Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ja  Je  Ji  Jo  Ju  Jy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
DJURRE de steeg naast Jurre ververnaastligger Kroonsteeg 31782260250r
DJURRE BERENDS Jurre Beerns verkoper Drie Roemersteeg 5172724756v
DJURRE HENDRIKS Jurre Hendriks schipper (smak-)koper huisGrote Ossenmarkt 18174025096r
DJURRE HENDRIKS wijlen Jurre Hendriks schippererflater Grote Ossenmarkt 181769254267r
DJURRE JAKOBS Jurre Jacobs , c.u.verver (mr. -)huurder Brouwersstraat 111779259228v
DJURRE JAKOBS Jurre Jacobs , c.u.schilderhuurder Voorstraat 52west1790263279r
DJURRE JANS Jurre Jans naastligger ten zuiden Gardenierstraat162523168r
DJURRE KOENRAADS de weduwe van Jurre Coenraads huurder (p.j.)Karremanstraat 101788262255r
DJURRE KORNELIS de weduwe van Jurre Cornelis naastligger ten zuiden Voorstraat 58twee_achter1674240136v
DJURRE MARTENS Jorre Martens koordewerker (mr. -)koper huis, plaats en bleekveldHofstraat 151703244227v
DJURRE MARTENS Jorre Martens koordewerker (mr. -)verkoper Hofstraat 1317072459r
DJURRE MARTENS Jurre Martens koordewerkerverkoper Hofstraat 411711245163r
GJALT JOHANNES Jolt Johannis naastligger ten westen Schritsen 551651236166r
IEBE IEBES Jib Ybbes verkoper Brouwersstraat 21635233171r
IEKJE VERHOEK Jikke Voorhoekverkoper Voorstraat 81voor1774258162v
IEKJE VERHOEK Jikke Voorhoekverkoper Voorstraat 81een_achter1774258162v
IEKJE JANS Jiecke Jans bewoner Carl Visschersteeg WZ174325121v
IEKJE JANS Jiecke Jans koper Romastraat 6176725722r
IEKJE JANS Jieke Jans koper Lanen 20176725722v
IEKJE JANS Jieke Jans verkoper Lanen 201807267312r
IEKJE JANS Jieke Jans verkoper Lanen 20achter1807267312r
IEKJE JOUKES Jikke Joukes verkoper Voorstraat 81voor1774258162v
IEKJE JOUKES Jikke Joukes verkoper Voorstraat 81een_achter1774258162v
IEMKE JOHANNES Jemke Johannes naastligger ten westen Heiligeweg 22161623040r
IENSE JANS Jens Jans verkoper Brouwersstraat 131615229272r
IENSE PIETERS Jens Pieters , blindemankoper kamerKerkpoortstraat NZ1614229231r
IENSE PIETERS Jens Pieters Blindeman?verkoper Ooievaarsteeg1615229283v
IENSE PIETERS Jens Pieters koper kameronbekend1622230327r
IENSE PIETERS de proclamant Jens Pieters , c.u.naastligger ten noorden onbekend1622230327r
IENSE PIETERS de erfgenamen van wijlen Jens Pieters naastligger ten noorden onbekend OZ162423119v
IENSE PIETERS wijlen Jens Pieters verkoper onbekend OZ162423119v
IENSE TIEMENS Jens Tymens verkoper ten noorden van Harlingen1634233139v
IENSE WIEGERS Jents Wygers naastligger ten noorden Scheerstraat 1167924152v
IENSKE JAKLES Jents Jakkeles koper Lombardstraat 11802266156r
IENSKE WIEGERS Jents Wygers naastligger ten oosten Hoogstraat 43167624031ra
IENSKE WIEGERS Jents Wygers koper door niaar huisHoogstraat 471681241172r
IENTE EVERTS Jente Everts naastligger ten oosten Gardenierstraat162523168r
IEPE IEPES Jeppe Jeppes koper hoekhuis met ledige plaats daarachterKarremanstraat 231619230179r
IEPE IEPES Jeppe Jeppes naastligger ten zuiden Liemendijk OZ1622230318r
IEPE IEPES Jeppe Jeppes verkoper Noorderhaven 56163123312v
IEPE IEPES Jeppe Jeppes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 191677240265r
IEPE IEPES Jeppe Jeppes bakker (mr. -)koper huisLanen 9west1677240265v
IEPE IEPES Jeppe Jeppes bakkerkoper provisioneel 1/2 huis genaamd de Drie Romers, loods, plaats, put, bak en een kamer daarachterKleine Bredeplaats 19de Drie Romers167224012va
IEPE IEPES de verkopers Jeppe Jeppes , c.u.bakker (mr. -)huurder Lanen 9west167824112r
IEPE IEPES Jeppe Jeppes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Lanen 9west167824112r
IEPE IEPES Jeppe Jeppes bewoner Lanen 9west168024186r
IEPE IEPES Jeppe Jeppes bewoner Lanen 9west1681241133v
IEPE MEINERTS Jippe Meinerts koper hof van 95 x 36 voetenHofstraat NZ165623774v
IEPE WILLEMS Jeppe Willems koper huisWilliam Boothstraat 35163323396r
IEPE WILLEMS Jeppe Willems , c.u.koper huisKerkpoortstraat 551650236129v
IEPE WILLEMS Jeppe Willems naastligger ten westen Kerkpoortstraat 55achter1652236201r
IEPE WILLEMS Jeppe Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ1658237150v
IEPE WILLEMS Jeppe Willems naastligger ten westen Rapenburg1658237170v
IEPE WILLEMS Jeppe Willems naastligger ten westen Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
IEPE WILLEMS Jeppe Willems* Leeuwardernaastligger ten westen Rapenburg ZZ166123892v
IEPE WILLEMS Jeppe Willems naastligger ten noorden William Boothstraat 371667239104r
IEPE WILLEMS Jeppe Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ1669239213v
IEPE WILLEMS de erfgenamen van wijlen Jeppe Willems naastligger ten noorden William Boothstraat 371672240108r
IEPE WILLEMS de erfgenamen van wijlen Jeppe Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1674240143r
IEPE WILLEMS de erfgenamen van wijlen Jeppe Willems naastligger ten noorden William Boothstraat 371676240222r
IEPKE JELLES Jipcke Jelles naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
IEPKE JELLES Jipcke Jelles naastligger ten westen Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
IEPKE JELLES Jipke Jelles koper door niaar Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
IEPKJE Jepke Waltus koper Bildtstraat 14175625432v
IESE ARJENS Jese Arjens Snellverkoper Franekereind 26168424231v
IESE EELKES vrijgezel Jisse Eelckes koper van 1/4 Bildtstraat 141680241116v
IESKJE Jees verkoper (gesuccumbeerde) Vijver1601228250r
IESKJE AYLVAJvr. Jische van Aylva [staat: Aleva]verkoper Noorderhaven 1041641234142r
IESKJE BOURBOOM Jiskjen Catharina Bourboomverkoper van 1/2 Heiligeweg 60noord1779259196v
IESKJE BOURBOOM Jiskjen Catharina Bourboomverkoper van 1/2 onbekend1779259196v
IESKJE BOURBOOM Jiskjen Catharina Bourboomverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg1779259196v
IESKJE GEERTSMAjuffrouw Jisca Geersmaverkoper Zuiderhaven ZZ165623768r
IESKJE VIERSENde verkoper Jisca van Viersenkoper door niaar Zuiderhaven ZZ165623768r
IESKJE ALBERTS Jieskjen Alberts koper Voorstraat 8217852615ra
IESKJE ANDRIES Jisch Andries koper Bildtstraat 131633233127r
IESKJE ANDRIES Jisk Andries verkoper Bildtstraat 131642234165v
IESKJE ANDRIES Jysck Andries koper Bildtstraat 241621230269v
IESKJE ANDRIES Jysk Andries naastligger ten noorden Bildtstraat 15162523177r
IESKJE ANDRIES Jysk Andries verkoper Bildtstraat 15162523177r
IESKJE ANDRIES SOEST Jesck Andries van Soestverkoper Zoutsloot 11620230200v
IESKJE DOUWES Jisch Douwes winkelierseverkoper Hoogstraat 151695243165r
IESKJE DOUWES Jisck Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 171698243334v
IESKJE DOUWES Jisk Douwes verkoper Hoogstraat 15170024480r
IESKJE EVERTS Jeesk Ewerts koper huis met de plaats waarop het staatonbekend1598228105v
IESKJE EVERTS de proclamant, de weduwe Jeesk Ewerts naastligger ten oosten onbekend1598228105v
IESKJE EVERTS huis en plaats van de verkoopster Jesck Everts naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin1602228310v
IESKJE EVERTS Jesck Everts verkoper Zoutsloot 53tuin1602228310v
IESKJE EVERTS Jisck Everts verkoper Zoutsloot 511604228389r
IESKJE GATSES Jisk Gattjes koper Noorderhaven 54166523926v
IESKJE GATSES Jisk Gattjes koper Noorderhaven 54166523926v
IESKJE GERRITS Jis Gerryts koper buiten Harlingen1621230270r
IESKJE HENDRIKS Jiskjen Hendrix verkoper Gardenierstraat 21701244133v
IESKJE HESSELS Jischien Hessels verkoper Voorstraat 11747251189v
IESKJE HESSELS ASPEREN Jiskjen Hessels Asperenkoper Voorstraat 11731247375v
IESKJE JAKLES Jiskjen Jakles verkoper Zoutsloot 77171824613v
IESKJE JANS Jiskjen Jans koper Carl Visschersteeg WZ1704244262r
IESKJE JANS Jiskjen Jans verkoper Raamstraat 11794264163v
IESKJE JELLES Jees Jelles verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1600228221r
IESKJE KORNELIS Jisckjen Cornelis verkoper Liemendijk 401702244142r
IESKJE MELIS Jesck Melis naastligger ten noorden Lombardstraat1603228365r
IESKJE MELIS Jesck Melis verkoper Lombardstraat1603228365r
IESKJE OBBES Jisk Obbes koper Zuiderhaven NZ1642234162v
IESKJE ROUKES Jesk Roukes naastligger ten westen Comediesteeg 21807267347r
IESKJE SJOERDS wijlen Jesck Siuerdts verkoper Droogstraat NZ1626231102v
IESKJE SJOERDS Jisck Sioerdts verkoper Ooievaarsteeg1668239144r
IESKJE THOMAS Jiske Thomas koper Lanen 481657237133r
IESKJE TJEPKES Jeesck Tyepckes verkoper Grote Bredeplaats 331598228123r
IESKJE TJERKS Jisck Tyercx , voor zich en haar kinderenverkoper Noorderhaven 112163323393v
IESKJE TJERKS Jiskjen Tjerx verkoper Herenwaltje 171701244105r
IESKJE WIEBES Jieskjen Wybes verkoper Vijverstraat 61805267133r
IESKJE WIEBES Jisck Wybes koper Zoutsloot 981619230175v
IESKJE WIEBES Jisk Wybes koper Franekerpoort (gebied)1626231120v
IESKJE WILLEMS Jiskjen Willems verkoper Lanen 31697243264v
IETJE Jetje Baerde verkoper Franekereind 20163323381r
IETJE DIRKS Jidtie Dirx naastligger ten westen Zuiderhaven 1171924649v
IETJE DOEDES Jidtie Doedes verkoper van 1/2 Hoogstraat 21657237134v
IETJE GERRITS Jidtie Gerryts Orsinganaastligger ten zuiden Brouwersstraat 3172024659r
IETJE GOSSES Jidtie Gosses verkoper van 1/4 Hoogstraat 21657237134v
IETJE JANS Jidtie Jans koper onbekend1634233153r
IETJE JANS Jidtie Jans koper onbekend1634233153r
IETJE JANS Jidtie Jans koper Spinstraat 11170024479r
IETJE OEGES Jidtie Oeges koper Lanen 381633233115v
IETJE SIEBRENS Jettie Sybrens koper kamerZoutsloot 1167024029r
J. J. A. Schuttenusnotarisverkoper Hondenstraat 141710245114v
J. burgervaandrig J. Ouwerkerknaastligger ten oosten Noorderhaven 1031717245281v
J. J. Eelkomanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 101766256210r
J. J. Christiaan Metzelaarhofmeesterhuurder Noorderhaven 23178626271r
J. J. C. Metzeler, c.u.koper 1/2 huisNoorderhaven 311786262106r
J. J. Schoonebeeknaastligger ten westen Romastraat 271786262114r
J. J. C. Metzlerhofmeesternaastligger ten westen Noorderhaven 331787262168v
J. oud burgemeester J. H. Olinjusverkoper Grote Ossenmarkt 141787262218v
J. J. C. Metzlerkoper 1/2 huisNoorderhaven 311788262259v
J. J. C. Metzlereigenaar van 1/2 Noorderhaven 311788262259v
J. [als huurder] de weduwe van J. H. Sykmannaastligger ten zuiden Hoogstraat 41787262309v
J. J. Homberg, c.u.huurder Voorstraat 101179326488r
J. J. Lagérenaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 11795264286v
J. J. van der Vleugelnaastligger ten noorden Voorstraat 75179826592v
J. oud burgemeester J. H. Olinjusverkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17180226650v
J. oud burgemeester J. Olinjusnaastligger ten oosten Hofstraat 4180226677v
J. oud burgemeester J. Olinjusnaastligger ten zuiden Hofstraat 4180226677v
J. oud burgemeester J. Olinjusnaastligger ten westen Hofstraat 4180226677v
J. de heer dr. J. D. Steenstra Toussainthuurder (p.j.)Noorderhaven 311803266248r
J. J. H. Olingus, c.s.naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1803266281r
J. J. Beetzelnaastligger ten oosten Voorstraat 271803266298r
J. J. de Suberbielleverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
J. J. H. Olinjusnaastligger ten westen Lanen 201807267312r
J. J. Steenbrinknaastligger ten westen Grote Kerkstraat 32achter180826835v
J. J. Geyzenaastligger ten oosten Noorderhaven 72180826845v
J. J. Strausnaastligger ten zuiden Noorderhaven 72180826845v
J. de Heer J. H. Olinjusnaastligger ten westen Lanen 20180826894r
J. J. H. Olingus, c.s.naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1808268103r
J. J. Enninganaastligger ten noorden Zuiderhaven 291809268268v
J. J. Dominicushuurder Havenplein 161809268294v
J. de weduwe van J. Lauernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 221810268337v
J. J. A. Straus, c.u.verkoper Rapenburg 12tuin1810268359v
J. de weduwe van J. Hombergnaastligger ten noorden Bildtstraat 41811269125r
J. J. E. Grienkoper Noorderhaven 311788262259v
J. wijlen J. Homburgkoper Grote Kerkstraat 191809268283r
J. AGEMA J. Agemasteenhouwerhuurder Heiligeweg 34178826324r
J. AKKRINGA J. Ackringanaastligger ten zuiden Poortje 71790263222r
J. AKKRINGA J. Akkringanaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 41809268186r
J. ALBERDAdr. J. Alberdaverkoper q.q. Zuiderhaven 251789263127r
J. ALBERDAde zoutkeet van J. Alberda, n.u.medicinae doctornaastligger ten noorden William Boothstraat 171800265229r
J. ALBERDAdr. J. Alberdanaastligger ten oosten Herenwaltje 31801265284v
J. ALEMAde tuin van J. Alemanaastligger ten oosten Herenwaltje 71758254266v
J. ALEMA J. Alemanaastligger ten oosten Wortelstraat 11758254266v
J. ALEMAde keet van dr. J. Alemanaastligger ten noorden Scheffersplein 27178126047v
J. ALEMAdr. J. van Alemanaastligger ten westen Nieuwstraat 381783261121r
J. ALEMAvroedsman J. van Alemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 731784261248r
J. ALEMA J. Alemanaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231785261261r
J. ALEMAburgemeester J. van Alemanaastligger ten oosten Noorderhaven 411787262159r
J. ALEMAburgemeester J. van Alemanaastligger ten oosten Noorderhaven 411787262187r
J. ANDRINGAjuffrouw J. C. van Andringanaastligger ten noorden Zuiderhaven 251789263127r
J. ANDRINGA J. C. van Andringanaastligger ten noorden Zuiderhaven 251794264170v
J. ARENDSde weduwe van J. W. Arendnaastligger ten oosten Spekmarkt 11809268210v
J. BEIMA J. M. van Beyma, c.s.naastligger ten oosten Zuiderhaven 501758254142r
J. BEIMA J. M. Beimanaastligger ten oosten Havenplein 101790263262v
J. BEMENde weduwe J. van Beemennaastligger ten westen Noorderhaven 1041755253227r
J. BEMENwijlen J. van Beemenverkoper Noorderhaven 1021758254153v
J. BIERMA J. Biermamakelaarnaastligger ten oosten Zuiderhaven 7178626283r
J. BOLMANde weduwe van J. Bolmannaastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1789263108v
J. BOLMANde weduwe van J. Bolmannaastligger ten noorden Heiligeweg 701789263156r
J. BOOMSMA J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
J. BOOMSMA J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
J. BOOMSMA J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
J. BOOMSMA J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31784261216r
J. BOOMSMA J. Boomsmanaastligger ten westen Noorderhaven 901791263298r
J. BOOMSMA J. Boomsmakoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 491807267297r
J. CLEBE J. J. Clebe, c.u.chirurgijn (mr. -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 261766256152v
J. DAKEde weleerw. hr. ds. J. H. Dakepredikantverkoper Brouwersstraat 141802266151v
J. DONKERvroedsman J. Donkerverwandelaar Hofstraat 161732248150r
J. DONKERvroedsman J. Donkeraanhandelaar van 1/2 Rozengracht 161732248150r
J. DOYS J. Doysequipagemeesterhuurder Grote Bredeplaats 8oost176025539r
J. DREYERjuffrouw J. Dreyernaastligger ten oosten Rommelhaven 8178326169v
J. DRONRIJP J. Dronrijphavenmeesternaastligger ten noorden Zuiderhaven 61758254144v
J. EVERTS J. C. Eversverkoper van 1/18 Voorstraat 55180426729r
J. EVERTS J. C. Evertsverkoper van 1/18 Voorstraat 57achter180426730v
J. FABERde gerepudieerde boedel van wijlen J. A. Faberverkoper Noorderhaven 70180826889v
J. FABERde weduwe van J. A. Faberverkoper Noorderhaven 70180826889v
J. FONTEINde heer J. Fonteinnaastligger ten zuiden Lanen 29180426792v
J. FRANKoud burgemeester J. Franknaastligger ten zuiden Lanen 271803266195v
J. FRANKoud burgemeester J. Frankverkoper Rapenburg 12tuin180726811v
J. FRANKoud burgemeester J. Franknaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 101808268104v
J. GONGGRIJPoud burgemeester J. Gongrijpnaastligger ten westen Noorderhaven 9217342495r
J. GONGGRIJPvroedsman J. Gonggrijpnaastligger ten westen Voorstraat 531763255209v
J. GONGGRIJPvroedsman J. Gongrijpnaastligger ten oosten Zoutsloot 77177325897r
J. GONGGRIJPvroedsman J. Gongrijpnaastligger ten westen Zoutsloot 77177325897r
J. GONGGRIJPvroedsman J. Gongrijpnaastligger ten noorden Zoutsloot 77177325897r
J. GROEN J. Groen, c.u.huurder (p.w.)Gardenierstraat NZ178926371v
J. HAAS J. P. Haaskapitein in dienst van deze staat (oud -)verkoper q.q. Noorderhaven 33180126633v
J. HANEKUIKde erfgenamen van wijlen J. Hanekuiknaastligger ten westen Zoutsloot 851807267302v
J. HANNEMA J. Hannemakoopmanverkoper Zuiderstraat 6178926390v
J. HARKEROTHds. J. E. Harkenrothpredikantkoper huis met tuinHeiligeweg 401762255176r
J. HELD J. A. Heldtkoper huis en herbergRommelhaven 18de Aardappelbeurs1805267177r
J. HINGST J. G. Hingstnaastligger ten westen Zoutsloot 381810269107r
J. HOORNSTRAburgemeester J. P. Hoornstraverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
J. HOORNSTRAburgemeester J. P. Hoornstraverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
J. HUIDEKOPER J. Huidecoperhuurder (p.j.)Voorstraat 361807267336r
J. JACOBI J. Jacobybouwmeesternaastligger ten westen Noorderhaven 98achter1801265308r
J. JONGde weduwe van J. de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 90179226451r
J. JONGde weduwe J. de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 90181026930r
J. KAMMINGA J. H. Cammingakasteleinverkoper Grote Bredeplaats 5west1810268360v
J. KOSTER J. H. Kosternaastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid1794264198r
J. KROESEde hof van burgemeester J. Croesenaastligger ten noorden Zuiderhaven 691702244176r
J. LEEUW J. de Leeuwblokmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Schritsen 43178926373v
J. LEEUWEN J. van Leeuwenkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 36oost16992442v
J. LEEUWEN J. van Leeuwenkapiteinhuurder Voorstraat 3516992447v
J. LEI J. J. van der Leykoopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 12178326139r
J. LEI J. van der Leynaastligger ten zuiden Rommelhaven 181801265287r
J. LEIde erfgenamen van wijlen J. van der Leynaastligger ten zuiden Rommelhaven 181803266307r
J. LEIde weduwe van J. van der Leyhuurderse Zoutsloot 371809268216r
J. MARGADANTwijlen J. Margadantkoper Kleine Bredeplaats 101803266175r
J. MECIMA J. Mecimanaastligger ten westen Liemendijk NZ1776258250r
J. MECIMA J. Mecimanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2017732584ra
J. MECIMAvroedsman J. Mecimanaastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter177725939r
J. MECIMA J. Mecima, c.u.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 201778259131r
J. METZLAR J. C. Metzlarbodenaastligger ten westen Noorderhaven 33180126633v
J. METZLAR J. C. Metzlarkamerbewaarder bij de Marineverkoper Noorderhaven 311803266248r
J. METZLARds. J. C. Metzlarverkoper Zuiderhaven 8181026935v
J. MEULEN J. van der Meulenzadelmakernaastligger ten westen Hoogstraat 511799265148r
J. MEULEN J. van der Meulenzadelmakernaastligger ten westen Hoogstraat 531799265148r
J. MOLENde weduwe van J. van der Moolennaastligger ten oosten Bargebuurt OZ1806267211r
J. MULLERLuitenant J. W. Muller, c.u.huurder Rozengracht 211799265207r
J. MUNTERde zoutkeet van vroedsman J. P. Munternaastligger ten noorden Scheffersplein 251762255133r
J. MUNTERde weduwe van wijlen J. P. Muntererflater Scheffersplein 23178626287r
J. NIJBOER J. P. Nijboernaastligger ten zuiden Lanen 761782260288r
J. NIJS J. de Nijsnaastligger ten noorden Rozengracht 51778259146v
J. NOLLIDESde heer J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16176125558v
J. NOLLIDESde heer J. Nollidesnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 121763255247v
J. NOLLIDES J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 2017732584ra
J. NOLLIDES J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18177725979r
J. NOLLIDES J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18177725979r
J. NOLLIDES J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 201778259131r
J. NOLLIDESde heer J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16178326119r
J. NOLLIDES J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221790263181r
J. NOLLIDES J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221790263181r
J. NOLLIDESde weduwe van J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221791263372v
J. NOLLIDESde weduwe van J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221791263372v
J. NOLLIDESde weduwe van J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22180226696v
J. NOLLIDESde weduwe van J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22180226696v
J. NOLLIDESmejuffrouw de weduwe van J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 161803266180r
J. NOLLIDESde weduwe van J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181807267301v
J. NOLLIDES J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221808268173r
J. NOLLIDES J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221808268173r
J. OLIVIERoud burgemeester J. Oliviernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 181763255220av
J. OOSTERHOUTburgemeester J. Oosterhoutnaastligger ten zuiden Voorstraat 661788262297r
J. PALUDANUSwijlen J. Theodorus Paludanuspredikanterflater Brouwersstraat 13168424214v
J. PIERSONds. J. Pierson, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 791763255238r
J. PIERSONds. J. Pierson, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 811763255238r
J. POPTAhet pakhuis van J. Poptanaastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1702244173v
J. POSTHUMUSwijlen J. F. Posthumusverkoper Both Apothekerstraat 11809268264r
J. POSTHUMUSde weduwe van J. F. Posthumusnaastligger ten westen Zuiderhaven 77oost1810268355r
J. POTTINGde weduwe van J. Pottingnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west1809268271r
J. RADSMAde erfgenamen van wijlen J. Radsmanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 141763255266r
J. RADSMA J. Ratsmanaastligger ten oosten Voorstraat 461765256140v
J. RADSMAwijlen J. Radsmakoper Heiligeweg 21793264135v
J. RADSMAwijlen J. Radsmakoper Noorderhaven 1141805267182v
J. RADSMAwijlen J. Radsmakoper Heiligeweg 21805267182v
J. REINALDA J. Reinaldanaastligger ten noorden Franekereind 29oost178126046r
J. REINHART J. Reinhartnaastligger ten oosten Franekereind 29west180126618r
J. REINHART J. Reinhartnaastligger ten westen Nieuwstraat 621804267103r
J. REINHART J. Reinhartkasteleinnaastligger ten westen Franekereind 271808268129r
J. REINHART J. Reinhartkasteleinnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 641809268323v
J. REPKO J. F. Repkonaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 81805267136r
J. REUSburgerkolonel J. de Reusnaastligger ten noorden Zuiderhaven 171784261146r
J. REUS J. de Reusnaastligger ten oosten Rommelhaven 26b178626263r
J. REUS J. de Reus, c.s.huurder Schritsen 50achter180826822v
J. ROORDA J. Roorda, n.u.naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 8noord1769257143r
J. ROORDA J. Roordanaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21775258201v
J. ROORDA J. Roordanaastligger ten westen Hoogstraat 13178626264r
J. ROORDA J. Roordanaastligger ten westen Noorderhaven 1011790263182v
J. ROORDA J. Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4180426740r
J. ROORDAde Heer J. Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10180826878v
J. ROORDAde Heer J. Roordanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10180826878v
J. ROORDA J. Roordaverkoper q.q. Zuiderhaven 77oost1810268355r
J. ROSSUMwijlen J. van Rossumgeniaarde koper Havenplein 161806267288v
J. RUITINGA J. Ruitinganaastligger ten noorden Nieuwstraat 141779259198r
J. RUITINGA J. Ruitinganaastligger ten noorden Nieuwstraat 161779259198r
J. SANNES J. van Sanneshuurder Dijkswal 61808268177v
J. SCHAAFburgemeester J. Schaaffnaastligger ten westen Voorstraat 271785261286r
J. SCHIERE J. Schiere, n.u.naastligger ten noorden Voorstraat 91795264283v
J. SCHONEBEEK J. Schonebeeknaastligger ten westen Romastraat 251782260182r
J. SCHOOT J. Schootnaastligger ten oosten Schritsen 5oost1810269102r
J. SCHRADER J. Schradernaastligger Romastraat 4oost1775258217r
J. SCHRADER J. Schradernaastligger ten zuiden Romastraat 21782260283r
J. SCHRADER J. Schrader, e.a.commiesnaastligger ten zuiden* Romastraat 4oost1784261129v
J. SCHRIK J. Schriknaastligger ten westen Hofstraat 21west1780259282v
J. SLOTENburgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
J. SLOTENburgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
J. SLOTENburgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
J. SLOTENburgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31784261216r
J. SLOTEN J. van Slootenverkoper Droogstraat 221787262175v
J. SLUISde erfgenamen van wijlen J. van der Sluisnaastligger ten noorden Lanen 571758254169v
J. SPANNENBURG J. Spannenburgnaastligger ten zuiden Schritsen 641766256223v
J. SPANNENBURG J. Spannenburgnaastligger ten zuiden Schritsen 641780259258v
J. SPANNENBURG J. Spannenburgnaastligger ten oosten Hofstraat 31781260151v
J. SPREEde heer J. Spree, c.u.luitenanthuurder Vismarkt 11788262249r
J. SPREE J. Spreekapitein infanterie (oud -)verkoper Kleine Bredeplaats 141800265270r
J. SPROTTINGAoud burgemeester J. Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 9170024478v
J. TAMBOESERoud burgemeester J. Tamboesernaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 71791263344r
J. TAMBOESERoud burgemeester J. Tamboesernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 71791263344r
J. TEYEMA J. Teyema, c.u.kosterhuurder Bildtpoort (gebied) OZ1803266222v
J. TJALLINGIIdr. J. Tjallingiikoper van 1/5 Hoogstraat 25175225325v
J. TJALLINGIIdr. J. Tjallingiikoper van 1/5 Hoogstraat 17175225325v
J. TJALLINGIIdr. J. Tjallingiinaastligger ten noorden Zuiderplein 5noord176425685r
J. TJALLINGIIdr. J. Tjallingiinaastligger ten oosten Zuiderplein 31765256266v
J. TJALLINGIIdr. J. Tjallingiinaastligger ten noorden Zuiderplein 31765256266v
J. TOUSSAINTburgemeester J. D. Toussaint, n.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 1041755253227r
J. TOUSSAINTburgemeester J. D. Toussaint, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 1041755253227r
J. TOUSSAINTburgemeester J. D. Toussaintnaastligger ten zuiden Noorderhaven 1021758254153v
J. TOUSSAINT J. Toussaintkoopmankoper huis, weefwinkel en tuinWeverstraat 81779259165r
J. TOUSSAINT J. Toussaintkoopmannaastligger ten noorden Weverstraat 81779259165r
J. TOUSSAINTburgemeester J. D. Toussaintnaastligger ten westen Lanen 731779259304v
J. TOUSSAINT J. D. Toussaintverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
J. TOUSSAINT J. D. Toussaintnaastligger ten oosten Weverstraat 31786262143v
J. TOUSSAINTde heer J. D. Toussaintnaastligger ten westen Lanen 731787262189v
J. TOUSSAINT J. D. Toussaint, e.a.naastligger Weverstraat1787262203v
J. TOUSSAINToud burgemeester J. D. Toussaintnaastligger ten oosten Voorstraat 531787262207r
J. TOUSSAINT J. D. Toussaintnaastligger ten westen Droogstraat ZZ178826314r
J. TOUSSAINT J. D. Toussaintnaastligger ten oosten Weverstraat 3178926382v
J. VEEN J. van der Veennaastligger ten noorden Noorderhaven 58achter1799265189r
J. VEEN J. van der Veennaastligger ten westen Voorstraat 271803266298r
J. VEENde Heer J. L. van der Veennaastligger ten westen Noorderhaven 70180826889v
J. VEEN J. van der Veennaastligger ten oosten Weverstraat 14181026975v
J. VELDHUISgemeensman J. Velthuishuurder (p.j.)Hofstraat 17west169224317v
J. VELDHUIS J. Velthuis, c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1617182469r
J. VELDHUIS J. Velthuis, c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1617182469r
J. VERSCHUURprofessor J. H. Verschuirverkoper van 1/4 Zuiderhaven 391771257192v
J. VERSCHUURprofessor J. H. Verschuirverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost1771257192v
J. VERSCHUURprofessor J. H. Verschuirverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west1771257192v
J. VETTEVOGEL J. Vettevogelnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 111779259228v
J. VETTEVOGEL J. W. Vettevogelnaastligger ten westen Kerkpad 22180826871r
J. VETTEVOGEL J. W. Vettevogelnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 111809268204v
J. VETTEVOGEL J. W. Vettevogelnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 81809268204v
J. VETTEVOGEL J. W. Vettevogelnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 101809268204v
J. VETTEVOGEL J. W. Vettevogelnaastligger ten westen Kerkpad 221809268245v
J. VETTEVOGEL J. W. Vettevogelkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 90181026930r
J. VLIE J. van 't Vlienaastligger ten noorden Noorderhaven 79179326474v
J. VLIETvroedsman J. van 't Vlietnaastligger ten noorden Bildtstraat 241790263255r
J. VOGELSANG J. H. Vogelsangverkoper Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
J. VOORDA J. Voordanotaris en fiscaalverkoper Schritsen 651714245203v
J. VRIESde erfgenamen van wijlen J. de Vriesnaastligger ten westen Droogstraat 271790263255r
J. WASSENAAR J. Wassenaarnotarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 31achter1802266171v
J. WASSENAAR J. Wassenaarnotarisnaastligger ten zuiden Noorderhaven 31achter1802266171v
J. WESTRAvroedsman J. Westranaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1768257255r
J. WESTRAvroedsman J. Westranaastligger ten westen Kerkpoortstraat1768257255r
J. WESTRAvroedsman J. Westranaastligger ten westen Rozengracht 26178126057v
J. WESTRAvroedsman J. Westranaastligger ten westen Rozengracht 281781260145r
J. WESTRAmr. J. Westranaastligger ten oosten Rozengracht 16achter178526237r
J. WESTRAmr. J. Westranaastligger ten zuiden Rozengracht 16achter178526237r
J. WETSENShet huis de Fontein van J. van Wetzenssecretarisverpachter grond Hofstraat 21oostde Fontein176025516r
J. WETSENShet huis de Fontein van J. van Wetzenssecretarisverpachter grond Hofstraat 21westde Fontein1765256142v
J. WETSENShet huis de Fontein van J. van Wetzenssecretarisverpachter grond Hofstraat 21westde Fontein176725734v
J. WIJNGAARDENvroedsman J. Wijngaardennaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 181765256135v
J. WILDSCHUT J. Wildschutnaastligger ten zuiden Voorstraat 701784261193r
J. WILDSCHUT J. Wildschutnaastligger ten westen Voorstraat 701784261193r
J. WILDSCHUTHeer J. Wildschutnaastligger ten zuiden Noordijs 71794264211r
J. WILDSCHUT J. Wildschutnaastligger ten oosten Rozengracht 41809268277r
J. WILDSCHUT J. Wildschutnaastligger ten westen Rapenburg 12tuin1810268359v
J. ZANDSTRAde hof van J. Sanstraequipagemeesternaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168424259v
J. ZEEMAN J. Zeemanbodekoper provisioneel huisVijverstraat 617412507ra
J. ZEEMAN J. Zeeman, c.s.bodenaastligger ten noorden Achterstraat 5175025293r
J. ZEILMAKERde heer J. Zeilmakernaastligger ten oosten Zeepziederstraat OZ180426710v
J. ZEILMAKERHeer J. D. Zeylmakernaastligger ten oosten Zeepziederstraat 3180426757r
J. ZEILMAKERde weduwe van J. D. Zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 181811269132v
J. D. TOUSSAINT J. D. Toussaintmedeverkoper en gebruiker Grote Bredeplaats 6west1782260275r
J. G. J. G. Woldringluitenant-kolonelverkopers van 3/8 Voorstraat 181774258153v
J. P. TROMPETTER J. P. Trompetternaastligger ten westen Noorderhaven 171782260299r
J. RUTGERS AKKRINGA J. Rutgers Ackringanaastligger ten oosten Weverstraat 71791263360r
JAAIKE Jaycke naastligger ten oosten Hofstraat NZ1623230349v
JAAIKE CLEMENS Jay Clemens verkoper Achterstraat161122924r
JAAIKE HARMENS FELTEN Jaycke Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v
JAAIKE HARMENS FELTEN Jaycke Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Droogstraat ZZ1630232116r
JAAIKE LUITJENS ROORDA Jaike Lutjens Roordakoper Peterseliestraat ZZ1725246225v
JAAIKE LUITJENS ROORDA Jaike Lutjens Roordahuurder voor 5 jaren Peterseliestraat ZZ1725246225v
JAAIKE LUITJENS ROORDA Jaike Luitjens Roordaverkoper Peterseliestraat ZZ1738249258r
JAAIKE LUITJENS ROORDA Jaike Luitjens Roordakoper Noorderhaven 61748251209r
JAAIKE LUITJENS ROORDA Jaike Luitjens Roordanaastligger ten oosten Noorderhaven 61748251209r
JAAIKE PIETERS wijlen Jay Pieters erflater Droogstraat 81629232119r
JAAIKE PIETERS Jayke Pieters verkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
JAAIKE SIEMENS Jaycke Symons verkoper Noordees (gebied)1602228314r
JAAIKE SIEMENS Jayke Symens verkoper ten oosten van Harlingen1605228447v
JAAIKE SIPKES Jaycke Sipckes koper Vijverstraat NZ1635233163v
JAAIKE TJALLINGS Jay Tyallings verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3162523151r
JAAIKE WIETSES Jayts Wytses koper Franekerpoort (gebied)164323592v
JAARTJE RUITINGA Jaartje Ruitingagruttemakerverkoper Voorstraat 701784261193r
JAARTJE RUITINGA Jaartje Ruitingakoper huisLanen 45179226443r
JAARTJE RUITINGA Jaartje Ruitingaverkoper Lanen 451800265227r
JAARTJE JOHANNES RUITINGA Jaartje Johannes Ruitingakoper Voorstraat 701771257210v
JAARTJE LOUWS Jad Louws koper huisLammert Warndersteeg WZ161222997r
JAITSE ROMKES Jaytse Romckes koper huisZuiderhaven1622230303r
JAKLE HOOP Jakle de Hoopverkoper ten zuiden van Harlingen1784261209r
JAKLE SINNEMAde brouwerij van Jackle Sinnemanaastligger ten zuiden Achterstraat 31669239181v
JAKLE JAKLES Jakele Jackeles koopmanverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1796264361r
JAKLE JAKLES huisman Jakle Jakles verkoper q.q. ten noorden van Harlingen1790263207r
JAKLE JANS Jackle Jansen koopmankoper huisVoorstraat 56oost1698243388v
JAKLE JANS Jackle Jans geniaarde koper Voorstraat 58een_achter1711245146v
JAKLE JANS Jakle Jans naastligger ten oosten Voorstraat 56west16992449v
JAKLE JANS Jakle Jans koopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 181702244160v
JAKLE JANS Jakle Jansen , c.u.koper huisLanen 711711245158v
JAKLE PIEBES SINNEMA Jackele Pybes Sinnema, c.u.verkoper Achterstraat 31670239216r
JAKLE PIEBES SINNEMA Jackle Pybes Sinnema, c.u.koper kamerAchterstraat NZ166623959r
JAKLE PIEBES SINNEMA Jackle Pybes Sinnemanaastligger ten westen Achterstraat NZ166623959r
JAKLE PIEBES SINNEMA Jackle Pybes Sinnema, c.u.koper kamerAchterstraat 1166623959v
JAKLE PIEBES SINNEMA Jackle Pybes Sinnemabrouwernaastligger (heeft het recht om zijn putstoel op de wal te stellen)Bildtstraat 11669239205v
JAKLE PIEBES SINNEMA Jackle Pybes Sinnamabrouwernaastligger Bildtstraat 1166923940ra
JAKLE PIEBES SINNEMA Jakle Pybes Sinnemaverkoper Brouwersstraat 9166323822va
JAKLE PIERS huisman Jackle Piers verkoper q.q. Noorderhaven 21733248241v
JAKLE PIERS huisman Jackle Piers verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 131733248243v
JAKLE PIERS huisman Jackle Piers verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 111733248246r
JAKLE RUURDS Jackle Ruyrdts koper huis met ledige plaatsZoutsloot 611634233132v
JAKLE RUURDS de erfgenamen van wijlen Jackle Ruirdts verkoper Zoutsloot 61165523740v
JAKLE TEETSES Jakle Taedses koper 2/3 houtzaagmolen, woonhuis, drooghuis, paardenstal en grondten zuiden van Harlingen175325349v
JAKLE TEETSES Jakle Taedses molenaarsknecht (hout-)koper 1/3 houtzaagmolen met huizen, paardenstal, grond en verdere toebehorenten zuiden van Harlingen175325383r
JAKLE TEETSES Jakle Taedses molenaarsknecht (hout-)eigenaar van 1/2 van 2/3 ten zuiden van Harlingen175325383r
JAKOB wijlen Jacob omroeper [staat: roeper]koper Kerkpoortstraat 33159722829r
JAKOB Jacob molenaarnaastligger ten westen Romastraat ZZ159722852v
JAKOB Jacob verkoper van 1/3 van 1/2 Brouwersstraat1599228138r
JAKOB Jacob Huigh? verkoper Kromme Elleboogsteeg1601228249v
JAKOB Jacob bakker (koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 711602228309r
JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob Princeeigenaar perceel ([staat: 2-14-00 GG])Weverstraat1602228325r
JAKOB Jacob lijndraaiernaastligger ten oosten Rommelhaven1602228331v
JAKOB Jacob molenaar [staat: mollener]naastligger ten oosten Schritsen 321604228387r
JAKOB Jacob , in de Vlasbloemnaastligger ten oosten Gardenierstraat1604228410v
JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Oostreechsnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25west1605228486v
JAKOB Jacob [niet ingevuld] verkoper q.q. Lanen ZZ1606228503v
JAKOB Jacob Sentes verkoper Lanen 37161122946r
JAKOB Jacob Pheltensverkoper van 1/9 Voorstraat 48161122967r
JAKOB Jacob molenaarnaastligger ten westen Schritsen 38161222997v
JAKOB Jacob Alckerts schipper (groot-)koper twee huissteden of ledige plaatsen aan elkaar, getekend in de kaart E met nr. 5 en 6Zuiderhaven ZZ1613229180v
JAKOB Jacob slagernaastligger ten westen Lanen 451613229182v
JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburchnaastligger ten oosten buiten Harlingen1614229222r
JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburchnaastligger ten westen buiten Harlingen1614229222r
JAKOB wijlen Jacob Allgers verkoper Zuiderhaven ZZ1615229255r
JAKOB Jacob Hendrich crediteur (triumphant) Hondenstraat 1316152304v
JAKOB Jacob Marijns verkoper Gardenierstraat16152305r
JAKOB Jacob Marijns koper Gardenierstraat16152305v
JAKOB Kollumer Jacob naastligger ten noorden ([staat: Colmer Jacob])Brouwersstraat 14161723061r
JAKOB Kollumer Jacob naastligger ten noorden ([staat: Colummer Jacob])Brouwersstraat 14161723062r
JAKOB Groninger Jacob naastligger ten noorden ([staat: Groninger Jacob])Brouwersstraat 141618230111r
JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tyerkcs naastligger ten noorden Brouwersstraat 41618230129r
JAKOB Jacob molenaar [staat: muller]naastligger ten westen Schritsen 381618230142r
JAKOB wijlen Jacob molenaarverkoper Schritsen 361620230210v
JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tempelmanverpachter grond Lanen 381621230277r
JAKOB Jacob Oestrumverkoper Grote Kerkstraat 161621230279v
JAKOB Jacob Hagensverkoper Heiligeweg 641621230284v
JAKOB Jacob naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101624230386v
JAKOB Jacob Terdijstkoper kamer met de ledige plaats, tuin en hof daarachterGardenierstraat ZZ162423115v
JAKOB Jacob Dionisiusverkoper van 1/14 Zuiderhaven 541626231145r
JAKOB de voornoemde Jacob Dionisiusverkoper q.q. Zuiderhaven 541626231145r
JAKOB de kamer van Jacob moeyewever?naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost1626231155v
JAKOB Jacob Marijns naastligger ten oosten Gardenierstraat1627231159v
JAKOB Jacob Marijns naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ162823243r
JAKOB Jacob naastligger ten oosten Kruisstraat162823270r
JAKOB Jacob Goyts verkoper Spekmarkt 21634233134r
JAKOB Jacob slagernaastligger ten oosten Lanen 41163823453r
JAKOB de weduwe van Jacob kuiperbewoner Kleine Kerkstraat 7163923475v
JAKOB Jacob naastligger ten oosten Noordijs 21164323579v
JAKOB de schuur van Jacob Popta naastligger ten westen Kerkpoort (gebied)1645235167r
JAKOB Jacob slotmakernaastligger onbekend1647235259v
JAKOB Jacob slotmakernaastligger ten zuiden Alemanssteeg1650236136r
JAKOB Jacob ijzerkramernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 11165523719v
JAKOB de desolate boedel van Jacob van Schaeckverkoper Grote Kerkstraat 411659237192r
JAKOB het kind van Jacob Roepersnaastligger ten westen Scheerstraat 51659237209r
JAKOB Jacob gleibakkernaastligger ten oosten Zuiderhaven 571656237265v
JAKOB Jacob stoelmatterhuurder van 1 kamer Weverstraat166123880v
JAKOB de weversloods van Jacob naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ1661238114v
JAKOB Jacob stoelmatterhuurder Fabrieksstraat16612388va
JAKOB burgervaandrig Jacob van de Voordekoper 1/2 huis, brouwerij, mouterij met een schuur en 2 plaatsen en een loods ([bedrag niet vermeld])Heiligeweg 40de Witte Lelie166623949r
JAKOB Jacob Haselereigenaar van 1/2 Voorstraat 591668239172v
JAKOB Jacob Haselernaastligger ten westen Voorstraat 591668239172v
JAKOB grondpacht uit de kamers van de weduwe van Jacob Aartz eigenaar perceel Moriaanstraat 121670239215r
JAKOB wijlen Jacob ijzerkramernaastligger ten noorden Poortje 5166723918va
JAKOB vroedsman Jacob van de Voordeverkoper van 1/6 Lanen 62166923935ra
JAKOB Jacob Feytemaverkoper Noorderhaven 112167124047r
JAKOB Jacob Feytemaverkoper Noorderhaven 108167124047v
JAKOB Jacob Feytemaverkoper Noorderhaven 110167124048r
JAKOB Jacob Feytemaverkoper ten oosten van Harlingen167124048v
JAKOB Jacob brugmannaastligger ten westen Rapenburg ZZ1677240264r
JAKOB Jacob Smeerstoternaastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1682241178r
JAKOB Jacob schoenlappernaastligger ten noorden Hofstraat 47oost1682241193v
JAKOB Jacob Ruitenschildtglasschrijververkoper Grote Bredeplaats 311683241251r
JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Leuvennaastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen16792416ra
JAKOB wijlen Jacob Eyderts molenaarkoper Bargebuurt 3168524283r
JAKOB Jacob Brughmannaastligger ten westen Rapenburg 10west1688242261r
JAKOB Jacob Brughmanzwaardveger (mr. -)verkoper Rapenburg 81689242291v
JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1690242326r
JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ169324350v
JAKOB de weduwe van Jacob naastligger ten noorden Scheerstraat 71695243118v
JAKOB Jacob Donckernaastligger ten zuiden Rommelhaven 261696243224v
JAKOB Jacob turfdragernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11697243317v
JAKOB de weduwe van burgemeester Jacob Quicklenborghnaastligger ten noorden Voorstraat 11698243391v
JAKOB wijlen Jacob verkoper Zuiderhaven 65169924425v
JAKOB Jacob turfdragernaastligger ten zuiden Heiligeweg 8170024467r
JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1704244249v
JAKOB Jacob Ysaax geniaarde koper Dalpad 71705244290v
JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1705244309v
JAKOB Jacob Bouck, c.u.naastligger ten noorden Blindemanssteeg170724527r
JAKOB Jacob Izaax geniaarde koper Lanen 23achter170824543r
JAKOB de uitgang van de kamer van Jacob naastligger ten zuiden Romastraat 4oost170824572v
JAKOB de kamer van Jacob Tanisnaastligger ten zuiden Bargebuurt OZ170924583r
JAKOB Jacob van der Stevennaastligger ten noorden Franekereind 29oost1717245295v
JAKOB Jacob van Ripperts, n.u.naastligger ten noorden Zuiderhaven 291717245301r
JAKOB Jacob Clinkhamerverkoper van 1/4 Franekereind 30oost171824615v
JAKOB Jacob Schink, c.u.naastligger ten noorden Vijver 101725246232r
JAKOB Jacob Verfaljegortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 171726246249v
JAKOB Jacob van Beetzelkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Bredeplaats 141732248145v
JAKOB Jacob Clingenspoornaastligger ten zuiden Heerensteeg 6173524981v
JAKOB Jacob Klingenspoorherbergierverkoper Zoutsloot 1051736249148v
JAKOB Jacob Clingenspoorkoper provisioneel huis en weefwinkelZoutsloot 10517352493va
JAKOB Jacob Clingenspoorkoper provisioneel huisZoutsloot 10517352498ra
JAKOB het huis bewoond door Jacob slotmakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 171753253124r
JAKOB Jacob Noordgakoopman en fabrikeurverkoper Noorderhaven 64175625436r
JAKOB Jacob Noordgakoopman en fabrikeurverkoper Voorstraat 21175625436r
JAKOB Jacob Alsbach, c.s.huurder (p.w.)Weverstraat 101758254127r
JAKOB Jacob Noordgakoper huisSchritsen ZZ176125559v
JAKOB Jacob Nyeboernaastligger ten westen Prinsenstraat 4176125583v
JAKOB Jacob Noordgafabrikant van bontenkoper hofSchritsen ZZ176825742v
JAKOB Jacob Noordgakoopmankoper huisSchritsen 58176925798r
JAKOB Jacob Noordgakoopmannaastligger ten oosten Schritsen 58176925798r
JAKOB Jacob Noordgakoopmannaastligger ten zuiden Schritsen 58176925798r
JAKOB Jacob Blesma, c.u.bewoner Grote Kerkstraat 341769257123v
JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Houtkoopernaastligger ten zuiden Lanen 31177225839v
JAKOB Jacob Pieter Nieuwboernaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 9177225856v
JAKOB Jacob Pieter Nieuwboernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 9177225856v
JAKOB Jacob Noordganaastligger ten oosten Schritsen 56oost177325869v
JAKOB Jacob Nieuwboernaastligger ten zuiden Lanen 761776258255v
JAKOB Jacob Joh. Westerwijkkuiper (mr. -)koper huisZuiderstraat 31west1778259155v
JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 391780259241v
JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Bargebuurt 141780259242v
JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 171780259245r
JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 211780259248r
