Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Wa  We  Wi  Wo  Wu  Wy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
UILKJE GABES Wlck Gabbes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 11644235130r
UILKJE GABES Wlck Gabbes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 11644235130r
W. W. Fettevogelkoopmankoper 5/8 van 6 pm greidlandten noorden van Harlingen179726548r
W. ANDRINGA W. S. van Andringaverkoper q.q. Zuiderhaven 251789263127r
W. BAERDTde weduwe van wijlen vroedsman W. Baardnaastligger ten oosten Rozenstraat 1176425681v
W. BAKKER W. C. Bakkerbodenaastligger ten westen Schritsen 91779259160r
W. BAKKER W. C. Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Lanen 16achter1784261212r
W. BAKKERde weduwe van wijlen W. C. Bakkernaastligger ten westen Zuiderhaven 47179326495v
W. BAKKERde weduwe van wijlen W. C. Bakkernaastligger ten westen Zuiderhaven 49179326495v
W. BROUWERwijlen W. Rein Brouwererflater Kerkpoortstraat 111766256181v
W. BRUGMEIER W. Brugmeyerverkoper Liemendijk1806267246r
W. BRUGMEIER W. Brugmeyerverkoper Liemendijk1806267246r
W. BRUGMEIER W. Brugmeyerverkoper Zoutsloot 421806267247r
W. BUMAde weduwe van wijlen burgemeester W. Bumanaastligger ten oosten Zuiderplein 3176425685r
W. BUMAde weduwe van wijlen burgemeester W. Bumanaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1770257177r
W. BUMAde weduwe van wijlen burgemeester W. Bumanaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1770257177r
W. BUMAde weduwe van wijlen burgemeester W. Bumanaastligger ten westen Hofstraat ZZ1770257177r
W. EIK W. Eyckklerk van Menaldumadeel (gezworen -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 551796264309v
W. HANEKUIK W. J. Hanekuikkoper huis, zeperij, pakhuis, asklopperij, paardestal, potas-, loog- en oliebakken, pak- en wagenhuisNoordijs 21178126092r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Zuiderstraat 71781260122r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper Voorstraat 15178326143v
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Hoogstraat 43178326175r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikkoper huisNoorderhaven 611785261273r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikkoper zeepziederijNoorderhaven 591785261273r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikkoper stalling en wagenhuisZeilmakersstraat 201785261273r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Grote Kerkstraat 42oost1785261284r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Grote Kerkstraat 42oost1785261284r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Grote Kerkstraat 42west1785261285r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Grote Kerkstraat 42west1785261285r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Achterstraat 71785261288r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper Zeepziederstraat 21785261293r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Zoutsloot 6178526244r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Noorderhaven 23178626271r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Hoogstraat 17178626299r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper Gardenierstraat1788262242v
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuik, c.u.verpachter grond Fabrieksstraat WZ178926370v
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Heiligeweg 581792264354r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Schritsen 171792264354r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikgeniaarde koper Bildtstraat 24179326493v
W. HANEKUIK W. J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noordijs 211793264125r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuykkoper huis en hof ([voor de vier percelen in deze akte])Heiligeweg 60noord1793264151v
W. HANEKUIK W. J. Hanekuykkoper huis ([voor de vier percelen in deze akte])Heiligeweg 60zuid1793264151v
W. HANEKUIK W. J. Hanekuykkoper wagenhuis, stalling voor 4 paarden, kamer ([voor de vier percelen in deze akte])Kruisstraat 5oost1793264151v
W. HANEKUIK W. J. Hanekuykkoper kamer ([voor de vier percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg WZ1793264151v
W. HANEKUIK W. J. Hanekuykadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Noordijs 191794264181r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 241795264268v
W. HANEKUIK W. J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Brouwersstraat 231799265143r
W. HANEKUIKdr. W. S. Hanekuykkoper huisLanen 82a1800265217v
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper Lanen 82a1800265253r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuykverkoper q.q. Grote Kerkstraat 32180226676r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuik, c.u.naastligger ten oosten Heiligeweg 581803266299r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuik, c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 581803266299r
W. HANEKUIKde heer W. J. Hanekuyknaastligger ten oosten Kruisstraat 5west180426723v
W. HANEKUIKde heer W. J. Hanekuyknaastligger ten noorden Kruisstraat 5west180426723v
W. HANEKUIKdr. W. Hanekuiknaastligger ten noorden Heiligeweg 521805267110v
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuiknaastligger ten zuiden Heiligeweg 621805267187r
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuiknaastligger ten westen Heiligeweg 621805267187r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuikadvocaatkoper huisKruisstraat 3oost1808268124r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuikadvocaatkoper huisLammert Warndersteeg 81808268124r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuiknaastligger ten westen Kruisstraat 3oost1808268124r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuiknaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 81808268124r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Noorderhaven 691808268158v
W. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuiknaastligger ten noorden Heiligeweg 521809268191v
W. HANEKUIK W. J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Hoogstraat 381809268280r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Grote Kerkstraat 191809268283r
W. HOUTSMA W. Houtsmanaastligger ten oosten Dijkswal 61808268177v
W. JELGERSMAburgemeester W. Jelgersmaverpachter grond stalling ([staat: 2-00-00 gg])Zoutsloot 301746251115r
W. KNIJFFhet perceel in de volgende akte, verkocht door dr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekernaastligger ten westen Molenpad 141675240170v
W. KNIJFFdr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Molenpad 141675240170v
W. KNIJFFdr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Molenpad 121675240171r
W. KNIJFFdr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg 11675240173v
W. KNIJFFdr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Steenhouwersstraat 41675240174r
W. KNIJFFdr. W. Knijffsecretarisverkoper Zuiderhaven 281675240174v
W. KNIJFFeen ledige plaats en het houtstek van dr. W. Knijffnaastligger ten oosten Zuiderhaven 36o1675240175r
W. KNIJFFeen ledige plaats en het houtstek van dr. W. Knijffnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36o1675240175r
W. KNIJFFdr. W. Knijffsecretarisverkoper Zuiderhaven 36o1675240175r
W. KNIJFFdr. W. Knijffsecretarisverkoper Voorstraat 651675240177r
W. KNIJFFdr. W. Knijffsecretarisverkoper Kerkpad 161675240178r
W. MUNNIKHUISwijlen W. J. Munnikhuisnaastligger ten westen Noorderhaven 531703244232v
W. RUITINGA W. Ruitingaapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 32178126040v
W. RUITINGA W. Ruitingaapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 34178126040v
W. RUITINGA W. Ruitingaapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 36178126040v
W. RUITINGA W. Ruitingaapothekernaastligger ten westen Molenpad 11178126040v
W. RUITINGA W. Ruitinganaastligger ten zuiden Moriaanstraat 10178326127r
W. RUITINGA W. Ruitinganaastligger ten zuiden Zoutsloot 201794264209r
W. RUITINGA W. Ruitingaapotheker en drogistnaastligger ten oosten Voorstraat 92180426775r
W. SANDT VAN NOOTEN W. Sandt van Nootennaastligger ten oosten Noordijs 21179726556v
W. SANDT VAN NOOTEN W. Sandt van Nootennaastligger ten noorden Noordijs 21179726556v
W. VETTEVOGELde erfgenamen van wijlen W. Vettevogelnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17178326137v
W. VETTEVOGEL W. Vettevogelnaastligger ten oosten Voorstraat 241808268126r
W. WOLF W. Wolfkoopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 281808268144r
W. WYTSMAde weduwe van wijlen W. Wytsmakoper Noorderhaven 691791263339r
W. ZEESTRAvroedsman W. Zeestraverkoper Hofstraat ZZ171924634v
W. DIRKS de weduwe van wijlen W. Dirks huurder boven (p.w.)Nieuwstraat 34achter180826833v
W. DIRKS de weduwe van wijlen W. Dirks huurder boven (p.w.)Nieuwstraat 34achter180826833v
W. DIRKS de weduwe van wijlen W. Dirks huurder boven (p.w.)Nieuwstraat 34achter180826833v
W. FOLKERTS W. A. Folkerts predikantverkoper Noorderhaven 621771257222v
W. FOLKERTS W. A. Folkerts predikantverkoper Noorderhaven 621771257222v
W. FOLKERTS W. A. Folkerts predikantverkoper Noorderhaven 621771257222v
W. J. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Hoogstraat 15178626299r
W. J. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Hoogstraat 15178626299r
W. J. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Hoogstraat 15achter178626299r
W. J. HANEKUIKdr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Hoogstraat 15achter178626299r
W. KOENRAADS BAKKER W. Coenraads Bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 551789263170r
W. KOENRAADS BAKKER W. Coenraads Bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 551789263170r
W. KOENRAADS BAKKER W. Coenraads Bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 551789263170r
W. MICHIELS de erfgenamen van wijlen burgemeester W. Michiels verkoper Zoutsloot 371674240160v
W. MICHIELS de erfgenamen van wijlen burgemeester W. Michiels verkoper Zoutsloot 371674240160v
WABE FOKELES Wabbe Foockeles verkoper Franekereind 281657237136r
WABE FOKELES Wabbe Foockeles verkoper Franekereind 281657237136r
WABE FOKELES Wabbe Foockeles verkoper Franekereind 281657237136r
WABE HAIES Wabbe Hayes verkoper Nieuwstraat 561615229255v
WABE HAIES Wabbe Hayes verkoper Nieuwstraat 561615229255v
WABE IEGES Wabbe Yges koper huis en loods met het medegebruik van de steeg tussen het huis van De Way en Pyter de RoyNoorderhaven 114162923298v
WABE IEGES Wabbe Yges koper huis en loods met het medegebruik van de steeg tussen het huis van De Way en Pyter de RoyNoorderhaven 114162923298v
WABE IEGES de erfgenamen van wijlen Wabbe Yges naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter1640234113v
WABE IEGES de erfgenamen van wijlen Wabbe Yges naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter1640234113v
WABE JAKOBS Wabbe Jacobs verkoper van 1/4 Noorderhaven 311627231158v
WABE JAKOBS Wabbe Jacobs verkoper van 1/4 Noorderhaven 311627231158v
WABE JELLES Wabbe Jelles schippernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 361659237215r
WABE JELLES Wabbe Jelles schippernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 361659237215r
WABE JILLERTS Wabbe Jelderts verkoper Zoutsloot 401620230238r
WABE JILLERTS Wabbe Jelderts verkoper Zoutsloot 401620230238r
WABE MARTENS Wabbe Martens koper kamerNieuwstraat 641633233104v
WABE MARTENS Wabbe Martens koper kamerNieuwstraat 641633233104v
WABE MARTENS wijlen Wabbe Martens verkoper Nieuwstraat 641646235241r
WABE MARTENS wijlen Wabbe Martens verkoper Nieuwstraat 641646235241r
WABE PIERS Wapke Piers koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 26172824789v
WABE PIERS Wapke Piers koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 26172824789v
WABE TJEERDS de weduwe van wijlen Wabe Tjeerds naastligger ten oosten Voorstraat 73achter1677240258r
WABE TJEERDS de weduwe van wijlen Wabe Tjeerds naastligger ten oosten Voorstraat 73achter1677240258r
WABE WABES Wabbe Wabbes kleermakergeniaarde koper Voorstraat 621614229230r
WABE WABES Wabbe Wabbes kleermakergeniaarde koper Voorstraat 621614229230r
WALING GRAUDAburgerhopman Waelingh Graudakoper huisVijverstraat 211695243120v
WALING GRAUDA Walingh Graudageniaarde koper Zuiderhaven 301691242344r
WALING RECHTS Waling Regtshuurder (p.w.)Bargebuurtspoortje1805267169v
WALING JANS Waling Jansen , c.u.koper huisHofstraat 25171824611r
WALING JANS Waling Jansen , c.u.koper huisHofstraat 25171824611r
WALING JANS Waling Jans , minderjarige vrijgezelverkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10175025272v
WALING JANS Waling Jans , minderjarige vrijgezelverkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10175025272v
WALING JANS Waling Janzen naastligger ten westen Rommelhaven 61773258109r
WALING JANS Waling Janzen naastligger ten westen Rommelhaven 61773258109r
WALING JANS Waling Jans naastligger ten westen Rommelhaven 61774258150v
WALING JANS Waling Jans naastligger ten westen Rommelhaven 61774258150v
WALING JANS Waling Jans naastligger ten westen Rommelhaven 81776258261r
WALING JANS Waling Jans naastligger ten westen Rommelhaven 81776258261r
WALING JANS Walingh Jansen koper huis waar het Vergulden Radt uithangt, een huis ten noorden, een huis daarachter in de Molenstraat tegenover het Spinhuis en een ledige plaats daar tussenin ([voor de twee percelen in deze akte])Brouwersstraat 21het Vergulde Rad1664238223v
WALING JANS Walingh Jansen koper huis waar het Vergulden Radt uithangt, een huis ten noorden, een huis daarachter in de Molenstraat tegenover het Spinhuis en een ledige plaats daar tussenin ([voor de twee percelen in deze akte])Brouwersstraat 21het Vergulde Rad1664238223v
WALING JANS Walingh Jansen koper huis met nog een huis ten noorden en een huis daarachter in de Molenstraat staand tegenover het Spinhuis en een ledige plaats tussen beide woningen in ([voor de twee percelen in deze akte])Brouwersstraat 21achter1664238223v
WALING JANS Walingh Jansen koper huis met nog een huis ten noorden en een huis daarachter in de Molenstraat staand tegenover het Spinhuis en een ledige plaats tussen beide woningen in ([voor de twee percelen in deze akte])Brouwersstraat 21achter1664238223v
WALING JANS Walingh Jansen koper woningKerkpad WZ16652394va
WALING JANS Walingh Jansen koper woningKerkpad WZ16652394va
WALING JANS Walingh Jansen , c.u.lakenbereiderkoper vervallen kamerBoth Apothekerstraat OZ166623960r
WALING JANS Walingh Jansen , c.u.lakenbereiderkoper vervallen kamerBoth Apothekerstraat OZ166623960r
WALING JANS Walingh Jansen lakenbereidernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ166623960r
WALING JANS Walingh Jansen lakenbereidernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ166623960r
WALING JANS Walingh Jansen , c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 23achter1669239183v
WALING JANS Walingh Jansen , c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 23achter1669239183v
WALING JANS Walingh Jansen , c.u.verkoper Brouwersstraat 23achter1669239183v
WALING JANS Walingh Jansen , c.u.verkoper Brouwersstraat 23achter1669239183v
WALING JANS de hof in gebruik bij de oude vaandrig Walingh Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 271669239196v
WALING JANS de hof in gebruik bij de oude vaandrig Walingh Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 271669239196v
WALING JANS oud vaandrager Walingh Jansen verkoper Kerkpad WZ1669239199r
WALING JANS oud vaandrager Walingh Jansen verkoper Kerkpad WZ1669239199r
WALING JANS het pas gekochte huis van Walingh Jansen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ16782417v
WALING JANS het pas gekochte huis van Walingh Jansen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ16782417v
WALING JANS Walingh Jansen , c.u.koper huisKerkpoortstraat ZZ1687242174r
WALING JANS Walingh Jansen , c.u.koper huisKerkpoortstraat ZZ1687242174r
WALING JANS Waeling Jansen Faebersmid (ijzer-)koper huisRommelhaven 41755253202r
WALING JANS Waeling Jansen Faebersmid (ijzer-)koper huisRommelhaven 41755253202r
WALING JANS FABER Waling Jans Fabernaastligger ten westen Rommelhaven 61767257252r
WALING JANS FABER Waling Jans Fabernaastligger ten westen Rommelhaven 61767257252r
WALING JANS FABER Waling Jans Fabernaastligger ten noorden Rommelhaven 41767257252r
WALING JANS FABER Waling Jans Fabernaastligger ten noorden Rommelhaven 41767257252r
WALING JANS FABER Waling Jansen Fabersmid (mr. ijzer-)koper kamerRommelhaven 6een_achter1775258221r
WALING JANS FABER Waling Jansen Fabersmid (mr. ijzer-)koper kamerRommelhaven 6een_achter1775258221r
WALING JANS FABER Waling Jansen Fabernaastligger ten noorden Rommelhaven 6een_achter1775258221r
WALING JANS FABER Waling Jansen Fabernaastligger ten noorden Rommelhaven 6een_achter1775258221r
WALING JANS FABER Waling Jansen Fabersmid (mr. ijzer-)koper bovenkamer van een huisRommelhaven 6een_achter1776258246v
WALING JANS FABER Waling Jansen Fabersmid (mr. ijzer-)koper bovenkamer van een huisRommelhaven 6een_achter1776258246v
WALING JANS FABER Waling Jansen Fabersmid (mr. ijzer-)eigenaar benedenwoning Rommelhaven 6een_achter1776258246v
WALING JANS FABER Waling Jansen Fabersmid (mr. ijzer-)eigenaar benedenwoning Rommelhaven 6een_achter1776258246v
WALING JANS FABER Waling Jansen Fabersmid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Rommelhaven 6een_achter1776258246v
WALING JANS FABER Waling Jansen Fabersmid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Rommelhaven 6een_achter1776258246v
WALING JANS FABERde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Waling Jansen Faberverkoper Rommelhaven 61779259306v
WALING JANS FABERde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Waling Jansen Faberverkoper Rommelhaven 61779259306v
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Waeling Jansen Graudakoper huisVoorstraat 12169424394v
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Waeling Jansen Graudakoper huisVoorstraat 12169424394v
WALING JANS GRAUDA Waelingh Jansen Graudacherger Admiraliteitkoper huisKerkpoortstraat 651683241263r
WALING JANS GRAUDA Waelingh Jansen Graudacherger Admiraliteitkoper huisKerkpoortstraat 651683241263r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Waelingh Jansen Graudaverkoper Vijverstraat 211695243146v
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Waelingh Jansen Graudaverkoper Vijverstraat 211695243146v
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Grauda, c.u.verkoper Brouwersstraat 21167024024r
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Grauda, c.u.verkoper Brouwersstraat 21167024024r
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Grauda, c.u.verkoper Brouwersstraat 21achter167024024r
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Grauda, c.u.verkoper Brouwersstraat 21achter167024024r
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Graudacherger Admiraliteitkoper huisZuiderhaven 36l16782416r
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Graudacherger Admiraliteitkoper huisZuiderhaven 36l16782416r
WALING JANS GRAUDAvrije doorgang over deze helling voor Waling Jansen Graudanaastligger Zuiderhaven ZZ168124132va
WALING JANS GRAUDAvrije doorgang over deze helling voor Waling Jansen Graudanaastligger Zuiderhaven ZZ168124132va
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Graudacherger Admiraliteitverkoper Zuiderhaven 36l168424258r
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Graudacherger Admiraliteitverkoper Zuiderhaven 36l168424258r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Waling Jansen Graudaverkoper Vijver 6tuin1695243167r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Waling Jansen Graudaverkoper Vijver 6tuin1695243167r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Waling Jansen Graudaverkoper Kerkpoortstraat 651695243176v
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Waling Jansen Graudaverkoper Kerkpoortstraat 651695243176v
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Waling Jansen Graudanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 671696243195r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Waling Jansen Graudanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 671696243195r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Waling Janz Graudaverkoper Kerkpoortstraat ZZ1696243210v
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Waling Janz Graudaverkoper Kerkpoortstraat ZZ1696243210v
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Graudanaastligger ten noorden Rozengracht 24oost_achter1697243308r
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Graudanaastligger ten noorden Rozengracht 24oost_achter1697243308r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Waling Jansen Graudaverkoper Vijverstraat 81697243309r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Waling Jansen Graudaverkoper Vijverstraat 81697243309r
WALING JANS GRAUDAoud burgerhopman Waling Jansen Graudaverkoper Liemendijk NZ1710245123v
WALING JANS GRAUDAoud burgerhopman Waling Jansen Graudaverkoper Liemendijk NZ1710245123v
WALING JANS GRAUDAhet huis van Waling Jansen Graudanaastligger ten oosten Voorstraat 101714245229r
WALING JANS GRAUDAhet huis van Waling Jansen Graudanaastligger ten oosten Voorstraat 101714245229r
WALING JANS GRAUDAhet huis van Waling Jansen Graudanaastligger ten oosten Voorstraat 10achter1714245229r
WALING JANS GRAUDAhet huis van Waling Jansen Graudanaastligger ten oosten Voorstraat 10achter1714245229r
WALING JANS GRAUDAde erfgenamen van wijlen Waling Jansen Graudanaastligger ten oosten Voorstraat 10173925010v
WALING JANS GRAUDAde erfgenamen van wijlen Waling Jansen Graudanaastligger ten oosten Voorstraat 10173925010v
WALING JANS GRAUDA Walingh Jansen Graudakoper provisioneel twee woningenZuiderhaven ZZ168124138va
WALING JANS GRAUDA Walingh Jansen Graudakoper provisioneel twee woningenZuiderhaven ZZ168124138va
WALING JANS GRAUDA Walingh Jansen Graudageniaarde koper Nieuwstraat 481689242284v
WALING JANS GRAUDA Walingh Jansen Graudageniaarde koper Nieuwstraat 481689242284v
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Grauda, c.u.koper huis daar waar het Haentje uithangt; met een in- en uitgang naar de Voorstraat, in de steeg van Arjen van HemertNoorderhaven 66het Haantje1691242347r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Grauda, c.u.koper huis daar waar het Haentje uithangt; met een in- en uitgang naar de Voorstraat, in de steeg van Arjen van HemertNoorderhaven 66het Haantje1691242347r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudanaastligger ten oosten Noorderhaven 64169124224ra
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudanaastligger ten oosten Noorderhaven 64169124224ra
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudaverkoper Zuiderhaven ZZ1692242390v
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudaverkoper Zuiderhaven ZZ1692242390v
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudakoper kamerSchoolstraat 2zuidwest1692242398v
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudakoper kamerSchoolstraat 2zuidwest1692242398v
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudakoper tuin met zomerhuisVijver 6tuin1692242405r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudakoper tuin met zomerhuisVijver 6tuin1692242405r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudaverkoper Schoolstraat 2zuidwest16922432r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudaverkoper Schoolstraat 2zuidwest16922432r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudanaastligger ten westen Noorderhaven 6816922437v
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudanaastligger ten westen Noorderhaven 6816922437v
WALING JANS GRAUDA Walingh Jansen Graudakoper huisVijverstraat 8de Vergulde Bezem169224316r
WALING JANS GRAUDA Walingh Jansen Graudakoper huisVijverstraat 8de Vergulde Bezem169224316r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudakoper kamerRapenburg 1169324329r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudakoper kamerRapenburg 1169324329r
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudaverkoper Zuiderhaven 36l169324336v
WALING JANS GRAUDAburgerhopman Walingh Jansen Graudaverkoper Zuiderhaven 36l169324336v
WALING JANS GRAUDAoud burgerhopman Walingh Jansen Graudakoper huisLiemendijk NZ1698243392r
WALING JANS GRAUDAoud burgerhopman Walingh Jansen Graudakoper huisLiemendijk NZ1698243392r
WALING JANS GRAUDAoud hopman Walingh Jansen Graudaverkoper Rapenburg 11710245103v
WALING JANS GRAUDAoud hopman Walingh Jansen Graudaverkoper Rapenburg 11710245103v
WALING JANS KIEWIET Waelingh Jansen Kievitverkoper Hofstraat 21midden1723246159r
WALING JANS KIEWIET Waelingh Jansen Kievitverkoper Hofstraat 21midden1723246159r
WALING JANS KIEWIET Waling Jans Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 271725246216v
WALING JANS KIEWIET Waling Jans Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 271725246216v
WALING JANS KIEWIET Waling Jans Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 291725246216v
WALING JANS KIEWIET Waling Jans Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 291725246216v
WALING JANS KIEWIETde weduwe van wijlen Waling Jansen Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 271731247380r
WALING JANS KIEWIETde weduwe van wijlen Waling Jansen Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 271731247380r
WALING JANS KIEWIETde weduwe van wijlen Waling Jansen Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 291731247380r
WALING JANS KIEWIETde weduwe van wijlen Waling Jansen Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 291731247380r
WALING TJEERDS Waling Tiaardts naastligger ten westen Weverstraat ZZ16272325v
WALING TJEERDS Waling Tiaardts naastligger ten westen Weverstraat ZZ16272325v
WALING TJEERDS Waling Tiaards naastligger ten noorden Brouwersstraat 5achter162723224v
WALING TJEERDS Waling Tiaards naastligger ten noorden Brouwersstraat 5achter162723224v
WALING TJEERDS de keet van Waling Tiaerdts naastligger ten noorden Gedempte Korte Zoutsloot 2516362341r
WALING TJEERDS de keet van Waling Tiaerdts naastligger ten noorden Gedempte Korte Zoutsloot 2516362341r
WALING TJEERDS Waling Tiaardts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg163623411v
WALING TJEERDS Waling Tiaardts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg163623411v
WALING TJEERDS Waling Tiaardts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 4163623413v
WALING TJEERDS Waling Tiaardts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 4163623413v
WALING TJEERDS Waling Tierdts verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)163923475v
WALING TJEERDS Waling Tierdts verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)163923475v
WALING TJEERDS de keet van Waling Tierdts naastligger ten noorden Gedempte Korte Zoutsloot 251642234171v
WALING TJEERDS de keet van Waling Tierdts naastligger ten noorden Gedempte Korte Zoutsloot 251642234171v
WALING TJEERDS Waling Tiaerts verkoper Brouwersstraat 12noord_achter1644235110v
WALING TJEERDS Waling Tiaerts verkoper Brouwersstraat 12noord_achter1644235110v
WALING TJEERDS Waling Tieerds koopmanverkoper Peterseliestraat1644235155r
WALING TJEERDS Waling Tieerds koopmanverkoper Peterseliestraat1644235155r
WALING TJEERDS Waling Tieerdsen verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 14164923672v
WALING TJEERDS Waling Tieerdsen verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 14164923672v
WALING TJEERDS Waling Tierds verkoper Heiligeweg 461651236173r
WALING TJEERDS Waling Tierds verkoper Heiligeweg 461651236173r
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 2-04-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 2-04-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-08-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-08-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg 101654236266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg 101654236266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 0-13-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 0-13-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg WZ1654236266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg WZ1654236266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg WZ1654236266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg WZ1654236266v
WALING TJEERDS grondpacht uit het huis van wijlen Waling Tjeerts eigenaar perceel onbekend1681241169v
WALING TJEERDS grondpacht uit het huis van wijlen Waling Tjeerts eigenaar perceel onbekend1681241169v
WALING TJEERDS Walingh Tiaerdts koper huis of zoutkeet met tonnen, bakken, gereedschappen etc.en 1/3 part van een waterpraamGedempte Korte Zoutsloot 191619230159r
WALING TJEERDS Walingh Tiaerdts koper huis of zoutkeet met tonnen, bakken, gereedschappen etc.en 1/3 part van een waterpraamGedempte Korte Zoutsloot 191619230159r
WALING TJEERDS Walingh Tyaardts verkoper ten zuiden van Harlingen1621230262r
WALING TJEERDS Walingh Tyaardts verkoper ten zuiden van Harlingen1621230262r
WALING TJEERDS Walingh Tiaardts verkoper q.q. Vijverstraat NZ162523148v
WALING TJEERDS Walingh Tiaardts verkoper q.q. Vijverstraat NZ162523148v
WALING TJEERDS Walingh Tiaardts naastligger ten westen Klaverbladstraat OZ162723211r
WALING TJEERDS Walingh Tiaardts naastligger ten westen Klaverbladstraat OZ162723211r
WALING TJEERDS Walingh Tiaardts , voor zich en zijn kinderenkoper huis met de ledige plaats en de kamers darachterHeiligeweg 54162723220v
WALING TJEERDS Walingh Tiaardts , voor zich en zijn kinderenkoper huis met de ledige plaats en de kamers darachterHeiligeweg 54162723220v
WALING TJEERDS Walingh Tiaerdts naastligger ten oosten Peterseliestraat163223341v
WALING TJEERDS Walingh Tiaerdts naastligger ten oosten Peterseliestraat163223341v
WALING TJEERDS Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg 46achter1633233105v
WALING TJEERDS Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg 46achter1633233105v
WALING TJEERDS Walingh Tierdtsen verkoper Jan Ruurdstraat 31640234102r
WALING TJEERDS Walingh Tierdtsen verkoper Jan Ruurdstraat 31640234102r
WALING TJEERDS het huis van Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg 46achter1640234114v
WALING TJEERDS het huis van Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg 46achter1640234114v
WALING TJEERDS Walingh Tiaerds verkoper Grote Bredeplaats 11642234167v
WALING TJEERDS Walingh Tiaerds verkoper Grote Bredeplaats 11642234167v
WALING TJEERDS Walingh Tiaerds verkoper Gardenierstraat 101642234181r
WALING TJEERDS Walingh Tiaerds verkoper Gardenierstraat 101642234181r
WALING TJEERDS Walingh Tiaerdts koper q.q. Sint Jacobstraat 6164223536r
WALING TJEERDS Walingh Tiaerdts koper q.q. Sint Jacobstraat 6164223536r
WALING TJEERDS Walingh Tiaerdts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg164323563v
WALING TJEERDS Walingh Tiaerdts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg164323563v
WALING TJEERDS Walingh Tieerds naastligger ten noorden Ooievaarsteeg164323582v
WALING TJEERDS Walingh Tieerds naastligger ten noorden Ooievaarsteeg164323582v
WALING TJEERDS Walingh Tiaards verkoper q.q. Grote Kerkstraat 251644235105v
WALING TJEERDS Walingh Tiaards verkoper q.q. Grote Kerkstraat 251644235105v
WALING TJEERDS Walingh Tiaerds naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ1644235114r
WALING TJEERDS Walingh Tiaerds naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ1644235114r
WALING TJEERDS Walingh Tieertsen naastligger ten westen Fabrieksstraat164823639v
WALING TJEERDS Walingh Tieertsen naastligger ten westen Fabrieksstraat164823639v
WALING TJEERDS Walingh Tieerds naastligger ten westen Nieuwstraat 461650236142r
WALING TJEERDS Walingh Tieerds naastligger ten westen Nieuwstraat 461650236142r
WALING TJEERDS Walingh Tieerts , q.q.naastligger ten oosten Hofstraat ZZ1654236248v
WALING TJEERDS Walingh Tieerts , q.q.naastligger ten oosten Hofstraat ZZ1654236248v
WALING WALINGS Waling Walings verkoper ten noorden van Harlingen1599228142r
WALING WALINGS Waling Walings verkoper ten noorden van Harlingen1599228142r
WALING WALINGS Waling Walings verkoper q.q. Zoutsloot OZ1603228381r
WALING WALINGS Waling Walings verkoper q.q. Zoutsloot OZ1603228381r
WALING WILLEMS Waling Willems verkoper ten zuidoosten van Harlingen1605228459v
WALING WILLEMS Waling Willems verkoper ten zuidoosten van Harlingen1605228459v
WALKE HAIES Walte Hayes , c.u.huurder Lanen 33175025290r
WALKE HAIES Walte Hayes , c.u.huurder Lanen 33175025290r
WALKE HAIES Walte Hayes , c.u.huurder boven (p.j.)Kroonsteeg 51765256141v
WALKE HAIES Walte Hayes , c.u.huurder boven (p.j.)Kroonsteeg 51765256141v
WALKE HARMENS Walke Harmanus , c.u.gebruiker Grote Ossenmarkt 6oost1771257192v
WALKE HARMENS Walke Harmanus , c.u.gebruiker Grote Ossenmarkt 6oost1771257192v
WALKE HARMENS Walke Hermanus huurder Grote Ossenmarkt 6west1786262101r
WALKE HARMENS Walke Hermanus huurder Grote Ossenmarkt 6west1786262101r
WALKE IJSBRANDS Walke IJsbrandts assistent Admiraliteit in Frieslandkoper huisBrouwersstraat 151695243135r
WALKE IJSBRANDS Walke IJsbrandts assistent Admiraliteit in Frieslandkoper huisBrouwersstraat 151695243135r
WALKE IJSBRANDS Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 171695243135v
WALKE IJSBRANDS Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 171695243135v
WALKE IJSBRANDS Walke IJsbrands naastligger ten noorden Brouwersstraat 171722246143v
WALKE IJSBRANDS Walke IJsbrands naastligger ten noorden Brouwersstraat 171722246143v
WALKE IJSBRANDS Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 171726246250v
WALKE IJSBRANDS Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 171726246250v
WALLE GERBENS Walle Gerbens scheepstimmermankoper 1/2 huisSchritsen 521781260135v
WALLE GERBENS Walle Gerbens scheepstimmermankoper 1/2 huisSchritsen 521781260135v
WALLE GERBENS Walle Gerbens huurder (p.j.)Schritsen 521781260135v
WALLE GERBENS Walle Gerbens huurder (p.j.)Schritsen 521781260135v
WALLE GERBENS Walle Gerbens eigenaar van 1/2 Schritsen 521781260313r
WALLE GERBENS Walle Gerbens eigenaar van 1/2 Schritsen 521781260313r
WALLE GERBENS Walle Gerbens huurder van 1/2 Schritsen 521781260313r
WALLE GERBENS Walle Gerbens huurder van 1/2 Schritsen 521781260313r
WALLE GERBENS Walle Gerbens naastligger ten westen Schritsen 541785261275r
WALLE GERBENS Walle Gerbens naastligger ten westen Schritsen 541785261275r
WALLE GERRITS BOOTSMA Walle Gerrits Bootsmaverkoper Schritsen ZZ178626286r
WALLE GERRITS BOOTSMA Walle Gerrits Bootsmaverkoper Schritsen ZZ178626286r
WALLE JANS OPPEDIJK Walle Jans Oppedijkkoopmanverkoper van 1/4 Brouwersstraat 21achter1798265111r
WALLE JANS OPPEDIJK Walle Jans Oppedijkkoopmanverkoper van 1/4 Brouwersstraat 21achter1798265111r
WALLE JANS OPPEDIJK Walle Jansz Oppedijkkoopmanverkoper Zuiderstraat 81806267287r
WALLE JANS OPPEDIJK Walle Jansz Oppedijkkoopmanverkoper Zuiderstraat 81806267287r
WALTJE BAUKES grondpacht uit het huis van Wal Bauckes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 11165623761r
WALTJE BAUKES grondpacht uit het huis van Wal Bauckes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 11165623761r
WALTJE BAUKES grondpacht uit het huis van Wal Bauckes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 11165623761r
WALTJE FRANSES de andere crediteuren van Wal Fransen verkoper Zoutsloot 961622230307v
WALTJE FRANSES de andere crediteuren van Wal Fransen verkoper Zoutsloot 961622230307v
WALTJE FRANSES de andere crediteuren van Wal Fransen verkoper Zoutsloot 961622230307v
WAPKE WIGLES Wapke Wigles geniaarde koper Lanen 9west1698243342v
WAPKE WIGLES Wapke Wigles geniaarde koper Lanen 9west1698243342v
WARMOLT WIERDS Warmelt Wierts crediteur q.q. Nieuwstraat 521613229181r
WARMOLT WIERDS Warmelt Wierts crediteur q.q. Nieuwstraat 521613229181r
WARMOLT WIERDS Warmolt Wierts verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52161122964r
WARMOLT WIERDS Warmolt Wierts verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52161122964r
WARNER de kinderen van Warner Holcamaverkoper Franekereind 14166823926ra
WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcamaverkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcamaverkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcamaverkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcamaverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 3168224153va
WARNER BERENDS Warner Beerns , c.u.knoopmakerkoper huisLanen 56164923676v
WARNER BERENDS Warner Beerns , c.u.knoopmakerkoper huisLanen 56164923676v
WARNER BERENDS Warner Beerns , c.u.knoopmakerkoper huisLanen 56164923676v
WARNER BERENDS de erfgenamen van wijlen Warner Beerns knoopmakerverkoper Lanen 561676240216r
WARNER BERENDS de erfgenamen van wijlen Warner Beerns knoopmakerverkoper Lanen 561676240216r
WARNER BERENDS de erfgenamen van wijlen Warner Beerns knoopmakerverkoper Lanen 561676240216r
WARNER EGBERTS Warner Egberts soldaatkoper kamer en een weefwinkelKerkpad WZ166723972v
WARNER EGBERTS Warner Egberts soldaatkoper kamer en een weefwinkelKerkpad WZ166723972v
WARNER EGBERTS Warner Egberts soldaatkoper kamer en een weefwinkelKerkpad WZ166723972v
WARNER EGBERTS Warner Egberts koper huisKruisstraat 3oost1667239115r
WARNER EGBERTS Warner Egberts koper huisKruisstraat 3oost1667239115r
WARNER EGBERTS Warner Egberts koper huisKruisstraat 3oost1667239115r
WARNER EGBERTS Warner Egberts , c.u.verkoper Weverstraat NZ1668239163v
WARNER EGBERTS Warner Egberts , c.u.verkoper Weverstraat NZ1668239163v
WARNER EGBERTS Warner Egberts , c.u.verkoper Weverstraat NZ1668239163v
WARNER FRANSES Warner Fransen schipper (grootveer-)geniaarde koper Havenplein 51647235245v
WARNER FRANSES Warner Fransen schipper (grootveer-)geniaarde koper Havenplein 51647235245v
WARNER FRANSES Warner Fransen schipper (grootveer-)geniaarde koper Havenplein 51647235245v
WARNER GERRITS wijlen Warner Gerryts hovenier (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)177725974r
WARNER GERRITS wijlen Warner Gerryts hovenier (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)177725974r
WARNER HANSES Warner Hansen bewoner Peterseliestraat WZ168124135ra
WARNER HANSES Warner Hansen bewoner Peterseliestraat WZ168124135ra
WARNER HARMENS als huurder Warner Harmens naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)164323592v
WARNER HARMENS als huurder Warner Harmens naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)164323592v
WARNER HARMENS Warner Harmens naastligger ten oosten Hofstraat 47west1722246141r
WARNER HARMENS Warner Harmens naastligger ten oosten Hofstraat 47west1722246141r
WARNER HARMENS wijlen Warner Harmens verkoper van 1/2 Fabrieksstraat1762255147r
WARNER HARMENS wijlen Warner Harmens verkoper van 1/2 Fabrieksstraat1762255147r
WARNER HARMENS Warner Harmens schipper (schuit-)koper huisRommelhaven 111765256130v
WARNER HARMENS Warner Harmens schipper (schuit-)koper huisRommelhaven 111765256130v
WARNER HARMENS Warner Harmens naastligger ten zuiden Hoogstraat 16176725723r
WARNER HARMENS Warner Harmens naastligger ten zuiden Hoogstraat 16176725723r
WARNER HARMENS Warner Harmens schippernaastligger ten westen Hoogstraat 12176825777v
WARNER HARMENS Warner Harmens schippernaastligger ten westen Hoogstraat 12176825777v
WARNER HARMENS Warner Harmens naastligger ten zuiden Hoogstraat 161770257173r
WARNER HARMENS Warner Harmens naastligger ten zuiden Hoogstraat 161770257173r
WARNER HARMENS de geabandonneerde boedel van wijlen Warner Harmens verkoper Rommelhaven 717722586v
WARNER HARMENS de geabandonneerde boedel van wijlen Warner Harmens verkoper Rommelhaven 717722586v
WARNER HARMENS wijlen Warner Harmens verkoper Rommelhaven 1117722587v
WARNER HARMENS wijlen Warner Harmens verkoper Rommelhaven 1117722587v
WARNER HARMENS wijlen Warner Harmens verkoper Hoogstraat 43178326175r
WARNER HARMENS wijlen Warner Harmens verkoper Hoogstraat 43178326175r
WARNER HENDRIKS Warner Hendriks , minderjarigeverkoper Borstelsteeg 11787262313r
WARNER HENDRIKS Warner Hendriks , minderjarigeverkoper Borstelsteeg 11787262313r
WARNER JANS Warner Jans verkoper ([afgeleid uit het niaar])Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
WARNER JANS Warner Jans verkoper ([afgeleid uit het niaar])Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
WARNER JANS Warner Jansen , cosijn van de verkopersafgewezen niaarnemer Lanen 811656237102r
WARNER JANS Warner Jansen , cosijn van de verkopersafgewezen niaarnemer Lanen 811656237102r
WARNER JANS Warner Jansen , c.u.koper huis en tuinRozengracht 7west1657237114r
WARNER JANS Warner Jansen , c.u.koper huis en tuinRozengracht 7west1657237114r
WARNER JANS Warner Jansen naastligger ten oosten Rozengracht 51657237141r
WARNER JANS Warner Jansen naastligger ten oosten Rozengracht 51657237141r
WARNER JANS Warner Jansen Holcamaverkoper Rozengracht 7west166023829v
WARNER JANS Warner Jansen Holcamaverkoper Rozengracht 7west166023829v
WARNER PIETERS de weduwe van wijlen Warner Pieters naastligger ten oosten Franekereind 121599228156r
WARNER PIETERS de weduwe van wijlen Warner Pieters naastligger ten oosten Franekereind 121599228156r
WARNER PIETERS Warner Pieters naastligger Lammert Warndersteeg 21605228443v
WARNER PIETERS Warner Pieters naastligger Lammert Warndersteeg 21605228443v
WARNER PIETERS Warnert Pieters verpachter grond Nieuwstraat1604228411r
WARNER PIETERS Warnert Pieters verpachter grond Nieuwstraat1604228411r
WARNER SINTS Warner Sents bewoner Zuiderhaven 571656237265v
WARNER SINTS Warner Sents bewoner Zuiderhaven 571656237265v
WARNER SINTS Warner Sents huurder Zuiderhaven 571657237105r
WARNER SINTS Warner Sents huurder Zuiderhaven 571657237105r
WARNER SINTS Warner Sents naastligger ten zuiden Schritsen 121668239157r
WARNER SINTS Warner Sents naastligger ten zuiden Schritsen 121668239157r
WARNER SINTS de erfgenamen van wijlen Warner Zents naastligger ten oosten Zuiderhaven 591676240212v
WARNER SINTS de erfgenamen van wijlen Warner Zents naastligger ten oosten Zuiderhaven 591676240212v
WARNER SINTS de erfgenamen van wijlen Warner Senths naastligger ten oosten Schritsen 161689242279v
WARNER SINTS de erfgenamen van wijlen Warner Senths naastligger ten oosten Schritsen 161689242279v
WATSE Watze , c.s.scheepstimmerman (mr. -)huurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 251740250131r
WATSE ANDRINGAoud burgemeester van Dokkum Watze van Andringakoper huisZuiderhaven 251771257245v
WATSE ANDRINGAwijlen Watze van Andringaerflater Zuiderhaven 251784261176v
WATSE ANDRINGAde weledel gestrenge heer Watze van Andringakoper huis, pakhuis en tuinZuiderhaven 2178626281r
WATSE ANDRINGA Watze Sybius van Andringasecretaris van het dorp Schijndelverkoper Zuiderhaven 251794264170v
WATSE HAANSTRA Watse Haanstrakoperslager (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 11747251162r
WATSE HAANSTRA Watse Haanstranaastligger ten zuiden Voorstraat 2175725494r
WATSE HAANSTRA Watse Haanstranaastligger ten zuiden Voorstraat 21758254147v
WATSE HAANSTRA Watse Haanstranaastligger ten zuiden Voorstraat 21759254230r
WATSE HAANSTRAvroedsman Watse Haanstrakoper huisVoorstraat 21766256198v
WATSE HAANSTRA Watse Haanstranaastligger ten zuiden Voorstraat 21766256198v
WATSE HAANSTRA Watze Haenstrakoperslager (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 61741250199v
