrants verpachter grond ([staat: derdehalve GG])Roeperssteeg OZ159722822r
IEBELTJE SIEBRENS Ibel Sybrens begunstigde jaarlijkse rente Sint Jacobstraat 81601228245v
IEBELTJE SIEBRENS Ibel Sibrants naastligger ten westen Heiligeweg ZZ162823260r
IEBELTJE WALINGS Ibel Walinghs protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 231599228138v
IEBELTJE WALINGS Ibel Walings verkoper Franekerpoort (gebied)1601228276v
IEDE Ide gardeniernaastligger ten oosten Zoutsloot 95164923661r
IEDE Iede Feytama, c.s.koper huis met een grote hof ten oosten en nog een kamer met een prieel erachterWortelstraat NZ1641234145r
IEDE als bewoner Iede bakkernaastligger ten zuiden Rommelhaven 241651236163v
IEDE ABES Ide Abbes verkoper Voorstraat1602228313r
IEDE ABES Ide Abbes , oud 25 jarenverkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
IEDE ALEFS Ide Aleffs bruidegom 1602228311v
IEDE AUKES Ide Auckes , c.u.gardenierkoper ledige plaatsZoutsloot NZ1646235210v
IEDE AUKES Ide Auckes koper door niaar kamerHeerensteeg 2164823633r
IEDE AUKES Iede Auckes verkoper Heerensteeg 21652236194r
IEDE AUKES Iede Auckes gardenierverkoper Zoutsloot 1051663238170r
IEDE FLORIS Ide Floris naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1774258134r
IEDE GERLOFS Iede Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat ZZ1641234135r
IEDE HANSES Ide Hansen , c.u.naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 41658237248r
IEDE HANSES Iede Hansen , c.u.koper 3/4 huisSint Odolphisteeg 61658237142r
IEDE HANSES Iede Hansen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 41658237156r
IEDE HEMMES de smederij van Ide Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ172024678r
IEDE HEMMES de smidse van Ide Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ172024684r
IEDE HIELKES Iede Hylckes commandeur (oud -)huurder voor 1 jaar (p.j.)Brouwersstraat 281656237265v
IEDE IEBES wijlen Ide Ibes verkoper Franekereind 171602228315v
IEDE JAKOBS Ide Jacobs gortmakerverkoper Vissersstraat ZZ1669239194r
IEDE JANS Ido Janssen , c.u.bewoner Gardenierstraat NZ163723432v
IEDE JANS de weduwe van Iede Jansen zakkendragernaastligger ten zuiden Peterseliestraat1651236150v
IEDE OLFERTS Iede Olpherts , c.u.naastligger ten westen Achterstraat NZ1644235126v
IEDE OLFERTS Iede Olpharts verkoper Achterstraat NZ1644235126v
IEDE OLFERTS Iide Olferts , c.u.verkoper Karremanstraat OZ164823611r
IEDE PIETERS Iede Pytters timmerman (mr. huis-)verkoper Nieuwstraat 38168424258v
IEDE REINS Ide Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied)1600228187v
IEDE REINS Ide Reyns koper huisFranekereind 41602228308v
IEDE REINS Ide Reyns koper 1/3 huisNoordees (gebied)1602228313v
IEDE REINS Ide Reyns koper 1/3 huis en erfNoordees (gebied)1602228314r
IEDE REINS Ide Reyns naastligger ten zuiden Noordijs 71604228399r
IEDE REINS Ide Reyns bruidegom 1605228479r
IEDE REINS Iede Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied)161222979v
IEDE REMMERTS wijlen burgemeester Iede Remmerts verkoper Zoutsloot 941653236233r
IEDE RIENKS het huis van Iede Riencx gortmakergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 501657237254v
IEDE RIENKS Iede Riencx gortmakernaastligger ten oosten Schritsen 501657237254v
IEDE RIENKS de erfgenamen van wijlen Iede Rienx gortmakerverkoper Schritsen 52166723973r
IEDE SIEBRENS Ido Sibrants Feytamakoper Franekertrekvaart ZZ164023494v
IEDE TEEKES Ide Teeckes , c.u.koper huis waar de Metselaer uithangt, en plaatsScheerstraat 2de Metselaer166023817r
IEDE TEEKES Ide Tekes koper door niaar kamerLombardstraat1668239166v
IEDE TEEKES Iede Taeckes naastligger ten zuiden Herenwaltje 171657237260r
IEDE TEEKES het huis bewoond door Iede Taeckes naastligger ten noorden Herenwaltje 171657237260r
IEDE TEEKES Iede Tekes kooltjerkoper huis met plaats en tuin of hofke met boemen en planten met daarin een eigen steeg met uitgang oostwaarts naar de ZoutslootHoogstraat 391668239136v
IEDE TJALLINGS Ide Tiallings geniaarde koper Rommelhaven 4een_achter166123889v
IEDE TJEERDS Iede Tjeerds kaaskoperkoper kamer, weefwinkel en lootsLiemendijk ZZ1774258144v
IEDE TJEERDS Iede Tjeerds koopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 191774258181r
IEDE TJEERDS Iede Tjeerds koopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 191774258181r
IEDE TJEERDS Iede Tjeerds koopmanverkoper Heiligeweg 191774258181r
IEDE TJEERDS Iede Tjeerds kaaskoperkoper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 391776258244v
IEDE TJEERDS Iede Tjeerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter1776258245v
IEDE TJEERDS Iede Tjeerds naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter1776258245v
IEDE WOPKES Ide Wopckes koolmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ161122928v
IEFKE Iffcke Eelcke verkoper Romastraat 81602228285v
IEFKE PIETERS Ifke Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Franekerpoort (gebied)1602228325v
IEGE GALEMA Ige van Galamaaanhandelaar Kerkpoortstraat 11168424253r
IEGE GALEMA Igo van Galamaverkoper Kerkpoortstraat 111687242189v
IEGE GERBENS Ige Gerbens koopmankoper huisNieuwstraat 341654236265r
IEGE GERBENS Ige Gerbens koopmankoper kamerAlemanssteeg NZ1654236265v
IEGE GERBENS Ige Gerbrants koper Grote Kerkstraat 31west1654236265v
IEGE GERBENS Ige Gerbens verkoper Nieuwstraat 34165623778v
IEGE GERBENS Ige Gerbens naastligger ten noorden Alemanssteeg165623786r
IEGE GERBENS Ige Gerbrandts verkoper Grote Kerkstraat 31west1657237140r
IEGE GERBENS Igge Gerbens koopmankoper 1/6 huis, loods en plaatsGrote Kerkstraat 411658237160r
IEGE GERBENS Igge Gerbens koopmankoper 1/4 huis, loods en plaatsGrote Kerkstraat 411658237160v
IEGE GERBENS HAARSMA Ige Gerbens Haarsmaverpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG])Noordijs 71662238119v
IEGE GERBENS HAARSMA Ige Gerbens Haarsmaverkoper Noordijs 71662238119v
IEGE GERBENS HAARSMA Ige Gerbens Haersmaverkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot166223815va
IEGE GERBENS HAARSMA Ighe Gerbens Haarsmaverkoper William Boothstraat 31663238193v
IEGE GERBENS HAARSMA Iige Gerbens Haersmakoopmankoper huis en mouterijNoordijs 7165623789v
IEGE GERBENS HAARSMA Iige Gerbens Haersmakoopmankoper Noordijs 5achter165623789v
IEGE IEGES de kamer eerder van Igge Iges grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11606228484v
IEGE STOFFELS de vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 81653236226v
IEGE STOFFELS Ige Stoffels naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter165623781v
IEGE STOFFELS de vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 81657237115r
IEGE STOFFELS Ige Stoffels naastligger ten westen Vijver 21659237205v
IEGE STOFFELS de vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 81657237259r
IEGE STOFFELS Iige Stoffels , c.u.koper 1/2 huisHondenstraat 81657237115r
IEGE WABES Ige Wabbes verkoper Sint Jacobstraat 12164823655r
IEKE Ike Hobbekeesnaastligger ten noorden Droogstraat 211688242255r
IEKE PIETERS Ieke Pyters , c.u.koper hof met bomen, planten en prieelZoutsloot ZZ164823647v
IEKJE Icke naastligger ten zuiden ([staat: Icke Willems weduwe])Nieuwstraat 461605228454r
IEKJE RIENKS Icke Riencks koper Voorstraat 91achter161723080r
IEKJE RUTGERS Icke Rutgers aanhandelaar Lanen 61599228148v
IEME GROOT Ieme de Grootnaastligger ten zuiden Spekmarkt 21795264274v
IEME GROOT Ieme de Grootnaastligger ten westen Spekmarkt 21795264274v
IEME RINGde keet van Ime de Ringnaastligger ten noorden William Boothstraat OZ163823457v
IEME AGES Ime Ages koper huisHofstraat 47oost1668239145r
IEME AGES Ime Ages koper 1/4 huisZuiderstraat1668239145v
IEME ALLERTS wijlen Ieme Allerts verkoper Heiligeweg 20161222970v
IEME BARTELDS Ieme Bartels verkoper Kerkpoortstraat ZZ166623956v
IEME BAUKES Ime Bauckes , n.u.eigenaar van 1/5 Grote Bredeplaats 191603228340v
IEME BAUKES Ime Bauckes , n.u.eigenaar Grote Bredeplaats 211603228340v
IEME BAUKES Ime Bauckes koper provisioneel huis en brouwhuisGrote Bredeplaats 191603228345v
IEME BAUKES Ime Bauckes koper provisioneel huis met 3 kamers daarachterGrote Bredeplaats 211603228345v
IEME DIRKS Ieme Dirx koper huis genaamd de Roode Leeuw, met drie wallen er voorRommelhaven 15de Roode Leeuw1644235108v
IEME DIRKS Ieme Dirckx koper hof met bomen, bloemen en plantenAchterstraat1646235231r
IEME DIRKS Ieme Dirx , c.u.verkoper Rommelhaven 151650236122r
IEME DIRKS Ieme Dircx , c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ165523723v
IEME DIRKS het huis van Ime Dirckx naastligger ten zuiden Hoogstraat 201646235214v
IEME DIRKS Ime Dirckx , c.u.koper nieuwe schuur of paardenstalZuiderhaven ZZ164823626v
IEME DIRKS Ime Dirkx niaarnemer ratione proximitatis Zuiderhaven ZZ164823627r
IEME DIRKS Ime Dircksen naastligger ten zuiden* Zuiderhaven ZZ164823627r
IEME DIRKS Ime Dirckx koper door niaar schuur, paardenstal, koestal en een ledige plaats, wijd 24 voetenZuiderhaven ZZ164823628r
IEME FEDDES Ime Feddes naastligger ten noorden Zuiderhaven 63164323572r
IEME GERRITS Imme Gerryts schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 23een_achter168524288r