JAKOB wijlen Jacob Noordgakoopmanverkoper Schritsen 581782260167r
JAKOB wijlen Jacob Noordgakoopmanverkoper Schritsen 361782260224r
JAKOB Jacob Blesmabierdrager (substituut -)koper huisSint Odolphisteeg 141782260282r
JAKOB Jacob Vlukshuurder huis (p.j.)Hoogstraat 151782260297v
JAKOB Jacob Blesmanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 16178326134r
JAKOB Jacob huurder (p.j.)Zuiderhaven 7178626283r
JAKOB Jacob Blesmaverkoper Sint Odolphisteeg 141788262288v
JAKOB Jacob de [niet ingevuld], c.u.huurder (p.j.)Romastraat 291789263145r
JAKOB Jacob Blesma, c.u.huurder Grote Kerkstraat 271790263187v
JAKOB Jacob Blesmahuurder gedeelte 1 vanaf mei 1791 (p.j.)Kerkpad WZ1791263381r
JAKOB Jacob Blesmahuurder Kerkpad 2217922646v
JAKOB Jacob Dodenhuizenkoper door niaar 1/2 huis, slagerij en erfVoorstraat 31179326486r
JAKOB Jacob Dodenhuizeneigenaar van 1/2 Voorstraat 31179326486r
JAKOB de weduwe van Jacob schoorsteenvegernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 301795264236v
JAKOB Jacob S. Strelitzkoopman (joods -)koper huisBildtstraat 241800265219v
JAKOB Jacob smidnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67180226667r
JAKOB Jacob Doodenhuizenslager (mr. -)koper huisBildtstraat 241803266176v
JAKOB Jacob Rietkapitein van de turfdragerskoper huisKleine Kerkstraat 81803266215r
JAKOB Jacob Levykoopman (joods -)huurder (p.j.)Heiligeweg 251803266293r
JAKOB Jacob P. Kerkhoovenkoper huis en tuinZoutsloot 471803266307v
JAKOB Jacob Kerkhoovennaastligger ten westen Zoutsloot 49180426750r
JAKOB Jacob Riednaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 101805267176r
JAKOB Jacob Goldsmidverkoper Vijverstraat 61806267196r
JAKOB Jacob Rietwever (bont-)koper van 1/2 huisRapenburg 61807267296r
JAKOB Jacob Doodenhuizennaastligger ten zuiden Noorderhaven 7418072683r
JAKOB Jacob Rietnaastligger ten oosten Rapenburg 41808268123v
JAKOB Jacob Rietnaastligger ten zuiden Rapenburg 41808268123v
JAKOB Jacob van Germennaastligger ten westen Lanen 41808268166v
JAKOB Jacob Dodenhuizenslager (mr. -)verkoper Droogstraat 101810268332v
JAKOB Jacob Levyverkoper q.q. Brouwersstraat 181810268356v
JAKOB Jacob Strelitzverkoper q.q. Brouwersstraat 181810268356v
JAKOB Jacob Riednaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 6181026940v
JAKOB Jacob Strelitzkoopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 22181026957v
JAKOB Jacob Bijmhoelt, c.u.huurder Grote Bredeplaats 251811269149v
JAKOB de weduwe van Jacobes Vetsensnaastligger ten noorden Karremanstraat 201723246158v
JAKOB dr. Jacobus Hillebransnaastligger ten oosten Voorstraat 211652236186v
JAKOB Jacobus van Schaeckkoper kamer en tuin of hofLiemendijk NZ165623777v
JAKOB Jacobus van Schaeckboekhouderverkoper q.q. Grote Kerkstraat 411658237160v
JAKOB Jacobus van Schaeckkoper 1/6 huisGrote Kerkstraat 411658237162v
JAKOB Jacobus van Schaeckkoper 1/4 huisGrote Kerkstraat 411658237163r
JAKOB wijlen Jacobus van Schaeckkassier bij de Bank van Lening (oud -)verkoper Liemendijk NZ1658237172av
JAKOB Jacobus Hillbrandts naastligger ten noordoosten van Harlingen166523918r
JAKOB Jacobus Voordekoper 1/2 of 3/6 huis, brouwerij en mouterij, met schuur, 2 plaatsen en een loodsHeiligeweg 40de Witte Lelie16662399ra
JAKOB Jacobus Wetzensiusverkoper Grote Kerkstraat 331676240241v
JAKOB burgemeester Jacobus Goslinghnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 241681241134r
JAKOB oud burgemeester Jacobus Goslinghsnaastligger ten oosten Noorderhaven 501683241245r
JAKOB Jacobus Fenoniusverkoper ten oosten van Harlingen1686242118r
JAKOB Jacobus Fenoniusverkoper ten oosten van Harlingen1686242118r
JAKOB Jacobus Fenoniusverkoper ten zuiden van Harlingen1686242118r
JAKOB Jacobus Fenoniusverkoper ten oosten van Harlingen1686242118r
JAKOB Jacobus Fenoniusjuristkoper ca. 1 pm landNoorderkade 11688242242r
JAKOB vroedsman Jacobus Velthuys koper huis alwaer de Drie Kronen uithangenNoorderhaven 108de Drie Kronen1691242350r
JAKOB oud burgemeester Jacobus Goslinghs, c.u.koper huis daer de Son uithanght, met een vrije in- en uitgang in de OlijsteeghVoorstraat 32de Zon1691242367v
JAKOB Jacobus Fenoniusverkoper Franekertrekvaart1692242383r
JAKOB Jacobus Fenoniuseigenaar ten zuidoosten van Harlingen16852427va
JAKOB Jacobus Barrytiushorlogemakerkoper huis c.a.Kleine Bredeplaats 15168724214ra
JAKOB Jacobus Barrytii, c.u.horlogemakerhuurder Voorstraat 12168824215ra
JAKOB vroedsman Jacobus Wolthuysaanhandelaar hof met zomerhuis en een ledige plaats tussen dit hof en het pakhuis ten oostenZuiderhaven ZZ169424388v
JAKOB Jacobus Maroichirurgijn (mr. -)verkoper Vijverstraat 6169924412v
JAKOB Jacobus Barritynaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 171701244138r
JAKOB Jacobus Corverwijnhandelaarkoper hofHofstraat 17tuin1706244318v
JAKOB Jacobus Corver, c.u.koper huisZuiderhaven 1oudde Drie Hoefijsers170924578r
JAKOB wijlen Jacobus Wetsensiusassistentkoper Karremanstraat 181714245226v
JAKOB de weduwe van Jacobus Wetsennaastligger ten noorden Karremanstraat 201714245229v
JAKOB de hof van Jacobus Corvernaastligger ten noorden Hofstraat 17west1709245314v
JAKOB burgemeester Jacobus Corverkoper huisNoorderhaven 64de Wijnberg17182466v
JAKOB diaconiekamer bewoond door Jacobus Laernaastligger ten oosten Peterseliestraat171824629r
JAKOB burgemeester Jacobus Corwernaastligger ten westen Noorderhaven 761724246209r
JAKOB burgemeester Jacobus Corwernaastligger ten westen Noorderhaven 781724246209r
JAKOB oud burgemeester Jacobus Corverwijnhandelaarverkoper Noorderhaven 741731247371v
JAKOB Jacobus Tiallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Noorderhaven 871737249207v
JAKOB Jacobus Groenewoldtnaastligger ten westen Schritsen 271748251224v
JAKOB Jacobus Remanhuurder Zuiderstraat 2517492528r
JAKOB dr. Jacobus Tiallingiikoopmanverkoper van 7/36 Droogstraat NZ174925215v
JAKOB Jacobus Reemanhuurder 1 kamer (p.j.)Lanen 12175225312v
JAKOB Jacobus Kolderorganist en dorpsrechterverkoper van 1/2 Hondenstraat 21784261191v
JAKOB wijlen Jacobus Pierzon predikant (hervormd -)naastligger ten oosten Noorderhaven 731784261248r
JAKOB Jacobus van Kempenschoenmaker (mr. -)huurder Heiligeweg 3817962654r
JAKOB Jacobus naastligger ten westen Rapenburg 6oost1799265177r
JAKOB Jacobus Rietnaastligger ten oosten Rapenburg 41800265274v
JAKOB Jacobus Rietnaastligger ten oosten Rapenburg 418042676r
JAKOB Jacobus Doodenhuisnaastligger ten oosten Voorstraat 291806267279v
JAKOB wijlen haar eerste man Jacobus van Beetzelerflater Voorstraat 291806267279v
JAKOB Jacobus J. Kerkhoovenkoper huisVoorstraat 63het Gouden Kertting1807267331v
JAKOB de weduwe van Jacobus Fausthuurder (p.j.)Rapenburg 20180826863v
JAKOB Jacobus Vlukshuurder Hofstraat 21west1808268176r
JAKOB Jaques Walliaenverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen1602228330v
JAKOB Jaques Walliaenbrouwerverkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228330v
JAKOB Jaques Lijbart, c.u.koper 6/7 voor- en achterhuisVoorstraat 8164823618r
JAKOB Jaques Lijbertnaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 11165523719v
JAKOB Jaques Lijbarts, c.u.verkoper Voorstraat 81661238115v
JAKOB ?? Jaques Coedercqkoopmanverkoper ten zuiden van Harlingen166723994r
JAKOB Jaques Koedercq, c.u.verkoper ten noorden van Harlingen166723999r
JAKOB Jaques Coedercqverkoper ten noorden van Harlingen166723999v
JAKOB Jaques Coederckverkoper van 1/2 Voorstraat 611681241121r
JAKOB Jaques Coederckverkoper van 1/2 Noorderhaven 1061681241122v
JAKOB AMELANDER Jacob Amelanderhuurder Schritsen 28164223537r
JAKOB BANGA Jacob Bangakoper door niaar kamerGardenierstraat ZZ1642234181r
JAKOB BANGA Jacob Banganaastligger ten westen Romastraat 33164323556v
JAKOB BANGAde erfgenamen van wijlen burgerhopman Jacob Banganaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ165523733v
JAKOB BANGAde erfgenamen van wijlen burgerhopman Jacob Banganaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ165623787v
JAKOB BARON Jaques Baronkoper Lombardstraat 21621230279r
JAKOB BEKEMA Jacob Beekmanaastligger ten oosten Peterseliestraat1754253176r
JAKOB BELIDA Jacobus Belidaverkoper Voorstraat 46170724537r
JAKOB BELIDAwijlen dr. Jacobus Belidaverkoper Voorstraat 26achter1722246147r
JAKOB BELIDAwijlen dr. Jacobus Belidakoper Noorderhaven 771724246194r
JAKOB BEUKER Jacobus Beukerhuurder Kleine Bredeplaats 20achter1807267323v
JAKOB BLOEM Jacob Blomblikslager (mr. -)verkoper Voorstraat 451780259276r
JAKOB BOER Jacob de Boerbode (stads -)koper huisLanen 701804267104r
JAKOB BOER Jacob M. de Boernaastligger ten westen Lanen 721806267216v
JAKOB BOER Jacob de Boernaastligger ten oosten Lanen 66achter181026929r
JAKOB BOER Jacob de Boernaastligger ten zuiden Lanen 66achter181026929r
JAKOB BOISgrondpacht uit het huis van Jacob de Boiseigenaar perceel Brouwersstraat 11675240211r1
JAKOB BONKEde hof van Jacob Boncq, n.u.naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ1706244339v
JAKOB BONKE Jacob Boncq, n.u.naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ1706244339v
JAKOB BONKE Jacob Bonk, n.u.naastligger ten zuiden Weverstraat 4170724516v
JAKOB BONKEde tuin Jacob Bonknaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1725246242r
JAKOB BONKEde tuin van Jacob Boncqnaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ1729247241r
JAKOB BRAAM Jacob Braamkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 971704244240v
JAKOB BRAAM Jacob R. Braamkoopmannaastligger ten westen Schritsen 481711245155r
JAKOB BRAAM Jacob Romke Braamkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 181725246222v
JAKOB BRAAM Jacob Braemverkoper van 3/48 Zuiderhaven ZZ1728247147v
JAKOB BRAAMde verkopers Jacob Braemnaastligger ten westen Noorderhaven 991729247227v
JAKOB BRAAM Jacob Braemverkoper van 3/4 Noorderhaven 991729247227v
JAKOB BRAAM Jacob Braemkoper Drie Roemersteeg 51734248324r
JAKOB BRAAM Jacob Braamnaastligger ten noorden Lanen 131747251188v
JAKOB BRAAM Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ175225311r
JAKOB BRAAM Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ175225311r
JAKOB BRAAM Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ175225311r
JAKOB BRAAM Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg OZ175225311r
JAKOB BRAAM Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Lanen 12175225312v
JAKOB BRAAM Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9175225314r
JAKOB BRAAM Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9175225314r
JAKOB BRAAM Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg 9175225314r
JAKOB BRAAM Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5175225315v
JAKOB BRAAM Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg 5175225315v
JAKOB BRAAM Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7175225317r
JAKOB BRAAM Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7175225317r
JAKOB BRAAM Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg 7175225317r
JAKOB BRAAMwijlen dr. Jacobus Braamverkoper Voorstraat 12175325393r
JAKOB BRAAMwijlen dr. Jacobus Braamverkoper Voorstraat 14175325397v
JAKOB BROUWER Jacob Brouwerkoopmanverkoper Fabrieksstraat 61783261120r
JAKOB BROUWER Jacob Brouwerkoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 181784261134r
JAKOB BROUWER Jacob Brouwerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 441784261139r
JAKOB BROUWER Jacob Brouwernaastligger ten oosten Lanen 331784261186r
JAKOB BROUWER Jacob Brouwernaastligger ten westen Lanen 37178526222r
JAKOB BROUWER Jacob Brouwer, n.u.naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 221788262291v
JAKOB BROUWER Jacob Brouwer, n.u.naastligger ten westen Lanen 371788262293r
JAKOB BROUWER Jacob Brouwerkoopmankoper Nieuwstraat WZ178826337r
JAKOB BROUWER Jacob Brouwerverkoper Scheffersplein 3178926384v
JAKOB BROUWER Jacob Brouwer, n.f.naastligger ten oosten Zoutsloot 831790263216v
JAKOB BROUWER Jacob Brouwernaastligger ten zuiden Lombardstraat 81790263226r
JAKOB BROUWER Jacob S. Brouwer, c.u.naastligger ten westen Hoogstraat 411791263313r
JAKOB BROUWER Jacob S. Brouwer, c.u.naastligger ten noorden Hoogstraat 411791263313r
JAKOB BROUWER Jacob Brouwernaastligger ten noorden Hoogstraat 15179226437r
JAKOB BROUWER Jacob S. Brouwer, c.u.huurder Hoogstraat 391794264174v
JAKOB BROUWERwijlen Jacob S. Brouwererflater Hoogstraat 391794264174v
JAKOB BROUWERwijlen Jacob S. Brouwer, gehuwdmelktappererflater Ooievaarsteeg 61794264200v
JAKOB BROUWERwijlen Jacob S. Brouwerverkoper Lanen 351795264294r
JAKOB BROUWER Jacobus Brouwer, n.u.naastligger ten oosten Lanen 331788262267r
JAKOB BROUWER Jacobus Brouwernaastligger ten zuiden [staat: noorden] Lanen 291788262275r
JAKOB BROUWER Jacobus Brouwernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 221788262280r
JAKOB BROUWERSde erfgenamen van wijlen Jacob S. Brouwersnaastligger ten westen Zoutsloot NZ1798265100r
JAKOB BROUWERSde erfgenamen van wijlen Jacob S. Brouwersnaastligger ten noorden Zoutsloot NZ1798265100r
JAKOB BRUGMAN Jacob Brugman, c.u.zwaardmaker [staat: zwaardveger]koper huisGrote Kerkstraat 31668239150r
JAKOB BRUGMAN Jacob Brugman, c.u.koper huis, loods en plaats met een tuinRapenburg ZZ167124060r
JAKOB BRUGMANgrondpacht uit het huis van Jacob Brugmanszwaardmaker [staat: zwaardveger]eigenaar perceel Grote Kerkstraat 31681241171v
JAKOB BRUGMAN Jacobus Brugmanverkoper Grote Kerkstraat 31706244323v
JAKOB BRUIN Jacob de Bruyn, c.u.kapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper pakhuis (voorste deel of helft)Zuiderhaven 69172024666r
JAKOB BRUIN Jacob de Bruin, c.u.kapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper pakhuis (achterste gedeelte)Zuiderhaven 69achter172024672r
JAKOB BRUIN Jacob de Bruyn, c.u.kapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Rozengracht 221722246144r
JAKOB BRUIN Jacob de Bruynkapiteinhuurder bloks, kleimolen en gereedschap (p.j.)Rozengracht 221723246178r
JAKOB BRUIN Jacob de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper huis en tuinNieuweburen 271725246216r
JAKOB BRUIN Jacob de Bruinnaastligger ten zuiden Rozengracht 181726246264r
JAKOB BRUIN Jacob de Bruinkoopmanverkoper Rozengracht 221726246276v
JAKOB BRUIN Jacob de Bruinkoopmanverkoper Rozengracht 221726246276v
JAKOB BRUIN Jacob de Bruinkoper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar181026959v
JAKOB BRUIN Jacobus de Bruyn, c.u.koopmanaanhandelaar pakhuis geschat op 300-00-00 CGHondenstraat 41725246243r
JAKOB BRUIN Jacobus de Bruynverwandelaar Zuiderhaven 691725246243r
JAKOB BRUIN Jacobus de Bruinkapitein-gewaldige Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Hondenstraat 41726246260r
JAKOB BUITENPOST Jacob Buitenpostverkoper q.q. Heiligeweg 131734248291v
JAKOB BUITENPOST Jacob Buitenpostverkoper q.q. Kerkpoortstraat 511734248295r
JAKOB BUITENPOST Jacob Buitenpostkoopmanverkoper q.q. Liemendijk1738249342r
JAKOB BUITENPOST Jacob Buitenpostkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 6oost1738249262r
JAKOB BUITENPOST Jacob Buitenpostnaastligger ten oosten Voorstraat 571742250212r
JAKOB BUITENPOST Jacob Buitenpostnaastligger ten oosten Voorstraat 57174425142v
JAKOB BUITENPOST Jacob Buitenpostnaastligger ten oosten Voorstraat 57achter1751252167v
JAKOB BUITENPOST Jacob Buitenpostnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 2175725455v
JAKOB BUITENPOST Jacob Buitenpostnaastligger ten zuiden Schritsen ZZ176125559v
JAKOB BUITENPOST Jacob Buitenpostnaastligger ten westen Schritsen ZZ176125559v
JAKOB BUITENPOST Jacob Buitenpostnaastligger ten oosten Voorstraat 591762255151v
JAKOB BUITENPOST Jacob Buitenpostnaastligger ten oosten Voorstraat 591762255156r
JAKOB BUITENPOST Jacobus Buitenpostkoper huisVoorstraat 611741250197v
JAKOB BUITENPOSTwijlen Jacobus Buitenpostverkoper Schritsen ZZ176825742v
JAKOB BUITENPOSTwijlen Jacobus Buitenpostverkoper Schritsen 58176925798r
JAKOB DONKER Jacob Donkernaastligger ten noorden Rommelhaven 24b1692242400v
JAKOB DONKER Jacob Donkernaastligger ten zuiden Schoolsteeg1705244309r
JAKOB DONKER Jacob Donkernaastligger ten noorden Voorstraat 91170724534r
JAKOB DONKERde weduwe van Jacob Donkernaastligger ten oosten Noorderhaven 6417182466v
JAKOB DRONRIJPburgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeestergeniaarde koper Havenplein 281733248254r
JAKOB DRONRIJPburgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeestergeniaarde koper Zuiderhaven 21733248254r
JAKOB DRONRIJPburgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeestergeniaarde koper Zuiderhaven 41733248254r
JAKOB DRONRIJPburgervaandrig Jacobus Dronrijp, en vier anderenhavenmeesterhuurder Havenplein 281733248254r
JAKOB DRONRIJPburgervaandrig Jacobus Dronrijp, en vier anderenhavenmeesterhuurder Zuiderhaven 21733248254r
JAKOB DRONRIJPburgervaandrig Jacobus Dronrijp, en vier anderenhavenmeesterhuurder Zuiderhaven 41733248254r
JAKOB DRONRIJPburgerhopman Jacobus Dronrijphavenmeester (oud -)huurder deel (p.j.)Havenplein 281752252187v
JAKOB DRONRIJPburgerhopman Jacobus Dronrijphavenmeester (oud -)huurder deel (p.j.)Zuiderhaven 21752252187v
JAKOB DRONRIJPburgerhopman Jacobus Dronrijphavenmeester (oud -)huurder deel (p.j.)Zuiderhaven 41752252187v
JAKOB FABRICIUSdr. Jacobus Fabritiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper Voorstraat 9161723096v
JAKOB FABRICIUSdr. Jacobus Fabritiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 50161723097r
JAKOB GEERMANS Jacobus Geermansrijglijfmaker (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 15178826311v
JAKOB GEERMANS Jacobus Geermanskeurslijfmaker (mr. -)koper huisLanen 91het Blauwe Schaap1793264127v
JAKOB GEERMANS Jacobus* Geermansnaastligger ten zuiden Lanen 89179726520v
JAKOB GEERMANSrepresentant van het volk van Friesland Jacobus Germanskoper huisLanen 93179826568r
JAKOB GEERMANS Jacobus Germansnaastligger ten oosten Lanen 93179826568r
JAKOB GEERMANShet huis genaamd het Blauwe Lam van Jacobus Germansnaastligger ten noorden Lanen 93het Blauwe Lam179826568r
JAKOB GEERMANSde verkoper Jacobus Germansnaastligger ten zuiden Lanen 911799265205r
JAKOB GEERMANS Jacobus Germansdistillateur en koopmanverkoper Lanen 911799265205r
JAKOB GEERMANS Jacobus Germansnaastligger ten zuiden Schritsen 641801265295v
JAKOB GEERMANS Jacobus Germansnaastligger ten zuiden Schritsen 641803266294v
JAKOB GEERMANS Jacobus Germansnaastligger ten noorden Brouwersstraat 101806267268v
JAKOB GEERMANSwijlen Jacobus Geermansstoker (mr. -)erflater Brouwersstraat 8180726814r
JAKOB GEERMANSwijlen Jacobus Geermansstoker (mr. -)verkoper Lanen 93180726817r
JAKOB GEMMENICH Jacob van Ghemmenichverkoper q.q. Zuiderhaven 541698243352v
JAKOB GEMMENICHde hof van Jacobus Ghemmenichstudent [staat: J.U. studiosus]naastligger ten noorden Spinhuisstraat NZ1695243169v
JAKOB GEMMENICH Jacobus Gemmenichstudent [staat: J.U. studiosus]naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat WZ1696243217v
JAKOB GEMMENICH Jacobus Gemmenichstudent [staat: J.U. studiosus]naastligger ten westen Steenhouwersstraat WZ1696243217v
JAKOB GOLDSMIT Jacob Philippus Goldsmithkoopman (joods -)koper huisGrote Ossenmarkt 1a1805267109v
JAKOB GOLDSMIT Jacob Goldsmithkoopman (joods -)koper huisVijverstraat 61805267133r
JAKOB GOLDSMIT Jacob Goldsmithnaastligger ten zuiden Vijverstraat 61805267133r
JAKOB GOLDSMITde verkoper Jacob Philippus Goldsmitnaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a1806267197r
JAKOB GOLDSMIT Jacob Philippus Goldsmitverkoper Grote Ossenmarkt 1a1806267197r
JAKOB GOSLINGS Jacobus Goslingsnotariskoper huis met het eigendom van de steeg ten westenNoorderhaven 52166723983r
JAKOB GOSLINGSBurgervaandrig Jacobus Goslings, c.u.notariskoper huisGrote Bredeplaats 221677240260r
JAKOB GOSLINGSMede-regerend burgemeester Jacobus Goslingsnotariskoper huisSimon Stijlstraat 2168024163r
JAKOB GOSLINGSburgemeester Jacobus Goslingsverkoper q.q. Grote Bredeplaats 19168024190v
JAKOB GOSLINGSburgemeester Jacobus Goslings, q.q.verkoper van 1/2 Voorstraat 611681241121r
JAKOB GOSLINGSburgemeester Jacobus Goslings, q.q.verkoper van 1/2 Noorderhaven 1061681241122v
JAKOB GOSLINGS Jacobus Goslingsnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 24170824557r
JAKOB GOSLINGSde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacobus Goslingsnotarisverkoper Grote Bredeplaats 22171924636v
JAKOB GROEN Jacob Groenhuurder (p.w.)Gardenierstraat NZ1787262185r
JAKOB GROENEVELD Jacob Groeneveldpruikenmakerverkoper Schritsen 53176825744v
JAKOB GROENEWOUD Jacob Groenewolt, cum sororenaastligger ten westen Grote Bredeplaats 231729247247r
JAKOB GROENEWOUD Jacob Groenewolt, c.s.naastligger ten zuiden Lanen 341732248122r
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewold, c.u.naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231722246134v
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewolt, c.sororenaastligger ten oosten Schritsen 231724246198r
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoltnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131728247111v
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewolt, c.u.naastligger ten oosten Schritsen 23173124820v
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoltnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13173524996r
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoutnaastligger ten oosten onbekend1736249121r
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoltnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131738249347r
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoltverpachter grond Franekereind 361738249258v
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoltverpachter grond Franekereind 36173824919va
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoud, c.s.verpachter grond Franekereind 30173925032r
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoltverkoper van 1/2 Voorstraat 13173925067av
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoltverpachter grond Franekereind 281740250133r
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoudnaastligger ten zuiden Noorderhaven 241741250148v
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoltverpachter grond Noorderkade 231742250213r
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoltverpachter grond ten oosten van Harlingen NZ174325111r
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoldbetrokkene (heeft 60-00-00 CG grondpacht ontvangen)onbekend174525174v
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoltverkoper van 1/2 William Boothstraat 29174525180v
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoltopzichterverkoper Noordermolen 1174525185v
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoltverkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 151747251202r
JAKOB GROENEWOUDde erfgenamen van wijlen Jacobus Groenewolt, c.s.verpachter grond Franekereind 301752252196r
JAKOB GROENEWOUDwijlen Jacobus Groenewolderflater Schritsen 25175325336r
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoldverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
JAKOB GROENEWOUDwijlen Jacobus Groenewolderflater ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoudbode (gerechts-)verkoper Franekereind 23oost1778259156v
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoudbode (gerechts-)verkoper Franekereind 23west1778259156v
JAKOB GROENEWOUD Jacobus Groenewoudbode (gerechts-)verkoper Franekereind 29oost178126046r
JAKOB HAAN Jacob Marijns de Haankoper huis Kleine Kerkstraat WZ1599228137r
JAKOB HAAN Jacob de Haanhoeckelmakerverkoper Kleine Kerkstraat WZ161122928v
JAKOB HAAS Jacob Folkert de Haasslotmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 13177825997r
JAKOB HAAS Jacobus de Haaskoper Heiligeweg 8177225840v
JAKOB HAAS Jacobus de Haasverkoper Sint Jacobstraat 15179726535r
JAKOB HAGEN Jacob Hagenbetrokkene Noorderhaven 111162523167r
JAKOB HAGEN Jacob Pieter Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 581629232121v
JAKOB HAGEN Jacob Pieter Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581629232121v
JAKOB HAGEN Jacob Hagenverkoper Noorderhaven NZ163323378v
JAKOB HAGENde hof van Jacob Hagennaastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1633233105v
JAKOB HAGEN Jacob [staat: Jacoob] Hagenkoper landten zuiden van Harlingen164023492r
JAKOB HAGENde hof van Jacob Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter1640234114v
JAKOB HAGENhuis en erf van de erfgenamen van wijlen Jacob Hagennaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16422355v
JAKOB HAGENhuis en erf van de erfgenamen van wijlen Jacob Hagennaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16422355v
JAKOB HAGENland van koper Jacoob Hagennaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen164023492r
JAKOB HAGENland van koper Jacoob Hagennaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen164023492r
JAKOB HAGEN Jacoob Hagenverkoper ten zuiden van Harlingen164023492r
JAKOB HAGEN Jacoob Hagenverkoper ten zuiden van Harlingen164023492r
JAKOB HANEKUIK Jacob Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Hoogstraat 35180826840v
JAKOB HANEKUIK Jacob Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Wortelstraat 8180826840v
JAKOB HANEKUIK Jacob Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Bildtstraat 15180826842v
JAKOB HANEKUIK Jacob Hanekuikkoper 2 1/2 pm landten noordoosten van Harlingen1808268103r
JAKOB HANEKUIK Jacob Hanekuikadvocaat en notarisverkoper Voorstraat 421809268287r
JAKOB HANEKUIK Jacob Hanekuikadvocaat en notarisverkoper Lanen 631809268287r
JAKOB HANEKUIK Jacob Hanekuiknotarisverkoper Westerstraat 11809268290r
JAKOB HANEKUIK Jacob Hanekuiknotarisverkoper Zuiderhaven 161809268290r
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 25169224314v
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Vijverstraat 8169224316r
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Schritsen 31169224316v
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Hofstraat 17west169224317v
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Hofstraat 15169224318v
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Hofstraat 13169224319r
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Hofstraat 21midden169224319v
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Hofstraat 25169224320r
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Romastraat NZ169224320v
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper onbekend169224321r
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Lanen 51169224322r
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuidersteeg 2169224322v
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 6169224324r
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 6169224325r
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 14169324337v
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Romastraat 6169324345v
JAKOB HANNEMAdr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Tiepelsteeg169324346r
JAKOB HANNEMA Jacobus Hannemamedicinae doctorverkoper Vijver 6tuin1692242405r
JAKOB HANNEMA Jacobus Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 61692242405v
JAKOB HANNEMA Jacobus Hannemaapothekerkoper huisVoorstraat 471787262212v
JAKOB HANNEMA Jacobus Hannemanaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ179226446v
JAKOB HANNEMA Jacobus Hannemaapotheker en zoutbranderkoper huis naast de zoutkeet van J. Alberda med. dr.William Boothstraat 171800265229r
JAKOB HANNEMA Jacobus Hannemanaastligger ten zuiden William Boothstraat 171800265229r
JAKOB HASPELMAN Jacob Haspelmannaastligger ten oosten Schritsen 141631232183r
JAKOB HASPELMANde werf van Jacob Haspelmannaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt ZZ163123337r
JAKOB HASPELMANhet huis van Jacob Haspelmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter1674240139r
JAKOB HESSELINGds. Jacobus Hesselingverkoper van 1/8 Rozengracht 21753253119r
JAKOB HESSELINGds. Jacobus Hesselingverkoper van 1/8 Noorderhaven 391753253120r
JAKOB HESSELINGds. Jacobus Hesselingverkoper van 1/8 Noorderhaven 631753253121r
JAKOB HESSELINGds. Jacobus Hesselingverkoper van 1/8 Noorderhaven 211753253122r
JAKOB HESSELING Jacobus Hesselingpredikant (doopsgezind)verkoper van 1/3 Noorderhaven 531784261258r
JAKOB HESSELING Jacobus Hesselingpredikant (doopsgezind)verkoper van 1/3 Droogstraat 13178526213r
JAKOB HIBMAhet panwerk van Jacob Hibmanaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ174325111r
JAKOB HIBMA Jacob Hibmanaastligger ten oosten Noorderkade 131757254103v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmanaastligger ten noorden Noorderkade 131757254103v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmanaastligger ten oosten Noorderkade 131758254137v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmanaastligger ten noorden Noorderkade 131758254137v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmanaastligger ten oosten Noorderkade 131763255208v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmanaastligger ten noorden Noorderkade 131763255208v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmankoper huis en hof met fruitbomen ([voor de drie percelen in deze akte])Heiligeweg 60noord1779259196v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmankoper wagenhuis, stalling voor vier paarden en kamer ([voor de drie percelen in deze akte])onbekend1779259196v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmankoper kamer als berging ([voor de drie percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg1779259196v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoper door niaar huisHeiligeweg 60zuid1779259211r
JAKOB HIBMA Jacob Hibmanaastligger ten oosten Heiligeweg 60zuid1779259211r
JAKOB HIBMA Jacob Hibmanaastligger ten zuiden Heiligeweg 60zuid1779259211r
JAKOB HIBMA Jacob Hibmanaastligger ten noorden Heiligeweg 60zuid1779259211r
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 52178526225v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmanaastligger ten noorden Heiligeweg 52178526225v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmaverkoper q.q. Heiligeweg 21786262134r
JAKOB HIBMA Jacob Hibmaverkoper q.q. Brouwersstraat 11786262136r
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmannaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8179226411v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8179226411v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmanverkoper Heiligeweg 601793264151v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmanverkoper Heiligeweg 601793264151v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmanverkoper Kruisstraat 5oost1793264151v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmanverkoper Lammert Warndersteeg WZ1793264151v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 581792264354r
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 581792264354r
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmankoper huis ([voor de vijf percelen in deze akte])Voorstraat 52oost1803266295v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmankoper stalling en wagenhuis ([voor de vijf percelen in deze akte])Voorstraat 52achter1803266295v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmankoper woning ([voor de vijf percelen in deze akte])Voorstraat 52achter1803266295v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmankoper woning ([voor de vijf percelen in deze akte])Voorstraat 52achter1803266295v
JAKOB HIBMA Jacob Hibmakoopmankoper woning ([voor de vijf percelen in deze akte])Voorstraat 52achter1803266295v
JAKOB HIBMA Jacobus Hibmakoper pan- en estrikwerk, knechtswoning, hof, paardenstal en wagenhuisNoorderkade 231742250213r
JAKOB HILLEBRANDSoud burgemeester dr. Jacobis Hilbrantsnaastligger ten zuiden Hofstraat164023493v
JAKOB HILLEBRANDSoud burgemeester Jacobus Hillebrantskoper door niaar ratione proximitatis hof met 2 priëlenHofstraat 20166023827v
JAKOB HILLEBRANDSde heer dr. Jacobus Hillebrandtskoper ten noordoosten van Harlingen166023849r
JAKOB HILLEBRANDSde heer oud burgemeester dr. Jacobus Hillebrants, e.a.naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen166023849v
JAKOB HILLEBRANDSoud burgemeester dr. Jacobus Hillebrantsaanhandelaar 1/3 van 2 pm land genaamd het Hoogland ([voor de vier percelen in deze akte])Midlumerlaan166023855v
JAKOB HILLEBRANDS Jacobus Hillebrantsaanhandelaar 3/7 van 2 pm land ([voor de vier percelen in deze akte])Midlumerlaan166023855v
JAKOB HILLEBRANDS Jacobus Hillebrantsverwandelaar Midlumerlaan166023855v
JAKOB HILLEBRANDS Jacobus Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
JAKOB HILLEBRANDSburgemeester dr. Jacobus Hillebrantskoper 1/8 van 2 pm ([voor de twee percelen in deze akte])Midlumerlaan166123888r
JAKOB HILLEBRANDSburgemeester dr. Jacobus Hillebrantskoper 1/14 van 2 pm bouw- of kooltjersland genaamd het Hoogland ([voor de twee percelen in deze akte])Midlumerlaan166123888r
JAKOB HILLEBRANDSburgemeester dr. Jacobus Hillebrantskoper door niaar woning, paardenstal en wagenhuis aan elkaarHofstraat ZZ1663238176r
JAKOB HOFMAN Jacob Hoffman, c.u.huurder Brouwersstraat 191793264155r
JAKOB HOFMANde weduwe van Jacob Hofmanhuurder Lanen 861798265119r
JAKOB HOGERHUIS Jacob J. Hogerhuiszilversmid (mr. -)verkoper Heiligeweg 281805267167r
JAKOB HOGERHUIS Jacob J. Hogerhuiszilversmid (mr. -)verkoper Heiligeweg 241805267180r
JAKOB HOLLANDERlege plaats en houtstek nu van Jacob Hollandernaastligger ten westen Hoogstraat 101641234157v
JAKOB HOLLANDER Jacob Hollandernaastligger ten westen Noorderhaven 13166923937ra
JAKOB HOLLANDER Jacob Hendrick Hollanderkoper 5 pm greidlandbuiten Harlingen167224080r
JAKOB HOLLANDER Jacob Hollandernaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen16782412ra
JAKOB HOLLANDERde erfgenamen van wijlen Jacob Hollandernaastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3168224148ra
JAKOB HOLLANDERde erfgenamen van wijlen Jacob Hollandernaastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 3168224148ra
JAKOB HOTSMAburgemeester Jacob Hatsmakoper 1/4 mouterij, kamer en paardenstalHerenwaltje 1016992442r
JAKOB HOTSMAburgemeester Jacob Hatsmaverkoper q.q. Zoutsloot 24169924417r
JAKOB HOTSMAoud burgemeester Jacob Hatsmakoopmanverkoper Kleine Bredeplaats 171701244138r
JAKOB HOTSMAwijlen burgemeester Jacob Hatsmaerflater Noorderhaven 1051702244180v
JAKOB HOTSMAwijlen oud burgemeester Jacob Hatsmakoopmanerflater Herenwaltje 101703244207v
JAKOB HOUTKOPER Jacob Houtkoperschipper (wijd-)koper huis en tuintjeLanen 351751252109v
JAKOB HOUTKOPERde erfgenamen van wijlen Jacob Houtkopernaastligger ten zuiden Lanen 291766256151v
JAKOB HOUTKOPERde erfgenamen van wijlen Jacob Houtkopernaastligger ten oosten Lanen 331770257174r
JAKOB HOUTKOPERde erfgenamen van wijlen Jacob Houtkopernaastligger ten zuiden Lanen 291779259303r
JAKOB HOUTKOPER Jacob Houtkoperhuurder (p.j.)Kerkpoortstraat 11784261239v
JAKOB HOUTKOPER Jacob Houtkoper, e.a.huurder Sint Jacobstraat 61789263149v
JAKOB JACOBI Jacob Jacobi, c.u.bode (stads -)huurder (p.j.)Sint Jacobstraat 131811269137r
JAKOB KERKHOVEN Jacob Kerkhoven, c.u.schipperhuurder Lanen 21180126619r
JAKOB KERKHOVEN Jacob Kerkhovenhuurder Voorstraat 651806267277v
JAKOB KERKHOVEN Jacob Kerkhovennaastligger ten westen Zoutsloot 491811269156r
JAKOB KERKHOVEN Jacobus J. Kerkhovenverkoper Schritsen 631811269157v
JAKOB KEULEN Jacobus van Keulen, c.u.huurder Wasbleekstraat 41806267208v
JAKOB KLINKHAMER Jacob Klinkhamernaastligger ten westen Schritsen 17171824617r
JAKOB KLINKHAMER Jacob Klinkhamerverkoper Schritsen 17171824617r
JAKOB KLINKHAMER Jacob Klinkhamerkoperslager (mr. -)verkoper Schritsen 15171824630v
JAKOB KNOOP Jacob Knoop, c.u.huurder Werfpad ZZ1748251244v
JAKOB KNOOP Jacob Knoop, c.u.huurder Both Apothekerstraat 11754253138v
JAKOB KNOOP Jacob Knoop, c.u.huurder Hofstraat 23176825768v
JAKOB KOK Jacob Lollus Cockverkoper van 1/4 Schritsen 571726246248v
JAKOB KOSTER Jacob Kosternaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 81766256194r
JAKOB KOSTER Jacob H. Kosterwolkammer (mr. -)verkoper Voorstraat 701767256231r
JAKOB KOSTER Jacob Coster, n.u.naastligger ten noorden Hoogstraat 11781260154v
JAKOB KOSTER Jacob Kosternaastligger ten noorden Hoogstraat 11782260204r
JAKOB KOSTERwijlen Jacob Kosterverkoper Hoogstraat 1achter1798265124r
JAKOB KOSTERde erfgenamen van wijlen Jacob Costernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
JAKOB KOSTERwijlen Jacob Kosterverkoper Kerkpoortstraat 9twee_achter1807267334r
JAKOB KROESE Jacob Croesewijnhandelaarkoper kleine hofAchterstraat1685242100r
JAKOB KROESEburgemeester Jacob Croeseverkoper Hoogstraat 11169324338v
JAKOB KROESEoud burgemeester Jacob Croeseverkoper Karremanstraat1696243198r
JAKOB KROESEhet achterhuis van de oud burgemeester Jacob Croesenaastligger ten westen Noorderhaven 97achter1697243292v
JAKOB KROESEoud burgemeester Jacob Croesewijnhandelaarverkoper q.q. Zuiderstraat1702244161v
JAKOB KROESEoud burgemeester Jacob Croese, c.u.koper hof met zomerhuisRaamstraat 6zuid1702244173v
JAKOB KROESEde olde burgemr. Jacob Croeseverkoper Noorderhaven 951712245172ar
JAKOB KROESEwijlen de olde burgemr. Jacob Croeseverkoper Raamstraat 6zuid1717245300v
JAKOB KROESE Jacobus Kroesewijnkopergeniaarde koper Grote Bredeplaats 351682241217r
JAKOB KROESE Jacobus Croesewijnkoperkoper huisNoorderhaven 951683241239v
JAKOB KROESEburgemeester Jacobus Croeseverkoper Zuiderstraat169424393r
JAKOB KROESEoud burgemeester Jacobus Croesenaastligger ten westen Noorderhaven 971697243271v
JAKOB KROL Jacobus Crolsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Hoogstraat 43167624031ra
JAKOB KROON Jacob Kroonkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 29172724732v
JAKOB KROON Jacob Croonkoopmanverkoper Vijverstraat 4172724734r
JAKOB KUIKvroedsman Jacob Kuiknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 231722246134v
JAKOB LANGEvroedsman Jacob de Langenaastligger ten oosten Rapenburg ZZ16652391ra
JAKOB LEEUWEN Jacob Leeuwennaastligger ten oosten buiten Harlingen166023842r
JAKOB LEI Jacob van der Leykoopmannaastligger ten oosten Raamstraat 11732248103v
JAKOB LEI Jacob van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Raamstraat 11732248103v
JAKOB LEI Jacob J. van der Leykoopmanverkoper Noorderhaven 801737249217r
JAKOB LEI Jacob van der Leynaastligger ten westen Rozengracht 81746251148r
JAKOB LENTS Jacob Lentsverkoper Zuiderhaven 611717245298v
JAKOB LENTS Jacob Lentsnaastligger ten noorden Brouwersstraat 51782260223r
JAKOB LINDE Jacob van der Linde, c.s.huurder Nieuwstraat 221802266118v
JAKOB LINDE Jacob van de Lindekoper huisNieuwstraat 381803266279r
JAKOB LON Jacobus van Lonverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 51762255120r
JAKOB LOO Jacob van Loonaastligger ten oosten Karremanstraat OZ159722853r
JAKOB LOOhet huis van Jacob van Loonaastligger ten oosten Hoogstraat NZ1600228235v
JAKOB LOO Jacob van Loonaastligger ten oosten Hoogstraat NZ1601228246r
JAKOB LOO Jacob van Loodeurwaarder kantoor van Frieslandverkoper Noorderhaven 831603228379r
JAKOB LOO Jacob van Loodeurwaarder kantoor van Frieslandverkoper Noorderhaven 851603228379r
JAKOB MARSUMzijn innocente broeder Jacobus van Marssum, innocentverkoper Heiligeweg 71724246207v
JAKOB MECIMA Jacobus Mecimakoopmankoper 1/2 huis en hofNieuweburen 25Pasveer1779259159r
JAKOB MEILSMAde hof van Jacob Meilsmanaastligger ten westen Klaverbladstraat WZ1659237241v
JAKOB MEILSMAde ingang naar de hof van Jacob Meilsmanaastligger ten noorden Klaverbladstraat WZ1659237241v
JAKOB MEILSMAde kamer en hof van Jacob Meylsmasecretarisnaastligger ten oosten Liemendijk166123879v
JAKOB MEILSMAde kamer en hof van Jacob Meylsmasecretarisnaastligger ten noorden Liemendijk166123879v
JAKOB MEILSMAwijlen Jacob Meylsmasecretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijksverkoper Voorstraat 35168524285v
JAKOB MEILSMAwijlen Jacob Meylsmasecretarisverkoper Liemendijk NZ168524286v
JAKOB MEILSMA Jacobus Meilsma, c.u.apothekerkoper hof met prieelWeverstraat165523714r
JAKOB MEILSMAde hof van Jacobus Meilsmanaastligger ten zuiden Weverstraat165523751v
JAKOB MEILSMA Jacobus Meilsmaapothekergeniaarde koper Voorstraat 62165623788r
JAKOB MEILSMAde hof van Jacobus Meilsmanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1658237171v
JAKOB MEILSMA Jacobus Meilsmakoper van 1/3 Karremanstraat 201658237173r
JAKOB MEILSMAde hof van Jacobus Meilsmanaastligger ten westen Klaverbladstraat 21658237173v
JAKOB MEILSMA Jacobus Meilsmaapothekerkoper kamer, hof met belvedere of zomerhuisLiemendijk NZ1658237172av
JAKOB MEILSMA Jacobus Meylsmaapothekerkoper huis met daarachter een kamerVoorstraat 191659237196v
JAKOB MEILSMA Jacobus Meilsmaapothekerverkoper Weverstraat1659237199r
JAKOB MEILSMAde hof van Jacobus Meilsmanaastligger ten westen Vijver WZ16592384r
JAKOB MEILSMA Jacobus Meylsmapenningmeester van de geoctrooieerde Noordse Compagniekoper huisVoorstraat 35166023863v
JAKOB MEILSMA Jacobus Meylsmaapothekerverkoper Voorstraat 19166123883r
JAKOB MEILSMAde hof van Jacobus Meilsmanaastligger ten westen Klaverbladstraat 2166623961r
JAKOB MEILSMA Jacobus Meilsma, c.u.secretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper hof met bomen en planten, prieel of belvedere, kamer en een paardenstalonbekend1669239200r
JAKOB MEILSMAde hof van secretaris Jacobus Meilsmanaastligger ten westen Liemendijk NZ167124037r
JAKOB MEILSMA Jacobus Meylsmasecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten westen Voorstraat 371677240253v
JAKOB MEILSMAgrondpacht uit de hof van Jacobus Meilsmasecretariseigenaar perceel Liemendijk NZ167924130r
JAKOB MEILSMA Jacobus Meilsmasecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten oosten Liemendijk NZ167924139v
JAKOB MEILSMA Jacobus Meilsmasecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten noorden Liemendijk NZ167924139v
JAKOB MEILSMA Jacobus Meilsmasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Liemendijk NZ167924139v
JAKOB MEILSMAde weduwe van Jacobus Meilsmasecretarisverkoper Liemendijk ZZ1689242301v
JAKOB METZLAR Jacob Casper Metzlarpredikantkoper huis, grote hof, zomerhuis met stal en wagenhuisZuiderhaven 81793264129v
JAKOB MUNTER Jacobus Munter, meerderjarigverkoper Voorstraat 61178626288r
JAKOB NAUTA Jacobus Nautatingieter (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 1173124831v
JAKOB NAUTA Jacobus Nautatingieter (mr. -)koper door niaar van 1/2 Herenwaltje 9173124854r
JAKOB NAUTA Jacobus Nautatingieter (mr. -)verkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
JAKOB NAUTA Jacobus Nauta, c.u.tingieter (mr. -)huurder Voorstraat 19173925056v
JAKOB NAUTA Jacobus Nautatin- en loodgieterkoper door niaar woningHoogstraat 33oost173925079v
JAKOB NAUTAwijlen Jacobus Nautabrouwer (mr. -)naastligger ten oosten Nieuweburen 251741250187v
JAKOB NAUTAde weduwe van Jacobus Nautanaastligger ten westen Hoogstraat 351742250247v
JAKOB NAUTA Jacobus Nauta, c.u.crediteur (triumphant) Noorderhaven 34achter17392502va
JAKOB NAUTA Jacobus Nauta, c.u.tingieter (mr. -)crediteur (triumphant) Noorderhaven 34achter17392503va
JAKOB NAUTAwijlen Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verkoper Hoogstraat 33oost174425151v
JAKOB NIJBOER Jacob Nijboer, c.s.naastligger ten westen Prinsenstraat 41778259119v
JAKOB NIJBOER Jacob P. Nijboerkoopmanverkoper q.q. Wortelstraat 151780259243v
JAKOB NIJBOERde erfgenamen van wijlen Jacob Nijboernaastligger ten zuiden Lanen 761790263268r
JAKOB NOREL Jacob Norelloodgieter (mr. -)betrokkene onbekend1757254112r
JAKOB NOREL Jacob Norelloodgieter (mr. -)koper door niaar huisVoorstraat 331762255172r
JAKOB NOREL Jacob Norelnaastligger ten westen Voorstraat 351769257107r
JAKOB NOREL Jacob Norelloodgieter (mr. -)koper huisSpekmarkt 1177225844r
JAKOB NOREL Jacob Norelnaastligger ten oosten Voorstraat 311776258248r
JAKOB NOREL Jacob Norelloodgieter en tekenmeestergeniaarde koper Fabrieksstraat 2617762596r
JAKOB NOREL Jacob Norelnaastligger ten westen Voorstraat 351779259183r