WATSE HARDAde erfgenamen van wijlen Watse Hardanaastligger ten oosten Gardenierstraat 51722246126r
WATSE HARDAwijlen vroedsman Watse Haerdaverkoper Kleine Bredeplaats 191727246310r
WATSE HARDAde weduwe van wijlen Watze Hardanaastligger ten oosten Brouwersstraat 111725246235v
WATSE HILARIUS Watse Hilariuseigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 11795264286v
WATSE HILARIUS Watze Hilariusverkoper van 1/4 Heiligeweg 361793264108v
WATSE HILARIUS Watze Hilariusnaastligger ten zuiden Voorstraat 21800265246r
WATSE HILARIUS Watze Hilariuskoperslagerkoper huisKleine Bredeplaats 11803266280r
WATSE HILARIUS Watze Hilariuskoperslagerhuurder Kleine Bredeplaats 11803266280r
WATSE HILARIUS Watze Hilariusnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 31807267335v
WATSE KAMMINGA Waatze van Cammingaverpachter grond Voorstraat 721618230120v
WATSE KAMMINGAjonker Watse van Kammingaoverste van een regiment Infanteriekoper q.q. huis (p.j.)Zuiderhaven 77oost1732248163r
WATSE KAMMINGAjonker Watse van Kammingaoverste van een regiment Infanterienaastligger ten westen Zuiderhaven 77oost1732248163r
WATSE KAMMINGAoud overste over de militie Watse jonker van Cammingakoper tuintje met zomerhuisZuiderhaven 75achter174425131v
WATSE KAMMINGAoud overste over de militie jonker Watse van Camminganaastligger ten oosten Zuiderhaven 75achter174425131v
WATSE KAMMINGAoud overste over de militie Jonker Watse van Camminganaastligger ten zuiden Zuiderhaven 75achter174425131v
WATSE KAMMINGAde erfgenamen van wijlen Watze van Cammingaverpachter grond Voorstraat 72162423133r
WATSE RUITINGA Watse Ruitingaapothekersknechtkoper huisVoorstraat 94de Spijkerton1779259185r
WATSE RUITINGA Watse Ruitingaapothekerkoper huis, bleekveld en agterhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Noorderhaven 1011790263182v
WATSE RUITINGA Watse Ruitingaapothekerkoper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat 551790263182v
WATSE RUITINGA Watse Ruitingaapothekerkoper dubbel pakhuisLiemendijk1790263185r
WATSE RUITINGA Watze Ruitingakoper hof met vruchtbomenMoriaanstraat 10achter178126042v
WATSE RUITINGA Watze Ruitingaapothekerverkoper Hoogstraat 11782260204r
WATSE RUITINGA Watze Ruitingaapothekerverkoper Moriaanstraat 10achter1784261154v
WATSE RUITINGA Watze Ruitingaapotheker en chemistkoper stalling en wagenhuisDroogstraat 511794264164v
WATSE RUITINGA Watze Ruitingadrogist en apothekerkoper ten noorden van Harlingen1803266288r
WATSE RUITINGA Watze Ruitingadrogistkoper huisDroogstraat 161808268160r
WATSE RUITINGA Watze Ruitingadrogistkoper huisNoorderhaven 1031808268160r
WATSE RUITINGA Watze Ruitingahuurder Droogstraat 161808268160r
WATSE RUITINGA Watze Ruitingahuurder Noorderhaven 1031808268160r
WATSE RUITINGA Watze Ruitinganaastligger ten westen Droogstraat 161808268160r
WATSE RUITINGA Watze Ruitinganaastligger ten westen Noorderhaven 1031808268160r
WATSE ARJENS Watse Arjens verkoper van 1/3 Achterstraat 11690242334v
WATSE ARJENS Watse Arjens verkoper van 1/3 Achterstraat 11690242334v
WATSE ARJENS Watse Arjens verkoper van 1/3 Achterstraat 11690242334v
WATSE ARJENS Watze Arjens bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 531696243244v
WATSE ARJENS Watze Arjens bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 531696243244v
WATSE ARJENS Watze Arjens bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 531696243244v
WATSE DIRKS Waetse Dirx koopmannaastligger ten oosten Brouwersstraat 111698243345v
WATSE DIRKS Waetse Dirx koopmannaastligger ten oosten Brouwersstraat 111698243345v
WATSE DIRKS Waetse Dirx koopmannaastligger ten oosten Brouwersstraat 111698243345v
WATSE DIRKS burgervaandrig Watse Dirx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3168424220v
WATSE DIRKS burgervaandrig Watse Dirx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3168424220v
WATSE DIRKS burgervaandrig Watse Dirx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3168424220v
WATSE DIRKS Watse Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 21689242277r
WATSE DIRKS Watse Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 21689242277r
WATSE DIRKS Watse Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 21689242277r
WATSE DIRKS Watse Dirx koper Romastraat 4oost170824572v
WATSE DIRKS Watse Dirx koper Romastraat 4oost170824572v
WATSE DIRKS Watse Dirx koper Romastraat 4oost170824572v
WATSE DIRKS Watze Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2169424385r
WATSE DIRKS Watze Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2169424385r
WATSE DIRKS Watze Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2169424385r
WATSE DIRKS GRAAF Watse Dirx Graaff, uitlandig na Muscovienscheepstimmermanverkoper Romastraat 4oost1711245161r
WATSE DIRKS GRAAF Watse Dirx Graaff, uitlandig na Muscovienscheepstimmermanverkoper Romastraat 4oost1711245161r
WATSE DIRKS GRAAF Watse Dirx Graaff, uitlandig na Muscovienscheepstimmermanverkoper Romastraat 4oost1711245161r
WATSE DIRKS HARDAburgervaandrig Watse Dirx Haerdakaarsenmaker (mr. -)koper deftige nieuwe woningBoth Apothekerstraat 8168524277v
WATSE DIRKS HARDAburgervaandrig Watse Dirx Haerdakaarsenmaker (mr. -)koper deftige nieuwe woningBoth Apothekerstraat 8168524277v
WATSE DIRKS HARDAburgervaandrig Watse Dirx Haerdakaarsenmaker (mr. -)koper deftige nieuwe woningBoth Apothekerstraat 8168524277v
WATSE DIRKS HARDA Watse Dirx Hardakoopmanverkoper q.q. Spinstraat 7oost1695243169v
WATSE DIRKS HARDA Watse Dirx Hardakoopmanverkoper q.q. Spinstraat 7oost1695243169v
WATSE DIRKS HARDA Watse Dirx Hardakoopmanverkoper q.q. Spinstraat 7oost1695243169v
WATSE DIRKS HARDA Watse Dirx Hardanaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 21703244213r
WATSE DIRKS HARDA Watse Dirx Hardanaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 21703244213r
WATSE DIRKS HARDA Watse Dirx Hardanaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 21703244213r
WATSE DIRKS HARDAvroedsman Watse Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111704244249r
WATSE DIRKS HARDAvroedsman Watse Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111704244249r
WATSE DIRKS HARDAvroedsman Watse Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111704244249r
WATSE DIRKS HARDAburgervaandrig Watze Dirx Hardanaastligger ten oosten Brouwersstraat 111691242343r
WATSE DIRKS HARDAburgervaandrig Watze Dirx Hardanaastligger ten oosten Brouwersstraat 111691242343r
WATSE DIRKS HARDAburgervaandrig Watze Dirx Hardanaastligger ten oosten Brouwersstraat 111691242343r
WATSE DIRKS HARDAvroedsman Watze Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 11170024486r
WATSE DIRKS HARDAvroedsman Watze Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 11170024486r
WATSE DIRKS HARDAvroedsman Watze Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 11170024486r
WATSE DIRKS HARDAvroedsman Watze Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111701244106r
WATSE DIRKS HARDAvroedsman Watze Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111701244106r
WATSE DIRKS HARDAvroedsman Watze Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111701244106r
WATSE DIRKS HARDAvroedsman Watze Dirks Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111701244117r
WATSE DIRKS HARDAvroedsman Watze Dirks Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111701244117r
WATSE DIRKS HARDAvroedsman Watze Dirks Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111701244117r
WATSE DIRKS HARDAvroedsman Watze Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111702244190r
WATSE DIRKS HARDAvroedsman Watze Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111702244190r
WATSE DIRKS HARDAvroedsman Watze Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111702244190r
WATSE DOUWES Watze Douwes verkoper Kerkpoortstraat 39162823275r
WATSE DOUWES Watze Douwes verkoper Kerkpoortstraat 39162823275r
WATSE DOUWES Watze Douwes verkoper Kerkpoortstraat 39162823275r
WATSE EEDES Waatse Edes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Franekereind 23oost1598228102r
WATSE EEDES Waatse Edes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Franekereind 23oost1598228102r
WATSE EEDES Waatse Edes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Franekereind 23oost1598228102r
WATSE EEDES Watse Edes verpachter grond Franekereind 23west161122933r
WATSE EEDES Watse Edes verpachter grond Franekereind 23west161122933r
WATSE EEDES Watse Edes verpachter grond Franekereind 23west161122933r
WATSE GERBENS Watse Gerbens naastligger ten oosten Heiligeweg 46achter1606228509v
WATSE GERBENS Watse Gerbens naastligger ten oosten Heiligeweg 46achter1606228509v
WATSE HENDRIKS de erfgenamen van wijlen Watze Hendriks naastligger ten zuiden Noorderhaven 481662238126r
WATSE HENDRIKS de erfgenamen van wijlen Watze Hendriks naastligger ten zuiden Noorderhaven 481662238126r
WATSE IEDES Waatse Ydes verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot OZ1600228231v
WATSE IEDES Waatse Ydes verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot OZ1600228231v
WATSE IEDES Waatse Ydes verpachter grond Gedempte Korte Zoutsloot 251602228334v
WATSE IEDES Waatse Ydes verpachter grond Gedempte Korte Zoutsloot 251602228334v
WATSE IEDES Waatze Ydes verpachter grond ([blijkens een protest])Droogstraat 571600228236r
WATSE IEDES Waatze Ydes verpachter grond ([blijkens een protest])Droogstraat 571600228236r
WATSE IEDES Waatze Ydes protesteert vanwege een vordering Droogstraat 571600228236r
WATSE IEDES Waatze Ydes protesteert vanwege een vordering Droogstraat 571600228236r
WATSE IEDES Watse Ides verkoper q.q. Franekereind1602228296v
WATSE IEDES Watse Ides verkoper q.q. Franekereind1602228296v
WATSE IEDES de erfgenamen van wijlen Watse Ides naastligger ten oosten Vismarkt 11604228396r
WATSE IEDES de erfgenamen van wijlen Watse Ides naastligger ten oosten Vismarkt 11604228396r
WATSE IEDES Watze Ydes verpachter grond Karremanstraat 28noord1604228417r
WATSE IEDES Watze Ydes verpachter grond Karremanstraat 28noord1604228417r
WATSE IEPES Watse Epes protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven 77oost1622230296r
WATSE IEPES Watse Epes protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven 77oost1622230296r
WATSE IEPES Watse Epes protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven 77oost1622230296r
WATSE IEPES Watse Ipes protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 251622230297v
WATSE IEPES Watse Ipes protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 251622230297v
WATSE IEPES Watse Ipes koper door niaar ratione sanguinis zoutkeet met turfhuizen, zoutbakken, zoutpan, zakken etc.Zoutsloot 1251622230308v
WATSE IEPES Watse Ipes koper door niaar ratione sanguinis zoutkeet met turfhuizen, zoutbakken, zoutpan, zakken etc.Zoutsloot 1251622230308v
WATSE IEPES Watse Ypes naastligger ten westen Voorstraat 68162523170r
WATSE IEPES Watse Ypes naastligger ten westen Voorstraat 68162523170r
WATSE IEPES Watse Ypes verkoper Voorstraat 78163823459v
WATSE IEPES Watse Ypes verkoper Voorstraat 78163823459v
WATSE IEPES Watze Ipes verkoper Zoutsloot 119162523165r
WATSE IEPES Watze Ipes verkoper Zoutsloot 119162523165r
WATSE JANS Waatze Jansen naastligger ten noorden Rommelhaven 201598228103v
WATSE JANS Waatze Jansen naastligger ten noorden Rommelhaven 201598228103v
WATSE JANS Watse Jansen schipperverkoper Rommelhaven ZZ1602228331r
WATSE JANS Watse Jansen schipperverkoper Rommelhaven ZZ1602228331r
WATSE JELTES Watse Jeltis schipper en timmermanverkoper Heiligeweg 401692242386r
WATSE JELTES Watse Jeltis schipper en timmermanverkoper Heiligeweg 401692242386r
WATSE JELTES wijlen Watse Jeltes erflater Grote Kerkstraat 2916952435va
WATSE JELTES wijlen Watse Jeltes erflater Grote Kerkstraat 2916952435va
WATSE KLASES Watse Claessen wieldraaierkoper 1/2 huisGrote Kerkstraat 201680241120r
WATSE KLASES Watse Claessen wieldraaierkoper 1/2 huisGrote Kerkstraat 201680241120r
WATSE KLASES Watse Claessen wieldraaierkoper 1/2 huisGrote Kerkstraat 201680241120r
WATSE KLASES de weduwe van wijlen Watse Claessens verkoper Grote Kerkstraat 201681241170r
WATSE KLASES de weduwe van wijlen Watse Claessens verkoper Grote Kerkstraat 201681241170r
WATSE KLASES de weduwe van wijlen Watse Claessens verkoper Grote Kerkstraat 201681241170r
WATSE MINNES wijlen Waatze Minnes koper Zoutsloot 1151599228161v
WATSE MINNES wijlen Waatze Minnes koper Zoutsloot 1151599228161v
WATSE OEBELES Watse Uubles bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 61619230200r
WATSE OEBELES Watse Uubles bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 61619230200r
WATSE OEBELES Watse Uubles naastligger ten westen Heiligeweg 6162523175r
WATSE OEBELES Watse Uubles naastligger ten westen Heiligeweg 6162523175r
WATSE OEBELES Watse Ubles koper door niaar huisGardenierstraat 216312338r
WATSE OEBELES Watse Ubles koper door niaar huisGardenierstraat 216312338r
WATSE OEBELES Watse Ubles naastligger ten zuiden Gardenierstraat 216312338r
WATSE OEBELES Watse Ubles naastligger ten zuiden Gardenierstraat 216312338r
WATSE OEBELES Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3163123330r
WATSE OEBELES Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3163123330r
WATSE OEBELES Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3163223370v
WATSE OEBELES Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3163223370v
WATSE OEBELES de erfgenamen van wijlen Watse Uubles bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 11635233165r
WATSE OEBELES de erfgenamen van wijlen Watse Uubles bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 11635233165r
WATSE OEBELES de erfgenamen van wijlen Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3163923475r
WATSE OEBELES de erfgenamen van wijlen Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3163923475r
WATSE OEBELES de erfgenamen van wijlen Watse Oebles naastligger ten westen Romastraat 3164323575v
WATSE OEBELES de erfgenamen van wijlen Watse Oebles naastligger ten westen Romastraat 3164323575v
WATSE OEBELES Watze Ubles bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 6162523176v
WATSE OEBELES Watze Ubles bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 6162523176v
WATSE OEBELES Watze Ubles koper huisHeiligeweg 61626231110r
WATSE OEBELES Watze Ubles koper huisHeiligeweg 61626231110r
WATSE OEBELES Watze Ubles naastligger ten zuiden Heiligeweg 61626231110r
WATSE OEBELES Watze Ubles naastligger ten zuiden Heiligeweg 61626231110r
WATSE OEBELES Watze Ubles naastligger ten westen Heiligeweg 61626231110r
WATSE OEBELES Watze Ubles naastligger ten westen Heiligeweg 61626231110r
WATSE OEBELES Watze Ubles bakkerkoper huis en plaatsRomastraat 116312337v
WATSE OEBELES Watze Ubles bakkerkoper huis en plaatsRomastraat 116312337v
WATSE PIETERS Watse Pieters naastligger ten oosten ([staat: Watse Pieters op der Schelling])Voorstraat 291716245274r
WATSE PIETERS Watse Pieters naastligger ten oosten ([staat: Watse Pieters op der Schelling])Voorstraat 291716245274r
WATSE SIEBES Waatze Sybes koper huisZoutsloot 1271601228277r
WATSE SIEBES Waatze Sybes koper huisZoutsloot 1271601228277r
WATSE SIEBES wijlen Watse Sybes verkoper Zoutsloot 1271605228478v
WATSE SIEBES wijlen Watse Sybes verkoper Zoutsloot 1271605228478v
WATSE SIEBES ANDRINGAluitenant bij de Ed. geoctroyeerde Oostindische Compagnie Watze Sybes van Andringaverkoper Zuiderhaven 21788262299v
WATSE SIEBES ANDRINGAluitenant bij de Ed. geoctroyeerde Oostindische Compagnie Watze Sybes van Andringaverkoper Zuiderhaven 21788262299v
WATSE SJOERDS Watse Sjoerts geniaarde koper Voorstraat 93oost168524261v
WATSE SJOERDS Watse Sjoerts geniaarde koper Voorstraat 93oost168524261v
WATSE SJOERDS Watse Sjoerdts geniaarde koper Zoutsloot 1168524273v
WATSE SJOERDS Watse Sjoerdts geniaarde koper Zoutsloot 1168524273v
WATSE SJOERDS Watse Sjoerdts koper huisZoutsloot 41168524291v
WATSE SJOERDS Watse Sjoerdts koper huisZoutsloot 41168524291v
WATSE SJOERDS het huis van Watse Sioerdts naastligger ten zuiden Bildtstraat 61689242278r
WATSE SJOERDS het huis van Watse Sioerdts naastligger ten zuiden Bildtstraat 61689242278r
WATSE STOFFELS Watze Stoffels verkoper Noorderhaven1624230391r
WATSE STOFFELS Watze Stoffels verkoper Noorderhaven1624230391r
WATSE ULBES Watse Uulbes naastligger ten oosten Heiligeweg 21623230341v
WATSE ULBES Watse Uulbes naastligger ten oosten Heiligeweg 21623230341v
WATSE WATSES Watse Watses koper kamerOoievaarsteeg164823652v
WATSE WATSES Watse Watses koper kamerOoievaarsteeg164823652v
WEIT JOUKES Wyt Jouckes koper 1/5 huis en mouterijVoorstraat 75161122952r
WEIT JOUKES Wyt Jouckes koper 1/5 huis en mouterijVoorstraat 75161122952r
WELMOED de weduwe Welmoed naastligger ten oosten Romastraat 4west167024031v
WELMOED Welmoed koper van 1/2 Romastraat 251784261152v
WELMOED kamer bewoond door Welmoedt grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west169224317v
WELMOED Welmoet verkoper Zoutsloot 801598228104v
WELMOED Welmoed Wioedstergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
WELMOED de kamer van Welmoed Wioedstergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v
WELMOED HEINS Welmoed Heinskoper Hofstraat 21west167924158v
WELMOED ANDRIES grondpacht uit de kamer van Welmoed Andries eigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
WELMOED ANDRIES grondpacht uit de kamer van Welmoed Andries eigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
WELMOED ANDRIES grondpacht uit de kamer van Welmoed Andries eigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
WELMOED FEIKES Welmoed Feikes huurder Kleine Kerkstraat 11736249110v
WELMOED FEIKES Welmoed Feikes huurder Kleine Kerkstraat 11736249110v
WELMOED FEIKES Welmoed Feikes huurder Kleine Kerkstraat 11736249110v
WELMOED GERBENS Welmoed Gerbens naastligger ten westen Tiepelsteeg172124699v
WELMOED GERBENS Welmoed Gerbens naastligger ten westen Tiepelsteeg172124699v
WELMOED HAANTJES Welmoed Haenties koper Hoogstraat 29achter1630232140r
WELMOED HAANTJES Welmoed Haenties koper Hoogstraat 29achter1630232140r
WELMOED HAANTJES Welmoed Haenties koper Herenwaltje 131642234179v
WELMOED HAANTJES Welmoed Haenties koper Herenwaltje 131642234179v
WELMOED HAANTJES Welmoed Haenties eigenaar van 2/3 Hoogstraat 291696243247v
WELMOED HAANTJES Welmoed Haenties eigenaar van 2/3 Hoogstraat 291696243247v
WELMOED HAANTJES Welmoed Haenties verkoper Hoogstraat 291696243248r
WELMOED HAANTJES Welmoed Haenties verkoper Hoogstraat 291696243248r
WELMOED HANSES Welmoetie Hanses koper Grote Ossenmarkt 1516702401v
WELMOED HANSES Welmoetie Hanses koper Grote Ossenmarkt 1516702401v
WELMOED HEINS wijlen Welmoed Heins erflater Hofstraat 21west170724525v
WELMOED HEINS wijlen Welmoed Heins erflater Hofstraat 21west170724525v
WELMOED HENDRIKS Welmoet Hendricks , [staat: Hendrick Welmoets dr.]verkoper Schritsen 301604228404r
WELMOED HENDRIKS Welmoet Hendricks , [staat: Hendrick Welmoets dr.]verkoper Schritsen 301604228404r
WELMOED HENDRIKS Welmoet Hendrix bewoner Zuidersteeg NZ168424232r
WELMOED HENDRIKS Welmoet Hendrix bewoner Zuidersteeg NZ168424232r
WELMOED HOITES Welmoed Hoytes koper Hoogstraat 271626231140r
WELMOED HOITES Welmoed Hoytes koper Hoogstraat 271626231140r
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs koper Lanen 8916592385r
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs koper Lanen 8916592385r
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs koper Lanen 87166023865v
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs koper Lanen 87166023865v
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs geniaarde koper buiten Harlingen1668239169v
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs geniaarde koper buiten Harlingen1668239169v
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs verkoper Both Apothekerstraat 91682241204v
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs verkoper Both Apothekerstraat 91682241204v
WELMOED JAKOBS als bewoner Welmoed Jacobs naastligger ten westen Romastraat 21683241253r
WELMOED JAKOBS als bewoner Welmoed Jacobs naastligger ten westen Romastraat 21683241253r
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs koper kamer met tuin tot aan de DroogstraatDroogstraat 71692242385v
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs koper kamer met tuin tot aan de DroogstraatDroogstraat 71692242385v
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs koper kamer met tuin tot aan de DroogstraatZoutsloot 641692242385v
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs koper kamer met tuin tot aan de DroogstraatZoutsloot 641692242385v
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11169324356r
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11169324356r
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11169324362v
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11169324362v
WELMOED JAKOBS huis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten westen ([staat: Welmoed Joukes])Zoutsloot 7016952436ra
WELMOED JAKOBS huis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten westen ([staat: Welmoed Joukes])Zoutsloot 7016952436ra
WELMOED JAKOBS de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 87170024437r
WELMOED JAKOBS de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 87170024437r
WELMOED JAKOBS de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 621705244303r
WELMOED JAKOBS de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 621705244303r
WELMOED JAKOBS huis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten westen ([staat: Welmoed Joukes])Zoutsloot 701711245145v
WELMOED JAKOBS huis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten westen ([staat: Welmoed Joukes])Zoutsloot 701711245145v
WELMOED JAKOBS Welmoedt Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11168524265r
WELMOED JAKOBS Welmoedt Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11168524265r
WELMOED JAKOBS het verkochte huis van Welmoedt Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11169324370r
WELMOED JAKOBS het verkochte huis van Welmoedt Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11169324370r
WELMOED JAKOBS de erfgenamen van wijlen Welmoedt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 871694243102r
WELMOED JAKOBS de erfgenamen van wijlen Welmoedt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 871694243102r
WELMOED JAKOBS de erfgenamen van wijlen Welmoedt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 87170024468r
WELMOED JAKOBS de erfgenamen van wijlen Welmoedt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 87170024468r
WELMOED JAKOBS Welmoetie Jacobs koper Both Apothekerstraat 9167924126r
WELMOED JAKOBS Welmoetie Jacobs koper Both Apothekerstraat 9167924126r
WELMOED JAKOBS Welmoetie Jacobs naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9167924126r
WELMOED JAKOBS Welmoetie Jacobs naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9167924126r
WELMOED JANS Welmoedt Jansen verkoper Rommelhaven 26b159822874v
WELMOED JANS Welmoedt Jansen verkoper Rommelhaven 26b159822874v
WELMOED JANS IJSENBEEK Welmoed Jansen IJsenbeekverkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r
WELMOED JANS IJSENBEEK Welmoed Jansen IJsenbeekverkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r
WELMOED JOHANNES Wellemoet Johans verkoper Nieuwstraat 101728247107r
WELMOED JOHANNES Wellemoet Johans verkoper Nieuwstraat 101728247107r
WELMOED JOHANNES Wellemoet Johans verkoper Nieuwstraat 121728247107r
WELMOED JOHANNES Wellemoet Johans verkoper Nieuwstraat 121728247107r
WELMOED JOHANNES Welmoed Johannes voormalig bewoner Nieuwstraat 301738249335v
WELMOED JOHANNES Welmoed Johannes voormalig bewoner Nieuwstraat 301738249335v
WELMOED JOUKES huis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jouckes naastligger ten westen Zoutsloot 701697243303r
WELMOED JOUKES huis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jouckes naastligger ten westen Zoutsloot 701697243303r
WELMOED KLASES Welmoet Claeses huurder Lanen 71164323575r
WELMOED KLASES Welmoet Claeses huurder Lanen 71164323575r
WELMOED KLASES Welmoet Claeses huurder Lanen 71164323575r
WELMOED KORNELIS Welmoed Cornelis verkoper Nieuweweg 7178126023v
WELMOED KORNELIS Welmoed Cornelis verkoper Nieuweweg 7178126023v
WELMOED KORNELIS Welmoed Cornelis verkoper Nieuweweg 7178126023v
WELMOED NANNES Welmoed Nannis , bestemoeder van de weeskinderenverkoper q.q. Vijverstraat 8162523186r
WELMOED NANNES Welmoed Nannis , bestemoeder van de weeskinderenverkoper q.q. Vijverstraat 8162523186r
WELMOED SIPKES Welmoed Sipkes , voor zich en haar kinderenverkoper Hoogstraat 35168224157va
WELMOED SIPKES Welmoed Sipkes , voor zich en haar kinderenverkoper Hoogstraat 35168224157va
WELMOED SJUKS Welmoed Siucks koper Heiligeweg 221631232176v
WELMOED SJUKS Welmoed Siucks koper Heiligeweg 221631232176v
WELMOED SJUKS Welmoed Siuckes koper Droogstraat 511635233159r
WELMOED SJUKS Welmoed Siuckes koper Droogstraat 511635233159r
WELMOED SJUKS Welmoed Siuckes verkoper Heiligeweg 2216362345v
WELMOED SJUKS Welmoed Siuckes verkoper Heiligeweg 2216362345v
WELMOED ULBES Welmoed Uulbes verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 161630232144v
WELMOED ULBES Welmoed Uulbes verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 161630232144v
WELMOED WILLEMS Welmoed Willems , meerderjarige dochterverkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
WELMOED WILLEMS Welmoed Willems , meerderjarige dochterverkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
WELMOED WILLEMS Welmoed Willems , meerderjarige dochterverkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
WELMOED WILLEMS Welmoed Willems , meerderjarige dochterverkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
WELMOED WILLEMS Welmoed Willems verkoper van 1/8 Zoutsloot 83173124842v
WELMOED WILLEMS Welmoed Willems verkoper van 1/8 Zoutsloot 83173124842v
WEMELTJE Wemeltje Brends huurder Schritsen 54181026963v
WEMELTJE BRENS Weemeltje Brenskoper Grote Ossenmarkt 181763255260r
WEMELTJE BRENS Wemeltje Brensverkoper Grote Ossenmarkt 181794264204r
WEMELTJE BRANDS Wemeltje Brens koper Schritsen 54181026963v
WEMELTJE BRANDS Wemeltje Brens koper Schritsen 54181026963v
WEMELTJE BRANDS Wemeltje Brens koper Schritsen 54181026963v
WEMELTJE CHRISTIAANS Wemeltie Christiaens naastligger ten noorden Schritsen 38achter168024181r
WEMELTJE CHRISTIAANS Wemeltie Christiaens naastligger ten noorden Schritsen 38achter168024181r
WEMELTJE CHRISTIAANS Wemeltie Christiaens naastligger ten noorden Schritsen 38achter168024181r
WENDELE JANS Wendel Jansen , c.u.koper huisNieuwstraat 9164923669r
WENDELE JANS Wendel Jansen , c.u.koper huisNieuwstraat 9164923669r
WENDELE JANS Wendel Jansen , c.u.verkoper Nieuwstraat 91650236127v
WENDELE JANS Wendel Jansen , c.u.verkoper Nieuwstraat 91650236127v
WENDELE JANS Wendel Jans , c.u.koper huis met een eigen steeg ten oostenMoriaanstraat 116592383v
WENDELE JANS Wendel Jans , c.u.koper huis met een eigen steeg ten oostenMoriaanstraat 116592383v
WENDELE JANS Wendel Jansen verkoper Moriaanstraat 1166123884v
WENDELE JANS Wendel Jansen verkoper Moriaanstraat 1166123884v
WESSEL ACRONIUS Wesselus Acroniuspredikantkoper huis of kamersKerkpoortstraat 55een_achter1652236201r
WESSEL ACRONIUS Wesselus Acroniuspredikantkoper huis of kamersKerkpoortstraat 55twee_achter1652236201r
WESSEL ACRONIUSwijlen ds. Wesselus Accroniuspredikanterflater Kerkpoortstraat 55een_achter1657237259r
WESSEL ACRONIUSwijlen ds. Wesselus Accroniuspredikanterflater Kerkpoortstraat 55twee_achter1657237259r
WESSEL NEERKASSEL Wessel van Neercasselkoopmankoper pannenbakkerij en toebehorenRozengracht 221723246178r
WESSEL EELKES wijlen Wessel Eelkes erflater Schritsen 41613229173r
WESSEL EELKES wijlen Wessel Eelkes erflater Schritsen 41613229173r
WESSEL EELKES wijlen Wessel Eelkes erflater Schritsen 41613229173r
WESSEL GERRITS Wessel Gerrits , vrijgezelwever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 81743250302v
WESSEL GERRITS Wessel Gerrits , vrijgezelwever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 81743250302v
WESSEL GERRITS Wessel Gerryts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 10176025534r
WESSEL GERRITS Wessel Gerryts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 10176025534r
WESSEL GERRITS Wessel Gerryts naastligger ten oosten Gedempte Korte Zoutsloot OZ1770257153v
WESSEL GERRITS Wessel Gerryts naastligger ten oosten Gedempte Korte Zoutsloot OZ1770257153v
WESSEL GERRITS Wessel Gerryts naastligger ten oosten Wortelstraat 5tuin1771257197v
WESSEL GERRITS Wessel Gerryts naastligger ten oosten Wortelstraat 5tuin1771257197v
WESSEL GERRITS Wessel Gerryts wever (bont-)verkoper Dalpad 71771257241v
WESSEL GERRITS Wessel Gerryts wever (bont-)verkoper Dalpad 71771257241v
WESSEL GERRITS Wessel Gerryts Schoöhuisverkoper Hoogstraat 43178326175r
WESSEL GERRITS Wessel Gerryts Schoöhuisverkoper Hoogstraat 43178326175r
WESSEL GERRITS Wessels Gerryts , gecommitteerde uit de roomse weversstandwever (mr. bont-)verkoper q.q. Rapenburg 81759254189v
WESSEL GERRITS Wessels Gerryts , gecommitteerde uit de roomse weversstandwever (mr. bont-)verkoper q.q. Rapenburg 81759254189v
WESSEL HENDRIKS Wessel Hendriks wever (bont-)huurder Moriaanstraat 31754253138r
WESSEL HENDRIKS Wessel Hendriks wever (bont-)huurder Moriaanstraat 31754253138r
WESSEL KEIMPES Wessel Keimpes assistent en schipsleper Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
WESSEL KEIMPES Wessel Keimpes assistent en schipsleper Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
WESSEL KEIMPES Wessel Keimpes assistent en schipsleper Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
WESSEL KEIMPES Wessel Keimpes assistent en schipsleper Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
WESSEL KEIMPES Wessel Keimpes schipsleper en assistent Admiraliteitkoper huisSchritsen 51west1752252189r
WESSEL KEIMPES Wessel Keimpes schipsleper en assistent Admiraliteitkoper huisSchritsen 51west1752252189r
WESSEL KEIMPES Wessel Keimpes naastligger ten westen Lanen 621752252206v
WESSEL KEIMPES Wessel Keimpes naastligger ten westen Lanen 621752252206v
WESSEL KEIMPES Wessel Keimpes naastligger ten westen Lanen 621754253190v
WESSEL KEIMPES Wessel Keimpes naastligger ten westen Lanen 621754253190v
WESSEL LOLKES Wessel Lolkes naastligger ten oosten Lanen 501810268352v
WESSEL LOLKES Wessel Lolkes naastligger ten oosten Lanen 501810268352v
WESSEL LOLKES Wessel Lolkes naastligger ten westen Lanen 541810269110r
WESSEL LOLKES Wessel Lolkes naastligger ten westen Lanen 541810269110r
WESSEL LUITJENS Wessel Luitjens naastligger ten westen Weverstraat 6166323820ra
WESSEL LUITJENS Wessel Luitjens naastligger ten westen Weverstraat 6166323820ra
WESSEL LUITJENS Wessel Luitjens naastligger ten westen Weverstraat 61663238181v
WESSEL LUITJENS Wessel Luitjens naastligger ten westen Weverstraat 61663238181v
WESSEL LUITJENS Wessel Luitiens naastligger ten westen Weverstraat 61663238191v
WESSEL LUITJENS Wessel Luitiens naastligger ten westen Weverstraat 61663238191v
WESSEL LUITJENS Wessel Luitiens naastligger ten westen onbekend16772411v
WESSEL LUITJENS Wessel Luitiens naastligger ten westen onbekend16772411v
WESSEL SIEMENS Wessel Symens bewoner Bargebuurt16842423ra
WESSEL SIEMENS Wessel Symens bewoner Bargebuurt16842423ra
WESSEL SIEMENS Wessel Symens baantjerkoper (of 50 gg)Liemendijk168424256v
WESSEL SIEMENS Wessel Symens baantjerkoper (of 50 gg)Liemendijk168424256v
WESSEL TEUNIS huisman Wessel Teunis verkoper q.q. Zoutsloot 82175025273v
WESSEL TEUNIS huisman Wessel Teunis verkoper q.q. Zoutsloot 82175025273v
WESSEL TEUNIS huisman Wessel Teunis verkoper q.q. Zoutsloot 84tuin175025273v
WESSEL TEUNIS huisman Wessel Teunis verkoper q.q. Zoutsloot 84tuin175025273v
WESSELTJE EELKES Wessel Eelckes koper Rozengracht 19twee_oost161122914v
WESSELTJE EELKES Wessel Eelckes koper Rozengracht 19twee_oost161122914v
WESSELTJE EELKES Wessel Eelckes koper Rozengracht 19twee_oost161122914v
WIEBE Wybe korfmakernaastligger ten zuiden Hondenstraat 121598228110r
WIEBE Wybe Wigeles pelserbewoner Kleine Kerkstraat WZ1599228137r
WIEBE Wybe bakkernaastligger ten westen Kerkpoortstraat1606228492r
WIEBE wijlen Wybe Ryuerts verkoper Vijver 1161122965v
WIEBE huis van Wybe korfmakernaastligger ten noorden Vijver 3161222979r
WIEBE Wybe Oedtsses houtkoperkoper huis met mouterij, schuur, turfhuis en een ledige plaats met eest- en wasbakNoorderhaven 102161623036v
WIEBE Wybe kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 191621230271r
WIEBE Wybe Oedtsen naastligger ten oosten Noorderhaven 1001622230319r
WIEBE Wybe karremannaastligger ten westen Liemendijk 2162423118r
WIEBE Wybe karremannaastligger ten westen Anjelierstraat 9162423118r
WIEBE Wybe timmermannaastligger ten oosten Romastraat 1216702409r
WIEBE Wybe Ustes huurder (p.j.)Schritsen 541710245122v
WIEBE de weduwe van wijlen Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 3178326147v
WIEBE de weduwe van wijlen Wybe Nammerts naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25180126620r
WIEBE de weduwe van wijlen Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 31805267123r
WIEBE Wybe Suirwaynaastligger ten zuiden Lanen 661654236259v
WIEBE FONGERS Wybe Fongers, c.u. en c.s.huurder Droogstraat 181751252177v
WIEBE GRAUDA Wybe Graudanaastligger ten zuiden Schritsen 541710245122v
WIEBE GRAUDAde verkoper Wybe Graudakoopmannaastligger ten zuiden Schritsen 501712245169r
WIEBE GRAUDA Wybe Graudakoopmanverkoper Schritsen 501712245169r
WIEBE GRAUDA Wybe Grauda, meerderjarig vrijgezelverkoper Schritsen 50achter1715245247r
WIEBE GRAUDAde erfgenamen van wijlen Wybe Graudanaastligger ten oosten Vijver 71729247272v
WIEBE HANEKUIK Wybe Hanekuykkoopmankoper huis en hofZoutsloot 341732248142v
WIEBE HANEKUIK Wybe Hanekuykkoopmankoper huis en hofZoutsloot 361732248142v
WIEBE HANEKUIK Wybe Hanekuikkoopmannaastligger ten noorden Droogstraat 371737249213r
WIEBE HANEKUIK Wybe Hanekuikkoopmannaastligger ten noorden Noordijs 151738249352v
WIEBE HANEKUIK Wybe Hanekuikkoopmannaastligger ten noorden Droogstraat 37173925045r
WIEBE HANEKUIKwijlen Wybe Hanekuikkoopmanverkoper Heiligeweg 58173925065r
WIEBE HANEKUIK Wybe Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 57oost1776258252v
WIEBE HANEKUIK Wybe D. Hanekuikverkoper Zoutsloot 1051785261283r
WIEBE HANEKUIK Wybe D. Hanekuikeerdere gebruiker Noorderhaven 611785261303r
WIEBE HANEKUIK Wybe D. Hanekuikverkoper van 1/2 Liemendijk1785261308r
WIEBE HANEKUIK Wybe Hanekuik, J.U.D.advocaatverkoper q.q. Hoogstraat 19179226428v
WIEBE HANEKUIK Wybe Hanekuikverkoper van 1/6 Noordijs 3180426793v
WIEBE HANEKUIKdr. Wybo J. Hanekuik, curatoradvocaatverkoper q.q. Ooievaarsteeg 141799265139r
WIEBE HANEKUIKdr. Wybo J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Kerkpad 281799265140r
WIEBE HANEKUIKdr. Wybo J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Wasbleek NZ1799265145r
WIEBE KALFwijlen Wybe Kalffschipperkoper Schritsen 17171824617r
WIEBE LOLKEMA Wybe Lolcamaverkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 41809268260r
WIEBE LOLKEMA Wybe Lolcamaverkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 41809268260r
WIEBE LOLKEMA Wybe Lolcamaverkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 81809268260r
WIEBE MOOIMAN Wybbe Moymanhuurder Zuiderhaven 241668239178v
WIEBE MOOIMAN Wybe Moymannaastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5166623912ra
WIEBE MOOIMAN Wybe Moymannaastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5166623961v
WIEBE MOOIMAN Wybe Moymannaastligger ten zuiden Schritsen 41681241173v
WIEBE OEDSMA Wybe Oetsmabewoner achterhuis Voorstraat 421605228489r
WIEBE SCHOONHOVEN Wybe E. Schoonhovenschipper (trekveer-)koper huisLanen 751809268193r
WIEBE SCHOONHOVEN Wybe E. Schoonhovenschipper (trekveer-)huurder Lanen 751809268193r
WIEBE SLOTENds. Wibius van Slotenpredikantverkoper van 1/4 Hondenstraat 121754253162v
WIEBE SLOTEN Wybius van Slootenpredikantverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 141745251102v
WIEBE SLOTEN Wybius van Slootenpredikantverkoper van 1/4 Hondenstraat 141745251102v
WIEBE VELDE Wybe van der Veldechirurgijnverkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8noord1769257143r
WIEBE VELDE Wybe van der Veldechirurgijnverkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8zuid1769257143r
WIEBE ALBERTS de bleek van Wybe Alberts naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1622230321v
WIEBE ALBERTS de bleek van Wybe Alberts naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1622230321v
WIEBE ALBERTS de bleek van Wybe Alberts naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1622230321v
WIEBE ALBERTS Wybe Alberts koper 0-12-00 cg [staat: 3/5 van 1-00-00 cg] grondpacht uit een hoften noordoosten van Harlingen1627231168v
WIEBE ALBERTS Wybe Alberts koper 0-12-00 cg [staat: 3/5 van 1-00-00 cg] grondpacht uit een hoften noordoosten van Harlingen1627231168v
WIEBE ALBERTS Wybe Alberts koper 0-12-00 cg [staat: 3/5 van 1-00-00 cg] grondpacht uit een hoften noordoosten van Harlingen1627231168v
WIEBE ALBERTS Wybe Alberts verpachter grond buiten Harlingen1630232159r
WIEBE ALBERTS Wybe Alberts verpachter grond buiten Harlingen1630232159r
WIEBE ALBERTS Wybe Alberts verpachter grond buiten Harlingen1630232159r
WIEBE ALEWIJNS wijlen Wybe Alewijns koper Lanen 861667239112v
WIEBE ALEWIJNS wijlen Wybe Alewijns koper Lanen 861667239112v
WIEBE ALEWIJNS wijlen Wybe Alewijns koper Lanen 861667239112v
WIEBE ALLERTS het huis van Wybe Allerts metselaarnaastligger ten westen onbekend NZ1624230378v
WIEBE ALLERTS het huis van Wybe Allerts metselaarnaastligger ten westen onbekend NZ1624230378v
WIEBE ALLERTS het huis van Wybe Allerts metselaarnaastligger ten westen onbekend NZ1624230378v
WIEBE ANDRIES Wiebe Andries naastligger ten oosten Lanen 91806267211v
WIEBE ANDRIES Wiebe Andries naastligger ten oosten Lanen 91806267211v
WIEBE ANDRIES Wiebe Andries naastligger ten oosten Lanen 91806267211v
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses naastligger ten oosten Noorderhaven 431715245231r
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses naastligger ten oosten Noorderhaven 431715245231r
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses naastligger ten oosten Noorderhaven 431715245231r
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses verkoper q.q. Noorderhaven 52172024675r
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses verkoper q.q. Noorderhaven 52172024675r
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses verkoper q.q. Noorderhaven 52172024675r
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses naastligger ten oosten Noorderhaven 43172024688r
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses naastligger ten oosten Noorderhaven 43172024688r
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses naastligger ten oosten Noorderhaven 43172024688r
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses verkoper Noorderhaven 91725246223v
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses verkoper Noorderhaven 91725246223v
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses verkoper Noorderhaven 91725246223v
WIEBE ANDRIES Wybe Andries naastligger ten westen Lanen 131775258205v
WIEBE ANDRIES Wybe Andries naastligger ten westen Lanen 131775258205v
WIEBE ANDRIES Wybe Andries naastligger ten westen Lanen 131775258205v
WIEBE ANDRIES Wybe Andries , c.s.naastligger ten westen Lanen 13178326173r
WIEBE ANDRIES Wybe Andries , c.s.naastligger ten westen Lanen 13178326173r
WIEBE ANDRIES Wybe Andries , c.s.naastligger ten westen Lanen 13178326173r
WIEBE ANDRIES Wybe Andries naastligger ten oosten Lanen 9oost1784261183v
WIEBE ANDRIES Wybe Andries naastligger ten oosten Lanen 9oost1784261183v
WIEBE ANDRIES Wybe Andries naastligger ten oosten Lanen 9oost1784261183v
WIEBE ANDRIES Wybe Andries naastligger ten westen Lanen 131795264299v
WIEBE ANDRIES Wybe Andries naastligger ten westen Lanen 131795264299v
WIEBE ANDRIES Wybe Andries naastligger ten westen Lanen 131795264299v
WIEBE AUKES vrijgezel Wybe Auckes koper huisBrouwersstraat 1b1716245274v
WIEBE AUKES vrijgezel Wybe Auckes koper huisBrouwersstraat 1b1716245274v
WIEBE AUKES vrijgezel Wybe Auckes koper huisBrouwersstraat 1b1716245274v
WIEBE BAUKES Wybe Baukes schipper (turf-)koper huis en tuinSchritsen 151784261217v
WIEBE BAUKES Wybe Baukes schipper (turf-)koper huis en tuinSchritsen 151784261217v
WIEBE BAUKES Wybe Baukes schipper (turf-)koper huis en tuinSchritsen 151784261217v
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 22178526234r
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 22178526234r
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 22178526234r
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 171789263102r
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 171789263102r
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 171789263102r
WIEBE BAUKES Wybe Boukes naastligger ten westen Schritsen 171792264354r
WIEBE BAUKES Wybe Boukes naastligger ten westen Schritsen 171792264354r
WIEBE BAUKES Wybe Boukes naastligger ten westen Schritsen 171792264354r
WIEBE BAUKES de erfgenamen van wijlen Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 2218012669r
WIEBE BAUKES de erfgenamen van wijlen Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 2218012669r
WIEBE BAUKES de erfgenamen van wijlen Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 2218012669r
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 17180826872r
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 17180826872r
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 17180826872r
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 24181026917r
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 24181026917r
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 24181026917r
WIEBE BOKKES de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper Lanen 85163623420r
WIEBE BOKKES de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper Lanen 85163623420r
WIEBE BOKKES de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper Lanen 85163623420r
WIEBE BOKKES de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper Grote Kerkstraat 6163623420r
WIEBE BOKKES de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper Grote Kerkstraat 6163623420r
WIEBE BOKKES de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper Grote Kerkstraat 6163623420r
WIEBE BOKKES wijlen Wibe Bokkes gebruiker ten noordoosten van Harlingen163623420r
WIEBE BOKKES wijlen Wibe Bokkes gebruiker ten noordoosten van Harlingen163623420r
WIEBE BOKKES wijlen Wibe Bokkes gebruiker ten noordoosten van Harlingen163623420r
WIEBE BOKKES de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper ten noordoosten van Harlingen163623420r
WIEBE BOKKES de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper ten noordoosten van Harlingen163623420r
WIEBE BOKKES de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper ten noordoosten van Harlingen163623420r
WIEBE BOKKES Wybe Bockes koper huis daer het Swarte Cruis uuytsteecktLanen 85het Zwarte Kruis]162923287r
WIEBE BOKKES Wybe Bockes koper huis daer het Swarte Cruis uuytsteecktLanen 85het Zwarte Kruis]162923287r
WIEBE BOKKES Wybe Bockes koper huis daer het Swarte Cruis uuytsteecktLanen 85het Zwarte Kruis]162923287r
