Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Johan Christoffel Kölsen geb 12 mrt 1780 Gromich in het hertogdom Holstein, ovl 17 mrt 1819 HRL, huwt met Getje Watses Nauta op 8 dec 1816 HRL, huw.afk. 7 en 14 apr 1816 HRL en 3 opeenvolgende zondagen te Gromich in het hertogdom Holstein, volgens bewijs van 6 mei 1816, zeeman in 1819, zv Johan Daniel K, (gk), en Elsabe Ewerts, (gk), vlgs ovlakte met kinderen en gehuwd, in huwelijksakte gebplts Kormich als Gromich; BS huw 1816, ovl 1819, ovl 1823
Hendrik Ka... van HRL, huwt met Geertje Sijbes, van Bolswart, geproclameerd den 23-30 May en den 7 jun 1745 en doen ook getrouwt
Wilhelmina Maria Kaal ovl voor 1869, huwt met Antonie Hulskes; BS ovl 1868
Fetje Kaapstra oud 47 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk A-133; VT1839
Geertje Kaarsten ged 30 jul 17845 Grote Kerk HRL. op Belijdenis des Geloofs, jonge Dogter in t Weeshuis
Elisabeth Kaas ? ovl voor 1835, huwt met Freerk Klases de Bruin; BS huw 1834
Tjeerd Roelofs Kabbeljauw ovl voor 1815; huwt met Sijtske Fokkes, koopt een huis in 1798 en 1800; BS ovl 1824; wed. T.K. eigenaar van wijk A-223, gebruiker is Anne Ages Zeylmaker, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-016, gebruikers zijn Klaas Jeltes van der Sluis, turfdrager, en Pieter Plus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk C-025, gebruikers zijn Ant. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-139, medegebruiker is Fredrik Akkerboom, beurtschippersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-003, gebruiker is Feyke Burghout, varensgesel, 1814 (GAH204); id. van wijk D-004, pakhuis, gebruiker is Jan IJ. Faber, 1814. (GAH204); id. van wijk D-005, gebruiker is Marten Jans Bleeker, stoeldrayer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-193, gebruikers zijn Siebe de Vries, varensgesel, Jacob Prins, varensgesel, Dirk Meind. vd Laan, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-226, gebruikers zijn Hendr. de Wit, baardscheerder, IJpe Jelles wed., gealimenteerd, Tjeerd Piebes de Vries, metzelknegt, Christ. P. Riem, militair, 1814. (GAH204); erven T.R.K. eigenaars van perceel nr. 89 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 527-529 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, 3 huizen, resp. 63, 35 en 49 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45, 36 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 704-706 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, resp. huis, pakhuis, huis en erf, resp. 48, 18 en 60 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 6 en 15. (bron: Kad. Atl. Barrdl. en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 928 en 929 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, resp. huis en erf, huis, resp. 24 en 25 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 932 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, huis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 1316 en 1317 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, resp. huis, huis, resp. 40 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Sjoerd Roelofs Kabeljaauw erven S.R.K. eigenaars van perceel nr. 450 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Gerrit Kaderius huwt met Mijntje van der Linden, kind: Johannes Gerrits Kaderius, geb 14 jun 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL
Johannes Gerrits Kaderius geb 14 jun 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Kaderius en Mijntje van der Linden
Jellemina Kadorf geb 1788 Leeuwarden, ovl 23 jul 1849 HRL, huwt met Hermanus Habbecothe, wonende te Leeuwarden 1849, tijdelijk te HRL, dv Martinus K, en ... ; BS ovl 1849
Martinus Kadorf huwt met . ., kind: Jellemina K, geb 1788 Leeuwarden; BS ovl 1849
Abraham Kaels geb 26 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Karel Hansen en Lijsbeth Jakobs
Jan Hendriks Kagel J.H.K. van de Pekel A. ende Geertje Pieters van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Jansen Postma, deszelfs oom, 9 nov 1805; ondertrouw HRL; J.H.K. en Saapke Sijbrens de Vries, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jun 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Naatje Kakes oud 28 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk F-097; VT1839
Frederika Frederiks Kalander geb 9 feb 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL, dv Frederik Kalander en Anna Andries; F.F. Clander, geb 28 jan 1792, ged 14 feb 1792 Grote Kerk HRL, dv Frederik Clander en Anna Ruitenbach
Lijske Hendriks Kalf geb 1758 ... huwt met Christoffel Johannes Kweser/Kroeger op 7 nov 1802 HRL, getuige bij geboorte aangifte van Marijke Petzlar in 1811; huw Grote Kerk HRL 1802 dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, ovl 1828
Liesbeth Jans Kalf huwt met Jan Hanses Bouman op 12 nov 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Marten Kalf geb 1794 ... , ovl 20 apr 1815 HRL, wonende te Vlieland; BS ovl 1815
Sytske Hendriks Kalf geb 1765. ., ovl 25 dec 1816 HRL, huwt met Hendrik Kroeger; BS ovl 1816
Wybe Feddrix Kalff eigenaar van plaats nr. 17 te HRL, soutkeet, floreen f. 0:7:0, zelf gebruiker, ferskaat: Binnen dese Stadt op de Soltsloot. (waarschijnlijk de vader van Tjieskjen en Feddrik Wybes Kalf); (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL; CALFSBEEK, W. VAN
Wieger Kalkensteyn hopman in 1730; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:18:0 weegens arbeitsloon van metselwerk door hem verdient aan ''t huys op de Schritsen het Weeshuys toebehorende, ord. no. 3, 14 mrt 1730. (GAH1060); id. f. 1:8:0, ord no. 10, 6 jun 1730. (GAH1060)
Aafke Hendriks Kalkman geb 1791 HRL, ovl 7 jan 1828 HRL, werkster, ongehuwd, dv Hendrik Meiles K, en Mietje Hendriks Leyenaar; BS ovl 1828
Hendrik Meiles Kalkman huwt met Mietje Hendriks Leyenaar, kind: Aafke Hendriks K, geb 1791 HRL, laat in 1802 boedel achter; BS ovl 1828;
Anna van der Kallen geb 1795 Bergen op Zoom, huwt met Henricus Tobe op 7 dec 1817 HRL, huw afk. 9 en 16 nov HRL. en 28 sep en 5 okt 1817 Groningen, wonende te HRL, dv Martinus vdK, en Tecla Schildt, (gk); BS huw 1817
Martinus van der Kallen huwt met Thecla Schild, wonende te Groningen; BS Franeker ovl 1830
Antoon Kaltwasser A.K., soldaat onder de compagnie van major Huerin, en Antje Jansen de Groot, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 okt 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
D. van der Kam executeur te Franeker 1800
Aake Jans Kamerling geb 30 jan 1800 HRL, ged 16 feb 1800, ovl 12 nov 1846 HRL, huwt met Meyne Lieuwes de Jong op 4 dec 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1828, dienst meid. N.H., dv Jan Cornelis K, en Meisje Alkes Kramer; dopen Grote Kerk HRL 1800 BS huw 1828, ovl 1846; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839
Jan Cornelis Kamerling huwt met Meisje Alkes Kramer op 2 nov 1799 HRL, schipper in 1828 en afwezig of ovl, transporteert militairen 1804-1811, kind: Aake Jans K, geb 30 jan 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828, ovl 1846; eigenaar van wijk A-161, gebruiker is Binte R. van Veer, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-162, schipper, 1814. (GAH204)
Okke Kames rentmeester van het weeshuis ontv f. 40:0:0 vd weesvoogden zijnde verdiende gagie van Arjen Ulbes bij schipper O.K., 19 dec 1780. (GAH1112)
Sybren Kamm: vroedsman, ovl 14 nov 1727 HRL, old 82 jaar
Dirkje van Kammen geb 24 aug 1799 Slooten, ovl 8 sep 1873 HRL, huwt met Daniel van Echten, (gk), vroedvrouw in 1851, N.H., dv Steven vK, en ... ; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk C-148, 176, wijk H-197
Grietje Johannes van Kammen huwt met Dirk Jans op 14 jan 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Johannes Paulusz van Kammen huwt met Jeltje Gerrijts, kind: Richtje vK, geb 1791 HRL, wordt in 1805 naar het Tuchthuis te Leeuwarden overgebracht; BS ovl 1847; ; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departement van Huishoudelijke Zaaken, uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland. Mede Burgers ! Omme te dienen van berigt op den Requeste van L. v. K., thans Gedetineerde in het Landschaps Tugt en Werkhuis, zouden wij van oordeel zijn dat dezelve, op zijne gedaane belofte van Beterschap thans wel zoude kunnen werden ontslaagen, om eens te beproeven of hij zijne gedaane belofte zal gestand houden, waar mede wij na toebede van Heil, en aanbod van Broederschap Verblijven. HRL den 11 jul 1798. (GAH44); Donderdag den 8 feb 1798 ''s Avonds half negen uur; Is J.P. v. K., uit hoofde van zijne Slegte Conduite, en geduurig dronken drinken, zeer ernstig gecorrigeerd, met recommandatie, zich daar van te onthouden, en bedreiging, dat ingevalle hij zich niet betere na ''t Land Schaps Tugt en Werkhuis te zullen Werden gezonden, als zullende dit de laatste Correctie zijn met verdere Last aan de Majoor om een Waakend oog op hem te houden. (GAH43); Donderdag den 15 feb 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, verscheen na voorafgegane apprehentie in ''s Gerechts Vergadering den Burger J.P. v. K. ende zulks ter oorzaake deszelfs allerslordigste gedrag en Continueel dronken drinken, waar over hij reeds iterative maalen, ernstig gecorrigeerd zijnde, wierd thans beslooten hem naar het Landschaps Tugt en Werkhuis ter zijner verbetering te doen Transporteeren. (zie de missive in het Missiveboek). (GAH43)
Richtje van Kammen geb 1791 HRL, ovl 9 aug 1847 HRL, huwt met Douwe Poppes Visser op 28 mei 1812 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 17 en 24 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, turfmeetster in 1847, dv Johannes vK, en Jeltje Gerrijts; BS ovl 1812; 1847 overlijdens; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk G-161; VT1839
Steven van Kammen hm ... , kind: Dirkje (Theodora), geb 24 aug 1799 Slooten; BS ovl 1873
Achza Johannes Kamminga geb 22 mrt 1799 Leeuwarden, ovl 17 feb 1861 HRL, 1e huwt met Douwe Jans Faber, 2e huwt met Watze Dijkstra, Vst 9 apr 1858 uit Leeuwarden, N.H., ovl wijk E-185, dv Johannes K, en Aukje Hoff; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-356
Antie Hylkes Kamminga huwt met Anske Andries Krachatsma, beide van HRL, geproclameert den 25 Jannewari en de 1 en getrout den 8 Feberwari 1756; huw.reg. N.H. HRL
Douwe Sipkes Kamminga geb 1786 Franeker, 1e huwt met Fennigje Brens, 2e huwt met Yetske Hendriks op 13 apr 1823 Franeker, wolkammer, wonende te Franeker, zv Sipke Tjeerds en Jildouw Douwes; BS Franeker huw 1823
Elizabeth Kamminga oud 69 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-142; VT1839
Harmen Kamminga geb 17 nov 1807 HRL, ged 23 feb 1808 HRL, N.H., zv Johannes H.K., en Bouckjen P. van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1808
Harmen Geerts Kamminga geb 1794 Steenwijk, huwt met Feikje Arjens Bakker op 27 nov 1825 Franeker, molenaarsknecht, wonende te Franeker, zv Geert Harmens K, (gk), en Jantje Roelofs Kamerling, (gk); BS Franeker huw 1825
Jan Klases Kamminga geb 13 aug 1800 Makkum, ovl 30 jul 1871 HRL, huwt met debora Ages Wyma op 4 jan 1827 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1826 HRL, N.H., scheepstimmermansknecht, zv Klaas IJpes K, en Diegjen Jans Smit; BS huw 1827, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-196; VT1839
Jantje Wybrens Kamminga geb 1792 Dronrijp, ovl 27 aug 1855 HRL, huwt met Abe Germens Abenga, dv Wybren Willems K, en Antje Jans; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk I-011; oud 47 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk I-015; VT1839
Johannes Kamminga ovl voor 1862, huwt met Aukje Hoff, kind: Achza K, geb 1799 Leeuwarden; BS ovl 1861
Johannes Kamminga kastelein in 1803
Johannes H Kamminga huwt met Bouckjen P. van Dijk, N.H., kinderen: Harmen, geb 17 nov 1807 HRL, Maria K, geb 4 sep 1804 HRL, Rinske K, geb 14 jul 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1804, 1808; woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804. (GAH650)
Johannes Ymkes Kamminga geb 10 mrt 1804 HRL, ovl 29 dec 1878 HRL, huwt met Janna Douwes de Roos op 21 jan 1830 HRL, kuipersknecht, huw.get. bij B. de Vries en S.H. Kuipers 1836, pakhuisknecht in 1851, koopman in 1878, zv IJmke Klases K, en Saakje vd Veer; BS huw 1830, huw 1836, ovl 1878, bev.reg. Ha18 51 wijk A-124; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-128; VT1839
Klaas Simons Kamminga ovl 15 sep 1807 HRL, huwt met Tjitske IJmkes, kinderen: IJmke Klases K, geb 1776 HRL, Janneke Klazes, geb 1764 HRL; BS huw 1827, huw 1828, huw 1833, ovl 1857
Klaas Ypes Kamminga huwt met Diegjen Jans Smit, koopman te Workum in 1827, kind: Jan K, geb 13 aug 1800 Makkum; BS huw 1827, ovl 1871
Klaas Ymkes Kamminga geb 11 feb 1807 HRL, ged 3 mrt 1807 HRL, N.H., ovl 20 mrt 1882 HRL, huwt met Dirkje Klases Norel op 31 dec 1829 HRL, huw.afk. 20 en 27 dec 1829, bakker en pakhuisknecht in 1851, zv IJmke Klazes K, en Saakje Johannes vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012, 123, wijk C-160, wijk E-046, supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-127; VT1839
Maria Kamminga geb 4 sep 1804 HRL, ged 23 sep 1804 HRL, moeder genoemd als ''Boudewijn Pieters'', dv Johannes H. K, en Boukjen P. van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1804
Rinske Kamminga geb 14 jul 1803 HRL, ged 9 aug 1803, N.H., dv Johannes H. K, en Boukjen Pieters van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1803
Wybren Willems Kamminga huwt met Antje Jans, kind: Jantje, geb 1792 Dronrijp; BS ovl 1855
Ymke Klazes Kamminga geb 1776 HRL, ovl 7 feb 1857 HRL, 1e huwt met Saakje Johannes vd Veer op 29 mei 1803 HRL, 2e huwt met Rinske Jelles Bakker op 24 jan 1828 HRL, huw.afk. 13 en 20 jan 1828, commandeur der turfdragers in 1851, huw.get. bij D.G. vd Werf en T.J. Elzinga, pakhuisknecht, 1816 id bij K. Trompetter en W. Meyer, oom bruidegom 1817, id. bij M.J. Mensonides en A.J. vd Veer, schoonbroeder bruid 1819, kinderen: Johannes K, geb 10 mrt 1804 HRL, Klaas K, geb 1 feb 1807 HRL, zv Klaas Simons K, en Tjitske IJmkes; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1816, huw 1817, huw 1819, huw 1828, ovl 1857, ovl 1878, ovl 1882, bev.reg. Ha18 51 wijk A-153, wijk F-157, supp wijk G-402; gebruiker van wijk F-070, sjouwer, eigenaar is Jan deketh erven, 1814. (GAH204); oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commandeur der turfdragers en turfstanders, wijk B-040; VT1839
Aaltje Harmens Kamp geb 1793 HRL, ovl 6 mrt 1814 HRL, huwt met Jan Johannes Panbakker op 13 mei 1813 HRL, winkelierse, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, ovl wijk A-185 dv Harmen K, en Marijke Berends; BS huw 1813, huw 1814; Extract uit het Reg. der Overledenen. In he Jaar Een duizend Acht honderd en Veertien den Sesde mrt is Overleden A.H.K. Oud Een en twintig Jaar, huisvrouw van Jan Johannes Panbakker. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815
Elisabeth Johannis Kamp huwt met Albertus Raskens, kind: Joanna Sophia Albertus Raskens, ged 26 jan 1744 Westerkerk HRL
Harmanus Kamp geb 9 feb 1809 HRL, ovl 9 mrt 1883 HRL, huwt met Theodora Ottes de Jong op 18 mrt 1830 HRL, timmerman in 1851, zv Jan Harmens K, en Fokeltje Hendiks Zandman; BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-131; VT1839
Hiltje Jansen Kamp huwt met Jacob Hanses Beetsel, kind: Antje Jacobs Beetsel, ged 7 aug 1740 Grote Kerk HRL
Jacob Ottes Kamp geb 1783 HRL, huwt met Jantje Pieters Jansen op 16 aug 1816 HRL, varensgezel, huw.afk. 31 mrt en 7 apr 1816, zv Otto Jacobs K, en Trijntje Wiebes (Kwest); BS huw 1816
Jan H Kamp geb 1777 HRL, ovl 12 nov 1837 HRL, 1e huwt met Fokeltje Hendriks Zantman, 2e huwt met Catharina Holtevers op 27 mei 1821 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1821, huw.get. bij H. Rinkes en IJ. Mols, koopman te HRL, 1811, id. bij B. Drost en M. de Haan, schoenmaker, neef bruidegom, 1812 id bij J.J. Panbakker en A.H. Kamp, broer bruid. 1813, id. bij F.S. Schuman en A.H. Helmer, 1814, kinderen: Jan K, geb 15 aug 1811 HRL, Harmanus K, geb 9 feb 1809 HRL, zv Harmen Jansen K, en Marijke Berends; BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1821, ovl 1837, ovl 1883; eigenaar van wijk A-183, gebruiker is IJnse R. van der Lei, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-113, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-153, gebruiker is Johannes G. ter Velde, wewer, 1814. (GAH204)
Jan Jans Kamp geb 15aug811 HRL, zv Jan K, en Fokeltje Zantman; BS geb 1811
Johanna Bastiaans van Kamp zie ook: Johanna Bastiaans; huwt met Jan Jelgers Vogelzang op 23 apr 1798 HRL, N.H., met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1800
Maaike Ottes Kamp geb 18 jun 1784 HRL, huwt met Jan Cornelis Wagenaar op 23 aug 1832 HRL; N.H., A 1 nov 1860 Amsterdam, dv Otte Jakobs K., en Trijntje Wybes Kwest; BS huw 1832, 139ov, bev.reg. HRL 1851 wijk E-216
Maria Kamp huwt met Jan Janz, kind: Maria Jans, ged 13 jan 1754 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Jans, ged 2 jan 1752 Grote Kerk HRL
Otte Jacobs Kamp zie ook: Otte Jacobs; ovl 14 feb 1815 Amsterdam, huwt met Trijntje Wiebes Kwest, in leven varensgezel, kinderen: Wijpkje Ottes, geb 6 apr 1789 HRL, Antje Ottes, geb 1794 ... , Jacob Ottes K, geb 1783 HRL, Rinkje Ottes K, geb 1795 HRL, BS ovl 1811, huw 1816, huw 1820, huw 1832, ovl 1860; Uit het Sterf Reg. van de BS is geextraheerd, dat O.J.K. Weduwnaar van Trijntje Wiebes Kwest, op den dertiende feb des Jaars 1800 Vijftien is Gehaald. Amsterdam den 19 feb 1800 Zestien
Rinkje Ottes Kamp geb 1795 HRL, huwt met Rommert Pieters Broersma op 10 dec 1820 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1820, naaister, grtmdr van mdrzijde geeft huw toestemming(naam niet bekend), N.H., dv Otte Jacobs K., en Trijntje Wybes Kwest; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk E-217
Wybkje Ottes Kamp zie ook: Wijpkje Ottes; geb 6 apr 1789 HRL, ovl 12 jul 1860 HRL, huwt met Dirk Krayer op 23 sep 1810 HRL, N.H., dv Otte K, en Trijntje Wiebes Kwest; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-053; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-049; VT1839
Ymkje van der Kamp huwt met Haye Berkmeer, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803
Aaltje Hendriks van Kampen huwt met Cornelis Abrahams, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 apr en getrout de 7 mei 1769
Akke Johannes van Kampen geb 16 okt 1810 HRL, ovl 24 feb 1884 HRL, huwt met Wietze Fopma op 18 apr 1844 HRL, N.H., dv Johannes Reinders en Grietje Anthonides; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1844, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk F-313; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-214; VT1839
Antje Jans van Kampen geb 1756 HRL, ovl 24 nov 1818 HRL, huwt met Jan van Straten; BS ovl 1818; 1859 overlijdens
Barent Reins van Kampen geb 1790 HRL, ovl 17 mrt 1853 HRL, huwt met Vogeltje de Vries op 14 mei 1812 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, huw.get. bij J.C. de Vries en Y.P. van Arum, (2x gk), 1838, id. bij J. ten Bokkel en L. Gaykema, 1838, id. bij A.J. Olivier en S.C. de Vries, wijnstekersknecht, behuwd broeder bruid 1816, zoutkeetknecht 1851, zoutziedersknecht 1853, metselaarsknecht in 1812, zv Rein vK, en Trijntje Gooitzens/Johannes; BS huw 1812, huw 1816, huw 1838, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126; gebruiker van wijk I-010, keetknegt, eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-122; VT1839
Bastiaan van Kampen huwt met Maayke IJeves, kind: Jetske, geb 19 nov 1773 HRL; BS ovl 1853; huwt met Mayke IJemes, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 mrt en getrout den 7 apr 1767; kind: Johannes Bastjaans van Campen, ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL, moeder als M. Iemes; kind: Jetske van Campen, geb 19 nov 1773, ged 14 dec 1773 Grote Kerk HRL, moeder als: M. IJeves; kind: Bastiaan Bastiaans van Keulen, geb 6 nov 1776, ged 10 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Frederikus Bastiaans van Kampen, geb 10 feb 1781, ged 27 feb 1781 Grote Kerk HRL; kind: Frederikus Bastiaans van Campen, geb 4 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: M. IJemes; kind: Fredericus Bastjaans van Campen, ged 28 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, moeder als M. IJemes; kind: Johannes Bastiaans van Campen, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL, moeder is Maayke Tjeerds; Fokke Hessels ende Anna Catharina van Campen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B. v. C., deszelfs vader, 29 dec 1787; ondertrouw HRL; Hans Gerbens Bolta van Midlum ende Jetske Bastiaans van Campen van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader B. vC. 9 aug 1794; ondertrouw HRL
Frederikus Bastiaans van Kampen Fredericus Bastjaans van Campen, ged 28 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, moeder als M. IJemes; geb 10 feb 1781, ged 27 feb 1781 Grote Kerk HRL, zv Bastiaan van Kampen en Maike Yeves; geb 4 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: M. IJemes
Grietje van Kampen geb 1768 ... , huwt met Tjalling Huizinga, doet overlijdensaangifte van Willemke Iedes in 1811; BS ovl 1811; 1847 overlijdens
Hendrikje Johannes van Kampen geb 1762 HRL, ovl 14 mei 1830 HRL, huwt met Evert Tadema; BS ovl 1826; 1830 overlijdens; Evert Edsgers Tadema en H.J. vC., zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonbroeder Rein Berends, 2 jan 1790; ondertrouw HRL; Evert Edsgers Tadema en H.J. vK., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 jan 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Everts Tadema, geb 2 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL
Hiltje Kampen Melle Martine ende H.K., beyde van HRL, zijnde aangegeven door de kamerbewaarder Rasken, 7 Nov 1744; huwt met Melle Martini, beyde van HRL, geproclameert 8, 10 en 15 nov 1744 en doen ook getrout; ovl 21 dec 1752, 49 jaar, huisvrouw M. Martini, Westerkerk; vdGaast, begraaflijst
Jetske Bastiaans van Kampen geb 19 nov 1773 HRL, ged 14 dec 1773 Grote Kerk HRL, ovl 25 dec 1853 HRL, 1e huwt met Hans Gerbens Bolta op 31 aug 1794 Midlum, komt van HRL, laatste afk. 24 aug 1794, met attestatie vertrokken naar Midlum, 2e huwt met Sjieuwke (??) IJpes Homminga, herbergierse te Midlum in 1836, Rooms Katholiek, A 13 mei 1853 Almenum, dv Bastiaan vK, en Maayke IJeves; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1836, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-086; Hans Gerbens Bolta van Midlum ende J.B. vC. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Bastiaan van Campen, 9aug17 94; ondertrouw HRL; Simke IJpes van Almenum en J.B. vC. van Midlum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Sprokkelmnd 1810; ondertrouw HRL
Johannes Reins van Kampen geb 9 jan 1784 HRL, ovl 1 jan 1865 HRL, huwt met Grietje Anthoons Briewe, huw.get. bij B. van Kampen en V. de Vries, matroos, broeder vd bruidegom, 1812, doet overlijdensaangifte van Karst Edsgers en Trijntje Johannes Kampen in 1811, ovl wijk F-219, werkman in 1851, N.H., kinderen: Rein, geb 6 dec 1808 HRL, Rein, geb 16 jun 1807 HRL, Akke Johannes, geb 16 okt 1810 HRL, (in 1884: van Kampen), zv Rein Barends vK, en Trijntje van Goosten/Gooitzen Kampen; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1810, BS ovl 1811, huw 1812, huw 1839, ovl 1865, ovl 1884, bev.reg. Ha18 51 wijk F-284; gebruiker van wijk F-219, varensgesel, medegebruikers zijn Jan Hendrik Schoenmaker, sjouwer, Karst Edsgers wed., Henning Lolkes wed., eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk F-219; VT1839; J. v. K. eigenaar van percelen nrs. 1370 en 1371 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 352, resp. huis, huis en erf, resp. 48 en 70 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Lijsbeth Kampen huwt met Albartus Rasschen; zie aldaar; kind: Hermannus Albertus Rasker, ged 22 okt 1747 Westerkerk HRL; kind: Jan Antonius Albertus Rasschen, ged 10 apr 1740 Grote Kerk HRL
Martje Reins van Kampen 1784 HRL, ovl 15 jan 1845 HRL, huwt met Nanning Bruinsma op 2 sep 1810 HRL, doet overlijdensaangifte van Trijntje Johannes Kampen, (mdr) in 1811, dv Rienk vK, en Trijntje Gooitzen; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1845; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-123; VT1839
Pieter van Kampen geb 1736 ... , ovl 8 sep 1811 HRL, wonende te in de Scheerstraat en doet overlijdensaangifte van Hemke Gerrits; bsha181ov
Rienk/Rein van Kampen huwt met Trijntje Gooitzen/Johannes Kampen, kinderen: Barend, geb 1790 HRL, Martje vK, geb 1784 HRL, Johannes Reins, geb 1777 ... , Johannes vK, geb 9 jan 1784 HRL; BS ovl 1811; 1845 overlijdens, ovl 1853, ovl 1865
Rein Johannes van Kampen geb 6 dec 1808 HRL, ged 20 okt 1808 HRL, N.H., ovl 30 nov 1832 te Maastricht, soldaat bij de Vierde Kompagnie van het Eerste Bataillon der achtste afdeeling Infanterie, zv Johannes Reins en Grietje Antonides; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1832
Trijntje Kampen huwt met Jarich Westera, kind: Maartje Jarichs Westera, ged 15 may 1740 Grote Kerk HRL; Jarig Westra ende Trijntie Jans Campen, beyde van HRL, huw.aang. 5 dec 1733 HRL, Comende Jacob van Beetsel, Capitain geweldige van ''t Collegie der Admiraliteit in Friesland, en vertoonde schriftelijke Procuratie tot blijk van approbatie van der selver Ouderen, in Dato den 3 dec 1733; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Trijntie van Kampen oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-041; VT1839
Trijntje Johannes Kampen geb 1745 ... , ovl 25 jul 1811 HRL, huwt met Rienk Barends van Kampen, ovl in het Diaconijhuis der Herformde Gemeente; bsha811ov, ovl 1845
Hendrik Kamper Hendrik Jansen K. van HRL, ende Geertje Sijbbes van Bolsward, komende wegens de bruid Beerent Jansen, 22 May 1745; van HRL, huwt met Geertje Sijbes, van Bolsward, geproclameerd den 23-30 May en den 7 jun 1745 en doen ook getrouwdt; zij staan op dezelfde datum ook bij R.K., dan met Hendrik Janssen Campen; DTB N.H. HRL 1745
Jacob Kamphuis gebruiker van wijk G-188, baardscheerder, medegebruiker is Zijtse van Hettinga, eigenaar zijn erven Kup, 1814. (GAH204)
Jan Kamphuis J.K. van Sneek en Janneke Buisman van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 dec 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; ovl voor 1812, huwt met Janneke Buisman; bsha181ov
Alida Kamphuys Gerrijt Jans Beerntsen, soldaat in de comp. van Major van Thijl, van HRL, ende A.K. van Zutphen, zijnde aangegeeven door de sergeant Pieter Wittig, met een gebod in de week, 24 nov 1792; ondertrouw HRL; Gerrit Jans Berenzen, Corporaal in de Compagnie van Major van Till, van HRL, en A.C. van Zutphen, hebben de laatsta afkondiging gehad den 2 dec 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Aaltje Hendriks Kamps geb 1766 HRL, ovl 30 okt 1830 HRL, huwt met Gerrit Hendriks Atema, dv Hendrik Gerardus en Marijke Teekes; BS ovl 1826; 1830 overlijdens; Gerrijt Hendriks Atama ende A.H. Cams, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Hendriks, geode bekende, 29 dec 1787; ondertrouw HRL; Gerrit Hendriks Atama en A.H.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 jan 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Franciscus Ludorius Hubertus Kamps F.L.H.K., Luitenant ten dienste van deezen Staat onder ''t Regiment van Collonel de Schepper ende Mejuffer Hendrina Tetrode, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door Doct:J. Gratama, met een gebod in de week, 15 aug 1788; ondertrouw HRL; Weled. Getsr. Heer F. Ludovicus H.K., Luitenant in dienst van deeze staat onder ''t Regiment van Collonel de Schepper en mejuff. Hendrina Tetrode, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en hebben daarvan attestatie verzocht en bekomen om voor ''t Ed. Gerecht deezer Stad in den Egt bevestigd te worden gelijk ten zelfden dage geschied is, volgens ingekomen verklaaring
Jacob Alberts Kams geb 1770 ... , ovl 20 apr 1815 HRL, huwt met Hendrikje Johannes/Jans Hoog op 6 sep 1801 HRL, komt van HRL, werkman in 1834, N.H., kinderen: Etje, geb 11 dec 1808 HRL, Johannis, geb 6 dec 1811 HRL, Riemke, geb 31 dec 1805 HRL, Albert Jacobs, geb 3 jan 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1808, 1811, BS ovl 1815, huw 1834, overlijdens
Johanna Kams geb 1774 HRL, ovl 19 mrt 1813 HRL, huwt met Johannes Durks Dijkstra, koopt een plek grond in 1801, ovl wijk H-035; BS ovl 1813; 1814 huwelijken
Riemke Jacobs Kams geb 31 dec 1805 HRL, ged 12 jun 1806 HRL, N.H., huwt met Petrus Heeres Enninga op 13 mrt 1834 HRL, dv Jcob Alberts K, en Hendrikje Johannes Hoog; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1834
Anna Sibrands Kamsma geb 1790 HRL, ovl 26 jul 1840 HRL, ongehuwd, naaivrouw, dv Sijbrand K, en Boukje eyses (Faber); BS ovl 1840; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse in manufakturen, wijk C-021; VT1839; geb 22 okt 1789, ged 15 nov 1789 Grote Kerk HRL, dv Sibrand Feikes Kamsma en Roukje Eyses Faber
Catharina Petronella Kamsma geb 1788 HRL, ovl 15 feb 1845 HRL, ongehuwd, dv Sijbrand K, en Boukje Faber; BS ovl 1845; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-021; VT1839; geb 12 feb 1788, ged 9 mrt 1788 Grote Kerk HRL, dv Sibrand Feikes Kamsma en Roukje Eises Faber
Dieuwke Harmens Kamsma geb 1782 Tzummarum, ovl 12 apr 1826 HRL, huwt met Lammert Jans Timmer op 26 mei 1822 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1822, dienstmeid. wonende te HRL., haar man is kastmaker, dv Harmen Aarts en Metje Geerts; BS geb 1822, ovl 1826, ovl 1837
Dirk Feikes Kamsma huwt met Trijntje H. Binksma op 21 aug 1796 HRL, komt van HRL; hu Grote Kerk HRL 1796; geb 1 feb 1773, ged 23 feb 1773 Grote Kerk HRL, zv Feike Sijbrands Kamsma en Trijntje Sjierks Brouwer; schrijver, ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:1:0 ter zake verschot aan Thee en Tabak voor Wigle Aukes, Klaas Klases en Pieter Jans, quit. no. 5, 5 mei 1795 (GAH1127); kind: Feyke Dirks Kamsma, geb 9 jan 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL, moeder als T. Hoites B.
Dirkje Kamsma begraven Kleine Kerk, regel 2, nr. 2; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Feyke Dirks Kamsma geb 9 jan 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL, zv Dirk Feykes Kamsma en Trijntje Hoites Binksma
Feyke Sybrands Kamsma huwt met Anna Clases Leistra, beide van HRL, geproclameerd de 24-26 en getrout de 31 aug 1760; huwt met Trijntie Pijters Wervinga, geproclameerd de 28 Febrij en de 7 en getrout de 14 mrt 1762; kind: Sijbrand Feikes Kamsma, ged 4 jan 1763 Grote Kerk HRL; huwt met Geeske Jans de Boer, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 apr 1764; kind: Jan Feikes Kamsma, geb 10 nov 1765, ged 7 jan 1766 Grote Kerk HRL; huwt met Trijntje Sierks Brouwer, beide van HRL, geproclam; de 5-7 en getrout de 12 apr 1772; kind: Dirk Kamsma, geb 1 feb 1773, ged 23 feb 1773 Grote Kerk HRL; (mdr: T.S. Brouwer); huwt met Trijntje Rasschen, ovl voor 1802; BS ovl 1821; ; F.S.K. en Trijntje Albartus Rasschen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; afsluiting weesboek: meeder ontvangen dan uitgegeven f. 767:15:2. Aldus gedaan etc. Was getekend: Alb. de Haas, H.W. van Plettenberg, Syds Schaaff, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, F. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, P. Couperus, B. vd Meulen, Jane van Slooten, F.K., Sierk Laquaart, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi, 1 dec 1773. (GAH1104) afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: Albs de Haas, A. Osinga, F. Acronius, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Lammert Hauckema, H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, F.K., B. Jelgersma, Sijbout Hoornstra, Claas Heins, Sjoerd T. Schrik, Hein Mollema, Pieter Tetrode, A.J. Conradi, 2 dec 1774. (GAH1105); afsluiting Weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. de Haas, Syds Schaaff, F. Acronius, B. vd Meulen, Sijbout Hoornstra, K. Lamring, F.K., Sierk Laquaart, Pieter Tetrode, Hein Mollema, P. Couperus, A. Osinga, C. Aardenburg, Johannes Mecima, Klaas Heins, A.J. Conradi, Sjoerd T. Schrik, 15 jan 1776. (GAH1106); F.S.K. ende Trijntje Albartus Rasschen, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan proc. Camsma onder Productie van behoorlijke verklaaringe, met een gebod in de week, 24 apr 1789; ondertrouw HRL; Gerrit Jans Spitske ende Rinkje Wybes de Boer, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. S.C. op vertoonde Procuratie 20 aug 1791; ondertrouw HRL; ovl 16 jun 1791 HRL, oud 57 jaar; Vettevogel voor weduwe C. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 28:0:0 en f. 40:0:0 (GAH650); weduwe woont 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar?(lijst namen ingezetenen; (GAH650); stadsrentmeester Conradi betaalt resterende interesse vd eerste tontine may 1774 verschenen wegens 1 jaar renthe tegen 5 1/2% van 500 gld kapitaal ten lijve van F.S.C., 4e classe, nr. 12: f. 27:13:8. (GAH1060); id. May 1776 verschenen:27-13-8. (GAH1060)id. May 1777 verschenen: f. 28:3:0 (GAH1060); id. May 1778 verschenen: f. 28:7:8. (GAH1060); 4e quartier, weduwe heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1803, 1804, 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796:H.R. Binksma en Douwe Vettevogel als Administratoren over de goederen van wijl:F:S:C:, f. 28:0:0 (GAH650)
Feike Sybrands Kamsma geb 7 nov 1786, ged 3 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Sybrand Feikes Kamsma en Roukje Eyses Faber
J. B Kamsma kastelein in 1807
Jan Ates Kamsma huwt met Maria vd Busche, wolkammersknecht, wonende te Franeker, kind: Johannes Jans K, geb 1787 Franeker; BS Franeker huw 1812
Jan Feikes Kamsma geb 10 nov 1765, ged 7 jan 1766 Grote Kerk HRL, zv Feike Sibrants Kamsma en Geeske Jans de Boer
Jan Sybrands Kamsma geb 24 jan 1792, ged 12 feb 1792 Grote Kerk HRL, zv Sijbrand Feikes Kamsma en Roukje Eises Faber
Johannes Jans Kamsma geb 1787 Franeker, huwt met Maria Luitjes Klein op 10 mei 1812 Franeker, boerearbeider, wonende te Franeker, zv Jan Ates K, en Maria vd Busche; BS Franeker huw 1812
Sybren Feykes Kamsma ontvangt overschot trekwegstollen 1754-1765, in proces tegen de gemeente in 1745; Caspar Dirks en Jeltie Cobus, beyde van HRL, huw.aang. 24 dec 1735 HRL, komende Voor de bruyd de Collonel Sijbrand F.C. ; huw.aang. HRL 1735
Albert Klazes Kamstra geb 1810 HRL, ovl 21 aug 1837 HRL; in het water buiten de Kerkpoort alhier is verdronken, ongehuwd, zv Klaas Alberts K, en Geertruida Harmens Klumpert; BS ovl 1837
Albertje Klazes Kamstra won. HRL. 1812, wordt gealimenteerd, dv Klaas Alberts K, en Geertruida Harmens Klumpert; BS ovl 1812
Catharina Kamstra oud 28 jaar, geb Lee en wonende te HRL. 1839, wijk G-027; VT1839
Cornelis Sjoerd Kamstra huwt met Jantje Iedes, kind: Lijsbert Cornelis K, geb 1789 Franeker; BS ovl 1826
Eelkje Oebles Kamstra geb 3 okt 1760 Birdaard, ovl 11 apr 1822 HRL, huwt met Thijs Pieters van Vliet, getuige bij geboorte aangifte van Martentje Sijtses in 1811; BS geb 1811, ovl 1822, ovl 1828, ovl 1833
Ertje Klazes Kamstra geb 1803 HRL, ovl 20 feb 1862 HRL, huwt met Hille Berends Braams op 22 jun 1837 HRL, huwt met Johannes Hendrikus Schur op 3 jul 1834 HRL, huwt met Regnerus de Leeuw, wordt gealimenteerd, ovl wijk B-138, dv Klaas Alberts K, en Geertruida Harmens Klumpert; BS ovl 1812; 1834 huwelijken, ovl 1836, huw 1837, ovl 1849, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-149
Harmen Klases Kamstra geb 1807 HRL, ovl 16 feb 1814 HRL; in wijk H-109, wordt gealimenteerd zv Klaas Alberts K, en Truitje Harmens Klumpert; BS geb en ovl 1812, ovl 1814
Klaas Alberts Kamstra geb 1779 ... , ovl 19 feb 1812 HRL, huwt met Geertruida Harmens Klumpert, kinderen: Albert Klazes K, geb 1810 HRL, Harmen Klases K, geb 1807 HRL, Etje Klazes K, geb 1803 HRL, Albertje Klazes K, geb ... , wolkammer 1812, ovl wijk G-277, zv Albert Jacobs en Etje Claases; BS ovl 1812; 1814 overlijdens, ovl 1837, ovl 1862
Lijsbert Cornelis Kamstra geb 1789 Franeker, ovl 21 mrt 1826 HRL, huwt met Anne Jans Kroes, beroep man: smid. dv Cornelis Sjoerds K, en Jantje Iedes; BS ovl 1826; 1830 overlijdens
Tietje Kamstra oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-132; VT1839
Elkan Izaak Levie Kan weduwe E.I.L.K. eigenaresse van perceel nr. 1015 te HRL, woonplaats Leeuwarden, legger nr. 354, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Jacob Alb Kanis gebruiker van wijk G-326, sjouwer, eigenaar is Jan Lod. Groen., 1814. (GAH204)
Baukje Kanné zie ook: Geneé; huwt met Hendrik Smit; BS ovl 1857
Elisabeth Pieters Kanné geb 1796 Workum, ovl 5 okt 1830 HRL, huwt met Joannes Spoelstra op 6 dec 1818 HRL, huw.afk. 15 en 22 nov HRL. en Bolsward en 22 en 29 nov 1818 Workum, wonende te HRL, dv Pieter Gerrits K, en Trijntje Jans Kroontje; bsha181hu, ovl 1830, ovl 1838
Feikje Kanné geb 1797 Workum, huwt met Pieter Drost op 21 nov 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 nov 1819, wonende te HRL, dienstmeid. dv Pieter Gerrits C, en Trijntje Jans (Kroontje), voornaam in huwelijksakte ''Feikje'', maar ondertekent met ''Fietje'' (waarschijnlijk van: Sophia); BS huw 1819
Gerrit Pieters Kanné geb 1799 Workum, huwt met Maria IJpes Hollander op 16 okt 1828 HRL, huw afk. 5 en 12 okt 1828 HRL. en Bolsward, koopman, wonende te HRL, zv Pieter Gerrits K, en Trijntje Jans Kroontje; BS huw 1828
Grietje Pieters Kanné geb 25 mrt 1805 Workum, ovl 28 mei 1891 HRL, 1e huwt met Sipke Spoelstra op 12 okt 1826 HRL, huw.afk. 1 en 8 okt 1826, dienstmeid. wonende te HRL, 2e huwt met Louwrens Westerhof op 11 mei 1854 HRL, winkelierse in 1851, RK dv Pieter Gerrits K, en Trientje Jans Kroontje; BS huw 1826, ovl 1849, huw 1854, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk G-284, wijk H-144; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; VT1839
Jan Kanné geb 1801 Workum, ovl voor 1849, huwt met Sjouwkje Rusthuis op 17 mei 1838 HRL, koopman, wonende te HRL, zv Pieter Gerrits K, en Trijntje Jans; BS huw 1838, ovl 1848; oud 36 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, sluiswachter, wijk H-020 VT1839
Pieter Gerrits Kanné geb 10 feb 1752 Keulen, Dld, ovl 19 jan 1823 HRL, huwt met Trijntje Jans Kroontje, kinderen: Elisabeth Pieters K, geb 1796 Workum, Sophia Pieters K, geb 1796 Workum, Grietje Pieters K, geb 1805 Workum, Gerrit Pieters K, geb 1799 Workum, Jan K, geb 1801 Workum; BS huw 1819, ovl 1823, huw 1828, ovl 1830, huw 1838, ovl 1891
Sophia Pieters Kanné (Sophia = Feikje); geb 1796 Workum, ovl 5 mei 1828 HRL, huwt met Pieter Drost en Jan Hendriks, wonende te Workum 1826, dv Pieter Gerrits K, en Trijntje Jans; bs 1826 huwelijken, ovl 1828, huw 1838
Jouke Jolles Kanonrijder geb 9 mei 1770 HRL, ovl 9 feb 1831 HRL, 1e huwt met Grietje Harmens Plagge, 2e huwt met Hielkje Germens Klamstra op 16 mei 1816 HRL, huwelijksafkondigingen 5 en 12 mei 1816, commandeur der korendragers, gepensioneerde van het rijk in 1831, zv Jolle Joukes en Rinske Jochems; BS ovl 1815; 1816 huwelijken, ovl 1831, ovl 1849, regattdv 1826-93; gebruiker van wijk D-113, medegebruiker is Jan Huyer, militair, eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204)
Hendrik Kansse huwt met Hendrika Kreine, kind: Janna Hendriks Kansse, geb 6 nov 1796, ged 13 nov 1796 Grote Kerk HRL
Janna Hendriks Kansse geb 6 nov 1796, ged 13 nov 1796 Grote Kerk HRL
Tetje Kaper zie ook: F.W. Terpstra; geb 1794 Achlum, ovl 2 mrt 1853 HRL, huwt met Meindert Astra op 3 mei 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 mrt 1818, wonende te HRL, dienstbaar, winkelierse in 1853, dv Willem Douwes K, en Antje Piers; BS huw 1818, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-131
Willem Douwes Kaper zie ook: W.D. Terpstra; ovl voor 1819, huwt met Antje Piers, kindTetje K, geb 1794 Achlum, in leven echtelieden te Achlum; BS huw 1818, ovl 1853
Jan Philippus Kappelhof zie ook: Cabelhof; huwt met Hyke Jans, kind: Mayke Jans Kappelhof, geb 31 okt 1791, ged 22 nov 1791 Grote Kerk HRL
Mayke Jans Kappelhof geb 31 okt 1791, ged 22 nov 1791 Grote Kerk HRL, dv Jan Philippus Kappelhof en Hyke Jans
Jan Harms Kappen geb 1795 Pekel A, huwt met Lijsbeth Tjeerds Draaisma op 13 okt 1822 HRL, huw.afk. 15 en 22 sep HRL. en 22 en 29 sep 1822 Pekel A, varensgezel, wonende te HRL, zv Harm Jans K, ovl 23 jul 1802 Nieuwe Pekel A, (gk), en Zwaantje Berends Plukker, ovl 1 feb 1799 Nieuwe Pekel A; BS huw 1822; oud 45 jaar, geb Nieuwe Pekel A en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk H-228; VT1839; J.H.K. eigenaar van percelen nrs. 514 en 515 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRL, legger nr. 355, resp. huis, en pakhuis, resp. 150 en 54 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen resp. 75 en 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 2021 te HRL, koopvaardijkapitein, woonplaats HRL, legger nr. 355, huis en erf, 104 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Geeske Martens Kaptein huwt met Johannes Sakes de Ruiter, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1841
Frans Willems Karel van HRL, ende Lijsbert Willems Hoextra van HRL, koomende weegens de bruid Beernt Alberts met vertooninge van ''s bruids vaders consent, 29 May 1745; huwt met Lijsbet Willems Hoextra, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May den 7 en 13 jun 1745 doen ook getrouwt
Aaltje Karels ged 29 sep 1754 Westerkerk HRL, dv Karel Jansen en Hijlkie Piebes
Carolina Karels zie: van Bree
Errit Karels zie: Numan
Geeltje Karels geb 25 jul 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL, dv Karel Hendriks en Ytje Baukes
Grietje Karels zie: Kloppenburg
Gijsbert Karels zie ook: Voss?; huwt met Martje Uilkes, kind: Uilkje Giesberts, geb 23 okt 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL
Henderik Karels zie: Lesmann
Hendrik Karels geb 2 feb 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Karel Hendriks en Ypkje Baukes
Jacob Karels huwt met Saara de Haan, kind: Jacob Carel Jacobs, ged 12 apr 1750 Westerkerk HRL
Jan Karels J.K. en Antje Douwes Siderius, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 nov 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Douwe Jans, geb 3 jan 1783, ged 28 jan 1783 Grote Kerk HRL; kind: Lodewijk Jans, geb 18 feb 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Anneke Jans, geb 7 nov 1796, ged 22 nov 1796 Grote Kerk HRL
Jan Karels huwt met Lipkje Pieters, kind: Karel Jans Timmer, geb 1778 Dokkum; BS huw 1838
Johannes Karels ged 30 sep 1762 Westerkerk HRL, zv Karel Johannes en Johanna Durks
Kaatje Karels ged 3 nov 1765 Westerkerk HRL, dv karel Johannesz en Aafke Cornelis
Neeltje Karels zie: Kloppenburg
Pieter Karels zie: Zuyderhoudt
Regina Karels zie: Kloppenburg
Enske Karels ged 1 mei 1757 Westerkerk, dv Karel Jans en Hijlkie Piebes
Sjeuwke Karels geb 17 may 1778, ged 21 jun 1778 Grote Kerk HRL, dv Karel Hansen en Lijsbeth Jakobs
Sjoukje Karels rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 39:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loonen van Henrick Everts en S.C., 14 jun 1808, B(1140)
Tjietske Karels geb 1794 HRL, ovl 11 nov 1838 HRL, huwt met Johannes Adam Stork op 25 feb 1821 HRL, huw.afk. 11 en 18 feb 1821, dienstmeid. dv Karel Tjietses en Jetske Pieters, vlgs huwelijksakte een onechte dochter; BS huw 1821, ovl 1838, ovl 1843
Bernardus Karst zie: Kleysma
Trijntje Jacobs Karst huwt met Tjeerd Gerrits Conter, wonende te Schiermonnikoog; BS huw 1827
Aafke Karsten zie: de Kok
Auke Karsten huwt met Ietje Gerrijts, kind: Kaatje Aukes, ged 23 apr 1771 Grote Kerk HRL
Baukje Karsten ged 10 okt 1747 Grote Kerk HRL, dv Karst Arjens en Sipkjen Hendriks; Wybe Wybrens en B.K., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied 21 jun 1772 HRL, en toen getrout; kind: IJfke Wybes, geb 11 aug 1772, ged 30 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sipkje Wybes, geb 29 okt 1773, ged 14 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: IJfke Wybes, geb 23 sep 1776, ged 6 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Kaatje Wybes, geb 6 sep 1779, ged 21 sep 1779 Grote Kerk HRL; kind: Janke Wybes, geb 11 jun 1782, ged 7 jul 1782 Grote Kerk HRL
Gryttie Karsten huwt met Willem Kobbe, beide van HRL, geproclameerd de 20-22 en getrout de 27 jul 1760; kind: Hendrik Willems, ged 18 jun 1761 Westerkerk HRL, vader als W. Hendriks; kind: Grietje Willems, ged 5 jun 1763 Grote Kerk HRL, vader als W. Hendriks, de moeder ovl
Hendrik Karsten ged 3 jun 1755 Grote Kerk HRL, zv Karst Huiberts en Trijntie Hendriks; ged 14 dec 1752 Westerkerk HRL, zv Karst Huberts en Trijntje Hendriks
Pals Karsten P.C. ende Saakjen Gerbens, beyde van HRL, komende weegens de bruidegom des selfs vader en wegens de bruid R. Sijbeda des selvs broodheer, 24 Apr 1745; huwt met Saakjen Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 May 1745 en doen ook getrouwt; kind: Trijntje Palses, ged 28 mrt 1752 Grote Kerk HRL; kind: Froukjen Palses, ged 13 jan 1750 Grote Kerk HRL; kind: Karst Palses, ged 7 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Beeke Palses, ged 29 jun 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Saapje Gerbrandts; Schouw met tegeltableau door P.K. uit HRL, 1773. de schouw en het rococo-snijwerk uit het ''Slotsje'' werd bij de restauratie van het stadhuis in 1939-1942 aangebracht in de burgemeesterskamer en geven iets weer van de welstand van de molenaarsfamilie Helder in de 18e en 19e eeuw. (bron: geschiedenis van Dokkum, 2004, bl. 310)
Pieter Karsten huwt met Tryntje Johannes, kind: Trijntje Pieters, geb 27 jul 1783, ged 10 aug 1783 Grote Kerk HRL
Tjitske Karsten zie: Tadema
Wijpkjen Karsten ged 25 nov 1742 Westerkerk HRL, dv Karst Hansen en Lijsbert Sijbes
Anne Karstes geb 15 jul 1790, ged 27 jul 1790 Grote Kerk HRL, zv Karst Edsgers en Trijntje Annes Stephani; geb 27 okt 1791, ged 8 nov 1791 Grote Kerk HRL, zv Karst Edsgers en Trijntje Annes
Esger Karstes geb 18 jun 1794, ged 6 jul 1794 Grote Kerk HRL, zv Kaarst Esger en Trijntje Annes
Hubert Karstes ged 4 may 1751 Grote Kerk HRL, zv Karst Hubertz en Trijntje Hendriks
Jeltje Karstes ged 1 okt 1771 Grote Kerk HRL, dv Karst Doitjes en Pietje Jans
Klaaske Karstes ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, dv Karst Dooitses en Pietje Jans
Sybe Karstes ged 9 sep 1751 Westerkerk HRL, zv Karst Hansen en Lijsbet Sijbes; ged 1 okt 1741 Westerkerk HRL, zv Karst Hansen en Lijsbert Sijbes
Taeke Karstes zie: Huitema
Thomas Karstes zie ook: van der Meulen; huwt met Rinske Simons, geb Karst Thomas, geb 9 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote KerkHarl
Trijntie Karstes ged 29 mei 1766 Westerkerk HRL, dv Karst Huiberts en Trijntie Hendriks
Antje Kas ovl voor 1864, huwt met Sikke Miedema; BS ovl 1863; oud 53 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk A-126; VT1839
Neeltje Kaspars Harmen Hendriks en N.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 dec 1781 HRL, en zijn den 11 daaraanvolgende getrouwd
Bartholomeus Kasper zie: Klok
Christiaan Kaspers zie: Koster
Dirk Kaspers zie: Dinhart, Knoop
Dorothea Kaspers zie: Dormans
Eke Kaspers zie: Wetterauw
Grietje Kaspers zie: Winter
Harmen Kaspers huwt met Elisabeth Kornelis, kind: Elisabeth Silvius, geb 1791 Lutkewierum; BS ovl 1870
Jakobus Kaspers J.K. en Sjoerdtje IJsbrands, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Trijntje Jakobus, geb 23 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Ytje Jakobus, geb 26 feb 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Kasper Jakobus, geb 20 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL
Jakobus Kaspers J.K. en Sjoerdtje IJsbrands, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Trijntje Jakobus, geb 23 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Ytje Jakobus, geb 26 feb 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: IJsbrand Jakobus, geb 16 jul 1790, ged 3 aug 1790 Grote Kerk HRL
Johannes Kaspers huwt met Akke Jans op 30 apr 1809 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1809; Gerben Pieters ende Joosje Oeges, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.C., deszelfs neef, 1 okt 1791; ondertrouw HRL; Joost Johannes ende Akke Jans, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.C., de vader van de bruidegom, 9 nov 1793; ondertrouw HRL; Pieter Gerbens Faber ende Johanna Heins, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs neef J.C., 7 nov 1795; ondertrouw HRL; J.C. en Grietje Pieters, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder Gerben Pieters, 28 dec 1805; ondertrouw HRL
Klaas Kaspers geb 1781 HRL, ovl 26 nov 1813 HRL, huwt met Antje Hankes, ovl wijk H-097; BS ovl 1813; 1846 overlijdens; K.K. en Antje Berends, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 aug 1808; ondertrouw HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 88, 22 jaar, ongehuwd, inwonend bij Anthoon Bruins, 1 mrt 1804
Rein Kaspers zie: Doksma
Ymkje Kaspers huwt met Jan Eeverts (Akkringa), beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei 1755; geb 1730 ... , ovl 12 mrt 1812 HRL, huwt met Jan Akkringa, wonende te wijk D-162, moeder ih DG-wees- en Diaconijhuis, dv Casper ... , en ... ; BS ovl 1812; kind: Martie Jans, ged 31 aug 1756 Grote Kerk HRL; kind: Evert Jans, ged 18 apr 1758 Grote Kerk HRL; kind: Gosling Jans, ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL; kind: Gosling Jans, ged 20 jan 1767 Grote Kerk Hark
Neeltje van Kassel geb 1654 HRL, ovl 6 mrt 1832 HRL, huwt met Wopke Barteles; BS ovl 1832
Hiltje Willems van Kastel geb 1787 ... , ovl 12 jun 1812 HRL; wijk G-020, dv Willem Wilhelmus vK, en Klaaske Aukes Wassenaar; BS ovl 1812
Willem Wilhelmus van Kastel W.W. van Kasel, ged 2 mei 1756 Westerkerk HRL, zv Wilhelmus van Kasel en Wikje Pieters, vader als W. v. Cassel; geb 1756 HRL, ovl 29 jan 1831 HRL, huwt met Klaaske Aukes Bosstein/ Wassenaar, kind: Hiltje Willems vK, geb 1787 ... ; BS ovl 1812; 1831 overlijdens; kind: Neeltje Willems van Cass, ged 6 mrt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Willems van Cassel, ged 1 apr 1749 Grote Kerk HRL, vader als W. v. Cassel; gebruiker van wijk G-020, zeylmaker, eigenaar is Dirk Fontein, 1814. (GAH204)
Jetske Kat huwt met Lieuwe Douwes; BS ovl 1841
Pieter Jansz Kat huwt met Beeke Palsen, beide van HRL, geproclam; de 15-22 en getrout de 29 okt 1769
Tjerk Bootes Kat huwt met Rixjen Willems, beyde van HRL, sijn geproclameert 4, 11 en 18 desember 1740 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; T.B.K. ende Rixtie Willems beide van HRL, koomende voor de Bruit Jouke Douwes, schoenmaker te HRL, exhiberende een verklaringe van des Bruits vader Willem Pijtters, 3 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL
Hiltje Jans Kater geb 1805 Nieuwe Pekela, huwt met Harm Roelofs de Graaf op 13 dec 1832 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, dv Jan Everts K, (gk), en Hemke Luitjes (gk), beiden zonder vaste woonplaats; BS huw 1832
Johan Filip Katwinkel J.F.K., sergeant in de compagnie van capitein van der Feltz en Aletta Rebergen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 aug 1783 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraan volgende; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde Compareerde ter Secretarij de Burger H:Westra, Advokaat, naamens ende van weegens den majoor C. alhier in Guarnisoen leggende dewelke door den Fiscus geciteerd was, om boete en breuken tot Tien Goud Guldens Cum expensis over en ter zaake dezelve een Jongeling Jan Ackerman genaamd eenige rotting slaagen gegeeven had; Dan na gehoorde defensie, dat voorzeide Jongeling door tegens den verdagvaarde, met opzet aan te loopen te zijn en dezelve Insolent bejegent te hebben, is den verdagvaarde gedelibeerd van de boete, dog gecondemneerd in de kosten van de Citatie, do. 30 may 1799. (GAH45)
Berbera Kaude zie ook: Koudij; Hendrik Enners en B.K., beide van hier, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 dec 1780 HRL, en zijn getrouwd den 12 daaraanvolgende
Philippus Kaude huwt met Regina Hessing, beide van HRL, geproclam; de 17-24 en getrout den 31 May 1767
Philip Jakob Kauder huwt met Maria Margaretha Praterin, kind: Philip Jakob Kauder, ged 15 nov 1759 Westerkerk HRL
Philip Jakob Kauder ged 15 nov 1759 Westerkerk HRL, zv Philip Jakob Kauder en Maria Margaretha Praterin
Johan Herman Kayser geb 1803 Salsbergen, koninkrijk Hanover, huwt met Catharina Jans de Haan op 12 jul 1838 HRL, timmerman, wonende te HRL, zv Gerhard K, (gk), en Anna Maria L?lving, (gk), vader ovl Salsburg 19 nov 1808, moeder ovl 18 feb 1828 Salsburg, grtvdr vdrzijde: Johan K, grtmdr vdrzijde: Aleid Kayser, beiden ovl, grtvdr mdrzijde Herm L?lving, grtmdr mdrzijde Anna ... , beiden ovl; BS huw 1838; oud 37 jaar, (als: Johan O. Keizer), geb Salsbergen, Dld, en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk G-060; VT1839
Pieter Kayser zie ook: P. Keizer; eigenaar en gebruiker van wijk H-013, schoenmaker, 1814. (GAH204)
Johan Kebeler J.K. en Rigtje Heins Blok, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 sep 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Ernst Lodewijk Keel E.L.K., soldaat onder de compagnie van capitein Ramaker, en Christina Fredriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd den 26 daaraanvolgende
Eeke Johannes Keer zie: E.J. Koen
Fedde Bartels Kees F.B.K. eigenaar van perceel nr. 193 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 356, huis, 25 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Jan Hendrik Keet J.H.K., soldaat onder ''t Regiment van Leve te HRL, ende Grytje Johannes aldaar, komende beneevens de bruidegom de bode van des selvs Regiment Jan Bolman, welke verklaarde dat deze aangevinge geschiede met consent van des bruidegoms capitein en quam wegens de bruid Jan Heins desselvs oom met vertooninge van genoegsame last in desen, 4 dec 1751; huwt met Grietje Johannis, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 desember 1751 en doen ook getrouwdt
Daniel Hendriks Keets zie ook: Daniel Hendriks; ovl voor 1812, huwt met Rinske Jans Swart, meester paruikmaker, kinderen: Grietje Daniels K, geb 1785 HRL, Daniel Hendriks K, geb 1788 ... , Jan Daniels K, geb 1790 HRL; BS huwafk. en huw 1811, huw 1814; begraven Groot Kerkhof, regel 45, nr. 39; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 5:2:0 (GAH650); kind: Hendrik Daniels Keets, geb 10 nov 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jan Daniels Keets, geb 25 dec 1789, ged 24 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Daniels Keets, geb 20 jun 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Daniels Keets, geb 8 apr 1795, ged 3 may 1795 Grote Kerk HRL
Dirk Daniels Keets geb 8 apr 1795, ged 3 may 1795 Grote Kerk HRL, zv Daniel Keets en Rinske de Zwart
Grietje Daniels Keets geb 1785 HRL, huwt met Otto Heinrich Gustaaf Tiedge op 18 apr 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 7 apr 1811 voor het huis der gemeente, 2e afk. 14 apr 1811, ondertrouw 3 apr 1811, vrijster, dv Daniel Hendriks K, en Rinske Jans Swart, BS huw 1811wafk, hu, ovl 1812
Hendrik Daniels Keets ook genoemd: Keetstra, geb 1788 ... , huwt met Aafje/Aatje vd Oever op 20 okt 1809 HRL, komt van HRL, kind: Rinske, geb 29 dec 1810 HRL, get. bij huw zuster Grietje K, en Otto H.G. Tiedge, 1811, dv Daniel Hendriks K, en Rinske Jans Swart huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811; H.D.K. en Aafje van den Oever, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Rinske Hendriks Keits, geb 29 dec 1810, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL, vader als: H.D. Keits, moeder als: Aafje vdO. ; geb 10 nov 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL, zv Daniel Keets en Rinske de Swart
Jan Daniels Keets geb 1790 HRL, huwt met Isabella Catharina Olivier op 22 dec 1814 HRL, huw.afk. 6 en 13 nov 1814, varensgezel, huw.get. bij P.J. Kerkhoven en D.W. de Zwart, neef bruid. zv Daniel K, en Rinske de Zwart; bsha1 14hu, huw 1815; geb 25 dec 1789, ged 24 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv Daniel Keets en Rinske de Swart
Jannetje Keets zie ook: Keit; huwt met Symon van Geit, kind: Jan van Geit, geb 9 sep 1799 HRL, ged 13 okt 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Pietje Simons van Geyt, geb 1 aug 1796, ged 16 aug 1796 Grote Kerk HRL
Klaaske Daniels Keets geb 20 jun 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL, dv Daniel Keets en Rinske de Swart
Pieter Hendriks Keets rentmeester van het Weeshuis bet f. 95:8:0 aan de binnenvader Fedde Poort tot restitutie wegens betaalde zeeplunje voor de weesjonge P.H.K., quit. no. 20, 7 mrt 1786. (GAH1118)
Rinske Hendriks Keets geb 29 dec 1810 HRL, (in doopreg. als ''Keits'' vermeld), dv Hendrik Daniels K, en Aafje vd Oever; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 29 dec 1810, ged 27 jan 1810 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Daniel Keits en Aafje van den Oever
Antje Kei huwt met Atze Koudenburg; BS ovl 1878
Dorothea Georgs Keil geb 1796 HRL, ovl 19 jun 1858 HRL, huwt met Teunes van Arum op 1jun18 23 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, N.H., dv Georg Jacob K, en Elisabeth Jelgerhuis; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk E-161; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-133; VT1839; geb 4 mrt 1796, ged 1 may 1796 Grote Kerk HRL, dv Georg Jakob Keil en Elizabeth Jelgerhuis
Vroukje Georg Keil geb 18 jul 1802 HRL, ged 15 aug 1802, N.H., dv Georg Jacob K, en Elisabeth Jelgershuis; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1832
Georg Jacob Keil geb 1758 ... , ovl 20 mei 1816 HRL, huwt met Elisabeth Jelgerhuis, kinderen: Dorothea, geb 1796 HRL, Johannes, geb 1788 HRL, Gertje K, geb 1792 HRL, Vroukje K, geb 18 jul 1802 HRL, Georg Jacobus K, geb 25 mrt 1800 HRL, Maria Elisabeth K, geb 1794 HRL, huw.get. bij P. Schenkius en S. Schuurmans, kleermaker, 1814, id. bij K.D. Schiere en S. Schenkius, 1815, koopt een huis in 1802, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, BS huw 1814, huw 1815, ovl 1816, ovl 1847, ovl 1858; weesvoogden bet f. 19:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Johannes van der Laan, als kleermakersgezel gewerkt hebbende bij K., 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 28:5:0, 18 may 1790 (GAH1122); id. f. 40:0:0, 3 may 1791. (GAH1123); G.J.K. eigenaar en gebruiker van wijk E-028, kleermaker, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 5:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Johannes Keil, geb 25 jun 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL, vader als: Jurch J.K. ; kind: Gertje Georgs Keil, geb 21 mrt 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Georgs Keil, geb 11 feb 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Georgs Keil, geb 13 jul 1791, ged 21 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Georgs Keil, geb 7 jan 1793, ged 3 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Maria Elizabeth Keyl, geb 16 feb 1794, ged 23 mrt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Dorothea Georgs Keil, geb 4 mrt 1796, ged 1 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Georgs Keil, geb 16 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden G.J.K., Mr. Kleermaker en Albert Bolman, Koopman, beide te HRL, Verklaren bij desen dat Ons volkomen bekend is dat Klaas Douwes Wiersma in de maand mrt des Jaar 1792 te Wier is Overleleden. en hebben ey deze met onse Gewone Handtekening Vertekend. HRL den 13 jun 1815
Georg Jacob Keil geb 25 mrt 1800 HRL, ged 29 apr 1800, N.H., zv Georg Jacob K, en Elisabeth Jelgerhuis; dopen Grote Kerk HRL 1800
Gertje Georgs Keil geb 1792 HRL, ovl 18 jan 1841 HRL, ongehuwd, dv Georg Jacob K, en Elisabeth Jelgerhuis; BS ovl 1841; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-133; VT1839; geb 21 mrt 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL, dv Georg Jakob Keil en Elisabeth Jelgerhuis; geb 13 jul 1791, ged 21 aug 1791 Grote kerk HRL, dv Georg Jakob Keil en Elisabeth Jelgerhuis
Johannes Georg Keil geb 1788 HRL, ovl 7 mrt 1847 HRL, huwt met Wilhelmina Gerrits Hartman op 13dec125 HRL, huw.afk. 27 nov en 4 dec 1825 HRL. en Amsterdam, huwgt bij J. Kronenburg en A.M. de Boer, neef bruid 1814, id. bij K. Metselaar en M.E. Keil, 1814, kleermaker in 1847, zv Georg Jacob K, en Elisabeth Jelgerhuis; BS huw 1814, ovl 1825, ovl 1847, ovl 1848; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-028; VT1839; geb 25 jun 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL, zv Jurch Jakob Keil en Elizabeth Jelgerhuis; J.K. eigenaar van perceel nr. 1101, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 357, huis en erf, 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); J.K. en mede eigenaren bezitters van perceel nr. 1582 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 358, huis en erf, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, mb. . 51)