IEME HERES GOEDE Ime Heeres de Goede, c.u.koper huisVoorstraat 5516592389r
IEME HERES GOEDE Ime Heeres de Goede, c.u.koper stal met plaats en tuin daarachterVijverstraat 141668239155v
IEME IEPES Ime Yppes brouwerkoper huisZoutsloot 32166123889r
IEME IEPES Ime Yppes brouwernaastligger ten westen Zoutsloot 32166123889r
IEME IEPES de brouwerij van Ime Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 171664238204v
IEME JAKOBS Ieme Jacobs molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat ZZ166723998r
IEME JAKOBS Ieme Jacobs molenaarverkoper Kerkpoortstraat1682241203r
IEME JAKOBS Ime Jacobs molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat ZZ1669239194r
IEME REITSES Imme Ritses , q.q.verkoper Fabrieksstraat WZ1675240209v
IEME ROGIERS Ieme Rogiers naastligger ten noorden Schritsen 121623230362r
IEME ROGIERS Ime Rogiers naastligger ten oosten Voorstraat 731602228287r
IEME ROGIERS Ime Rogiers koper kruidentuinSchritsen1602228311r
IEME ROGIERS de koper Ime Rogiers naastligger ten noorden Schritsen1602228311r
IEME ROGIERS de hof van Ime Rogiers naastligger ten noorden Zuiderhaven1622230303r
IEME ROGIERS het huis van Ime Rogiers naastligger ten zuiden Lanen 69164023499r
IEME TJEBBES Ime Tiebbes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1618230107v
IEMKE Imke meedbrengernaastligger ten zuiden Zoutsloot 521687242178v
IEMKE Imke verkoper Voorstraat 52west1726246261v
IEMKE wijlen Impke meedbrengernaastligger ten zuiden Karremanstraat 23169424380v
IEMKE DOEDES Imcke Doedes verkoper Kerkpoortstraat164923662r
IEMKE DOEDES Imke Doedes verkoper Kerkpoortstraat164923664r
IEMKE DOEDES Impke Doedes naastligger ten westen Rozenstraat WZ166023821r
IEMKE DOEDES Impke Doedes naastligger ten noorden Rozenstraat WZ166023821r
IEMKE RUTGERS de brouwerij van Iemke Rutgers naastligger ten westen Droogstraat 45162823260v
IEMKE WIEBRENS Imke Wybrens verkoper Voorstraat 71achter1726246262v
IEMKJE Imck naastligger ten noordoosten Heiligeweg 221657237127v
IEMKJE Imke meedbrengernaastligger ten oosten Achterstraat NZ1695243186r
IEMKJE Imkje Builardnaastligger ten zuiden Bildtstraat 131770257161r
IEMKJE Impck naastligger ten noordoosten Heiligeweg 221669239198r
IEMKJE Impcke Bendix? koper Kromme Elleboogsteeg1606228503r
IEMKJE Impk verkoper Weverstraat1675240169v
IEMKJE Impke naastligger ten zuiden ([staat: Impcke Ruyrts weduwe])Kleine Bredeplaats 221603228361r
IEMKJE Impke naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 221603228361v
IEMKJE Impke naastligger ten zuiden ([staat: Impcke Ruyrts weduwe])Kleine Bredeplaats 221603228374r
IEMKJE Impke naastligger ten zuiden ([staat: Impcke Ruyrts weduwe])Kleine Bredeplaats 221603228376v
IEMKJE BELIDA Imcke Belidaverkoper van 1/2 Brouwersstraat 26166723921ra
IEMKJE BRUINSMAwijlen Imckjen Bruynsmaerflater Voorstraat 5016922431ra
IEMKJE YNTEMA Immetie Intema, ongehuwde dochterkoper huisLanen 74171824614v
IEMKJE YNTEMA Immetje Yntemanaastligger ten oosten Lanen 72172024659v
IEMKJE ALBERTS Impck Alberts verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 131603228352v
IEMKJE ALLERTS Impck Allerts verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 131603228347r
IEMKJE ARJENS Imcke Arjens verkoper Liemendijk NZ16842423ra
IEMKJE ARJENS Imcke Arjens verkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
IEMKJE ARJENS Imcke Arjens verkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
IEMKJE ARJENS Imcke Arjens verkoper Bargebuurt16842423ra
IEMKJE ARJENS Imkjen Adriaans koper Nieuwstraat 351754253188v
IEMKJE BARTELDS Imk Bartels , volle zuster van de verkoperseafgewezen niaarnemer Bildtstraat 19164923699r
IEMKJE BARTELDS Imk Bartels koper huisZoutsloot 98166523911r
IEMKJE BARTELDS Impcke Bartels verkoper Gardenierstraat ZZ165523733v
IEMKJE BARTELDS Impk Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 961668239167v
IEMKJE DIRKS Imkjen Dirks huurder Rapenburg 3173124853v
IEMKJE DOEDES Imcke Doedes , voor haar kindbaksterverkoper Hofstraat 16166123812ra
IEMKJE DOUWES Imck Douues aanhandelaar Franekertrekvaart 131620230211v
IEMKJE DOUWES Imck Douues verwandelaar Vijverstraat 41620230212r
IEMKJE DOUWES Imck Douues koper Zuiderhaven 491623230348v
IEMKJE DOUWES Imck Douwes verkoper Franekertrekvaart NZ162423114v
IEMKJE DOUWES Imkien Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
IEMKJE DOUWES Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
IEMKJE EGBERTS Imckien Egberts koper Noorderhaven 52166723983r
IEMKJE ENGELS wijlen Imke Engeles erflater Kerkpoortstraat 181738249267v
IEMKJE FOPPES Imkjen Foppes koper Voorstraat 471695243119r
IEMKJE GERLOFS RISPENS Impck Gerloffs Rispenskoper onbekend1599228176r
IEMKJE GERLOFS RISPENS Impck Gerloffs Rispensverkoper ([staat: Impck Gerloff Rispens dochter])onbekend1601228250v
IEMKJE GOOITSENS Imk Goyckes koper Kerkpoortstraat 271669239212v
IEMKJE HAKES Imck Hackes koper Heiligeweg 48162823259r
IEMKJE HAKES Imck Hackes* naastligger ten zuiden Heiligeweg 26164923667r
IEMKJE HAKES Imck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 261652236191v
IEMKJE HAKES Imck Hackes verkoper Heiligeweg 241664238224r
IEMKJE HAKES Impck Hackes* naastligger ten westen Heiligeweg 2616592381v
IEMKJE HENDRIKS Imke Hendriks , bejaard vrijsterkoper huisSint Jacobstraat 191809268238v
IEMKJE HESSELS Imck Hessels koper huis (tee kamers), loods en plaatsZoutsloot 94165923813v
IEMKJE HESSELS bewoner Imck Hessels eigenaar van 1/2 Noorderhaven 101668239144v
IEMKJE HESSELS Imk Hessels koper door niaar 1/2 huisNoorderhaven 101661238107v
IEMKJE HILLEBRANDS Imck Hilbrandts koper door niaar huisVoorstraat 321667239124v
IEMKJE IEDES Imke Yedes koper Zoutsloot 611775258232v
IEMKJE IEDES Impck Ides verkoper Franekereind 171602228315v
IEMKJE IEPKES Impck Epckes koper Klaverbladstraat 3161122911v
IEMKJE IEPKES Impck Epckes verkoper Bildtpoort (gebied)1613229181v
IEMKJE JAKOBS wijlen Im Jacobs verkoper Liemendijk ZZ16362344r
IEMKJE JAKOBS Imck Jacobs verkoper ten zuiden van Harlingen162623196v
IEMKJE JANS Im Jans , voor haar twee minderjarige kinderenverkoper Havenplein 8163223375r
IEMKJE JANS Im Jans verkoper Havenplein 8163223375r
IEMKJE JANS Impck Jansen koper Noorderhaven 110159722816v
IEMKJE JANS Impck Jans verkoper Noorderhaven 1101614229215v
IEMKJE JOOSTES Impck Joosten koper onbekend1598228128r
IEMKJE KLASES Imke Clases koper Brouwersstraat 91722246149v
IEMKJE KLASES Immetie Claeses koper Nieuwstraat 311705244310v
IEMKJE KLASES Immetje Clases koper Nieuwstraat 331706244329v
IEMKJE KLASES Immetje Clases naastligger ten noorden Nieuwstraat 331706244329v
IEMKJE KORNELIS Impck Cornelis aanhandelaar Gardenierstraat161222975v
IEMKJE KORNELIS Impck Cornelis verwandelaar Karremanstraat 23161222976r
IEMKJE KORNELIS Impcke Cornelis verkoper Gardenierstraat1613229165v
IEMKJE KORNELIS Impcke Cornelis koper Weverstraat 171618230132r
IEMKJE PIEBES Imkjen Piebes koper William Boothstraat 6noord172824790v
IEMKJE PIEBES Imkjen Piebes naastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord172824790v
IEMKJE PIERS Immetie Piers koper Zuiderstraat177625920v
IEMKJE PIERS Immetie Piers koper Zuiderstraat 13177725952v
IEMKJE PIERS Immetje Piers verkoper Zuiderstraat NZ1782260284r
IEMKJE PIETERS Imck Pieters protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1602228318v
IEMKJE PIETERS Imck Pytters verkoper Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
IEMKJE PIETERS Imcke Pieters koper Liemendijk OZ1622230318r
IEMKJE PIETERS Imke Pieters koper Gardenierstraat ZZ1731247387v
IEMKJE PIETERS Imke Pytters verkoper Gardenierstraat 1217382502r
IEMKJE PIETERS Impck Pieters koper Karremanstraat1599228157r
IEMKJE PIETERS Impck Pieters koper Liemendijk OZ161723090r
IEMKJE PIETERS Impcke Pyters verkoper van 1/3 Voorstraat 48161122967r
IEMKJE REINS Impck Reyns koper Kleine Kerkstraat 81634233133r
IEMKJE RIENKS Imck Rynckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat1655237266v
IEMKJE ROUKES Imck Rouckes verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen162823246v
IEMKJE RUURDS Impcke Ruyrts naastligger ten oosten Zuiderstraat1602228295r
IEMKJE SIEBES Impck Sibes eigenaar van 1/2 Lanen 73161122962r
IEMKJE SIEBES wijlen Impck Sibes verkoper Lanen 73161122962r
IEMKJE SIEDSES Impcke Sydses koper Kerkpad 22161623032r
IEMKJE SIEDSES Impcke Sydses koper Kerkpad 24161623032r
IEMKJE SIETSES Imck Sytses verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1622230311r
IEMKJE SIETSES wijlen burgemeester Imck Sytses verkoper Sint Christoffelsteeg WZ16272324r
IEMKJE SIKKES Impck Sickes verkoper Herenwaltje 31621230280r
IEMKJE SIPKES Impck Sipckes verkoper Heiligeweg1599228145v
IEMKJE SIPKES Impck Sipkes verkoper William Boothstraat 31618230112v
IEMKJE SIPKES Impk Sipkes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1646235198v
IEMKJE THOMAS IJSENBEEKmeerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeekverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
IEMKJE UILKES Impck Ulckes koper Scheerstraat 5165623762v
IEMKJE WATSES Impk Watses verkoper Zoutsloot 281642234177v
IENSE DOUWES Inse Douues , c.u.verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1635233176v
