Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ma  Me  Mi  Mo  Mu  My  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
HARMEN FRANSES Manus Fransen verkoper Lombardstraat 81731247374r
HARMEN FRANSES Manus Fransen verkoper Lombardstraat 81731247374r
HARMEN FRANSES Manus Fransen verkoper Lombardstraat 81731247374r
M. M. Houttuinnaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) OZ1803266222v
M. M. van Wetzennaastligger ten oosten Zuiderhaven 77west1804267101v
M. M. van Wetzennaastligger ten noorden Zuiderhaven 77west1804267101v
M. BLOK M. Blok, q.q.naastligger ten oosten Noorderhaven 241782260244r
M. BLOK M. Blok, q.q.naastligger ten zuiden Noorderhaven 241782260244r
M. BOSde weduwe van wijlen M. Bosnaastligger ten oosten Zeepziederstraat 1180726810r
M. FINKburgemeester M. Vinkverkoper q.q. Kerkpoortstraat 271789263166r
M. FINK M. Vinknaastligger ten oosten Rapenburg 51799265179v
M. FINK M. Vinknaastligger ten noorden Rapenburg 51799265179v
M. FINKoud burgemeester M. Vinkverkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17180226650v
M. FINKde heer M. Vinknaastligger ten westen Hofstraat 19oost1803266188v
M. FINK M. Vinknaastligger ten noorden Karremanstraat 231803266210v
M. FINKde heer M. Vinknaastligger ten westen Rozengracht 211803266275r
M. FINK M. Vinknaastligger ten oosten Rapenburg 5180426756r
M. IDSINGA M. van Idsingasecretarisnaastligger ten westen Rapenburg 41705244271r
M. IDSINGAde heer M. van Idsingasecretarisnaastligger ten westen Spinstraat 7west1705244280v
M. IDSINGAde heer M. van Idsingasecretarisnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden176025544v
M. IDSINGAde heer M. van Idzinganaastligger ten oosten Vijverstraat 3017812608r
M. NAUTAwijlen burgervaandrig M. Nautastrandmeesterverkoper Ooievaarsteeg 6178326125v
M. NAUTAde weduwe van wijlen M. Nautastrandmeesternaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 221788262280r
M. NAUTA M. Nautaverkoper Zoutsloot 71177725963r
M. OTTERLO M. D. van Otterlobankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper q.q. Hoogstraat 271794264220r
M. OUDENDAGsteeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel M. Oudendagnaastligger Noorderhaven 58achter1799265189r
M. OUDENDAG M. Oudendagnaastligger ten zuiden Noorderhaven 58achter1799265189r
M. TOUSSAINTdr. M. Toussaintverkoper q.q. Sint Jacobstraat 11176725733r
M. TOUSSAINT M. Toussaintcommiesbewoner Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
M. TUININGAvroedsman M. Tuininganaastligger ten noorden Brouwersstraat 11786262136r
M. HILLEBRANDS burgemeester M. Hillebrants koper provisioneel huisNoorderhaven 75168224160ra
M. HILLEBRANDS burgemeester M. Hillebrants koper provisioneel huisNoorderhaven 75168224160ra
M. JAKOBS M. Jacobs , c.u.huurder Zeilmakersstraat 11177725948v
M. JAKOBS M. Jacobs , c.u.huurder Zeilmakersstraat 11177725948v
MAAIKE Maeycke baksternaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid1659237206v
MAAIKE Maicke Jantyes verkoper van 1/3 van 1/2 Brouwersstraat 81599228138r
MAAIKE Maycke Olyphyers aanhandelaar Noordees (gebied)1600228215r
MAAIKE Maycke turfmeetsternaastligger ten zuiden Karremanstraat 23161222976r
MAAIKE Maycke Luitgies verkoper Zeilmakersstraat 91613229158r
MAAIKE Maycke naastligger ten zuiden Noordijs 10161723076v
MAAIKE Maycke turfmeetsternaastligger ten zuiden Karremanstraat 251621230270v
MAAIKE Maycke verkoper ([staat: Maycke Claes Harmens])Grote Bredeplaats 311623230343r
MAAIKE Maycke naastligger ten westen ([staat: Maycke Claes Harmens])Voorstraat 951624230374r
MAAIKE Maycke naastligger ten westen ([staat: Maycke Claes Harmens])Voorstraat 951624230386r
MAAIKE Maycke vlasternaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ162923297v
MAAIKE grondpacht uit het huis van Maycke eigenaar perceel onbekend1630232129v
MAAIKE Maycke naastligger ten westen ([staat: Maycke Jan Cornelis])Droogstraat 43163223349v
MAAIKE Maycke vlasternaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1634233133v
MAAIKE Maycke verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 2516362341r
MAAIKE Maycke verkoper Franekereind 23oost16362341r
MAAIKE de kamer van Maycke naastligger ten zuiden ([staat: Maycke Pier Dyorres])Schritsen 15achter1641234155r
MAAIKE Maycke baksternaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid166023846v
MAAIKE Maycke baksternaastligger ten westen Gardenierstraat 616702404v
MAAIKE Maycke baksternaastligger ten westen Gardenierstraat 6167124058r
MAAIKE Maycke Wolewijns koper Grote Kerkstraat 40oost1674240147v
MAAIKE Maycke naastligger ten westen Liemendijk NZ1698243392r
MAAIKE Mayke Wernners koper Brouwersstraat 261644235136v
MAAIKE Mayke baksternaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid1663238201r
MAAIKE Mayke Bastiaanzen koper huisHarmen Honingmanssteeg WZ166623949v
MAAIKE Mayke naastligger ten westen Liemendijk NZ1695243137r
MAAIKE Mayke Riekts koper Zoutsloot 117171824621v
MAAIKE Mayke huurder Rozengracht 91740250141r
MAAIKE 10-00-00 cg voor dochter Mayke toehaak Sint Jacobstraat 41754253143r
MAAIKE Maeycke Cartouwkoper huisNoorderhaven 441680241115r
MAAIKE Maycke Feytemaverkoper Voorstraat 61165623795r
MAAIKE Maycke Feytemaverkoper Roeperssteeg 2165623795r
MAAIKE Maycke Feytemaverkoper Noorderhaven 106165623795r
MAAIKE Maycke Casariusverkoper Kerkpad 14167224096r
MAAIKE Maycke Cartouwnaastligger ten zuiden Noorderhaven 2167924115ra
MAAIKE Mayke Cartouwkoper Hofstraat 13tuin1668239164r
MAAIKE Mayke Cartouwnaastligger ten zuiden Heiligeweg 4168124135ra
MAAIKE Mayke Kartouwverkoper Noorderhaven 441681241144r
MAAIKE hof in gebruik bij Mayke Hilaerdanaastligger ten westen Droogstraat NZ1696243245v
MAAIKE Mayke Clinkhamerverkoper van 1/4 Franekereind 30west171824615v
MAAIKE BISSCHOP Mayke Bisschopkoper Grote Kerkstraat 31midden1796264347r
MAAIKE CAESARIUS Mayke Caesariuskoper Fabrieksstraat WZ165523753r
MAAIKE FEIKEMA Mayke Feikemakoper Voorstraat 58een_achter1711245152v
MAAIKE FEIKEMA Mayke Feikemanaastligger ten noorden Voorstraat 58een_achter1711245152v
MAAIKE FEITEMA Mayke Feitemakoper Voorstraat 58twee_achter1717245298r
MAAIKE FEITEMA Mayke Feitemanaastligger ten noorden Voorstraat 58twee_achter1717245298r
MAAIKE FELTENde erfgenamen van wijlen Maycke Pheltenverkoper Achterstraat 331644235105r
MAAIKE HAARSMA Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 55achter1695243130r
MAAIKE HAARSMA Mayke Haersmanaastligger ten noorden Kerkpad 341695243130v
MAAIKE HAARSMA Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Kerkpad 341695243130v
MAAIKE HAARSMA Mayke Haersmanaastligger ten oosten Hofstraat 29achter1695243131r
MAAIKE HAARSMA Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Hofstraat 29achter1695243131r
MAAIKE HAARSMA Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Kerkpad 301695243131v
MAAIKE HAARSMA Mayke Haersmakoper Kerkpad 321695243142r
MAAIKE HAARSMA Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1695243142v
MAAIKE HAARSMA Mayke Haarsmaverkoper Kerkpad 32170724532r
MAAIKE HAAS Maaike de Haaskoper Rozengracht 51778259146v
MAAIKE HAAS Maaike F. de Haasverkoper Kerkpad 11787262166r
MAAIKE HAAS Maayke de Haaskoper Kerkpad 11786262113r
MAAIKE HAAS Maayke de Haaskoper Voorstraat 531787262207r
MAAIKE HIDDEMA Maike Hiddemanaastligger ten oosten Lanen 6171924645r
MAAIKE HIDDEMA Mayke Hiddemaverkoper van 41/72 Zuiderhaven 1oud170924578r
MAAIKE HIDDEMA Mayke Hiddemaverkoper Lanen 121722246127r
MAAIKE HINGSTsterfhuis van Maike Hingsteerdere bewoner Schritsen 611664238206r
MAAIKE HINGST Maycke Hingstnaastligger ten zuiden Lanen 721669239184r
MAAIKE HOEKde erfgenamen van wijlen Mayke van Hoekeerdere eigenaar Rozenstraat 3179826583r
MAAIKE JONGEMA Mayke Jongma, minderjarige dochterverkoper Zuiderhaven 36n176025541r
MAAIKE JONGEMA Mayke Jongma, minderjarige dochterverkoper Zuiderhaven 36l176025543ar
MAAIKE JONGEMA Mayke Jongma, minderjarige dochterverkoper Zuiderhaven 36m176125553r
MAAIKE LAAN Maicke van der Laenkoper huis, plaats en het huisje erachterSchritsen 2816422356v
MAAIKE LAANde erfgenamen van wijlen Maicke van der Laennaastligger ten noorden Carl Visschersteeg 10167024023v
MAAIKE LAANde plaats van de verkoperse Maycke van der Laennaastligger ten zuiden Schritsen 50164323562v
MAAIKE LAAN Maycke van der Laenverkoper Schritsen 50164323562v
MAAIKE LAAN Maycke van der Laankoper Zuiderhaven 63164323574r
MAAIKE LAAN Maycke van der Laenverkoper Schritsen 50achter1645235184r
MAAIKE LAANde erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Raamstraat 1164923689r
MAAIKE LAANde erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Raamstraat 3164923689r
MAAIKE LAANde erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ164923693r
MAAIKE LAANde kamer van Maycke van der Laennaastligger ten noorden Carl Visschersteeg1652236197r
MAAIKE LAANde erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Carl Visschersteeg1675240168r
MAAIKE LAAN Mayke van der Laenkoper ledige plaats of huisSchritsen 42achter1641234126v
MAAIKE LAANhet molenhuis van Mayke van der Laennaastligger ten zuiden Schritsen 42achter1641234126v
MAAIKE LAAN Mayke van der Laennaastligger ten westen Zuiderhaven 711641234139v
MAAIKE LAAN Mayke van der Laennaastligger ten noorden Zuiderhaven 711641234139v
MAAIKE LAAN Mayke van der Laengeniaarde koper Schritsen 47164223526r
MAAIKE LAAN Mayke van der Laenverkoper Schritsen 28164223537r
MAAIKE MOCKEMA Mayke Mockemaverkoper Voorstraat 29170724524v
MAAIKE MOCKEMA Mayke Mockemaverkoper van 1/2 Voorstraat 291716245274r
MAAIKE SCHELLINGWOU Mayke Schellingwoukoper werfGrote Werf 2werf1775258216v
MAAIKE SCHELLINGWOU Mayke Schellingwoukoper drooghuisNutstraat 1oost1775258216v
MAAIKE SCHELLINGWOU Mayke Schellingwoukoper drooghuisNutstraat 1west1775258216v
MAAIKE SCHELLINGWOU Mayke Schellingwoukoper houtschuurGrote Werf 21775258216v
MAAIKE SCHOESTER Maycke Schoesternaastligger ten westen Schritsen 65161222977v
MAAIKE SLOTENmeerderjarige vrijster Mayke van Slootenverkoper Schritsen ZZ176125559v
MAAIKE WOLF Maeycke de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
MAAIKE AARTS Maicke Aarts verkoper Lammert Warndersteeg 101726246256v
MAAIKE AARTS Maicke Aarts verkoper Lammert Warndersteeg 101726246256v
MAAIKE AARTS Maicke Aarts verkoper Lammert Warndersteeg 101726246256v
MAAIKE AARTS Maike Aarts koper Sint Jacobstraat 41726246283r
MAAIKE AARTS Maike Aarts koper Sint Jacobstraat 41726246283r
MAAIKE AARTS Maike Aarts koper Sint Jacobstraat 41726246283r
MAAIKE AARTS Maycke Aerts koper Herenwaltje 191629232103v
MAAIKE AARTS Maycke Aerts koper Herenwaltje 191629232103v
MAAIKE AARTS Maycke Aerts koper Herenwaltje 191629232103v
MAAIKE AARTS Mayke Aarts koper Lammert Warndersteeg WZ1663238198r
MAAIKE AARTS Mayke Aarts koper Lammert Warndersteeg WZ1663238198r
MAAIKE AARTS Mayke Aarts koper Lammert Warndersteeg WZ1663238198r
MAAIKE AARTS Mayke Aerts verkoper Herenknechtenkamerstraat 15171924647r
MAAIKE AARTS Mayke Aerts verkoper Herenknechtenkamerstraat 15171924647r
MAAIKE AARTS Mayke Aerts verkoper Herenknechtenkamerstraat 15171924647r
MAAIKE AARTS Mayke Aerts verkoper Brouwersstraat 181726246266r
MAAIKE AARTS Mayke Aerts verkoper Brouwersstraat 181726246266r
MAAIKE AARTS Mayke Aerts verkoper Brouwersstraat 181726246266r
MAAIKE AARTS Mayke Aerts verkoper Werfpad172724740r
MAAIKE AARTS Mayke Aerts verkoper Werfpad172724740r
MAAIKE AARTS Mayke Aerts verkoper Werfpad172724740r
MAAIKE ABES Mayke Abes koper Noorderhaven 66176725711r
MAAIKE ABES Mayke Abes koper Noorderhaven 66176725711r
MAAIKE ABES Mayke Abes koper Noorderhaven 66176725711r
MAAIKE ALBERTS Maycke Alberts verkoper Schritsen 15achter1627231170v
MAAIKE ALBERTS Maycke Alberts verkoper Schritsen 15achter1627231170v
MAAIKE ALBERTS Maycke Alberts verkoper Schritsen 15achter1627231170v
MAAIKE ALBERTS Maycke Alberts verkoper Schritsen 15achter1630232154v
MAAIKE ALBERTS Maycke Alberts verkoper Schritsen 15achter1630232154v
MAAIKE ALBERTS Maycke Alberts verkoper Schritsen 15achter1630232154v
MAAIKE ALLERTS Mayke Allerts betrokkene onbekend1757254112r
MAAIKE ALLERTS Mayke Allerts betrokkene onbekend1757254112r
MAAIKE ALLERTS Mayke Allerts betrokkene onbekend1757254112r
MAAIKE ANDRIES Maike Andries naastligger ten oosten Zoutsloot 221725246242v
MAAIKE ANDRIES Maike Andries naastligger ten oosten Zoutsloot 221725246242v
MAAIKE ANDRIES Maike Andries naastligger ten oosten Zoutsloot 221725246242v
MAAIKE ANDRIES Mayke Andries koper Zoutsloot 24169924417r
MAAIKE ANDRIES Mayke Andries koper Zoutsloot 24169924417r
MAAIKE ANDRIES Mayke Andries koper Zoutsloot 24169924417r
MAAIKE ANDRIES wijlen Mayke Drieses koper door niaar Weeshuisstraat 111713245192r
MAAIKE ANDRIES wijlen Mayke Drieses koper door niaar Weeshuisstraat 111713245192r
MAAIKE ANDRIES wijlen Mayke Drieses koper door niaar Weeshuisstraat 111713245192r
MAAIKE ANDRIES Mayke Andrys naastligger ten westen Zoutsloot 26172824762r
MAAIKE ANDRIES Mayke Andrys naastligger ten westen Zoutsloot 26172824762r
MAAIKE ANDRIES Mayke Andrys naastligger ten westen Zoutsloot 26172824762r
MAAIKE ANDRIES wijlen Mayke Andries erflater Zoutsloot 241728247211v
MAAIKE ANDRIES wijlen Mayke Andries erflater Zoutsloot 241728247211v
MAAIKE ANDRIES wijlen Mayke Andries erflater Zoutsloot 241728247211v
MAAIKE ANNES Maycke Annes [staat: Jans] , meerderjarige ongehuwde dochterkoper Zoutsloot 891704244255v
MAAIKE ANNES Maycke Annes [staat: Jans] , meerderjarige ongehuwde dochterkoper Zoutsloot 891704244255v
MAAIKE ANNES Maycke Annes [staat: Jans] , meerderjarige ongehuwde dochterkoper Zoutsloot 891704244255v
MAAIKE ANNES Maycke Annes , voljarige dochterverkoper Zoutsloot 87achter1704244256v
MAAIKE ANNES Maycke Annes , voljarige dochterverkoper Zoutsloot 87achter1704244256v
MAAIKE ANNES Maycke Annes , voljarige dochterverkoper Zoutsloot 87achter1704244256v
MAAIKE ANNES Mayke Anny verkoper Noorderhaven 90168024174r
MAAIKE ANNES Mayke Anny verkoper Noorderhaven 90168024174r
MAAIKE ANNES Mayke Anny verkoper Noorderhaven 90168024174r
MAAIKE ARENDS Maycke Arents koper Wortelstraat 31635233170v
MAAIKE ARENDS Maycke Arents koper Wortelstraat 31635233170v
MAAIKE ARENDS Maycke Arents koper Wortelstraat 31635233170v
MAAIKE ARJENS Maycke Aryens koper Kleine Bredeplaats 19159822875v
MAAIKE ARJENS Maycke Aryens koper Kleine Bredeplaats 19159822875v
MAAIKE ARJENS Maycke Aryens koper Kleine Bredeplaats 19159822875v
MAAIKE ARJENS Maycke Ariaens koper Poortje1601228268r
MAAIKE ARJENS Maycke Ariaens koper Poortje1601228268r
MAAIKE ARJENS Maycke Ariaens koper Poortje1601228268r
MAAIKE ARJENS Maycke Arjans koper Grote Bredeplaats 24161723063r
MAAIKE ARJENS Maycke Arjans koper Grote Bredeplaats 24161723063r
MAAIKE ARJENS Maycke Arjans koper Grote Bredeplaats 24161723063r
MAAIKE ARJENS SLOTEN Mayke Janus van Slootenkoper Rozengracht 141765256126v
MAAIKE ARJENS SLOTEN Mayke Janus van Slootenkoper Rozengracht 141765256126v
MAAIKE BASTIAANS May Bastiaens naastligger ten westen Peterseliestraat165523739r
MAAIKE BASTIAANS May Bastiaens naastligger ten westen Peterseliestraat165523739r
MAAIKE BASTIAANS May Bastiaens naastligger ten westen Peterseliestraat165523739r
MAAIKE BASTIAANS May Bastiaans naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28167224079r
MAAIKE BASTIAANS May Bastiaans naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28167224079r
MAAIKE BASTIAANS May Bastiaans naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28167224079r
MAAIKE BASTIAANS Maycke Bastiaans , dochter van de verkoperseafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Kerkstraat 23achter1650236100r
MAAIKE BASTIAANS Maycke Bastiaans , dochter van de verkoperseafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Kerkstraat 23achter1650236100r
MAAIKE BASTIAANS Maycke Bastiaans , dochter van de verkoperseafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Kerkstraat 23achter1650236100r
MAAIKE BASTIAANS Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Kerkpad WZ1669239199r
MAAIKE BASTIAANS Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Kerkpad WZ1669239199r
MAAIKE BASTIAANS Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Kerkpad WZ1669239199r
MAAIKE BASTIAANS Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 281681241139v
MAAIKE BASTIAANS Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 281681241139v
MAAIKE BASTIAANS Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 281681241139v
MAAIKE BASTIAANS Mayke Bastiaens koper kamer met een tuintjeKerkpoortstraat1664238220r
MAAIKE BASTIAANS Mayke Bastiaens koper kamer met een tuintjeKerkpoortstraat1664238220r
MAAIKE BASTIAANS Mayke Bastiaens koper kamer met een tuintjeKerkpoortstraat1664238220r
MAAIKE BASTIAANS Mayke Bastiaans naastligger ten noorden Kerkpad WZ16652394va
MAAIKE BASTIAANS Mayke Bastiaans naastligger ten noorden Kerkpad WZ16652394va
MAAIKE BASTIAANS Mayke Bastiaans naastligger ten noorden Kerkpad WZ16652394va
MAAIKE BASTIAANS Mayke Bastiaans verkoper Kerkpoortstraat166523922v
MAAIKE BASTIAANS Mayke Bastiaans verkoper Kerkpoortstraat166523922v
MAAIKE BASTIAANS Mayke Bastiaans verkoper Kerkpoortstraat166523922v
MAAIKE BIEUWES Mayke Beeuwes koper Zoutsloot 771755253225r
MAAIKE BIEUWES Mayke Beeuwes koper Zoutsloot 771755253225r
MAAIKE BIEUWES Mayke Beeuwes koper Zoutsloot 771755253225r
MAAIKE BIEUWES Mayke Beuwes verkoper Zoutsloot 77176725729r
MAAIKE BIEUWES Mayke Beuwes verkoper Zoutsloot 77176725729r
MAAIKE BIEUWES Mayke Beuwes verkoper Zoutsloot 77176725729r
MAAIKE BINKES Maayke* Bentes koper Zoutsloot 56173524960v
MAAIKE BINKES Maayke* Bentes koper Zoutsloot 56173524960v
MAAIKE BINKES Maayke* Bentes koper Zoutsloot 56173524960v
MAAIKE BINKES Maayke Bentes , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper Zoutsloot 601789263128v
MAAIKE BINKES Maayke Bentes , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper Zoutsloot 601789263128v
MAAIKE BINKES Maayke Bentes , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper Zoutsloot 601789263128v
MAAIKE BINKES Maycke Bentes verkoper van 1/8 Noorderhaven 64169124224ra
MAAIKE BINKES Maycke Bentes verkoper van 1/8 Noorderhaven 64169124224ra
MAAIKE BINKES Maycke Bentes verkoper van 1/8 Noorderhaven 64169124224ra
MAAIKE BINKES Mayke Bentes huurder Zoutsloot 951762255150v
MAAIKE BINKES Mayke Bentes huurder Zoutsloot 951762255150v
MAAIKE BINKES Mayke Bentes huurder Zoutsloot 951762255150v
MAAIKE BINKES Mayke Bentes naastligger ten oosten Droogstraat 671773258101r
MAAIKE BINKES Mayke Bentes naastligger ten oosten Droogstraat 671773258101r
MAAIKE BINKES Mayke Bentes naastligger ten oosten Droogstraat 671773258101r
MAAIKE BOUWES Maycke Bouwes verkoper Vijver 4167924133r
MAAIKE BOUWES Maycke Bouwes verkoper Vijver 4167924133r
MAAIKE BOUWES Maycke Bouwes verkoper Vijver 4167924133r
MAAIKE BOUWES Maycke Bouwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 10167924134r
MAAIKE BOUWES Maycke Bouwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 10167924134r
MAAIKE BOUWES Maycke Bouwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 10167924134r
MAAIKE BOUWES Maycke Bouwes verkoper Hondenstraat 10167924134r
MAAIKE BOUWES Maycke Bouwes verkoper Hondenstraat 10167924134r
MAAIKE BOUWES Maycke Bouwes verkoper Hondenstraat 10167924134r
MAAIKE BOUWES Maycke Bouwes verkoper Grote Ossenmarkt 161683241254v
MAAIKE BOUWES Maycke Bouwes verkoper Grote Ossenmarkt 161683241254v
MAAIKE BOUWES Maycke Bouwes verkoper Grote Ossenmarkt 161683241254v
MAAIKE DIRKS Maicke Dircx verkoper Hoogstraat 1een_achter1599228167r
MAAIKE DIRKS Maicke Dircx verkoper Hoogstraat 1een_achter1599228167r
MAAIKE DIRKS Maicke Dircx verkoper Hoogstraat 1een_achter1599228167r
MAAIKE DIRKS Maicke Dirx verkoper Lanen 361626231125v
MAAIKE DIRKS Maicke Dirx verkoper Lanen 361626231125v
MAAIKE DIRKS Maicke Dirx verkoper Lanen 361626231125v
MAAIKE DIRKS Maycke Dircks koper Schritsen 27163223347v
MAAIKE DIRKS Maycke Dircks koper Schritsen 27163223347v
MAAIKE DIRKS Maycke Dircks koper Schritsen 27163223347v
MAAIKE DIRKS Maycke Dircks koper Lanen 36163223347v
MAAIKE DIRKS Maycke Dircks koper Lanen 36163223347v
MAAIKE DIRKS Maycke Dircks koper Lanen 36163223347v
MAAIKE DIRKS Maycke Dirckx koper Brouwersstraat 101634233150v
MAAIKE DIRKS Maycke Dirckx koper Brouwersstraat 101634233150v
MAAIKE DIRKS Maycke Dirckx koper Brouwersstraat 101634233150v
MAAIKE DIRKS het hofje van Maycke Dirckx* naastligger ten noorden ([staat: Maycke Fockes])Brouwersstraat 12noord_achter1644235110v
MAAIKE DIRKS het hofje van Maycke Dirckx* naastligger ten noorden ([staat: Maycke Fockes])Brouwersstraat 12noord_achter1644235110v
MAAIKE DIRKS het hofje van Maycke Dirckx* naastligger ten noorden ([staat: Maycke Fockes])Brouwersstraat 12noord_achter1644235110v
MAAIKE DIRKS Maycke Dircks koper huisBrouwersstraat 12noord1647235243r
MAAIKE DIRKS Maycke Dircks koper huisBrouwersstraat 12noord1647235243r
MAAIKE DIRKS Maycke Dircks koper huisBrouwersstraat 12noord1647235243r
MAAIKE DIRKS de koperse Maycke Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord1647235243r
MAAIKE DIRKS de koperse Maycke Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord1647235243r
MAAIKE DIRKS de koperse Maycke Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord1647235243r
MAAIKE DIRKS de verkoperse Maycke Dircx naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord165623797r
MAAIKE DIRKS de verkoperse Maycke Dircx naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord165623797r
MAAIKE DIRKS de verkoperse Maycke Dircx naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord165623797r
MAAIKE DIRKS Maycke Dircx verkoper Brouwersstraat 12noord165623797r
MAAIKE DIRKS Maycke Dircx verkoper Brouwersstraat 12noord165623797r
MAAIKE DIRKS Maycke Dircx verkoper Brouwersstraat 12noord165623797r
MAAIKE DIRKS Maycke Dircx verkoper Brouwersstraat 6166023859r
MAAIKE DIRKS Maycke Dircx verkoper Brouwersstraat 6166023859r
MAAIKE DIRKS Maycke Dircx verkoper Brouwersstraat 6166023859r
MAAIKE DIRKS Maycke Dircks verkoper Rommelhaven 4een_achter169324367r
MAAIKE DIRKS Maycke Dircks verkoper Rommelhaven 4een_achter169324367r
MAAIKE DIRKS Maycke Dircks verkoper Rommelhaven 4een_achter169324367r
MAAIKE DIRKS Mayke Dircx verkoper Lanen 36164323585v
MAAIKE DIRKS Mayke Dircx verkoper Lanen 36164323585v
MAAIKE DIRKS Mayke Dircx verkoper Lanen 36164323585v
MAAIKE DIRKS Mayke Dirckx koper door niaar huisBrouwersstraat 12noord1646235236r
MAAIKE DIRKS Mayke Dirckx koper door niaar huisBrouwersstraat 12noord1646235236r
MAAIKE DIRKS Mayke Dirckx koper door niaar huisBrouwersstraat 12noord1646235236r
MAAIKE DIRKS de niaarnemerse Mayke Dirckx naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord1646235236r
MAAIKE DIRKS de niaarnemerse Mayke Dirckx naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord1646235236r
MAAIKE DIRKS de niaarnemerse Mayke Dirckx naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord1646235236r
MAAIKE DIRKS Mayke Dircks* naastligger ten noorden ([staat: Maycke Fockes])Brouwersstraat 12noord_achter1667239110r
MAAIKE DIRKS Mayke Dircks* naastligger ten noorden ([staat: Maycke Fockes])Brouwersstraat 12noord_achter1667239110r
MAAIKE DIRKS Mayke Dircks* naastligger ten noorden ([staat: Maycke Fockes])Brouwersstraat 12noord_achter1667239110r
MAAIKE DIRKS Mayke Dirx verkoper Noorderhaven 88168424226v
MAAIKE DIRKS Mayke Dirx verkoper Noorderhaven 88168424226v
MAAIKE DIRKS Mayke Dirx verkoper Noorderhaven 88168424226v
MAAIKE DIRKS Mayke Dircks koper Kleine Bredeplaats 211690242330r
MAAIKE DIRKS Mayke Dircks koper Kleine Bredeplaats 211690242330r
MAAIKE DIRKS Mayke Dircks koper Kleine Bredeplaats 211690242330r
MAAIKE DIRKS Mayke Dirks naastligger ten oosten Noorderhaven 98170024449r
MAAIKE DIRKS Mayke Dirks naastligger ten oosten Noorderhaven 98170024449r
MAAIKE DIRKS Mayke Dirks naastligger ten oosten Noorderhaven 98170024449r
MAAIKE DIRKS Mayke Dirx koper Lanen 431701244104r
MAAIKE DIRKS Mayke Dirx koper Lanen 431701244104r
MAAIKE DIRKS Mayke Dirx koper Lanen 431701244104r
MAAIKE DIRKS via twee doorgangen kan men naar het pakhuis van Mayke Dirx naastligger Sint Jacobstraat 41703244212r
MAAIKE DIRKS via twee doorgangen kan men naar het pakhuis van Mayke Dirx naastligger Sint Jacobstraat 41703244212r
MAAIKE DIRKS via twee doorgangen kan men naar het pakhuis van Mayke Dirx naastligger Sint Jacobstraat 41703244212r
MAAIKE DIRKS ZANDSTRA Mayke Dircks Sanstrakoper Liemendijk 41715245251v
MAAIKE DIRKS ZANDSTRA Mayke Dircks Sanstrakoper Liemendijk 41715245251v
MAAIKE DIRKS ZANDSTRA Mayke Dircks Sanstrakoper Liemendijk 41715245251v
MAAIKE DIRKS ZANDSTRA Mayke Dirks Sanstrahuurder Rommelhaven 2oost172724744v
MAAIKE DIRKS ZANDSTRA Mayke Dirks Sanstrahuurder Rommelhaven 2oost172724744v
MAAIKE DIRKS ZANDSTRA Mayke Dirks Sanstrahuurder Rommelhaven 2oost172724744v
MAAIKE DOEKES Maycke Duckes verkoper Noordijs 31604228390v
MAAIKE DOEKES Maycke Duckes verkoper Noordijs 31604228390v
MAAIKE DOEKES Maycke Duckes verkoper Noordijs 31604228390v
MAAIKE DOEKES Mayke Doekes verkoper Lammert Warndersteeg 181689242266r
MAAIKE DOEKES Mayke Doekes verkoper Lammert Warndersteeg 181689242266r
MAAIKE DOEKES Mayke Doekes verkoper Lammert Warndersteeg 181689242266r
MAAIKE DOEKES Mayke Doekes verkoper van 1/4 Klaverbladstraat 51703244200v
MAAIKE DOEKES Mayke Doekes verkoper van 1/4 Klaverbladstraat 51703244200v
MAAIKE DOEKES Mayke Doekes verkoper van 1/4 Klaverbladstraat 51703244200v
MAAIKE DOEKES Mayke Doekes huurder Schritsen 631706244337v
MAAIKE DOEKES Mayke Doekes huurder Schritsen 631706244337v
MAAIKE DOEKES Mayke Doekes huurder Schritsen 631706244337v
MAAIKE DOUWES Maayke Douwes koper Noorderhaven 381784261228r
MAAIKE DOUWES Maayke Douwes koper Noorderhaven 381784261228r
MAAIKE DOUWES Maayke Douwes koper Noorderhaven 381784261228r
MAAIKE DOUWES Maayke Douwes naastligger ten zuiden Zeepziederstraat OZ180426710v
MAAIKE DOUWES Maayke Douwes naastligger ten zuiden Zeepziederstraat OZ180426710v
MAAIKE DOUWES Maayke Douwes naastligger ten zuiden Zeepziederstraat OZ180426710v
MAAIKE DOUWES Maycke Douues koper Kleine Bredeplaats 21162423130v
MAAIKE DOUWES Maycke Douues koper Kleine Bredeplaats 21162423130v
MAAIKE DOUWES Maycke Douues koper Kleine Bredeplaats 21162423130v
MAAIKE DOUWES Maycke Douwes koper Raamstraat 2168424246r
MAAIKE DOUWES Maycke Douwes koper Raamstraat 2168424246r
MAAIKE DOUWES Maycke Douwes koper Raamstraat 2168424246r
MAAIKE DOUWES Mayke Douwes verkoper Raamstraat 21697243294r
MAAIKE DOUWES Mayke Douwes verkoper Raamstraat 21697243294r
MAAIKE DOUWES Mayke Douwes verkoper Raamstraat 21697243294r
MAAIKE DOUWES Mayke Douwes verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 371736249125v
MAAIKE DOUWES Mayke Douwes verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 371736249125v
MAAIKE DOUWES Mayke Douwes verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 371736249125v
MAAIKE DOUWES Mayke Douwes verkoper Noordermolen 1175325352v
MAAIKE DOUWES Mayke Douwes verkoper Noordermolen 1175325352v
MAAIKE DOUWES Mayke Douwes verkoper Noordermolen 1175325352v
MAAIKE DOUWES Mayke Douwes verkoper Zeepziederstraat 3180426757r
MAAIKE DOUWES Mayke Douwes verkoper Zeepziederstraat 3180426757r
MAAIKE DOUWES Mayke Douwes verkoper Zeepziederstraat 3180426757r
MAAIKE DREEUWIS Maycke Drewis koper Jan Ruurdstraat 31636233178v
MAAIKE DREEUWIS Maycke Drewis koper Jan Ruurdstraat 31636233178v
MAAIKE DREEUWIS Maycke Drewis koper Jan Ruurdstraat 31636233178v
MAAIKE DREEUWIS Mayke Drewis verkoper Jan Ruurdstraat 31640234102r
MAAIKE DREEUWIS Mayke Drewis verkoper Jan Ruurdstraat 31640234102r
MAAIKE DREEUWIS Mayke Drewis verkoper Jan Ruurdstraat 31640234102r
MAAIKE EEDES Mayke Eerdes koper Lanen 20180826894r
MAAIKE EEDES Mayke Eerdes koper Lanen 20180826894r
MAAIKE EEDES Mayke Eerdes koper Lanen 20180826894r
MAAIKE EELKES Maayke Eeltjes koper Nieuwstraat 561800265244r
MAAIKE EELKES Maayke Eeltjes koper Nieuwstraat 561800265244r
MAAIKE EELKES Maayke Eeltjes koper Nieuwstraat 561800265244r
MAAIKE EGBERTS Maycke Egberts verkoper van 1/2 onbekend161122930v
MAAIKE EGBERTS Maycke Egberts verkoper van 1/2 onbekend161122930v
MAAIKE EGBERTS Maycke Egberts verkoper van 1/2 onbekend161122930v
MAAIKE ERRITS Mayke Eerdts koper Rozenstraat 21763255196r
MAAIKE ERRITS Mayke Eerdts koper Rozenstraat 21763255196r
MAAIKE ERRITS Mayke Eerdts koper Rozenstraat 21763255196r
MAAIKE EWOUTS Mayke Ewouts koper huisWerfpad175725457v
MAAIKE EWOUTS Mayke Ewouts koper huisWerfpad175725457v
MAAIKE EWOUTS Mayke Ewouts koper huisWerfpad175725457v
MAAIKE EWOUTS Mayke Ewouts huurder Werfpad175725457v
MAAIKE EWOUTS Mayke Ewouts huurder Werfpad175725457v
MAAIKE EWOUTS Mayke Ewouts huurder Werfpad175725457v
MAAIKE EWOUTS Mayke Ewouds bewoner Werfpad176425623r
MAAIKE EWOUTS Mayke Ewouds bewoner Werfpad176425623r
MAAIKE EWOUTS Mayke Ewouds bewoner Werfpad176425623r
MAAIKE EWOUTS Mayke Ewouds verkoper Werfpad176425623r
MAAIKE EWOUTS Mayke Ewouds verkoper Werfpad176425623r
MAAIKE EWOUTS Mayke Ewouds verkoper Werfpad176425623r
MAAIKE FILIPPUS de erfgenamen ex testamento van hun wijlen bestemoeder Maycke Philips koper 3/7 woningSchritsen 15achter161723084r
MAAIKE FILIPPUS de erfgenamen ex testamento van hun wijlen bestemoeder Maycke Philips koper 3/7 woningSchritsen 15achter161723084r
MAAIKE FILIPPUS het grote nieuwe huis op de oude Zuiderwal nagelaten door wijlen Maycke Philips naastligger ten zuiden Schritsen 15achter161723084r
MAAIKE FILIPPUS het grote nieuwe huis op de oude Zuiderwal nagelaten door wijlen Maycke Philips naastligger ten zuiden Schritsen 15achter161723084r
MAAIKE FILIPPUS Maycke Philips koper Lanen 24162723216r
MAAIKE FILIPPUS Maycke Philips koper Lanen 24162723216r
MAAIKE FILIPPUS Maycke Philips* verkoper van 1/16 Hondenstraat 6163323387v
MAAIKE FILIPPUS Maycke Philips* verkoper van 1/16 Hondenstraat 6163323387v
MAAIKE FOEKES Mayke Foekes verkoper Schritsen 631705244268r
MAAIKE FOEKES Mayke Foekes verkoper Schritsen 631705244268r
MAAIKE FOEKES Mayke Foekes verkoper Schritsen 631705244268r
MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 3717802603v
MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 3717802603v
MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 3717802603v
MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 35178326165v
MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 35178326165v
MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 35178326165v
MAAIKE FOKKES Maike Fokkes verkoper van 1/2 Achterstraat 3174425145r
MAAIKE FOKKES Maike Fokkes verkoper van 1/2 Achterstraat 3174425145r
MAAIKE FOKKES Maike Fokkes verkoper van 1/2 Achterstraat 3174425145r
MAAIKE FOKKES Maycke Fockes , volle zuster van de verkoperkoper door niaar Liemendijk NZ1687242171v
MAAIKE FOKKES Maycke Fockes , volle zuster van de verkoperkoper door niaar Liemendijk NZ1687242171v
MAAIKE FOKKES Maycke Fockes , volle zuster van de verkoperkoper door niaar Liemendijk NZ1687242171v
MAAIKE FOKKES Maycke Fockes verkoper Liemendijk NZ1694243102v
MAAIKE FOKKES Maycke Fockes verkoper Liemendijk NZ1694243102v
MAAIKE FOKKES Maycke Fockes verkoper Liemendijk NZ1694243102v
MAAIKE FOKKES Mayke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
MAAIKE FOKKES Mayke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
MAAIKE FOKKES Mayke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
MAAIKE FOKKES Mayke Fockes koper Bildtstraat 18176425689v
MAAIKE FOKKES Mayke Fockes koper Bildtstraat 18176425689v
MAAIKE FOKKES Mayke Fockes koper Bildtstraat 18176425689v
MAAIKE FOKKES Mayke Fokkes verkoper Bargebuurtspoortje 2noord180226651v
MAAIKE FOKKES Mayke Fokkes verkoper Bargebuurtspoortje 2noord180226651v
MAAIKE FOKKES Mayke Fokkes verkoper Bargebuurtspoortje 2noord180226651v
MAAIKE FOKKES FABER Maayke Fokkes Faber, gehuwdverkoper Franekerpoort (gebied)1796264317v
MAAIKE FOKKES FABER Maayke Fokkes Faber, gehuwdverkoper Franekerpoort (gebied)1796264317v
MAAIKE FOKKES FABER Maayke Fokkes Faber, gehuwdverkoper Franekerpoort (gebied)1796264317v
MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts koper Rozengracht 31780259267v
MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts koper Rozengracht 31780259267v
MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts koper Rozengracht 31780259267v
MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts naastligger ten oosten Rozengracht 31780259267v
MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts naastligger ten oosten Rozengracht 31780259267v
MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts naastligger ten oosten Rozengracht 31780259267v
MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts naastligger ten noorden Rozengracht 31780259267v
MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts naastligger ten noorden Rozengracht 31780259267v
MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts naastligger ten noorden Rozengracht 31780259267v
MAAIKE FOLKERTS HAASwijlen Maaike Folkerts de Haaserflater Schritsen 71810269102r
MAAIKE FOLKERTS HAASwijlen Maaike Folkerts de Haaserflater Schritsen 71810269102r
MAAIKE FOLKERTS HAASwijlen Maaike Folkerts de Haaserflater Schritsen 71810269102r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Maeike Folkerts de Haasverkoper Bildtstraat 4178826355v
MAAIKE FOLKERTS HAAS Maeike Folkerts de Haasverkoper Bildtstraat 4178826355v
MAAIKE FOLKERTS HAAS Maeike Folkerts de Haasverkoper Bildtstraat 4178826355v
MAAIKE FOLKERTS HAAS Maike Folkerts de Haasverkoper Kerkpoortstraat 53180426766r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Maike Folkerts de Haasverkoper Kerkpoortstraat 53180426766r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Maike Folkerts de Haasverkoper Kerkpoortstraat 53180426766r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Noorderkade 131767256247r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Noorderkade 131767256247r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Noorderkade 131767256247r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Kruisstraat 6oost1767256252r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Kruisstraat 6oost1767256252r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Kruisstraat 6oost1767256252r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Zuiderhaven 611767256254v
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Zuiderhaven 611767256254v
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Zuiderhaven 611767256254v
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Zoutsloot 571767256256r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Zoutsloot 571767256256r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Zoutsloot 571767256256r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Kruisstraat NZ1767256257r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Kruisstraat NZ1767256257r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Kruisstraat NZ1767256257r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haaskoper huis en tuintjeSchritsen 7176825757r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haaskoper huis en tuintjeSchritsen 7176825757r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haaskoper huis en tuintjeSchritsen 7176825757r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haesnaastligger ten zuiden Bildtstraat 21770257159r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haesnaastligger ten zuiden Bildtstraat 21770257159r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haesnaastligger ten zuiden Bildtstraat 21770257159r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haaskoper Zuiderhaven 431775258237r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haaskoper Zuiderhaven 431775258237r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haaskoper Zuiderhaven 431775258237r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper Kerkpoortstraat 53179326498r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper Kerkpoortstraat 53179326498r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper Kerkpoortstraat 53179326498r
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper Lanen 841807267348v
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper Lanen 841807267348v
MAAIKE FOLKERTS HAAS Mayke Folkerts de Haasverkoper Lanen 841807267348v
MAAIKE FOPPES Maike Foppes koper Heiligeweg 131734248291v
MAAIKE FOPPES Maike Foppes koper Heiligeweg 131734248291v
MAAIKE FOPPES Maike Foppes koper Heiligeweg 131734248291v
MAAIKE FOPPES Maycke Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
MAAIKE FOPPES Maycke Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
MAAIKE FOPPES Maycke Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
MAAIKE FOPPES Mayke Foppes verkoper Heiligeweg 131775258240r
MAAIKE FOPPES Mayke Foppes verkoper Heiligeweg 131775258240r
MAAIKE FOPPES Mayke Foppes verkoper Heiligeweg 131775258240r
MAAIKE FRANSES Maycke Fransen* , meerderjarigverkoper Voorstraat 14159722846v
MAAIKE FRANSES Maycke Fransen* , meerderjarigverkoper Voorstraat 14159722846v
MAAIKE FRANSES Maycke Fransen* , meerderjarigverkoper Voorstraat 14159722846v
MAAIKE FRANSES Maycke Franses koper Voorstraat 331601228237r
MAAIKE FRANSES Maycke Franses koper Voorstraat 331601228237r
MAAIKE FRANSES Maycke Franses koper Voorstraat 331601228237r
MAAIKE FRANSES Maycke Franses verkoper Lanen 281627231166r
MAAIKE FRANSES Maycke Franses verkoper Lanen 281627231166r
MAAIKE FRANSES Maycke Franses verkoper Lanen 281627231166r
MAAIKE FRANSES Mayke Fransen koper Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
MAAIKE FRANSES Mayke Fransen koper Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
MAAIKE FRANSES Mayke Fransen koper Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
MAAIKE FRANSES Mayke Fransen verkoper van 1/10 Voorstraat 91701244352v
MAAIKE FRANSES Mayke Fransen verkoper van 1/10 Voorstraat 91701244352v
MAAIKE FRANSES Mayke Fransen verkoper van 1/10 Voorstraat 91701244352v
MAAIKE FRANSES wijlen Mayke Fransen erflater Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
MAAIKE FRANSES wijlen Mayke Fransen erflater Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
MAAIKE FRANSES wijlen Mayke Fransen erflater Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
MAAIKE GEERTS Maike Geerts geniaarde koper Zoutsloot 961770257155r
MAAIKE GEERTS Maike Geerts geniaarde koper Zoutsloot 961770257155r
MAAIKE GEERTS Maike Geerts koper Kerkpoortstraat ZZ177325883r
MAAIKE GEERTS Maike Geerts koper Kerkpoortstraat ZZ177325883r
MAAIKE GEERTS Mayke Geerds verkoper Carl Visschersteeg 141729247297v
MAAIKE GEERTS Mayke Geerds verkoper Carl Visschersteeg 141729247297v
MAAIKE GERRITS Maeike Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 4174325115v
MAAIKE GERRITS Maeike Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 4174325115v
MAAIKE GERRITS Maeycke Gerryts bruid 1606228514v
MAAIKE GERRITS Maeycke Gerryts bruid 1606228514v
MAAIKE GERRITS Maike Gerrits verkoper van 1/5 2383raa
MAAIKE GERRITS Maike Gerrits verkoper van 1/5 2383raa
MAAIKE GERRITS Maike Gerrits , voor haar kinderenverkoper van 1/5 2383raa
MAAIKE GERRITS Maike Gerrits , voor haar kinderenverkoper van 1/5 2383raa
MAAIKE GERRITS Maycke Gerryts verkoper Scheerstraat 4159722853v
MAAIKE GERRITS Maycke Gerryts verkoper Scheerstraat 4159722853v
MAAIKE GERRITS Maycke Gerryts verkoper Zoutsloot NZ1612229101v
MAAIKE GERRITS Maycke Gerryts verkoper Zoutsloot NZ1612229101v
MAAIKE GERRITS Maycke Gerryts naastligger ten noorden Voorstraat 99161723088r
MAAIKE GERRITS Maycke Gerryts naastligger ten noorden Voorstraat 99161723088r
MAAIKE GERRITS Maycke Gerrits koper huisZuiderstraat 23west164823651r
MAAIKE GERRITS Maycke Gerrits koper huisZuiderstraat 23west164823651r
MAAIKE GERRITS Maycke Gerrits verkoper Heiligeweg 681652236198v
MAAIKE GERRITS Maycke Gerrits verkoper Heiligeweg 681652236198v
