Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de verwerkte resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-29 13:17:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2620033r 09-10-1785 dr. Pieter Baerend van den Wijdenbrug wonende in 's Gravenhage koper voor CG 2500:00:00 huis genaamd de Nakende Mannen, hof, stal en wagenhuis (Zuiderhaven ZZ [staat: op de hoek bij het Klein (staat: Groot) Vallaat], waarschijnlijk Zuiderhaven 54) (huisnaam: de Naakende Mannen)
2620066r 29-01-1786 Pieter Baerend van Wijdenbrug ritmeester van een compagnie huzaren onder het korps van wonende in 's Gravenhage
2620072v 05-02-1786 Pieter Baerend van Wijdenbrug ritmeester van een compagnie huzaren onder het korps van wonende in 's Gravenhage
2620074r 05-02-1786 Rhijngrave van Salm kolonel in dienst der Verenigde Nederlanden wonende in 's Gravenhage
2390030ra 23-02-1668 Anske Jacobs Deersum wonende in (Achlum) koper provisioneel 4 pondemaat land (Harlinger Mieden)
2390030ra 23-02-1668 Anske Jacobs Deersum wonende in (Achlum) verkoper
2290255r 19-02-1615 Aegh Sibbeles wonende in ? verkoper
2350037r 25-12-1642 Mayke van der Laen wonende in ? verkoper
2610049r 25-05-1783 Rein Smits secretaris van Barradeel wonende in ? curator
2430143r 10-02-1695 Geiske Dirx wonende in ? Franeker verkoper
2430143r 10-02-1695 wijlen Dirck Reynders wonende in ? Franeker
2430143r 10-02-1695 Bettie Dirx wonende in ? Franeker verkoper
2430143r 10-02-1695 Cornelis Edgers compasseur ? wonende in ? Franeker
2510102v 14-11-1745 Adrianus van Slooten predikant wonende in Aalsum verkoper van 1/4
2550090v 01-11-1761 ds. Adrianus van Slooten predikant wonende in Aalsum verkoper van 1/2
2590128v 17-05-1778 Pyter Pyters van der Meulen wonende in Aalsum koper voor CG 725:00:00 huis (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 40)
2590128v 17-05-1778 Fettje Jans Medalen wonende in Aalsum
2290236v 11-12-1614 Arien Dircks wonende in aan St. Jacobs kerk verkoper (zitting ten raadhuize op 23 januari)
2290209v 27-03-1614 Meynert Bents wonende in Achlum koper voor GG 1680:00:00 voor- en achterhuis met de lege plaats daarachter (Voorstraat ZZ recht tegenover het raadhuis, waarschijnlijk Voorstraat 40)
2290241r 08-01-1615 Thymen Hobbes wonende in Achlum verkoper
2290241r 08-01-1615 Doedtie Bartels wonende in Achlum
2290272v 30-04-1615 Meynert Bents wonende in Achlum verkoper
2350057r 26-02-1643 Beernt Jansen wonende in Achlum geniaarde koper
2350057r 26-02-1643 Gerlant Gosses wonende in Achlum
2350083v 08-10-1643 Claes Gerbens wonende in Achlum koper voor GG 450:00:00 1/2 woning, 1 beneden- en 2 bovenkamers, een mouterij en yestkamer, put en wipst (Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp])
2350083v 08-10-1643 Ittie Louwes wonende in Achlum
2350130v 26-05-1644 Claes Gerbens Luidum wonende in Achlum koper voor GG 350:00:00 1/2 huis ([niet vermeld])
2350130v 26-05-1644 Idtie Lous Aesgema wonende in Achlum
2350130v 26-05-1644 de mouterij van Claes Gerbens Luidum c.u. wonende in Achlum naastligger ten noorden
2350197v 18-01-1646 de mouterij van Claes Gerbens Luyden wonende in Achlum naastligger ten zuiden
2350197v 18-01-1646 Claes Gerbens Luyden wonende in Achlum verkoper
2450049v 22-01-1708 Dirk Alberts wonende in Achlum koper door niaar voor CG 840:00:00 huis met een gorterij daaragter (Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht], waarschijnlijk Brouwersstraat 18) (en 610 cg voor de gereedschappen)
2450230r 09-12-1714 eigenerfde Pieter Dirks c.u. huisman wonende in Achlum verkoper
2450230r 09-12-1714 eigenerfde Pieter Dirks c.u. huisman wonende in Achlum verkoper
2460038r 12-02-1719 meerderjarige dochter Welmoed Willems wonende in Achlum verkopers van 1/4
2470098v 07-03-1728 Uiltie Lieuwes Huysman wonende in Achlum verkoper van 1/4
2480042v 11-11-1731 Antje Joukes wonende in Achlum verkoper van 1/4
2480048r 11-11-1731 wijlen Pieter Minks wonende in Achlum
2480049r 11-11-1731 wijlen Pieter Minks wonende in Achlum
2480050r 11-11-1731 wijlen Pieter Minks wonende in Achlum
2480343r 24-10-1734 Wybe Heins wonende in Achlum verkoper
2480343r 24-10-1734 Trijntie Pieters wonende in Achlum
2520057v 15-03-1750 Jan Hendriks mr. linnenwever wonende in Achlum verkoper van 1/2
2540133r 02-04-1758 Jacob Pyters huisman wonende in onder Achlum koper voor GG 1051:00:00 deftig huis met tuintje (Schritsen NZ op de Vleesmarkt, waarschijnlijk Schritsen 65)
2650281v 18-01-1801 Bregttie Sikkes Westra wonende in Achlum koper voor CG 2500:00:00 huis, twee houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal (Zuiderhaven ZZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 38) (Koper moet de marmeren vloer en het schoorsteenstuk uit het huis verwijderen en )
2660112v 27-06-1802 Simme Jans wonende in Achlum koper voor CG 1200:00:00 huis (Schritsen NZ ofwel Vleesmarkt, waarschijnlijk Schritsen 61) (met schalen, gewichten en wat verder tot de vleeswegerij behoort)
2660133v 05-09-1802 Simme Jans koopman en herbergier wonende in Achlum verkoper
2690104v 02-12-1810 huisman Ulbe Jacobs wonende in Achlum verkoper
2520073v 06-09-1750 huisman Wessel Teunis wonende in Aelsteede in Munsterland
2520073v 06-09-1750 huisman Wessel Teunis wonende in Aelsteede in Munsterland
2640203r 22-06-1794 Willem Pieters wonende in Akkrum koper voor GG 1000:00:00 dubbel woonhuis (Vijverstraat ZZ 18/20, waarschijnlijk Vijverstraat 20) (huisnaam: de Gekroonde Zeevaart)
2640203r 22-06-1794 Eelco de Vries wonende in Akkrum koper
2640203r 22-06-1794 Willem Pieters wonende in Akkrum
2640203r 22-06-1794 en Eelco de Vries wonende in Akkrum
2660303r 27-11-1803 Elisabeth Gerrits wonende in Akkrum verkoper van 1/2
2470129r 10-10-1728 Jean Linnich koopman wonende in Alkmaar koper voor CG 1050:00:00 huis en hof (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen], waarschijnlijk Franekereind 40)
2510125r 08-05-1746 Jacob Jacobs Vervalje koopman wonende in Alkmaar verkoper
2620093v 25-06-1786 Hinke Coenraads wonende in Alkmaar
2620093v 25-06-1786 Claas Jans de Vries houtmolenaar wonende in Alkmaar
2620204v 06-05-1787 Andries Johannis de Jong mr. verver wonende in Alkmaar verkoper
2640098r 03-02-1793 Jan Waling Faber bakker wonende in Alkmaar huurder bakkerij (p.j.)
2670351r 30-08-1807 Tobias Aloysius Schattenberg kruidenier wonende in Alkmaar koper voor CG 5000:00:00 huis en logement (Voorstraat NZ wijk C-041, waarschijnlijk Voorstraat 27) (huisnaam: de Gouden Leeuw)
2670351r 30-08-1807 Aleida de Wit wonende in Alkmaar
2390159v 12-04-1668 Carel le [sta Febre koopman wonende in Alkmaar [staat: Ackmoer]
2350244r 24-01-1647 Jan Fongers wonende in onder de klokslag va Almenum op de Sate Ropens geniaarde koper
2380068v 09-12-1660 Cornelis Gabbes Bolta wonende in Almenum koper voor CG 1010:00:00 huis, plaats en schuur met een vrije uit- en ingang (straat bij de Franekerpoort WZ strekkende westwaarts tot aan de Zoutsloot)
2380068v 09-12-1660 Grietie Riencx wonende in Almenum
2420104r 20-12-1685 Jacob Hiddes mr. metselaar wonende in Almenum verkoper
2420104r 20-12-1685 Grietie Harmens wonende in Almenum
2420104r 20-12-1685 Jacob Hiddes mr. metselaar wonende in Almenum koper voor CG 0:00:00 huis en plaats (Grettingaburen onder district Almenum)
2420104r 20-12-1685 Grietie Harmens wonende in Almenum
2420104r 20-12-1685 Douwe Douwes mr. bakker wonende in Almenum bewoner
2420162v 09-01-1687 Claes Dirx huisman wonende in Almenum koper voor CG 225:00:00 huis en tuin (Suyder Nieuwe Stadt bij de Waschbleek aan de stadsvesten)
2420215r 24-12-1687 Cornelis Pytters koemelker wonende in Almenum verkoper
2440146v 15-01-1702 Otte Auckes Monsma wonende in onder Almenum koper voor GG 170:00:00 huis met schoenlappershuisje ter zijde (Omtrent de Franekerpoort aan de oosthoek van de Lombartspijp, waarschijnlijk Hoogstraat 45)
2450050v 22-01-1708 Tjepke Seerps Gratama koopman wonende in Almenum verkoper
2450205v 21-01-1714 Douwe Dirks Bolta c.u. wonende in Almenum koper voor GG 304:00:00 huis en bakkerij (Bildtstraat OZ [staat: benoorden en aan de Bildtpoortspijp], waarschijnlijk Bildtstraat 11)
2450229r 02-12-1714 Cornelis Ottes c.u. mr. kistmaker wonende in Almenum verkoper
2450252v 27-10-1715 Saapke Folkerts Gelder wonende in Almenum koper voor CG 400:00:00 1/9 huis en hof (Franekereind NZ [staat: hier voren pagina 250 breder gedescribeert], waarschijnlijk Franekereind 15) (huisnaam: het Hooghuis)
2460222r 04-02-1725 Hendrik Antoni Oosterhuys hovenier en koemelker wonende in Almenum koper voor CG 270:00:00 huis, plaats en tuin (Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort], waarschijnlijk Hoogstraat 53) (regenwater bak, put, vrije waterlozing, gezamelijke op en afslag uit en ingang t)
2470025v 31-08-1727 Tsjerk Piers houtmolenaar wonende in onder Almenum verkoper
2470031r 28-09-1727 Tjalling Geerts kooltjer wonende in onder Almenum verkoper van 1/5
2470269v 23-10-1729 Jan Freerx houtmolenaar wonende in Almenum koper van 1/8
2470270v 30-10-1729 Jan Freerx houtmolenaar wonende in Almenum koper van 1/8
2470271v 30-10-1729 Schelte Cornelis Beitsgat huisman wonende in Almenum koper voor GG 203:00:00 huis en schuur (Hofstraat ZZ op de hoek)
2470327v 03-09-1730 Schelte Cornelis houtmolenaar wonende in Almenum koper voor CG 1300:00:00 1/15 wind, rogge en weitmolen (stadsvesten) (huisnaam: Kerkpoortmolen; uitgebreide akte)
2470350r 26-11-1730 Schelte Cornelis Beitsegat huisman wonende in Almenum koper voor GG 172:00:00 7/8 huis en tuin (Rapenburg ZZ)
2480027r 30-09-1731 huisman Schelte Cornelis wonende in Almenum koper voor GG 175:00:00 huis (Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 77)
2480058r 02-12-1731 huisman Schelte Cornelis wonende in Almenum koper voor CG 245:00:00 huis, half (Sint Jansstraat, hoek, waarschijnlijk Rozengracht 19) (beschrijving huis)
2480157v 30-11-1732 Schelte Cornelis huisman wonende in onder Almenum koper voor GG 248:14:00 2 huizen en een weefwinkel (Nieuwstraat WZ)
2480249v 11-10-1733 Dirck Feckes Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof], houtstapelaar en koopman wonende in Almenum (p.j.)
2480249v 11-10-1733 Claaske Pieters wonende in Almenum
2480249v 11-10-1733 de kopers Dirck Feckes c.u. houtstapelaar en koopman wonende in Almenum naastligger ten zuiden
2480249v 11-10-1733 de kopers Dirck Feckes c.u. houtstapelaar en koopman wonende in Almenum naastligger ten westen
2490114r 22-01-1736 Cornelis Freerks houtmolenaar wonende in onder Almenum koper voor GG 431:12:00 3/4 huis (Scheerstraat ZZ [staat: de straat op de hoek van het Noordijs naar de Lombardspijp lopende], waarschijnlijk Scheerstraat 4)
2490114r 22-01-1736 Marike Jans wonende in onder Almenum
2490159v 13-01-1737 Claas Jacobs Braam Drie Roemerssteeg OZ, koopman wonende in onder Almenum (p.j.)
2490205v 17-11-1737 het huis het Stekje van Gerben Douwes wonende in Almenum koper voor CG 725:00:00 huis (Zoutsloot WZ, waarschijnlijk Bildtstraat 4) (huisnaam: het Stekje)
2490205v 17-11-1737 Gertie Simons wonende in Almenum
2490207v 17-11-1737 Pytter Popta cementmaker wonende in Almenum
2490225r 19-01-1738 Claas Braam koopman wonende in onder Almenum koper en als vader en voorstander van zijn kind voor CG 200:00:00 huis (Drie Roemerssteeg OZ)
2500038v 28-06-1739 de heer Claas Braam ontvanger en koopman wonende in Almenum koper voor CG 650:00:00 5/6 van 1/2 huis (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 12)
2500038v 28-06-1739 Claas Braam ontvanger en koopman wonende in Almenum eigenaar van 1/6
2500052r 04-10-1739 Marijke Jans wonende in Almenum verkoper van 3/8
2500052r 04-10-1739 Cornelis Freerks wonende in Almenum
2500058r 11-10-1739 Gijsbertus Vermeersch J.U.D. koopman wonende in Almenum verkoper van 1/5
2500074v 22-11-1739 Gijsb. Vermeersch J.U.D. koopman wonende in Almenum verkoper van 1/5
2500173v 25-06-1741 Auke Gerbens pelmolenaar wonende in Almenum koper voor CG 600:00:00 huis (Jan Ruurdstraat OZ, waarschijnlijk Jan Ruurdstraat 1)
2500189r 29-10-1741 Folkoun Sickes wonende in Almenum verkoper
2500197v 03-12-1741 Gerlof Pyters koopman wonende in Almenum curator
2500197v 03-12-1741 Claes Braem koopman wonende in Almenum curator
2500225r 04-03-1742 Gijsbert Vermeersch koopman wonende in Almenum koper voor CG 400:00:00 1/2 van 5 pm 11 einsen 9 roeden land (Harlingen, de grachtswal van) (huisnaam: de Snobbersfenne)
2500225r 04-03-1742 Gijsbert Vermeersch koopman wonende in Almenum verkoper
2500234r 10-06-1742 huisman Jan Rienks wonende in Almenum koper van 1/8
2500234r 10-06-1742 Jan Freerks koemelker wonende in Almenum koper van 1/8
2500275v 02-12-1742 Claes Braem ontvanger te Midlum en koopman wonende in Almenum verkoper
2500291v 03-03-1743 Pieter Freerks houtmolenaar wonende in Almenum koper voor GG 365:07:00 huis (Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort])
2510036v 26-04-1744 huisman Jan Rients wonende in Almenum koper
2510045r 01-11-1744 Wierd Tjeerds wonende in Almenum koper voor GG 121:00:00 huis en stalling (bij de Bildtpoort)
2510045r 01-11-1744 Riemke Joostes wonende in Almenum
2510057r 17-01-1745 Claas Freerks houtmolenaar wonende in Almenum koper voor GG 600:00:00 (met een vrij in- en uitgang in de steeg naar achteren lopende tot in de Molenstr) huis (Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp], waarschijnlijk Brouwersstraat 21) (beschrijving)
2510057r 17-01-1745 Pytter Freerks houtmolenaar wonende in Almenum koper
2510089r 26-09-1745 wijlen Dirk Fekkes wonende in Almenum
2510089r 26-09-1745 Claeske Pyters wonende in Almenum
2510112v 16-01-1746 Pytter Laeses wonende in onder Almenum aan de Zeedijk koper voor CG 610:00:00 woning (Zoutsloot NZ [staat: op het zgn. Eilandje], waarschijnlijk Zoutsloot 1)
2510178r 07-05-1747 Gijsbertus Vermeersch J.U.D. koopman wonende in onder Almenum koper voor CG 3837:00:00 9 pm kooltjers- en greidland onder jurdisdictie v.d. Stad Harlingen (Harlingen, buiten de stad)
2510178r 07-05-1747 Gijsbertus Vermeersch J.U.D. koopman wonende in onder Almenum naastligger ten noorden
2510203r 10-12-1747 Tjepke Gratema wonende in onder Almenum koper door niaar voor GG 85:14:00 huis (Weverstraat, achter de zogenaamde Haantje Brouwerij bij de) (huisnaam: het Haantje)
2510280r 11-05-1749 Rinske Doncker wonende in Almenum koper voor GG 678:14:00 huis (Rommelhaven ZZ [staat: groot vallaat], waarschijnlijk Rommelhaven 8) (korte beschrijving)
2510280r 11-05-1749 Tiepke Gratema wonende in Almenum
2510282v 18-05-1749 Lodewijk Smids hovenier wonende in Almenum koper voor GG 210:07:00 hof met zomerhuis (Weverstraat achter de grote kerk, bij de) (korte beschrijving)
2510282v 18-05-1749 Tettie Dirks wonende in Almenum
2520026r 02-11-1749 Dirk Christiaans mr. ijzersmid wonende in Grettingabuurt Almenum koper voor GG 350:07:00 huis (Noorderhaven ZZ bij de grote sluis, waarschijnlijk Noorderhaven 108)
2520045r 30-11-1749 minderjarig vrijgezel Cornelis Jansen koemelker wonende in Almenum koper voor CG 575:00:00 huis en schuur (Lammert Warndersteeg OZ, waarschijnlijk Lammert Warndersteeg 9)
2520045r 30-11-1749 Trijntie Teunis wonende in Almenum
2520050v 18-01-1750 Jan Freerks koemelker wonende in Almenum koper voor CG 800:00:00 huis (Lanen NZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat bij de Latijnse Scholen], waarschijnlijk Lanen 87)
2520079r 06-09-1750 Pieter Freerks schipper (trekveer-) wonende in onder Almenum koper door niaar voor GG 101:00:00 drogerij en kamer (Brouwersstraat OZ [staat: aan het huis door Robijn Cornelis c.u. gekocht], waarschijnlijk Brouwersstraat 21) (met een stenen 'wulf' voorzien doch de 'kagel' hier bij zijnde behoort bij de ge)
2520079r 06-09-1750 zijn broer Claes Freerks wonende in onder Almenum
2520105r 17-01-1751 Jan Freerks houtmolenaar wonende in Almenum koper voor CG 84:00:00 woning en weefwinkel (Tiepelsteeg)
2520125r 28-03-1751 Johannes van Beemen bankhouder in de Bank van Lening wonende in Almenum
2520125r 28-03-1751 Johannes van Beemen bankhouder in de Bank van Lening wonende in Almenum naastligger ten zuiden
2520133r 09-05-1751 Jan Rienks huisman wonende in Almenum verkoper van 2/120
2520138v 13-06-1751 Tettie Dirks wonende in Almenum verkoper
2520147v 05-09-1751 Jan Rienks huisman wonende in Almenum koper voor GG 122:00:00 1/2 huis en smederij (Kerkpoort, bij de, waarschijnlijk Rozengracht 27) (korte beschrijving)
2520148v 05-09-1751 Jan Rienks huisman wonende in Almenum koper voor GG 121:07:00 1/2 huis en stal (Hofstraat, op de hoek van de, waarschijnlijk Hofstraat 14)
2520149v 05-09-1751 Jan Rienks huisman wonende in Almenum koper voor GG 172:07:00 1/2 huis en tuintje (Rapenburg)
2520150v 05-09-1751 Jan Rienks huisman wonende in Almenum verkoper
2520173r 21-11-1751 Wilhelmus van Kastel herbergier wonende in Almenum koper voor CG 935:00:00 stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje (Raamstraat tot in de Perksteeg, waarschijnlijk Raamstraat 3)
2520237r 08-10-1752 wijlen Minne Abes mr. ijzersmid wonende in Almenum verkoper
2530023v 26-11-1752 Pyter Aukes pelmolenaar wonende in Almenum koper voor GG 468:00:00 huis (Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht], waarschijnlijk Brouwersstraat 3) (huisnaam: het Bolswarder veer)
2530047v 21-01-1753 Tjepke Gratema koopman wonende in Almenum koper van 1/2 voor GG 551:21:00 huis (Zuiderhaven WZ [staat: op de hoek van de Blokhuisstraat bij het stadsweeshuis, waarschijnlijk Zuiderhaven 6)
2530127r 16-12-1753 Pytter Aukes pelmolenaar wonende in Almenum koper voor GG 530:00:00 huis en een 2e huis erachter (Rozengracht NZ bij de Kerkpoort en het 2e huis in de straat van de Wasblekersbrug lopend naar het groot kerkhof)
2530207r 04-05-1755 Riemke Joosten wonende in Almenum verkoper
2530207r 04-05-1755 Riemke Joosten wonende in Almenum verkoper
2530232v 02-11-1755 Tjepke Gratama koopman wonende in Almenum executeur testamentair
2540015r 20-06-1756 Johannes Harmens tichelaar wonende in onder Almenum koper voor GG 215:00:00 woning (Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof], waarschijnlijk Kerkpad 32)
2540024v 05-09-1756 Johannes Harmens Tigchelaar wonende in onder Almenum geniaarde koper
2540024v 05-09-1756 Johannes Harmens Tigchelaar wonende in onder Almenum naastligger ten oosten
2540037v 24-10-1756 Jan Freerx koemelker wonende in onder Almenum koper van 1/2
2540038v 24-10-1756 Jan Freerks koemelker wonende in onder Almenum koper van 1/2
2540042v 14-11-1756 Pieter Freerks houtmolenaar wonende in onder Almenum naastligger ten oosten
2540042v 14-11-1756 Pieter Freerks houtmolenaar wonende in onder Almenum verkoper
2540049v 05-12-1756 Jan Freerks koemelker wonende in onder Almenum verkoper van 1/2
2540058v 13-02-1757 Tjepke Gratama koopman wonende in onder Almenum koper van 1/2 (heel veel bepalingen in de akte.)
