Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Ale van der Laan geb 12 mrt 1795 HRL, ovl 11 apr 1818 HRL, zv Sietse Jans vdL, en ... ; BS ovl 1818
Anna Cornelis van Laan geb 1800 Wervershoof, huwt met Jan Dirks vd Werf op 31 jan 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 jan 1828, wonende te HRL, dv Cornelis Aldertsz, (gk), en Geertje Jans Wayer, (gk), vader ovl 1 apr 1803 Medemblik, moeder wonende te HRL 1828; BS huw 1828
Anne Jans van der Laan geb 29 jan 1801 Wijnaldum, landbouwer, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Arjen van Laan ovl 12 may 1789 HRL, oud 19 jaar
Auke Meinderts van Laan geb 30 mei 1755 onder Wijnaldum, ovl 11 dec 1824 HRL, huwt met Maike Wybes Steensma op 19 okt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 19 okt 1794, huw.get. bij C.F. de Vries en G.D. van Laan, oom bruid. 1814, id. bij M. van Hoften en G. Klumpers, meester wieldraayer, 1820, id. bij K.J. Wassenaar en S.J. de Boer, meester wieldraayer, wonende te HRL 1812; huw Grote Kerk HRL 1794, BS geb 1811, huw 1812, huw 1814, huw 1820, ovl 1824, 1833 ov; eigenaar en gebruiker van wijk F-195, stoeldrayer, 1814. (GAH204); weduwe A.M. v. d. L. eigenaresse van percelen nrs. 1320 en 1321 te HRL, wieldraaister, woonplaats HRL, legger nr. 399, resp. huis en erf, huis, resp. 85 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 48)
Bauke Jans van der Laan geb 26 dec 1790 Wijnaldum, kastelein, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Dirk Fransen van Laan zie ook: Dirk Fransen; geb 13 aug 1811 HRL, ovl 27 dec 1818 HRL, zv Frans Dirks en Eeltje Imberts; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1818
Dirk Meinderts van Laan geb 1759 Almenum, ovl 21 sep 1831 HRL, huwt met Elisabeth Frantzen, huw getuige bij G.P. Burghout en T.C. Bolman, timmerknecht, wonende te HRL. 1813, id. bij H.H. Bandsma en G.H. de Haas, 1813, id. bij J.B. Beuker en A.C. Benning, 1818, id. bij W. Zelhorst, (gk), en J.S. Pietzsch, (gk), 1812, kinderen: Hieke Dirks vL, geb 1796 HRL, Meindert vdL, geb 1800 HRL, Grietje Dirks vL, geb 1791 HRL, Frans Dirks vL, geb 1786 ... ; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1831, ovl 1844, ovl 1855; gebruiker van wijk F-193, timmerknegt, eigenaar is T. Cabbeljauw wed. 1814. (GAH204); D.M. v. L., Timmerman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Wilhelmina van der Linde, Naaister, wonende te HRL
Frans Dirks van Laan zie ook: Frans Dirks; geb 1786 ... , ovl voor 1845, huwt met Eeltje Engberts op 25 nov 1810 HRL; komt van HRL, kind: Dirk, geb 13 aug 1811 HRL, huw.get. bij J.B. Smit en S. Gerrits, boekbindersknecht, wonende te HRL, 1812, id. bij C.F. de Vries en G.D. van Laan broer bruid. 1814, id. bij S.J. Brouwer en J. de Ruiter, 1815, id. bij B. Otto en W. vd Linden, behuwd broeder bruid. 1815, id. bij C. Jacobs en G. Cornelis, neef bruid. 1811, doet overlijdensaangifte van Baukje L. Stelwagen 1811, huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1811, huw 1812, huw 1814, huw 1815, ovl 1816, ovl 1818, huw 1844; gebruiker van wijk E-179, boekverkoper, eigenaar is Jan T. Swanenburg 1814. (GAH204)
Grietje Dirks van Laan geb 1791 HRL, ovl voor 1833, huwt met Cornelis Fransen de Vries op 19 mei 1814 HRL, huw.afk. 8 en 15 mei 1814, dienstbaar, dv Dirk Meinderts vL, en Elisabeth Fransen; BS huw 1814, ovl 1832
Henderika Egges van der Laan geb 1808 Oude Pekel A, huwt met Hendrik Willems Bakker op 2 sep 1841 HRL, winkelierse, wonende te HRL, dv Egge Harms, (gk), en Trijntje Hendriks Gelling, (gk), vdr. ovl, mdr. wonende te HRL. ; BS huw 1841; oud 30 jaar, geb Oude Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk F-252; VT1839
Hendrik Sietses van der Laan geb 1790 HRL, ovl 20 mrt 1857 HRL, huwt met Elisabeth/Lijsbeth Harmanus Holmans op 5 okt 1817 HRL, huw.afk. 21 en 28 sep 1817, N.H., metselaarsknecht 1831, in bev.reg. Harl 1851 opgenomen met de naam ''Roorda'', zv Sietze Hendriks en Antje Jans; BS huw 1817, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk H-099, wijk H-200, supp wijk G-402; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-213; VT1839
Hieke Dirks van Laan geb 1796 HRL, ovl 19 mrt 1844 deventer, ongehuwd, dv Dirk Meinderts vL, en Elisabeth Frantzen; BS ovl 1844; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-223; VT1839
Himkje van der Laan geb 13 dec 1796 Molkwerum, ovl 26 apr 1869 HRL, huwt met Jan Jacobs van Dijk op 1 mrt 1818 HRL, huw.afk. 15 en 22 feb HRL. en Dokkum, wonende te te HRL, dv Jelle Hayes vdL, en Antje (Klases); BS huw 1818, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk C-009, 196; oud 42 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, wijk C-191; VT1839
Jelle Hayes van der Laan geb 1768 ... , huwt met Antje Klazes, huw.get. bij G. Hartman en IJ. van Beemen, schipper, neef bruid. 1815, id. bij J. Witting en T.J. vd Zee wonende te HRL. 1819, kinderen: Wopkje, geb 1794 Molkwerum, Himkje vdL, geb 13 dec 1796 Molkwerum; BS huw 1815, huw 1819, ovl 1854, ovl 1869; eigenaar en gebruiker van wijk B-114, schipper, 1814. (GAH204)
Johanna van der Laan oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-238; VT1839
Johannes van der Laan weesvoogden bet f. 19:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van J. vdL. als kleermakersgezel gewerkt hebbende bij J.G. Keil, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 28:5:0, 18 may 1790. (GAH1122); id. f. 27:19:0 aan en door dito terzaake verdiende loon, 13 may 1789. (GAH1121); id. f. 40:0:0 aan en door dito bij J.G. Keil, 3 may 1791. (GAH1123)
Johannes Pieters van der Laan ovl voor 1844, huwt met Martje Jans op 13 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 1 mei 1794; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1843; J.P. vdL. en Martje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs schoonbroeder Arjen Arjens, 26 apr 1794; ondertrouw HRL; J.P. vdL. en Martje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 may 1794 HRL, en zijn getrouwt 13 dito
Lammert Ages van der Laan ovl voor 1829, huwt met Lijsbeth Johannes Monsma; BS Franeker huw 1828
Luutske Sikkes van der Laan geb 15 dec 1772 HRL, ged 3 jan 1773 Grote Kerk HRL, ovl 29 aug 1842 HRL, huwt met Watze Eeltjes Nauta, dv Sikke Baukes en Elisabeth Abels; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1807, 1811, BS ovl 1842, ovl 1855; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-106; VT1839; kind: Sikke Watses Nauta, geb 2 jul 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL
Meindert Dirks van der Laan geb 3 apr 1800 HRL, ovl 24 jan 1855 HRL, N.H., ged 8 apr 1800, ongehuwd, huw.get. bij H.D. Zweering en H.J. de Boer, stoeldraayer, 1831, zv Dirk vdL, en Elisabeth Fransen; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1831, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Neeltje van der Laan huwt met Hendrik Ouda; BS ovl 1879
Pieter Jans van der Laan geb 30 okt 1808 Wijnaldum, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexvierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Sytse van der Laan huwt met Tietje Dijkstra, barbier en wonende te HRL 1875; BS ovl 1875
Sietse Jans van Laan hm ... , kind: Ale vdL, geb 12 mrt 1795 HRL; BS ovl 1818
Sikke Thomas van Laan zie Sikke Thomas; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 84:5:0 in betaalinge der geleeverde winkelwaaren, quit. no. 11, 17 nov 1767. (GAH1097); begraven Groot Kerkhof, regel 40, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe woont in 2e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 120:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sjoerdje van Laan mogelijk dezelfde als Sjoukje Meinderts (van Laan); huwt met Cornelis Schaafsma; BS ovl 1830
Thomas van Laan ovl 3 feb 1789 HRL, oud 17 jaar
Wopkje Jelles van der Laan geb 1794 Molkwerum, ovl 28 jul 1854 HRL, huwt met Alle Hendriks de Groot op 10 aug 1817 HRL, huw.afk. 27 jul en 3 aug 1817, wonende te HRL, dv Jelle Hayes vdL, en Antje Klazes; BS huw 1817, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-124; oud 45 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-002; VT1839
Douwe Aukes Laansma geb 16 sep 1795 Wijnaldum, huwt met Minke de Boer, arbeider in 1851, N.H., Vst 9 apr 1857 uit Almenum, A 30 nov 1857 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-325
Sibbeltje Jans Laansma ovl voor 1862, huwt met Abraham Tjallings Hofman; BS ovl 1861
Simon Aukes Laansma geb 13 apr 1788 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Daniel Laanstra geb jan 1794 Herbayum, ovl 24 apr 1818 HRL, zv Tjepke Gabes L, en Liesbert Daniels; BS ovl 1818; 1820 huwelijken
Hendrik Laanstra geb 1797 Herbayum, ovl 1 mei 1868 HRL, huwt met Luutske Panbakker op 25 jun 1820 HRL, huw.afk. 11 en 18 jun 1820, wonende te HRL, Rooms Katholiek, panbakkersknecht in 1851, zv Tjepke Gabes L, en Elisabeth/Liesbert Daniels BS huw 1820, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-002, 59, 74; oud 41 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk H-056; VT1839
Marijke Tjepkes Laanstra huwt met Foeke Hannema, wonende te Roptazijl 1847; BS ovl 1847
Tjepke Gabes Laanstra ovl na 1820 en voor 1869, huwt met Elisabeth/Liesbert Daniels, kinderen: Hendrik L, geb 1797 Herbayum, Daniel L, geb jan 1794 Herbayum; BS huw 1820, ovl 1868
Tjepke Jans Laanstra zie ook: Tjepke Jans; geb 28 okt 1809 HRL, ovl 3 jan 1877 HRL, 1e huwt met Lieutske Wiebes Postma op 1 mrt 1838 HRL, kurassier 9de afdeling kurassiers, 2e huwt met Luutske Hidma, (gk), op 20 mei 1841 HRL, 3e huwt met Berber Hibma, (gk), op 13 sep 1855 HRL, panbakker in 1851, N.H., zv Jan Barends L. (ook: Amelander), en Grietje Tjepkes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1838, ovl 1840, huw 1841, huw 1855, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-156; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk G-111; VT1839
Hendrik van Laar huwt met Antje Douwes, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 okt 1752 en den 7 Novemb getrouwd; huwt met Lijsbeth Jansen, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 mei 1757 in de Westerkerk; ovl 4 dec 1789 HRL, oud 72 jaar
Gerryt Jans Laarhuys huwt met Gerrijtie Kleizes, kind: Jan Gerrijts Laarhuys, ged 3 feb 1767 Grote Kerk HRL
Jan Gerryts Laarhuys ged 3 feb 1767 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Laarhuys en Gerrijtie Kleizes
Aaltje Laases huwt met Liekle Thijsen, kind: Eelkje Liekles, geb 11 aug 1810, ged 11 sep 1810 Grote Kerk HRL
Doetje Laases zie: Spannenburg
Douwe Laases geb 10 mrt 1788, ged 8 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Laas Douwes en Antje Gabes; dopen Grote Kerk HRL
Eeke Laases zie: Piekema
Foeke Laases F.L. van Flieland ende Eelkjen Jobs van HRL, komende wegens de bruid Jan Jansen, matroos, 31 Oct 1744; van Flieland, huwt met Eeltje Jobs, van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 nov 1744 en doen ook getrouwt
Gabriel Laases geb 20 okt 1790, ged 9 nov 1790 Grote Kerk HRL, zv Laas Douwes en Antje Gabri?ls
Geertruida Laases zie: Spannenburg
Gerrytie Laases ged 10 jan 1758 Grote Kerk HRL, dv Laas Sanders en Rinske Gerrits
Grietje Laases huwt met Pieter Christiaans, kind: Hinke Pieters, geb 24 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Hitje Pieters, geb 12 jun 1792, ged 1 jul 1792 Grote Kerk HRL
Jelle Laases zie: Wijnalda
Laas Laases zie: Wijnalda
Laas Laases geb 11 feb 1788, ged 8 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Laas Laases en Gerritje Jelles
Laas Laases huwt met Gerritje Jelles, kind: Laas Laases, geb 11 feb 1788, ged 8jun17 88 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Laases, geb 17 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Laases, geb 9 dec 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL
Pieter Laases huwt met Trijntje Meiles, beyde van HRL, geproclameerd den 31 octob:en 7-14 nov 1745 getroud 30 dito
Sanne Laases geb 9 aug 1775, ged 5 sep 1775 Grote Kerk HRL, dv Laas Sanders en Vrouwkje Goitjens
Sybrand Laases zie: Spannenburg
Sierk Laases zie: Wijnalda
Sjoukje Laases geb 17 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL, dv Laas Laases en Gerritje Jelles; geb 9 dec 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL, dv Laas Laases en Gerritje Jelles
Tjebbe Laases zie: Spannenburg
Janke Laasses wed:., ged 4 aug 1768 Grote Kerk HRL; op belijdenisse des Geloofs, in ''t Wortelstraatje
Gerritje Laazes geb 1749 HRL, ovl 2 apr 1819 HRL, huwt met Pieter Christiaans Riem; BS ovl 1819, ovl 1833; Pieter Christiaans Riem en G.L., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 25 apr 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Christiaan Pieters, geb 7 mrt 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL
Ymkje Laazes huwt met Jakob Stevens, kind: Japke Jakobs, geb 31 jul 1781, ged 21 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Sibbeltje Jakobs, geb 21 sep 1783, ged 14 okt 1783 Grote Kerk HRL
Jan Laeses ook als: J. Lucas
Jan Laeses J.L. ende Neeltie Dirks, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader Dirk IJmkes; huw.aang. HRL 1738; huwt met Neeltje Dirks, kind: Haring Jans, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL
Rinske Jelles Lagemeer ovl 3 nov 1796 HRL, huwt met Hendrik Abes, (Abes is wrsch: Ubels); BS huw 1820, ovl 1849
Trijntje Jans Lagemeer geb 15 feb 1745 HRL, ovl 25 sep 1822 HRL, huwt met Luytje Pieters Faber verkoopt een huis in 1799; BS ovl 1822; 1836 overlijdens, ovl 1841
Dirk Lagendijk huwt met Sophia Bouwes, kind: Louise L, geb 1797 Leeuwarden; BS ovl 1845
Christiaan Hermanus Hendrikus van Lahen geb 1811 HRL, ovl 12 mrt 1813 HRL; wijk E-246, zv Harmanus Wilhelmus Hendrikus vL, en Anna Wayer; BS ovl 1813
G.W.H. van Lahen Harmanus Wilhelmus Hendrikus (1812, 1813, 1815); geb 1765 ... , huwt met Anna/Geertje Wayer, kinderen: Christiaan H.H. vL geb 1811 HRL, Helena P.H. vL, geb 1804 ... , huw.get. bij J.D. Numan en C. Bisschop, knoopmaker, wonende te HRL 1815; BS ovl 1812; 1813 overlijdens, huw 1815; eigenaar en gebruiker van wijk E-246, knoopemaker, 1814. (GAH204)
Helena Palliena Hendrika van Lahen geb 1804 ... , ovl 15 jun 1812 HRL; wijk E-246, dv Gerardus Wilhelmus H. vL, en Geertje Wayer; BS ovl 1812
Dirk Jansen Laho huwt met Johanna Jansen Dodinga, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 7 ber (= september) 1771; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 1:0:0 wegens grondpagt van ''t huis naest de Bank van Leening door D.L. als eigenaer bewoond, 1774. (GAH1105); id. f. 2:0:0 over 1775 en 1776, 1776. (GAH1107); id. f. 1:0:0 voor 1 jaer grondpagt wegens dito, 1777. (GAH1108); id. 26 may 1784. (GAH1115); id. 30 may 1785. (GAH1117); id. 29 may 1786. (GAH1118); id. 4 jun 1787 (GAH1119); id. 20 may 1788. (GAH1120); id. 13 may 1789. (GAH1121; id. 18 may 1791 (GAH1122); id. 3 may 1791. (GAH1123); id. 8 mei 1782. (GAH1113); id. 23 may 1783 (GAH1114); id. 1778. (GAH1109); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); ovl 29 sep 1790 HRL, oud 58 jaar
Mayke Martens Lak huwt met Jan Harms Bok, kind: Maria Jans Bok, geb 6 mrt 1796, ged 8mrt17 96 Grote Kerk HRL
Antje Douwes Lam Gerrit Sipkes de Jong van Makkum en A.D.L. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 mrt 1786 HRL, en zijn, op vertoonde attestatie, ten zelfden dage getrouwd
Aafie Lambergen van HRL, huwt met Petrus Arnoldus detelef, van Embden, geproclameerd de f. 5:12:19 en getrout met attestasie de 27 mrt 1769
Sybrandus Lambergen ovl 13 jan 1792 HRL, oud 71 jaar
Antje Lamberts geb 2 mrt 1784, ged 28 mrt 1784 Grote Kerk HRL, dv Lambert Piers en Richtje Jakobs
Jantje Lamberts huwt met Hendrik Roelofs; BS huw 1874
Willem Lamberts huwt met Rixtje Benjamins, kind: Rinske Willems, ged 30 okt 1763 Westerkerk HRL
Rimke Lamberts zie: Rimkema
Steffen Lamberts zie: van der Brug
Gezina Lambertus huwt met Abraham Willems Brons; BS ovl 1831
Seerp Lambertus zie S.L. Swerms
Tietje Lambertus huwt met Hein Bersie; BS geb 1811
Cornelis Lambertus zie: Gamers
Hendrik Lambertus zie: Bersie, Bertree
Johannes Lambertus zie: Hanekamp
Joris Lambertus zie: de Haan
Julianus Lambertus zie: Hanekamp
Lykle Lambertus zie: Rimkema
Maria Lambertus zie: Bambach
Mietje Lambertus zie: Winters
Seerps Lambertus zie: Swerms
Taetske Lambertus zie: van Houwerda
Trijntje Lambertus zie: Burgerts
Willem Lambertus ged 12 may 1767 Grote Kerk HRL, zv Lambertus Willems en Taatje Riemshoorn
Rijkje Lambsma geb 7 okt 1765 Tzummarum, ovl 16 mrt 1823 HRL, huwt met Haye Tuinhout op 31 mrt 1799 Minnertsga, komt van Minnertsga, dv Taekele Simons L, en Dina Huidekoper; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1823, huw 1826
Simon Lambsma geb 1764 ... , huw.get. bij S. Spree en B.M. Dibbets, ontvanger te Minnertsga; BS huw 1816; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de navolgende Acte van Notorieteit het daar achtergestelde vonnis gegeven; Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren S.L. Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, Pieter Fontein Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertus Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, Wybo Tuinhout Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, Pieter Sannes Rentenier wonende te deinum, Jan Huidekoper koopman en Tjalling Tjallingii Pieterzoon zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw Bauwkje Maria Dibbetz, Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer Reinier de Klerk Dibbetz en Mevrouw Helena Charlotte van Rossum in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer; Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend
Taekele Simons Lambsma ovl 26 mei 1803 Minnertsga, huwt met Dina Huidekoper, kind: Rijkje L, geb 7 okt 1765 Tzummarum, echtelieden op Lammema State onder Minnertsga; BS huw 1826
Beerend Lammert geb 12 apr 1788 HRL, inschrijfnummer 3008, 123 ste regiment infanterie ovl hospitaal Bergen op Zoom 20 jun 1811; Chateau de Vincennes, Fr; LAMMERTS, BEERNT
Aafke Lammerts ovl voor 1819, huwt met Sierk Hepkes Ruiter, echtelieden te Oldeboorn voor 1819; BS huw 1818, ovl 1839
Aaltje Lammerts geb 1765 ... , ovl 27 jan 1813 HRL, huwt met Hendrik Ennes Hoekstra, turfmeetster in 1813, ovl wijk A-229; BS ovl 1813; 1842 overlijdens; kind: Marijke Hendriks, geb 23 jul 1784, ged 24 aug 1784 Grote Kerk HRL; kind: Akke Hendriks, geb 11 jun 1788, ged 22 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Hendriks, geb 27 jun 1791, ged 19 jul 1791 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Hendriks, geb 17 apr 1794, ged 4 may 1794 Grote Kerk HRL, vader als H. Ennerts; In het Jaar Een Duizent een en negentig den 27 jun is geb Lammert zv Hendrik Ennes en A.L. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Akke Lammerts ovl voor 1806 Amsterdam, werkvrouw, kind: Lammert Lammerts vd Zee, geb 1800 Herbayum, dv Lammert Lieuwes en Jantje Jarigs; BS huw 1827
Annetje Lammerts ovl 13 apr 1617, huwt met Cornelis Jelles Haenenboergh, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Antje Lammerts zie: de Haan, Tolsma
Antje Lammerts huwt met Claas IJpes, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 okt 1741 en doe ook getrouwt; Claas IJpes ende A.L., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Jan Lammerts, 7 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: IJpe Claeses, ged 9 okt 1742 Grote Kerk HRL
Antje Lammerts huwt met Jan Hendrik Lammerts, beyde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 nov 1752 en doen ook getrouwd; huw.reg. N.H. HRL
Antonie Lammerts zie: Reins
Arent Lammerts ende Antie Cornelis, beyde van hier, huw.aang. 7 feb 1733 HRL, Comende voor de bruyd Cornelis Jacobs; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Arent Lammerts Matthijs Roomersheim, soldaat in de Compie van majoor O.J. Albarda, in het Regiment van Generaal Luitenant B. Leewe, thans guarnisoen houdende tot HRL, en Geeske Geerts meede ten voors: steede, koomende weegens de bruyd A.L., soldaat onder de Compie van het bovengemelde Regiment en Compie, 9 Nov 1748
Arent Harmen Lammerts huwt met Doutje Gerbens, beide van HRL, geproclameert de 30 apr en de 7 en getrout de 13 mei 1758
Aukje Lammerts zie: Pollema
Barent Lammerts huwt met Mettje Theunis, kind: Iebeltie Barents, ged 3 mei 1757 Grote Kerk HRL; kind: Fokje Barents, ged 8 apr 1753 Grote Kerk HRL
Bauke Lammerts zie: Mulder
Baukjen Lammerts Hendrik Harmens ende B.L., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Lammert Jansen, 1 Aug 1744; huwt met Hendrik Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameerd 2, 9 en 16 aug 1744 en doen ook getrouwt; kind: Jannetje Hendriks, ged 17 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Lamke Hendriks, ged 30 may 1752 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Hendriks, ged 25 nov 1749 grote Kerk HRL; kind: Antje Hendriks, ged 21 nov 1747 Grote Kerk HRL; kind: Fijke Hendriks, ged 15 jun 1745 Grote Kerk HRL
Belia Lammerts huwt met Sipke Hiddes, beide van HRL, geproclameerd de 24 jun en de 1-8 en getrout de 15 jul 1764
Berber Lammerts zie: Tolsma
Beernd Lammerts huwt met Hijlkie Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 27 okt en de 3-10 Novemb:en getrout de 10 dec 1765
Bouwe Lammerts geb 11 okt 1800 HRL, ged 26 okt 1800, N.H., zv Lammert Drijvis en Aaltje Walkes Dortman; dopen Grote Kerk HRL 1800
Catharina Lammerts huwt met Drijvis Bouwes; BS ovl 1855
Cornelia Lammerts huwt met Jan Hendrik Wolbers, beide van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759
Cornelia Lammerts huwt met Hendrik Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 7 ber (= september) en getrout de 5 okt 1766; kind: Hendrik Hendriks, ged 5 may 1767 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Hendriks, ged 4 jul 1771 Grote Kerk HRL
Dirk Lammerts huwt met Jouwerke Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 okt en getrout de 3 nov 1771
Dirkje Lammerts zie: Tolsma
Dirkje Lammerts huwt met Jan Wilhelmi op 10 nov 1793 HRL, komt van deventer, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1793; Jan Wilhelmi, soldaat onder ''t Regiment van Orange, Stad en Lande, van HRL, ende D.L. van deventer, zijnde de aangevinge gedaan door proc. Stephanij, met een gebod in de week, 2 nov 1793; ondertrouw HRL; Jan Wilhelmi, zoldaat in ''t Regiment Oranje Stad en Lande, van HRL, en D.L. van deventer, hebben de laatste afkondiging gehad 10 nov 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Drevis Lammerts zie: Jonker
Drevis Lammerts geb 1801 ... , ovl 25 nov 1811 HRL, wonende te op de Kleine Breedeplaats, zv Lammert Drevis en ... , aangifte gedaan door Jacob van Gerben, oud 40 jaar, en Arjen geerts, oud 42 jaar; BS ovl 1811; geb 13 okt 1795, ged 3 nov 1795 Grote Kerk HRL, zv Lammert Dreves en Aaltje Walkes
Elisabeth Lammerts zie: Pollema
Engeltje Lammerts Douwe Ales (!) ende E.L., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Lammert Jansen desselvs vaeder, 9 Jan 1751; huwt met Douwe Alles, beyde van HRL, geproam: 10, 17 en 24 jan 1751 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk; ovl 13 jan 1803 HRL, oud 76 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 6, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Lammert Douwes, ged 6 mrt 1757 Westerkerk HRL, vader als D. Ales; kind: Antie Douwes, ged 4 okt 1759 Westerkerk HRL, vader als D. Alef; kind: Hidde Douwes, ged 10 okt 1754 Westerkerk HRL, vader als D. Ales; kind: Lammert Douwes, ged 30 jan 1752 Westerkerk HRL, vader als D. Alefs
Ettje Lammerts huwt met Johannis Wederspan, kind: Assweerus Johannis Wederspan, ged 20 aug 1748 Grote Kerk HRL
Fetje Lammerts dezelfde als hieronder ??; huwt met Barend Watzes; BS ovl 1831
Fettje Lammerts dezelfde als hierboven ??; huwt met Beernd Dooitses, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 23 dec 1766 in de Westerkerk; kind: Lijsbeth Barends, geb 17 sep 1773, ged 5 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Barends, ged 11 dec 1768 Westerkerk HRL; kind: Lammert Barends, ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL
Geert Lammerts zie: Pekelaar
Geertruid Lammerts ovl 21 jan 1793 HRL, huwt met Harmen Jans Kok; BS huw 1820, ovl 1839; Harmen Jansen ende G.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Berends, goede bekende, 22 may 1790; ondertrouw HRL; bij ovl 29 jaar oud; Harmen Jansen en G.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jun 1790 HRL, en zijn getroiuwd ten zelfden dage
Gerrit Lammerts zie: Wielinga; geb 6 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL, zv Lammert Berends en Evertje Gerrits; G.L. en Tietje Roelofs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Jager, goede bekende, 27 apr 1805; ondertrouw HRL; kind: Evertje Gerrits, geb 24 nov 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Gerrits, geb 31 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL
Gerryt Lammerts huwt met Johanniske Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 Octob: en getrout de 2 nov 1760; kind: Lammert Gerrijts, ged 21 apr 1761 Grote Kerk HRL, moeder als Johanna F. ; kind: Frans Gerrijts, ged 19 okt 1762 Grote Kerk HRL, moeder als Johanna F. ; kind: Gerrijtie Gerrijts, ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL, moeder als Johanna F.