Jouke Georgs Keil geb 11 feb 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL, zv Georg Jakob Keil en Elizabeth Jelgerhuis; geb 7 jan 1793, ged 3 feb 1793 Grote Kerk HRL, zv Georg Jacob Keil en Elisabeth Jelgerhuis; geb 16 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL, zv Georg Jacob Keil en Elizabeth Jelgerhuis
Maria Elisabeth Keil geb 1794 HRL, huwt met Klaas Metzelaar op 8 sep 1814 HRL, huw.afk. 28 aug en 4 sep 1814, A 7 nov 1855 Heerenwal, dv Georg Jacob K, en Elisabeth Jelgerhuis; BS huw 1814, bev.reg. HRL 1851 wijk C-151; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-155; VT1839; M. Elizabeth Keyl, geb 16 feb 1794, ged 23 mrt 1794 Grote Kerk HRL, dv Georg Jacob Keyl en Elizabeth Jelgerhuis
Elisabeth Keimpema huwt met Heere Enninga, wonende te HRL. 1829 en 1834; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1811, BS huw 1829, huw 1834; kind: Harmina Heeres Enninga, geb 1 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL
Keimpe Sietses Keimpema zie ook: Keimpe Sietses; huwt met Jeltje Hayes, kinderen: Martje Keimpes, geb 13 mrt 1809 HRL, Site, geb 26 mei 1806 HRL, huw.get. bij J.M. vd Veen en B.J. Kuipers, varensgezel, wonende te HRL, 1818, levert turf in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1809, BS huw 1818
Antje Keimpes ged 6 mrt 1749 Westerkerk HRL, dv Keimpe Saekes en Trijntje Bouwes
Antje Keimpes ovl 19 jan 1791 HRL, oud 40 jaar
Antje Keimpes huwt met Johannes Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 16 en 23 okt 1740 en doe ook getrouwt; Johannes Clasen ende A.K. beide van HRL, koomende voor de Bruit Wigle Pijtters desselfs oom, 8 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Antje Keimpes Pieter Carsten ende A.K., beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselvs broeder Gerrit Keimpes, 24 Oct 1750; huwt met Pieter Carsten, beyde van HRL, geproclameerd den 25 octob: en den 1-8 nov 1750 en doen getrouwd
Antje Keimpes van HRL, huwt met Pieter Jans, van de Noorderdragten, geproclameerd de 29 dec 1770 en de 6 Jannewari en de 13 dito 1771 en getrout met attestasie den 14 Jannewari 1772; kind: Jan Pieters, geb 20 apr 1782, ged 19 mai 1782 Grote Kerk HRL
Clara Keimpes Jan Berends ende C.K., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Harmens, goede bekende, 18 may 1793; on-dertr. HRL; Jan Beerends en K.K., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 9jun
Dirkje Keimpes zie: Kingma
Douwe Keimpes zie: Roedema
Douwe Keimpes Pingjum, Stemcohier 1640: D.K. tot HRL, eigenaar van stem nr. 26, gebruiker is Bae Jittes; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van stem nr. (5), gebruiker Sybe Doeckes; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Geert Keimpes huwt met Dieuwke Claases, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 nov de 7 en getrout de 9 dec 1766
Geertje Keimpes Donderdag den 13 Sept. 1798; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde eene G.K., ter zaake dezelve een doopzedul gehaald hadde bij Doms. Metzlar, onder voorwendsel dat zulks voor Echtelieden en dus Weegens een kind in Echte gebooren waar daar het tegengestelde Naderhand gebleeken was, Waarheid te zijn, over deze malversatie en als ''t Waare gepleegde bedriegerij zeer scherpelijk gecorrigeerd. (GAH44)
Geertie Keimpes huwt met Dirk Martens, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 dec 1765; DTB N.H. HRL. 1765, BS ovl 1839; kind: Trijntje Durcks, geb 30 dec 1772, ged 17 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Janke Durks, geb 13 jul 1774, ged 24 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Janke Dirks, ged 14 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL; kind: Marten Durks, ged 6 mei 1770 Grote Kerk HRL
Gelantie Keimpes medeweesvoogd Willem Westerhof bet f. 45:7:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens de nalatingschap vd boedel van G.K., koomende also hier ten profijte van ''t Weeshuys, 8 mrt 1730. (GAH1060); Remonstreert met Schuldige Eerbied G.K. burgerse binnen deese Stad en meede ordris turfmr dat Sij Supplnte wel genegen is dito Functie over te dragen op de Persoon Van Tettje Alberts insgelijx burgerse alhier, die Zulx meede van herten is begeerende dog alsoo dito Transport niet kan geschieden Zonder Consent van Ued Achtb Soo versoeken de Zelve Supplntn Zeer ootmoedig dat Ued Achtb de mede Supplnte Tettje Alberts gelieven aen te Stellen tot mede ordris turfmr binnen deses Stad, in plaetse van gemelte G.K. alles op Lasten, Pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het versoek ten Requeste gemeld eligeert mits desen de persoon van Tettje Alberts tot meede ordris turfmeetster binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed Van Getrouwigheit in handen van de Hr praesid. Br deses Actum den 1 feb: 1730 ter ordtie van de Magistr abs sec vert M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden 1 feb 1730 heeft T.A. den eed als meede ordris turfmr gepraesteert in handen van de heer Br Van Slooten actum uts In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Gerrit Keimpes G.K. ende IJffke Corneelis, beyde van HRL, komende wegens de bruyd Wytse Vettevogel, 29 Oct 1745; huwt met IJfke Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 nov 1745 en doen ook getrouwdt; Pieter Carsten ende Antie Keimpes, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselvs broeder G. K, 24 Oct 1750; kind: Pieter Gerrits, ged 6 feb 1753 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Gerrits, ged 8 okt 1750 Westerkerk HRL; kind: Elske Gerrits, ged 26 sep 1748 Westerkerk HRL; kind: Keimpe Gerrits, ged 11 jun 1747 Westerkerk HRL
Haeye Keimpes Jan Eerks ende Baukjen Haeyes, beide van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder H.K., 5 Nov 1746; Ritske Oenes ende Trijntie Hayes, beide van HRL, huw.aang. 22 feb 1738 HRL, komende voor de Bruit Hayke(!) K., desselvs vader; huw aang. HRL 1738
Hessel Keimpes ged 13 mrt 1742 Grote Kerk HRL, zv Keimpe Saekes en Trijntje Bouwes
Hessel Keimpes huwt met Mayke Wytses, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 mrt en getrout de 7 apr 1771; kind: Wytze Hessels, geb 10 mei 1773, ged 25 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Bouwe Hessels, ged 5 nov 1771 Grote Kerk HRL
Hieke Keimpes zie ook: van der Tol; huwt met Jan Ales, kind: Durk Jans, geb 28 nov 1809, ged 17 dec 1809 Grote Kerk HRL
Hieke Keimpes huwt met Jan Tjitzes; dopen Grote Kerk HRL 1808
Hoite Keimpes huwt met Janke Hendriks Witter, kind: Frouwkie Hoites, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL
Jan Keimpes Dirk Pieters ende Sijtske Jans, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Symon Willems, Dokkumer Trekschipper en vertoonde consent van de bruids vaeder J.K., alsmede vertoonde de bruydegom consent van sijn vaeder Pieter Dirks, 20 May 1747
Jetske Keimpes huwt met Jan Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 7 Ber (=september) 1764
Jieles Keimpes huwt met Kaatje Jans op 28 dec 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Jilles Keimpes ged 4 apr 1745 Westerkerk HRL, zv Keimpe Sakes en Trijntje Bouwes huwt met Fimke Rinses, beide van HRL, geproclam; de 3-10 en getrout de 17 nov 1765; ovl 27 jun 1805 HRL, oud 67 jaar; kind: Rinze Jillis, geb 30 jul 1773, ged 10 aug 1773 Grote Kerk HRL; moeder als: Imkjen R. ; kind: Rinze Jilles, geb 2 jan 1780, ged 18 jan 1780 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jilles, geb 6 may 1781, ged 22 may 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: Imke Rinses; kind: Keimpe Jillis, ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Tonke R. ; Maandag den 2 jul 1798. de Raad der Gemeente Ordrs:Vergadert zijnde Wierde geleezen een Request, van de Procr:Fiscaal Ratt off: te kennen geevende dat de Huisvrouw van Jielles K. alhier overleeden was, wiens man absent zijnde, en zoals men zeide in Engeland, gevangen zat, dus dat gedagte boedel zonder toeverzigt en beheeringe Stond, Verzoekende dus dat den Raad daar op ordre geliefde te Stellen, Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden den Fiscus ten dien einde te qualificeeren en gedagte Request, met een dergelijk Appoinctement uit te geeven. (GAH44)
Kasper Keimpes ovl voor 1828, huwt met Liesbeth Bartholomeus, kind: Bartholomeus Klok geb 21 sep 1759 Berlikum; BS huw 1827
Martje Keimpes geb 12 mrt 1809 HRL, dv Keimpe Sietses en Jeltje Hayes; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 12 mrt 1809, ged 11 apr 1809 Grote Kerk HRL, dv Keimpe Sietses en Jeltje Haayes, van Eernewoude, hier liggende met hun schip
Nieske Keimpes ovl ovl 23 may 1788 HRL, oud 10 jaar
Pieter Keimpes zie: de Jong, Roedema
Pieter Keimpes Op de belijdenisse des Geloof Gedoopt 16 apr 1756 Grote Kerk HRL, de Jong Egteman op de Zuiderhaven; op belijdenisse des Geloof ged 2 aug 1754 Grote Kerk HRL; Akke Andries, huis vrou van P.K. de Jong op de Nieuwe Haven
Ritske Keimpes huwt met Rigtie Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de f. 7:14:21 mrt en getrout de 16 mei 1762 in de Westerkerk; Teunes H. van der Meulen ende Geeske Ritskes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.K., deszelfs vader, 3 aug 1805; ondertrouw HRL; kind: Trijntje Ritskes, geb 9 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Keimpe Ritskes, ged 30 aug 1763 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Ridskes, ged 17 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Ritskes, ged 28 jul 1767 Grote Kerk HRL; kind: Gerrijt Ritskes, ged 26 jul 1768 Grote Kerk HRL; kind: Saake Ritskes, ged 19 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Simon Keimpes S.K. ende Liskjen Jocchums, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Pijter Gerbens des selves swaeger, 28 dec 1748; huwt met Liskjen Jochums, beyde van HRL, geproclameerd den 29 dec 1748 en den 5-12 jan 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Site Keimpes (bedoeld is waarschijnlijk Sietse); geb 25 jun 1806 HRL, ged 17 jun 1806 HRL, N.H., zv Keimpe Sites (is: Sietses), en Jeltje Hayes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Tietje Keimpes zie: Janson
Wessel Keimpes ovl voor 1767; zie ook W.K. de Jong; huwt met Geertje Pyman, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; W.K. ende Geertie Peimans beide van HRL, koomende weegens de bruid Yme Tjallings en vertoonde deselve een attestatie van consent van ''s bruids vader, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; W.K. ende Roelofke Dirks Agema, beyde van HRL, sijnde de aengevinge der huwelijxproclamatien gedaen door R. de Swart gesw: clercq ter secretarie alhier, en vertoonde schriftelijk last van bruidegom en bruyd met versoek van een gebodt in de Week, 29 May 1745; kind: Antie Wessels, ged 18 jul 1758 Grote Kerk HRL, moeder is R
Ype Keimpes IJ.K. en Dirkje Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 may 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 18 dier maand
Pieter Kein Vrijdag den 13 Sept 1799; de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering eenen P.K., Welke in de gepasseerde Nagt, door den Burger Wagt gearresteerd Was, over gepleegde Brutaliteiten, in ''t Werfhuis ''De Hoop''. en is dezelve na gedane Confessie op Zijne betuiging, dat hij beschonken geweest Was, en verdere verzoeken van Excuus, bij Moderatie gecondemneert in eene boete van drie Goud Guldens boven de Kosten, aan den Fiscus. (GAH45)
Albertje Keiser geb 1805 Leeuwarden, ovl 16 mei 1891 HRL, huwt met Andries de Vries, N.H., Vst 3 jun 1856 uit Leeuwarden; BS ovl 1891; bev.reg. HRL 1851 wijk E-224, supp wijk G-431
Maria Johanna Hermana Keiser huwt met Hoogwelgebooren Heer Hans Willem van Plettenberg, kind: Petronella Agatha van Plettenberg, ged 22 okt 1765 Grote Kerk HRL
Hendrik Keit ovl HRL., huwt met Grietje Jans, kind: Jannetje Hendriks K, geb ... ; BS huw 1833
Jannetje Hendriks Keit zie ook: Keets; ovl 7 feb 1806 HRL, huwt met Simon van Geit, dv Hendrik K, en Grietje Jans; BS huw 1833, ovl 1854
Aafke Yedes Keizer ovl voor 1830, huwt met Jochum Sijbrens; BS Franeker ovl 1829
Alegonda Keizer huwt met Jan Posthumus; BS ovl 1852
D Keizer rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 80:2:0 van de Weesvoogden verdiende loon van D.K., 1 may 1806 (GAH1138)
Dirk de Keizer geb 27 mrt 1811 HRL, zv Willem dK, en Antje Wilkes; BS geb 1811
Eduard Willem Keizer ovl voor 1806, huwt met Lutske Jans Kroonenburg op 30 nov 1794 HRL, komt van Wijckel, laatste afk. 30 nov 1794, in leven hovenier, koopt diverse huizen in 1801-1802; huw Grote Kerk HRL 1794; E.W.K. van Wijckel ende Lutske Jans Kronenburg van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Eelke Jans Kronenburg, deszelfs broeder, 15 nov 1794; ondertrouw HRL; E.W.K. van Wijckel en Lutske Jans Kroonenburg van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 nov 1794 HRL, en zijn getrouwdt ten zelfden dage
Gerrit Jans Keizer ovl voor 1866, huwt met Marijke de Vries; BS ovl 1865; geb 1795 Birdaard/Rinsumageest, ovl 25 jul 1821 Leeuwarden in het Tugthuis, huwt met Marijke Jacobs de Vries op 15jul813 HRL, huw.afk. 4 en 11 jul 1813, metselaarsknecht, wonende te HRL, arbeider te HRL. in 1821, zv Gerrit Harmens en Trijntje IJpes; BS huw 1813, ovl 1821; Wij Ondergetekenden Douwe Jans Timmer, Scheepstimmerman, en G. Keizer, Werkman, beide wonende te HRL, Verklare bij desen dat aan ons ten vollen bekend is dat Jan Swartjes is Overleden in de maand feb 1814 in ''t Hospitaal te Gorkum, geevende voor Wetenschap dat wij met Gemelde Jan Swartjes onder een en deselfde Compagnie, onder het eerste Battaljon jagers te Gorkum hebben gediend en dus deszelfs Afsterven ons ten vollen bekend is. HRL den 14 mrt 1815
Helena Petronella/Lena Keizer geb 1780 HRL, ovl 16 apr 1824 HRL, huwt met Jan Berends Oppenkamp op 12 dec 1811 HRL, ondertrouw 27 Nov 1811, 1e afk. zondag 1 dec 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 8 dec 1811, dv Wouter K, en Geertruida Catharina Kennis; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1824, huw 1827, ovl 1854, ovl 1855
Jan Adam Keizer J.A.K. en Geertruid Heinsius, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 feb 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jan Godlieb Keizer ovl voor 1823, huwt met Klaske Femmes; BS Franeker ovl 1822; J.G.K. van Tzummarum en Klaaske Femmes van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; de 5 May 1782 Sijn de eerste keer geproclameert J.G. Keyser, van Tzummarum en Klaaske Femmes, van HRL, en na dat sulks drie aen een volgende Sondagen geschied was, waer van de laatste geweest is de 19 May 1782, hebben den 24 May 1782 Attestatie die, ontfangen, om te HRL in het Huwelijk bevestigt te worden. (fiches Barr. dl., huw Tzummarum/Firdgum 1782)
Willem de Keizer huwt met Antje Wilkes, kind: Dirk dK, geb 27 mrt 1811 HRL, matroos in ''s Rijks Dienst; BS geb 1811; transporteert mlitairen 1807; W. dK. en Aafje Willekes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL
Wouter Keizer geb 12 mrt 1811 HRL, ovl 9 apr 1811 HRL, wonende te op het Molenpad, zv Paulus K, en Eelkje Gerrits (Zwerus); BS geb 1811, overlijdens
Juliana Willems Kel geb 1 okt 1775 Leeuwarden, ovl 27 feb 1820 HRL, huwt met Hendrik Teemans, getuige bij geboorte aangifte van Aukje Eelcoma in 1811, in gebakte 1811 van Aukje Eelcoma is haar geslnm ''Kil''; BS geb 1811, ovl 1820
Aaltje Kelder geb 1795 HRL, ovl 18 jul 1834 HRL, huwt met Hille Bandsma op 3 jun 1821 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1821, dv Andries K, en Petronella Versteeg; BS huw 1821, ovl 1834; KELDER, JOHAN WILHELM
Martje Kelder geb 1806 HRL, ovl 24 jun 1834 HRL, arbeidster, ongehuwd, dv Andries K, en Petronella Versteeg; BS ovl 1834
Wilhelm Frederik Carel Kelder geb 18 jul 1797, ged 25 jul 1797 Grote Kerk HRL, zv Johan Wilhelm Kelder en Anna Hendrika Slijsman
Keller Donderdag den 4 Janrij 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde na voorafgegane Citatie van den Fiscus in ''s Gerechts vergadering den Burger Matthijs van Raayen, ter zaake dezelve op gepasseerde Saturdag den 30 decembr 1797 den Chirurgijn Khad mishandelt, geboet voor twee Goud-guldens boven de kosten aan den Fiscus. (GAH43)
Andries Keller geb 1803 HRL, ovl 11 apr 1828 HRL, ongehuwd, arbeider, zv Andries K, en Petronella Versteeg; BS ovl 1828
Hendrik Keller huwt met Hanna de Maree, kind: Hendrik Hendriks Keller, geb 23 dec 1796, ged 25 dec 1796 Grote Kerk HRL
Hendrik Hendriks Keller geb 23 dec 1796, ged 25 dec 1796 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Keller en Hanna de Maree
Maria Keller geb 20 apr 1802 HRL, ovl 13 apr 1821 HRL, dv Andries K(elder), en Petronella Versteeg; BS ovl 1821
Andries Keller/Kelder geb 1753 Bohemen, ovl 18 apr 1833 HRL, huwt met Petronella Versteeg, arbeider te HRL. in 1828, kinderen: Martje K, geb 1806 HRL, Aaltje K, geb 1795 HRL, Maria K, geb 20 apr 1802 HRL; BS ovl 1821; 1828 overlijdens, ovl 1833, ovl 1834; gebruiker van wijk I-003, sjouwer, eigenaar is Johannes Ruitinga, terpen tijnstokerij, 1814. (GAH204)
Fredrik Kemman huwt met Catharina Fraterman, kind: Gerardus Fredriks Kemman, ged 16 sep 1759 Grote Kerk HRL
Gerardus Fredriks Kemmen ged 16 sep 1759 Grote Kerk HRL, zv Fredrik Kemman en Catharina Fraterman
Jan Kemmen ovl voor 1819, huwt met Katrina Geertruida Klein; BS ovl 1818
Alexander Kemmer huwt met Maria van Daetzelaar, kind: Maria Alexanders Kemmer, ged 10 aug 1749 Grote Kerk HRL
Maria Alexanders Kemmer ged 10 aug 1749 Grote Kerk HRL, dv Alexander Kemmer en Maria van Daetzelaar
Johanna Kemp won. HRL. 1812, dv Johanna Barbara Koen; BS ovl 1812
Geertje van Kempen leefde in 1812, dv Gerardus vK, en Antje Harmens (Nijhuis); BS huw 1812
Gerardus van Kempen geb 1771 ... , ovl 29 jan 1812 HRL, huwt met Antje Harmens Nijhuis, huwt met Lijsbert Harmens op 23 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 23 aug 1795, stadsassistent in 1812, gerechtsdienaar 1801-1810, ovl wijk C-103, kinderen: Geertje vK, geb ... , Grietje Gerardus vK, geb 1798 HRL, zv Willem vK, en Geertje Jans; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1812, ovl 1837; wed. G. vK. gebruiker van wijk G-124, medegebruiker is Rommert Postma, wieldraayersknegt, eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204); Gerardus Willems van Cempen en Lijsbeth Harmens, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Jurjens, deszelfs schoonbroeder, 8 aug 1795; ondertrouw HRL; gerechtsdienaar, ontv van het Gembest, samen met de andere gerechtsdienaars, 1 jaar tractement, nov 1802: f. 317:12:0; ontv 1 jaar tractement, samen met gerechtsdienaar Sjouke, over 1804: f. 317:12:0; Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift, van eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente der Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal G. v. K. ; mrt 12 onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant, bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB geliebe zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. Harlijgen den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met G. Rikkers wegens 8 maanden tractement als gerechtsdienaars f. 250:0:0, 1811; (GAH491); Dingsdag den 2 jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, is aan de doodgraaver G. v. K. geordonneert, over binnen agt daagen een Staat aan de Voogden der Stads algemeene Armen in te leeveren, noopens het overstaan der dooden, en ''t gebruik der Sternzee baar; en de gelden daarvoor bij hem ontfangen, aan de voogden te overhandigen. Wijders alle maanden een Staat van die gelden aan gedagte voogden in te leeveren; (GAH43); Donderdag den 18 jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, Wierde beslooten om de vacante Post als Gerechtsdienaar (door de bevordering van den Burger Jan Hendriks tot Stads Bode opengevallen) weder met een geschikt Perzoon te vervullen: dan uit hoofde der groote menigte van Sollicitanten, wierde goedgevonden, eenige van de geschiktste, en na meeninge van het Gerechte de bekwaamste voorwerpen, in nominatie te brengen bij welke Bezoigne bij Pluraliteit van Stemmen voornamelijk in aanmerking gekoomen zijn, de Burgers: Auke Dirks, Sijbe de vries, en G. v. K. Uit welke nominatie Vervolgens, bij beslooten briefjes den Burger G. v. K., met seven tegen een Stem, tot Gerechtsdienaar is ge?ligeerd, en aangesteld. (GAH43); Maandag den 22 jan 1798; Het gerechte ordrd:Vergadert zijnde, wierde geleezen een Request van Christoffel Klein, Burger hiet ter Steede, zijnde van den navolgende Inhoud; Aan den Gerechte der Stad HRL; Geeft met eenen Verschuldigden eerbied te kennenChristoffel Klein, Burger alhier ter steede dat den Supplnt:Vernoomen heeft, als dat G. v. K. aangesteld Zoude zijn, als Stads adsistent, en daar door koomen te vaceeren deszelfs post als doodgraver, de Supplnt: voormaals ook in Stads bedieninge als Bierdraager geweest zijnde dan om redenen, door UL. daar van ontzet is, welke mooglijk de Supplnt:wanneer alles wel inziende wel had kunnen voorkoomen; en ook wel beseft zijn pligt geweest was; Weshalven de Supplnt:zig door deesen ter Tafel van UWL Wendt, met zeer instantelijk Versoek ja tot groot mainctien van des Supplnts:huisgezin, dat er door UWL ten feveure van gem:Vacante post als doodgraaver op den Supplnt:mooge werden gedisponeert; en dat er duur UWL omtrent het voorgevallene voor deezen, wegens de Supplnt niet over mooge werden gedagt, maar in vergetelheid gesteld, belovende de Supplnt:zig van zijnen pligten te quiten en de ordres van UWL ofte derzelver opvolgers te obedieren en mainctineeren quo facto etc. C. K
Grietje Gerardus van Kempen geb 1798 HRL, ovl 5 nov 1837 HRL, ongehuwd, dv Gerardus vK, en Lijske Harmens; BS ovl 1837
Grietje Willems van Kempen geb 1770 ... , ovl 1 jul 1815 HRL, huwt met Tjalling Wybrens, dv Willem vK, en Geertje Jans Hop; BS ovl 1815; 1822 huwelijken; Tjalling Wybrens en G.W. vK., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 may 1791 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Jan van Kempen ovl HRL. voor 1813, huwt met Alberdina Jans Hagers, destijds echtelieden te HRL, kind: Martje vK, geb 1787 HRL; BS huw 1812, ovl 1841; ovl 12 aug 1788 HRL, oud 43 jaar; inent. nr. 320; J. vK. van HRL, en Alberdina Jans, van Sappemeer, met attestatie van commissarissen van Huwelijx Zaaken, gepasseert in Groningen 24 may 1772, en getekent E.P. Smith, secretaris, zijnde de laatste proclamatie hier geschied 24 mei 1772, en getrout 26 mei 1772; weduwe woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan van Kempen van Leeuwarden, huwt met Maria Gielsen, van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 jun 1762 en getrout met attestasie de 4 jul 1762
Johanna van Kempen ovl 16 nov 1799 HRL, huwt met Jan Blankaart, dv Willem vK en Geertje Jans Hop; BS geb 1821, ovl 1826; begraven Groot Kerkhof, regel 3, nr. 51 onder de naam Janna vK. ; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Johannes van Kempen J. vK., ende Neeltje Jurjens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jurjen Harmens, deszelfs vader, 8 may 1790; ondertrouw HRL; J. vK. en Neeltje Jurjens, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraanvolgende
Martje Jans van Kempen geb 1787 HRL, ovl 4 dec 1841 HRL, huwt met Harmen Johannes ter Mos op 11 jun 1812 HRL, huw.afk. 31 mei en 7 jun 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, dienstmaagd, dv Jan vK, en Alberdina Jans Hagers; BS huw 1812, ovl 1841; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoolvrouw, wijk G-191; VT1839
Willem van Kempen ovl 1 feb 1790 HRL, huwt met Geertje Jans Hop, kinderen: Gerardus vK, geb 1771, Grietje Willems vK, geb 1770 ... , Johanna, geb ... ; BS ovl 1812, huw 1822; van Leeuwarden, huwt met Geertje Jans Hop, van HRL, geproclameerd de 19-26 jun en de 3 jul 1763 en getrout met consent van burgemeester Sijds Altena de 1 sep in de Westerkerk; bij ovl 60 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 73; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
D. D Kempenaar burgemeester 1740-1746
Haye Keimpes Kempenaar geb 24 jan 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Keimpe Pieters Kempenaar en Jeltje Hayes
Jan de Kempenaar Saara Johanna de Kempenaar, wonende tot HRL, ende Johan Vultejus wonende in ''s Gravenhage, Comende voor de Bruid desselfs broeder J. d. K., Raad Ordrsin den Hove van Frieslandt, huw.aang. Extarordrs ter Secretarie den 31 aug 1733 HRL, en de wegens de Bruidegom de Heer Robbert Hendrik van Hambroick, met een gebod in de week; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Keimpe Pieters Kempenaar huwt met Jeltje Hayes, kind: Haye Keimpes Kempenaar, geb 24 jan 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Saara Johanna de Kempenaar wonende tot HRL, ende Johan Vultejus wonende in ''s Gravenhage, Comende voor de Bruid desselfs Broeder Jan de Kempenaar, Raad Ordrs in den Hove van Frieslandt, huw.aang. Extarordrs ter Secretarie den 31 aug 1733 HRL, en de wegens de Bruidegom de Heer Robbert Hendrik van Hambroick, met een gebod in de week; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Albertus Kemper geb 5 nov 1799 HRL, ged 19 nov 1799 HRL, N.H., zv: Jan K, en Anna Judith van Straaten; dopen Grote Kerk HRL 1799
Helena Kemper huwt met Johannes Garse op 14 dec 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Hendrik Kemper steenhouwer 1801-1804; ovl 26 jan 1805 HRL, oud 75 jaar; geboortig van Kampen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van drost H. J
Hendrik Kemper geb 8 nov 1801 HRL, N.H., ged 29 nov 1801, zv Jan K, en Anna Judiktje van Straten; dopen Grote Kerk HRL 1801
Jan Kemper huwt met Anna Judiktje van Straten, kinderen: Jencke K, geb 6 nov 1804 HRL, Hendrik K, geb 8 nov 1801 HRL, Albertus K, geb 5 nov 1799 HRL, ged 19 nov 1799 HRL, steenhouwer 1805, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805
Jencke Kemper geb 6 nov 1804 HRL, ged 6 jan 1805 HRL, dv Jan K, en Anna Juditte van Straten; dopen Grote Kerk HRL 1805
Johannes Jacobus Kempers geb jul 1811 ... , ovl 25 nov 1811 HRL, wonende te op de Groote Breedeplaats, zv Johannes Wilhelmus K, en Maria Caharina de Wilde; BS ovl 1811
Johannes Wilhelmus Kempers geb 1781 ... , huwt met Maria Catharina de Wilde, kind: Johannes Jacobus K, geb jul 1811 ... , huw.get. bij J.J. van Glinstra en E.M. Gebel brigadier vd Brigade Gens d''Armes, gestationeerd te HRL, wonende te op de Groote Breedeplaats; BS ovl 1811; 1812 huwelijken
Kaatje Kempes huwt met Dirk van Santen; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Dirk Kemper van Santen, geb 11 feb 1810, ged 1 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Geertruy Chrisitna Theodorus Kennis ovl voor 1828, huwt met Wouter Christiaan Keyzer; BS huw 1827
Hendrik Kerch huwt met IJttie Douwes, beide van HRL, geproclameerd de f. 7:14:21 en getrout de 23 Jannewari 1770
Tietje Johannes Kerhoven ovl 22 nov 1788 HRL, oud 18 jaar
Martinus Kerkhof M.K. eigenaar van percelen nrs. 1742 en 1743 te HRL, tapper, woonplaats HRL, legger nr. 364, resp. huis, huis, resp. 60 en 36 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Aafke Jacobus Kerkhoven geb 1798 HRL, ovl 9 apr 1853 HRL, huwt met Jacob Simons van der Ley op 14 feb 1828 Hrl, huw.afk. 3 en 10 feb 1828, N.H., dv Jacobus Pieters K, en Janke vd Heide; BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, 109, wijk G-317; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-153; VT1839; geb 30 okt 1798, ged 20 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Jacobus P. Kerkhoven en Janke Eeuwes
Aaltje Kerkhoven geb 1788 HRL, ovl 31 dec 1858 HRL, huwt met Adriaan vd Vliet op 29 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, dv Jacobus Pieters K, en Janke Eeuwes vd Heide; BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-050; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-071; VT1839
Aaltje Pieters Kerkhoven geb 1765 HRL, ovl 15 mrt 1838 HRL, huwt met Sjoerd Jacobs de Groot, dv Pieter Jacobus K, en Aafke Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1838, ovl 1850; Sjoerd Jacobs de Groot ende A.P.K., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Johannes Jacobs, 16 aug 1788; ondertrouw HRL; Sjoerd Jakobs de Groot en A.P.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 sep 1788 HRL, en zijn getrouwd op den 14 daaraan volgende; kind: Pieter Sjoerds de Groot, geb 2 apr 1790, ged 20 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Sjoerds de Groot, geb 4 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: IJpe Sjoerds de Groot, geb 30 nov 1792, ged 25 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Annius Sjoerds de Groot, geb 11 aug 1794, ged 16 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Sjoerds de Groot, geb 7 jul 1797, ged 25 jul 1797 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Sjoerd de Groot, Schoenmaker te HRL, en A.P.K., Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon Jacob Sjoerds de Groot om Zich in het huwelijk te begeven met Metje Bartles Wagenaar, dv Bartle Klases Wagenaar en Sijbrigje Dirks, wonende te HRL. Mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Presid. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Proclamatien in dn Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 10 nov 1815; Wij Ondergetekenden Bartle Klases Wagenaar, Stalknegt, en Sijbrigje Dirks Tadema, Echtelieden te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren aan onsen dochter Metje Klases Wagenaar, om Zich in ''t huwelijk te begeven met Jacob Sjoerds de Groot, zv Sjoerd de Groot en A.P.K. ; mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Pt. Burgemeester in Ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 10 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Vierde sep is Geboren Jacob, zv Sjoerd Jacobs de Groot en A.P.K. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 11 nov 1815
Anna Kerkhoven geb 29 jul 1806 HRL, ged 24 aug 1806 HRL, huwt met Johannes Petrus Matthijssen op 17 jul 1828 HRL, huw.afk. 29 jun en 6 jul 1828 den Haag en HRL, dv Jacobus K, en Janke Eeuwes (vd Heide); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1828
Antje Douwes Kerkhoven geb 18 sep 1799 HRL, ged 1 okt 1799 HRL, ovl 28 dec 1838 HRL, huwt met Harmen Hendriks vd Zee op 20 mrt 1834 HRL, dienstmeid. wonende te in de Landwerndersteeg, dv Douwe Pieters K, en Janke Jans Nieuwhof; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1834, ovl 1838, ovl 1859
Antje Hibbes Kerkhoven geb 1765 ... , ovl 20 jun 1811 HRL, huwt met Johannes Schiers, ovl in het huis van Lieuwe Aukes; BS ovl 1811; 1829 overlijdens; Hans George Schierts ende A.H.K., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 may 1791; ondertrouw HRL; Hans George Schiers en A.H.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Antje Johannes Kerkhoven geb 1781 HRL, ovl 11 jun 1834 HRL, huwt met Atze Lubberts Bakker op 21 mei 1829 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1829, dv Johannes Jacobs K, en Grietje Tjeerds de Vries; BS huw 1829, ovl 1834, ovl 1851
Antje Pieters Kerkhoven geb 1760 HRL, ovl 25 nov 1845 HRL, ongehuwd, naaister, dv Pieter K
Bauke Tjeerds Kerkhoven geb 1811 HRL, ovl 4 jan 1888 HRL, huwt met Martje Hendriks Kuipers op 16 nov 1837 HRL, timmermansknecht, huw.get. bij J.H. vd Weide, (gk), en T. Kuiper(s), aangehuwde broeder bruid 1838, zv Tjeerd Johannes K, en Aafke Baukes Molenaar; BS huw 1837, huw 1838, ovl 1888; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-183; VT1839; geb 31 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Kerkhoven en Aafke Bouwkes
Baukje Kerkhoven geb 31 dec 1810 HRL, dv Tjeerd K, en Aafke Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1810
Douwe Pieters Kerkhoven geb 1761 HRL, ovl 25 okt 1826 HRL, huwt met Janke Jans Nieuwhof op 24 dec 1797 HRL, kind: Antje Douwes K, geb 18 sep 1799 HRL, ged 1 okt 1799 HRL, zv Pieter Jacobus K, en Aafke Douwes; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1826, huw 1834, ovl 1838; gebruiker van wijk A-130, sjouwer, eigenaar is Teke Althuisius, 1814. (GAH204); Wouter Gerbens en Sjouwkje Jans Nieuwhoff, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.K., deszelfs schoonbroeder, 30 nov 1805; ondertrouw HRL
Eeuwe Jacobs Kerkhoven zie ook: Eeuwe Jacobs; geb 1793 HRL, ovl 6 jun 1830 HRL, ongehuwd, huw.get. bij J. Kerkhoven en A. Bijlsma, broeder bruidegom, kantoorbediende, 1816, id. bij J.P. Matthijssen en A. Kerkhoven, broeder bruid 1828, zv Jacobus Pieters K, en Janke Eeuwes vd Heide; BS huw 1816, huw 1828, ovl 1830
Frans Hibbes Kerkhoven ovl voor 1823, huwt met Akke Sijbes op 25 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 24 mei 1795; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1822; F.H.K. ende Akke Siebes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Bartels, goede bekende, 9 may 1795; ondertrouw HRL
Franciscus Pieters Kerkhoven geb 1800 HRL, ovl 8 feb 1856 HRL, huwt met Aafke Johan Boorsma op 12 jan 1826 HRL, huw.afk. 1 en 8 jan 1826, smidsknecht in 1851, Rooms Katholiek, grofsmid in 1856, zv Pieter Hibbes K, en Getje Wybes Meulman; BS huw 1826, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-041, wijk H-113; oud 39 jaar, (vnm: Frans), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-168; VT1839
Grietje Kerkhoven geb 17 apr 1800 HRL, ged 6 mei 1800, N.H., dv Jacobus Pieters K, en Janke Eeuwes (vd Heide); dopen Grote Kerk HRL 1800
Grietje Kerkhoven geb 21 jul 1801 HRL, ged 9 aug 1801, N.H., dv Jacobus Pieters K, en Janke Eeuwes (vd Heide); dopen Grote Kerk HRL 1801
Grietje Kerkhoven geb 9 okt 1808 HRL, ovl 11 mrt 1841 HRL, N.H., ged 6 nov 1808 HRL, dv Tjeerd K, en Aafke Baukes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1841; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-194; VT1839
Hibbe Kerkhoven huwt met Wytske Fransen, kind: Pieter Hibbes K, geb 1773 HRL; BS ovl 1828
Hibbe Kerkhoven geb 1797 HRL, ovl 9 jan 1815 HRL, zv Jacobus K, en Lijsbeth Coulbout; BS ovl 1815
Jac Kerkhoven eigenaar van wijk C-121, gebruiker is Jan vd Vleugel, kleermaker, 1814 (GAH204)
Jacob Kerkhoven woont in 7e quartier, huisno. 74, heeft 1 huisbediende, belasting: 1:0 . -, 1 may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650)
Jacob Kerkhoven begraven Klein Kerkhof, regel 4, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob H Kerkhoven ovl voor 1815; wed. J.H.K. gebruiker van wijk F-160, eigenaar is Alb. van Eeken, 1814. (GAH204)
Jacobus Kerkhoven geb 1802 HRL, ovl 27 jun 1838 HRL, huwt met Anna Lambertus Schmidts op 9 sep 1821 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug 1821 HRL en Bolsward, baardscheerder in 1838, zv Jacobus K, en Lijsbet Coulbout; BS huw 1821, ovl 1838
Jacobus Hibbes Kerkhoven ovl 6 jul 1802 HRL, huwt met Lijsbet Coulbout, kinderen: Jacobus K, geb 1802 HRL, Hibbe K, geb 1797 HRL; BS ovl 1815; 1821 huwelijken, ovl 1838; begraven Klein Kerkhof, regel 4, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Jacobus Johannes Kerkhoven geb 18 mrt 1775 HRL, ovl 24 mrt 1820 HRL, huwt met Sophia Johannes Wallens, kinderen: Wallen K, geb 19 apr 1809 HRL, Johannes K, geb 3 feb 1806 HRL, Janneke K, geb 10 dec 1803 HRL, huw.get. bij J.B. Smits en R. Valderpoort, 1815, id. bij G.B. Komst en H.G. Leeksma, 1813, id. bij B.L. de Boer en F.R. vd Woude, 1817, id. bij J. Kerkhoven en A. Rink, broeder bruidegom, 1818, kantoorbediende in 1820, zv Johannes K, en Maria Bretel; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1809, BS huw 1813, huw 1815, huw 1817, huw 1818 1820 overlijdens, huw 1836; eigenaar en gebruiker van wijk C-060, kantoorbediende, 1814. (GAH204); kind: Waller Jacobus Kerkhoven, geb 19 apr 1809, ged 9 may 1809 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jacobus Kerkhoven, geb 26 feb 1812, ged 22 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Jacjohannes Kerkhoven J.J.K. q. q. eigenaar van wijk G-301, gebruiker is Hend. Drost wed., winkeliersche, 1814. (GAH204)
Jacobus Pieters Kerkhoven geb 1764 ... , ovl na 1824, huwt met Janke Eeuwes vd Heide, kinderen: Jan geb 11 jan 1809 HRL, Aafke, geb 1798/1800 HRL, Anna, geb 29 jul 1806 HRL, Eeuwe Jacobs, geb 1793 HRL, Grietje K, geb 21 jul 1801 HRL, Grietje K, geb 17 apr 1800 HRL, Pieter Jacobs K, geb 1790 HRL, Johannes K, geb 1795 HRL, Aaltje/Janneke, geb 1787 HRL, huw.get. bij J. vd Heide en G. Posthuma, schoonbroeder bruidegom 1818, wonende te HRL; in 1825, N.H., koopvaardijkapitein in 1816 en wonende te HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1801, 1806, 1809, bsha815hu, huw 1816, huw 1818, huw 1825, ovl 1853, ovl 1858 eigenaar en gebruiker van wijk A-153, schipper, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Jan Jacobus Kerkhoven, geb 11 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobus Kerkhoven, geb 16 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Jacobus Kerkhoven, geb 30 okt 1798, ged 20 nov 1798 Grote Kerk HRL; wed. J.P.K. eigenaresse van perceel nr. 139 te HRL, woonplaats HRL, huis en erf, 168 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); Wij ondergeschrevenen Elias Gerrijts Bijlsma en Richtje Fransen Echtelieden te HRL, verklaaren bij deezen te consenteeren en toe te staan, aan onzen minderjarige dogter Aukje Elias Bijlsma, om zich in het Huwelijk te begeven, met Johannes Jacobus Kerkhoven varendsgezel meede alhier, meerderjarige zv J.P.K. en Janke Eeuwes van der Heide, Echtelieden meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop derzelven in den Huwelijke staat te worden bevestigd. HRL den 7 Sept. 1816; Ik ondergetekende Janke Eeuwes van der Heide huisvrouw van Jacobus Pieters Kerkhoven Coopvaardij Kapitein te HRL, verklaar bij deezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Johannes Jacobus Kerkhoven varendsgezel meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met Aukje Elias Bijlsma, dogter van Elias Gerrijts Bijlsma. mr. Blikslager en Richtje Fransen Echtelieden ten gemelden Steede, mogende alzoo lijden, dat dezelve door de Heer Presdt Burgemeester deeze Stad in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop derzelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dit consent door mij alleen uit hoofde mijn man Zeevarende is, en in den onmogelijkheid is om deszelfs wil te verklaren. HRL den 7 Sept. 1816; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondedrt vier en negentig den 16 nov is geb Johannes zv Jacobus Pieters Kerkhoven en Janke Eeuwes. Afgegeven op de Raadhuize binnen HRL den 7 Sept. 1816
Jan Johannes Kerkhoven geb 1796 HRL, ovl 19 jul 1842 HRL, huwt met Anna Rink op 3 mei 1818 HRL; huw.afk. 19en 26 apr 1818, winkelbediende, koopman in 1842, zv Johannes K, en Maria Bretel; BS huw 1818, ovl 1842; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in ijzerwaren, wijk C-063; VT1839; J.J.K. eigenaar van perceel nr. 1517 te HRL, winkelknegt, woonplaats HRL, legger nr. 363, huis en erf, 168 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Jan J Kerkhoven geb 11 jan 1809 HRL, ovl 23 feb 1838 Soerabaja, Ned. Indi?, extract uit sterfregister der residentie Sourabaia, waaruit blijkt dat J.J. Kerkhoven, tweede stuurman aan boord van het Nederlandsche particulier schip ''Middelburg'' ter reede van Sourabaia aan boord van genoemde bodem is overleden, zv Jacobus P. K, en Janke Eeuwes vd Heide; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 11 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL, zv Jacobus P. Kerkhoven en Janke Eeuwes van der Heide
Jan Pieters Kerkhoven geb 18 dec 1810 HRL, ovl 15 jun 1888 HRL, 1e huwt met Bartje Monsma, 2e huwt met Pietje Brink op 22 mei 1856 HRL, metselaar in 1851, Rooms Katholiek, zv Pieter K, en Gertke Wybes Meelman; BS huw 1856, ovl 1888, bev.reg. Ha18 51 wijk A-234, wijk E-100, wijk H-045; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-168; VT1839
Janneke Kerkhoven geb 10 dec 1803 HRL, ged 3 jan 1804 HRL, N.H., dv Jacobus J.K., en Sophia J. Wallens; vanaf 1860 niet meer gevonden; dopen Grote Kerk HRL 1803, bev r HRL 1851 wijk C-190, wijk F-066, wijk G-362 (laatste aanduiding is niet juist !) oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-040; VT1839
Jetske Pieters Kerkhoven geb 1802 HRL, ovl 18 apr 1850 HRL, huwt met Bouwe Foppes Huitema op 5 jun 1828 HRL, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1828, dienstmeid. dv Pieter Hibbes K, en Geertje Wiebes Meulman; BS huw 1828, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-234; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-151; VT1839
Johanna Kerkhoven geb 3 feb 1806 HRL, ovl 22 jan 1867 HRL; wijk G-173, ged 25 feb 1806 HRL, N.H., dv Jacobus K, en Sophia Waller; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1867
Johanna Kerkhoven huwt met Jan Dirksen; BS geb 1811
Johannes Jakobus Kerkhoven geb 1795 HRL, ovl voor 1860, huwt met Akke Bijlsma op 19 sep 1816 HRL, varensgezel, huw.afk. 8 en 15 sep 1816, huw.get. bij P.S. de Groot en M. Ruitinga, neef bruidegom, 1818, zv Jacobus Pieters K, en Janke Eeuwes vd Heide; BS huw 1816, huw 1818, ovl 1859; geb 16 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Pieters Kerkhoven en Janke Eeuwes; Wij ondergeschrevenen Elias Gerrijts Bijlsma en Richtje Fransen Echtelieden te HRL, verklaaren bij deezen te consenteeren en toe te staan, aan onzen minderjarige dogter Aukje Elias Bijlsma, om zich in het Huwelijk te begeven, met J.J.K. varendsgezel meede alhier, meerderjarige zv Jacobus Pieters Kerkhoven en Janke Eeuwes van der Heide, Echtelieden meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop derzelven in den Huwelijke staat te worden bevestigd. HRL den 7 Sept. 1816; Ik ondergetekende Janke Eeuwes van der Heide huisvrouw van Jacobus Pieters Kerkhoven Coopvaardij Kapitein te HRL, verklaar bij deezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon J.J.K. varendsgezel meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met Aukje Elias Bijlsma, dogter van Elias Gerrijts Bijlsma. mr. Blikslager en Richtje Fransen Echtelieden ten gemelden Steede, mogende alzoo lijden, dat dezelve door de Heer Presdt Burgemeester deeze Stad in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop derzelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dit consent door mij alleen uit hoofde mijn man Zeevarende is, en in den onmogelijkheid is om deszelfs wil te verklaren. HRL den 7 Sept. 1816; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondedrt vier en negentig den 16 nov is geb Johannes zv Jacobus Pieters Kerkhoven en Janke Eeuwes. Afgegeven op de Raadhuize binnen HRL den 7 Sept. 1816
Johannes Jacobus Kerkhoven geb 26 feb 1812, ged 22 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Kerkhoven en Sophia Waller
Johannes Jacobs Kerkhoven huwt met Maria Bretel, meester timmerman, kinderen: Jan K, geb 1796 HRL, Theodorus Johannes K, geb 1801 HRL; BS ovl 1813; 1818 huwelijken, ovl 1842; J. Jacobs K. ende Marijke Jans Bretel, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Olivier Cromwel, goede bekende, 22 may 1790; ondertrouw HRL; J.J.K. en Marijke Jans Bretel, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; geb 20 okt 1743 HRL, ovl 16 mrt 1819 HRL, huwt met Grietje Tjeerds de Vries, kinderen: Antje Johannes K, geb 1781 HRL, Tjeerd Johannes K, geb 1777 HRL, Pietje Johannes K, geb 1783 HRL, huw.get. bij F. Nak en H. Helmer, behuwd oom bruid. 1814, id. bij F.S. Schuman en A.H. Helmer, oom bruid. 1814, id. bij J.H. de Jong en Y.D. Tadema, 1814, id. bij M.H. Tigchelaar en M.J. Godthelp, 1814, meester timmerman 1805-1811, koopt diverse huizen 1798-1802; BS huw 1814, ovl 1819, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1834; eigenaar van wijk A-222, gebruiker is Willem Pieters de Wilde, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-034, timmerman, medegebruiker is Hans Hendr. Frens wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-181, gebruikers zijn Age Watzes Zijlstra, en Simon van Geyt, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-207, gebruikers zijn Hartm. Joh. de Jong, timmerknegt, en Anne Jurjens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-209, timmerwinkel, gebruiker is Hendr. P. Riem, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-210, timmerwinkel, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 40:16:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 74:6:0 ter Saeke Timmerloon, 26 feb 1807, quit. no. 25 (GAH1139); id. f. 9:0:12, 9 mrt 1809, quit. no. 5 (GAH1141)
Pieter Hibbes Kerkhoven geb 1773 HRL, ovl 15 nov 1828 HRL, huwt met Getje Wybes Meelman, kinderen: Franciscus Pieters K, geb 1800 HRL, Jetske Pieters K, geb 1802 HRL, Jan K, geb 18 dec 1810 HRL, timmermansknecht 1828, zv Hibbe K, en Wytske Fransen; BS ovl 1828; 1850 overlijdens, ovl 1856, ovl 1888; gebruiker van wijk B-140, timmerknegt, eigenaar is Berend J. Braammeyer, 1814. (GAH204)
Pieter Jacobs Kerkhoven geb 1790 HRL, huwt met detje Wierds de Zwart op 29 dec 1815 HRL, huw afk. 17 en 24 dec 1815, schipper, zv Jacobus Pieters K, en Janke Eeuwes vd Heide; BS huw 1815
Pieter Jacobus Kerkhoven huwt met Aafke Douwes, kinderen: Antje Pieters K, geb 1760 HRL, Aaltje Pieters K, geb 1765 HRL, Douwe Pieters K, geb 1761 HRL; BS geb en ovl 1811, huw 1834, ovl 1838, ovl 1845
Pietje Johannes Kerkhoven geb 1783 HRL, ovl 28 nov 1826 HRL, naaister, ongehuwd, dv Johannes Jacobs K, en Grietje Tjeerds de Vries; BS ovl 1826
Theodorus Johannes Kerkhoven geb 1801 HRL, ovl 11 okt 1813 HRL; wijk G-034, zv Johannes K, en Joukje Bretel; BS ovl 1813
Tjeerd Johannes Kerkhoven geb 1777 HRL, ovl 16 nov 1830 HRL, huwt met Aafke Baukes/Bouwes Molenaar/vd Meulen op 5 jul 1807 HRL, huw.get. bij K.K. de Jong en A.T. Braammeyer, timmerknecht, 1812, id. bij L.J. Brandes en K.L. Rondaan, 1812, kinderen: Grietje K, geb 9 okt 1808 HRL, Baukje, geb 31 dec 1810 HRL, Bauke K, geb 181 HRL, zv Johannes Jacobus K, en Grietje Tjeerds de Vries; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1810 BS huw 1812, ovl 1830, ovl 1833, ovl 1888; eigenaar en gebruiker van wijk G-194, timmerknegt, 1814. (GAH204); T.K. van HRL. en Aafke Baukes van der Meulen van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 20 jun 1807; ondertrouw HRL; kind: Bauke Tjeerds Kerkhoven, geb 31 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL; Ma. den 2 dec 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering den Burger T.J.K. Cum Patre Johannes Kerkhoven gesterkt, dewelke door den fiscus geciteerd Was, om 12 Goud Guldens boete over en ter Zaake dezelve bij de Notaris Sijbe Visser, de glaazen met een Talhout had ingesmeeten; Is deZelve na aangehoorde Confessie, dat hij Wel uit losbandigheid. met een stuk hout gesmeeten had, Zonder egter daar bij eene bedoeling of, ammus (?) gehat te hebben om de Notaris Visser te benaadeelen, of eenige Insolentie aan te doen, op desZelfs openhartige belijdenis, en verder verZoek van moderatie, geboet voor twee Goud Guldens, boven de Kosten van de Citatie. (GAH45); eigenaar van percelen nrs. 978 en 979 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 365. resp. huis en erf, pakhuis en erf, resp. 90 en 133 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 988 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 365, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 1753 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 365, huis en erf, 108 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Waller Jacobus Kerkhoven geb 19 apr 1809 HRL, huwt met Antje Jans Leyenaar, (gk), op 25 feb 1836 HRL, verversknecht, schutter 1 ste Bataillon 1 ste Afdeling Mobiele Schutterij, N.H., huw.get. bij M.J.J. de Koning en J. de Jong, (2x gk), 1837, zv Jacobus K, en Sophia Wallens; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1836, huw 1837; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verversknecht, wijk F-066; VT1839; geb 19 apr 1809, ged 9 may 1809 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Kerkhoven en Sophia Wallers
Wiepkje Kerkhoven oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-015; VT1839
Auke Sytzes Kerkstra ovl 7 dec 1806 Sexbierum, huwt met Trijntje Pieters, kinderen: Geertje K, geb 1798 Sexbierum, Bauke Aukes K, geb 1786 Sexbierum, IJmkje Aukes, geb 1791 Sexbierum; BS huw 1822, ovl 1828, ovl 1837
Bauke Aukes Kerkstra geb 1786 Sexbierum, ovl 23 jan 1828 HRL, ongehuwd, werkman, zv Auke Sijtzes K, en Trijntje Pieters; BS ovl 1828
Geertje Kerkstra geb 1798 Sexbierum, ovl 17 mrt 1837 HRL, huwt met Anna van Straten, dv Auke K, en Trijntje Pieters; BS ovl 1828; 1837 overlijdens
Ymkje Kerkstra oud 44 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-141; VT1839
Geerd Kerkveld G.K. en Baukje Harings, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad de 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geertje Bernardus Kerkveld huwt met Lambertus Smith, wonende te Bolsward in 1821; BS huw 1821, ovl 1835
Hendrik Kers ovl 14 sep 1789 HRL, oud 53 jaar; H.K. en Martje Jurjens, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 28 nov 1773 HRL, en toen getrouwd
Arnold van Kersen huwt met Maria Rochen, kind: Fredrik Augustus, geb 8 jun 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Frederik aug Arnolds van Kersen, geb 8 jun 1810, ged 1 jul 1810 Grote Kerk HRL
Frederik Aug Arnolds van Kersen geb 8 jun 1810 HRL, zv Arnold K, en Maria Rochen; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 8 jun 1810, ged 1 jul 1810 Grote Kerk HRL, zv Arnold van Kersen en Marij Rochen
J. N Kersjes commissaris van politie 1811-1813; eigenaar en gebruiker van wijk A-050, 1814. (GAH204); id. van wijk A-051, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-136, tuin, 1814. (GAH204)
Coenraad Kerstmeyer C.K. ende Bartje Bouwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Coulbout, goede bekende, 4 may 1793; ondertrouw HRL
Aletta Margaretha van Kervel huwt met Jacob Casper Metzlar, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803; kind: Hans Hendrik Metzlar, geb 15 nov 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL
J. A Kesler Johannes Alberts van HRL, en Trijntje Theunis van Bolsward, laatst geproclameert op dato dezes 28 dec 1777 HRL, en 3 jan 1778 te Bolsward getrouwt volgens vandaar ontfangene adtestatie 4 feb 1778, get. J.A.K., v. d. m., en H. van Gorkum, Coster
Johannes Kestens huwt met Helena IJdema, kastelein, wonende te Sneek; BS huw 1841
Dirck Willem Ket Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Trijntje Ketelaat ovl voor 1890, huwt met Wiebe Overmeer; BS ovl 1889
Dirck Willemsz Keth ovl aug 1623, 65 jaar, Burgemeester ende rentmr., huwt met Hade... Willemsd, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Theodorus Keth ovl 14 nov 1667, 36 jaar, Oud-Burgemeester en ontfanger, Grote Kerk vdGaast begraaflijst; Op den 22e may 1667 van de Heere T.K. ontvanger der boelgoederen binnen HRL ontvangen de somma van drie duysent ses hondert drie en negenticg caroliguldens, vier stuyvers ses penningen suyver gelt geproduceert van de huysgeraden ende inboelen mitsgaders silverwerk, kledinge e. d. ten inventaris gesepcificeert blijckende bij den boeckedullen ende afreeckeninge daerachter staende dus f. 3693:4:6. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Willem Keth ovl 22 jun 1636, 34 jaar, Munstercommissaris, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Grietje Eilderts Ketwijk Sjierk IJpes van HRL, en G.E.K., van Dokkum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 may 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Dokkum en, volgens ingekomen bericht, aldaar getrouwd den 9 may 1784
Clara van Keulen geb 15 nov 1804 HRL, ged 25 nov 1804 HRL, N.H., dv Jacobus vK, en Sietske Simons; dopen Grote Kerk HRL 1804
Cornelis Klaasen van Keulen huwt met Antje Willems Imkes, loots, wonende te Terschelling, kind: Maamke vK, geb 1805 Terschelling; BS huw 1829
Elisabeth/Lieske Jans van Keulen geb 1777 HRL, ovl 5 feb 1836 HRL, huwt met Jan Antoni Posthuma op 7 nov 1802 HRL, dv Jan vK, en Klara vd Bosch; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811, BS ovl 1836, ovl 1855; Elisabeth Jans van Keulen, geb 5 nov 1775, ged 7 nov 1775 Grote Kerk HRL
Jacob van Keulen huwt met Grietje Jacobs op 7 jul 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Jacobus van Keulen geb 1764 ... , huwt met Sietske Simons vd Brug, kinderen: Clara vK, geb 15 nov 1804 HRL, Klara vK, geb 8 jul 1800 HRL, huw.get. bij N. Klok en L.J. Schuur, 1817, id. bij B.H. Klaver en T.S. vd Brug, wonende te HRL, behuwd broeder bruid. stokersknecht, 1813, id. bij M.H. Klaver en T.B. Brandes, panbakkersknecht, 1816, id. bij H.P. van Weerd en G. dekker, 1816; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1804, BS huw 1813, huw 1816, huw 1817, huw 1835; gebruiker van wijk H-085, sjouwer, eigenaar is Cl. IJsenbeek, 1814. (GAH204); ud 72 jaar, geb Utrecht en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-085; VT1839
Jan van Keulen huwt met Klara vd Bosch, kind: Lieske Jans vK, geb 1777 HRL; BS ovl 1836; ovl 24 feb 1787 HRL, oud 52 jaar; kind: Elisabeth Jans van Keulen, geb 5 nov 1775, ged 7 nov 1775 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jans van Keulen, geb 26 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: C. van Keulen
Johannes Jans van Keulen geb 26 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL, zv Jan van Keulen en Clara van Keulen
Clara van Keulen huwt met Jan van Keulen, kind: Johannes Jans van Keulen, geb 26 feb 1781 ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL
Klara van Keulen geb 8 jul 1800 HRL, ovl voor 1805, N.H., ged 20 jul 1800, dv Jacobus vK en Sijtske Simons; dopen Grote Kerk HRL 1800
Klara van Keulen geb 1805 HRL, ovl 31 okt 1814 HRL; wijk H-085, dv Jacobus vK, en Sijtske vd Brug; BS ovl 1814
Maamke van Keulen geb 1805 Terschelling, huwt met Kasper Hambeek op 22 okt 1829 HRL, huw.afk. 11 en 18 okt 1829, dienstmeid. wonende te HRL, dv Cornelis Klaazen vK en Antje Willems Imkes; BS huw 1829
Nie(s) van Keulen ovl 4 nov 1789 HRL, oud 24 jaar
Pietje Jans van Keulen huwt met IJsbrand IJedes op 8 dec 1793 HRL, laatste afk. 8 dec 1793, komt van HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1801; IJsbrand IJedes ende P.J. vK., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Tytes, goede bekende, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; IJsbrand IJedes en P.J. vK., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Jogchum Bastiaans Keun ged 30 apr 1758 Grote Kerk HRL, zv Sebastiaan Kuen en uylkie Eeltjes; J.B.K. en Aafke Alberts Blom, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 13 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sebastiaan Keun zie ook: Bastiaan Ceuns; Geeven met Eerbied te kennen Gerrijt Jacobs mede ordris turfdrager te HRL en S.K. (Kuin), gortmaker aldaar, dat eerstgemelde wel geneegen is Zijn turfdragersbediening te transporteeren op laest genoemde die ook daar toe inclineert, en daerom Soo versoeken Sij beide dat UEd:Achtbh:S.K. (Kuin) in plaets van Gerrijt Jacobs gelieven aan te Stellen tot meede ordris turfdrager alhier op daar toe Staende lasten en voordeelen quo facto was get:B:Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt S.K. (Keun) tot meede ordinaris turfdrager deeser Steede op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betaelende in de armbusch de Soma van twintig cargls: Actum den 1 mrt 1752. /was get:/S:B:Bosscha onderstonde Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga; /Lager Stonde/; den 1 mrt 1752 heeft S.K. (Keun) den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de vice Presid:Burgemr A Hogeboom, en de twintig gls:in de armbusch betaeld. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd:Achtbh:met onderdanigheid te kennen Bastiaan Kuin, Burger en turfdrager binnen deze Stad, dat den Supplnt:hem seer gaarne sag gebeneficeerd en begunstigd met de bedieninge van ordinaris Havenwagt, onlangs door Lieuwe Sijbes bekleed en open gevallen; Addresseert hem ten dien einde aan de tafel van UEd Achtbh:met onderdanigst versoek dat UEd Achtbh:hem Suppliant met bovengemelde Ratelmansplaatze gelieven te vereeren en hem daar toe aan te Stellen op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende, onder presentatie van den Eed van getrouwigheid te presteren, requisitus(was get:) S:Rienstra; /In Margine Stonde/; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt mits desen de Supplnt:B.K. (Keun)tot meede ordris Raetelwagt deeses Steede, op lasten pligten, profijtten en gehoorsaamheeden daar toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 17 dec 1755. get:A:Roosen/onderstonde/Ter ordtie van de Magistr get:M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); zie ook: Sebastiaan Keun; turfarbeider, ontvangt van het gemeentebestuur voor het bewerken van turf, 5 mei 1768: f. 32:17:0; id. 17 sep 1772: f. 25:11:0; id. 4 jul 1776: 16- 10:0; id. 16 okt 1776: f. 25:9:0; id. 22 jul 1777: f. 20:4:4-; huwt met uylkie Eeltjes, kind: Jochem Sebastiaans Kuen, ged 30 apr 1758 Grote Kerk HRL
Maria Elizabeth Keuning ovl voor 1828, huwt met Berend Gerrits Hankes; BS huw 1827
Lijsbeth Keunings van Heek, in Munsterland, huwt met Beernd Jans, van HRL, geproclameert den 10-17 en getrout den 24 nov 1754
Albert Keur huwt met Jeltje Swart, kind: Janke K, geb 25 dec 1810 Leeuwarden; BS ovl 1881
Janke Keur geb 25 dec 1810 Leeuwarden, ovl 17 aug 1881 HRL, huwt met Fokke Dijkstra, (gk), N.H., Vst 24 apr 1858 uit Leeuwarden, dv Albert K, en Jeltje Swart; BS ovl 1881; bev.reg. HRL 1851 wijk F-053, wijk G-236
Philip Kevel P.K. ende Wijpkje Felt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Gerardus Felt, de vader, 27 feb 1790; ondertrouw HRL; P.K. en Wypkje Velt, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 mrt 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Elisabeth Kevelaar begraven Groot Kerkhof, regel 7, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Johannes Kevelaar ook als: Knevelaar; mogelijk dezelfde als Joh. Kibbelaar; zie aldaar; ovl voor 1813, huwt met Richtje Heins Blok; BS ovl 1812; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:0:0 terzaake hulp en onderrigting nopens de brouwerij, quit. no. 3, 21 apr 1789. (GAH1121); begraven Groot Kerkhof, regel 7. nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hiltje Keympes ovl 26 okt 1701, 59 jaar, huisvrou van Pijtter Hijlkes, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Jan Hendrik Keyser gebruiker van wijk F-097, sjouwer, medegebruikers zijn Jan Roelofs van Wijk, sjouwer, Sijbren Jobs wed., gealimenteerd, eigenaar is A.J. Conradi, 1814. (GAH204); J.H.K., Sjouwerman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Teunes Bos
Simon Ydes Keyser S. IJ.K. en Aafke Sijbes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 15 mei 1774 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha
Keyzer Johannes Johannes Cruits, geb 29 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL, zv Johannes Cruits, soldaat in ''t Eerste Battaillon van Orange Stad en Lande, in de compagnie van den Major K., en Elizabeth Cornelia Tijs
Evert Keyzer ovl 17 apr 1805 HRL, oud 45 jaar
Jan Keyzer geb 1778 ... , huw.get. bij H.E. vd Burg en E.B. Posthuma, meester bakker, wonende te HRL; BS huw 1818; gebruiker van wijk C-040, bakker, eigenaar is Otto Lubberts, 1814. (GAH204); J.K. eigenaar van perceel nr. 977 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 367, huis en erf, 192 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 43)
Johan G Keyzer oud 62 jaar, geb Brunia en wonende te HRL. 1839, inlandse kramer, wijk G-201; VT1839
Paulus Keyzer gebruiker van wijk E-157, wewer, medegebruikers zijn Jan Groote wed., winkeliersche, Anth. de Boer, sjouwer, eigenaar is Hielke M. Wiersma, 1814. (GAH204); geb 1785 HRL, ovl 13 okt 1824 HRL, huwt met Eeke Gerrits Zwerus, kind: Wouter K, geb 12 mrt 1811 HRL, huw.get. bij J.B. Oppenkamp en K.P. Keyzer, wonende te HRL, 1811, id. bij P.J. Wever en A.H. Klumpert, wever, 1815, zv Wouter K, en Geertruida C.T. Kennis; BS geb 1811, hu, huw 1815 1824 overlijdens, ovl 1848; P.K. en Eke Gerrits Sweerus, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Hooymaand 1809; ondertrouw HRL; weduwe P.K. eigenaresse van perceel nr. 773 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 359, huis en erf, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Pieter Keyzer zie ook: P. Kayser; huwt met Petronella Jans de Wolf, schoenmaker, wonende te HRL 1845; BS ovl 1845; oud 66 jaar, geb Hachenberg, Dld, en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-013; VT1839; P.K. eigenaar van perceel nr. 1728 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 368, huis en erf, 49 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart ren Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, P.K., Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Wouter Christiaan Keyzer ovl voor 1828, huwt met Geertruy Christina Theodorus Kennis, kinderen: Lena K, geb 1780 HRL, Paulus K, geb 1783 ... ; BS huwafk. en huw 1811, huw 1827