JAKOB NOREL Jacob Norelnaastligger ten zuiden Lanen 82a1779259220r
JAKOB NOREL Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 761782260200v
JAKOB NOREL Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 781782260200v
JAKOB NOREL Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 761783261115r
JAKOB NOREL Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 781783261115r
JAKOB NOREL Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 761791263330v
JAKOB NOREL Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 781791263330v
JAKOB NORELwijlen Jacob Norelloodgieterverkoper Spekmarkt 11800265232v
JAKOB NORELhun wijlen oom Jacob Norelerflater Voorstraat 331805267183v
JAKOB ONEIDESburgerhopman Jacobus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 361784261190r
JAKOB ONEIDESburgerhopman Jacobus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 381784261190r
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaankoopmankoper door niaar huis, tuin, stal, wagenhuis en achterwoningSchoolstraat 21791263340v
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaanbakkersknechtkoper huis en bakkerijLanen 461798265107r
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaankoopmanverkoper Zuiderhaven 321800265257v
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaankoopmanverkoper Zuiderhaven 36west1800265259r
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaankoopmanverkoper Zuiderhaven 301800265260r
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaankoopmanverkoper Zuidersteeg 11800265261r
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaan, kleinkind van de erflaterskoopmanverkoper Zuiderstraat 141800265262r
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaan, q.q.koopmanverkoper Nieuweburen 71800265263r
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaan, q.q.koopmanverkoper Brouwersstraat 241800265264r
JAKOB OOSTERBAANneef van de koper Jacob Oosterbaankoopmanhuurder (p.j.)Zuiderhaven 401801265281v
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaankoopmaneerdere eigenaar Zuiderhaven 321801265290v
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaankoopmaneerdere eigenaar Zuiderhaven 34west1801265290v
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaanbakkernaastligger ten noorden Schritsen 371802266138r
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaanbakkernaastligger ten noorden Schritsen 371803266252r
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaanverkoper Schoolstraat 218072686r
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaannaastligger ten noorden Schritsen 371809268286r
JAKOB OOSTERBAAN Jacob Oosterbaanbakker (mr. -)verkoper Lanen 46181026949v
JAKOB PIERSONwijlen Jac. Pierzonpredikantnaastligger ten westen Noorderhaven 751784261247v
JAKOB PIERSONds. Jacobus Piersonpredikant (gereformeerd -)koper Noorderhaven 731748251213r
JAKOB PIERSONwijlen Jacobus Pierzonpredikant (hervormd -)erflater Noorderhaven 751784261247v
JAKOB PIERSONwijlen Jacobus Pierzonpredikant (hervormd -)erflater Noorderhaven 731784261248r
JAKOB POMMERENschuur en erf van de weduwe van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
JAKOB POMMERENde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerengeniaarde koper buiten Harlingen1606228504r
JAKOB POMMERENde erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Franekereind 4161122931v
JAKOB POMMERENhet tichelwerk van Jacob van Pomerenverkoper onbekend161122960v
JAKOB POMMERENde erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Franekereind 4161222983r
JAKOB POMMERENde schuur van Jacob van Pomerennaastligger ten westen* Lammert Warndersteeg 2161222994v
JAKOB POMMERENwijlen Jacob van Pommerenerflater Zuiderstraat1613229178r
JAKOB POMMERENsteeg en huis van de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten westen Franekereind 81615229250r
JAKOB POMMERENgrondpacht uit het huis daer de Gulden Moelen uutsteeckt van de weduwe van Jacob van Pomereneigenaar perceel ([staat: 1-00-00 GG])Franekereind 61618230110r
JAKOB POMMERENeen loods eerder van Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Heiligeweg 641621230284v
JAKOB POMMEREN Jacob van Pomerenverkoper van 7/20 ten oosten van Harlingen1622230296v
JAKOB POMMERENde erfgenamen van wijlen burgemeester Jacob van Pomerenverkoper ten oosten van Harlingen1622230305v
JAKOB POMMEREN Jacob van Pomerenverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ165623791v
JAKOB POOL Jacob Poolnaastligger ten westen William Boothstraat 16161122910v
JAKOB POOL Jacob Poolnaastligger ten zuiden Noordees (gebied)1613229149v
JAKOB POOLde weduwe van Jacob Poolnaastligger ten noorden onbekend1741250179r
JAKOB POPTA Jacob Thiebes Poptaeigenaar van de resterende percelen (wil van de stukken 2 en 3 zijn aanpart mede presenteren en verkopen)buiten Harlingen1615229243v
JAKOB POPTA Jacob Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven 65163223362v
JAKOB POPTA Jacob Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 48163623417v
JAKOB POPTA Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 48163623417v
JAKOB POPTA Jacob [staat: Jacoob] Poptakoper ca. 6 pm bouwlandten zuidoosten van Harlingen1640234101r
JAKOB POPTAde ledige plaats of huisstede van Jacob Poptanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1640234120v
JAKOB POPTAde ledige plaats van Jacob Poptanaastligger ten westen Rozengracht ZZ164223513r
JAKOB POPTAde ledige plaats van Jacob Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven 18164223518v
JAKOB POPTA Jacob Poptanaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221644235134v
JAKOB POPTA Jacob Poptanaastligger ten noorden Kerkpoort (gebied)1646235228r
JAKOB POPTA Jacob Poptaprotesteert vanwege wil eerst de koopbrief zien buiten Harlingen1647235255r
JAKOB POPTAhet huis van Jacob Poptanaastligger ten oosten Scheerstraat 616472365v
JAKOB POPTA Jacob Poptakoper 7 pm 6 einsen 7 penningen 5 roeden en 5 voeten greidlandten oosten van Harlingen164823619v
JAKOB POPTAeen stuk van Jacob Poptanaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen164823619v
JAKOB POPTA Jacob Popta, c.u.koper door niaar 1/2 huisKleine Bredeplaats 4165023699v
JAKOB POPTA Jacob Poptaeigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 4165023699v
JAKOB POPTA Jacob Poptanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1652236204r
JAKOB POPTA Jacob Poptanaastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1652236204r
JAKOB POPTAhet huis van Jacob Poptanaastligger ten noorden Voorstraat 371652236215v
JAKOB POPTAde erfgenamen van wijlen Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 4816552374v
JAKOB POPTAde erfgenamen van wijlen Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 48165523723r
JAKOB POPTA Jacob Poptanaastligger ten oosten Scheerstraat 6165523727r
JAKOB POPTAde oude schuur van wijlen Jacob Poptanaastligger ten westen Hofstraat ZZ1669239188r
JAKOB POPTAde weduwe van Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 31167524021va
JAKOB POPTAwijlen Jacob Poptakoopmanhuurder (p.j.)Zuiderhaven ZZ168124132va
JAKOB POPTAwijlen Jacob Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168124132va
JAKOB POPTA Jacob Poptakoopmankoper provisioneel pakhuisRinnertspijp 1168224155va
JAKOB POPTAde verkoper Jacob Poptanaastligger ten zuiden Noorderhaven 72168524282r
JAKOB POPTA Jacob Poptaverkoper Noorderhaven 72168524282r
JAKOB POPTA Jacob Poptakoopmankoper groot huisNoorderhaven 87168524282v
JAKOB POPTA Jacob Poptakoopmanverkoper Noorderhaven 87168524282v
JAKOB POPTA Jacob Poptakoper tuinDroogstraat 671687242193v
JAKOB POPTA Jacob Poptanaastligger ten zuiden Noorderhaven 721687242207r
JAKOB POPTA Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 641689242268v
JAKOB POPTA Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 771689242268v
JAKOB POPTA Jacob Poptakoopmanverkoper Voorstraat 291691242371v
JAKOB POPTA Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 641692242385v
JAKOB POPTA Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 71692242385v
JAKOB POPTA Jacob Poptakoopmankoper huisZoutsloot 561694243112r
JAKOB POPTAde hof van Jacob Poptakoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 561694243112r
JAKOB POPTAde hof van Jacob Poptakoopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 561694243112r
JAKOB POPTA Jacob Poptakoopmankoper Herenwaltje 101695243127v
JAKOB POPTA Jacob Poptanaastligger ten oosten Droogstraat 631699243402v
JAKOB POPTA Jacob Popta, c.u.koopmankoper pakhuisZuiderhaven 691702244176r
JAKOB POPTA Jacob Poptakoopmanverkoper van 1/4 Herenwaltje 101703244207v
JAKOB POPTA Jacob Poptakoopmankoper door niaar huisRaamstraat 81703244230r
JAKOB POPTA Jacob Poptanaastligger ten zuiden Zoutsloot 621705244303r
JAKOB POPTA Jacob Poptakoopmankoper kamer met potkastZoutsloot 581706244335v
JAKOB POPTAde uitgang van de hof van Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 581706244335v
JAKOB POPTAde weduwe van Jacob Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 891711245140r
JAKOB POPTAde erfgenamen van wijlen Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 64171924638r
JAKOB POPTAde erfgenamen van wijlen Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 77171924638r
JAKOB POPTA Jacob Poptachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 341723246154v
JAKOB POPTAde erfgenamen van wijlen Jacob Poptanaastligger ten oosten Zoutsloot 541731247389v
JAKOB POPTA Jacob Poptachirurgijn (mr. -)verkoper Heiligeweg 21173124866v
JAKOB POPTAde ledige plaats van Jacop Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven 18164923688v
JAKOB POSTHUMUS Jacob Posthumus, c.u.bewoner Schritsen 531781260129r
JAKOB POSTMA Jacob S. Postmaschipper op Franeker (trekveer-)koper Lombardstraat 81790263226r
JAKOB POTTING Jacobus Pottinghorlogemaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 291781260114v
JAKOB POTTING Jacobus Potting [staat: Petting]naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271784261203r
JAKOB POTTING Jacobus Pottingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271790263187v
JAKOB POTTING Jacobus Pottinghorlogemaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 19179226428v
JAKOB POTTING Jacobus Pottingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27180226671v
JAKOB POTTINGde weduwe van Jacobus Pottingnaastligger ten zuiden Heiligeweg 40180826881r
JAKOB POTTINGde weduwe van Jacobus Pottingnaastligger ten zuiden Heiligeweg 401808268110v
JAKOB POTTINGde weduwe van Jacobus Pottingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271811269121r
JAKOB QUADER Jacob Quaderontvangerkoper huis, plaats en tuintjeNoorderhaven 104de Witte Arend1714245218v
JAKOB QUADER Jacob Quaderontvanger (oud -)verkoper Noorderhaven 1041726246282r
JAKOB RADSMA Jacob Ratsmahorlogemaker (mr. -)koper door niaar huisVoorstraat 61741250199v
JAKOB RADSMA Jacob Radsmanaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 11747251162r
JAKOB RADSMA Jacob Ratsmanaastligger ten oosten Voorstraat 41757254105r
JAKOB RADSMA Jacob Radsmanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 121758254164r
JAKOB RADSMA Jacob Radsma, sr.naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 181759254246v
JAKOB RADSMA Jacob Ratsmanaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 81762255177v
JAKOB RADSMAde erfgenamen van wijlen Jacob Ratsmanaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 181763255220av
JAKOB REIDHORST Jacob Reidhorstverkoper q.q. Zuiderstraat 211774258169v
JAKOB REIDHORST Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 6177225865r
JAKOB REIDHORST Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 6177325882r
JAKOB REIDHORST Jacobus Reidhorstverkoper Lanen 131775258205v
JAKOB REIDHORST Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 671775258206r
JAKOB REIDHORST Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 671775258235r
JAKOB REINALDA Jac. Reinaldanaastligger ten westen Lanen 9oost1784261183v
JAKOB REINALDA Jacob Reinaldakleermaker (mr. -)verkoper Lanen 131775258205v
JAKOB REINALDA Jacob Reinaldakleermaker (mr. -)koper (betaalt 525-00-00 CG van de koopsom)Lanen 251779259173r
JAKOB REINALDA Jacob Reinaldanaastligger ten oosten Lanen 71een_achter1782260315v
JAKOB REINALDA Jacob Reinaldanaastligger ten oosten Lanen NZ1782260315v
JAKOB REINALDA Jacob Reinaldanaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 211798265118r
JAKOB REINALDA Jacob Reinaldanaastligger ten noorden Franekereind 29oost1799265152r
JAKOB REINALDA Jacob Reinaldanaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 171800265237r
JAKOB REINALDA Jacob Reinaldanaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1718012666v
JAKOB REINALDA Jacob Reinaldanaastligger ten noorden Franekereind 29west180126618r
JAKOB REINALDA Jacob Reinaldanaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21180126642v
JAKOB REINALDA Jacob Reinaldaverkoper Grote Ossenmarkt 191802266121r
JAKOB REINALDA Jacob Reinaldaverkoper van 1/3 Lanen 251803266224r
JAKOB REINALDA Jacob Reinaldaverkoper van 1/3 Lanen 25achter1803266258r
JAKOB REINALDA Jacob Reynaldaverkoper Nieuwstraat 661805267186r
JAKOB REINALDA Jacob Reinaldaverkoper Franekereind 401808268145r
JAKOB REINALDA Jacob Reinaldabegunstigde van een lijfrente Lanen 9181026922v
JAKOB REINALDA Jacobus Reinalda [staat: Rienalda]kleermaker (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 191788262244v
JAKOB REINHART Jacob Reinhartkastelein [staat: ordinarishouder]koper huis en herberg de Ojevaar genaamdtFranekereind 23oostde Ooievaar1796264313v
JAKOB REINHART Jacob Reinhartherbergierkoper huisFranekereind 29oost1799265152r
JAKOB REINHART Jacob Reinhartkasteleinkoper huisVoorstraat 21800265246r
JAKOB REINHART Jacob Reinhartnaastligger ten zuiden Voorstraat 21800265246r
JAKOB REINHART Jacob Reinhartkasteleinkoper Grote Bredeplaats 11801265304v
JAKOB REINHART Jacob Reinhartnaastligger ten oosten Franekereind 23west180126612r
JAKOB REINHART Jacob Reinhartkasteleinkoper Grote Bredeplaats 11803266265r
JAKOB REINHART Jacob Reinhart, c.u.naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 11803266280r
JAKOB REINHART Jacob Reinhartverkoper Kleine Bredeplaats 11803266280r
JAKOB REINHART Jacob Reinhardkasteleinkoper door niaar huisNieuwstraat 661805267186r
JAKOB REINHART Jacob Reinhartkastelein in de Oyevaarkoper huis met grote tuinWeverstraat 14de Ooievaar1806267285v
JAKOB REINHARTwijlen Jacob Reinhartkasteleinverkoper Franekereind 23oost181026959v
JAKOB REINHARTde boedel van wijlen Jacob Reinhartkasteleinverkoper Weverstraat 14181026975v
JAKOB RINIA Jacob Reniaverkoper Voorstraat NZ167524026ra
JAKOB ROORDAvroedsman Jacob Roordaverkoper q.q. Rapenburg ZZ166823922va
JAKOB ROORDA Jacob Roordakoper Droogstraat 651755253205r
JAKOB ROORDAhuis gekocht door Jacob Roorda, c.u.naastligger ten oosten Hoogstraat 31758254161v
JAKOB ROORDA Jacob Roordakoper Hoogstraat 51758254166r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten oosten* Zuiderhaven 35176025525v
JAKOB ROORDA Jacob Roordaverkoper Rommelhaven 10176125574v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten oosten* Zuiderhaven 351763255250v
JAKOB ROORDAde heer Jacob Roordakoper door niaar van 1/2 lijnbaan, teerhuis, hennepzolder en knechtswoningFranekerpoort (gebied)176425631v
JAKOB ROORDAHeer Jacob Roordanaastligger ten westen Rapenburg 221766256204r
JAKOB ROORDAde heer Jacob Roordakoopmanverkoper Rapenburg 18176725718r
JAKOB ROORDAde heer Jacob Roordakoopmanverkoper Rapenburg 20176725718r
JAKOB ROORDA Jacob Roordaverkoper q.q. Hofstraat 17west176825752r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten noorden Liemendijk OZ176825778v
JAKOB ROORDA Jacob Roordakoper Kleine Bredeplaats 8noord1769257143r
JAKOB ROORDA Jacob Roordakoper Kleine Bredeplaats 8zuid1769257143r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 8zuid1769257143r
JAKOB ROORDA Jacob Roordakoopmanverkoper onbekend1770257167r
JAKOB ROORDA Jacob Roordakoopmanverkoper onbekend1770257167r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Zuiderhaven 391771257192v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6west1771257192v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 41773258104v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21773258112v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 41774258180r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Hoogstraat 131775258208v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4177725926v
JAKOB ROORDA Jacob Roordakoopmanverkoper Noorderhaven 1131782260271r
JAKOB ROORDA Jacob Roordaverkoper Lanen 12178326118r
JAKOB ROORDAde heer Jacob Roordaverkoper q.q. Hoogstraat 39178326140v
JAKOB ROORDAde heer Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2178326159r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 21785261279r
JAKOB ROORDA Jacob Roordakoopmanhuurder (p.j.)Hoogstraat 511785261281r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Hoogstraat 1317852626r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten oosten Droogstraat 63178526212r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten oosten* Zuiderhaven 35178626297v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Zuiderhaven 391786262101r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6west1786262101r
JAKOB ROORDA Jacob Roordaverkoper Droogstraat ZZ178826314r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten oosten Noorderhaven 971790263259v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten noorden Noorderkade 11790263282v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten zuiden Zoutsloot 56179226469v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten oosten Noordoostersingel 451799265146r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten noorden Noordoostersingel 451799265146r
JAKOB ROORDA Jacob Roordaverkoper q.q. Noordoostersingel 451799265146r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Noorderkade 71799265147r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten noorden Noorderkade 71799265147r
JAKOB ROORDA Jacob Roordaverkoper q.q. Noorderkade 71799265147r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1799265147r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1799265147r
JAKOB ROORDA Jacob Roordaverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1799265147r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 101801265276v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 101801265276v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21802266174v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 101803266175r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 101803266175r
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Zuiderhaven 39180426769v
JAKOB ROORDA Jacob Roordakoopmanverkoper Zuiderhaven 371805267114v
JAKOB ROORDA Jacob Roordaverkoper Hoogstraat 51805267118v
JAKOB ROORDA Jacob Roordakoper door niaar huisKleine Bredeplaats 101805267159v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 101805267159v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 101805267159v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 101806267254v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 101806267254v
JAKOB ROORDA Jacob Roordaverkoper Kleine Bredeplaats 101806267254v
JAKOB ROORDA Jacob Roordanaastligger ten oosten Droogstraat 631806267271r
JAKOB ROORDA Jacob Roordaverkoper Droogstraat 651807267356r
JAKOB ROORDAde heer Jacobus Roordanaastligger ten westen Hoogstraat 71788262278r
JAKOB ROOY Jacobus de Royhuurder Comediesteeg 41807267342v
JAKOB ROSmr. Jacob Rosnaastligger ten zuiden Vijverstraat 4172724734r
JAKOB ROYEN Jacobus van Rooyenkoper huisHofstraat 21oost180726818v
JAKOB RUITENSCHILD Jacob Ruitenschilt, c.u.glasmaker (mr. -)bewoner Rommelhaven 81691242347v
JAKOB RUITENSCHILD Jacob Ruitenschildnaastligger ten westen Franekereind 41701244135v
JAKOB RUITENSCHILD Jacob Ruitenschildwaterhalerhuurder (p.j.)Franekereind 181755253197v
JAKOB RUITINGAvroedsman Jacob Ruitingaverkoper Fabrieksstraat 32178126040v
JAKOB RUITINGAvroedsman Jacob Ruitingaverkoper Fabrieksstraat 34178126040v
JAKOB RUITINGAvroedsman Jacob Ruitingaverkoper Fabrieksstraat 36178126040v
JAKOB RUITINGAvroedsman Jacob Ruitingaverkoper Molenpad 11178126040v
JAKOB RUITINGAvroedsman Jacob Ruitingaverkoper Molenpad 9tuin178126042v
JAKOB RUITINGAvroedsman Jacob Ruitingaverkoper Droogstraat ZZ178126043v
JAKOB RUITINGAvroedsman Jacob Ruitingakoper huisVoorstraat 74178126051v
JAKOB RUITINGAvroedsman Jacob Ruitingaverkoper Hoogstraat 20178126054v
JAKOB RUITINGA Jacob Ruitinganaastligger ten westen Droogstraat ZZ1782260207r
JAKOB RUITINGAvroedsman Jacob Ruitingaverkoper Voorstraat 74178326129r
JAKOB RUITINGAvroedsman Jacob Ruitingahuurder Noorderhaven 761783261115r
JAKOB RUITINGAvroedsman Jacob Ruitingahuurder Noorderhaven 781783261115r
JAKOB RUITINGAvroedsman Jacob Ruitingakoper huis en bakkerijVoorstraat 341785261309r
JAKOB RUITINGAvroedsman Jacob Ruitingaverkoper Voorstraat 34178526248v
JAKOB SAS Jacob Sasgeniaarde koper Schritsen 541785261275r
JAKOB SAS Jacob Sasmatroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisLanen 211785261310r
JAKOB SAS Jacob Sasmatroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisZuiderhaven 35178626297v
JAKOB SAS Jacob Sasmatroos op het Admiraliteitsjacht (oud -)koper huisGrote Ossenmarkt 111790263192v
JAKOB SAS Jacob Sas, c.s.naastligger ten zuiden Vijverstraat 141790263210r
JAKOB SAS Jacob Saskoper 1/2 huisLanen 211791263346v
JAKOB SAS Jacob Saseigenaar van 1/2 Lanen 211791263346v
JAKOB SAS Jacob Sasverkoper Lanen 21179226455v
JAKOB SAS Jacob Saskoper door niaar huisZuiderhaven 4179326479v
JAKOB SAS Jacob Sasmatroos op het Admiraliteitsjachtverkoper Grote Ossenmarkt 11179326481r
JAKOB SAS Jacob Sasnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 21799265187r
JAKOB SAS Jacob Sas, e.a.naastligger ten noorden Weeshuisstraat 171800265225v
JAKOB SAS Jacob Sas, c.s.naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17180226650v
JAKOB SAS Jacob Saskoopmanverkoper Zuiderhaven 4180226668v
JAKOB SAS Jacob Saskoopmankoper pakhuisGrote Ossenmarkt 21802266174v
JAKOB SAS Jacob Sasnaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 21802266174v
JAKOB SCHENK Jacob Schenkscheepstimmerman (oud -)koper huisHoogstraat 231755253215r
JAKOB SCHENK Jacob P. Schenknaastligger ten oosten Hoogstraat 211763255258v
JAKOB SCHENK Jacob Schenknaastligger ten westen* Hoogstraat 25176425630r
JAKOB SCHENK Jacob P. Schenknaastligger ten oosten Hoogstraat 211770257177v
JAKOB SCHENK Jacob Schenknaastligger ten oosten Hoogstraat 21177225818r
JAKOB SCHOTSMAN Jacob Schotsmannaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 81664238214v
JAKOB SCHOTSMANde erfgenamen van wijlen Jacob Schotsmannaastligger ten oosten Hofstraat 351686242157r
JAKOB SCHUURMANS Jacobus Schuurmanslandsopzichter te Makkumverkoper Ooievaarsteeg 15178526235r
JAKOB SLOTEN Jacob van Slootenkoopmanverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west179226452r
JAKOB SLOTEN Jacob van Slootenverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
JAKOB SLOTEN Jacob van Slootenkoper huis en bleekveldNoorderhaven 761800265224r
JAKOB SLOTEN Jacob van Slootenkoper huis en bleekveldNoorderhaven 781800265224r
JAKOB SLOTEN Jacob van Slootenkoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 561800265244r
JAKOB SLOTEN Jacob van Slootennaastligger ten oosten Noorderhaven 741806267192ar
JAKOB SLOTEN Jacob van Slootennaastligger ten oosten Noorderhaven 7418072683r
JAKOB SLOTEN Jacob van Slootenkoper Voorstraat 31810269112v
JAKOB SLOTEN Jacob van Slootennaastligger ten noorden Voorstraat 31810269112v
JAKOB SMID Jacob Smit, c.u.kastmakerhuurder Voorstraat 461800265272v
JAKOB SMID Jacob Smith, c.u.huurder Noorderhaven 751803266246v
JAKOB SPEELMAN Jacob Speelmanhuurder achterkamer (p.w.)Bildtstraat 20175025255v
JAKOB SPRONGmr. Jacob Sprongnaastligger ten westen Heiligeweg 1west166023862v
JAKOB SPRONGmr. Jacob Sprongnaastligger ten westen Heiligeweg 1west1663238184r
JAKOB SPRONGwijlen Jacob Spronghverkoper Spekmarkt 1167124051v
JAKOB SPROTTINGAoud vaandrig Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat NZ1681241147r
JAKOB SPROTTINGA Jacob Gerbens? Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat1681241157v
JAKOB SPROTTINGAburgervaandrig Jacob Sprottingakoper provisioneel huisFranekereind 36168024125ra
JAKOB SPROTTINGAoud vaandrig Jacob Sprottingahuurder Franekereind 40168224144va
JAKOB SPROTTINGAoud vaandrig Jacob Sprottinganaastligger ten westen Franekereind 40168224144va
JAKOB SPROTTINGAhuis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten oosten Weverstraat 1316832424v
JAKOB SPROTTINGAhuis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 1316832424v
JAKOB SPROTTINGAvroedsman Jacob Sprottingaverkoper Weverstraat 1316832424v
JAKOB SPROTTINGAvroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten oosten Franekereind 38achter168424230r
JAKOB SPROTTINGAvroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Franekereind 38achter168424230r
JAKOB SPROTTINGAvroedsman Jacob Sprottingaverkoper Franekereind 38achter168424230r
JAKOB SPROTTINGAoud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat NZ1695243125r
JAKOB SPROTTINGAoud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 151695243125v
JAKOB SPROTTINGAoud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 171695243125v
JAKOB SPROTTINGAoud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 131695243126r
JAKOB SPROTTINGAoud burgemeester Jacob Sprottinga, q.q.naastligger ten westen Lanen 221696243211v
JAKOB SPROTTINGA Jacob Sprottingakapiteinnaastligger ten noorden Weverstraat 17170724522r
JAKOB SPROTTINGA Jacob Sprottingakapiteinnaastligger ten oosten Franekereind 38170924588v
JAKOB SPROTTINGA Jacob Sprottingakapiteinverkoper Franekereind 38170924588v
JAKOB SPROTTINGAvroedsman Jacobus Sprottingakoper keukenNoorderhaven 42168524295r
JAKOB SPROTTINGAvroedsman Jacobus Sprottinga, c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 42168524295r
JAKOB SPROTTINGA Jacobus Sprottinganaastligger ten noorden Noorderhaven 42168524295r
JAKOB SPROTTINGAvroedsman Jacobus Sprottingakoper Franekereind 361686242114v
JAKOB SPROTTINGAvroedsman Jacobus Sprottinganaastligger ten oosten Franekereind 361686242114v
JAKOB SPROTTINGAvroedsman Jacobus Sprottingaverkoper Franekereind 23west1689242262v
JAKOB SPROTTINGAburgemeester Jacobus Sprottingaverkoper q.q. Voorstraat 79169124224va
JAKOB SPROTTINGAburgemeester Jacobus Sprottingaverkoper q.q. Bargebuurt WZ169124224va
JAKOB SPROTTINGAhet pakhuis en hof van Jacobus Sprottingakapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Franekereind 36170924578v
JAKOB SPROTTINGA Jacobus Sprottinga, voor zich en zijn drie kinderenkapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Franekereind 36170924578v
JAKOB STANSIUS Jacobus Stansiusverkoper Zuiderhaven ZZ170824546v
JAKOB STANSIUS Jacobus Stansiusverkoper Werfpad170824548r
JAKOB STANSIUS Jacobus Stantiusluitenant te voet bij de Staten van Holland en West-Vrieslandverkoper Noorderhaven 88oost1734248347v
JAKOB STANSIUS Jacobus Stantiusluitenant in de Guardes te voetverkoper van 1/3 Voorstraat 4317342491r
JAKOB STELLINGWERF Jacobus Stellingwerff, vrijgezelkoper huis, brouwerij en mouterijZoutsloot 301696243238v
JAKOB STELLINGWERF Jacobus Stellingwerffbrouwer (mr. -)betrokkene ten zuiden van Harlingen170024476r
JAKOB STELLINGWERFde kinderen van Jacobus Stellingwerffnaastligger ten westen Zoutsloot 321714245221v
JAKOB STRATEN Jacob Adriaan van der Straatenkapitein-luitenant ter zeeverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
JAKOB STRATEN Jacob van der Straatencolonel ter zeekoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Bredeplaats 33181026978v
JAKOB STRATEN Jacob van der Straatencolonel ter zeekoper pakhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Rinnertspijp 1181026978v
JAKOB SWERMS Jacob Swermszilversmidverkoper van 1/6 Zuiderhaven 23173124865r
JAKOB TEMPEL Jacob Tempelnaastligger ten oosten Lanen 361601228273v
JAKOB TEMPEL Jacob Tempelnaastligger ten oosten Schritsen 271601228273v
JAKOB TJALLINGII Jacob Tjallingiikoopmanhuurder naastgelegen houtschuur Zoutsloot 6178526244r
JAKOB TJALLINGII Jacob Tjallingii, c.u.koopmanhuurder Noorderhaven 351786262140v
JAKOB TJALLINGII Jacob Tjallingiihuurder Droogstraat 15178826339r
JAKOB TJALLINGIIals bewoners Jacob Tjallingii, c.u.naastligger ten noorden Noordijs 101789263123r
JAKOB TJALLINGII Jacob Tjallingii, n.u.koopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41789263165r
JAKOB TJALLINGII Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten noorden Zuiderplein 3173524974v
JAKOB TJALLINGII Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderplein 3173524974v
JAKOB TJALLINGII Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/3 Zuiderplein 3173524974v
JAKOB TJALLINGII Jacobus Tjallingiigeniaarde koper Heiligeweg 111754253133v
JAKOB TJALLINGIIdr. Jacobus Tjallingiikoopmankoper van 1/2 huisKruisstraat 10oostde Drie Schelvissen1755253211r
JAKOB TJALLINGIIdr. Jacobus Tjallingiiadvocaat en notarisverkoper Kruisstraat 10oost176125551r
JAKOB TJALLINGIIde zoutkeet van dr. Jacobus Tjallingii, c.s.naastligger ten zuiden Scheffersplein 251762255133r
JAKOB TJALLINGIIdr. Jacobus Tjallingiinaastligger ten westen Hofstraat 217632569r
JAKOB TJALLINGIIdr. Jacobus Tjallingiikoopmanverkoper Hoogstraat 25176425630r
JAKOB TJALLINGIIdr. Jacobus Tjallingiikoopmanverkoper Hoogstraat 17176425630r
JAKOB TJALLINGIIdr. Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper Raamstraat 81766256221v
JAKOB TJALLINGIIdr. Jacobus Tjallingiiadvocaat en notariskoper huisZuidersteeg 71766256222r
JAKOB TJALLINGII Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper Zuidersteeg 71775258241r
JAKOB TJALLINGIIzoutkeet van dr. Jacobus Tjallingiinaastligger ten zuiden Scheffersplein 251778259113v
JAKOB TJALLINGIIkeeten van Jacobus Tjallingiinaastligger ten noorden Franekereind 23oost1778259156v
JAKOB TJALLINGIIkeeten van Jacobus Tjallingiinaastligger ten noorden Franekereind 23west1778259156v
JAKOB TJALLINGII Jacobus Tjallingiiverkoper Scheffersplein 27178126047v
JAKOB TJALLINGIIwijlen Jacobus Tjallingii, J.U.D.advocaat Hof van Frieslanderflater Scheffersplein 27178126047v
JAKOB TUIK Jacob Tuik, c.u.huurder achterwoningLanen 361782260191v
JAKOB TUIK Jacob Tuikhuurder (p.j.)Hofstraat 351785261276r
JAKOB TUIK Jacob Tuik, c.u.huurder Hofstraat 35178826354r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureurkoper huis en plaatsBrouwersstraat 171722246143v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Brouwersstraat 171726246250v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantgeniaarde koper Noorderhaven 1021727246304v
JAKOB TUININGAbetalen aan Jacob Tuiningahuurder Noorderhaven 1021727246304v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Noorderhoofd 11729247253v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huisDroogstraat 181730247307r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Rozenstraat 11730247340v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Voorstraat 99173124832r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Rozengracht 22173124833r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureurverkoper q.q. Nutstraat WZ173124834r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huis oudtijds Bijllevelt genaemtNoorderhaven 114Bijleveld173124855r
JAKOB TUININGAhet huis de Spijkerboor Jacob Tuyningaprocureur postulantkoper huisZuiderhavende Spijkerboor1732248147v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huisWeverstraat 11732248156r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten westen Nieuwstraat 181732248159r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Zuiderhaven1734248349r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Droogstraat 18173524971v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureurkoper van 1/2 huisNoorderhaven 90173524985r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten westen Nieuwstraat 181736249123v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Ooievaarsteeg 171737249197r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten noorden Nieuwstraat 201737249199v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Noorderhaven 901738249292r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningakoper provisioneel 1/2 huisVoorstraat 12173824921va
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huisKleine Bredeplaats 41740250142v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantgeniaarde koper van 1/2 Kleine Bredeplaats 181741250166v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper woningNoorderhaven 98achter174425153r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureurverkoper q.q. Rozenstraat 41746251134v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureurverkoper q.q. Rozengracht 171746251135v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper woning en weefwinkelLiemendijk1747251163r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Werfpad ZZ1748251244v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten noorden Noorderhaven 941749251277v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Noorderhaven 98achter1749251284r
JAKOB TUININGA Jacob Tuininganaastligger ten noorden Anjelierstraat 2174925210v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Achterstraat174925213v
JAKOB TUININGA Jacob Tuininga, c.u.procureurnaastligger ten oosten Noorderhaven 108174925226r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huisNoorderhaven 110174925242r
JAKOB TUININGA Jacob Tuininga, c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 110174925242r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantreversaalhouder Liemendijk1752252203v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper grondpachten van diverse percelenten oosten van Harlingen ZZ175325375r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21754253130r
JAKOB TUININGA Jacob Tuininga, c.s.procureurnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 41754253143r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantgeniaarde koper onbekend1754253156v
JAKOB TUININGAprocureur Jacob Tuininganaastligger ten oosten Noorderhaven 112175625411v
JAKOB TUININGAprocureur Jacob Tuininganaastligger ten zuiden Noorderhaven 112175625411v
JAKOB TUININGAprocureur Jacob Tuininganaastligger ten westen Noorderhaven 112175625411v
JAKOB TUININGAprocureur Jacob Tuiningaverpachter grond Franekereind 32175625416r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huis en weefwinkel met 3 weefgetouwenOoievaarsteeg 17175625444v
JAKOB TUININGAprocureur Jacob Tuiningaverpachter grond Franekereind 341758254122v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21759254182r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantcrediteur (deducent) q.q. Herenwaltje 71758254265r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulantcrediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 11758254265r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureurverpachter grond ([staat: 4-00-00 GG])Noorderkade 23176425683r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur (oud -)verpachter grond Franekereind 361766256159v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur (oud -)verpachter grond Fabrieksstraat 21766256185v
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningaprocureur postulanteigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 41766256203r
JAKOB TUININGAwijlen Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten oosten Rommelhaven ZZ1770257160r
JAKOB TUININGAwijlen Jacob Tuiningaprocureurverkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ1770257160r
JAKOB TUININGAwijlen Jacob Tuiningaprocureur (oud -)verkoper Kleine Bredeplaats 41773258104v
JAKOB TUININGAde weduwe van Jacob Tuiningaverpachter grond Franekereind 361776258263r
JAKOB TUININGAde weduwe van Jacob Tuiningaprocureurverpachter grond Franekereind 361778259102r
JAKOB TUININGAde erfgenamen van wijlen Jacob Tuiningaverpachter grond Fabrieksstraat 2179726539r
JAKOB TUININGA Jacob Tuiningahuurder huis Zuiderpoort (gebied)180226663r
JAKOB TUININGAde erfgenamen van wijlen Jacob Tuiningaverpachter grond Fabrieksstraat 2180426753r
JAKOB TUININGA Jacobus Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Vismarkt 1173925043v
JAKOB VELDHUIS Jacob Velthuiskoper provisioneel huis genaamd de Drie SchelvissenZuiderhaven 23de Drie Schelvissen167524026va
JAKOB VELDHUISvroedsman Jacob Velthuysnaastligger ten oosten Noorderhaven 441680241115r
JAKOB VELDHUISvroedsman Jacob Velthuysaanhandelaar hof met een prieelZuiderstraat1681241143r
JAKOB VELDHUISvroedsman Jacob Velthuysnaastligger ten oosten Noorderhaven 441681241144r
JAKOB VELDHUISde hof van vroedsman Jacob Velthuysnaastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ1682241212v
JAKOB VELDHUISvroedsman Jacob Velthuysnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1682241222v
JAKOB VELDHUISgemeensman Jacob Velthuysnaastligger ten westen Noorderhaven 481683241249v
JAKOB VELDHUIS Jacob Velthuyskoper provisioneel huisVoorstraat 7168024124ra
JAKOB VELDHUIS Jacob Velthuysbierstekerbewoner Voorstraat 7168024124ra
JAKOB VELDHUISburgervaandrig Jacob Velthuyskoper provisioneel huisNoorderhaven 46168024124ra
JAKOB VELDHUISvroedsman Jacob Velthuyskoper provisioneel huisNoorderhaven 88achterBenthem168124140va
JAKOB VELDHUISgemeensman Jacob Velthuysnaastligger ten zuiden Noorderhaven 88168424226v
JAKOB VELDHUISgemeensman Jacob Velthuysnaastligger ten oosten Noorderhaven 72168524282r
JAKOB VELDHUIShuis genaamd de Beurs Jacob Velthuysnaastligger ten oosten Noorderhaven 80de Beurs1687242176r
JAKOB VELDHUISgemeensman Jacob Velthuysnaastligger ten oosten Noorderhaven 721687242207r
JAKOB VELDHUISvroedsman Jacob Velthuiskoper door niaar huis en hofHofstraat 17westde Fontein169224317v
JAKOB VELDHUISvroedsman Jacob Yebels Velthuiskoper plaatsje gebruikt als hoenderhokVoorstraat 37achter169324341r
JAKOB VELDHUISvroedsman Jacob Yebels Velthuisnaastligger ten westen Voorstraat 37achter169324341r
JAKOB VELDHUISvroedsman Jacob Yebels Velthuisnaastligger ten noorden Voorstraat 37achter169324341r
JAKOB VELDHUISvroedman Jacob Velthuiskoper door niaar kamerRomastraat 6169324345v
JAKOB VELDHUISde hof van burgemeester Jacob Velthuisnaastligger ten westen Zuiderhaven 181695243126v
JAKOB VELDHUISburgemeester Jacob Velthuisnaastligger ten oosten Noorderhaven 721696243248v
JAKOB VELDHUISoud burgemeester Jacob Yebels Velthuisbierstekerverkoper Noorderhaven 1081698243382r
JAKOB VELDHUISoud burgemeester Jacob Velthuisverpachter grond Hofstraat 27170024487r
JAKOB VELDHUISwijlen vroedsman Jacob Velthuiswijnhandelaarnaastligger ten westen Noorderhaven 481701244134r
JAKOB VELDHUISwijlen vroedsman Jacob Velthuiswijnhandelaarverkoper van 1/2 Noorderhaven 481701244134r
JAKOB VELDHUIS Jacob Velthuisverkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 481701244134r
JAKOB VELDHUISwijlen oud burgemeester Jacob Velthuisverkoper Noorderhaven 88achter1702244142v
JAKOB VELDHUISwijlen oud burgemeester en vroedsman Jacob Velthuisverkoper Noorderhaven 821703244205r
JAKOB VELDHUISwijlen oud burgemeester Jacob Velthuisverkoper Hofstraat 17west1704244245v
JAKOB VELDHUIS Jacob Velthuisbrouwer (mr. -)verkoper Achterstraat NZ1727246302r
JAKOB VELDHUIS Jacob Velthuisbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Noordijs 231727246302v
JAKOB VELDHUIS Jacob Velthuisbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 181727246302v
JAKOB VELDHUIS Jacob Velthuysbrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 161730247344r
JAKOB VELDHUIS Jacob Velthuysbrouwer (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 161730247344r
JAKOB VELDHUISgemeensman Jacobus Velthuiskoper door niaar huisNoorderhaven 481683241249v
JAKOB VELDHUISvroedsman Jacobus Velthuysnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1691242340r
JAKOB VELDHUISvroedsman Jacobus Velthuysaanhandelaar huisNoorderhaven 881691242358r
JAKOB VELDHUIShet huis genaamd Benthum, van de koper vroedsman Jacobus Velthuysnaastligger ten zuiden Noorderhaven 88Bentheim1691242358r
JAKOB VELDHUIS Jacobus Velthuisgeniaarde koper Lanen 861692242376r
JAKOB VELDHUISgemeensman Jacobus Velthuyskoper door niaar twee kamers onder 1 dakRomastraat ZZ169424377r
JAKOB VELDHUIShof en kamer van vroedsman Jacobus Velthuysnaastligger ten zuiden Romastraat ZZ169424377r
JAKOB VELDHUIShof en kamer van vroedsman Jacobus Velthuysnaastligger ten westen Romastraat ZZ169424377r
JAKOB VELDHUISvroedsman Jacobus Velthuysverkoper Zuiderstraat169424389r
JAKOB VELDHUISburgemeester Jacobus Velthuisnaastligger ten oosten Romastraat 4oost1697243305r
JAKOB VELDHUISburgemeester Jacobus Velthuisnaastligger ten zuiden Romastraat 4oost1697243305r
JAKOB VELDHUISde hof van burgemeester Jacobus Velthuisnaastligger ten westen Zuiderhaven 181697243314r
JAKOB VELDHUISde hof van burgemeester Jacobus Velthuisnaastligger ten westen Zuiderhaven 181697243315v
JAKOB VELDHUISburgemeester de heer Jacobus Velthuisnaastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost1698243350r
JAKOB VELDHUISwijlen oud burgemeester Jacobus Velthuisverkoper Noorderhaven 741702244143v
JAKOB VELDHUISwijlen oud burgemeester Jacobus Velthuisverkoper Noorderhaven 461702244144v
JAKOB VELDHUISwijlen oud burgemeester Jacobus Velthuisverkoper Zuiderhaven 61702244166r
JAKOB VELDHUISwijlen burgemeester Jacobus Velthuisnaastligger ten oosten Romastraat 61705244301v
JAKOB VELDHUISwijlen burgemeester Jacobus Velthuisverkoper Romastraat 61705244301v
JAKOB VELDHUISwijlen Jacobus Velthuisverkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ170824547v
JAKOB VELDHUIS Jacobus Velthuis, c.u.koper huis, brouwerij en paardestalGrote Bredeplaats 141712245175r
JAKOB VELDHUISde stalling van Jacobus Velthuisbrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Hondenstraat 5oost1732248129r
JAKOB VELDHUIS Jacobus Velthuysbrouwer (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 141732248145v
JAKOB VETTEVOGEL Jacobus Vettevogelzilversmid (mr. -)huurder Voorstraat 631807267331v
JAKOB VLASBLOEM Jacob Vlasbloemnaastligger ten oosten Lanen 66achterde Vlasbloem1612229113v
JAKOB VLASBLOEM Jacob Vlasbloemnaastligger ten oosten Lanen 66achter1623230339r
JAKOB VOORDAde brouwerij van Jacob Voordanaastligger ten oosten Kruisstraat 61668239168v
JAKOB VOORDAwijlen burgemeester Jacob Voorda, verkoperverkoper Heiligeweg 40168224161va
JAKOB VOORDA Jacob J. Voorda, J.U.D.professorverkoper Kromme Elleboogsteeg174425140v
JAKOB VOORDAhuis en brouwerij van wijlen burgemeester Jacobus Voordanaastligger Noordijs OZ1675240199v
JAKOB VORMoud burgemeester Jacob van der Form, c.u.huurder Hoogstraat 7174025084r
JAKOB VORMoud burgemeester en vroedsman Jacobus van der Formverkoper Rommelhaven NZ1737249177v
JAKOB VORMoud burgemeester Jacobus van der Formhuurder Franekereind 31738249223r
JAKOB VORMoud burgemeester Jacobus van der Formverkoper Noorderkade 231742250213r
JAKOB VRIES Jacob Hey Friesverkoper Poortje 131612229122v
JAKOB VRIES Jacobus de Vrieshuurder stalling (p.j.)Lanen 831794264189r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Rozengracht 271784261235r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Anjelierstraat 101784261236v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Wasbleek 231784261237v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Kerkpoortstraat 11784261239v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg1784261240v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1785261260r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Vijver 31785261262r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Simon Stijlstraat 31785261266v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Kerkpoortstraat 651785261267v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Kerkpoortstraat 571785261268v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Zuiderhaven 361785261269v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Westerstraat 431785261270v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Zoutsloot 251785261280r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Zoutsloot 11785261298r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13178526229r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626257r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626279v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaar, n.u.naastligger ten oosten Rozengracht 181788262290r
