Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Za  Ze  Zi  Zo  Zu  Zy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
SAKE MEINERTS Zaake Meinderts huurder Grote Kerkstraat 341806267231r
SANDER ANNES Zander Annes geniaarde koper Bildtpoort (gebied)1724246198r
SAPE OEDES de erfgenamen van wijlen Zape Oedes naastligger ten oosten Hofstraat 33172024691r
SAPE PIETERS Zape Pieters leertouwerkoper finaal huis met een plaatskeRapenburg ZZ16652391ra
SAPE SAPES Zape Sapes verkoper van 1/2 Liemendijk NZ167224078r
SARA BROERS Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 11737249178v
SARA BROERS Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 11737249178v
SARA GABES Zara Gabbes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 361686242117v
SARA PIETERS Zara Pieters verkoper Heiligeweg 301778259104r
SETSKE WIEBES Zetske Wybes koper Noorderhaven 87180226692v
SETSKE WIEBES Zetske Wybes verkoper Noorderhaven 13180226694v
SIEBREN GAUKES de weduwe van Zybren Gauckes naastligger ten oosten Voorstraat 911733248237r
SIEDS PIETERS grondpacht uit het huis van Zieds Pieters eigenaar perceel Nieuwstraat 42168124141va
SIEDS PIETERS grondpacht uit het huis van Zyds Pieters eigenaar perceel Nieuwstraat 4216992449r
SIEDS PIETERS Zydts Pytters apothekergeniaarde koper Nieuwstraat 421695243147v
SIEGER TEUNIS Zeeger Teunis , c.u.huurder Bargebuurt 9176525697r
SIEMEN HAASstadsmajoor Zimon de Haasverkoper Kerkpoortstraat 391726246253v
SIEMEN ARENDS wijlen Zymen Aanes leidekker (stads -)verkoper Hofstraat 1166723917va
SIEMEN HENDRIKS de erfgenamen van wijlen Zymen Hendrickx naastligger ten oosten Weverstraat NZ1654236271v
SIERK wijlen Zierck Zierckx verkoper Liemendijk NZ164823630r
SIERK de tuin van gemeensman Zierck Hilaerdanaastligger ten westen Achterstraat NZ1692242393v
SIERK wijlen Zierk Hilaerda, c.u. en c.s.erflater Weeshuisstraat 11169324363r
SIERK vroedsman Zierk Hylaerdanaastligger ten noorden Klaverbladstraat 51697243302v
SIERK HILAARDAburgemeester Zierck Hylaardakoper van 3/4 2/3 huis alwaar de Geschilderde Knopen uithangenSint Jacobstraat 4de Geschilderde Knopen1703244212r
SIERK HILAARDAde vroedsman Zierk Hylaardanaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1695243151r
SIERK HILAARDAde vroedsman Zierk Hylaardanaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1695243151r
SIERK NAUTAde ingang van de hof van Zierck Nautanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1687242174r
SIERK NAUTA Zierck Nautanaastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
SIERK NAUTAde tuin van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten noorden Kerkpoort (gebied)1690242310r
SIERK NAUTAde hof van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1696243210v
SIERK NAUTAde hof van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1696243210v
SIERK NAUTAde ingang van de hof van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1696243210v
SIERK NAUTAburgemeester Zierk Nautakoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Alemanssteeg1695243152v
SIERK NAUTAburgemeester Zierk Nautakoper twee eeuwige grondpachten ([voor de twee grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 19twee_achter1695243152v
SIERK NAUTAoud burgemeester Zierk Nautaverkoper Kerkpoortstraat ZZ1697243308r
SIERK NAUTA Zierk Nautanaastligger ten westen Heiligeweg 8170024466r