IENSE DOUWES de weduwe van Inse Douwes naastligger ten westen Lombardstraat164923697r
IENSE DOUWES wijlen burgemeester Inse Douwes verkoper Scheerstraat 101651236159v
IENSE DOUWES Intse Douwes koper Zoutsloot 1021599228147r
IENSE FILIPPUS Intse Philips protesteert vanwege een vordering Zoutsloot 76159722871r
IENSE PIETERS wijlen Intie Pieters koper Gardenierstraat161122953r
IENSE PIETERS Intze Pieters bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat1599228181v
IENSE TJEPKES Intie Tiepkes naastligger ten westen Zuiderhaven 371646235200r
IENSE TJEPKES Intie Tiepkes , c.u.verkoper Rapenburg16472363r
IENSKE ALEFS de kamer van Inscke Alifs naastligger ten noorden Carl Visschersteeg166723983v
IENSKE ALEFS Inske Aleffs naastligger Carl Visschersteeg WZ1654236266v
IENSKE ALEFS grondpacht uit de kamer van Inske Aleffs eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ1654236266v
IENSKE JANS Inske Jans koper Noorderhaven 28achter1645235186r
IENSKE JELLES Insk Jelles koper Zoutsloot 11630232156r
IENSKE JOUKES Ints Jouckes verkoper Voorstraat 681599228173r
IENSKE PIERS Ints Piers verkoper Zuiderstraat NZ1613229170v
IENSKE ROMMERTS Ints Rommerts koper Sint Christoffelsteeg WZ1606228519r
IENSKE SIEBRENS Inske Sybrens koper huis met loods en ledige plaatsNoordijs 81654236273r
IENSKE THOMAS SALVERDA Inske Tomas Salverdaverkoper Hoogstraat 11658237175av
IENSKE TJALLINGS Ints Tzialings koper Schritsen1599228175v
IENTE HILLEBRANDSwijlen Incke Hillebrantserflater Midlumerlaan166023855v
IENTE HILLEBRANDSwijlen Incke Hillebrantserflater Midlumerlaan166023855v
IENTE NAUTA Inte Nautabode Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper ten noorden van Harlingen1696243189v
IENTE ANDRIES Inte Andries koordemakernaastligger Klaverbladstraat 191646235237r
IENTE JELTES wijlen Inte Jeltes verkoper Franekereind 40165523730v
IENTE KLASES Inte Claesen koper kameronbekend1601228255r
IENTE OTTES Inte Ottis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 21624230380v
IENTE OTTES Inte Ottes koper huis met een plaatsonbekend162423111v
IENTE OTTES Inte Ottis naastligger ten westen Schritsen 681626231113v
IENTE OTTES het huis ten westen daaraan staande van Inte Ottis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 21626231114r
IENTE PIETERS Inte Pyeters verkoper Kleine Bredeplaats 25159722841v
IENTE PIETERS Inte Pytters glasmaker (mr. -)koper huis met een zomerkeuken en loods, plaats en een vrije uitgang naar de SchritsenLanen 72166023862r
IENTE PIETERS Inte Pytters* glasmakernaastligger ten noorden Schritsen 61166523928v
IENTE PIETERS Inte Pytters koper provisioneel huis met vier apart verhuurde kamersLammert Warndersteeg 516702402ra
IENTE SIEBOUTS Inte Sybolts , c.u.koper huisKarremanstraat 21644235107r
IENTE SIEBOUTS Inte Sibolts , c.u.koper kamer met een ledige plaats daarvoor gelegenLiemendijk ZZ1645235175r
IENTE SIEBOUTS Inte Sybolts verkoper Karremanstraat 21645235182v
IENTE SIEBOUTS Inte Sybolt verkoper Achterstraat1646235213v
IENTE TJEPKES Inte Tiepkes , c.u.koper huis, loods en een ledige plaatsZuiderhaven 3516422359r
IENTE TJEPKES Inte Tiepkes , c.u.koper huis, loods en een ledige plaatsGrote Ossenmarkt 216422359r
IENTE TJEPKES Inte Tiepckes , c.u.koper nieuw huisRapenburg1645235166r
IENTE TJEPKES Inte Tiepckes , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 21646235202r
IENTE TJEPKES Inte Tiepckes , c.u.verkoper Zuiderhaven 351646235202r
IENTE TJEPKES Inte Tiepckes niaarnemer ratione proximitatis onbekend164923688r
IENTJE HANSES Intie Hanses verkoper Nieuwstraat 58166523928r
IENTJE HANSES Intje Hanses koper Nieuwstraat 581661238113r
IENTJE JAITSES Intie Jaytses crediteur (triumphant) Zoutsloot 1051620230221r
IEPE de huisstede van Ipe Vaers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11606228484v
IEPE Ipe Vaers naastligger ten oosten* Molenpad 11606228484v
IEPE Ipe Grytgiens koper huis of kamerNieuwstraat 52161122964r
IEPE Ipe kuipernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1663238196v
IEPE wijlen Ippe pottenbakkerverkoper van 1/2 Zoutsloot 641599228175r
IEPE BONNEMA Ipe Bonnemanaastligger ten oosten Zuiderplein 31658237146r
IEPE HEREMA Ippe van Heeremakoper Jekelsteeg 11605228470r
IEPE JUCKEMA Ippe Juckemabode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 26166723921ra
IEPE AUGUSTINUS Ipe Augustinus koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaatsHavenplein 201601228262v
IEPE AUGUSTINUS Ipe Augustinus koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaatsHavenplein 221601228262v
IEPE AUGUSTINUS Ipe Augustinus koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaatsHavenplein 241601228262v
IEPE BAUKES REEN Ipe Bauckes Rheendeurwaarder Staten van Frieslandverkoper Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
IEPE BERENDS Iepe Beerns kuiperkoper van 1/4 Franekereind 30west1640234111v
IEPE BERENDS Ipe Beerns kuiper (mr. -)koper hoekhuisVoorstraat 60163823458r
IEPE BERENDS Ipe Beernts kuiper (mr. -)koper huisVoorstraat 60163823460r
IEPE BERENDS Ipe Beernts kuiper (mr. -)koper huis, brouwerij en mouterijWilliam Boothstraat163923482r
IEPE BERENDS Ipe Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 581641234150v
IEPE BERENDS burgervaandrig Ipe Beerns koper 1/2 huisFranekereind 29oost1645235189r
IEPE BERENDS burgervaandrig Ipe Beerns kuiper (mr. -)koper huis waar het Raad van Avonturen uithangt, plaats en tuinKerkpoortstraat NZRad van Avontuur1646235201r
IEPE BERENDS Ipe Beerns koper huis met een schuur daarachterFranekereind 9164823616r
IEPE BERENDS burgervaandrig Ipe Beernts verkoper Franekereind 29oost1650236128v
IEPE BERENDS de erfgenamen van wijlen Ipe Beerns naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18166523923v
IEPE BERENDS de plaats van wijlen Ipe Beerns naastligger ten westen Kerkpad WZ166723972v
IEPE BERENDS burgervaandrig Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1652236206r
IEPE BERENDS Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1652236210v
IEPE FEDDES Ipe Feddes brouwergebruiker Herenwaltje 101620230246v
IEPE FEDDES het huis van Ipe Feddes naastligger ten zuiden Herenwaltje 191654236252r
IEPE HANSES Ippe Hansen naastligger ten westen Hoogstraat 251602228280r
IEPE HESSELS Ipe Hessels naastligger ten zuiden Hoogstraat 21717245280r
IEPE IEPES het sterfhuis van wijlen Ipe Ipes kalkmeterverkoper Franekerpoort (gebied)1600228197r
IEPE IEPES ledige plaats en huis van Ippe Ippes wevernaastligger ten westen Achterstraat NZ1602228334r
IEPE JAKOBS burgemeester Ipe Jacobs Jouckemakoper 1/2 huis en ledige plaatsVoorstraat 511601228270r
IEPE JAKOBS ROMKEMAburgemeester Ipe Jacobs Romkemakoper provisioneel 1/2 van twee kamers met ledige plaatsNoorderhaven 981602228303r
IEPE MEINERTS Iepe Meinerts naastligger ten noorden Vijverstraat NZ1653236229r
IEPE MEINERTS Ipe Meynerts timmermanniaarnemer ratione proximitatis Kerkpoort (gebied)164323568r
IEPE MEINERTS de verkoper Ipe Meynerts timmermannaastligger ten westen Kerkpoort (gebied)164323595v
IEPE MEINERTS Ipe Meynerts timmermanverkoper Kerkpoort (gebied)164323595v
IEPE MEINERTS Ipe Meinnerts naastligger ten zuiden Rapenburg1644235139r
IEPE MEINERTS Ipe Meinnerts naastligger ten noorden Rapenburg1644235139r
IEPE MEINERTS Ipe Meinnerts timmerman (mr. -)verkoper onbekend1644235139v
IEPE MEINERTS Ipe Meinnerts timmerman (mr. -)verkoper Rapenburg1644235150r
IEPE MEINERTS Ipe Meinnerts naastligger ten oosten Rapenburg 41644235157r
IEPE MEINERTS Ipe Meinnerts , c.u.verkoper Gardenierstraat NZ1644235159v
IEPE MEINERTS Ipe Meinnerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 671645235165v
IEPE MEINERTS Ipe Meinnerts , c.u.verkoper Rapenburg1645235166r
IEPE MEINERTS Ipe Meynerts timmerman (mr. -)koper ledige plaatsRaamstraat 11645235184r
IEPE MEINERTS Ipe Meynerts verkoper Lanen 331647235267v
IEPE MEINERTS Ipe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsZuiderstraat ZZ1647235268r
IEPE MEINERTS het andere nieuwe huis van Ipe [staat: Ibe] Meynerts naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat164823621r
IEPE MEINERTS de ledige plaats van Ipe Meynerts naastligger ten westen Zuiderstraat164823621v
IEPE MEINERTS Ipe Meinerts timmermankoper door niaar looierij of perkRaamstraat 1164923689r
IEPE MEINERTS Ipe Meinerts timmermankoper door niaar looierij of perkRaamstraat 3164923689r
IEPE MEINERTS Ipe Meynerts naastligger ten zuiden Schritsen 52achter1650236126r
IEPE MEINERTS Ipe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsNieuwstraat 281650236127r
IEPE MEINERTS Ipe Meinerts timmerman (mr. -)koper Zuiderhaven 691650236130v
IEPE MEINERTS Ipe Meynerts naastligger ten noorden Vijver OZ1651236156r
IEPE MEINERTS het huis van Ipe Meinerts naastligger ten noorden Raamstraat 31651236180v
IEPE MEINERTS Ipe Meinerts verkoper Raamstraat 31651236180v
IEPE MEINERTS Ipe Meynerts , c.u.verkoper Raamstraat 11652236213r
IEPE MEINERTS Ipe Meinerts timmerman (mr. -)verpachter grond Zuiderhaven 651653236243r
IEPE MEINERTS Ipe Meinerts timmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 651653236243r