WIEBE BOKKES Wybe Bockes naastligger ten noorden Lanen 871634233134v
WIEBE BOKKES Wybe Bockes naastligger ten noorden Lanen 871634233134v
WIEBE BOKKES Wybe Bockes naastligger ten noorden Lanen 871634233134v
WIEBE BOUWES Wybe Bouwes verkoper Weverstraat 71681241157v
WIEBE BOUWES Wybe Bouwes verkoper Weverstraat 71681241157v
WIEBE BOUWES Wybe Bouwes verkoper Weverstraat 71681241157v
WIEBE BOUWES KROES Wybe Bouwes Croeskoper huisWeverstraat 71681241147r
WIEBE BOUWES KROES Wybe Bouwes Croeskoper huisWeverstraat 71681241147r
WIEBE BOUWES KROES Wybe Bouwes Croeskoper huisWeverstraat 71681241147r
WIEBE BOUWES KROES Wybe Bouwes Croeskoper huisLammert Warndersteeg 71681241148v
WIEBE BOUWES KROES Wybe Bouwes Croeskoper huisLammert Warndersteeg 71681241148v
WIEBE BOUWES KROES Wybe Bouwes Croeskoper huisLammert Warndersteeg 71681241148v
WIEBE BOUWES KROESwijlen Wybe Buwes Croeserflater Lammert Warndersteeg 71689242276v
WIEBE BOUWES KROESwijlen Wybe Buwes Croeserflater Lammert Warndersteeg 71689242276v
WIEBE BOUWES KROESwijlen Wybe Buwes Croeserflater Lammert Warndersteeg 71689242276v
WIEBE BROERS Wybe Broers bewoner Vijver 71600228221r
WIEBE BROERS Wybe Broers bewoner Vijver 71600228221r
WIEBE BROERS Wybe Broers bewoner Vijver 71600228221r
WIEBE BROERS Wybe Broers bewoner Vijver 71601228250r
WIEBE BROERS Wybe Broers bewoner Vijver 71601228250r
WIEBE BROERS Wybe Broers bewoner Vijver 71601228250r
WIEBE DIRKS Wiebe Dirks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35177225819r
WIEBE DIRKS Wiebe Dirks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35177225819r
WIEBE DIRKS Wiebe Dirks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35177225819r
WIEBE DIRKS Wybe Dirx koopman (Schots -)verkoper Vijverstraat 21169924411r
WIEBE DIRKS Wybe Dirx koopman (Schots -)verkoper Vijverstraat 21169924411r
WIEBE DIRKS Wybe Dirx koopman (Schots -)verkoper Vijverstraat 21169924411r
WIEBE DIRKS Wybe Dirksen , c.u.bewoner Voorstraat 91701244352v
WIEBE DIRKS Wybe Dirksen , c.u.bewoner Voorstraat 91701244352v
WIEBE DIRKS Wybe Dirksen , c.u.bewoner Voorstraat 91701244352v
WIEBE DIRKS Wybe Dirksen verkoper Voorstraat 91701244352v
WIEBE DIRKS Wybe Dirksen verkoper Voorstraat 91701244352v
WIEBE DIRKS Wybe Dirksen verkoper Voorstraat 91701244352v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 771749251256v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 771749251256v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 771749251256v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks bakker (mr. -)koper van 1/2 huisLanen 2175625441r
WIEBE DIRKS Wybe Dirks bakker (mr. -)koper van 1/2 huisLanen 2175625441r
WIEBE DIRKS Wybe Dirks bakker (mr. -)koper van 1/2 huisLanen 2175625441r
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper huisPrinsenstraat 4176125583v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper huisPrinsenstraat 4176125583v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper huisPrinsenstraat 4176125583v
WIEBE DIRKS de weduwe van wijlen Wybe Dirks bewoner boven (p.j.)Lanen 481773258125v
WIEBE DIRKS de weduwe van wijlen Wybe Dirks bewoner boven (p.j.)Lanen 481773258125v
WIEBE DIRKS de weduwe van wijlen Wybe Dirks bewoner boven (p.j.)Lanen 481773258125v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16177725982v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16177725982v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16177725982v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper Prinsenstraat 41778259119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper Prinsenstraat 41778259119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper Prinsenstraat 41778259119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks verkoper Prinsenstraat 41778259119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks verkoper Prinsenstraat 41778259119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks verkoper Prinsenstraat 41778259119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper Noorderhoofd 21778259119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper Noorderhoofd 21778259119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper Noorderhoofd 21778259119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks verkoper Noorderhoofd 21778259119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks verkoper Noorderhoofd 21778259119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks verkoper Noorderhoofd 21778259119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmakerkoper door niaar Noorderhoofd 31778259121r
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmakerkoper door niaar Noorderhoofd 31778259121r
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmakerkoper door niaar Noorderhoofd 31778259121r
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmaker (mr. -)verkoper Noorderhoofd 31778259121r
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmaker (mr. -)verkoper Noorderhoofd 31778259121r
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmaker (mr. -)verkoper Noorderhoofd 31778259121r
WIEBE DIRKS de weduwe van wijlen Wybe Durks huurder bovenkamer (p.w.)Lanen 511779259191r
WIEBE DIRKS de weduwe van wijlen Wybe Durks huurder bovenkamer (p.w.)Lanen 511779259191r
WIEBE DIRKS de weduwe van wijlen Wybe Durks huurder bovenkamer (p.w.)Lanen 511779259191r
WIEBE DIRKS Wybe Dirks naastligger ten westen Grote Kerkstraat 391780259307v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks naastligger ten westen Grote Kerkstraat 391780259307v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks naastligger ten westen Grote Kerkstraat 391780259307v
WIEBE DIRKS BLOKMAKER Wiebe Dirks Blokmakerverkoper Noorderhaven 3179326484r
WIEBE DIRKS BLOKMAKER Wiebe Dirks Blokmakerverkoper Noorderhaven 3179326484r
WIEBE DIRKS BLOKMAKER Wiebe Dirks Blokmakerverkoper Noorderhaven 3179326484r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 20175025255v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 20175025255v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 20175025255v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 71750252100v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 71750252100v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 71750252100v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper 1/2 huisLanen 21759254193v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper 1/2 huisLanen 21759254193v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper 1/2 huisLanen 21759254193v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Lanen 21759254231v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Lanen 21759254231v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Lanen 21759254231v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks van der Vlietbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks van der Vlietbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks van der Vlietbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 201762255122r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 201762255122r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 201762255122r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper q.q. Bildtstraat 201762255122r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper q.q. Bildtstraat 201762255122r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper q.q. Bildtstraat 201762255122r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 37de Pelikaan1766256155v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 37de Pelikaan1766256155v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 37de Pelikaan1766256155v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181769257100r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181769257100r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181769257100r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181779259176r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181779259176r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vlietnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181779259176r
WIEBE DOEIES Wybe Doyes naastligger ten westen buiten Harlingen1606228517r
WIEBE DOEIES Wybe Doyes naastligger ten westen buiten Harlingen1606228517r
WIEBE DOEIES Wybe Doyes naastligger ten westen buiten Harlingen1606228517r
WIEBE DOEKELES Wybe Doeckles koper huisLanen 66achter16242315v
WIEBE DOEKELES Wybe Doeckles koper huisLanen 66achter16242315v
WIEBE DOEKELES Wybe Doeckles koper huisLanen 66achter16242315v
WIEBE DOEKELES Wybe Doeckles verkoper Lanen 66achter1657237123r
WIEBE DOEKELES Wybe Doeckles verkoper Lanen 66achter1657237123r
WIEBE DOEKELES Wybe Doeckles verkoper Lanen 66achter1657237123r
WIEBE DOUWES Wiebe Douwes hovenierkoper hof met daar bij staande huizen of zomerhuisKlaverbladstraat 18179826594r
WIEBE DOUWES Wiebe Douwes hovenierkoper hof met daar bij staande huizen of zomerhuisKlaverbladstraat 18179826594r
WIEBE DOUWES Wiebe Douwes hovenierkoper hof met daar bij staande huizen of zomerhuisKlaverbladstraat 18179826594r
WIEBE DOUWES de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Wybe Douwes protesteert vanwege een obligatie ([staat: Wybe Douwes Epozn.])Bildtstraat 121604228390r
WIEBE DOUWES de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Wybe Douwes protesteert vanwege een obligatie ([staat: Wybe Douwes Epozn.])Bildtstraat 121604228390r
WIEBE DOUWES de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Wybe Douwes protesteert vanwege een obligatie ([staat: Wybe Douwes Epozn.])Bildtstraat 121604228390r
WIEBE DOUWES Wybe Douues naastligger ten noorden Zoutsloot OZ1631232182v
WIEBE DOUWES Wybe Douues naastligger ten noorden Zoutsloot OZ1631232182v
WIEBE DOUWES Wybe Douues naastligger ten noorden Zoutsloot OZ1631232182v
WIEBE DOUWES Wybe Douwes huurder Grote Kerkstraat 42oost1784261139r
WIEBE DOUWES Wybe Douwes huurder Grote Kerkstraat 42oost1784261139r
WIEBE DOUWES Wybe Douwes huurder Grote Kerkstraat 42oost1784261139r
WIEBE DOUWES Wybe Douwes naastligger ten westen Fabrieksstraat 81799265174r
WIEBE DOUWES Wybe Douwes naastligger ten westen Fabrieksstraat 81799265174r
WIEBE DOUWES Wybe Douwes naastligger ten westen Fabrieksstraat 81799265174r
WIEBE DOUWES Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 81799265174r
WIEBE DOUWES Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 81799265174r
WIEBE DOUWES Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 81799265174r
WIEBE DOUWES de weduwe van wijlen Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 281802266159r
WIEBE DOUWES de weduwe van wijlen Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 281802266159r
WIEBE DOUWES de weduwe van wijlen Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 281802266159r
WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanecuiq, c.u.koopmankoper huisSchritsen 1west172024668r
WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanecuiq, c.u.koopmankoper huisSchritsen 1west172024668r
WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanecuiq, c.u.koopmankoper huisSchritsen 1west172024668r
WIEBE DOUWES Wybe Douwes Haenekuikkoopmanverkoper Schritsen 1west173524973v
WIEBE DOUWES Wybe Douwes Haenekuikkoopmanverkoper Schritsen 1west173524973v
WIEBE DOUWES Wybe Douwes Haenekuikkoopmanverkoper Schritsen 1west173524973v
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Franekereind 151715245250r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Franekereind 151715245250r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Franekereind 151715245250r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuiknaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 101716245260v
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuiknaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 101716245260v
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuiknaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 101716245260v
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuiknaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 101716245260v
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuiknaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 101716245260v
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuiknaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 101716245260v
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikverkoper Sint Christoffelsteeg 101716245260v
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikverkoper Sint Christoffelsteeg 101716245260v
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikverkoper Sint Christoffelsteeg 101716245260v
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikverkoper Lanen 791716245261r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikverkoper Lanen 791716245261r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikverkoper Lanen 791716245261r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikverkoper Sint Christoffelsteeg 81716245261r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikverkoper Sint Christoffelsteeg 81716245261r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikverkoper Sint Christoffelsteeg 81716245261r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuik, c.u.koopmankoper huisHeiligeweg 5817182462r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuik, c.u.koopmankoper huisHeiligeweg 5817182462r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuik, c.u.koopmankoper huisHeiligeweg 5817182462r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikkoper van 1/2 Zoutsloot 125171824624r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikkoper van 1/2 Zoutsloot 125171824624r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikkoper van 1/2 Zoutsloot 125171824624r
WIEBE DOUWES HANEKUIKwijlen Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Zoutsloot 34173925075v
WIEBE DOUWES HANEKUIKwijlen Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Zoutsloot 34173925075v
WIEBE DOUWES HANEKUIKwijlen Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Zoutsloot 34173925075v
WIEBE DOUWES HANEKUIKwijlen Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Zoutsloot 36173925075v
WIEBE DOUWES HANEKUIKwijlen Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Zoutsloot 36173925075v
WIEBE DOUWES HANEKUIKwijlen Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Zoutsloot 36173925075v
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Noorderhaven 611785261273r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Noorderhaven 611785261273r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Noorderhaven 611785261273r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Noorderhaven 591785261273r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Noorderhaven 591785261273r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Noorderhaven 591785261273r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Zeilmakersstraat 201785261273r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Zeilmakersstraat 201785261273r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Zeilmakersstraat 201785261273r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikverkoper Heerensteeg 21785261282r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikverkoper Heerensteeg 21785261282r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikverkoper Heerensteeg 21785261282r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikkoopmanvoormalig eigenaar Zeepziederstraat 21785261293r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikkoopmanvoormalig eigenaar Zeepziederstraat 21785261293r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuikkoopmanvoormalig eigenaar Zeepziederstraat 21785261293r
WIEBE FEDDES Wybe Feddes bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 171728247206v
WIEBE FEDDES Wybe Feddes bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 171728247206v
WIEBE FEDDES Wybe Feddes bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 171728247206v
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backerschipper (wijd-)koper dwarshuisNoorderhaven 151711245150r
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backerschipper (wijd-)koper dwarshuisNoorderhaven 151711245150r
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backerschipper (wijd-)koper dwarshuisNoorderhaven 151711245150r
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backerverkoper Zoutsloot 53tuin1738249232v
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backerverkoper Zoutsloot 53tuin1738249232v
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backerverkoper Zoutsloot 53tuin1738249232v
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backerverkoper q.q. Achterstraat 81738249260v
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backerverkoper q.q. Achterstraat 81738249260v
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backerverkoper q.q. Achterstraat 81738249260v
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backerverkoper q.q. Achterstraat 101738249260v
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backerverkoper q.q. Achterstraat 101738249260v
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backerverkoper q.q. Achterstraat 101738249260v
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backerverkoper q.q. Noorderhaven 851738249283r
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backerverkoper q.q. Noorderhaven 851738249283r
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backerverkoper q.q. Noorderhaven 851738249283r
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix schipper (groot-)koper huis alwaer de Jol uytgehangen heeftNoorderhaven 47de Jol168524272v
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix schipper (groot-)koper huis alwaer de Jol uytgehangen heeftNoorderhaven 47de Jol168524272v
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix schipper (groot-)koper huis alwaer de Jol uytgehangen heeftNoorderhaven 47de Jol168524272v
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix koper huis genaamd de GoltbergGrote Bredeplaats 15de Goudberg1686242120v
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix koper huis genaamd de GoltbergGrote Bredeplaats 15de Goudberg1686242120v
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix koper huis genaamd de GoltbergGrote Bredeplaats 15de Goudberg1686242120v
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks schipper (wijd-)verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks schipper (wijd-)verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks schipper (wijd-)verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks schipper (wijd-)verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks schipper (wijd-)verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks schipper (wijd-)verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
WIEBE FEDDRIKS zoutkeet van wijlen Wybe Feddriks koopmannaastligger ten zuiden Franekereind 20170024436r
WIEBE FEDDRIKS zoutkeet van wijlen Wybe Feddriks koopmannaastligger ten zuiden Franekereind 20170024436r
WIEBE FEDDRIKS zoutkeet van wijlen Wybe Feddriks koopmannaastligger ten zuiden Franekereind 20170024436r
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks brouwer en koopmankoper kamerNieuwstraat 48170024452r
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks brouwer en koopmankoper kamerNieuwstraat 48170024452r
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks brouwer en koopmankoper kamerNieuwstraat 48170024452r
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 481703244219v
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 481703244219v
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 481703244219v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wiebe Feddricks Kalffverkoper Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wiebe Feddricks Kalffverkoper Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wiebe Feddricks Kalffverkoper Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Calff, c.u.koper huis annex brouwerij en mouterijNoordijs 4de Oliphant169324354r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Calff, c.u.koper huis annex brouwerij en mouterijNoordijs 4de Oliphant169324354r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Calff, c.u.koper huis annex brouwerij en mouterijNoordijs 4de Oliphant169324354r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Fedderix Kalfnaastligger ten zuiden Rommelhaven 281695243128v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Fedderix Kalfnaastligger ten zuiden Rommelhaven 281695243128v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Fedderix Kalfnaastligger ten zuiden Rommelhaven 281695243128v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalfverkoper Noorderhaven 471695243172r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalfverkoper Noorderhaven 471695243172r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalfverkoper Noorderhaven 471695243172r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalf, n.u.brouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 851696243207r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalf, n.u.brouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 851696243207r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalf, n.u.brouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 851696243207r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddriks Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)koper hof met bomen, planten en prieelHofstraat 121701244110r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddriks Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)koper hof met bomen, planten en prieelHofstraat 121701244110r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddriks Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)koper hof met bomen, planten en prieelHofstraat 121701244110r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalffverkoper q.q. Tiepelsteeg 2170824561v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalffverkoper q.q. Tiepelsteeg 2170824561v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalffverkoper q.q. Tiepelsteeg 2170824561v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalffschipper (galjoot-)verkoper Hofstraat 12170924594v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalffschipper (galjoot-)verkoper Hofstraat 12170924594v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalffschipper (galjoot-)verkoper Hofstraat 12170924594v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalffverkoper Noordijs 41710245111r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalffverkoper Noordijs 41710245111r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalffverkoper Noordijs 41710245111r
WIEBE FEIKES Wiebbe Feyckes verkoper Voorstraat 211682241214r
WIEBE FEIKES Wiebbe Feyckes verkoper Voorstraat 211682241214r
WIEBE FEIKES Wiebbe Feyckes verkoper Voorstraat 211682241214r
WIEBE FONGERS Wybe Fongers huurder Zoutsloot 45173124851r
WIEBE FONGERS Wybe Fongers huurder Zoutsloot 45173124851r
WIEBE FONGERS Wybe Fongers huurder Zoutsloot 45173124851r
WIEBE FONGERS Wybe Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 6zuid1733248180v
WIEBE FONGERS Wybe Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 6zuid1733248180v
WIEBE FONGERS Wybe Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 6zuid1733248180v
WIEBE FONGERS wijlen Wybe Fongers erflater Bargebuurtspoortje 6zuid1748251226v
WIEBE FONGERS wijlen Wybe Fongers erflater Bargebuurtspoortje 6zuid1748251226v
WIEBE FONGERS wijlen Wybe Fongers erflater Bargebuurtspoortje 6zuid1748251226v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen , c.u.huurder (p.j.)Lanen 4616652394v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen , c.u.huurder (p.j.)Lanen 4616652394v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen , c.u.huurder (p.j.)Lanen 4616652394v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkerkoper 1/8 huisLanen 4616652392va
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkerkoper 1/8 huisLanen 4616652392va
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkerkoper 1/8 huisLanen 4616652392va
WIEBE FRANSES het 1/8 huis gekocht door Wybe Fransen naastligger ten oosten Lanen 4416652392va
WIEBE FRANSES het 1/8 huis gekocht door Wybe Fransen naastligger ten oosten Lanen 4416652392va
WIEBE FRANSES het 1/8 huis gekocht door Wybe Fransen naastligger ten oosten Lanen 4416652392va
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkernaastligger ten noorden Woudemansteeg 21667239100r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkernaastligger ten noorden Woudemansteeg 21667239100r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkernaastligger ten noorden Woudemansteeg 21667239100r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huis met een geriefelijk schoenlappershuisjeHoogstraat 43167624031ra
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huis met een geriefelijk schoenlappershuisjeHoogstraat 43167624031ra
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huis met een geriefelijk schoenlappershuisjeHoogstraat 43167624031ra
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huisSint Jacobstraat 19167724037va
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huisSint Jacobstraat 19167724037va
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huisSint Jacobstraat 19167724037va
WIEBE FRANSES Wybe Fransen huurder voor 7 jaren (p.j.)ten zuidoosten van Harlingen16782412ra
WIEBE FRANSES Wybe Fransen huurder voor 7 jaren (p.j.)ten zuidoosten van Harlingen16782412ra
WIEBE FRANSES Wybe Fransen huurder voor 7 jaren (p.j.)ten zuidoosten van Harlingen16782412ra
WIEBE FRANSES Wybe Fransen naastligger ten noorden Woudemansteeg 2168024187r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen naastligger ten noorden Woudemansteeg 2168024187r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen naastligger ten noorden Woudemansteeg 2168024187r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Voorstraat 711681241171v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Voorstraat 711681241171v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Voorstraat 711681241171v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Sint Jacobstraat 191681241171v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Sint Jacobstraat 191681241171v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Sint Jacobstraat 191681241171v
WIEBE FRANSES grondpacht uit het huis van Wybe Fransen eigenaar perceel Sint Jacobstraat 191681241171v
WIEBE FRANSES grondpacht uit het huis van Wybe Fransen eigenaar perceel Sint Jacobstraat 191681241171v
WIEBE FRANSES grondpacht uit het huis van Wybe Fransen eigenaar perceel Sint Jacobstraat 191681241171v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 3-00-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 31681241171v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 3-00-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 31681241171v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 3-00-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 31681241171v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-16-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 71681241171v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-16-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 71681241171v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-16-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 71681241171v
WIEBE FRANSES als bewoner Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44168524270v
WIEBE FRANSES als bewoner Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44168524270v
WIEBE FRANSES als bewoner Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44168524270v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 301687242185r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 301687242185r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 301687242185r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen verkoper van 1/4 Schritsen 281690242319r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen verkoper van 1/4 Schritsen 281690242319r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen verkoper van 1/4 Schritsen 281690242319r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 73achter1690242320r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 73achter1690242320r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 73achter1690242320r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen naastligger ten oosten Lanen 44achter1690242337v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen naastligger ten oosten Lanen 44achter1690242337v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen naastligger ten oosten Lanen 44achter1690242337v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkerverkoper Voorstraat 71169324361v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkerverkoper Voorstraat 71169324361v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkerverkoper Voorstraat 71169324361v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkerverkoper Brouwersstraat 21achter169324361v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkerverkoper Brouwersstraat 21achter169324361v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkerverkoper Brouwersstraat 21achter169324361v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 3169324361v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 3169324361v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 3169324361v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 7169324361v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 7169324361v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 7169324361v
WIEBE FRANSES de erfgenamen van wijlen Wybe Fransen naastligger ten noorden Voorstraat 71achter1704244356r
WIEBE FRANSES de erfgenamen van wijlen Wybe Fransen naastligger ten noorden Voorstraat 71achter1704244356r
WIEBE FRANSES de erfgenamen van wijlen Wybe Fransen naastligger ten noorden Voorstraat 71achter1704244356r
WIEBE FREERKS Wybe Freedriks huurder (p.j.)Weverstraat 101766256182v
WIEBE FREERKS Wybe Freedriks huurder (p.j.)Weverstraat 101766256182v
WIEBE FREERKS Wybe Freerks naastligger ten westen Fabrieksstraat 61779259177r
WIEBE FREERKS Wybe Freerks naastligger ten westen Fabrieksstraat 61779259177r
WIEBE FREERKS Wybe Fredriks Lemsmakoper hof met zomerhuisFabrieksstraat 41778259127v
WIEBE FREERKS Wybe Fredriks Lemsmakoper hof met zomerhuisFabrieksstraat 41778259127v
WIEBE GERRITS Wybe Gerryts koper huisLanen 30161723073v
WIEBE GERRITS Wybe Gerryts koper huisLanen 30161723073v
WIEBE GERRITS Wybe Gerrits koper huisGrote Kerkstraat 391663238182v
WIEBE GERRITS Wybe Gerrits koper huisGrote Kerkstraat 391663238182v
WIEBE GERRITS Wybe Gerrits verkoper van 5/6 Voorstraat 851702244147v
WIEBE GERRITS Wybe Gerrits verkoper van 5/6 Voorstraat 851702244147v
WIEBE GERRITS Wybe Gerrits verkoper van 2/6 Ooievaarsteeg 211702244153v
WIEBE GERRITS Wybe Gerrits verkoper van 2/6 Ooievaarsteeg 211702244153v
WIEBE GERRITS Wybe Gerrits zoutziederkoper oude vervallen kamer (de kamer is laatst gebruikt als stalling der paarden van de trekschippers van Franeker)Gedempte Korte Zoutsloot WZ1716245256r
WIEBE GERRITS Wybe Gerrits zoutziederkoper oude vervallen kamer (de kamer is laatst gebruikt als stalling der paarden van de trekschippers van Franeker)Gedempte Korte Zoutsloot WZ1716245256r
WIEBE GERRITS Wybe Gerrits zoutziedernaastligger ten westen Gedempte Korte Zoutsloot WZ1716245256r
WIEBE GERRITS Wybe Gerrits zoutziedernaastligger ten westen Gedempte Korte Zoutsloot WZ1716245256r
WIEBE GERRITS de zoutkeet van Wybe Gerrits naastligger ten zuiden Zoutsloot 1191723246169v
WIEBE GERRITS de zoutkeet van Wybe Gerrits naastligger ten zuiden Zoutsloot 1191723246169v
WIEBE GERRITS Wybe Gerryts koopmankoper huis, fabriek dakpannnen enzDroogstraat 151728247137r
WIEBE GERRITS Wybe Gerryts koopmankoper huis, fabriek dakpannnen enzDroogstraat 151728247137r
WIEBE GERRITS Wybe Gerryts koopmannaastligger Zeilmakersstraat 3173524996r
WIEBE GERRITS Wybe Gerryts koopmannaastligger Zeilmakersstraat 3173524996r
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerrits Backerzoutziederkoper huisFranekereind 181725246241v
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerrits Backerzoutziederkoper huisFranekereind 181725246241v
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerrits Backernaastligger ten oosten Franekereind 161726246274v
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerrits Backernaastligger ten oosten Franekereind 161726246274v
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerryts Backerkoopmanverkoper Zoutsloot 121172824788r
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerryts Backerkoopmanverkoper Zoutsloot 121172824788r
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerryts Backerkoopmanverkoper Gedempte Korte Zoutsloot OZ172824788r
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerryts Backerkoopmanverkoper Gedempte Korte Zoutsloot OZ172824788r
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerryts Backernaastligger ten oosten Droogstraat NZ1733248231r
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerryts Backernaastligger ten oosten Droogstraat NZ1733248231r
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerryts Backerpan- en estrikbakkerverkoper q.q. Franekereind 36173824919va
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerryts Backerpan- en estrikbakkerverkoper q.q. Franekereind 36173824919va
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerrits Backernaastligger ten oosten Franekereind 16173925035v
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerrits Backernaastligger ten oosten Franekereind 16173925035v
WIEBE HANSES schoenmakersperk van Wibe Hansen [staat: Jansen] naastligger ten noorden Leerlooierssteeg 21630232139v
WIEBE HANSES schoenmakersperk van Wibe Hansen [staat: Jansen] naastligger ten noorden Leerlooierssteeg 21630232139v
WIEBE HANSES de weeskinderen van wijlen Wibe Hansen verkoper van 1/2 Voorstraat 951640234120r
WIEBE HANSES de weeskinderen van wijlen Wibe Hansen verkoper van 1/2 Voorstraat 951640234120r
WIEBE HANSES Wybe Hans verkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
WIEBE HANSES Wybe Hans verkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
WIEBE HANSES Wybe Hansen schoenmakerkoper schoenmakersperkLeerlooierssteeg 21626231138v
WIEBE HANSES Wybe Hansen schoenmakerkoper schoenmakersperkLeerlooierssteeg 21626231138v
WIEBE HANSES Wybe Hanses schoenmakerkoper huis, met het gebruik van de steeg ten westenVoorstraat 95162823258r
WIEBE HANSES Wybe Hanses schoenmakerkoper huis, met het gebruik van de steeg ten westenVoorstraat 95162823258r
WIEBE HANSES de weduwe van wijlen Wybe Hansen naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ1629232108v
WIEBE HANSES de weduwe van wijlen Wybe Hansen naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ1629232108v
WIEBE HANSES Wybe Hansen naastligger ten oosten ([dit is aan de andere kant van de steeg])Voorstraat 91163123314v
WIEBE HANSES Wybe Hansen naastligger ten oosten ([dit is aan de andere kant van de steeg])Voorstraat 91163123314v
WIEBE HEINS Wybe Heins koper huisBargebuurt 241732248153r
WIEBE HEINS Wybe Heins koper huisBargebuurt 241732248153r
WIEBE HEINS Wybe Heins verkoper Bargebuurt 241734248343r
WIEBE HEINS Wybe Heins verkoper Bargebuurt 241734248343r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix koper Zuiderhaven 36west1692242377r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix koper Zuiderhaven 36west1692242377r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 huis, hof en paardenstal erachterZuiderhaven 36west169424387v
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 huis, hof en paardenstal erachterZuiderhaven 36west169424387v
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix , c.s.scheepstimmerliedennaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1696243235r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix , c.s.scheepstimmerliedennaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1696243235r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrikx botenmakernaastligger ten oosten Zuidergat 21tuin1698243351v
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrikx botenmakernaastligger ten oosten Zuidergat 21tuin1698243351v
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendricx scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost16992442v
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendricx scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost16992442v
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix [staat: Fedrix] scheepstimmerman [staat: botiemaker] (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1701244125v
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix [staat: Fedrix] scheepstimmerman [staat: botiemaker] (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1701244125v
WIEBE HENDRIKS de paardenstal van Wybe Hendrik naastligger ten oosten Zuidergat 211702244161v
WIEBE HENDRIKS de paardenstal van Wybe Hendrik naastligger ten oosten Zuidergat 211702244161v
WIEBE HENDRIKS het timmerhuis van Wybe Hendrix naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 101703244201r
WIEBE HENDRIKS het timmerhuis van Wybe Hendrix naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 101703244201r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1717245290r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1717245290r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks naastligger ten oosten Zuidergat 21tuin1717245299r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks naastligger ten oosten Zuidergat 21tuin1717245299r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix naastligger ten zuiden Nutstraat 2171824614r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix naastligger ten zuiden Nutstraat 2171824614r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix naastligger ten westen Nutstraat 2171824614r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix naastligger ten westen Nutstraat 2171824614r
WIEBE HENDRIKS timmerhuis van Wybe Hendricks naastligger ten westen Zuiderhaven 45171824618v
WIEBE HENDRIKS timmerhuis van Wybe Hendricks naastligger ten westen Zuiderhaven 45171824618v
WIEBE HENDRIKS de hypothecaire crediteuren van Wybe Hendricks verkoper Zuiderhaven 45171824618v
WIEBE HENDRIKS de hypothecaire crediteuren van Wybe Hendricks verkoper Zuiderhaven 45171824618v
WIEBE HENDRIKS de hypothecaire crediteuren van wijlen Wybe Hendrix scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 36west171824619v
WIEBE HENDRIKS de hypothecaire crediteuren van wijlen Wybe Hendrix scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 36west171824619v
WIEBE HENDRIKS BANDSMA Wybe Hendrix Bantemanaastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost1704244260r
WIEBE HENDRIKS BANDSMA Wybe Hendrix Bantemanaastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost1704244260r
WIEBE HENDRIKS BANDSMA Wybe Hendrix Bantiemascheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderhaven 45170724532v
WIEBE HENDRIKS BANDSMA Wybe Hendrix Bantiemascheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderhaven 45170724532v
WIEBE HENDRIKS BANDSMAhet timmerhuis van Wybe Hendrix Bantiemascheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven 45170724532v
WIEBE HENDRIKS BANDSMAhet timmerhuis van Wybe Hendrix Bantiemascheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven 45170724532v
WIEBE HENDRIKS BANDSMA Wybe Hendrix Bantiemanaastligger ten zuiden Nutstraat 2170724537v
WIEBE HENDRIKS BANDSMA Wybe Hendrix Bantiemanaastligger ten zuiden Nutstraat 2170724537v
WIEBE HENDRIKS BANDSMA Wybe Hendrix Bantiemanaastligger ten westen Nutstraat 2170724537v
WIEBE HENDRIKS BANDSMA Wybe Hendrix Bantiemanaastligger ten westen Nutstraat 2170724537v
WIEBE HENDRIKS BANDSMA Wybe Hendricks Bantemanaastligger ten oosten Zuiderhaven 34tuin1717245296v
WIEBE HENDRIKS BANDSMA Wybe Hendricks Bantemanaastligger ten oosten Zuiderhaven 34tuin1717245296v
WIEBE HENDRIKS BANDSMA Wybe Hendriks Bantemaverkoper Zuiderhaven 43171824622r
WIEBE HENDRIKS BANDSMA Wybe Hendriks Bantemaverkoper Zuiderhaven 43171824622r
WIEBE HENDRIKS BLOK Wybe Hendriks Blokkoper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v
WIEBE HENDRIKS BLOK Wybe Hendriks Blokkoper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v
WIEBE HENDRIKS BLOK Wybe Hendriks Blokgeniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v
WIEBE HENDRIKS BLOK Wybe Hendriks Blokgeniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v
WIEBE HESSELS Wybe Hessels arbeiderkoper huisKerkpoortstraat 9twee_achter1807267334r
WIEBE HESSELS Wybe Hessels arbeiderkoper huisKerkpoortstraat 9twee_achter1807267334r
WIEBE HETTES Wybe Hettes waagmeesterhuurder greidland buiten Harlingen16992447v
WIEBE HETTES Wybe Hettes waagmeesterhuurder greidland buiten Harlingen16992447v
WIEBE HIDDES Wybe Hiddes zeevarend persoonkoper huis, kamer en plaatsjeSchoolstraat 116992448v
WIEBE HIDDES Wybe Hiddes zeevarend persoonkoper huis, kamer en plaatsjeSchoolstraat 116992448v
WIEBE HIDDES wijlen Wybe Hiddes verkoper Schoolstraat 11726246254r
WIEBE HIDDES wijlen Wybe Hiddes verkoper Schoolstraat 11726246254r
WIEBE HOUKES Wybe Holckes verkoper Zuiderhaven 251620230199v
WIEBE HOUKES Wybe Holckes verkoper Zuiderhaven 251620230199v
WIEBE IEBELES Wybe Ibeles koper kamerRommelhaven ZZ1602228331r
WIEBE IEBELES Wybe Ibeles koper kamerRommelhaven ZZ1602228331r
WIEBE IEGES Wybe Yges naastligger ten westen Noorderhaven 28achter1659237207v
WIEBE IEGES Wybe Yges naastligger ten westen Noorderhaven 28achter1659237207v
WIEBE IEPES Wybe Ipes koper provisioneel kamerGrote Bredeplaats 23achter161723064v
WIEBE IEPES Wybe Ipes koper provisioneel kamerGrote Bredeplaats 23achter161723064v
WIEBE IEPES Wyebe Ypes verkoper Noorderhaven 26163923485r
WIEBE IEPES Wyebe Ypes verkoper Noorderhaven 26163923485r
WIEBE IEPES ROEST Wibe Ypes Roestnaastligger ten westen Noorderhaven 28achter163823464r
WIEBE IEPES ROEST Wibe Ypes Roestnaastligger ten westen Noorderhaven 28achter163823464r
WIEBE IEPES ROEST Wybe Ipes Roestverkoper van 1/2 Noorderhaven 28achter1645235186r
WIEBE IEPES ROEST Wybe Ipes Roestverkoper van 1/2 Noorderhaven 28achter1645235186r
WIEBE J. HANEKUIKdr. Wybo J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 141799265141r
WIEBE J. HANEKUIKdr. Wybo J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 141799265141r
WIEBE JAKOBS Wybe Jacobs naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12165623755r
WIEBE JAKOBS Wybe Jacobs naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12165623755r
WIEBE JAKOBS Wybe Jacobs timmermankoper huis en plaatsFranekereind 30oost165623765r
WIEBE JAKOBS Wybe Jacobs timmermankoper huis en plaatsFranekereind 30oost165623765r
WIEBE JAKOBS Wybe Jacobs timmermannaastligger ten noorden Weverstraat NZ1658237175v
WIEBE JAKOBS Wybe Jacobs timmermannaastligger ten noorden Weverstraat NZ1658237175v
WIEBE JAKOBS Wybe Jacobs timmerman (mr. -)verkoper Hondenstraat 9voor1658237178r