SIERK NAUTAde erfgenamen van wijlen burgemeester Zierk Nautanaastligger ten oosten Voorstraat 78170924582r
SIERK ANDRIES Zierck Andries schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Lanen 51169224322r
SIERK DIRKS huis genaamd de Gecroonde Werelt Zierck Dircks chirurgijn (mr. -)koper huisNoorderhaven 110de gekroonde wereld16782419v
SIERK DIRKS Zierck Dircks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4167924151ar
SIERK DIRKS Zierck Dirx chirurgijnverkoper q.q. Romastraat 13168024168r
SIERK DIRKS Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)geniaarde koper q.q. Zuiderhaven 13168024180v
SIERK DIRKS Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)koper tuintjeAchterstraat ZZ1680241120v
SIERK DIRKS Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 71681241136v
SIERK DIRKS Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg 71682241198v
SIERK DIRKS Zierck Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 108167924115ra
SIERK DIRKS mr. Zierck Dircks naastligger ten westen Noorderhaven 112achter168024127ra
SIERK DIRKS gemeensman Zierk Dirx Hylaerdachirurgijn (mr. -)verkoper Achterstraat1685242100r
SIERK DIRKS HILAARDAgezworen gemeensman Zierck Dirx Hylaardachirurgijn (mr. -)koper panwerk en woningDroogstraat 7west1686242124r
SIERK FOLKERTS Zierk Folkerts metselaarkoper huisZoutsloot 511730247335r
SIERK GERBENS Zierck Gerbens metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 111681241175r
SIERK GERBENS Zierck Gerbens metselaarnaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131686242110r
SIERK GERBENS Zierck Gerbens metselaar (mr. stads-)koper grondpacht van 1-00-00 GGKerkpoortstraat NZ1686242151v
SIERK GERBENS grondpacht uit kamers van de koper Zierck Gerbens metselaar (mr. stads-)eigenaar perceel Kerkpoortstraat NZ1686242151v
SIERK GERBENS Zierck Gerbens metselaar (mr. -)koper huisGardenierstraat NZ1688242226r
SIERK GERBENS Zierck Gerbens metselaar (mr. -)koper woning betaande uit twee kamersRomastraat 81688242226r
SIERK GERBENS Zierck Gerbens metselaar (mr. stads-)verkoper Gardenierstraat ZZ1690242326r
SIERK GERBENS Zierk Gerbens metselaarverkoper Zoutsloot 58168024177r
SIERK GERBENS wijlen Zierk Gerbens metselaar (mr. -)verkoper Romastraat ZZ1695243147r
SIERK GERBENS wijlen Zierk Gerbens metselaar (mr. stads-)verkoper Zoutsloot 181697243284r
SIERK REINS Zierk Reins naastligger ten zuiden Vijver 101725246232r
SIERK SAPES Zierk Sapes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 171717245296r
SIETJE JOHANNES Zytie Joannis naastligger ten noorden Zuiderstraat166023821v
SIETSE Zytse Gozis , de jongehuurder Zuiderpoort (gebied)180226663r
SIETSE DIJK Zytze van Dijkpruikenmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 44179726549v
SIETSE ANDRIES ZEEwijlen Zytse Drieses van der Zeeverkoper Weeshuisstraat 11178626253r
SIETSE ANDRIES ZEEwijlen Zytse Drieses van der Zeekoopmanverkoper Havenplein 241791263290v
SIETSE ANDRIES ZEEwijlen Zytse Drieses van der Zeekoper Noordijs 141795264266v
SIETSE ANNES Zytse Annes naastligger ten westen Schritsen 65b1752252226v
SIETSE BERNARDUS Zydse Bernardus , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 25achter1803266258r
SIETSE BERNARDUS Zytse Bernardus koper huisLanen 25achter1803266258r
SIETSE BERNARDUS Zytse Bernardus scheepstimmermanverkoper Lanen 251809268291v
SIETSE BERNARDUS Zytse Bernardus scheepstimmermanverkoper Lanen 25achter1809268291v