IEPE MEINERTS Ipe Meynerts timmerman (mr. -)verkoper Vijver 516552372v
IEPE MEINERTS Ipe Meinerts timmermankoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ165523733v
IEPE MEINERTS Ipe Meinerts , c.u.timmerman (mr. -)geniaarde koper Zuiderhaven ZZ165623768r
IEPE MEINERTS Ipe Meinerts verkoper Gardenierstraat ZZ165623787v
IEPE MEINERTS de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Zuiderhaven 151657237261r
IEPE MEINERTS de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Hondenstraat 41657237261r
IEPE MEINERTS de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Kruisstraat 61657237261r
IEPE MEINERTS de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Hofstraat 13tuin1657237261r
IEPE MEINERTS de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Voorstraat 91achter1657237261r
IEPE MEINERTS Ipe Meinerts verpachter grond Zuiderhaven 651663238200r
IEPE MEINERTS Ippe Meynerts naastligger ten oosten Rapenburg1644235159r
IEPE MEINERTS Ippe Meynerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 531645235179r
IEPE MEINERTS Ippe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsLanen 331647235249r
IEPE MEKKES Ipe Meckes koper Voorstraat 211600228208v
IEPE MEKKES Ippe Meckes naastligger ten westen Voorstraat 231601228258r
IEPE PIETERS Ipe Pieters verkoper Noordees (gebied)1599228165v
IEPE PIETERS Ipe Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein1604228418v
IEPE PIETERS Ipe Pieters zeevarendekoper tuin met een zomerhuis en vruchtdragende bomen en plantenKlaverbladstraat 271698243335v
IEPE ROELOFS Ipe Roelefs , c.u.koper kamerPeterseliestraat1651236150v
IEPE SIEDSES Ipe Sydts naastligger ten oosten Liemendijk1634233145r
IEPE SIJES wijlen Ipe Sijes naastligger ten westen Achterstraat NZ1644235108r
IEPE SIJES Ipe Sijes , c.u.koper huisNoorderhaven 981659237195v
IEPE SIJES Ipe Sijes naastligger ten westen Noorderhaven 100166723915va
IEPE TIJSES Ipe Tijssen timmermankoper dwarshuis met 15 voeten plaats erachter in de hof van Fedde Feddes BonnemaRozengracht 51644235137v
IEPE TIJSES Ipe Tijssen koper provisioneel Hoogstraat 16166223812va
IEPE TIJSES Ipe Tijssen bieder Hoogstraat 16166223812va
IEPE TIJSES Ippe Tijssen verkoper Rozengracht 51646235234v
IEPE TJEPKES de erfgenamen van wijlen Ipe Tiepkes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181658237156v
IEPE TJEPKES de erfgenamen van wijlen Ipe Tiepckes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181659237190r
IEPE TJEPKES de erfgenamen van wijlen Ipe Tiepckes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181659237243r
IEPE TJEPKES de erfgenamen van wijlen Ipe Tiepkes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181658237250v
IEPE TJEPKES Ippe Tiepckes verkoper Zoutsloot 801598228104v
IEPE TJERKS Ipe Tiercx naastligger ten zuiden Vijver 516552372v
IEPE WATSES de verkoper Ippe Waatzes , c.u.verpachter grond Noorderhaven 761599228139r
IEPE WATSES Ippe Waatzes verkoper Noorderhaven 761599228139r
IEPE WATSES Ippe Waatzes verpachter grond ([bedrag niet vermeld])Noorderhaven 761600228234v
IEPE WATSES Ippe Waatzes verpachter grond ([bedrag niet vermeld])Noorderhaven 781600228234v
IEPE WOUTERS de erfgenamen van wijlen Iepe Wouters verkoper Voorstraat 81163623415v
IEPE WOUTERS Ipe Wouters naastligger ten zuiden Franekereind 30west162423114r
IEPE WOUTERS Ipe Wouters naastligger ten westen Franekereind 30west162423114r
IEPE WOUTERS de hof van de erfgenamen van wijlen Ipe Wouters naastligger ten westen Franekereind 30west1640234111v
IEPKE IEPKES ALGERA Ipcke Ipckes Algeraverkoper Zuiderstraat1652236211v
IEPKE JELLES Ipke Jelles , c.u.herbergierkoper huis op een verwulfde kelderNoorderhaven 7816552374r
IEPKE JELLES de weduwe van Ipke Jelles naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid1669239210v
IEPKE JELLES de weduwe van Ipke Jelles naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ16772411r
IESK HOITES Iske Hoytes geniaarde koper van 1/2 Lanen 401644235106v
IESK TEEKES JELGERSMAburgervaandrig Iske Taakes Jelgersmakoper grondpacht van 4 GG uit 3 huizenGrote Ossenmarkt 161664238241r
IESK TEEKES JELGERSMAburgervaandrig Iske Taakes Jelgersmakoper grondpacht van 4 GG uit 3 huizenGrote Ossenmarkt 141664238241r
IESK TEEKES JELGERSMAburgervaandrig Iske Taakes Jelgersmakoper grondpacht van 4 GG uit 3 huizenGrote Ossenmarkt 121664238241r
IESKJE Ies eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 161606228496v
IESKJE BOURBOOM Iskjen Catharina Bourboomverkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
IESKJE HERES Isck Heeres koper Brouwersstraat1600228206v
IESKJE TEEKES Iscke Taeckes naastligger ten westen Hondenstraat 6161623015v
IETE DOUWES Iete Douues , vrijgezelverkoper Spekmarkt 61619230187r
IETJE Ida van Kyllkoper provisioneel hof met bomen, planten een belv?d?reZuiderhaven 38166823925ra
IETJE Ida van Quiklenburg, c.m.verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ170824547v
IETJE Ida van Cuiklenburgverkoper Voorstraat 581729247276r
IETJE Ida van Quiklenburgverkoper Vismarkt 11729247277r
IETJE Idtke Wynnerts koper Hoogstraat NZ1621230271v
IETJE Itke Rinse verpachter grond Hoogstraat 1achter1600228189v
IETJE BAARDAwijlen Ida Baerdaverkoper Voorstraat 101619230157v
IETJE BAARDAwijlen Ida Baerdaverkoper Sint Jacobstraat 81619230157v
IETJE BAARDA Itie Rense Baardakoper Havenplein 10163623411v
IETJE BAERDT Ida Baerdtverkoper Lanen 461612229119r
IETJE BAERDTwijlen Ida Baertverkoper Voorstraat 17161623013v
IETJE BAERDTwijlen Ida Baertverkoper Sint Jacobstraat 8161623013v
IETJE BAERDTwijlen Idtie Baerdterflater buiten Harlingen1654236264r
IETJE POPTA Ida van Poptaverkoper Hofstraat ZZ1654236273v
IETJE AARTS Idtie Aerts verkoper Romastraat NZ1633233112r
IETJE ANDRIES Iedtie Andries* bewoner Kleine Kerkstraat 3164823654v
IETJE ANDRIES Ittje Andries verkoper Peterseliestraat166523913r
IETJE BOUWES Ittien Bouues verkoper Schritsen1605228470v
IETJE BOUWES Ittien Bouues verkoper Schritsen ZZ1606228472v
IETJE DIRKS Idtie Dyrcx koper Voorstraat 14163323389v
IETJE DIRKS Itie Dirx verkoper Voorstraat 141642234175r
IETJE DIRKS HILLEBRANDS Ittie Dirks Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
IETJE DIRKS HILLEBRANDS Ittie Dirks Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
IETJE DIRKS HILLEBRANDS Ittie Dirks Hillebrantsverwandelaar Midlumerlaan166023855v
IETJE DIRKS HILLEBRANDS Ittie Dirks Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
IETJE DOEDES Ida Doedes Baertskoper Voorstraat 17oost1606228512r
IETJE DOEDES Ida Doedes Baertsnaastligger ten westen Voorstraat 17oost1606228512r
IETJE DOEDES Ida Doedes Baertsnaastligger ten noorden Voorstraat 17oost1606228512r
IETJE DOEDES BAERDTwijlen Ida Doedes Baerdverkoper Drie Roemersteeg 11615229270r
IETJE DOEKES Itken Doeckes verkoper Heiligeweg 56159722868v
IETJE DOUWES It Douwes verkoper Heiligeweg 46een_achter1606228509v
IETJE DOUWES Ittie Douwes koper van 1/2 Lanen 501659237181r
IETJE ENNES Idtie Innes verkoper Kleine Kerkstraat 51659237221r
IETJE FOPPES Idtie Foppes koper Hoogstraat 1twee_achter1642234170v
IETJE FREERKS Itie Freerx verkoper Moriaanstraat 121641234144v
IETJE GEERTS Idtie Geerts koper Schritsen 551641234158r
IETJE GEERTS Idtie Geerts verkoper Kerkpoortstraat 55achter1652236201r
IETJE HAANTJES Idtie Haenties verkoper van 1/2 Franekereind 40163323388v
IETJE HAIES Itke Hayes koper Grote Kerkstraat 261598228120v
IETJE HAIES Itke Hayes eerdere eigenaar Grote Kerkstraat 261601228243v
IETJE HANSES Idtie Hansses bruid 1603228341v
IETJE HANSES wijlen Idtje Hanses Cardinaelverkoper Voorstraat 48163623417v
IETJE HANSES wijlen Idtje Hanses Cardinaelverkoper Lanen 17163623418r
IETJE HEMKES Ida Hemckes koper Zoutsloot 801598228121v
IETJE HEMKES Idt Hemckes verkoper Zoutsloot 801598228129v
IETJE HIDDES de andere erfgenamen van wijlen Ida Hiddes protesteert vanwege een hypotheek Grote Kerkstraat 351623230335v
IETJE IETES Itte Ittes protesteert vanwege een testament Voorstraat 11601228258v
IETJE JANS Ida Jans verkoper Zoutsloot 11603228382r
IETJE JANS de plaats van Ida Jans naastligger ten oosten Noorderhaven161623018v
IETJE JANS Ida Jans koper Grote Bredeplaats 161803266180r
IETJE JANS Ida Jans verkoper Grote Bredeplaats 161806267209v
IETJE JANS Iedtie Jans koper Liemendijk ZZ1696243192v
IETJE JENTJES Idtje Jenties koper woningAchterstraat ZZ1711245153r
IETJE JOHANNES Idtie Joannis koper Heiligeweg 52166723982v
IETJE KEIMPES Itie Keympes verkoper Zoutsloot1642234179v
IETJE KLASES Ittje Claeses verkoper van 1/2 Voorstraat 11698243391v
IETJE LOLKES Ida Lolckes aanhandelaar buiten Harlingen1603228344r
IETJE LOUWS Ittie Louwes koper Lammert Warndersteeg 1noord164323583v
IETJE LOUWS AESGEMA Idtie Lous Aesgemakoper Franekereind 181644235130v
IETJE OLFERTS Itke Olpharts verkoper Franekereind 23oost1603228360r
IETJE PIETERS Id Peters koper Kerkpoortstraat NZ164223535r
IETJE PIETERS Ida Pytters koper Rapenburg16472363r
IETJE PIETERS Ittie Pitters verkoper Nieuwstraat 481658237176r
IETJE RINSES Itke Rinses verkoper van 1/3 Hoogstraat 1achter1600228189v
IETJE ROELOFS Idtie Roeleffs verkoper Grote Ossenmarkt 181645235187v