MAAIKE GERRITS Maycke Gerryts naastligger ten noordoosten Zuiderstraat 19165623775v
MAAIKE GERRITS Maycke Gerryts naastligger ten noordoosten Zuiderstraat 19165623775v
MAAIKE GERRITS Maycke Gerryts koper Achterstraat NZ1668239176v
MAAIKE GERRITS Maycke Gerryts koper Achterstraat NZ1668239176v
MAAIKE GERRITS Maycke Gerryts koper Droogstraat 18168024179r
MAAIKE GERRITS Maycke Gerryts koper Droogstraat 18168024179r
MAAIKE GERRITS Maycke Gerrits verkoper Karremanstraat 71692242384v
MAAIKE GERRITS Maycke Gerrits verkoper Karremanstraat 71692242384v
MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven 77west1640234120v
MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven 77west1640234120v
MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven 771640234120v
MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven 771640234120v
MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven 771640234120v
MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven 771640234120v
MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven 77oost_achter1640234120v
MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven 77oost_achter1640234120v
MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven 401640234120v
MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts verkoper Zuiderhaven 401640234120v
MAAIKE GERRITS FELTEN Mayke Gerryts Pheltenverkoper Droogstraat 41163223365v
MAAIKE GERRITS FELTEN Mayke Gerryts Pheltenverkoper Droogstraat 41163223365v
MAAIKE HAANTJES Mayke Haantjes koper Karremanstraat 201751252136v
MAAIKE HAANTJES Mayke Haantjes koper Karremanstraat 201751252136v
MAAIKE HAANTJES Mayke Haantjes koper Liemendijk17602552v
MAAIKE HAANTJES Mayke Haantjes koper Liemendijk17602552v
MAAIKE HAANTJES wijlen Mayke Haantjes erflater Karremanstraat 201775258198v
MAAIKE HAANTJES wijlen Mayke Haantjes erflater Karremanstraat 201775258198v
MAAIKE HAANTJES wijlen Mayke Haantjes erflater onbekend1775258203v
MAAIKE HAANTJES wijlen Mayke Haantjes erflater onbekend1775258203v
MAAIKE HAITSES Maye Haytses verkoper Zuiderstraat ZZ1652236211v
MAAIKE HAITSES Maye Haytses verkoper Zuiderstraat ZZ1652236211v
MAAIKE HANSES Mayke Hanses koper Rinnertspijp 101716245278r
MAAIKE HANSES Mayke Hanses koper Rinnertspijp 101716245278r
MAAIKE HANSES Maycke Hanses Cartouwverkoper Hofstraat 13tuin1676240240r
MAAIKE HANSES Maycke Hanses Cartouwverkoper Hofstraat 13tuin1676240240r
MAAIKE HANSES Maycke Hanses Cartouwverkoper Grote Bredeplaats 11690242307r
MAAIKE HANSES Maycke Hanses Cartouwverkoper Grote Bredeplaats 11690242307r
MAAIKE HANSES Maycke Hanses Cartouwverkoper Grote Bredeplaats 31690242308r
MAAIKE HANSES Maycke Hanses Cartouwverkoper Grote Bredeplaats 31690242308r
MAAIKE HANSES Maycke Hanses Cartouwverkoper Lanen 21690242309r
MAAIKE HANSES Maycke Hanses Cartouwverkoper Lanen 21690242309r
MAAIKE HANSES PIJL Mayck Hansen Pijlkoper 7 einsen greidland in Harlinger Mieden ([staat: Mayck Hans Pijls dr.])buiten Harlingen1623230367v
MAAIKE HANSES PIJL Mayck Hansen Pijlkoper 7 einsen greidland in Harlinger Mieden ([staat: Mayck Hans Pijls dr.])buiten Harlingen1623230367v
MAAIKE HANSES PIJL Maycke Hans Pijlkoper buiten Harlingen161122929r
MAAIKE HANSES PIJL Maycke Hans Pijlkoper buiten Harlingen161122929r
MAAIKE HARMENS Maycke Harmens verkoper Scheerstraat 1163223345v
MAAIKE HARMENS Maycke Harmens verkoper Scheerstraat 1163223345v
MAAIKE HARMENS Maycke Harmens koper Vissersstraat 11672240100v
MAAIKE HARMENS Maycke Harmens koper Vissersstraat 11672240100v
MAAIKE HARMENS Maycke Harmens koper Voorstraat 9167924153v
MAAIKE HARMENS Maycke Harmens koper Voorstraat 9167924153v
MAAIKE HARMENS Mayke Harmens koper door niaar huis met loodsKarremanstraat 8170124495v
MAAIKE HARMENS Mayke Harmens koper door niaar huis met loodsKarremanstraat 8170124495v
MAAIKE HENDRIKS Maycke Hendricks koper Voorstraat 20159722866v
MAAIKE HENDRIKS Maycke Hendricks koper Voorstraat 20159722866v
MAAIKE HENDRIKS Maycke Hendricxs verkoper Noorderhaven 761599228139r
MAAIKE HENDRIKS Maycke Hendricxs verkoper Noorderhaven 761599228139r
MAAIKE HENDRIKS Maycke Hendricxs verkoper Noorderhaven 781599228139r
MAAIKE HENDRIKS Maycke Hendricxs verkoper Noorderhaven 781599228139r
MAAIKE HENDRIKS wijlen Maycke Hendrix erflater Rommelhaven 261631232181r
MAAIKE HENDRIKS wijlen Maycke Hendrix erflater Rommelhaven 261631232181r
MAAIKE HENDRIKS Mayke Hendricx koper Zoutsloot 521641234132v
MAAIKE HENDRIKS Mayke Hendricx koper Zoutsloot 521641234132v
MAAIKE HENDRIKS Mayke Hendriks koper provisioneel Zuiderstraat 191752253271r
MAAIKE HENDRIKS Mayke Hendriks koper provisioneel Zuiderstraat 191752253271r
MAAIKE HENDRIKS Mayke Hendriks geniaarde koper Hondenstraat 5west177725928v
MAAIKE HENDRIKS Mayke Hendriks geniaarde koper Hondenstraat 5west177725928v
MAAIKE HERCULES Maycke Hercules koper Achterstraat1601228265r
MAAIKE HERCULES Maycke Hercules koper Achterstraat1601228265r
MAAIKE HESSELS Maayke Hessels huurder Gardenierstraat ZZ1801265310r
MAAIKE HESSELS Maayke Hessels huurder Gardenierstraat ZZ1801265310r
MAAIKE HESSELS wijlen Maycke Hessels erflater Schoolsteeg OZ162923286v
MAAIKE HESSELS wijlen Maycke Hessels erflater Schoolsteeg OZ162923286v
MAAIKE HIDDES Mayke Hiddes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 141730247360v
MAAIKE HIDDES Mayke Hiddes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 141730247360v
MAAIKE HIDDES Mayke Hiddes verkoper Kerkpoortstraat 8173124826v
MAAIKE HIDDES Mayke Hiddes verkoper Kerkpoortstraat 8173124826v
MAAIKE HILLES Maike Hilles koper huisVijver 91731247384v
MAAIKE HILLES Maike Hilles koper huisVijver 91731247384v
MAAIKE HILLES Mayke Hilles verkoper van 1/2 Lanen 64173124828v
MAAIKE HILLES Mayke Hilles verkoper van 1/2 Lanen 64173124828v
MAAIKE HUIGS Mayke Huigens koper Lanen 23achter1698243379r
MAAIKE HUIGS Mayke Huigens koper Lanen 23achter1698243379r
MAAIKE IEGES Maike Yges verkoper Bargebuurt WZ17762594r
MAAIKE IEGES Maike Yges verkoper Bargebuurt WZ17762594r
MAAIKE IEGES TJESSEMA Mayke Yeges Tjesmaverkoper Voorstraat 311776258248r
MAAIKE IEGES TJESSEMA Mayke Yeges Tjesmaverkoper Voorstraat 311776258248r
MAAIKE IEKES wijlen Mayke Ykes verkoper Lanen 64176025527r
MAAIKE IEKES wijlen Mayke Ykes verkoper Lanen 64176025527r
MAAIKE IEMES wijlen Maicke Yemes erflater Schritsen NZ167124038r
MAAIKE IEMES wijlen Maicke Yemes erflater Schritsen NZ167124038r
MAAIKE IEMES wijlen Maike Imes erflater Schritsen 151661238104v
MAAIKE IEMES wijlen Maike Imes erflater Schritsen 151661238104v
MAAIKE IEMES Maike Yemes verkoper Voorstraat 89twee_achter1780259230r
MAAIKE IEMES Maike Yemes verkoper Voorstraat 89twee_achter1780259230r
MAAIKE IEMES Maycke Ymes koper Schritsen 15achter1630232154v
MAAIKE IEMES Maycke Ymes koper Schritsen 15achter1630232154v
MAAIKE IEMES Maycke Iemes naastligger ten westen ([staat: Mayke Piers])Schritsen 171644235144r
MAAIKE IEMES Maycke Iemes naastligger ten westen ([staat: Mayke Piers])Schritsen 171644235144r
MAAIKE IEMES Maycke Iemes koper 1/4 huisSchritsen 15164923681v
MAAIKE IEMES Maycke Iemes koper 1/4 huisSchritsen 15164923681v
MAAIKE IENTES Maycke Intes koper Franekereind 4161122931v
MAAIKE IENTES Maycke Intes koper Franekereind 4161122931v
MAAIKE IENTES Maycke Intes verkoper Franekereind 4161222983r
MAAIKE IENTES Maycke Intes verkoper Franekereind 4161222983r
MAAIKE IENTES Mayke Yntes verkoper van 2/4 Lammert Warndersteeg 51729247227r
MAAIKE IENTES Mayke Yntes verkoper van 2/4 Lammert Warndersteeg 51729247227r
MAAIKE IENTES Mayke Yntes huurder (p.j.)Achterstraat 31796264337v
MAAIKE IENTES Mayke Yntes huurder (p.j.)Achterstraat 31796264337v
MAAIKE IEPES Maycke Ipes koper Zuiderplein 1zuid1658237146r
MAAIKE IEPES Maycke Ipes koper Zuiderplein 1zuid1658237146r
MAAIKE IEPES Maycke Ipes naastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid1658237146r
MAAIKE IEPES Maycke Ipes naastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid1658237146r
MAAIKE IEPES Mayke Ipes koper Lammert Warndersteeg 1noord1668239131r
MAAIKE IEPES Mayke Ipes koper Lammert Warndersteeg 1noord1668239131r
MAAIKE JAKOBS Maaike Jacobs verkoper Lanen 701804267104r
MAAIKE JAKOBS Maaike Jacobs verkoper Lanen 701804267104r
MAAIKE JAKOBS wijlen Maaike Jacobs verkoper Schritsen 571805267119v
MAAIKE JAKOBS wijlen Maaike Jacobs verkoper Schritsen 571805267119v
MAAIKE JAKOBS Maicke Jacobs koper Franekereind 29west162523164v
MAAIKE JAKOBS Maicke Jacobs koper Franekereind 29west162523164v
MAAIKE JAKOBS Maycke Jacobs bruid 1604228419r
MAAIKE JAKOBS Maycke Jacobs bruid 1604228419r
MAAIKE JAKOBS Maycke Jacobs , voor zich en haar kinderenverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 231613229129r
MAAIKE JAKOBS Maycke Jacobs , voor zich en haar kinderenverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 231613229129r
MAAIKE JAKOBS Maycke Jacobs koper Noorderhaven 40161723078r
MAAIKE JAKOBS Maycke Jacobs koper Noorderhaven 40161723078r
MAAIKE JAKOBS de [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Maycke Jacobs naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 191619230159r
MAAIKE JAKOBS de [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Maycke Jacobs naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 191619230159r
MAAIKE JAKOBS Maycke Jacobs verkoper Fabrieksstraat WZ1620230239r
MAAIKE JAKOBS Maycke Jacobs verkoper Fabrieksstraat WZ1620230239r
MAAIKE JAKOBS Maycke Jacobs verkoper Noorderhaven 401640234116r
MAAIKE JAKOBS Maycke Jacobs verkoper Noorderhaven 401640234116r
MAAIKE JAKOBS Mayke Jacobs naastligger ten zuiden onbekend1641234136v
MAAIKE JAKOBS Mayke Jacobs naastligger ten zuiden onbekend1641234136v
MAAIKE JAKOBS Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg WZ1645235163r
MAAIKE JAKOBS Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg WZ1645235163r
MAAIKE JAKOBS Mayke Jacobs koper Voorstraat 77een_achter17062454r
MAAIKE JAKOBS Mayke Jacobs koper Voorstraat 77een_achter17062454r
MAAIKE JAKOBS de minderjarige kinderen van zijn dochter Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg 61787262151r
MAAIKE JAKOBS de minderjarige kinderen van zijn dochter Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg 61787262151r
MAAIKE JAKOBS HINGST Maycke Jacobs Hingstnaastligger ten zuiden Lanen 72166023862r
MAAIKE JAKOBS HINGST Maycke Jacobs Hingstnaastligger ten zuiden Lanen 72166023862r
MAAIKE JAKOBS KOK Maayke Jacobs Kockverkoper Lanen 40180126626r
MAAIKE JAKOBS KOK Maayke Jacobs Kockverkoper Lanen 40180126626r
MAAIKE JAKOBS KOK Maayke Jacobs Kokkoper 1/5 huis en herbergNoorderhaven 24het Schippersgezelschap180126630r
MAAIKE JAKOBS KOK Maayke Jacobs Kokkoper 1/5 huis en herbergNoorderhaven 24het Schippersgezelschap180126630r
MAAIKE JAKOBS KOK Maike Jacobs Kokkoper Lanen 401790263208v
MAAIKE JAKOBS KOK Maike Jacobs Kokkoper Lanen 401790263208v
MAAIKE JANS Maicke Jans koper Schritsen 50achter162723222v
MAAIKE JANS Maicke Jans koper Schritsen 50achter162723222v
MAAIKE JANS Maicke Jans naastligger ten noorden Schritsen 50achter162723222v
MAAIKE JANS Maicke Jans naastligger ten noorden Schritsen 50achter162723222v
MAAIKE JANS Maicke Jans* naastligger ten oosten ([AlleFriezen: Jans])Grote Bredeplaats 291629232110r
MAAIKE JANS Maicke Jans* naastligger ten oosten ([AlleFriezen: Jans])Grote Bredeplaats 291629232110r
MAAIKE JANS Maicke Jans* naastligger ten oosten ([AlleFriezen: Jans])Noorderhaven 321629232110r
MAAIKE JANS Maicke Jans* naastligger ten oosten ([AlleFriezen: Jans])Noorderhaven 321629232110r
MAAIKE JANS Maicke Jans koper Voorstraat 78163823460v
MAAIKE JANS Maicke Jans koper Voorstraat 78163823460v
MAAIKE JANS Maicke Jans koper Rozengracht 17167124042v
MAAIKE JANS Maicke Jans koper Rozengracht 17167124042v
MAAIKE JANS Maicke Jans naastligger ten oosten Rozengracht 17167124042v
MAAIKE JANS Maicke Jans naastligger ten oosten Rozengracht 17167124042v
MAAIKE JANS Maycke Jansen bruid 1598228112r
MAAIKE JANS Maycke Jansen bruid 1598228112r
MAAIKE JANS Maycke Janssen verkoper Lanen 331615229254v
MAAIKE JANS Maycke Janssen verkoper Lanen 331615229254v
MAAIKE JANS Maycke Jans verkoper Brouwersstraat 41618230129r
MAAIKE JANS Maycke Jans verkoper Brouwersstraat 41618230129r
MAAIKE JANS Maycke Jans koper Hofstraat 331619230174r
MAAIKE JANS Maycke Jans koper Hofstraat 331619230174r
MAAIKE JANS Maycke Jans naastligger ten oosten Droogstraat 391630232145r
MAAIKE JANS Maycke Jans naastligger ten oosten Droogstraat 391630232145r
MAAIKE JANS Maycke Jans koper Both Apothekerstraat 15zuid1634233145v
MAAIKE JANS Maycke Jans koper Both Apothekerstraat 15zuid1634233145v
MAAIKE JANS Maycke Jans verkoper ([staat: Maycke Jan Martens weduwe])Hondenstraat 131634233148r
MAAIKE JANS Maycke Jans verkoper ([staat: Maycke Jan Martens weduwe])Hondenstraat 131634233148r
MAAIKE JANS Maycke Jans koper Ooievaarsteeg163623411v
MAAIKE JANS Maycke Jans koper Ooievaarsteeg163623411v
MAAIKE JANS Maycke Jans koper Voorstraat 78163823459v
MAAIKE JANS Maycke Jans koper Voorstraat 78163823459v
MAAIKE JANS Maycke Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ1641234137r
MAAIKE JANS Maycke Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ1641234137r
MAAIKE JANS Maycke Jans verkoper Voorstraat 221683241264r
MAAIKE JANS Maycke Jans verkoper Voorstraat 221683241264r
MAAIKE JANS Maycke Jans koper Droogstraat 15achter1689242288v
MAAIKE JANS Maycke Jans koper Droogstraat 15achter1689242288v
MAAIKE JANS Mayke Jans koper Brouwersstraat 12noord163123317v
MAAIKE JANS Mayke Jans koper Brouwersstraat 12noord163123317v
MAAIKE JANS Mayke Jans naastligger ten oosten Hofstraat 33163223350r
MAAIKE JANS Mayke Jans naastligger ten oosten Hofstraat 33163223350r
MAAIKE JANS Mayke Jans koper van 1/2 Rommelhaven 13164023492v
MAAIKE JANS Mayke Jans koper van 1/2 Rommelhaven 13164023492v
MAAIKE JANS Mayke Jans koper Franekerpoort (gebied)1664238235v
MAAIKE JANS Mayke Jans koper Franekerpoort (gebied)1664238235v
MAAIKE JANS Mayke Jans koper Rommelhaven 131675240189v
MAAIKE JANS Mayke Jans koper Rommelhaven 131675240189v
MAAIKE JANS Mayke Jans naastligger ten noorden Rommelhaven 131675240189v
MAAIKE JANS Mayke Jans naastligger ten noorden Rommelhaven 131675240189v
MAAIKE JANS wijlen Mayke Jans erflater Peterseliestraat ZZ1690242318r
MAAIKE JANS wijlen Mayke Jans erflater Peterseliestraat ZZ1690242318r
MAAIKE JANS Mayke Jansen verkoper Lanen 9oost1692242402r
MAAIKE JANS Mayke Jansen verkoper Lanen 9oost1692242402r
MAAIKE JANS Mayke Jans koper Nieuweweg 111698243351r
MAAIKE JANS Mayke Jans koper Nieuweweg 111698243351r
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper Droogstraat 57169924411v
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper Droogstraat 57169924411v
MAAIKE JANS Mayke Jansen verkoper Hoogstraat 1170124490r
MAAIKE JANS Mayke Jansen verkoper Hoogstraat 1170124490r
MAAIKE JANS Mayke Jans koper Kleine Kerkstraat 7170824541r
MAAIKE JANS Mayke Jans koper Kleine Kerkstraat 7170824541r
MAAIKE JANS Mayke Jansen verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2) Lanen 35170824551v
MAAIKE JANS Mayke Jansen verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2) Lanen 35170824551v
MAAIKE JANS de erfgenamen van wijlen Mayke Jans naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9171824631v
MAAIKE JANS de erfgenamen van wijlen Mayke Jans naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9171824631v
MAAIKE JANS Mayke Jans naastligger ten zuiden Bargebuurt 221729247285r
MAAIKE JANS Mayke Jans naastligger ten zuiden Bargebuurt 221729247285r
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper van 29/120 Kerkpoortsmolen 11751252133r
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper van 29/120 Kerkpoortsmolen 11751252133r
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper Rozengracht 191751252150v
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper Rozengracht 191751252150v
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper Nieuwstraat 61759254220v
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper Nieuwstraat 61759254220v
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper Nieuwstraat 81759254220v
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper Nieuwstraat 81759254220v
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper Rapenburg 181766256204r
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper Rapenburg 181766256204r
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper Rapenburg 201766256204r
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper Rapenburg 201766256204r
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper Rapenburg 221766256204r
MAAIKE JANS Mayke Jans verkoper Rapenburg 221766256204r
MAAIKE JANS LAAN Maycke Jans van der Laenverkoper Voorstraat 95164323560r
MAAIKE JANS LAAN Maycke Jans van der Laenverkoper Voorstraat 95164323560r
MAAIKE JANS LAAN Maycke Jans van der Laenkoper twee kamers aan elkaarSchritsen 18164323573v
MAAIKE JANS LAAN Maycke Jans van der Laenkoper twee kamers aan elkaarSchritsen 18164323573v
MAAIKE JANS LAAN Maycke Jans van der Laennaastligger ten oosten Schritsen 18164323573v
MAAIKE JANS LAAN Maycke Jans van der Laennaastligger ten oosten Schritsen 18164323573v
MAAIKE JANS OLIVIER Maycke Jans Olivierverkoper Voorstraat 3161623053r
MAAIKE JANS OLIVIER Maycke Jans Olivierverkoper Voorstraat 3161623053r
MAAIKE JANS OLIVIER Maycke Jansen Oliphierbewoner Voorstraat NZ1622230332v
MAAIKE JANS OLIVIER Maycke Jansen Oliphierbewoner Voorstraat NZ1622230332v
MAAIKE JANS OLIVIER Maycke Jansen Oliphier, voor zich en haar kinderenverkoper Voorstraat NZ1622230332v
MAAIKE JANS OLIVIER Maycke Jansen Oliphier, voor zich en haar kinderenverkoper Voorstraat NZ1622230332v
MAAIKE JANS OLIVIERde weduwe Maycke Jans Oliphierhuurder (Maycke mag nog 4 jaar in het pand wonen met gebruik van 1 achterkamer, vooropkamer, houtkamerke en de voorhuiszolder.)Grote Bredeplaats 311630232153r
MAAIKE JANS OLIVIERde weduwe Maycke Jans Oliphierhuurder (Maycke mag nog 4 jaar in het pand wonen met gebruik van 1 achterkamer, vooropkamer, houtkamerke en de voorhuiszolder.)Grote Bredeplaats 311630232153r
MAAIKE JANS OLIVIER Maycke Jans Oliphierverkoper Grote Bredeplaats 311630232153r
MAAIKE JANS OLIVIER Maycke Jans Oliphierverkoper Grote Bredeplaats 311630232153r
MAAIKE JANS ROS Mayke Jansen Ros, c.m. en c.s.verkoper Grote Ossenmarkt 211721246118r
MAAIKE JANS ROS Mayke Jansen Ros, c.m. en c.s.verkoper Grote Ossenmarkt 211721246118r
MAAIKE JELLES Maicke Jelles verkoper Hoogstraat 13161222974v
MAAIKE JELLES Maicke Jelles verkoper Hoogstraat 13161222974v
MAAIKE JELLES Maicke Jelles verkoper Droogstraat 69161222975r
MAAIKE JELLES Maicke Jelles verkoper Droogstraat 69161222975r
MAAIKE JELLES STAPERT Maayke Jelles Stapert, meerderjarige vrijsterverkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
MAAIKE JELLES STAPERT Maayke Jelles Stapert, meerderjarige vrijsterverkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
MAAIKE JELLES STAPERT Mayke Jelles Stapert, meerderjarige vrijsterkoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
MAAIKE JELLES STAPERT Mayke Jelles Stapert, meerderjarige vrijsterkoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
MAAIKE JELTES Maycke Jeltes koper Karremanstraat 28noord163823449v
MAAIKE JELTES Maycke Jeltes koper Karremanstraat 28noord163823449v
MAAIKE JELTES Mayke Jeltes koper Karremanstraat 24noord1644235154v
MAAIKE JELTES Mayke Jeltes koper Karremanstraat 24noord1644235154v
MAAIKE JENTJES Maeycke Jintjes koper Kromme Elleboogsteeg 41703244209r
MAAIKE JENTJES Maeycke Jintjes koper Kromme Elleboogsteeg 41703244209r
MAAIKE JENTJES Maycke Jenkes verkoper van 1/2 Kruisstraat NZ162523144r
MAAIKE JENTJES Maycke Jenkes verkoper van 1/2 Kruisstraat NZ162523144r
MAAIKE JENTJES Mayke Jenties verkoper Hofstraat 351644235158r
MAAIKE JENTJES Mayke Jenties verkoper Hofstraat 351644235158r
MAAIKE JILLES Maycke Jelis koper Schritsen 181599228152v
MAAIKE JILLES Maycke Jelis koper Schritsen 181599228152v
MAAIKE JILLES Maycke Jelis koper Voorstraat 231601228258r
MAAIKE JILLES Maycke Jelis koper Voorstraat 231601228258r
MAAIKE JILLES wijlen Maycke Jylles verkoper Schritsen 24161222987v
MAAIKE JILLES wijlen Maycke Jylles verkoper Schritsen 24161222987v
MAAIKE JOHANNES Maycke Johannis koper Liemendijk ZZ1689242301v
MAAIKE JOHANNES Maycke Johannis koper Liemendijk ZZ1689242301v
MAAIKE JOHANNES Maycke Johannis verkoper Lammert Warndersteeg OZ16922435v
MAAIKE JOHANNES Maycke Johannis verkoper Lammert Warndersteeg OZ16922435v
MAAIKE JOHANNES Mayke Johannes verkoper onbekend1696243201r
MAAIKE JOHANNES Mayke Johannes verkoper onbekend1696243201r
MAAIKE JOHANNES Mayke Johannes huurder (p.j.)Sint Odolphisteeg 41762255166v
MAAIKE JOHANNES Mayke Johannes huurder (p.j.)Sint Odolphisteeg 41762255166v
MAAIKE JOHANNES OVERNEI Maycke Joannes Overneyprotesteert vanwege een hypotheek Sint Jacobstraat 21614229188r
MAAIKE JOHANNES OVERNEI Maycke Joannes Overneyprotesteert vanwege een hypotheek Sint Jacobstraat 21614229188r
MAAIKE JOOSTES Maeicke Joostes verkoper Sint Odolphisteeg 131654236255v
MAAIKE JOOSTES Maeicke Joostes verkoper Sint Odolphisteeg 131654236255v
MAAIKE JOOSTES grondpacht uit het huis van Maeycke Joostes eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 13165623761r
MAAIKE JOOSTES grondpacht uit het huis van Maeycke Joostes eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 13165623761r
MAAIKE JOOSTES Maycke Joostes verkoper Hofstraat1618230150v
MAAIKE JOOSTES Maycke Joostes verkoper Hofstraat1618230150v
MAAIKE JOOSTES Maycke Joostes verkoper Lanen 521622230311v
MAAIKE JOOSTES Maycke Joostes verkoper Lanen 521622230311v
MAAIKE JOOSTES Maycke Joostes koper Sint Odolphisteeg 71629232104v
MAAIKE JOOSTES Maycke Joostes koper Sint Odolphisteeg 71629232104v
MAAIKE JOUKES Maeycke Jouckes verkoper onbekend165623766v
MAAIKE JOUKES Maeycke Jouckes verkoper onbekend165623766v
MAAIKE JOUKES Maycke Jouckes koper Voorstraat 101162523152r
MAAIKE JOUKES Maycke Jouckes koper Voorstraat 101162523152r
MAAIKE JOUKES Mayke Joukes koper Nieuwstraat 29172824768r
MAAIKE JOUKES Mayke Joukes koper Nieuwstraat 29172824768r
MAAIKE JOUKES Mayke Joukes verkoper Nieuwstraat 291770257178v
MAAIKE JOUKES Mayke Joukes verkoper Nieuwstraat 291770257178v
MAAIKE JOUKES Mayke Joukes verkoper Hoogstraat 471771257218r
MAAIKE JOUKES Mayke Joukes verkoper Hoogstraat 471771257218r
MAAIKE JURJENS Maycke Juriens , voor haar kinderenverkoper Weverstraat 11166223813ra
MAAIKE JURJENS Maycke Juriens , voor haar kinderenverkoper Weverstraat 11166223813ra
MAAIKE JURJENS Maycke Juriens verkoper Weverstraat 111662238130r
MAAIKE JURJENS Maycke Juriens verkoper Weverstraat 111662238130r
MAAIKE JURJENS Mayke Jurjens koper Weverstraat 111650236136v
MAAIKE JURJENS Mayke Jurjens koper Weverstraat 111650236136v
MAAIKE JURJENS Mayke Jurjens koper Weverstraat 131650236137r
MAAIKE JURJENS Mayke Jurjens koper Weverstraat 131650236137r
MAAIKE JURJENS Mayke Juriens* naastligger ten zuiden ([staat: Mayke Jelles])Weverstraat 13166023861r
MAAIKE JURJENS Mayke Juriens* naastligger ten zuiden ([staat: Mayke Jelles])Weverstraat 13166023861r
MAAIKE JURJENS Mayke Juriens* naastligger ten westen ([staat: Mayke Jelles])Weverstraat 13166023861r
MAAIKE JURJENS Mayke Juriens* naastligger ten westen ([staat: Mayke Jelles])Weverstraat 13166023861r
MAAIKE KARELS twee weeskinderen van wijlen Maycke Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
MAAIKE KARELS twee weeskinderen van wijlen Maycke Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
MAAIKE KARELS twee weeskinderen van wijlen Maycke Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
MAAIKE KLASES wijlen Maycke Claeses eigenaar perceel Zuiderhaven 651674240159r
MAAIKE KLASES wijlen Maycke Claeses eigenaar perceel Zuiderhaven 651674240159r
MAAIKE KLASES wijlen Maycke Claeses eigenaar perceel Zuiderhaven 651674240159r
MAAIKE KLASES wijlen Maycke Claeses eigenaar perceel Zuiderhaven 671674240159r
MAAIKE KLASES wijlen Maycke Claeses eigenaar perceel Zuiderhaven 671674240159r
MAAIKE KLASES wijlen Maycke Claeses eigenaar perceel Zuiderhaven 671674240159r
MAAIKE KLASES Mayke Clases koper kamerGardenierstraat ZZ163123313v
MAAIKE KLASES Mayke Clases koper kamerGardenierstraat ZZ163123313v
MAAIKE KLASES Mayke Clases koper kamerGardenierstraat ZZ163123313v
MAAIKE KLASES Mayke Clases koper huis en schuurFranekereind 14166823926ra
MAAIKE KLASES Mayke Clases koper huis en schuurFranekereind 14166823926ra
MAAIKE KLASES Mayke Clases koper huis en schuurFranekereind 14166823926ra
MAAIKE KLASES Mayke Claases koper Voorstraat 781695243160r
MAAIKE KLASES Mayke Claases koper Voorstraat 781695243160r
MAAIKE KLASES Mayke Claases koper Voorstraat 781695243160r
MAAIKE KLASES Mayke Clases verkoper Brouwersstraat 191737249166r
MAAIKE KLASES Mayke Clases verkoper Brouwersstraat 191737249166r
MAAIKE KLASES Mayke Clases verkoper Brouwersstraat 191737249166r
MAAIKE KLASES Mayke Clases verkoper Brouwersstraat 191737249166r
MAAIKE KLASES Mayke Clases verkoper Brouwersstraat 191737249166r
MAAIKE KLASES Mayke Clases verkoper Brouwersstraat 191737249166r
MAAIKE KOENRAADS Maeycke Coenraadts verkoper Voorstraat 40achter167124069v
MAAIKE KOENRAADS Maeycke Coenraadts verkoper Voorstraat 40achter167124069v
MAAIKE KOENRAADS Maeycke Coenraadts verkoper Voorstraat 40achter167124069v
MAAIKE KOENRAADS de hof van Maycke Coenraeds naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 5een_achter166123871v
MAAIKE KOENRAADS de hof van Maycke Coenraeds naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 5een_achter166123871v
MAAIKE KOENRAADS de hof van Maycke Coenraeds naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 5een_achter166123871v
MAAIKE KOENRAADS Maycke Coenraets verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 291669239212v
MAAIKE KOENRAADS Maycke Coenraets verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 291669239212v
MAAIKE KOENRAADS Maycke Coenraets verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 291669239212v
MAAIKE KOERTS Mayke Coertsen koper Lombardstraat 41641234144r
MAAIKE KOERTS Mayke Coertsen koper Lombardstraat 41641234144r
MAAIKE KOERTS Mayke Coertsen koper Lombardstraat 41641234144r
MAAIKE KORNELIS Maike Cornelis koper Sint Jacobstraat 14173424917r
MAAIKE KORNELIS Maike Cornelis koper Sint Jacobstraat 14173424917r
MAAIKE KORNELIS Maike Cornelis koper Sint Jacobstraat 14173424917r
MAAIKE KORNELIS Mayke Cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 101664238211r
MAAIKE KORNELIS Mayke Cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 101664238211r
MAAIKE KORNELIS Mayke Cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 101664238211r
MAAIKE KORNELIS Mayke Cornelis koper Hoogstraat 16176725723r
MAAIKE KORNELIS Mayke Cornelis koper Hoogstraat 16176725723r
MAAIKE KORNELIS Mayke Cornelis koper Hoogstraat 16176725723r
MAAIKE KORNELIS Mayke Cornelis verkoper Hoogstraat 161770257173r
MAAIKE KORNELIS Mayke Cornelis verkoper Hoogstraat 161770257173r
MAAIKE KORNELIS Mayke Cornelis verkoper Hoogstraat 161770257173r
MAAIKE KORNELIS Mayke Cornelis Oedendallkoper Schritsen 48166623941r
MAAIKE KORNELIS Mayke Cornelis Oedendallkoper Schritsen 48166623941r
MAAIKE KORNELIS Mayke Cornelis Oedendallkoper Schritsen 48166623941r
MAAIKE KRIJNS May Crijnes naastligger ten oosten Romastraat 111658237179v
MAAIKE KRIJNS May Crijnes naastligger ten oosten Romastraat 111658237179v
MAAIKE KRIJNS May Crijnes naastligger ten oosten Romastraat 111658237179v
MAAIKE KRIJNS Maycke Crijns naastligger ten westen Romastraat 251675240194v
MAAIKE KRIJNS Maycke Crijns naastligger ten westen Romastraat 251675240194v
MAAIKE KRIJNS Maycke Crijns naastligger ten westen Romastraat 251675240194v
MAAIKE KRIJNS Maycke Crines verkoper Romastraat 13168024168r
MAAIKE KRIJNS Maycke Crines verkoper Romastraat 13168024168r
MAAIKE KRIJNS Maycke Crines verkoper Romastraat 13168024168r
MAAIKE LAMMERTS Maycke Lammerts koper Havenplein 181606228510v
MAAIKE LAMMERTS Maycke Lammerts koper Havenplein 181606228510v
MAAIKE LASES Maike Laezes huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
MAAIKE LASES Maike Laezes huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
MAAIKE LASES Mayke Laeses verkoper van 1/4 Herenwaltje 101695243127v
MAAIKE LASES Mayke Laeses verkoper van 1/4 Herenwaltje 101695243127v
MAAIKE LASES Mayke Laeses naastligger ten oosten Franekereind 101695243129r
MAAIKE LASES Mayke Laeses naastligger ten oosten Franekereind 101695243129r
MAAIKE LASES Mayke Laeses naastligger ten zuiden Franekereind 101695243129r
MAAIKE LASES Mayke Laeses naastligger ten zuiden Franekereind 101695243129r
MAAIKE LASES Mayke Laeses verkoper Franekereind 101695243129r
MAAIKE LASES Mayke Laeses verkoper Franekereind 101695243129r
MAAIKE LASES Mayke Lases verkoper Franekereind 1216952437ra
MAAIKE LASES Mayke Lases verkoper Franekereind 1216952437ra
MAAIKE LASES Mayke Lases huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
MAAIKE LASES Mayke Lases huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
MAAIKE LASES Mayke Lases naastligger ten zuiden Franekereind 141726246271v
MAAIKE LASES Mayke Lases naastligger ten zuiden Franekereind 141726246271v
MAAIKE LASES Mayke Lases naastligger ten westen Franekereind 141726246271v
MAAIKE LASES Mayke Lases naastligger ten westen Franekereind 141726246271v
MAAIKE LEENDERTS Maeycke Leenerts verkoper Moriaanstraat 3165623767v
MAAIKE LEENDERTS Maeycke Leenerts verkoper Moriaanstraat 3165623767v
MAAIKE LEENDERTS Maicke Lenerts koper door niaar Kerkpoortstraat 67166723994v
MAAIKE LEENDERTS Maicke Lenerts koper door niaar Kerkpoortstraat 67166723994v
MAAIKE LIEUWES Maeyke Lieuwes koper onbekend1682241192v
MAAIKE LIEUWES Maeyke Lieuwes koper onbekend1682241192v
MAAIKE LIEUWES Maeyke Lieuwes naastligger ten westen onbekend1682241192v
MAAIKE LIEUWES Maeyke Lieuwes naastligger ten westen onbekend1682241192v
MAAIKE LIEUWES Maeyke Lieuwes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1682241222r
MAAIKE LIEUWES Maeyke Lieuwes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1682241222r
MAAIKE LIEUWES de erfgenamen van wijlen Maeyke Lieuwes verpachter grond Vijverstraat ZZ174525176r
MAAIKE LIEUWES de erfgenamen van wijlen Maeyke Lieuwes verpachter grond Vijverstraat ZZ174525176r
MAAIKE LIEUWES Maicke Liuwes koper Voorstraat 91167024019r
MAAIKE LIEUWES Maicke Liuwes koper Voorstraat 91167024019r
MAAIKE LIEUWES Maike Lieuwes verkoper Schritsen 11172024660r
MAAIKE LIEUWES Maike Lieuwes verkoper Schritsen 11172024660r
MAAIKE LIEUWES Maike Lieuwes naastligger ten noorden Hoogstraat 271779259160v
MAAIKE LIEUWES Maike Lieuwes naastligger ten noorden Hoogstraat 271779259160v
MAAIKE LIEUWES Mayke Lieuwes koper Voorstraat 91achter167124071v
MAAIKE LIEUWES Mayke Lieuwes koper Voorstraat 91achter167124071v
MAAIKE LIEUWES Mayke Lieuwes naastligger ten noorden Hoogstraat 271765256122v
MAAIKE LIEUWES Mayke Lieuwes naastligger ten noorden Hoogstraat 271765256122v
MAAIKE LIEUWES Mayke Lieuwes naastligger ten westen Hoogstraat 271775258236r
MAAIKE LIEUWES Mayke Lieuwes naastligger ten westen Hoogstraat 271775258236r
MAAIKE LOURENS wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14163923474v
MAAIKE LOURENS wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14163923474v
MAAIKE LOURENS wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14164023491r
MAAIKE LOURENS wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14164023491r
MAAIKE LOURENS wijlen Maycke Lourens erflater Zoutsloot NZ163923474v
MAAIKE LOURENS wijlen Maycke Lourens erflater Zoutsloot NZ163923474v
MAAIKE LOURENS wijlen Maycke Lourens erflater Liemendijk163923474v
MAAIKE LOURENS wijlen Maycke Lourens erflater Liemendijk163923474v
MAAIKE LOURENS hof en huis van Mayke Lourens , e.a.naastligger ten zuiden Franekereind 30west169324327r
MAAIKE LOURENS hof en huis van Mayke Lourens , e.a.naastligger ten zuiden Franekereind 30west169324327r
MAAIKE LOURENS hof en huis van Mayke Lourens , e.a.naastligger ten westen Franekereind 30west169324327r
MAAIKE LOURENS hof en huis van Mayke Lourens , e.a.naastligger ten westen Franekereind 30west169324327r
MAAIKE LOURENS Mayke Lourens verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
MAAIKE LOURENS Mayke Lourens verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
MAAIKE LOURENS Mayke Louwrens verkoper Sint Jacobstraat 41754253143r
MAAIKE LOURENS Mayke Louwrens verkoper Sint Jacobstraat 41754253143r
MAAIKE LOURENS ASPEREN Mayke Lourens Asperenkoper Noordijs 31697243318v
MAAIKE LOURENS ASPEREN Mayke Lourens Asperenkoper Noordijs 31697243318v
MAAIKE LOUWS Maike Louws verkoper Hondenstraat 141662238154v
MAAIKE LOUWS Maike Louws verkoper Hondenstraat 141662238154v
MAAIKE LUITJENS May Luytzes verpachter grond Zeilmakersstraat 9161723071r
MAAIKE LUITJENS May Luytzes verpachter grond Zeilmakersstraat 9161723071r
MAAIKE LUITJENS May Luytiens naastligger ten zuiden Zuiderstraat 91641234153v
MAAIKE LUITJENS May Luytiens naastligger ten zuiden Zuiderstraat 91641234153v
MAAIKE LUITJENS May Luytiens naastligger ten westen Zuiderstraat 91650236135v
MAAIKE LUITJENS May Luytiens naastligger ten westen Zuiderstraat 91650236135v
MAAIKE LUITJENS Maycke Luytgens verkoper Grote Kerkstraat 40west16242314r
MAAIKE LUITJENS Maycke Luytgens verkoper Grote Kerkstraat 40west16242314r
MAAIKE MARTENS May Marthens verkoper Hofstraat163323395r
MAAIKE MARTENS May Marthens verkoper Hofstraat163323395r
MAAIKE MARTENS Maycke Martens verkoper Schoolsteeg1599228163r
MAAIKE MARTENS Maycke Martens verkoper Schoolsteeg1599228163r
MAAIKE MARTENS Maycke Martens koper Noorderhaven 1101614229215v
MAAIKE MARTENS Maycke Martens koper Noorderhaven 1101614229215v
MAAIKE MARTENS Maycke Martens , vrijster en zuster van de kopersverkoper Franekereind 31629232105r
MAAIKE MARTENS Maycke Martens , vrijster en zuster van de kopersverkoper Franekereind 31629232105r
MAAIKE MARTENS Maycke Martens koper Rozengracht 7west1647235242v
MAAIKE MARTENS Maycke Martens koper Rozengracht 7west1647235242v
MAAIKE MARTENS Maycke Martens verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 61683241256r
MAAIKE MARTENS Maycke Martens verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 61683241256r
MAAIKE MARTENS wijlen Maycke Martens erflater Noorderhaven 971697243271v
MAAIKE MARTENS wijlen Maycke Martens erflater Noorderhaven 971697243271v
MAAIKE MARTENS Mayke Martens koper Rozengracht 51644235152v
MAAIKE MARTENS Mayke Martens koper Rozengracht 51644235152v
MAAIKE MARTENS Mayke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4166623955r
MAAIKE MARTENS Mayke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4166623955r
MAAIKE MEINERTS Maycke Meynerts verkoper Kleine Kerkstraat WZ1599228137r
MAAIKE MEINERTS Maycke Meynerts verkoper Kleine Kerkstraat WZ1599228137r
MAAIKE MEINERTS Maycke Meynerts verkoper Voorstraat 201599228155v
MAAIKE MEINERTS Maycke Meynerts verkoper Voorstraat 201599228155v
MAAIKE MEINTES Mayke Meintes huurder Lanen 48174425129r
MAAIKE MEINTES Mayke Meintes huurder Lanen 48174425129r
MAAIKE MINNES Maycke Minnes verkoper Zuiderstraat 4achter168024128va
MAAIKE MINNES Maycke Minnes verkoper Zuiderstraat 4achter168024128va
MAAIKE MINNES Maycke Minnes verkoper q.q. Zuiderstraat 4achter168024128va
MAAIKE MINNES Maycke Minnes verkoper q.q. Zuiderstraat 4achter168024128va
MAAIKE MINNES Mayke Minnes herbergiersekoper Kerkpoortstraat NZ1686242121v
MAAIKE MINNES Mayke Minnes herbergiersekoper Kerkpoortstraat NZ1686242121v
MAAIKE MINNES Mayke Minnes koper Kerkpoortstraat1695243142v
MAAIKE MINNES Mayke Minnes koper Kerkpoortstraat1695243142v
MAAIKE MINNES Mayke Minnes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 491702244145v
MAAIKE MINNES Mayke Minnes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 491702244145v
MAAIKE MINNES wijlen Mayke Minnes verkoper Kerkpoortstraat NZ170824547v
MAAIKE MINNES wijlen Mayke Minnes verkoper Kerkpoortstraat NZ170824547v
MAAIKE MINNES wijlen Mayke Minnes verkoper Kerkpoortstraat 45170824568v
MAAIKE MINNES wijlen Mayke Minnes verkoper Kerkpoortstraat 45170824568v
MAAIKE MOSES Mayke Moses verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 4170924581v
MAAIKE MOSES Mayke Moses verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 4170924581v
MAAIKE MOSES Mayke Moises verkoper Lanen 711711245158v
MAAIKE MOSES Mayke Moises verkoper Lanen 711711245158v
MAAIKE NANNES FABERwijlen Maeyke* Nannes Faberverkoper Hoogstraat 30166823929ra
MAAIKE NANNES FABERwijlen Maeyke* Nannes Faberverkoper Hoogstraat 30166823929ra
MAAIKE OEPKES Maycke Upkes , voor haar kinderenverkoper Franekereind 41669239187r
MAAIKE OEPKES Maycke Upkes , voor haar kinderenverkoper Franekereind 41669239187r
MAAIKE OLIVIERS Maycke Oliviers koper Noorderhaven 341602228307r
MAAIKE OLIVIERS Maycke Oliviers koper Noorderhaven 341602228307r
MAAIKE OLIVIERS Maycke Oliviers* naastligger ten noorden ([staat: Maaike Hiddes])Rinnertspijp 4162423126r
MAAIKE OLIVIERS Maycke Oliviers* naastligger ten noorden ([staat: Maaike Hiddes])Rinnertspijp 4162423126r
MAAIKE PIETERS Maycke Pieters koper Lanen 321599228157v
MAAIKE PIETERS Maycke Pieters koper Lanen 321599228157v
MAAIKE PIETERS Maycke Pieters verkoper Lanen 321605228482v
MAAIKE PIETERS Maycke Pieters verkoper Lanen 321605228482v
MAAIKE PIETERS Maycke Pyters koper Scheerstraat 8oost1623230351v
MAAIKE PIETERS Maycke Pyters koper Scheerstraat 8oost1623230351v
MAAIKE PIETERS Maycke Peters koper Karremanstraat 24noord1641234150r
MAAIKE PIETERS Maycke Peters koper Karremanstraat 24noord1641234150r
MAAIKE PIETERS Maycke Pyters verkoper Karremanstraat 24noord164323593r
MAAIKE PIETERS Maycke Pyters verkoper Karremanstraat 24noord164323593r
MAAIKE PIETERS Maycke Pyters koper kamersCarl Visschersteeg WZ164823623r
MAAIKE PIETERS Maycke Pyters koper kamersCarl Visschersteeg WZ164823623r
MAAIKE PIETERS Maycke Pytters koper kamer met een plaats en tuin en een vrije steeg ten oostenGardenierstraat 4166723982r
MAAIKE PIETERS Maycke Pytters koper kamer met een plaats en tuin en een vrije steeg ten oostenGardenierstraat 4166723982r
MAAIKE PIETERS Mayke Peters verkoper Sint Jacobstraat 101640234109v
MAAIKE PIETERS Mayke Peters verkoper Sint Jacobstraat 101640234109v
MAAIKE PIETERS Mayke Pytters koper Achterstraat NZ1644235126v
MAAIKE PIETERS Mayke Pytters koper Achterstraat NZ1644235126v
MAAIKE PIETERS Mayke Pytters huurder (p.j.)Hondenstraat 11657237121v
MAAIKE PIETERS Mayke Pytters huurder (p.j.)Hondenstraat 11657237121v
MAAIKE PIETERS Mayke Pytters verkoper Hoogstraat 15achter1702244168r
MAAIKE PIETERS Mayke Pytters verkoper Hoogstraat 15achter1702244168r
MAAIKE PIETERS Mayke Pytters verkoper Voorstraat 721704244263r
MAAIKE PIETERS Mayke Pytters verkoper Voorstraat 721704244263r
MAAIKE PIETERS Mayke Pieters koper Kleine Bredeplaats 10171924639v
MAAIKE PIETERS Mayke Pieters koper Kleine Bredeplaats 10171924639v
MAAIKE PIETERS Maaike Pyters Donckergeniaarde koper Noorderhaven 951724246203v
MAAIKE PIETERS Maaike Pyters Donckergeniaarde koper Noorderhaven 951724246203v
MAAIKE PIETERS DONKER Mayke Pieters Donkerverkoper van 1/16 Lanen 851730247316r
MAAIKE PIETERS DONKER Mayke Pieters Donkerverkoper van 1/16 Lanen 851730247316r
MAAIKE PIETERS DONKER Mayke Pieters Donkerkoper Zuiderhaven 36m173124811v
MAAIKE PIETERS DONKER Mayke Pieters Donkerkoper Zuiderhaven 36m173124811v
MAAIKE PIETERS DONKER Mayke Pyters Donkerkoper Zuiderhaven 18173124821v
MAAIKE PIETERS DONKER Mayke Pyters Donkerkoper Zuiderhaven 18173124821v
MAAIKE PIETERS DONKER Mayke Pyters Donkerkoper Zuiderhaven 36m173124838r
MAAIKE PIETERS DONKER Mayke Pyters Donkerkoper Zuiderhaven 36m173124838r
MAAIKE PIETERS DONKER Mayke Pyters Donkernaastligger ten oosten Zuiderhaven 36m173124838r
MAAIKE PIETERS DONKER Mayke Pyters Donkernaastligger ten oosten Zuiderhaven 36m173124838r