2540060v 27-02-1757 Tjepke Gratema koopman wonende in onder Almenum koper voor GG 620:00:00 estrikwerk, 3 huizen, paardenstal, wagenhuis en cementhuis (Zoutsloot tot aan de Droogstraat en van het panwerk tot de straat en het diept ten oosten) (coopbrief vd akte heeft als datum 03-11-1756)
2540070v 08-05-1757 Alger? Reinalda koopman wonende in onder Almenum verkoper
2540134r 09-04-1758 Johannes Harmens bontwever en tichelaar wonende in onder Almenum koper voor GG 195:14:00 woning en weefwinkel (bolwerk achter de grote kerk)
2540186v 14-01-1759 wijlen Cornelis Freerks wonende in onder Almenum
2540232v 21-10-1759 Johannes Harmens Tigchelaar wonende in Almenum koper voor GG 450:07:00 (Lanen NZ, waarschijnlijk Lanen 59)
2540232v 21-10-1759 Trijntje Wybes wonende in Almenum koper
2540232v 21-10-1759 Hylke Abes boer wonende in Almenum verkoper
2540232v 21-10-1759 Jantje Reynders boerin wonende in Almenum verkoper
2540255r 13-01-1760 Antje Hendriks wonende in Almenum verkoper van 1/8
2540255r 13-01-1760 Faas Pytters visser en baantjer wonende in Almenum
2550005v 08-06-1760 huisman Jan Rienks wonende in Almenum verkoper
2550033r 26-10-1760 Faas Pyters Visser lijnslager wonende in Almenum verkoper
2550036r 16-11-1760 huisman Focke Gerbens wonende in Almenum koper voor GG 1000:00:00 huis en tuintje (Schritsen NZ)
2550104v 22-11-1761 de erven van Jan Freerks koemelker wonende in Almenum verkoper
2550128v 25-04-1762 Johannes Harmens tichelaar wonende in Almenum koper voor GG 210:00:00 11/16 van 2 woningen en weefwinkels (onder de Wasbleek) (korte beschrijving)
2550136v 20-06-1762 de erven van Jan Freerks koemelker wonende in Almenum verkoper van 1/2
2550152v 26-09-1762 Faas Pieters lijnslager wonende in Almenum verkoper van 1/6
2550163r 17-10-1762 Jacob Ennes koemelker wonende in Almenum koper voor GG 460:00:00 huis en stal (Hofstraat hoek, waarschijnlijk Kerkpoortstraat 20)
2550165r 24-10-1762 Pieter Aukes koopman en pelmolenaar wonende in Almenum koper voor CG 300:00:00 kamer met een gang en zolder (Rozenstraat WZ [staat: bij de Wasbleeksbrug op de hoek van de Sint Jansstraat])
2550169v 14-11-1762 Johannes Harmens Tigchelaar wonende in Almenum koper voor GG 75:00:00 woning (Bargeburen in 't Poortje, waarschijnlijk Bargebuurtspoortje 12)
2550222v 04-09-1763 Johannes Harmens tichelaar wonende in Grettingabuurt onder Almenum koper voor GG 105:00:00 huis en weefwinkel (Spijkerboor aan de stadsvesten, achter de)
2550222v 04-09-1763 Trijntje Wybes wonende in Grettingabuurt onder Almenum
2550241v 06-11-1763 Jan Jansen olieslagersknecht wonende in Almenum verkoper van 1/4
2550243v 06-11-1763 Jan Jansen olieslagersknecht wonende in Almenum verkoper van 1/4
2550262v 20-11-1763 Jan Jansen houtmolenaar wonende in Almenum koper voor CG 231:09:00 huis (Scheerstraat ZZ [staat: Midlummerstraat], waarschijnlijk Scheerstraat 4)
2550262v 20-11-1763 Sjeuke Hendriks wonende in Almenum verkoper
2550262v 20-11-1763 Willem Gerbens thans naar Oost-Indie zeeman wonende in Almenum
2560019v 15-01-1764 huisman Abe Hyltjes wonende in onder Almenum koper voor CG 725:00:00 huis (Noordijs WZ [staat: Oosterwal], waarschijnlijk Noordijs 8) (winkel op zolder kost 1 zilveren ducaton)
2560021r 15-01-1764 Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar wonende in onder Almenum koper voor GG 172:14:00 huis (Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat], waarschijnlijk Romastraat 4)
2560103r 14-04-1765 Jan Cornelis houtmolenaar wonende in Almenum verkoper
2560128v 10-11-1765 Johannes Harmens tichelaar wonende in Grettingabuurt Almenum koper voor CG 215:00:00 huis en weefwinkel (Hofstraat ZZ)
2560128v 10-11-1765 Trijntje Wybes wonende in Grettingabuurt Almenum
2560145r 19-01-1766 Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar wonende in Almenum verkoper van 1/5 van 1/2
2560146v 19-01-1766 Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar wonende in Almenum verkoper van 1/5 van 1/2
2560148r 19-01-1766 Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar wonende in Almenum verkoper van 1/5 van 1/2
2560168r 16-03-1766 Abraham Cornelis Beytsegat houtmolenaar wonende in Almenum verkoper van 1/5 van 1/2
2560176r 27-04-1766 Gerben Fockes huisman wonende in Almenum
2560180r 01-06-1766 Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar wonende in Almenum verkoper van 1/5 van 1/2
2570042r 31-01-1768 Johannes Harmens tichelaar wonende in Grettingabuurt onder Almenum verkoper
2570081r 09-10-1768 Age Johannes tichelaar wonende in onder Almenum koper door niaar voor GG 280:00:00 huis (Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoort en Karremanspijpen, waarschijnlijk Zoutsloot 59)
2570081r 09-10-1768 Wybe Johannes tichelaar wonende in onder Almenum
2570087r 06-11-1768 Trijntje Wybes wonende in Grettingabuurt onder Almenum verkoper van 1/2
2570087r 06-11-1768 Age Johannis Tigchelaar wonende in Almenum verkoper van 1/4
2570087r 06-11-1768 Wybe Johannis Tigchelaar wonende in Almenum verkoper van 1/4
2570097v 15-01-1769 Trijntje Wybes wonende in Grettingabuurt onder Almenum koper voor CG 150:00:00 5/16 huis (Wasbleek, over de)
2570097v 15-01-1769 Trijntje Wybes wonende in Grettingabuurt onder Almenum eigenaar van 11/16
2570099r 15-01-1769 Fettje Melles wonende in Almenum verkoper
2570103r 22-01-1769 Age Reinalda koopman wonende in Almenum naastligger ten oosten
2570103r 22-01-1769 Age Reinalda koopman wonende in Almenum naastligger ten zuiden
2570103r 22-01-1769 Age Reinalda koopman wonende in Almenum naastligger ten westen
2570103r 22-01-1769 Age Reinalda koopman wonende in Almenum naastligger ten noorden
2570103r 22-01-1769 Age Reinalda koopman wonende in Almenum verkoper
2570117v 28-05-1769 huisman Pieter Cornelis wonende in Almenum koper voor GG 85:14:00 huis (Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat NZ ter syden of in de dwarsstraat])
2570190v 27-01-1771 Claaske Harmens wonende in Almenum op de Grettingaburen verkoper
2570190v 27-01-1771 Hendrik Abrahams wonende in Almenum op de Grettingaburen
2580032v 30-08-1772 Jan Cornelis houtmolenaar wonende in Almenum koper van 1/2
2580055v 08-11-1772 oud huisman Lieuwe Epkes wonende in Almenum verkoper
2580111v 05-09-1773 Lijsbeth Lucas wonende in Grettingaburen onder Almenum verkoper als wettige erfgenaam van haar man
2580175r 08-10-1774 Jetze Dirks wonende in Almenum
2580191v 27-11-1774 Dooitze Theunis kooltjer wonende in Almenum koper voor GG 200:00:00 huis (Molenpad NZ, achter de grote kerk op de hoek van het, waarschijnlijk Molenpad 1)
2580232r 12-11-1775 Jetse Dirks koemelker wonende in Almenum
2580242v 14-01-1776 Jetse Dirks koemelker wonende in Almenum
2590072r 26-10-1777 huisman Abe Hyltjes wonende in Almenum verkoper
2590125r 26-04-1778 Dooitze Teunis kooltjer wonende in Almenum verkoper
2590142v 13-09-1778 Jetse Dirks koemelker wonende in Almenum verkoper van 1/5
2590142v 13-09-1778 Murk Jetses arbeider wonende in Almenum verkoper van 1/5
2590150v 18-10-1778 Dooitze Theunis kooltjer wonende in onder Almenum koper voor GG 500:00:00 huis (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 34)
2590179v 06-06-1779 Dirk Sierks wonende in Almenum
2600028r 28-01-1781 Pietje Johannes wonende in Almenum verkoper van 1/6
2600028r 28-01-1781 Jan Pieters wonende in Almenum
2600047v 29-04-1781 Johannes Tjallingii apotheker wonende in Almenum verkoper
2600063r 13-05-1781 Pieter Cornelis wonende in Almenum koper voor GG 3370:04:03 weiland 7 pm (Harlingen, onder de jurisdictie van)
2600063r 13-05-1781 Grietje Jans wonende in Almenum
2600063r 13-05-1781 Pieter Cornelis wonende in Almenum koper voor GG 3370:04:03 weiland 7 pm (Harlingen, onder de jurisdictie van)
2600063r 13-05-1781 Grietje Jans wonende in Almenum
2600215r 07-04-1782 Abe Hylkes koopman wonende in Almenum
2600216r 07-04-1782 Abe Hylkes koopman wonende in Almenum
2600242v 16-06-1782 Jan Claasen wagenaar en koemelker wonende in Almenum koper voor GG 300:00:00 huis (William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lammert Warndersbrug], waarschijnlijk William Boothstraat 37)
2600242v 16-06-1782 Grietje Jans wonende in Almenum kopers
2600248r 01-09-1782 Abe Hylkes koopman wonende in Almenum
2610025v 26-01-1783 Abe Hylkes huisman wonende in Almenum koper voor GG 45:07:00 wagenhuis (Nieuwstraat WZ, waarschijnlijk Ooievaarstraat 6)
2610143r 25-01-1784 Martje Nauta wonende in onder Almenum verkoper
2610165r 14-03-1784 Okke Jurjens cementmolenaar wonende in onder Almenum verkoper
2610170r 21-03-1784 Grietje Jansen wonende in onder Almenum verkoper
2610181r 25-04-1784 Okke Jurjen van der Stok cementmolenaar wonende in onder Almenum verkoper
2610226v 07-11-1784 Cornelis Abrahams houtmolenaar wonende in Almenum koper voor CG 775:00:00 schuur, en koestalling met grond (Harlingen, even buiten de Franekerpoort aan de stadsgracht buiten, waarschijnlijk ten noorden van Harlingen 9) (betreft de bleek)
2610244v 21-11-1784 Coop Oosterhout herbergier in Het Wapen van Barradeel wonende in onder Almenum koper voor CG 7000:00:00 huis en herberg (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 88) (huisnaam: Benthem)
2610244v 21-11-1784 Geertie Teunis herbergierse in het Wapen van Barradeel wonende in onder Almenum
2610271v 16-01-1785 de kinderen van wijlen Aake Pieters wonende in onder Almenum
2610271v 16-01-1785 wijlen Pieter Aukes koopman wonende in onder Almenum
2620006r 24-04-1785 Ale Andries koopman wonende in Almenum koper voor CG 1300:00:00 huis en jeneverstokerij (Hoogstraat NZ, waarschijnlijk Hoogstraat 13)
2620064r 29-01-1786 Ale Andries koopman wonende in Almenum verkoper
2620092v 25-06-1786 Age Johannes koopman wonende in Grettingaburen onder Almenum
2620205v 13-05-1787 Meinte Willems de Jager tichelaar op Grettingabuurt wonende in Almenum koper voor CG 250:00:00 huis (Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat tegenover de Latijnse school], waarschijnlijk Grote Kerkstraat 2)
2630007r 15-06-1788 Pieter Aukes wonende in Almenum
2630151r 08-11-1789 Jan Cornelis van der Meulen houtmolenaar wonende in Almenum koper voor GG 56:00:00 huis (Zeilmakersstraat [staat: Bargeburen])
2630151r 08-11-1789 Zytske Dirks Zijlstra wonende in Almenum
2630152v 08-11-1789 Zytske Dirks Zijlstra wonende in Almenum verkoper van 1/4
2630152v 08-11-1789 Jan Cornelis van der Meulen wonende in Almenum
2630154r 08-11-1789 Zytske Dirks Zijlstra wonende in Almenum verkoper van 1/4
2630154r 08-11-1789 Jan Cornelis van der Meulen houtmolenaar wonende in Almenum
2630207r 07-03-1790 Jakle Jakles huisman wonende in Almenum verkoper
2630324r 24-04-1791 Ale Andries koopman wonende in onder Almenum verkoper
2640008r 16-01-1792 Jan Cornelis van der Meulen koopman en houtzaagmolenaar wonende in Almenum koper voor GG 1015:00:00 huis en brouwerij (Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht], waarschijnlijk Brouwersstraat 22) (vrije reed en drift)
2640139r 13-10-1793 Age Johannes koopman wonende in Almenum
2640140v 13-10-1793 Age Johannes koopman wonende in Almenum
2640143v 10-11-1793 Age Johannes koopman wonende in Almenum
2640145r 10-11-1793 Age Johannes koopman wonende in Almenum
2640146v 10-11-1793 Age Johannes koopman wonende in Almenum
2640148r 10-11-1793 Age Johannes koopman wonende in Almenum
2640171v 19-01-1794 Age Johannes wonende in Almenum op Grettingabuurt
2640220r 14-09-1794 M. D. van Otterlô bankier wonende in onder Almenum koper
2640361r 23-04-1796 Jakele Jackeles koopman wonende in onder Almenum
2650002r 06-11-1796 huisman Johannes Dirks wonende in Almenum koper voor GG 34:07:00 huis (Grote Kerkstraat NZ, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 25)
2650002r 06-11-1796 Hesje Doedes wonende in Almenum
2650004r 06-11-1796 huisman Johannes Dirks wonende in onder Almenum koper voor GG 78:21:00 huis (Grote Kerkstraat NZ hoek bij de Kerkbrug, waarschijnlijk Heiligeweg 38)
2650140r 17-02-1799 de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman wonende in Grettingabuurt onder Almenum
2650141r 17-02-1799 de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman wonende in onder Almenum
2650143r 17-02-1799 de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman wonende in Grettingabuurt onder Almenum verkoper
2650145r 17-02-1799 de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman wonende in Grettingabuurt onder Almenum
2650145r 17-02-1799 de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman wonende in Grettingabuurt onder Almenum
2650230r 20-04-1800 Johannes A. van der Werf koopman wonende in Almenum koper voor CG 2850:00:00 huis (Noorderhaven NZ tussen groot Vallaat en Raadhuizerbrug, waarschijnlijk Noorderhaven 95)
2650230r 20-04-1800 Wytske Doedes wonende in Almenum
2650293r 01-02-1801 Paulus Allards wonende in onder het dorp Almenum koper voor CG 600:00:00 huis (Schritsen NZ, waarschijnlijk Schritsen 25)
2660015r 07-06-1801 Douwe Tjeerds wonende in Almenum verkoper
2660062r 31-01-1802 Jurjen Okkes van der Stok eekmolenaar wonende in Almenum koper voor CG 50:00:00 huis (Zeilmakersstraat WZ [staat: Bargebuurt], waarschijnlijk Bargebuurt 22)
2660127r 05-09-1802 huisman Johannes Tolsma wonende in Almenum verkoper
2660128v 05-09-1802 huisman Johannes D. Tolsma wonende in Almenum verkoper
2660216r 27-02-1803 Jacob Lieuwes baantjer wonende in onder Almenum koper voor CG 62:00:00 woning (Bildtpoort, bij de)
2660217r 27-02-1803 Thomas Jacobs Bijlsma wonende in onder Almenum koper voor CG 2100:00:00 huis, houtstek, tuin en zomerhuis (Harlingen, buiten de Kerkpoort van)
2670014r 29-01-1804 Claas Harmens koemelker wonende in Almenum geniaarde koper
2670014r 29-01-1804 Tjietske IJsbrands wonende in Almenum
2670016v 03-02-1804 Douwe Claases wonende in Almenum koper voor CG 58:00:00 huis (Molenpad ZZ)
2670016v 03-02-1804 Ymkje Harkes wonende in Almenum
2670042r 15-04-1804 Douwe Claases wonende in onder Almenum koper voor CG 875:00:00 huis, tuin, twee woningen, voormaals brouwerij (Hoogstraat NZ [staat: bij de Rodeploegspijp en het Wortelstraatje], waarschijnlijk Hoogstraat 27) (beknopte indeling)
2670050r 03-06-1804 Jan Harkema oud executeur van Barradeel wonende in onder Almenum koper voor CG 775:00:00 huis en tuintje (Zoutsloot NZ, waarschijnlijk Zoutsloot 49)
2670153v 30-06-1805 Sikke Jans wonende in onder Almenum verkoper van 1/6
2670184v 01-12-1805 Tjeerd Douwes koemelker wonende in Almenum koper voor CG 700:00:00 huis en grond (Waschblekersbrug, op de hoek van de straat over de, waarschijnlijk Rozengracht 19) (uitgebreide beschrijving aanpassing huis)
2670208v 19-01-1806 Bauke Ates bleker wonende in Almenum verkoper
2670208v 19-01-1806 Lijsbeth Fransen wonende in Almenum
2670211r 26-01-1806 Jan Kornelis van der Meulen houtmolenaar wonende in Almenum verkoper
2670297r 25-01-1807 Jurjen Okkes van der Stok eekmolenaar wonende in Almenum koper voor CG 530:00:00 huis (Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 49)
2670297r 25-01-1807 Pietje Jansz Bakker wonende in Almenum
2670312r 15-03-1807 Gerlof Ysaacks koemelker wonende in zeedijk onder Almenum koper voor CG 300:10:00 huis (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 20)
2670312r 15-03-1807 Sibbeltje Thomas wonende in zeedijk onder Almenum
2670312r 15-03-1807 Gerlof Ysaacks koemelker wonende in zeedijk onder Almenum koper woning (Lanen en Schritsen, steeg tussen, waarschijnlijk Lanen 20)
2670312r 15-03-1807 Sibbeltje Thomas wonende in zeedijk onder Almenum
2680002r 06-09-1807 Schelte Johannes boerenarbeider wonende in onder Almenum verkoper
2680346r 21-01-1810 Beitske Wypkes wonende in Grettingabuurt onder Almenum koper voor CG 625:00:00 huis en tuintje (Schritsen NZ wijk F-139, waarschijnlijk Schritsen 33)
2690015v 18-03-1810 Willem Moes schipper (turf-) wonende in Almenum koper voor CG 125:00:00 huis (Romastraat ZZ wijk G-106, hoek groot kerkhof en, waarschijnlijk Vianen 22)
2690068r 11-11-1810 Lijsbeth Fransen wonende in onder Almenum verkoper
2690070v 11-11-1810 Lijsbeth Fransen wonende in onder Almenum verkoper
2690073r 11-11-1810 Lijsbeth Franzen wonende in onder Almenum verkoper van 1/2
2690091r 25-11-1810 Jan Cornelis de Groot houtzaagmolenaar wonende in Almenum
2690112v 02-12-1810 B. Oolgaard hovenier en kooltjer wonende in Almenum
2480091r 04-05-1732 Harmen Teunis Ringhienk wonende in Alstätte in Münsterl
2480091r 04-05-1732 Pyter Steffens wonende in Alstätte in Münsterl
2560064v 02-09-1764 Beernd Jansen Bos wonende in Altsteede in Munsterland
2310023v 01-08-1624 Tied Sibrens wonende in Ameland koper voor GG 225:00:00 (akte: tegenwoordig wonende in Harlingen) huis (Vijverstraat ZZ)
2310046r 22-01-1625 Tyebbe Webes wonende in Ameland verkoper
2320106r 20-06-1629 wijlen Rintie Heeres wonende in Ameland
2340104r 29-03-1640 Jan Jepsen Noorderhaven NZ strekkende tot aan de Droogstraat wonende in Ameland aanhandelaar (p.j.)
2340104r 29-03-1640 Geert Martens wonende in Ameland
2340104r 29-03-1640 Andries Andries Dinga wonende in Nes op Ameland verwandelaar
2340104r 29-03-1640 Jannetie Sioerds wonende in Nes op Ameland
2340104r 29-03-1640 Jan Jepsen wonende in Ameland verwandelaar
2340104r 29-03-1640 Geert Martens wonende in Ameland
2350026r 11-09-1642 Mayke van der Laen wonende in Ameland koper voor GG 300:00:00 kamer (Schritsen)
2350026r 11-09-1642 Suffridus Joannes secretaris wonende in Ameland
2350037r 25-12-1642 Suffrido Johannes secretaris op Ameland wonende in Ameland
2350060r 12-03-1643 Suuffrido Johannes secretaris op Ameland wonende in Ameland
2350074r 11-06-1643 Suffridus Joannis secretaris wonende in Ameland koper voor GG 1000:00:00 lege plaatsen of huissteden naast elkaar gelegen (Zuiderhaven NZ) (voor- en achter breedte 50 voet)
2350074r 11-06-1643 Suffridus Joannis c.u. secretaris wonende in Ameland naastligger ten oosten
2350074r 11-06-1643 Suffridus Joannis c.u. secretaris wonende in Ameland naastligger ten noorden
2350172r 09-03-1645 Sybrant wonende in Ameland naastligger ten oosten
2350184r 31-08-1645 Suffridus Joannis secretaris op Ameland wonende in Ameland verkoper
2350184r 31-08-1645 Maycke van der Laen wonende in Ameland
2360130v 06-10-1650 Jarich Claesen wonende in Ameland naastligger ten oosten
2360130v 06-10-1650 Jarich Claesen wonende in Ameland verkoper
2360154r 25-01-1651 het huis van Jarich Clasen wonende in Ameland naastligger ten noorden
2360154r 25-01-1651 Jarich Clasen wonende in Ameland verkoper
2360172v 22-06-1651 Sybrich Dircks wonende in Ameland verkoper
2390100r 31-03-1667 Jancke Bottes wonende in Ameland verkoper
2400197r 21-03-1675 het huis van Jan Gerryts wonende in Ameland naastligger ten oosten
2400223r 26-02-1676 Jan Gerryts wonende in Ameland verkoper
2410241r 07-01-1683 Jan Gortier wonende in Ameland verkoper
2410257r 25-03-1683 Jan Sipkes mr. chirurgijn wonende in Ameland verkoper
2410259v 25-03-1683 Theuntie Claesses wonende in Ameland verkoper
2430164r 08-09-1695 de kinderen van haar zuster Pytter Wobbes wonende in Ameland verkoper van 1/8
2430164r 08-09-1695 Hilbrand Wobbes wonende in Ameland verkoper van 1/8
2430182r 01-12-1695 Cornelis Lieuwes mr. gortmaker wonende in Ameland koper voor CG 90:00:00 huis (Eiland, op het, bij de Zoutsloot, waarschijnlijk Zoutsloot 1)
2430234av 11-07-1696 Cornelis Lieuwes gortmaker wonende in Ameland verkoper
2430271v 17-01-1697 bejaarde dochter Teuntie Claessen wonende in Ameland verkoper van 1/2
2430379r 23-10-1698 Gerryt Haenties schipper wonende in Ameland verkoper
2430379r 23-10-1698 Marij Ames wonende in Ameland
2460263v 31-03-1726 burgemeester Jan Harmens Backer wonende in Ameland verkoper
2460283r 13-10-1726 Sipkes mr. ijzersmid wonende in Ameland verkoper van 1/5
2350037r 25-12-1642 Jacob Amelander? wonende in Ameland? huurder
2590250r 23-01-1780 Ane Arjens mr. wieldraayer wonende in Amersfoort verkoper van 1/4
2290266r 26-03-1615 Gilles Fransen Ruys burger haringkoper wonende in Amsterdam verkoper
2300015r 14-01-1616 Margareta van Daelen wonende in Amsterdam koper (Noordees bij de Lommerts pijp)
2300015r 14-01-1616 Jan Joostes ?? koopman wonende in Amsterdam
2310028r 07-11-1624 Dirck Goverts Wuytiers wonende in Amsterdam verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders)
2310028r 07-11-1624 Dirck Goverts Wuytiers wonende in Amsterdam verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders)
2310028r 07-11-1624 Dirck Goverts Wuytiers wonende in Amsterdam verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders) ( )
2310028r 07-11-1624 Dirck Goverts Wuytiers wonende in Amsterdam verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders)
2310028r 07-11-1624 Dirck Goverts Wuytiers wonende in Amsterdam verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders)
2310028r 07-11-1624 Dirck Goverts Wuytiers wonende in Amsterdam verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders)
2310028r 07-11-1624 Dirck Goverts Wuytiers wonende in Amsterdam verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders)
2310028r 07-11-1624 Dirck Goverts Wuytiers wonende in Amsterdam verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders)
2310028r 07-11-1624 Dirck Goverts Wuytiers wonende in Amsterdam verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders)
2310028r 07-11-1624 Dirck Goverts Wuytiers wonende in Amsterdam verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders)
2310043v 15-01-1625 Wibran Swartwolt burger koopman wonende in Amsterdam koper voor GG 285:00:00 huis (Nieuwe Vijverstraat, hoek, waarschijnlijk Zuiderhaven 13)
2310062v 27-02-1625 Sibrant Edses Feytema burger koopman wonende in Amsterdam verkoper van 1/2
2320102r 09-05-1629 Jacob Jansen Stout bierschoyer wonende in Amsterdam verkoper
2320121r 12-12-1629 weesvoogden wonende in Amsterdam
2320141v 04-04-1630 Jan Watis wonende in Amsterdam verkoper (poorter tot Amsterdam)
2320154v 04-09-1630 Maycke Alberts wonende in Amsterdam verkoper
2320170v 09-01-1631 Wybrant Swartwout koopman wonende in Amsterdam verkoper
2320173r 09-01-1631 Egbert Willems koekenbakker wonende in Amsterdam verkoper
2330115r 12-10-1633 Jacob Symens de Fries wonende in Amsterdam verkoper (verkopers zijn broers en zussen )
2330115r 12-10-1633 Seger Symens de Fries wonende in Amsterdam verkoper
2330115r 12-10-1633 Sibbel Symens de Fries wonende in Amsterdam verkoper
2330115r 12-10-1633 Aechtie Symens de Fries wonende in Amsterdam verkoper
2330119r 16-11-1633 Pyter Piers wonende in Amsterdam verkoper
2330131r 25-01-1634 dr. Martinus Blocklant wonende in Amsterdam verkoper van 1/2
2330131r 25-01-1634 Geertie Gerckes Siccama wonende in Amsterdam
2330131r 25-01-1634 dr. Martinus Blocklant wonende in Amsterdam verkoper van 1/2
2330131r 25-01-1634 Geertie Gerckes Siccama wonende in Amsterdam
2330131r 25-01-1634 dr. Martinus Blocklant wonende in Amsterdam verkoper van 1/2
2330131r 25-01-1634 Geertie Gerckes Siccama wonende in Amsterdam
2330131r 25-01-1634 dr. Martinus Blocklant wonende in Amsterdam verkoper van 1/2
2330131r 25-01-1634 Geertie Gerckes Siccama wonende in Amsterdam
2330156r 03-01-1635 Jacob Aerdts Colum koopman wonende in Amsterdam koper voor GG 135:00:00 1/2 huis (Heiligeweg [staat: op de turfhaven bij de Kerkbrug])
2330171r 30-05-1635 dr. Martinus Blocklant wonende in Amsterdam verkoper
2330171r 30-05-1635 Geertie Gerkes Siccama wonende in Amsterdam
2330178r 03-01-1636 Wierdt Dircks wonende in Amsterdam
2340015r 16-10-1636 Gijsbert Cornelis Hanenborgh wonende in Amsterdam verkoper
2340019r 00-12-1636 Piter Stoffels wonende in Amsterdam verkoper
2340024r 15-01-1637 Wierd Dirks c.u. wonende in Amsterdam verkoper
2340133v 14-02-1641 Gerryt Jansen wonende in Amsterdam verkoper
2340133v 14-02-1641 Nieske Dirx wonende in Amsterdam
2350031r 13-11-1642 Symon Jansen Codde burger wonende in Amsterdam koper voor GG 1085:00:00 voor- en achterhuis met plaats en een eigen steeg (Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat naast de oude vismarkt], waarschijnlijk Grote Bredeplaats 9)
2350141r 20-10-1644 Hendrick Vastrick burger wonende in Amsterdam
2350141r 20-10-1644 Maria Popta burger wonende in Amsterdam verkoper
2350141r 20-10-1644 Michiel Popta burger wonende in Amsterdam verkoper
2350193r 11-01-1646 Aeltie Harmens wonende in Amsterdam verkoper (ongehuwde zusters?)
2350193r 11-01-1646 Fedtie Harmens wonende in Amsterdam verkoper
2360035v 07-06-1648 het huis toebehorende aan Hendrick Beerns wonende in Amsterdam naastligger ten oosten
2360036r 07-06-1648 Hendrick Beernts Hartooghvelt boekverkoper wonende in Amsterdam koper voor CG 950:00:00 huis en loods (Poortje [staat: op de plaats in de Poort], waarschijnlijk 't Poortje 3)
2360044v 16-09-1648 Remmert Hommes wonende in Amsterdam verkoper
2360202r 21-02-1652 Arien Wellems Bruyn wonende in Amsterdam verkoper
2370115v 31-01-1657 Pytter Jacobs wonende in Amsterdam verkoper
2370194r 05-02-1659 Fock Jansen Jongblom mr. kleermaker wonende in Amsterdam
2370218v 03-09-1659 Hendrick Barents Hartochvelt oud boekverkoper wonende in Amsterdam verkoper
2380013r 23-12-1659 dr. Cornelis Joostes Heins wonende in Amsterdam koper voor GG 5133:00:00 huis (Lanen NZ [niet vermeld]) (beknopte beschrijving van het verkochte)
2380013r 23-12-1659 IJsbrant Joostes Heins wonende in Amsterdam koper
2380013r 23-12-1659 Cornelis Joostes Heins wonende in Amsterdam koper voor GG 5133:00:00 huis en hof met bomen en planten, schuur en priëeltje en een vrije uit- en (Lanen NZ)
2380013r 23-12-1659 IJsbrant Joostes Heins wonende in Amsterdam koper
2380101v 02-06-1661 Philips Fontaine de jonge koopman wonende in Amsterdam koper voor CG 700:00:00 1/2 huis (Lanen en de Schritsen, tussen de)
2380111v 10-11-1661 de kamer van Sierd Sytzes koopman wonende in Amsterdam naastligger ten westen
2380111v 10-11-1661 de tuin van Sierd Sytzes koopman wonende in Amsterdam naastligger ten noorden
2380111v 10-11-1661 Sierd Sytzes koopman wonende in Amsterdam verkoper
2380167v 11-01-1663 Sywert Sytses koopman wonende in Amsterdam verkoper
2380177r 01-02-1663 Philips de la Fonteyn de jonge wonende in Amsterdam eigenaar van 1/2
2380177v 01-02-1663 Jochum Sibrens wonende in Amsterdam verkoper
2380183v 01-03-1663 Jeroen Jansen Adelaer wonende in Amsterdam verkoper
2380183v 01-03-1663 Elisabet Conings wonende in Amsterdam
2380194r 16-08-1663 Sieuwert Sytses Cooyman burger wonende in Amsterdam verkoper
2380194r 16-08-1663 Antje Everts wonende in Amsterdam
2380194r 16-08-1663 Sieuwert Sytses burger koopman wonende in Amsterdam verkoper
2380194r 16-08-1663 Antje Everts wonende in Amsterdam
2380194r 16-08-1663 Sieuwert Sytses burger koopman wonende in Amsterdam verkoper
2380194r 16-08-1663 Antje Everts wonende in Amsterdam
2380207r 17-01-1664 Neeltie Dircx wonende in Amsterdam koper voor GG 630:00:00 dwarshuis met een huis erachter voorheen gebruikt als haringhang (zuider nieuwe stad bij de kleine nieuwe sluis, waarschijnlijk Zuiderhaven 54) (vrije waterlozing zuidwaarts tot aan de Lijnbaanstraat)
2390018r 15-04-1665 Rintk Symons wonende in Amsterdam verkoper
2390018r 15-04-1665 Cornelis Clasen de jonge wonende in Amsterdam
2390036v 21-01-1666 Jan Pieters Delft wijnkoper wonende in Amsterdam naastligger ten noorden
2390041v 04-03-1666 Aechje Breman wonende in Amsterdam verkoper
2390050r 08-04-1666 Neeltje Dirks wonende in Amsterdam naastligger ten noorden
2390050r 08-04-1666 Neeltje Dirks wonende in Amsterdam koper
2390094r 10-03-1667 ?? Jaques Coedercq koopman wonende in Amsterdam
2390099r 31-03-1667 Jaques Koedercq c.u. wonende in Amsterdam verkoper
2390099v 31-03-1667 Jaques Coedercq wonende in Amsterdam verkoper
2390127r 05-01-1668 Sybe Jacobs wonende in Amsterdam verkoper van 1/3
2390127r 05-01-1668 Meinse Jacobs wonende in Amsterdam verkoper van 1/3
2390196v 21-02-1669 Rein Wijngaerden apotheker wonende in Amsterdam verkoper
2400268r 27-05-1677 Maritie Pieters Oudaens wonende in Amsterdam verkoper van 1/4
2400268r 27-05-1677 Jan Barents Middelaer wonende in Amsterdam
2400268r 27-05-1677 Aeltie Oudaens wonende in Amsterdam verkoper van 1/4
2400034ra 13-02-1676 Cornelis Reyers wonende in Amsterdam
2410005r 20-01-1678 Cleys Sanstra wonende in Amsterdam verkoper
2410008v 27-01-1678 Ester Iemans wonende in Amsterdam verkoper
2410008v 27-01-1678 Pietertie Iemans wonende in Amsterdam verkoper
2410008v 27-01-1678 Jan Iemans wonende in Amsterdam verkoper
2410078r 25-01-1680 Jan Alberts burger kramer wonende in Amsterdam verkoper
2410087v 15-02-1680 Sara Rengers wonende in Amsterdam verkoper
2410121r 02-01-1681 Debora Lubberti wonende in Amsterdam verkoper van 1/2
2410121r 02-01-1681 Jaques Coederck wonende in Amsterdam
2410122v 02-01-1681 Debora Coedercq wonende in Amsterdam verkoper van 1/2
2410122v 02-01-1681 Jaques Coedercq wonende in Amsterdam
2410227r 12-11-1682 Gerben Hobbes wonende in Amsterdam erfgenaam van zijn vader
2420006v 25-11-1683 Ylbrand Dircks Smidt wonende in Amsterdam verkoper
2420035v 09-03-1684 Albert Wybrens wonende in Amsterdam
2420037v 23-03-1684 IJsbrandt Dirx mr. smid wonende in amsterdam
2420062r 04-01-1685 Reyer Telckes wonende in Amsterdam
2420062r 04-01-1685 Reyer Telckes wonende in Amsterdam
2420082r 08-02-1685 Hendrik Popta wonende in Amsterdam verkoper
2420082v 08-02-1685 Hendrik Popta wonende in Amsterdam verkopers van 2/3
2420088v 08-03-1685 Rembolt Cruwel koopman wonende in Amsterdam koper voor GG 850:00:00 huis (Rozengracht hoek Rozenstraat [staat: Sint Jansstraat], waarschijnlijk Rozengracht 19)
2420088v 08-03-1685 Jan van der Rijp koopman wonende in Amsterdam koper
2420095r 21-06-1685 Arjen Hansen van Hemert burger apotheker wonende in Amsterdam verkoper
2420095v 12-07-1685 Adriaan Gerryts hozensnijder wonende in Amsterdam geniaarde koper
2420123r 07-03-1686 Pytter Jan Bentes burger wonende in Amsterdam koper voor GG 160:00:00 2 kamers (Droogstraat OZ)
2420123r 07-03-1686 Klaeske Meynerts wonende in Amsterdam
2420177v 06-02-1687 Jacob Haringhs wonende in Amsterdam verkoper
2430059r 18-06-1693 Minse Cornelis tussen de keten van de wandelaars, koopman wonende in Amsterdam aanhandelaar (p.j.)