IETJE RUURDS Idtie Rioerdts koper huisRomastraat 51657237137r
IETJE RUURDS Idtie Rioerdts koper q.q. Romastraat 51657237137r
IETJE RUURDS Idtie Rioerdts koper q.q. Romastraat 51657237137r
IETJE SIEBRENS Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
IETJE SIEBRENS Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
IETJE SIEBRENS Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
IETJE SIEBRENS Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
IETJE SIEBRENS Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
IETJE SIEBRENS Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
IETJE SIEBRENS Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ1654236266v
IETJE SIEBRENS Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ1654236266v
IETJE SJOUKES Ida Syouckes koper Kerkpad 7162723219r
IETJE SJOUKES Ida Syouckes verwandelaar Kerkpad 7162823235r
IETJE SJOUKES Idt Syouckes koper William Boothstraat1603228379v
IETJE TJEPKES Ittje Tiepckes koper door niaar huisRomastraat NZRoma1664238232r
IETJE WIETSES Ied Wytses verkoper Zoutsloot ZZ161623038r
IGNATIUS HUBERTSwijlen Ignatius Hubertritmeesterverkoper Brouwersstraat 8180726814r
IGNATIUS HUBERTSwijlen Ignatius Hubertritmeesterverkoper Lanen 93180726817r
IGNATIUS HENDRIKS GEERMANS Ignatius Hendrikus Geermansverkoper Brouwersstraat 8180726814r
IGNATIUS HENDRIKS GEERMANS Ignatius Hendrikus Geermansverkoper Lanen 93180726817r
IJSBRAND het huis van IJsbrand Heynskoopmannaastligger ten zuiden Prinsenstraat 6de Nieuwe Pinas1695243160v
IJSBRAND IJsbrand Heynskoopmannaastligger ten westen Prinsenstraat 61695243160v
IJSBRAND IJsbrand timmermannaastligger ten noorden Zoutsloot 65180226682r
IJSBRAND IJsbrand timmermannaastligger ten noorden Zoutsloot 631807267318v
IJSBRAND IJsbrandt Heynskoper nieuwe schuur en stalKerkpoortstraat166823922ra
IJSBRAND IJsbrandt Heynswijnhandelaarkoper Franekereind 23oost1683241269r
IJSBRAND IJsbrant turfdragernaastligger ten noorden Schritsen ZZ1631232177v
IJSBRAND de weduwe van Isbrant Dommecrachtnaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)161122948v
IJSBRAND de weduwe van Isbrant Dommecrachtnaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)161122961r
IJSBRAND wijlen Isbrant Luitgies verkoper Lanen 561617230102v
IJSBRAND Isbrant naastligger ten oosten ([staat: Isbrant van Woudseynd])Romastraat NZ16242317v
IJSBRAND GONGGRIJP IJsbrand Gonggrijpbakker (oud -)huurder Herenwaltje 31782260202r
IJSBRAND GONGGRIJP IJsbrand Gonggrijphuurder beneden (p.j.)Lammert Warndersteeg 181784261134r
IJSBRAND HEINS IJsbrandt Heinsnaastligger ten noorden Lanen 631712245168v
IJSBRAND HORNSTRA IJsbrand Hornstraschippernaastligger ten westen Noorderhaven 441741250175v
IJSBRAND VELSEN IJsbrant van Velsennaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 131737249191v
IJSBRAND VIERSENdr. IJsbrandus van Viersen, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1657237132r
IJSBRAND VIERSENpensionaris dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Franekereind 251659237194v
IJSBRAND VIERSENsecretaris dr. IJsbrandus van Viersennaastligger ten oosten Noorderhaven 661659237195r
IJSBRAND VIERSENsecretaris dr. IJsbrandus van Viersennaastligger ten westen Noorderhaven 661659237195r
IJSBRAND VIERSENsecretaris dr. IJsbrandus van Viersenverkoper Noorderhaven 661659237195r
IJSBRAND VIERSEN IJsbrandus van Viersennaastligger ten oosten Noorderhaven 981659237195v
IJSBRAND VIERSENdr. IJsbrandus van Vierseneigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen1659237219v
IJSBRAND VIERSENde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Grote Bredeplaats 3116592387r
IJSBRAND VIERSENde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Hofstraat16592387v
IJSBRAND VIERSENde heer IJsbrandus van Viersensecretarisverkoper Hofstraat 20166023827v
IJSBRAND VIERSENdr. IJsbrandus van Viersenadvocaat Hof van Friesland en secretaris provinciale rekenkamerkoper ca. 4 pm bouwlandten zuiden van Harlingen ZZ166023844r
IJSBRAND VIERSENde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretarisnaastligger ten westen Hofstraat166023848v
IJSBRAND VIERSENde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Voorstraat 38166023850r
IJSBRAND VIERSENdr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamernaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen166023866r
IJSBRAND VIERSENdr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamernaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen166023866r
IJSBRAND VIERSENdr. IJsbrandus van Viersen, c.u.secretaris provinciale rekenkamerverkoper ten oosten van Harlingen166023866r
IJSBRAND VIERSENdr. IJsbrandus van Viersen, c.u.secretaris provinciale rekenkamerverkoper Noorderhaven 74166023868r
IJSBRAND VIERSENde heer dr. IJsbrandus van Viersen, n.u.naastligger ten noorden Voorstraat 19166123883r
IJSBRAND VIERSENdr. IJsbrandus van Viersen, c.u.secretaris provinciale rekenkamerverkoper ten noordoosten van Harlingen166123894v
IJSBRAND VIERSENde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamernaastligger ten oosten Noorderhaven 661662238136v
IJSBRAND VIERSENde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamernaastligger ten westen Noorderhaven 661662238136v
IJSBRAND VIERSENde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Voorstraat 251662238150r
IJSBRAND VIERSENde heer dr. IJsbrandus van Viersen, nomine uxorissecretaris provinciale rekenkamerverkoper Hofstraat ZZ1663238176r
IJSBRAND VIERSENde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Noorderhaven 641664238209v
IJSBRAND VIERSENhet land van de heer IJsbrandus van Viersennaastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen1668239148r
IJSBRAND VIERSEN IJsbrandus van Viersenkapitein te voetverkoper Noorderhaven 621710245102v
IJSBRAND VIERSENde heer Isbrandt van Viersennaastligger ten zuiden buiten Harlingen167224080r
IJSBRAND VIERSENsecretaris Isbrandus van Viersen [staat: Fiersen]secretaris provinciale rekenkamerverkoper Voorstraat 191659237196v
IJSBRAND VIERSENpensionaris van Leeuwarden en Harlingen Isbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Rozengracht 421659237204r
IJSBRAND VIERSENde heer dr. Isbrandus van Viersenvoormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen1663238201v
IJSBRAND VIERSENde kinderen van de heer Isbrandus Viersenverpachter grond onbekend1673240128r
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Annis Voswijnheerkoper grondpacht van 7-07-00 CG uit verschillende huizen en kamersonbekend1613229177v
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Anius Vosverkoper Heiligeweg 131613229182v
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Anius Vosverkoper Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Anius Vosverkoper Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Anius Vosverpachter grond Lanen 45achter1613229182v
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Anius Vosverkoper Lanen 45achter1613229182v
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Anius Vosverpachter grond Lanen 451613229182v
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Anius Vosverkoper Lanen 451613229182v
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Annis Vosprotesteert vanwege een vordering Voorstraat 401614229209v
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Annii Voscrediteur (triumphant) Grote Ossenmarkt1621230274r
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Annii Vos, pro se et soc.crediteur (triumphant) onbekend1621230281v
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Anny Voskoper twee kamers aan elkaaronbekend162423129v
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Anny Voskoper huis, ledige plaats, stalling, twee kamers m.u.v. een kamer, die via niaar is gekocht van Doede Jellis door Gijsbert VenoKleine Bredeplaats 22162423130r
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Anny Vosverkoper (gesuccumbeerde) onbekend162523163r
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Annii Vosverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1626231124r
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Annii Vosverkoper onbekend1627231170r
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Annii Voskoper huisRozengracht 27162723210v
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Annii Vosnaastligger ten oosten Rozengracht NZ162723226v
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Annis Vosverkoper Kleine Bredeplaats 22162823244r
IJSBRAND ANNES VOS Isbrant Annis Vosverkoper Vijver 9162823244r
IJSBRAND ARENDS de erfgenamen van wijlen IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 216712405ra
IJSBRAND ARENDS de weduwe van IJsbrand Aernts naastligger ten westen Klaverbladstraat 271691242342v
IJSBRAND ARENDS de weduwe van IJsbrand Aarnts naastligger ten westen Klaverbladstraat 271692242399v
IJSBRAND ARENDS de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2167124039v
IJSBRAND ARENDS de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 21711245148v
IJSBRAND ARENDS IJsbrant Aarnts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6164223521v