Grietje Lammerts zie: Burger, Pollema
Grietje Lammerts begraven Groot Kerkhof, regel 52, nr. 3; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Harmen Lammerts H.L. van HRL, en Dieuwke IJpes van Bolswart, zijnde de laatste proclamatie bij ons geschiedt op dato dezes 22 nov 1772 HRL, en deze personen getrouwt na vertoonde adtestatie van Bolswart, getekent 18 nov 1772, H.G. Cannegieter, v. d. m. Bolsw:en Obe Postemus, Coster
Heert Lammerts ovl 28 feb 1805 HRL, oud 64 jaar
Helena Lammerts geb 1754 ... , ovl 17 sep 1813 HRL; wijk E-210; BS ovl 1813
Hendrik Lammerts huwt met Japikje Ebbers, kind: Matje Hendriks, geb 18 may 1794, ged 15 jun 1794 Grote Kerk HRL
Hendrik Lammerts woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Lammerts H.L. en Johanna Geertruid Courtoi, beide van HRL, zijn, na op den 13 dec 1778 HRL; hunne laatste afkondiging gehad te hebben ten zelfden alhier getrouwd
Hendrik Lammerts huwt met Jeltje Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 okt 1768
Hendrikje Lammerts geb 27 jan 1808 HRL, ged 23 feb 1808 HRL, N.H., dv Lammert Drevis en Aaltje Walles; dopen Grote Kerk HRL 1808
Hilarius Lammerts zie: Tolsma
Hiltje Lammerts ovl voor 1844, huwt met Wybe Jans Brugsma; BS huw 1843
Hiltje Lammerts huwt met IJsak Fokkes, beyde van HRL, zijn geproclameert den 31 desember 1741 en den 7-14 jan 1742 en getrouwt de 23 dito; Ysak Fokkes ende H.L. beide van HRL, komende voor de bruid desselvs neef Wybe Fongers, 30 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Hinke Lammerts zie: Doringa; (ook: Rinske) Zandstra
Hinne Lammerts zie: Terpstra
Hotske Lammerts zie ook: van der Veen; ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL, dv Lammert Jans en Rinske Piers, moeder ook als Hinke P.
Idske/Jetske Lammerts geb 1794 HRL, ovl 19 mrt 1862 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-173, Nederlands Hervormd; BS ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168
Jacobus Lammerts huwt met Saakje Willems, kind: Jacobus Jacobus, ged 16 mrt 1762 Grote Kerk HRL
Jan Lammerts zie ook: van der Veen; ged 11 feb 1755 Grote Kerk HRL, zv Lammert Jans en Hinke Piers; ged 6 feb 1759 Grote Kerk HRL, zv Lammert Jans en Hinke Piers; ged 6 mei 1760 Grote Kerk HRL, zv Lammert Jansen en Hinke Piers
Jan Lammerts Claas IJpes ende Antie Lammerts, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder J.L., 7 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; Pijtter Pieters van Bolswaart, ende Antie Lammerts Trompetter van HRL, huw.aang. 16 nov 1737 HRL, komende wegens de Bruit desselvs Broeder J.L. ; huw.aang. HRL 1737
Jan Hendrik Lammerts huwt met Antje Lammerts, beyde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 nov 1752 en doen ook getrouwd
Jancke Lammerts huwt met Adam dedes; BS huw 1814
Jeltje Lammerts geb 1766 ... , ovl 9 mrt 1813 HRL, huwt met Johannes Mathijs Lingenhouwer op 23 mrt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 9 mrt 1794, en het kind mede wettig getrouwd, ovl wijk G-107; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1813; J. Patitz Lengennauwer ende J.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Jans, des bruids oom, 22 feb 1794; ondertrouw HRL; Johan Mathijs Lengenauwer. en J.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 9 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwd 23 dito en het kind mede wettig getrouwt
Jetske Lammerts zie: Borgers
Jetske Lammerts oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Johannes Lammerts ovl voor 1843, huwt met Akke Jorrits, kind: Lammert Johannes Bars?, geb 1810 Pingjum; BS huw 1842
Johannes Lammerts geb 1781 HRL, ovl 3 feb 1823 HRL, ongehuwd, zv Lammert Johannes en ... ; BS ovl 1823
Johannes Lammerts ovl voor 1813, huwt met Fetje Sjerks, kind: Lammert Johannes Brandes, geb 1753 Franeker, in leven wonende te te Franeker; BS huw 1812
Johannes Lammerts huwt met Metje van Slogteren op 6 sep 1801 HRL, korporaal van de Compagnie 4e Bataillon Bataafse Artillerie in guarnisoen te Groningen; huw Grote Kerk HRL 1801
Claaske Lammerts ged 29 jun 1751 Grote Kerk HRL, dv Lammert Simons en Antje Claasen
Lamkje Lammerts zie: Hoekstra
Lammert Lammerts zie: van der Zee
Lammert Lammerts geb 15 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL, zv Lammert Beerends en Evertje Gerrits
Lammert Lammerts huwt met Catharina Rolink, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762
Lammert Lammerts huwt met Tjietske Fransen, beide van HRL, geproclam; de 6-13 en getrout de 20 jan 1771
Lammertje Lammerts zie: Postma
Lieuwe Lammerts huwt met Ietske Sickes, kind: Antje Lieuwes, ged 25 sep 1742 grote Kerk HRL
Lijsbet Lammerts hg Johannis Freerks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 aug en den 2-9 sep 1742 en getrout den 11 dito; huw reg. N.H. HRL; Johannes Freerks ende L.L. beide van HRL, koomende voor de bruid Lammert Martens desselvs vader, 25 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Aukjen Johannes, ged 28 okt 1756 Westerkerk; kind: Aukjen Johannis, ged 4 nov 1751 Grote Kerk HRL; kind: Freerkje Johannis, ged 6 okt 1748 Westerkerk HRL; kind: Pijtje Johannis, ged 27 okt 1746 Westerkerk HRL
Lijsbet Lammerts huwt met Feyke Sjoerdts, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 nov 1752 en doen ook getrouwdt
Lutske Lammerts huwt met Anne Sapes vd Meulen; BS ovl 1832; kind: Sjoukje Annes, geb 19 mrt 1775, ged 4 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Annes, geb 14 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; Extract uit het register van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den drie en twintigsten feb des Jaars Een duizend zeven honderd drie en zeventig is alhier geb Grietje, waar van Vader is Anna Sapes van der Meulen, en moeder L.L. Afgegeven op den elfden nov Een duizend acht honderd en vijftien
Maike Lammerts Den 27 okt 1689 zijn aan de gemeente toegevoegd met Attestatie Gaatske Rienks huisvrouw van Claes Hendriks van HRL, en M.L. j:d:van HRL. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108 fiche 1)
Maeike Lammerts Roelof Gerrits ende M.L., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder Jan Fokkes, 30 Jan 1745; huwt met Roelof Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert den 31 jan en de 7-14 Februar 1745 doen ook getrouwt; ovl 22 mrt 1788 HRL, oud 62 jaar
Maartje Lammerts huwt met Jan Andries Rutenbach, kind: Lysbeth Jans Rutenbach, geb 9 dec 1790, ged 14 dec 1790 Grote Kerk HRL
Margjen Lammerts zie: Rimkema
Marike Lammerts Beernt Hendriks ende M.L., beyde van HRL, komende weegens de bruyd Jan Jansen, sijnde de aengetroude neef van deselve, 19 Jun 1745; huwt met Beernt Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 jun en den 4 jul 1745 getrouwdt den 11 julij
Minne Lammerts zie: van der Veen
Minne Lammerts woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -2:0 (GAH650)
Neeltje Lammerts zie: Brandius, Sprietsma
Oege Lammerts zie: Pol(le)ma; O.L. en Grietje Cornelis, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL
Oecke Lammerts huwt met Jan Tabes, beide van HRL, geproclameert den 30 Octo:en de 7 en 14 en getrout den 16 nov 1756
Petrus Lammerts zie: Tolsma
Pier Lammerts zie ook: van der Veen; ged 13 apr 1756 Grote Kerk HRL, zv Lammert Jans en Hinke Piers
Pier Lammerts P.L. benefens zyn broer Anne van der Veen en Suster op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 108:0:0 (GAH650)
Reinder Lammerts ovl voor 1830, huwt met Grietje Alberts, kind: Lammert Reinders Mulder geb ...; BS huw 1829
Rinske/Hinke Lammerts zie: Doringa
Rintje Lammerts ovl 30 dec 1809 Sneek, huwt met Hinke Jetzes, in leven werkman, kind: IJtske Leensma, geb 1809 Sneek; BS huw 1831
Roelof Lammerts Uit het Reg. der gedoopte kinderen bij de Hervoremde Gemeente binnen de Stad Hoorn is geëtraheerd, dat Barent waarvan als Vader te Boek Staat R.L. en als Moeder Stijntje Timmer, op den Vijftiende feb des jaars zeventien honderd negen en tagtig is gedoopt. de Burgemeester der Stad Hoorn den 27 ste jun 1800 Zestien
Roelof Lammerts huwt met Martjen Jelles, kind: Antje Roelofs Bos, geb 1773 Eestrum; BS ovl 1849
Sybrand Lammerts ged 16 mrt 1755 Grote Kerk HRL, zv Lammert Sijbrands en Antie Klaassen
Sibren Lammerts ged 11 jul 1758 Grote Kerk HRL, zv Lammert Sijbrens en Antie Klaases; S.L. en Doetje Hotses, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sybren Lammerts huwt met Trijntie Goverts, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 mei en getrout de 2 jun 1765; kind: Lammert Sijbrens, ged 23 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL; kind: Govert Sijbrens, ged 26 jun 1770 Grote Kerk HRL
Sierk Lammerts geb 29 okt 1789, ged 17 nov 1789 Grote Kerk HRL, zv Lammert Johannes en Grietje Jans
Stoffer Lammerts zie: Pijbes
Tetje Lammerts zie: Postma
Tettje Lammerts huwt met Joris Ottes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 20-27 May en den 3 jun en getrouwt den 12 dito 1742 in de Westerkerk; Joris Ottes ende T.L. beide van HRL, vertoonende Joris Hijltjes een schriftelijk versoek van de bruidegom tot ''t aengeeven van desselvs huwelijx geboden, en koomende wegens de bruid Tijte Ruirds desselvs halfbroeder, 19 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Tjietske Lammerts zie: Klumper
Thomas Lammerts Harmen Beernts Blom ende Eeke Jansen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid T.L., 30 Nov 1743; en Antie Pieters Tolsma, beyde Van HRL, huw.aang. 31 dec 1735 HRL; komende voor de bruyd ... ., (niet ingevuld); huw.aang. HRL 1735
Trijntje Lammerts huwt met Gerrit Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 jan 1741 en getrouwt den 5 Februarij; Gerrit Harmens ende T.L. beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs steevader ... ., 14 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL
Walke Lammerts geb 24 feb 1811 HRL, huwt met Sientje van Akkeren op 18 okt 1838 HRL, schoenmakersknecht, zv Lammert Drevis en Aaltje Walkes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1838; geb 24 feb 1811, ged 19 mrt 1811 Grote Kerk HRL, vader als: Lambert Dreyves
Wytse Lammerts burger te Dokkum op 17 nov 1632, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Willem Lammerts huwt met Martjen Tiddes, kind: Jacobus Willems, geb 30 okt 1791, ged 15 nov 1791 Grote Kerk HRL
Willem Lammerts ovl 14 aug 1794 HRL, oud 30 jaar
Willem Lammerts W.L. en Antje Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 jun 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Willem Lammerts van Franequer, huwt met Rigtsie Benjamins, van HRL, geproclameerd de 3-11 en getrout met attestasie de 17 mei 1761; IJede Jurjens ende Rinske Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.L., deszelfs vader, 5 may 1792; ondertrouw HRL; kind: Johannes Willems, geb 30 mrt 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Willems, geb 3 mei 1774, ged 17 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Willems, geb 3 nov 1777, ged 25 nov 1777 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Willems, ged 28 feb 1762 Westerkerk HRL; kind: Benjamin Willems, ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Willems, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL
Wouter Lammerts zie: Huisman
Ytje Lammerts geb 5 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL, dv Lammert Johannes en Grietje Jans
Ytje Lammerts huwt met Albert Beeuwes, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 13 en 20 nov 1740 en doe ook getrouwt; Albert Beeuwes ende Y.L. beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs Claas Jansen Pot, coopman binnen deese Stadt, 5 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL
Yttie Lammerts huwt met Gerrit Fokkes, beide van HRL, geproclameert den 9-16 en getrout den 23 nov 1755
Fokeltje Lammertsma geb 15 nov 1797 Bolsward, ovl 1 nov 1877 HRL, huwt met Lammert Buisman, Rooms Katholiek, dv Jan L. en Harmke vd Linde; BS ovl 1877; bev.reg. HRL 1851 wijk G-139, supp wijk H-276; oud 41 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk H-006; VT1839
Geis Hendriks Lammertsma ovl 1 mrt 1836 Bolsward, huwt met Mettje Meines Trip, laatst te Bolsward BS huw 1838
Harmen Hendriks Lammertsma huwt met Hiltje Durks Kleinsma, wever, wonende te Bolsward, kind: Maaike L, geb 26 mei 1810 Bolsward; BS huw 1833, ovl 1875
Hendrikje Lammertsma geb 7 mrt 1809 Sneek, huwt met IJske Minks, N.H., Vst 8 mei 1858 uit Sneek, A 11 mei 1859 Workum; bev.reg. HRL 1851 supp wijk A-284
Hinke Hendriks Lammertsma ovl 1 feb 1814 Bolsward, huwt met Gabe Wiebrens de Boer; BS huw 1835
Jan Lammertsma huwt met Harmke vd Linde, kind: Fokeltje L, geb 15 nov 1797 Bolsward; BS ovl 1877
Johannes Hendriks Lammertsma ovl 28 mrt 1832 Bolsward, huwt met Leentje Jelles vd Werf, in leven turfdrager te Bolsward, kinderen: Lammert Johannes L, geb 1809 Bolsward, Maaike L, geb 22 dec 1810 Bolsward, Mintke L, geb 1802 Bolsward; BS huw 1832, huw 1837, ovl 1872
Lammert Johannes Lammertsma geb 1809 Bolsward, ovl 23 mei 1832 Maastricht, soldaat bij de eerste compagnie van het derde Bataillon der achtste afdeling Infanterie, zv Johannes L, en Leentje Jelles vd Werf; BS ovl 1832
Maaike Harmens Lammertsma geb 26 mei 1810 Bolsward, ovl 3 aug 1875 HRL, huwt met Tjerk Wybrens Vellinga op 29 aug 1833 HRL, dienstbaar, dv Harmen Hendriks L, en Hiltje Durks Kleinsma; BS huw 1833, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-193; oud 30 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-190; VT1839
Maike Johannes Lammertsma geb 22 dec 1810 Bolsward, ovl 10 jun 1872 HRL, huwt met Pieter Tjeerds Faber op 13 sep 1832 HRL, wonende te Bolsward, N.H., dv Johannes Hendriks L, en Leentje vd Veer, (moet waarschijnlijk zijn: vd Werf); BS huw 1832, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk G-282
Mintje Lammertsma geb 1802 Bolsward, huwt met Hendrik Duyverman op 12 mei 1837 HRL, wonende te HRL, dienstmaagd, dv Johannes Hendriks L, en Leentje Jelles vd Veer, (is waarschijnlijk : vd Werf); BS huw 1837
Tjaltje Lammertsma geb 1802 Bolsward, huwt met Hendrik Minks, Vst 1 jul 1858 uit Sneek, A 11 mei 1859 Workum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-251
Dirk Riemers Lamminga D.R.L. eigenaar van perceel nr. 1976 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 400, huis, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57); id. van percelen nrs. 1981 en 1982 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 400, resp. huis en erf, huis, resp. 198 en 120 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57); id. van percelen nrs. 1981 en 1982 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 400, resp. huis en erf, huis, resp. 198 en 120 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Jacob Lamminga huwt met Pierkje ... , kind: Murk Jacobs L, geb 9 apr 1775 Welsrijp; BS huw 1859
Marijke Riemers Lamminga zie ook: Marike Riemers; geb 20 nov 1809 Almenum, ovl 10 mei 1879 HRL, 1e huwt met Minne Merkelbach op 12 mei 1831 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Lieuwe Alta, (gk), N.H., dv Riemer Jacobs L, en Bieuwkje Dirks vd Woude; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1839, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk H-165; oud 30 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, zilversmidse, wijk C-066; VT1839
Murk Jacobs Lamminga geb 9 apr 1775 Welsrijp, ovl 5 nov 1859 HRL, ongehuwd, rentenier in 1851, N.H., Vst 3 apr 1857 uit Welsrijp, zv Jacob L, en Pierkje ... ; BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-135
Riemer Jacobs Lamminga zie ook: Riemer Jacobs; ovl 23 mrt 1834 Almenum, huwt met Bieuwkje Dirks vd Woude, meester timmerman in 1834, N.H., kinderen: Marijke Riemers, geb 20 nov 1809 Almenum, Jacob Riemers, geb 22 feb 1807 HRL, Jacob, geb 9dec181 HRL, Pierkje Riemers, geb 1 aug 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1807, 1809, 1811 BS huw 1831, huw 1835, ovl 1879
Lampe rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 99:2:0 aan Overhuis & Lampe & Comp. ter zaake geleverde linnen en boeseler, 1 apr 1794, quit no. 2 (GAH1126)
Popkje Romkes Lamring geb 11 mei 1797 Bolsward, ovl 7 mrt 1879 HRL, 1e huwt met Jacob Spaanderman op 15 jun 1826 HRL, huw.afk. 4 en 11 jun 1826 HRL. en Bolsward, wonende te HRL, dienstmeid. 2e huwt met Anne Jans Hiddema op 8 jul 1830 HRL, N.H., dv Romke Poppes L, en Beatrix Wiebrens; BS huw 1826, huw 1830, ovl 1840, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-076; oud 40 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-081; VT1839
Romke Poppes Lamring huwt met Beatrix Wiebrens, wever te Bolsward in 1820, koster vd Gereformeerde Kerk te Bolsward in 1826, kinderen: Wijpkje Romkes, geb 1799 Bolsward, Popkje L, geb 11 mei 1797 Bolsward; BS geb 1820, huw 1826, ovl 1855, ovl 1879
Wiebren Romkes Lamring huwt met Marij Iedes Boor, wonende te Bolsward; BS huw 1844
Wijpkje Romkes Lamring geb 1799 Bolswar, ovl 5 feb 1855 HRL, huwt met Steven Clases de Vries op 23 jan 1820 HRL, huw.afk. 9 en 16 jan 1820, dienstmeid. N.H., dv Romke Poppes L, en Beatrix Wiebrens; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081, wijk G-075, 357, wijk H-241
Dievertje Land ovl voor 1819, huwt met Pier Heideman, echtelieden te Franeker; BS huw 1818
Egbert Land geb 1811 Dokkum, 1e huwt met Antje Sant?e, 2e huwt met Frouwke Stuur, (gk), op 8 okt 1843 HRL, bakker, wonende te HRL, zv Jan Pieter L, en Hijke Egberts BS huw 1843; oud 28 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, brood- en koekbakker, wijk A-037; VT1839
Jan Pieter Land ovl voor 1844, huwt met Hijke Egberts, kind: Egbert L, geb 1811 Dokkum; BS huw 1843
Johan Fredrik Landbeek L.F. Landbeecq ende Aaltje Beernts, beyde van HRL, komende weegens de bruyd Sjouke Ferwerda, 17 Apr 1745; huwt met Aeltje Beernts, beyde van HRL, geproclameert den 19-25 apr en de 2 May getrouw6 den 16 dito 1745
H. van Landbergen Michiel Pieters van Roordahuizum en Ackke Hessels van HRL, en laatst geproclameert 13 nov 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Roordahuizum en aldaar op 4 dec getrouwd volgens terugge ontfangen getuigenis vandaar, 4 dec 1774 getekend H. Lubeley, v. d. m. en H. vL., schooldienaar in Roordahuizum
Willem Teunis Lande huwt met Aaltje Haayes Feenstra, beide van HRL, geproclameert 16, 23 en 30 Novem:en getrout den 7 dec 1755
Beerns Harmens Landina mogelijk ook: Sandina; huwt met Marijke Gerrits Huselaar, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 nov en getrout de 1 dec 1765
Jelle Wytzes Landman ovl voor 1840, huwt met Wiepkje Andries, kind: Trijntje L, geb 1809 Westhem; BS huw 1839, ovl 1873
Rigtje Jeltes Landman ovl 18 mrt 1802 HRL, huwt met Hermanus Anthoons Beuker, in huwelijksakte zoon Anth. Harmens B. geslnm ''Epkes''; BS huw 1823, ovl 1869, BS Franeker huw 1814
Trijntje Landsman geb 1809 Westhem, ovl 5 jun 1873 HRL, huwt met Gerrit de Wit op 17 jan 1839 HRL, wonende te HRL, Rooms Katholiek, dv Jelle Wytzes L, en Wiepkje Andries; BS huw 1839, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk G-125; oud 29 jaar, (geslnm: Landsma), geb Oosthem (!) en wonende te HRL. 1839 wijk F-156; VT1839
Aagje Dirks Landstra huwt met Folkert Nittes op 9 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 9 aug 1795, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795
Gerardus Gerbens Landstra geb 27 may 1790, ged 6 jul 1790 Grote Kerk HRL, zv Gerben Gerbens Landstra en Lysbeth Gerardus Althuisius
Gerhardus Gerbens Landstra geb 1 sep 1788, ged 7 okt 1788 Grote Kerk HRL, zv Gerben Gerbens Landstra en Lysbeth Gerhardus Althuisius
Germen Landstra huwt met Feikje Elsloo, kind: Maria L, geb 14 dec 1789 Wommels; BS ovl 1881
Gerben Gerbens Landstra huwt met Lysbeth Gerhardus Althuisius, kind: Gerhardus Gerbens Landstra, geb 1 sep 1788, ged 7 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Gerbens Landstra, geb 27 may 1790, ged 6 jul 1790 Grote Kerk HRL
Maria Gerbens Landstra geb 14 dec 1789 Wommels, ovl 28 apr 1881 HRL, huwt met Murk Hotzes Ringnalda, N.H., dv Germen L, en Feikje Elsloo; BS ovl 1831; 1881 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-043; oud 49 jaar, geb Hommerts (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-040; VT1839
Fredrik de Lang eigenaar van wijk G-313, gebruiker is Hendrik Bandsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-239, kastelein, 1814. (GAH204)
Frederika Sophia Wilhelmina de Lang huwt met Auke Tuinstra, wonende te HRL. 1824, wonende te Franeker 1815; bsha124hu, huw 1826, ovl 1839, BS Franeker huw 1815
Hendrik Jans de Lang huwt met Hinke Jans Feenstra, schipper, wonende te Hardegarijp 1847; BS ovl 1847
Jacobus de Lang oud 36 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kopersmid. wijk A-072; VT1839
Johan Godfried Lang geb 1780 Stettin, huw.get. bij N. Walgreen en G. Wyma, logementhouder, wonende te HRL, 1815, kastelein en voogd van N.M. Vaas, (gk), geeft huw toestemming en wonende te HRL 1841; BS huw 1815, huw 1841, VT1839; oud 60 jaar, geb Stettin en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk H-239; VT1839; J.G.L. eigenaar van perceel nr. 2032 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 401, huis en erf, 162 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57); id. van perceel nr. 2032 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 401, huis en erf, 162 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Johannes de Lang huwt met Aaltje Gerrits, kind: Martje Johannes de Lang, geb 4 sep 1811, ged 29 sep 1811 Grote Kerk HRL
Martje Johannes de Lang geb 4 sep 1811 HRL, ovl 29 mrt 1815 HRL, dv Johannis dL, en Aaltje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1815; geb 4 sep 1811, ged 29 sep 1811 Grote Kerk HRL, dv Johannes de Lang en Aaltje Gerrits
Pietje Anes de Lang huwt met Pieter Wachter, wonende te Wolvega; BS huw 1844
Susanna Rebecca de Lang ovl 5 sep 1821 Dokkum, huwt met Lolke Gerbens Dijkstra, indertijd echtelieden te Dokkum; BS huw 1828, ovl 1873
Antie de Lange huwt met David Rasjes; BS ovl 1813
Dirk Johannes de Lange ovl sep 1768 onder Almenum, (waarschijnlijk onjuist, want in 1770 wordt er nog een kind geboren), huwt met Wimke Cornelis, kind: Sijtske Dirks dL, geb 1761 Oosterbierum; BS huw 1822; kind: Dirkje Dirks de Lange, ged 21 aug 1770 Grote Kerk HRL; fi-ches dopen Grote Kerk HRL
Dirk Johannes de Lange geb 17 nov 1795 HRL, ovl 17 mrt 1819 HRL, smidsknecht, zv Johannes dL, en Sijke Jurjens; BS ovl 1819
Dirkje Dirks de Lange ged 21 aug 1770 Grote Kerk HRL, dv Dirk de Lange en Wimke Cornelis
Doetje Lange geb 9 jun 1809 Terschelling; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032; oud 30 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk B-044; VT1839
Doetje de Lange geb 1810 Texel, ovl 2 mrt 1873 HRL, huwt met Johannes vd Burg, wonende te HRL. 1861 en winkelierse, dv Pieter dL, (gk), en Jacoba Bouwkengt, (gk) BS ovl 1861, ovl 1873
G. J Lange huwt met Martje Lint; BS geb 1811
Gerrit Johannes de Lange geb 6 jul 1803 HRL, ged 24 jul 1803 HRL, N.H., ovl 1 mei 1836 HRL, ongehuwd, zv Johannes Dirks dL, en Aaltje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1836
Jan Cornelis de Lange geb 1784 ... , huw.get. bij P. IJedes en H. Namles, wonende te HRL, 1811, id. bij D. Dreyer en T.W. de Wit, varensgezel, schoonbroeder bruidegom 1823; BS huw 1811, huw 1823
Johanna Johannes de Lange geb 31 dec 1808 HRL, ovl 31 mei 1813 HRL; wijk D-049, N.H., ged 22 jan 1809 HRL, dv Johannes Dirks dL, en Aaltje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813