JAKOB WASSENAARburgervaandrig Jacob Wassenaarkoopmankoper Rozengracht 201788262306v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarkoopmankoper door niaar huis, hof en achtererf als pakhuisSchritsen 5817882638r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarkoopmankoper door niaar huisSchritsen ZZ17882638r
JAKOB WASSENAARvroedsman Jacob Wassenaarnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 61790263191v
JAKOB WASSENAARvroedsman Jacob Wassenaarnaastligger ten noorden Carl Visschersteeg 61790263191v
JAKOB WASSENAARvroedsman Jacob Wassenaarnaastligger ten zuiden Schritsen 601790263266v
JAKOB WASSENAARvroedsman Jacob Wassenaarnaastligger ten westen Schritsen 601790263266v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarprocureur postulantverkoper q.q. Noorderhaven 231791263358r
JAKOB WASSENAARvroedsman Jacob Wassenaarverkoper q.q. van 1/3 Hofstraat 261793264156r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Kerkpoortstraat 551796264309v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarkoper huis en ijzersmederijNoorderhaven 1179726559r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Noorderhaven 35179726563r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Droogstraat 7oost179726566v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Grote Bredeplaats 31179826598v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1798265109v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotariskoper huisCarl Visschersteeg 61798265114r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 61798265114r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarkoper huisSchritsen 601799265166v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnaastligger ten zuiden Schritsen 601799265166v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnaastligger ten westen Schritsen 601799265166v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Brouwersstraat 81799265186r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper Rozengracht 201800265214r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noorderhaven 1081801265299v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper Zuiderhaven 281801265301r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noordijs 101801265303r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noordijs 101801265303r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Hoogstraat 301801265306r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Hoogstraat 331801265307r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noorderhaven 98achter1801265308r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1801265309r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1801265310r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotariskoper huisNoorderhaven 311803266248r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotariskoper looiersperk of leertouwerijSchritsen 56zuidwest1803266283r
JAKOB WASSENAARhet erf van de heer Jacob Wassenaarnaastligger ten oosten Schritsen 56zuidwest1803266283r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper Noorderhaven 311806267188r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarisverkoper Noorderhaven 331806267188r
JAKOB WASSENAARde Heer Jacob Wassenaarhuurder Noorderhaven 741806267192ar
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotariskoper pakhuisNoorderhaven 201806267230v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnotarishuurder (p.j.)Noorderhaven 201806267230v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarkoper pakhuisNoorderhaven 391808268161v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarhuurder Noorderhaven 391808268161v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 41808268163r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper Carl Visschersteeg 41808268163r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper Schritsen 56west1809268227r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Schritsen 56oost1809268228v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper q.q. Hofstraat 131809268230r
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnaastligger ten oosten Schritsen 581809268231v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarnaastligger ten zuiden Schritsen 581809268231v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper Schritsen 581809268231v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarverkoper Schritsen 601809268262v
JAKOB WASSENAAR Jacob Wassenaarkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 11809268308r
JAKOB WETSENSde weduwe van Jacobus Wetsensnaastligger ten noorden Karremanstraat 201722246151r
JAKOB WETSENSde weduwe van Jacobus Wetsensnaastligger ten noorden Karremanstraat 201726246285r
JAKOB WIERSMA Jacob Wiersmabakker (mr. -)verkoper van 1/32 Voorstraat 731729247285v
JAKOB WIERSMA Jacob Wiersmabakker (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 14173124863r
JAKOB ZANDSTRA Jaccob Sanstraequipagemeesternaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1687242190v
JAKOB ZANDSTRAburgerhopman Jacob Sanstrahoutkoperkoper houtstek en huis daarachterZuiderhaven 591676240212v
JAKOB ZANDSTRAburgerhopman Jacob Sanstranaastligger ten zuiden Schritsen 141676240244v
JAKOB ZANDSTRAburgerhopman Jacob Sanstrakoper hof met bomen, planten en belvedereZuiderhaven ZZ1676240245v
JAKOB ZANDSTRAde hof van hopman Jacob Sanstranaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ16782413v
JAKOB ZANDSTRA Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitverkoper ten zuiden van Harlingen1681241160r
JAKOB ZANDSTRA Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168224144va
JAKOB ZANDSTRA Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1687242192v
JAKOB ZANDSTRA Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Vijver 71687242200r
JAKOB ZANDSTRA Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten westen Zuiderhaven NZ1687242209r
JAKOB ZANDSTRA Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51688242218v
JAKOB ZANDSTRAhet houtstek van Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitnaastligger ten zuiden Schritsen 161689242279v
JAKOB ZANDSTRA Jacob Sanstra, voor zichequipagemeester Admiraliteitverkoper Schritsen 161689242279v
JAKOB ZANDSTRA Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitverkoper Zuiderhaven ZZ1689242280r
JAKOB ZANDSTRAde kinderen van wijlen Jacob Zanstraequipagemeesterverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
JAKOB ZANDSTRAde kinderen van wijlen Jacob Zanstraequipagemeesterverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
JAKOB ZANDSTRAde kinderen van wijlen Jacob Zanstraequipagemeesterverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
JAKOB ZANDSTRA Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat OZ16862428va
JAKOB ZANDSTRAwijlen Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Frieslanderflater Zuiderhaven 55168924217va
JAKOB ZANDSTRAwijlen Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Frieslanderflater Zuiderhaven 59168924219ra
JAKOB AARTS Jacob Aerdts Columkoopmankoper 1/2 huisHeiligeweg 301635233156r
JAKOB AARTS de hof van Jacob Aerts naastligger ten westen Liemendijk166123879v
JAKOB AARTS de hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Achterstraat166123880r
JAKOB AARTS de panbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 77166123882v
JAKOB AARTS Jacob Aerts gleibakkerkoper woning met een tuintje en een plaatske erachterAchterstraat NZ1661238102r
JAKOB AARTS Jacob Aerts , c.s.naastligger ten oosten Achterstraat NZ1661238102r
JAKOB AARTS de hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk16612388va
JAKOB AARTS de hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk16612388va
JAKOB AARTS de panbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 7716612388va1
JAKOB AARTS de galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratrenaastligger ten zuiden Schritsen 52166723973r
JAKOB AARTS de galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratrenaastligger ten westen Schritsen 52166723973r
JAKOB AARTS Jacob Aerts Colomnaastligger ten zuiden Heiligeweg 321670239219r
JAKOB AARTS het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 101672240106v
JAKOB AARTS het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 101672240106v
JAKOB AARTS het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 641674240130v
JAKOB AARTS het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 771674240130v
JAKOB AARTS het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Zoutsloot 641674240130v
JAKOB AARTS het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Droogstraat 771674240130v
JAKOB AARTS Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 641681241161r
JAKOB AARTS Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 771681241161r
JAKOB AARTS Jacob Aerts koopmankoper twee kamers onder 1 dakAchterstraat NZ1682241197r
JAKOB AARTS Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat NZ1682241197r
JAKOB AARTS Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 61682241218r
JAKOB AARTS Jacob Aerts naastligger enigszins ten zuiden Zoutsloot 61682241218r
JAKOB AARTS Jacob Aerts koper huisplaats met hout en getimmerZoutsloot 661682241223v
JAKOB AARTS Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 661682241223v
JAKOB AARTS Jacob Aerts naastligger ten zuiden voor een gedeelte Zoutsloot 661682241223v
JAKOB AARTS de hof van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Noordergrachtswal167924111ra
JAKOB AARTS Jacob Aerts naastligger ten westen Noorderhaven 104168124139va
JAKOB AARTS de mouterij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Lanen 23een_achter168524288r
JAKOB AARTS Jacob Aarts naastligger ten oosten Zoutsloot 641685242102v
JAKOB AARTS Jacob Aarts naastligger ten oosten Droogstraat 771685242102v
JAKOB AARTS Jacob Aerts naastligger ten westen Voorstraat 55achter1686242155v
JAKOB AARTS Jacob Aerts naastligger ten westen Voorstraat 55achter1687242204v
JAKOB AARTS de hof van Jacob Aerts gleibakkernaastligger ten oosten Liemendijk1687242205v
JAKOB AARTS Jacob Aerts naastligger ten oosten Achterstraat1688242222v
JAKOB AARTS Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat1688242222v
JAKOB AARTS Jacob Aarts koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 641689242268v
JAKOB AARTS Jacob Aarts koopmannaastligger ten oosten Droogstraat 771689242268v
JAKOB AARTS Jacob Aerts koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 11690242307r
JAKOB AARTS Jacob Aerts koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 31690242308r
JAKOB AARTS Jacob Aerts koopmanverkoper q.q. Lanen 21690242309r
JAKOB AARTS Jacob Aerts koopmanverkoper Noorderhaven 331690242311r
JAKOB AARTS Jacob Aerts koopmanverkoper Lanen 71een_achter1690242311r
JAKOB AARTS Jacob Aerts koopmanverkoper Grote Ossenmarkt 41690242311r
JAKOB AARTS Jacob Aerts koopmanverkoper Noordijs1690242311r
JAKOB AARTS Jacob Aerts verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
JAKOB AARTS Jacob Aerts verkoper q.q. Voorstraat 12168824215ra
JAKOB AARTS de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten westen Lanen 33169124221ra
JAKOB AARTS wijlen Jacob Aerts koper Voorstraat 53169324334r
JAKOB AARTS wijlen Jacob Aerts koper Droogstraat NZ169324335v
JAKOB AARTS het panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 101695243127v
JAKOB AARTS het panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 101695243127v
JAKOB AARTS de erfgenamen van wijlen de weduwe van Jacob Aerts koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 1041695243134r
JAKOB AARTS de weduwe en erfgenamen van Jacob Aerts naastligger ten oosten Liemendijk NZ1695243137r
JAKOB AARTS de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts koopmannaastligger ten oosten Liemendijk NZ1698243392r
JAKOB AARTS de desolate boedel van wijlen Jacob Aerts koopmanverkoper Zoutsloot 7016952436ra
JAKOB AARTS de erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 641692242385v
JAKOB AARTS de erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 71692242385v
JAKOB ABES Jacob Abes smid (mr. -)verkoper Zoutsloot 24169424378r
JAKOB ABES Jacob Abbes smid (ijzer-)naastligger ten oosten Zoutsloot 22169424391v
JAKOB ABES Jacob Abbes , c.u.smid (mr. -)koper huis met ledige plaats gebruikt als hellingZoutsloot 116992443r
JAKOB ABES het hiervoor verkochte perceel aan Jacob Abbes smid (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 916992443v
JAKOB ABES Jacob Abes naastligger ten westen onbekend170024473v
JAKOB ABES Jacob Abes naastligger ten westen onbekend1701244111r
JAKOB ABES Jacob Abes naastligger ten westen onbekend1703244215v
JAKOB ABES Jacob Abes smid (mr. -)naastligger ten westen Bargebuurt1706244341r
JAKOB ABES Jacob Abes smid (mr. ijzer-)verkoper Zoutsloot 11726246267r
JAKOB ABRAHAMS de weduwe van Jacob Abrahams huurder van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1661238114r
JAKOB AKES Jacob Aekes verkoper Lanen 62166923935ra
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts koper huisSint Jacobstraat 13159722835r
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts goudsmidkoper 1/2 huis daer den Smack uuythanghtNoorderhaven 108 de Smack1598228107r
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts goudsmidaanhandelaar huisLanen 891599228144r
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts verwandelaar Noorderhaven 1081602228288v
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts aanhandelaar kamerHavenplein1602228289r
JAKOB ALBERTS grondpacht uit het huis van Jacob Alberts bewoner Sint Jacobstraat 131603228372v
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts naastligger ten noorden Lanen 911614229187v
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts naastligger ten noorden Voorstraat 73achter1614229218r
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts verkoper Sint Jacobstraat 131614229235v
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts verkoper Lanen 891615229276v
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter1626231104r
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter1630232154v
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter1630232154v
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1163323382v
JAKOB ALBERTS wijlen Jacob Alberts verkoper Zoutsloot NZ164323587v
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts koper kamer met een ledige plaatsKromme Elleboogsteeg NZ1644235128r
JAKOB ALBERTS de kamer van Jacob Alberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 191646235194r
JAKOB ALBERTS Jacob Albarts naastligger ten noorden Voorstraat 73achter1657237110r
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk, geschikt tot een looyerij, met toebehorenZoutsloot 11676240228r
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts schoenmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 34168524271r
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts koper huisSimon Stijlstraat OZ16842424ra
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts huurder Simon Stijlstraat OZ16842424ra
JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 241706244340r
JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 2417072458v
JAKOB ALBERTS grondpacht uit het huis van oud burgemeester Jacob Alberts eigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r2
JAKOB ALBERTS burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Gardenierstraat171824620ar
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1729247267r
JAKOB ALBERTS het huis van Jacob Alberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 171730247351v
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts varend persoonkoper woningHofstraat 271731247380r
JAKOB ALBERTS Jacob Alberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
JAKOB ALBERTS WIJNALDAvroedsman Jacob Alberts Winaldaschoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 56noordwest1690242312v
JAKOB ALBERTS WIJNALDAvroedsman Jacob Alberts Winaldaschoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 11690242313r
JAKOB ALBERTS WIJNALDAburgemeester Jacob Alberts Wijnaldanaastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ1703244220r
JAKOB ALBERTS WIJNALDAoud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Voorstraat 68170824567v
JAKOB ALBERTS WIJNALDAoud burgemeester Jacob Alberts Winaldakoper door niaar woning met een tuintje erachterTiepelsteeg1715245235v
JAKOB ALBERTS WIJNALDAoud burgemeester Jacob Albers Winaldanaastligger ten zuiden Voorstraat 62171924646r
JAKOB ALBERTS WIJNALDAde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Wijnaldaverkoper Tiepelsteeg172124693r
JAKOB ALBERTS WIJNALDAde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Heiligeweg 26172124693v
JAKOB ALBERTS WIJNALDAde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Simon Stijlstraat 3172124694v
JAKOB ALBERTS WIJNALDAoud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Tiepelsteeg172124699r
JAKOB ALBERTS WIJNALDAde crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Wijnaldaverkoper Tiepelsteeg172124699v
JAKOB ALBERTS WIJNALDAde gecommitteerde crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Schritsen 56noordwest1721246100r
JAKOB ALBERTS WIJNSMA Jacob Alberts Wijnsmaverkoper Fabrieksstraat1688242261v
JAKOB ALLERTS Jacob Allerts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 151613229171r
JAKOB ANDRIES Jacob Andries eigenaar van de voorste kamer Noorderhaven ZZ1600228200r
JAKOB ANDRIES Jacob Andries verkoper Oosterkeetstraat 11621230276r
JAKOB ANDRIES wijlen Jacob Andries erflater Hoogstraat 371626231156r
JAKOB ANDRIES Jacob Andries schipper (smal-)koper 13/16 huis waarvan hij eerder 3/16 erfdeGrote Ossenmarkt 101688242236r
JAKOB ANDRIES Jacob Andries schipper (smal-)verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
JAKOB ANDRIES Jacob Andries timmerman (huis-)koper huisVijver 41722246136r
JAKOB ANDRIES Jacob Andries timmerman (huis-)bewoner Vijver 41725246244r
JAKOB ANDRIES Jacob Andries timmerman (huis-)verkoper Vijver 41725246244r
JAKOB ANDRIES als bewoner Jacob Andries naastligger ten zuiden Vijver 21726246257v
JAKOB ANDRIES als bewoner Jacob Andries naastligger ten westen Vijver 21726246257v
JAKOB ANDRIES wijlen Jacob Andries verkoper van 1/2 Lanen 351751252109v
JAKOB ANDRIES Jacob Andries , c.u.huurder (p.j.)Tiepelsteeg1762255136v
JAKOB ANDRIES Jacob Andries naastligger ten noorden Zoutsloot 231765256137r
JAKOB ANDRIES Jacob Andries huurder (p.w.)Bargebuurt 281765256264r
JAKOB ANDRIES SCHIERE Jacob Andries Schiereverkoper Hoogstraat 161787262181r
JAKOB ANNES Jacob Annes scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven 431775258237r
JAKOB ANNES Jacob Annes scheepstimmermankoper huis en tuinZuiderstraat 221776258251v
JAKOB ANNES Jacob Annes scheepstimmermanverkoper Zuiderstraat 201787262193r
JAKOB ANSKES Jacob Anskes , koopmangeniaarde koper ratione proximitatis onbekend1624230391r
JAKOB ANSKES Jacob Anskes , koopmangeniaarde koper ratione proximitatis onbekend1624230391r
JAKOB ANSKES Jacob Anskes verkoper Vijver WZ163123322v
JAKOB ANSKES de weduwe van Jacob Anskes naastligger ten westen Vijverstraat 261650236116v
JAKOB ANSKES Jacob Ansckes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 251658237168v
JAKOB ANSKES de erfgenamen van wijlen Jacob Anskes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 251659237183r
JAKOB ANSKES de erfgenamen van wijlen Jacob Anskes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25achter1659237201r
JAKOB ANSKES de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Lanen 21656237265v
JAKOB ANSKES de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Schritsen 1west1656237265v
JAKOB ANSKES de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Brouwersstraat 281656237265v
JAKOB ANSKES de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Lanen 831656237265v
JAKOB ANSKES de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Zuiderhaven 571656237265v
JAKOB ANSKES Jacob Ansches scheepstimmermankoper kamerBargebuurt1681241137v
JAKOB ANSKES Jacob Anskes blokmakerverkoper Zeilmakersstraat1688242246v
JAKOB ANTONIUS Jacob Anthonis huurder woning 1 Nieuwstraat WZ1732248157v
JAKOB ARENDS Jacob Anckes koper huis met ledige plaats en loodsjeonbekend1600228192v
JAKOB ARENDS in de Haan van Jacob Aerns naastligger ten noorden* Heiligeweg 15de Haan1601228250r
JAKOB ARENDS Jacob Arents naastligger ten oosten Heiligeweg 131603228347r
JAKOB ARENDS Jacob Arents naastligger ten oosten Heiligeweg 131603228352v
JAKOB ARENDS Jacob Arents naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 161603228366r
JAKOB ARENDS Jacob Arnts naastligger ten oosten Heiligeweg 131605228477r
JAKOB ARENDS de kamer van Jacob Aerns naastligger ten zuiden Heiligeweg 19161723068v
JAKOB ARENDS de kamer van Jacob Aernts naastligger ten zuiden Heiligeweg 19161723074r
JAKOB ARENDS de weduwe van wijlen Jacob Arents naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 161621230279v
JAKOB ARENDS de weduwe van Jacob Arents naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 161634233152r
JAKOB ARENDS de weduwe van Jacob Arents naastligger ten oosten Heiligeweg 131634233152r
JAKOB ARENDS Jacob Arents wever (mr. -)koper provisioneel huisZuiderhaven 6173024711ra
JAKOB ARENDS Jacob Arents winkelierverkoper Grote Ossenmarkt 181734248346r
JAKOB ARENDS de erfgenamen van wijlen Jacob Anties naastligger ten zuiden Zuidersteeg 91737249160r
JAKOB ARJENS de dochter van Jacob Arys verkoper Noorderhaven 3115972288v
JAKOB ARJENS de dochter van Jacob Aris verkoper Noordees (gebied)159822894v
JAKOB ARJENS de dochter van Jacob Arys koper twee kamers of 1/2 huis, van de schoorsteen tot de steeg ten oostenKleine Bredeplaats 151598228100v
JAKOB ARJENS Jacob Ares naastligger ten noorden Heiligeweg 131604228409r
JAKOB ARJENS de erfgenamen van wijlen Jacob Aris protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 34161122923r
JAKOB ARJENS Jacob Ariens , c.u.verkoper Bildtstraat WZ1645235169r
JAKOB ARJENS Jacob Ariens koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 21645235182v
JAKOB ARJENS Jacob Ariens , c.u.verkoper Karremanstraat 21646235202v
JAKOB ARJENS Jacob Ariens koper kamer met tuintjeAchterstraat1646235213v
JAKOB ARJENS Jacob Ariens , c.u.verkoper Gardenierstraat ZZ1650236121r
JAKOB ARJENS wijlen Jacob Ariens verkoper Achterstraat1662238147r
JAKOB ATES PIEBINGA Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)koper van 1/2 huisGrote Kerkstraat 441784261139r
JAKOB ATES PIEBINGA Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 441784261139r
JAKOB ATES PIEBINGA Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)koper van 1/2 huisGrote Kerkstraat 421784261140r
JAKOB ATES PIEBINGA Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 421784261140r
JAKOB ATES PIEBINGA Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 421784261140r
JAKOB ATES PIEBINGA Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 441785261284r
JAKOB ATES PIEBINGA Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 421785261285r
JAKOB AUKES wijlen Jacob Auckes koper Gardenierstraat1599228176v
JAKOB AUKES Jacob Auckes schuitvaarderverkoper Scheerstraat 41605228446v
JAKOB AUKES wijlen Jacob Auckes verkoper Gardenierstraat1606228532r
JAKOB AUKES Jacob Auckes , c.u.koper kameronbekend16472362v
JAKOB AUKES Jacob Auckes metselaarnaastligger ten noorden Rozengracht1652236207r
JAKOB AUKES Jacob Auckes koper huis met plaats en kamer ten zuidenGrote Kerkstraat 40west165523732v
JAKOB AUKES Jacob Auckes naastligger ten noorden Scheerstraat 5165623762v
JAKOB AUKES Jacob Auckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 381661238112r
JAKOB AUKES Jacob Auckes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 381661238112r
JAKOB AUKES Jacob Auckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 381664238238v
JAKOB AUKES Jacob Auckes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 381664238238v
JAKOB AUKES Jacob Auckes , c.u.koper huis, loods, plaats en putGrote Kerkstraat 18de Vergulde Haan166523923v
JAKOB AUKES Jacob Auckes naastligger ten zuiden Voorstraat 95166723977r
JAKOB AUKES Jacob Auckes naastligger ten westen Hoogstraat 281668239130v
JAKOB AUKES Jacob Auckes naastligger ten westen Hoogstraat 371668239161v
JAKOB AUKES Jacob Auckes naastligger ten westen Hoogstraat 281668239176r
JAKOB AUKES Jacob Auckes koper huis met plaatsScheerstraat 71669239209r
JAKOB AUKES de kamer van Jacob Auckes naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923937va
JAKOB AUKES Jacob Auckes kuiper (mr. -)verkoper ten noordoosten van Harlingen167124033r
JAKOB AUKES Jacob Auckes naastligger ten westen Wortelstraat 13achter167124059v
JAKOB AUKES het wachterhuis van Jacob Auckes portiernaastligger ten noorden Heiligeweg 151672240105v
JAKOB AUKES Jacob Auckes portier van de Havenpoortnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 40oost1674240147v
JAKOB AUKES de kamer van Jacob Aukes naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 41675240174r
JAKOB AUKES Jacob Auckes metselaar (mr. -)verkoper Voorstraat 9516782414v
JAKOB AUKES de weduwe van Jacob Auckes portiernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 201680241120r
JAKOB AUKES de weduwe van Jacob Auckes portiernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 201680241120r
JAKOB AUKES de weduwe van Jacob Auckes portiernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 201681241170r
JAKOB AUKES de weduwe van Jacob Auckes portiernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 201681241170r
JAKOB AUKES de erfgenamen van wijlen Jacob Auckes naastligger ten oosten Hoogstraat 241682241187r
JAKOB AUKES het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Auckes verkoper van 3/30 [staat: 1/10] Noorderhaven 4716782415ra
JAKOB AUKES de weduwe van Jacob Auckes portiernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 20168124143va
JAKOB AUKES de weduwe van Jacob Auckes portiernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 20168124143va
JAKOB AUKES de weduwe van Jacob Auckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16168224150ra
JAKOB AUKES de erfgenamen van wijlen Jacob Auckes naastligger ten oosten Hoogstraat 241690242310v
JAKOB AUKES wijlen Jacob Auckes metselaar (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 181690242327v
JAKOB AUKES Jacob Aukes portiernaastligger ten noorden Heiligeweg 151692242376v
JAKOB AUKES de weduwe van Jacob Auckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16169024220ra
JAKOB AUKES wijlen Jacob Aucks verkoper Scheerstraat 71695243118v
JAKOB AUKES wijlen Jacob Auckes verkoper Grote Kerkstraat 40west1697243282r
JAKOB AUKES wijlen Jacob Auckes verkoper Grote Kerkstraat 341697243283v
JAKOB AUKES burgemeester Jacob Auckes metselaarnaastligger ten zuiden Heiligeweg 8170024466r
JAKOB AUKES Jacob Aukes verkoper Heiligeweg 27zuid1701244132v
JAKOB AUKES Jacob Auckes metselaar (mr. -)verkoper van 1/3 Grote Ossenmarkt 151703244199v
JAKOB AUKES de erfgenamen van wijlen Jacob Auckes metselaarnaastligger ten zuiden Voorstraat 801713245197v
JAKOB AUKES wijlen Jacob Auckes erflater Heiligeweg 231717245285v
JAKOB AUKES de erfgenamen van wijlen Jacob Auckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 251717245287r
JAKOB AUKES Jacob Aukes koopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291733248189v
JAKOB BARTELDS wijlen Jacob Bartels erflater Noordijs 271606228522r
JAKOB BARTELDS Jacob Bartels scheepstimmermankoper huisZuiderhaven 151803266229v
JAKOB BAUKES Jacob Baukes huurder (p.j.)buiten Harlingen1651236161v
JAKOB BAUKES Jacob Baukes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13176125570v
JAKOB BAUKES wijlen Jacob Baukes verkoper Sint Odolphisteeg 111782260205r
JAKOB BERENDS Jacob Beerns schoenmakerverkoper van 1/2 Franekereind 40163323388v
JAKOB BERENDS Jacob Beerns verkoper q.q. Grote Kerkstraat 201663238162r
JAKOB BERENDS Jacob Beerns verkoper Rapenburg 10west1715245244v
JAKOB BERENDS Jacob Beernds , c.u.huurder Hofstraat 21west1765256142v
JAKOB BINNERTS Jacob Binnerts koper provisioneel huisAchterstraat ZZ161623013r
JAKOB BOTES Jacob Boetes naastligger ten westen Schritsen 321604228387r
JAKOB BOTES Jacob Botes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 301606228523v
JAKOB BOTES Jacob Bottes tichelaarkoper huis en tuinBoth Apothekerstraat 3168524265r
JAKOB BOTES Jacob Bottes , c.u.aanhandelaar (p.j.)Herenwaltje 9169324348v
JAKOB BOTES Jacob Bottes , c.u.verwandelaar Both Apothekerstraat 3169324362v
JAKOB BOTES Jacob Bottes verkoper van 4/16 Voorstraat 52achter171824632v
JAKOB BOTES Jacob Bottes , als gelastigde van de overige eigenarenverkoper van 3/16 Voorstraat 52achter171824632v
JAKOB BOUWES Jacob Buues , c.u.verkoper Noorderhaven 13165623790r
JAKOB BOUWES Jacob Bouwes slagerkoper huis, stal en tuinKarremanstraat 2167124062v
JAKOB BOUWES wijlen Jacob Bouwes slagerverkoper Karremanstraat 21676240232v
JAKOB BOUWES Jacob Bouwes slagernaastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen167524030ra
JAKOB BOUWES Jacob Bouwes koemelkerkoper door niaar huis, stal en wagenhuizen ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderstraat 17175625437v
JAKOB BOUWES Jacob Bouwes koemelkerkoper door niaar huis, stal en wagenhuizen ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderstraat 21175625437v
JAKOB BOUWES Jacob Bouwes koemelkerkoper dubbele stallenZuiderstraat 2175625449v
JAKOB BOUWES Jacob Bouwes koemelkergeniaarde koper Zuiderstraat 6achter175625450v
JAKOB BOUWES Jacob Bouwes naastligger ten noorden [staat: zuiden] Zuiderstraat 151771257258r
JAKOB BOUWES de weduwe van Jacob Bouwes naastligger ten noorden Zuiderstraat 15177725973r
JAKOB BOUWES Jacob Bouwes huurder Grote Kerkstraat 191809268283r
JAKOB BOUWES BOERwijlen Jacob Bouwes de Boerverkoper Zuiderstraat 171779259180r
JAKOB BOUWES BOERwijlen Jacob Bouwes de Boerverkoper Zuiderstraat 211779259180r
JAKOB BOUWES BOERwijlen Jacob Bouwes de Boerverkoper Zuiderstraat 21779259180r
JAKOB C. BAKKERde weduwe van Jacob C. Bakkerhuurder Voorstraat 51782260309r
JAKOB CHRISTIAANS wijlen Jacob Christiaens verkoper Nieuwstraat 501723246185v
JAKOB DIONISIUS Jacob Dionisius verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 1081624230381r
JAKOB DIONISIUS Jacob Dionisius verkoper q.q. Noorderhaven 1081624230381r
JAKOB DIRKS de voormombers en de erfgenamen van wijlen Jacob Dirx verkoper (gecondemneerde) Grote Kerkstraat1606228523r
JAKOB DIRKS Jacob Dircks verkoper van 2/20 ten oosten van Harlingen1622230296v
JAKOB DIRKS Jacob Dircks schoenmakernaastligger ten westen Lanen NZ1630232133r
JAKOB DIRKS Jacob Dircks schoenmaker (mr. -)koper tuinSchritsen ZZ1630232139v
JAKOB DIRKS de perken van Jacob Dircx naastligger ten zuiden Schritsen 52achter1633233119v
JAKOB DIRKS Jacob Dirksen schoenmakerkoper schoenmakersperk met daarop husje en kalkdobben, voorste (zuidelijkste) helftZoutsloot 1163623413v
JAKOB DIRKS het perk van Jacob Dircks naastligger ten zuiden Schritsen 52achter163723437v
JAKOB DIRKS Jacob Dirckx schipper op Leeuwardenkoper huisNieuwstraat 481654236249v
JAKOB DIRKS Jacob Dircx schipper op Leeuwardenverkoper Nieuwstraat 481658237176r
JAKOB DIRKS herberg de Oyevaer bij de Franekerpijpen van Jacob Dircxen herbergierbetrokkene onbekendde Ooievaar16602386va
JAKOB DIRKS Jacob Dirx , wonende in de Oievaerplaats van veiling Zoutslootde Ooievaar166223815va
JAKOB DIRKS Jacob Dirx naastligger ten noorden Gardenierstraat1691242373v
JAKOB DIRKS de weduwe van Jacob Dircks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64169424386v
JAKOB DIRKS wijlen Jacob Dirxen koper Vijverstraat 111695243152r
JAKOB DIRKS de weduwe van Jacob Dirx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 641705244306r
JAKOB DIRKS Jacob Dircks bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 23170824576r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks , c.u.koper 1/4 en 1/8 huisHeiligeweg 2517182461v
JAKOB DIRKS Jacob Dirx naastligger ten noorden Heiligeweg 26172124693v
JAKOB DIRKS Jacob Dirx* bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 26achter1721246115r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks knoopmaker (mr. -)koper 5/16 huisHeiligeweg 251723246181r
JAKOB DIRKS de koper Jacob Dirks , c.u.knoopmaker (mr. -)eigenaar van 6/16 Heiligeweg 251723246181r
JAKOB DIRKS Jacob Dirx bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Zuidersteeg 21723246185r
JAKOB DIRKS Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 23172724726v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks huurder Rommelhaven 2oost172724744v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Zoutsloot 92172824763v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Hoogstraat 31172824764v
JAKOB DIRKS Jacob Dirx verkoper Liemendijk 41728247142v
JAKOB DIRKS Jacob Dirx naastligger ten oosten Noorderhaven 1011728247146r
JAKOB DIRKS Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 71729247257v
JAKOB DIRKS Jacob Dirk knoopmaker en turfdrager (mr. -)verkoper van 7/24 Rapenburg 121729247274v
JAKOB DIRKS Jacob Dirk knoopmaker en turfdrager (mr. -)koper van 1/2 5/12 huisSchritsen 111729247284r
JAKOB DIRKS Jacob Dirk knoopmaker en turfdrager (mr. -)eigenaar van 7/12 Schritsen 111729247284r
JAKOB DIRKS Jacob Dirx bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Droogstraat 181730247307r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks bakker (mr. -)koper huisBildtstraat 181730247336v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 51730247369v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks knoopmaker (mr. -)koper woningOoievaarsteeg 1517312482v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 20173124825r
JAKOB DIRKS Jacob Dirx , c.u.koper huisRomastraat 27173224872v
JAKOB DIRKS Jacob Dircx aanhandelaar huisGrote Kerkstraat 361732248114r
JAKOB DIRKS Jacob Dircx verwandelaar Ooievaarsteeg 151732248114r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks van der Stevenschipper (oud -)verkoper Nieuwstraat 661732248164r
JAKOB DIRKS Jacob Dirx koster van de grote kerkverkoper Romastraat 271733248238r
JAKOB DIRKS Jacob Dirx verkoper Heiligeweg 251733248239r
JAKOB DIRKS Jacob Dirx koster van de grote kerkkoper twee huizen of kamersFabrieksstraat WZ1733248258v
JAKOB DIRKS Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181734248298r
JAKOB DIRKS Jacob Dirx kosterkoper huisGrote Kerkstraat 31midden1734248317r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks kosterhuurder (p.j.)Weverstraat NZ173524951r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks kosterverkoper Grote Kerkstraat 31midden173524964r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks kosternaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost173524968r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks , c.u. en c.s.huurder Grote Ossenmarkt 101735249103v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks kosterkoper van 1/2 Molenpad 9a1736249144v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks kosterverkoper van 1/2 Molenpad 9a1737249196r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks schipper (schuit-)huurder Noorderhaven 871737249207v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks koster van de grote kerkkoper Rozemarijnstraat 11737249211r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks naastligger ten zuiden onbekend1737249214r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 31737249220r
JAKOB DIRKS Jacob Dirx schipperverkoper van 1/4 en Droogstraat NZ1738249229r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks koopmankoper huisNoorderhaven 341738249281v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks koster grote kerk (substituut -)koper huis en weefwinkelWasbleek NZ1738249287r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks kosternaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost17352497ra
JAKOB DIRKS Jacob Dirks kosternaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost173524911va
JAKOB DIRKS Jacob Dirks kosterverkoper q.q. Hofstraat 21oost173624914va
JAKOB DIRKS Jacob Dirks kosterverkoper q.q. Hofstraat 21oost173724916va
JAKOB DIRKS Jacob Dirks kosterverkoper q.q. Noorderhaven 72173724917va
JAKOB DIRKS Jacob Dirks kosterverkoper q.q. Noorderhaven 72173724918ra
JAKOB DIRKS Jacob Dirks koster (oud substituut -)verkoper q.q. Simon Stijlstraat 2173925039v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks naastligger ten zuiden Rozengracht 26173925046v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks knoopmakergeniaarde koper Schritsen 16173925070v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 321740250112v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks koopmangeniaarde koper Liemendijk1740250115v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks koster (oud -)geniaarde koper van 1/2 Kleine Bredeplaats 181741250166v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks verkoper Voorstraat 571742250212r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks schipperkoper huisBildtstraat 211742250216v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks knoopmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 341742250249r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter17392502va
JAKOB DIRKS Jacob Dirks naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter17392503va
JAKOB DIRKS Jacob Dirks , n.p.bieder ? huisBoth Apothekerstraat 817402505va
JAKOB DIRKS Jacob Dirks bewoner Noorderhaven 34174325122r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks boterkoper (oud -)verkoper Noorderhaven 34174325122r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks schipper (schuit-)verkoper Bildtstraat 211746251152r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks makelaarverkoper Rozemarijnstraat 11746251155v
JAKOB DIRKS Jacob Dirx koster en gezworen makelaarverkoper Romastraat 25174925238r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks kooltjerverkoper Noordijs OZ1784261130r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks verkoper van 1/2 Spinhuisstraat NZ178626249v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks verkoper van 1/2 Spekmarkt 2178626282r
JAKOB DIRKS Jacob Dirks , c.u.huurder Bildtpoort (gebied) ZZ1790263271r
JAKOB DIRKS Jacob Durks , c.u.huurder huis (p.j.)Lanen 711791263370ar
JAKOB DIRKS Jacob Dirks Houtschoolkoper huisFranekereind 1179726557v
JAKOB DIRKS Jacob Dirks Houtschoolhuurder (p.j.)Franekereind 1179726557v
JAKOB DIRKS DANSER Jacob Dirks Danserschilder en winkelier (plateel-)verkoper Franekereind 11805267155r
JAKOB DIRKS KOSTER Jacob Dirks Kosterkoper 5/16 huisHeiligeweg 251732248100r
JAKOB DIRKS KOSTER Jacob Dirks Koster, c.u.eigenaar van 11/16 Heiligeweg 251732248100r
JAKOB DIRKS KOSTER Jacob Dirks Costerverkoper Lanen 6617392506r
JAKOB DIRKS KOSTER Jacob Dirks Costerverkoper q.q. Noorderhaven 321740250112v
JAKOB DIRKS KOSTER Jacob Dirks Costerverkoper q.q. Liemendijk1740250115v
JAKOB DIRKS KOSTER Jacob Dirks Costerverkoper q.q. Both Apothekerstraat 817402505va
JAKOB DIRKS KOSTER Jacobus Dirks Costerverkoper q.q. Scheerstraat 41741250148r
JAKOB DOEDES Jacob Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 11624230381v
JAKOB DOEDES Jacob Doedes verkoper q.q. Schritsen 211624230381v
JAKOB DOEDES Jacob Doedes naastligger ten noorden onbekend WZ162423117v
JAKOB DOEDES Jacob Doedes naastligger ten zuiden Lanen 48164323541r
JAKOB DOEDES Jacob Doedes naastligger ten noorden Schritsen 41achter1645235174v
JAKOB DOEDES Jacob Doedes , c.u.verkoper Lanen 48achter1646235234r
JAKOB DOEDES Jacob Doedes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1647235263r
JAKOB DOEDES Jacob Doedes koper huis en tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Hoogstraat 35180826840v
JAKOB DOEDES Jacob Doedes koper woning ([voor de twee percelen in deze akte])Wortelstraat 8180826840v
JAKOB DOUWES Jacob Douwes smidkoper hoekhuisLiemendijk ZZ162723210r
JAKOB DOUWES Jacob Douues smidkoper huis en omheinde plaatsHoogstraat 38163223363v
JAKOB DOUWES Jacob Douues , c.u.koper huisZuiderstraat ZZ1644235124r
JAKOB DOUWES wijlen Jacob Douwes koper Both Apothekerstraat 9164823624v
JAKOB DOUWES Jacob Douwes smid (mr. -)verkoper Zuiderstraat ZZ1650236146r
JAKOB DOUWES Jacob Douwes smidnaastligger ten zuiden onbekend1659237214r
JAKOB DOUWES Jacob Douues koper huis genaamd het Wit HertHeiligeweg 28het Witte Hert1661238103v
JAKOB DOUWES Jacob Douwes smidnaastligger ten noordwesten Hoogstraat 40166623911ra
JAKOB DOUWES Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper perckDroogstraat 15achter1689242288v
JAKOB DOUWES Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Droogstraat 131694243113r
JAKOB DOUWES Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper kamerWerfpad ZZ1698243351r
JAKOB DOUWES Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)verkoper Droogstraat 57169924411v
JAKOB DOUWES Jacob Douwes naastligger ten noorden Droogstraat 151703244230v
JAKOB DOUWES Jacob Douwes smid (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 361706244340v
JAKOB DOUWES Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Werfpad ZZ170724521r
JAKOB DOUWES Jacob Douwes naastligger ten westen Werfpad ZZ1710245121v
JAKOB DOUWES Jacob Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 151711245150r
JAKOB DOUWES Jacob Douwes koper 1/8 grondpacht van 62-00-00 GG over 3 pm 4 einsen landten zuiden van Harlingen1712245181r
JAKOB DOUWES Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Rozengracht1713245195r
JAKOB DOUWES Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Rozengracht1713245195r
JAKOB DOUWES Jacob Douwes koopmankoper huisBildtstraat 161715245255r
JAKOB DOUWES Jacob Douwes schoenmaker en koopman (mr. -)verkoper Bildtstraat 161716245267v
JAKOB DOUWES Jacob Douwes verkoper Werfpad1717245280v
JAKOB DOUWES de successeur van Jacob Douwes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 52west1717245283r
JAKOB DOUWES Jacob Douwes koopmankoper huis en chyrurgijnswinkelBildtstraat 25172024674r
JAKOB DOUWES Jacob Douwes naastligger ten noorden Zoutsloot 901723246164v
JAKOB DOUWES het perk van Jacob Douwes naastligger ten westen Zoutsloot 921723246166v
JAKOB DOUWES Jacob Douwes naastligger ten westen Zeilmakersstraat 21725246233r
JAKOB DOUWES Jacob Douwes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21725246233r
JAKOB DOUWES Jacob Douwes koopmanverkoper Droogstraat 15achter1726246268r
JAKOB DOUWES Jacob Douwes schoenmakernaastligger ten noorden Zoutsloot 9017272476v
JAKOB DOUWES Jacob Douwes koopmankoper door niaar huisNoorderhaven 191728247206v
JAKOB DOUWES Jacob Douwes naastligger ten noorden Noorderhaven 191728247206v
JAKOB DOUWES wijlen Jacob Douwes huurder bovenste gedeelte (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
JAKOB DOUWES wijlen Jacob Douwes erflater Noorderhaven 19174525199v
JAKOB EEBES Jacob Aebes , c.u.smid (mr. -)koper Zoutsloot 241687242179r
JAKOB EEDES Jacob Eedis koper kamerFabrieksstraat WZ1618230145v
JAKOB EEDES Jacob Eedis Feytemakoper eeuwige rente van 10-00-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte])Sint Jacobstraat 81620230234v