WIEBE JAKOBS Wybe Jacobs timmerman (mr. -)verkoper Hondenstraat 9voor1658237178r
WIEBE JAKOBS de erfgenamen van wijlen Wybe Jacobs verkoper Franekereind 30oost167924151v
WIEBE JAKOBS de erfgenamen van wijlen Wybe Jacobs verkoper Franekereind 30oost167924151v
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper Nieuwstraat 10178826328r
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper Nieuwstraat 10178826328r
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper Nieuwstraat 12178826328r
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper Nieuwstraat 12178826328r
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuiknaastligger ten zuiden Noordijs 19178826329v
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuiknaastligger ten zuiden Noordijs 19178826329v
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Noordijs 19178826329v
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Noordijs 19178826329v
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Lanen 60178826331v
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Lanen 60178826331v
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ178826333r
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ178826333r
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 3178826337r
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 3178826337r
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Droogstraat 15178826339r
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Droogstraat 15178826339r
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Scheerstraat 12twee_achter178826362r
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Scheerstraat 12twee_achter178826362r
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 5178926394v
WIEBE JAKOBS HANEKUIKdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 5178926394v
WIEBE JANS Wibe Jansen verkoper Zoutsloot 1151641234156r
WIEBE JANS Wibe Jansen verkoper Zoutsloot 1151641234156r
WIEBE JANS Wybe Jans naastligger ten zuiden Lanen 16163223371r
WIEBE JANS Wybe Jans naastligger ten zuiden Lanen 16163223371r
WIEBE JANS Wybe Jans verkoper Schritsen 52achter1633233119v
WIEBE JANS Wybe Jans verkoper Schritsen 52achter1633233119v
WIEBE JANS Wybe Jansen koper Brouwersstraat 12zuid_achter1668239163r
WIEBE JANS Wybe Jansen koper Brouwersstraat 12zuid_achter1668239163r
WIEBE JANS Wybe Jansen verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2) Lanen 35170824551v
WIEBE JANS Wybe Jansen verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2) Lanen 35170824551v
WIEBE JANS Wybe Jans metselaarkoper huisLanen 281778259125r
WIEBE JANS Wybe Jans metselaarkoper huisLanen 281778259125r
WIEBE JANS Wybe Jansen metselaar (mr. -)koper huisOoievaarsteeg1784261159r
WIEBE JANS Wybe Jansen metselaar (mr. -)koper huisOoievaarsteeg1784261159r
WIEBE JANS Wybe Jans metselaar (mr. -)koper van 1/2 Nieuwstraat 41795264290v
WIEBE JANS Wybe Jans metselaar (mr. -)koper van 1/2 Nieuwstraat 41795264290v
WIEBE JANS de weduwe van wijlen Wybe Jans naastligger ten westen Nieuwstraat 46180426786r
WIEBE JANS de weduwe van wijlen Wybe Jans naastligger ten westen Nieuwstraat 46180426786r
WIEBE JANS de weduwe van wijlen Wybe Jans naastligger ten westen Nieuwstraat 48180426791r
WIEBE JANS de weduwe van wijlen Wybe Jans naastligger ten westen Nieuwstraat 48180426791r
WIEBE JANS de weduwe van wijlen Wybe Jans naastligger ten noorden Jekelsteeg 21809268248r
WIEBE JANS de weduwe van wijlen Wybe Jans naastligger ten noorden Jekelsteeg 21809268248r
WIEBE JANS wijlen Wybe Jans verkoper Lanen 2818102696r
WIEBE JANS wijlen Wybe Jans verkoper Lanen 2818102696r
WIEBE JANS wijlen Wybe Jans metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat 46achter181026912r
WIEBE JANS wijlen Wybe Jans metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat 46achter181026912r
WIEBE JANS wijlen Wybe Jans metselaar (mr. -)verkoper Plantsoen 4181026913v
WIEBE JANS wijlen Wybe Jans metselaar (mr. -)verkoper Plantsoen 4181026913v
WIEBE JANS Wybe Jansen Munninckhuisverkoper Zuiderstraat 71695243143v
WIEBE JANS Wybe Jansen Munninckhuisverkoper Zuiderstraat 71695243143v
WIEBE JANS MUNNIKHUIS Wybe Jans Munnickhuiskoopmanverkoper Zuiderstraat 51697243295r
WIEBE JANS MUNNIKHUIS Wybe Jans Munnickhuiskoopmanverkoper Zuiderstraat 51697243295r
WIEBE JOBS Wybe Jobs huurder van 1 1/2 pm ten noordoosten van Harlingen167524030ra
WIEBE JOBS Wybe Jobs huurder van 1 1/2 pm ten noordoosten van Harlingen167524030ra
WIEBE JOCHEMS Wybe Jochums betrokkene 15972284r
WIEBE JOCHEMS Wybe Jochums betrokkene 15972284r
WIEBE JOCHEMS Wybe Jochums verkoper Zoutsloot 42161122950r
WIEBE JOCHEMS Wybe Jochums verkoper Zoutsloot 42161122950r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes tichelaarkoper huis en bleekveld of tuinKerkpoortstraat 41176825775v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes tichelaarkoper huis en bleekveld of tuinKerkpoortstraat 41176825775v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes tichelaarkoper door niaar Zoutsloot 59176825781r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes tichelaarkoper door niaar Zoutsloot 59176825781r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannis tichelaarverkoper van 1/4 Zoutsloot 84176825787r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannis tichelaarverkoper van 1/4 Zoutsloot 84176825787r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211771257230r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211771257230r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211775258196r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211775258196r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1817812609r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1817812609r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten zuiden Kerkpad 261782260195r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten zuiden Kerkpad 261782260195r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211784261158v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211784261158v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 141784261205r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 141784261205r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211790263272v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211790263272v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten zuiden Kerkpad 301791263381r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten zuiden Kerkpad 301791263381r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes koopmanverkoper Lanen 631793264139r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes koopmanverkoper Lanen 631793264139r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes koopmanverkoper Oosterkeetstraat 81793264140v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes koopmanverkoper Oosterkeetstraat 81793264140v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes koopmanverkoper Zoutsloot 591793264143v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes koopmanverkoper Zoutsloot 591793264143v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 181796264327v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 181796264327v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes* wevernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter1798265111r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes* wevernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter1798265111r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Ooievaarsteeg 141799265139r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Ooievaarsteeg 141799265139r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Kerkpad 281799265140r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Kerkpad 281799265140r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Bargebuurtspoortje 141799265141r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Bargebuurtspoortje 141799265141r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Brouwersstraat 231799265143r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Brouwersstraat 231799265143r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Wasbleek NZ1799265145r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Wasbleek NZ1799265145r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Wasbleek NZ1799265145r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Wasbleek NZ1799265145r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211799265204r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211799265204r
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes , cosijn van de verkoperafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Franekereind 4163223339v
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes , cosijn van de verkoperafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Franekereind 4163223339v
WIEBE JOOSTES de ruyscherne van Wybe Joostes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat OZ1652236214r
WIEBE JOOSTES de ruyscherne van Wybe Joostes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat OZ1652236214r
WIEBE JOOSTES de schuur van Wybe Joostes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat OZ1652236214r
WIEBE JOOSTES de schuur van Wybe Joostes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat OZ1652236214r
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes , c.u.koemelkerkoper schuur waarin twee woningen, dongplaats, wagenhuis en loodsLammert Warndersteeg 131653236221r
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes , c.u.koemelkerkoper schuur waarin twee woningen, dongplaats, wagenhuis en loodsLammert Warndersteeg 131653236221r
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes [staat: Jetses] naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11658237148v
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes [staat: Jetses] naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11658237148v
WIEBE JOOSTES Wybe Joosten koper hofLammert Warndersteeg 111659237216v
WIEBE JOOSTES Wybe Joosten koper hofLammert Warndersteeg 111659237216v
WIEBE JOOSTES de schuur van Wybe Joosten naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 111659237216v
WIEBE JOOSTES de schuur van Wybe Joosten naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 111659237216v
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11663238161r
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11663238161r
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1166323817va
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1166323817va
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes huurder voor 1 jaar (p.j.)ten noordoosten van Harlingen166823929va
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes huurder voor 1 jaar (p.j.)ten noordoosten van Harlingen166823929va
WIEBE JOOSTES de erfgenamen van wijlen Wybe Joosten naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg WZ167024021r
WIEBE JOOSTES de erfgenamen van wijlen Wybe Joosten naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg WZ167024021r
WIEBE JOOSTES de erfgenamen van wijlen Wybe Joosten naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1167124044r
WIEBE JOOSTES de erfgenamen van wijlen Wybe Joosten naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1167124044r
WIEBE JOOSTES de erfgenamen van wijlen Wybe Joostes verkoper Lammert Warndersteeg 13167224092r
WIEBE JOOSTES de erfgenamen van wijlen Wybe Joostes verkoper Lammert Warndersteeg 13167224092r
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes gardenierkoper huis, plaatsje en bleekveldjeNieuwstraat 31169424387r
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes gardenierkoper huis, plaatsje en bleekveldjeNieuwstraat 31169424387r
WIEBE JOOSTES Wybe Joosten naastligger ten zuiden Nieuwstraat 191697243280r
WIEBE JOOSTES Wybe Joosten naastligger ten zuiden Nieuwstraat 191697243280r
WIEBE JOOSTES Wybe Joosten timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 191702244154r
WIEBE JOOSTES Wybe Joosten timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 191702244154r
WIEBE JORRITS Wibe Jorrits naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1163823461v
WIEBE JORRITS Wibe Jorrits naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1163823461v
WIEBE JORRITS het huis nagelaten door Wibe Jorryts naastligger ten westen Voorstraat 141642234175r
WIEBE JORRITS het huis nagelaten door Wibe Jorryts naastligger ten westen Voorstraat 141642234175r
WIEBE JORRITS het hooghuis gekocht door Wybe Jorryts naastligger ten noorden Schritsen 51606228491v
WIEBE JORRITS het hooghuis gekocht door Wybe Jorryts naastligger ten noorden Schritsen 51606228491v
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts koper hooghuis met 2 onder- en 2 opkamersLanen 121606228512v
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts koper hooghuis met 2 onder- en 2 opkamersLanen 121606228512v
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts naastligger ten noorden Schritsen 5161723066r
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts naastligger ten noorden Schritsen 5161723066r
WIEBE JORRITS Wybe Jorrits naastligger ten noorden Schritsen 51620230217r
WIEBE JORRITS Wybe Jorrits naastligger ten noorden Schritsen 51620230217r
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts naastligger ten noorden* Schritsen 51620230221v
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts naastligger ten noorden* Schritsen 51620230221v
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts naastligger ten noorden Schritsen 31624230375r
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts naastligger ten noorden Schritsen 31624230375r
WIEBE JORRITS Wybe Jurryts naastligger ten westen Voorstraat 14achter1630232131r
WIEBE JORRITS Wybe Jurryts naastligger ten westen Voorstraat 14achter1630232131r
WIEBE JORRITS Wybe Joryts naastligger ten zuiden Voorstraat 121634233138r
WIEBE JORRITS Wybe Joryts naastligger ten zuiden Voorstraat 121634233138r
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts naastligger ten westen Achterstraat163723426r
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts naastligger ten westen Achterstraat163723426r
WIEBE JORRITS de weduwe en erfgenamen van wijlen Wybe Jurrits naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1164223529r
WIEBE JORRITS de weduwe en erfgenamen van wijlen Wybe Jurrits naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1164223529r
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts naastligger ten westen Achterstraat1682241198r
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts naastligger ten westen Achterstraat1682241198r
WIEBE KLASES Wybbe Claessen timmermankoper kamerBargebuurt WZ167024013v
WIEBE KLASES Wybbe Claessen timmermankoper kamerBargebuurt WZ167024013v
WIEBE KLASES Wybbe Claessen timmermankoper kamerBargebuurt WZ167024013v
WIEBE KLASES Wybe Clasen , c.u.koper huisVianen 2166723967r
WIEBE KLASES Wybe Clasen , c.u.koper huisVianen 2166723967r
WIEBE KLASES Wybe Clasen , c.u.koper huisVianen 2166723967r
WIEBE KLASES Wybe Claeses scheepstimmermankoper 1/6 timmerhellingNoorderhoofd 11755253247r
WIEBE KLASES Wybe Claeses scheepstimmermankoper 1/6 timmerhellingNoorderhoofd 11755253247r
WIEBE KLASES Wybe Claeses scheepstimmermankoper 1/6 timmerhellingNoorderhoofd 11755253247r
WIEBE KLASES Wybe Claases scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 36oost1765256111r
WIEBE KLASES Wybe Claases scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 36oost1765256111r
WIEBE KLASES Wybe Claases scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 36oost1765256111r
WIEBE KLASES Wybe Clases scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 36west1766256170r
WIEBE KLASES Wybe Clases scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 36west1766256170r
WIEBE KLASES Wybe Clases scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 36west1766256170r
WIEBE KLASES Wybe Claesens verkoper van 1/3 Zuiderhaven 36oost1778259154r
WIEBE KLASES Wybe Claesens verkoper van 1/3 Zuiderhaven 36oost1778259154r
WIEBE KLASES Wybe Claesens verkoper van 1/3 Zuiderhaven 36oost1778259154r
WIEBE KLASES Wybe Claasen , zoonverkoper Vijverstraat 21781260314r
WIEBE KLASES Wybe Claasen , zoonverkoper Vijverstraat 21781260314r
WIEBE KLASES Wybe Claasen , zoonverkoper Vijverstraat 21781260314r
WIEBE KLASES Wybe Clases scheepstimmerbaasverkoper Noorderhoofd 11782260211r
WIEBE KLASES Wybe Clases scheepstimmerbaasverkoper Noorderhoofd 11782260211r
WIEBE KLASES Wybe Clases scheepstimmerbaasverkoper Noorderhoofd 11782260211r
WIEBE KLASES Wybe Claases scheepstimmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 20178326141v
WIEBE KLASES Wybe Claases scheepstimmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 20178326141v
WIEBE KLASES Wybe Claases scheepstimmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 20178326141v
WIEBE KLASES Wybe Claases scheepstimmerman (mr. -)koper dwarshuisHerenwaltje 7het Blauw Panhuis1783261128v
WIEBE KLASES Wybe Claases scheepstimmerman (mr. -)koper dwarshuisHerenwaltje 7het Blauw Panhuis1783261128v
WIEBE KLASES Wybe Claases scheepstimmerman (mr. -)koper dwarshuisHerenwaltje 7het Blauw Panhuis1783261128v
WIEBE KLASES Wybe Claases naastligger ten zuiden Karremanstraat 301788262253v
WIEBE KLASES Wybe Claases naastligger ten zuiden Karremanstraat 301788262253v
WIEBE KLASES Wybe Claases naastligger ten zuiden Karremanstraat 301788262253v
WIEBE KLASES Wybe Clases naastligger ten zuiden Karremanstraat 181788262256v
WIEBE KLASES Wybe Clases naastligger ten zuiden Karremanstraat 181788262256v
WIEBE KLASES Wybe Clases naastligger ten zuiden Karremanstraat 181788262256v
WIEBE KLASES wijlen Wybe Claasen scheepstimmermanerflater Herenwaltje 7180426758v
WIEBE KLASES wijlen Wybe Claasen scheepstimmermanerflater Herenwaltje 7180426758v
WIEBE KLASES wijlen Wybe Claasen scheepstimmermanerflater Herenwaltje 7180426758v
WIEBE LAMMERTS Wybe Lammerts gortmakerkoper hoekhuis, schuur en ledige plaatsKarremanstraat 271633233124v
WIEBE LAMMERTS Wybe Lammerts gortmakerkoper hoekhuis, schuur en ledige plaatsKarremanstraat 271633233124v
WIEBE LAMMERTS Wybe Lammerts naastligger ten westen Droogstraat 591650236133v
WIEBE LAMMERTS Wybe Lammerts naastligger ten westen Droogstraat 591650236133v
WIEBE LAMMERTS Wybe Lammerts naastligger ten noorden Droogstraat 591650236133v
WIEBE LAMMERTS Wybe Lammerts naastligger ten noorden Droogstraat 591650236133v
WIEBE LAMMERTS Wybe Lammerts gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 591652236183r
WIEBE LAMMERTS Wybe Lammerts gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 591652236183r
WIEBE LAMMERTS Wybe Lammerts* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 591652236206v
WIEBE LAMMERTS Wybe Lammerts* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 591652236206v
WIEBE LAMMERTS wijlen Wybe Lammerts bewoner Sint Jacobstraat OZ1655237266v
WIEBE LAMMERTS wijlen Wybe Lammerts bewoner Sint Jacobstraat OZ1655237266v
WIEBE LASES Wybe Laasen naastligger ten noorden Zoutsloot 23159822878r
WIEBE LASES Wybe Laasen naastligger ten noorden Zoutsloot 23159822878r
WIEBE LASES Wybe Laesen eigenaar van 1/2 (de noordelijke helft) Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
WIEBE LASES Wybe Laesen eigenaar van 1/2 (de noordelijke helft) Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
WIEBE LASES Wybe Laesen naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
WIEBE LASES Wybe Laesen naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
WIEBE LASES Wybe Laesen eigenaar van 1/2 (de noordelijke helft) Zoutsloot 23159822893r
WIEBE LASES Wybe Laesen eigenaar van 1/2 (de noordelijke helft) Zoutsloot 23159822893r
WIEBE LASES Wybe Laesen naastligger ten noorden Zoutsloot 23159822893r
WIEBE LASES Wybe Laesen naastligger ten noorden Zoutsloot 23159822893r
WIEBE LIEUWES Wybe Lieuwes verkoper Voorstraat 101162523152r
WIEBE LIEUWES Wybe Lieuwes verkoper Voorstraat 101162523152r
WIEBE LIEUWES Wybe Lieuwes huurder achterkamer Grote Bredeplaats 2017732584ra
WIEBE LIEUWES Wybe Lieuwes huurder achterkamer Grote Bredeplaats 2017732584ra
WIEBE LISKES Wybe Liskes , c.u.koper huis en plaatsSchritsen 28166523919v
WIEBE LISKES Wybe Liskes , c.u.koper huis en plaatsSchritsen 28166523919v
WIEBE LISKES Wybe Liskes naastligger ten westen Schritsen 3016702405v
WIEBE LISKES Wybe Liskes naastligger ten westen Schritsen 3016702405v
WIEBE LISKES grondpacht uit de koestal van Wybe Liskes karremaneigenaar perceel Moriaanstraat 121683241271r
WIEBE LISKES grondpacht uit de koestal van Wybe Liskes karremaneigenaar perceel Moriaanstraat 121683241271r
WIEBE LISKES de geabandonneerde boedel van wijlen Wybe Liskes karremanverkoper Schritsen 261690242314v
WIEBE LISKES de geabandonneerde boedel van wijlen Wybe Liskes karremanverkoper Schritsen 261690242314v
WIEBE LISKES de geabandonneerde boedel van wijlen Wybe Liskes verkoper Moriaanstraat 121690242317v
WIEBE LISKES de geabandonneerde boedel van wijlen Wybe Liskes verkoper Moriaanstraat 121690242317v
WIEBE LISKES de weduwe van wijlen Wybe Liskes huurder Schritsen 281690242319r
WIEBE LISKES de weduwe van wijlen Wybe Liskes huurder Schritsen 281690242319r
WIEBE LISKES de weduwe van wijlen Wybe Liskes huurder Schritsen 281690242324v
WIEBE LISKES de weduwe van wijlen Wybe Liskes huurder Schritsen 281690242324v
WIEBE LOLLES STEENSMA Wybe Lolles Steensmasteenbakker en mederechtergeniaarde koper Noordijs 4175625427r
WIEBE LOLLES STEENSMA Wybe Lolles Steensmasteenbakker en mederechtergeniaarde koper Noordijs 4175625427r
WIEBE LOLLES STEENSMA Wybe Lolles Steensmarechter en koopmankoper brouwerij het Hart, huis, tuintje, mouterij, tapperij en paardenstallingSimon Stijlstraat 4het Hert175625447v
WIEBE LOLLES STEENSMA Wybe Lolles Steensmarechter en koopmankoper brouwerij het Hart, huis, tuintje, mouterij, tapperij en paardenstallingSimon Stijlstraat 4het Hert175625447v
WIEBE MEEUWIS Wybe Meus timmermanverkoper Sint Christoffelsteeg1614229192v
WIEBE MEEUWIS Wybe Meus timmermanverkoper Sint Christoffelsteeg1614229192v
WIEBE MELIS Wybe Melis verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
WIEBE MELIS Wybe Melis verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
WIEBE MELLES Wybe Mellis koper kamer met loods en ledige plaats erachterSint Odolphisteeg 111614229214v
WIEBE MELLES Wybe Mellis koper kamer met loods en ledige plaats erachterSint Odolphisteeg 111614229214v
WIEBE MELLES Wybe Melles naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 71629232104v
WIEBE MELLES Wybe Melles naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 71629232104v
WIEBE MELLES Wybe Melles naastligger ten westen Lanen 81636233182r
WIEBE MELLES Wybe Melles naastligger ten westen Lanen 81636233182r
WIEBE MELLES wijlen Wybe Melles verkoper van 1/6 Schritsen 41achter1645235174v
WIEBE MELLES wijlen Wybe Melles verkoper van 1/6 Schritsen 41achter1645235174v
WIEBE MELLES het huis van Wybe Mellis naastligger ten westen Lanen 45achter164823650r
WIEBE MELLES het huis van Wybe Mellis naastligger ten westen Lanen 45achter164823650r
WIEBE MELLES de erfgenamen van wijlen Wybe Melles naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg164923668v
WIEBE MELLES de erfgenamen van wijlen Wybe Melles naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg164923668v
WIEBE MINKS Wybe Minkes scheepstimmermankoper hoekhuis met keuken en plaatskeZuiderstraat 151630232143v
WIEBE MINKS Wybe Minkes scheepstimmermankoper hoekhuis met keuken en plaatskeZuiderstraat 151630232143v
WIEBE MINSES Wybe Minties naastligger ten noorden Zuiderstraat 131651236176v
WIEBE MINSES Wybe Minties naastligger ten noorden Zuiderstraat 131651236176v
WIEBE MINSES de weduwe van wijlen Wybe Minties naastligger ten zuiden onbekend165523737v
WIEBE MINSES de weduwe van wijlen Wybe Minties naastligger ten zuiden onbekend165523737v
WIEBE NAMMENS Wybe Nammens , c.u.naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251758254165r
WIEBE NAMMENS Wybe Nammens , c.u.naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251758254165r
WIEBE NAMMENS Wybe Nammens , n.u.naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251763255187v
WIEBE NAMMENS Wybe Nammens , n.u.naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251763255187v
WIEBE NAMMENS Wybe Nammes , n.u.naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251765256127v
WIEBE NAMMENS Wybe Nammes , n.u.naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251765256127v
WIEBE OEDES de curator over de drie nagelaten weeskinderen van Wybe Oedes verkoper van 3/12 Noorderhaven 63162923283r
WIEBE OEDES de curator over de drie nagelaten weeskinderen van Wybe Oedes verkoper van 3/12 Noorderhaven 63162923283r
WIEBE OEDSES Wybe Oedses naastligger ten oosten Noorderhaven 1001618230108r
WIEBE OEDSES Wybe Oedses naastligger ten oosten Noorderhaven 1001618230108r
WIEBE OEDSES het houtstek van Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 1001618230108r
WIEBE OEDSES het houtstek van Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 1001618230108r
WIEBE OEDSES de verkoper wijlen Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 98achter1633233104r
WIEBE OEDSES de verkoper wijlen Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 98achter1633233104r
WIEBE OEDSES de verkoper wijlen Wybe Oedses naastligger ten noorden Noorderhaven 98achter1633233104r
WIEBE OEDSES de verkoper wijlen Wybe Oedses naastligger ten noorden Noorderhaven 98achter1633233104r
WIEBE OEDSES de nagelaten kinderen van wijlen zijn broer Wybe Oedses verkoper Noorderhaven 98achter1633233104r
WIEBE OEDSES de nagelaten kinderen van wijlen zijn broer Wybe Oedses verkoper Noorderhaven 98achter1633233104r
WIEBE OEDSES de nagelaten weeskinderen van zijn wijlen broeder Wybe Oedses verkoper Voorstraat1633233116v
WIEBE OEDSES de nagelaten weeskinderen van zijn wijlen broeder Wybe Oedses verkoper Voorstraat1633233116v
WIEBE OEDSES de erfgenamen van wijlen Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 1041641234142r
WIEBE OEDSES de erfgenamen van wijlen Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 1041641234142r
WIEBE OEDSES het huis van de erfgenamen van wijlen Wybe Oedses naastligger ten oosten Noorderhaven 100164323555v
WIEBE OEDSES het huis van de erfgenamen van wijlen Wybe Oedses naastligger ten oosten Noorderhaven 100164323555v
WIEBE OEDSES het houtstek van de erfgenamen van wijlen Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 100164323555v
WIEBE OEDSES het houtstek van de erfgenamen van wijlen Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 100164323555v
WIEBE OENES Wybe Oenes lakenkopernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 161606228496v
WIEBE OENES Wybe Oenes lakenkopernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 161606228496v
WIEBE OENES de erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats1626231139v
WIEBE OENES de erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats1626231139v
WIEBE OENES de erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats OZ162823274v
WIEBE OENES de erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats OZ162823274v
WIEBE OENES de erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden onbekend162823276r
WIEBE OENES de erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden onbekend162823276r
WIEBE PIETERS Wybe Pieters Mooymanwijnkoperkoper kamer en loodsRomastraat 371659237210r
WIEBE PIETERS Wybe Pieters Mooymanwijnkoperkoper kamer en loodsRomastraat 371659237210r
WIEBE PIETERS Wybe Pieters Mooymannaastligger ten zuiden Romastraat 371659237210r
WIEBE PIETERS Wybe Pieters Mooymannaastligger ten zuiden Romastraat 371659237210r
WIEBE PIETERS Wybe Pieters Mooymankoopmanverkoper Tiepelsteeg166523916v
WIEBE PIETERS Wybe Pieters Mooymankoopmanverkoper Tiepelsteeg166523916v
WIEBE PIETERS Wybe Pytters Mooymanwijnhandelaarkoper huis een hof daarachterRozengracht 141674240139v
WIEBE PIETERS Wybe Pytters Mooymanwijnhandelaarkoper huis een hof daarachterRozengracht 141674240139v
WIEBE PIETERS GRAUDA Wybe Pieters Graudanaastligger ten oosten Vijver 71715245254r
WIEBE PIETERS GRAUDA Wybe Pieters Graudanaastligger ten oosten Vijver 71715245254r
WIEBE PIETERS MOOI Wybe Pytters Moykoopmankoper tuin of hof met bomen, planten, zomderhuisje en wijnstokRomastraat 35165623775r
WIEBE PIETERS MOOI Wybe Pytters Moykoopmankoper tuin of hof met bomen, planten, zomderhuisje en wijnstokRomastraat 35165623775r
WIEBE PIETERS MOOI Wybe Pytters Moywijnkoperkoper Voorstraat 42165923813r
WIEBE PIETERS MOOI Wybe Pytters Moywijnkoperkoper Voorstraat 42165923813r
WIEBE PIETERS MOOI Wybe Pytters Moywijnkoperkoper Voorstraat 42achter165923813r
WIEBE PIETERS MOOI Wybe Pytters Moywijnkoperkoper Voorstraat 42achter165923813r
WIEBE PIETERS MOOIMAN Wiebe Pytters Moymanconsenteert Rozengracht 141687242215v
WIEBE PIETERS MOOIMAN Wiebe Pytters Moymanconsenteert Rozengracht 141687242215v
WIEBE PIETERS MOOIMAN Wybe Pyters Moymankoopmannaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1167924117va
WIEBE PIETERS MOOIMAN Wybe Pyters Moymankoopmannaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1167924117va
WIEBE REINERS Wybe Reiners koper provisioneel Rapenburg 816652391ra
WIEBE REINERS Wybe Reiners koper provisioneel Rapenburg 816652391ra
WIEBE REINERS Wybe Reiners koper Droogstraat 61167224011va
WIEBE REINERS Wybe Reiners koper Droogstraat 61167224011va
WIEBE REINERS Wybe Reiners , voor zich en zijn kinderenmetselaarverkoper Noorderhaven 13168124134va
WIEBE REINERS Wybe Reiners , voor zich en zijn kinderenmetselaarverkoper Noorderhaven 13168124134va
WIEBE REINS Wybe Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 35oost161723070r
WIEBE REINS Wybe Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 35oost161723070r
WIEBE REINS Wybe Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33achter161723070r
WIEBE REINS Wybe Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33achter161723070r
WIEBE RIENKS Wybbe Riencks kuipernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 41630232142v
WIEBE RIENKS Wybbe Riencks kuipernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 41630232142v
WIEBE RIENKS Wybe Rienckx* kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 151614229233v
WIEBE RIENKS Wybe Rienckx* kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 151614229233v
WIEBE RIENKS Wybe Rienckx kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 19161623023v
WIEBE RIENKS Wybe Rienckx kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 19161623023v
WIEBE RIENKS Wybe Riencx kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 19161723087r
WIEBE RIENKS Wybe Riencx kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 19161723087r
WIEBE RIENKS Wybe Riencks kuiperaanhandelaar huis met loods, waterbak en plaatsje ten zuidenSint Jacobstraat 21620230257r
WIEBE RIENKS Wybe Riencks kuiperaanhandelaar huis met loods, waterbak en plaatsje ten zuidenSint Jacobstraat 21620230257r
WIEBE RIENKS Wybe Riencks verwandelaar Bildtstraat 171620230257v
WIEBE RIENKS Wybe Riencks verwandelaar Bildtstraat 171620230257v
WIEBE RIENKS Wybe Rienx kuipernaastligger ten zuiden Noorderhaven 114162923298v
WIEBE RIENKS Wybe Rienx kuipernaastligger ten zuiden Noorderhaven 114162923298v
WIEBE RIENKS Wybe Riencx naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 41634233130v
WIEBE RIENKS Wybe Riencx naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 41634233130v
WIEBE RUURDS Wybe Ryurdts koper twee kamersVijver 1159722833v
WIEBE RUURDS Wybe Ryurdts koper twee kamersVijver 1159722833v
WIEBE RUURDS Wybe Ruurds verkoper Noorderhaven 60170024463v
WIEBE RUURDS Wybe Ruurds verkoper Noorderhaven 60170024463v
WIEBE RUURDS Wybe Ruurds verkoper q.q. Noorderhaven 60170024463v
WIEBE RUURDS Wybe Ruurds verkoper q.q. Noorderhaven 60170024463v
WIEBE SALOMONS Wybe Salomons schipperkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Kerkstraat 341810268341r
WIEBE SALOMONS Wybe Salomons schipperkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Kerkstraat 341810268341r
WIEBE SALOMONS Wybe Salomons koper woning ([voor de twee percelen in deze akte])Borstelsteeg 11810268341r
WIEBE SALOMONS Wybe Salomons koper woning ([voor de twee percelen in deze akte])Borstelsteeg 11810268341r
WIEBE SEERPS wijlen Wybe Seerps verkoper Hoogstraat 24162523153r
WIEBE SEERPS wijlen Wybe Seerps verkoper Hoogstraat 24162523153r
WIEBE SIEBRENS wijlen Wybe Sibrens naastligger ten noorden Noordijs162723221r
WIEBE SIEBRENS wijlen Wybe Sibrens naastligger ten noorden Noordijs162723221r
WIEBE SIEBRENS Wybe Syberens matroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisLanen 6172824774r
WIEBE SIEBRENS Wybe Syberens matroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisLanen 6172824774r
WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrens constapel op het Admiraliteitsjachtkoper door niaar huis met achterwoning of kamerSchritsen 31729247219v
WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrens constapel op het Admiraliteitsjachtkoper door niaar huis met achterwoning of kamerSchritsen 31729247219v
WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrens naastligger ten noorden Schritsen 31729247219v
WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrens naastligger ten noorden Schritsen 31729247219v
WIEBE SIEBRENS de verkoper Wybe Sybrens naastligger ten noorden Schritsen 31729247237v
WIEBE SIEBRENS de verkoper Wybe Sybrens naastligger ten noorden Schritsen 31729247237v
WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrens verkoper Schritsen 31729247237v
WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrens verkoper Schritsen 31729247237v
WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 121729247265r
WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 121729247265r
WIEBE SIEBRENS de weduwe van wijlen Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 12175225312v
WIEBE SIEBRENS de weduwe van wijlen Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 12175225312v
WIEBE SIEBRENS de weduwe van wijlen Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 121754253190r
WIEBE SIEBRENS de weduwe van wijlen Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 121754253190r
WIEBE SIEBRENS de weduwe van wijlen Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 121755253204v
WIEBE SIEBRENS de weduwe van wijlen Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 121755253204v
WIEBE SIEBRENS BAKKER Wybe Sybrants Backernaastligger ten oosten Lanen 41736249139v
WIEBE SIEBRENS BAKKER Wybe Sybrants Backernaastligger ten oosten Lanen 41736249139v
WIEBE SIEBRENS BAKKERde weduwe van wijlen Wybe Sybrands Backernaastligger ten oosten Lanen 41751252122r
WIEBE SIEBRENS BAKKERde weduwe van wijlen Wybe Sybrands Backernaastligger ten oosten Lanen 41751252122r
WIEBE SIEBRENS BAKKERwijlen Wybe Sybrands Backerschipper (groot-)verkoper Lanen 6175725467r
WIEBE SIEBRENS BAKKERwijlen Wybe Sybrands Backerschipper (groot-)verkoper Lanen 6175725467r
WIEBE SIERKS Wiebe Siercx naastligger ten oosten Achterstraat NZ161723088v
WIEBE SIERKS Wiebe Siercx naastligger ten oosten Achterstraat NZ161723088v
WIEBE SIERKS Wybe Syrcx naastligger ten oosten Droogstraat1601228278r
WIEBE SIERKS Wybe Syrcx naastligger ten oosten Droogstraat1601228278r
WIEBE SIERKS Wybe Syrx karremankoper ledige plaats met tuin en hof met vruchtbomen en kruidenonbekend1606228520r
WIEBE SIERKS Wybe Syrx karremankoper ledige plaats met tuin en hof met vruchtbomen en kruidenonbekend1606228520r
WIEBE SIERKS de koper Wybe Syrx , c.u.karremannaastligger ten zuiden onbekend1606228520r
WIEBE SIERKS de koper Wybe Syrx , c.u.karremannaastligger ten zuiden onbekend1606228520r
WIEBE SIERKS Wybe Siercx naastligger ten oosten Achterstraat NZ161723086v
WIEBE SIERKS Wybe Siercx naastligger ten oosten Achterstraat NZ161723086v
WIEBE SIERKS huis en plaats van Wybe Siercks karremannaastligger ten zuiden Anjelierstraat ZZ162423116v
WIEBE SIERKS huis en plaats van Wybe Siercks karremannaastligger ten zuiden Anjelierstraat ZZ162423116v
WIEBE SIETSES Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 24168524275v
WIEBE SIETSES Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 24168524275v
WIEBE SIETSES Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 241687242179r
WIEBE SIETSES Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 241687242179r
WIEBE SIETSES als bewoner Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 24169424378r
WIEBE SIETSES als bewoner Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 24169424378r
WIEBE SIETSES Wybe Sytses zeevarend persoonverkoper van 1/2 Zoutsloot 22169424391v
WIEBE SIETSES Wybe Sytses zeevarend persoonverkoper van 1/2 Zoutsloot 22169424391v
WIEBE SIETSES het huis bewoond door Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 241696243221r
WIEBE SIETSES het huis bewoond door Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 241696243221r
WIEBE SIKKES Wybe Sickes verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
WIEBE SIKKES Wybe Sickes verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
WIEBE SJOERDS Wybe Sjoerdts verkoper van 1/10 Hoogstraat 19168224154va
WIEBE SJOERDS Wybe Sjoerdts verkoper van 1/10 Hoogstraat 19168224154va
WIEBE SJOERDS wijlen Wybe Sioerds koper Zuiderhaven 311696243202r
WIEBE SJOERDS wijlen Wybe Sioerds koper Zuiderhaven 311696243202r
WIEBE SJOERDS wijlen Wybe Sjoerds verkoper Zuiderhaven 311706244316v
WIEBE SJOERDS wijlen Wybe Sjoerds verkoper Zuiderhaven 311706244316v
WIEBE SJOERDS oud burgemeester Wybe Sjoerts Wildtschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 711691242358v
WIEBE SJOERDS oud burgemeester Wybe Sjoerts Wildtschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 711691242358v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTde tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten noorden Zuiderhaven 711691242358v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTde tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten noorden Zuiderhaven 711691242358v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUToud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 691691242364v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUToud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 691691242364v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTde tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten noorden Zuiderhaven 691691242364v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTde tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten noorden Zuiderhaven 691691242364v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUToud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 711691242365r
WIEBE SJOERDS WILDSCHUToud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 711691242365r
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTde tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten noorden Zuiderhaven 711691242365r
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTde tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten noorden Zuiderhaven 711691242365r
WIEBE SJOERDS WILDSCHUT Wybe Sjoerdts Wildschutverkoper Grote Bredeplaats 1016782414ra
WIEBE SJOERDS WILDSCHUT Wybe Sjoerdts Wildschutverkoper Grote Bredeplaats 1016782414ra
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTburgervaandrig Wybe Sjoerts Wildschutgeniaarde koper Zuiderhaven 13168024180v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTburgervaandrig Wybe Sjoerts Wildschutgeniaarde koper Zuiderhaven 13168024180v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTburgervaandrig Wybe Sjoerdts Wildschutkoper huis, paardestal en belvedereZuiderhaven 71a1682241185r
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTburgervaandrig Wybe Sjoerdts Wildschutkoper huis, paardestal en belvedereZuiderhaven 71a1682241185r
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTburgemeester Wybe Sjoerdts Wiltschutkoper 1/2 hofRaamstraat 6noord168524278r
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTburgemeester Wybe Sjoerdts Wiltschutkoper 1/2 hofRaamstraat 6noord168524278r
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 691686242110v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 691686242110v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 711686242110v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUTburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 711686242110v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUToud burgemeester Wybe Sioerdts Wildschutkoopmankoper door niaar 1/2 van 2 erven, gleibakkerij, verfmolen, draaizolders en steenzolders en een voorhuis, incl. 2 dwarshuisjesZuiderhaven 711691242365r
WIEBE SJOERDS WILDSCHUToud burgemeester Wybe Sioerdts Wildschutkoopmankoper door niaar 1/2 van 2 erven, gleibakkerij, verfmolen, draaizolders en steenzolders en een voorhuis, incl. 2 dwarshuisjesZuiderhaven 711691242365r
WIEBE TEEKES Wybe Taekes matroos op het Prinsenjachtkoper huis of woningVijver 8173925018v
WIEBE TEEKES Wybe Taekes matroos op het Prinsenjachtkoper huis of woningVijver 8173925018v
WIEBE TEEKES weduwnaar Wybe Taekes , voor zich en zijn minderjarige kinderenvarensgezelkoper door niaar huis of woningVijver 10174925212v
WIEBE TEEKES weduwnaar Wybe Taekes , voor zich en zijn minderjarige kinderenvarensgezelkoper door niaar huis of woningVijver 10174925212v
WIEBE TEEKES Wybe Taekes naastligger ten noorden Vijver 10174925212v
WIEBE TEEKES Wybe Taekes naastligger ten noorden Vijver 10174925212v
WIEBE TEEKES Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 61754253274r
WIEBE TEEKES Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 61754253274r
WIEBE TEEKES Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 61755253206v
WIEBE TEEKES Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 61755253206v
WIEBE TIJSES Wybe Tijsses koper huisZuiderstraat1605228455v
WIEBE TIJSES Wybe Tijsses koper huisZuiderstraat1605228455v
WIEBE TIJSES Wybe Thijsen verkoper Zoutsloot 24161122958v
WIEBE TIJSES Wybe Thijsen verkoper Zoutsloot 24161122958v
WIEBE TIJSES Wybe Tijssen verkoper Zeilmakersstraat 91613229158r
WIEBE TIJSES Wybe Tijssen verkoper Zeilmakersstraat 91613229158r
WIEBE TIJSES Wybe Tijssens naastligger ten zuiden Zuiderstraat1613229178r
WIEBE TIJSES Wybe Tijssens naastligger ten zuiden Zuiderstraat1613229178r
WIEBE TIJSES Wybe Tijssen naastligger ten westen Zuiderstraat NZ16152308v
WIEBE TIJSES Wybe Tijssen naastligger ten westen Zuiderstraat NZ16152308v
WIEBE TJEERDS Wybe Tiaerdts koper huis met ledige plaats erachterBildtpoort (gebied) WZ163323394v
WIEBE TJEERDS Wybe Tiaerdts koper huis met ledige plaats erachterBildtpoort (gebied) WZ163323394v
WIEBE TJERKS Wybe Tierks naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1724246198r
WIEBE TJERKS Wybe Tierks naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1724246198r
WIEBE ULBES Wybe Ulbes schoolmeesterkoper huisHoogstraat1691242362r
WIEBE ULBES Wybe Ulbes schoolmeesterkoper huisHoogstraat1691242362r
WIEBE WIEBES Wiebe Wiebes koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 1081691242350r
WIEBE WIEBES Wiebe Wiebes koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 1081691242350r