Johannes Dirks de Lange geb 1763. ., ovl 3 apr 1812 HRL, huwt met Sijke Jurjens, smidsbaas, ovl wijk D-049, ook huwt met Aaltje Gerrits de Jong op 28 sep 1800 HRL, kinderen: Dirk Johannes dL, geb 17 nov 1795 HRL, Willemke Johannes dL, geb 1789 HRL, Cornelis Johannes, geb 26 okt 1805 HRL, Johanna Johannes dL, geb 31 dec 1808 HRL, Martje Johannes dL, geb 4 sep 1811 HRL, Gerrit Johannes dL, geb 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1808, 1811, BS geb 1811, ovl 1812, ovl 1813, ovl 1815, huw 1816, ovl 1818, ovl 1819, ovl 1836; wed. J. dL. eigenaar en gebruiker van wijk D-049, smederij, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 46:5:0 ter Saeke geleverd ijzerwerk, 31 dec 1810, quit. no. 50 (GAH1142); Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agthondert en twaalf den 3 apr is overleeden J. d. L. oud 49 jaar. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 2 okt 1816
Johannes Pieter de Lange geb 1795 Amsterdam, huwt met Maria Kloppenburg op 21 jul 1822 HRL, huw afk. 23 en 30 jun 1822, wonende te HRL, varensgezel, wonende te HRL. 1823, zv Hartje L, (gk), en Arondina Rutting, (gk), vader ovl Amsterdam 1 okt 181, moeder ovl Amsterdam 2 mrt 1812; BS huw 1822, ovl 1823
Sytske Dirks de Lange zie ook: Sijtske Dirks; geb 1761 Oosterbierum, ovl 30 dec 1829 HRL, 1e huwt met Jan Jansen Bakker, 2e huwt met Arjen Roelofs de Vries op 11 aug 1822 HRL, huw.afk. 28 jul en 4 aug 1822, wonende te HRL, wonende te Franeker in 1815, dv Dirk Johannes dL, en Wimke Cornelis; BS huw 1822, ovl 1829, BS Franeker huw 1815
Willemke Johannes de Lange zie ook: Willemke Johannes; geb 1789 HRL, ovl 16 jul 1818 HRL, ongehuwd, dv Johannes dL, en (Sijke Jurjens); BS ovl 1818
Floris Jeltes Langedijk zie ook: Floris Jeltes; geb 10 jun 1757 HRL, ovl 14 dec 1819 HRL, huwt met ... , vlhs ovlakte met kinderen, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, smidsknecht, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1819; eigenaar van wijk G-159, gebruiker is Hendrik Smith, turfdrager, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-162, smidsknegt, 1814. (GAH204)
Catharina Langen oud 33 jaar, geb Papenburg, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk E-002; VT1839
Sjierk J Langenberg lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:16:0 (GAH650)
Klaas Willems Langendijk zie ook: Gaasterlander; ovl 2 feb 1815 Leeuwarden, huwt met Trijntje Romkes, schipper, kind: Willem Klases L, geb 1811 Leeuwarden, in zijn ovlakte gesln ''Gaasterlander'', maar abus. opgegeven; BS huw 1834
Louise Langendijk geb 1797 Leeuwarden, ovl 27 apr 1845 HRL, ongehuwd, zich toevallig te HRL. bevindende, dv Dirk L, en Sophia Bouwes; BS ovl 1845
Trijntje Thijsens Langendijk ovl 10 aug 1822 Irnsum, huwt met Joseph Klases Spoelstra; BS huw 1837
Willem Klases Langendijk geb 1811 Leeuwarden, huwt met Tjerkje Johannes Gebel, (gk), op 12 jun 1834 HRL, schipper, wonende te HRL, zv Klaas Willems L, en Trijntje Romkes; BS huw 1834, ovl 1847; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-006; VT1839
Fredrik Langenhorst geb 1795 Betterbach, huw.get. bij IJ.M. vd mei en IJ.H. de Roos, huistimmermanbaas, wonende te HRL. 1828, id. bij S. Schoonhof en J.C. Schrage 1842; BS huw 1828, huw 1842, VT1839; oud 44 jaar, geb Betterbech en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk G-048; VT1839
Carel Langepa Otte Jacobs ende Berber Jogchums beide van HRL, komende voor de bruid C.L., 19 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL; C. Langep? en de Janneke Taekes, beide van HRL, huw.aang. 10 jan 1739 HRL, koomende voor de bruit Jan de Reus, mr. chirurgijn; huw.aang. HRL 1739
Teedske Sjoerds Langijs Herman Fredrik Schoonhoff en T.S.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL
Sjoerd Langjus huwt met Atje ... , kind: Teetske Sjoerds L, geb 1786 Exmorra; BS ovl 1849
Teetske Sjoerds Langjus geb 1786 Exmorra, ovl 29 sep 1849 HRL, huwt met Hermanus Fredericus Schoonhoff, dv Sjoerd L, en Atje ... ; BS ovl 1849; oud 53 jaar, geb Exmorra en wonende te HRL. 1839, wijk E-011; VT1839
Baukje Hendriks Lans geb 19 jul 1788, ged 22 jul 1788 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Lans en Akke Paulus
Hendrik Lans H.L., Granadier in de comp. van overste Burmania, en Akke Paulus, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 oct 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Baukje Hendriks Lans, geb 19 jul 1788, ged 22 jul 1788 Grote Kerk HRL
Jan Lansen J.L., soldaat onder de comp. van capt. Evers ende Trijntje Harmens, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Volbrink, goede bekende, 5 apr 1788; ondertrouw HRL
Maria Carolina Lansing Stephanus Reysinger, Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel Blanke ende M.C.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lambertus van den Poll, soldaat onder dezelfde comp, goede bekende, 19 apr 1794; ondertrouw HRL
Hendricus Lansink H.L. ende Tjietske Aukes, beide van HRL, komende wegens de bruid Fokke Gerbens desselfs curator, 10 Jul 1751; huwt met Tjietske Aukes, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 25 jul 1751 en doen ook getrouwd
Hinke Lanstra huwt met Johan Hendrik Heinen, kind: Maria Christina Johans Heinen, geb 24 feb 1797, ged 14 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Lanting Tjerk Nieuwenhuys van deese Stad ende Eva van Maurik van Amsterdam aangegeeven door de procr. L. op Attestatie dat de geboden tot Amsterdam Wettelijk aangetekend waeren, huw.aang. 15 sep 1736 HRL; huw.aang. HRL 1736; de Procr. L. wegens Claas Jansen Nauta als Bruidegom, en Sioukien Jans Swartals Bruit, beyde van Har, huw.aang. 2 feb 1737 HRL, Coram Praeside Crijtenburgh, geeft mits desen desselvs Huwelijks gebo-den aan met versoek van een gebodt in de week, en vertoninge van genoegsame last; huw.aang. HRL 1737
Aafke Kleises Lanting ovl 23 jun 1766, 13 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aafke Romkes Lanting ged 5 jul 1757 Grote Kerk HRL, dv Romke Lanting en Aafke van der Meulen
Aukjen Lanting huwt met de vroedsman Jan Wijngaarden, beyde van HRL, geproclameerd dem 26-28 nov en den 3 desember 1752 en doen ook gerouwdt
Bartel Lanting statsrentemeester in 1730; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 147:0:0 weegens intressen van 4900 gld capitaal teegens 3%: een van 2000, een van 500, een 600, een 1000, een 800 gld capitaal, alle in den jaare 1730 verscheenen, 4 sep 1730. (GAH1060); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gereekent en geslooten in de vergaderinge van de Achtb:Magistr, geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der stad HRL ter presentie van de voogden van ''t Weeshuys. In kennisse der onderschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeningen van den rendant en de subscriptie van mij sectrs op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: Vincent Heinsius, Ulbo Hania, Cornelis Veersma, Abraham van Alema, Wiltetus Jelgersma, Claas van der Brug, B.L., Sijbout Buma, H. Agema, W. Buma, Junius Munter, H. Swerm, Kuyk (?), Sake Sibisma, A. van Idsinga. (GAH1060); Arjen Beerts Wassenaar van Franequer en Cristina Huidekoper van HRL, koomende voor de Bruit en Bruidegom de Rentemr. L. ; huw.aang. HRL 1738
Bartle Romkes Lanting Bartel R.L., ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL, zv Romke Lanting en Aafke Tjebbes van der Meulen; ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 1062:7:0 ter zake het verven van ''t binnenwerk id nieuwe kerk, ord. no. 89, 29 sep 1777. (GAH1060); id. f. 10:10:0 wegens verdiende arbeidslonen van vernissen, verwen etc, ord. no. 127, 21 dec 1775. (GAH1060); ovl 21 jul 1791 HRL, oud 38 jaar; Bertel L. en Johanna Luderts, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; huwt met Ludewij Pieters, kind: Pieter Bartels Lanting, geb 9 nov 1777, ged 11 nov 1777 Grote Kerk; kind: Kleis Bartels Lanting, geb 8 nov 1778, ged 17 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Bartels Lanting, geb 8 may 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: Ludewei Pieters; weesvoogden betalen f. 32:0:0, zijnde gerekent voor die tijd dat de jongste zv wijl: B.L. in leven executeur alhier, inwooninge uit Weeshuis gehat heeft, van de gelden welke door de Executeur Hendrik Smith volgens ''s Magistraats Resolutie, 3 jan 1792 (GAH1124); weesvoogden betalen f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, nopens ''t geen de Executeur Hendrik Smith, volgens ''s Magistraats Resolutie, van desselfs post als Executeur, aan de jongste zv B.L. tot desselfs 18 jaaregen ouderdom moet worden uitgekeerd, verschijnt 22 dec 1795, 27 dec 1795 (GAH1125); id. 31 dec 1793 (GAH1126); id. f. 84:18:0 van primo jan 1795 tot den dag zijner demissie den 2 nov 1795, 10 nov 1795 (GAH1127)
Kornelis Bartels Lanting broer van Romke Lanting ??; geb 8 may 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL, dv Bartel Romkes Lanting en Ludewei Pieters; weesvoogden betalen f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van C.L., 19 nov 1794 (GAH1126); id. f. 15:0:0 als zeilmakersknegt bij Jan Douwes Zeilmaker, 24 nov 1795 (GAH1127); id. f. 20:0:0, (baas niet vermeld), 13 sep 1796 (GAH1128)
Foeke Lanting geb 1806 Welsrijp, ovl 10 jun 1891 HRL, huwt met Klaske Jellema, wonende te Franeker 1891, zv Outger L, en Siebrigje ... ; BS ovl 1891
Johannes Lanting geb 1785 HRL, ovl 14 nov 1835 HRL, huwt met Jeltje Jacobi op 30 mei 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 19 May 1811 voor het Huis der Gemeente 2e afk. 26 May 1811, ondertrouw 15 May 1811, huw.get. bij G.P. Valderpoort en A.J. Stoker, 1820, id. bij D.G. vd Werf en T.J. Elzinga, 1816, id. bij E. Prillevitz en S. Jacobi 1816, id. bij D.D. Reidsma en T.J. de Jong, behuwd broeder bruid. 1815, wonende te Leeuwarden 1811, meester verwer en glasenmaker 1835, zv Pieter L, en Grietje Andringa; BS huw 1811wafk, hu, huw 1815, huw 1816, huw 1820, ovl 1835, ovl 1836; gebruiker van wijk F-165, verwer, eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); J.L. eigenaar van perceel nr. 740 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 402, huis en erf, 160 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 40); id. van perceel nr. 1614 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 402, pakhuis en erf, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Kleis Lanting burgemeester in 1770-1774, ovl voor 1782; K.L. ende Neeltie P. Hibma, de eerste van HRL, ende tweede van Pingjum, koomende voor de Bruidegom en Bruit, des Bruidegoms Broeder Romke Lanting vertoonende Procuratie in der selver, en attestatie van der selver Curator tot consent in deesen, 26 sep 1739; ondertrouw N.H. HRL; ovl 4 mrt 1778, 68 jaar, Regerend Burgemeester, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1597:19:8. Aldus gedaan, gereekend en geslooten in de vergaderinge van de Magistraat, geswooren gmeente en Gecommitteerde vroedschap, beneevens de voogden van ''t Weeshuys. In kennisse derselver handen met die van den rendant, en de subscriptie van mij secretaris den 2 dec 1766. Was getekend: Pieter de Bruin, Hendr. Schaaf, S. Altena, Lammert Hauckema, K.L., Jean Peaux, Andries Wybenga, Lolle Steensma, Albert Osinga, Jane van Slooten, J.D. Toussaint, Hendr. Witterman, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Evert Wiarda, M. van Idsinga. (GAH1096); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1481:12:2. Aldus gedaan etc. Was getekend: Pieter de Bruin, K.L., B. Jelgersma, J.D. Toussaint, Albert Osinga, F. Acronius, Jan Wax, Lammert Hauckema, J. Olivier, Jane van Slooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Ands Wybenga, Evert Wiarda, S. Rienstra. (GAH1097); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1256:0:4. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, L.W. Steensma, Lammert Hauckema, K.L., F. Acronius, Lourens Tabes, Hendr. Witterman, J. Olivier, Claas Dijkstra, Jean Peaux, Andries Wybenga, H. Videlius, Syds Schaaff, Albert Osinga, M. van Idsinga, Syds Schaaff als gelastigde van de rendante wed. P. de Bruin, 15jun768. (GAH1098); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1651:12:10. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, Lammert Hauckema, F. Acronius, L.W. Steensma, Lourens Tabes, Jarig Westra, Sijds Schaaff, B. vd Meulen, K.L., A. Osinga, Hendr. Schaaf, J. Olivier Frederik Hoogland, Sierk Laquaart, M. van Idsinga, 5 dec 1770. (GAH1101); afsluiting weesboek:meerder ontvangen dan uitgegeven f. 582:14:6. Aldus gedaan etc. Was getekend: K.L., Jane van Slooten, B. vd Meulen, F. Acronius, Syds Schaaff, A. Wijngaarden, Hein Mollema, Lammert Hauckema, H.W. van Plettenberg, A. Osinga, B. Jelgersma, Joost Gonggrijp, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi, 2 dec 1772. (GAH1103); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:13:0 wegens geleverde dackpannen tot het Weeshuis, quit. no. 20, 22 nov 1770. (GAH1101); id. f. 8:11:0, quit. no. 19, 18 nov 1771. (GAH1102); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. de Haas, Syds Schaaff, F. Acronius, B. ve Meulen, Sijbout Hoornstra, K.L.F. Kamsma, Sierk Laquaart, Pieter Tetrode, Hein Mollema, P. Couperus, A. Osinga, C. Aardenburg, Johannes Mecima, Klaas Heins, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi, 15 jan 1776. (GAH1106); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. de Haas, B. vd Meulen, Syds Schaaff, K.L., C. Aardenburg, J.H. Olinjus, Sierk Laquaart, Pieter Tetrode, J. van Slooten, J.D. Toussaint, F. Acronius L. Haukema, Sijbout Hoornstra, Klaas Heins, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi, 4 dec 1776. (GAH1107); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. de Haas, K.L., J.H. Olinjus, Sijbout Hoornstra, B. Jelgersma, Pieter Tetrode, Sierk Laquaart, L.W. Steensma, F. Acronius, J.D. Toussaint, P. Couperus, Johannes Mecima, H. de Waart, Pierre Peaux, Hein Mollema, A.J. Conradi, 3 dec 1777. (GAH1108); rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de burgmrK.L. als administrateur vd correspondentiebeurs f. 2500:0:0 terzakr vijf actien id tweede Tontine voor meergem. beurs genegotieerd op de lijven van Frans Tjallingii, P. Lanting, Jan Douwes Zeilmakeren Cornelis D. Zijlstra in de tweede, en ten lijve van Jan Westra id derde classe. 1 jul 1774. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 68:10:0 ter zake geleverde olie, talk etc. tdv de nieuwe kerk, ord. no. 10, 4 jan 1775. (GAH1060); erven ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 9:14:0 voor geleverde dakpannen etc, ord. no. 38, 24 nov 1781. (GAH1112)
Kleis Bartels Lanting ovl 30 jul 1789 HRL, oud 10 jaar; geb 8 nov 1778, ged 17 nov 1778 Grote Kerk HRL, zv Bartel Romkes Lanting en Ludewey Pieters
Leifke Kleisen Lanting obl. 23 jun 1766, 15 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Outger Lanting huwt met Siebrigje ... , kind: Foeke L, geb 1806 Welsrijp; BS ovl 1891
Pieter Lanting Vrijdag den 2 feb 1798; Het Gerechte Extra Ordinaires Vergadert zijnde, wierde voorts na voorgaand ontbod in ''s Gerechts Vergadering den Commissaris P: L. ernstig onder het oog gebragt, waarom hij het Gerecht niet had geinformeerd, doen onlangs Eile Faber met zijn gekogt Trekschip, als Schipper na Leeuwarden was gevaaren, zonder dat hij daar toe door het Gerechte was aangesteld of geapprobeerd, en verders hem gelast de Praesident te informeeren wanneer Faber Weeder onderneemt of tendeert om te vaaren ten einde, om in dien gevalle Verder Werde gedisponeerd naar behooren. (GAH43); Donderdag den 15 mrt 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, is aan P.L., als Commissaris van de Trekscheepen, geaccordeert om agt daagen buiten de Stad te moogen gaan, en zijn Zoon onder toeverzigt van een bekwaam Vertrouwd Persoon zijne Post te moogen laaten Waarneemen. (GAH43); Maandag den 2 apr 1798; Het Gerechte der Stad HRL ordrs Vergadert zijnde, werd bij het Gerechte der Stad HRL in aanmerking genoomen, dat den Burger P.L., Commissaris der Trekscheepen alhier door het Committ? der Marine in ''s Hage is benoemd en aangesteld tot Eikmeester, bij het departement de Marine, in het voormaalig gewest Friesland; - dezelve dus van Weegens het Committ? de Marine een favorabele post bekoomen hebbende, en wel van dien aard waar door hij dikwels in de onvermijdelijke noodzaakelijkheid zal Werden gebragt van zijne post als Commissaris der Trekscheepen in ''t geheel niet, of niet na behooren te kunnen waarneemen, behalven dat het na sustenue van het Gerechte Strijdig is, dat iemand van weegens het Committ? de Marine een Post zal bedienen en te gelijk een voor de Stad Waarneemen, en dus twee gansch Verschillende Verbintenissen moet aangaan, heeft het Gerechte uit Consideratie van dien, na rijpe deliberatie goedgevonden den Burger P.L. door het aanneemen der post bij het departement de Marine van zijne post als Commissaris der Trekscheepen, vervallen te verklaaren, zoo dezelve daar van Vervallen verklaard word bij deezen, zullende derzelve gedagte post egter tegens het ordinair Tractament moeten blijven waarneemen tot Pmo may dezes jaars. en zal Extract deezes aan hem werden gesuppediteerd tot zijn naricht. (GAH43)
Pieter Lanting weesvoogden betalen f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van Claas Reins en P.L., 12 aug 1794 (GAH1126); id. f. 49:0:0 door de weesjongens Claas Reins en P.L. bij de huistimmerman Jan Broers verdiend, 3 feb 1801 (GAH1133)
Pieter Lanting woont in 7e quartier, huisno. 161, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, 1 may 1803, may 1804. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Lanting mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; weesvoogden bet f. 67:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verkogte 45 vragten kley aan P.L., 10 feb 1784. (GAH1115); gebruiker van wijk E-055, ijkmeester, eigenaar en medegebruiker is Coert Duman wed., 1814. (GAH204)
Pieter Bartels Lanting geb 9 nov 1777, ged 11 nov 1777 Grote Kerk HRL, zv Bartel Romkes Lanting en Ludewij Pieters
Pieter Kleises Lanting geb 11 dec 1749 HRL, ovl 12 jun 1821 HRL, huwt met Grietje Andringa, gepensioneerde van het Rijk, kind: Johannes L, geb 1785 HRL; BS geb en ovl 1821, ovl 1835; P.L. van HRL, en Grietje Andringa van Franeker, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 may 1783 HRL, en zijn op vertoond getuigenis getrouwd ten zelfden dage; rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de burgmr K. Lanting als administrateur vd correspondentiebeurs f. 2500:0:0 terzake vijf actien id tweede Tontine voor meergem. beurs genegotieerd op de lijven van Frans Tjallingii, P.L., Jan Douwes Zeilmaker en Cornelis D. Zijlstra in de tweede, en ten lijve van Jan Westra id derde classe. 1 jul 1774. (GAH1060); Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0 capitaal, 2e tontine, no. 14, 2e classe, 5%, Januar. 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060):id. f. 25:0:0, Januar 1778. (GAH1060); id. 1e tontine, no. 14, 3e classe, 4 1/2%, may 1776: f. 22:13:8. (GAH1060); id. f. 23:3:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 23:7:8, may 1778. (GAH1060)
Rinske Romkes Lanting R. Romulus L., ged 5 okt 1745 Grote Kerk HRL, dv Romulus Lantingh en Aefke Tjebbes van der Meulen; ged 16 dec 1749 Grote Kerk HRL, dv Romke Lantingh en Aefke Tjebbes van der Meulen; geb 19 nov 1749 HRL, ovl 24 dec 1823 HRL, huwt met Jelle Ages Agema; BS ovl 1823, ovl 1850, ovl 1852, ovl 1855; Jelle Agema en R.L., beide van HRL, zijnde geproclameert den 27 en 28 jun en 4 jul 1773 HRL, hebbende met consent van den Agtbaaren Magistraat een voorstel in de week gehad en toen getrouwt; kind: Age Jelles Agema, geb 18 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Romke Jelles Agema, geb 9 feb 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jelles Agema, geb 4 feb 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jelles Agema, geb 4 mrt 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Bartel Jelles Agema, geb 5 dec 1784, ged 26 dec 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Jelles Agema, geb 28 apr 1787, ged 13 may 1787 Grote Kerk HRL; kind: Simon Jelles Agema, geb 27 may 1790, ged 13 jun 1790 Grote Kerk HRL
Romke Lanting broer van Cornelis Lanting ??; weesvoogden betalen f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verdiende loon van R.L., 11 aug 1795 (GAH1127); rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 8:5:0 aan Cornelis D. Zijlstra weegens een doodkist voor R.L., 12 jan 1796, quit. no. 5 (GAH1128)
Titia Lanting ovl 16 sep 1727 HRL, old 70 jaeren
Albert Lantinga huwt met Antje ... , kind: Johannes L, geb 1806 HRL; BS ovl 1831
Aukje Reins Lantinga geb 9 mei 1778 Bolsward, ovl 18 okt 1868 HRL, huwt met Petrus Peaux, Vst 8 okt 1859 uit Heerenveen, N.H., wonende te HRL. 1824, ovl wijk E-048, dv Rein L, en Itske Lantinga; BS ovl 1824; 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-287; oud 61 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-048; VT1839
Grietje Pieters Lantinga geb 1774, doet overlijdensaangifte van Hendrik Hein; BS ovl 1811
Itske Lantinga huwt met Rein Lantinga; BS ovl 1868
Johannes Lantinga geb 1806 HRL, ovl 24 jan 1831 Groningen garnisoensziekenzaal, fuselier bij het depot der achtste afdeeling Infanterie, zv Albert L, en Antje ... ; BS ovl 1831
Rein Lantinga huwt met Itske Lantinga, kind: Aukje Reins L, geb 9 mei 1778 Bolsward; BS ovl 1868
Sybren Lantinga huwt met Trijntje Willems Visser, koopman, wonende te Franeker, kind: Trijntje Sijbrens L, geb 1801 Franeker; BS Franeker huw 1817
Trijntje Sybrens Lantinga geb 1801 Franeker, huwt met IJpe Sjierks Plantinga op 24 aug 1817 Franeker, wonende te Franeker, dv Sijbren L, en Trijntje Willems Visser; bs fr1817 huwelijken
Bartel Cleys Lantingh Ten overstaan van de burgemeesters B.C.L. en Jan Huyff en sekretaris Dr. Dominico Wringer werd op 2 jan 1667 de nagelaten boedel van Tjerk Hiddes de Vries ge?nventariseerd. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Cleis Lantingh huwt met Aukkien IJsselstein op 24 jan 1669 Midlum, wijnkoper te HRL. 1683, apotecar te HRL. 1669, 10 mrt 1786 ''Antie Ekes weduwe van Jan Feikes Iselstein voor d''ene helfte ende Feico Iselstein, med. doctor te Leeuwarden, Eco Iselstein, dorpsrechter aen. Apr. elx voor haar selve ende Ebeltie Iselstein huisvrouw van Daam Bartouts tot Ferwert wonende sampt Cleis Lantingh apotecaris te HRL, vader en wettige voorstander van sijn minderjarige kinderen bij Auckjen Iselstein in echte verweckt tesamen kinderen en erfgenamen van Jan Feikes Iselstein voor de andere helft, overgedragen aen de Edele hooggeb Heer Jhr Willem van Haren''; gen. Dokter