2430059r 18-06-1693 Minse Cornelis Lammert Warndersteeg, koopman wonende in Amsterdam aanhandelaar (p.j.)
2430059r 18-06-1693 Minse Cornelis Lammert Warndersteeg, koopman wonende in Amsterdam aanhandelaar (p.j.)
2430060r 18-06-1693 Minse Cornelis koopman wonende in Amsterdam verwandelaar
2430060v 18-06-1693 Minse Cornelis koopman wonende in Amsterdam verkoper
2430071r 03-12-1693 Cornelis Jansen de Wit burger gorter wonende in Amsterdam verkoper
2430071v 03-12-1693 Cornelis Jansen de Wit burger gorter wonende in Amsterdam verkoper
2430084r 28-01-1694 Geertie Arjens moeder van het aalmoezeniersweeshuis wonende in Amsterdam verkoper
2430084v 28-01-1694 Gerrit Romckes wonende in Amsterdam verkoper van 1/3
2430113v 18-11-1694 Mense Cornelis wonende in Amsterdam verkoper
2430137v 10-02-1695 Cornelia Stansen c.m. wonende in Amsterdam verkoper van 1/5
2430137v 10-02-1695 Maritie Stansen c.m. wonende in Amsterdam verkoper van 1/5
2430164r 08-09-1695 meerderjarige en ongehuwde dochter Annetie Hilbrands wonende in Amsterdam verkoper van 3/4
2430165r 08-09-1695 Cornelis van Valre koopman wonende in Amsterdam koper voor CG 600:00:00 huis (Hoogstraat NZ, waarschijnlijk Hoogstraat 15) (beding: de verkoper mag het huis zolang bewonen als zij wil tegen een jaarlijkse)
2430188r 19-01-1696 Claas Ruirds Platte wonende in Amsterdam koper voor CG 180:00:00 huis met een kamer erachter (zuider nieuwe stad bij de lijnbaan van de heer Nauta, in de, waarschijnlijk Schoolstraat 1) (belast met 10 huurjaren aan de koper voor 12 CG p.jr.)
2430188v 19-01-1696 Hans Tijssen wonende in Amsterdam verkoper
2430195r 19-01-1696 Erasmus Karstens wonende in Amsterdam verkoper
2430195v 19-01-1696 Trijntie Symons wonende in Amsterdam verkoper
2430220v 01-04-1696 Trijntie Wybes wonende in Amsterdam verkoper
2430220v 01-04-1696 Erasmus Carsten wonende in Amsterdam
2430223r 26-04-1696 Rombolt Cruwel koopman wonende in Amsterdam verkoper van 8/9
2430223r 26-04-1696 Vrouwtie Siewerts wonende in Amsterdam verkoper van 1/9
2430229r 10-05-1696 Gouke Boelis schipper (smal-) wonende in Amsterdam verkoper
2430383r 20-11-1698 Cornelis Valre wonende in Amsterdam verkoper
2430403r 29-01-1699 Pytter Jansen wonende in Amsterdam verkoper van 1/3
2440008v 26-03-1699 Claas Ruurds Platte korendrager wonende in Amsterdam verkoper
2440014v 07-05-1699 Pieter Jansen wonende in Amsterdam
2440061v 03-03-1700 oud burgemeester Simon Cornely Huidecoper koopman wonende in Amsterdam verkoper
2440063r 10-03-1700 oud burgemeester Simon Cornely Huidecoper koopman wonende in Amsterdam verkoper
2440084v 01-12-1700 mr.dr. Theodoris Crytenburg wonende in Amsterdam
2440122v 04-09-1701 Petrus Schaaff medicinae doctor wonende in Amsterdam verkoper
2440127r 25-09-1701 zijn schoonzuster Antie Crytenburg wonende in Amsterdam
2440128r 25-09-1701 Antie Crytenburg wonende in Amsterdam
2450051v 29-01-1708 Rouke Jansen Keivyt wonende in Amsterdam
2450106v 19-01-1710 Fedde Boeles factoor wonende in Amsterdam koper door niaar voor GG 765:00:00 huis (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 100)
2460008r 23-01-1718 Folkert Claessen wonende in Amsterdam
2460028r 20-11-1718 Heere Douwes de Vries c.u. wonende in Amsterdam verkoper
2460049v 03-09-1719 Pieter Wybes wonende in Amsterdam verkoper
2460053v 29-10-1719 wijlen Jacob Cornelis Cuyper wonende in Amsterdam
2460056r 03-12-1719 Haeringh Johannes wonende in Amsterdam
2460056r 03-12-1719 Antie Sipkes wonende in Amsterdam
2460081r 15-09-1720 Theodorus Crytenburgh koopman wonende in Amsterdam koper voor GG 720:00:00 huis met vrije uitgang in de Jan Ruurdstraat (Zuiderhaven NZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 55)
2460125v 14-12-1721 ongehuwde meerderjarige dochter Maria Sanstra c.s. wonende in Amsterdam verkoper
2460148v 15-11-1722 Gerbrand Lieuwes wonende in Amsterdam verkoper
2460172r 20-06-1723 Simon Cornelis Huydekoper koopman wonende in Amsterdam verkoper
2460178r 26-09-1723 Wessel van Neercassel koopman wonende in Amsterdam koper voor CG 1800:00:00 pannenbakkerij en toebehoren (tussen Kerkpoort en sluis vh diept tot achteraan stadvesten) (vooraan de straat een woonhuis+grote turfschuur+ovenhuis+kleibult+tuin erachter )
2460219v 14-01-1725 weduwe Elske Arents Bonnema wonende in Amsterdam verkoper
2460219v 14-01-1725 wijlen Fedde Boeles wonende in Amsterdam
2460219v 14-01-1725 Foppe Bonnema wonende in Amsterdam verkoper
2460220r 14-01-1725 weduwe Elske Arents Bonnema wonende in Amsterdam verkoper
2460220r 14-01-1725 wijlen Fedde Boeles wonende in Amsterdam
2460220r 14-01-1725 Foppe Bonnema wonende in Amsterdam verkoper
2460221v 04-02-1725 Syds Jansen Bostijn lantaarnvuller wonende in Amsterdam verkoper
2460227v 22-04-1725 Pieter Pivet koopman wonende in Amsterdam verkoper
2460241r 11-11-1725 Pytter Rozee koopman wonende in Amsterdam verkoper
2460260v 10-02-1726 Eelke Peers wonende in Amsterdam verkoper
2460271v 23-06-1726 Petrus Adrianus meerderjarige vrijgezel wonende in Amsterdam verkoper 1/2
2460276v 08-09-1726 Jacob de Bruin koopman wonende in Amsterdam verkoper
2460276v 08-09-1726 Johanna Neerkassel wonende in Amsterdam
2460276v 08-09-1726 Jacob de Bruin koopman wonende in Amsterdam verkoper
2460276v 08-09-1726 Johanna Neerkassel wonende in Amsterdam
2460286v 24-11-1726 Wytske Watses wonende in Amsterdam
2460300V 19-01-1727 Klaas de Bruyn koopman wonende in Amsterdam verkoper
2470128v 10-10-1728 Folkert Huidekoper wonende in Amsterdam verkoper
2470128v 10-10-1728 Janke Huidekoper wonende in Amsterdam verkoper
2470223v 23-01-1729 Pyter Rosee burger koopman wonende in Amsterdam verkoper
2470226r 23-01-1729 Pyter Rosee burger koopman wonende in Amsterdam verkoper
2470261r 11-09-1729 Jasper Harmens mr. blikslager wonende in Amsterdam
2470278r 13-11-1729 Jasper Harmens mr. blikslager wonende in Amsterdam verkoper van 1/3
2470304v 22-01-1730 Jacob Gerkes houtmolenaar wonende in Amsterdam verkoper van 1/6
2470304v 22-01-1730 Trijntje Gerkes wonende in Amsterdam verkoper van 1/6
2470316r 16-04-1730 IJsbrand Reinder wonende in Amsterdam verkoper van 7/16
2470344r 26-11-1730 Pieter Rozee koopman wonende in Amsterdam verpachter grond
2470382r 14-01-1731 Syds Jans Bostijn [staat: Bastijn] wonende in Amsterdam
2480166r 07-12-1732 Catharina Merkes wonende in Amsterdam verkoper
2480166r 07-12-1732 Jan Jansen wonende in Amsterdam
2480205r 12-04-1733 Jan Hendriks Bostijn koopman wonende in Amsterdam koper voor GG 68:00:00 1/8 huis (Lanen NZ, waarschijnlijk Lanen 15)
2480310r 21-02-1734 Bartholomeus di Vos mr. zilversmid wonende in Amsterdam verkoper
2480310r 21-02-1734 Catharina Westeruydt wonende in Amsterdam verkoper
2480310r 21-02-1734 Jan Wybeeck mr. kleermaker wonende in Amsterdam
2490195r 06-10-1737 Catrina Hilma wonende in Amsterdam koper voor CG 1390:00:00 huis, hoving, tuinhuis en bleekveld (Vianen NZ [staat: Both Apothekerstraat NZ], waarschijnlijk Kerkpad 16)
2490200v 27-10-1737 Pieter Roose koopman wonende in Amsterdam verkoper
2490207v 17-11-1737 Frans Tiallingii wonende in Amsterdam verkoper en
2490220v 19-01-1738 Folkert Jansen Blauw scheepstimmerman wonende in Amsterdam verkoper van 1/5
2490220v 19-01-1738 Reinskien Andrys wonende in Amsterdam verkoper van 1/15
2490220v 19-01-1738 Simon Spiegelberg scheepstimmerman wonende in Amsterdam
2490220v 19-01-1738 Andrys Andrys scheepstimmerman wonende in Amsterdam verkoper van 1/15
2490224r 19-01-1738 Jan Hendriks Bostijn schrijver op verscheidene kantoren wonende in Amsterdam verkoper van 1/12
2490224r 19-01-1738 Frans Hendriks Bostijn distillateur wonende in Amsterdam verkoper van 1/12
2490224r 19-01-1738 Jan Hendriks Bostijn schrijver op verscheidene kantoren wonende in Amsterdam verkoper van 1/8
2500028v 05-04-1739 de weduwe en erven van Sioerd Obbes wonende in Amsterdam verkoper
2500034v 31-05-1739 Sybren Jellema wonende in Amsterdam verkoper
2500043v 30-08-1739 Wilhelmina Carbergh wonende in Amsterdam verkoper van 1/2
2500102v 03-04-1740 Jeltie Minnes wonende in Amsterdam verkoper
2500168v 30-04-1741 Bauke Wijngaarden mr. zilversmid wonende in Amsterdam verkoper van 1/4
2500168v 30-04-1741 Pytter Jansen Wijngaarden mr. rijglijfmaker wonende in Amsterdam verkoper van 1/4
2500244v 03-09-1742 Pieter Bonné koopman wonende in Amsterdam executeur
2500258v 16-09-1742 Pieter Bonne koopman wonende in Amsterdam
2500260r 16-09-1742 Pieter Bonne koopman wonende in Amsterdam executeur
2500261r 16-09-1742 Pieter Bonne koopman wonende in Amsterdam executeur
2500272v 25-11-1742 de heer Jan Minso Backer en zijn zoon wonende in Amsterdam koper voor GG 400:00:00 huis en ankersmederij (Noorderhaven, op de hoek aan de Kettingsbrug, waarschijnlijk Prinsenstraat 2) (huisnaam: de Hoge Tinne)
2510266v 02-03-1749 Marietje Keyser wonende in Amsterdam verkoper
2520023v 19-10-1749 Neeltje Jans wonende in Amsterdam verkoper
2520086r 04-10-1750 Nicolaas Cath koopman wonende in Amsterdam koper voor GG 371:10:00 1/2 huis (Franekereind ZZ [staat: bij de Lammert Warndersbrug ZZ], waarschijnlijk Franekereind 10) (korte beschrijving)
2520103r 06-12-1750 de heer Nicolaas Kath koopman wonende in Amsterdam verkoper
2520152r 05-09-1751 Marretje Keiser wonende in Amsterdam verkoper
2530026v 03-12-1752 Jouke Corneelis scheepstimmerman wonende in Amsterdam verkoper van 1/12
2530119r 25-11-1753 professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuis wonende in Amsterdam verkoper van 1/6
2530120r 25-11-1753 professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuis wonende in Amsterdam verkoper van 1/6
2530121r 25-11-1753 professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuis wonende in Amsterdam verkoper van 1/6
2530122r 25-11-1753 professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuis wonende in Amsterdam verkoper van 1/6
2530130r 13-01-1754 Guirtje Jans wonende in Amsterdam verkoper
2530130r 13-01-1754 Evert Vos wonende in Amsterdam
2530130r 13-01-1754 Jeltje Jans wonende in Amsterdam verkoper
2530130r 13-01-1754 Luit Schaegen wonende in Amsterdam
2530130r 13-01-1754 Aaltje Jans wonende in Amsterdam verkoper
2530130r 13-01-1754 Lieuwe Backer wonende in Amsterdam
2530130r 13-01-1754 meerderjarige vrijster Grietje Jans wonende in Amsterdam verkoper
2530162r 01-09-1754 meerderjarige jongeman Auke Rinnes van Sloten wonende in Amsterdam verkoper
2530236r 23-11-1755 meerderjarige vrijster Elisabeth Betses wonende in Amsterdam verkoper
2530253v 18-01-1756 Gerben Douwes schipper wonende in Amsterdam verkoper
2540011v 20-06-1756 Fookeltie Tjeerds wonende in Amsterdam verkoper
2540078v 03-07-1757 Petrus Camper hoogleraar in de geneeskunde wonende in Amsterdam
2540164r 22-10-1758 de weduwe van Bastiaan Werps wonende in Amsterdam
2540196v 04-02-1759 Jan Gerritsz Putter koopman wonende in Amsterdam koper voor GG 581:07:00 huis (Noorderhaven ZZ bij de Kettingbrug, waarschijnlijk Noorderhaven 8) (riool is mandelig met de naastligger ten zuiden en westen en huis de Valk )
2540209v 27-05-1759 Tjeerd Harmens mr. kuiper wonende in Amsterdam verkoper
2540267r 09-09-1769 Dettje Doedes wonende in Amsterdam
2540267r 09-09-1769 Simon Willems wonende in Amsterdam
2550127v 25-04-1762 Hessel Beima oud tigchelbaas onder Midlum wonende in Amsterdam verkoper van 1/2
2550127v 25-04-1762 Tjeerd van der Form koperslager wonende in Amsterdam verkoper
2550181v 16-01-1763 Pieter Joekes oud uitdrager wonende in Amsterdam verkoper
2560047v 26-02-1764 Heer Jan Gerrytsz Putter koopman wonende in Amsterdam verkoper
2560102r 10-03-1765 Anna Catharina Pyters wonende in Amsterdam
2560106v 19-05-1765 Sievert Sybesma wonende in Amsterdam
2560207r 12-10-1766 Tekkelenburg wonende in Amsterdam
2560207r 12-10-1766 van Meppel wonende in Amsterdam
2560245v 22-02-1767 Aaltje Oosterveld wonende in Amsterdam koper voor CG 500:00:00 huis (Hoogstraat ZZ bij de Lombardspijp, waarschijnlijk Hoogstraat 28)
2570104v 26-02-1769 Bruin Scheltes wonende in Amsterdam verkoper van 1/3
2570113v 16-04-1769 Aaltje Oosterveld wonende in Amsterdam verkoper
2570201v 07-04-1771 Jan Mannory koopman wonende in Amsterdam koper voor CG 1800:00:00 huis (Zuiderhaven WZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 4)
2570201v 07-04-1771 Johannes Waterham wonende in Amsterdam
2580029v 28-06-1772 Abraham Bout wonende in Amsterdam koper voor GG 800:00:00 huis (Spekmarkt OZ, waarschijnlijk Spekmarkt 1)
2580044r 27-09-1772 Abraham Bout kolvemaker en koopman wonende in Amsterdam verkoper
2580067v 17-01-1773 Jan Mannory koopman wonende in Amsterdam
2580067v 17-01-1773 Johannes Waterham koopman wonende in Amsterdam
2580080r 14-03-1773 Sievert de Bok advocaat Hof van Holland wonende in Amsterdam verkoper
2580080r 14-03-1773 Simon de Bok koopman wonende in Amsterdam
2580241v 17-12-1775 Nathan Levi koopman (joods -) wonende in Amsterdam verkoper
2580249v 10-03-1776 Jan Willems timmerknecht wonende in Amsterdam koper voor GG 355:00:00 1/2 huis genaamd Groot en Klein Wanschape of Noachs Arke, en groot erf (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 19) (huisnaam: het Groot Wanschapen)
2590073r 09-11-1777 Ype Ybrands wonende in Amsterdam verkoper
2590180v 06-06-1779 Wilhelm Dahman c.u. muziekmeester wonende in Amsterdam
2590186v 27-06-1779 meerderjarige vrijster Maria Westendorp wonende in Amsterdam
2590253r 23-01-1780 Henricus van der Woude koopman wonende in Amsterdam verkoper
2590266r 02-04-1780 Henricus van der Woude koopman wonende in Amsterdam verkoper
2600047v 29-04-1781 Petrus Tjallingii eerste klerk bij de Admiraliteit Amsterdam wonende in Amsterdam verkoper
2600064r 13-05-1781 Johannes Kramer koopman wonende in Amsterdam
2600065v 13-05-1781 Johannes Kraamer koopman wonende in Amsterdam
2600074v 17-06-1781 Johannes Kramer koopman wonende in Amsterdam
2600075v 17-06-1781 Johannes Kramer koopman wonende in Amsterdam
2600077r 17-06-1781 Johannes Kramer koopman wonende in Amsterdam
2600083v 17-06-1781 Johannes Kramer koopman wonende in Amsterdam
2600085r 17-06-1781 Johannes Kramer koopman wonende in Amsterdam
2600088v 17-06-1781 Johannes Kramer koopman wonende in Amsterdam
2600103v 01-07-1781 Johannes Cramer koopman wonende in Amsterdam
2600108r 02-09-1781 Johannes Cramer koopman wonende in Amsterdam
2600160r 16-12-1781 Johannes Cramer koopman wonende in Amsterdam
2600188v 27-01-1782 Johannes Cramer koopman wonende in Amsterdam
2600275r 22-09-1782 Anna IJsenbeek wonende in Amsterdam verkoper van 1/4
2600275r 22-09-1782 Harmanus Klopper koopman wonende in Amsterdam
2610001r 01-12-1782 Willem Stinstra wonende in Amsterdam verkoper van 1/5
2610001r 01-12-1782 Willem Stinstra wonende in Amsterdam verkoper van 1/5
2610019r 19-01-1783 Anna IJsenbeek wonende in Amsterdam verkoper van 1/4
2610019r 19-01-1783 Harmen Klopper wonende in Amsterdam
2610021r 19-01-1783 Jan Brouwer wonende in Amsterdam verkoper
2610023v 26-01-1783 Jan Deknatel wonende in Amsterdam naastligger ten zuiden
2610023v 26-01-1783 Jan Deknatel wonende in Amsterdam verkoper
2610035r 23-03-1783 mejuffrouw Anna Thomas IJsenbeek wonende in Amsterdam verkoper
2610035r 23-03-1783 Harm Klopper koopman wonende in Amsterdam
2610075r 31-08-1783 Trijntje Jentjes wonende in Amsterdam verkoper
2610165v 14-03-1784 Jan Willems Hamer huistimmerman wonende in Amsterdam verkoper
2610197v 27-06-1784 Isabella Stinstra wonende in Amsterdam verkoper
2610197v 27-06-1784 Pieter de Clercq jr. wonende in Amsterdam
2620071r 05-02-1786 Jan A. Backer wonende in Amsterdam naastligger ten noorden
2620071r 05-02-1786 Jan A. Backer wonende in Amsterdam
2620139r 10-12-1786 vrijgezel Ids Dirks molenaarsknecht wonende in Amsterdam koper voor CG 2920:00:00 1/2 wind rogge- en weitmolen (Bildtpoort, op stadsvesten bij de) (huisnaam: de Bildtpoortsmolen)
2620243v 13-01-1788 Jan Johannes Stellingwerf wonende in Amsterdam verkoper
2630039r 26-10-1788 Jan A. Bakker wonende in Amsterdam
2630167v 22-11-1789 oud burgemeester Jan Tamboezer koopman wonende in Amsterdam koper voor CG 5750:00:00 huis en pakhuizen (Voorstraat ZZ dichtbij de Kerkstraat, waarschijnlijk Voorstraat 78)
2630167v 22-11-1789 oud burgemeester Jan Tamboezer koopman wonende in Amsterdam huurder (p.j.)
2630169r 22-11-1789 Frans Zeeman wonende in Amsterdam
2630223v 25-04-1790 Willem Stinstra wonende in Amsterdam verkoper
2630250r 12-09-1790 Frans Zeeman wonende in Amsterdam verkoper
2630351r 16-10-1791 Rintje Pieters timmerman wonende in Amsterdam
2640091r 20-01-1793 Tiberius Anthonius Lambergen medicinae doctor wonende in Amsterdam verkoper
2640299v 29-11-1795 Dirk Brouwer wonende in Amsterdam
2640320v 03-04-1796 Gerardus de Waal wonende in Amsterdam executeur
2640320v 03-04-1796 Johannes Boondgeest wonende in Amsterdam executeur
2650108v 07-10-1798 Martha Jacobs Kuiper wonende in Amsterdam
2650108v 07-10-1798 Frans Zeeman wonende in Amsterdam
2650248v 07-09-1800 Robijn Nauta wonende in Amsterdam koper voor CG 320:00:00 (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 50)
2650281v 18-01-1801 Arnoldus van Loon wonende in Amsterdam
2660021r 06-09-1801 mr. Pieter Jacobus Guépin wonende in Amsterdam curator
2660021r 06-09-1801 Paulus van Gelein wonende in Amsterdam curator
2660021r 06-09-1801 dr. Tiberius Anthonius Lambergen medicinae doctor wonende in Amsterdam verkoper
2660033v 25-10-1801 Jan Kruse negotiant wonende in Amsterdam koper voor CG 4008:00:00 huis (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 33) (veel voorwaarden)
2660219r 06-03-1803 Elisabeth Binksma wonende in Amsterdam verkoper van 1/3
2660219r 06-03-1803 Elisabeth Binksma wonende in Amsterdam verkoper van 1/3
2660226v 27-03-1803 Elisabeth Binksma wonende in Amsterdam verkoper van 1/3
2660228r 27-03-1803 Elisabeth Binksma wonende in Amsterdam verkoper van 1/3
2660236r 17-04-1803 Elisabeth Binksma wonende in Amsterdam verkoper van 1/3
2660248r 22-05-1803 de erven van Jan Kruse wonende in Amsterdam naastligger ten oosten
2660248r 22-05-1803 de erven van Jan Kruse wonende in Amsterdam naastligger ten noorden
2660250r 22-05-1803 Elisabeth Binksma wonende in Amsterdam verkoper van 1/3
2670159v 01-09-1805 Pieter Franciscus Tordoir Kleine Bredeplaats WZ, koopman wonende in Amsterdam (p.j.)
2670218v 02-02-1806 Fredrik Calander koopman wonende in Amsterdam verkoper
2670218v 02-02-1806 Fredrik Calander koopman wonende in Amsterdam verkoper
2670219v 02-02-1806 Fredrik Calander koopman wonende in Amsterdam verkoper
2670253v 31-08-1806 Maria Zeeman wonende in Amsterdam
2680161v 04-12-1808 Jacob Wassenaar wonende in Amsterdam koper voor CG 2100:00:00 pakhuis (Noorderhaven NZ wijk A-022 [staat A-023] bij de Vismarktsbrug, waarschijnlijk Noorderhaven 39)
2680161v 04-12-1808 Jacob Wassenaar wonende in Amsterdam huurder
2680163r 04-12-1808 Jacob Wassenaar wonende in Amsterdam naastligger ten westen
2680163r 04-12-1808 Jacob Wassenaar wonende in Amsterdam verkoper
2680227r 19-03-1809 Jacob Wassenaar wonende in Amsterdam verkoper
2680228v 19-03-1809 Jacob Wassenaar wonende in Amsterdam
2680230r 19-03-1809 Jacob Wassenaar wonende in Amsterdam
2680231v 19-03-1809 Jacob Wassenaar wonende in Amsterdam naastligger ten oosten
2680231v 19-03-1809 Jacob Wassenaar wonende in Amsterdam naastligger ten zuiden
2680231v 19-03-1809 Jacob Wassenaar wonende in Amsterdam verkoper
2680262v 04-06-1809 Jacob Wassenaar wonende in Amsterdam verkoper
2620022r 11-09-1785 Fedde Adams mr. huistimmerman wonende in Anjum verkoper
2620038r 23-10-1785 Fedde Adams mr. huistimmerman wonende in Anjum verkoper van 1/2
2620038r 23-10-1785 Fedde Adams mr. huistimmerman wonende in Anjum
2680128r 11-09-1808 Fedde Adams wonende in Anjum
2390157r 22-03-1668 Baucke Aebes c.u. wonende in Anjum ? verkoper
2440088r 16-01-1701 Cornelis Pytters wonende in St. Annaparochie koper voor CG 400:00:00 huis (Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat hoek van de Moddersteeg], waarschijnlijk Romastraat 13) (In het pand is een winkel. Bepaling in akte over de winkelnering )
2420043v 19-05-1684 Rienick Joannis wonende in Appingedam verkoper
2440053r 18-02-1700 Anske Ypes Zeestra wonende in Appingedam verkoper
2440053r 18-02-1700 Antie Hendriks wonende in Appingedam
2440053r 18-02-1700 Anske Ypes Zeestra wonende in Appingedam verkoper
2440053r 18-02-1700 Antie Hendriks wonende in Appingedam
2440070r 05-05-1700 Antie Hendriks wonende in Appingedam verkoper
2450182v 18-09-1712 Claeske Feckes wonende in Appingedam verkoper
2640059r 25-11-1792 Frans Godefrooy wonende in Appingedam
2660063r 07-02-1802 Jan Bart koopman wonende in Appingedam in Groningerland koper voor CG 2755:15:00 houtzaagmolen, huis, 3 knechtsvoorzieningen, 2 houtschuren (Zuiderpoort aan de gracht, buiten de) (huisnaam: de Hoop)
2670054r 10-06-1804 Jan Bart koopman wonende in Appingedam
2670054r 10-06-1804 Sierds Bart koopman wonende in Appingedam
2670211v 02-02-1806 Taeke Scheltema wonende in tussen Arnhem en Zutphen koper
2670213v 02-02-1806 Taco Scheltema wonende in tussen Arnhem en Zutphen koper
2360106r 26-01-1650 Beatrix de Baron wonende in Arnhem (Gelderland) koper voor GG 275:21:00 huis (Franekerpoort (bij de), waarschijnlijk Lombardstraat 2)
2320140r 27-02-1630 Josiad van Arsen wonende in Arum verkoper
2330111r 26-05-1633 Douwe Gatses wonende in Arum verkoper
2340124v 10-01-1641 Jelke Remmerts wonende in Arum verkoper
2360135v 23-11-1650 Jan Gerryts smid wonende in Arum koper voor GG 500:00:00 huis en erf (Zuiderpoort (bij de))
2360165v 09-03-1651 Jan Gerryts mr. smid wonende in Arum verkoper
2380219r 14-02-1664 Joucke Hoyties c.u. wonende in Arum koper voor GG 1465:07:00 ((voor de twee percelen in deze akte)) huis waar het Vergulden Radt uithangt (Brouwersstraat OZ [staat: Tussen de twee bruggen en de oude Kimswerder pijpen], waarschijnlijk Brouwersstraat 21) (huisnaam: het Vergulden Radt)
2380219r 14-02-1664 Joucke Hoyties c.u. wonende in Arum koper voor GG 1465:07:00 ((voor de twee percelen in deze akte)) huis achter waar het Vergulden Radt uithangt (Both Apothekerstraat WZ [staat: Molenstraat] tegenover het spinhuis) (huisnaam: het Vergulden Radt)
2400150v 26-04-1674 Douwe Dirx wonende in Arum verkoper
2410261r 01-04-1683 Douwe smid wonende in Arum naastligger ten westen
2430199r 19-01-1696 Yfke Jelles Ydema wonende in tussen Arum en Kimswerd verkoper
2430199v 19-01-1696 Yfke Jelles Ydema wonende in tussen Arum en Kimswerd verkoper
2440007v 19-03-1699 Sybold Sierks Hoornstra Voorstraat NZ, koopman wonende in Arum aanhandelaar (p.j.)