MAAIKE PIETERS DONKER Mayke Pyters Donkernaastligger ten noorden Zuiderhaven 36m173124838r
MAAIKE PIETERS DONKER Mayke Pyters Donkernaastligger ten noorden Zuiderhaven 36m173124838r
MAAIKE REINS Maycke Reyns verkoper Voorstraat 141630232131r
MAAIKE REINS Maycke Reyns verkoper Voorstraat 141630232131r
MAAIKE REINS Maycke Reyns verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
MAAIKE REINS Maycke Reyns verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
MAAIKE REMMERTS de weduwe van wijlen Maike Remmerts geniaarde koper Lanen 411733248228r
MAAIKE REMMERTS de weduwe van wijlen Maike Remmerts geniaarde koper Lanen 411733248228r
MAAIKE RIENKS Mayke Rienicks verkoper Zoutsloot 117171924655v
MAAIKE RIENKS Mayke Rienicks verkoper Zoutsloot 117171924655v
MAAIKE ROGIERS Maycke Rogiers koper Zoutsloot 53tuin1602228310v
MAAIKE ROGIERS Maycke Rogiers koper Zoutsloot 53tuin1602228310v
MAAIKE ROMMERTS Maike Rommerts koper Karremanstraat 191729247223r
MAAIKE ROMMERTS Maike Rommerts koper Karremanstraat 191729247223r
MAAIKE ROMMERTS Mayke Rommerts verkoper Karremanstraat 191732248165r
MAAIKE ROMMERTS Mayke Rommerts verkoper Karremanstraat 191732248165r
MAAIKE ROMMERTS Mayke Rommerts verkoper Schritsen 131757254109v
MAAIKE ROMMERTS Mayke Rommerts verkoper Schritsen 131757254109v
MAAIKE RUURDS Mayke Ruirdts naastligger ten zuiden Karremanstraat 201714245229v
MAAIKE RUURDS Mayke Ruirdts naastligger ten zuiden Karremanstraat 201714245229v
MAAIKE RUURDS Mayke Ruirds verkoper Karremanstraat 201723246158v
MAAIKE RUURDS Mayke Ruirds verkoper Karremanstraat 201723246158v
MAAIKE RUURDS BOETEMA Mayke Ruirdts Boetemakoper door niaar huisKarremanstraat 201722246151r
MAAIKE RUURDS BOETEMA Mayke Ruirdts Boetemakoper door niaar huisKarremanstraat 201722246151r
MAAIKE RUURDS BOETEMA Mayke Ruirds Boetemanaastligger ten westen Karremanstraat 201723246158v
MAAIKE RUURDS BOETEMA Mayke Ruirds Boetemanaastligger ten westen Karremanstraat 201723246158v
MAAIKE SANNES Maike Sanis verkoper Achterstraat NZ164223514r
MAAIKE SANNES Maike Sanis verkoper Achterstraat NZ164223514r
MAAIKE SAPES Maicke Saves , c.u.koper door niaar 1/2 van een fenne van ca. 9 pm ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
MAAIKE SAPES Maicke Saves , c.u.koper door niaar 1/2 van een fenne van ca. 9 pm ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
MAAIKE SAPES Maicke Saves , c.u.koper door niaar 1/2 van ca. 3 pm land ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
MAAIKE SAPES Maicke Saves , c.u.koper door niaar 1/2 van ca. 3 pm land ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
MAAIKE SAPES Maicke Saves , c.u.koper door niaar 1/2 van ca. 1 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
MAAIKE SAPES Maicke Saves , c.u.koper door niaar 1/2 van ca. 1 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
MAAIKE SAPES Maike Savis verkoper Achterstraat 49164223514r
MAAIKE SAPES Maike Savis verkoper Achterstraat 49164223514r
MAAIKE SAPES wijlen Maike Saves protesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 871663238167r
MAAIKE SAPES wijlen Maike Saves protesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 871663238167r
MAAIKE SAPES Maycke Saves koper onbekend162723220r
MAAIKE SAPES Maycke Saves koper onbekend162723220r
MAAIKE SAPES Maycke Saves naastligger ten oosten onbekend162723220r
MAAIKE SAPES Maycke Saves naastligger ten oosten onbekend162723220r
MAAIKE SAPES Maycke Saves naastligger ten westen onbekend162723220r
MAAIKE SAPES Maycke Saves naastligger ten westen onbekend162723220r
MAAIKE SAPES Maycke Saves verkoper Herenwaltje1631232184r
MAAIKE SAPES Maycke Saves verkoper Herenwaltje1631232184r
MAAIKE SIEBRENS Maicke Sybrens koper kamerHavenplein 18a1635233173v
MAAIKE SIEBRENS Maicke Sybrens koper kamerHavenplein 18a1635233173v
MAAIKE SIEBRENS wijlen Maike Sibrants verkoper Voorstraat 651626231139r
MAAIKE SIEBRENS wijlen Maike Sibrants verkoper Voorstraat 651626231139r
MAAIKE SIEBRENS Mayke Sybrens verkoper van 1/6 Schritsen 41achter1645235174v
MAAIKE SIEBRENS Mayke Sybrens verkoper van 1/6 Schritsen 41achter1645235174v
MAAIKE SIEBRENS Mayke Sibrens naastligger ten westen Havenplein 221658237166r
MAAIKE SIEBRENS Mayke Sibrens naastligger ten westen Havenplein 221658237166r
MAAIKE SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Lanen 41167524024ra
MAAIKE SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Lanen 41167524024ra
MAAIKE SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Sint Odolphisteeg 7167524024ra
MAAIKE SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Sint Odolphisteeg 7167524024ra
MAAIKE SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Sint Odolphisteeg 9167524024ra
MAAIKE SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Sint Odolphisteeg 9167524024ra
MAAIKE SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Sint Odolphisteeg 7167524024ra
MAAIKE SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Sint Odolphisteeg 7167524024ra
MAAIKE SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Havenplein 18a167524024ra
MAAIKE SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Havenplein 18a167524024ra
MAAIKE SIEBRENS Maike Sibrants Feytamaverkoper Scheerstraat 1164223522v
MAAIKE SIEBRENS Maike Sibrants Feytamaverkoper Scheerstraat 1164223522v
MAAIKE SIEBRENS Maycke Sybrants Feytemaverkoper Wortelstraat 5tuin1652236195v
MAAIKE SIEBRENS Maycke Sybrants Feytemaverkoper Wortelstraat 5tuin1652236195v
MAAIKE SIEBRENS FEITEMA Mayke Sibrandts Feitemanaastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg 21714245220v
MAAIKE SIEBRENS FEITEMA Mayke Sibrandts Feitemanaastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg 21714245220v
MAAIKE SIEMENS Maike Symons verkoper Grote Kerkstraat 161752253270r
MAAIKE SIEMENS Maike Symons verkoper Grote Kerkstraat 161752253270r
MAAIKE SIEMENS Maycke Symens koper Carl Visschersteeg 1168024178v
MAAIKE SIEMENS Maycke Symens koper Carl Visschersteeg 1168024178v
MAAIKE SIEMENS Maycke Symens koper Schritsen 451682241178v
MAAIKE SIEMENS Maycke Symens koper Schritsen 451682241178v
MAAIKE SIEMENS Maycke Symons koper kamer, loods, plaats en bakHavenplein 181703244206v
MAAIKE SIEMENS Maycke Symons koper kamer, loods, plaats en bakHavenplein 181703244206v
MAAIKE SIEMENS Mayke Symons verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
MAAIKE SIEMENS Mayke Symons verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
MAAIKE SIEMENS Mayke Simons geniaarde koper Zoutsloot 45176125557v
MAAIKE SIEMENS Mayke Simons geniaarde koper Zoutsloot 45176125557v
MAAIKE SIEMENS Mayke Symons koper Schritsen 371767256251r
MAAIKE SIEMENS Mayke Symons koper Schritsen 371767256251r
MAAIKE SIKKES Maycke Sickes verkoper Nieuwstraat 461613229130r
MAAIKE SIKKES Maycke Sickes verkoper Nieuwstraat 461613229130r
MAAIKE SIKKES Maycke Sickes koper door niaar ratione sanguinitatis Grote Bredeplaats 8west_voor1622230314r
MAAIKE SIKKES Maycke Sickes koper door niaar ratione sanguinitatis Grote Bredeplaats 8west_voor1622230314r
MAAIKE SIKKES Maycke Sickes koper Zoutsloot 127162423122v
MAAIKE SIKKES Maycke Sickes koper Zoutsloot 127162423122v
MAAIKE SIKKES Maycke Sickes koper Lanen 45162523149r
MAAIKE SIKKES Maycke Sickes koper Lanen 45162523149r
MAAIKE SJOERDS Maicke Sjoerds koper Kleine Bredeplaats 17167124040v
MAAIKE SJOERDS Maicke Sjoerds koper Kleine Bredeplaats 17167124040v
MAAIKE STOFFELS Maeycke Stoffels koper ([staat: Stoffel Baniers dochter])Bildtstraat 161647235246r
MAAIKE STOFFELS Maeycke Stoffels koper ([staat: Stoffel Baniers dochter])Bildtstraat 161647235246r
MAAIKE STOFFELS Maeycke Stoffels , voor zich en haar kinderenverkoper Bildtstraat 16165623758r
MAAIKE STOFFELS Maeycke Stoffels , voor zich en haar kinderenverkoper Bildtstraat 16165623758r
MAAIKE STOFFELS Maicke Stoffels , voor haar kinderenverkoper Hoogstraat 416592382ra
MAAIKE STOFFELS Maicke Stoffels , voor haar kinderenverkoper Hoogstraat 416592382ra
MAAIKE STOFFELS Maike Stoffels koper Noorderhaven 57oost163623419r
MAAIKE STOFFELS Maike Stoffels koper Noorderhaven 57oost163623419r
MAAIKE STOFFELS Majke Stoffels verkoper Zoutsloot ZZ163723431r
MAAIKE STOFFELS Majke Stoffels verkoper Zoutsloot ZZ163723431r
MAAIKE STOFFELS Maycke Stoffels verkoper Vijverstraat NZ1635233163v
MAAIKE STOFFELS Maycke Stoffels verkoper Vijverstraat NZ1635233163v
MAAIKE STOFFELS Maycke Stoffels koper woning met back en gemackDroogstraat 431657237137v
MAAIKE STOFFELS Maycke Stoffels koper woning met back en gemackDroogstraat 431657237137v
MAAIKE STOFFELS Maycke Stoffels verkoper Droogstraat 43166023870r
MAAIKE STOFFELS Maycke Stoffels verkoper Droogstraat 43166023870r
MAAIKE STOFFELS Maycke Stoffels verkoper Lanen 3166023871r
MAAIKE STOFFELS Maycke Stoffels verkoper Lanen 3166023871r
MAAIKE STOFFELS wijlen Maycke Stoffels verkoper Noorderhaven 57oost_achter16702402v
MAAIKE STOFFELS wijlen Maycke Stoffels verkoper Noorderhaven 57oost_achter16702402v
MAAIKE STOFFELS de erfgenamen van wijlen Maycke Stoffels verkoper Noorderhaven 57oost_voor167124056r
MAAIKE STOFFELS de erfgenamen van wijlen Maycke Stoffels verkoper Noorderhaven 57oost_voor167124056r
MAAIKE STOFFELS wijlen Mayke Stoffels erflater Noorderhaven 57oost166123875v
MAAIKE STOFFELS wijlen Mayke Stoffels erflater Noorderhaven 57oost166123875v
MAAIKE TEEKES Maycke Taekes verkoper Karremanstraat 24zuid15972284v
MAAIKE TEEKES Maycke Taekes verkoper Karremanstraat 24zuid15972284v
MAAIKE TEEKES Maycke Taackes verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
MAAIKE TEEKES Maycke Taackes verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
MAAIKE TEEKES Maycke Taackes aanhandelaar Karremanstraat 24zuid1598228129r
MAAIKE TEEKES Maycke Taackes aanhandelaar Karremanstraat 24zuid1598228129r
MAAIKE TEEKES Maycke Taeckes koper Liemendijk NZ1675240181r
MAAIKE TEEKES Maycke Taeckes koper Liemendijk NZ1675240181r
MAAIKE TEEKES Mayke Takes koper Noorderhaven 1121619230167v
MAAIKE TEEKES Mayke Takes koper Noorderhaven 1121619230167v
MAAIKE TEEKES Mayke Teekes verwandelaar Liemendijk NZ1698243342r
MAAIKE TEEKES Mayke Teekes verwandelaar Liemendijk NZ1698243342r
MAAIKE TEUNIS Maeyke Theunis verkoper van 1/3 Lanen 63174525197v
MAAIKE TEUNIS Maeyke Theunis verkoper van 1/3 Lanen 63174525197v
MAAIKE TEUNIS de erfgenamen van wijlen Maycke Tonys naastligger ten westen Noordijs 21618230135v
MAAIKE TEUNIS de erfgenamen van wijlen Maycke Tonys naastligger ten westen Noordijs 21618230135v
MAAIKE TEUNIS de erfgenamen van wijlen Maycke Tonys naastligger ten noorden Noordijs 21618230135v
MAAIKE TEUNIS de erfgenamen van wijlen Maycke Tonys naastligger ten noorden Noordijs 21618230135v
MAAIKE TEUNIS Maycke Teunis verkoper Noorderhaven 1051657237263v
MAAIKE TEUNIS Maycke Teunis verkoper Noorderhaven 1051657237263v
MAAIKE TEUNIS Maycke Teunis verkoper Droogstraat 181657237263v
MAAIKE TEUNIS Maycke Teunis verkoper Droogstraat 181657237263v
MAAIKE TEUNIS Maycke Teunis verkoper Karremanstraat 301657237263v
MAAIKE TEUNIS Maycke Teunis verkoper Karremanstraat 301657237263v
MAAIKE TEUNIS Mayke Theunis koper Bargebuurt1706244341r
MAAIKE TEUNIS Mayke Theunis koper Bargebuurt1706244341r
MAAIKE TEUNIS Mayke Teunis verkoper van 1/12 Lanen 87173925036r
MAAIKE TEUNIS Mayke Teunis verkoper van 1/12 Lanen 87173925036r
MAAIKE THOMAS het sterfhuis van wijlen Maycke Thomas protesteert vanwege een vordering Kleine Bredeplaats 151599228159r
MAAIKE THOMAS het sterfhuis van wijlen Maycke Thomas protesteert vanwege een vordering Kleine Bredeplaats 151599228159r
MAAIKE TIJSES Maycke Tijsses verkoper Vijver 5161723063v
MAAIKE TIJSES Maycke Tijsses verkoper Vijver 5161723063v
MAAIKE TIJSES Mayke Tijssen huurder Vianen 41784261254r
MAAIKE TIJSES Mayke Tijssen huurder Vianen 41784261254r
MAAIKE TJEBBES Maycke Tjebbes verkoper Hoogstraat 5168524264r
MAAIKE TJEBBES Maycke Tjebbes verkoper Hoogstraat 5168524264r
MAAIKE TJEBBES DREYER Maycke Tjebbes Dreyerkoper Noorderhaven 531675240201v
MAAIKE TJEBBES DREYER Maycke Tjebbes Dreyerkoper Noorderhaven 531675240201v
MAAIKE TJEERDS ESTA Maike Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
MAAIKE TJEERDS ESTA Maike Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
MAAIKE TJEERDS ESTA Maike Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
MAAIKE TJEERDS ESTA Maike Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
MAAIKE TJEERDS ESTA Mayk Tieerds van Estanaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
MAAIKE TJEERDS ESTA Mayk Tieerds van Estanaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
MAAIKE TJEERDS ESTA Mayk Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
MAAIKE TJEERDS ESTA Mayk Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
MAAIKE TJEERDS ESTA Mayke Tjeerds van Estaverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
MAAIKE TJEERDS ESTA Mayke Tjeerds van Estaverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
MAAIKE TJEERDS ESTA Mayke Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
MAAIKE TJEERDS ESTA Mayke Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
MAAIKE TJEERDS ESTA Mayke Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
MAAIKE TJEERDS ESTA Mayke Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
MAAIKE WALINGS Maycke Walings verkoperse Voorstraat 101685242101v
MAAIKE WALINGS Maycke Walings verkoperse Voorstraat 101685242101v
MAAIKE WALINGS GRAUDA Mayke Walinghs Graudakoper Voorstraat 10168424228r
MAAIKE WALINGS GRAUDA Mayke Walinghs Graudakoper Voorstraat 10168424228r
MAAIKE WARNERS wijlen Maeycke Warners erflater Lanen 21656237265v
MAAIKE WARNERS wijlen Maeycke Warners erflater Lanen 21656237265v
MAAIKE WARNERS wijlen Maeycke Warners erflater Schritsen 1west1656237265v
MAAIKE WARNERS wijlen Maeycke Warners erflater Schritsen 1west1656237265v
MAAIKE WARNERS wijlen Maeycke Warners erflater Brouwersstraat 261656237265v
MAAIKE WARNERS wijlen Maeycke Warners erflater Brouwersstraat 261656237265v
MAAIKE WARNERS wijlen Maeycke Warners erflater Lanen 811656237265v
MAAIKE WARNERS wijlen Maeycke Warners erflater Lanen 811656237265v
MAAIKE WARNERS wijlen Maeycke Warners erflater Zuiderhaven 571656237265v
MAAIKE WARNERS wijlen Maeycke Warners erflater Zuiderhaven 571656237265v
MAAIKE WARNERS Maycke Warners aanhandelaar Lanen 21606228471v
MAAIKE WARNERS Maycke Warners aanhandelaar Lanen 21606228471v
MAAIKE WARNERS Maycke Warners verwandelaar Franekereind 141606228472r
MAAIKE WARNERS Maycke Warners verwandelaar Franekereind 141606228472r
MAAIKE WARNERS Maycke Warners verkoper Grote Kerkstraat 40west1630232127v
MAAIKE WARNERS Maycke Warners verkoper Grote Kerkstraat 40west1630232127v
MAAIKE WARNERS Maycke Warnaers koper Zoutsloot NZ1634233133v
MAAIKE WARNERS Maycke Warnaers koper Zoutsloot NZ1634233133v
MAAIKE WARNERS Maycke Warners verkoper Lanen 21656237101r
MAAIKE WARNERS Maycke Warners verkoper Lanen 21656237101r
MAAIKE WARNERS Maycke Warners verkoper Lanen 811656237102r
MAAIKE WARNERS Maycke Warners verkoper Lanen 811656237102r
MAAIKE WARNERS de erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Schritsen 1west1657237104r
MAAIKE WARNERS de erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Schritsen 1west1657237104r
MAAIKE WARNERS de erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Brouwersstraat 261657237104v
MAAIKE WARNERS de erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Brouwersstraat 261657237104v
MAAIKE WARNERS de erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Zuiderhaven 571657237105r
MAAIKE WARNERS de erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Zuiderhaven 571657237105r
MAAIKE WARNERS Mayke Warners verkoper Zoutsloot NZ164223531v
MAAIKE WARNERS Mayke Warners verkoper Zoutsloot NZ164223531v
MAAIKE WIEBES Maaike Wybes koper Lanen 721806267216v
MAAIKE WIEBES Maaike Wybes koper Lanen 721806267216v
MAAIKE WIEBES KALF Mayke Wybes Calff, voor zich en haar twee kinderenverkoper Rommelhaven 20173624913va
MAAIKE WIEBES KALF Mayke Wybes Calff, voor zich en haar twee kinderenverkoper Rommelhaven 20173624913va
MAAIKE WIEBES KALF Mayke Wybes Calff, voor zich en haar twee kinderenverkoper Rommelhaven 20173724915va
MAAIKE WIEBES KALF Mayke Wybes Calff, voor zich en haar twee kinderenverkoper Rommelhaven 20173724915va
MAAIKE WIETSES Maaike Wytzes huurder (p.w.)Romastraat 291782260307v
MAAIKE WIETSES Maaike Wytzes huurder (p.w.)Romastraat 291782260307v
MAAIKE WIETSES Maayke Wytzes huurder (p.w.)Romastraat 29178126083v
MAAIKE WIETSES Maayke Wytzes huurder (p.w.)Romastraat 29178126083v
MAAIKE WIETSES Mayke Wytses verkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
MAAIKE WIETSES Mayke Wytses verkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
MAAIKE WIETSES Mayke Wytses verkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
MAAIKE WIETSES Mayke Wytses verkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
MAAIKE WILLEMS wijlen Maycke Willems verkoper Zuiderhaven ZZ1618230107v
MAAIKE WILLEMS wijlen Maycke Willems verkoper Zuiderhaven ZZ1618230107v
MAAIKE WOPKES Maayke Wopkes verkoper Achterstraat 111790263229r
MAAIKE WOPKES Maayke Wopkes verkoper Achterstraat 111790263229r
MAAIKE WOPKES Maike Wopkes koper Achterstraat 11178826319v
MAAIKE WOPKES Maike Wopkes koper Achterstraat 11178826319v
MAAIKE WOPKES Maike Wopkes huurder Achterstraat 11178826319v
MAAIKE WOPKES Maike Wopkes huurder Achterstraat 11178826319v
MAAS ARENDS Maas Aernts huurder Achterstraat 23166123879v
MAAS ARENDS Maas Aernts huurder Achterstraat 23166123879v
MAAS ARENDS Maas Aernts huurder Achterstraat 23166123879v
MAGDALENA Machtelt Freedrix verwandelaar Karremanstraat 28noord1604228417r
MAGDALENA Machtelt Freedrix aanhandelaar onbekend ZZ1604228417v
MAGDALENA Madalena Louwys koper Gardenierstraat ZZ1605228452v
MAGDALENA Maegdaleentie Doecks? verkoper Voorstraat 8164323589r
MAGDALENA AERNTSMAVrouwe Machteld van Aernsmaverkoper ten zuidoosten van Harlingen1652236203r
MAGDALENA HILARIUS Magdalena Hilariusverkoper van 3/4 Heiligeweg 361793264108v
MAGDALENA KRIEKS Magdalena Kriexverkoper onbekend1681241169v
MAGDALENA OLIVIER Magdalena Olivierskoper Grote Kerkstraat 191629232100v
MAGDALENA OLIVIER Magdalena Olivierskoper Kerkpad 31629232107v
MAGDALENA OLIVIER Magdalena Oliphierskoper Hofstraat ZZ163123325r
MAGDALENA OLIVIER Magdalena Oliphierskoper Noorderhaven 421646235193v
MAGDALENA REINALDA Magdalena Reynaldaverkoper Vijversteeg 21805267174r
MAGDALENA REINALDA Magdalena Reinaldaverkoper Franekereind 401808268145r
MAGDALENA SCHOLTENS Magcheltje Scholtesverkoper Sint Jacobstraat 41786262103r
MAGDALENA SCHOLTENS Magcheltje Scholtesverkoper Sint Jacobstraat 61786262103r
MAGDALENA SYTSMAvrouw Magdalena van Sydsmakoper door niaar huisRozengracht 7west1726246251r
MAGDALENA WOPKENS Magdalena Wopkensverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
MAGDALENA ANDRIES Machtel Andries verkoper van 1/2 Kruisstraat 3west1647235266v
MAGDALENA ANDRIES Machtel Andries verkoper van 1/2 Kruisstraat 3west1647235266v
MAGDALENA ANDRIES Machtel Andries verkoper van 1/2 Kruisstraat 3west1647235266v
MAGDALENA DOEKES Magdaleentie Duckes koper Achterstraat 33163223352r
MAGDALENA DOEKES Magdaleentie Duckes koper Achterstraat 33163223352r
MAGDALENA DOEKES Magdaleentie Duckes koper Achterstraat 33163223352r
MAGDALENA DOEKES Magdalena Duckes koper Bildtstraat 23163223342r
MAGDALENA DOEKES Magdalena Duckes koper Bildtstraat 23163223342r
MAGDALENA DOEKES Magdalena Duckes koper Bildtstraat 23163223342r
MAGDALENA DOEKES wijlen Magdalena Doeckes erflater Zoutsloot 38166623937v
MAGDALENA DOEKES wijlen Magdalena Doeckes erflater Zoutsloot 38166623937v
MAGDALENA DOEKES wijlen Magdalena Doeckes erflater Zoutsloot 38166623937v
MAGDALENA EVERTS Machtel Everts naastligger ten westen in de noorder nieuwestad NZ1622230294r
MAGDALENA EVERTS Machtel Everts naastligger ten westen in de noorder nieuwestad NZ1622230294r
MAGDALENA EVERTS Machtel Everts naastligger ten westen in de noorder nieuwestad NZ1622230294r
MAGDALENA FREERKS Machtel Frerix koper Romastraat1605228482r
MAGDALENA FREERKS Machtel Frerix koper Romastraat1605228482r
MAGDALENA FREERKS Machtelt Freercx koper Romastraat159722837r
MAGDALENA FREERKS Machtelt Freercx koper Romastraat159722837r
MAGDALENA GERRITS Machtel Gerryts koper Liemendijk 45west1613229176v
MAGDALENA GERRITS Machtel Gerryts koper Liemendijk 45west1613229176v
MAGDALENA GERRITS Machtel Gerryts naastligger ten westen Liemendijk161723081v
MAGDALENA GERRITS Machtel Gerryts naastligger ten westen Liemendijk161723081v
MAGDALENA GERRITS de huisplaats van Machtel Gerryts naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1626231142r
MAGDALENA GERRITS de huisplaats van Machtel Gerryts naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1626231142r
MAGDALENA GERRITS de kamer van Machtel Gerryts naastligger ten oosten Achterstraat162923298r
MAGDALENA GERRITS de kamer van Machtel Gerryts naastligger ten oosten Achterstraat162923298r
MAGDALENA GERRITS Machtel Gerryts naastligger ten oosten Achterstraat 33163223352r
MAGDALENA GERRITS Machtel Gerryts naastligger ten oosten Achterstraat 33163223352r
MAGDALENA GERRITS wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk163223372av
MAGDALENA GERRITS wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk163223372av
MAGDALENA GERRITS wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk163223372av
MAGDALENA GERRITS wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk163223372av
MAGDALENA GERRITS wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk163223372av
MAGDALENA GERRITS wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk163223372av
MAGDALENA GERRITS wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk163223372av
MAGDALENA GERRITS wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk163223372av
MAGDALENA JAKOBS Machtel Jacobs naastligger ten westen Liemendijk1621230290r
MAGDALENA JAKOBS Machtel Jacobs naastligger ten westen Liemendijk1621230290r
MAGDALENA JAKOBS Machtel Jacobs naastligger ten westen Liemendijk1622230297r
MAGDALENA JAKOBS Machtel Jacobs naastligger ten westen Liemendijk1622230297r
MAGDALENA JAKOBS Machteltie Jacobs verkoper van 1/2 Lanen 661687242217v
MAGDALENA JAKOBS Machteltie Jacobs verkoper van 1/2 Lanen 661687242217v
MAGDALENA JAKOBS REINALDA Magdalena Jacobs Reinaldakoper huis en tuinFranekereind 40de Pot van Overvloed1798265106r
MAGDALENA JAKOBS REINALDA Magdalena Jacobs Reinaldakoper huis en tuinFranekereind 40de Pot van Overvloed1798265106r
MAGDALENA JANS Madaleen Jansen verkoper Heiligeweg 1west1598228104r
MAGDALENA JANS Madaleen Jansen verkoper Heiligeweg 1west1598228104r
MAGDALENA JORIS Magdalena Jorys verkoper Heiligeweg 1oost159722865v
MAGDALENA JORIS Magdalena Jorys verkoper Heiligeweg 1oost159722865v
MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Kokerekoper Jekelsteeg 11624230381v
MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Kokerekoper Jekelsteeg 11624230381v
MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Kokerekoper Schritsen 211624230381v
MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Kokerekoper Schritsen 211624230381v
MAGDALENA JORIS KOKER Magdalena Joris de Kokerverkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
MAGDALENA JORIS KOKER Magdalena Joris de Kokerverkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
MAGDALENA JORIS KOKER Magdalena Joris de Kokerverkoper van 1/12 Schritsen 581626231147r
MAGDALENA JORIS KOKER Magdalena Joris de Kokerverkoper van 1/12 Schritsen 581626231147r
MAGDALENA JORIS KOKER Magdalena Joris de Kokerverkoper van 1/12 Zuiderhaven 75oost1626231147r
MAGDALENA JORIS KOKER Magdalena Joris de Kokerverkoper van 1/12 Zuiderhaven 75oost1626231147r
MAGDALENA KARELS Magdalena Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
MAGDALENA KARELS Magdalena Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
MAGDALENA KARELS Magdalena Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
MAGDALENA KARELS Magdalena Carels verkoper Hoogstraat 28164323540r
MAGDALENA KARELS Magdalena Carels verkoper Hoogstraat 28164323540r
MAGDALENA KARELS Magdalena Carels verkoper Hoogstraat 28164323540r
MAGDALENA KARELS Magdalene Carels koper Hoogstraat 281635233174r
MAGDALENA KARELS Magdalene Carels koper Hoogstraat 281635233174r
MAGDALENA KARELS Magdalene Carels koper Hoogstraat 281635233174r
MAGDALENA KORNELIS Magdalena Cornelis verkoper Hoogstraat 1twee_achter1599228166v
MAGDALENA KORNELIS Magdalena Cornelis verkoper Hoogstraat 1twee_achter1599228166v
MAGDALENA KORNELIS Magdalena Cornelis verkoper Hoogstraat 1twee_achter1599228166v
MAGDALENA LOUISES Magdaleentie Lowys aanhandelaar Gardenierstraat16152305r
MAGDALENA LOUISES Magdaleentie Lowys aanhandelaar Gardenierstraat16152305r
MAGDALENA LOUISES Magdaleentie Lowys verkoper Gardenierstraat16152305v
MAGDALENA LOUISES Magdaleentie Lowys verkoper Gardenierstraat16152305v
MAGDALENA LOUISES Magdalena Louys verkoper Rozengracht 81612229100v
MAGDALENA LOUISES Magdalena Louys verkoper Rozengracht 81612229100v
MAGDALENA LOUISES Magdalena Louys verkoper Rozengracht 81612229100v
MAGDALENA LOUISES Magdalena Louys verkoper Rozengracht 81612229100v
MAGDALENA LOUISES Magdalena Lovys koper Schritsen 55achter1613229172r
MAGDALENA LOUISES Magdalena Lovys koper Schritsen 55achter1613229172r
MAGDALENA LOUISES Magdalena Lovys koper Lanen 701613229172v
MAGDALENA LOUISES Magdalena Lovys koper Lanen 701613229172v
MAGDALENA LOUISES Magdalena Louys koper Rozengracht 231614229193r
MAGDALENA LOUISES Magdalena Louys koper Rozengracht 231614229193r
MAGDALENA LOUISES Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat ZZ162423115v
MAGDALENA LOUISES Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat ZZ162423115v
MAGDALENA LOUISES Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat162823275v
MAGDALENA LOUISES Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat162823275v
MAGDALENA MARTENS Magdalena Martens koper Zoutsloot NZ16312336r
MAGDALENA MARTENS Magdalena Martens koper Zoutsloot NZ16312336r
MAGDALENA SCHELTES Magdeltje Scheltes koper Sint Jacobstraat 41754253143r
MAGDALENA SCHELTES Magdeltje Scheltes koper Sint Jacobstraat 41754253143r
MAGDALENA SCHELTES POPTA Machteltie Scheltes Poptakoper ten oosten van Harlingen1647235259r
MAGDALENA SCHELTES POPTA Machteltie Scheltes Poptakoper ten oosten van Harlingen1647235259r
MAGDALENA SIEBRENS Magdaleen Sibrants verkoper Achterstraat NZ1623230352r
MAGDALENA SIEBRENS Magdaleen Sibrants verkoper Achterstraat NZ1623230352r
MAGDALENA SIEBRENS Magdaleentie Sibrants naastligger ten westen onbekend1626231121v
MAGDALENA SIEBRENS Magdaleentie Sibrants naastligger ten westen onbekend1626231121v
MAGDALENA SIEBRENS Magdaleentie Sibrants naastligger ten noorden onbekend1626231121v
MAGDALENA SIEBRENS Magdaleentie Sibrants naastligger ten noorden onbekend1626231121v
MAGDALENA SIEBRENS Magdaleentie Sibrants verkoper onbekend1626231121v
MAGDALENA SIEBRENS Magdaleentie Sibrants verkoper onbekend1626231121v
MAGDALENA SIEBRENS Magdaleentie Sibrants koper Lanen 371626231122r
MAGDALENA SIEBRENS Magdaleentie Sibrants koper Lanen 371626231122r
MAGDALENA SIEBRENS Magdalena Sibrants koper Zuiderhaven 521622230298r
MAGDALENA SIEBRENS Magdalena Sibrants koper Zuiderhaven 521622230298r
MAGDALENA SIEBRENS Magdalena Sibrants verkoper Noordijs 31622230317v
MAGDALENA SIEBRENS Magdalena Sibrants verkoper Noordijs 31622230317v
MAGDALENA SIEBRENS Magdalena Sybrens koper Noorderhaven 471630232143r
MAGDALENA SIEBRENS Magdalena Sybrens koper Noorderhaven 471630232143r
MAGDALENA TJEERDS wijlen Machtel Tiaardts verkoper Grote Bredeplaats 131621230261r
MAGDALENA TJEERDS wijlen Machtel Tiaardts verkoper Grote Bredeplaats 131621230261r
MAGNUS AARSENvroedsman Magnus van Aarsenverkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12) Hondenstraat 91759254210v
MAGNUS AARSENvroedsman Magnus van Aarsenverkoper van 1/4 Hondenstraat 91759254210v
MAGNUS AARSENvroedsman Magnus van Aarsenverkoper Grote Bredeplaats 141759254212r
MAGNUS AARSENvroedsman Magnus van Aarsengeniaarde koper Franekereind 1176125586v
MAGNUS AARSENwijlen vroedsman Magnus van Arssenkoper Schritsen 551770257170r
MAGNUS AARSENde weduwe van wijlen Magnus van Aarsennaastligger ten oosten Schritsen 531781260129r
MAGNUS AARSENwijlen vroedsman Magnus van Aarsenverkoper Schritsen 551786262147r
MARCELLUS TAMBOESER Marcelis J. Tamboezer, c.u.huurder (p.j.)Brouwersstraat 181802266115v
MARCELLUS TAMBOESERwijlen Marcelis Tamboezerbewoner Voorstraat 78180826827r
MARCELLUS TAMBOESERwijlen Marcelis Tamboezerverkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 81808268104v
MARCELLUS TAMBOESERwijlen Marcelis Tamboezerverkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 101808268104v
MARCELLUS KORNELIS Marcellus Cornelis bruidegom 1603228341v
MARCELLUS KORNELIS Marcellus Cornelis bruidegom 1603228341v
MARCELLUS KORNELIS Marcellus Cornelis bruidegom 1603228341v
MARCUS Marcus houtstapelaarnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 151651236157v
MARCUS de dochter van Marcus houtstapelaarnaastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 7165623780v
MARCUS Marcus Nordemannaastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 7164923660v
MARCUS AGES Marcus Ages , c.u.koper huisKerkpoortstraat 39166023845r
MARCUS AGES Marcus Ages , c.u.koper huisKerkpoortstraat 39166023845r
MARCUS AGES Marcus Ages , c.u.koper huisKerkpoortstraat 39166023845r
MARCUS AGES Marcus Ages , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 391662238129v
MARCUS AGES Marcus Ages , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 391662238129v
MARCUS AGES Marcus Ages , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 391662238129v
MARCUS ALBERTS Marcus Alberts verkoper Moriaanstraat NZ1710245110r
MARCUS ALBERTS Marcus Alberts verkoper Moriaanstraat NZ1710245110r
MARCUS ALBERTS Marcus Alberts verkoper Moriaanstraat NZ1710245110r
MARCUS ALBERTS wijlen Marcus Alberts verkoper Vijverstraat 151729247281r
MARCUS ALBERTS wijlen Marcus Alberts verkoper Vijverstraat 151729247281r
MARCUS ALBERTS wijlen Marcus Alberts verkoper Vijverstraat 151729247281r
MARCUS HENDRIKS Marcus Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Romastraat 27177325874v
MARCUS HENDRIKS Marcus Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Romastraat 27177325874v
MARCUS JASPERS Marcus Jaspers schoenlapperkoper woning of kamerKerkpoortstraat 21697243264r
MARCUS JASPERS Marcus Jaspers schoenlapperkoper woning of kamerKerkpoortstraat 21697243264r
MARCUS JASPERS Marcus Jaspers , c.u.schoenlappernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 21697243264r
MARCUS JASPERS Marcus Jaspers , c.u.schoenlappernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 21697243264r
MARCUS JASPERS wijlen Markus Jaspers verkoper Grote Kerkstraat 271722246147v
MARCUS JASPERS wijlen Markus Jaspers verkoper Grote Kerkstraat 271722246147v
MARCUS JASPERS wijlen Merkes Jaspers verkoper q.q. Kerkpoortstraat 101732248166r
MARCUS JASPERS wijlen Merkes Jaspers verkoper q.q. Kerkpoortstraat 101732248166r
MARCUS JASPERS wijlen Merkus Jaspers koper Grote Kerkstraat 271721246103r
MARCUS JASPERS wijlen Merkus Jaspers koper Grote Kerkstraat 271721246103r
MARCUS JASPERS wijlen Merkus Jaspers verkoper Kerkpoortstraat 2173124823v
MARCUS JASPERS wijlen Merkus Jaspers verkoper Kerkpoortstraat 2173124823v
MARCUS SIEMENS Marcus Symens verkoper Romastraat 2166623958r
MARCUS SIEMENS Marcus Symens verkoper Romastraat 2166623958r
MARCUS SIEMENS Mercus Symens , c.u.koper kamerRomastraat NZ166023845v
MARCUS SIEMENS Mercus Symens , c.u.koper kamerRomastraat NZ166023845v
MARGARETA een weduwe Margareta naastligger ten westen Hofstraat 9159722866r
MARGARETA Margareta Hieronimi verkoper Sint Jacobstraat 91620230250v
MARGARETA Margareta van Daelenkoper huis en schuurScheerstraat 8oost161623015r
MARGARETA Margareta Suiderhoffkoper Zuiderhaven 19noord1703244231v
MARGARETA Margareta van der Wolt, meerderjarige ongehuwde jufferverkoper van 1/2 Hofstraat 17west1730247351v
MARGARETA op het graf de naam van Margaretha van Lindtnaastligger ten zuiden Kerkpad 31629232107v
MARGARETA Margarieta van Wittensteinverkoper q.q. Zoutsloot ZZ168324170ra
MARGARETA Margarieta van Wittensteinverkoper en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen onbekend168324170va
MARGARETA Margarieta Elbringnaastligger ten oosten Lanen 821737249172v
MARGARETA Margarieta Elbringverkoper Lanen 821737249172v
MARGARETA Margarita Cocqskoper Voorstraat 381620230213v
MARGARETA Margarita van Wittensteynverkoper Grote Kerkstraat 281682241214v
MARGARETA AERNTSMAjuffrouw Margreta van Aernsmaverkoper ten noordoosten van Harlingen1645235176v
MARGARETA AERNTSMAjuffrouw Margrieta van Aernsmaverkoper ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
MARGARETA BAKKER Margareta Bakkerkoper Zuiderstraat 141800265262r
MARGARETA BAKKER Margareta Bakkerverkoper Zuiderstraat 1418032675r
MARGARETA BAKKER Margaretha W. Bakkerverkoper Zuiderhaven 43181026989r
MARGARETA BAKKER Margaretha W. Bakkerverkoper Zuiderhaven 45181026989r
MARGARETA BAKKER Margaretha W. Bakkerverkoper Schritsen 71810269102r
MARGARETA DROOG Margrieta Droognaastligger ten noorden Lanen 9west159722827v
MARGARETA FONTEIN Margaretha Fonteinkoper Grote Bredeplaats 33181026978v
MARGARETA FONTEIN Margaretha Fonteinkoper Rinnertspijp 1181026978v
MARGARETA HUBER Margarita Huberverkoper Rozengracht 211692242384r
MARGARETA KIESTRA Margarieta Kiestraverkoper Voorstraat 56oost1694243105r
MARGARETA KIESTRA Margarieta Kiestraverkoper Voorstraat 56west1694243105r
MARGARETA MARSUM Magrita van Marsumverkoper Rommelhaven 816602385va
MARGARETA MARSUM Magrita van Marsumverkoper Rommelhaven 8een_achter16602385va
MARGARETA MARSUM Margareta van Marssumverkoper Heiligeweg 71724246207v
MARGARETA MARSUM Margarita van Marsumverkoper Rozengracht 141659237238r
MARGARETA MARSUM Margarita van Marsumverkoper Rozengracht 14achter1659237238r
MARGARETA MARSUM Margarita van Marsumverkoper Zuiderhaven ZZ1659237238r
MARGARETA OLDAANSvrouw Margareta Oldaanskoper Spinstraat 91703244203v
MARGARETA OLDAANS Margarieta Oldaenverkoper Voorstraat 62171924646r
MARGARETA OLDAANSvrouw Margarieta Oldaenskoper door niaar huisHeiligeweg 71724246207v
MARGARETA OLDAANSde weduwe Margarieta Oldaensnaastligger ten oosten Heiligeweg 71724246207v
MARGARETA SURINGAR Margrieta Suirgerverkoper Voorstraat 761703244211r
MARGARETA SYTSEMAvrouw Margarieta van Sytzamaverkoper Rozengracht 7west1728247126v
MARGARETA VALK Margareta Valkverkoper Noorderhaven 381695243179r
MARGARETA WIJDENBRUGvrouwe Margaretha van Wijdenbrugverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
MARGARETA WIJDENBRUGvrouwe Margaretha van Wijdenbrugverkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost1767256242r
MARGARETA WIJDENBRUGVrouwe Margaretha van Wijdenbrugverkoper van 1/3 Kruisstraat 5west1767256244r
MARGARETA WIJDENBRUGvrouwe Margaretha van Wijdenbrughverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
MARGARETA ZIJLSTRA Margen Zijlstraverkoper van 1/2 Vijverstraat 201803266303r
MARGARETA ZIJLSTRA Margen Zijlstraverkoper van 1/2 Vijverstraat 181803266303r
MARGARETA ZUIDERHOF Margareta Suiderhofverkoper van 8/16 en 1/32 Zuiderhaven 19noord1724246213r
MARGARETA DIRKS Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3161122932r
MARGARETA DIRKS Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3161122932r
MARGARETA DIRKS Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3161122932r
MARGARETA DIRKS Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5161122932r
MARGARETA DIRKS Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5161122932r
MARGARETA DIRKS Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5161122932r
MARGARETA DIRKS Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7161122932r
MARGARETA DIRKS Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7161122932r
MARGARETA DIRKS Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7161122932r
MARGARETA DIRKS Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 3161122932r
MARGARETA DIRKS Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 3161122932r
MARGARETA DIRKS Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 3161122932r
MARGARETA DIRKS Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 5161122932r
MARGARETA DIRKS Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 5161122932r
MARGARETA DIRKS Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 5161122932r
MARGARETA DIRKS Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 7161122932r
MARGARETA DIRKS Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 7161122932r
MARGARETA DIRKS Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 7161122932r
MARGARETA DIRKS Margarita Dircx verkoper Drie Roemersteeg 1161122955v
MARGARETA DIRKS Margarita Dircx verkoper Drie Roemersteeg 1161122955v
MARGARETA DIRKS Margarita Dircx verkoper Drie Roemersteeg 1161122955v
MARGARETA DIRKS Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest])Drie Roemersteeg 11606228500v
MARGARETA DIRKS Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest])Drie Roemersteeg 11606228500v
MARGARETA DIRKS Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest])Drie Roemersteeg 11606228500v
MARGARETA DIRKS Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest])Drie Roemersteeg 31606228500v
MARGARETA DIRKS Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest])Drie Roemersteeg 31606228500v
MARGARETA DIRKS Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest])Drie Roemersteeg 31606228500v
MARGARETA DIRKS Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest])Drie Roemersteeg 51606228500v
MARGARETA DIRKS Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest])Drie Roemersteeg 51606228500v
MARGARETA DIRKS Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest])Drie Roemersteeg 51606228500v
MARGARETA DIRKS Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest])Drie Roemersteeg 71606228500v
MARGARETA DIRKS Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest])Drie Roemersteeg 71606228500v
MARGARETA DIRKS Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest])Drie Roemersteeg 71606228500v
MARGARETA GERRITS Margarieta Gerrits koper Karremanstraat1658237168av
MARGARETA GERRITS Margarieta Gerrits koper Karremanstraat1658237168av
MARGARETA HANSES Margariet Hanses koper Achterstraat16362346r
MARGARETA HANSES Margariet Hanses koper Achterstraat16362346r
MARGARETA JANS wijlen Margaretha Jans erflater Vijverstraat 8176825770v
MARGARETA JANS wijlen Margaretha Jans erflater Vijverstraat 8176825770v
MARGARETA JEROENS Margareta Jeronimus verkoper Lanen 281615229273r
MARGARETA JEROENS Margareta Jeronimus verkoper Lanen 281615229273r
MARGARETA JEROENS Margareta Jeronimus verkoper Schritsen 191615229273r
MARGARETA JEROENS Margareta Jeronimus verkoper Schritsen 191615229273r
MARGARETA JOHANNES MOCKEMA Margareta Johannes Mockemaverkoper van 1/16 Noorderhoofd 11729247253v
MARGARETA JOHANNES MOCKEMA Margareta Johannes Mockemaverkoper van 1/16 Noorderhoofd 11729247253v
MARGARETA JOHANNES MOCKEMA Margaretha Johannes Mockemaverkoper van 1/2 Rozengracht 201729247250v
MARGARETA JOHANNES MOCKEMA Margaretha Johannes Mockemaverkoper van 1/2 Rozengracht 201729247250v
MARGARETA MEINERTS Margrieta Meinerts eigenaar van 1/2 Voorstraat 481664238241v
MARGARETA MEINERTS Margrieta Meinerts eigenaar van 1/2 Voorstraat 481664238241v
MARGARETA PIETERS Margriet Pytters huurder Brouwersstraat 12noord_achter168524280v
MARGARETA PIETERS Margriet Pytters huurder Brouwersstraat 12noord_achter168524280v
MARIA Maria Bartrams protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
MARIA Maria Zuyringerkoper door niaar ratione sanguinis Kleine Kerkstraat 141729247230r
MARIA Maria Edsgaers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
MARIA Maria Elisabeth koper Zuiderhaven 241795264268v
MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Huygens naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 11175625429v
MARIA Mariken naastligger ten oosten Voorstraat 231601228258r
MARIA Maritien naastligger ten westen ([staat: Maritien Tiebbes weduwe])Noorderhaven 741601228236v
MARIA Mary , [staat: Mary Pieters weduwe]naastligger ten noorden Nieuwstraat 38159722830r
MARIA Mary naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231599228138v
MARIA Mary naastligger ten oosten ([staat: Mary Stoffel smids weduwe])Schritsen ZZ1599228186v
MARIA Mary crediteur (triumphant) ([staat: Mary Stoffel smids weduwe])Schritsen ZZ1599228186v
MARIA Mary naastligger ten westen ([staat: Marij Jan Vlies weduwe])Havenplein 121602228306v
MARIA Mary naastligger ten noorden ([staat: Mary Claes weduwe])Sint Christoffelsteeg1603228338r
MARIA Mary naastligger ten noorden ([staat: Mary Claes weduwe])Sint Christoffelsteeg1603228343r
MARIA Mary naastligger ten westen Havenplein 121604228389v
MARIA Mary naastligger ten westen ([staat: Mary Reyners weduwe])Schritsen1605228470v
MARIA Mary naastligger ten westen ([staat: Mary Reyners weduwe])Schritsen ZZ1606228472v
MARIA Mary naastligger ten westen ([staat: Mary Jan Dircx])Grote Bredeplaats 2316112292v
MARIA Mary Neckels koper Noordees (gebied)1613229149v
MARIA Mary naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 101621230254v
MARIA Mary naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231621230285r
MARIA Mary naastligger ten oosten Herenwaltje 1162523150r
MARIA Mary naastligger ten oosten Herenwaltje 1162523158v
MARIA manck? Mary naastligger ten noorden Liemendijk1630232135v
MARIA de weduwe Marytien Adis naastligger ten westen ([staat: Marytien Adis weduwe])Weverstraat 10163223358v
MARIA Maria van Zijllkoper Grote Ossenmarkt 18165623793v
MARIA Maria Potsverkoper Lombardstraat 21683241266r
MARIA Maria Elferickverkoper van 1/10 Hofstraat 291752252209r
MARIA Maria Nobelethuurder (p.j.)Zuiderhaven 231771257242v
MARIA als bewoner Maria Nobeletnaastligger ten noorden Zuiderhaven 251771257245v
MARIA juffrouw Maria Codercqkoper huis en tuinVoorstraat 24177325889v
MARIA juffrouw Maria Codercqhuurder (p.j.)Voorstraat 24177325889v
MARIA Maria Johanna Felonkoper Voorstraat 511802266110v
MARIA Maria Dorothea Pawlowski, zuster van de erflaterverkoper Grote Ossenmarkt 1118042677r
MARIA wijlen Maria Elida Elffringerflater Bildtstraat 191810268351r
MARIA Maria Margaretha van Houtenburgkoper Hoogstraat 51181026942v
MARIA Maria Margaretha van Houtenburgkoper Hoogstraat 53181026942v
MARIA Maria Zaadverkoper Hoogstraat 30181026964v
MARIA Marijke Mokkemakoper Noorderhaven 88oost1734248347v
MARIA Marijke Mokkemakoper Noorderhaven 871747251168r
MARIA Mary Hoestenverkoper Grote Ossenmarkt 11662238144v
MARIA BEIMA Maritie Beyma, c.u.verkoper Schoolstraat 2168224144va
MARIA BEIMA Maritie Beyma, c.u.verkoper Schoolstraat 2zuidoost168224144va
MARIA BEIMA Maritie Beyma, c.u.verkoper Zuiderhaven 11168224144va
MARIA BEIMA Maritie Beyma, c.u.verkoper Franekereind 40168224144va
MARIA BENTFORD Maria Sophia Geertruid Bentfortkoper huisVoorstraat 6177825998r
MARIA BENTFORD Maria Sophia Geertruid Bentfort, bejaarde jufferverkoper Voorstraat 6178826321r
MARIA BERG Maria van der Berghkoper huis met een hof daarachterZuiderhaven 36m170924599v
MARIA BISSCHOP Maria Bisschopkoper Grote Kerkstraat 35179826577v
MARIA BISSCHOP Marijke Bisschopkoper Anjelierstraat 161796264345r
MARIA BISSCHOP Marijke Bisschopgeniaarde koper Romastraat 271796264351v
MARIA BISSCHOP Marijke Bisschopkoper Grote Kerkstraat 381799265199r
MARIA BLAUWjuffrouw Maria de Blauwaanhandelaar Brouwersstraat 91703244220v
MARIA BLAUWjuffrouw Maria de Blauwverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
MARIA BLAUW Maria de Blauwverkoper Brouwersstraat 91722246149v
MARIA BLAUW Maria de Blauwverkoper Noorderhaven 771724246194r
MARIA BLOEMhospita in de Pauw Marike Bloemhuurder (p.j.)Hondenstraat 41725246243r
MARIA BLOEM Marike Bloemherbergierse [staat: hospita] in de Pauwhuurder (p.j.)Hondenstraat 41726246260r
MARIA BLOK Maria de Blockkoper eeuwige rente van 14-00-00 gg uit Heerma Fenne ([voor de drie percelen in deze akte])ten noorden van Harlingen1627231161v
MARIA BLOK Maria de Blockverkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
MARIA BLOK Maria de Blockkoper eeuwige rente van 5-00-00 gg uit Binyeterp ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen1627231161v
MARIA BLOK Maria de Blockverkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
MARIA BLOK Maria de Blockkoper eeuwige rente van 5-00-00 gg uit een huis daer het Vergulden Hart uuthanght ([voor de drie percelen in deze akte])Vijver 5het Vergulde Hart1627231161v
MARIA BLOK Maria de Blockverkoper Vijver 51627231161v
MARIA BOEFvrouw Maria Boefkoper Voorstraat 14175325397v
MARIA BOEF Maria Boefverkoper Voorstraat 141759254219r
MARIA BOERMAN Maria Burmankoper huis en logemantVoorstraat 27de Gouden Leeuw1785261286r
MARIA BOERMAN Maria Burmanverkoper Voorstraat 27179726512v
MARIA BONKAMP Maria Boncampverkoper Zuiderhaven 6172724718r
MARIA BRUG Marijke van der Brugverkoper Droogstraat 211729247288v
MARIA CODDEde kamer van de erfgenamen van wijlen Maria Coddenaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1675240179r
MARIA CODDEde erfgenamen van wijlen Marike Coddenaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1680241115v
MARIA DIJKSTRA Marijke Dijkstrakoper Zoutsloot 18180826888r
MARIA ELFRINK Maria Alida Elfringkoper Bildtstraat 191780259236v
MARIA FONTEIN Maria Fonteynverkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
MARIA FONTEIN Maria Fonteynverkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 8167824114r
MARIA FONTEIN Maria Fonteynverwandelaar Hondenstraat 41725246243r
MARIA FONTEIN Maria Fonteynaanhandelaar pakhuis met mede in- en uitgang langs de steeg naar de Raamstraat, geschat op 925-00-00 cgZuiderhaven 691725246243r
MARIA FONTEIN Maria Fonteingeniaarde koper Hondenstraat 41726246260r
MARIA FONTEIN Maria Fontein, c.soc.naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1734248332r
MARIA FONTEIN Maria Fonteinnaastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1734248336v
MARIA FONTEIN Marijke Fonteinkoper Rapenburg 161701244117v
MARIA FONTEIN Marike Fonteinkoper Lanen 17achter1705244299r
MARIA FONTEIN Marya Fonteyn, jongedochterverkoper Grote Bredeplaats 311683241251r
MARIA GREIDANUS Maria Greidanuskoper Rozengracht 41769257106r
MARIA GREIDANUS Maria Greidanuskoper Nieuweburen 51780259281r
MARIA GREIDANUS Maria Greidanusnaastligger ten oosten Nieuweburen 51780259281r
MARIA GREIDANUS Maria Greidanusnaastligger ten noorden Nieuweburen 51780259281r
MARIA GREIDANUSwijlen mej. Maria Greidanuserflater Rozengracht 41809268277r
MARIA HAASKEN Maria Geisina Haaskenkoper Voorstraat 271803266298r
MARIA HAASKEN Maria Haaskenverkoper Voorstraat 271807267351r
MARIA HARKEROTH Marike Harkenrothhuurder (p.j.)Schritsen 491796264318v
MARIA HEEMSTRA Maria Heemstraprotesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 871663238167r
MARIA HEEMSTRA Maria Heemstraverkoper Weeshuisstraat169324340r
MARIA HEERMA Maria van Heermaverkoper Rozengracht 7west170024470r
MARIA HEINSIUS Maria Elisabeth Heinsiuskoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
MARIA HEINSIUS Maria Elisabeth Heinsius, ongehuwde dochterverkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
MARIA HEINSIUS Maria Elisabeth Heinsiuskoper huis en tuinVoorstraat 261807267341v
MARIA HEINSIUS Maria Elisabeth Heinsiusnaastligger ten westen Voorstraat 261807267341v
MARIA HEINSIUS Maria Elisabeth Heinsiusverkoper Voorstraat 241807267346r
MARIA HEREMIET Maria Heremytverkoper ten oosten van Harlingen1746251128r
MARIA JOOSTEN Maria Josepha Joostenkoper Kleine Bredeplaats 20achter1807267323v
MARIA KALF Marijke Kalffeigenaar zolder van de kamer aan het voorste huis Rommelhaven ZZ1735249101r
MARIA KALF Marijke Kalffnaastligger ten noorden Rommelhaven ZZ1735249101r
MARIA KEIZER Marietje Keyserverkoper Prinsenstraat 21749251266v
MARIA KEIZER Marretje Keiserverkoper Zuiderhaven 31bis1751252152r
MARIA KERSTMEYER Maria Catharina Kerstmeyerkoper Grote Kerkstraat 171788262250r
MARIA KLEIN Maria Klein, minderjarigeverkoper van 1/10 Noorderhaven 461741250183r
MARIA KLEIN Maria Eva Kleinverkoper Simon Stijlstraat 71749251267v
MARIA KRAP Maria Craberfgenaam Grote Bredeplaats 151752252244r
MARIA LEX Maria Lexnaastligger ten oosten Schritsen 81755253225v
MARIA LEXde erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Schritsen 221796264308r
MARIA LEXde erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Franekereind 401798265106r
MARIA LEXde erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Schritsen 41800265218v
MARIA LEXde erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Franekereind 401808268145r
MARIA LEXde erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Schritsen 2218102692r
MARIA LEX Marijke Lexkoper Romastraat 25achter1762255162r
MARIA LEX Marijke Lexnaastligger ten oosten Franekereind 341781260123v
MARIA LEX Marijke Lexnaastligger ten oosten Franekereind 341782260252r
MARIA LEX Marijke Lexnaastligger ten noorden Schritsen 12178326168v
MARIA LEX Marijke Lexnaastligger ten noorden Schritsen 121784261165r
MARIA LEX Marijke Lexnaastligger ten westen Vianen 41784261254r
MARIA LEX Marijke Lexnaastligger ten zuiden Vianen 21785261306r
MARIA LEX Marijke Lexnaastligger ten zuiden Vianen 21787262228r
MARIA LEXde erfgenamen van wijlen Marijke Lexnaastligger ten noorden Weverstraat 71791263360r
MARIA LEXde erfgenamen van wijlen Marijke Lexnaastligger ten westen Franekereind 38179326487r
MARIA LEXde erfgenamen van wijlen Marijke Lexnaastligger ten noorden Franekereind 38179326487r
MARIA LOOmeerderjarige vrijster Marijke Looverkoper Nieuweburen 251809268257v
MARIA MEJONTSMA Maria Teresia Mejontsmaverkoper Voorstraat 6716772412v
MARIA MOCKEMA Marijke Mockemacrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 151751252242r
MARIA MOCKEMA Marijke Mockemaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151751252242r
MARIA MOCKEMA Marijke Mockemacrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 151752252244r
MARIA MOCKEMA Marijke Mockemaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151752252244r
MARIA NOBLETde erfgenamen van wijlen Juffrouw Maria Noblethuurder (p.j.)Zuiderhaven 231781260136v
MARIA PEREBOOM Maria Peereboomkoper Rozemarijnstraat 1175725472r
MARIA PICCARD Maria Pikkertkoper Brouwersstraat 141775258215r
MARIA PIERSONjuffrouw Maria Magteld Piersonkoper Zuiderhaven 551754253183r
MARIA PIERSON Maria Machtelt Piersonverkoper Zuiderhaven 551758254154v
MARIA POPTA Maria Poptaverkoper Voorstraat 291644235141r
MARIA REEN Maria Rheenverkoper Noorderhaven 77166123876v
MARIA REEN Maria Rheenverkoper Zoutsloot 53166123877r
MARIA REEN Maria Rheenverkoper Zoutsloot 53tuin166123877r
MARIA REEN Maria van Rheenkoper Rozengracht 381662238127v
MARIA REEN Maria Reenverkoper Wasbleek1668239171v
MARIA ROSENDAL Maria Elysabeth Rosendaalverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 1176725717r
MARIA SCHRIK Maria Schrikverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
MARIA SCHRIK Maria Schrikverkoper Kleine Bredeplaats 141800265270r
MARIA SCHRIK Maria Schrikverkoper Hondenstraat 141800265270r
MARIA SCHRIK Maria Schrikverkoper Hondenstraat 121800265270r
MARIA SCHRIK Maria Schrikverkoper Kleine Bredeplaats 101801265276v
MARIA SPANNENBURG Maria Spannenburgkoper huis en kelderHofstraat 51794264223r
MARIA SPANNENBURG Marike Spannenburgverkoper Hofstraat 51796264349r
MARIA SPRIK Marijke Sprik, innocentverkoper Gardenierstraat 1317672577r
MARIA STANSIUS Maritie Stansen, c.m.verkoper van 1/5 Hondenstraat 131695243137v
MARIA STAVAST Maria Stavastverkoper Lanen 51700244348r
MARIA SURINGAR Maria Suringarverkoper Zoutsloot 119170024465v
MARIA SURINGAR Maria Zuringarverkoper van 1/2 Voorstraat 97172024690r
MARIA SURINGAR Maria Zuringarverkoper van 1/2 Noordijs 10172024692r
MARIA SURINGAR Maria Zuringarverkoper Voorstraat 97achter172124694r
MARIA SURINGAR Maria Zuiringarverkoper Kleine Kerkstraat 141729247282v
MARIA SURINGARvrouw Maria Zuyringarkoper door niaar huisGrote Kerkstraat 1a1733248188v
MARIA SWILDA Maria Swildakoper Achterstraat 331658237172av
MARIA SWILDA Maria Swyldakoper Voorstraat 35166023863v
MARIA SWILDA Maria Swildaverkoper Voorstraat 35168524285v
MARIA SWILDA Maria Swildaverkoper Liemendijk NZ168524286v
MARIA SYBEMA Maria Sybemaverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
MARIA SYBEMA Maria Sybemaverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 8167824114r
MARIA SYBEMAwijlen Maria Sybemaerflater Grote Bredeplaats 311683241251r
MARIA SYBEMA Marijke Sibemaverkoper Noorderhaven 741664238226r
MARIA TABES Marijke Tabeskoper door niaar Rommelhaven 22175325344v
MARIA TABESwijlen Marijke Tabeserflater Rommelhaven 22176325614r
MARIA THEKEN Marijke van Theekenhuurder (p.j.)Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
MARIA TOUSSAINTmejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
MARIA TOUSSAINTmejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
MARIA TOUSSAINTmejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
MARIA TOUSSAINTmejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
MARIA TOUSSAINTmejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
MARIA TOUSSAINTmejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Herenwaltje 171791263364r
MARIA TOUSSAINTmejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
MARIA TOUSSAINTmejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Molenpad 81791263369r
MARIA TOUSSAINTmejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Lanen 711791263370ar
MARIA TOUSSAINT Maria Toussaintverkoper van 1/18 Voorstraat 57een_achter180426730v
MARIA VERMEERSmeerderjarige juffer en vrijster Maria Vermeerschverkoper van 1/5 Zuiderhaven 69173925058r
MARIA VERMEERS Maria Vermeersch, meerderjarige jufferverkoper van 1/5 Vijverstraat 11173925074v
MARIA VERMEERS Maria Vermeerschverkopers van 3/8 Voorstraat 181774258153v
MARIA VOET Marijke Voetskoemelkerkoper Heiligeweg 381807267327v
MARIA VOET Marijke Voetskoper Grote Kerkstraat 251807267327v
MARIA VOS Marijcke Voskoper Sint Jacobstraat 14165523742v
MARIA WESTENDORP Maria Westendorp, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/2 Lanen 821779259186v
MARIA ZANDSTRAongehuwde meerderjarige dochter Maria Sanstra, c.s.verkoper Schritsen 141721246125v
MARIA ZEEMAN Maria Zeemanverkoper Kleine Bredeplaats 211806267253v
MARIA ZWAAL Maria Swaalverkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
MARIA ABES wijlen Marie Abbes verkoper Voorstraat 131603228380r
MARIA ABES wijlen Marie Abbes verkoper Voorstraat 131603228380r
MARIA ABES wijlen Marie Abbes verkoper Voorstraat 131603228380r
MARIA ABES wijlen Mary Abbes verkoper Voorstraat 131602228338v
MARIA ABES wijlen Mary Abbes verkoper Voorstraat 131602228338v
MARIA ABES wijlen Mary Abbes verkoper Voorstraat 131602228338v
MARIA ABES de kamer nagelaten door Mary Abbes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 561626231157r
MARIA ABES de kamer nagelaten door Mary Abbes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 561626231157r
MARIA ABES de kamer nagelaten door Mary Abbes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 561626231157r
MARIA ABES de kamer van Mary Abbes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderhaven 54162923296r
MARIA ABES de kamer van Mary Abbes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderhaven 54162923296r
MARIA ABES de kamer van Mary Abbes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderhaven 54162923296r
MARIA ABES de kamer eerder van Mary Abbes grondpacht verschuldigd aan dit perceel (p.j.)Zuiderhaven 541647235261r
MARIA ABES de kamer eerder van Mary Abbes grondpacht verschuldigd aan dit perceel (p.j.)Zuiderhaven 541647235261r
MARIA ABES de kamer eerder van Mary Abbes grondpacht verschuldigd aan dit perceel (p.j.)Zuiderhaven 541647235261r
MARIA ABRAHAMS Marytie Abrahams verkoper Lanen1668239149r
MARIA ABRAHAMS Marytie Abrahams verkoper Lanen1668239149r
MARIA ABRAHAMS Marytie Abrahams verkoper Lanen1668239149r
MARIA ALBERTS Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
MARIA ALBERTS Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
MARIA ALBERTS Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
MARIA ALBERTS Marijke Alberts winkelierkoper Rapenburg 1317392509v
MARIA ALBERTS Marijke Alberts winkelierkoper Rapenburg 1317392509v
MARIA ALBERTS Marijke Alberts winkelierkoper Rapenburg 1317392509v
MARIA ALBERTS Marijke Alberts , c.m.huurder (p.j.)Zoutsloot 391771257220v
MARIA ALBERTS Marijke Alberts , c.m.huurder (p.j.)Zoutsloot 391771257220v
MARIA ALBERTS Marijke Alberts , c.m.huurder (p.j.)Zoutsloot 391771257220v
MARIA AMES Mary Ames verkoper Lanen 23achter1698243379r
MARIA AMES Mary Ames verkoper Lanen 23achter1698243379r
MARIA AMES Mary Ames verkoper Lanen 23achter1698243379r
MARIA ANDRIES Maria Andries verkoper Rapenburg 6oost1689242291v
MARIA ANDRIES Maria Andries verkoper Rapenburg 6oost1689242291v
MARIA ANDRIES Maria Andries verkoper Rapenburg 6oost1689242291v
MARIA ANDRIES Marijke Andrys verkoper Both Apothekerstraat 11736249123r
MARIA ANDRIES Marijke Andrys verkoper Both Apothekerstraat 11736249123r
MARIA ANDRIES Marijke Andrys verkoper Both Apothekerstraat 11736249123r
MARIA ANTONIUS Marijke Anthonis verkoper Gardenierstraat NZ1763255178v
MARIA ANTONIUS Marijke Anthonis verkoper Gardenierstraat NZ1763255178v
MARIA ANTONIUS Marijke Anthonis verkoper Gardenierstraat NZ1763255178v
MARIA ARENDS Marythien Aernts verkoper Carl Visschersteeg1604228413v
MARIA ARENDS Marythien Aernts verkoper Carl Visschersteeg1604228413v
MARIA ARENDS Marythien Aernts verkoper Carl Visschersteeg1604228413v
MARIA ARJENS Marijcke Ariens koper van 1/2 Vismarkt 1166623944r
MARIA ARJENS Marijcke Ariens koper van 1/2 Vismarkt 1166623944r
MARIA ARJENS Marijcke Ariens koper van 1/2 Vismarkt 1166623944r
MARIA ARJENS Marijcke Ariens koper Voorstraat 831674240138v
MARIA ARJENS Marijcke Ariens koper Voorstraat 831674240138v
MARIA ARJENS Marijcke Ariens koper Voorstraat 831674240138v
MARIA BERENDS Marijke Beerns koper Nieuwstraat 331728247107v
MARIA BERENDS Marijke Beerns koper Nieuwstraat 331728247107v
MARIA BERENDS Marijke Beerns koper Nieuwstraat 331728247107v
MARIA BERENDS Marijke Beerns koper Rommelhaven 221730247298v
MARIA BERENDS Marijke Beerns koper Rommelhaven 221730247298v
MARIA BERENDS Marijke Beerns koper Rommelhaven 221730247298v
MARIA BERENDS Marijke Beerns verkoper Rommelhaven 22175325344v
MARIA BERENDS Marijke Beerns verkoper Rommelhaven 22175325344v
MARIA BERENDS Marijke Beerns verkoper Rommelhaven 22175325344v
MARIA BERENDS Marijke Beernts koper Karremanstraat 121788262251r
MARIA BERENDS Marijke Beernts koper Karremanstraat 121788262251r
MARIA BERENDS Marijke Beernts koper Karremanstraat 121788262251r
MARIA BERENDS Marijke Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
MARIA BERENDS Marijke Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
MARIA BERENDS Marijke Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
MARIA BERENDS Marijke Beerends koper huisKarremanstraat 321805267181v
MARIA BERENDS Marijke Beerends koper huisKarremanstraat 321805267181v
MARIA BERENDS Marijke Beerends koper huisKarremanstraat 321805267181v
MARIA BERENDS Marijke Beerends koper Heiligeweg 261811269143r
MARIA BERENDS Marijke Beerends koper Heiligeweg 261811269143r
MARIA BERENDS Marijke Beerends koper Heiligeweg 261811269143r
MARIA BERENDS Mary Bernts verwandelaar Bildtpoort (gebied)161723090v
MARIA BERENDS Mary Bernts verwandelaar Bildtpoort (gebied)161723090v
MARIA BERENDS Mary Bernts verwandelaar Bildtpoort (gebied)161723090v
MARIA BOUWES Marijcke Buwes koper Vijver 4166623947v
MARIA BOUWES Marijcke Buwes koper Vijver 4166623947v
MARIA BOUWES Marijcke Buwes koper Vijver 4166623947v
MARIA BRUINS Marijke Bruins koper Vijverstraat 191785261294v
MARIA BRUINS Marijke Bruins koper Vijverstraat 191785261294v
MARIA BRUINS Marijke Bruins koper Vijverstraat 191785261294v
MARIA CHRISTIAANS Marijke Christiaans verkoper Kleine Bredeplaats 161770257257r
MARIA CHRISTIAANS Marijke Christiaans verkoper Kleine Bredeplaats 161770257257r
MARIA CHRISTIAANS Marijke Christiaans verkoper Kleine Bredeplaats 161770257257r
MARIA CHRISTIAANS Marijke Christiaans verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 161770257257r
MARIA CHRISTIAANS Marijke Christiaans verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 161770257257r
MARIA CHRISTIAANS Marijke Christiaans verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 161770257257r
MARIA DIRKS Marijke Dirks verkoper Hoogstraat 10163723442v
MARIA DIRKS Marijke Dirks verkoper Hoogstraat 10163723442v
MARIA DIRKS Marijke Dirks verkoper Hoogstraat 10163723442v
MARIA DIRKS Mary Dyrcx koper Hoogstraat 1een_achter159722846r
MARIA DIRKS Mary Dyrcx koper Hoogstraat 1een_achter159722846r
MARIA DIRKS Mary Dyrcx koper Hoogstraat 1een_achter159722846r
MARIA DIRKS Mary Dirx protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 761599228139r
MARIA DIRKS Mary Dirx protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 761599228139r
MARIA DIRKS Mary Dirx protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 761599228139r
MARIA DIRKS Mary Dirx protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 781599228139r
MARIA DIRKS Mary Dirx protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 781599228139r
MARIA DIRKS Mary Dirx protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 781599228139r
MARIA DIRKS Mary Dircx bruid 1605228450r
MARIA DIRKS Mary Dircx bruid 1605228450r
MARIA DIRKS Mary Dircx bruid 1605228450r
MARIA DIRKS Mary Dircx naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
MARIA DIRKS Mary Dircx naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
MARIA DIRKS Mary Dircx naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
MARIA DIRKS Mary Dircx naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
MARIA DIRKS Mary Dircx naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
MARIA DIRKS Mary Dircx naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
MARIA DIRKS Marya Dircks koper Lammert Warndersteeg1613229157v
MARIA DIRKS Marya Dircks koper Lammert Warndersteeg1613229157v
MARIA DIRKS Marya Dircks koper Lammert Warndersteeg1613229157v
MARIA DIRKS ZANDSTRA Marijke Dirx Zanstraverkoper Liemendijk 41728247142v
MARIA DIRKS ZANDSTRA Marijke Dirx Zanstraverkoper Liemendijk 41728247142v
MARIA DIRKS ZANDSTRA Marijke Dirx Zanstraverkoper Liemendijk 41728247142v
MARIA DOEDES Marike Doedes verkoper Lanen 33166823921va
MARIA DOEDES Marike Doedes verkoper Lanen 33166823921va
MARIA DOEDES Marike Doedes verkoper Lanen 33166823921va
MARIA DOEDES Marike Doedes verkoper Lanen 21166823921va
MARIA DOEDES Marike Doedes verkoper Lanen 21166823921va
MARIA DOEDES Marike Doedes verkoper Lanen 21166823921va
MARIA DOEDES Maritie Doedes koper Grote Bredeplaats 9164223531r
MARIA DOEDES Maritie Doedes koper Grote Bredeplaats 9164223531r
MARIA DOEDES Maritie Doedes koper Grote Bredeplaats 9164223531r
MARIA DOEDES Maritie Doedes verkoper Grote Bredeplaats 9164323586v
MARIA DOEDES Maritie Doedes verkoper Grote Bredeplaats 9164323586v
MARIA DOEDES Maritie Doedes verkoper Grote Bredeplaats 9164323586v
MARIA EDGERS Marijke Edgers verkoper Rozengracht 81778259158r
MARIA EDGERS Marijke Edgers verkoper Rozengracht 81778259158r
MARIA EDGERS Marijke Edgers verkoper Rozengracht 81778259158r
MARIA EDGERS Marike Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
MARIA EDGERS Marike Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
MARIA EDGERS Marike Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
MARIA EESGES Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v
MARIA EESGES Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v
MARIA EESGES Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v
MARIA EESGES Marijke Edsges , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/32 Voorstraat 731729247285v
MARIA EESGES Marijke Edsges , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/32 Voorstraat 731729247285v
MARIA EESGES Marijke Edsges , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/32 Voorstraat 731729247285v
MARIA EESGES Marijke Edsges koper 1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkelRozengracht 81746251148r
MARIA EESGES Marijke Edsges koper 1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkelRozengracht 81746251148r
MARIA EESGES Marijke Edsges koper 1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkelRozengracht 81746251148r
MARIA EESGES Marijke Edsges eigenaar van 1/3 Rozengracht 81746251148r
MARIA EESGES Marijke Edsges eigenaar van 1/3 Rozengracht 81746251148r
MARIA EESGES Marijke Edsges eigenaar van 1/3 Rozengracht 81746251148r
MARIA EGBERTS Marijke Egberts verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 171726246249v
MARIA EGBERTS Marijke Egberts verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 171726246249v
MARIA EGBERTS Marijke Egberts verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 171726246249v
MARIA EGBERTS Marijke Egberts verkoper van 1/2 Schritsen 491726246250r
MARIA EGBERTS Marijke Egberts verkoper van 1/2 Schritsen 491726246250r
MARIA EGBERTS Marijke Egberts verkoper van 1/2 Schritsen 491726246250r
MARIA EGBERTS Marike Egberts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5168524290v
MARIA EGBERTS Marike Egberts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5168524290v
MARIA EGBERTS Marike Egberts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5168524290v
MARIA EGBERTS Mary Eiberts verkoper Kleine Kerkstraat 7170824541r
MARIA EGBERTS Mary Eiberts verkoper Kleine Kerkstraat 7170824541r
MARIA EGBERTS Mary Eiberts verkoper Kleine Kerkstraat 7170824541r
MARIA EVERTS Marijke Everts koper Kerkpad 11763255207v
MARIA EVERTS Marijke Everts koper Kerkpad 11763255207v
MARIA EVERTS Marijke Everts koper Kerkpad 11763255207v
MARIA EVERTS Marijke Everts koper Romastraat 25achter1778259129v
MARIA EVERTS Marijke Everts koper Romastraat 25achter1778259129v
MARIA EVERTS Marijke Everts koper Romastraat 25achter1778259129v
MARIA EVERTS Marijke Everts verkoper Kerkpad 11786262113r
MARIA EVERTS Marijke Everts verkoper Kerkpad 11786262113r
MARIA EVERTS Marijke Everts verkoper Kerkpad 11786262113r
MARIA EVERTS Marijke Everts verkoper Romastraat 25achter1786262114r
MARIA EVERTS Marijke Everts verkoper Romastraat 25achter1786262114r
MARIA EVERTS Marijke Everts verkoper Romastraat 25achter1786262114r
MARIA EWOUTS Mary Evouts koper Rozengracht 221644235148v
MARIA EWOUTS Mary Evouts koper Rozengracht 221644235148v
MARIA EWOUTS Mary Evouts koper Rozengracht 221644235148v
MARIA FEIKES Marijke Feykes herbergierseverkoper Hoogstraat 25175225325v
MARIA FEIKES Marijke Feykes herbergierseverkoper Hoogstraat 25175225325v
MARIA FEIKES Marijke Feykes herbergierseverkoper Hoogstraat 25175225325v
MARIA FEIKES Marijke Feykes herbergierseverkoper Hoogstraat 17175225325v
MARIA FEIKES Marijke Feykes herbergierseverkoper Hoogstraat 17175225325v
MARIA FEIKES Marijke Feykes herbergierseverkoper Hoogstraat 17175225325v
MARIA FEIKES Marijke Feikes verkoper Zuiderstraat 191752253271r
MARIA FEIKES Marijke Feikes verkoper Zuiderstraat 191752253271r
MARIA FEIKES Marijke Feikes verkoper Zuiderstraat 191752253271r
MARIA FOKKES Marijke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
MARIA FOKKES Marijke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
MARIA FOKKES Marijke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts koper huisVismarkt 41758254145v
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts koper huisVismarkt 41758254145v
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts koper huisVismarkt 41758254145v
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts koper huis met potkastWeverstraat 6180126629r
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts koper huis met potkastWeverstraat 6180126629r
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts koper huis met potkastWeverstraat 6180126629r
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts huurder (p.j.)Weverstraat 6180126629r
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts huurder (p.j.)Weverstraat 6180126629r
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts huurder (p.j.)Weverstraat 6180126629r
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts koper huisHofstraat 41180226691v
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts koper huisHofstraat 41180226691v
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts koper huisHofstraat 41180226691v
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts verkoper Weverstraat 61802266135r
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts verkoper Weverstraat 61802266135r
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts verkoper Weverstraat 61802266135r
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts verkoper Hofstraat 411807267308v
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts verkoper Hofstraat 411807267308v
MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts verkoper Hofstraat 411807267308v
MARIA FOLKERTS HAAS Marijke Folkerts de Haaskoper huis en bakkerijKerkpoortstraat 5318032672v
MARIA FOLKERTS HAAS Marijke Folkerts de Haaskoper huis en bakkerijKerkpoortstraat 5318032672v
MARIA FOLKERTS HAAS Marijke Folkerts de Haaskoper huis en bakkerijKerkpoortstraat 5318032672v
MARIA FOPPES Marijke Foppes geniaarde koper Grote Bredeplaats 10177625911v
MARIA FOPPES Marijke Foppes geniaarde koper Grote Bredeplaats 10177625911v
MARIA FOPPES Marijke Foppes geniaarde koper Grote Bredeplaats 10177625911v
MARIA GEERTS Marijke Geerts koper Grote Kerkstraat 35173524967r
MARIA GEERTS Marijke Geerts koper Grote Kerkstraat 35173524967r
MARIA GEERTS Marijke Geerts koper Sint Jacobstraat 71769257116v
MARIA GEERTS Marijke Geerts koper Sint Jacobstraat 71769257116v
MARIA GERBENS Mary Gerbrandts , vrijsterkoper kamerZoutsloot ZZ161623038r
MARIA GERBENS Mary Gerbrandts , vrijsterkoper kamerZoutsloot ZZ161623038r
MARIA GERBENS de gezamenlijke crediteuren van Mary Gerbens verkoper Zoutsloot ZZ1626231154r
MARIA GERBENS de gezamenlijke crediteuren van Mary Gerbens verkoper Zoutsloot ZZ1626231154r
MARIA GERRITS Marijke Gerrits verkoper Gardenierstraat 3west1727246306v
MARIA GERRITS Marijke Gerrits verkoper Gardenierstraat 3west1727246306v
MARIA GERRITS Marijke Gerrits koper Karremanstraat 191728247106v
MARIA GERRITS Marijke Gerrits koper Karremanstraat 191728247106v
MARIA GERRITS Marijke Gerrits aanhandelaar Zuiderhaven 36o1729247291v
MARIA GERRITS Marijke Gerrits aanhandelaar Zuiderhaven 36o1729247291v
MARIA GERRITS wijlen Marijke Gerrits verwandelaar Liemendijk NZ1729247291v
MARIA GERRITS wijlen Marijke Gerrits verwandelaar Liemendijk NZ1729247291v
MARIA GERRITS Marijke Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 31736249110r
MARIA GERRITS Marijke Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 31736249110r
MARIA GERRITS Marijke Gerrits verkoper van 1/2 Zuiderhaven 36o174325124v
MARIA GERRITS Marijke Gerrits verkoper van 1/2 Zuiderhaven 36o174325124v
MARIA GERRITS Marijke Gerrits verkoper van 1/2 (verkregen door uitkoop van de erven van haar wijlen man)Zuiderhaven 36o174325124v
MARIA GERRITS Marijke Gerrits verkoper van 1/2 (verkregen door uitkoop van de erven van haar wijlen man)Zuiderhaven 36o174325124v
MARIA GERRITS Marijke Gerryts huurder (p.w.)Achterstraat NZ1766256217r
MARIA GERRITS Marijke Gerryts huurder (p.w.)Achterstraat NZ1766256217r
MARIA GERRITS Marike Gerrits verkoper Lanen 17170924577r
MARIA GERRITS Marike Gerrits verkoper Lanen 17170924577r
MARIA GERRITS Marike Gerrits koper Zeilmakersstraat 31734248306v
MARIA GERRITS Marike Gerrits koper Zeilmakersstraat 31734248306v
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 77twee_achter1766256186v
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 77twee_achter1766256186v
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 911766256187v
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 911766256187v
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91achter1766256187v
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91achter1766256187v
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 791766256189r
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 791766256189r
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 77achter1766256190r
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 77achter1766256190r
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 941766256192r
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 941766256192r
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 141766256193r
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 141766256193r
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 61766256194r
MARIA GERRITS JONGmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 61766256194r
MARIA GERRITS JONG Marijke Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 31766256200v
MARIA GERRITS JONG Marijke Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 31766256200v
MARIA GERRITS JONG Marijke Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/4 van 1/4 Schritsen 641766256223v
MARIA GERRITS JONG Marijke Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/4 van 1/4 Schritsen 641766256223v
MARIA GIJSBERTS Marike Gijsberts koper Vijverstraat 111695243152r
MARIA GIJSBERTS Marike Gijsberts koper Vijverstraat 111695243152r
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts verkoper Schritsen 41achter1599228158v
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts verkoper Schritsen 41achter1599228158v
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts protesteert vanwege een reversaal onbekend1599228181r
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts protesteert vanwege een reversaal onbekend1599228181r
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts crediteur (triumphant) Hoogstraat 381600228217r
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts crediteur (triumphant) Hoogstraat 381600228217r
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts* crediteur (triumphant) ([staat: Marij Stoffels])Hoogstraat 381600228220r
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts* crediteur (triumphant) ([staat: Marij Stoffels])Hoogstraat 381600228220r
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts crediteur (triumphant) Achterstraat1601228253v
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts crediteur (triumphant) Achterstraat1601228253v
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts verkoper Hoogstraat 381601228279r
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts verkoper Hoogstraat 381601228279r
MARIA GIJSBERTS wijlen Mary Ghijsberts verkoper Zuiderstraat1602228295r
MARIA GIJSBERTS wijlen Mary Ghijsberts verkoper Zuiderstraat1602228295r
MARIA GIJSBERTS wijlen Mary Ghijsberts verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
MARIA GIJSBERTS wijlen Mary Ghijsberts verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
MARIA GIJSBERTS wijlen Mary Ghijsberts verkoper Noorderhaven 661602228295r
MARIA GIJSBERTS wijlen Mary Ghijsberts verkoper Noorderhaven 661602228295r
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts* verpachter grond[staat: Mary Stoffels] Franekerpoort (gebied)1602228325v
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts* verpachter grond[staat: Mary Stoffels] Franekerpoort (gebied)1602228325v
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts crediteur (triumphant) Franekerpoort (gebied)1602228325v
MARIA GIJSBERTS Mary Gijsberts crediteur (triumphant) Franekerpoort (gebied)1602228325v
MARIA GIJSBERTS FONTEIN Maria Gijsberts Fonteyn, jongedochter veniam aetatiskoper Havenplein 18a168024168v
MARIA GIJSBERTS FONTEIN Maria Gijsberts Fonteyn, jongedochter veniam aetatiskoper Havenplein 18a168024168v
MARIA HANSES Marike Hanses koper door niaar Rapenburg 41705244271r
MARIA HANSES Marike Hanses koper door niaar Rapenburg 41705244271r
MARIA HARMENS nu Mari Harmens bewoner Grote Kerkstraat 11drie_achter163923489r
MARIA HARMENS nu Mari Harmens bewoner Grote Kerkstraat 11drie_achter163923489r
MARIA HARMENS Marijke Harmens koper Lanen 83oost1751252114r
MARIA HARMENS Marijke Harmens koper Lanen 83oost1751252114r
MARIA HARMENS Marijke Harmens verkoper Lanen 83oost1770257147v
MARIA HARMENS Marijke Harmens verkoper Lanen 83oost1770257147v
MARIA HARMENS Marijke Harmens koper Hofstraat 411807267308v
MARIA HARMENS Marijke Harmens koper Hofstraat 411807267308v
MARIA HARMENS Mary Harmans niaarnemer ratione sanguinis Noordijs 51601228241r
MARIA HARMENS Mary Harmans niaarnemer ratione sanguinis Noordijs 51601228241r
MARIA HARMENS Mary Harmens koper kamerLanen 42achter1618230141r
MARIA HARMENS Mary Harmens koper kamerLanen 42achter1618230141r
MARIA HARMENS Mary Harmens koper Weverstraat 111618230145r
MARIA HARMENS Mary Harmens koper Weverstraat 111618230145r
MARIA HARMENS Mary Harmens verkoper Weverstraat 111622230318v
MARIA HARMENS Mary Harmens verkoper Weverstraat 111622230318v
MARIA HARMENS Mary Harmens verkoper Lanen 42achter162423122r
MARIA HARMENS Mary Harmens verkoper Lanen 42achter162423122r
MARIA HARMENS IJSKAMP Marijke Harmanus IJskamkoper Kerkpoortstraat 55179826588r
MARIA HARMENS IJSKAMP Marijke Harmanus IJskamkoper Kerkpoortstraat 55179826588r
MARIA HARMENS IJSKAMP Marijke Harmanus IJskamverkoper Kerkpoortstraat 55180426778r
MARIA HARMENS IJSKAMP Marijke Harmanus IJskamverkoper Kerkpoortstraat 55180426778r
MARIA HARTMANS Marya Hartmans verkoper Kerkpoortstraat 81743250302v
MARIA HARTMANS Marya Hartmans verkoper Kerkpoortstraat 81743250302v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendrix koper Hoogstraat 33oost1729247275v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendrix koper Hoogstraat 33oost1729247275v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks verkoper Gardenierstraat 41736249141r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks verkoper Gardenierstraat 41736249141r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks koper Vianen1737249174r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks koper Vianen1737249174r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks verkoper Hoogstraat 33oost173925079v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks verkoper Hoogstraat 33oost173925079v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendrix koper Kerkpad 28175325369v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendrix koper Kerkpad 28175325369v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks verkoper Kerkpad 28175625415r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks verkoper Kerkpad 28175625415r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks huurder voor 1 jaar Hofstraat 29achter175625424v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks huurder voor 1 jaar Hofstraat 29achter175625424v
MARIA HENDRIKS de hypothecaire crediteuren van Marijke Hendriks verkoper Hofstraat 29achter175625424v