Johannes Kibbelaar mogelijk dezelfde als Joh. Kevelaar; zie aldaar; weduwe heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Bauke Jans Kiel geb 17 sep 1778, ged 29 sep 1778 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen Kiel en Kaatje Rodolfus
Hendrikje Jans Kiel geb 7 nov 1784, ged 7 dec 1784 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen Kiel en Kaatje Rudolfus
Jacob Jansen Kiel geb 1781 HRL, ovl 6 feb 1842 in de nabijheid van St Jacobiparochie door het omvallen van het rijdtuig, huwt met Jantje Abels Bolhuis op 24 dec 1826 HRL, huw.afk. 10 en 17 dec 1826, huw.get. bij J.J. Roodtje en W.L. de Jong, voermansknecht, 1815, logementhouder in 1842, zv Jan Jansen K, en Kaatje Rudolphs Kuts; BS huw 1815, huw 1826, ovl 1842; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, herbergier en stalhouder, wijk A-195; VT1839
Jan Jansen Kiel huwt met Kaatje Rudolphs Kuts, kind: Jacob Jansen K, geb 1781 HRL, transporteert Engelse krijgsgevangenen 1808, heeft paardenstalling 1802-1803, in leven kastelein; BS huw 1826, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk A-107, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-195, stalhouder, 1814. (GAH204); kind: Bauke Jans Kiel, geb 17 sep 1778, ged 29 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Jans Kiel, geb 7 nov 1784, ged 7 dec 1784 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Jans Kiel, geb 12 jul 1788, ged 26 aug 1788 Grote Kerk HRL, moeder als Katrine Ludolf; Voorts verzogten ter Vergadering binnen te staan zoo als hun gereedelijk geaccordeert wierd, de Burgers Taede Jans Dijkstra, Sjoerd de Vries, IJege Visser, J.K., Jan Taedes Dijkstra, en Claas Johannes Gorter alle herbergiers alhier, dewelke aan de Raad Proponeerden, of dezelve niet zouden kunnen goedvinden, op het voorbeeld van verscheiden andere Steeden in het voormaalig gewest Friesland, om op zodanige tijd in de aanstaande zoomer; als de Raad daar toe de geschikste zoude oordeelen, Stadsweege een Zilver Sweep te laaten verharddraaven zullende veele Ingezeetenen, op dien dag na het oordeel der Comparanten, daar van (bij de tegenwoordige neringloozelijden) aanmerkelijke voordeelen genieten, welk voorstel is gehouden in deliberatie, ma. 27 may 1799 (GAH45); J.K. eigenaar van perceel nr. 79 te HRL, stalhouder, woonplaats HRL, legger nr. 369, stal, 279 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); Id van perceel nr. 80 te HRL, stalhouder, woonplaats HRL, legger nr. 369, huis en erf, 141 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); J.K. eigenaar van perceel nr. 253, stalhouder, woonplaats HRL, legger nr. 369, stal, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Roelof Jans Kiel geb 12 jul 1788, ged 26 aug 1788 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen Kiel en Katrina Ludolf
Bonne Ottes Kiene zie ook: Bonne Ottes; B.O.K. en Hillegonda Sipkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 sep 1785 HRL, en zijn getrouwd den 9 oct 1785
Geesjen Kiers oud 41 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk E-316; VT1839
Grietje Jurjens Kierstra huwt met Pieter Miedema; BS ovl 1858
Fedde Bartels Kies geb 1764 HRL, ovl 2 jan 1825 HRL, huwt met Tjietske Wytses Klaver, schipper; BS ovl 1825
Catharina Kiessel Fredrik Carel Kiessel van HRL, Chirurgijn bij ''t tweede Bataillon van ''t Regiment van baron van Brakel, ende C.K. van Berlicum, zijnde de bruid zelve in Perzoon gecompareerd, 2 apr 1791; ondertrouw HRL; Fredrik Carel Kiessel, Chirurgijn bij het tweede Battaillon van ''t Regiment van Baron van Brakel, van HRL, en C.K. van Berlikum, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 apr 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Fredrik Carel Kiessel F.C.K. van HRL, Chirurgijn bij ''t tweede Bataillon van ''t Regiment van baron van Brakel, ende Catharina Kiessel van Berlicum, zijnde de bruid zelve in Perzoon gecompareerd, 2 apr 1791; ondertrouw HRL; F.C.K., Chirurgijn bij het tweede Battaillon van ''t Regiment van Baron van Brakel, van HRL, en Catharina Kiessel van Berlikum, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 apr 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Jan Egberts Kiestra huwt met Bontje Lieuwes, kind: Egbertje K, geb 1808 Holwerd, (gk); BS huw 1857
Marijke Kiesveld geb 5 nov 1776 op de Joure, ovl 15 dec 1820 HRL, huwt met Folkert Sipkes Draaisma, vlgs ovlakte met kinderen; BS ovl 1820; 1827 huwelijken, ovl 1830, ovl 1840
Grietje Hendriks Kiets geb 1756 HRL, ovl 5 jul 1823 HRL, ongehuwd; BS ovl 1823
Dirck Jacobs Kieviet ovl 1682, Burgemeester-Houtkoper, huwt met Tijtje Jans Sanstra, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Grietje Kieviet begraven Groot Kerkhof, regel 46, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Kievijt ovl 18 jun 1804 HRL, oud 46 jaar
Gerryt Jansen Kievijt huwt met Tijttie Waltes, beide van HRL, geproclameerd de 30 sep de 7 en getrout de 14 okt 1764
Lijsbet Waling Kievijt huwt met Felten Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 jan en de 4 feb 1742 en getrout de 6 dito; Felten Gerrits ende L.W.K., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Douwe Jansen, mr. bakker, 20 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Fransen Kievit geb 4 sep 1799 HRL, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, A 12 mei 1827 Franekeradeel; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Reino Franses Kievit zie ook: Reinouw Franses; geb 6 okt 1790 HRL, ovl 9 aug 1859 HRL, huwt met Jan Robijns Parkement op 28 jan 1813 HRL, dienstbaar, huw.afk. 17 en 24 jan 1813, wonende te Wijnaldum 1813, N.H., Vst 20 mei 1859 uit Wijnaldum, dv Frans Pieters K en Rinske Rimkes; BS huw 1813, huw 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-140
Tjaltjen Fransen Kievit geb 1785 Franeker, ovl 2 sep 1842 HRL, huwt met Jan Reinderts, dv Frans Pieters K, en Rinske Kleinvogel; BS ovl 1842; oud 55 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-215; VT1839
Yttje Klazes Kievit ovl voor 1835, huwt met Albert Jans vd Woude; BS ovl 1834; ovl 17 feb 1803 HRL, oud 26 jaar
Frans Pieters Kiewiet geb 1757 HRL, ovl 27 sep 1826 HRL, huwt met Rinske Rimkes Kleinvogel/ de Vries, werkman in 1826, huw.get. bij W. Brandij en M. Polstein, schippersbode, 1817, id. bij A.K. de Haan en H. Jans, 1818, id. bij D. Bron en J. Zwart, 1819, id. bij A. vd Meulen en N.L. Sprietsma, 1820, kinderen: Reino Franses, geb 6 okt 1790 HRL, Feokje Fransen K, geb 1784 HRL, Tjaltjen Fransen K, geb 1785 Franeker; BS huw 1817, huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1826, ovl 1828, ovl 1842, ovl 1849, ovl 1859; gebruiker van wijk A-209, varensgesel, gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); Wij Ondertegekenden Popke Minnes Wiersma (=Minnema), schipper, en F.K., Bode van ''t Schuitschippersgild, beide wonende te HRL, Verklaren hier mede dat aan hun ten vollen bekend is dat Wijpkje Wybes huisvrouw van Bouwe Jans van Dijk ter dezer Stede is Overleden in den Maand apr 1804, Zonder de juiste dag te bepalen, gevende voor redenen van Wetenschap dat de eerstgemelde uit hoofde van Familiebetrekking en de tweede als Vriend bij deszelfs begravenis Zijn tegenwoordig Geweest. HRL den 23 mei 1815
Harmen Hendriks Kiewiet geb 1781 Schiermonnikoog, huwt met Gerbentje Gerbens Kingma op 17 nov 1814 HRL, huw.afk. 30 okt en 6 nov 1814, varensgezel, wonende te HRL, huw.get. bij M.G. Sibersma en A.C. Ras, zv Hendrik derks en Aafke Harmens; BS huw 1814, huw 1821
Pieter Jans Kiewiet geb 1734 ... , ovl 13 jan 1814 wijk G-173; BS ovl 1814; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Foekje Fransen Kiewit geb 1784 HRL, ovl 12 apr 1849 HRL, huwt met Arjen Lieuwes op 16 nov 1823 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1823, dv Frans Pieters en Rinske Rimkes; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1858; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-151; VT1839
Hiltje Jans Kiewit geb 1766 HRL, ovl 13 jul 1821 HRL, huwt met Pieter Johannes op 30 mei 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1821
Jan Kijl geeximeerde personen welke dagelijks hunne Rijdtuygen ter bevordering van hun bestaan verhuren; bezit 2 overdekte wagens en 2 chaisen 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijsten van de aangaaff der 83 1/3 Penning of 1 1/5 Procenten: Popke Minnes was bijde aangaave, en bet:buiten ''s land op hoe oft gepreesenteerd J.K. te betaalen; jaar?(GAH650); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 55:0:0, de huur van 4 Pondematen bouwland onder Almenum, no. 18, 2 jul 1794 (GAH1126); id. 23 jul 1795 (GAH1127); id. 9 nov 1796 (GAH1128)
Yda Kijl woont in 1e quartier, aantekening: ''Geheel Niet''; lijst van de aangaaff der 83 1/e Penning of 1 1/5 Procento; jaar ? (GAH650)
Francina Johanna Dichnis Kijle huwt met Jan Dijkstra, kind: Dichnis Cornelis Jans Dijkstra, geb 25 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL
Louis Kijlstra huwt met Sibilia Catharina Jansonius, kind: Rinse Louis K, geb 1798 te Drachten; BS ovl 1876
Rinse Louis Kijlstra geb 1798 Drachten, ovl 12 aug 1876 HRL, huwt met Margaretha Sijpkens, zv Louis K, en Sibilia C. Jansonius; BS ovl 1876
Albert Kikkert ovl aug 1799/1802 Antwerpen, huwt met Trijntje Berends Bakker op 27 aug 1797 HRL, komt van den Burg op Texel, kind: Hendrikje Alberts K, geb 1800 Texel, in leven woonachtig te HRL. ; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1812, huw 1820
Hendrikje Alberts Kikkert geb 1800 Texel, 1e huwt met Jacobus Sjoerds de Vries op 1 dec 1820 HRL; huw.afk. 24 sep en 1 okt 1820, wonende te HRL, 2e huwt met Jan Rients van Velzen op 27 aug 1827 HRL, huw.afk. 12 en 19 aug 1827 HRL, wonende te HRL, ook te HRL. wonende te in 1840, dv Albert K, en Trijntje Barends Bakker, vader schipper, ovl te Antwerpen in 1799, mdr. wonende te HRL; BS huw 1820, huw 1827, ovl 1844; oud 39 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk A-183; VT1839
Jannetje Kikkert geb 1795 Texel, ovl 6 dec 1846 HRL, 1e huwt met Jan Taekes Feenstra op 10 feb 1822 HRL, huw.afk. 6 en 13 jan 1822, wonende te HRL, 2e huwt met Heere Ages Bakker op 23 apr 1835 HRL, winkelierster, dv Reier K, (gk), en van Bregje Boerhorst, (gk), vader eilanderbode te Texel, ald. ovl 10 jul 1831, mdr. ald. ovl 20 nov 1801, grtvdr vdrzijde Pieter Albertsz. K, en grtmdr vdrzijde Soutje Reyers Bakker, grtvdr mdrzijde Pieter B, grtmdr mdrzijde Aagje Aris Bakker; BS huw 1822, huw 1835, ovl 1849; oud 41 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk E-173; VT1839
Fettje Reins Kimstra ovl 2 jan 1749 ... , ontvangt lijfrente 1746-1749
Heiman Johannes Kinderman ovl 2 jun 1828 Franeker, huwt met Baukje Johannes Monsma, schoenmaker, kind: Sara Heimans K, geb 1812 Franeker, (gk); BS huw 1837
Lodewijk King geb 1806 ... , huw.get. bij M.J. vd Wal, (gk), en M.C. Gonggrijp, (gk), smidsknecht, wonende te HRL; BS huw 1840
Akke Klases Kingma ovl voor 1842, huwt met IJsbrand Gooitsens Feenstra; BS huw 1841, ovl 1861
Anne Lieuwes Kingma huwt met Tjitske Tiettes Wiersma, kind: Klaaske Annes K, geb 1811 Exmorra; BS ovl 1849
Christiaan Chrisoffels Kingma huwt met Grietje Battard, kinderen: Zepkje (Tjipkje), geb 1768 HRL, Dieuwke Christiaans, geb ... , Welmoed Christiaans, geb ... ; BS geb en ovl 1812, ovl 1847
Dirk Allarts Kingma D.A.K. en Maike Entes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd den 7dec17 83; weduwe woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Klaases Kingma en Klaas Klaases Kingma, tweelingen, geb 28 apr 1788, ged 10 jun 1788 Grote Kerk HRL, kv Klaas Dirks Kingma en Aafke Klaasses Wijngaarden
Dirkje Keimpes Kingma geb 1788 Welsrijp, ovl 1 aug 1830 HRL, huwt met Gerben Dijkstra op 23 apr 1809 HRL, komt van HRL, dv Keimpe Dirks en Grietje Sijbrens; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1830, ovl 1846; Gerben Dijkstra en D.K.K., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 8 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL
Elske Klases Kingma geb 1786 HRL, ovl 3 dec 1822 HRL, dv Klaas Dirks K, en Aaltje Klases Wijngaarden; BS ovl 1822
Evert Kingma ovl voor 1859, huwt met Grietje Boeserooy; BS ovl 1858
Fetje Klazes Kingma geb 1767 Tzummarum, ovl 11 mei 1838 HRL, 1e huwt met Jacob Tjeerds Vellinga, 2e huwt met Gerrit Brugsma, dv Klaas K, en Riemke IJtes; BS ovl 1838
Gerben Gerbens Kingma huwt met Aukje Rinses, kind: Gerbentje Gerbens K, geb 1790 Workum; BS huw 1814, ovl 1837
Gerbentje Gerbens Kingma geb 1790 Workum, ovl 15 okt 1837 HRL, huwt met Harmen Hendriks Kiewiet op 17 nov 1814 HRL, huw.afk. 30 okt en 6 nov 1814, dienstbaar, wonende te te HRL, ook huwt met Hendrik Tijsema, dv Gerben Gerbens K, en Aukje Rinses; BS huw 1814, ovl 1837
Gerrit Hiddes Kingma geb 1771 Franeker, ovl voor 1847, 1e huwt met Hijke Hillebrands, 2e huwt met Antje Sintjes Faber op 24 aug 1823 Franeker, arbeider en wonende te Franeker 1823, zv Hidde Eilerts en Ypkje Gerbens; BS Franeker huw 1823, ovl 1846
Ietje Lieuwes Kingma geb 1769 Hilaard, ovl 10 dec 1826 HRL, huwt met Klaas Tijssen Bruinsma; BS ovl 1826
Klaas Kingma huwt met Riemke IJtes, kind: Fetje Klazes K, geb 1767 Tzummarum; BS ovl 1838
Klaas Kingma geb 1785 ... , ovl 18 dec 1828 HRL, werkman, ongehuwd, zv Klaas Dirks K, en Aafke Klazes Wijngaarden; BS ovl 1828; geb 28 apr 1786 HRL, inschrijfnummer 2269, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Klaas Dirks Kingma huwt met Aafke Klazes Wijngaarden, kinderen:Klaas K, geb 1785 ... , Elske Klases K, geb 1786 HRL; BS ovl 1822; 1828 overlijdens; kinderen: Klaas en Dirk Klaases Kingma, tweelingen, geb 28 apr 1788, ged 10 jun 1788 Grote Kerk HRL
Klaas Klaases Kingma en Dirk Klaases Kingma, tweelingen, geb 28 apr 1788, ged 10 jun 1788 Grote Kerk HRL, kv Klaas Dirks Kingma en Aafke Klaasses Wijngaarden
Klaaske Annes Kingma geb 1811Exmorra, ovl voor 1860, huwt met Jacob Plekker, dv Anne Lieuwes en Tjitske Tiettes; BS ovl 1849; 1859 overlijdens
Lijsbert Yntes Kingma Sijbren Blink en L. IJ.K., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 nov 1806; ondertrouw HRL
Sybren Jans Kingma huwt met Aaltje Taekes Hanja, kind: Trijntje Sijbrens K, geb 1799 Workum; BS huw 1816; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij deezen dat de trouwbelofte tusschen Haye Broers van der Veer, oud negentien Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te HRL, minderjarige zv Broer Hayes van der Veer, schipper, en van Catharina Jelles Echtelieden, wonende aldaar, met zijn ouders geadsisteerd en Trijntje Sijbrens Kingma, oud zeventien Jaren, zonder bedrijf wonende te Workum, minderjarige dv S.J.K., zonder bedrijf en van Aaltje Teekes Hania Echtelieden wonende aldaar met hare ouders geadsisteerd gedurende de tweeden Zondag der maand nov dezes Jaars is geproclameerd geworden zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen; Wij ondergetekenden S.J.K., zonder bedrijf, en deszelfs huisvrouw Aaltje Teekes Hania, wonende te Workum, Verklaren mits deezen te Consenteeren aan onze Dochter Trijntje Siebrens Kingma, van bedrijf Naaister, wonende aldaar, om in het huwelijk te treden met de Persoon van Haye Broers, Varensgezel, wonende te HRL en zv Broer Hayes, schipper, en Catharina Jelles, echtelieden wonende te HRL, en authoriseeren bij deezen de Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL om hunne Proclamatien aldaar te laten gaan, en neeme aan bij de Voltrekking van het huwelijk present te zijn, of een notarieel Consent te passeeren. In Kennisse onder vertekening gedaan te Workum den derden okt 1815; Wij Ondergetekenden Broer Hayes van der Veer, Schipper, en Catha-rina Jelles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen Volkomen Genoegen te Nemen in het Voorgenomen Huwelijk van onzen Zoon Haye Broers van der Veer, Van Beroep Vrensgezel, met Trijntje Sijbrens Kingma, Geboren en woonachtig te Workum, dv S.J.K. en van Aaltje Teekes Hanja, Echtelieden te Workum; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na Afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. en hebben Wij deze met Onze Gewone handtekening Vertekend te HRL den 30 okt 1815; Geextraheerd uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum. S.J.K. en Aaltje Teekes Hania, egtelieden hebben op heden den 26 nov 1797 alhier hun kind geb te Workum den 12 nov 1797 laten dopen met de naam Trijntje
Sipkje Christiaans Kingma geb ... HRL, ovl 4 apr 1847 HRL, huwt met Jan Kraft, ook huwt met Simon Douwes Schuurmans op 10 jul 1796 HRL, dv Christiaan Christoffels K, en Grietje Battard; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1812, huw 1826, ovl 1847; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk F-245; VT1839
Trijntje Sybrens Kingma geb 1799 Workum, ovl 28 mrt 1824 HRL, huwt met Haye Broers vd Veer op 1 feb 1816 HRL, huw.afk. 5 en 12 nov 1815 HRL en Workum, naaister, dv Sijbren Jans K, en Aaltje Taekes Hanja; BS huw 1816, ovl 1824; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij deezen dat de trouwbelofte tusschen Haye Broers van der Veer, oud negentien Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te HRL, minderjarige zv Broer Hayes van der Veer, schipper, en van Catharina Jelles Echtelieden, wonende aldaar, met zijn ouders geadsisteerd en T.S.K., oud zeventien Jaren, zonder bedrijf wonende te Workum, minderjarige dv Siebren Jans Kingma, zonder bedrijf en van Aaltje Teekes Hania Echtelieden wonende aldaar met hare ouders geadsisteerd gedurende de tweeden Zondag der maand nov dezes Jaars is geproclameerd geworden zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen; Wij ondergetekenden Siebren Jans Kingma, zonder bedrijf, en deszelfs huisvrouw Aaltje Teekes Hania, wonende te Workum, Verklaren mits deezen te Consenteeren aan onze Dochter T.S.K., van bedrijf Naaister, wonende aldaar, om in het huwelijk te treden met de Persoon van Haye Broers, Varensgezel, wonende te HRL en zv Broer Hayes, schipper, en Catharina Jelles, echtelieden wonende te HRL, en authoriseeren bij deezen de Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL om hunne Proclamatien aldaar te laten gaan, en neeme aan bij de Voltrekking van het huwelijk present te zijn, of een notarieel Consent te passeeren. In Kennisse onder vertekening gedaan te Workum den derden okt 1815; Wij Ondergetekenden Broer Hayes van der Veer, Schipper, en Catha-rina Jelles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen Volkomen Genoegen te Nemen in het Voorgenomen Huwelijk van onzen Zoon Haye Broers van der Veer, Van Beroep Vrensgezel, met T.S.K., Geboren en woonachtig te Workum, dv Sijbren Jans Kingma en van Aaltje Teekes Hanja, Echtelieden te Workum; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na Afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. en hebben Wij deze met Onze Gewone handtekening Vertekend te HRL den 30 okt 1815; Geextraheerd uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum. Siebren Jans Kingma en Aaltje Teekes Hania, egtelieden hebben op heden den 26 nov 1797 alhier hun kind geb te Workum den 12 nov laten dopen met de naam Trijntje
Welmoed Christoffels Kingma huwt met Pieter Phuilaar op 2 okt 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808; Sipke Metskes van Veenwouden en W.C.K. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 dec 1806; ondertrouw HRL; Pieter Pluylaar van Leeuwarden en W.C.K. van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Stephanij onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 sep 1808; ondertrouw HRL
Johannes Kisjes J.K. van Makkum en Klaaske Sneck van HRL, laatst geproclameert 15 oct 1775 HRL, en met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar ten zelven dage getrouwd volgens terugontvangen attestatie vandaar 23 oct 1775, get. Nicol. Kock, Eccl. ibidem, en B.J. Stapert, Schooldienaar
Klaaske Gerrits Kisjes geb 1768 HRL, ovl 6 nov 1825 HRL, 1e huwt met Migchiel Jans Plengnat, 2e huwt met Dirk Jager op 25 jan 1816 HRL, huw.afk. 14 en 21 jan 1816, naaister, (ook in 1825), dv Gerrit Douwes en Marijke Jans; BS huw 1816, huw 1820, ovl 1825, ovl 1878
Aaltje Kissius geb 1766 Sneek, ovl 23 sep 1819 HRL; BS ovl 1819
Dieuwke Vegelin van Klaarbergen geb 1788 HRL, ovl 13 mei 1856 HRL, huwt met Klaas Wopkes Hoekstra op 26 mei 1831 HRL, groenvrouw in 1851, dv Jan Oenes en Saakje Gerrits; BS huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-025; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-021; VT1839
Jan Wiebes van Klaarbergen geb 1796 HRL, huwt met Coleta Auri op 17 aug 1817 HRL, huw.afk. 3 en 10 aug 1817, slagersknecht, zv Wybe Klases vK, en Finne Harmens; BS huw 1817
Klaas Wiebes van Klaarbergen zie ook: Claas Wybes; geb 1790 HRL, ovl 13 jan 1851 HRL, huwt met Jacoba Jacobs Adam op 11 jun 1809 HRL, sluiswachter in 1851, huw.get. bij J.W. van Klaarbergen en C. Auri, broeder bruidegom 1817, id. bij J.M. Kroon en M.M. vd Meer, 1819, id. bij K.S. Gorter en G.P. Brouwer, 1837, id. bij H.T. Pelsma, (gk), en T. ter Maat, (gk), wonende te huisnr wijk H-108 in 1851, N.H., turfdrager in 1811, kinderen: Wiebren, geb 25 jun 1811 HRL, Fimme Klaases, geb 21 dec 1809 HRL, zv Wybe Clases vK, en Finne Harmens huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, huw 1817, huw 1819, huw 1831, huw 1837, huw 1844, ovl 1851, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-103; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-149; VT1839; Finne Klaases, geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL, dv Claas Wybes en Jacoba Adams
Wiebe van Klaarbergen zie ook: Wiebe Klaases; geb 23 jun 1811 HRL, huwt met Rijkje Bijlsma op 19 mei 1831 HRL, houtzaagmolenaarsknecht, wonende te Damwoude, zv Claas Wybes vK, en Jacoba Jacobs Adams; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1831
Wybe Clases van Klaarbergen ovl voor 1818, huwt met Finne Harmens, kinderen: Claas Wybes, geb 1790 HRL, Jan Wiebes vK, geb 1796 HRL; BS huw 1817, ovl 1851; gebruiker van wijk A-186, turfdrager, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204)
Aage Klaasen geb 26 nov 1809 HRL, N.H., zv Jan Hendriks K, en Grietje Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendrik Klaassen en Grietje Klaases
Barend/Beerend Klaasen huwt met Geeltje Huytes/Geertje Hoites op 23 dec 1810 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812; Barend K. en Geertje Hoytes, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Antje Barends, geb 13 sep 1811, ged 6 okt 1811 Grote Kerk HRL
Cornelis Klaasen zie: van Keulen, Schaaf, v. Velzen, Voordewind, 2x, van der Zee
Feike Klaasen zie ook: Burghout; huwt met Baatje (ook: Baukje) Jans, kind: Gerritje Feikes, geb 10 aug 1810, ged 26 aug 1810 Grote Kerk HRL
Feyke Klaasen geb 1787 ... , ovl 15 feb 1816 HRL; BS ovl 1816
Frans Klaasen zie: Wender; F.C. en Sara Jelles, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd Pieter Bruining, goede bekende, 15 jun 1805; ondertrouw HRL
Geeske Klaasen huwt met Dirk Cornelis Molenaar, wonende te HRL 1811; BS huwafk. 1811, huwelijken; huwt met Dirk Cornelis, beide van HRL, geproclameert de 10-17 en getrout de 24 aug 1760; kinderen: Kornelis Durks, geb 8 jul 1766 en Klaas Durks, geb 8 jul 1769, beiden ged 15 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Dirks, geb 15 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Antie Durks, ged 26 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: IJebeltje Durks, ged 17 okt 1771 Grote Kerk HRL
Gerryt Klaasen zie: Burghout, de Vries; (2x)
Gerryt Klaasen huwt met Trijntie Romkes, kind: Grietje Gerrijts, ged 22 jun 1766 grote Kerk HRL
Gerrit Klaasen ovl voor 1812, huwt met Aukje Heins, kinderen: Hotske Gerrits, geb 1783 HRL, Sjieuwke Gerrits, geb 1788 HRL; BS huwafk. 1811, huw 1812; kind: Pietje Gerrits, geb 15 feb 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Hotske Gerrits, geb 26 feb 1783, ged 18 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Richtje Gerrtis, geb 11 may 1784, ged 30 may 1784 Grote Kerk HRL; kind: Sjeuke Gerrits, geb 24 okt 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL
Harmen Klaasen H.K. en Bauwkje Haitzes, beide van HRL, en laatst geproclameert 30 mrt 1777 HRL, en toen getrouwd
Jan Klaasen huwt met Aaltje Pijtters, kind: Hiltje Jans, ged 15 nov 1746 Westerkerk HRL; kind: Jan Jans, ged 30 may 1741 Grote Kerk HRL
Jan Klaasen J.K. en Grietje Jans, beide van Almenum, zijn na driemaalige proclamatien, waarvan de laatste is op den 10 may 1778 HRL, ten zelfden dage getrouwd; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen & tachtig den Vier en twintigste dec is Geboren Johannes zv J.K. & Grietje Jans. Afgegeven te HRL den 21 jun 1815
Jan Hendriks Klaasen huwt met Grietje/Guitje Klaases; BS ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk G-196, korfmaker, 1814. (GAH204); huwt met Grietje Klaases, kinderen: Aage Klaasen, geb 26 nov 1809 HRL, Jan Hendrik, geb 8 mrt 1807 HRL, Klaas Jans K, geb 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1830; oud 69 jaar, geb Hulst en wonende te HRL. 1839, mandenmaker, wijk G-196; VT1839; kind: Aage Jans, geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL; J.H.K. eigenaar van perceel nr. 986 te HRL, mandenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 371, huis en erf, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Klaas Klaasen Voorm:Sjoerd Simons Wyma, openbaar Notaris residerende te HRL, kanton HRL, arrondissement Leeuwarden, provintie Vries land, in tegenwoordigheid der na te melden Getuigen, Compareerden Niels Walgreen, varendspersoon, en Watze Eeltjes Nauta, schoenmaker, beide wonende binnen deze Stad; dewelke verklaarden dat zekere K.K., varendsgezel, gewoond hebbende te HRL, op Zijne reise naar de Oost, in den jare agttienhonderd en twee, toen het schip waarop hij voer, nog niet lang buiten gaats was, uit de mast gevallen en alsoo is verongelukt, waardoor deszelfs vrouw Anna Francina Blombergen in den weduwestaat gebragt is. de Comparanten geven redenen van wetenschap, dat Twee jaren na dat vermeld ongeluk geschiedde, door iemand, op gedagte schip te gelijk met den overledenen gemeld gevaren hebbende, het doodberigt alhier gekomnen is, en hun zulks dadelijk bekend geworden wegens den gemeenzamen daaglijksche omgang, welke zij met den overledene en deszelfs weduwe hadden; Waarvan deze acte, Gedaan en gepasseerd binnen HRL voorschreven ten Kantore van mij notaris den Vierentwintigste mrt Agttienhonderd vijftien, in het bijzijn van Evert Brink en Gerrit Lammerts Wielinga zonder beroep, wonende ter dezer Stede als getuigen die met den Comparanten en mij Notaris, na voorlezing deze Minute en Brevet hebben getekend
Klaas Klaasen ovl voor 1816, huwt met Antje Tjamkes Blombergen op 9 jun 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1185
Klaas Klaasen ovl 10 apr 1803 onder Almenum, huwt met Maayke Dirks, kind: Dirkje Blaauw, geb 25 jun 1798 HRL; BS huw 1821, ovl 1860; kind: Wytske Klaases, geb 28 feb 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, geb 2 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Klaases, geb 6 nov 1788, ged 27 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Klaases, geb 10 jan 1792, ged 21 feb 1792 Grote Kerk HRL; kinderen: Romert Klaases, geb 12 feb 1794, en Dirkje Klaases, geb 5 jul 1798, beiden ged 12 aug 1798 Grote Kerk HRL
Klaas Jans Klaasen geb 1805 HRL, ovl 9 dec 1830 HRL, ongehuwd en timmermansknecht, zv Jan Hendrik K, en Grietje Klaases; BS ovl 1830
Aafke Klaases geb 3 okt 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Klaas Freriks en Aafke Luitjes
Aafke Klaases geb 24 may 1790, ged 13 jun 1790 Grote Kerk HRL, dv Klaas Simens en Rinske Teunis
Aafke Klaases huwt met Klaas Durks, kind: Aukje Klaases, geb 16 okt 1778, ged 10 nov 1778 Grote Kerk HRL
Aaltje Klaases geb 16 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL, dv Klaas Tiddes en Albertina Antonij
Aaltje Klaases geb 26 aug 1789, ged 8 sep 1789 Grote Kerk HRL, dv Klaas Hendriks en Rikje Minnes
Aaltje Klaases geb 21 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL, dv Klaas Gabes en Antje Douwes; geb 8 jan 1778, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL, dv Klaas Gabbes en Antje Douwes
Aaltje Klaases geb 27 mrt 1775, ged 11 apr 1775 Grote Kerk HRL, dv Klaas Freerks en Trijntje Jelles
Age Klaases ged 25 jun 1747 Grote Kerk HRL, zv Klaas Freerks en Marijke Ages
Agnieta Klaases ged 7 apr 1749 Grote Kerk HRL, dv Klaas Jans en Everdina Alberts
Aake Klaases huwt met Klaas Dirks, kind: Pleuntje Klaases, geb 14 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL
Akke Klaases Francis van Gerve en A.K., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 13 okt 1776 HRL, en toen getrouwd
Akke Klaases huwt met Hette Douwes, geeft toestemming tot het huwelijk van haar dochter Neeltje Hettes in 1747; GJ1969, bl. 76
Aletta Klaases geb 30 nov 1786, ged 10 dec 1786 Grote Kerk HRL, dv Klaas Remmerts en Trijntje van der Velde
Allert Klaases ged 1 mrt 1759 Westerkerk HRL, zv Klaas Christiaans en Tjerkie Allerts
Angenietje Klaases geb 9 jun 1793, ged 30 jun 1793 Grote Kerk HRL, dv Klaas Sijbrens en Grietje Jans
Anne Klaases ged 8 dec 1754 Westerkerk HRL, zv Klaas Ottes en Antje Rommerts
Antje Klaases huwt met Tjerk Oenes, kind: Jan Tjerks, ged 22 okt 1771 Grote Kerk HRL
Antje Klaases ged 4 jul 1748 Westerkerk HRL, dv Klaas Johannis en Janke Minnes
Antje Klaases huwt met Durk Tjeerdts Sanstra, kind: Klaas Durks Sanstra, ged 25 apr 1747 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerdt Durks, ged 27 okt 1744 Grote Kerk HRL, vader als D. T
Antje Klaases ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL, dv Klaas Claases en Rigsje Volkerts; A. Claeses, ged 8 jan 1741 Grote Kerk HRL, dv Claes Claasen en Richje Folkerts
Antie Klaases ged 10 apr 1763 Grote Kerk HRL, dv Klaas Klaassen en Lijsbeth Jsbrands; Antje K., ged 25 mrt 1766 Grote Kerk HRL, dv Klaas Klaases en Elisabeth Isebrands; Antie K., ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL, dv Klaas Klaassen en Lijsbet Isebrandts
Antje Klaases geb 15 mrt 1796, ged 28 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv Klaas Hendriks en Richtje Minnes
Antje Klaases huwt met Atse Pieters, kind: Pieter Atses, geb 22 jan 1811, ged 12 feb 1811 Grote Kerk HRL
Antje Klaases geb 5 jul 1774, ged 24 jul 1774 Grote Kerk HRL, dv Klaas Ruurds en Janneke Kornelis
Antie Klaases ged 26 nov 1765 Grote Kerk HRL, dv Klaas Hijlkes en Jenneke Engberts; ovl 3 sep 1791 HRL, oud 25 jaar
Antje Klaases geb 21 jul 1807 HRL, ged 4 aug 1807 HRL, N.H., ovl 17 feb 1814 HRL; wijk A-164, dv Klaas Jans en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1814
Aucke Klaases geb 9 dec 1772, ged 27 dec 1772 Grote Kerk HRL, zv Klaas Jans en Sijke Aukes
Aukje Klaases geb 16 okt 1778, ged 10 nov 1778 Grote Kerk HRL, dv Klaas Durks en Aafke Klaasses
Barre Klaases geb 13 sep 1776, ged 29 sep 1776 Grote Kerk HRL, zv Klaas Pieters en Geertje Barres
Bartel Klaases ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL, zv Klaas Bartels en Lamkien Rom-merts
Baukje Klaases huwt met Popke Jans; BS ovl 1843
Berend Klaases geb 18 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Klaas Berends en Kunnigje Lieuwes
Kornelis Klaases ged 26 okt 1751 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaasen en Rightsjen Folkerts
Kornelis Klaases huwt met Mayken Doedes, kind: Dieuwke Kornelis, geb 16 may 1789, ged 24 may 1789 Grote Kerk HRL
Cornelis Klaases geb 14 dec 1775, ged 31 dec 1775 Grote Kerk HRL, zv Klaas Ruurds en Janneke Cornelis
Cornelis Klaases C.K. en Arriaantje Engels, beide van HRL, en laatst geproclameert op 14 dec 1777 HRL, en toen getrouwd
Dieuwke Klaases geb 1777 Hindeloopen, ovl 12 sep 1841 HRL, huwt met Age Jans de Groot, dv Klaas ... , en Leentje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841; oud 67 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; kind: Geertje Ages, geb 8 jul 1809, ged 8 aug 1809 Grote Kerk HRL; kind: Helena Ages, geb 26 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Dirkje Klaases ged 10 apr 1757 Grote Kerk HRL, uyt ... (onleesbaar)
Dirkje Klaases geb 5 jul 1798, ged 12 aug 1798 Grote Kerk HRL, dv Klaas Klaases en Maaike Dirks
Durckje Klaases huwt met Haye Hobbes Gortmaker; BS ovl 1832; 1858 overlijdens; huwt met Haye Hobbes, beide van HRL, geproclameerd de 22 Feberwari de 1 en getrout de 23 mrt 1761; kind: Elisabeth Hayes, geb 9 sep 1774, ged 4 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Hayes, ged 29 nov 1761 Westerkerk HRL, vader als H. Obbis; kind: Klaas Hayes, ged 14 feb 1765 Westerkerk HRL; kind: Claas Hayes, ged 9 jan 1767 Westerkerk HRL
Dorothea Klaases Gerrit Onnes van Veendam en D.K. van HRL, getrout, na voorgaande proclamatien, waarvan de laatste is geweest 29 mrt jongstleden, op 10 mei 1772 HRL
Douwtje Klaases geb 27 nov 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Klaas Jeltes en Cecilia Harmanus IJscamp
Douwtje Klaases huwt met Gerrit Brongers Bosch, kind: Matijs Bosch, geb 10 sep 1772, ged 22 sep 1772 Grote Kerk HRL
Douwe Klaases huwt met Minkje (?) Harkes, kind: Dieuwke Douwes, geb 2 apr 1796, ged 26 apr 1796 Grote Kerk HRL
Douwe Klaases geb 21 mrt 1810, ged 10 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Klaas Douwes en Janke Pieters; dopen Grote Kerk HRL dtb 330
Douwe Klaases geb 8 dec 1780, ged 16 jan 1781 Grote Kerk HRL, zv Klaas Gabes en Antje Douwes
Eile Klaases huwt met IJpkje Gerrits, kind: Klaas Eiles, geb 15 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL
Elske Klaases geb 24 mrt 1807 HRL, ged 12 apr 1807 HRL, dv Klaas Douwes en Janke Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1807
Engele Klaases zie: Peen
Evert Klaases zie ook: E.K. de Vries; In het Jaar Een Duizend sevenhondert seven tagtig den seven twintigste dec is geb Evert zv Klaas Gerbens en Johanna Everts. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 mei 1816
Fedde Klaases F.C. ende Antje Christiaens beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Christiaen Dirks, 20 May 1747; huwt met Antje Christiaens, beyde van HRL, geproclameerdt den 21-28 May en den 4 jun 1747 en ook getrouwt; ovl 22 jan 1788 HRL, oud 70 jaar; kind: Claas Feddes, ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Claas Feddes, ged 18 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Feddes, ged 16 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Christiaans Feddes, ged 10 apr 1753 Grote Kerk HRL; kind: Cristiaen Feddes, ged 12 okt 1751 Grote Kerk HRL; kind: Claas Feddes, ged 9 sep 1749 Grote Kerk HRL
Fijke Klaases geb 16 nov 1783, ged 2 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Klaas Berends en Koenigje Lieuwes; kind: Fyke Claases, geb 26 feb 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL; moeder als: Kunnigje L.
Femme Klaases geb 10 mrt 1785, ged 28 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Klaas Femmes en Grietje Jakobs
Fimme Klaases zie ook: van Klaarbergen; geb 21 dec 1809 HRL, N.H., dv Klaas Wiebes en Jacoba Adams; dopen Grote Kerk HRL 1809; Finne Klaases, geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL, dv Claas Wybes en Jacoba Adams
Freerk Klaases ged 12 jan 1744 Grote Kerk HRL, zv Klaas Freerks en Marijke Ages
Gabbe Klaases ged 29 apr 1766 Grote Kerk HRL, zv Klaas Gabbes en Antje Douwes
Gaele Klaases huwt met Tietje Lieuwes, N.H., kind: Klaas Gaeles, geb 1 feb 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802
Geert Klaases zie: Steenveld
Geertje Klaases zie: van Smeden, de Vries, Wijga
Geertje Klaases ged 3 may 1740 Grote Kerk HRL, dv Klaas Harmens en Piettje Jans
Geeske Klaases geb 18 nov 1795, ged 29 dec 1795 Grote Kerk HRL, dv Klaas Dirks en Aaltje Fokkes; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en negentig den Agttiende nov is Geboren Geeske, dv Klaas Dirks en A.F. Afgevenen op den Raadhuize binnen HRL den 11 dec 1815
Geeske Klaases Johannes Harkes van Balk en G.K. van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes, en vervolgens met attestatie van hier, naar Balk vertrokken, om aldaar in den huw staat te worden ingezegend en op 14 nov 1773 te Balk getrouwd volgens attestatie van daar van 16nov, get. C. Jongsma, v. d. m. en IJgram Edgers, schoolmeester
Gepkjen Klaases huwt met Hendrik Alberts Koster, kind: Klaas Hendriks Koster, geb 1 feb 1794, ged 1 apr 1794 Grote Kerk HRL
Gerbertje Klaases huwt met Hendrik Allers Venster, kind: Klaas Hendriks Venster, geb 30 nov 1795, ged 3 jan 1796 Grote Kerk HRL
Gertje Klaases ged 16 nov 1751 Grote Kerk HRL, dv Klaas Klaasen en Trijntje Reins
Gosse Klaases mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; huwt met Trijntje Sijbrens op 19 jul 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 19 jul 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; G.C. ende Trijntje Sybrens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Jansen, goede bekende, 4 jul 1795; ondertrouw HRL
Grietje Klaases ged 17 nov 1744 Grote Kerk HRL, dv Klaas Gerrits en Trijntje Janz
Grietie Klaases ged 7 jun 1756 Grote Kerk HRL, dv Klaas Pieters en Antie Romkes
Grietje Klaases huwt met Klaas Hendriks Bleeker, geb 21 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL
Grietje Klaases oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-196; VT1839
Grietje/Guitje Klaases geb 1773 HRL, ovl 31 jul 1843 HRL, huwt met Jan H. Klaasen, dv Klaas Klases en Aagje Sibbeles; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1843; kind: Aage Jans, geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: Grietje J.
Haantje Klaases ged 5 dec 1747 Grote Kerk HRL, zv Klaas Jansen en Grijtje Haantjes
Hans Klaases ged 15 jul 1766 Grote Kerk HRL, zv Klaas Hansen en Aaltje Pieters; ged 11 jun 1754 Westerkerk HRL, zv Claas Hanses en Aaltie Pieters
Hans Klaases H.K. en Antje Meyles, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 3 sep 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Aafke Hanses, geb 9 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Hanses, geb 4 jun 1780, ged 13 jun 1780 Grote Kerk HRL; kind: Meile Hanses, geb 14 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Hanses, geb 13 jan 1787, ged 6 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Hanses, geb 5 okt 1791, ged 25 okt 1791 Grote Kerk HRL; Do. den 5 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerden ter Vergadering met desZelfs Zoons, de Burgers H.C., Jan van Straten, Obbe Wijnalda en Gerrijt Oudeboon, Welke door den fiscus geciteerd Waaren, over gepleegde Baldadigheden aan ''t huis van den Burger Jacob Strelitz alhier, en Zijn deZelve daar over ernstig gecorrigerd, met recommandatie Zich daar van in ''t Vervolg te onthouden. (GAH45)
Harmen Klaases zie: Cornel, Kamstra, Mulder, Steinfort
Harmen Klaases huwt met Elisabeth Jeltes op 25 feb 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 29 dec 1793; huw Grote Kerk HRL 1794; H.C. en Elizabeth Jeltes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsbrand Wytzes, goede bekende, 14 dec 1793; ondertrouw HRL; H.K. en Elizabeth Jeltes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt 25 feb 1794
Hendrik Klaases ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaassen en Rigtie Folkerts
Hendrik Klaases ged 16 nov 1756 Grote Kerk HRL, zv Klaas Doedes en de Overleeden Froukien Hendriks
Hendrik Klaases geb 16 mrt 1778, ged 7 apr 1778 Grote Kerk HRL, zv Klaas Tietes en Lijsbeth Lieuwes
Hendrik Klaases huwt met Akke Willems, kind: Hette Hendriks, geb 22 jan 1774, ged 10 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hette Hendriks, geb 22 apr 1777, ged 6 mei 1777 Grote Kerk HRL
Hendrik Klaases ovl HRL. 1783 ... , huwt met Rinske Doekes, kind: Klaas Hendriks Wiersma, geb 1779 HRL, in leven blokmakersknecht; BS huw 1833, ovl 1836; kind: Klaas Hendriks, geb 20 feb 1774, ged 10 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Hendriks, geb 10 nov 1777, ged 28 dec 1777 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Hendriks, geb 22 sep 1780, ged 17 okt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Hendriks, geb 20 may 1784, ged 15 jun 1784 Grote Kerk HRL
Hylke Klaases ged , samen met Robijn Klaases, 4 may 1751 Grote Kerk HRL, zv Klaas Harmens en Grietje Jans
Hielke Klaases ovl voor 1812, huwt met Trijntje Teunis; BS ovl 1811; gebruiker van wijk A-090, gealimenteerd, eigenaar is Doopsgez. Gemeente 1814. (GAH204); H.K. en Trijntje Teunis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn ten 24. zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd
Hylkje Klaases geb 4 aug 1773, ged 17 aug 1773 Grote Kerk HRL, dv Klaas Hijlkes en Jenneke Jans
Hiltje Klaases ged 9 sep 1760 Grote Kerk HRL, dv Klaas Ruurdts en Titje Ulbes
Hiltje Klaases geb 23 jan 1797, ged 12 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Klaas Rinses en Neeltje Jacobs
Hiltje Klaases geb 17 nov 1773, ged 28 dec 1773 Grote Kerk HRL, dv Klaas Freerks en Trijntje Jelles
Hiltje Klaases geb 4 jan 1774, ged 1 feb 1774 Grote Kerk HRL, dv Klaas Pieters en Trijntje Lieuwes
Hiske Klaases geb 24 dec 1775, ged 16 jan 1776 Grote Kerk HRL, dv Klaas Dirks en Baukje Pieters
Jacob Klaases ged 1 nov 1744 Westerkerk HRL, zv Klaas Wouters en IJtje Jacobs
Jacob Klaases geb 10 jan 1792, ged 21 feb 1792 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klases en Mayke Durks
Jakob Klaases geb 14 jun 1780, ged 25 jun 1780 Grote Kerk HRL, zv Klaas Jakobs en Tjitske Arjens
Jakob Klaases huwt met IJtje Dirks, kind: Grietje Jakobs, geb 30 aug 1776, ged 15 sep 1776 Grote Kerk HRL
Jan Klaases ged 9 sep 1770 Grote Kerk HRL, zv Klaas Jans en Sijke Aukes
Jan Klaases ged 31 jul 1753 Grote Kerk HRL, zv Klaas Jans en Klaaske Klazes
Jan Klaases geb 26 okt 1792, ged 20 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Klaas Sijbrens en Antje Jans
Jan Klaases geb 1 mrt 1810, ged 20 mrt 1810 Grote Kerk HRL, zv Klaas Jans en Trijntje Dirks
Jan Hendrik Klaases geb 8 mrt 1807 HRL, ged 24 mrt 1807 HRL, N.H., ovl 11 mei 1833 Maastricht, soldaat bij de 2e Kompagnie van het Eerste Bataillon der Achtste Afdeling Infanterie, zv Jan Hendrik K, en Grietje Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1833
Jan Klaases huwt met Dieuwke Uilkes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 20-27 sep en den 4 okt 1739 en doe ook getrouwt; J.C. ende Dieuke Uilkes beide van HRL, koomende voor de Bruit Poulus Jansen, trekschipper, 19 sep 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jan Klaases J.C. ende Sjoerdtie Sjoerds, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Sjoerd Fransen desselfs vaeder, 13 Apr 1748; huwt met Sjoerdtje Sjoerdts, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 apr 1748 en doen ook getrouwt; kind: Jiskje Jans, ged 6 apr 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: Jurriaan Jans, ged 23 sep 1760 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jans, ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Jans, ged 26 jan 1752 Grote Kerk HRL; kind: Claas Jans, ged 3 mrt 1750 Grote Kerk HRL; kind: Willemke Jans, ged 3 dec 1748 Grote Kerk HRL
Janke Klaases zie ook: J.C. Oosterbaan; Extract uit het Doop Reg. gehouden bij de Gereformeede Gemeente der Stad Dockum; 1797 de 1 okt is ged een dv Jacob de Bruin en J.K. Echtelieden en Getuigen en is genaamd Hiltje, Geboren den 12 September. Dokkum den 2 jan 1817
Janke Klaases ged 18 sep 1753 Grote Kerk HRL, dv Klaas Christiaans en Lijsbert Gouwkes
Janke Klaases ged 3 feb 1761 Grote Kerk HRL, dv Klaas Tijttes en Lijsbeth Lieuwes
Janke Klaases ged 30 jan 1759 Grote Kerk HRL, dv Klaas Ruirds en Tijtie Ulbes; ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL, dv Klaas Ruirts en Tijttie Ulbes
Janke Klaases geb 6 mrt 1776, ged 19 mrt 1776 Grote Kerk HRL, dv Klaas Hijlkes en Jenneke Jans
Janke Klaases geb 1774 HRL, ovl 20 aug 1818 HRL, ongehuwd; BS ovl 1818
Jantje Klaases ged 11 okt 1768 Grote Kerk HRL, dv Klaas Jans en Sijke Aukes
Jantje Klaases ged 18 jul 1758 Grote Kerk HRL, dv Klaas Janssen en Klaaske Klazes
Jantje Klaases geb 8 okt 1781, ged 11 nov 1781 Grote Kerk HRL, dv Klaas Dirks en Japke Johannes
Jelle Klaases zie ook: J.K. Overdijk; ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL, zv Klaas Ottes en Antje Rommerts; huwt met Aafke Oenes, kind: Klaas Jelles, geb 15 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Ate Jelles, geb 23 nov 1793, ged 8 dec 1793 Grote Kerk HRL
Jeltje Klaases ged 6 aug 1754 Grote Kerk HRL, dv Klaas Scheltes en IJtske Reiners
Jetze Klaases geb 28 mrt 1778, ged 14 apr 1778 Grote Kerk HRL, zv Klaas Ruurds en Janneke Kornelis; Weesvoogden betalen f. 35:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiend loon van J.C., 15 may 1792 (GAH1124); id. f. 80:0:0, samen met Hendrik Klein, 27 may 1794 (GAH1126)
Jetske Klaases geb 26 jan 1788, ged 26 feb 1788 Grote Kerk HRL, dv Klaas Wybes en Gerritje Ulbes
Jetske Klaases geb 16 sep 1778, ged 4 okt 1778 Grote Kerk HRL, dv Klaas Jans en Sijke Aukes
Jetske Klaases Reinier van Nes en J.K., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes, zijnde 9 may 1773 HRL, en toen getrouwt
Johannes Klaases geb 28 mrt 1789, ged 21 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Klaas Dirks en Japke Johannes
Johannes Klaases geb 26 sep 1772, ged 18 okt 1772 Grote Kerk HRL, zv Klaas Pieters en Japke Pieters
Johannes Klaases J.K. van Makkum en Tetje Coens van HRL, laatst geproclameert 30 nov 1777 HRL, en 7 dec 1777 te Makkum getrouwt volgens adtestatie vandaar, get. 27 dec 1777 B. Stapert, schooldienaar
Joukje Klaases huwt met Johannes Elias, geb Klaas Johannes, geb 14 aug 1795, ged 25 aug 1795 Grote Kerk HRL
Jurre Klaases geb 22 okt 1797, ged 12 nov 1797 Grote Kerk HRL, zv Klaas Jurres en Sjoukje Klaases
Karst Klaases ged 2 sep 1760 Grote Kerk HRL, zv Klaas Hanzen en Aaltie Pijters
Klaas Klaases ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, zv wijlen Klaas Bartels en Lamkien Rommerts
Klaas Klaases ged 20 jul 1745 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaasen en Rixje Folkerts
Klaas Klaases ged 26 aug 1755 Grote Kerk HRL, zv Klaas Jansen en Klaaske Klazes
Klaas Klaases ged 4 mei 1760 Westerkerk HRL, zv Klaas Klaassen en Lijsbeth IJsbrands
Klaas Klaases ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 33:1:0 voor twee schouw sponturf en werkloon, 5 may 1809, quit. no. 2 (GAH1141)
Klaas Klaases geb 2 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaasses en Maike Dirks; Dirk Klaases, geb 6 nov 1788, ged 27 jan 1788 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaasses en Mayke Dirks
Klaas Klaases geb 12 feb 1781, ged 13 mrt 1781 Grote Kerk, zv Klaas Klaassen en Geeske Wygers
Klaas Klaases geb 11 sep 1773, ged 30 sep 1773 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaases en Lijsbeth Jakobs
Klaas Klaases K.K. en Elizabeth Jakobs van Gorkum, getrout, na voorgaande proclamatien op drie agter eenvolgende Sondagen, waarvan de laatste is geweest 17 mei 1772 HRL, en toen getrout; kind: Klaas Klaases, geb 11 sep 1773, ged 30 sep 1773 Grote Kerk HRL
Klaaske Klaases ged 7 apr 1767 Grote Kerk HRL, dv Klaas Jans en Sijke Aukes
Klaaske Klaases ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL, dv Klaas Alberts en Antje Pieters
Klaaske Klaases zie ook: K. Reidsma; huwt met Robijn Leiker, kind: Trijntje Robijns Leiker, geb 28 sep 1796, ged 1 nov 1796 Grote Kerk HRL
Klaaske Klaases Harmen Beerends en K.K., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 22 oct 1775 HRL, en toen getrouwd
Klaaske Klaases geb 1744 HRL, ovl 18 feb 1827 HRL, huwt met Berend Harmens; BS ovl 1827
Claaske Klaases huwt met Jacob Jurres, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 jan 1745 en ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Grietje Jacobs, ged 6 jun 1751 Grote Kerk HRL; kind: Jurre Jacobs, ged 5 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Leeuwkje Klaases Obbe Gerrits van Midlum en L.K. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 may 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens vertoond getuigenis
Lijsbertus Klaases zie: van Goch
Lieuwe Klaases ged 24 nov 1762 Grote Kerk HRL, zv Klaas Tijttes en Lijske Lieuwes
Lieuwe Klaases geb 9 feb 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL, zv Klaas Beerends en Kunigje Lieuwes; geb 1 nov 1792, ged 13 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Klaas Berends en Kunnigje Lieuwes
Liskien Klaases ged 25 okt 1757 Grote Kerk HRL, dv Klaas Arjens en Gadske Cornelis
Lutske Klaases huwt met Pieter Daniels, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801; Pieter Daniels en L.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Daniel Pieters, geb 9 feb 1792, ged 20 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Pieters, geb 2 jun 1793, ged 25 jun 1793 Grote Kerk HRL; kind: Hesther Pieters, geb 25 apr 1795, ged 19 may 1795 Grote Kerk HRL, vader op zee; kind: Daniel Pieters, geb 27 jul 1796, ged 9 aug 1796 Grote Kerk HRL
Maayke Klaases geb 6 sep 1773, ged 19 sep 1773 Grote Kerk HRL, dv Klaas Pieters en Geertje Barres
Maeyke Klaases Fokke Karstens ende M.C. beide van HRL, komende wegens de bruid Willem Tomas desselvs swager, 24 Feb 1748; huwt met Fokke Karsten, beyde van HRL, geproclameerd den 25 feb en den 3-10 mrt 1748 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Marten Klaases ged 7 sep 1756 Grote Kerk HRL, zv Klaas Martens en Geertie Samuels
Marijke Klaases geb 5 dec 1784, ged 21 dec 1784 Grote Kerk HRL, dv Klaas Sybrens en Antje Jans; geb 24 may 1787, ged 19 jun 1787 Grote Kerk HRL, dv Klaas Sybrens en Antje Jans
Metje Klaases geb 23 aug 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL, dv Klaas Sybes en Gerritje Eelkes
Otte Klaases ged 23 nov 1749 Westerkerk HRL, zv Klaas Ottes en Antje Rommerts
Pieter Klaases ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL, zv Klaas Pieters en Aukje Uilkes
Pytter Klaases ged 16 apr 1770 Grote Kerk HRL, zv Klaas Pijtters en Japke Pijtters
Pyter Klaases ged 10 jun 1760 Grote Kerk HRL, zv Klaas Bartels en Lamkien Rommerts
Pieter Klaases geb 7 sep 1779, ged 24 okt 1779 Grote Kerk HRL, zv Klaas Pieters en Geertje Baaris, (ook: Barres); geb 24 feb 1781, ged 11 mrt 1781 Grote Kerk HRL, zv Klaas Pieters en Jetje Barres; geb 22 dec 1783, ged 18 jan 1784 Grote Kerk HRL, zv Klaas Pieters en Geertje Barres
Pieter Klaases P.K. en Arriaantje Warnars, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 29 nov 1772 HRL, en toen getout
Pyttie Klaases ged 3 okt 1769 Grote Kerk HRL, dv Klaas Gabes en Antie Douwes; Pijtje Claases, ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Claas Gabes en Antje Douwes
Pietje Klaases ged 8 jul 1749 Grote Kerk HRL, dv Klaas Arjens en Tjietske Heeres
Pietje Klaases huwt met Jan Dirks, kind: Dirk Jans, geb 25 okt 1810, ged 20 nov 1810 Grote Kerk HRL
Pleuntje Klaases geb 14 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL, dv Klaas Dirks en Aake Klaases
Popkie Klaases ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL, dv Klaas Klaassen en Lijsbeth IJsbrandts
Reinou Klaases geb 22 sep 1784, ged 19 okt 1784 Grote Kerk HRL, dv Klaas Sijes en Wytske Hinnes
Rinske Klaases ged 8 okt 1747 Grote Kerk HRL, dv Klaas Klaasen en Rigtsje Folkerts
Rinske Klaases huwt met IJde Pieters, kind: Johannes IJdes, geb 20 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Grietje IJdes, ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL
Rinske Klaases geb 20 dec 1773, ged 1 feb 1773 Grote Kerk HRL, dv Klaas Jakobs en Tjitske Arri?ns
Rintje Klaases ged 18 nov 1746 Grote Kerk HRL, zijndde oudt 12 en 3/4 jaar, dv Wijlen Klaas Rintjes en Stijntje Andrijs
Rommert Klaases zie: Blaauw, 2x Overdijk, Prose
Rommert Klaases ged 20 may 1753 Westerkerk HRL, zv Klaas Ottes en Antje Rommerts
Romert Klaases geb 12 feb 1794, ged 12 aug 1798 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaases en Maaike Dirks
Sybren Klaases zie: de Haan
Sybren Klaases geb 22 may 1793, ged 11 jun 1793 Grote Kerk HRL, zv Klaas Anes en Riemke Sijbrens
Sybren Klaases geb 9 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv Klaas Sybrens en Antje Jans
Sytske Klaases zie: Blok, Draaisma, Heins, Rienstra, Visser
Zytske Klaases ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL, dv Klaas Bartels en Lamkjen Rommerts
Sietske Klaases huwt met Johannes Hendriks, kind: Klaaske Johannes, geb 5 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL
Sytske Klaases geb 1 jan 1775, ged 29 jan 1775 Grote Kerk HRL, dv Klaas Jans en Sijke Aukes
Sytske Klaases geb 23 nov 1772, ged 29 dec 1772 Grote Kerk HRL, dv Klaas Pieters en Trijntje Lieuwes
Sytske Klaases Freerk Jans van Almenum en S.K. van Midlum, laatst geproclameert en hier getrouwd op dato dezes 15 jun 1777 HRL, na vertoonde adtestatie van Midlum, getekent Agg. Haitsma, Theol. doctor, en P.L. Galama, schooldienaar aldaar
Sikke Klaases ged 23 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, zv Klaas Tijtes en Lijsbeth Lieuwes; huwt met Sjoukje Hayes op 25 sep 1796 HRL, komt van HRL, N.H., kinderen: Klaas Klaasen de Vries, geb 1798 HRL, Fokkje Sikkes, geb 20 jul 1804 HRL, Liesbeth Sikkes, geb 18 jul 1802 HRL, Fokje Sikkes, geb 13 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, 1804, BS ovl 1858; kind: Klaas Sikkes, geb 2 okt 1797, ged 17 okt 1797 Grote Kerk HRL
Symon Klaases S.C. en Janke Stoffels, beyde van HRL, komende weegens de bruid Jan Hendriks desselfs swaeger, 15 Aug 1744; huwt met Janke Stoffels, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 Augusti 1744 en getrout den 6 September
Simon Klaases geb 29 sep 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL, zv Klaas Simons en Tjitske IJmkes
Sjoerd Klaases S.K. en Janke Bentes, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 26 jul 1772 HRL, en toen getrout
Sjoukje Klaases ged 19 jan 1772 Grote Kerk HRL, dv Klaas Simons en Tjitske IJmkes
Sjouwkje Klaases huwt met Heere Harmens, kind: Klaas Heeres, ged 10 dec 1748 Grote Kerk HRL
Sjoukie Klaases ged 27 okt 1761 Grote Kerk HRL, dv Klaas Bartels en Lamkjen Rommerts
Sjouwkjen Klaases huwt met Pieter Matthijssen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 okt en 5-12 nov 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Pijter Matthijssen ende S.C. beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs broodheer Gerrit Tjallings, 28 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Teunis Klaases geb 17 jul 1773, ged 28 sep 1773 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaassen en Trijntje Teunis
Tietje Klaases zie: Haagstra
Titske Klaases ged 22 mrt 1757 Grote Kerk HRL, dv Klaas Pieters en Lutske IJekes
Tjalkie Klaases ged 10 dec 1765 Grote Kerk HRL, dv Klaas Jansz, in leven de vdr, en Klaaske Klases
Tjebbe Klaases huwt met Geeltje Franszen, kind: Trijntje Tjebbes, geb 29 mrt 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Teeke Tjebbes, geb 5 aug 1775, ged 29 aug 1775 Grote Kerk HRL; kind: Frans Tjebbes, ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Taeke Tjebbes, ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL
Tjetske Klaases ged 30 okt 1743 Westerkerk HRL, dv Klaas Symons en Imkjen Jetses
Trijntje Klaases zie: Bakker, de Beer, Brink, vd Brug, de Jong, vd Sluis, vd Velde, Voogd, de Vries, Wiersma, de Wit, IJsenbeek, van der Zee
Trijntie Klaases ged 6 mrt 1770 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJeppes en Antje Simons
Trijntje Klaases ged 4 apr 1745 Grote Kerk HRL, dv Klaas Lodewijks en Antje Corneelis
Trijntje Klaases ged 12 mrt 1747 Grote Kerk HRL, dv Klaas Alberts en Simontje Klaassen
Tryntje Klaases geb 21 feb 1872, ged 19 mrt 1782 Grote Kerk HRL, dv Klaas Klaassen en Geesje Wygers
Trijntje Klaases Rienk Hijlkes en T.K., beide van HRL, laatst geproclameerd 5 dec 1773 HRL, en toen getrouwd
Trijntie Klaases 1761 ... ovl 8 mei 1812 HRL; wijk H-234, werkster, dv Klaas Hielkes en Jenne Jans; BS ovl 1812; ged 23 aug 1763 Westerkerk HRL, dv Klaas Hijlkes en Jenneke Jans
Trijntje Klaases ovl voor 1866, huwt met Dirk de Jong; BS ovl 1865
Trijntje Klaases geb 11 nov 1809 HRL, N.H., dv Klaas Cornelis en Jeltje Uilkes; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 11 nov 1809, ged 4 jan 1810 Grote Kerk HRL, dv Klaas Cornelis en Jeltje Uilkes
Tijs Klaases ged 1 aug 1747 grote Kerk HRL, zv Klaas Gerrits en Trijntje Jans
Waaling Klaases geb 16 jul 1795, ged 9 aug 1795 Grote Kerk HRL, zv Klaas Wybes en Lijsbeth Waalings
Wybe Klaases ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL, zv Klaas Jansen en Klaaske Klaases; ged 7 sep 1762 Grote Kerk HRL, zv Klaas Jansen en Klaaske Klases
Wybe Klaases geb 25 nov 1792, ged 23 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Klaas Wybes en Lijsbeth Waalings
Wybe Klaases geb 17 feb 1790, ged 23 mrt 1790 Grote Kerk HRL, zv Klaas Wybes en Gerritje Ulbes; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd en negentig den Seventiende feb is Geboren Wybe zv Klaas Wybes en Gerritje Ulbes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 mei 1815
Wybe Klaases zie ook: van Klaarbergen; geb 23 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Klaas Wybes en Jacoba Adams
Wytske Klaases geb 28 feb 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL, dv Klaas Klaasses en Mayke Dirks
Wytske Klaases huwt met Wybe Dirks van der Vliet, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 Jannewari en getrout de 5 Febrij 1764
Willem Klaases geb 26 nov 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Klaas Harmens en Tjitske IJsbrands
Willem Klaases geb 19 mrt 1781, ged 3 apr 1781 Grote Kerk HRL, zv Klaas Pieters en Aukje Uilkes
Yde Klaases zie: Bloemsma; IJ.C. en Geertje Cornelis, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 nov 1807; ondertrouw HRL
Ifke Klaases ged 26 apr 1769 Grote Kerk HRL, dv Klaas Pijtters en Japke Pijters
Ymke Klaases geb 19 jul 1778, ged 7 aug 1778 Grote Kerk HRL, zv Klaas Simens en Tjitske Ymkes
Ytje Klaases geb 22 nov 1796, ged 11 dec 1796 Grote Kerk HRL, dv Klaas Cornelis en Pietje Hendriks
Akke Klaassen Foppe Atses van Stavoren en A.K. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 jul 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Kornelis Klaassen K.K. van St. Jacobi Parochie en Aafke Hendriks van HRL, zijnde laatst geproclameert op dato dezes 25 sep 1774 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Jacobi Parochie om aldaar in den echten staat te worden bevestigd, zoals geschied is 2 oct 1774, volgens acte
Elizabeth Klaassen Reinier van Urk, soldaat in de compagnie van Luitenant Collonel van Gerstein, in ''t eerste Battaillon van het Regiment van Generaal Major van Nottitzt, van HRL, en E.K. van Maastricht, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Evert Klaassen E.K. en Sjoukjen Jakles de Hoop, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Frans Klaassen F.K. en Klaaske Willems, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 13 jun 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Grietje Franses, geb 5 apr 1780, ged 18 apr 1780 Grote Kerk HRL; kind: Willem Franses, geb 7 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Tryntje Franses, geb 7 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL; kind: Tjamke Franses, geb 19 apr 1787, ged 8 may 1787 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Franses, geb 6 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL
Geertje Klaassen huwt met Evert Huberts, kind: Hubert Everts, geb 25 aug 1780, ged 26 aug 1780 Grote Kerk HRL
Grietje Klaassen Jan Henken en G.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Grietje Klaassen Sijds Hommes en G.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jacob Klaassen zie ook: J.K. Houtkoper; huwt met IJttie Klaassen, kind: Cornelis Jacobs, ged 4 okt 1768 Grote Kerk HRL
Jan Klaassen J.K. van HRL, en Klaaske Stevens van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad, en zijn getrouwd op den 18 nov 1781 HRL
Jan Klaassen J.K. en Janke Sibes, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 10 apr 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Grietje Jans, geb 21 nov 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Jans, geb 14 jul 1782, ged 30 jul 1782 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Jans, geb 15 dec 1783, ged 6 jan 1784 Grote Kerk HRL
Jurjen Klaassen J.K. en Trijntje Cornelis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Klaas Klaassen huwt met Geeske Wygers, kind: Klaas Klaases, geb 12 feb 1781, ged 13 mrt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Tryntje Klaases, geb 21 feb 1782, ged 19 mrt 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: Geesje W.
