Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Maria B?Hn huwt met Harmanus Harmens, wonende te HRL 1831; BS ovl 1831
Dirk Lieuwes Baak lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Willem Baalman huwt met Cornelia Meyer, matroos in ''s Rijks Dienst, kind: levenloos kind op 6 nov 1811 HRL; BS geb 1811
Dirk Ruurds Baanstra geb 1 aug 1802 Sexbierum, ovl 25 dec 1872 HRL, 1e huwt met Joukje Tjebbes Hanenburg, 2e huwt met Berber Wybrandis Hoekstra, (gk), op 28 sep 1843 HRL, werkman, wonende te HRL, uitdrager in 1851-60, N.H., zv Ruurd B., en Grietje Dirks Romewal; BS ovl 1842; 1843 huwelijken, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 G-212, bev.reg. HRL 1860-80
Dirkje Sybrens Baanstra geb 1774 Makkum, ovl 14 jul 1832 HRL, huwt met Mink Hilles Meppelaar; BS ovl 1832
Ruurd Piers Baanstra ovl voor 1844, huwt met Grietje Dirks Romewal, kind: Dirk Ruurds B, geb 1802 Sexbierum; BS huw 1843, ovl 1872
Albert Janes Baantjer zie ook: Albert Janes; geb 1765 ... , ovl 11 sep 1816 HRL, huwt met Grietje Fredriks Spanjer, touwslagersknecht in 1816, kinderen: Jan Alberts B., geb 1799 HRL, Janke Alberts B., geb 1795 HRL; BS ovl 1816; 1832 overlijdens, ovl 1849; gebruiker van wijk A-100, varensgezel; medegebruiker is Allert Hendriks wed., gealimenteert; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Berend Gerrits Baantjer geb 1801 HRL, ovl 18 feb 1846 HRL; op een vissersschuit even buiten de haven dezer stad, 1e huwt met Eelkje Hendriks Zijlstra, 2e huwt met Hinke Leyenaar, zeeman, zv Gerrit Hendriks B., en Benske Rintjes Wagenaar; BS ovl 1846
Berend Jans Baantjer geb 1806 HRL, ovl 26 mrt 1845 HRL, huwt met Nieske Boomsma, (gk), op 18 jun 1835 HRL, timmermansknecht, zv Jan Berends B., en Jeltje Thijsen Zwolstra; BS huw 1835, ovl 1845; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk G-218; VT1839
Berend Lucas Baantjer huwt met Dieuwke Jans, kind; Jan Berends B., geb 1771 HRL; BS ovl 1827
Dieuwke Baantjer geb 12 dec 1795 HRL, ovl 21 nov 1869 HRL, huwt met Jan Metselaar op 31 mei HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, dienstmeid. dv Jan Berends B., en Lupkje Jans Onrust; BS huw 1819, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-157; VT1839
Geertje Jans Baantjer geb 23 apr 1810 HRL, ovl 15 nov 1885 HRL, huwt met Marten Douwes van der mei op 19 jun 1834 HRL, N.H., dv Jan Berends B., en Jeltje Thijses Zwolstra; BS huw 1834, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk B-104, wijk D-145, wijk E-101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; VT1839
Gerrit Hendriks Baantjer geb 1758 HRL, ovl 25 jul 1823 HRL, huwt met Benske Rintjes Wagenaar, Nederlands Hervormd touwslager, kinderen: Berend Gerrits B., geb 1801 HRL, Rintje Gerrits B., geb 31 sep 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1823, huw 1828, ovl 1830, ovl 1846; gebruiker van wijk A-140, lijndraayersknegt; eigenaar is Jacob Lieuwes erven, 1814. (GAH204)
Ytje Jansen Baantjer ovl 12 jul 1784, 39 jaar, huisvrouw Jan Hendriks Smidt, Westerkerk HRL; vdGaast begraaflijst; huwt met Jan Hendriks Smith; BS ovl 1847
Jan Alberts Baantjer geb 1799 HRL, ovl 13 mei 1849 HRL, huwt met Hiskje Bessing op 9 dec 1830 HRL, kuiper, zv Albert Jans B., en Grietje Tjeerds Spanjer; BS huw 1830, ovl 1849; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuipersknecht, wijk G-265; VT 1839
Jan Berends Baantjer geb 24 mei 1772, ged 14 jun 1772 Grote Kerk HRL; ovl 4 jul 1827 HRL, huwt met Jeltje Thijses Zwolstra, en met Lupkje Jans Onrust op 28 mei 1797 HRL, N.H., timmerknecht, huw.get. bij D.J. Kussendrager en J.T. Nieuwhoff, neef vd bruid. 1813, id. bij S.J. Brouwer en J. de Ruiter, 1815, kinderen: Simontje, geb 28 mei 1806 HRL, Berend Jans B., geb 1806 HRL, Geertje B., geb 23 apr 1810 HRL, Dieuwke, geb 12 dec 1795 HRL, zv Berend Lucas B., en Dieuwke Jans; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS geb 1811, huw 1813, huw 1815, ovl 1827, ovl 1845, ovl 1869, ovl 1885; gebruiker van wijk H-166, timmerknegt; eigenaar is A. Scheltinga erven, 1814. (GAH204)
Janke Alberts Baantjer geb 1795 HRL, ovl 31 jan 1832 HRL, huwt met Eelke Ritske Kronenburg op 14 okt 1821 HRL, huwelijksafkondigingen 30 sep en 7 okt 1821, dv Albert Jans B., en Grietje Freriks Spanjer; BS huw 1821, ovl 1832
Jelle Hendriks Baantjer huwt met Aafke Tymens, kind: Tymen Jelles B., geb 1769 HRL; BS ovl 1826
Rintje Gerrits Baantjer geb 31 sep 1801 HRL, 1e huwt met Eelkje Hendriks Zijlstra op 5 mei 1825 HRL, huw.afk. 24 apr en 1 mei 1825, touwslager, 2e huwt met Hinke Hendriks Leyenaar op 20 nov 1828 HRL, huw.afk. 9 en 16 nov 1828, N.H., ged 13 okt 1801, zv Gerrit Hendriks B., en Benskje Rintjes Wagenaar; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, huw 1828; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk G-078; VT1839
Simontje Jans Baantjer geb 29 mei 1806 HRL, ovl 16 dec 1883 HRL, N.H., werkster 1851-1860, ged 6 jul 1806 HRL, dv Jan Berends B., en Jeltje Thijses Zwolstra dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-110
Tymen Jelles Baantjer zie ook: Tymen Jelles; geb 1769 HRL, ovl 19 jan 1826 HRL, ongehuwd, werkman, zv Jelle Hendriks B., en Aafke Tymens; BS ovl 1826
Wybren Wybes Baantjer Lieuwe Lieuwes en Sibbeltje Feykes beyde van HRL, koomende weegens de bruid W.W.B. zijnde des bruids oom, 26 Aug 1747
Janneke Jakobs Baard Luitje Wybrens en J.J.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 sep 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Klaaske Luitjes, geb 12 jan 1784, ged 27 jan 1784 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Douwe Luitjes, geb 3 okt 1789, ged 25 okt 1789 Grote Kerk HRL
Willem Ages Baard geboortig van Hijlaard, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Wassenaar op 17 mei 1752. (burgerboek)
Anna Aurelia Harings Baarda zie ook: Anna Aurelia harings; geb 1799 HRL, ovl 14 jul 1834 HRL, huwt met Fokke Visser op 25 feb 1821 HRL, huw.afk. 14 en 21 jan HRL en 4 en 11 feb 1821 Barradeel, dv Haring Steffens B., en Helena Ruurds Akkringa; BS huw 1821, ovl 1834
Antje Durks Baarda ovl 14 okt 1826 Bolsward, huwt met Jan Sjoerds vd Korf en Ruurd Idses vd Spoel; BS huw 1838, huw 1844
Antje Yemes Baarda ovl 8 jun 1837 Makkum, huwt met Klaas Gerrits Groot, dv IJme Sjoerds B., en Fokeltje Sjoerds Tigchelaar; BS huw 1837, ovl 1849
Baukje Pieters Baarda geb 23 aug 1740 Pingjum, ovl 22 jul 1820 HRL, huwt met Dirk Lautenbach; BS ovl 1820
Dirk Baarda geb 1810 Tjerkwerd, huwt met Jantje Poelstra, (gk), Vst 24 mei 1860 uit Almenum, A 10 dec 1860 AlmenumNH; bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-411
Eeltje Baarda geb 28 aug 1810 Sneek, ovl 17 mei 1899 HRL, huwt met Trijntje Hoog, (gk), op 27 nov 1851 HRL; (?), schippersknecht en schelpvisser in 1851, N.H., zv Rients B., en Aaltje Rekus; BS ovl 1899; bev.reg. HRL 1851 wijk F-320, wijk G-147, 155
Evert Pieters Baarda huwt met Baukje Pieters Bakker op 30 sep 1806 HRL, wonende te HRL. 1806, laat- ste afk. 28 sep 1806, koopt een huis in 1802; huw Grote Kerk HRL 1806; E.B. van HRL. en Baukje Pieters Bakker van Sixbierum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Lautenbach, goede bekende, 13 sep 1806; ondertrouw HRL; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, agtste quartier, no. 29, mei 1802, mei 1803, mei 1804. (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; ook vermeld met alleen rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 60:0:0 (GAH650); Het Avondmaal des Heeren hier den 3 may 1807 moetende bekend worden, zijn bij die gelegenheid tot ons met Attestatien overgekomen E.B. van HRL en Baukje Pieters deszelfs Huisvrouw, van Vrouwen Parochie. (lidmatenboek Sexbierum 1776-1859)
Feike Jans Baarda geboortig van Bolsward, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. S. Hoornstra op ma. 16 sep 1782. (burgerboek); F.J.B. van Almenum en Lijsbert Willems van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende
Feike Jans Baarda geb 30 sep 1798 Almenum, zilversmid. wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825 lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; vdr: Jan Feikes, mdr: Trijntje Harmens ??
Geertje Jetzes Baarda geb 1774 Baard, ovl 7 apr 1827 HRL, huwt met Tjeerd Meintes Kooistra, dv Jetze Jans B., en Trijntje Ages; BS ovl 1827; 1880 overlijdens
Haring Steffens Baarda geb 1757 ... , ovl 21 jan 1814 HRL; wijk H-107, huwt met Helena Ruurds Akkringa, zv Steffen Harings B., en Tietje Pieters, kinderen: Ruurd Harings B, geb 1796 HRL, Anna A.H., geb 1799 HRL, Tietje Harings B., geb 1792 HRL; BS ovl 1814; 1815 huwelijken, huw 1819, ovl 1834, ovl 1839
Haring Baarda Jan Beerns ende Grietje Harings beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs vader HB., 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Baarda geb 15 sep 1792 HRL, ovl 31 dec 1820 HRL; BS ovl 1820
Yme Sjoerds Baarda ovl voor 1838, huwt met Fokeltje Sjoerds Tigchelaar, kind: Antje IJmes B., geb ... ; BS huw 1837
Jan Feikes Baarda 1e huwt met Aafke IJmkes Dries op 21 jul 1793 HRL, laatste afk. 21 jul 1793, komt van Almenum, 2e huwt met Trijntje Harmens op 24 jan 1796 HRL; huw Grote Kerk HRL 1793, 1796; J.F.B. en Aike IJmkes Dries, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Hessel IJmkes Dries, 6 jul 1793; ondertrouw HRL; J.B. van Almenum ende Trijntje Harmens van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen IJpes, deszelfs schoonbroeder, 9 jan 1796; ondertrouw HRL; J.F.B. en Aafke IJmkes Dries, beyde van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 jul 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jan Johannes Baarda zie ook: J.J. Bader; J.J.B. van HRL. en Aurelia Sijbrens Blink van Franeker, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL
Jetze Jans Baarda huwt met Trijntje Ages, kind: Geertje Jetzes B., geb 1774 Baard; BS huw 1827
Johannes Baarda geb 1756 ... , ovl 28 jul 1812 HRL; wijk F-169, winkelier; BS ovl 1812
Petrus Jans Baarda geb 20 nov 1800 Almenum, ondermeester, wonende te Minnertsga/Sexbierum in 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Pieter Baarda meester bakker in 1799; ovl 23 apr 1805 HRL, oud 30 jaar
Rients Baarda huwt met Aaltje Rekus, kind: Eeltje B., geb 28 aug 1810 Sneek; BS ovl 1899
Ruurd Harings Baarda zie ook: Ruurd Harings; geb 15 apr 1796 HRL, ovl 8 nov 1839 HRL, huwt met Trijntje Jans Bijl op 24 jan 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 13 en 20 dec 1818 Wolvega en 20 en 27 dec 1818 Barradeel, zv Haring B., en Helena Akkringa, wonende te Minnertsga/ Sexbierum in 1825, houtmolenaarsknecht, A 1835 HRL; BS huw 1819, ovl 1839, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Steffen Harings Baarda ovl voor 1820, huwt met Tietje Pieters, kind: Haring Steffens B., geb 1757 ... ; BS huw 1819
Tietje Harings Baarda geb 1792 HRL, ovl 12 jan 1817 HRL, huwt met Bonne Sikkes vd Beest op 11 mei 1815 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, zv Haring B., en Helena Akkringa; BS huw 1815, ovl 1817; Wij, burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen ingevolge bij ons ingekomen informatie, dat T.H.B., van beroep werkster, geb te HRL, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van haar voorgenomen huwelijk. HRL den 25 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee certificaten van onvermogen behooren tot de Huwelijks acte van Bonne van der Beest en T.H.B. dato 11 mei 1815 op Fol. 30 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Johannes Baarder woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Trijntje Baarends huwt met Pieter R. Boter, (ook wel: Butter), kind: Romke Pieters Boter, geb 20 sep 1809, ged 22 okt 1809 Grote Kerk HRL
Froukje Baarents geb 1 jan 1801 HRL, N.H., ged 1 feb 1801, dv Beerent Jans en Aafke Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1801
Lijsbeth Hiddes Baars ovl 31 dec 1744, 66 jaar, wed. van Rein Sicces Menalda, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Bene Lukas Baas ovl voor 1838, huwt met Sjoukje Jacobs, kind: Geesje Benes, geb ... ; BS huw 1837
Betje Baasman geb 1776, huwt met Sicco Bouwes, getuige bij geboorte aangifte van Piebe Blokmaker; BS geb 1811
Etienne Babois ovl voor 1845, huwt met Jacoba Bakker, kind: Johanna, geb te Ezumazijl; BS huw 1844, ovl 1859
Aaltje Arends Bachum geb 3 jan 1774, ged 13 jan 1774 Grote Kerk HRL, dv Arend Johannes Bachum en IJttje Michiels
Angenietje van Bachum geb 1752 Dokkum, ovl 1 dec 1834 HRL, huwt met Frans Jans Feersma, dv Arend Johannes vB., en Jeltje Dirks vd Veer; BS ovl 1834
Arend Johannes van Bachum huwt met Jeltje Dirks vd Veer, kind: Angenietje vB, geb 1752 Dokkum; BS ovl 1834
Aukje Arends Maria van Bachum geb 1770 Leeuwarden, ovl 5 apr 1839 HRL, 1e huwt met Reinder Jans Park op 29 dec 1799 HRL, 2e huwt met Jacob IJges Wijga op 30 apr 1812 HRL, dv Arend Johannes vB., en IJtje Michiels, wonende te HRL. in 1812, huw.afk. 19 en 26 apr 1812 voor de hoofddeur van het Gemeentehuis; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1812, ovl 1839
Dirk van Bachum geb 1802 Lemmer, huwt met Gertie Nijkamp op 12 apr 1838 HRL, wonende te Franeker, pakhuisknecht, zv Michiel vB, en Trijntje Sijbrens Draaisma BS huw 1838
Elisabeth van Bachum huwt met Cornelis Folkerts, verkoopt huis en bakkerij in 1801; dopen Grote Kerk HRL 1799; huwt met Cornelis Folkertsma, kind: Fokje Cornelis Folkertsma, geb 15 sep 1796, ged 4 okt 1796 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk
Johanna van Bachum geb 1775 HRL, ovl 17 okt 1859 HRL, huwt met Jacob Sijbes dekker op 20 mei 1798 HRL, visvrouw in 1839, dv Arend vB., en IJtje Michiels; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-146, 245; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; VT1839
Michiel van Bachum ovl 8 nov 1837 Franeker, huwt met Trijntje Sijbrens Draaisma, kind: Dirk vB., geb 1802 Lemmer; BS huw 1838; M. vB. van HRL, ende Trijntje Sijbrens Draysma van Bolsward, zijnde wegens de bruid eene behoorlijke attestatie gepasseerd, 30 jun 1792; ondertrouw HRL; M. vB. van HRL, en Trijntje Sybrens Draysma van Bolsward, hebben de laatste afkondiging gehad op den 15 jul 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en den 22 getrouwd te Bolsward op vertoonde attestatie
Andries Backer ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 68:17:0 terzake 32 pond naaigaren geleverd tdv het Weeshuis, 12 jan 1762. (GAH1092)
Anskje Yetzes Backer Jan Steendrik ende A. IJ.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Coert Hendriks, goede bekende, 6 okt 1792; ondertrouw HRL; Jan Steenbrink en A.Y.B., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 oct 1792 HRL, en zijn den 23 getrouwd
Auke Backer Arum, Floreencohier 1700: de hopman A.B. tot HRL, eigenaar van Losse Landen nr. (L81), grootte 5, 5 p. m., floreen f. 2:0:0, gebruiker Claas Hayes, ferskaat: bestaande in 3 verscheidene stucken als 2 en 1, 5 pm, de kerkelanden van Arum O. en Z., het Geestlyk cantoor van Franequer N. ; 2 pm, het Geestlyk cantoor O., naevolgende 8 pm O., Z. en W. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Berber Jansen Backer ovl voor 1787; weesvoogden bet f. 250:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door wijlen mejuffrouw B.J.B. wed. : D.P. Backer, aan ''t Weeshuis gelegateerd 13 jun 1786. (GAH1118)
Claas Jans Backer lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier:5-8:0 (GAH650)
Coenraad Backer woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, mei18 03. (GAH650); id. nu: Buitenbuurt, mei 1804. (GAH650)
D. P Backer ovl voor 1787; weesvoogen bet f. 250:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door wijlen mejuffrouw Berber Jansen Backer wed. : D.P.B., aan ''t Weeshuis gelegateerd, 13 jun 1786. (GAH1118)
Dirkje Klazes Backer geb 1741 ... , ovl 24 jan 1818 HRL, huwt met Teunis Norbruis, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1818, ovl 1833; kind: Klaas Norberhuys, geb 23 sep 1773, ged 17 okt 1773 Grote Kerk HRL
Fettie Jans Backer huwt met Douwe Dirks Siderius, beide van HRL, geproclameert den 17-24 en getrout den 31 mrt 1754
Iacob Frercks Backer ovl ... sep16. ., Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jacob Dirks Backer J.D.B. ende Trijntie Cornelis beide van HRL, komende voor de bruid desselvs broeder Jan Cornelis, 15 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Hendriks Backer huwt met Trijntie Romkes (mogelijk Wassenaar; zie Jan Cornelis Backer), beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 7 ber (= september) 1768; begraven Groot Kerkhof, regel 44, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jaike Backer lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier:24:0:0 (GAH650)
Jan Cornelis Backer huwt met Dieuwke Romkes Wassenaar, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 Febrij. 1768
Jan Cornelis Backer lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier:7-4:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Jan Gerryts Backer van HRL, ende Jeltie Veltmans van Groningen, huw.aang. 15 feb 1738 HRL, Commissrs:Burgemr. Schrik, Comende voor de Bruit Trijntie Hijlkama met Certificatie dat de geboden tot Groningen waren aangetekent; huw.aang. HRL 1738
Jurjen Backer woont in 8e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; ook vermeld met alleen rechts: . :0 -8; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Lijsbert Backer Diederik Reynold Broun, soldaat onder de comp. van capt. Bruie en de L.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Frans Arjens, 4 aug 1792; ondertrouw HRL
Meinert Backer geboortig van Steggerden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. W. Buma op 16 mei 1746. (burgerboek)
Olgert Hendriks Backer O.H.B. van Groningen ende Jacoba Christina Hogenkamp van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder productie van genoegzaam bewijs, 12 dec 1789; ondertrouw HRL; O.H. Bakker van Groningen en Jakoba Christina Hoogenkamp, van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 dec 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Piebe Coenraads Backer ovl na 1772 en voor 1788; huwt met Aaltje Wietses de Kok, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 apr 1771 in de Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1820; kind: Coenraad Pijbos Bakker, geb 14 sep 1774, ged 2 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Coenraad Piebes Bakker, ged 16 Febrij 1772 Grote Kerk HRL; voogden bet f. 17:5:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 2 jaar loon van Tjeerd Bouwes bij P.B. als schoenmakersknegt verdiend, mei 1773. (GAH1104); wed. P.B. gebruiker van wijk G-029; medegebruiker Teunis Koster, slagersknegt; eigenaar is Jacob Ponster, 1814. (GAH204); wed ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 66:1:0 terzaake geleverde kleedbare waaren, quit. no. 4, 28 dec 1787. (GAH1120); id. f. 69:2:0, quit. no. 35, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 126:13:0, quit. no. 11, 1 dec 1789. (GAH1121); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier, Simon Frieseman als curator over de kinderen van P.B. : f. 20:0:0; in een ander deel wordt Jan Schiere vermeld; (GAH650); weduwe ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 78:19:0 ter Saeke kleedwaeren, 30 jun 1808, quit. no. 15 (GAH1140); id. f. 16:4:0, 8 sep 1809, quit. no. 18 (GAH1141); id. f. 62:8:0, 30 dec 1809, quit. no. 33 (GAH1141)
Pieter Backer P.B. van Leeuwarden en Lijsbeth Cornelis van HRL, geproclameerd de 27 apr en de 11Mey en getrout met Attestatie de 1 jun 1766; kind: IJede, geb 29 apr 1772, ged 12 mei 1772 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Pieters Bakker, geb 30 mrt 1774, ged 12 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Pieters Bakker, geb 23 aug 1776, ged 8 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Katharina Pieters Bakker, geb 7 feb 1780, ged 27 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Pieters Backker, ged 8 mrt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter Bakker, ged 22 aug 1769 Grote Kerk HRL
Wybe Feddes Backer Vertoont UEd:Achtb:met onderdanig Respect, Sacke Jacobs burger en zeevaerends persoon binnen UEd:Achtb:Stadt als dat door ''t overlijden van Hubert Cornelis, en W.F.B. beide loodslieden van dese Stad HRL op Texel Vlie de Jetting etc, die bedieningen zijn vacant geworden, en de supplnt seer geerne soude versoeken, om door UEd:Achtb:in plaets van een van beiden mogte worden aengesteld tot mede ordris Loodsman van dese Stadt op de voorn:vaerwaters soo is de supplnt te raede geworden sig door desen aen UEd:Achtb:te adresseeren versoekt ootmoedig nog om tot Loodsman werde aengesteld en dat op Lasten pligten profijten gehoorsaemheden, daer toe staende alsoo de supplnt bij der Zee heeft gevaren veel jaren quo facto etc. :(was get:), Saak Jacobs, Requisitus, (was get:) P. Marnstra. ; In margine Stonde; de magistraet versoekt en committeerd mits desen de twee voorsittende Heren Bretton en Jelgersma om sig op de bekwaemheyd en goed gedrag van de supplnt te informeren, en nae sulx daer af te rapporteren om nae sulx geschied voorts gedisponeerd te worden nae behoren actum den 9 jan 1741, (was get), Pier Bretton, Ter Ordtie van de magistr. (get:), M. van Idsinga; (Onder Stonde); de magistraet gehoord het rapport der Heren Commissarissen, als den supplnt door vier Ervarene Zeelieden hebbende laten examineren, heeft goedgevonden den supplnt zijn versoek te accorderen, en eligeert denselven mits desen tot mede ordris Loodsman op het Vlie, de Vlieter, de Jetting etc:op sodanigen reglement en arttn in het octroy der Ed:Mog:Heeren Staten deser Provintie van den 28 apr 1714 uitgedrukt, waernae hij zig zal reguleren moeten en sig verders in ''t ontfangen van salaris gedragen aen het reglement en taux door Haer Agtb:daer op beraemt, mits doende hier op, en wel specialijk dat ten allen tijde sig sodanig zal gedragen en zijn uitterste best doen als een Eerlijke Loods tot conservatie van schepen en goederen verpligt is, den Eed in handen van de Hr. Presid:Burgemr. deser Stadt. Actum den 16 jan 1741. (was get), Pier Bretton Ter Ordtie van de magistr., get. M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 16 jan 1741 heeft Sake Jacobs op sijne commissie en nopens sijne getrouwigheit den Eedt gedaen voor de Presid. Burgemr. Pier Bretton. In kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Willem Backer lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier:150:0:0 (GAH650)
Willem Backer van HRL, huwt met Geiske Roukes van Leeuwaarden, geproclameerd de 7-14 en getrout met attestatie de 21 nov 1762; kind: Coenraad Willems Backker, ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL
Cornelis Pieters Backker ged 8 mrt 1767 Grote Kerk HRL, zv Pieter Backker en Lijsbeth Cornelis
Pieter Berends Backker ged 22 jul 1766 Grote Kerk HRL, zv Berend Backker en Hotske Pieters Scheltema
Francois Bacot Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 6 dec 1675 Betaelt aen F.B. ter saecke een pruyck voor ende ten behoeven van Hidde Tjercks f. 20:0:0. Zie verder Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Baden Durlach Hendrik Smijs soldaat onder ''t 2e Bataillon van sijn Hoogheid de Heer Lieutenant Generaal Prince van B. van Leeuwarden en Trijntie Pieters van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 jul en getrout met attestasie de 3 aug 1766; Mathijs Soomerdijk soldaat onder ''t 2e Bataillon van sijn Hoogheid de Heer Lieutenant Generaal Prince van B. van Leeuwarden en IJbeltie Piebes van HRL, geproclameerd de f. 13:20:27 jul en getrout met attestasie de 10 aug 1766; Harmen Woltering soldaat onder ''t 2e Bataillon van sijn Hoogheid de heer Lieutenant Generaal Prince van B. van Leeuwarden en Dore Jackson van HRL, geproclameerd de 20-27 jul en de 3 en getrout met attestasie de 17 aug 1766; Hendrik Holtkamp, granadier in de compagnie van Prince van G.G. Baron van Haersolte, in ''t Regiment van Lt. Generaal Prince van B.D., en Cornelia Johannes, beide van HRL, laatst geproclameert 23 oct 1774 HRL, en toen getrouwd
Henricus Bader geb 1793 ... , ovl 31 dec 1820 HRL, huwt met Johanna Margadant op 25 nov 1813 HRL, huw.afk. 7 en 14 nov 1813, wonende te HRL, zv Johannes B., en Helena Lammerts; BS huw 1813, huw 1837, ovl 1840; gebruiker van wijk F-233, speelgoedmaker; medegebruikers Claas M. Koster, slagersknegt, Rintje P. vd Post, zeylemakersknegt; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204)
Jan Johannes Bader in ondertrouw reg. als: Baarda; zie aldaar; geb 1784 ... , huwt met Aurelia Blink, speelgoedmaker, huw.get. bij H. Bader en J. Margadant, broeder vd bruidegom, wonende te HRL. 1813, overlijdensaangifte van Siebren Pieters in 1811; BS geb 1811, huw 1813; eigenaar en gebruiker van wijk E-228, speelgoedmaker, 1814. (GAH204)
Johannes Bader ovl voor 1814, huwt met Helena Lammerts, kinderen: Hendrikus B., geb 1793 ... , Jan B., geb 1784 ... ; BS huw 1813, overlijdens; geboortig van F?reland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Alema op wo. 9 jan 1788. (burgerboek)
Anke Badstra geb 15 feb 1781 Sneek, A 4 jun 1859 Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk B-053
Johannes Badstra woont in 5e quartier, links: . -2:0, rechts: . -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 7:14:0; ook vermeld als: f. 7:4:0 (GAH650)
Weduwe Baekma lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier:36:0:0 (GAH650)
Folkert Baerends van Baelen van HRL, ende Acke Minnes van Sneecq sijnde de aengeevinge gedaen door de apothecarius T. Tjallingii met vertoninge van Schriftelijk consent van weedersijdse ouders 13 Mrt 1751
Tjeerd Gerbens Baentjer ovl 3 apr 1727 HRL, oud 60 jaeren
Jan Baerents ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, zv Baerent Jans en Trijntie Jans
Arend Johannes van Bagchum huwt met IJtje Michiels, kinderen: Johanna geb 1775 HRL, Aukje Arends Maria vB., geb 1770 HRL; BS ovl 1839; 1859 overlijdens; kind: Aaltje Arends Bachum, geb 3 jan 1774, ged 13 jan 1774 Grote Kerk HRL
Harmen Jans Baggelaar Dirk Mouwen, soldaat onder de comp. van capt. Evers ende Marike Roelofs, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.B., de oom, 8nov17 88; ondertrouw HRL; H.J.B. van HRL, en IJda Markus de Vries van Franeker, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 may 1785 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Franeker, hier ten zelfden dage getrouwd; kind: Antje Harmens Baglaar, geb 3 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL
Marijke Jans Baggelaar geb 1762 HRL, ovl 8 mei 1832 HRL, huwt met Jan Jeltes Hilwerda; BS huw 1818, ovl 1832, ovl 1859
Antje Harmens Baglaar geb 3 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL, dv Harmen Baglaar en Yda de Vries
Harmen Jansen Baimar H.J.B. en Ytj4e Klaassen, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 14 feb 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Aaltje Bakels huwt met Laurens Ruurdts, kind: Frouwkjen Laurens, geb 8 mei 1773, ged 8 jun 1773; kind: Jacomina Lourens, ged 19 apr 1763 Grote Kerk HRL
Antje Jans Bakels geb 1796 Bolsward, ovl 24 okt 1827 HRL, huwt met Jan Wiebes van Dokkum op 18 mrt 1821 HRL, huw.afk. 18 en 25 feb HRL, en 25 feb 4 mrt 1821 te Bolsward, wonende te Bolsward, dv Jan Fransen, en Geertje Barteles; BS huw 1821, ovl 1826, ovl 1848
Jeltje Arends Bakema ovl 18 aug 1825, 59 jaar, wed. van Klaas L. Koster, sterfhuis wijk C-024/ Grote Bredeplaats 29, Westerkerk HRL; (vd Gaast, begraaflijst)
Pieter Josephus Bakema geb 1807 Gron, huwt met Antje Sluik op 27 jan 1831 HRL, varensgezel, won HRL; in 1831 en 1879, zv Josephus B., (gk), en Antje Izak van der Werf, (gk), vader in leven winkelier te Gron, aldaar ovl 14 jun 1820, moeder afwezig of ovl in 1831; BS huw 1831, ovl 1879; oud 33 jaar, geb Amsterdam (!) en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-123; VT1839
Anna Bakkenes huwt met Joseph Sterk op 2 dec 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
. J. W Bakker onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan J.W.B., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 6:5:0 (GAH1142)
A Bakker won. HRL; (?), 1810
Aaltje Ages Bakker mogelijk dezelfde als Aaltje Ages, geb 1799; zie aldaar; geb 1801 HRL, ovl 8 apr 1841 HRL, huwt met Jan de Vries op 19 jun 1828 HRL, huw.afk. 8 en 15 jun 1828, dv Age Heeres B., en Antje Jeltes; BS huw 1828, ovl 1841, ovl 1859; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-167; VT1839
Aaltje Coenraads Bakker geb 1 mei 1809 HRL, ovl 13 jan 1830 HRL, huwt met Minne Hendriks Merkelbach op 21 feb 1828 HRL, huw.afk. 10 en 17 feb 1828, N.H., dv Coenraad Piebes B., en Helena S. Wyma; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1828, ovl 1830, ovl 1839; geb 1 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL, dv C.P. Bakker en Helena S. Weyma
Aaltje Sjoerds Bakker geb 1758 Minnertsga, ovl 23 jan 1842 HRL, huwt met Douwe Tjeerds van der Schaaf, N.H., dv Sjoerd B., en Trijntje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1842, ovl 1850, ovl 1853, ovl 1860; oud 82 jaar, geb Minnertsga en wonende te HRL. 1839, wijk H-116; VT1839
Acke P Bakker met 2 kinderen, ovl 1 aug 1743, 36 jaar, huisvrouw van Wytze S. Vettevogel, Westerkerk HRL; vdGaast begraaflijst
Adriaantie Bakker oud 69 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk H-121; VT1839
Age Heeres Bakker zie ook: Age Heeres; geb 1757 HRL, ovl 5 mrt 1837 HRL, huwt met Antje Jelles/Jeltes Raap, wonende te wijk C-249 in 1812, huw.get. bij D. Dreyer en T.W. de Wit, 1823 kinderen: Heere Ages B., geb 1788 HRL, Jelte Ages B., geb 1792 HRL, Aaltje Ages B., geb 1801 HRL, Hiltje Ages B., geb 1795 HRL; Janneke Ages B., geb 2 jun 1805 HRL, Trijntje Ages B., geb 1792 HRL, Leentje Ages B., geb 2 mrt 1783 Medemblik, Aaltje Ages, geb 13 sep 1799 HRL, ged 24 sep 1799 HRL, zv Heere Ages, en Leentje Ages; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, BS ovl 1812, ovl 1814, huw 1823, ovl 1837, ovl 1841, ovl 1844, ovl 1849, ovl 1862; eigenaar en gebruiker van wijk E-249, uitdrager, 1814. (GAH204); A.H.B. eigenaar van percelen nrs. 24-26 te HRL, woonplaats HRL, gebruik resp. huis, huis, huis en erf, resp. 42, 28 en 63 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 9 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 30 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 22, huis, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 227 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 22, huis en erf, 108 m253, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 650 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 22, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 995 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 22, huis en erf, 148 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Age Bakker geb 11 apr 1811 HRL, ovl 30 sep 1832 Haarlem, zv Heere Ages B., en Atje Gerrits (Kok), kurassier bij de 9de Afdeeling; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1832; geb 11 apr 1811, ged 26 apr 1811 Grote Kerk HRL, zv Heere Aris (= Ages), en Atje Gerrits
Albert Wiemers Bakker ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis in qualiteit als kerkmeester op order van ''t gemeente bestuur f. 99:0:0, 17 jan 1807, quit. no. 1 (GAH1139); id. f. 101:0:0, verschenen 1806, 3 apr 1807, quit. no. 3 (GAH1139); id. f. 200:0:0 voor ''t jaar 1807, 23 jun 1807, quit. no. 4 (GAH1139); id. 12 may 1808, quit. no. 3 (GAH1140); op belijdenisse des geloofs aangenomen en ged 25 jan 1760 Grote Kerk HRL, J:Man aan de Voorstraat; huwt met Jetske Jans, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1762; ovl voor 1831 HRL, huwt met Jetske Jans Bekius, koopt een huis 1800- 1801, kinderen: Jan Alberts B., geb 1770 HRL, Trijntje Alberts B., geb 1766 HRL; BS ovl 1827; 1830 huwelijken, huw 1834; kind: Trijntie Alberts Bakker, ged 19 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Eke Alberts Bakker, ged 20 jan 1767 Grote Kerk HRL; kind: Jan Alberts Bakker, ged 19 dec 1769 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 29:2:0 voor rekening vd boedel van wijlen Philippina Arjens wegens geleverd naaygaren, kwit. no. 12, 4 jul 1780. (GAH1111); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en geswloten in de vergadering der Magistraat, gezwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen ter praesentie vd gezamentlijke weesvoogden op den raadhuize dd 28 decemb. 1782. In kennisse derzelver handen benevens die vd rendant, en de subscriptie van mij, secretaris. E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, A.W.B., Sjoerd F. Schrik, S. Rienstra, J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenburg, A. Mockema, Hein Mollema, Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); id. 10 Januar. 1784. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, Jaane van Slooten, Sijds Schaaff, A. Binkzma, H. de Waart, Sjoerd F. Schrik, Sijbout Hoornstra, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, Klaas Poort, A.W.B., H. Radsma, S. Rienstra, Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1114); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, Sjoerd T. Schrik, Jan Oosterhout, T.S. Stephanij, Sijbout Hoornstra, A.W.B., Wassenaar, R.W. Meintz, H.R. Binksma, Klaas Heins, J. Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, A.J. Conradi, 22 dec 1789. (GAH1121); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 169:3:0 terzaake geleverde eetbaare winkelwaaren, quit. no. 14, 5 jan 1790. (GAH1122); id. f. 115:0:8, quit no. 60, 30 nov 1790. (GAH1122); Afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, eene summa van tweehondert vijfennegentig Cargulden, negen stuivers en ses penningen. en daarentegens van de gecollecteerde duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijvende berusten. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 January 1794. In kennisse van des Rendants, en Rendeerden handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJ. Feddema, H. de Waart, Frank, J.H. Olinjus, Jetse Lentz, Menno Vink, Pierre Peaux, S. Wyma, van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125); Afsluiting Weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is, eene summa van 56 Caroliguldens, 6 stuivers en 12 penningen, welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraaten gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL, den 30 January 1795. In kennisse des Rendants , en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. OIinjus, IJ. Rodenhuis, Menno Vink, E.F. Harkenroth, Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, A.W.B., Sijds Schaaff, Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, vijfde quartier, no. 25, mei 1802. (GAH650); id. vierde quartier, mei 1804. (GAH650); woont in 5e quartier, links: . -3:0, rechts: . -6-; . jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 168:0:0 (GAH650); id. in qualt voor Sjierk Langenberg, 5e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); id. in qualt voor Albert S. de Haas, 5e quartier: f. 13:14:0 (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier, in qualt voor Antje F. de Haas: f. 13:0:0 (GAH650); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14. en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant, is berustende tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 19 January 1793. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, Frank, IJpey, C.D. Zijlstra, Teunis Norbruis, Radsma, E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, A.W.B., S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, A.J. Conradi, J. Albarda, Jan van der Veen (GAH1124)
Albert Willems Bakker geb 30 jul 1772, ged 23 aug 1772 Grote Kerk HRL, zv Willem Douwes Bakker en Rinske Alberts Noordga
Albert Bakker geb 11 mei 1807 HRL, ged 26 mei 1807 HRL, N.H., zv Jan A.B., en detje Johannes Beekes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Albert Bakker oud 50 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, molenmaker, wijk D-132; VT1839
Albertus Jurjens Bakker ged 17 jun 1749 Westerkerk HRL, zn Jurjen Lodewijks Bakker en Trijntje Tjerks; (vdr ook als L.B. )
Alef Coenraads Bakker ged 1 mrt 1750 Grote Kerk HRL, zv Coenraad Willems Bakker en Grietje Piebes
Anna Gerlofs Bakker geb 1750 HRL, ovl 30 okt 1825 HRL, huwt met Jan Cornelis Schiere, vlgs ovlakte 4 kinderen; BS ovl 1825; 1829 overlijdens
Anna Yedes Bakker geb 25 okt 1803 HRL, ovl 10 jan 1864 HRL, huwt met Hendrik Dirks Faber op 18 aug 1831 HRL, dienstmeid. ovl wijk A-183, dv IJde B., en Trijntje Tjepkes Blok, ged 13 nov 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1831, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-182; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-148; VT1839
Anna Jacoba Bakker geb 1778 HRL, ovl 22 okt 1831 HRL, ongehuwd, dv Jan Aukes B., en Attia Tjallings; BS ovl 1831; A.J.B. eigenaresse van perceel nr. 1147 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 19, huis en tuintje, 290 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Anne Bakker kalkleverancier 1751
Anthoon Bakker geb 1733 ... , ovl 26 nov 1814 HRL; wijk C-103; BS ovl 1814
Antje Jans Bakker verkoopt wrakke steen in 1742; Robijn Arjens en A.J.B. beyde van HRL, komende wegens de bruid des selfs broeder Auke Jansen Backer, 30 Oct 1744
Antje Jolles Bakker zie ook: Antie Jolles; geb 1766 HRL, ovl 25 sep 1846 HRL, huwt met Jacob Jurres Wassenaar, dv Jolle B., en Rinske Jochums; BS ovl 1814; 1846 overlijdens; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-016; VT1839
Antje Sybrens Bakker ovl voor 1827, huwt met Anne Melles van Dijk; BS Franeker huw 1826
Antje Bakker geb 1806/1810 Bolsward, ovl 13 mrt 1854 HRL, huwt met Jelte Visser, N.H., arbeidster, Vst 27 aug 1853 uit Bolsward, dv Cornelis B., en ...; BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk G-195
Antje Bakker geb 1809 Sneek, huwt met Gerben Eekma Stam op 2 mei 1834 HRL, wonende te HRL; dv Jetse Lijkles B., en Aagje Gerbens Westerbaan; BS huw 1834
Arjen Dirks Bakker ovl voor 1825, huwt met Jochumke Everts op 26 apr 1801 Vrouwenparochie komt van Vrouwenparochie, kind: Feikje Arjens B., geb 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, BS Franeker huw 1825; geboortig van Bilzijl, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burger L. Albada als Commissaris op 9 feb 1801. (burgerboek)
Arriaantje Bakker zie ook: Jaantje Bakker; won. HRL. in 1840; BS huw 1840; huwt met Andreas Jordan, kind: Albert Andreas Jordan, geb 25 apr 1794, ged 4 may 1794 Grote Kerk HRL
Atse Sipkes Bakker geb 1767 HRL, ovl 27 jun 1825 HRL, huwt met Sjoukje Sjoerds Nieuwhoff, sjouwerman in 1825; BS ovl 1825; 1835 overlijdens
Atze Lubberts Bakker geb 1774 Gorredijk, ovl 19 jul 1851 HRL, 1e huwt met Jantje Ennes Haar- sma, 2e huwt met Antje Johannes Kerkhoven op 21 mei 1829 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1829, wonende te HRL, koopman, 3e huwt met Jantje Jacobs de Vries op 20 aug 1835 HRL, N.H., zv Lubbert Pieters en Mink Atzes Ferwerda; BS huw 1829, huw 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk C-021, 30; eigenaar en gebruiker van wijk G-278, winkelier, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk G-034; VT1839; A.L.B. eigenaar van perceel nr. 964 te HRL, cathegiseermeester, woonplaats HRL, legger nr. 21, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Auke Jansen Bakker houthandelaar 1742-1752, mogelijk een broer van Philippus Jansen B., zv Jan Aukes B. (?); Robijn Arjens en Antje Jans Backer beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd desselfs broeder A.J.B., 30 Oct 1744
Auke Bakker begraven Groot Kerkhof, regel 23, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Barbara Lodewijks Bakker ged 6 aug 1752 Grote Kerk HRL, dv Lodewijk Bakker en Trijntje Tjerks
Barend Jans Bakker zie: Berend Jans Bakker; ged 26 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte man; huwt met Hotzke Pieters, kind: Geeske Barents Backker, ged 9 jun 1768 Westerkerk HRL
Bauke Thomas Bakker ovl 1 nov 1806 HRL, huwt met Antje Taekes, bakker, verkoopt in 1802 een huis, kinderen: Thomas Baukes geb 1770 HRL, Meinouw Baukes B., geb 1768 HRL, Trijntje Baukes van Boon, geb ... ; BS huw 1815, huw 1823, huw 1829, ovl 1831, ovl 1846
Baukje Pieters Bakker huwt met Evert Baarda op 30 sep 1806 HRL, wonende te Sexbierum, laatste afk. 28 sep 1806; huw Grote Kerk HRL 1806; Evert Pieters Baarda van HRL. en B.P.B. van Sixbierum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Lautenbach, goede bekende, 13 sep 1806; ondertrouw HRL
Baukjen Seerps Bakker B.S.B., dv Seerp Doedes Bakker en Aukjen Huiberts Braam, huwt met Jetse Jacobs Roorda op 1 apr 1741 HRL. voor het Gerecht; zij ovl v??r 9 mrt 1778; er waren geen kinderen en het bezit van B.S.B. komt aan de tantezeggers; zie verder: Jetse Jacobs Bakker; (Gen. Jaarb. 1984)
Beeuwkje Gerbens Bakker huwt met Zweitse Wisses Feenstra, wonende te Makkum; BS huw 1839
Beitske Jans Bakker ovl 8 okt 1808 HRL, huwt met Berend Oorthuis; BS huw 1820, ovl 1823, ovl 1824
Berber Jurjens Bakker zie ook: B.J. Bekker; geb 1765 ... , ovl 24 nov 1811 HRL, huwt met Hendrik Jans Bron, wonende te op de Zoutsloot in 1811; BS ovl 1811; 1813 huwelijken, ovl 1822, huw 1839, ovl 1850; kind: Jan Hendriks, geb 20 jun 1793, ged 7 jul 1793 Grote Kerk HRL
Berbera Johannes Bakker geb 30 dec 1789, ged 3 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Johannes Bakker en Marijke Johannis Buchelaar
Berend Jans Bakker ovl voor 1813, huwt met Hotske Pieters Scheltema, beide van HRL, gepro clam:de 15-22 Feberwari en getrout de 1 mrt 1761, in leven echtelieden te HRL, kind: Trijntje Berends B., geb 1773 HRL; DTB N.H. HRL, BS huw 1812; kind: Trijntje Berends Bakker, geb 24 dec 1772, ged 12 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Berends Bakker, ged 6 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Barends Bakker, ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL, vader als Barend J.B. ; kind: Pieter Berends Backker, ged 22 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Beernts Bakker, ged 14 Febrij 1771 Westerkerk HRL; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Seventig den Veertiende feb is Gedoopt Trijntje dv B. Jansen B. en Hotske Pieters Scheltema. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 mei 1815
Berend Bakker geb 1811 Emden, Dld, ovl 22 jan 1892 HRL, 1e huwt met Neeltje Schaafsma, (gk), op 28 mrt 1839 HRL, wonende te HRL, varensgezel, 2e huwt met IJda Schaaf, zv Geert Evers, (gk), en Marijke Koopmans, (gk); BS huw 1839, ovl 1892
C Bakker bezit een jagt lang 22 voet, belasting: f. 2:4:0, mei 1805. (GAH650)
C Bakker heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, no. 83 mei 1802, mei 1805. (GAH650)
C. W Bakker eigenaar van wijk H-019; gebruiker Dirk de Clerq, candidaat, 1814. (GAH204); id. van wijk H-021; gebruiker Johannes van der Elst, kleermaker, 1814. (GAH204); id. van wijk H-032; gebruiker Pietje Tammes, 1814. (GAH204); id. van wijk I-010; gebruiker Barend A. van Kampen, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk I-011, zoutbrander in zoutkeet ''De Hoop'', 1814. (GAH204)
Coenraad Piebes Bakker ged 16 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, zv Piebe Bakker en Aaltje Wytses de Kok; geb 14 sep 1774 HRL, ovl 12 feb 1819 HRL, huwt met Helena S. Wyma op 27 jul 1800 HRL, huw.get. bij J.A. Petreaus en M. Miedema, brouwer, oom vd bruid. 1821; N.H., vroeger kompasmaker, kinderen: Aaltje geb 1 mei 1809 HRL, Simon 1 mei 1806 HRL, Sijbilla Coenraads B., geb 1801 HRL, Piebo B., geb 6 aug 1803 HRL, wrsch is zijn vrouw een dv Simon Miedema en Janke Wijngaarden; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1809, BS ovl 1819, huw 1821, ovl 1831, ovl 1833, huw 1837; vrouw van C.P.B. gebruiker van wijk D-001; eigenaar Symon Wyma erven, 1814. (GAH204); Coenraad Pijbos Bakker, geb 14 sep 1774, ged 2 okt 1774 Grote Kerk HRL, zv Pijbo Coenraad Bakker en Aaltje Wytzes Kok; kind: Aaltje Coenraads Bakker, geb 1 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL; kind: Piebo Coenraads Bakker, geb 6 aug 1803 HRL; Wij ondergetekenden C.P.B. en Gerrit Namles van der Woude beide wonende te HRL Verklaren hier mede dat ons ten vollen bekend is dat Cornelis van Velsen, in leven woonachtig te Amsterdam, aldaar is ovl den 15 mrt 1807
Coenraad Willems Bakker ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL, zv Willem Backker en Geyske Roukes; geb 8 jun 1771 HRL, huwt met IJebeltje E. Oosterbaan op 31 mei 1795 HRL, laatste afk 31 mei 1795, ijzerwarenhandelaar 1800-1804, kastelein in 1825, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1822 , lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; C.W.B. en IJebeltje E. Oosterbaan, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door dr. E. Oosterbaan, onder productie van Procuratie, met een gebod in de week, 16 may 1795; ondertrouw HRL; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, mei 1806. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 149:11:0 ter zake geleeverd ijzerwerk en gereedschappen, 17 may 1793, quit. no. 14 (GAH1125); id. f. 122:7:0 ter zake geleverde ijzerwerk, 30 nov 1793, quit. no. 37 (GAH1125); id. f. 95:4:0, 1 jul 1795, quit. no. 26 (GAH1127); id. f. 48:7:0, 5 dec 1795, quit. no. 39 (GAH1127); id. f. 4:19:0, quit. no. 4, (Bank van Leening) (GAH1125); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:3:0 ter zaake geleverde ijserwaaren, 19 may 1801, quit. no. 18 (GAH1133); id. f. 6:6:0, 31 dec 1805, quit. no. 29 (GAH1138); id. f. 2:4:0 wegens reparatie aan een uurwerk, 19 may 1801, quit. no. 21 (GAH1133); kind: Willem Coenraads Bakker, geb 31 dec 1795, ged 19 jan 1796 Grote Kerk HRL
Coenraad Willems Bakker ged 30 jun 1771 Grote Kerk HRL, zv Willem Bakker en Mayke de Haas
Coenraad Willems Bakker huwt met Grietje Piebes, kind: Alef Coenraads Bakker, ged 1 mrt 1750 Grote Kerk HRL; kind: Janke Koenraeds Bakker, ged 5 may 1743 Westerkerk HRL
Coenraad Bakker Hendrik Posthumus van HRL. ende Geertie Willems van Witmaersum koomende weegens de bruid de bootsman C.B. des selfs neef, 26 Apr 1749
Coenraad Bakker weduwe woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Cornelis A Bakker won. HRL. (?) 1808, mogelijk dezelfde als Cornelis B. (?)
Cornelis Gerkes Bakker huwt met Aaltje Siebes, kind: Trijntje Cornelis B., geb 1766 Terschelling; BS ovl 1845
Cornelis Jacobs Bakker won. HRL. 1743-1752
Cornelis Pieters Bakker geb 20 mrt 1803 HRL, ovl 23 sep 1846 HRL, huwt met Geeltje Sjoerds de Groot op 13 nov 1828 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1828, winkelknecht, N.H., zv Pieter Pieters B., en Rinske Postma, ged 27 mrt 1803; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1846, ovl 1847; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk G-036; VT1839
Cornelis Pieters Bakker ovl voor 1854, huwt met Antje Wybes Kwest op 27 mei 1798 HRL, komt van IJsbrechtum, koopt een huis in 1801; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1853
Cornelis Bakker begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Cornelis Bakker hm ... kind: Antje, geb 1806/1810 Bolsward; BS ovl 1854
Cornelis Bakker Jan Johannes ende IJnskjen Symons, beide van HRL, huw.aang. 7 feb 1739 HRL, komende voor de bruid C.B. ; huw.aang. HRL 1739
Cornelis Bakker koopt een huis in 1799, mogelijk dezelfde als Cornelis A. Bakker(?)