IJSBRAND ARENDS de zwager van IJsbrant Aarnts naastligger ten noorden Zuiderhaven 29164923691r
IJSBRAND ARENDS IJsbrant Aerns , c.u.verkoper Noorderhaven 501662238148v
IJSBRAND ARENDS Isbrandt Aernts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6163723427r
IJSBRAND ARENDS Isbrandt Aerns , c.u.verkoper Zuiderhaven 6164323550r
IJSBRAND ARENDS Isbrandt Aarnts naastligger ten oosten Noorderhaven 481662238126r
IJSBRAND ARENDS Isbrant Arents schipper (veer-)koper ledige plaats van ca. 85 x 13 voetenZuiderhaven 6163123329r
IJSBRAND ARENDS Isbrant Aarnts , c.u.koper voor- en achterhuis en plaats met het eigendom van een vrije steeg strekkende naar de NoorderhavenGrote Bredeplaats 91641234152v
IJSBRAND ARENDS Isbrant Aarnts , c.u.verkoper Nutstraat WZ164223511r
IJSBRAND ARENDS Isbrant Aerns verkoper Grote Bredeplaats 9164223531r
IJSBRAND ARENDS het huis van Isbrant Aernts naastligger ten westen Havenplein 51647235245v
IJSBRAND DIRKS IJsbrand Dirx verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 191695243143r
IJSBRAND DIRKS de verkopers IJsbrand Dirx , c.s.naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19een_achter1695243146r
IJSBRAND DIRKS IJsbrand Dirx verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter1695243146r
IJSBRAND DIRKS IJsbrand Dirx verkoper Grote Kerkstraat 171705244296r
IJSBRAND DIRKS wijlen IJsbrand Dirks kleermaker (mr. -)koper Lanen 48174425129r
IJSBRAND DIRKS IJsbrand Dirks koopmanverkoper Grote Kerkstraat 401751252142r
IJSBRAND DIRKS IJsbrandt Dirx smid (mr. -)verkoper Rapenburg168424237v
IJSBRAND DIRKS de boedel van IJsbrandt Dirx verkoper Zuiderhaven ZZ1687242194v
IJSBRAND EVERTS IJsbrandt Everts protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
IJSBRAND FREERKS Isbrand Freerks koper huis, achterkeuken en loods, strekkende van voren de straat af tot achter aan het huis van de erven van Isbrant PitersVoorstraat 331626231127v
IJSBRAND FREERKS Isbrant Freercks koper huis, loods en ledige plaats daar achterLanen 521622230311v
IJSBRAND FREERKS Isbrant Freerks verkoper Lanen 52162523179r
IJSBRAND FREERKS Isbrant Freerckx verkoper Lanen 521633233127r
IJSBRAND HARMENS wijlen IJsbrand Harmens verkoper Hofstraat 411773258111v
IJSBRAND HEINS Isbrandt Heyns koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 40167124066v
IJSBRAND HENDRIKS Isbrandt Hendricx koper huisRomastraat NZ1599228174r
IJSBRAND HINNES Isbrant Hinnes verkoper (gesuccumbeerde) Rinnertspijp 11623230370v
IJSBRAND HOITES IJsbrand Hoytes koopmanverkoper Hondenstraat 3oost172024679v
IJSBRAND HOITES BUREN IJsbrand Hoytes van Buirenkoopman en ontvanger van het Nieuwe Bildtverkoper van 1/3 Voorstraat 271730247314v
IJSBRAND IEPES IJsbrand Ypes smid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Zuiderstraat 131752252208r
IJSBRAND IEPES IJsbrand Ypes smid (ijzer-)verkoper Hofstraat 151755253250r
IJSBRAND IEPES IJsbrand Ypes smid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Zuiderstraat 17175625437v
IJSBRAND IEPES IJsbrand Ypes naastligger ten noorden Zuiderstraat 131760254257r
IJSBRAND IEPES IJsbrand Ypes smid (mr. ijzer-)verkoper Zuiderstraat 151771257258r
IJSBRAND IJSBRANDS het huis van IJsbrant IJsbrants naastligger ten zuiden Bildtstraat 14164823615r
IJSBRAND IJSBRANDS Isbran Isbrants schipper (groot-)koper huis, loods en plaatsBildtstraat 161647235246r
IJSBRAND IJSBRANDS Isbrand Isbrandts schipper (groot-)koper huis of woningLanen 3165523718r
IJSBRAND IJSBRANDS wijlen Isbrandt Isbrandts verkoper Hoogstraat 416592382ra
IJSBRAND JANS IJsbrand Jansen timmermangeniaarde koper Schritsen 141721246125v
IJSBRAND JANS IJsbrand Jansen timmermankoper Vijver 101725246232r
IJSBRAND JANS IJsbrand Jansen naastligger ten noorden Vijver 121734248318r
IJSBRAND JANS IJsbrandt Jansen verkoper q.q. Oosterkeetstraat1599228160v
IJSBRAND JANS IJsbrandt Jans verkoper Heiligeweg 501601228261r
IJSBRAND JANS dwarskamer bewoond door IJsbrandt Jans naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 361686242117v
IJSBRAND JANS IJsbrant Jansen naastligger ten zuiden Vijver 81726246272v
IJSBRAND JANS IJsebrand Jansen naastligger ten zuiden Vijver 8173925018v
IJSBRAND JANS Isbrand Jansen verkoper Vijver 10174925212v
IJSBRAND JANS Isbrant Jansen eerdere eigenaar Heiligeweg 521601228256v
IJSBRAND JANS Isbrant Jans , voor zijn kindverkoper Voorstraat 58161122911r
IJSBRAND JANS mr. Isbrant Jansen verkoper Zuiderhaven ZZ1620230202v
IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heynskoopmankoper Lanen 571677240254r
IJSBRAND JOOSTES de uitgang van de hof van IJsbrand Joosten Heynskoopmannaastligger ten westen Lanen 571677240254r
IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heynskoopmankoper Lanen 611677240254v
IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joostes Heynskoopmankoper Heiligeweg 30168024187v
IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heynskoopmankoper Sint Odolphisteeg1681241167v
IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heynsnaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg1681241167v
IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heynsnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg1681241167v
IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heynsnaastligger ten oosten Franekereind 23west168424213r
IJSBRAND JOOSTES IJsbrandt Joosten Heynskoopmangeniaarde koper Zuiderhaven 611669239212r
IJSBRAND JOOSTES IJsbrandt Joosten Heynskoopmankoper door niaar Voorstraat 401682241220v
IJSBRAND JOOSTES IJsbrandt Joosten Heynskoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 401682241220v
IJSBRAND JOOSTES IJsbrandt Joosten Heynskoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 401682241220v
IJSBRAND JOOSTES IJsbrant Joosten Heynswijnkoperkoper Lanen 45achter1682241219r
IJSBRAND JOOSTES IJsbrant Joosten Heynsnaastligger ten zuiden Noorderhaven 101687242162r
IJSBRAND JOOSTES Isbrandt Joosten Heynswijnkoperkoper Voorstraat 40achter167124069v
IJSBRAND JOOSTES zijn broeder Isbrandt Joosten Heynswijnkopernaastligger ten oosten Voorstraat 40achter167124069v
IJSBRAND JOOSTES Isbrandt Joosten Heynswijnkoperkoper Lanen167224093r
IJSBRAND JOOSTES Isbrandt Joosten Heynswijnkopernaastligger ten oosten Lanen167224093r
IJSBRAND JOOSTES Isbrandt Joosten Heynsnaastligger ten noorden Lanen167224093r
IJSBRAND JOOSTES Isbrandt Joosten Heynskoper Voorstraat 40achter1672240110r
IJSBRAND JOOSTES Isbrandt Joosten Heynsnaastligger ten oosten Voorstraat 40achter1672240110r
IJSBRAND JOOSTES Isbrandt Joosten Heynsnaastligger ten zuiden Voorstraat 40achter1672240110r
IJSBRAND JOOSTES Isbrant Joosten Heynswijnkoperkoper door niaar onbekend1676240234r
IJSBRAND JOOSTES Isbrant Joosten Heynskoopmanprotesteert vanwege gelijktijdig niaar op een naastligger Weverstraat1676240235r
IJSBRAND JOOSTES GONGGRIJP IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 371780259274r
IJSBRAND JOOSTES GONGGRIJP IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 131780259278r
IJSBRAND JOOSTES GONGGRIJP IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Havenplein 31780259279r
IJSBRAND JOOSTES HEINS IJsbrand Joosten Heinswijnhandelaarkoper Lanen 59167924157r
IJSBRAND JOOSTES HEINS IJsbrand Joosten Heinsnaastligger ten noorden Lanen 59167924157r
IJSBRAND JOOSTES HEINS IJsbrand Joosten Heinskoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 2716832425v
IJSBRAND JOOSTES HEINSdr. IJsbrand Joosten Heinswijnkoperkoper door niaar kamerLanen 51169224322r
IJSBRAND JOOSTES HEINSde schuur van IJsbrandt Joosten Heinskoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 271669239196v
IJSBRAND JOOSTES HEINS IJsbrant Joostes Heinskoper Lanen NZ165923813r
IJSBRAND JOOSTES HEINS IJsbrant Joostes Heinskoper Voorstraat 38achter165923813r
IJSBRAND KARSTES de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Karstes naastligger ten noorden Poortje OZ1699243400v
IJSBRAND KORNELIS wijlen IJsbrand Cornelis koper Noorderhaven 34achter168524297v
IJSBRAND KORNELIS wijlen IJsbrand Cornelis koper Rinnertspijp 8170924584v
IJSBRAND KORNELIS wijlen IJsbrand Cornelis naastligger ten noorden Rinnertspijp 8170924584v
IJSBRAND KORNELIS IJsbrand Cornelis huurder Heiligeweg 561734248343ar
IJSBRAND KORNELIS IJsbrand Corneelis varenspersoonverkoper Bargebuurtspoortje 21751252125v
IJSBRAND KORNELIS de erfgenamen van wijlen IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 91753253107r
IJSBRAND KORNELIS de erfgenamen van wijlen IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 91755253209r
IJSBRAND KORNELIS de erfgenamen van wijlen IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 91765256102v
IJSBRAND LIEUWES IJsbrandt Lieuwes koper kamer of woningCarl Visschersteeg1614229213r
IJSBRAND LIEUWES IJsbrandt Liuues koper kamer met een ledige plaats daarachterGardenierstraat 41634233151r
IJSBRAND LIEUWES de koper IJsbrandt Liuues , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat 41634233151r
IJSBRAND LIEUWES IJsbrant Lieuues geniaarde koper Gardenierstraat 216312338r
IJSBRAND LIEUWES de proclamant IJsbrant Lieuues naastligger ten oosten Gardenierstraat 216312338r