JAKOB EEDES Jacob Eedis Feytemakoper grondpacht van 5-00-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte])Noorderhaven 1121620230234v
JAKOB EEDES Jacob Eedis Feytemakoper grondpacht van 2-17-08 CG ([voor alle grondpachten in deze akte])Sint Jacobstraat 101620230234v
JAKOB EEDES Jacob Eedis Feytemakoper grondpacht van 3-10-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte])Roeperssteeg OZ1620230234v
JAKOB EEDES Jacob Eedis Feytemakoper rente van enige percelen grond ([voor alle grondpachten in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
JAKOB EEDES Jacob Edes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 181627231162r
JAKOB EEDES Jacob Edes Feytemakoopmanverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 181627231162r
JAKOB EEDES Jacob Edes Feytemaverkoper Voorstraat 61162823271r
JAKOB EEDES FEITEMA Jacob Eedes Feitemakoper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achterVoorstraat 611620230235r
JAKOB EEDES FEITEMA Jacob Eedes Feitemakoper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achterNoorderhaven 106achter1620230235r
JAKOB EEDES FEITEMA Jacob Eedes Feitemakoper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achterNoorderhaven 1061620230235r
JAKOB EEDES FEITEMA Jacob Eedes Feitemaeigenaar van 1/3 Voorstraat 611620230235r
JAKOB EEDES FEITEMA Jacob Eedes Feitemaeigenaar van 1/3 Noorderhaven 106achter1620230235r
JAKOB EEDES FEITEMA Jacob Eedes Feitemaeigenaar van 1/3 Noorderhaven 1061620230235r
JAKOB EEDES FEITEMA Jacob Eedes Feitemakoper 8 1/2 pm land genaamd Holckeberghbuiten Harlingen1620230235r
JAKOB EEDES FEITEMA Jacob Eedes Feitemakoper 6 pm land genampt de sate Ropens, en rentebuiten Harlingen1620230235r
JAKOB EELKES Jacob Eelckes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijHeiligeweg 61686242125v
JAKOB EELKES Jacob Eelkes verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied)169424392r
JAKOB EELKES Jacob Eelkes koper kamerFranekerpoort (gebied)170024481v
JAKOB EELKES Jacob Eelckes , c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat171924644r
JAKOB EELKES Jacob Eelkes , c.s.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)172024670v
JAKOB EELSES Jacob Aeltyes smidkoper twee ledige plaatsen aan elkaarZuiderhaven 55162423124r
JAKOB EELSES wijlen Jacob Aelties smidverkoper van 1/2 Zuiderhaven NZ1631232168v
JAKOB EELSES het weeskind van wijlen Jacob Aelties verkoper van 1/2 Zuiderhaven NZ1631232168v
JAKOB EGBERTS het huis van Jacob Egberts molenaarnaastligger ten oosten Rozengracht 34167224090r
JAKOB EGBERTS Jacob Eiberts schipper op Leeuwarden (trekveer-)koper 1/5 huis en tuinSimon Stijlstraat 71749251267v
JAKOB EGBERTS Jacob Eiberts koper provisioneel 4/5 huis en tuinSimon Stijlstraat 717492517va
JAKOB EGBERTS Jacob Eyberts schipper (trekveer-)verkoper Bildtstraat 91752252199v
JAKOB EGBERTS Jacob Eyberts , n.u.naastligger ten noorden Bildtstraat 1117522538r
JAKOB EGBERTS Jacob Eiberts schipper (beurt-)verkoper Bildtstraat 171755253235v
JAKOB EGBERTS Jacob Eiberts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 51759254216v
JAKOB EGBERTS Jacob Eyberts naastligger ten zuiden Bildtstraat 15176125561r
JAKOB EGBERTS Jacob Egberts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 51762255120r
JAKOB EGBERTS Jacob Egberts naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 91763255241v
JAKOB EGBERTS Jacob Egberts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 91763255241v
JAKOB EGBERTS Jacob Egberts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 51774258158v
JAKOB EGBERTS Jacob Eyberts verkoper Simon Stijlstraat 71778259138v
JAKOB EGBERTS Jacob Egberts naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 91779259181r
JAKOB EGBERTS Jacob Egberts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 91779259181r
JAKOB EIES Jacob Jees verkoper Noorderhaven 110159722816v
JAKOB ELINGS Jacob Elings koper kamerKromme Elleboogsteeg159822890r
JAKOB ENNES Jacob Ennes koemelkerkoper huis en stalKerkpoortstraat 221762255163r
JAKOB ERNSTES Jacob Eernstes verkoper onbekend16772411v
JAKOB ERNSTES Jacob Eernstes verkoper Hofstraat 21west167924158v
JAKOB ERNSTES Jacob Ernstes bootsgezelhuurder Spinhuisstraat NZ1695243169v
JAKOB EVERTS Jacob Everts naastligger ten westen Achterstraat ZZ161122916r
JAKOB EVERTS Jacob Everts naastligger ten westen Hondenstraat161222989r
JAKOB EVERTS Jacob Everts naastligger ten oosten Achterstraat NZ1612229109v
JAKOB EVERTS Jacob Ewerts wevernaastligger ten westen Droogstraat1613229151r
JAKOB EVERTS Jacob Everts schuitvoerderverkoper Schoolsteeg WZ162523173v
JAKOB EVERTS als bewoner Jacob Everts naastligger ten westen Hoogstraat1644235113r
JAKOB EVERTS Jacob Ewerts Duymke, c.u.koper huisZeilmakersstraat 131686242110r
JAKOB FEDDES Jacob Feddes bruidegom 1605228438r
JAKOB FEDDES Jacob Feddes koper 4/10 van 12 pm land genaamd het mr. Gerbrant Walckema land (Door de verkoper geerfd land van hun vader)buiten Harlingen16152306r
JAKOB FEDDES Jacob Feddes koper 4/10 van 4 pm land genaamd Fetze Fenne (Door de verkoper geerfd land van hun vader)buiten Harlingen16152306r
JAKOB FEDDES Jacob Feddes , broeder van de verkoperkoopmankoper 1/4 en 1/14 van 12 pm land in mr. Gerbrant Walckama landen ([geen koopprijs vermeld])buiten Harlingen1620230243v
JAKOB FEDDES Jacob Feddes , broeder van de verkoperkoopmankoper 1/4 en 1/14 van 4 pm 4 einsen land genaempt Fetse Fenne ([geen koopprijs vermeld])buiten Harlingen1620230243v
JAKOB FEDDES Jacob Feddes verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])in de noorder nieuwestad1623230371r
JAKOB FEDDES Jacob Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
JAKOB FEDDES Jacob Feddes verpachter grond Droogstraat 45162723213v
JAKOB FEDDES Jacob Feddes verpachter grond ([staat: 6-00-00 GG])Droogstraat 45162823260v
JAKOB FEDDES Jacob Feddes verpachter grond Droogstraat 451633233111v
JAKOB FEDDES Jacob Feddes verkoper ten zuidoosten van Harlingen1634233140r
JAKOB FEDDES Jacob Feddes verkoper Liemendijk NZ1635233157r
JAKOB FEDDES Jacob Feddes verkoper Droogstraat 391635233162r
JAKOB FEDDES Jacob Feddes verkoper Droogstraat 411635233162r
JAKOB FEDDES Jacob Feddes verkoper Zoutsloot 321635233164v
JAKOB FEDDES Jacob Feddes verkoper Zoutsloot 341635233164v
JAKOB FEDDES Jacob Feddes , vrijgezelverkoper Franekereind 1516362348r
JAKOB FEDDES Jacoob Feddes koopmanverkoper ten noordoosten van Harlingen1640234106v
JAKOB FEIES Jacob Feyes verkoper Schoolsteeg OZ1629232108v
JAKOB FEIES Jacob Feyes koper 1/2 kamerSteenhouwersstraat 61653236240v
JAKOB FEIKES Jacob Feyckes naastligger ten westen Schritsen 601630232148r
JAKOB FEIKES Jacob Feykes naastligger ten oosten Schritsen 56noordoost163323385r
JAKOB FEIKES Jacob Feyckes , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ163823467r
JAKOB FEIKES Jacob Feyckes , c.u.verkoper Schritsen 58163923483r
JAKOB FILIPPUS Jacob Philips koper keetNieuwstraat 421605228479v
JAKOB FILIPPUS Jacob Philips zoutziederkoper 1/4 zoutkeetNieuwstraat 40161222999v
JAKOB FILIPPUS Jacob Philips zoutziedereigenaar van 3/4 Nieuwstraat 40161222999v
JAKOB FILIPPUS Jacob Philips naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231613229133v
JAKOB FILIPPUS wijlen Jacob Philips verkoper Nieuwstraat 421622230326r
JAKOB FOKKES Jacob Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2175725480r
JAKOB FOLKERTS Jacob Folckerts naastligger ten oosten Franekereind 41602228308v
JAKOB FOLKERTS Jacob Folckerts koper 1/5 huisRommelhaven 2west168024177v
JAKOB FOLKERTS Jacob Folckerts koper huisLiemendijk OZ168024177v
JAKOB FOLKERTS Jacob Folkerts naastligger ten noorden Bildtstraat WZ172724729r
JAKOB FOLKERTS Jacob Folkerts turfdragerverkoper en Bildtstraat 41737249205v
JAKOB FOLKERTS Jacob Folkerts koper provisioneel huisRommelhaven 20173624913va
JAKOB FOLKERTS Jacob Folkerts koper finaal huisRommelhaven 20173724915va
JAKOB FOLKERTS Jacob Folkerts huurder onbekend173925064r
JAKOB FOLKERTS Jacob Folkerts turfdragerkoper huisBildtstraat 1117522538r
JAKOB FOLKERTS Jacob Folkerts naastligger ten westen Rommelhaven 22175325344v
JAKOB FOLKERTS Jacob Folkerts turfdragernaastligger ten noorden Rommelhaven 20achter1754253140v
JAKOB FOLKERTS Jacob Folkerts naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter1760254259v
JAKOB FOLKERTS de weduwe van Jacob Folkerts naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter1763255221v
JAKOB FOLKERTS de weduwe van Jacob Folkerts naastligger ten westen Rommelhaven 22176325614r
JAKOB FOLKERTS wijlen Jacob Folkerts verkoper Bildtstraat 11176425633v
JAKOB FOLKERTS de weduwe van Jacob Folkerts naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter1765256110v
JAKOB FOPPES Jacob Foppes molenaarverkoper onbekend1599228144v
JAKOB FRANSES Jacob Fransen* , ca. 20 jaren oudverkoper Voorstraat 14159722846v
JAKOB FRANSES Jacob Franssen bruidegom 1601228271r
JAKOB FRANSES Jacob Fransen koper plaats met eekhuisje en 3 schoenmakersperken [staat: -pijpen]Schritsen 56noordwest1601228272v
JAKOB FRANSES Jacob Frans schoenmakerkoper kamerWoudemansteeg 21613229162r
JAKOB FRANSES Jacob Frans schoenmakernaastligger ten noorden Woudemansteeg 21613229162r
JAKOB FRANSES het schoenmakersperk van Jacob Fransen naastligger ten oosten Schritsen 541618230126v
JAKOB FRANSES Jacob Fransen verkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r
JAKOB FRANSES Jacob Fransen verkoper Grote Kerkstraat 161621230279v
JAKOB FRANSES Jacob Fransen schoenmaker (mr. -)koper kamerSchritsen 56noordwest1622230303v
JAKOB FRANSES de proclamant Jacob Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Schritsen 56noordwest1622230303v
JAKOB FRANSES de proclamant Jacob Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Schritsen 56noordwest1622230303v
JAKOB FRANSES Jacob Fransen naastligger ten oosten Schritsen 50achter162723222v
JAKOB FRANSES Jacob Fransen koper ledige plaats en tuin, met vrije in- en uitgang door de steeg naar de SchritsenSpinhuisstraat1630232126r
JAKOB FRANSES Jacob Fransen verkoper q.q. Voorstraat 141630232131r
JAKOB FRANSES Jacob Fransen verkoper q.q. Voorstraat 14achter1630232131r
JAKOB FRANSES Jacob Frans schoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen ZZ1630232139v
JAKOB FRANSES de erfgenamen van wijlen Jacob Fransen naastligger ten zuiden Noorderhaven 981633233104r
JAKOB FRANSES de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Fransen naastligger ten oosten Voorstraat1633233116v
JAKOB FRANSES de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Fransen naastligger ten zuiden Voorstraat1633233116v
JAKOB FRANSES de erfgenamen van wijlen Jacob Fransen naastligger ten noorden Zuiderhaven 491640234107r
JAKOB FRANSES Jacob Fransen naastligger ten zuiden Schritsen 44167124046v
JAKOB FRANSES Jacob Fransen turfdragerkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat 111766256212r
JAKOB FRANSES Jacob Fransen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 91770257155v
JAKOB FRANSES Jacob Fransen naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
JAKOB FRANSES Jacob Fransen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 91779259216v
JAKOB FRANSES ADAM Jacob Fransen de Adambakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 60167924160r
JAKOB FRANSES ADAMhet huis van de verkoper Jacob Fransen de Adamnaastligger ten westen Zuiderhaven 71a167924112ra
JAKOB FRANSES ADAMde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 71a167924112ra
JAKOB FRANSES ADAMhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adamnaastligger ten oosten Zuiderhaven 69167924112ra
JAKOB FRANSES ADAMhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adamnaastligger ten oosten Zuiderhaven 71167924112ra
JAKOB FRANSES ADAMde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 69167924112ra
JAKOB FRANSES ADAMde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 71167924112ra
JAKOB FRANSES ADAM Jacob Fransen de Adamgebruiker Zuiderhaven 67167924112ra
JAKOB FRANSES ADAMde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 67167924112ra
JAKOB FRANSES ROORDA Jacob Fransen Roordakoopmankoper huis met hof met daarachter een pakhuisNoordijs 151702244182v
JAKOB FRANSES ROORDA Jacob Fransen Roordakoopmankoper 1/2 wel ter nering staand huis op een kelder, met plaats, loods en achterhuisVoorstraat 651705244297r
JAKOB FRANSES ROORDA Jacob Fransen Roorda, n.u.koopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 651705244297r
JAKOB FRANSES ROORDAde erfgenamen van wijlen Jacob Fransen Roordanaastligger ten westen Voorstraat 671725246227v
JAKOB FREERKS Jacob Freericx bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181618230133r
JAKOB FREERKS Jacob Freercks koper huis, loods en plaatskeLiemendijk WZ1619230180v
JAKOB FREERKS Jacob Freercks bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 221620230205r
JAKOB FREERKS Jacob Freercks bakkerkoper huis met kleine plaats ten zuiden, en met twee verhuurde achterkamersNieuwstraat 501621230262v
JAKOB FREERKS Jacob Freercks bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181621230282r
JAKOB FREERKS Jacob Freecks bakkerverkoper q.q. Vioolsteeg162523138r
JAKOB FREERKS Jacob Freercks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48162523192v
JAKOB FREERKS Jacob Freercks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 481626231106r
JAKOB FREERKS wijlen Jacob Freercks bakkerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 50162923285r
JAKOB FREERKS Jacob Fredericks kapitein op een fregatkoper Grote Bredeplaats 41716245272v
JAKOB FREERKS wijlen Jacob Frederiks begunstigde van een lijfrente Grote Kerkstraat 111741250178r
JAKOB FREERKS wijlen Jacob Frederiks verkoper Grote Kerkstraat 111741250178r
JAKOB FREERKS SCHELTINGA Jacob Freerks Scheltingalijnslagergeniaarde koper van 1/2 Liemendijk 31759254237v
JAKOB FREERKS SCHELTINGA Jacobus Freerks Scheltingakoopmankoper deftig huisNoorderhaven 211758254157v
JAKOB FREERKS SCHUURMAN Jacob Freerks Schuurmanlandopzichterkoper Hondenstraat 81790263205v
JAKOB FREERKS SCHUURMANSwijlen Jacob Freerks Schuurmanserflater Hondenstraat 8180126632v
JAKOB GEERTS Jacob Geerts , c.u.huurder Heiligeweg 21786262134r
JAKOB GEERTS Jacob Geerts gortmakersknechtkoper voorste gedeelte van een huisRozengracht 28179726541r
JAKOB GEERTS Jacob Geerts verkoper Rozengracht 321805267125r
JAKOB GERBENS de weduwe van Jacob Gerbens naastligger ten oosten Romastraat 271733248238r
JAKOB GERBENS SPROTTINGAoud burgervaandrig Jacob Gerbens Sprottingakoper vier kamersWeverstraat1681241157v
JAKOB GERBENS SPROTTINGAoud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinganaastligger ten westen Weverstraat1682241205r
JAKOB GERBENS SPROTTINGAoud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat1682241205r
JAKOB GERBENS SPROTTINGAoud vaandrig Jacob Gerbens Sprottingakoper provisioneel huisFranekereind 40168224144va
JAKOB GERBENS SPROTTINGA Jacob Gerbens Sprottingakoper huisFranekereind 23west1687242167r
JAKOB GERBENS SPROTTINGAvroedsman Jacob Gerbens Sprottinga, c.u.verkoper Noorderhaven 421688242256v
JAKOB GERBENS SPROTTINGAvroedsman Jacob Gerbens Sprottingakoper huisNoorderhaven 4216852425va
JAKOB GERKES Jacob Gerkes molenaar (hout-)verkoper van 1/6 Voorstraat 81twee_achter1730247304v
JAKOB GERKES Jacob Gerkes chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 411730247362v
JAKOB GERKES Jacob Gerkes chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 181730247363v
JAKOB GERKES Jacob Gerkes chirurgijn (mr. -)koper van 1/2 Grote Kerkstraat 251730247364v
JAKOB GERLOFS Jacob Gerlofs , c.u.huurder Schritsen 521780259301v
JAKOB GERLOFS VRIES Jacob Gerlofs de Vrieskoper dwarshuisSchritsen 36178626277r
JAKOB GERLOFS VRIES Jacob Gerlofs de Vriesschipper (oud -)verkoper Schritsen 361803266282r
JAKOB GERRITS Jacob Gerryts bruidegom 1605228480r
JAKOB GERRITS Jacob Gerryts slagerverkoper Voorstraat 17oost1606228512r
JAKOB GERRITS huisman Jacob Gerrits koper huis, plaats en hofRozengracht ZZ163823459r
JAKOB GERRITS Jacob Gerrits naastligger ten noorden Spinhuisstraat164923665v
JAKOB GERRITS Jacob Gerryts koper kamer en loodsSint Jacobstraat 91651236162r
JAKOB GERRITS de erfgenamen van wijlen Jacob Gerryts naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 3165523738v
JAKOB GERRITS wijlen Jacob Gerryts naastligger ten westen Rozengracht 6166023843r
JAKOB GERRITS weduwe Jacob Gerrits huurder Kerkpoortstraat 9twee_achter173124854v
JAKOB GERRITS Jacob Gerryts , c.u.huurder Kleine Kerkstraat 11736249110v
JAKOB GERRITS Jacob Gerryts huurder Brouwersstraat 12zuid_achter1736249117r
JAKOB GERRITS Jacob Gerryts huurder Brouwersstraat 12noord1784261231r
JAKOB GERRITS Jacob Gerryts , c.u.huurder (p.j.)Gardenierstraat 11798265123r
JAKOB GIJSBERTS Jacob Gijsberts koper van 1/2 Hondenstraat 6161623015v
JAKOB GIJSBERTS Jacob Gijses naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 31641234151r
JAKOB GIJSBERTS Jacob Gijses naastligger ten westen Hondenstraat 81653236226v
JAKOB GIJSBERTS Jacob Gijses naastligger ten westen (moet zijn vrije uitgang behouden)Hondenstraat 81657237115r
JAKOB GIJSBERTS Jacob Gijses naastligger ten westen Hondenstraat 81657237259r
JAKOB GIJSBERTS Jacob Gijsberts stoeldraaier (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 181681241128r
JAKOB GIJSBERTS wijlen Jacob Gijsberts verkoper Kleine Kerkstraat 181702244160v
JAKOB GOOITSENS Jacob Goyties verkoper van 1/2 Droogstraat 571620230206r
JAKOB GOOITSENS Jacob Goyties koper huisSpekmarkt 216312333r
JAKOB GOSLINGS oud burgemeester Jacobus Goslings naastligger ten westen onbekend1686242112r
JAKOB GOSLINGS oud burgemeester Jacobus Goslings notarisverkoper van 1/2 Voorstraat 32170024437v
JAKOB GOSLINGS oud burgemeester en notaris Jacobus Goslings naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 61701244129r
JAKOB GOSLINGS oud burgemeester Jacobus Goslings notarisverkoper Simon Stijlstraat 21706244325r
JAKOB GOSSES Jacob Gosses , c.u.huurder Kromme Elleboogsteeg 31696243206r
JAKOB GOSSES Jacob Gosses , c.u.leerlooiersknechthuurder (p.j.)Herenwaltje 11795264240r
JAKOB GOSSES het huis gekocht door Jacob Gosses , c.u.naastligger ten oosten Schritsen 56oost1809268228v
JAKOB GOSSES Jacob Gosses koper huisSchritsen 581809268231v
JAKOB GOSSES Jacob Gosses naastligger ten westen Schritsen 601809268262v
JAKOB GOSSES Jacob Gosses , c.u.naastligger ten oosten Schritsen 56oost1811269117r
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper ten zuiden van Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten oosten buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
JAKOB HAIES Jacob Hayes geniaarde koper Bildtstraat 1167224091r
JAKOB HAITSES Jacob Haytzes , c.u.koper huisSchritsen 3016702405v
JAKOB HAITSES wijlen Jacob Haytses scheepstimmermanverkoper Schritsen 301697243276v
JAKOB HANSES Jacob Hansen koper huisKerkpoortstraat NZ1644235106r
JAKOB HANSES Jacob Hanssen koper ledige plaats achter het huis van de proclamantenKerkpoortstraat NZ1644235117v
JAKOB HANSES Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1644235146r
JAKOB HANSES Jacob Hansen , c.u.koper kamerKerkpoortstraat NZ1651236155v
JAKOB HANSES Jacob Hansen schipper op Leeuwardenkoper huisFranekereind 20165523729r
JAKOB HANSES Jacob Hansen , c.u.koper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8west_achter165623781v
JAKOB HANSES Jacob Hanssen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1657237102v
JAKOB HANSES Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)naastligger Kromme Elleboogsteeg OZ1661238114v
JAKOB HANSES Jacob Hanses pijpmaker (mr. tabaks-)koper kamerKerkpoortstraat NZ1663238196v
JAKOB HANSES Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9166623957v
JAKOB HANSES Jacob Hansen naastligger ten westen Zuiderhaven 13166723995v
JAKOB HANSES Jacob Hansen , e.a.verkoper Zuiderhaven 13166723995v
JAKOB HANSES burgervaandrig Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1668239151r
JAKOB HANSES oud burgervaandrig Jacob Hansens , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 19achter167124069r
JAKOB HANSES burgervaandrig Jacob Hansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1675240190v
JAKOB HANSES Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)koper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8west_achter167924148v
JAKOB HANSES de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 19achter1682241195r
JAKOB HANSES wijlen Jacob Hansen verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
JAKOB HANSES Jacob Hansen gortmaker (mr. -)koper schone wel ter nering staand huis en hofKerkpoortstraat 49170024443r
JAKOB HANSES Jacob Hansen gortmaker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 491702244145v
JAKOB HANSES REITSMA Jacobus Hansen Reitsmaherbergierverkoper Klaverbladstraat 19169924427v
JAKOB HARINGS Jacob Harings naastligger ten noorden Liemendijk OZ1614229232r
JAKOB HARINGS Jacob Harings koper kamerAchterstraat OZ1615229277r
JAKOB HARINGS Jacob Haerings verkoper Liemendijk OZ161723090r
JAKOB HARINGS Jacob Haringhs , c.u.koper kamerSint Odolphisteeg164923668v
JAKOB HARINGS Jacob Haringhs verkoper Herenwaltje 151687242177v
JAKOB HARMENS huisman Jacob Harmens koper oude kamerKromme Elleboogsteeg WZ1703244209r
JAKOB HARMENS de kopers Jacob Harmens , c.u.naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ1703244209r
JAKOB HARMENS Jacob Harmens slotmaker (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 81704244251r
JAKOB HARMENS Jacob Harmens slotmaker (mr. -)koper woning eerder als school gebruiktSint Odolphisteeg 10170724529v
JAKOB HARMENS de koper Jacob Harmens slotmaker (mr. -)naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 10170724529v
JAKOB HARMENS Jacob Harmens naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 61713245194r
JAKOB HARMENS Jacob Harmens , c.u.horloge- en slotmaker (mr. -)koper kamerSint Odolphisteeg WZ171824627v
JAKOB HARMENS Jacob Harmens gortmaker (mr. -)koper Heiligeweg 38174425137v
JAKOB HARMENS Jacob Harmens gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38174425137v
JAKOB HARMENS Jacob Harmens gortmaker (mr. -)koper Bargebuurt 24174425137v
JAKOB HARMENS Jacob Harmens gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24174425137v
JAKOB HARMENS Jacob Harmens gortmaker (mr. -)verkoper onbekend ZZ1761255100r
JAKOB HARMENS Jacob Harmens huurder Hoogstraat 271794264166v
JAKOB HARMENS BEEKMAN Jacob Harmens Beekmangortmakerverkoper Bildtstraat 15176125561r
JAKOB HARMENS BEEKMAN Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Heiligeweg 38176125577r
JAKOB HARMENS BEEKMAN Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 6176125598r
JAKOB HARMENS BEEKMAN Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Bargebuurt 24176125599r
JAKOB HARMENS BEKEMAvroedsman Jacob Harmens Beekmaverkoper q.q. Peterseliestraat1754253176r
JAKOB HARMENS BEKEMA Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 171755253235v
JAKOB HARMENS BEKEMA Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 171755253235v
JAKOB HARMENS BEKEMA Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 171756253267r
JAKOB HARMENS BEKEMA Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 171756253267r
JAKOB HARMENS BEKEMA Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 17175725484v
JAKOB HARMENS BEKEMA Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 17175725484v
JAKOB HARMENS BEKEMA Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 17176025533r
JAKOB HARMENS BEKEMA Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 17176025533r
JAKOB HARMENS RADSMA Jacob Harmens Radsma, c.u.slotmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 481721246100v
JAKOB HARMENS RADSMA Jacob Harmens Radsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 501723246156r
JAKOB HARMENS RADSMA Jacob Harmens Radsmanaastligger ten westen Voorstraat 501723246156r
JAKOB HARMENS RADSMA Jacob Harmens Radsmanaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 181735249100r
JAKOB HARMENS RADSMA Jacob Harmens Ratsma, c.u.slotmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 31737249184r
JAKOB HARMENS RADSMA Jacob Harmens Radsmaverkoper Sint Odolphisteeg 10175625419v
JAKOB HARMENS SOPINGIUSwijlen Jacob Harmens Sopingiuserflater Franekereind 36173824919va
JAKOB HARMENS SOPINGIUSwijlen Jacob Harmens Sopingiuserflater Franekereind 3017392501va
JAKOB HARTS Jacob Heerts schipper op Bolswardhuurder Heiligeweg 8177225840v
JAKOB HEINS Jacob Heines huurder achterboven (p.j.)Voorstraat 7a1802266139r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx bruidegom 159722854r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx doorgehaalde niaarnemer ratione sanguinis Noordees (gebied)1599228151v
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx Duciscrediteur (triumphant) Hondenstraat 1316152301v
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx naastligger ten westen Franekereind 201618230121r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks verwandelaar Franekereind 181623230368v
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks aanhandelaar huis daer den France Croon uutsteecktKleine Bredeplaats 18de Franse Kroon1623230369r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrickx verkoper Kleine Bredeplaats 181635233166r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks naastligger ten oosten Hoogstraat1644235113r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix koper 1/5 huis waar de Gulden Engel hangt, en erfVoorstraat 29de Gulden Engel1644235141r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx naastligger ten oosten Hoogstraat 4166023816r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx naastligger ten oosten Hoogstraat 416592382ra
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks naastligger ten oosten Noorderhaven 641698243358v
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix schoenmaker (mr. -)koper huis, plaatsje en tuinKerkpoortstraat 57172724758v
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix koper van 1/2 Karremanstraat 21730247357v
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks schoenmaker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 57173524954v
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 911737249206v
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 91173925044v
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks koper huisGrote Kerkstraat 27174525156r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks naastligger ten oosten Liemendijk 2175725480r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks naastligger ten oosten Liemendijk 21758254147v
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 141769257136v
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 61771257208r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 61771257208r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 21771257208v
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 41771257208v
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 85177725976r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks , c.u.huurder Hofstraat 21west1780259282v
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks schipper (schuit-)koper huisSint Jacobstraat 5178126052r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 87178126067r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 871781260118r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks schipperkoper huisBargebuurtspoortje WZ1784261152r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1785261290r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks schippernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 71787262186r
JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks schipper (oud schuit-)verkoper Bargebuurtspoortje1791263309v
JAKOB HENDRIKS de weduwe van Jacob Hendriks naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 3180126644v
JAKOB HENDRIKS Jaecob Hendriks schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 591733248232r
JAKOB HENDRIKS DONKER Jacob Hendriks Donkernaastligger ten westen Noorderhaven 68170024461v
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendriks Hollanderkoper van 1/2 Rommelhaven 13164023492v
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendricx Hollanderkoper door niaar huis en houtstekHoogstraat 101641234157v
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendricx Hollandernaastligger ten westen Hoogstraat 12164323549r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendricx Hollandernaastligger ten westen Rommelhaven 7164323549r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendrickx Hollandernaastligger ten westen Hoogstraat 121646235214r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendricx Hollanderkoper door niaar huisRommelhaven 71646235216r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendricks Hollandernaastligger ten westen Rommelhaven 71646235216r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendricks Hollandernaastligger ten westen Hofstraat1647235243v
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendrix Hollanderkoper 1/2 huisRommelhaven 11658237151r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendrix Hollandereigenaar van 1/2 Rommelhaven 11658237151r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendrix Hollandernaastligger ten oosten Rommelhaven 11658237151r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendrix Hollanderkoper van 1/2 huis genaamd de Roo Leiuw en de wal ervoorRommelhaven 15de Roo Leiuw1662238127r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendrix Hollandernaastligger ten westen Rommelhaven 91662238127r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendricks Hollanderkoper huisNoorderhaven 111668239173r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendrix Hollandernaastligger ten oosten Noorderhaven 916702405r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendrix Hollanderhoutkoperkoper 3/4 van 1 pm 5 einsen 2 penningen 7 roeden en 8 voeten greidlandten noorden van Harlingen167224084v
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendricks Hollanderverkoper ten noorden van Harlingen167824118r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDERwijlen Jacob Hendrix Hollander, de oudekoopmanhad vrije drift ten zuiden van Harlingen1681241164r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendrix Hollander, de jongehad vrije drift ten zuiden van Harlingen1681241164r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDERoud burgervaandrig Jacob Hendrix Hollanderkoopmanhuurder voor 25 jaren (p.j.)ten oosten van Harlingen1686242118r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER Jacob Hendrix Hollanderkoopmannaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1686242118r
JAKOB HENDRIKS LEX Jacob Hendrikx Lexhuurder Hofstraat 251698243347v
JAKOB HERES Jacob Heris verkoper Kleine Bredeplaats 24162823251r
JAKOB HERES Jacob Heris verkoper Lanen NZ162823251r
JAKOB HERES Jacob Heeres verkoper Herenknechtenkamerstraat 191629232121r
JAKOB HERES Jacob Heris koper huis daer Sodoma uithangt, loods en hofGrote Kerkstraat 6Sodoma1641234137v
JAKOB HERES huis en hof van Jacob Heeres kistmakernaastligger ten oosten (achter) Heiligeweg 1west164323550v
JAKOB HERES Jacob Heeres kistmaker (mr. -)koper huis daar eertijt het verlooren arbeyt uuytgehangen heeftBrouwersstraat 27het Verloren Arbeid1646235205v
JAKOB HERES Jacob Heeres naastligger ten zuiden Brouwersstraat 251646235220v
JAKOB HERES Jacob Heeres , c.soc.kistmakerkoper huis alwaer het Vergulden Spinwiell uithanghtGrote Kerkstraat 19het Vergulde Spinnewiel1658237150r
JAKOB HERES Jacob Heres naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 191658237169r
JAKOB HERES Jacob Heres verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ1663238162v
JAKOB HERES Jacob Heeres kistmaker (mr. -)geniaarde koper Romastraat NZ1664238232r
JAKOB HERES Jacob Heeres naastligger ten westen Heiligeweg 9166523931v
JAKOB HERES Jacob Heeres kistmaker (mr. -)koper 1/2 huis alwaer de Vette Os placht uyt te hangen, loods en plaatsLanen 21de Vette Os1668239141v
JAKOB HERES Jacob Heres naastligger ten westen Lanen 231669239202v
JAKOB HERES Jacob Heeres kistmaker (mr. -)koper 1/2 huis waar de Vette Oss placht uit te hangen, loods en plaats en met een vrije uit- en ingang in de doorgaande steegLanen 21de Vette Oss166823921va
JAKOB HERES de erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten noorden Heiligeweg 5167124073v
JAKOB HERES de erfgenamen van wijlen Jacob Heres kistmakernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 251674240132r
JAKOB HERES de erfgenamen van wijlen Jacob Heres naastligger ten noorden Heiligeweg 51674240149r
JAKOB HERES Jacob Heres naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1674240150v
JAKOB HERES het huis van de erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten oosten Lanen 191677240267r
JAKOB HERES de erfgenamen van wijlen Jacob Heres naastligger ten noorden Heiligeweg 5167224015ra
JAKOB HERES de erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten westen Heiligeweg 9167924152r
JAKOB HERES de erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten westen Heiligeweg NZ167924152r
JAKOB HERES de erfgenamen van wijlen Jacob Heres naastligger ten noorden Heiligeweg 5170024471v
JAKOB HERES de erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten noorden Heiligeweg 7170824543v
JAKOB HERES de erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten noorden (waarmee een gezamenlijk secreet)Heiligeweg 71724246207v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels , c.u.verpachter grond ([voor 1/1])Heiligeweg1599228160r
JAKOB HESSELS Jacob Hessels koper huisKerkpoortstraat1599228163v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels verkoper Schritsen 521599228171v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels koper provisioneel huis en hof daer nu tegenwoordich Roemen uutsteecktRomastraat 10Roma1600228190v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels koper provisioneel huisSimon Stijlstraat 31600228190v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels verkoper Kerkpoortstraat1601228261v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels , c.u.verpachter grond ([voor 1/1])Heiligeweg1601228269r
JAKOB HESSELS het huis van Jacob Hessels naastligger ten zuiden Heiligeweg1601228269r
JAKOB HESSELS Jacob Hessels koper 1/2 stuk landten zuidoosten van Harlingen1602228285r
JAKOB HESSELS Jacob Hessels koper kamerRomastraat 81602228285v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels verpachter grond Romastraat 81602228285v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels naastligger ten oosten Romastraat 81602228285v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels koper grondpacht van 3-00-00 GG ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1602228325r
JAKOB HESSELS grondpacht uit het huis van Jacob Hessels eigenaar perceel ([staat: 3-00-00 GG])onbekend1602228325r
JAKOB HESSELS Jacob Hessels koper grondpacht van 2-14-00 GG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Weverstraat1602228325r
JAKOB HESSELS Jacob Hessels verkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228332v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels verkoper Franekereind 401603228354v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels verkoper ten noorden van Harlingen1603228359r
JAKOB HESSELS Jacob Hessels verkoper buiten Harlingen1603228359r
JAKOB HESSELS Jacob Hessels bruidegom 1603228376r
JAKOB HESSELS Jacob Hessels verpachter grond ([staat: gulden])Kerkpoortstraat1604228431v
JAKOB HESSELS grondpacht uit het huis nu van Jacob Hessels eigenaar perceel Simon Stijlstraat 31605228476r
JAKOB HESSELS Jacob Hessels protesteert vanwege de rooiing van de afscheiding onbekend1606228497v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels verpachter grond ([staat: 2-14-00 GG])Weverstraat NZ1606228509r
JAKOB HESSELS grondpacht uit het huis van Jacob Hessels eigenaar perceel Simon Stijlstraat 31606228527r
JAKOB HESSELS Jacob Hessels koper huis met ervoor een loods en een houtstekZuiderhaven NZ16152309v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels verkoper van 1/3 Rozengracht 2161723075r
JAKOB HESSELS Jacob Hessels naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1618230139v
JAKOB HESSELS wijlen Jacob Hessels verpachter grond Weverstraat 151618230140v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels naastligger ten westen Schritsen 191619230168v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels schipper (groot-)verkoper Zuiderhaven NZ1619230174v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels protesteert vanwege een vordering onbekend1621230284r
JAKOB HESSELS Jacob Hessels protesteert vanwege een reversaal onbekend1621230284r
JAKOB HESSELS wijlen Jacob Hessels verpachter grond Weverstraat 151622230318v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels verkoper Rozengracht 21622230328v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels paardenvanger [staat: hinxtevanger]naastligger ten westen Lanen 46162523161v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels koopmankoper zoutkeet met de gereedschappenNieuwstraat 421627231162v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels verkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen1631232179r
JAKOB HESSELS Jacob Hessels naastligger ten oosten Lanen 701634233132v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels naastligger ten noorden Alemanssteeg NZ1635233168v
JAKOB HESSELS Jacob Hessels naastligger ten zuiden Lanen 721651236158r
JAKOB HESSELS Jacob Hessels verkoper Lanen 721651236158r
JAKOB HESSELS Jacob Hessels scheepstimmerman (mr. -)koper huis en tuin ([staat: gulden])Zuiderhaven ZZ172024684r
JAKOB HESSELS HINGST Jacob Hessels Hingst, c.u.verkoper Nieuwstraat 421642234174v
JAKOB HESSELS HINGST Jacob Hessels Hingstnaastligger ten oosten Lanen 70164923672r
JAKOB HESSELS HINGST Jacob Hessels Hingstnaastligger ten oosten Lanen 701650236141v
JAKOB HESSELS KOENESde weduwe van wijlen Jacob Hessels Koenesverpachter grond Weverstraat 151613229157r
JAKOB HETTES Jacob Hettes naastligger ten oosten Zoutsloot 11680241111r
JAKOB HETTES Jacob Hettes naastligger ten zuiden Wortelstraat 10172024680r
JAKOB HETTES Jacob Hettes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 18172024687r
JAKOB HETTES Jacob Hettes bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 101722246141v
JAKOB HETTES de weduwe van Jacob Hettes bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat 351723246176r
JAKOB HETTES Jacob Hettes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Zoutsloot 981726246285v
JAKOB HETTES Jacob Hettes bakker (mr. -)huurder (p.j.)ten oosten van Harlingen1732248167r
JAKOB HETTES Jacob Hettes bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 101740250116v
JAKOB HETTES Jacob Hettes naastligger ten zuiden Wortelstraat 101741250194r
JAKOB HETTES Jacob Hettes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 351742250247v
JAKOB HETTES Jacob Hettes bakker (mr. -)koper door niaar groot huis met tuintje en achterhuisHoogstraat 35175725495v
JAKOB HETTES Jacob Hettes naastligger ten oosten Hoogstraat 35175725495v
JAKOB HETTES Jacob Hettes naastligger ten oosten Wortelstraat 61758254147v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes verkoper Noorderhaven 77159722870r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes eerdere eigenaar Noorderhaven 771598228123v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes naastligger ten westen Noorderhaven NZ1601228263r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes naastligger ten westen Noorderhaven 331602228280v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes koper twee ledige plaatsenDroogstraat 31606228518v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes verkoper Vijverstraat161122956v
JAKOB HIDDES het houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 71613229140v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes koopmankoper kamer (plaats nr. 14 ten zuiden gelegen is in de koop inbegrepen)Jan Ruurdstraat1614229231v
JAKOB HIDDES de hof en houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 71615229256v
JAKOB HIDDES de hof en houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 7161623040v
JAKOB HIDDES de hof en houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 7161623042r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes koopmankoper 1/6 huisNoorderhaven 20161623055r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes koper Zuiderhaven 45161723075v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes naastligger ten oosten Noorderhaven 181618230118v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes naastligger ten zuiden Schritsen 141620230230r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes verkoper Noorderhaven 201620230236r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes verkoper Droogstraat 51622230293r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 71622230293v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes verkoper Zuiderhaven 571622230300v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes [staat: Hydes] verkoper Zuiderhaven 451630232139r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes naastligger ten westen Noorderhaven 331630232150r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes koper huis en schuur op afbraakMidlumerlaan NZ167024026r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes , c.u.koper van 1/2 Hofstraat 371672240113v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes , c.u.koper van 1/2 Hofstraat 161673240117v
JAKOB HIDDES als bewoner Jacob Hiddes metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg1676240214r
JAKOB HIDDES als bewoner Jacob Hiddes metselaarnaastligger ten zuiden Heiligeweg 27noord167624031va
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes metselaarkoper provisioneel huisHeiligeweg 27midden167624033ra
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes , c.u.metselaarhuurder Heiligeweg 27midden167624033ra
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes metselaarverkoper Hofstraat 37167824112v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid167924131v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes metselaarverkoper Heiligeweg 27midden168024161v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper huisZoutsloot 431681241124v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 431682241209r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper huis, schuur en koestallingNieuwstraat 361682241210v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 23achter1682241225r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341683241261r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes metselaarverkoper Nieuwstraat 36168424225r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes geniaarde koper Wortelstraat 1168424226r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes , c.u.metselaar (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 23achter168424234r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper huisHoogstraat 26168424240v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes metselaar (mr. -)verkoper Hofstraat 16168424250v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper kamer of woningLanen 3168424252r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes metselaar (mr. -)verkoper Lanen 31685242104r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper huis en plaatsten oosten van Harlingen1685242104r
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes naastligger ten oosten Herenwaltje 151687242177v
JAKOB HIDDES Jacob Hiddes zoetvisserbewoner Romastraat 4oost1687242178r
JAKOB HIDDES de weduwe van Jacob Hiddes naastligger ten noorden Scheerstraat 5169424398v