Dieuwke Ydes Bakker geb 10 aug 1799 HRL, ovl 16 okt 1871 HRL, huwt met Hendrik Joosten Gonggrijp op 18 mei 1826 HRL, huw.afk. 23 en 30 apr 1826 HRL en Langweer, zv IJde B., en Trijntje Blok; BS huw 1826, ovl 1839, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-173; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-165; VT1839; Duuwke Iedes B., geb 10 aug 1798, ged 2 sep 1798 Grote Kerk HRL, dv Iede Bakker en Trijntje Tjepkes
Dieuwke Klases Bakker zie ook: Dieuwke Klaases; geb 1797 Almenum, ovl voor 1840, huwt met Dirk Tjerks de Groot op 31 aug 1817 HRL, huwelijksafkondigingen 3 en 10 aug 1817, wonende te HRL, dv Klaas Hemkes B. en Sijke Symons; BS huw 1817, huw 1839
Dieuwke Rienks Bakker die ook: Duuwke Rienks; geb 1799 HRL, ovl 27 jun 1831 HRL, werkster, ongehuwd, dv Rients B en Ake Harkes vd Stok; BS ovl 1831
Dirk Feikes Bakker zie D.F. de Boer, geb 1770 HRL
Dirk Foppes Bakker geb 10 mei 1760 Franeker, ovl 1 jun 1819 HRL, huwt met Getje Jans Visser, huistimmerman in 1819, wonende te HRL. 1818, kinderen: Jan Dirks B, geb 1787 Franeker, Foppe Dirks B, geb 1796 Franeker, Maaike B., geb 1790 Franeker, Taeke Dirks B, geb 4 nov 1792 Franeker; BS huw 1818, 181 9ov, ovl 1828, ovl 1839, ovl 1862, ovl 1866, ovl 1871
Dirk Jans Bakker geb 1792 Enkhuizen, huwt met Gatske Jans Visser op 26 jan 1815 HRL, metroos, wonende te HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1815 HRL en Enkhuizen, zv Jan Dirks B., en Cornelisje Jans; BS huw 1815; de Burgemeester der Stad Enkhuizen, Provincie Noord-Holland, als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, Certificeert bij dezen, dat de twee Huwelijksch geboden van D.J.B., oud drie en Twintig Jaren, gebooren binnen deze Stad, doch thans woonende te HRL, meerderjarige zv Jan Dirksz Bakker en Cornelisje Jans beiden woonende alhier, en Gatske Jans Visser, oud zes en Twintig Jaren, gebooren en woonachtig te HRL, Weduwe Pieter Jentjes van Buiten, van beroep Winkelierster, meerderjarige dv Jan Visser, en Aaltje Sijbrens de Groot, alhier op den Achtste en Vijftiende jan dezes Jaars zonder eenige verhindering zijn ten einde gelopen, en Zijlieden alzo wat ons aangaat, wel in den Huwelijken Staat kunnen bevestigd worden. Enkhuizen den 16? jan 1815; Huwelijks-Consent. Voor ons Notaris Matthijs Reyffert, openbaar Notaris in het District Hoorn, Provincie Noord-Holland reciderende te Enkhuizen en aldaar woonagtig innde Oude Westerstraat Wijk C, nummero Drie honderd Vijf en Veertig in presentie van de na te noemen getuigen zijn gecompareerd Jan Dirksz Bakker, Schipper en zijn huysvrouw Cornelisje Jans, welke hij tot het uitbrengen deezer Acte Athuriseert, wonende zij Comparanten alhier te Enkhuizen op de Zuiderhavendijk ons Notaris bekend. dewelke bij deeze verklaarden te Consenteeren in en volkoomen genoegen te neemen met het Huwelijk dat hunnen meerderjarige Zoon D.J.B., Schippersknecht te HRL thans zig bevindende, voorneemens is aan te gaan met de meerderjarige Gatske Visser te HRL woonachtig en voor deezen getrouwd geweest, verzoekende zij Comparanten deeshalven de Heeren Officieren van de Burgelijken Stand of wie het anders mogte aangaan de geboden aantetekenen en te laten doen en vervolgens het Huwelijk tusschen genoemde hunnen Zoon D.J.B. en dezelve Gatske Visser te voltrekken en deeze Acte voor personeele toestemming en Consentgeving goedgunstig te accepteren. Gedaan en gepasseerd te Enkhuizen voormeld ten kantore van ons Notaris den Drie en twintigsten dec des jaars Agttien honderd en Veertien in presentie van Jan Watering zeilemaker en Claas van der Lee schoenmaker getuigen hier toe versogt, die deeze welke in brevet is afgegeven nevens de respective Comparanten en ons Notaris na gedane duidelijke voorleezing hebben getekend. (Huwelijkse Bijlagen HRL. 1815 HRL, fiche 1)
Dirk Jans Bakker geb 28 okt 1810 HRL, ovl 11 jul 1833 HRL, timmermansknegt, N.H., ongehuwd, zv Jan Dirks B., en Pietje Klazes Wekker; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1833
Dirk Lieuwes Bakker geb 1740 HRL, ovl 8 mrt 1825 HRL, hm ... , kind: Hieke Dirks Monzes B., geb 15 jul 1779 HRL, huw.get. bij P. Weyer en J.J. Brevink, wonende te HRL. 1819, id. bij S.J. de Ruiter en M. Wijnands, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, huw 1819, ovl 1825
Dirk Rintjes Bakker geb 1785 HRL, ovl 4 feb 1841 HRL, 1e huwt met Baukje Taekes op 21 mei 1812 HRL, 2e huwt met Meindertje Idses Houttuin op 16 mei 1816 HRL, huw afk. 5 en 12 mei 1816, huw.afk. 10 en 17 mei 1812 voor de hofddeur van het Gemeentehuis, werkman, huw.get. bij R.R. Bakker en R.D. de Vries, broeder bruidegom, pakhuisknecht, 1816, id. bij H.T. de Groot en H. van Beemen, 1820, korendrager in 1841, zv Rintje B., en Antje Hansen de Jong; BS huw 1812, huw 1816, huw 1820, ovl 1841; gebruiker van wijk C-131, molenknegt; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL, korendrager, wijk F-083; VT1839; D.R.B. eigenaar van perceel nr. 1479 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 23, huis en erf, 55 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Elfde okt is Geboren Dirk zv Rintje Pieters en Amkje Hanses. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 mei 1816
Dirk Ruurds Bakker huwt met Antje Harkes vd Stok op 25 dec 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, BS geb 1811; eigenaar en gebruiker van wijk F-078, varensgesel, 1814. (GAH204); D.R.B. en Antje Harkes van der Stok, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 dec 1808; ondertrouw HRL
Dirk Bakker begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 7, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Doede Pieters Bakker geb 28 jan 1805 HRL, ovl tussen 1860-1880 Ommerschans, huwt met Doetje Wiertsma (na 1860 Meintsma), op 29 jun 1837 HRL, schutter mobiele Vriese schutterij, smidsknegt in 1851, N.H., Vst 24 jun 1850 uit Wonderadeel, zv Pieter Pieters B., en Rinske Pieters Postma; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, wijk E-008-, wijk G-160, bev.reg. HRL 1860-1880
Doede Seerps Bakker D.S.B., zv Seerp Doedes Bakker en Aukjen Huiberts Braem; in 1742 krijgt D.S.B. de administratie over het bezit van zijn zuster Baukjen Seerps Bakker; zie aldaar; (Gen. Jaarb. 1984)
Doetje Jans Bakker geb 1757 HRL, ovl 22 dec 1845 HRL, ongehuwd, zv Jan Alles B., en Rinkje ... ; BS ovl 1845; oud 76 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839
Douwe Jacobs Bakker ovl voor 1812, huwt met IJtje Heins, kind: Hiske B., geb ... ; BS ovl 1811; 1812 overlijdens
Douwe Willems Bakker geb 1 mei 1775, ged 28 mei 1775 Grote Kerk HRL, zv Willem Douwes Bakker en Rinske Alberts Noordga; ged 5 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, zv Willem Douwes Bakker en Rinske Alberts Noordga
Douwtje Jelles Bakker zie ook: Doutje Jelles; geb 1769 Menaldum, ovl 30 mrt 1855 HRL, huwt met Ids Hendriks vd Weide op 21okt180 HRL, N.H., visvrouw in 1835, dv Jelle B., en Baukje Aeltjes; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1808, 1810, BS huw 1835, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 73 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-169; VT1839
Eke Alberts Bakker ged 20 jan 1767 Grote Kerk HRL, dv Albert Wymers Bakker en Jetzke Jans
Eke Rinkes Bakker huwt met Jeltje Klazes Tolsma, kind: Klaas Ebes B., geb 1803 Dronrijp; BS ovl 1860
Elisabeth Iedes Bakker geb 1797 HRL, ovl 18 apr 1843 HRL, huwt met Hendrik Thomas Westerhuis op 16 feb 1826 HRL, huw.afk. 5 en 12 feb 1826, dv IJede B., en Trijntje Tjipkes Blok; BS huw 1826, ovl 1843, ovl 1852; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-005; VT1839; geb 29 mrt 1797, ged 25 apr 1797 Grote Kerk HRL, dv Iede Bakker en Trijntje Tjepkes, thans echtelieden
Elisabeth Tjeerds Bakker geb 1769 HRL, ovl 27 jan 1853 HRL, huwt met Adam Tervogt op 17 mei 1807 HRL, N.H., zv Tjeerd B., en IJtje Jans; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-066; Adam Terwogt en E.T.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 1 may 1807; ondertrouw HRL; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-022; VT1839
Elizabeth Johannes Bakker geb 1799 HRL, ovl 28 jul 1831 HRL, ongehuwd, dv Johannes B., en Maria Johannes Beugelaar; BS ovl 1831; geb 7 sep 1798, ged 25 sep 1798 Grote Kerk HRL, dv Johannes Bakker en Marike Johannis
Elizabeth Bakker geb 12 jun 1806 HRL, ged 29 jun 1806 HRL, dv Johannes B., en Jetske Thijsens Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1806
Etje Menses Bakker geb 27 okt 1807 HRL, ovl 15 jun 1855 HRL, 1e huwt met Walter Sparreboom, 2e huwt met Sijbren Annes vd Werf op 29 nov 1832 HRL, kinderschoolhouderse in 1851, dv Mense Wessels B., en Lieuwkje Thomas van Slooten; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1832, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-179
F Bakker koperwerker in 1758
Feikje Arjens Bakker geb 1802 HRL, ovl 21 apr 1866 Franeker, huwt met Harmen Geerts Kamminga op 27 nov 1825 Franeker, wonende te Franeker in 1825, dv Arjen Dirks B., en Jochemke Everts; BS Franeker huw 1825, ovl 1866
Fetje Klases Bakker geb 1761 Kollum, ovl 18 nov 1848 HRL, 1e huwt met Jan Gautier, 2e huwt met Sake Jacobs Zwart op 1 apr 1810 HRL, komt van HRL; 1810, dv Klaas B en Pietje vd Meulen; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1848; Jan Joseph Goutier ende F.C.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S. Rienstra, goede bekende, 17 nov 1787; ondertrouw HRL; Sake J. Swart en F.C.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL; oud 79 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-023; VT1839; kind: Joseph Jans Gautier, geb 3 aug 1788, ged 19 aug 1788 Grote Kerk HRL
Fettje Jans Bakker geb 1778 Marssum, ovl 13 feb 1856 HRL, huwt met Evert Everts Postma, N.H., dv Jan B., en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 B- 76
Folkert Jennes Bakker ovl 12 sep 1817 HRL, huwt met Rigtje Wytzes, sjouwerman, kinderen: Sipkje 1787 HRL, Wytske Folkerts B, geb 1788 HRL, Jacoba Folkerts B, geb 1792 HRL; BS huw 1826, ovl 1828, ovl 1859, ovl 1865
Folkert Bakker eigenaar van wijk E-119; gebruiker is Siebren Pieters wed., hoedjemaker, 1814. (GAH204)
Foppe Dirks Bakker geb 1796 Franeker, ovl 13 okt 1828 HRL, huwt met Jantje Jans Dijkstra op 22 nov 1818 HRL, huwelijksafkondigingen 8 en 15 nov 1818, wonende te HRL, hovenier in 1828, huw.get. bij L.J. Dijkstra en H.J. Wijngaarden, wonende te onder Midlum, 1817, id. bij T.D. Bakker en A.F. Dijkstra, broeder bruidegom, wonende te HRL, 1817, zv Dirk Foppes B., en Geertje Jans Visser; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1828
Frans Arjens Bakker woont in 2e quartier, links: . -3:0, rechts: . -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Frederik Bakker geb 5 feb 1801 HRL, ged 1 mrt 1801, N.H., zv Pieter Pieters B, en Rinske Pieters Postma; dopen Grote Kerk HRL 1801
Gabe Jacobs Bakker geb 1777/1779 ... , ovl 9 mrt 1814 HRL, huwt met Fokeltie Obbes(in ondertrouwakte: Aukes), op 7 aug 1808 HRL, wonende te HRL. 1808, ovl wijk H-111, overlijdensaangifte van Hans Paulus in 1811, kinderen: Jacob Gabes geb 8 nov 1809 HRL, Janke Gabes B. geb 11 jun 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, ovl 1814
Geertie Rinkes Bakker geb 20 jul 1770 HRL, ol. 28 dec 1818 HRL, huwt met Hidde Hendriks Bleeker op 23 dec 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1818; Hidde Hendriks Bleeker en G.R.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Wintermnd 1810; ondertrouw HRL
Geeske Berents Bakker ged 6 sep 1763 Grote Kerk HRL, dv Berent Jans Bakker en Hotske Pieters Scheltema; Geeske Barents Backker, ged 9 jun 1768 Westerkerk HRL, dv Barent Backker en Hotzke Pieters
Geeske Sipkes Bakker zie Grietke S. Bakker
Gepke Bakker oud 29 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-005; VT1839
Gerben Nankes Bakker ovl voor 1843, huwt met Fedde Happes Stuurman, (vr); BS huw 1842
Gerbrigje Bakker geb 1 nov 1810 Sneek, ovl 13 jan 1885 HRL, huwt met Harke Pottinga, (gk), op 9 aug 1838 HRL, wonende te HRL, dv Jetse Lijkles B., en Aagje Gerbens Westerbaan; BS huw 1838, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk C-053
Gerbrigje Bakker huwt met Arjen Ronner, kind: Eelke Arjens Ronner, geb 3 nov 1784, ged 14 dec 1784 Grote Kerk HRL
Grietje Romkes Bakker geb 12 apr 1806 HRL, ovl 30 dec 1826 HRL, ged 29 apr 1806 HRL, dv Romke Jacobs en IJetje Hendriks (Bleeker); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1826
Grietje S. /Geeske Sipkes Bakker geb 1742 Noordwolde, ovl 13 jun 1827 HRL, huwt met Freerk Dirks vd Hout; BS ovl 1827, ovl 1828
Grietje Bakker geb 23 dec 1801 Sneek, huwt met Harmanis Ouendag, na 1879 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-040, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 37 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-035; VT1839
Grietje Bakker ovl 14 jan 1809 HRL, huwt met Hendrik de Vries; BS huw 1820, ovl 1829
Haye Bakker geb 16 mei 1802 HRL, N.H., ged 6 jun 1802, rn Zomke Ippes B., en Grietje Jelles; dopen Grote Kerk HRL 1802
Harmanus Meinners Bakker H.M.B. van Bolsward, en Wopkjen Rooseboom van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 nov 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Bolsward en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd den 3 dec 1786
Harmen Heeres Bakker geb 1754 HRL, ovl 23 jul 1815 HRL; BS ovl 1815; eigenaar van wijk B-111; gebruiker is Heere Ages Bakker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-152; gebruiker is Johannes Leggenaar, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk B-167, turfdrager; medegebruiker is Johannes Jans de Jong sjouwer, 1814. (GAH204)
Heere Ages Bakker geb 1788 HRL, ovl 2 jun 1849 HRL, 1e huwt met Atje Gerrits Kok op 13 mei 1810 HRL, 2e huwt met Jannetje Kikkert op 23 apr 1835 Ha, huw.get. bij J.A. Bakker en N.J. Sprietsma, 1814, huistimmerman in 1849, kind: Age, geb 11 apr 1811 HRL, zv Age Heeres B., en Antje Raap; hu Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1814, huw 1835, ovl 1849; gebruiker van wijk B-111, timmerknegt; eigenaar is Harmen H. Bakker, 1814. (GAH204); H.A.B. en Attje Gerrijts, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaambewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-173; VT1839; kind: Age Heeres Bakker, geb 11 apr 1811, ged 28 apr 1811 Grote Kerk HRL, vader als: H. Aris B. ; H.A.B. eigenaar van perceel nr. 150 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 24, huis, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van percelen nrs. 1384-1386 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 24, resp. huis, huis en erf, huis, resp. 25, 50 en 42 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 15, 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Helena A Bakker geb 2 mrt 1783 Medemblik, ovl 29 mei 1862 HRL, huwt met Sijtse Jans van Dijk op 16 dec 1810 HRL, komt van HRL, ovl wijk C-021, woonde in 1812 te HRL, dv Age Heeres B., en Antje Raap; huw Grote Kerk HRL 1810, bs 1812 overlijdens, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk C-021; Sijtse Jans van Dijk en H. Ages B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb Medemblik en wonende te HRL. 1839, wijk B-047; VT1839
Hendrik Klasen Bakker geb 24 feb 1767 HRL, ovl 13 mei 1818 HRL, huwt met Trijntje Eedes, doet overlijdensaangifte in 1811 van Trijntje Klases, (mog. zuster van Hendrik Klasen Bakker ?), id. van Roelof Geerts, arbeider in dienst der maire, 1811; huw.get. bij J.J. Burggraaf en J.J. Hellinga, timmerknecht, behuwd broeder vd bruidegom, 1813; id. bij C.J. (K) Bulkers en J. j. Burggraaf, oom vd bruid. 1813; BS ovl 1811; 1813 huwelijken, ovl 1818; gebruiker van wijk F-082, stads timmerknegt; eigenaar is P. Menalda wed erven, 1814. (GAH204)
Hendrik Romkes Bakker zie ook: Hendrik Romkes; geb 25 okt 1810 HRL, ovl 5 mei 1830 in de Garnizoensziekenzaal te Groningen, fuselier bij de tweede Compagnie van het tweede bataillon der achtste afdeeling Infanterie, zv Romke Jacobs en IJtje Hendriks Bleeker; BS ovl 1830
Hendrik Willems Bakker geb 1808 Schraard, huwt met Rinske Hendriks Zuidema, ook huwt met Henderika Egges vd Laan op 2 sep 1841 HRL, wonende te HRL, laatst te Leeuwarden, schoenmaker in 1851, N.H., A 6 jan 1853 Midlum, zv Willem Hendriks en Tjepkjen Gatses; BS huw 1841, bev.reg. HRL 1851 wijk E-184, wijk H-200
Hendrik Bakker gebruiker van wijk E-174, oud schipper; eigenaar is Adam Lentz erven, 1814. (GAH204)
Hendrik Bakker ovl 18 jan 1790 HRL, oud 60 jaar
Henricus Bakker geb 1761, doet in 1811 overlijdensaangifte van IJeme Jans de Groot; BS ovl 1811
Hieke Dirks Bakker geb 15 jul 1779 HRL, ovl 13 aug 1819 HRL, huwt met Willem Koel, dv Dirk Lieuwes B., en ...; BS ovl 1819
Hylkje IJsbrands Bakker geb 2 nov 1793, ged 17 nov 1793 Grote Kerk HRL, dv IJsbrand Bakker en Trijntje Sikkes
Hiltje Ages Bakker geb 1795 HRL, ovl 2 okt 1831 HRL, huwt met Jan Jacobs Klunder op 28 jul 1825 HRL, huwelijksafkondigingen 17 en 24 jul 1825 HRL, zv Age Heeres B., en Antje Jelles Raap; BS huw 1825, ovl 1831
Hinke Rintjes Bakker geb 1782 HRL, ovl 6 feb 1837 HRL, huwt met Hendrik Jans de Boer op 12 jul 1807 HRL, wonende te HRL, zv Rintje B., en Amkje Hanses de Jong; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1837, ovl 1840
Hiske Douwes Bakker huwt met Inte Hendriks op 23 mei 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1807 zie ook H.D. Prins; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; VT1839
Idske Lodewijks Bakker ged 14 jan 1751 Westerkerk HRL, dv Lodewijk Bakker en Trijntje Tjerks
Yede Bakker geb 26 jul 1807 HRL, ged 16 aug 1807 HRL, zv Pieter Pieters B., en Rinske Pieters Postma; dopen Grote Kerk HRL 1807
Yede Bakker geb 29 apr 1772 HRL, ged 12 mei 1772 Grote Kerk HRL, zv Pieter B., en Elizabeth Cornelis; ovl 10 mei 1811 HRL, huwt met Trijntje Tjepkes Blok op 23 apr 1797 HRL, wonende te Schritzen 1811, N.H., in leven boekbindersknegt kinderen: Marike geb 22 mei 1807 HRL, Elisabeth geb 1797 HRL, Anna B., geb 25 okt 1803 HRL, Dieuwke B., geb 10 aug 1799 HRL, Pieter B., geb 1 okt 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL1797, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1807, BS ovl 1811, huw 1826, ovl 1850, ovl 1864, ovl 1871; gebruiker van wijk F-146, naaivrouw; eigenaar is Tjepke Blok wed., 1814. (GAH204); kind: Elizabeth Iedes Bakker, geb 29 mrt 1797, ged 25 apr 1797 Grote Kerk HRL; kind: Duuwke Iedes Bakker, geb 10 aug 1798, ged 2 sep 1798 Grote Kerk HRL
IJsbrand Thomas Bakker ovl 19 jan 1822 Amsterdam, huwt met Trijntje Sikkes Poel, kind: Thomas IJsbrands B., geb 1789 HRL, Trijntje IJsbrands B., geb 1798 HRL; BS huw 1822, ovl 1827, ovl 1837; kind: Hijlkje IJsbrands Bakker, geb 2 nov 1793, ged 17 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Sikke IJsbrands Bakker, geb 24 dec 1795, ged 24 jan 1796 Grote Kerk HRL, moeder als T.S. Blomsma; kind: Trientje IJsbrands Bakker, geb 12 jul 1797, ged 30 jul 1797 Grote Kerk HRL
Yttje Klases Bakker ovl voor 1819, huwt met Geele Jans de Gorter, in leven echtelieden op Vlieland; BS huw 1818, ovl 1822
Jaantje Bakker zie ook: Arriaantje Bakker; huwt met Adam Jordan; BS ovl 1822
Jacob Gabes Bakker geb 8 nov 1809 HRL, ovl 1 aug 1818 HRL, zv Gabe Jacobs en Fokeltje Obbes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1818
Jacob Romkes Bakker geb 21 jul 1800 HRL, ovl 7 aug 1830 HRL, ged 3 aug 1800 HRL, huwt met Trijntje IJsbrands Bakker op 18 mei 1823 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1823; N.H., verwersknegt in 1830, zv Romke Jacobs B., en IJtje Hendriks Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, ovl 1830, ovl 1832
Jacob T Bakker van Groningen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen vd drost H.J. Westra op jun 1805. (burgerboek)
Jacoba Folkerts Bakker geb 1792 HRL, ovl 27 dec 1865 HRL, huwt met Hendrik Faber op 24 nov 1814 HRL, huw.afk. 13 en 20 nov 1814, dienstbaar, ovl wijk G-227, was in 1865 turfmeetser, dv Folkert Jennes B., en Rigtje Wytzes; BS huw 1814, ovl 1844, ovl 1865
Jacoba Bakker geb 1791 HRL, ovl 27 mrt 1859 HRL, 1e huwt met Etienne Babois, 2e huwt met Betting de Boer, N.H., turfmeter, zv Jan B., en Janna vd Horst; BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-228, 233; oud 50 jaar, geb Zwolle (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-185; VT1839
Jan A Bakker of H. (niet goed leesbaar. ); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, vijfde quartier, mei 1805. (GAH650)
Jan A Bakker won. HRL; ? in 1808
Jan Alberts Bakker ged 19 dec 1769 Grote Kerk HRL, zv Albert Wymers Bakker en Jetske Jans; geb 1770 HRL, ovl 6 mrt 1827 HRL, huwt met detje Johannes Bekius op 25 sep 1803 HRL, winkelier in 1827, huw.get. bij J.R. Kronenburg en S. Godthelp, koopman, oom vd bruidegom, 1814, id. bij E.R. Kronenburg en J.A. Baantjer, oom bruidegom, 1821, kinderen: Jetske Bakker, geb 2 mrt 1810 HRL, Albert, geb 11 mei 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1814, huw 1821, ovl 1827, huw 1830, ovl 1855; eigenaar en gebruiker van wijk E-013, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-092; gebruiker is Hartog B. Cohen, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-235; gebruikers Jetse Lens wed. en Dirk Lautenbach wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-236, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-173, pakhuis; eigenaar is R. Kronenburg erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-176; gebruikers Claas Heeres de Vries, winkelier, Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk G-037; gebruiker is Pieter Aukes van Vliet wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-277; gebruiker Jiellis van Straaten, sjouwer, 1814. (GAH204); kind: Jetske Jans Bakker, geb 2 mrt 1810, ged 25 mrt 1810 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:15:0 voor geleverde Azijn, 31 dec 1810, quit. no. 36 (GAH1142); id. f. 19:10:0 ter Sake geleverd Zout, 30 jun 1808, quit. no. 42 (GAH1140); id. f. 29:12:0 ter Saeke geleverde Azijn, 18 jan 1809, quit. no. 4 (GAH1141); id. f. 10:5:0 ter Saeke geleverde Winkelwaeren, 11 aug 1809, quit. no. 36 (GAH1141); id. f. 51:5:0, 30 dec 1809, quit. no. 82 (GAH1141); Wij Ondergetekenden J.A.B., Koopman te HRL en Hidde Dirks Bleeker, Schoenmaker aldaar, Verklaren bij desen dat ons ten vollen bekend is dat Pieter Pieters is Overleden in den Jare 1765 en Geertje Alberts (deszelfs huisvrouw)in den Jare 1764. HRL 23 jan 1815; Wij Ondergetekenden J.A.B., Koopman te HRL en Hidde Dirks (=Hendriks) Bleeker aldaar, Verklaren bij desen dat aan ons volkomen bekend is dat Janke Jetses huisvrouw van Pieter Pieters Louenaar is ovl in den Jare 1795. HRL 23 jan 1815; Wij Ondergetekenden J.A.B., Koopman te HRL en Hidde Dirks (=Hendriks) Bleeker, Schoenmaker aldaar, Verklaren bij desen dat ons ten vollen bekend is dat Jetse Ruurds in leven wonende te HRL aldaar is ovl in den Jare 1791 en deszelfs huisvrouw Trijntje Leks innden Jare 1800
Jan Alles Bakker huwt met Rinkje, ... kinderen: Sibbeltje Jans B., geb 1761 HRL, Doetje Jans B., geb 1757 HRL; BS ovl 1845; 1846 overlijdens
Jan Aukes Bakker houthandelaar 1741, (mog. zoons Philippus en Auke ?); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 20:0:0 weegens houtware door hem tbv Weeshuyswooninge gelevert, ord. no. 1, 10 jan 1730. (GAH1060); Pieter Freerks onder Almenum ende Lolkjen Siberens Jorritsma van IJlst, koomende voor de bruit de coopm:J.A.B. vertoonende Attestatie van des Bruits vader tot consent in deesen, 27 jun 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jan Aukes Bakker huwt met Attia Tjallings, kind: Anna Jacoba B., geb 1778 HRL; BS ovl 1831
Jan Cornelis Bakker commissaris/optekenaar 1803
Jan Dirks Bakker geb 1787 Franeker, ovl 2 aug 1839 HRL, 1e huwt met Pietje Klaasen Westher/Wekker op 1 apr 1810 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Aebeltje Davids Fenema op 10 okt 1824 HRL, huw.afk. 12 en 19 sep 1824, wonende te HRL; varensgezel, werkman in 1839, kind: Dirk Jans geb 28 okt 1810 HRL; zv Dirk Foppes B., en Getje Jans (Visser); huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1821, huw 1824, ovl 1839, ovl 1846
Jan Dirksz Bakker De Burgemeester der Stad Enkhuizen, Provincie Noord-Holland, als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, Certificeert bij dezen, dat de twee Huwelijksch geboden van Dirk Jansz Bakker, oud drie en Twintig Jaren, gebooren binnen deze Stad, doch thans woonende te HRL, meerderjarige zv J.D.B. en Cornelisje Jans beiden woonende alhier, en Gatske Jans Visser, oud zes en Twintig Jaren, gebooren en woonachtig te HRL, Weduwe Pieter Jentjes van Buiten, van beroep Winkelierster, meerderjarige dv Jan Visser, en Aaltje Sijbrens de Groot, alhier op den Achtste en Vijftiende jan dezes Jaars zonder eenige verhindering zijn ten einde gelopen, en Zijlieden alzo wat ons aangaat, wel in den Huwelijken Staat kunnen bevestigd worden. Enkhuizen den 16? jan 1815; Huwelijks-Consent. Voor ons Notaris Matthijs Reyffert, openbaar Notaris in het District Hoorn, Provincie Noord-Holland reciderende te Enkhuizen en aldaar woonagtig innde Oude Westerstraat Wijk C, nummero Drie honderd Vijf en Veertig in presentie van de na te noemen getuigen zijn gecompareerd J.D.B., Schipper en zijn huysvrouw Cornelisje Jans, welke hij tot het uitbrengen deezer Acte Athuriseert, wonende zij Comparanten alhier te Enkhuizen op de Zuiderhavendijk ons Notaris bekend. dewelke bij deeze verklaarden te Consenteeren in en volkoomen genoegen te neemen met het Huwelijk dat hunnen meerderjarige Zoon Dirk Jansz Bakker, Schippersknecht te HRL thans zig bevindende, voorneemens is aan te gaan met de meerderjarige Gatske Visser te HRL woonachtig en voor deezen getrouwd geweest, verzoekende zij Comparanten deeshalven de Heeren Officieren van de Burgelijken Stand of wie het anders mogte aangaan de geboden aantetekenen en te laten doen en vervolgens het Huwelijk tusschen genoemde hunnen Zoon Dirk Jansz Bakker en dezelve Gatske Visser te voltrekken en deeze Acte voor personeele toestemming en Consentgeving goedgunstig te accepteren. Gedaan en gepasseerd te Enkhuizen voormeld ten kantore van ons Notaris den Drie en twintigsten dec des jaars Agttien honderd en Veertien in presentie van Jan Watering zeilemaker en Claas van der Lee schoenmaker getuigen hier toe versogt, die deeze welke in brevet is afgegeven nevens de respective Comparanten en ons Notaris na gedane duidelijke voorleezing hebben getekend; Extract uit het Doop-Reg. van de Gereformeerde Gemeente binnen de Stad Enkhuizen. Op den negentiende okt des jaars zeventien honderd Een en Negentig is ged Dirk, Vader Jan Dirksz Bakker, Moeder Kornelisje Jans, Getuige Klaasje Scheltes
Jan Hendriks Bakker geb 1789 Oosterend (Texel), ovl voor 1864, huwt met Maria vd Veer op 31 mrt 1823 HRL, huw.afk. 16 en 23 mrt 1823, wonende te HRL, varensgezel, zv Hendrik B. (gk), en Roosje Jans, (gk), vader wonende te Texel, schoolonderwijzer, moeder ovl 22 mrt 1816 Texel, onder de naam Rosina Maria Arnold; BS huw 1823, ovl 1863; J.H.B. eigenaar van percelen nrs. 878 en 879 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 25, resp. huis en erf, huis en tuin, resp. 30 en 210 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Jan Jansen Bakker geb 1792 HRL, ovl 4 aug 1858 Franeker, huwt met Tetje Willems vd Veen op 21 mei 1815 Franeker, meester wever, wonende te Franeker, 1815, zv Jan Jansen B., en Sijtske Dirks; BS Franeker huw 1815, BS ovl 1858
Jan Jansen Bakker zie ook: Jan Jansen; geb 1748 HRL, ovl 2 jul 1814 HRL, huwt met Sijtske Dirks de Lange, ovl wijk F-073, werkman in 1814, kinderen: Sjoerd Jans B., geb 1799 HRL, Willemke Jans B., geb 1784 HRL, Jan Jansen B., geb 1792 HRL; BS ovl 1814, BS Franeker huw 1815, BS ovl 1826, ovl 1830, ovl 1846, gebruiker van wijk F-073, sjouwer; eigenaar is mejuffr. van der Zwaag, 1814. (GAH204)
Jan Klazes Bakker geb 1790 Makkum, ovl 27 mrt 1842 HRL, 1e huwt met Aukje Aurelia Johannes Bolman, 2e huwt met Leentje Klazes Draaysma op 25 aug 1825 HRL, huw.afk. 14 en 21 aug 1825, winkelier in 1842, herenknecht in 1840, dan wonende te te HRL, zv Klaas Jans B., en Tietje Johannes Houwer; BS huw 1825, huw 1840, ovl 1842; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk G-222; VT1839
Jan R Bakker gebruiker van wijk H-197; medegebruiker Hendrik T. Poort, kaarsenmakersknegt; eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204)
Jan Rinkes Bakker geb 24 mei 1774 HRL, ovl 22 aug 1822 HRL, ongehuwd, zv Rinke B., en Lijsbert Persijn; BS ovl 1822; erven J.R.B. eigenaars van perceel nr. 1398 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 20, huis en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atl. Barr. en HRL. 1832, bl. 49)
Jan Bakker hm ... ., kind: Tietje Jans B., geb 1778 Marssum; BS ovl 1856
Jan Bakker huwt met Janna vd Horst, kind: Jacoba, G. 1791 HRL; BS ovl 1859
Jan Bakker huwt met Pietje Klazes Wekker, varensgezel in 1833, kind: Dirk Jans, geb 1810 HRL; BS ovl 1833
Jan Bakker J.B., matroos, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Cornelia Wilhelmina Koning, werkster, wonende te HRL
Jane Wybrens Bakker geb 1756 ... , ovl 26 jun 1826 HRL, huwt met Jantje Arends Zeeba, N.H., vlgs ovlakte 2 kinderen; BS ovl 1826
Janke Coenraeds Bakker ged 5 may 1743 Westerkerk HRL, dv Koenraed Willems Bakker en Grietje Piebes; ovl 19 mrt 1790 HRL, oud 46 jaar
Janke Gabes Bakker geb 11 jun 1811 HRL, dv Gabe Jacobs B., en Fokeltje Obbes; BS geb 1811
Janke Sietses Bakker geb 1 feb 1751 HRL, ovl 6 mrt 1820 HRL, huwt met Coert Duman; BS ovl 1820
Janke Bakker ovl voor 1827, kind: Carolina van Straten, geb 1802 HRL; BS huw 1826
Janke Bakker Sijbren Pieters en J.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 Hooimaand 1809; ondertrouw HRL
Janneke Ages Bakker geb 2 jun 1805 HRL, geb 16 jun 1805 HRL, N.H., dv Age Heeres (B)., en Antje Jelles (Raap); dopen Grote Kerk HRL 1805
Jantje Watses Bakker zie ook: Jantje Watses; geb 1792 HRL, ovl 7 mei 1822 HRL, huwt met Sander Jansen Jorna op 7 mrt 1819 HRL, huw.afk. 10 en 17 jan 1819, dienstmeid. dv Watse Pieters B en Tietje Oeges; BS huw 1819, ovl 1822, ovl 1838
Jelle Bakker huwt met Baukje Aeltjes, kind: Douwtje Jelles, geb 1769 Menaldum; BS huw 1855
Jelte Ages Bakker geb 1792 HRL, ovl 21 nov 1844 HRL, 1e huwt met Neeltje Jans Sprietsma op 3 mrt 1814 HRL, 2e huwt met Symontje Egles Schaap op 8 mei 1834 HRL; huw.afk. 13 en 20 feb 1814, huw.get. bij D.C. vd Form en J. Doedes, mr bakker, 1819, id. bij A. vd Meulen en N.L. Sprietsma, neef bruid. 1820, turfdrager in 1844, zv Age Heeres B., en Antje Jelles Raap; BS huw 1814, huw 1819, huw 1820, huw 1834, ovl 1844; medegebruiker van wijk D-080; eigenaar en gebruiker Sipke H. Hoffinga, kroeghouder, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk B-035; VT1839
Jetse Lykles Bakker geb 1767 Woudsend, ovl 23 feb 1845 HRL, huwt met Aagjen Gerbens Westerbaan, wonende te HRL. in 1838, kinderen: Gerbrigje B., geb 1 nov 1810 Sneek, Antje B., geb 1809 Sneek, zv Lijkle B., en ... ; BS huw 1834, huw 1838, ovl 1845, ovl 1885; oud 73 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk C-050; VT1839
Jetske Jans Bakker geb 2 mrt 1810 HRL, ovl 17 okt 1855 HRL, 1e huwt met Rimke Lamberts Rimkema op 6 mei 1830 HRL, 2e huwt met Jacobus Jans de Groot, dv Jan A.B., en detje I. Beekius; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1830; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-268; VT1839; geb 2 mrt 1810, ged 25 mrt 1810 Grote Kerk HRL, dv Jan A. Bakker en dettje J. Beekes, (= Bekius)
Johannes Pieters Bakker geb 23 aug 1774 HRL, ovl 16dec820 HRL, huwt met Tetske Thijses Stoef op 15 nov 1801 HRL, blikslager 1801-1807, kinderen: Pieter B., geb . 14 mrt 1804 HRL, Thijs Johannes B., geb 11 feb 1805 HRL, Elizabeth B., geb 12 jun 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1806, BS ovl 1820, ovl 1862; geb 30 mrt 1774, ged 12 apr 1774 Grote Kerk HRL, zv Pieter Bakker en Lijsbeth Kornelis; geb 23 aug 1776, ged 8 sep 1776 Grote Kerk HRL, zv Pieter Bakker en Lijsbeth Kornelis
Johannes Bakker gebruiker van wijk E-208, sjouwer, medegebruiker is Geert Harmens wed. ; eigenaar is F. Pfeiffer, 1814. (GAH204)
Johannes Bakker ovl 22 jun 1802 HRL. (=begraven), huwt met Maria Johannes Bugchelaar/ Buchler, kinderen: Juliana geb 1790/1799 HRL, Elizabeth Johannes B., geb 1799 HRL; BS ovl 1831; 1833 huwelijken, ovl 1859; begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 8, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; soldaat onder ''t Regiment van Schepper, kind: Maria Johannes Bakker, geb 4 apr 1787, ged 8 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Berbera Johannes Bakker, geb 30 dec 1789, ged 3 jan 1790 Grote Kerk HRL, moeder als Marijke J. Buchelaar; kind: Juliana Johannes Bakker, geb 10 jul 1792, ged 31 jul 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Maria Buchler; kind: Lijsbeth Johannes Bakker, geb 2 jan 1795, ged 3 feb 1795 Grote Kerk HRL, moeder als M. Buchler; kind: Elisabeth Johannes Bakker, geb 7 sep 1798, ged 25 sep 1798 Grote Kerk HRL
Jolle Joukes Bakker ovl 22 dec 1784 HRL, huwt met Rinskje Jochums, in leven varensgezel, kinderen: Marijke Jolles B., geb 1774 HRL, Rinske Jolles, geb 1778 HRL, Antje Jolles B., geb 1766 HRL, Jouke Jolles Kanonrijder, geb 1770 HRL; BS huw 1828, ovl 1831, ovl 1848, ovl 1855
Joost Durks Bakker huwt met Trijntje Cornel, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 okt 1740 en doe ook getrouwt
Joukje Bakker huwt met Wiggle Sjoerds Gorter; BS ovl 1839
Juliana Johannes Bakker geb 1793 HRL, ovl 31 okt 1859 HRL, huwt met Jan Hendriks de Groot op 3 jan 1833 HRL, arbeidster, N.H., dv Johannes B., en Maria Bugchelaar/ Buchler; BS huw 1833, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-097; VT1839; geb 10 jul 1792, ged 31 jul 1792 Grote Kerk HRL, dv Johannes Bakker en Maria Buchler
Jurien Bakker huwt met Grijttie Fredriks Dobbert, beide van HRL, geproclameerd de 15-24 en getrout 28 mei 1758
Jurjen Minnes Bakker huwt met Anke Tjerks Otma, kind: Minne B., geb 4 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
Jurjen Rienks Bakker geb 10 nov 1804 HRL, ged 15 dec 1804 HRL, N.H., zv Rients Ruurds (B), en Aaltje Harkes (vd Stok); dopen Grote Kerk HRL 1804
Katharina Pieters Bakker geb 7 feb 1780, ged 27 feb 1780 Grote Kerk HRL, dv Pieter Bakker en Lysbeth Kornelis
Klaas Ebes Bakker geb 1803 Dronrijp, ovl 5 apr 1860 HRL, 1e huwt met Antje Wybes Kroon, 2e huwt met Antje Abrahams Hofman, N.H., timmerman in 1860, Vst 10 sep 1858 uit Midlum, zv Ebe Rinkes B., en Jeltje Klazes Tolsma; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk G-246
Klaas Hemkes Bakker zie ook: Klaas Hemkes; ovl voor 1818, huwt met Sijke Symons, kind: Dieuwke Klases B., geb 1797 Almenum; BS huw 1817
Klaas Jans Bakker K.J.B. van Medemblik en Grietje Klaasses van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 nov 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Klaas Jans Bakker ovl 31 jan 1818 op het schip, huwt met Tietje Johannes Houwer, bottelier op Z.M. schip van oorlog ''Prins Willem I'', kind: Jan Klazes B., geb 1790 Makkum; BS huw 1825, ovl 1842
Klaas Bakker huwt met Pietje vd Meulen, kind: Fetje Klases B., geb 1761 Kollum; huw Grote Kerk HRL 1810
Lykle Bakker huwt met ... , kind: Jetse Lijkles B., geb 1767 Woudsend; BS ovl 1845
Lijsbert Bakker ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 ter Saeke geleverde deekens, 20 jan 1809, quit. no. 1 (GAH1141)
Lijsbeth Johannes Bakker geb 2 jan 1795, ged 3 feb 1795 Grote Kerk HRL, dv Johannes Bakker en Maria Buchler
Lodewijk Bakker L.B., chergiant ende Trijntie Tjerks beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan de Reus, 1 Feb 1749; huwt met Trijntje Tjerks, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 Febr. 1749 en ook getrouwt in de Westerkerk HRL; kind: Barbara Lodewijks Bakker, ged 6 aug 1752 Grote Kerk HRL; kind: Idske Lodewijks Bakker, ged 14 jan 1751 Westerkerk HRL; kind: Albertus Jurjens Bakker, geb 17 jun 1749 Westerkerk HRL, vader als J. Lodewijks B.
Lolkje Jakobs Bakker Rients Michiels Roorda en L.J.B., beide van HRL, sijn na driemaalige proclamatie waarvan de laatste geschied is den 17may 1778 HRL, ten zelfden dage getrouwd; kind: Marijke Rients Rooda, (!), geb 8 okt 1778, ged 18 okt 1778 Grote Kerk HRL
Lolkjen Bakker Auke Clomp van Leeuwarden ende L.B. van HRL, sijnde de aangave gedaan door proc. Simon Stijl onder productie van behoorlijk bewijs van consent der wedersijdsche ouders van den bruidegom en bruid. met een gebod in de week, 12 sep 1788; ondertrouw HRL; Auke Klomp van Leeuwarden, en L.B. van HRL, hebben de laatste afkondiging gahed den 11 apr 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Huizum en aldaar getrouwd op den 28 dier maand volgens ingekomen getuigenis
Maaike Bakker geb 1790 Franeker, ovl 15 feb 1866 HRL, huwt met Cornelis Akkerboom op 27 okt 1814 HRL, N.H., huw.afk. 9 en 16 okt 1814, turfmeetster in 1851, ovl wijk G-176, dv Dirk B., en Geertje Jans (Visser); BS huw 1814, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-327; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk F-250; VT1839
Margaretha Willems Bakker geb 22 feb 1774 HRL, ged 22 mrt 1774 Grote Kerk HRL, ovl 29 jul 1819 HRL, huwt met Rein Miedema op 10 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 10 mei 1795, dv Willem Coenraads B., en Marijke Folkerts de Haas; DTB N.H. HRL , huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1819, huw 1830; Rein Miedema en M.B., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Rienstra onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 2 may 1795; ondertrouw HRL; kind: Willem Coenraad Miedema, geb 7 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, vader als: R. Simons M. ; kind: Janke Reins Miedema, geb 25 feb 1796, ged 15 mrt 1796 Grote Kerk HRL; kinderen: Simon en Willem Reins Miedema, tweelingen, geb 22 mrt 1797, ged 9 apr 1797 Grote Kerk HRL, vader als R. Simons M. ; kind; Maaike Reins Miedema, geb 8 apr 1798, ged 6 may 1798 Grote Kerk HRL
Maria Johannes Bakker geb 4 apr 1787, ged 8 apr 1787 Grote Kerk HRL, dv Johannes Bakker en Maria Johannes Bruchelaar
Marijke Yedes Bakker geb 22 mei 1807 HRL, ovl 23 mrt 1857 HRL, ongehuwd, N.H., ged 7 jun 1807 HRL, dv IJede Pieters B., en Trijntje Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk 1807, BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-182, wijk E-210, wijk G-224; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; VT1839
Marijke Jolles Bakker geb 1774 HRL, ovl 24 jun 1848 HRL, huwt met Hendrik Ruurds Jongsma op 5 jun 1808 HRL, turfmeetster in 1848, dv Jolle Joukes B., en Rinskje Jochums; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1848; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-106; VT1839
Marijke Wymers Bakker geb 1743 ... , ovl 29 okt 1813 HRL, huwt met Hendrik Tijsen, ovl wijk H-171; BS ovl 1813
Marijke Bakker huwt met Ate de Vries; BS ovl 1855
Marijke Bakker ovl 8 may 1805 HRL, oud 40 jaar
Marten Alberts Bakker ovl voor 1831, huwt met Lolkje Harmens, kind: Sijke Martens B., geb ... ; BS huw 1830
Meysje Hiddes Bakker ovl 15 dec 1806 Vlieland, huwt met Klaas Klaases Duinmeyer; BS huw 1829
Meinouw Baukes Bakker zie ook: Meinouw Baukes; geb 1768 HRL, ovl 15 dec 1831 HRL, huwt met Johannis Rinsma, dv Bauke Thomas en Antje Teekes; BS ovl 1831; 1833 overlijdens
Mense Wessels Bakker ovl jan 1830 bij en omstreeks het Kanaal bij Startpoint of Goudstar, huwt met Lieuwkje Thomas van Slooten op 5 apr 1807 HRL, wonende te Wagenburgen 1807, kind: Etje Menses B., geb 27 okt 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1832, ovl 1855; M.W.B. van Wagenburgen en Leeuwkje Th. van Slooten van HRL, zijnde de aangaave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 7 mrt 1807; ondertrouw HRL
Metje Bakker (SJOERDS vlgs ovlakte); geb 1791 Sneek, ovl 12 jan 1850 HRL, huwt met Tjeerd vd Schaaf, dv Hattum Eeuwes en Elisabeth Freerks; BS ovl 1850
Minne Bakker geb 4 nov 1799 HRL, ged 3 dec 1799 HRL, N.H., zv Jurjen Minnes B., en Anke Tjerks Otma; dopen Grote Kerk HRL 1799
Neeltie Minses Bakker huwt met Evert Claases Oosterbaan in 1700; DG-Oosterb, schema IV
Neeltje Geerts Bakker geb 1778 Stavoren, ovl 23 okt 1822 HRL, huwt met Hendrik Sweering; BS ovl 1822, ovl 1852
Nieskje Rintjes Bakker geb 1785 HRL, ovl 1 mrt 1815 HRL, huwt met Jan Pieter Werner op 4 okt 1795 HRL, laatste afk. 4 okt 1795, haar vader ovl 6 jul 1790 HRL, haar moeder was bij het huw tegenwoordig; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1807, 1809, BS ovl 1815, huw 1821, ovl 1853; Jan Pieter Werner en N.R.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pijbe Douwes, goede bekende, 19 sep 1795; ondertrouw HRL; kind: Lodewijk Pieters Wernar, geb 21 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL
P Bakker (S. ?), ovl voor 1815; wed. P.B. eigenaar van wijk C-010; gebruiker is Rintje Steensma, verwersknegt, 1814. (GAH204)
Petronella Jans Bakker geb 1773 HRL, ovl 3 okt 1826 HRL, huwt met Jurjen Okkes vd Stok op 2 sep 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1813, ovl 1826; Jurjen Ockes van der Stok van Almenum ende P.J.B. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Alberts deszelfs vader; ondertrouw HRL
Philippus Jansen Bakker houthandelaar 1742-1752 (heeft een broer Auke Jansen B. ), mog. zv Jan Aukes B., en ...
Piebe Pieters Bakker geb 4 apr 1810 HRL, huwt met Aaltje Douwes Kamminga (gk), op 26 mrt 1837 Franeker, grofsmidsknegt, wonende te Franeker, zv Pieter B., en Renske Postma; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS Franeker huw 1837; geb 4 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Pieter P. Bakker en Rinske P. Postma
Piebo Bakker geb 6 aug 1803 HRL, ovl 2 okt 1831 HRL, huwt met Aaltje Jans vd Heide op 10 aug 1828 HRL, huw.afk. 27 jul en 3 aug 1828, kantoorbediende 1831, huw.get. bij M.H. Merkelbach en A.C. Bakker, broeder bruid. 1828, ged 28 aug 1803, zv Coenraad B., en Helena Wyma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1831, ovl 1838; geb 6 aug 1803 HRL, zv Coenraad Bakker en Helena Wyma; Certificaat Nationale Militie: Piebo Bakker, geb HRL. 6 aug 1803, kantoorbediende, zv Coenraad Bakker en Helena Wyma, wonende te HRL., voor de nat. Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de Loting van 1822, is ten deel gevallen het Nummer 122 hetwelk tot heden, niet opgeroepen zijnde hem tot geenen dienst heeft verpligt. Geregistreerd No. 1646
Pieter Annes Bakker gebruiker van wijk A-163, bakker; eigenaar is Simon IJ. de Groot, 1814. (GAH204)
Pieter Claasen Bakker geboortig van Dokkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. B. van der Meulen op wo. 22 nov 1780. (burgerboek)
Pieter Yedes Bakker geb 1 okt 1801 HRL, ged 18 okt 1801, N.H., huwt met Sijke Sjoukes Oosterbaan op 17 mei 1827 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei HRL en Wonseradeel, won Makkum, houtzaagmolenaarsknecht, zv IJede B., en Trijntje Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1827
Pieter J Bakker geb 14 mrt 1804 HRL, ovl 31 mei 1862 HRL, huwt met Doedtje Jans vd Molen op 20 aug 1829 HRL, huw.afk. 9 en 16 aug 1829, pakhuisknecht, N.H., ovl wijk A-007, scheepssjouwerman in 1862, werkman in 1851, ged 27 mrt 1804 HRL, zv Johannes Pieters B., en Jetske Thijses Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1862, bev.reg. 1851 wijk A-075, wijk H-206; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-110; VT1839
Pieter P Bakker eigenaar en gebruiker van wijk E-178, 1814. (GAH204)
Pieter Pieters Bakker geb 25 mrt 1799 HRL, ovl 26 nov 1862 HRL, 1e huwt met Jantje vd Veer op 27 jul 1823 HRL, huw.afk. 6 en 13 jul HRL en 13 en 20 jul 1823 Franeker, bakkersknecht, wonende te onder Midlum, 2e huwt met Maatje de Boer op 6 apr 1827 HRL, huw.afk. 25 mrt en 1 apr 1827 HRL, N.H., werkman in 1851, ovl wijk E-092, koopman te HRL; in 1826, vlgs ovlakte vrouw zijn er 2 kinderen, zv Pieter Pieters B., en Rinske Pieters Post; BS huw 1823, ovl 1826, huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-229, wijk F-179, F-240, F-271, G-246, G-332, supp wijk F-367, wijk H-143, H-224; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-135; VT1839
Pieter Pieters Bakker Pijtter Pijtters B., ged 22 aug 1769 Grote Kerk HRL, zv Pijtter Bakker en Lijsbeth Cornelis; geb 6 aug 1770 HRL, ovl 6 mrt 1825 HRL, huwt met Rinske Pieters Postma/ Post op 22 mei 1796 HRL, N.H., boekbindersknecht in 1837, huw.get. bij T. Bos en A.T. Klaver, timmerman, 1815, id. bij T.P. Schaafsma en A.C. van Hymert, 1816, kinderen: Piebe geb 4 apr 1810 HRL, IJede geb 26 jul 1807 HRL, Cornelis Pieters B, geb 20 mrt 1803 HRL, Pieter B., geb 1799 HRL, Frederik B., geb 5 feb 1801 HRL, Doede Pieters B., geb 28 jan 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1807, 1810, BS huw 1815, huw 1816, ovl 1825, huw 1837, ovl 1846, ovl 1859, ovl 1862; kind: Piebe Pieters Bakker, geb 4 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL; P.P.B., werkman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Akte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Teunis Bos, werkman, wonende te HRL. (Huwelijkse Bijlagen HRL. 1815, fuiche 7); weduwe P.P.B. eigenaresse van perceel nr. 1121 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 28, huis en erf, 81 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Pieter Watses Bakker geb 21 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL, zv Watse Pieters Bakker en Tietje Oeges
Pieter Watses Bakker ovl voor 1820, huwt met Jantje Watses, kind: Watse Pieters B., geb ... ; BS huw 1819
Pieter Bakker huwt met Trijntje Harnts, kind: Sietske Pieters B., geb 1754 Pingjum; BS ovl 1835
Pieter Bakker ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 wegens kammen en gespen tdv het Weeshuis, ordonn. no. 6, 26 jun 1776. (GAH1107); id. f. 31:0:0 voor een geleeverd bed, gaarn, lint etc. tdv ''t Weeshuis, ord. no. 13, 16 nov 1779. (GAH1110); id. f. 39:16:0 ter Zaeke kleedbaere waeren, 31 dec 1806, quit. no. 7 (GAH1138); id. f. 68:15:0, 31 dec 1805, quit. no. 14 (GAH1138); id. f. 13:3:0, 18 sep 1806, quit. no. 25 (GAH1138); id. f. 27:0:0 voor een geleverd bed en peul, kwit. no. 1, 6 dec 1779. (GAH1111); id. f. 33:0:0, ord. no. 3, 8 mrt 1785. (GAH1116)
Pieter Bakker ovl 24 may 1793 HRL, oud 59 jaar; ovl 21 feb 1788 HRL, oud 29 jaar
Pieter Bakker weduwe woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Pytter Wytses Bakker P.W. Baker (!) ende Trijntje Jans Potkast, beyde van HRL, komende wegens de bruyd des selvs oud oom Y. Goverts Potkast, 11 Jun1746; huwt met Trijntje Jans Potkast, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 jun 1746 en doen ook getrouwt
Resina Bakker huwt met Jacob Jans, kind: Lijsbeth Jacobs, ged 4 may 1766 Grote Kerk HRL
Rienk Bakker ovl voor 1784; erven ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:0:0 wegens gedane 16 bakten (brood) ih Weeshuis, kwit. no. 3, 2 jan 1783. (GAH1114); wed. Rienk Ruurds Bakker eigenaar en gebruiker van wijk A-206, gealimenteerd; medegebruikers wed. Jansen, gealimenteerd, Casper Klok, rogmolenaarsknegt, 1814. (GAH204)
Rients Ruurds Bakker zie ook: Rients Ruurds; geb 1765 HRL, ovl 18 mrt 1813 HRL, huwt met Ake Harkes vd Stok, ovl wijk A-206, kinderen: Ruurd Rientses B., geb 1796 HRL, Dieuwke Rienks B., geb 1799 HRL, Sjuke Rientses, geb 24 jun 1810 HRL, Antje Rientses, geb 28 jan 1806 HRL, Jurjen Rienkses, geb 10 nov 1804 HRL, Sieuwke Rienks B., geb 24 mrt 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1804, 1806, 1810, BS ovl 1813, ovl 1831, ovl 1848
Rinke Bakker ovl voor 1815; wed. R.B. eigenaar van wijk F-123; gebruikers Hidde Bleeker, schoenlapper, Coenraad Slym, varensgesel, Sjouwkje Carels, 1814. (GAH204)
Rinks Bakker huwt met Lijsbert Persijn, kinderen: Fetje, geb 1778 HRL, Jan Rinkes B., geb 24 mei 1774 HRL; BS ovl 1822; 1843 overlijdens
Rinske Jolles Bakker geb 1778 HRL, ovl 15 nov 1855 HRL, huwt met IJmke Klases Kamminga op 24 jan 1828 HRL, huw.afk. 13 en 20 jan 1828, N.H., dv Jolle Joukes B, en Rinske Jochems; BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-153, 185, wijk F-157, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; VT1839
Rinske Ruurds Bakker huwt met Hinne Romkes van Hiddinga op 21 jul 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806; Hinne Romkes van Hettinga en R.R.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anske Alles Dijkstra, goede bekende, 6 jul 1805; ondertrouw HRL
Rinske Bakker geb 1801 HRL, ovl 9 jan 1847 HRL, ongehuwd; BS ovl 1847
Rintje Pieters Bakker ovl voor 1825, huwt met Antje Hansen de Jong, kinderen: Dirk Rintjes B geb 1785 HRL, Hinke Rintjes B, geb 1782 HRL, Rintje Rintjes B., geb 24 okt 1792 HRL; BS huw 1816, ovl 1822, ovl 1824, ovl 1837, ovl 1841
Rintje Rintjes Bakker zie R. Postma; zie ook: Rintje Rintjes; geb 24 okt 1792 HRL, ovl 5 jan 1822 HRL, huwt met Rinske Dirks de Vries op 2 mwi 1816 HRL, werkman, huw.afk. 21 en 28 apr 1816, huw.get. bij D.R. Bakker en M.I. Houttuin, broeder bruidegom, 1816, zv Rintje Pieters B, en Antje Hans de Jong; BS huw 1816, ovl 1822, ovl 1846; Ik Ondergetekende Amtie Hanses weduwe Rintje Pieters wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen Zoon R.R.B. bij mijnen Wijlen man in Echte Verwekt om Zich in het huwelijk te begeven met Rinske Dirks de Vries, mede wonende te HRL, mogende Alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 15 apr 1816
Romke Jacobs Bakker zie ook: Romke Jacobs; geb 1778 HRL, ovl 7 dec 1832 HRL, huwt met IJtje Hendriks Bleeker, N.H., verwer in 1830, huw.get. bij U.K. Dreyer en A.H. Bleeker, verwer, behuwd broeder vd bruid. 1815, kinderen: Sibbeltje Romkes, geb 11 feb 1808 HRL, Hendrik Romkes, geb 25 okt 1810 HRL, Grietje Romkes, geb 12 apr 1806 HRL, Jacob Romkes B., geb 1800 HRL, zv Jacob Romkes (moet waarschijnlijk zijn: Hendriks), B., en Trijntje Romkes; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, 1808, 1810, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1830, ovl 1832; eigenaar en gebruiker van wijk C-109, verwer, 1814. (GAH204)
Ruurd Rientses Bakker geb 1796 HRL, ovl 26 apr 1848 HRL, huwt met Pietje Tjeerds Stoker op 26 mei 1822 HRL, huw.afk. 28 apr en 4 mei 1822, metselaar, zv Rients Ruurds B., en Ake Harkes vd Stok; BS huw 1822, ovl 1848; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-206; VT1839; R.R.B. eigenaar van perceel nr. 1344 te HRL, metzelaar, woonplaats HRL, legger nr. 29, huis en erf, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Saakje Bakker huwt met Tjepke Blok op 21 jan 1800 HRL, komt van Blija; huw Grote Kerk HRL 1800
Seerp Doedes Bakker huwt met Aukjen Huiberts Braam, kinderen: Baukjen Seerps Bakker, (zie aldaar), en Doede Seerps Bakker, (zie aldaar); )Gen. Jaarb. 1984)
Sibbeltje Jans Bakker geb 1760/61 HRL, ovl 9 apr 1846 HRL, huwt met Andries Wybes de Vries, en met Hendrik Jans Blanksma op 25 jan 1801 Arum, met attestatie vertrokken, doet overlijdensaangifte van Berentje Vellinga in 1811, tapperse in 1832 te HRL, dv Jan Alles B., en ...; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1811, ovl 1832, ovl 1846, ovl 1854; oud 79 jaar, geb en wonende te HRL, tapperse, wijk I-023; VT1839
Sibbeltje Bakker huwt met Bartholomeus Hes, wonende te HRL 1871; BS ovl 1871
Sieuwke Rienks Bakker geb 24 mrt 1802 HRL, N.H., ged 18 apr 1802, ovl voor 1811, dv Rients Ruurds B., en Aaltje Harkes vd Stok; dopen Grote Kerk HRL 1802; begraven Klein Kerkhof, regel 2, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sybilla Coenraads Bakker geb 1801 HRL, ovl 22 nov 1833 HRL, huwt met Pieter Karel Zuyderhoudt op 11 nov 1827 HRL, huw.afk. 28 okt en 4 nov 1827 HRL, naaister, dv Coenraad Piebes B., en Helena Symons Wyma; BS huw 1827, ovl 1833
Sijke Martens Bakker ovl 9 jan 1818 Almenum, huwt met Douwe Johannes de Vries, in leven echtelieden te Almenum, dv Marten Alberts B., en Lolkje Harmens; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1830, ovl 1888
Sytske Pieters Bakker geb 1754 Pingjum, ovl 19 okt 1835 HRL, huwt met Sjoerd Jacobs de Vries, getuige bij geboorte aangifte van Antje Cornelis Winkelhaak 1811, N.H., dv Pieter B., en Trijntje Harnts; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS geb 1811, ovl 1835, ovl 1859; kind: Baukje Sjoerds de Vries, geb 28 sep 1793, ged 20 okt 1793 Grote Kerk HRL
Simkje Pieters Bakker ovl voor 1830, huwt met Cornelis Arjens Jonker; BS ovl 1829; Cornelis Arjens Jonker en S.P.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 sep 1780 HRL, en zijn den 8sten okt 1780 naastvolgende getrouwd
Simon Coenraads Bakker geb 1 mei 1806 HRL, huwt met Rinske Jans vd Heide op 11 mei 1837 HRL, bakker, sergeant 1e afdeling Mobiele Vriese Schutterij, ged 1 jun 1806 HRL, zv Coenraad Piebes B., en Helena Weima; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1837
Simon Fokkes Bakker handelaar in ijzer en koper 1747-1764; b; Rintje Annes en Antje Lieuwes beyde tot HRL, koomende weegens de bruid S.F.B., mr kooperslager 4 Jan 1744
Sipkje Folkerts Bakker geb 1787 HRL, ovl 26 dec 1859 HRL, 1e huwt met Hendrik Christiaans Riem op 20 jun 1813 HRL, 2e huwt met Karst Thomas vd Meulen op 8 mei 1834 HRL, huw.afk. 1e huw 9 en 16 mei 1813, dienstbaar, N.H., dv Folkert Jennes B., en Rigtje Wytzes; BS huw 1813, ovl 1828, huw 1834, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205, wijk G-214; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-262; VT1839
Sjoerd Jans Bakker geb 1799 HRL, ovl 3 aug 1826 HRL, huwt met Hendrika Hendriks Heyner op 17 mei 1818 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1818, smidsknegt in 1826, zv Jan Jans B., en Sijtske Dirks de Lange; BS huw 1818, ovl 1826, ovl 1835
Sjoerd Bakker huwt met Trijntje ... , kind: Aaltje Sjoerds B., geb 1758 Minnertsga; BS ovl 1842
Sjoukje Zweres Bakker geb 1800 HRL, ovl 20 mrt 1832 HRL, ongehuwd, dv Zweres Pieters B, en Gerritje Gerrits; BS ovl 1832
Swerus Pieters Bakker geb 1757 HRL, ovl 16 mrt 1820 HRL, huwt met Gerritje Gerrits, bakker, kind: Sjoukje Zweres B., geb 1800 HRL; BS ovl 1820; 1832 overlijdens; gebruiker van wijk H-048, sjouwer; eigenaar is Schelte vd Hoef, 1814. (GAH204)
Taeco Bakker Saturdag den 21 apr 1798. de Raad Extra ordinaris vergadert zijnde, Stonden nog ter vergadering binnen den Capt. Luit J:A:van der Straaten, den Luitnent T.B., 1 ste Chirurgijn, Claas Meinertz en 1 ste Schrijver J:B:Hoffinger zig beklaagende dat zij als Engelsche Krijgsgevangenen thans in genee dienst ge?mployeerd zijnde nog bij de Marine opp ''s Lands vloot, nog onder den BurgerStand, hunne Stem over het ontwerp van Staatsregeling konden uitbrengen, dan teffens daartoe zeer bereidwillig zijnde, en zich daar voor declareerende-Verzogten zij dat zulks ter hunner decharge-in de Notulen van den Raad mogte werden geinsereerd. (GAH44)
Taeke Dirks Bakker geb 4 nov 1792 Franeker, ovl 1 jan 1871 HRL, 1e huwt met Adriaanke Freerks Dijkstra op 30 nov 1817 HRL, huw.afk. 16 en 23 nov 1817, 2e huwt met Aukje Waltje, N.H., timmerman in 1851, huw.get. bij F.D. Bakker en J.J. Dijkstra, broeder bruid. wonende te HRL; 1818, zv Dirk Foppes B, . en Geertje Jans Visser; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1846, ovl 1871, bev.reg. 1851 wijk E-169; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk E-140; VT1839; T.D.B. eigenaar van perceel nr. 1248 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 26, huis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Taike Bakker komt van Franeker, huwt met Uilke Paulus Uilkema; zie aldaar; Uilke Aukema van HRL. en T.B. van Franeker, zijn na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 4 oct 1778 HRL; alhier op den zelfden getrouwd, volgens behoorlijke attestatie van Franeker
Tetje Bakker geb 1777 HRL, ovl 20 mei 1853 HRL, huwt met Jetze Boomsma, dv Rinks B. en Lijsbert Persijn; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk C-031; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-028; VT1839
Tevis Jacobs Bakker ovl 7 feb 1827 HRL, huwt met Maaike Fokkes, kind: Uilkje Tevis B., geb 1757 HRL, zv Tevis Jacobs B., en Maayke Fokkes; BS ovl 1827; 1829 huwelijken
Thijs Johannes Bakker geb 11 feb 1805 HRL, ged 26 feb 1805 HRL, zv Johannes Pieters B., en Jetske Thijsses Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1805
Thomas Baukes Bakker geb 1770 HRL, ovl 8 nov 1846 HRL, 1e huwt met Jetske Douwes op 23 nov 1799 HRL, 2e huwt met Aaltje Jans Vinkeles op 23 nov 1815 HRL, huw.afk. 12 en 19 nov 1815, 3e huwt met Trijntje Klazes de Jong op 24 dec 1829 HRL, huw.afk. 13 en 20 dec 1829, koopt een huis in 1801-1802, waterschout in 1846, stadsmajoor in 1815, doet overlijdensaangifte van Hendrik Heins in 1811, huw.get. bij R. Tuininga en W. Feddema, oom vd bruid. bakker, in 1813, id. bij L.H. Hoekstra en M.J. Spering, 1816, id. bij D.S. Molenaar en B.J. Feddema, oom bruid. 1823, zv Bauke Thomas B., en Antje Taekes; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1823, huw 1829, ovl 1846; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL, stadsmajoor, wijk E-160; VT1839; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, agtste quartier, no. 115 mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 143:6:14 ter Saeke in 2 maenden geleverd Roggen brood, 2 may 1809, quit. no. 24 (GAH1141)
Thomas IJsbrands Bakker geb 1789 HRL, ovl 14 mei 1837 HRL, huwt met Thamer IJemes de Vries op 21 apr 1822 HRL, huw.afk. 7 en 14 apr 1822, arbeider in 1837, zv IJsbrand Thomas B., en Trijntje Sikke Poel, grootmoeder vaderszijde in leven, doch door ouderdom wegens gebrek aan verstandelijke vermogens niet in staat haar toestemming te geven; BS huw 1822, ovl 1837, ovl 1841; gebruiker van wijk D-089, sjouwer; eigenaar is erven Claas Heins, 1814. (GAH204)
Thomas IJsbrands Bakker ovl voor 1815; huwt met Trijntje Pieters; BS ovl 1822; wed. T. IJ.B. eigenaar en gebruiker van wijk E-192, gealimenteert, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-193; gebruiker Frans Nak, varensgesel, 1814. (GAH204)
Tietje Gerrits Bakker ovl 20 aug 1797 ... ., huwt met Rintje Tjepkes deventer; BS huw 1819, ovl 1858
Tietje Bakker oud 62 jaar, geb Marssum en wonende te HRL. 1839, wijk B-069; VT1839
Tjeerd Clases Bakker verkoopt deel timmerwerf in 1802; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, mei 1806. (GAH650)
Tjeerd Bakker huwt met IJtje Jans, kind: Elisabeth Tjeerds B., geb 1769 HRL; BS ovl 1853
Tjitske Klasen Bakker zie ook: Tjitske Claases; huwt met Christjaans Dirks Faber, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 jun 1763; ovl 8 feb 1803 ... , huwt met Cornelis Ennes Wijga, beide van HRL, geproclameerd de 12-14 en getrout de 19 mrt 1769, verkoopt huis in 1798-1802, verkoopt deel van een rog- en weitmolen in 1800; huw reg. N.H. HRL. 1769, BS huw 1821
Trijntje Ages Bakker zie ook: Trijntje Ages; geb 1792 HRL, ovl 13 mrt 1814 HRL; wijk E-249, dv Age Heeres B., en Antie Jeltes (Raap); BS ovl 1814
Trijntje Alberts Bakker ged 19 feb 1765 Grote Kerk HRL, dv Albert Wymers Bakker en Jetske Jans; geb 1766 HRL, ovl 12 okt 1826 HRL, huwt met Ritske Kronenburg, dv Albert Wymers B., en Jetske Jans Bekius; BS ovl 1826; 1834 huwelijken; Ritske Jansen Kronenburg en T.A.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Tjetje Ritskes, geb 22 aug 1788, ged 9 sep 1788 Grote Kerk HRL; kind: Albert Ritskes Kronenburg, geb 29 mrt 1791, ged 17 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jan Ritskes, geb 31 dec 1792, ged 22 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Ritskes Kronenburg, geb 23 jun 1794, ged 8 jul 1794 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Ritskes Kronenburg, geb 27 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL
Trijntje Berends Bakker Trijntie Beernts B., ged 14 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, dv Beernt Jansen Bakker en Hotske Pieters Scheltema; ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL, dv Barend Jansen Bakker en Hotzke Pieters Scheltema; geb 24 dec 1772 HRL, 1e huwt met Albert Kikkert op 27 aug 1797 HRL, 2e huwt met Dirk Geerts vd Woude op 28 mei 1812 HRL, huw.afk. 10en 17 mei 1812 voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, wonende te HRL. in 1820, 3e huwt met Bonne Jans van Dijk op 15 jun 1815 HRL, huw.afk. 28 mei en 4 jun 1815, dv Berend Jans B., en Hotske Pieters Scheltema; DTB N.H. HRL , hu Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1812, huw 1815, huw 1820; de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede, op het getuigenis van Douwe Kwest en Popke Minnes Minnema, schippers ter deezer Steede woonagtig, dat Bonne van Dijk en T.B. wed. Dirk G. v. d. Woude meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeeven, onvermogend zijn, ter bekostiging van gezegelde Stukken, welke bij het opneemen in ondertrouw vereischt worden, heb ik deze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt ll. Nr. 13, afgegeeven om te strekken naar behoren. HRL den 18 apr 1815; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Seventig den Veertiende feb is Gedoopt Trijntje dv Berend Jansen Bakker en Hotske Pieters Scheltema. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 mei 1815; deze bewijzen bestaande in een acte van bekendheid. van geboorte een van overlijden, een certificaat van onvermogen behoren tot de Huwelijks acte van Bonne Jans en T. Barends B. dato 15 jun 1815 op F? 44. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Trijntje Cornelis Bakker geb 1766 Terschelling, ovl 7 dec 1845 HRL, huwt met Teunes Cornelis Reus, dv Cornelis Gerkes B., en Aaltje Siebes; BS ovl 1845
Trijntje IJsbrands Bakker geb 1798 HRL, ovl 3 jan 1827 HRL, huwt met Jacob Romkes Bakker op 18 mei 1823 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1823, haar man is verwersknegt in 1827, dv IJsbrand Thomas B., en Trijntje Sikkes (Poel), de grootmoeder van vaderszijde ovl te HRL. op 14 okt 1822; nagaan wie dat is; BS huw 1823, ovl 1827, ovl 1830, ovl 1832; Trientje IJsbrands Bakker, geb 12 jul 1797, ged 30 jul 1797 Grote Kerk HRL, dv IJsbrand Thomas Bakker en Trientje Sikkes
Trijntje Klaases Bakker geb 1762 ... , ovl 30 mei 1811 HRL, huwt met Jan Jacobs Burggraaff, wonende te in de Nieuwstaat in 1811, zv Klaas Hendriks en Willemke Paulus, mogelijk een zuster van Hendrik Klases geb 1767 (?); BS ovl 1811; 1823 huwelijken, ovl 1845
Uilkje Tevis Bakker geb 1757 HRL, ovl 7 feb 1827 HRL, huwt met Bouwe Cornelis Schiere, dv Tevis Jacobs B., en Maaike Fokkes; BS huw 1817, ovl 1827; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk Openbaar notaris residerende te HRL Canton HRL, Arrondissement Leeuwarden Provintie Vriesland in presentie van de na te meldene Getuigen is gecompareerd: Mejuffrouw U.T.B. Weduwe wijlen den Heer Bouwe Cornelis Schiere, Zeilmaker en koopman, wonende in deeze Stad, dewelke verklaarde door deeze te consenteren, dat hare Dogter Mejufrouw Maayke Bouwes Schiere meerderjarig en wonende in deze Stad, een Huwelijk aangaat met den Heer Willem Schroeder, mr Zilversmid. wonende te Leeuwarden, mits observerende de formaliteiten op dat Stuk bij het thans nog vigerend Civil Wetboek bepaald. Gedaan en gepasseerd te HRL ten woonstede van de Comparante in tegenwoordigheid van Klaas Johannes van Zeist, Werkman op de Turfhaven en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker, in de Grote Kerkstraat, beiden wonende in deze Stad, als verzogte Getuigen; den Negentienden feb Achtienhonderd en Zeventien. en heeft de Comparante benevens de gemelde Getuigen en ons Notaris, na gedane voorlezing, de tegenwoordige Acte van Brevet getekend, die na gedane Registratie aan Mejuffrouw Maayke Bouwes Schiere zal worden ter hand gesteld; Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden certificeren bij dezen, dat de Huwelijksch Proclamatien tusschen: Hendrik Willem Schreuder, oud 37 Jaren, van beroep mr Goud- en Zilversmid. geb en woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige zv Hendrik Willem Schreuder, overleden, en van Maria Elisabeth van deventer, Zonder beroep, woonachtig te Leeuwarden, en Maayke Bouwes Schiere, oud 29 Jaren, Zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Bouwe Cornelis Schiere, overleden, en van U.B., van beroep Koopvrouw, woonachtig te HRL, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd, op Zondagen den tweden en negenden mrt des Jaars een duizend acht honderd Zeventien, Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 12 mrt 1817; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert Ses en tagtig den 29 May is geb Maayke dogter van Bouwe Cornelis Schiere en U.B. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 feb 1817
Watse Pieters Bakker zie ook: Watse Pieters; ovl voor 1820, huwt met Tietje Oeges, kind: Jantje Watses B., geb 1792 HRL, zv Pieter Watses B., en Jantje Watses; BS huw 1819; W.P.B. en Tijtje Oeges, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 sep 1786 HRL en ten zelfden dage getrouwd; kind: Pieter Watses Bakker, geb 21 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL
Wieger Bakker huwt met Neeltje IJedes, kind: Froukje Wiegers, geb 1729 ... ; BS ovl 1812
Wybren Douwes Bakker W.D.B. ende Beertje Douwes beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob J. van der Ley 14 dec 1743; huwt met Beertje Douwes, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 22 en 29 desember 1743 en getrouwt den 5 january 1744 in de Westerkerk
Wytske Folkerts Bakker zie ook: Wytske Folkerts; geb 1788 HRL, ovl 9 mrt 1828 HRL, huwt met Johan Jacob Jekel op 16 mrt 1826 HRL, huw.afk. 5 en 12 mrt 1826, dv Folkert Jennes B., en Rigtje Wytzes; BS huw 1826, ovl 1828
Willem Coenraads Bakker geb 31 dec 1795, ged 19 jan 1796 Grote Kerk HRL, zv Coenraad Bakker en IJbeltje Oosterbaan
Willem Coenraads Bakker ovl voor 1831, huwt met Marijke (Maeyke in 1769) Folkerts de Haas, beide van HRL, geproclameerd de 26-30 mrt en getrout de 2 apr 1769, kind: Margaretha B., geb 22 feb 1774 HRL, ged 22 mrt 1774 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL , 1769, BS huw 1830; kind: Coenraad Willems Bakker, ged 30 jun 1771 Grote Kerk HRL; ovl 26 jan 1792 HRL, oud 53 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 7; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, vierde quartier no. 162, mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (650)
Willem Douwes Bakker ovl voor 1786; curatoren van W.D.B. ontv f. 18:10:0 vd rentmeester van het Weeshuis terzaake geleverde 102 halfbrooden, quit. no. 3, 31 may 1785. (GAH1117); ovl 24 dec 1790 HRL, oud 49 jaar; huwt met Rinske Alberts Noordga, beide van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 jun en getrout de 3 jul 1763; kind: Albert Bakker, geb 30 jul 1772, ged 23 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Willems Bakker, geb 1 mei 1775, ged 28 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Willems Bakker, ged 4 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL
Willem Bakker weduwe woont in 4e quartier, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Willemke Jans Bakker geb 1784 HRL, ovl 22 mei 1846 HRL, ongehuwd, dv Jan B., en Sijtske Dirks de Lange; BS ovl 1846; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Jacob Bakkers geb 1787 ... , mr boekdrukker, huw.get. bij J. Norel en T.J. vd Haak, behuwd broeder vd bruid. wonende te Leeuwarden in 1812; BS huw 1812
Catharina Bakkerus ovl 31 nov 1829 den Helder, huwt met Regnerus Theodorus de Cock; BS huw 1837
Trijntje Bakkerus geb 15 apr 1807 Joure, huwt met Johannes Arnoldus Siegman, (gk), N.H., Vst 4 mei 1857 uit Joure, A 6 feb 1874 Leiden; bev.reg. HRL 1851 wijk E-108, wijk H-100, bev.reg. HRL 1860-1880
Akke Doekes Baksma geb 1806 HRL, huwt met Cornelis Visser op 15 nov 1838 HRL, werkster, dv Doeke B., en Getje Dirks; BS huw 1838; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-237; VT1839
Arend W Baksma zie ook: Arent Wouters, bakker; voogden bet f. 21:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van Cornelis van Velsen bij A.B., mei 1771. (GAH1102); ovl 5 mrt 1792 HRL, oud 74 jaar; weduwe woont in 7e quartier, links: f. 1:0:8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier, f. 36:0:0 (GAH650)
Dirk Doekes Baksma zie ook: Durk Doekes; geb 29 nov 1799 HRL, N.H., ged 17 dec 1799 HRL, zv Doeke Jans B., en Getje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1799
Doeke Jans Baksma ovl voor 1839, huwt met Getje Dirks, N.H., kinderen: Akke Doekes B., geb 1806 HRL, Dirk Doekes B., geb 29 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1838
Geeske P Baksma eigenaar van wijk F-083; gebruiker is Okke Fransen wed., gealimenteert 1814. (GAH204); id. van wijk F-087; gebruiker Rein Annes wed., gealimenteert, 1814. (GAH204) id. van wijk F-089; gebruiker Andries K. Vlietstra, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-090, winkelierse, 1814. (GAH204)
Harmen Baksma Hendrik Gerrits ende Jacoba Joosten beide van deese Stad koomende voor de Bruit desselvs Curator H.B. meede vroedschap alhier, 14 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jeltje Arends Baksma geb 1766 HRL, ovl 18au1825 HRL, huwt met Klaas Louwrens Koster op 3 jan 1796 HRL, verkoopt een huis in 1802; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1825; Claas Koster ende J.B., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Rienstra onder productie van genoegzaam bewijs, 19 dec 1795; ondertrouw HRL
Marten Baksma M.B. van Franeker ende Geeske Pieters Stinstra van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Ocke van der Stok, deszelfs neef, 16 apr 1791; ondertrouw HRL
Johannes Balberg geb 1780 Abbega, ovl 11 mei 1830 HRL, huwt met Johanna Willems Meyer, boerearbeider in 1830; BS ovl 1830; 1841 overlijdens
Johannes Baljes geb 4 jun 1755 ... , huwt met Trijntje Harmens op 15 sep 1811 Franeker, wonende te Franeker, zv Martinus Jacobs en Grietje Johannes; BS Franeker huw 1811
Balk doctor in 1747
Alert Balk huwt met Sipkje Bloksma, kind: Reinofke Alerts B., geb 1761 HRL; BS huw 1840
Douwe Hendriks Balk geb 1788 HRL, ovl 23 jan 1827 HRL, huwt met Geeske Martens Osinga, huw getuige bij S.G. Groenewoud en A.H. Balkstra, broeder vd bruid. 1815, koorndrager in 1827, zv Hendrik Allerts B., en IJtje Douwes Reidsma; BS huw 1815, ovl 1827, ovl 1848
Hinke Louws Balk zie: H.L. Balkstra
Jan Louws Balk zue ook: Balkstra; J.L.B. en IJmkje Jans Harkema, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 31 okt 1807; ondertrouw HRL; kind: Trijntje Jans Balk, geb 3 aug 1810, ged 26 aug 1810 Grote Kerk HRL; door dtb 330
Reinofke Alerts Balk geb 1761 HRL, ovl 20 nov 1840 HRL, huwt met Sjoerd Tjerks van Reenen, zie ook de Vries, zv Alert B., en Sipkje Bloksma; BS huwafk. 1811, ovl 1840, ovl 1846, ovl 1852
Sipkje Balk geb 1797 HRL, ovl 5 jan 1848 HRL, huwt met Rinnert vd Werf op 2 dec 1810 HRL, dv Hendrik B., en IJtje Reitsma; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1848; Rinnert Doedes van der Werf en S. Hendriks B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL
Trijntje Jans Balk geb 3 aug 1810, ged 26 auh 1810 Grote Kerk HRL, dv Jan L. Balk en IJmkje J. Harkema
Apolonia Balkstra geb 1792 HRL, ovl 17 aug 1866 HRL, huwt met Gerhardus Sybrandus Groenewoud op 26 okt 1815 HRL, huw.afk. op 1 en 8 okt 1815, N.H., ovl wijk G-204, dv Hendrik Allards Balk, en IJtje Douwes Reitsma/Reidmaker; BS huw 1815, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-008, wijk G-036, wijk H-148; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-235; VT1839; Op heden den Negen en twintigsten jul Achtienhonderd en twaalf Compareerde voor ons Vrederegter van het Canton HRL departement Vriesland: Jan Park, schipper, Arjen Geerts Bos, turfdrager, Georgius Blesma, schrijnwerker, Wybe Wagenaar, bakkersknegt, Sipke Sjoukes Hiemstra, werkman, Cornelis Piers van der Hoefe, slot maker, Floris Smith, grofsmidsknegt, alle van Competenten ouderdom en wonende te HRL. dewelke verklaarden mits dezen, dat A. Balksma, dienstmaagd wonende te HRL, (waaraf ouders zijn Hendrik Allards Balksma, turfdrager en Itje Douwes Reidsma, Echtelieden ten gemelden Stede woonagtig), is geb op den Negentienden jun Zeeventienhonderd negentig binnen meergemelde stad. Dat dezelve geen Acte van Doop of Geboorte kan produceeren, alzo zij van Doopsgezinde afkomst Zijnde bij haare Geboorte niet is gedoopt, en het houden van Acten van Geboorte bij die Godsdienstige Gezindheid niet regulier en bij de voormalige Regering in deze stad in het geheel niet pleeg te geschieden. Gevende de Comparanten voor redenen van wetenschap, dat Zij de gemelde Apollonia Hendriks Balksma van haren jeugd af aan hebben gekend, en een specialen omgang met dezelve hebben gehad, en nog hebben, waardoor Zij Zich van den inhoud dezer ten volsten overtuigd houden. en hebben de Comparanten met uitzondering van Floris Smith die verklaarde niet te kunnen schrijven, met ons en onzen Griffier na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid vertekend
Hendrik Allerts Balkstra geb 1759 ... , ovl 24 nov 1813 HRL, huwt met IJtje Douwes Reitsma, ovl in wijk A-082, kinderen: Sipkje, geb 1797 HRL, Douwe Hendriks B, geb 1788 HRL, Apolonia B., geb 1792 HRL; BS ovl 1813; 1827 overlijdens, ovl 1848, ovl 1866; Op heden den Negen en twintigsten jul Achtienhonderd en twaalf Compareerde voor ons Vrederegter van het Canton HRL departement Vriesland: Jan Park, schipper, Arjen Geerts Bos, turfdrager, Georgius Blesma, schrijnwerker, Wybe Wagenaar, bakkersknegt, Sipke Sjoukes Hiemstra, werkman, Cornelis Piers van der Hoefe, slot maker, Floris Smith, grofsmidsknegt, alle van Competenten ouderdom en wonende te HRL. dewelke verklaarden mits dezen, dat Apollonia Hendriks Balksma, dienstmaagd wonende te HRL, (waaraf ouders zijn Hendrik Allards Balksma, turfdrager en Itje Douwes Reidsma, Echtelieden ten gemelden Stede woonagtig), is geb op den Negentienden jun Zeeventienhonderd negentig binnen meergemelde stad. Dat dezelve geen Acte van Doop of Geboorte kan produceeren, alzo zij van Doopsgezinde afkomst Zijnde bij haare Geboorte niet is gedoopt, en het houden van Acten van Geboorte bij die Godsdienstige Gezindheid niet regulier en bij de voormalige Regering in deze stad in het geheel niet pleeg te geschieden. Gevende de Comparanten voor redenen van wetenschap, dat Zij de gemelde Apollonia Hendriks Balksma van haren jeugd af aan hebben gekend, en een specialen omgang met dezelve hebben gehad, en nog hebben, waardoor Zij Zich van den inhoud dezer ten volsten overtuigd houden. en hebben de Comparanten met uitzondering van Floris Smith die verklaarde niet te kunnen schrijven, met ons en onzen Griffier na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid vertekend
Hinke Louws Balkstra geb 1788 HRL, ovl 5 apr 1826 HRL, huwt met Jacob Fopma op 13 nov 1808 HRL, in huw.reg. geslnm BALK !, dv Louwrens B., en Riemke Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1826; Jacob Fransen Fopma van Sexbierum en H.L. Balk van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 okt 1808; ondertrouw HRL
Jan Louws Balkstra zie ook: Balk; geb 1782 HRL, ovl 9 jun 1846 HRL, huwt met IJmkje J. Harkema op 15 nov 1807, in huw.reg. geslnm BALK !, huw.get. bij L. Drijvis en E.H. Gortmaker, touwslager, 1814, id. bij A.K. de Haan en A.H. vd Stok, 1817, id. bij T. Sjoerds en B. Wopkes, [geslnm in huwelijksakte Balk], neef bruidegom, 1811, id. bij A.K. de Haan en H. Jans, schoonbroeder bruidegom, 1818, zv Louw Jans B., en Riemke Gerbens, kind: Trijtje geb 3 aug 1810 HRL; gebruiker van wijk A-174, lijndraayer; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-197, lijnbaan, 1814. (GAH204); oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-175; VT1839; J.L.B. eigenaar van perceel nr. 17 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 30, lijnbaan, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 12. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 42 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 30, pakhuis, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 14. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 73 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, huis en erf, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 134 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 30, huis en erf, 55 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 141 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 30, huis en erf, 196 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Louw Jans Balkstra geb 1752 ... , ovl 1 feb 1815 HRL, huwt met Riemke Gerbens , en met Marijke Nolles op 14 nov 1802 HRL, huw.get. bij A. van Reenen en T.J. van Belkum, wonende te HRL. in 1813, kinderen: Jan Louws B., geb 1782 te HRL, Hinke Louws B., geb 1788 HRL, Maaike Louwrens B., geb ...; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, ovl 1815, ovl 1820, ovl 1826, huw 1828, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk A-182, lijndraayer, 1814. (GAH204)
Louw L Balkstra oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-155; VT1839
Maaike Louwrens Balkstra ovl 29 jan 1816 Durgerdam, huwt met Auke Klazes de Haan op 14 okt 1798 te HRL, dv Louw Jans B., en Riemke Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1798, BS huw 1817, huw 1828, ovl 1848
Sipkie Balkstra oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-247; VT1839
Trijntje Balkstra in doopreg. : Balk; zie aldaar; geb 3 aug 1810 HRL, ovl 27 dec 1816 HRL, dv Jan Louws B., en IJmkje I. Harkema; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1816
Yntje Balkvlotter ovl 27 dec 1805 HRL, oud 72 jaar
Johanna M. L Balleux oud 31 jaar, geb Schiedam en wonende te HRL. 1839, wijk E-030; VT1839
Petrus Antonius Joostinus Anastasius Balli geb 1798 Cavergne, Zwitswerland, 1e huwt met Tjetske Asbeek op 21 apr 1825 HRL, huwelijksafkondigingen 9 en 16 jan 1825, schoorsteenveger, wonende te HRL, 2e huwt met Aukje Jans Groen op 1 jun 1832 HRL, zeehandelaar in 1828, wonende te HRL, zv Wilhelmus B, (gk), ovl 28 mrt 1807 Cavergne, Zwitserland, en Helena Fonini, (gk), wonende te Cavergne, Zwitserland in 1825; BS huw 1825 1828 overlijdens, huw 1832; geb Zwitserland, wonende te HRL. 1839, schoorsteenveger, wijk B-032; VT1839
Christina Elisabeth Ballij huwt met Johannes Hennus Gerhardus Sissingh op 18 mei 1800 HRL, komt van den Haag, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1800
Antje Ballings ovl voor 1828, huwt met Sake Meines de Jong; BS Franeker huw 1827, BS ovl 1854
Hylkjen Ballings huwt met Meile Toussaint, kind: Johan Dani?l Toussaint, geb 11 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Catharina Toussaint, geb 23 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL
Rinske Ballings huwt met Johannes Terpstra; BS ovl 1847
Anne Barbera Balneavis huwt met Jan Willem Janssens, kind: Wilhelmine Anne Janssens, geb 8 jul 1787, ged 17 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Henty Jans Janssens, geb 15 dec 1788, ged 25 dec 1788 Grote Kerk HRL
Elisabeth Balster zie: Kool
Arend Balsters zie A. Baltus
Jan Balsters ged 8 dec 1748 Grote Kerk HRL, zv Balster Jans en Margie Broers
Reinskje Balstra oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-164; VT1839
Henricus Koenraads Balt geb 1797 Leeuwarden, huwt met Geeske Vogel op 15 mei 1814 Franeker, logementsbediende, wonende te Franeker 1814, turfdrager in 1836, zv Koenraad B., en Dina IJmerschot; BS Franeker huw 1814, ovl 1836
Johan Koenraad Balt ovl voor 1884, huwt met Lieuwkje Wyma; BS ovl 1883
Koenraad Balt ovl voor 1815, huwt met Dina IJmerschot, kind: Henricus Koenraads B., geb 1797 Leeuwarden; BS Franeker huw 1814
Gerrit Baltes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 12:0:0 tersaake maalloon van rogge en mout door hem tdv ''t Weeshuys gemaele, ord. no. 4, 12 feb 1730. (GAH1060); Johannis Caspers en Tietske Jans, beyde van HRL, huw.aang. 18 dec 1733 HRL, Comende voor de bruid G.B., desselfs neeff; huw aang. Gerecht HRL 1733
Haye Baltes huwt met Sijbrigie Dirks, beide van HRL, geproclameert de 26 Novemb: en de 3 en getrout de 10 dec 1758 in de Westerkerk HRL; huw.reg. N.H. HRL
Johannes Baltes en Sara Broers, beyde van HRL, huw.aang. 21 apr 1736 HRL, komende voor de bruyd Here Romkes, desselfs oom; huw.aang. HRL 1736; huwt met Sara Broers, kind: Dieuwke Johannes vd Meulen, geb 1742 HRL; BS ovl 1829
Johannes Balthasar zie: Hoffman
Wiebren Balthasar zie: Reinouts
Pieter Baltjes geb 1769 Ferwerd, huwt met Ytje Jacobs Peen op 17 sep 1826 Franeker, schipper, wonende te Franeker, zv Jan B., en Maria Daalmans; BS Franeker huw 1826
Arend Baltus zie A. Balster; turfschipper in 1758; b
Grietje Baltus Maandag den 27 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde Voots in plaats van G.B. welke overleeden was, tot Turfmeetster door het Lot aangesteld, eenen Teuntie Edsgers, Huisvrouw van Jan de Bruin, welke daartoe door den Praesident daadelijk onder Eede is genoomen. (GAH45)
Haantje Baltus H.B. en Aefke Corneelis beyde van HRL, komende weegens de bruit Haer Broeder Rein Cornelis, 26 Mrt 1746; huwt met Pierke Jans; zie aldaar; ook huwt met Aafke Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd den 27 mrt en den 3-11 apr 1746 en getrouwt; kind: Cornelis Haantjes, ged 5 mrt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Haantjes, ged 4 sep 1746 Grote Kerk HRL
Hendrik Baltus huwt met Minke Jans, beide van HRL, geproclameerd de 27 Febrij:en de 6 en de 13 en getrout de 29 mrt 1763; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 48:15:0 terzake 10 schouw turf f. 4:17:8 het schouw, en dragen f. 10:0:0, tesamen f. 58:15:0, 5 jun 1762. (GAH1092); id. f. 16:10:0 terzake 70 korven turf, 20 jul 1762. (GAH1092); id. f. 19:19:0 voor 2 schouw en 34 korven Leekster baggelaartdv het Weeshuis, alsmede voor werkloon, 21 jun 1768. (GAH1099); id. f. 40:9:0 voor 5 schouw en 22 korven turf tdv het Weeshuis, als mede voor werkloon, kwit. no. 1, 6 dec 1768. (GAH1100); H.B. en de Grijtie Jans, beide Van HRL, huw.aang. 26 okt 1737 HRL, komende wegens de bruid Rein Jansen; huw.aang. HRL 1737
Hendrik Baltus zie ook: Klaver; ged 22 feb 1761 Grote Kerk HRL, zv Baltus Hendriks en Aafke Hendriks; huwt met Klaaske Martens, geb 6 may 1789, ged 26 may 1789 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:14:0 terzaake gemaakt ijserwerk, quit. no. 57, 2 nov 1790. (GAH1122)
Yda Baltus zie: Mols
Johannes Baltus J.B. ende Nieske Hendriks beide van HRL, koomende weegens de bruid Jan Claesen desselvs neef, 1 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Nieske Hendriks, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 16 en 23 desember 1742, en doe ook getrouwt
Rintie Baltus Here Wyberens ende Antie Jans, beide van HRL, huw.aang. 17 may 1738 HRL, koomende voor de bruit R.B. ; huw aang. HRL 1738
Bart Klazes Bambach geb 1786 Gladzau, ovl 8 apr 1836 HRL, 1e huwt met Anna Johanna Schoot, 2e huwt met Pietje Cornelis vd Vorm op 9 jul 1820 HRL, huw.afk. 25 jun en 2 jul 1820, wonende te HRL, zoutmeter in 1836, huw.get. bij H. Kloppenburg en A. Gorter, zv Klaas Cornelis B., (gk), en Anna Maria Misson(gk) vader ook als Nicolaas Pieper (zie aldaar); BS geb 1811, ovl 1812, huw 1818, huw 1820, ovl 1836, ovl 1856; Bambach, Bart N. (icolaas) gebruiker van wijk F-180; eigenaar is Uiltje D. Eikhout, 1814. (GAH204); Bartholomeus Nicolaas Bambag en Anna Maria Schoot, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 18 jun 1808; ondertrouw HRL; Bartholomeus B. eigenaar van percelen 880 en 881 te HRL, zoutwerker, woonplaats HRL, legger nr. 31, resp. 50 en 400 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Johannes Bambach geb 23 sep 1811 HRL, ovl 9 dec 1812 HRL; Vijverstraat wijk E-105, zv Bartholomeus B., en Anna Schoot; BS geb 1811, ovl 1812
Maria Bambach geb 1810 ... , ovl 27 jun 1812 HRL; wijk E-098, dv Lambertus B., en Anna Schoot; BS ovl 1812
Christiaan Bandix geboortig van Holstein, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad n verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. van Slooten op 20 feb 1789. (burgerboek)
Anna Bandsma oud 74 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
H Bandsma drukker in 1803-1808; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, no. 73 mei 1802. (GAH650)
Harmen Hendriks Bandsma geb 1764 Franeker, ovl 28 aug 1818 Leeuwarden in het Tugthuis, huwt met Anna Jans (Johannes in 1799), Plutschouw, kinderen: Wilhelmina, (roepnaam waarschijnlijk :Mieke), geb 30 okt 1799 HRL, ged 24 nov 1799 HRL; Hendrik Harmens B. geb 1789 HRL, Johannes Harmens B., geb 1792 HRL, Hille B., geb 1796 HRL, stadsreiniger (stilleveger) in 1818, huw.get. bij J.L. Tuinstra en G.H. Dijkstra in 1816, id. bij H. Akkerman en H. Poppes in 1816; BS huw 1816, huw 1818, huw 1821, huw 1828, ovl 1839, ovl 1853; eigenaar en gebruiker van wijk F-149, winkelier; medegebruiker wed. Wijkkel, 1814. (GAH204); kind: Hiltje Harmens Bandsma, geb 18 okt 1794, ged 11 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Hille Harmens Bandsma, geb 23 feb 1796, ged 20 mrt 1796 Grote Kerk HRL; Wij ondergetekenden H.B., Stilleveger, Jan Roelofs van der Woude, werkman, en Sijtse Sakes Wyma scheepstimmermansknegt alle te HRL woonagtig verklaaren bij dezen dat de grootouders van J.L. met naamen Jelle Sjoerds en IJtje Everts ter dezer Steede ovl zijn, de eerste in den jaare 1779 en de laatste in den jaare 1770. HRL den 22 jul 1816; Wij ondergetekenden H.B., Stilleveger, Jan Roelofs van der Woude, werkman, en Sijtse Sakes Wyma scheepstimmermansknegt, alle te HRL woonagtig, verklaaren bij dezen dat de ouders van Jelle Luitjes met namen Luitje Ulbes in den jaare 1801 en Antje Jelles in den Jaare 1798 ter dezer Steede ovl zijn. HRL den 22 jul 1816; H.B., Stilleveger, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Hendrikje Poppes, Vischvrouw, wonende te HRL
Harmen Bandsma woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier:20:0:0 (GAH650)
Hendrik Harmens Bandsma geb 1789 HRL, ovl 3 nov 1839 HRL, huwt met Grietje Harmens de Haas op 28okt813 HRL, timmerknecht, huw.afk. 17 en 24 okt 1813, zv Hermen B., en Anna Jans Plutschouw; BS huw 1813, ovl 1839; gebruiker van wijk G-313, timmerknegt; eigenaar is Fredrik de Lang, 1814. (GAH204)
Hille Harmens Bandsma geb 1796 HRL, 1e huwt met Aaltje Kelder op 3 jun 1821 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1821, werkman, 2e huwt met Anna Dirks van Arum op 27 apr 1843 HRL, metzelaarsknecht in 1834, zv Harmen Hendriks B., en Anna Johannes (Plutschouw); BS huw 1821, ovl 1834, huw 1843; geb 23 feb 1796, ged 20 mrt 1796 Grote Kerk HRL, zv Harmen H. Bandsma en Anna Johannes
Hiltje Harmens Bandsma geb 18 okt 1794, ged 11 nov 1794 Grote Kerk HRL, dv Harmen H. Bandsma en Anna Johannes
Ymke Bandsma huwt met Tjietske Jacobs, turfdrager te HRL. in 1883; BS ovl 1883
Johannes Harmens Bandsma geb 1792 HRL, huwt met Klaske Watses op 28 jun 1818 HRL, huw.afk. 14 en 21 jun 1818, kleermakersknecht, huw.get. bij H. IJ. Brouwer en A. Andries, neef bruid. 1821, zv Harmen B., en Anna Johannes Plutschouw BS huw 1818, huw 1821
Wilhelmina Bandsma geb 30 okt 1799 HRL, ged 24 nov 1799 HRL, N.H., ovl 8 mrt 1853 HRL, huwt met Tjeerd Pieters Zijlstra op 25 sep 1828 HRL, huw.afk. 31 aug en 7 sep 1828, naaister, N.H., dv Harmen Hendriks B., en Anna Plutschouw; BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-195; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-050; VT1839
Baukje Mathijses Bandstra huwt met Sake Tjepkes Blok op 20 aug 1797 HRL, verkoopt een huis in 1802; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810; kind: Schelte Sakes Blok, geb 10 apr 1810, ged 1 may 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Baukje T.B.