Romke Bartele Lantingh R.L. ende Aefke Tjibbes van der Meulen, beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaen door de bruidegom selfs met vertoninge van schriftelijk verklaringe van des selfs moeders en des bruids curators consent en toestemminge in deesen met versoek van een gebodt in de Week, 7 May 1745; huwt met Aefke Tjebbes van der Meulen, beyde van HRL, geproclameert 9, 11 en 16 May 1745 en doen ook getrouwt; Claas Nauta en Antje Pieters, beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de procr L. met procuratie, 8 Feb 1744; kind: Aafke Romkes Lanting, ged 5 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Romkes Lantingh, ged 16 dec 1749 Grote Kerk HRL; kind: Tjebben Romkes Lantingh, ged 16 may 1747 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Romulus Lantingh, ged 5 okt 1745 Grote Kerk HRL; Eewert Wiarda van Stavoren ende Broertje Alefs van der Meulen van HRL, sijnde de aengevinge gedaen door proc. A.L. met vertooninge van genoegsaeme procuratie, met versoek van een gebod in de Week, 23 dec 1746; Dirk Claesen ende Hiske Bottes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd R.L. bij procuratie, 4 Feb 1747; Symon Willems ende Aukjen Joosten, beide van HRL, zijnde aengegeeven door proc. L. met verklaring van de vruidegom en bruid. 30 Nov 1748; Sijds Altena, ontvanger van het geestelijk comptoir en Wijnhandelaer tot Franeker ende Juffer Janke Nollides van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door proc. R.L. met vertooninge van ''s bruids moeders consent in deesen, en versoek van een gebodt in de Week, 29 May 1750; Kleis Lanting ende Neeltie P. Hibma, de eerste van HRL, ende tweede van Pingjum, koomende voor de Bruidegom en Bruit, des Bruidegoms Broeder R.L. vertoonende Procuratie in der selver, en attestatie van der selver Curator tot consent in deesen, 26 sep 1739; ondertrouw N.H. HRL; Robertus van Dalsen van HRL. ende Eva Braak van HRL, koomende voor de Bruidegom en Bruit de procr. R.L. als daar toe schriftelijk gelast, en vertoonde het consent van wederzijtse ouders met een gebod in de week, 18 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Bartel Romkes Lanting, ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL
Tjebbe Romkes Lantingh ged 16 may 1747 Grote Kerk HRL, zv Romke Lantingh en Aefke Tjebbes
Pieter Laquaart woont in 5e quartier, huisno. 7, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, 1 may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); met Sierk Laquaart op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 700:0:0 (GAH650); woont met Sierk Laquaart in 5e quartier, links:. -13:0, rechts: . -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sierk Laquaart medevoogd in 1771-1776; afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 607:2:2. Aldus gedaan, gereekend en geslooten op den Raadhuyse binnen HRL. In kennisse de hand van den rendant, beneevens de verteekeningen van de Heeren daartoe gecommitteerd, mitsgaeders de voogden van ''t Weeshuys, en de subscriptie van mij secretaris den 2 dec 1769. Was getekend: Albartus de Haas, C. Aardenburg, Jane van Slooten, Hendr. Schaaf, L.W. Steensma, Lammert Hauckema, B. Jelgersma, Jarig Westra, Syds Schaaff, S.L., Jean Peaux, Lourens Tabes, Magnus van Arssen, Hein Mollema, M. van Idsinga. (GAH1100); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgeveven f. 1651:12:10. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, Lammert Hauckema, F. Acronius, L.W. Steensma, Lourens Tabes, Jarig Westra, K. Lanting, Hein Mollema, Sijds Schaaff, B. vd Meulen, A. Osinga, Hendr. Schaaf, J. Olivier, Frederik Hoogland, S.L., M. van Idsinga, 5 dec 1770 (GAH1101); afsluiting weesboek: aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, L.W. Steensma, F. Acronius, Jane van Slooten, Pierre Peaux, Hendr. Schaaf, Menno Tuininga, S.L., Hein Mollema, J.D. Toussaint, A. Osinga, Lammert Hauckema, B. Jelgersma, Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, M. van Idsinga, 4 dec 1771. (GAH1102); afsluiting weesboek:meerder ontvangen dan uitgegeven f. 582:14:6. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albs de Haas, K. Lanting, Jane van Slooten, B. vd Meulen, F. Acronius, Syds Schaaff, A. Wijngaarden, Hein Mollema, Lammert Hauckema, H.W. van Plettenberg, A. Osinga, Joost Gonggrijp, B. Jelgersma, Sjoerd T. Schrik, S.L., A.J. Conradi, 2 dec 1772. (GAH1103); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 767:15:2. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albs de Haas, Syds Schaaff, H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, F. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, P. Couperus, B. vd Meulen, Jane van Slooten, Sijbout Hoornstra, F. Kamsma, Sjoerd T. Schrik, S.L., A.J. Conradi, 1 dec 1773. (GAH1104); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:13:0 ter saeke 59 1/2 el broek streept f. 8 stuivers de el, quit. no. 1, 9 apr 1771. (GAH1102); id. f. 24:11:0 ter saeke 53 el geleverd bontgoed, quit. no. 15, 16 nov 1771. (GAH1102) id. f. 55:12:0 tot vergoeding van kosten en uitgaeven om magtig te worden een geheim van ''t genesen van quaad seer en ''t verdrijven van weegluisen, quit. no. 17, 8 nov 1771. (GAH1102); id. f. 8:14:0 wegens gedaene uitschot voor eenige biebels, quit. no. 4, 14 jul 1772. (GAH1103); id. f. 25:3:0 tot restitutie van cossten gevallen bi de installatie van de binnenvader en moeder en schoolmeester, quit. no. 4, 26 mei 1772. (GAH1103); id. f. 66:18:0 voor geleverd bont en broekstreep, quit. no. 2, 7feb17 73. (GAH1104); id. f. 28:0:0 tot betaeling van gedaene uitgaev voor kousen etc, ord. no. 2, 19 apr 1774. (GAH1105); id. f. 33:7:0 wegens verschoten strijkgelden en verdere onkosten aangaende de Weshuisvijever, ord. no. 24, 17 nov 1774. (GAH1105); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. de Haas, Syds Schaaf, B. vd Meulen, Suhbout hoornstra, K. Lamring, F. Kamsma, S.L., Pieter Tetrode, Hein Mollema, P. Couperus, A. Osinga, Klaas Heins, C. Aardenburg, Johannes Mecima, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi 15 jan 1776. (GAH1106); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:8:0 voor verschootene penningen voor 568 pond kaas, ord. no. 1, 5 mrt 1776. (GAH1107); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. de Haas, B. vd Meulen, Syds Schaaff, K. Lanting, C. Aardenburg, J.H. Olinjus, S.L., Pieter Tetrode, J. van Slooten, J.D. Toussaint, F. Acronius, Sijbout Hoornstra, L. Hauckema, Klaas Heins, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi, 4 dec 1776. (GAH1107); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. de Haas, Klaas Lanting, J.H. Olinjus, Sijbout Hoornstra, B. Jelgersma, Pieter Tetrode, S.L., L.W. Steensma, F. Acronius, J.D. Toussaint, P. Couperus, Johannes Mecima, H. de Waart, Pierre Peaux, Hein Mollema, A.J. Conradi, 3 dec 1777. (GAH1108); ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 386:2:0 tot betaeling van 10/23 ste gedeelte in ''t verbouwen vd schuur te Witmaersom door Symon Joukes gebruikt, ord. no. 10, 23 jun 1778. (GAH1109); afsluiting weesboek: meeder ontvang bedraagt f. 558:1:10. Aldus gedaan, gerekend etc. Was getekend: A. de Haas, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. Acronius, J. Tamboeser, Sjoerd T. Schrik, S.L., J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, Bosscha, Klaas Heins, Joost Gonggrijp, Hein Mollema, A.J. Conradi. 3 feb 1779. (GAH1109); woont in 5e quartier, huisno. 7, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, 1 may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); met Pieter Laquaart op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 700:0:0 (GAH650); woont met Pieter Laquaart in 5e quartier, links:. -13:0, rechts: . -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Allardus Laquert tot HRL., voor een sesde part, Jan Croese tot HRL voor een sesde part, Eduardus Nauta tot HRL. voor een sesde part, Teye Pieters Erven voor een vierde part, Jan Wybrens wed. voor vyf vier-en-twintigste parten, en Wybren Jans Nauta voor een vier-en-twintigste part, eigenaars van plaats 31 te Ternaard, Westdongeradeel, Bodes Harkes is meyer; bron: Cohieren der stemmen 1728
Jentje Jacobs Larooy ovl voor 1860, huwt met Geertje Odolphi; BS ovl 1859
Antony Laros huwt met Klaaske Joukes, kind: Dirkje Antonys Laros, geb 16 okt 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL
Dina Laros huwt met Jacob Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Dirkje Antonys Laros geb 16 okt 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL, dv Antony Laros en Klaaske Joukes
Akke Lases zie ook: de Haan; huwt met Pier Jelles, kind: Laas Piers, geb 18 aug 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL
Johannes Lases zie: Spannenburg
Rinske Lases zie: Spannenburg
Simon Lases zie: Posthuma
Styntie Lases ovl 16 mrt 1695, 59 jaar, Echtg. van Pieter van Buiten, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Anna Maria Lassebene ?? huwt met Johan Philip Meynts op 24 aug 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Hendrijck Jansen van Lassel ook met de naam: van Hassel; ovl 30 sep 1652, 79 jaar, Silversmidt, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Brigitte Marie de Latere geb 1792 Ostende, Belgi?, huwt met Douwe Jans, wonende te Ostende, 1e huw.afk. zondag 14 apr 1811 voor het huis der gemeente, 2e afk. 21 apr 1811, ondertrouw 10 apr 1811, dv Jean Baptiste, (gk), en Isabella Olivier, (gk); BS huwafk. 1811
Anthonia Lats geb 1775 ... , dot overlijdensaangifte van Willemke Iedes; BS ovl 1811
Bernardus Leonardus Latter Berardus L.L. ende Janneke Jans, beyde tot HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Oene Fokkes, 12 Jul 1749; huwt met Janneke Jans, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 jul 1749 en ook getrouwdt
Gerritje Pieters Lauenaar geb 6 sep 1782, ged 15 okt 1782 Grote Kerk HRL, dv Pieter Pieters Lauenaar en Janke Jetses Sanstra
Johannes Lauer ovl voor 1812; zie ook: Louwers; huwt met Anna Gerrits Westerbaan op 8 sep 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 6 sep 1795; huw Grote Kerk HRL 1795, BS geb 1811; wed. J.L. gebruiker van wijk F-170, eigenaar en medegebruiker is Simon J. v. d. Hoek, sjouwer, 1814. (GAH204)
Auckje Lauks geb 23 sep 1772, ged 27 okt 1772 Grote Kerk HRL, dv Johan Pieter Lauks en Sjoukje Jansen
Johan Pieter Lauks huwt met Sjoukje Jansen, kind: Auckje Lauks, geb 23 sep 1772, ged 27 okt 1772 Grote Kerk HRL
Douwe Laurens geb 2 jun 1790, ged 22 jun 1790 Grote Kerk HRL, zv Laurens Douwes en Grietje Jans
Frouwkjen Laurens geb 8 mei 1773, ged 8 jun 1773 Grote Kerk HRL, dv Laurens Ruurdts en Aaltje Bakels
Helena Laurens huwt met Berent Werndels, kind: Adriaantje Berents, geb 3 dec 1778, ged 29 dec 1778 Grote Kerk HRL
Hendrik Laurens zie: de Boer, van Varel
Joannes Laurens zie: Nak
Pieter Laurens LAURENS (1814), LOUWRENS, (1814, 1853)
Trijntje Laurens ged, samen met Maaike Sakes, 26 apr 1748 Grote Kerk HRL, jonge dogters in ''t Burger weeshuis
Hanssen Laurent geb 1782 HRL, ovl 27 okt 1811 hospitaal te Duinkerken, Framkrijk, matroos bij het bataillon de Gardinage van de Keizerlijke Marine, ovl van 1811 pas in 1829 ingeschreven in de Burg. Stand; BS ovl 1829
Petrus Laurenze geb 1753 Kessel, Dld, ovl 25 dec 1831 HRL, huwt met Geertje Hankes op 7 nov 1824 HRL, huw.afk. 24 en 31 okt 1824, wonende te HRL, zv Antonie L, (gk) en Joanna derrix, (gk); BS huw 1824, ovl 1831
Aafke Cornelis Lautenbach geb 9 jul 1799 HRL, ged 25 aug 1799 HRL, ovl 19 aug 1842 HRL, huwt met Broer Wopkes Kleinvogel op 3 nov 1836 HRL, naaister, dv Cornelis Dirks L, en Trijntje Cornelis Beidschat; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1836, ovl 1842, ovl 1850; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-123; VT1839
Antje Lautenbach geb 15 dec 1803 HRL, ged 31 jan 1804 HRL, N.H., dv Cornelis L, en Trijntje Beidsgat; dopen Grote Kerk HRL 1804
Baukje Cornelis Lautenbach geb 3 sep 1801 HRL, ged 20 sep 1801, N.H., ovl 10 aug 1879 HRL, huwt met Hendrik Alberts Sluik op 8 jun 1826 HRL, huw.afk. 28 mei en 4 jun 1826, dv Cornelis L, en Trijntje Cornelis Beidschat; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, ovl 1879; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-019; VT1839
Corneelis Lautenbach C.L. ende Janke Jans, beide van HRL, komende weegens de bruid Teeke Stephanus, 5 Feb 1746; huwt met Janke Jans, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 Febru en getroudt de 22 dito 1746; kind: Jan Cornelis Lautenbach, ged 27 okt 1750 Grote Kerk HRL; kind: Goitje Corneelis Loutenbach, ged 16 jul 1748 Westerkerk HRL
Kornelis Kornelis Lautenbach geb 18 aug 1795 ... , ovl 11 mrt 1818 HRL, huw.get. bij D. Lautenbach en A. Merkelbach, bakkersknecht te Leeuwarden, broeder bruidegom, 1816, ongehuwd, zv Cornelis L, en Trijntje Beidschat; BS huw 1816, ovl 1818; geb 18 aug 1795, ged 1 sep 1795 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Lautenbach en Trijntje Beidschat
Cornelis Dirks Lautenbach geb 1765 HRL, ovl 3 okt 1826 HRL, huwt met Trijntje Cornelis Beidschat kinderen: Dirk L, geb 1792 HRL, Aafke Cornelis L, geb 9 jul 1799 HRL, Grietje Cornelis L, geb 1794 HRL, Cornelis L, geb 18 aug 1795 ... , Antje L, geb 15 dec 1803 HRL, Baukje L, geb 3 sep 1801 HRL, huw getuige bij H. van Beemen en T. van Arum, meester schoenmaker, oom bruidegom, 1813, id. bij T. Sjoerds en B. Wopkes, 1811, id. bij J. Steenveld en H. Couperus, neef bruid. 1814, id. bij R. Beidschat en T.Y. de Groot, oom bruidegom 114, aanspreker in 1814, zv Dirk L, en Aafke Harmens; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1804, BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, ovl 1818, ovl 1826, ovl 1834, ovl 1842, ovl 1845; eigenaar en gebruiker van wijk D-023, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Johannes Stuf en S.C. Reidsma, van wijk G-245, tuin 1814. (GAH204); C. Dirks L. ende Trijntje Cornelis Beitschat, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Jan Beitschat, 4 apr 1789; ondertrouw HRL; Jan Everts Bouwknegt ende Neeltje Gerrijts Spitske, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.L., goede bekende, 8 may 1790; ondertrouw HRL; woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 5:12:0; in hetzelfde boek vermeld met: f. 6:12:0 (GAH650); kind: Dirk Cornelis Lautenbach, geb 18 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Cornelis Lautenbach, geb 4 feb 1794, ged 23 feb 1794 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Kornelis Lautenbach, geb 18 aug 1795, ged 1 sep 1795 Grote Kerk HRL; Maandag den 30 Sept 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Wijders beslooten, aan het departementaal Bestuur van de Eems in te Zenden, navolgende missive. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Ingevolge UWl:aanschrijvinge van den 23 deezer, Koomen Wij UWl: hier neevens op te geeven, de naamen van alzoodaanige Perzoonen, Welke Halstarrig Weigeren de Waapenen ter bewaaringe van inwendige rust, en order, op te Vatten te Weeten Matthijs Ouwendag, mr Hoedemaaker, IJege Visser, Castelein, C.L., mr Schoenmaker, Hendrik Swaal, Coopman, Jan Visser, Stads Tamboer ten einde UWl: daarvan Kennisse aan het Uitvoerend Bewind Kunnen geeven, opdat met dezelve Perzoonen Kan Werden gehandelt, overeenkomstig UWl: aanschrijvinge; Daar Gijl:ons, in UWe missive van den 27 Augt 1799 hebt gelieven te melden, dat Gijl:omtrent het employ, van de Gewapende Burgers tot het Waarneemen van Guarnisoensdienst te Leeuwarden, een besluit van het uitvoerend bewind hat ontvangen, dat de Raad der Gemeente daar voor moest blijven Zorgen, tot dat op eene voor-dragt deswegens door gemelde Bewind, aan het Vertegenwoordigend Ligchaam gedaan, Zou Zijn gedisponeerd, en UWl:niet twijffelende, of daaromtrent Zoude favorabel, door het Vertegenwoordigend Ligchaam gedisponeerd Werden. Wijders dat UWl Copia van onze missive aan het uitvoerend Bewind had gesonden en ons van het resultaat daar van, Zoud informeeren, Zoo neemen Wij reverentelijk de Vrijheid UWl. door deesen te vragen, of door dat Susject, bij het Vertegenwoordigend Ligchaam is gedisponeerd, Zoo Jaa, dat Gijl:alsdan aan ons gelieft Kennisse te doen toeKoomen, hoe die dispositie is gevallen, de Wijl Wij daar na Zeer verlangende Zijn, al Zoo bij Continuatie van onze Gewapende Burgers Guarnisoensdienst moeten doen. Waaraan Wij rede aan vrij notabele Summa besteed hebben, en onse financien uitgeput Zijnde, niet meer toelaaten dergelijke Verschotten te doen, Wij verzoeken hierop Spoedig met UWl:antwoord vereert te mogen Worden. HRL, 30 sep 1799, Ao. 5. (GAH45); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen 4 dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenten; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerkin deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te Verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZen Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2de Quartier: H. van Schonenburg x C.L. ; 3de Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas; 4e Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries; 5e Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen; 6e Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, Alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennis te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 2de Quartier: f. 51:6:14, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45); Wij Ondergetekenden Albartus Rasschen, Eerste Commis ter Secretarij en C.L., Mr. Schoenmaker, beide Woonachtig te HRL Verklaren hier mede ten vollen Overtuigd te Zijn dat Pieter Jentjes van Ruiten, Echtgenoot van Gatske Visser, in de maand mrt des afgelopen Jaars is Overleden te Oostwolde. HRL den 3 Jan: 1815; erven C.D.L. eigenaars van perceel nr. 506 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 403, huis en erf, 198 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Dirk Lautenbach woont in 7e quartier, huisno. 161, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, 1 may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 30:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4-; . jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Dirk Lautenbach ovl voor 1815; zie ook: Johannes Jans; voogden bet f. 21:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 7 maenten verdiende loon door Albert Wiegers bi D.L. verdiend, 12 mei 1773 versch. (GAH1104); id. f. 30:0:0 aan dito sijnde de verdiende loon van Johannes Hoffius, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 44:0:0, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 45:0:0 als schoenmakersknecht bij D.L., 23 mej 1778. (GAH1109); id. f. 36:0:0 door Hendrik Geerts (mogelijk dezelfde als Hendrik Gerrits), bij D.L. verdiend, 20 jun 1779. (GAH1110); id. f. 55:0:0 voor verdiend loon van Hendrik Gerrits (mog. dezelfde als Hendrik Geerts) als schoenmakersknecht bij D.L., 15 jun 1781/(GAH1112) wed. D.L. gebruiker van wijk E-235, medegebruiker is Jetse Lens wed., eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 47:10:0 van de weesvoogden ter zaake 2 Jaar huur van Jacob Jelles, werkende als schoen makersknegt bij D.L., 30 nov 1801 (GAH1133)
Dirk Cornelis Lautenbach geb 1792 HRL, ovl 15 nov 1845 HRL, huwt met Alegonda Markelbach op 3 nov 1816 HRL, huw.afk. 20 en 27 okt 1816, marktmeester in 1845, huw getuige bij J. Riewald en I. Heemstra, meester bakker, 1820, id. bij H.A. Sluik en B.C. Lautenbach, broeder bruid 1826, id. bij M. Merkelbach en A.C. Bakker, behuwd broeder bruidegom, 1828, zv Cornelis L, en Trijntje Beidschat; BS huw 1816, huw 1820, huw 1826, huw 1828, ovl 1845; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-015; VT1839; geb 18 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Lautenbach en Trijntje Beytschat; D.C. Loutenbach eigenaar van perceel nr. 507 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 404, huis en erf, 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Dirk Kornelis Lautenbach ovl voor 1821, huwt met Baukje Pieters Baarda; BS ovl 1820; D.K.L. en Baukje Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 21 mrt naastvolgende
Dirk Cornelis Lautenbach huwt met Aafke Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mei 1764, kind: Cornelis Dirks L, geb 1765 HRL; huw.reg. N.H. HRL. 1764, BS ovl 1826; kind: Pieter Dirks Lautenbag, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Dirks Lautenbach, ged 16 mei 1771 Grote Kerk HRL
Geertje Cornelis Lautenbach geb 1794 HRL, ovl 19 aug 1834 HRL, huwt met Pieter Buisman op 21 mei 1820 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1820, dv Cornelis L, en Trijntje Beidschat; BS huw 1820, ovl 1834, ovl 1858; geb 4 feb 1794, ged 23 feb 1794 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Lautenbach en Trijntje Beidschat
Jan Cornelis Lautenbach ged 27 okt 1750 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Lautenbach en Janke Jans
Klaaske Lautenbach geb 1804 Berlikum, ovl 15 jul 1881 HRL, huwt met Jacob van Zandbergen, wonende te HRL. 1879, dv ... , en Antje Simons Kramer; BS ovl 1879; 1881 overlijdens
Liskje Douwes Lautenbach huwt met Hendrik Popkes Vriesema; BS ovl 1886
Wytske Cornelis Lautenbach huwt met Cornelis Coenraads Bontekoe, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 mei 1768 in de Westerkerk; kind: Coenraad Kornelis Bontekoe, geb 18 sep 1774, ged 6 okt 1774 Grote Kerk HRL
Pieter Dirks Lautenbag ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis Lautenbag, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Maria Lauwerens ged 20 may 1753 Grote Kerk HRL, dv Lauwerens Durcks en Meinouw Sijbrens
Sytske Lauwrens huwt met Hendrik Foppes, kind: Foppe Hendriks, geb 24 jul 1792, ged 9 aug 1792 Grote Kerk HRL
Sjoukje Lauwrens geb 31 jul 1792, ged 14 aug 1792 Grote Kerk HRL, dv Lauwrens Douwes en Grietje Jans
Jan Pieters Lavegoe J.P.L. en Klaaske Alberts, beide van HRL, zijnde laatst geproclameert 3 oct 1773 HRL
Bruin Piebes Laverman ovl voor 1845, huwt met Teetske Pieters Steenstra; BS huw 1844
Evert Piebes Laverman huwt met Tjetske Willems Miedema, wonende te Huizum; BS huw 1839
Rinske Laverman geb 20 sep 1800 Leeuwarden, Vst dec 1850 uit Leeuwarden, A dec 1850 Leeuwarden (naar haar man), gedetineerd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-206
Bauke Lazes huwt met Janke ... , kind: Akke Baukes Hartenberg, geb 1773 Sneek; BS huw 1844
Johannes Leborias zie: Heymeyer
Johanna Johannes Lechner geb 11 aug 1782, ged 27 aug 1782 Grote Kerk HRL, dv Johannes Lechner en Elizabeth Tjallings
Johannes Lechner zie ook: Lickener en Leechner; huwt met Elizabeth Tjallings, kind: Johanna Johannes Lechner, geb 11 aug 1782, ged 27 aug 1782 Grote Kerk HRL
Aletta Ledeboer geb 25 feb 1808 Siddeburen/Hellum, ovl 9 mrt 1882 HRL, huwt met Cornelis Harmens op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1827 HRL, N.H., dv Abraham L, (gk), en Frederica Charlotte Louise Vester; BS geb 1827, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-048; oud 31 jaar, geb Hellum, Gr, wonende te HRL. 1839, wijk E-045; VT1839
Corneliske Ledeboer geb 1810 Oud-Beyerland, ovl 31 okt 1841 Hrl, huwt met Douwe Jans Zeilmaker op 12 jun 1828 HRL, huw.afk. 1 en 8 jun 1828, wonende te HRL, dv Abraham L, (gk), en Frederica C.L. Verster, (gk); BS huw 1828, ovl 1841 1847 overlijdens; oud 29 jaar, geb Oud-Beyerland en wonende te HRL. 1839, wijk A-018; VT 1839
Anna M Ledel oud 38 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, winkelbedrijf, wijk C-053; VT1839
Helena C Ledel oud 34 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk C-053; VT1839
Jean Leeber geb.02 aug 1798 HRL, inschrijfnummer 306, 2de Garderegiment grenadiers te voet; Chateau de Vincennes, Fr
Willem Pieters van der Leef geb 1763 ... , huw.get. bij D.B. de Jong en P.H. Tigchelaar, wonende te Almenum; BS huw 1814
Leefman M Leefman oud 49 jaar, geb Jever, Dld, en wonende te HRL. 1839, godgeleerde onderwijzer, wijk F-138; VT1839
Mozes Leefmans oud 29 jaar, geb Norden, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-138; VT1839
Antje Jelles Leefsma ovl 28 jun 1693, 30 jaar min 8 dagen, huisvrouw van Jacob Romkes Braam, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Petronella Bonnes Leefsma geb 1740 HRL, ovl 2 dec 1813 HRL, huwt met Bernardus Koelman, verkoopt een huis in 1802, ovl wijk F-146; BS ovl 1813;