IJSBRAND LIEUWES Isbrant Lieuwes koper kamer de plaats daarachterGardenierstraat1626231126r
IJSBRAND LIEUWES Isbrant Lieuues koper door niaar twee kamers aanelkaarWeverstraat ZZ1630232152r
IJSBRAND LUITJENS IJsbrandt Luytzes naastligger ten oosten Lanen 54161623039r
IJSBRAND LUITJENS Isbrandt Luytes naastligger ten oosten Lanen 541605228465r
IJSBRAND LUITJENS het sterfhuis van Isbrant Luyties wever (linnen-)verkoper Lanen 561618230106r
IJSBRAND MEINERTS IJsbrant Meinerts , c.u.koper huis met een steeg te westenLiemendijk166023826r
IJSBRAND MEINERTS IJsbrant Meinerts verkoper Liemendijk166623963r
IJSBRAND MEINERTS Isbrand Meinerts verkoper Pompsteeg1669239203r
IJSBRAND NANNES Isbrant Nannes verkoper buiten Harlingen1630232159r
IJSBRAND OUTGERS IJsbrant Algers verkoper q.q. Hoogstraat 41163223340r
IJSBRAND OUTGERS Isbrant Algers* naastligger ten westen Lanen NZ1624230374v
IJSBRAND OUTGERS Isbrant Algers naastligger ten westen Lanen NZ1624230386r
IJSBRAND OUTGERS Isbrant Algers verpachter grond Lanen NZ1630232133r
IJSBRAND OUTGERS Isbrant Algers naastligger ten noorden Lanen NZ1630232133r
IJSBRAND PIETERS IJsbrand Pyters , minderjarige broeder van Antieverkoper Voorstraat 72162423133r
IJSBRAND PIETERS IJsbrandt Pieters koper provisioneel huisHoogstraat NZ1601228247r
IJSBRAND PIETERS IJsbrandt Pieters schipper (groot-)verkoper Hoogstraat 171614229239r
IJSBRAND PIETERS IJsbrant Pieter koper Schritsen 241613229186r
IJSBRAND PIETERS IJsbrant Pieter koper Zuiderhaven NZ1613229186r
IJSBRAND PIETERS de erfgenamen van wijlen IJsbrant Pieters naastligger ten oosten Voorstraat 31163323386r
IJSBRAND PIETERS wijlen IJsbrant Pieters geniaarde koper Schritsen 58172024669v
IJSBRAND PIETERS Isbrandt Pyeters verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1618230107v
IJSBRAND PIETERS Isbrandt Pieters schipper (groot-)naastligger ten zuiden Schritsen 601711245144v
IJSBRAND PIETERS Isbrandt Pieters schipper (groot-)naastligger ten westen Schritsen 601711245144v
IJSBRAND PIETERS Isbrandt Pieters schipper (groot-)verkoper Schritsen 601711245144v
IJSBRAND PIETERS Isbrandt Pieters schipper (groot-)verkoper Zuiderhaven 381711245145r
IJSBRAND PIETERS Isbrant Pyters protesteert vanwege niet vermelde reden, ingetrokken 4 juli 1607 [!] Voorstraat 421605228489r
IJSBRAND PIETERS Isbrant Pyters naastligger ten oosten Hoogstraat 151612229110r
IJSBRAND PIETERS Isbrant Pieters schipper (groot-)koper ten dele nieuw huis en plaats, bewoond door zes huisgezinnenNoorderhaven 761615229253r
IJSBRAND PIETERS Isbrant Pieters schipper (groot-)koper ten dele nieuw huis en plaats, bewoond door zes huisgezinnenNoorderhaven 781615229253r
IJSBRAND PIETERS Isbrant Pieters schipper (groot-)verkoper Lombardstraat 21618230140r
IJSBRAND PIETERS de erfgenamen van wijlen Isbrant Pieters verpachter grond Lanen 31621230273r
IJSBRAND PIETERS de nagelaten weeskinderen van wijlen Isbrant Pieters verkoper Voorstraat NZ1624230390r
IJSBRAND PIETERS Isbrant Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
IJSBRAND PIETERS de kinderen en erfgenamen van wijlen Isbrant Piters naastligger ten oosten Noorderhaven 74162723232r
IJSBRAND PIETERS de erfgenamen van wijlen Isbrant Piters naastligger ten oosten Noorderhaven 74162823245v
IJSBRAND PIETERS de erfgenamen van wijlen Isbrant Pieters naastligger ten noorden Voorstraat 331630232136r
IJSBRAND PIETERS de weeskinderen van Isbrant Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 80163323379r
IJSBRAND PIETERS de erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 761644235101r
IJSBRAND PIETERS de erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 781644235101r
IJSBRAND PIETERS de kinderen en erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 761644235112r
IJSBRAND PIETERS de kinderen en erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 781644235112r
IJSBRAND REINERS IJsbrand Reinders verkoper van 7/16 Lanen 871730247316r
IJSBRAND SIERKS IJsbrand Sierks naastligger ten westen Noorderhaven 44174525182r
IJSBRAND SIERKS HORNSTRA IJsbrand Sierks Hornstrabakker (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 57achter174025082r
IJSBRAND SIERKS HORNSTRAwijlen IJsbrand Sierks Hornstraverkoper Noorderhaven 42174925232r
IJSBRAND TEUNIS de erfgenamen van wijlen IJsbrant Toenis naastligger ten oosten Lanen 351635233174v
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Toenis naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230223v
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Toenis naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230224r
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Toenis koper hof met prieel, bomen en kruiden, en ledige plaatsZuiderhaven 521622230298r
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Toenis verkoper Noordijs 51622230317v
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Toenis , c.soc.naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71622230328r
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Toenis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 311623230343r
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Toenis lakenkoperverkoper Achterstraat NZ1623230352r
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Toenis naastligger ten westen Zuiderhaven 541624230385v
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Toenis naastligger ten westen Zuiderhaven 541624230393r
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Toenis verkoper van 1/4 Noorderhaven 50162523191v
IJSBRAND TEUNIS een vrije gang, toebehorend aan Isbrant Thuenis naastligger ten westen onbekend1626231121v
IJSBRAND TEUNIS de hof van Isbrant Thuenis naastligger ten noorden onbekend1626231121v
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Thuenis verkoper onbekend1626231121v
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Thuenis koper huis, zomerhuis, put en bak, strekkende van het diept noordwaarts tot aan de steeg aldaarLanen 371626231122r
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Teunis verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 291629232110r
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Teunis verkoper van 1/4 Noorderhaven 321629232110r
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Teunis koper huisNoorderhaven NZ1630232143r
IJSBRAND TEUNIS Isbrant Teunis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 311630232153r
IJSBRAND TEUNIS de weduwe en erfgenamen van wijlen Isbrant Tonis naastligger ten westen Noorderhaven NZ163223371v
IJSBRAND TEUNIS de erfgenamen van wijlen Isbrant Thoenis naastligger ten westen Noorderhaven NZ163323379v
IJSBRAND TEUNIS de erfgenamen van wijlen Isbrant Tuenis naastligger ten zuiden Voorstraat 661635233166v
IJSBRAND TEUNIS de erfgenamen van wijlen Isbrant Tuenis naastligger ten westen Voorstraat 661635233166v
IJSBRAND THOMAS IJsbrand Tomas verkoper Rozenstraat 11727247392v
IJSBRAND THOMAS IJsbrand Thomas koopmankoper door niaar huisScheerstraat 3de Vergulde Scheer1733248273v
IJSBRAND THOMAS IJsbrand Thomas naastligger ten westen Scheerstraat 51738249279r
IJSBRAND THOMAS IJsbrand Thomas verkoper Scheerstraat 31746251159r
IJSBRAND THOMAS IJsbrand Tomas , c.u.huurder Bildtstraat 2117522537r
IJSBRAND THOMAS IJsbrand Thomas , c.u.huurder (p.j.)Lanen 43177725959r
IJSBRAND TJERKS Isbrant Tyercks verkoper q.q. Heiligeweg1622230333r
IJSBRAND TJERKS Isbrant Tyercks verkoper q.q. Brouwersstraat1622230333r
IJSBRAND UILKES Isbrandt Uilckes verkoper Schoolsteeg WZ163223347r
IJSBRAND WIEBRENS Isbrandt Wybrandts koopmankoper zoutkeet, huis, plaats en gereedschappenFranekereind 23oost16362341r
IJSBRAND WIENSENS IJsbrand Wynties verkoper Rapenburg NZ1654236258v
IJSBRAND WIENSENS de erfgenamen van wijlen IJsbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13167124039r
IJSBRAND WIENSENS de weduwe van IJsbrand Wynties naastligger ten noorden Voorstraat 73achter1677240258r
IJSBRAND WIENSENS het huis van IJsbrandt Wyntjes timmermannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9163723445v
IJSBRAND WIENSENS het huis van IJsbrandt Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1316712405ra
IJSBRAND WIENSENS IJsbrandt Wyntjes eerdere eigenaar Bildtpoortsmolen 11737249178v
IJSBRAND WIENSENS de weduwe van IJsbrandus Wyntjes naastligger ten oosten onbekend1664238214r
IJSBRAND WIENSENS de weduwe van IJsbrandus Wyntjes verkoper van 1/2 onbekend1664238214r
IJSBRAND WIENSENS IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden [staat: westen] Both Apothekerstraat 916422352v
IJSBRAND WIENSENS IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamerZuiderhaven ZZ1650236139r
IJSBRAND WIENSENS IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamerZuiderhaven ZZ1650236139v
IJSBRAND WIENSENS IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamerZuiderhaven ZZ1650236140r
IJSBRAND WIENSENS IJsbrant Wyntjes naastligger ten oosten onbekend1652236191r
IJSBRAND WIENSENS IJsbrant Wyntjes verkoper onbekend1652236191r
IJSBRAND WIENSENS IJsbrant Wynties verkoper Voorstraat 261654236271r
IJSBRAND WIENSENS IJsbrant Wyntjes koper huisLombardstraat 4166023844v