MARIA HENDRIKS de hypothecaire crediteuren van Marijke Hendriks verkoper Hofstraat 29achter175625424v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks koper ten zuiden van Harlingen176425646r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks koper ten zuiden van Harlingen176425646r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks koper Weverstraat 3176825773r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks koper Weverstraat 3176825773r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks koper Hoogstraat 281769257113v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks koper Hoogstraat 281769257113v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks bewoner Weverstraat 31786262143v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks bewoner Weverstraat 31786262143v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks geniaarde koper Heiligeweg 161793264159r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks geniaarde koper Heiligeweg 161793264159r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks geniaarde koper Heiligeweg 181793264159r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks geniaarde koper Heiligeweg 181793264159r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks koper Nieuwstraat 19180426782r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks koper Nieuwstraat 19180426782r
MARIA HENDRIKS Marike Hendriks koper Hofstraat 29achter175025263v
MARIA HENDRIKS Marike Hendriks koper Hofstraat 29achter175025263v
MARIA HENDRIKS Marytie Hendrix koper Grote Kerkstraat 2416362348v
MARIA HENDRIKS Marytie Hendrix koper Grote Kerkstraat 2416362348v
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks Luiterskoper Lanen 641782260253r
MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks Luiterskoper Lanen 641782260253r
MARIA HENDRIKS VOET Marijke Hendriks Voetverkoper Simon Vestdijksingel 21789263115r
MARIA HENDRIKS VOET Marijke Hendriks Voetverkoper Simon Vestdijksingel 21789263115r
MARIA HERES minderjarige dochter Marijke Heeres verkoper van 1/4 Schritsen 4176125572v
MARIA HERES minderjarige dochter Marijke Heeres verkoper van 1/4 Schritsen 4176125572v
MARIA HERES Mary Heeres verkoper Lanen159722869v
MARIA HERES Mary Heeres verkoper Lanen159722869v
MARIA HERES Mary Heeres koper kamerSchritsen 41achter1599228158v
MARIA HERES Mary Heeres koper kamerSchritsen 41achter1599228158v
MARIA HERES de kamer van Mary Heris naastligger ten noorden Schritsen 41162723223v
MARIA HERES de kamer van Mary Heris naastligger ten noorden Schritsen 41162723223v
MARIA HESSELS Maritien Hessels koper door niaar Zuiderhaven162523167v
MARIA HESSELS Maritien Hessels koper door niaar Zuiderhaven162523167v
MARIA HESSELS Mary Hessels koper Hoogstraat 1twee_achter1622230307r
MARIA HESSELS Mary Hessels koper Hoogstraat 1twee_achter1622230307r
MARIA HESSELS Mary Hessels verkoper Hoogstraat 1twee_achter162423121v
MARIA HESSELS Mary Hessels verkoper Hoogstraat 1twee_achter162423121v
MARIA HESSELS Mary Hessels verkoper Liemendijk NZ1630232133v
MARIA HESSELS Mary Hessels verkoper Liemendijk NZ1630232133v
MARIA HESSELS Mary Hessels verkoper Nieuwstraat163223346v
MARIA HESSELS Mary Hessels verkoper Nieuwstraat163223346v
MARIA HESSELS Mary Hessels koper Franekereind 20163323381r
MARIA HESSELS Mary Hessels koper Franekereind 20163323381r
MARIA HIDDES HEREMIET Maria Hiddes Heremytverkoper Brouwersstraat 4174425148v
MARIA HIDDES HEREMIET Maria Hiddes Heremytverkoper Brouwersstraat 4174425148v
MARIA HUIGS Marijke Huigens , met toestemming van haar kinderenverkoper Zoutsloot 18174525168v
MARIA HUIGS Marijke Huigens , met toestemming van haar kinderenverkoper Zoutsloot 18174525168v
MARIA HUIGS Marijke Hugens verkoper Franekereind 211746251160r
MARIA HUIGS Marijke Hugens verkoper Franekereind 211746251160r
MARIA HUIGS Marijke Hugens verkoper Voorstraat 3achter1752252194r
MARIA HUIGS Marijke Hugens verkoper Voorstraat 3achter1752252194r
MARIA HUIGS het pakhuis van Marijke Huigens naastligger ten noorden Voorstraat 831753253118r
MARIA HUIGS het pakhuis van Marijke Huigens naastligger ten noorden Voorstraat 831753253118r
MARIA HUIGS Marijke Huigens verkoper Voorstraat 831753253118r
MARIA HUIGS Marijke Huigens verkoper Voorstraat 831753253118r
MARIA HUIGS Marijke Huigens verkoper Grote Bredeplaats 5west1754253131r
MARIA HUIGS Marijke Huigens verkoper Grote Bredeplaats 5west1754253131r
MARIA HUIGS Marijke Huigens naastligger ten zuiden Spekmarkt 21754253134v
MARIA HUIGS Marijke Huigens naastligger ten zuiden Spekmarkt 21754253134v
MARIA HUIGS Marijke Huigens naastligger ten westen Spekmarkt 21754253134v
MARIA HUIGS Marijke Huigens naastligger ten westen Spekmarkt 21754253134v
MARIA HUIGS Marijke Huigens verkoper Voorstraat 52west1754253191v
MARIA HUIGS Marijke Huigens verkoper Voorstraat 52west1754253191v
MARIA HUIGS Marike Huigens verkoper Lanen 23achter170824543r
MARIA HUIGS Marike Huigens verkoper Lanen 23achter170824543r
MARIA IEMES minderjarige Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west179226452r
MARIA IEMES minderjarige Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west179226452r
MARIA IEMES Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
MARIA IEMES Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
MARIA IEMES Marijke Yemes koper Voorstraat 301806267256v
MARIA IEMES Marijke Yemes koper Voorstraat 301806267256v
MARIA IENTES Maria Intes koper Bildtstraat 181621230282r
MARIA IENTES Maria Intes koper Bildtstraat 181621230282r
MARIA IENTES Mary Intes verkoper Achterstraat ZZ16272321v
MARIA IENTES Mary Intes verkoper Achterstraat ZZ16272321v
MARIA IENTES Mary Yntes koper Herenwaltje 6163223364r
MARIA IENTES Mary Yntes koper Herenwaltje 6163223364r
MARIA IJSBRANDS Maritie Isbrands koper door niaar Kerkpad 32166623937r
MARIA IJSBRANDS Maritie Isbrands koper door niaar Kerkpad 32166623937r
MARIA JAKOBS Maria Jacobs koper Kerkpoortstraat 81630232147r
MARIA JAKOBS Maria Jacobs koper Kerkpoortstraat 81630232147r
MARIA JAKOBS Marijke Jacobs verkoper Schritsen 56west1803266283r
MARIA JAKOBS Marijke Jacobs verkoper Schritsen 56west1803266283r
MARIA JAKOBS Marike Jacobs verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 151710245107v
MARIA JAKOBS Marike Jacobs verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 151710245107v
MARIA JANS Maria Jansen koper Rommelhaven 181805267177r
MARIA JANS Maria Jansen koper Rommelhaven 181805267177r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Noorderhaven 104168124139va
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Noorderhaven 104168124139va
MARIA JANS Marijke Jans geniaarde koper Karremanstraat 201722246151r
MARIA JANS Marijke Jans geniaarde koper Karremanstraat 201722246151r
MARIA JANS Marijke Jans geniaarde koper Bargebuurt 161723246175v
MARIA JANS Marijke Jans geniaarde koper Bargebuurt 161723246175v
MARIA JANS Marijke Jans koper Vissersstraat 11723246183r
MARIA JANS Marijke Jans koper Vissersstraat 11723246183r
MARIA JANS Marijke Jans koper door niaar huisBildtpoort (gebied)1724246198r
MARIA JANS Marijke Jans koper door niaar huisBildtpoort (gebied)1724246198r
MARIA JANS Marijke Jansen koper Zoutsloot 9017272476v
MARIA JANS Marijke Jansen koper Zoutsloot 9017272476v
MARIA JANS Marijke Jans koper Vianen 22172724724v
MARIA JANS Marijke Jans koper Vianen 22172724724v
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Zoutsloot WZ1729247290v
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Zoutsloot WZ1729247290v
MARIA JANS Marijke Jans koper Bargebuurt 241730247314r
MARIA JANS Marijke Jans koper Bargebuurt 241730247314r
MARIA JANS Marijke Jans koper door niaar ratione vicinitatis Nieuwstraat WZ1732248118v
MARIA JANS Marijke Jans koper door niaar ratione vicinitatis Nieuwstraat WZ1732248118v
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Bargebuurt 241732248153r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Bargebuurt 241732248153r
MARIA JANS Marijke Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201737249199v
MARIA JANS Marijke Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201737249199v
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Nieuwstraat 201737249199v
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Nieuwstraat 201737249199v
MARIA JANS Marijke Jans verkoper van 3/8 ten zuiden van Harlingen173925052r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper van 3/8 ten zuiden van Harlingen173925052r
MARIA JANS wijlen Marijke Jans verkoper Vissersstraat 11746251151r
MARIA JANS wijlen Marijke Jans verkoper Vissersstraat 11746251151r
MARIA JANS Marijke Jans koper Lanen 33175025290r
MARIA JANS Marijke Jans koper Lanen 33175025290r
MARIA JANS Marijke Jans koper Voorstraat 741752252183r
MARIA JANS Marijke Jans koper Voorstraat 741752252183r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Heiligeweg 241752252195r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Heiligeweg 241752252195r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Vianen 22175325386r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Vianen 22175325386r
MARIA JANS Marijke Jans , voor haar kinderenverkoper Vianen 22175325386r
MARIA JANS Marijke Jans , voor haar kinderenverkoper Vianen 22175325386r
MARIA JANS Marijke Janz koper Droogstraat 181755253221r
MARIA JANS Marijke Janz koper Droogstraat 181755253221r
MARIA JANS Marijke Jans koper huisBrouwersstraat 41759254186v
MARIA JANS Marijke Jans koper huisBrouwersstraat 41759254186v
MARIA JANS Marijke Jans koper van 1/2 Spekmarkt 4177225832v
MARIA JANS Marijke Jans koper van 1/2 Spekmarkt 4177225832v
MARIA JANS Marijke Jans koper Voorstraat 15177325880r
MARIA JANS Marijke Jans koper Voorstraat 15177325880r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Voorstraat 151775258220r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Voorstraat 151775258220r
MARIA JANS Marijke Jans koper Franekereind 361778259102r
MARIA JANS Marijke Jans koper Franekereind 361778259102r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Voorstraat 741778259145v
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Voorstraat 741778259145v
MARIA JANS Marijke Jans verkoper van 1/4 Hofstraat 351785261276r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper van 1/4 Hofstraat 351785261276r
MARIA JANS Marijke Jans koper Spekmarkt 2178626282r
MARIA JANS Marijke Jans koper Spekmarkt 2178626282r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
MARIA JANS Marijke Jans verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
MARIA JANS Marijke Jans verkoper van 1/2 Bargebuurt 11789263151r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper van 1/2 Bargebuurt 11789263151r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
MARIA JANS Marijke Jans verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
MARIA JANS Marijke Jans naastligger ten noorden Spekmarkt 41789263154r
MARIA JANS Marijke Jans naastligger ten noorden Spekmarkt 41789263154r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Brouwersstraat 41789263165r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Brouwersstraat 41789263165r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Spekmarkt 21795264274v
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Spekmarkt 21795264274v
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Kerkpoortstraat 291803266185r
MARIA JANS Marijke Jans verkoper Kerkpoortstraat 291803266185r
MARIA JANS Marijke Jans koper Brouwersstraat 21803266304v
MARIA JANS Marijke Jans koper Brouwersstraat 21803266304v
MARIA JANS Marijke Jans koper Simon Stijlstraat 1180826854v
MARIA JANS Marijke Jans koper Simon Stijlstraat 1180826854v
MARIA JANS Marijke Jans koper Voorstraat 621810268348r
MARIA JANS Marijke Jans koper Voorstraat 621810268348r
MARIA JANS Marijke Jans naastligger ten zuiden Voorstraat 621810268348r
MARIA JANS Marijke Jans naastligger ten zuiden Voorstraat 621810268348r
MARIA JANS Marijke Jans koper Moriaanstraat 12181026970v
MARIA JANS Marijke Jans koper Moriaanstraat 12181026970v
MARIA JANS Marijke Jans huurder Moriaanstraat 12181026970v
MARIA JANS Marijke Jans huurder Moriaanstraat 12181026970v
MARIA JANS Marike Jansen verkoper Wasbleek16922434r
MARIA JANS Marike Jansen verkoper Wasbleek16922434r
MARIA JANS Marike Jans koper Nieuwstraat 201710245109v
MARIA JANS Marike Jans koper Nieuwstraat 201710245109v
MARIA JANS de hypothecaire crediteuren van Marike Jans verkoper Zoutsloot 106noord1712245178r
MARIA JANS de hypothecaire crediteuren van Marike Jans verkoper Zoutsloot 106noord1712245178r
MARIA JANS Marike Jansen verkoper Vijver 1171924654r
MARIA JANS Marike Jansen verkoper Vijver 1171924654r
MARIA JANS Marike Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1732248118v
MARIA JANS Marike Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1732248118v
MARIA JANS Marike Jans koper Scheerstraat 61736249114r
MARIA JANS Marike Jans koper Scheerstraat 61736249114r
MARIA JANS Marike Jans verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 231738249357r
MARIA JANS Marike Jans verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 231738249357r
MARIA JANS Marike Jans koper huisSchritsen 491796264318v
MARIA JANS Marike Jans koper huisSchritsen 491796264318v
MARIA JANS Mary Jans koper Franekereind 29oost159722869r
MARIA JANS Mary Jans koper Franekereind 29oost159722869r
MARIA JANS Mary Jansen koper Kleine Kerkstraat 51599228133r
MARIA JANS Mary Jansen koper Kleine Kerkstraat 51599228133r
MARIA JANS Mary Jans koper Achterstraat ZZ1601228238v
MARIA JANS Mary Jans koper Achterstraat ZZ1601228238v
MARIA JANS grondpacht uit de kamer van Mary Jans eigenaar perceel Weverstraat 111606228502av
MARIA JANS grondpacht uit de kamer van Mary Jans eigenaar perceel Weverstraat 111606228502av
MARIA JANS Mary Jans verkoper Havenplein 41619230192v
MARIA JANS Mary Jans verkoper Havenplein 41619230192v
MARIA JANS Mary Jans koper Noordijs 1162823277r
MARIA JANS Mary Jans koper Noordijs 1162823277r
MARIA JANS Mary Jans verkoper Noordijs 1163223351r
MARIA JANS Mary Jans verkoper Noordijs 1163223351r
MARIA JANS Mary Jans koper Zoutsloot ZZ1634233150r
MARIA JANS Mary Jans koper Zoutsloot ZZ1634233150r
MARIA JANS Mary Jans verkoper Spinhuisstraat163623419v
MARIA JANS Mary Jans verkoper Spinhuisstraat163623419v
MARIA JANS Mary Jans verkoper Zoutsloot 65163923490r
MARIA JANS Mary Jans verkoper Zoutsloot 65163923490r
MARIA JANS Mary Jans verkoper Liemendijk165623789r
MARIA JANS Mary Jans verkoper Liemendijk165623789r
MARIA JANS Mary Jans koper Schoolsteeg WZ166723996v
MARIA JANS Mary Jans koper Schoolsteeg WZ166723996v
MARIA JANS Maryke Jans koper huisGrote Ossenmarkt 1617672575v
MARIA JANS Maryke Jans koper huisGrote Ossenmarkt 1617672575v
MARIA JANS Marytie Jans koper Zuiderhaven 49achter1640234107r
MARIA JANS Marytie Jans koper Zuiderhaven 49achter1640234107r
MARIA JANS Maria Jans Elwrikverkoper van 1/2 van 1/4 Hofstraat 291745251109r
MARIA JANS Maria Jans Elwrikverkoper van 1/2 van 1/4 Hofstraat 291745251109r
MARIA JANS Marijke Jans Holmantverkoper Nieuweburen 251809268257v
MARIA JANS Marijke Jans Holmantverkoper Nieuweburen 251809268257v
MARIA JANS Mary Jan Vlysnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 91618230131v
MARIA JANS Mary Jan Vlysnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 91618230131v
MARIA JANS LEIENAAR Marijke Jans Leyenaarkoper Zoutsloot 541796264343v
MARIA JANS LEIENAAR Marijke Jans Leyenaarkoper Zoutsloot 541796264343v
MARIA JANS LEIENAARwijlen Marijke Jans Leyenaarverkoper Zoutsloot 541806267238r
MARIA JANS LEIENAARwijlen Marijke Jans Leyenaarverkoper Zoutsloot 541806267238r
MARIA JANS LEX Marijke Jans Lexkoper Heiligeweg 2417432519v
MARIA JANS LEX Marijke Jans Lexkoper Heiligeweg 2417432519v
MARIA JANS LEX Marijke Jans Lexuitdragerkoper Voorstraat 741757254106v
MARIA JANS LEX Marijke Jans Lexuitdragerkoper Voorstraat 741757254106v
MARIA JANS LEX Marijke Jans Lexeigenaar van 3/4 Voorstraat 741757254106v
MARIA JANS LEX Marijke Jans Lexeigenaar van 3/4 Voorstraat 741757254106v
MARIA JANS LEX Marijke Jans Lexuitdragerkoper Schritsen 53176825744v
MARIA JANS LEX Marijke Jans Lexuitdragerkoper Schritsen 53176825744v
MARIA JANS LEX Marijke Jans Lexverkoper Romastraat 25achter1778259129v
MARIA JANS LEX Marijke Jans Lexverkoper Romastraat 25achter1778259129v
MARIA JANS LEX Marijke Jans Lexuitdraagsterverkoper Schritsen 531781260129r
MARIA JANS LEX Marijke Jans Lexuitdraagsterverkoper Schritsen 531781260129r
MARIA JELTES Mary Jeltes koper Grote Ossenmarkt 271645235169v
MARIA JELTES Mary Jeltes koper Grote Ossenmarkt 271645235169v
MARIA JOHANNES Marijke Joannes verkoper Franekereind 161692242374r
MARIA JOHANNES Marijke Joannes verkoper Franekereind 161692242374r
MARIA JOHANNES Marijke Johannes huurder achter Grote Bredeplaats 29175325367r
MARIA JOHANNES Marijke Johannes huurder achter Grote Bredeplaats 29175325367r
MARIA JOHANNES Marijke Johannes koper Heiligeweg 5817762591r
MARIA JOHANNES Marijke Johannes koper Heiligeweg 5817762591r
MARIA JOHANNES Marijke Johannes koper Schritsen 171789263102r
MARIA JOHANNES Marijke Johannes koper Schritsen 171789263102r
MARIA JOHANNES Mary Joannes verkoper Lanen 87166023865v
MARIA JOHANNES Mary Joannes verkoper Lanen 87166023865v
MARIA JOHANNES Mary Johannes koper kamerNieuwstraat WZ1683241242r
MARIA JOHANNES Mary Johannes koper kamerNieuwstraat WZ1683241242r
MARIA JOHANNES Mary Joannes verkoper Nieuwstraat WZ1686242105r
MARIA JOHANNES Mary Joannes verkoper Nieuwstraat WZ1686242105r
MARIA JOHANNES MOCKEMA Marijke Johannes Mockemaverkoper van 1/16 Noorderhoofd 11729247253v
MARIA JOHANNES MOCKEMA Marijke Johannes Mockemaverkoper van 1/16 Noorderhoofd 11729247253v
MARIA JOHANNES MOCKEMA Marijke Johannis Mockamakoper Zoutsloot 71734248288v
MARIA JOHANNES MOCKEMA Marijke Johannis Mockamakoper Zoutsloot 71734248288v
MARIA JOOSTES Maria Josepha Joosten koper Kleine Bredeplaats 201807267323v
MARIA JOOSTES Maria Josepha Joosten koper Kleine Bredeplaats 201807267323v
MARIA JOOSTES Maritien Joostes koper Romastraat 131644235115v
MARIA JOOSTES Maritien Joostes koper Romastraat 131644235115v
MARIA JURJENS IJSKAMP Marijke Jurjens Iskampkoper Sint Jacobstraat 21787262158r
MARIA JURJENS IJSKAMP Marijke Jurjens Iskampkoper Sint Jacobstraat 21787262158r
MARIA KLASES Marijke Clases koper Grote Kerkstraat 191695243143r
MARIA KLASES Marijke Clases koper Grote Kerkstraat 191695243143r
MARIA KLASES Marijke Clases koper Grote Kerkstraat 191695243143r
MARIA KLASES Marijke Clases koper deftig huisZeilmakersstraat 31767256234v
MARIA KLASES Marijke Clases koper deftig huisZeilmakersstraat 31767256234v
MARIA KLASES Marijke Clases koper deftig huisZeilmakersstraat 31767256234v
MARIA KLASES Marijke Claases koper Lanen 47179726528v
MARIA KLASES Marijke Claases koper Lanen 47179726528v
MARIA KLASES Marijke Claases koper Lanen 47179726528v
MARIA KLASES Mary Claes koper Brouwersstraat 81604228412v
MARIA KLASES Mary Claes koper Brouwersstraat 81604228412v
MARIA KLASES Mary Claes koper Brouwersstraat 81604228412v
MARIA KLASES Mary Claes koper Brouwersstraat 81605228474r
MARIA KLASES Mary Claes koper Brouwersstraat 81605228474r
MARIA KLASES Mary Claes koper Brouwersstraat 81605228474r
MARIA KLASES Mary Clasen verkoper Zuiderplein OZ1606228513r
MARIA KLASES Mary Clasen verkoper Zuiderplein OZ1606228513r
MARIA KLASES Mary Clasen verkoper Zuiderplein OZ1606228513r
MARIA KLASES Mary Claeses vlasterkoper kamerSint Christoffelsteeg161122923v
MARIA KLASES Mary Claeses vlasterkoper kamerSint Christoffelsteeg161122923v
MARIA KLASES Mary Claeses vlasterkoper kamerSint Christoffelsteeg161122923v
MARIA KLASES Mary Claeses naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg1614229192v
MARIA KLASES Mary Claeses naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg1614229192v
MARIA KLASES Mary Claeses naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg1614229192v
MARIA KLASES Mary Claes koper Schritsen 521620230232v
MARIA KLASES Mary Claes koper Schritsen 521620230232v
MARIA KLASES Mary Claes koper Schritsen 521620230232v
MARIA KLASES Mary Clases verkoper Schritsen 521622230304v
MARIA KLASES Mary Clases verkoper Schritsen 521622230304v
MARIA KLASES Mary Clases verkoper Schritsen 521622230304v
MARIA KLASES Mary Claesen verkoper onbekend1622230322v
MARIA KLASES Mary Claesen verkoper onbekend1622230322v
MARIA KLASES Mary Claesen verkoper onbekend1622230322v
MARIA KLASES BLOKde erfgenamen van wijlen Marijke Clases Bloknaastligger ten westen Zoutsloot 181774258187v
MARIA KLASES BLOKde erfgenamen van wijlen Marijke Clases Bloknaastligger ten westen Zoutsloot 181774258187v
MARIA KLASES BLOKde erfgenamen van wijlen Marijke Clases Bloknaastligger ten westen Zoutsloot 181774258187v
MARIA KLASES BLOKwijlen Marijke Claazes Blokerflater Zeilmakersstraat 31775258197v
MARIA KLASES BLOKwijlen Marijke Claazes Blokerflater Zeilmakersstraat 31775258197v
MARIA KLASES BLOKwijlen Marijke Claazes Blokerflater Zeilmakersstraat 31775258197v
MARIA KORNELIS Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 21645235182v
MARIA KORNELIS Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 21645235182v
MARIA KORNELIS Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 21645235182v
MARIA KORNELIS de weduwe Maritie Cornelis IJsselskoper ledige plaats of tuintjeAchterstraat1650236123r
MARIA KORNELIS de weduwe Maritie Cornelis IJsselskoper ledige plaats of tuintjeAchterstraat1650236123r
MARIA KORNELIS de weduwe Maritie Cornelis IJsselskoper ledige plaats of tuintjeAchterstraat1650236123r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 77twee_achter1766256186v
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 77twee_achter1766256186v
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 77twee_achter1766256186v
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 911766256187v
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 911766256187v
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 911766256187v
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91achter1766256187v
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91achter1766256187v
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91achter1766256187v
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 791766256189r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 791766256189r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 791766256189r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 77achter1766256190r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 77achter1766256190r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 77achter1766256190r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 941766256192r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 941766256192r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 941766256192r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 141766256193r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 141766256193r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 141766256193r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 61766256194r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 61766256194r
MARIA KORNELIS WETSENSminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 61766256194r
MARIA KORNELIS WETSENS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 31766256200v
MARIA KORNELIS WETSENS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 31766256200v
MARIA KORNELIS WETSENS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 31766256200v
MARIA KORNELIS WETSENS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijsterverkoper van 1/2 van 1/4 Schritsen 641766256223v
MARIA KORNELIS WETSENS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijsterverkoper van 1/2 van 1/4 Schritsen 641766256223v
MARIA KORNELIS WETSENS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijsterverkoper van 1/2 van 1/4 Schritsen 641766256223v
MARIA KORNELIS WETSENS Marijke Cornelis Wetzenskoper van 1/2 Voorstraat 821771257217v
MARIA KORNELIS WETSENS Marijke Cornelis Wetzenskoper van 1/2 Voorstraat 821771257217v
MARIA KORNELIS WETSENS Marijke Cornelis Wetzenskoper van 1/2 Voorstraat 821771257217v
MARIA KORNELIS WETSENS Marijke Cornelis Wetzensverkoper van 1/2 Spekmarkt 4177225832v
MARIA KORNELIS WETSENS Marijke Cornelis Wetzensverkoper van 1/2 Spekmarkt 4177225832v
MARIA KORNELIS WETSENS Marijke Cornelis Wetzensverkoper van 1/2 Spekmarkt 4177225832v
MARIA LAMMERTS Marijke Lammerts koper door niaar Droogstraat 20west1723246155v
MARIA LAMMERTS Marijke Lammerts koper door niaar Droogstraat 20west1723246155v
MARIA LAMMERTS Marijke Lammerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341730247359v
MARIA LAMMERTS Marijke Lammerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341730247359v
MARIA LAMMERTS Marijke Lammerts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 341730247359v
MARIA LAMMERTS Marijke Lammerts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 341730247359v
MARIA LAMMERTS Marijke Lammerts verwandelaar Grote Kerkstraat 361732248114r
MARIA LAMMERTS Marijke Lammerts verwandelaar Grote Kerkstraat 361732248114r
MARIA LAMMERTS Marijke Lammerts aanhandelaar Ooievaarsteeg 151732248114r
MARIA LAMMERTS Marijke Lammerts aanhandelaar Ooievaarsteeg 151732248114r
MARIA LEENDERTS KLOK Marijke Leenderts Clocqkoper Lanen 821737249172v
MARIA LEENDERTS KLOK Marijke Leenderts Clocqkoper Lanen 821737249172v
MARIA LEENDERTS KLOK Marijke Leenerts Klokkoper Rozengracht 18achter174425130v
MARIA LEENDERTS KLOK Marijke Leenerts Klokkoper Rozengracht 18achter174425130v
MARIA LEENDERTS KLOK Marijke Leenerds Klokverkoper van 1/2 Rozengracht 18achter1763255206r
MARIA LEENDERTS KLOK Marijke Leenerds Klokverkoper van 1/2 Rozengracht 18achter1763255206r
MARIA LEENDERTS KLOK Marijke Leenders Klokverkoper van 1/2 Lanen 821779259186v
MARIA LEENDERTS KLOK Marijke Leenders Klokverkoper van 1/2 Lanen 821779259186v
MARIA LIEKELES Mary Lyckles verkoper Noorderhaven 50164223517r
MARIA LIEKELES Mary Lyckles verkoper Noorderhaven 50164223517r
MARIA LIEUWES Mary Lieuwes verkoper Spinhuisstraat16832427r
MARIA LIEUWES Mary Lieuwes verkoper Spinhuisstraat16832427r
MARIA LOURENS Maria Lourens koper Grote Kerkstraat 411787262157r
MARIA LOURENS Maria Lourens koper Grote Kerkstraat 411787262157r
MARIA LOURENS Maria Lourens koper Noordijs 101789263123r
MARIA LOURENS Maria Lourens koper Noordijs 101789263123r
MARIA LOURENS Marijke Lourens koper Kerkpoortstraat 55180426778r
MARIA LOURENS Marijke Lourens koper Kerkpoortstraat 55180426778r
MARIA LOURENS Mary Louwrens geniaarde koper Romastraat 5178626276r
MARIA LOURENS Mary Louwrens geniaarde koper Romastraat 5178626276r
MARIA LOURENS Marijke Lourens Ruylkoper Voorstraat 101178126070v
MARIA LOURENS Marijke Lourens Ruylkoper Voorstraat 101178126070v
MARIA LOUWS Marijke Louws verkoper Voorstraat 1011787262215r
MARIA LOUWS Marijke Louws verkoper Voorstraat 1011787262215r
MARIA LOUWS de geabandonneerde boedel van Marya Louws verkoper Noordijs 101801265303r
MARIA LOUWS de geabandonneerde boedel van Marya Louws verkoper Noordijs 101801265303r
MARIA MARTENS Mary Martens bruid 1604228391r
MARIA MARTENS Mary Martens bruid 1604228391r
MARIA MARTENS zijn zuster gesterkt met haar broer Mary Marthens verkoper Noorderhaven 110161623027v
MARIA MARTENS zijn zuster gesterkt met haar broer Mary Marthens verkoper Noorderhaven 110161623027v
MARIA MELLES Marijke Melles verkoper Brouwersstraat 21achter18072681r
MARIA MELLES Marijke Melles verkoper Brouwersstraat 21achter18072681r
MARIA MELLES Marike Melles koper Brouwersstraat 21achter1798265111r
MARIA MELLES Marike Melles koper Brouwersstraat 21achter1798265111r
MARIA MICHIELS Marijke Migchiels bewoner Rommelhaven 22176325614r
MARIA MICHIELS Marijke Migchiels bewoner Rommelhaven 22176325614r
MARIA MICHIELS Marijke Migchiels , meerderjarige ongehuwde dochterverkoper Rommelhaven 22176325614r
MARIA MICHIELS Marijke Migchiels , meerderjarige ongehuwde dochterverkoper Rommelhaven 22176325614r
MARIA MICHIELS Marijke Migchiels koper Schritsen 661770257163r
MARIA MICHIELS Marijke Migchiels koper Schritsen 661770257163r
MARIA MICHIELS Marijke Migchiels huurder Schritsen 661770257163r
MARIA MICHIELS Marijke Migchiels huurder Schritsen 661770257163r
MARIA MICHIELS Marijke Michiels verkoper Schritsen 66178326133r
MARIA MICHIELS Marijke Michiels verkoper Schritsen 66178326133r
MARIA MINNES Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 641659237187r
MARIA MINNES Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 641659237187r
MARIA MINNES Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Zuiderhaven 301659237187v
MARIA MINNES Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Zuiderhaven 301659237187v
MARIA MINNES Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 491659237189r
MARIA MINNES Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 491659237189r
MARIA MINNES Marijke Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 51659237188v
MARIA MINNES Marijke Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 51659237188v
MARIA MINNES Mary Minnes naastligger ten zuiden Herenwaltje 11613229159v
MARIA MINNES Mary Minnes naastligger ten zuiden Herenwaltje 11613229159v
MARIA PIETERS Marijke Pieters koper Zuiderhaven 131780259250r
MARIA PIETERS Marijke Pieters koper Zuiderhaven 131780259250r
MARIA PIETERS Marijke Pieters koper Zoutsloot 33178326185r
MARIA PIETERS Marijke Pieters koper Zoutsloot 33178326185r
MARIA PIETERS Marijke Pieters verkoper Rommelhaven 111799265129r
MARIA PIETERS Marijke Pieters verkoper Rommelhaven 111799265129r
MARIA PIETERS Maritie Pytters verkoper Voorstraat 721704244263r
MARIA PIETERS Maritie Pytters verkoper Voorstraat 721704244263r
MARIA PIETERS Mary Pieters verkoper Schritsen ZZ159722827r
MARIA PIETERS Mary Pieters verkoper Schritsen ZZ159722827r
MARIA PIETERS Marytgie Pyters verkoper Oosterkeetstraat 5161122954r
MARIA PIETERS Marytgie Pyters verkoper Oosterkeetstraat 5161122954r
MARIA PIETERS HAGEN Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1640234117v
MARIA PIETERS HAGEN Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1640234117v
MARIA PIETERS HAGEN Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid1640234117v
MARIA PIETERS HAGEN Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid1640234117v
MARIA PIETERS HAGEN Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 71640234117v
MARIA PIETERS HAGEN Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 71640234117v
MARIA PIETERS HAGEN Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 91640234117v
MARIA PIETERS HAGEN Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 91640234117v
MARIA PIETERS HAGEN Maritie Peters Hagenkoper Noorderhaven 131642234166v
MARIA PIETERS HAGEN Maritie Peters Hagenkoper Noorderhaven 131642234166v
MARIA PIETERS OLDAANS Maritie Pieters Oudaensverkoper van 1/4 Brouwersstraat 91677240268r
MARIA PIETERS OLDAANS Maritie Pieters Oudaensverkoper van 1/4 Brouwersstraat 91677240268r
MARIA REINERS Maria Reyners naastligger ten zuiden Schritsen ZZ1602228328r
MARIA REINERS Maria Reyners naastligger ten zuiden Schritsen ZZ1602228328r
MARIA RIENKS ROORDA Marijke Rients [staat: Michiels] Roordaverkoper Rommelhaven 201786262309r
MARIA RIENKS ROORDA Marijke Rients [staat: Michiels] Roordaverkoper Rommelhaven 201786262309r
MARIA RINNERTS Mary Rinnerts koper huis en plaatsAchterstraat NZ1630232122r
MARIA RINNERTS Mary Rinnerts koper huis en plaatsAchterstraat NZ1630232122r
MARIA ROBIJNS Mary Robijns naastligger ten oosten Zuiderhaven 451630232139r
MARIA ROBIJNS Mary Robijns naastligger ten oosten Zuiderhaven 451630232139r
MARIA ROELOFS Mary Roeleffs bruid 1605228474v
MARIA ROELOFS Mary Roeleffs bruid 1605228474v
MARIA ROMMERTS Marijke Rommerts verkoper Franekereind 30oost1752252196r
MARIA ROMMERTS Marijke Rommerts verkoper Franekereind 30oost1752252196r
MARIA SIEBRENS Maria Sibrants koper Noorderhaven 601612229121v
MARIA SIEBRENS Maria Sibrants koper Noorderhaven 601612229121v
MARIA SIEBRENS Maria Sybrandts verkoper Noorderhaven 601615229274v
MARIA SIEBRENS Maria Sybrandts verkoper Noorderhaven 601615229274v
MARIA SIEDSES Marike Sydses verkoper van 1/3 Noorderhaven 34achter1725246224r
MARIA SIEDSES Marike Sydses verkoper van 1/3 Noorderhaven 34achter1725246224r
MARIA SIERDS Marytien Siers herbergiersekoper Noorderhaven 1041672240103v
MARIA SIERDS Marytien Siers herbergiersekoper Noorderhaven 1041672240103v
MARIA SIETSES Marijke Sytses geniaarde koper Rommelhaven 2oost172724744v
MARIA SIETSES Marijke Sytses geniaarde koper Rommelhaven 2oost172724744v
MARIA SIKKES Mari Sickes verkoper Vijverstraat 191620230245r
MARIA SIKKES Mari Sickes verkoper Vijverstraat 191620230245r
MARIA SIKKES Mary Sickes koper Vijverstraat 191618230107r
MARIA SIKKES Mary Sickes koper Vijverstraat 191618230107r
MARIA SIKKES Mary Sickes koper Voorstraat 381619230193r
MARIA SIKKES Mary Sickes koper Voorstraat 381619230193r
MARIA SIKKES Mary Sickes verkoper Voorstraat 381620230213v
MARIA SIKKES Mary Sickes verkoper Voorstraat 381620230213v
MARIA SIKKES Mary Sickes verwandelaar Voorstraat 381621230291v
MARIA SIKKES Mary Sickes verwandelaar Voorstraat 381621230291v
MARIA SIKKES Mary Sickes aanhandelaar Zoutsloot 531622230292r
MARIA SIKKES Mary Sickes aanhandelaar Zoutsloot 531622230292r
MARIA SIKKES Mary Sickes aanhandelaar Zoutsloot 53tuin1622230292r
MARIA SIKKES Mary Sickes aanhandelaar Zoutsloot 53tuin1622230292r
MARIA SIKKES Mary Sickes verwandelaar Zoutsloot 531623230365r
MARIA SIKKES Mary Sickes verwandelaar Zoutsloot 531623230365r
MARIA SIKKES Mary Sickes verwandelaar Zoutsloot 53tuin1623230365r
MARIA SIKKES Mary Sickes verwandelaar Zoutsloot 53tuin1623230365r
MARIA SJOERDS Marijke Sjoerds naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1795264254r
MARIA SJOERDS Marijke Sjoerds naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1795264254r
MARIA SJOERDS Mary Syourdts aanhandelaar Zoutsloot 71615229275r
MARIA SJOERDS Mary Syourdts aanhandelaar Zoutsloot 71615229275r
MARIA SJOERDS Mary Sioerdts koper Zuiderhaven 451630232139r
MARIA SJOERDS Mary Sioerdts koper Zuiderhaven 451630232139r
MARIA SJOERDS Mary Sioerdts verkoper Zoutsloot 11630232156r
MARIA SJOERDS Mary Sioerdts verkoper Zoutsloot 11630232156r
MARIA SJOERDS Mary Sioerdts verkoper Zoutsloot 11630232156v
MARIA SJOERDS Mary Sioerdts verkoper Zoutsloot 11630232156v
MARIA SJOERDS Mary Sioerdts koper Zuiderhaven 47163723428r
MARIA SJOERDS Mary Sioerdts koper Zuiderhaven 47163723428r
MARIA SJOERDS Mary Sioerdts koper Grote Ossenmarkt 141657237119r
MARIA SJOERDS Mary Sioerdts koper Grote Ossenmarkt 141657237119r
MARIA STOFFELS Mary Stoffels verpachter grond ([staat: derdehalve])Liemendijk1600228227v
MARIA STOFFELS Mary Stoffels verpachter grond ([staat: derdehalve])Liemendijk1600228227v
MARIA STOFFELS Mary Stoffels naastligger ten westen Liemendijk1600228227v
MARIA STOFFELS Mary Stoffels naastligger ten westen Liemendijk1600228227v
MARIA STOFFELS Mary Stoffels crediteur (triumphant) Anjelierstraat1601228272r
MARIA STOFFELS Mary Stoffels crediteur (triumphant) Anjelierstraat1601228272r
MARIA STOFFELS Mary Stoffels naastligger ten oosten Liemendijk1602228281r
MARIA STOFFELS Mary Stoffels naastligger ten oosten Liemendijk1602228281r
MARIA STOFFELS Mary Stoffels verpachter grond ([staat: derdehalve])Liemendijk1602228320r
MARIA STOFFELS Mary Stoffels verpachter grond ([staat: derdehalve])Liemendijk1602228320r
MARIA STOFFELS Mary Stoffels naastligger ten westen Liemendijk1602228320r
MARIA STOFFELS Mary Stoffels naastligger ten westen Liemendijk1602228320r
MARIA STOFFELS Mary Stoffels naastligger ten oosten Liemendijk1604228411v
MARIA STOFFELS Mary Stoffels naastligger ten oosten Liemendijk1604228411v
MARIA TEUNIS Maria Teunis verkoper Kerkpoortstraat 81743250302v
MARIA TEUNIS Maria Teunis verkoper Kerkpoortstraat 81743250302v
MARIA TEUNIS Mary Thoenis naastligger ten oosten Schritsen ZZ161222992v
MARIA TEUNIS Mary Thoenis naastligger ten oosten Schritsen ZZ161222992v
MARIA TEUNIS Mary Thoenis koper van 1/2 Noorderhaven 201620230236r
MARIA TEUNIS Mary Thoenis koper van 1/2 Noorderhaven 201620230236r
MARIA TEUNIS Mary Toenis naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 101621230264r
MARIA TEUNIS Mary Toenis naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 101621230264r
MARIA TEUNIS Mary Toenis verkoper Noorderhaven 62162723223r
MARIA TEUNIS Mary Toenis verkoper Noorderhaven 62162723223r
MARIA TEUNIS Marytgien Theunis bruid 1602228317v
MARIA TEUNIS Marytgien Theunis bruid 1602228317v
MARIA THOMAS Maria Thomas verkoper Fabrieksstraat 6168424259r
MARIA THOMAS Maria Thomas verkoper Fabrieksstraat 6168424259r
MARIA THOMAS OVERHART Marijke Thomas Overhartverkoper van 1/2 Hoogstraat 101729247268r
MARIA THOMAS OVERHART Marijke Thomas Overhartverkoper van 1/2 Hoogstraat 101729247268r
MARIA TIEMENS Marijtien Thymens koper Rozengracht 17161122915r
MARIA TIEMENS Marijtien Thymens koper Rozengracht 17161122915r
MARIA TIETES Marytie Tietes verkoper Brouwersstraat 231635233166r
MARIA TIETES Marytie Tietes verkoper Brouwersstraat 231635233166r
MARIA TIJSES de erfgenamen van Mary Thisses verkoper Voorstraat 20159722866v
MARIA TIJSES de erfgenamen van Mary Thisses verkoper Voorstraat 20159722866v
MARIA TJEERDS Maria Tiaerdts verwandelaar Zuiderhaven 631614229217v
MARIA TJEERDS Maria Tiaerdts verwandelaar Zuiderhaven 631614229217v
MARIA TJEERDS Maria Tyaerdts aanhandelaar Kleine Bredeplaats 14twee_achter1615229284v
MARIA TJEERDS Maria Tyaerdts aanhandelaar Kleine Bredeplaats 14twee_achter1615229284v
MARIA TJEERDS Mary Tyaerts koper Lanen 361602228281v
MARIA TJEERDS Mary Tyaerts koper Lanen 361602228281v
MARIA TJEERDS de verkoper Mary Tiaardts naastligger ten westen Zuiderhaven 491623230348v
MARIA TJEERDS de verkoper Mary Tiaardts naastligger ten westen Zuiderhaven 491623230348v
MARIA TJEERDS Mary Tiaardts , voor zich en haar twee jongste kinderenverkoper Zuiderhaven 491623230348v
MARIA TJEERDS Mary Tiaardts , voor zich en haar twee jongste kinderenverkoper Zuiderhaven 491623230348v
MARIA TJEERDS Mary Tiaardts koper onbekend NZ1624230378v
MARIA TJEERDS Mary Tiaardts koper onbekend NZ1624230378v
MARIA TJERKS ROOSMA Marijke Tjerks Roosmaverkoper Voorstraat 461784261148r
MARIA TJERKS ROOSMA Marijke Tjerks Roosmaverkoper Voorstraat 461784261148r
MARIA TJERKS ROSEMA Marijke Tjerks Roosemakoper Voorstraat 461765256140v
MARIA TJERKS ROSEMA Marijke Tjerks Roosemakoper Voorstraat 461765256140v
MARIA ULBES Mary Ulbes verkoper Schoolsteeg1619230158v
MARIA ULBES Mary Ulbes verkoper Schoolsteeg1619230158v
MARIA WALINGS Marijke Walings verkoper Voorstraat 12173925038v
MARIA WALINGS Marijke Walings verkoper Voorstraat 12173925038v
MARIA WARNERS Marijcke Warners koper Lanen 81161623030v
MARIA WARNERS Marijcke Warners koper Lanen 81161623030v
MARIA WARNERS Mary Warners verkoper Rozengracht 231614229193r
MARIA WARNERS Mary Warners verkoper Rozengracht 231614229193r
MARIA WIEBES Mary Wybes verkoper Karremanstraat 221646235237v
MARIA WIEBES Mary Wybes verkoper Karremanstraat 221646235237v
MARIA WIEBRENS Mary Wybrandts verkoper onbekend1606228487v
MARIA WIEBRENS Mary Wybrandts verkoper onbekend1606228487v
MARIA WILLEMS Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65169924425v
MARIA WILLEMS Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65169924425v
MARIA WILLEMS Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65169924425v
MARIA WILLEMS Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65169924425v
MARIA WILLEMS Marijke Willems geniaarde koper Brouwersstraat 11173925021v
MARIA WILLEMS Marijke Willems geniaarde koper Brouwersstraat 11173925021v
MARIA WILLEMS Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 34173925075v
MARIA WILLEMS Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 34173925075v
MARIA WILLEMS Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 36173925075v
MARIA WILLEMS Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 36173925075v
MARIA WILLEMS Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 251740250110r
MARIA WILLEMS Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 251740250110r
MARIA WILLEMS Marijke Willems koper Kerkpoortstraat 21741250171v
MARIA WILLEMS Marijke Willems koper Kerkpoortstraat 21741250171v
MARIA WILLEMS Marijke Willems verkoper Franekerpoort (gebied)1741250174r
MARIA WILLEMS Marijke Willems verkoper Franekerpoort (gebied)1741250174r