Tjietske Bonnes Leefsma geb 1744 HRL, ovl 5 feb 1814 HRL; wijk F-144; BS ovl 1814; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Gerrit Willems Leeksma begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; ovl 12 feb 1796 HRL, huwt met Tjietske van Beemen, kinderen: Willem L, geb 1784 HRL, Tjalkje L, geb 1796 HRL, Hiltje Gerrijts L, geb 1792 HRL; BS huw 1813, huw 1822, ovl 1835, ovl 1839; begraven Groot Kerkhof, regel 23, nr. 53; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; G.L. en Tjitske van Beemen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hiltje Gerrits Leeksma, geb 26 feb 1787, ged 18 mrt 1787 Grote Kerk HRL, moeder als: T. Hendriks v. B. ; kind: Hendrik Gerrits Leeksma, geb 3 feb 1789, ged 3 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Gerrits Leeksma, geb 11 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Talkje Gerrits Leeksma, geb 20 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Tjijtske v. B. ; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Gerrits Leeksma geb 11 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Willems Leeksma en Tjitske Hendriks
Hendrik Gerrits Leeksma geb.03 feb 1789 HRL, inschrijfnummer 3492, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; geb 3 feb 1789, ged 3 mrt 1789 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Willems Leeksma en Tjitske van Beemen
Herman Gerrard Leeksma geb 10 dec 1790 HRL, inschrijfnummer 1886, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Hiltje Gerrits Leeksma geb 1787 HRL, huwt met Gerardus Baukes Komst op 30 dec 1813 HRL, huw afk. 5 en 12 dec 1813 HRL. en 19 en 26 dec 1813 Leeuwarden, dienstmaagd, wonende te HRL. 1813, dv Gerrit Willems L, en Tjietske van Beemen BS huw 1813; geb 26 feb 1787, ged 18 mrt 1787 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Willems Leeksma en Tjietske Hendriks van Beemen
Tjalkje Leeksma geb 1796 HRL, ovl 11 aug 1835 HRL, huwt met Jan Boomsma op 23 mrt 1823 HRL, huw.afk. 9 en 16 mrt 1823, dienstmeid. dv Gerrit Willems L, en Tjietske van Beemen; BS huw 1823, ovl 1835; geb 20 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Willems Leeksma en Tjijtske van Beemen
Tjietske Leeksma geb 1810 ... , ovl 27 dec 1816 HRL, zv Willem L, en Hinke Boonstra; BS ovl 1816
Willem Leeksma geb 1784 HRL, ovl 29 aug 1839 HRL, 1e huwt met Hinke Boonstra op 10 jun 1810 HRL, 2e huwt met Martje Prins op 3 feb 1822 HRL, huw.afk. 13 en 20 jan 1822, stokersknecht in 1839, huw.get. bij L.E. Haarsma en F. Cornelis, schoenmaker, 1816, id. bij J. Boomsma en T. Leeksma, broeder bruid. huw 1823, kind: Tjietske L, geb 1810 ... , zv Gerrit Willems L, en Tjietske van Beemen; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, huw 1822, huw 1823, ovl 1839; gebruiker van wijk D-145, schoenmakersknegt, eigenaar is Anske Stallinga, 1814. (GAH204); W.L. en Hinke Thomas Boonstra, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL
Coenraad Oeges Leeman geb 1774 HRL, ovl 20 mei 1829 HRL, huwt met Dieuwke Johannes Pottinga op 28 dec 1815 HRL, huw.afk. 17 en 24 dec 1815, varensgezel, zv Oege Jans en Nantje Jans; BS huw 1815, ovl 1829, ovl 1837; C.O.L. en Dieuwke Johannes Pottinga, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL
Jantje Oeges Leeman geb 1771 HRL, ovl 2 aug 1828 HRL, huwt met Barend Martens van Hoften, koopvrouw, dv Oege L, en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1828, ovl 1854
Klaas Leeman oud 30 jaar, geb Harderwijk en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk D-040; VT1839
Oege Jans Leeman zie ook: Oege Jans; hm ... , kind: Jantje Oeges L, geb 1771 HRL; BS ovl 1828
Kornelia Leemans geb 4 okt 1772, ged 12 nov 1772 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Gerardus Leemans en Hendrikje Wouters Schipper
Hendrik Gerardus Leemans huwt met Hendrikje Wolters Schipper, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 nov en getrout de 3 dec 1769; kind: Kornelia Leemans, geb 4 okt 1772, ged 12 nov 1772 Grote Kerk HRL, moeder als: H. Wouters S. ; kind: Keunigje Hendriks Lemans, geb 8 okt 1775, ged 7 nov 1775 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Hendriks Lemans, ged 3 apr 1770 Grote Kerk HRL
Gerardus Leembeek huwt met Truike Lodewijks, kind: Gerrit, geb 1800 Leeuwarden; BS ovl 1855
Gerardus Leembeek geb 1800 Leeuwarden, ovl 26 feb 1855 HRL, huwt met Maria Snijders, (gk), justitiedienaar in 1851, N.H., huw.get. bij L.J. Bars? en M.J. van Kampen, (gk), 1842; dv Gerardus L, en Truike Lodewijks; BS huw 1842, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-070
Johannes Luitgerus Leembeek huwt met Tekela G. Rolmans op 24 jun 1787 HRL; mil. huw Geref. gemeente HRL; J.L.L., soldaat onder de compagnie van capitein Panneboeter, en Tekela G. Rolmans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Bernardus Leemkoel geb 1797 HRL, ovl 1 jan 1844 HRL, huwt met Geertruida Arends Wennekes op 9 aug 1818 HRL, huw.afk. 26 jul en 2 aug 1818, koopman in 1844 en zoutbrander in 1833, zv Frans Willems L, en Trijntje Alberts Brevink; BS huw 1818, ovl 1833, ovl 1844; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-015; VT1839
Elisabeth Leemkoel ovl voor 1835, huwt met Johan Georg Coenraad Leers; BS ovl 1834; Georg Coenraad Leer en Elisabeth F. Leemkoel, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door proc. Smith 30 apr 1808; ondertrouw HRL
Frans Willems Leemkoel geb 1749 Emsdetten, Westfalen, Dld, ovl 10 aug 1833 HRL, huwt met Trijntje Alberts Beuving/Brevink, huw.get. bij H. Rinkes en IJ. Mols, 1811, id. bij B. Drost en M. de Haan, koopman, oom bruidegom, wonende te HRL. 1812, id. bij J.J. Panbakker en A.H. Kamp, 1813, id. bij P. Rozinga en A.J. de Vries, 1814; bsha181ge, hu, huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1833, ovl 1844; eigenaar van wijk A-186, gebruiker is Klaas Wiebes van Klaarbergen, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk D-064, zoutkeet ''de Valk'', gebruiker is Anth. ter deus, keetknegt, 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk D-066, pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-226, gebruiker is Jasper Ramaker, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-227, pakhuis, gebruiker is Jan Galama, 1814. (GAH204); id. van wijk F-038, gebruiker is Abel P. v. d. Hout, schoenlapper, 1814. (GAH204); id. van wijk G-047, tapperij van J. van Dongen, 1814. (GAH204); id. van wijk G-048, brouwerij, gebruiker is Jan van Dongen, 1814. (GAH204); F.W.L. en Janke Douwes, beide van HRL, en laatst geoproclameert 4 jun 1775 HRL, en getrouwd 5 jun 1775, zijnde 2de Pinksterdag; woont in 5e quartier, huisno. 27, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, 1 may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 50:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 55:8:0 ter Saeke geleverde winkelwaeren, 31 dec 1810, quit. no. 44 (GAH1142); id. f. 86:0:0, 28 aug 1809, quit. no. 44 (GAH1141); id. f. 51:3:0, 30 dec 1809, quit. no. 65 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van F.L., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 60:5:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:9:0 ter Saeke 1/4 Ton Siroop, 19 may 1806, quit. no. 39 (GAH1138); id. f. 44:1:0 voor geleverde 235 pond Siroop, 18 sep 1806, quit. no. 59 (GAH1138); id. f. 24:0:0 voor geleverde Siroop, 31 dec 1806, quit. no. 77 (GAH1138); Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten heeft goedgevonden en geresolveerd, gelijk goedvind en geresolveerd word bij deezen in de eerste plaats te inheereeren, ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de uitkeering der Collecteurs genoomen voorts aan te stellen tot Collecteurs van may 1798 tot may (geen jaartal vermeld): Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, F.L. van ''t Bestiaal Lands en Stads Weegen, Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen, Petrus Janson van de Lands Waag, Cornelis Folkersma van de Oude Stads Wijnen verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder, Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de vijf Specien, Sikke Wijnalda van het Passagiegeld als mede van ''t Klein Zegil en van de vijf Specien van ''t 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8 ste quartier en Buitenbuurt, de Secretarije de 40 ste en 56 ste penning, beneffens de belasting op de Rijtuigen, alles onder Expresse Conditie en bepaalinge dat dezelve zullen moeten Borge stellen tot volkoomen Contentement, van de Raad der Gemeente; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Bestiaal, Turf, en Brandhout, de Waag, zullen moeten doen, den eed, volgens ''t Formulier, staande in ''s Lands Lijst, Dat de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen en ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren: Johannes Rinsma f. 100:0:0, Sikke Wijnalda f. 80:0:0, F.L. f. 30:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0, dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, de Summa van f. 200:0:0, dat Evert Akkringa zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen f. 130:0:0, dat Cornelis Folkersma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder de Summa van f. 140:0:0, dat deeze drie laatstgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren. (GAH44); F.W.L. eigenaar van perceel nr. 64 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 405, huis en erf, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 751, 751A, 752 en 753 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 405, resp. pakhuis en erf, huis, huis, zoutfabriek en huis, resp. 178, 32, 12 en 380 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 26, 15, 9 en 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); is van percelen nrs. 1067-1070 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 405, resp. huis ene rf, stal, stal, huis en erf, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 36, 45 en 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1540 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 405, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); Maandag den 30 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgegevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: Jan de Boer van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van May 1799 tot May 1802; Jan de Boer van de Laakenen en Tabak van May 1799 tot May 1802; Tamme de Witt van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van May 1799 tot May 1802. en tot Collecteurs voor een Jaar van may 1799 tot May 1800: Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; F.L. van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; Petrus Janson van de Lands Waag; Cornelis Folkertsma van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; Sikke Wijnalda van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst; Dat Jan de Boer voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens; Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens; Dat Tamme de Witt, als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens; Dat Jan de Boer daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, Tamme de Witt als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0; Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: Johannes Rinsma, als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, F.L. als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0 -; Dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0; Dat Evert Ackringa, zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0 -; Dat Cornelis Folkertsma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0; Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44); id. eigenaar van perceel nr. 2102 te HRL, weiland, woonplaats HRL, legger nr. 405, weiland, 7430 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); F.K. eigenaar van perceel nr. 536 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 222, weiland, 12980 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110)
Johanna van de Leemput oud 32 jaar, geb den Bosch en wonende te HRL. 1839, wijk G-046; VT1839
Ybeltie Leemsma oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-204; VT1839
Wybe Jochems van der Leen zie ook W.J. Feenstra; huwt met Berendje Molenaar, turfschipper in 1811, kind: Aukje Wybes, geb 18 okt 1811 HRL; BS geb 1811, ovl 1812
Gerrit Leenbeek oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, justitiedienaar, wijk F-134; VT1839
Jan Tammes Leenburg ovl voor 1859, huwt met Grietje Boeserooy; BS ovl 1858
Aafke Leenderts ovl voor 1818, huwt met Albert Knol, in leven echtelieden te Terschelling; BS huw 1817; den derde der Maand okt Zeventien hondert en drie en Zeventig is ged Jan, zv Albert Jansen Knol en A.L., als doopgetuige Staat aangetekent Trijntje Cristiaans Huisvrouw van Cornelis Liuwes. Burgemeester te Terschelling den 7 mrt 1817
Anke Leenderts zie: Popta
Antje Leenderts zie: Buisman
Antie Leenderts huwt met Paulus Nauta; BS ovl 1899
Baukje Leenderts zie: Stelwagen
Kornelia Leenderts geb 2 mrt 1779, ged 16 mrt 1779 Grote Kerk HRL, dv Leendert Kornelis en Aaltje Hendriks
Kornelis Leenderts geb 28 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL, zv Leendert Kornelis en Aaltje Hendriks; Cornelis L., ged 20 aug 1771 Grote Kerk HRL, zv Leendert Cornelis en Aaltje Hendriks
Evert Leenderts bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 75:0:0 voor 3 pondematen greidland, 2 1/2 pondematen dito en 1 1/2 pondematen bouwland onder Midlum aan de Halle, nos. 22 en 24, 1784. (GAH1115); id. 1 jun 1785. (GAH1117) id. 2 jun 1786. (GAH1118); id. 5 jun 1787. (GAH1119); id. 16 may 1788, nu nos. 23 en 24. (GAH1120); id. 20 may 1789. (GAH1121); id. 27 may 1790, 2/5 jaar. (GAH1122); id. 25 may 1791, 3/5 jaar. (GAH1123); id. nu nos. 22 en 24, 1782. (GAH1113); id. 1783. (GAH1114); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); id. nu nos. 23 en 24, 4/5 jaar, 25 may 1792 (GAH1124); id. 24 may 1793 (GAH1125); id. 26 may 1794 (GAH1126); id. 20 mei 1795 (GAH1127); id. 19 may 1796 (GAH1128); id. f. 37:10:0 over dito, een half jaar Geschenk wegens de prolongatie der huurjaaren, voor 5 jaar, 1 may 1792 (GAH1124)
Fedde Leenderts zie: Buisman
Feikjen Leenderts zie ook: Stuff; ged 29 apr 1762 Westerkerk HRL, dv Leendert Johannes en Aafke Thomas; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Aaltie Saekes, f. 364:0:0 als linnenaaister op 26 ordonnantien van primo jan tot ultimo dec 1810 (GAH1142); id. 12 dec 1809 (GAH1141)
Gerrit Leenderts zie: Buisman
Gerrit Leenderts de rendant brengt voor uytgave zodanige gelden als door dezelve op ordonn. van de weesvoogden betaalt heeft: anno 1767 den 8 xber aan G.L. f. 33:0:0 voor 4 lopen grauwe orten, quit. no. 1. (GAH1098)
Hendrik Leenderts geb 10 jan 1774, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL, zv Leendert Kornelis en Aaltje Hendriks
Hendrik Leenderts Lijkle Reydses ende Sjeuke Hendriks, beyde van HRL, koomende voor de bruyd haar vaeder H.L., 5 Mrt 1746
Hendrikje Leenderts geb 1785 HRL, huwt met Sjouke Gerrits Tichelaar op 11 mei 1815 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, dv Leendert Cornelis en Aaltje Hendriks; BS huw 1815; geb 1 apr 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, dv Leendert Cornelis en Aaltje Hendriks; de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede, op het getuigenis van Wybe Luitjes Westerbaan en Cornelis van der Form, werklieden ter deezer Steede woonagtig, dat Sjouke Gerrijts en H.L. meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeven en onvermogend zijn, ter bekostiging van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden, heb ik deeze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt ll. No. 13, afgegeven om te strekken naar behoren. HRL den 18 apr 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar een duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Eerste apr is Geboren Hendrikje dv Leendert Cornelis en Aaltje Hendriks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRLden 24 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en certificaat van onvermogen behoren tot de Huwelijks acte van Sjouke Gerrits Tichelaar en H.L. dato 11 May 1815 op Fol. 27 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Hinke Leenderts zie: Buisman
Jan Leenderts zie ook: Buisman; huwt met Antie Dirks, kind: Sijbrigie Jans, ged 15 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: Leendert Jans, ged 3 jan 1764 Grote Kerk HRL
Johannes Leenderts zie: Hut, Stuf
Johannes Leenderts J.L., Havenmeester, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te HRL; J.L., oud negen en vijftig Jaren, oud-Buitenschipper, dog thans Havenmeester, wonende te HRL, is verzocht een overlijden te bevestigen van Klaas Doedes ten behoeve van het huwelijk van Gesina Harmens Mulder
Johannes Leenderts lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Johannes Leenderts huwt met Antje Martens; zie aldaar
Leendert Leenderts zie: Buisman
Leendert Leenderts Rein Jans ende Sioukjen Alberts, beide van HRL, huw.aang. 20 sep 1738 HRL, koomende voor de Bruit L.L. ; huw.aang. HRL 1738
Maartje Leenderts huwt met Jetse Jans, beide van HRL, geproclam; de 26 August en de 2-9 en getrout de 16 7 ber (= september) 1770
Pieter Leenderts zie: Roorda
Simontje Leenderts huwt met Geert Heeres, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jun 1760; ovl 10 okt 1791 HRL, oud 52 jaar; kind: Gerben Geerts, geb 25 nov 1774, ged 8 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Geerts, ged 27 sep 1763 Grote Kerk HRL, moeder als Sjmontie Leederts; kind: Heere Geerts, ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Leendert Geerts, ged 8 dec 1767 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Geerts, ged 26 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, vader als G. Herres
Thomas Leenderts zie ook: Stuff; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Aafke Thomas, kind: Thomas Leenderts, ged 6 dec 1764 Westerkerk HRL
Thomas Leenderts ovl voor 1815; wed. T.L. gebruiker van wijk C-039, eigenaar en medegebruiker F. Dubblinga, schipper, 1814. (GAH204)
Thomas Leenderts begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 22; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Tjeerd Leenderts ged 7 aug 1742 Grote Kerk HRL, zv Leendert Lujtjens en Joukjen Tjerd
Trijntje Leenderts geb 1 feb 1776, ged 13 feb 1776 Grote Kerk HRL, dv Leendert Kornelis en Aaltje Hendriks
Trijntje Leenderts ovl 10 dec 1804 HRL, oud 20 jaar
Trijntie Leenderts van Leeuwarden, huwt met Jordaan Overeem, soldaat onder de Compie van de Capitein Severijn tot HRL, geproclameerd de 21-28 okt en de 4 en getrout met Attestasie den 23 nov 1770
Jan Leenerds huwt met Marijke Melles, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout de 31 mei 1761; kind: Leendert Jans, ged 18 jul 1769 Grote Kerk HRL
Berber Leeners huwt met Claas Jacobs, kind: Doetje Claases, ged 30 okt 1742 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Claases, ged 12 apr 1740 Grote Kerk HRL
Sicco Leenert zie: Popta
Freerk Leenerts ged 24 aug 1769 Westerkerk HRL, zv Leenert Joannes en Aafke Thomas
Joannes Leenerts huwt met Aafke Thomas, kind: Joannes Leenerts, ged 20 okt 1757 Westerkerk HRL
Anne Leeninga geb 1759 Makkum, ovl 27 apr 1819 HRL, huwt met Pietje Kooistra, kind: Dirk, geb 1797 Leeuwarden, vlgs ovlakte wednr; BS ovl 1819; 1858 overlijdens
Dirk Annes Leeninga geb 1797 Leeuwarden, ovl 28 nov 1858 HRL, huwt met Fenne Willems Mulder op 11 okt 1827 HRL, huw.afk. 30 sep en 7 okt 1827 HRL, wonende te HRL, sjouwerman in 1858, Chr. Afges., zv Anne L, en Pietje Kooistra; BS huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-071, 143, 216; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-156; VT1839
Grytie Arjens Leennert huwt met Tjeerd Tjeerds de Jong, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 jul 1754 in de Westerkerk
Anna Leensma begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Pieter Leenderts Roordema en A. Cristina L., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 15 mei 1774 HRL, en toen getrouwt
Eise Freerks Leensma eigenaar en gebruiker van wijk G-190, schoenmaker, 1814. (GAH204)
Jetske Hendriks Leensma geb 27 apr 1801 HRL, ged 19 mei 1801 HRL, ovl 4 aug 1874 HRL, huwt met Sijtse Gerrits Krijl op 4 aug 1825 HRL, huw.afk. 24 apr en 1 mei 1825 N.H., turfmeetster in 1851, dv Hendrik Jetses L, en Jenne Jans; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1837, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-232, wijk G-032, 151, wijk H-057; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tonster, wijk E-194; VT1839
Ytske Leensma geb 1809 Sneek, huwt met Jarig Tjebbes deinum op 19 mei 1831 HRL, komt van Sneek, dv Rintje Lammerts en Hinke Jetzes; BS huw 1831
Geert Hendriks Leenstra geb 1811 Franeker, huwt met Jetske Christoffels de Haas op 26 okt 1843 HRL, bakker, wonende te HRL, zv Hendrik Geerts L, en Hiltje Jacobs de Vries; BS huw 1843; oud 28 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-007; VT1839
Hendrik Geerts Leenstra huwt met Hiltje Jacobs de Vries, kind: Geert Hendriks L, geb 1811 Franeker, bakker, wonende te Workum; BS huw 1843
Pieter Leenstra huwt met Catharina ... , kind; Ruurd, geb 1797 Sneek; BS ovl 1859
Ruurd Leenstra geb 1797 Sneek, ovl 24 feb 1859 HRL, huwt met Ruurdje Fortein, werkman in 1859, wever in 1851, N.H., zv Pieter L, en Catharina ... ; BS geb en ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-120, wijk F-309, 315; oud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, slakkebakker, wijk E-188 VT1839
Jan Leer geb 8 mrt 1811 HRL, zv Anna Margaretha Weidema; BS geb 1811
Salomon Isaacs van Leer huwt met Jantje Moses op 2 jun 1805 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1805
Tjeerd Jans van Leer ovl voor 1842, huwt met Akke Bootsma en Trientje Clases, kind: IJbeltje vL, geb 8 okt 1810 Franeker; BS huw 1841, ovl 1867
Ybeltje van Leer geb 8 okt 1810 Franeker, ovl 26 jan 1867 HRL, huwt met Pieter Hamers, (gk) op 8 dec 1841 HRL, winkelierse in 1867, ovl wijk D-056, dv Tjeerd Jans vL, en Trientje Clases; BS huw 1841, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk D-063
Coenraad Leers eigenaar en gebruiker van wijk E-010, koopman, 1814. (GAH204)
Francisucs Leers geb 9 mrt 1811 HRL, zv Johan Georg Coenraad L, en Anna vd Werf; BS geb 1811
G.C. /Johan Georg Coenraad Leers geb 1783 Ahaus, Pruissen, Dld, ovl 22 jun 1834 HRL, 1e huwt met Elizabeth Leemkoel, 2e huwt met Anna vd Werf, 3e huwt met Saske Dirks op 8 okt 1820 HRL; huw.afk. 3 en 10 sep 1820, wonende te HRL, koopman in 1834, doet overlijdensaangifte van Margreta delgrosso in 1811, huw.get. bij D.L. Tolsma en M.J. Bootsma, wonende te HRL, 1818, kind: Fransciscus L, geb 9 mrt 1811 HRL, zv Hendrik Joseph L, (gk), en Geertruida Francisca L, (gk); BS geb en huw 1811, huw 1818, huw 1820, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk E-239, pakhuis, 1814. (GAH204); Georg Coenraad L. en Elisabeth F. Leemkoel, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door proc. Smith 30 apr 1808; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk E-239, pakhuis, 1814. (GAH204); G.C.L. en Anna Johannes van der Werf, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL
Hiltje Pieters Leertouwer geb 1792 Drachten, ovl 15 dec 1847 HRL, huwt met Pier Pieters dekker op 4 dec 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1828, dienstmeid. wonende te HRL, dv Pieter Fokkes en Hinke Freerks; BS huw 1828, ovl 1847; oud 41 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, wijk C-174; VT1839