WIEBE WIEBES wijlen Wybe Wybes smiderflater onbekend1599228181r
WIEBE WIEBES wijlen Wybe Wybes smiderflater onbekend1599228181r
WIEBE WIEBES wijlen Wybe Wybes smiderflater Zuiderhaven 251600228191v
WIEBE WIEBES wijlen Wybe Wybes smiderflater Zuiderhaven 251600228191v
WIEBE WIEBES Wybe Wybes koper huisNoorderhaven 341669239190r
WIEBE WIEBES Wybe Wybes koper huisNoorderhaven 341669239190r
WIEBE WIEBES Wybe Wybes naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter1669239206r
WIEBE WIEBES Wybe Wybes naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter1669239206r
WIEBE WIEBES Wybe Wybes naastligger ten oosten Noorderhaven 3216712407ra
WIEBE WIEBES Wybe Wybes naastligger ten oosten Noorderhaven 3216712407ra
WIEBE WIEBES Wybe Wybes naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter167824117v
WIEBE WIEBES Wybe Wybes naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter167824117v
WIEBE WIEBES Wybe Wybes koopmankoper kamerKerkpoortstraat1682241203r
WIEBE WIEBES Wybe Wybes koopmankoper kamerKerkpoortstraat1682241203r
WIEBE WIEBES Wybe Wybes pannenbakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1682241203r
WIEBE WIEBES Wybe Wybes pannenbakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1682241203r
WIEBE WIEBES Wybe Wybes naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter168524297v
WIEBE WIEBES Wybe Wybes naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter168524297v
WIEBE WIEBES Wybe Wybes verkoper q.q. Voorstraat 211690242316r
WIEBE WIEBES Wybe Wybes verkoper q.q. Voorstraat 211690242316r
WIEBE WIEBES PANNINGA Wybe Wybes Panningaverkoper q.q. Rapenburg 18169424376r
WIEBE WIEBES PANNINGA Wybe Wybes Panningaverkoper q.q. Rapenburg 18169424376r
WIEBE WIEBES PANNINGA Wybe Wybes Panningaverkoper q.q. Rapenburg 20169424376r
WIEBE WIEBES PANNINGA Wybe Wybes Panningaverkoper q.q. Rapenburg 20169424376r
WIEBE WIEBRENS Wibe Wybrens naastligger ten westen Franekereind 28166123899r
WIEBE WIEBRENS Wibe Wybrens naastligger ten westen Franekereind 28166123899r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrants , c.u.koper huis en brouwerij daar het haentie aan de putstoel en de olymolen in de gevel staatFranekereind 24het Haantje1650236126v
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrants , c.u.koper huis en brouwerij daar het haentie aan de putstoel en de olymolen in de gevel staatFranekereind 24het Haantje1650236126v
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrants , c.u.koper huis en brouwerij daar het haentie aan de putstoel en de olymolen in de gevel staatZoutstraat 3het Haantje1650236126v
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrants , c.u.koper huis en brouwerij daar het haentie aan de putstoel en de olymolen in de gevel staatZoutstraat 3het Haantje1650236126v
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrants , c.u.koper door niaar woning of twee kamersZoutstraat 11650236129r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrants , c.u.koper door niaar woning of twee kamersZoutstraat 11650236129r
WIEBE WIEBRENS huis en hof van Wybe Wybrants , c.u.naastligger ten zuiden Zoutstraat 11650236129r
WIEBE WIEBRENS huis en hof van Wybe Wybrants , c.u.naastligger ten zuiden Zoutstraat 11650236129r
WIEBE WIEBRENS huis en hof van Wybe Wybrants , c.u.naastligger ten westen Zoutstraat 11650236129r
WIEBE WIEBRENS huis en hof van Wybe Wybrants , c.u.naastligger ten westen Zoutstraat 11650236129r
WIEBE WIEBRENS de hof van Wybe Wybrens naastligger ten westen Franekereind 28166023837v
WIEBE WIEBRENS de hof van Wybe Wybrens naastligger ten westen Franekereind 28166023837v
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens plateelbakkerverkoper Raamstraat 2175025276v
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens plateelbakkerverkoper Raamstraat 2175025276v
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens pottenbakkerbewoner Weverstraat 21767256235r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens pottenbakkerbewoner Weverstraat 21767256235r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens baantjerkoper Achterstraat 11177225816r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens baantjerkoper Achterstraat 11177225816r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens baantjergeniaarde koper Noorderhoofd 31778259121r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens baantjergeniaarde koper Noorderhoofd 31778259121r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 111778259136v
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 111778259136v
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 131783261122r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 131783261122r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens verkoper Achterstraat 131783261122r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens verkoper Achterstraat 131783261122r
WIEBE WIETSES Wiebe Wytses huurder (p.j.)Voorstraat 77twee_achter1795264261v
WIEBE WIETSES Wiebe Wytses huurder (p.j.)Voorstraat 77twee_achter1795264261v
WIEBE WIETSES Wybe Wytses huurder deel Grote Kerkstraat 61787262161r
WIEBE WIETSES Wybe Wytses huurder deel Grote Kerkstraat 61787262161r
WIEBE WILLEMS Wiebe Willems varensgezelkoper huisZuiderstraat 16176725719r
WIEBE WILLEMS Wiebe Willems varensgezelkoper huisZuiderstraat 16176725719r
WIEBE WILLEMS Wybe Willems verver en koopman (mr. -)verkoper Lanen 431701244104r
WIEBE WILLEMS Wybe Willems verver en koopman (mr. -)verkoper Lanen 431701244104r
WIEBE WILLEMS Wybe Willems naastligger ten noorden Zuiderstraat 14a1770257162r
WIEBE WILLEMS Wybe Willems naastligger ten noorden Zuiderstraat 14a1770257162r
WIEBE WILLEMS Wybe Willems varensgezelverkoper Zuiderstraat 161770257168r
WIEBE WILLEMS Wybe Willems varensgezelverkoper Zuiderstraat 161770257168r
WIEBE WILLEMS Wybe Willems huurder (p.j.)Anjelierstraat 91774258160v
WIEBE WILLEMS Wybe Willems huurder (p.j.)Anjelierstraat 91774258160v
WIEBREN grondpacht uit het gewezen huis van Wibrant Pibis eigenaar perceel Schoolsteeg162423128r
WIEBREN het huis van Wibrant kuipernaastligger ten noorden Rommelhaven 13164023492v
WIEBREN Wibran Swartwoltkoopmankoper huisZuiderhaven 13162523143v
WIEBREN mr. Wibrandus Leonisprocureur postulant voor het gerecht van Harlingenverkoper ten oosten van Harlingen162723231r
WIEBREN mr. Wibrandus Leonisprocureur postulant voor het gerecht van Harlingenverkoper q.q. ten oosten van Harlingen162723231r
WIEBREN mr. Wibrandus Leonis, q.q.procureur postulant voor het gerecht van Harlingenverkoper Sint Jacobstraat 4162723231r
WIEBREN mr. Wibrandus Leonisprocureur postulant voor het gerecht van Harlingenverkoper q.q. Sint Jacobstraat 4162723231r
WIEBREN mr. Wibrandus Leonis, q.q.procureur postulant voor het gerecht van Harlingenverkoper Noorderhaven 112162723231r
WIEBREN mr. Wibrandus Leonisprocureur postulant voor het gerecht van Harlingenverkoper q.q. Noorderhaven 112162723231r
WIEBREN mr. Wibrandus Leonisverkoper Rommelhaven ZZ16312339r
WIEBREN ds. Wibrandus Nikerkpredikantverkoper Lanen 37168524280r
WIEBREN wijlen vroedsman Wybrand Wijngaerdkoopmanverkoper Zuiderhaven 73west176025528v
WIEBREN wijlen vroedsman Wybrand Wijngaerdverkoper van 1/2 Schritsen 43176025536r
WIEBREN Wybrant Swartwoutkoopmanverkoper Zuiderhaven 131631232170v
WIEBREN wijlen vroedsman Wybren Wijngaerdhuurder Noorderhaven 90176125573v
WIEBREN HEINEMANds. Wibrandus Heinemanhuurder Sint Jacobstraat 16175025259v
WIEBREN HEINEMANds. Wybrandus Heinemanpredikant (gereformeerd -)verkoper ten zuiden van Harlingen1752252221r
WIEBREN HEINEMANds. Wybrandus Heineman, voor zijn minderjarige kinderenpredikantverkoper ten zuiden van Harlingen175325349v
WIEBREN HOEFmr. Wibrant van der Hoeffchirurgijnbewoner Grote Bredeplaats 181604228431v
WIEBREN HOEFmr. Wibrant van der Hoeffbewoner Grote Bredeplaats 181605228439v
WIEBREN HUISMAN Wybren Huismannaastligger ten zuiden Vijver 41654236257v
WIEBREN HUISMAN Wybren Huysmannaastligger ten westen Noorderhaven 751668239135v
WIEBREN HUISMAN Wybren Huysmankoopmanverkoper Grote Werf 2noord1669239193v
WIEBREN KLOK Wybrand Kloknaastligger ten westen Borstelsteeg 12177325872v
WIEBREN KLOK Wybrand Kloknaastligger ten noorden Borstelsteeg 12177325872v
WIEBREN KLOK Wybren Kloknaastligger ten zuiden Lanen 801759254207r
WIEBREN KLOK Wybren Kloknaastligger ten oosten Rozengracht 141765256126v
WIEBREN KLOK Wybren Klokuurwerkmaker (mr. -)koper door niaar huisTiepelsteeg 2177225828v
WIEBREN KLOK Wybren Kloknaastligger ten oosten Tiepelsteeg 2177225828v
WIEBREN KLOK Wybren Kloknaastligger ten noorden Spekmarkt 4177225832v
WIEBREN KLOK Wybren Kloknaastligger ten oosten Rozengracht 141774258151v
WIEBREN KLOK Wybren Kloknaastligger ten zuiden Rozengracht 161780259271v
WIEBREN NIJKERK Wibrandus Nijkerckpredikantverkoper Sint Odolphisteeg 21685242101r
WIEBREN NIJKERKwijlen dr. Wybrandus Nijkerkerflater Sint Odolphisteeg 21725246225r
WIEBREN REDDING Wybrandus Reddinguisss.m.candidatusverkoper Rozengracht 71728247130r
WIEBREN SLOTERDIJK Wibrandus Sloterdijknaastligger ten noorden Schritsen 1oost170824558r
WIEBREN SLOTERDIJKs.s.th. candidatus Wibrandus Sloterdijkverkoper Schritsen 1oost170824558r
WIEBREN SLOTERDIJKds. Wibrandus Sloterdijkpredikantverkoper Noorderhaven 731709245101r
WIEBREN SLOTERDIJKdr. Wibrandus Sloterdijkpastorverkoper Lanen 41710245129v
WIEBREN SLOTERDIJKds. Wibrandus Sloterdijkpastorverkoper van 1/2 Zuiderplein 1noord1710245132r
WIEBREN SLOTERDIJKds. Wibrandus Sloterdijkpredikantverkoper Achterstraat 291711245162r
WIEBREN SLOTERDIJK Wibrandus Sloterdijkpastorverkoper Voorstraat 4317182464v
WIEBREN SLOTERDIJK Wibrandus Sloterdijkpredikantverkoper van 1/2 Zuiderhaven 791721246114r
WIEBREN SLOTERDIJKwijlen Wybrandus Sloterdijckontvanger convooien en licenten en koopmanverkoper Voorstraat 771774258162v
WIEBREN SLOTERDIJKwijlen Wybrandus Sloterdijckontvanger convooien en licenten en koopmanverkoper Voorstraat 77een_achter1774258162v
WIEBREN WIJNGAARD Wybren Wijngaardkoopmanverkoper Noorderhaven 761755253229v
WIEBREN WIJNGAARD Wybren Wijngaardkoopmanverkoper Noorderhaven 781755253229v
WIEBREN WIJNGAARD Wybren Wijngaardkoopmanverkoper Lanen 521755253230v
WIEBREN WIJNGAARD Wybren Wijngaardfabrikantverkoper van 1/6 Zoutsloot 831759254245v
WIEBREN WIJNGAARDvroedsman Wybren Wijngaardkoopmankoper huisZuiderhaven 73west176025513v
WIEBREN YTSMA Wybrandus van Itsmanaastligger ten oosten Voorstraat 12175325393r
WIEBREN YTSMA Wybrandus van Itsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 12175325393r
WIEBREN YTSMAde heer burgemeester Wybrandus van Itsmalid Staten Generaalkoper huis, grote tuin en stalVoorstraat 14175325397v
WIEBREN YTSMA Wybrandus van Itsmanaastligger ten noorden Lanen 15175725456v
WIEBREN YTSMAwijlen burgemeester Wybrandus van Itsmaverkoper Voorstraat 141759254219r
WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels horlogemaker (mr. -)koper tuin of hof met zomerhuisRozengracht 18achter1763255206r
WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels horlogemaker (mr. -)koper tuin of hof met zomerhuisRozengracht 18achter1763255206r
WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels horlogemaker (mr. -)koper tuin of hof met zomerhuisRozengracht 18achter1763255206r
WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels horlogemaker (mr. -)koper huisBorstelsteeg 101771257206v
WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels horlogemaker (mr. -)koper huisBorstelsteeg 101771257206v
WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels horlogemaker (mr. -)koper huisBorstelsteeg 101771257206v
WIEBREN BARTELDS KLOK Wybren Bartels Klokuurwerkmaker (mr. -)koper huisSpekmarkt 21754253134v
WIEBREN BARTELDS KLOK Wybren Bartels Klokuurwerkmaker (mr. -)koper huisSpekmarkt 21754253134v
WIEBREN BARTELDS KLOK Wybren Bartels Klokuurwerkmaker (mr. -)koper huisSpekmarkt 21754253134v
WIEBREN BOUWES Wibren Bouues naastligger ten noorden Lanen 48achter1658237179r
WIEBREN BOUWES Wibren Bouues naastligger ten noorden Lanen 48achter1658237179r
WIEBREN BOUWES Wibren Bouues naastligger ten noorden Lanen 48achter1658237179r
WIEBREN BOUWES Wybren Buues koper huisLanen 481657237133r
WIEBREN BOUWES Wybren Buues koper huisLanen 481657237133r
WIEBREN BOUWES Wybren Buues koper huisLanen 481657237133r
WIEBREN BOUWES Wybren Bouues naastligger ten westen Lanen 501659237181r
WIEBREN BOUWES Wybren Bouues naastligger ten westen Lanen 501659237181r
WIEBREN BOUWES Wybren Bouues naastligger ten westen Lanen 501659237181r
WIEBREN BOUWES wijlen Wybren Bouwes schipper (schuit-)verkoper Lanen 481689242277v
WIEBREN BOUWES wijlen Wybren Bouwes schipper (schuit-)verkoper Lanen 481689242277v
WIEBREN BOUWES wijlen Wybren Bouwes schipper (schuit-)verkoper Lanen 481689242277v
WIEBREN BROERS Wibren Broers timmermanverkoper Hofstraat 47west1800265271v
WIEBREN BROERS Wibren Broers timmermanverkoper Hofstraat 47west1800265271v
WIEBREN BROERS Wibren Broers timmermanverkoper Hofstraat 47west1800265271v
WIEBREN BROERS Wibren Broers timmerman (huis-)verkoper Hofstraat 4180226677v
WIEBREN BROERS Wibren Broers timmerman (huis-)verkoper Hofstraat 4180226677v
WIEBREN BROERS Wibren Broers timmerman (huis-)verkoper Hofstraat 4180226677v
WIEBREN BROERS Wibren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Rozengracht 24oost180226695v
WIEBREN BROERS Wibren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Rozengracht 24oost180226695v
WIEBREN BROERS Wibren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Rozengracht 24oost180226695v
WIEBREN BROERS de verkoper Wiebren Broers timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 2217922646v
WIEBREN BROERS de verkoper Wiebren Broers timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 2217922646v
WIEBREN BROERS de verkoper Wiebren Broers timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 2217922646v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers timmerman (mr. -)verkoper Kerkpad 2217922646v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers timmerman (mr. -)verkoper Kerkpad 2217922646v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers timmerman (mr. -)verkoper Kerkpad 2217922646v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 591793264143v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 591793264143v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 591793264143v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers timmerman (huis-)koper 1/2 huis gebruikt als timmerwinkelRozengracht 24oost180226674v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers timmerman (huis-)koper 1/2 huis gebruikt als timmerwinkelRozengracht 24oost180226674v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers timmerman (huis-)koper 1/2 huis gebruikt als timmerwinkelRozengracht 24oost180226674v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 59180226690v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 59180226690v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 59180226690v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Lanen 131775258205v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Lanen 131775258205v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Lanen 131775258205v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 671775258235r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 671775258235r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 671775258235r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)koper kamerSint Odolphisteeg 181778259101r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)koper kamerSint Odolphisteeg 181778259101r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)koper kamerSint Odolphisteeg 181778259101r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 91779259160r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 91779259160r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 91779259160r
WIEBREN BROERS als geniaarde koper Wybren Broers naastligger ten zuiden Heiligeweg 60noord1779259196v
WIEBREN BROERS als geniaarde koper Wybren Broers naastligger ten zuiden Heiligeweg 60noord1779259196v
WIEBREN BROERS als geniaarde koper Wybren Broers naastligger ten zuiden Heiligeweg 60noord1779259196v
WIEBREN BROERS Wybren Broers geniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
WIEBREN BROERS Wybren Broers geniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
WIEBREN BROERS Wybren Broers geniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermankoper woningHerenwaltje 31780259255r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermankoper woningHerenwaltje 31780259255r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermankoper woningHerenwaltje 31780259255r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper Herenwaltje 31782260202r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper Herenwaltje 31782260202r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper Herenwaltje 31782260202r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 111782260315v
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 111782260315v
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 111782260315v
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141782260282r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141782260282r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141782260282r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Kruisstraat17822614r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Kruisstraat17822614r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Kruisstraat17822614r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Rommelhaven 1178326131v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Rommelhaven 1178326131v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Rommelhaven 1178326131v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg 18178326134r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg 18178326134r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg 18178326134r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 1117832613ra
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 1117832613ra
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 1117832613ra
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermankoper huisLanen 16achter1784261212r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermankoper huisLanen 16achter1784261212r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermankoper huisLanen 16achter1784261212r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermannaastligger ten zuiden Lanen 16achter1784261212r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermannaastligger ten zuiden Lanen 16achter1784261212r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermannaastligger ten zuiden Lanen 16achter1784261212r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg1784261240v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg1784261240v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg1784261240v
WIEBREN BROERS Wybren Broers koper van 1/3 Vianen 41784261254r
WIEBREN BROERS Wybren Broers koper van 1/3 Vianen 41784261254r
WIEBREN BROERS Wybren Broers koper van 1/3 Vianen 41784261254r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)koper voor- en achterhuisNieuwstraat 201784261257r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)koper voor- en achterhuisNieuwstraat 201784261257r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)koper voor- en achterhuisNieuwstraat 201784261257r
WIEBREN BROERS Wybren Broers koper van 1/3 Lanen 217852614va
WIEBREN BROERS Wybren Broers koper van 1/3 Lanen 217852614va
WIEBREN BROERS Wybren Broers koper van 1/3 Lanen 217852614va
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 20178526215r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 20178526215r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 20178526215r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisRozengracht 16achter178526237r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisRozengracht 16achter178526237r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisRozengracht 16achter178526237r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)koper huisHofstraat 4178626296v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)koper huisHofstraat 4178626296v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)koper huisHofstraat 4178626296v
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 111787262171r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 111787262171r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 111787262171r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper van 1/3 Lanen 21787262209v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper van 1/3 Lanen 21787262209v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper van 1/3 Lanen 21787262209v
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Rozengracht 221788262285v
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Rozengracht 221788262285v
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Rozengracht 221788262285v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)koper huisHavenplein 161794264192v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)koper huisHavenplein 161794264192v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)koper huisHavenplein 161794264192v
WIEBREN BROERS de verkoper Wybren Broers timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpad 201796264305v
WIEBREN BROERS de verkoper Wybren Broers timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpad 201796264305v
WIEBREN BROERS de verkoper Wybren Broers timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpad 201796264305v
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Kerkpad 201796264305v
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Kerkpad 201796264305v
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Kerkpad 201796264305v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Grote Bredeplaats 181796264350r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Grote Bredeplaats 181796264350r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Grote Bredeplaats 181796264350r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2517962652r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2517962652r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2517962652r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)verkoper Havenplein 16180226669v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)verkoper Havenplein 16180226669v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)verkoper Havenplein 16180226669v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 27180226671v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 27180226671v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 27180226671v
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten oosten Zoutsloot 57180226678v
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten oosten Zoutsloot 57180226678v
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten oosten Zoutsloot 57180226678v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 57180226678v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 57180226678v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 57180226678v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper 1/2 huisZoutsloot 59180226680v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper 1/2 huisZoutsloot 59180226680v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper 1/2 huisZoutsloot 59180226680v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 101802266100r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 101802266100r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 101802266100r
WIEBREN BROERS Wybren Broers , c.u.timmerman (huis-)koper huisLanen 381802266104ar
WIEBREN BROERS Wybren Broers , c.u.timmerman (huis-)koper huisLanen 381802266104ar
WIEBREN BROERS Wybren Broers , c.u.timmerman (huis-)koper huisLanen 381802266104ar
WIEBREN BROERS Wybren Broers , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 381802266104ar
WIEBREN BROERS Wybren Broers , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 381802266104ar
WIEBREN BROERS Wybren Broers , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 381802266104ar
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 311802266105r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 311802266105r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 311802266105r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 291802266105r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 291802266105r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 291802266105r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Schritsen 311802266113v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Schritsen 311802266113v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Schritsen 311802266113v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Schritsen 311802266113v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Schritsen 311802266113v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Schritsen 311802266113v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Schritsen 311802266113v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Schritsen 311802266113v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Schritsen 311802266113v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 81803266177v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 81803266177v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 81803266177v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 81803266177v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 81803266177v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (huis-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 81803266177v
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 81803266197r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 81803266197r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 81803266197r
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Kerkpoortstraat 81803266197r
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Kerkpoortstraat 81803266197r
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Kerkpoortstraat 81803266197r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)koper woningBargebuurtspoortje1803266236r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)koper woningBargebuurtspoortje1803266236r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)koper woningBargebuurtspoortje1803266236r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisHeiligeweg 361803266277r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisHeiligeweg 361803266277r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisHeiligeweg 361803266277r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper Kerkpoortstraat 101805267129r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper Kerkpoortstraat 101805267129r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper Kerkpoortstraat 101805267129r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper Bargebuurtspoortje WZ1805267130r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper Bargebuurtspoortje WZ1805267130r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper Bargebuurtspoortje WZ1805267130r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper Kerkpad 221805267131r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper Kerkpad 221805267131r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmermanverkoper Kerkpad 221805267131r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten noorden Schritsen 311805267132r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten noorden Schritsen 311805267132r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten noorden Schritsen 311805267132r
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Schritsen 311805267132r
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Schritsen 311805267132r
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Schritsen 311805267132r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Lanen 16achter1805267135r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Lanen 16achter1805267135r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Lanen 16achter1805267135r
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Heiligeweg 361805267137v
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Heiligeweg 361805267137v
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Heiligeweg 361805267137v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Lanen 381805267140r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Lanen 381805267140r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Lanen 381805267140r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Lanen 381805267140r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Lanen 381805267140r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Lanen 381805267140r
WIEBREN BROERS Wybrens Broers timmermankoper Grote Kerkstraat 271790263187v
WIEBREN BROERS Wybrens Broers timmermankoper Grote Kerkstraat 271790263187v
WIEBREN BROERS Wybrens Broers timmermankoper Grote Kerkstraat 271790263187v
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrand Christiaans koper huisLanen 47179726528v
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrand Christiaans koper huisLanen 47179726528v
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrand Christiaans koper huisLanen 47179726528v
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 451800265227r
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 451800265227r
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 451800265227r
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrandus Christiaans schipperkoper huis en tuinHeiligeweg 521809268191v
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrandus Christiaans schipperkoper huis en tuinHeiligeweg 521809268191v
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrandus Christiaans schipperkoper huis en tuinHeiligeweg 521809268191v
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 451809268198v
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 451809268198v
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 451809268198v
WIEBREN CHRISTIAANS Wybren Christiaans naastligger ten oosten Heiligeweg 50181026987r
WIEBREN CHRISTIAANS Wybren Christiaans naastligger ten oosten Heiligeweg 50181026987r
WIEBREN CHRISTIAANS Wybren Christiaans naastligger ten oosten Heiligeweg 50181026987r
WIEBREN CHRISTIAANS Wybren Christiaans naastligger ten zuiden Heiligeweg 50181026987r
WIEBREN CHRISTIAANS Wybren Christiaans naastligger ten zuiden Heiligeweg 50181026987r
WIEBREN CHRISTIAANS Wybren Christiaans naastligger ten zuiden Heiligeweg 50181026987r
WIEBREN DIRKS Wibrant Dircks verkoper van 1/4 Hoogstraat 371626231156r
WIEBREN DIRKS Wibrant Dircks verkoper van 1/4 Hoogstraat 371626231156r
WIEBREN DIRKS Wibrant Dircks verkoper van 1/4 Hoogstraat 371626231156r
WIEBREN DIRKS Wyberen Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 2517392501ra
WIEBREN DIRKS Wyberen Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 2517392501ra
WIEBREN DIRKS Wyberen Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 2517392501ra
WIEBREN DIRKS Wybren Dirckx , c.u.scheepstimmermankoper nieuw huisZuiderstraat ZZ164823621r
WIEBREN DIRKS Wybren Dirckx , c.u.scheepstimmermankoper nieuw huisZuiderstraat ZZ164823621r
WIEBREN DIRKS Wybren Dirckx , c.u.scheepstimmermankoper nieuw huisZuiderstraat ZZ164823621r
WIEBREN DIRKS Wybren Dirkx naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ164823638v
WIEBREN DIRKS Wybren Dirkx naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ164823638v
WIEBREN DIRKS Wybren Dirkx naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ164823638v
WIEBREN DIRKS Wybren Dirckx naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ164923689v
WIEBREN DIRKS Wybren Dirckx naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ164923689v
WIEBREN DIRKS Wybren Dirckx naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ164923689v
WIEBREN DIRKS Wybren Dirckx , c.u.verkoper Zuiderstraat ZZ164923692r
WIEBREN DIRKS Wybren Dirckx , c.u.verkoper Zuiderstraat ZZ164923692r
WIEBREN DIRKS Wybren Dirckx , c.u.verkoper Zuiderstraat ZZ164923692r
WIEBREN DIRKS Wybren Dircks koper 1/2 huisSint Christoffelsteeg1657237130r
WIEBREN DIRKS Wybren Dircks koper 1/2 huisSint Christoffelsteeg1657237130r
WIEBREN DIRKS Wybren Dircks koper 1/2 huisSint Christoffelsteeg1657237130r
WIEBREN DIRKS Wybren Dircks eigenaar van 1/2 Sint Christoffelsteeg1657237130r
WIEBREN DIRKS Wybren Dircks eigenaar van 1/2 Sint Christoffelsteeg1657237130r
WIEBREN DIRKS Wybren Dircks eigenaar van 1/2 Sint Christoffelsteeg1657237130r
WIEBREN DIRKS Wybren Dirx timmerman (huis-)verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
WIEBREN DIRKS Wybren Dirx timmerman (huis-)verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
WIEBREN DIRKS Wybren Dirx timmerman (huis-)verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
WIEBREN DIRKS Wybren Dirks , c.u.koper woningZeilmakersstraat 9171824631v
WIEBREN DIRKS Wybren Dirks , c.u.koper woningZeilmakersstraat 9171824631v
WIEBREN DIRKS Wybren Dirks , c.u.koper woningZeilmakersstraat 9171824631v
WIEBREN DIRKS Wybren Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 25171824632r
WIEBREN DIRKS Wybren Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 25171824632r
WIEBREN DIRKS Wybren Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 25171824632r
WIEBREN DOEKES Wybren Doeckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 151706244314v
WIEBREN DOEKES Wybren Doeckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 151706244314v
WIEBREN DOEKES Wybren Doeckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 151706244314v
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes koper huisKleine Kerkstraat 917062451v
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes koper huisKleine Kerkstraat 917062451v
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes koper huisKleine Kerkstraat 917062451v
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7170824541r
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7170824541r
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7170824541r
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes koper door niaar huisRomastraat NZ1733248261r
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes koper door niaar huisRomastraat NZ1733248261r
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes koper door niaar huisRomastraat NZ1733248261r
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes koper huisKerkpoortstraat 511734248295r
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes koper huisKerkpoortstraat 511734248295r
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes koper huisKerkpoortstraat 511734248295r
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes naastligger ten noorden Romastraat NZ1741250175r
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes naastligger ten noorden Romastraat NZ1741250175r
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes naastligger ten noorden Romastraat NZ1741250175r
WIEBREN DOUWES Wibren Douwes verkoper van 1/2 Achterstraat162523142v
WIEBREN DOUWES Wibren Douwes verkoper van 1/2 Achterstraat162523142v
WIEBREN DOUWES Wibren Douwes verkoper van 1/2 Achterstraat162523142v
WIEBREN DOUWES Wybrandt Douwes naastligger ten westen Noorderhaven NZ1600228202v
WIEBREN DOUWES Wybrandt Douwes naastligger ten westen Noorderhaven NZ1600228202v
WIEBREN DOUWES Wybrandt Douwes naastligger ten westen Noorderhaven NZ1600228202v
WIEBREN DOUWES Wybren Douwes verkoper onbekend1606228487v
WIEBREN DOUWES Wybren Douwes verkoper onbekend1606228487v
WIEBREN DOUWES Wybren Douwes verkoper onbekend1606228487v
WIEBREN EEDES Wybrant Eedis koper tuin of ledige plaatsin de noorder nieuwestad1618230151r
WIEBREN EEDES Wybrant Eedis koper tuin of ledige plaatsin de noorder nieuwestad1618230151r
WIEBREN EEDES Wybrant Eedis koper tuin of ledige plaatsin de noorder nieuwestad1618230151r
WIEBREN FEDDES Wybrant Feddes verkoper Zuiderplein 1zuid1631232179v
WIEBREN FEDDES Wybrant Feddes verkoper Zuiderplein 1zuid1631232179v
WIEBREN FEDDES Wybrant Feddes verkoper Zuiderplein 1zuid1631232179v
WIEBREN FRANSES Wibren Fransen smid (mr. -)koper nieuw welgebouwd huisZuiderstraat1651236148v
WIEBREN FRANSES Wibren Fransen smid (mr. -)koper nieuw welgebouwd huisZuiderstraat1651236148v
WIEBREN FRANSES Wibren Fransen smid (mr. -)koper nieuw welgebouwd huisZuiderstraat1651236148v
WIEBREN FRANSES Wybren Fransen blekerverkoper Heiligeweg 221683241264v
WIEBREN FRANSES Wybren Fransen blekerverkoper Heiligeweg 221683241264v
WIEBREN FRANSES Wybren Fransen blekerverkoper Heiligeweg 221683241264v
WIEBREN GERBENS Wybren Gerbens huurder Oosterkeetstraat 31806267204r
WIEBREN GERBENS Wybren Gerbens huurder Oosterkeetstraat 31806267204r
WIEBREN GERBENS Wybren Gerbens slagerkoper huisHoogstraat 311810269104v
WIEBREN GERBENS Wybren Gerbens slagerkoper huisHoogstraat 311810269104v
WIEBREN HAITSES Wybren Haytses koper woning bestaand uit 2 kamersRomastraat 121695243170v
WIEBREN HAITSES Wybren Haytses koper woning bestaand uit 2 kamersRomastraat 121695243170v
WIEBREN HAITSES Wybren Haytzes naastligger ten noordwesten Vianen 21721246102r
WIEBREN HAITSES Wybren Haytzes naastligger ten noordwesten Vianen 21721246102r
WIEBREN HAITSES Wybren Haitzes naastligger ten noordwesten Vianen 21725246245r
WIEBREN HAITSES Wybren Haitzes naastligger ten noordwesten Vianen 21725246245r
WIEBREN HAITSES de erfgenamen van wijlen Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2173124870r
WIEBREN HAITSES de erfgenamen van wijlen Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2173124870r
WIEBREN HAITSES de erfgenamen van wijlen Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2173224895r
WIEBREN HAITSES de erfgenamen van wijlen Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2173224895r
WIEBREN HEERKES Wybrant Heerckes verkoper Herenwaltje OZ1618230129v
WIEBREN HEERKES Wybrant Heerckes verkoper Herenwaltje OZ1618230129v
WIEBREN HERES Wiebren Heeres naastligger ten noorden Bargebuurt 281794264207v
WIEBREN HERES Wiebren Heeres naastligger ten noorden Bargebuurt 281794264207v
WIEBREN HERES Wiebren Heres naastligger ten westen Zoutsloot 59180226690v
WIEBREN HERES Wiebren Heres naastligger ten westen Zoutsloot 59180226690v
WIEBREN HERES Wybren Heeres , c.u.koper kamer met winkelSint Odolphisteeg 13165523750v
WIEBREN HERES Wybren Heeres , c.u.koper kamer met winkelSint Odolphisteeg 13165523750v
WIEBREN HERES Wybren Heeres koper van 1/3 Lanen 217852614va
WIEBREN HERES Wybren Heeres koper van 1/3 Lanen 217852614va
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaar (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 21787262209v
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaar (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 21787262209v
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 211787262220v
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 211787262220v
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten westen Droogstraat ZZ1789263144r
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten westen Droogstraat ZZ1789263144r
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten oosten Noorderhaven 1011790263182v
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten oosten Noorderhaven 1011790263182v
WIEBREN HERES de erfgenamen Wybren Heeres naastligger ten oosten Gardenierstraat 121791263329r
WIEBREN HERES de erfgenamen Wybren Heeres naastligger ten oosten Gardenierstraat 121791263329r
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaar (mr. -)verkoper Herenwaltje 11795264240r
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaar (mr. -)verkoper Herenwaltje 11795264240r
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 251798265104r
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 251798265104r
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 251798265104r
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 251798265104r
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten zuiden Bargebuurt 20180226662r
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten zuiden Bargebuurt 20180226662r
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaar (mr. -)koper huisZoutsloot 57180226678v
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaar (mr. -)koper huisZoutsloot 57180226678v
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten westen Zoutsloot 59180226680v
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten westen Zoutsloot 59180226680v
WIEBREN HERES de erfgenamen van wijlen Wybren Heeres naastligger ten westen Gardenierstraat 12180426752v
WIEBREN HERES de erfgenamen van wijlen Wybren Heeres naastligger ten westen Gardenierstraat 12180426752v
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaarverkoper Zoutsloot 571808268155r
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaarverkoper Zoutsloot 571808268155r
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaar (mr. -)verkoper Droogstraat 161808268160r
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaar (mr. -)verkoper Droogstraat 161808268160r
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaar (mr. -)verkoper Noorderhaven 1031808268160r
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaar (mr. -)verkoper Noorderhaven 1031808268160r
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten zuiden Bargebuurt 201809268201r
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten zuiden Bargebuurt 201809268201r
WIEBREN HERES KOSTERgrondpacht uit het huis van Wibren Heeres Costereigenaar perceel Sint Odolphisteeg 1316652396r
WIEBREN HERES KOSTERgrondpacht uit het huis van Wibren Heeres Costereigenaar perceel Sint Odolphisteeg 1316652396r
WIEBREN HERES KOSTER Wybren Heres Costernaastligger ten noorden Lanen 41167524024ra
WIEBREN HERES KOSTER Wybren Heres Costernaastligger ten noorden Lanen 41167524024ra
WIEBREN HERES KOSTER Wybren Heres Costernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 7167524024ra
WIEBREN HERES KOSTER Wybren Heres Costernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 7167524024ra
WIEBREN HERES KOSTER Wybren Heres Costernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9167524024ra
WIEBREN HERES KOSTER Wybren Heres Costernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9167524024ra
WIEBREN HERES KOSTER Wybren Heeres Costerverkoper Sint Odolphisteeg 131681241162v
WIEBREN HERES KOSTER Wybren Heeres Costerverkoper Sint Odolphisteeg 131681241162v
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels koper kamerHofstraat 33172024691r
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels koper kamerHofstraat 33172024691r
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels verkoper Hofstraat 331721246124r
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels verkoper Hofstraat 331721246124r
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels koper door niaar huisHofstraat 271725246216v
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels koper door niaar huisHofstraat 271725246216v