Klaas Klaassen huwt met Trijntje Teunis, kind: Teunis Klaases, geb 17 jul 1773, ged 28 sep 1773 Grote Kerk HRL
Lodewijk Klaassen L.K. en Janneke Kornelis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 aug 1780 HRL, en zijn getrouwd op den 29 naastvolgende; kind: Wikje Lodewijks, geb 5 apr 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL
Maartje Klaassen Bartolomeus Kaspers en M.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 jun 1781 HRL, en zijn getrouwd op den 4 daaraanvolgende; kind: Lysbeth Bartholomeus Klok, geb 7 may 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL, vader als: B. Klok; kind: Kasper Bartholomeus Klok, geb 25 nov 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk rha
Pieter Klaassen P.K. en Trijntje Daniels Beva, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Christina Pieters, geb 26 feb 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Pieters, geb 16 mrt 1788, ged 30 mrt 1788 Grote Kerk HRL
Pieter Klaassen P.K. en Baatje Oeges, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1779 HRL, en zijn den 30 daaraanvolgende getrouwd
Rijckert Klaassen zie: Frey
Sytske Klaassen Roelof Harmens Pieters en S.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hiltje Roelofs Dijters, geb 8 okt 1784, ged 26 okt 1784 Grote Kerk HRL
Sjouwkien Klaassen huwt met Simon Jans, kind: Harm Simons, ged 23 okt 1753 Grote Kerk HRL
Trijntje Klaassen Jan Jakobs Burggraaf en T.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jakob Jans, geb 11 apr 1787, ged 6 may 1787 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jans, geb 6 jan 1790, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jans, geb 2 mrt 1792, ged 25 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Willem Jans Burggraaf, geb 19 mrt 1796, ged 10 apr 1796 Grote Kerk HRL; kind: Geiske Jans Burggraaf, geb 5 may 1798, ged 27 may 1798 Grote Kerk HRL
Wytse Klaassen W.K. en Grietje Jansen IJsenbeek, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Klaas Wytses, geb 16 mrt 1788, ged 8 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Wytses, geb 31 aug 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jan Wytses, geb 25 nov 1794, ged 16 dec 1794 Grote Kerk HRL
Yede Klaassen IJ.K. van Almenum en Hyke Rintjes van Oosterbierum, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 may 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Ytje Klaassen Harmen Jansen Baimar en Y.K., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 14 feb 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd
Antje Klaasses huwt met Wybe Hendriks, kind; Grietje Wybes, geb 8 dec 1788, ged 23 dec 1788 Grote Kerk HRL
Antje Klaasses huwt met Jakob Dirks, kind: Dirk Jakobs, geb 3 aug 1778, ged 1 sep 1778 Grote Kerk HRL
Baukje Klaasses huwt met Hartman Sybrands, kind: Dieuwke Hartmans, geb 9 jun 1781, ged 8 jul 1781 Grote Kerk HRL
Dirkje Klaasses huwt met Teunis Norbruis, kind: Johannes Teunis Norbruis, geb 6 okt 1779 ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Teunis Norbruis, geb 6 nov 1781, ged 27 nov 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Teunis Norbruis, ged 1 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Eybert Klaasses huwt met Martjen Vlielander, kind: Grietje Eyberts, geb 12 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL
Elske Klaasses huwt met Douwe Jans, kind: Klaas Douwes, geb 28 dec 1777, ged 27 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Douwes, geb 21 nov 1782, ged 17 dec 1782 Grote Kerk HRL
Feikjen Klaasses zie: Bloemsma; Hendrik Eerig ende F.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas IJedes Bloemsma, deszelfs vader, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Geertje Klaasses huwt met Eble Gosses, kind: Gosse Ebles, geb 13 apr 1784, ged 27 apr 1784 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Gerrit Klaasses huwt met Grietje Jans, kind: Kobusje Gerrits, geb 19 may 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL
Gerritje Klaasses huwt met Pieter Christiaans, kind: Hinke Pieters, geb 2 nov 1780, ged 21 nov 1780 Grote Kerk HRL
Getje Klaasses huwt met Kornelis Tobias, kind: Trijntje Kornelis, geb 13 aug 1778, ged 8 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Cornelis, ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL
Grietje Klaasses huwt met Jan Harmens Gonggrijp, kind: Harmen Jans Gonggrijp, geb 17 jul 1789, ged 4 aug 1789 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jans Gonggrijp, geb 1 sep 1790, ged 14 sep 1790 Grote Kerk HRL
Grietje Klaasses Klaas Jans Bakker van Medemblik en G.K. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 nov 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Hendrik Klaasses huwt met Akke Willems, kind: Hendrik Hendriks, geb 11 apr 1780, ged 25 apr 1780 Grote Kerk HRL; kind: Sierk Hendriks, ged 12 nov 1771 Grote Kerk HRL
Janke Klaasses huwt met Haring Jurjens, kind: Lysbeth Harings, geb 4 jul 1782, ged 28 jul 1782 Grote Kerk HRL
Jantje Klaasses huwt met Cornelis Jans, kind: Sijtske Cornelis, geb 8 may 1788, ged 27 may 1788
Jelle Klaasses huwt met Joukje Harmens, kind: Jouke Klaases, geb 1 mrt 1785, ged 5apr17 85 Grote Kerk HRL
Metje Klaasses Auke Monses en M.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad, en zijn getrouwd den 10 feb 1782 Hark
Oege Klaasses huwt met Marijke Wouters, kind: Trijntje Oeges, geb 19 nov 1787, ged 18 dec 1787 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Oeges, geb 12 feb 1789, ged 3 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Pieter Klaasses huwt met Eelkje Beerends, kind: Dieuke Pieters, geb 19 dec 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Pieters, geb 1 jan 1793, ged 22 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Antje Pieters, geb 24 aug 1796, ged 25 okt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Berend Pieters, geb 12 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL, moeder als E.B. Siderius
Pieter Klaasses huwt met Sytske Aarts, kind: Menke Pieters, geb 18 nov 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL
Rinnert Klaasses huwt met Sijtje Everts, kind: Trijntje Rinnerts, geb 9 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Teunis Rinnerts, ged 23 okt 1770 Grote Kerk HRL
Rommert Klaasses huwt met Gepke Tijssen, kind: Sjoukje Rommerts, geb 3 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Berber Rommerts, geb 19 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Getje Rommerts, geb 1 mrt 1787, ged 3 apr 1787 Grote Kerk HRL
Rommert Klaasses huwt met Antje Pieters, kind: Klaas Rommerts, geb 18 nov 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL
Rommert Klaasses zie ook: R.K. Blaauw; huwt met Antje Ages Agema, kind: Grietje Rommerts, geb 26 jan 1777, ged 16 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Age Rommerts, geb 17 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Rommerts, geb 4 aug 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Rommerts, geb 28 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Rommerts, geb 23 jan 1791, ged 6 feb 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Rommerts, geb 13 apr 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Rommerts, geb 22 jun 1796, ged 5 jul 1796 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en negentig den 22 jul is geb Neeltje dogter van R.K. en Antje Ages Agema. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Sara Klaasses huwt met Johannes Pieters Knobloch, kind: Klaas Johannes Knobloch, geb 12 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL
Sjouke Klaasses huwt met Foekje Jans, kind: Jan Sjoukes, geb 15 nov 1782, ged 5 jan 1783 Grote Kerk HRL; kind: Eelkjen Sjoukes, geb 31 jul 1784, ged 22 aug 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Sjoukes, geb 11 okt 1787, ged 20 nov 1787 Grote Kerk HRL; kind: Akke Sjoukes, geb 16 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL
Taekele Klaasses T.K. van Wijnaldum en Sjieuwkje Jansen van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 jun 1786 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 5 dier maand; kind: Klaas Taekeles, geb 26 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jan Taekes, geb 26 dec 1797, ged 7 jan 1798 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den Vierde nov is Geboren Antie dv Taekle K. en Sjoeke Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 sep 1815; T.K. onder Wijnaldum en Sjeuke Jans onder HRL, de eerste kerkkondiging is geschied den 21 May 1786. de tweede den 28 dito en de derde den 4 jun 1786. en is op dezelve dato attestatie gepasseerd om te HRL te trouwen. (inventarisnummer 1434, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Trijntje Klaasses huwt met Tabe Jansen, kind: Klaaske Tabes, geb 23 dec 1780, ged 15 feb 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jan Tabes, geb 17 may 1783, ged 22/29 jun 1783 Grote Kerk HRL, (beide data worden genoemd)
Trijntje Klaasses Herre Gerrits en T.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Aaltje Heeres, geb 24 nov 1784, ged 18 jan 1784 Grote Kerk HRL, vader als: Heere G.
Tijs Klaasses huwt met Simentje Reins, kind: Jeltje Tijsses, geb 11 nov 1778, ged 1 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Rein Tysses, geb 26 mrt 1780, ged 11 apr 1780 Grote Kerk HRL
Uilkje Klaasses huwt met Marten Jans, kind: Trijntje Martens, geb 5 may 1783, ged 20may 1783 Grote Kerk HRL
Ynske Klaasses huwt met Haring Gongrijp, kind: Jan Harings Gongrijp, geb 24 apr 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Harings Gongrijp, geb 4 jun 1783, ged 24 jun 1783 Grote Kerk HRL
Frans Klaazes huwt met Janke Louwrens, beyde van HRL, sijn geproclameert f. 11:18:25 aug 1743 en ook getrouwt den 10 September; F.C. ende Janke Louwrens beide van HRL, komende weegens de bruid Hendrik Arends, bontwever, 10 aug 1743; ondertrouw N.H. HRL
Grietje Klaazes ged 23 aug 1761 Grote Kerk HRL, dv Claas Pieters en IJbeltje IJmes; huwt met Sipke Arjens, (zie: Appel), kind: Klaas Sipkes, geb 30 okt 1799 HRL, ged 12 nov 1799 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1799; Sipke Arjens en de G.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Jacob IJemes de oom, 26 apr 1788; ondertrouw HRL; Sipke Arjens en G.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 12 daaraanvolgende; kind: Iebeltje Sipkes, geb 12 mrt 1789, ged 29 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Sipkes, geb 25 jul 1790, ged 8 aug 1790 Grote Kerk HRL; kind: IJbeltje Sipkes, geb 29 aug 1791, ged 13 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Sipkes, geb 5 okt 1794, ged 19 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Sipkes, geb 28 nov 1796, ged 13 dec 1796 Grote Kerk HRL; Ik ondergetekende Sipke Arjens Appel, Gleibakker te HRL verklaare bij deezen te concenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Arjen Sipkes Appel, Zeylmakersknegt, meede aldaar, bij mijn wijlen vrouw G.K. in Echt verwekt, om zich in het Huwelijk te begeeven met Antje Dirks, dienstmeid ten gemelde Steede, meerderjarige dogter vanDirk Sjerks en Grietje loods de ouders overleden, mogende alzoo gaarne lijden dat dezelve door de heer President Burgemeester Officier van de BS deezer Steede in ondertrouw worden opgenomen; de huwelijksafkondigingen plaats hebben, om na afloop dezelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 13 Febr. 1817; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agthondert en veertien den 31 dec is overleeden G.K. huisvrouw van Sipke Arjens Appel, oud 53 jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 feb 1817; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vier en negentig den 5 okt is geb Arjen zv Sipke Arjens en G.K. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 feb 1817
Berber Klaeses ged 8 feb 1752 Grote Kerk HRL, dv Klaes Ottes en Antje Rommerts
Folkert Klaeses ged 6 aug 1743 Grote Kerk HRL, zv Klaes Klaesen en Rixjen Folkerts
Oepke Klaeses Douwe Atses ende Klaeske Oepkes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder O.K., 27 dec 1749; Stoffel Pieters ende Aaltie Oepkes beide van deese Stadt, koomende voor de Bruit desselfs vader O.C., 18 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL; Andrijs Andrijs ende Jaepje Arjens, beide van HRL, huw.aang. 12 mrt 1735 HRL, Comende voor de bruid O.C., desselfs oom; huw.aang. HRL 1735
Wouter Klaeses ged 25 feb 1741 Westerkerk HRL, zv Klaes Wouters en IJtje Jacobs; ged 15 may 1740 Westerkerk HRL, zv Claas Wouters en IJttie Jacobs
Wilhelm Klages soldaat alhier in guarnisoen, huwt met Anna Catharina Huisers, beide van HRL, geproclam; de 25 Jannewari en de 1 en getrout de 8 Feberwari 1761 in de Westerkerk
Daniel Gerbens Klamstra geb 23 mrt 1778, geb 7 apr 1778 Grote Kerk HRL, zv Gerben Jans Klamstra en Klaaske Freerks
Germen Jans Klamstra huwt met Klaaske Freerks, kind: Hielkje Germens K, geb 1786 HRL; BS huw 1816; kind: Dani?l Gerbens Klamstra, geb 23 mrt 1778, geb 7 apr 1778 Grote Kerk HRL
Hielkje Germens Klamstra zie ook: Hylkje Gerbens; geb 1786 HRL, ovl 18 mrt 1849 HRL, huwt met Jouke Jolles Kanonrijder op 16 mei 1816 HRL, huw.afk. 5 en 12 mei 1816, visvrouw in 1849, dv Germen Jans K, en Klaaske Freerks; BS huw 1816, ovl 1849
Johannes Klamstra geb 20 sep 1768 HRL, inschrijfnummer 118, 126 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Pieter Jans Klamstra ovl voor 1802, uit zijn boedel worden diverse huizen verkocht 1801; zie ook: Pieter Jans; weesvoogden bet f. 59:3:6 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de verdiende loonen van Arjen Claeses en P.J.C., gleibakkersknegts en van Willem Willems en Jarig Arjens, tichelaersjongens, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 23:17:0 door P.C. bi de weduwe Feitema als gleibakker verdiend, 14 apr 1778. (GAH1109); id. f. 26:9:0, 28 jul 1778. (GAH1109); id. f. 21:16:0 4 mei 1779. (GAH1110); id. f. 38:9:2 wegens de verdiende loonen van A.C. en P.K., gleibakkersknegts, resp. f. 11:16:12 en f. 26:12:6, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 39:6:2, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 48:13:4, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 4:11:8 wegens erffenis van P.J.K. van sijn broeder die als soldaet is ovl en ''t selve voor sijn porsje heeft nagelaten, 11 nov 1777. (GAH1108); huwt met Rinske Marnstra, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 jul 1764; woont in 2e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; zie ook: Pieter Jans en P.J. Klamstra; weesvoogden bet f. 59:3:6 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de verdiende loonen van Arjen Claeses en P.J.C., gleibakkersknegts en van Willem Willems en Jarig Arjens, tichelaersjongens, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 4:11:8 wegens erffenis van P.J.C. van sijn broeder die als soldaet is ovl en ''t selve voor sijn porsje heeft nagelaeten, 11 nov 1777. (GAH1108); voogden bet f. 23:17:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door P.C. bi de wed. Feitema als gleibakker verdiend, 14 apr 1778. (GAH1109); id. f. 26:9:0, 28 jul 1778. (GAH1109); id. f. 21:16:0, 4 mei 1779. (GAH1110)
Frederica Fredriks Klander geb 4 may 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL, dv Fredrik Klander en Anna Andries Ruitenbach
Frederik Klander ook: Calander; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; zie ook verslag bij Gerbr. Pettinga inzake kaperschip ''Le Serpent'' (GAH45); kind: Frederica Fredriks Klander, geb 4 may 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL
Jeltje Fredriks Klander geb 1785 Franeker, huwt met Cornelis Bartels vd Meer op 5 jul 1826 HRL; huw.afk. 18 en 25 jun 1826, wonende te HRL, ook in 1828, dv Fredrik K, (gk) en Janna Andries Ruitenbach, vader ovl 31 jan 1820 Amsterdam, koopman aldaar, mdr. wonende te Amsterdam 1826; BS huw 1826, ovl 1828
Gabbe Klasen zie: Sibersma
Gerlof Klasen zie: Boonstra; G.C. en Neeltje Gerbens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Grietje Gerlofs, geb 1 apr 1810, ged 16 apr 1810 Grote Kerk HRL
Hendrik Klasen zie: Bakker, Bleeker, Blok, Koestra, Plantinga, Schaaf, van Wielen
Jacob Klasen ovl 18 apr 1797 HRL, huwt met Rinske Jans, kind: Bouwe Jacobs Zoete, geb ... ; BS huw 1823; kind: Bouwe Jacobs, ged 31 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jacobs, ged 19 jul 1750 Westerkerk HRL; kind: Jan Jacobs, ged 26 feb 1747 Westerkerk HRL; kind: Claas Jacobs, ged 8 nov 1744 Westerkerk HRL; kind: Metje Jacobs, ged 26 nov 1741 Westerkerk HRL
Jan Klasen ovl voor 1862, huwt met Gerkje van Dokkum, kind: Marijke Klasen, geb 1802 HRL; BS ovl 1861
Janke Klasen leefde in 1812, dv Klaas Hielkes en Jenne Jansens; BS ovl 1812
Jeskje Klasen pres. voogd Albert Noordga bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis tersake gelegateerd door J.K. waarvan bewijs op het testament door de voogden gepasseerd is, 2 apr 1763. (GAH1093)
Marijke Klasen geb 1802 HRL, ovl 2 feb 1861 HRL, huwt met Meindert Hibma, ovl wijk G-196, N.H., dv Jan Klasen en Gerkje van Dokkum; BS ovl 1861; bev.reg. Ha18 51 wijk G-204
Tjitske Klasen zie ook: Bakker; huwt met Christiaan Durcks, kind: Durck Christiaans, ged 23 apr 1765 Grote Kerk HRL
Roelof Klasens zie: Driesten
Trijntje Klasens ovl 31 mrt 1810 Wieuwerd, huwt met Henderik Karels Lesmann; BS huw 1819, ovl 1858
Aafke Klases zie: Jellema, vd Schaaf, Wijngaarden
Aafke Klases ovl voor 1832, huwt met Hendrik Geeles; BS huw 1831
Aaltje Klases zie: de Haan, van der Wal
Akke Klases zie: Bootsma, Hoekstra, Kingma
Alegonda Klases zie: Eisma
Andries Klases zie: Vliestra; A.C. en IJtje Eedes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL
Anna M Klases zie: Heins, IJsenbeek
Anne Klases zie: Woudema
Anne Klases ovl voor 1838, huwt met Trijntje Pieters, kind: Klaas Annes, geb ... ; BS huw 1837
Antje Klases Geëtraheerd uit het Aantekeningsboek van Overledene van den Jare 1814. In het Jaar Een duizend Achttienhondert veertien den Elfden dag der maand jul zijn voor ons President Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat dezer Gemeente van Workum departement Vriesland, Canton Hindeloopen, gecompareerd Theunis Gerrits Hobma, oud 62 Jaren, Turfdrager en Lammert Thomas van Spanjen, oud 30 Jaren huisnagtsknegt, beiden geburen aldaar, welke ons verklaard hebben dat Rienk Wiebes Valk, oud vijf en vijftig Jaren Acht maanden, toen van bedrijf winkelier, gewoond hebbende te Workum, geb te Dragten, zv Wiebe Feddes en S.R., beiden overleden, Echtgenoot van Antje Klases, op den Tienden dezer maand jul des nademiddags ten vijf uuren in het Huis genoteerd Wijk G, No. 66 is overleden; en hebben de declaranten deeze Acte, nadat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. Workum, 15 jun 1817
Antje Klases huwt met Douwe Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1809; kind: Foekje Douwes, geb 5 feb 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Bartel Douwes, geb 12 dec 1796, ged 8 jan 1797 Grote Kerk HRL
Antje Klases geb 1766 Molkwerum, ovl 21 mei 1824 HRL, huwt met Jelle Hayes vd Laan; BS ovl 1824, ovl 1854
Antje Klases ovl voor 1836 deinum, huwt met Aldert Jans; BS huw 1835
Antje Klases geb 13 feb 1804 HRL, ged 4 mrt 1804 HRL, N.H., dv Claas Wiebes (Eisma) en Lijsbeth Walings; dopen Grote Kerk HRL 1804; geb 1 apr 1794, ged 21 apr 1794 Grote Kerk HRL, dv Klaas Wybes en Lijsbeth Waalings; dopen Grote Kerk rha
Arrit Klases zie: van den Oever
Ate Klases Den 26 apr 1806, den 3 en 10de Mai zijn onverhinderd geproclameerd A.K. en Aalke Jans, zijn alle met attestatie vertrokken, en zijn gehuwd 17 Mei 1806 te Wijnaldum. (inventarisnummer 114 Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Atte Klases zie: Okkinga
Auke Klases huwt met Janke ... , kind: Claaske Aukes, geb 1764 Stiens; BS ovl 1838
Aukje Klases ovl voor 1816, huwt met Johannes Jans Tigchelaar; BS huw 1816, ovl 1855
Aurelia H Klases zie: Blok
Bauke Klases zie: de Boer
Botje Klases ovl 20 jan 1815 Workum, huwt met Jan Cornelis, dv Klaas Bokma en Binke Idses; BS huw 1838
Catharina Klases zie: Minnema
Cornelia Klases zie: Reske
Dieuwke Klases zie ook: Bakker; geb 20 apr 1797, ged 16 may 1797 Grote Kerk HRL, zv Klaas Hemkes en Sijtske Symens
Dieuwke Klases ovl voor vele jaren, huwt met Jan Nurenburg; BS huw 1828; huwt met Jan Neurenberg, beide van HRL, geproclameerd de 25 Septemb:en de 2 en getrout de 9 okt 1763; kind: Jan Nurenburg, geb 4 jul 1773, ged 20 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jochem Jans Nuurenburg, geb 27 feb 1775, ged 28 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Kornelia Jans, geb 12 okt 1779, ged 2 nov 1779 Grote Kerk HRL; vader als: Jan Jochems; kind: Kornelia Jans Nurenburg, geb 12 nov 1783, ged 2 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Claas Jans, ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL, vader als Jan Jochems; kind: Marieke Jans Nurenburg, ged 8 sep 1767 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Jans Nurenburg, ged 5 dec 1771 Grote Kerk HRL, vader als J. Nurenburg
Dirk Klases huwt met Minke Sierds, kind: Sied Dirks de Wit, geb 1781 Franeker; BS huw 1815; Extract uit het Doopboek van de Gereformeerde Gemeente der Stad Franeker. In het jaar Een duizend Zevenhondert en een en tachtig den tienden dag der Maand jan is ged een kind met name Sierd, geb te Franeker op het Vliet den tiende dec zeventien hondert en tachtig, waarvan Vader en Moeder Zijn Durk K. en Minke Sierds. Franeker den 24 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte een van overlijden en certificaat van onvermogen behoren tot de Huwelijksacte van S.D. de Wit en Wikje Bernardus Kroes dato 11 mei 1815 op Fol. 25 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente HRL
Dirkje Klases ovl voor 1828, huwt met Roelof Diemers; BS huw 1827; begraven Groot Kerkhof, regel 42, nr. 55; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Doeke Klases zie: van der Wal
Doekje Klases zie: Roodtje
Doetje Klases ovl 23 mrt 1787 HRL, oud 16 jaar
Douwtje Klases zie: van der Sluis
Douwe Klases zie: Blok, de Haan, vd Molen
Eertze Klases zie: Woudema
Eilert Klases zie: Smidt
Eiskje Klases huwt met Arnoldus Haayes; dopen Grote Kerk HRL 1805; Arnoldus Haayes en E.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Jacobs, deszelfs vader, 10 nov 1804; ondertrouw HRL
Eke Klases zie: Jellesma
Elisabeth Klases zie: Bleeker, van der Wey
Elizabeth Klases geb 28 nov 1799 HRL, ovl voor feb. 1801, ged 17 dec 1799 Ha, dv Klaas Jeltes en Cicilia Hermanus IJskamp, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1799
Elizabeth Klases ovl 22 mei 1824 Harl/Leeuwarden, huwt met Wopke Freerks Hoekstra, wonende te te HRL 1811; BS huwafk. 1811, huw 1825, ovl 1848
Elizabeth Klases geb 6 feb 1801 HRL, ged 24 feb 1801, N.H., dv Klaas Jeltes en Cecilia Hermanus IJskamp; dopen Grote Kerk HRL 1801
Eltje Klases huwt met Andries Hayes op 25 nov 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Etje Klases ontvangt lijfrente 1740-1766; gemeentebestuur betaalt aan Tettie Clases weduwe Tijte Tijtes 1 jaar interesse van 700 Caroliguldens: f. 21:0:0; de obligatie leyt op naam van Claas Foppes en Lijsbet Rombouts van der Parre, moeder van Ettie Claeses, zie ook aldaar; 10 nov 1734. (GAH283)
Fedde Klases huwt met Dieuwke Dirks op 17 jun 1798 Kimswerd, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1797
Femke Klases zie: Gorter
Fetje Klases zie: Bakker, Kingma
Fettje Klases ovl voor 1858, wonende te Franeker in 1837, kind: Klaas, geb 24 aug 1811 HRL, in 1837 geslnm ''de Ruiter''; bsha181ge, BS Franeker huw 1837, ovl 1857
Fetze Klases zie: van der Hey
Fokje Klases zie: Cuperus
Freerk Klases zie: de Bruin, van der Meulen
Gaele Klases zie: Terpstra
Gerben Klases zie: Wielinga
Gerritje Klases ovl voor 1829, huwt met Jan Berends Hoender; BS huw 1828; kind: Sjoukje Jans, geb 17 apr 1779, ged 23 mei 1779 Grote Kerk HRL
Gerritje Klases huwt met Inse Hendriks, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801; kind: Hendrik Intes, geb 14 okt 1792, ged 30 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Intes, geb 26 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Intes, geb 7 jul 1795, ged 21 jul 1795 Grote Kerk HRL; kind: Christiaan Entes, geb 1 okt 1797, ged 15 okt 1797 Grote Kerk HRL
Goitje Klases huwt met Jan Hendriks op 17 mei 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1805; geb 9 apr 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Klaas Klaases en Aagje Sibbles
Grietje Klases huwt met Jaaye Tjallings, kind: Tjalling Jaayes, ged 8 mei 1759 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jajes, ged 13 aug 1765 Grote Kerk HRL; kind: Tjalling Jajes, ged 6 jul 1755 Grote Kerk HRL
Grietie Klases huwt met Hein Aukes, kind: Klaas Heins, ged 19 dec 1756 Grote Kerk HRL; kind: Regine Heins, ged 9 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jantie Heins, ged 5 jan 1755 Grote Kerk HRL; kind: Aukjen Heins, ged 13 jan 1754 Grote Kerk HRL; kind: Hotske Heins, ged 26 nov 1752 Grote Kerk HRL
Grietje Klases geb 1776 ... , ovl 20 nov 1811 HRL, huwt met Gerardus Dames op 23 dec 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 2 mrt 1794, wonende te in de Snakkerburen 1811; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1866; Gerardus Dames ende G.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teeke Clases, deszelfs broeder, 15 feb 1794; ondertrouw HRL; Gerardus Damen en G.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 mrt 1745 HRL, en zijn getrouwd op den 23 dec 1794; kind: Ipkje Gerardus Dames, geb 29 sep 1795, ged 20 okt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Gerhardus Dames, geb 23 feb 1798, ged 13 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Grietje Klases ovl 2 apr 1772 ... , huwt met Wigle Klases de Vries; BS huw 1829; kind: Corneelis Wigles de Vries, ged 11 sep 1746 Grote Kerk HRL; kind: Aefke Wigles de Vries, ged 7 mrt 1745 Grote Kerk HRL; kind: Corneelis Wigles de Vries, ged 22 dec 1743 Westerkerk HRL
Grietje Klases geb 10 jun 1754 Wier, ovl 19 dec 1820 HRL, huwt met Iep Steffens, vlgs ovl akte geen kinderen; BS ovl 1820; Yeb Steffens en G.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 16 may 1779 HRL, en zijn alhier ten zelfden dage getrouwd; kind: Steffen Yeps, geb 25 mrt 1780, ged 25 apr 1780 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Yepes, geb 8 mrt 1782, ged 1 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Yeps, geb 15 okt 1783, ged 9 nov 1783 GroteKerk HRL; kind: Gerrit IJeps, geb 19 mrt 1787, ged 15 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Ieps, geb 21 nov 1788, ged 21 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Yeps, geb 25 jan 1790, ged 21 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Grietje IJeps, geb 12 feb 1792, ged 4 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Grietje IJeps, geb 24 apr 1794, ged 11 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Maria Ijeps, geb 11 apr 1798, ged 6 may 1798 Grote Kerk HRL
Grietje Klases geb 2 sep 1803 HRL, ged 18 sep 1803, N.H., dv Klaas Jacobs en Siedje Engeles; dopen Grote Kerk HRL 1803
Grietje Klases ovl Almenum ... , huwt met Paulus Allerts, in leven echtelieden te Almenum; BS huw 1827; kind: Sjuke Paulus, ged 11 dec 1763 Grote Kerk HRL
Haantje Klases zie: Vormsma
Hans Klases zie: van der Molen
Harmen Klases ovl voor 1837, huwt met Binnigje Berends, kind: Klaas Harmens Mulder, geb ... ; BS huw 1836
Haaye Klases eigenaar van wijk D-140, gebruiker is Gerrit Meinderts de Wilde, scheepstimmermansknegt, 1814. (GAH204)
Heere Klases zie: de Vries
Heere Klases mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; ovl voor 1833, huwt met Berber Everts, kind: Klaas Heeres de Vries, geb 10 jan 1764 HRL; BS huw 1832; kind: Claas Heres, ged 2 dec 1764 Grote Kerk HRL; kind: Evert Heeres, ged 14 jan 1766 Grote Kerk HRL
Hendrikje Klases zie: de Boer, Overberg
Herre Klases zie: Veenstra
Hiltje Klases zie: Kuipers, van der Veen
Hinke Klases zie: Wiersma en Minke Claasen
Ieda Klases zie: Parma
Jaay Klases zie: Molenaar
Jacob Klases ovl voor 1827, huwt met Grietje Jans, kinderen: Ytje Jacobs Peen, geb 1773 HRL, Jantje Jacobs P, geb 1780 HRL; BS Franeker huw 1826, ovl 1847; J.K. en Grietje Jans, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op 30 aug 1772 HRL, en getrout 6 sep 1772; kind: Klaas Jakobs, geb 26 aug 1773, ged 14 sep 1773 Grote Kerk HRL
Jan Klases huwt met Jeltje Jillings Zwart, kind; Jilling Jans Zwart, geb 1802 Gerkesklooster; BS ovl 1838
Jan Klases huwt met Hijke Pieters Boersma, kind: Klaas Jans Stastra, geb 1807 Terzool, boer, wonende te Terzool; BS huw 1840, ovl 1849
Janke Klases zie: Bleeker, Oosterbaan, IJzenbeek
Janneke Klases zie: Blok
Jantje Klases huwt met IJbele Hanses van Rees; BS ovl 1846; Geextraheerd uit de Acten van den Burgerlijken Staat der gemeente van Arum Kanton Bolsward Provincie Vriesland. den eersten jul een duizend zevenhonderd en Zeventig een Kind ged van IJbele Hanses en J.K., met de naam Hans, geb de achtste jun Zeventien honderd en Zeventig. Gegeven te Pingjum den 22 sep 1800 en vijftien
Jeanette E Klases zie: Overdijk
Jelle Klases ovl voor 1812, huwt met Rinske Philippus, in leven kooltjer te Oosterbierum, kind: Eeltje Jelles, geb 1785 ... ; BS Barradeel huwafk. 1811
Jelte Klases zie: de Vries
Jelte Klases geb 29 jun 1808 HRL, ged 12 jul 1808 HRL, N.H., zv Klaas Jeltes en Siele/Sijke Harmanus; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808
Jeltje Klases geb 25 sep 1806 HRL, ged 12 okt 1806 HRL, dv Klaas Jeltes en Sijke Harmens IJskamp; dopen Grote Kerk HRL 1806
Jeltje Klases huwt met Dirk Meinderts op 29 sep 1799 HRL, komt van Almenum, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1802
Jeltje Klases geb 1761 ... , ovl 20 mrt 1817 HRL, huwt met Jan Jacobs Postma; BS ovl 1817
Jettje Klases huwt met Allert Jans, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803
Jetske Klases ovl Arum ... , huwt met Sijbren Douwes; BS huw 1826
Johan Christiaan Klases geb 24 jan 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk HRL, zv Klaas Sijbrens en Antje Jans
Johanna E Klases zie: Blok, Zeilmaker
Johannes Klases zie: Gorter, Metzelaar, Metzlar, Norel
Johannes Klases geb 1788 ... , ovl 14 mei 1817 HRL, huwt met Trijntje IJpes, kind: Eppe Johannes, geb 16 apr 1807 HRL, in ovlakte kind geslnm vader ''Dijkstra'' en de moeder ''de Vries'' huw.get. bij B.J. Groen en R.A. Mol, werkman, wonende te HRL 1816; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1816, ovl 1817; J.K. en Trijntje IJpes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 may 1806; ondertrouw HRL
Joseph Klases zie: Spoelstra
Judith C Klases zie: Heins
Klaas Klases huwt met Aagje Sibbeles, kind: Guite/Grietje Klaases, geb 1773 HRL; BS ovl 1843; kind: Goikjen Klaases, geb 9 apr 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL
Klaaske Klases zie: van der Zee
Klaaske Klases huwt met Douwe Atses, kind: Atse Douwes, ged 6 dec 1759 Westerkerk HRL
Klaaske Klases geb 1763 HRL, ovl 17 jun 1815 HRL; BS ovl 1815
Leentje Klases zie: Draaisma, de Vries, Zeilmaker
Leeuwkje Klases zie: de Beer
Lodewijk Klases ovl voor 1817, huwt met Aaltje Arends, kind: Arend Lodewijks vd Pijp, geb 1769 HRL; BS huw 1816, huw 1830, ovl 1839; huwt met Aaltie Arents, beide van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 okt 1760 en getrout de 11 November; kind: Lodewijk Lodewijks, geb 22 jul 1774, ged 5 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Lodewijks, ged 24 aug 1762 Grote Kerk HRL; kind: Arent Lodewijks, ged 6 jul 1769 Westerkerk HRL; kind: Wickje Lodewijks, ged 15 nov 1771 Grote Kerk HRL
Maartje Klases zie ook: Martje Claases; ovl 16 mrt 1797 HRL, huwt met Dirk Nannings de Boer; BS huw 1823; begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 41; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Creles Dirks, ged 3 jan 1765 Westerkerk HRL, vader als D. Nannes; kind: Pieter Dirks, ged 28 nov 1769 Grote Kerk HRL, vader als D. Nannes, moeder als Martje K.
Maartje Klases huwt met Johannes Giesberts; BS ovl 1834
Martinus Klases huwt met Kristina Jaelings, kind: Alida Hendrika Martinus, geb 24 jun 1781, ged 26 jun 1781 Grote Kerk HRL
Martje Klases zie: Adama, Prins
Martjen Klases huwt met Hendrik Brugts Idsinga, wonende te Oudeschoot; BS Franeker huw 1827
Marike Klases geb 16 mei 1805 HRL, ged 2 jun 1805 HRL, N.H., dv Klaas Jeltes en Cecilia Harmens IJskamp; dopen Grote Kerk HRL 1805
Meine Klases zie: van der Vaart
Meinte Klases zie: Sannes
Menno Klases zie M.K. Blok; KLAASES, METJE
Mettje Klases geb 11 jul 1804 HRL, ged 29 jul 1804 HRL, N.H., dv Klaas Sijbrens en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804
Minne Klases zie: Blok; (2x)
Neeltje Klases zie: Hoffius, Visser
Neeltje Klases hed. 31 okt 1769 Grote Kerk HRL, dv Klaas Simons en Tjitzke IJmkes(!); ovl 23 aug 1811 HRL, huwt met Sjouwke Freerks Oosterbaan op 29 mei 1796 HRL, komt van HRL, dv Klaas Simons en Tjietske Klases, wonende te op de Ossenmarkt in 1811; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1811, huw 1827; kind: Klaas Sjoukes, geb 19 mrt 1809, ged 2 apr 1809 Grote Kerk HRL; kind: Freerk Sjoukes, geb 17 dec 1796, ged 1 jan 1797 Grote Kerk HRL; kind: Zeyke Sjoukes, geb 29 jul 1798, ged 12 aug 1798 Grote Kerk HRL
Neeltje Klases geb 1786 Sexbierum, huwt met Jakle Jakles Donia, wonende te Sexbierum, dv Klaas Roelofs en Tjitske Jelles; BS Barradeel huwafk. 1811
Okke Klases zie: Norel
Pietertje Klases zie: Molenaar
Pietje Klases zie: Tolsma, de Vries, Wekker, Westher
Pietje Klases ovl 23 jul 1785 HRL, huwt met Tjeerd Wijnsma; BS huw 1824; huwt met Tjeerd Annes (wrsch Wijnsma), beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 nov 1765; kind: Grietje Tjeerds, ged 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Tjeerds, ged 19 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL; kind: Tettje Tjeerds, ged 20 mrt 1770 Grote Kerk HRL
Reinder Klases zie: Pan
Riemke Klases zie: Spanjer
Riemke Klases ovl 1800 Arum, huwt met Tjepke Douwes vd Meer; BS huw 1833
Rinkje Klases Extract uit het regsiter der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Vijftien den Agt en twintigste mei is ovl R.K. huisvrouw van Oene Klases Advokaat. Afgegeven op den Raadhuis binnen HRL den 29 nov 1815
Rinnert Klases zie: Visser
Rinske Klases zie: Visser, Voordewind
Schelte Klases zie: de Haan; Op heden den Vijf en twintigste feb Een duizend Agt honderd en Sestien Compareerde voor ons President Burgemeester Officier van de Burgerlijke Staat der Gemeente van HRL Johanna Suicherin weduwe Hette Koetstra, dewelke Verklaarde Genoegen te nemen in het Voorgenomen huwelijk tusschen haar Zoon Frans Hettes Koetstra bij haar wijlen Man in echte Verwekt, met Trijntje Scheltes de Haan, dv S.K. en Bregtje Tjeerds, van beroep dienstbaar, alle wonende te HRL; Extract uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum aangelegt Ao 1772. S.K. en Bregtje Tjeerds egtelieden hebben op heden den 4de jul 1790, alhier hun kind, geb te Workum den 21 jun 1790 laten dopen met de naam Trijntje. de President Burgemeester der Stad Workum
Sibbeltje Klases ovl voor 1829, huwt met Pieter Dirks; BS huw 1828
Siebe Klases zie: Bijlsma, Okkinga, (2x)
Sytze Klases zie: Hoekstra
Sietse Klases huwt met Dirkje Aukes op 5 jun 1803 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Sietske Klases ovl voor 1843, huwt met Douwe Sakles Idserda; BS huw 1842
Symon Klases zie: Brouwer, Kuipers, van der Zee
Sjouwkjen Klases geb 1770 ... , ovl 17 apr 1812 HRL, huwt met Johannes Elias Krakau, ovl wijk G-331, werkman; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; Johannes Elias Krakou ende S.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Carels deszelfs neeff, 27 okt 1792; ondertrouw HRL; kind: Aagje Johannes, geb 19 aug 1810, ged 2 sep 1810 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Johannes, geb 3 nov 1793, ged 19 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Elias Johannes, geb 23 okt 1797, ged 7 nov 1797 Grote Kerk Har
Steven Klases zie ook: de Vries; huwt met Adriaantje Lieuwes, kind: Lijsbeth Stevens, geb 3 dec 1809, ged 25 dec 1809 Grote Kerk HRL
Sijke Klases zie: Burghout
Taeke Klases zie: Klaver
Taeke Klases huwt met Grietje Hendriks op 13 jul 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; T.K. en Geertje Hendriks, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 jun 1806; ondertrouw HRL
Theuinis Klases zie: Dijkstra
Teunis Klases geb 6 jul 1802 HRL, ged 25 jul 1802, N.H., zv Klaas Reintjes en Neeltje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1802; geb 16 dec 1808, ged 15 jan 1809, N.H., zv Klaas Rintjes en Neeltje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 16 dec 1808, ged 15 jan 1809 Grote Kerk HRL, zv Klaas Rintjes en Neeltje Jacobs
Tietske Klases huwt met Tjerk Robijns; BS ovl 1858
Tjalling Klases zie: Wyma
Tjaltie Klases huwt met Zijtse Lieukes, kind: Lieuke Zijtses, ged 2 jul 1754 Westerkerk HRL
Tjeerd Klases huwt met Jantje Jans, kind: IJtje Tjeerds, geb 1755 Gaast; BS ovl 1835
Tjietske Klases geb 1782 ... , ovl 9 jan 1818 HRL, huwt met Martinus Albertsma; BS ovl 1818
Trijntje Klases huwt met Uilke Dijkstra; BS ovl 1845
Trijntje Klases huwt met Tjeerd Jans, wonende te Franeker; BS huw 1841
Ulbe Klases zie: Dreyer; U.C. en Wikje Pieters, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Gerritje Ulbes, geb 18 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en tachtig den Vierde jan is Geboren Ulbe zv Klaas Wybes en Gerritje Ulbes. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Vrouwkje Klases geb 13 jul 1802 HRL, ged 25 jul 1802, dv Klaas Harmens en Tjitske IJsbrands; dopen Grote Kerk HRL 1802
Watze Klases zie: Popma
Wigle Klases zie: de Vries; (2x)
Wilhelmina Klases zie: van den Oever
Willem Klases zie: Kuiper, Langendijk
Willemke Klases geb 1736 ... , ovl 6 jan 1815 HRL; BS ovl 1815
Ybeltje Klases ovl voor 1831, huwt met Johannes Douwes; BS huw 1830
Ymkje Klases zie: Bos
Yttje Klases zie: Bakker, Kievit, de Roos
Ytje Klases ovl voor 1813, huwt met Harmen Pieters; BS huw 1812
Geert Klatter geb 29 mrt 1803 HRL, ged 8 mei 1803, N.H., zv Hendrik Geerts K, en Elsje Everts de Jonge; dopen Grote Kerk HRL 1803
Hendrik Geerts Klatter geb 1764 Woldendorp, 1e huwt met Elsijna Everts de Jonge, 2e huwt met Doetje Bennes op 10 nov 1816 HRL, huw.afk. 27 okt en 3 nov 1816, huw.get. bij G. vd Tol en A. Bleeker, paardedokter, wonende te HRL, 1816, huurt greide 1810-1811, koopt een huis in 1801, zv Geert Klases K, (gk) en Geertruida Jans, (gk); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1815, huw 1816, ovl 1820; gebruiker van wijk C-106, paardedoctor, eigenaar is Jan Zuiderman, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, huisno. 9, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802. (GAH650)
Aafke Hendriks Klaver geb 1785 HRL, ovl 17 dec 1824 HRL, ongehuwd, dv Hendrik Baltus K, en Klaske Martens; BS ovl 1824
Anna Sofia Gosses Klaver geb 15 mrt 1788, ged 8 apr 1788 Grote Kerk HRL, dv Gosse Baukes Klaver en Steffentje Rienks
Anne Gosses Klaver geb 4 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Gosse Baukes Klaver en Steffentje Rienks
Antje Taekes Klaver geb 1791 HRL, ovl 19 feb 1830 HRL, huwt met Teunis Bos op 5 okt 1815 HRL, huw.afk. 24 sep en 7 okt 1815, dv Taeke Klases K, en Sjoeke Jans; BS huw 1815, ovl 1830; deeze bewijzen bestaande in een acte van bekendheid en van Geboorte en twee cerfiticaten van onvermogen behorend bij de Huwelijksacte van Teunis Bos en A.T.K. dato 5 Oct. 1815 op Fol. 59 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Anthoon Jans Klaver geb 1774 HRL, ovl 26 mei 1826 HRL, huwt met Jane Haantjes Leyenaar op 23 dec 1804 HRL, huw.get. bij O.K. Advokaat en G.A. vd Meulen, 1815, id. bij M.W. Astra en F.W. Terpstra/Kaper 1818, id. bij D.W. de Vries en N.T. Koster, stiefvdr bruidegom, 1824, kind: IJda K, geb 1805 HRL, zv Jan Douwes K, en IJtje (Jans); huw Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1815, huw 1818, huw 1824, ovl 1826, huw 1830, ovl 1839; weesvoogden bet f. 3:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van A.J.K., 27 apr 1790. (GAH1122); eigenaar en gebruiker van wijk G-315, hovenier, medegebruiker is Jacobus Spits, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-308, tuin, 1814. (GAH204); Anthonij C. en Jaan Leyenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Leyenaar, deszelfs neef, 8 dec 1804; ondertrouw HRL; Beerend Abrahams ende Dieuwke Jans Klaver, beyde van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.K., deszelfs broer, 31 aug 1805; ondertrouw HRL; weesvoogden betalen f. 41:5:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verdiende loon van A.J.C. als Hoveniersknegt bij Johannes Boersma, 22 dec 1795 (GAH1128)
Dieuke Jans Klaver ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL, dv Jan Klaver en IJttje Anthoni; geb 1770 HRL, ovl 23 sep 1826 HRL, huwt met Barend Abrahams op 29 sep 1805 HRL, laatste afk. 15 sep 1805, turfmeetster in 1826, dv Jan K, en IJtje Antony; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1826; Beerend Abrahams ende D.J.K., beyde van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anthoon Klaver, deszelfs broer, 31 aug 1805; ondertrouw HRL
Engeltje Hendriks Klaver zie ook: Engeltje Hendriks; geb 1801 HRL, ovl 4 dec 1823 HRL, ongehuwd, dv Hendrik Baltus K, en Klaaske (Martens); BS ovl 1823
Geeltje Reits Klaver geb 1764 Dokkum, ovl 2 jun 1816 HRL, huwt met Johannes Bensonides, ook huwt met Jacob Pas op 28 jul 1814 HRL, huw.afk. 3 en 10 jul 1814, vroedvrouw, wonende te HRL, getuige bij geboorte aangifte van levenloos kv Sijbren Bouwes (de Vries), van Anskes Jacobs en van Aaltje Heinsius in 1811, dv Reid Teunis K, en Hinke Jans Elsinga; BS geb 1811, huw 1814, ovl 1816
Grietje Klaver geb 8 jan 1781 HRL, ovl 21 mrt 1865 HRL, huwt met Marten Bos, ovl wijk H-001, Rooms Katholiek, dv Marten K, en Elisabeth Visser; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-144, wijk D-156, wijk H-001; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; VT1839
Jan Klaver weesvoogden betalen f. 74:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van J.K. bij de secretaris Conradi als Hovenier gewerkt hebbende, 10 nov 1795 (GAH1127)
Jan Douwes Klaver ovl voor 1831, huwt met IJtje Jans, kinderen: Dieuke Jans K, geb 1770 HRL, Antoon Jans K, geb 1774 HRL; BS ovl 1826; 1830 huwelijken
Jan Tabes Klaver geb 1786 HRL, ovl 13 aug 1857 HRL, 2e huwt met Aukje van Benthem op 9 apr 1820 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1820, 1e huwt met Johanna Mooyman op 30 nov 1806 HRL, gleibakker in 1857, huw.get. bij F. Tassel en A. Alberts, 1815, id. bij M. Bemmer en P.C. de Vries 1820, id. bij S.P. Zijlstra en J.D. Ras, 1821, kinderen: Tabe Jans K, geb 11 mei 1809 HRL, Neeltje Jans K, geb 20 nov 1811 HRL, zv Tabe Jans en Trijntje Jans; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, huw 1815, huw 1820 1821 huwelijken, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-108, wijk B-056; gebruiker van wijk D-136, gleybakkersknegt, medegebruiker is Carel Kloppenburg, wewer, eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-112; VT1839; J.T.K. eigenaar van perceel nr. 230 te HRL, plateelbakker, woonplaats HRL, legger nr. 370, huis en erf, 76 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Jarig Klaver waarschijnlijk dezelfde als: Jarig Claases; zie aldaar; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 8:12:0 (GAH650)
Claas Wytzes Klaver zie ook: Klaas Wytses; geb 1788 HRL, ovl 30 aug 1814 HRL, huwt met Antie Wijgers Faber op 18 feb 1810 HRL, turfdrager, ovl wijk F-164; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk F-166, turfdrager, 1814. (GAH204); C.W.K. en Antje Wijgers Faber, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Marten Klaver ovl voor 1866, huwt met Elisabeth Visser, kind: Grietje K, geb 8 jan 1781 HRL; BS ovl 1865
Marten Hendriks Klaver geb 1792 HRL, ovl 23 mrt 1842 HRL, huwt met Tjerkje Benjamins Brandes op 4 jan 1816 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1815, pannebakker 1842, zv Hendrik Baltus K, en Klaaske Martens; BS huw 1816, ovl 1842; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk D-141; VT1839; geb 6 okt 1790, ged 31 okt 1790 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Baltes Klaver en Klaaske Martens; Ik Ondergetekende Klaaske Martens weduwe Hendrik Baltus Klaver, wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen Zoon M.H.K. bij mijnen wijlen man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Tjerkje Benjamins Brandes, dv Benjamin Willems Brandes en Trijntje Simons, mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd; Verklarende ik egter niet te kunnen schrijven in praesentie van de Eerste Commies ter Secretarij A. Rasschen; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Negentig den Sesde okt is Geboren Marten, zv Hendrik Baltus Klaver en Klaaske Martens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 dec 1815
Metje Teunes Klaver zie ook: Metje Teunes; huwt met Geert Willems van Vals op 20 jul 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 20 jul 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Geert Willems van Vals ende M.T.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader, 5 jul 1794; ondertrouw HRL
Neeltje Jans Klaver geb 20 nov 1811 HRL, huwt met Bauke Sakes Dijkstra op 12 mei 1836 HRL, naaister, dv Jan Tabes (K), en Johanna IJdes Mooyman; BS geb en huw 1811, huw 1836, ovl 1887
Pieter Dirks Klaver Christiaan Jacobus Charpentier ende Elbrigjen Pieters beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs varder P.D.K., 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Reis Theunis Klaver huwt met Hinke Jans Elsinga, kind: Neeltje Reids K, geb 1764 Dokkum; BS huw 1814
Tabe Jans Klaver geb 1753 ... , ovl 10 mei 1812 HRL, huwt met Trijntje Jans, kinderen: Jan Tabes K, geb 1786 HRL, Trijntje Jans K, geb 18 mei 1790 HRL, ovl wijk D-129, plateelbakkersknecht in 1812, zv Tan Tabes en Trijntje ... ; BS ovl 1812; 1820 huwelijken, ovl 1857
Tabe Jans Klaver geb 11 mei 1809 HRL, ovl 6 apr 1821 HRL, N.H., zv Jan Tabes K, en Johanna IJedes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1821
Taeke Klases Klaver geb 18 dec 1765 HRL, huwt met Sjoeke Jans, kind: Antje Taekes K, geb 1791 HRL, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, arbeider; BS huw 1815, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Tjietske Wytses Klaver zie ook: Tjetske Wytses; geb 1791 HRL, ovl 1 jan 1825 HRL, huwt met Fedde Bartels Kies; BS ovl 1825
Trijntje Tabes Klaver geb 18 mei 1790 HRL, ovl 9 sep 1869 HRL, huwt met Rients Oepkes Hilverda dv Tabe Jans K, en Trijntje Klases; BS ovl 1812; 1835 overlijdens, ovl 1869, bev r HRL 1851 wijk D-135; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-136; VT1839
Wytze Klazes Klaver geb 1759 HRL, ovl 27 okt 1824 HRL, huwt met Grietje Jans IJsenbeek, huw getuige bij J.R. vd Woude en A.S. Krol, schipper, 1813, id. bij T. Bos en A.T. Klaver, turfschipper, oom bruid 1813, liggende met de schuit te HRL, N.H., kind: Rinse Wytses K, geb 7 aug 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, huw 1815, ovl 1824, ovl 1834
Yda Antony Klaver geb 9 okt 1805 HRL, ovl 10 dec 1839 HRL, huwt met Rein Tjerks de Groot op 11 feb 1830 HRL, dv Antoon Jansen K, en Jantje Haantjes Leyenaar, ged 20 okt 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830, ovl 1839
Ytje Klaver ovl 9 jun 1789 HRL, oud 54 jaar
Yttje Klaver Yntje Anthoon K., huisvrouw van Rein de Groot, eigenaresse van perceel nr. 882 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 259, huis en erf, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Jetske van Klaveren geb 1809 HRL, ovl 16 jun 1866 HRL, huwt met Pieter Bisschop (gk) op 30 apr 1840 HRL, ovl wijk F-206, dv Pieter vK, en Eva Wiebes (Meelman); BS huw 1840, ovl 1866
Mietje van Klaveren oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hoedjemaakster, wijk C-121; VT 1839
Pieter van Klaveren geb 1780 ... , ovl 27 jan 1817 HRL, huwt met Eva Wiebes Meelman, kinderen: Jetske vK, geb 1809 HRL, Maria vK, geb 1816 HRL, (gk), meester hoedemaker 1817, huw.get. bij K.H. Wijga en T. Meelman, behuwd broeder bruid. wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1817, ovl 1853, huw 1854; gebruiker van wijk C-122, hoedemaker, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); P. vK. en Eva Wiebes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 apr 1808; ondertrouw HRL; erven P. v. K. eigenaresse van perceel nr. 624 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 372, huis, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
detje Klazen zie: Mulder
Jacob Klazen begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 66; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaas Klazen begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Pieter Klazen pachter vd appel- en fruitmarkt 1811
Rigtje Klazen zie: de Vries
Tietje Klazen begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 38; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntje Klazen begraven Groot Kerkhof, regel 3, nr. 37; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aaltje Klazes huwt met Jetze Dirks Kooy, wonende te HRL 1827; BS ovl 1827
Age Klazes zie: Westra, Zeilmaker, (2x)
Albert Klazes zie: Kamstra, Visser
Albertje Klazes zie: Kamstra
Alle Klazes zie: Sibrandi
Antje Klazes zie: Duinmayer, de Haan, 2x vd Heide, Hollema, Houtkoopman, Kuipers, Overdijk, Sunkes, de Vries, Wijga, van der Zee
Antje Klazes begraven Groot Kerkhof, regel 14, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Klazes geb 1796 HRL, ovl 13 apr 1827 HRL, ongehuwd, dv Klaas Hendriks en Rikje Pieters; BS ovl 1827
Atje Klazes zie: Kuipers
Atze Klazes zie: Wiersma
Auke Klazes zie: de Haan
Barre Klazes zie: de Jong
Bart Klazes zie: Bambach, Wagenaar
Baukje Klazes zie: Wijngaarden
Beitske Klazes zie: de Jong
Berber Klazes zie: Hoekstra, de Vries
Bregtje Klazes huwt met Freerk van Getzen; BS ovl 1860
Broer Klazes zie: Plantinga
Bruin Klazes zie: Roorda
Cornelis Klazes begraven Groot Kerkhof, regel 42, nr. 52; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Cornelis Klazes huwt met Hielkje Roelofs, kind: Jantje Cornelis, geb 1763 St Annaparochie; BS ovl 1846
Cornelisje Klazes zie: Mannik, Nijboer
Dievertje Klazes zie: Gorter, de Groot
Dirkje Klazes zie: Bakker, Blaauw, Norel
Doede Klazes zie: van der Werf
Doetje Klazes zie: Houtkoper; D.C. en Evert Jansen Bouwknegt, beide van HRL, geproclameerd de 11- 18-25Mey en getrout de 1 jun 1766; kind: Jacob Everts Bouwknegt, ged 3 dec 1769 Grote Kerk HRL
Eilert Klazes Extract uit het doopsboek der herformden in de Gemeente Makkum. Geboorte Sjoukjen Eilerts den 21 jan 1773. In het Jaar een duizend zeven honderd drie en zeventig, den een en twintigste dag der Maand jan is geb een dochtertie Waarvan Vader is E.K. en moeder Grietje IJttes en is bij den doop genaamd Sjoukjen. Afgegeven te Makkum den 14 apr 1815
Elske Klazes zie: Blok, Kingma
Ertje Klazes zie: Kamstra
Etje Klazes geb , 1741 ... , ovl 29 mrt 1816 HRL, huwt met Albert Jacobs; BS ovl 1812; 1816 overlijdens
eyle Klazes huwt met Jisseltje ... , kind: Bregtje eyles, geb 1757 Dragten; BS ovl 1848
Fokeltje Klazes zie: Groot
Foppe Klazes zie: Torenbeek; huwt met Rinske Paulus (de Vries); zie aldaar
Gatske Klazes geb 27 dec 1799 HRL, N.H., ged 28 jan 1800, dv Klaas Dirks en Aaltje Fokkes; dopen Grote Kerk HRL 1800; geb 24 jan 1797, ged 21 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Klaas Dirks en Aaltje Fokkes
Geeske Klazes zie: de Boer, Molenaar, Wagenaar
Gerrit Klazes begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 35; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 33, nr. 37; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Grietje Klazes zie: Bleeker, Blok, Gorter, Kronenburg, Kuiper, Overdijk, Rootje, de Vries, Weidema, de Wilde, Wijnsma
Grietje Klazes begraven Groot Kerkhof, regel 26, nr. 55; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 19; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 91; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Haye Klazes zie ook: van Vliet; huwt met Tjetje Hillebrands, kind; Klaas Haayes, geb 18 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL
Hein Klazes zie: van der Molen
Hinke Klazes huwt met Pieter IJges, kind: IJge Pieters, ged 15 jun 1755 Westerkerk HRL; kind: Antje Pieters, ged 8 apr 1753 Westerkerk HRL
Hinke Klazes zie: de Roos; zie ook: Jan Tjebbes de Groot; in 1799 als Hiske Klazes; dopen Grote Kerk HRL 1799
Iebeltje Klazes zie: de Vries
Janke Klazes huwt met Sikke Jans de Groot, wonende te onder Almenum in 1812 en 1820, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1812, huw 1820, ovl 1883; Sikke Janssen en J.K. beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Lysbeth Sikkes, geb 19 jul 1788, ged 5 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sikkes, geb 8 okt 1795, ged 25 okt 1795 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Janke Klazes huwt met Jan vd Haring; bsha185ov
Jantje Klazes zie: Reidsma, Zeilmaker
Jelle Klazes zie: Hibma
Jeltje Klazes zie: Tolsma, Visser, Wijga
Jetske Klazes zie: Monsma, Reidsma
Jorke Klazes zie: Westra
Joukje Klazes zie: Wassenaar
Jurjen Klazes begraven Groot Kerkhof, regel 5, nr. 16; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Liesbeth Klazes zie: Post
Lieuwe Klazes zie: de Jong
Lijsbeth (Elisabeth) Klazes geb 1757 Blija, ovl 22 mei 1824 HRL, huwt met Wopke Eggers/Fredriks Hoekstra, het bij geboorte aangifte van Hendrik de Boer, 1811; dv ... , en ... ; BS geb 1811, ovl 1824, ovl 1831
Maaike Klazes zie: de Jong
Maartje Klazes zie: Stolte, van der Vleugel
Marritje Klazes zie: Visser
Marten Klazes zie: Coster
Mink Klazes zie: Stolte
Nolke Klazes zie: van den Vleugel
Obbe Klazes zie: de Jong
Reintje Klazes zie: Visser
Rienk Klazes zie: de Groot
Rintje Klazes zie ook: Kuiper; geb 17 feb 1795, ged 10 mrt 1795 Grote Kerk HRL, zv Klaas Rintjes en Neeltje Jakobs
Rintje Klazes huwt met Teuntie Teunis, beide van HRL, geproclameert den 24 novem: en de 1 en getrout den 8 dec 1754; ovl 6 apr 1782 HRL, huwt met Teuntje Teunis, kinderen: Beitske Rintjes Kuipers, geb 1765 HRL, Rinske Rintjes K, geb 1773 HRL, Klaas Rintjes K, geb 1759 HRL; BS huw 1820, ovl 1832, huw 1835; kind: Rinske Rintjes, ged 5 okt 1755 Westerkerk HRL
Rijk Klazes zie: Beers
Sibbeltje Klazes zie ook: Schieringa; huwt met IJeke Ennes, kind: Claas IJekes, ged 26 jun 1763 Grote Kerk HRL; kind: Minkje IJkes, ged 17 nov 1765 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus IJkes, ged 4 okt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Johannes IJekes, ged 30 apr 1769 Grote Kerk HRL
Sint Klazes zie: de Jong
Sjoerdtje Klazes zie: Brouwer
Sjoukje Klazes zie: van der Zee
Sjoukje Klazes geb 1772 ... , ovl 29 okt 1811 HRL, huwt met Klaas Jurres Wassenaar op 31 jul 1796 HRL, komt van HRL, wonende te op de Schritzen in 1811; hu Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1811, ovl 1832; kind: Jurre Klaases, geb 22 okt 1797, ged 12 nov 1797 Grote Kerk HRL
Steven Klazes zie: Zeeman
Seyke Klazes begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 49; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Teetske Klazes geb 1759 HRL, ovl 13 jul 1828 HRL, huwt met Rients Hendriks op 14 jul 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1828
Tietje Klazes geb 1753 Makkum, ovl 5 aug 1836 HRL, huwt met Pier Cornelis Draaisma; BS ovl 1836, ovl 1851
Tjetje Klazes huwt met Abe Douwes Noordbeek; BS ovl 1837
Weltje Klazes zie: de Wit
Wytze Klazes zie: Klaver
Wietske Klazes begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 78; Reg. Begr. Hr. Krk. HRL
Yege Klazes zie: de Boer
Ymke Klazes zie: Kamminga
Ymkje Klazes geb 1756 Wier, ovl 23 feb 1831 HRL, huwt met Wijger Hayes Brouwer; BS ovl 1831, ovl 1834
Ymkje Klazes geb 1758 Zurich, ovl 28 sep 1831 HRL, huwt met Bauke Piebes; BS ovl 1831
Ynskje Klazes zie ook: Voordewind; geb 11 nov 1810, ged 27 nov 1810 Grote Kerk HRL, dv Klaas Cornelis en Jeltje Uilkes
Yske Klazes zie: Zoete
Ytje Klazes begraven Groot Kerkhof, regel 7, nr. 58; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Yttje Klazes huwt met Cornelis Wygers, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en de 5 en getrout de 12 jun 1768 in de Westerkerk; DTB N.H. HRL, BS ovl 1826; kind: Pietje Kornelis, geb 13 mei 1776, ged 4 jun 1776 Grote Kerk HRL; kind: Wijger Cornelis, ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL
Marcus Salomon Kleef M.S.K., koopman te Leeuwarden, is verzogt een verklaring af te leggen ten behoeve van Naatje Abrahams Neeteboom, die, dienstmaagd te Leeuwarden, dogter van Abraham Joseph Neteboom en Mietje Jacobs, in de maand dec zeventien hondert agt en tagtig te Amsterdam geb is, kunnende geen Akte van geboorte produceren, omdat destijds van de geboorte van Joodsche meisjes in de publieke Registers geen aantekening gehouden wierd. Voorts verklaarde de Comparant geen bloedverwant van dezelve te zijn. Leeuwarden den zesden feb agttien hondert en zestien
Tietje Sakes Kleefsma zie ook: Tetje Sakes Kleisma
Grietje Jacobs van Kleeft huwt met Samuel Moses Salomons op 10 jul 1803 HRL, komt van Utrecht, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1803
Hendericus Kleemans zie ook: H. Clemens; geb 1761 ... , ovl 18 jan 1826 HRL, huwt met Mintje Sikkes vd Zee, kinderen: Henderina Hendricus K, geb 1790 HRL, Jantje K, geb 22 dec 1804 HRL, Pierkje K, geb 1 nov 1800 HRL, Sipkje K, geb 1795 HRL, koekebakkersknecht in 1826, huw.get. bij P. Louwenaar en J.C. van Velzen, wonende te HRL, 1815, id. bij P.A. de Jong en R. Walter, 1815, id. bij J.J. Tuininga en A. Schillings, wonende te HRL, koekebakkersknecht, 1813, id. bij W.L. IJlstra en A. Jans 1814, doet overlijdensaangifte van Anna Barteles in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1805, bsha181ge, huw 1813, huw 1814, huw 1815, huw 1824, ovl 1826, ovl 1841, ovl 1889; kind: Hendrina Hendrikus Kleman, geb 17 feb 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL, moeder als Meindertje S. ; kind: Sipkje Henderikus Kleman, geb 21 dec 1795, ged 26 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Pierkje Hendricus Kleman, geb 1 nov 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL; weduwe H.K. eigenaresse van perceel nr. 1342 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 373, huis en erf, 73 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Henderina Hendricus Kleemans zie ook: Rinske Clemens; geb 1790 HRL, ovl 1 feb 1826 HRL, huwt met Bartele Barteles Postma op 20 mei 1810 HRL, dv Hendricus K, en Mintje Sikkes (vd Zee); huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, ovl 1826; geb 17 feb 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk Har, dv Hendrikus Kleman en Meindertje Sikkes
Jantje Kleemans geb 22 dec 1804 HRL, ged 13 jan 1805 HRL, dv Hendricus K, en Meintje Sikkes (vd Zee); dopen Grote Kerk HRL 1805
Pierkje Hendricus Kleemans geb 1 nov 1800 HRL, ovl 27 jan 1889 HRL, huwt met Wybe Faber op 20 jun 1819 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, dienstmeid. N.H., winkelierse in 1851, dv Hendericus K, en Mintje Sikkes vd Zee; BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-308; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-235; VT1839; geb 1 nov 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Hendricus Kleman en Meintje Sikkes
Sipkje Kleemans geb 1795 HRL, 1e huwt met Jan Houttuin Plutschouw op 28nov124 HRL, huw.afk. 14 en 21 nov 1824, 2e huwt met Jan Berends Pors op 21 jan 1836 HRL, Hendericus K, en Meintje Sikkes (vd Zee); BS huw 1824, huw 1836 geb 21 dec 1795, ged 26 dec 1795 Grote Kerk HRL, dv Henderikus Kleman en Meintje Sikkes
Eelkje Kleen oud 48 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-132; VT1839
Lijsabeth Jacobus Kleers geb 1798 Nieuweschans, huwelijkenLieuwe Jans Zuiderman op 5 jul 1827 HRL, huw.afk. 24 jun en 1 jul 1827 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. dv Jacobus K, (gk), en Grietje Harms, (gk), vader rijksambtenaar te Nieuweschans, ald. ovl 30 aug 1810, moeder ald. ovl 10 mei 1814; BS geb en huw 1827
E. van Kleffens steenleverancier 1763
Aaltje Jans Kleihuis geb 1793 HRL, ovl 29 mei 1826 HRL, ongehuwd, dv Jan K, en Pietje Wopkes; BS ovl 1826
Gerryt Jans Kleihuis geb 1734 ... , ovl 8 jan 1813 HRL; wijk G-238; BS ovl 1813
Griet Gerrits Kleihuis kind: Hinke Gerrits K, geb 1765 HRL; BS ovl 1840
Hinke Gerrits Kleihuis geb 1765 HRL, ovl 2 aug 1840 HRL, ongehuwd, dv Griet Gerrits K; BS ovl 1840; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839
Jan Gerrits Kleihuis ovl voor 1812, huwt met Pietje Wopkes, kind: Aaltje Jans K, geb 1793 HRL; BS ovl 1811; 1826 overlijdens
Klein Johannis Wigchelinhuisen ende Doedtie Jans Postma, beide van HRL, koomende voor de Bruit de Commijn K. alhier, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; Jan van Bergel en Geesje Jans Scholte, beide van HRL, huw.aang. 13 jul 1737 HRL, komende voor de bruit de Comijs K. ; huw aang. HRL 1737
Alida Hendriks Klein geb 1803 Amsterdam, huwt met Giel Lieuwes Timmerman op 24 apr 1834 HRL; wonende te HRL. 1843, dv Hendrik K, (gk), en Ariaantje vd Kolk, (gk), vader varensgezel, ovl en begraven Amsterdam 24 nov 1806, moeder ovl ald. 20 aug 1820, grtvdr vdrzijde Abraham K, grtvdr mdrzijde Jan vdK, grt moeder mdrzijde Ariaantje Swanevelt; BS huw 1834, ovl 1843; oud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk G-068; VT1839
Amelia Klein ovl 8 mrt 1793 HRL, huwt met Ruurd Akkringa; BS huw 1819; huwt met Ruird Ackringa, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 aug 1761; bij ovl 60 jaar; kind: Helena Ruirts, ged 18 jan 1763 Grote Kerk HRL, vader als R. Rutgers; kind: Tettje Ruurts Ackringa, ged 13 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Ruurds Akkringa, ged 3 mrt 1771 Grote Kerk HRL, vader R. Rutgers A.