MARIA WILLEMS Marijke Willems geniaarde koper Moriaanstraat 31754253138r
MARIA WILLEMS Marijke Willems geniaarde koper Moriaanstraat 31754253138r
MARIA WILLEMS Marijke Willems koper Zoutsloot 611755253239v
MARIA WILLEMS Marijke Willems koper Zoutsloot 611755253239v
MARIA WILLEMS Marijke Willems koper Hofstraat 281763255226r
MARIA WILLEMS Marijke Willems koper Hofstraat 281763255226r
MARIA WILLEMS Marijke Willems verkoper Kerkpoortstraat 21771257194v
MARIA WILLEMS Marijke Willems verkoper Kerkpoortstraat 21771257194v
MARIA WILLEMS Marike Willems kasteleinse in herberg De Pauwkoper huisZuiderhaven 131729247222v
MARIA WILLEMS Marike Willems kasteleinse in herberg De Pauwkoper huisZuiderhaven 131729247222v
MARIA WILLEMS Marike Willems verkoper Havenplein 61734248303r
MARIA WILLEMS Marike Willems verkoper Havenplein 61734248303r
MARIA WILLEMS Marike Willems verkoper Kerkpoortstraat 391771257195v
MARIA WILLEMS Marike Willems verkoper Kerkpoortstraat 391771257195v
MARIA WILLEMS Marike Willems verkoper q.q. Kerkpoortstraat 391771257195v
MARIA WILLEMS Marike Willems verkoper q.q. Kerkpoortstraat 391771257195v
MARIA WILLEMS Maritie Willems koper Rozengracht 101630232159v
MARIA WILLEMS Maritie Willems koper Rozengracht 101630232159v
MARIA WILLEMS Maritie Willems koper Rozengracht 121630232159v
MARIA WILLEMS Maritie Willems koper Rozengracht 121630232159v
MARIA WILLEMS Maritie Willems koper Rozengracht 141630232159v
MARIA WILLEMS Maritie Willems koper Rozengracht 141630232159v
MARIA WILLEMS Maritien Willems verkoper Voorstraat 331601228237r
MARIA WILLEMS Maritien Willems verkoper Voorstraat 331601228237r
MARIA WILLEMS Mary Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 11691242356r
MARIA WILLEMS Mary Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 11691242356r
MARIA WILLEMS BREED Maria Willems de Breedkoper Kleine Bredeplaats 211734248293r
MARIA WILLEMS BREED Maria Willems de Breedkoper Kleine Bredeplaats 211734248293r
MARIA WOUTERS Marijke Wouters huurder Molenpad 6180226655v
MARIA WOUTERS Marijke Wouters huurder Molenpad 6180226655v
MARIUS ALBERTS Marius Alberts verkoper Zoutsloot 1171701244100v
MARIUS ALBERTS Marius Alberts verkoper Zoutsloot 1171701244100v
MARIUS ALBERTS Marius Alberts verkoper Zoutsloot 1171701244100v
MARTEN Marten schoenlappernaastligger ten noorden Fabrieksstraat1602228279v
MARTEN Marten bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg1602228318v
MARTEN wijlen Marten verkoper Kerkpoortstraat1606228497v
MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten wieldraaierverpachter grond Voorstraat 75achter1612229111r
MARTEN wijlen Marten Aliffs verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter162823240r
MARTEN wijlen Marten Aliffs verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
MARTEN wijlen Marten naastligger ten oosten Hoogstraat 281635233174r
MARTEN de kamer van Marten blekernaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 9164223523r
MARTEN de weduwe van wijlen Marten blekernaastligger ten westen Rapenburg 6west164823646r
MARTEN Marten Yenses geniaarde koper Grote Kerkstraat 17achter16652397v
MARTEN Marten Salwus schipper (wijd-)koper huis, tuin en plaatsZoutsloot NZ1675240184r
MARTEN als huurder Marten pannenbakkernaastligger ten zuiden Herenwaltje 71686242109v
MARTEN Marten koordewerkernaastligger ten oosten Weverstraat 21692242382v
MARTEN mr. Marten naastligger ten westen Grote Kerkstraat 3169324361v
MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten kuipernaastligger ten noorden Hondenstraat 91705244291r
MARTEN Marten , c.u.huurders (p.j.)Prinsensteeg 31782260241v
MARTEN Marthen Piethers naastligger ten noorden Brouwersstraat 231614229201r
MARTEN wijlen Marthen erflater Franekereind 3161723098v
MARTEN Martinus zeefmakernaastligger ten noordoosten Heiligeweg 171697243278r
MARTEN wijlen Marten van Geenenverkoper Zuiderhaven 9achter172724757v
MARTEN Martijn Dawijnnaastligger ten oosten Voorstraat 20159722866v
MARTEN Martijn Dawijnnaastligger ten oosten Voorstraat 201599228155v
MARTEN Martijn Dawijnhoedenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 20161623012v
MARTEN Martijn Davijnverkoper Voorstraat 22achter1623230337v
MARTEN Martijn Dawijnverkoper Voorstraat 22162423117r
MARTEN Martijn Ulefantverkoper Noordergrachtswal1762255127v
MARTEN Martinus Koevenhovenhuurder Ooievaarsteeg 231785261261r
MARTEN wijlen Martinus van Houtwijkkoper Zoutsloot 851798265100r
MARTEN BETZOUW Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeGedempte Korte Zoutsloot 11808268148v
MARTEN BETZOUW Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeOosterkeetstraat 61808268148v
MARTEN BETZOUW Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeOosterkeetstraat 81808268148v
MARTEN BETZOUW Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeOoievaarsteeg 201808268148v
MARTEN BETZOUW Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeZoutsloot 1071808268148v
MARTEN BETZOUW Marten Betzauwkoper huisGedempte Korte Zoutsloot 51810268338v
MARTEN BETZOUW Marten Betzauwnaastligger ten oosten Gedempte Korte Zoutsloot 51810268338v
MARTEN BETZOUW Marten Betzauwnaastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 51810268338v
MARTEN BLOKLANDdr. Martinus Blocklantverkoper van 1/2 Voorstraat 601634233131r
MARTEN BLOKLANDdr. Martinus Blocklantverkoper van 1/2 Rozengracht 21634233131r
MARTEN BLOKLANDdr. Martinus Blocklantverkoper van 1/2 Steenhouwersstraat 31634233131r
MARTEN BLOKLANDdr. Martinus Blocklantverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1634233131r
MARTEN BLOKLANDde verkoper dr. Martinus Blocklant, c.u.naastligger ten zuiden Rozengracht 21635233171r
MARTEN BLOKLANDdr. Martinus Blocklantverkoper Rozengracht 21635233171r
MARTEN BOELEMAdr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Hoogstraat 151627231165v
MARTEN BOELEMAwijlen Martinus Boelemaverpachter grond ([voor 1/1])Achterstraat163723443r
MARTEN BOELEMAwijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Achterstraat163723443r
MARTEN BOELEMAwijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Karremanstraat 4163723443r
MARTEN BOELEMAwijlen Martinus Boelemaverpachter grond ([voor 1/1])Achterstraat163723443r
MARTEN BOELEMAwijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Achterstraat163723443r
MARTEN BOER Marten de Boernaastligger ten noorden Zuiderstraat 71781260122r
MARTEN BOER Marten de Boer, c.u.huurder Hofstraat 4180226677v
MARTEN BOER[als huurder] Marten de Boernaastligger ten noorden Rozengracht 71802266130r
MARTEN BOS Marten B. Bosnaastligger ten westen Noorderhaven 431789263110r
MARTEN BOS Marten Boschkuiper (mr. -)verkoper q.q. Brouwersstraat 81795264258v
MARTEN BOS Marten Boschkuiper (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 791795264260r
MARTEN BOS Marten Boskuiper (mr. -)koper Havenplein 221806267252r
MARTEN BOS Marten Boskuiper (mr. -)verkoper Havenplein 221806267252r
MARTEN BOSde weduwe van wijlen Marten Bosnaastligger ten oosten Noorderhaven 39180826825r
MARTEN BOSwijlen Marten Boskuiper (mr. -)verkoper Noorderhaven 181808268115v
MARTEN BOS Marten Bosnaastligger ten oosten Noorderhaven 391808268161v
MARTEN BUISMAN Marten Buysmannaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1667239104v
MARTEN GRAVIUSdoctor en mede gedeputeerde staat van Friesland Martinus Graviusverkoper Zuiderhaven 111626231141r
MARTEN HOUTEN Martinus van Houten, c.u.huurder voor (p.w.)Karremanstraat 141769257136v
MARTEN KOSTER Marten Kosterslager (mr. -)huurder westelijk gedeelte (p.j.)Voorstraat 171799265193v
MARTEN MARSUM Martinus van Marssumapothekerverkoper Heiligeweg 71724246207v
MARTEN ONEIDESvroedsman Martinus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 361784261190r
MARTEN ONEIDESvroedsman Martinus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 381784261190r
MARTEN RADSMA Marten Radsmauurwerkmaker (mr. -)koper huis en poltie guardinierslandZuidoostersingel1794264202r
MARTEN RADSMA Marten Radsmanaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 11795264286v
MARTEN RADSMA Marten Radsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 6180226654v
MARTEN RADSMA Marten Radsmanaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 11803266280r
MARTEN RADSMA Marten Radsmanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 5180426798r
MARTEN RADSMA Marten Radsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 61805267128r
MARTEN RADSMA Marten Radsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 31807267335v
MARTEN RADSMA Marten Radsmahorlogemaker (mr. -)verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 241808268131r
MARTEN RADSMA Marten Radsmahorlogemaker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 40181026946r
MARTEN RADSMA Marten Radsmahorlogemaker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 40181026946r
MARTEN ROSEE Marten Roseyzeefmaker (mr. -)koper van 1/2 schoenmakersperkLiemendijk 381688242254r
MARTEN ROSEE Marten Roseezeefmaker (mr. -)koper huisRommelhaven 81691242347v
MARTEN ROSEE Marten Roseekoper provisioneel en finaal dubbel huisHeiligeweg 1916942434va
MARTEN ROSEE Marten Roseekoper provisioneel en finaal dubbel huisGrote Kerkstraat 2416942434va
MARTEN ROSEE Marten Roseesleefmaker (mr. -)koper huisFranekereind 251696243190v
MARTEN ROSEE Marten Roseenaastligger ten westen Nieuwstraat 621697243274r
MARTEN ROSEE Marten Roseezeefmaker (mr. -)koper door niaar huisRommelhaven 101698243381r
MARTEN ROSEE Marten Roseezeefmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 101698243381r
MARTEN ROSEE Marten Roseezeefmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 221699243399r
MARTEN ROSEE Marten Rosee, c.u.zeefmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 1016992446r
MARTEN ROSEE Marten Roseezeefmaker (mr. -)verkoper Rommelhaven 1016992446r
MARTEN ROSEE Marten Roseenaastligger ten noorden Voorstraat 69170124489r
MARTEN ROSEE Marten Rosee, c.u.zeefmaker (mr. -)koper huis met benedenkamer en opkamer en turfzolderSint Jacobstraat 18170124491v
MARTEN ROSEE Marten Roseezeefmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 691701244123v
MARTEN ROSEE Marten Rosee, c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 691701244123v
MARTEN ROSEE Marten Roszeenaastligger ten westen Nieuwstraat 641705244306r
MARTEN ROSEE Marten Roseekoopmankoper tuintjeSchoolsteeg1705244309r
MARTEN ROSEE Marten Rozeenaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 16170924595r
MARTEN ROSEE Marten Rozeenaastligger ten westen Sint Jacobstraat 16170924595r
MARTEN ROSEE Marten Rozeekoopmanverkoper Rommelhaven 81717245307r
MARTEN ROSEE Marten Rozeeverpachter grond Grote Bredeplaats 1617182469r
MARTEN ROSEE Marten Roseekoopmankoper huisVoorstraat 67172024672v
MARTEN ROSEE Marten Roseenaastligger ten oosten Voorstraat 67172024672v
MARTEN ROSEEde erfgenamen van wijlen Marten Rozeenaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 221725246240v
MARTEN SCHELTINGAweledelgestrenge heer Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 8oost1769257110r
MARTEN SCHELTINGAde heer Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar dwarshuisHondenstraat 31769257115v
MARTEN SCHELTINGA Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huis, tuin, stalling en wagenhuisGrote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
MARTEN SCHELTINGA Martinus van Scheltinganaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
MARTEN SCHELTINGAgrietman van Schoterland Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 81780259231r
MARTEN SMID Marten Smithuurder (p.j.)Vijver 31785261262r
MARTEN TUIMELAAR Martinus Tuimelaar, c.u.huurder Zoutsloot 211799265204r
MARTEN VLIET Marten van Vlietkoper huisNoorderhaven 9180826884r
MARTEN VONK Marten Vonkschipperkoper Zuiderhaven 77west1801265302r
MARTEN WYBENGA Martinus Wibinga, c.u.verkoper Kerkpad 341635233159v
MARTEN ABES Marten Abbes rogstorterkoper huisRomastraat 4oost1697243305r
MARTEN ABES Marten Abbes rogstorterkoper huisRomastraat 4oost1697243305r
MARTEN ABES Marten Abbes rogstorterkoper huisRomastraat 4oost1697243305r
MARTEN ABES Marten Abbes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 4west1701244128r
MARTEN ABES Marten Abbes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 4west1701244128r
MARTEN ABES Marten Abbes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 4west1701244128r
MARTEN ABES Marten Abbes koper huis en tuintjeGardenierstraat 41704244264r
MARTEN ABES Marten Abbes koper huis en tuintjeGardenierstraat 41704244264r
MARTEN ABES Marten Abbes koper huis en tuintjeGardenierstraat 41704244264r
MARTEN ABES Marten Abbes rogstorterverkoper Romastraat 4oost1705244271v
MARTEN ABES Marten Abbes rogstorterverkoper Romastraat 4oost1705244271v
MARTEN ABES Marten Abbes rogstorterverkoper Romastraat 4oost1705244271v
MARTEN ABES het huis verkocht aan Marten Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 21705244304v
MARTEN ABES het huis verkocht aan Marten Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 21705244304v
MARTEN ABES het huis verkocht aan Marten Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 21705244304v
MARTEN ABES Marten Abbes , ter zee absentkoper door niaar Romastraat 11706244334r
MARTEN ABES Marten Abbes , ter zee absentkoper door niaar Romastraat 11706244334r
MARTEN ABES Marten Abbes , ter zee absentkoper door niaar Romastraat 11706244334r
MARTEN ABES Marten Abes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 11706244334r
MARTEN ABES Marten Abes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 11706244334r
MARTEN ABES Marten Abes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 11706244334r
MARTEN ABES Marten Abbes koordewerker (mr. -)koper door niaar kamerGardenierstraat 21716245259v
MARTEN ABES Marten Abbes koordewerker (mr. -)koper door niaar kamerGardenierstraat 21716245259v
MARTEN ABES Marten Abbes koordewerker (mr. -)koper door niaar kamerGardenierstraat 21716245259v
MARTEN ABES Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 51717245283v
MARTEN ABES Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 51717245283v
MARTEN ABES Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 51717245283v
MARTEN ABES Marten Abbes , c.u.verkoper Romastraat 4oost171824630r
MARTEN ABES Marten Abbes , c.u.verkoper Romastraat 4oost171824630r
MARTEN ABES Marten Abbes , c.u.verkoper Romastraat 4oost171824630r
MARTEN ABES Marten Abbes , c.u.koordemakerkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat OZ1721246117v
MARTEN ABES Marten Abbes , c.u.koordemakerkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat OZ1721246117v
MARTEN ABES Marten Abbes , c.u.koordemakerkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat OZ1721246117v
MARTEN ABES Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ1721246117v
MARTEN ABES Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ1721246117v
MARTEN ABES Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ1721246117v
MARTEN ABES Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ1721246117v
MARTEN ABES Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ1721246117v
MARTEN ABES Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ1721246117v
MARTEN ABES Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ1721246117v
MARTEN ABES Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ1721246117v
MARTEN ABES Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ1721246117v
MARTEN ABES Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 51728247116v
MARTEN ABES Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 51728247116v
MARTEN ABES Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 51728247116v
MARTEN ABES Marten Abbes koordewerkerkoper huisBoth Apothekerstraat 9173124816r
MARTEN ABES Marten Abbes koordewerkerkoper huisBoth Apothekerstraat 9173124816r
MARTEN ABES Marten Abbes koordewerkerkoper huisBoth Apothekerstraat 9173124816r
MARTEN ABES Marten Abbes koordewerker (mr. -)verkoper Hoogstraat 341732248107v
MARTEN ABES Marten Abbes koordewerker (mr. -)verkoper Hoogstraat 341732248107v
MARTEN ABES Marten Abbes koordewerker (mr. -)verkoper Hoogstraat 341732248107v
MARTEN ABES de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 41736249141r
MARTEN ABES de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 41736249141r
MARTEN ABES de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 41736249141r
MARTEN ABES de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 41741250186v
MARTEN ABES de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 41741250186v
MARTEN ABES de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 41741250186v
MARTEN ABES de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3175325385r
MARTEN ABES de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3175325385r
MARTEN ABES de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3175325385r
MARTEN ABES de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3175325385r
MARTEN ABES de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3175325385r
MARTEN ABES de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3175325385r
MARTEN ABES Martin Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 21716245259v
MARTEN ABES Martin Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 21716245259v
MARTEN ABES Martin Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 21716245259v
MARTEN ALBERTS Marten Alberts bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 9179826581v
MARTEN ALBERTS Marten Alberts bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 9179826581v
MARTEN ALBERTS Marten Alberts bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 9179826581v
MARTEN ALLERTS wijlen Marten Allerts koper Lanen 71164323575r
MARTEN ALLERTS wijlen Marten Allerts koper Lanen 71164323575r
MARTEN ALLERTS wijlen Marten Allerts koper Lanen 71164323575r
MARTEN ALLERTS Marthen Allerts verkoper van 1/2 Zuiderhaven 9161523012r
MARTEN ALLERTS Marthen Allerts verkoper van 1/2 Zuiderhaven 9161523012r
MARTEN ALLERTS Marthen Allerts verkoper van 1/2 Zuiderhaven 9161523012r
MARTEN ALLES Martien Aeles naastligger ten westen Romastraat ZZ1619230185r
MARTEN ALLES Martien Aeles naastligger ten westen Romastraat ZZ1619230185r
MARTEN ALLES Martien Aeles naastligger ten westen Romastraat ZZ1619230185r
MARTEN ANDRIES Marten Andries verkoper van 1/8 Zoutsloot 471701244103r
MARTEN ANDRIES Marten Andries verkoper van 1/8 Zoutsloot 471701244103r
MARTEN ANDRIES Marten Andries verkoper van 1/8 Zoutsloot 471701244103r
MARTEN ANDRIES Marten Andries , c.u.koper huis en hofFranekereind 401710245136v
MARTEN ANDRIES Marten Andries , c.u.koper huis en hofFranekereind 401710245136v
MARTEN ANDRIES Marten Andries , c.u.koper huis en hofFranekereind 401710245136v
MARTEN ANDRIES Marten Andries naastligger ten noorden Weverstraat 111713245196r
MARTEN ANDRIES Marten Andries naastligger ten noorden Weverstraat 111713245196r
MARTEN ANDRIES Marten Andries naastligger ten noorden Weverstraat 111713245196r
MARTEN ANDRIES de huisinge van Marten Andries naastligger ten oosten Weverstraat 51717245292v
MARTEN ANDRIES de huisinge van Marten Andries naastligger ten oosten Weverstraat 51717245292v
MARTEN ANDRIES de huisinge van Marten Andries naastligger ten oosten Weverstraat 51717245292v
MARTEN ANDRIES Marten Andries , c.s.naastligger ten oosten Noorderhaven 52172024675r
MARTEN ANDRIES Marten Andries , c.s.naastligger ten oosten Noorderhaven 52172024675r
MARTEN ANDRIES Marten Andries , c.s.naastligger ten oosten Noorderhaven 52172024675r
MARTEN ANDRIES Marten Andries naastligger ten oosten Franekereind 381722246142r
MARTEN ANDRIES Marten Andries naastligger ten oosten Franekereind 381722246142r
MARTEN ANDRIES Marten Andries naastligger ten oosten Franekereind 381722246142r
MARTEN ANDRIES de erfgenamen van wijlen Marten Andries naastligger ten noorden Weverstraat 1317282475ra
MARTEN ANDRIES de erfgenamen van wijlen Marten Andries naastligger ten noorden Weverstraat 1317282475ra
MARTEN ANDRIES de erfgenamen van wijlen Marten Andries naastligger ten noorden Weverstraat 1317282475ra
MARTEN ANNES de erfgenamen van wijlen Martien Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 221691242349r
MARTEN ANNES de erfgenamen van wijlen Martien Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 221691242349r
MARTEN ANNES de erfgenamen van wijlen Martien Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 221691242349r
MARTEN ANNES de erfgenamen van wijlen Martien Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 22172024689v
MARTEN ANNES de erfgenamen van wijlen Martien Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 22172024689v
MARTEN ANNES de erfgenamen van wijlen Martien Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 22172024689v
MARTEN ATES Marten Ates huurder opkamer Kleine Bredeplaats 251740250131r
MARTEN ATES Marten Ates huurder opkamer Kleine Bredeplaats 251740250131r
MARTEN ATES Marten Ates huurder opkamer Kleine Bredeplaats 251740250131r
MARTEN AUKES Marten Auckes bruidegom 1602228318v
MARTEN AUKES Marten Auckes bruidegom 1602228318v
MARTEN AUKES Marten Auckes bruidegom 1602228318v
MARTEN AUKES Marten Auckes verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter162823240r
MARTEN AUKES Marten Auckes verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter162823240r
MARTEN AUKES Marten Auckes verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter162823240r
MARTEN AUKES Marten Auckes verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
MARTEN AUKES Marten Auckes verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
MARTEN AUKES Marten Auckes verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
MARTEN AUKES de kamer van Marten Auckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel onbekend WZ16312334v
MARTEN AUKES de kamer van Marten Auckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel onbekend WZ16312334v
MARTEN AUKES de kamer van Marten Auckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel onbekend WZ16312334v
MARTEN AUKES de kamer van Marten Auckes naastligger ten zuiden onbekend WZ16312334v
MARTEN AUKES de kamer van Marten Auckes naastligger ten zuiden onbekend WZ16312334v
MARTEN AUKES de kamer van Marten Auckes naastligger ten zuiden onbekend WZ16312334v
MARTEN BERENDS Marten Beernts omroeper (stads-) [staat: stadsroeper]verkoper Karremanstraat 19164023495r
MARTEN BERENDS Marten Beernts omroeper (stads-) [staat: stadsroeper]verkoper Karremanstraat 19164023495r
MARTEN BERENDS Marten Beernts omroeper (stads-) [staat: stadsroeper]verkoper Karremanstraat 19164023495r
MARTEN BERENDS Marten Beerns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6164923696r
MARTEN BERENDS Marten Beerns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6164923696r
MARTEN BERENDS Marten Beerns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6164923696r
MARTEN BERENDS de erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Hondenstraat 131657237103v
MARTEN BERENDS de erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Hondenstraat 131657237103v
MARTEN BERENDS de erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Hondenstraat 131657237103v
MARTEN BERENDS wijlen mr. Marten Beerns koper Grote Bredeplaats1657237116r
MARTEN BERENDS wijlen mr. Marten Beerns koper Grote Bredeplaats1657237116r
MARTEN BERENDS wijlen mr. Marten Beerns koper Grote Bredeplaats1657237116r
MARTEN BERENDS de erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Grote Bredeplaats1657237116r
MARTEN BERENDS de erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Grote Bredeplaats1657237116r
MARTEN BERENDS de erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Grote Bredeplaats1657237116r
MARTEN BERENDS BOS Marten Berends Boschkuiper (mr. -)koper huis en erf met zoldersNoorderhaven 411787262187r
MARTEN BERENDS BOS Marten Berends Boschkuiper (mr. -)koper huis en erf met zoldersNoorderhaven 411787262187r
MARTEN BERENDS BOS Marten Berends Boschkuiper (mr. -)koper huis en erf met zoldersNoorderhaven 411787262187r
MARTEN BOUDEWIJNS Marten Boldewijn naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 41808268163r
MARTEN BOUDEWIJNS Marten Boldewijn naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 41808268163r
MARTEN BOUDEWIJNS Marten Boldewijn naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 41808268163r
MARTEN BOUWES de erfgenamen van wijlen Martien Bouwens naastligger ten noorden Noorderhaven 791713245186r
MARTEN BOUWES de erfgenamen van wijlen Martien Bouwens naastligger ten noorden Noorderhaven 791713245186r
MARTEN BOUWES de erfgenamen van wijlen Martien Bouwens naastligger ten noorden Noorderhaven 791713245186r
MARTEN BOUWES de erfgenamen van wijlen Martien Bouwens naastligger ten noorden Bildtstraat 241713245186v
MARTEN BOUWES de erfgenamen van wijlen Martien Bouwens naastligger ten noorden Bildtstraat 241713245186v
MARTEN BOUWES de erfgenamen van wijlen Martien Bouwens naastligger ten noorden Bildtstraat 241713245186v
MARTEN BROERS Marten Broers , c.u.scheepstimmermankoper kamerHondenstraat 14164323593v
MARTEN BROERS Marten Broers , c.u.scheepstimmermankoper kamerHondenstraat 14164323593v
MARTEN BROERS Marten Broers , c.u.scheepstimmermankoper kamerHondenstraat 14164323593v
MARTEN BROERS Marten Broers , c.u.verkoper Hondenstraat 141652236212v
MARTEN BROERS Marten Broers , c.u.verkoper Hondenstraat 141652236212v
MARTEN BROERS Marten Broers , c.u.verkoper Hondenstraat 141652236212v
MARTEN BROERS Marten Broers naastligger ten oosten Lanen 54167524021va
MARTEN BROERS Marten Broers naastligger ten oosten Lanen 54167524021va
MARTEN BROERS Marten Broers naastligger ten oosten Lanen 54167524021va
MARTEN BROERS Marten Broers scheepstimmermankoper huis met een plaats daarachterSchritsen 41681241173v
MARTEN BROERS Marten Broers scheepstimmermankoper huis met een plaats daarachterSchritsen 41681241173v
MARTEN BROERS Marten Broers scheepstimmermankoper huis met een plaats daarachterSchritsen 41681241173v
MARTEN BROERS wijlen Marten Broers scheepstimmermanerflater Schritsen 41703244234v
MARTEN BROERS wijlen Marten Broers scheepstimmermanerflater Schritsen 41703244234v
MARTEN BROERS wijlen Marten Broers scheepstimmermanerflater Schritsen 41703244234v
MARTEN BRUINS Martens Bruins verkoper van 1/4 Zuiderhaven 301733248187v
MARTEN BRUINS Martens Bruins verkoper van 1/4 Zuiderhaven 301733248187v
MARTEN BRUINS Martens Bruins verkoper van 1/4 Zuiderhaven 301733248187v
MARTEN DIRKS bewoner tot 12-5-1726 Marten Dirx naastligger ten noorden Schoolstraat 11726246254r
MARTEN DIRKS bewoner tot 12-5-1726 Marten Dirx naastligger ten noorden Schoolstraat 11726246254r
MARTEN DIRKS bewoner tot 12-5-1726 Marten Dirx naastligger ten noorden Schoolstraat 11726246254r
MARTEN DIRKS de woning van Marten Dirks naastligger ten oosten Schoolstraat 21763255182v
MARTEN DIRKS de woning van Marten Dirks naastligger ten oosten Schoolstraat 21763255182v
MARTEN DIRKS de woning van Marten Dirks naastligger ten oosten Schoolstraat 21763255182v
MARTEN DIRKS de woning van Marten Dirks naastligger ten oosten Schoolstraat 2zuidoost1763255182v
MARTEN DIRKS de woning van Marten Dirks naastligger ten oosten Schoolstraat 2zuidoost1763255182v
MARTEN DIRKS de woning van Marten Dirks naastligger ten oosten Schoolstraat 2zuidoost1763255182v
MARTEN DIRKS Marten Dirks schipper (groot-)verkoper Schoolstraat 2zuid176425629r
MARTEN DIRKS Marten Dirks schipper (groot-)verkoper Schoolstraat 2zuid176425629r
MARTEN DIRKS Marten Dirks schipper (groot-)verkoper Schoolstraat 2zuid176425629r
MARTEN DIRKS Marten Dirks huurder Rommelhaven 81776258261r
MARTEN DIRKS Marten Dirks huurder Rommelhaven 81776258261r
MARTEN DIRKS Marten Dirks huurder Rommelhaven 81776258261r
MARTEN DIRKS Marten Dirks koper huisBildtstraat 21782260265r
MARTEN DIRKS Marten Dirks koper huisBildtstraat 21782260265r
MARTEN DIRKS Marten Dirks koper huisBildtstraat 21782260265r
MARTEN DIRKS Marten Dirks koper Vissersstraat 81787262202v
MARTEN DIRKS Marten Dirks koper Vissersstraat 81787262202v
MARTEN DIRKS Marten Dirks koper Vissersstraat 81787262202v
MARTEN DIRKS de weduwe van wijlen Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat 4178826355v
MARTEN DIRKS de weduwe van wijlen Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat 4178826355v
MARTEN DIRKS de weduwe van wijlen Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat 4178826355v
MARTEN DIRKS Marten Dirks huurder Hofstraat 51794264223r
MARTEN DIRKS Marten Dirks huurder Hofstraat 51794264223r
MARTEN DIRKS Marten Dirks huurder Hofstraat 51794264223r
MARTEN DIRKS de weduwe van wijlen Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat 41800265254v
MARTEN DIRKS de weduwe van wijlen Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat 41800265254v
MARTEN DIRKS de weduwe van wijlen Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat 41800265254v
MARTEN DIRKS de weduwe van wijlen Marten Dirks naastligger ten westen Bildtstraat 2180426711v
MARTEN DIRKS de weduwe van wijlen Marten Dirks naastligger ten westen Bildtstraat 2180426711v
MARTEN DIRKS de weduwe van wijlen Marten Dirks naastligger ten westen Bildtstraat 2180426711v
MARTEN DIRKS wijlen Marten Dirks verkoper Bildtstraat 2180426711v
MARTEN DIRKS wijlen Marten Dirks verkoper Bildtstraat 2180426711v
MARTEN DIRKS wijlen Marten Dirks verkoper Bildtstraat 2180426711v
MARTEN DIRKS Marten Dirks koper huisAchterstraat 31804267106v
MARTEN DIRKS Marten Dirks koper huisAchterstraat 31804267106v
MARTEN DIRKS Marten Dirks koper huisAchterstraat 31804267106v
MARTEN DIRKS de weduwe van wijlen Marten Dirks naastligger ten westen Bildtstraat 21805267109r
MARTEN DIRKS de weduwe van wijlen Marten Dirks naastligger ten westen Bildtstraat 21805267109r
MARTEN DIRKS de weduwe van wijlen Marten Dirks naastligger ten westen Bildtstraat 21805267109r
MARTEN DIRKS Marten Dirks varensgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 161806267195r
MARTEN DIRKS Marten Dirks varensgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 161806267195r
MARTEN DIRKS Marten Dirks varensgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 161806267195r
MARTEN DIRKS Marten Dirks varensgezelhuurder Grote Ossenmarkt 161806267195r
MARTEN DIRKS Marten Dirks varensgezelhuurder Grote Ossenmarkt 161806267195r
MARTEN DIRKS Marten Dirks varensgezelhuurder Grote Ossenmarkt 161806267195r
MARTEN DIRKS de weduwe van wijlen Marten Dirks naastligger ten oosten Bargebuurt WZ1808268174v
MARTEN DIRKS de weduwe van wijlen Marten Dirks naastligger ten oosten Bargebuurt WZ1808268174v
MARTEN DIRKS de weduwe van wijlen Marten Dirks naastligger ten oosten Bargebuurt WZ1808268174v
MARTEN DIRKS Martien Dirx , c.m.verkoper Liemendijk NZ1706244315v
MARTEN DIRKS Martien Dirx , c.m.verkoper Liemendijk NZ1706244315v
MARTEN DIRKS Martien Dirx , c.m.verkoper Liemendijk NZ1706244315v
MARTEN DOEIES Marten Dooyes huurder Zoutsloot 47171924649r
MARTEN DOEIES Marten Dooyes huurder Zoutsloot 47171924649r
MARTEN DOEIES Marten Dooyes huurder Zoutsloot 47171924649r
MARTEN DOUWES Marten Douwes verkoper Voorstraat 73achter1602228316v
MARTEN DOUWES Marten Douwes verkoper Voorstraat 73achter1602228316v
MARTEN DOUWES Marten Douwes verkoper Voorstraat 73achter1602228316v
MARTEN DOUWES Marten Douwes verpachter grond Franekerpoortsmolen1604228400v
MARTEN DOUWES Marten Douwes verpachter grond Franekerpoortsmolen1604228400v
MARTEN DOUWES Marten Douwes verpachter grond Franekerpoortsmolen1604228400v
MARTEN DOUWES Marten Douwes koper finaal huis en getimmertFranekerpoortsmolen1604228401r
MARTEN DOUWES Marten Douwes koper finaal huis en getimmertFranekerpoortsmolen1604228401r
MARTEN DOUWES Marten Douwes koper finaal huis en getimmertFranekerpoortsmolen1604228401r
MARTEN DOUWES Marten Douwes verpachter grond Franekerpoortsmolen1604228401r
MARTEN DOUWES Marten Douwes verpachter grond Franekerpoortsmolen1604228401r
MARTEN DOUWES Marten Douwes verpachter grond Franekerpoortsmolen1604228401r
MARTEN DOUWES wijlen Marten Douwes erflater Franekerpoort (gebied)163923475v
MARTEN DOUWES wijlen Marten Douwes erflater Franekerpoort (gebied)163923475v
MARTEN DOUWES wijlen Marten Douwes erflater Franekerpoort (gebied)163923475v
MARTEN DOUWES Marten Douwes turfdragerkoper huisLanen 301755253234v
MARTEN DOUWES Marten Douwes turfdragerkoper huisLanen 301755253234v
MARTEN DOUWES Marten Douwes turfdragerkoper huisLanen 301755253234v
MARTEN DOUWES het sterfhuis van de weduwe van wijlen Marten Douwes verkoper Lanen 301782260267r
MARTEN DOUWES het sterfhuis van de weduwe van wijlen Marten Douwes verkoper Lanen 301782260267r
MARTEN DOUWES het sterfhuis van de weduwe van wijlen Marten Douwes verkoper Lanen 301782260267r
MARTEN DOUWES Marthen Douues naastligger ten noorden Oosterkeetstraat1612229117r
MARTEN DOUWES Marthen Douues naastligger ten noorden Oosterkeetstraat1612229117r
MARTEN DOUWES Marthen Douues naastligger ten noorden Oosterkeetstraat1612229117r
MARTEN DOUWES de weduwe en erfgenamen van wijlen Marthen Douues naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1614229203r
MARTEN DOUWES de weduwe en erfgenamen van wijlen Marthen Douues naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1614229203r
MARTEN DOUWES de weduwe en erfgenamen van wijlen Marthen Douues naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1614229203r
MARTEN EEDES Martien Aedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1630232152r
MARTEN EEDES Martien Aedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1630232152r
MARTEN EEDES Martien Aedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1630232152r
MARTEN EEDES Martien Aedes naastligger ten westen Weverstraat 10163923488v
MARTEN EEDES Martien Aedes naastligger ten westen Weverstraat 10163923488v
MARTEN EEDES Martien Aedes naastligger ten westen Weverstraat 10163923488v
MARTEN EEDES het huis van Martien Edes naastligger ten westen Weverstraat 101654236261v
MARTEN EEDES het huis van Martien Edes naastligger ten westen Weverstraat 101654236261v
MARTEN EEDES het huis van Martien Edes naastligger ten westen Weverstraat 101654236261v
MARTEN EISES Martien Eyses huurder ten noorden van Harlingen1702244179r
MARTEN EISES Martien Eyses huurder ten noorden van Harlingen1702244179r
MARTEN EISES Martien Eyses huurder ten noorden van Harlingen1702244179r
MARTEN ERNSTES Marten Eernstes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 291668239175v
MARTEN ERNSTES Marten Eernstes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 291668239175v
MARTEN ERNSTES Marten Eernstes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 291668239175v
MARTEN ERNSTES Marten Eernstes koper twee kamersonbekend16772411v
MARTEN ERNSTES Marten Eernstes koper twee kamersonbekend16772411v
MARTEN ERNSTES Marten Eernstes koper twee kamersonbekend16772411v
MARTEN ERNSTES wijlen Marten Ernstes verkoper Both Apothekerstraat 111711245144r
MARTEN ERNSTES wijlen Marten Ernstes verkoper Both Apothekerstraat 111711245144r
MARTEN ERNSTES wijlen Marten Ernstes verkoper Both Apothekerstraat 111711245144r
MARTEN ERNSTES wijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 4172124692v
MARTEN ERNSTES wijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 4172124692v
MARTEN ERNSTES wijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 4172124692v
MARTEN ERNSTES wijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 6172124692v
MARTEN ERNSTES wijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 6172124692v
MARTEN ERNSTES wijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 6172124692v
MARTEN EVERTS Marten Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 21172824773r
MARTEN EVERTS Marten Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 21172824773r
MARTEN EVERTS Marten Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 21172824773r
MARTEN FEDDES Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822890v
MARTEN FEDDES Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822890v
MARTEN FEDDES Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822890v
MARTEN FEDDES Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822891r
MARTEN FEDDES Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822891r
MARTEN FEDDES Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822891r
MARTEN FEDDES de weduwe van wijlen Marten Feddes naastligger ten zuiden Poortje1601228268r
MARTEN FEDDES de weduwe van wijlen Marten Feddes naastligger ten zuiden Poortje1601228268r
MARTEN FEDDES de weduwe van wijlen Marten Feddes naastligger ten zuiden Poortje1601228268r
MARTEN FEDDES wijlen Marten Feddes verkoper van 1/2 Poortje1602228294r
MARTEN FEDDES wijlen Marten Feddes verkoper van 1/2 Poortje1602228294r
MARTEN FEDDES wijlen Marten Feddes verkoper van 1/2 Poortje1602228294r
MARTEN FEDDES de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 71613229141r
MARTEN FEDDES de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 71613229141r
MARTEN FEDDES de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 71613229141r
MARTEN FEDDES de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 91613229141r
MARTEN FEDDES de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 91613229141r
MARTEN FEDDES de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 91613229141r
MARTEN FEDDES de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 111613229141r
MARTEN FEDDES de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 111613229141r
MARTEN FEDDES de weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 111613229141r
MARTEN FEIKES Marten Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 601635233160r
MARTEN FEIKES Marten Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 601635233160r
MARTEN FEIKES Marten Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 601635233160r
MARTEN FEIKES een kamer en huis met als bewoner Marten Feickes naastligger ten noorden Voorstraat 58een_achter163623412r
MARTEN FEIKES een kamer en huis met als bewoner Marten Feickes naastligger ten noorden Voorstraat 58een_achter163623412r
MARTEN FEIKES een kamer en huis met als bewoner Marten Feickes naastligger ten noorden Voorstraat 58een_achter163623412r
MARTEN FEIKES Marten Feikes naastligger ten westen Voorstraat 60163823458r
MARTEN FEIKES Marten Feikes naastligger ten westen Voorstraat 60163823458r
MARTEN FEIKES Marten Feikes naastligger ten westen Voorstraat 60163823458r
MARTEN FEIKES Marten Feikes naastligger ten westen Voorstraat 60163823460r
MARTEN FEIKES Marten Feikes naastligger ten westen Voorstraat 60163823460r
MARTEN FEIKES Marten Feikes naastligger ten westen Voorstraat 60163823460r
MARTEN FEIKES Marthen Feyckes huurder Voorstraat 581618230150r
MARTEN FEIKES Marthen Feyckes huurder Voorstraat 581618230150r
MARTEN FEIKES Marthen Feyckes huurder Voorstraat 581618230150r
MARTEN FEIKES Marthen Feyckes , c.soc.bewoner Voorstraat 581619230160v
MARTEN FEIKES Marthen Feyckes , c.soc.bewoner Voorstraat 581619230160v
MARTEN FEIKES Marthen Feyckes , c.soc.bewoner Voorstraat 581619230160v
MARTEN FOEKES Marten Foekes koper kamer met een ? plaats erachterAnjelierstraat 91697243330r
MARTEN FOEKES Marten Foekes koper kamer met een ? plaats erachterAnjelierstraat 91697243330r
MARTEN FOEKES Marten Foekes koper kamer met een ? plaats erachterAnjelierstraat 91697243330r
MARTEN FOKKES Marten Fockes koper huisKarremanstraat 161682241203v
MARTEN FOKKES Marten Fockes koper huisKarremanstraat 161682241203v
MARTEN FOKKES Marten Fockes koper huisKarremanstraat 161682241203v
MARTEN FOKKES Marten Fockes koper Liemendijk NZ1682241232r
MARTEN FOKKES Marten Fockes koper Liemendijk NZ1682241232r
MARTEN FOKKES Marten Fockes koper Liemendijk NZ1682241232r
MARTEN FOKKES Marten Fockes koper huisBildtstraat 15168424215v
MARTEN FOKKES Marten Fockes koper huisBildtstraat 15168424215v
MARTEN FOKKES Marten Fockes koper huisBildtstraat 15168424215v
MARTEN FOKKES Marten Fockes timmerman (huis-)verkoper Karremanstraat 16168424240r