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels koper door niaar huisHofstraat 291725246216v
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels koper door niaar huisHofstraat 291725246216v
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels turfdragerverkoper Hofstraat 271731247380r
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels turfdragerverkoper Hofstraat 271731247380r
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels turfdragerverkoper Hofstraat 291731247380r
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels turfdragerverkoper Hofstraat 291731247380r
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels turfdragerkoper woningFranekerpoort (gebied)1731247391r
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels turfdragerkoper woningFranekerpoort (gebied)1731247391r
WIEBREN HESSELS wijlen Wybren Hessels verkoper Nieuwstraat 7173524963r
WIEBREN HESSELS wijlen Wybren Hessels verkoper Nieuwstraat 7173524963r
WIEBREN JAKOBS Wybren Jacobs verkoper Noorderhaven 161758254180r
WIEBREN JAKOBS Wybren Jacobs verkoper Noorderhaven 161758254180r
WIEBREN JANS Wibrant Jansen koper huis met ledige plaatsje daar achterFranekereind 30oost1620230234r
WIEBREN JANS Wibrant Jansen koper huis met ledige plaatsje daar achterFranekereind 30oost1620230234r
WIEBREN JANS Wibrant Jansen schipper op Sneek (veer-)verkoper Kerkpoortstraat 411620230256v
WIEBREN JANS Wibrant Jansen schipper op Sneek (veer-)verkoper Kerkpoortstraat 411620230256v
WIEBREN JANS Wibrant Jans naastligger ten westen Franekereind 321626231146r
WIEBREN JANS Wibrant Jans naastligger ten westen Franekereind 321626231146r
WIEBREN JANS Wibrant Jans naastligger ten westen Franekereind 321626231158r
WIEBREN JANS Wibrant Jans naastligger ten westen Franekereind 321626231158r
WIEBREN JANS huisman Wibren Jansen opposant vereist borg Schritsen 331644235106v
WIEBREN JANS huisman Wibren Jansen opposant vereist borg Schritsen 331644235106v
WIEBREN JANS huisman Wibren Jansen opposant vereist borg Lanen 401644235106v
WIEBREN JANS huisman Wibren Jansen opposant vereist borg Lanen 401644235106v
WIEBREN JANS Wybrant Jans koper door niaar ratione sanguinis huis en plaatsZeilmakersstraat 5162623196r
WIEBREN JANS Wybrant Jans koper door niaar ratione sanguinis huis en plaatsZeilmakersstraat 5162623196r
WIEBREN JANS Wybren Jans koper huisHeiligeweg159722845r
WIEBREN JANS Wybren Jans koper huisHeiligeweg159722845r
WIEBREN JANS Wybren Jansen protesteert vanwege een hypotheek Franekereind 381599228143r
WIEBREN JANS Wybren Jansen protesteert vanwege een hypotheek Franekereind 381599228143r
WIEBREN JANS Wybren Jans verkoper q.q. Zuiderstraat 191633233125r
WIEBREN JANS Wybren Jans verkoper q.q. Zuiderstraat 191633233125r
WIEBREN JANS de erfgenamen van wijlen Wybren Jansen naastligger ten oosten Franekereind 30west163923483v
WIEBREN JANS de erfgenamen van wijlen Wybren Jansen naastligger ten oosten Franekereind 30west163923483v
WIEBREN JANS Wybren Jansen schipper op Sneekverkoper Franekereind 30oost165623765r
WIEBREN JANS Wybren Jansen schipper op Sneekverkoper Franekereind 30oost165623765r
WIEBREN JANS Wybren Jansen , c.s.verkoper Noorderhaven 57west1657237120r
WIEBREN JANS Wybren Jansen , c.s.verkoper Noorderhaven 57west1657237120r
WIEBREN JANS Wybren Jansen naastligger ten westen Schritsen 31675240176v
WIEBREN JANS Wybren Jansen naastligger ten westen Schritsen 31675240176v
WIEBREN JANS Wybren Jansen kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 41169424393v
WIEBREN JANS Wybren Jansen kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 41169424393v
WIEBREN JANS Wybren Jans timmerman (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 21west170724525v
WIEBREN JANS Wybren Jans timmerman (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 21west170724525v
WIEBREN JANS wijlen Wybren Jansen verkoper Zuiderhaven 311723246172r
WIEBREN JANS wijlen Wybren Jansen verkoper Zuiderhaven 311723246172r
WIEBREN JANS de weduwe en erfgenamen van wijlen Wybren Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 121724246212v
WIEBREN JANS de weduwe en erfgenamen van wijlen Wybren Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 121724246212v
WIEBREN JANS HUISMAN Wibrant Jansen Huismannaastligger ten westen Noorderhaven 751642234163r
WIEBREN JANS HUISMAN Wibrant Jansen Huismannaastligger ten westen Noorderhaven 751642234163r
WIEBREN JANS HUISMAN Wyberen Jansen Huismannaastligger ten westen Droogstraat 81647235265v
WIEBREN JANS HUISMAN Wyberen Jansen Huismannaastligger ten westen Droogstraat 81647235265v
WIEBREN JANS HUISMAN Wybrant Jansen Huismannaastligger ten westen Noorderhaven 751629232119r
WIEBREN JANS HUISMAN Wybrant Jansen Huismannaastligger ten westen Noorderhaven 751629232119r
WIEBREN JANS HUISMAN Wybrant Jansen Huismannaastligger ten westen Droogstraat 81629232119r
WIEBREN JANS HUISMAN Wybrant Jansen Huismannaastligger ten westen Droogstraat 81629232119r
WIEBREN JANS HUISMAN Wybrant Jansen Huismannaastligger ten westen Noorderhaven 751658237177v
WIEBREN JANS HUISMAN Wybrant Jansen Huismannaastligger ten westen Noorderhaven 751658237177v
WIEBREN JANS HUISMAN Wybrant Jansen Huismanverkoper q.q. Vijverstraat 1516592382ra
WIEBREN JANS HUISMAN Wybrant Jansen Huismanverkoper q.q. Vijverstraat 1516592382ra
WIEBREN JANS HUISMAN Wybrant Jansen Huismankoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16602384va
WIEBREN JANS HUISMAN Wybrant Jansen Huismankoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16602384va
WIEBREN JANS HUISMAN Wybren Jans Huismankoopmanverkoper Noorderhaven 28achter1659237207v
WIEBREN JANS HUISMAN Wybren Jans Huismankoopmanverkoper Noorderhaven 28achter1659237207v
WIEBREN JANS HUISMAN Wybren Jansen Huismanverkoper Vijver 61662238155r
WIEBREN JANS HUISMAN Wybren Jansen Huismanverkoper Vijver 61662238155r
WIEBREN JANS HUISMAN Wybren Jansen Huismankoopmankoper q.q. huis en koolstekZuiderhaven 791676240242v
WIEBREN JANS HUISMAN Wybren Jansen Huismankoopmankoper q.q. huis en koolstekZuiderhaven 791676240242v
WIEBREN JANS WIJNGAARD Wybren Jansen Wijngaertkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 311686242121r
WIEBREN JANS WIJNGAARD Wybren Jansen Wijngaertkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 311686242121r
WIEBREN JENTJES Wybren Jentjes koper kamerGardenierstraat 181704244264v
WIEBREN JENTJES Wybren Jentjes koper kamerGardenierstraat 181704244264v
WIEBREN KLASES Wybrandt Claesen verkoper Lanen 801598228109r
WIEBREN KLASES Wybrandt Claesen verkoper Lanen 801598228109r
WIEBREN KLASES Wybrandt Claesen verkoper Lanen 801598228109r
WIEBREN KLASES wijlen Wybren Claes koper Lanen NZ1612229108r
WIEBREN KLASES wijlen Wybren Claes koper Lanen NZ1612229108r
WIEBREN KLASES wijlen Wybren Claes koper Lanen NZ1612229108r
WIEBREN KLASES Wybren Claeses , n.u.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2176825754r
WIEBREN KLASES Wybren Claeses , n.u.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2176825754r
WIEBREN KLASES Wybren Claeses , n.u.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2176825754r
WIEBREN KLASES Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2178326120r
WIEBREN KLASES Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2178326120r
WIEBREN KLASES Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2178326120r
WIEBREN KLASES Wybren Claasen uitdragerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
WIEBREN KLASES Wybren Claasen uitdragerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
WIEBREN KLASES Wybren Claasen uitdragerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
WIEBREN KLASES Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2178626289v
WIEBREN KLASES Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2178626289v
WIEBREN KLASES Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2178626289v
WIEBREN KLASES Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21787262205v
WIEBREN KLASES Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21787262205v
WIEBREN KLASES Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21787262205v
WIEBREN KLASES Wybren Clases uitdragerverkoper Lanen 891789263146v
WIEBREN KLASES Wybren Clases uitdragerverkoper Lanen 891789263146v
WIEBREN KLASES Wybren Clases uitdragerverkoper Lanen 891789263146v
WIEBREN KORNELIS Wybrandt Cornelis verkoper Rommelhaven 101602228326v
WIEBREN KORNELIS Wybrandt Cornelis verkoper Rommelhaven 101602228326v
WIEBREN KORNELIS Wybrandt Cornelis verkoper Rommelhaven 101602228326v
WIEBREN KORNELIS Wybren Cornelis koper kamer met een loods en een plaatsje ten noordenGrote Ossenmarkt 271645235169v
WIEBREN KORNELIS Wybren Cornelis koper kamer met een loods en een plaatsje ten noordenGrote Ossenmarkt 271645235169v
WIEBREN KORNELIS Wybren Cornelis koper kamer met een loods en een plaatsje ten noordenGrote Ossenmarkt 271645235169v
WIEBREN KORNELIS Wybren Cornelis , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 1916472366r
WIEBREN KORNELIS Wybren Cornelis , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 1916472366r
WIEBREN KORNELIS Wybren Cornelis , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 1916472366r
WIEBREN LOURENS Wybren Louwrens turfdragerkoper twee kamers aan elkaarGedempte Korte Zoutsloot 111686242152r
WIEBREN LOURENS Wybren Louwrens turfdragerkoper twee kamers aan elkaarGedempte Korte Zoutsloot 111686242152r
WIEBREN LOURENS Wybren Louwrens turfdragerkoper twee kamers aan elkaarOoievaarsteeg 181686242152r
WIEBREN LOURENS Wybren Louwrens turfdragerkoper twee kamers aan elkaarOoievaarsteeg 181686242152r
WIEBREN LOURENS Wybren Louwrens naastligger ten oosten Zoutsloot OZ1696243192r
WIEBREN LOURENS Wybren Louwrens naastligger ten oosten Zoutsloot OZ1696243192r
WIEBREN LOURENS Wybren Louwrens naastligger ten oosten Zoutsloot OZ1701244115r
WIEBREN LOURENS Wybren Louwrens naastligger ten oosten Zoutsloot OZ1701244115r
WIEBREN MEINERTS Wibren Meynerts naastligger ten westen Voorstraat 78163823460v
WIEBREN MEINERTS Wibren Meynerts naastligger ten westen Voorstraat 78163823460v
WIEBREN MEINERTS Wybren Meynerts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 61634233133r
WIEBREN MEINERTS Wybren Meynerts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 61634233133r
WIEBREN MINKS Wibrant Menckes koper huisKleine Kerkstraat 5162723227v
WIEBREN MINKS Wibrant Menckes koper huisKleine Kerkstraat 5162723227v
WIEBREN MINKS de weduwe van wijlen Wybren Minckes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7163923475v
WIEBREN MINKS de weduwe van wijlen Wybren Minckes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7163923475v
WIEBREN OEDSES Wybren Oedses naastligger ten oosten Noorderhaven 1001618230114r
WIEBREN OEDSES Wybren Oedses naastligger ten oosten Noorderhaven 1001618230114r
WIEBREN OEDSES het houtstek van Wybren Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 1001618230114r
WIEBREN OEDSES het houtstek van Wybren Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 1001618230114r
WIEBREN PIEBES wijlen Wibrant Pibes verkoper Hoogstraat 10163723442v
WIEBREN PIEBES wijlen Wibrant Pibes verkoper Hoogstraat 10163723442v
WIEBREN PIEBES Wybrandt Pybes timmermankoper ledige plaetse zijnde de negende plaetse in de darde lottingeAchterstraat1606228491r
WIEBREN PIEBES Wybrandt Pybes timmermankoper ledige plaetse zijnde de negende plaetse in de darde lottingeAchterstraat1606228491r
WIEBREN PIEBES grondpacht uit het huis van Wybrant Pybes eigenaar perceel Schoolsteeg1606228526r
WIEBREN PIEBES grondpacht uit het huis van Wybrant Pybes eigenaar perceel Schoolsteeg1606228526r
WIEBREN PIEBES grondpacht uit het huis van Wybren Pybes eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
WIEBREN PIEBES grondpacht uit het huis van Wybren Pybes eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
WIEBREN PIEBES Wybren Piebis koper 1/3 en 1/12 huis (is tevens bewoner)Hoogstraat 101626231129r
WIEBREN PIEBES Wybren Piebis koper 1/3 en 1/12 huis (is tevens bewoner)Hoogstraat 101626231129r
WIEBREN PIETERS Wibrand Pieters glasmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 17west1664238239v
WIEBREN PIETERS Wibrand Pieters glasmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 17west1664238239v
WIEBREN PIETERS Wibrant Pieters glasmaker (mr. -)verkoper Vijversteeg 81659237218r
WIEBREN PIETERS Wibrant Pieters glasmaker (mr. -)verkoper Vijversteeg 81659237218r
WIEBREN PIETERS burgervaandrig Wybrand Pieters verkoper q.q. Franekereind 14166823926ra
WIEBREN PIETERS burgervaandrig Wybrand Pieters verkoper q.q. Franekereind 14166823926ra
WIEBREN PIETERS burgerhopman Wybrandt Pytters verkoper q.q. Zoutsloot 981673240114r
WIEBREN PIETERS burgerhopman Wybrandt Pytters verkoper q.q. Zoutsloot 981673240114r
WIEBREN PIETERS Wybrant Pyters verkoper Rommelhaven 61634233142v
WIEBREN PIETERS Wybrant Pyters verkoper Rommelhaven 61634233142v
WIEBREN PIETERS Wybrant Peters afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
WIEBREN PIETERS Wybrant Peters afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
WIEBREN PIETERS burgemeester Wybrant Pytters koper door niaar Lanen 811656237102r
WIEBREN PIETERS burgemeester Wybrant Pytters koper door niaar Lanen 811656237102r
WIEBREN PIETERS Wybren Pytters koper westelijke helft van een huisVoorstraat 17west1658237147v
WIEBREN PIETERS Wybren Pytters koper westelijke helft van een huisVoorstraat 17west1658237147v
WIEBREN PIETERS de kinderen en erfgenamen van wijlen Wybren Pieters koper grondpacht van 1-08-00 cgVoorstraat 22167924154v
WIEBREN PIETERS de kinderen en erfgenamen van wijlen Wybren Pieters koper grondpacht van 1-08-00 cgVoorstraat 22167924154v
WIEBREN PIETERS grondpacht uit het huis van de koper Wybren Pieters eigenaar perceel Voorstraat 22167924154v
WIEBREN PIETERS grondpacht uit het huis van de koper Wybren Pieters eigenaar perceel Voorstraat 22167924154v
WIEBREN PIETERS Wybren Pytters varenspersoonkoper huisBargebuurt1706244341r
WIEBREN PIETERS Wybren Pytters varenspersoonkoper huisBargebuurt1706244341r
WIEBREN PIETERS Wybren Pyters schipper (schuit-)naastligger ten westen Zoutsloot 11724246193r
WIEBREN PIETERS Wybren Pyters schipper (schuit-)naastligger ten westen Zoutsloot 11724246193r
WIEBREN PIETERS Wybren Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot 11726246267r
WIEBREN PIETERS Wybren Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot 11726246267r
WIEBREN REINS Wybrant Reyns schoenmakerkoper huis daer den Witten Scheer uuytsteecktKleine Bredeplaats 8zuidde Witte Schaar161122960r
WIEBREN REINS Wybrant Reyns schoenmakerkoper huis daer den Witten Scheer uuytsteecktKleine Bredeplaats 8zuidde Witte Schaar161122960r
WIEBREN REINS Wybrant Reyns schoenmakerverkoper Kleine Bredeplaats 8zuid161222970r
WIEBREN REINS Wybrant Reyns schoenmakerverkoper Kleine Bredeplaats 8zuid161222970r
WIEBREN RIENKS Wibrand Riencks* kuipernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4162723231r
WIEBREN RIENKS Wibrand Riencks* kuipernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4162723231r
WIEBREN RIENKS Wibrant Riencks kuipernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4162823245v
WIEBREN RIENKS Wibrant Riencks kuipernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4162823245v
WIEBREN RINNERTS Wybrandt Rinnerts koopmankoper huis de Vergulden Boterton genaemptVoorstraat 76de Vergulde Boterton1703244211r
WIEBREN RINNERTS Wybrandt Rinnerts koopmankoper huis de Vergulden Boterton genaemptVoorstraat 76de Vergulde Boterton1703244211r
WIEBREN RINNERTS Wybrandt Rinnerts , e.a.naastligger ten westen Voorstraat 78170924582r
WIEBREN RINNERTS Wybrandt Rinnerts , e.a.naastligger ten westen Voorstraat 78170924582r
WIEBREN RINSES Wibrant Rinses , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 111620230207r
WIEBREN RINSES Wibrant Rinses , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 111620230207r
WIEBREN RINSES Wibrant Rinses , c.u.crediteur Grote Kerkstraat 161621230279v
WIEBREN RINSES Wibrant Rinses , c.u.crediteur Grote Kerkstraat 161621230279v
WIEBREN RINSES Wybrant Rintses bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14161122915v
WIEBREN RINSES Wybrant Rintses bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14161122915v
WIEBREN RINSES Wybrant Rintses bakkerkoper huisGrote Kerkstraat 11161222974r
WIEBREN RINSES Wybrant Rintses bakkerkoper huisGrote Kerkstraat 11161222974r
WIEBREN RINSES Wybren Rinses naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
WIEBREN RINSES Wybren Rinses naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
WIEBREN RINSES het huis van Wybren Rynses naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
WIEBREN RINSES het huis van Wybren Rynses naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
WIEBREN RUURDS Wybren Ruyrds niaarnemer ratione proximitatis Weverstraat NZ1651236172v
WIEBREN RUURDS Wybren Ruyrds niaarnemer ratione proximitatis Weverstraat NZ1651236172v
WIEBREN RUURDS Wybren Ruierts verkoper Vijverstraat 91658237152v
WIEBREN RUURDS Wybren Ruierts verkoper Vijverstraat 91658237152v
WIEBREN SEERPS Wibrant Seerps zeilmakerverkoper q.q. Heiligeweg 581620230233r
WIEBREN SEERPS Wibrant Seerps zeilmakerverkoper q.q. Heiligeweg 581620230233r
WIEBREN SEERPS Wibrant Seerps koper q.q. 1/3 huis met hof daar achterNoordijs 31622230317v
WIEBREN SEERPS Wibrant Seerps koper q.q. 1/3 huis met hof daar achterNoordijs 31622230317v
WIEBREN SEERPS Wibrant Seerps koper hof met bomen en plantagieZoutsloot NZ1626231150v
WIEBREN SEERPS Wibrant Seerps koper hof met bomen en plantagieZoutsloot NZ1626231150v
WIEBREN SEERPS Wibrant Seerps koopmankoper kamerZoutsloot 241627231163r
WIEBREN SEERPS Wibrant Seerps koopmankoper kamerZoutsloot 241627231163r
WIEBREN SEERPS Wibrant Seerps naastligger ten westen Zoutsloot ZZ163723431r
WIEBREN SEERPS Wibrant Seerps naastligger ten westen Zoutsloot ZZ163723431r
WIEBREN SEERPS de hof van Wibrant Seerps naastligger ten oosten Droogstraat 131642234180v
WIEBREN SEERPS de hof van Wibrant Seerps naastligger ten oosten Droogstraat 131642234180v
WIEBREN SEERPS burgerhopman Wibrant Seerps koopmankoper door niaar 1/7 huis en plaatsVoorstraat 8164323589r
WIEBREN SEERPS burgerhopman Wibrant Seerps koopmankoper door niaar 1/7 huis en plaatsVoorstraat 8164323589r
WIEBREN SEERPS Wibren Seerps trekt zijn protest in Heiligeweg 64161723064r
WIEBREN SEERPS Wibren Seerps trekt zijn protest in Heiligeweg 64161723064r
WIEBREN SEERPS Wybrandt Seerps zeilmakerkoper provisioneel huisGrote Bredeplaats 8west1600228191v
WIEBREN SEERPS Wybrandt Seerps zeilmakerkoper provisioneel huisGrote Bredeplaats 8west1600228191v
WIEBREN SEERPS Wybrandt Seerps zeilmakerbewoner Grote Bredeplaats 8oost1603228371v
WIEBREN SEERPS Wybrandt Seerps zeilmakerbewoner Grote Bredeplaats 8oost1603228371v
WIEBREN SEERPS Wybrandt Seerps koper huis met het vrije medegebruik van de steeg, breed 5 voetNoorderhaven 411604228416v
WIEBREN SEERPS Wybrandt Seerps koper huis met het vrije medegebruik van de steeg, breed 5 voetNoorderhaven 411604228416v
WIEBREN SEERPS Wybrandt Seerps zeilmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 391618230120r
WIEBREN SEERPS Wybrandt Seerps zeilmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 391618230120r
WIEBREN SEERPS Wybrandt Seerps zeilmakerkoper q.q. dwarskamerHeiligeweg 581618230133v
WIEBREN SEERPS Wybrandt Seerps zeilmakerkoper q.q. dwarskamerHeiligeweg 581618230133v
WIEBREN SEERPS Wybrandt Seerps zeilmakernaastligger ten noorden Heiligeweg 581618230133v
WIEBREN SEERPS Wybrandt Seerps zeilmakernaastligger ten noorden Heiligeweg 581618230133v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps zeilmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 39161122918v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps zeilmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 39161122918v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps zeilmakerkoper drie onderkamers met drie opkamers daarbovenNoordijs 21618230135v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps zeilmakerkoper drie onderkamers met drie opkamers daarbovenNoordijs 21618230135v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps zeilmakerkoper huis met ledige plaatsNoordijs 21619230179v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps zeilmakerkoper huis met ledige plaatsNoordijs 21619230179v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps zeilmakerkoper huis met ledige plaatsNoordijs 41619230179v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps zeilmakerkoper huis met ledige plaatsNoordijs 41619230179v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps zeilmakernaastligger ten oosten Noordijs 21619230179v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps zeilmakernaastligger ten oosten Noordijs 21619230179v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps zeilmakernaastligger ten oosten Noordijs 41619230179v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps zeilmakernaastligger ten oosten Noordijs 41619230179v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps koper Schoolsteeg OZ1620230206v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps koper Schoolsteeg OZ1620230206v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ1620230206v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ1620230206v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps verkoper Zoutsloot NZ1634233133v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps verkoper Zoutsloot NZ1634233133v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps koper huis, ledige plaats, zomerhuis en hof met bomen en plantenNoordijs 21164323579v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps koper huis, ledige plaats, zomerhuis en hof met bomen en plantenNoordijs 21164323579v
WIEBREN SEERPS het huis van wijlen Wybrant Seerps naastligger ten westen Noorderhaven 43164823616v
WIEBREN SEERPS het huis van wijlen Wybrant Seerps naastligger ten westen Noorderhaven 43164823616v
WIEBREN SEERPS de erfgenamen van wijlen Wybrant Seerps naastligger ten westen Droogstraat 171657237257v
WIEBREN SEERPS de erfgenamen van wijlen Wybrant Seerps naastligger ten westen Droogstraat 171657237257v
WIEBREN SEERPS Wybren Seerps verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
WIEBREN SEERPS Wybren Seerps verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
WIEBREN SEERPS Wybren Seerps naastligger ten westen Droogstraat 15163923490v
WIEBREN SEERPS Wybren Seerps naastligger ten westen Droogstraat 15163923490v
WIEBREN SEERPS het huis van de erfgenamen van wijlen Wybren Seerps naastligger ten westen Noorderhaven 43164923656v
WIEBREN SEERPS het huis van de erfgenamen van wijlen Wybren Seerps naastligger ten westen Noorderhaven 43164923656v
WIEBREN SIEBRENS Wybren Sybrens pannenbakkerkoper woningGardenierstraat 12176125576r
WIEBREN SIEBRENS Wybren Sybrens pannenbakkerkoper woningGardenierstraat 12176125576r
WIEBREN SIEBRENS Wybren Sybrens naastligger ten oosten Gardenierstraat 101770257183r
WIEBREN SIEBRENS Wybren Sybrens naastligger ten oosten Gardenierstraat 101770257183r
WIEBREN SIEBRENS Wybren Sybrens naastligger ten westen Gardenierstraat 14177225822v
WIEBREN SIEBRENS Wybren Sybrens naastligger ten westen Gardenierstraat 14177225822v
WIEBREN SJOERDS Wybren Sjoerds , c.u.koper twee kamersRapenburg 18166623938r
WIEBREN SJOERDS Wybren Sjoerds , c.u.koper twee kamersRapenburg 18166623938r
WIEBREN SJOERDS Wybren Sjoerds , c.u.koper twee kamersRapenburg 20166623938r
WIEBREN SJOERDS Wybren Sjoerds , c.u.koper twee kamersRapenburg 20166623938r
WIEBREN SJOERDS wijlen Wybren Sjoerdts handelaar [staat: soetelaar]erflater Rapenburg 181682241200r
WIEBREN SJOERDS wijlen Wybren Sjoerdts handelaar [staat: soetelaar]erflater Rapenburg 181682241200r
WIEBREN TJEERDS als bewoner Wybren Tjeerds naastligger ten noorden Karremanstraat 21703244236r
WIEBREN TJEERDS als bewoner Wybren Tjeerds naastligger ten noorden Karremanstraat 21703244236r
WIEBREN ULBES Wybren Ulbes , c.u.huurder Karremanstraat 11170824554r
WIEBREN ULBES Wybren Ulbes , c.u.huurder Karremanstraat 11170824554r
WIEBREN WILLEMS Wybrand Willems metselaar (mr. -)koper huisBargebuurt 261778259141v
WIEBREN WILLEMS Wybrand Willems metselaar (mr. -)koper huisBargebuurt 261778259141v
WIEBREN WILLEMS Wybrand Willems naastligger ten noorden Bargebuurt 261778259141v
WIEBREN WILLEMS Wybrand Willems naastligger ten noorden Bargebuurt 261778259141v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems metselaarkoper woningBargebuurt 22176825747v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems metselaarkoper woningBargebuurt 22176825747v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems metselaarnaastligger ten zuiden Bargebuurt 22176825747v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems metselaarnaastligger ten zuiden Bargebuurt 22176825747v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems koper huisn en tuintjeRommelhaven 1117722587v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems koper huisn en tuintjeRommelhaven 1117722587v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems metselaarkoper huisLanen 481773258125v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems metselaarkoper huisLanen 481773258125v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems metselaar (mr. -)koper huisBargebuurtspoortje WZ1779259175v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems metselaar (mr. -)koper huisBargebuurtspoortje WZ1779259175v
WIEBREN WILLEMS de weduwe van wijlen Wybren Willems metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Bargebuurt 26178126086v
WIEBREN WILLEMS de weduwe van wijlen Wybren Willems metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Bargebuurt 26178126086v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems metselaar (mr. -)verkoper Bargebuurt 26178126086v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems metselaar (mr. -)verkoper Bargebuurt 26178126086v
WIEBREN WILLEMS de weduwe van wijlen Wybren Willems naastligger ten westen Lanen 501782260229r
WIEBREN WILLEMS de weduwe van wijlen Wybren Willems naastligger ten westen Lanen 501782260229r
WIEBREN WILLEMS de weduwe van wijlen Wybren Willems naastligger ten zuiden Hoogstraat 161787262181r
WIEBREN WILLEMS de weduwe van wijlen Wybren Willems naastligger ten zuiden Hoogstraat 161787262181r
WIEBREN WILLEMS wijlen Wybren Willems erflater Rommelhaven 111799265129r
WIEBREN WILLEMS wijlen Wybren Willems erflater Rommelhaven 111799265129r
WIEBRICHJE Wybrigje naastligger ten noorden Zuiderhaven 77oost1732248163r
WIEBRICHJE FEIES Wybrich Feyes eigenaar van 1/2 Steenhouwersstraat 61653236240v
WIEBRICHJE FEIES Wybrich Feyes eigenaar van 1/2 Steenhouwersstraat 61653236240v
WIEBRICHJE FEIES Wybrich Feyes eigenaar van 1/2 Steenhouwersstraat 61653236240v
WIEBRICHJE HEINS Wibrigjen Heyns koper Sint Odolphisteeg 61681241127v
WIEBRICHJE HEINS Wibrigjen Heyns koper Sint Odolphisteeg 61681241127v
WIEBRICHJE JANS wijlen Wibrich Jans erflater Noorderhaven 20167924138r
WIEBRICHJE JANS wijlen Wibrich Jans erflater Noorderhaven 20167924138r
WIEBRICHJE JELMERS Wybrich Jelmers verkoper Bargebuurtspoortje1634233154v
WIEBRICHJE JELMERS Wybrich Jelmers verkoper Bargebuurtspoortje1634233154v
WIEBRICHJE JURJENS Wybrigien Juriens koper Lanen 541698243364v
WIEBRICHJE JURJENS Wybrigien Juriens koper Lanen 541698243364v
WIEBRICHJE KLASES Wibrich Clasen koper Oosterkeetstraat 6161723083v
WIEBRICHJE KLASES Wibrich Clasen koper Oosterkeetstraat 6161723083v
WIEBRICHJE KLASES Wibrich Clasen koper Oosterkeetstraat 6161723083v
WIEBRICHJE KLASES Wybrich Clasen verkoper Nieuwstraat 46161122965r
WIEBRICHJE KLASES Wybrich Clasen verkoper Nieuwstraat 46161122965r
WIEBRICHJE KLASES Wybrich Clasen verkoper Nieuwstraat 46161122965r
WIEBRICHJE KLASES Wybrich Clasen verkoper Oosterkeetstraat 61618230113v
WIEBRICHJE KLASES Wybrich Clasen verkoper Oosterkeetstraat 61618230113v
WIEBRICHJE KLASES Wybrich Clasen verkoper Oosterkeetstraat 61618230113v
WIEBRICHJE KLASES Wybrich Claesen koper Oosterkeetstraat 111618230131r
WIEBRICHJE KLASES Wybrich Claesen koper Oosterkeetstraat 111618230131r
WIEBRICHJE KLASES Wybrich Claesen koper Oosterkeetstraat 111618230131r
WIEBRICHJE KLASES SCHRIK Wybrigjen Clases Schrikverkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
WIEBRICHJE KLASES SCHRIK Wybrigjen Clases Schrikverkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
WIEBRICHJE KLASES SCHRIK Wybrigjen Clases Schrikverkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
WIEBRICHJE MINNES Wybrich Minnes verkoper Schritsen 8161623017r
WIEBRICHJE MINNES Wybrich Minnes verkoper Schritsen 8161623017r
WIEBRICHJE MINNES Wybrich Minnes koper Grote Ossenmarkt1633233116r
WIEBRICHJE MINNES Wybrich Minnes koper Grote Ossenmarkt1633233116r
WIEBRICHJE PIETERS Wybrich Pieters bruid 1604228433r
WIEBRICHJE PIETERS Wybrich Pieters bruid 1604228433r
WIEBRICHJE SIEDSES Wybrich Sydses koper Gardenierstraat1634233144r
WIEBRICHJE SIEDSES Wybrich Sydses koper Gardenierstraat1634233144r
WIEBRICHJE SIEDSES Wybrigje Sydses huurder Noorderhaven 901791263298r
WIEBRICHJE SIEDSES Wybrigje Sydses huurder Noorderhaven 901791263298r
WIEBRICHJE SIEMENS Wybrigjen Symons koper Brouwersstraat 14174925217v
WIEBRICHJE SIEMENS Wybrigjen Symons koper Brouwersstraat 14174925217v
WIEGER Wieger Galtyes naastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost1620230202v
WIEGER Wieger Galtyes verkoper Zuiderhaven 361620230209v
WIEGER Wieger Galtyes naastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost1620230210v
WIEGER Wieger verkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
WIEGER Wieger molenmakernaastligger ten westen Rozengracht 7west170024470r
WIEGER Wiger Galties naastligger ten oosten Zuiderhaven 34west1613229169r
WIEGER Wiger Galtyes naastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost161623048v
WIEGER wijlen Wiger Berckes koper Bargebuurt 28164923658r
WIEGER wijlen Wiger Berckes naastligger ten zuiden Bargebuurt 28164923658r
WIEGER Wiger brouwernaastligger ten westen Kruisstraat 5west1662238125r
WIEGER Wyger bierdragernaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 81784261142r
WIEGER HARMENS Wyger Harmenskoopmankoper Zuiderhaven 53180126647v
WIEGER HARMENS Wyger Harmenskoopmaneigenaar van 7/32 Zuiderhaven 53180126647v
WIEGER HARMENS Wyger Harmenskoopmankoper pottenbakkerijVisbuurt 21807267337v
WIEGER HARMENS Wyger Harmensverkoper q.q. Visbuurt 21807267337v
WIEGER HARMENS Wyger Harmenskoopmankoper droogschuur of pakhuisZoutsloot 311807267337v
WIEGER HARMENS Wyger Harmensverkoper q.q. Zoutsloot 311807267337v
WIEGER HOORNSTRA Wiegerus Hoornstratimmerman (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 23midden173925018r
WIEGER HOORNSTRA Wiegerus Hoornstratimmerman (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 23oost173925018r
WIEGER MOCKEMA Wieger Mockemazilversmid (mr. -)koper door niaar twee kamersVoorstraat 58een_achter1711245146v
WIEGER MOCKEMA Wieger Mockemazilversmid (mr. -)verkoper Voorstraat 58een_achter1711245152v
WIEGER MOCKEMA Wieger Mockema, c.u.koper huis en hof daar de Vergulde Boot uithangtVoorstraat 53de Vergulde Boot1711245157v
WIEGER MOCKEMA Wieger Mockemazilversmid (mr. -)verkoper Voorstraat 291711245160r
WIEGER MOCKEMA Wieger Mockemakoper 8/12 hofHofstraat 12a1712245175v
WIEGER MOCKEMA Wieger Mockemaeigenaar van 4/12 Hofstraat 12a1712245175v
WIEGER MOCKEMAvroedsman Wieger Mockemaverkoper van 2/3 Zoutsloot 106noord1723246171v
WIEGER SWERMS Wiegerus Swermschirurgijn en distillateur (mr. -)verkoper van 1/2 Achterstraat 151762255117v
WIEGER ALBERTS Wieger Alberts bakker (mr. -)huurder Rozenstraat 2170124496r
WIEGER ALBERTS Wieger Alberts bakker (mr. -)huurder Rozenstraat 2170124496r
WIEGER ALBERTS Wieger Alberts bakker (mr. -)huurder Rozenstraat 2170124496r
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424251r
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424251r
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424251r
WIEGER ALBERTS de boedel van Wyger Alberts , c.u.bakker (mr. -)verkoper Noordermolen 11686242151r
WIEGER ALBERTS de boedel van Wyger Alberts , c.u.bakker (mr. -)verkoper Noordermolen 11686242151r
WIEGER ALBERTS de boedel van Wyger Alberts , c.u.bakker (mr. -)verkoper Noordermolen 11686242151r
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)1688242249v
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)1688242249v
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)1688242249v
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Schritsen 50achter1699243394v
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Schritsen 50achter1699243394v
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Schritsen 50achter1699243394v
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisRozenstraat 1Almenum170024446r
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisRozenstraat 1Almenum170024446r
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisRozenstraat 1Almenum170024446r
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper (nu in oost-indie)Rozenstraat 1170724514r
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper (nu in oost-indie)Rozenstraat 1170724514r
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper (nu in oost-indie)Rozenstraat 1170724514r
WIEGER ANNES wijlen Wiger Annis verkoper Spinhuisstraat163623419v
WIEGER ANNES wijlen Wiger Annis verkoper Spinhuisstraat163623419v
WIEGER ANNES wijlen Wiger Annis verkoper Spinhuisstraat163623419v
WIEGER ANNES de weduwe van wijlen Wiger Annis naastligger ten zuiden Lanen 85163623420r
WIEGER ANNES de weduwe van wijlen Wiger Annis naastligger ten zuiden Lanen 85163623420r
WIEGER ANNES de weduwe van wijlen Wiger Annis naastligger ten zuiden Lanen 85163623420r
WIEGER ANNES Wigger Annes bewoner Lanen 871634233134v
WIEGER ANNES Wigger Annes bewoner Lanen 871634233134v
WIEGER ANNES Wigger Annes bewoner Lanen 871634233134v
WIEGER ANNES het kind van Wyger Annes naastligger ten noorden Lanen 8916592385r
WIEGER ANNES het kind van Wyger Annes naastligger ten noorden Lanen 8916592385r
WIEGER ANNES het kind van Wyger Annes naastligger ten noorden Lanen 8916592385r
WIEGER DIRKS Wyger Dirks herbergiergeniaarde koper Bargebuurtspoortje 101738249234v
WIEGER DIRKS Wyger Dirks herbergiergeniaarde koper Bargebuurtspoortje 101738249234v
WIEGER DIRKS Wyger Dirks herbergiergeniaarde koper Bargebuurtspoortje 101738249234v
WIEGER DIRKS Wyger Dirks naastligger ten oosten Franekereind 23west173925076v
WIEGER DIRKS Wyger Dirks naastligger ten oosten Franekereind 23west173925076v
WIEGER DIRKS Wyger Dirks naastligger ten oosten Franekereind 23west173925076v
WIEGER DIRKS HORNSTRA Wyger Dirks Hornstraherbergiergeniaarde koper Franekereind 29oost1738249350r
WIEGER DIRKS HORNSTRA Wyger Dirks Hornstraherbergiergeniaarde koper Franekereind 29oost1738249350r
WIEGER DIRKS HORNSTRA Wyger Dirks Hornstraherbergiergeniaarde koper Franekereind 29oost1738249350r
WIEGER DIRKS HORNSTRA Wyger Dirks Hornstraherbergierkoper door niaar huisFranekereind 23westde Kleine Ooievaar173925076v
WIEGER DIRKS HORNSTRA Wyger Dirks Hornstraherbergierkoper door niaar huisFranekereind 23westde Kleine Ooievaar173925076v
WIEGER DIRKS HORNSTRA Wyger Dirks Hornstraherbergierkoper door niaar huisFranekereind 23westde Kleine Ooievaar173925076v
WIEGER DIRKS HORNSTRAwijlen Wyger Dirks Hornstraherbergierkoper Nieuwstraat 561741250162v
WIEGER DIRKS HORNSTRAwijlen Wyger Dirks Hornstraherbergierkoper Nieuwstraat 561741250162v
WIEGER DIRKS HORNSTRAwijlen Wyger Dirks Hornstraherbergierkoper Nieuwstraat 561741250162v
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts , c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 24zuid1615229252r
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts , c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 24zuid1615229252r
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts , c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 24zuid1615229252r
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts verkoper Karremanstraat 24zuid1615229252r
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts verkoper Karremanstraat 24zuid1615229252r
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts verkoper Karremanstraat 24zuid1615229252r
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261619230197v
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261619230197v
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261619230197v
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261620230209r
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261620230209r
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261620230209r
WIEGER EILERTS de plaats van Wieger Ellerts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1621230278r
WIEGER EILERTS de plaats van Wieger Ellerts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1621230278r
WIEGER EILERTS de plaats van Wieger Ellerts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1621230278r
WIEGER EILERTS de ledige plaats van Wieger Ellerts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1623230370r
WIEGER EILERTS de ledige plaats van Wieger Ellerts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1623230370r
WIEGER EILERTS de ledige plaats van Wieger Ellerts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1623230370r
WIEGER EILERTS de dwarskamer eerder van de verkoper Wieger Ellerts schippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r
WIEGER EILERTS de dwarskamer eerder van de verkoper Wieger Ellerts schippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r
WIEGER EILERTS de dwarskamer eerder van de verkoper Wieger Ellerts schippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts schipperverkoper Karremanstraat 24noord162823279r
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts schipperverkoper Karremanstraat 24noord162823279r
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts schipperverkoper Karremanstraat 24noord162823279r
WIEGER EILERTS het huis van Wyger Eylarts schippernaastligger ten noorden Karremanstraat 26162923281v
WIEGER EILERTS het huis van Wyger Eylarts schippernaastligger ten noorden Karremanstraat 26162923281v
WIEGER EILERTS het huis van Wyger Eylarts schippernaastligger ten noorden Karremanstraat 26162923281v
WIEGER EILERTS Wyger Eylarts schipperverkoper Karremanstraat 26162923281v
WIEGER EILERTS Wyger Eylarts schipperverkoper Karremanstraat 26162923281v
WIEGER EILERTS Wyger Eylarts schipperverkoper Karremanstraat 26162923281v
WIEGER EILERTS Wyger Eylarts schipperverkoper Zoutsloot 47162923282r
WIEGER EILERTS Wyger Eylarts schipperverkoper Zoutsloot 47162923282r
WIEGER EILERTS Wyger Eylarts schipperverkoper Zoutsloot 47162923282r
WIEGER EILERTS Wyger Eylarts schipperverkoper Achterstraat 2162923282r
WIEGER EILERTS Wyger Eylarts schipperverkoper Achterstraat 2162923282r
WIEGER EILERTS Wyger Eylarts schipperverkoper Achterstraat 2162923282r
WIEGER FREERKS Wieger Frederiks bierdragerkoper huisLombardstraat 81773258124r
WIEGER FREERKS Wieger Frederiks bierdragerkoper huisLombardstraat 81773258124r
WIEGER FREERKS Wieger Frederiks bierdrager (stads -)koper huisKarremanstraat 201775258198v
WIEGER FREERKS Wieger Frederiks bierdrager (stads -)koper huisKarremanstraat 201775258198v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6177725985r
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6177725985r
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks , n.u. e.a.naastligger ten oosten* Hoogstraat 3717802603v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks , n.u. e.a.naastligger ten oosten* Hoogstraat 3717802603v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten westen Hoogstraat 41178126036v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten westen Hoogstraat 41178126036v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten noorden Hoogstraat 41178126036v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten noorden Hoogstraat 41178126036v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6178326125v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6178326125v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks huurder Hoogstraat 39178326140v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks huurder Hoogstraat 39178326140v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks huurder Zoutsloot 102178326140v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks huurder Zoutsloot 102178326140v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks bierdragerverkoper Karremanstraat 20178326141v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks bierdragerverkoper Karremanstraat 20178326141v
WIEGER FREERKS Wieger Frederiks bierdragerkoper huis en weefwinkelRapenburg NZ1786262132r
WIEGER FREERKS Wieger Frederiks bierdragerkoper huis en weefwinkelRapenburg NZ1786262132r
WIEGER FREERKS Wieger Frederiks bierdragerkoper huisHavenplein 161786262133r
WIEGER FREERKS Wieger Frederiks bierdragerkoper huisHavenplein 161786262133r
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61787262151r
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61787262151r
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten oosten Rapenburg NZ1787262222v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten oosten Rapenburg NZ1787262222v
WIEGER FREERKS Wieger Frederiks bierdragerverkoper Lombardstraat 81790263226r
WIEGER FREERKS Wieger Frederiks bierdragerverkoper Lombardstraat 81790263226r
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten oosten Hoogstraat 21793264117v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten oosten Hoogstraat 21793264117v
WIEGER FREERKS wijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Hoogstraat 41794264183v
WIEGER FREERKS wijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Hoogstraat 41794264183v
WIEGER FREERKS wijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Rapenburg 71794264185r
WIEGER FREERKS wijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Rapenburg 71794264185r
WIEGER FREERKS wijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Havenplein 161794264192v
WIEGER FREERKS wijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Havenplein 161794264192v
WIEGER FREERKS Wyger Frederiks wever (mr. bont-)koper weefwinkel of stallingFranekerpoort (gebied)175725466r
WIEGER FREERKS Wyger Frederiks wever (mr. bont-)koper weefwinkel of stallingFranekerpoort (gebied)175725466r
WIEGER FREERKS Wyger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Franekerpoort (gebied) WZ176425678r
WIEGER FREERKS Wyger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Franekerpoort (gebied) WZ176425678r
WIEGER GERLOFS Wieger Gerlofs chirurgijn (mr. -)naastligger ten noorden Noorderhaven 83172724715r
WIEGER GERLOFS Wieger Gerlofs chirurgijn (mr. -)naastligger ten noorden Noorderhaven 83172724715r
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten westen Noorderhaven 8317452513va
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten westen Noorderhaven 8317452513va
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten noorden Noorderhaven 8317452513va
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten noorden Noorderhaven 8317452513va
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten westen Noorderhaven 8317452515ra
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten westen Noorderhaven 8317452515ra
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten noorden Noorderhaven 8317452515ra
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten noorden Noorderhaven 8317452515ra
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten westen Noorderhaven 831745251105v
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten westen Noorderhaven 831745251105v
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten noorden Noorderhaven 831745251105v
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten noorden Noorderhaven 831745251105v
WIEGER HAIES Wieger Hayes , thans uitlandigschipperkoper Bildtstraat 41811269125r
WIEGER HAIES Wieger Hayes , thans uitlandigschipperkoper Bildtstraat 41811269125r
WIEGER HARINGS Wieger Harings timmerknecht (huis-)verkoper Droogstraat 221809268254v
WIEGER HARINGS Wieger Harings timmerknecht (huis-)verkoper Droogstraat 221809268254v
WIEGER HARINGS Wieger Harings timmerknecht (huis-)verkoper Bildtstraat 141809268256r
WIEGER HARINGS Wieger Harings timmerknecht (huis-)verkoper Bildtstraat 141809268256r
WIEGER HARMENS Wieger Harmens koper huisNoorderhaven 62179326492v
WIEGER HARMENS Wieger Harmens koper huisNoorderhaven 62179326492v
WIEGER HARMENS Wieger Harmens huurder Noorderhaven 62179326492v
WIEGER HARMENS Wieger Harmens huurder Noorderhaven 62179326492v
WIEGER HARMENS Wieger Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 19179726521v
WIEGER HARMENS Wieger Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 19179726521v
WIEGER HARMENS Wieger Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 191801265297r
WIEGER HARMENS Wieger Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 191801265297r
WIEGER HARMENS Wyger Harmens koopmanverkoper Zuiderhaven 531802266101r
WIEGER HARMENS Wyger Harmens koopmanverkoper Zuiderhaven 531802266101r
WIEGER HARMENS Wyger Harmens koopmankoper huisVoorstraat 161805267132ar
WIEGER HARMENS Wyger Harmens koopmankoper huisVoorstraat 161805267132ar
WIEGER HARMENS Wyger Harmens koopmanverkoper Noorderhaven 621806267256r
WIEGER HARMENS Wyger Harmens koopmanverkoper Noorderhaven 621806267256r
WIEGER JANS Wieger Jans naastligger ten westen Weverstraat161222993v
WIEGER JANS Wieger Jans naastligger ten westen Weverstraat161222993v
WIEGER JANS Wieger Jansen naastligger ten oosten Weverstraat1619230173r
WIEGER JANS Wieger Jansen naastligger ten oosten Weverstraat1619230173r
WIEGER JANS Wiger Jansen verkoper Franekereind 171624230373v
WIEGER JANS Wiger Jansen verkoper Franekereind 171624230373v
WIEGER JANS wijlen Wiger Jans verkoper Hofstraat 17west162423126v
WIEGER JANS wijlen Wiger Jans verkoper Hofstraat 17west162423126v
WIEGER JANS Wiger Jans wagenaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ164223522r
WIEGER JANS Wiger Jans wagenaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ164223522r
WIEGER JANS Wiger Jansen wagenaarnaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg1650236119r
WIEGER JANS Wiger Jansen wagenaarnaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg1650236119r
WIEGER JANS Wigger Janssen naastligger ten westen Weverstraat1614229219r
WIEGER JANS Wigger Janssen naastligger ten westen Weverstraat1614229219r
WIEGER JANS Wyger Jans bruidegom 1606228518r
WIEGER JANS Wyger Jans bruidegom 1606228518r
WIEGER JANS Wyger Jansen , c.s.naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1634233129v
WIEGER JANS Wyger Jansen , c.s.naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1634233129v
WIEGER JANS Wyger Jans wagenaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1644235106r
WIEGER JANS Wyger Jans wagenaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1644235106r
WIEGER JANS Wyger Janssen huurder Kerkpoortstraat NZ1644235116r
WIEGER JANS Wyger Janssen huurder Kerkpoortstraat NZ1644235116r
WIEGER JANS Wyger Jans* wagenaarnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 191646235194r
WIEGER JANS Wyger Jans* wagenaarnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 191646235194r
WIEGER JANS Wyger Jansens wagenaarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1646235219r
WIEGER JANS Wyger Jansens wagenaarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1646235219r
WIEGER JANS het huis van wijlen Wyger Jansen wagenaarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1657237102v
WIEGER JANS het huis van wijlen Wyger Jansen wagenaarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1657237102v
WIEGER JARICHS Wieger Jarigs wever (mr. damast-)koper huisLanen 401758254177r
WIEGER JARICHS Wieger Jarigs wever (mr. damast-)koper huisLanen 401758254177r
WIEGER JARICHS Wieger Jarigs , c.u.huurder Lanen 21759254193v
WIEGER JARICHS Wieger Jarigs , c.u.huurder Lanen 21759254193v
WIEGER JARICHS Wyger Jarigs wever (sarjes du booy-)verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
WIEGER JARICHS Wyger Jarigs wever (sarjes du booy-)verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
WIEGER JARICHS Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Tiepelsteeg1761255106r
WIEGER JARICHS Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Tiepelsteeg1761255106r
WIEGER JARICHS Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1761255109v
WIEGER JARICHS Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1761255109v
WIEGER JARICHS Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 21761255111r
WIEGER JARICHS Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 21761255111r
WIEGER JARICHS wijlen Wyger Jaerigs verkoper van 1/2 Lanen 401762255126v
WIEGER JARICHS wijlen Wyger Jaerigs verkoper van 1/2 Lanen 401762255126v
WIEGER KLASES Wieger Claas verkoper Noorderhaven 101778259143v
WIEGER KLASES Wieger Claas verkoper Noorderhaven 101778259143v
WIEGER KLASES Wieger Claas verkoper Noorderhaven 101778259143v
WIEGER KLASES Wyger Clases verkoper van 3/24 ten zuiden van Harlingen1668239156r
WIEGER KLASES Wyger Clases verkoper van 3/24 ten zuiden van Harlingen1668239156r
WIEGER KLASES Wyger Clases verkoper van 3/24 ten zuiden van Harlingen1668239156r
WIEGER KORNELIS wijlen Wyger Cornelis koper Havenplein 18a1635233173v
WIEGER KORNELIS wijlen Wyger Cornelis koper Havenplein 18a1635233173v
WIEGER KORNELIS wijlen Wyger Cornelis koper Havenplein 18a1635233173v
WIEGER KORNELIS Wyger Cornelis koper huisLiemendijk1806267246r
WIEGER KORNELIS Wyger Cornelis koper huisLiemendijk1806267246r
WIEGER KORNELIS Wyger Cornelis koper huisLiemendijk1806267246r
WIEGER PAULUS Wieger Paulus naastligger ten noorden Zuiderstraat 5177725952v
WIEGER PAULUS Wieger Paulus naastligger ten noorden Zuiderstraat 5177725952v
WIEGER PAULUS Wieger Paulus smid (mr. grof-)koper huis en smederijZuiderstraat 7177725973r
WIEGER PAULUS Wieger Paulus smid (mr. grof-)koper huis en smederijZuiderstraat 7177725973r
WIEGER PAULUS Wieger Paulus , c.u.smid (mr. grof-)huurder (p.j.)Zuiderstraat 7177725973r
WIEGER PAULUS Wieger Paulus , c.u.smid (mr. grof-)huurder (p.j.)Zuiderstraat 7177725973r
WIEGER PAULUS Wieger Paulus smidnaastligger ten westen Zuiderstraat 91779259180r
WIEGER PAULUS Wieger Paulus smidnaastligger ten westen Zuiderstraat 91779259180r
WIEGER PAULUS Wyger Paulus , c.u.huurder (p.w.)Kleine Kerkstraat 161769257108r
WIEGER PAULUS Wyger Paulus , c.u.huurder (p.w.)Kleine Kerkstraat 161769257108r
WIEGER PAULUS Wyger Poulus smid (mr. grof-)bewoner en eigenaar Zuiderstraat 71781260122r
WIEGER PAULUS Wyger Poulus smid (mr. grof-)bewoner en eigenaar Zuiderstraat 71781260122r
WIEGER PAULUS de boedel van Wyger Poules verkoper Zuiderstraat 71781260122r
WIEGER PAULUS de boedel van Wyger Poules verkoper Zuiderstraat 71781260122r
WIEGER PIETERS Wieger Pytters metselaar (mr. -)verkoper Moriaanstraat ZZ1704244262v
WIEGER PIETERS Wieger Pytters metselaar (mr. -)verkoper Moriaanstraat ZZ1704244262v
WIEGER PIETERS burgervaandrig Wyger Pytters metselaar (mr. -)koper hof met zomerhuis en vruchtbomenMoriaanstraat ZZ170024486v
WIEGER PIETERS burgervaandrig Wyger Pytters metselaar (mr. -)koper hof met zomerhuis en vruchtbomenMoriaanstraat ZZ170024486v
WIEGER PIETERS KALKENSTEINburgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein, c.u.koper huisHeiligeweg 581714245226r
WIEGER PIETERS KALKENSTEINburgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein, c.u.koper huisHeiligeweg 581714245226r
WIEGER PIETERS KALKENSTEINburgerhopman Wieger Pieters Kalkensteinverkoper Heiligeweg 5817182462r
WIEGER PIETERS KALKENSTEINburgerhopman Wieger Pieters Kalkensteinverkoper Heiligeweg 5817182462r
WIEGER PIETERS KALKENSTEINburgerhopman Wyger Pytters Kalkensteinmetselaar (mr. -)koper huisOoievaarsteeg 211702244153v
WIEGER PIETERS KALKENSTEINburgerhopman Wyger Pytters Kalkensteinmetselaar (mr. -)koper huisOoievaarsteeg 211702244153v
WIEGER SEERPS SWERMS Wieger Seerps Swermsdistillateurverkoper van 1/2 Voorstraat 531763255209v
WIEGER SEERPS SWERMS Wieger Seerps Swermsdistillateurverkoper van 1/2 Voorstraat 531763255209v
WIEGER SIEBES Wiger Sybes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2166523924v
WIEGER SIEBES Wiger Sybes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2166523924v
WIEGER SIEBES Wyger Sybes schipper (kaag-)koper huis, loods, plaats en tuin van 18 x 42 voetZoutsloot 1051663238170r
WIEGER SIEBES Wyger Sybes schipper (kaag-)koper huis, loods, plaats en tuin van 18 x 42 voetZoutsloot 1051663238170r
WIEGER SIEBES Wyger Sybes naastligger ten westen Zoutsloot 105166823922ra
WIEGER SIEBES Wyger Sybes naastligger ten westen Zoutsloot 105166823922ra
WIEGER SIEBES Wyger Sybes , c.u.verkoper Zoutsloot 1051668239152v
WIEGER SIEBES Wyger Sybes , c.u.verkoper Zoutsloot 1051668239152v
WIEGER SJOERDS Wyger Syoerds verkoper van 4/6 Bildtstraat 13163123336r
WIEGER SJOERDS Wyger Syoerds verkoper van 4/6 Bildtstraat 13163123336r
WIEGER WIEBES wijlen Wiger Wibes koper Rinnertspijp1642234168r
WIEGER WIEBES wijlen Wiger Wibes koper Rinnertspijp1642234168r
WIEGER WIEBES wijlen Wyger Wybes verkoper Noorderhaven 34164323542v
WIEGER WIEBES wijlen Wyger Wybes verkoper Noorderhaven 34164323542v
WIEMER EEDES wijlen Wiemer Ades koper Lanen 791664238205v
WIEMER EEDES wijlen Wiemer Ades koper Lanen 791664238205v
WIEMER EEDES wijlen Wiemer Ades koper Lanen 791664238205v
WIEMER SIEBRENS Wiemer Siebrands , c.u.huurder Poortje 111802266170v
WIEMER SIEBRENS Wiemer Siebrands , c.u.huurder Poortje 111802266170v
WIEMER WIEBES de erfenamen van Wijmer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 66163123335v
WIEMER WIEBES de erfenamen van Wijmer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 66163123335v
WIEMER WIEBES de erfgenamen van wijlen Wymer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 661624230391v
WIEMER WIEBES de erfgenamen van wijlen Wymer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 661624230391v
WIEMER WIEBES de erfgenamen of rechthebbenden van wijlen Wymer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 661626231119r
WIEMER WIEBES de erfgenamen of rechthebbenden van wijlen Wymer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 661626231119r
WIEMER WIEBES Wymer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 66163823471r
WIEMER WIEBES Wymer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 66163823471r
WIEMER WIEBES de erfgenamen van Wymmer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 681599228173r
WIEMER WIEBES de erfgenamen van Wymmer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 681599228173r
WIEMER WIEBES de erfgenamen van wijlen Wymmer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 66163323392v
WIEMER WIEBES de erfgenamen van wijlen Wymmer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 66163323392v
WIEMER WIEMERS de erfgenamen van wijlen Wymer Wymers begunstigde van een losbare rente Voorstraat 66162523171v
WIEMER WIEMERS de erfgenamen van wijlen Wymer Wymers begunstigde van een losbare rente Voorstraat 66162523171v
WIENSEN Wyntien Wijns naastligger ten zuiden Schritsen 181722246148r
WIENSEN ALEFS Wijntien Aleffs , c.u.koper huis en plaatsNoorderhaven 80163323379r
WIENSEN ALEFS Wijntien Aleffs , c.u.koper huis en plaatsNoorderhaven 80163323379r
WIENSEN ALEFS Wijntien Aleffs , c.u.koper huis en plaatsNoorderhaven 80163323379r
WIENSEN ALEFS Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 761644235101r
WIENSEN ALEFS Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 761644235101r
WIENSEN ALEFS Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 761644235101r
WIENSEN ALEFS Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 781644235101r
WIENSEN ALEFS Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 781644235101r
WIENSEN ALEFS Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 781644235101r
WIENSEN ALEFS Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 761644235112r
WIENSEN ALEFS Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 761644235112r
WIENSEN ALEFS Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 761644235112r
WIENSEN ALEFS Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 781644235112r
WIENSEN ALEFS Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 781644235112r
WIENSEN ALEFS Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 781644235112r
WIENSEN ALEFS Wyntien Alefs , c.u.verkoper Noorderhaven 80164923671r
WIENSEN ALEFS Wyntien Alefs , c.u.verkoper Noorderhaven 80164923671r
WIENSEN ALEFS Wyntien Alefs , c.u.verkoper Noorderhaven 80164923671r
WIENSEN ALEFS Wyntien Alefs schipperkoper huisNoorderhaven 471650236145v
WIENSEN ALEFS Wyntien Alefs schipperkoper huisNoorderhaven 471650236145v
WIENSEN ALEFS Wyntien Alefs schipperkoper huisNoorderhaven 471650236145v
WIENSEN ALEFS Wyntien Aleffs naastligger ten westen Noorderhaven 891653236231r
WIENSEN ALEFS Wyntien Aleffs naastligger ten westen Noorderhaven 891653236231r
WIENSEN ALEFS Wyntien Aleffs naastligger ten westen Noorderhaven 891653236231r
WIENSEN ALEFS wijlen Wyntien Aleffs verkoper Brouwersstraat 2172024686v
WIENSEN ALEFS wijlen Wyntien Aleffs verkoper Brouwersstraat 2172024686v
WIENSEN ALEFS wijlen Wyntien Aleffs verkoper Brouwersstraat 2172024686v
WIENSEN IESES Wyntien Ysses naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
WIENSEN IESES Wyntien Ysses naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
WIENSEN IESES Wyntien Ysses naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
WIENSEN IESES Wyntien Ysses naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
WIENSEN PIERS wijlen Wijnsen Piers naastligger ten zuiden Schritsen 261724246199r
WIENSEN PIERS wijlen Wijnsen Piers naastligger ten zuiden Schritsen 261724246199r
WIENSEN WIERDS Wijnsen Wierds koper 1/4 huisZuiderhaven 611717245298v
WIENSEN WIERDS Wijnsen Wierds koper 1/4 huisZuiderhaven 611717245298v
WIENSEN WIERDS Wyntien Wierts verkoper Zuiderhaven 611725246214v
WIENSEN WIERDS Wyntien Wierts verkoper Zuiderhaven 611725246214v
WIEPKE het huis gekocht door Wypcke Tiaardtsen naastligger ten zuiden Droogstraat 2216362349r
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx schipper (wijd-)koper woning met stoep en leuyff (luifel) daar voorHoogstraat 15achter170124496v
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx schipper (wijd-)koper woning met stoep en leuyff (luifel) daar voorHoogstraat 15achter170124496v
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx schipper (wijd-)koper woning met stoep en leuyff (luifel) daar voorHoogstraat 15achter170124496v
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx , c.u.schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter170124496v
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx , c.u.schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter170124496v
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx , c.u.schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter170124496v
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx , c.u.schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter1701244101r
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx , c.u.schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter1701244101r
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx , c.u.schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter1701244101r
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx schipper (wijd-)verkoper Hoogstraat 15achter1701244101r
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx schipper (wijd-)verkoper Hoogstraat 15achter1701244101r
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx schipper (wijd-)verkoper Hoogstraat 15achter1701244101r
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx , c.u.schippernaastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter1702244149v
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx , c.u.schippernaastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter1702244149v
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx , c.u.schippernaastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter1702244149v
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter1702244168r
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter1702244168r
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter1702244168r
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx schipper en koopmankoper door niaar kamer of woning met stoep en loyff (luifel)Hoogstraat 15achter1704244239r
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx schipper en koopmankoper door niaar kamer of woning met stoep en loyff (luifel)Hoogstraat 15achter1704244239r
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx schipper en koopmankoper door niaar kamer of woning met stoep en loyff (luifel)Hoogstraat 15achter1704244239r
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx , c.u.naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter1704244239r
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx , c.u.naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter1704244239r
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx , c.u.naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter1704244239r
WIEPKE DIRKS Wepke Dircks verkoper Droogstraat ZZ1714245209v
WIEPKE DIRKS Wepke Dircks verkoper Droogstraat ZZ1714245209v
WIEPKE DIRKS Wepke Dircks verkoper Droogstraat ZZ1714245209v
WIEPKE DIRKS wijlen Wepke Dirx schipperverkoper Hoogstraat 151725246239v
WIEPKE DIRKS wijlen Wepke Dirx schipperverkoper Hoogstraat 151725246239v
WIEPKE DIRKS wijlen Wepke Dirx schipperverkoper Hoogstraat 151725246239v
WIEPKE DIRKS wijlen Wipke Dircks koper Hoogstraat 151721246101v
WIEPKE DIRKS wijlen Wipke Dircks koper Hoogstraat 151721246101v
WIEPKE DIRKS wijlen Wipke Dircks koper Hoogstraat 151721246101v
WIEPKE DOEDES wijlen Wepke Doedes geniaarde koper Schritsen 211753253108r
WIEPKE DOEDES wijlen Wepke Doedes geniaarde koper Schritsen 211753253108r
WIEPKE DOEDES wijlen Wepke Doedes geniaarde koper Schritsen 211753253108r
WIEPKE HESSELS Wypcke Hessels crediteur (triumphant) onbekend1613229155v
WIEPKE HESSELS Wypcke Hessels crediteur (triumphant) onbekend1613229155v
WIEPKE JANS Wypke Jans varenspersoonkoper Zuidersteeg 91737249160r
WIEPKE JANS Wypke Jans varenspersoonkoper Zuidersteeg 91737249160r
WIEPKE JANS Wypke Jans naastligger ten zuiden Zuidersteeg 71775258241r
WIEPKE JANS Wypke Jans naastligger ten zuiden Zuidersteeg 71775258241r
WIEPKE PIERS Wepke Piers koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 26172824762r
WIEPKE PIERS Wepke Piers koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 26172824762r
WIEPKE PIETERS Wypke Pytters verkoper Kerkpoortstraat 181738249267v
WIEPKE PIETERS Wypke Pytters verkoper Kerkpoortstraat 181738249267v
WIEPKE RUURDS Wypke Ruirds , mede namens de overige eigenarenverkoper Liemendijk ZZ171824615r
WIEPKE RUURDS Wypke Ruirds , mede namens de overige eigenarenverkoper Liemendijk ZZ171824615r
WIEPKE TJEERDS Wypcke Tiaerdts aanhandelaar huis, loods, waterbak en ledige plaats ten zuidenSint Jacobstraat 21619230175r
WIEPKE TJEERDS Wypcke Tiaerdts aanhandelaar huis, loods, waterbak en ledige plaats ten zuidenSint Jacobstraat 21619230175r
WIEPKE TJEERDS Wypcke Tyaardts naastligger ten oosten Hoogstraat 171630232115v
WIEPKE TJEERDS Wypcke Tyaardts naastligger ten oosten Hoogstraat 171630232115v
WIEPKE TJEERDS Wypcke Tiaerdts naastligger ten westen Hoogstraat 211630232162v
WIEPKE TJEERDS Wypcke Tiaerdts naastligger ten westen Hoogstraat 211630232162v
WIEPKE TJEERDS Wypcke Tiaardts koper huis met plaats, put en bakHoogstraat 19163623410v
WIEPKE TJEERDS Wypcke Tiaardts koper huis met plaats, put en bakHoogstraat 19163623410v
WIEPKE TJEERDS de erfgenamen van wijlen Wypcke Tiaardts , c.u.verkoper Hoogstraat 19163823463v
WIEPKE TJEERDS de erfgenamen van wijlen Wypcke Tiaardts , c.u.verkoper Hoogstraat 19163823463v
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaardts verwandelaar Sint Jacobstraat 21620230257r
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaardts verwandelaar Sint Jacobstraat 21620230257r
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaardts aanhandelaar huisBildtstraat 171620230257v
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaardts aanhandelaar huisBildtstraat 171620230257v
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaardts timmerman (mr. -)koper huis met plaatsLanen 371622230305r
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaardts timmerman (mr. -)koper huis met plaatsLanen 371622230305r
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaardts verkoper q.q. Herenwaltje 1162523150r
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaardts verkoper q.q. Herenwaltje 1162523150r
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaerds koper twee kamersonbekend1626231121v
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaerds koper twee kamersonbekend1626231121v
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaerds verkoper Lanen 371626231122r
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaerds verkoper Lanen 371626231122r
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaardts koper kamerDroogstraat 2216272328r
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaardts koper kamerDroogstraat 2216272328r
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaardts naastligger ten zuiden Droogstraat 2216272328r
WIEPKE TJEERDS Wypke Tiaardts naastligger ten zuiden Droogstraat 2216272328r
WIEPKJE Webina Hossekampkoper Noordijs 61794264193v
WIEPKJE Wibina Hossekampverkoper Noordijs 6179726530r
WIEPKJE Wypk Gleinsverkoper van 1/2 Romastraat NZ1664238232r
WIEPKJE HOFKAMP Webina Hoftenkampkoper huisGrote Bredeplaats 22180226696v
WIEPKJE HOFKAMP Webina Hoftenkampverkoper Grote Bredeplaats 221805267180v
WIEPKJE HOFKAMP Webina Hoftenkamphuurder Kleine Bredeplaats 10180826878v
WIEPKJE KLAVER Wiepkje Klaverhuurder Anjelierstraat 391809268266r
WIEPKJE KLAVER Wiepkje Klaverhuurder Anjelierstraat 411809268266r
WIEPKJE MEY Wypkje van der Meyverkoper Bildtstraat 23180726816r
WIEPKJE ALEFS Wipck Aleffs verkoper Franekereind 23oost1598228102r
WIEPKJE ALEFS Wipck Aleffs verkoper Franekereind 23oost1598228102r
WIEPKJE ALEFS Wipck Aleffs verkoper Franekereind 23oost1598228102r
WIEPKJE ALEFS Wipk Aleffs eerdere eigenaar Franekereind 23oost1603228360r
WIEPKJE ALEFS Wipk Aleffs eerdere eigenaar Franekereind 23oost1603228360r
WIEPKJE ALEFS Wipk Aleffs eerdere eigenaar Franekereind 23oost1603228360r
WIEPKJE ARENDS Wipcke Arents verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 541602228296v
WIEPKJE ARENDS Wipcke Arents verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 541602228296v
WIEPKJE ARENDS Wipcke Arents verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 541602228296v
WIEPKJE BROERS Webel Broers koper Hofstraat ZZ1618230138v
WIEPKJE BROERS Webel Broers koper Hofstraat ZZ1618230138v
WIEPKJE BROERS Webel Broers koper Hofstraat ZZ1618230138v
WIEPKJE DOUWES Wypck Douwes koper Heiligeweg 21615229254r
WIEPKJE DOUWES Wypck Douwes koper Heiligeweg 21615229254r
WIEPKJE DOUWES Wypck Douwes koper Heiligeweg 21615229254r
WIEPKJE DOUWES Wypck Douues verkoper Heiligeweg 21622230330v
WIEPKJE DOUWES Wypck Douues verkoper Heiligeweg 21622230330v
WIEPKJE DOUWES Wypck Douues verkoper Heiligeweg 21622230330v
WIEPKJE DOUWES de onmondige kinderen van Wypck Douues verkoper Heiligeweg 21622230330v
WIEPKJE DOUWES de onmondige kinderen van Wypck Douues verkoper Heiligeweg 21622230330v
WIEPKJE DOUWES de onmondige kinderen van Wypck Douues verkoper Heiligeweg 21622230330v
WIEPKJE DOUWES Wypk Douues verkoper Heiligeweg 21644235122v
WIEPKJE DOUWES Wypk Douues verkoper Heiligeweg 21644235122v
WIEPKJE DOUWES Wypk Douues verkoper Heiligeweg 21644235122v
WIEPKJE FEKKES Wypck Feckes koper Romastraat NZ1599228174r
WIEPKJE FEKKES Wypck Feckes koper Romastraat NZ1599228174r
WIEPKJE FEKKES Wypck Feckes koper Romastraat NZ1599228174r
WIEPKJE FREERKS Wypkjen Fredrix verkoper Schritsen 15achter16832422v
WIEPKJE FREERKS Wypkjen Fredrix verkoper Schritsen 15achter16832422v
WIEPKJE HARKES Wypck Harckes naastligger ten noorden Zuiderhaven 211602228293r
WIEPKJE HARKES Wypck Harckes naastligger ten noorden Zuiderhaven 211602228293r
WIEPKJE HESSELS Wypck Hessels koper Heiligeweg ZZ161122921v
WIEPKJE HESSELS Wypck Hessels koper Heiligeweg ZZ161122921v
WIEPKJE HESSELS Wypck Hessels verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg1615229258r
WIEPKJE HESSELS Wypck Hessels verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg1615229258r
WIEPKJE HESSELS Wypck Hessels koper onbekend1620230226v
WIEPKJE HESSELS Wypck Hessels koper onbekend1620230226v
WIEPKJE HESSELS Wypck Hessels naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1620230245v
WIEPKJE HESSELS Wypck Hessels naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1620230245v
WIEPKJE HESSELS wijlen Wypck Hessels verkoper Heiligeweg 201623230336v
WIEPKJE HESSELS wijlen Wypck Hessels verkoper Heiligeweg 201623230336v
WIEPKJE HESSELS Wypck Hessels naastligger ten westen Peterseliestraat WZ1623230339v
WIEPKJE HESSELS Wypck Hessels naastligger ten westen Peterseliestraat WZ1623230339v
WIEPKJE HESSELS VRIES Wypck Hessels de Friesverkoper Noorderhaven 28161723069r
WIEPKJE HESSELS VRIES Wypck Hessels de Friesverkoper Noorderhaven 28161723069r
WIEPKJE HIDDES Wypkjen Hiddes koper Zoutsloot 1175725487r
WIEPKJE HIDDES Wypkjen Hiddes koper Zoutsloot 1175725487r
WIEPKJE HIDDES Wypkjen Hiddes verkoper Zoutsloot 1176925796v
WIEPKJE HIDDES Wypkjen Hiddes verkoper Zoutsloot 1176925796v
WIEPKJE IEPES Wypk Ypes , meerderjarige ongehuwde dochterverkoper q.q. Blindemanssteeg OZ169424398r
WIEPKJE IEPES Wypk Ypes , meerderjarige ongehuwde dochterverkoper q.q. Blindemanssteeg OZ169424398r
WIEPKJE JAKOBS majoor Wybkien Jacobs koper door niaar hof en zomerhuisZuidergat 211737249190v
WIEPKJE JAKOBS majoor Wybkien Jacobs koper door niaar hof en zomerhuisZuidergat 211737249190v
WIEPKJE JAKOBS Wypkien Jacobs koper Zuidergat 211733248221r
WIEPKJE JAKOBS Wypkien Jacobs koper Zuidergat 211733248221r
WIEPKJE JANS Wypke Jans naastligger ten zuiden Zuidersteeg 71766256222r
WIEPKJE JANS Wypke Jans naastligger ten zuiden Zuidersteeg 71766256222r
WIEPKJE JANS Wypkjen Jans koper Karremanstraat 161747251167v
WIEPKJE JANS Wypkjen Jans koper Karremanstraat 161747251167v
WIEPKJE KLASES Wib Claesen verkoper Steenhouwersstraat 3161723081r
WIEPKJE KLASES Wib Claesen verkoper Steenhouwersstraat 3161723081r
WIEPKJE KLASES Wib Claesen verkoper Steenhouwersstraat 3161723081r
WIEPKJE KLASES Wypke Claeses koper huis en kamerZuiderhaven 36o1675240175r
WIEPKJE KLASES Wypke Claeses koper huis en kamerZuiderhaven 36o1675240175r
WIEPKJE KLASES Wypke Claeses koper huis en kamerZuiderhaven 36o1675240175r
WIEPKJE KLASES Wypke Claeses huurder huis voor drie jaren (p.j.)Zuiderhaven 36o1675240175r
WIEPKJE KLASES Wypke Claeses huurder huis voor drie jaren (p.j.)Zuiderhaven 36o1675240175r
WIEPKJE KLASES Wypke Claeses huurder huis voor drie jaren (p.j.)Zuiderhaven 36o1675240175r
WIEPKJE KLASES Wypkien Clases winkeliersekoper huisNieuwstraat 66173524979v
WIEPKJE KLASES Wypkien Clases winkeliersekoper huisNieuwstraat 66173524979v
WIEPKJE KLASES Wypkien Clases winkeliersekoper huisNieuwstraat 66173524979v
WIEPKJE KLASES Wypkien Clases naastligger ten noorden Franekereind 29oost1738249350r
WIEPKJE KLASES Wypkien Clases naastligger ten noorden Franekereind 29oost1738249350r
WIEPKJE KLASES Wypkien Clases naastligger ten noorden Franekereind 29oost1738249350r
WIEPKJE KLASES Wypkjen Clases aanhandelaar huisFranekereind 101738249280r
WIEPKJE KLASES Wypkjen Clases aanhandelaar huisFranekereind 101738249280r
WIEPKJE KLASES Wypkjen Clases aanhandelaar huisFranekereind 101738249280r
WIEPKJE KLASES Wypkjen Clases verwandelaar Nieuwstraat 661738249280r
WIEPKJE KLASES Wypkjen Clases verwandelaar Nieuwstraat 661738249280r
WIEPKJE KLASES Wypkjen Clases verwandelaar Nieuwstraat 661738249280r
WIEPKJE KLASES HIBMA Wypkjen Claeses Hibmakoper Brouwersstraat 117602554v
WIEPKJE KLASES HIBMA Wypkjen Claeses Hibmakoper Brouwersstraat 117602554v
WIEPKJE KLASES HIBMA Wypkjen Claeses Hibmakoper Brouwersstraat 117602554v
WIEPKJE LASES HIBMA Wypkjen Lases Hibmageniaarde koper Rommelhaven 131758254128v
WIEPKJE LASES HIBMA Wypkjen Lases Hibmageniaarde koper Rommelhaven 131758254128v
WIEPKJE LASES HIBMA Wypkjen Lases Hibmageniaarde koper Hoogstraat 181758254128v
WIEPKJE LASES HIBMA Wypkjen Lases Hibmageniaarde koper Hoogstraat 181758254128v
WIEPKJE MARTENS JONGwijlen Wypkjen Martens de Jongverkoper Franekereind 211775258214r
WIEPKJE MARTENS JONGwijlen Wypkjen Martens de Jongverkoper Franekereind 211775258214r
WIEPKJE MEEUWIS Wypk Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20167924138r
WIEPKJE MEEUWIS Wypk Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20167924138r
WIEPKJE PIETERS Wypkjen Pieters koper Lanen 231713245194v
WIEPKJE PIETERS Wypkjen Pieters koper Lanen 231713245194v
WIEPKJE PIETERS Wypkjen Pieters naastligger ten oosten Lanen 231713245194v
WIEPKJE PIETERS Wypkjen Pieters naastligger ten oosten Lanen 231713245194v
WIEPKJE PIETERS Wypkjen Pieters naastligger ten noorden Lanen 231713245194v
WIEPKJE PIETERS Wypkjen Pieters naastligger ten noorden Lanen 231713245194v
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes koper Zeilmakersstraat 111603228356v
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes koper Zeilmakersstraat 111603228356v
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper Franekereind 341626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper Franekereind 341626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper Franekereind 321626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper Franekereind 321626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper Sint Christoffelsteeg OZ1626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper Sint Christoffelsteeg OZ1626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper onbekend1626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper onbekend1626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper onbekend1626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper onbekend1626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper Sint Odolphisteeg1626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper Sint Odolphisteeg1626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
WIEPKJE SIKKES Wypck Sickes verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
WIEPKJE TJEERDS Wypke Tyaerts naastligger ten zuiden Schritsen 121615229261r
WIEPKJE TJEERDS Wypke Tyaerts naastligger ten zuiden Schritsen 121615229261r
WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes koper door niaar Achterstraat1765256102r
WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes koper door niaar Achterstraat1765256102r
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldageniaarde koper Voorstraat 771749251256v
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldageniaarde koper Voorstraat 771749251256v
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldakoper Achterstraat NZ1766256217r
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldakoper Achterstraat NZ1766256217r
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldakoper Liemendijk1766256217r
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldakoper Liemendijk1766256217r
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldakoper Liemendijk1766256217r
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldakoper Liemendijk1766256217r
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldaverkoper Voorstraat 901771257213r
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldaverkoper Voorstraat 901771257213r
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldaverkoper Hoogstraat 311774258175r
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldaverkoper Hoogstraat 311774258175r
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldakoper onbekend1775258203v
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldakoper onbekend1775258203v
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldakoper huis en plaatsHoogstraat 311775258232r
WIEPKJE ULBES MENALDA Wypkjen Ulbes Menaldakoper huis en plaatsHoogstraat 311775258232r
WIEPKJE WIETSES Wypke Wytses verkoper Grote Kerkstraat 391691242361v
WIEPKJE WIETSES Wypke Wytses verkoper Grote Kerkstraat 391691242361v
WIEPKJE WILLEMS Wypck Willems koper Spinhuisstraat 1162823254v
WIEPKJE WILLEMS Wypck Willems koper Spinhuisstraat 1162823254v
WIERD VOSwijlen Wierd Vosbewoner Franekereind 27167524026va
WIERD DIRKS Wierd Dirks , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 27163723424r
WIERD DIRKS Wierd Dirks , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 27163723424r
WIERD DIRKS Wierd Dirks , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 27163723424r
WIERD DIRKS Wierd Dirks , c.u.huurder Schritsen 57173925034v
WIERD DIRKS Wierd Dirks , c.u.huurder Schritsen 57173925034v
WIERD DIRKS Wierd Dirks , c.u.huurder Schritsen 57173925034v
WIERD DIRKS Wierdt Dircks verkoper q.q. Schritsen 31636233178r
WIERD DIRKS Wierdt Dircks verkoper q.q. Schritsen 31636233178r
WIERD DIRKS Wierdt Dircks verkoper q.q. Schritsen 31636233178r
WIERD IEMES Wierd Emes verkoper van 1/3 Voorstraat 571624230382v
WIERD IEMES Wierd Emes verkoper van 1/3 Voorstraat 571624230382v
WIERD IEMES Wierd Emes verkoper van 1/3 Voorstraat 571624230382v
WIERD IEMES Wierd Emes verkoper van 1/3 Voorstraat 591624230382v
WIERD IEMES Wierd Emes verkoper van 1/3 Voorstraat 591624230382v
WIERD IEMES Wierd Emes verkoper van 1/3 Voorstraat 591624230382v
WIERD IEMES Wierd Emis verkoper Zoutsloot NZ1626231150v
WIERD IEMES Wierd Emis verkoper Zoutsloot NZ1626231150v
WIERD IEMES Wierd Emis verkoper Zoutsloot NZ1626231150v
WIERD IEMES Wierd Emes verkoper Schritsen 50achter162723222v
WIERD IEMES Wierd Emes verkoper Schritsen 50achter162723222v
WIERD IEMES Wierd Emes verkoper Schritsen 50achter162723222v
WIERD SJOERDS Wierdt Siuerdts verwandelaar Lanen 87159722863r
WIERD SJOERDS Wierdt Siuerdts verwandelaar Lanen 87159722863r
WIERD SJOERDS tuin of huis van Wiert Syurdts naastligger ten zuiden Schritsen 501600228211r
WIERD SJOERDS tuin of huis van Wiert Syurdts naastligger ten zuiden Schritsen 501600228211r
WIERD SJOERDS Wyerd Syoerds protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 42159822899v
WIERD SJOERDS Wyerd Syoerds protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 42159822899v
WIERD SJOERDS Wyerd Syoerds koper huisFortuinsteeg 11598228118r
WIERD SJOERDS Wyerd Syoerds koper huisFortuinsteeg 11598228118r
WIERD SJOERDS Wyert Sjuerdts protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 20159722866v
WIERD SJOERDS Wyert Sjuerdts protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 20159722866v
WIERD SJOERDS POPTAde erfgenamen van wijlen Wierd Sioerdts Poptaverkoper Lanen 44163723447v
WIERD SJOERDS POPTAde erfgenamen van wijlen Wierd Sioerdts Poptaverkoper Lanen 44163723447v
WIERD TJEERDS Wierd Tjeerds koper huis en stallingAchterstraat 3174425145r
WIERD TJEERDS Wierd Tjeerds koper huis en stallingAchterstraat 3174425145r
WIERD TJEERDS wijlen Wierd Tjeerds koper door niaar Bildtstraat 11754253165v
WIERD TJEERDS wijlen Wierd Tjeerds koper door niaar Bildtstraat 11754253165v
WIERD TJEERDS wijlen Wierd Tjeerds koper door niaar Anjelierstraat 21754253165v
WIERD TJEERDS wijlen Wierd Tjeerds koper door niaar Anjelierstraat 21754253165v
WIERD TJEERDS wijlen Wierd Tjeerds verkoper Bildtstraat 11755253207r
WIERD TJEERDS wijlen Wierd Tjeerds verkoper Bildtstraat 11755253207r
WIERD TJEERDS wijlen Wierd Tjeerds verkoper Anjelierstraat 21755253207r
WIERD TJEERDS wijlen Wierd Tjeerds verkoper Anjelierstraat 21755253207r
WIERD WIENSENS Wierd Wijnsens huurder (p.j.)Zoutsloot 119175325373v
WIERD WIENSENS Wierd Wijnsens huurder (p.j.)Zoutsloot 119175325373v
WIETSE BEIMAde haringhang en spaanderloods van Wytse Beymanaastligger ten westen Zuiderhaven 501650236119v
WIETSE BEIMA Wytse Beymakoper kamerSteenhouwersstraat 61651236162v
WIETSE BEIMA Wytse Beima, c.u.verkoper Zuiderhaven 521654236252v
WIETSE BEIMA Wytse Beymakoper 1/2 hoekhuis bestaande uit verscheidene huizen, en hofFranekereind 40165523730v
WIETSE BEIMA Wytse Beymakoper dwarshuis, loods, tuin en plaatskeKerkpoortstraat 11658237148v
WIETSE BEIMA Wytse Beyma, c.u.verkoper Steenhouwersstraat 6166023860r
WIETSE BEIMA Wytse Beima, c.u.koper kamerWeverstraat 13166023861r
WIETSE BEIMA Wytse Beimanaastligger ten noorden Weverstraat 13166023861r
WIETSE BEIMA Wytse Beymakoper provisioneel 1/2 huis en hof met vruchtbomen en een vrije achteruitgang oostwaarts naar de stadsvestenWeverstraat 11166223813ra
WIETSE BEIMA Wytse Beymanaastligger ten oosten Weverstraat 11166223813ra
WIETSE BEIMA Wytse Beymanaastligger ten noorden Weverstraat 11166223813ra
WIETSE BEIMA Wytse Beyma, c.u.koper 1/2 huis en hof met vruchtbomen en een vrije achteruitgang oostwaarts naar de stadsvestenWeverstraat 111662238130r
WIETSE BEIMA Wytse Beymanaastligger ten oosten Weverstraat 111662238130r
WIETSE BEIMA Wytse Beymanaastligger ten noorden Weverstraat 111662238130r
WIETSE BEIMA Wytse Beimakapitein ter zeekoper hoekhuis met een hof erachterSchoolstraat 2166723988r
WIETSE BEIMA Wytse Beimanaastligger ten zuiden Steenhouwersstraat WZ166723997v
WIETSE BEIMA Wytse Beimanaastligger ten westen Steenhouwersstraat WZ166723997v
WIETSE BEIMA Wytse Beimanaastligger ten noorden Steenhouwersstraat WZ166723997v
WIETSE BEIMA Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten zuiden Oude Turfkade WZ1668239129v
WIETSE BEIMA Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten westen Oude Turfkade WZ1668239129v
WIETSE BEIMA Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten noorden Oude Turfkade WZ1668239129v
WIETSE BEIMA Wytse Beyma, c.u.kapiteinverkoper Oude Turfkade WZ1668239129v
WIETSE BEIMA Wytse Beyma, c.u.kapiteinkoper kamerWeverstraat 91668239129v
WIETSE BEIMA Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten noorden Weverstraat 91668239129v
WIETSE BEIMA Wytse Beyma, c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis de Vergulden Valk genaamtZuiderhaven 11de Vergulden Valk1674240140r
WIETSE BEIMA Wytse Beimakapiteinmede-eigenaar van de grote put Franekereind 36168024125ra
WIETSE BEIMAhuis, haringhang en hof van Wytse* Beimakapiteinnaastligger ten oosten Franekereind 36168024125ra
WIETSE BEIMAgrondpacht uit het huis van Wytse* Beimakapiteineigenaar perceel Franekereind 40168024125ra
WIETSE BEIMAwijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Schoolstraat 2168224144va
WIETSE BEIMAwijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Schoolstraat 2zuidoost168224144va
WIETSE BEIMAwijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 11168224144va
WIETSE BEIMAwijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Franekereind 40168224144va
WIETSE BEIMA Wytso Beimakapitein ter zeekoper huisVoorstraat 90166723984r
WIETSE BEIMA Wytso Beima, c.u.verkoper Voorstraat 901668239174v
WIETSE BEIMAhet huis van de verkoper Wytso Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven 36p1675240202v
WIETSE BEIMA Wytso Beyma, c.u.kapiteinverkoper Zuiderhaven 36p1675240202v
WIETSE BEIMAhet achterhuis en hof van Wytso Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten oosten Nieuweweg 191676240245v
WIETSE BEIMAhet achterhuis en hof van Wytso Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven 36p1676240245v
WIETSE BEIMA Wytso Beyma, c.u.kapiteinverkoper Nieuweweg 191676240245v
WIETSE BEIMA Wytso Beyma, c.u.kapiteinverkoper Zuiderhaven 36p1676240245v
WIETSE BEIMA Wytze Beimanaastligger ten zuiden Oude Turfkade WZ16652392ra
WIETSE BEIMA Wytze Beimanaastligger ten westen Oude Turfkade WZ16652392ra
WIETSE BEIMAhuis en hof van Wytze Beimanaastligger ten noorden* Oude Turfkade WZ16652392ra
WIETSE BEIMAvoormalig huis en haringhang van Wytze Beymanaastligger ten westen Zuiderhaven 52166523910r
WIETSE BEIMA Wytze Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar twee ledige huisplaatsen of houtstek met een hof etc.Nieuweweg 191675240175v
WIETSE BEIMA Wytze Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar twee ledige huisplaatsen of houtstek met een hof etc.Zuiderhaven 36p1675240175v
WIETSE BERGSMA Wytze Bergsma, c.u.huurder Noorderhaven 91achter178926398v
WIETSE BERGSMAachterhuis gehuurd door Wytze Bergsma, c.u.naastligger ten noorden Noorderhaven 891790263198r
WIETSE BLOEM Wytse Blom, c.u.bewoner Schoolstraat 218072686r
WIETSE BLOEM Wytse Blom, c.u.bewoner Schoolstraat 2zuidwest18072686r
WIETSE BLOEM Wytse Blom, c.u.bewoner Schoolstraat 2zuidoost18072686r
WIETSE BLOEM Wytze Blomschipper op Amsterdam (beurt-)koper huisNoorderhaven 111809268203r
WIETSE BLOEM Wytze Blomschipper op Amsterdam (beurt-)huurder (p.j.)Noorderhaven 111809268203r
WIETSE BLOEMstadsmajoor Wytze Blomkoper huis, tuin, bleekveldSchritsen 54181026963v
WIETSE BLOEMstadsmajoor Wytze Blomhuurder Schritsen 54181026963v
WIETSE FEDDEMA Wytze Feddema, c.u.schoolmeesterhuurder (p.j.)Brouwersstraat 231799265143r
WIETSE FEDDEMA Wytze Feddemaschrijf- en rekenmeester (stads -)koper huis genaamd het Blaauw SchaapLanen 89het Blauwe Schaap1799265205r
WIETSE TALMA Wytse Talma, voor zijn minderjarige kinderenkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 851728247131v
WIETSE TALMA Wytse Talma, voor zijn minderjarige kinderenkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 871728247132v
WIETSE TALMA Wytse Talma, voor zijn minderjarige kinderenkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 12tuin1728247134r
WIETSE TALMA Wytse Talma, voor zijn minderjarige kinderenkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 83achter1728247135v
WIETSE TALMAde hof van de erfgenamen van wijlen Wytse Talmanaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ173124824v
WIETSE TALMAde geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Talmakoopmanverkoper Rozengracht 24173124833r
WIETSE TALMAde geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Talmakoopmanverkoper Nutstraat WZ173124834r
WIETSE TALMAde nagelaten kinderen van Wytse Talmanaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1732248109v
WIETSE TALMAde nagelaten kinderen van Wytse Talmanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1732248109v