Romke Bandstra ovl 12 jul 1792 HRL, oud 24 jaar
Tijs Saakes Bandstra begraven Groot Kerkhof, regel 7, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 12:0:0 (GAH650)
Jochem Willems Bang geb 1743 ... , wonende te in het Diaconijhuis, doet overlijdensaangifte van Klaas Tites; BS ovl 1811
Elisabeth Banga geb 1794 Franeker, huwt met Joannes Stinstra op 12 mei 1815 Franeker, dv Tjeerd B., en Lieuwkje Koster; BS Franeker huw 1815
Leonora J Banga oud 28 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-021; VT1839
Tjeerd Banga ovl voor 1816, huwt met Lieuwkje Koster, kind: Elisabeth B., geb 1794 Franeker; BS Franeker huw 1815
Geertje Eelkes Bangma ovl na 1818, huwt met IJk Theodorus IJkema, wonende te te Tjerkwerd; BS geb 1819, huwelijken
Grietje Bangma geb 22 sep 1810 Bozum/Idsegahuizen, ovl 7 dec 1884 HRL, huwt met Pieter Miedema, DG, dv Meindert B., en Elisabeth ... ; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81; oud 29 jaar, geb Idsegahuizen en wonende te HRL. 1839, wijk G-123; VT1839
Hartman Bangma geb 1795 prov, N.H., pottebakker, verbleef tijdelijk te HRL, na 1860/1880 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040, bev.reg. HRL 1860-1880
Leeuwkje Sikkes Bangma huwt met Sikke Jans Brouwer; BS ovl 1837
Lieuwe Rintjes Bangma ovl voor 1830, huwt met Wijpkjen Wiebes Tilstra; BS ovl 1829
Meindert Bangma huwt met ... ., kind: Grietje B., geb 22 sep 1810 Idsegahuizen/Bozum; BS ovl 1884
Tjerk Ruurds Bangma geb 24 mrt 1802 Wijnaldum, boereknegt, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Ymkje Banier zie ook: Beniers; Pieter Dirks en A.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Johannis Banier huwt met Hendrikjen Lieuwes, kind: Johanniske Baniers, ged 16 aug 1742 Westerkerk HRL
Lieuwe Baniers ged 7 jul 1746 Westerkerk HRL, zv Banier Johannis en Hendrikje Lieuwes; huwt met Grietje Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 aug en getrout de 7 sep 1766; kind: Banier Lieuwes, ged 28 okt 1766 Grote Kerk HRL
Lykle Baniers huwt met Margjen Harmens, kind: Sjoukje Lijkles Venema, geb 1783 Nijehaske; BS ovl 1860
Jan Banksma zie ook: Barinksma; huwt met Grietje Ruurds op 1 jul 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810
Christina Banning huwt met Hartman Eeltjes, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 sep en getrout de 6 okt 1765; kind: Eeltje Hartmans, ged 5 okt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Tijtie Hartmans, ged 6 dec 1768 Grote Kerk HRL
Ann Bar? zie ook: Anna Ware; Hendrik Winter ende A.B., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de procrs Rienstra en Wyma, met een gebod in de week 3 nov 1787; ondertrouw HRL
Gerardus Barbas geb 1777 ... huwt met Rinske Hoornstra op 26 okt 1802 Utrecht, gescheiden op 10 jul 1813 HRL, voormalig schipper te HRL, wonende te te HRL. 1813, deurwaarder Willem Dirks Jager betekent ''exploit van insinuatie'' op 5 jul 1813; BS huw 1813, ovl 1828
Douwe van Baren huwt met Idske Abbema, kind: Rinse vB., geb 21 dec 1794 HRL; BS ovl 1887
Rinse van Baren geb 21 dec 1794 HRL, ovl 13 jan 1887 HRL, huwt met Ruurdtje Fekkes Gaastra, verwer in 1851, N.H., zv Douwe vB., en Idske Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, verver- en glasemaker, wijk D-042; VT1839
Anna Catharina Barends ged 17 jul 1770 Grote Kerk HRL, dv Barend Willems en Grietje Pieters
Antje Barends zie: Hofke
Arnoldis Barends zie: Klumper
Aukje Barends ovl 15 okt 1789 HRL, oud 31 jaar; huwt met Johannes Jans, kind: Barent Johannes, geb 15 jun 1784, ged 29 jun 1784 Grote Kerk HRL; kind: IJnskje Johannes, geb 30 aug 1787, ged 11 sep 1787 grote Kerk HRL
Baukje Barends huwt met Andele Jansen op 1 nov 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 1 nov 1795; huw Grote Kerk HRL 1795
Coenraad Barends zie: van Hoften
Dirk Barends ovl/begr. 31 may 1791 HRL, oud 28 jaar
Elske Barends huwt met Johan Vogel, kind: Pieter Johans Vogel, geb 24 may 1783, ged 13 jul 1783 Grote Kerk HRL
Geertruida Barends zie ook: van Hoften; geb 23 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL, zv Baarend Martens en Jantje Oeges
Grietje Barends zie: Smith, Visser
Jakob Barends huwt met Berber Tjeerds, kind: Jan Jakobs, geb 18 okt 1781, ged 23 okt 1781 Grote Kerk HRL
Jan Barends huwt met Grietje Tjepkes, kind: Tjepke Jans, geb 28 okt 1809, ged 28 nov 1809 Grote Kerk HRL
Jan Barends ovl 18 jan 1803 HRL, oud 69 jaar
Jan Barends zie: Oorthuis
Jantje Barends zie: Bos
Jeltje Barends ged 11 dec 1768 Westerkerk HRL, dv Barend Doitses en Fettie Lammerts
Jeltje Barends huwt met Hendrik Tabes; dopen Grote Kerk HRL 1802
Johannes Barends huwt met Jenne Severin, kind: Magnus Johannes, geb 30 nov 1811, ged 15 dec 1811 Grote Kerk HRL
Jon Barends bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650)
Lammert Barends ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL, zv Barend Doitzes en Fettje Lammerts
Lammert Barends zie: Wielinga
Lijsbeth Barends Floris Jelles ende L.B., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Geert Harmens, goede bekende, 10 may 1788; ondertrouw HRL; Floris Jelles en L.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 may 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Lijsbeth Barends geb 17 sep 1773, ged 5 okt 1773 Grote Kerk HRL, dv Barend Doitzes en Fetje Lammerts
Lijsbeth Barends Ieme Jans de Groot en L.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 nov 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Ymes, geb 17 jul 1788, ged 5 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: Tietje IJemes, geb 18 mrt 1790, ged 11 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jan IJmes de Groot, geb 16 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duisend Seven honderd Vier en negentig den derden jul is Geboren Jan zv IJeme Jans de Groot en L.B. Afgegeven te HRL den 3 jan 1815
Lijsbeth Barends zie: Overberg
Marten Barends zie ook: van Hoften; geb 21 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL, zv Barend Martens en Jantje Oeges
Nancij Barends zie: van Hoften
Neeltje Barends ovl 9 dec 1794 HRL, oud 82 jaar
Oege Barends zie ook: van Hoften; geb 7 dec 1795, ged 27 dec 1795 Grote Kerk HRL, zv Barend Martens en Jantje Oeges
Pieter Barends ged 11 dec 1764 Grote Kerk HRL, zv Barend Pieters en Lijsbeth Jans; ged 26 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, zv barend Pieters en Lijsbeth Jans; ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL, zv Barend Pieters en Lijsbeth Jans
Pieter Barends zie: Embdenaar
Reinder Barends huwt met Trijntje Johannes, kind: Barendt Reinders, geb 23 sep 1777, ged 12 okt 1777 Grote Kerk HRL; kind: Barend Reins, geb 14 jul 1788, ged 27 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Barend Reins, geb 14 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL
Rinke Barends zie: Oorthuis
Rinkje Barends geb 1766 ... , ovl 13 jan 1815 HRL, huwt met Tjalling Poppes Schaafsma, Nederlands Hervormd dv Barend Hijlkes en Pietje Rinkes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1815, huw 1834, ovl 1856; Tjalling Poppes ende R. B, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Frans Arjens, deszelfs oom, 9 jul 1791; ondertrouw HRL; Tjalling Poppes en R.B., beide van HRL, hebben de laatste af-kondiging gehad den 24 jul 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Barent Tjallings, geb 8 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Tjallings, geb 31 jul 1792, ged 19 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Poppe Tjallings, geb 2 jan 1794, ged 26 jan 1794 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Vijftien den Veertiende jan is Overleden R.B. huisvrouw van Tjalling Poppes Schaafsma. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Agtste aug is Geboren Barend zv Tjalling Poppes Schaafsma en R.B. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL; Ik Ondergetekende Tjalling Poppes Schaafsma, wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen Zoon Barend Tjallings Schaafsma bij mijnen Wijlen Vrouw R.B. in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Tjietske Hendriks IJsenbeek, Van beroep dienstbaar en mede woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816
Roelof Barends zie: de Vries
Sybrigie Barends ged 13 okt 1765 Grote Kerk HRL, dv Barend Willems en Grietje Pieters
Sjoerd Barends zie: de Vries
Styntje Barends huwt met Rimke Wopkes; BS ovl 1838
Tetje Barends ged 16 aug 1767 Grote Kerk HRL, dv Barend Willems en Grietje Pieters; ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL, dv Barend Willems en Grietje Pieters
Tietje Barends geb 30 jun 1807 HRL, ged 14 jul 1807 HRL, ovl voor 1811, dv Barend Martens en Jantje Zegel; dopen Grote Kerk HRL 1807; geb 10 dec 1810 HRL, dv Barend Martens en Jantje Oeges Zegel; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 10 dec 1810, ged 6 jan 1811 Grote Kerk HRL, dv Barend Martens en Jantje Oeges
Trijntie Barends ged 13 jul 1762 Grote Kerk HRL, dv Barend Pieters en Lijsbeth Jans
Trijntje Barends geb 14 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Berend Jans en Kaatje Hendriks van Lint
Trijntje Barends geb 17 dec 1804 HRL, dv Beernt Abrahams en Dieuwke Jans; dopen Grote Kerk HRL 1805
Trijntje Barends zie: Overberg; Haring Jelles ende T.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Barend Hijlkes, deszelfs vader, 5 mrt 1796; ondertrouw HRL; geb 11 aug 1772, ged 20 aug 1772 Grote Kerk HRL, dv Barend Hijlkes en Tijtje Goikes
Vrouwkje Barends ged 8 dec 1765 Grote Kerk HRL, dv Barend Pieters en Lijsbeth Jans; ged 7 dec 1766 Grote Kerk HRL, dv Barend Pieters en Lijsbeth Jans
Jan Barendsma geb 1786 ... , huwt met Grietje Ruurds Jongsma, huw.get. bij G.A. Huisjemaker en M. Barentsma, grofsmid te Franeker, broeder bruid. 1818, won HRL. 1831, werkman; BS huw 1818, ovl 1830
Jelte Barendsma ovl voor 1845, huwt met Maria Douwes Damen, kind: Maria B., geb 25 nov 1794 Leeuwarden; BS huw 1844, ovl 1870
Maria Barendsma geb 25 nov 1794 Leeuwarden, ovl 21 jan 1870 HRL, 1e huwt met Geert Arends Huisjemaker op 19 jul 1818 HRL, huw.afk. 5 en 12 jul 1818, wonende te HRL., dienstmeid. dv Jelte B., en Maria Damen, Rooms Katholiek, wonende te HRL 1840; BS huw 1818, ovl 1840, huw 1844, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk H-047; oud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-087; VT1839
Claas Barent van HRL, huwt met Antie Douwes, van Arum, geproclameerd de 4-11 en getrout met attestatie de 18 mei 1760
Feitze Barents geb 19 aug 1795, ged 1 sep 1795 Grote Kerk HRL, zv Barent Abrams (uitlandig), en Neeltje Nemkes
Fokje Barents ged 8 apr 1753 Grote Kerk HRL, dv Barent Lammerts en Metje Teunis
Iebeltie Barents ged 3 mei 1757 Grote Kerk HRL, dv Barent Lammerts en Mettje Theunis
Willem Barents huwt met Liefke Roelofs, kind: Marijke Willems, ged 5 mrt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Marike Willems, ged 9 jun 1740 Westerkerk HRL
Willem Barents van Blokzijl, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. Belida op 26 mei 1701. (burgerboek)
Adriaen Barentze A.B. van Terschelling ende Antie Reinders van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broeder Hans Reinders, mr. timmerman, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Adriaen Barentze van Terschelling, huwt met Antje Reinders van HRL, zijn geproclameert 11, 18 en 25 Novemb:en getrouwt den 9 dec 1742; kind: Reinouw Adriaens Barentzee, ged 18 aug 1743 Grote Kerk HRL; vader als A. Barentzee
Reinouw Adriaens Barentzee ged 18 aug 1743 Grote Kerk HRL, dv Adriaen Barentzee en Antje Reinders
Berend Bargers geb 18 mei 1764 HRL, ovl 16 dec 1819 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr BS ovl 1819
Eilert Bargmann geb 1802 Lienen, kerspel Elsleth, groothertogdom Oldenburg, 1e huwt met Wiepkje Cornelis Teves op 11 mrt 1823 HRL, huw.afk. 9 en 16 feb te HRL, en 23 feb en 2 mrt 1823 te Elsfleth, varensgezel, wonende te te Elsfleth, 2e huwt met Antje Leenderts Buisman op 9 aug 1838 HRL, scheepskapitein. wonende te HRL, zv Hinrich B., (gk), dijksbode, wonende te Lienengeneind, 1838, en van Gesche Margarethe Kortlang, (gk), ovl 11 mei 1831 Lienen; 1e vrouw ovl 27 jan 1837 Rotterdam; BS huw 1823, huw 1838
Jan Barhuis de Vries huwt met Trijntje Hoites Bergsma op 14 jul 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 28 jun 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; J. BdV. ende Trijntje Hoytes Bergsma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Harmens Olivier, goede bekende, 13 jun 1795; ondertrouw HRL
Jan Barinksma zie ook: Banksma; J.B. en Grietje Ruurds, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL
Johannes Barmont geboortig van Utrecht, kleermaker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. L. Hauckema op 7 dec 1757. (burgerboek)
Teuntje Johannes Barmont van HRL, huwt met Philippus Jacobus Oolgaard, van St. Annaparochie, geproclameerd de 19-26 apr en de 3 en getrout met attestatie op 11 mei 1761 St. Annaparochie; DTB N.H. HRL, BS ovl 1843; ovl 22 okt 1804 HRL, oud 67 jaar
Age Baron ovl voor 1847, huwt met Jaantje Riddersteen; zie ook A.B. Wassenaar; BS ovl 1846
Alberdina Baron oud 30 jaar, geb Zwartsluis en wonende te HRL. 1839, wijk C-089; VT1839
Anne Jans Baron weesvoogden bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 2 jaar loon van A.J.B. als bakkersknegt bij de wed. Poppe Eekes Menalda, 19 apr 1785. (GAH1116)
Geertje H Baron geb 13 aug 1787 HRL, ovl 6 apr 1869 HRL, huwt met Heere/Herre Huitema, dv Hendrik B., en Berber (Jurjens Bakker); BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-171; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-164; VT1839
Hendrik Geerts Baron huwt met Geertje Minnes vd Veer/Getje Minnes vd Veen op 2 aug 1807 HRL, matroos in ''s rijks dienst, wonende te HRL 1812; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1812
Hendrik Jans Baron geb 1761 HRL, ovl 28 feb 1835 HRL, huwt met Berber Jurjens Bakker, huw.get. bij D. Dreyer en T.W. de Wit, winkelknecht, wonende te HRL. 1823, zv Jan Stoffels en Geertje Jans, kinderen: Jurjen Hendriks, geb 1789 HRL, Johannes Hendriks, geb 1796 HRL, Willem Hendriks B, geb 1799 HRL, Geertje B., geb 13 aug 1787 HRL, Jan Hendriks B., geb 1794 HRL; BS ovl 1813; 1822 huwelijken, huw 1823, ovl 1828, ovl 1835, ovl 1850, ovl 1851, ovl 1869
Johannes Hendriks Baron oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk E-191; VT 1839; J.H.B. eigenaar van perceel nr. 1279, timmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 32, huis, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Jurjen Hendriks Baron geb 1789 HRL, ovl 30 jun 1851 HRL, 1e huwt met Geertje Machiels Jansen op 20 mei 1813 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, 2e huwt met Danejella/Danieltje Posthuma op 14 nov 1839 HRL, winkelknegt in 1851, huw.get. bij J.B. Vredenburg en H. Gerrits, wonende te HRL, 1811, id. bij J. Hillers en A. vd Zee, 1818, zv Hendrik Jans B., en Berber Bakker/Bekker; BS huw 1811, huw 1813, huw 1818, huw 1839, ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk A-103; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelknecht, wijk A-112; VT1839; J.H.B. eigenaar van perceel nr. 263 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 33, huis en erf, 99 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Klaas Barre zie: de Jong
Geertje Barres huwt met Klaas Pieters, kind: Maayke Klaases, geb 6 sep 1773, ged 19 sep 1773; kind: Barre Klaases, geb 13 sep 1776, ged 29 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Klaases, geb 7 sep 1779, ged 24 okt 1779 Grote Kerk HRL, moeder als: G. Baaris; kind: Pieter Klaases, geb 22 dec 1783, ged 18 jan 1784 Grote Kerk HRL
Jetje Barres huwt met Klaas Pieters, kind: Pieter Klaases, geb 24 feb 1781, ged 11 mrt 1781 Grote Kerk HRL
Lammert Johannes Bars? geb 1810 Pingjum, huwt met Martje Johannes van Kampen, (gk), op 20 okt 1842 HRL, timmerman, wonende te Franeker, gescheiden 10 aug 1863 Dokkum, zv Johannes Lammerts en Akke Jorrits; BS huw 1842
Jan Beerend Bartel huwt met Maria Beernds, beide van HRL, geproclameert den 19-26 May en getrout den 3 jun 1754 in de Westerkerk HRL
Hinderkij Bartelds Brevet. Voor Mr. Rudolf de Sitter en Jan Fredemann Vi?tor Openbare notarissen residerende te Winschoten in de provincie Groningen is gecompareerd H.B., weduwe van Douwe Tjerks, zonder beroep, woonagtig te Oude Pekel A bij ons Notarissen wel bekend, dewelke verklaarde bij deze tegenwoordige acte, hare toestemming te geven tot het huwelijk hetwelk haar minderjarige Zoon Dirk Douwes de Jonge, van beroep Zeeman, woonagtig in de Oude Pekel A voornemens is in te gaan met Maria Coenraad Nicolaas Gebhardt, zonder beroep, bij hare moeder te HRL woonagtig, zijnde eene dogter van wijlen Coenraad Nicolaas Gebhardt, dien ten gevolge gemelde hare Zoon bij dezen autoriserende om voorschreven huwelijk in te gaan bij den officier van de burgerlijke stand te HRL; evenals of zij zelve daarbij tegenwoordig ware: Waarvan Acte aan de Comparante voorgelezen. Aldus gedaan te Winschoten op heden den derden feb dezes jaars achttienhonderd zeventien; Extract uit het doopboek der Hervormden in de Gemeente Oude PekelA. (Provincie Groningen). 1797 den 15 okt Douwe Tjerks & H.B. Ehel. een zoon gedoopt, geb den 14 oct 1797 genaamd derk. Oude PekelA den 1 apr 1817
Anna Barteles geb 11 mrt 1811 HRL, ovl 25 mrt 1811 HRL, wonende te op het Kerkhof, 1811, dv Bartele Barteles en Rinske Clemens; BS geb 1811, overlijdens
Aukje Barteles huwt met Sjoerd Feykes, wonende te Arum 1812; BS huw 1812
Cornelis Barteles huwt met Sijke Scheltes; BS geb 1811
Dirk Barteles zie: Wagenaar
Elisabeth Barteles zie: Klok
Geertje Barteles huwt met Jan Fransen, wonende te Bolsward 1826; BS ovl 1826
Jetske Barteles geb 1736 ... , ovl 26 apr 1817 HRL, huwt met Sipke Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 okt en getrout de 5 nov 1758 DTB N.H. HRL. 1758, BS ovl 1817, ovl 1835; kind: Hendrik Zipkes, ged 27 feb 1759 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Zipkes, ged 22 jan 1760 Grote Kerk HRL
Klaas Barteles geb 10 feb 1803 HRL, N.H., ged 27 feb 1803, zv Bartle Klaases en Sijbrigje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1803; geb 14 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk HRL, zv Bartele Klaases en Sijbrigje Dirks
Klaas Barteles huwt met Lamkjen Rommerts, kind: Sietske Klaases Blok, geb 1765 HRL, Pieter Klases Blok, geb 1760 HRL; BS ovl 1825; 1834 overlijdens; kind: Bartel Klaases, ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Pijter Klaases, ged 10 jun 1760 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukie Klaases, ged 27 okt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Zijtske Klaases, ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Pieter Barteles geb 10 nov 1800 HRL, ged 25 nov 1800, N.H., zv Bartele Jans en Klaaske Jans Neurenberg; dopen Grote Kerk HRL 1800
Teuntje Barteles ovl voor 1835, huwt met Jietse de Haan; BS huw 1834
Trijntje Barteles zie: Koster
Watse Barteles geb 10 okt 1807 HRL, ovl voor jan 1809 HRL, ged 25 okt 1807 HRL, zv Bartele Watses en Meintje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1807; geb 13 jan 1809, ged 31 jan 1809 Grote Kerk HRL, zv Bartle Watses en Meindertje Jans
Willem Barteles zie: van der Meer, Verver, Wagenaar
Elisabeth Barteling ovl 24 okt 1807 HRL, huwt met Harmen Witte; BS huw 1826, ovl 1830; Herman (!) Witte en E.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Arend Bartling deszelfs vader, 6 okt 1804; ondertrouw HRL
Kaatje Barteling huwt met Jan Teuteling; BS ovl 1828
Anna Dirks Bartelings ovl voor 1833, huwt met Jan Willems vd Werf, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 jan 1765; BS huw 1832, ovl 1835
Antie Bartels huwt met Lammert de Reus, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 apr 1763 in de Westerkerk HRL
Antje Bartels Claas Cornelis van Velsen ende A.B. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselvs oom Aris Pieters mr. stoeldrayer, 2apr17 40; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Claes Cornelis van Velsen, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 apr 1740 en doe ook getrout; kind: Cornelis Claases van Velsen, ged 19 aug 1753 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Klaases van Velsen, ged 21 sep 1749 grote Kerk HRL
Antje Bartels huwt met Dirk Wytzes, kind: Bartel Dirks, geb 9 aug 1772, ged 23 aug 1772 Grote Kerk HRL
Cornelis Bartels C.B. en Sijke Jansen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende; kind: Wijpkje Kornelis, geb 8 jan 1795, ged 3 feb 1795 Grote Kerk HRL
Cornelis Bartels woont in 3e quartier, links: . -1 1/2-, rechts: . -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van de aangaaff der 83 1/3 Penning of 1 1/5 Procento, woont in 3e quartier, geen jaartal vermeld; wrsch tussen 1795-1805. (GAH650)
Cornelis Bartels zie: van der Meer
Dieuwke Bartels zie: Koster
Fedde Bartels zie: Kies, van der Zee
Geeske Bartels huwt met Dirx Kuyk, wonende te HRL. rond 1698
Haantje Bartels H.B. en Maayke Caspars, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 27 dec 1772 HRL en toen getrouwd
Harmanus Bartels huwt met Mayke Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 okt 1760
Hendrik Bartels ovl voor 1803, huwt met Trijntje Eelkes, kind: Leentje Hendriks Meise geb 1796 Aalsum, grootouders ovl Embden, Oostfriesland; BS geb 1820, huwelijken
Hendrik Bartels zie: van der Werf; H.B. van HRL. en Lijske Tjeerds van Franeker, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 mrt 1806; ondertrouw HRL; kind: Tjeerd Hendriks, geb 26 feb 1810, ged 25 feb 1810 Grote Kerk HRL; kind: Bart Hendriks, geb 13 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Jacob Bartels geb 13 sep 1809 HRL, N.H., zv Bartle Jacobs en Janneke Tjepkes, dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 13 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL, zv Bartle Jacobs en Janneke Tjepkes
Jacob Bartels J.B. ende Grietje Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Simon Hendriks, 16 jan 1796; ondertrouw HRL; kind: Symen Jacobs, geb 26 jan 1798, ged 20 feb 1798 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Jacob Bartels zie: Noorman; J.B. en Marijke Folkerts Wax, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 21 Sprokkelmnd 1811; ondertrouw HRL
Jan Bartels geb 9 nov 1772, ged 8 dec 1772 Grote Kerk HRL, zv Bartel Jans en Foekje Janszen
Jan Bartels huwt met Acke Doekes, beide van HRL, geproclameerd de 28 aug en de 4 en getrout de 11 sep 1763; kind: Bartel Jans, ged 25 mei 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Ackke D. ; kind: Doeke Jans, ged 19 mrt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jans, ged 26 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Jan Bartels huwt met Antie Taekes, beide van HRL, geproclameert den 25 apr en de 2 en getrout den 9 Mei 1756; kind: Aeltje Jans, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans, ged 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans, ged 20 okt 1761 Grote Kerk HRL
Jan Bartels J.B. ende Yetske Wybrens beide van HRL, komende wegens de bruid Jacob Cornelis desselvs swager, 20 Nov 1751; huwt met Jetske Wybrens, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 nov en den 5 desember 1751 en doen ook getrouwt
Jan Bartels ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:5:0 voor geleverde Boeken, 11 aug 1809, quit. no. 35 (GAH1141)
Jan Bartels verkoopt een huis in 1800-1802
Jan Bartels Willem Jurjens ende Geeske T. Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.B., goede bekende, 17 sep 1791; ondertrouw HRL; Frans Hibbes Kerkhoven ende Alida Siebes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.B., goede bekende, 9 may 1795; ondertrouw HRL
Janke Bartels begraven 21 mrt 1799 HRL, huwt met Klaas Wigles de Vries, beide van HRL, geproclameerd de 25-27 aug en getrout de 1 7 ber (= september) 1771; DTB N.H. HRL. 1771, BS huw 1826, ovl 1834; begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 41; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kinderen: Wigle en Jeltje de Vries, tweelingen, geb 5 okt 1773, ged 2 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Klaases de Vries, geb 5 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL
Janke Bartels van HRL, ende Govert Ruerds van Franequer, huw.aang. 23 feb 1735 HRL, komende voor de bruid Bartel Willems, desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Johannes Bartels van HRL, huwt met Hiltje Jelles van Leeuwarden, geproclameerd de 16-23 okt en de 30 dito en getrout met attestatie de 13 nov 1763
Karel Bartels zie: Noorman
Michhel Bartels M.B. ende eyskjen eyses beyde van HRL, komende weegens de bruid Fedde Jentjes, 23 Aug 1749; huwt met eyskjen eyses, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 Augusti en den 7 sep 1749 en doen ook getrouwt; kind: Bartel Michiels, ged 1 may 1750 Grote Kerk HRL
Pietje Bartels huwt met Coert Lieutjes, kind: Lijsbeth Coerts, geb 13 jan 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL
Pyter Bartels en Barentie Tijsen, beyde van HRL, huw.aang. 2 jul 1735 HRL, Comende voor de bruid Jan Jansen van Wet (??); huw.aang. HRL 1735
Trijntje Bartels begraven Groot Kerkhof, regel 42, nr. 42; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntje Bartels huwt met Arent Wouters, beide van HRL, geproclameert den 4-11 mrt en getrout den 7 apr 1754; kind: Wouter Arends, ged 31 dec 1758 Grote Kerk HRL; kind: Bartel Arents, ged 21 jun 1761 Grote Kerk HRL; kind: Jeltie Arents, ged 16 okt 1763 Westerkerk HRL; kind: Jeltje Arents, ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL
Trijntje Bartels huwt met Douwe Douwes, wonende te Arum 1843; BS ovl 1843
Trijntje Bartels huwt met Jakob Gerrits, kind: Gerrit Jakobs, geb 5 dec 1778, ged 22 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Bartel Jakobs, geb 2 jan 1781, ged 30 jan 1781 Grote Kerk HRL
Trijntje Bartels ovl 17 nov 1727 HRL, 22 jaer
Uilke Bartels Ate Durks Faber van Stavoren ende Barber Uilkes van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Uilke Bartels, 22 jun 1793; ondertrouw HRL
Wybren Bartels geboortig van Belkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Hoogeboom op 24 jun 1750. (burgerboek)
Willem Bartels bet gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burger P. Wellinga als Commissaris op 2 aug 1802. (burgerboek)
Willem Bartels huwt met Trijntje Jans, kind: Hiltje Willems, geb 8 mei 1811, ged 2 jun 1811 Grote Kerk HRL
Wopke Bartels ovl voor 1815; huwt met Neeltje van Kassel, BS huw 1832; wed. W.B. gebruiker van wijk F-110, gealimenteert; medegebruikers Johannes Hoffius wed., winkelierse, Salomon G. van Messel, koopman, Laas Wijnalda, timmerknegt; eigenaar is P. Oolgaard erven, 1814. (GAH204); W.B. en Neeltje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sicco Warnders, goede bekende, 17 dec 1791; ondertrouw HRL; W.B. en Fenne Dirks, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 14 mrt 1772 HRL. en toen getrouwd; W.B. en Neeltje Willems, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 jan 1792 HRL, en getrouwd op den 3 daaraan volgende; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde W.B. ter vergadering ontbooden, en gecompareerd zijnde, zeer serieus onderhouden over en ter zaake hij den boekhouder van de spinderij Pieter Wytzes Vettevogel, als meede Cessie hebbende bij de Voogden der Stads Algemene armen had gescholden met ernstige recommandatie, zich daar van in ''t vervolg te onthouden, en Last om dezelve (P:W:Vettevogel) over het gepasseerde excuus te vraagen, do. 9 may 1799 (GAH45)
Benskje Bartholomeus zie: Klok
Engeltje Bartholomeus zie: Klok
Eva Bartholomeus zie: Klok
Johannes Bartholomeus zie: Bambach
Kasper Bartholomeus zie: Klok
Liesbeth Bartholomeus ovl voor 1828, huwt met Kasper Keimpes; BS huw 1827
Nicolaas Bartholomeus zie: Klok
Anthony Bartles zie: de Vries; A.B. ende Jeltje Gerkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Joseph Coulbout, goede bekende, 15 okt 1791; ondertrouw HRL; A.B. en Jeltje Gerkes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd op den 1nov; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Bartele Bartles zie: Postma; B.B. en Hendrica Clemens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810
Dieuwke Bartles geb 14 sep 1796, ged 27 sep 1796 Grote Kerk HRL, dv Bartle Jans en Klaaske Jans
Jan Bartles geb 10 sep 1798, ged, 25 sep 1798 Grote Kerk HRL, zv Bartle Jans en Klaaske Jans; dopen Grote Kerk HRL
Jan Bartles zie: Klok, Nurenburg
Meindert Bartles M.B. van Witmarsum en Elisabeth Lieuwes van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 apr 1808; ondertrouw HRL
Metje Bartles zie ook: Wagenaar; geb 11 mrt 1795, ged 24 mrt 1795 Grote Kerk HRL, dv Bartle Klaases en Sijbrigje Dirks; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & Negentig den Elfde mrt is Geboren Metje, dv Bartle Klases en Sijbrigje Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 11 nov 1815
Minke Bartles zie ook: Wagenaar; geb 14 mrt 1793, ged 31 mrt 1793 Grote Kerk HRL, dv Bartel Klaases en Sijbrigje Dirks
Simon Bartles zie: de Graaf; geb 8 sep 1810, ged 25 sep 1810 Grote Kerk HRL, zv Bartle Watses en Meindertje Jans
Watse Bartles zie: de Graaf
Willem Bartles geb 16 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Bartle Klaases en Sijbrigje Dirks
Willem Bartles ovl voor 1812, hm ... , kind: Jeltje Willems, geb 1765 ... , indertijd echtelieden te Bolsward; BS huwafk. 1811
Pieter Bartling geb 1798 HRL, ovl 27 jan 1845 HRL, huwt met Johanna Nijhuis op 6jun18 24 HRL, huw.afk. 23 en 30 mei 1824, werkman te HRL. 1845, zv Arend B. en Maria bisschop; BS huw 1824, ovl 1845; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-107; VT1839
Anna Bartling op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier, IJpe Feddema pro se als Administrator over de goederen van A.B. :4-16:0 (GAH650)
Anna Bartling Pieter Paulus van Almenum ende Marijke Gerrijts van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.B., deszelfs schoonmoeder, 11 jan 1793; ondertrouw HRL
Anne Bartling lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 25:0:0 (GAH650)
Arend Hendriks Bartling ovl 10 mrt 1810 HRL, huwt met Maria Bisschop, koopt een huis in 1799, kinderen: Pieter B., geb 1798 HRL, Elisabeth B., geb ... ; BS huw 1824, huw 1826, ovl 1845,; erven A.B. eigenaar van wijk A-189; gebruiker is Klaas Salverda, kleermakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-151; gebruiker is Berend Burgers, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-152; gebruiker is Arn. van der Vleugel, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-166; gebruiker Antie Bernardus, 1814. (GAH204); id. van wijk G-184; gebruiker Moses Levij de Beer, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-185; gebruiker Bernardus Witte, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-186; gebruiker P. van der Stok vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-197; gebruiker is Asmus Feddes wed., gealimenteert, 1814 (GAH204); id. van wijk G-237; gebruiker Bern. Bessing, sjouwer, en Jan Anes, gealimenteert, 1814. (GAH204); Herman (!) Witte en Elisabeth Bartling, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.B. deszelfs vader, 6 okt 1804; ondertrouw HRL; A.H.B. en Maria Pieters Bisschop, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Catharina Bartling huwt met Bernardus Jans Terwalen op 23 jul 1793 HRL, laatste afk. 19 mei 1793, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1793; Bernardus Jans ter Weele ende C. B, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wybe Hendriks, goede bekende, 4 may 1793; ondertrouw HRL; ovl 4 may 1803 HRL, oud 56 jaar; Jan Teutling en C.B., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 23 mei 1773 HRL, en toen getrouwd; Bernardus Jans Terwalen en C.B., beyde van HRL, en hebben de laatste afkondiging gehad den 19 may 1793 HRL, en zijn getrouwd den 23 july
Dirk Bartling Harmen Jansen ende Antje Clasen beide in HRL, koomende voor de bruit desselfs broodheer D.B., mr. slagter, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; Jan Caspers ende Johanna Eises beide van HRL, koomende weegens de bruid D.B. en vertoonde consent tot ''t huwelijk van ''s bruids vaeder, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; Gerrit Harmens van HRL, ende Janneke Alberts van Wessum in Munsterland koomende weegens de bruid desselvs neef D.B., 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Tamme Jans Bartling T.J.B. van Sneek ende Jeltje Piers Dijkstra van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacobus Potting, deszelfs broeder, 1 okt 1791; ondertrouw HRL; T.J.B. van Sneek en Jeltje Piers Dijkstra van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd op datum op vertoonde attestatie
Johan Daniel Bartolhi J.D.B. en Antje Gerbens, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 dec 1785 HRL, en zijn op den 26 dier maand getrouwd
Anne Barts zie: van der Werf
Dirk Barts zie ook: Dirk Bats; huwt met Iebeltje Pieters, kind: Fettje Dirks, ged 13 sep 1768 Grote Kerk HRL
Douwe Barts huwt met Antje Klaases, kind: Foekje Douwes, geb 5 feb 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Bartel Douwes, geb 12 dec 1796, ged 8 jan 1797 Grote Kerk HRL
Douwe Barts zie: van der Werf; huwt met Bregtje Simons op 10 sep 1809 HRL, wonende te HRL. 1809, kind: Foekje Douwes, geb 4 jan 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810; D.B. en Bregtje Simons, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Foekje Douwes, geb 4 jan 1810, ged 28 jan 1810 Grote Kerk HRL
Gerrit Barts zie: van der Werf
Jan Barts huwt met Maaike ... , kind: Anna Sabina Jans vd Werf, geb 1756 Driesum; BS ovl 1834
Jan Barts won. Appingedam, koopt een houtzaagmolen, samen met Sieds Barts, in 1802
Johannes Sieds Barts won. HRL. 1801-1802; b
Lucas Barts zie: Feddes; van der Zee
Luitje Barts zie: Walstra
Sieds Barts won. Appingedam, koopt een houtzaagmolen, samen met Jan Bart in 1802
Sikke Barts zie: de Jong
Trijntje Barts Wopke Rimkes en T.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs met een gebod in de week 20 jun 1807; ondertrouw HRL; kind: Broer Wopkes, geb 17 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL
Antie D Bas oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-236; VT1839
Hans Wouters Bas geboortig van Stellingwerf Westeinde, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van presideren-burg. Dirck Sjoerds Bijema op 4 aug 1684. (burgerboek)
Cornelia van Bassum oud 56 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839
Thijesse Freerks Bastiaan Maandag den 27 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen , eene Missive van het departementaal Bestuur van de Eems, zijnde van deezen inhoud. Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Ter beantwoordinge van UWL:Missive van den 21 deezer dienst, dat wij de daar bij gevoegde Lijsten, hebben gesteld in handen van eene Personeele Commissie, ten einde dezelve te examineeren, en wel bevindende, de betaaling van de goedgedaane Manschappen bij wijze van voorschot aan UWL te bevorderen, terwijl wij UWL:bij deezen tevens informeeren, dat onder ons reeds berustende, eene Lijst van drie persoonen, met name Berend Hendriks, T.F.B. en Abraham Boerman, welke op den 11 nov L.L. van HRL herwaards, en op de dag daar aan volgende, van hier naar Utrecht zijn opgezonden, en aldaar door den Inspecteur Generaal zijn goedgedaan uitgezondert de eerstgemelde Berend Hendriks, welke als onder de maat zijnde, schijnt afgekeurd te zijn. Eindelijk gelasten wij Ul:bij deezen, om stiptelijk zorge te draagen, dat met de Sluizen onder UL bedrijve , niet werde gestroomd, dan na dat door ons daar toe nadere aanschrijvinge zal zijn gedaan. Welk aangenoomen is, voor Notificatie. (GAH45)
Bastiaan Bastiaans ovl HRL., huwt met Jetske Cornelis, indertijd echtelieden te HRL, kind: Catharina/Trijntje Bastiaans, geb ...; BS huw 1827
Catharina Bastiaans ovl 1796 HRL, huwt met Fokke Hessels, in leven echtelieden te HRL, kind: Bastiaan Fokkes, geb 1793 HRL, dv Bastiaan Bastiaans, en Jetske Cornelis; BS ovl 1823; 1827 huwelijken
Hartman Bastiaans zie: Hoek
Hotske Bastiaans zie: Visser
Jetske Bastiaans zie: van Kampen
Johanna Bastiaans huwt met Jan ten Brink; dopen Grote Kerk HRL 1805; ovl 19 nov 1805 HRL, oud 32 jaar
Johanna Bastiaans zie ook: van Kamp; huwt met Jan Jelgers, kind: Jelger Jans, geb 11 jul 1798, ged 31 jul 1798 Grote Kerk HRL
Sybren Bastiaans balsteenleverancier in 1752
Trijntje Bastiaans begraven Groot Kerkhof, regel 43, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Fokke Hessels, kind: Hessel Fokkes, geb 12 dec 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Bastiaan Fokkes, geb 26 nov 1792, ged 11 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Cathrijna Fokkes, geb 6 jul 1795, ged 19 jul 1795 Grote Kerk HRL, moeder als Catharina B.
Andries Bastiaens A.B. ende Trijntje Foppes beyde van HRL, komende wegens de bruid Hijlke Sijbes, 19 Sep 1744; huwt met Trijntje Foppes, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 20-27 sep en den 4 okt en getrouwt den 13 dito 1744
Willemke Bastiaens van HRL, ende Jentje Pieters van Mackum, huw.aang. 1 nov 1738 HRL, komende Wegens de bruid Cornelis Menses, blauwverver en vertoonde de bruydegom Consent van sijn Vaeder Pieter Jentjes met verklaeringe van de schoolmr. B:Stapert; huw.aang. HRL. 1738; huwt met Jentje Pieters, kind: Janske Jentjes, ged 19 sep 1741 Grote Kerk HRL; Wybren Hessels ende W.B. beyde van HRL, komende wegens de bruyd Jan Bretton des selvs buirman, 11 Feb 1747; huwt met Wybren Hessels, beyde van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 Februa 1747 en doen ook getrouwt in de Westerkerk HRL; kind: Jurjen Wybrens, ged 29 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jan Wybrens, ged 10 may 1753 Westerkerk HRL; kind: Bastiaen Wybrens, ged 31 may 1750 Grote Kerk HRL
Tettje Bastjaans huwt met Dirk Lieuwes, beide van HRL, geproclam; de 8-15 en getrout de 23 mei 1768; ovl 13 jul 1789 HRL, oud 43 jaar; kind: Lieuwe Durcks, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Durcks, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL
Antonia eyberts Batenburg ged 20 okt 1761 Grote Kerk HRL, dv eybert Batenburg en Johanna Oudenamzel
eybert Batenburg huwt met Johanna Oudenamzel, kind: Antonia eyberts Batenburg, ged 20 okt 1761 Grote Kerk HRL
Dirk Bats zie ook: Dirk Barts; huwt met IJbeltie Pieters, kind: Pijttie Dirks Bats, ged 3 nov 1763 Westerkerk HRL
Janke H Bats oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-102; VT1839
Pyttie Dirks Bats ged 3 nov 1763 Westerkerk HRL, dv Dirk Bats en IJbeltie Pijters
Maria Batsaeth oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-043; VT1839
Johannes Batstra ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:16:8 terzaake geleverd blikwerk, quit. no. 53, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 4:18:0 voor reparatie aan blikwerk, 19 dec 1792, quit. no. 36 (GAH1124); id. f. 2:7:0, 30 nov 1793, quit. no. 36 (GAH1125); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 2:1:0 ter zaake reparatie aan Blikwerk, 19mai1j1801, quit. no. 20 (GAH1133)
Battaard mogelijk is het Petrus Franciscus Battaart; medegebruiker van wijk C-078; andere medegebruiker is Jan de Breet, ontvanger der domeinen; eigenaar is Janke IJsenbeek, ijserkramer, 1814. (GAH204)
Carel Jans Battaard geb 23 dec 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Fran?ois Battard en Catharina de Waard
Jean François Battaard geb HRL., huwt met Catharina de Waard op 30 apr 1797 HRL, eerste lieu tenant in de compagnie no. 7 van het tweede battaillon der vierde halve brigade, laatste afk. 30 apr 1797 en met attestatie vertrokken, kapitein in 1811; milhuw. geref. gemeente HRL; kind: Carel Jans Battard, geb 23 dec 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL, vader als Jan F.B.