IJSBRAND WIENSENS wijlen IJsbrant Wyntjes verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ1663238162v
IJSBRAND WIENSENS wijlen IJsbrant Wyntjes verkoper Bildtpoort (gebied) ZZ1663238168r
IJSBRAND WIENSENS IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden Kerkpad WZ166723972v
IJSBRAND WIENSENS wijlen IJsbrant Wyntjes verkoper Sint Jacobstraat 131667239107r
IJSBRAND WIENSENS de erfgenamen van wijlen IJsbrant Wyntjes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91682241182v
IJSBRAND WIENSENS Isbrand Wynties , c.u.koper twee kamers onder ??n dak aan elkaar gelegenFranekerpoort (gebied)1652236208v
IJSBRAND WIENSENS Isbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1652236210v
IJSBRAND WIENSENS Isbrand Wynties , c.u.koper huis alwaer de Gecapte Raven uythangtRommelhaven 26de Gekapte Raven1652236218r
IJSBRAND WIENSENS de kamers van Isbrand Wynties , c.soc.naastligger ten noorden Weverstraat1659237199r
IJSBRAND WIENSENS Isbrandt Wynckes verkoper William Boothstraat 31654236267r
IJSBRAND WIENSENS de kamers van Isbrandt Wynties naastligger ten noorden Weverstraat165523714r
IJSBRAND WIENSENS de weduwe van Isbrandt Wyntjes naastligger ten noorden Voorstraat 73achter16652398v
IJSBRAND WIENSENS Isbrant Winties naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9164323539v
IJSBRAND WIENSENS Isbrant Wynties koper huisSint Jacobstraat 131644235144v
IJSBRAND WIENSENS Isbrant Wynties , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 111644235161r
IJSBRAND WIENSENS Isbrant Winties geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1646235221r
IJSBRAND WIENSENS Isbrant Wynties , c.u.timmermankoper huis, weefwinkel en ledige plaatsRapenburg ZZ1650236114v
IJSBRAND WIENSENS Isbrant Wynties naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1650236117r
IJSBRAND WIENSENS Isbrant Wynties , c.u.koper huis met een weefwinkel met een klein huisje en plaatsWilliam Boothstraat 31652236207v
IJSBRAND WIENSENS Isbrant Wynties , c.u.koper kamerRapenburg NZ1652236208r
IJSBRAND WIENSENS Isbrant Wynties naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 151657237110v
IJSBRAND WIETSES IJsbrand Wytzes verversknechtkoper kamer of woningGardenierstraat ZZ1802266114v
IJSBRAND WILLEMS IJsbrand Willems , c.u.huurder (p.j.)Achterstraat 111787262232v
IJSBRAND WILLEMS IJsbrand Willems koper huisKarremanstraat 181788262256v
IJSBRAND WILLEMS IJsbrand Willems naastligger ten zuiden Karremanstraat 321805267181v
IJSBRAND WILLEMS IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 31809268306v
IJSBRAND WILLEMS IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 31811269122v
IJSBRAND WILLEMS BROUWER IJsbrand Willems Brouwertimmerknecht (huis-)verkoper Hofstraat 11809268267r
ISAAK Isaak Roosenverkoper van 1/2 Zoutsloot 22173224877r
ISAAK Isaak Roosenkoopmanverkoper Scheffersplein 231741250170v
ISAAK de weduwe van wijlen Isack turfdragerbewoner Drie Roemersteeg 91619230181v
ISAAK wijlen Isack Roozenerflater Zoutsloot 24177325892v
ISAAK CODDE Isaack Coddekoper door niaar woning met plaats en klein hofKerkpad WZ166623937r
ISAAK CODDEde retrahenten Isaack Codde, c.u.naastligger ten westen Kerkpad WZ166623937r
ISAAK CODDE Isack Coddekoper twee kamers met een ledige plaatsKerkpad WZ1667239113r
ISAAK FABER Isaack Fabernaastligger ten oosten Hoogstraat 271794264220r
ISAAK FABER Isaak Fabernaastligger ten oosten Hoogstraat 271801265278r
ISAAK FABER Isack Fabernaastligger ten oosten Hoogstraat 27180426742r
ISAAK FABER Izac Fabernaastligger ten westen Hoogstraat 311793264121r
ISAAK GROENEWOUD Isaac Groenwoltkapiteinverkoper q.q. Zuiderhaven 46166923933va
ISAAK GROENEWOUD Isack Groenwolt, c.u.koper erf en gebouw, bomen en planten daaropZuiderhaven ZZ1650236138r
ISAAK GROENEWOUD Isack Groenwolt, c.u.verkoper Rozengracht 191652236188v
ISAAK GROENEWOUD Isack Groenwolt, c.soc.verkoper Zuiderhaven ZZ1653236224v
ISAAK GROENEWOUD Isack Groenewoltkoper Rozengracht 7west166023829v
ISAAK GROENEWOUD Isack Groenewoutkapiteingeniaarde koper onbekend1669239193r
ISAAK GROENEWOUD Isack Groenewoutkoper huisGrote Bredeplaats 211669239195v
ISAAK GROENEWOUD Isak Groenwoltverkoper Rozengracht 7west1668239157v
ISAAK RUT Isaac van Ruthijkmeester Admiraliteitkoper door niaar hof en tuinhuisFabrieksstraat 4178326116r
ISAAK RUT Isaac van Ruthnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 4178326116r
ISAAK RUTde heer Isaac van Ruth, c.s.naastligger ten oosten Weverstraat 141789263375r
ISAAK RUT Isaac van Ruthverkoper Fabrieksstraat 2179726539r
ISAAK RUT Isac van Ruthnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 61779259177r
ISAAK RUT Isak van Ruthnaastligger ten noorden Franekereind NZ1778259127v
ISAAK VERHAGENde erfgenamen van wijlen Isack Verhagenverkoper Kerkpoortstraat 271658237247v
ISAAK ABRAHAMS Isaac Abrahams koopman (joods -)koper huisLanen 761776258255v
ISAAK ABRAHAMS Isaac Abrahams koopman (joods -)verkoper Lanen 761782260288r
ISAAK ABRAHAMS Isac Abrahams [staat: Joosten] naastligger ten westen Lanen 76a1780259257r
ISAAK FOKKES Isaack Fokkes , c.u. en c.s.wever (mr. -)huurder Zoutsloot NZ1751252115r
ISAAK HENDRIKS Isaac Hendrix , c.u.koper huisKerkpoortstraat 18170924596v
ISAAK HENDRIKS Isaac Hendrix wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 181713245188v
ISAAK JAKOBS Isaac Jacobs meter (stads -)verkoper Nieuwstraat WZ1686242105r
ISAAK JANS Isaac Jansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 171620230257v
ISAAK JANS Isaac Jansen koper huis met loodsje en ledige plaatsBildtstraat 191621230271r
ISAAK JANS Isaac Jans naastligger ten westen Hoogstraat 311774258175r
ISAAK JANS Isaac Jans naastligger ten westen Hoogstraat 311775258232r
ISAAK JANS Isaac Jans naastligger ten oosten Hoogstraat 271775258236r
ISAAK JANS Isaac Jans naastligger ten oosten Hoogstraat 271779259160v
ISAAK JANS Isaack Jans koper huisBildtstraat 221613229152r
ISAAK JANS Isack Jans de Blauwer, voor zijn vier kinderenverkoper Lanen ZZ161122940v
ISAAK JANS Isack Janssen naastligger ten noorden Bildtstraat 15161723076r
ISAAK JANS het huis nagelaten door Isack Jans naastligger ten noorden Bildtstraat 211634233138v
ISAAK JANS FABER Isaak Jans Faberverkoper Kerkpoortstraat 61179226417r
ISAAK PIETERS VERHAGEN Isack Pyters Verhagen, c.u.koper huisKleine Bredeplaats 6164923696r
ISAAK PIETERS VERHAGEN Isack Pyters Verhagengeniaarde koper Kleine Bredeplaats 4165023699v
ISAAK PIETERS VERHAGEN Isack Pyters Verhagennaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4165023699v
ISAAK PIETERS VERHAGEN Isack Peters Verhagenkoper hoekhuisVoorstraat 21653236241v
ISAAK THOMAS Isaac Thomas scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 16180226688r
ISAAK THOMAS Isaac Thomas scheepstimmermanhuurder Zuiderhaven 16180226688r
ISAAK THOMAS Isaac Thomas scheepstimmermankoper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallenWesterstraat 11809268290r
ISAAK THOMAS Isaac Thomas scheepstimmermankoper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallenZuiderhaven 161809268290r
ISAAK WILLEMS Isaac Willems naastligger ten zuiden Noorderhaven 1121710245104v
ISAAK WILLEMS Isak Willems , c.u.koper van 1/4 huisSint Jacobstraat 6170824573r
ISAAK WILLEMS de medekoper Izaak Willems naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6170824573r
ISABELLA HOORNde erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornverpachter grond Lanen 241619230191r
ISABELLA HOORN Isabella van Hoornnaastligger ten westen Schritsen 31620230217r
ISABELLA HOORNde erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornnaastligger ten westen Schritsen 31624230375r
ISABELLA HOORNde erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornverpachter grond Lanen 24170024459v
ISABELLA HOORNde erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornverpachter grond Lanen 241723246172v
ISABELLA HOORN Isabelle van Hoornbewoner Noorderhaven 481598228128v
ISABELLA HOORNde erfgenamen van wijlen Isabelle van Hoornverpachter grond Lanen 24162723216r
ISABELLA STINSTRA Isabella Stinstraverkoper Noorderhaven 1061784261197v
ISRAEL KATS Israel Catsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 21802266144r
ISRAEL KATS Israel Catsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 41802266144r
ISRAEL KATS Israel Catsnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 151803266229v
ISRAEL KATS Israel Cats, joodsslagerkoper pakhuisVijverstraat 221805267158r
ISRAEL KATS Israel Catsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 21807267343v
JETSKE BARTELDS de verkoper Ietske Bartles naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ1770257160r
JETSKE BARTELDS Ietske Bartles verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ1770257160r
JETSKE FREERKS Iets Freercx verwandelaar Bildtpoort (gebied) NZ1602228310r
JETSKE GERBENS Iets Gerbrandts koper onbekend159722831r
JETSKE HAIES Ietske Hayes bruid 1603228341v
JETSKE IENSES Ietske Inses koper Lombardstraat1650236116r
JETSKE JANS Ietske Jans koper Grote Kerkstraat 21728247213v
JETSKE MEINES Iets Meynes geniaarde koper Zuiderhaven 211602228293r
JETSKE PIETERS Ietske Pytters koper Heiligeweg 681725246236r