MARTEN FOKKES Marten Fockes timmerman (huis-)verkoper Karremanstraat 16168424240r
MARTEN FOKKES Marten Fockes timmerman (huis-)verkoper Karremanstraat 16168424240r
MARTEN FOKKES Marten Fockes geniaarde koper Vijverstraat 17168524264v
MARTEN FOKKES Marten Fockes geniaarde koper Vijverstraat 17168524264v
MARTEN FOKKES Marten Fockes geniaarde koper Vijverstraat 17168524264v
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper Droogstraat 20west168524292v
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper Droogstraat 20west168524292v
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper Droogstraat 20west168524292v
MARTEN FOKKES Marten Fockes puistermaker (mr. -)verkoper Liemendijk NZ1687242171v
MARTEN FOKKES Marten Fockes puistermaker (mr. -)verkoper Liemendijk NZ1687242171v
MARTEN FOKKES Marten Fockes puistermaker (mr. -)verkoper Liemendijk NZ1687242171v
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper Bildtstraat 151689242276r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper Bildtstraat 151689242276r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper Bildtstraat 151689242276r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes , meerderjarige jongemanverkoper van 1/2 Achterstraat 3174425145r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes , meerderjarige jongemanverkoper van 1/2 Achterstraat 3174425145r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes , meerderjarige jongemanverkoper van 1/2 Achterstraat 3174425145r
MARTEN FOKKES meerderjarige vrijgezel Marten Fokkes timmermanverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
MARTEN FOKKES meerderjarige vrijgezel Marten Fokkes timmermanverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
MARTEN FOKKES meerderjarige vrijgezel Marten Fokkes timmermanverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
MARTEN FOKKES Marten Fokkes timmermanverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes timmermanverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes timmermanverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Anjelierstraat 9175725480r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Anjelierstraat 9175725480r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Anjelierstraat 9175725480r
MARTEN FOKKES Marten Fockes timmermangeniaarde koper van 1/2 Hoogstraat 35175725495v
MARTEN FOKKES Marten Fockes timmermangeniaarde koper van 1/2 Hoogstraat 35175725495v
MARTEN FOKKES Marten Fockes timmermangeniaarde koper van 1/2 Hoogstraat 35175725495v
MARTEN FOKKES Marten Fockes timmermankoper huisWortelstraat 101759254240v
MARTEN FOKKES Marten Fockes timmermankoper huisWortelstraat 101759254240v
MARTEN FOKKES Marten Fockes timmermankoper huisWortelstraat 101759254240v
MARTEN FOKKES Marten Fokkes timmermankoper huisKarremanstraat 231760254255r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes timmermankoper huisKarremanstraat 231760254255r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes timmermankoper huisKarremanstraat 231760254255r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 251760254256r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 251760254256r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 251760254256r
MARTEN FOKKES Marten Fockes timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 3176025517r
MARTEN FOKKES Marten Fockes timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 3176025517r
MARTEN FOKKES Marten Fockes timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 3176025517r
MARTEN FOKKES Marten Fockes naastligger ten oosten Schritsen 1oost176125563r
MARTEN FOKKES Marten Fockes naastligger ten oosten Schritsen 1oost176125563r
MARTEN FOKKES Marten Fockes naastligger ten oosten Schritsen 1oost176125563r
MARTEN FOKKES Marten Fockes naastligger ten zuiden Lanen 6176125581v
MARTEN FOKKES Marten Fockes naastligger ten zuiden Lanen 6176125581v
MARTEN FOKKES Marten Fockes naastligger ten zuiden Lanen 6176125581v
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 791763255238r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 791763255238r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 791763255238r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 811763255238r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 811763255238r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 811763255238r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper van 4/64 Zoutsloot 261763255238r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper van 4/64 Zoutsloot 261763255238r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper van 4/64 Zoutsloot 261763255238r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 831763255238r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 831763255238r
MARTEN FOKKES Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 831763255238r
MARTEN FOKKES Marten Fockes naastligger ten westen Schritsen 5176425674r
MARTEN FOKKES Marten Fockes naastligger ten westen Schritsen 5176425674r
MARTEN FOKKES Marten Fockes naastligger ten westen Schritsen 5176425674r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat 817762594v
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat 817762594v
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat 817762594v
MARTEN FOKKES Marten Fokkes koopmankoper huis en weefwinkel voor drie getouwenZoutsloot 98178126013r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes koopmankoper huis en weefwinkel voor drie getouwenZoutsloot 98178126013r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes koopmankoper huis en weefwinkel voor drie getouwenZoutsloot 98178126013r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten westen Zoutsloot 98178126013r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten westen Zoutsloot 98178126013r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten westen Zoutsloot 98178126013r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten oosten Schritsen 1oost178126026v
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten oosten Schritsen 1oost178126026v
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten oosten Schritsen 1oost178126026v
MARTEN FOKKES Marten Fokkes koper huis en tuinNoorderhaven 53178526219r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes koper huis en tuinNoorderhaven 53178526219r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes koper huis en tuinNoorderhaven 53178526219r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten westen Noorderhaven 551786262119r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten westen Noorderhaven 551786262119r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten westen Noorderhaven 551786262119r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 211787262223v
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 211787262223v
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 211787262223v
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 25178826313r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 25178826313r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 25178826313r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten westen Schritsen 51800265216r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten westen Schritsen 51800265216r
MARTEN FOKKES Marten Fokkes naastligger ten westen Schritsen 51800265216r
MARTEN FOKKES wijlen Marten Fokkes verkoper Schritsen 31803266208r
MARTEN FOKKES wijlen Marten Fokkes verkoper Schritsen 31803266208r
MARTEN FOKKES wijlen Marten Fokkes verkoper Schritsen 31803266208r
MARTEN FOKKES de boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Karremanstraat 231803266210v
MARTEN FOKKES de boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Karremanstraat 231803266210v
MARTEN FOKKES de boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Karremanstraat 231803266210v
MARTEN FOKKES wijlen Marten Fokkes naastligger ten westen Zoutsloot 981803266212r
MARTEN FOKKES wijlen Marten Fokkes naastligger ten westen Zoutsloot 981803266212r
MARTEN FOKKES wijlen Marten Fokkes naastligger ten westen Zoutsloot 981803266212r
MARTEN FOKKES wijlen Marten Fokkes verkoper Zoutsloot 981803266212r
MARTEN FOKKES wijlen Marten Fokkes verkoper Zoutsloot 981803266212r
MARTEN FOKKES wijlen Marten Fokkes verkoper Zoutsloot 981803266212r
MARTEN FOKKES wijlen Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat 121803266212r
MARTEN FOKKES wijlen Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat 121803266212r
MARTEN FOKKES wijlen Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat 121803266212r
MARTEN FOKKES de boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Wortelstraat 121803266212r
MARTEN FOKKES de boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Wortelstraat 121803266212r
MARTEN FOKKES de boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Wortelstraat 121803266212r
MARTEN FOKKES de erfgenamen van wijlen Marten Fokkes naastligger ten westen [staat: zuiden] Zoutsloot 521803266214r
MARTEN FOKKES de erfgenamen van wijlen Marten Fokkes naastligger ten westen [staat: zuiden] Zoutsloot 521803266214r
MARTEN FOKKES de erfgenamen van wijlen Marten Fokkes naastligger ten westen [staat: zuiden] Zoutsloot 521803266214r
MARTEN FOKKES Martin Fokkes koopmanverkoper Noorderhaven 531799265132r
MARTEN FOKKES Martin Fokkes koopmanverkoper Noorderhaven 531799265132r
MARTEN FOKKES Martin Fokkes koopmanverkoper Noorderhaven 531799265132r
MARTEN FRANSES Marten Frans executeurverkoper q.q. Liemendijk NZ162623197v
MARTEN FRANSES Marten Frans executeurverkoper q.q. Liemendijk NZ162623197v
MARTEN FRANSES Marten Frans executeurverkoper q.q. Liemendijk NZ162623197v
MARTEN FRANSES Marten Frans Kylexecuteurverkoper q.q. Kerkpad WZ162523152v
MARTEN FRANSES Marten Frans Kylexecuteurverkoper q.q. Kerkpad WZ162523152v
MARTEN FRANSES Marten Frans Kylexecuteurverkoper q.q. Kerkpad WZ162523152v
MARTEN FRIESES Marthen Fries naastligger ten oosten Kerkpoortstraat161723077r
MARTEN FRIESES Marthen Fries naastligger ten oosten Kerkpoortstraat161723077r
MARTEN GERBENS Marten Gerbrens verkoper Zoutsloot 1151599228161v
MARTEN GERBENS Marten Gerbrens verkoper Zoutsloot 1151599228161v
MARTEN GERLOFS wijlen Marten Gerloffs protesteert vanwege een vordering Kleine Bredeplaats 151599228159r
MARTEN GERLOFS wijlen Marten Gerloffs protesteert vanwege een vordering Kleine Bredeplaats 151599228159r
MARTEN GERLOFS wijlen Marten Gerliffs verkoper van 1/2 Zoutsloot 115161122920r
MARTEN GERLOFS wijlen Marten Gerliffs verkoper van 1/2 Zoutsloot 115161122920r
MARTEN GERLOFS de kamer recht tegenover dit huis, van de weduwe van wijlen Marten Gerlifs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat162823255v
MARTEN GERLOFS de kamer recht tegenover dit huis, van de weduwe van wijlen Marten Gerlifs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat162823255v
MARTEN GERRITS Marten Gerryts verkoper Hoogstraat 121764256263r
MARTEN GERRITS Marten Gerryts verkoper Hoogstraat 121764256263r
MARTEN GILLES Marten Gillis , c.u.bode (koopmans-)koper huisKroonsteeg 51712245172r
MARTEN GILLES Marten Gillis , c.u.bode (koopmans-)koper huisKroonsteeg 51712245172r
MARTEN GILLES Marten Gillis bode (koopmans-)verkoper Kroonsteeg 51714245224r
MARTEN GILLES Marten Gillis bode (koopmans-)verkoper Kroonsteeg 51714245224r
MARTEN GILLES Marten Gillis , c.s.naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 121727246301v
MARTEN GILLES Marten Gillis , c.s.naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 121727246301v
MARTEN GILLES Marten Gillis naastligger ten zuiden Brouwersstraat 41732248101r
MARTEN GILLES Marten Gillis naastligger ten zuiden Brouwersstraat 41732248101r
MARTEN GILLES Marten Gilles naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 121732248127v
MARTEN GILLES Marten Gilles naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 121732248127v
MARTEN GILLES Marten Gilles naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4173524935v
MARTEN GILLES Marten Gilles naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4173524935v
MARTEN GILLES de weduwe van wijlen Marten Gilles naastligger ten westen Romastraat 4oost1752252191r
MARTEN GILLES de weduwe van wijlen Marten Gilles naastligger ten westen Romastraat 4oost1752252191r
MARTEN GILLES de weduwe van wijlen Marten Gilles naastligger ten westen Romastraat 4oost1752252213r
MARTEN GILLES de weduwe van wijlen Marten Gilles naastligger ten westen Romastraat 4oost1752252213r
MARTEN GILLES MESDAG Marten Gillis Mesdagh, c.u.verkoper Schritsen 431646235226v
MARTEN GILLES MESDAG Marten Gillis Mesdagh, c.u.verkoper Schritsen 431646235226v
MARTEN GILLES MESDAG Marten Gilles Mesdagnaastligger ten westen Prinsenstraat 41725246246r
MARTEN GILLES MESDAG Marten Gilles Mesdagnaastligger ten westen Prinsenstraat 41725246246r
MARTEN GILLES MESDAG Marten Gillis Mesdaghmakelaarverkoper van 1/2 Noorderhaven 44173124864r
MARTEN GILLES MESDAG Marten Gillis Mesdaghmakelaarverkoper van 1/2 Noorderhaven 44173124864r
MARTEN GILLES MESDAG Marten Gillis Mesdagverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101735249103v
MARTEN GILLES MESDAG Marten Gillis Mesdagverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101735249103v
MARTEN GILLES MESDAG Marten Gillis Mesdagmakelaarverkoper Noorderhaven 411737249198r
MARTEN GILLES MESDAG Marten Gillis Mesdagmakelaarverkoper Noorderhaven 411737249198r
MARTEN GILLES MESDAGwijlen Marten Gillis Mesdagmakelaarverkoper Brouwersstraat 817392504r
MARTEN GILLES MESDAGwijlen Marten Gillis Mesdagmakelaarverkoper Brouwersstraat 817392504r
MARTEN GILLES MESDAGwijlen Marten Gilles Mesdagkoper Romastraat 4west17492523v
MARTEN GILLES MESDAGwijlen Marten Gilles Mesdagkoper Romastraat 4west17492523v
MARTEN GILLES MESDAGwijlen Marten Gilles Mesdagverkoper Romastraat 4west175325366r
MARTEN GILLES MESDAGwijlen Marten Gilles Mesdagverkoper Romastraat 4west175325366r
MARTEN GILLES MESDAG Martens Gillis Mesdaghnaastligger ten oosten Prinsensteeg 11733248214r
MARTEN GILLES MESDAG Martens Gillis Mesdaghnaastligger ten oosten Prinsensteeg 11733248214r
MARTEN GILLES MESDAG Martens Gillis Mesdagmakelaarnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 81733248245r
MARTEN GILLES MESDAG Martens Gillis Mesdagmakelaarnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 81733248245r
MARTEN HAIES Marten Hayes schipper (wijd-)koper hoekhuisZeilmakersstraat 111664238204r
MARTEN HAIES Marten Hayes schipper (wijd-)koper hoekhuisZeilmakersstraat 111664238204r
MARTEN HAIES Marten Hayes verkoper Zeilmakersstraat 11168524274v
MARTEN HAIES Marten Hayes verkoper Zeilmakersstraat 11168524274v
MARTEN HAIES Marten Hayes verkoper Zoutsloot 1168524279v
MARTEN HAIES Marten Hayes verkoper Zoutsloot 1168524279v
MARTEN HANSES Marten Hansen koper kamerRomastraat 61646235208r
MARTEN HANSES Marten Hansen koper kamerRomastraat 61646235208r
MARTEN HANSES Marten Hanses verkoper Romastraat ZZ1650236104v
MARTEN HANSES Marten Hanses verkoper Romastraat ZZ1650236104v
MARTEN HANSES wijlen Marten Hansen verkoper Franekereind 10175025286r
MARTEN HANSES wijlen Marten Hansen verkoper Franekereind 10175025286r
MARTEN HANSES Martien Hanses verkoper Zuiderhaven164823623v
MARTEN HANSES Martien Hanses verkoper Zuiderhaven164823623v
MARTEN HARKES de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
MARTEN HARKES de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
MARTEN HARKES de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper Sint Jacobstraat WZ1606228494v
MARTEN HARKES de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper Sint Jacobstraat WZ1606228494v
MARTEN HARKES de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
MARTEN HARKES de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
MARTEN HARKES de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
MARTEN HARKES de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
MARTEN HARMENS Marten Harmens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
MARTEN HARMENS Marten Harmens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
MARTEN HARMENS de weeskinderen van wijlen Marten Harmens verkoper Grote Bredeplaats 71634233136r
MARTEN HARMENS de weeskinderen van wijlen Marten Harmens verkoper Grote Bredeplaats 71634233136r
MARTEN HENDRIKS de curatoren over de crediteuren van w: Maarten Hendricks , c.u.verkoper Zuiderhaven 49162823233v
MARTEN HENDRIKS de curatoren over de crediteuren van w: Maarten Hendricks , c.u.verkoper Zuiderhaven 49162823233v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendricx naastligger ten noorden Brouwersstraat 141605228486r
MARTEN HENDRIKS Marten Hendricx naastligger ten noorden Brouwersstraat 141605228486r
MARTEN HENDRIKS Marten Hendricx naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat16152307r
MARTEN HENDRIKS Marten Hendricx naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat16152307r
MARTEN HENDRIKS Marten Hendricx scheepstimmermangrondpacht verschuldigd aan dit perceel Vijverstraat 6161623020v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendricx scheepstimmermangrondpacht verschuldigd aan dit perceel Vijverstraat 6161623020v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendricks aanhandelaar huis en 1/2 helling of braubankFranekertrekvaart 131620230211v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendricks aanhandelaar huis en 1/2 helling of braubankFranekertrekvaart 131620230211v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendricks verwandelaar Vijverstraat 41620230212r
MARTEN HENDRIKS Marten Hendricks verwandelaar Vijverstraat 41620230212r
MARTEN HENDRIKS Marten Hendricks scheepstimmermankoper ledige plaats of huisstede, met houtstek of gebouw daar opZuiderhaven 491623230348v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendricks scheepstimmermankoper ledige plaats of huisstede, met houtstek of gebouw daar opZuiderhaven 491623230348v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendricks scheepstimmermanverkoper Franekertrekvaart NZ162423114v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendricks scheepstimmermanverkoper Franekertrekvaart NZ162423114v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 1016862429ra
MARTEN HENDRIKS Marten Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 1016862429ra
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks matroosverkoper van 1/5 van 1/3 Anjelierstraat 9175725480r
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks matroosverkoper van 1/5 van 1/3 Anjelierstraat 9175725480r
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks matroosverkoper q.q. Anjelierstraat 9175725480r
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks matroosverkoper q.q. Anjelierstraat 9175725480r
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks matroosverkoper q.q. Anjelierstraat 9175725480r
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks matroosverkoper q.q. Anjelierstraat 9175725480r
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks matroos op het Prinsenjachtkoper huisLanen 71763255217v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks matroos op het Prinsenjachtkoper huisLanen 71763255217v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks tegelbakkerkoper huisHofstraat 2717762597av
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks tegelbakkerkoper huisHofstraat 2717762597av
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks tegelbakkerverkoper Hofstraat 271778259149v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks tegelbakkerverkoper Hofstraat 271778259149v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks koper door niaar Hoogstraat 181782260302v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks koper door niaar Hoogstraat 181782260302v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks , n.u.naastligger ten oosten Hoogstraat 161787262181r
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks , n.u.naastligger ten oosten Hoogstraat 161787262181r
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks stuurman op het Statenjachtverkoper Hoogstraat 181787262211v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks stuurman op het Statenjachtverkoper Hoogstraat 181787262211v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks naastligger ten zuiden Poortje 131805267112v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks naastligger ten zuiden Poortje 131805267112v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks naastligger ten westen Lanen 91806267211v
MARTEN HENDRIKS Marten Hendriks naastligger ten westen Lanen 91806267211v
MARTEN HENDRIKS de erfgenamen van wijlen Marten Hendriks naastligger ten westen Lanen 9181026922v
MARTEN HENDRIKS de erfgenamen van wijlen Marten Hendriks naastligger ten westen Lanen 9181026922v
MARTEN HENDRIKS Marthen Hendricks verkoper Sint Jacobstraat 151613229171r
MARTEN HENDRIKS Marthen Hendricks verkoper Sint Jacobstraat 151613229171r
MARTEN HERES Marten Heeres koper huis, houtstek en ledige plaatsNoorderhaven 891604228388r
MARTEN HERES Marten Heeres koper huis, houtstek en ledige plaatsNoorderhaven 891604228388r
MARTEN HERES de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeres naastligger ten oosten Noorderhaven 90161623019r
MARTEN HERES de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeres naastligger ten oosten Noorderhaven 90161623019r
MARTEN HERES wijlen Marten Heeres verkoper van 1/6 Noorderhaven 35oost161723070r
MARTEN HERES wijlen Marten Heeres verkoper van 1/6 Noorderhaven 35oost161723070r
MARTEN HERES wijlen Marten Heeres verkoper van 1/6 Noorderhaven 33achter161723070r
MARTEN HERES wijlen Marten Heeres verkoper van 1/6 Noorderhaven 33achter161723070r
MARTEN HERES het huis van wijlen Marten Heris grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 471622230302r
MARTEN HERES het huis van wijlen Marten Heris grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 471622230302r
MARTEN HERES de kamer van Marten Heris naastligger ten noorden* Voorstraat 471622230302r
MARTEN HERES de kamer van Marten Heris naastligger ten noorden* Voorstraat 471622230302r
MARTEN HERES de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeris naastligger ten oosten Noorderhaven 291624230382r
MARTEN HERES de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeris naastligger ten oosten Noorderhaven 291624230382r
MARTEN HERES de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeres naastligger ten oosten Noorderhaven 90162523139v
MARTEN HERES de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeres naastligger ten oosten Noorderhaven 90162523139v
MARTEN HERES wijlen Marten Heeres koper in de zuider nieuwestad162523185v
MARTEN HERES wijlen Marten Heeres koper in de zuider nieuwestad162523185v
MARTEN HERES wijlen Marten Heeres koper Schritsen 41162523185v
MARTEN HERES wijlen Marten Heeres koper Schritsen 41162523185v
MARTEN HERES de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heris naastligger ten oosten Noorderhaven 901626231106r
MARTEN HERES de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heris naastligger ten oosten Noorderhaven 901626231106r
MARTEN HERES wijlen Marten Heris verkoper Noorderhaven 92163723425r
MARTEN HERES wijlen Marten Heris verkoper Noorderhaven 92163723425r
MARTEN HESSELS Marten Hessels verkoper van 1/3 Hoogstraat 33oost1729247275v
MARTEN HESSELS Marten Hessels verkoper van 1/3 Hoogstraat 33oost1729247275v
MARTEN HESSELS het weeskind van wijlen Marthen Hessels verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 371617230104r
MARTEN HESSELS het weeskind van wijlen Marthen Hessels verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 371617230104r
MARTEN HIELKES Marten Hylkes , c.u.huurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen1651236167r
MARTEN HIELKES Marten Hylkes , c.u.huurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen1651236167r
MARTEN HIELKES Marten Hylckes , c.u.koper huis en hof genaamd het Hensthofften noordoosten van Harlingenhet Henst Hoff1663238183v
MARTEN HIELKES Marten Hylckes , c.u.koper huis en hof genaamd het Hensthofften noordoosten van Harlingenhet Henst Hoff1663238183v
MARTEN HIELKES de erfgenamen van wijlen Marten Hylckes verkoper ten noorden van Harlingen1668239148r
MARTEN HIELKES de erfgenamen van wijlen Marten Hylckes verkoper ten noorden van Harlingen1668239148r
MARTEN HIELKES het Hensthof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Hylckes naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingenhet Hensthof1668239175r
MARTEN HIELKES het Hensthof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Hylckes naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingenhet Hensthof1668239175r
MARTEN IEDES de erfgenamen van wijlen Marten Yedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ166023840r
MARTEN IEDES de erfgenamen van wijlen Marten Yedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ166023840r
MARTEN IEMES Marten Iemes koper huis en loodsGrote Kerkstraat 161658237148r
MARTEN IEMES Marten Iemes koper huis en loodsGrote Kerkstraat 161658237148r
MARTEN IEMES Marten Ymes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18166523923v
MARTEN IEMES Marten Ymes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18166523923v
MARTEN IEMES wijlen Marten Yemes verkoper Grote Kerkstraat 16168224150ra
MARTEN IEMES wijlen Marten Yemes verkoper Grote Kerkstraat 16168224150ra
MARTEN IJSBRANDS Marten IJsbrandts koper provisioneel huisBrouwersstraat1598228121r
MARTEN IJSBRANDS Marten IJsbrandts koper provisioneel huisBrouwersstraat1598228121r
MARTEN IJSBRANDS Marten IJsbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 151601228243r
MARTEN IJSBRANDS Marten IJsbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 151601228243r
MARTEN IJSBRANDS Marten Isbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 151601228250r
MARTEN IJSBRANDS Marten Isbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 151601228250r
MARTEN IJSBRANDS Marten IJsbrandts koper huis met plaatsGardenierstraat ZZ1601228263v
MARTEN IJSBRANDS Marten IJsbrandts koper huis met plaatsGardenierstraat ZZ1601228263v
MARTEN IJSBRANDS huis of erf van Marten IJsbrandts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 241604228392v
MARTEN IJSBRANDS huis of erf van Marten IJsbrandts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 241604228392v
MARTEN IJSBRANDS Marten Isbrandts verkoper Gardenierstraat ZZ1605228452v
MARTEN IJSBRANDS Marten Isbrandts verkoper Gardenierstraat ZZ1605228452v
MARTEN IJSBRANDS Marten Isbrants verkoper q.q. Zoutsloot 1271605228478v
MARTEN IJSBRANDS Marten Isbrants verkoper q.q. Zoutsloot 1271605228478v
MARTEN IJSBRANDS Marthen Isbrants koper finaal huisHeiligeweg 191603228380ar
MARTEN IJSBRANDS Marthen Isbrants koper finaal huisHeiligeweg 191603228380ar
MARTEN IJSBRANDS Marthen Isbrants crediteur (triumphant) Heiligeweg 191603228380ar
MARTEN IJSBRANDS Marthen Isbrants crediteur (triumphant) Heiligeweg 191603228380ar
MARTEN JAKOBS BOER Marten Jacobs de Boerkoper huis of herberg genaamd het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 9het Posthuis1779259180r
MARTEN JAKOBS BOER Marten Jacobs de Boerkoper huis of herberg genaamd het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 9het Posthuis1779259180r
MARTEN JAKOBS BOER Marten Jacobs de Boerkoper stalling naast herberg het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 131779259180r
MARTEN JAKOBS BOER Marten Jacobs de Boerkoper stalling naast herberg het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 131779259180r
MARTEN JAKOBS BOER Marten Jacobs de Boerkoper stalling of wagenhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 21779259180r
MARTEN JAKOBS BOER Marten Jacobs de Boerkoper stalling of wagenhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 21779259180r
MARTEN JAKOBS BOER Marten Jacobs de Boerverkoper Zuiderstraat 9178326187r
MARTEN JAKOBS BOER Marten Jacobs de Boerverkoper Zuiderstraat 9178326187r
MARTEN JAKOBS BOER Marten Jacobs de Boerverkoper Zuiderstraat 13178326187r
MARTEN JAKOBS BOER Marten Jacobs de Boerverkoper Zuiderstraat 13178326187r
MARTEN JAKOBS BOER Marten Jacobs de Boerverkoper Zuiderstraat 2178326187r
MARTEN JAKOBS BOER Marten Jacobs de Boerverkoper Zuiderstraat 2178326187r
MARTEN JANS Marten Janssen verkoper Zuiderstraat1606228494r
MARTEN JANS Marten Janssen verkoper Zuiderstraat1606228494r
MARTEN JANS wijlen Marten Jansen koper Lanen 301626231159r
MARTEN JANS wijlen Marten Jansen koper Lanen 301626231159r
MARTEN JANS Marten Jansen blekerverkoper Kerkpoort (gebied)164323568r
MARTEN JANS Marten Jansen blekerverkoper Kerkpoort (gebied)164323568r
MARTEN JANS Marten Jansen blekernaastligger ten oosten Rapenburg 4164323595v
MARTEN JANS Marten Jansen blekernaastligger ten oosten Rapenburg 4164323595v
MARTEN JANS Marten Jansen blekerverkoper Kromme Elleboogsteeg NZ1644235128r
MARTEN JANS Marten Jansen blekerverkoper Kromme Elleboogsteeg NZ1644235128r
MARTEN JANS Marten Jansen , c.u.blekerkoper hofKerkpoort (gebied)1645235172v
MARTEN JANS Marten Jansen , c.u.blekerkoper hofKerkpoort (gebied)1645235172v
MARTEN JANS Marten Jansen , c.u.geniaarde koper buiten Harlingen1647235255r
MARTEN JANS Marten Jansen , c.u.geniaarde koper buiten Harlingen1647235255r
MARTEN JANS de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Jansen blekernaastligger ten westen Rozengracht 271651236147r
MARTEN JANS de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Jansen blekernaastligger ten westen Rozengracht 271651236147r
MARTEN JANS Marten Jansen , c.u.koper huis, weefwinkel, loods en plaatsRomastraat 31658237158v
MARTEN JANS Marten Jansen , c.u.koper huis, weefwinkel, loods en plaatsRomastraat 31658237158v
MARTEN JANS Marten Jansen naastligger ten westen Romastraat 5166623943r
MARTEN JANS Marten Jansen naastligger ten westen Romastraat 5166623943r
MARTEN JANS Marten Jansen verkoper Romastraat 31680241102r
MARTEN JANS Marten Jansen verkoper Romastraat 31680241102r
MARTEN JANS Marten Jansen naastligger ten zuiden Nieuweweg 13achter1716245275v
MARTEN JANS Marten Jansen naastligger ten zuiden Nieuweweg 13achter1716245275v
MARTEN JANS Marten Jansen koper kamer/woningVoorstraat 89drie_achter1723246163v
MARTEN JANS Marten Jansen koper kamer/woningVoorstraat 89drie_achter1723246163v
MARTEN JANS Marten Jansen , absentverkoper Zoutsloot 78172724739r
MARTEN JANS Marten Jansen , absentverkoper Zoutsloot 78172724739r
MARTEN JANS Marten Jansen verkoper Voorstraat 89drie_achter1729247242v
MARTEN JANS Marten Jansen verkoper Voorstraat 89drie_achter1729247242v
MARTEN JANS Marten Jansen schipperverkoper van 1/3 Rapenburg 11tuin1729247266r
MARTEN JANS Marten Jansen schipperverkoper van 1/3 Rapenburg 11tuin1729247266r
MARTEN JANS Marten Jans naastligger ten westen Nieuweweg 171730247333r
MARTEN JANS Marten Jans naastligger ten westen Nieuweweg 171730247333r
MARTEN JANS Marten Jansen rogdrager (oud -)verkoper Romastraat NZ1733248261r
MARTEN JANS Marten Jansen rogdrager (oud -)verkoper Romastraat NZ1733248261r
MARTEN JANS Marten Jansen naastligger ten oosten Nieuweweg 131734248328r
MARTEN JANS Marten Jansen naastligger ten oosten Nieuweweg 131734248328r
MARTEN JANS Marten Jansen verkoper van 1/2 Scheerstraat 121741250165r
MARTEN JANS Marten Jansen verkoper van 1/2 Scheerstraat 121741250165r
MARTEN JANS Marten Jansen huurder voorste kelder met aparte ingang (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
MARTEN JANS Marten Jansen huurder voorste kelder met aparte ingang (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
MARTEN JANS Marten Jansz winkelierkoper door niaar huisNoorderhaven 58175625424r
MARTEN JANS Marten Jansz winkelierkoper door niaar huisNoorderhaven 58175625424r
MARTEN JANS Marten Jans zeemanverkoper Noorderhaven 581760254260r
MARTEN JANS Marten Jans zeemanverkoper Noorderhaven 581760254260r
MARTEN JANS Marten Jans naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 41798265114r
MARTEN JANS Marten Jans naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 41798265114r
MARTEN JANS Marten Jans , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 421807267299v
MARTEN JANS Marten Jans , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 421807267299v
MARTEN JANS Marten Jans koopmankoper huisSteenhouwersstraat 41811269147r
MARTEN JANS Marten Jans koopmankoper huisSteenhouwersstraat 41811269147r
MARTEN JANS MEY Marten Jans van der Meyschipper (schuit-)koper huis en bleekveldBildtstraat 231800265220v
MARTEN JANS MEY Marten Jans van der Meyschipper (schuit-)koper huis en bleekveldBildtstraat 231800265220v
MARTEN JANS MEYwijlen Marten Jans van der Meyschipper (schuit-)verkoper Bildtstraat 23180726816r
MARTEN JANS MEYwijlen Marten Jans van der Meyschipper (schuit-)verkoper Bildtstraat 23180726816r
MARTEN JANS SLIERE Marten Jansen Slierenaastligger ten westen Voorstraat 381621230291v
MARTEN JANS SLIERE Marten Jansen Slierenaastligger ten westen Voorstraat 381621230291v
MARTEN JANS SLIERE Marten Jans Slierekoper kamer of huisRinnertspijp 4162423126r
MARTEN JANS SLIERE Marten Jans Slierekoper kamer of huisRinnertspijp 4162423126r
MARTEN JANS SLIEREde kinderen en erfgenamen van wijlen Marten Janssen Sliereverkoper Rinnertspijp 4163723438v
MARTEN JANS SLIEREde kinderen en erfgenamen van wijlen Marten Janssen Sliereverkoper Rinnertspijp 4163723438v
MARTEN JANS SLIEREwijlen Marten Janssen Slierekoper onbekend163723443v
MARTEN JANS SLIEREwijlen Marten Janssen Slierekoper onbekend163723443v
MARTEN JANS SLIEREde erfgenamen van wijlen Marten Janssen Sliereverkoper Sint Odolphisteeg 3163723446v
MARTEN JANS SLIEREde erfgenamen van wijlen Marten Janssen Sliereverkoper Sint Odolphisteeg 3163723446v
MARTEN JILLES Marten Jilles makelaarnaastligger ten oosten Prinsensteeg 11729247254v
MARTEN JILLES Marten Jilles makelaarnaastligger ten oosten Prinsensteeg 11729247254v
MARTEN JILLES Martien Jilles , c.s.naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 121724246197v
MARTEN JILLES Martien Jilles , c.s.naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 121724246197v
MARTEN JILLES MESDAG Marten Jillis Mesdaghmakelaarverkoper van 1/18 Nieuweweg 91725246218v
MARTEN JILLES MESDAG Marten Jillis Mesdaghmakelaarverkoper van 1/18 Nieuweweg 91725246218v
MARTEN JOCHEMS de erfgenamen van wijlen Marthen Joachims Hoeffnagelverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
MARTEN JOCHEMS de erfgenamen van wijlen Marthen Joachims Hoeffnagelverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
MARTEN JOHANNES mr. Marten Johannes naastligger ten oosten Schritsen159722872r
MARTEN JOHANNES mr. Marten Johannes naastligger ten oosten Schritsen159722872r
MARTEN JOHANNES Marten Johannes chirurgijn (mr. -)koper huis, loods en plaats met een eigen steeg ten oostenGrote Kerkstraat 1a1663238170v
MARTEN JOHANNES Marten Johannes chirurgijn (mr. -)koper huis, loods en plaats met een eigen steeg ten oostenGrote Kerkstraat 1a1663238170v
MARTEN JOHANNES mr. Marten Johannis* naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31668239150r
MARTEN JOHANNES mr. Marten Johannis* naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31668239150r
MARTEN JOHANNES mr. Marten Joannis chirurgijnkoper Hoogstraat 37167124041v
MARTEN JOHANNES mr. Marten Joannis chirurgijnkoper Hoogstraat 37167124041v
MARTEN JOHANNES Marten Joannis chirurgijn (mr. -)koper huisLanen 391675240209r
MARTEN JOHANNES Marten Joannis chirurgijn (mr. -)koper huisLanen 391675240209r
MARTEN JOHANNES Marten Joannes chirurgijn (mr. -)koper dwarshuisVianen 2167924143r
MARTEN JOHANNES Marten Joannes chirurgijn (mr. -)koper dwarshuisVianen 2167924143r
MARTEN JOHANNES Marten Joannes chirurgijngeniaarde koper Zuiderhaven ZZ168024176r
MARTEN JOHANNES Marten Joannes chirurgijngeniaarde koper Zuiderhaven ZZ168024176r
MARTEN JOHANNES Marten Johannes chirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 23west168424213r
MARTEN JOHANNES Marten Johannes chirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 23west168424213r
MARTEN JOHANNES Marten Johannes chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Hoogstraat 37168424249r
MARTEN JOHANNES Marten Johannes chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Hoogstraat 37168424249r
MARTEN JOHANNES Marten Joannes naastligger ten oosten Lanen 37168524280r
MARTEN JOHANNES Marten Joannes naastligger ten oosten Lanen 37168524280r
MARTEN JOHANNES Marten Joannes chirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 371694243116v
MARTEN JOHANNES Marten Joannes chirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 371694243116v
MARTEN JOHANNES mr. Marten Johannis chirurgijnverkoper Vianen 21705244310r
MARTEN JOHANNES mr. Marten Johannis chirurgijnverkoper Vianen 21705244310r
MARTEN JOHANNES mr. Marten Johannis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31706244323v
MARTEN JOHANNES mr. Marten Johannis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31706244323v
MARTEN JOHANNES Marten Johannis , c.soc.chirurgijnverkoper Grote Kerkstraat 1a1712245166v
MARTEN JOHANNES Marten Johannis , c.soc.chirurgijnverkoper Grote Kerkstraat 1a1712245166v
MARTEN JOHANNES mr. Marten Johannis chirurgijnverkoper van 1/2 Lanen 391712245182r
MARTEN JOHANNES mr. Marten Johannis chirurgijnverkoper van 1/2 Lanen 391712245182r
MARTEN JOHANNES Marten Johannes huurder Lanen 89173124848r
MARTEN JOHANNES Marten Johannes huurder Lanen 89173124848r
MARTEN JOHANNES Marten Johannes timmerman (huis-)verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
MARTEN JOHANNES Marten Johannes timmerman (huis-)verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
MARTEN JOHANNES Marten Johannes timmermansknecht (huis-)koper huisHoogstraat 361784261245v
MARTEN JOHANNES Marten Johannes timmermansknecht (huis-)koper huisHoogstraat 361784261245v
MARTEN JOHANNES Marten Johannes naastligger ten noorden Hoogstraat 341802266154v
MARTEN JOHANNES Marten Johannes naastligger ten noorden Hoogstraat 341802266154v
MARTEN JOHANNES Marten Johannes [staat: Hendriks] naastligger ten noorden Lombardstraat 11802266156r
MARTEN JOHANNES Marten Johannes [staat: Hendriks] naastligger ten noorden Lombardstraat 11802266156r
MARTEN JOHANNES Marten Johannes naastligger ten oosten Lombardstraat 11803266301v
MARTEN JOHANNES Marten Johannes naastligger ten oosten Lombardstraat 11803266301v
MARTEN JOHANNES Marten Johannes* naastligger ten westen Hoogstraat 381809268280r
MARTEN JOHANNES Marten Johannes* naastligger ten westen Hoogstraat 381809268280r
MARTEN JOHANNES STELLINGWERFmr. Marten Johannes Stellingwerffverkoper Schritsen 361599228164r
MARTEN JOHANNES STELLINGWERFmr. Marten Johannes Stellingwerffverkoper Schritsen 361599228164r
MARTEN JOOSTES Marten Joostes lichtervaarderkoper twee kamersSint Odolphisteeg OZ1689242272r
MARTEN JOOSTES Marten Joostes lichtervaarderkoper twee kamersSint Odolphisteeg OZ1689242272r
MARTEN JURJENS Marten Jurjens matrooskoper Romastraat 8oost1758254158v
MARTEN JURJENS Marten Jurjens matrooskoper Romastraat 8oost1758254158v
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Zoutsloot 53163123315v
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Zoutsloot 53163123315v
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Zoutsloot 53163123315v
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Zoutsloot 53tuin163123315v
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Zoutsloot 53tuin163123315v
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Zoutsloot 53tuin163123315v
MARTEN KLASES Marten Claesen , c.s.koper huisLanen 83west166023817v
MARTEN KLASES Marten Claesen , c.s.koper huisLanen 83west166023817v
MARTEN KLASES Marten Claesen , c.s.koper huisLanen 83west166023817v
MARTEN KLASES Marten Claessen naastligger Simon Stijlstraat 4166123895r
MARTEN KLASES Marten Claessen naastligger Simon Stijlstraat 4166123895r
MARTEN KLASES Marten Claessen naastligger Simon Stijlstraat 4166123895r
MARTEN KLASES Marten Clases koper schuurHofstraat 301662238148r
MARTEN KLASES Marten Clases koper schuurHofstraat 301662238148r
MARTEN KLASES Marten Clases koper schuurHofstraat 301662238148r
MARTEN KLASES Marten Clasen koper Vissersstraat 81663238168r
MARTEN KLASES Marten Clasen koper Vissersstraat 81663238168r
MARTEN KLASES Marten Clasen koper Vissersstraat 81663238168r
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Vissersstraat 81663238186r
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Vissersstraat 81663238186r
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Vissersstraat 81663238186r
MARTEN KLASES het huis van Marten Claessen grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG])Simon Stijlstraat 41664238228r
MARTEN KLASES het huis van Marten Claessen grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG])Simon Stijlstraat 41664238228r
MARTEN KLASES het huis van Marten Claessen grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG])Simon Stijlstraat 41664238228r
MARTEN KLASES Marten Claessen naastligger ten zuiden* Simon Stijlstraat 41664238228r
MARTEN KLASES Marten Claessen naastligger ten zuiden* Simon Stijlstraat 41664238228r
MARTEN KLASES Marten Claessen naastligger ten zuiden* Simon Stijlstraat 41664238228r
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 161664238241r
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 161664238241r
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 161664238241r
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 141664238241r
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 141664238241r
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 141664238241r
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 121664238241r
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 121664238241r
MARTEN KLASES Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 121664238241r
MARTEN KLASES het huis van Marten Claasen , c.u.grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG])Simon Stijlstraat 4166623952v
MARTEN KLASES het huis van Marten Claasen , c.u.grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG])Simon Stijlstraat 4166623952v
MARTEN KLASES het huis van Marten Claasen , c.u.grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG])Simon Stijlstraat 4166623952v
MARTEN KLASES Marten Claasen naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 4166623952v
MARTEN KLASES Marten Claasen naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 4166623952v
MARTEN KLASES Marten Claasen naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 4166623952v
MARTEN KLASES wijlen Marten Clasen verkoper Hofstraat 30166623955v
MARTEN KLASES wijlen Marten Clasen verkoper Hofstraat 30166623955v
MARTEN KLASES wijlen Marten Clasen verkoper Hofstraat 30166623955v
MARTEN KLASES de weduwe van wijlen Marten Clases naastligger ten westen Lanen 83oost1669239200v
MARTEN KLASES de weduwe van wijlen Marten Clases naastligger ten westen Lanen 83oost1669239200v
MARTEN KLASES de weduwe van wijlen Marten Clases naastligger ten westen Lanen 83oost1669239200v
MARTEN KLASES Marten Clases , c.s.huurder Heiligeweg 8169324371v
MARTEN KLASES Marten Clases , c.s.huurder Heiligeweg 8169324371v
MARTEN KLASES Marten Clases , c.s.huurder Heiligeweg 8169324371v
MARTEN KLASES Marten Clases slager (mr. varkens-)huurder (p.j.)Rommelhaven 61773258109r
MARTEN KLASES Marten Clases slager (mr. varkens-)huurder (p.j.)Rommelhaven 61773258109r
MARTEN KLASES Marten Clases slager (mr. varkens-)huurder (p.j.)Rommelhaven 61773258109r
MARTEN KLASES Marten Clases bewoner huis bij de grote sluis Heiligeweg 701773258111r
MARTEN KLASES Marten Clases bewoner huis bij de grote sluis Heiligeweg 701773258111r
MARTEN KLASES Marten Clases bewoner huis bij de grote sluis Heiligeweg 701773258111r
MARTEN KLASES Marten Claazen huurder (p.j.)Rommelhaven 61774258150v
MARTEN KLASES Marten Claazen huurder (p.j.)Rommelhaven 61774258150v
MARTEN KLASES Marten Claazen huurder (p.j.)Rommelhaven 61774258150v
MARTEN KLASES Martien Claeses verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ167624031va
MARTEN KLASES Martien Claeses verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ167624031va
MARTEN KLASES Martien Claeses verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ167624031va
MARTEN KLASES Martien Claeses verkoper van 1/4 Heiligeweg 27noord167624031va
MARTEN KLASES Martien Claeses verkoper van 1/4 Heiligeweg 27noord167624031va
MARTEN KLASES Martien Claeses verkoper van 1/4 Heiligeweg 27noord167624031va
MARTEN KLASES Martien Claeses verkoper van 1/4 Heiligeweg 27midden167624033ra
MARTEN KLASES Martien Claeses verkoper van 1/4 Heiligeweg 27midden167624033ra
MARTEN KLASES Martien Claeses verkoper van 1/4 Heiligeweg 27midden167624033ra
MARTEN KLASES Martien Claases koper kamerPeterseliestraat OZ1689242298r
MARTEN KLASES Martien Claases koper kamerPeterseliestraat OZ1689242298r
MARTEN KLASES Martien Claases koper kamerPeterseliestraat OZ1689242298r
MARTEN KORNELIS Marten Cornelis verkoper Hofstraat 31809268306v
MARTEN KORNELIS Marten Cornelis verkoper Hofstraat 31809268306v
MARTEN KORNELIS Marten Cornelis verkoper Hofstraat 31809268306v
MARTEN KRIJNS Marten Crijns naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ159822897r
MARTEN KRIJNS Marten Crijns naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ159822897r
MARTEN KRIJNS Marten Crijns naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ159822897r
MARTEN LASES Marten Laessen schoenmaker (mr. -)koper voor- en achterhuisVoorstraat 31633233124v
MARTEN LASES Marten Laessen schoenmaker (mr. -)koper voor- en achterhuisVoorstraat 31633233124v
MARTEN LASES Marten Laessen* schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 51635233161r
MARTEN LASES Marten Laessen* schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 51635233161r
MARTEN LASES Marten Lases Joch?verkoper Zoutsloot 1165523745r
MARTEN LASES Marten Lases Joch?verkoper Zoutsloot 1165523745r
MARTEN LIEUWES Marten Lieuwes verkoper Hoogstraat 35166523911v
MARTEN LIEUWES Marten Lieuwes verkoper Hoogstraat 35166523911v
MARTEN LIEUWES Marten Lieuwes , c.u.koper woningHoogstraat 331668239131v
MARTEN LIEUWES Marten Lieuwes , c.u.koper woningHoogstraat 331668239131v
MARTEN LIEUWES Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 311683241259v
MARTEN LIEUWES Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 311683241259v
MARTEN LIEUWES Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 31168524266r
MARTEN LIEUWES Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 31168524266r
MARTEN LIEUWES Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 311696243241r
MARTEN LIEUWES Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 311696243241r
MARTEN LOLLES Marten Lollis verkoper Simon Stijlstraat 71620230223v
MARTEN LOLLES Marten Lollis verkoper Simon Stijlstraat 71620230223v
MARTEN MARTENS Marten Martens koper kamer met ledige plaats daar achterin de noorder nieuwestad NZ1622230294r
MARTEN MARTENS Marten Martens koper kamer met ledige plaats daar achterin de noorder nieuwestad NZ1622230294r
MARTEN MARTENS Marten Martens verkoper Schritsen 81622230302v
MARTEN MARTENS Marten Martens verkoper Schritsen 81622230302v
MARTEN MARTENS Marten Martens bewoner Simon Stijlstraat 31633233123r
MARTEN MARTENS Marten Martens bewoner Simon Stijlstraat 31633233123r
MARTEN MARTENS Marten Martens , c.u.verkoper Schritsen 171644235144r
MARTEN MARTENS Marten Martens , c.u.verkoper Schritsen 171644235144r
MARTEN MARTENS Marten Martens , c.u.werkbaaskoper huis, loods en plaatsjeKleine Bredeplaats 12165623755r
MARTEN MARTENS Marten Martens , c.u.werkbaaskoper huis, loods en plaatsjeKleine Bredeplaats 12165623755r
MARTEN MARTENS Marten Martens koper dwarshuis waarin twee woningen, en hofRozengracht 8165623794v
MARTEN MARTENS Marten Martens koper dwarshuis waarin twee woningen, en hofRozengracht 8165623794v
MARTEN MARTENS Marten Martens , c.u.verkoper Kleine Bredeplaats 121657237111v
MARTEN MARTENS Marten Martens , c.u.verkoper Kleine Bredeplaats 121657237111v
MARTEN MARTENS Marten Martens gleibakkerbewoner Zoutsloot 62167924156v
MARTEN MARTENS Marten Martens gleibakkerbewoner Zoutsloot 62167924156v
MARTEN MARTENS de weduwe van wijlen Marten Martens bewoner Zoutsloot 62168024197r
MARTEN MARTENS de weduwe van wijlen Marten Martens bewoner Zoutsloot 62168024197r
MARTEN MARTENS Marten Martens bewoner Bargebuurt1681241138r
MARTEN MARTENS Marten Martens bewoner Bargebuurt1681241138r
MARTEN MARTENS Marten Martens scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 helling en het gehele huisNoorderkade 131687242200v
MARTEN MARTENS Marten Martens scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 helling en het gehele huisNoorderkade 131687242200v
MARTEN MARTENS Marten Martens scheepstimmerman (mr. -)huurder Noorderkade 131687242200v
MARTEN MARTENS Marten Martens scheepstimmerman (mr. -)huurder Noorderkade 131687242200v
MARTEN MARTENS Marten Martens waterhalerkoper huisNieuwstraat 91688242253r
MARTEN MARTENS Marten Martens waterhalerkoper huisNieuwstraat 91688242253r
MARTEN MARTENS wijlen Marten Martens* waterhalerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 91691242371r
MARTEN MARTENS wijlen Marten Martens* waterhalerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 91691242371r
MARTEN MARTENS Marten Martens huurder Heiligeweg 20achter169324346r
MARTEN MARTENS Marten Martens huurder Heiligeweg 20achter169324346r
MARTEN MARTENS Marten Martens verkoper Noorderkade 131697243329v
MARTEN MARTENS Marten Martens verkoper Noorderkade 131697243329v
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten oosten Borstelsteeg 11729247267r
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten oosten Borstelsteeg 11729247267r
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten zuiden Borstelsteeg 11729247267r
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten zuiden Borstelsteeg 11729247267r
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten noorden Romastraat 351731247390r
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten noorden Romastraat 351731247390r
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten oosten Borstelsteeg 11732248125v
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten oosten Borstelsteeg 11732248125v
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten zuiden Borstelsteeg 11732248125v
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten zuiden Borstelsteeg 11732248125v
MARTEN MARTENS Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 141749251259v
MARTEN MARTENS Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 141749251259v
MARTEN MARTENS Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 161749251259v
MARTEN MARTENS Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 161749251259v
MARTEN MARTENS Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 14175025267r
MARTEN MARTENS Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 14175025267r
MARTEN MARTENS Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 16175025267r
MARTEN MARTENS Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 16175025267r
MARTEN MARTENS Marten Martens wever (bont-)koper woningGardenierstraat 181751252124v
MARTEN MARTENS Marten Martens wever (bont-)koper woningGardenierstraat 181751252124v
MARTEN MARTENS Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 141751252168v
MARTEN MARTENS Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 141751252168v
MARTEN MARTENS Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 161751252168v
MARTEN MARTENS Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 161751252168v
MARTEN MARTENS Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 141753253111r
MARTEN MARTENS Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 141753253111r
MARTEN MARTENS Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 161753253111r
MARTEN MARTENS Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 161753253111r
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten oosten Borstelsteeg 11759254227v
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten oosten Borstelsteeg 11759254227v
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten zuiden Borstelsteeg 11759254227v
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten zuiden Borstelsteeg 11759254227v
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten westen Kerkpad 141763255220v
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten westen Kerkpad 141763255220v
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten westen Kerkpad 161763255220v
MARTEN MARTENS Marten Martens naastligger ten westen Kerkpad 161763255220v
MARTEN MARTENS de weduwe van wijlen Marten Martens naastligger ten oosten Borstelsteeg 11767256249r
MARTEN MARTENS de weduwe van wijlen Marten Martens naastligger ten oosten Borstelsteeg 11767256249r
MARTEN MARTENS de weduwe van wijlen Marten Martens naastligger ten zuiden Borstelsteeg 11767256249r
MARTEN MARTENS de weduwe van wijlen Marten Martens naastligger ten zuiden Borstelsteeg 11767256249r
MARTEN MARTENS BLAUW Marten Martens Blauschipper (groot-)verkoper Voorstraat 31658237153r
MARTEN MARTENS BLAUW Marten Martens Blauschipper (groot-)verkoper Voorstraat 31658237153r
MARTEN MARTENS BLAUW Marten Martens Blauverkoper Rozengracht 81659237200v
MARTEN MARTENS BLAUW Marten Martens Blauverkoper Rozengracht 81659237200v
MARTEN MEILES NAUTA Martien Meyles Nautanaastligger ten noorden Noordijs 4175625427r
MARTEN MEILES NAUTA Martien Meyles Nautanaastligger ten noorden Noordijs 4175625427r
MARTEN MEINTES Marten Meyns bruidegom 1601228276r
MARTEN MEINTES Marten Meyns bruidegom 1601228276r
MARTEN MICHIELS MAST Marten Michielsen Mast, c.u.ververhuurder (p.j.)Lanen 861692242376r
MARTEN MICHIELS MAST Marten Michielsen Mast, c.u.ververhuurder (p.j.)Lanen 861692242376r
MARTEN MINKS Martijn Minckes* verkoper Noorderhaven1624230391r
MARTEN MINKS Martijn Minckes* verkoper Noorderhaven1624230391r
MARTEN OKKES vroedsman Maarten Ockes koper pakhuisZuiderhaven 36oost1675240187v
MARTEN OKKES vroedsman Maarten Ockes koper pakhuisZuiderhaven 36oost1675240187v
MARTEN OKKES Marten Ockes , c.u.koper huisHeiligeweg 18164923698r
MARTEN OKKES Marten Ockes , c.u.koper huisHeiligeweg 18164923698r
MARTEN OKKES Marten Ockes , c.u.verkoper Heiligeweg 18166023815r
MARTEN OKKES Marten Ockes , c.u.verkoper Heiligeweg 18166023815r
MARTEN OKKES Marten Ockes , c.u.verkoper Heiligeweg 111662238123r
MARTEN OKKES Marten Ockes , c.u.verkoper Heiligeweg 111662238123r
MARTEN OKKES Marten Okkes , c.u.koper huis, loods en plaatsGrote Werf 2zuid1662238154r
MARTEN OKKES Marten Okkes , c.u.koper huis, loods en plaatsGrote Werf 2zuid1662238154r
MARTEN OKKES Marten Ockes , c.u.koper provisioneel 2/3 huisZuiderhaven 13166823928ra
MARTEN OKKES Marten Ockes , c.u.koper provisioneel 2/3 huisZuiderhaven 13166823928ra
MARTEN OKKES Marten Ockes eigenaar van 1/3 Zuiderhaven 13166823928ra
MARTEN OKKES Marten Ockes eigenaar van 1/3 Zuiderhaven 13166823928ra
MARTEN OKKES Marten Ockes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 241668239178v
MARTEN OKKES Marten Ockes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 241668239178v
MARTEN OKKES mr. Marten Ockes naastligger ten zuiden Grote Werf 2noord1669239193v
MARTEN OKKES mr. Marten Ockes naastligger ten zuiden Grote Werf 2noord1669239193v
MARTEN OKKES Marten Ockes scheepstimmerman (mr. -)koper timmerwerfZuiderhaven 18167224099v
MARTEN OKKES Marten Ockes scheepstimmerman (mr. -)koper timmerwerfZuiderhaven 18167224099v
MARTEN OKKES vroedschap Marten Ockes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper hof met bomen en plantenZuiderstraat1674240167v
MARTEN OKKES vroedschap Marten Ockes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper hof met bomen en plantenZuiderstraat1674240167v
MARTEN OKKES de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven 36oost168024170v
MARTEN OKKES de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven 36oost168024170v
MARTEN OKKES de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Grote Werf 2zuid168024170v
MARTEN OKKES de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Grote Werf 2zuid168024170v
MARTEN OKKES de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTEN OKKES de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTEN OKKES de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTEN OKKES de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTEN OKKES de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTEN OKKES de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTEN OKKES de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven 34tuin168024170v
MARTEN OKKES de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven 34tuin168024170v
MARTEN OKKES wijlen vroedsman Marten Ockes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168024176r
MARTEN OKKES wijlen vroedsman Marten Ockes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168024176r
MARTEN OKKES wijlen vroedsman Marten Ockes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168024176r
MARTEN OKKES wijlen vroedsman Marten Ockes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168024176r
MARTEN OKKES de timmerwerf van wijlen vroedsman Marten Ockes naastligger Zuiderhaven ZZ168124132va
MARTEN OKKES de timmerwerf van wijlen vroedsman Marten Ockes naastligger Zuiderhaven ZZ168124132va
MARTEN OKKES wijlen Marten Ockes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168124132va
MARTEN OKKES wijlen Marten Ockes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168124132va
MARTEN OKKES de minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes , c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1688242248v
MARTEN OKKES de minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes , c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1688242248v
MARTEN PIEBES Marten Pybes bakkerverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 71599228184r
MARTEN PIEBES Marten Pybes bakkerverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 71599228184r
MARTEN PIEBES Marten Pybes bakkerverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 71600228190v
MARTEN PIEBES Marten Pybes bakkerverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 71600228190v
MARTEN PIEBES de erfgenamen van wijlen Marten Pybes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1605228485v
MARTEN PIEBES de erfgenamen van wijlen Marten Pybes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1605228485v
MARTEN PIEBES het sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
MARTEN PIEBES het sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
MARTEN PIEBES het sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
MARTEN PIEBES het sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
MARTEN PIEBES Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg1606228497v
MARTEN PIEBES Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg1606228497v
MARTEN PIEBES Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg1606228497v
MARTEN PIEBES Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg1606228497v
MARTEN PIEBES Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg1606228497v
MARTEN PIEBES Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg1606228497v
MARTEN PIEBES de hof van Marten Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 6161222997r
MARTEN PIEBES de hof van Marten Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 6161222997r
MARTEN PIEBES de erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg OZ1622230323r
MARTEN PIEBES de erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg OZ1622230323r
MARTEN PIEBES Marten Piebes verpachter grond Kruisstraat 3oost1623230340r
MARTEN PIEBES Marten Piebes verpachter grond Kruisstraat 3oost1623230340r
MARTEN PIEBES de erfgenamen van wijlen Marten Piebes bakkerverpachter grond Franekereind 13162523145r
MARTEN PIEBES de erfgenamen van wijlen Marten Piebes bakkerverpachter grond Franekereind 13162523145r
MARTEN PIEBES de erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg162523154v
MARTEN PIEBES de erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg162523154v
MARTEN PIEBES de hof van Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 61606228505r
MARTEN PIEBES de hof van Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 61606228505r
MARTEN PIEBES de erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg1613229132v
MARTEN PIEBES de erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg1613229132v
MARTEN PIEBES de weduwe en erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg 2161723097v
MARTEN PIEBES de weduwe en erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg 2161723097v
MARTEN PIEBES de kamers van wijlen Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1618230123r
MARTEN PIEBES de kamers van wijlen Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1618230123r
MARTEN PIETERS Marten Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 23161623042v
MARTEN PIETERS Marten Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 23161623042v
MARTEN PIETERS wijlen Marten Pieters verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 2161723097v
MARTEN PIETERS wijlen Marten Pieters verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 2161723097v
MARTEN PIETERS Marten Pytters naastligger ten oosten Rozengracht 201620230213r
MARTEN PIETERS Marten Pytters naastligger ten oosten Rozengracht 201620230213r
MARTEN PIETERS de erfgenamen van wijlen Marten Pieters naastligger ten westen Schritsen 431623230334v
MARTEN PIETERS de erfgenamen van wijlen Marten Pieters naastligger ten westen Schritsen 431623230334v
MARTEN PIETERS de erfgenamen van wijlen Marten Pyters naastligger ten westen Schritsen 431623230345v
MARTEN PIETERS de erfgenamen van wijlen Marten Pyters naastligger ten westen Schritsen 431623230345v
MARTEN PIETERS het nagelaten weeskind van wijlen Marten Pieters kangieterverkoper ten zuiden van Harlingen162423133v
MARTEN PIETERS het nagelaten weeskind van wijlen Marten Pieters kangieterverkoper ten zuiden van Harlingen162423133v
MARTEN PIETERS Marten Piters koper 1/2 panwerk, loods en plaats daarachterRozengracht ZZ1626231135r
MARTEN PIETERS Marten Piters koper 1/2 panwerk, loods en plaats daarachterRozengracht ZZ1626231135r
MARTEN PIETERS Marten Piters eigenaar van 1/2 Rozengracht ZZ1626231135r
MARTEN PIETERS Marten Piters eigenaar van 1/2 Rozengracht ZZ1626231135r
MARTEN PIETERS wijlen Marten Pieters verkoper Rozengracht 301629232107r
MARTEN PIETERS wijlen Marten Pieters verkoper Rozengracht 301629232107r
MARTEN PIETERS het weeskind van wijlen Marten Pyters verkoper Rozengracht 221629232110v
MARTEN PIETERS het weeskind van wijlen Marten Pyters verkoper Rozengracht 221629232110v
MARTEN PIETERS wijlen Marten Pyters verkoper Rozengracht 221629232110v
MARTEN PIETERS wijlen Marten Pyters verkoper Rozengracht 221629232110v
MARTEN PIETERS de weduwe van wijlen Marten Pyters naastligger ten zuiden [staat: oosten] Brouwersstraat 191633233120r
MARTEN PIETERS de weduwe van wijlen Marten Pyters naastligger ten zuiden [staat: oosten] Brouwersstraat 191633233120r
MARTEN PIETERS de weduwe van wijlen Marten Pyters huurder Brouwersstraat 211633233122r
MARTEN PIETERS de weduwe van wijlen Marten Pyters huurder Brouwersstraat 211633233122r
MARTEN PIETERS de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Pyters naastligger ten noorden Brouwersstraat 231635233166r
MARTEN PIETERS de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Pyters naastligger ten noorden Brouwersstraat 231635233166r
MARTEN PIETERS de erfgenamen van wijlen Marten Piters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34163823456r
MARTEN PIETERS de erfgenamen van wijlen Marten Piters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34163823456r
MARTEN PIETERS de erfgenamen van wijlen Marten Pyeters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 36163923471v
MARTEN PIETERS de erfgenamen van wijlen Marten Pyeters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 36163923471v
MARTEN PIETERS de erfgenamen van wijlen Marten Piters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 3416422352r
MARTEN PIETERS de erfgenamen van wijlen Marten Piters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 3416422352r
MARTEN PIETERS Marten Pytters kuiperverkoper Kruisstraat 3west167024031r
MARTEN PIETERS Marten Pytters kuiperverkoper Kruisstraat 3west167024031r
MARTEN PIETERS het huis en kamer van Marten Pieters kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221677240260r
MARTEN PIETERS het huis en kamer van Marten Pieters kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221677240260r
MARTEN PIETERS het huis en kamer van Marten Pieters kuiper (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 221677240260r
MARTEN PIETERS het huis en kamer van Marten Pieters kuiper (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 221677240260r
MARTEN PIETERS Marten Pieters kuipernaastligger ten noorden Hondenstraat 91677240261v
MARTEN PIETERS Marten Pieters kuipernaastligger ten noorden Hondenstraat 91677240261v
MARTEN PIETERS Marten Pytters eigenaar van 1/2 Achterstraat NZ1681241169r
MARTEN PIETERS Marten Pytters eigenaar van 1/2 Achterstraat NZ1681241169r
MARTEN PIETERS Marten Pieters verkopers als erfgenamen van Achterstraat NZ1682241199r
MARTEN PIETERS Marten Pieters verkopers als erfgenamen van Achterstraat NZ1682241199r
MARTEN PIETERS Marten Pytters koper Zoutsloot 10016832429v
MARTEN PIETERS Marten Pytters koper Zoutsloot 10016832429v
MARTEN PIETERS Marten Pieters verkoper Zoutsloot 1001688242233v
MARTEN PIETERS Marten Pieters verkoper Zoutsloot 1001688242233v
MARTEN PIETERS Marten Pytters koemelkerhuurder Nieuweburen 271758254135r
MARTEN PIETERS Marten Pytters koemelkerhuurder Nieuweburen 271758254135r
MARTEN PIETERS Marten Pieters koemelkerhuurder Nieuweburen 271759254233v
MARTEN PIETERS Marten Pieters koemelkerhuurder Nieuweburen 271759254233v
MARTEN PIETERS het weeskind van Marthen Pyters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg1613229132v
MARTEN PIETERS het weeskind van Marthen Pyters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg1613229132v
MARTEN PIETERS Marthen Pieters verkoper q.q. Vijverstraat 8161723058r
MARTEN PIETERS Marthen Pieters verkoper q.q. Vijverstraat 8161723058r
MARTEN PIETERS Marthen Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 231618230149r
MARTEN PIETERS Marthen Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 231618230149r
MARTEN PIETERS Martien Pieters crediteur (triumphant) Sint Jacobstraat 81600228219r
MARTEN PIETERS Martien Pieters crediteur (triumphant) Sint Jacobstraat 81600228219r
MARTEN PIETERS de weduwe van wijlen Martin Pytters koper ledige plaats ([staat: 10 zilveren ducatons])Zuiderstraat 11168524294v
MARTEN PIETERS de weduwe van wijlen Martin Pytters koper ledige plaats ([staat: 10 zilveren ducatons])Zuiderstraat 11168524294v
MARTEN PIETERS de weduwe van wijlen Martin Pytters naastligger ten noorden Zuiderstraat 11168524294v
MARTEN PIETERS de weduwe van wijlen Martin Pytters naastligger ten noorden Zuiderstraat 11168524294v
MARTEN PIETERS FABER Marten Pieters Faberkangieternaastligger ten zuiden Noorderhaven 102161623036v
MARTEN PIETERS FABER Marten Pieters Faberkangieternaastligger ten zuiden Noorderhaven 102161623036v
MARTEN POPPES Marten Poppes verkoper Zuiderhaven 65169924425v
MARTEN POPPES Marten Poppes verkoper Zuiderhaven 65169924425v
MARTEN REINERS Maarten Reyners , c.u.koper kamerWortelstraat 31650236108r
MARTEN REINERS Maarten Reyners , c.u.koper kamerWortelstraat 31650236108r
MARTEN REINERS Maarten Reyners naastligger ten westen Wortelstraat 31650236108r
MARTEN REINERS Maarten Reyners naastligger ten westen Wortelstraat 31650236108r
MARTEN REINERS de crediteuren van wijlen Marten Reyners verkoper Hoogstraat 271677240270r
MARTEN REINERS de crediteuren van wijlen Marten Reyners verkoper Hoogstraat 271677240270r
MARTEN REINERS Marten Reiners eerdere eigenaar Wortelstraat 1167824122r
MARTEN REINERS Marten Reiners eerdere eigenaar Wortelstraat 1167824122r
MARTEN REMMERTS Marten Rimmerts huurder (p.w.)Zoutsloot 961803266240v
MARTEN REMMERTS Marten Rimmerts huurder (p.w.)Zoutsloot 961803266240v
MARTEN RIJKS Marten Rijckes koper 1/12 huisSimon Stijlstraat1605228467r
MARTEN RIJKS Marten Rijckes koper 1/12 huisSimon Stijlstraat1605228467r
MARTEN RIPPERTS Marten Ripperts verkoper q.q. Lanen 631604228385v
MARTEN RIPPERTS Marten Ripperts verkoper q.q. Lanen 631604228385v
MARTEN RIPPERTS Marten Ripperts verkoper q.q. Lanen 631604228385v
MARTEN RIPPERTS Marten Ripperts verkoper q.q. Lanen 631604228385v
MARTEN RIPPERTS Marten Ripperts verkoper q.q. Lanen 631604228385v
MARTEN RIPPERTS Marten Ripperts verkoper q.q. Lanen 631604228385v
MARTEN RIPPERTS Marten Rippers verkoper q.q. Lanen 631604228428v
MARTEN RIPPERTS Marten Rippers verkoper q.q. Lanen 631604228428v
MARTEN RIPPERTS Marten Rippers verkoper q.q. Lanen 631604228428v
MARTEN RIPPERTS Marten Rippers verkoper q.q. Lanen 631604228428v
MARTEN RIPPERTS Marten Ripperts bruidegom 1606228498v
MARTEN RIPPERTS Marten Ripperts bruidegom 1606228498v
MARTEN SALVES Marten Salvus schipper (wijd-)koper huisKerkpoortstraat1663238191r
MARTEN SALVES Marten Salvus schipper (wijd-)koper huisKerkpoortstraat1663238191r
MARTEN SALVES Marten Salvus , c.u.koper Kerkpoortstraat1663238192v
MARTEN SALVES Marten Salvus , c.u.koper Kerkpoortstraat1663238192v
MARTEN SALVES Marten Salvus koper huisHeiligeweg 2166623952r
MARTEN SALVES Marten Salvus koper huisHeiligeweg 2166623952r
MARTEN SALVES Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4166623911va
MARTEN SALVES Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4166623911va
MARTEN SALVES Marten Salves naastligger ten westen Zoutsloot NZ168024121va
MARTEN SALVES Marten Salves naastligger ten westen Zoutsloot NZ168024121va
MARTEN SALVES Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4168124135ra
MARTEN SALVES Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4168124135ra
MARTEN SALVES Marten Salvus naastligger ten westen Liemendijk1682241221v
MARTEN SALVES Marten Salvus naastligger ten westen Liemendijk1682241221v
MARTEN SCHELTES Marten Scheltes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 61794264200v
MARTEN SCHELTES Marten Scheltes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 61794264200v
MARTEN SIEMENS Marten Symons naastligger ten westen Hoogstraat 251601228251v
MARTEN SIEMENS Marten Symons naastligger ten westen Hoogstraat 251601228251v
MARTEN SIEMENS Marten Symons verkoper Achterstraat1601228259r
MARTEN SIEMENS Marten Symons verkoper Achterstraat1601228259r
MARTEN SIEMENS Marten Symons naastligger Achterstraat1601228265r
MARTEN SIEMENS Marten Symons naastligger Achterstraat1601228265r
MARTEN SIEMENS Marten Symons verkoper Zuiderstraat1602228295r
MARTEN SIEMENS Marten Symons verkoper Zuiderstraat1602228295r
MARTEN SIEMENS Marten Symons verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
MARTEN SIEMENS Marten Symons verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
MARTEN SIEMENS Marten Symons verkoper Noorderhaven 661602228295r
MARTEN SIEMENS Marten Symons verkoper Noorderhaven 661602228295r
MARTEN SIERKS Marten Siercx verkoper Lanen 37161122946r
MARTEN SIERKS Marten Siercx verkoper Lanen 37161122946r
MARTEN SIETSES HILARIUS Marten Zytses Hilariusverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 41809268260r
MARTEN SIETSES HILARIUS Marten Zytses Hilariusverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 41809268260r
MARTEN SIETSES HILARIUS Marten Zytses Hilariusverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 41809268260r
MARTEN SIETSES HILARIUS Marten Zytses Hilariusverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 41809268260r
MARTEN SIETSES HILARIUS Marten Zytses Hilariusverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 81809268260r
MARTEN SIETSES HILARIUS Marten Zytses Hilariusverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 81809268260r
MARTEN SIKKES Marten Sickes verkoper Kromme Elleboogsteeg161623047v
MARTEN SIKKES Marten Sickes verkoper Kromme Elleboogsteeg161623047v
MARTEN SJOUKES Marten Sjoukes , c.u.huurder Drie Roemersteeg 31782260168v
MARTEN SJOUKES Marten Sjoukes , c.u.huurder Drie Roemersteeg 31782260168v
MARTEN STOFFELS de nagelaten weeskinderen van wijlen Marten Stoffels koper Jekelsteeg 11599228180r
MARTEN STOFFELS de nagelaten weeskinderen van wijlen Marten Stoffels koper Jekelsteeg 11599228180r
MARTEN STOFFELS de weeskinderen van wijlen Marten Stoffels koper Voorstraat ZZ1600228212v
MARTEN STOFFELS de weeskinderen van wijlen Marten Stoffels koper Voorstraat ZZ1600228212v
MARTEN THOMAS Martinus Thomas , c.soc.verkoper van 1/2 Liemendijk1657237135v
MARTEN THOMAS Martinus Thomas , c.soc.verkoper van 1/2 Liemendijk1657237135v
MARTEN TJALLINGS wijlen Marten Tiallings verkoper Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
MARTEN TJALLINGS wijlen Marten Tiallings verkoper Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
MARTEN TJEERDS RADSMAde minderjarige Marten Tjeerds Radsmaverkoper Voorstraat 481782260163v
MARTEN TJEERDS RADSMAde minderjarige Marten Tjeerds Radsmaverkoper Voorstraat 481782260163v
MARTEN TJEPKES Marten Tiepkes brouwernaastligger ten zuiden Rommelhaven 181652236187v
MARTEN TJEPKES Marten Tiepkes brouwernaastligger ten zuiden Rommelhaven 181652236187v
MARTEN TJEPKES de brouwerij van Marten Tiepkes naastligger ten noorden Noordijs 41652236190v
MARTEN TJEPKES de brouwerij van Marten Tiepkes naastligger ten noorden Noordijs 41652236190v
MARTEN TJEPKES Marten Tiepkes brouweraanhandelaar 6 1/2 pm landten zuidoosten van Harlingen166023857r
MARTEN TJEPKES Marten Tiepkes brouweraanhandelaar 6 1/2 pm landten zuidoosten van Harlingen166023857r
MARTEN TJEPKES Marten Tiepkes brouwernaastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen166023857r
MARTEN TJEPKES Marten Tiepkes brouwernaastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen166023857r
MARTEN TJEPKES Marten Tiepkes brouwerverwandelaar ten zuidoosten van Harlingen166023857r
MARTEN TJEPKES Marten Tiepkes brouwerverwandelaar ten zuidoosten van Harlingen166023857r
MARTEN TJEPKES Marten Tiepkes naastligger ten zuiden Rommelhaven 241663238169v
MARTEN TJEPKES Marten Tiepkes naastligger ten zuiden Rommelhaven 241663238169v
MARTEN TJEPKES Marten Tiepkes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter1667239121r
MARTEN TJEPKES Marten Tiepkes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter1667239121r
MARTEN TJEPKES Marten Tiepkes koper hof met vruchtbomen en planten, prieel en een vijverLombardstraat1669239198v
MARTEN TJEPKES Marten Tiepkes koper hof met vruchtbomen en planten, prieel en een vijverLombardstraat1669239198v
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes verkoper Achterstraat 151675240197r
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes verkoper Achterstraat 151675240197r
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes verkoper Liemendijk1675240203r
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes verkoper Liemendijk1675240203r
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noorderhaven 4316792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noorderhaven 4316792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noorderhaven 4116792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noorderhaven 4116792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Liemendijk NZ16792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Liemendijk NZ16792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Franekerpoort (gebied)16792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Franekerpoort (gebied)16792416ra
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes bewoner Noordijs 1516792416ra
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes bewoner Noordijs 1516792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noordijs 1516792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noordijs 1516792416ra
MARTEN TJEPKES de meerderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noordijs 1516792416ra
MARTEN TJEPKES de meerderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noordijs 1516792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noordijs 416792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Noordijs 416792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noordoosten van Harlingen16792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noordoosten van Harlingen16792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
MARTEN TJEPKES de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
MARTEN TJEPKES de weduwe van wijlen Marten Tjepkes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter167924135r
MARTEN TJEPKES de weduwe van wijlen Marten Tjepkes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter167924135r
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes brouwererflater Achterstraat 49168124130ra
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes brouwererflater Achterstraat 49168124130ra
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes brouwererflater ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes brouwererflater ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes brouwererflater ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes brouwererflater ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes brouwererflater Franekereind 5168124130ra
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes brouwererflater Franekereind 5168124130ra
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes brouwererflater Rommelhaven 18een_achter168124130ra
MARTEN TJEPKES wijlen Marten Tjepkes brouwererflater Rommelhaven 18een_achter168124130ra
MARTEN WABES Marten Wabbes koper huisBrouwersstraat 141605228486r
MARTEN WABES Marten Wabbes koper huisBrouwersstraat 141605228486r
MARTEN WABES Marten Wabbes verkoper Noorderhaven 521620230231r
MARTEN WABES Marten Wabbes verkoper Noorderhaven 521620230231r
MARTEN WABES Marten Wabbes schoenmaker (mr. -)koper kamer met plaatsonbekend1622230322v
MARTEN WABES Marten Wabbes schoenmaker (mr. -)koper kamer met plaatsonbekend1622230322v
MARTEN WIEBES Marten Wybes verkoper Grote Kerkstraat 21702244140v
MARTEN WIEBES Marten Wybes verkoper Grote Kerkstraat 21702244140v
MARTEN WIEBES VLIET Marten Wybes Vlietbakker (mr. -)huurder Rommelhaven 281784261143r
MARTEN WIEBES VLIET Marten Wybes Vlietbakker (mr. -)huurder Rommelhaven 281784261143r
MARTEN WIEBES VLIET Marten Wybes van Vlietkoper huisNoorderhaven 3180426751v
MARTEN WIEBES VLIET Marten Wybes van Vlietkoper huisNoorderhaven 3180426751v
MARTEN WIEBES VLIET Marten Wybes van Vlietbrugman Kettingbrugverkoper Noorderhaven 3180826883r
MARTEN WIEBES VLIET Marten Wybes van Vlietbrugman Kettingbrugverkoper Noorderhaven 3180826883r
MARTEN WIEBES VLIET Marten Wybes van Vlietnaastligger ten westen Noorderhaven 111809268203r
MARTEN WIEBES VLIET Marten Wybes van Vlietnaastligger ten westen Noorderhaven 111809268203r
MARTEN WIEGERS Marten Wygers molenmaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 5169924430r
MARTEN WIEGERS Marten Wygers molenmaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 5169924430r
MARTEN WIEGERS Marten Wygers naastligger ten oosten Brouwersstraat 5169924430r
MARTEN WIEGERS Marten Wygers naastligger ten oosten Brouwersstraat 5169924430r
MARTEN WIEGERS Marten Wygerts molenmakernaastligger ten noorden Rozengracht 51705244298r
MARTEN WIEGERS Marten Wygerts molenmakernaastligger ten noorden Rozengracht 51705244298r