JAKOB HIDDES de weduwe van Jacob Hiddes naastligger ten noorden Scheerstraat 51694243110v
JAKOB HIDDES wijlen Jacob Hiddes metselaar (mr. -)verkoper Hoogstraat 261698243333v
JAKOB HIELKES Jacob Hylckes naastligger ten westen onbekend ZZ1691242363v
JAKOB HIELKES KAMMINGA Jacob Hylkes Cammingachirurgijn (mr. -)verkoper Hofstraat 25178126078v
JAKOB HIELKES KAMMINGA Jacob Hylkes Cammingachirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleek 92178126080r
JAKOB HIELKES KAMMINGA Jacob Hylkes Cammingachirurgijn (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
JAKOB HILLEBRANDS de heer dr. Jacob Hillebrants naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1663238176r
JAKOB HILLEBRANDS Jacob Hillebrants , veniam aetatis bij de Hove van Vrieslandtgoudsmidverkoper Noorderhaven 75169124222ra
JAKOB HILLEBRANDS Jacob Hilbrands , n.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter1763255224v
JAKOB HILLEBRANDS Jacob Hilbrands , n.u.kosternaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 10176425650r
JAKOB HILLEBRANDS Jacob Hilbrands naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
JAKOB HILLEBRANDS Jacob Hilbrands , n.u.kosternaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 101766256202r
JAKOB HILLEBRANDS Jacob Hilbrands kosternaastligger ten noorden Zuiderhaven 231771257242v
JAKOB HILLEBRANDS Jacob Hilbrands , n.u.kosternaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 10177225825v
JAKOB HILLEBRANDS Jacob Hilbrands kosternaastligger ten noorden Zuiderhaven 231781260136v
JAKOB HILLEBRANDS Jacob Hilbrands naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid1782260278r
JAKOB HILLEBRANDS Jacob Hilbrands kosternaastligger ten noorden Zuiderhaven 23178526242r
JAKOB HILLEBRANDS wijlen Jacob Hilbrands kosterverkoper Zuiderhaven 211802266104r
JAKOB HILLEBRANDS Jacobus Hillebrands advocaat Hof van Frieslandverkoper Voorstraat 46169924424r
JAKOB HILLEBRANDS dr. Jacobus Hillebrands advocaat Hof van Frieslandverkoper Noordijs 15170024464v
JAKOB HOTSES Jacob Hotses koper kamerGardenierstraat ZZ163623411r
JAKOB HOTSES Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1647235267r
JAKOB HOTSES Jacob Hotses naastligger ten oosten Gardenierstraat 101658237141v
JAKOB HOTSES Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1658237167v
JAKOB HOTSES Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1664238238r
JAKOB IEBELES VELDHUIS Jacob Ybels Velthuiskoper huis en de eigenom van de steeg oostwaarts gelegenNoorderhaven 74Bremen1674240133r
JAKOB IEBELES VELDHUISoud burgemeester Jacob Ibeles Velthuiswijnhandelaarverkoper Noorderhaven 8816992446v
JAKOB IEDES Jacob Iedes bewoner Achterstraat ZZ161222969r
JAKOB IEDES Jacob Iedes bewoner Achterstraat ZZ161222981r
JAKOB IEDES Jacob Ydes schipper op Sneekkoper huisHeiligeweg 32172024691v
JAKOB IEDES Jacob Ydes naastligger ten noorden Heiligeweg 301721246122r
JAKOB IEDES Jacob Ydes zoutdragerverkoper Heiligeweg 321727246305v
JAKOB IEDES Jacob Yedes huurder Nieuwstraat 341736249133r
JAKOB IEDES Jacob Yedes zoutdragerkoper huisNieuwstraat 341740250129v
JAKOB IEDES Jacob Ydes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32174425144r
JAKOB IEDES Jacob Ydes naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1745251111r
JAKOB IEDES Jacob Yedes zoutdragerverkoper Nieuwstraat 341758254124r
JAKOB IEDES Jacob Iedes timmermankoper herenhuis met tuin, koetshuis, stallingZuiderhaven 521791263292r
JAKOB IEDES Jacob Yedes metselaar (mr. -)koper Zuiderhaven ZZ179226413r
JAKOB IEDES Jacob Yedes metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ179226413r
JAKOB IEDES Jacob Yedes metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ179226413r
JAKOB IEDES Jacob Ydes timmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 521799265133v
JAKOB IEKES Jacob Ikes molenaarkoper vier woningen naast elkaarBargebuurt180126639v
JAKOB IEKES Jacob Ykes eigenaar van 1/2 Bargebuurt1806267207r
JAKOB IEKES WIJGA Jacob Ykes Wygakoper van 1/2 Bargebuurt1799265195r
JAKOB IEKES WIJGA Jacob Ykes Wigamolenaarkoper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen, met 2 maalstenen, zeilen, paard en karBildtpoortsmolen 1de Bildpoortsmolen1800265266v
JAKOB IEMES Jacob Yemes huurder Zuiderhaven 19zuid176325610r
JAKOB IEMES Jacob Yemes glasmaker (mr. -)koper huisSchritsen 5west176425674r
JAKOB IEMES Jacob Yemes naastligger ten westen Schritsen 5oost176825757r
JAKOB IEMES Jacob Ymes verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 171779259195r
JAKOB IEMES Jacob Yemes verver en glasmaker (mr. -)verkoper Schritsen 5west1800265216r
JAKOB IEMES RING Jacob Ymes de Ringhverkoper Noorderhaven 611709245100r
JAKOB IENSES Jacob Ynses verkoper Rommelhaven 15169324331r
JAKOB IENSES Jacob Inses gortmaker (mr. -)verkoper Schritsen 53169324368r
JAKOB IEPES Jacob Ypes scheepstimmermankoper deftig huis, scheepstimmerwerf en timmerhuisZoutsloot 1175725487r
JAKOB IEPES huis en timmerij van Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1757254107v
JAKOB IEPES Jacob Ypes naastligger ten westen Bargebuurt176025530v
JAKOB IEPES Jacob Ypes naastligger ten westen Bargebuurt1766256228r
JAKOB IEPES Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot 11767256258r
JAKOB IEPES Jacob Ypes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot 1176925796v
JAKOB IJSBRANDS Jacob Isbrants verkoper ten noorden van Harlingen1619230171r
JAKOB IJSBRANDS Jacob IJsbrants verkoper Kruisstraat ZZ1642234169r
JAKOB IJSBRANDS Jacob Isbrants koopmankoper huis en hofRozengracht 27165523717v
JAKOB IJSBRANDS Jacob IJsbrants koopmankoper ledige plaatsHofstraat NZ1657237122av
JAKOB IJSBRANDS Jacob Isbrants koper huis en hof, loods en plaatske waar de Scheer uithangtScheerstraat 3de Schaar1658237159v
JAKOB IJSBRANDS Jacob Isbrants verkoper q.q. Scheffersplein 271657237262v
JAKOB IJSBRANDS Jacob Isbrants verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
JAKOB IJSBRANDS Jacob IJsbrants naastligger ten oosten Rommelhaven 91662238127r
JAKOB IJSBRANDS Jacob IJsbrandts koopmankoper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en schuurten zuiden van Harlingen1662238132v
JAKOB IJSBRANDS Jacob IJsbrandts koopmannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1662238132v
JAKOB IJSBRANDS Jacob Isbrants , c.s.verkoper onbekend1664238224v
JAKOB IJSBRANDS Jacob Isbrandts huurder Noordijs 17166523912r
JAKOB IJSBRANDS Jacob IJsbrants verkoper Zuiderhaven 51667239106r
JAKOB IJSBRANDS Jacob IJsbrandts koopmankoper 1/2 huisNoorderhaven 101668239144v
JAKOB IJSBRANDS Jacob IJsbrants koopmanverkoper ten zuiden van Harlingen1669239208r
JAKOB IJSBRANDS Jacob Isbrandts koper 1/2 huisNoorderhaven 10167224096v
JAKOB IJSBRANDS Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1673240124r
JAKOB IJSBRANDS Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1673240124v
JAKOB IJSBRANDS Jacob IJsbrandts koopmankoper door niaar nieuw gebouwd dwarshuisKerkpoortstraat1675240185v
JAKOB IJSBRANDS de hof van Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1675240185v
JAKOB IJSBRANDS Jacob IJsbrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1677240263v
JAKOB IJSBRANDS Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7167924115ra
JAKOB IJSBRANDS Jacob IJsbrandts kleermaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 301710245117r
JAKOB IJSBRANDS Jacob IJsbrandts kleermaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 321710245135v
JAKOB IJSBRANDS wijlen Jacob IJsbrands koper door niaar Peterseliestraat171824629r
JAKOB ISAAKS Jacob Ysaaks , c.u.huurder (p.w.)Rommelhaven 18drie_achter1766256218v
JAKOB J. GEERMANS Jacobis J. Germanskeurslijfmakerkoper huisBrouwersstraat 81799265186r
JAKOB JAITSES Jacob Jaities koper 1/2 huisKerkpoortstraat 13167124039r
JAKOB JAITSES Jacob Jayties naastligger ten zuiden Weverstraat167224089v
JAKOB JAITSES het huis van Jacob Jayties naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ167224095v
JAKOB JAITSES een kamer achter het huis van Jacob Jayties naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ167224095v
JAKOB JAITSES een kamer achter het huis en het huis van Jacob Jayties naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1673240127v
JAKOB JAITSES Jacob Jaities koper provisioneel 1/2 huisKerkpoortstraat 1316712405ra
JAKOB JAITSES wijlen Jacob Jayties verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 91682241182v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat159722846r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 1twee_achter1599228167r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs koper huis met een plaats daarachter en het gebruik van de 1/2 steegSchritsen 361601228256r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs koper kameronbekend1602228324v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs bruidegom 1604228403v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs* molenaargrondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderstraat161122955r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs molenaarnaastligger ten noordwesten Zuiderstraat161122955r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs bewoner Achterstraat ZZ161222969r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs bewoner Achterstraat ZZ161222981r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs molenaarnaastligger ten noorden Schritsen 32161623028r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs molenaarverkoper Schritsen 32161623028r
JAKOB JAKOBS de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Jacobs molenaarverkoper Zuiderstraat161723059r
JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs molenaarverkoper Zuiderstraat161723064v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs koper huis met de ledige plaats erachterSchritsen 541618230126v
JAKOB JAKOBS tweede echtgenoot Jacob Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 91618230131v
JAKOB JAKOBS de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs molenaarverkoper Schritsen 361620230202r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 521620230232v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs verkoper Karremanstraat 271620230241v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 521622230304v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs verkoper q.q. Droogstraat 221622230313v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs verkoper Noorderhaven 10716242313r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter1626231104r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter1627231170v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter162823242r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
JAKOB JAKOBS de erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 651630232138r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter1630232154v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs verkoper Schritsen 65b163323376v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs , zwager van de koperverkoper Schritsen 56noordoost163323385r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs , c.u.koper huisMoriaanstraat 121633233106r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs , voor zijn zoonverkoper q.q. Nieuwstraat1633233114v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs verkoper van 1/2 Nieuwstraat1633233114v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs zoutziederverkoper q.q. William Boothstraat 31633233124r
JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs verkoper Karremanstraat 251634233141r
JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 281634233141r
JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 281634233141v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs deurwaarder Hof van Friesland (eerste -)verkoper q.q. Noorderhaven 58163723440v
JAKOB JAKOBS de erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs pottenbakkerverkoper Vijverstraat 12163823455v
JAKOB JAKOBS de weesvoogden als de erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs metselaarverkoper Schritsen 15achter1640234115r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs verkoper Rommelhaven 18twee_achter164323590v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs koper 1/2 huis, plaats en kamer ([staat: Lb])Noorderhaven 671645235186v
JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs eigenaar van 1/2 Noorderhaven 671645235186v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs huurder [staat: meier] ten zuiden van Harlingen16552374v1
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs huurder ten zuiden van Harlingen165623762r
JAKOB JAKOBS als meyer Jacob Jacobs huurder ten zuiden van Harlingen1659237219r
JAKOB JAKOBS de heer/dr.? Jacob Jacobs koper huisZuiderstraat166023821v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs koper Voorstraat 12achter1662238152v
JAKOB JAKOBS de weduwe van Jacob Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 52166723973r
JAKOB JAKOBS grondpacht uit het huis van Jacob Jacobs eigenaar perceel Zuiderstraat1674240147r
JAKOB JAKOBS de weduwe van Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 581676240216v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs , c.u.koper provisioneel huisHeiligeweg 56de Swarte Leers16712405ra
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs huurder voor 2 jaren ten noordoosten van Harlingen168724210va
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs huurder ten noorden van Harlingen1702244179r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs verkoper Heiligeweg 61703244210r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs , c.u.matrooskoper huisVijverstraat 22172024689v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs naastligger ten westen Vijverstraat 241729247281v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs verkoper Vijverstraat 221742250267r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs , minderjarigverkoper van 1/8 Hoogstraat 9174525192v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs , minderjarigverkoper van 1/8 Hoogstraat 7174525195v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Vervaljekoopmanverkoper Lanen 601746251125r
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs varenspersoonkoper woningGardenierstraat NZ1749251261v
JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs huurder Gardenierstraat NZ1766256153v
JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs erflater Gardenierstraat NZ1766256153v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs boendermaker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 617722582v
JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs , c.u.huurder Herenknechtenkamerstraat 191789263138r
JAKOB JAKOBS Jacobus Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 271737249158v
JAKOB JAKOBS GROOTwijlen Jacob Jacobs de Groothuurder ten noordoosten van Harlingen166823930ra
JAKOB JAKOBS HINGST Jacob Jacobs Hingstverkoper Schritsen 611664238206r
JAKOB JAKOBS HOUTKOPER Jacob Jacobs Houtkoperschipper (beurt-)verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
JAKOB JAKOBS HOUTKOPER Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
JAKOB JAKOBS HOUTKOPER Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Nieuweburen 271781260138ar
JAKOB JAKOBS HOUTKOPER Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Lammert Warndersteeg 71781260139r
JAKOB JAKOBS HOUTKOPER Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
JAKOB JAKOBS HOUTKOPER Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Hoogstraat 171781260141r
JAKOB JAKOBS HOUTKOPER Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
JAKOB JAKOBS HOUTKOPER Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
JAKOB JAKOBS HOUTKOPER Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
JAKOB JAKOBS HOUTKOPER Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
JAKOB JAKOBS HOUTKOPER Jacob Jacobs Houtkoperverkoper Hofstraat 221782260219v
JAKOB JAKOBS HOUTKOPER Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kerkpoortstraat 271782260234r
JAKOB JAKOBS HOUTKOPER Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Grote Kerkstraat 461782260235r
JAKOB JAKOBS HOUTKOPER Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Hoogstraat 251782260236r
JAKOB JAKOBS POPTAhuis of kamer van verkoper Jacob Jacobs Poptanaastligger ten oosten Achterstraat1646235231r
JAKOB JAKOBS POPTA Jacob Jacobs Popta, c.u.verkoper Achterstraat1646235231r
JAKOB JAKOBS POPTA Jacob Jacobs Poptaverkoper Liemendijk NZ1658237174v
JAKOB JAKOBS POPTA Jacob Jacobs Poptaverkoper Noorderhaven 471658237169av
JAKOB JAKOBS POPTA Jacob Jacobs Popta, c.u.koper 3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westenVoorstraat 29de Vergulden Engel166023854v
JAKOB JAKOBS POPTA Jacob Jacobs Popta, c.u.koper 3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westenNoorderhaven 72de Vergulden Engel166023854v
JAKOB JAKOBS POPTA Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 74166023868r
JAKOB JAKOBS POPTA Jacob Jacobs Popta*naastligger ten westen Noorderhaven 741664238226r
JAKOB JAKOBS POPTAde erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Voorstraat 31167024020v
JAKOB JAKOBS POPTAde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 741674240133r
JAKOB JAKOBS POPTA Jacob Jacobs Popta, thans uitlandigverkoper Rozengracht 301761255112v
JAKOB JAKOBS POPTA Jacob Jacobs Popta, thans uitlandigverkoper Wasbleekstraat WZ1761255112v
JAKOB JAKOBS SCHOTSMAN Jacob Jacobs Schotsman, c.u.koper van 1/2 twee dwarskamers aan elkaarHofstraat 371672240113v
JAKOB JAKOBS SCHOTSMAN Jacob Jacobs Schotsmankoper 1/2 van 2 dwarskamersHofstraat 37167824112v
JAKOB JAKOBS SCHOTSMAN Jacob Jacobs Schotsmaneigenaar van 1/2 Hofstraat 37167824112v
JAKOB JANS Jaccob Jansen naastligger ten noorden Droogstraat 671687242193v
JAKOB JANS Jacob Jans verkoper Heiligeweg 56159722868v
JAKOB JANS Jacob Jans naastligger ten oosten Droogstraat NZ1600228226r
JAKOB JANS Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1602228319r
JAKOB JANS Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 58161122911r
JAKOB JANS Jacob Jansen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg161122923v
JAKOB JANS Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 75161122951v
JAKOB JANS Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 75161122952r
JAKOB JANS Jacob Jans , onmondigverkoper Lanen 32161122968r
JAKOB JANS Jacob Jans verkoper Weverstraat161222993v
JAKOB JANS Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 751612229111r
JAKOB JANS Jacob Jans Crollegrondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat1613229128v
JAKOB JANS Jacob Jans Crollenaastligger ten oosten Peterseliestraat1613229128v
JAKOB JANS Jacob Jansen naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1614229218r
JAKOB JANS de erfgename van wijlen Jacob Jans Stockmansverkoper Voorstraat 581618230150r
JAKOB JANS de erfgename van wijlen Jacob Jans Stockmansverkoper Voorstraat 731618230150r
JAKOB JANS het sterfhuis van wijlen Jacob Jansen Stockmansverkoper Voorstraat 581619230160v
JAKOB JANS het sterfhuis van wijlen Jacob Jansen Stockmansverkoper Voorstraat 731619230160v
JAKOB JANS Jacob Jansen verkoper Brouwersstraat 12zuid1620230237v
JAKOB JANS Jacob Jansen verkoper ten zuiden van Harlingen1621230262r
JAKOB JANS Jacob Jansen verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1621230262r
JAKOB JANS Jacob Jansen Crolle, vrijgezelverkoper Peterseliestraat1621230286v
JAKOB JANS Jacob Jansen naastligger ten westen Lanen 631622230312v
JAKOB JANS Jacob Jans naastligger ten noorden Peterseliestraat16272323r
JAKOB JANS wijlen Jacob Jans verkoper (gesuccumbeerde) Sint Christoffelsteeg162823266r
JAKOB JANS wijlen Jacob Jansen verkoper Sint Christoffelsteeg WZ162923297v
JAKOB JANS weduwe van Jacob Jans naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1630232132v
JAKOB JANS Jacob Janssen molenaar (oud papier-)koper grondpacht van 4-00-00 GGLiemendijk NZ1635233157r
JAKOB JANS Jacob Jansen wever (vlas-)naastligger ten oosten Schritsen 551641234158r
JAKOB JANS haar zoon Jacob Jansen verkoper Hofstraat 351644235158r
JAKOB JANS Jacob Jansen Isercramerschipper (veer-)koper huis, loods en plaatsGrote Ossenmarkt 21646235202r
JAKOB JANS Jacob Jansen Isercramerschipper (veer-)koper huis, loods en plaatsZuiderhaven 351646235202r
JAKOB JANS Jacob Jansens pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1646235219r
JAKOB JANS Jacob Jansen Isercramer, c.u.verkoper Zuiderhaven 351647235248v
JAKOB JANS Jacob Jansen koper 2/3 kamerBrouwersstraat 6164823634v
JAKOB JANS Jacob Jansen geniaarde koper Drie Roemersteeg OZ164823644v
JAKOB JANS Jacob Jansen Flasblomnaastligger ten oosten Schritsen 55164923670v
JAKOB JANS Jacob Jansen ijzerkramerverkoper Zuiderhaven ZZ1650236117r
JAKOB JANS Jacob Jansen verkoper Zuiderhaven ZZ1650236118r
JAKOB JANS Jacob Jansen ijzerkramerverkoper Zuiderhaven ZZ1650236120r
JAKOB JANS Jacob Jansen koper 1/6 huis daar de Vlasblom uithangtLanen 70de Vlasbloem1650236141v
JAKOB JANS de weduwe van Jacob Jansen Starnaastligger ten westen Lanen 181651236161r
JAKOB JANS Jacob Jansen Flasblomnaastligger ten oosten Schritsen 551651236166r
JAKOB JANS de erfgenamen van wijlen Jacob Jansen van Grijnverkoper Noorderhaven 101653236223r
JAKOB JANS Jacob Jansen schipper (groot-)koper kamer en plaatsjeZoutsloot 10165523717r
JAKOB JANS Jacob Jansen , c.u.verkoper Romastraat 8165523740r
JAKOB JANS Jacob Jansen koper kamerKruisstraat NZ165523752v
JAKOB JANS Jacob Jansen , vrijgezelverkoper Brouwersstraat 6165623759r
JAKOB JANS Jacob Jansen Starschipper (groot-)naastligger ten westen Zoutsloot ZZ165623778r
JAKOB JANS Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1657237110r
JAKOB JANS Jacob Jansen Lioeskekoper huis, loods en plaatskeZoutsloot 491657237127r
JAKOB JANS Jacob Jansen schipper (groot-)naastligger ten westen Zoutsloot 451658237164r
JAKOB JANS wijlen Jacob Jansen koper Peterseliestraat ZZ1658237167v
JAKOB JANS wijlen Jacob Jansen verkoper Kruisstraat 11658237171r
JAKOB JANS Jacob Jansen ijzerkramerkoper huisKleine Bredeplaats 131659237213v
JAKOB JANS Jacob Jansen wever (linnen-)koper Liemendijk NZ166023820v
JAKOB JANS Jacob Jans* Hazelarkoper door niaar Rozengracht 17166123887r
JAKOB JANS Jacob Jansen schipper (veer-)verkoper Rapenburg NZ166123893v
JAKOB JANS Jacob Jansen verkoper Achterstraat NZ1661238102r
JAKOB JANS Jacob Jansen eigenaar van 1/2 Grote Bredeplaats 8west_achter1663238176v
JAKOB JANS grondpacht uit het huis van Jacob Jansen ijzerkramereigenaar perceel Zuiderpoort (gebied)1663238189v
JAKOB JANS de erfgenamen van wijlen Jacob Jansen naastligger ten oosten Bildtstraat 111667239125r
JAKOB JANS de commissarissen over de boedel van Jacob Jansen Haselerverkoper Voorstraat 571668239171r
JAKOB JANS Jacob Jansen koper provisioneel en finaal kamer en loodskeAchterstraat 716652392ra
JAKOB JANS Jacob Jansen verkoper Hofstraat 161673240117v
JAKOB JANS Jacob Jansen , c.u.verkoper Peterseliestraat1674240131v
JAKOB JANS Jacob Jansen verkoper Kerkpad 71674240132v
JAKOB JANS Jacob Jansen mesmakernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 101675240212r
JAKOB JANS Jacob Jansen koper kamerZoutsloot 62168024197r
JAKOB JANS Jacob Jansen koper huis, bestaande uit 2 bijzondere woningenonbekend OZ1682241190v
JAKOB JANS de erfgenamen van wijlen Jacob Jansen naastligger ten oosten Bildtstraat 1116782411ra
JAKOB JANS Jacob Jansen houtzagerkoper woning met loodske en plaatskeSpinhuisstraat168524294r
JAKOB JANS Jacob Jansen koper kamerZuiderhaven1687242198v
JAKOB JANS Jacob Jansen Bostijnwever (mr. linnen-)geniaarde koper Kerkpoortstraat 55achter1695243130r
JAKOB JANS Jacob Jansen Bostijnwever (mr. linnen-)koper kamerRapenburg 121696243193r
JAKOB JANS Jacob Jansen koper huis en 1/2 hellingNoorderkade 131697243329v
JAKOB JANS Jacob Jansen , vrijgezelkoper huisHoogstraat 261698243333v
JAKOB JANS Jacob Jansen scheepstimmermanverkoper Werfpad ZZ1698243351r
JAKOB JANS Jacob Jans scheepstimmermanverkoper Franekertrekvaart 13170024439r
JAKOB JANS Jacob Anske Jans verkoper Hoogstraat 1170124490r
JAKOB JANS Jacob Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot 471701244103r
JAKOB JANS Jacob Jansen Bostijnnaastligger ten oosten Vianen ZZ1701244106v
JAKOB JANS Jacob Jansen koperslager (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 221710245115r
JAKOB JANS de bewoonde woning door Jacob Jansen steenvoerdernaastligger ten oosten Schritsen 481711245155r
JAKOB JANS de bewoonde woning door Jacob Jansen steenvoerdernaastligger ten zuiden Schritsen 481711245155r
JAKOB JANS Jacob Jansen steenvoerderverkoper Schritsen 481711245155r
JAKOB JANS Jacob Jansen schipper (schuit-)koper kamer en keuken daaragterWeverstraat ZZ1711245155v
JAKOB JANS Jacob Jansen naastligger ten oosten Schritsen 48171824622v
JAKOB JANS Jacob Jansen naastligger ten zuiden Schritsen 48171824622v
JAKOB JANS Jacob Jansen verkoper Vijver 1171924654r
JAKOB JANS Jacob Jansen , c.u.turfdragergeniaarde koper Noordijs 10172024692r
JAKOB JANS Jacob Jansen Clinkhamer, c.s.koperslager (mr. -)verkoper Franekereind 30west1721246111r
JAKOB JANS Jacob Jansen turfdragerkoper kamerSpinhuisstraat 11722246133r
JAKOB JANS Jacob Jansen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1722246149r
JAKOB JANS Jacob Jansen Wiertsmaverkoper Zoutsloot 221725246242v
JAKOB JANS Jacob Jansen timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/4 Vijver 81726246272v
JAKOB JANS Jacob Jansen verkoper van 1/4 Vijver 61726246288r
JAKOB JANS Jacob Jansen timmerman (huis-)naastligger ten noorden Heiligeweg 321727246305v
JAKOB JANS kind van Jacob Jansens naastligger ten noorden Raamstraat 6noord1728247149v
JAKOB JANS wijlen Jacob Jansen rogmetererflater Carl Visschersteeg WZ1728247209r
JAKOB JANS Jacob Jansen portier van de Kerkpoortverkoper Heiligeweg 341730247302r
JAKOB JANS Jacob Jansen timmerman en portier van de Kerkpoort (mr. -)verkoper Heiligeweg 361730247308v
JAKOB JANS Jacob Jansen portier van de Kerkpoortkoper huis, plaats en tuinKerkpoortstraat 591733248232r
JAKOB JANS Jacob Jansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57173524954v
JAKOB JANS Jacob Jansen portiernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 651736249128r
JAKOB JANS Jacob Jans verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 191738249357r
JAKOB JANS de weduwe van Jacob Jansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten noorden Zuidersteeg 1173925023v
JAKOB JANS wijlen Jacob Jansen chirurgijn (mr. -)verkoper Zuidersteeg 1173925023v
JAKOB JANS Jacob Jansen , c.u. en c.s.huurder Zuiderstraat 101743250291v
JAKOB JANS de hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Jacob Jansen schipper (wijd-)verkoper Zuiderstraat 101743250291v
JAKOB JANS Jacob Jansen naastligger ten westen Rapenburg 6west174325115v
JAKOB JANS de weduwe van Jacob Jansen huurder Lombardstraat 1175025253v
JAKOB JANS wijlen Jacob Jans erflater Scheerstraat 10175025272v
JAKOB JANS Jacob Jans , c.u.huurder Noorderhaven 261770257152v
JAKOB JANS Jacob Jans naastligger ten noorden Nieuwstraat 621774258144r
JAKOB JANS Jacob Jansen protesteert Noorderhaven 241784261200r
JAKOB JANS Jacob Jans Stoelmatschipper (kof-)koper huisZeilmakersstraat 131787262172r
JAKOB JANS Jacob Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 181789263175v
JAKOB JANS Jacob Jans Stoelematverkoper Zeilmakersstraat 131794264231v
JAKOB JANS wijlen Jacob Jans Stoelmathuurder Zoutsloot 201800265252r
JAKOB JANS Jacob Jans Puisterkoper huisHeiligeweg 581803266299r
JAKOB JANS Jacobus Jansen metselaar (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 8zuid1663238201r
JAKOB JANS Jacobus Jans , c.u.mesmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 8zuid170024442v
JAKOB JANS BOIS Jacob Jansen du Boisverkoper Zuiderhaven 71642234167v
JAKOB JANS BOIS Jacob Jansen du Bois [staat: Dubois]verkoper Lombardstraat164923697r
JAKOB JANS BOIS Jacob Jansen du Boiskoopmankoper huisHoogstraat 21657237134v
JAKOB JANS BOIS Jacob Jansen du Boisnaastligger ten zuiden Heiligeweg 2166623952r
JAKOB JANS BOYS Jacob Jans de Boysverkoper Liemendijk NZ1635233157v
JAKOB JANS BOYS Jacob Janssen du Boysnaastligger ten noorden Brouwersstraat 1b1635233162v
JAKOB JANS BOYS Jacob Janssen du Boyskoper huis, de vrijwillige (d.w.z. de meerderjarige) partBrouwersstraat 11635233165r
JAKOB JANS BURGGRAAFwijlen Jacob Jans Burggraafverkoper Liemendijk NZ177225817r
JAKOB JANS ENGELSMAN Jacob Jansen Engelsmanverkoper Rozengracht 27162723210v
JAKOB JANS KET Jacob Jansen de Kethkoper huisonbekend1620230224v
JAKOB JANS KLINKHAMER Jacob Jansen Klinkhamerverkoper Zuiderhaven 531718245310r
JAKOB JANS KLINKHAMER Jacob Jansen Klinkhamerverkoper van 1/4 Noorderhaven 6417182466v
JAKOB JANS KOK Jacob Jansen de Kockkoper huis waar de Vlasblom uitsteektLanen 70de Vlasblom1634233132v
JAKOB JANS KOK Jacob Jansen de Cocqverkoper Comediesteeg 61646235225r
JAKOB JANS KOK Jacob Jansen de Coknaastligger ten westen Lanen 721651236158r
JAKOB JANS KOK Jacob Jansen de Cocqnaastligger ten oosten Lanen 661654236259v
JAKOB JANS KOK Jacob Jansen de Cocknaastligger ten oosten Lanen 66achter1657237123r
JAKOB JANS KOK Jacob Jansen Cocknaastligger ten oosten Schritsen 551658237155r
JAKOB JANS KOK Jacob Jansen de Cock, zoon van de verkoperkoper 1/6 huis en plaatsLanen 701658237170av
JAKOB JANS KOK Jacob Jansen de Cocknaastligger ten westen Lanen 721659237183v
JAKOB JANS KOK Jacob Jansen Cocqnaastligger ten westen Lanen 72166023862r
JAKOB JANS KOK Jacob Jansen de Kok, c.u.verkoper Heiligeweg 1west166023862v
JAKOB JANS KOK Jacob Jansen de Kocknaastligger ten oosten Schritsen 55166123888v
JAKOB JANS KOK Jacob Jansen Cocknaastligger ten westen Schritsen 611664238206r
JAKOB JANS KOK Jacob Jansen de Cocqnaastligger ten westen Schritsen 61166523928v
JAKOB JANS KOKde weduwe van Jacob Jansen de Kocknaastligger ten westen Lanen 721669239184r
JAKOB JANS KOK Jacop Jansen de Cock, q.q.koper door niaar ratione sanguinis 1/6 huis en erfLanen 70164923684r
JAKOB JANS KUIK Jacob Jansen Kuikbakker (mr. -)koper huis en pakhuis daarachterGrote Bredeplaats 25170924590v
JAKOB JANS POMMEREN Jacob Jansen van Pomerennaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 251624230385r
JAKOB JANS ROS Jacob Jansen Roschirurgijn (mr. -)koper hof met bomen en plantenRozengracht 32171824619r
JAKOB JANS ROS Jacob Jansen Ros, c.u.chirurgijn (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 1172024687v
JAKOB JANS ROS Jacob Jansen Ros, c.u.koper 1/6 huisGrote Ossenmarkt 211721246115r
JAKOB JANS ROS Jacob Jansen Ros, c.u.chirurgijn (mr. -)geniaarde koper Zuiderhaven 311723246172r
JAKOB JANS ROSde kopers Jacob Jansen Ros, c.u.chirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 311723246172r
JAKOB JANS ROS Jacob Jansen Roschirurgijnkoper huisDrie Roemersteeg 11723246184r
JAKOB JANS ROS Jacob Jansen Roskoper twee kamersZuidersteeg 21723246185r
JAKOB JANS ROS Jacob Jansen Roschirurgijn (mr. -)verkoper Drie Roemersteeg 11723246186v
JAKOB JANS ROS Jacob Jansen Rosnaastligger ten oosten Zuiderstraat 81724246190r
JAKOB JANS ROS Jacob Jansen Roschirurgijn (mr. -)verkoper Rapenburg1725246228r
JAKOB JANS ROSwijlen Jacob Jansen Roshuurder Grote Ossenmarkt 11751252152r
JAKOB JANS STOUT Jacob Jans Stoutkoper 3/4 van 1/2 huisNoorderhaven 761619230153r
JAKOB JANS STOUT Jacob Jans Stoutkoper 3/4 van 1/2 huisNoorderhaven 781619230153r
JAKOB JANS STOUT Jacob Jansen Stoutbierschooierverkoper Noorderhaven 761629232102r
JAKOB JANS STOUT Jacob Jansen Stoutbierschooierverkoper Noorderhaven 781629232102r
JAKOB JANS WIERSMA Jacob Jansen Wiersmaverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
JAKOB JANS WIERSMAwijlen Jacob Jansen Wiersmaverkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
JAKOB JARICHS Jacob Jarichs naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2163823458v
JAKOB JARICHS Jacob Jarichs naastligger ten oosten Brouwersstraat WZ163823460r
JAKOB JARICHS de weduwe van wijlen Jacob Jarichs naastligger ten noorden Rommelhaven 11658237151r
JAKOB JARICHS Jacob Jarigs koper gortmakerij en schuurVissersstraat ZZ167824124v
JAKOB JARICHS de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jarigs verkoper Vissersstraat ZZ1681241152r
JAKOB JARICHS Jacob Jaerigs naastligger ten oosten Hofstraat 19oost1755253248r
JAKOB JARICHS Jacob Jarig grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1757254100v
JAKOB JARICHS Jacob Jarigs naastligger ten westen Hofstraat 21midden176125579v
JAKOB JARICHS Jacob Jaerigs hanekoperverkoper Hofstraat 21west176425653r
JAKOB JARICHS Jacob Jarigs , c.u.huurder 3e gedeelte (p.j.)Voorstraat 62176425676r
JAKOB JARICHS Jacob Jarigs , c.u.huurder 3 (p.j.)Voorstraat 621766256176r
JAKOB JARICHS Jacob Jarigs , c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 621767256250r
JAKOB JARICHS LEI Jacob Jarigs van der Leykoper huisZuiderhaven 731726246263v
JAKOB JARICHS LEI Jacob Jarigs van der Leynaastligger ten oosten Zuiderhaven 731726246263v
JAKOB JARICHS LEI Jacob Jarigs van der Leykoper huis genaamd de SteurRaamstraat 3de Steur1728247210r
JAKOB JARICHS LEI Jacob Jarigs van der Leykoopmaneigenaar van 1/2 Rozengracht 22173124833r
JAKOB JARICHS LEI Jacob Jarigs van der Leyverkoper van 2/6 Grote Ossenmarkt 101735249103v
JAKOB JARICHS LEI Jacob Jarigs van der Leykoopmankoper Simon Stijlstraat 21738249225v
JAKOB JARICHS LEI Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten) Rozengracht 61738249351r
JAKOB JARICHS LEI Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten) Rozengracht 61738249351r
JAKOB JARICHS LEI Jacob Jarigs van der Leykoopmankoper van een niet gespecificeerd deel Simon Stijlstraat 2173925028v
JAKOB JARICHS LEI Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper Raamstraat 3173925033v
JAKOB JARICHS LEI Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper van 6283/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
JAKOB JARICHS LEI Jacob Jarigs van der Leynaastligger ten oosten Zuiderhaven 69173925058r
JAKOB JARICHS LEI Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper Zuiderhaven 71a1747251200r
JAKOB JARICHS LEI Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper Rozengracht 61748251215r
JAKOB JARICHS LEI Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper Kerkpoortstraat1748251216r
JAKOB JARICHS LEIde weduwe van Jacob Jarigs van der Leyhuurder benedenhuis (p.j.)Grote Ossenmarkt 317672573v
JAKOB JARICHS LEIde weduwe van Jacob Jarigs van der Leyhuurder benedenhuis (p.j.)Grote Ossenmarkt 517672573v
JAKOB JASPERS meerderjarige vrijgezel Jacob Jaspers verkoper Nieuwstraat 371743250285v
JAKOB JELLES Jacob Jelles slotmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 281736249151r
JAKOB JELLES Jacob Jelles , c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 33177725934v
JAKOB JELLES Jacob Jelles huurder Grote Kerkstraat 341810268341r
JAKOB JEREMIAS Jacob Jeremias naastligger ten westen Grote Kerkstraat 221766256146v
JAKOB JEREMIAS de weduwe van Jacob Jeremias naastligger ten westen Grote Kerkstraat 221766256175r
JAKOB JEREMIAS wijlen Jacob Jeremias verkoper Grote Kerkstraat 2017672578v
JAKOB JEROENS Jacob Jeroens verkoper Zuiderstraat1602228295r
JAKOB JEROENS Jacob Jeroens verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
JAKOB JEROENS Jacob Jeroens verkoper Noorderhaven 661602228295r
JAKOB JETSES Jacob Jetses naastligger ten westen Schritsen159722872r
JAKOB JETSES wijlen Jacob Jetzes erflater Noorderhaven 60170024463v
JAKOB JETSES Jacob Jetses , c.u.matrooshuurder opkamer Hoogstraat 151740250124v
JAKOB JETSES Jacob Jetzes wagenmaker (mr. -)koper huis en plaatsHoogstraat 311774258175r
JAKOB JETSES Jacob Jetses wagenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 311775258232r
JAKOB JETSES Jacob Jetses wagenmaker (mr. -)koper huisScheerstraat 101776258242v
JAKOB JETSES wijlen Jacob Jetses huurder Scheerstraat 101778259142v
JAKOB JETSES wijlen Jacob Jetses wagenmaker (mr. -)erflater Scheerstraat 101778259142v
JAKOB JOCHEMS Jacob Jochums koper huisLanen 501658237153v
JAKOB JOCHEMS Jacob Jochums , c.u.verkoper Zoutsloot 841658237176av
JAKOB JOCHEMS Jacob Jochums naastligger ten oosten Lanen 48achter1658237179r
JAKOB JOCHEMS Jacob Jochums , c.u.verkoper Rozengracht 201659237180v
JAKOB JOCHEMS Jacob Jochums , c.u.verkoper Lanen 501659237181r
JAKOB JOCHEMS Jacob Jochums verkoper Heiligeweg 81662238156r
JAKOB JOCHEMS Jacob Jochums verkoper Heiligeweg 101662238156r
JAKOB JOCHEMS Jacob Jochums schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis bestaand uit 2 aparte woningenNieuwstraat OZ1668239175v
JAKOB JOCHEMS Jacob Jochums naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1669239210r
JAKOB JOCHEMS Jacob Jochums schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ167024022v
JAKOB JOCHEMS Jacob Jochums koper huisLanen 1173124831v
JAKOB JOCHEMS de koper Jacob Jochums huurder (p.j.)Lanen 1173124831v
JAKOB JOCHEMS Jacob Jochums schuitvoerdernaastligger ten westen Lanen 3174025086r
JAKOB JOHANNES wijlen Jacob Johannes verkoper Rommelhaven 161734248301v
JAKOB JOHANNES wijlen Jacob Johannis verkoper Rommelhaven 161737249183v
JAKOB JOHANNES Jacob Johannis schuitvaardernaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251740250131r
JAKOB JOHANNES Jacob Johannes havenchergerkoper hof met bomen, planten, zomerhuis en vijver, gedeelte lijnbaan en baanpad met kamers, keuken, stalling, twee wagenhuizen en een haverzolderWasbleek17432517r
JAKOB JOHANNES Jacob Johannes naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 41746251153r
JAKOB JOHANNES Jacob Johannes naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 41747251180r
JAKOB JOHANNES lijnbaan en huis van Jacob Johannes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 501758254142r
JAKOB JOHANNES Jacob Johannes huurder Spinstraat 41766256222v
JAKOB JOHANNES Jacob Johannes ijkmeesterverkoper Spinstraat 41766256222v
JAKOB JOHANNES Jacob Johannes naastligger ten oosten Schritsen 641766256223v
JAKOB JOHANNES wijlen Jacob Johannes erflater Schritsen 661770257163r
JAKOB JOHANNES wijlen Jacob Johannes Westerwijkkuiper (mr. -)verkoper Zuiderstraat 31west1780259287v
JAKOB JOHANNES Jacobus Johannes huurder (p.j.)Ooievaarsteeg WZ1780259234v
JAKOB JOHANNES Jacobus Johannes arbeiderverkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
JAKOB JOHANNES Jacobus Johannes wederhuurder Fabrieksstraat 181796264327v
JAKOB JOHANNES Jacobus Johannes , voor zijn minderjarige kinderenwever (bont-)verkoper Zoutsloot 8917962657r
JAKOB JOHANNES Jacobus Johannes huurder Wortelstraat 101807267307r
JAKOB JONAS Jacob Joons eerdere eigenaar Poortje 11599228137v
JAKOB JOOSTES Jacob Joostes koper huis, strekkende van voor tot achter de walLanen 24162723216r
JAKOB JOOSTES Jacob Joosten timmerman (mr. huis-)verkoper Raamstraat 51697243279r
JAKOB JOOSTES Jacob Joosten , c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 221699243401r
JAKOB JOOSTES Jacob Joosten , c.u. en c.s.kleermaker (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 761742250271r
JAKOB JOOSTES Jacobus Joostens verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v
JAKOB JORIS Jacob Joris verkoper Poortje 115972286r
JAKOB JORIS de erfgenamen van wijlen Jacob Joris Ollemansverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 61619230198v
JAKOB JORIS de erfgenamen van wijlen Jacob Joris Ollemansverkoper van 1/2 Heiligeweg 71619230198v
JAKOB JORIS Jacob Joris koper 2/3 huisGrote Bredeplaats 17163723448v
JAKOB JORIS Jacob Joris eigenaar van 2/3 Grote Bredeplaats 17164223512v
JAKOB JORIS de weduwe van Jacob Joris naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1516592382v
JAKOB JORIS de weduwe van Jacob Joris naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1516592383raa
JAKOB JOSEFS VRIES Jacob Josephs de Friesverkoper van 3/8 Noordijs 41741250155r
JAKOB JOSEFS VRIES Jacob Josephs de Friesverkoper q.q. Noordijs 41741250155r
JAKOB JOSEFS VRIES Jacob Josephs de Vrieskoopman (joods -)koper van 1/2 huisRozengracht 191742250278v
JAKOB JOSEFS VRIES Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 27174425139v
JAKOB JOSEFS VRIES Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper Noorderhaven 791745251105v
JAKOB JOSEFS VRIES Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper van 1/8 Droogstraat 271745251105v
JAKOB JOSEFS VRIES Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 831745251105v
JAKOB JOSEFS VRIES Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 7917452513va
JAKOB JOSEFS VRIES Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 8117452513va
JAKOB JOSEFS VRIES Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Droogstraat 2717452513va
JAKOB JOSEFS VRIES Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 8317452513va
JAKOB JOSEFS VRIES Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 7917452515ra
JAKOB JOSEFS VRIES Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Droogstraat 2717452515ra
JAKOB JOSEFS VRIES Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 8317452515ra
JAKOB JOUKES Jacob Joukes scheepstimmermanverkoper van 1/3 Heiligeweg 21173124865v
JAKOB JURJENS Jacob Jurriens naastligger ten noorden Schritsen 671641234129v
JAKOB JURJENS Jacob Juriens koper door niaar Lanen 82164323553v
JAKOB JURJENS Jacob Jurriens verkoper q.q. Zoutsloot1659237241v
JAKOB JURJENS Jacob Juriens , c.s.lakenkoperverkoper Kerkpoortstraat166023815v
JAKOB JURJENS de erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens naastligger ten westen Rapenburg 10oost1687242182r
JAKOB JURJENS de erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens , c.s.naastligger ten oosten Rapenburg 81689242291v
JAKOB JURJENS de erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens naastligger ten westen Rapenburg 12tuin1690242327r
JAKOB JURJENS de erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens naastligger ten noorden Rapenburg 12tuin1690242327r
JAKOB JURJENS Jacob Jurjens turfdragerverkoper Liemendijk1692242393r
JAKOB JURJENS Jacob Jurjens , c.u.turfdragerkoper huisAchterstraat NZ1692242393v
JAKOB JURJENS Jacob Jurriens turfdragerverkoper Achterstraat NZ1695243186r
JAKOB JURJENS de erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens naastligger ten oosten Rapenburg 81702244165v
JAKOB JURJENS wijlen Jacob Jurjens verkoper Heiligeweg 10172024676r
JAKOB JURJENS wijlen Jacob Jurjens huurder Both Apothekerstraat 11733248194v
JAKOB JURJENS wijlen Jacob Jurjens varensgezelgeniaarde koper Vijver 10174925212v
JAKOB JURJENS LANGE Jacob Jurriens de Langeverpachter grond Spekmarkt 1167124051v
JAKOB JURJENS LANGE Jacob Jurriens de Langenaastligger ten noorden Spekmarkt 1167124051v
JAKOB JURJENS LANGEgemeensman Jacob Jurriens de Langekoper 1/2 huis, plaats en tuintjeLanen 84167224082v
JAKOB JURJENS LANGE Jacob Jurriens de Langenaastligger ten westen Lanen 84167224082v
JAKOB JURJENS LANGEvroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1677240264r
JAKOB JURJENS LANGEvroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ1677240264r
JAKOB JURJENS LANGEgemeensman Jacob Jurriens de Langekoper provisioneel 1/2 huis, plaats en tuinLanen 84167224016va
JAKOB JURJENS LANGEgemeensman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten westen Lanen 84167224016va
JAKOB JURJENS LANGEgemeensman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten zuiden Lanen 93168024119va
JAKOB JURJENS LANGEde erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens de Langenaastligger ten westen Rapenburg 12tuin1687242187v
JAKOB JURJENS LANGEde erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten oosten Rapenburg 10west1688242261r
JAKOB JURJENS LANGEde erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten zuiden Rapenburg 10west1688242261r
JAKOB JURJENS LANGEde erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens de Langenaastligger ten westen Lanen 861692242376r