2440007v 19-03-1699 Sybold Sierks Hoornstra wonende in Arum verkoper
2440329v 07-03-1706 Yme Jans wonende in Arum
2450033v 13-11-1707 Philippus Lucas koopman wonende in onder de klokslag va Arum
2450243v 14-04-1715 Philipps Lucas wonende in Arum verkoper
2450298v 06-06-1717 Wijnsen Wierds wonende in Arum koper voor GG 50:00:00 1/4 huis (Zuiderhaven NZ bij het college, waarschijnlijk Zuiderhaven 65) (huis is verhuurd)
2460102v 23-02-1721 huisman Wyntien Wyns c.u. wonende in Arum koper voor CG 140:00:00 1/2 huis (Zuiderhaven NZ bij het college, waarschijnlijk Zuiderhaven 65)
2460214v 14-01-1725 Wyntien Wierts wonende in Arum verkoper
2470269v 23-10-1729 Eeke Idses molenaar wonende in Arum koper van 1/8
2470270v 30-10-1729 Eeke Idses molenaar wonende in Arum koper van 1/8
2490030r 16-01-1735 Ruurd Dirks Faber koopman wonende in Arum verkoper
2490166r 13-01-1737 Mayke Clases wonende in Arum verkoper
2490203r 17-11-1737 Foekjen van der Sluis wonende in Arum koper voor CG 1600:00:00 huis en steede (Voorstraat NZ op de Rinnertspiep, waarschijnlijk Grote Bredeplaats 33)
2500076v 29-11-1739 Ruird Hayes wonende in Arum verkoper
2520115r 28-02-1751 Jan Hendrix schuitmaker wonende in Arum koper voor CG 545:00:00 woning (Zoutsloot NZ) (korte beschrijving)
2520115r 28-02-1751 Trijntie Barts wonende in Arum
2520133r 09-05-1751 Eeke Idses molenaar wonende in Arum koper voor GG 880:00:00 1/2 wind rogge- en weitmolen met huis, schuur, etc. (Wasbleek en Wasbleekbrug, tussen [staat: stadsvesten]) (huisnaam: de Kerkpoortsmolen)
2530052v 18-02-1753 Eeke Idses mr. molenaar wonende in Arum koper voor CG 1600:00:00 1/2 wind rogge- en weitmolen met woonhuis, paardenstal en tuintje (stadsvesten) (huisnaam: de Noordermolen)
2530103r 14-10-1753 Eeke Ydses molenaar wonende in Arum verkoper
2530210r 01-06-1755 Eeke Idses molenaar wonende in Arum koper
2530210r 01-06-1755 Eeke Idses molenaar wonende in Arum eigenaar van 1/2
2540136r 23-04-1758 Eeke Idses molenaar wonende in Arum verkoper
2540159r 24-09-1758 Eeke Idses molenaar wonende in Arum verkoper
2540159r 24-09-1758 Eeke Idses molenaar wonende in Arum verkoper (Freek van der Hout heeft 10 jaar het recht om de halve molen vd helft van het ma)
2540180r 10-12-1758 Wybren Jacobs wonende in Arum
2570143r 10-12-1769 Wybe van der Velde chirurgijn wonende in Arum verkoper van 1/3
2570143r 10-12-1769 Wybe van der Velde chirurgijn wonende in Arum verkoper van 1/3
2580010r 16-02-1772 Willem Haeyes wonende in Arum koper voor CG 455:00:00 huis (Grote Kerkstraat NZ, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 25)
2580010r 16-02-1772 Antje Wybes wonende in Arum
2600028r 28-01-1781 Antje Johannes wonende in Arum verkoper van 1/6
2600028r 28-01-1781 Harmen Dirks wonende in Arum
2610191v 13-06-1784 Sytske Jacobs wonende in Arum verkoper van 1/2
2610191v 13-06-1784 Ytje van Slooten wonende in Arum verkoper van 1/2
2610191v 13-06-1784 Jacobus Kolder organist en dorpsrechter wonende in Arum
2620266r 10-02-1788 Bruin Dirks wonende in Arum verkoper
2630211v 14-03-1790 Michiel van Wetzens oud substituut Bailluw van Ameland wonende in Arum verkoper
2650056v 09-07-1797 Allard Scheltinga wonende in Arum verkoper
2650083r 25-03-1798 Douwe Holder n.u. dorpsrechter wonende in Arum eigenaar van 1/2
2650257v 19-10-1800 Fokke Jans timmerman wonende in Arum koper van 1/3 voor CG 2625:05:00 huis (Zuiderhaven ZZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 32)
2650257v 19-10-1800 Ane Jans timmerman wonende in Arum koper van 1/3
2650290v 25-01-1801 Fokke Jans timmerman wonende in Arum verkoper van 1/3
2650290v 25-01-1801 Ane Jans timmerman wonende in Arum verkoper van 1/3
2650294v 08-02-1801 Ane Jans wonende in Arum naastligger ten oosten
2650294v 08-02-1801 Ane Jans c.s. wonende in Arum naastligger ten noorden
2650294v 08-02-1801 Fokke Jans timmerman wonende in Arum verkoper
2650294v 08-02-1801 Ane Jans timmerman wonende in Arum verkoper
2660199v 16-01-1803 Fokke Jans wonende in Arum koper voor CG 67:00:00 woning en weefwinkel (Anjelierstraatje NZ aan het Baanpad nabij de Bildtpoort)
2670143v 19-05-1805 Ane Jans wonende in Arum koper van 1/4 voor CG 1755:05:00 huis en grutterij en twee woningen (Rozengracht NZ bij de Kerkpoort, waarschijnlijk Rozengracht 19)
2670143v 19-05-1805 Jan Anes wonende in Arum koper van 1/4
2670143v 19-05-1805 Ane Jans wonende in Arum koper van 1/4 voor CG 1755:05:00 woning (Rozengracht NZ bij de Kerkpoort)
2670143v 19-05-1805 Jan Anes wonende in Arum koper van 1/4
2670143v 19-05-1805 Ane Jans wonende in Arum koper van 1/4 voor CG 1755:05:00 woning (Rozenstraat OZ [staat: Sint Janstraat])
2670143v 19-05-1805 Jan Anes wonende in Arum koper van 1/4
2670184v 01-12-1805 Ane Jans wonende in Arum verkoper
2670184v 01-12-1805 Jan Anes wonende in Arum verkoper
2670226r 23-02-1806 Ane Jans wonende in Arum verkoper van 1/4
2670226r 23-02-1806 Jan Anes wonende in Arum verkoper van 1/4
2690068r 11-11-1810 Feike Fransen schipper wonende in Arum verkoper
2690070v 11-11-1810 Feike Fransen schipper wonende in Arum verkoper
2690073r 11-11-1810 Feike Franzen schipper wonende in Arum verkoper van 1/2
2580122v 14-11-1773 Jetze Nannes wonende in Baard
2670224v 23-02-1806 Tjeerd Meintes koopman wonende in Baard koper voor CG 1550:00:00 huis, thans ledig (Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de Blauwe Trappen], waarschijnlijk Grote Bredeplaats 16)
2670224v 23-02-1806 Geertje Jetzes koopvrouw wonende in Baard
2610101v 23-11-1783 Arjen Pieters mr. schoenmaker wonende in Balk koper door niaar voor CG 150:00:00 achterkamer (Zoutsloot NZ, waarschijnlijk Zoutsloot 63)
2430132v 27-01-1695 Hermanus Grettinga bouwmeester van Harlingen wonende in Barradeel verkoper van 1/3
2430132v 27-01-1695 Antie Grettinga wonende in Barradeel verkoper van 1/3
2440071r 12-05-1700 Mathijs van Idsinga wonende in Barradeel verkoper
2460229r 06-05-1725 Jan Roorda ontvanger generaal wonende in Barradeel koper voor CG 240:00:00 huis en paardestal (Droogstraat ZZ) (beschrijvende akte)
2490266r 21-09-1738 Auke Gerbens oud schipper wonende in Barradeel verkoper
2340114r 11-10-1640 Sioerd Taekes wonende in Bayum koper voor GG 5131:00:00 tichelwerk met o.m. steenoven, 2 loodsen, huis met voor en achter steenplaatsen, (Harlingen, Bolswardervaart ten zuiden van) (in akte omschrijving van rechten m.b.t.doorvaart en overpad)
2340114r 11-10-1640 Rompk Auckes wonende in Bayum
2360162v 15-02-1651 Ulck Robijns wonende in Beemster verkoper
2530064v 01-04-1753 Trijntje Tjerks wonende in Beetgum verkoper
2530064v 01-04-1753 Claas Eedes de Boer mr. huistimmerman wonende in Beetgum
2500018r 01-02-1739 Roelof Egberts Offringa wonende in Beetsterzwaag koper voor CG 2000:00:00 huis en herberg (Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp], waarschijnlijk Franekereind 23) (huisnaam: de Ooievaar)
2650079r 11-03-1798 meerderjarige vrijgezel Sybe Hendriks wonende in Beneden Knijpe
2610263r 16-01-1785 Sioerd Aardenburg ingenieur in dienst van de Staat wonende in Bergen op Zoom verkoper
2670027r 15-04-1804 Johannes Huis wonende in Bergum koper voor CG 11842:00:00 zoutkeet met paardestal en wagenhuis (Nieuwstraat WZ [staat: bij de Nijstraat bij de zgn. Leeuwarder paardestallen], waarschijnlijk Nieuwstraat 40)
2670027r 15-04-1804 Anna Geertruida Faber wonende in Bergum
2420297v 17-11-1689 Ypke Freerks wonende in Bergummerdam verkoper
2420045v 15-06-1684 Thijs Luytjens wonende in Berlicum koper voor CG 75:00:00 3/8 (?) pakhuis daar de gecroonde hopsack uithangt (Zuiderhaven) (huisnaam: de Gekroonde Hopzak)
2450218v 01-07-1714 Jacob Quader ontvanger wonende in Berlicum koper voor GG 979:00:00 huis, plaats en tuintje (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 104) (huisnaam: de Witte Arend;laatst bewoond door Claeske Abrahams en haar kinderen, )
2560145r 19-01-1766 wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat wonende in Berlicum verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2
2560146v 19-01-1766 wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat wonende in Berlicum verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2
2560148r 19-01-1766 wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat wonende in Berlicum verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2
2410060r 14-12-1679 Cornelis Pieters Ackersloot wonende in Berlijn (thans te Harlingen) verkoper
2420068v 18-01-1685 Lammert Jilles oud koopman wonende in Berlijn in het keurvorstendom Brandenb verkoper
2290235v 27-11-1614 Jacob Alberts wonende in Berlikum verkoper
2290235v 27-11-1614 Trijnke Bauckes wonende in Berlikum
2290276v 14-05-1615 Jacob Alberts wonende in Berlikum verkoper
2290276v 14-05-1615 Trijncke Bauckes wonende in Berlikum verkoper
2360144r 07-12-1650 Jacob Reyns Pybema c.u. wonende in Berlikum koper voor GG 7150:00:00 mouterij met een huis en een paardenstal (niet opgenomen, waarschijnlijk Lanen 83) (met meer onroerende zaken)
2360144r 07-12-1650 Jacon Reyns Pybema c.u. wonende in Berlikum koper voor GG 7150:00:00 brouwerij en huis (niet opgenomen, waarschijnlijk Lanen 83) (met meer onroerende zaken)
2390042v 04-03-1666 Abe Dircx wonende in Berlikum verkoper
2410131r 16-01-1681 Symen Douwes molenaar wonende in Berlikum verkoper
2410244r 21-01-1683 Jacob Reyners Pybema koopman wonende in Berlikum naastligger ten oosten
2410244r 21-01-1683 Jacob Reyners Pybema koopman wonende in Berlikum naastligger ten zuiden
2410066va 28-01-1683 Jacob Reyners Pybema koopman wonende in Berlikum naastligger ten oosten
2410066va 28-01-1683 Jacob Reyners Pybema koopman wonende in Berlikum naastligger ten zuiden
2430247v 25-10-1696 Welmoed Haenties wonende in Berlikum eigenaar van 2/3
2430248r 25-10-1696 Welmoed Haenties wonende in Berlikum verkoper
2430248r 25-10-1696 Gijsbert Idses mr. kuiper wonende in Berlikum
2430381r 06-11-1698 Claes Hayes tichelaar en koopman wonende in Berlikum verkoper
2460282r 13-10-1726 Jacob Quader oud ontvanger wonende in Berlikum verkoper
2560168r 16-03-1766 huisman Jacob Cornelis Beytzegat wonende in Berlikum verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2
2560180r 01-06-1766 wijlen huisman Jacob Cornelis Beitzegat wonende in Berlikum verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2
2610130r 18-01-1784 Lijsbeth Bartholomeus wonende in Berlikum verkoper
2610130r 18-01-1784 Jacob Dirks kooltjer wonende in Berlikum
2620049v 15-01-1786 Lijsbert Barteles wonende in Berlikum verkoper van 1/2
2620049v 15-01-1786 Jacob Dirks wonende in Berlikum
2620049v 15-01-1786 Rietie Salvis wonende in Berlikum verkoper van 1/2
2620049v 15-01-1785 wijlen Bote Barteles wonende in Berlikum
2620049v 15-01-1786 Grietje Botes wonende in Berlikum
2620049v 15-01-1786 Barteles Botes wonende in Berlikum
2620049v 15-01-1786 Binsche Botes wonende in Berlikum
2620061v 22-01-1786 Rixtie Salvis wonende in Berlikum verkoper
2620061v 22-01-1786 Rixtie Salvis wonende in Berlikum
2620082r 12-03-1786 Lijsbert Bartels wonende in Berlikum verkoper van 1/2
2620082r 12-03-1786 Jacob Dirks wonende in Berlikum
2640309v 14-02-1796 Yde Wybes c.u. wonende in Berlikum verkoper
2690046r 03-06-1810 Teunis Willems de Vries wagenmaker wonende in Berlikum koper voor CG 400:00:00 huis en wagenmakerij (Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort wijk D-048], waarschijnlijk Hoogstraat 40)
2290277r 14-05-1615 Folckert Hiddes wonende in bij Dokkum op de oude zijl verkoper
2290277r 14-05-1615 Aeffke Jans wonende in bij Dokkum op de oude zijl
2380141v 27-04-1662 Romke Douwes tichelaar wonende in bij Harlingen koper
2330142v 29-03-1634 Tierck Claes wonende in het Bildt verkoper
2410088v 08-02-1680 Auckien Ynses wonende in het Bildt verkoper
2410088v 08-02-1680 Arjen Cornelis wonende in het Bildt
2410089r 15-02-1680 Auckien Ynses wonende in het Bildt verkoper
2410089r 15-02-1680 Arjen Cornelis wonende in het Bildt
2410201v 26-02-1682 Lenert Jacobs wonende in het Bildt verkoper en mede-erfgenaam van
2490146v 18-11-1736 Anne Cornelis herbergier wonende in het Bildt verkoper van 1/6
2490143r 18-11-1736 Anne Cornelis hosper wonende in Bildtzijl verkoper van 1/6
2490144v 18-11-1736 Anne Cornelis herbergier wonende in Bildtzijl verkoper van 1/6
2500300r 21-04-1743 Duco Folperda predikant wonende in Birdaard verkoper
2600012r 21-01-1781 Wijke Jans wonende in Birdaard verkoper van 1/2
2600012r 21-01-1781 Wijke Jans wonende in Birdaard verkoper van 1/2
2600012r 21-01-1781 Jarig Jans arbeider wonende in Birdaard
2600012r 21-01-1781 Jarig Jans arbeider wonende in Birdaard
2610002ra 22-06-1783 Gosse Aedes koopman wonende in Birdaard
2670245r 18-05-1806 Jan Gosses koopman wonende in Birdaard verkoper
2670245r 18-05-1806 Jan Gosses koopman wonende in Birdaard verkoper
2430275r 17-01-1697 Hendrick Hendricks Hollander koopman wonende in Blija verkoper
2440047r 28-01-1700 de erven van Hendrik Hendriks Hollander wonende in Blija naastligger ten westen
2440047r 28-01-1700 Hendrik Hendriks Hollander wonende in Blija verkoper
2450317r 11-12-1712 Ruirdt Sipkes huisman wonende in Blija verkoper
2610054v 22-06-1783 Arjen Pieters Dreyer arbeider wonende in Blija verkoper
2610054v 22-06-1783 Arjen Pieters Dreyer arbeider wonende in Blija verkoper
2600067r 20-05-1781 Rikjen Cornelis Ekema wonende in Blokzijl verkoper
2600067r 20-05-1781 Rikjen Cornelis Ekema wonende in Blokzijl verkoper
2430234v 28-06-1696 wijlen Tiepke Sybes wonende in Boer
2450019v 23-01-1707 Gertie Heins wonende in Boer
2450019v 23-01-1707 Jacob Pytters wonende in Boer
2480241v 04-10-1733 huisman Jackle Piers huisman wonende in Boer
2480243v 11-10-1733 Jackle Piers huisman wonende in Boer curator van de nagelaten kinderen van
2480246r 11-10-1733 Jackle Piers huisman wonende in Boer curator van de nagelaten kinderen van
2510042v 27-09-1744 Jacob Sipkes huisman wonende in onder Boer verkoper van 1/7
2610003ra 21-09-1783 huisman Klaas Sipkes wonende in Boer
2290241v 08-01-1615 Siuw Jans wonende in Bolsward verkoper van 1/4
2290241v 08-01-1615 Meynte Douues wonende in Bolsward verkoper van 1/4
2290284v 20-08-1615 Jucke Diercx wonende in Bolsward verkoper
2290284v 20-08-1615 Jelcke Diercx wonende in Bolsward
2310023v 01-08-1624 Heerke Heerkes wonende in Bolsward
2320104v 07-06-1629 Doede Jouckes wonende in Bolsward verkoper
2320144v 10-04-1630 David Provana tafelhouder wonende in Bolsward verkoper van 2/3
2320175v 09-01-1631 Jan Melles schoenmaker wonende in Bolsward verkoper
2320175v 09-01-1631 Floris Melles schoenmaker wonende in Bolsward verkoper
2330127r 14-12-1633 Pyter Synes burger wonende in Bolsward koper voor GG 300:00:00 huis, loods en ledige plaats daarachter (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 52)
2330182r 17-01-1636 Anne Sybrens wonende in Bolsward
2340035v 09-06-1637 Gerryt Foppes c.u. wonende in Bolsward koper voor GG 125:00:00 kamer (Patercelijstraat)
2340037v 19-08-1637 Gerben Doytses stadstrompetter wonende in Bolsward verkoper
2340096r 26-01-1640 Pieter Sines burger koopman wonende in Bolsward verkoper
2340144r 19-03-1641 Wouter Sipkes wonende in Bolsward verkoper
2340144r 19-03-1641 Greolt Sipkes wonende in Bolsward verkoper
2340156r 10-10-1641 Wibe Jansen wonende in Bolsward verkoper
2390203r 25-04-1669 Jillis Sytses c.u. wonende in Bolsward koper voor GG 50:00:00 kamer (Pompsteeg)
2400213r 18-12-1675 Hidde Tjerx wonende in Bolsward verkoper
2400264v 18-03-1677 burgemeester Fredrick Alema mederaad ter Admirlt in Amsterdam wonende in Bolsward
2410098r 18-04-1680 wijlen Livius Magema gerechtsbode der stad Bolsward wonende in Bolsward
2410126v 16-01-1681 Pytter Herckes wonende in Bolsward verkoper
2410126v 16-01-1681 Tettie Wybes wonende in Bolsward verkopers
2420014v 13-01-1684 vroedsman Doris Herckes Bouma wonende in Bolsward verkoper van 1/2
2420045v 15-06-1684 Hotse Douwes Osinga wonende in Bolsward verkoper
2420053r 05-10-1684 Melle Hendrix bombazijnwerker wonende in Bolsward verwandelaar (wandeling tegen een huis en hof te Hemelum)
2420061r 04-01-1685 wijlen Huub Johannes Jacobus Munckerus? wonende in Bolsward
2420157v 14-11-1686 Melle Hendrix burger bombazijnmaker wonende in Bolsward verkoper
2430179r 24-11-1695 Hugen Dirx mr. panbakker wonende in Bolsward koper voor CG 1500:00:00 huis (Vismarkt, bij de, waarschijnlijk Noorderhaven 38) (verwijzing naar de koopbrief d.d. 2-601-1670 van Frans Laesen Hannema en Harmen )
2430211v 02-02-1696 Hylcke Dirx Pettinga wonende in Bolsward verkoper van 1/4
2430005va 10-02-1695 Eibert Jansen wonende in Bolsward curator
2430005va 10-02-1695 Claes Idserts wonende in Bolsward curator
2440314v 17-01-1706 oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambertus de Gavere wonende in Bolsward
2440315r 17-01-1706 oud dijkgraaf van Wonseradeel Lammert de Gavere wonende in Bolsward verkoper
2440322v 31-01-1706 curator Lambert de Gavere oud dijkgraaff van Wonseradeel wonende in Bolsward verkoper
2450001v 21-11-1706 Lambert de Gavere oud dijkgraaf van Wonseradeels zuiderzeedijken wonende in Bolsward
2450254v 14-12-1715 wijlen Grietie Pieters wonende in Bolsward verkoper
2450278r 19-12-1716 een woning van ds. Nicolaus Schiere predikant wonende in Bolsward naastligger ten noorden
2450278r 19-12-1716 ds. Nicolaus Schiere predikant wonende in Bolsward verkoper
2450284r 17-01-1717 ds. Nicolaus Schiere predikant wonende in Bolsward verkoper
2450305r 31-10-1717 ds. Nicolaus Schiere predikant wonende in Bolsward
2460153v 17-01-1723 Gerrit Alefs wonende in Bolsward
2460248r 13-01-1726 Nicolaus Schiere predikant (gereformeerd) wonende in Bolsward verkoper
2460284v 20-10-1726 Tytus Blinksma gerechtsbode wonende in Bolsward verkoper
2470008v 30-03-1727 Tyte Blinxma gerechtsbode wonende in Bolsward verkoper van 1/2
2470045v 23-11-1727 Trijntie Feykes Feltsma wonende in Bolsward verkoper van 1/5
2470045v 23-11-1727 Tiete Blinxma gerechtsbode wonende in Bolsward
2470046v 23-11-1727 Trijntie Feykes Feltsma wonende in Bolsward verkoper van 1/5
2470046v 23-11-1727 Tiete Blixema gerechtsbode wonende in Bolsward
2470047v 22-11-1727 Trijntie Feykes Feltsma wonende in Bolsward verkoper van 1/5
2470047v 22-11-1727 Tiete Blixema gerechtsbode wonende in Bolsward
2470270v 30-10-1729 erfgename Lijsbeth Leenerds wonende in Bolsward verkoper van 1/3
2470271v 30-10-1729 erfgename Lijsbeth Leenerds wonende in Bolsward verkoper van 1/3
2470322v 11-06-1730 Jan Scheltes wonende in Bolsward koper voor CG 820:00:00 huis met pottenbakkerij erachter (Schritsen ZZ, waarschijnlijk Schritsen 44)
2470322v 11-06-1730 Hinke Jans wonende in Bolsward
2480025v 09-09-1731 Ulbe Jans mr. bakker wonende in Bolsward koper voor CG 1350:00:00 huis (Hoogstraat NZ, waarschijnlijk Hoogstraat 13)
2490203r 17-11-1737 Wopke Clases Knoop koopman wonende in Bolsward verkoper
2500041r 12-07-1739 Wopke Clases Knoop koopman wonende in Bolsward verkoper
2510244v 01-12-1748 vroedsman Seerp Swerms wonende in Bolsward curator
2520242r 02-10-1751 ds. Nicolaus Schiere predikant wonende in Bolsward
2520244r 10-06-1752 ds. Nicolaus Schiere predikant wonende in Bolsward
2530028v 03-12-1752 de erven van Klaaske Wopkes wonende in Bolsward verkoper
2530272r 10-12-1752 burgemeester Franciscus Elgersma notaris wonende in Bolsward
2540178r 26-11-1758 Gilles Mesdag koopman wonende in Bolsward verkoper
2550117v 17-01-1762 raadsman Seerp Swerms wonende in Bolsward verkoper van 1/2
2550117v 17-01-1762 Wiegerus Swerms mr. chirurgijn en distillateur wonende in Bolsward verkoper van 1/2
2550209v 05-06-1763 raadman Seerp Steevens Swerms wonende in Bolsward verkoper van 1/2
2550209v 05-06-1763 Wieger Seerps Swerms distillateur wonende in Bolsward verkoper van 1/2
2560054r 18-03-1764 Jr. Georg Sigesmond van Hiemstra wonende in Bolsward verkoper
2560057r 29-04-1764 Jr. Georg Sigesmond van Hiemstra wonende in Bolsward verkoper
2560069r 02-09-1764 Harmen Jurjens bontfabrikant wonende in Bolsward verkoper
2560103v 21-04-1765 burgemeester Seerp Swerms wonende in Bolsward verkoper
2570102r 15-01-1769 Willem Bartels hovenier wonende in Bolsward verkoper van 1/4
2570192v 03-02-1771 Namkjen Algra van Fontein wonende in Bolsward verkoper van 1/4
2570192v 03-02-1771 burgemeester Nicolaus Elgersma wonende in Bolsward
2570192v 03-02-1771 oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma wonende in Bolsward verkoper van 1/4
2570192v 03-02-1771 Namkjen Algra van Fontein wonende in Bolsward verkoper van 1/4
2570192v 03-02-1771 burgemeester Nicolaus Elgersma wonende in Bolsward
2570192v 03-02-1771 oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma wonende in Bolsward verkoper van 1/4
2570192v 03-02-1771 Namkjen Algra van Fontein wonende in Bolsward verkoper van 1/4
2570192v 03-02-1771 burgemeester Nicolaus Elgersma wonende in Bolsward
2570192v 03-02-1771 oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma wonende in Bolsward verkoper van 1/4
2580006r 26-01-1772 Nicolaus Elgersma notaris wonende in Bolsward
2580128r 21-11-1773 Jarichius Eelcoma rector der Latijnse scholen te Bolsward wonende in Bolsward geauthoriseerde curator met speciale macht van alienatie (volgens testamant van 05-04-1765)
2600246r 14-07-1782 Feike Jans Baarda wonende in Bolsward koper voor CG 6000:00:00 huis en herberg genaamd Benthem (Noorderhavn ZZ hoek Kleine Raadhuisssteeg [staat: tegenover het stadshuis], waarschijnlijk Noorderhaven 88) (huisnaam: Benthem)
2600246r 14-07-1782 Sjoukje Hendriks Voets wonende in Bolsward kopers
2630115r 14-06-1789 Lammert Dirks Tolsma schipper wonende in Bolsward koper voor CG 2000:00:00 huis, koeystal enz (Harlingen, aan de grachtswal even buiten de Kerkpoort van, waarschijnlijk Simon Vestdijksingel 2)
2630115r 14-06-1789 Jantje Hilles wonende in Bolsward
2630213r 21-03-1790 A. Oenstra stadsbode wonende in Bolsward
2630276v 28-11-1790 Jan Jansen de Boer wonende in Bolsward verkoper van 1/2
2630279r 28-11-1790 Jan Jansen de Boer wonende in Bolsward verkoper
2640004r 15-01-1792 Jarichius Eelcoma rector der Latijnse Scholen wonende in Bolsward verkoper
2640045v 09-09-1792 Ruurd Eekel wonende in Bolsward verkoper
2640093v 20-01-1793 Matthijs Polet [staat: Spolet] c.u. wonende in Bolsward verkoper
2640112r 07-07-1793 burgemeester Cornelis Heineman wonende in Bolsward verkoper
2640113v 07-07-1793 burgemeester Cornelis Heineman wonende in Bolsward verkoper
2640115r 14-07-1793 burgemeester Cornelis Heineman wonende in Bolsward verkoper
2640117v 14-07-1793 burgemeester Cornelis Heineman wonende in Bolsward verkoper
2640118v 14-07-1793 burgemeester Cornelis Heineman wonende in Bolsward verkoper
2640121r 14-07-1793 burgemeester Cornelis Heineman wonende in Bolsward verkoper
2640122v 14-07-1793 Ruurd Eekel wonende in Bolsward verkoper
2640123v 01-09-1793 burgemeester Cornelis Heineman wonende in Bolsward verkoper
2640136v 22-09-1793 burgemeester Cornelis Heineman wonende in Bolsward verkoper
2640138r 06-10-1793 burgemeester Cornelis Heineman wonende in Bolsward verkoper
2640188r 11-04-1794 burgemeester Cornelis Heineman wonende in Bolsward verkoper
2660089v 04-04-1802 Ysrael Cats slager (joods -) wonende in Bolsward koper voor CG 1500:00:00 huis (Zuiderhaven NZ [staat: OZ] dichtbij herberg de Pauw, waarschijnlijk Zuiderhaven 17) (huisnaam: de Brandaris)
2670069v 02-09-1804 dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt wonende in Bolsward naastligger ten noorden
2670069v 02-09-1804 dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt wonende in Bolsward verkoper
2670069v 02-09-1804 dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt wonende in Bolsward naastligger ten oosten
2670069v 02-09-1804 dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt wonende in Bolsward naastligger ten zuiden