SIETSE DOEDES Zietse Doedes [staat: Sioerdts] koper door niaar huis, nieuw gebouwdVoorstraat 301687242185r
SIETSE DOEDES het huis in de vorige akte gekocht door Zietse Doedes [staat: Sioerts] naastligger ten noorden Voorstraat 30achter1687242186r
SIETSE DOEDES Zytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 321705244281v
SIETSE GERRITS Zytse Gerryts wever en visser (mr. bont-)koper kamer en weefwinkelRapenburg NZ17852621r
SIETSE GERRITS Zytse Gerryts wever en visser (mr. bont-)koper kamer en weefwinkelRapenburg NZ17852622r
SIETSE GERRITS Zytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg NZ17852622r
SIETSE GERRITS Zytse Gerrits visserkoper Hofstraat 21west1808268176r
SIETSE GERRITS Zytze Gerrits naastligger ten zuiden Rapenburg1785261300r
SIETSE GERRITS Zytze Gerrits wever en visser (mr. bont-)koper kamer en weefwinkelRapenburg NZ1785261307r
SIETSE GERRITS Zytze Gerrits wever en visser (mr. bont-)naastligger ten oosten Rapenburg NZ1785261307r
SIETSE HINNES Zytze Hennes geniaarde koper Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
SIETSE JANS Zytse Jans koper huisLanen 361799265182v
SIETSE JANS Zytse Jans huurder vooraan de straat (p.j.)Lanen 361799265182v
SIETSE JANS Zytse Jans naastligger ten westen Lanen 381805267140r
SIETSE JANS Zytse Jans naastligger ten westen Lanen 38180826844v
SIETSE KLASES Zytze Claases varensgezelhuurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 101801265276v
SIETSE KORNELIS Zytse Cornelis Beytschathuurder Zuiderstraat 61801265284r
SIETSE KORNELIS BEIDSCHAT Zytse Cornelis Beidschatkoper huis, oude smitte en een wagenhuis onder het dak van de smitteZuiderstraat 311806267223v
SIETSE MARTENS huisman Zytse Martens eigenaar van 3/4 Voorstraat 62178526214r
SIETSE PIETERS Zytze Pieters , c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 191781260160r
SIETSKE JELGERSMA Zydske Jelgersmaverkoper Voorstraat 291806267279v
SIETSKE JELGERSMA Zydske Jelgersmakoper Hoogstraat 1achter1809268273v
SIETSKE JELGERSMA Zydske Jelgersmanaastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter1809268273v
SIETSKE JELGERSMA Zytske Jelgersmakoper Hoogstraat 11806267262v
SIETSKE VLASBLOEM Zydske Vlasbloemnaastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 41810268339v
SIETSKE VLASBLOEM Zydske Vlasbloemverkoper Kleine Ossenmarkt 41810268339v
SIETSKE VLASBLOEM Zydske Vlasbloemnaastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 61810268339v
SIETSKE VLASBLOEM Zydske Vlasbloemnaastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 61810268339v
SIETSKE VLASBLOEM Zydske Vlasbloemverkoper Kleine Ossenmarkt 61810268339v
SIETSKE WETSENS Zydske Wetsenskoper huisLanen 861798265119r
SIETSKE WETSENS Zydske Wetsensnaastligger ten oosten Lanen 861798265119r
SIETSKE WETSENS Zydske Wetsensnaastligger ten oosten Heiligeweg 11802266126r
SIETSKE ZEILMAKER Zytske D. Zeilmakerverkoper van 1/2 Noorderhaven 71799265128r
SIETSKE ZEILMAKER Zytske Zeilmakerkoper huisNoorderhaven 281806267282v
SIETSKE DIRKS Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 10175025287v
SIETSKE DIRKS Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 12175025287v
SIETSKE DIRKS ZIJLSTRA Zydske Dirks Zijlstraverkoper Brouwersstraat 221803266182r
SIETSKE DIRKS ZIJLSTRA Zytske Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
SIETSKE DIRKS ZIJLSTRA Zytske Dirks Zijlstrakoper Vissersstraat 21789263151r