JAKOB KASPERS Jacob Caspers koper Bildtstraat WZ172724729r
JAKOB KASPERS Jacob Caspars karremanhuurder (p.j.)Moriaanstraat NZ1730247361r
JAKOB KASPERS Jacobus Caspers huurder eerste huis (p.j.)Wasbleek 921782260216r
JAKOB KASPERS Jacobus Caspers , c.u.huurder Bargebuurt OZ1806267211r
JAKOB KLASES Jacob Claesen metselaarkoper huisje bij de hof van Aesge HarmensKerkpoortstraat159722853r
JAKOB KLASES Jacob Claesen metselaarverkoper Bildtpoort (gebied)159822880v
JAKOB KLASES Jacob Claesen naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1598228102v
JAKOB KLASES Jacob Claesen metselaarkoper nieuw huisonbekend1598228113r
JAKOB KLASES Jacob Claesen verkoper Lanen 851599228150r
JAKOB KLASES Jacob Claesen metselaarbewoner Bildtpoort (gebied)1599228186r
JAKOB KLASES een ledige plaats nu van Jacob Claesen naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1599228186r
JAKOB KLASES Jacob Claesen metselaarverkoper (gesuccumbeerde) Bildtpoort (gebied)1599228186r
JAKOB KLASES Jacob Claesen metselaarcrediteur (triumphant) Herenwaltje1600228198r
JAKOB KLASES Jacob Claesen metselaarverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1600228198v
JAKOB KLASES Jacob Claesen van der Voordeprotesteert q.q. Voorstraat 511601228270r
JAKOB KLASES Jacob Claesen metselaarcrediteur (triumphant) Herenwaltje1602228305r
JAKOB KLASES Jacob Claesen aanhandelaar huisZoutsloot NZ1606228495r
JAKOB KLASES Jacob Claese verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ1606228495r
JAKOB KLASES Jacob Claese naastligger ten westen Zoutsloot NZ1606228507r
JAKOB KLASES het huis van wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ16112296r
JAKOB KLASES wijlen Jacob Claes verkoper Zoutsloot NZ161122925v
JAKOB KLASES Jacob Claeses koper huis, 3/4 deelHoogstraat 16161222984r
JAKOB KLASES wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat1613229155r
JAKOB KLASES wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1614229199v
JAKOB KLASES Jacob Claesen slagerverpachter grond Sint Odolphisteeg 111614229214v
JAKOB KLASES het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Claesen verkoper Lammert Warndersteeg1615229239v
JAKOB KLASES Jacob Claesen slagerverkoper Brouwersstraat 131615229272r
JAKOB KLASES Jacob Claesen kuiperkoper provisioneel huisVoorstraat 151620230208v
JAKOB KLASES wijlen Jacob Claesen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1620230239r
JAKOB KLASES Jacob Claesen verwandelaar Voorstraat 151623230338v
JAKOB KLASES Jacob Claesen aanhandelaar huisLanen 66achter1623230339r
JAKOB KLASES Jacob Claesen kuiperverkoper Hoogstraat 161624230387r
JAKOB KLASES Jacob Claes kuiperverkoper Lanen 66achter16242315v
JAKOB KLASES burgerhopman Jacob Claes van der Foordekoper huis, loods en plaats, strekkende vanaf de plaats van Lubbert Gerryts en van de muur af zuidwaarts tot aan het diept van de SchritsenSchritsen 35162923290v
JAKOB KLASES Jacob Claeses kuiperverkoper Rommelhaven 2west163323399r
JAKOB KLASES Jacob Claessen olieslagergeniaarde koper Voorstraat 601635233160r
JAKOB KLASES Jacob Claes , c.u.olieslagergeniaarde koper Sint Christoffelsteeg OZ163623412r
JAKOB KLASES Jacob Claessen , c.u.verkoper Zuiderhaven 46164323548v
JAKOB KLASES Jacob Claessen , c.u.verkoper Hoogstraat 12164323549r
JAKOB KLASES Jacob Claessen , c.u.verkoper Rommelhaven 7164323549r
JAKOB KLASES Jacob Clasen koper twee kamers, koestal, tuin met bmen en plantenKerkpoortstraat NZ164923664v
JAKOB KLASES Jacob Clasen omroeper [staat: roeper]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat164923697v
JAKOB KLASES Jacob Claesen omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)koper kamerAlemanssteeg1650236136r
JAKOB KLASES Jacob Claessen , c.u.molenaarverkoper Lombardstraat 6165623756r
JAKOB KLASES Jacob Claessen smidverkoper Franekereind 301657237106v
JAKOB KLASES het weeskind van wijlen Jacob Claessen omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)verkoper Kerkpoortstraat 491659237240v
JAKOB KLASES Jacob Clazen verkoper Hoogstraat 22166523929v
JAKOB KLASES Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 251675240211r
JAKOB KLASES Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 231675240211r
JAKOB KLASES Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 211675240211r
JAKOB KLASES Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 191675240211r
JAKOB KLASES Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 131675240211r
JAKOB KLASES Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 111675240211r
JAKOB KLASES Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 91675240211r
JAKOB KLASES Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 71675240211r
JAKOB KLASES Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 51675240211r
JAKOB KLASES Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 31675240211r1
JAKOB KLASES Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 1b1675240211r1
JAKOB KLASES Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 11675240211r1
JAKOB KLASES Jacob Claessen koopmankoper grondpacht ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat OZ1675240211r1
JAKOB KLASES Jacob Claessen koopmankoper grondpacht [van 1-00-00 CG] ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Heiligeweg 41675240211r1
JAKOB KLASES Jacob Claessen koopmankoper grondpacht [van 1-05-00 CG] ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Heiligeweg 61675240211r1
JAKOB KLASES vroedsman Jacob Claeses verkoper Brouwersstraat 231682241196v
JAKOB KLASES vroedsman Jacob Claessen koper provisioneel huisFranekereind NZ168124130ra
JAKOB KLASES vroedsman Jacob Claesen naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 15168724214ra
JAKOB KLASES Jacob Clasen stoeldraaiernaastligger ten oosten Hoogstraat 41703244197r
JAKOB KLASES Jacob Claesen schrijnwerkerhuurder (p.j.)Voorstraat 321705244281v
JAKOB KLASES meerderjarig vrijgezel Jacob Clasen kistmakerkoper huisVoorstraat 46170724537r
JAKOB KLASES Jacob Claessen kistmaker (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 6170924597r
JAKOB KLASES vroedsman Jacob* Clasen* Steninganaastligger ten westen Voorstraat 481721246100v
JAKOB KLASES Jacob Clasen huurder Raamstraat 3173925033v
JAKOB KLASES Jacob Claasen verkoper Nieuwstraat 71751252105v
JAKOB KLASES Jacob Clazen uitdragerverkoper q.q. Rommelhaven 21760254257v
JAKOB KLASES Jacob Claazen metselaarsknechtkoper huisDroogstraat 591776258247v
JAKOB KLASES Jacob Clasen timmerman (huis-)koper 1/2 huis en tuinKleine Bredeplaats 17178326137v
JAKOB KLASES Jacob Clasen timmerman (huis-)eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 17178326137v
JAKOB KLASES wijlen Jacob Claasen metselaarerflater Droogstraat 59178326145v
JAKOB KLASES Jacob Clases Peenverkoper Kleine Bredeplaats 171785261296r
JAKOB KLASES Jacob Clases Peentimmermankoper huisNieuwstraat WZ1785261297r
JAKOB KLASES Jacob Claases huurder voor 3 jaren (p.j.)Kleine Bredeplaats 1717832611ra
JAKOB KLASES Jacob Claasen , c.u.eerdere eigenaar Nieuwstraat 321788262265r
JAKOB KLASES Jacop Clasen koper door niaar paardenstal en plaatsKerkpoortstraat164923683v
JAKOB KLASES Jacop Clasen naastligger ten westen Kerkpoortstraat164923683v
JAKOB KLASES Jacop Clasen omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)verkoper Kleine Bredeplaats 6164923696r
JAKOB KLASES BRAAM Jacob Claassen Braamkoper Drie Roemersteeg 91737249159v
JAKOB KLASES BRAAM Jacob Claassen Braam, q.q.naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 91737249159v
JAKOB KLASES BRAAM Jacob Clasen Braamnaastligger ten noorden Lanen 151752252192v
JAKOB KLASES HOTSMAvroedsman Jacob Claeses Hatsmaverkoper q.q. Franekereind 23west168424213r
JAKOB KLASES HOTSMAvroedsman Jacob Claesen Hatsmanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191687242190r
JAKOB KLASES HOTSMAvroedsman Jacob Clasen Hatsmanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191690242333v
JAKOB KLASES HOTSMAde vroedsman Jacob Claessen Hatsmakoper 1/2 pakhuis met een ledige plaats erachterZuiderhaven 181695243126v
JAKOB KLASES HOTSMAburgemeester Jacob Claesen Hatsmaverkoper Zuiderhaven 181697243314r
JAKOB KLASES HOTSMAburgemeester Jacob Claesen Hatsmaverpachter grond Brouwersstraat 111698243345v
JAKOB KLASES KNOOP Jacob Claazen Knoophuurder boven (p.w.)Lammert Warndersteeg 141771257190v
JAKOB KLASES ROORDA Jacob Clases van der Roordaverkoper q.q. Bildtstraat 13163123336r
JAKOB KLASES VALK Jacob Claessen Valckcrediteur q.q. Voorstraat1604228401v
JAKOB KLASES VOORDA Jacob Claesen Voordaverkoper q.q. Voorstraat NZ1624230390r
JAKOB KOERTS Jacob Koerts koper huisMoriaanstraat 121657237129v
JAKOB KOERTS grondpacht uit het huis van de weduwe van Jacob Coerts eigenaar perceel Moriaanstraat 12167924130r
JAKOB KORNELIS Jacob Cornelis koper huisjeonbekend159722831r
JAKOB KORNELIS Jacob Cornelis koper twee kamers Schritsen1598228131v
JAKOB KORNELIS wijlen Jacob Cornelis kuiperverkoper Hoogstraat 28171924653v
JAKOB KORNELIS Jacob Cornelis huurder Droogstraat 241733248179v
JAKOB KORNELIS Jacob Cornelis zeepziedersknechtkoper woningZeilmakersstraat 5174425141r
JAKOB KORNELIS Jacob Cornelis , c.u.huurder Hoogstraat 33oost174425151v
JAKOB KORNELIS Jacob Cornelis blikslager (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 271748251207v
JAKOB KORNELIS Jacob Cornelis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 29174925221v
JAKOB KORNELIS Jacob Cornelis scheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Droogstraat 181755253221r
JAKOB KORNELIS wijlen Jacob Cornelis blikslagerverkoper Grote Kerkstraat 271758254141r
JAKOB KORNELIS wijlen Jacob Cornelis blikslagerverkoper Grote Kerkstraat 271758254264r
JAKOB KORNELIS wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
JAKOB KORNELIS wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
JAKOB KORNELIS wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JAKOB KORNELIS wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOB KORNELIS wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
JAKOB KORNELIS Jacob Cornelis koper huisScheerstraat 11806267266v
JAKOB KORNELIS Jacob Corneelis naastligger ten oosten Herenwaltje 191807267310r
JAKOB KORNELIS Jacob Corneelis naastligger ten zuiden Herenwaltje 191807267310r
JAKOB KORNELIS BONKE Jacob Cornelis Bonckverkoper Schritsen 56zuidwest1721246118v
JAKOB KORNELIS BONKEde hof van Jacobus Cornelis Boncqkoopmannaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg1705244306v
JAKOB LAMMERTS de erfgenamen van wijlen Jacob Lammerts verkoper Droogstraat 18168024179r
JAKOB LASES wijlen Jacob Laeses houtstapelaarverkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1616832425r
JAKOB LEENDERTS POPTA Jacob Lenerts Poptaverkoper Voorstraat 291691242371v
JAKOB LIEKELES Jacob Lyckles , c.u.tamboer onder kaptitein Burmaniakoper huis met halve eigendom van de steegKerkpoortstraat NZ1659237193r
JAKOB LIEKELES grondpacht uit het huis van Jacob Lyckles eigenaar perceel Kerkpoortstraat 29167924130r
JAKOB LIEUWES Jacob Lieuwes Baantjerkoper huisZoutsloot 231765256137r
JAKOB LIEUWES Jacob Lieuwes meesterknecht op de lijnbaankoper door niaar woningBargebuurt 281794264207v
JAKOB LIEUWES Jacob Lieuwes naastligger ten zuiden Bargebuurt 281794264207v
JAKOB LIEUWES Jacob Lieuwes naastligger ten westen Anjelierstraat 161796264345r
JAKOB LIEUWES Jacob Lieuwes baantjerkoper woningBildtpoort (gebied)1803266216r
JAKOB LOLKES wijlen Jacob Lolkes verkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r
JAKOB LOLKES de weduwe van Jacob Lolkes naastligger ten westen Rozengracht 261748251218r
JAKOB LOLKES KOK Jacob Lolkes Koknaastligger ten oosten Lanen 6617392506r
JAKOB LOLKES KOK Jacob Lolkes Koknaastligger ten noorden Schritsen 57173925034v
JAKOB LOLLES Jacob Lolles naastligger ten noorden Schritsen 571726246248v
JAKOB LOLLES Jacob Lolles schoenmakernaastligger ten westen Schritsen 56noordoost1736249130v
JAKOB LOLLES het perk van Jacob Lolles naastligger ten noorden Schritsen 56zuidoost173925037v
JAKOB LOLLES het perk van Jacob Lolles naastligger ten noorden Schritsen 56zuidoost174425131v
JAKOB LOLLES wijlen Jacob Lolles koopmankoper Kerkpoortstraat1748251216r
JAKOB LOLLES de weduwe van Jacob Lolles naastligger ten westen Lanen 721748251241v
JAKOB LOLLES de weduwe van Jacob Lolles , c.s.naastligger ten westen Schritsen 611758254167v
JAKOB LOLLES KOK Jacob Lolles Kockschoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 56noordwest1721246100r
JAKOB LOLLES KOK Jacob Lolles Kockschoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Schritsen 56noordwest1721246100r
JAKOB LOLLES KOKperk van Jacob Lolles Kocknaastligger ten noorden Schritsen 56zuidwest1721246118v
JAKOB LOLLES KOK Jacob Lolles Cocqschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Romastraat 51728247116v
JAKOB LOLLES KOK Jacob Lolles Cockschoenmaker en leerlooier (mr. -)koper leerlooiersperkSchritsen 56zuidwest17312489v
JAKOB LOLLES KOKde koper Jacob Lolles Cock, c.u.schoenmaker en leerlooier (mr. -)naastligger ten noorden Schritsen 56zuidwest17312489v
JAKOB LOLLES KOK Jacob Lolles Kok, c.u.schoenmaker (mr. -)koper huisSchritsen 57173925034v
JAKOB LOLLES KOK Jacob Lolles Kokschoenmaker (mr. -)koper 1/2 perkRozenstraat1740250113v
JAKOB LOLLES KOKde weduwe van Jacob Lolles Koknaastligger ten oosten Lanen 661750252100r
JAKOB LOLLES KOKde weduwe Jacob Lolles Koknaastligger ten westen Lanen 721753253123r
JAKOB LOURENS Jacob Louwrens Amackkoper achter- en voorkamer met de plaats daartussenPeterseliestraat ZZ1683241242v
JAKOB LOURENS Jacob Lourens gortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
JAKOB LOURENS Jacob Lourens naastligger ten oosten Franekereind 281716245271r
JAKOB LOURENS Jacob Lourens koopmankoper huisNoorderhaven 85de Drie Kaarsen1747251170r
JAKOB LOURENS Jacob Lourens koopmanverkoper Noorderhaven 8517492521r
JAKOB LOURENS Jacob Lourens huurder Karremanstraat 201751252136v
JAKOB LOURENS Jacob Lourens , n.u.naastligger ten noorden Hoogstraat 191753253103v
JAKOB LOURENS wijlen Jacob Lourens rogverschieterverkoper Droogstraat 22175725485v
JAKOB LOURENS ASPEREN Jacob Lourens Asperengortmaker (mr. -)koper koestalWeverstraat 1169324328r
JAKOB LOURENS ASPEREN Jacob Laurens Asperengortmaker (mr. -)verkoper ten zuiden van Harlingen1721246119v
JAKOB LOUWS Jacob Lous aanhandelaar 1/2 huis daer het Wapen van Zelandt uuythangt, en schuurNoorderhaven 108het Wapen van Zeeland1602228288v
JAKOB LOUWS Jacob Lous verwandelaar Havenplein1602228289r
JAKOB LOUWS wijlen Jacob Lous naastligger ten oosten* Heiligeweg 191603228380ar
JAKOB LOUWS Jacob Louws koper huisGrote Kerkstraat 241604228392v
JAKOB LOUWS Jacob Lous , c.u.naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 241613229183v
JAKOB LOUWS Jacob Lous metselaar (mr. stads-)verkoper Grote Kerkstraat 241613229183v
JAKOB LOUWS Jacob Lous metselaar en hardhouwer (mr. -)protesteert vanwege vijf hypotheken Voorstraat 401614229209v
JAKOB LOUWS Jacob Louws naastligger ten westen Noorderhaven 1101614229215v
JAKOB LOUWS Jacob Lous naastligger ten westen Noorderhaven 110161623027v
JAKOB LOUWS Jacob Louws naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 24161623052v
JAKOB LOUWS Jacob Lous verkoper Heiligeweg 19161723074r
JAKOB LOUWS de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Lous naastligger ten westen Noorderhaven 1101618230112r
JAKOB LOUWS het huis van wijlen Jacob Lous naastligger ten westen* Rozengracht 21622230328v
JAKOB LOUWS wijlen Jacob Lous verkoper van 1/2 Noorderhaven 1081624230381r
JAKOB LOUWS de kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob Lous protesteert vanwege een erfeniskwestie Zuiderhaven 541624230385v
JAKOB LOUWS wijlen Jacob Lous metselaar en steenhouwer (mr. stads-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 541626231145r
JAKOB LOUWS wijlen Jacob Lous erflater Zuiderhaven 541626231145r
JAKOB LOUWS de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Lous metselaar (stads mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 54162923296r
JAKOB LOUWS de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Lous metselaar (stads mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 54162923296r
JAKOB LOUWS de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Lous metselaar (stads mr. -)verkoper Zuiderhaven 54162923296r
JAKOB LOUWS het graf van wijlen Jacob Lous naastligger ten westen Kerkpad 31629232107v
JAKOB LOUWS de hof van wijlen Jacob Lous naastligger ten noorden Spinstraat 111630232147v
JAKOB LOUWS wijlen Jacob Lous verkoper Zuiderhaven NZ1642234162v
JAKOB MARTENS wijlen Jacob Martens verkoper Woudemansteeg 21667239100r
JAKOB MARTENS Jacob Martens steenvoerderkoper Noordijs OZ169424375v
JAKOB MARTENS de kamer bewoond door Jacob Martens naastligger ten westen William Boothstraat WZ17062455r
JAKOB MARTENS de weduwe van Jacob Martens huurder Scheerstraat 6achter173524957v
JAKOB MARTENS AMELANDERwijlen Jacob Martens Amelanderverkoper Schritsen 391662238147v
JAKOB MEIERTS Jacob Meyers koopmanverkoper Zoutsloot 11702244152r
JAKOB MEILES de stal van Jacob Meyles naastligger ten westen Vissersstraat 1168424237r
JAKOB MEILES Jacob Meyles naastligger ten oosten Zoutsloot 1168524273v
JAKOB MEILES Jacob Meyles koopmankoper Noordermolen 11686242153r
JAKOB MEILES Jacob Meyles koopmankoper huis, loods en plaatsKarremanstraat 71688242260v
JAKOB MEILES Jacob Meiles naastligger ten westen Bildtstraat 41689242278r
JAKOB MEILES Jacob Meiles verkoper Heiligeweg 27noord1692242378v
JAKOB MEILES Jacob Meiles naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1699243397r
JAKOB MEILES Jacob Meiles naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1699243397r
JAKOB MEILES Jacob Meiles , nom. lib.koopmannaastligger ten noorden Noordijs 15170024464v
JAKOB MEILES Jacob Meiles , nom. lib.naastligger ten noorden Noordijs 151702244182v
JAKOB MEILES pakhuis van Jacob Meiles koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 251703244195r
JAKOB MEILES de erfgenamen van wijlen Jacob Meiles naastligger ten oosten Noorderhaven 66172024682r
JAKOB MEILES ALLEMA Jacob Meyles Ollemakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 17168424257v
JAKOB MEILES ALLEMA Jacob Meyles Ollemakoopmankoper door niaar huis, hof en schuurZoutsloot 1168524273v
JAKOB MEILES ALLEMA Jacob Meyles Ollemaverkoper Liemendijk1691242353r
JAKOB MEILES ALLEMA Jacob Meiles Ollemakoopmankoper royaal pakhuisNoorderhaven 68170024461v
JAKOB MEINERTS Jacob Meynerts aanhandelaar nieuw huis met tuinHoogstraat 531600228232v
JAKOB MEINERTS Jacob Meynerts verwandelaar Hoogstraat 531603228363r
JAKOB NANNES Jacob Nannes protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats NZ1598228101r
JAKOB NANNES de hof van Jacob Nanninghs naastligger ten westen Droogstraat NZ1600228226r
JAKOB NANNES Jacob Nannings koper huisZoutsloot NZ16312336r
JAKOB OKKES Jacob Ockes naastligger ten westen Havenplein 141598228116r
JAKOB OTTES Jacob Ottes bakkerkoper huis en plaatsjeHoogstraat 51162623198r
JAKOB OTTES de curatoren namens de gemeene crediteuren van Jacob Ottes verkoper Hoogstraat 51162723232v
JAKOB OTTES Jacob Ottes bakkerverkoper Hoogstraat 34162823265v
JAKOB OTTES de nagelaten kinderen van wijlen Jacob Ottes verkoper Franekerpoort (gebied)1733248198v
JAKOB OTTES de nagelaten kinderen van Jacob Ottes verkoper Sint Jacobstraat 121733248200r
JAKOB OTTES Jacob Ottes , c.u.huurder Sint Odolphisteeg 131737249191v
JAKOB OTTES BOS Jacob Ottes Boschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Oosterkeetstraat 517272478v
JAKOB OTTES BOS Jacob Ottes Boschirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 517272478v
JAKOB P. Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 31774258133r
JAKOB P. Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 51774258133r
JAKOB P. NIJBOER Jacob P. Nijboerkoopmanverkoper Zuiderhaven 11782260240r
JAKOB PAULUS Jacob Pouwels koper kamerWilliam Boothstraat1603228379v
JAKOB PAULUS Jacob Pouwels naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1647235252v
JAKOB PAULUS POOL Jacob Paulus Poolverkoper Noordees (gebied)161723070v
JAKOB PIEBES Jacob Pybes koper 3/4 huisZuiderstraat NZ16362343v
JAKOB PIEBES Jacob Pibes , c.u.koper huisZuiderstraat 171641234153v
JAKOB PIEBES Jacob Pybes timmermannaastligger ten zuiden Zuiderstraat 191647235254v
JAKOB PIEBES Jacob Pybes , c.u.timmerman (mr. stads-)verkoper Zuiderstraat 171650236135v
JAKOB PIEBES Jacob Pibes timmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat 171651236165v
JAKOB PIEBES Jacob Pybes , c.u.timmerman (mr. stads-)koper huis met kamer er achterBrouwersstraat 7165623782r
JAKOB PIEBES Jacob Pybes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 91659237202v
JAKOB PIEBES Jacob Pybes timmerman (stads -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 91659237240r
JAKOB PIEBES Jacob Pybes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 51658237250v
JAKOB PIEBES Jacob Pybes timmerman (mr. stads-)naastligger ten noorden Brouwersstraat 916592388v
JAKOB PIEBES Jacob Pybes timmermannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 5achter166023869r
JAKOB PIEBES Jacob Pybes timmerman (stads -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 9166323822va
JAKOB PIEBES Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)naastligger ten oosten Zuiderstraat166523933r
JAKOB PIEBES Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)naastligger ten westen Zuiderstraat166523933r
JAKOB PIEBES Jacob Pybes timmerman (stads -)verkoper Zuiderstraat166523933r
JAKOB PIEBES Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)verkoper Brouwersstraat 7166623935v
JAKOB PIEBES grondpacht uit het huis van Jacob Pybes eigenaar perceel Brouwersstraat 71675240211r
JAKOB PIEBES de weduwe van Jacob Piebes bewoner Lanen 21achter1734248319v
JAKOB PIEBES Jacob Piebes huurder (p.j.)Nieuweburen 11178126097v
JAKOB PIEBES Jacob Piebes huurder G-159 [staat: 195] Borstelsteeg 41809268246v
JAKOB PIEBES Jacob Piebes huurder G-159 [staat: 195] Borstelsteeg 61809268246v
JAKOB PIEBES Jacob Piebes huurder G-159 [staat: 195] Grote Kerkstraat 291809268246v
JAKOB PIETERS de erfgenamen van wijlen Jaccob Pytters bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 21687242187r
JAKOB PIETERS wijlen Jacob Pieters verkoper Sint Christoffelsteeg159722870v
JAKOB PIETERS Jacob Pieters bruidegom 1601228272r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters Donckerverkoper Zoutsloot NZ1604228386r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters Donckerverkoper Droogstraat1604228386r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters schoenmakerverkoper q.q. onbekend1604228396r
JAKOB PIETERS Jacob Pyters protesteert vanwege niet vermelde reden, ingetrokken 4 juli 1607 [!] Voorstraat 421605228489r
JAKOB PIETERS Jacob Pyters verkoper q.q. Voorstraat 42voor1606228496r
JAKOB PIETERS Jacob Pyters verkoper q.q. Voorstraat 42achter1606228496r
JAKOB PIETERS Jacob Pyters koper huis en ledige plaats daarachterScheerstraat 2161222973r
JAKOB PIETERS wijlen Jacob Pieters Donckerverkoper Droogstraat 531614229220v
JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Heiligeweg 561615229241v
JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Heiligeweg 581615229241v
JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haegenkoper ledige plaats of huisstede groot 130 x 24 voet ([een zekere hoeveelheid rogge])in de zuider nieuwestad161623052r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenskoper huis met schuur en het ledige plaatsje ertusseninHeiligeweg 64161723064r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenskoper door niaar grondpacht van 1-00-00 GGFranekereind 6de Gulden Molen1618230110r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Franekereind 61618230110r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenskoper hof en tuin achter de kamers van Lambert Warners (te betalen in de vorm van gebleekt gulden smaldoek t.w.v. 0-05-12 CG per el)Lammert Warndersteeg1618230123r
JAKOB PIETERS Jacob Piters trekt zijn (hier niet aangetroffen) protest in Grote Kerkstraat 61619230198v
JAKOB PIETERS Jacob Piters trekt zijn (hier niet aangetroffen) protest in Heiligeweg 71619230198v
JAKOB PIETERS Jacob Pyters naastligger ten oosten (achter) Franekereind 61620230203v
JAKOB PIETERS Jacob Pyters naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
JAKOB PIETERS hof van Jacob Pieters naastligger ten zuiden Vijver1620230229r
JAKOB PIETERS hof van Jacob Pieters naastligger ten westen Vijver1620230229r
JAKOB PIETERS oud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten westen Voorstraat 611620230235r
JAKOB PIETERS oud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 106achter1620230235r
JAKOB PIETERS oud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 1061620230235r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenskoper 1/9 huisFranekereind 81620230247v
JAKOB PIETERS de proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten oosten (achter) Franekereind 81620230247v
JAKOB PIETERS de proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten westen Franekereind 81620230247v
JAKOB PIETERS het perk van oud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten zuiden onbekend1621230259r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1622230311r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters naastligger ten noorden onbekend1622230323r
JAKOB PIETERS de doorgang van de hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1623230340r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters koper van 1/2 Franekereind162523165r
JAKOB PIETERS de hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg162523166r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters , voor zich en voor zijn kinderenverkoper Sint Christoffelsteeg WZ16272324r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters koper huisVijverstraat NZ162723229r
JAKOB PIETERS Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
JAKOB PIETERS Jacob Piters , mede voor zichverkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
JAKOB PIETERS Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
JAKOB PIETERS Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
JAKOB PIETERS Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
JAKOB PIETERS Jacob Piters koper huisKerkpoortstraat 39162823275r
JAKOB PIETERS Jacob Pyters molenaar (eek-)verkoper Scheerstraat 8oost1630232114v
JAKOB PIETERS Jacob Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 28163123319v
JAKOB PIETERS de keet van Jacob Pyters naastligger ten noorden William Boothstraat 35163323396r
JAKOB PIETERS het kind van Jacob Pyters bierstekerverkoper Zuiderhaven NZ1633233126v
JAKOB PIETERS Jacob Pyters verkoper William Boothstraat1634233137v
JAKOB PIETERS Jacob Pyters verkoper q.q. Voorstraat 721634233155r
JAKOB PIETERS Jacob Pyters verkoper q.q. Noordijs 81634233155r
JAKOB PIETERS Jacob Pytters geniaarde koper Rozengracht 7oost163723427r
JAKOB PIETERS Jacob Pytters geniaarde koper Zuiderhaven ZZ163723427r
JAKOB PIETERS het huis bewoond door Jacob Pyetters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 13163823463r
JAKOB PIETERS Jacob Pyeters , c.u.koper pakhuis met hof en plantageZuiderhaven 50163923481r
JAKOB PIETERS Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
JAKOB PIETERS Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
JAKOB PIETERS Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
JAKOB PIETERS Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
JAKOB PIETERS Jacob Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
JAKOB PIETERS Jacob Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
JAKOB PIETERS Jacob Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
JAKOB PIETERS Jacob Piters , c.u.koper huis of kamer en plaatsjeKerkpad 21641234124v
JAKOB PIETERS Jacob Piters naastligger ten oosten Franekereind 61641234130v
JAKOB PIETERS de kamers van Jacob Piters Hagensnaastligger ten zuiden Vijver WZ1641234146r
JAKOB PIETERS Jacob Piters naastligger ten zuiden Schritsen 2816422356v
JAKOB PIETERS Jacob Peters naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen164223513v
JAKOB PIETERS Jacob Piters , c.s.verkoper Achterstraat 7164223523v
JAKOB PIETERS Jacob Pyters wever (linnen-)koper door niaar Ooievaarsteeg164323568v
JAKOB PIETERS Jacob Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 63164323572r
JAKOB PIETERS huis en hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Noordijs 21164323579v
JAKOB PIETERS Jacob Pyters wever (linnen-)verkoper Franekerpoort (gebied)164323592v
JAKOB PIETERS Jacob Pyters naastligger ten zuiden Kerkpad1646235192v
JAKOB PIETERS Jacob Pyters koopmankoper Franekereind1646235238v
JAKOB PIETERS Jacob Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 48164823653v
JAKOB PIETERS de hof van Jacob Pyters naastligger ten noorden Spinhuisstraat164923670r
JAKOB PIETERS Jacob Pyters koopmanverkoper Spinhuisstraat164923670r
JAKOB PIETERS Jacob Pyters verkoper Spinhuisstraat164923674v
JAKOB PIETERS Jacob Piters koopmanverkoper q.q. Klaverbladstraat WZ1650236122v
JAKOB PIETERS Jacob Peters , c.u.koopmankoper huisHeiligeweg 681652236198v
JAKOB PIETERS Jacob Pytters koper door niaar vier percelen greidland, thans in gebruik bij Jan Backerten noordoosten van Harlingen1652236204r
JAKOB PIETERS de weduwe van Jacob Pytters koper 5/6 huis en hofNoordijs 231653236230v
JAKOB PIETERS de erfgenamen van wijlen Jacob Peters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16552374v1
JAKOB PIETERS Jacob Pytters Clijffoetverkoper q.q. van 1/2 Lanen 3165523718r
JAKOB PIETERS de erfgenamen van wijlen Jacob Peters naastligger ten noorden Heiligeweg 66165523732r
JAKOB PIETERS Jacob Pytters bierstekernaastligger ten noorden* Grote Bredeplaats 13165523747v
JAKOB PIETERS de erfgenamen van wijlen Jacob Pytters naastligger ten zuiden Noordijs 17165523750r
JAKOB PIETERS Jacob Pyters naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ165623783v
JAKOB PIETERS Jacob Pytters Clijffoet, c.u.verkoper Droogstraat 431657237137v
JAKOB PIETERS Jacob Pytters , c.u.koperslagerkoper huisVoorstraat 681658237145v
JAKOB PIETERS wijlen Jacob Pieters koper buiten Harlingen1658237173ar
JAKOB PIETERS de weduwe van Jacob Pytters naastligger ten oosten Franekereind 131659237216r
JAKOB PIETERS de plaats van Jacob Pytters naastligger ten oosten Zoutsloot 11658237245v
JAKOB PIETERS Jacob Pytters verkoper Heiligeweg 81658237248r
JAKOB PIETERS Jacob Pytters verkoper Heiligeweg 101658237248r
JAKOB PIETERS Jacob Piters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1516592382v
JAKOB PIETERS de weduwe van Jacob Pytters naastligger ten noorden Noordijs 25166123891v
JAKOB PIETERS de weduwe van Jacob Pytters naastligger ten oosten Franekereind 13166123897r
JAKOB PIETERS de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 631662238141r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 701663238194r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 70achter_oost1663238194r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 70achter1663238194r
JAKOB PIETERS Jacob Pytters Kliffoetkoper huis met een vrije ingang in het steegje ten noordenLammert Warndersteeg WZ1663238198r
JAKOB PIETERS het pakhuis van de weduwe van Jacob Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 501664238207r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters naastligger Grote Bredeplaats 1516592383raa
JAKOB PIETERS Jacob Pieters koper finaal kamer nr. 8Bargebuurt 1616602387ra
JAKOB PIETERS Jacob Pieters koper provisioneel Bargebuurt 1616602387ra
JAKOB PIETERS Jacob Pieters koper finaal kamer nr. 11Bargebuurt 1016602387ra
JAKOB PIETERS Jacob Pieters koper provisioneel Bargebuurt 1016602387ra
JAKOB PIETERS de hof van de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 52166523910r
JAKOB PIETERS Jacob Pyters bakkerkoper hof met een zomerhuis of kamerMoriaanstraat 8166523917v
JAKOB PIETERS Jacob Pytters koper kamerBargebuurt WZ166523923r
JAKOB PIETERS Jacob Pytters Clijffvoetnaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost166623948r
JAKOB PIETERS de hof van de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven166623950r
JAKOB PIETERS Jacob Pytters Cluyffoetnaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1667239115r
JAKOB PIETERS de erfgenamen van wijlen Jacob Pytters naastligger ten oosten Zuiderhaven 481667239123v
JAKOB PIETERS de hof van de erfgenamen van de weduwe van wijlen Jacob Pytters koopmannaastligger ten oosten Noordijs 231669239179r
JAKOB PIETERS wijlen Jacob Pytters koopmanverkoper Noordijs 231669239179r
JAKOB PIETERS wijlen Jacob Pytters koopmanverkoper Heiligeweg 681669239179v
JAKOB PIETERS Jacob Pytters wieldraaiernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 121669239181r
JAKOB PIETERS de weduwe van Jacob Pytters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ1669239199r
JAKOB PIETERS de erfgenamen van wijlen Jacob Pieters verpachter grond Spinhuisstraat1669239202r
JAKOB PIETERS de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ16652394va
JAKOB PIETERS Jacob Pieters bakkerverkoper q.q. Zoutsloot 105166823922ra
JAKOB PIETERS de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten oosten Franekereind 131673240128v
JAKOB PIETERS Jacob Pyters schipper op Leeuwarden (trek-)naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1674240135v
JAKOB PIETERS de hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1675240179r
JAKOB PIETERS de hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ167524025va
JAKOB PIETERS Jacob Pyters timmerman (mr. -)koper provisioneel hof met bomen, planten en deftig prieelRozengracht NZ167624034va
JAKOB PIETERS het huis van de weduwe van de vroedsman Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 70167624035va
JAKOB PIETERS wijlen Jacob Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 81680241118r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters wever (mr. linnen-)bewoner Weverstraat NZ1681241147r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 23achter1682241225r
JAKOB PIETERS Jacob Pytters verkoper Droogstraat NZ168424225v
JAKOB PIETERS Jacob Pytters timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 311686242121r
JAKOB PIETERS Jacob Pytters naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1686242121v
JAKOB PIETERS de erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakkernaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 11686242159v
JAKOB PIETERS de erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakkernaastligger ten westen Havenplein 101687242196v
JAKOB PIETERS Jacob Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31169324352r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 31169424387r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 331697243273r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 621697243274r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191697243280r
JAKOB PIETERS Jacob Pytters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 311705244310v
JAKOB PIETERS Jacob Pytters verkoper Franekereind 1170724519v
JAKOB PIETERS Jacob Pytters schoenmaker (mr. -)koper huisFranekereind 10170724529r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters , c.u.koper woning off kamerDroogstraat NZ1714245203r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 81714245222v
JAKOB PIETERS Jacob Pytters , buitenslands verblijvende vrijgezelverkoper van 1/2 Vijver 81726246272v
JAKOB PIETERS Jacob Pytters Schinkverkoper van 1/2 Vijver 61726246288r
JAKOB PIETERS Jacob Pyters schilderverkoper van 1/3 Peterseliestraat1754253176r
JAKOB PIETERS de weduwe van Jacob Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1757254100v
JAKOB PIETERS huisman Jacob Pyters koper deftig huis met tuintjeSchritsen 651758254133r
JAKOB PIETERS Jacob Pyters koopmankoper huisGrote Ossenmarkt 141758254168v
JAKOB PIETERS Jacob Pyters koopmankoper groot huis genaamd Sayen en BaeyenZuiderhaven 1Zaaien en Baaien1758254178r
JAKOB PIETERS de weduwe van Jacob Pyters naastligger ten oosten Hofstraat 251766256184r
JAKOB PIETERS Jacob Pyters koopmankoper huis en weefwinkelGrote Ossenmarkt 317672573v
JAKOB PIETERS Jacob Pyters koopmankoper huis en weefwinkelGrote Ossenmarkt 517672573v
JAKOB PIETERS Jacob Pytters naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1617672575v
JAKOB PIETERS de weduwe van Jacob Pyters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west176825752r
JAKOB PIETERS Jacob Pyters naastligger ten zuiden Vijverstraat 8176825770v
JAKOB PIETERS de woning gekocht door Jacob Pyters naastligger ten oosten Wortelstraat 151769257129v
JAKOB PIETERS Jacob Pieters koopmangeniaarde koper Wortelstraat 171769257133v
JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nieuwboerverkoper q.q. Lanen 511779259191r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nieuwboerverkoper q.q. Lanen 451779259193v
JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 191780259246v
JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 89een_achter1780259256r
JAKOB PIETERS Jacob Pieters naastligger ten noorden Zuiderhaven 471780259307v
JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 141783261103v
JAKOB PIETERS Jacob Pieters , en vrouwhuurder bovengedeelteGrote Ossenmarkt 111790263192v
JAKOB PIETERS wijlen Jacobus Pieters molenmakerverkoper Zuiderstraat 181770257162r
JAKOB PIETERS Jacoob Pieters , q.q.koper Sint Jacobstraat 101640234109v
JAKOB PIETERS de hof van Jacop Pyters koopmannaastligger ten noorden Spinhuisstraat164923698v
JAKOB PIETERS Jacop Pyters koopmanverkoper Spinhuisstraat164923698v
JAKOB PIETERS de hof van Jacop Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 501650236119v
JAKOB PIETERS Jacop Pytters naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1651236178r
JAKOB PIETERS BAKKER Jacob Pieters Backernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1680241115v
JAKOB PIETERS BUIS Jacob Pytters Buyskoper kamer, weefwinkel en plaatsWeverstraat1680241109r
JAKOB PIETERS BUIS Jacob Pytters Buysverkoper Weverstraat NZ1681241159v
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pyters Hagenkoper op redemptie Kerkpoortstraat1613229166r
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pyters Hagenaanhandelaar drie ledige plaatsen en een geerZuiderhaven 181613229167r
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pyters Hagenkoper tuin en twee kamersVijver WZ1613229167r
JAKOB PIETERS HAGENlege plaatsen van de verkoper Jacob Pyters Hagen, c.u.naastligger ten westen Schoolstraat 21614229222v
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pyters Hagen, e.a.verkoper Schoolstraat 21614229222v
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagenverkoper Zuiderhaven ZZ1619230187v
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pyters Hagennaastligger ten westen Franekereind 61620230203v
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagenkoopmanverkoper Heiligeweg 641620230228v
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162423132r
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162523136r
JAKOB PIETERS HAGENde hof van Jacob Pieters Hagennaastligger ten westen* Vijver WZ162523146r
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagennaastligger ten zuiden Heiligeweg 64162623198v
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 64162623198v
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagenverkoper Heiligeweg 64162623198v
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagenkoper huisNieuwstraat 56162623199r
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Piters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 581626231124v
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Piters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581626231124v
JAKOB PIETERS HAGENde kamer van Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Vijver 6tuin162723218r
JAKOB PIETERS HAGENde kamer van Jacob Pieters Hagennaastligger ten zuiden Vijver 6tuin162723218r
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagenverkoper Vijver 6tuin162723218r
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagenverkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagenverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Piters Hagenverkoper Nieuwstraat 56162823278r
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagenverkoper Brouwersstraat 1616312335r
JAKOB PIETERS HAGENhet huis van Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 58163123335r
JAKOB PIETERS HAGENhet huis van Jacob Pieters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 58163123335r
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4163223339v
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagenkoper huis, loods, ledige plaats en apart bewoonde kamerWilliam Boothstraat163223356v
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagenverkoper Brouwersstraat 16163223372r
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 70163323377r
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagenverkoper q.q. Voorstraat 10163323393r
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pieters Hagen, c.u.verkoper Schoolsteeg WZ163323394r
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pyters Hagennaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1633233106v
JAKOB PIETERS HAGEN Jacob Pyeters Hagenkoopmangeniaarde koper ten zuiden van Harlingen163923478r
JAKOB PIETERS HAGENde erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagenverpachter grond Heiligeweg 601640234117v
JAKOB PIETERS HAGENwijlen Jacob Peters Hagenerflater Heiligeweg 601640234117v
JAKOB PIETERS HAGENhet voormalige huis van Jacob Peters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581640234117v
JAKOB PIETERS HAGENwijlen Jacob Peters Hagenerflater Heiligeweg 581640234117v
JAKOB PIETERS HAGENwijlen Jacob Peters Hagenerflater Vijverstraat 71640234117v
JAKOB PIETERS HAGENde erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagennaastligger ten westen Vijverstraat 91640234117v
JAKOB PIETERS HAGENwijlen Jacob Peters Hagenerflater Vijverstraat 91640234117v
JAKOB PIETERS HASPELMAN Jacob Pieters Haspelmankoper q.q. Schritsen 81619230173v
JAKOB PIETERS HASPELMANhuis of kamer van Jacob Pieters Haspelmannaastligger ten oosten onbekend1626231111r
JAKOB PIETERS HASPELMANde verkochte timmerwerf van Jacob Pytters Haspelman, c.soc.naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ1630232134v
JAKOB PIETERS HASPELMAN Jacob Pieters Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)koper twee ledige plaatsenZuiderstraat1630232144r
JAKOB PIETERS HASPELMAN Jacob Pieters Haspelmanverkoper Schritsen 22163223363r
JAKOB PIETERS HASPELMANwijlen Jacob Piters Haspelmanbewoner Grote Ossenmarkt ZZ163723447r
JAKOB PIETERS HASPELMANde kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob Piters Haspelmanverkoper Grote Ossenmarkt ZZ163723447r
JAKOB PIETERS HIBMA Jacob Pieters Hibmaverkoper Noorderkade 23176425683r
JAKOB PIETERS HIBMA Jacob Pieters Hibmakoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 351795264301r
JAKOB PIETERS NIJBOER Jacob Pieters Nijboernaastligger ten westen Schritsen 65b1774258157v
JAKOB PIETERS NIJBOER Jacob Pieters Nijboerkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 241780259240r
JAKOB PIETERS NIJBOER Jacob Pieters Nijboerkoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61787262151r
JAKOB PIETERS POELSTRA Jacob Pieters Poelstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 191809268298v
JAKOB PIETERS POELSTRAde kopers Jacob Pieters Poelstra, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 191809268298v
JAKOB PIETERS SCHENK Jacob Pyters Schenkgeniaarde koper Zoutsloot 791754253170v
JAKOB PIETERS SCHENK Jacob Pytters Schenknaastligger ten oosten Droogstraat 241765256144r