2670069v 02-09-1804 dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt wonende in Bolsward naastligger ten westen
2670069v 02-09-1804 dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt wonende in Bolsward verkoper
2670118v 13-01-1805 Johannes Albada wonende in Bolsward koper voor CG 1391:00:00 huis (Hoogstraat NZ, waarschijnlijk Hoogstraat 5)
2670118v 13-01-1805 Meintje van der Meulen wonende in Bolsward
2670259v 28-09-1806 Johannes Alberda drost van Wonseradeel en Hennaarderadeel wonende in Bolsward verkoper
2670323v 19-04-1807 Melchior Schraage wonende in Bolsward koper voor CG 1065:03:00 huis (Kleine Bredeplaats WZ wijk E-112, waarschijnlijk Kleine Bredeplaats 20)
2670323v 19-04-1807 Maria Josepha Joosten wonende in Bolsward
2670323v 19-04-1807 Melchior Schraage mr. varkenslager wonende in Bolsward koper huis (Vijver OZ [staat: Vijverstraat wijk E-106 achter de Kleine Bredeplaats], waarschijnlijk Kleine Bredeplaats 20)
2680048v 24-01-1808 Johannes Albarda baljuw 9e district Friesland wonende in Bolsward verkoper
2680048v 24-01-1808 Mintje van der Meulen wonende in Bolsward
2680092r 24-04-1808 Johannes Albarda baljuw 9e district wonende in Bolsward verkoper
2680108v 19-06-1808 Mintje van der Meulen wonende in Bolsward verkoper
2680108v 19-06-1808 J. Alberda baljuw wonende in Bolsward
2680127r 11-09-1808 Mintje van der Meulen wonende in Bolsward verkoper
2680127r 11-09-1808 Johannes Albarda baljuw 9e district wonende in Bolsward
2680323v 03-12-1809 S. de Haas koopman wonende in Bolsward gevolmachtigd
2680323v 03-12-1809 de erven van burgemeester Heyneman wonende in Bolsward verkoper
2690016r 18-03-1810 David Willems huistimmerman wonende in Bolsward verkoper
2690035r 29-04-1810 David Willems huistimmerman wonende in Bolsward verkoper
2690046r 03-06-1810 dr. T. Mesdag wonende in Bolsward
2360090v 02-09-1649 de heer Tiberius Popta wonende in op Bolta buiten koper voor CG 225:00:00 grondpacht ([niet vermeld])
2360090v 02-09-1649 de heer Tiberius Popta wonende in op Bolta buiten koper grondpacht ([niet vermeld])
2360090v 02-09-1649 de heer Tiberius Popta wonende in op Bolta buiten koper grondpacht ([niet vermeld])
2360090v 02-09-1649 de heer Tiberius Popta wonende in op Bolta buiten koper grondpacht ([niet vermeld])
2360090v 02-09-1649 de heer Tiberius Popta wonende in op Bolta buiten koper grondpacht ([niet vermeld])
2360090v 02-09-1649 de heer Tiberius Popta wonende in op Bolta buiten koper grondpacht ([niet vermeld])
2360090v 02-09-1649 de heer Tiberius Popta wonende in op Bolta buiten koper grondpacht ([niet vermeld])
2360090v 02-09-1649 de heer Tiberius Popta wonende in op Bolta buiten koper grondpacht ([niet vermeld])
2440035r 14-01-1700 Pytter Louwerts huisman wonende in Bozum verkoper
2450054r 26-02-1708 Gerrit Nannes Wyerda mede rechter van Baarderadeel wonende in Bozum verkoper van 1/2
2450055r 04-03-1708 Gerrit Nannes Wierda mede rechter van Baarderadeel wonende in Bozum verkoper van 1/2
2460210v 03-12-1724 Anna Christina Losecaet c.s. wonende in Breda
2460211r 03-12-1724 Anna Christina Losecaet c.s. wonende in Breda ? (1/2 erfgenaam van Hebbae Kijl)
2460211v 03-12-1724 Anna Christina Losecaet c.s. wonende in Breda ? (1/2 erfgenaam Hebbae Kijl)
2620068r 29-01-1786 Pieter Barend van Wijdenbrug ritmeester van een compagnie huzaren onder het korps van wonende in Breda verkoper
2430393v 15-01-1699 Jan Freercx zeevarende wonende in Bremen verkoper
2450092v 21-04-1709 Cornelis Rienkx wonende in Bremen verkoper
2360264r 02-04-1654 Anthonius Petri predikant wonende in Britsum
2430273r 17-01-1697 Otte Auckes Monsma wonende in buiten Harlingen koper voor GG 132:00:00 huis met een loods, plaats en tuintje (Nieuwstraat OZ [staat: de zogenaamde Angelierstraat bij de paardenstal])
2430340v 23-01-1698 Jan Teekes Tichelaer tichelaar wonende in buiten Harlingen verkoper
2460213v 17-12-1724 Jilderen Robijns wonende in buitenland verkoper
2440097v 23-01-1701 Ds. Henricus Reneman predikant wonende in Buitenpost
2440116r 24-04-1701 Ds. Henricus Reneman predikant wonende in Buitenpost
2440116r 24-04-1701 Ds. Henricus Reneman predikant wonende in Buitenpost
2460212r 10-12-1724 Dominus Henricus Reneman predikant wonende in Buitenpost
2460226r 04-04-1725 Amelia T. Suirger wonende in Buitenpost verkoper
2320106v 20-06-1629 Wytse Pieters wonende in Burgwerd verkoper
2460038r 12-02-1719 Jetske Willems wonende in Burgwerd
2460038r 12-02-1719 Johannes Hommes wonende in Burgwerd
2410102r 09-05-1680 Marten Jansen wonende in Christiana, Noorwegen verkoper
2340133r 14-02-1641 Dirck Claesen c.u. wonende in Cornjum koper voor GG 175:00:00 huis, loods en plaats ([niet vermeld])
2440302v 05-07-1705 Harmen Gerbens van den Hawen wonende in den Dam in Groningerland verkoper
2520221r 09-04-1752 Heert Reins houtmolenaarsknecht wonende in Damwoude koper voor CG 2350:00:00 1/3 houtzaagmolen, huis, drooghuis, paardenstal en grond (Harlingen, aan de zeedijk ten zuiden van)
2520221r 09-04-1752 Yfke Pauwels wonende in Damwoude
2600118r 09-09-1781 Jacob Sybrens wonende in de bleek buiten de Bildpoort eigenaar van 1/2
2600118r 09-09-1781 Jacob Sybrens wonende in de bleek buiten de Bildpoort verkoper
2600118r 09-09-1781 Jacob Sybrens wonende in de bleek buiten de Bildpoort eigenaar van 1/2
2600118r 09-09-1781 Jacob Sybrens wonende in de bleek buiten de Bildpoort verkoper
2460253r 13-01-1726 weduwe Jeltie Sickes wonende in Deersum verkoper 1/2 huis
2570106r 26-02-1769 ds. Fokke Heidkamp predikant wonende in Deinum verkoper
2570107r 05-03-1769 Aafke Hendriks Wassenaar wonende in Deinum verkoper
2570107r 05-03-1769 ds. Focco Heidkamp predikant wonende in Deinum
2610256r 05-12-1784 Tabe Eeltjes hingstkoopman wonende in Deinum
2310017r 23-05-1624 Jan Willems wonende in Delfzijl koper voor CG 2000:00:00 huis (Voorstraat ZZ)
2310017r 23-05-1624 Jantyen Syoerdts wonende in Delfzijl
2340076v 16-01-1639 Jan Willems wonende in Delfzijl verkoper (voor hem en als wettige vertegenwoordiger van zijn kinderen)
2340076v 16-01-1639 Jan Willems wonende in Delfzijl verkoper
2340135r 07-03-1641 Jan Willems burger wonende in Delfzijl verkoper
2340159v 14-11-1641 Sioerd Jansen wonende in Delfzijl verkoper van 2/5
2340159v 14-11-1641 Willem Jansen wonende in Delfzijl verkoper van 1/5
2590286av 17-09-1780 Ekko Vrieseman koopman wonende in Delfzijl koper voor CG 3000:00:00 (maar nu te Harlingen) huis (Voorstraat ZZ op de hoek van de Kleine Kerkstraat, waarschijnlijk Voorstraat 76)
2360172r 31-05-1651 Cornelis Cornelis van der Werff wonende in Den Burg Texel verkoper
2360172r 31-05-1651 Antie Jans Stein wonende in Den Burg Texel
2360223r 22-01-1653 Willem Jacobs van Grijn wonende in Den Burg Texel verkoper
2450232v 13-01-1715 Jelle Jetses wonende in Den Dam verkoper
2410266r 29-04-1683 wijlen Thomas van der Marck vrijheer tot Leur wonende in Den Haag
2490055v 04-09-1735 drossaard van Waalwijk Frederik Vliethoorn wonende in Den Haag verwandelaar
2490055v 04-09-1735 Geertruyd Windhuisen wonende in Den Haag verwandelaar
2490055v 04-09-1735 drossaard van Waalwijk Frederik Vliethoorn Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ] wonende in Den Haag aanhandelaar (zeer uitgebreide akte)
2490055v 04-09-1735 Geertruyd Windhuisen wonende in Den Haag aanhandelaar
2510126r 12-06-1746 Elisabeth Boelen wonende in Den Haag verkoper
2510267v 09-03-1749 Maria Eva Klein wonende in Den Haag verkoper
2510267v 09-03-1749 Ernst Augustus Jenths chirurgijn wonende in Den Haag
2540219r 02-09-1759 Maria Boef wonende in Den Haag verkoper
2320159v 23-10-1630 Jan Scheltes wonende in Denemarken verkoper
2450063r 01-07-1708 Romke Gerx burger trekschipper wonende in Doccum verkoper
2450097r 08-09-1709 Jelte Ages Baske mr. brouwer wonende in Doccum
2450157v 07-06-1711 Arjen Simons Bootsma wonende in Doccum verkoper
2450157v 07-06-1711 Frans Simons Bootsma wonende in Doccum
2450194r 02-04-1713 Jelte Ages mr. brouwer en koopman wonende in Doccum verkoper
2450223v 16-09-1714 Grietie Simons Groenewout wonende in Doccum verkoper
2450223v 16-09-1714 Romke Gerkes wonende in Doccum
2450234v 20-01-1715 Arjen Bootsma wonende in Doccum koper voor GG 800:00:00 huis en tuintie (Voorstraat NZ tussen Raadhuis en de Vismarkt, waarschijnlijk Voorstraat 7)
2450234v 20-01-1715 Frans Bootsma wonende in Doccum
2320136r 14-02-1630 Hotske Sybes burgerse wonende in Dokkum verkoper
2330168v 02-05-1635 Oege Andries wonende in Dokkum koper voor GG 380:00:00 huis (William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot])
2330168v 02-05-1635 Syts Deddes wonende in Dokkum
2350089v 05-11-1643 Runia wonende in Dokkum ?ontvanger
2350133r 02-06-1644 Meinner Jansen koopman wonende in Dokkum verkoper (Meinner of Reinner???? zie akte: 235-0134 (Migst of Rigst))
2350133r 02-06-1644 Doene Tierx wonende in Dokkum
2370176ar 27-11-1658 Cornelis Ariens c.u. wonende in Dokkum verkoper
2380044v 23-04-1660 Willem Jansen c.u. wonende in Dokkum verkoper
2390178v 27-12-1668 Jancke Idsinga wonende in Dokkum verkoper
2390178v 27-12-1668 dr. Hasius advocaat Hof van Friesland wonende in Dokkum
2390190r 31-01-1669 Wybe Wybes wonende in Dokkum koper voor GG 2400:00:00 huis (Noorderhaven ZZ aan de WZ van de Rinnertspijp, waarschijnlijk Noorderhaven 34)
2390190r 31-01-1669 Aaffke Michiels wonende in Dokkum
2410073r 25-01-1680 Trijntie Dirx wonende in Dokkum verkoper
2410073r 25-01-1680 Jan Jansen van der Rijp biersteker wonende in Dokkum
2410207v 17-04-1682 Johan Schot wonende in Dokkum koper voor GG 2331:14:00 huis waarin voorhuis, kamer, zaal, bovenkamer, twee keukens, galerij en bloement (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 24) (ingang langs twee stegen)
2410251r 25-02-1683 Marija Fonteyn jongedochter wonende in Dokkum verkoper van haar zelf
2410251r 25-02-1683 Georgius Fonteyn medicinae doctor wonende in Dokkum verkoper van zich zelf
2410251r 25-02-1683 Georgius Fonteyn medicinae doctor wonende in Dokkum gelastigde sampt als conjuncta persona de rato van en voor zijn zuster
2410058va 03-09-1682 Symon Groenwolt notaris wonende in Dokkum verkoper en vader en wettige voorstander over zijn minderjarige dochtertje
2410058va 03-09-1682 Grietie Symens Groenwolt wonende in Dokkum
2430061r 18-06-1693 Tytie Andries wonende in Dokkum verkoper
2430061r 18-06-1693 Tytie Andries wonende in Dokkum verkoper
2430118r 23-12-1694 Poulus Claessen nom. liberorum koopman wonende in Dokkum verkoper
2430128v 20-01-1695 Poulus Claessen nom. liberorum koopman wonende in Dokkum verkoper
2430357r 01-05-1698 Sippe Gerrits c.u. mr. gortmaker wonende in Dokkum koper
2430357r 01-05-1698 Jan Reiners koopman wonende in Dokkum verkoper
2430386v 04-12-1698 Pieter Luytiens Roorda wonende in Dokkum verkoper
2430006ra 31-03-1695 Joannes Gerlofs koopman wonende in Dokkum
2440086r 08-12-1700 Hessel Wiersma wonende in Dokkum
2440089r 16-01-1701 Anna Eysma wonende in Dokkum verkoper van 1/2
2440162r 19-02-1702 wijlen Rinse Jetses Roorda wonende in Dokkum
2440162r 19-02-1702 Freerk Hendriks koopman wonende in Dokkum verkoper van 1/4
2440162r 19-02-1702 Jan Hendriks koopman wonende in Dokkum verkoper van 1/4
2440162r 19-02-1702 Anne Hendriks koopman wonende in Dokkum verkoper van 1/4
2440182r 15-10-1702 Sipke Gerrits mr. gortmaker wonende in Dokkum verkoper
2460283r 13-10-1726 Antje Sipkes wonende in Dokkum verkoper van 1/5
2470268r 16-10-1729 Aeltje Thomas Overhart wonende in Dokkum verkoper van 1/2
2480020r 17-06-1731 Douwe Wijngaarden mr. Zeilmaker wonende in Dokkum verkoper
2480027r 30-09-1731 Douwe Wijngaarden wonende in Dokkum verkoper
2490166r 13-01-1737 Antie Clases wonende in Dokkum verkoper
2500020v 01-03-1739 de erven van Gerlof Johannis Stinstra koopman wonende in Dokkum verkoper van 1/2
2500052r 04-10-1739 Fettie Jans wonende in Dokkum verkoper van 1/8
2500052r 04-10-1739 Pytter Pytters wonende in Dokkum
2510074v 02-05-1745 Willem Reins Baard betrokkene wonende in Dokkum (heeft CG 60-00-00 grondpacht ontvangen)
2510080v 20-06-1745 Willem Reins Baard wonende in Dokkum verkoper van 1/2
2510085v 05-09-1745 Willem Reins herbergier wonende in Dokkum verkoper
2510202r 26-11-1747 Willem Reins Baard herbergier wonende in Dokkum verkoper van 1/2
2520058v 05-04-1750 Sara de Wallencourt wonende in Dokkum verkoper van 1/3
2520058v 05-04-1750 Lolkjen Sjordema wonende in Dokkum verkoper van 1/3
2520058v 05-04-1750 Jan Willem Verruci fiscaal wonende in Dokkum
2530243v 07-12-1755 Pytter Zakes burger mr. brouwer wonende in Dokkum verkoper
2530243v 07-12-1755 Pytter Zakes burger mr. brouwer wonende in Dokkum verkoper
2530243v 07-12-1755 Eelkjen Willems wonende in Dokkum
2530243v 07-12-1755 Eelkjen Willems wonende in Dokkum
2550049v 18-01-1761 Ycke Ennes Wijga mr. molenaar wonende in Dokkum koper voor CG 2175:00:00 1/2 wind rogge- en weitmolen, huis en div. (stadsvesten) (huisnaam: de Noordermolen; korte beschrijving)
2550049v 18-01-1761 Sibbeltje Clases wonende in Dokkum
2550245r 06-11-1763 Andries van Zeegen schipper (trekveer-) wonende in Dokkum verkoper
2560145r 19-01-1766 Wikje Pyters wonende in Dokkum verkoper van 1/10 van 1/2
2560145r 19-01-1766 Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker wonende in Dokkum
2560146v 19-01-1766 Wikkje Pyters wonende in Dokkum verkoper van 1/10 van 1/2
2560146v 19-01-1766 Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker wonende in Dokkum
2560148r 19-01-1766 Wikkje Pyters wonende in Dokkum verkoper van 1/10 van 1/2
2560148r 19-01-1766 Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker wonende in Dokkum
2560154r 19-01-1766 Ypke Douwes pannenbakker wonende in Dokkum verkoper van 1/2
2560154r 19-01-1766 wijlen Douwe Ypkes wonende in Dokkum
2560168r 16-03-1766 Wikkje Pyters wonende in Dokkum verkoper van 1/10 van 1/2
2560168r 16-03-1766 Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker wonende in Dokkum
2560180r 01-06-1766 Wikkje Pyters wonende in Dokkum verkoper van 1/10 van 1/2
2560180r 01-06-1766 Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker wonende in Dokkum
2560197v 15-06-1766 Heer Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen wonende in Dokkum verkoper
2560199v 31-08-1766 Heer Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen wonende in Dokkum verkoper
2580148v 20-03-1774 Hidde van der Werff mr. bakker wonende in Dokkum
2580148v 20-03-1774 Haeye Lammerts oud brouwer wonende in Dokkum verkoper van 1/4
2580197v 15-01-1775 Trijntje Claazes Blok wonende in Dokkum verkoper
2580213v 28-05-1775 Pieter Schellingwouw wonende in Dokkum verkoper
2580213v 28-05-1775 Pieter Schellingwouw wonende in Dokkum verkoper
2580213v 28-05-1775 Pieter Schellingwouw wonende in Dokkum verkoper
2580213v 28-05-1775 Pieter Schellingwouw wonende in Dokkum verkoper
2590137v 30-08-1778 Ruurd Fontein koopman wonende in Dokkum
2590156v 15-11-1778 Jacobus Groenewoud gerechtsbode wonende in Dokkum
2590156v 15-11-1778 Jacobus Groenewoud gerechtsbode wonende in Dokkum
2590172r 18-04-1779 Jelle Jans wonende in Dokkum
2600046r 22-04-1781 Andrieske Wygers Hoornstra wonende in Dokkum verkoper
2600046r 22-04-1781 Jacobus Groenewoud gerechtsbode wonende in Dokkum
2600205r 03-03-1782 Trijntje Jacobs wonende in Dokkum
2600205r 03-03-1782 Samuel Jacobs wonende in Dokkum
2610132r 18-01-1784 Hillegonda Jans wonende in Dokkum verkoper van 1/4
2620023v 12-09-1785 Jan van der Hout wonende in Dokkum verkoper van 1/2
2620023v 18-09-1785 Jan van der Hout wonende in Dokkum verkoper van 1/2
2620025v 18-09-1785 Jan van der Hout wonende in Dokkum
2620027r 18-09-1785 Jan van der Hout wonende in Dokkum verkoper van 1/2
2620028r 18-09-1785 Jan van der Hout wonende in Dokkum verkoper van 1/2
2620030r 09-10-1785 Jan van der Hout wonende in Dokkum verkoper van 1/2
2620030r 09-10-1785 Jan van der Hout wonende in Dokkum verkoper van 1/2
2620031v 09-10-1785 Jan van der Hout wonende in Dokkum verkoper van 1/2
2630360r 27-11-1791 Trijntje Lases wonende in Dokkum
2630360r 27-11-1791 Trijntje Lases wonende in Dokkum
2630360r 27-11-1791 Trijntje Lases wonende in Dokkum
2630360r 27-11-1791 Trijntje Lases wonende in Dokkum
2630360r 27-11-1791 Trijntje Lases wonende in Dokkum
2630364r 27-11-1791 Trijntje Lases wonende in Dokkum
2630366v 27-11-1791 Trijntje Lases wonende in Dokkum
2630369r 27-11-1791 Trijntje Lases wonende in Dokkum
2630370ar 27-11-1791 Pieter Foekens klerk ter secretarie van Westdongeradeel wonende in Dokkum koper voor GG 93:00:00 huis, stal en wagenhuis (Lanen NZ, waarschijnlijk Lanen 71)
2630370ar 27-11-1791 Trijntje Lases wonende in Dokkum
2640229r 30-11-1794 Stijntje Rypma wonende in Dokkum verkoper van 1/4
2640284v 08-11-1795 Ruurd Fontein wonende in Dokkum
2650233v 25-05-1800 Else Heerkes rogmolenaar wonende in Dokkum koper voor CG 3857:00:00 rog- en weitmolen en woonhuis (stadsvesten, rog en weitmolen de Noordermolen op de) (huisnaam: de Noordermolen)
2650233v 25-05-1800 Sybrandis Huisinga koopman wonende in Dokkum
2650235r 25-05-1800 Sybrandis Huisinga koopman wonende in Dokkum koper voor CG 61:00:00 huis (Karremanstraat WZ, waarschijnlijk Karremanstraat 4)
2650236r 25-05-1800 Else Heerkes rogmolenaar wonende in Dokkum koper voor CG 133:00:00 stal en wagenhuis (Karremanstraat WZ hoek, waarschijnlijk Karremanstraat 2)
2650236r 25-05-1800 Sybrandis Huisinga koopman wonende in Dokkum
2660102v 09-05-1802 Sybrandus Huisinga koopman wonende in Dokkum koper voor CG 3000:00:00 1/2 rogge- en weitmolen, woonhuis, stal en wagenhuis (stadsvesten) (huisnaam: de Noordermolen)
2660102v 09-05-1802 Sybrandus Huisinga koopman wonende in Dokkum eigenaar van 1/2
2660235r 17-04-1803 Adriana van Andringa wonende in Dokkum verkoper
2660269r 03-07-1803 Leendert Stelwagen mr. chirurgijn en vroedmeester wonende in Dokkum koper voor CG 1111:15:00 huis (Grote Ossenmarkt ZZ, waarschijnlijk Grote Ossenmarkt 18)
2660273v 10-07-1803 Hendrik Dane wonende in Dokkum koper voor CG 400:00:00 huis (Havenpoort, waarschijnlijk Havenplein 14)
2660289r 23-10-1803 Jelle Cornelis Posthumus mr. gortmaker en koopman wonende in Dokkum verkoper
2670012v 22-01-1804 Johanna Clara van Andringa wonende in Dokkum verkoper
2670029r 15-04-1804 Anna Maria Toussaint wonende in Dokkum verkoper van 1/9
2670029r 15-04-1804 J. C. Evers wonende in Dokkum
2670029r 15-04-1804 G. Riemersma wonende in Dokkum
2670030v 15-04-1804 G. Riemersma wonende in Dokkum
2670151v 23-06-1805 Pieter Foeke Sjoerds procureur wonende in Dokkum verkoper
2680088r 03-04-1808 Antje Doekes wonende in Dokkum verkoper van 1/5
2680088r 03-04-1808 Harmen Michiels wonende in Dokkum
2680326r 10-12-1809 S. L. Huizinga en zoon koopman wonende in Dokkum verkoper
2680326r 10-12-1809 S. L. Huizinga en zoon koopman wonende in Dokkum verkoper
2680326r 10-12-1809 S. L. Huizinga en zoon koopman wonende in Dokkum verkoper
2680326r 10-12-1809 S. L. Huizinga en zoon koopman wonende in Dokkum verkoper
2390015v 26-02-1665 Romke Clasen c.s. schipper op Dokkum wonende in Dokkum ? koper voor GG 381:07:00 huis (Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp], waarschijnlijk Nieuwstraat 48)
2290232r 16-10-1614 Folckert Hiddes wonende in Dokkum op de oude Zijl verkoper
2290232r 16-10-1614 Aeffke Jans wonende in Dokkum op de oude Zijl
2290243r 15-01-1615 Folckert Hiddes wonende in Dokkum op de oude Zijl verkoper
2290243r 15-01-1615 Aeffke Jans wonende in Dokkum op de oude Zijl
2330153v 29-11-1634 de twee kinderen van Reiner Rempkes wonende in Dongeradeel verkoper
2390172r 11-10-1668 Joannes Siouckes c.u. huisman wonende in Dongjum verkoper
2430268v 17-01-1697 Douwe Claessen burger c.u. wonende in Dongjum verkoper
2480303r 14-02-1734 Grietie Melis wonende in Dongjum koper voor GG 551:00:00 huis (Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort], waarschijnlijk Havenplein 10)
2490152r 02-12-1736 Sytse Sickes mr. schoenmaker wonende in Dongjum verkoper
2560145r 19-01-1766 Johanna Bos wonende in Doornik verkoper van 1/3 van 1/2
2560146v 19-01-1766 Johanna Bos wonende in Doornik verkoper van 1/3 van 1/2
2560148r 19-01-1766 Johanna Bos wonende in Doornik verkoper van 1/3 van 1/2
2560168r 16-03-1766 Johanna Bos wonende in Doornik verkoper van 1/3 van 1/2
2560180r 01-06-1766 Johanna Bos wonende in Doornik verkoper van 1/3 van 1/2
2440339v 06-06-1706 Hendrik Jansen wonende in Drachten koper voor CG 130:00:00 woninge (Kromme Elleboogsteeg OZ)
2490001r 28-11-1734 Theodora Mauritia Stantius wonende in Drachten verkoper van 1/3
2490169r 10-02-1737 Dirk Schouwenburg wonende in Drachten koper door niaar voor GG 285:21:00 1/3 huis (Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven], waarschijnlijk Heiligeweg 66)
2490169r 10-02-1737 Dirk Schouwenburg wonende in Drachten koper door niaar voor CG 5:00:00 1/3 grondpacht (Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort], waarschijnlijk Hoogstraat 40)
2530053v 25-02-1753 Rein Sytses Winia mr. koperslager wonende in Drachten verkoper
2530056v 25-02-1753 Rein Sytses Winia mr. koperslager wonende in Drachten verkoper
2530058v 25-02-1753 Rein Sytses Winia mr. koperslager wonende in Drachten verkoper
2530060v 25-02-1753 Rein Sytses Winia mr. koperslager wonende in Drachten verkoper
2590076r 09-11-1777 Pieter Reinders mr. kleermaker wonende in Drachten
2590077v 09-11-1777 Pieter Reinders mr. kleermaker wonende in Drachten
2600078v 17-06-1781 Jacob Hylkes Camminga mr. chirurgijn wonende in Drachten verkoper
2600080r 17-06-1781 Jacob Hylkes Camminga mr. chirurgijn wonende in Drachten verkoper
2600081v 17-06-1781 Jacob Hylkes Camminga mr. chirurgijn wonende in Drachten verkoper
2690033r 29-04-1810 Harmen Lautenbach wonende in de Drachten verkoper
2410165v 22-05-1681 dr. Ericus Haersma wonende in Driesum koper voor CG 150:00:00 grondpacht 07-10-00 CG (Weeshuis, bij het)
2410165v 22-05-1681 Anna Clara Canter wonende in Driesum kopers
2460294r 08-12-1726 Berber Claeses c.s. wonende in Drogeham verkoper
2460294r 08-12-1726 Sipke Jans wonende in Drogeham
2290233v 06-11-1614 Eelck Hilbrandts wonende in Dronrijp verkoper
2360057v 14-01-1649 Jan Martens c.u. wonende in Dronrijp koper voor GG 600:00:00 nieuw huis, loods, plaats en put (Nieuwstraat OZ [staat: Franekerpijp bij de schipperspaardenstal]) (er is protest aangetekend)
2450231r 06-01-1715 Tamme Rinties c.s. wonende in Dronrijp verkoper
2450237v 27-01-1715 Tamme Rinties wonende in Dronrijp verkoper van 1/4
2490125v 09-09-1736 Sicke Ypkes molenaar wonende in Dronrijp verkoper van 1/6 van 1/2
2510087v 19-09-1745 Sikke Ypkes molenaar wonende in Dronrijp koper voor CG 2800:00:00 rogge en windmolen (stadsvesting) (huisnaam: de Bildtpoortsmolen; uitgebreide beschrijving van regelingen en verpli)
2510155r 04-12-1746 Aeltje Jans wonende in Dronrijp koper voor CG 1825:00:00 1/2 wind rogge- en weitmolen en woonhuis (stadsvesten bij de Zuiderpoort) (huisnaam: de Zuiderpoortsmolen)
2560064v 02-09-1764 Saake Gerbens arbeider wonende in Dronrijp
2580172r 18-09-1774 huisman Sempke Jacobs c.s. wonende in Dronrijp verkoper
2590076r 09-11-1777 Cornelis Elles opzichter wonende in Dronrijp
2590077v 09-11-1777 Cornelis Elles opzichter wonende in Dronrijp
2620285v 30-03-1788 wijlen ds. Lolke Westra wonende in Dronrijp
2620297r 06-04-1788 wijlen ds. Lolke Westra wonende in Dronrijp
2650015r 22-01-1797 Rinke Cornelis Bakker koopman wonende in Dronrijp verkoper
2670174v 06-10-1805 Rinke J. Bakker koopman wonende in Dronrijp verkoper
2340071r 02-12-1638 Heert Romckes wonende in Edam
2340071r 02-12-1638 Heert Romckes wonende in Edam
2370187v 16-01-1659 Claes Symens wonende in Edam naastligger ten zuiden (huur voor huis en hovinge 75 cg per jaar ten profijte van de kopers)
2370188r 16-01-1659 Claes Symens wonende in Edam naastligger ten zuiden (huur van houtstek 13 cg ten profijte van de kopers )