Pieter Fokkes Leertouwer ovl 7 sprokkelmaand 1810 IJlst, huwt met Hinke Freerks, kinderen: Hiltje, geb 1792 Drachten, Aafke Pieters, geb 1790 Drachten, leerloyer te Drachten in 1810; BS huw 1820, huw 1828, ovl 1844, ovl 1847
Anna Baarents de Leeuw huwt met Evert Arents, beide van HRL, geproclameerd f. 1:8:15 en getrout de 23 mrt 1761
Arjen de Leeuw gebruiker van wijk H-196, molenknegt, eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204)
Baarent de Leeuw B. dL., soldaat, ende Mettje Theunis, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Oene Fokkes desselfs oom, 8 Mrt 1749; huwt met Mettje Theunis, beyde van HRL, geproclameerd 7, 16 en 23 mrt en den 31 dito 1749 getrouwdt
Foekje Beerendts de Leeuw Bonifacius van der Hellk, sergeant int 2e Bataillon van ''t Regiment van generaal Major Baron Bentinck, in guarnisoen te Leeuwarden, en F.B. dL. van HRL, laatst geproclameerd 19 jun 1774 HRL, en op dato dezes 10 jul 1774 getrouwd, na vertoonde adtestatie van Leeuwarden, getekend H. Mentes, Eccles:. en T. van Kooten, Coster
Gerben Andries de Leeuw G.A. d. L., werkman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Akte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Teunis Bos, werkman, wonende te HRL. (Ondertekend als Gerbrandus d. L. ); Gerbrandus d. L., geb 1790 ... , huwt met Margaretha Harmens op 26 nov 1812 HRL, huw.afk. 1 en 8 nov 1812 HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis zv Jan dL, en Hijke Bolta; BS huw 1812; gebruiker van wijk F-175, medegebruiker is Hendrik Eebeles, sjouwer, eigenaar is T.S. Stephanij erven, 1814. (GAH204)
Jan de Leeuw geb 1762 ... , ovl 21 jan 1812 HRL, huwt met Hieke/IJke Gerbrandus Bolta ovl wijk A-198, kantoorbediende, kinderen: Petronella dL, geb 22 jan 1796 HRL, Regnerus dL, geb 16 feb 1804 HRL, Gerbrandsu dL, geb 1790 ... ; BS huw 1812, ovl 1864, ovl 1873; J. Sibrands dL. en Hijke Gerbrands Bolta, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 may 1785 HRL, en zijn den 16 daaraanvolgende getreouwd
Jo?L Simons de Leeuw geb 1809 Steenwijk, huw.get. bij A.A. Speyer en F. Berends, (gk), slager, wonende te HRL 1842; BS huw 1842, VT1839; oud 31 jaar, geb Steenwijk en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk E-110; VT1839
Judik S. de Leeuw oud 71 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk F-216; VT1839
Petronella Agatha de Leeuw geb 22 jan 1796 HRL, ovl 14 apr 1864 HRL, 1e huwt met Rienk Dirks Wetzens op 22 aug 1824 HRL, huw.afk. 8 en 15 aug 1824, 2e huwt met Rein Bijlsma, 3e huwt met Frederik Hoogterp, Rooms Katholiek, Vst mei 1860 uit Leeuwarden, ovl wijk H-224, dv Jan dL, en Hieke Bolta; BS huw 1824, ovl 1826, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-266
Regnerus de Leeuw geb 16 feb 1804 HRL, ovl 22 feb 1873 HRL, huwt met Ertje Klazes Kamstra werkman, Rooms Katholiek, zv Jan dL, en IJke Gerbrandus Bolta; BS ovl 1862, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk H-002; nr. 1072, geb 16 feb 1804, Roomsch, aangekomen 9 mei 1852 van Leeuwarden, ontslagen 24 apr 1857, domicilie van onderhoud is HRL; (Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans 1834-1859)
Ybeltje de Leeuw Haebert Stoks en IJ. dL., beide van HRL, hebben op den 22 jul 1781 HRL; hunne laatste afkondiging gehad, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Allard Hendriks van Leeuwen ovl 17 nov 1802 HRL, huwt met Baukje Uilkes, kinderen: Uilke, geb 1799 HRL, Froukje Allerts vL, geb 1786 HRL, Jantje Allerts vL, geb 1793 HRL, Hendrik Allerts vL, geb 1786 HRL, Adriaantje Allards, geb 1792 HRL, in leven meester verver te HRL; BS ovl 1813; 1828 hu, ovl 1831, ovl 1848, BS Franeker huw 1829, ovl 1840
Eeuwe Lieuwes van Leeuwen E.L. v. L., deurwaarder, oud vier en Zestig Jaar, wonende te Beetsterzwaag, vreemd, en geene bloed nog aangehuwde Vrienden, Welke verklaarde Zeer Wel te kennen Wytske Luitsens de Jong, dienstmaagd, wonende te HRL
Froukje Allerts van Leeuwen geb 1786 HRL, ovl 16 apr 1831 HRL, huwt met Anne Barts vd Werf op 14 mei 1826 Franeker, dienstmeid. wonende te Franeker 1826, dv Allert Hendriks vL, en (Baukje Uilkes); BS ovl 1831; 1848 overlijdens, BS Franeker huw 1826
Hendrik Allerts van Leeuwen geb 1786 HRL, ovl 22 mei 1840 Franeker, huwt met Margaretha Jans Formstra, verver en wonende te Franeker, zv Allert Hendriks vL, en Baukje Uilkes; BS Franeker ovl 1840
Jantje Allerts van Leeuwen geb 1793 HRL, huwt met Johannes Christoffels Kroeger op 30 aug 1829 te Franeker, dienstmeid en wonende te Franeker, dv Allert Hendriks vL, en Baukje Uilkes; BS Franeker huw 1829
Petronella van Leeuwen ovl 9 jul 1788 HRL, oud 46 jaar
Uilke van Leeuwen geb 1799 HRL, ovl 3 feb 1848 HRL, huwt met Sophia Johannes Godthelp op 20 nov 1828 HRL, huw.afk. 9 en 16 nov 1828, huisschilder, zv Allard Hendriks vL, en Baukje Uilkes; BS huw 1828, ovl 1848; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huisschilder, wijk G-054; VT1839
Catharina Joekes Leeuwkema geb 1796 Franeker, ovl 8 feb 1825 HRL, huwt met Sipke Folkerts Draaisma op 9 jun 1822 HRL, huw.afk. 26 mei en 2 jun 1822, wonende te HRL, dv Joeke L, en Betje Hilles; BS huw 1822, ovl 1825, ovl 1830
Joeke Leeuwkema ook als: Joeke Leeuwkes; ovl na 1821, huwt met Betje Hilles, kind: Catharina Joekes L, geb 1796 Franeker; BS huw 1822; Joeke Leeuwkes van Franeker ende Bettje Huilles van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lammert Dirks, de schoonbroeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; J.L. van Franeker en Betje Hilles van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 may 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
B Leeve/Leewe Willem Andries Hubert, Luitenant in het Regiment van LuitenantGeneraal B.L., ende Emmetje Fokkes van Essta, beyde tot HRL, sijnde de aengevinge gedaen door de proc. B. Dreyer bij schriftelijke procuratie, met een gebodt in de Week, 28 Sep 1748; Willem Andreas Hubert, luitenant in het Regiment van sijn exelentie van de Heer Luitenant-Generaal B.L., en Emmetie Fokkes van Esta, beyde tot HRL, geproclameerd den 29 sep en den 1-6 okt 1748 en doen ook getrouwdt; Matthijs Roomersheim, soldaat in de Compie van majoor O.J. Albarda, in het Regiment van Generaal Luitenant B.L., thans guarnisoen houdende tot HRL, en Geeske Geerts meede ten voors: steede, koomende weegens de bruyd Arent Lammerts, soldaat onder de Compie van het bovengemelde Regiment en Compie, 9 Nov 1748; Fredrik Jans, soldaat onder de Compie van Capr. Suur in ''t Regiment B.L. in guarnisoen tot HRL, en Antje Hotses van voors: stadt, komende weegens de bruid Jacob Hettes, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van de commanderende officier van de Compagnie de Luitenant L. Fledderus, 4 Jan 1749; Johan Jurgen Pienge, soldaat onder de Compie van Collonel Lentelo in het Regiment van de Generaal Lt. B.L. tot HRL, ende Tjieschkje Douwes van Midlum, koomende weegens de bruid Jan Andries desselfs oom, vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van de commanderende officier van voorgemelde Compie, 11 Jan 1749 ; Hiddo van Gennip, Sous Luitenant in ''t Regiment van Generaal Luitenant L., in guarnisoen tot HRL, ende Aletta Catharina Bosman van Zalt-Bommel, sijnde de aengeevinge gedaan door R.J. de Swart met vertooninge van schriftelijke verklaeringe van de Kerkenraad van Zalt-Bommel dat de huwelijxproclamatien aldaer op den 30e Oct laatst waeren aengegeeven, met versoek van een gebodt in de Week, 8 Nov 1749; Joannes Reinier Steins Bisschop, Luitenant in ''t Regiment van Luitenant Generaal B.L. alhier guarnisoen houdende ende Juffer Lucia Anna Suringar, beyde tot HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door de gesw:clercq R.J. de Swart met vertooninge van schriftelijk consent van des bruyds moeder en genoegsaeme last tot deese aengeevinge, 3 Jul 1750; Jan Hendrik Keet, soldaat onder ''t Regiment B.L., te HRL, ende Grietje Johannes aldaar, komende benevens de bruidegom de bode van desselvs Regiment Jan Bolman, welke verklaarde dat deze aangevinge geschiedt met consent van des bruidegoms capitein en quam wegens de bruid Jan Heins, desselvs oom met vertooninge van genoegsame last in desen, 4 dec 1751
Fokke Lefferts zie: de Jong
Johannes Andries Legeer ovl voor 1801, huwt met Maartje Haanstra; BS ovl 1816; Johannes Jacobus Reinhart ende Trijntje Hotses de Reus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.L., deszelfs steefvader, 28 nov 1789; ondertrouw HRL; J.L. en Maartje Haanstra, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging den 31 oct 1784 HRL, en zijn getrouwd 7 nov 1784; kind: Fokeltje Johannes Legeer, geb 1 nov 1787, ged 20 nov 1787 Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Fokeltje Leger zie ook: Lucherre; Hubert Aukes en F.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; geb 1 nov 1787, ged 20 nov 1787 Grote Kerk HRL, dv Johannes Andries Legeer en Maartje Haanstra
Johannes Leggenaar zie ook: Lechner; zie ook: Lickener; huwt met Elisabeth Tjallings; bsha183ov; gebruiker van wijk B-152, sjouwer, eigenaar is Harm:H. Bakker, 1814. (GAH204); Johan Georg Leechner, soldaat onder ''t Regiment van Generaal Majoor van Sommer Cate, in de compagnie van Luitenant Collonel Visscher, van Groningen, en Elisabeth Tjallings, van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1779 HRL
Janke Sjerks van der Lei ged 15 dec 1746 Westerkerk HRL, dv Sjerk Tjebbes van der Lei en Lolkje Sjoerdts Schrik
Klaas Zierks van der Lei ged 21 okt 1756 Westerkerk, zv Zierk van der Lei en Lolkjen Sjoerds Schrik
Zierk Tjebbes van der Lei huwt met Lolkjen Sjoerds Schrik, kind: Klaas Zierks van der Lei, ged 21 okt 1756 Westerkerk; kind: Metje Sierks van der Ley, ged 12 apr 1753 Westerkerk HRL; kind: Metje Sjerks van der Ley, ged 7 aug 1749 Westerkerk HRL; kind: Janke Sjerks van der Lei, ged 15 dec 1746 Westerkerk HRL
Henriette Leiber geb 1807 prov, huwt met Willem Visser, N.H., A 12 mei 1851 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, 318
Elisabeth Leicht huwt met Adam Kraft; BS ovl 1899
Hendrik Jans Leiker huwt met Trijntje Robijns de Jong, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 jul 1762; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 93:12:0 ter zake aangenomen hoopwerk tdv de nieuwe kerk, ord. no. 7, 3 okt 1774. (GAH1060); kind: Ruurd Leiker, geb 9 jun 1772, ged 7 jul 1772 Grote Kerk HRL
Ruurd Hendriks Leiker geb 9 jun 1772, ged 7 jul 1772 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Jans Leiker en Trijntje Robijns
Trijntje Robijns Leiker geb 1796 HRL, ovl 10 nov 1871 HRL, huwt met Johannes Foppes de Vries op 28 sep 1815 HRL, huw.afk. 17 en 24 sep 1815, Herst. Evl, N.H., dv Robijn Hendriks L, en Klaaske Klases Reitsma; BS huw 1815, ovl 1830, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-084, 92, 112, wijk H-126, supp wijk G-402; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; VT1839; geb 28 sep 1796, ged 1 nov 1796 Grote Kerk HRL, dv Robijn Leiker en Klaaske Klaases; Wij Ondergetekenden Foppe Cornelis de Vries, Mr. Metzelaar, en Grietje Johannes, van beroep Vroedvrouw, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onsen Minderjarigen Zoon Johannes Foppes de Vries, om Zich in het huwelijk te begeven mt T.R.L., dv Robijn Hendriks Leyker en Klaaske Klases Reidsma, mede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door de Heere President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen; om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 12 sep 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en Negentig den Agt & twintig sep is Geboren Trijntje, dv Robijn Hendriks Leyker en Klaaske Klaases Reidsma. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 12 sep 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee ouderlijke consenten behoren tot de Huwelijks acte van Johannes Foppes de Vries en T.R.L. dato 28 sep 1815 op Fol. 57 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Saat der Gemeente HRL
Anna Clases Leistra huwt met Feike Sijbrands Camsma, beide van HRL, geproclameerd de 24-26 en getrout de 31 aug 1760
Jeyke Leistra begraven Nieuwe Kerk, regel 5, nr. 3; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jelle Pieters Leistra geb sep 1793 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Claes Leistra vroedsman 1769-1770, ovl voor 1771; huwt met Jeltie Jelles Stapert, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 nov 1761; kind: Pieter Claases Leystra, ged 21 sep 1762 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 19:6:0 ter saeke geleverde tee voor de wasmeiden, quit. no. 14, 10 nov 1769 (GAH1100); id. f. 19:4:0, quit. no. 6, 6 nov 1770. (GAH1101); wed. C.L. ontv f. 17:3:0 van dito voor geleverde tee voor de keuken en wasmeiden, quit. no. 9, 8 nov 1771. (GAH1102); id. f. 14:8:0, quit. no. 26, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 6:0:0 tersaeke geleverde 4 pond thee voor de wasmeiden, quit. no. 8, 9 nov 1773. (GAH1104); Tzietse Jelkes van Summeer en Stijntje Foppes van HRL, komende voor de bruid desselfs curator de vroedsman C.L., vertonende de bruidegom schriftelijk consent sijns vaders in desen, 12 May 1751 fiche gemeente HRL
Beerend Hendriks Leiters B.H.L. en Tijtje IJpes de Haan, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 30 jun 1775 HRL, en toen getrouwd
B. van der Lej ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met J. vd Lej, f. 85:10:0 voor geleverde zeep tdv ''t Weeshuis, ord. no. 16, 15 nov 1777. (GAH1108); ontvangt van de rentmeester van het weeshuis, samen met T. vd Lej, f. 87:10:0 voor geleverde zeep, ord. no. 20, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 106:15:0 ord. no. 8 25 nov 1779/(GAH1110); id. f. 137:5:0 voor geleverde 4 1/2 ton zeep, ord. no 26, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 101:10:0 wegens geleverde zeep, ord. no. 47, 24 nov 1781. (GAH1112)
Teetske van der Lek oud 75 jaar, geb Rottevalle en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Trijntje Leks Wij Ondergetekenden Jan Alberts Bakker, Koopman te HRL, en Hidde Dirks Bleeker, Schoenmaker aldaar, Verklaaren bij desen dat ons ten vollen bekend is dat Jetse Ruurds in leven wonende te HRL aldaar is ovl in den Jare 1791 en deszelfs huisvrouw T.L. in den Jare 1800. HRL den 23 jan 1815
Pierkje Albertus Leliestra huwt met Eede Jans Jansma; BS ovl 1812; Aede Jansma en P.L., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 31 mei 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Maayke Eedes Jansma, geb 12 sep 1773, ged 26 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Dani?l Eedes Jansma, geb 17 aug 1776, ged 1 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Anke AEdes Jansma, geb 3 apr 1779, ged 20 apr 1779 Grote Kerk HRL
Jiskjen Halbertus Lelijstra Tjeerd Jansze Braam en J.H.L., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 dec 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Georgius Lem(b)ke ovl voor 1818, huwt met debora Mulder, kind: Theodora/Doroth? Ernestina L, geb 1762 St. Anna; BS ovl 1817; 1832 overlijdens; kind: Dukonia Micha?la Lemke, ged 30 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Duconia Micha?la Lemke, ged 8 dec 1768 Westerkerk HRL; wed. G.L. gebruiker van wijk E-130, eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); ovl 17 feb 1792 HRL, oud 70 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 60:0:0 (GAH650); weduwe woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650)
Johannes Casparus Philippus Lemaire J.C.P.L. eigenaar van percelen nrs. 1863 en 1864 te HRL, fabrikeur, legger nr. 406, resp. huis en erf, pakhuis, resp. 45 en 35 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55); id. van percelen nrs. 1841-1843 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 406, resp. huis, panwerk, stal, resp. 57, 600 en 60 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 200 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55); id. van percelen nrs. 1863 en 1864 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 406, resp. huis en erf, pakhuis, resp. 45 en 35 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bo. 55)
Gerardus Hendriks Lemans ged 3 apr 1770 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Gerardus Lemans en Hendrikje Wolters Schipper
Keunigje Hendriks Lemans geb 8 okt 1775, ged 7 nov 1775 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Lemans en Hendrikje Schippers
Aletta Johanna Lemke Jan Barend Zegers, Capitein Luitenant ter zee bij ''t Ed. Mogend. Collegie ter Admiraliteit in Friesland ende mejuffer A.J.L., beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzame Procuratie, een gebod in de week, 28 feb 1793; ondertrouw HRL; Jan Barends Zegers en A.J.L., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 mrt 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: debora Jans Zegers, geb 28 apr 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL
Cornelis Lemke geb 1794 HRL, ovl 28 jul 1830 in de Caserne van het garnisoen te Charloi, sergeant-majoor vd 1e Compagnie 1e Bataillon 18 divisie Infanterie, huwt met Trijntje Lirschky; BS ovl 1830
Dorothea Ernestina Lemke Jan J. van der Ley en D.E.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 nov 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Jans van der Ley, geb 24 may 1787, ged 17 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans van der Ley, geb 15 mrt 1789, ged 5 apr 1789 Grote Kerk HRL
Duconia Michaela Lemke ged 8 dec 1768 Westerkerk HRL, dv Georgius Lemke en debora Mulder; Dukonia Micha?la Lemke, ged 30 jun 1767 Grote Kerk HRL, dv Georgius Lemke en debora Mulder; geb 1769 ... , ovl 7mr1811 HRL, huwt met Taeke Stephanus Stephany op 26 okt 1807, komt van HRL, wonende te op de Heiligeweg in 1811; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811; Taeke S. Stephanij en D.M.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 17 okt 1807; ondertrouw HRL
Lydia Catharina Lemke Harmanus Gonggrijp, med. doctor van Leeuwarden ende L.C.L. van HRL, zijnde de aangaave gedaan door doct:Gratama op vertoonde Procuratie van de bruidegom en bruid zampt wederzijdsche vaders, 30 may 1788; ondertrouw HRL; Harmanus Gonggrijp, Med. Doctor van Leeuwarden, en L.K.L. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jun 1788 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage
Magadalena Henrika Lemke Jan Oosterhout en M.H.L., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door A.J. Conradi op vertoonde Procuratie van de bruidegom en bruid en de bruidsvader, met een gebod in de week, 26 feb 1790; ondertrouw HRL; Jan Oosterhout en M.H.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 mrt 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: debora Jans Oosterhout, geb 24 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Georgius Lemke Oosterhout, geb 28 jan 1792, ged 26 feb 1792 Grote Kerk HRL; kind: Cornelus Jans Oosterhout, geb 23 apr 1794, ged 1 jun 1794 Grote Kerk HRL
Petronella Wilhelmina Lemke geb 1777 HRL, ovl 10 sep 1818 Leeuwarden; BS ovl 1818
Theodora/Doroth? Ernestina Lemke geb 1762 St. Anna, geb 15 jun 1832 HRL, huwt met Jan Douwes Zeilmaker, dv Georgius L, en debora Mulder; BS ovl 1832; 1847 overlijdens
Eeltje Lemmes zie: de Vries
Gerrit Lemmes zie: de Vries
Janna Lemper huwt met Hermani Eichner; BS ovl 1891
Aaltie Lemsma oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Freerk eyses Lemsma ovl voor 1815, huwt met Eva Harmanus Besling, kinderen:Freerk Freerks L, geb 1811 HRL, Harmen Freerks L, geb 1809 HRL, zv IJse Freerks L, en Johanna Gosses; BS ovl 1813; 1814 huwelijken, overlijdens; weduwe F.E. van L. eigenaresse van perceel nr. 635 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 407, huis en erf, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Freerk Freerks Lemsma geb 1811 HRL, ovl 19 jul 1814 HRL; wijk C-115, zv Freerk eyses L en Eva Besling; BS ovl 1814
Gosse Eises Lemsma feb. 1792 HRL, ovl 2 jun 1835 HRL, ongehuwd, zv Eise Freerks L, en Johanna Gosses; BS ovl 1835
Harmen Freerks Lemsma geb 1809 HRL, ovl 24 nov 1813 HRL; wijk C-115, zv Freerk eyses L, en Eva Besling; BS ovl 1813
Klaaske eyses Lemsma geb 1795 HRL, ovl 19 feb 1814 HRL; wijk G-109, dv IJse Freerks L, en ... ; BS ovl 1814
Yse Freerks Lemsma geb 1744 HRL, ovl 23 jan 1823 HRL, huwt met Johanna Gosses, kinderen: Gosse Eises L, geb 1792 HRL, Ake IJses, geb 1802 HRL, Klaaske eyses L, geb 1795 HRL, Freerk eyses L, geb ... ., huw.get. bij A.Y. Molenaar en IJ.H. Besling, schoonvdr bruid. schoemaker, 1814; bsha 14hu, ovl 1824, ovl 1835, ovl 1848
Bartele Jelles Lemstra ovl voor 1842, huwt met Elisabeth Reinders Peifer; BS huw 1814
Bernardus Lemstra Feike Brouwer van HRL, en Jetske Folkerts van Workum, laatst geproclameert op dato dezes 20 feb 1774 HRL, en vervolgens van hier met adtestatie vertrokken naar Workum om aldaar in den echten staat te worden bevestigt, gelijk geschied is op 27 feb 1774 volgens adtestatie van daar, getekend Workum 28 feb 1774 B.L., Eccles.
Fimmeltje Lemstra ovl voor 1865, huwt met Jan Helmers; BS ovl 1864
Jan over de Lende huwt met Janke Hansen, beyde van HRL, geproclameerd den 25 jul en de 1-8 August getrouwd de 15 dito 1745
Evert Lenerts geb 1790 Wijnaldum, boereknecht onder Wijnaldum, huwt met Maartje Pieters, zv Lenert Everts en IJtje Bernardus Koster; BS Barradeel huwafk. 1811
Hendrik Lenerts ovl 17 feb 1728 HRL, old 70 jaer
Johannes Patitz Lengennauwer J.P.L. ende Jeltje Lammerts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Jans, des bruids oom, 22 feb 1794; ondertrouw HRL; Johan Mathijs L. en Jeltje Lammerts, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 9 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwd 23 dito en het kind mede wettig getrouwt
Anne Lenige gebruiker van wijk E-194, gealimenteerd, eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Jantje Matthijs Lenings zie ook bij M.H. Linde; geb 12 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Matthijs Hendriks Lenings en Antje Jans Kuiper
Margaretha Lens huwt met Jan Jacob M?ller, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 okt 1763
Roelof Lens begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 32; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntje Lens huwt met Jan Posthuma; BS ovl 1823
Adam Louwerens Lens ged 31 aug 1745 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Lens en Durkje Annes
Anne Louwerens Lens ged 3 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Lens en Dirkjen Annes
Hendrikje Jetses Lens geb 12 aug 1788, ged 7 sep 1788 Grote Kerk HRL, dv Jetse Lens en Trijntje Jans
Jan Jetses Lens geb 28 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL, zv Jetse Lens en Trijntje Jans
Johannes Jetses Lens geb 30 nov 1779, ged 19 dec 1779 Grote Kerk HRL, zv Jetse Lens en Trijntje Jans; geb 24 sep 1783, ged 14 okt 1783 Grote Kerk HRL, zv Jetse Lens en Trijntje Jans; geb 6 aug 1789, ged 23 aug 1789 Grote Kerk HRL, zv Jetse Lentz en Trijntje Jans
Sjouwkje Lens huwt met Gerben Pieters, kind: Teekje Gerbens, geb 20 feb 1777, ged 4 mrt 1777 Grote Kerk Har
Abe Lenses Abbe L. Van Makkum, ende Sjoukjen Tjeerds Hannema Van HRL, huw aang. 23 nov 1737 HRL, Comsris(=Commissaris) Br. (=Burgemr) Schrik komende voor de bruid desselvs Steevader Wouter Hessels; huw.aang. HRL 1737; huwt met Sjoukje Tjeerdts, kind: Lens Abes, ged 16 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbet Abes, ged 26 mrt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Truy Abels, ged 17 may 1740 Grote Kerk HRL, vader als Abel L.