WIETSE TALMAde nagelaten kinderen van Wytse Talmaverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1732248109v
WIETSE TALMAwijlen Wytse Talmaverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1732248110v
WIETSE TALMAde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Wytse Talmakoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 99173925069v
WIETSE TALMAburgerhopman Wytze Talmanaastligger ten oosten Voorstraat 97172024690r
WIETSE TALMAde leerlooierij van Wytze Talmakoopmannaastligger ten noorden Rozengracht 18achter172724718v
WIETSE TALMA Wytze Talmakoopmanverkoper Kruisstraat 10west172824774v
WIETSE TALMA Wytze Talma, voor zijn minderjarige kinderenkoopmanverkoper Rommelhaven ZZ172824799r
WIETSE TROMP Wytze Trompnaastligger ten westen Brouwersstraat 21793264153v
WIETSE VETTEVOGEL Wytse Vettevogelnaastligger ten noorden Lanen 591759254232v
WIETSE VETTEVOGEL Wytse Vettevogelnaastligger ten noorden Lanen 51761255108v
WIETSE VETTEVOGEL Wytse Vettevogelnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 171779259195r
WIETSE VETTEVOGEL Wytse Vettevogelnaastligger ten westen Kerkpad 201796264305v
WIETSE VETTEVOGEL Wytse Vettevogelkoopmankoper Zuiderhaven 831796264311r
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogelnaastligger ten noorden Heiligeweg 3175625431v
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogelnaastligger ten zuiden Poortje 3178126015v
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogelnaastligger ten noorden Heiligeweg 31782260222r
WIETSE VETTEVOGELde erfgenamen van wijlen Wytze Vettevogelnaastligger ten noorden Poortje 71790263222r
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogelnaastligger ten noorden Lanen 21achter1795264249r
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogel, n.u.naastligger ten oosten Voorstraat 221795264271v
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogelprocureur en koopmanverkoper ten noordoosten van Harlingen179726560v
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogelprocureurverkoper q.q. Hoogstraat 301801265306r
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogelprocureurverkoper q.q. Hoogstraat 331801265307r
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogelprocureurverkoper q.q. Noorderhaven 98een_achter1801265308r
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogelprocureurverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1801265309r
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogelprocureurverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1801265310r
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogelnotariskoper Voorstraat 261807267341v
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogelnotarisnaastligger ten westen Voorstraat 261807267341v
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogelnotarisverkoper Voorstraat 241807267346r
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogelnotariskoper tuin, zomerhuis, en woonhuisje of weefwinkelMolenpad 141809268242v
WIETSE VETTEVOGEL Wytze Vettevogelnotariskoper tuin, zomerhuis, en woonhuisje of weefwinkelMolenpad 161809268242v
WIETSE WASSENAAR Wytse Wassenaarconsenteert Zoutsloot 125169924416r
WIETSE ANDRIES Wytze Andries huurder (p.j.)Zoutsloot 211771257230r
WIETSE ANDRIES Wytze Andries huurder (p.j.)Zoutsloot 211771257230r
WIETSE ANDRIES Wytze Andries huurder (p.j.)Zoutsloot 211771257230r
WIETSE BOEKES Wytse Buckes bruidegom 1604228433v
WIETSE BOEKES Wytse Buckes bruidegom 1604228433v
WIETSE BOEKES Wytse Buckes bruidegom 1604228433v
WIETSE DIRKS Wytse Dirks koper van 1/2 Bildtstraat 181734248298r
WIETSE DIRKS Wytse Dirks koper van 1/2 Bildtstraat 181734248298r
WIETSE DIRKS Wytse Dirks koper van 1/2 Bildtstraat 181734248298r
WIETSE DIRKS Wytse Dirks huurder boven Heiligeweg 461789263142v
WIETSE DIRKS Wytse Dirks huurder boven Heiligeweg 461789263142v
WIETSE DIRKS Wytse Dirks huurder boven Heiligeweg 461789263142v
WIETSE DIRKS Wytze Dirks huurder boven Heiligeweg 461790263202r
WIETSE DIRKS Wytze Dirks huurder boven Heiligeweg 461790263202r
WIETSE DIRKS Wytze Dirks huurder boven Heiligeweg 461790263202r
WIETSE DIRKS BLOEMstadsmajoor bij drost en gerecht Wytze Dirks Blomverkoper q.q. Hofstraat 291806267198r
WIETSE DIRKS BLOEMstadsmajoor bij drost en gerecht Wytze Dirks Blomverkoper q.q. Hofstraat 291806267198r
WIETSE DIRKS BLOEMstadsmajoor bij drost en gerecht Wytze Dirks Blomverkoper q.q. Hofstraat 291806267198r
WIETSE DIRKS BLOEMstadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blomverkoper q.q. Hofstraat 29achter1806267199r
WIETSE DIRKS BLOEMstadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blomverkoper q.q. Hofstraat 29achter1806267199r
WIETSE DIRKS BLOEMstadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blomverkoper q.q. Hofstraat 29achter1806267199r
WIETSE DIRKS BLOEMstadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blomverkoper Gardenierstraat NZ1806267202r
WIETSE DIRKS BLOEMstadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blomverkoper Gardenierstraat NZ1806267202r
WIETSE DIRKS BLOEMstadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blomverkoper Gardenierstraat NZ1806267202r
WIETSE GERRITS wijlen Wytse Gerrits koper Rozenstraat 2166023829r
WIETSE GERRITS wijlen Wytse Gerrits koper Rozenstraat 2166023829r
WIETSE GERRITS wijlen Wytse Gerrits verkoper Rozenstraat 2166123812ra
WIETSE GERRITS wijlen Wytse Gerrits verkoper Rozenstraat 2166123812ra
WIETSE GERRITS wijlen Wytze Gerrits verkoper Rozenstraat 21661238100r
WIETSE GERRITS wijlen Wytze Gerrits verkoper Rozenstraat 21661238100r
WIETSE HEINS Wytse Heins scheepstimmermankoper huisDroogstraat 23173424914r
WIETSE HEINS Wytse Heins scheepstimmermankoper huisDroogstraat 23173424914r
WIETSE HEINS wijlen Wytse Heins verkoper Droogstraat 231746251123v
WIETSE HEINS wijlen Wytse Heins verkoper Droogstraat 231746251123v
WIETSE HEINS Wytse Heins schilderverkoper van 3/9 Noorderhaven 411787262159r
WIETSE HEINS Wytse Heins schilderverkoper van 3/9 Noorderhaven 411787262159r
WIETSE HEINS Wytse Heins schilderverkoper van 3/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
WIETSE HEINS Wytse Heins schilderverkoper van 3/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
WIETSE HEINS Wytse Heins schilderverkoper van 3/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
WIETSE HEINS Wytse Heins schilderverkoper van 3/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
WIETSE HEINS Wytze Heins verkoper van 1/4 Rapenburg 10achter1769257112r
WIETSE HEINS Wytze Heins verkoper van 1/4 Rapenburg 10achter1769257112r
WIETSE HEINS Wytze Heins geniaarde koper Schritsen 50achter1790263213r
WIETSE HEINS Wytze Heins geniaarde koper Schritsen 50achter1790263213r
WIETSE HEINS Wytze Heins , c.u.huurder achter (p.j.)Schritsen 50achter1790263213r
WIETSE HEINS Wytze Heins , c.u.huurder achter (p.j.)Schritsen 50achter1790263213r
WIETSE HEINS Wytze Heins verver (mr. -)koper huisSchritsen 551799265167v
WIETSE HEINS Wytze Heins verver (mr. -)koper huisSchritsen 551799265167v
WIETSE HEINS Wytze Heins naastligger ten westen Schritsen 571805267119v
WIETSE HEINS Wytze Heins naastligger ten westen Schritsen 571805267119v
WIETSE HENDRIKS Wyts Hendriks verkoper Zoutsloot 981626231117v
WIETSE HENDRIKS Wyts Hendriks verkoper Zoutsloot 981626231117v
WIETSE HENDRIKS Wytse Hendricks koper huis en kamer met ledige plaatsZoutsloot 981619230175v
WIETSE HENDRIKS Wytse Hendricks koper huis en kamer met ledige plaatsZoutsloot 981619230175v
WIETSE HENDRIKS Wytse Hendriks koper kamerFranekerpoort (gebied)1626231120v
WIETSE HENDRIKS Wytse Hendriks koper kamerFranekerpoort (gebied)1626231120v
WIETSE HENDRIKS Wytse Hendrix , c.u.schuitvaarderverkoper Rapenburg NZ16922435r
WIETSE HENDRIKS Wytse Hendrix , c.u.schuitvaarderverkoper Rapenburg NZ16922435r
WIETSE HENDRIKS Wytse Hendriks scheepstimmermanverkoper Grote Kerkstraat 151766256225r
WIETSE HENDRIKS Wytse Hendriks scheepstimmermanverkoper Grote Kerkstraat 151766256225r
WIETSE HENDRIKS Wytze Hendriks huurder beneden (p.j.)Havenplein 22178626293v
WIETSE HENDRIKS Wytze Hendriks huurder beneden (p.j.)Havenplein 22178626293v
WIETSE HENDRIKS TROMP Wytse Hendriks Trompscheepstimmermankoper huisSchritsen 661786262124v
WIETSE HENDRIKS TROMP Wytse Hendriks Trompscheepstimmermankoper huisSchritsen 661786262124v
WIETSE HENDRIKS TROMPwijlen Wytze Hendriks Trompverkoper Schritsen 661802266172v
WIETSE HENDRIKS TROMPwijlen Wytze Hendriks Trompverkoper Schritsen 661802266172v
WIETSE HESSELS Wytse Hessels Wasenaarontvangerverkoper Rozengracht 221723246178r
WIETSE HESSELS Wytse Hessels Wasenaarontvangerverkoper Rozengracht 221723246178r
WIETSE HESSELS WASSENAAR Wytse Hessels Wassenaerkoopmankoper door niaar pannenbakkerij en toebehorenRozengracht 221722246144r
WIETSE HESSELS WASSENAAR Wytse Hessels Wassenaerkoopmankoper door niaar pannenbakkerij en toebehorenRozengracht 221722246144r
WIETSE IJSBRANDS Wytze IJsbrands huurder Droogstraat 47177225852v
WIETSE IJSBRANDS Wytze IJsbrands huurder Droogstraat 47177225852v
WIETSE JANS Wytze Janssen verkoper q.q. Heiligeweg1622230333r
WIETSE JANS Wytze Janssen verkoper q.q. Heiligeweg1622230333r
WIETSE JANS Wytze Janssen verkoper q.q. Brouwersstraat1622230333r
WIETSE JANS Wytze Janssen verkoper q.q. Brouwersstraat1622230333r
WIETSE JANS Wytse Jansen Vettevoogelwolkammer (mr. -)koper woning of kamerKleine Bredeplaats 15twee_achter1748251212r
WIETSE JANS Wytse Jansen Vettevoogelwolkammer (mr. -)koper woning of kamerKleine Bredeplaats 15twee_achter1748251212r
WIETSE JANS Wytze Jans Fettevogelwolkammer en koopman (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 191774258135r
WIETSE JANS Wytze Jans Fettevogelwolkammer en koopman (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 191774258135r
WIETSE JANS Wytze Jans Fettevogelwolkammer en koopman (mr. -)huurder huis (p.j.)Kleine Bredeplaats 191774258135r
WIETSE JANS Wytze Jans Fettevogelwolkammer en koopman (mr. -)huurder huis (p.j.)Kleine Bredeplaats 191774258135r
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytse Jansen Vettevogelnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 211734248293r
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytse Jansen Vettevogelnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 211734248293r
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytse Jansen Vettevogelnaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 15een_achter1748251222v
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytse Jansen Vettevogelnaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 15een_achter1748251222v
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytse Jansen Vettevogelwolkammer (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 15twee_achter1748251223v
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytse Jansen Vettevogelwolkammer (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 15twee_achter1748251223v
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytse Jans Vettevogelwolkammer (mr. -)verkoper q.q. Lanen 301755253234v
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytse Jans Vettevogelwolkammer (mr. -)verkoper q.q. Lanen 301755253234v
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytse Jansen Vettevogelwolkammer (mr. -)koper huisBrouwersstraat 21175625442v
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytse Jansen Vettevogelwolkammer (mr. -)koper huisBrouwersstraat 21175625442v
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytse Janz Vettevogelwolkammer (mr. -)koper huisLanen 571758254169v
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytse Janz Vettevogelwolkammer (mr. -)koper huisLanen 571758254169v
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytze Jans Vettevogelnaastligger ten noorden Lanen 861771257222r
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytze Jans Vettevogelnaastligger ten noorden Lanen 861771257222r
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytze Jans Vettevogelprocureur postulant en koopmannaastligger ten noorden is ook verkoperVoorstraat 241796264316r
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytze Jans Vettevogelprocureur postulant en koopmannaastligger ten noorden is ook verkoperVoorstraat 241796264316r
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytze Jans Vettevogelprocureur postulant en koopmanverkoper Voorstraat 241796264316r
WIETSE JANS VETTEVOGEL Wytze Jans Vettevogelprocureur postulant en koopmanverkoper Voorstraat 241796264316r
WIETSE JARICHS SIERSMA Wytse Jarichs Siersmaverkoper van 1/5 Simon Stijlstraat1657237251v
WIETSE JARICHS SIERSMA Wytse Jarichs Siersmaverkoper van 1/5 Simon Stijlstraat1657237251v
WIETSE JELTES de kamer van het weeskind van Wytse Jeltes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ164223520r
WIETSE JELTES de kamer van het weeskind van Wytse Jeltes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ164223520r
WIETSE JOHANNES Wytse Johannis mr. zeilmaker en koopmankoper huisZuiderhaven 7176825737v
WIETSE JOHANNES Wytse Johannis mr. zeilmaker en koopmankoper huisZuiderhaven 7176825737v
WIETSE JOHANNES Wytze Johannis schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 211766256227r
WIETSE JOHANNES Wytze Johannis schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 211766256227r
WIETSE JOHANNES Wytze Johannis huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 211766256227r
WIETSE JOHANNES Wytze Johannis huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 211766256227r
WIETSE JOHANNES BEIMA Wytse Johannes Beyma, c.u.koper dwarshuis en haringhang gereedschappenZuiderhaven 50164823653v
WIETSE JOHANNES BEIMA Wytse Johannes Beyma, c.u.koper dwarshuis en haringhang gereedschappenZuiderhaven 50164823653v
WIETSE JOHANNES BEIMA Wytse Johannes Beimaverkoper Kerkpoortstraat 11663238161r
WIETSE JOHANNES BEIMA Wytse Johannes Beimaverkoper Kerkpoortstraat 11663238161r
WIETSE JOHANNES BEIMA Wytse Johannes Beima, namens zijn drie kinderenverkoper Kerkpoortstraat 1166323817va
WIETSE JOHANNES BEIMA Wytse Johannes Beima, namens zijn drie kinderenverkoper Kerkpoortstraat 1166323817va
WIETSE JOHANNES BEIMA Wytse Johannes Beimaverkoper Zuiderhaven 501664238207r
WIETSE JOHANNES BEIMA Wytse Johannes Beimaverkoper Zuiderhaven 501664238207r
WIETSE JOHANNES KOKvinder van het schoenmakersgilde Wytso Johannis de Kokschoenmaker (mr. -)koper Schritsen 24176825793v
WIETSE JOHANNES KOKvinder van het schoenmakersgilde Wytso Johannis de Kokschoenmaker (mr. -)koper Schritsen 24176825793v
WIETSE KLASES Wytze Claases koper huisGrote Kerkstraat 351787262224v
WIETSE KLASES Wytze Claases koper huisGrote Kerkstraat 351787262224v
WIETSE KLASES Wytze Claases koper huisGrote Kerkstraat 351787262224v
WIETSE KLASES Wytze Clases verkoper Grote Kerkstraat 35179826577v
WIETSE KLASES Wytze Clases verkoper Grote Kerkstraat 35179826577v
WIETSE KLASES Wytze Clases verkoper Grote Kerkstraat 35179826577v
WIETSE KORNELIS Wytse Cornelis pottenbakkerverkoper van 1/3 Schritsen 421730247322v
WIETSE KORNELIS Wytse Cornelis pottenbakkerverkoper van 1/3 Schritsen 421730247322v
WIETSE KORNELIS Wytse Cornelis pottenbakkerverkoper van 1/3 Schritsen 421730247322v
WIETSE KORNELIS Wytse Cornelis pottenbakker (mr. -)koper pottenbakkerij en erfVisbuurt 21730247355v
WIETSE KORNELIS Wytse Cornelis pottenbakker (mr. -)koper pottenbakkerij en erfVisbuurt 21730247355v
WIETSE KORNELIS Wytse Cornelis pottenbakker (mr. -)koper pottenbakkerij en erfVisbuurt 21730247355v
WIETSE KORNELIS pottenbakkerij van Wytse Cornelis naastligger ten oosten Bargebuurt 31740250140v
WIETSE KORNELIS pottenbakkerij van Wytse Cornelis naastligger ten oosten Bargebuurt 31740250140v
WIETSE KORNELIS pottenbakkerij van Wytse Cornelis naastligger ten oosten Bargebuurt 31740250140v
WIETSE KORNELIS de pottenbakkerij van Wytse Cornelis naastligger ten noorden Vissersstraat 11746251151r
WIETSE KORNELIS de pottenbakkerij van Wytse Cornelis naastligger ten noorden Vissersstraat 11746251151r
WIETSE KORNELIS de pottenbakkerij van Wytse Cornelis naastligger ten noorden Vissersstraat 11746251151r
WIETSE KORNELIS wijlen Wytse Cornelis pottenbakkerverkoper Visbuurt 21763255232v
WIETSE KORNELIS wijlen Wytse Cornelis pottenbakkerverkoper Visbuurt 21763255232v
WIETSE KORNELIS wijlen Wytse Cornelis pottenbakkerverkoper Visbuurt 21763255232v
WIETSE LAMMERTS Wytse Lamberts verkoper Grote Kerkstraat 19163223367r
WIETSE LAMMERTS Wytse Lamberts verkoper Grote Kerkstraat 19163223367r
WIETSE MEINERTS de hof van Wietse Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot 48163323386v
WIETSE MEINERTS de hof van Wietse Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot 48163323386v
WIETSE MEINERTS burgemeester Wytse Meynerts protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228113r
WIETSE MEINERTS burgemeester Wytse Meynerts protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228113r
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts protesteert Voorstraat 48161122967r
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts protesteert Voorstraat 48161122967r
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten oosten Zoutsloot 421623230338r
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten oosten Zoutsloot 421623230338r
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten oosten Zoutsloot 42163223376r
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten oosten Zoutsloot 42163223376r
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten oosten Zoutsloot 42163323383v
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten oosten Zoutsloot 42163323383v
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten oosten [staat: westen] Droogstraat 511635233159r
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten oosten [staat: westen] Droogstraat 511635233159r
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten oosten Droogstraat 51163723423v
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten oosten Droogstraat 51163723423v
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts verkoper Droogstraat 451641234129r
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts verkoper Droogstraat 451641234129r
WIETSE MEINERTS wijlen burgemeester Wytse Meynerts verkoper Droogstraat 431641234139r
WIETSE MEINERTS wijlen burgemeester Wytse Meynerts verkoper Droogstraat 431641234139r
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten noorden Droogstraat 451650236115v
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten noorden Droogstraat 451650236115v
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten westen Droogstraat 431657237137v
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten westen Droogstraat 431657237137v
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten westen Droogstraat 43166023870r
WIETSE MEINERTS wijlen Wytse Meynerts* naastligger ten westen Droogstraat 43166023870r
WIETSE MEINERTS Wytse Meinerts naastligger ten noorden Droogstraat 55tuin1662238137v
WIETSE MEINERTS Wytse Meinerts naastligger ten noorden Droogstraat 55tuin1662238137v
WIETSE MEINERTS Wytse Meynerts naastligger ten oosten Zoutsloot 46166523915r
WIETSE MEINERTS Wytse Meynerts naastligger ten oosten Zoutsloot 46166523915r
WIETSE MEINERTS Wytse Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 48166723986v
WIETSE MEINERTS Wytse Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 48166723986v
WIETSE MEINERTS de erfgenamen van wijlen Wytse Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot 48168224148va
WIETSE MEINERTS de erfgenamen van wijlen Wytse Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot 48168224148va
WIETSE MEINERTS Wytze Meynerts verkoper van 1/2 Zoutsloot 11600228217v
WIETSE MEINERTS Wytze Meynerts verkoper van 1/2 Zoutsloot 11600228217v
WIETSE MICHIELS Wietse Michiels koper Rozengracht 22164823613v
WIETSE MICHIELS Wietse Michiels koper Rozengracht 22164823613v
WIETSE MICHIELS Wytse Michiels naastligger ten zuiden Noordijs 61650236130r
WIETSE MICHIELS Wytse Michiels naastligger ten zuiden Noordijs 61650236130r
WIETSE MICHIELS Wytse Michiels koopmankoper huis met tuin daarachter met een steeg aan de oostzijde daartoe behorendeRozengracht 181653236221v
WIETSE MICHIELS Wytse Michiels koopmankoper huis met tuin daarachter met een steeg aan de oostzijde daartoe behorendeRozengracht 181653236221v
WIETSE MICHIELS Wytse Michiels verkoper van 1/3 Noordijs 81654236273r
WIETSE MICHIELS Wytse Michiels verkoper van 1/3 Noordijs 81654236273r
WIETSE MICHIELS het huis van Wytse Michiels naastligger ten oosten [voor] Rozengracht 16165523727v
WIETSE MICHIELS het huis van Wytse Michiels naastligger ten oosten [voor] Rozengracht 16165523727v
WIETSE MICHIELS Wytse Michiels naastligger ten zuiden Noordijs 6165523743r
WIETSE MICHIELS Wytse Michiels naastligger ten zuiden Noordijs 6165523743r
WIETSE MICHIELS Wytse Michiels schipper en pannenbakker (groot-)koper tuinRozengracht 18achter165623764v
WIETSE MICHIELS Wytse Michiels schipper en pannenbakker (groot-)koper tuinRozengracht 18achter165623764v
WIETSE MICHIELS Wytse Michiels naastligger ten oosten [voor] Rozengracht 161658237169ar
WIETSE MICHIELS Wytse Michiels naastligger ten oosten [voor] Rozengracht 161658237169ar
WIETSE MICHIELS Wytse Machiels naastligger ten oosten Rozengracht 201659237180v
WIETSE MICHIELS Wytse Machiels naastligger ten oosten Rozengracht 201659237180v
WIETSE MICHIELS Wytse Machiels naastligger ten zuiden Rozengracht 201659237180v
WIETSE MICHIELS Wytse Machiels naastligger ten zuiden Rozengracht 201659237180v
WIETSE MICHIELS Wytse Machiels naastligger ten westen Rozengracht 201659237180v
WIETSE MICHIELS Wytse Machiels naastligger ten westen Rozengracht 201659237180v
WIETSE MICHIELS burgemeester Wytse Michiels naastligger ten oosten Rozengracht 20166723972r
WIETSE MICHIELS burgemeester Wytse Michiels naastligger ten oosten Rozengracht 20166723972r
WIETSE MICHIELS burgemeester Wytse Michiels naastligger ten zuiden Rozengracht 20166723972r
WIETSE MICHIELS burgemeester Wytse Michiels naastligger ten zuiden Rozengracht 20166723972r
WIETSE MICHIELS burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Rozengracht 20166723972r
WIETSE MICHIELS burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Rozengracht 20166723972r
WIETSE MICHIELS oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 39166723977v
WIETSE MICHIELS oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 39166723977v
WIETSE MICHIELS burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Vissersstraat 8166723998r
WIETSE MICHIELS burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Vissersstraat 8166723998r
WIETSE MICHIELS oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten oosten Rozengracht 161668239138r
WIETSE MICHIELS oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten oosten Rozengracht 161668239138r
WIETSE MICHIELS oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Lanen 62166923935ra
WIETSE MICHIELS oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Lanen 62166923935ra
WIETSE MICHIELS het panwerk van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten oosten Rozengracht 20167124036v
WIETSE MICHIELS het panwerk van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten oosten Rozengracht 20167124036v
WIETSE MICHIELS het panwerk van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten zuiden Rozengracht 20167124036v
WIETSE MICHIELS het panwerk van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten zuiden Rozengracht 20167124036v
WIETSE MICHIELS het huis van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten westen Rozengracht 20167124036v
WIETSE MICHIELS het huis van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten westen Rozengracht 20167124036v
WIETSE MICHIELS oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 39167224076v
WIETSE MICHIELS oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 39167224076v
WIETSE MICHIELS oud burgemeester Wytso Michiels , q.q.naastligger ten westen Lanen 621669239190v
WIETSE MICHIELS oud burgemeester Wytso Michiels , q.q.naastligger ten westen Lanen 621669239190v
WIETSE MICHIELS Wytsse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 39166723916ra
WIETSE MICHIELS Wytsse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 39166723916ra
WIETSE MICHIELS oud burgemeester Wytze Machiels naastligger ten oosten Rozengracht 161669239214r
WIETSE MICHIELS oud burgemeester Wytze Machiels naastligger ten oosten Rozengracht 161669239214r
WIETSE PIEBES Wietse Piebes koopmannaastligger ten westen Rozengracht 201706244338v
WIETSE PIEBES Wietse Piebes koopmannaastligger ten westen Rozengracht 201706244338v
WIETSE PIEBES Wytse Pybes verkoper Zoutsloot 381603228339v
WIETSE PIEBES Wytse Pybes verkoper Zoutsloot 381603228339v
WIETSE PIEBES het huisje van de moeder van Wytse Pybes naastligger ten westen Zoutsloot 511604228389r
WIETSE PIEBES het huisje van de moeder van Wytse Pybes naastligger ten westen Zoutsloot 511604228389r
WIETSE PIEBES de schuur van Wytse Pybes naastligger ten westen Zoutsloot 401613229142r
WIETSE PIEBES de schuur van Wytse Pybes naastligger ten westen Zoutsloot 401613229142r
WIETSE PIEBES de weduwe van wijlen Wytse Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 401620230238r
WIETSE PIEBES de weduwe van wijlen Wytse Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 401620230238r
WIETSE PIEBES de weduwe van wijlen Wytse Piebes naastligger ten westen Droogstraat 511627231160r
WIETSE PIEBES de weduwe van wijlen Wytse Piebes naastligger ten westen Droogstraat 511627231160r
WIETSE PIEBES de weduwe van wijlen Wytse Piebes naastligger ten oosten Droogstraat 45162723213v
WIETSE PIEBES de weduwe van wijlen Wytse Piebes naastligger ten oosten Droogstraat 45162723213v
WIETSE PIEBES de weduwe van wijlen Wytse Pybes naastligger ten oosten Droogstraat 45162823260v
WIETSE PIEBES de weduwe van wijlen Wytse Pybes naastligger ten oosten Droogstraat 45162823260v
WIETSE PIEBES de erfgenamen van wijlen Wytse Pybes verkoper Droogstraat 47163223338v
WIETSE PIEBES de erfgenamen van wijlen Wytse Pybes verkoper Droogstraat 47163223338v
WIETSE PIEBES Wytse Pybes naastligger ten oosten Droogstraat 43163223349v
WIETSE PIEBES Wytse Pybes naastligger ten oosten Droogstraat 43163223349v
WIETSE PIEBES de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Wytse Pybes verkoper Zoutsloot 38163223351v
WIETSE PIEBES de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Wytse Pybes verkoper Zoutsloot 38163223351v
WIETSE PIEBES Wytse Pybes schoenmaker (mr. -)koper hoekhuis daer Enckhuysen uythanghtRozengracht 17Enckhuysen1674240144v
WIETSE PIEBES Wytse Pybes schoenmaker (mr. -)koper hoekhuis daer Enckhuysen uythanghtRozengracht 17Enckhuysen1674240144v
WIETSE PIEBES Wytse Piebes naastligger ten zuiden Voorstraat 97achter168324165va
WIETSE PIEBES Wytse Piebes naastligger ten zuiden Voorstraat 97achter168324165va
WIETSE PIEBES Wytse Piebes koopmanverkopers van 1/3 Franekereind 171686242115r
WIETSE PIEBES Wytse Piebes koopmanverkopers van 1/3 Franekereind 171686242115r
WIETSE PIEBES Wytse Piebes naastligger ten oosten Rozengracht 161688242234v
WIETSE PIEBES Wytse Piebes naastligger ten oosten Rozengracht 161688242234v
WIETSE PIEBES het houtstek van Wytse Pybes naastligger ten westen Noorderhaven 91169324331v
WIETSE PIEBES het houtstek van Wytse Pybes naastligger ten westen Noorderhaven 91169324331v
WIETSE PIEBES Wytse Pybes koopmannaastligger ten westen Rozengracht 20169424378v
WIETSE PIEBES Wytse Pybes koopmannaastligger ten westen Rozengracht 20169424378v
WIETSE PIEBES het houtstek van Wytse Piebes naastligger ten westen Noorderhaven 911697243269v
WIETSE PIEBES het houtstek van Wytse Piebes naastligger ten westen Noorderhaven 911697243269v
WIETSE PIEBES de crediteuren van Wytse Piebes koopmanverkoper Noorderhaven 891711245140r
WIETSE PIEBES de crediteuren van Wytse Piebes koopmanverkoper Noorderhaven 891711245140r
WIETSE PIEBES de crediteuren van Wytse Piebes verkoper Rozengracht 18voor1711245140v
WIETSE PIEBES de crediteuren van Wytse Piebes verkoper Rozengracht 18voor1711245140v
WIETSE PIEBES de erfgenamen van wijlen Wytse Piebes naastligger ten oosten Rozengracht NZ1716245267r
WIETSE PIEBES de erfgenamen van wijlen Wytse Piebes naastligger ten oosten Rozengracht NZ1716245267r
WIETSE PIEBES Wytse Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen1716245268r
WIETSE PIEBES Wytse Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen1716245268r
WIETSE PIEBES Wyttye Pybes naastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid15972284v
WIETSE PIEBES Wyttye Pybes naastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid15972284v
WIETSE PIEBES Wytze Pybes naastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid1598228129r
WIETSE PIEBES Wytze Pybes naastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid1598228129r
WIETSE PIEBES Wytze Pybes verkoper q.q. Droogstraat 571600228236r
WIETSE PIEBES Wytze Pybes verkoper q.q. Droogstraat 571600228236r
WIETSE PIEBES Wytze Pybes verkoper q.q. Droogstraat1601228247r
WIETSE PIEBES Wytze Pybes verkoper q.q. Droogstraat1601228247r
WIETSE PIEBES Wytze Pybes naastligger ten westen Droogstraat 491604228386r
WIETSE PIEBES Wytze Pybes naastligger ten westen Droogstraat 491604228386r
WIETSE PIEBES Wytze Pybes naastligger ten westen Droogstraat 511604228386r
WIETSE PIEBES Wytze Pybes naastligger ten westen Droogstraat 511604228386r
WIETSE PIEBES de weduwe van wijlen Wytze Pybes naastligger ten westen Zoutsloot 401612229107v
WIETSE PIEBES de weduwe van wijlen Wytze Pybes naastligger ten westen Zoutsloot 401612229107v
WIETSE PIEBES de weduwe van wijlen Wytze Pybes naastligger ten oosten Zoutsloot 361614229191r
WIETSE PIEBES de weduwe van wijlen Wytze Pybes naastligger ten oosten Zoutsloot 361614229191r
WIETSE PIEBES de schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 4016242315r
WIETSE PIEBES de schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 4016242315r
WIETSE PIEBES de schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 4016242319v
WIETSE PIEBES de schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 4016242319v
WIETSE PIEBES wijlen Wytze Piebes verkoper Zoutsloot 38162423113v
WIETSE PIEBES wijlen Wytze Piebes verkoper Zoutsloot 38162423113v
WIETSE PIEBES de schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 40162523143r
WIETSE PIEBES de schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 40162523143r
WIETSE PIEBES Wytze Piebes koopmanverkoper van 2/3 Voorstraat 17oost16832423v
WIETSE PIEBES Wytze Piebes koopmanverkoper van 2/3 Voorstraat 17oost16832423v
WIETSE PIEBES Wytse Piebes van Talmnaastligger ten oosten Rozengracht 16achter168824216ra
WIETSE PIEBES Wytse Piebes van Talmnaastligger ten oosten Rozengracht 16achter168824216ra
WIETSE PIEBES HUIDEKOPER Wytse Piebes de Huidekoperkoopmanverkoper Rozengracht 171697243310r
WIETSE PIEBES HUIDEKOPER Wytse Piebes de Huidekoperkoopmanverkoper Rozengracht 171697243310r
WIETSE PIEBES TALMA Wytse Pybes Tallumverkoper Zeilmakersstraat 21669239189r
WIETSE PIEBES TALMA Wytse Pybes Tallumverkoper Zeilmakersstraat 21669239189r
WIETSE PIEBES TALMA Wytse Pybes van Tallumkoper huis en tuintjeRozengracht 181681241156r
WIETSE PIEBES TALMA Wytse Pybes van Tallumkoper huis en tuintjeRozengracht 181681241156r
WIETSE PIEBES TALMA Wytse Pybes van Tallumnaastligger ten westen Voorstraat 101168224146va
WIETSE PIEBES TALMA Wytse Pybes van Tallumnaastligger ten westen Voorstraat 101168224146va
WIETSE PIEBES TALMAschoenmakersperk van Wytse Pybes van Tallumkoopmannaastligger ten westen Rozengracht 22168424260r
WIETSE PIEBES TALMAschoenmakersperk van Wytse Pybes van Tallumkoopmannaastligger ten westen Rozengracht 22168424260r
WIETSE PIEBES TALMA Wytse Pybes van Tallumverkoper q.q. Brouwersstraat 12noord168724213ra
WIETSE PIEBES TALMA Wytse Pybes van Tallumverkoper q.q. Brouwersstraat 12noord168724213ra
WIETSE PIEBES TALMAburgerhopman Wytse Piebes Talmaverkoper q.q. Tiepelsteeg172124693r
WIETSE PIEBES TALMAburgerhopman Wytse Piebes Talmaverkoper q.q. Tiepelsteeg172124693r
WIETSE PIEBES TALMAburgerhopman Wytse Piebes Talmaverkoper q.q. Heiligeweg 26172124693v
WIETSE PIEBES TALMAburgerhopman Wytse Piebes Talmaverkoper q.q. Heiligeweg 26172124693v
WIETSE PIEBES TALMA Wytse Piebes Talmakoopmankoper tuinBoth Apothekerstraat WZ1726246259v
WIETSE PIEBES TALMA Wytse Piebes Talmakoopmankoper tuinBoth Apothekerstraat WZ1726246259v
WIETSE PIEBES TALMA Wytse Piebes Talmakoopmannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ1726246259v
WIETSE PIEBES TALMA Wytse Piebes Talmakoopmannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ1726246259v
WIETSE PIEBES TALMAde kinderen van wijlen Wytse Piebes Talmaverkoper van 1/4 Rapenburg 12tuin1731247391v
WIETSE PIEBES TALMAde kinderen van wijlen Wytse Piebes Talmaverkoper van 1/4 Rapenburg 12tuin1731247391v
WIETSE PIEBES TALMAde geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Piebes Talmakoopmanverkoper Voorstraat 99173124832r
WIETSE PIEBES TALMAde geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Piebes Talmakoopmanverkoper Voorstraat 99173124832r
WIETSE PIEBES TALMAwijlen Wytse Piebes Talmaerflater Voorstraat 8717412508ra
WIETSE PIEBES TALMAwijlen Wytse Piebes Talmaerflater Voorstraat 8717412508ra
WIETSE PIEBES TALMA Wytze Piebes Talmakoopmankoper huis genaemt De SpijkerboorNieuweweg 9de Spijkerboor1725246218v
WIETSE PIEBES TALMA Wytze Piebes Talmakoopmankoper huis genaemt De SpijkerboorNieuweweg 9de Spijkerboor1725246218v
WIETSE PIEBES TALMA Wytze Piebes Talmakoopmanverkoper Nieuweweg 91729247221r
WIETSE PIEBES TALMA Wytze Piebes Talmakoopmanverkoper Nieuweweg 91729247221r
WIETSE PIETERS Wytse Pieters verkoper Noorderhaven 481629232106v
WIETSE PIETERS Wytse Pieters verkoper Noorderhaven 481629232106v
WIETSE PIETERS Wytse Pytters chirurgijn (mr. -)koper twee dwarskamersGardenierstraat NZ1644235159v
WIETSE PIETERS Wytse Pytters chirurgijn (mr. -)koper twee dwarskamersGardenierstraat NZ1644235159v
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pyters koper huis, mouterij, eestkamer, vuurplaats en een ledige plaats er naastGrote Kerkstraat 31oost1645235168r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pyters koper huis, mouterij, eestkamer, vuurplaats en een ledige plaats er naastGrote Kerkstraat 31oost1645235168r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pytters , c.u.naastligger ten zuiden Kruisstraat 81645235180r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pytters , c.u.naastligger ten zuiden Kruisstraat 81645235180r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pytters , c.u.verkoper Kruisstraat 81645235180r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pytters , c.u.verkoper Kruisstraat 81645235180r
WIETSE PIETERS de verkoper Wytse Pyters , c.u.naastligger ten westen Rapenburg 31646235203v
WIETSE PIETERS de verkoper Wytse Pyters , c.u.naastligger ten westen Rapenburg 31646235203v
WIETSE PIETERS de verkoper Wytse Pyters , c.u.naastligger ten noorden Rapenburg 31646235203v
WIETSE PIETERS de verkoper Wytse Pyters , c.u.naastligger ten noorden Rapenburg 31646235203v
WIETSE PIETERS Wytse Pyters verkoper Rapenburg 31646235203v
WIETSE PIETERS Wytse Pyters verkoper Rapenburg 31646235203v
WIETSE PIETERS Wytse Pytters chirurgijnnaastligger ten zuiden Molenpad 81647235269r
WIETSE PIETERS Wytse Pytters chirurgijnnaastligger ten zuiden Molenpad 81647235269r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pyters verkoper Rapenburg164823654r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pyters verkoper Rapenburg164823654r
WIETSE PIETERS Wytse Pyters chirurgijn (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 31oost164923659v
WIETSE PIETERS Wytse Pyters chirurgijn (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 31oost164923659v
WIETSE PIETERS de kamer van Wytse Pyters naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55een_achter164923668r
WIETSE PIETERS de kamer van Wytse Pyters naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55een_achter164923668r
WIETSE PIETERS de kamer van Wytse Pyters naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55twee_achter164923668r
WIETSE PIETERS de kamer van Wytse Pyters naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55twee_achter164923668r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pyters , c.u.verkoper Rapenburg 1164923692v
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pyters , c.u.verkoper Rapenburg 1164923692v
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pyters , c.u.koper huisWeverstraat1654236255r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pyters , c.u.koper huisWeverstraat1654236255r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pieters koper door niaar 1/3 huis met plaatsGrote Kerkstraat 411659237192r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pieters koper door niaar 1/3 huis met plaatsGrote Kerkstraat 411659237192r
WIETSE PIETERS Wytse Pytters chirurgijnkoper 1/3 huisGrote Kerkstraat 411659237198v
WIETSE PIETERS Wytse Pytters chirurgijnkoper 1/3 huisGrote Kerkstraat 411659237198v
WIETSE PIETERS de kopers Wytse Pytters , c.u.naastligger ten westen Grote Kerkstraat 411659237198v
WIETSE PIETERS de kopers Wytse Pytters , c.u.naastligger ten westen Grote Kerkstraat 411659237198v
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pieters chirurgijnkoper door niaar 1/3 huisGrote Kerkstraat 411659237201v
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pieters chirurgijnkoper door niaar 1/3 huisGrote Kerkstraat 411659237201v
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pieters* chirurgijnnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 411659237201v
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pieters* chirurgijnnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 411659237201v
WIETSE PIETERS de verkoper Wytse Pieters chirurgijnnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 391663238182v
WIETSE PIETERS de verkoper Wytse Pieters chirurgijnnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 391663238182v
WIETSE PIETERS de verkoper Wytse Pieters chirurgijnnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 391663238182v
WIETSE PIETERS de verkoper Wytse Pieters chirurgijnnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 391663238182v
WIETSE PIETERS Wytse Pieters , c.u.chirurgijnverkoper Grote Kerkstraat 391663238182v
WIETSE PIETERS Wytse Pieters , c.u.chirurgijnverkoper Grote Kerkstraat 391663238182v
WIETSE PIETERS oud hopman Wytse Pieters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 101682241177v
WIETSE PIETERS oud hopman Wytse Pieters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 101682241177v
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pieters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181683241236r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pieters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181683241236r
WIETSE PIETERS Wytse Pytters chirurgijn (mr. -)huurder Grote Kerkstraat 411688242223r
WIETSE PIETERS Wytse Pytters chirurgijn (mr. -)huurder Grote Kerkstraat 411688242223r
WIETSE PIETERS oud-burgerhopman Wytse Pytters chirurgijn (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 411688242223r
WIETSE PIETERS oud-burgerhopman Wytse Pytters chirurgijn (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 411688242223r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pieters* naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 391688242225r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pieters* naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 391688242225r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pieters* naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 391688242225r
WIETSE PIETERS mr. Wytse Pieters* naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 391688242225r
WIETSE PIETERS Wytse Pytters cedent Grote Kerkstraat 391688242225r
WIETSE PIETERS Wytse Pytters cedent Grote Kerkstraat 391688242225r
WIETSE PIETERS grondpacht uit de omgevallen kamer van Wytse Pytters eigenaar perceel ([staat: 1-00-00 GG])Alemanssteeg1695243152v
WIETSE PIETERS grondpacht uit de omgevallen kamer van Wytse Pytters eigenaar perceel ([staat: 1-00-00 GG])Alemanssteeg1695243152v
WIETSE RIENKS mr. Wytze Riencx verkoper Havenplein 101613229132r
WIETSE RIENKS mr. Wytze Riencx verkoper Havenplein 101613229132r
WIETSE SCHELTES Wytse Scheltes metselaarkoper huis, loods en ledige plaatsZoutsloot 561619230180r
WIETSE SCHELTES Wytse Scheltes metselaarkoper huis, loods en ledige plaatsZoutsloot 561619230180r
WIETSE SCHELTES het nagelaten weeskind van wijlen Wytse Scheltes verkoper Zoutsloot 561626231102v
WIETSE SCHELTES het nagelaten weeskind van wijlen Wytse Scheltes verkoper Zoutsloot 561626231102v
WIETSE SCHELTES wijlen Wytse Scheltes verkoper Zoutsloot 561626231102v
WIETSE SCHELTES wijlen Wytse Scheltes verkoper Zoutsloot 561626231102v
WIETSE SIETSES grondpacht uit het huis van Wytze Sytzes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1116652396r
WIETSE SIETSES grondpacht uit het huis van Wytze Sytzes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1116652396r
WIETSE SINTS Wytse Senties , c.u.verkoper Zoutsloot 117166123885r
WIETSE SINTS Wytse Senties , c.u.verkoper Zoutsloot 117166123885r
WIETSE SJOERDS Wytse Sjoerdts bewoner Noorderhaven 46168024124ra
WIETSE SJOERDS Wytse Sjoerdts bewoner Noorderhaven 46168024124ra
WIETSE SJOERDS Wytse Sjoerdts koopmanbewoner Rommelhaven 111687242197v
WIETSE SJOERDS Wytse Sjoerdts koopmanbewoner Rommelhaven 111687242197v
WIETSE STEFFENS Wytse Steevens verkoper Zuiderstraat1657237113v
WIETSE STEFFENS Wytse Steevens verkoper Zuiderstraat1657237113v
WIETSE STEFFENS Wytse Stevens koper 1/2 huisSimon Stijlstraat 2166123883v
WIETSE STEFFENS Wytse Stevens koper 1/2 huisSimon Stijlstraat 2166123883v
WIETSE STEFFENS Wytse Stevens havenmeesternaastligger ten zuiden Vianen OZ1682241190v
WIETSE STEFFENS Wytse Stevens havenmeesternaastligger ten zuiden Vianen OZ1682241190v
WIETSE STEFFENS oud havenmeester Wytse Stevens makelaarverkoper Vianen 14168524296v
WIETSE STEFFENS oud havenmeester Wytse Stevens makelaarverkoper Vianen 14168524296v
WIETSE STEFFENS oud havenmeester Wytse Stevens makelaarverkoper Vianen 16168524296v
WIETSE STEFFENS oud havenmeester Wytse Stevens makelaarverkoper Vianen 16168524296v
WIETSE STEFFENS oud havenmeester Wytse Stevens makelaarverkoper Vianen 18168524296v
WIETSE STEFFENS oud havenmeester Wytse Stevens makelaarverkoper Vianen 18168524296v
WIETSE STEFFENS Wytso Stevens , c.u.havenmeesterhuurder achterhuis Zuiderhaven 1oud1677240252v
WIETSE STEFFENS Wytso Stevens , c.u.havenmeesterhuurder achterhuis Zuiderhaven 1oud1677240252v
WIETSE STEFFENS WASSENAAR Wytse Stevens Wassenaar, c.u.verkoper Simon Stijlstraat 2166623944v
WIETSE STEFFENS WASSENAAR Wytse Stevens Wassenaar, c.u.verkoper Simon Stijlstraat 2166623944v
WIETSE STEFFENS WASSENAAR Wytse Stevens Wassenaermakelaar en havenmeesterkoper hof met prieelVianen 141681241152v
WIETSE STEFFENS WASSENAAR Wytse Stevens Wassenaermakelaar en havenmeesterkoper hof met prieelVianen 141681241152v
WIETSE STEFFENS WASSENAAR Wytse Stevens Wassenaermakelaar en havenmeeste