2400174v 10-01-1675 de erven van Claes Symons wonende in Edam naastligger ten zuiden
2410176v 01-01-1682 Trijntie Symens wonende in Edam verkoper van 1/2
2410176v 01-01-1682 Pyter Ysacks wonende in Edam
2410212v 25-06-1682 Trijntie Symens wonende in Edam verkoper
2410212v 25-06-1682 Pytter Ysacks Tjeete wonende in Edam
2410215r 03-09-1682 Pieter Ysacks burger wonende in Edam koper voor GG 600:00:00 huis (Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort])
2410222v 24-09-1682 Pytter Ysacks burger wonende in Edam verkoper
2590200v 17-10-1779 Helema Rommerts wonende in Edam
2580148v 20-03-1774 Gerrit Lammerts koopman wonende in Ee verkoper van 1/4
2640131v 08-09-1793 Cornelis Baukes schipper (schuit-) wonende in Eernewoude koper voor GG 320:21:00 huis (Hofstraat ZZ hoek Rozenstraat [staat: Sint Jansstraat], waarschijnlijk Rozenstraat 1) (huisnaam: Almenum)
2640131v 08-09-1793 Cornelis Baukes schipper (schuit-) wonende in Eernewoude koper grond van de voormalige suikerraffinaderij (Hofstraat ZZ [staat: grond van de voormalige suikerraffinaderij], waarschijnlijk Rozenstraat 1)
2650281v 18-01-1801 Folkert van Loon koopman wonende in Einsum verkoper
2460163v 14-03-1723 Grijtie Jans wonende in Embden verkoper
2460163v 14-03-1723 Feike Geerts wonende in Embden
2650270r 14-12-1800 Willem Rudolf koopman wonende in Embden koper voor CG 3000:00:00 huis en achterwoning (Kleine Bredeplaats WZ hoek Vijverstraat, waarschijnlijk Kleine Bredeplaats 14)
2650302r 15-03-1801 Marten Vonk schipper wonende in Embden
2670314r 05-04-1807 Willem Rudolf wonende in Embden verkoper
2690062v 07-10-1810 P. Folkers wonende in Embden koper voor CG 125:00:00 huis (Droogstraat NZ wijk B-070, waarschijnlijk Droogstraat 61)
2560258v 21-06-1767 Harmen Gerryts bontwever wonende in Enschede verkoper
2520209r 19-03-1752 Maria Elferick wonende in Epe in Munsterland verkoper van 1/10
2520209r 19-03-1752 Dirk Nootebroek wonende in Epe in Munsterland
2430096v 25-02-1694 Hendrick Hendricks Hollander wonende in even buiten de Franekerpijpen verkoper
2470289v 11-12-1729 Johan Pieters wonende in even buiten Harlingen koper voor CG 280:00:00 huis (Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg], waarschijnlijk Ooievaarsteeg 23)
2600227v 12-05-1782 Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant wonende in Exmorra verkoper
2600229r 02-06-1782 Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant wonende in Exmorra verkoper
2610190r 13-06-1784 Harmanus Oneides wonende in Exmorra
2610190r 13-06-1784 Harmanus Oneides wonende in Exmorra
2600100v 17-06-1781 de heer Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant wonende in Exmorra en Allingawier verkoper
2600106r 08-07-1781 de heer Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant wonende in Exmorra en Allingawier verkoper
2600109v 02-09-1781 Heer Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant wonende in Exmorra en Allingawier
2600109v 02-09-1781 de heer Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant wonende in Exmorra en Allingawier
2600109v 02-09-1781 Heer Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant wonende in Exmorra en Allingawier
2600057v 13-05-1781 Willekes Bernhardus Jelgersma predikant wonende in Exmorra/Allingawier verkoper
2600057v 13-05-1781 Willekes Bernhardus Jelgersma predikant wonende in Exmorra/Allingawier verkoper
2600057v 13-05-1781 Willekes Bernhardus Jelgersma predikant wonende in Exmorra/Allingawier verkoper
2600057v 13-05-1781 Willekes Bernhardus Jelgersma predikant wonende in Exmorra/Allingawier verkoper
2600057v 13-05-1781 Willekes Bernhardus Jelgersma predikant wonende in Exmorra/Allingawier verkoper
2600097v 17-06-1781 Willekes Bernhardus Jelgersma predikant wonende in Exmorra/Allingawier verkoper
2600099r 17-06-1781 Willekes Bernhardus Jelgersma predikant wonende in Exmorra/Allingawier verkoper
2630213r 21-03-1790 Paulus Lansenberg mr. bakker wonende in Farmsum verkoper
2670066r 02-09-1804 Paulus Jan Lansenberg mr. bakker wonende in Farmsum in Groningerland koper voor CG 600:00:00 huis met bakkerij (Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de nieuwe kerk], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 53)
2560054r 18-03-1764 vrouwe Tjids van Hiemstra wonende in Ferwerd verkoper
2560054r 18-03-1764 Hr. Tjalling Homme van Haersolte wonende in Ferwerd
2560057r 29-04-1764 vrouwe Tjids van Hiemstra wonende in Ferwerd verkoper
2560057r 29-04-1764 Hr. Tjalling Homme van Haersolte wonende in Ferwerd
2610054v 22-06-1783 Arie Pieters Dreyer schipper (snik-) wonende in Ferwerd verkoper
2610054v 22-06-1783 Arie Pieters Dreyer schipper (snik-) wonende in Ferwerd verkoper
2650150r 24-02-1799 Henricus Julius van Alberda oud secretaris Ferwerderadeel wonende in Ferwerd verkoper
2650247r 07-09-1800 H. J. Albarda oud secretaris wonende in Ferwerd koper voor CG 1091:00:00 huis en herberg, stal en zomerhuis (Rozengracht NZ bij de Kerkpoort, waarschijnlijk Rozengracht 27) (huisnaam: het Hof van Friesland;met kolfbaan)
2560145r 19-01-1766 Hycke Jacobs Beitzegat wonende in Firdgum verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2
2560145r 19-01-1766 Eeltje Jacobs huisman wonende in Firdgum
2560146v 19-01-1766 Hijcke Jacobs Beytzegat wonende in Firdgum verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2
2560146v 19-01-1766 Eeltje Jacobs huisman wonende in Firdgum
2560148r 19-01-1766 Hijcke Jacobs Beytzegat wonende in Firdgum verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2
2560148r 19-01-1766 Eeltje Jacobs huisman wonende in Firdgum
2560168r 16-03-1766 Hijcke Jacobs Beytzegat wonende in Firdgum verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2
2560168r 16-03-1766 huisman Eeltje Jacobs huisman wonende in Firdgum
2560180r 01-06-1766 Hijcke Jacobs Beytsegat wonende in Firdgum verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2
2560180r 01-06-1766 Eeltje Jacobs huisman wonende in Firdgum
2430149v 21-04-1695 ds. Abbas Ludinga predikant te Foudgum wonende in Foudgum verkoper
2290273r 30-04-1615 Margareta Jeronimus wonende in Franeker verkoper
2290274v 07-05-1615 Cornelis Allerts wonende in Franeker koper voor GG 1500:00:00 huis en houtstek (Noorder nieuwe haven ZZ strekkende zuidwaarts tot aan de loods van Frans Martens)
2290274v 07-05-1615 Dieuw? Willems wonende in Franeker
2310021r 26-06-1624 Aeltie Piebes wonende in Franeker verkoper
2310021r 26-06-1624 Johannes Feddricks koopman wonende in Franeker
2310051r 29-01-1625 Nys Adolffs burger wonende in Franeker verkoper van 1/4
2310054v 05-02-1625 Jarigh Rinses burger koopman wonende in Franeker koper voor CG 93:00:00 kamer (Marten Piebessteeg bij de Nieuwe Kerkstraat)
2320108v 29-08-1629 Hartman Feyes wonende in Franeker verkoper (verkopers zijn broers)
2320125v 17-01-1630 Paulus Orinus wonende in Franeker verkoper
2320143r 04-04-1630 Keympe Taeckes wonende in Franeker protestant wegens hypotheek
2320167r 09-01-1631 Pieter Sybrants wonende in Franeker eigenaar van 3/4
2320167r 09-01-1631 Johannes Tiessens Tyesma burger koopman wonende in Franeker verkoper
2340049v 19-01-1638 Jenne Minnes wonende in Franeker verkoper
2340049v 19-01-1638 Lijsbet Doytses wonende in Franeker
2340081v 17-02-1639 oud burgemeester dr. Horatius Doman c.u. wonende in Franeker verkoper
2350102v 21-01-1644 Wopke Sioerds voor zich en q.q. schoenmaker wonende in Franeker verkoper
2350154v 15-12-1644 Joannes Paulus burger wonende in Franeker koper voor GG 600:00:00 (plus 3 zilveren ducatons tot een vereringe van verkopers 3 dochters) hoekhuis (Zoutsloot)
2350154v 15-12-1644 Mayke Jeltes burger wonende in Franeker
2360035r 07-06-1648 Sybrant Feyckes burger wonende in Franeker koper voor GG 689:08:00 doorgaande huis en erf (Pothontiessteeg ten westen van de schuur van W. Hendricks, slager) (strekkende tot de Bredeplaats, ten westen van de Schritsen gelegen)
2360095r 10-11-1649 burgemeester van Franeker Agge Eyses wonende in Franeker koper voor GG 205:00:00 2 bovenzolders met het dak boven de twee woningen Jesel en Trijn Abrams toebehor ([niet vermeld])
2360150r 18-01-1651 Cornelis Tomas Fiell burger mr. glasmaker wonende in Franeker verkoper
2360164r 15-02-1651 Sybrant Feikes burger wonende in Franeker verkoper
2360171r 31-05-1651 Jets Lammerts wonende in Franeker verkoper van 1/3
2360171r 31-05-1651 Rins Lammerts wonende in Franeker verkoper van 1/3
2360245r 22-10-1653 Beycke Jacobs wonende in Franeker verkoper
2370213v 14-05-1659 Hans brouwer wonende in Franeker in de halffmaen naastligger ten zuiden
2380236v 13-11-1664 Egbert Tonis wonende in Franeker verkoper
2380236v 13-11-1664 Antje Jans wonende in Franeker
2380241r 11-12-1664 burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma wonende in Franeker koper voor CG 142:00:00 grondpacht van 4 GG uit 3 huizen (Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt])
2390081v 03-02-1667 Sybe Sybes c.u. bakker wonende in Franeker koper voor GG 935:00:00 hoekhuis met een plaats en een kamer ten zuiden (Hofstraat ZZ tegenover het huis Almenum op de hoek van de, waarschijnlijk Hofstraat 16)
2390016ra 27-01-1667 Sybe Sybes c.u. wonende in Franeker koper voor GG 311:18:08 1/3 huis (Hofstraat ZZ tegenover het huis waar Almenum uithangt, op de hoek van de, waarschijnlijk Rozenstraat 2)
2390036va 03-01-1669 vroedsman Pytter Tyttes burger wonende in Franeker
2400150v 26-04-1674 Gerben Dirx vrijgezel wonende in Franeker
2400007ra 12-02-1671 ds. Regnerus Reen predikant wonende in Franeker verkoper
2410011v 03-02-1678 burgervaandrig Dirck Jansen steenhouwer wonende in Franeker verkoper
2410069v 18-01-1680 Pybe Pybes lakenkoper wonende in Franeker verkoper
2410070r 18-01-1680 Pybe Pybes lakenkoper wonende in Franeker verkoper
2410099v 25-04-1680 Doedtie Hessels wonende in Franeker koper voor CG 1000:00:00 nieuiw huis, tuin en zomerhuis (Rozengracht NZ tussen de Kimswerderpijp en de Kerkpoort, waarschijnlijk Rozengracht 11) (uitgebreide akte)
2410099v 25-04-1680 Douwe Haanties wonende in Franeker
2410217r 03-09-1682 Pytter Ulbes burger wonende in Franeker verkoper
2410217r 03-09-1682 Sara Bouwens wonende in Franeker verkopers
2410219v 10-09-1682 Cornelis Symons burger wonende in Franeker curator van Wigbolt Hendrix in 1654
2410028ra 29-02-1680 oud burgemeester tot Franeker Age Andries Brunia wonende in Franeker
2410028ra 29-02-1680 oud burgemeester tot Franeker Age Andries Brunia wonende in Franeker sterkt zijn dochter bij de verkoop
2410058ra 05-03-1682 Trijntie Bouwens wonende in Franeker verkoper van 1/2
2410058ra 05-03-1682 Symon de Wein secretaris van Franeker wonende in Franeker
2410058ra 05-03-1682 Bouwen Wouters burger mr. hoedemaker wonende in Franeker verkoper van 1/2
2420082v 08-02-1685 Tjiedtske Bogarda wonende in Franeker verkoper van 1/3
2420298v 01-12-1689 Bouwe Wouters wonende in Franeker koper voor GG 225:00:00 huis (Bildtstraat WZ op de hoek van de Droogstraat ten noorden, waarschijnlijk Bildtstraat 22)
2430031r 15-01-1693 Jacob Ynses burger wonende in Franeker verkoper
2430044r 12-02-1693 Pytter Harmens burger wonende in Franeker verkoper
2430057v 28-05-1693 Aemilius Jacobides burger apotheker wonende in Franeker
2430057v 28-05-1693 Hiltie Aemilius wonende in Franeker verwandelaar van 1/3
2430057v 28-05-1693 Rintje Aemilius wonende in Franeker verwandelaar van 1/3
2430068r 26-11-1693 Jacob Inses mr. gortmaker wonende in Franeker verkoper
2430068r 26-11-1693 Fettie Hotses wonende in Franeker
2430116r 02-12-1694 Engel Cornelis wonende in Franeker verkoper
2430120r 13-01-1695 Eelkjen Tjeerds wonende in Franeker verkoper van 1/2
2430120r 13-01-1695 Hermennus Fedder schermmeester wonende in Franeker
2430133v 27-01-1695 Engel Cornelis van Engelen bibliothecaris van de Academie te Franeker wonende in Franeker verkoper
2430143r 10-02-1695 IJsbrand Dirx wonende in Franeker verkoper van 1/2
2430146r 24-02-1695 IJsbrand Dirx e.a. wonende in Franeker naastligger ten westen
2430146r 24-02-1695 IJsbrand Dirx wonende in Franeker verkoper
2430146r 24-02-1695 Geeske Dirx wonende in Franeker verkoper
2430248v 25-10-1696 de heer Westerhuis n.u. wonende in Franeker naastligger ten westen
2430258r 06-12-1696 Aeltie Swalue wonende in Franeker verkoper
2430258r 06-12-1696 de heer Johannes Sibranda praelector linguae Graecae wonende in Franeker
2430401v 22-01-1699 Tettje Jacobs wonende in Franeker verkoper
2440007v 19-03-1699 Roeloff Brinkhuis Schilbancken wonende in Franeker aanhandelaar (p.j.) (toehaak: 1 dukaat)
2440007v 19-03-1699 Simon de Wein oud secretaris wonende in Franeker huurder huis
2440007v 19-03-1699 Wybe Hettes waagmeester wonende in Franeker huurder en gebruiker
2440115r 01-05-1701 Dirk Pytters molenaar wonende in Franeker verkoper van 1/4
2440152r 15-01-1702 Pytter Wouters c.u. wonende in Franeker naastligger ten oosten
2440166r 05-03-1702 Willem Willems van Ranou medicus wonende in Franeker koper voor GG 71:00:00 fraaie hof met vruchtbomen (Omtrent de Westerkerk , waarschijnlijk Zuiderhaven 6)
2440326v 21-02-1706 Antje Asmus wonende in Franeker verkoper van 1/4
2450025v 01-05-1707 wijlen Trijntje Heins wonende in Franeker
2450025v 01-05-1707 wijlen Tjalling Abbes wonende in Franeker
2450046v 22-01-1708 Arnoldus Landreben predikant wonende in Franeker verkoper
2450048r 22-01-1708 Arnoldus Landreben predikant wonende in Franeker verkoper
2450093r 02-06-1709 wijlen Trijntie Lolles wonende in Franeker
2450093r 02-06-1709 wijlen Pieter Wouters wonende in Franeker
2450241r 10-03-1715 Neeltie Jans wonende in Franeker verkoper van 1/2
2450241r 10-03-1715 Jan Ymes schipper (smal-) wonende in Franeker
2460016v 20-03-1718 Ritske Aitema student wonende in Franeker verkoper
2460021r 19-06-1718 Lykje Johannes c.u. wonende in Franeker koper
2460041r 25-03-1719 Leentie Ludinga wonende in Franeker verkoper
2460041r 25-03-1719 Leentie Ludinga wonende in Franeker verkoper
2460063v 21-01-1720 Jan Ulbes c.u. wonende in Franeker verkoper
2460120r 09-11-1721 weduwe Tettie Dirx wonende in Franeker koper voor CG 150:00:00 huis/kamer (Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjesteeg], waarschijnlijk Both Apothekerstraat 2) (toelichting en verplichtingen)
2460137v 22-03-1722 Hans Gongrijp wonende in Franeker verkoper
2460203r 08-10-1724 gesterkt door haar man, burgemeester Hector van Burensteins wonende in Franeker
2460221r 04-02-1725 Jan Reins Baarda koopman wonende in Franeker koper 1/4
2460227r 15-04-1725 Jan Reins Baarda koopman wonende in Franeker koper
2460234v 09-09-1725 Asmus Jansen wonende in Franeker verkoper (tevens voogd v h doopsgezinde weeshuis en alimentator over Dirk en Douwe Pieters)
2460249v 13-01-1726 Jacob Verfalje mr. gortmaker wonende in Franeker even daar buiten
2460250r 13-01-1726 Jan Jacob Vervalje gortmaker wonende in Franeker even daarbuiten
2460254r 13-01-1726 R. Bocker oud secretaris wonende in Franeker grondpacht
2460255v 20-01-1726 Egbert Harings verkoper wonende in Franeker
2460291r 01-12-1726 Agge Pytters schipper op Franeker (trek-) wonende in Franeker verkoper
2460291r 01-12-1726 Janke Minnes wonende in Franeker
2470015r 18-05-1727 Henderik Altema koopman wonende in Franeker koper van 1/8
2470015r 18-05-1727 Jan Reyns koopman wonende in Franeker koper van 1/8
2470018r 15-06-1727 wijlen dr. Wilhelmus Ranouw wonende in Franeker
2470042r 26-10-1727 R. Bakker oud secretaris wonende in Franeker verpachter grond
2470049v 30-11-1727 Hanso Gongrijp burger koopman wonende in Franeker verkoper
2470062r 18-01-1728 Hendrik Altena koopman wonende in Franeker koper van 1/8
2470062r 18-01-1728 Jan Reins Baerda koopman wonende in Franeker koper van 1/8
2470062r 18-01-1728 Wepke Piers koopman wonende in Franeker
2470072r 18-01-1728 Ytje Wybes wonende in Franeker verkoper van 1/3
2470072r 18-01-1728 wijlen Jan Annes wonende in Franeker
2470076r 25-01-1728 Jan de Ket [staat: Deket] wonende in Franeker verkoper
2470089v 15-02-1728 administrateur Jan Jacobs Gemeente Wapke Piers koopman wonende in Franeker verkoper
2470121r 05-09-1728 Harmen Luikes mr. bontwever wonende in Franeker koper voor CG 250:00:00 huis (Hofstraat ZZ) (uitgebreide akte)
2470254v 24-04-1729 Antje Douwes wonende in Franeker verkoper van 1/3
2470254v 24-04-1729 oud burgerluitenant Beern Bacherach wonende in Franeker
2470254v 24-04-1729 Eefke Douwes wonende in Franeker verkoper van 1/3
2470263v 29-09-1729 Dirk Tjepkes molenaarsgezel wonende in Franeker koper van 1/2
2470285v 27-11-1729 Geertje Everts Oosterbaen wonende in Franeker verkoper van 1/8
2470285v 27-11-1729 Feddrik Tjerx wonende in Franeker
2470332v 17-09-1730 Douwe Botes koopman wonende in Franeker verkoper van 1/2
2480027r 30-09-1731 Eke Tjeerds wonende in Franeker verkoper
2480241v 04-10-1733 Ayte Jorritsma koopman wonende in Franeker verkoper van 1/4
2480243v 11-10-1733 Its Jorritsma koopman wonende in Franeker verkoper van 1/4
2480246r 11-10-1733 Its Jorritsma koopman wonende in Franeker verkoper van 1/4
2490074v 18-09-1735 Franciscus Tjallingii wonende in Franeker naastligger ten noorden
2490074v 18-09-1735 Franciscus Tjallingii wonende in Franeker naastligger ten oosten
2490074v 18-09-1735 Franciscus Tjallingii wonende in Franeker verkoper
2490102r 04-12-1735 Reiner Dirks Fontein koopman wonende in Franeker verkoper
2490107r 15-01-1736 Betse Cornelis schipper (smak-) wonende in Franeker koper voor GG 600:07:00 huis, tuintje, loodsje en plaatsje (Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en Karremanspijpen)
2490107r 15-01-1736 Franske Jans wonende in Franeker
2490156r 16-12-1736 Arent Nieuwenhuis linguarum studiosis wonende in Franeker verkoper
2490164r 13-01-1737 Freerk Alkes mr. bakker wonende in Franeker koper voor CG 2400:00:00 huis, bakkerij en pakhuis (Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] bij de Blauwe Trappen, waarschijnlijk Grote Bredeplaats 25)
2490164r 13-01-1737 Auckien Synes wonende in Franeker
2490187v 01-09-1737 Aaltje Menalda wonende in Franeker verkoper van 1/4
2490187v 01-09-1737 Mattheus Smid J.U.D. koopman wonende in Franeker
2490206v 17-11-1737 Albert Pieters schipper (schuit-) wonende in Franeker verkoper
2500062r 11-10-1739 Hiltie Sybes wonende in Franeker verkoper van 1/4
2500062r 11-10-1739 Philippus Lucas mr. wolkammer wonende in Franeker
2500067av 15-11-1739 Willem Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/2
2500080v 17-01-1740 Hylke Pieters varensgezel wonende in Franeker verkoper van 1/12
2500087v 17-01-1740 Hylke Pytters varensgezel wonende in Franeker verkoper van 1/12
2500112r 26-06-1740 Syberen Wyberens Wijngaard koopman wonende in Franeker verkoper
2500161r 09-04-1741 Reiner Fontein koopman wonende in Franeker verkoper
2500161r 09-04-1741 Reiner Fontein War onder de klokslag van Franeker, koopman wonende in Franeker aanhandelaar (toehaak: 1470 CG)
2510037v 03-05-1744 Jacob Harmens mr. gortmaker wonende in Franeker koper
2510037v 03-05-1744 Jacob Harmens mr. gortmaker wonende in Franeker eigenaar van 1/3 van 3/4
2510037v 03-05-1744 Jacob Harmens mr. gortmaker wonende in Franeker koper
2510037v 03-05-1744 Jacob Harmens mr. gortmaker wonende in Franeker eigenaar van 1/3 van 3/4
2510039v 28-06-1744 oud burgemeester Poulus Scheltema wonende in Franeker
2510105v 28-11-1745 Jan Reyns Baard wonende in Franeker koper van 1/32 voor GG 1060:00:00 1/8 dubbel huis bekend als suikerraffinaderij (Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug, waarschijnlijk Noorderhaven 79)
2510105v 28-11-1745 Sybren Wijngaarden wonende in Franeker koper van 1/32
2510105v 28-11-1745 Jan Reyns Baard wonende in Franeker koper van 1/32 voor GG 1060:00:00 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij (Droogstraat NZ, achter suikerraffinaderij, waarschijnlijk Droogstraat 35)
2510105v 28-11-1745 Sybren Wijngaarden wonende in Franeker koper van 1/32
2510105v 28-11-1745 Jan Reyns Baard wonende in Franeker koper van 1/32 voor GG 1060:00:00 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij (Noorderhaven NZ [staat: Bildtstraat op de hoek tegenover de suikerraffinaderij], waarschijnlijk Noorderhaven 83)
2510105v 28-11-1745 Sybren Wijngaarden wonende in Franeker koper van 1/32
2510262v 09-02-1749 Trijntie Jans wonende in Franeker verkoper
2520016v 14-09-1749 Josina Laakwart wonende in Franeker verkoper
2520096ar 25-10-1750 Dirk Cornelis timmerman wonende in Franeker koper voor GG 229:07:00 huis (Grote Kerkstraat ZZ op de hoek van de Kerkbrug, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 26)
2520096ar 25-10-1750 Trijntje Tjerks wonende in Franeker
2520115v 07-03-1751 Gijsbert Altena koopman wonende in Franeker verkoper
2520115v 07-03-1751 Gijsbert Altena koopman wonende in Franeker verkoper
2520115v 07-03-1751 Gijsbert Altena koopman wonende in Franeker verkoper
2520129r 02-05-1751 Trijntie Altena wonende in Franeker verkoper
2520129r 02-05-1751 Trijntie Altena wonende in Franeker verkoper
2520129r 02-05-1751 Trijntie Altena wonende in Franeker verkoper
2530011r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten oosten
2530011r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten zuiden
2530011r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten noorden
2530011r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker verkoper
2530012v 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker verkoper
2530014r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten oosten
2530014r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten zuiden
2530014r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker verkoper
2530015v 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten oosten
2530015v 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker verkoper
2530017r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten oosten
2530017r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten noorden
2530017r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker verkoper
2530026v 03-12-1752 Arjen Corneelis varensgezel wonende in Franeker verkoper van 1/12
2530093r 30-09-1753 Aukjen Reiners Fontein wonende in Franeker verkoper
2530097v 07-10-1753 Aukjen Reiners Fontein wonende in Franeker verkoper
2530103v 14-10-1753 Ypke Douwes schuitvoerder wonende in Franeker verkoper
2530103v 14-10-1753 Aaltje Fransen wonende in Franeker
2530104v 14-10-1753 Aaltie Fransen wonende in Franeker verkoper
2530104v 14-10-1753 Ypke Douwes schuitvoerder wonende in Franeker
2530125v 16-12-1753 Jan Hendrix mr. brouwer wonende in Franeker koper voor GG 30:00:00 woning (Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen], waarschijnlijk Gardenierstraat 3)
2530140v 03-02-1754 Jan Hendriks burger mr. brouwer wonende in Franeker verkoper
2530140v 03-02-1754 Yebeltje Jelles wonende in Franeker
2530164v 08-09-1754 Thomas Scheltema koopman wonende in Franeker naastligger ten westen
2530164v 08-09-1754 Thomas Scheltema wonende in Franeker verkoper
2530176r 20-10-1754 vroedsman Jacob Harmens Beekma wonende in Franeker
2530201r 19-01-1755 vrouw Aaltje Menalda wonende in Franeker verkoper
2530201r 19-01-1755 Matthijs Smith wonende in Franeker
2530229v 26-10-1755 Wybren Wijngaard koopman wonende in Franeker verkoper
2530229v 26-10-1755 Johannes Wijngaard koopman wonende in Franeker verkoper
2530230v 26-10-1755 Wybren Wijngaard koopman wonende in Franeker verkoper
2530230v 26-10-1755 Johannes Wijngaard koopman wonende in Franeker verkoper
2540105r 27-11-1757 Johannes Wijngaard koopman wonende in Franeker
2540110r 04-12-1757 Dirk Hayes molenaar wonende in Franeker koper voor CG 2175:00:00 1/2 Bildpoortsmolen (rogge en windmolen) (stadsvesten) (koopsom + i zilveren leper ter verering vd echtgenote.)