Anne Lenses zie: van der Heide
Benjamin Lenses en Evertie IJnses, beyde Van HRL, huw.aang. 10 sep 1735 HRL, komende voor de bruid IJnse Everts, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735; Beinjamin L. ende Antie Jacobs beyde van deese Stadt, huw.aang. 23 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit Cobis Fransen; huw aang. HRL 1737
Gerben Lenses ged 20 feb 1741 Grote Kerk HRL, zv Lens Gerrits en Antje Harmens
Pieter Lenses van Mackum, huwt met Trijntje Simons Persijn, van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 mrt 1741 en getrouwt den 26 dito; huw.reg. N.H. HRL; Pijtter Lenses van Mackum ende Trijntie Symons Persijn van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Hessel Doekeles, en vertoonde de Bruidegom door ook cedultje consent van sijn vader, 4 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Baukje Pieters Lenzius, ged 13 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Lens Pieters Lensius, ged 24 feb 1752 Westerkerk HRL
Lens Pieters Lensius ged 24 feb 1752 Westerkerk HRL, zv Pieter Lensius en Trijntje Simons
Pieter Lensius ovl voor 1825, huwt met Anke Hibma; BS ovl 1824; ovl 25 jan 1788 HRL, oud 74 jaar; P. Simons Lentzius junior en Anke Hibma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft een beugelchais met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0, 2 may 1795; (GAH650)
Anna van Lent huwt met Caspar Heller, kind: Trijntje Caspars Heller, geb 21 sep 1797, ged 24 sep 1797 Grote Kerk HRL
.... Lentelo Johan Jurgen Pienge, soldaat onder de Compie van Collonel L. in het Regiment van de Generaal Lt. B.L. tot HRL, ende Tjieschkje Douwes van Midlum, koomende weegens de bruid Jan Andries desselfs oom, vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van de commanderende officier van voorgemelde Compie, 11 Jan 1749
Abraham Louwerens Lents ged 26 mrt 1743 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Lents en Dirkjen Annes
Dirkje Adams Lents geb 1 nov 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL, dv Adam Lents en Anna Kaatje Diemers
Lourentius Lents huwt met Durkjen Annes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23-30 desember 1742 en den 6 jan en den 8 dito 1743 getrouwt; L.L. ende Dirkjen Annes, beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs vader Anne Johannes, vertoonende de bruidegom attestatie van desselvs moeder tot geblijk van haer consent in deesen, 22 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Anne Louwerens Lens, ged 3 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Adam Louwerens Lens, ged 31 aug 1745 Grote Kerk HRL; kind: Abraham Louwerens Lents, ged 26 mrt 1743 Grote Kerk HRL; Cornelis eyes ende Ytske Pijtters, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef L.L., 24 Oct 1750
Willem Jetzes Lents geb 3 okt 1792, ged 28 okt 1792 Grote Kerk HRL, zv Jetze Lents en Trijntje Jans
Aaltje Lentz huwt met Leendert van Kluive op 17 dec 1797 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1797
Lentz weduwe woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Adam Lentz de vader van A.L. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; ovl 26 grasmaand (= apr) 1810 HRL, huwt met Anna Catharina Diemers, en met Trijntje Jongeboer op 30 mei 1802 HRL, in leven koffijhuishouder te HRL, ook verver en glasemaker, kinderen: Lourens Adams L, geb 1776 HRL, Neeltje, geb 7 sep 1802 HRL, zv Lourens L, en Trijntje Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1827, huw 1828, ovl 1832, ovl 1860; ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 173:2:0 wegens aangenomen verwen, ord. no. 4, 1 aug 1774. (GAH1060); A.L. en Kaatje Diemes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 14 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Laurens Adams Lentz, geb 11 jun 1776, ged 2 jul 1776 Grote Kerk HRL, moeder als Catharina Diemers; kind: Elisabeth Adams Lentz, geb 7 jun 1778, ged 23 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Adams Lentz, geb 12 jul 1781, ged 31 jul 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: Anna K.D. ; kind: Dirkje Adams Lents, geb 1 nov 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Anna K.D. ; kind: Roelof Adams Lentz, geb 10 okt 1789, ged 3 nov 1789 Grote Kerk HRL; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Adam Lentz ovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; erven A.L. eigenaar van wijk E-174, gebruiker is Hendr. Bakker, oud schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-175, gebruiker is Melle de Vrind wed., 1814. (GAH204); wed. A.L. gebruiker van wijk E-221, medegebruikers zijn IJsak Jacobs van Gilsen, koopman, en Schoone Salomons, koopvrouw, eigenaar is Sietze van Dijk erven, 1814. (GAH204)
Elisabeth Adams Lentz geb 7 jun 1778, ged 23 jun 1778 Grote Kerk HRL, Adam Lentz en Anna Kaatje Diemers; geb 12 jul 1781, geb 31 jul 1781 Grote Kerk HRL, dv Adam Lentz en Anna Kaatje Diemers
Francina Lentz van Leeuwarden, huwt met Jan Dirk Cramer, van HRL, geproklameerd den 8 apr en den 15 dito en den 23 dito 1753 en doen ook getrouwt
Geertje Jetzes Lentz geb 1776 HRL, ovl 6 apr 1826 HRL, huwt met Jan Cornelis Postma op 10 apr 1796 HRL, dv Jetze L, en Trijntje ... ; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1826; Jan Cornelis Posthumus van Dockum ende G.J.L. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jetze Lentz, 26 mrt 1796; ondertrouw HRL
Gertje Lentz ovl 8 apr 1807 Leeuwarden, huwt met Jouke Jelgerhuis; BS huw 1823
Jetze Lentz huwt met Trijntje Jans, kind: Johannes Jetses Lens, geb 30 nov 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jetses Lens, geb 28 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jetses Lens, geb 24 sep 1783, ged 14 okt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Jetses Lens, geb 12 aug 1788, ged 7 sep 1788 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jetses, geb 6 aug 1789, ged 23 aug 1789 Grote Kerk HRL; kind: Willem Jetzes Lents, geb 3 okt 1792, ged 28 okt 1792 Grote Kerk HRL; huwt met Trijntje ... , kind: Geertje Jetzes L, geb 1776 HRL; BS ovl 1826; Jan Cornelis Posthumus van Dockum ende Geertje Jetze Lentz van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader J.L., 26 mrt 1796; ondertrouw HRL; ovl voor 1838, huwt met IJntje Louws op 5 mei 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1837; J.L. ende IJntje Louws, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Roelof W. Meintz, goede bekende, 20 apr 1805; ondertrouw HRL; wed. J.L. gebruiker van wijk E-235, medegebruiker Dirk Lautenbach wed; eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); Pieter Dirks ende Rixtje Tjeerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.L., goede bekende, 24 nov 1787; ondertrouw HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0 may 1806. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 5:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is een summa van f. 295:19:6. en daarentegens van de gecollecteerde duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berusten. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening, voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 jan 1794. In kennisse van des Rendants en Rendeerden handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, Frank, J.H. Olinjus, J.L., Menno Vink, Pierre Peaux, S. Wyma, van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:8:0 ter zaake geleeverde Brooden, 11 mrt 1795, quit. no. 7 (GAH1127)
Johan Marius Lentz J.M.L. en Doedtje Fopkes, beide van HRL, en laatst geproclameert 22 may 1774 HRL, en toen getrouwt
Lourens Adams Lentz geb 1776 HRL, ovl 25 jul 1832 HRL, 1e huwt met Niesje Tijssen van Waveren op 10 mei 1801 HRL, 2e huwt met Getje Martens Postma op 5 jul 1827 HRL, huw.afk. 24 jun en 1 jul 1827 HRL, winkelier in 1826, doet ovl aang van Otto Overdijk in 1811, huw.get. bij J.P. Hardiville, (gk), en G.R. Hogenbrug, briefbesteller, 1813, id. bij G.J. Keyser en M.J. de Vries, 1813, id. bij G. Meyer en D. Wiersma 1815, id. bij E.K. de Vries en H.S. Altena, 1825, kind: Sjoukjen Louwrens L, geb 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1825, ovl 1826, huw 1827, ovl 1832, ovl 1853; gebruiker van wijk C-192, bestelder, eigenaar en medegebruiker is Michiel Romerman, winkelier, 1814. (GAH204); geb 11 jun 1776, ged 2 jul 1776 Grote Kerk HRL, zv Adam Lentz en Catharina Diemers; ovl voor 1828, huwt met Trijntje Jacobs, kind: Adam L, geb ...; BS geb 1827, huw 1828; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:15:0 ter zaake een geleverd keurslijf, 2 jun 1801, quit. no. 9 (GAH1133); L.L. eigenaar van perceel nr. 305 te HRL, bestelder, woonplaats HRL, legger nr. 408, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van percelen nrs. 1117 en 1118 te HRL, besteller, woonplaats HRL, legger nr. 408, resp. huis en erf, huis, resp. 92 en 51 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); Maandag den 28 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, over Welke Stukken (werven militairen) gedelibereerd Zijnde is overeenKomstig het Gewigt der Zaake goedgevonden, om alle mogelijke middelen aan te wenden, om het gerequireerde getal Manschappen Welke deeze Stad, voor ieder Grondvergadering, Waarop dezelve bij de verdeeling der Bataafsche Republiek in districten gesteld is, moet leveren, aantewerven, en ten dien einde, vaste Werffhuizen te fixeren, en wervers aan te Stellen, en is dies volgens beslooten, de Werfhuizen te bepaalen bij A:Helt op de Wortelhaaven, bij Swaantje Holmans in de drie Hoefijzers, en in het Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman, en Zijn, tot vaste Wervers aangesteld de Burgers Bernardus Losser, Hans Ackerman, Lieuwe Holstein en Lourens L. en Zal van dit een en ander, ter beKentmaaking aan de goede Ingezetenen, op Morgen Notificatie Werden gedaan, en voorloopig het volgende bij Tromslag werden beKentgemaakt ''De Raad der Gemeente van de Stad HRL doet bij deezen beKend maaken, dat de Raad tot vaste Werffhuizen heeft gestelt, ten einde Waar de gerequireerde manschappen, tot ''s Lands dienst, en ter Completering der Staande Arme, Zullen werden aangeworven de drie Hoefijzers bij Swaantje Holmans, bij de sergeant Helt op de Wortelhaaven, in ''t Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman''. (GAH45); Woensdag den 11 dec 1799. de Raad der Gemeente Extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde geleeZen een Missive van de Agent van Oorlog, Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten de Vast gestelde Wervers B:Losser, H:Ackerman, L:Holstein en L:L. daadelijk op het Huis der Gemeente te ontbieden Zoo als deZelve gecompareerd Zijnde, hun aanbevoolen is, alle moogelijke devoirs te doen, tot het aanwerven van de nog resterende Manschappen, Welke deeze Stad na het getal der Grondvergaderingen, Verplicht is te besorgen, Wijders Zijnde Hospitaas, uit de gestelde WerfhuiZen insgelijks op ''t Huis der Gemeente verZogt, en na aldaar Verscheenen te Zijn is aan hun het Zelfde als aan de Wervers gelast. Zijnde Wijders goedgevonden over dat Susjet, de volgende Advertentie, viermaalen, in de Leeuwarder, en Leeuwarder Bataafsche Coutanten te doen plaatzen; ?De Raad der Gemeente van de Stad HRL noodigt bij deeZen een ieder uit, Welke genegen is, voor gedagte Stad Manschappen aan te Werven ten dienste van en ter Completering der Bataafsche Arm?e onder belofte van de gestelde Praemie voor den Werver bij het aanbrengen, van ieder geschikt Perzoon, daadelijk te Zullen voldoen Zijnde de verdere Conditien ter Secretarije van deZelve Stad dagelijks te Zien. HRL den 11 dec 1799. (GAH45); Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, L.L., Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Neeltje Adams Lentz geb 7 sep 1802 HRL, ged 28 sep 1802, ovl 21 jun 1860 HRL, huwt met Pieter Martens op 11 sep 1828 HRL, huw.afk. 31 aug en 7 sep 1828, dienstmeid DG, N.H., dv Adam L, en Trijntje Reltjes Jongeboer; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146, wijk E-126; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-221; VT1839
Roelof Adams Lentz geb 10 okt 1789, ged 3 nov 1789 Grote Kerk HRL, zv Adam Lentz en Anna Kaatje Diemers
Sjoukjen Louwrens Lentz geb 1807 HRL, huwt met Stoffer Lammerts Pijbes op 27 jan 1825 HRL, huw afk. 2 en 9 jan HRL. en 9 en 16 jan 1825 Nieuwe Pekel A, dv Louwrens Adams L, en Niesje van Waveren; BS huw 1825
Baukje Pieters Lenzius ged 13 jun 1754 Westerkerk HRL, dv Pieter Lenzius en Trijntie Simons
Johannes Leonardus zie: Jekel
Itje Hayes Lepstra geb 1746 ... , ovl 9 feb 1821 HRL, huwt met Fredericus Anthonij van Ernsthuis, vlgs ovlakte kinderen nalatende; BS huw 1819, ovl 1821, ovl 1832
Sjoerd Lepstra ovl voor 1877, huwt met Grietje IJverson; BS ovl 1876
Henderik Karels Lesmann ovl 20 mei 1805 (begraven) Wieuwerd, huwt met Trijntje Klasens, werkman, kind: Lijsebet, geb 1799 Wieuwerd; BS huw 1829, ovl 1858
Lijsebet Lesmann geb 1799 Wieuwerd, ovl 1 jul 1858 HRL, huwt met Eebele Roelofs Pros? op 30 jul 1829 HRL, huw.afk. 19 en 26 jul 1829, wonende te HRL, dv Henderik Karels L, en Trijntje Klaasens; BS huw 1829, ovl 1858
Jetske Simons van der Let ovl voor 1835, huwt met Jan Heins; BS ovl 1834
Teetske Symons van der Let geb 1764 Rottevalle, ovl 22 mrt 1842 HRL, huwt met Rintje Pieters vd Post, dv Symon ... , en Geertje ... ; BS ovl 1842; 1848 overlijdens
Susanna Jans van Let huwt met Harmanus Beernds Velthuys, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 apr 1768
Teetske Symons van der Let geb 1764 Rottevalle, ovl 22 mrt 1842 HRL, huwt met Rintje Pieters vd Post, dv Symon ... , en Geertje ... ; BS ovl 1842; 1848 overlijdens
Elizabeth Letfring Pieter Sjoerdts van Anna Parochie en E.L. van HRL, laatst geproclameert op dato dezes, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Anna Parochie om aldaar in den huw Staate te worden bevestigd, gelijk zulks geschied op 12 nov 1775, blijkens eene van daar terug ontvangen adtestatie, getekend J. van Assen, Eccl. in Anna Parochie
Dirk Dirks Letterla 32 jaar, muzijkmeester, wonende te Nijehaske, doet met Pier Annes de Jong, ovl aangifte van Arjen Dirks Boonstra, wednr van Martjen Jacobs Kroes en gehuwd met Wytske Brugts de Vries; zie verder bij Arjen Dirk Boonstra
Dirk Dirks Letterla oud 76 jaar, schoenmaker, wonende te Nijehaske, doet samen met Sijbe Dirks Letterla, 30 jaar, Muzijkant, geburen van de ovl , ovl aang. van Martjen Jochums Kroes, 64 jaar, geb te Lippenhuizen, wonende te te Nijehaske, echtgenote van Arjen Dirks Boonstra, kalklasscher; zie verder bij: Dirk Arjens Boonstra
Sybe Dirks Letterla oud 30 jaar, Muzijkant, en Dirk Dirks Letterla, 76 jaar, schoenmaker, wonende te Nijehaske, geburen van de ovl , doen samen ovl aang. van Martjen Jochums Kroes, 64 jaar, geb te Lippenhuizen, wonende te te Nijehaske, echtgenote van Arjen Dirks Boonstra, kalklasscher; zie verder bij: Dirk Arjens Boonstra
Dirkje Sybes Lettinga Lukas Piers Abringa en D.S.L., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Reina Hendriks Leuneman geb 1783 Oostfriesland, Dld, ovl 10 nov 1826 HRL, huwt met Romke Jelles Agema, haar man was schoenlapper, dv Hendrik L, (gk), en Geeltje Gansen, (gk); dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1826, ovl 1855
F Leuning gebruiker van wijk E-017, schipper, eigenaar is Bouwe Fontein, 1814. (GAH204)
Johan Josef Leuning J.J.L., Corporaal in ''t Regiment van Graave van Bieland, in guarnisoen leggende te HRL, van Koblents, en Zijtske Roels Mosterman van Lippenhuizen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 feb 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden
Elisabeth Leunis geb 6 nov 1811 HRL, ovl 11 nov 1811 HRL, wonende te in de Nieuwstraat, dv Hendrik L, en Catharina Smal; bsha181ge, overlijdens
Hendrik Leunis huwt met Catharina Smal, kind; Elisabeth L, geb 6 nov 1811 HRL, sjouwerman en wonende te in de Nieuwstraat; BS geb 1811, overlijdens
Aaltje Berends Leuring Antonij Jans Beuker ende A.B.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Berends Leuring, deszelfs broeder, 11 jun 1791; ondertrouw HRL
Hendrik Berends Leuring Antonij Jans Beuker ende Aaltje Berends Leuring, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd H.B.L., deszelfs broeder, 11 jun 1791; ondertrouw HRL
Catharina Leurs kind: Johannes, in onegt geb op 1 apr 1796, ged 26 apr 1796 Grote Kerk HRL
Catharina Leurs geb 16 jul 1794 Leeuwarden, ovl 2 mrt 1825 HRL, huwt met Roelof Eeles Driesten op 29 feb 1824 HRL, huw.afk. 15 en 22 feb 1824, wonende te HRL, naaister, dv Nicolaas L, en Berendina Sanders; BS huw 1824, ovl 1825
Catrina Leurs H.T., soldaat, ende Catharina L., beyde tot HRL, koomende weegens de bruid de chergiant Everwijn, 28 Feb 1750; huwt met Hendrik Timmerman, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 mrt 1750 en ook getrouwdt
Nicolaas Leurs huwt met Berendina Sanders, kinderen: Petronella, geb 18 nov 1790 Leeuwarden, Catharina L, geb 16 jul 1794 Leeuwarden, muziekleraar te Leeuwarden; BS huw 1824, ovl 1858
Petronella Leurs geb 18 nov 1790 Leeuwarden, ovl 10 dec 1858 HRL, huwt met Jacobus Oosterbaan, baker in 1851, N.H., dv Nicolaas L, en Berendina Sanders; BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-039, supp wijk G-402, wijk C-217; oud 51 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-174; VT1839
Aaltje Berends Leusing Anthonij Jans Beuker en A.B.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Chatarijna Leusing huwt met Theunis Wesling, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 May en den 6 jun 1740 en doe ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL
Jan Hendrik Leusing J.H.L. en Marijke Hendriks ten Brink, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op 30 mei 1773 HRL, en toen getrouwt; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk van Leuven huwt met Louisa Agate Winter, zie aldaar
Beitske Leuwes zie: de Groot
Ytje Leverland huwt met Johannes Ruitenga; BS ovl 1848; ovl 8 okt 1793 HRL, oud 81 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Watze Johannes Ruytinga, ged 22 feb 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Johannes Ruytinga, ged 8 jan 1754 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Joannes Rujtinga, ged 24 aug 1751 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Johannis Rujtinga, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL
Israel Levi zie: Cats
Natan Levi van HRL, en Cijsie Levi van HRL, huw.aang. 11 feb 1736 HRL, vertonende de broeder der bruydegom Schriftelijk Consent van des bruids moeder per missive; huw.aang. HRL 1736
Schoone Levi zie: de Vries
Cijsie Levi van HRL, en Natan Levi van HRL, huw.aang. 11 feb 1736 HRL, vertonende de broeder der bruydegom Schriftelijk Consent van des bruids moeder per missive; huw.aang. HRL 1736
Andries Meyer Levij A.M.L. van Leeuwarden ende Sara Philippus van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. IJ. Feddema onder Productie van behoorlijke Procuratie, 22 mrt 1788; ondertrouw HRL; A.M.L. van Leeuwarden en Sara Philippus van HRL, (Jooden), hebben de laatste afkondiging gehad den 6 apr 1788 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 6 may 1788 HRL
Benjamin Levij zie: Cohen
Jacob Levij zie ook: de Beer; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:15:0 ter zaake geleverde keurslijven, 2 jun 1801, quit. no. 6 (GAH1133)
Jesayas Levij zie: Spier
Jetta Levij oud 70 jaar, geb Nijwijk en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839
Mietje Meyer Levij huwt met Adolf Adams Meyer, (in huw.reg. ''Hartog''), op 25 nov 1810 HRL, komt van Groningen, wonende te HRL 1810; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1840; oud 55 jaar, geb Zuidbroek en wonende te HRL. 1839, wijk C-033; VT1839
Moses Levij zie: de Beer; Wij Ondergetekenden Iars?l Cats, en Moses Salomons van Messel, beide Parnassijns der Joodsche Gemeente te HRL, Verklaren bij desen dat ons gebleken is uit het Reg. der Besnijdenis, dat M.L. is besneden den negentiende jun Een duizend Seven honderd Vier & tachtig, waar van Ouders Zijn Levie Jacob en Rebecca Isaaks. HRL den 12 mrt 1816
Rachel Levij Meyer Emanuel van Leeuwarden en R.L. van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmnd 1810; ondertrouw HRL
Yzaac Levij Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJ.L., deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Catharina Folkerts Levis zie ook: Caatje Folkerts; geb 1796 Nymegen, huwt met Simon Alberts Louenaar op 11 okt 1832 HRL, wonende te HRL, dv Folkert L, (gk), en Henderina Tent, (gk), vader in leven militair, ovl voor de stad Maastricht in een bataille tegen de Fransen in 1800, moeder ovl 1795 Aalst, Gld, in leven beiden wonende te Nymegen; BS huw 1832, ovl 1840