Anthony Klein van buiten, ovl 30 may 1788 HRL, oud 20 jaar
Bauke Klein geb 1738 ... , ovl 2 mrt 1811 HRL, woont op het Groot Kerkhof; BS huw 1811; B.K. van HRL, en Antje Sijbes van Pingjum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 nov 1780 HRL, en zijn op vertoonde attestatie hier getrouwd den 3 dec 1780 HRL; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bernardus de Klein van Groningen, huwt met Antie Pieters, van HRL, geproclameert 10, 17 en 24 nov 1754 en met aprobatie van getrout den 1 dec 1754 door ds. B. Bosscha, met attestasie getrout; kind: Grietie Beerents, ged 22 feb 1757 Grote Kerk HRL, vader als Beerent K. ; kind: Jan Barents Klein, ged 18 dec 1759 Grote Kerk HRL, vader als Barent K.
Catharina Klein geb 21 dec 1806 HRL, ged 6 jan 1807 HRL, dv Christoffel K, en Saakje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1807
Christoffel Fokkes Klein geb 1773 Groningen, 1e huwt met Saakje Pieters Schouwerwou, 2e huwt met Pierke Goverts op 31 jan 1839 HRL, wonende te HRL, uitdrager in 1849, doodgraver en puistertreder 1802-1807, wonende te op het Groot Kerkhof in 1811, in zijn ovl Meinte Doekes, wonende te agter de Kerk 1811, in zijn huis ovl ook Joris Pieters 1811, mattemaker in 1822, kinderen: Catharina, geb 21 dec 1806 HRL, Fokke, geb 1794 HRL, Sibilla, geb 1802 HRL, Tietje K, geb 1800 HRL, zv Fokke Christiaans (gk), en Sabil Ommelo, (gk); dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811, huw 1822, ovl 1831, huw 1839, ovl 1845, ovl 1846, ovl 1849; eigenaar en gebruiker van wijk G-233, gealimenteerd, 1814. (GAH204); C. Fokkes K. van HRL, ende Saakje Pieters Schouwerwou van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Lolkes, 4 may 1793; IJebe Jans van HRL. ende Wytske Gerlofs van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.K., deszelfs neef, 4 may 1805; ondertrouw HRL; C.F.K. van HRL, en Saakje Pieters Schouwerwou van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 may 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 20ste, met vertoonde attestatie; hu Grote Kerk ha; oud 66 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, uitdrager, wijk G-207; VT1839; woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Fokke Christoffels Klein, geb 25 apr 1794, ged 11 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Tietje Stoffels Klein, geb 10 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL; Maandag den 5 aug 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde compareerde na voorafgegaan ontbod, ter vergadering den burger C.K., Doodgraver, alhier, dewelke Scherpelijk gecorrigeerd Wierd, over ter Zaake hij, bij ''t Vervaardigen van ''t Graff, voor de Wijl:Moeder van Simon Jans de Haan, omtrent het Lijk van deszelfs Wijl:vader Jan Simons de Haan Zeer Slordig, en tot Groote ergernis, der nagebleven Zoon gehandelt had met Serieuse recommandatie, in t toekomende Sorgvuldiger te Zijn. (GAH45); Bij den Raad der Gemeente in overweeging genoomen zijnde, dat bij de Algemene beginzelen der Staatsregeling Art 21 bepaald word, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud, van zijnen eerdienst, deszelfs bedienaaren en Gestigten, en bij de Aditoneele Articulen tot de acte van Staatsregeling Art:1 maar alleen bepaald word: de Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven geduurende de eerstkomende drie Jaaren, na de aanneeming der Staatsregeling de gewoone Tractementen van derzelver Leeraaren etc bij wijze van Pensioen uit ''s Lands Cas genieten, en aldaar van geene verdere Kerkbedienden gesprooken word behalven dat die penningen ook niet daadelijk aan de Leeraaren, maar aan de Gemeenten bekeeren vind den Raad der Gemeente geene vrijheid van eenige der dienaaren van de voormaals Heerschenden kerk meer uit Stads Casse te Salariseeren, als agtende den Raad zich door bovengedagte 21 Art:van alle de Kerkelijke Bedienaaren ontslaagen te zijn, wijl de wille des volks de hoogste wet uitmaakt, uit Consideratie van welke alles, den Raad na rijpe deliberatie heeft goedgevonden op huiden voor zich op het Huis der Gemeente te ontbieden: IJpe Feddema, organist in de Nieuwe Kerk alhier, Hendrik Vettevogel, voorzanger, Servaas van Beemen, Coster, hoewel dezelve geen vast Tractament geniet, C.K., en Adolf Pas, Puistertreeders, Rommert Claasen Blauw, deurwagter, S:S:Teyema, Coster, en voorzanger in de Wester Kerk, daar deeze post met die van Schoolmeester in het Stads Weeshuis gecombineerd is, zal hier over eene nadere Schikking moeten werden gemaakt, Johannes Hartmans deurwagter van de Wester Kerk en dezelve uit hunne respective posten Stads Wegen te ontslaan, zoo als den Raad dezelve houd voor ontslaagen bij deezen, met betuiginge teffens dat dit ontslag hun tot geene de minste flettisure zal verstrekken; en zal Extract deezes, aan de Kerkenraad van de Herformde Gemeente werden ter Hand gesteld, met verzoek, zulks de Gemeente te Communiceeren, omme dezelve te dienen voor berigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH44); Maandag den 21 jan 1799; de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, wierden voorts de beide Doodgraavers Adolph Pas en C.K., op het Huis der gemeente ontbooden, en aan dezelve ernstig afgevraagd, of er geen mogelijkheid zijn zoude om de Lijken, welke gedurende de Sterke vorst, in het zoogenaamde Doodemanshuisje, waaren geplaatst, en daar als ''t Waare opeengepakt Stonden, onder de aarde te bezorgen, en gehoord zijnde de redenen van de Doodgraavers voornd: waarom die Lijken niet hadden kunnen begraaven worden, is uit aanmerking der gefundeertheid van dien als meede uit Consideratie der hooge noodzaakelijkheid. egter dat die Lijken onder de aarde geschikt wierden, alzoo dezelve bij ontlaaten weer, zoo geene besmettinge althans een zeer bederfelijke Lugt zouden kunnen veroorzaaken bij den Raad goedgevonden, om aan de Doodgraavers bij haare betoonde bereidwilligheid ter faciliteering van der moeyelijk Werk, in het tegenwoordige Jaargetijde, Twee Stadsarbeiders, op Stads kosten toe te voegen, en is den Bouwmeester Jacobi gelast hier op ordre te Stellen. (GAH44); de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde wijders nog geleezen een request van de doodgraavers A. Pasz en C.K. Continueerende verzoek, dat Zij in de Wintertijd, Wanneer de grond Sterk ingevroosen Was, Zoo als thans Plaats vond, en Zij dus van het begraaven der Lijken, ongelijk veel meer moeite hadden, dan Wel op andere tijden van ''t Jaar, eenig meerder Salaris, of loon mogten genieten; Waar over gedelibereerd Zijnde, wierde goedgevonden, eene Commissie te benoemen, om het zelve Verzoek te overweegen en den Raad te dienen van Advijs en Consideratie, Welke Commissie is gedecerneerd op de Burgers Bos en Wellinga. (GAH44); Maandag den 22 jan 1798; Het gerechte ordrd:Vergadert zijnde, wierde geleezen een Request van C.K., Burger hiet ter Steede, zijnde van den navolgende Inhoud; Aan den Gerechte der Stad HRL; Geeft met eenen Verschuldigden eerbied te kennenC.K., Burger alhier ter steede dat den Supplnt:Vernoomen heeft, als dat Gerardus van Kempen aangesteld Zoude zijn, als Stads adsistent, en daar door koomen te vaceeren deszelfs post als doodgraver, de Supplnt:voormaals ook in Stads bedieninge als Bierdraager geweest zijnde dan om redenen, door UL. daar van ontzet is, welke mooglijk de Supplnt:wanneer alles wel inziende wel had kunnen voorkoomen; en ook wel beseft zijn pligt geweest was; Weshalven de Supplnt:zig door deesen ter Tafel van UWL Wendt, met zeer instantelijk Versoek ja tot groot mainctien van des Supplnts:huisgezin, dat er door UWL ten feveure van gem:Vacante post als doodgraaver op den Supplnt:mooge werden gedisponeert; en dat er duur UWL omtrent het voorgevallene voor deezen, wegens de Supplnt niet over mooge werden gedagt, maar in vergetelheid gesteld, belovende de Supplnt:zig van zijnen pligten te quiten en de ordres van UWL ofte derzelver opvolgers te obedieren en mainctineeren quo facto etc. C. K
Cornelis Cornelisz Klein huwt met Antje Steffens, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 dec 1771 en 5 Janewari en getrout de 18 Febrij 1772
Elisabeth Klein huwt met Jacobus Blesma, beide van HRL, geproclameerd de 25 apr en de 2 en getrout de 9 mei 1762; ovl 11 jan 1790 HRL, oud 54 jaar; kind: Georgius Jacobs Blesma, ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Jacobs Blesma, ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL
Fokke Klein koopt een huis in 1802
Fokke Christoffels Klein geb 1794 HRL, ovl 8 jun 1849 HRL, 1e huwt met Maartje Alberts van Buuren, 2e huwt met Baukje Sakes de Jong op 8 jul 1827 Franeker, wonende te Franeker, bierbrouwersknecht in 1849, zv Christoffel K, en Saakje Pieters Schouwerwou; BS ovl 1849; 1854 overlijdens, BS Franeker huw 1827; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, brouwersknecht, wijk G-182; VT 1839; geb 25 apr 1794, ged 11 may 1794 Grote Kerk HRL, zv Christoffel Fokkes Klein en Saakje Schouwerwou
Grietje Klein geb 1750 ... , ovl 18 okt 1815 HRL; BS ovl 1815; Swerus Willems en G. Willems K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 jan 1780 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Grietie Beerents Klein ged 22 feb 1757 Grote Kerk HRL, dv Beerent Klein en Antie Pieters
Haye Jans Klein geb 1787 ... , huw.get. bij L. Drijvis en E.H. Gortmaker, varensgezel, wonende te HRL; BS huw 1814
Hendrik Klein ovl 19 jan 1787 HRL, oud 18 jaar
Hendrik B Klein Weesvoogden betalen f. 80:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van H.K. en Jetze Claasen, 27 may 1794 (GAH1126); id. f. 30:10:0 ter zake verdiende loon van H.B.K., 9 aug 1796 (GAH1128); id. f. 35:0:0, 15 may 1792 (GAH1124)
Hendrik Jans Klein geb 28 jul 1776, ged 6 aug 1776 Grote Kerk HRL, zv Jan Berendts Klein en Trijntje Jans
Hendrik Pieters Klein geb 1798 Makkum, ovl 9 feb 1853 HRL, 1e huwt met Pietje de Boer, 2e huwt met Willemke Goverts, werkman in 1851, zv Pieter Andries K, en Elisabeth Andries; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, 156; oud 40 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk B-019; VT 1839
Jan Klein hm ... kind: Jan Jansen K, geb 1759 ... ; BS ovl 1812
Jan Barents Klein ged 18 dec 1759 Grote Kerk HRL, zv Barent Klein en Antie Pieters
Jan Berendts Klein huwt met Trijntje Jans, kind: Hendrik Jans Klein, geb 28 jul 1776, ged 6 aug 1776 Grote Kerk HRL
Jan Hendriks Klein huwt met Antie Sipkes, wonende te HRL 1818; BS ovl 1818
Jan Jansen Klein geb 1759 ... , ovl 24 jan 1812 HRL, huwt met Hinke Roorda, kinderen:Feikje Roorda, geb 2 apr 1796 HRL, Jan Jans, geb 20 apr 1803 HRL, Trijn tje Jans Roorda, geb 1801 HRL, ovl onder de geslnm: ''Jan Jansen Klein'', N.H., wever, ovl wijk G-285, gealimenteerd in 812, zv Jan Jansen en Feykje Eppens; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1812, huw 1823, ovl 1860, ovl 1862
Jeltje Pieters Klein geb 1749 ... , ovl 12 aug 1826 HRL, huwt met Bernardus Smeding; BS geb 1826, ovl 1842; Johannes Bernardus Smeding en J.P.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 sep 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jezebelle Klein oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-285; VT1839
Johan W Klein oud 29 jaar, geb dettingen, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk C-173; VT1839
Katrina Geertruida Klein (in 1805: Caatje); geb 17 jan 1736 HRL, ovl 16 mrt 1818 HRL, huwt met Jan Kemmen; BS ovl 1818; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 5e quartier, huisno. 77, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:5:0 (GAH650)
Luitje Pieters Klein huwt met Jaje Tjeerds, kind: Maria Luitjes K, geb 1788 Franeker, schipper en sedert lange tijd afwezig en vlgs ingekomen berichten ovl; BS Franeker huw 1812; L.P.K. en IJtje Tabes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Marcus Klein ovl 15 jul 1803 HRL, oud 40 jaar
Maria Eva Klein Ernst aug Jenths ende Juffr. M.E.K., beyde tot HRL, koomende weegens de bruid Sijds Schaef met vertoninge van moeders consent, 23 Mrt 1748; huwt met Ernst aug Jentsch, beyde tot HRL, geproclameerd den 24-31 mrt en den 7 apr 1748 en doen ook getrouwt
Maria Luitjes Klein geb 1788 Franeker, huwt met Johannes Jans Kamsma op 10 mei 1812 Franeker, dienstmaagd, wonende te Franeker, dv Luitje Pieters K, en Jaje Tjeerds; BS Franeker huw 1812
Pieter Klein ovl voor 1802, huwt met Aaltje Pieters, wonende te Leeuwarden
Pieter Andries Klein huwt met Elisabeth Andries, kind: Hendrik Pieters, geb 1798 Makkum; BS ovl 1853
Sibilla Klein geb 1802 HRL, ovl 18 apr 1845 HRL, huwt met Hendrik Nielsen op 29 sep 1822 HRL, huw.afk. 15 en 22 sep 1822, dv Christoffel K, en Saakje Pieters Schouwerwou; BS huw 1822, ovl 1845
Siebrigje Rimkes Klein zie ook: Sibrigje Rimkes; geb 1760 Molkwerum, ovl 21 sep 1826 HRL, huwt met Douwe Kwest; BS ovl 1826
Sytse Jacobs Klein ovl 20 okt 1790 HRL, oud 33 jaar
Tietje Stoffels Klein geb 21 dec 1799 HRL, ged 26 jan 1800, ovl 23 jul 1831 HRL, huwt met Jan Jans Faber op 30 aug 1827 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug 1827 HRL, werk ster, zv Christoffel K, en Saakje Pieters Schouwerwou, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1827, ovl 1831; geb 10 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL, dv Stoffel Klein en Saakje Pieters
Trientje Fokkes Klein ovl voor 1813, huwt met Jouke Baukes de Boer op 28 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Hiltje Dirks Kleinsma huwt met Harmen Hendriks Lammertsma, wonende te Bolsward; BS huw 1833, ovl 1875
Broer Wopkes Kleinvogel geb 17 jul 1810 HRL, ovl 2 dec 1850 HRL, 1e huwt met Aafke Cornelis Lautenbach op 3 nov 1836 HRL, 2e huwt met Grietje Bakker, (gk), op 6 jul 1843 HRL, N.H., varensgezel, zv Wopke Rimkes K, en Trijntje Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, huw 1843, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-134, 213; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-123; VT1839
Rimke Wopkes Kleinvogel geb 1800 HRL, huwt met IJtje Jacobs dekker op 5 aug 1827 HRL, huw.afk. 15 en 22 jul 1827 HRL, zeeman, zv Wopke Rimkes K, en Trijntje Klazes de Beer; BS huw 1827, ovl 1839; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; VT1839
Rinske Rimkes Kleinvogel geb 1756 Molkwerum, ovl 31 aug 1828 HRL, huwt met Frans Pieters Kieviet; BS ovl 1828
Durckje Kleises huwt met Nathan?el Migchiels, kind: Haddij Nathan?els, ged 5 nov 1771 Grote Kerk HRL
Gerrytie Kleises van Sneek, huwt met Gerrijt Jans, van HRL, geproclameert de 19-26 apr de 3 en getrout met attestasie de 24 mei 1761; kind: Jan Gerrijts Laarhuys, ged 3 feb 1767 Grote Kerk HRL, vader als G. Laarhuys
Pieter Kleises zie: Lanting
Andries Kleisma huwt met Dieuwke Taekles, kind: Liesbert Andries K, geb 1788 Midlum; BS ovl 1837
Bernardus Kleisma oud 52 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-040; VT1839
Liesbert Andries Kleisma geb 1788 Midlum, ovl 5 mrt 1837 HRL, huwt met Frans Cornelis vd Vorm op 12 aug 1810 Midlum, komt van Midlum, dv Andries K, en Dieuwke Taekles; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1837
Tietje Sakes Kleisma komt ook voor als Tietje Sakes Kleefsma; geb 1771 Dokkum, ovl 20 okt 1828 HRL, huwt met Hendrik Werner; BS geb en ovl 1828, ovl 1847, ovl 1850
Sijke Claases Kleistra Johannes M?ller, soldaat onder de comp. van capt. Cau ende S.C.K. beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Meindert Abrahams, deszelfs oom, 12 may 1792; ondertrouw HRL; Johannes Muller en Sijtske (!) K., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 3 jun 1792
Antje Kleizen huwt met Anne Gerbens Bosma, wonende te Noordwolde 1839; BS huw 1830, huw 1839
Dirk Klemeeris ovl 26 mrt 1788 HRL, oud 49 jaar
Aeltje Klempenhof ovl 14 dec 1688, 43 jaar, huisv. van Jacob Sanstra, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Hendrik Joosten Klerk huwt met Aafke Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de f. 1:8:15 sep 1765 en getrout de 8 december
Reinier de Klerk Dibbitz ovl voor 1815, huwt met Helena Charlotta van Rossum op 3 okt 1784 St. Annaparochie, medicinaal doctor, wonende te Franeker, kinderen: Henricus D, geb 1790 St. Omer, Baukje Maria D, geb 1791 Duinkerken; BS geb 1814, huw 1816; verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Boezumzugten van Neerlands maagd bij het praalgraf van een onzer helden, door R.D. d. K., medisch student, 2 stuivers, 1 sep 1781, (Frl. 1700-1795); verschenen bij T. Roorda te Heerenveen: Vaderlandsch Gedenkstuk ter gedachtenis van het droevig afsterven van des volks en vrijheidsvoorstander Johannes Hiddinga, in leven doctor der beide rechten, capitein van een compagnie van het exercitiegenootschap, ovl te Heerenveen 20 apr 1786, begraven 25 apr 1786 onder geleide van het genootschap, door R.D. d. K., Med. doctor, 6 mei 1786, (Frl. 1700-1795); Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren Simon Lambsma Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, Pieter Fontein Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertuas Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, Wybo Tuinhout Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, Pieter Sannes Rentenier wonende te deinum, Jan Huidekoper koopman en Tjalling Tjallingii Pieterzoon zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw Bauwkje Maria Dibbetz, Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer R. d. K. Dibbetz en Mevrouw Helena Charlotte van Rossum in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer; Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend
Jan Klermond oud 76 jaar, geb Aken, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Antje Klevi ovl voor 1832 en na 1813; hm Coenraad Henemans; BS ovl 1832
Gerrit Gerrits Kleyhuis geb 1755 HRL, ovl 27 apr 1829 HRL, huwt met Trijntje Lambertus Burgerts, wever; BS ovl 1829; gebruiker van wijk G-302, wewer, eigenaar is Hielke M. Wierdsma, 1814. (GAH204); G.G.K., wever, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Grietje Berends, werkster, wonende te HRL; G.G.K., wever, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aake Knipper, naaister, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Antoon Knipper en Antje Hendriks in leven gewoond hebbende ter dezer Stede
Jan Jansen Kleyn ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:0:4 tot vervulling van zijn uitzetting, waar van ''t overige gedeelte reeds in 1763 aan hem (tot uitzetting ter zee) besteed was, kwit. no. 11, 3 apr 1764. (GAH1094); pres. voogd H. Videlius betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 6:11:4 door J.J.K. verdiend, 9nov762. (GAH1092)
Jetje Jacobs Kleyn huwt met Jan Folkerts Koudenburg, wonende te Vlieland; BS huw 1832
Everdina Kleynhoff Baron Willem Lodewijk van Mijnborgen, vaandrig in ''t Regiment van Generaal Major van Brakel van HRL, ende Jonkvrouwe E.K. van Cuilenburg, zijnde de aangaave gedaan door Adjudant Raydt, met een gebod in de week, 25 feb 1791; ondertrouw HRL; Baron Willem Lodewijk van Wijnbergen, Vaandrig in ''t Regiment van Generaal Major van Brakel, van HRL, en de jonkvrouwe E.K. van Kulenburg, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 mrt 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Bernardus Karst Kleynsma geb 1787 Dokkum, huwt met Anna Christina Piebes, scheepstimmerknecht, wonende te Leeuwarden; BS huw 1841, VT1839
Wopke Rimkes Kleynvogel geb 1769 ... , ovl 15 apr 1817 op de Noordzee verongelukt, 1e huwt met Trijntje Klazes de Beer op 30 aug 1795 HRL, komt van HRL, de laatste afk. 30 aug 1795, 2e huwt met Trijntje Barts vd Werf op 28 jun 1807 HRL, komt van HRL, huw.get. bij J.R. Parkement en R.F. Kievit, schipper, oom bruid. wonende te HRL. 1813, N.H., kinderen: Rimke Wopkes K, geb 1806 HRL, Broer Wopkes K, geb 17 jul 1810 HRL, Broer Wopkes K, geb 27 nov 1805 HRL, Klaas Wopkes, geb 22 mrt 1803 HRL, zv Rimke Wopkes en Foekje Broers; huw Grote Kerk HRL 1795, 1807, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1810, BS huw 1813, huw 1827, huw 1826, ovl 1850; vrouw W.R.K. eigenaar van wijk A-124, gebruiker is Bote F. Bijlsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-025, varensgesel, 1814. (GAH204); wed. W.R.K. eigenaresse van perceel nr. 277 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 374, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Aafke Klijses ovl voor 1862, huwt met Sake Uilkes de Vrij; BS ovl 1816
Hendrik Klik ovl na 1822, huwt met Maai Wabes, kind: Jeltje Hendriks K, geb 1795 Koudum; BS huw 1823, ovl 1847
Jeltje Hendriks Klik geb 1795 Koudum, ovl 16 okt 1847 HRL, huwt met Klaas vd Vleugel op 16 nov 1823 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1823, wonende te HRL, dienstmeid. dv Hendrik K, en Maai Wabes; BS huw 1823, ovl 1846, ovl 1854
Frans van Klingen ovl voor 1835, huwt met Anna Gerkes; BS ovl 1834
Bernardus Klingenberg ovl 9 jul 1804 HRL, oud 22 jaar
Adriaan van Klinken huwt met Saapsche Jacobs, kind: Beitske, geb 1794/6 Leeuwarden; BS ovl 1856
Beitske van Klinken geb 1794/6 Leeuwarden, ovl 20 jan 1856 HRL, huwt met Johannes vd Mey, N.H., dv Adriaan vK, en Saapsche Jacobs; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168
Betje van Klinken eigenaar en gebruiker van wijk G-291, casteleinsche, Martinuskerkhof, 1814. (GAH204); id. van wijk G-292, 1814. (GAH204)
Bregtje Jans van Klinken mogelijk dezelfde als Elisabeth vK; geb 1772 Franeker, ovl 8 mei 1828 HRL, ongehuwd, dv Jan K, en Antje Jans; BS ovl 1828
Elisabeth van Klinken mogelijk dezelfde als Betje vK; geb 1774 ... , getuige bij geboorte aangifte van Kristiaan; BS geb 1811
Engel Albertus Klinkert Johannes Sieghfried Stolts van Peingjum ende Trijntie Piers van HRL, koomende weegens de bruid E.A.K., 26 Apr 1749
Jan Klinkert huwt met Antje Jans, kind: Namkje Jans K, geb 1788 Bolsward, Bregtje Jans K, geb 1772 Franeker; BS ovl 1828; 1829 overlijdens
Namkje Jans Klinkert geb 1788 Bolsward, ovl 9 feb 1829 HRL, huwt met Eeltje Hanses Rispens; BS ovl 1829
Bauke Klinkhamer Stadsrentmeester bet f. 28:15:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 4e classe, no. 9, tegen 5 3/4%, versch. Januar. 1775. (GAH1060); id. versch. jan 1777. (GAH1060); id. versch. Januar. 1778. (GAH1060); LINKHAMER, JAN
Maike L Klinkhamer ovl 20 mrt 1792 HRL, oud 78 jaar
Riemke Klinkhamer begraven Groot Kerkhof, regel 5, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Tjetske Klinkhamer ovl 3 jul 1787 HRL, oud 76 jaar
Ambrosius Kloek ende Hiltje Jans uit ''s Hertogenbosch, de bruydegom in guarnisoen tot HRL, zijnde de aangevinge gedaan door Lt. Durie, met een gebot in de Week, 4 Feb 1747
Antje Reinders Klok geb 1770 Vlieland, ovl 5 nov 1836 HRL, huwt met Willem Alkes Kramer; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1836, ovl 1856
Bartholomeus Klok geb 21 sep 1759 Berlikm, ovl 10 apr 1825 HRL, huwt met Maartje Klazes vd Vleugel, huw.get. bij R. Lieuwes en K. Tjerks, horlogiemaker, wonende te te HRL. 1815, kinderen: Kasper, geb 1788 HRL, Engeltje, geb 1786 HRL, Nicolaas K, geb 1786 HRL, Benskje K, geb 1794 HRL, Eva Bartholomeus K, geb 1798 HRL, Jan Bartles K, geb 1791 ... , zv Kasper Keimpes Liesbeth Bartholomeus; BS huw 1815, ovl 1816, ovl 1825 1826 overlijdens, huw 1827, ovl 1830, ovl 1847, ovl 1857; Johannes Hes ende Lijsbert B. Klok, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Bartel K., deszelfs vader, 19 may 1804; ondertrouw HRL; B. Kaspers K. en Maartje Klaassen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 jun 1781 HRL, en zijn getrouwd op den 4 daaraanvolgende; kind: Lysbeth Bartholomeus Klok, geb 7 may 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL; kind: Kasper Bartholomeus Klok, geb 25 nov 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk rha; Bartele K., Horologiemaker, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Klaaske Tjerks, naaister, wonende te HRL
Benskje Klok geb 1794 HRL, ovl 3 feb 1830 HRL, ongehuwd, dv Bartholomeus K, en Maartje Klazes vd Vleugel; BS ovl 1830
Casper Bartholomeus Klok geb 1788 HRL, ovl 28 jan 1857 HRL, 1e huwt met Marijke Hesselius op 16 dec 1810 HRL, 2e huwt met Trijntje Hes, huw.get. bij C. Gamers en F.A. Krol, molenaarsknecht, 1814, id. bij H. vd Zee, (gk), en T.J. Tichelaar, (gk), klokmaker, zv Bartholomeus K, en Maartje vd Vleugel; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1838, ovl 1857, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-220; gebruiker van wijk A-206, rogmolenaarsknegt, medegebruiker is wed. Jansen, eigenaar en medegebruiker is Rienk Ruurds Bakker wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); K.K. en Maria Hesselius, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-304; VT1839; geb 25 nov 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Bartholomeus Klok en Maartje Klaasses
Cornelis Klok ovl voor 1889, huwt met Feikje de Reus; BS ovl 1888
Elisabeth Klok huwt met Johannes Hes op 10 jun 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811; Johannes Hes ende Lijsbert B.K., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Bartel Klok, deszelfs vader, 19 may 1804; ondertrouw HRL; kind: Bartholemeus Johannes Hes, geb 17 feb 1811, ged 10 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Engeltje Klok geb 1786 HRL, ovl 10 feb 1848 HRL, ongehuwd, dienstbode, dv Bartholomeus K, en Maartje vd Vleugel; BS ovl 1848; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-017; VT1839
Eva Bartholomeus Klok geb 1798 HRL, ovl 21 nov 1826 HRL, huwt met Bouwe Obbes Vinkelbos op 9 dec 1821 HRL, huw.afk. 25 nov en 2 dec 1821, dienstmeid. dv Bartholomeus K, en Maartje Klazes vd Vleugel; BS huw 1821, ovl 1826, ovl 1840
Jan Bartles Klok geb 1791 ... , ovl 14 jul 1816 HRL, zv Bartholomeus K, en Catharina vd Vleugel; BS ovl 1816
Janneke Johannes Klok Janke J.K., ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL, dv Johannes Klok en Neeltje Abram Wijngarden; geb 1763 ... , ovl 19 jul 1813 HRL, huwt met Klaas Hoffius, ovl wijk F-136 ontvangt interesse 1800-1811; BS ovl 1813; 1827 overlijdens; Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 interesse vd 2e tontine, 2e classe, 5%, no. 11, over f. 500:0:0 aan J.J.K., versch. Januar. 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060); K.H. en Janke Klok, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 mrt 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Neeltje Klaases Hoffius, geb 29 nov 1787, ged 18 dec 1787 Grote Kerk HRL
Jeltie Klok oud 44 jaar, geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk G-126; VT1839
Johannis Klok J.K. ende Neeltje Abrahams Wijngaarden, beide van HRL, komende wegens de bruyd desselvs vader Abraham Wijngaarden, 30 Oct 1751; huwt met Neeltje Abrahams Wijngaarden, beyde van HRL, geproclameerd den 31 okt en 7-14 nov 1751 ook getrouwdt; kind: Janke Johannes Klok, ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL; huwt met Jannetje Wouters Postma, kind: Tetje Johannes Klok, ged 30 aug 1768 Grote Kerk HRL
Lysbeth Bartholomeus Klok geb 7 may 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL, dv Bartholomeus Klok en Maartje Klaasses
Martje Reinders Klok huwt met Albert Klaas Visser, wonende te Vlieland; BS huw 1823
Nicolaas Klok geb 14 nov 1786 HRL, ovl 27 okt 1847 HRL, 1e huwt met Lolkje Jacobs Schuur op 5 okr 1817 HRL, huw.afk. 21 en 28 sep 1817, 2e huwt met Janke Pieters Schuur op 10 mei 1827 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1827, is voogd over O. Vinkelbos, (gk), 1842, kleermakersknecht op 1817, poortier in 1826, zv Bartholomeus K, en Maartje vd Vleugel; BS huw 1817, ovl 1826, huw 1827, huw 1842, ovl 1847, regattdv1826-93; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-195; VT1839; N.K. eigenaar van perceel nr. 1409 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 375, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Tetje Johannes Klok ged 30 aug 1768 Grote Kerk HRL, dv Johannes Klok en Jannetje Wouters Postma
Maria Klomp ovl 15 nov 1747 ... , wonende te Hoorn, ontvangt lijfrente 1740-1747
Jan Harmen Lammert Klomperts J.H.L.K. en Fokeltje Wybes, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 21 feb 1773 HRL, en toen getrouwt
Catharina Kloostra geb 1757 ... , ovl 17 jan 1814 HRL, huwt met Sikko IJsenbeek, ovl wijk A-022, dv Jan Wybrens K, en Murkje Jans; BS ovl 1814; 1831 huwelijken
Jan Wybrens Kloostra ovl voor 1832, huwt met Murkje Jans, kind: Catharina K, geb 1757 ... ; BS huw 1831
Kloppenburg deurwaarder in 1747
Anna Maria Kloppenburg geb 1790 HRL, ovl 9 sep 1812 HRL; wijk G-331, dv Berend Harmens K, en Trijntje Hendriks; BS ovl 1812
Anna Marijke Kloppenburg geb 1788 HRL, ovl 18 apr 1826 HRL, huwt met Johan Hendriks Stootman op 18 mei 1823 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1823, dv Karel K, en Marijke Berends IJking; BS huw 1823, ovl 1826
Antje Geerts Kloppenburg geb 30 apr 1777, ged 27 mei 1777 Grote Kerk HRL, dv Geert Kloppenburg en Trijntje Herema
Berend Kloppenburg ovl voor 1862, huwt met Jeltje Blok; BS ovl 1861
Berend Harmens Kloppenburg geb 1788 HRL, ovl 23 dec 1848 HRL, huwt met Jeltje Baukes de Vries op 12 sep 1821 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug 1821, werkman in 1848, huw.get. bij F. Zwaal en T.G. Hog, zv Harmen K, en Trijntje Hendriks; BS huw 1819, huw 1821, ovl 1848; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-327; VT1839
Bernardina Kloppenburg geb 1784 HRL, ovl 17 apr 1828 HRL, huwt met Hendrik Smael op 5 sep 1811, ondertrouw 14 aug 1811, 1e huwafk, zondag 18 Aug 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 25 aug 1811, dv Berend Harmens K, en Catharina Hendriks; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1828
Dirk Kloppenburg ovl 27 aug 1808 HRL, huwt met Willemke Gerrits, kind: Maria K, geb 1785 ... ; BS huwafk. en huw 1811, huw 1822
Fokeltje Gerards Kloppenburg geb 3 dec 1789, ged 19 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Gerard Kloppenburg en Martje Verdemis
Geert Pieters Kloppenburg hm ... , kind: Grietje K, geb 1793 ... ; BS ovl 1816; G.K. ende Martje Verdeenis, beide van HRL, sijnde de aangaave gedaan door Hanekuik op vertoonde procuratie van den bruidegom en bruid. 26 sep 1789; ondertrouw HRL; ovl 22 jan 1794 HRL, oud 42 jaar; G.K. en Trijntje Heermans, beide van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 4 jul 1773 HRL, en toen getrouwd; kind: Pieter Geerts Kloppenburg, geb 3 feb 1776, ged 25 feb 1776 Grote Kerk HRL, moeder als T. Hendriks Heeremans; kind: Antje Geerts Kloppenburg, geb 30 apr 1777, ged 27 mei 1777 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Gerards Kloppenburg, geb 3 dec 1789, ged 19 jan 1790 Grote Kerk HRL, mdr: M. Verdenis; kind: Pieter Geerts Kloppenburg, geb 5 jun 1780, ged 4 jul 1780 Grote Kerk HRL, moeder als: T.H. Heerema; G.K. en Martje Verdenes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 oct 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Geerts Kloppenburg, geb 4 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL, moeder is Martje Lieuwes Verdenis; kind: Petronella Geerts Cloppenburg, geb 14 nov 1793, ged 17 dec 1793 Grote Kerk HRL, moeder als M. Verdenus
Grietje Kloppenburg geb 1793 ... , ovl 2 nov 1816 HRL, dv Geert K, en ... ; BS ovl 1816; geb 4 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Geert Kloppenburg en Martje Lieuwes Verdenis
Grietje Karels Kloppenburg geb 1786 HRL, ovl 23 mei 1839 HRL, huwt met Hendrik Harmens Weghuis op 24 mei 1827 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1827, dv Karel Berends K, en Marijke Berends IJking; BS huw 1827, ovl 1839, ovl 1848
Harmen Gosses Kloppenburg geb 14 jan 1759 HRL, ovl 8 mrt 1820 HRL, huwt met Trijntje Hendriks, kinderen: Anna Maria K, geb 1790 HRL, Bernardina K, geb 1784 HRL, Barend Harmens K, geb 1788 HRL, Hendrik K, geb 1794 HRL, huw.get. bij H.L. Huier en M. Kloppenburg, wever, wonende te HRL, oom bruid 1811; BS huw 1811, ovl 1812, ovl 1820, huw 1821, ovl 1828; H.K. ende Trijntje Hendriks, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Hendrik Jansen, 19 jan 1788; ondertrouw HRL; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Kloppenburg geb 1794 HRL, ovl 22 dec 1848 HRL, huwt met Aaltje Gorter op 5 jul 1818 HRL, huw.afk. 14 en 21 jun 1818, werkman, zv Harmen K, en Trijntje Hendriks; BS huw 1818, ovl 1848; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-128; VT1839
Jan Dirks Kloppenburg J.D.K. en Willemke Gerrits, beide van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben op den 11 oct 1778 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Carel Berends Kloppenburg geb 1755 HRL, ovl 15 feb 1825 HRL, huwt met Marijke Berends IJkinga, kinderen: Grietje K, geb 1786 HRL, Marijke K, geb 1788 HRL, Regina K, geb 1797 HRL, Neeltje K, geb 8 dec 1788 HRL, weversknecht in 1811; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1814, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1839; gebruiker van wijk D-136, wewer, medegebruiker is Jan Tabes Klaver, eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); K.K. en Marijke Berends, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 may 1784 HRL, en zijn getrouwd den 31 may daaraan volgende; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Maria Kloppenburg geb 1785 HRL, ovl 30 aug 1823 HRL, 1e huwt met Hermanus Louwrens Huier op 9 dec 1811 HRL, ondertrouw 20 Nov 1811, 1e afk. zondag 24 Nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 1 dec 1811, 2e huwt met Pieter de Lange op 21 jul 1822 HRL, huw.afk. 23 en 30 jun 1822, naaister, dv Dirk K, en Willemke Gerrits; bsha181huwafk, hu, huw 1822, ovl 1823
Neeltje Kloppenburg geb 8 dec 1788 HRL, ovl 13 dec 1880 HRL, 1e huwt met Frans Heuffers op 18 jul 1811 HRL, 1e afk. zondag 12 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 19 May 1811, ondertrouw 8 May 1811, 2e huwt met Jan Arink op 8 feb 1844 HRL, Rooms Katholiek, dv Karel K, en Neeltje Berends (IJkinga); BS huw en huwafk. 1811, ovl 1843, huw 1844, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-149; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-314; VT1839
Pieter Geerts Kloppenburg geb 3 feb 1776, ged 25 feb 1776 Grote Kerk HRL, zv Geert Pieters Kloppenburg en Trijntje Hendriks Heeremans; geb 5 jun 1780, ged 4 jul 1780 Grote Kerk HRL, zv Geert Pieters Kloppenburg en Trijntje Hendriks Heerema
Regina Kloppenburg geb 1797 HRL, ovl 1 feb 1813 HRL; wijk D-135, dv Karel K, en Marijke Berends; BS ovl 1813
Sierk Geerts Kloppenburg S.G.K. van Westergeest en Fokkien Hayes van HRL, komende voor de bruid Willem Bouwes Westerhoff, desselfs neef, 25 feb 1735; ondertrouw HRL
Trijntje Dirks Kloppenburg geb 1783 HRL, ovl 21 feb 1816 HRL; BS ovl 1816
Trijntje Hendriks Kloppenburg ovl 20 mrt 1799 HRL, huwt met Willem Hoffenberg; BS huw 1818, ovl 1846
Wouter Kloppenburg geb 12 sep 1797 Wijnaldum, landbouwer, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Anna Catharina Margrita Klotzen Hendrik Volgraaff, Corporaal onder de comp. van Major Dolleman, ende A.C.M.K., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Carel Ernst Noord, desselfs broeder, 27 jun 1789; ondertrouw HRL; Hendrik Volgraaf, corporaal in de compagnie van Majoor Dolleman en A.K. Margareta K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 jul 1789 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Leendert van Kluive huwt met Aaltje Lentz op 17 dec 1797 HRL, komt van Gouda; huw Grote Kerk HRL 1797
Egberdina Kluiver oud 37 jaar, geb Oosterzee en wonende te HRL. 1839, wijk F-006; VT1839
Berend Klumbes ovl 3 apr 1789 HRL, oud 60 jaar
Anna Klumper geb 1783 HRL, ovl 4 jul 1833 HRL, huwt met Harmen Pieters, huwt met Frans Smit op 21 okt 1830 op 21 okt 1830 HRL, huwt met Jan Gerrijts, huwt met Pieter Jansen Wever op 31 aug 1815, huw.afk. 13 en 20 aug 1815 HRL, dv Harmen K, en Fokeltje Hendriks Wybes; BS ovl 1813; 1815 huwelijken, huw 1830, ovl 1833
Anna Klumper geb 1798 HRL, ovl 2 jun 1843 HRL, huwt met Antonius Anskes Spijkerman Knoop op 8 mei 1828 HRL, huw.afk. 13 en 20 apr HRL. en 20 en 27 apr 1828 Sneek, dv Nolles Berends K, en Geeske Harmens; BS huw 1828, ovl 1843; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-252; VT1839
Antje Harmens Klumper huwt met Jan Johannes de Vries, werkvrouw in 1826; BS ovl 1826
Arnoldus B Klumper mogelijk dezelfde als Nolles Berends Klumper; geb 1771 HRL, ovl 21 nov 1832 HRL, huwt met Grietje Geerts Bosch, huw.get. bij P.J. Wever en A.H. Klumpert, neef bruid. 1815, id. bij BS vd Beest en T. Lammerts, oom bruid. 1819, zv Barend K, en Hielkje Alberts, kinderen: Bernardus K, geb 1810 HRL, Maria K, geb 1802 HRL; BS huw 1815, huw 1819, ovl 1828, ovl 1832, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk G-240, wewer, 1814. (GAH204)
Bernardus Klumper huwt met Hielkje Jans, kinderen: Lammert K, geb 1761 HRL, Arnoldis K, geb 1771 HRL; BS ovl 1832; 1835 overlijdens
Bernardus Klumper geb 1810 HRL, ovl 12 apr 1828 HRL, werkman, ongehuwd, zv Arnoldis K, en Grietje Bos; BS ovl 1828
Harmen Klumper ovl 27 jul 1804 HRL, huwt met Fokeltje Hendriks, in leven wever, kinderen: Anna K, geb 1783 HRL, Geertruida Harmens K, geb 1776 ... ; BS ovl 1812, huw 1815, huw 1830, ovl 1833
Lammert Klumper geb 1761 HRL, ovl 5 okt 1835 HRL, huwt met Dieuwke Pieters, kind: Tjietske Lammerts K, geb 29 jan 1790 HRL, zv Bernardus K, en Hielkje Jans; BS ovl 1835; 1868 overlijdens
Maria Klumper geb 9 mrt 1796 HRL, ovl 11 nov 1869 HRL, huwt met Willem Velthuis op 3 jun 1821 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1821, dienstmeid. Rooms Katholiek, dv Harmen Berends K, en Agatha Berends; BS huw 1821, ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-206, wijk E-008, wijk F-307; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stoelwinder, wijk G-198; VT1839
Maria Klumper geb 1802 HRL, ovl 29 dec 1879 HRL, huwt met Johannes de Jong, dv Arnoldus K, en Gesina (=Grietje Bosch); BS ovl 1879
Nolles Berends Klumper mogelijk dezelfde als Arnoldis Klumper; huwt met Geeske Harmens, kind: Anna K, geb 1798 HRL
Tjietske Lammerts Klumper geb 29 jan 1790 HRL, ovl 18 jan 1868 HRL, huwt met Sikke Bonnes vd Beest /Geest op 14 nov 1819 HRL, huw.afk. 31 okt en 7 nov 1819, N.H., ovl wijk D-006, dv Lambert Berends en Dieuwke Gerrits; BS huw 1819, ovl 1835, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-005, wijk H-089; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, spinster, wijk H-096; VT1839
Catrina Klumpers ovl 17 feb 1787 HRL, oud 13 jaar
Geertruida Klumpers geb 1794 Borne, ovl 28 mrt 1833 HRL, huwt met Marten van Hoften op 30 jul 1820 HRL, huw.afk. 16 en 23 jul 1820 HRL en Baarderadeel, wonende te Weidum, dienstmeid. dv Johannes K, (gk), en Johanna Laarhuis, (gk); BS huw 1820, ovl 1833
Lammert Klumpers ovl 20 feb 1787 HRL, oud 8 jaar
Wybe Klumpers ovl 4 feb 1790 HRL, oud 6 jaar
Anna Harmens Klumpert geb 1794 HRL, ovl 28 mei 1836 HRL, huwt met Jan Pieters Wijngaarden op 5 mei 1825 HRL, huw.afk. 24 apr en 1 mei 1825, dv Harmen Berends K, en Agnietje Berends; BS huw 1825, ovl 1836
Geertruida Harmens Klumpert geb 1776 ... , ovl 6 feb 1812 HRL, huwt met Klaas Alberts Kamstra, doet overlijdensaangifte van Neeltje Barends in 1811, ovl wijk G-277, gealimenteerd, dv Harmen K, en Fokeltje Hendriks; BS ovl 1811; 1812 overlijdens, ovl 1814, huw 1834, ovl 1837
Harmen Klumpert Jan Harmens Geerts en Antje Harmens Klumperts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.C., deszelfs vader, 5okt18 05; ondertrouw HRL; Op heden den vierentwintigste July Een duizendachthonderdvijftien Compareerden voor ons Fungerende Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen Jan Jacobs Dijkstra, Turfdrager, Johannes Lingenhouwer, arbeider, Sijno Vink, Sjouwerman, Jacob Alberts, Turfdrager, Jacob Cornelis Blaaw, Turfdrager, Andries Willems van der Meer, Stokersknecht en Willem Dirks Bloem, Turfdrager, alle wonende te HRL, geloofwaardig, en van Competenten Ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzocht zijn eene Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van Antje Harmens, werkster, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest H.K. en Fokeltje Hendriks, gewoond hebbende te HRL; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde Antje Harmens is geb te HRL den tiende mrt Een duizend zeven hondert drieentachtig, dat dezelve geen Acte van geboorte of Doop kan produceren, door dien dezeklve niet is ged en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende Comparanten redene van Wetenschap dat zij deze Antje Harmens niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang met dezelve en hare ouders hebben gehad, waardoor zij zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons en onzen Griffier getekend, nadat ons alvorens uit een certificaat door den Heere President Burgemeester dezer Stad op het getuigenis van twee geloofwaardige personen in dato den twintigste dezer maand July ten gevolge van het Besluit van Z.M. in dato den negende mrt jongstleden No. 13, afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze Antje Harmens onvermogend is, om eenige kosten van gezegelde Stukken welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen, op dato in het hoofd gemeld; Gratis geregistreerd te HRL den vierentwintigsten July 1815, fo. 125 recto vak 5
Harmen Berends Klumpert ovl 23 mrt 1808 HRL, huwt met Agnietje Berends, kinderen: Anna Harmens K., geb 1794 HRL, Maria K, geb 9 mrt 1796 HRL; BS huw 1821, ovl 1836, ovl 1869; H.B.C. ende Angenietje Berends Harwijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lammert Berends, deszelfs broeder, 31 dec 1791; ondertrouw HRL; H.B.C. en Agnietje Beerends Harwijk, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jan 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jan Jacobs Klundert geb 1778 Appingedam, ovl 6 aug 1830 HRL, 1e huwt met Fetje Hendriks Tamstra op 27 mei 1810 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Hiltje Ages Bakker op 28 jul 1825 HRL, huw.afk. 17 en 24 jul 1825, wonende te HRL, varensgezel in 1830, kind: Jacob Jans, geb 6 jul 1811 HRL, zv Jacob Pieters, (gk), en Marijke Jans, (gk); huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1825, ovl 1830, ovl 1831; gebruiker van wijk C-185, varensgesel, eigenaar en medegebruiker is Bouwe Schiere, zeylmakerij, 1814. (GAH204)
Klaas Moritz Klundert geb 1781 ... , huwt met Trijntje Nijhof en Sjieuwke Jans Dijkstra, huw.get. bij J.J. Tuininga en A. Schillings, beurtschipper van Amsterdam op HRL, 1813, id. bij L. IJlstra en E. Riewald, 1815, id. bij H. Zonsveld en G.B. van Beemen 1816; BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, ovl 1818, ovl 1858; eigenaar en gebruiker van wijk F-206, schipper, 1814. (GAH204)
Kornelis Pieters Kluven K.P.K. en Eelkje Pieters, beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 12 mrt 1775 HRL, en toen getrouwd
Frouwkje Knaap huwt met Sjoerd van Loon, BS ovl 1860
Cornelis Johannes Knegje geb 27 aug 1798 Wijnaldum, heibaas, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Gerritje Jelles Kneipstra zie ook: Gerritje Jelles; geb 1758 Sneek, ovl 2 mrt 1828 HRL, huwt met Laas Wijnalda; BS ovl 1828; 1855 overlijdens, ovl 1860
Antony Kneuse oud 34 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk H-027; VT1839
Knevelaar zie: Johannes Kevelaar
Hendrik Pieters Knier geb 1807 Franeker, huwt met Gettje Jurjens Smit op 19 jul 1829 Franeker panbakkersknecht, wonende te Franeker, zv Pieter Hendriks K, en Pietje Jelles Feenstra; BS Franeker huw 1829
Pieter Hendriks Knier ovl voor 1830, huwt met Pietje Jelles Feenstra, kind: Hendrik Pieters K, geb 1807 Franeker; BS Franeker huw 1829
Christoffel Knikker ovl 10 jan 1814 Arnhem, huwt met Jantje Rauerda, soldaat, kind: Pieter, geb 1811 Leeuwarden; BS huw 1837, ovl 1859
Pieter Knikker geb 1811 Leeuwarden, ovl 12 mei 1859 HRL, huwt met Jacoba Jans de Goede (gk), op 16dec137 HRL, werkman en soldaat artillerie Nat. Militie, wonende te HRL, zv Christoffel K, en Jantje Rauerda; BS huw 1837, ovl 1859
Aaltje Antoons Knipper geb 1787 HRL, ovl 21 mrt 1844 HRL, huwt met Gerrit Hankes op 22 aug 1816 HRL, huw.afk. 11 en 18 aug 1816, dv Anton K, en Anna/Antje Hendriks; BS huw 1816, ovl 1844; Op heden den negentiende jul Eenduizend achthondertzestien, Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen Nolke van der Vleugel, Sjouwerman, Jan Tiedes (?), Wever, Pieter Bruining, wever, Jilles Adema, Sjouwerman, Gerrit Gerrits Kleihuis, wever, Antoon Bruins Westerhof, wever, en Willem Dirks Bloemers, schoorsteenveger, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van Aake K., naaister, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Antoon Knipper en Antje Hendriks in leven gewoond hebbende ter dezer Stede; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten, dat genoemde Aake K. is geb te HRL den zevenentwintigste nov Een duizend zevenhondert tweeentachgtig, dat dezelve geen Acte van Geboorte of Doop kan produceren, door dien dezelve van Roomsch gezinde afkomst zijnde, en destijds bij deze gemeente gene aantekening in de Doop Registers wordt gevonden en het houden van Geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van wetenschap, dat zij deze Aake K. niet alleen van der jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang met dezelve hebben, en hare ouders hebben gehad, waardoor zij zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat, door den Heere President Burgemeester dezer Stad in dato den vijftiende dezer maand Julij, ten gevolge Z.M. Besluit in dato den negende mrt achttienhondertvijftien nummero dertien, afgegeven, voldoende is gebleken, dat deze Aake K. onvermogend is om eenige kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te kunnen betalen, op dato in het hoofd deses gemeld
Antje Antoons Knipper huwt met Hermanus Nolmans; BS ovl 1837
Antonius Hendriks Knipper geb 27 aug 1799 HRL, ovl 10 dec 1885 HRL, 1e huwt met Anna Alderts vd Zee op 22 jul 1821 HRL, huw.afk. 8 en 15 jul 1821, 2e huwt met Zwaantje Annes Hovenier op 16 mei 1824 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1824, 4e huwt met Maria I. Heuffer op 22 apr 1852 HRL, 5e huwt met Gertruy Christina Hankes op 28 dec 1854 HRL, 3e huwt met Alida Rouing op 11 nov 1830 HRL, Rooms Katholiek, schoemaker, zv Hendrik Antonisse K, en Catharina Sijbrandis; BS huw 1820, huw 1821, ovl 1822, huw 1824, ovl 1829, huw 1830, ovl 1846, huw 1854, ovl 1885 bev.reg. HRL 1851 wijk F-304; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-233; VT1839; A.H.K. eigenaar van perceel nr. 1407 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 376, huis en erf, 124 m2. klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832bl. 49)
Eva Hendriks Knipper geb 14 aug 1802 HRL, ovl 7 aug 1822 HRL, zv Hendrik K, en Catharina Sijbrandi; BS ovl 1822
Hendrik Antonisse Knipper ovl 21 jun 1809 HRL, huwt met Catharina Sijbrandis Postma, kinderen: Antonius Hendriks K, geb 27 aug 1799 HRL, Eva Hendriks K, geb 14 aug 1802HRL, in leven wever; bsha181ov, huw 1821, ovl 1822, huw 1827, huw 1830, ovl 1847; wed. H.K. gebruiker van wijk F-228, medegebruikers zijn Romke Agema, schoenlapper, Dirk de Krou, sjouwer, Jac. Strelitz wed., eigenaar is Joodsche Gemeente, 1814. (GAH204)
Pieter Knobeloch hm ... , kind: Sara K, geb 1804 Leeuwarden; BS ovl 1871; huwt met Sara Klaasses, kind: Klaas Johannes Knobloch, geb 12 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL
Sara Knobeloch geb 1804 Leeuwarden, ovl 22 aug 1871 HRL, huwt met IJpe Brouwer, dv Pieter K, en ... ; BS ovl 1871
Klaas Johannes Knobloch geb 12 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Johannes Pieters Knobloch en Sara Klaasses
Klaas Knodde zie bij: Kleis Gnodde
Albert Knol ovl voor 1818, huwt met Aafke Leenderts, in leven echtelieden te Terschelling, kind: Jan Alberts K, geb 1774 Terschelling; BS huw 1817; den derde der Maand okt Zeventien hondert en drie en Zeventig is ged Jan, zv A. Jansen K. en Aafke Leenderts, als doopgetuige Staat aangetekent Trijntje Cristiaans Huisvrouw van Cornelis Liuwes. Burgemeester te Terschelling den 7 mrt 1817
Jan Alberts Knol geb 1774 Terschelling, huwt met Janke Jolkes, huwt met Antje Hendriks Ringsma op 20 apr 1817 HRL, huw.afk. 30 mrt en 6 apr 1817, koopman, wonende te te HRL, huwt met Grietje Simons Hammes, wonende te HRL. 1833, zv Albert K, en Aafke Leenderts; BS huw 1817, ovl 1823, ovl 1833; Op heden den Negentiende mrt Eenduizendagthondert seeventien Compareerden voor ons Mr Willem Mourits Reinbach, Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, geadsisteerd met onsen Griffier, op den Raadhuise binnen dese Stad, en het locaal van onse gewone Teregtzitting, Albert van Eeken, koopman, oud tweeenveertig Jaren, Cornelis Jarigs Blokmaker, oud veertig Jaren, van Beroep Blokmakersknegt, Wybren Gerbens Vellinga, oud drieendertig Jaren, Voerman, en Wybe Jans Postma, oud vijfenveertig Jaren, Koemelker, alle wonende te HRL; dewelke ten Verzoeke van J.A.K., koopman woonagtig te HRL, en welke gehuwd is geweest met Grietje Symons Stammes, welke laatstgenoemde, sij Comparanten voor hunne Selven, Stellig overtuigd zijn, dat in de maand okt Achtienhondert Sestien, op eene Reis van het Nieuwediep na Herwaards in Zee is verdronken, gevende de Comparanten redenen van Wetenschap, dat zij gezamenlijk uit de mond van Cornelis Koorn, Schipper, woonagtig op de Helder hebben Vernomen, dat hij met zijn voerend Schuite Scheepje den tweeentwintigste okt Achtienhondert Sestien, uit het Nieuwediep is gevaren, voornemens Sijnde van daar zijne Reis naar HRL Voort te Setten, aan boord hebbende een Passagier, Grietje Simons Stammes genaamd. Dat hij op die Voyagie in den vroegen morgen van genoemde tweeentwintigste okt Achtienhondert Sestien, het ongeluk heeft gehad, om op een wrak van een Verongelukt Schip te Zeilen, Waar door zijn Schip is gezonken en alzo Verloren geraakt, Sijnde genoemde Schipper Cornelis Koorn en Sijn knegt gelukkig gered, dog dat de Voornoemde Passagier Grietje Simons Stammes, ofschoon alle mogelijke hulp tot hare redding aangewend, daarbij ongelukkig is ongekomen en Verdronken; Van al het Welk Wij dese Acte hebben opgemaakt, omma nae aanleiding van Artikel 66 en 155 van het Wetboek Napoleon te Vervangen, een Acte van Overlijden, alzo het omme gelijk is, om van de Persoon van Grietje Simons Stammens, een zodanige Acte van overlijden te kunnen bekomen daar het zeer zeker is, dat Zij op Zee is verongelukt; en hebben de Comparanten nagedane Voorlezing dit Proces Verbaal met ons en onsen Griffier getekend, uitgezondert Albert van Eeken, die verklaarde nooit hebben kunnen Schrijven, nog Zijne naam Vertekenen; Extract uit het doopboek der Gereformeerde Gemeente Terschelling op Westerschelling; den derde der Maand okt Zeventien hondert en drie en Zeventig is ged Jan, zv Albert Jansen Knol en Aafke Leenderts, als doopgetuige Staat aangetekent Trijntje Cristiaans Huisvrouw van Cornelis Liuwes. Burgemeester te Terschelling den 7 mrt 1817; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte, en een van overlijdenbehoren tot de Huwelijksacte van J.A.K. en Aaltje Hendriks dato 20 apr 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Marius Antonius Diderikus Knoll huwt met Johanna Elisabeth Bruch, kind: Neeltje Knoll, geb 19 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL
Neeltje Knoll geb 19 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Marius Antonius Diderikus Knoll en Johanna Elisabeth Bruch
Adam Jans Knoop geb 3 okt 1799 HRL, ged 6 okt 1799 HRL, ovl 26 nov 1846 HRL, huwt met Elske Gerrits Oudeboon op 5 nov 1840 HRL, werkman, zv Jan Jansen K, en Pietje Adams; tijdens zijn geboorte in 1799 zat zijn vader als matroos in Engeland als krijgsgevangene; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1840, ovl 1846; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-228; VT1839
Anna Knoop geb 14 mrt 1796 Sneek, ovl 20 apr 1877 HRL, 1e huwt met Joannes Harmens Kok op 9 nov 1837 HRL, 2e huwt met Gerrit Rolvink op 23 apr 1840 HRL, RK dv Hermanus Jans K, en (Rinske Gerbens); BS huw 1837, ovl 1839, huw 1840, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-008, wijk F-245, 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-287; VT1839
Dirk Knoop geb 1801 Wijk bij Duurstede, huwt met Marijek Bruggen op 2 sep 1830 HRL, wonende te HRL, meester timmerman, dv Casper K, (gk), en Hanna Spee (gk), vader ovl Wijk bij Duurstede 31 dec 1820, moeder ovl Wijk bij Duurstede 24 okt 1816; BS huw 1830
Harmanus Jans Knoop geb 1766 HRL, ovl 14 feb 1832 HRL, huwt met Hijke Cornelis op 30 mei 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23mei824, weversknecht, ook huwt met Rinske Gerbens; huw.get. bij N. Straatsma en T.J. Ringnalda, behuwd oom bruidegom, 1830, kinderen: Johannes K, geb 7 jun 1799 Sneek, Anna K, geb 14 mrt 1796 Sneek, zv Jan Hendrik Harmens K, en Hinke Jans; BS huw 1824, huw 1830, ovl 1832, ovl 1862, ovl 1877
Hendericus Jans Knoop H.J.K. van HRL, ende Martha van Dam van Leeuwarden, zijnde de aangeevinge gedaan door Evert Lindeboom op vertoonde Procuratie, 7 aug 1790; ondertrouw HRL; H.J.K. van HRL, en Martha van Dam van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 aug 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd den 5 sep 1790
Jan Hendrik Harmens Knoop ovl 1783 ... , huwt met Hinke Jans, kind: Harmanus Jans K, geb 1766 HRL; BS huw 1824
Jan Jansen Knoop ovl voor 1841, huwt met Pietje Adams op 2 jul 1797 HRL, komt van HRL, kind: Adam Jans K, geb 3 okt 1799 HRL, ged 6 okt 1799 HRL; tijdens de geboorte van Adam zat de vader als matroos in Engeland als krijgsgevangene; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1840, ovl 1846
Johannes Hermanus Knoop geb 7 jun 1799 Sneek, ovl 25 dec 1862 HRL, 1e huwt met Cornelia Pieters Weezen op 11 mei 1826 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1826, wonende te HRL, 2e huwt met Grietje Visser, (gk), op 9 nov 1837 HRL, turfdrager in 1851, Rooms Katholiek, wever in 1837, ovl wijk D-150, zv Hermanus Joanes K, en Rinske Gerbens; BS huw 1826, ovl 1836, huw 1837, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk G-247, supp wijk D-186; oud 40 jaar, (vnm: Jan), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-264; VT1839
Johannis Wilhelmus Knoop Johannes Wilhelmus Josephus vK., en Antje Taekes, beyde tot HRL, koomende weegens de bruid Feyke Willems, 31 May 1749; huwt met Antje Taekes, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 jun 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Taeke Josephs Knoop, ged 19 apr 1750 Westerkerk HRL, vader als Joseph K.