JAKOB PIETERS SCHENK Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Weverstraat 21767256235r
JAKOB PIETERS SCHENK Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Schritsen 371767256251r
JAKOB PIETERS SCHENK Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Zeilmakersstraat 111765256267v
JAKOB PIETERS SCHENK Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper Hoogstraat 23177225847r
JAKOB PIETERS SCHENK Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper Droogstraat 26177225847r
JAKOB POPPES Jacob Poppes molenaar [staat: mollener]verkoper (gesuccumbeerde) Bildtpoortsmolen1603228367r
JAKOB POPPES Jacob Poppes naastligger ten oosten Rapenburg 6oost1738249262r
JAKOB POPPES Jacob Poppes wever (mr. bont-)verkoper Rapenburg 81740250126v
JAKOB POPPES Jacob Poppes smid (mr. ijzer-)koper door niaar huis of smederijLombardstraat 1175025253v
JAKOB POPPES Jacob Poppes naastligger ten noorden Lombardstraat 1175025253v
JAKOB POPPES Jacob Poppes naastligger ten oosten Hoogstraat 321757254115v
JAKOB POPPES Jacob Poppes schuitvoerdernaastligger ten oosten Hoogstraat 321762255139r
JAKOB POPPES Jacob Poppes schuitvoerderverkoper Hoogstraat 321762255139r
JAKOB POPPES Jacob Poppes naastligger ten oosten Hoogstraat 321765256118r
JAKOB POPPES wijlen Jacob Popes verkoper Hoogstraat 34176825783v
JAKOB POPPES wijlen Jacob Poppes verkoper Hoogstraat 341775258204v
JAKOB REINERS Jacob Reyners Tempelmankoper huisLanen 38159722830v
JAKOB REINERS Jacob Reynerts Tempelmannaastligger ten oosten Lanen 361600228233r
JAKOB REINERS Jacob Reynerts Tempelmannaastligger ten oosten Schritsen 271600228233r
JAKOB REINERS Jacob Reiners Pybemakoper huis en mouterij en een ledige plaats ten noordenNoordijs 71664238213v
JAKOB REINERS het huis van Jacob Reyners , c.soc.naastligger ten westen William Boothstraat 6zuid167224098v
JAKOB REINERS huisman Jacob Reyners huurder van 6 1/2 pm (p.j. totaal)ten noordoosten van Harlingen167524030ra
JAKOB REINERS Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten oosten Noordijs 51683241244r
JAKOB REINERS Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 51683241244r
JAKOB REINERS Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten oosten Noordijs 5168324166va
JAKOB REINERS Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 5168324166va
JAKOB REINERS wijlen Jacob Reyners erflater Noordijs 716842422va
JAKOB REINERS Jacob Reynerts koper hof met fruitbomen en zomerhuisMoriaanstraat ZZ170024438v
JAKOB REINERS Jacob Reyners verkoper Moriaanstraat ZZ170024486v
JAKOB REINERS huisman Jacob Reinders verkoper q.q. Schritsen 1117832613ra
JAKOB REINERS Jacop Reyners Pybemaverkoper Simon Stijlstraat 61652236192v
JAKOB REINS Jacob Reyns bruidegom 1602228317v
JAKOB REINS Jacob Reyns koper van 1/2 Noorderhaven 201620230236r
JAKOB REINS Jacob Reins verkoper Noorderhaven 62162723223r
JAKOB REINS de nagelaten weeskinderen van Jacob Reyns verkoper Noorderhaven 42163723425v
JAKOB REINS Jacob Reyns Pybema, c.u.koper brouwerij en huis ([voor de twee percelen in deze akte])Simon Stijlstraat 61650236144r
JAKOB REINS Jacob Reyns Pybema, c.u.koper mouterij, huis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Christoffelsteeg 11650236144r
JAKOB RINSES Jacob Rens naastligger ten westen Scheffersplein1604228418v
JAKOB RINSES Jacob Rinses geniaarde koper Sint Jacobstraat 12164823655r
JAKOB RINSES de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Rinses verkoper Zuiderhaven 29166723965r
JAKOB RINSES Jacop Rinses , c.u.koper huisZuiderhaven 29164923691r
JAKOB RIPPERTS Jacob Ripperts protesteert vanwege een obligatie Kleine Bredeplaats 19159822875v
JAKOB RIPPERTS Jacob Ripperts koper kamerRomastraat ZZ1618230122r
JAKOB RIPPERTS Jacob Ripperts naastligger ten westen Romastraat ZZ1618230130r
JAKOB RIPPERTS Jacob Ripperts koper huis met voorplaatsRomastraat1623230358v
JAKOB RIPPERTS Jacob Ripperts timmerman (mr. huis-)koper huis met een vrije in- en uitgang in de BlindemansteegGrote Kerkstraat 28twee_achter1691242368r
JAKOB RIPPERTS Jacob Ripperts timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28twee_achter1691242368r
JAKOB RIPPERTS de weduwe van Jacob Ripperts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 301710245117r
JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers naastligger ten oosten Heiligeweg 581676240216v
JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers naastligger ten noorden Heiligeweg 581676240216v
JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168024170v
JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers naastligger ten oosten Zoutsloot 65168024185v
JAKOB ROGIERS HASPELMAN Jacob Rogiers Haspelman, c.u.koper woningBrouwersstraat 19achter167124034r
JAKOB ROGIERS HASPELMAN Jacob Rogiers Haspelmankoper huisKarremanstraat 22167124045r
JAKOB ROGIERS HASPELMAN Jacob Rogiers Haspelmankoper grondpacht van 2-00-00 CGBrouwersstraat 19achter167224078v
JAKOB ROGIERS HASPELMAN Jacob Rogiers Haspelmanschipper (grootveer-)koper stalling met een tuin daarachterVijverstraat 141677240262v
JAKOB ROGIERS HASPELMAN Jacob Rogiers Haspelmankoper provisioneel 1/2 huis en erf met een ledige plaatsHeiligeweg 5816712408va
JAKOB ROGIERS HASPELMANde werf van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ16782416r
JAKOB ROGIERS HASPELMANde ledige plaats met de boet van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ16782417v
JAKOB ROGIERS HASPELMANde helling van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ16782417v
JAKOB ROGIERS HASPELMAN Jacob Rogiers Haspelmanverkoper Vijverstraat 14167924136r
JAKOB ROGIERS HASPELMAN Jacob Rogiers Haspelmankoper hoekhuis staande achter en naast de werfZuiderbolwerk168024182r
JAKOB ROGIERS HASPELMAN Jacob Rogiers Haspelmaneerdere eigenaar Zuiderhaven ZZ168124132va
JAKOB ROGIERS HASPELMANde helling op de wal eerder van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ168424258r
JAKOB ROMKES Jacob Romckes koper finaal huis, plaats en tuinZoutsloot 48168224148va
JAKOB ROMKES Jacob Romckes verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord168524274r
JAKOB ROMKES Jacob Romkes naastligger ten noorden [staat: westen] Droogstraat 571690242321v
JAKOB ROMKES de stalling van Jacob Romkes naastligger ten zuiden Droogstraat 131694243113r
JAKOB ROMKES Jacob Romckes koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 301696243238v
JAKOB ROMKES het hoff van Jacob Romckes naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1711245155v
JAKOB ROMKES Jacob Romkes naastligger ten westen Voorstraat 721714245224v
JAKOB ROMKES Jacob Romkes koopmankoper kamer en toebehorenDroogstraat 55oost1723246170v
JAKOB ROMKES de stalling van Jacob Romkes naastligger ten oosten Droogstraat 55oost1723246170v
JAKOB ROMKES Jacob Romkes verkoper van 3/4 Noorderhaven 1011728247146r
JAKOB ROMKES de erfgenamen van wijlen Jacob Romkes naastligger ten westen Droogstraat 211729247288v
JAKOB ROMKES BRAAMde schuur van Jacob Romckes Braamnaastligger ten oosten Droogstraat NZ168424225v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romckes Braemverkoper van 1/2 Voorstraat 25168524283v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romckes Braemverkoper van 1/2 Noorderhaven 68168524284v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braemkoopmankoper door niaar huis met twee kamersDroogstraat 471688242219r
JAKOB ROMKES BRAAMde hof van Jacob Romkes Braemkoopmannaastligger ten westen Droogstraat 471688242219r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Scheffersplein 271690242322r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper van 1/3 Zuiderhaven 61691242360v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 21692242382v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romckes Braemkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 4169224225ra
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romckes Braemkoopmanverkoper q.q. Lanen 85oost169224225va
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romckes Braemkoopmanverkoper q.q. Lanen 85west169224226ra
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braemverkoper q.q. Both Apothekerstraat 1169324342r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 89twee_achter169424399r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 181694243100r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romckes Braamverkoper q.q. Zuiderstraat1696243257v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braamkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 971697243271v
JAKOB ROMKES BRAAMde hof van Jacob Romkes Braamnaastligger ten oosten Noorderhaven 97achter1697243292v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braamnaastligger ten westen Schritsen 481697243294r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romckes Braamkoopmannaastligger ten noorden Droogstraat 571697243306r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braamnaastligger ten noorden Droogstraat 57169924411v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braamkoopmankoper huisSint Odolphisteeg 5169924412r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braemnaastligger ten oosten Zoutsloot 44169924415v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braemnaastligger ten oosten Zoutsloot 46169924415v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 181702244160v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper Zoutsloot ZZ1703244224v
JAKOB ROMKES BRAAMsr. Jacob Romkes Braamkoopmankoper door niaar Sint Odolphisteeg 11705244274r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braamkoopmannaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 11705244274r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braamkoopmannaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 11705244274r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braam, c.s.naastligger ten oosten Voorstraat 68170824567v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braam, q.q.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 661713245188r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braamnaastligger ten oosten Zoutsloot 321714245221v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braamnaastligger ten zuiden Zoutsloot 321714245221v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper Voorstraat 701715245238v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romckes Braamkoopmanverkoper Zuiderhaven 19zuid1715245251r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braam, voor zijn kinderenkoopmankoper huis en houtstekNoorderhaven 1011717245281r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braamnaastligger ten westen Noorderhaven 1011717245281r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braam, voor zijn kinderenkoopmankoper huisNoorderhaven 1031717245281v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braamkoopmanreversaalhouder Rommelhaven 281717245287v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper Schritsen 461717245300r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braamnaastligger ten westen Noorderhaven 1051717245302r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braemverkoper q.q. Lanen 76171824618r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braemnaastligger ten westen Droogstraat 55west1721246124v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braemverkoper van 3/16 Droogstraat 471728247143r
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braemverkoper van 1/12 Rozengracht 51729247251v
JAKOB ROMKES BRAAM Jacob Romkes Braem, de jongeverkoper Voorstraat 541729247279r
JAKOB ROMKES BRAAMde erfgenamen van wijlen Jacob Romkes Braemverpachter grond ([voor de steeg])Zoutsloot 30174525198v
JAKOB ROMKES BRAAMde erfgenamen van wijlen Jacob Romkes Braemverpachter grond Zoutsloot 301746251115r
JAKOB RUURDS Jacob Ruerts koper kamer met daarachter een ledige plaatsNoorderhaven1613229176v
JAKOB RUURDS Jacob Ruirds , mede namens de overige eigenarenschipper (smak-)verkoper Liemendijk ZZ171824615r
JAKOB SAMUELS Jacob Samuels koopman (joods -)koper huisGrote Kerkstraat 16180426798v
JAKOB SANDERS Jacob Sanders brouwercrediteur (triumphant) Zuiderplein 1159722880r
JAKOB SANDERS Jacob Sanders koper ca. 4 pm landten zuidoosten van Harlingen1599228177v
JAKOB SCHELTES Jacob Scheltes naastligger ten noorden Nutstraat 2171824614r
JAKOB SCHELTES het huis van Jacob Scheltes naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west171824619v
JAKOB SEERPS Jacob Seerps molenaarnaastligger ten oosten Hofstraat 9159722866r
JAKOB SEERPS Jacob Seerps molenaarnaastligger ten westen Hofstraat NZ1599228172r
JAKOB SEERPS Jacob Seerps verkoper onbekend1604228428r
JAKOB SEERPS Jacob Seerps naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg1606228503r
JAKOB SEERPS de erfgenamen van wijlen Jacob Seerps naastligger ten oosten Rozengracht 261620230227r
JAKOB SEERPS de erfgenamen van wijlen Jacob Seerps naastligger ten oosten Rozengracht 26162823261r
JAKOB SEERPS de molen van voorheen Jacob Zeerps naastligger ten oosten Rozengracht 421667239102v
JAKOB SEERPS Jacob Seerps kooltjerkoper provisioneel huis voorheen de Drie Weiten Bollen genaamdHoogstraat 28de Drie Weiten Bollen168024129va
JAKOB SEERPS Jacob Seerps kooltjernaastligger ten oosten Hoogstraat 26168424240v
JAKOB SEERPS Jacob Seerps geniaarde koper Vijverstraat 17168524264v
JAKOB SEERPS Jacob Seerps , c.u.kooltjerkoper woning met plaatskeZoutsloot 24168524275v
JAKOB SEERPS Jacob Seerps kooltjerkoper fraai huis met meerdere verhuurde kamersVijverstraat 9168524290r
JAKOB SEERPS Jacob Seerps kooltjernaastligger ten zuiden onbekend1686242112r
JAKOB SEERPS Jacob Seerps kooltjernaastligger ten noorden onbekend1686242112r
JAKOB SEERPS Jacob Seerps kooltjerverkoper onbekend1686242112r
JAKOB SEERPS Jacob Serps kooltjerverkoper Noordergrachtswal1686242153v
JAKOB SEERPS Jacob Seerps kooltjerverkoper Zoutsloot 241687242179r
JAKOB SEERPS Jacob Seerps kooltjerverkoper Hoogstraat 281690242328r
JAKOB SEERPS Jacob Zeerps kooltjernaastligger ten oosten Hoogstraat 261698243333v
JAKOB SEERPS POPTA Jacob Seerps Poptaverkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r
JAKOB SERVAAS Jacob Servaes slotmaker (mr. -)verkoper Klaverbladstraat 271692242399v
JAKOB SERVAAS Jacob Servaas , c.u.naastligger ten oosten Lanen 821715245239r
JAKOB SERVAAS Jacob Servaes slotmaker (mr. -)huurder Lanen 841712245315v
JAKOB SIEBES Jacob Sybes koper kamerKerkpoortstraat1600228189r
JAKOB SIEBES Jacob Sybes , n.u.timmermannaastligger ten zuiden Fabrieksstraat1758254134r
JAKOB SIEBES Jacob Sybes , n.u.naastligger ten westen Grote Kerkstraat 381758254176r
JAKOB SIEBES Jacob Sybes timmerman (mr. -)koper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 31west176025515r
JAKOB SIEBES DEKKER Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 18176425638v
JAKOB SIEBES DEKKER Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Wasbleek176425639v
JAKOB SIEBES DEKKERde hypothecaire en personele crediteuren van Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 31west176425640v
JAKOB SIEBES DEKKER Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Wasbleek176425642r
JAKOB SIEBES DEKKER Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 36176425643r
JAKOB SIEBRENS Jacob Sibrants kistmakernaastligger ten westen Zuiderhaven 8162523141r
JAKOB SIEBRENS Jacob Sibrants kistmakernaastligger ten noorden Zuiderhaven 8162523141r
JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens blekerkoper Werfpad1780259289v
JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens blekerverkoper van 1/2 Werfpad ZZ178126031r
JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens koper huis en tuintje, huis en plaatsjeZoutsloot 87178126067r
JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens koper huis en tuintje, huis en plaatsjeAchterstraat ZZ178126067r
JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens eigenaar van 1/2 Zoutsloot 871781260118r
JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens verkoper Zoutsloot 871781260118r
JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens eigenaar van 1/2 Karremanstraat 61781260118r
JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens verkoper Karremanstraat 61781260118r
JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens blekerkoper huis en koemelkerijLammert Warndersteeg 131781260140r
JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens blekergeniaarde koper Schritsen 361782260224r
JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens koemelkerkoper q.q. Bildtstraat 21782260265r
JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens brouwerkoper huis en stallingHoogstraat 39178326140v
JAKOB SIEBRENS Jacob Sibrandus koopmannaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 151786262111r
JAKOB SIEBRENS wijlen Jacob Sybrens verkoper Vijver 91793264162r
JAKOB SIEBRENS BROUWER Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 13178326156v
JAKOB SIEBRENS BROUWER Jacob Sybrens Brouwerkoper van 1/3 Rommelhaven 26b178326171v
JAKOB SIEBRENS BROUWER Jacob Sybrens Brouwerkoper van 1/3 van 1/2 Schritsen 671783261100r
JAKOB SIEBRENS BROUWER Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Kerkpad 21784261138r
JAKOB SIEBRENS BROUWER Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 421784261140r
JAKOB SIEBRENS BROUWER Jacob Sybrens Brouwerverkoper Zuiderhaven178626255r
JAKOB SIEBRENS BROUWER Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Rommelhaven 26b178626263r
JAKOB SIEBRENS BROUWER Jacob Sybrens Brouwerkoemelker en wagenaarkoper wagenhuisOoievaarsteeg 61787262151r
JAKOB SIEBRENS BROUWER Jacobus Sybrens Brouwerwagenaarverkoper van 1/6 Schritsen 671787262214r
JAKOB SIEBRENS HOEDJE Jacob Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)koper door niaar huisLanen 211766256178r
JAKOB SIEBRENS REITSMA Jacob Sybrands Reidsmawinkelierkoper huis en tuintjeKleine Bredeplaats 171785261296r
JAKOB SIEBRENS REITSMA Jacob Sibrandus Reidsmaverkoper Lanen 85oost1800265214v
JAKOB SIEMENS Jacob Symens koper huisonbekend NZ159722832r
JAKOB SIEMENS Jacob Symens protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
JAKOB SIEMENS dorpsrechter Jacob Symens verkoper als mede-erfgenaam van Kerkpoortstraat1682241202r
JAKOB SIEMENS Jacob Symons Donckerkoper provisioneel huis met nog een klein huisjeSchoolsteeg WZ168024119ra
JAKOB SIEMENS Jacob Symons verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
JAKOB SIEMENS Jacob Symons naastligger ten oosten Noorderhaven 831745251105v
JAKOB SIEMENS Jacob Symons schipper (wijd-)koper Rozengracht 81746251148r
JAKOB SIEMENS Jacob Symons schipper (wijd-)eigenaar van 1/3 Rozengracht 81746251148r
JAKOB SIEMENS Jacob Simons naastligger ten oosten Noorderhaven 871747251168r
JAKOB SIEMENS Jacob Symons naastligger ten oosten Noorderhaven 8317452513va
JAKOB SIEMENS Jacob Symons naastligger ten oosten Noorderhaven 8317452515ra
JAKOB SIEMENS Jacob Symens naastligger ten oosten Noorderhaven 831751252115v
JAKOB SIEMENS Jacob Symens naastligger ten oosten Noorderhaven 831751252126v
JAKOB SIEMENS Jacob Symens naastligger ten oosten Noorderhaven 831751252129r
JAKOB SIEMENS Jacob Symons naastligger ten oosten Noorderhaven 831751252154r
JAKOB SIEMENS Jacob Simons naastligger ten westen Hoogstraat 241751252160v
JAKOB SIEMENS Jacob Simons naastligger ten westen Rozengracht 101755253216r
JAKOB SIEMENS Jacob Symons kleermakerkoper huisLanen 9175625445v
JAKOB SIEMENS wijlen Jacob Symons huurder Schritsen 1oost176125563r
JAKOB SIEMENS Jacob Symons naastligger ten oosten Rozengracht 41769257106r
JAKOB SIEMENS Jacob Symons naastligger ten westen Rozengracht 10177625913v
JAKOB SIEMENS de weduwe van Jacob Simons naastligger ten westen Hoogstraat 241780259252r
JAKOB SIEMENS wijlen Jacob Symons koper Schritsen 331810268346r
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuiperbewoner Zoutsloot 491734248339v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuiperschipperverkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Simons Kuiperverpachter grond Grote Ossenmarkt 171748251247v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Simons Kuipernaastligger ten westen Rozengracht 121754253173r
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuiperbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Simon Stijlstraat 6175625447v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuiperkoopmanverkoper q.q. Hofstraat 17west1757254100v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuiperkoopmanverkoper q.q. Hofstraat 17west1757254100v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuipernaastligger ten oosten Herenwaltje 191759254187v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Vismarkt 11759254222v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuiperontvanger tbv schuldsanering Zuiderhaven 231759254223v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Vijver 71759254224v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Gardenierstraat 91759254225v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Gardenierstraat 71759254226v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuyperschipper (trekveer-)verkoper Bildtpoort (gebied)176025524v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuipernaastligger ten oosten Rozengracht 61766256161v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuipernaastligger ten westen Noorderhaven 911766256187v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuipernaastligger ten westen Noorderhaven 91achter1766256187v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuyperschipper (oud wijd-)koper 1/12 mouterij en turfhuisKruisstraat 8176825768r
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuyperschipper (oud wijd-)eigenaar van 1/4 Kruisstraat 8176825768r
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuipernaastligger ten oosten Rozengracht 61769257137r
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Simons Kuiper, c.soc.naastligger ten westen [staat: oosten] Kruisstraat 10oost1776258245r
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuiperschipper (oud wijd-)verkoper van 1/3 Kruisstraat 81776258259v
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Simons Kuipernaastligger ten oosten Noorderhaven 87177725987r
JAKOB SIEMENS KUIPER Jacob Symons Kuiperverkoper Rozengracht 81778259158r
JAKOB SIEMENS PRINS Jacob Symons de Prinskoper kamer of huisjeFranekereind 401598228101v
JAKOB SIEMENS PRINS Jacob Symons de Prinsverwandelaar Franekereind 401601228271v
JAKOB SIEMENS REINALDA Jacobus Simons Reinaldaverkoper Lanen 9west1788262271v
JAKOB SIEMENS VRIES Jacob Symens de Friesverkoper (verkopers zijn broers en zussen)Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
JAKOB SIERKS Jacob Zierks wagenmakerverkoper Rommelhaven 61669239203v
JAKOB SIERKS Jacob Zierks wagenmakerkoper provisioneel Hoogstraat 40166623911ra
JAKOB SIERKS Jacob Siercks wagenmaker (mr. -)koper huis, plaats en schuurHoogstraat 531677240256r
JAKOB SIERKS Jacob Siercks wagenmakernaastligger ten oosten Hoogstraat 51168124142va
JAKOB SIERKS Jacob Sierks wagenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Liemendijk 381688242254r
JAKOB SIERKS Jacob Sierks wagenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Liemendijk 381688242254r
JAKOB SIERKS Jacob Sjerks naastligger ten westen Hoogstraat 531692242401v
JAKOB SIERKS Jacob Sierx naastligger ten noorden Nieuwstraat 361698243338v
JAKOB SIERKS Jacob Sierx , n.u.wagenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lombardstraat 61698243387r
JAKOB SIERKS Jacob Zierx naastligger ten westen Liemendijk 401702244142r
JAKOB SIERKS de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Sierx naastligger ten noorden Nieuwstraat 361710245124r
JAKOB SIETSES Jacob Sytses kuiper (mr. -)koper huisNoorderhaven 20167924138r
JAKOB SIETSES bewoner Jacob Sytses kuiper (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 22168424222r
JAKOB SIETSES Jacob Sytses kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17168424257v
JAKOB SIETSES Jacob Sytses kuiper (mr. -)verkoper Brouwersstraat 12zuid168524267r
JAKOB SIETSES Jacob Sytses kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17achter168524279r
JAKOB SIETSES Jacob Sytses kuipernaastligger ten oosten Noorderhaven 181695243173r
JAKOB SIETSES Jacob Sytzes kuiper (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 22170024483r
JAKOB SIETSES Jacob Sytses kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 181710245137v
JAKOB SIKKES wijlen Jacob Sickes erflater Kromme Elleboogsteeg161623047v
JAKOB SIKKES Jacob Sickes koper huisLiemendijk ZZ16362344r
JAKOB SIMKES huisman Jacob Simkes verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ1723246155v
JAKOB SIPKES Jacob Sipkes naastligger ten westen onbekend1603228353r
JAKOB SIPKES Jacob Sipckes naastligger ten westen buiten Harlingen1605228485r
JAKOB SIPKES Jacob Sipckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat163223357v
JAKOB SIPKES Jacob Sipkes koper q.q. Voorstraat 57174025098r
JAKOB SIPKES huisman Jacob Sipkes verkoper q.q. Voorstraat 57174425142v
JAKOB SIPKES Jacob Sipkes huurder achterkamer en keuken (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
JAKOB SIPKES Jacob Sipkes verkoper van 5/32 Zoutsloot 891748251239v
JAKOB SIPKES Jacob Sipkes schipperkoper huisZoutsloot 951762255150v
JAKOB SIPKES wijlen Jacob Sipkes schipperverkoper Zoutsloot 951763255257v
JAKOB SIPKES BANGA Jacob Sipckes Bangakoper 5 pm landten oosten van Harlingen159722843r
JAKOB SIPKES BANGA Jacob Sipckes Bangakoper 1 1/2 pm landbuiten Harlingen1600228211v
JAKOB SIPKES BANGA Jacob Sipckes Bangaprotesteert vanwege een obligatie Voorstraat 73achter1602228316v
JAKOB SIPKES BANGAwijlen Jacob Sipckes Bangaerflater Voorstraat 52oost1614229195r
JAKOB SJOERDS HANNEMA Jacobus Sjoerds Hannemaapothekerkoper huisGardenierstraat 3179226427v
JAKOB SJOUKES Jacob Sjoukes huurder onbekend ZZ176325617v
JAKOB SJOUKES Jacob Sjoukes , c.u.huurder voorste gedeelte (p.j.)Grote Kerkstraat 31oost1772257250v
JAKOB SJOUKES Jacob Sjouwkes huurder Grote Kerkstraat 31oost1779259162r
JAKOB STEFFENS wijlen Jacob Steffens huurder Noorderhaven15972289v
JAKOB STEFFENS Jacob Stevens koper huis, brouwerij en de mouterij en gereedschappen en het stookhuis met brandewijns ketels en verder gereedschap, recht achter het huis van Claas, slotmaker, staandeWilliam Boothstraat1626231116v
JAKOB STEFFENS Jacob Stevens naastligger ten zuiden Noordijs 71634233147v
JAKOB STEFFENS de kamer van Jacob Stevens koopmannaastligger ten noorden William Boothstraat163923473v
JAKOB STEFFENS de erfgenamen van wijlen Jacob Stevens koopmanverkoper William Boothstraat163923473v
JAKOB STEFFENS huis, brouwerij en mouterij van de erfgenamen van wijlen Jacob Stevens koopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat163923473v
JAKOB STEFFENS de erfgenamen van wijlen Jacob Stevens koopmanverkoper William Boothstraat163923473v
JAKOB STEFFENS de erfgenamen van wijlen Jacob Stevens verkoper William Boothstraat163923482r
JAKOB STEFFENS Jacob Steevens verkoper Brouwersstraat 141749251279r
JAKOB STEFFENS Jacob Stevens winkelierkoper Kleine Kerkstraat 141752252185v
JAKOB STEFFENS Jacob Steevens schipper en winkelier (trekveer-)verkoper Grote Kerkstraat 13175625416r
JAKOB STEFFENS Jacob Steevens schipper en winkelier (trekveer-)verkoper Kleine Kerkstraat 14175625416r
JAKOB STEFFENS Jacob Steevens schipper en winkelier (trekveer-)verkoper Franekereind 32175625416r
JAKOB TEEKES wijlen Jacob Taekes voermankoper Nieuwstraat 161681241145v
JAKOB TEUNIS Jacob Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen16852427va
JAKOB TJALLINGS Jacob Tjallings winkelierkoper huis, pakhuis en tuinRozengracht 21753253119r
JAKOB TJALLINGS de weduwe van Jacob Tjallings naastligger ten westen Rozengracht 41769257106r
JAKOB TJALLINGS wijlen Jacob Tjallings verkoper van 1/2 Rozengracht 21769257124v
JAKOB TJALLINGS Jacob Tjallings naastligger ten westen Kerkpoortstraat 61181026921v
JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes crediteur (triumphant) Franekereind ZZ1603228378r
JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes crediteur (triumphant) Franekereind1604228385r
JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes naastligger ten noorden onbekend1622230313r
JAKOB TJEBBES de hof van Jacob Tyebbes naastligger ten noorden Lanen 45162523149r
JAKOB TJEBBES Jacob Tjebbes koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 7167924143v
JAKOB TJEBBES Jacob Tjebbes naastligger ten westen Zoutsloot 38167924147r
JAKOB TJEBBES wijlen Jacob Tjebbes naastligger ten westen Droogstraat 18168024179r
JAKOB TJEBBES wijlen Jacob Tjebbes verkoper van 1/4 Hofstraat 12a1694243116r
JAKOB TJEBBES wijlen Jacob Tjebbes koper Vijver 81696243260v
JAKOB TJEBBES Jacob Tjebbes turfdragerkoper huisAchterstraat NZ1727246302r
JAKOB TJEBBES Jacob Tjebbes mr. zeilmakerverkoper van 1/3 Noorderhaven 601730247322r
JAKOB TJEBBES Jacob Tjebbes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1731247379v
JAKOB TJEBBES wijlen Jacob Tjebbes turfdragererflater Anjelierstraat 71742250269r
JAKOB TJEBBES wijlen Jacob Tjebbes erflater Anjelierstraat 71742250269r
JAKOB TJEBBES DREYER Jacob Tiebbes Dreyerverkoper van 5/24 ten zuiden van Harlingen1668239156r
JAKOB TJEBBES DREYER Jacob Tjibbes Dreyerkoper Zuiderhaven ZZ16782415v
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptabruidegom 1602228319r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tziebbes Poptaprotesteert vanwege een gerechtigheid Voorstraat 48161122967r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tziebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 48161122967r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tziebbes Poptakoper pacht en rente uit landen ([staat: tien schipponden Littouws vlas van 60-00-00 CG per schippond])onbekend1613229138r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het eerste ca. 3 pm greidland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het tweede ca. 4 pm bouwland, genaamd het Langland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het derde ca. 2 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptakoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tjebbes Poptakoper huis strekkende zuidwaarts tot het huis van wijlen Lolcke AnisNoorderhaven 821615229264r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptakoper huisBrouwersstraat OZ161623021r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een borgtocht Voorstraat 67161623035r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Popta, c.u.naastligger ten westen Voorstraat 481618230124r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Voorstraat 371618230148r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptakoper 5 pm land ([geen prijs vermeld])ten noorden van Harlingen1619230171r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptakoper huisLanen 631622230312v
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 351623230335v
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat NZ1624230390r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 3816242316r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptakoper 1/8 huis, schuur, tuin en twee kamers, strekkende van het diept zuidwaarts tot aan de steeg responderende op de LanenVoorstraat 52west162423121r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptaprotesteert vanwege twee hypotheken Lanen 45162523149r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptaafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Lanen 45162523149r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper ten noorden van Harlingen1627231161v
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper ten zuiden van Harlingen1627231161v
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper Vijver 51627231161v
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen162823236r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper eeuwige rente van 10-00-00 GG uit een huis op de Oosterdijk te Sneek, genaamd Het Witte Hoefijser ([voor de drie grondpachten in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkochthet Witte Hoefijzer (Sneek)162823249r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper grondpacht van 1-10-00 CG uit het huis daer het Blauw Schaep uuthanght ([voor de drie grondpachten in deze akte])Lanen 91het Blauwe Schaap162823249r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper grondpacht van 1-08-00 CG uit een huis ([voor de drie grondpachten in deze akte])Hoogstraat 22162823249r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper buiten Harlingen162823254r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper buiten Harlingen162823254r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten zuiden buiten Harlingen162823266v
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptaverpachter grond Schoolsteeg OZ163123322r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptaverkoper q.q. Sint Jacobstraat 6163123327r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Noorderhaven 80163323379r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptakoper van 1/2 ten zuidoosten van Harlingen1634233140r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptakoper 1/2 schuurBoth Apothekerstraat163823469r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 38163823470v
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een testament Voorstraat 50163923480v
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen (achter) Voorstraat 50163923480v
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ163923484r
JAKOB TJEBBES POPTAland van Jacob [staat: Jacoob] Tiebbes Poptanaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen164023492r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptaverkoper van 1/2 Zuiderhaven 711641234139v
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptaverkoper Voorstraat 52west1642234162r
JAKOB TJEBBES POPTAkopers vader Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 50achter164323583r
JAKOB TJEBBES POPTAde tuin van Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 44164323592r
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tybbes Poptanaastligger ten westen Lanen 691645235166v
JAKOB TJEBBES POPTA Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Lanen 691645235181r
JAKOB TJEBBES POPTAde hof van Jacob Tiebbes Popta*naastligger ten noorden Lanen 65achter1653236220r
JAKOB TJEBBES POPTAwijlen Jacob Tiebbes Poptaerflater Hofstraat ZZ1654236273v
JAKOB TJEBBES POPTAhuis en hof van wijlen Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Lanen 65west_achter1663238161v
JAKOB TJEBBES POPTAde hof nagelaten door Jacob Tjebbes Poptanaastligger ten noorden Lanen 65west_achter1705244305v
JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerdts , c.u.koper 1/2 huis (oostelijk gedeelte)Franekereind 29oost1689242267v
JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerdts , c.u.koper provisioneel 1/4 van 1/2 huis (oostelijk gedeelte)Franekereind 29oost168924217ra
JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerdts koper woningBargebuurt WZ1696243215r
JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 211702244153v
JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds smid (grof-)koper huis en ijzersmederijKerkpoortstraat 651800265245r
JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds smid (mr. grof-)verkoper q.q. Tuinsteeg 41809268195v
JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds timmerman (mr. huis-)koper land met huis en hofNoorderkade 11811269129v
JAKOB TJEERDS RADSMA Jacob Tjeerdts Radsmahorlogemaker (mr. -)koper huis en tuinSint Odolphisteeg 10175625419v
JAKOB TJEERDS RADSMA Jacob Tjeerdts Radsma, c.u.huurder Sint Odolphisteeg 10175625419v
JAKOB TJEERDS RADSMAoud burgerkolonel Jacob Tjeerds Ratsmahorlogemaker (mr. -)koper door niaar huisSint Odolphisteeg 81762255177v
JAKOB TJEERDS RADSMA Jacob Tjeerds Ratsmahorlogemaker (mr. -)koper Voorstraat 741778259145v
JAKOB TJEERDS RADSMA Jacob Tjeerds Radsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 321778259151v
JAKOB TJEERDS RADSMA Jacob Tjeerds Radsmanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 101780259235v
JAKOB TJEERDS RADSMA Jacob Tjeerds Radsmaverkoper Sint Odolphisteeg 101780259235v
JAKOB TJEERDS RADSMA Jacob Tjeerds Ratsmaverkoper Sint Odolphisteeg 8178126035v
JAKOB TJERKS Jacob Tiercx koper huisSchritsen 681601228270v
JAKOB TJERKS Jacob Tiercx lakenbereiderbruidegom 1605228450r
JAKOB TJERKS de verkopers Jacob Tziercks , c.u.naastligger ten noorden Hoogstraat 29achter161122917r
JAKOB TJERKS Jacob Tziercks verkoper Hoogstraat 29achter161122917r
JAKOB TJERKS Jacob Tiercks koper huisLanen 31612229103r
JAKOB TJERKS Jacob Tiercks verkoper Droogstraat ZZ1612229103v
JAKOB TJERKS Jacob Tziercks verkoper Lanen 31613229127v
JAKOB TJERKS Jacob Tziercx koper huis met ledige plaatsBrouwersstraat 41614229210r
JAKOB TJERKS de erfgenamen van wijlen Jacob Tyercks naastligger ten noorden Brouwersstraat 41623230345r
JAKOB TJERKS de erfgenamen van wijlen Jacob Tyercks naastligger ten noorden Brouwersstraat 41623230348r
JAKOB TJERKS Jacob Tyercks naastligger ten noorden Brouwersstraat 41623230356r
JAKOB TJERKS de erfgenamen van wijlen Jacob Tiercks naastligger ten noorden Brouwersstraat 41629232103r
JAKOB TJERKS Jacob Tjerks herbergierkoper van 1/2 Romastraat ZZ173124856r
JAKOB TJERKS het huis de Fontein Jacob Tierks herbergierkoper huisHofstraat 17westde Fontein1732248171v
JAKOB TJERKS Jacob Tjerx herbergierverkoper Hofstraat 17west1733248265r
JAKOB TJERKS Jacob Tjerks herbergierverkoper van 1/2 Romastraat ZZ1734248350r
JAKOB TJERKS Jacob Tjerks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
JAKOB TJERKS Jacob Tjerks herbergierkoper huisHofstraat 71735249104v
JAKOB TJERKS Jacob Tierks herbergierkoper mouterij genaamd de AckerHoogstraat 9de Acker1738249230r
JAKOB TJERKS Jacob Tjerks moutmaker (mr. -)naastligger ten westen Hoogstraat 11173925068v
JAKOB TJERKS Jacob Tjerks herbergierkoper 1/3 huis en tuinHoogstraat 7174025084r
JAKOB TJERKS de mouterij van Jacob Tjerks , c.u.naastligger ten oosten Hoogstraat 7174025084r
JAKOB TJERKS Jacob Tjerks herbergiererflater Hoogstraat 9174525192v
JAKOB TJERKS wijlen Jacob Tjerks herbergierverkoper van 4/8 Hoogstraat 9174525192v
JAKOB TJERKS Jacob Tjerks herbergiererflater Hoogstraat 7174525195v
JAKOB TJERKS wijlen Jacob Tjerks herbergierverkoper van 4/8 Hoogstraat 7174525195v
JAKOB TJERKS Jacob Tjerks zoutdragerkoper door niaar huis met tuinKerkpad 321758254121v
JAKOB TJERKS Jacob Tjerks zoutdragerkoper huis en smederijRozengracht 2717602555v
JAKOB TJERKS Jacob Tjerks zoutdragerverkoper Kerkpad 321762255142r
JAKOB TJERKS wijlen Jacob Tjerks zoutdragererflater Rozengracht 271763255203r
JAKOB VALENTIJNS Jacob Valentijn , c.s.huurder van 1/2, behalve de wal (p.j.)Zuiderhaven 19noord1668239153r
JAKOB VALENTIJNS Jacob Valentijn , c.s.huurder voor 1 jaar (p.j.)Zuiderhaven 19noord166823931va
JAKOB W. HANEKUIK Jacob W. Hanekuikkoper provisioneel huisNieuwstraat 1417722582ra
JAKOB WABES wijlen Jacob Wabbes kapiteinverkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
JAKOB WABES wijlen Jacob Wabbes kapiteinverkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
JAKOB WABES wijlen Jacob Wabbes kapiteinverkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
JAKOB WESSELS Jacob Wessels schipper (wijd-)koper huisGrote Bredeplaats 231722246134v
JAKOB WESSELS Jacob Wessels , n.u.naastligger ten zuiden Schritsen 621730247342r
JAKOB WESSELS Jacob Wessels , n.u.naastligger ten westen Schritsen 621730247342r
JAKOB WESSELS SLUIS Jacob Wessels Sluisschipper (wijd-)aanhandelaar huis 1Grote Bredeplaats 221729247247r
JAKOB WESSELS SLUIS Jacob Wessels Sluisschipper (wijd-)verwandelaar Grote Bredeplaats 231729247247r
JAKOB WESSELS SLUIS Jacob Wessels Sluisschipper op Amsterdam (oud beurt-)verkoper Grote Bredeplaats 22173524991v
JAKOB WIEBES Jacob Wybes slotmakerkoper huisGrote Kerkstraat 171640234105r
JAKOB WIEBES Jacob Wybes , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 171651236166v
JAKOB WIEBES HANEKUIK Jacob Wybes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuwstraat 141775258230r
JAKOB WIEBRENS het huis de Brandaris van Jacob Wibrants betrokkene ([locatie van de veiling])Lanen 36de Brandaris161623053r
JAKOB WIEBRENS het huis de Brandaris van Jacob Wibrants betrokkene ([locatie van de veiling])Schritsen 27de Brandaris161623053r
JAKOB WIEBRENS Jacob Wybrens koper huisHeiligeweg 701729247252r
JAKOB WIEBRENS Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 701734248290r
JAKOB WIEBRENS Jacob Wybrens bakker (oud mr. -)koper van 1/3 drie woningen onder 1 dak waarvan 2 met weefwinkelAchterstraat 7174425129v
JAKOB WIEBRENS Jacob Wybrens naastligger ten zuiden Anjelierstraat 2174925210v
JAKOB WIEBRENS Jacob Wybrens bakkernaastligger ten westen Achterstraat 7174925240v
JAKOB WIEBRENS Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 5175025293r
JAKOB WIEBRENS Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 7175025294v
JAKOB WIEBRENS BAKKER Jacob Wybrens Backerverkoper Achterstraat 7174925240v
JAKOB WIEGERS Jacob Wygers , minderjarigverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
JAKOB WIEGERS BAKKER Jacob Wygers Backernaastligger ten oosten Voorstraat 31766256200v
JAKOB WIEGERS BAKKERwijlen Jacob Wygers Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper Voorstraat 51782260309r
JAKOB WIERDS Jacob Wierds verkoper Nieuwstraat 2517392509r
JAKOB WIERDS Jacob Wierds verkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
JAKOB WIETSES Jacob Wytzes koper huisZuiderhaven 33161623045r
JAKOB WIETSES Jacob Wytzes koper huisGrote Ossenmarkt 2161623045r
JAKOB WIETSES Jacob Wytzes koper huisZuiderhaven 35161623045r
JAKOB WIETSES Jacob Wytzes koper huisZuiderhaven 37161623045r
JAKOB WIETSES Jacob Wytses koper 1/2 huis of twee kamersSchritsen 411621230259v
JAKOB WIETSES Jacob Wytzes naastligger Noorderhaven 90162523153v
JAKOB WIETSES Jacob Wytzes verkoper Zuiderhaven 33162523155v
JAKOB WIETSES Jacob Wytzes verkoper Zuiderhaven 37162523156r
JAKOB WIETSES Jacob Wytses , zwager van de koperverkoper in de zuider nieuwestad162523185v
JAKOB WIETSES Jacob Wytses , zwager van de koperverkoper Schritsen 41162523185v
JAKOB WIETSES Jacob Wytses naastligger ten oosten Noorderhaven 90162523192r
JAKOB WIETSES Jacob Wytses crediteur (triumphant) Noordees (gebied)1626231128r
JAKOB WIETSES Jacob Wytses slotmakernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 17achter1646235199r
JAKOB WILLEMS Jacob Willems koper Romastraat1598228100r
JAKOB WILLEMS Jacob Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat1599228152r
JAKOB WILLEMS wijlen Jacob Willems verkoper Kerkpoortstraat NZ1600228187r
JAKOB WILLEMS Jacob Willems , q.q.verkoper Heiligeweg 621600228222r
JAKOB WILLEMS de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Willems houtzagerverkoper (gesuccumbeerde) Romastraat1603228348r
JAKOB WILLEMS wijlen Jacob Willems eerdere eigenaar Kerkpoortstraat NZ1605228441r
JAKOB WILLEMS de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Willems houtzagerverkoper Romastraat 51606228497r
JAKOB WILLEMS Jacob Willems verpachter grond Lanen ZZ1606228501r
JAKOB WILLEMS Jacob Willems naastligger ten zuiden Lanen ZZ1606228501r
JAKOB WILLEMS Jacob Willems crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1615229258v
JAKOB WILLEMS Jacob Willems crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1615229266v
JAKOB WILLEMS mr. Jacob Willems , c.u.graanrooierverkoper onbekend1659237214r
JAKOB WILLEMS Jacob Willems koper huis bestaande uit 2 woningenGardenierstraat 61682241194r
JAKOB WILLEMS Jacob Willems naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1688242226r
JAKOB WILLEMS Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat1691242373v
JAKOB WILLEMS Jacob Willems verkoper Alemanssteeg16