SIETSKE DIRKS ZIJLSTRA Zytske Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
SIETSKE DIRKS ZIJLSTRA Zytske Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
SIETSKE DIRKS ZIJLSTRA Zytske Dirks Zijlstrakoper Brouwersstraat 2217922648r
SIETSKE DOUWES Zydske Douwes koper Borstelsteeg 41809268246v
SIETSKE DOUWES Zydske Douwes koper Borstelsteeg 61809268246v
SIETSKE DOUWES Zydske Douwes koper Grote Kerkstraat 291809268246v
SIETSKE FOKKES Zydske Fokkes verkoper Heiligeweg 251803266293r
SIETSKE FOKKES Zytske Fokkes verkoper Hoogstraat 451805267146r
SIETSKE FRANSES Zytske Fransen koper Zoutsloot 581706244335v
SIETSKE FRANSES Zytske Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 581706244335v
SIETSKE FREERKS Zytske Freerx verkoper van 4/9 Zuiderhaven 9170024443v
SIETSKE GERRITS Zytske Gerryts naastligger ten oosten Rapenburg 1180226699r
SIETSKE HENDRIKS Zytske Hendriks koper Lanen 25achter1803266258r
SIETSKE HENDRIKS Zytske Hendriks verkoper Lanen 251809268291v
SIETSKE HENDRIKS Zytske Hendriks verkoper Lanen 25achter1809268291v
SIETSKE HESSELS Zytske Hessels verkoper Bildtstraat 181802266142r
SIETSKE JAKOBS Zydske Jacobus koper Lanen 93180726817r
SIETSKE JANS Zytske Jans verkoper Zoutsloot 83achter1725246231v
SIETSKE JANS Zytske Jans koper Vijverstraat 131799265130v
SIETSKE JANS Zytske Jans koper Vijverstraat 151799265130v
SIETSKE JANS Zytske Jans koper Vijverstraat 171799265130v
SIETSKE JOHANNES LEIENAAR Zydske Johannes Leyenaarkoper Heiligeweg 11802266126r
SIETSKE KEIMPES Zytske Keimpes Vlasblomkoper Voorstraat 171799265193v
SIETSKE KLASES Zytske Klaasen koper Hoogstraat 30181026964v
SIETSKE LASES de erfgenamen van wijlen Zytske Lases naastligger ten westen Hoogstraat 15achter1702244149v
SIETSKE OKKES Zytske Okkes koper Heiligeweg 581803266299r
SIETSKE PIETERS Zydske Pieters koper Kleine Bredeplaats 231787262230v
SIETSKE PIETERS Zytske Pieters verkoper Noorderhaven 63178126020v
SIJKE JAGER Zijke Jagerkoper Lanen 741806267215v
SIJKE WIEBES Zijke Wybes huurder Heiligeweg 27zuid180826852r
SINT IEPES Zent Ypes haarwever (mr. -)koper huisWasbleek1736249112v
SJOUKJE NANNES Zjoukjen Nannings verkoper Hofstraat 33172024691r
SWAANTJE wijlen Zwaantje Holmanserflater Zoutsloot 431784261131r
SWAANTJE FILIPPUS Zwaantje Philippus verkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v
SWAANTJE FOKKES Zwaantie Fockes , voor haar kinderenwinkelierseverkoper Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
SWIER RUURDS Zwerus Ruirds naastligger ten westen Vianen1737249174r
SWIER RUURDS BONTEKOE Zwerus Ruirds Bontekoeschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisKerkpad WZ1734248304v
ZACHARIAS Zacharias Berghaenzeevarend gezelkoper woning met kamer en loodsHofstraat 451704244259v
ZACHARIAS Zacharias Berghaannaastligger ten oosten Hofstraat 41170724538v
ZACHARIAS Zacharias Berghaannaastligger ten oosten Hofstraat 411711245163r
ZACHARIAS Zacharias Berghaannaastligger ten oosten Hofstraat 411714245212v
ZACHARIAS Zacharias Berghaennaastligger ten oosten Hofstraat 411715245255v
ZACHARIAS Zacharias Berghaennaastligger ten westen Hofstraat 47west171824633r
ZACHARIAS HUBER Zacharias Huberraad Hof van Frieslandverkoper Zuiderhaven 651729247229r
ZACHARIAS HUBER Zacharias Huberraad Hof van Frieslandverkoper q.q. Hondenstraat 3west1729247240r
ZACHEUS GEMMENICHdr. Zacheus van Ghemmenichadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 541698243352v