Claes Gerrits Knoop Andries Oolson Sonne ende Geeske Gerrits, beyde van HRL, ko- mende weegens de bruyd desselves broeder C.G.K., 28 dec 1748
Taeke Josephs Knoop ged 19 apr 1750 Westerkerk HRL, zv Joseph Knoop en Antje Taekes
Wopke Clases Knoop ontvangt interesse 1800-1801; Stadsrentmeester bet f. 26:5:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 3e classe, 51/4%, no. 11, January 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060)
Harmen Hendriks Knoops ovl 12 apr 1790 HRL, oud 40 jaar
Gustaaf Knorre geb 1799 ... , huw.get. bij J. Valckenier en S. Rodenhuis, kantoorbediende, 1827, id. bij D.J. Gorter en H.J. Posthuma 1829, id. bij A.J. Rodenhuis en J.W. Braams, 1e luitenant bij de mobiele Vriese schutterij, wonende te HRL 1833; BS huw 1827, huw 1829, huw 1833
Neeltje Sjierks Knossen geb 1790 Jutrijp, ovl 26 feb 1853 HRL, huwt met Jelle Dijkstra, N.H., wonende te HRL. 1842, dv Sjierk K, en Akke Pieters Krolis; BS huw 1842, ovl 1853 bev.reg. HRL 1851 wijk G-187
Sjierk Knossen huwt met Akke Pieters Krolis, kind: Neeltje Sjierks, geb 170 Jutrijp; BS ovl 1853
Anthonie Knuyse geb 1805 Amsterdam, huwt met Johanna Wilhelmina Christina van Loon op 28ov1839 HRL, wonende te HRL, huw.get. bij G. Bolman, (gk), en J. Feersma, (gk), zv Lucas K, (gk), en Jacoba Meyer, (gk), ouders wonende te Amsterdam; BS huw 1839, huw 1840
Willem Kobbe huwt met Grijttie Karsten, beide van HRL, geproclameerd de 20-22 en getrout de 27 jul 1760
Cornelis Kobus transporteert zijn funktie van turfdrager op 17 okt 1757 over op Hessel Paulus; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-17 59); huwt met Trijntje Geerts(?), kind: Marike Cornelis, ged 12 apr 1746 Grote Kerk HRL
Dieuke Kobus zie ook: D. Jacobus; huwt met Gerrijt Jans, kind: Janna Gerrijts, ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Jantje Kobus Johannes Johannes ende J.C., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Johannes Ferwerda, 21 Sep 1748; huwt met Johannis Johannis, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 Septemb:en den 6 okt 1748 en doen ook getrouwt; kind: Marten Johannes, ged 2 mei 1758 Grote Kerk HRL, vader als J. Johan, moeder als J. Jacobus; kind: Jacobus Johannis, ged 1 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Johan Johannis, ged 7 okt 1749 Grote Kerk HRL, vader als J. Johans
Elisabeth Koch oud 34 jaar, geb Bonda, (Bunde ?), Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-142; VT1839
Johan Wilhelm Kochler huwt met Johanna Hendrika Flesman/Filesman, kind: Carel Georg Pieter, geb 25 apr 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
Carel Georg Pieter Kochler geb 25apr179 HRL, ged 28 apr 1799 HRL, zv Johan Wilhelm Kochler, en Johanna Hendrika Flesman/Filesman; dopen Grote Kerk HRL 1799
Elisabeth Fredriks Kock Johannes Franssen Riemersma van HRL, en E.F.K. van ''t Heerenveen, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; Johannes Fransen Riemersma van HRL, en E.F.C. van ''t Vlek Heerenveen, sijnde de aangave gedaan door Simon Douwes op vertoonde Procuratie van de bruidegoms vader en moeder Frans Johs Riemersma en Jetske Rouwkes, 1 mrt 1788; ondertrouw HRL
Hiltje de Kock ovl 20 mrt 1804 HRL, oud 86 jaar
Nicol Kock Johannes Kisjes van Makkum en Klaaske Sneck van HRL, laatst geproclameert 15 oct 1775 HRL, en met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar ten zelven dage getrouwd volgens terugontvangen attestatie vandaar 23 oct 1775, get. N.K., Eccl. ibidem, en B.J. Stapert, Schooldienaar
Geertje Jans Koehoorn ovl voor 1833, huwt met Sander Mattheus Jorna; BS huw 1832
Willem Koel huwt met Hieke Dirks Bakker, kinderen: Wobbeltje Willems K, geb 1805 HRL, Wolbrecht K, geb 30 dec 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, ovl 1819, ovl 1835
Wobbeltje Willems Koel geb 1805 HRL, ovl 25 feb 1835 HRL, ongehuwd, dv Willem K, en Hieke Dirks Monzes (Bakker); BS ovl 1835
Wolbrecht Koel geb 30 dec 1803 HRL, ged 17 jan 1804 HRL, N.H., zv Willem K, en Hielkje Dirks (Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1804
Jan Jansen Koeland huwt met Janke Pieters, kind: Jikke Jans K, geb 1761 Makkum; BS ovl 1839; KOELAND, JAN WATSES
Jikke Jans Koeland geb 1761 Makkum, ovl 18 jan 1839 HRL, huwt met Klaas Jans, dv Jan Jansen K, en Janke Pieters; BS ovl 1839
Jiskjen Jans Koeland geb 1770 Makkum, huwt met Klaas Hendriks Wiersma op 8 aug 1833 HRL, komt van HRL, wonende te HRL. 1836, dv Jan Watses K, en Baukje Douwes; BS huw 1833, ovl 1836
Jacques Koelbout geb 14 jan 1787 HRL, inschrijfnummer 698, 124 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Pierre Koelbout geb 14 mrt 1787 HRL, inschrijfnummer 639, 124 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Jacob Koelman huwt met Maaike ... , kind: Rinske Jacobs, geb 1780 St. Jacob; BS ovl 1851
Jan Jansen Koelman huwt met Tijttie Piebes, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 jun 1765
Rinske Jacobs Koelman geb 1790 St. Jacob, ovl 20 jul 1851 HRL, huwt met Matthijs Overdijk, N.H., dv Jacob K, en Maaike ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk E-176; oud 49 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839
Henderica Koelmans huwt met Johan Andries Frey op 15 dec 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 15 dec 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Johan Andries Frey, soldaat in de comp. van capt. Mulier ende H.K., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Swik, 30 nov 1793; ondertrouw HRL; Johan Andries Frey, zoldaat in de compagnie van capitain Mulier en H.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Henricus Koelmans geb 1746 ... , huwt met Anna Otto, huw.get. bij H.L. Huier en M. Kloppenburg wever, wonende te HRL, 1811, id. bij R. Pettinga en C. Harmens 1812, kind: Maria, geb 1789 ... ; BS huw 1811, huw 1812, ovl 1848
Maria Koelmans geb 1789 ... , ovl 7 dec 1848 HRL, huwt met Johannes Henricus Gastrik, won HRL. 1842, dv Henricus K, en Anna Otto; BS huw 1842, ovl 1848, VT1839; Jan Hendriks Gastrick en M.K., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 1 dec 1808; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb Sluis, Belgi?, en wonende te HRL. 1839, wijk C-115; VT1839
Jantje Sjierks Koelstra ovl voor 1835, huwt met Sipke Andries Zijlstra; BS huw 1834
Barta Koen juffer B.K., huwt met Jan Cornelis van Meyer, beide van HRL, geproclameerd de 26-29 dec 1763 en getrout de 1 Jannewari 1764; Clamer Hendrik Isaak Baron van Steding, van Heerde, en Juffrouw B.K., laatst geproclameerd den 27 jun 1773 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Heerde in Gerderlandt
Christina Koen huwt met ... Trumper, kind: Anna Catharina Trumper, geb 21 sep 1772, ged 6 okt 1772 Grote Kerk HRL
Cornelius Henricus Gijsbertus Koen ged 4 aug 1761 Grote Kerk HRL, zv Gijsbertus Koen en Amarentia Susanna Gonggrijp
Eeke Johannes Koen geb 1786 HRL, 1e huwt met Jan Folkerts Visser op 7 mei 1809 Midlum, komt van HRL, 2e huwt met Remke Siebolts Hunia op 13 mei 1812 HRL, huw.afk. 14 en 21 mrt 1813, wonende te HRL. 1812, ovl wijk D-068, N.H., dv Johannes Simons K, en Antie Jans; huw Grote Kerk HRL 1809, huw Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1812, huw 1813, ovl 1862; Jan Visser en E.C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Eek Jans, geb 12 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, vader als: J. Fockes V., moeder als: E.J. Keer
Gijsbartus Koen ovl 11 apr 1748, 66 jaar, Commissaris te Rech. Admiraliteit, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Gijsbertus Koen huwt met Amarentia Susanna Gonggrijp, kind: Cornelius Henricus Gijsbertus Koen, ged 4 aug 1761 Grote Kerk HRL
Johanna Barbara Koen geb 1752 ... , ovl 14 apr 1812 HRL, huwt met Hendrik van Beemen op 13 dec 1801 HRL, komt van Leeuwarden, met attestatie vertrokken, ovl wijk C-093, kastenmaker 1812, dv Martinus K, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1812
Johannes Simons Koen ovl voor 1814, huwt met Antie Jans, in leven wonende te HRL, kind: Eeke Jo- hannes K, geb 1786 HRL; BS huw 1813; J.S.K. en Antje Jans, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 1 mei 1774 HRL, en toen getrouwd
Martinus Koen hm ... , kind: Johanna Barbara K, geb 1752 ... , in leven schrijnwerker te Leeuwarden; BS ovl 1812
Welmoed Kornelis Koen Livius Wijngaarden en W.K.K., beide van HRL, hebben op den 22 jul 1781 HRL; hunne laatste afkondiging gehad, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Johannes Koenen huwt met Berenje Posthuma, turfschipper, wonende te Lemmer; BS ovl 1873
Jochemke Koenes geb 31 mei 1775, ged 2 jul 1775 Grote Kerk HRL, dv Koene Jochems en Gerritje Berendts; ged 10 dec 1771 Grote Kerk HRL, dv Koene Jogchems en Gerrijtje Beernds
Lieukje Koenes ged 17 jul 1768 Grote Kerk HRL, dv Koene Jochems en Gerrijtie Beernds
Cornelis Koenes ged 26 mrt 1741 Westerkerk HRL, zv Koene Willems en Grietje Corneelis
Martinus Koenhoven geb 1754 ... , ovl 7 jan 1814 HRL; wijk D-109; BS ovl 1814
Anna C. /Anna D Koenraad zie: Heinser
Henricus Koenraads zie: Balt
Marijke Koenraads gebruiker van wijk D-111, eigenaar is Sikke IJsenbeek, 1814. (GAH204)
Cornelis Hendriks Koenstra geb 1771 ... , . huw.get. bij J.H. Gleibach en G.G. Kuiper, wonende te HRL; BS huw 1811
Grietje Koerds geb 6 feb 1779, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL, dv Koerd Hendriks en Trijntje Jans
Geeske Koers geb 1788 ... , getuige bij geboorte aangifte van Bauke Remkes Komst; BS geb 1811
Ahasverus Everhardus Koersen geb 1807 den Helder, ovl voor 1890, huwt met Wytske Gerbens de Vries op 15 nov 1832 HRL, varensgezel, wonende te HRL, zv Sweris K, en Maria van Beek; BS huw 1832, ovl 1889; oud 32 jaar, (vnm: Sweris), geb den Helder en wonende te HRL. 1839, wijk G-170; VT1839
Krees Hendrik Koersen zie ook: K.H. Sweres; geb 14 feb 1811 HRL, ovl 25 okt 1824 HRL, zv Sweeris K, en Maria van Beek; dopen Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1824
Eelkje Koerts geb 1 mei 1762 HRL, ovl 6 sep 1820 HRL, huwt met Lieuwe Alles Touwslager vlgs ovlakte met kinderen; BS ovl 1817; 1820 overlijdens; Lieuwe Alles en E.K., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd ten selfden dage; Lieuwe Alles en E.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Coerts de broeder, 8 jun 1793; ondertrouw HRL; kind: Grietje Lieuwes, geb 29 sep 1793, ged 15 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Alle Lieuwes, geb 2 jan 1797, ged 22 jan 1797 Grote Kerk HRL
Foppe Koerts ged 1 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Koert Hendriks en Maike Foppes
Vrouwkje Koerts huwt met Reitje Simons, kind: Tryntje Reitjes, geb 4 sep 1783, ged 23 sep 1783 Grote Kerk HRL
Hendrik Koerts geb 5 nov 1756 HRL, ovl 1 jan 1822 HRL; BS ovl 1822; H.K. en Trijntje Douwes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 jan 1786 HRL, en zijn getrouwd op den 10 dier maand
Janneke Koerts Lourens Streck ende J.K., beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd desselvs vaeder Coert Jansen, 5 Jul 1749; huwt met Louwerens Strek, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 jul 1749 en doen ook getrouwdt; kind: Jan Louwrens Strek, ged 4 dec 1759 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Laurens Strik, ged 30 may 1752 Grote Kerk HRL, vader als L. Jacobs Strik, moeder als Janneke Koets; kind: Jacob Louwerens Strik, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL, vader als L.J. Strik
Jantje Koerts Antonij Willems en J.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 14 daaraanvolgende; kind: Koert Antoons, geb 14 nov 1783, ged 16 dec 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Janna K.
Klare Koerts ovl feb 1727 HRL. als Kerke Arme
Akke J Koestra oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-065; VT1839
Aukje Intes Koestra geb 14 mei 1803 HRL, ged 29 mei 1803 HRL, N.H., huwt met Andries Onsman op 3 okt 1824 HRL, huw.afk. 29 aug en 5 sep 1824, dienstmeid. wonende te HRL. 1839, dv Inte Hendriks (K), en Hiske Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1839
Aukje Sjierks Koestra geb 14 okt 1801 HRL, ovl 3 nov 1822 HRL, ongehuwd, N.H., ged 1 nov 1801, dv Sjierk K, en Trijntje Baukes Dijkstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1822
Frans Hettes Koestra geb 1798 Haarlem, ovl 21 jun 1836 op zee, huwt met Trijntje Scheltes de Haan op 14 mrt 1816 HRL, huw.afk. 3 en 10 mrt 1816, wonende te HRL, varenspersoon in 1836, is aangespoeld, opgevischt en begraven, zv Hette Hendriks K, en Johanna Fransen Souverein; BS huw 1816, ovl 1836, ovl 1859; Op heden den Vijf en twintigste feb Een duizend Agt honderd en Sestien Compareerde voor ons President Burgemeester Officier van de Burgerlijke Staat der Gemeente van HRL Johanna Suicherin weduwe Hette Koetstra, dewelke Verklaarde Genoegen te nemen in het Voorgenomen huwelijk tusschen haar Zoon F.H.K. bij haar wijlen Man in echte Verwekt, met Trijntje Scheltes de Haan, dv Schelte Klases en Bregtje Tjeerds, van beroep dienstbaar, alle wonende te HRL; Ik ondergetekende Bregtje Tjeerds woonachtig te Makkum, wed. van Schelte Klazes de Haan, verklare door dezen genoegen te nemen en volkomen toe te staan dat mijnen dochter Trijntje Scheltes de Haan, een wettig huwelijk aanga met F.H. Koestra woonachtig te HRL. Waarvan deze Strekken om te dienen na behoren. Makkum den 1 mrt 1816; Extract uit het Doopboek der Nederduitsch gereformeerde Gemeente, berustende ter Secretarije der Stad Haarlem; Op den dertigsten nov des Jaars 1700 Zeven en Negentig is geboren, en den Eersten dec deszelven Jaars ged Frans, zv hette Hendriks Coestra, en van Johanna Suicherin. Haarlem, 16de jun 1814
Hendrik Koestra oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-065; VT1839
Hendrik Hendriks Koestra geb 1780 HRL, ovl 4 sep 1844 HRL, 1e huwt met Dievertje Klazes Gorter op 14 dec 1817 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1817, kleermaker, 2e huwt met Berber Klazes Jelgersma op 12 mei 1831 HRL, huw.get. bij L.S. Ruiter en G. Gorter, zv Hendrik Klases K, en Akke Willems; BS huw 1817, huw 1818, huw 1831, ovl 1844, ovl 1847; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk C-131; VT1839
Hendrik Klases Koestra ovl okt 1779 HRL, huwt met Akke Willems, in leven asman en echtelieden te HRL, kinderen: Hendrik K, geb 1780 HRL, Sjierk K, geb 1772 HRL; BS huw 1817, huw 1825, huw 1831, ovl 1836, ovl 1844
Hendrika Koestra geb 1800 den Haag, ovl 17 aug 1862 HRL, huwt met Harmen Douwma op 3 mei 1818 HRL, huw.afk. 12 en 19 apr 1818, wonende te HRL, ovl wijk H-080, dv Hette K, en Johanna Sweserein; BS huw 1818, ovl 1862; oud 40 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk G-021; VT1839
Hendrikje Koestra geb 26 dec 1810 HRL, ovl 7 mrt 1860 HRL, ongehuwd, N.H., dv IJnte Hendriks K, en Hiske Douwes; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk H-210
Hette Koestra geb 1802 HRL, ovl 30 dec 1879 HRL, huwt met Andries Onsman, N.H., arbeidster in 1851, dv IJnte K, en Hiske Douwes Prins; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 199, wijk G-220, 303
Johanna Koestra geb 25 apr 1806 HRL, ged 4 mei 1806 HRL, ovl 4 jan 1884 HRL, huwt met Drevis Lammerts Jonker op 24 okt 1824 HRL, huw.afk. 10 en 17 okt 1824, Rooms Katholiek, dv Hette Hendriks K, en Johanna Fransen; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1824, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk E-001; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-001; VT1839
Pietje Sjierks Koestra geb 10 apr 1799 HRL, ged 28 apr 1799 HRL, 1e huwt met Folkert Sijbes Visser op 9 jun 1822 HRL, huw afk. 19 en 26 mei 1822, naaister, 2e huwt met Roelof IJnses vd Zee op 27 apr 1826 HRL, huw.afk. 16 en 23 apr 1826 naaister, dv Sjierk Hendriks (K), en Trijntje Baukes (Dijkstra); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1822, huw 1826
Sjierk Hendriks Koestra geb 1772 HRL, ovl 28 jan 1836 HRL, 1e huwt met Trijntje Baukes Dijkstra op 12 jun 1796 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Hiske Ales de Groot op 27 jan 1825 HRL, huw.afk. 9 en 16 jan 1825, keetknecht 1836, N.H., huw getuige bij J.J. Wewer en A. Pieters, zoutziedersknecht, 1825, id. bij P.P. Schellingwouw en T.P. de Boer, 1815, id. bij F.H. Koestra en T.S. de Haan, oom bruidegom, 1816, id. bij H. Koestra en D. Gorter, broeder bruidegom, 1817, kinderen: Jantje Sjierks K, geb 6 mei 1810 HRL, Willem K, geb 7 jan 1807 HRL, Aukje Sjierks K, geb 14 okt 1801 HRL, Pietje Sjierks K, geb 10 apr 1799 HRL, in huw.reg. vermeld als voornaam ''Tjerk'', zv Hendrik Klases K, en Akke Willems; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1807, 1810, BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1818, huw 1825, ovl 1836, ovl 1847; gebruiker van wijk G-006, keetknegt, eigenaar is H. Hanekuik, 1814. (GAH204); jerk H.K., Zoutbrandersknegt, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te willen passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Pieters Schellingwou; Sjerk H. Coetstra, Zoutbrandersknegt, wonende te HRL, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Atze Sipkes de Vries; S.H.K. eigenaar van perceel nr. 20 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 379, huis en erf, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31)
Willem Koestra geb 18 jul 1808 HRL, ged 24 jul 1808 HRL, N.H., zv Hette K, en Johanna Fransen; dopen Grote Kerk HRL 1808
Willem Sjierks Koestra geb 7 jan 1807 HRL, ged 25 jan 1807 HRL, ovl 10 jul 1812 HRL; wijk G-006, N.H., zv Sjierk Hendriks K, en Trijntje Bokkes; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1812
Ynte Hendriks Koestra zie ook: IJnte Hendriks; ovl 24 mei 1811 als fuselier onder het 1e Bataillon 33e Regiment Franse Jagers in een attaque tegen de Russen bij de Pollotski, huwt met Hiske Douwes Bakker op 23 mei 1802 HRL, ook huwt met Gerritje Klases, N.H., kinderen: Douwe IJntjes, geb 28 nov 1810 HRL, Akke K, geb 1802 HRL, Hendrik Intes, geb 10 dec 1807 HRL, IJtje IJntes, geb 3 dec 1805 HRL, Aukje Intes, geb 14 mei 1803 HRL, Douwe Intes, geb 16 dec 1801, Christiaan Intes, geb 28 aug 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1801, 1803, 1806, 1807, 1810, BS huw 1824, ovl 1860, ovl 1879
Hette H Koestra/Koetstra geb 1774 ... , ovl 22 jun 1815 HRL, huwt met Johanna Fransen Sweserein/Souverein, korenmeter in 1815, kinderen: Willem, geb 18 jul 1808 HRL, Johanna, geb 25 apr 1806 HRL, Frans Hettes K, geb 1798 Haarlem, Hendrika K, geb 1800 den Haag, Johanna K, geb 25 apr 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS ovl 1815, ovl 1836, ovl 1841, ovl 1862, ovl 1884; gebruiker van wijk E-004, uitdraager, eigenaar is Willem de Boer erven, 1814. (GAH204); Wij Ondertegekenden H. Koetstra, Koornmeter wonende te HRL, en Pieter Jonas Marinus, Werkman wonende onder Almenum, Verklare hier mede dat ons ten Vollen bekend is Jan Jeens Glinstra in leven woonachtig te Mackum, aldaar is ovl den Vijfde mrt 1800 en Seven, en twee a drie dagen daarna te HRL is begraven, Gevende voor redenen van Wetenschap dat wij Gemelde Jan Jeens Glinstra Zeer wel Gekend en van tijd tot tijd Verkeering met dezelve hebben Gehad. HRL den 21 mrt 1815; Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd & Vijftien den twee en twintigste jun is Overleden H. Koetstra, Oud Een en Veertig Jaren. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 26 feb 1816; Extract uit het Doopboek der Nederduitsch gereformeerde Gemeente, berustende ter Secretarije der Stad Haarlem; Op den dertigsten nov des Jaars 1700 Zeven en Negentig is geboren, en den Eersten dec deszelven Jaars ged Frans, zv H.H. Coestra, en van Johanna Suicherin. Haarlem, 16de jun 1814
Daniel Hendriks Koets D.H.K. en Rinske Jans de Swart, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Douwe Koets huwt met IJpkje Pieters, kind: Sijtske Douwes K, geb 1763 HRL; BS ovl 1835
Janke Koets zie: Janneke Koerts
Sytske Douwes Koets geb 1763 HRL, ovl 31 okt 1835 HRL, huwt met Floris Jeltes Visser op 17 mei 1801 HRL, dv Douwe K, en IJpkje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1814, ovl 1835
Willem Jurjens Koetze geb 1784 Nieuwe Pekela, huwt met Trijntje Klazes vd Weide op 19 mei 1831 Harlwon. HRL, varensgezel in 1835 te HRL, zv Jurjen derks K, (gk), en Jantje Willems Kater, (gk), vader ovl Nieuwe Pekela 7dec18 26, wonende te aldaar, moeder arbeidster, ovl aldaar 26 feb 1824; BS huw 1831, ovl 1835
Evert Hansen Koetzier zie ook: Evert Hansen; geb 1769 ... , ovl 24 aug 1816 HRL, huwt met Lolkje Jacobs Schuur, gleibakkersknecht in 1816, huw.get. bij A.G. Krijl en F.M. Panbakker, wonende te HRL. 1812, id. bij H.A. vd Molen en S.G. Hof, 1814; BS geb 1811, huw 1812, huw 1814, ovl 1816, huw 1817; gebruiker van wijk H-082, eigenaar is F.T. van Esta, ledig, 1814. (GAH204)
Aaltje van Koeverden geb 1754 Stavoren, ovl 28 mei 1829 HRL, huwt met Dooitje Thomas Koolker; BS ovl 1829
Frederika Kog zie ook: Kok; geb 1763 ... , ovl 3 feb 1826 HRL, huwt met Herbert Abels, man in leven schipper, vlgs ovlakte 3 kinderen; BS ovl 1826; 1840 overlijdens; kind: Leena Herberts, geb 6 dec 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Eva Herberts, geb 8 may 1793, ged 4 jun 1793 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Kogt huwt met Jan Mengerhuisen, kind: Frouwkie Jans Mengerhuisen, ged 13 nov 1753 Grote Kerk HRL
Klara Jakobs Kohen Salomon Heymans Cohen van HRL, en K.J.K. van Amsterdam, Jooden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 apr 1781 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Amsterdam getrouwd den 22 daaraanvolgende
Aafke Karsten de Kok geb 1779 Tjerkgaast, ovl 3 okt 1844 HRL, 1e huwt met Haye Oeges Bruinsma, 2e huwt met Luitzen Doornstra, dv Karsten dK, en Wobbigje Murks; BS huw 1831, ovl 1844, ovl 1868; oud 63 jaar, geb Tjerkwerd (!), en wonende te HRL. 1839, wijk H-103; VT1839
Aafke Wietses de Kok geb 2 mrt 1749 HRL, ovl 5 mei 1822 HRL, huwt met Harmen Gonggrijp; BS ovl 1822; Harmen Gonggrijp en A.W. dK., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 1 mei 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Jan Harmens Gonggrijp, geb 6 jun 1775, ged 27 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Wytse Harmens Gongrijp, geb 29 okt 1778, ged 8 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Wytze Harmen Gongrijp, geb 29 mrt 1780, ged 21 apr 1780 Grote Kerk HRL
Aaltje Wietses de Kok geb 15 okt 1746 in de Lemmer, ovl 25 nov 1820 HRL, huwt met Piebe Bakker en met Johannes Jacobs Hogerhuis, koopt een huis in 1799; BS geb 1811, ovl 1820; huwt met Piebe Backer, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 apr 1771 in de Westerkerk; kind: Coenraad Piebos Bakker, geb 14 sep 1774, ged 2 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Coenraad Piebes Bakker, ged 16 Febrij 1772 Grote Kerk HRL; Johannes Jacobs Hogerhuis ende A.W. dK., beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door proc. S. Rienstra op vertoonde proc: van de bruidegom en bruid. met een gebod in de week, 10 sep 1791; ondertrouw HRL; Johannes Jacobs Hogerhuis en A.W. dK., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 18 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Alle Jansen Kok A.J.K. ende Janke Sijbes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Robijn Claasen, deszelfs schoonbroeder, 27 mrt 1790; ondertrouw HRL; A.J.K. en Janke Sybes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 apr 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Antje Kok geb 1772 ... , huwt met Riemer ... , getuige bij geboorte aangifte van Antje Cornelis Monsma; BS geb 1811
Atje Gerrits Kok geb 1785 Woudsend, ovl 19 mei 1831 HRL, huwt met Heere Ages Bakker op 13 mei 1810 HRL, komt van HRL, dv Gerrit Willems K, en Klaaske Tewes; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1831, ovl 1849
Bauke Kok huwt met Grietje Aukes Molenaar, kind: Bernardus K, geb 1803 Arum; BS ovl 1827, ovl 1846
Bauke Bernardus Kok geb 3 mrt 1765 Franeker, ovl 4 jul 1821 HRL, hm ... , vlgs ovlakte kinderen nalatende; BS ovl 1821
Beernd Beernds Kok huwt met Trijntie Sjoerds, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 feb 1762
Beernd Engberts Kok huwt met Trijntie Andries, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 nov en de 7 dec 1766 en getrout de 28 dito
Bernardus Kok geb 1803 Arum, ovl 12 sep 1846 HRL, ongehuwd, zv Bauke K, en Grietje Aukes Molenaar; BS ovl 1827; 1846 overlijdens
Dirk Kok gebruiker van wijk A-218, varensgesel, eigenaar is Schelte van der Hoef, 1814. (GAH204)
Eibert Kok huwt met Wopke Foppes, kind: Foppe Eiberts Kok, geb 4 dec 1787, ged 9 dec 1787 Grote Kerk HRL
Engbert Beernds Kok huwt met Antje Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 Febrij 1765
Foppe Eiberts Kok geb 4 dec 1787, ged 9 dec 1787 Grote Kerk HRL, zv Eibert Kok en Wopke Foppes
Frederika Kok zie ook: Kog; Harbert Abeles en F.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd den 6 nov 1785; kind: Louisa Alberts, geb 27 feb 1796, ged 15 mrt 1796 Grote Kerk HRL
Geert Reinders Kok ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 157:1:0 ter zaake geleverde turf met arbeidsloon, 4 may 1796, quit. no. 2 (GAH1128)
Geertruida Kok ontvangt lijfrente 1754-1765
Gerrit Willems Kok huwt met Klaaske Tewes, kind: Atje Gerrits K, geb 1785 Woudsend; BS huw 1831
Grietje Gerrits Kok ovl voor 1865, huwt met Willem Daniels vd Ploeg, wonende te HRL. 1831, en in den Helder in 1834; BS huw 1831, huw 1834, ovl 1864
Harmen Kok geb 1753 ... , weversbaas en doet overlijdensaangifte van Pieter Geerts; BS huw 1811; gebruiker van wijk G-284, wewer, eigenaar is A.J. Conradi, 1814. (GAH204)
Harmen H Kok oud 30 jaar, geb Oude Pekel en wonende te HRL. 1839, schipper ter zee, wijk F-002; VT1839
Harmen Jans Kok geb 28 apr 1754 HRL, ovl 7 mei 1819 HRL, huwt met Geertruid Lammerts en Catharina Berends Breuker, werkman in 1819, kind: Johannes Harmens K, geb 1791 HRL; BS ovl 1819; 1838 overlijdens, ovl 1839; H.J.K. ende Catharina Bernardus Breukers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van Dorpen, deszelfs schoonbroeder, 2 jun 1804; ondertrouw HRL
Iefke Pieters Kok ovl 21 feb 1791 HRL, oud 18 jaar
Jacob Dirks Kok huwt met Sjoukje Annes op 29 jul 1800 HRL, laatste afk. 27 jul 1800, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Jacob Lolles Kok ovl 15 apr 1746, 62 jaar, Westerkerk, huwt met Aaltje Hendrijks; vdGaast begraaflijst; Hans Jansen ende Trijntie Doekes beide van HRL, koomende voor de Bruit J.L.K., 16 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; Symon Sijbes en Mayke Willems, beyde van HRL, huw.aang. 8sep17 36 HRL, komende voor de bruyd J.L.C. ; huw.aang. HRL. 1736
Jan Kok hm ... , kind: Sara, geb 1784 Ameland; BS ovl 1847
Jan Eiberts Kok van HRL, huwt met Grijttie Jans Roelink, van Leeuwarden, geproclameerd de 21-28 aug en de 4 en getrout met attestasie de 11 sep 1763; ovl 6 dec 1787 HRL, oud 47 jaar; J. Engberts K, van HRL, en Marijke Tjepkes van Bolsward, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 nov 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Johanna de Kok geb 1757 ... , ovl 8 nov 1813 HRL, huwt met Coenraad Michels, ovl wijk D-111; BS ovl 1813; 1830 overlijdens; Coenraad Michel, granadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania, ende J. Michiels K., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Reuter, 24 nov 1787; ondertrouw HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Agt en tachtig den Agtste jul is Geboren Maria Eva dv Coenraad Migchels en J.K. Afgegeven op den Raadhuize binnen harlingen den 28 mei 1816
Johannes Kok huwt met Jetske Tiensma, kind: Apolonia K, geb 18 sep 1794 Leeuwarden; BS ovl 1874
Joannes Harmens Kok geb 1791 HRL, ovl 20 jun 1839 HRL, 1e huwt met Gezina Pieters Weezen op 12 mrt 1820 HRL, huw.afk. 26 feb en 5 mrt 1820, 2e huwt met Anna Knoop op 9 nov 1837 HRL, wever in 1839, huw.get. bij H.B. Braams en W.P. Weezen, schoonbroeder bruid 1821, zv Harmen Jans K, en Geertruid Lammerts; BS huw 1820, huw 1821, huw 1837, ovl 1839
Karsten de Kok huwt met Wobbigje Murks, kind: Aafke Karsten dK, geb 1779 Tjerkgaast; BS ovl 1844
Keisje Aukes Kok ovl voor 1873, huwt met Redmer Wouwenaar; BS ovl 1872
Lolle Jacobs Kok (COCQ in 1730), coopman in 1764; zie ook: Lolle Jacobs; huwt met Mayke Jacobs Hoogeveen, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1759; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 21:2:14 voor 3 aan hem geleeverde koehuyden, weegende te zamen 199 pond f. 2 1/8 stuivers het pond, 15 dec 1763. (GAH1094); id. f. 19:11:0 voor 3 geleeverde koehuyden tezamen weegende 184 pond f. 2 1/8 stuivers het pond, 18 nov 1764. (GAH1094); id. f. 14:13:4 tersake huiden swaar 138 pond f. 2 1/8 stv, 3 jan 1763. (GAH1093); id. f. 20:16:4 voor 3 aan hem geleverde kouhuyden tezamen wegende 185 pond f. 21/4 stv het pond, 19 nov 1765. (GAH1095); id. f. 35:9:2 voor 5 koeye huyden door hem vd weesvoogden ingecogt, weegen 375 pond f. 1 7/8 stv pr pont, 16 nov 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 159:15:0 terzaake geleeverd leer, kwit. no. 1, 17 jul 1764. (GAH1094); id. f. 18:0:0 van 7 dec 1761 tot 15 jun 1762, 22 jun 1762. (GAH1092); id. f. 126:6:8 tersake geleverd leer, 19 okt 1762. (GAH1092); id. f. 10:14:0, quit. no. 1, 1763. (GAH1093); id. f. 118:16:0, quit. no. 2, 1763. (GAH1093); id. f. 33:1:0, quit. no. 3, 1763. (GAH1093); id. tersaake gelevert schoen en soolleer, ord. no. 5, 24 jan 1730. (GAH1060) id. f. 120:6:0, ord. no. 21, 20 jun 1730. (GAH1060); id. f. 135:18:0, ord. no. 36, 14 nov 1730. (GAH1060); medeweesvoogd Westerhof bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Sijbren Joghems met schoenmaken bij J.C. in 1 jaar verdient had, 25 apr 1730. (GAH1060); ovl 10 feb 1803 HRL, oud 68 jaar; begraven Kleine Kerk, regel 3, nr. 17; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 26:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Maaike Jacobs Kok Sipke Jaenes van Slooten ende M.J.K., beide van HRL, aangegeven door notaris H. Pesma met vertooninge van genoegsame last in desen, 4 Sep 1751; ovl 28 mrt 1808 HRL, huwt met Sipke Jacobs van Slooten, koopt en verkoopt een huis in 1802; BS huw 1820, ovl 1847; huwt met Sipke Janes van Slooten, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 sep 1751 en den 24 okt getrouwdt; kind: Aaltje Sipkes van Sloten, ged 7 dec 1760 Westerkerk HRL; kind: Jacob Sipkes, ged 9 sep 1766 Grote Kerk HRL; kind: Tjeertie Zipkes van Sloten, ged 9 mei 1756 Grote Kerk HRL
Maartie Arjens Kok huwt met Jan Johannes Blauw op 8 aug 1723 St, Anna, komt van St. Anna, lidmaat 1731-1754 St. Anna, belijdenis 3 mei 1824 St. Anna; bron onbekend
Neeltje Jaspers de Kok ovl 24 mrt 1611, 50 jaar, huisvr. van Pytter J. Leyenaar, Grote Kerk vdGaast begraaflijst
Petrus de Kok Jakobus Pottin, van HRL, en Grietje Sibbeles Brouwer van Bolswardt, laatst geproclameert op dato dezes 20 apr 1777 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Bolswardt, en aldaar op den 23sten apr 1777 door den Ed. Achtbaren Magistraat in den echten staat bevestigd, volgens attestatie vandaar teurgontvangen, 24 apr getekt. P. dK., secretaris; Berendt Jans Verlage van HRL, en Geertje Wybrandts van Bolswerd, laatst geproclameert op dato dezes 27 nov 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Bolswerd, om aldaar in den echten staat te worden bevestigt, gelijk op 27 nov geschied is door het Ed. Achtbare gerechte der stede Bolswardt, volgens ontfangen adtestatie van daar van 19 dec 1777, getekent P. dK., secretaris
Philippus Kok P.K., soldaat onder de compagnie van capitein Panneboeter en Trijntje Molenaar van Alkmaar, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 sep 1787 HRL, en zijn, op vertoonde attestatie, getrouwd den 16 sep 1787
Pieter Kok ovl 21 feb 1791 HRL, oud 45 jaar
Pyter Kok ovl 24 nov 1761 ... , ontvangt lijfrente 1750-1761
Sara Kok geb 1784 Ameland, ovl 14 nov 1847 HRL, ongehuwd, dv Jan K, en ... ; BS ovl 1847; oud 53 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk D-081; VT1839
Sjoukje Kok ovl voor 1876, huwt met Sipke Bouma; BS ovl 1875
Wytse Johannes de Kok ovl voor 1785; wed. W.J. dK. ontv f. 26:12:0 vd rentmeester van het Weeshuis wegens geleverde zeekleren, ord. no. 6, 4 mei 1784. (GAH1115); weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Grietje G Koks geb 1783 ... , doet overlijdensaangifte van Trijntje Rintjes; BS ovl 1811
Engbert Kolling huwt met Barta Johannes, beide van HRL, geproclam; de 8-15 en getrout de 22 okt 1769; E.K. en Lolkje Saapes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 may 1780 HRL, en zijn den 15 naastvolgende, zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd
Grietje Kolling ovl 24 mrt 1790 HRL, oud 35 jaar
Catharina Joannes Kollinga ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL, dv Joannes Kollinga en Marieke Isaks
Anna Dorothea Kolm geb 1786 HRL, ovl 30 dec 1847 Franeker, huwt met Pieter Jans Schuring, wonende te Franeker, dv Jan Christiaans K, en Dieuwke ... ; BS Franeker ovl 1847
Catriena Jans Kolm huwt met Andries Ruurds op 21 okt 1798, komt van Nieuwendam, dv Jan Christiaan K, en Dieuwke ... ; huw Grote Kerk HRL 1798, BS Franeker ovl 1847
Jan Christiaans Kolm ovl voor 1848, huwt met Dieuwke ... , kinderen: Catriena Jans K, en Anna Dorothea K, geb 1786 HRL; BS Franeker ovl 1847
Anne Kolstra A.K. en Baukje Clases Halma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL
Maria Kommers huwt met Arnoldus Christiaans op 4 dec 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809; kind: Jan Jacobus Arnoldus, geb 9 jan 1809, ged 15 jan 1809 Grote Kerk HRL
Bauke Jans Komst logementhouder 1810; wed. B.J.K. eigenaar van wijk C-174, gebruiker is Cornelis Bolink, opziener vd Landswerken, 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-070, kroeghouder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-050, gebruiker is Doeke Jans Hovenier, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-051, gebruiker is Tjeerd Pieters Faber, sjouwer, 1814. (GAH204); ovl 23 jan 1802 HRL, huwt met Neysje Tammes, kinderen: Rinke Baukes K, geb 1787 HRL, Hendrik Baukes K, geb 1785 HRL, Gerardus Baukes K geb 1792 HRL, Jan Baukes K, geb 19 jun 1773 HRL; BS huw 1813, huw 1820, ovl 1824, ovl 1861
Bauke Rinkes Komst geb 27jun181 HRL, ovl 13 jul 1811 HRL, wonende te op de Turfhaven, zv Rinke Baukes en Janke Hilbrands; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811
Baukje Komst geb 31 aug 1803 HRL, ged 17 sep 1803, N.H., N.H., dv Tonke Baukes K, en Hinke Taekes Stephanij; dopen Grote Kerk HRL 1803
Doekje Jans Komst geb 28 mei 1808 HRL, ged 28 jun 1808 HRL, N.H., dv Jan Baukes K, en Hinke Abrahams Roosen; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808
Gerardus Baukes Komst geb 1792 HRL, ovl voor 1841, huwt met Hiltje Gerrijts Leeksma op 30 dec 1813 HRL, huw.afk. 5 en 12 dec 1813 HRL. en 19 en 26 dec 1813 Leeuwarden, wonende te Leeuwarden 1813, ook huwt met Luitje Everts Oosterveld, huw.get. bij P. Dijkstra en D.J. vd Stok, zv Bauke Jans K, en Nijsje Tammes; BS huw 1813, huw 1815, huw 1840
Hendrik Baukes Komst geb 1785 HRL, ovl 15 jan 1861 HRL, 1e huwt met Klaaske Annes Bleeker op 20 nov 1808 HRL, 2e huwt met Dieuke Bleeker op 11 mei 1823 HRL, huw afk. 27 apr en 4 mei 1823, reeder in 1851, N.H., ovl wijk G-067, wonende te te HRL. 1822, huw.get. bij L.J. Brandes en K.L. Rondaan, herbergier, 1812, kind: Anne Hendriks, geb 31 jan 1810 HRL, bij besluit van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden dd 3 apr 1823 no. 111 met dispensatie van art. 162 van het BW is vergunt het aangaan van een wettig huwelijk met de zuster van zijn wijlen huisvrouw, zv Bauke Jans K, en Nijsje Tammes; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1810 BS huw 1812, ovl 1822, huw 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-062; eigenaar en gebruiker van wijk C-177, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-103, gebruiker is Foekje Faber, 1814. (GAH104); H.B.K. en Klaaske Annes Bleeker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 nov 1808; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grossier in dranken, wijk C-181; VT1839; H.B.K. eigenaar van perceel nr. 518 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 381, huis en erf, 155 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 532 en 533 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 381, 2 huizen, resp. 28 en 42 2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 1799-1801 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 381, resp. huis en erf, huis, huis en zomerhuis, resp. 42, 40 en 300 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 15 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Jan Baukes Komst geb 19 jun 1773 HRL, ovl 27 feb 1821 HRL, 1e huwt met Hinke Abrahams Roosen op 28 jun 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 28 jun 1795, 2e huwt met Engeltje Tjeerds Smidt op 23 jul 1820 HRL, huw.afk. 9 en 16 jul 1820, herbergier, huw.get. bij P.J. Marinus en S.C. Bouwman 1812 herbergier 1809-1810, kinderen: Doekje Jans, geb 28 mei 1808 HRL; Lukje, geb 25 jan 1806 HRL, Neisje Jans, geb 2 okt 1800 HRL, zv Bauke Jans K, en Neysje Tammes; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, 1808, BS huw 1812, huw 1820, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk F-107, speelhuis ''de Pijl'', 1814. (GAH204); . B.K. ende Henke Abrahams Roosen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harke Sijtzes, deszelfs neef, 13 jun 1795; ondertrouw HRL; erven J.K. eigenaars van perceel nr. 1445 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 382, huis, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Lukje Komst geb 25 jan 1806 HRL, ged 3 feb 1806 HRL, N.H., dv Jan Baukes K, en Hinke Abrahams Roosen; dopen Grote Kerk HRL 1806
Lutske Baukes Komst huwt met Pieter Stier op 9 dec 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Rinke Baukes Komst zie ook: Rimke Baukes; geb 1787 HRL, ovl 12 mei 1824 op fregatschip ''De Drie Gesusters'' in de Indische Zee, huwt met Janke Hilbrands op 18 dec 1808 HRL, castelein in 1811, kind: Rinke Baukes, geb 27 jun 1811 HRL, zv Bauke Jans K, en Neysje Tammes; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1824; Remke B.K. ende Janna Hilbrands, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 10 dec 1808; ondertrouw HRL
Rinke Tonkes Komst geb 24 aug 1810 HRL, ovl 12 jul 1841 Amsterdam, huwt met Femke Jans Leyenaar, zeeman in 1841, zv Tonke Baukes K, en Hinke Taekes Stephanij; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1840, ovl 1841; Rimke Boukes K., geb 24 aug 1810, ged 9 sep 1810 Grote Kerk HRL, zv Rimke Boukes Komst en Hinke Stephanij
Teeke Stephanus Komst geb 4 mei 1806 HRL, ged 18 mei 1805, zv Rimke Baukes K, en Hinke Stephani; dopen Grote Kerk HRL 1806; (vdr mogelijk Tonke Baukes ?)
Tonke Baukes Komst huwt met Hinke Taekes Stephanij op 2 mei 1802 HRL, N.H., ovl of afwezig in 1841, kinderen: Rimke, geb 24 aug 1810 HRL, Teeke Stephanus, geb 4 mei 1806 HRL, Baukje K, geb 31 aug 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1810, BS huw 1840, ovl 1841; gebruiker van wijk F-136, schipper, eigenaar is Klaas Hoffius, 1814. (GAH204); kind: Rimke Boukes Komst, geb 24 aug 1810, ged 9 sep 1810 Grote Kerk HRL, vader als: Rimke B.K.
Cornelis Konincx ovl 5 mrt 1597, Stadssecretaris, huwt met Bauck Sijtsedr, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst; Bron: de Oude Trekweg en de Koningsbuurt/J. Wobma/Harl. Crt. : als buurtnaam komt de naam voor het eerst voor in een akte van 15 feb 1588, waarin Roleff Frises uit HRL twee kamers koopt op de ''Conincx buyren''. de volledige naam van Conincx is te vinden in het proclamatieboek van het rechterlijk archief van Franekeradeel. Hobbe Reyns van HRL koopt dan ''Vier pondematen landt nevens C.C. tichelwerck, de Franecker Vaert ten noorden''. de kleiverwerkende industrieen aan de Trekvaart moeten in de (late) middeleeuwen al bestaan hebben. In het zg. register van aanbreng voor belastingheffing uit 1511 is al sprake van vertichelde landenonder Midlum, waaronder 10 pondematen ''''t welck verdorven is, daer die steenoven op staet''. Dirck Gerbrandts zn van Aeluwe Saete geeft in 1546 op: ''Een ende twintich pondematen nije landt op ende vyt tichelers landen''. de vele tichelwerken rondom HRL (aan de Bolswardervaart stonden ze ook), zijn vrijwel altijd eigendom van welgestelde Harlingers. Voor zover het nog is na te gaan was daarvan het Conincx tichelwerk het eerste dat aan de zuidzijde van de Trekvaart stond. C.C. was in het laatste kwart van de 16e eeuw stadssekretaris van HRL. In deze funktie treedt hij op 20 feb 1574 voor het Hof van Friesland als getuige op. Voor hetzelfde Hof wordt hij op 15 jul 1575 be?digd als curator over de kinderen van Taecke Nannings zn. Tot taak van de 16e eeuwse stadssekretaris behoorde o. a. het bijhouden van de weesrekeningboeken. Een macaber grafschrift: tijdens de restauratie van de N.H. Kerk, de dom van Almenum, kwam in het najaar van 1958, van onder een dubbel plankier een gedeeltelijke van onder de kansel een zerk bloot te liggen met een Latijnse inscriptie, welke door ir. F.E. van Ruyen, voor zover leesbaar, als volgt is genoteerd: Principium vitae Lachesis mih(i) vindico, sortem, Nascendi tribuo namq(ue) cuiq(ue) suan Sed vitae filum agglomere mini sedula Clotho, Ducendae vitae me quia stringit amor Antropos abrumpo filum lacrymabile Nonae, Et decimae quia ego mors cita mo(er) a vocor, Testis es ingenio Corneli maxime Konincx Fila tuae vitae nam mihi rupta manent, Vt Consul fueris, & Secretarius Vrbis, Et tumido d(e) deris certa repagla mari, Vt Tutot fueris, Pupillum & maxima cura Non tamen euasit Atropon haec Arete Pulueribus puluis jam iungeris, ossaq(ue) vermis, rodit, & in busti carcere foeto(r) eris, Disce mori quisquis vita felicior orbe hoc viuis: disce heic viuere disce (mori?). Quisquis erit mortis ferit hunc f(aix?) ..., Siue sit hic Iuvenis siue sit (isde senex?), Aspicis heic patris cineres qu(i?) ..., Appositus gelid? dontum(ula) ..., Gregoris Conincx qua ..., Praestanis ciner(es?) ..., Parca ferox quid agisi? cur fu ..., Evolitas? Pater heic ..., Obijt x Aprilis ann(o), ..., Hora sexta vesp(ertina?) ... Vertaling: Ik, Lachesis, maak voor mij aanspraak op het begin van het leven, want ik deel ieder bij zijn geboorte zijn lot toe. Maar ik, de ijverige Clotho, heb tot taak de levensdraad op te winden, omdat het varlangen het leven te besturen mij daartoe dringt. Ik, Atropos, breek de jammerlijke draad af op het negende of tiende uur, want ik word snelle dood en Noodlot genoemd. Gij zijt er getuige van, C.C., zeer groot van geest, want de draden van uw leven blijven gebroken bij mij achter. Al zijt ge burgemeester en secretaris van de stad geweest en hebt ge de woeste zee met vaste hand bedwongen, al waart ge voogd en uiterst zorgzaam voor uw pupillen, toch is die deugd niet aan Atropos ontkomen. Tot stof weergekeerd, wordt ge ter aarde besteld , de worm knaagt aan Uw gebeente en in de gevangenis van het graf zult ge opgaan in stank. Leer ook gij te sterven, die nog gelukkig uw leven op deze wereld leeft: leer hier te leven en (te sterven?). Voor altijd staat vast, dat ieder die leeft, door de (zeis?) van de dood wordt getroffen en ..., of het nu deze jongeling of (gene grijsaard?) is. Hier ziet gij de as van een vader (die?)..., bijgezet in de ijskoude ... Gregoris Conincx ... de as van de voortreffelijke ... Woeste schikgodin, wat doet gij? Waarom vliegt gij heen ...? de vader hier ... Overleden 10 apr van het jaar 1597 op (zondag?) ... om 6 uur (''s avonds). Rechts: Hier leyt .../.../... de(n) 29 Ianvary sterf/ die eerbare ende eerentricken Bavck Sytzes dr syn wyff/. Cornelis overleed 10 apr 1597; in een akte van 2 okt 1589 komt naar voren dat C. in dat jaar dijkgraaf van de vijfdelen was. Op de lijst van Harlinger burgemeesters, samengesteld door F.E. van Ruyen, komt hij als zodanig niet voor, consul zal waarschijnlijk als raadgever bedoeld zijn. C. was gehuwd met Bauck Sytses; zij woonde aan de N. zijde van de Grote Bredeplaats, thans nr. 31; KONING, CORNELIS
Sioerdt Konincx ovl 14 okt 1625, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Albert Koning A.K. en Anskje Gerlofs, beide van HRL, zinn, na op den 1 nov 1778 HRL. hunne derde afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Albert Koning huwt met Stijntie Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 feb 1762
Barbara de Koning huwt met Cornelis van Steenwijk; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Stephanus Cornelis van Steenwijk, geb 23 nov 1810, ged 11 dec 1810 Grote Kerk HRL
Cornelia Wilhelmina Koning geb 1796 HRL, huwt met Ruurd Douwes op 25 jan 1816 HRL, huw.afk. 5 en 12 nov 1815, dv Cornelis K, en Froukje Faber; BS huw 1816; Ik Ondergetekende Froukje Faber huisvrouw van Frans Anthonij Posthuma, wonende te HRL, Verklare te Consenteeren aan mijn Voordogter C.W.K., om Zich in het huwelijk te begeven met Ruurd Douwes, van beroep Varensgezel, wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat de zelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na Afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 1 nov 1815; Op heden den sesentwintigste okt Een duizend achthondertvijftien, Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen, Willem Daniels Ploeg, timmerknecht, Eelke Leyenaar, sjouwerman, Pieter Pieters Schellingwouw, schoenmaker, Rinnert van der Werf, stuurman, Jan Bakker, matroos Age Sibrands Hollander, sjouwerman, en Hidde Hendriks Bleker, schoenmaker, alle wonende te HRL geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat zij verzogt zijn een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van C.W.K., werkster, wonende te HRL, waar af ouders zijn geweest, Cornelis Koning, overleden, en Froukje Faber nog in leven te HRL en woonachtig; Welk verzoek zij mids dezen voldoende Verklaren te weten dat genoemde C.W.K. is geb te HRL den dertgiste jan Een duizend Zevenhonderd en vijfennegentig, dat deszelfs geen Acte van Geboorte of Doop kan produceren, doordien zij van Doopsgezinde afkomst zijnde, bij hare geboorte niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Registers toenmaals bij die godsdienstige gezindheid niet regulier, en bij de voormalige Regering alhier geheel geen plaats had; Gevende de Comparanten Redenen van Wetenschap dat zij deze C.W.K. niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang met deselve en hare ouders hebben gehad, en noch met haar moeder hebben, waardoor zij zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons en onsen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere Praesident Burgemeester dezer Stad in dato den drie en twintigste dezer maand okt ten gevolge van het Besluit van Zijne Majesteit in dato den negende mrt deses jaars nummero dertien afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze C.W.K. onvermogend is, om eenige kosten van gezegelde Stukken welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen; op dato in het hoofd deses gemeld; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk Openbaar Notaris residerende te HRL Canton HRL Arrondissement Leeuwarden Provintie Vriesland in presentie van de na te melden Getuigen zijn gecompareerd Elizabeth Jacobs Zijlstra, hisvrouw van Egle Saskers Schaap, zonder beroep, Aaltje Gerrits Brouwer, weduwe Pieter Tijssen Mooy, werkster, en Johannes van Belkum, Koorndrager, alle wonende in deze Stad, en aan mij Notaris bekend; dewelke verklaarden door dezen de zuiveren waarheid te zijn dat Cornelis Koning, Hereknegt woonagtig te Amsterdam, aldaar is ovl in de Maand May Zeventienhonderd vier en negentig, zonder den preciese dag te kunnen bepalen, en vervolgens aldaar begraven; (welke Cornelis Koning vader is geweest van C.W.K. thans woonagtig te HRL); Gevende voor redenen van wetenschap de beide eerste comparanten dat zij toenmaals te Amsteddam woonagtig waren, en gezien hebben dat het lijk van Cornelis Koning in de Lijkkoets is gezet, en de derde of laatste comparant dat hij door omgang met Vroukje Cornelis Faber Moeder van C.W.K. ten tijde van het versterf van Cornelis Koning zulk zeer wel het overlijden van dezelven door het horen lezen van brieven als anderszins kan herinneren, zodat alle de comparanten zich ten volsten van den inhoud dezes overtuigd kunnen houden. Gedaan en gepasseerd te HRL ten kantore van ons Notaris in tegenwoordigheid van Sipke Sjoukes Hiemstra, werkman op de Turfhaven en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker in de Grote kerkstraat beide wonende in deze Stad, als verzogte Getuigen den Vier en twintigsten okt Achtienhonderd en Vijftien. en hebben de Comparanten behalven of met uitzondering van Johannes van Belkum, die verklaarde nie te kunnen schrijven nog tekenen, en dit niet geleerd te hebben, benevens de gemelde Getuigen en ons Notaris, na gedane voorlezing te tegenwoordige Acte en brevet getekend, die na gedane Registratie aan Cornelia Wilhelmina Koning zal worden ter hand gesteld om te strekken naar behoren
Fredrik Koning geb 1761 ..., huw.get. bij J.A. Pas en G.R. Klaver, varensgezel, wonende te HRL 1814; BS huw 1814; gebruiker van wijk A-053, blaauwverwersknegt, medegebruikers zijn J.A. Werndlij, rentenier, Jacob Pas, grafmaker, eigenaar en medegebruiker Joh. Bensonides wed., vroedvrouw, 1814. (GAH204)
Geeske Koning huwt met Joseph Houtsma; BS ovl 1865
Grietje Koning ovl voor 1868, huwt met Harmanus Buining; BS ovl 1867
Hendrik Koning van HRL, huwt met Anna Maria Salhman, van Heek in Munsterland, geproclameerd f. 6:13:20 en getrout met attestasie den 22 sep 1767
Jacobus de Koning oud 51 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, boekhouder, wijk C-196; VT1839
Jan Hendrik Koning huwt met Sijtske Jans, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 mei 1765; huwt met Marijke Jans, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 apr 1769 in de Westerkerk
Janke Koning geb 1750 HRL, ovl 26 nov 1814 HRL; ovl wijk G-173; BS ovl 1814
Jeannette F. de Koning oud 28 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839
Claas Jansen Koning van Oostvlieland, huwt met Janke Johannes Danser, van HRL, geproclameerd de 24-31 mrt en de 7 en getrout met attestasie de 16 apr 1765
Lijsbeth Koning Jan Willemsz Brugman en L.K., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 18 apr 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Marijke Koning ovl voor 1865, huwt met Sjoerd de Heer; BS ovl 1864
Sipke Johannes Koning geb 8 mei 1800 Makkum, ovl 14 jul 1820 HRL, panbakkersknecht, ongehuwd; BS ovl 1820
Hendrikje Konter oud 40 jaar, geb Schiermonnikoog en wonende te HRL. 1839, wijk F-233; VT1839
Wybrand Konterman geb 1797 Gorredijk, huwt met Rinske Feenstra, schipper in 1851, N.H., verbleef tijdelijkte HRL. met zijn vrouw; bev.reg. HRL 1851 wijk C-241
Arjen Cornelis Kooi huwt met Aafke Jans Annema, werkman te Oldebildtzijl 1842; BS ovl 1842; A.K. eigenaar van perceel nr. 393 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 383, huis en erf, 147 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Romkje Kooi huwt met Jan Posthuma; BS ovl 1873
Aaltje Pieters Kooistra geb 1771 Burgwerd, ovl 2 mrt 1829 HRL, huwt met Tjebbe Jacobs Ferwerda, dv Pieter Hettes en Antje Wytzes; BS ovl 1829
Antie F Kooistra oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-044; VT1839
Jan Dirks Kooistra geb 24 jan 1779 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum in 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jetske Tjeerds Kooistra geb 1802 Baard, ovl 25 dec 1880 HRL, huwt met Anthonij Jans Posthuma op 8 jun 1826 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1826, wonende te HRL, N.H., dv Tjeerd Meintes K, en Geertje Jetzes Baarda; BS huw 1826, ovl 1855, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-231, wijk G-278, wijk E-230; oud 37 jaar, geb Baard en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; VT1839
Meinte Tjeerds Kooistra geb 14 mei 1804 Baard, ovl 11 apr 1862 HRL, huwt met Anna M. Muller op 4 jan 1827 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1826 HRL, kantoorbediende, N.H., inlandsche kramer in 1851, ovl wijk G-243, zv Tjeerd Meintes K, en Grietje Jetzes Baarda; BS huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk I-028
Pier Douwes Kooistra hm ... , kind: Pietje Piers K, geb 1779 Witmarsum; BS ovl 1834
Pietje Kooistra geb 18 jul 1779 Leeuwarden, ovl 8 sep 1818 HRL, huwt met Anne Leeninga; BS ovl 1818, ovl 1858
Pietje Piers Kooistra geb 1779 Witmarsum, ovl 24 mei 1834 HRL, huwt met Wybren Gerbens Hoekstra, bolloopster, dv Pier Douwes K, en ... ; BS ovl 1834
Tjeerd Meintes Kooistra geb 1774 Huins, ovl 30 dec 1830 HRL, huwt met Geertje Jetzes Naarda, kideren: Jetske, geb 1802 Baard, Meinte K, geb 14 mei 1804 Baard, huw getuige bij G.J. Keyser en M.J. de Vries, wonende te HRL. 1813, id. bij Otto H.G. Tietge en G. Keets, werkman, 1811, zv Meinte Rintjes en Jetske ... ; BS huw 1811, huw 1813, huw 1826, ovl 1830, ovl 1862, ovl 1880; eigenaar en gebruiker van wijk E-057, koopman, 1814. (GAH204)
Balster Kool ovl 1802 Wolvega, huwt met Trijntje Wessels Heerns, kind: Elisabeth K, geb 1796 Wolvega; BS huw 1837
Elisabeth Kool geb 1796 Wolvega, 1e huwt met Lodewijk Wytses Blom, 2e huwt met Pieter Buisman op 2 feb 1837 HRL, wonende te Kimswerd, N.H., A 22 jun 1860 Kiestrazijl, dv Balster W. K, en Trijntje Wessels Heerns; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk G-009
Gerrit Rommerts Kool geb 30 jan 1800 HRL, ged 18 feb 1800, N.H., arbeider, wonende te Minnertsga/ Sexbierum 1825, zv Rommert Dirks en Lolkje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1800, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Heerens E. van Kool oud 43 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk G-022; VT1839
Maria Kool geb 1796 ... , getuige bij gabaang van Andries Gebel; BS geb 1811
Pieter Kool oud 39 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk F-233; VT1839
Rommert Dirks Kool zie ook: Rommert Dirks; geb 1775 ... , ovl 8 nov 1826 HRL, huwt met Loltje Gerrits, kinderen: Dirk geb 18 jun 1811 HRL, Baukje, geb 28 dec 1805 HRL, Antje Rommerts, geb 4 nov 1802 HRL, Gerrit Rommerts, geb 30 jan 1800 HRL, sjouwerman in 1826, doet overlijdensaangifte van Harmanus Plutschouw 1811; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1806, 1811, BS ovl 1811, ovl 1826; gebruiker van wijk D-139, militair, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Siebren Kool huwt met Trijntje Broers, kind: Sijbrigje K, geb 1754 Makkum; BS ovl 1832
Sybrigje Sybrens Kool geb 1754 Makkum, ovl 25 sep 1832 HRL, huwt met Jan Jans Altena en huwt met Johan Christiaan Nicolaas Manck op 17 feb 1799 HRL, dv Siebren K, en Trijntje Broers; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1832, ovl 1846; kind: Aafke Jans Altena, geb 26 jun 1778, ged 28 jul 1778 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jans Altena, geb 25 jun 1779, ged 27 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Jans Altena, geb 4 aug 1780, ged 29 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jans Altena, geb 1 jul 1781, ged 24 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Sibrigje Jan Altena, geb 22 nov 1782, ged 7 jan 1783 Grote Kerk HRL; kind: Syds Jans Altena, geb 21 feb 1784, ged 20 apr 1784 Grote Kerk HRL
Auke Rommerts Koolker geb 1752 Stavoren, ovl 2 okt 1829 HRL, huwt met Joukje/Jol Aukes de Jong, kind: Sipkje Aukes K, geb 16 nov 1800 Hindeloopen, zv Rommert Aukes en Iek Sibbeles; BS ovl 1829; 1830 overlijdens, huw 1834, ovl 1882, regattdv 1826-93
Cornelia Dooitjes Koolker ovl voor 1844, huwt met Jacob Cornelis Janssen; BS ovl 1843
Dooitje Thomas Koolker ovl voor 1830, huwt met Aaltje van Koeverden; BS ovl 1829
Rommert Koolker geb 1788 Stavoren, ovl 23 jul 1854 HRL, ongehuwd, N.H., zv Theodorus K, en Antje Verheul; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 57 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Sipkje Aukes Koolker geb 16 nov 1800 Hindeloopen, ovl 13 jun 1882 HRL, huwt met Gerben Wybrens Vellinga op 23 jan 1834 HRL, wonende te HRL, N.H., drabbelkoekbakster in 1882, dv Auke Rommerts K, en Jol Aukes (de Jong); BS ovl 1834; 1882 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-223
Tomas/Theodorus Koolker geb 1756 ... , ovl 30 mrt 1811 HRL, huwt met Antje Verheul, kinderen: Rommert K, geb 1788 Stavoren, Trijntje Thomas K, geb 1781 Stavoren, wonende te buiten de Havenspoort in 1811; bsha181ov, ovl 1846, ovl 1854; wed. T.K. gebruiker van wijk F-250, medegebruiker Eeltje Corn. Ackerboom, sjouwer, eigenaar is Ph. Oolgaard erven, 1814. (GAH205)
Trijntje Thomas Koolker geb 1781 Stavoren, ovl 15 dec 1846 HRL, ongehuwd, dv Thomas K, en Antje Verheul; BS ovl 1846; oud 58 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Trijntie Koolman oud 38 jaar, geb Kampen en wonende te HRL. 1839, wijk F-011; VT1839
Aaltje Jacobs Koolstra geb 1770 Hitzum, ovl 30 okt 1826 HRL, winkelierse, ongehuwd, dv Jacob Jarigs K, en Geertje Cornelis Bruinsveld; BS ovl 1826
Jacob Jarigs Koolstra huwt met Geertje Cornelis Bruinsveld, kind: Aaltje Jacobs K, geb 1770 Hitzum; BS ovl 1826
Gerrit Christiaans Kooltjer Pieter Clasen en Lubkjen Tjeerds, beyde van HRL, huw.aang. 1 nov 1738 HRL, komende Weegens de bruid G.C.K. ; huw.aang. HRL 1738
Sjierk Kooltjer ovl 24 apr 1806 HRL, hm ... , kind: Uilkje Hemkes S, geb 1763 HRL, Elisabeth Sjierks, geb 1758 ... ; BS huw 1824. 1836 overlijdens
Margaretha Engelina Koon ovl voor 1874, huwt met Pieter van Gorkum; BS ovl 1873
Math Koon plaatst diverse advertenties tbv gemeentebestuur 1801-1809; sch lett-k
Albert Kooning huwt met Trijntie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 Janewari 1761
Pieter de Kooning P. dK., soldaat ten dienste deezer Landen ende Grietje Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Emanuel Steiger, goede bekende, 31 okt 1795; ondertrouw HRL
Gerben Koop geb 1806 Surhuizum, ovl 10 nov 1879 HRL, hm ... , turfschipper, wonende te te Marum 1879, zv Johannes K, en ... ; BS ovl 1879
Johannes Koop hm ... , kind: Gerben K, geb 1806 Surhuizum; BS ovl 1879
Aukje Koopal huwt met Pieter Miedema; BS ovl 1858
Andries Jacobs Koopman A.J.K. van Oosterbierum en Antje Scheltes Dijkstra van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL
Berend Koopman huwt met Petronella Sander, kind: Bernardus Berend Koopman, geb 13 okt 1785 te Ingum, Oost-Vriesland; zie verder aldaar
Roosje Koopman oud 70 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-033; VT1839
.... Koopmans klerk in 1749
Aaltje Andries Koopmans geb 1796 HRL, ovl 17 nov 1847 HRL, huwt met Klaas Sjoerds Rodenhuis op 17 mei 1818 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1818, dienstmaagd, dv Andries Arjens en Antje Johannes; BS huw 1818, ovl 1847; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-141; VT1839
Adam Koopmans huwt met ... , kind: Rebekka K, geb 1807 Bolsward; BS ovl 1880
Akke Andries Koopmans geb 1788 Bolsward, huwt met Albert Roelofs Gort op 16 dec 1820 HRL, huw afk. 12 en 19 nov 1820, dienstmeid. wonende te HRL, dv Andries Arjens en Antje Johannes; BS huw 1820
Arjen Andries Koopmans geb 1789 HRL, ovl 6 jun 1842 HRL, huwt met Geertje Everts Bouwknegt op 16 mei 1824 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1824, metzelaar in 1842, huw.get. bij K.S. Rodenhuis en A.A. Koopmans, broeder bruid 1818, id. bij J.A. Koopmans en J.J. de Boer, broeder bruidegom, 1820, zv Andries Arjens en Antje Johannes; BS huw 1818, huw 1820, huw 1824, ovl 1842; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-024; VT1839; A.A.K. eigenaar van perceel nr. 330 te HRL, metzelaar, woonplaats HRL, legger nr. 384, huis en erf, 144 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 60. (bron: kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 35)
Bernardus Barend Koopmans geb 1785 Embden, Dl/Jemsum, Oostfriesland, ovl 12 nov 1826 HRL, huwt met Leentje Annes Zeilmaker op 19 okt 1815 HRL, huw.afk. 24 sep en 1 okt 1815, varensgezel, wonende te HRL, zeepziedersknecht in 1826, zv Berend K, en Petronella Sander; BS huw 1815, ovl 1826; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende akte van Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heeden den drie en twintigste jun Eenduizend achthondert Vijftien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzitting Rompke Ippes Butter, old Schipper, Hendrik Schut, Meester Linnenwever, Jacob Regoorts, Varendsgesel, Gerben Ages Zeilemaker, zeilemakersknegt, Berend Johannes Wielinga, Wieldrayer, Rimmert Ruurds, Buitenschipper, en Johannes Jakonbs Brouwer, Winkelier, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van B.B.K., varendsgezel, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Berend Koopman en Petronella Sander, gewoond hebbende te Embden; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde B.B.K. is geb te Ingum in Oost-Vriesland den dertiende okt Een duizend zeven honderd vijf en tachtig, dat deselve geen Acte van geboorte of Doop Kan produceren, daar dezelve niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige regering geen plaats had. Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat zij deze B.B.K., niet alleen van der jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien dagelijksch eene Speciale omgang met deselve hebben, waar door zij Zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid met ons en onzen griffier getekend
Fentje Hendriks Koopmans geb 1775 ... , huwt met Sjuk Dirks/Jans Tadema, doet overlijdensaangifte van Geert Antonij in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811; kind: Harmanus Sjerks, geb 27 apr 1810, ged 6 may 1810 Grote Kerk HRL, vader als: Sjerk D.T., moeder als: Fentje Harmens Koopman
Geertruida Andries Koopmans geb 1785 Bolsward, ovl 6 apr 1850 HRL, 1e huwt met Rommert Hillebrands Bruinsma op 19 mei 1831 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Ruurd Duman op 11 aug 1805 HRL, naaister in 1851, N.H., dv Andries Arjens K, en Antje Johannes; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1811, BS huw 1831, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk F-285; geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-073; VT1839
Geertruida Jeltes Koopmans ovl Bolsward, maar juiste tijdstip niet bekend, huwt met Johannes Melles; BS huw 1824, ovl 1837
Harmen Koopmans hm ... , kind: Janke, geb 2 feb 1797 Tzum; BS ovl 1860
Jan Johannes Koopmans geb 1811 dedgum, ovl 13 jul 1885 HRL, huwt met Anke Jans Bijlsma, slager, zv Johannes K, en Vrouwke Widmus; BS ovl 1885
Janke Koopmans geb 2 feb 1797 Tzum, ovl 1 dec 1860 HRL, huwt met Haye Miedema, dv Harmen K, en Janke ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 43 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk B-046; VT1839
Johannes Koopmans huwt met Vrouwke Widmus, kind: Jan Johannes K, geb 1811 dedgum; BS ovl 1885
Johannes Andries Koopmans geb 1798 HRL. ovl 7 jul 1835 HRL, huwt met Jetje Johannes de Boer op 24 dec 1820 HRL, huw.afk. 10 en 17 dec 1820, metselaarsbaas in 1835, huw.get. bij G. Akkerboom en E. Dirks, zv Andries Arjens en Antje Johannes; BS huw 1820, huw 1822, ovl 1835, ovl 1857; J.A.K. eigenaar van perceel nr. 1486 te HRL, metzelaarsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 385, huis en erf, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, b. 50)
Lambert Jansz Koopmans ovl 3 jun 1648, 52 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Rebekka Koopmans geb 1807 Bolsward, ovl 13 jun 1880 HRL, huwt met Salomon Hermanus de Vries, dv Adam K, en , ... ; BS ovl 1880
Rein Sybes Koopmans huwt met Trijntje Meinardus Homans, turfdrager, wonende te Heeg; BS huw 1841
Akke Koops zie: Oosterhout
Dieuwke Koops zie ook: Dieuwke Claasen; huwt met Johannes Wopkes, kind: Trijntje Johannes, geb 7 mrt 1775, ged 28 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Dieuwke Johannes, geb 17 nov 1777, ged 30 dec 1777 Grote Kerk HRL, moeder ovl
Grietje Koops huwt met Roel Feitzes vd Veen in 1758, dv Koop Geerts en Baukje Roelofs; R''falle troch ... , bl. 273
Harmen Koops ovl voor 1866, huwt met Johanna Hardonk; BS ovl 1865
Hidde Koops zie: Witteroos
Hidde Koops H.K., Sjouwerman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Sijdske Gerrijts de Groot
Hidde Koops lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 4:4:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek vermeld met alleen rechts: . -1:0 (GAH650)
Hidde Koops zie ook: Hidde Jacobus; huwt met Nieske Hendriks, beide van HRL, geproclam; de 27 apr en de 4 en getrout de 11 mei 1766 in de Westerkerk; kind: Pieter Hiddes, geb 8 sep 1773, ged 28 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Wybren Hiddes, geb 15 jul 1775, ged 4 aug 1775 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Hiddes, ged 21 sep 1769 Westerkerk HRL; kind: Eeltje Hiddes, ged 3 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Jan Koops zie: van Dijk
Lucretia Koops huwt met Cornelis Abbes, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 Feberwari 1756 in de Westerkerk
Tjietske Koops zie: de Vries
Trijntje Koops zie T.J. (?) de Vries; huwt met Sijbe Doekes Fokkema; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1840; kind: Geiske Sijbes, geb 12 jan 1811, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL
Cornelis Koorn Op heden den Negentiende mrt Eenduizendagthondert seeventien Compareerden voor ons Mr Willem Mourits Reinbach, Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, geadsisteerd met onsen Griffier, op den Raadhuise binnen dese Stad, en het locaal van onse gewone Teregtzitting, Albert van Eeken, koopman, oud tweeenveertig Jaren, Cornelis Jarigs Blokmaker, oud veertig Jaren, van Beroep Blokmakersknegt, Wybren Gerbens Vellinga, oud drieendertig Jaren, Voerman, en Wybe Jans Postma, oud vijfenveertig Jaren, Koemelker, alle wonende te HRL; dewelke ten Verzoeke van Jan Alberts Knol, koopman woonagtig te HRL, en welke gehuwd is geweest met Grietje Symons Stammes, welke laatstgenoemde, sij Comparanten voor hunne Selven, Stellig overtuigd zijn, dat in de maand okt Achtienhondert Sestien, op eene Reis van het Nieuwediep na Herwaards in Zee is verdronken, gevende de Comparanten redenen van Wetenschap, dat zij gezamenlijk uit de mond van C.K., Schipper, woonagtig op de Helder hebben Vernomen, dat hij met zijn voerend Schuite Scheepje den tweeentwintigste okt Achtienhondert Sestien, uit het Nieuwediep is gevaren, voornemens Sijnde van daar zijne Reis naar HRL Voort te Setten, aan boord hebbende een Passagier, Grietje Simons Stammes genaamd. Dat hij op die Voyagie in den vroegen morgen van genoemde tweeentwintigste okt Achtienhondert Sestien, het ongeluk heeft gehad, om op een wrak van een Verongelukt Schip te Zeilen, Waar door zijn Schip is gezonken en alzo Verloren geraakt, Sijnde genoemde Schipper C.K. en Sijn knegt gelukkig gered, dog dat de Voornoemde Passagier Grietje Simons Stammes, ofschoon alle mogelijke hulp tot hare redding aangewend, daarbij ongelukkig is ongekomen en Verdronken; Van al het Welk Wij dese Acte hebben opgemaakt, omma nae aanleiding van Artikel 66 en 155 van het Wetboek Napoleon te Vervangen, een Acte van Overlijden, alzo het omme gelijk is, om van de Persoon van Grietje Simons Stammens, een zodanige Acte van overlijden te kunnen bekomen daar het zeer zeker is, dat Zij op Zee is verongelukt; en hebben de Comparanten nagedane Voorlezing dit Proces Verbaal met ons en onsen Griffier getekend, uitgezondert Albert van Eeken, die verklaarde nooit hebben kunnen Schrijven, nog Zijne naam Vertekenen
Rinske Sjierks Koornstra Johannes Carolus Heeg ende R.S.K., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Rienstra onder Productie van behoorlijk bewijs, 15 jan 1791; ondertrouw HRL
T. van Kooten Pieter Heiliger, Tambour onder het Regiment van Lieut. Generaal Evertzen, in guarnisoen te Leeuewarden en Dodonea Dame, van HRL; zijnde de laatste afkondiging geschiedt op 13 dec 1772, en op dato dezes hier getrouwt, na vertoonde attestatie van Leeuwarden van 21dec, getekend Theod. te Bokkel, Eccl. Leov., en T. vK., Coster Leov. ; Pieter Loman van HRL, en Jetske Jeltes van Leeuwarden, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 30 may 1773 HRL, en deze personen op dato dezes bij ons getrouwt, na vertoonde attestatie van Leeuwarden van 31 mei 1773, getekend Cornelis Blom, Eccles., Leov., en T. vK., coster aldaar; Johan Bendes, capitein onder het eerste Bataillon van generaal majoor Baron van Bentink, in guarnisoen te Leeuwarden, van Leeuwarden, en juffrouw Anna Coderq van HRL, laatst geproclameert 2 jan 1774 HRL, en op dato dezes hier getrouwt na vertoonde attestatie van Leeuwarden van 26 dec 1773, getekend Theod. te Bokkel, Eccl. Leov., en T. vK., Cost. Leov. ; Matthijs Nicolaes, soldaat onder het Regiment van Generaal Major Bentink, in guarnisoen te Leeuwarden, en IJtje Abes van HRL; na vertoonde attestatie van Leeuwarden de dato 20 jan 1774 getekend Theod. te Bokkel, Eccl. Leov., en T. vK., Cost. Loev. ; Gerrit Mewissen, soldaat onder het 2de Bataillon van generaalmajor Baron Bentink, in guarnisoen te Leeuwarden, en Hendrikje Wopkes van HRL, laatst geproclameert 19 jun 1774 HRL, en getrouwd op dato dezes 3 jul 1774, met attestatie van Leeuwarden, getekend H. Mentes en T. vK. ; Bonifacius van der Hellck, Sergeant int 2de Bataillon van ''t Regiment van generaal major Baron Bentinck, in guarnisoen te Leeuwarden, en Foekje Beerends de Leeuw, van HRL, laatst geproclameerd 19 jun 1774 en op dato dezes 10 jul 1774 getrouwd na vertoonde attestatie van Leeuwarden, getekend H. Mentes en T. vK, Coster; Johannes Welrum, soldaat onder het 1e Bataillon van het Regiment van Lieut. generaal Graave van Rechteren, onder de compagnie van Lr. Collonel de Jongius, in guarnisoen te Leeuwarden, en Marijke Bonnes Zeemans, van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 31 jul 1774 HRL, en toen getrouwd na vertoonde attestatie van Leeuwarden, getekend 24 jul 1774 H. Mentes, Eccl. Leov., en T. vK, Coster; de Weledel Gestrenge Heer Mr. Albertus Jakobus Conradi, advocaat voor den Hove van Frieslandt, en secretaris der Stede HRL, en de Weledel geborene juffer Alida Johanna Binkes, van Leeuwarden laatst geproclameert op dato dezes 2 feb 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Leeuwarden om aldaarin den echten staat te worden bevestigd, gelijk geschied is op 9 feb 1777 volgens terugontvangen adtestatie, getekend T. vK., Coster Leeuwarden; Pieter Dijkstra, van Leeuwarden en Antje Pieters van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 4 mei 1777 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Leeuwarden, om aldaar in den echten staat te worden bevestigt, gelijk op 8 mei 1777 geschied is volgens adtestatie, get. TvK., Cost. Leov.