Petrus Francisucs Battaardt ovl nov 1821 ... , huwt met Trijntje Thomas IJzenbeek, in leven capitein bij het gewezen 123e bataillon van Lum?; BS huw 1821, ovl 1843
Maartje Petrus Battaart geb 1802 den Haag, huwt met Johannes de Windt op 25 nov 1821 HRL, huw afk. 11 en 18 nov 1821, wonende te HRL, 1821 en 1836, dv Petrus Franciscus B., en Trijntje Thomas IJzenbeek; BS huw 1821, ovl 1836; oud 37 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk F-031; VT1839
Grietje Battard geb 1741 ... , ovl 25 mrt 1812 HRL, huwt met Chistiaan Christoffels Kingma, ovl wijk F-249, dv Sikke B., en Sipkje Altena; BS ovl 1812; 1846 overlijdens
Sikke Battard huwt met Sipkje Altena, kind: Grietje B., geb 1741 ... ; BS ovl 1812; 1847 overlijdens
Marijke Batteles oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-153; VT1839
Arent Batzal zie ook: A. Teutling; ovl 18 jun 1808 HRL, huwt met Antje Dirks Bloemer, kinderen: Johanna B geb 1798 HRL, Maria B, geb 1795 HRL; BS huw 1819, huw 1822, ovl 1829, ovl 1834, ovl 1878; wed. A.B. eigenaar en gebruiker van wijk G-097, wewersche, 1814. (GAH204); A.B., weever, en Namke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 dec 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier:3-12:0 (GAH650)
Jan Batzal ovl 25 nov 1791 HRL, oud 55 jaar
Johanna Batzal geb 1798 HRL, ovl 25 jul 1834 HRL, huwt met Berend Nijhuis op 26 mei 1822 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1822, dv Arend B., en Antje Dirks; BS huw 1822, ovl 1834
Maria Batzal geb 1795 HRL, ovl 21 jan 1878 HRL, huwt met Hendericus Huisman op 8 aug 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 25 jul en 1 aug 1819, naaister, Rooms Katholiek, dv Arend B., en Antje Bloemer; BS huw 1819, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-033, 34
Trijncke Bauckesdr huwt met Jacob Alberts; zie aldaar
Hendrikus Antonius Bauer geb 2 feb 1736 Heukelswagen, Dld, ovl 17 mrt 1820 HRL, huwt met Eleonora Johanna Rosee, kinderen: Maria Christina B, geb 1772 HRL, Nicolaas B., geb 12 sep 1767 HRL, kunstschilder; BS ovl 1820; 1828 overlijdens; gebruiker van wijk E-044, schilder; eigenaar is G. Stinstra; medegebruiker is N. Bauer, schilder, 1814. (GAH204); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, mei 1806. (GAH650); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sesde quartier, no. 25, mei 1802 mei 1803, mei 1804, mei 1805 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier, is buiten de provintie, zal nader aangeeven: f. 12:0:0 (GAH650)
Nicolaas Bauer geb 12 sep 1767 HRL, ovl 28 mrt 1820 HRL, ongehuwd, zv Hendrikus B., en Eleonora Johanna Rosee; BS ovl 1820; gebruiker van wijk E-044, schilder; medegebruiker is H.A. Bauer, schilder; eigenaar is G. Stinstra, 1814. (GAH204)
Tonko Bauke zie: Komst; geb 24 jun 1775, ged 18 jul 1775 Grote Kerk HRL, zv Bauke Jans en Niesje Tammes; kind: Tonke Baukes, geb 8 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: Nysje Tonkes
Aafke Baukes zie: van der Meulen; geb 29 dec 1782, ged 28 jan 1783 Grote Kerk HRL, dv Bauke Ates en Lysbeth Franssen; huwt met Tjeerd Kerkhoven, kind: Bauke Tjeerds Kerkhoven, geb 31 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL
Aaltje Baukes en Dirk Baukes, tweelingen, geb 7 aug 1794, geb 16 sep 1794 Grote Kerk HRL, kinderen van Bauke Abrahams en Aaltje Dirks
Aaltje Baukes geb 22 dec 1805 HRL, ged 19 jan 1806, dv Bauke Pieters en Antje Sakes, ??n van een tweeling; dopen Grote Kerk HRL 1806
Abraham Baukes ovl 3 mrt 1728, oud 55 jaer
Abraham Baukes zie ook: Zaagmans; geb 29 jan 1792, ged 26 feb 1792 Grote Kerk HRL, zv Bauke Abrahams en Mayke Dirks
Akke Baukes zie: Blom, Hartenberg
Anderys Baukes huwt met Trijntie Sipkes, kind: Ansschie Anderijs, ged 23 apr 1754 Westerkerk HRL; kind: Tjtse Andrijs, ged 13 aug 1741 Grote Kerk HRL
Anna Baukes zie: Tolsma
Antie Baukes zie: van den Berg, Fopma, Mulder
Antje Baukes geb 13 nov 1811 HRL, dv Bauke Freerks en Trijntje Foppes; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 13 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Bauke Freerks en Trijntje Foppes
Antje Baukes geb 18 sep 1776, ged 8 okt 1776 Grote Kerk HRL, dv Bauke Piers en IJtje Joukes
Antje Baukes geb 28 jan 1809 HRL, N.H., dv Bauke Petrus en Antje Sakes; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 28 jan 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL, dv Bauke Pieters en Antje Sakes
Antje Baukes geb 30 may 1792, ged 17 jul 1792 Grote Kerk HRL, dv Bauke Freriks en Aukje Tjeerds
Antje Baukes ovl 19 aug 1791 HRL, oud 60 jaar; ovl 19 apr 1790 HRL, oud 40 jaar; ovl voor 1836 te Wons, huwt met IJeme Hendriks; BS huw 1835, overlijdens
Antje Baukes ovl voor 1812, huwt met Freerk Lijkles de Boer; BS huwafk. 1811, ovl 1827; kind: Jan Freerks, geb 28 nov 1772, ged 15 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Freriks, geb 25 aug 1779, ged 7 sep 1779 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Freriks, geb 15 may 1783, ged 9 jun 1783 Grote Kerk HRL
Attie Baukes Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen A.B. Burgerse en meede ordrs turfmeeterse binnen deese Stadt, hoe sij supplnte gantsch over de 20 jaeren deese haere bedieninge heeft waergenomen, nu door swakheit des ligchaems niet kunnende doen, daerom versogte dat sij haere bedieninge mogt transporteeren op eenen Auckjen Cornelis huisvrouw van Stoffel Christiaens in deesen met de-selve gesterkt; dog sulx niet kunnende geschieden als met consent en gratie van UEd:Achtb:soo addresseeren sij beide haer tot Ued:Achtb:met ootmoedig versoek dat Aukjen Cornelis in plaets van A.B. tot meede ordrs turfmeeterse binnen deese Stad mogt worden aengesteld op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q:f:etc:Requisitus (was get) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet gehoord het versoek accordeerende hetselve, eligeerd en nomineerd mits deesen Auckjen Cornelis in plaets van A.B. tot meede ordrs turfmeeterse binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende en aenbehorende, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 28 feb 1742. (was get) J. Doncker, Ter Ordtie van de magistr:abs:sec: B. Dreyer; (onder stonde); Op heeden den 28 feb 1742 heeft Auckjen Cornelis den Eed van getrouwigheid als turfmeeterse afgelegt in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Doncker. In kennisse van mij schr. clercq B:Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Aukje Baukes zie: Feenstra, Hilverson
Bauke Baukes geb 1748 ... , schipper, geen vaste woonplaats hebbende, huw.get. bij W.F. de Boer en A.A. Riddersteen; BS huw 1812
Bauke Baukes ovl 23 okt 1787 HRL, oud 51 jaar
Baukje Baukes ovl voor 1837 Tzummarum, huwt met Arjen Beens (=Berends); BS huw 1836
Baukje Baukes zie: Henstra
Beitske Baukes zie: Blom
Benze Baukes ged 25 jul 1762 Grote Kerk HRL, zv Bauke Sjoerts en Hiske Berents
Berber Baukes ged 11 okt 1757 Grote Kerk HRL, dv Bauke Sjoerts en Hiske Geerts Johannes Jans van Almenum en B.B. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 feb 1781 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Beitske Johannes, geb 14 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL
Bernardus Baukes zie: Kok
Binke Baukes Barend Pieters ende B.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Folkert Baukes deszelfs broeder, 1 dec 1787; ondertrouw HRL; Barend Pieters en B.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Bontje Baukes Rients Symons ende B.B. beide van HRL, koomende weegens de bruid Doeke Symons, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Rients Symons, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doen getrouwt
Broer Baukes B.B. ende Lijsbert Urks beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Cornelis Eekema, stads schoolmr, 4 dec 1745; huwt met Lijsbeth Urks, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 desemb:en getrouwt de 21 dito 1745
Broer Baukes zie: Kramer
Catharina Baukes oud 89 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk H-148; VT1839
Claas Baukes ovl 30 jun 1794 HRL, oud 51 jaar; begraven Klein Kerkhof, regel 1, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Claas Baukes weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier:14-8:0 (GAH650)
Claas Baukes weduwe woont 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Claas Baukes weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 2 jaar verdiende loon van Harmen Douwes, als backersknegt bij C.B., 18 may 1790. (GAH1122); Maandag den 22 apr 1799. de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog de wed. C.B., bij wien vier halve Roggenbrooden, in ''t gewigt te ligt bevonden waaren, uit Consideratie, dat Zulks mogelijk door onattentie van de bewerkers van ''t Zelve, Konde Zijn veroorzaakt, en dus geheel buiten Schuld van de vrouw Zijn, voor dees Keer gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Confiscatie van ''t brood, Welke na ''t Stadsarmehuis is gezonden. (GAH44)
Cornelis Baukes begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 39; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Cornelis Baukes huwt met Eke Ages, kind: Jan Cornelis, ged 1 jun 1756 Westerkerk HRL
Cornelis Baukes huwt met Jitske Freerks, N.H., kinderen: Bauke Cornelis, geb 4 aug 1801 HRL, Bauke Cornelis geb2 aug 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1801; kind: Sijtske Kornelis, geb 18 dec 1794, ged 23 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Antje Kornelis, geb 25 aug 1796, ged 13 sep 1796 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Cornelis, geb 23 okt 1798, ged 6 nov 1798 Grote Kerk HRL
Cornelis Baukes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier:30:0:0 (GAH650)
Cornelis Baukes ovl voor 1815; C.B. erven eigenaar van wijk H-030; gebruiker Jan Popkes, wewer, 1814. (GAH204)
Cornelis Baukes turfschipper 1754-1761
Cornelis Baukes woont in 4e quartier, links: f. 1:0:8, rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen, GAH650)
Corneliske Cornelis Baukes ovl voor 1844, huwt met Pieter Tjeerds de Ring; BS huw 1843
Corneliske Baukes geb 15 mei 1805 HRL, ged 9 jun 1805 HRL, dv Bauke Paulus en Tetje Tjallings; dopen Grote Kerk HRL 1805
Corneliske Baukes huwt met Tjalling Wybes; BS ovl 1830
Dieuwke Baukes huwt met Oene Jans, beide van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761
Dieuwke Baukes zie: Fopma
Dirk Baukes en Aaltje Baukes, tweelingen, geb 7 aug 1794, ged 16 sep 1794 Grote Kerk HRL, kinderen van Bauke Abrahams en Aaltje Dirks
Doede Baukes zie: Postema
Doeke Baukes zie: de Jong
Douwe Baukes zie: de Jong
Durkje Baukes ovl 1808 Stavoren, huwt met Jan Andries Mars; BS huw 1830
Eeke Baukes Rennert Geerts ende E.B. beide van HRL, komende wegens de bruid de koopman Jan van der Plaats, 6 Nov 1751; ovl 15 jun 1792 HRL, oud 62 jaar; kind: Klaas Rinnerts de Beer, geb 15 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Rinnerts, ged 29 sep 1757 Westerkerk; kind: Bauke Rinnerts, ged 21 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Antie Rinnerts, ged 6 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Stijntje Rinnerts, ged 3 sep 1752 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Rinnerts, ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Rinnerts de Beer, ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL, moeder is Eeke Baukes
Eelke Baukes zie: Wiersma
Eelkje Baukes ovl 15 jun 1792 ... , huwt met Rinnert Geerts de Beer; BS huw 1821, ovl 1830
Enne Baukes huwt met Grietje Johannes, kind: Teekje Ennes, geb 1772 onder Almenum; BS huw 1813; kind: Bauke Innes, geb 25 jun 1773, ged 6 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Faaschie Ennes, ged 27 okt 1771 Grote Kerk HRL, vader als B. Ennes
Feike Baukes geb 11 mrt 1802 HRL, N.H., ged 30 mrt 1802, zv Bauke Feikes en Jetske Rintjes ??; dopen Grote Kerk HRL 1802
Feike Baukes huwt met Feikje Goverts, kind: Agnietje Feikes, geb 17 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Feikes, geb 19 jan 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Feyke Feykes, geb 8 feb 1779, ged 28 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Feykes, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Feikes, ged 31 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Foeke Baukes ovl voor 1839, huwt met Aukje Gabes vd Zee, kind: Bauke Foekes vd Werf geb 1796 Makkum; BS ovl 1838
Folkert Baukes Barend Pieters ende Binke Baukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.B. deszelfs broeder, 1 dec 1787; ondertrouw HRL
Folkert Baukes F.B. en Dieuwke Okkes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 16 nov 1777 HRL; kind: Bauke Folkerts, geb 10 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Okke Folkerts, geb 22 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Folkerts, geb 19 jun 1787, ged 10 jul 1787 Grote Kerk HRL
Folkert Baukes geb 1746 HRL, ovl 27 dec 1812 HRL, korendrager, ovl wijk G-105; BS ovl 1812; Maandag den 19 nov 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde eindelijk F.B., in plaatze van wijlen Hendrik Donker, tot mede ordinaris koorndraager aangesteld, en heeft ten dien einde den eed van getrouwe bedieninge gepraesteerd, als meede de Burger Verklaaring afgelegd, en verteekent. (GAH44)
Foppe Baukes zie: de Boer
Frans Baukes woont in 4e quartier, links: . -8:0, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Frans Baukes zie: Fopma
Freerk Baukes ovl 21 jun 1804 HRL, oud 72 jaar
Freerk Baukes zie ook: de Boer; geb 20 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Bauke Freerks en Aukje Tjeerds
Gadske Baukes huwt met Tjeerd Jans, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 sep 1756
Geertje Baukes geb 13 jul 1739 Warga, ovl 2 dec 1819 HRL. in hun schip, hebbende geen vaste woonplaats; BS ovl 1819
Geertje Baukes geb 1774 ... , ovl 23 aug 1817 HRL, huwt met Johannes Hendriks Risthuysen op 18 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 18 mei 1794, ook huwt met Bartle Jans; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1817, huw 1826, huw 1831, ovl 1842, ovl 1848; Johannes Hendriks Ritshuisen ende G.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJege Visser, goede bekende, 3 may 1794; ondertrouw HRL; Johannes Hendriks Risthuysen en G.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 18 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Geertje Baukes zie: Kramer
Gerardus Baukes zie ook: Komst; geb 24 apr 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL, zv Bauke Jans en Nijsje Tammes
Gerrit Baukes ovl 16 okt 1803 Bolsward, huwt met Antje Hendriks, kind: Aaltje Bijlsma, geb 1787 Bolsward; BS huw 1823, ovl 1839; Uit het Reg. der Begravenen in de Gemeente Bolsward. 1803 den 16 okt is G.N. begraven. Bolsward den 29 apr 1816; Uit het Doopboek der Gereformeerde Gemeente te Bolsward. 1787 G.B. en Antje Hendriks hebben haar kind dat geb was den 5 apr laaten dopen den 22 dito en noemen Aatje. Bolsward den 29 apr 1816
Gerrit Baukes turfschipper 1757-1762; b
Gosse Baukes ged 10 jan 1764, zv Bauke Jans en Antje Gosses; do. reg. N.H. HRL 1764
Grietje Baukes zie: Wartena
Halbe Baukes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 75:0:0 voor 20 schouw geleverde turf f. 3 3/4 gld per schouw, en aan Dirk Douwes cum sociis voor dragen, meeten etc aan de 20 1/2 per schouw een somma van f. 20:10:0 kwit. no. 1, 15 apr 1780. (GAH1111); id. f. 61:6:0 wegens 8 schouw en 9 korven turf, dragen, meten en opsigtersgeld, kwit. no. 7, 2 nov 1783. (GAH1114); id. f. 27:2:4 terzaake leverantie en werkloon voor turf, quit. no. 9, 1 nov 1786. (GAH1118); id. f. 77:11:0 wegens leverantie van 14 schouw turf, met dragen en meten, quit. no. 2, 29 mrt 1788. (GAH1120); id. f. 128:11:12 voor levering van turf in het Weeshuis, 31 mrt 1810, quit. no. 3 (GAH1142)
Hendrik Baukes ovl voor 1824, huwt met Antje Douwes, kind: Yetske Hendriks, geb 1777 HRL; BS Franeker huw 1823; kind: IJetske Hendriks, geb 31 aug 1776, ged 17 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Hendriks, geb 3 dec 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jopke Hendriks, geb 13 feb 1784, ged 9 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Antje Hendriks, geb 24 nov 1786, ged 24 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Hendriks, geb 24 sep 1791, ged 30 okt 1791 Grote Kerk HRL
Hendrik Baukes zie: Komst
Hendrikje Baukes geb 22 dec 1805 HRL, ged 19 jan 1806 HRL, dv Bauke Pieters en Antje Sakes, ??n van een tweeling; dopen Grote Kerk HRL 1806
Hendrikje Baukes geb 8 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL, dv Bauke Jans en Nijsje Tammes
Hendrikje Baukes huwt met Albert Petersen op 4 jun 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Hepkje Baukes geb 5 jan 1785, ged 1 feb 1785 Grote Kerk HRL, dv Bauke Ates en Lysbeth Franssen
Hessel Baukes zie: Kramer
Hieltje Baukes ovl 5 dec 1807 Franeker, huwt met Bauke Herkes, ovl onder de nm Hieltje Tietes; BS huw 1821
Hiltje Baukes ovl 29 sep 1727 HRL, oud 44 jaeren
Holbe Baukes huwt met Doetje Jakobs, kind: Jakob Holbes, geb 31 aug 1779, ged 18 jan 1780 Grote Kerk HRL; kind: Ymkje Hobbes, geb 18 aug 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL; vader als: Hobbe B. ; kind: Pieter Hobbes, geb 8 jul 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL; vader als: Hobbe B.
Huite Baukes zie: Vlas
Yfke Baukes IJfke (1768), IJeke (1773); voogden bet f. 19:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor 1 jaar verdiend spoelloon van IJ.B. bij Sioerd Jans Huslaer en 3 maanden bij Wopke Tjepkes, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 20:19:0 wegens verdiend loon van IJ.B., 20 nov 1773. (GAH1104)
Ymke Baukes ged 26 jan 1772 Grote Kerk HRL, zv Bauke Iesses en Ackke IJmkes; geb 1772 HRL, ovl, 15 sep 1812 HRL, huwt met Antje Hendriks, zoutdrager in 1812, N.H., ovl wijk D-126, zv Bauke Iesses en Hike IJmkes, kinderen: Bauke IJmkes, geb 6 jul 1803 HRL, Jantje IJmkes, geb 30 okt 1808 HRL, Hendrik IJmkes, geb 29 jan 1806 HRL, Akke IJmkes, geb 28 aug 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1806, 1808, BS ovl 1831, ovl 1840; wed. IJ.B. gebruiker van wijk D-055, gealimenteert, medegebruiker Romke Heeres wed. ; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Ymkje Baukes huwt met Bauke Piebes; BS ovl 1838
Ymkje Baukes ovl 22 jul 1810 Herbayum, huwt met IJeme Ruurds Hellema; BS huw 1837, ovl 1861
Ymkje Baukes ovl voor 1867, huwt met Klaas Siebrens Draaisma, dienstmeid in 1825, wonende te Leeuwarden, wonende te Marssum in 1827; BS huw 1825, huw 1827, ovl 1866
Ypkje Baukes Karel Hendriks en IJ.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 mrt 1782 HRL, en zijn getrouwd den 31 daaraanvolgende; kind: Geeltje Karels, geb 25 jul 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Ytje B. ; kind: Hendrik Karels, geb 2 feb 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Carels, geb 6 nov 1786, ged 26 nov 1786 Grote Kerk HRL
Ytske Baukes zie: Tolsma
Yttje Baukes Jan Staads Wilkingh en IJ.B. beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Dirk Roelofs 25 Feb 1747; huwt met Jan Staats Wilken, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 feb en den 5-12 mrt 1747 en doen ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL
Yttje Baukes Pijtter Cornelis en IJ.B. beyde onder Almenum, koomende weegens de bruyd Bauke Douwes desselfs vaeder 9 Jul 1746; huwt met Pijtter Cornelis, beyde van Almenum, geproclameerd 10, 17 en 24 jul en getrouwt den 31 Dito 1746
Inne Baukes zie: Baukes, Enne
Jacob Baukes begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 53; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob Baukes J.B. en Trijntje IJsbrands beyde van HRL, aangegeeven door Dr. Tjallingii met schriftelijk consent van des bruids vaeder IJsbrand Velten, 14 dec 1748; huwt met Trijntje IJsbrandts, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 dec 1748 en doen ook getrouwt; kind: Trijntie Jacobs, ged 25 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Bauke Jacobs, ged 12 okt 1751 Grote Kerk HRL
Jacob Baukes Maandag den 26 Novembr. 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden, om aan de weduwe, en het Verdere noodlottig Huisgezin van wijL J.B., welke in de Jongstgepasseerde zoomer, ongelukkig in Stads dienst over boord gevallen en verdronken is, uit de Correspondentiebeurs te bedeelen weekelijks met een Carolij gulden van huiden af tot Pmo feb 1799 toe, om dan verder na bevindinge van zaaken met haar te handelen, en is den Burger Pettinga verzogt de bezorging hier van op zig te neemen. (GAH44); Maandag den 4 feb 1799. de raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde Wierde aan de Wed. J.B. bij het aanhoudende Stringe Saysoen, nog tot aan de maand mrt uit de Correspondentie Beurs toegelegt ''s weeks ??n Car Gulden. (GAH44)
Jacob Baukes woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Jacob Baukes zie: van der Boom, Feenstra, Wiersma
Jakle Baukes geb 5 aug 1811 HRL, zv Bauke Pieters en Antje Sakes; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 5 aug 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Bauke Pieters en Antje Sakes
Jan Baukes geb 19 jun 1773, ged 13 jul 1773 Grote Kerk HRL, zv Bauke Jans en Niesje Tammes
Jan Baukes ged 17 nov 1761 Grote Kerk HRL, zv Bauke Jans en Antie Gosses
Jan Baukes huwt met Grietje Sjoerds op 15 apr 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797; kind: Bauke Jans, geb 14 nov 1797, ged 3 dec 1797 Grote Kerk HRL
Jan Baukes huwt met Hinke Roosjes, kind: Bauke Jans, geb 3 jul 1798, ged 24 jul 1798 Grote Kerk HRL
Jan Baukes ovl 18 sep 1790 HRL, oud 36 jaar; invet. nr. 320; begraven Groot Kerkhof, regel 41, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Baukes ovl voor 1799, huwt met Mettje Jans/Martens, koopt een huis in 1799, kind: Marten Schaafsma, geb 1777 Sneek; BS huw 1818, ovl 1829; kind: Lutske Jans, geb 1 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: M. Martens
Jan Baukes zie: Beuker, Blom, de Boer, de Graaf, Komst
Janke Baukes Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen J.B. meerderjarige ongehuwde dogter sampt castanie-appel en verdere fruitmeetster binnen deese Stadt, dat sij deese haere bedieninge wel 25 jaeren met veel genoegen heeft waergenomen, maer nu vermits hooge jaeren en swakheit des ligchaems niet wel langer te kunnen doen, alwaeromme sij deese bedieninge zeer gaern soude willen transporteeren op eenen Mayke Cornelis huisvrouw van Abbe Jans burger en meede ordrs turfdrager alhier ter Steede; Dog dit transport niet te kunnen bekoomen sonder UEd:Achtb:consent en gratie, Alwaeromme sig bij deesen aen UEd:Achtb:koomen addresseeren zeer gedienstig versoekende dat Mayke Cornelis in plaets van J.B. tot castanie-appel en verdere fruitmeetster binnen deese Stadt mag worden aengesteld op zoodanige Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:(was getekent:) J.B. Requisitus B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistraet gehoord het versoek accordeerende het selve eligeerd en nomineerd mits deesen Mayke Cornelis in plaets van J.B. tot castanie-appel en verdere fruitmeetster binnen deese Stadt op zoodanige lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 25 apr 1742 (was get:) Junius Munter, Ter Ordtie van ''t Geregte abs:sec:B. Dreyer; (onder Stonde); Op heeden den 25 apr 1742 heeft Mayke Cornelis den Eed als appel-castanieen verdere fruitmeetster binnen deese Stadt afgelegt in handen van de Hr. Prseid. Burgemr. Munter. In kennisse van mij schr. klerck abs:sec:B:Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Janke Baukes zie: Tolsma
Jans Baukes geb 6 sep 1807 HRL, ged 13 sep 1807 HRL, vader zou zijn Jacob Jans, dv Baukje Sijbrens; dopen Grote Kerk HRL 1807
Jantje Baukes zie: Zaagmans
Jeltje Baukes zie: de Vries
Jetske Baukes huwt met Benedictus Aukes op 20 aug 1809 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809; kind: Auke Benedictus, geb 30 dec 1809, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, zv Benedictus Aukes en J.B.
Jilt Baukes ged 24 okt 1745 Grote Kerk HRL, zv Bauke Jilts en Baukjen Douwes
Johannes Baukes zie: Feenstra
Jouke Baukes geb 8 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL, zv Bauke Piers en IJtje Joukes
Jouke Baukes zie: de Boer
Jurjen Baukes huwt met Rigtsje Pieters, indertijd echtelieden te HRL, kind: Neeltje Jurjens, geb 1759 Franeker; BS ovl 1830
Klaas Baukes geb 3/31 mrt 1779, ged 8 mei 1779 Grote Kerk HRL, zv Bauke Piers en Ytje Joukes
Klaas Baukes huwt met Dirkje Gatses, wonende te even buiten Leeuwarden, kind: Tietje Klases Haagstra, geb 1785 Makkum; BS huw 1820
Klaas Baukes ovl voor 1819, huwt met Wietske Sikkes; BS ovl 1818; K.B. en Wytske Sikkes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 nov 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Klaas Baukes zie: de Boer, de Jong, van Smeden
Lykele Baukes geb 27 aug 1797, ged 12 sep 1797 Grote Kerk HRL, zv Bauke Freerks en Aukje Tjeerds
Lijsberth Baukes huwt met Sjoerd Sippes op 25 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 25 mei 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Sjoerd Sippes ende L.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A. Wiensma, goede bekende, 11 may 1794; ondertrouw HRL; Sjoerd Sippes en L.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 25 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Lijsbeth Baukes ged 13 okt 1754 Grote Kerk HRL, dv Bauke Jilts en Dieuke Tjebbes
Lijsbeth Baukes ovl 3 apr 1794 HRL, oud 76 jaar
Lokje Baukes geb 18 mei 1777, ged 10 jun 1777 Grote Kerk HRL, dv Bauke Jans en Neisje Tonko. (ook: Tammes)
Lutske Baukes geb 1783 HRL, ovl 29 mrt 1838 HRL, huwt met Bote Reidsma, dv Bauke Piebes en IJmkje Baukes; BS ovl 1838
Lutske Baukes zie: Komst
Lysbeth Baukes Bernardus Berends van HRL, ende Lysbert Baukes van Mackum, zijnde wegens de bruid een genoegzaam geblijk vertoond, 11 sep 1790; ondertrouw HRL; Bernardus Berends van HRL, en L.B., van Makkum, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 sep 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Maike Baukes huwt met Rienk Abes; BS huw 1817; Extract uit het doopboek van den dorpe Anjum. den 7 jun 1778 is ged een soon waar van de vader is Rienk Abes en de moeder M.B. beide Egtelieden onder Anjum en is geb den 24 May 1778 en genaamt Bauke
Marijke Baukes geb 1785 Midlum, ovl 1 dec 1831 HRL, huwt met Folkert de Vries, dv Bauke Piebes en IJmkje Klazes; BS ovl 1831; 1835 overlijdens
Marijke Baukes huwt met David Haagstra, kind: Catharina Maria H., geb 29 jun 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1812; kind: Catrina Maria, geb 29 jun 1811, ged 21 jul 1811 Grote Kerk HRL, in onecht geboren
Martien Baukes ged 22 feb 1757 Grote Kerk HRL, dv Bauke Jielts en Dieuke Tjebbes
Meinouw Baukes zie ook: Bakker; ged 17 mrt 1768 Westerkerk HRL, dv Bauke Tomas en Antie Teekes
Minne Baukes zie: van Smeden
Neeltje Baukes ovl voor 1800, wonende te HRL 1799; woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 30:0:0 (GAH650)
Pals Baukes ovl 11 aug 1727 HRL, oud 50 jaeren
Paulus Baukes zie: Wiersma
Piebe Baukes van Franequer, huwt met Anna Maria (geen verdere naam ingevuld), van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 mrt en den 30 dito 1749 getrouwt in de Westerkerk HRL; kind: Hendrikje Pijbes, ged 20 feb 1753 Grote Kerk HRL, moeder is: A.M. Hoites; kind: Aefke Pijbes, ged 9 feb 1751 Grote Kerk HRL, moeder als A.M. Hoites
Pier Baukes geb 5 jan 1783, ged 2 feb 1783 Grote Kerk HRL, zv Bauke Piers en Ytje Joukes
Pieter Baukes geb 20 mrt 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL, zv Bauke Abrahams en Maaike Dirks
Pieter Baukes huwt met Grietje Tjerks, kind: Bauke Pieters, geb 1790 ?; BS ovl 1838; kind: Tjerk Pieters, geb 6 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Pieters, geb 15 apr 1790, ged 27 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Halbe Pieters, geb 6 nov 1795, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL
Pieter Baukes rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 38:1:0 aan B.P. ter saeke 11 schouw sponturf met het werkloon, 16 mrt 1810, quit. no. 2 (GAH1142)
Pieter Baukes zie: Feenstra, Tolsma
Pietertje Baukes huwt met Pieter Durks; dopen Grote Kerk HRL 1806
Pietje Baukes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier, Bouwe Boomsma als Curator over de goederen van B.P. :20:0:0 (GAH650)
Pybe Baukes P.B. van Midlum en Antje Freerks van HRL, laatst geproclameert 26 nov 1775 HRL, en voortz vertrokken naar Midlum met attestatie om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigd gelijk 3 dec 1775 is geschied volgens terug ontfangen adtestatie, getekend A. Haitsma v. d. m. ibid
Rinke Baukes zie ook: Komst; huwt met Janke Hilbrands, kind: Bauke Rimkes, geb 27 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL; geb 22 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL, zv Bauke Jans en Niesje Tammes
Rinske Baukes huwt met Herke Durks Tilstra; BS ovl 1837
Roelof Baukes zie: Brouwer
Ruurd Baukes zie: Sagemans
Sake Baukes huwt met Marike Dirks, kind: Pietje Sakes, geb 5 apr 1809, ged 18 apr 1809 Grote Kerk HRL; kind: Bouke Sakes, geb 15 mei 1811, ged 26 mei 1811 Grote Kerk HRL
Sake Baukes zie: Dijkstra, Tolsma
Sara Baukes huwt met Ids IJpes, beide van HRL, geproclameerd de 28 mrt en 4 en getrout de 12 apr 1762 in de Westerkerk HRL
Setske Baukes Benedictus Aukes van Dokkum en S.B. van HRL, zijnde de aangaave gedaan onder productie van genoegzaam bewijs, 5 Oogstmaand 1809
Sicke Baukes huwt met Tijttie Tijssen, beide van HRL, geproclam; de 30 Ap: en de 7 en getrout de 14 mei 1769
Sytske Baukes huwt met Tjerk Sjoerds, kind: Tijtje Tjerks, geb 3 apr 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Tjerks, ged 4 jun 1770 Grote Kerk HRL
Sikke Baukes huwt met Elisabeth Abels, beide van HRL, geproclameerd de 30 decemb 1770 en de 6-13 en getrout de 20 jan 1771, kind: Luutske Sikkes vd Laan, geb 1773 HRL; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1842; kind: Lutske Sikkes, geb 15 dec 1772, ged 3 jan 1773 Grote Kerk HRL; moeder als: Lijsbeth Abes; kind: Sjouwkje Sikkes, geb 1 nov 1774, ged 20 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Sikkes, geb 11 nov 1778, ged 29 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Abel Sikkes, ged 15 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL
Sjerp Baukes zie: Postuma
Sjoerdtje Baukes van HRL, geb 10 okt 1735 Ried, ovl 22 okt 1819 HRL, huwt met Haye Jacobs Terpstra van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout met attestatie de 31 mrt 1765; DTB N.H. HRL, BS ovl 1819; kind: Jacob hajes, ged 12 aug 1766 Grote Kerk HRL
Sjoert Baukes zie: de Beer
Sjouke Baukes zie: van Oosten
Sjoukje Baukes zie: Wieringa
Sybe Baukes huwt met Elske Hendriks, kind: Jan Sybes, geb 8 jan 1783, ged 11 feb 1783 Grote Kerk HRL
Teeke Baukes geb 4 jun 1772, ged 25 jun 1772 Grote Kerk HRL, zv Bauke Thomas en: Antje Teekes
Teekeltje Baukes geb 9 apr 1807 HRL, ged 3 mei 1807 HRL, N.H., dv Bauke Pieters en Hiltje Teekeles; dopen Grote Kerk HRL 1807
Teunis Baukes zie: de Beer
Thomas Baukes ged 8 mrt 1770 Westerkerk HRL, zv Bauke Thomas en Antje Taekes; Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Sevenhonderd en Seventig den Agtsten mrt is Geboren Thomas, zv Bauke Thomas en Antie Teekes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 nov 1815
Thomas Baukes T.B. van Pingjum, en Ytje Jakobs van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 apr 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Pingjum en volgens ingekomen verklaaring aldaar getrouwd den 13 apr 1788
Thomas Baukes zie ook: Bakker; ged 25 aug 1765 Westerkerk HRL, zv Bauke Thomas en Antie Teekes
Tietje Baukes geb 1 feb 1744 Dronrijp, ovl 22 feb 1822 HRL, huwt met Paulus Alberts (Allards in 1767), Wiersma, beide van Almenum, geproclam; de 18-25 okt en getrout de 1 nov 1767; DTB N.H. HRL 1767; BS ovl 1822, ovl 1832; kind: Bauke Paulus, ged 30 okt 1768 Grote Kerk HRL, vader als P. Allerts; kind: Aaltje Paulus, ged 27 apr 1770 Grote Kerk HRL, vader als P. Allerts; kind: Aaltje Paulus, ged 1 dec 1771 Grote Kerk HRL, vader als P. Allerts
Tietje Baukes zie: Wiersma
Tjaltje Baukes huwt met Anne Willems, beyde van HRL, geproclameerd den 18-25 jun en den 2 jul 1752 en doen ook getrouwt; kind: Baukje Andries, ged 28 okt 1753 Grote Kerk HRL, vader als Andries W. ; huwt met Tjeerd van Beemen, beide van HRL, geproclameerd den 25 apr en de 2 en getrout den 9 mei 1756 in de Westerkerk HRL; kind: Servaas Tjeerds van Beemen, ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Tjeerds van Beemen, ged 27 okt 1761 Grote Kerk HRL
Tjeerd Baukes geb 8 okt 1793, ged 22 okt 1793 Grote Kerk HRL, zv Bauwke Freriks en Aukje Tjeerds
Tjeerd Baukes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier:3-12:0 (GAH650)
Tjerk Baukes zie: Haitsma
Tjetske Baukes geb 1741 Koudum, ovl 12 nov 1818 HRL, huwt met Sijbren Pieters; BS huw 1818
Tjietske Baukes zie ook: Smidt; huwt met Douwe Scheltes, kind: Schelte Douwes, geb 20 mrt 1798, ged 3 apr 1798 Grote Kerk HRL
Tjitske Baukes geb 24 sep 1777, ged 7 okt 1777 Grote Kerk HRL, dv Bauke Jisses en Akke IJmkes
Trijntie Baukes ged 10 sep 1761 Westerkerk HRL, dv Bauke Thomas en Antie Teekes
Trijntje Baukes geb 1749 Workum, ovl 20 jan 1842 HRL, huwt met Gregorius Harmsen, dv Bauke ... , en Jetske ... ; BS ovl 1842; Greeuws Harmens en T.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 may 1807; ondertrouw HRL
Trijntje Baukes geb 1761 ... , doet overlijdensaangifte van Hesseltje Meyes; BS ovl 1811
Trijntje Baukes geb 18 apr 1778, ged 17 mai 1778 Grote Kerk HRL, dv Bauke Reinders en Gatske Alberts
Trijntje Baukes Gerrijt Harmens ende T.B., beide van HRL, komende wegens de bruid Bauke Pijters des selfs vader, 14 Aug 1751; huwt met Gerrit Harmens, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 aug 1751 en doen ook getrouwt
Trijntje Baukes huwt met Cornelis Bolman, koopvrouw te HRL; in 1828; BS huw 1828, ovl 1848; Cornelis Harkes ende T.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbe Tjerks, goede bekende, 5 dec 1789; ondertrouw HRL
Trijntje Baukes huwt met Johannes Jans Feddema, kind: Jan Johannes Feddema, geb 13 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL
Trijntje Baukes Kornelis Harkes en T.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 dec 1789 HRL, en zijn getrouwd den 22 daaraanvolgende; kind: Tjietske Cornelis, geb 9 feb 1790, ged 2 mrt 1790 Grote Kerk HRL
Trijntje Baukes zie: Boon, Dijkstra
Wietze Baukes zie: Conijn, Fopma
Wybe Baukes geboortig van Eernewoude, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Tamboeser op wo. 7 feb 1787. (burgerboek)
Wybe Baukes ovl 13 sep 1791 HRL, oud 34 jaar
Wybe Baukes turfschipper in 1757-1760; b
Rienk Jans Bauritius ovl voor 1843, huwt met Theodora Gerbens, kinderen: Gerben B., geb 1787 Franeker, Arjen Rienks B., geb 1795 Franeker, Sijbren B., geb 6 mrt 1792 Franeker; BS ovl 1829; 1842 huwelijken, ovl 1847
Anna Willems Bauwer ged 11 nov 1756 Westerkerk HRL, dv Willem Bauwer en Janneke Loteman
J Bauwer lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 12:0:0 (GAH650)
Maria Christina Bauwer geb 1772 HRL, ovl 20 jun 1828 HRL, huwt met Johannes Leborias Heymeyer, dv Hendrikus Antonius B., en Eleonora Johanna Rosee; BS ovl 1828
Willem Bauwer huwt met Janneke Loteman, kind: Anna Willems Bauwer, ged 11 nov 1756 Westerkerk HRL
Auke Bavius huwt met Tjietske Sakes Wyma, wonende te HRL. 1831, wonende te Amsterdam 1824, kinderen: Jan B., geb 1800 HRL, Sake B., geb 1795 HRL; BS Franeker ovl 1824, BS ovl 1829, ovl 1831; A.B. ende Tjietske Wyma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Saake Saakes Wyma de vader, 8 mrt 1794; ondertrouw HRL; kind: Saake Aukes, geb 27 dec 1795, ged 14 feb 1796 Grote Kerk HRL
Jan Bavius geb 1800 HRL, ovl 23 dec 1829 HRL, werkman, zv Auke B., en Tjietske Sakes Wyma; BS ovl 1829
Sake Aukes Bavius geb 1795 HRL, ovl 27 okt 1824 Franeker, huwt met Fokje Klases Cuperus, panbakkersknegt, wonende te Franeker, zv Auke B., en Tjietske Sakes; bsfr 1824 overlijdens; geb 27 dec 1795, ged 14 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Auke Bavius en Tjitske Saakes
Sjoerd Bavius won. HRL. 1761-1763; b
Baxma Pieter Lucas ende Trijntie Joostens, beyde Van HRL, huw.aang. 31 okt 1733 HRL, Comende Voor de Bruid Vr:B., desselfs curator; huw.aang. Gerecht HRL 1733; Jan Arents ende Antie Joosten, beide van HRL, huw.aang. 31 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid de vroetsm:B. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Henderika Bayes huwt met Martinus Meill; BS Franeker huw 1813, BS ovl 1845
Anna van Beck geb 1765 ... , huwt met Philip Lindeman, doet overlijdensaangifte van Pieter van Kampen; BS ovl 1811
Lammoraal Albertus Aemilius Becker ovl voor 1841, huwt met Maria Elisabeth Cornelia Vaas; BS huw 1840
Harm Beckman zie voor overige gegevens Harmanus Beekman; gebruiker van wijk C-195, kastelein; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204)
Elicebet Bedt ovl, 13 jan 1728, 35 jaar, huisvrouw huwt met Ian van Crytenburg, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst
Anna Gerrits van der Beek ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL, dv Gerk van Beek en Aaltje Meinerts; Philip Jakob Lindeman, Tamboer in het regiment van Oranje Friesland, van Leeuwarden, en A.G. vdB. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 sep 1786 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 3 oct 1786
Antoon Nicolaas van Beek geb 17 feb 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Nicolaas van Beek en Johanna van Drunen
Christiana Wilhelmina Beek huwt met Paulus Stroband; BS ovl 1858; Paulus Strooband van HRL, en C.W.B. van Franeker, laatst geproclameert op dato deezes 4 mei 1777 HRL, en alhier getrouwd na vertoonde attestatie van Franeker 28 apr 1777, getekent S. Abbring v. d. m. ibidem, en T. van Nul, Coster in Franeker; kind: Johannes Paulus Stroband, geb 6 mrt 1780, ged 26 mrt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Willem Paulus Strooband, geb 5 apr 1782, ged 23 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Philippus Paulus Stroband, geb 8 jan 1785, ged 4 feb 1785 Grote Kerk HRL
Gerk van Beek huwt met Aaltje Meinerts, kind: Anna Gerks avn Beek, ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL
Harmen Beek ovl 5 sep 1791 HRL, oud 25 jaar
Henderika Urselina van Beek geb 24 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL, dv Nicolaas van Beek en Johanna van Drunen
J Beek Jacob Sijbrens van Wijnaldum en IJttje Scheltes van HRL, hebbende hier hunne laatste proclamatie gehad op dato deezes 20 jun 1773 HRL, en zijn bij ons getrouwt, na vertoonde adtestatie van Wijnaldum, getekend L.J. Westra, v. d. m., en J. B, schoolmr
Johanna van Beek huwt met Godert Jans van Hoeve, kind: Steeven Willem Goderts van Hoeve, ged 26 may 1749 Grote Kerk HRL
Maria van Beek huwt met Sweeris Koersen; dopen Grote Kerk HRL 1811; huwt met Sweris Koersen, kind: Krees Hendrik Sweres, geb 14 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Martha van Beek oud 72 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk F-120; VT1839
Nicolaas van Beek huwt met Johanna van Drunen, kind: Henderika Urselina van Beek, geb 24 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Antoon Nicolaas van Beek, geb 17 feb 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Jacob V Beekel ovl 21 sep 1743, 42 jaar, Capt. Admiraliteit, Westerkerk HRL; v. d. Gaast begraaflijst
Bernardus Beeker huwt met Catharina Berends, wever, wonende te HRL 1847; BS ovl 1847
Albert Vultens Beekerk Op heden den Zestiende der maand jul Een duisend achthondert en Zestien, Compareerden voor ons Schout der gemeente Lemmer Geert Jacobs van Dijk, oud vijfenveertig Jaar Commissaris der veeren, en A.V.B., oud vijfenveertig Jaar Mr Bakker ingezetenen dezer Gemeente, en bij ons als geloofwaardige personen bekend, Welke Verklaarden Zeer Wel te Weten dat de Ouders van Piet Zietzes, voor Lange Jaren Zijn overleden; Waar om zij Comparanten also daartoe verzogt zijnde, dese Verklaring met ons hebben Vertekend te Lemmer ten dage en Jare als boven
Jan Stevens Cloeck Beekhuis geb 1797 prov, huwt met Klaaske Posthumus, N.H., schrijnwerker, A 10 nov 1856 Leeuwarden; bev.reg. 1851 wijk D-030, wijk E-009
Johannes Beekhuis ovl voor 1856, huwt met Grietje Duman; BS ovl 1855
Jan Lucas Beeking Vrijdag den 13 apr 1798. de Raad extra ordinaris vergadert zijnde, wierde nog geleezen een Missive van den Burger J.L.B., alhier in den Jaare 1786 en 1787 als Luitenant bij de grenadier Comp van het 2de Bataillon van het geweezen Regiment van den Generaal Majoor de Schepper in Guarnisoen gelegen hebbende, waar bij dezelve Verzogte eene Certificatie van zijn gehouden gedrag in dien tijd, welk verzoek aan de Burgerij bij Billet is bekend gemaakt ten einde iemand iets tegen gedagte Perzoon had in te brengen, daar van aan den Raad opgaave te doen, binnen agt dagen Teremptoir (?). (GAH44)
Haye Beekkerk H.B. van Leeuwarden en Geertruida Toussaint van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 oct 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Rijperkerk en aldaar getrouwd op den 10 oct 1785 volgens ingekomen getuigenis; Do. den 15 aug 1799 ''s nademiddags. de Raad extra ordinaris vergadert Zijnde, op verzoek, van den Burger W:Meurs, meede Lid van het departementaal Bestuur van de Eems verscheen denzelven Burger ter vergadering bij Zich hebbende den Burger H.B., Luitnt:Coll:van de gewapende Burgermacht te Leeuwarden, Zijnde mede ter deezer Vergadering Verzogt, en gecompareerd den Burger Marcelis Tamboezer bij absentie van Dr. H:Westra Commandant van de Gewapende Burgermacht ter deezer Plaatze, de Vergadering dus bij een Zijnde, Wierde door den Burger W:Meurs overgegeeven, navolgende Missive: zie hiervoor bij: W. Meurs. (GAH45); Vrijdag den 6 sep 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, Wierde nog geleezen eene missive van het departementaal Bestuur van de Eems Zijnde van navolgenden Inhoud: Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van harlingen. Burgers ! Ingevolge aanschrijving van den Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek van den 3 deezer, gevolgd op een den 2de daar bevorens genomen besluit bij het Uitvoerend Bewind, het Welk daartoe is geauthoriseerd bij decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van die Zelfde datum, hebben Wij goedgevonden U-lieden aan te Schrijven, en te gelasten, gelijk geschiedt bij deezen, om na ten ernstigsten een ieder geexhorteerd te hebben om Zich tot Corpsen te formeeren om de Arm?e te Versterken, en tegen den reeds gelanden Vijand op te trekken ingevolge Publicatie van het Uitvoerend Bewind van den 25 Aug. l. l. alle Burgers in Ulieder Bedrijve Welke tot okt 1787 of na January 1795 de Wapenen hebben gedragen, doch boven de Jaaren Zijn om in de Termen van de Registratie te Vallen, te requireeren, ten einde Zig dadelijk tot Corpsen te formeeren en Zich de nodige Officieren bij meerderheid van Stemmen te Verkiezen, voorts dezelve van de bij Ul. voorhanden Zijnde Wapenen, Zo verre toereikende, te voorzien en aan ons van het manqueerende Zonder Verwijl Kennis te geven, eindelijk die gene hunner, Welke van Wapenen voorzien zijn, te noodzaken, den Plaatselijken Dienst tot maintien van Rust en Veiligheid Waar te nemen, onder de orders van den Collonel van het departement den Burger C:C:Emmerij te Groningen, en Respective Lieutenants Collonels H.B. te Leeuwarden, S. Salverda te Franeker, en M:Busch te Groningen, en de Majors G: Jurres te Leeuwarden, T:Gonggrijp te Sneek, en H:Tymans te Groningen. Blijvenden echter de Zodanige, die bij de aanstaande Organisatie Zullen uitvallen, en alsnog volgens de voorgaande Organisatie de Wapenen dragen, verpligt bij de als nog exterende Corpsen te verblijven tot dat deze Zullen worden ontbonden, Wanneer de uitvallende Zich onder de Corpsen tot den Plaatselijken Dienst geformeerd, Zullen moeten begeven. Hierdoor Zullen Zij, Welke genegen Zijn tegen den Buitenlandschen Vijand te dienen, geleegenheid hebben om door daden hunne vaderlandsche IJver aan den dag te leggen, overtuigd dat op eene andere Wijze meede voor de binnenlandsche Rust word gezorgd; en andere, die meede tot hunne tot heil van het Vaderland Willen Contribu?ren, bezeffen, dat Zij door den Plaatselijken Dienst de goede orde Kunnen helpen Verzekeren. Heil en Broederschap. Leeuwarden, 5 Sept. 1799, Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Waarover gedelibereerd Zijnde, Wierde uit Consideratie, dat de voormaalige Schutterij, Welke voor en na den Jaare 1787 ge?xisteerd heeft, na de revolutie tot May 1795 in functie is geweest en dus uit hoofde deezer aanschrijvinge, de Wapenen Zouden moeten Werden gegeeven, en daat het niet te negeren is, dat dezelve Schutterij meestal uit Zoodanige leden bestaan heeft van Welke men uit alle omstandigheeden besluiten moet, dat de tegenwoordige orders van Zaaken, niet Zijn toegedaan, niet omdat den Raad Zoude Veronderstellen, dat dezelve niet evengoed het hunne ter bewaaring der rust, en goede ordre Zouden toebrengen, als de andersdenkenden, maar om dat het mogelijk Jalouzij, en tweedragt, onder de thans Subsisterende Gewapende Burgermacht Zoude Kunnen Verwekken, na rijpe deliberatie goedgevonden, voor dat Zij dezelve aanschrijvinge Publiek makte van deeze hunne bedenkelijheden, tot de departementaal Bestuur, door navolgende Missive Kennis te geeven. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Wij konnen niet afzijn, voor dat Wij UWS aanschrijvinge van den 5 deezer Publiek maaken, UWL:van de Situatie onze Plaats dies aangaande te informeren, en onze bedenkingen des Wegens aan UWL op te geeve. Voor okt 1787 heeft alhier geene Gewapende Macht bestaan, dan uit Zoodanige Burgers uitmaakende de Stads Schutterij, die uit alle omstandigeheden te besluiten, de Orange partij gedecideert waaren toegedaan, althans verre het Grootste gedeelte van dien. Wel hebben eenige Burgers Zich voor dien tijd alhier, in de Wapenhandel geoefend dog nimmer tot een Legaal Corps geformeerd geweest. de voornoemde Schutterij Welke voor en den Jaare 1787 aanweezig geweest is, heeft na de revolutie tot may 1795 gefungeerd, Wij moeten betuigen dat Ze bij de revolutie, Zich ter bewaaringe der rust, uitmuntend gedraagen heeft, dan naar Inhoud Van UWL:missive, Zoude hun thans Weders het geweer in handen worden gegeeven hetgeen Wij in de tegenwoordige tijdsomstandigeheid. allergevaarlijkst Zouden achten ten aanzien Van de thans Subsisterende Gewapende Burgermacht, en onzes oordeel niet dan tweedragt Kunnen Zaayen, daar Wij thans nog het genoegen hebben, van bij de rust bewaard te blijven. Wij neemen derhalven eerbiedig de Vrijheid UWL:Welmeeninge, hier opnaarders te Vragen. Heil en Broederschap. G. Pettinga en IJ. Feddema. (GAH45); Woensdag den 11 sep 1799. Notificatie van de Puye van ''t huis der Gemeente afgelezen en ter Gewonen Plaatze geaffigeerd. Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Notificatie. de Raad der Gemeente van de Stad HRL aan alle hunne mede Burgeren Heil en Broederschap. Doet te Weeten: Dat den Raad nader overwogen hebbende, de aanschrijvinge van het departementaal Bestuur van de Eems van den 5 sep l. l. bij Notificatie op jongstleden Maandag den 9 deezer gepubliceerd, en geaffigeerd bij Welke Notificatie den Raad ieder Burger, en Ingezeten Welke voormaals de Wapenen gedraagen had, ten ernstigsten vermaand Wilde hebben, dezelve (wapenen) Weder ter bewaaringe der Rust, en goede order binnen deeze Plaats op te Vatten; dan daar den Raad tot hun Leedweezen moet ondervinden, dat Zich hiertoe maar Weinige Perzoonen opdoen, en tot heeden toe hebben laaten Inschrijven, heeft den Raad op fundament van bovengedagte aanschrijvinge, bij het departementaal Bestuur van de Eems, aan den Raad gedaan, op Last en aanschrijvinge van den Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek, van den 3 den deezer, gevolgd op een genoomen besluit van het uitvoerend Bewind, van den 2 den daar te vooren het Welk daartoe Was geauthoriseerd bij decreet van het vertegenwoordigende Ligchaam van den Zelfden dato, na rijpe deliberatie goedgevonden, en verstaan in de eerste Plaats alle Burgers en Ingezeten aan te maanen, om Zich in Corpsen te formeeren, om de Arme te Versterken en tegens den reeds gelanden Vijand op te trekken. en in de tweede Plaats, alle Burgers en Ingezetenen in deezen bedrijve Welke tot okt 1787 of na jan 1795 de Wapenen gedraagen hebben, dog boven de Jaaren Zijn, om in de Termen van de Registratie te vallen, te requireeren, Zooals gerequireerd Worden bij deezen, om Zich daadelijk tot Corpsen te formeeren, en Zich de noodige officiers bij meerderheid van Stemmen, te verkiezen, Zullende aan dezelve aan dezelve Burgers de nodige Wapenen Werden gegeeven, om den Plaatzelijken dienst alhier tot maintien van rust en Veiligheid Waar te neemen onder de orders van den Collonel van het departement, den Burger C:C:Emmerij te Groningen, en respective Luitenants Collonels H:B. te Leeuwarden, S. Salverda te Franeker, en M:Busch te Groningen, ende Majoors G:Jurnes te Leeuwarden, T:Gonggrijp te Sneek en H:Tymans te Groningen. Verders word een ieder Burger en Ingezeten, Welke onder deeze Requisitie begrepen is, gelast, om van deezen avond van Ses tot Agt uuren op het Huis der Gemeente te Compareren, om Zijn naam te doen aantekenen, Zullende de non Comparanten, de alle die onwillig Zijn, of naderhand mogten Werden, bevonden tot deeze Requisitie te behooren Zich Zelven te Imp. nteren (?) hebbende onaangenaame gevolgen, Welke hier uit Jegens dergelijke Weerbarstigen Zullen voortvloeijen. Hierdoor Zullen Zij Welke genegen Zijn, tegens den Buitenlandsche Vijand te dienen, gelegenheid hebben, om door daaden hunnen vaderlandsche IJver, aan den dag te leggen, en de Zoodanige Welke Zich tot den Plaatslijken dienst verobligeren mede betoonen, tot Heil van het lieve vaderland te Wilden mede Werken, als bezeffende dat Zij door den Plaatzelijken dienst, de goede ordre mede Kunnen helpen Verzekeren. en ten einde niemand hier van eenige ingnorantie Zal Kunnen Preetendeeren, Zal deeze van de Puye van ''t Huis der Gemeente worden afgelezen, en ter Gewooner Plaatze geaffigeerd. Aldus geresolveerd, en gearresteert op ''t Huis der Gemeente binnen HRL den 11 sep 1799. Donderdag den 17 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde geleezen, eene missive van het departementaal Bestuur van de Eems, Zijnde van deezen Inhoud. Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Alzo de Lieutenant Collonel H.B. aan ons heeft te Kennen gegeven, dat Zommige van de uitgetrokkene Burgers Zich niet ontzien om Zonder behoorlijk verlof naar huis te Keeren, en alzo hunne Posten te verlaten, en dat daar door de hardnekkigheid van die gene, Welke verpligt Zijn ter aflossing van andere uit te trekken meer en meer toeneemt, het Welk niet Kan nalaten grote disorders te Veroorzaaken. Zo is het dat Wij op verzoek van gemelden Lieutenant Collonel Ulieden bij dezen aanschrijven en gelasten, om de Commandanten der Gewapende Burgermacht onder Ulieden Ressort de nodige adsistentie te Verleenen ter vervolging van diegene, Welke Zich aan pligtverzuim in het verdedigen des Vaderlands Schuldig maken, en reeds gemaakt hebben, voor Zo verre Zulks in Ulieder Bedrijve plaats mogte hebben, ten einde de daar omtrent gemaakte Wetten Werden gemaintineerd en de goede order bewaard blijve. Leeuwarden den 14 okt 1799, Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. (GAH45)
S Beekkerk gebruiker van wijk C-009, verificateur, medegebruiker is Gijsbert Jansen, kleine negotie, en Cornelis van Loon, koopman; eigenaar is Jacob Reinhard erven, 1814. (GAH204)
Wytske Beekkerk Bonnefaas van Ruth van HRL, ende Juffer W.B. van Leeuwarden, sijnde de aangaave gedaan door F. van der Brug onder productie van behoorlijke Procuratie, met een gebod in de week, 13 jun 1788; ondertrouw HRL; Bonnefaas van Ruth van HRL, en W.B. van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jun 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en volgens ingekomen verklaaring getrouwd te Rijperkerk den 6 jul 1788
Elizabeth Joukes Beekma ovl 9 mei 1820 Workum, huwt met Marten Feddes Hofstra; BS huw 1833
Hiske J Beekma oud 40 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk A-189
Jetske Beekma geb 1799 Workum, ovl 28 okt 1884 HRL, huwt met Huite Vlas, N.H., dv Jouke B., en ... ; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, wijk G-343
Jouke Beekma huwt met ... , kind: Jetske, geb 1799 Workum; BS ovl 1884
Duurk Harmens Beekman ovl voor 1813, huwt met Bernardina Pas, beide van HRL, geproclameert den 16-23 en getrout den 30 jun 1754 in de Westerkerk HRL; kind: Harmanus Joseph, geb 3 aug 1766 HRL; 1754, bsha812hu
Grytie Jacobs Beekman van Franequer, huwt met Douwe Pieters Mietje van HRL, geproclameerd den 4-11 en getrout den 18 nov 1753
Harmanus Joseph Beekman geb 3 aug 1766 HRL, ovl 19 okt 1821 HRL, huwt met Riemke Hendriks van Minnema/Beens op 6 feb 1812 HRL, huw.get. bij T.B. vd Vorm en A.H. Cornel 1813, id. bij J.A. Pas en G.R. Klaver 1814, id. bij J. Huisman en A.H. vd Zee, herbergier, 1814, id. bij J.C. Top en G.R. Onrust 1818, gleibakker in 1821, plateelbakkersknecht in 1812, 1e afk. 26 jan 1812 om 12.00 uur, 2e afk. 2 feb 1812 om 12.00 uur voor de hoofddeur, zv Duurk Harmens B., en Bernardina Pas; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1821, ovl 1828; gebruiker wijk C-195, kastelein, de geslnm is dan: BECKMAN, Harm, 1814, wijk B-204
Klaas Beekman oud 42 jaar, geb Papenburg en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk H-207; VT1839
Trijntje Beel oud 42 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk G-040; VT1839
Simon Beeltsma ovl voor 1755, wonende te HRL. 1740-1754; b
Aeltje van Beemen Hendrik Krins van Amsterdam en A. v. B. van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Jarigs van der Ley, 8 May 1745; van HRL, huwt met Hendrik Krins van Amsterdam, geproclameerd 9, 16 en 23 May getrouwt den 4 jul 1745
Age Johannes van Beemen geb 31 aug 1783, ged 21 sep 1783 Grote Kerk HRL, zv Johannes van Beemen en Hinke Ages; geb 1783 HRL, ovl 18 nov 1833 HRL, ongehuwd, huw.get. bij J. Jacobi en J. Lanting, neef vd bruid. 1811; BS huw 1811, ovl 1833; zv Johannes vB, en Hinke Ages; BS ovl 1833; gebruiker van wijk C-093, koffijschenker; eigenaar is erven H. van Beemen, 1814. (GAH204); geb 13 nov 1776, ged 22 dec 1776 Grote Kerk HRL, zv Johannes van Beemen en Hinke Ages
Anna Maria van Beemen geb 18 jul 1784, ged 3 aug 1784 Grote Kerk HRL, dv Johannes Kornelis van Beemen en Marijke Jurjens IJskamp
Anna Maria van Beemen geb 4 nov 1811 HRL, ovl 9 jul 1817 HRL, N.H., dv Cornelis vB., en Aukje Vink; dopen Grote Kerk HRL 1811, bsh 1817 overlijdens; geb 4 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Cornelis van Beemen en Aukje Vink
Antje van Beemen geb 2 dec 1799 HRL, N.H., ged 17 dec 1799 HRL, dv Berend Hendriks vB, en Hendrikje Cornelis Beidschat; dopen Grote Kerk HRL 1799
Aukje van Beemen ovl 9 okt 1804 HRL, oud 72 jaar
Berber van Beemen huwt met Corneelis Louwerens, kind: Maatje Corneelis, ged 4 okt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Lauwerens Cornelis, ged 17 jul 1742 Grote Kerk HRL
Berendt Hendriks van Beemen ged 12 dec 1752 Grote Kerk HRL, zv Hendrik van Beemen en Hiltje Harmens; ovl 4 apr 1810 ... , huwt met Hendrikje Cornelis Bijtschat, stadsopzichter 1806-1810, kinderen: Grietje/Geertje vB., geb 7 nov 1793 HRL, Hendrik vB., geb 1791 HRL, Antje vB., geb 2 dec 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1813, ovl 1847, ovl 1858; wed. B. vB. gebruiker van wijk C-094, vroedvrouw, medegebruiker Hendrik van Beemen, schoenmaker; eigenaar is Jan S. van der mei erven, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk G-058; gebruiker Adolf A. Meyer, slager, 1814. (GAH204); B.H. v. B. en Hendrikje Cornelis Beitschat, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A. Wiglinghuisen, goede bekende, 24 apr 1790; ondertrouw HRL; B.H. vB. en Hendrikje Cornelis Beidschat, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 may 1790 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, mei 1806. (GAH650); woont in 4e quartier, links: . -2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Hendrik Beerends van Beemen, geb 19 aug 1791, ged 6 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Baerends van Beemen, geb 7 nov 1793, ged 22 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Beerents van Beemen, geb 13 nov 1796, ged 27 nov 1796 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en negentig den Sevende nov is Geboren Geertje dv B.H. v. B. en Hendrikje Beidschat. Afgegeven op den raadhuize binnen harlingen den 29 mei 1816
Catharina Margaretha van Beemen geb 19 may 1792, ged 17 jun 1792 Grote Kerk HRL, dv Servaas van Beemen en Maria Lourens
Cornelis Beerents van Beemen geb 13 nov 1796, ged 27 nov 1796 Grote Kerk HRL, zv Beerent van Beemen en Hendrikje Cornelis Beidschat
Cornelis Johannes van Beemen C. v. B. en Trijntie Martens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder Marten Dirks, 11 Nov 1747; huwt met Trijntje Martens, beyde van HRL, geproclemaart 12, 19 en 26 nov 1747 en doen ook getrouwt, kinderen: Tjietske Cornelis vB., geb 1758 HRL, Johannes Cornelis vB., geb 1749 HRL; DTB N.H. HRL, BS ovl 1826; kind: Tjietske Cornelis van Beemen, ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Cornelis van Beemen, ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL; kind: Durk Cornelis van Beemen, ged 17 jun 1755 Grote Kerk HRL; kind: Marten Cornelis van Beemen, ged 21 dec 1751 Grote Kerk HRL; kind: Joannis Corneelis van Beemen, ged 26 aug 1749 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Corneelis van Beemen, ged 17 dec 1747 Grote Kerk HRL
Cornelis Johannes van Beemen en Marijke Johannes van Beemen, tweelingen, geb 4 okt 1776, ged 22 okt 1776 Grote Kerk HRL, zv Johannes Kornelis van Beemen en Marijke Jurri?ns
Cornelis Johannes van Beemen geb 20 dec 1786 HRL, ovl 14 aug 1821 HRL, huwt met Aukje Vink op 8apr18 10 HRL, metselaarsbaas in 1821, huw.get. bij J. Ivangh, (gk), en G. Vink, behuwd broeder vd bruid 1813, id. bij A. Boling en Y. Jacobs 1814, id. bij A.J. Olivier en S.C. de Vries 1816, id. bij G.J. vd Velde en IJ. Addens, neef bruid 1818; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811 BS huw 1813, huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1821; eigenaar van wijk F-126; gebruiker is Jane van Slooten, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-053, metselaar; eigenaar is Hendrik Zwaal erven, 1814. (GAH204); C. vB. en Aukje Vink, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Anna Maria van Beemen, geb 4 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL; geb 20 dec 1786, ged 16 jan 1787 Grote Kerk HRL, zv Johannes Kornelis van Beemen en Marijke Jurjens IJskamp
Durk Cornelis van Beemen ged 17 jun 1755 Grote Kerk HRL, zv Cornelis van Beemen en Trijntie Martens
Eelkje Hendriks van Beemen ged 4 feb 1755 Grote Kerk HRL, dv Hendrik van Beemen en Hiltje Harmens; geb 1755 HRL, ovl 28 feb 1835 HRL, 1e huwt met Jurjen Gerrits de Jong, 2e huwt met Jelle Jacobi op 8 nov 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 8 nov 1795, dv Hendrik Johannes vB., en Hiltje ... ; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1835, ovl 1855; Jelle Jacobi, bouwmeester, ende E. vB., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de advokaat W.J. Hanekuik onder productie van genoegzaam bewijs, 24 okt 1795; ondertrouw HRL; kind: Gerrit Jurjens de Jong, geb 25 mrt 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jurjens de Jong, geb 19 okt 1782, ged 15 nov 1782 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en tachtig den Vierde apr is Geboren: Trijntje dv Jurjen de Jong en E. v. B. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 8 aug 1815
Eelkje Servaas van Beemen geb 21 apr 1788, ged 11 may 1788 Grote Kerk HRL, dv Servaas van Beemen en Marijke lourens
Elisabeth van Beemen geb 1767 HRL, ovl 6 feb 1832 HRL, huwt met Klaas Wiebes IJnsma; hu Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1832, ovl 1859, ovl 1877
Frans Johannis van Beemen ged 10 jan 1747 Grote Kerk HRL, zv Johannis van Beemen en Aaltje Tiddes Rooda; ged 23 apr 1743 Grote Kerk HRL, zv Johannis van Beemen en Aeltje Tiddes Roorda; ged 20 feb 1742 Grote Kerk HRL, zv Johannis van Beemen en Aeltje Tiddes Rooda
Froukje van Beemen begraven Nieuwe Kerk, regel 6, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Geertje Tjeerds van Beemen ged 27 okt 1761 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd van Beemen en Tjaltie Baukes
Geertje van Beemen geb 1794 HRL, ovl 9 aug 1829 HRL, huwt met Douwe Sijbrens de Vries op 1 sep 1825 HRL, huw.afk. 21 en 28 aug 1825, naaister, dv Servaas Tjeerds vB, en Froukje Allers; BS huw 1825, ovl 1829; geb 17 okt 1793, ged 29 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Servaas Tjeerds van Beemen en Vroukje Alles
Geertje van Beemen geb 7 nov 1793 HRL, ovl 13 mei 1858 HRL, huwt met Hendrik Zonsveld op 17 jun 1816 HRL, huw.afk. 2 en 9 jun 1816, N.H., dv Baerend Hendriks vB., en Hendrikje Cornelis Bijtschat; BS huw 1816, ovl 1858, bev.reg. Ha851 wijk A-164, supp wijk H-265; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; VT1839; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en negentig den Sevende nov is Geboren Geertje dv Berend Hendriks van Bemeen en Hendrikje Beidschat. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 29 mei 1816; Voor mij Jan Frelich, openbaar Notaris, in de Residentie en Arrondissement van Amsterdam, en in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen. Compareerden Jan Zonsveld, kistenmaker, en Jacoba Elisabet Smit Echtelieden, en Zij Jacoba Elisabet Smit zelve ten deesen met haare Voornoemde man geassisteerd en hiertoe door hem geauthoriseerd, Woonende binne deese Stad, in de Oud Neertwijnen N? 16, en Zijnde ouders van Henk Zonsveld, Schippersknegt, oud bijna dertig Jaaren, Woonende te HRL, Arrondissement Leeuwarden, provincie Vriesland. en Verklaarden Zij Comparanten bij deesen aan gemelde hunne Zoon, uitdrukkelijk hunne toestemming te Verleenen, om met G. v. B., meerderjaarig, Zonder beroep, Woonende te HRL Voornoemd, Een Wettig huwelijk aan te gaan, Welk huwelijk tusschen hun met Volkomen genoegen Van hun Comparanten is beraamd en besloten. Zijnde de Comparanten derhalven allezinds te Vreden daar mede, dat hunne gemelde Zoon, de Vereischte afkondigingen en de dadelijke Voltrekking van de gemelde Verbintenis, Volgens de Voorschriften der Wet bekomen. Gepasseerd in Amsterdam Voornoemd, ten Comptoire van mij Notaris, in Praesentie Van Hendrik Steuven en Hendrik Schooneveld, beiden Woonende binnen deese Stad, als getuigen, die deese, Welke in brevet Word uitgegeven, nevens den Comparant, als declareerende de twede Comparante niet te kunnen Schrijven noch tekenen, met mij Notaris, na gedane Voorlesing, hebben ondertekend den zeven en twintigsten May Agttienhonderd en Zestien
Geertje van Beemen ovl 9 mrt 1790 HRL, oud 60 jaar; begraven Nieuwe Kerk, regel 6, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
H. van Beemen ovl voor 1815; erven H. vB. eigenaar van wijk C-093; gebruiker is Age van Beemen, koffijschenker, 1814. (GAH204); id. van wijk C-095, pakhuis self, 1814. (GAH204); meubelmaker f. 1808
Harmana van Beemen geb 1791 HRL, ovl 28 jan 1859 HRL, huwt met Hein Tjerks de Groot op 14 mei 1820 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1820, dienstmeid. N.H., winkeliersche in 1851, dv Servaas vB., en Froukje Alles; BS huw 1820, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-229
Harmanus van Beemen H. vB., en Anna Catharina Blom, beide van HRL, zijn, na op den 17 jan 1779 HRL. hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Harmen Hendriks van Beemen ged 12 dec 1747 Grote Kerk HRL, zv Hendrik van Beemen en Hiltje Harmens
Henderina van Beemen Tymen Jacobs en H. v. B. beyde van HRL, koomende weegens de bruid en bruydegom Jacob Tjallings, mr timmerman met procuratie, 21 aug 1745; huwt met Symon Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 Augusti en den 5 sep 1745 doe ook getrouwt
Hendrik Beerends van Beemen geb 1791 HRL, ovl 17 dec 1847 HRL, huwt met Tietje van Arum op 29 jul 1813, huw.get. bij L.E. Haarsma en F. Cornelis 1816, id. bij H. Zonsveld en G. b. van Beemen, broeder bruid. 1816; schoenmaker 1847, zv Berend vB., en Hendrikje Beidschat; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1847; gebruiker van wijk C-094, schoenmaker; medegebruiker is Berend van Bee men wed., vroedvrouw; eigenaar is Jan S. van der mei erven, 1814. (GAH204); oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-167; VT1839 geb 19 aug 1791, ged 6 sep 1791 Grote Kerk HRL, zv Beerend Hendriks van Beemen en Hendrikje Cornelis Beitschat
Hendrik Johannes van Beemen geb 11 jun 1775, ged 27 jun 1775 Grote Kerk HRL, zv Johannes van Beemen en Hinke Ages
Hendrik Johannes van Beemen H. v. B. ende Hiltje Harmens beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vader Harmen Beernts, mr chirurgijn, 30 Apr 1745; ovl 1779 HRL, huwt met Hiltje Harmens, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 May 1745, en doen ook getrouwt, kinderen: Eelkje Hendriks vB., geb 1755 HRL, Tjietske vB., geb ... ; DTB N.H. HRL, BS huw 1823, ovl 1835; kind: Tjitske Hendriks van Beemen, ged 13 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Hendriks van Beemen, ged 4 feb 1755 Grote Kerk HRL; kind: Berendt Hendriks van Beemen, ged 12 dec 1752 Grote Kerk HRL; kind: Servaas Hendriks van Beemen, ged 2 jun 1750 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Hendriks van Beemen, ged 12 dec 1747 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Hendriks van Beemen, ged 11 apr 1746 Grote Kerk HRL
Hendrik Servaas van Beemen geb 4 may 1781, ged 22 may 1781 Grote Kerk HRL, zv Servaas van Beemen en Maria Lourens
Hendrik van Beemen huwt met Saske Harings Houtman, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 apr 1772
Hendrik van Beemen ovl voor 1813, huwt met Johanna Barbera Koen op 13 dec 1801 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1812
Hermina van Beemen oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-234; VT1839; Harmina Servaas v. B., geb 3 aug 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL, dv Servaas van Beemen en Vroukje Alles
Hiltje Servaas van Beemen geb 15 sep 1778 ged 4 okt 1778 Grote Kerk HRL, dv Servaas Hendriks van Beemen en Maria Lourens
Jacob Cornelis van Beemen ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL, zv Cornelis van Beemen en Trijntie Martens
Jacob van Beemen commissaris, wonende te Leeuwarden 1810, waarschijnlijk wonende te HRL 1804; Donderdag den 27 jun 1799. Nog wierde beslooten om de Dockumer Trekwegs rekening te bepaalen, op vrijdag den 19 July 1799 gelijk mede om op die tijd, de besteeding te houden wegens de reparatie aan de Trekweg, van Leeuwarden tot halfweegen Dockum, en omtrent het laatste navolgende Advertentie in de Couranten te doen. ''De Gecommitteerden uit de Raad der Gemeente van de Stad HRL, beneffens de verdere geintresseerdens der Trekweg van Leeuwarden tot halfweg Dockum Strekkende, gedenken Publijcq bij de minst aanneemende aan te besteeden, de reparatie aan gedagte Trekweg, Tillen, en Tolhuizen etc. Wie gaadinge maakt, koome op vrijdag den 19 jul 1799 ''s voordemiddag te Elf uur Praecijs ten huize van de Commissaris J. v. B., buiten de Hoekster Poort te Leeuwarden, waar intusschen de bestekken te zien zijn, als mede bij de Stads Bouwmeester Jelle Jacobij te HRL''. (GAH45). Maandag den 18 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde goedgevonden, de besteedinge noopens eenige reparatien aan de Trekweg leggende van HRL tot half Leeuwarden, te bepaalen op Woensdag den 4 jul 1798 ''s voordemiddags elf uur; alsmede de besteedinge, noopens eenige raparatien aan de Trekweg leggende van HRL tot half Dockum op vrijdag den 20 jul 1798 ''s voordemiddags te elf uur ten huise van de Commissaris J. v. B. en dieswegens behoorlijke Advertentie in de Leeuwarder en Friesche Courant te doen. (GAH44)
Jacob van Beemen J. v. B. ende Taetske Sijtses Vos beyde van HRL, sijnde aengeevinge gedaen door de procr Jacob Tuininga met vertooninge van schriftelijke acte van trouwbeloften, 7 dec 1748; huwt met Teetske Sijtses Vos, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 dec 1748 en doen ook getrouwt; kind: Tjitske Jacobs van Beemen, ged 12 dec 1751 Grote Kerk HRL, moeder als Tetske Cijtses
Jeltje van Beemen geb 16 feb 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Johannes van Beemen en Hinke Ages
Johannes Cornelis van Beemen Arum, sectie A, 1832: J.C. v. B. en consorten, te HRL, eigenaars en vruchtgenbruikers van percelen nrs. 94 en 100, legger nr. 23, Bouwlanden, grootte resp 13930 m2 en 25600 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel); id. van perceel nr. 95, legger nr. 23, Huis en Erf, grootte 2580 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 96, legger nr. 23, Boomgaard, grootte 2260 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 97, 99, 101 en 102, legger nr. 23, Weilanden, grootte resp. 440 m2, 8980 m2, 21160 m2 en 12660 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2, 2, en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 107, 108, 109 en 110, legger nr. 23, Weilanden, grootte resp. 7440 m2, 18980 m2, 13950 m2 en 14430 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 2/3 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonsdl. ); id. van perceel nr. 115, legger. nr. 23, Opvaart als Weiland, grootte 6000 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 151, legger nr. 23, Bouwland, grootte 15920 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 542 en 544, legger nr. 23, Weilanden, grootte resp. 13880 m2 en 28980 m2, klasse onbebouwd resp. 3 en 3/4; (bron Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 707, legger nr. 23, Bouwland, grootte 3770 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 715, 716, 717 en 719, legger nr. 23, Bouwlanden, grootte resp. 11240 m2, 21950 m2, 14090 m2 en 8210 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 724 en 725, legger nr. 23, Weilanden, grootte resp. 6590 m2 en 9740 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel )
Johannes Cornelis van Beemen J. Corneelis v. B., ged 17 dec 1747 Grote Kerk HRL, zv Corneelis Johannis van Beemen en Trijntje Martens; Joannis C. v. B., ged 26 aug 1749 Grote Kerk HRL, zv Corneelis Johannis van Beemen en Trijntje Martens; geb 1749 HRL, ovl 13 okt 1826 HRL, huwt met Marijke Jurjens IJskamp, mr metzelaar 1813, huw.get. bij J. Ivangh, (gk) en G. Vink 1813, id. bij H.H. Zwaal en J.D. Venema, 1820, zv Cornelis Johannes vB., en Trijntje Martens; BS huw 1813, huw 1820, ovl 1827; kind: Trijntje Johannes van Beemen, geb 27 mei 1775, ged 20 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Johannes van Beemen, geb 20 dec 1786, ged 16 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jurjen Johannes van Beemen, geb 27 okt 1789, ged 17 nov 1789 Grote Kerk HRL; kinderen: Marijke en Kornelis Johannes van Beemen, tweelingen, geb 4 okt 1776, ged 22 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Anna Maria van Beemen, geb 18 jul 1784, ged 3 aug 1784 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk C-127, metselaar, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 128:14:0 terzaake arbeidsloon voor gemaakt metzelwerk, quit. no. 48, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 51:15:0 quit. no. 51, 30 nov 1790. (GAH1122); J.K. vB., en Anna Maria Jurri?ns IJskamp, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 29 mei 1774 HRL, en toen getrouwd; woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 7:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 87:1:0 ter Saeke metselwerk, 31 dec 1805, quit. no. 3, (1138); id. f. 11:19:0, 19 may 1806, quit. no. 46 (GAH1138); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur. de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: J. v. B., ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden. de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd. Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags. de Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns Sikke Popta, Huistimmerlieden Pieter Minnes, Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars J. v. B., Bakkers IJpe Roodenhuis, Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers Meinte Jaager, Schuitschippers Barend Visser, Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raadder Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44)
Johannes H. van Beemen lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier:9-12:0 (GAH650)
Johannes Hendriks van Beemen ged 11 apr 1746 Grote Kerk HRL, zv Hendrik van Beemen en Hiltje Harmens; huwt met Hinke Ages, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771, kind: Age Johannes vB., geb 1783 HRL; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1833; kind: Jeltje van Beemen, geb 16 feb 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Johannes van Beemen, geb 11 jun 1775, ged 27 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Age Johannes van Beemen, geb 13 nov 1776, ged 22 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Johannes van Bemen, geb 21 feb 1779, ged 14 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Johannes van Beemen, geb 14 sep 1780, ged 3 okt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Age Johannes van Beemen, geb 31 aug 1783, ged 21 sep 1783 Grote Kerk HRL; Servaas van Beemen ende Froukjen Alles, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd J. v. B., goede bekende, 21 feb 1789; begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts: . -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Johannes van Beemen J. vB. van Almenum en Aeltje Tiddes Roda van HRL, vertoonende de Procr Pesma een attestatie van Bruidegom en bruid. 16 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Frans Johannis van Beemen, ged 10 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Johannis van Beemen, ged 1 apr 1745 Westerkerk HRL; kind: Frans Johannis van Beemen, ged 23 apr 1743 Grote Kerk HRL, moeder als A.T. Roorda; kind: Frans Johannis van Beemen, ged 20 feb 1742 Grote Kerk HRL; Cornelis Louwrens en Berber Fransen, beide van HRL, komende voor de Bruit desselvs Oom J. v. B. ; huw.aang. HRL 1737
Jurjen Johannes van Beemen geb 27 okt 1789, ged 17 nov 1789 grote Kerk HRL, zv Johannes Cornelis van Beemen en Marijke Jurjens
Lieske van Beemen begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lourens Servaas van Beemen geb 9 aug 1776, ged 25 aug 1776 Grote Kerk HRL, zv Servaas van Beemen en Marijke Lourens
Marijke Johannes van Beemen en Kornelis Johannes van Beemen, tweelingen, geb 4 okt 1776, ged 22 okt 1776 Grote Kerk HRL, dv Johannes Kornelis van Beemen en Marijke Jurri?ns
Marten Cornelis van Beemen ged 21 dec 1751 Grote Kerk HRL, zv Cornelis van Beemen en Trijntje Martens
Minke Servaas van Beemen geb 17 may 1784, ged 6 jun 1784 Grote Kerk HRL, dv Servaas van Beemen en Maria Lourens
Neeltje Johannis van Beemen ged 1 apr 1745 Westerkerk HRL, dv Johannis van Beemen en Aaltje Tiddes
Neeltje van Beemen ovl 18 apr 1803 HRL, oud 72 jaar; Daniel van Ruth van Leeuwarden en N. vB., van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 apr 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage alhier getrouwd
Servaas Hendriks van Beemen ged 2 jun 1750 Grote Kerk HRL, zv Hendrik van Beemen en Hiltie Harmens; huwt met Maria Lourens, kind: Hiltje Servaas van Beemen, geb 15 sep 1778 ged 4 okt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Servaas van Beemen, geb 4 may 1781, ged 22 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Minke Servaas van Beemen, geb 17 may 1784, ged 6 jun 1784 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Servaas van Beemen, geb 21 apr 1788, ged 11 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Harmina Servaas van Beemen, geb 3 aug 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Catharina Margaretha van Beemen, geb 19 may 1792, ged 17 jun 1792 Grote Kerk HRL
Servaas Tjeerds van Beemen ged 6 jun 1752 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd van Beemen en Broertje Tjebbes van der Meulen; ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Servaas van Beemen en Tjaltie Baukes; geb 17 sep 1758 HRL, ovl 27 sep 1821 HRL, huwt met Froukje Allerts, en: Japke Meinderts Zondervan op 1 mei 1803 HRL, huw.get. bij D.R. Bakker en M.I. Houttuin 1816, koster vd Nieuwe Kerk, kinderen: Harmana vB., geb 1792 HRL, Geertje vB., geb 1794 HRL, Tjeerd vB., geb 1798 HRL, Taltje vB., geb 6 jun 1787 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1814, huw 1816, ovl 1821, huw 1825, ovl 1829, ovl 1841, ovl 1859, ovl 1871; gebruiker van wijk G-083, koster; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 5:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van Pfilippus Willems als kleermaakersgezel bij S. vB., 22 mrt 1791. (GAH1123); S. v. B., ende Froukjen Alles, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes van Beemen, goede bekende, 21 feb 1789; Jacob Claasen van Franeker ende Aaltje Jacobs Sprottinga van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de coster S. v. B., 20 mrt 1790; Fijke Entes van delfzijl ende Catje Pieters van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de coster S. v. B., 19 nov 1791; ondertrouw HRL; Gerrijt Gerrijts Severijn ende Antje Claases de Haan, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd de coster S. v. B., met Procuratie, 17 aug 1793; ondertrouw HRL; Willem Nijentjenk van HRL, en Johanna Nijhoff van Amsterdam, zijnde wegens de bruid gecompareerd S. vB., 1 feb 1794; ondertrouw HRL; S. vB. en Marijke Louwrens, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 21 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha; kind: Lourens Servaas van Beemen. geb 9 aug 1776, ged 25 aug 1776 Grote Kerk HRL; kind: Tjaltje Servaas van Beemen, geb 6 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL; S. vB., en Vroukjen Alles, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 mrt 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Geertje Servaas van Beemen, geb 17 okt 1793, ged 29 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Servaas van Beemen, geb 10 jan 1797, ged 24 jan 1797 Grote Kerk HRL; Donderdag den 23 aug 1798. Bij den Raad der Gemeente in overweeging genoomen zijnde, dat bij de Algemene beginzelen der Staatsregeling Art 21 bepaald word, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud, van zijnen eerdienst, deszelfs bedienaaren en Gestigten, en bij de Aditoneele Articulen tot de acte van Staatsregeling Art:1 maar alleen bepaald word: de Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven geduurende de eerstkomende drie Jaaren, na de aanneeming der Staatsregeling de gewoone Tractementen van derzelver Leeraaren etc bij wijze van Pensioen uit ''s Lands Cas genieten, en aldaar van geene verdere Kerkbedienden gesprooken word behalven dat die penningen ook niet daadelijk aan de Leeraaren, maar aan de Gemeenten bekeeren vind den Raad der Gemeente geene vrijheid van eenige der dienaaren van de voormaals Heerschenden kerk meer uit Stads Casse te Salariseeren, als agtende den Raad zich door bovengedagte 21 Art:van alle de Kerkelijke Bedienaaren ontslaagen te zijn, wijl de wille des volks de hoogste wet uitmaakt, uit Consideratie van welke alles, den Raad na rijpe deliberatie heeft goedgevonden op huiden voor zich op het Huis der Gemeente te ontbieden: IJpe Feddema, organist in de Nieuwe Kerk alhier, Hendrik Vettevogel, voorzanger, S. v. B., Coster, hoewel dezelve geen vast Tractament geniet, Christoffel Klein, en Adolf Pas, Puistertreeders, Rommert Claasen Blauw, deurwagter, S:S:Teyema, Coster, en voor zanger in de Wester Kerk, daar deeze post met die van Schoolmeester in het Stads Weeshuis gecombineerd is, zal hier over eene nadere Schikking moeten werden gemaakt, Johannes Hartmans deurwagter van de Wester Kerk en dezelve uit hunne respective posten Stads Wegen te ontslaan, zoo als den Raad dezelve houd voor ontslaagen bij deezen, met betuiginge teffens dat dit ontslag hun tot geene de minste flettisure zal verstrekken. en zal Extract deezes, aan de Kerkenraad van de Herformde Gemeente werden ter Hand gesteld, met verzoek, zulks de Gemeente te Communiceeren, omme dezelve te dienen voor berigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH44); Donderdag den 5 apr 1798. Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, den Coster S. v. B., voor ''t besorgen der Doopceduls, van de Stads algemeene Armen toe te leggen een gratificatie van drie CarGuldens in ''t Jaar en den Kerkvoogd Pieter Wytzes Vettevogel te qualificeeren zulks aan hem uit te tellen, en op Kerke rekening te Stellen, te rekenen Ingegaan te zijn met May 1797. (GAH43)
Servaas van Beemen begraven Nieuwe Kerk, regel 6, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Servaas van Beemen geb HRL 1698, zv Frans Serveas van Bemen, kassier en vaandrig, en Tettie Rommerts, tr. v??r 3 jul 1724 Geertje Tjeerds van der Form (doopdatum eerste kind); leerl. van Theodorus Huigen, 12 nov 1708, mr. 20 jul 1723, ovl 19 nov 1732. Wij schrijven het merk ''siervaas'' toe aan deze meester ''Servaas''. de volgende post in het keurloonboekje van 1731 onder het hoofd Servaas van Beemen betreffende het derde hieronder voorkomende voorwerp, bevestigt de toeschrijving: ''15 lood een theebus'', wat bij naweging klopte. Werk: lepel/jl. H (1723)/P.C. ; lepel jl. Q (1729)/P.C. ; theebus jl. Q (1731)/Gem. Mus. Hannemahuis HRL, Cat. Z.T. 1927. 795, Cat Z.T. den Haag 352; lepel gedat. 1724/z. v. m/P.C. ; knottekistje/z. v. m. /Mud. de Waag, deventer; knottekistje/z. v. m. /P.C. ; speelgoed (jongen met tol)/z. v. m. /Inv. nr. 1826. Vervaardigde in 1726 en 1731 gildepenningen voor het schoenmakersgilde. (Gildeboek 1708 1732)
Servaas van Beemen woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Servaas van Beemen woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Sietske Jacobus van Beemen geb 1769 Molkwerum, ovl 18 sep 1814 HRL, huwt met Gerrit Hartman, ovl wijk F-182, dv Jacob Jans en An Taedes; BS ovl 1814; 1851 overlijdens
Taltje van Beemen geb 6 jun 1787 HRL, ovl 4 dec 1871 HRL, ongehuwd, winkeliersche, N.H., dv Servaas vB., en Froukje (Allers); BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk E-268, wijk F-149, 229; Tjaltje Servaas, geb 6 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL, dv Servaas Tjeerds van Beemen en Vroukje Alles
Tjebbe Teerds van Beemen ged 25 jun 1754 Westerkerk HRL, dv Teerd van Beemen en Wijlen Broertie van der Meulen
Tjeerd Servaas van Beemen T. v. B. en Broertje Tjebbes van der Meulen, beide van HRL, aangegeven door de procr Lanting met vertoning van genoegsame last van den bruidegom en des bruids Curator, 21 Aug 1751; huwt met Broertje Tjebbes van der Meulen, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 Augus. en den 5 sep 1751 en doen ook getrouwt; huwt met Tjaltie Baukes, beide van HRL, geproclameerd den 25 apr en de 2 en getrout den 9 mey 1756 in de Westerkerk HRL; kind: Servaas Tjeerds van Beemen, ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Tjeerds van Beemen, ged 27 okt 1761 Grote Kerk HRL; weduwe woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Tjebbe Teerds(!) van Beemen, ged 25 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Servaas Tjeerds van Beemen, ged 6 jun 1752 Grote Kerk HRL
Tjeerd van Beemen geb 1798 HRL, ovl 1 jan 1814 HRL; wijk G-084, zv Servaes vB., en ... ; BS ovl 1814; geb 10 jan 1797, ged 24 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Servaas van Beemen en Froukje Alles
Tjeerd van Beemen huwt met Albertina Jacobs de La Rose, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mrt en getrout den 5 apr 1772
Tjietske Cornelis van Beemen ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL, dv Cornelis van Beemen en Trijntje Martens; geb 1758 HRL, ovl 12 sep 1826 HRL, huwt met Daniel Gautier, vis-opzetster, dv Cornelis Johannes vB., en Trijntje Martens; BS ovl 1826; Daniel Joseph Gautier en T.C. vB., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ''s gerechtsbode Wiglinghuizen, 2 feb 1793; ondertrouw HRL; Daniel Joseph Gautier en T.K. vB., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 feb 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tjietske Hendriks van Beemen ged 13 sep 1757 Grote Kerk HRL, dv Hendrik van Beemen en Hiltje Harmens; ovl 27 jul 1798 HRL, huwt met Gerrit Willems Leeksma, dv Hendrik Johannes vB., en Hiltje Harmens; BS huw 1822, huw 1823, ovl 1839; begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 44; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Gerrit Leeksma en T. vB., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hiltje Gerrits Leeksma, geb 26 feb 1787, ged 18 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Gerrits Leeksma, geb 3 feb 1789, ged 3 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Gerrits Leeksma, geb 11 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Talkje Gerrits Leeksma, geb 20 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Tjitske Jacobs van Beemen ged 12 dec 1751 Grote Kerk HRL, dv Jacob van Beemen en Tetske Cijtses
Trijntje Johannes van Beemen 27 mei 1775, ged 20 jun 1775 Grote Kerk HRL, dv Johannes Kornelis van Beemen en Marijke Jurjens (IJskamp); dopen Grote Kerk ha
van Beemen geen voornaam vermeld, ovl/begr. 9 mrt 1787 HRL, oud 65 jaar
Tjerk Sjoerds van Beenen geb 1790 ... , huwt met Baukje Wopkes op 26 sep 1811 HRL, ondertrouw 11 sep 1811, 1e afk. zondag 15 sep 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 22 sep 1811, wonende te HRL. 1811, zv Sjoerd Tjerks en Reinofke Alles wordt in huwelijksakte van J.B. Vredenburg genoemd met geslnm ''van Beemen''; BS huw 1811waf, huw 1811
Aefke Beens huwt met Pieter Beens, kind: Antje Pieters, ged 5 dec 1743 Westerkerk HRL
Arjen Beens Beens = Berends; ovl voor 1837 te Tzummarum, huwt met Baukje Baukes, werkman, kind: Grietje Arjens Dijkstra, geb 1786 Tzummarum; BS huw 1836
Harmens Beens H.B. van HRL, ende Pijtie Heins van Almenum koomende weegrns de bruid Harmen Gerrits, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL; van HRL, huwt met Pietje Heins van Almenum, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en ook getrouwt; kind: Hentje Harmens, ged 20 feb 1753 Grote Kerk HRL, moeder als P. Hentze; kind: Baukje Harmens, ged 31 mrt 1750 Grote Kerk HRL, moeder als P. Hentjes
Pieter Beens huwt met Aefke Beens, kind: Antje Pieters, ged 5 dec 1743 Westerkerk HRL
Riemke Hendriks Beens zie R.H. van Minnema
Trijntje Beens Bernardus Ickinck ende T.B. beide van HRL, koomende voor de Bruit Jan Harmens mr. bontwever, en vertoonde een attestatie van des bruidegoms vaders consent, 21 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Bernardus IJking, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 okt en den 5 nov 1741 en doe ook getrouwt
Jan Beents ged 19 dec 1741 Grote Kerk HRL, zv Beent Jansen en Aefke Rommerts
Abraham Levij de Beer A.L. d. B., koopman te Leeuwarden, is verzogt een verklaring af te leggen ten behoeve van Naatje Abrahams Neeteboom, die, dienstmaagd te Leeuwarden, dogter van Abraham Joseph Neteboom en Mietje Jacobs, in de maand dec zeventien hondert agt en tagtig te Amsterdam geb is, kunnende geen Akte van geboorte produceren, omdat destijds van de geboorte van Joodsche meisjes in de publieke Registers geen aantekening gehouden wierd. Voorts verklaarde de Comparant geen bloedverwant van dezelve te zijn. Leeuwarden den zesden feb agttien hondert en zestien; A.L. d. B. verklaart ten behoeve van het huwelijk van Naatje Abrahams Neteboom, dat zij geen bloedverwanten in de opgaande linie in leven heeft, dat gemelde haar vader in de maand jun agttien hondert en elf en haar moeder in de maand jul agttien hondert en agt beide te Amsterdam gestorven zijn
Anthoon Beer corporaal, is vlgs zeggen de vader van Inke, geb 16 mrt 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800
Antje Baukes de Beer geb 11 may 1791, ged 7 jun 1791 Grote Kerk HRL, dv Bauke Rinnerts de Beer en Sjoerdtje Teunis Epping
Antje R. de Beer begraven Groot Kerkhof, regel 4, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Rinnerts de Beer zie ook: Antie Rinnerts; ged 7 jan 1766 Grote Kerk HRL, dv Rinnert de Beer en Eke Sjoerds geb 1764 HRL, ovl 13 sep 1830 HRL, huwt met Abel Jans Bolhuis, winkelierse in 1830, kasteleinse in 1826, dv Rinnert Geerts de B., en Eeke Baukes; BS huw 1826, ovl 1830; Abel Jans Bolhuis ende A.R. de B., beide van HRL, zijnde de aangeevinge gedaan door de proc. IJpe Feddema op vertoonde last 27 apr 1793; ondertrouw HRL; Abel Bolhuis en A.R. de B., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; kind: Jantje Abels Bolhuis, geb 28 sep 1794, ged 21 okt 1794 Grote Kerk HRL; In 1789 verscheen het standaardwerk ''De Tegenwoordige Staat van Friesland'' waarvan de beschrijving van HRL toegeschreven wordt aan Simon Stijl. Over het logement Roma zegt hij ''Het gebouw heeft op zig zelve weinig aantrekkelijks hoewel het lommerrijk geboomte achter dit huis geplant, hetzelve des zomers tot de aangenaamste der publieke bijeenkomsten van de stad maakt''. de assurantiesoci?teit begon in die tijd een bloedarmoedig bestaan te leiden dat zich tot 1814 wist te rekken. Op 7 aug van dat jaar verscheen in de Leeuwarder Courant het volgende bericht: Mr. Jacob Hanekuyk, notaris, zal op woensdag 31 aug 1814 bij de definitieve toewijzing, des middags ten twee uren precies, in het nagemelden logement, publiek, presenteren en verkopen: zeker uitmuntend en zeer beklant logement, kolfbaan en zeer sposieus Erf, Het Huis en Hof ROMA genaand, staande in de Romastraat binnen HRL, thans in huring bij de weduwe A. Bolhuis, tot den 12e Mei 1816, en alsdan vrij te aanvaarden. Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma
Bauke Rinnerts de Beer geb 1759 ... , huwt met Sjoerdtje Eppinga, kinderen: Teunis de B., geb 1787 HRL, Klaas Baukes de B., geb 1800 HRL, Sjoert de B., geb ... , huw.get. bij R. Bolhuis en F.Y. Visser, winkelier, wonende te HRL. oom vd bruidegom 1814, id. bij H. van Dorpen en T. Rienks, besteller in 1814, id. bij R.T. Bruinsma en R. Bouwes 1816, id. bij R. IJ. Weidema en K.J. Ringers 1822, N.H., wonende te HRL 1834; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1814 1816 huwelijken, huw 1822, ovl 1828, ovl 1831, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk A-152, winkelier, 1814. (GAH204); B. dB. van HRL, en Sjoerdtje Teunis Epping van Leeuwarden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1784 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha; kind: Eelkje Baukes de Beer, geb 18 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Teunes Baukes de Beer, geb 18 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hijtske Baukes de Beer, geb 5 okt 1788, ged 28 okt 1788 Grote Kerk HRL, moeder als S. Teunis; dopen Grote Kerk HRL; kind: Antje Baukes de Beer, geb 11 may 1791, ged 7 jun 1791 Grote Kerk HRL, moeder als S. Teunis Epping; kind: Sjoerd Baukes de Beer, geb 5 okt 1792, ged 6 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Rindert Baukes de Beer, geb 14 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geert Baukes de Beer, geb 21 nov 1796, ged 3 jan 1797 Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, links: . -2:0, rechts: . -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier:9-12:0 (GAH650); Dingsdag den 29 okt 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Voorts den Schipper B. d. B. van Wegens den Raad gemarieerd (?) met eene missive aan het departementaal Bestuur van de Eems, inhoudende Verzoek, dat terwijl de hostiliteiten, ten regarde der Engelschen door de beKende Capitulatie Waaren ge?indigt, de beurtschepen van hier op Amsterdam en V.V. Weder mogten vaaren, des voorzien Zijnde, met behoorlijke Paspoorten, van Welgedagte Bestuur, en dat het Zelve Bestuur eenige Paspoorten, in Blanco aan den Raad geliefde in te Zenden, teneinde dezelve tijdelijks aan de beurtschippers, met invullinge van derzelver naamen te konnen afgeeven, van Welke missive, om de Kortheid destijds, geen copia, heeft Kunnen werden gehouden. (GAH45); Maandag den 11 nov 1799. de raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, heeft ter Vergadering binnen gestaan den Burger B. d. B. Zoo voor Zich als daartoe door de overige Beurtschippers van hier op Amsterdam & V.V. vaarende Gecommitteerd Zijnde, verzoekende dat geduirende het Winter Saysoen Zoo als Jaaren herwaarts plaats gehad heeft, de Graanvragten van hier & Amsterdam & V.V. Vijftien Stuivs: pr Last mogten werden Verhoogd. Waar over gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden, en geconcludeert dit verzoeke thans Weder als voorheen te Accordeeren Zoo als geaccordeert word mits deezen aanvang te neemen met den 12 nov 1799 en te eindigen met den 12 feb 1800. en Zal Extract van dit besluit aan voorz:Beurtschippers gezamentlijk Worden afgegeeven, om hun te dienen tot narigt. Aldus beslooten, en gearresteerd op dato Ut Supra. (GAH45); B. d. B. eigenaar van perceel nr. 138 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 34, huis en erf, 196 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); B.B. d. B. en mede-eigenaars bezitters van percelen nrs. 1184 en 1185 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 35, resp. stal, huis en erf, resp. 66 en 220 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Eeke Simons de Beer geb 1793 Dokkum, ovl 26 sep 1832 HRL, huwt met Jacobus vd Heide, dv Simon de B., en Trijntje Damstra; BS ovl 1832
Eelkje Baukes de Beer geb 18 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, dv Bauke Rinnerts de Beer en Sjoerdtje Teunis Epping
Evert Rinderts de Beer ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL, zv Rindert Klaassen de Beer en Sijttie Everts
Geert Baukes de Beer geb 21 nov 1796, ged 3 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Bauke de Beer en Sjoerdtje Teunis Epping; dopen Grote Kerk HRL
Geert Rinderts de Beer ovl 27 jun 1805 HRL, huwt met Hieke Walles Hettema, kinderen: IJmkje, geb 1785 HRL, Rinnert, geb 1802 HRL, Klaas de B., geb 1794 HRL, Sjoerd Geerts de B., geb 1800 HRL, in leven winkelier te HRL, zv Rinder de B., en Eelkje Baukes; BS huw 1824, huw 1826, ovl 1828, ovl 1849, ovl 1851; wed. G. dB. eigenaar en gebruiker van wijk H-180, winkelierse, 1814. (GAH204); G. de B., en Hyke Walles Hettema, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Ymkje Geerts de Beer, geb 9 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Rinnert Geerts de Beer, geb 18 nov 1787, ged 11 dec 1787 Grote Kerk HRL; kind: Walle Geerts, geb 6 feb 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL; woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Gerke de Beer huwt met Catharina ... , kind: Wietske Gerkes geb 1765 Bolsward; BS ovl 1838
Grietje Rinnerts de Beer zie ook: Grietje Rinnerts de Boer; ovl 16 aug 1798 HRL, huwt met Eelke Jans vd Post; BS huw 1821, ovl 1922, ovl 1856; begraven Klein Kerkhof, regel 8, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Vroukje Eelkes Postma, geb 24 dec 1790, ged 16 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jan Eelkes van der Post, geb 14 sep 1794, ged 7 okt 1794 Grote Kerk HRL
Hytske Baukes de Beer geb 5 okt 1788, ged 28 okt 1788 Grote Kerk HRL, dv Bauke Rinnerts de Beer en Sjoerdje Teunis
Ymkje Geerts de Beer geb 9 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL, dv Geert Rinnerts de Beer en Hyke Walles; geb 1785 HRL, ovl 21 apr 1851 HRL, huwt met Bote Louwrens Tuininga op 3 jun 1810 HRL, dv Geert de B., en Hieke Walles Hettema; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-030; Bote L. Tuininga en IJ.G. dB. beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-156; VT1839
Jacob Levij de Beer zie ook: Jacob Levij; geb 1775 ... , doet overlijdensaangifte van Jacob Sumaels 1811, koopman in 1841, huw.get. bij M.L. de Beer en N.A. Neeteboom, koopman, broeder vd bruidegom, wonende te HRL, 1816, zv Levie Jacobs de B., en Rebecca Izaks; BS ovl 1811, huw 1816, ovl 1841; gebruiker van wijk F-172, koopman; medegebruiker Levij Jacobs de Beer; eigenaar is Samuel Jacobs wed., 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-223; VT1839; J.L. d. B. eigenaar van perceel nr. 1048, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 36, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1058 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 36, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van percelen nrs. 1072 en 1075 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 36, resp. pakhuis, huis en erf, resp. 70 en 3 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 20 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1380 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 36, huis en erf, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); J.L. d. B., Koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Samuel Salomon de Jongh, Koopman, wonende te HRL, waaraf de ouders zijn Salomon Emanuel Manheim en Mietje Samuels; J.L. d. B., koopman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Mietje Abrahams, waarvan Ouders zijn Abraham Hymans en Hester Jacobs, wonende te Veenendaal
Janke Jetses de Beer huwt met Imme Ykes Wijga op 12 jul 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Jouke de Beer huwt met Sijbrigje Dijkstra; BS ovl 1847
Klaas Baukes de Beer geb 20 jun 1800 HRL, ged 22 jul 1800, ovl 20 jan 1831 HRL, huwt met Anna Westerkamp, huw.get. bij R. IJ. Weidema en K.J. Ringers 1822, id. bij B. de Vries en IJ.H. Dreyer 1822, besteller bij het Amsterdammerveer, zv Bauke de B., en Sjoerdje Eppinga; dopen Grote Kerk HRL 1800, bsha huw 1822, ovl 1831; K.B. d. B. eigenaar van perceel nr. 580, bestelder, woonplaats HRL, legger nr. 37, huis en erf, 162 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 38)
Klaas de Beer geb 1794 HRL, ovl 29 nov 1828 HRL, huwt met Grietje Jacobs Wijga op 14 mrt 1824 HRL, huw.afk. 29 feb en 7 mrt 1824, schipper 1828, zv Geert Rinderts de B., en Hijke Walles Hettama; BS huw 1824, ovl 1828
Klaas de Beer woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Klaas Klases de Beer ovl voor 1828 HRL, huwt met Trijntje Teunes, kind: Trijntje Klases de B., geb ... ; BS huw 1827; Jacob Alberts en Dieuwke Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom C. de B., 8 dec 1792; ondertrouw HRL; Jurjen Folkerts Wax ende Aaltje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C. de B., goede bekende, 1 apr 1794; ondertrouw HRL; Wopke Remkes ende Trijntje Claases de Beer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C. de B., deszelfs vader, 22 aug 1795; ondertrouw HRL
Klaas Rinnerts de Beer geb 15 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL, zv Rinnert de Beer en Eeke Baukes; ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL, zv Rinnert de Beer en Eeke Baukes
Leeuwkje Klases de Beer ovl voor 1840, huwt met Sijbolt Alberts van Dam op 5 nov 1797 HRL; hugr HRL 1797, BS huw 1839, ovl 1861
Levij Jacobs de Beer geb 1747/48 Leeuwarden, ovl 30 nov 1826 HRL, huwt met Rebecca Izaaks, doet overlijdensaangifte van Jacob Sumaels 1811, koopt een huis in 1799, kinderen: Mozes Levy de B., geb 1785 HRL, Jacob Levi de B., geb 1775 ... ; BS ovl 1811; 1816 huwelijken, ovl 1826; gebruiker van wijk F-172; medegebruiker Jacob Levij de Beer, koopman; eigenaar is Samuel Jacobs wed., 1814. (GAH204); Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks-afkondigingen tusschen: Mozes Levie de Beer, oud een en dertig Jaren, van beroep Koopman, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige zv L.J. d. B. en Rebecca Izaaks, en Naatje Abrahams Neeteboom, oud zeven en twintig Jaren, dienstmaagd, geb te Amsterdam, laatst woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige Dochter, geb uit Abraham Joseph Neeteboom en Mietje Jacobs, beide ovl al hier behoorlijk zijn afgekondigd, op zondagen dan twaalfden en negentienden dag der maand mei des Jaars eenduizend acht honderd en zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 22 May 1816
Moses Levij de Beer geb 1785, huwt met Naatje Abrahams Neeteboom op 30 mei 1816 HRL, koopman, huw.afk. 12 en 19 mei HRL en Leeuwarden, zv Levie Jacobs dB, en Rebecca Izaks; BS huw 1816; gebruiker van wijk G-184, koopman; eigenaar is A. Bartling wed., 1814 (GAH204); Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks-afkondigingen tusschen: M.L. d. B., oud een en dertig Jaren, van beroep Koopman, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige zv Levie Jacobs de Beer en Rebecca Izaaks, en Naatje Abrahams Neeteboom, oud zeven en twintig Jaren, dienstmaagd, geb te Amsterdam, laatst woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige Dochter, geb uit Abraham Joseph Neeteboom en Mietje Jacobs, beide ovl al hier behoorlijk zijn afgekondigd, op zondagen dan twaalfden en negentienden dag der maand mei des Jaars eenduizend acht honderd en zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 22 May 1816
Mozes Wolf de Beer oud 69 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-216; VT1839; M.W. d. B. eigenaar van perceel nr. 1369 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 38, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Rindert Baukes de Beer geb 14 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL, zv Bauke de Beer en Sjoerdtje Teunis
Rindert de Beer capitein, lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier:10-16:0 (GAH650)
Rindert Geerts de Beer huwt met Eke Sjoerds, kind: Antie Rinnerts de Beer, ged 7 jan 1766 Grote Kerk HRL; ovl 5 sep 1803 HRL, huwt met Eelkje Baukes, kinderen: Antje Rinnerts de B., geb 1764 HRL, Grietje Rinnerts de B., geb ... , Geert Rinderts de B., geb ... ; BS huw 1821, huw 1824, ovl 1830; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:4:0 wegens 24 gros tinnen knopen tdv het Weeshuis door hem bezorgd, kwit. no. 1, 20 dec 1769. (GAH1101); bij ovl 80 jaar; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, eerste quartier, no. 1, mei 1802 (GAH650); woont in 1e quartier, links: :0 1. 8, rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Klaas Rinnerts de Beer, geb 15 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Rinnerts de Beer, ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL, moeder is Eeke Baukes
Rinnert de Beer geb 1802 HRL, ovl 8 aug 1849 HRL, ongehuwd, scheepstimmerman, zv Geert de B., en Hieke Hettema; BS ovl 1849; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL, scheepstimmerman, wijk E-177; VT1839
Rinnert de Beer R. dB. en Gepke Rimmerts, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 jul 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Rinnert Geerts de Beer geb 18 nov 1787, ged 11 dec 1787 Grote Kerk HRL, zv Geert Rinnerts de Beer en Hyke Walles
Rinnert Klaases de Beer huwt met Zijdtje Everts, kind: Trijntje de Beer, geb 26 dec 1772, ged 26 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Sytje Rinderts de Beer, geb 14 nov 1779, ged 12 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Evert Rinderts de Beer, ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL
Rinnert Wybes de Beer huwt met Froukie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 31 mei 1762 in de Westerkerk HRL
Simon de Beer huwt met Trijntje Damstra, kind: Eeke Simons de B., geb 1793 Dokkum; BS huw 1832
Sjoerd Baukes de Beer geb 5 okt 1792, ged 6 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Bauke de Beer en Sjoerdje Teunis Eppingh
Sjoerd Geerts de Beer zie ook: Sjoerd Geerts; geb 14 jun 1799 HRL, ovl voor 1850, huwt met Gerritje Jans de Groot op 8 jun 1826 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1826 HRL en Minnertsga, wonende te onder Almenum, zv Geert Rinderts de B., en Hieke Walles Hettema, olieslagersknecht, huw.get. bij L.J. Timmer en G. Kuipers, wonende te HRL, 1820, molenaarsknegt in 1825, wonende te Minnertsga/Sexbierum; BS geb 1820, huw 1826, ovl 1849, lidm. 1825
Sjoerd Sippes de Beer geb 18 jan 1743 HRL, ovl 22 feb 1820 HRL, huwt met Lijsberth Baukes op 25 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 25 mei 1794, huw.get. bij S.F. Parant en A.R. Rinsma, wever, 1815, vlgs ovlakte gehuwd zonder kinderen; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1815, ovl 1820; eigenaar en gebruiker van wijk B-075, wewer, 1814. (GAH204)
Sjoerdje Teunis de Beer geb 4 jan 1812, ged 21 jan 1812 Grote Kerk HRL, dv Teunis de Beer en Jetske Rients
Sjoert de Beer ovl 4 feb 1828 den Helder, zv Bauke de B., en Sjoertje Eppinga; BS huw 1828
Styntje Rinnerts de Beer ovl 21 apr 1795 Veenwouden, huwt met Doede Klazes vd Werf; BS huw 1824, ovl 1836
Sytje Rinderts de Beer geb 14 nov 1779, ged 12 dec 1779 Grote Kerk HRL, dv Rindert Klaasses de Beer en Sytje Everts
Teunis Baukes de Beer geb 1787 HRL, ovl 15 feb 1834 HRL, huwt met Jetske Rienks Dirks op 20 mei 1810 HRL, huw.get. bij H. van Dorpen en T. Rienks, schipper, behuwd broeder vd bruid 1814, zv Bauke de B., en Sjoerdtje Eppinga; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1834; gebruiker van wijk B-118, schipper; eigenaar is Tjeerd Siderius, 1814. (GAH204); T. dB. en Jetske Rienks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; kind: Sjoerdje Teunis de Beer, geb 4 jan 1812, ged 21 jan 1812 Grote Kerk HRL; geb 18 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL, zv Bauke Rinnerts de Beer en Sjoerdje Teunis Epping; T.B. d. B. eigenaar van perceel nr. 2030 te HRL, beurtschipper, woonplaats HRL, legger nr. 39, huis en erf, 189 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL, bl. 57)
Trijntje Klazes de Beer ovl 1804 HRL, huwt met Wopke Rimkes Kleinvogel op 30 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 30 aug 1795, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1810; BS huw 1827; Wopke Remkes ende T.C. de B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas de Beer, deszelfs vader, 22 aug 1795; ondertrouw HRL; ovl 11 dec 1805 HRL, oud 31 jaar; geb 26 dec 1772, ged 26 jan 1773 Grote Kerk HRL, dv Rinnert Klaases de Beer en Zijdtje Everts
Anna Catharia Elisabeth Beerends geb 1785 HRL, ovl voor 1850, 1e huwt met Uilke Siebes Visser, 2e huwt met Bernardus Bekker op 19 mei 1822 HRL, dv Berend Jans en Trijntje Wiebrens; BS huw 1822, ovl 1849; Uilke Sijbes en A.C.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Louwmaand 1810
Antie Beerends Klaas Arends Nack ende A.B., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Beerends, goede bekende, 23 may 1789; ondertrouw HRL; Klaas Arends Nack en A.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 7 jun 1789 HRL
Antje Beerends huwt met Jacob de Vries, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800
Antoon Beerends ovl 8 mrt 1793 HRL, oud 50 jaar
Beernd Beerends woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Berendje Beerends huwt met Hendrik Geerts; dopen Grote Kerk HRL 1805
Catharina Beerends huwt met Sipke Tjerks, kind: Antje Sipkes, geb 4 mrt 1797, ged 26 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Dirk Beerends rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 20:5:6 van de Weesvoogden van het Weeshuis verdiende Loon van Jochem Davids en D.B., 12 apr 1808 (GAH1140); id. f. 15:0:0 voor 20 Zeedagen bij voorraad van D.B. verhuird op een kaperschip, 18 nov 1808 (GAH1140)
Doetje Beerends geb 4 feb 1783, ged 23 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Beerend Jans en Kaatje Hendriks van Lindt
Fredrik Beerends geb 12 mrt 1787, ged 1 apr 1787 Grote Kerk HRL, zv Beerend Jans en Kaatje Hendriks van Lint
Geertruid Beerends Antoon Harings en G.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Getje Beerends geb 16 may 1791, ged 29 may 1791 Grote Kerk HRL, dv Beerend Johannes en Mintje Ages
Grietje Beerends zie ook: Grietje Andries; ged 20 sep 1757 Grote Kerk HRL, dv Beernd Sjoerds en Minke Louws
Harmen Beerends H.B. en Klaaske Klaases, beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 22 oct 1775 HRL, en toen getrouwd
Harmen Beerends Klaas Arends Nack ende Antie Beerends, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd H.B., goede bekende, 23 may 1789; ondertrouw HRL; Harmen Jansen ende Geertruid Lammerts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.B., goede bekende, 22 may 1790; ondertrouw HRL; Pieter Jans en Marijke Berends Harderwijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.B., deszelfs schoonbroeder, 20 apr 1793; ondertrouw HRL
Harmen Beerends woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Hendrik Beerends ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 192:2:0 ter zaeke geleverde 29 lopen Rogge, 13 jan 1807, quit. no. 1 (GAH1139)
Jakob Beerends huwt met Aafke Jakobs, kind: Jakob Jakobs, geb 8 may 1778, ged 26 mai 1778 Grote Kerk HRL
Jakob Beerends huwt met Berber Tjeerds, kind: Beerend Jakobs, geb 25 aug 1778, ged 6 sep 1778 Grote Kerk HRL
Jan Beerends geb 30 jun 1783, ged 13 jul 1783 Grote Kerk HRL, zv Beerend Jans en Akke Sets
Jan Beerends huwt met Froukie Jans, beide van HRL, geproclameert de 12-19 en getrout de 26 dito nov 1758
Jan Beerends huwt met Lubtje Jans, kind: Duuwke Jans, geb 12 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Jan Beerends ovl 3 dec 1790 HRL, oud 41 jaar
Jan Beerends Wijders Compareerde ter vergadering den Bierdraager Jan Visser dewelke door den Fiscus geciteerd was ter zaake dezelve onlangs eene gevangne Antje Willems Rauw genaamd, welke na ''t Landschaps Tugthuis getransporteerd zoude worden mishandeld had behalven dat hij zich aan eenige malversatien jegens den Stads Majoor de Vries had schuldig gemaakt, bestaande zijne beschuldiging hier in speciaal. Dat hij voorzeide gevangne in den Nagt van 20 may Wanneer zij verzogte van haar behoefte moogen doen, geweigerd had van na ''t privaat te gaan, met eenige vuile uitdrukkingen daarbij, te Schandelijk om te noteeren dat hij dezelve Gevangene Zeer insolent bejegend had, in praesentie van de Majoor de Vries, en eenen J.B. uit het Diaconije huis, ter gelegenheid dat de laatstgemelde haar eenige Verschooning bragt, met bedreiging dat Wanneer zij hem wilde tegenspreeken, hij haar op de kooy zoude gooyen, en meer brutaale Expressien. Dat hij dezelve Gevangene zeer onheus behandeld had, bij occagie dat haar kinders van haar als deszelfs moeder, afscheid wilden neemen hebbende haar toen ook gedreigd, van haar op de kooy te willen Smijten. Dat dezelve gevangne hem vier Stuivers had gegeven, om daar voor Snuiftabak voor haar te koopen, dewelke aan haar ten dien einde door de Diaconen gegeeven waaren, dan in plaatze van aan het verlangen der Gevangene te voldoen, had hij daar voor Jenever gekogt. en eindelijk dat hij de Majoor de Vries, welken hem hier over onderhouden wilde, zeer brutaal behandeld had, met deeze Expressien, heb je alles gedaan dan kin je heen gaan, ik ben hier baas, en gij hebt niets te zeggen, of anders, daar heb je de Sleutels. Alle welke facta door den Fiscus, met behoorlijke attestatien beweezen wierden, en zaaken zijnde een dienaar der Justitie in ''t geheel niet passende, tendeerende den Eisch van den Fiscus dat den beklaagde van zijne post als Wijnwerker of Bierdraager met den aankleeve van dien, mogte werden gedeporteerd, of anderzints zodanig gestraft als den Raad in goede Justitie, zoude verstaan te behooren. Waar over rond gevraagd zijnde, wierde uit Consideratie en straffen, welke den Beklaagde reeds over begaane feiten en zulks alles tot zijne verbetering niet had moogen helpen, als mede uit aanmerking dat hem onlangs bij zijne jongste Straf ernstig onder het oog gebragt was, dat ingevalle hij zich weder in het minste kwam te vergrijpen, als dan van zijne post te zullen worden afgezet, behalven dat hij den Raad in het verhoor over voorenstaande beschuldigingen grove onwaarheeden had zoeken wijs te maaken, en beschuldigingen tegens anderen, en wel speciaal tegens den Majoor de Vries had ingebragt, over daaden waar aan bij onderzoek gebleek, dat hij zelven schuldig was, na rijpe deliberatie goedgevonden den Beklaagde van zijne post als Bierdraager met den aankleeve van dien te deporteeren zoo als hij gedeporteerd word bij deezen, zijnde wijders goedgevonden, hem de facto in de bedieninge van voorz:Zijne Post te Surcheren en bij de eerstkoomende vergadering dit besluit van den Raad voor te leezen en bekend te maaken, ma. 3 jun 1799 (GAH45)
Klaas Beerends K.B. en Koenia Lieuwes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Fyke Klaases, geb 16 nov 1783, ged 2 dec 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Koenia L. ; kind: Fyke Claases, geb 26 feb 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL; moeder als: Kunnigje L. ; kind: Berend Klaases, geb 18 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL, moeder als: Kunnigje L. ; kind: Lieuwe Klaases, geb 9 feb 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL, moeder als: Kunigje L. ; kind: Lieuwe Klaases, geb 1 nov 1792, ged 13 nov 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Kunnigje L.
Lucas Beerends ged 7 aug 1768 Grote Kerk HRL, zv Beerend Lucas en Dieuwke Jans
Marijke Beerends zie: Bettels, Braams, Oorthuis, Rekkenburg, IJking
Marten Beerends zie: Bos
Marten Beerends zie: Bos
Martje Beerends ged 5 jul 1761 Grote Kerk HRL, dv Beerend Lucas en Trijntie Harmens
Piebe Beerends ged 10 mei 1768 Grote Kerk HRL, zv Beerend Jans en Sara Jans; ged 19 dec 1771 Grote Kerk HRL, samen met Jan Beernds, zv Beernd Jans en Sara Jans
Adrianus Beerendsen geb 1799 HRL, huwt met Anna Fredriks Hes op 19 sep 1819 HRL, huw.afk. 5 en 12 sep 1819, zv Bernardus B, en Anna Driesten; BS huw 1819, ovl 1837
Grada Beerendsen oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-103; VT1839
Jan Beerendts geb 11 nov 1776, ged 26 nov 1776 Grote Kerk HRL, zv Beerendt Jans en Kaatje Hendriks van Lint
Jan Beerendts huwt met Aagje Jakobs, kind: Trijntje Jans, geb 24 jul 1775, ged 8 aug 1775 Grote Kerk HRL
Dirk Beerens huwt met Befke Claases, kind: Wytske Dirks, ged 17 jul 1740 Grote Kerk HRL
Jan Beerens J.B. ende Grietje Harings beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs vader Haring Baarda, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Grietje Harings, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en doe ook getrouwt
Antie Beerents ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL, dv Beerent Jans en Sara Jans
Grietje Beerents huwt met Rinnert Bruins, kind: Govert Rinnerts, ged 27 nov 1740 Westerkerk HRL; kind: mogelijk ook ene Berend Rinnerts, huwt met Jantje Klases ?
Hendrik Beerents ende Arjaantie Tijssen, beyde van hier, huw.aang. 1 mei 1734 HRL, Comende wegens de Bruid Eeke Jans, desselfs dienstmaagd; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jan Beerents ged 7 apr 1749 Grote Kerk HRL, zv Beerent Jans en Atje Jans; J. Beernts, ged 31 dec 1747 Grote Kerk HRL, zv Beernt Jans en Attje Jans
Jan Beerents huwt met Feyke Everts, kind: Berent Jans, ged 6 aug 1741 Grote Kerk HRL
Jan Beerents huwt met Jetske Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd den 15-29 jul en getrouwt den 4 aug 1753
Jan Beerents weesvoogden bet f. 142:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Martinus Peereboom, Cornelis Pieterse, Servaas Willems, Fredrik en Lieuwe Pieters, Claas Jeltes, Pieter Hendriks, J.B., Haaye Andries, Hendrik Johannis en Benjamin Rommerts, 20 aug 1783. (GAH1114); id. f. 75:0:0 aan en door dit o terzaake verdiende loon van J.B., Haaye Andries en Pieter Reins, als gleibakkersgezels werkende bij burg. H.R. Binksma, 18 jun 1790. (GAH1122)
Klaaske Beerents ged 26 xber (dec) 1756 Grote Kerk HRL, dv Beerent Harmens en Dieuwke Reins
Trijntje Beerents ged 3 aug 1745 Grote Kerk HRL, dv Beerent Jans en Antje Jans
Jan Beern huwt met Jeltje IJsbrants, zie aldaar
Anna Maria Beernd huwt met Jan Hendrik Pieters Veldhuis, beyde van HRL, geproclameerd den 31 desember 1752 en den 7-14 jan 1753 en doen ook getrouwt
Johannes Beernd ovl 9 jul 1790 HRL, oud 20 jaar
Sjoerd Beernd geboortig van Wijnaem, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Rinnert Arents Wijnsma op 2 mei 1683. (burgerboek)
Aaltje Beernds huwt met Hendrik Lubberts, beide van HRL, geproclameerd de 30 apr en de 7 mei en getrout de 15 dito 1758
Aaltje Beernds huwt met Pieter Reinders, beide van HRL, geproclameerd de 21 okt en de 7 en getrout de 24 nov 1762
Aaltje Beernds mogelijk dezelfde als boven vermeld; ovl/begr. 25 nov 1794 HRL, oud 30 jaar
Aaltje Beernds mogelijk dezelfde als onder vermeld; huwt met Jan Willems Beusink, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763
Anskie Beernds huwt met Joost Ottes, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en de 1 en getrout de 8 jun 1760
Antie Beernds huwt met Hendrik Lubberts, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 7 ber (=september) 1764
Antie Beernds huwt met Jan Hendrik Hendriks, beide van HRL, geproclameert de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Antje Beernds huwt met Engbert Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 feb 1765
Antje Beernds huwt met Jelmer Piers, kind: Antje Jelmers, geb 16 jan 1773, ged 2 feb 1773 Grote Kerk HRL
Claas Beernds Jan vd Horst bet f. 400:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis in vermindering vd erffenis door C.B. bij testament gemaakt, 3 jul 1781. (GAH1112); weesvoogden bet f. 281:0:0 voor het restante der gelden uyt den boedel van wijlen C.B. geproflueert, 16 jul 1782. (GAH1113)
Claaske Beernds huwt met Hendriens Niesing, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764
Douwe Beernds huwt met Trijntie IJpes, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout den 15 jannewari 1758
Freerk Beernds huwt met Trijntie Minnes, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 mei 1769
Geertje Beernds Den 7 apr 1756 is door de magistraat geaccordeerd dat G.B., poortierse van ''t Noorderhoofd dito bedieninge zelfs mag waarnemen om welks getrouwelijk te verrigten sij den Eed heeft afgelegd in handen van de Heer Presid:Burgemr. Wopco Buma; sijnde sij rede met deze bedieninge gebeneficeerd geworden den 11 dec 1726; te zien in ''t Dag:Resolutieboek van 1719 tot 1731, fol:84. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Geeske Beernds huwt met Harmen Harmens, op 4 jul 1756 HRL; ook R.K. zelfde datum, maar dan Geeske Berends
Grietie Beernds ged 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL, dv Beernd Pieters en IJtie IJsbrands
Harmen Beernds huwt met Geertruyd Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762
Harmen Beernds ovl 23 jan 1793 HRL, oud 49 jaar
Hendrik Beernds H.B. ende Marijke Tjepkes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Martinus Clijver, deszelfs swager, 13 sep 1788; ondertrouw HRL; Berend van Holt ende Geeske Harmens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.B., goede bekende, 4 okt 1788; ondertrouw HRL; H.B. en Marijke Tjepkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 28 sep 1788 HRL
Hieke Beernds geb 9 jul 1803 HRL, ovl voor 1807, N.H., ged 21 jul 1803, dv Beernd Jans en Aafke Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1803
Yttie Beernds van HRL, huwt met Jannes Ernij, soldaat alhier in garnisoen, van deese stad, geproclameerd de 25 mrt en de 1-8 en getrout de 10 apr 1764
Jacob Beernds ged 19 mrt 1771 Grote Kerk HRL, zv Beernd Harmens en Aukje Jacobs
Jacob Beernds huwt met Marijke Proost, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 feb 1764
Jan Beernds geb 16 mei 1805 HRL, ged 2 jun 1805 HRL, zv Beernd Jans en Aafke Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1805
Jan Beernds ged 19 dec 1771 Grote Kerk HRL, samen met Piebe Beernds, zv Beernd Jans en Sara Jans
Jan Beernds huwt met Aafke Claases, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 Jannewari 1769 in de Westerkerk HRL
Jan Beernds huwt met Jeltje Tijssen, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 nov 1768 in de Westerkerk HRL
Jan Beernds huwt met Jetske Keimpes, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 7 ber (=september) 1764
Jan Beernds huwt met Mettje Teunis, beide van HRL, geproclameerd de f. 1:8:15 en getrout de 23 mei 1763
Jan Beernds huwt met Pijttie Johannes, beide van HRL, geproclameerd de f. 13:20:27 nov 1763 getrout
Jan Beernds huwt met Riemke Roukes, beide van HRL, geproclam; de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764
Jan Beernds huwt met Stijntie Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 1-11 en getrout de 18 mei 1760
Jan Beernds huwt met Tetske Stoffels, beide van HRL, geproclameert de 22-29 jul en getrout de 5 aug 1759; kind: Hiltje Jans, ged 4 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Stoffel Jans, ged 19 okt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Aukjen Jans, geb 18 sep 1772, ged 6 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Auckje Jans, geb 3 feb 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Jans, geb 6 nov 1777, ged 2 dec 1777 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Jans, geb 13 jul 1780, ged 9 jul 1780 Grote Kerk HRL; kind: Beerend Jans, ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL
Johannes Beernds ged 11 jun 1771 Grote Kerk HRL, zv Beernd Jansen en Aaltje Johannes
Johannes Beernds ged 11 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Beernd Johannes en Sjoerdje Rinses; ge. 8 dec 1767 Grote Kerk HRL, zv Beernd Johannes en Sjoertje Rinses
Lijsbeth Beernds huwt met Lieuwe Douwes, beide van HRL, geproclam; de 21-28 7 ber (= september) en getrout de 5 okt 1766
Lijsbeth Beernds huwt met Nanning Piers, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk HRL
Lijsbeth Beernds ovl 6 feb 1728 HRL, oud 26/28 jaar
Lubbert Beernds Geeft UEd:Achtbh:met schuldige eerbied te kennen Johannes Jacobs alhier ter Steede, hoe dat door ''t overlijden van Pijter Hayes een sakdragers plaats is komen te vaceren, met welken bedieninge den suppliant gaarne Soude Sijn vereerd:addresserende sig ten dien einde aan UEd:Achtbh:Tafel, versoekende seer gedienstelijk aanstellinge van hem supplnt:tot meede sakdraeger binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende; dog aangesien den supplnt geen genoegsame ouderdom heeft bereikt om dien post selven waar te nemen, soo was desselfs versoek met eenen dat UEd:Achtbh:den persoon van L.B. tot ''t waarnemen dies gelieven te qualificeren die sulks insgelijks van herten begeert:quo facto etc: (:onder stonde:) get:S:Rienstra gesw:Clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen Johannes Jacobs tot meede ordinaris Roggedraeger binnen deese Stad op lasten, pligten en gehoorsaamheeden daar toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 2Jun17 51 /:was get:/S B Bosscha onder stonde Ter Ordtie van de Magistr (:get:) M:V:Idsinga; (:onder stonde:); de Magistraat admitteert en stelt mits deesen tot substituut Rogdraeger in de plaetse van Johannes Jacobs de meede supplnt L.B. mits doende ten dien eynde den eed van getrouwigheid Actum den 2 Jun 1751 (:was get:)S B Boscha /:onder stonde:/Ter Ordtie van de magistr(:get:) M:V:Idsinga; (:Laeger Stonde:); den 2 Jun 1751 heeft L.B. den Eed als subst koorndraeger gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr. Bosscha In Kennisse van mij secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lutske Beernds Jan Jansen en L.B., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 24 jan 1779 ten zelfden dage alhier getrouwd
Maartje Beernds huwt met Taede Taedes, beide van HRL, geproclameerd de 27 apr en de 4 en getrout de 11 mei 1766 in de Westerkerk HRL
Manus Beernds huwt met Clare Andries, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout de 7 jun 1767
Maria Beernds huwt met Jan Beernd Bartel, beide van HRL, geproclameert den 19-26 May en getrout de 3 jun 1754 in de Westerkerk HRL
Marijke Beernds ovl 14 sep 1793 HRL, oud 24 jaar
Marijke Beernds Pieter Jans en M.B., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pytie Beernds ged 7 jun 1768 Grote Kerk HRL, dv Beernd Jansen en Aaltje Johannes
Pyttie Beernds huwt met Schelte Oedses, beide van HRL, geproclameert den 8-15 en getrout de 22 mei 1757
Reiner Beernds van de Nieuwe Peekel A, huwt met Trijntie Johannes van HRL, geproclameerd de f. 11:18:25 nov en getrout met Attestasie de 9 dec 1770; kind: Johannes Reins, geb 8 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Berend Reins, geb 15 nov 1778, ged 1 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Reins, geb 6 mei 1780, ged 23 mei 1780 Grote Kerk HRL; kind: Martje Reinders, ged 19 nov 1771 Grote Kerk HRL
Rigtje Beernds Pier Jans en R.B., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 31 jan 1779 HRL; ten zelfden dage alhier getrouuwd; kind: Reintje Piers, geb 8 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL
Ruird Beernds huwt met Hiltje Abrahams, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 mei 1765
Swaantje Beernds ovl 11 nov 1790 HRL, oud 35 jaar
Tyttie Beernds huwt met Gerrijt Jansz, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 dec 1763
Trijntie Beernds huwt met Frans Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 nov 1766; kind: Frans Fransen, ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL; kindL Baukje Fransen, ged 10 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL
Trijntie Beernds zie ook: T.B. Boersma; huwt met Johannes Hemmes van der Meulen, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrouw de 20 nov 1768 in de Westerkerk HRL; huw reg. N.H. HRL; kind: Hemme Johannes, geb 23 jul 1772, ged 16 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Attje Johannes van der Meulen, ged 19 nov 1769 Westerkerk HRL
Trijntje Beernds ovl 12 apr 1728, oud 46 jaer
Wopke Beernds huwt met Claaske Minnes, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mrt 1761; ovl 28 nov 1803 HRL, oud 60 jaar; kind: Beernt Wopkes, ged 12 jul 1763 Grote Kerk HRL
Hendrik Beerning huwt met Foekjen Rimmerts, beide van HRL, geproclameert de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Aegjen Beerns Pieter Gerrits van HRL, ende A.B. van Oosterbierum koomende weegens de bruid Auke Pieters van Wijnaam, 19 aug 1741; ondertrouw N.H. HRL; van Oosterbierum, huwt met Pieter Gerrijts van HRL, sijn geproclameert den 20-27 aug en den 3 sep 1741, en doe ook getrouwt in de Westerkerk HRL; kind: Gatske Pijtters, ged 11 feb 1748 Westerkerk HRL, moeder als Aefke B. ; kind: Antje Pieters, ged 5 aug 1742 Westerkerk HRL
Antie Beerns ende Jan Willems, beyde van HRL, huw.aang. 11 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Cornelis Annes, desselfs swager; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Antie Beerns ende Lodewijk Gerrits, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid desselvs Swager Pieter Joosten; huw aang. HRL 1739
Antje Beerns ovl 11 jul 1727 HRL, oud 40 jaeren
Beern Beerns Berend Berends ende Sijbrigje Clases, beide van HRL, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Pier Heins en de Bruidegom gest:met sijn vader B.B. ; huw.aang. HRL 1738
Bente Beerns huwt met Hiltje Gerbens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 desember 1743 en den 5 jan 1744 en getrouwt de 1 maart; Remonstreerd met Verschuldigde Eerbiedigheid Romke Jansen ordris noodkoolmeeter binnen deze Stad:dat hem suppliant van bezondere dienst en nuttigheid zoude weesen ditzelve te laten bedienen en Waarneemen door eenen gesubstitueerde, indien sulx UEd:Achtb:konde welgevallen, en dezelve daar toe geliefden te qualificeren eenen B.B., Borger dezer Steede, dewelke dit Werk meermaelen geëxerceerd hebbende, bevonden is daar toe capabel te weesen, en deeze Verdienste ten hoogsten benodigd te hebben; Versoekende daarom mede op ''t onderdanigste UEd:Achtb:gunstige reflexie op zijn persoonen en qualificatie ten fine bovengemeld, requisitus (was Get:)S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het Versoek, nomineerd en steld mits deesen de meede Supplnt:B.B. tot subst. noodkoolmeeter binnen deese Stad op de Lasten en pligten daar toe Staande mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 25 jul 1750. (was Get:) Hendrk. Schaaf (onder stonde) Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram praeside Schaaf den 25 jul 1759. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Claas Beerns ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 65:13:0 weegens 24 schou en 13 korven turf door hem in ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 5, 5mey17 30. (GAH1060)
Dirk Beerns ged 3 nov 1754 Grote Kerk HRL, dv Beern Dirks en Aeltje Hendriks Dirk Beernts, ged 4 jan 1752 Grote Kerk HRL, zv Beernt Durkx en Aeltje Hendrikx
Dirk Beerns Jacob Cornelis van Mackum en IJsjen Epkes van HRL, koomende voor de Bruit desselvs steevader D.B. pelmolenaarsknecht alhier 9 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL
Dirk Beerns korfmaker 1746-1760; b; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:15:0 tersaake korven door hem tdv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 26, 21 nov 1730. (GAH1060); Jan Alberts ende Berber Hendriks beide van HRL, komende wegens de bruid D.B., korfmaker, 6 jul 1743; ondertrouw N.H. HRL
Dirk Beerns van Almenum, huwt met Mayke Beerns van HRL, geproclameerd den 31 octob:en den 7-14 nov 1745 en doen ook getrouwt
Dirkje Beerns ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL, dv Beern Dirks en Aeltje Hendriks
Douwe Beerns Simon Meiles ende Maike Douwes, beide van deese Stad, huw.aang. 25 jan 1738 HRL, Commissrs:Burgemr. Schrik, komende voor de Bruit D. B; huw.aang. HRL 1738
Durk Beerns Claes Cornelis ende Tijke Broers, beyde van Hier, huw.aang. 23 apr 1735 HRL, komende voor de bruid D.B. ; huw.aang. HRL 1735
Durk Beerns ged 29 mrt 1744 Grote Kerk HRL, zv Beern Durks en Trijntje Joukes
Gerrit Beerns IJde Rinses en Baukjen Jans beide van HRL, komende voor de bruid G.B. desselvs neef, 15 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Beerns Tevis Hendriks ende Aeltje Jans beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs steevader G.B., 7 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Beerns en Lijsbert Jurjens, beyde van HRL, huw.aang. 28 jul 1736 HRL, komende voor de bruyd Reunes Jansen, desselfs oom; huw.aang. HRL 1736; huwt met Lijsbet Jurjens, kind: Jurjen Harmens, ged 17 mrt 1744 Grote Kerk HRL
Harmen Beerns huwt met Eelkje Douwes; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759)
Hebbeltje Beerns Geeven met Eerbied UEd:Achtb:te kennen Jan W. Sidonides en H. B
Hemme Beerns Claas Clasen ende Rigtie Folkerts beide van HRL, komende voor de Bruit desselvs oom H.B. aldaar, en vertoonde de Bruidegom een Cedule van desselvs vader tot consent in deesen, 2 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Beerns en Emmetie Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 1 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Marten Jacobs; huw.aang. HRL 1736
Hendrik Beerns huwt met Claaske Jeltes, beide van HRL, geproclameert de 17-24 sep en de 1 okt 1758 en getrout de 13 janewari 1761
Jan Beerns Dirk Sijtses ende Berber Sijnes beide van HRL, koomende voor de Bruit J.B. steen(?)voerder te HRL, geblijkende van ''t consent van des Bruits Moeder, 14 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jan Beerns Ewert Sijbrands van HRL, ende Anna Gerrits van Alkmaar, huw.aang. 14 mrt (vermeld is: feb) 1739 HRL, komende voor de bruidegom en bruid desselvs oom van de bruidegom J.B., steenvoerder, en Vertonende Attestatie dat aldaar de geboden waeren aangetekent; huw.aang. HRL 1739
Jan Beerns Gerrit Harmens ende Trijntie Gerrits beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom J.B.; ondertrouw N.H. HRL
Jan Beerns J.B. en IJbeltie Johannes beyde van HRL, koomende weegens de bruid deszelfs oom Nanning Willemz, 30 May 1744; huwt met IJbeltje Johannes, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 31 May en den 7-14 jun 1744 en doen ook getrouwt
Jan Beerns Lucas Bos en Fokeltie Andrijs, beide van HRL, huw.aang. 8 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oom J.B. vertonende de handt van haar vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1736
Jan Beerns ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:10:0 tersaake 6 schouw turf door hem tbv het weeshuys gelevert, ord. no. 11, 18 nov 1730. (GAH1060)
Jan Beerns ovl 25 sep 1727 HRL, oud 40 jaer
Jan Beerns van HRL, ende Riemke Sijtses van Makkum, huw.aang. 2 okt 1734 HRL, Comende voor de bruid Age Wybes; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jan Beerns Willem Jansen en Trijntie Jansen beide van HRL, koomende weegens de bruid J.B., 26 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Jeltie Beerns ende Doitse Annes, beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL, Comende voor de bruyd desselfs Vader, (naam niet vermeld); huw aang. Gerecht HRL 1733
Johannes Beerns ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 115:12:0 terzake 18 1/2 schouw turf f. 5:5:0 per schouw, alsmede voor werkloon, kwit. no. 3, 28 sep 1771. (GAH1102); id. f. 19:10:0 voor 31/4 schouw turf f. 5:0:0 per schouw, alsmede voor werkloon, kwit. no. 4, 29 okt 1771. (GAH1102)
Jooris Beerns huwt met Sijtske Cornelis; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); kind: Antje Jooris, ged 8 sep 1744 Grote Kerk HRL
Klaas Beerns C.B. ende Janke Jans beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselves oom Taede Dirks, 13 Nov 1745; huwt met Janke Jans, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 nov 1745 en doen ook getrouwt; Gerben Jacobs ende Henderina Hendriks beyde van HRL, komende weegens de bruid C.B., 3 May 1749
Lolke Beerns geeft met schuldige eerbiedigheit te kennen Harmen IJsbrands een van UE Achtbn: ratelwagters hoe hij wel genegen zoude zijn dito ampt over te dragen aan eenen L.B. mede binnen dese Stadt. Edogh dewijl sodanigen overdragt sonder consent van UEd:Achtb niet kan geschieden soo versoeken deselve supplntn met vorige eerbiet dat UE:en Achtb. dese overdragt gelieven te accorderen en over sulks de persoon van L.B. in plaats van Harmen IJsbrands tot ordris ratelwagter aan te stellen op lasten, pligten en gehoorsaamheden daar toe staande q. f. etc:(get), P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemeld nomineerd mits desen de persoon van L.B. tot mede ordris gesw ratelwagter binnen dese stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses stads. Actum den 29 apr 1737 (was get) Junius Munter(get) M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 29 apr 1737 heeft L.B. den eed van getrouwigheid in handen van de presid. burgemr Schrik gepresteerd, in kennisse van mij secrts (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); straatmaker in 1764, b; huwt met Grijttje Jacobs, kind: Trijntje Lolkes, ged 1 sep 1740 Westerkerk HRL
Lubbert Beerns Minne Hendriks ende Rinske Rinzes beide van HRL, koomende voor de Bruit desselvs oom L.B., 9 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Mayke Beerns van HRL, huwt met Dirk Beerns van Almenum, geproclameerd den 31 octob:en den 7-14 nov 1745 en doen ook getrouwt
Meinke Beerns en Haytse Clases, beyde van HRL, huw.aang. 25 feb 1736 HRL, komende voor de bruyd Pijtter Beerns desselfs Broeder; huw aang. HRL 1736
Neeltie Beerns ende Gerrijt Hendriks, beyde van HRL, huw.aang. 2 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Ewert Janse, desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Neeltie Beerns huwt met IJmke Sickes, beide Van HRL, huw.aang. 9 nov 1737 HRL, komende Voor de bruid Sijtse Gerrits; huw.aang. HRL 1737
Neltje Beerns ovl 5 aug 1727 HRL, oud 40 jaeren
Pier Beerns P.B. en Geertje Hendriks beyde van HRL, koomende de fiscaal Dreyer weegens de bruid en bruydegom met attestatie, 9may17 44; huwt met Geertje Hendriks, beyde van HRL, sijn geproclameerd 10, 17 en 25 May 1744, en doen ook getrouwt
Pier Beerns P.B. ende Antie Gerrits beide van HRL, komende voor de bruid desselvs neef Jan Cornelis, 28 mrt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Pytter Beerns Haytse Clases en Meinke Beerns, beyde van HRL, huw.aang. 25 feb 1736 HRL, komende voor de bruyd P.B. desselfs Broeder; huw aang. HRL 1736
Steffen Beerns ovl 22 sep 1727 HRL, oud 33 jaar
Tymen Beerns van HRL, ende Antie Hendriks van Wolvega, huw.aang. 20 sep 1738 HRL; Commissrs:Burgemr. Vosma, koomende wegens de Bruidegom en Bruit met een verklaringe van deselve Jacob Simons, mr. schoenmaker; huw.aang. HRL 1738
Tomas Beerns ovl 5 mrt 1727 HRL, oud 69 jaeren
Tuentie Beerns van HRL, ende Pieter Symons van Makkum, huw.aang. 8 jan 1735 HRL, komende voor de bruid IJke Goverts, desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Willem Beerns ende Acke Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 10 apr 1734 HRL, Comende voor de bruid Gerrijt Sijtses, desselfs vaeder; huwaang Gerecht HRL 1734
Harmanus Beernt mr chirurghijn binnen HRL in 1732, chercher in 1851, huwt met Eelkjen Douwes; zie aldaar; Hendrik van Beemen ende Hiltje Harmens beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vader H.B., mr chirurgijn, 30 Apr 1745
Aeltie Beernts van Sneek, en Frans Pijters van HRL, huw.aang. 24 sep 1735 HRL, vertonende de bruidegom Schriftelijk Consent; huw.aang. HRL 1735
Akke Beernts geb 4 sep 1806 HRL, ovl 26 feb 1871 HRL, werkster, N.H., ged 30 sep 1806 HRL, dv Beernt Tikkel en Jeltje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198, 200, wijk D-172, wijk E-274, wijk F-102, wijk G-182, supp wijk H-265
Anne Beernts Remonstreert UEd:Achtb:met verschuldige Eerbied Schelte Sipkes burger alhier, hoe dat door ''t overlijden van A.B., de bedieninge als deurwagter van de Kleine Kerck is koomen te vaceren, en alsoo de supplnt:sigh daar meede weeder seer gaerne sagh begunstight; soo addresseert hij sigh mits deesen aen UEd:Achtb: seer gedienstelijk versoekende UEd:Achtb:gelieven den supplnt: in plaetse van de overleedene A.B. weederom aen te stellen tot deurwaghter van de Kleyne Kerk alhier ter Steede, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, met praesentatie van den behoorlijken Eed. quo facto etc (onderteekent) Reqtus R:J:de Swart. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert mits deesen de supplnt:Schelte Sipkes tot deurwagter van de Kleine Kerk op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende; mits bij handtastinge behoorlijke belofte van getrouwigheyt en oppassendheyd doende, Actum den 2 jun 1747. /:get:/Pier Bretton, Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 3 jun 1747 heeft Schelte Sipkes aen de Hr Presid: Burgemr P. Bretton bij handtastinge belooft om sijn bedieninge als deurwagter van de kleine Kerk deeser Steede getrouwelijk te sullen waerneemen Act:uts:(:onder Stonde:) In kennisse van mij gesw:Clercq (get:) abs:sec:R:J:de Swart. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met schuldige Eerbied Pijtter Hendriks ten gedagten Steede, hoe dat door het overlijden van A.B. de bedieninge als Stille Veeger is koomen te vaceren, met welke bedieninge de supplnt:seer gaerne soude sijn vereert; Alwaeromme deselve sigh bij deesen aen UEd:Achtb:addresseert, seer gedienstelijk versoekende UEd:Achtb: gelieven hem supplnt:in plaets van de overleedene weederom aen te stellen tot ordrs Stille Veeger deeser Steede op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende quo facto etc:/:was get:/Reqtus R:J:de Swart. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek, nomineert mits deesen de supplnt:Pijtter Hendriks tot ordrs Stille Veeger van deese Stad; op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende, mits bij handtastinge behoorlijke belofte van getrouwigheit en oppassendheyd doede, Actum den 2 jun 1747/:was get:/ Pier Bretton Ter ordtie van de Magistr:abs:sec:R:J:de Swart gesw:Clercq; (Onder Stonde); Op heeden den 3 jun 1747 heeft Pijtter Hendriks bij handtastinge aen de Presid:Burgemr P:Bretton de bedieninge als ordrs Stille Veeger deeser Steede getrouwelijk waer te neemen, actum uts: (onder Stonde), In kennisse van mij abs:sec:(:get:) R:J:de Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); A.B. ende Beitske Clases, beide van HRL, huw.aang. 23 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid Faendrich Poort, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734; Remonstreert met Schuldige Eerbied A.B. vrijgesel binnen dese Stad hoe dat door de resignatie van Hotse Jans gewesen Stads Stilleveger alhier die bedieninge Vacant geworden Sijnde hij Supplnt Zig daer meede Zeer Gaerne Saege begunst Also Addresseerende Sig bij desen Zeer ootmoedig aen Ued Achtb met Zeer gedienstig Versoek dat Ued Achtb hem Supplnt gelieven aen te Stellen tot ordris Stilleveeger deeser Steede op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende Quo facto etc reqtus M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeert de Supplnt Sijn Versoek ten Requeste gedaen eligeerende over Sulx de persoon Van A.B. tot Stilleveger deser Steede op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed om Sig in deese bedieninge met alle Vlijtigheit te Sullen gedragen actum den 22 feb 1730 vert Ulbe Hania Ter ordtie van de Magistr Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft A.B. Zijn eed als Stilleveger afgelegt in handen van de praesident Hania In kennisse van mij Secrts vert Arnold Van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Antje Beernts Anthony Verschuur ende A.B. beide van HRL, komende wegens de bruid Pijter Joosten desselfs swager, 8 Jan 1752; huwt met Antony Verschuur, beyde van HRL, geproclameerd 0, 16 en 23 jan en getrouwt den 20 jun 1752
Antje Beernts Tobias Velthuis en A.B., komende wegens de bruid Evert Poulus, (Beva), beide van HRL, 15 May 1751; huwt met Tobias Veldthuis, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 31 May 1751 en doen ook getrouwt; kind: Michiel Tobias Velthuys, ged 6 feb 1759 Grote Kerk HRL
Arjen Beernts huwt met Aaltje Reiners, kind: Reiner Arjens, ged 31 aug 1745 Grote Kerk HRL
Aukjen Beernts Harmen Klaases ende A.B. beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs neev IJpe Heeres 18 Apr 1744; huwt met Harmen Claases, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 19-26 apr en den 3 May 1744 en den 5 dito getrouwd; kind: Beernd Harmens, ged 24 aug 1756 Grote Kerk HRL; kind: Beern Harmens, ged 28 aug 1753 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Harmens, ged 22 sep 1750 Grote Kerk HRL; kind: Beern Harmens, ged 18 jul 1747 Grote Kerk HRL; kind: Claaske Harmens, ged 2 nov 1745 Grote Kerk HRL
Beerent Beernts B.B. van HRL, en Stijntie Jans van Dronrijp vertoonende de bruidegom attestatie dat de huwelijx gebooden op Dronrijp meede aengegeeven waeren, 10 mrt 1742; ondertrouw N.H. HRL; van HRL, huwt met Stijntje Jans van Dronrijp, sijn geproclameert 11, 18 en 26 mrt 1742 en doe ook getrouwt
Beernt Beernts Arend Steevens ende Pijttje Beernts beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder B.B., 18 Sep 1745; Gerrit Engberts van HRL, ende Leentie Gerrits van deinum, koomende wegens de bruyd B.B., 8 Jan 1746; Harmen Harmens ende Tijttje Grields beyde van HRL, komende wegens de bruyd B.B., 3 Aug 1748
Beernt Beernts B.B. ende Elske Pijtters beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs neef IJsbrand Harmens, 28 Mrt 1750; huwt met Elske Pieters, beyde van HRL, geproclameerd den 29 mrt en den 5-12 apr 1750 en doen ook getrouwt
Beernt Beernts B.B. ende Neeltje Theodorus beide van HRL, komende voor de bruit desselfs broeder Johannes Theodorus en vertoonde schriftelijk consent van des bruits vader Theodorus Bensonides, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Neeltje Theodorus, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 okt en den 4-12 nov 1742 ook getrouwt
Beernt Beernts en Tijtie Clases, beyde Van HRL, huw.aang. 28 okt 1735 HRL, komende voor de bruid Jan Johannis; huw.aang. HRL 1735; huwt met Tietje Claases, kind: Hendrikje Beernts, ged 8 sep 1744 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Beernts, ged 9 okt 1742 Grote Kerk HRL
Beernt Beernts Evert Jansen ende Janneke Jansen beide van HRL, koomende voor de bruid B.B., 15 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Beernt Beernts huwt met Lutske Sjoerdts, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May en den 22 Dito 1752 getrouwt
Beerntje Beernts zie: Oostmeyer
Coenraed Beernts Jan Hendrik Solbrink ende Catharina Coenraeds beyde van HRL, koomende weegens de bruid C.B. des selfs vaeder, 2 May 1750
Dieuke Beernts huwt met Johannis Andrijs, kind: Antje Johannis, ged 22 may 1743 Westerkerk HRL; kind: Andrijs Johannis, ged 17 okt 1741 Grote Kerk HRL; kind: Andrijs Johannes, ged 26 apr 1740 Grote Kerk HRL; D.B. ende Johannes Andrijs, beyde van HRL, huw.aang. 16 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Daniel Pijters, desselfs Oom fiches huw.aang. Gerecht HRL 1734
Doedtie Beernts van Almenum, ende Gerrijt Gerrijts van Midlum, huw.aang. 5 apr 1738 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Beernt Herkes; huw.aang. HRL 1738
Eelke Beernts huwt met Antje Durks, kinderen: Maatie, oud 2 3/4 jaar, en Jetske en Beerndt Eelkes, allen ged 12 okt 1745 Grote Kerk HRL
Eelkje Beernts huwt met Pieter Klaases, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800; kind: Dieuke Pieters, geb 19 dec 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Pieters, geb 1 jan 1793, ged 22 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Antje Pieters, geb 24 aug 1796, ged 25 okt 1796 Grote Kerk HRL
Elske Beernts Beernd Hendriks ende E.B. beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs vader Beernt Rutgers, 15 Mei 1751; huwt met Beernt Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 31 May 1751 en doen ook getrouwt
Engbert Beernts Hendrik Beernts en Marijke Gerrits beyde van HRL, koomende Weegens de bruid E.B. desselfs swaeger, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Fenne Beernts Jan Harmens ende F.B. beyde van HRL, komende voor de bruid des selfs vaeder Beernt Lammerts, 23 Aug 1749; huwt met Jan Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 Augusti en den 7 sep 1749 en doen ook getrouwt
Folkert Beernts geboortig van Sneek, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. S. Hiddema op 3 jul 1748. (burgerboek)
Frans Beernts Jan Hendrik Rutgers ende Lysbeth Fransen beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs vader F.B., 15 May 1751
Geertie Beernts ende Sijbe Jielts, beyde van HRL, huw.aang. 3 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Jan Alberts, desselfs schoonsoon; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Geertruid Beernts Albert Gerrits ende G.B. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Teunis Weslings, 29 Oct 1746; huwt met Albert Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd den 30 okt en den 6-13 nov 1746 en doen ook getrouwt; huwt met Arent Hesling, beide van HRL, geproclameert de 29 okt en de 5 en getrout de 12 nov 1758; huwt met Harmen Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762
Grietje Beernts geb 20 feb 1803 HRL, ged 19 apr 1803, N.H., dv Beernts Jans en Leentje Martens; dopen Grote Kerk HRL 1803
Harmen Beernts Harmen Rutger Velthuis ende Sijtske Klaeses beyde van HRL, komende weegens de bruid H.B., desselfs oom, 5 Apr 1749
Harmen Beernts huwt met Pijtje Haantjes, kind: Haantje Harmens, ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Berent Harmens, ged 20 okt 1744 Grote Kerk HRL
Harmen Beernts Sierk Cornelis ende Trijntje Harmens beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vaeder H.B., 13 Feb 1751
Harmen Beernts van HRL, ende Sijke Sijedses van Baerd, vertonende de bruidegom schriftelijk consent van des bruyd vaeder, 30 Aug 1749
Hendrik Beernts Hendrik Alberts ende Joukjen Oeges beyde van HRL, koomende weegens de bruid H.A., bontweever, 15 Aug 1744
Hendrik Beernts Hindrik B. ende Marijke Gerrits beide van HRL, komende voor de bruid Harmen Harmens, 28 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; Is voor het gerechte rat. off. ordonnantie gegeeven dat de huwelijks geboden Welke hier vooren op de 28 passato Waaren aangegeeven van H.B. en Marijke Gerrits, bij provisie en tot naeder order geblijk zullen blijven opgeschort, also aan de Hr. presid: Burgemr. Veersma is ter ooren gekomen dat de bruydegoms vaeder nog in leeven is, waar van hij geen consent heeft getoond, 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL; H.B. en Marijke Gerrits beyde van HRL, koomende Weegens de bruid Engbert Beernts desselfs swaeger, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Marijke Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 january 1741 en doe ook getrouwt; Jilles van deursen ende Maertje Gerrits beyde van HRL, komende wegens de bruyd des selvs swager H.B., 13 Nov 1745
Hendrik Beernts huwt met Dirkjen Dirks, beyde van HRL, geproclameerd den 29 apr en den 6 May en den 13 dito 1753 en doen ook getrouwt
Hendrik Beernts huwt met Marike Hendriks Elzing op 11 apr 1802 HRL, komt van Dokkum, verkoopt een huis in 1801; huw Grote Kerk HRL 1802
Hendrikje Beernts ged 8 sep 1744 Grote Kerk HRL, dv Beernt Beernts en Tietje Claases; ged 9 okt 1742 Grote Kerk HRL, zv Beernt Beernts en Tijtje Claases
Yttje Beernts zie ook: IJ. Willems, huwt met T.J. Forth; Tomas Forwt en Y.B. beide van HRL, komende de klerk Dreyer met attestatie van Bruidegom en bruid. 26 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Thomas Forwt, beyde van HRL, sijn geproclameert den 27 jan en den 3-10 feb 1743 en den 12 Dito getrouwt; huw.reg. N.H. HRL
Jacob Beernts ged 22 jul 1742 Grote Kerk HRL, zv Beernt Jansen en Baukjen Jacobs
Jan Beernts arbeider, 1747, huwt met Fijke Everts; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Beernts geb 3 jun 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL, zv Beernt Beernts en Grietje Gerrits
Jan Beernts Gerrit Jansen van HRL. ende Baukjen Gerbens van Tzummarum koomende weegens de bruid J.B., bontweever, vertoonende attestatie dat de geboden tot Tzummarum wettig waaren aangegeeven, 2Mey 1744
Jan Beernts huwt met Maartje Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 8-15 en getrout de 22 nov 1761
Jan Beernts huwt met Pietje Joannes, kind: Baukje Jans, ged 30 apr 1765 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, ged 23 jul 1769 Grote Kerk HRL, moeder als P. Johannes; kind: Pijttje Jans, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Jan Beernts huwt met Trijntje Willems, kind: Stijntje Jans, geb 30 okt 1771, ged 20 apr 1798 Grote Kerk HRL
Jan Beernts J.B. ende Janke Gerrits beyde van HRL, koomende weegens de bruid Ruird Jansen, meester weever, 6 dec 1749; huwt met Janke Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 desember 1749 en den 3 jan 1750 getrouwt
Jan Beernts J.B. ende Janneke Huberts beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Theunis Durks (?), mr Verkenslaeger, 12 dec 1750; huwt met Janneke Huberts, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 desember 1750 en doen ook getrouwt
Jan Beernts J.B. ende Orseltie Hendriks beyde van HRL, komenede weegens de bruid des selfs oom Beernt Alpherts, 2 Aug 1749; huwt met Orseltje Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 Augusti en den 24 dito 1749 getrouwt
Jan Beernts J.B. van HRL. ende Sijtske Jans van Tzum, koomende wegens de bruyd des selvs neev Gerrit Jansen, 21 dec 1748; van HRL, huwt met Sijtske Jans van Tzum, geproclameerd den 22-29 desember 1748 en den 5 januar 1749 en doen ook getrouwt
Jan Beernts Roelof Roelofs ende Hendrikjen Sijbrands beyde van HRL, koo-mende weegens de bruid des selvs oom J.B., 21 dec 1748
Jan Beernts van Aarnhem ende Baukjen Jans van HRL, sijnde de aengeevinge gadaen door de procr Fiscaal Dreyer met vertoeninge van schriftelijke last tot deese, met een gebod in de week, 21Mrt17 50
Jan Beernts Willem Nannings en Fokeltie Jans, beyde van HRL, huw.aang. 12 nov 1735 HRL, komende voor de bruyd J.B., desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1735
Joost Beernts J.B. ende Froukjen Teekes beyde van HRL, komende weegens de bruyd des selves vaeder Teeke Jelles, 8 Oct 1745; huwt met Froukje Taekes, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 okt 1745 doen ook getrouwt
Lammert Beernts L.B. van HRL. ende Douwtje Gerbens van Fraeneker, koomende weegens de bruyd Casper Caspers, 30 Apr 1746; van HRL, huwt met Doutjen Gerbens van Franequer, sijn geproclameerd 1, 8 en 15 May 1746 en toen ook getrouwt
Lijsbert Beernts Harmanus Bloem ende L.B., beyde van HRL, huw.aang. 3 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid Hendrik Jansen, desselfs Stijfvader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Lubbert Beernts L.B. ende Antie Wopkes beyde van HRL, koomende weegens de bruid Harmen Hendriks des selvs goede bekende, 2 Jan 1751; huwt met Antje Wopkes beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 jan 1751 en doen ook getrouwt; Warner Hendriks ende Berber Lubberts beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs vaeder L.B., 9 Aug 1749
Pieter Beernts huwt met Cornelia Antonij, kind: Mensie Pieters, ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Beerentje Pieters, ged 12 jun 1770 Grote Kerk HRL
Pyttie Beernts ged 3 okt 1769 Grote Kerk HRL, dv Beernt Harmens en Aukje Jacobs
Pyttje Beernts Arend Steevens ende P.B., beyde van HRL, komende weegens de bruid des selfs vaeder Beernt Beernts, 18 Sep 1745; huwt met Arend Steevens, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 sep en 3 okt 1745 en ook getrouwt
Poulus Beernts huwt met Rigtsje Jetses, kind: Johannis Poulus, ged 16 aug 1742 Westerkerk HRL
Sjoukje Beernts huwt met Jan Jansen; dopen Grote Kerk HRL 1806
Styntje Beernts Harmen Gerrijts ende S.B. beide van HRL, komende weegens de bruid Harmen Harmens, 18 Sep 1751
Styntje Beernts huwt met Theunis Roosendal, beyde van HRL, geproclameerd den 30 janaurij en den 6-13 feb 1752 en doen ook getrouwt
Trijntje Beernts Gerrit Jurjens ende T.B. beide van HRL, koomende voor de bruid Jan Gerrits desselvs oom, 19 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Gerrit Jurjens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 20-27 May en den 3 jun 1742 en doe ook getrouwt
Trijntje Beernts Herman Eeuwes ende T.B. beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs swager Pijter Joosten, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Harmen Eeuwes, beyde van HRL, sij sijn geproclameert den 25 nov en de 2-9 dec 1742 en doe ook getrouwt
Wytske Beernts huwt met Hendrik Schulenbergen, kind: Petronella Hendriks Schulenbergen, ged 19 aug 1760 Grote Kerk HRL
Willem Beernts W.B. ende Janke Theunis beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Theunis Zeegers 14 Sep 1748; huwt met Janke Theunis, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 sep 1748 en doen ook getrouwt
Gerryt Jans van Beerntsen G. vB., soldaat in de comp. van major van Thijl van HRL, ende Alida Kamphuis van Zutphen, zijnde de gebodens aangegeeven door sergeant Pieter Wittig, met een gebod in de week, 24 nov 1792; ondertrouw HRL; Geert Jans Berendzen, Corporaaal in de compie van Major van Til van HRL, en Alida Camphuis van Zutphen, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; G.J., soldaat in de comp. van Major van Thyl, van HRL, ende Alida Kamphuys van Zutphen, zijnde de gebodens aangegeeven door sergeant Pieter Wittig, met een gebod in de week, 24 nov 1792; ondertrouw HRL
Dieuwke Beers geb 16 mei 1805 Leeuwarden, ovl 20 mrt 1867 HRL, huwt met Michiel Wessels IJlstra, ovl wijk G-173, N.H., dv Riek B., en Janke Groustra; BS ovl 1849, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk D-154, wijk H-094
Petronella Beers geb 1801/02 Leeuwarden, ovl 26 mei 1853 HRL, huwt met Jentje Jans van Glinstra, winkelierse, N.H., dv Rijk Klazes B., en Janke Grouwstra, winkelierse, Nederlands Hervormd; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk E-028; oud 38 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-026; VT1839
Rijk Klazes Beers huwt met Janke Grouwstra, kinderen: Petronella geb 1801/02 Leeuwarden, Dieuwke B., geb 16 mei 1805 Leeuwarden; BS ovl 1853; 1867 overlijdens
Durk Beerstra huwt met Teetske Sakes, kind: Tetje Durks B., geb okt 1795 Weidum; BS huw 1892
Tetje Dirks Beerstra geb okt 1795 Weidum, ovl 29 nov 1892 HRL, 1e huwt met Rienk Klazes de Groot, 2e huwt met Rinse Boonstra op 22 jun 1854 HRL, vest. 12 apr 1854 uit het Bildt, N.H., wonende te Hallum in 1851, zv Durk B., en Teetske Sakes; BS ovl 1851, huw 1854, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 supp wijk I-034 schip
Albert Beerts A.B. van HRL. ende T. ?sges van Bolsward, koomende weegens de bruid des selfs vader ?dsge Lieuwes, 15 May 1745; van HRL, huwt met Taetske Aesges van Bolsward, geproclameerd 16, 23 en 30 May 1745 doe ook getrouwt in de Westerkerk HRL
Arjen Beerts zie: Wassenaar
Freerkjen Beerts ende Bartel Wopkes, beide van HRL, huw.aang. 26 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit Jochum Cornelis; huw.aang. HRL 1737; F.B. ende IJde Alberts, beyde van HRL, huw.aang. 3 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid Minse Geerts; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Klaasje Beerts zie: Asjes, Hofstra
Sjieuke Beerts en Lieuwe Willems, beyde van HRL, huw.aang. 1 nov 1738 HRL, komende wegens de bruid Outger Sikkes timmerman Van de Koningbuiren, desselfs oom; huw.aang. HRL 1738
Dieuwke Bees geb 8 mrt 1798, ged 25 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Bee Sijbrens en Meinou Lolkes
Rijkje Bees zie: Bijlsma
Bonne Sikkes van der Beest zie ook BS vd Geest; geb 1790 Wijnaldum, ovl 11 nov 1835 HRL, 1e huwt met Tietje Harings Baarda op 11 mei 1815 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, wonende te HRL, 2e huwt met Tjietske Lammerts Klumper op 14 nov 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 31 okt en 7 nov 1819, wonende te HRL, zv Sikke Bonnes vde B., en IJmkje Symons; BS huw 1815, ovl 1817, huw 1819, ovl 1835; Wij, burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomen informatie, dat B. v. d. B., van beroep boerearbeider, geb te Wijnaldum, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van zijn voorgenomen huwelijk. HRL, den 25 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee certificaten van onvermogen behooren tot de Huwelijks acte van B. v. d. B. en Tietje Harings Baarda dato 11 mei 1815 op Fol. 30 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Sikke Bonnes van der Beest zie ook: S.B. vd Geest; geb feb 1766 Wijnaldum, ovl 28 mrt 1818 HRL, huwt met Betje Rousma, IJmkje Symons en Dieuwke Cornelis, kinderen: Bonne Sikkes vde B., geb 1790 Wijnaldum, Klaaske Sikkes vde B., geb 1799 Tzummarum; BS huw 1815, ovl 1818, ovl 1832. 1843 overlijdens
Christiaan Beete huwt met Elizabeth Fransen op 22 dec 1793 HRL, komt van HRL, soldaat, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1793; C.B., zoldaat, van HRL, en Elizabeth Fransen, van deventer, hebben de laatste afkondiging gehad 22 dec 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; C. B, soldaat van HRL, ende Elisabeth Fransen van deventer, zijnde de aangevinge gedaan ddor de proc. fiscaal F.S. Stephany, 7 dec 1793; ondertrouw HRL
Dieuwke Beets oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-192; VT1839
Henricus Beets geboortig van London, doch hebbende omtrent 2 jaren in Holland gewoond, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 17 mrt 1710. (burgerboek)
Sophia Beets huwt met Wessel Zeelhorst; BS geb 1811
Willem van der Beets De Weldedel Gestrenge Heer W. vde B., Collonel en Capitein ter Zee, ten dienste deezer Landen, van HRL, en Anna Catharina Geertrui van Overvels, van Schoonhoven, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 oct 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar elders
Antje Jacobs Beetsel ged 7 aug 1740 Grote Kerk HRL, dv Jacob Hanses Beetsel en Hiltje Jansen Kamp
Jacob Hanses Beetsel huwt met Hiltje Jansen Kamp, kind: Antje Jacobs Beetsel, ged 7 aug 1740 Grote Kerk HRL; Jarig Westra ende Trijntie Jans Campen, beyde van HRL, huw.aang. 5 dec 1733 HRL, Comende J. v. B., Capitain geweldige van ''t collegie ter Admiraliteit in Friesland, en vertoonde schriftelijke Procuratie totblijk van approbatie van der selver Ouderen, in Dato den 3 dec 1733; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jan Jans van Beetsel ovl voor 1780; huwt met Lijsbeth de Vries, beide van HRL, geproclameerd de 14-16 en getrout de 21 Febrij:. 1762; kind: Grietje Bezel, geb 25 jun 1772, ged 21 jul 1772 Grote Kerk HRL, mdr: Lijske Wigles de Vries; kind: Wigle Jans van Bizes, geb 20 mrt 1775, ged 11 apr 1775 grote Kerk HRL, vader als: Bizes; kind: Jacob Jans van Beetzel, ged 15 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Wigle Jans van Bezel, ged 27 jun 1769 Grote Kerk HRL, vader als van Bezel; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:14:0 wegens geleverd sajet, kwit. no. 15, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 47:6:0, kwit. no. 15, 18 nov 1774. (GAH1105); id. f. 39:18:0, kwit. no. 23, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 65:11:0, kwit no. 16, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 114:17:0, kwit. no. 13. (GAH1108); id. 124- 8:0, ord. no. 22, 26 nov 1778. (GAH1109); id. f. 62:8:0, ord. no. 1, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 43:3:0 wegens geleverd garen, kwit. no. 23, 27 nov 1780. (GAH1111); wed. ontv f. 88:14:0 van dito voor geleeverd stopgaarn aan ''t Weeshuis, ord. no. 19, 25 nov 1779. (GAH1110)
Jacobus Jans van Beetzel Jacob J. v. B., ged 15 okt 1765 Grote Kerk HRL, zv Jan van Beetzel en Lijsbeth de Vries; Jan Jansen Hiddema ende Trijntje Aukes Wijnstra, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd J. v. B., deszelfs neef, 20 jun 1795; ondertrouw HRL; ovl 30 sep 1803 HRL, oud 42 jaar; J. vB. en Sijtske Jelgersma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, no. 106, mei 1802, mei 1803. (GAH650); weduwe heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, mei 1804. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier:210:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 441:3:0 ter zaake geleverde doek en sajet, 19 may 1801, quit. no. 4 (GAH1133); id. f. 245:7:0 ter zaake geleverd linnen etc., 30 jun 1801, quit. no. 14 (GAH1133)
Wigle Jans van Beetzel geb 20 mrt 1775, ged 11 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Jan van Bizes (Beetzel), en Lijsbeth de Vries; W.J. van Bezel, ged 27 jun 1769 Grote Kerk HRL, zv Jan van Bezel en Lijsbeth de Vries
Albert Beeuwes huwt met IJtje Lammerts, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 13 en 20 nov 1740 en doe ook getrout; A.B. ende Ypje Lammerts beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs Claas Jansen Pot coopman binnen deese Stadt, 5 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL; Keimpe Johannes ende Mayke Beeuwes beide van HRL, kooemnde weegens de bruid desselfs broeder A.B., 30 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL
Broer Beeuwes huwt met Rinske Harings, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 aug 1759
Maeyke Beeuwes Keimpe Johannes ende M.B. beide van HRL, kooemnde weegens de bruid desselfs broeder Albert Beeuwes, 30 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Keimpe Johannes, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 okt 1741 en doe ook getrouwt; Geeft met schuldige eerbiedt te kennen Fijke Broers meede ordrs turfmeetster binnen dese Stadt, dat sij supplnte wel genegen soude zijn dito functie bij substitutie te laaten waernemen door haer dogter M.B., welke daer toe seer bequaam is, en het selve insgelijks van herten is begeerende. Dog vermits zulx buyten consent en approbatie van UEd:Achtb:niet kan geschieden soo verzoeken deselve supplntn seer gedienstelijk UEd: Achtb:gelieven voornde M.B. tot waerneminge van het turfmeetstersampt te qualificeeren en aan te stellen op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staende, q:f:etc, (was get), P. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraet acoordeerende ''s versoek nomineert de meede supplnte M.B. tot ordnrs substituut turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. Presid. Burgemr. deeses Stads. Actum den 13 apr 1739, (was get), D. de Kempenaer, Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 13 apr 1739 heeft M.B. den Eed van getrouwigheit als substituut turfmeetser gepresteert coram preside de Hr. Kempenaer, In kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met verschuldige eerbiedt Willemke Andrijs meede gesw:turfmeetster binnen deese Stadt dat sij supplnte wel genegen is dito haer functie over te draegen op eenen M.B. ongehuwde dogter meede alhier daer toe seer bequaem en sulx insgelijks van herten begeerende. Weshalven deselve supplntn ''t zaemen sig aan UEd:Achtb:addresseerende, seer gedienstelijk versoeken UEd:Achtb:gelieven deselve overdragt te accordeeren, en over sulx de persoon van M.B. tot meede ordrs Turfmeetster in plaatse van Willemke Andrijs aan te stellen op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staende q:f:etc, (was get), P. Reidema, 1739. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van M.B. tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit Actum den 15 jun 1739, (was get), D.J. Vosma, Ter ordtie van de Magistr:(get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; M.B. heeft voor de Hr. presid. Burgemr. Vosma den Eed van getrouwigheit gepresteert den 15 jun 1739. In kennisse van mij secrts: ''was getekent'', M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Antje Cornelis Beidschat huwt met Jacob Jakobs Houtkoper; BS ovl 1850; kind: Gertje Jakobs Houtkoper, geb 11 okt 1777, ged 28 okt 1777 Grote Kerk
Baukje Beidschat geb 1 dec 1803 HRL, ovl 5 apr 1869 HRL, ged 3 jan 1804 HRL, N.H., ongehuwd, dv Sietse B., en Jeltje Simons (Zwart); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk H-202; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-211; VT1839
Berend Beidschat geb 1805 ... , ovl 3 aug 1812 HRL; wijk D-154, zv Teunis B., en Martje Hendriks Huiving; BS ovl 1812
Cornelis Jans Beidschat en Geertje Jans Beidschat, tweelingen, geb 26 jun 1782, ged 13 aug 1782 Grote Kerk HRL, z/dv Jan Kornelis Beidschat en Ruurdje Reinders; geb 29 jan 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Jan Beidschat en Ruurtje Reinders; geb 1783 HRL, ovl 12 nov 1831 HRL, huwt met Janna Johannes Feddema op 17 okt 1811 HRL, sleeper in 1831, ondertrouw 2 okt 1811, 1e afk. zondag 6 okt 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 13 okt 1811, aschkarreman en huw.get. bij J. Leyenaar en J.D. de Vries 1811, zv Jan B., en Ruurdtje Reinders; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1831, ovl 1858; gebruiker van wijk G-175, asman; eigenaar is Jan J. Hiddema, 1814. (GAH204); C.J.B. eigenaar van perceel nr. 898 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 40, stal en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Cornelis Zytses Beidschat geb 1794 HRL, ovl 5 jun 1828 HRL, huwt met Grietje Ottos Overdijk op 24 mei 1818 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1818, voermansknecht en huw.get. bij J.J. Roodtje en W.L. de Jong, 1815, zv Zijtse B., en Jeltje Simons (Zwart); BS huw 1815, huw 1818, ovl 1828, ovl 1858; C.Z.B. eigenaar van percelen nrs. 1455 en 1457 te HRL, voerman, woonplaats HRL, legger nr. 41, resp. huis, huis en erf, resp. 56 en 72 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Cornelis Beidschat geb 2 feb 1808 HRL, ovl 14 apr 1862 HRL, huwt met Aafke IJpes Schuitmaker op 31 aug 1837 HRL, N.H., korendrager in 1851, ovl wijk D-152, ged 16 feb 1808 HRL, zv Teunis Cornelis B., en Maatje Hendriks Huiving; dopen Grote Kerk HRL 1808, Burgerlijks Stand 1837 huwelijken, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-154; VT1839
Frans Jans Beidschat geb 27 apr 1790, ged 8 jun 1790 Grote Kerk HRL, zv Jan Kornelis Beidschat en Ruurtje Reinders; geb 10 jan 1797, ged 31 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Cornelis Beidschat en Ruurdtje Reinders
Froukje Sietses Beidschat geb 7 mrt 1801 HRL, ovl 25 mei 1871 HRL, huwt met Pieter Ennes Wijga op 22 mei 1825 HRL, huwelijksafkondigingen 8 en 15 mei 1825, N.H., dv Sijtse Cornelis B., en Jeltje Simons Swart; BS huw 1825, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-184; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-197; VT1839
Geertje Jans Beidschat en Kornelis Jans Beidschat, tweelingen, geb 26 jun 1782, ged 13 aug 1782 Grote Kerk HRL, d/zv Jan Kornelis Beidschat en Ruurdje Reinders; geb 1792 ... , ovl 23 aug 1815 HRL, dv Jan B., en Ruurdje Reinders; BS ovl 1815; geb 6 jul 1791, ged 26 jul 1791 Grote Kerk HRL, dv Jan Cornelis Beitschat en Ruurtje Reinders
Grietje Beidschat geb 1800 ... , ovl 8 okt 1817 HRL, dv Sijtse B., en Jeltje Simons (Zwart); BS ovl 1817
Hinne Beidschat geb 5 jan 1809 HRL, ovl 3 okt 1826 HRL, N.H., voermansknegt, zv Sijtse Klases B., en Jeltje Simons Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1826; geb 5 jan 1809, ged 3 feb 1809 Grote Kerk HRL, zv Sietse Kr Beidschat en Jeltje Symons
Jacob Cornelis Beidschat ovl voor 1870, huwt met Gepke Ebles, houtmolenaar, landeigenaar te HRL; kind: Trijntje Jacobs B., geb 30 apr 1761 ... ; gen. Dokter
Jan Cornelis Beidschat ovl 1801 HRL, huwt met Ruurdje Reinders Fikke, voerman in leven, askarreman 1800-1801, kinderen: Reinder B., geb 1788 HRL, Cornelis B., geb Geertje Jans B., geb 1792 ... , Klaaske B., geb 1798 HRL, zv Cornelis B., en Geertje Meinderts; BS geb 1811, ovl 1815, huw 1828, ovl 1831l, ovl 1835, ovl 1847; kind: Antje Jans Beitschat, geb 21 mrt 1778, ged 7 apr 1778 Grote Kerk HRL; kinderen: Kornelis en Geertje Jans Beidschat, tweelingen, geb 26 jun 1782, ged 13 aug 1782 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Jans Beidschat, geb 29 jan 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Jans Beidschat, geb 27 sep 1787, ged 9 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Frans Jans Beidschat, geb 27 apr 1790, ged 8 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Jans Beitschat, geb 6 jul 1791, ged 26 jul 1791 Grote Kerk HRL; kind: Frans Jans Beidschat, geb 10 jan 1797, ged 31 jan 1797 Grote Kerk HRL; Cornelis Dirks Lautenbach ende Trijntje Cornelis Beitschat, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder J.B., 4 apr 1789; Sikke Wijnalda ende Leentje Cornelis Beitschat, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder J.C.B., 11 apr 1789; ondertrouw HRL; J.B. en Ruurdtje Reinders, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts op aanklagt Van de stadsmajoor de Vries den Aschkarreman J.B. noopens pligtverzuim in zijnen post, Speciaal dat hij niet op de bepaalde tijden behoorlijk met de Aschkar door de stad reed, waar door veele Burgers, en Ingezeetenen ontrijfd wierden, zeer ernstig gecorrigeerd, met recommandatie en Last om Strict aan zijne Verpligtinge te voldoen, zullende bij manquement van dien, anderzints ten zijnen nadele Werden gedisponeerd. (GAH44)
Jan Beidschat logementhouder 1804-1805
Jan Beidschat ovl 29 sep 1804 HRL, oud 54 jaar
Klaaske Cornelis Beidschat ovl na 1823 en voor 1868, huwt met Evert Bouwknegt; BS huw 1824, ovl 1867; Evert Bouwknecht en K.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 nov 1784 HRL, en zijn den 19 dec 1784 getrouwd; kind: Cornelis Everts Bouwknegt, geb 28 nov 1787, ged 18 dec 1787 Grote Kerk HRL, moeder als: K. Kornelis B. ; kind: Geertje Everts Bouwknegt, geb 24 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk HRL; geb 1758 HRL, ovl 2 apr 1833 HRL, huwt met Tjeerd Pieters Hiddema op 17 jan 1796 HRL, dv Cornelis B., en Geertje Meinderts; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1833; Tjaard Pieters Hiddema ende C.C.B., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 jan 1796; ondertrouw HRL; kind: Pieter Tjaards Hiddema, geb 1 jul 1796, ged 26 jul 1796 Grote Kerk HRL; kind: Trientje Tjeerds Hiddema, geb 29 aug 1797, ged 17 sep 1797 Grote Kerk HRL
Klaaske Jans Beidschat geb 1798 HRL, ovl 11 feb 1847 HRL, huwt met Johann Jacob Jekel op 4 dec 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1828, werkster, dv Jan Cornelis B., en Ruurdtje Reinders Fikke; BS huw 1828, ovl 1847
Leentje Cornelis Beidschat geb 10 feb 1766 HRL, ovl 22 jan 1823 HRL, huwt met Sikke Wijnalda; BS ovl 1823, ovl 1858; Sikke Wijnalda ende L.C.B., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder Jan Cornelis Beitschat, 11 apr 1789; ondertrouw HRL; kind: Evert Sikkes Wijnalda, geb 17 feb 1794, ged 4 mrt 1794 Grote Kerk HRL, vader als S. Everts W. ; kinderen: Kornelis Sikkes Wijnalda, geb 7 okt 1796, en Gertje Sikkes Wijnalda, geb 30 aug 1792, beiden ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Pieter Kornelis Beidschat huwt met Antje Abes op 6 mrt 1796 HRL, komt van Wijnaldum, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1796; P.C.B. van Wijnaldum ende Antje Abes van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Leystra deszelfs schoonbroeder en curator, 20 feb 1796; ondertrouw HRL; Na onverhinderde kerkenkondigingen op den 21 en 28 Febr:en 6 mrt 1796 zo hier als te Almenum gelijk, uit gepasseerde getuigschrift van HRL gegeven gebleken is, zijn alhier op dito in den Huwelijken Staat bevestigd Pieter Kornelis Beidschat van Wijnaldum en Antie Abes van Almenum. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617- 1810)
Pietje Cornelis Beidschat huwt met Taeke Sipkes op 23 sep 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810; Teeke Sipkes en P.C.B., beide van Almenum, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 8 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Sipke Taekes, geb 26 dec 1810, ged 17 feb 1811 Grote Kerk HRL
Reinder Jans Beidschat geb 1788 HRL, ovl 21 jun 1835 HRL, huwt met Trijntje IJpes de Groot op 15 sep 1814 HRL, huw.afk. 28 aug en 4 sep 1814, huw.get. bij H.H. Kiewiet en G.G. Kingma 1814, id. bij J.J. Roodtje en W.L. de Jong 1815, in 1835 voerman, zv Jan Cornelis B., en Ruurdje Reinders; BS huw 1814 1815 huwelijken, ovl 1835, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-110; stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-111, 1814. (GAH204); geb 4 jan 1777, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Jan Teunis Beitschat en Ruurdje Reinders; geb 27 sep 1787, ged 9 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Jan Kornelis Beidschat en Ruurtje Reinders
Sytse Cornelis Beidschat zie ook: Sietse Cornelis; geb 1773 HRL, ovl 11 dec 1840 HRL, huwt met Jeltje/Jantje Simons Zwart herbergier in 1840, huw.get. bij P.L. Wahlgreen en J.M.E. Tietgen, voerman 1813, id. bij R. Beidschat en T.Y. de Groot, oom bruidegom 1814, id. bij B.J. Hoffinga en G.S. Wijnalda, oom bruid 1825, huurt greide 1809-1811, kinderen: Hinne B, . geb 5 jan 1809 HRL, Teunis geb 10 feb 1811 HRL, Simen geb 8 mei 1806 HRL, Cornelis Sijtzes B, geb 1794 HRL, Grietje B., geb 1800 ... , Baukje B., geb 1 dec 1803 te HRL, Froukje B., geb 7 mrt 1801 HRL, zv Cornelis Jans B., en Grietje Sijtses; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1809, 1811, BS huw 1813, huw 1814, ovl 1817, huw 1825, ovl 1828, ovl 1840, ovl 1871,; eigenaar van wijk H-210, stalling, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-211, kastelein; medegebruiker Jetse Das, rijdende commies, 1814. (GAH204); S.C.B. ende Jeltje Simons Swart, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Stephany op vertoonde Procuratie, 12 okt 1793; oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk H-211; VT1839; bezit 2 wagens en een chais voor verhuur, 1803, 1804, 1805. (GAH650) bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, mei 1806. (GAH650); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, vierde quartier, mei18 05. (GAH650); kind: Hinne Sietses Beidschat, geb 5 jan 1809, ged 3 feb 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: Jeltje S. ; kind: Teunis Sietses Beitschat, geb 10 feb 1811, ged 17 mrt 1811 Grote Kerk HRL; S.C.B. eigenaar van perceel nr. 1974 te HRL, voerman, woonplaats HRL, legger nr. 42, huis, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van percelen nrs. 1987-1989 te HRL, voerman, woonplaats HRL, legger nr. 42, resp. stal, huis en erf, stal en erf, resp. 72, 210 en 154 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 120 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Simon Sietses Beidschat geb 1806 HRL, huwt met Engeltje IJpma, (gk), N.H., houtzaagmolenaar in 1851, huw.get. bij J.O. Bijlsma en J.J. Bouwknegt, behuwd broeder bruidegom 1828, ged, 25 mei 1806 HRL, zv Sijtse B, en Jeltje Simens dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk G-053, wijk I-018
Teunis Cornelis Beidschat geb 1778 HRL, ovl 25 jul 1838 HRL, huwt met Martje Hendriks Huiving op 1 jun 1804 HRL, voerman in 1838, sleper in 1804, kinderen: Cornelis geb 2 feb 1808 HRL, Berend B., geb 1805 ... , Hendrik Teunes, geb 6 jun 1805 HRL, zv Cornelis B., en Grietje Sijtses; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1812, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk D-103, sjouwer, 1814. (GAH204); T.C.B. ende Martje Hendriks Huising, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Tickel, goede bekende, 12may 1804; ondertrouw HRL; bezit een overdekte wagen en chais voor verhuur, 1804, 1805. (B6 50); T.B. eigenaar van perceel nr. 835 te HRL, sleper, woonplaats HRL, legger nr. 43, stal, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Teunis Beidschat geb 10 feb 1811 HRL, ovl 15 mrt 1879 HRL, huwt met Eelkje de Jong, logementhouder in 1879, zv Zietse B., en Jantje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1811 BS ovl 1879; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-211; VT1839
Trijntje Cornelis Beidschat geb 1766 HRL, ovl 14 sep 1826 HRL, huwt met Cornelis Lautenbach, dv Cornelis Jans B., en Geertje Meinderts; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1826 1845 overlijdens; Cornelis Dirks Lautenbach ende T.C.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Jan Beitschat, 4 apr 1789; kind: Dirk Cornelis Lautenbach, geb 18 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Cornelis Lautenbach, geb 4 feb 1794, ged 23 feb 1794 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Kornelis Lautenbach, geb 18 aug 1795, ged 1 sep 1795 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Trijntje Jacobs Beidschat ged op belijd. 30 apr 1761 ... , ovl 10 sep 1810 St. Jacobiparochie, huwt met Gerben Dokter op 26 nov 1758 Vrouwenparochie, dv Jacob Cornelis B en Gepke Ebles; geneal. Dokter
Grietje Beil geb 1787 Dokkum, ovl 2 mrt 1853 HRL, huwt met Lambertus Zeverijn, logementhoudster, dv Sako Meinderts B, ., en Aaltje Martens Smit; BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-002
Sako Meinderts Beil huwt met Aaltje Martens Smit, kind: Grietje geb 1787 Dokkum, Martje Sakes geb 4 dec 1806 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1853
Aalic Brands Beima ovl 25. . 1751, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Douwe Hommes Beima huwt met Isabella de Hoorn, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Fokel Berber van Beima ged 29 apr 1759 Grote Kerk HRL, dv Secretaris Julius Matthijs van Beima en Mevrouwe Fokel Heelena van Burmania
Hilbrand Beima ovl 20 nov 1719, 55 jaar, Olt burgerhopman-Chirurg, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Harmen Beins zie: Beerends; huwt met Dirkje Pieters op 6 okt 1805 HRL, komt van Drogeham, kinderen: Bein Harmens, geb 31 jan 1808 HRL, Pieter Harmens, geb 24 sep 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1809; H.B. van Drogeham en Durkje Pieters van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Martens deszelfs vader, 21 sep 1805; ondertrouw HRL
Antje Jans Beitschat geb 21 mrt 1778, ged 7 apr 1778 Grote Kerk HRL, dv Jan Cornelis Beitschat en Ruurdtje Reinders
Jan Teunis Beitschat huwt met Sijtske Rutgers Akringa, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769; J.T.B. en Ruurdtje Reinders, beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 6 oct 1776 HRL, en toen getrouwd; kind: Reinder Jans Beitschat, geb 4 jan 1777, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Jans Beytschat, geb 21 feb 1779, ged 9 mrt 1779 Grote Kerk HRL
Jan Beitschat ovl voor 1815; wed. J.B. eigenaar van wijk G-230, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk G-231, koemelkerse, 1814. (GAH204)
Jan Beitsgat woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Abraham Cornelis Beitsma geb 1762 ... , huwt met Maria Wolfs, kind: Anna Abrahams B, geb 1796 Dokkum, huw.get. bij G.J. Keyser en M.J. de Vries, wonende te HRL 1813; BS huw 1813, ovl 1828
Anna Abrahams Beitsma geb 1796 Dokkum, ovl 12 okt 1828 HRL, huwt met Jacob IJedes Hettema, dv Abraham Cornelis B., en Maria Wolfs
Jan Anes Beitsma huwt met Willemina Andeles op 7 sep 1800 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Cornelis Jans Beitzegat bet propijn aan de rentmeester van het Weeshuis van 8 pondematen land, no. 2. f. 12:12:8, vd nieuwe 5-jarige inhuring der losse landen, voor het meest gedeelte bij wijlen rentmeester Pieter de Bruin nog in leven zijnde, ontvangen, nov 1767. (GAH1098); betaalt aan dito f. 25:5:0 voor 8 pondematen laag greidland onder Almenum, no. 2, 12 nov 1768. (GAH1099); id. over 1770. (GAH1101); id. over 1771 (GAH1102); id. over 1772. (GAH1103); id. over 1773. (GAH1104); huwt met Grietje Sijtses, kinderen: Sijtse Cornelis B., geb 1773 HRL, Teunis Cornelis B., geb 1778 HRL; BS ovl 1838; 1840 overlijdens; ovl voor 1829, huwt met Geertje Meinderts, kinderen: Klaaske Cornelis B., geb 1758 HRL, Trijntje Cornelis B., geb 1766 HRL, Jan Cornelis B., geb ... ; BS ovl 1826; 1828 huwelijken, ovl 1833; huwt met Aaltje Migchiels, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 dec 1771; ovl 29 nov 1789 HRL, oud 67 jaar; C. Beitzegat van HRL, en Grietje Sijtzes van Almenum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 15 nov 1772 HRL. en toen getrouwd
Pieter Abrahams Beitzegat huwt met Antie Jans Brouwer, beide van Almenum, geproclameerd de f. 4:11:18 en getrout de 26 mei 1760
Antie van Beitzel huwt met Jan Boomsma, beide van HRL, geproclameert de 17-24 jun en getrout 1 jul 1759 in de Westerkerk HRL
J. H Bekens ovl voor 1813, huwt met Anna Elisabeth Meyer; BS ovl 1812
Hidtje Rodmers Beker huwt met Jacob Freerks Schuurman, koopt een huis in 1801
Pietertje Piers Beker huwt met Andries Grendel, wonende te Leeuwarden, verkoopt een huis in 1801
Hitje Rodmers Bekett Jacobus Freerks Schuurman van Franeker en H.R.B. van HRL, laatst geproclameert 19 feb 1775 HRL, en op dato dezes getrouwd na vertoonde attestatie van Franeker de dato 20 feb 1775, getekend S. Abbring, Eccles. Franeker en Jakob van Nul, Coster ibidem
detje Johannes Bekius geb 1773 onder Midlum, ovl 24 feb 1827 HRL, huwt met Jan Alberts Bakker op 25 sep 1803 HRL, dv Johannes Jans B., en Aafke Wiebes; hu Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1827, huw 1830, ovl 1855; kind: Jetske Jans Bakker, geb 2 mrt 1810, ged 25 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Douwe Johannes Bekius ovl 2 apr 1826 Midlum, huwt met Adriaantje Gerbens Bleeker, taster te Midlum in 1826, kinderen: Jan Douwes B., geb 1790 Midlum, Pieter Douwes B., geb 1792 Midlum, zv Johannes Jans B., en Aafke Wiebes de Jong; BS huw 1827, huw 1828, ovl 1830
Jan Douwes Bekius geb 1790 Midlum, ovl 9 mei 1830 HRL, huwt met Tetje Hessels Wallinga op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1827 HRL, meester Schoenmaker in 1830, zv Douwe Johannes B., en Adriaantje Gerbens Bleeker; BS huw 1827, ovl 1830, ovl 1849; weduwe J.D.B. eigenaresse van perceel nr. 1043 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 44, huis en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1049 te HRL, schoenmakersche, woonplaats HRL, legger nr. 44, huis en erf, 68 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Jetske Jans Bekius ovl voor 1831 te HRL, huwt met Albert Wymers Bakker; BS ovl 1827; 1830 hu, huw 1834
Johannes Jans Bekius ovl voor 1828, huwt met Aafke Wiebes de Jong, kinderen: detje Johannes B., geb 1773 onder Midlum, Douwe Johannes B., geb ... ; BS huw 1827, overlijdens
Martje Johannes Bekius geb 1760 ... , ovl 15 feb 1816 HRL, huwt met Marten Gerbens Bleeker; BS ovl 1816, ovl 1836
Pieter Douwes Bekius geb 1792 Midlum, huwt met Mettje Wybes van Dokkum op 20 nov 1828 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1828, tichelaar, wonende te HRL, zv Douwe Johannes B., en Adriaantje Gerbens Bleeker; BS huw 1828; oud 47 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, tichelaar, wijk D-056; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: P.D.B. te HRL, eigenaar van perceel nr. 111, legger nr. 21, Huis en Erf, grootte 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); P.D.B. eigenaar van perceel nr. 1156 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 45, huis en erf, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Sjoukje Gerbens Bekius huwt met Wybrand Hessels vd Zee, wonende te Parrega in 1844; BS huw 1844, ovl 1848
Wiebe Hendriks Bekius geb 1 jan 1804 Midlum, houtzaagmolenaarsknegt, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; lims. 1825
Anth Bekker gebruiker van wijk C-103, gegagimenteerd, medegebruiker is Jan Roelofs van der Zee; eigenaar is Jan Zuiderma, pakhuis, 1814. (GAH204)
Arjen Klaassen Bekker A.K.B. van HRL, en Geertje Elting van Groningen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 feb 1783 HRL, en op vertoonde attestatie getrouwd den 18 mrt daaraanvolgende
Berber Jurjens Bekker zie ook: B.J. Bakker; Hendrik Jansen en B.J.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 feb 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jurjen Hendriks, geb 14 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Bernardus Bekker oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-267; VT1839; B.B. eigenaar van perceel nr. 1787 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 46, huis, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Christof Antoon Bekker geb 25 may 1796, ged 7 jun 1796 Grote Kerk HRL, zv Sijfert Jakobus Bekker en IJmke Jilts
Gerrit Bekker geb 1751 Munsterland, Dld, huwt met Lijsbert Gerrits Huselaar, kind: Bernardus, geb 1796 HRL; BS ovl 1825; 1849 overlijdens; gebruiker van wijk G-286, wewer, gealimenteert; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Hermanus Bekker geb.08 jun 1792 HRL, inschrijfnummer 5200, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Jikke Bekker oud 41 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk B-150; VT1839
Jurjen Bekker won. HRL 1802
Marijke Bekker ovl 25 apr 1803 HRL, oud 66 jaar
Sybert Jacobus Bekker ende IJnskje Jielts, beide van HRL, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; Donderdag den 27 jun 1799. de Raad Gemeente ordinaris vergadert zijnde, compareerde ter Vergadering, den Burger Sievert J.B., dewelke door den fiscus R:off geciteerd was, om boete en breuken, tot vijftien goud-guldens, ter zaake dezelve zijne Huisvrouw, IJnskjen Jielts, geslaagen en mishandeld had, en is dezelve na aangehoorde confessie dog dat zulks door drift en Twist, dien hij met zijne Huisvrouw gehad hadde, ontstaan was, en verdere Excusen, en verzoek van moderatie voor rigeur van Justitie gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de kosten van de Citatie (GAH45); kind: Simkje Sijberts Bekker, geb 27 sep 1791, ged 11 okt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Christof Antoon Bekker, geb 25 may 1796, ged 7 jun 1796 Grote Kerk HRL, vader als Sijfert J.B.
Simkje Syberts Bekker geb 27 sep 1791, ged 11 okt 1791 Grote Kerk HRL, dv Sijbert Jakobus Bekker en IJenskje Jielts
Geertruida Johannes van der Bel geb 1801 Purmerland, huwt met Mark Johannes de Jager op 19 jun 1829 te HRL, huw.afk. 17 en 24 mei Dantumadeel en 7 en 14 jun 1829 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, laatste te Driesum, dv Johannes Gibbes vdB (gk), en Geertruida Kemp, (gk), vader predikant te Schellingwoude, aldaar ovl en begraven 30 jun 1805, moeder wonende te Amsterdam in 1829; BS huw 1829; oud 37 jaar, geb Purmerend (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-136; VT1839
Johannis Bel J.B., soldaat, ende Anna Franciscus Willems beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd de chergiant Oorbel met vertooninge van schriftelijk consent van de Capt. Woldringh in deesen, 11 Jul1750; huwt met Anna Fransisius Willems, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 21 jul 1750 en doen ook getrouwt
Anna Maria Belder geb 1766 ... , huwt met Jan Johannes van Wou, doet overlijdensaangifte van Jan Murks BS ovl 1811
Gaele Belkum geb 15 sep 1765 Bozum, ovl 25 apr 1820, gepensioneerd militair; BS huw 1820
Johannes van Belkum geb 1772 ... , ovl na 1812 en voor 1838, huwt met Dirkje Feykes Smit, wonende te HRL. 1811, huw.get. bij J.J. Kanonrijder en H.G. Klamstra, wonende te HRL, korendrager 1811, kind: Tjietske Johannes vB., geb 1794 HRL; BS geb 1811, huw 1813, huw 1816, ovl 1837; gebruiker van wijk G-305, korendrager; eigenaar is Daam Jans, 1814. (GAH204); gemeenteraad besluit om de haven of ratelwagten ter beveiliging van de in de haven liggende schepen en ter bewaring der rust, weder om gedurende deze winter, te doen omgaan en wagthouden;''s avonds van 9 uur tot ''s morgens tot de dag, en daarmee een begin te maken op morgenavond 9 uur tot het presteren van welke wagten, gecontinueert en opnieuw benoemd zijn: Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smitt, Barent Hilles, Harmen Dirks, Johannes Hartmans, Symon van Geit, Berent Nieuwenhuis, Pieter Doekes, Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Ids Gosses, J. v. B., Pieter Jans en Willem Dirks. en zijn aan hun voorgelezen artt. 21. 22. 23 en 24 uit de Havenmeestersinstructie als tot hun posten relatie hebbende, waarop zij alle hebben aangenomen, daarop hun post en pligt getrouwelijk waar te nemen waarbij de nieuw aangestelde is be?digt en de continuerende bij hun voormaals gedane eed hebben gepersisteerd, di. 30 nov 1802 (GAH48); op het stadhuis ontboden de havenwachters om van deze avond 9 uur hun eerste wacht te beginnenen ''s morgens tot de dag rond te gaan: Pieter Doekes, J. v. B., Barend Hilles, Pieter Jans, Bernardus van Taken, Jurjen Smit, Cornelis de Boer, Johannes Hartmans, Johannes Velthuis, Pieter Jurjens, Barend Nijhuis, Cornelis Jans Wassenaar, Simon van Geit, Gosse Douwes, Ids Gosses, Harmen Dirks, ma. 30 nov 1801 (GAH47); ter beveiliging van de in de haven liggende schepen en ter bewaring der rust, zullen de ratelwachten deze winter weer wacht houden van 9 uur ''s avonds tot ''s morgens tot de dag. Opnieuw zijn benoemd: Pieter Doekes, Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Pieter Jans, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, J. v. B., Ids Gosses, Johannes Hartmans, Bernardus van Taken, Simon van Geit, Barend Nijhuis, Harmen Dirks, Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smidt, ma. 24 nov 1800 (GAH46); J. v. B., Koorndrager, wonende te HRL, verklaart door dezen de zuivere waarheid te zijn dat Cornelis Koning, Hereknegt woonagtig te Amsterdam, aldaar is ovl in de maand May Zeventienhonderd vier en negentig, zonden den preciesen dag te kunnen bepalen, en vervolgens aldaar is begraven. (welke Cornelis Koning vader is geweest van Cornelia Wilhelmina Koning, thans woonagtig te HRL). Gevende voor redenen van wetenschap, dat hij door omgang met Vroukje Cornelis Faber, Moeder van Cornelia Wilhelmina Koning ten tijde van het versterf van Cornelis Koning zulks zeer wel het overlijden van gemelde door het horen lezen van brieven als anderzints kan herinneren. Gedaan en gepasseerd te HRL ten kantore van ons Notaris in tegenwoordigheid van Sipke Sjoukes Hiemstra, Werkman op de Turfhaven, en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker in de Grote Kerkstraat, met uitzondering van J. v. B., die verklaarde niet te kunnen schrijven nog tekenen, en dit niet geleerd te hebben; Maandag den 4 decembr 1797. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, J. v. B., Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43); Vrijdag den 6 apr 1798. Het Gerecht extra ordinaris Vergadert zijnde, zijnde agtervolgens ''s Gerechts besluit van den 19 mrt L.L. tot Stille Wagten, aan en onder eede genoomen, de Burgers Johannes Hartmans, Anthoon van Aaken, Pieter Doekes, Beernd Hilles, J. v. B., Johannes Velthuis, Gerrijt Harkes, Nicolaas van Brigade, en op huiden voor dezelve navolgende Provivioneele Instrictie gearresteerd. ?Provisioneele Instructie voor de Stille Wagten in deeze Stad. Er zullen provisioneel Agt persoonen benoemd en aangesteld worden, die ''s nagts door deze Stad zullen ronden, onder de benaaming van Stille Wagten, deese zullen vier om vier elkander Vervangen en wel op zodanige uuren als met de verdeeling der Nagten het best overeenkomt mits dat Van deeze Schikkinge aan het Gerechte en Commandant der gewapende Burgermacht behoorlijke Communicatie Worde gedaan. Van deeze gemelde Wachten zullen alle avonden Straks na het luiden van de laatste poortklok vier moeten Compareeren, voor de Tooren van ''t Stadshuis, bij de Burgerwagt, en direct ijder van hun een geheel vierde van de Stad of Quartier rond gaan, en wel om hun route zodanig te regulen, dat zij om het half uur elkander op zeekere plaatzen of poincten zo niet ontmoeten althans weeten te vinden. de Wachten die voor de middernagt ronden zullen de andere die naar middernagt moeten loopen bijtijds wekken, maar niet eerder moogen afgaan voor dat de laatste praesent zijn, Welke Verpligt zullen Weezen, zig zoo Wel ''s Avonds bij hun aankoomen?s middernagts bij hun Verwisselen, en ''s morgens bij hun afgaan, aan de Burgerwagt te Vertoonen om daar door voor te koomen, dat niemand van hen te laat koome of te vroeg afgaat. deeze persoonen zullen bij provisie gewapend zijn met een Sabel, ter hunner Verdediging en met een Ratel om in cas van geweld of Suspicie, alarm te kunnen maaken, des dat deeze Waapenen, zoo Veel mooglijk is, bedekt worden gedraagen, en nimmer dan in tijd Van nood gebruik van te maaken zoodraa zodanige Seinen, met de Ratel gehoord, of anders op de gezegde plaatzen pr monde door een van de vier Wagten, enig Vermoedens Van geweld of dieverij in zijn wijk:gedaan word, zullen de andere drie zig ter Stond op het gerugt of men de mondelijke afspraak bij hunne Spitsbroeders Vervoege, aan hen alle mogelijke adsistentie door en inmiddels de Burger Wagt daar van Verwittigen. Ten einde aan deeze Wagten alle moed, Couragie en Activiteiten in te boezemen in het opspooren van Booswigten(vermetel genoeg om hunne handen aan geweld of roverij te besoedelen) aan te tasten en des noods te aprehendeeren, zullen de Wagten die al zulken daad of bravoure ter uitvoer brengen, ook konnen profijteeren van de praemie in de Notificatie van het Gerechte de dato den 8 mrt L.L. bepaald, mits dat dezelve aan gemelde of zoortgelijke euvel-daaden Schuldig bevonden en overtuigd worden, in gedagte Notificatie breeder gededuceerd. en om ter maintien van goede order en ter bewaringe der Wettige Eigendommen der goede burgerij, tot welke heilzame eindens deeze praecautien met loopen van Stille Wagten zijn inzigt, te beter te beantwoorden word aan dezelve Wel ernstig gelast om bij aanhoudenheid. een ijder in zijn wijk te ronden, of rond te Loopen, en Wel Speciaal alle Steegen en Straaten door passeeren: gelijk aan hun wel serieus Verboden word, in eenig huis ''t zij op Vermeende twist, of nog minder om Sterke drank te gebruiken, in te gaan, bij Poene dat hij hier aan zig of anders aan het te veel gebruiken van Sterke Drank Schuldig maakt naar bevindinge van Zaaken zal gecorrigeerd of gestraft worden. Dat aan deeze Wagten voor hun Tractament zal toegelegd worden en door de Ontfanger der Wagtgelden betaald worden ''s Weeks 28 Stuivers. Eindelijk dat het Gerechte dezer Stad aan zig reserveerd het regt Van ampliatie en alteratie niet alleen maar te booven als de noodzaaklijkheid van zulke buitengewoone maatregulen te neemen niet meer Existeren der Wagten weder in te trekken en dus deeze Instructie geheel buiten werking te brengen, welke uittrekking de thans aangestelde en op den 20 mrt 1798 be?digde Wagten zig moeten laaten Welgevallen?. (GAH43)
Tjietske Johannes van Belkum geb 1794 HRL, ovl 27 mrt 1825 HRL, huwt met Allert van Reenen op 13 mei 1813 HRL, man was pakhuisknegt, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, dv Johannes vB., en Dirkje Feykes (Smit); BS huw 1813, ovl 1825, ovl 1846
Toon Bellard ovl 18 aug 1791 HRL, oud 25 jaar
Johanna Bello huwt met Jarich Tadema Vlieland, wonende te Gron; BS huw 1833
Hendrikje Johannes Belstra geb 1768 Beetgum, ovl 0 mrt 1834 HRL, huwt met Sijbe Teunis Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1809, BS ovl 1834, ovl 1839
Frans Servaes van Bemen ovl 19 nov 1732; huwt met Tettie Rommerts; heeft een zoon: Servaas van Beemen, geb 1698; zie aldaar; rentmeester van het Weeshuis ontv f. 450:0:0 vd medeweesvoogd en hopman Buma weegens het jaarlijks propien dat de wed. Francois van Beemen alle jaaren moet uitkeeren, volgens accoord met de Heeren drie Leeden gemaakt was, 19 sep 1730. (GAH1060)
Hiltje Johannes van Bemen geb 21 feb 1779, ged 14 mrt 1779 Grote Kerk HRL, dv Johannes Hendriks van Bemen en Hinke Ages; geb 14 sep 1780, ged 3 okt 1780 Grote Kerk HRL, dv Johannes van Beemen en Hinke Ages
Hendrik Bemmer geb 26 mrt 1774, ged 19 apr 1774 Grote Kerk HRL, zv Jan Bemmer en Lijsbeth Michiels Roorda
Jan Bemmer ovl 19 mei 1796 Leeuwarden, huwt met Lijsbeth Michiels Roorda, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 jul 1771, kind: Michiel B., geb 10 jan 1773 HRL; DTB N.H. HRL. 1771, BS huw 1820; kind: Michiel Bemmer, geb 29 apr 1773, ged 20 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Bemmer, geb 26 mrt 1774, ged 19 apr 1774 Grote Kerk HRL
Michiel Bemmer geb 10 jan 1773 HRL, ovl 3 apr 1821 HRL, huwt met Pietje Christiaans de Vries op 13 aug 1820 HRL, huw.afk. 30 jul en 6 aug 1820, huw.get. bij J.J. Kanonrijder en H.G. Klamstra, korendrager, zv Jan B., en Lijsbeth Michiels; BS huw 1816, huw 1820, ovl 1821; geb 29 apr 1773, ged 29 mei 1773 Grote Kerk HRL
Clara Antoinette Bemp geb 1810 Franeker/Marssum, ovl 11 mrt 1857 HRL, huwt met Jurjen Piebes Waardenburg, N.H., Vst 14 aug 1854 uit Franeker, dv Joannes Jacobus B., en Grietje Minke Jager; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk H-089, 110
Joannes Jacobus Bemp huwt met Grietje Minke Jager, kind: Clara Antoinette, geb 1810 Franeker/Marssum; BS ovl 1857; J.J.B. van delfzijl en Grietje Meintes de Jager van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Meinte W. Jager, 9 okt 1805; ondertrouw HRL
Daniel Bemzee ook als: Benizee; huwt met Maria Noblet, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 21 en 28 okt 1742 en doe ook getrouwt
Johan Bendes J.B., capitein onder het eerste Bataillon van generaal-major J. Baron van Bentink, in guarnisoen te Leeuwarden, van Leeuwarden, en juffrouw Anna Coderq van HRL, laatst geproclameert 2 jan 1774 HRL en op dato dezes hier getrouwt na vertoonde attestatie van Leeuwarden van 26 dec 1773, getekend Theod. te Bokkel, Eccl. L Leov., en T. van Kooten, Coster Leov.
Auke Benedictus geb 30 dec 1809 HRL, N.H., zv Benedictus Aukes en Jetske Bonkel; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 30 dec 1809, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, zv Benedictus Aukes en Jetske Boukes
Mozes Benedictus zie: van der Woude
Sybren Benedictus S.B. van Gerkes Clooster ende Tytje Lijkles van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Meint Jacobs, goede bekende, 2may17 89; ondertrouw HRL; Sibrand B. van Gerkesklooster en Tietje Lijkles van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 may 1789 en zijn getrouwd op vertoonde attestatie den 9 jun 1789
Sipke Benedictus huwt met Wijpkie Harmens, kind: Gerlof Sipkes, ged 15 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: Hillegonda Sipkes, ged 8 sep 1761 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Sipkes, ged 4 dec 1753 grote Kerk HRL; kind: Hilligonda Sipkes, ged 14 nov 1751 Westerkerk HRL
Tjietske Benedictus geb 12 apr 1797, ged 23 apr 1797 Grote Kerk HRL, dv Benedictus Jinnes en IJbneltje Durks
Wierd Benedictus zie: van der Veen
Jan Benen zie: de Boer
Geesje Benes ovl 13 dec 1819 ter Idzard, huwt met Klaas Willems Kuiper, boerin te Idzard, dv Bene Lukas Baas, en Sjoukje Jacobs; BS huw 1837
Aletta Petronella Benfort begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rudolphina Conradus Benfort ged 12 nov 1761 Westerkerk HRL, dv Conradus Gijsbertus Benfort en Fettie Roelofs; oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-118; VT1839
Rudolphina Benfort geb 1761 HRL, ovl 22 aug 1846 HRL, ongehuwd, dv ... , en Christina ... ; BS ovl 1846
Ynskie Beniamins huwt met Anthoni Bosse, beide van HRL, geproclam; de 8-15 en getrout den 22 nov 1767; kind: Jacobus Antoons Buse, geb 26 dec 1774, ged 17 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Anna Maria Toons Bosch, ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL, vader als Toon Bosch; kind: Benjamin Toons Bosch, ged 30 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, vader als Toon Bosch; kind: Rinske Toons Bosch, ged 23 apr 1771 Westerkerk HRL, vader als Toon Bosch
Maria Elizabeth Benier ovl voor 1869, huwt met Johannes Henricus Junius; BS Franeker ovl 1868
Ymkje Beniers zie ook: Baniers; geb 1760 ... , huwt met Pieter Dirks van Weerd, getuige bij geboorte aangifte van Pieter van Weerd 1811, geslnm ook Bekius, maar wrsch is dat fout; geslnm in ovlakte zoon ''Manier''; BS geb 1811, ovl 1815, huw 1816, bsfr 1824 overlijdens, BS ovl 1826; kind: Akke Pieters, geb 2 jul 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, vader als: P.D. ; kind: Dirk Pieters, geb 23 mrt 1788, ged 6 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Pieters, geb 21 may 1791, ged 5 jun 1791 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Pieters, geb 23 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Durk Pieters, geb 23 okt 1796, ged 8 nov 1796 Grote Kerk HRL; Donderdag den 4 apr 1799. de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde IJ. Banniers, Huisvrouw van Pieter Dirks, over haare slegte Conduite en ''t misbruik van Sterke drank ernstig onderhouden, en verders haar gerecommandeert Zulks na te laaten, alsmede haar te onthouden van alle Conversatie in Suspecte huizen, op haare huishouding te Passen, en met haare man in vrede te leeven. (GAH44); Nog wierde I.B. huisvrouw van Pieter Dirks, metzelaarsknegt alhier, over haar slordig en verkwistend gedrag, misbruik van Sterke Drank etc:gecondemneert om voor drie etmaalen te waater en Brood, in de Pekelkuip gedetineerd te worden, en is denzelven Pieter Dirks ernstig gerecommandeert, van zijne vrouw niet te midhandelen, maar zoo hij vermeende gegronde redenen tot klagten te hebben, zich bij zijnen Competenten Rechter te vervoegen. HRL, 4 jul 1799. (GAH45). Ik ondergetekende IJ.B. weduwe Pieter Dirks te HRL, verklaare bij dezen te consenteren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Hendrik Pieters van Weerd panbakkersknegt aldaar om zich in het huwelijk te begeven met Grietje dekker meerderjarige dogter van Frans Johannes en Catharina dekker ten gemelde Stede, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der afkondigingen in de Huwelijken staat te worden bevestigt. HRL den 7 aug 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert twee en negentig den 23 nov is geb Hendrik zv Pieter Dirks en IJ.B. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 6 aug 1816
A Benifort woont in 6e quartier, links:. 1-1., rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Daniel Benizee zie ook: Bemzee; D.B. ende Maria Noblet beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de notaris Reydema met vertooninge van een briev van des bruydegoms broeder hebbende toestemminge van desselfs moeder, 13 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
debora Benjamin Isaac Abrahams de Vries van HRL. en D.B. van Amsterdam, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 4 okt 1806; ondertrouw HRL
Abraham Benjamins zie: Cohen
Andries Jonas Benjamins geb 1772 ... , huw.get. bij B.H. Cohen en H.A. de Vries, wonende te HRL, 1811 id bij M.J. Salomons en A.I. Cats 1821; gebruiker van wijk F-131, Joodse meester; eigenaar Eelke Leyenaar, 1814. (GAH204); A.J.B., schoolmeester, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Mietje Abrahams, waarvan Ouders zijn Abraham Hymans en Hester Jacobs, wonende te Veenendaal; A.J. B, schoolmeester, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Mietje Abrahams, waarvan Ouders zijn Abraham Hymans en Hester Jacobs, wonende te Veenendaal
Hartog Benjamins zie: Cohen
Hendrina Benjamins huwt met Joost Sjoerds, beide van HRL, geproclameerd den 15-22 en getrout de 30 mei 1757; kind: Sjoerd Joostes, ged 23 dec 1759 Grote Kerk HRL; huwt met Rommert Rimmerts, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 okt en getrout de 4 nov 1764; kind: Benjamins Rommerts, ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL; kind: Beniamin Rommerts, ged 5 may 1767 Grote Kerk HRL
Hendrina Benjamins zie: van der Woude
Ynskie Benjamins huwt met Gijsbeth Pijters, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1762
Ynskje Benjamins geb 12 mrt 1803 HRL, ged 3 apr 1803, dv Benjamin Antonius B., en Rinske Jans Damast; dopen Grote Kerk HRL 1803
Israel Benjamins zie: Boas
Jacob Benjamins zie: Arons, van der Woude
Jan Benjamins zie: Bos
Jantje Tobias Benjamins geb 1769 Hoorn, ovl 13 jan 1827 HRL, huwt met Salomon Gomperts van Messel, dv Tobias Mozes B, (gk), en Sara Faletijn, (gk); BS ovl 1827; ovl 1833, ovl 1837
Joseph Benjamins Joods koopman, geboortig van Veendam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van drost H.J. Westra op 2 jun 1803. (burgerboek)
Lipman Benjamins zie: de Vries; L.B. en Henderina Meyers, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 25 mei 1777 HRL. en toen getrouwd, zijnde een Jood en Joodin; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Rigtje Benjamins zie ook: Brandij; geb 26 apr 1795, ged 12 may 1795 Grote Kerk HRL, dv Benjamin Willems en Trijntje Symens
Rigtsie Benjamins van HRL, huwt met Willem Lammerts van Franequer, geproclameerd de 3-11 en getrout met attestatie de 17 mei 1761; kind: Johannes Willems, geb 30 mrt 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Willems, geb 3 mei 1774, ged 17 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Willems, geb 3 nov 1777, ged 25 nov 1777 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Willems, ged 28 feb 1762 Westerkerk HRL; kind: Rinske Willems, ged 30 okt 1763 Westerkerk HRL; kind: Benjamin Willems, ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Willems, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL
Syds Benjamins zie: Schaaf
Sytske Benjamins zie: Brandij
Tjerkje Benjamins zie: Brandes
Trijntje Benjamins zie: de Jong
Willem Benjamins zie ook: Brandij; geb 31 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Benjamin Willems en Trijntje Symens
van Bennekom begraven Groot Kerkhof, regel 27, nr. 31; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jelle Jaspers Bennema Uit 1633 weten we: ''Lammert Warners, soltsieder en burger hopman, als personele crediteur van wijlen Rijnerd Wilkes bekenne midis deesen ontvangen te hebben uyt handen van Burgemeester J.J.B. en Rinnert Oedses als commissaris over de voorseide Rijnerds desolute boel de summa van drie ende veerticg caroli guldens en sestien stuivers, dat in volle betaeling van de ses tonnen solt''. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: Harlinger Courant 13 nov 1981/J. Wobma
Doetje Bennes geb 20 mrt 1750 Suameer, ovl 29 jul 1820 HRL, 1e huwt met Fedde Sjoerds Bijl, 2e huwt met Hendrik Klatter op 10 nov 1816 HRL, huw.afk. 27 okt en 3 nov 1816, winkelierse, wonende te HRL; dv Benne Melles, en ...; BS huw 1816, ovl 1820
Klaaske Bennes Freerk Scheer en K.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 jan 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rinske Bennes huwt met Jan Freerks Hoekstra; BS ovl 1837
Tjite Bennes huwt met Richte Zijdses, kind: Antie Tjites, ged 27 jul 1758 Westerkerk
Jan Bennezee woont in 8e quartier, links:niets; rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Anna Catrina Benning geb 1793 Leeuwarden, ovl 13 aug 1827 HRL, huwt met Jan Baukes Beuker op 7 jun 1818 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1818, wonende te HRL, dv Gerardus B., en Alegonda Damen; BS huw 1818, ovl 1827
Fredrik Dominicus Benning geb 8 aug 1799 HRL, ovl 8 okt 1866 HRL, huwt met Anna Nak op 27 apr 1823 HRL, huw.afk. 13 en 20 apr 1823, kleermaker, Rooms Katholiek, ovl wijk H-001, dv Hendrikus Berends B., en Geertruida Eerenthuis; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-028, wijk F-235, 259, 301; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-135; VT1839; F.H.B. eigenaar van perceel nr. 1239 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 47, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Gerardus Benning ovl voor 1819, huwt met Alegonda Damen, kind: Anna Catrina B., geb 1793 Leeuwarden; BS huw 1818, ovl 1827
Hendrik Benning geb 1774 Solsbergen, ovl 26 jul 1840 HRL, huwt met Geertruida van Eerenthuis, kinderen: Ida, geb 1803 HRL, Frederik B., geb 8 aug 1799 HRL, Pieter B., geb 23 dec 1808 HRL, zv Otto B., (gk), en Anna Catharina Ross, (gk); BS ovl 1840; 1851 overlijdens, ovl 1866, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk B-074, wewer, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Rheine, Westfalen (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-027; VT1839; H.B. eigenaar van perceel nr. 470 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 48, huis en erf, 147 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Ida Benning geb 1803 HRL, ovl 7 nov 1851 HRL, huwt met Jacobus C. Rooswinkel op 25 sep 1828 HRL, huw.afk. 14 en 21 sep 1828, Rooms Katholiek, dv Hendrik Berends B., en Geertruida van Eerenthuis; BS huw 1828, ovl 1851, bev.reg. HRL 1831 wijk G-188
Pieter Hendriks Benning geb 23 dec 1808 HRL, ovl 26 jun 1879 HRL, huwt met Maria Nolles Bisschop op 10 okt 1833 HRL, wonende te Bolsward, schoenmaker in 1851, zv Hendrik B., en Geertje van Eerenthuis; BS huw 1833, ovl 1879, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-084; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-027; VT1839
Johanna Jacoba Benninger huwt met Jan vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1804
Dirk Benoist won. HRL. 1808 ?
Rudolphina Bensfort gebruiker van wijk G-091; medegebruiker Pieter Daniels wed. ; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)
Doris Bensonides D.B. en Marijke Wouters beyde van HRL, koomende weegens de bruid Douwe Jacobs, 30 May 1744; huwt met Marike Wouters, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 31 May en den 7-14 jun 1744, getrouwd den 30 dito; Jan Adolphs Ulenbroek en Elbert(!) Walings, beyde van HRL, huw aang. 31 mrt 1736 HRL, komende Voor de bruyd D.B. ; huw.aang. HRL 1736
Eeltje Sikkes Bensonides zie E.S. de Boer
Johannes Bensonides ovl voor 1812; huwt met Geeltje Reits Klaver; BS geb 1811; wed. J.B. eigenaar en gebruiker van wijk A-053, vroedvrouw; medegebruiker J.A. Werndlij, rentenier, Jacob Pas, grafmaker, Fredrik Koning, blaauwverversknegt, 1814. (GAH204); J.B. ende Baukjen Jans beyde van HRL, koomende voor de Bruit desselfs neef Jan Michiels, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; J.B. huwt met Baukjen Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 May 1740 en doe ook getrout; J.B. ende Abeltie Harmens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Sijbrand Feykes Camsma haar broodheer, 13 Apr 1748; huwt met Abeltje Harmens, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 apr en den 12 May 1748 getrouwt in de Westerkerk HRL; Eeltje Sjoerds van Oosterend ende Berber Claasen van HRL, komende wegens de bruyd J.B., 14 Nov 1744; woont in 2e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier, Jan Schiere voor J.B. : f. 54:0:0 (GAH650)
Theodorus Bensonides Harmen Jansen, soldaat, ende Grietje Jacobs beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevader T.B., 15 Feb 1749; Berend Berends ende Neeltje Theodorus beide van HRL, komende voor de bruit desselfs broeder Johannes Theodorus en vertoonde schriftelijk consent van des bruits vader T. Bensonides, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Bent geb 1801 Oosthuizen, huwt met Alida Boomsma op 1 jun 1843 HRL, postdirekteur, zv Jan B., en Agatha Boomsma; BS huw 1843
Jan Bent geb 1769 Oosthuizen, ovl 18 apr 1829 HRL, huwt met Aagje Boomsma, kind: Jacob B., geb 1801 Oosthuizen; BS ovl 1829; 1843 huwelijken, ovl 1849
Anna Catharina Bentem geb 1798 Maastricht, huwt met Johannes Smit op 8 nov 1838 HRL, breidster, wonende te Maastricht, dv Joannes B., (gk), en M. ? Catharina Meunier, (gk), ouders beiden ovl; BS huw 1838
Baukje Bentes zie: IJzenbeek
Bregtje Bentes geb 1766 Hindeloopen, ovl 16 dec 1824 HRL, huwt met Ruurd Jappes vd Veer op 5 sep 1811 HRL, ondertrouw 21 aug 1811, 1e afk. zondag 25 aug 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 1 sep 1811, dv Bente Huites en Rink Jurjens/Maaike Hielkes; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1824, huw 1827
Claas Bentes zie: IJsenbeek
Douwe Bentes D.B. van HRL, en Jantjen Sipkes van Enkhuyzen, laatst geproclameert 30 oct 1774 HRL, en op dato dezes getrouwd na vertoonde attestatie van Enkhuysen, getekend 7 aug 1774, getekend Jan Kuyper, Stadsboode
Eelkje Bentes zie: IJzenbeek; ovl 27 apr 1728, oud 40 jaar
Geertje Bentes huwt met Beernd Gerrijts Hanckes, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771
Janke Bentes Sjoerd Klaases en J.B., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 26 jul 1772 HRL. en toen getrouwd
Maayke Bentes ovl 24 nov 1790 HRL, oud 70 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 32, nr. 16, onder de naam Marijke B; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sikko Bentes zie: IJsenbeek
Thomas Bentes zie: IJzenbeek
Trijntje Bentes Simke Alberts en T.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jan Bentesee begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 58; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Conradus Gijsbertus Bentfort bode in 1754-1766; b; huwt met Fettie Roelofs, kind: Rudolphina Conradus Benfort, ged 12 nov 1761 Westerkerk HRL; kind: Johan Reinhart Coenraads Bentfort, ged 21 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Coenraads Bentfort, ged 15 mei 1768 Westerkerk HRL; moeder als Tettje R.
Johan Reinhart Coenraads Bentfort ged 21 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL, zv Coenraad Gijsbertus Bentfort en Fettie Roelofs
Roelof Coenraads Bentfort ged 15 mei 1768 Westerkerk HRL, zv Coenraad Gijsbertus Bentfort en Tettje Roelofs
Aukje van Benthem geb 1773 HRL, ovl 30 aug 1848 HRL, 1e huwt met Willem Tangerman op 11 feb 1798 HRL, 2e huwt met Jan Tabes Klaver op 9 apr 1820 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1820, dv Hoite Sjerps vB., en Grietje Gooitjes; huw Grote Kerk HRL 1798, BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1857; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-112; VT1839
Catharina Benthem oud 43 jaar, geb Maastricht en wonende te HRL. 1839, wijk G-273; VT1839
Hoite Sjerps van Benthem zie ook: Hoite Sjerps; ovl mrt 1788, huwt met Grietje Gooitjes, kind: Auckje Hoites, geb 25 sep 1772 twaalv Uuren voor Goikje Hoites HRL, geb 25 sep 1772, ged 8 okt 1772 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL , BS huw 1820, ovl 1848
Tjerk van Benthem geb 1742 HRL, ovl 3 nov 1813 HRL, huwt met Sijtske Vlasblom, boekdrukker 1801-1810, ovl wijk C-151; BS ovl 1813; 1824 overlijdens; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:1:0 voor geleverde schoolboeken en 12 testamentjes met nieuwe psalmen, kwit. no. 31, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 4:8:0 wegens geleverde pennen, kwit. no. 44, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 12:18:0 alsmede schoolboeken, kwit. no. 26, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 68:10:0 voor geleeverde schrijff en schoolbehoeftens in het Weeshuis, ord. no. 11, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 26:7:0 wegens geleverde vraag- en schoolboeken, ord. no. 31, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 26:11:0, ter zaake geleverde boeken en papier, 19 dec 1792, quit. no. 43 (GAH1124); id. f. 35:2:0 ter zaake schrijf- en schoolbehoeften, 3 jun 1794 quit. no. 18; (GAH1126); wed. T. v. B. eigenaar van wijk B-090; gebruiker is Rienk Wybes de Boer, varensgesel, 114. (GAH204); id. van wijk B-112; gebruiker Rients Dirk vd Meulen, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-037; gebruiker Marten J. vd Mei wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk C-038; gebruiker B. Beerendsen, kleermaker, 1814. (GAH204); wed. T. v. B. eigenaar en gebruiker van wijk C-157; medegebruiker is C. Schaafsma, 1814.(GAH204); rnid. van wijk F-121, gebruiker is Tjalling P. Schaafsma, timmerman, 1814 (GAH204); rnid. van wijk F-232, pakhuis; gebruiker is Jan Galama, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-233; gebruikers Claas M. Koster, slagersknegt, Rintje P. van der Post, zeylemakersknegt, Henricus Baader, speelgoedmaker, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-236, pakhuis; gebruiker S. Schuurmans,1814.(GAH204)rnid van wijk B-237; gebruiker Jetse Rinses Spiering, sjouwer,1814. (GAH204)rnid. van wijk F-242, gebruiker Jacob Schey, schoenlapper, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-244, gebruiker Hendrik Jans Faber, smidsknegt, 1814. (GAH204)rn rnTjeerd Clases en T.v. B. bet f. 204:13:10 ad rentmeester vh Weeshuis als redders van de nalatenschap van Sjoerd Johannis en Antje Floris, zijnde de inbreng van Tjeerd Sjoerds, 19 apr 1785. (GAH1116); rnontv. vd rentmeester vh Weeshuis f. 19:5:0 terzaake geleverde schrijfbehoeften, quit. no. 25, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 35:2:0 ter zaake geleverd papier en pennen, quit. no. 44, 31 nov 1786. (GAH1118); rnid. f. 19:15:0 terzaake geleverde boeken, quit. no. 66, 3 dec 1788. (GAH1120); id. f. 39:11:0 wegens geleverde schrijfbehoeften en boeken, quit. no. 43, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 66:19:0, quit. no. 52, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 25:11:0 wegens geleverd papier, quit. no. 53, 16 dec 1791 (GAH1123); rnJurjen Harkes van der Stok ende Antje Sjoerds de Boer, beide van Harl, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs curator T. v. B., 19 mrt 1791; rnT. v. B. en Sijtske Vlasbloem, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; rnheeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, mei 1804. (GAH650); rnwoont in 7e quartier, links: f. 0:5:0, rechts: f. 0:10:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen, GAH650); rnop lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 125:0:0 (GAH650); rnT.v.B.als Administrator over de goederen van de Erv. Pieter Johannes, 7e quartier: f. 5:0:0 (GAH650); rnid. en Michiel Jacobs, als Administrators over de goederen van Jacob Hendriks, 8e quartier: f. 20:0:0 (GAH650):rnontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 31:8:0 ter zaake geleverde schrijfbehoeften, 30 jun 1801, quit. no. 33 (GAH1133); rnafsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene Summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan,gerekend en geslooten in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1810. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P.Wellinga, P.J.Coulbout, G.Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm: Tamboezer, Wassenaar, C.Mollema, T.v.B., C.Blok en L.C.van Goch.(GAH1133); rnontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 37:1:0 ter Saeke Schrijfbehoeften, 1 apr 1806, quit. no. 31 (GAH1138); id. f. 13:12:0, 13 jan rn1807, quit. no. 19 (GAH1139); id. f. 14:12:0, 17 dec 1807 (GAH1139); id. f. 29:14:0, 29 dec 1808, quit. no. 73 (GAH1140); rnNB van de Notificatie,laatste stuk: Wijders wierde beslooten het benoodigde getal van oproepingsbilletten tot de Registratie der Burgerbewapening bij T.v.B.te laaten drukken, mutatis mutandis, na ''t voorschrift,door het departementaal bestuur van de Eems daar af aan den Raad ingesonden en is de verdere be- schikking daar over als meede omtrent het getal hoe veel opde- mandeert aan de Secretaris Feddema.(GAH45); rnDingsdag den 24 apr 1798.de Raad der Gemeente hunne ordrs: Vergadering houdende,Wierde Wijders geprocedeert tot het benoemen van een Weesvoogd en voogdesse, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Tjepke Gratama en voogdesse Klaaske Vettevogel-en zijn daar toe gekoosen T.v.B.als voogd, en Sijtske Jelgersma Huisvrouw van Jacob Beetzel als voogdesse,-voorts wierden in plaats van de af- gaande voogeen der Stads algemeene Armen Tijs Gijses Kussendraager, en Claas Oosterbaan, tot voogden benoemd de Burgers Wijger Harmens en IJde de Ruiter, en wierde verder beslooten de zoo afgaande als nieuw aangestelde voogden op Morgen avond op het Huis der Gemeente te versoeken,ten einde om de eerstgemelde voor haare goede gedane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen.(GAH44)
J. baron van Bentink Johan Bendes, capitein onder het eerste Bataillon van generaal-major J. Baron vB., in guarnisoen te Leeuwarden, van Leeuwarden, en juffrouw Anna Coderq van HRL, laatst geproclameert 2 jan 1774 HRL en op dato dezes hier getrouwt na vertoonde attestatie van Leeuwarden van 26 dec 1773, getekend Theod. te Bokkel, Eccl. L Leov., en T. van Kooten, Coster Leov. ; Matthijs Nicolaen, soldaat onder het Regiment van Generaal-Major J.B. vB., in guarnisoen te Leeuwarden, en IJtje Abes van HRL; na vertoonde attestatie van Leeuwarden de dato 20 jan 1774 getekend Theod. te Bokkel, Eccl. Leov., en T. van Kooten, Coster Leov. ; Gerrit Mewissen, soldaat onder het 2de Bataillon van generaalmajor Baron vB., in guarnisoen te Leeuwarden en Hendrikje Wopkes van HRL, laatst geproclameerd 19 jun 1774 HRL, en getrouwd op dato dezes met attestatie van Leeuwarden, getekend H. Mentes en T. van Kooten; Bonifacius van der Helkk, Sergeant in ''t 2e Bataillon van ''t Regiment van generaal-major baron vB, in guarnisoen te Leeuwarden, en Foekje Beerends de Leeuw van HRL, laatst geproclameert 19 jun 1774 HRL, en op dato dezes getrouwd na vertoonde attestatie van Leeuwarden, getekend H. Mentes, Eccles., en T. van Kooten, Coster
Bernard Heinrich Bentlar geb 1792 Echtrop, koninkrijk Pruissen, huwt met Hiltje Jacobs de Bruin op 3 jul 1834 HRL, matroos der 1e klasse, dienende op Z.M. kanonneerboot no. 69, gestationeerd te Terschelling, in onecht geb zv Johannes Peter Wilhelm B., (gk), en Maria Salomi Michel, (gk) vader ovl 23 feb 1825, landbouwer, moeder ovl Echtrop 12jul807; BS geb 1834, huwelijken
Jan Arents Benulke huwt met H/Nanke Roukes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 apr en de 5 mei en getrout de 26 dito 1765
Harmanus Berborg huwt met Antonia Eelkens op 25 nov 1804 Midlum; huw Grote Kerk HRL 1804
Dirk W Berduin oud 49 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-068; VT1839
Georg Berend G.B., soldaat in de compie van majoor Breidenbach, en Maria Elizabeth Schieren, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 jul 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Willem van Berendonch geb 1786 HRL, ovl 4 mei 1824 Antwerpen in het hospitaal, fuselier bij de eerste divisie van het algemeen depot der Landmagt, zv Willem vB., en Maria Sophia Betjes; BS ovl 1824
Willem van Berendonch huwt met Maria Sophia Betjes, kind: Willem vB., geb 1786 HRL; BS ovl 1824
Aafke Berends zie: Arink
Aaltje Berends begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 33; Reg. Gr. Krk. HRL
Aaltje Berends geb 1775 ... , ovl 30 aug 1822 Franeker, huwt met Anthonij Beuker; BS geb 1822, huw 1826, ovl 1828, ovl 1831
Adriaantje Berends rentmeester van het weeshuis bet f. 26:0:0 aan Pieter Claasen terzaake 1 jaar kostgeld van A.B., quit. no. 32, 22 aug 1787. (GAH1119); id. 7 sep 1786, quit. no. 34. (GAH1118)
Adriana Berends zie: Vredenburg
Age Berends geb 16 feb 1789, ged 1 mrt 1789 Grote Kerk HRL, zv Beernd Johannes en Mintje Ages
Age Berends zie: Wassenaar, Wielinga
Agnietje Berends geb 1759 HRL, ovl 4 dec 1833 HRL, huwt met Harmen Berends Klumper, dv Berend ... , en Neltje ... ; BS ovl 1833; 1836 overlijdens
Alida Berends zie: Arink
Alle Berends zie: Tichelaar
Anna M Berends zie: Kloppenburg
Anna Margaretha Berends zie: Linis
Anna Berends zie: Braams
Antie Berends Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en tachtig den vijf en twintig jun is Geboren Antie dv Berend Jans en Wietske Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815
Antje Berends Fredrik Hey ende A.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Heumeulen, goede bekende, 14 jul 1792; ondertrouw HRL; kind: Grietje Fredriks Hes, geb 20 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL
Antje Berends geb 13 sep 1811 HRL, ovl 23 okt 1812 HRL; wijk G-156, dv Berend Klaases en Geertje Hoites; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812; geb 13 sep 1811, ged 6 okt 1811 Grote Kerk HRL, dv Berend Klaases en Geertje Hoytes
Antje Berends geb 20 okt 1780, ged 5 nov 1780 Grote Kerk HRL, dv Berend Jans en Kaatje Hendriks van Lint
Antje Berends geb 9 apr 1788, ged 27 apr 1788 Grote Kerk HRL; dv Berend Berends en Jikke Freriks
Antje Berends Harmen Tuining en A.B., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 26 feb 1775 HRL, en toen getrouwd
Antje Berends Klaas Kaspers en A.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 27 aug 1808; ondertrouw HRL
Antje Berends ovl 25 jan 1802 ... , wonende te HRL. 1764-1802; b
Antje Berends ovl Dokkum ca 30 jaar geleden, huwt met Lodewijk Lodewijks vd Sluis op 14 dec 1800 Dokkum, komt van Dokkum, met attestatie vertrokken naar Dokkum; huw Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1830, ovl 1839
Antje Berends woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Antje Berends zie ook: de Vries; Wybe Clasen Swart en A.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 apr 1808; ondertrouw HRL
Antje Berends zie: van Beemen, Borgers, Formeling, Rekkenburg
Arnoldus Berends eigenaar van wijk G-333, weefwinkel, ledig, 1814. (GAH204)
Aukje Berends geb 1758 HRL, ovl 5 okt 1846 HRL, huwt met Bernardus Besling op 21 mei 1797 HRL, dv Berend ... en Berber ... ; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1846
Baukje Berends zie: Vogelzang; Andele Jansen ende B.B., beide van HRL, zijnde wgeens de bruid gecompareerd Roelof Roelofs, goede bekende, 17 okt 1795; ondertrouw HRL; Wij Ondergetekenden Andele Jans Dreyer en B.B., Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen dat aan ons ten volle bekend is dat Freerk Jans in leven Wettige man van Grietje Berends en wonende te HRL, aldaar is Overleden in de Maand feb 1795, gevende voor redenen van wetenschap dat wij beiden uit hoofde van familiebetrekkingen bij deszelfs afsterven en begravenis hebben tegenwoordig geweest. HRL den 14 nov 1815
Berber Berends zie: Schrage
Berend Berends B.B. van HRL, en Tietje Robijns van Arum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 jun 1783 HRL, en zijn op vertoond getuigenis alhier getrouwd ten zelfden dage
Berend Berends ende Sijbrigje Clases, beide van HRL, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Pier Heins en de Bruidegom gest:met sijn vader Beern Beerns; huw.aang. HRL 1738
Berend Berends ged 31 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Wijlen Berend Pieters en IJe-tje IJsbrands
Berend Berends huwt met Jikke Freriks, kind: Antje Berends, geb 9 apr 1788, ged 27 apr 1788 Grote Kerk HRL
Berend Berends ovl 4 jan 1809 ... , huwt met Grietje Gerrits Dijkstra op 11 jun 1797 HRL, kind: Jan Metzelaar, geb 3 jun 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1819 1831 overlijdens, ovl 1861; kind: Jan Beernts, geb 3 jun 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL
Berend Berends ovl voor 1815; wed. B.B. gebruiker van wijk A-172, gealimenteert; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Berend Berends ovl voor 1815; wed. B.B. gebruiker van wijk G-303; eigenaar is Hielke M. Wiersma, 1814. (GAH204)
Berend Berends zie: Formeling, Nijhuis
Berent Berends Bonne Teunis ende Etie Hendriks beide van HRL, koomende voor de Bruit B.B., bontwever, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL
Bernardina Berends zie: Kloppenburg
Bernardus (B.) Berends zie: Koopmans
Bernardus Berends B.B. van HRL, ende Lysbert Baukes van Mackum, zijnde wegens de bruid een genoegzaam geblijk vertoond, 11 sep 1790; ondertrouw HRL; B.B. van HRL, en Lijsbert Baukes, van Makkum, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 sep 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Binnigje Berends ovl voor 1837, huwt met Harmen Klases; BS huw 1836
Catharina Berends geb 1785 HRL, ovl 1 nov 1847 HRL, huwt met Bernardus Bekker, dv Berend Jans en Maria Berends; BS ovl 1847
Catharina Berends leefde in 1812, vlgs ovlakte een nicht van Janke Wybrens; BS huw 1812
Catharina Berends oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-267; VT1839
Catharina Berends zie: Borgers, Breuker, Vogelzang
Christina Berends zie: Pol
Claas Berends ovl 15 feb 1793 HRL, oud 35 jaar
David Berends koopt een huis in 1800; D.B. en Aafke Rinses, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende; kind: Atje Davids, geb 23 dec 1782, ged 5 jan 1783 Grot Kerk HRL, moeder als: Akke Rinses; kind: Lysbeth Davids, geb 19 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL
Doetje Berends ged 24 apr 1763 Grote Kerk HRL, dv Berend Pieters(!) en IJetie IJsbrands; geb 1763 HRL, ovl 29 jul 1836 HRL, huwt met Jan Dirks Postma, en met Lodewijk Lodewijks vd Sluis op 5 aug 1806 HRL, tapster in 1836, dv Berend Lolkes en IJttje IJsbrands; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1836, ovl 1847, ovl 1853; Lodewijk Lodewijks en D.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 jul 1806; ondertrouw HRL; Jan derks en D.B., beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Eelkje Jans, geb 14 jan 1789, ged 1 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJetje Jans, geb 26 jan 1792, ged 12 feb 1792 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, geb 27 feb 1794, ged 16 mrt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Akke Jans, geb 19 mrt 1798, ged 8 apr 1798 Grote Kerk HRL
Eeke Berends huwt met Pieter Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Aaltje Pieters, geb 7 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL
Egbert Berends turfschipper in 1745
Elsche Berends zie: Schaafsma
Elske Berends Evert Veldman en E.B., beide van HRL, zijn na driemaalige proclamatie waarvan de laatste geschied is den 7 jun 1778 HRL, getrouwd op den 8, zijnde de tweede Pinksterdag
Engbert Berends E.B. en Wendeltje Heddes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 26 oct 1783 HRL; kind: Grietje Egberts, geb 30 okt 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL
Engelbert Berends zie: Arink, Pol
Fedde Berends zie: de Jong
Fokje Berends geb 1751 ... , ovl 15 mrt 1814 HRL, huwt met Bonifacius vd Helling, ovl in wijk G-151; BS ovl 1814
Froukje Berends zie: Braammeyer
Geert Berends Donderdag den 21 mrt 1799. de Raad ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering eenen G.B. Trekschipper van Dockum op HRL, dewelke door de Procr fiscaal R:off:was geciteert, om tien friesche Rijders boete boven Confiscatie der genever ter Zaake dezelve alhier een half anker Genever had ingevoerd zonder hetzelve ten Stads Collecte te hebben aangegeeven, of door de Bierdraagers te laaten Verwerken, dan op betuiging van Zijne onkunde, en Verzoek van moderatie voor Rigeur van Justitie, is dezelve uit Consideratie, dat het den Raad voorkwam dat het geval waarlijk aan onkunde, en geen kwaad opzet toe te schrijven was, voor dees Keer gelibereerd van de boete, dog gecondemneerdt in de Kosten en Confiscatie van de Genever. (b44)
Geertje Berends ovl voor 1826, huwt met Gerrit Berends Hankes; BS Franeker ovl 1825
Geertje Berends zie: van Beemen, Wielinga
Geeske Berends Willem van Luik van Franeker ende G.B. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Simon van Luik, 24 nov 1792; ondertrouw HRL; Willem van Luik van Franeker, en G.B. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 dec 1792 HRL, en met attestatie vertrokken
Gerardus Berends zie: Arink
Gerrit Berends zie: Hankes, (2x) Schukking
Grietje Berends Freerk Jansen en G.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 apr 1787 HRL, en zijn getrouwd den 9 daaraanvolgende; kind: Jan Freriks, geb 10 jul 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Adriaantje Freeriks, geb 3 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL; kind: Beerend Freerks, geb 25 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk HRL; geb 1759 HRL, ovl 18 aug 1822 HRL, huwt met Hendrik Christiaans dekker op 10 aug 1794 HRL, laatste afk. 10 aug 1794, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1822; Hendrik Christiaans ende G.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerben Wouters deszelfs steevader, 26 jul 1794; kind: IJtje Hendriks, geb 2 nov 1794, ged 4 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Beern Hendriks, geb 9 jan 1797, ged 17 jan 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vier en negentig den 2 nov is geb IJtje dogter van Hendrik Christiaans en G.B. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 sep 1816
Grietje Berends geb 11 apr 1759 HRL, ovl 5 jun 1820 HRL, huwt met Hein Drost; BS ovl 1820; 1853 overlijdens; Ik Ondergetekende Gaadske Sijbrens de Boer weduwe Willem Jans te Mackum, dog thans te HRL, verklaare bij deezen te consenteeren en toe te staan aan mijn meerderjarige dogter S.W., dienstmeid te HRL, bij mijn wijlen man Willem Jans in Echte verwekt om zich in het Huwelijk te begeeven met Johannes Heins Drost, metselaarsknegt ten gemelde Steede, minderjarige zv Hein Drost en G.B. Echtelieden aldaar, de vader overleeden, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester deezer Stad, in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben om na afloop dezelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigt. HRL den 2 mei 1817; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Zeven hondert Agten Tagtig den 5 dec is geb Johannis, Waarvan vader Hein Drost en Moeder Geertje B. Afgegeven binnen HRL den 2 May 1817
Grietje Berends Op heden den Sesentwintigste okt Eenduizend achthonderd vijftien, Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad, in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen, Zijtse Gerrits Willekes, Visscher, Gerrit Gerrits Kleihuis, Wever, Jacob Cornelis Blauw, Turfdrager, Sjouke Klases Roodtje, Aschman, Jentje van Ruiten, Winkelier, Berend Oothuis, koopman, en Jan Hendriks Tollenaar, Zoutziedersknecht, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom. Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van G.B., werkster wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Berends Rinnerts en Jantje Klases beide te HRL gewoond hebbende en aldaar overleden. Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde G.B. is geb te HRL den negentiende okt Eenduisend Sevenhondert Twee en sestig, dat deselve geen Acte van Geboorte of Doop kan produceren, daar dien deselve van Doopsgezinde afkomst zijnde, bij hare geboorte niet is gedoopt, en het houden van Geboote Registers bij die Godsdienstige gezindheid niet regulier, en bij de voormalige Regering alhier geheel niet pleeg te geschieden. Geve nae de Comparanten redenen van wetenschap dat zij deze G.B. niet alleen van der jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene speciale omgang met haare ouders hebben gehad, en nog dagelijks met gemelde G.B. hebben, waardoor zij zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden. en hebben de comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons en onzen griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere President Burgemeester dezer Stad in dato den Een en twintigste dezer maand October, ten gevolge van het Besluit van Zijne Majesteit in dato den negende mrt jongstleden nuummero dertien afgegeven, volkomen is gebleken, dat dese G.B. onvermogend is om eenige kosten van geregelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden, te kunnen betalen; Op dato in het Hoofd deses gemeld, uitgezonderd Sjouke Klases Roodtje en Jan Hendriks Tollenaar, die verklaare hebben nooit te kunnen schrijven nog hunne namen vertekenen; Wij, Burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomen informatie, dt G.B. wed. :Freerk Jans, van beroep werkvrouw, geb te HRL, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van haar voorgenomen huwelijk. HRL, den 21 okt 1815; Wij Ondergetekenden Andele Jans Dreyer en Baukje Berends, Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen dat aan ons ten volle bekend is dat Freerk Jans in leven Wettige man van G.B. en wonende te HRL, aldaar is Overleden in de Maand feb 1795, gevende voor redenen van wetenschap dat wij beiden uit hoofde van familiebetrekkingen bij deszelfs afsterven en begravenis hebben tegenwoordig geweest. HRL den 14 nov 1815
Grietje Berends zie: Budding, Vogelzang
Harmen Berends begraven Groot Kerkhof, regel 32, nr. 48; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 39; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Harmen Berends geb 1756 ... , ovl 16 feb 1819 HRL, werkman; BS ovl 1819; ged 26 okt 1756 Grote Kerk HRL, zv Beerents Harmens en Dieuwke Reins
Harmen Berends geb 18 feb 1774, ged 13 mrt 1774 Grote Kerk HRL, zv Berend Harmens en Antje Jakobs
Harmen Berends H.B. en Tjietske Fransen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Harmen Berends huwt met Klaaske Berends, kind: Klara Harmens, geb 1790 ... ; BS ovl 1816
Harmen Berends ovl voor 1815; wed. H.B. gebruiker van wijk G-154, gealimenteert; eigenaar is Roomse Gemeente, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-329, 1814. (GAH204)
Harmen Berends zie: Klumpert, Smith
Hendrik Berends woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Hendrik Berends woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Hendrik Berends zie: van Beemen, Heiling, van Minnema, Oorthuis, van der Veen
Hieke Berends zie: Braammeyer, Wassenaar
Hille Berends zie: Braam
Hiltje Berends zie: Braammeyer, Siderius
Hinke Berends ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL, dv Berend Harmens en Grietje Harings
Ybeltje Berends zie ook: Donselaar; huwt met Jan Adams, kind: Adam Jans, geb 13 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Jans, geb 28 dec 1795, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negen en tachtig den dertiende sep is Geboren Adam zv Jan Adams en IJ.B. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 16 mei 1816
Ytje Berends huwt met Thomas Jansen, kind: Beernt Thomas, ged 2 jun 1746 Westerkerk HRL; ovl 29 may 1790 HRL, oud 77 jaar
Jacob Berends turfschipper in 1744
Jan Berends ... bakker, heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650)
Jan Berends begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 40; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Berends geb 20 jul 1787, ged 7 aug 1787 Grote Kerk HRL, zv Berend Pieters en Jeltje Jans
Jan Berends huwt met Dieuwke IJmes op 14 mei 1797 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1797
Jan Berends J.B. en Vroukje Daams, beide van HRL, laatst geproclameert 22 mey 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Berent Jans, geb 8 mrt 1775, ged 18 mrt 1777 Grote Kerk HRL; kind: Daam Jans, geb 8 dec 1777, ged 4 jan 1778 Grote Kerk HRL
Jan Berends J.B. ende Clara Keimpes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Harmens, goede bekende, 18 may 1793; ondertrouw HRL; J.B. en Klara Keimpes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 9 juni
Jan Berends ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 169:17:8 terzaake geleverde 9 stukken hembdlinnen, quit. no. 10, 24 jul 1787. (GAH1119); id. f. 186:13:0 terzaake geleverd linnen, quit. no. 11, 22 aug 1787. (GAH1119); id. f. 146:14:0, quit. no. 17, 16 okt 1787. (GAH1119)
Jan Berends ovl voor 1815; wed. J.B. gebruiker van wijk A-229, gealimenteert; medegebruiker Lense Johannes wed., gealimenteert; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Jan Berends ovl voor 1862, huwt met Adriana Vredenburg op 20 mei 1810 HRL, komt van HRL, heereknegt in 1811, kind: Helena Jans, geb 29 jul 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; kind: Helena Jans, geb 29 jul 1811, ged 18 aug 1811 Grote kerk HRL
Jan Berends zie: Amelander, Arink, Baantjer, Faber, Fikke, Hoender, Metzelaar, Oppenkamp, Pors, Rimkema, Rob, Smits, Tikkel, Vredenburg
Janke Berends geb 1750 HRL, ovl 19 okt 1827 HRL, huwt met Dries Ottes; BS ovl 1827; 1848 overlijdens; Dries Ottes en J.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jul 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Otte Drieses, geb 15 jun 1784, ged 29 jun 1784 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Drieses, geb 16 jan 1787, ged 6 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje Drieses, geb 5 aug 1790, ged 17 aug 1790 Grote Kerk HRL
Janke Berends ovl voor 1812 HRL, huwt met Klaas Ages Zeilmaker; BS huwafk. 1811, huw 1833, ovl 1855; Klaas Ages van HRL, en J.B. van Dokkum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 may 1782 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 28may daaraanvolgende
Jantje Berends bij huw wordt zij vermeld als: Jantje Hendriks; huwt met Pieter Cummel, kind: Berend Pieters Cummel, geb 8 jan 1789, ged 3 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Berber Pieters Kummel, geb 16 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Rigtje Pieters Kummel, geb 6 mrt 1792, ged 11 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Berend Pieters Kummel, geb 29 aug 1793, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL; kind: Rijkes Pieters Kummel, geb 10 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Richje Pieters Kummel, geb 19 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL; kind: Izak Pieters Kummel, geb 19 aug 1787, ged 4 sep 1787 Grote Kerk HRL
Jantje Berends geb 19 okt 1809, ged 5 nov 1809 Grote Kerk HRL, dv Beernd Jans en Aafke Cornelis
Jantje Berends zie: Braammeyer
Jeltje Berends zie: van Gelderen
Johannes Berends zie: Groen, Hankes, Helmer, Meyer, Nieuwenhuis, de Vries, Wielinga
Jurjen Berends zie: Smit
Karel Berends zie: Kloppenburg
Klaaske Berends huwt met Harmen Berends; BS ovl 1816
Lamkjen Berends Harmen Pieters en L.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1779 HRL, en zijn den 19 sep 1779 getrouwd; huw Grote Kerk HRL
Lammert Berends Harmen Beernds Clumpert ende Angenietje Berends Harwijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.B., deszelfs broeder, 31 dec 1791; ondertrouw HRL; Willem Joukes ende Aaltje Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.B., deszelfs schoonbroeder, 4may17 93; ondertrouw HRL; IJede Jansen ende Baukjen Jansen, beide van HRL, zijnde de aangaave der huwelijksche Proclamatien gedaan door L.B., onder productie van bewijs; 14 jun 1794; ondertrouw HRL; Anne Sjerps ende Aaltje Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.B., deszelfs schoonbroeder, 16 may 1795; ondertrouw HRL; L.B. en Anna Chatarina Smith, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Lammert Berends huwt met Evertje Gerrits, kind: Gerrit Lammerts, geb 6 may 1781, ged 20 may 1781; kind: Lammert Lammerts, geb 15 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL
Lammert Berends ovl na 1818, huwt met Dieuwke Gerrits; BS huw 1819; L.B. en Dieuke Gerrits, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende
Lammert Berends ovl voor 1815; gebruiker van wijk H-130, gealimenteert; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Lammert Berends woont in 2e quartier, links: niets, rechts: niets, jaar ? (lijst namen ingezetenen)
Lammert Berends zie: Wielinga; zie ook: Lammert Barends
Lammert Berends zv B. Dooytzes, heeft een hond: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650)
Leentje Berends zie ook: Wielinga; geb 26 jan 1787, ged 11 feb 1787 Grote Kerk HRL, dv Berend Johannes en Myntje Ages
Lieuwe Berends huwt met Aafke Pieters, kind: Atje Lieuwes, geb 1 feb 1783, ged 25 feb 1783 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Lieuwes, geb 17 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL
Lysbeth Berends huwt met Floris Jeltes, kind: Jelte Floris, geb 1 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Frans Florus, geb 28 feb 1791, ged 20 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Floris, geb 7 aug 1794, ged 26 aug 1794 Grote Kerk HRL
Maria Berends huwt met Berend Jans; BS ovl 1847
Marijke Berends Dirk Fossenberg en M.B., beide van HRL, hebben de laatste af-kondiging gehad den 21 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Marijke Berends geb 1811 ... , ovl 26 nov 1816 HRL; BS ovl 1816
Marijke Berends Karel Kloppenburg en M.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 may 1784 HRL, en zijn getrouwd den 31 may 1784 daaraanvolgend
Marijke Berends ovl 21 jul 1810 HRL, huwt met Harmen Jansens Kamp; BS huw 1813, huw 1821, ovl 1837
Marten Berends geboortig van Bolsward, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Steensma op 11 aug 1784. (burgerboek)
Martje Berends geb 1752 ... , ovl 12 mei 1816 HRL, huwt met Gerrijt Arjens; BS huw 1816, overlijdens; Extract Uit het Doopboek der Gereformeerde gemeente te Bolsward. 1775 Gerrit Arjans en M.B. hebben haar kind dat geb was den 24 dec 1774 op den 8 Jan:laten dopen en noemen Aaltje. Bolsward den 25 sep 1816
Neeltje Berends geb 1767 ... , ovl 24 apr 1811 HRL, huwt met Hendrik Willekes; BS ovl 1811; 1831 overlijdens; Hendrik Jans ende N.B., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Frans Jans deszelfs oom, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; Hendrik Jans en N.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Nolles Berends zie: Klumper; N.B. en Grietje Gerrits Bos, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 Wijnmaand 1808; ondertrouw HRL
Piebe Berends zie: van Roozendaal
Pieter Berends ged 14 mei 1761 Westerkerk HRL, zv Berend Pieters en Ietje IJsbrands
Pieter Berends zie: Tikkel
Pietertje Berends zie: Nuisker
Pyter Berends turfschipper in 1746
Rein Berends Evert Edsgers Tadema en Hendrikje Johannes van Campen, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonbroeder R.B., 2 jan 1790; ondertrouw HRL
Reinder Berends woont in 2e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Sybrand Berends zie: Oorthuis
Sytze Berends zie ook: Wielinga; geb 4 feb 1796, ged 21 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Beerent Johannes en Mintje Aages
Simon Berends geb 1766 ... , ovl 17 feb 1813 HRL, slager, ovl wijk G-278; BS ovl 1813
Stientje Berends zie: Hankes
Susanna Berends zie: de Boer
Taeke Berends zie: van der Form
Teuntje Berends huwt met Minne Minnes Foekema; BS ovl 1846
Trijntje Berends geb 21 jun 1772, ged 11 aug 1772 Grote Kerk HRL, dv Berend IJmkes en Antje Harmens
Trijntje Berends Jan Berends Opperkamp en T.B., beide van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 30 jan 1774 HRL. en toen getrouwd
Trijntje Berends zie: Bakker, Beuving, Faber
Vrouwkje Berends zie bij: V. Barends
Waender Berends geb 26 jul 1773, ged 17 aug 1773 Grote Kerk HRL, zv Berend Wanders en Marijke Jans
Wikje Berends ovl voor 1843; BS huw 1842
Willem Berends ovl 24 jul 1794 HRL, oud 6 jaar
Willem Berends W.B. van Pietersbierum en Marijke Folkerts van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 3 jan 1773 HRL. en op heden hier getrouwt na vertoonde attestatie van Pietersbierum, op den 3 jan 1773 getekent door Do. P.W. Schierbeek v. d. m., en N.N. Bottjes, schoolmeester te Pietersbierum
Willem Berends zie: Faber, Hankes, Unia
Zwaantje Berends Jakob Kornelis en Z.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Carolina Berendsen geb 10 jun 1811 HRL, ovl 27 jun 1871 HRL, huwt met Petrus Panbakker op 8 apr 1830 HRL, dv Bernard B., en Antje Driesen; BS geb 1811, huw 1830, ovl 1871; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-063; VT1839
Gerardus Berendsen geb 1799 HRL, ovl 27 mrt 1813 HRL; wijk C-038, zv Bernardus B., en Anna Dries(t)en; BS ovl 1813
Gerharda Berendsen geb 1802 HRL, ovl 28 nov 1847 HRL, ongehuwd, dv Berend B., en Anna Driesten; BS ovl 1847
Sibbeltje Berendsen geb/12 nov 1807 HRL, ovl 15 jun 1887 HRL, huwt met Cyprianus R. Germans op 21 mei 1829 HRL, huwelijksafkondigingen 10 en 17 mei 1829, hoedemaakster in 1851 Vst 12 mei 1852 uit St. Nicolaasga, dv Bernardus B., en Antje Driesen; BS huw 1829, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk H-054
Aaltje Berendts Huige Gerrits en A.B., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 17 dezer maand jan 1773 HRL, en toen getrouwd
Hiltje Berendts Johannes Jansen en H.B., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 19 apr 1778 HRL, en getrouwt den 20 tweede Pinksterdag; kind: Berent Johannes, geb 14 jan 1779, ged 16 feb 1779 Grote Kerk HRL
Maria Catharina Berendts Harmen Jansen Camp en M.C.B., beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 28 jun 1776 HRL, en toen getrouwd
Sjoerdt Berendts ged 8 may 1753 Grote Kerk HRL, zv Berendt Sjoerdt en Minke Louws
Aadam Berentjes Johannes Berentjes, tamboer onder de comp. van capt. Ramaker van HRL, ende Geertje Ennes van St. Anna Parochie, zijnde wegens de bruid geweest A.B., 14 jun 1788; ondertrouw HRL
Johannes Berentjes J.B., tamboer onder de comp. van capt. Ramaker van HRL, ende Geertje Ennes van St. Anna Parochie, zijnde wegens de bruid geweest Aadam Berentjes, 14 jun 1788; ondertrouw HRL; J.B., Tamboer in de comp. van Ramaker, van HRL, en Geertje Ennes van Anna Parochie, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jun 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; hu Grote Kerk ha
Aeltje Berents Johan Fredrick Landbeecq ende A.B. beyde van HRL, komende weegens de bruyd Sjouke Ferwerda, 17 Apr 1745; huwt met Johan Fredrik Landbeek, beyde van HRL, geproclameerd den 19-25 apr en den 2 May getrouw 6 den 16 Dito 1745
Berent Berents ende Antie Jansen, beide van HRL, huw.aang. 6 sep 1738 HRL, komende wegens de bruid Harmen Jansen; huw.aang. HRL 1738
Berent Berents ende Rinnekie Willems, beide van HRL, huw.aang. 27 sep 1738 HRL, koomende voor de Bruit Nanningh Willems desselvs Broeder; huw.aang. HRL 1738
Gerrytie Berents op belijdenisse des Geloofs aangenoomen en ged G.B. Huis-0 vrouw van Koene Jochems bij de Franeker Pijp; van HRL, huwt met Koene Jogchems van Surhuisterveen, geproclameert 10, 17 en 24 aug en getrout met attestatie den 21 sep 1755; kind: Jochemke Koenes, geb 31 mei 1775, ged 2 jul 1775 Grote Kerk HRL; kind: IJpkie Koenes, ged 14 nov 1758 Grote Kerk HRL; kind: Beerent Coenes, ged 17 feb 1760 Grote Kerk HRL; kind: Beernt Koenes, ged 1 jun 1756 Westerkerk HRL; kind: Lieukje Koenes, ged 17 jul 1768 Grote Kerk HRL; kind: Jogchemke Koenes, ged 10 dec 1771 Grote Kerk HRL
Harmen Berents ged 13 apr 1766 Grote Kerk HRL, zv Berent Harmens en Aafke Janzen
Hendrik Berents Cornelis Jansen ende Lolkjen Jans beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom H.B. wever binnen dese Stadt, 15 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Berents Jan Martens ende Berber Bockes beide van HRL, koomende de Bruidegom gest: met Hendriks Berents stuirman bij schipper Jan Poppes dewelke verklaarde van des Bruidegoms ouders tot Koningsbergen wel gehoort te hebben dat zij tot dit huwelijk van haar soon consenteeren en exhibeerde de bruidegom een verklaringe van voormde:Jan Poppes het selve assermerende, koomende wegens de bruit P.B. houtstapelaar desselfs broeder, 12 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL
Hermannus Berents ged 28 apr 1767 Grote Kerk HRL, zv Berent Hermannus en Grietje Harings van der Werf
Hiske Berents huwt met Bauke Sjoerts, kind: Benze Baukes, ged 25 jul 1762 Grote Kerk HRL
Jan Berents huwt met Gerritje Klaasses, kind: Sjoukje Jans, geb 17 apr 1779, ged 23 mei 1779 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Berents huwt met Harmen Gorrijts, beyde van HRL, geproclameerd den 26 May en den 3 jun en den 10 dito 1753 getrouwt
Neeltje Berents ged 4 aug 1768 Grote Kerk HRL, op belijdenisse des Geloofs, op de Soutsloot
Tiesk Berents geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 31 mei 1713. (burgerboek)
Warner Berents zie: Vredenburg
Bernardus Berentsen geb 1761 Doesburg, ovl 15 feb 1826 HRL, huwt met Anna Driesten op 13 nov 1796 HRL, meester kleermaker, kinderen: Gerharda B., geb 1802 HRL, Gerardus B., geb 1799 HRL, Carolina B., geb 10 jun 1811 HRL, Sibbeltje B., geb 12 nov 1807 HRL, Adrianus B., geb 1799 HRL, vlgs ovlakte 6 kinderen; huw Grote Kerk HRL 1796, BS geb 1811, ovl 1813, huw 1819, ovl 1826, huw 1830, ovl 1847; geboortig van Doesburg, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burger P. de Boer als Commissaris op 29 mei 1800. (burgerboek); weduwe B.B. eigenaresse van perceel nr. 562, kleermakerse, woonplaats HRL, legger nr. 49, huis en erf, 94 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Albert Roelofs van der Berg geb 1804 Oudehaske, huwt met Antje Geeles Terpstra op 30 apr 1829 HRL, huw.afk. 19 en 26 apr 1829, wonende te HRL, werkman, zv Roelof Hendriks vdB en Mergje Alberts Vink; BS huw 1829, overlijdens
Aldert Jacobs van den Berg zie ook: Aldert Jakobs; huwt met Wiepkje Pietersen, N.H., kind: Catharina vde B., geb 6 nov 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802; kind: Jacob, geb 20 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Elizabeth Alderts van den Bergh, geb 17 may 1798, ged 5 jun 1798 Grote Kerk HRL
Anke S. van der Berg geb 1796 Hitzum, ovl 23 dec 1879 HRL, huwt met Johannes de Haan, N.H., dv Schelte vdB, en Geertje ... ; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk E-108, wijk F-272, wijk G-021, supp wijk D-207, supp wijk F-373; oud 44 jaar, geb Burgwerd en wonende te HRL. 1839, wijk F-244; VT1839
Anthoon van den Berg Soldaat te Leeuwarden, huwt met Eva Emmenes; zie verder aldaar. (GAH44)
Antie van den Berg geb 1810 ... , ovl 28 dec 1814 HRL; wijk G-247, dv Bauke vd B., en ... ; BS ovl 1814
Bauke van den Berg hm ... , kind: Antie vde B., geb 1810 ... ; BS ovl 1814
Bauke van den Berg N.H., kind: is opgegeven als vader van Harmen, geb 24 nov 1802 HRL, als moeder van het kind is genoemd Elisabeth Tjeerds; dopen Grote Kerk HRL 1802
Bauke van der Berg geb 1780 ... , ovl 4 dec 1814 HRL, huwt met Sybilla Gerrijts, werkman, ovl wijk H-147; BS ovl 1813; 1814 ov?
Casparus van den Berg geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. B. van der Meulen op 25 jun 1777. (burgerboek)
Catharina van den Berg geb 16 nov 1802 HRL, N.H., ged 16 nov 1802, dv A.J. vde B., en Wiepkje Pietersen; dopen Grote Kerk HRL 1802
Claas Wierds van den Berg geb 1760 Bergum, ovl 18 mrt 1825 HRL, huwt met Anna Sabina Jans vd Werf; kastelein, wonende te in het Schippersgildegezelschap te HRL; in 1811, huw.get. bij B.R. Kroese en A.B. de Boer, wonende te HRL, winkelier in 1816, op 9 mrt 1811 ovl Bart Walstra bij hem in huis; BS ovl 1811; huw 1816, ovl 1825, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-180, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-193; gebruiker is Samuel S. de Jong, koopman, 1814. (GAH204); wed. K.W. v. d. B. eigenaresse van perceel nr. 489, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 51, huis, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 2048-2050 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 51, resp. weiland, huis en erf, weiland, resp. 7290, 660 en 22260 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 27, en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Dirk van der Berg ovl voor 1849, huwt met Anna Onbelet; BS ovl 1848; D. v. d. B. eigenaar van perceel nr. 449 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 50, huis en erf, 144 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Gerhardus ter Berg geb 1793/96 HRL, ovl 13 feb 1853 HRL, 1e huwt met Engelina Maria Hes op 21 feb 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 feb 1819, 2e huwt met Antje de Boer, huw.get. bij J.J. Panbakker en A.B. de Vries, wonende te HRL, wever in 1851, werkman in 1853, zv Johannes tB., en Catrina Ried; BS huw 1815, huw 1819, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk B-145; VT1839
Grietje Harmens van den Berg geb 20 jan 1805 HRL, ovl voor 1812, ged 5 feb 1805 HRL, dv Harmen vde B., en Aatje Lolles (vd Meulen); dopen Grote Kerk HRL 1805
Grietje Harmens van den Berg geb 28 okt 1811 HRL, dv Harmen vde B., en Antje Lolles; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 26 okt 1811, ged 5 nov 1811 Grote Kerk HRL, dv Harmen van den Berg en Antje Lolles
Grietje Sierds van den Berg huwt met Hendrik Jans Reitsma, wonende te Rottevalle in 1840; BS ovl 1840
Grietje Berg Coenraad Snijder van HRL, en G.B. van Leeuwarden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 nov 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd den 21 nov 1784
Harmen Harmens ter Berg (of VAN DEN); geb 5 feb 1809 HRL, N.H., zv Harmen tB., en Antje Lolles; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 5 feb 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL, zv Harmen van den Berg en Antje Lolles; fihes doop dtb 330
Harmen van den Berg geb 1743 ... , ovl 31 aug 1815 HRL, huwt met Berber Jacobs Sjolkema, huw.get. bij H. Smael en B. Kloppenburg, wonende te HRL, 1811, kinderen: Martje Harmens, geb 1793 HRL, Marijke, geb 1790 HRL, Stijntje Harmens vdB, geb 1787 HRL, Teuntje vde B., geb 22 nov 1796 HRL, Harmen vdB, geb 1768 ... , Teunes, geb 5 apr 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1811, huw 1815, ovl 1829, ovl 1841, ovl 1848, 187 3ov; gebruiker van wijk G-265; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204); kind: Marijke Harmens van den Berg, geb 19 jan 1789, ged 3 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Magteltje Harmens van den Berg, geb 30 sep 1791, ged 16 okt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Teuntje Harmens van der Berg, geb 25 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier & negentig den drie en twintig nov is Geboren Teuntje, dv H. v. d. B. & Berber Jacobs. Afgegeven op den Raadhuzie binnen HRL den 10Oct. 1815
Harmen van den Berg geb 1768 HRL, ovl 8 mrt 1838 HRL, huwt met Antje Lolles vd Meulen op 30 mei 1802 HRL, kinderen: Harmen vdB, geb 5 feb 1809 HRL, Grietje vdB, geb 28 okt 1811 HRL, Rinske vdB, geb 16 okt 1806 HRL, Grietje vdB, geb 20 jan 1805 HRL, Willem vdB, geb 10 mei 1803 HRL, Lolle vdB geb 12 mei 1803 HRL, huw.get. bij S.D. de Wit en W.B. Kroes, wever, 1815, id. bij R. Kuipers en T. vd Berg, oud 68 jaar, broer bruid. 1815, zv Harmen vdB, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1806, 1809 1811, BS huw 1815, ovl 1822, ovl 1828, ovl 1856; kind: Harmen Harmens van den Berg, geb 5 feb 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Harmens van den Berg, geb 26 okt 1811, ged 5 nov 1811 Grote Kerk HRL
Harmen van der Berg geb 1802 HRL, ovl 23 nov 1812 HRL; wijk H-142, zv ... , en Elisabeth vd Woude, moeder wrsch eerder gehuwd geweest
Henricus van der Berg houthandelaar te Zwolle 1741-1753, samen met Jan vdB
Jacob van den Berg geb 20 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, zv Aldert Jacobs van den Berg en Wypkje Pietersen; dopen Grote Kerk HRL 1799
Jan Harings van der Berg J.H. vde B., en Hinke Tjeerds van der Stel, beide van Sneek, hebben aldaar hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 en zijn op ingeleverd getuigenis daarvan alhier getrouwd op den 25 dier maand
Jan van der Berg won. Zwolle, houthandelaar, samen met Henricus vdB 1741-1753
Janke Teunis Berg ged 21 apr 1754 Westerkerk HRL, dv Teunis Berg en Hendrikie Hendriks
Jantje Simons van den Berg geb 1798 HRL, ovl 19 jun 1825 HRL, huwt met Jacob Spaanderman op 16 jun 1822 HRL, huwelijksafkondigingen 2 en 9 jun 1822, werkster, dv Simon Poulus vde B., en Willemke Martens Wijngaarden; BS huw 1822, ovl 1825
Jieksje Simons van den Berg geb 11 dec 1791 HRL, ovl 29 jun 1872 HRL, 1e huwt met Barend Meyer Meeter op 25 nov 1810 HRL, 2e huwt met IJsbrand Wagenaar op 11 mei 1823 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1823, N.H., dv Simon Paulus vde B., en Wilhelmina Martens Wijngaarden, voornaam vrouw in huw.reg. ''Mietje''; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1822, huw 1823, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-201, wijk G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-033; VT1839
Johannes Jans van den Berg J.J. vdB. en Anna Margarita Fredriks Boormeester, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 jan 1791 HRL, en zijn getrouwd den 1 feb daaraanvolgende
Johannes ten Berg ovl 11 sep 1809 HRL, huwt met Catrina Ried, kind: Gerhardus, geb 1796 HRL; BS huw 1819, ovl 1853; J. t. B. en Catharina Rit, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacobus Rit, deszelfs broeder, 1 dec 1792; ondertrouw HRL; Hendrik Jans ende Grietje Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. tB., goede bekende, 9 apr 1796; ondertrouw HRL; J. tB. en Catharina Rit, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 1e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Johannes van den Berg mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; Willem Johannes Brink ende Antje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. vd. B., goede bekende, 1 mrt 1794; ondertrouw HRL
Johannes van den Berg woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Johannes van der Berg mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; verkoopt een huis in 1802
Lolle van den Berg geb 12 mei 1803 HRL, ged 29 mei 1803, N.H., broer van Willem vdB, zv Harmen vdB, en Antje Lolles vd Meulen; dopen Grote Kerk HRL 1803
Magteltje Harmens van den Berg geb 30 sep 1791, ged 16 okt 1791 Grote Kerk HRL, dv Harmen van den Berg en Berber Jacobus
Maria van den Berg ende Jetse Romkes, beyde van HRL, huw.aang. 30 may 1733 HRL, Comende voor de bruid Gosse Romkes; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Marijke van den Berg geb 1790 HRL, ovl 19 apr 1841 HRL, huwt met Johannes Hendriks de Vries op 14 mei 1820 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1820, dv Harmen vdB, en Berber Jacobs Sjolkema; BS huw 1820, ovl 1841; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-098; VT1839; geb 19 jan 1789, ged 3 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Harmen van den Berg en Berber Jakobs
Martje Harmens van der Berg geb 1793 HRL, ovl 2 feb 1848 HRL, huwt met Dirk de Wit op 24 dec 1820 te HRL, huw.afk. 10 en 17 dec 1820, dv Harmen vde B., en Berber Jacobs; BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1855; oud 47 jaar, (vrm als: Martha), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-105; VT1839
Nicolaas van der Berg ovl 15 sep 1827 Leeuwarden, huwt met Anna Onbelet, in leven koopman; BS huw 1833, ovl 1848
Poulus Symons ter Berg geb 11 sep 1799 HRL, ovl 5 dec 1819 HRL, zv Symon tB., en Willemke Martens; BS ovl 1819
Rinske van den Berg geb 16 okt 1806 HRL, ovl 15 apr 1856 HRL, huwt met Jan Tamboezer op 22 jun 1854 HRL, N.H., Vst 17 mei 1854 uit Rauwerderhem, ged 28 okt 1806 te HRL, dv Harmen vde B., en Antje Lolles; dopen Grote Kerk HRL 1854 huwelijken, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk G-263; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839
Roelof Hendriks van der Berg huwt met Mergje Alberts Vink, schipper, geen vaste woonplaats hebbende kind: Albert Roelofs vde B., geb 1804 Oudehaske; BS huw 1829
Schelte van den Berg huwt met Geertje ... , Anke vde B., geb 1796 Hitzum; BS ovl 1879
Symon Paulus van den Berg ovl.07 nov 1806 HRL, huwt met Willemke Martens Wijngaarden, kinderen: Poulus Symons tB, geb 11 sep 1799 HRL, Jieskje vde B., geb 11 dec 1791 HRL, Jantje Simons vde B., geb 798 HRL; BS ovl 1819; 1822 huwelijken, ovl 1837, ovl 1872
Styntje Harmens van den Berg zie ook: Stijntje Harmens; geb 1787 HRL, ovl 1 okt 1829 HRL, huwt met Gerben Tjeerds de Vries op 24 jul 1803 HRL, (vnm in huw.reg. is Haukje), dv Harmen vde B., en Berber Sjolkema; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1809, 1811, BS ovl 1829; kind: Tjeerd Germens de Vries, geb 5 nov 1811, ged 24 nov 1811 Grote Kerk HRL, vader als: Germen T. dV.
Teunes van der Berg geb 5 apr 1799 HRL, ged 21 apr 1799 HRL, zv Harmen van der Berg en Berber Jacobus, (later: Sjolkema); dopen Grote Kerk HRL 1799
Teunis Berg huwt met Hendrikie Hendriks, kind: Janke Teunis Berg, ged 21 apr 1754 Westerkerk HRL
Teuntje Harmens van den Berg geb 22 nov 1796 HRL, ovl 20 feb 1873 HRL, huwt met Rintje Kuipers op 7 dec 1815 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1815, N.H., dv Harmen vde B., en Berber Jacobs Sjolkema; BS huw 1815, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk F-267, wijk D-052, 105, 171, wijk H-104; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839; geb 25 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL, dv Harmen van der Berg en Berber Jakobs; Ik Ondergetekende Stijntje Rintjes weduwe Taeke Halbes, wonende te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Rintje Taekes Kuiper, bij mijnen wijlen Man in echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met T.H. v. d. B., mede woonachtig te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester deser Stad in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 21 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier & negentig den drie en twintig nov is Geboren Teuntje, dv Harmen van den Berg & Berber Jacobs. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10Oct. 1815
Willem van den Berg geb 10 mei 1803 HRL, ged 29 mei 1803, N.H., broer van Lolle vdB, zv Harmen vdB, en Antje Lolles vd Meulen; dopen Grote Kerk HRL 1803
Antony van Bergarden zie: van Burgarden
Ephraim de Berge E. van Bergen (!) ende Charlotte Sophia Dronrijp beide van HRL, koomende voor de bruidegom en bruid de procr. Lanting, 23 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Charlotta Sophia Dronrijp, beyde van HRL, sijn geproclameert 24, 26 en 31 May 1739 en doe ook getrouwt; kind: Jacob Ephraims van Berge, ged 17 jul 1740 Grote Kerk HRL, moeder als Sophia Charlotta D.
G. ten Berge geb 1762, doet overlijdensaangifte van Jan Hendriks; BS ovl 1811
Jacob Ephraims van Berge ged 17 jul 1740 Grote Kerk HRL, zv Ephraim van Berge en Sophia Charlotta Dronrijp
Grietje van Bergen huwt met Sijbe de Boer; BS ovl 1844
Jan Pieter van Bergen geb.07 mrt 1772 HRL, inschrijfnummer 947, 125 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Johannes Christophorus van Bergen geboortig van Franeker, med. doctor, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Osinga op 26 feb 1766. (burgerboek)
Maaike Abrahams van Bergen huwt met Sibrant van Hittingha; zie aldaar
Gerrit Klaases Berghout huwt met Helena Jans, kind: Gerritje Gerrits Berghout, geb 10 jan 1812, ged 2 feb 1812 Grote Kerk HRL
Gerritje Gerrits Berghout geb 10 jan 1812, ged 2 feb 1812 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Klaases Berghout en Helena Jans
D Bergman gebruiker van wijk B-119, paarden docter; eigenaar is Dirk Bleeker q. q., 1814. (GAH204)
Joseph Bergman Donderdag den 17 jan 1799. de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799. de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, J.B., IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles. Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Aagje Gerrits Bergsma huwt met Lieuwe Sijbrens Roukema, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1827
Anna Sybrands Bergsma Klaas Willems, quartiermeester op ''t oorlogsschip de Eensgezindheid'', kapitein Bouritius, en A.S.B., van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 apr 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Atze Pieters Bergsma zie ook: Atse Pieters; geb 1770 Bolsward, ovl 12 sep 1830 HRL, huwt met Antje Klaases Hollema, N.H., werkman in 1830, wever, huw.get. bij S.D. de Wit en W.B. Kroes, wonende te HRL. 1815, kinderen: Aafke Atses geb 5 jan 1808 HRL, Pieter, geb 22 jan 1811 HRL, Klaas Atses B., geb 1808 HRL, Klaas Atses, geb 11 okt 1801 HRL, Baukje Atses, geb 22okt804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1808, 1811, BS geb 1811, huw 1815, ovl 1830, ovl 1837, huw 1842; gebruiker van wijk G-285, wewer; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204)
Bauke Walles Bergsma geb 1783 HRL, ovl 21 mei 1853 HRL, huwt met Riemke Westra op 15 apr 1821 HRL, huw.afk. 1 en 8 apr 1821, koemelkersknecht, N.H., melktapper in 1851, huw.get. bij H.W. Koster en T. Waardenburg, zv Walle Walles B., en Martje Joosten IJsselstein; BS huw 1821, huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, wijk H-034; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-033; VT1839; B.W.B. eigenaar van percelen nrs. 1838 en 1839 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 52, resp. huis en erf, plaiziertuin, resp. 40 en 310 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en nihil. (bron: kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 55)
Doetje Jans Bergsma van Wijnaldum, huwt met Jan Jansen Wighuys van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout met attestatie van Wijnaldum den 21 apr 1754 in de Westerkerk HRL
E. H Bergsma De raad der gemeente ordrs vergadert zijnde, wierde in aamerking genoomen, dat den tijd waar bij de Eigenaars, en geinteresseerden, van het Coffschip Tettje Witteveen genaamd, bij advertentie in de Couranten gesommeerd waaren om ordre op gedagte schip te stellen, reede ge?xpireerd was, zonder dat voor als nog iemand opgekoomen Waar, om aan gedagte Sommatie te voldoen, dan alleen dat den Burger Brugt Pieter de Jong van de Lemmer, Welke gedagte Schip voormaals gevoerd heeft, aan den Raad eene missive had ingesonden, voornaamentlijk inhoudende dat de reders van gedagte Schip, de Zaak hadden geabandonneert, en dat hij als Schipper uit hoofde van het arrest zich niet bevoegd oordeelde, aan hetzelve iets te kunnen doen, behalven dat hij in den gepasseerden jaare aan de Advocaat E:H:B. te Leeuwarden als Last hebbende van Anthonij Meints in Qlt:te Amsterdam, eene Acte had gepasseerd, waar bij hij geaccordeert had, om het Schip te verkoopen, het geen egter om daar bij genoemde redenen niet Was geschied. den Raad dit alles onvoldoende vindende, en teffens inziende de hooge noodzaakelijkheid ten einde om alle onheilen, welke door eene verdere Verwaarloosing van hetzelve zouden konnen ontstaan, te prevenieeren, dat gedagte Schip:of hersteld of verkogt wierd, en tot het eerste (of herstellen) in t minste geen uitzigt zijnde, aangezien de Eigenaars hetzelve Schip hebben geabandonneert, en den Schipper verklaard er niet aan te konnen doen, heeft den Raad uit Consideratie van dien, als meede dat den Advocaat E:H:B. wegens zijne ppaalende Cooplieden Anthonij Meints in Qlt:als arrestanten daar in volkoomen accordeerden, na rijpe deliberatie goedgevonde gedagte Coffschip door den Fiscaal deezer Stede Publijcq te doen verkoopen, ten voordeele der geene, welke bevonden zal werden tot de penningen uit die verkoop proflueeren, na deductie van alle gemaakte kosten gerechtigd te zijn, en zal den Fiscaal ten dien einde behoorlijk Werden geauthoriseerd, zoo als geauthoriseerd word mitz deezen. en zal hier van Extract aan den Fiscaal werden gesuppediteerd, om hem te strekken voor acte van Authorisatie. (GAH44)
Elisabeth Bergsma oud 70 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-101; VT1839
Jan Klaases Bergsma geb 1 mrt 1810 HRL, ovl 31 jul 1851 HRL, huwt met Rinske Sieds de Wit op 30 okt 1834 HRL, dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, N.H., en panbakker in 1851, zv Klaas Jans B., en Trijntje Dirks de Groot; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-174; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pannebakker, wijk B-117; VT1839
Joost Walles Bergsma geb 1774 Workum, ovl 27 dec 1847 HRL, huwt met Trijntje Harkes Pottinga op 8 jun 1806 HRL, gruttersknecht en huw.get. bij C. Oeges en D. Johannes. wonende te HRL. 1815, kinderen:Walle Joostes, geb 13 dec 1810 HRL; Martje Joostes, geb 9 dec 1807 HRL, Metje Joosten B., geb 1805 HRL, geslnm vrouw ook ''Bottinga'', zv Walle B., en Martje IJsselstein; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS geb 1811, huw 1815, huw 1831, ovl 1847; gebruiker van wijk F-133, grutter; eigenaar is Pier Abes wed., 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk G-026; VT1839; J.W.B. eigenaar van perceel nr. 956 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 53, huis en erf, 102 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 43)
Klaas Atzes Bergsma geb 11 okt 1801 HRL, ged 27 okt 1801 HRL, N.H., werkman, ovl 22 feb 1830 HRL, ongehuwd, zv Atse Pieters B., en Antje Klases Halma; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1830
Klaas Jans Bergsma huwt met Trijntje Dirks de Groot, N.H., kinderen: Jan Klaases, geb 1810 HRL, Antje Klases, geb 21 jul 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1851
Martje Joostes Bergsma geb 9 dec 1807 HRL, ged 20 dec 1807 HRL, N.H., huwt met Klaas van Wielen op 14 okt 1830 HRL, dv Joost Walles B., en Trijntje Harkes Pottinga; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1830, ovl 1835
Metje Joosten Bergsma geb 1805 HRL, huwt met Daniel Harkes Hoogterp op 4 aug 1831 HRL, dv Joost Walles B., en Trijntje Harkes Pottinga; BS huw 1831
Neltje Stevens Bergsma geb 1776 HRL, ovl 23 nov 1847 HRL, huwt met Johannes Adams vd Molen/ Westerwal op 27 jul 1800 HRL, N.H., dv Steven Everts B., en Riemke Femmes Westra; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1847, ovl 1869; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-218; VT1839
Rinkje Redmers Bergsma ovl 13 apr 1827 Almenum, huwt met Klaas Gerbens Hoekstra, arbeidster te Almenum; BS huw 1836
Steven Everts Bergsma zie ook: Steven Everts; geb 1743 ... , ovl 13 mrt 1812 HRL; in het water van de Zuiderhaven huwt met Riemke Femmes Westra, sjouwerman en gealimenteerde in 1812, steenarbeider in 1807, zv Evert B., en Sophia ... , kinderen: Petronella B., geb 1776 HRL, Sophia Stevens, geb 1788 HRL, Klaaske Stevens Berkman(!), geb 1787 HRL; BS ovl 1812; 1822 overlijdens, ovl 1826, huw 1828, ovl 1847
Trijntje Hoites Bergsma huwt met Jan Barhuis de Vries op 14 jul 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 28 jun 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; Jan Barhuis de Vries ende T.H.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Harmens Olivier, goede bekende, 13 jun 1795; ondertrouw HRL
Trijntje Walles Bergsma geb 1799 Workum, ovl 8 okt 1862 HRL, 1e huwt met Marten Douwes Douma op 24 mrt 1825 HRL, huw.afk. 6 en 13 mrt 1825, werkvrouw, wonende te HRL, 2e huwt met met Harmen vd Tuuk, N.H., wafelbakster, Vst nov 1852 uit Amsterdam, A 3 okt 1855 Amsterdam, ovl wijk H-191, dv Walle Walles B., en Elizabeth Sijbes; BS huw 1825, ovl 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk H-188
W. E Bergsma won. HRL. ?? 1800
Walle Joosten Bergsma zie ook: Walle Joosten; geb 13 dec 1810 HRL, wonende te wijk G-092 in 1812, zv Joost Walles en Trijntje Harkes Pottinga; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812
Walle Walles Bergsma absent of ovl in 1825, huwt met Elisabeth Sijbrens, kind: Trijntje Walles B, geb 1799 Workum; BS huw 1825, ovl 1847, ovl 1862
Walle Walles Bergsma ovl 28 okt 1807 HRL, huwt met Martje Joostens IJsselstein, kinderen: Bauke Walles B., geb 1783 HRL, Joost Walles B., geb 1803 Workum, Rinske Walles B., geb 1778 Workum; BS ovl 1812; 1821 huwelijken, ovl 1847, ovl 1853
Wybren Bergsma ovl 9 aug 1792 HRL, oud 50 jaar
Willem Cornelis Bergsma ontvangt van de rendant f. 15:3:8 wegens een renthe van f. 500:0:0 ten lijve van W.C.B., 1e Tontine, 1e classe, no. 13, may 1774. (GAH1060); id. May 1776. (GAH1060); id. f. 15:13:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 15:17:8, may 1778. (GAH1060)
Binne van Bergum weduwe woont in vierde quartier, links: -1-8, rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen, GAH650)
Jelle van Bergum ovl 21 feb 1787 HRL, oud 46 jaar
Pieter van Bergum begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 77; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rinse van Bergum eigenaar erven R. vB. van wijk D-148; gebruiker Gerben Tjeerds, varensgesel, 1814 (GAH204); id. van wijk F-016; gebruiker L. Spannenburg wed., 1814. (GAH204); ovl 30 dec 1794 HRL, oud 58 jaar; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier:40:0:0 (GAH650)
Geertruida Berkebijl ovl voor 1840, huwt met Coenraad Hamstra; BS huw 1839
Gerardus Berkenbosch G.B. en Tytje Steffens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Evert Stevens Berkman ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL, zv Steven Everts Berkman en Riemke Femmes
Evert Berkman huwt met Sophia Johannis, kind: Nicolaas Everts Berkman, ged 27 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Lena Everts Berkman, ged 22 apr 1760 Grote Kerk HRL
Hendrik Berkman huwt met Liesbet Hendriks, kind: Hendrikje Hendriks Berkman, geb 7 feb 1798, ged 27 feb 1798 Grote Kerk HRL
Hendrikje Hendriks Berkman geb 7 feb 1798, ged 27 feb 1798 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Berkman en Liesbet Hendriks
Klaaske Stevens Berkman zie ook: Bergsma; geb 1787 HRL, ovl 28 mei 1864 HRL, huwt met Hans Paulus Goverts op 15 mei 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 4 en 11 mei 1828, dienstmeid. arbeidster in 1851, N.H., ovl wijk G-141, dv Steven Everts B., en Riemke Femmes; BS huw 1828, ovl 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-146; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-046; VT1839
Lena Everts Berkman ged 22 apr 1760 Grote Kerk HRL, dv Evert Berkman en Sophia Johannes
Nicolaas Everts Berkman ged 27 sep 1757 Grote Kerk HRL, zv Evert Berkman en Sophia Johannis
Steven Everts Berkman huwt met Riemke Femmes, kind: Evert Stevens Berkman, ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL
Haye Berkmeer huwt met IJmkje vd Kamp, N.H., kind: Neeltje B., geb 4 jul 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
Neeltje Berkmeer geb 4 jul 1803 HRL, ged 26 jul 1803, N.H., dv Haye B., en IJmkje van der Kamp; dopen Grote Kerk HRL 1803
Catharina Alida Bermans huwt met Fredrik Dodenhuisen, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 jun 1764
Jeanneton Bernard ovl 25 mrt 1791 HRL, oud 55 jaar
Albert Bernards zie: Grijpsma, Eerdmans
Ype Bernards zie: Grijpsma
Aafke Bernardus Douwe Thomas van Arum ende A.B. van HRL, zijnde de bruidegom zelven gecompareerd, 6 okt 1792; ondertrouw HRL; Douwe Thomas van Arum en A.B. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 oct 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Arum en aldaar getrouwd op den 28sten volgens vertoonde attestatie
Adrianus Bernardus zie: Beerendsen
Akke Bernardus zie: Spandauw
Anna Catharina Bernardus zie: Smith
Anna M Bernardus zie: Bruggemeyer
Antie Bernardus geb 1752 ... , huwt met Jan Frederiks, getuige bij geboorte aangifte van Petronella Berlina van Varel; BS geb 1811
Antie Bernardus gebruiker van wijk G-166; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204)
Antie Bernardus ovl voor 1848, huwt met Harmen Hendriks Dijkstra; BS ovl 1848
Antje Bernardus bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650)
Antje Bernardus geb 10 mrt 1750 Leeuwarden, ovl 1 mrt 1820 HRL, ongehuwd; BS ovl 1820
Antje Bernardus woont in 2e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Antje Bernardus zie: Besling, Spandauw, Ulpers
Aukje Bernardus zie ook: Proost; huwt met Douwe Wybes, kind: Saakje Douwes, geb 1 okt 1810, ged 30 okt 1810 Grote Kerk HRL
Barend Bernardus zie: Besling
Bauke Bernardus gebruiker van wijk C-090, boerearbeider; eigenaar is K.H. van Wielen, 1814. (GAH204)
Bauke Bernardus zie: Kok
Berend Bernardus zie: Helmer
Bernardus Bernardus zie: Besling
Catharina Bernardus zie: Nijhuis
Cornelis Bernardus zie: Proosterbeek
Dieuwke Bernardus huwt met Douwe Gerrits Tichelaar, wonende te HRL; BS Franeker huw 1821
Dorothea Bernardus geb 1772 Makkum, ovl 8 feb 1828 HRL, huwt met Pieter Gerrits; BS ovl 1828
Eelke Bernardus en Antie Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 19 nov 1735 HRL, komende voor de bruid Sijtse Harkes, desselfs schoonsuster(!); huw.aang. HRL 1735; huwt met Kaatje Huiberts, beide van HRL, geproclameert 5, 12 en 19 en getrout den 29 May 1754 in de Westerkerk HRL; kind: Minne Eelkes, ged 20 mrt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Pieke Eelkes, ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL; Jan Cornelis en Mintie Bernardus, beide van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL, komende voor de bruyt desselvs Broeder E.B. ; huw.aang. HRL 1736
Evert Bernardus zie: Brink
Frans Bernardus zie: Smit
Geertje Bernardus zie: Kerkveld
Hebbeltje Bernardus zie: Hercelius
Hendrik Bernardus zie: Drost
Hendrikje Bernardus Hendrikus Gerrits en H.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hermanus Bernardus zie: Omans; Schoonhoff
Hiltje Bernardus geb 1772 Dongjum, ovl 18 dec 1844 HRL, huwt met Bote Freerks op 15 mei 1803 HRL, zv Bernardus ... , en Elisabeth ... ; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1844; oud 65 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Hiske Bernardus zie: Bessing
Hiskje Bernardus zie: Besling
Yeb Bernardus ovl 1 dec 1806 HRL, huwt met Setske Aukes Dijkstra en Grietje Sjerps, kinderen: Pietje vd Werf, geb 1798 HRL, Marten IJeps, geb 16 mrt 1806 HRL, Auke van Smeden, geb 1796 HRL, Bernardus IJeps, geb 28 jan 1804 HRL, Bernardus IJeps, geb 18 aug 1802 HRL, Aafke IJeps, geb 17 sep 1800 HRL, Grietje IJeps, geb 30 feb 1794 Bolsward; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1804, 1806, BS huw 1819, huw 1821, ovl 1829, ovl 1852, ovl 1865; wed. IJ.B. gebruiker van wijk B-060; eigenaar is Douwe C. Dijkman, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Auke Ieps, geb 25 sep 1795, ged 11 okt 1795 Grote Kerk HRL, moeder als Fetske A. ; kind: Bernardus Ieps, geb 9 aug 1797, ged 22 aug 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Fetske A.
Ytje Bernardus zie: Koster
Jacob Bernardus zie: Jekel, Winkel
Jan Bernardus geb 25 nov 1793, ged 22 dec 1793 Grote Kerk HRL, zv Bernardus Jurjens en Akke Jans
Jan Bernardus zie ook: J.B. Brink; huwt met Neeltje Alles, kind: Manus Jans, geb 20 may 1798, ged 12 jun 1798 Grote Kerk HRL
Jan Bernardus zie: Koster
Janke Bernardus huwt met Jan Waslander, kind: Hiltje Jans Waslander, geb 13 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL
Johanna Bernardus zie: van Loon, Nijhuis, van Taken
Johannes Bernardus zie: Bourgondie, Bruggemeyer; Schultze
Jurjen Bernardus zie ook: Kroeze; Jurre B., geb 6 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Bernardus Jurres en Akke Jans
Lammert Bernardus zie: Klumper
Lijsbeth Bernardus zie: Lienessen
Marijke Bernardus zie: Wels
Meindert Bernardus M.B. en Katharina Hendriks Zundag, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 jun 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Mintje Bernardus en Jan Cornelis, beide van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL, komende voor de bruyt desselvs Broeder Eelke Bernardus; huw.aang. HRL 1736
Mintje Bernardus zie: Hescelius
Pieter Bernardus zie: Smeding
Rimmert Bernardus geboortig van Balk, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van T.S. Stephany als Commissaris op za. 19 mei 1789. (burgerboek)
Roelof Bernardus zie: Bourgondie
Sietse Bernardus huwt met Sietske Jans, kinderen: Willem Sietses, geb 3 mei 1810 HRL, Gerrit Sijtses, geb 1804 ... , wonende te HRL. 1809, wonende te bij de Roode Ploegspijp in 1811; BS ovl 1811; 1821 overlijdens; Maandag den 18 nov 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde in Plaats van Pieter Cornelis, Welke uit hoofde van begaane delicten, van Zijne Post als turfdraager heeft moeten Werden vervallen verklaard, Wederom tot turfdraager aangesteld, den Burger S.B., en is dezelve ten dien einde daadelijk, onder Eede genoomen. (GAH45)
Sietse Bernardus zie: Wesling
Sytske Bernardus zie: Jelgersma
Sjoerd Bernardus begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 60; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wikje Bernardus zie ook: Kroes; geb 13 mrt 1792, ged 3 apr 1792 Grote Kerk HRL, dv Bernardus Jurjens en Akke Jans; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd twee en negentig den dertiende mrt is Geboren Wikje dv Bernardus Jurjens en Akke Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815; de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede, op het getuigenis van Frans IJken en Poppe Zijlstra werklieden ter deezer Steede woonagtig, dat Seerd de Wit en W.B. meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeven onvermogend zijn tot bekostiging van gezegelde Stukken welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden heb ik deeze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt l. l., afgegeeven om te strekken naar behoren. HRL den 18 apr 1815
Wiltetus Bernardus zie: Jelgersma
Johannes Franciscus Berndes geb 1785 Winterberg in ''t Hessen Darmstadse, 1e huwt met Elisabeth Hoogmolen op 17 mrt 1814 HRL, 2e huwt met Carolina van Bree op 5jun18 28 HRL, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1828, wonende te Leeuwarden in 1814, huw afk. 6 en 13 mrt 1814, huw.get. bij C. Hoogmolen en A.A. vd Zee, gehuwd broeder bruid. koopman, wonende te HRL. 1816, id. bij J. Hoogmeulen en F. Flux, aangehuwde broeder bruidegom 1827, zv Jacob B. (gk), en Anna Catharina Schmidt, (gk), in huwelijksakte 1828 geb koninkrijk Pruissen BS huw 1814, huw 18161827 huwelijken, huw 1828, ovl 1875; medegebruiker van wijk C-069, koopman; eigenaar en gebruiker is S.S. Teyema, 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Wirtenberg (?) en wonende te HRL. 1839, koopman in manufakturen, wijk E-009; VT1839; J.F.B. eigenaar van perceel nr. 1007 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 54, huis en tuin, 410 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1017 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 54, pakhuis, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Anna Bernei huwt met Fredrik Giel; BS ovl 1855
Adam Bernges Carel Ernst Noord, soldaat onder de comp. van capt. Ramaker, ende Elizabeth Bernges, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest A.B., de vader, 8 nov 1788; ondertrouw HRL
Elizabeth Bernges Carel Ernst Noord, soldaat onder de comp. van capt. Ramaker, ende E.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Adam Bernges, de vader, 8 nov 1788; ondertrouw HRL
Christ Bernhardus huwt met Hiske Claases, kind: Tettje Christs, ged 25 aug 1736 Westerkerk HRL; kind: Bernardus Christs, ged 30 sep 1742 Westerkerk HRL
Maria Magdalena Bernharten huwt met Johannes Snijder; BS ovl 1838
Aaltje Berning van Epe in Munsterland, huwt met Gerrijt Gerrijts Hankes van HRL, geproclameerd de 29 aug en de 5 en 12 sep en getrout met attestatie de 17 okt 1762
Harmen Bernts huwt met Dirkje Pieters, kind: Pieter Harmens, geb 24 sep 1809, ged 17 okt 1809 Grote Kerk HRL
Hendrik Berse zie ook: Hein Bersie; geb 1789, muzikant, huw.get. bij P.J. Marinus en S.C. Bouwman, BS huw 1812; gebruiker van wijk F-128, musikant; medegebruikers Benjamin Cohen, koopman, Sipke Pieters Altena, timmerknegt, Bauke Folkerts, korendrager, Jacob Alberts, turfdrager, Hendrik Hendriks wed., Riemer Hendriks vrouw; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Hein Bersie zie ook: Hendrik Berse; huwt met Tietje Lambertus, kind: Hendrik Lambertus B., geb 28 mrt 1811 HRL; BS geb 1811; OOK als: Hendrik Bertree, huwt met Sietske Harmens, kind: Hendrik Lambertus geb 27 mrt 1811 HRL, dopen Grote Kerk HRL 1811
Hendrik Lambertus Bersie geb 28 mrt 1811 HRL, zv Hein B., en Tietje Lambertus; BS geb 1811; OOK als: geb 27 mrt 1811 HRL, zv Hendrik Bertree en Sietske Harmens; dopen Grote Kerk HRL 1811
Jan Bertels ovl voor 1825, huwt met Grietje Tinges; BS ovl 1824; Willem Jansen Wolfs ende Maria Zaad, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.B., deszelfs neef, 30 okt 1790; ondertrouw HRL; J.B. en Grietje Jans, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 15 nov 1772 Grote Kerk HRL; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, vijfde quartier, mei 1802, no. 66, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier:30:0:0 (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier, met Bernardus Koelman, in qualt. als curatoren :144:0:0 (GAH650); Maandeg den 25 nov 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering, ingevolge de aan hem gegeeven ordre den Majoor Jacob de Vries, met de kinderen van Frans Twentrop, Welks vader onlangs in Militaire dienst Was overgegaan, en dus van Zijne kinderen thans in de bitterste armoede Verserende Verwijdert: uit Consideratie Van Welks, als mede dat gedagte Kinderen, door het vertrek van hun Vader, van alle bijstand Waaren beroofd, en dus als Sweevende armen moesten Werden aangemorken, is na rijpe deliberatie beslooten, om dezelve kinderen Provisioneel uit de Beurs voor Sweevende Armen, te onderhouden, en dezelve op de menageuste Wijze door de voogden der Roomsche Gemeente, als tot deszelfs Kerkgenootschap behoorende te doen uitbesteden, Waar over geraadpleegd Zijnde, met de Praesident voogd J.B., heeft dezelve de besorging daar van op Zich genoomen. (GAH45)
Anthony Berting huwt met Aaltje Hendriks, kind: Elisabeth Anthonijs B., geb 1792 HRL; BS ovl 1831
Elisabeth Anthony Berting geb 1792 HRL, ovl 16 feb 1831 HRL, 1e huwt met Philippus Jacobus van der Sande op 30 dec 1813 HRL, gescheiden 12 okt 1815 HRL, 2e huwt met Willem Vaartjes op 22 jun 1817 HRL, huw.afk. 8 en 15 jun 1817, dv Anthonij B. en Aaltje Hendriks; BS huw 1815, huw 1817, ovl 1831; In Naam der Hoge Overheid ! de Regtbank ter Eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft het navolgende vonnis gegeven Tusschen Anna Elizabeth Antoni B., Eischersche bij explooet van den 1sten apr 1815 behoorlijk daartoe gequalificeerd door de Regtbank van Eerster instantie te Leeuwarden bij vonnis van den 21 mrt 1815, wonende te HRLen domicilium hebbended ten huize van mr. Sjoerd Jacobus van Overveld, Advokaat, hebbende in deezen tot Procureur Mr. Nicolaas van Giffen, beide te Leeuwarden, Contra Jacob Philippus van der Zandt, haeren man, verweerder. de Eischersche Concludeerde ten einde het huwelijk tusschen haar en haar man te worden gedissolveerd , en zij dierhalven geauthoriseerd om Zich ten dien einde voor den officier van den Burgerlijken Stand van haare woonplaats te vervoegen, en haren man te doen dagvaarden, ten einde Eindelijk dezelve mogt worden gecondemneerd in de kosten. de Verweerder Concludeerde tot niet ontvangbaarheid de Eischersche Zeide tot adstructie van hare Conclusie dat het door eenige gehoudene getuigen haar genoegzaam Consteerde, Zo als ook uit de bewijzen verders overlegd, dat zij zodanig door Hare man mishandeld was dat zij het recht had ingevolge art. 231 van den Code Napoleon echtscheiding te vorderen. de Verweerder ontkend zulks. Wat de daadzaken aangaat, is de vraag is de Eischersche gestadig door Haren man mishandeld. Het punt in richte is: kan de Eischersche om deezes reedenen echtscheiding vorderen. Is de actie volgens de wetten geinsteterend en behandeld. de heer Wielandt doet rapport in deze zaak. de fungerende officier concludeert ?ten einde het huwelijk tusschen partijen zal worden ontbonden, en de Eischersche geauthoriseerd om Zich voor den officier van den burgerlijken stand van Partijen woonplaats te vervoegen, ten einde de Echtscheiding worde uitgesproken, en voorts ten einde de Regtbank der verweerder Condemnerende in de kosten?. de Regtbank voornd gehoord de Conclusie van de Eischersche in cas van Echtscheiding genomen. Gelet op het geen door haar tot adstructie die eisch, en ter ontbinding van haar huwelijk met den verweerder is bijgebragt. Mede gelte op het geen van de kant des verweerders daar tegen is aangevoerd. Gezien het vonnis door de Coorectionele kamer dezer Regtbank in dato 11 mrt 1815 tegen den verweerder gewezen, waarbij dezelve uit hoofde dat hij op onderscheidene tijden Zijne huisvrouw heeft mishandeld en geslagen, tot eene gevangen zetting voor een maand en eene boete van acht guldens is veroordeeld. Voorts gelet op de bewijzen door Partijen op de teregtzitting van 18 mei ll. bijgebragt ter voldoening aan het Interlocutoir vonnis van 25 apr bevirens. Overwegende dat door de Eischersche genoegzaam is beweezen dat de verweerder Zich meer dan eenmaal aan het slaan en mishandelen van haar heeft Schuldig gemaakt. Overwegende voorts dat deze mishandelingen van dien aard Zijn, dat dezelve de verdere Zamenleving voor Partijen ondraaglijk maken, en ingevolge art. 231 van het burgerlijk wetboek, eenen genoegzamen grond dat Echtscheiding opleveren. Gehoord het rapport van den heer regter Vrielandt als Commissaris in deezen. Gehoord de Conclusie van den fungerende officier Ekma door hem Schriftelijk overgegeven, en Zijnde overeenkomstig dit vonnis. Gelet op art. 258 van gemelde burgerlijk wetboek. Regt doende ter eerster instantie Condemneert den verweerder te gehengen en te gedogen dat het huwelijk tusschen hem en de Eischersche bestaande, dadelijk werde ontbonden, auctoriseert die ten gevolge, de Eischersche omme Zich te vervoegen voor den Officier van den Burgerlijken Stand der Stad HRL ten einde de voorschreeven ontbinding te doen uitspreken. en Condemneert den verweerder in de kosten over deeze procedure gevallen. Aldus gedaan te Leeuwarden den zesden jun een duizend agthondert en vijftien, present de Heeren Gosliga praesident, Wielandt, Wartna en de Wal, regters. Geregistreerd te Leeuwardenden twee en twintigsten jun 1815 deel 5 fol. 66 verso Cas 8 ontvangen vijf guldens Elf Stuivers voor regt en verhogingen. Op heden den vierden okt des Jaars Een duizend agthondert en vijftien, heb ik ondergetekende deurwaarder bij het Vredegeregt van het kanton HRL, aldaar woonagtig in wijk G-026, ten verzoeke van A.E.A.B., Fruitverkoopster te HRL, behoorlijk door de Regtbankgeauctoriseerd, om tegen hare man te ageren, domicilie hebbende ten haren huize, geinsenneert aan Jacob Philippus van der Sandt haar man, een vonnis tusschen hen geveld op den Zesden jun ll door den Regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden, geregestreerd op de expeditie voor vijf guldens en Elf Stuivers bij den ontvanger H:Beekkerk bij welk vonnis genoemde van der Zandt geregtelijk van haar requirante is gescheiden welker termijn van appel reeds op den zesden sep ll is verstreeken. en heb ik diensvolgens, genoemde Jacob Philippus van der Sandt gedagvaard om te Compareeren, voor Burgemeesteren van HRL op het Stadhuis aldaar op donderdag den twaalfden okt eerstkomende des middags om twaalf uur, ten einde de Echtscheiding in genoemde vonnis tusschen hen gecondemneerd te horen uitspreken-derzelven insinuerende dat zowel bij zijn afwezigheid als tegenwoordigheid de uitspraak voortgang zal hebben. en heb ik Exploiet dezes doende tevens Copij gelaten, Zo als ook van voornoemde vonnis daar de gedaagte niet te HRL aanwezig was, ten huize van den heer K:Blok, Burgemeester aldaar, die het origineel heeft geviseerd. Bote Tuininga, deurwaarder; Zijnde dit bewijs copie van de Echtscheiding van A.E.A.B. en Philippus Jacobus van der Sande dato 12 okt 1815 op Fol. 60 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Dirk Bertling geboortig van Wessum in Munsterland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van president-burg. Brouwer op 14 sep 1735. (burgerboek)
Hendrik Lambertus Hendriks Bertree geb 27 mrt 1811, ged 9 apr 1811 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Bertreen en Sietske Hermens
Hendrik Bertree huwt met Sietske Hermens, kind: Hendrik Lambertus Henriks Bertree, geb 27 mrt 1811, ged 9 apr 1811 Grote Kerk HRL
Antje Bernardus Besling geb 1797 HRL, ovl 29 nov 1830 HRL, ongehuwd, dv Bernardus B., en Aukje Barends; BS ovl 1830; geb 21 jul 1797, ged 6 aug 1797 Grote Kerk HRL, dv Bernardus Bessing en Aukje Beerends
Dirk Besling van HRL, en Geesje Westendorp van Steenwijk, huw.aang. 14 jul 1736 HRL, komende voor de bruyd Harmen Dank; huw.aang. HRL 1736
Eva Besling ook genaamd IJefke B. ; geb 1775 HRL, ovl 21 feb 1844 HRL, dv Harmanus B., en Elisabeth Gerrits Smits, huwt met Freerk eyses Lemsma, huwt met Auke IJpkes Molenaar op 20 okt 1814 HRL, huw.afk. 2 en 9 okt 1814; BS huw 1814, ovl 1829, ovl 1844; Fredrik eyses ende E.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 jan 1808; ondertrouw HRL
Harmen Jansen Besling huwt met Elisabeth Gerrits Smits, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mei 1770, kind: Jan B., geb 1778 HRL; DTB N.H. HRL. 1770, BS ovl 1831; Tjeerd Dirks Jubstra van Jubbega ende Hiske Hessels Oudtje van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.B., deszelfs neef, 17 mrt 1792; ondertrouw HRL; Besselinck in 1830
Yefke Besling zie: Eva Besling
Bernardus Christiaens Besling/Bessing ged 27 jan 1750 Grote Kerk HRL, zv Christiaen Bessing en Hiske Claases; huwt met Antje Harmens, kind: Bernardus B., geb 1776 HRL; BS ovl 1816; 1830 overlijdens, regattdv1826-93; B. Bessing en Antje Harmens, beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 28 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha
Hiskje/Hiske Besling/Bessing geb 7 nov 1804 HRL, ged 25 nov 1804 HRL, N.H., ovl 23 mrt 1864 HRL, huwt met Jan Alberts Baantjer op 9 dec 1830 HRL, Vst sep 1852 uit Rotterdam. ovl wijk G-183, N.H., dv Bernardus B., en Aukje Berends; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1849, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-048, wijk G-375; oud 30 jaar, (geslnm als: Bessing), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-265; VT1839
Lykeltje Teunis Beslingh Harmen Gotmers en L.T.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 nov 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jan Beslink/Besselinck geb 1778 HRL, ovl 1 sep 1831 HRL, huwt met Catharina Gerkes Molenaar, tapper in 1831, huw.get. bij H.J. Evering en B. Christoffels, werk man 1816; eigenaar en gebruiker van wijk E-071, sjouwer, 1814. (GAH204); Jan Besselink van HRL. en Catharina Gerkes Molenaar van Bolsward, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 mei 1806; ondertrouw HRL; J. Besselinck eigenaar van perceel nr. 1167 te HRL, tapper, woonplaats HRL, legger nr. 55, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Aukje Bessing oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-265; VT1839
Barend Bernardus Bessing geb 1800 ... , ovl 28 apr 1811 HRL, wonende te Lammert Warnderssteeg, zv Bernardus B., en Aukje Barends; BS ovl 1811; geb 7 aug 1799 HRL, ged 20 aug 1799 HRL, ovl 28 apr 1811 HRL, wonende te Lammert Warnderssteeg, zv Bernardus B., en Aukje Barends; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811
Bernardus Bessing geb 1776 HRL, ovl 14 nov 1830 HRL, huwt met Aukje Berends op 21 mei 1797 HRL, gepensioneerde van het rijk, wonende te Lammert Warnderssteeg in 1811, huw.get. bij P. Tuinhout en R. van Eeken 1816, kinderen: Antje B., geb 1797 HRL, Beerend Bernardus B., geb 1799 HRL, Hiskje B., geb 7 nov 1804 HRL, zv Bernardus Besling en Antje Harmens; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, BS ovl 1811, ovl 1816, ovl 1830, ovl 1846; gebruiker van wijk G-237, sjouwer; medegebruiker Jan Anes, gealimenteert; eigenaar is A. Bartling erven, 814. (GAH204); kind: Antje Bernardus Bessing, geb 21 jul 1797, ged 6 aug 1797 Grote Kerk HRL
Cristiaan Bessing zie ook: Wesling; geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van presidentburg. J. Donker op 6 jun 1741. (burgerboek); mr. kleermaker, huwt met Hiske Clases, zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); kind: Bernardus Christiaens Bessing, ged 27 jan 1750 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Christiaans Bessing, ged 4 dec 1744 Westerkerk HRL
Douwe Christiaans Bessing ged 4 dec 1744 Westerkerk HRL, dv Christiaan Bessing en Hiske Klaases
Yetje Sjoerds Bestijn zi: Bostijn
Jan Jansen Bestijn huwt met IJtje Sjoerds, beyde van HRL, geproclameerd den 10 jun en den 17 dito en den 24 dito 1753 getrouwt
Lijsbeth Bet ovl 21 jan 1728, oud 38 jaar
Dirk Beth geb 1796 Amsterdam, 1e huwt met Grietje Mollema op 17 sep 1819 HRL, huw afk. 5 en 12 sep 1819 Amsterdam en HRL, meester zeilmaker, 2e huwt met Cornelia Mollema op 24 nov 1836 HRL, wonende te Amsterdam, bij K.B. van 22 jul 1836 no. 104 vrijstelling verleend van het verbod huwelijk tussen schoonbroeders en schoonzusters, huw.get. bij J.C. Mollema en C.A. Fontein 1840, zv Willem Jacob B, (gk), en Johanna Doeft, (gk); BS huw 1819, huw 1836, huw 1840
Maria Sophia Betjes huwt met Willem van Berendonch; BS ovl 1824
Joost Hendrik Bets geb 23 jan 1787, ged 20 feb 1787 Grote Kerk HRL, zv Kaspar Bets en Lutske Oudkerk
Kaspar Bets huwt met Lutske Oudkerk, kind: Joost Hendrik Bets, geb 23 jan 1787, ged 20 feb 1787 Grote Kerk HRL
Michiel (?) Betsa M.B. en Antje Slym, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Broer Betses ovl 21 feb 1803 HRL, oud 46 jaar
Berent Jans Bettels geb 1762 HRL, ovl 21 dec 1827 HRL, huwt met Neeltje Pieters en Lijsbeth Hendriks, kind: Marijke Berends B., geb 1797 HarlBS huw 1821 1827 overlijdens, ovl 1848; gebruiker van wijk H-042, wewer; eigenaar is A.B. Westerhof c. s., 1814. (GAH204)
Jan Bettels geb 1741. ., ovl 27 sep 1814 HRL, koopman, ovl wijk D-024, huw.get. bij H. Rinkes en IJ. Mols, wonende te HRL. 1811, koopt een huis is 1799, huw getuige bij B. Drost en M. de Haan, oom vd bruidegom, wonende te HRL 1812; BS huw 1811, huw 1812, ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-024, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-160, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-161; gebruiker Douwe P. Visser, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links: . -2:0, rechts: . -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Marijke Berends Bettels geb 1797 HRL, ovl 5 nov 1848 HRL, huwt met Louwrens Westerhoff op 9 dec 1821 HRL, huw.afk. 25 nov en 2 dec 1821 Leeuwarden en HRL, dv Beerend Jansen B., en Lijsbert Hendriks; BS huw 1821, ovl 1848
A. L Betting capitein; voogden betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 126:16:0 wegens gelden door Pieter Andries als derde timmerman op het fregat van oorlog capt. A.L.B. gevaren, gedurende de tijd van ruim 13 maanden verdiend, 22 jan 1765. (GAH1095); id. f. 56:0:0 herkomstig van water id jaren 1764 en 1765 aan het oorlogsschip ''Prins Willem'' geleverd bij de capt. A.L.B. gevoerd, en door hem betaald, 26 aug 1766. (GAH1096)
Albert Betting huwt met Antie Jogchems, kind: Betting Alberts, ged 7 okt 1766 Grote Kerk HRL
Aletta Hillegonda Betting ontvangt van de rendant f. 30:3:8 wegens 1 jaar renthe ten lijve van A.H.B., 1e Tontine, 5e classe, no. 7, may 1776. (GAH1060); id. f. 30:13:0, May 1777. (GAH1060); id. f. 30:17:8, may 1778. (GAH1060)
Antje Betting zie: de Boer
Allert Bettings huwt met Antie Jogchems, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 apr 1761 in de Westerkerk HRL
Jetske Bettings zie: de Boer
Geertje Betzes huwt met Gerrit Jans; BS huw 1815; Extract uit het Doopboek der Roomsch Katolijken in den Gemeente Makkum. Geboren Sjouke Gerrits den 13 sep 1784. In het Jaar een duizend zeven hondert vier en tachtig den dertiende dag der maand sep is geb een kind waar van vader is Gerrit Jans en moeder G.B. en is bij den doop genoemd Sjouke. Afgegeven te Makkum den 23 apr 1815
Liskje Betzes ovl 20 aug 1795 Sneek, huwt met Petrus Harings vd Werf; BS huw 1823
Eeke Betzon geb 11 mei 1810 HRL, dv Marten Jacobs B., en Trijntje Jans Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814; geb 11 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL, dv Marten Jacobus Betzau en Trijntje Jans Zijlstra
Hylkje Martens Betzon geb 1804 HRL, ovl 19 jul 1814 HRL; wijk D-117, dv Marten B., en Trijntje Jans Zijlstra, (Zijlst); BS ovl 1814
Marten Jacobs Betzon/Betzouw/Betzou geb 1758 ... , doet overlijdensaangifte van Sijbe Dijksma in 1811, kind: Eeke, geb 11 mei 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-108, tapperij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-116 en wijk D-117, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-118; gebruiker Pieter Joosten Ooy, smidsknegt, 1814. (GAH204); kind: Eeke Martens Betzau, geb 11 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL, moeder is Trijntje Jans Zijlstra
Harm Betzouw geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. B. van der Meulen op wo. 1 nov 1780. (burgerboek)
Ybeltje Anthoni Beucken huwt met Jan Arents, beide van HRL, geproclameert den 19-26 mei en getrout den 3 jun 1754 in de Westerkerk HRL
Beucker Julius Matthijs van Beyma van HRL. ende Freulin Fokel Helena van Burmania van Weidum, zijnde aangegeeven door de Commijs B. weegens de bruidegom en door Capitain Gerbrand Johan Wyburg weegens de bruid. 8 May 1751
Harmen A Beucker oud 55 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, houtzaagmolenaar, wijk H-108; VT1839
Harmen Anthoni Beucker mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; van HRL, huwt met Marijke Hendriks, van Workum, geproclameerd de 26 dec 1762 en de 2 en getrout met attestatie de 9 january 1763
Hendrina Beucker oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-128; VT1839
Johannes Arn Beucker ged 2 mei 1716, ovl 16 jan 1785, 68 jaar, Commies gemeente ter Adm., Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tjietske Beucker oud 65 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk E-106; VT1839
Gryttie Anthoni Beukens huwt met Harmen Arents, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764
Hendrik Beukens huwt met Doutje Cuperus, kind: Jan Nicolaas Hendriks Beukens, ged 22 jun 1769 Westerkerk HRL
Jan Antoni Beukens zie: J.A. Beuker
Jan Hendrik Beukens geb 21 apr 1797, ged 23 apr 1797 Grote Kerk HRL, zv Thomas Beukens en Roelofje Makkinga
Jan Nicolaas Hendriks Beukens ged 22 jun 1769 Westerkerk HRL, zv Hendrik Beukens en Doutje Cuperus
Marten Zytses Beukens ged 23 jun 1765 Grote Kerk HRL, zv Zijtse Martens Beukens en Rinske Willems
Sytse Martens Beukens huwt met Rinske Willem, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1764; kind: Marten Zijtses Beukers, ged 23 jun 1765 Grote Kerk HRL
Thomas Beukens huwt met Roelofje Makkinga, kind: Jan Hendrik Beukens, geb 21 apr 1797, ged 23 apr 1797 Grote Kerk HRL
Anthony Johannes Beuker geb 1758 HRL, ovl 6 nov 1828 HRL, huwt met Aaltje Hendriks, (doorgehaald), Aaltje Willems, (doorgehaald), Aaltje Berends, wonende te HRL. 1822, huw.get. bij J. de Goede, (gk), en G. Huisman 1813, id. bij P.N. Esser, (gk), en M.E. Slymen, (gk), metselaarsknecht 1813, id. bij J.B. Beuker en A.C. Benning, oom bruidegom 1818, metzelaar in 1828, kinderen: Johannes B., geb 1794 HRL, Betje Anthonij, geb 1790 ...; BS Franeker ovl 1822, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1818, huw 1826, ovl 1828, ovl 1837; gebruiker van wijk G-179, metzelknegt; medegebruiker Ph. J. van der Sande, sjouwer; eigenaar is Evert Lindeboom wed., 1814. (GAH204); A, Jans B., ende Aaltje Berends (Leusing), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Beernds (Leusing), deszelfs broeder, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; A. Jans B., en Aaltje Berends Leusing, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Anthonius Harmens Beuker geb 23 sep 1784 Almenum, ovl 27 sep 1847 HRL, 1e huwt met Richtje Hendriks, 3e huwt met Elisabeth Weghuis op 1 jun 1823 HRL, huw.afk. 11 en 18 mei 1823 HRL en 18 en 25 mei 1823 Barradeel, wonende te Almenum, 2e huwt met Janke Tassel op 28 aug 1814 Franeker, molenaarsknecht in 1838, won Franeker 1814, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, A 1835 HRL, zv Hermanus Anthoons B., en Rigtje Jeltes (Landman); BS Franeker huw 1814, BS huw 1823, huw 1838, ovl 1847, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Antonie Beuker geb 1770 Huizum, ovl 29 jan 1838 HRL, huwt met Grietje ... , huw.get. bij BS vd Beest en T.H. Baarda, wonende te HRL. 1815, id. bij J. Cordel en M. Franzen 1815, werkman in 1838; BS huw 1815, ovl 1838
Bauke Jans Beuker geb 1762 HRL, ovl 27 aug 1832 HRL, huwt met Janke Fransen Galama op 18 dec 1803 HRL, ook huwt met Eeke Jans, meester metselaar en huw.get. bij F.J. Repko en C.J. Beuker, oom bruid 1816, id. bij G.J. de Boer en E.J. Droogsma 1818, wonende te Bolsward 1830, kind: Jan Baukes B., geb 1794 HRL, zv Jan Antoni B., en Lijsebeth Bos; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1816, huw 1818, huw 1830, ovl 1832; gebruiker van wijk B-123, metselaar; eigenaar is Frans Jans wed. erven, 1814. (GAH204)
Catharina Beuker geb 27 jul 1793 HRL, ovl 24 apr 1863 HRL, 1e huwt met Fredrik Johan Repko op 18 apr 1816 HRL, huw.afk. 24 en 31 mrt 1816, 2e huwt met Jan Fluit, RK werkster in 1851, ovl wijk F-015, dv Johannes B., en Akke Kroesen; BS huw 1816, ovl 1842, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk F-045; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-048; VT1839; Wij Ondergetekenden Johannes Jans Beuker en Akke Franciscus Kroes, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan onzen dochter Catharina, om Zich in het huwelijk te begeven met Fredrik Johan Repko, kantoorbediende en mede Woonachtig te HRL. en hebben wij deze met onze Gewone handtekeningen Vertekend. HRL den 19 mrt 1816; Ik Ondergetekende Jan Freerk Repko, Makelaar te HRL, verklare bij dezen aan mijnen Zoon Fredrik Jan Repko, bij mijnen wijlen vrouw in Echte Verwekt, te Consenteeren om Zich in het Huwelijk te begeven met C.J.B., mede woonachtig te HRL. Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. harlingen den 19 mrt 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier & Negentig den drie en twintig aug is Geboren Catharina, dv Johannes Jans Beuker en Akke Franciscus Kroese. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816
Elisabeth Beuker oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-207; VT1839
Francina Beuker geb 1806 HRL, ovl 15 feb 1824 HRL, ongehuwd, dv Johannes B., en Akke Franzen (Kroeze); BS ovl 1824
Gerrardus Johannis van Beuker ged 7 nov 1747 Grote Kerk HRL, zv Johannis Arnold van Beuker en Johanna Geertruid van Beuker; Gerardus J. van B., ged 17 dec 1743 Grote Kerk HRL, zv Johannis Arnold van Beuker en Johanna Geertruidt van Beuker
H Beuker geb 1808 HRL, ovl 1 okt 1831 tijdelijk hospitaal te Dordrecht, fuselier van het reserve bataillon eerste Compagnie der achtiende afdeeling Infanterie, zv Jacob B., en Susanna Harmens; BS ovl 1831
Hendrijna Johans van Beuker Henderina Magrieta Johannis Beuker, ged 8 jun 1745 Grote Kerk HRL; dv Johannis Arnold Beuker en Johanna Geertruid Beuker; ged 26 mrt 1754 Grote Kerk HRL, dv Johan Arnold Beuker en Johanna Beuker; ovl 6 aug 1789 HRL, oud 35 jaar; Weledel Gestrenge Heer Adriaan de Roock, Capitein ter zee en Equipagemeester bij het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland en de Weledel Gebooren Juffer H. vB., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 sep 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Gerhard de Roock, geb 10 nov 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL
Hendrina Beuker geb 24 aug 1809 HRL, ovl 22 mrt 1880 Franeker, huwt met Sjoerd Hessels Hesling, Rooms Katholiek, dv Johannes B., en Agatha Kroese; BS ovl 1880; bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk E-147
Hermanus Anthoons Beuker mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; ovl 6 sep 1807 HRL, huwt met Rigtje Jeltes Landman en Catharina Jans, verkoopt een huis in 1799, kinderen: Luurtke B., geb 1786 Almenum, Anthonius Harmens B., geb 1784 Almenum; BS huw 1823, ovl 1847, ovl 1869, BS Franeker huw 1814
Ybeltje Jans Beuker geb 1758 HRL, ovl 27 feb 1829 HRL, huwt met Johannes Volbrink, man is wafelbakker; BS ovl 1829; 1830 overlijdens; Johannes Hendriks Volbrink ende IJ.J.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Jan Anth. Beuker, 3 mrt 1792; ondertrouw HRL; Johannes Hendriks Volbrink en IJ.J.B., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 mrt 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
J. van Beuker pensionaris te Leeuwarden 1746-1765; b
Jacobus Beuker geb 1775 HRL, ovl 26 feb 1827 HRL, huwt met Susanna Harmens/Sijtske Harmens de Ruiter, turfdrager in 1827, kind: Jan Jacobus B., geb 1801 HRL, H. Beuker, geb 1808 HRL; BS ovl 1827; 1830 overlijdens, ovl 1831, ovl 1834; gebruiker van wijk E-105, turfdrager; medegebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Berend Eelkes, Jan Douwes; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)
Jan Baukes Beuker geb 19 mrt 1793 HRL, 1e huwt met Anna Catrina Benning op 7 jun 1818 HRL; huw.afk. 24 en 31 mei 1818, 2e huwt met Lolkje Hendriks Ringsma op 8jul18 30 HRL, metselaarsknecht, zv Bauke Jans B., en Eeke Jans; BS huw 1818, ovl 1827, huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk A-218; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-219; VT1839; J.B.B. eigenaar van perceel nr. 112 te HRL, metzelaar, woonplaats HRL, legger nr. 56, huis, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 1984 en 1985 te HRL, metzelaar, woonplaats HRL, legger nr. 56, resp. huis en erf, pakhuis, resp. 91 en 66 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57); id. van perceel nr. 2102A te HRL, metzelaar, woonplaats HRL, legger nr. 56, weiland, 7590 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Jan Jacobus Beuker geb 1801 HRL, ovl 27 mei 1830 HRL, panbakkersknecht, ongehuwd, zv Jacobus B., en Sijtske(ook:Susanna Harmens)de Ruiter; BS ovl 1830
Jan Joannes Beuker geb 1798 HRL, ovl 14 jan 1847 HRL, huwt met Antje Klazes Duinmeyer op 19 mrt 1829 HRL, huw.afk. 1 en 8 mrt 1829, metselaarsknecht, zv Johannes Jans B., en Akke Franciscus Kroese; BS huw 1829; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-204; VT1839
Jelle Harmens Beuker geb 1792 ... , huwt met Henderina Harmens Gortmans, werkman; BS ovl 1828; J.H.B. en Hendrina Harmens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL
Johan Arnold Beuker huwt met Johanna Beuker, kind: Hendrina Johans Beuker, ged 26 mrt 1754 Grote Kerk HRL; kind: Gerrardus Johannis van Beuker, geb 7 nov 1747 Grote Kerk HRL, moeder als J. Geertruid van Beuker; kind: Henderina Magrieta Johannis Beuker, ged 8 jun 1745 Grote Kerk HRL, moeder als J. Geertruid B. ; kind: Gerardus Johannis van Beuker, ged 17 dec 1743 Grote Kerk HRL, vader als J. Arnold van B., moeder als J. Geertruidt v. B; kind: Johannis Johannis van Beuker, ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL, moeder als J. Geertruit v. B.
Johanna Beuker huwt met Johan Arnold Beuker, kind: Hendrina Johans Beuker, ged 26 mrt 1754 Grote Kerk HRL; kind: Gerrardus Johannis van Beuker, geb 7 nov 1747 Grote Kerk HRL, moeder als J. Geertruid van Beuker; kind: Henderina Magrieta Johannis Beuker, ged 8 jun 1745 Grote Kerk HRL, moeder als J. Geertruid B. ; kind: Gerardus Johannis van Beuker, ged 17 dec 1743 Grote Kerk HRL, vader als J. Arnold van B., moeder als J. Geertruidt van B. ; kind: Johannis Johannis van Beuker, ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL, moeder als J. geertruit v. B.
Johannes Bernardus Antoons Beuker geb 1794 HRL, ovl 28 apr 1837 HRL, huwt met Elisabeth Broers vd Plaats op 25 mei 1826 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1826, winkelknecht in 1826, zv Antoon Johannes B., en Aaltje Berends; BS huw 1826, ovl 1837, ovl 1849
Johannes Beuker geb 1769/1780 HRL, ovl 22 mei 1854 HRL, 1e huwt met Agatha Franciscus Kroeze, 2e huwt met Dieuwke Eilderts Pottinga, Rooms Katholiek, huurder greide 1803- 1804 en 1809-1811, metzelaar in 1854, visscher in 1851, huw.get. bij A.R. Terdeus en S. Annes 1812, id. bij J.A. Beuker en A.C. Benning, oom bruidegom 1818, kinderen: Jan, geb 1801 HRL, Francina B B., geb 1806 HRL, Catharina B., geb 27 jul 1793 HRL, Hendrina B., geb 24 aug 1809 HRL, zv Jan Jan Antoni B., en Lijsebeth Lucas Bos BS huw 1812, 1818, ovl 1824, huw 1842, ovl 1847, ovl 1854, ovl 1863, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-200; eigenaar van wijk A-219; gebruiker is Steven Everts wed., gealimenteert, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-207, metzelknegt, 1814. (GAH204); J. Jans B., ende Akke Franciscus Croese, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader Jurjen Harmens, 2nov17 93; ondertrouw HRL; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-208; VT1839; Wij Ondergetekenden J.J.B. en Akke Franciscus Kroes, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan onzen dochter Catharina, om Zich in het huwelijk te begeven met Fredrik Johan Repko, kantoorbediende en mede Woonachtig te HRL. en hebben wij deze met onze Gewone handtekeningen Vertekend. HRL den 19 mrt 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier & Negentig den drie en twintig aug is Geboren Catharina, dv J.J.B. en Akke Franciscus Kroese. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816; aangesteld tot bekkenist in het 4e kwartier Thomas Paludanus in plaats van J.B., do. 29 dec 1803. (GAH49)
Johannis Johannis van Beuker ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL, zv Johannis Arnold van Beuker en Johanna Geertruit van Beuker
Lutske Jans Beuker ovl 15 mrt 1796 HRL, huwt met Zijtse Gerrits Wilkes, dv Jan Antoni B., en Lijsberth Lucas (Bos); BS huw 1827, ovl 1837, ovl 1847
Luurtke Harmens Beuker geb 1786 Almenum, ovl 24 feb 1869 HRL, huwt met Jan Willems Zeinstra op 9 jun 1816 Franeker, Rooms Katholiek, dienstmaagd, won Witmarsum 1816, dv Hermanus Anthoons B., en Rigtje Landman; BS Franeker huw 1816, BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk G-020, 369
Jan Antoni Beuker/Beukens ovl 7 nov 1807 HRL, huwt met Lijsebeth Lucas Bos, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 feb en de 5 mrt en de 3 apr 1752 getrouwt, kinderen: Johannes, geb 1769/1780 HRL, Bauke Jans B., geb 1762 HRL, Lutske Jans B., ... ; DTB N.H. HRL, BS huw 1827, ovl 1832, ovl 1854; Johannes Hendriks Volbrink ende IJebeltje Jans Beuker, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader J.A. B, 3 mrt 1792; ondertrouw HRL
Riemke Beuker/Breuker geb 1787 Dongjum, huwt met Pieter Smits, N.H., A 5 jun 1861 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk G-162, wijk H-127, supp wijk I-049 (= stoomboot Tjerk Hiddes)
Jan Beukering gebruiker van wijk G-135, sjouwer; eigenaar is H. de Ruiter, 1814. (GAH204)
Grietje Berends Beuling Hein Drost en G.B.B., hebben hunne laatste afkondiging gehad den 13 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Johannes Jacobus van Beuningen huwt met Henrietta Maria Lexraven, predikant bij de Herv. Gemeente te HRL, kind: Willem, geb 2 nov 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, boek: Kerken, Kastelen enz blz. 119; kind: Willem Johannes van Beuningen, geb 25 nov 1811, ged 3 dec 1811 Grote Kerk HRL
Willem Johannes van Beuningen geb 2 nov 1811 HRL, zv Johannes Jacobus vB., en Henrietta Maria Lexraven; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 25 nov 1811, ged 3 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jacobus van Beuningen en Henrietta Maria Lex
Beusingh Beernt Gerrits Jonkman van Kampen ende Geerske Hendrix van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef Cornelis Fransen vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van de Capt. B., 31 dec 1746
Jan Willems Beusink huwt met Aaltje Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763
Aaltje Teunis Beva geb 21 jul 1773 HRL, ged 8 aug 1773 Grote Kerk HRL, ovl 16 okt 1835 HRL, ongehuwd, dv Teunis Daniels B en Teetske Fokkes van Esta; DTB N.H. HRL , BS ovl 1835
C Beva ovl voor 1815; wed. C.B. eigenaar van wijk C-096; gebruiker is Gosse Douwes wed., gealimenteert, 1814. (GAH204)
Evert Paulus Beva bankier in Bank van Leening in 1782, kerkvoogd in 1775, ovl voor 13 mei 1784; E.P.B. ende Trijntje Abrahams Stikkersma beyde van HRL, koomende weegens de bruid de vroedsman Wijngaarden des selvs neef, 14 Jan 1747; huwt met Trijntje Abrahams Stikkersma, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 jan 1747 toen ook getrouwt; huwt met Christina de Veer; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 145:19:8 tot suppletie van ''t capitaal aan hem id Bank van Leening op intres gegeven, kwit. no. 1, 26 jun 1781. (GAH1112); betaalt aan dito f. 500:0:0 terzake 1 jaar huyshuur van het huys ''De Bank van Leening'', 16 apr 1782. (GAH1113); id. 13 mei 1783. (GAH1114); id. f. 420:0:0 terzake 1 jaar intressen ve obligatie groot aan capitaal 14.000 Cgld ten zijnen laste houdende, 16 apr 1782. (GAH1113); id. 13 mei 1783. (GAH1114); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis door E.B. in leven bankier binnen dese stad 2.000 Cgld in vermindering eener obligatie ten zijnen laste en profijte van ''t Stads Weeshuis leggende, groot aan capitaal 14.000 Cgld, 13 mei 1784. (GAH1114); ontv van dito f. 251:5:0 tot voldoeninge van het nadeel gevallen op de bij boelgoed verkogte panden id Bank van Leening overge-staan ingevolge het 3e Artikel van het contract deswegens gemaakt, kwit. no. 5, 25 nov 1783. (GAH1114); ontvangt van de rendant f. 100:0:0 tot hoeding der kosten voor het opredden en schoonmaken der nieuwe kerk, ord. no. 11, 9 jan 1775. (GAH1060); id. f. 150:0:0, ord. no. 21, 22 May 1775. (GAH1060); id. f. 100:0:0, ord. no. 53, 15 jan 1776. (GAH1060); dr. W.J. Hanekuyk bet f. 125:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als gelastigde van Catharina de Veer wed. E.B. terzake 1/4 jaar huur van het huys de Bank van Leening, volgens contract, 13 may 1784. (GAH1115); weduwe woont in 1e quartier, links: f. 1:0:8, rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); (weduwe), lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier:60:0:0 (GAH650)
Grietje Teunis Beva geb 1775 HRL, ovl 2 feb 1847 HRL, huwt met Pieter Hessels Reidsma op 27 nov 1803 HRL, dv Teunis B., en Teertke van Esta; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1847; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-081; VT1839; geb 22 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, dv Teunis Beva en Tetske Fokkes van Esta
Paulus Daniels Beva ovl voor 1812; huwt met Elisabeth Jans; BS geb 1811; wed. P.B. eigenaar en gebruiker van wijk C-092, naaister, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 39; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; P.D.B. en Elizabeth Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 dec 1780 HRL, en zijn getrouwd den 12 daaraanvolgende; woont in 7e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Teunis Daniels Beva huwt met Taedske Fokkes van Esta, beide van HRL, geproclameerd de 28 Octob:en de 4 en getrout de 11 nov 1770, kinderen: Grietje Teunis B., geb 1775 HRL, Aaltje Teunis B., geb 21 jul 1773 HRL, ged 8 aug 1773 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL, huw.reg. N.H. HRL 1770, BS ovl 1835, ovl 1847; kind: Grietje Teunis Beva, geb 22 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); Maandag, 10 jun 1799: voorts wierden de Burgers Albada en Paulus de Boer gecommitteerd, omme onderzoek te doen na de klagten door T.B. uitgebragt over de uitkeeringe van zijnen Post als Vischafslaager (GAH45)
Trijntje Daniels Beva geb 1760 HRL, ovl 30 aug 1836 HRL, huwt met Pieter Klases Blok; BS ovl 1836; Pieter Klaassen en T.D.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Christina Pieters, geb 26 feb 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Pieters, geb 16 mrt 1788, ged 30 mrt 1788 Grote Kerk HRL
Johannes de Beye J. de B., soldaat in de compie van major Guerin, alhier in guarnisoen liggende en Anna Maria Cremer, beide van Gulpen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 nov 1783 en zijn met attestatie vertrokken
Martinus Jelles Beyldewijl leerl. van Jan Dirksen Roorda, 1680; Mr. 12 sep 1690, ovl rond 1692. Mogelijk is deze meest