2540192v 21-01-1759 Trijntje Sjoerds Wijngaard wonende in Franeker verkoper
2540192v 21-01-1759 Johannes Wijngaerd wonende in Franeker
2540245v 25-11-1759 Trijntje Wijngaard huisvrouw wonende in Franeker verkoper van 1/6
2540245v 25-11-1759 Johannes Wijngaard koopman wonende in Franeker
2550012v 13-07-1760 Tijs Hendriks scheepstimmerbaas wonende in onder Franeker verkoper
2550012v 13-07-1760 Trijntje Yedes wonende in onder Franeker
2550036r 16-11-1760 Trijntie Wijngaerd wonende in Franeker verkoper van 1/2
2550036r 16-11-1760 Johannes Wijngaerd wonende in Franeker
2550041r 30-11-1760 Salomon Jongma koopman wonende in Franeker verkoper
2550043ar 30-11-1760 Salomon Jongma koopman wonende in Franeker verkoper
2550053r 08-02-1761 Salomon Jongma koopman wonende in Franeker verkoper
2550061r 12-04-1761 Jacob Harmens Beekman gortmaker wonende in Franeker verkoper
2550073v 24-05-1761 haar broer Tomas Scheltema koopman wonende in Franeker verkoper van 1/2
2550077r 14-06-1761 Jacob Harmens Beekman mr. gortmaker wonende in Franeker verkoper van 2/3
2550083v 20-09-1761 Aaltje Menalda wonende in Franeker verkoper
2550083v 20-09-1761 Mathijs Smit J.U.D. koopman wonende in Franeker
2550098r 15-11-1761 Jacob Harmens Beekman mr. gortmaker wonende in Franeker verkoper van 1/2
2550099r 15-11-1761 Jacob Harmens Beekman mr. gortmaker wonende in Franeker verkoper van 2/3
2550100r 15-11-1761 Jacob Harmens mr. gortmaker wonende in Franeker verkoper
2550238r 16-10-1763 Tjitske Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Tjitske Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Aaltje Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Aaltje Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker wonende in Franeker
2550238r 16-10-1763 Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker wonende in Franeker
2550238r 16-10-1763 Tjitske Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Aaltje Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker wonende in Franeker
2550238r 16-10-1763 Tjitske Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Aaltje Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker wonende in Franeker
2560014r 11-12-1763 Dirk Clases mr. kuiper wonende in Franeker
2560025r 22-01-1764 Salomon Jongma koopman wonende in Franeker
2560026v 22-01-1764 Salomon Jongma koopman wonende in Franeker
2560069v 02-09-1764 Thomas Scheltema koopman wonende in Franeker
2560160v 19-01-1766 Johannes van Beemen bankier wonende in Franeker verkoper van 1/3
2560242r 15-02-1767 wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrug ontvanger-generaal der Admiraliteit wonende in buiten Franeker op Groot Lankum
2560244r 22-02-1767 wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrug ontvanger-generaal der Admiraliteit wonende in buiten Franeker op Groot Lankum
2570001r 30-08-1767 Frans Arjens bakkersknecht wonende in Franeker koper voor GG 1745:00:00 huis en bakkerij (Noordijs OZ , waarschijnlijk Noordijs 1) (korte beschrijving)
2570012r 20-09-1767 vrouwe Amadea Sophia van Wijdenbrugh wonende in buiten Franeker op Groot Lankum verkoper van 1/3
2570050v 10-04-1768 Ybeltje Jelles wonende in Franeker verkoper
2570135r 17-09-1769 Sybe Salverda wonende in Franeker verkoper van 1/10
2570135r 17-09-1769 Sjoukje Salverda wonende in Franeker verkoper van 1/10
2570135r 17-09-1769 Gepke Salverda wonende in Franeker verkoper van 1/10
2570135r 17-09-1769 Lucas Salverda wonende in Franeker verkoper van 1/10
2570135r 17-09-1769 Beertje Philippus Salverda wonende in Franeker verkoper van 1/10
2570192v 03-02-1771 Ybeltje Algra van Fontein wonende in Franeker verkoper van 1/4
2570192v 03-02-1771 professor J. H. Verschuir wonende in Franeker
2570192v 03-02-1771 Ybeltje Algra van Fontein wonende in Franeker verkoper van 1/4
2570192v 03-02-1771 professor J. H. Verschuir wonende in Franeker
2570192v 03-02-1771 Ybeltje Algra van Fontein wonende in Franeker verkoper van 1/4
2570192v 03-02-1771 professor J. H. Verschuir wonende in Franeker
2570224r 01-09-1771 Eibert Hendriks scheepstimmerman wonende in Franeker koper voor CG 160:00:00 woning (Bargebuurtspoortje WZ [staat: het Poortje])
2580006r 26-01-1772 Professor Johannes Henricus Verschuur wonende in Franeker
2580058r 15-11-1772 Ynze Bouwes wolkammer wonende in Franeker koper door niaar voor GG 767:00:00 huis en tuintje (Havenplein ZZ [staat: over de havenbrug aan de zuidkant tussen haven en stadswal], waarschijnlijk Havenplein 26)
2580137v 23-01-1774 Aaltje Menalda wonende in Franeker verkoper
2580137v 23-01-1774 Mathijs Smit J.U.D. wonende in Franeker
2580138r 06-02-1774 Ynse Bouwes mr. wolkammer wonende in Franeker verkoper
2580138r 06-02-1774 Trijntje Greelts wonende in Franeker verkopers
2580154v 01-05-1774 Janke Scheltema wonende in Franeker verkopers
2580154v 01-05-1774 Rudolph Nauta advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker
2580255v 05-05-1776 Isaac Abrahams koopman (joods -) wonende in Franeker koper voor CG 500:00:00 huis (Lanen ZZ bij de Spekmarkt, waarschijnlijk Lanen 76)
2580255v 05-05-1776 Ejudith Eleasar wonende in Franeker kopers
2590005v 01-09-1776 Hendrik Lomans bontwever wonende in Franeker verkoper
2590089v 07-12-1777 Jan Elshoff ? wonende in Franeker verkoper van 1/2
2590089v 07-12-1777 Jan Elshoff ? wonende in Franeker verkoper van 1/2
2590138v 06-09-1778 Jacob Eyberts wonende in Franeker verkoper
2590171r 28-02-1779 minderjarige vrijgezel Cornelis van der Moolen wonende in Franeker koper voor CG 1300:00:00 huis en bakkerij (Zoutsloot NZ, waarschijnlijk Zoutsloot 61)
2590172r 18-04-1779 Sybe Jelles bakkersknecht wonende in Franeker koper voor CG 1745:00:00 huis en bakkerij (Grote Ossenmarkt NZ , waarschijnlijk Grote Ossenmarkt 21)
2600005v 10-12-1780 burgemeester van Franeker Salomon Jongma wonende in Franeker koper voor GG 1600:00:00 huis (Prinsenstraat WZ [staat: op de hoek bij de Kettingsbrug], waarschijnlijk Prinsenstraat 2) (huisnaam: de Hoge Tinne of Zeeburg)
2600070v 20-05-1781 Dieuwke Adema wonende in Franeker verkoper van 1/3
2600070v 20-05-1781 de heer Anthonius van Blankendaal apotheker wonende in Franeker
2600070v 20-05-1781 meerderjarige vrijster Aaltje Pieters wonende in Franeker verkoper van 1/3
2600113r 02-09-1781 Gerryt Harmens fabrikant van bonten wonende in Franeker koper voor GG 330:07:00 huis (Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 55)
2600224r 05-05-1782 Govert de Keth secretaris van Franekeradeel wonende in Franeker koper van 1/2 door niaar voor GG 189:14:00 huis (Schritsen ZZ)
2600310r 17-11-1782 Trijntje Eeltjes wonende in Franeker verkoper
2600310r 17-11-1782 Dirk Kok pottebakkersknecht wonende in Franeker
2600310r 17-11-1782 Trijntje Eeltjes wonende in Franeker verkoper
2600310r 17-11-1782 Dirk Kok pottebakkersknecht wonende in Franeker
2600317r 23-11-1782 Ernst Willem van Wijdenbrug [niet van toepassing], advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit wonende in Groot Lankum onder Franeker betrokkene (akte van handelingsbevoegdheid)
2610001r 01-12-1782 ds. Pieter Stinstra leraar der Doopsgezinden te Franeker wonende in Franeker verkoper van 1/5
2610001r 01-12-1782 ds. Pieter Stinstra leraar der Doopsgezinden te Franeker wonende in Franeker verkoper van 1/5
2610021r 19-01-1783 Bae Brouwer koopman wonende in Franeker verkoper
2610193r 13-06-1784 Dirk Willems wonende in Franeker koper voor CG 4500:00:00 huis en grutterij (Voorstraat ZZ op de Zuivelmarkt, waarschijnlijk Voorstraat 70)
2610193r 13-06-1784 Aaltje Mulder wonende in Franeker
2610258r 12-12-1784 Pieter Stinstra predikant (doopsgezind) wonende in Franeker verkoper van 1/3
2610311v 10-04-1785 Corn. Scheltema secretaris der stad Franeker wonende in Franeker
2610311v 10-04-1785 Corn. Scheltema secretaris der stad Franeker wonende in Franeker
2610311v 10-04-1785 Corn. Scheltema secretaris der stad Franeker wonende in Franeker
2610311v 10-04-1785 Corn. Scheltema secretaris der stad Franeker wonende in Franeker
2610311v 10-04-1785 Corn. Scheltema secretaris der stad Franeker wonende in Franeker
2620013r 26-06-1785 Pieter Stinstra predikant (doopsgezind) wonende in Franeker verkoper van 1/3
2620149v 14-01-1787 Sydse Martens huisman wonende in Franeker verkoper
2620173v 25-02-1787 Sijke Claasen wonende in Franeker verkoper
2620173v 25-02-1787 Coenraad Tuinema kastelein wonende in Franeker
2620235v 25-11-1787 Aukje Fontein wonende in Franeker verkoper van 1/4
2620235v 25-11-1787 dr. G. Coopmans medicus wonende in Franeker
2620240v 13-01-1788 Willem Feikes Wijngaarden koopman wonende in Franeker verkoper
2630072v 18-01-1789 Simon van Luyk mr. bontwerker wonende in Franeker
2630100r 22-03-1789 Willem Feykes Wijngaarden koopman wonende in Franeker verkoper
2630170r 29-11-1789 Yede Wybes wonende in Franeker koper voor CG 1200:00:00 huis (Kerkpoortstraat NZ [staat; hoek Rapenburg], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 55)
2630170r 29-11-1789 Pietje Ynzes wonende in Franeker
2630172r 29-11-1789 Aurelia Fontein wonende in Franeker verkoper van 1/4
2630172r 29-11-1789 Georgius Coopmans medicinae doctor wonende in Franeker
2630214v 21-03-1790 Jan de Boer wonende in Franeker koper voor GG 1465:00:00 pan en estrikwerk, stalling (Zoutsloot en Droogstraat , waarschijnlijk Zoutsloot 86)
2630214v 21-03-1790 Paulus G. de Boer wonende in Franeker koper wagen en zomerhuis en woningen
2630214v 21-03-1790 Gerrit Sytses de Boer wonende in Franeker
2630219r 11-04-1790 Gregorius Coopmans medicinae doctor wonende in Franeker verkoper van 1/3
2630219r 11-04-1790 professor Gadzo Coopmans medicinae doctor wonende in Franeker
2630223v 25-04-1790 ds. Pieter Stinstra predikant (doopsgezind) wonende in Franeker verkoper
2640069v 16-12-1792 R. Nauta advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker
2640108v 16-09-1793 Johan Hendrik Schoenmaker mr. kleermaker wonende in Franeker
2640166v 19-01-1794 Sicco P. Reynsma apotheker wonende in Franeker koper voor CG 2300:00:00 huis, tuin, brouwerij, stalling en mouterij (Hoogstraat NZ, waarschijnlijk Hoogstraat 27) (huisnaam: de Lelie)
2640241v 01-02-1795 meerderjarige vrijster Grietje Rintjes wonende in Franeker verkoper
2640286v 08-11-1795 Helina Hilarius wonende in Franeker verkoper
2640286v 08-11-1795 Johannes Schumacher wonende in Franeker
2640343v 04-09-1796 Rudolf Nauta J.U.D. wonende in Franeker
2650072r 21-01-1798 Johannes A. Vikerman opzichter wonende in Franeker huurder (p.j.)
2660042v 25-10-1801 Pabe O. Faber wonende in Franeker verkoper
2660084v 21-03-1802 L. R. Wentholt wonende in Groot Lankum buiten Franeker koper voor CG 808:05:00 wind rogge- en weitmolen, dubbel woonhuis en stalling (Zuiderpoort, stadsvesten bij de)
2670143v 19-05-1805 Bauke Sybrens mr. ijzersmid wonende in Franeker koper van 1/4
2670143v 19-05-1805 Frans Haayes wonende in Franeker koper van 1/4
2670143v 19-05-1805 Bauke Sybrens mr. ijzersmid wonende in Franeker koper van 1/4
2670143v 19-05-1805 Frans Haayes wonende in Franeker koper van 1/4
2670143v 19-05-1805 Bauke Sybrens mr. ijzersmid wonende in Franeker koper van 1/4
2670143v 19-05-1805 Frans Haayes wonende in Franeker koper van 1/4
2670163v 08-09-1805 Ulbe Jacobs Lammert Warndersteeg OZ wonende in Franeker verwandelaar
2670163v 08-09-1805 Ulbe Jacobs wonende in Franeker verwandelaar
2670184v 01-12-1805 Bauke Sybrens wonende in Franeker verkoper
2670184v 01-12-1805 Frans Haayes wonende in Franeker verkoper
2670222v 23-02-1806 Minnert Zytzes touwslager wonende in Franeker koper voor CG 170:00:00 huis en lijnbaan (Droogstraat bij de Bildtpoort)
2670222v 23-02-1806 Doutje Sjoerds wonende in Franeker
2670226r 23-02-1806 Bauke Sybrens wonende in Franeker verkoper van 1/4
2670226r 23-02-1806 Frans Kooyinga wonende in Franeker verkoper van 1/4
2670266v 16-11-1806 Bouwe Feddes bakker wonende in Franeker verkoper
2670273v 30-11-1806 Johannes de Boer wonende in Franeker koper van 1/6
2670273v 30-11-1806 Mebius de Boer wonende in Franeker
2670303v 15-02-1807 Johannes de Boer koopman wonende in Franeker verkoper
2670303v 15-02-1807 Mebius de Boer koopman wonende in Franeker verkoper
2670310r 01-03-1807 Attje Sierks wonende in Franeker verkoper van 1/4
2670342v 07-06-1807 S. Wybenga wonende in Franeker
2670345r 21-06-1807 S. Wybenga wonende in Franeker
2670347r 28-06-1807 S. Wybenga wonende in Franeker
2670347r 28-06-1807 S. Wybenga wonende in Franeker
2670347r 28-06-1807 S. Wybenga wonende in Franeker
2670353r 30-08-1807 S. Wybenga wonende in Franeker
2680148v 06-11-1808 Marten Betzauw wonende in Franeker koper voor CG 919:00:00 huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje (Ooievaarsteeg wijk D-114, D-115, D-125, D-126, D-127, waarschijnlijk Zoutsloot 107)
2680148v 06-11-1808 Marten Betzauw wonende in Franeker koper voor CG 919:00:00 huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje (Ooievaarsteeg wijk D-114, D-115, D-125, D-126, D-127, waarschijnlijk Ooievaarsteeg 20)
2680148v 06-11-1808 Marten Betzauw wonende in Franeker koper voor CG 919:00:00 huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje (Ooievaarsteeg wijk D-114, D-115, D-125, D-126, D-127, waarschijnlijk Scheffersplein 1)
2680148v 06-11-1808 Marten Betzauw wonende in Franeker koper voor CG 919:00:00 huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje (Ooievaarsteeg wijk D-114, D-115, D-125, D-126, D-127, waarschijnlijk Oosterkeetstraat 8)
2680148v 06-11-1808 Marten Betzauw wonende in Franeker koper voor CG 919:00:00 huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje (Ooievaarsteeg wijk D-114, D-115, D-125, D-126, D-127, waarschijnlijk Oosterkeetstraat 6)
2680148v 06-11-1808 Trijntje Jans Zijlst wonende in Franeker
2680148v 06-11-1808 Trijntje Jans Zijlst wonende in Franeker
2680148v 06-11-1808 Trijntje Jans Zijlst wonende in Franeker
2680148v 06-11-1808 Trijntje Jans Zijlst wonende in Franeker
2680148v 06-11-1808 Trijntje Jans Zijlst wonende in Franeker
2680260r 04-06-1809 Wiebe Lolcama wonende in Franeker verkoper
2680260r 04-06-1809 Wiebe Lolcama wonende in Franeker verkoper
2680260r 04-06-1809 Wiebe Lolcama wonende in Franeker verkoper
2680260r 04-06-1809 Lambert Salverda wonende in Franeker verkoper
2680260r 04-06-1809 Lambert Salverda wonende in Franeker verkoper
2680260r 04-06-1809 Lambert Salverda wonende in Franeker verkoper
2680293v 22-10-1809 Minnert Zytzes wonende in Franeker verkoper
2680326r 10-12-1809 Dirk H. van der Wey wonende in Franeker koper voor CG 4000:00:00 molen en huis (Liemenzijn ZZ [staat: stadsvesten] wijk B-165 en B-166, waarschijnlijk Liemendijk 4) (huisnaam: de Noordermolen)
2680326r 10-12-1809 Dirk H. van der Wey wonende in Franeker koper voor CG 4000:00:00 molen en huis (Liemenzijn ZZ [staat: stadsvesten] wijk B-165 en B-166, waarschijnlijk Liemendijk 6) (huisnaam: de Noordermolen)
2680326r 10-12-1809 Dirk H. van der Wey wonende in Franeker koper voor CG 4000:00:00 2 huizen (Karremanstraat WZ 2/4 wijk A-202 en A-203, waarschijnlijk Karremanstraat 2)
2680326r 10-12-1809 Dirk H. van der Wey wonende in Franeker koper voor CG 4000:00:00 2 huizen (Karremanstraat WZ 2/4 wijk A-202 en A-203, waarschijnlijk Karremanstraat 4)
2680351r 04-02-1810 Andries Geis mr. zadelmaker wonende in Franeker verkoper van 1/4 (Vlg. akte werd 1/4 verkregen bij scheiding)
2690049v 24-06-1810 Jacob Oosterbaan mr. bakker wonende in Franeker verkoper
2510276r 27-04-1749 vroedsman te Franeker? Tjepke Hillema wonende in Franeker? koper voor GG 865:00:00 huis (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 96)
2630039r 26-10-1788 Sjoerd Tjeerds koopman wonende in Gaast koper voor GG 590:00:00 houtschuur (Droogstraat NZ)
2670057r 08-07-1804 Taeke Althusius wonende in Gaastmeer Wymbritseradeel koper voor CG 190:00:00 huis (Zeepziedersstraat OZ, waarschijnlijk Zeepziedersstraat 3)
2670334v 31-05-1807 Taeke Althusius wonende in Gaastmeer verkoper
2410068va 04-02-1683 Antie Jelles wonende in Garijp verkoper
2410068va 04-02-1683 Joannes Staphorstius predikant wonende in Garijp
2410069va 04-02-1683 Antie Jelles wonende in Garijp verkoper
2410069va 04-02-1683 Joannes Staphorstius predikant wonende in Garijp
2470392v 14-12-1727 huisman Romke Fransen wonende in Genum verkoper
2580210v 23-04-1775 Petrus Steensma predikant wonende in Gerkesklooster verkopers
2560081r 11-11-1764 Johannes Harmens wonende in Gettingabuurt koper
2460202v 01-10-1724 huisman Anne van der Muelen wonende in Goijum /Wons verkoper (en erven)
2430247v 25-10-1696 Hessel Haenties wonende in Goinga verkoper
2440340v 13-06-1706 Pieter Lamberts wonende in Goinga verkoper
2670007r 15-01-1804 Anna Elisabeth Pawlowski wonende in Golub in Pruisen verkoper
2670007r 15-01-1804 Maria Dorothea Pawlowski wonende in Golub in Pruisen verkoper
2670007r 15-01-1804 Gotliebe Pawlowski wonende in Golub in Pruisen verkoper
2550004v 08-06-1760 Hester Wilhelmus van Kastel wonende in Gorinchem verkoper
2550004v 08-06-1760 Geurt van Krycken bakker wonende in Gorinchem
2480101r 31-08-1732 vrijgezel Sioerd Bouwes wonende in Gorredijk geniaarde koper
2480195v 01-02-1733 vrijgezel Sioerd Bouwes wonende in Gorredijk koper voor CG 1200:00:00 huis en gortmakerij (Kleine Bredeplaats WZ, waarschijnlijk Kleine Bredeplaats 16)
2510048v 22-11-1744 Maria Hiddes Heremyt wonende in Gorredijk verkoper
2510048v 22-11-1744 Tamerus Haanstra procureur fiscaal wonende in Gorredijk
2510128r 12-06-1746 Maria Heremyt wonende in Gorredijk verkoper
2510128r 12-06-1746 Tammeerus Haanstra procureur fiscaal wonende in Gorredijk
2530053v 25-02-1753 Trijntie Sytses Winia wonende in Gorredijk verkoper
2530053v 25-02-1753 Tjesse Sterringa opzichter bij de molen wonende in Gorredijk
2530056v 25-02-1753 Trijntie Sytses Winia wonende in Gorredijk verkoper
2530056v 25-02-1753 Tjesse Sterringa opzichter bij de molen wonende in Gorredijk
2530058v 25-02-1753 Trijntie Sytses Winia wonende in Gorredijk verkoper
2530058v 25-02-1753 Tjesse Sterringa opzichter bij de molen wonende in Gorredijk
2530060v 25-02-1753 Trijntie Sytses Winia wonende in Gorredijk verkoper
2530060v 25-02-1753 Tjesse Sterringa opzichter bij de molen wonende in Gorredijk
2640273r 30-08-1795 Aage Claasen wonende in Gorredijk koper voor GG 7400:00:00 (niet verkocht wegens wanbetaling!) huis en herberg (Franekereind NZ [staat: Franekerpijpen], waarschijnlijk Franekereind 23) (huisnaam: de Ooievaar)
2640273r 30-08-1795 Doutske Harmens wonende in Gorredijk
2570151v 21-01-1770 Antje Tymons c.m. wonende in Gouda
2380081r 20-01-1661 Aarnt Sipkes wonende in Grettingaburen koper voor GG 30:00:00 1/2 kamer (naast hof van Frans Kijll gelegen)
2600273r 15-09-1782 Johannes Willems wonende in Grettingaburen verkoper
2600273r 15-09-1782 Jetske Wygers wonende in Grettingaburen verkopers
2390205r 09-05-1669 Lourens Pytters Brijn wonende in Grettingabuurt
2390205r 09-05-1669 Trijntie Ides wonende in Grettingabuurt
2400033r 08-01-1671 Hendrick Hendrix lepelmaker wonende in Grettingabuurt koper voor CG 125:00:00 huis en plaats (Harlingen, op de Groote Spijcker buiten) (+ een dubbele ducaat)
2410210v 17-04-1682 Douwe Douwes mr. bakker wonende in Grettingabuurt verkoper
2440142v 15-01-1702 Rintie Annes c.u. wonende in op Grettingabuurt koper voor GG 1000:00:00 huis en herberg (Raadhuissteeg [staat: Raedhuizersteeg] alwaar Bentum uithangt) (Uitgebreide beschrijving van het pand en een bepaling bij het gebruik van het se)
2470058v 14-12-1727 Jacob Hendrix mr. schoenmaker wonende in Grettingabuurt onder Almenum koper voor GG 229:21:00 huis, plaatsje en tuin (Rapenburg ZZ hoekhuis)
2560174r 27-04-1766 Johannes Harmens Tigchelaar wonende in Grettingabuurt in Almenum koper voor CG 290:00:00 huis (Duizenddeurensteeg WZ, waarschijnlijk Lanen 21)
2570075v 09-10-1768 Wybe Johannes tichelaar wonende in onder Grettingabuurt Almenum koper voor GG 165:07:00 huis en bleekveld of tuin (Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 41)
2600056r 13-05-1781 Tjerk Pieters tichelaar wonende in Grettingabuurt verkoper
2610029r 23-02-1783 Johannes Willems wonende in Grettingabuurt koper voor CG 2200:00:00 huis en bakkerij (Voorstraat ZZ hoek Kleine Kerkstraat, waarschijnlijk Voorstraat 74)
2610258r 12-12-1784 Maartje Nauta wonende in Grettingabuurt koper voor GG 2340:00:00 huis en tuin (Noorderhaven NZ [staat: oude haven], waarschijnlijk Noorderhaven 53)
2620020r 11-09-1785 wijlen Martje Meiles wonende in Grettingabuurt
2620020r 11-09-1785 wijlen Age Reinalda koopman wonende in Grettingabuurt
2640139r 13-10-1793 Wybe Johannes koopman wonende in Grettingabuurt
2640140v 13-10-1793 Wybe Johannes koopman wonende in Grettingabuurt
2640143v 10-11-1793 Wybe Johannes koopman wonende in Grettingabuurt
2530198v 12-01-1755 Aege Reinalda koopman wonende in Grettingabuurt onder Almenum koper voor CG 500:00:00 land en huis (Franekertrekvaart [staat: even buiten de Franekerpijpen aan de trekweg, waarschijnlijk Zuidoostersingel 1) (huisnaam: het Kruidhuis)
2350120v 24-03-1644 Lysbet Pouuels wonende in Groningen verkoper
2350120v 24-03-1644 Jan van Asperen wonende in Groningen
2400030v 03-12-1670 de heer Majeur wonende in Groningen verkoper
2400030v 03-12-1670 de heer Frutij raadsheer wonende in Groningen
2400239r 02-07-1676 Vrijgezel Benjamin Sytses wonende in Groningen verkoper
2410046r 06-04-1679 Koert Hansen chirurgijn en militair persoon wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Jan Jansen smid wonende in Groningen verkoper
2410025ra 15-02-1680 Freerck Martens wonende in Groningen verkoper
2410047va 01-01-1682 Otto Alberts wonende in Groningen verkoper en curator van
2420028r 27-01-1684 Hendrick Wieroos wonende in Groningen
2420242r 18-03-1688 Jacobus Tenonius jurist wonende in Groningen koper voor CG 990:00:00 pm land (Harlingen, aan de Singel waarop het huis, hof en houtstek c.a. van koopman en burgervaandrager Jacob Hendrix Hollander staat ten oosten van) (bezwaard met 24 jaarhuur of pacht)
2440046r 28-01-1700 Ulbe Rychers mr. haarwever wonende in Groningen verkoper
2440046r 28-01-1700 Feye Rychers mr. haarwever wonende in Groningen verkoper
2440048r 28-01-1700 Jans Jacobs schipper (schuit-) wonende in Groningen
2440048r 28-01-1700 Antie Jacobs wonende in Groningen
2450005r 28-11-1706 Dominicus Noorthoff wonende in Groningen verkoper
2450010r 16-01-1707 Dominicus Noorthoff wonende in Groningen executeur
2450051r 22-01-1708 Tyttie Melles wonende in Groningen verkoper
2450113v 23-02-1710 Trijntie Jans wonende in Groningen
2500140v 04-12-1740 Trijntie Stoffors wonende in Groningen verkoper
2500140v 04-12-1740 Suffridus Felting bode provinciaal van Groningen en Ommelanden wonende in Groningen
2520154r 05-09-1751 Luirdske Hendriks Altena wonende in Groningen verkoper
2520154r 05-09-1751 Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman wonende in Groningen
2520154r 05-09-1751 Luirdske Hendriks Altena wonende in Groningen verkoper
2520154r 05-09-1751 Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman wonende in Groningen
2520154r 05-09-1751 Luirdske Hendriks Altena wonende in Groningen verkoper
2520154r 05-09-1751 Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman wonende in Groningen
2530004r 19-11-1752 Janke Symons wonende in Groningen verkoper
2530004r 19-11-1752 Hendrik Luitjens Wolda wonende in Groningen
2530005v 19-11-1752 Janke Symons wonende in Groningen verkoper
2530005v 19-11-1752 Hendrik Luitjens Wolda wonende in Groningen
2530071r 06-05-1753 Janke Symons wonende in Groningen verkoper
2530071r 06-05-1753 Hendrik Luitjens Wolda wonende in Groningen
2530095r 30-09-1753 Janke Symons wonende in Groningen verkoper
2530095r 30-09-1753 Hendrik Luitjens Wolda wonende in Groningen
2530109r 28-10-1753 de tuin van Janke Symons wonende in Groningen naastligger ten noorden
2530109r 28-10-1753 Janke Symons wonende in Groningen verkoper
2530109r 28-10-1753 Hendrik Luitjens Wolda wonende in Groningen
2530155v 23-06-1754 Janke Symons wonende in Groningen verkoper
2530155v 23-06-1754 Hendrik Luitjens Wolda wonende in Groningen
2530220r 21-09-1755 de heer Saco Harmen van Idsinga hoofdman in de hoge justitiekamer van Stad en land Groningen wonende in Groningen verkoper
2560145r 19-01-1766 Sybrand Teunis houtmolenaar wonende in buiten Groningen verkoper van 1/5 van 1/2
2560146v 19-01-1766 Sybrand Teunis houtmolenaar wonende in buiten Groningen verkoper van 1/5 van 1/2
2560148r 19-01-1766 Sybrand Teunis houtmolenaar wonende in buiten Groningen verkoper van 1/5 van 1/2
2560168r 16-03-1766 Sybrand Teunis houtmolenaar wonende in buiten Groningen verkoper van 1/5 van 1/2
2560180r 01-06-1766 Sybrand Teunis houtmolenaar wonende in buiten Groningen verkoper van 1/5 van 1/2
2570222v 01-09-1771 Beerent Cransen ontvanger der convooien en licenten wonende in Groningen
2570222v 01-09-1771 Roelofke Gonggrijp wonende in Groningen
2570226r 01-09-1771 Hylkjen T. Stephani wonende in Groningen verkoper
2570226r 01-09-1771 Harmanus Rasschen commies wonende in Groningen
2570227v 01-09-1771 Hylkjen T. Stephani wonende in Groningen verkoper
2570227v 01-09-1771 Harmanus Rasschen commies wonende in Groningen
2570227v 01-09-1771 Hylkjen T. Stephani wonende in Groningen verkoper
2570227v 01-09-1771 Harmanus Rasschen commies wonende in Groningen
2570227v 01-09-1771 Hylkjen T. Stephani wonende in Groningen verkoper
2570227v 01-09-1771 Harmanus Rasschen commies wonende in Groningen
2570229r 01-09-1771 Hylkjen T. Stephani wonende in Groningen verkoper
2570229r 01-09-1771 Harmanus Rasschen commies wonende in Groningen
2570230r 01-09-1771 Hylkjen T. Stephani wonende in Groningen verkoper
2570230r 01-09-1771 Harmanus Rasschen commies wonende in Groningen
2580014v 08-03-1772 Hylkjen T. Stephani wonende in Groningen
2580014v 08-03-1772 Harmanus Rasschen commies wonende in Groningen
2580153v 17-04-1774 Maria Vermeersch wonende in Groningen verkopers van 3/8
2580153v 17-04-1774 J. G. Woldring luitenant-kolonel wonende in Groningen
2590061v 01-06-1777 Cornelis Abrahams houtmolenaar wonende in Groningen verkoper
2590290v 12-11-1780 de weduwe van Cransen wonende in Groningen verkoper van 5/8
2610070v 31-08-1783 Wilhelmus Styckel kastelein wonende in Groningen verkoper
2610132r 18-01-1784 Antje Jans wonende in Groningen verkoper van 1/4
2610132r 18-01-1784 Rinse Harmens Picquer wonende in Groningen
2610217v 19-09-1784 Willem Styckel koopman wonende in Groningen naastligger ten noorden
2610217v 19-09-1784 Willem Styckel koopman wonende in Groningen verkoper
2620034r 09-10-1785 Willem Styckel koopman wonende in Groningen verkoper
2620285v 30-03-1788 Jarig Jans Westra lit. hum. med. studiosi wonende in Groningen verkoper van 1/4
2620297r 06-04-1788 Jarig Jans Westra Lit. Hum. Med. Studiosus wonende in Groningen verkoper van 1/4
2640131v 08-09-1793 Balthazar D. van Idsinga raadsheer wonende in Groningen verkoper van 1/2
2640131v 08-09-1793 Balthazar D. van Idsinga raadsheer wonende in Groningen verkoper van 1/2
2650146r 17-02-1799 zijn schoonzoon G. G. Woldringh wonende in Groningen
2650147r 17-02-1799 zijn schoonzoon G. G. Woldringh wonende in Groningen
2650147r 17-02-1799 zijn schoonzoon G. G. Woldringh wonende in Groningen
2660167r 05-12-1802 professor Seerp Gratama wonende in Groningen verkoper van 1/2
2660167r 05-12-1802 professor Seerp Gratama wonende in Groningen verkoper van 1/2
2660167r 05-12-1802 professor Seerp Gratama wonende in Groningen verkoper van 1/2
2660167r 05-12-1802 professor Seerp Gratama wonende in Groningen verkoper van 1/2
2670132ar 10-02-1805 S. Gratama hoogleraar natuur- en volkerenrecht wonende in Groningen verkoper
2670148r 16-06-1805 Paulus Jans Lansenberg bakker wonende in Groningen verkoper
2680309v 03-12-1809 professor S. Gratama wonende in Groningen
2680311v 03-12-1809 professor S. Gratama wonende in Groningen verkoper
2680316v 03-12-1809 professor S. Gratama wonende in Groningen
2680316v 03-12-1809 professor S. Gratama wonende in Groningen
2680327v 10-12-1809 professor S. Gratama wonende in Groningen verkoper
2680329v 17-12-1809 professor S. Gratama wonende in Groningen verkoper
2680355r 11-02-1810 Heeren Directeuren van Stommen en Dooven wonende in Groningen
2690004v 25-02-1810 S. Gratema wonende in Groningen verkoper
2690004v 25-02-1810 S. Gratema wonende in Groningen verkoper
2690004v 25-02-1810 S. Gratema wonende in Groningen verkoper
2690004v 25-02-1810 S. Gratema wonende in Groningen verkoper
2690004v 25-02-1810 S. Gratema wonende in Groningen verkoper
2690004v 25-02-1810 S. Gratema wonende in Groningen verkoper
2690004v 25-02-1810 S. Gratema wonende in Groningen verkoper
2690004v 25-02-1810 S. Gratema wonende in Groningen verkoper
2500038v 28-06-1739 Johannes Steenbreker ruiter in dienst van de Republiek, garnizoen gelegerd in Groningen wonende in Groningen ?
2430307r 09-05-1697 wijlen Albert Nauoogh wonende in Groningerland
2420164r 16-01-1687 Douwe Dirxsen mr. smid wonende in Grouw verkoper
2470280v 13-11-1729 Justijnus Siemons wonende in Grouw verkoper
2480177v 18-01-1733 Claes Pyters wonende in Grouw koper voor CG 637:10:00 huis (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 72)
2480177v 18-01-1733 Antie Cornelis wonende in Grouw
2670267v 16-11-1806 Geeske Freerks de Groot wonende in Grouw verkoper
2290284r 20-08-1615 Grietie Weyns? wonende in Haarlem verkoper
2320104v 07-06-1629 Tyalling Jouckes wonende in Haarlem verkoper
2330148r 07-06-1634 Evert Jacobs burger brouwer wonende in Haarlem koper voor CG 200:00:00 ([staat: lb]) 1/2 huis (Vijverstraat NZ )
2340016r 13-11-1636 Dirck Hendriks Conink c.u. wonende in Haarlem koper voor CG 925:00:00 huis, plaats (Grote Kerkstraat NZ)
2340087r 25-08-1639 oud burgemeester Pyeter Jacobs Olican c.u. brouwer wonende in Haarlem koper voor GG 1430:00:00 huis waar de Drie Blauwe Croonen uitsteken (Noorderhaven ZZ [staat: haven bij de twee verlaten], waarschijnlijk Noorderhaven 108) (huisnaam: de Drie Blauwe Kronen)
2340111r 23-08-1640 Dirck Hendrix Coninck burger plateelbakker wonende in Haarlem verkoper
2350040r 15-01-1643 Magdalena Carels wonende in Haarlem verkoper
2350040r 15-01-1643 Jan van Wansele wonende in Haarlem
2360213v 07-11-1652 sr. Hendrick Vlasbloem q.q. brouwer wonende in Haarlem koper voor CG 2620:00:00 huis, stalling en plaats met put en gemak (Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort] daar de Stadt Bolsvert uithangt) (huisnaam: de Stad Bolsward)
2370134v 05-09-1657 Hendrick Gosses wonende in Haarlem verkoper van 1/2
2370134v 05-09-1657 Jidtie Gosses wonende in Haarlem
2380058v 23-09-1660 de erven van de heer Pieter Jacobs Olican burger wonende in Haarlem verkoper
2380067v 09-12-1660 Bartle Willems wonende in Haarlem verkoper
2410051ar 07-09-1679 Dirk Claeses Reyers wonende in Haarlem koper van 1/3
2410060va 03-12-1682 Joost Yntes wonende in Haarlem
2450048r 22-01-1708 Mauritius Stansius predikant wonende in Haarlem
2450048r 22-01-1708 Hester van IJlst wonende in Haarlem
2470032v 28-09-1727 Jacob Kroon koopman wonende in Haarlem
2470032v 28-09-1727 Salomon Fokke koopman wonende in Haarlem
2470034r 28-09-1727 Jacob Croon koopman wonende in Haarlem
2470034r 28-09-1727 Salomon Fokke koopman wonende in Haarlem
2480198v 22-02-1733 Pieter van der Hulst wonende in Haarlem
2480198v 22-02-1733 Jan Olthof wonende in Haarlem
2480200r 22-02-1733 Pieter van der Hulst wonende in Haarlem voogd
2480200r 22-02-1733 Jan Olthof wonende in Haarlem voogden over
2480347v 14-11-1734 Theodora Mauritia Stantius wonende in Haarlem verkopers
2510234v 03-11-1748 Berber Feitels wonende in Haarlem verkoper van 1/2
2510237r 03-11-1748 Berber Feytels wonende in Haarlem verkoper van 1/2
2540245v 25-11-1759 Taeke Jelgersma fijnschilder wonende in Haarlem verkoper van 1/3
2450204r 14-01-1714 Auk Jelles wonende in Hallum verkoper
2450225r 07-10-1714 Auk Jelles wonende in Hallum verkoper van 1/2
2470270v 30-10-1729 erfgenaam Claes Leenerds wonende in Hallum verkoper van 1/3
2470271v 30-10-1729 erfgenaam Claes Leenerds wonende in Hallum verkoper van 1/3
2490125v 09-09-1736 Dieuke Douwes wonende in Hallum verkoper van 1/6 van 1/2
2490125v 09-09-1736 Gerben Jansen huisman wonende in Hallum
2690112v 02-12-1810 Jochem Abma wonende in Hallum verkoper van 1/16
2410260r 01-04-1683 Gerhard Fortuin wonende in Hardegarijp verkoper van 1/2
2650170v 01-09-1799 professor Seerp Gratama J.U.D. wonende in Harderwijk man en voogd van zijn huisvrouw
2320125r 17-01-1630 Douue Siercx tichelaar wonende in onder de klokslag va Harlingen koper voor GG 6311:00:00 ((GG 282:00:00 per pm)) greidland 4 pm, 7 einsen, 15 penningen, 3 roeden (Harlingen, onder de klokslag van ten noorden van)
2320159r 23-10-1630 Isbrant Nannes wonende in onder de klokslag va Harlingen verkoper
2330103v 06-04-1633 Jan Sybrandts wonende in noord van Harlingen bij de Bloedige Blynse verkoper
2330128r 18-01-1634 Haringh Piers wonende in onder de klokslag va Harlingen koper voor GG 53:14:00 kamer (Sint Jacobstraat)
2350069r 23-04-1643 Emcke Hilckes wonende in ten zuiden van Harlingen koper voor GG 3080:00:00 tichelwerk met oven, loods en huis met voor- en achter plaats en de kleisloot to (Harlingen, ten westen van de Bolswardervaart en ten zuiden van)
2350069r 23-04-1643 Doutien Taeckes wonende in ten zuiden van Harlingen
2360022v 27-02-1648 het andere huis van Symen Elinghs wonende in om oost van Harlingen naastligger ten noorden
2360022v 27-02-1648 Symen Elinghs wonende in om oost van Harlingen verkoper
2360038r 01-07-1648 Syds Jacobs c.u. wonende in om oost van Harlingen koper voor GG 54:00:00 lege plaats (stadswal, aan de)
2360094v 10-11-1649 Symen Elings wonende in om oost van Harlingen koper voor GG 349:00:00 huis (Nieuwstraat WZ [staat: Anjeliersstraat])
2360098v 23-12-1649 Douwe Jacops c.u. wonende in van buiten Harlingen koper voor GG 109:00:00 kamer (Lange Lijnbaan, bij de)
2410098v 18-04-1680 Harmen Joannes wonende in onder de klokslag va Harlingen koper voor CG 530:00:00 huis met 1/2 dwarshelling (Harlingen, op een afbreuk aan de Franekervaart even buiten de Franekerpijp buiten)
2410147r 06-02-1681 Wybe Bouwes Croes wonende in oost van Harlingen koper voor GG 88:00:00 huis (Weverstraat)
2410148v 06-02-1681 Wybe Bouwes Croes wonende in oost van Harlingen koper voor GG 92:00:00 huis (Lammert Warndersteeg OZ)
2410064va 21-01-1683 Harmen Johannes scheepstimmerman wonende in oost van Harlingen verkoper en oom en curator
2410064va 21-01-1683 wijlen Jetse Johannes scheepstimmerman wonende in oost van Harlingen
2430084v 28-01-1694 Hans Jetzes houtstapelaar wonende in oost van Harlingen koper voor GG 157:00:00 huis met loods en plaatske (Grote Kerkstraat NZ, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 27) (korte beschrijving)
2430168v 29-09-1695 Feddrik Anskes Deersum wonende in buiten Harlingen geniaarde koper
2430168v 29-09-1695 Jeltie Sickes wonende in buiten Harlingen
2430397v 15-01-1699 Thijs Luytjens houtmolenaar wonende in onder de jurisdictie Harlingen
2440140v 15-01-1702 Hendrik Hendrix Berkholt houtkoper wonende in onder de jurisdictie Harlingen koper voor GG 110:00:00 huis (Grote Kerkstraat ZZ, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 2)
2450130v 30-11-1710 Hoite Joukes wonende in Harlingen verkoper
2460076v 02-06-1720 Jan Vrijman wonende in Harlingen koper voor CG 180:00:00 woning (grote kerkhof ten westen van) (gebruik onderhoud en eigendom voor 2/3 deel v loods, plaats, tuin put en bak, on)
2460208r 03-12-1724 wijlen Hebbaea Kyl wonende in Harlingen
2460208r 03-12-1724 wijlen Hebbaea Kyl wonende in Harlingen
2460209r 03-12-1724 wijlen Hebbaea Kyl wonende in Harlingen
2460209r 03-12-1724 wijlen Hebbaea Kyl wonende in Harlingen
2460209r 03-12-1724 wijlen Hebbaea Kyl wonende in Harlingen
2460209r 03-12-1724 wijlen Hebbaea Kyl wonende in Harlingen
2460209v 03-12-1724 wijlen Hebbaea Kyl wonende in Harlingen
2460209v 03-12-1724 wijlen Hebbaea Kyl wonende in Harlingen
2460221r 04-02-1725 Pieter Jansen Oldaens koopman wonende in Harlingen koper 1/4 voor CG 230:00:00 huis (Bildtstraat WZ, waarschijnlijk Bildtstraat 24)
2460221r 04-02-1725 Jarig Jacobs van der Ley koopman wonende in Harlingen koper 1/4
2460221r 04-02-1725 Joseph Salomons koopman wonende in Harlingen koper 1/4
2460227r 15-04-1725 Jarigh Jacobs van der Ley koopman wonende in Harlingen koper voor CG 1870:00:00 3/4 huis en pakhuis (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 79) (pakhuis door kopers gebruikt. Erf gezamenlijk)
2460227r 15-04-1725 Joseph Salomons koopman wonende in Harlingen koper (beschrijving onderhoud)
2480229v 06-09-1733 Douwe Gosses mr. huistimmerman wonende in even buiten Harlingen onder haar juridictie geniaarde koper
2490166r 13-01-1737 Pietje Clases wonende in Harlingen verkoper
2490166r 13-01-1737 Lijsbeth Clases wonende in Harlingen verkoper
2490166r 13-01-1737 vrijgezel Claas Clasen wonende in Harlingen verkoper
2490206v 17-11-1737 Jacob Hendriks schipper (schuit-) wonende in jurisdictie van Harlingen koper voor CG 515:00:00 huis (Zoutsloot NZ)
2490206v 17-11-1737 Grietie Tieerds wonende in jurisdictie van Harlingen
2500014v 25-01-1739 Schelte Alberts bleker wonende in noord van Harlingen verkoper van 1/2
2500052r 04-10-1739 meerderjarige vrijgezel Jan Jansen wonende in even buiten Harlingen verkoper van 1/8
2510011r 22-09-1743 Tytie Jelkes wonende in even buiten Harlingen koper voor CG 999:19:00 1/2 van drie hellingen met een kanthelling, timmerhuis, twee huizen met een hof (Franekertrekvaart NZ [staat: tegenover Grettingabuurt onder jurisdictie van Harlingen])
2510011r 22-09-1743 Tjeerd Seerps mr. scheepstimmerman wonende in even buiten Harlingen
2510056r 17-01-1745 Jacob Hendriks wonende in even buiten Harlingen aan de Trekvaart koper voor CG 570:00:00 huis (Grote Kerkstraat NZ, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 27)
2510074v 02-05-1745 Tjeerd Seerps [niet vermeld], betrokkene wonende in onder de jurisdictie Harlingen (betreft een koopbrief van 21 dec 1742)
2510166v 29-01-1747 Faas Pyttes baantjer wonende in onder de juridictie Harlingen koper voor GG 291:07:00 huis (Poortje OZ, Kleine Bredeplaats in het, waarschijnlijk 't Poortje 7) (korte beschrijving)
2520125v 28-03-1751 Faas Pieters baantjer wonende in jurisdictie van Harlingen koper voor GG 62:00:00 woning (Bargebuurt WZ op de hoek van het Poortje, waarschijnlijk Bargebuurtspoortje 2)
2520125v 28-03-1751 Antje Hendriks wonende in jurisdictie van Harlingen
2530083r 02-09-1753 Tjepke Taedses houtmolenaarsknecht wonende in jurisdictie van Harlingen koper
2590164r 31-01-1779 Tjepke de Hoop koopman wonende in even buiten Harlingen koper voor GG 650:00:00 huis (Heiligeweg ZZ bij de twee bruggen [staat: Turfhaven], waarschijnlijk Heiligeweg 8)
2620012r 05-06-1785 Pieter Huidekoper koopman wonende in Harlingen
2620029r 25-09-1785 Dirk Cornelis bleker wonende in onder jurisdictie va Harlingen koper voor GG 330:00:00 huis, stalling en koemelkerij (Lammert Warndersteeg, waarschijnlijk Lammert Warndersteeg 13)
2640335r 04-09-1796 Dirk Cornelis bleker wonende in jurisdictie van Harlingen verkoper
2650179v 01-09-1799 Johannes Harmens wonende in onder jurisdictie va Harlingen koper voor CG 71:00:00 huis (Rapenburg NZ)
2480263v 29-11-1733 Otte Sybes Salverda wonende in Harlingen resp. Franeker verkoper
2480263v 29-11-1733 Gysbert Sybes Salverda wonende in Harlingen resp. Franeker verkoper
2480263v 29-11-1733 Trijntie Sybes Salverda wonende in Harlingen resp. Franeker verkoper
2480263v 29-11-1733 Heyltie Sybes Salverda wonende in Harlingen resp. Franeker verkopers
2510276r 27-04-1749 Catarina Haselaer wonende in Harlingen?
2360264r 02-04-1654 Abrahamus Tammeri predikant wonende in Haskerdijken
2380162r 04-01-1663 burgemeester Jan Stulich wonende in Hasselt verkoper
2310027r 03-10-1624 Martyen Timans wonende in Hattem
2310027r 03-10-1624 Romberto Keller wonende in Hattem
2520209r 19-03-1752 Luiter Elferick wonende in Heek in Munsterland verkoper van 1/10
2520209r 19-03-1752 Casper ter Meer wonende in Heek in Munsterland verkoper van 1/10
2530219v 21-09-1755 Elisabeth ? Lammerts wonende in Heek in Munsterland verkoper
2530219v 21-09-1755 Hendrik Munsterman wonende in Heek in Munsterland
2580134r 16-01-1774 Bartha Coen wonende in Heerda verkoper
2580134r 16-01-1774 Clamer Henric Isaac baron v Steeding wonende in Heerda
2580134r 16-01-1774 Bartha Coen wonende in Heerda verkoper
2580134r 16-01-1774 Clamer Henric Isaac baron v Steeding wonende in Heerda
2580143r 20-02-1774 Bartha Coen wonende in Heerda verkoper
2580143r 20-02-1774 Clamer Henric Isaac baron v Smeding wonende in Heerda verkopers
2290212r 17-04-1614 Anna van Tongeren wonende in Heerenveen verkoper
2320108v 29-08-1629 Sybrant Feyes wonende in Heerenveen verkoper
2440012v 02-04-1699 Jacobus Maroi mr. chirurgijn wonende in Heerenveen
2480255v 15-11-1733 Frouckien Klinckhamer wonende in Heerenveen verkoper
2480255v 15-11-1733 Hille Gosses mr. bakker wonende in Heerenveen
2520046v 07-12-1749 burgemeester van IJlst Daniel de Blocq van Scheltinga wonende in Heerenveen verkoper
2580162v 04-09-1774 Nanne Dirks Drijfhout koopman wonende in Heerenveen
2580162v 04-09-1774 Jikke Joukes wonende in Heerenveen verkoper
2580162v 04-09-1774 Nanne Dirks Drijfhout koopman wonende in Heerenveen
2580162v 04-09-1774 Jikke Joukes wonende in Heerenveen verkoper
2640243v 01-03-1795 Johannes Munniks advocaat wonende in Heerenveen koper voor CG 1900:00:00 huis, pakhuis en tuin (Rozengracht NZ, waarschijnlijk Rozengracht 21)
2650207r 15-12-1799 mr. Johannes Munnix wonende in Heerenveen verkoper
2680116v 04-09-1808 mr. Meinardus Siderius baljuw wonende in Heerenveen curator
2680116v 04-09-1808 mr. Meinardus Siderius baljuw wonende in Heerenveen curator
2680116v 04-09-1808 mr. Meinardus Siderius baljuw wonende in Heerenveen curator
2680272r 04-06-1809 Riemke Haayes wonende in Heerenveen verkoper
2680272r 04-06-1809 wijlen H. Greutling wonende in Heerenveen
2680306v 03-12-1809 Tjaltje Martens wonende in Heerenveen verkoper
2680306v 03-12-1809 Marten Cornelis wonende in Heerenveen verkoper
2670193r 19-01-1806 Asmus Pieters Asmus equipagemeester wonende in Hellevoetsluis verkoper
2670341v 31-05-1807 Tjeerd Radsma predikant wonende in Hempens en Teerns verkoper
2350025r 11-09-1642 Bauke Anes wonende in Hennaard verkoper
2350025r 11-09-1642 Rijck Claeses wonende in Hennaard
2460190v 16-01-1724 Sipke Taekes wonende in Herbaijum
2460190r 16-01-1724 Grijtie Dirx wonende in Herbajum verkoper van 1/4
2460190r 16-01-1724 Sipke Teekes wonende in Herbajum
2440115r 01-05-1701 Ruird Jansen Huisman wonende in Herbayum koper
2450025v 01-05-1707 Wybren Jans mr. timmerman wonende in Herbayum
2450087r 10-02-1709 Age Pieters huismeester onder de Clokslag wonende in Herbayum verkoper
2450087r 10-02-1709 Jancke Minnes wonende in Herbayum
2670014r 29-01-1804 huisman Schelte Johannes wonende in onder Herbayum koper door niaar voor CG 440:00:00 huis en bleekveld (Grote Kerkstraat ZZ, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 33)
2530162v 01-09-1754 juffrouw Elske van Sloten wonende in s Hertogenbosch verkoper van 1/4
2530162v 01-09-1754 ds. Johannes Bruining predikant wonende in s Hertogenbosch
2530162v 01-09-1754 juffrouw Gesina Wiarda wonende in s Hertogenbosch verkoper van 1/8
2450047v 22-01-1708 wijlen Jacobus Velthuis wonende in Het Bild
2540220v 16-09-1759 Mayke Jans wonende in Hichtum verkoper
2540220v 16-09-1759 huisman Jan Sytses Velsen wonende in Hichtum
2370138r 21-11-1657 Jurien Theunis wonende in Hijum