Teunes van Kooten geb 24 jun 1796 Heeg, DG, A mei 1853 Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk B-018, wijk F-264
Pietje Kootstra geb 1777 ..., doet ovlaanng van Jan Martens; BS ovl 1811
Jan Kooy ovl voor 1887, huwt met Neeltje Velthuis; BS ovl 1886
Jetze Dirks Kooy geb 1787 St. Anna, ovl 15 feb 1827 HRL; in zijn schip liggende binnen deze stad, huwt met Aaltje Klazes, schipper; BS ovl 1827
Arjen Kooy A.K. eigenaar van perceel nr. 195 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 383, huis, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
M. van der Kooy gebruiker van wijk H-164, commissaris der convooyen, eigenaar is A. Scheltinga erven, 1814. (GAH204)
Martha Douwes van der Kooy geb 28 mei 1810 Piaam, huwt met Cornelis K. Schaaf, N.H., Vst 7 jul 1851 uit Wonseradeel, A 22 jun 1854 Makkum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-187
A Kooystra Harmen Jans van Vrouwenbuurt en Trijntje Lourens Koster van HRL, laatst geproclameert op dato deezes en 9 jun te Vrouwenbuurt getrouwt, volgens attestatie vandaar 18jun, absente pastore G. Docter, ouderling, en A.K., Coster aldaar
Antje Koppeltje ovl apr 1727 HRL. als Stads Arme
Jan Kordel oud 41 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-228; VT1839; CORDEL, JAN WILLEMS
Jan Hendriks van der Korf huwt met Saske Claases, beide van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout den 21 dec 1755
Jan Sjoerds van der Korf huwt met Antje Durks Baarda, touwslager te Bolsward; BS huw 1838
Take Korfmaker ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:2:0 tersaeke geleverde korven, quit. no. 2, 30 aug 1768. (GAH1099)
Anne Kornelis A.K. van Sexbierum en Antje Hettes van HRL, met consent van den presedent Burgemeester, laatst geproclameert op vrijdagnamiddag zijnde de 18 nov 1774 HRL, en vervolgens met attestatie van hier naar Sexbierum vertrokken en aldaar getrouwd op 20 nov 1774 volgens van daar ontfangen getuygschrift, getekend P. Wagens, predikant, en H. Broos, Koster aldaar
Antje Kornelis geb 25 aug 1796, ged 13 sep 1796 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Baukes en Jetske Freerks
Antje Kornelis huwt met Jakob Jakobs, kind: Janke Jakobs, geb 20 jan 1780, ged 8 feb 1780 Grote Kerk HRL
Antje Kornelis Arend Jakobs van Zuiderhuisterveen en A.K. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 mrt 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Getje Arents, geb 5 nov 1787, ged 4 dec 1787 Grote Kerk HRL
Antje Kornelis Frans Sijbouts en A.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 sep 1782 HRL. en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Sybolt Franses, geb 15 jun 1783, ged 29 jun 1783 Grote Kerk HRL, vader als: F. Sybolts; kind: Jetske Franses, geb 26 jan 1785, ged 20 feb 1785 Grote Kerk HRL, vader als: F. Sibouts; kind: Jetske Franses de Vries, geb 26 dec 1786, ged 28 jan 1787 Grote Kerk HRL, vader als: F.S. de Vries; kind: Cornelis Franses, geb 23 nov 1788, ged 16 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Sijboud Franses, geb 4 dec 1792, ged 25 dec 1792 Grote Kerk HRL
Arjen Kornelis geb 5 okt 1784, ged 31 okt 1784 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Aartse en Foekje Kornelis
Auke Kornelis geb 6 okt 1783, ged 21 okt 1783 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Aukes en Sjoerdje Meinderts
Auke Kornelis A.K. en IJmkje Huiberts Mesdagten, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 may 1782 HRL, en zijn getrouwt den 20 daaraanvolgende; kind: Hubert Aukes, geb 22 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL; moeder als Y.H. ; kind: dette Aukes, geb 27 aug 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Aukes, geb 3 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL; moeder als IJ. Hubers
Baukje Kornelis geb 28 dec 1794, ged 8 feb 1795 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Tietes en Antje Jans van der Mey
Baukje Kornelis en Trijntje Cornelis, tweelingen, geb 19 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Arriens en Trijntje Sapes
Beitske Kornelis Hans Teunes en B.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 aug 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Kornelis Kornelis geb 16 okt 1782, ged 8 dec 1782 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Ates (mog: Kornelis Aarts), en Foekje Kornelis
Dieuwke Kornelis geb 16 may 1789, ged 24 may 1789 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Klaases en Mayken Doedes
Dirk Kornelis D.K. en Feikje Scheltes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 feb 1782 HRL, en zijn getrouwd den 10 mrt daaraanvolgende; kind: Antje Dirks, geb 23 jun 1790, ged 13 jul 1790 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Dirks, geb 22 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Schelte Dirks, geb 23 okt 1795, ged 1 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Dirks, geb 12 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en negentig den drie en twintig jun is Geboren Antje, dv D.C. en Feikje Scheltes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 feb 1816
Dirkje Kornelis Johannes Norel en D.K., beide van HRL, zijn na driemaalige proclamatie waarvan de laatste geschied is op den 17 may 1778 HRL; ten zelfden dage getrouwd; kind: Klaas Johannes Norel, geb 26 feb 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Johannes Norel, geb 30 nov 1780, ged 23 jan 1781 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Johannes Norel, geb 30 sep 1783, ged 4 nov 1783 Grote Kerk HRL
Elisabeth Kornelis huwt met Harmen Kaspers; BS ovl 1870
Geertje Kornelis geb 2 feb 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Jans en Jannigje Kornelis; dopen Grote Kerk HRL
Gerrit Kornelis geb 10 jul 1776, ged 30 jul 1776 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Hendriks en Janke Gerrits
Gertje Kornelis geb 30 aug 1784, ged 14 sep 1784 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Arjens en Tjaltje Hanses
Grietje Kornelis geb 27 mrt 1783, ged 15 apr 1783 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Teunis en Riemke Sjoerds; geb 18 jan 1781, ged 6 feb 1781 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Theunis en Riemke Sjoerds; dopen Grote Kerk rha; geb 1780 HRL, ovl 24 okt 1843 HRL, ongehuwd, doet in 1811 overlijdensaangifte van Jan Harings, dv Cornelis ... , en Riemke Sjoerds; BS ovl 1811; 1843 overlijdens; gebruiker van wijk G-050; eigenaar en gebruiker is Fokke M. Wijngaar-den, metzelknegt, 1814. (GAH204)
Hendrik Kornelis geb 29 may 1781, ged 17 jun 1781 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Hendriks en Vroukje Lieuwes
Hendrik Kornelis huwt met Neeltje Kornelis, kind: Gerrit Hendriks, geb 11 okt 1774, ged 27 okt 1774 Grote Kerk HRL
Hijke Kornelis geb 16 sep 1788, ged 30 sep 1788 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Jansen en Jannigje Kornelis
Hyke Kornelis Hendrik Sanders en H.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jul 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hijke Kornelis Harmen Pool en H.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Imkje Kornelis geb 25 sep 1796, ged 30 okt 1796 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Dirks en Janke Jurriens
Inne Kornelis geb 3 aug 1784, ged 22 aug 1784 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Innes en Tjitske Klaasses
Jakob Kornelis J.K. en Zwaantje Berends, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jan Kornelis huwt met Ruurdtje Reinders, kind: Klaaske Jans, geb 22 dec 1794, ged 17 mrt 1795 Grote Kerk HRL
Jan Kornelis huwt met Grietje Pietters, kind: Pietter Jans, geb 11 aug 1783, ged 26 aug 1783 Grote Kerk HRL
Janneke Kornelis zie ook: Jantje Kornelis Swart; huwt met Klaas Ruurds, kind: Antje Klaases, geb 5 jul 1774, ged 24 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Klaases, geb 14 dec 1775, ged 31 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jetze Klaases, geb 28 mrt 1778, ged 14 apr 1778 Grote Kerk HRL
Janneke Kornelis Lodewijk Klaassen en J.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 may 1780 HRL, en zijn getrouwd op den 29 naastvolgende; kind: Wikje Lodewijks, geb 5 apr 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL
Jannigje Kornelis huwt met Kornelis Jansen, kind: Hijke Kornelis, geb 16 sep 1788, ged 30 sep 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jan Cornelis, geb 3 feb 1793, ged 19 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Kornelis, geb 2 feb 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL; huwt met Cornelis Jans, kind; Fokeltje Cornelis, geb 1 jan 1791, ged 25 jan 1791 Grote Kerk HRL, moeder als Jantje C. ; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en tachtig den derde aug is Geboren Sjoutje dv Cornelis Jans en J.C. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 mei 1816
Johannes Kornelis huwt met Sara Douwes, kind: Aaltje Johannes, geb 29 dec 1782, ged 21 jan 1783 Grote Kerk HRL
Joukje Kornelis geb 11 feb 1780, ged 12 mrt 1780 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Aarts en Foekje Kornelis
Klaas Kornelis huwt met Pietje Hendriks op 11 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk 11 mei 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; C.C. ende Pietje Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Poppe Jans, goede bekende, 26 apr 1794; ondertrouw HRL; K.K. en Pietje Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 11 may 1794 HRL, en zijn getrout ten zelven dage; kind: IJtje Klaases, geb 22 nov 1796, ged 11 dec 1796 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Kornelis geb 28 jul 1775, ged 27 aug 1775 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Tjipkes en Aaltje Hendriks
Lijsbeth Kornelis zie ook: Elisabeth Cornelis; Pieter Assenberg en L.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 12 daaraanvolgende
Maartje Kornelis huwt met Jan Hessels, kinderen: Kornelis Jans, geb 30 jan 1781, en Ype Jans, geb 22 jan 1785, beiden ged 15 feb 1785 Grote Kerk HRL
Maartje Kornelis geb 30 sep 1794, ged 14 okt 1794 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Dirks en Rinske Doekes
Neeltje Kornelis huwt met Hendrik Kornelis, kind: Gerrit Hendriks, geb 11 okt 1774, ged 27 okt 1774 Grote Kerk HRL
Pieter Kornelis Extract uit het Doopboek der Hervormde Gemeente van Stavoren. Jantjen dv P.K. en Jeltje Sikkes geb te Stavoren op den Veertiende jul 1700 en Negentig is ged den Eersten Augustus. Stavoren den 28 mrt 1816
Pieter Kornelis geb 20 feb 1775, ged 7 mrt 1775 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Jans en Grietje Sijtzes
Pieter Kornelis P.K. van Almenum en Dieuke Alberts van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Albert Pieters, geb 12 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Pieters, geb 13 aug 1794, ged 27 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Sara Pieters, geb 11 jul 1796, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL; zie ook: P.C. Bleeker; Jacobus Riet en Nicolaas Burgaarden ontslagen als nachtwakers, omdat zij op dinsdagnacht 6 jan 1801 niet op hun posten waren aangetroffen. In hun plaats Berend Wannemakers en P.C., 8 jan 1801 (GAH47); P.C., voormaals bleker alhier, en Albert Pieters, wegens geringe gnobberij en straatschenning 2 etmalen te water en te brood in de Pekelkuip, ma. 24 mrt 1800 (GAH46); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis de huur van 5/8 gedeelte van de Bleek buiten de Franeker Poort: f. 106:5:0, AF: Re?el: f. 19:6:6, resteert f. 86:18:10, 21 jun 1795, no. 28 (GAH1127); id. 1 dec 1796 (GAH1128); Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en Negentig den dertiende aug is Geboren Zijke, dv P.C. en Dieuwke Alberts. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 nov 1815
Pietje Kornelis geb 13 mei 1776, ged 4 jun 1776 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Wiegers en IJtje Klaasses
Sierk Kornelis geb 26 apr 1790, ged 18 may 1790 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Ages en Tjepkje Sierks
Sytske Kornelis geb 18 dec 1794, ged 23 jan 1795 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Baukes en Jetske Freerks; geb 23 okt 1798, ged 6 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Baukes en Jetske Freerks
Sytske Kornelis Rudolph Kuiper en S.K., beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 18 dec 1774 HRL. en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha
Simon Kornelis geb 10 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Murks en Fokeltje Simens
Sjoerdtje Kornelis geb 27 feb 1778, ged 7 apr 1778 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Hendriks en Vroukje Lieuwes
Sjouke Kornelis Fokke Steensma van Bolsward en S.K. van HRL, hebben hunne laat-ste afkondiging gehad den 15 jul 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en volgens ingekomen verklaaringe te Bolsward getrouwd den 22 may 1785
Trijntje Kornelis geb 13 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Floris en Getje Klaases
Trijntje Kornelis en Baukje Cornelis, tweelingen, geb 19 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Arriens en Trijntje Sapes
Trijntje Kornelis Heert Simons en T.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 nov 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Wijpkje Kornelis geb 8 jan 1795, ged 3 feb 1795 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Bartels en Sijke Jans
Hendrik Korper huwt met Akke Jans, kind: Jantje, geb 1778 HRL; BS ovl 1848
Jantje Hendriks Korper geb 1778 HRL, ovl 23 jan 1848 HRL, huwt met Arjen Jans Poort op 10 jan 1802 HRL, dv Hendrik K, en Akke Jans; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1844, ovl 1848, ovl 1849; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-181; VT1839
Harmen de Korter ovl 16 mrt 1787 HRL, oud 46 jaar
Jan Korthof huwt met Hinke Jans, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout de 7 jun 1767
Dirk Kortlang ovl voor 1827, huwt met Hiltje Heikamp, vlgs ovlakt vrouw 1 kind; BS huw 1826; wed. D.K. gebruiker van wijk C-149, winkeliersche, eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204); D.K. ende Hiltje Heidkamp, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd proc. S. Rienstra, goede bekende, 29 may 1790; ondertrouw HRL; D.K. en Hiltje Heidkamp, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Lubbe Durks Kortlang, geb 18 mrt 1791, ged 5 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Fokko Dirks Kortlang, geb 28 jan 1797, ged 28 feb 1797 Grote Kerk HRL, moeder als H. Heidkamp; woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Elisabeth Kortlang geb 14 nov 1811 HRL, ovl 26 jul 1812 HRL; wijk B-025, dv Lubbert K, en Tietje de Groot; dopen Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1812; geb 14 nov 1811, ged 3 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Lubbert Kortlang en Tietje de Groot
Fokko Dirks Kortlang geb 28 jan 1797, ged 28 feb 1797 Grote Kerk HRL, zv Dirk Kortlang en Hiltje Heidkamp; dopen Grote Kerk rha
Lubbert Dirks Kortlang huwt met Tietje IJemes de Groot op 25 nov 1810 HRL, komt van HRL, timmerman in 1811, kind: Elisabeth, geb 14 nov 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; L.D.K. en Tietje IJmes de Groot, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmnd 1810; ondertrouw HRL; kind: Elisabeth Lubberts Kortlang, geb 14 nov 1811, ged 3 dec 1811 Grote Kerk HRL; geb 18 mrt 1791, ged 5 apr 1791 Grote Kerk HRL; als Lubbe D.K., zv Durk Kortlang en Hiltje Heidkamp
Maria Kortois Harmanus Gerardus Hankers en M.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 aug 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Elisabeth Catharina Kortrijk geb 1811 Leeuwarden, ovl 11 jul 1797 HRL, huwt met Douwe Cornelis vd Heide, dv Hiltje Wiegers K; BS ovl 1897
Hiltje Wiegers Kortrijk kind: Elisabeth Catharina K, geb 1811 Leeuwarden; BS ovl 1897
Abraham Kortsma ovl voor 1835, huwt met Janke Fokkes, kind: Eelkien Abrams K, geb ... ; BS huw 1834
Eelkien Abrams Kortsma ovl 17 mei 1832 Sneek, huwt met Fokke Thomas Steenstra, dv Abraham K, en Janke Fokkes; BS huw 1834
Jacob Korttje ovl voor 1884, huwt met Akke Uiterdijk; BS ovl 1883
Mattie J Kost oud 33 jaar, geb Oude Pekel A en wonende te HRL. 1839, wijk D-002; VT1839
Antje Koster geb 1786 HRL, ovl 14 feb 1840 HRL, huwt met Jacobus Winkel, dv Tjalke K, en Elisabeth Sjierks; BS ovl 1818; 1840 overlijdens; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-047; VT1839
Antje Christoffels Koster zie ook: Antje Christoffels; geb 24 nov 1781, ged 11 dec 1781 Grote Kerk HRL, dv Christoffel Anes en Sijke Pieters; geb 8 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL, dv Chriostoffel Aanes en Sijke Pieters; geb 1789 HRL, ovl 26 apr 1825 Franeker, huwt met Rients Sjoerds Ruurda, dv Christoffel Anes en Sijke Pieters; BS Franeker ovl 1825
Bartel Koster huwt met Elisabeth Peters, boendermaker, wonende te Leeuwarden; BS huw 1840
Bruining Koster huwt met Grietje Steenhauer op 18 feb 1810 HRL, komt van HRL; hu Grote Kerk HRL 1810; B.K. van HRL, en Grietje Steenhauer van Embden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Christiaan Kaspers Koster geb 1800 HRL, ovl 16 feb 1839 Franeker, huwt met Catharina Jans Flierl, arbeider, wonende te Franeker, zv Kasper K, en Christina Hoever; BS Franeker ovl 1839
Cornelis Jacobs Koster verkoopt diverse huizen in 1802; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 52:0:0 voor geleverde kalksteen ord. no. 28, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 23:1:0 voor geleverde kalk, zand en schuurgoed, ord. no. 2, 17 dec 1782. (GAH1114); id. f. 47:14:0, ord. no. 30, 27 nov 1790. (GAH1111); id. f. 25:14:0 wegens geleverd zand, kalk en steen tot gebruyk van het huys, ord. no. 31, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 34:19:0 voor geleverde steen, kalk etc voor ''t huys de Bank van Leening, ord. no. 1, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 15:1:0, ord. no. 3, 26 jun 1781. (GAH1112); C.J. Coster ende Riemke Cornelis Hout, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Auke Cornelis, deszelfs broeder, 26 jan 1788; ondertrouw HRL; ovl 19 apr 1803 HRL, oud 68 jaar; woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 14:12:0 (GAH650)
Dieuwke Bartels Koster geb 23 jan 1806 Almenum, ged 1 mrt 1807 HRL, N.H., ovl 7 mei 1870 HRL, ongehuwd, dv Bartele Jacobs K, en Janneke Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1870; oud 33 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-034; VT1839
Dirk Laurens Koster huwt met Gaatske Doedis op 28 mei 1728 St. Anna, komt van St. Anna; bron onbekend
Doris Koster huwt met Johanna van Sweer, pannebakker, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1836
Eelkje Jelles Koster geb 1767 HRL, ovl 20 dec 1837 HRL, huwt met Teunis Louwrens Koster op 29 okt 1797 HRL, dv Jelle Eelkes en Rinske Alberts; huw Grote Kerk HRL 1797 BS ovl 1837
Eelkje Teunis Koster geb 1784 HRL, ovl 1 mei 1826 HRL. in het water gevonden en alsoo onzeker wanneer zij is ovl, 2e huwt met Bauke van Oosten op 2 mrt 1817 HRL, huw.afk. 16 en 23 feb 1817, 1e huwt met Arend Johannes op 13 jan 1805 HRL, dv Teunis Louwrens K, en Trijntje Jans; huw Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1817, ovl 1826; Arend Johnsen van Arundel en E.T.C. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teunes Coster, deszelfs vader, 29 dec 1804; ondertrouw HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert drie en tagtig den 28 dec is geb Eelkje dogter van Teunis Lourens Koster en Trijntje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 feb 1817; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte en een van overlijden, behoren tot de Huwelijksacte van Bauke van Oosten en E.T.K. dato 2 mrt 1817. de president Burgemeester der Stad HRL
Elisabeth Louwrens Koster geb 1746 HRL, ovl 30 okt 1825 HRL, huwt met Jelmer Akker; BS ovl 1825; kind: Laurens Jelmers Akker, geb 16 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL, vader als: J. Egberts A. en moeder als: Lysbeth L.K.
Fokeltje Teunis Koster geb 1791 HRL, ovl 24 jul 1837 HRL, huwt met Geert Jurjens vd Wal op 9 jun 1822 HRL, huw.afk. 10 en 17 jun 1822, dv Teunis K, en Trijntje Jans; BS huw 1822, ovl 1837, ovl 1860; geb 4 jun 1789, ged 30 jun 1789 Grote Kerk HRL, dv Teunis L. Koster en Trijntje Jans
Harmen Koster geb 1732 HRL, ovl 23 nov 1816 HRL, in zijn huis ovl Aaltje Jans, geb 1744; BS ovl 1816; gebruiker van wijk F-045, gealimenteerd, eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)
Hendrgerryts Koster mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; (2x); gebruiker van wijk G-251, gealimenteerd, eigenaar is Jan Fontein, tuin 1814. (GAH204)
Hendrik Gerryts Koster mogelijk dezelfde als hierboven en hieronder vermeld; huwt met Mintje Douwes; BS ovl 1823
Hendrik Gerrits Koster mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; (2x); geb 1758 HRL, ovl 27 jan 1823 HRL, huwt met Sijtske Douwes, blaauwverver; BS ovl 1823
Hilbrand Jacobs Koster ged 10 feb 1760 Westerkerk HRL, zv Jacob Hilbrands Koster en Jeltie Alles; ovl 29 herfstmaand (= sep) 1809 HRL, huwt met Sijke Jarigs de Boer op 23 okt 1803 HRL, apothecar, kinderen: Jeltje, geb 27 jun 1808 te HRL, Jacobus K, geb 17 aug 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1805, BS huw 1828, ovl 1836; erven H.K. eigenaar van wijk F-194, gebruiker is Barent M. van Hoften, blikslager, 1814. (GAH204)
Hilbrand Koster huwt met Alida ... , kind: Wybren Hilbrands K, geb 1779 Schraard; BS ovl 1834
Hilbrand Wybes Koster geb 1807 Wirdum, ovl 25 mrt 1845 HRL, huwt met Trijntje Waardenburg op 9 jul 1835 HRL, melktapper, dienende bij de Mob. Vriese Schutterij zv Wybren Hilbrands K, en IJtske Rinzes Dijkstra; BS huw 1835, ovl 1845, ovl 1849; oud 34 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, voerman, wijk D-074; VT1839
Jacob A Koster begraven Kleine Kerk, regel 10, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob Gerrits Koster geb 1745 ... , ovl 9 jul 1817 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr; BS ovl 1817
Jacob Hilbrands Koster zie ook: Jacob Hilbrands; ovl voor 1800, huwt met Jeltje Alles; komt van HRL, huwt met Jeltje Alles, van Almenum, geproclameert de 16-22 en getrout de 29 apr 1859 in de Westerkerk; kind: Hilbrand Jacobs Koster, ged 10 feb 1760 Westerkerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 72:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek vermeld met alleen rechts: . -3:0 (GAH650)
Jacobus Koster huwt met Jacoba van Schaik; BS geb 1811
Jacobus Koster geb 17 aug 1805 HRL, ovl 4 aug 1836 HRL, huwt met Anna Hendriks Modders op 18 dec 1828 HRL, huw.afk. 7 en 14 dec 1828, huw.get. bij T. Ouendag en S. Modders, aangehuwde broeder bruid 1835, kleermaker in 1836, zv Hillebrand K, en Sijke Jarigs de Boer, ged 3 sep 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1828, huw 1835, ovl 1836
Jan Bernardus Koster huwt met Klaaske Jans Groeneveld, timmerman en wonende te Franeker 1836, kind : Jan Jans K, geb 1807 Achlum; BS Franeker huw 1836, BS ovl 1855
Jan Jans Koster geb 1807 Achlum, ovl 18 feb 1855 HRL, 1e huwt met Aagje Krakau op 22 mei 1836 Franeker, 2e huwt met Elisabeth Geldersma, (gk), verwer in 1851, Nederlands Hervormd wonende te Franeker 1836, zv Jan Bernardus K, en Klaaske Groeneveld; BS ovl 1855, BS Franeker huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk A-169, wijk B-153, wijk H-103
Jan Johannes Koster ovl voor 1850, huwt met Grietje Pieters dekker; BS ovl 1849
Janke Jans Koster geb 1766 HRL, ovl 27 mei 1829 HRL, huwt met Dirk Visser op 16 nov 1806 HRL, gescheiden 5 feb 1818 HRL, ook huwt met Fredrik Jans Westerveld; huw Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1818, huw 1820, ovl 1829, ovl 1847; Dirk Jans Visser van Sloten en J.J.K. van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL; Freerk Janssen en J.J.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 jun 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jantje Teunis Koster geb 8 jul 1788 HRL, ovl 1 aug 1821 HRL, huwt met IJede Holmans op 19 jan 1815 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1815, dienstbaar, dv Teunis Louwrens K, en Trijntje Jans; BS huw 1815, ovl 1821; geb 16 jun 1788, ged 8 jul 1788 Grote Kerk HRL, dv Teunis Lourens Koster en Trijntje Jans
Jeltje Koster geb 27 jun 1808 HRL, ged 17 jul 1808 HRL, N.H., dv Hillebrand K, en Sijke de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1808
Johanna Koster huwt met Philip Geelof, breidster en wonende te Leeuwarden 1830, 1837 en 1840 BS huw 1830, huw 1837, huw 1840, ovl 1869
Johannes Kaspers Koster geb 1800 HRL, huwt met Stientje Berends Hankes op 29 jun 1828 Franeker arbeider en wonende te Franeker, zv Kasper K, en Christina Hoever; bsfr 1828 huwelijken
Kasper Koster ovl voor 1829, huwt met Christina Hoever, kinderen: Johannes Kaspers K geb 1800 HRL, Christiaan Kaspers K, geb 1800 HRL; BS Franeker huw 1828, ovl 1839
Claas Martens Koster geb 1773 HRL, ovl 3 okt 1829 HRL, ongehuwd, slagersknegt, huw.get. bij T. Bos en A.T. Klaver, 1815, id. bij T.P. Schaafsma en C.A. van Hymert, neef bruidegom, 1816, zv Marten Klazes K, en Akke Hijlkes BS huw 1815, huw 1816, ovl 1829; gebruiker van wijk F-233, slagersknegt, medegebruikers zijn Rintje P. vd Post, zeylmakersknegt, Henricus Baader, speelgoedmaker, eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 378:3:0 ter Zaeke geleverde 4 overjaarsche en 1 spalling varken, 30 nov 1808, quit. no. 4 (GAH1140); K.M.K., Slagter, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Teunes Bos
Lijske Koster betaalt marktgeld voor boter 1806-1811
Lieuwkje Koster ovl voor 1816, huwt met Tjeerd Banga; BS Franeker huw 1815
Lourens Koster geb 4 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL, zv Teunes Lourens Koster en Trijntje Jans; geb 1778 HRL, ovl 16 dec 1841 HRL, 1e huwt met Trijntie Cornelis op 13 dec 1818 HRL, huw.afk. 18 en 25 nov 1818, 2e huwt met Jantje Martens Bos op 25 jun 1820 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei HRL en 21 en 28 mei grietenij Menaldumadeel, slagersknecht in 1841, zv Teunis K, en Trijntje Jans; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1841; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-073; VT1839
Maartje Kornelis Koster Jan Hessels Weidema en M.K.K., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 4 dec 1774 HRL, en toen getrouwd
Maria Koster oud 79 jaar, geb Wommels en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; VT1839
Marten Koster begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 43; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Marijke Koster ovl voor 1863, huwt met Feye Schaafsma; BS ovl 1862
Marijke Tjalkes Koster zie ook: Marijke Tjalkes; geb 1794 HRL, huwt met Johannes Berends de Vries op 4 mrt 1821 HRL, huw.afk. 18 en 25 feb 1821, dv Tjalke Jans, (Koster), en Elisabeth Sjierks; BS huw 1821
Neeltje Koster geb 13 dec 1801 HRL, ged 4 jan 1803, ovl 14 nov 1876 HRL, huwt met Douwe Wiebes de Vries op 5 dec 1824 HRL, huw.afk. 7 en 14nov824, dienstmeid. N.H., dv Tjalke Jans K, en Elisabeth Sjierks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-326; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-315; VT1839
Pybe Baukes Koster Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Pietje Teunis Koster geb 1783 HRL, ovl 27 dec 1828 HRL, ongehuwd, naaister, dv Teunis K, en Trijntje Jans; BS ovl 1828
Rinze Wiebes Koster geb 10 apr 1809 Wirdum, ovl 23 apr 1872 HRL, huwt met Gijsberta Huese, (gk), op 28 jan 1836 HRL, melktapper, schutter 1e Bataillon 1e Afd Mob, Vriese Schutterij, heerenknegt in 1851, DG, zv Wiebe Hilbrands en IJtske Rinzes Dijkstra; BS huw 1836, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, wijk E-127; oud 30 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-021; VT1839
Rinske Teunis Koster geb 1793 HRL, huwt met Luitje Pieters Faber op 17 mei 1818 HRL, huwelijksafkondigingen 3 en 10 mei 1818, naaister, dv Teunis Louwrens K, en Trijntje Jans; BS huw 1818; oud 48 jaar, (vnm: Reinskje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-242; VT 1839; Rinskje T.K., geb 17 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk HRL, dv Teunis Lourens Koster en Trijntje Jans
Sjoerd Koster balsteenleverancier in 1755
Sjoerd Tjeerds Koster ovl voor 1870, huwt met IJtje Pieters Alkema, turfdrager, wonende te Franeker, kinderen: IJme K, geb 12 aug 1808 Franeker, Tjeerd Sjoerds K, geb 1801 Franeker; BS ovl 1869; BS Franeker huw 1822
Tjalke Jans Koster zie ook: Tjalke Jans; geb 1759 ... , ovl 22 jul 1811 HRL, huwt met Elisabeth Sjierks, wonende te in de Hofstraat in 1811, scheepstimmerman, kinderen: Antje K, geb 1786 HRL, Neeltje K, geb 13 dec 1801 HRL, Marijke Tjalkes K, geb 1794 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1811, ovl 1818, huw 1821, ovl 1840, ovl 1876; wed. T.K. gebruiker van wijk F-208, gealimenteerd, gebruiker is Bart F. van der Zee, 1814. (GAH204); Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, T.C., Luitje Saskers, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43)
Tjeerd Sjoerds Koster geb 1801 Franeker, ovl voor 1861, huwt met Trijntje Gerbens Hoekstra op 3 feb 1822 Franeker, kuipersknecht en wonende te Franeker 1822, zv Sjoerd Tjeerds K, en Ytke Pieters Alkema; BS Franeker huw 1822, ovl 1860
Tjietske Wiebes Koster geb 1805 Wirdum, ovl 2 jan 1836 HRL, ongehuwd, dv Wybren Hilbrands en Jetske Rinses Dijkstra; BS ovl 1836
Trytje Barteles Koster geb 23 mrt 1805 HRL, huwt met Jan Scheltes Blok op 10 okt 1833 HRL, ged 7apr105 HRL, dv Bartle Jacobs en Janneke Tjepkes; dopen Grote Kerk HRL 1805 BS huw 1833, ovl 1835
Trijntje Ypes Koster geb 1 mei 1771 Arum, ovl 4 mrt 1820 HRL, huwt met Melle de Vrind op 25 jul 1802 Birdaard, komt van Birdaard; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1820
Wybren Hilbrands Koster geb 1779 Schraard, ovl 7 mrt 1834 HRL. des nachts ten half drie ure, in de Rozegragt alhier is gevonden en derhalve verdronken, huwt met IJtske Rinses Dijkstra, in leven boer, kinderen:Hilbrand Wybes K, geb 1807 Wirdum, Tjietske Wybes K, geb 1805 Wirdum, Rinse K, geb 10 apr 1809 Wirdum, zv Hilbrand K, en Alida ... ; BS ovl 1834; huw 1835, ovl 1836, ovl 1845, ovl 1872
Willem Koster verleent chirurgische diensten in 1808
Willem Koster geb 1769 ... , ovl 23 jun 1811 HRL, wonende te in de Hofstraat; BS ovl 1811
Yme Koster geb 12 aug 1808 Franeker, ovl 25 feb 1869 HRL, huwt met IJmkje Hartenberg koetsier, zv Sjoerd K, en IJtje Alkema; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048
Yensk Koster oud 30 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, herenknecht, wijk B-020; VT1839
IJsbrand Harmens Koster van HRL, huwt met Lijsbeth Lucas Ooy, van Almenum, geproclameerd de 9-16 en getrout de 28 7 Ber (= september) 1764
Ytje Bernardus Koster huwt met Lenert Everts, wonende te onder Wijnaldum; BS Barradeel huwafk. 1811
Zwaantje Louwrens Koster geb 1797 HRL, ovl 6 dec 1825 HRL, huwt met Jan vd Weide op 20 mei 1821 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1821 HRL. en Leeuwarden, haar man is meester koek- en banketbakker, dv Louwrens Klazes K, en Zwaantje Otto Zelle; BS huw 1821, ovl 1825, ovl 1859; sterfhuis wijk F-155/Schritsen 65, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; geb 1 aug 1797, ged 20 aug 1797 Grote Kerk HRL, dv Laurens Klaases Koster en Zwaantje Ottos Zelle
Beerntje van Kosteren ovl 31 jan 1727 HRL, old 50 jaeren
Aleida Kotenberg van Leeuwarden, haar drie proclamasies daar hebben gehad de laatste op den 26 en getrout den 28 jun 1757 tot HRL. met attestasie, met Godegreid Anton M?ller, sekretaris onder het Regiment Switsers in Guarnisoen tot HRL
Sophia Philippus Kouda ovl voor 1830, huwt met Johannes Melchers Gotthelp; BS huw 1829; huwt met Albert Petersen, kinderen: Hendrik en Grietje Alberts, tweelingen, geb 25 jan 1779, ged 2 feb 1779 Grote Kerk HRL; moeder als: Koud?; kind: Margaretha Alberts, geb 14 dec 1782, ged 17 dec 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: S. Coudi; ook wel: Couden en Caudi; huwt met Albert Petersen, kind: Dina Alberts, geb 13 nov 1780, ged 27 mrt 1781 Grote Kerk HRL; ovl 2 jul 1791 HRL, oud 48 jaar; Albert Pieters en S.C., beide van HRL, zijn na hunne derde afkondiging gehad te hebben op den 18 oct 1778 HRL; op den 20 naastvolgende alhier getrouwd; ovl voor 1830, huwt met Johannes Melchers Gotthelp; BS huw 1829; huwt met Albert Petersen, kinderen: Hendrik en Grietje Alberts, tweelingen, geb 25 jan 1779, ged 2 feb 1779 Grote Kerk HRL; moeder als: Koud?; kind: Margaretha Alberts, geb 14 dec 1782, ged 17 dec 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: S. Coudi
Atze Koudenburg huwt met Antje Kei, kind: Froukje K, geb 1799 Vlieland; BS ovl 1878
Folkert Cornelis Koudenburg geb 1798 Vlieland, ovl 21 mei 1841 Woerden, huwt met Wiepkje Alkes Kramer en Trijtje Brok, kinderen: Trijntje, geb 1 okt 1809 Vlieland, Mayke Folkerts K, geb 1808 Vlieland, zv Cornelis Folkert en Jaapje Jacobs de Jong; BS ovl 1832; 1841 overlijdens, ovl 1860
Folkert Jans Koudenburg geb 1803 Vlieland, huwt met Tetje Jelles Tadema op 9 jul 1832 HRL, zeeman, wonende te HRL, zv Jan Folkerts K, en Jetje Jacobs Kleyn; BS geb en huw 1832
Frouwkje Koudenburg geb 1799 Vlieland, ovl 3 jan 1878 HRL, huwt met Gerrit Tol op 30 dec 1858 HRL, N.H., dv Atze K, en Antje Kei; BS huw 1858, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-437; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk G-107; VT1839
Jan Folkerts Koudenburg huwt met Jetje Jacobs Kleyn, kind: Folkert Jans K, geb 1803 Vlieland, loots, wonende te Vlieland; BS huw 1832
Mayke Folkerts Koudenburg geb 1808 Vlieland, ovl 1 jan 1832 HRL, dienstmeid. ongehuwd, dv Folkert Cornelis K, en Wiepkje Alkes Kramer; BS ovl 1832
Trijntje Koudenburg geb 1 okt 1809 Vlieland, ovl 14 mei 1860 HRL, huwt met Jelle Fiersen, (gk) op 8 dec 1842 HRL, modemaakster, N.H., dv Fokkert Tjeerds K, en Wiepkje Alkes Kramer; BS huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-025; oud 30 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-034; VT1839
Berbera Koudij zie ook: Caude; huwt met Hendrik Enters, kind: Kristina Hendriks, geb 11 may 1778, ged 30 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Willem Hendriks, geb 21 okt 1779, ged 2 nov 1779 Grote Kerk HRL, vader als: H. Ennens
Grietje Martinus Kouenhoven geb 1787 HRL, ovl 10 mrt 1848 HRL, ongehuwd, dv Martinus K, en ... ; BS ovl 1848
Martinus Kouenhoven huwt met Harmke Jans, kinderen: Grietje Martinus K, geb 1787 HRL, Jo- hanna Coevenhove, geb 1784 HRL; BS ovl 1811, ovl 1848, ovl 1863; kind: Janna Martinus Kouhooven, geb 4 sep 1793, ged 17 sep 1793 Grote Kerk HRL
Janna Martinus Kouhooven geb 4 sep 1793, ged 17 sep 1793 Grote Kerk HRL, dv Martinus Kouhooven en Harmke Jans
Berendt Koulings B.K. en Grietje Freerks, beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 20 mrt 1774 HRL, en toen getrouwd
Pieter Jans Kouwenburg ovl 14 jun 1827 ... , huwt met Maria IJpes Hollander; BS huw 1828
Adriaan Harmenze Koy van Terschelling ende Grietje Reinders van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Hans Reinders, en vertoonde de Bruidegom een verklaringe van sijn vader tot consent in deesen, 10 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Trijntje Kraak huwt met Daniel Hollenga, wonende te HRL 1875; BS ovl 1875
Andries Kraayer woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Kraayer oud 52 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, wijk E-049; VT1839; D.K. eigenaar van perceel nr. 1464 te HRL, zeekapitein, woonplaats Amsterdam, legger nr. 386, huis en erf, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Rinske Kornelis Krab huwt met Reinder Tietes de Jong, wonende te onder Vrouwenparochie; BS geb en huw 1831
Anske Andries Krachatsma huwt met Antie Hijlkes Kamminga, beide van HRL, geproclameert den 25 Jannewari en de 1 en getrout den 8 Feberwari 1756
Adam Kraft geb 1809 Leeuwarden, ovl 13 jan 1899 HRL, huwt met Elizabth Leicht; BS huw 1899
Jan Kraft ovl voor 1848, huwt met Zepkje Kingma; BS ovl 1847
Aagje Krakau geb 27 dec 1799 HRL, ged 14 jan 1800, N.H., ovl voor 1811 HRL, dv Johannes Elias K, en Sjoukje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1800
Aagje Krakau geb 18 sep 1801 HRL, ged 6 okt 1801, N.H., dv Johannes Elias K, en Sjouwkje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1801
Aagje Johannes Krakau geb 19 aug 1810 HRL, ged 6 okt 1801, ovl 15 jun 1836 Franeker, huwt met Jan Jans Koster op 22 mei 1836 Franeker, dienstmeid en wonende te Franeker 1836, N.H., dv Johannes Elias K, en Sjouwkjen Klases; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1855, BS Franeker huw 1836, overlijdens
Aaltje Krakau geb 1793 HRL, ovl 28 jul 1849 Franeker, huwt met Klaas Pieters Alkema op 18 nov 1838 Franeker, dienstmeid. wonende te Bolsward 1838, dv Johannes Elias K, en Sjoukje Klases; BS Franeker huw 1838, ovl 1849
Elias Johannes Krakau zie ook: Elias Johannes; geb 1797 HRL, 1e huwt met Ruurdje Tjallings Vijversma op 28 nov 1819 Franeker, 2e huwt met Doutje Simons de Vries op 17 nov 1822 Franeker, 3e huwt met Jeltje Coenraads IJsbrandi op 12 nov 1826 Franeker, hovenier in 1819 en wonende te Franeker, huw.get. bij K.J. Krakau en F.S. de Vries, wonende te HRL, timmerman, broeder bruidegom, zv Johannes Elias K, en Sjoukje Klases; BS huw 1820, BS Franeker huw 1819, huw 1822, huw 1826
Johannes Elias Krakau geb 1757 Midlum, ovl 24 jan 1829 HRL, huwt met Sjoukje Klases, N.H., kinderen: Aagje, geb 19 aug 1810 HRL, Simontje, geb 4 sep 1806 HRL, Klaas Johannes K, geb 1796 HRL, Aagje Johannes K, geb 18 sep 1801 HRL, Aagje Johannes K, geb 27 dec 1799 HRL, Aaltje K, geb 1793 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1801, 1806, 1810, BS ovl 1829, ovl 1844, BS Franeker huw 1838; gebruiker van wijk G-331, sjouwer, medegebruikers zijn Hendr. Smal, wever, Pieter Gabbes wed., eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); J.E.K. ende Sjouwkjen Claases, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Carels deszelfs neeff, 27 okt 1792; ondertrouw HRL
Klaas Johannes Krakau geb 1796 HRL, ovl 6 apr 1844 HRL, huwt met Frouwkje Scheltes de Vries op 1 okt 1820 HRL, huw.afk. 17 en 24 sep 1820, korendrager in 1844, zv Johannes Elias en Sjouwkje Klases; BS huw 1820, ovl 1844, ovl 1848; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-220; VT1839
Simontje Johannes Krakau geb 4 sep 1806 HRL, ged 23 sep 1806 HRL, huwt met Tjebbe Gerrits vd Veen op 16 nov 1834 Franeker, dv Johannes Elias K, en Sjoukje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS Franeker huw 1834
Aaltje Gerlofs Kramer geb 1780 ... , ovl 2 sep 1816 HRL, huwt met Harmen Jans; BS ovl 1816
Agnietje Kramer huwt met Johannes Wijnands, wonende te Leeuwarden 1812; BS huw 1812
Alke Kramer huwt met Trijntje ... , kind: Wiepkje K, geb 1777 Vlieland; BS ovl 1848
Alke Hendriks Kramer huwt met Elisabeth Willems, kind: Willem Alker K, geb 1763 Vlieland; BS ovl 1835
Antje Simons Kramer huwt met ... Lautenbach, kind: Klaaske L, geb 1804 Berlikum; BS ovl 1881
Antje Tjabring Kramer geb 1806 Weener, Oostfriesland, huwt met Geert Jans Wolthuis op 17 jun 1829 HRL, wonende te HRL, huw.afk. 31 mei en 7 jun 1829, dv Tjabring K, (gk), en Klara Karolina Herbig, (gk); BS huw 1829
Bauke Kramer gebruiker van wijk F-072, sjouwer, eigenaar is mejuffr. v. d. Zwaag, 1814. (GAH204)
Bauke Kramer geb 1762 Stavoren, ovl 15 mei 1828 HRL, huwt met Rinske Hayes, in leven koopman, kinderen: Broer K, geb 1801 HRL, Hessel K, geb 1796 Stavoren; BS ovl 1828; 1832 huwelijken, ovl 1844
Bauke Kramer hm ... , iind: Geertje K, geb 1794 HRL; BS ovl 1859
Baukje Kramer oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; VT1839
Baukje Sjoerds Kramer van Franeker, huwt met Jacob Jans, van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout met attestasie den 7 jun 1767
Baye Kramer geb 1808 HRL, ovl 15 jan 1843 HRL, huwt met Hans Jacobs, dv Paulus Hendriks en ... ; BS ovl 1843
Broer Baukes Kramer geb 1801 Stavoren, ovl 12 mei 1844 HRL, huwt met Elisabeth Hendriks Zeilmaker op 31 jan 1833 HRL, thans in dienst bij de Mob. Vriese schutterij, wonende te HRL, werkman in 1844, zv Bauke K, en Rinske Hayes; BS huw 1833, ovl 1844; oud 38 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; VT1839
David Abrahams Kramer huwt met Pietje de Vries, koopman, wonende te Leeuwarden; BS huw 1843
Douwe Kramer geb 1795 Staveren, ovl 3 sep 1821 Leeuwarden in het Tygthuis, arbeider; BS ovl 1821
Aebe Kramer huwt met Tjietje ... , kind: Gerben K, geb 1797 Suawoude; BS ovl 1846
Elisabeth Willems Kramer geb 1799 Vlieland, ovl 14 feb 1856 HRL, huwt met Pieter Duinmeyer op 21 dec 1823 HRL, huw.afk. 30 nov en 7 dec HRL. en 7 en 14 dec Vlieland, wonende te HRL, dv Willem Alkesz K, en Antje Reinders; BS huw 1823, ovl 1856; oud 42 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk B-106; VT1839
Fettje Kramer huwt met Gerben Piekema; BS ovl 1885
Geertje Kramer geb 1794 HRL, ovl 5 okt 1859 HRL, ongehuwd, dv Bauke K, en ... ; BS ovl 1859; oud 46 jaar, geb Stavoren (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; VT1839
Gerben Kramer geb 1797 Suawoude, ovl 17 sep 1846 HRL, huwt met Japikje Romein, zv Aebe K, en Tjietje ... ; BS ovl 1846; 1857 overlijdens
Hendrik Alkeszn Kramer huwt met Trientje Jansz Visser, visiteur der in- en uitklaring te Terschelling 1825, kind: Klaas Hendriks K, geb 1801 Vlieland; BS huw 1825, ovl 1849
Hessel Baukes Kramer geb 1798 Stavoren, huwt met Douwtje Klases vd Sluis op 22 nov 1832 HRL; varensgezel, wonende te HRL, zv Bauke K, en Rinske Hayes; BS huw 1832
Jan Kramer in proces tegen de gemeente in 1747; proces tegen hem i. v. m. St. Jacobischatting 1747
Jan Kramer huwt met Antje Lomans op 25 feb 1801 HRL, grenadier 2e Bataillon 4e halve Brigade, komt van den Briel; huw Grote Kerk HRL 1801
Jan Kramer geb 1796 Katwijk, huwt met Johanna Postma op 16 jun 1822 HRL, huw.afk. 2 en 9 jun 1822, wonende te HRL, panbakkersknecht, zv Hendrik K, (gk), en Louisa Cornelis Hasenoot, (gk), vader ovl 1800 in Schotland, moeder ovl 31 dec 1817 HRL, grtvdr: Hendrik K, wonende te Noordwijk, toestemming gevende, grtmdr: Pietertje de Best, ovl 30 mei 1805 Noordwijk; BS huw 1822; oud 43 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-095; VT1839
Kaatje Kramer Marten de Boer en K.K., beide van HRL, zijn, na op den 6 dec 1778 HRL, hunne derde afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Klaas Hendriks Kramer geb 1801 Vlieland, ovl 6 jan 1849 HRL, 1e huwt met Doetje Matthijs Ouendag op 4 aug 1825 HRL, huw.afk. 10 en 17 jul HRL. en Terschelling en 17 en 24 jul 1825 Dantumadeel, commies bij de in- en uitgaande rechten en accijnzen te Akkerwoude, 2e huwt met Trijntje Gerrits Rikkers op 11 mei 1843 HRL, huw.get. bij T. Ouendag en S. Modders, wonende te Beetsterzwaag, behuwd broeder bruidegom, zv Hendrik Alkeszn K, en Trientje Jansz Visser; BS huw 1825, huw 1835, huw 1843, ovl 1849; K.K. eigenaar van perceel nr. 931 te HRL, rijks commies, woonplaats Birdaard, legger nr. 387, huis, 25 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 1199-1202 te HRL, rijks commies, woonplaats Birdaard, legger nr. 387, resp. huis, huis, huis, huis, resp. 24, 24, 42 en 24 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, 9, 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1208 te HRL, rijks commies, woonplaats Birdaard, legger nr. 387, huis en tuin, 440 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Leentje Pieters Kramer geb 1786 HRL, ovl 13 nov 1828 HRL, huwt met Folkert Reins Gerbranda op 27 jul 1826 HRL, huw.afk. 9 en 16 jul 1826, werkster, dv Pieter Hermanus K, en Sijke Murks; BS huw 1826, ovl 1828
Magdalena Kramer huwt met Dirk Eerdmans; BS ovl 1853
Martje Willems Kramer geb 24 nov 1811 HRL, ovl 24 mrt 1812 HRL; wijk A-166, dv Willem K, en Antje Reinders (Klok); dopen Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1812; geb 24 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Willem Kramer en Antje Reinders
Meisje Alkes Kramer ovl 17 aug 1819 Alphen, huwt met Jan Cornelis Kamerling op 2 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1828, ovl 1846
Pieter Hermanus Kramer ovl 1786 HRL, huwt met Sijke Murks, in leven schoenmaker, kind: Leentje Pieters K, geb 1786 HRL; BS huw 1826, ovl 1828; P. Harmens K. en S.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rein Willems Kramer geb 19 okt 1800 Vlieland, ovl 13 jul 1867 HRL, huwt met Antje Jurjens van deulen op 21 dec 1826 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1826, wonende te HRL, touwslager in 1851, ovl wijk A-209, zv Willem Alkes K, en Antje R. Klok; BS huw 1826, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, 208; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-098; VT1839
Rinze Cornelis Kramer geb 15 apr 1797 Midlum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum, A 12 jan 1835 Franeker; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Romkje Piers Kramer huwt met Foppe Sakes Visser, wonende te Midlum; BS huw 1840
Wiepkje Alkes Kramer geb 1777 Vlieland, ovl 20 jan 1848 HRL, huwt met Folkert Koudenburg, dv Alke K, en Trijntje ... ; BS ovl 1848; 1860 overlijdens; oud 63 jaar, (vnm: Wiekje), geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk F-034; VT1839
Willem Alkes Kramer geb 1763 Vlieland, ovl 25 nov 1835 HRL. in het diaconiehuis, huwt met Antje Reinders Klok, kinderen: Martje, geb 24 nov 1811 HRL, Elisabeth, geb 1799 Vlieland, Rein(der) K, geb 19 okt 1800 Vlieland, zv Alke Hendriks K, en Elisabeth Willems; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1835, ovl 1836, ovl 1856, ovl 1867; kind: Martjen Willems Kramer, geb 24 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL
Ymkje Kramer huwt met Wytze Feddema op 3 nov 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 3 nov 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Wytze Feddema ende IJ.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid genoegzame procuratie geproduceerd, 19 okt 1793; ondertrouw HRL; Wytze Feddema en IJ.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 nov 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Grietje Kramers ovl 28 nov 1807 Franeker, huwt met Johannes Hamers, in leven wonende te Franeker; BS huw 1825, ovl 1870
Hendrika Kramers huwt met Elias Wittenaart, kind: Aaltje Elias Wittenaart, geb 20 aug 1789, ged 25 aug 1789 Grote Kerk HRL
Georg Karel Kramp G.K.K. en Maria Catharina Gerstmeyer, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aaltie Kranenburg oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-173; VT1839
Jean Kranenburg geb 31 dec 1792 HRL, inschrijfnummer 5116, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Adam Kraner huwt met Trijntje Annes, kind: Anne Adams Kraner, geb 26 jun 1790, ged 6 jul 1790 Grote Kerk HRL
Anne Adams Kraner geb 26 jun 1790, ged 6 jul 1790 Grote Kerk HRL, zv Adam Kraner en Trijntje Annes
Christiaan Krans huwt met Roelofke Roelofs op 28 jun 1796 HRL, komt uit het vorstendom Waldeck, soldaat in de compagnie van kpt Mollinger in het 1e Bataillon van de 5e halve Brigade, van Aduard in Groningerland; huw Grote Kerk HRL 1796
Frans Kranzen huwt met Elisabeth Velkes, kind: Wilhelmina K, geb 1777 Leeuwarden; BS ovl 1851
Wilhelmina Kranzen geb 1777 Leeuwarden, ovl 4 dec 1851 HRL, huwt met Johannes Alta, N.H., wonende te HRL. 1838, dv Frans K, en Elisabeth Velkes; BS huw 1838, ovl 1851, bev r HRL 1851 wijk H-160
Grietje Jans Krapff geb 1788 den Haag, ovl 12 feb 1869 HRL, 1e huwt met Geert Feitzes de Vries op 29 okt 1809 HRL, laatste afk. 22 okt 1809 en met attestatie vertrokken, 2e huwt met Johan Gerhard Roskamp op 5 sep 1839 HRL, dv Jan K., (gk), en Sipkje Schuurmans, (gk), huwt gelijktijdig met haar dochter Sipkje de Vries (1839); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1839, ovl 1869
Wilhelmina Krassen oud 62 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-159; VT1839
Anna Maria Krayenhagen ovl voor 1837, huwt met Johannes Heeres vd Zee; BS Franeker huw 1836
Wilhelmina Christina Krayenhagen ovl voor 1839, huwt met Klaas Pieters Alkema; BS Franeker huw 1838
Andries Krayer huwt met Trijntje Freerks Oosterbaan, kind: Dirk, geb 1783 Gorredijk; BS ovl 1856
Dirk Krayer geb 1783 Gorredijk, ovl 2 jun 1856 HRL, huwt met Wybkje Ottes Kamp op 23 sep 1810 HRL, komt van HRL, N.H., zv Andries K, en Trijntje Freerks Oosterbaan; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-053; D.A.K. en Wijpkje Ottes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL
Jan Hendriks Kregener huwt met Getje Pieters, kind: Jannike K, geb 2 nov 1805 HRL, wel drie maal afgekondigd, maar nog niet getrouwt; dopen Grote Kerk HRL 1805
Jannike Kregener geb 2 nov 1805 HRL, ged 3 dec 1805 HRL, N.H., dv Jan Hendriks K, en Getje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1805
Aldert Gerrits Kreil geb 1747 ... , ovl 11 mrt 1817 HRL, 1e huwt met Antje Gerrits, 2e huwt met Geertje Jacobs Houtkoper op 12 dec 1811 HRL, ondertrouw 16Oct18 11, 1e afk. zondag 20 Oct 1811 voor het Huisder Gemeente, 2e afk. 27 Oct1811, huw.get. bij A.G. Krijl en F.M. Panbakker, grtvdr bruidegom 1812, id. bij P.J. vd Sande, (gk), en E. Hendriks, 1813, wonende te HRL. 1816 schipper in 1811, kinderen: Dirkje Allerts K, geb 1770 Hindeloopen, Gerrit Alderts K, geb ... , zv Gerrit Heeres en ... ; BS geb., huwafk. en huw 1811 1812 huwelijken, huw 1813, ovl 1816, ovl 1817, ovl 1833
Antje Kreil geb 30 sep 1799 Hindeloopen, ovl 3 nov 1866 HRL, huwt met Johannes Smidt op 12 jul 1843 HRL, wonende te HRL, ovl wijk A-101, dv Gerrit Alderts K, en Jetske Tittes; BS huw 1843, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113, wijk A-082; oud 40 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-161; VT1839
Pieter Gerrits Kreil geb 1740/45 Hindeloopen, ovl 6 sep 1826 HRL, huwt met Mayek Dirks, huw.get. bij A. Donkel en A.D. van Houten, 1814, id. bij A.G. Krijl en G.J. Houtkoper, wonende te HRL, 1811, id. bij B. Borgschoten, (gk), en A.M. Paretti, (gk), kind: Dirkje Pieter, geb 1784 Hindeloopen, zv Gerrit Heers en ... ; BS huw 1811, huw 1812, huw 1814, ovl 1826, ovl 1848; gebruiker van wijk G-187, varensgesel, medegebruiker is Meile H. v. d. Molen vrouw, eigenaar is Hans Kl. v. d. Molen, 1814. (GAH204)
Aldert Kreil/Krijl geb 1792 Hindeloopen, ovl 7 jan 1854 HRL, huwt met Foekje Martens Panbakker op 11 jun 1812 HRL, huw.afk. 31 mei en 7 jun 1812, wonende te HRL, huw.get. bij W. Driso en T. Simons, varensgezel, 1814, zv Gerrit Alderts K, en Jetske Tietes; BS huw 1812, huw 1814, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk H-226; gebruiker van wijk A-065, varensgesel, medegebruiker is C. Henema vrouw eigenaar is Berend Braammeyer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-200, schipper, medegebruiker is Jacob Houtkoper, turfdrager, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-152; VT1839
Willem Krein ovl voor 1869, huwt met Gatske Sijbrandus Visser, kind: Saakje K, geb 15 okt 1793 Makkum; BS ovl 1868
Hendrika Kreine huwt met Hendrik Kansse, kind: Janna Hendriks Kansse, geb 6 nov 1796, ged 13 nov 1796 Grote Kerk HRL
Lodewijk Johannes Krekelaar J.L.K. van Leeuwarden en Lolkjen Hendriks van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Jetzes, deszelfs vader, 1 may 1790; ondertrouw HRL; L.J.K. van Leeuwarden en Lolkjen Hendriks van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 may 1790 HRL en zijn met attestatie vertrokken, en volgens ingekomen verklaaring te Leeuwarden getrouwd den 23 may 1790
Johannes Kresner ovl 11 sep 1789 HRL, oud 47 jaar; J.K. en Carolina Christoffels, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato deezes 8 mei 1774 HRL, en toen getrouwd
Dirkje Alllerts Kreyl geb 1770 Hindeloopen, ovl 7 jun 1833 HRL, huwt met Thomas J. Smith, schoolhouderse in 1833, dv Allert K, en Antje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1833, huw 1843, ovl 1860
Dirkje Pieters Kriel geb 1784 Hindeloopen, ovl 28 dec 1848 HRL, ongehuwd, dv Pieter K, en ... ; BS ovl 1848
Klasina Kriens huwt met Willem Hombach; dopen Grote Kerk HRL 1799
Gerryt Allerts Krijl geb 1769 Hindeloopen, ovl 2 mrt 1829 HRL, huwt met Jetske/Tjietske Tietes, kinderen: Aldert, geb 1792 Hindeloopen, Sijtse Gerrits K, geb 1804 Hindeloopen, Antje K, geb 30 sep 1799 Hindeloopen, varensgezel in 1829, wonende te HRL 1826; BS ovl 1826; 1829 overlijdens, ovl 1837, ovl 1854, ovl 1866; gebruiker van wijk B-099, varensgesel, eigenaar is Berend Braammeyer, 1814. (GAH204)
Jelte Gerrits Krijl geb 1794 Hindeloopen, huwt met Antje Klases Wijga op 14 okt 1821 HRL, huw.afk. 30 sep en 7 okt 1821, varensgezel, wonende te HRL, zv Gerrit Alderts K, en Jsteke Tittes; BS huw 1821
Sytse Gerrits Krijl geb 1804 Hindeloopen, ovl 1 okt 1837 HRL, huwt met Jetske Hendriks Leensma op 4 aug 1825 HRL, huw.afk. 24 apr en 1 mei 1825, varensgezel, wonende te HRL, werkman in 1837, zv Gerrit Alderts K, en Jetske Tietes
Saakje Willems Krijn geb 15 okt 1794 Makkum, ovl 5 apr 1868 HRL, huwt met Jan Drost op 18 mei 1817 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1817, dienstbaar, wonende te HRL, winkelierse in 1851, ovl wijk C-108, wonende te HRL. 1840, dv Willem Jansen en Gaatske Sijbrens Visser/de Boer; BS huw 1817, ovl 1840, huw 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk C-114; deeze papieren bestaande in twee acten van Geboorte een Huwelijkconsent en Cerfificaat van aan de Nationale Militie voldaan te hebben, behooren tot de Huwelijksacte van Johannes Heins Drost en S.W. Krein dato 18 May 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Wybren Krijns bomenleverancier 1809-1810
Hendrik Krins H.K. van Amsterdam en Aeltje van Beemen van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Jarigs van der Ley, 8 May 1745; van Amsterdam, huwt met Aeltje van Beemen, van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 May 1745 getroudt den 4 Juloy 1745
Philip Krips ovl 13 sep 1791 HRL, oud 60 jaar; Weesvoogden betalen f. 6:9:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verkogte gespen van F. Chrips, 5 apr 1796 (GAH1128)
Pieter Franzes Krips geb 21 sep 1809 Jorwerd, huwt met Meintje R. Meinsma, schoenmaker, N.H., Vst 11 jul 1853 uit Weidum, A 4 mei 1857 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-292, wijk H-123, 242
Dirk Kristiaans geb 29 aug 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL, zv Kristiaan Hendriks en Jetske Willems
Agen Direx Kritenburgh ovl 21 jul 1682, Burgh. Chirurgijn, huwt met Grietje Gerrits, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Christoffel Jans Kroeger ovl voor 1830, huwt met Janke Gubbles, kind: Johannes Christoffels K, geb 1807 Franeker; BS Franeker huw 1829; Hendrik Roelofs ter deus ende Angnietje Heins, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd deszelfs steevader C.J.C. 26 jan 1805; ondertrouw HRL
Hendrik Kroeger ovl voor 1817, huwt met Sijtske Hendriks Kalf; BS ovl 1816
Johannes Christoffels Kroeger geb 1807 Franeker, huwt met Jantje Allerts van Leeuwen op 30 aug 1829 Franeker, blikslager, wonende te Franeker, zv Christoffel K, en Janke Gubbles; BS Franeker huw 1829
Jelle Pytters Kroeles ged 28 sep 1684 IJlst, ovl 5 mei 1724 IJlst, huwt met Maeyke Jaans Iedema op 22 mei 1710 IJlst, kinderen: Pyter Jelles Crolis, ged 19 mrt 1719 IJlst, Anke Jelles Crolis, ged 9 nov 1710 IJlst, (gk), Hylkjen Jelles Crolis, ged 20 aug 1713 IJlst, (gk), Pytrik Jelles Crolis, ged 14 apr 1715 IJlst, (gk), Pytrik Jelles Crolis, ged 4 apr 1717 IJlst, (gk), Ytje Jelles Crolis, ged 17 mei 1722 IJlst, (gk), zv Pytter Annes Kroles en Ydtie Jellesdr; koopman (K 2 in de 10 mrt 1716), 19 apr 1718 vroedsman, 14 jul 1719 samen met Jacob Rommerts collecteur 1719/1720 en mutueel borg 16 jun 1721 borg voor een ander, 17 dec 1720 tweede op burgemeestersvoordracht, werd benoemd en 1 jan 1721in eed, ovl 5 mei 1724, 6 dito burgemeestersvoordracht en 5 jun 1724 verkiezing van zijn oom Gerben Jans (Brandt) tot vroedsman. de handtekening, die aan de hier gekozen spelling van zijn naam ten grondslag ligt, staat in de vroedschapsresoluties van jun 1722; GJ1969, bl. 71/72
Anne Jans Kroes geb 1776 St. Annaparochie, ovl 14 dec 1830 HRL, huwt met Lijsbert Cornelis Kamstra, smidsknecht; BS ovl 1830
Antie H Kroes oud 58 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-143; VT1839
Barend Roelofs Kroes geb 1789 Hoorn, huwt met Antje Bettings de Boer op 12 aug 1816 HRL, varensgezel, huw.afk. 7 en 14 jul 1816, wonende te HRL, zv Roelof Lammerts K, en Stijntje Timmer; BS huw 1816; oud 51 jaar, geb Hoorn en wonende te HRL. 1839, sloeproeier rijksdienst wijk B-102; VT1839; Wij ondergetekenden Betting Alberts de Boer en Pietje Jans Schaafsma Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren aan onzen meerderjarige dogter Antje Bettings de Boer, om zich in het Huwelijk te begeven met B.R.K. varendsgezel meede ter deezer Steede woonagtig, moogende alzoo lijden dat dezelve door de Praes: Burgemeester deser Stad in ondertrouw worden opgenomen, de Huwelijksgeboden afgekondigt om na afloop dezelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 5 jul 1816; Uit het Reg. der gedoopte kinderen bij de Hervoremde Gemeente binnen de Stad Hoorn is geëtraheerd, dat Barent waarvan als Vader te Boek Staat Roelof Lammerts en als Moeder Stijntje Timmer, op den Vijftiende feb des jaars zeventien honderd negen en tagtig is gedoopt. de Burgemeester der Stad Hoorn den 27 ste jun 1800 Zestien
Doetje Kroes huwt met Wopke Jorna; BS ovl 1857
Hendericus Kroes begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 58; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Hendrik Jans Kroes ovl 1800 Makkum, huwt met Jeltje Jelles op 15 nov 1795 HRL, komt van HRL, in leven landsopzichter, kind: Jelle, geb 1796 HRL; hu Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1837, ovl 1858; H.J.C. ende Jeltje Jelles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Dirks, deszelfs schoonbroeder, 31 okt 1795; ondertrouw HRL; kind: Jelle Hendriks Croes, geb 31 mrt 1796, ged 19 apr 1796 Grote Kerk HRL
Jan Kroes ovl voor 1847, huwt met Janke Gerrits Beymer; BS ovl 1846
Jochem Jans Kroes ovl voor 1829, huwt met Wytske Broers, kind: Martje Jochems K, geb ... ; BS huw 1828
Lydia Hilbrands Kroes geb 1764 Leeuwarden, ovl 14 feb 1833 HRL, huwt met Johannes Posthuma; BS ovl 1833, ovl 1859
Martje Jochems Kroes ovl 22 jul 1820 Oudehaske, huwt met Arjen Durks Boonstra, dv Jochem Jans K, en Wytske Broers; BS huw 1828
Wytske Kroes geb 30 jul 1796 Leeuwarden, huwt met Cornelis J. de Jong, N.H., Vst 19 sep 1853 uit Leeuwarden, A 16 apr 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-116, wijk E-222
Wikje Bernardus Kroes zie ook: Wikje Bernardus; geb 1792 HRL, ov. . 29 feb 1864 HRL, 1e huwt met Sied Dirks de Wit op 11 mei 1815 HRL, 2e huwt met Jacob Heins Tolsma op 9 mei 1833 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, N.H., ovl wijk G-200, winkelierse in 1851, dv Bernardus Jurjens K, en Antje Jans; BS huw 1815, ovl 1827, huw 1833, ovl 1845, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-209; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-200; VT1839
Anna J Kroese oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-180; VT1839
Antje Jans Kroese geb 19 okt 1811 HRL, huwt met Joserph Roelofs Markenstein op 28 nov 1839 HRL, winkelierse, dv Jan Martinus K, en Femke Luitjes; BS geb 1811, huw 1839
Antje Pieters Kroese huwt met Fedde Tjeerds Posthumus; BS ovl 1852
Gerrit Kroese geb 1756 ... , huw.get. bij H. Zonsveld en G.B. van Beemen, scheepstimmerman, wonende te HRL; BS huw 1816
Gerrit Reinders Kroese geb 1749. ., ovl 19 jan 1814 HRL, N.H., huwt met IJemkje Meyes op 1 sep 1796 HRL, ovl wijk G-320, kinderen: Reinder Gerrits K, geb 1796 HRL, Meye Gerrits, geb 3 sep 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1804, BS ovl 1814, ovl 1816, ovl 1822
Hendrik Ottes Kroese huwt met Beerentje Meinders Hagen, beyde van HRL, sijn geproclameert 12, 19 en 26 May 1743 en getrouwt den 23 Junij; H.O.K. ende Beerentje Meynderts Hagen, beide van HRL, vertoonende dr. Tjallingii een attestatie van Bruidegom en bruid. 11 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Jan Machiels Kroese wed. J.M.K. eigenaresse van percelen nrs. 501 en 502, woonplaats HRL, legger nr. 388, resp. huis en erf, en huis, resp. 48 en 42m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Jan Martinus Kroese geb 1771 ... , ovl 16 jul 1817 HRL, huwt met Femke Luitjens Stoffels, kinderen: Luitje Jans K, geb 1809 HRL, Martinus Jans K, geb 1801 HRL, Antje Jans K, geb 1811 HRL, huw.get. bij J.J. Dijkstra en E.L. vd Zee, schipper, behuwd broeder bruid. wonende te HRL 1816; BS geb en huw 1811, ovl 1814, huw 1816, ovl 1817, huw 1837, huw 1839, ovl 1846, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk C-013, groenteverkoper, medegebruikers zijn van Oudenhove en Eeukje C. Pauw, 1814. (GAH204)
Jelle Hendriks Kroese geb 1796 HRL, ovl 4 jan 1858 HRL, huwt met Grietje Siderius op 14 sep 1837 HRL, kleermaker in 1851, N.H., zv Hendrik K, en Jeltje Jelles; BS huw 1837, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-159, wijk G-168; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-174; VT1839; geb 31 mrt 1796, ged 19 apr 1796 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Croes en Jeltje Jelles
Jurjen Bernardus Kroese ovl voor 1817 Dokkum, huwt met Catharina Jans, kind: Bernardus Jurjens K, geb 1755 Dokku; BS huw 1816, huw 1833
Jurjen Bernardus Kroese zie ook: Jurre Bernardus; geb 1788 ... , ovl 8 feb 1818 HRL, zv Bernardus (Jurjens) K., en Akke Jans; 1818 overlijdens
Martinus Jans Kroese geb 1801 HRL, ovl 24 sep 1814 HRL; wijk C-013, zv Jan Martinus K, en Femke Luitjens (Stoffels); BS ovl 1814
Reinder Gerrits Kroese zie ook: Reinder Gerrrits; geb 1796 HRL, ovl 22 jun 1822 HRL, ongehuwd, werkman, zv Gerrit K, en IJemkje Meyes; BS ovl 1822
Christoffel Johannes Kroever zie ook: C.J. Kweser; ovl voor 1812, huwt met Lijsbeth Hendriks, kind: Johannes Christoffel K, geb 21 dec 1803 HRL; BS geb 1811, ovl 1828
Johannes Kroever ovl voor 1887, huwt met Taetske Wyma; BS ovl 1886
Johannes Christoffels Kroever geb 21 dec 1803 HRL, ovl 7 jan 1828 HRL, zeimakersknecht, ongehuwd, ged 8 jan 1804 HRL, zv Christoffel Johannes K, en Lijsbeth Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1828
Agatha Franciscus Kroeze geb 1771 HRL, ovl 31 mrt 1842 HRL, huwt met Johannes Jans Beuker, dv Franciscus K, en Catharina ... ; BS ovl 1842; 1854 overlijdens, ovl 1880
Franciscus Kroeze huwt met Catharina ... , kind: Akke Franciscus K, geb 1771 HRL; BS ovl 1842
Luitje Jans Kroeze geb 2 mei 1809 HRL, ovl 28 sep 1859 HRL, huwt met Maartje Sierks de Boer op 19 feb 1837 HRL, schippersknecht, jager 1e Bataillon Jagers, RK wafelbakker in 1851, huw.get. bij A. Bloemers en G. Jans, 1837, id. bij D.J. Dijkstra en M.A. vd Zee, (2x gk), TVd over M.M. Vaas (gk) en geeft huwelijkstoestemming, zv Jan K, en Femke Luitjes Stoffels; BS huw 1837, huw 1841, huw 1842, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-082, 284; oud 30 jaar, (vnm: Lucas), geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk B-103; VT1839
Durkje P Krof oud 56 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk G-128; VT1839
Jan Jansen Kroger geb 1777 ... , huw.get. bij J.H. Smits en H.D. Ziekmans, schipper, wonende te HRL; BS huw 1815
Aafke Sytses Krol geb 1762 Dokkum/Aalsum, ovl 26 sep 1826 HRL, 1e huwt met Auke Simons Vink, 2e huwt met Jan Roelofs vd Woude op 11 nov 1813 HRL, huw.afk. 24 en 31 okt 1813, wonende te HRL, 1813, dv Sijtse Sijbes en Baukje Lijkles; BS huw 1813, ovl 1826
Antje Sybes Krol geb 1786 Aalsum, ovl 13 jan 1860 HRL, 1e huwt met Symen Vink, 2e huwt met Wybe Jogchums Feenstra op 14 feb 1828 HRL, huw.afk. 3 en 10 feb 1828, wonende te HRL, in het schip in 1826, N.H., dv Siebe Johannes K., en Geertje Simons Vink; BS ovl 1826; 1828 huwelijken, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-026, 176, 184, supp wijk G-402; oud 53 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-186; VT1839
Auke Jans Krol huwt met Jel Bores Heineman, wonende te HRL. 1814, kind: Franske Aukes K, geb 1788 Koudum; BS huw 1814, ovl 1842
Doris Krol huwt met Nieskje ... , kind: Gerlof Doris K, geb 1801 Workum; BS ovl 1849
Franske Aukes Krol geb 1788 Koudum, ovl 14 jan 1842 HRL, huwt met Cornelis Gamers op 14 apr 1814 HRL, dienstbaar, wonende te HRL. 1814, huw.afk. 27 mrt en 3 apr 1814, dv Auke Jans K, en Jel Bores Heineman; BS huw 1814, ovl 1842; oud 51 jaar, (vnm: Francina), geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk F-084; VT1839
Gerlof Doris Krol geb 1801 Workum, ovl 9 jan 1849 in het schip liggende binnen deze stad, huwt met Hijlkje Willems Groendijk, schipper en wonende te Workum 1849, zv Doris K, en Nieskje ... ; BS ovl 1849
Ietje Sibes Krol ovl voor 1839, huwt met Gerrit Geerts Fabriek; BS huw 1838, ovl 1866
Jan Alberts Krol geb 1773 HRL, ovl 28 sep 1845 Hardegarijp; BS ovl 1845
Siebe Johannes Krol ovl 1796 Aalsum, huwt met Geertje Simons Vink, kind: Antje, geb 1786 te Dokkum, ouders ook te Aalsum ovl; BS huw 1828, ovl 1860
Sjoerdtje Krol huwt met Jan Spitske; BS ovl 1852
Anne Popkes Kroles geb f. 1615; hm Wytske Piers f. 1641/42, zv Poppe N, (gk), en Iet N, (gk), kinderen: Pytter Annes K, ged 20 okt 1650 IJlst, Tiedt Annes K, ged 10 dec 1642 IJlst, (gk), Tiedt Annes K, ged 4 apr 1647 IJlst, (gk), Antje Annes K, ged 15 nov 1657 IJlst, (gk), Trijntje Annes K, ged 27 mrt 1659 IJlst, (gk), jacob Annes K, ged 23 jun 1661 IJlst, (gk), Pietrick Annes K, ged 23 jun 1661 IJlst, (gk), Griet Annes K, ged 30 nov 1662 IJlst, (gk); hij kocht 30 jan 1668 in een veiling voor 600 ggld een huis aan de Westkant van IJlst en (1e Procl. 10mei) 1674 voor 80 ggld nog een tweede ten Zuiden daarvan (K 1). Na zijn dood koopt zijn zoon Pyter voor 266 ggld 18 stv en 1 penn 5/6 van huis en schuur, hovinge, bomen en plantagie benevens een ledige stede ten Zuiden daarvan aan de IJlster Westkant en diens zwager Haarsma voor 31 ggld 18 stv en 12 penn 5/6 van het andere huis (K 1/113 en 110); hij werd 18 okt 1680 tot lid vd vroedschap geco?pteerd, kwam 17 dec 1680 meteen als tweede op een burgemeesterstweetal, was 1 mei 1677-ultimo apr 1678 collecteur vd speci?n, waarvoor zijn zoon Pyter 29 jun 1677 borg werd, kwam 17 dec 1681 opnieuw op de voordracht voor het burgemeestersambt, werd benoemd en kwam 1 jan 1682 als zodanig in eed. Nog voor zijn termijn om was, overleed hij; 3 mei 1684 werd zijn opvolger ge?ligeerd. Hij tekende 17 dec 1677 alleen met Anne Poppes (met welke aanduiding hij meestal voorkomt), na 15 okt16 83 als Anne Poppes Kroles. de eerste maal, dat de resoluties Crolis schrijven ipv Carolus was 18 nov 1678. Hij moet omstreeks 1641 of 1642 zijn gehuwd met Wytske Piers, die 8 mei 1663 nog leefde, toen het echtpaar 300 Cgld schuldig verklaarde te zijn in een 10 mei 1680 gecasseerde acte. (R 1/102); GJ1969, bl. 69
Pytter Annes Kroles ged 20 okt 1650 IJlst, ovl 23 sep 1712 IJlst, huwt met Ydtie Jellesdr op 22 apr 1678 IJlst, zv Anne Popkes K, en Wytske Piers, kinderen: Jelle Pytters Kroeles, ged 28 sep 1684 IJlst, Jelle Pyters K, ged 16 feb 1679 IJlst, (gk), Wytsche Pyters Carolus, ged 17 sep 1682 te IJlst; Doop op de arm van Gryt Pylgrims. Wordt in een acte van 8 jun 1689, waarin hij met zijn vrouw 350 Cglds verklaart schuldig te zijn, burger en buttercoper binnen IJlst genoemd (R 2/ 18v, gecasseerd 16 okt 1694). Hij had (1e procl. 5/6 jul)1695 de ouderlijke woning uit de boedel overgenomen, waartegen protest kwam, maar het pand werd hem op 10 aug 1685 toch toegewezen (K1/ 113). Voor 6 ggld kocht hij er 11 feb 1712 het ten noorden daarvan gelegen halve huis Westkand IJlst van Ye tot achter de graft bij (K 2); zonder dat bedroeg de huurwaarde van zijn huis blijkens het reëelkohier van 1711 toen 16 gld. Vroedsman werd hij 1 sep 1692 en 17 dec 1692 kwam hij als 23, in 1695 als 1e, 1700 en 1710 weder als tweede op burgemeestersvoordrachten, zonder ooit te worden benoemd. Op 9 feb 1709 kreeg hij 7 stemmen bij de verkiezing tot volmacht ten Landsdage en mei 1707 - apr 1710 collecteerde hij samen met zijn zwager Atsma enkele accijnzen, waarvoor hij zich (de eerste maal 17 dec 1708), mutueel borg stelden. In 1709 trad hij op als curator bonorum vanuit IJlst afkomstige weeskinderente Hoorn (K 2/4) en 23 okt 1712 werd hij als vroedsman vervangen. Daar het ter plaatse gebruikelijk was om de electie van nieuwe vroedslieden een maand na het overlijden van hun voorgangers te doen plaatsvinden, mag die van hem op 23 sep 1712 worden gesteld; GJ1969, bl. 69/70; CROLIS, PYTER JELLES
Akke Pieters Krolis huwt met Sjierk Knossen; BS ovl 1853
Klaas Kromhout gebruiker van wijk A-213, varensgesel, eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. (GAH204)
Roelof Kromhout ovl 19 nov 1811 Vlieland, huwt met Zwaantje Jacobs Bruyn, kind: Cornelis Roelofs K, geb 1807 Vlieland, in leven loots aldaar; BS geb 1837, ovl 1839
Aaltje Jans Kronenburg huwt met Klaas Steenveld, koopt in 1797 een halve woning; BS huw 1814; Klaas Steenveld en A.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jul 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Geert Klaases Steenvelt, geb 1 jan 1784, ged 10 feb 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jan Klaases Steenveld, geb 17 jan 1788, ged 17 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Rinse Klaases Steenveld, geb 23 jul 1791, ged 7 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Klaases Steenveld, geb 25 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL
Aaltje Reinders Kronenburg geb 11 aug 1772 HRL, ged 30 aug 1772 Grote Kerk HRL; huwt met Pier Pieters de Bruin op 4 jul 1811 HRL, weduwe, 1e huw afk. zondag 2 Jun 1811 voor het Huis der Gemeente, ondertrouw 29 may 1811, 2e afk. 9 Jun 1811, dv Reinder Pieters en Hiltje Gerrits; BS huw 1811wafk, hu, ovl 1825
Aaltje Reinders Kronenburg geb 1771 HRL, ovl 16 dec 1848 HRL, huwt met Jan Abrahams Steeksma, dv Reinder K, en Sophia Joris de Vos; BS huw 1821, ovl 1845, ovl 1848
Albert Ritskes Kronenburg geb 1791 ... , huw.get. bij H.J. de Jog en K.A. Meyer, timmerknecht, wonende te HRL 1812; BS huw 1812; geb 29 mrt 1791, ged 17 apr 1791 Grote Kerk HRL, zv Ritske Jans Kronenburg en Trijntje Alberts Bakker
Angenietje Reinders Kronenburg Angenes Maria, geb 7 apr 1781, ged 1 may 1781 Grote Kerk HRL, dv Reinder Pieters Kronenburg en Sofia Joris van Vos; geb 1780 HRL, ovl 16 nov 1842 HRL, 1e huwt met Tjebbe vd Meulen op 9 okt 1808 HRL, 2e huwt met Gerrit Johannes van Temmen op 4 nov 1810 HRL; komt van HRL, ondertrouw 7 Wijnmaand 1810, geslnm 2e man vlgs huwelijksregisterkerk ''van Tausnedeure'', dv Reinder K, en Sophia ... ; huw Grote Kerk HRL 1808, 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1842, ovl 1851; Tjebbe Johannes van der Meulen en A.R.K., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 1 okt 1808; ondertr. HRL; Gerrijt Johannes van Temmen en A.R.K., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 20 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-077; VT1839; kind: Sophia Gerrits van Temmen, geb 28 jul 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL
Eelke Jans Kronenburg Eduard Willem Keizer van Wijckel ende Lutske Jans Kronenburg van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd E.J.K., deszelfs broeder, 15 nov 1794; ondertrouw HRL
Eelke Ritskes Kronenburg geb 1795 HRL, ovl 29 sep 1836 HRL, 1e huwt met Janke van Slooten, 2e huwt met Janke Alberts Baantjer op 14 okt 1821 HRL, huw.afk. 30 sep en 7 okt 1821, 3e huwt met Tietje Faber op 2 okt 1834 HRL, turfdrager in 1836, zv Ritske Jans K, en Trijntje Alberts Bakker; BS huw 1821, ovl 1832, huw 1834, ovl 1836; geb 23 jun 1794, ged 8 jul 1794 Grote Kerk HRL, zv Ritske Jans Kronenburg en Trijntje Alberts; geb 27 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL, zv Ritske Jans Kronenburg en Trijntje Alberts Bakker
Fokele Reinders Kronenburg geb 14 jul 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL, dv Reinder Pieters Kronenburg en Sophia Joris van Vos
Grietje Klaases Kronenburg geb 4 jan 1811 HRL, dv Klaas Reinders K, en Trijntje Hessels; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 4 jan 1811, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL, dv Klaas Reinders Kronenburg en Trijntje Hessels
Jan Eelkes Kronenburg huwt met Tjetje Walkes, kind: Lutske K, geb 1765 HRL; BS ovl 1846; ovl 3 mrt 1790 HRL, oud 61 jaar
Jan Eelkes Kronenburg zie ook Jan Eelkes; ovl voor 1835 HRL, huwt met Tjeerdtje Ritskes, kind: Ritske K, geb 1765 ... ; BS ovl 1812; 1834 huwelijken; Schelte Jansen ende Lutske Jansen Cronenburg, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd J.E. Cronenburg, desselfs vader, 31 may 1788; ondertrouw HRL
Jan Ritskes Kronenburg zie ook: Jan Ritskes; geb 1793 HRL, ovl 8 jan 1827 HRL, huwt met Sophia Godhelp op 26 mei 1814 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1814, werkman, zv Ritske K, en Trijntje Alberts Bakker; BS huw 1814, ovl 1827; gebruiker van wijk C-097, medegebruiker is R. Kronenburg wed., eigenaar en medegebruiker is Jan Adam Hildt, 1814. (GAH204)
Joris Reinders Kronenburg geb 13 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL, zv Reinder Pieters Kronenburg en Sophia Joris van Vos; geb 1785 HRL, ovl 8 jan 1845 HRL, huwt met Antje Martens de Boer op 19 mei 1814 HRL, huw.afk. 8 en 15 mei 1814, huw.get. bij P.P. de Bruin en A.R. Kronenburg, 1811, id. bij J.L. Tuininga en L.J. Bosman, schoenmakersknecht, 1813, id. bij R. Bolhuis en G. de Boer, schoonbroeder bruid 1818, zv Reinder K, en Sophia Joris de Vos; BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1845; gebruiker van wijk E-054, schoenmaker, eigenaar is Weltje Galama, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-126; VT1839
Klaas Reinders Kronenburg geb 1772/76 HRL, ovl 3 mrt 1827 HRL, huwt met Trijntje Hessels Cuperus op 15 mei 1808 HRL, kind: Grietje K, geb 4 jan 1811 HRL, huw.get. bij J. Kronenburg en A.M. de Boer, broer bruidegom, 1814, id. bij P.P. de Bruin en A.R. Kronenburg, 1811, timmermansknecht 1827, zv Reinder K, en Sophia Joris de Vos; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1811, huw 1814, ovl 1827, ovl 1859; K.R.K. en Trijntje Wessels, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door productie van genoegzaam bewijs, 30 apr 1808; ondertrouw HRL; kind: Grietje Klaases Kronenburg, geb 4 jan 1811, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL
Lutske Jansen Kronenburg geb 1765 HRL, ovl 25 jan 1846 HRL, 1e huwt met Schelte Boersma, 2e huwt met Willem Eduard Keizer op 30 nov 1794 HRL, laatste afk. 30 nov 1794, doet overlijdensaangifte van Trijntje Heeres, mogelijk is Eduard Keizer dezelfde als Evert Kuiper, dv Jan Eelkes K, en Tjetje Walkes; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1811, ovl 1846; Schelte Jansen ende L. Jansen Cronenburg, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Eelkes Cronenburg, desselfs vader, 31 may 1788; ondertrouw HRL; Schelte jansen en L.J.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Eduard Willem Keizer van Wijckel ende L.J.K. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Eelke Jans Kronenburg, deszelfs broeder, 15 nov 1794; ondertrouw HRL; Eduard Willem Keiser van Wijckel en L.J.K. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 nov 1794 HRL, en zijn getrouwdt ten zelfden dage; oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-150; VT1839
Reinder Pieters Kronenburg 1e huwt met Sophia Joris de Vos op 30 jan 1780 St. Anna, 3 x afgekondigd St Anna 9, 16 en 23 jan 1780, ook huwt met Hiltje Gerrits, kinderen: Aaltje Reinders K, geb 1771 HRL, Joris K, geb 1785 HRL, Angnietje Reinders K, geb 1780 HRL, Klaas Reinders K, geb 1772/76 HRL; BS huw 1811, huw 1814, ovl 1842, ovl 1845, ovl 1848; kind: Angenes Maria Kronenburg, geb 7 apr 1781, ged 1 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Joris Reinders Kronenburg, geb 13 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: Fokele Reinders Kronenburg, geb 14 jul 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL, moeder is: S.J. van Vos
Ritske Jans Kronenburg geb 1765 ... , ovl 21 jan 1812 HRL, huwt met Trijntje Alberts Bakker, kinderen: Jan Ritskes K, geb 1793 HRL, Eelke K, geb 1795 HRL, Tjeerd K, geb 1789 ... , meester timmerman in 1812, ovl wijk C-072, huw.get. bij J.W. van Dokkum en K. Wiglenhuisen 1811, aannemer van 1804-1811, koopt een huis in 1802, zv Jan Eelkes K, en Tjeerdtje Ritskes; BS huw 1811, ovl 1812, huw 1821, ovl 1827, ovl 1836; wed. eigenaar van wijk C-072, gebruiker is E. Oosterbaan, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-097, herbergiersche, medegebruiker is Jan Kronenburg, eigenaar en medegebruiker is Jan Adam Hildt, 1814. (GAH204); erven R.K. eigenaar van wijk F-173, gebruiker is Jan A. Bakker, pakhuis 1814. (GAH204); wed. R.K. eigenaar van wijk G-128, gebruiker is Arent Huisjemaker, korenmeter, 1814. (GAH204); Jan Andries Hensel en Johanna Veenrodenhuis, (moet waarschijnlijk zijn: Rein Rodenhuis), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.J.K., goede bekende, 23 apr 1791; ondertrouw HRL; R.J.K. en Trijntje Alberts Bakker, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; bezit een trekjagt van 30 voet, belasting: f. 6:0:0, may 1796; 1797, 1800; id. nu zeiljagt, (wel en niet doorgehaald, alleen in 1798), 1798; 1799, (2x vermeld); 1801; (2x vermeld); (GAH650); id. een jagt lang 21171 voet, belasting: 2:0 . -; may 1802; (GAH650); id. belasting: f. 2:3:6; may 1803; (GAH650); id. belasting:2-4:0, may 1804, may 1805. (B6 50); woont in 7e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:4:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 48:9:0 ter zaake hoop, en dagwerk van timmeren, 28 feb 1792, quit. no. 1 (GAH1124); id. f. 29:16:0 ter zaake verdiend timmerloon, 30 nov 1793, quit. no. 32 (GAH1125); id. f. 16:1:0, 30 nov 1793, quit. no. 5 (GAH1125); id. f. 82:16:0, 24 dec 1793 quit. no. 11 (GAH1126); Weesvoogden betalen f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van Johannes Andries als timmerknegt bij R.J.K., 22 jul 1794 (GAH1126); kind: Albert Ritskes Kronenburg, geb 29 mrt 1791, ged 17 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Ritskes Kronenburg, geb 23 jun 1794, ged 8 jul 1794 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Ritskes Kronenburg, geb 27 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL
Tjeerdje Ritskes Kronenburg geb 1789 ... , ovl 10 feb 1815 HRL, huwt met Jan Eelkes Kronenburg, dv Ritske K, en Trijntje (Alberts) Bakker; BS ovl 1812; 1815 overlijdens, huw 1834
Trijntje Folkerts Kronenburg Jan Fredriks Spelkers en T.F.K., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Aafke Wybes Kroon geb 1800 Kimswerd, ovl 5 dec 1843 HRL, huwt met Wobbe Wiegers de Boer op 3 mrt 1831 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. dv Wybe Jelles K., en Trijntje Willems; BS huw 1831, ovl 1843, ovl 1858
Antje Wybes Kroon huwt met Klaas Ebes Bakker; BS ovl 1860
Baukje Kroon geb 10 sep 1809 HRL, N.H., zv Mink Jans K, en Sipkje Heerts; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 10 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL, dv Mink Jans Kroon en Sipkje Heerts
Frederik Kroon huwt met Anthonia Lats, vertaler Frans 1810-1811, wonende te HRL 1811; BS huw 1811
Harmen Kroon geb 1785/81 Kimswerd, ovl 13 feb 1857 HRL, huwt met Trijntje Schippers, pakhuisknecht in 1851, N.H., zv Jelle Wiebes en Anke ... ; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104, wijk E-267; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-118; VT1839
Heert Kroon geb 7 jan 1804 HRL, ged 5 feb 1804 HRL, N.H., zv Menke Jans K., en Sijpkjen Heerts; dopen Grote Kerk HRL 1804
J Kroon woont in 8e quartier, huisno. 188 1/2, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, 1 may 1803. (GAH650)
Jan Minks Kroon geb 1799 HRL, huwt met Martzen Mozes vd Meer op 19 dec 1819 HRL, huw afk. 28 nov en 5 dec 1819, varensgezel, zv Mink Jans K, en Sipkje Heerts (de Boer); BS huw 1819
Janke Freerks Kroon huwt met Jacobus Folkerts de Haas, beyde van HRL, sijn geprocpameert den 31 mrt en den 7-15 apr 1743 en getrouwt den 21 dito; Jacobus Folkerts de Haes ende J.F.C. beide van HRL, koomende weegens de bruid Rein Swael desselvs steevader, 27 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Freerk Jacobs de Haas, ged 11 sep 1753 Grote Kerk HRL; kind: Freerk Jacobus de Haas, ged 7 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Jacobus de Haas, ged 30 nov 1745 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jacobus, ged 25 okt 1744 Grote Kerk HRL
Jetsje Kroon huwt met Sietse Hendriks Jarigsma; BS ovl 1886
Martje Kroon geb 5 sep 1807 HRL, ged 4 okt 1807 HRL, dv Mink Jans K, en Lipkje Heerts de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1807
Mink Jans Kroon geb 1770 ... , huwt met Sipkje Heerts de Boer op 4 mrt 1798 HRL, huw.get. bij B.R. vd Veer en L. Wybrens, schipper, wonende te HRL, 1814, id. bij B. van Loon en J.E. Heideman, 1818, kinderen: Bauke, geb 10 sep 1809 HRL, Martje, geb 5 sep 1807 HRL, Reinder, geb 6 mei 1806 HRL, Heert K, geb 7 jan 1804 HRL, Jan Minks K, geb 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1807, 109, BS huw 1814, huw 1818, huw 1819; eigenaar en gebruiker van wijk F-059, schipper, 1814. (GAH204); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); kind: Baukje Minks Kroon, geb 10 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL
Reinder Jansen Kroon Ruird Jans ende Teunke Minx beide van HRL, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs meester R.J.K., 28 may 1740; ondertrouw N.H. HRL
Reinder Kroon geb 6 mei 1806 HRL, ged 25 mei 1806 HRL, zv Minke Jans K, en Sipkjen Heerts; dopen Grote Kerk HRL 1806
Trijntje R Kroon oud 55 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839
Wybe Jelles Kroon ovl voor 1844, huwt met Trijntje Willems op 16 nov 1799 HRL, kind: Aafke Wybes K, geb 1800 Kimswerd, timmermansknecht en wonende te Kimswerd 1831; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1831, ovl 1843
Oege Alles Kroontje balsteenleverancier 1752
Trijntje Jans Kroontje ovl voor 1842, huwt met Lambertus Johannes Weldring; BS huw 1841
Trijntje Jans Kroontje ovl 8 okt 1810 Workum, huwt met Pieter Gerrits Kann?, dv Jan Hendriks en Sophia Pieters; BS huw 1818, huw 1826, ovl 1830
Anna Geertruida Krop huwt met Dirk vd Zeef, wonende te Leeuwarden; BS huw 1820
Jan Krop J.K. ende Sepkjen Christiaans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Christoffels, de vader, 2 apr 1791; ondertrouw HRL
Trijntje Jacobs Krosse ovl 6 aug 1797 Wolvega, huwt met Jan Arjens Bijl; BS huw 1819, huw 1833, ovl 1860
Dirk de Krou gebruiker van wijk F-228, sjouwer, medegebruikers zijn Hendr. Knipper wed. Romke Agema, schoenlapper, Jac. Strelitz wed., eigenaar is de Joodsche Gemeente, 1814. (GAH204)
A Kruger Murk Jetzes van Almenum en Eelkjen Tjerks van Kimswrdt, zijnde de laatste proclamatie geschiedt den 16de may 1773 HRL, en deze persoonen op dato dezes 23 mei 1773 bij ons getrouwd na vertoonde attestatie van Kimswerdt van 21 may 1773, getekend G. Horreus, v. d. m., en A.K., schoolmeester
Mientje Kruger huwt met Ulbe Norenbos; BS ovl 1812
Saakje W Kruin oud 46 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-108; VT1839
Geert Harmens Krul huwt met Antje Jacobs, beide van HRL, geproclameert den 10-17 en getrout den 24 aug 1755
Jan Kruse negociant te Amsterdam in 1801
Johanna Dorothea Kruse huwt met Jacob Wassenaar op 14 jul 1799 HRL, komt van Amsterdam, met vertoonde attestatie, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1799
Elisabeta Theresia Jans Kuen ged 26 may 1749 Grote Kerk HRL, dv Jan Kuen en Johanna Theresia Zomers
Jan Kuen huwt met Johanna Theresia Zomers, kind: Elisabeta Theresia Jans Kuen ged 26 may 1749 Grote Kerk HRL
Jacob Kuhn huwt met Sapke van Straten, kind: Willem Jacobs Kuhn, geb 12 okt 1792, ged 13 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Minne Jacobs Kuhn, geb 25 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk HRL
Minne Jacobs Kuhn geb 25 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk HRL, zv Jacob Kuhn en Saapke van Straaten
Willem Jacobs Kuhn geb 12 okt 1792, ged 13 nov 1792 Grote Kerk HRL, dv Jacob Kuhn en Sapke van Straten
Sebastianus Kuien S.K. ende Grietje Oedses, beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaen door notaris H. Pesma met vertooninge van schriftelijke acte van s bruidegoms moeders en d bruids vaeders consent in deesen, 17 May 1749; huwt met Grijtje Oedes, beyde van HRL, geproclameerd den 18-26 May en den 1 jun 1749 en den 22 jun getrouwdt in de Westerkerk
Adriana Kuik ovl 11 jun 1755 ... , ontvangt lijfrente 1754-1755; Johannis Akema ende A. Kuyk, beide van HRL, huw.aang. 27 sep 1737 HRL, Extraordrs, komende voor de Bruidegom desselvs oom Reinicus Akema, en voor de Bruit de Burgemr. Hania, met versoek van een gebot in de week; huw.aang. HRL 1737
Dirk Jansen Kuik ovl 14 sep 1755 ... , wonende te Leeuwarden 1730; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 200 Caroliguldens, 25 mei 1730: f. 18:0:0 (GAH283)
Jan Kuik Alle Lubbes ende Aeltie Tiddes, beide van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL, komende voor de bruid J.K. ; huw.aang. HRL 1735
Antje Pieters Kuiken geb 30 mei 1795 St, Jacob, ovl 8 sep 1867 HRL, 1e huwt met Louw Minnes Buuren, 2e huwt met Hendrik Jitses Wouda op 6 mrt 1828 HRL, huw.afk. 10 en 17 feb 1828, wonende te HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk A-065, dv Pieter Sijbrens K, en Tetje Pieters de Groot; BS ovl 1827; 1828 huwelijken, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 44 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk D-030; VT1839
Jan Gijsen Kuiken Dingsdag den 29 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, Wierde geleezen een Request van Schipper J.G.K. van Embden, tendeerende Versoek om zoo veel Van zijne inhebbende Ladinge te moogen Verkoopen als zijne gemaakte Schulden alhier, bedroegen, Waarop gedisponeerd is. de Raad accordeert, aan den Suppliant overeenkomstig ''s Lans wetten en Regten, zoo veel van zijne inhebbende Laading Publicq bij Boelgoed te Verkoopen, als zijne noodzakelijk gemaakte Schulden alhier bedraagen, des alles ter zijner Verantwoordinge en Pericul. (GAH44)
Pieter Sybrens Kuiken ovl 4 dec 1819 St. Jacob, huwt met Tetje Pieters de Groot, kind: Antje K, geb 30 mei 1795 St, Jacob, in leven gardenier te St. Jacob; BS geb 1828, ovl 1867
Aukje Durks Kuikenbrink geb 1785 HRL, ovl 25 jul 1840 Franeker, huwt met Hendrik Jans Oosterhagen op 12 sep 1813 Franeker, dienstmaagd, wonende te Franeker, winkelierse in 1840, dv Durk K, en Pietje Gerrits; BS Franeker huw 1813, ovl 1840
Durk Kuikenbrink ovl voor 1814, huwt met Pietje Gerrits, kind: Aukje Durks K, geb 1785 HRL; BS Franeker huw 1813; D.K. van HRL, en Pietje Gerrits van Franeker, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 jul 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage, op vertoonde attestatie, alhier getrouwd; D.K. en Eva Jans, beide van HRL, en laatst geproclammert op dato dezes 30 jul 1775 HRL, en toen getrouwd
Akke Jans Kuindersma geb 1779 Lutkewierum, ovl 11 nov 1848 HRL, huwt met Fokke Jans Miedema, melktapperse, dv Jan K, en ... ; BS ovl 1848; oud 60 jaar, geb Lutjewierum en wonende te HRL. 1839, wijk D-043; VT1839
Jan Kuindersma huwt met ... , kind: Akke Jans K, geb 1779 Lutkewierum; BS ovl 1848
Maaike Jans Kuindersma huwt met Tjeerd Sijbrens Anema, wonende te HRL 1842; BS huw 1842, ovl 1892
Age Jans Kuiper geb 1789 HRL, inlandsche kramer in 1851, na 1860 niet meer gevoden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-107
Akke Dirks Kuiper huwt met Jan Aukes Rauwerda, wonende te Oosterbierum; BS Barradeel huwafk. 1811; Jan Rauwerda van HRL, en A.D.K. van Rauwerd, zijn na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste geschied is den 31 may 1778 HRL en te Rauwerd getrouwd den 7 jun 1778, volgens vandaar vertoonde attestatie; kind: Auke Jans Rauwerda, geb 6 apr 1779, ged 4 mei 1779 Grote Kerk HRL, vader als: J. Aukes R., moeder als: A.D. Kuipers; DTB N.H. HRL kind: Janke Jans Rauwerda, geb 24 jul 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: A.D. Kuipers; kind: Femke Jans Rauwerda, geb 20 mrt 1783, ged 18 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Auke Jans Rauwerda, geb 11 jan 1788, ged 10 feb 1788 Grote Kerk HRL
Ane Edes Kuiper van IJlst, huwt met Antje Wybes, van HRL, geproclam; de f. 1:8:15 en getrout met attestasie de 17 apr 1764
Antje Kuiper huwt met Pieter Nieuwenhuizen; BS ovl 1839
Antje Jacobs Kuiper ovl 23 mrt 1804 HRL, huwt met Arend Lodewijks vd Pijp op 1 mei 1796 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1839; bij ovl 36 jaar
Antje Jans Kuiper huwt met Mathijs Hendriks Linde, kind: Henrika Mathijses Linde, geb 20 may 1790, ged 15 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Matthijs Lenings, geb 12 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL; Donderdag den 21 decembr 1797; Het Gerechte ordinaires Vergadert zijnde, wierde voorts geleezen eene ontvangen missive van de Raaden van Justitie, ''s Hoffs van Friesland, zijnde van de navolgende inhoud; Burgers ! Na examinatie van UL Missive, ende daar bijgevoegde Informatien & ten beswaare van A.J.C., en Anna van Lint, beide gedetineerd, hebben wij goedgevonden, UL te verzoeken, en ambtshalven te ordonneeren voorn:A.J.C. door de Dienaaren van UL Gerechte te doen overbrengen, op het gedemolieerde Blokhuis, en nopens Anna van Lint, hebben wij die zaak beschouwd niet van dat gewigt te zijn, om te laaten overbrengen, maar zulks wel aan UWL kunnen overlaaten, om daar inne zodanig te disponeeren, als GijL in goede Justitie zult verstaan te behooren; Waar toe Ons verlaatende beveelen wij UL in de bescherming van God Almagtig & Verblijven. Leeuwarden den 20 decembr 1797; Waarop Anna van Lint, vermits zij van geene misdaad overtuigd was, uit haare detentie is ontslaagen. (GAH43)
Cornelis Pieters Kuiper geb 1770 ... , ovl 1 feb 1818 HRL, huwt met Sara Cornelis Tromp op 26 jan 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 26 jan 1794, ook huwt met Rinske Thijsen Bruinsma op 20 dec 1807 HRL, wonende te Almenum 1807, N.H., kind: Pieter K, geb 15 jul 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, 1807, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1818; K.P. K
E Kuiper geb 1794 ... , huw.get. bij S. Schiere en F. Schouwenburg, kantoorbediende, wonende te Sneek, neef bruid; BS huw 1817
Evert Kuiper zie ook: E. Keizer; ovl voor 1847, huwt met Lutske Kronenburg; BS ovl 1846
Foekje Jacobs Kuiper ovl HRL. voor 1835, huwt met Poppe Eekes Menalda, koopt een huis in 1802; BS ovl 1831; 1834 huwelijken
Geertje Sybrens Kuiper geb 1763 Witmarsum, ovl 31 mrt 1851 HRL, huwt met Jacob Idses de Boer, N.H., dv Sijbren K, en ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk G-044; oud 75 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk G-051; VT1839
Gerryt Kuiper huwt met Baukje Tjeerds, wonende te HRL. 1812 wijk D-062; BS ovl 1812
Gerrit Gerrits Kuiper huwt met Janna Fransen, komt van HRL, kind: Goikje Gerrits K, geb 1779 /1785 HRL; bsha181huwafk
Gertje Cornelis Kuiper geb 9 mrt 1797, ged 2 apr 1797 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Kuiper en Sara Tromp
Goikje Gerrits Kuiper geb 1779/85 HRL, ovl 26 apr 1824 HRL, huwt met Jan Hendriks Gleibach op 12 dec 1811 HRL, ondertrouw 27 Nov 1811, 1e afk. zondag 1 dec 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 8 dec 1811, dv Gerrit Gerrits K, en Janna Fransen; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1824
Govert Hendriks Kuiper huwt met Aukje IJnzes Haitsma, wonende te Makkum; BS huw 1844
Grietje Kornelis Kuiper geb 26 okt 1794, ged 26 nov 1794 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Pieters Kuiper en Sara Kornelis Tromp
Grietje Jans Kuiper geb 14 sep 1811 HRL, ovl 28 dec 1828 HRL, naaister, ongehuwd, vader was zeepziedersknecht, dv Jan Hendriks en Botje Lieuwes Slim; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1828
Grietje Jans Kuiper geb 16 nov 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Jan Jans Kuiper en Rinske Sjoerds
Hendrik Kuiper huwt met Grietje Zondervan, kind: Jan Hendriks K, geb 1786 HRL; BS ovl 1856
Hylkje S Kuiper ovl 8 sep 1789 HRL, oud 68 jaar
Jacob Jansen Kuiper ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:11:0 wegens het kuipen van vaeten, ord. no. 15, 1774. (GAH1105)
Jacob Klaasen Kuiper geb 1799 HRL, ovl 11 apr 1849 HRL, huwt met Aukje Sanders vd Brug op 11 mei 1823 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1823, touwslager, zv Klaas Rintjes en Neeltje Jacobs; BS huw 1823, ovl 1849; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk A-141; VT1839; J.K.K. eigenaar van perceel nr. 12 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31)
Jacob Poppes Kuiper geb 1802 Langweer, ovl 31 mrt 1829 HRL, huwt met Anna Hendriks Duman op 29 jun 1826 HRL, huw.afk. 18 en 25 jun 1826, wonende te HRL, varensgezel, zv Popke Jacobs K, en Antje Sijbrens; BS huw 1826, ovl 1829
Jacob Simons Kuiper balsteenleverancier 1751-1755
Jan Jansen Kuiper mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; eigenaar en gebruiker van wijk G-117, koorndrager, 1814. (GAH204); Donderdag den 6 dec 1798. de Raad extraord:vergadert zijnde, is voorts den Burger J.J.C. nadat dezelve vooraf den Burger Verklaringe hadde gepraesenteert, tot Koorndrager aangesteld, en daartoe door den mede Raad, den Burger M:Bos onder eede genoomen. (GAH44)
Klaas Hendriks Kuiper ovl voor 1814, huwt met Jetske Heeres; BS ovl 1813; huwt met Jetske Heeres, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 mrt en getrout de 7 apr 1760
Klaas Rintjes Kuiper geb 1759 HRL, ovl 18 apr 1819 HRL; wijk I-004, touw/lijnslager, huwt met Neeltje Jacobs van Loon op 18 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 18 mei 1794, kinderen: Teunis, geb 16 dec 1808 HRL, Jacob Klaasen K, geb 1799 HRL, Hiltje Klazes K, geb 1796 HRL, Simon K, geb 8 mrt 1805 HRL, Rintje Klazes K, geb 1795 HRL, Teunis Klases, geb 6 jul 1802 HRL, huw.get. bij J. IJ. de Groot en T.P. Brouwer, touwslager, oom bruid. 1815, id. bij R. Kuipers en T. vd Berg, oom bruidegom, 1815, id. bij G. vd Tol en A. Bleeker, 1816, zv Rintje Klases en Teuntje Teunis; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, 1808, BS huw 1815, huw 1816, huw 1818 1819 overlijdens, huw 1823 1835 huwelijken, ovl 1849, ovl 1876; eigenaar van wijk A-181, ledig plak grond, 1814. (GAH204); id. van wijk A-193, gebruiker is Taeke Halbes wed., 1814. (GAH204); gebruiker van wijk I-004, lijndraayer, eigenaar is S.D. Zeylmaker wed lijnbaan, 1814. (GAH240); Wij Ondergetekenden Simon Jacobs van Loon, Winkelier, en K.R.K., Touwslagersknegt, beide wonende te HRL, Verklaren bij dezen, te weten, dat Taeke Halbes is ovl in den Jare 1810 Zonder de juiste datum te kunnen bepalen. Gevende voor redenen van wetenschap, dat wij uit hoofde van familiebetrekking een dagelijksche omgang met dezelve hebben gehad. HRL den 21 nov 1815
Klaas Willems Kuiper ovl 8 jul 1820 Wolvega, huwt met Geesje Benes, boer te Idzard, kind: Atje Klases K, geb 1814 Wolvega, (gk), zv Willem Klases K, en Aaltje Jans; BS huw 1837
Marten Pieters Kuiper huwt met Jinck Hilbrants; zie aldaar
Martha Jacobs Kuiper huwt met Frans Zeeman, verkoopt een huis in 1798
Pieter Kuiper geb 15 jul 1802 HRL, ged 1 aug 1802, N.H., zv Cornelis K, en Sara Cornelis Tromp; dopen Grote Kerk HRL 1802
Pieter Cornelis Kuiper ovl voor 1785; wed. P.C.K. bet f. 23:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 pondemaat id plaats of hornleger vd heer Camper onder Almenum, no. 7, 1784. (GAH1115); id. f. 23:0:0 over 1 1/2 pondemaat land, no. 7, 4 okt 1786. (GAH1117); id. f. 46:0:0 wegens 2 jaar landhuur, 1782. (GAH1113); rentmeester van het Weeshuis bet f. 110:18:0 aan de procureur fiscaal S. Wyma wegens gevallene kosten id procedure vd weesvoogden contra P.C.K., ord. no. 2, 8 mrt 1785. (GAH1116); rentmeester van het weeshuis bet f. 44:0:0 aan de medeweesvoogd P. Tetrode wegens 2 jaren huur van Tjerk Rutgers wed. en f. 15:15:0 aan P.K. voor het trilpad na ''t Weeshuys kleilanden, ord. bo. 47, 27 nov 1780. (GAH1111); weduwe ontvangt van het gemeentebestuur wegens huur van de exercitieplaats f. 80:10:0 dd 5 mei 1784
Pieter Cornelis Kuiper geb 23 okt 1798, ged 11 nov 1798 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Kuiper en Sara Cornelis Tromp
Rinske Jans Kuiper Douwe Harmens Siderius, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 dito mei 1759
Rintje Klazes Kuiper zie ook: Rintje Klazes; geb 17 feb 1795 HRL, ovl 28 jan 1835 Almenum, huwt met Trijntje Willems Hoffenberg op 22 nov 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1818, touwslagersknecht, huw.get. bij F. Zwaal en T.G. Hof, 1819, arbeider en wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Klaas Rintjes K, en Neeltje Jacobs van Loon; BS huw 1818, huw 1819, huw 1836, ovl 1841, ovl 1846, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Rudolph Kuiper R.K. e, Sijtske Kornelis, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 18 dec 1774 HRL, en toen getrouwd
Sybren Kuiper hm ... , kind: Geertje Sijbrens, geb 1763 Witmarsum; BS ovl 1851
Sjoerd Jans Kuiper geb 20 mrt 1789, ged 21 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen Kuiper en Rinske Sjoerds
Teuntje Taekes Kuiper geb 1799 HRL, ovl 13 feb 1826 HRL, huwt met Pieter Baukes Tolsma op 2 jun 1825 HRL, huw.afk. 1 en 8 mei HRL en 15 en 22 mei 1825 Franekeradeel, dv Taeke Halbes (Kuiper), en Stijntje Rintjes; BS geb 1825, ovl 1826
Tjebbe Kuiper Jelle Wildschut in qualt. voor T.K. weduwe erven op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 15:0:0 (GAH650)
Willem Klases Kuiper ovl voor 1838, huwt met Aaltje Jans, kind: Klaas Willems K, geb ...; BS huw 1837
IJsbrand Heres Kuiper IJ.H.K., soldaat in de compagnie van kapitein Breidenbach, van Leeuwarden, en Trijntje Annes van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 jun 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Bolsward, en aldaar volgens ingebragte verklaaring getrouwd den 24 jun 1787
Ytje Kuiper geb 1787 Friesland, huwt met Heert vd Woude, na 1860 met gezin niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, wijk D-068
Aagje Jans Kuipers geb 1789 HRL, ovl 17 jun 1858 HRL, huwt met Haye Dijkstra, inlandsche kramer in 1851, Chr. Afges., dv Jan K, en Rinske Sjoerds; BS geb en ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-118, wijk G-361; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-104; VT1839; geb 23 aug 1791, ged 13 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen Kuiper en Rinske Sjoerds
Aart Petrus Henricus Kuipers geb 1799 Leeuwarden, huwt met Margaretha van Schouwenburg op 28 aug 1823 HRL, huw.afk. 17 en 24 aug 1823 HRL. en Leeuwarden, wonende te Leeuwarden, zv Christoffel K, en Maria Rosa Petreaus; BS huw 1823
Albert Everts Kuipers ovl 4 okt 1821 Rinsumageest, huwt met Tjietske Jans, kind: Johannes K, geb 1800 Jelsum; BS huw 1823, ovl 1831
Antje Kuipers huwt met Abe Cuperus; BS ovl 1839; Antje Abbes Cuiper woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Antje Klazes Kuipers geb 1802 Workum, ovl 16 feb 1839 HRL, huwt met Sjoerd Frans Dijkstra, dv Klaas Tjerks K, en Jikke Sjoerds; BS ovl 1839
Antje Poppes Kuipers geb 1800 Langweer, ovl 25 dec 1832 HRL, dienstmeid. dv Poppe K, en Antje vd Molen; BS ovl 1832
Atje Klazes Kuipers ovl voor 1840, huwt met Jan Cornelis Postma; BS ovl 1839
Aukje Hettes Kuipers geb 1806 Witmarsum, ovl 24 mei 1829 HRL, dienstmeid. ongehuwd, dv Hette Dirks K, en Tjetje Jans; BS ovl 1829
Baukje Kuipers huwt met Sijbren Spoelstra, wonende te Sneek 1852; BS ovl 1852
Beitske Rintjes Kuipers geb 1765 HRL, ovl 1 jan 1832 HRL, huwt met Simon Jacobs van Loon, dv Rintje Klazes en Teuntje Teunis; BS ovl 1832; 1835 overlijdens
Berendtje Jans Kuipers geb 1774 Donkerbroek, ovl 8 nov 1822 in het schip te Dokkum, 1e huwt met Jan Joris, 2e huwt met Jan Martens vd Veen op 1 feb 1818 HRL, huw.afk. 18 en 25 jan 1818, wonende te in het schip, geen vaste woonplaats, schuitschipperse, dv Jan Jans en Aaltje Aukes; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1808, 1811 BS geb 1811, huw 1818, ovl 1822
Catharina Kuipers geb 1791 Makkum, ovl 9 jun 1827 HRL, huwt met Cornelis Schaafsma op 20 okt 1814 HRL, huw.afk. 9 en 16 okt 1814, man is boekdrukker, dv Jacob K, en Neeltje Wiersma; BS huw 1814, ovl 1827, ovl 1829
Christoffel Kuipers huwt met Maria Rosa Petraeus, apothekar, wonende te Leeuwarden, kind: Aart Petrus Henricus K, geb 1799 Leeuwarden; BS huw 1823
Dirk Lourens Kuipers geb 1790 Kloosterburen, ovl voor 1873, huwt met Geertje vd Stel op 21 jan 1821 HRL, huw.afk. 7 en 14 jan 1821, wonende te HRL, varensgezel in 1821, zv Louw Stoffers K, (gk), en Corneliske Dirks, (gk), moeder ovl 27 feb 1819 Groningen, vdr. wonende te te Oude Pekela; BS huw 1821, ovl 1872; D.L.K. eigenaar van perceel nr. 1257 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRL, legger nr. 389, huis en erf, 100 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Dirk Pieters Kuipers huwt met Tjietske Feddes Boomsma, winkelier HRL 1828; BS ovl 1828; D.P.K. eigenaar van perceel nr. 286 te harlingen, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 394, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Egbert Lieuwes Kuipers E.L.K. eigenaar van perceel nr. 226 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 390, huis en erf, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); E. Louwes ! K. eigenaar van perceel nr. 440 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 390, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Eva Jans Kuipers geb 1797 HRL, ovl 11 jul 1854 HRL, huwt met Haring Jans vd Zee op 31 mei 1818 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1818, N.H., dv Jan Jans K, en Rinske Sjoerds; BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-078; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-088; VT1839
Geertje Teekes Kuipers geb 6 aug 1793 HRL, ovl 5 mei 1821 HRL, huwt met Lammert Jans Timmer op 28 mei 1820 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1820, dv Teeke Halbes K, en Stijntje Rintjes; BS huw 1820, ovl 1821, ovl 1837
Grietje Klazes Kuipers geb 1761 ... , ovl 31 dec 1814 HRL, huwt met Sipke Arends/Arjens Appel, ovl wijk C-133; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1814, ovl 1848
Halbe Taekes Kuipers geb 6 dec 1799 HRL, ged 22 dec 1798 HRL, N.H., huwt met Akke Jans Postma op 26 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, touwslagersknecht 1833, huw.get. bij L.J. Timmer en G. Kuipers, broeder bruid. 1820, zv Taeke Halbes K, en Stijntje Rintjes; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1820, huw 1825, ovl 1833, ovl 1853; H.T.K. eigenaar van perceel nr. 74 te HRL, zeilmakersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 392, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Hendrik Jacobus Kuipers geb 1787 ... , ovl 30 mrt 1817 HRL, huwt met Eelkje IJkes IJkema, koopman, huw.get. bij C. Schaafsma en C. Kuipers, ijserkramer, wonende te HRL, broer vd bruid. 1814, zv Jacob K, en Neeltje Wiersma; BS huw 1814, ovl 1817, huw 1819; eigenaar en gebruiker van wijk C-148, ijserkramer, 1814. (GAH204); erven H.J. Kuipers eigenaars van perceel nr. 584 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 396, huis en erf, 133 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Hendrik Kuipers ovl voor 1867, huwt met Elisabeth Wiebes (Meelman); BS ovl 1866
Hendrik Siebes Kuipers geb 1774 Eestrum, ovl 16 sep 1831 HRL, huwt met Antje Roelofs Bos, werkman in 1831, kinderen: Sijtske K, geb 15 apr 1806 Veenwouden, Martje K, geb 6 apr 1809 Harl/Veenwouden, zv Sijbe Hendriks K, en Sijtske Michiels; BS ovl 1831; 1849 overlijdens, ovl 1869, ovl 1884
Hette Dirks Kuipers huwt met Tjetje Jans, kind: Aukje Hettes K, geb 1806 Witmarsum; BS ovl 1829
Hielke Kuipers huwt met Sijtscje Miedema, kind: Trijntje K, geb 1807 Kooten; BS ovl 1889
Hiltje Klases Kuipers geb 1796 HRL, ovl 29 dec 1835 HRL, huwt met Cornelis Martinus Tuimelaar op 17 jan 1819 HRL, huw.afk. 3 en 10 jan 1819, wonende te HRL. 1835, dv Klaas Rintjes K, en Neeltje Jacobs van Loon; BS huw 1819, ovl 1835
Hiltje Thomas Kuipers geb 1801 Lekkum, ovl 27 mei 1831 HRL, huwt met Thomas Tjebbes Hoekstra, dv Thomas Jurjens K, en Martje Aukes Stienstra; BS ovl 1831
Holst Taekes Kuipers geb 5 feb 1805 HRL, ged 26 feb 1805 HRL, N.H., huwt met Pietje Anthony Overzee op 17 mei 1827 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1827 HRL, zeilmakersknecht, zv Taeke Halbes K, en Stijntje Rintjes; dopen Grote Kerk HRL 1805 BS huw 1827
Jacob Kuipers huwt met Neeltje Wiersma, kind: Catharina K, geb 1791 Makkum; BS ovl 1827
Jaitze Kuipers ovl voor 1866, huwt met Gooitske vd Wal, kind: Jan K, geb 1812 HRL; BS ovl 1865
Jan Hendriks Kuipers geb 1786 HRL, ovl 4 jan 1856 HRL, huwt met Botje Lieuwes Slim op 23 dec 1810 HRL, zeepziedersknecht, komt van HRL, huw.get. bij G.A. de Vries en H. Lieuwes, behuwd broeder bruid. 1814, id. bij H.R. Westveld en D.H. Norbruis, schipper, 1815, id. bij P.A. Dijkstra en G.B. Vogelzang, kuipersknecht, 1815, id. bij J. Schotanus en J.D. van Vliet, 1819, kind: Grietje, geb 14 sep 1811 HRL, zv Hendrik K, en Grietje Zondervan; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1814, huw 1815, huw 1819, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-067; gebruiker van wijk G-025, kuipersknegt, eigenaar is Dirk Fontein, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk B-055; VT1839; J.H. Kuypers eigenaar van perceel nr. 423 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 391, huis, 136 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 4. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Jan Jans Kuipers mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Rinske Sjoerds, kinderen: Eva Jans, geb 1797 HRL, Aagje, geb 1789 HRL; BS huw 1818, ovl 1854, ovl 1858; kind: Grietje Jans Kuiper, geb 16 nov 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Jans Kuiper, geb 20 mrt 1789, ged 21 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Aagje Jans Kuiper, geb 23 aug 1791, ged 13 sep 1791 Grote Kerk HRL; Barend Abrahams en Neeltje Remkes, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door J.J.C., geregtsassistent, 23 jun 1792; ondertrouw HRL; J.J.K. en Rinske Sjoerds, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 dec 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; Adsistent, woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Janna Kuipers oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-330; VT1839
Jilles Johannes Kuipers huwt met Houkje Gerrits Hollander, kind: Johanna K, geb 1800 Bolsward kuiper te Bolsward in 1832; BS huw 1832, ovl 1875
Johanna Kuipers geb 24 jul 1800 Bolsward, ovl 16 mrt 1875 HRL, Rooms Katholiek, huwt met Jan Gerrits Spoelstra op 2 feb 1832 HRL, wonende te Bolsward, arbeidster in 1851, dv Jilles Johannes K, en Houkje Hollander; BS huw 1832, ovl 1838, ovl 1875 bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk H-036, 37
Johannes Alberts Kuipers geb 1800 Jelsum, ovl 28 jul 1831 HRL, huwt met Wiepkje vd mei op 2 feb 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 jan 1823, wonende te HRL, kuiper in 1831, zv Albert Everts K, en Tjietske Jans; BS huw 1823, ovl 1831, ovl 1858; J.A.K. eigenaar van perceel nr. 1408 te HRL, kuiper, woonplaats HRL, legger nr. 397, pakhuis of werkplaats, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Klaas Taekes Kuipers geb 14 feb 1802 HRL, ged 28 feb 1802, ovl 3 jan 1868 HRL, huwt met Beitske Rintjes vd Post op 25 mei 1826 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1826, touwslager, N.H., ovl wijk A-210, zv Taeke Halbes K, en Stientje Rintjes dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-099; VT1839
Klaas Tjerks Kuipers huwt met Jikke Sjoerds, kind: Antje Klazes K, geb 1802 Workum; BS ovl 1839
Luurtke Kuipers huwt met Marten Halma; BS ovl 1837
Martje Hendriks Kuipers geb 6 apr 1809 Veenwouden, ovl 3 jul 1884 HRL, huwt met Bouke Tjeerds Kerkhoven op 16 nov 1837 HRL, dienstmaagd, N.H., dv Hendrik Siebes K, en Antje Roelofs Bos; BS huw 1837, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk E-215; oud 30 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-183; VT1839
Poppe Jacobs Kuipers huwt met Antje Sijbrens vd Molen, politiedienaar in de grietenij Doniawerstal, wonende te Langweer, kinderen: Antje Poppes K, geb 1800 Langweer, Jacob Popkes K, geb 1802 Langweer; BS huw 1826, ovl 1829, ovl 1832
Rinske Rintjes Kuipers geb 1773 HRL, ovl 21 feb 1841 HRL, 1e huwt met Pieter Jans Brouwer op 6 dec 1795 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Hendrik Jans Leyenaar op 4 feb 1820 HRL, huw.afk. 16 en 23 jan 1820, N.H., dv Rintje Klases en Teuntje Teunis; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1807, BS huw 1820, ovl 1841; Ik Ondergetekende Reinskje R. Kuiper, weduwe van Pieter Jans Brouwer, wonende te HRL Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Minderjarige dochter Teuntje Pieters Brouwer bij mijnen wijlen Man in Echte verwekt, om zich in het huwelijk te begeven met Jan IJemes de Groot, zv IJeme de Groot & Lijsbeth Barends Overberg. HRL 3 jan 1815; Ik Ondergetekende Lijsbeth Barends Overberg Wed. IJeme Jans de Groot wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jan IJemes de Groot, bij mijnen wijlen man in Echte Verwekt, om Zich in het Huwelijk te begeven met Teuntje Pieters Brouwer, mede woonachtig alhier, dv Pieter Jans Brouwer & Reinskje R.K. HRL den 3 jan 1815
Rintje Taekes Kuipers zie ook: Rintje Taekes; geb 8 sep 1794 HRL, ovl 12 jun 1864 HRL, huwt met Teuntje van den Berg op 7 dec 1815 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1815, zeeman, N.H., huw.get. bij D.R. Bakker en M.I. Houttuin, touwslagersknecht, behuwd broeder bruidegom, 1816, id. bij J.H. de Vries en M.H. vd Berg, schoonbroeder bruid. 1820, ovl wijk H-131, zv Teeke K, en Stijntje Rintjes; BS huw 1815, huw 1816, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk D-052, 105, 171 wijk H-104; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-118; VT1839; Ik Ondergetekende Stijntje Rintjes weduwe Taeke Halbes, wonende te HRL, verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon R.T.K., bij mijnen wijlen Man in echte verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Teuntje Harmens van den Berg, mede woonachtig te HRL, mogende alzoo lijden dat, deselven door den heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 21 nov 1815
Sybe Hendriks Kuipers huwt met Sijtske Michiels, kind: Hendrik Siebes K, geb 1774 Eestrum; BS ovl 1831
Sytske Hendriks Kuipers geb 15 apr 1806 Veenwouden, ovl 4 apr 1869 HRL, huwt met Bouwe de Vries op 12 mei 1836 HRL, wonende te HRL, dienstmaagd, dv Hendrik Sijbes K, en Antje Roelofs Bos; BS huw 1836, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-038, wijk C-153; oud 33 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk C-156; VT1839
Simon Klases Kuipers geb 8 mrt 1805 HRL, ged 31 mrt 1805 HRL, N.H., ovl 25 jan 1876 HRL, huwt met Elisabeth Hijlkes Wiersma op 14 mei 1835 HRL, touwslager in 1851 zv Klaas Reintjes K, en Neeltje Jacobs van Loon; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1835, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-138; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-142; VT1839
Sjoerd Kuipers geb 1788 ... , huw.get. bij C. Schaafsma en C. Kuipers, koopman te Makkum, broer bruid. zv Jacob K, en Neeltje Wiersma; BS huw 1814
Sjouwkje Tjallings Kuipers geb 1763 Burgwerd, ovl 31 jul 1847 HRL, huwt met Taeke Dirks Taekema, dv Tjalling Pieters K, en Martje Tjallings; BS ovl 1847
Taeke Halbes Kuipers ovl 24 mei 1810 Rusterzijl, Oostfriesland, N.H., huwt met Stijntje Rintjes en Baukje Fransen, zijn vrouw was visvrouw, in leven schuitschipper, transporteert militairen in 1807, kinderen: Halbe Teekes K, geb 6 dec 1800 HRL, Teuntje Taekes K, geb 1799 HRL, Rintje K, geb 8 sep 1794 HRL, Klaas K, geb 14 feb 1802 HRL, Holst Taekes K, geb 5 feb 1805 HRL, Baukje Taekes, geb 1788 ... , Trijntje, geb 2 mei 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, 1807, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1816, huw 1820, huw 1825, ovl 1826, ovl 1833, ovl 1868, ovl 1864
Thomas Jurjens Kuipers huwt met Martje Aukes Stienstra, wonende te Lekkum 1831, kind: Hiltje Thomas K, geb 1801 Lekkum; BS ovl 1831
Tjalling Pieters Kuipers huwt met Martje Tjallings, kind: Sjouwkje Tjallings K, geb 1763 Burgwerd; BS ovl 1847
Trijntje Kuipers geb 1807 Kooten, ovl 1 nov 1889 HRL, huwt met Berend Hoogeveen, dv Hielke K, en Sijtsche Miedema; BS ovl 1889
Trijntje Rintjes Kuipers Erven T.R.K. eigenaars van perceel nr. 119 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 393, huis en erf, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)