Hiltje Lex ovl 16 mei 1792 HRL, huwt met Hans Abrahams; BS huw 1821; bij ovl 73 jaar oud; Zo na Moogelijk naauwkeurige Berekening over den tegenwoordige Staat der Nagelaaten boedel van WijL:Maria Lex weduwe Jacob Willems in leeven Uidraagster te HRL; Volgens bijgaande Authenticque Copia Staat, en Inventaris waar van de Origineele ter Secretarie berustende is, heeft de Boedel van Wijl:Maria Lex bij haar overlijden gerendeert, en Waar van het Collateraale Successie regt, aan den Lande betaald is, eene Somma van f. 84297:7:10 Om de waare Staat des boedels te vinden, moet van deeze nalaatenschap afgetrokken worden: Het betaalde Collaterale Successie Regt f. 2107:8:12, de Lijfrenthe brieven welke Wel op het Inventaris voor Profijtelijk gebragt zijn, dog van de voordeelige Staat des boedels moeten werden gededuceert, om dat dezelve aan de Erfgenaamen op wiens Lijven ze geconstitueerd Waaren, zijn gelegateerd, bedraagende te zaamen: f. 3321:18:0; de Vastigheeden, of immobile Effecten, welke na het Re?el uitgerekend te zaamen uitmaaken: f. 1873:15:0; dus rest voor de Mobile Effecten f. 76. f. 994:5:14; de Mobile Effecten bedragen volgens Pag 1: f. 76994:5:15; de Boedel Bedraagt thans volgens bijgaande Korte Staat, eene Summa van: f. 56401:10:4, Dus Manqueert er aan Capitaal de Summa van f. 20592:15:10; de Erflatersche Maria Lex is blijkens ''t Inventaris overleeden den 24 jul 1791 en de Intressen van ''t Importante Capitaal, zijn tot haar Versterfdag berekend, Zoo als uit ''t zelve Inventaris Consteert; Dus moet hier vandaan de Intrest van dit verbaazende Capitaal aan de f. 76994:5:14 berekend worden; Men zal de Stelling maaken van den 24 jul 1791 tot den 24 jul 1798, is Seven Jaaren en de Intrest tot de Modique Prijs van Drie Procento berekenen (hoewel er Capitaalen onder zijn, die hooger Renthe doen) maakt voor een Jaar eene Summa van f. 2309:16:6, Dus voor Seven jaar f. 16168:12:10. Men mag veilig Stellen dat de Immobile Effecten bestaande (zoo als uit het Inventaris geblijkt) in drie huizen, Jaarlijks na deductie der Lasten en het onderhoud zuiver anbrengen f. 150:0:0, Is voor Seven Jaar f. 1050:0:0, Maakt eene Summa van f. 17218:12:10; de Uitgaaven, welke Jaarlijks uit de Revenuen gedaan zijn, of moeten worden, bestaan in de volgende Posten: de Erflaatersche hadde aan haare beide nagelaaten Susters, H. en Trijntje Lex, gelegateerd, een Inkoomen van vier CarGuldens ''s Weeks ieder; Verder hadde zij aan de Kinds kinderen van haare Susters, Wanneer dezelve den 26 ste Jaarige Ouderdom, geadempleerd hadden, gelegateerd, ieder deszelfs Contingent van de Revenuen, Jaarlijks, met dien Verstande dat de Portien voor de kinds kinderen Welke de 26 Jaaren, nog niet bereikten moest Staan blijven, en het Capitaal accresseeren; Zij hadde aan die persoon, Welke haar boedel Zoude koomen te Administreeren voor het Eerste en laatste Jaar der Administratie besprooken Jaarlijks f. 60:0:0 en voor alle de tusschen Jaaren f. 30:0:0 zonder dat deselve iets verder, in uitgaave mogt brengen; Eene der Susters H.L. heeft geleefd tot den 12 may 1792, dus de f. 4:0:0 ''s weeks genooten voor den tijd van 42 1/2 Week is: f. 170:0:0 Trijntje Lex leeft nog, en heeft dus tot den 24 jul 1798 genooten, voor Seven Jaaren de Summa van f. 1456:0 -; Vier der Kinds kinderen van de Zusters der Erflaatersche hebben de Jaaren bereikt van hun Contingent der Jaarlijksche Revenuen te konnen trekken, deeze heeft men zonder ooit eenige Rekening te doen Jaarlijks met f. 100:0:0 afgezouten; Een daar van genaamd Sijbrigje IJemes, heeft van den beginne af getrokken, dus tot den 24 jul 1798 f. 700:0:0 Een ander genaamd Hiltje IJemes van 1794 tot 1798: f. 400:0:0 Een derde genaamd Riemke Wybes ut supra: f. 400:0:0 Een vierde genaamd Broer IJemes van 1797 af: f. 100:0:0 Dit zijn de Uitgaaven, en buiten dezelve konnen er geene van eenige Consideratie zijn: f. 3226:0 -; Dan heeft eene der Legetarissen ons verhaald, en Verder konnen wij hier niet voor instaan, dat hij geinformeerd Was, dat er Salvo Caleula f. 3000:0:0 met het verbouwen van een Huis (Zoo als hij het noemde) Verspild was, onder welke verbouwing onder anderen meer dan voor hondert guldens aan jenever aan de Werklieden, Zou Verschonken zijn deeze Summa zullen Wij hier eens bij voegen. Dus rendeeren de uitgaaven: f. 6226:0 -; Slot van Rekening; Manqueert aan Capitaal: f. 20. f. 592:15:10 en aan Intrest: f. 17. f. 218:12:10, Dus aan Capitaal en Intrest: f. 37. f. 811:8:4; Hier van moet gededuceert worden de uitgaaf van: f. 6226:0:0; Dus manqueert er aan Capitaal en Intrest: f. 31. f. 585:8:4. Een en dartig Duizend Vijfhondert vijf en Tagtig CarGuldens Agt Stuivers en Vier penningen, waar van de meede Administrator Dr. E:F:Harkenroth, in ''t geheel geen Verantwoording weet te doen als alleen dat hij Zegt f. 2200:0:0 bij Cas te hebben, dog wat Staat op dit Zeggen te maaken is, zal de uitkomst bevestigen; Als men nu nog eens in Consideratie nam, dat de Administratoren over het 1 ste Jaar na deductie der Uitgaaven van de Revenuen overhielden om het niet te ruim te neemen f. 1600:0:0 en Zulks ten voordeele der Boedel hadden uitgezet, zoo als hun pligt was, en men zoo van Jaar tot Jaar eens voortrekende, zou het deficit nog merkelijk grooter Worden; Aldus opgemaakt bij ons ondergetekende Commissarien uit, en Secretaris van de Raad der Gemeente van de Stad HRL den 29 Novembr 1798. PS. hier van moet nog afgetrokken worden het Tractament van de Administratoren aan de f. 240:0:0 Welk gecommitteerd was. Was get: P:Wellinga, P:J:Coulbout, IJpe Feddema; de voorzeide Commissarien gesterkt als vooren na genoomen Visie der effecten tot den meergemelden Boedel van Wln:M.L. behoorende en na aangehoorde Confessie van de Advocaat Harkenroth, het Verbaazende deficit Welke bij den boedel, zoo aan Capitaal, als Intrest mankeerde gebleeken zijnde, is bij dezelve beslooten om alle de effecten Relatijv voorz:Boedel, in tegenwoordigheid van de Advocaat Harkenroth, in een kisje te Sluiten en hetzelve kisje met het Stads Zegil, beneffens dat van de Advocaat Harkenroth, te doen verzegelen, zoo als dadelijk ter uitvoer wierd gebragt. -Voorts wierde in deeze netelige zaak bij voorz:Commissarien geresolveerd en bewerkstelligd om den Advocaat Harkenroth Provisioneel in zijn eigen huis te doen bewaaren, en in verzekering te houden, als mede om deszelfs eigen boedel in Sequestratie te neemen tot dat de Commissie Rapport van het gebezoigneerde, aan den raad zoude hebben gedaan ten fine den Raad, in deezen wijder zoude kunnen disponeeren, zodanig zij in goede Justitie zoude verstaan te behooren. (GAH44)
Marijke Lex (MARIA in 1796); ovl 29 jul 1791 HRL, oud 77 jaar; E.F. Harkenroth in qualt. voor de boedel van M.L. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 842:0:0 (GAH650); doctors E.F. Harkenroth en H:P:Stambke, als administratoren over de nalatenschap van wijl:M.L. wed Jacob Willems, 3e quartier: f. 842:0:0 (GAH650); Maria Leks huwt met Jacob Willems, kind: Willem Jacobs, ged 17 sep 1747 Grote Kerk HRL; Donderdag den 2 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde wijders geleezen, een Request door den Executeur en Gerechts Dienaaren aan den Raad gepraesteert inhoudende verzoek om betaalinge Weegens de bewaaringe, of Sequestratie van den Boedel van Dr. E.F. Harkenroth, te moogen ontvangen, Welk Request in overweeging genoomen zijnde, wierde beslooten het zelve aan de Raaden van Justitie in het voormaalig Gewest Friesland over te zenden, met eenen bijgevoegde Missive inhoudende verzoek dat in Cas de Penningen in de Boedel van wln:M.L. mogten voor handen zijn, daar uit Provisioneel de betaalinge te doen. (GAH45); Vrijdag den 3 jan 1800; Ingevolge Besluit van gisteren, is het Request, van de Executeur, en Gerechts Dienaars aan de Raaden van Justitie in het voormaalig Gewest Friesland ingezonden, met bijvoeging van navolgede Missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Raaden van Justities in het voormaalig Gewest Friesland; Burgers ! Onzen Executeur, en Gerechts Dienaars, het bijgevoegde Request aan ons gepraesenteerd hebbende, neemen wij zeer eerbiedig de vrijheid. hetzelve ter lecture aan UWL:over te zenden, uit hetzelve zal UWL:geblijken dat derzelven Executeur zedert den 28 Noember des Jaars 1798 de Boedel van Dr. E.F. Harkenroth in Sequestratie heeft gehouden, zonder dat hij of zijne Dienaaren, immer eenige betaalinge hebben ontfangen en uit dien hoofde pr Requeste aanvraage bij ons hebben gedaan, daar deeze zaak nog in decis is hangende, en bij eindelijke Terminatie derzelve Zal moeten geblijken tot wiens Laste de Kosten daar over gevallen Zullen moeten koomen, Twijffelen wij egter niet, of UWL zullen met ons instemmen, dat de Bewaarders dier boedel, waarvan de meesten of het grootste gedeel te hun Salaris zeer noodig hebben, dienden in middelen tijde hunne betaalinge te erlangen, insgelijks vertrouwen wij dat UWL: ons zullen avoueren dat deeze verschotten niet van den Executeur en nog minder van ons te vergen zijn, het is daarom dat wij UWL: eerbiediglijk koomen Proponeeren, of dezelve niet provisioneel uit de nagelaten Boedel van wijl:M.L. tot Conservatie van welke deeze Sequestratie is gefixeert, zouden behooren betaald te werden; Zijnde wijders ons verzoek Zoo gijl:zulks gelieft goed te vinden, en daar in te accordeeren, dat, dat wij dan door UWL:moogen werden geauthoriseerd, de daartoe vereischte Penningen, uit dezelve Boedel onder genoegzaam geblijk te ligten-om fin verzoeken wij zeer reverentelijk dat gijL:in dit bijzondere geval daar de reise thans bijna ondoenlijk is, ons gelieft te Excuseeren dat wij deeze Missive niet met eene Boode, maar Pr Post overzenden, Solliciteerende teffens UWL:dat gij Uw antwoord, aan ons op dezelve wijs gelieft te doen geworden; Waar meede wij, na UWL:in Godes Heiligen Protectie aanbevoolen te hebben met de meeste respect verblijven. (GAH45); Maanden den 13 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen eene Missive van de Raaden van Justitie, in het voormaalig Gewest Friesland, zijnde van deezen inhoud; Burgers ! Uwe Missive van den 3 deezer is ons wel geworden, voor de Lecture daar van, waaren wij onkundig dat de zoo kostbaare Sequestratie van den Boedel van E:F:Harkenroth, als nog blijft voortduuren, wij kunnen niet voor bij UL:bij deeze gelegenheid te doen reflecteeren, dat het mooglijk beeter waare geweest, op eene min kostbaare wijze voor het belang der minderjaarige Erfgenaamen, van M.L. zorgen, het welk onzes eragtens door eene genoegzaame Borgstellinge van de kant van E:F:Harkenroth of misschien ook door eenig ander middel niet ondoenlijk waare geweest, te minder nog, daar een aantal effecten tot den Boedel van M.L. behoorende bij den Procr: Generaal in bewaaringe zijn, thans nog zouden wij ter voorkoominge van meerdere kosten, het niet geheel vreemd vinden, dat deeze door UWL:ondernoomene Sequestratie met overleg van E:F:Harkenroth, op de geschikste wijze en met de veiligheid der voorsch Erfgenaamen, meest overeenkomstige wijze, wierde opgeheeven: Wat betreft de door UL:van ons gevraagde Authorisatie om de tot dus verre gemaakte kosten uit den boedel zelve te ligten daaromtrent maaken wij Zwaarigheid UL:verzoek in te willigen, om reedenen dat wij mooglijk na den afloop deezer gansche Zaak bij een regtelijk vonnis zullen moeten beslissen, ten wiens Laste de gemaakte kosten behooren te koomen; Waar meede wij Ulieden beveelen in Godes bescherming. en verblijven UL:goede vrienden. Leeuwarden den 10 jan 1800; Waar over gedelibereerd zijnde, wierde beslooten den Secretaris Feddema te gelasten, om al het geen noopens dit Susjet gepasseerd was na te zien en enee Missive tot antwoord te ontwerpen, alles op approbatie van den Raad. (GAH45); Antwoord van Gemeenteraad aan Raaden der Justitie: zie bij E.F. Harkenroth. (GAH45); Antwoord van de Raaden der Justitie: zie bij E.F. Harkenroth. (GAH45); Woensdag den 28 Novembr. 1798. de raad der Gemeente extraordinaris Vergadert zijnde, op verzoek van de Burgers Jacob van Slooten Coopman, en Broer IJemes Varendsgezel alhier, de eerstgemelde weegens zijne Huisvrouw, en de laatstgenoemde prose Erfgenaamen of vrugttrekkers der nalatenschap van wln:haare oude Moeye M.L., in deeze Vergadering gecompareerd zijnde om te kennen geevende dat zij met den Procr:Generaal van dit voormalig Gewest, hadden geconsuleert, over de Singuliere Conduite der Administratoren over de Boedel van wln:haare oude Moeye voornd:de Advocaaten H:P:Stambke, en E:F:Harkenroth, waar van de eerstgemelde zich rede geabsenteerd had-Dat de Procr:Generaal hun Comparanten had aangeraaden, dat zij zich bij de Raad der Gemeente moesten vervoegen, en van dezelve te verzoeken om daadelijk bij de Advocaat Harkenroth onderzoek van zaaken te doen, en de boedel van den absenten Advocaat Stambke, in Sequestratie te neemen, Verders met de boedel van Harkenroth na bevindinge van zaaken te handelen zoo als zij met een eigenhandig briefje van de Procr:Generaal bevestigden; Over Welk verzoek geldelibereerd zijnde, is geconcludeert ende boedel van den absenten Advocaat Stambke daadelijk in Sequestratie genoomen, en na dat de Advocaat Harkenroth eerst bij monde gehoord was tegens dezelve in deezer voegen gedisponeerd; de Raad der Gemeente van de Stad HRL geinformeerd zijnde, dat de Advocaat Henrij Phijlip Stambke, mede Administrator over de nagelaaten boedel van wijl:M.L. zich op een zinguliere Wijze van hier geabsenteert heeft behalven dat daar bij Zaaken voorkoomende welke de absentie van de Advocaat Stambke ten hoogten Suspect maaken, en den Raad gantsch onkundig zijnde, Welke effecten en gelden van de nagelaten boedel van wijl:M.L. onder de Advocaat Stambke berustende zijn, oordeelt den Raad ex officio Verpligt te zijn om voor het belang van onmondige Weezen te moeten waaken, en dus ten nauwkeurigsten Inquisitie te moeten doen, hoe en omtrent he met de Importante nagelaaten Boedel van Wln:meergem M.L. geleegen is; Daarom is het dat den Raad ex officio den mede Administrator Dr E:F:Harkenroth ter deezer Steede Woonagtig gelast, en ordonneert om van deeze nademiddag te drie uur Precijs, met alle de Stukken, effecten, en wat tot voorz:boedel relatie heeft, voor Commissarien Cum Secretario gesterkt, op het huis der Gemeente te Compareeren, en van alles dien aangaande oplossing, en verantwoording te doen, ten einde den Raad mag weeten hoe en omtrent het met meergemelde Boedel geleegen is, en wat onder den geabsenteerde Advocaat Stambke is berustende, om daar van den Hove van het voormalig Gewest Friesland te informeeren; Verder is bij den Raad beslooten, dat zoo wanneer de Advocaat Harkenroth in voorz:Qualt:hier aan niet Exact voldoet, zij tegens hem zal disponeeren, Zodanig zij ter mainctien der Justitie en tot Conservatie der onmondigen goederen zal oordeelen te behooren; Aldus gedecreteerd op het Huis der Gemeente den 28 nov 1798; En zijn eindelijk tot de Commissie waar voor de Advocaat Harkenroth zig zoude hebben te Verantwoorden, benoemd de Praesident en Sequens van den Raad, de Burgers P:J:Coulbout, em P: Wellinga gesterkt met den secretaris Feddema; Woensdag den 28 nov 1798 ''s nademiddags drie uur; de Commissarien P:J:Coulbout en P:Wellinga Cum secretario gesterkt op ''t Huis der Gemeente bij eengekoomen zijnde, is voor dezelve gecompareerd de Advocaat Harkenroth, Welke aan gedagte commissarien van alle de Stukken en effecten tot de boedel van wln:M.L. volgens zijne opgaaff behoorende Visie had gegeeven en na hij beleeden had dat er geene meerder effecten bij den boedel waaren, als meede dat den absenten Advocaat Stambke geene effecten dien boedel aangaande, onder zich had berustende maar dezelve alle, aan hem Harkenroth had gesuppedieert, is de Staat des boedels door voorzeide Commissarien Cum secretario gesterkt in deezer voegen opgemaakt. (GAH44); Zo na Moogelijk naauwkeurige Berekening over den tegenwoordige Staat der Nagelaaten boedel van WijL:M.L. weduwe Jacob Willems in leeven Uidraagster te HRL; Volgens bijgaande Authenticque Copia Staat, en Inventaris waar van de Origineele ter Secretarie berustende is, heeft de Boedel van Wijl:M.L. bij haar overlijden gerendeert, en Waar van het Collateraale Successie regt, aan den Lande betaald is, eene Somma van f. 84297:7:10 Om de waare Staat des boedels te vinden, moet van deeze nalaatenschap afgetrokken worden: Het betaalde Collaterale Successie Regt f. 2107:8:12, de Lijfrenthe brieven welke Wel op het Inventaris voor Profijtelijk gebragt zijn, dog van de voordeelige Staat des boedels moeten werden gededuceert, om dat dezelve aan de Erfgenaamen op wiens Lijven ze geconstitueerd Waaren, zijn gelegateerd, bedraagende te zaamen: f. 3321:18:0; de Vastigheeden, of immobile Effecten, welke na het Re?el uitgerekend te zaamen uitmaaken: f. 1873:15:0; dus rest voor de Mobile Effecten f. 76. f. 994:5:14; de Mobile Effecten bedragen volgens Pag 1: f. 76994:5:15; de Boedel Bedraagt thans volgens bijgaande Korte Staat, eene Summa van: f. 56401:10:4, Dus Manqueert er aan Capitaal de Summa van f. 20592:15:10; de Erflatersche M.L. is blijkens ''t Inventaris overleeden den 24 jul 1791 en de Intressen van ''t Importante Capitaal, zijn tot haar Versterfdag berekend, Zoo als uit ''t zelve Inventaris Consteert; Dus moet hier vandaan de Intrest van dit verbaazende Capitaal aan de f. 76994:5:14 berekend worden; Men zal de Stelling maaken van den 24 jul 1791 tot den 24 jul 1798, is Seven Jaaren en de Intrest tot de Modique Prijs van Drie Procento berekenen (hoewel er Capitaalen onder zijn, die hooger Renthe doen) maakt voor een Jaar eene Summa van f. 2309:16:6, Dus voor Seven jaar f. 16168:12:10. Men mag veilig Stellen dat de Immobile Effecten bestaande (zoo als uit het Inventaris geblijkt) in drie huizen, Jaarlijks na deductie der Lasten en het onderhoud zuiver anbrengen f. 150:0:0, Is voor Seven Jaar f. 1050:0:0, Maakt eene Summa van f. 17218:12:10; de Uitgaaven, welke Jaarlijks uit de Revenuen gedaan zijn, of moeten worden, bestaan in de volgende Posten: de Erflaatersche hadde aan haare beide nagelaaten Susters, Hiltje en Trijntje Lex, gelegateerd, een Inkoomen van vier CarGuldens ''s Weeks ieder; Verder hadde zij aan de Kinds kinderen van haare Susters, Wanneer dezelve den 26 ste Jaarige Ouderdom, geadempleerd hadden, gelegateerd, ieder deszelfs Contingent van de Revenuen, Jaarlijks, met dien Verstande dat de Portien voor de kinds kinderen Welke de 26 Jaaren, nog niet bereikten moest Staan blijven, en het Capitaal accresseeren; Zij hadde aan die persoon, Welke haar boedel Zoude koomen te Administreeren voor het Eerste en laatste Jaar der Administratie besprooken Jaarlijks f. 60:0:0 en voor alle de tusschen Jaaren f. 30:0:0 zonder dat deselve iets verder, in uitgaave mogt brengen; Eene der Susters Hiltje Lex heeft geleefd tot den 12 maij 1792, dus de f. 4:0:0 ''s weeks genooten voor den tijd van 42 1/2 Week is: f. 170:0:0 Trijntje Lex leeft nog, en heeft dus tot den 24 jul 1798 genooten, voor Seven Jaaren de Summa van f. 1456:0 -; Vier der Kinds kinderen van de Zusters der Erflaatersche hebben de Jaaren bereikt van hun Contingent der Jaarlijksche Revenuen te konnen trekken, deeze heeft men zonder ooit eenige Rekening te doen Jaarlijks met f. 100:0:0 afgezouten; Een daar van genaamd Sijbrigje IJemes, heeft van den beginne af getrokken, dus tot den 24 jul 1798 f. 700:0:0 Een ander genaamd Hiltje IJemes van 1794 tot 1798: f. 400:0:0 Een derde genaamd Riemke Wijbes ut supra: f. 400:0:0 Een vierde genaamd Broer IJemes van 1797 af: f. 100:0:0 Dit zijn de Uitgaaven, en buiten dezelve konnen er geene van eenige Consideratie zijn: f. 3226:0 -; Dan heeft eene der Legetarissen ons verhaald, en Verder konnen wij hier niet voor instaan, dat hij geinformeerd Was, dat er Salvo Caleula f. 3000:0:0 met het verbouwen van een Huis (Zoo als hij het noemde) Verspild was, onder welke verbouwing onder anderen meer dan voor hondert guldens aan jenever aan de Werklieden, Zou Verschonken zijn deeze Summa zullen Wij hier eens bij voegen. Dus rendeeren de uitgaaven: f. 6226:0 -; Slot van Rekening; Manqueert aan Capitaal: f. 20. f. 592:15:10 en aan Intrest: f. 17. f. 218:12:10, Dus aan Capitaal en Intrest: f. 37. f. 811:8:4; Hier van moet gededuceert worden de uitgaaf van: f. 6226:0:0; Dus manqueert er aan Capitaal en Intrest: f. 31. f. 585:8:4. Een en dartig Duizend Vijfhondert vijf en Tagtig CarGuldens Agt Stuivers en Vier penningen, waar van de meede Administrator Dr. E:F:Harkenroth, in ''t geheel geen Verantwoording weet te doen als alleen dat hij Zegt f. 2200:0:0 bij Cas te hebben, dog wat Staat op dit Zeggen te maaken is, zal de uitkomst bevestigen; Als men nu nog eens in Consideratie nam, dat de Administratoren over het 1 ste Jaar na deductie der Uitgaaven van de Revenuen overhielden om het niet te ruim te neemen f. 1600:0:0 en Zulks ten voordeele der Boedel hadden uitgezet, zoo als hun pligt was, en men zoo van Jaar tot Jaar eens voortrekende, zou het deficit nog merkelijk grooter Worden; Aldus opgemaakt bij ons ondergetekende Commissarien uit, en Secretaris van de Raad der Gemeente van de Stad HRL den 29 Novembr 1798. PS. hier van moet nog afgetrokken worden het Tractament van de Administratoren aan de f. 240:0:0 Welk gecommitteerd was. Was get: P:Wellinga, P:J:Coulbout, IJpe Feddema; de voorzeide Commissarien gesterkt als vooren na genoomen Visie der effecten tot den meergemelden Boedel van Wln:M.L. behoorende en na aangehoorde Confessie van de Advocaat Harkenroth, het Verbaazende deficit Welke bij den boedel, zoo aan Capitaal, als Intrest mankeerde gebleeken zijnde, is bij dezelve beslooten om alle de effecten Relatijv voorz:Boedel, in tegenwoordigheid van de Advocaat Harkenroth, in een kisje te Sluiten en hetzelve kisje met het Stads Zegil, beneffens dat van de Advocaat Harkenroth, te doen verzegelen, zoo als dadelijk ter uitvoer wierd gebragt. -Voorts wierde in deeze netelige zaak bij voorz:Commissarien geresolveerd en bewerkstelligd om den Advocaat Harkenroth Provisioneel in zijn eigen huis te doen bewaaren, en in verzekering te houden, als mede om deszelfs eigen boedel in Sequestratie te neemen tot dat de Commissie Rapport van het gebezoigneerde, aan den raad zoude hebben gedaan ten fine den Raad, in deezen wijder zoude kunnen disponeeren, zodanig zij in goede Justitie zoude verstaan te behooren. (GAH44); Vrijdag den 7 dec 1798; de Raad der Gemeente extra ordinaires Vergadert zijnde, Wierde geleezen, eene Ontvangen missive van de Raaden van Justitie, van het voormalig Gewest Friesland, beneffens een Extract uit het Hoffs Resolutieboek, zijnde dezelve Stukken van deezen inhoud als de missive; Burgers ! Wij hebben goedgevonden Ul. bij dezen te laaten toekoomen Copia resolutie genoomen tegen Dr. E:F:Harkenroth en Ul. te verzoeken, en Ambtshalven te ordonneeren, ons aan voornde:H. wiens Boedel thans bij Ul. in Sequestratie is, in Zo verre toegang tot dezelve te verleenen dat hij in Staat gesteld worde om aan ''s Hoffs ordonnantie in gedagte resutie Vervat te voldoen; Waartoe ons verlatende, beveelen wij UL:in de bescherminge van God Almachtig en verblijven. Ul. goede vrienden. Leeuwarden den 6 dec 1798; Ge?xtraheert Uit het ''s Hoffs Resolutie Boek, beginnende met den Jaare 1792; den 6 dec 1798; Het Hoff van ''t voormalig Gewest Friesland ordonneert den Advocaat E.F. Harkenroth woonagtig te HRL, om op woensdag den 19 dec 1798 ''s morgens te 10 uur praecijs te Compareeren in ''s Hoffs Vertrekkamer op de Concellarie binnen Leeuwarden, en aldaar voor Commissarien uit gedagten Hove, aan den Procr Generaal van dit voormalig Gewest te doen oplossinge van den Staat des Boedels van wijlen M.L. voorts aan denzelven te geeven Visie van alle de Stukken, papieren effecten, Contante penningen en van alles wat verder tot voors: boedel eenige betrekking hebbende onder hem E:F:H. mag berustende zijn, zullende het Hoff bij gebreeke dies nader tegen hem H. disponeeren; Na gedaane Collatie tegens de principale deezes, voor zooverre geëtraheerd is, uit voors:Boek met het zelve bevonden accordeeren. Actum den 6 dec 1798. A.L. van Andringa, Ter ordtie van den Hove; Waar over gedelibereerd zijnde, is geconcludeert Conform de aanschrijvingsmissive te handelen en het ingezonden Extract te houden voor Notificatie. (GAH44); Dingsdag den 5 mrt 1799; Ingevolge besluit van gisteren, is navolgende missive aan de Commissie van Finantien, uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalige Gewest Friesland afgezonden; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Commissie van Financien uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalig Gewest Friesland; Burgers ! