Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Va  Ve  Vi  Vo  Vu  Vy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
FOKELTJE HENDRIKS Vokeltje Hendriks koper Sint Jacobstraat 131811269137r
FOLKERT Volkert slotmakernaastligger ten zuiden Lanen 93179826568r
FOLKERT GRATEMA Volkert Gratamanaastligger ten oosten Rapenburg 3173124853v
FOLKERT GRATEMA Volkert Gratamanaastligger ten noorden Rapenburg 3173124853v
FOLKERT PLAATS Volkert van der Plaatskoper huisZuiderhaven 791778259118v
FOLKERT PLAATS Volkert van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 141781260148r
FOLKERT PLAATSde heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 131791263360r
FOLKERT PLAATS Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 131791263360r
FOLKERT PLAATSde heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 111791263360r
FOLKERT PLAATS Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 111791263360r
FOLKERT PLAATSde heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 51791263360r
FOLKERT PLAATS Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 51791263360r
FOLKERT PLAATSde heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 71791263360r
FOLKERT PLAATS Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 71791263360r
FOLKERT PLAATSde heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 91791263360r
FOLKERT PLAATS Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 91791263360r
FOLKERT PLAATSde heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Herenwaltje 171791263364r
FOLKERT PLAATS Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Herenwaltje 171791263364r
FOLKERT PLAATSde heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Nieuweburen 231791263366v
FOLKERT PLAATS Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
FOLKERT PLAATSde heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Molenpad 61791263369r
FOLKERT PLAATS Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Molenpad 61791263369r
FOLKERT PLAATSde heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Lanen 711791263370ar
FOLKERT PLAATS Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Lanen 711791263370ar
FOLKERT PLAATS Volkert van der Plaatsboekverkoperkoper Nieuwstraat 4018012661r
FOLKERT PLAATS Volkert van der Plaatsverkoper Zuiderhaven 791803266230v
FOLKERT PLAATS Volkert van der Plaatsverkoper van 3/9 Voorstraat 55180426729r
FOLKERT PLAATS Volkert van der Plaatsverkoper van 3/9 Voorstraat 57achter180426730v
FOLKERT ALBERTS de verkoper Volkert Alberts metselaar (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 65163923490r
FOLKERT ALBERTS Volkert Alberts verkoper Zoutsloot 65163923490r
FOLKERT ATES Volkert Ates scheepstimmermankoper huisSchritsen ZZ178626286r
FOLKERT PIETERS Volkert Pieters koopmankoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1734248307r
FOLKERT PIETERS Volkert Pieters koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1734248307r
FOLKERT PIETERS Volkert Pieters koopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1734248307r
FOLKERT PIETERS de weduwe van Volkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 221776258251v
FOLKERT PIETERS de weduwe en erfgenamen van wijlen Volkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 201787262193r
FOLKERT PIETERS SCHELLINGWOUwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 321800265257v
FOLKERT PIETERS SCHELLINGWOUwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 36west1800265259r
FOLKERT PIETERS SCHELLINGWOUde verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw, c.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven 301800265260r
FOLKERT PIETERS SCHELLINGWOUde verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw, c.u.naastligger ten zuiden Zuiderhaven 301800265260r
FOLKERT PIETERS SCHELLINGWOUwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 301800265260r
FOLKERT PIETERS SCHELLINGWOUwijlen Volkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten oosten Zuidersteeg 11800265261r
FOLKERT PIETERS SCHELLINGWOUwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuidersteeg 11800265261r
FOLKERT PIETERS SCHELLINGWOUde verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten zuiden Zuiderstraat 141800265262r
FOLKERT PIETERS SCHELLINGWOUwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderstraat 141800265262r
FOLKERT PIETERS SCHELLINGWOUwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Nieuweburen 71800265263r
FOLKERT PIETERS SCHELLINGWOUwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Brouwersstraat 241800265264r
FOLKERT SIEBRENS REITSMA Volkert Sibrandus Reidsmaverkoper Lanen 85oost1800265214v
FOSKE ULBES Voske Ulbes verkoper Noorderhaven 981754253166v
FOSKE WIETSES Voske Wytses verkoper Scheerstraat 3170724525r
FROUKJE als bewoner Vrouckjen Rienxma, c.sororenaastligger ten oosten Voorstraat 301687242185r
FROUKJE FEIKES Vroukje Feikes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
FROUKJE JANS Vrouwkjen Jans koper door niaar huisGrote Bredeplaats 10177625911v
FROUKJE KLASES Vrouck Clases winkelierhuurder Grote Kerkstraat 22168524265v
FROUKJE LIEUWES Vroukje Lieuwes koper Moriaanstraat 91784261163v
FROUKJE LIEUWES Vroukje Lieuwes naastligger ten westen Moriaanstraat 91784261163v
FROUKJE LIEUWES Vrouwkje Lieuwes koper Moriaanstraat 71784261162r
FROUKJE LIEUWES Vrouwkje Lieuwes naastligger ten oosten Moriaanstraat 71784261162r
FROUKJE SIEMENS Vrouck Simens naastligger ten noorden Rommelhaven 18drie_achter1723246163v
FROUKJE SIETSES Vrouck Sytzes verkoper Romastraat 51614229214r
FROUKJE SIKKES Vroukien Sickes koper Bildtstraat 51732248135r
FROUKJE SINTS Vrouwkje Sentjes , onmondig kindverkoper Zuiderstraat 20180126625r
FROUKJE SJOERDS Vrouwtie Siewerts verkoper van 1/9 Rozengracht NZ1696243223r
FROUKJE TEUNIS Vrou Thoenis koper Nieuwstraat 4015972287r
FROUKJE TJEERDS Vrouwkje Tjeerds koper Zoutsloot 521803266214r
FROUKJE WIEBRENS Vroukjen Wybrens Wijngaerdkoper door niaar Lanen 441730247335v
V. PLAATSde heer V. van der Plaatsnaastligger ten westen Brouwersstraat 281788262262v
V. PLAATS V. van der Plaatsverkoper Nieuwstraat 40180426727r
VALENTIJN SLOTHOUWER Valentinus Slothouwerrector van de Latijnse Scholenverkoper Hoogstraat 11806267262v
VALENTIJN SLOTHOUWER Valentinus Slothouwerrector van de Latijnse Scholenverkoper Zoutsloot 841806267264r
VALENTIJN SLOTHOUWER Valentinus Slothouwerrector van de Latijnse Scholenverkoper Droogstraat 631806267271r
VALENTIJN JAKOBS grondpacht uit het huis van Valentijn Jacobs eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 15165623761r
VALENTIJN KARSTES Valentijn Carstes , c.u.koper kamerNieuwstraat WZ164823652r
VALERIUS KAMMINGAde hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kammingaluitenant-generaalkoper huisZuiderhaven 75west1749251273v
VALERIUS KAMMINGAde hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kammingaluitenant-generaalnaastligger ten oosten Zuiderhaven 75west1749251273v
VALERIUS KAMMINGAde hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kammingaluitenant-generaalnaastligger ten noorden Zuiderhaven 75west1749251273v
VICTOR HANSES Victoor Hansen verkoper Hofstraat 25171824611r
VICTOR HENDRIKS Victoor Hendricx verkoper Hofstraat 41163223372v
VICTOR HENDRIKS Victoor Hendrix , c.u.linnenwerkerkoper huis met loods en bemuurde plaats erachterKerkpoortstraat NZ164223522r
VICTOR HENDRIKS Victoor Hendrix wever (linnen-)verkoper Kerkpoortstraat NZ1644235106r
VICTOR HENDRIKS Victor Hendricks verkoper Rommelhaven 2west162823245r
VICTOR HENDRIKS Victor Hendricks verkoper onbekend WZ16312334v
VICTOR LIEUWES Victor Lieuwes verkoper q.q. Voorstraat 73159722818r
VICTOR LIEUWES Victor Lyeuwes verkoper q.q. Voorstraat 73159722865r
VICTOR LIEUWES Victor Lyeuwes koper provisioneel huisVoorstraat 73159822873v
VICTOR LIEUWES Victor Lieuwes verpachter grond Voorstraat 731601228241r
VICTOR LIEUWES Victor Lieuwes verkoper Voorstraat 731601228241r
VINCENT HEINSIUSoud burgemeester dr. Vincent Heinsiusverkoper Heiligeweg 301721246122r
VINCENT HEINSIUSburgemeester Vincent Heinsiusnaastligger ten noorden Lanen 451732248174v
VINCENT HEINSIUS Vincent Heinsius, c.fratreeerdere eigenaar Kerkpoortstraat 291734248320v
VINCENT HEINSIUSoud burgemeester Vincent Heinsius, c.f.naastligger ten noorden Lanen 451734248351r
VINCENT HEINSIUSoud burgemeester dr. Vincent Heinsiusverkoper Franekereind 23oost173925018r
VINCENT HEINSIUSoud burgemeester Vincent Heinsiusverkoper van 2000/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
VINCENT HEINSIUSwijlen de heer Vincent Heinsiuserflater onbekend1740250110v
VINCENT HEINSIUSwijlen de heer Vincent Heinsiuserflater onbekend1740250110v
VINCENT HEINSIUShuis en tuintje door de heer Vincent Heinsiusnaastligger ten zuiden Voorstraat 421742250244v
VINCENT HEINSIUSde nagelaten boedel van oud burgemeester Vincent Heinsius, J.U.D.verkoper Voorstraat 421742250244v
VINCENT HEINSIUSoud burgemeester Vincent Heinsius, J.U.D.verkoper Voorstraat 401742250258v
VINCENT HEINSIUSde boedel van oud burgemeester Vincent Heinsius, J.U.D.verkoper Zuiderhaven 111742250260r
VINCENT HEINSIUSde boedel van wijlen oud burgemeester Vincent Heinsius, J.U.D.verkoper Grote Bredeplaats 71742250261r
VINCENT HEINSIUSdr. Vincentius Heinsiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Schritsen 371694243109v
VINCENT HEINSIUS Vincentius Heinsiusverkoper Rozengracht NZ1716245267r
VITUS RENGERS Vitus Ringerspredikantverkoper Brouwersstraat 41689242271v
VITUS RENGERSds. Vitus Ringerspredikantverkoper Schritsen ZZ169224312v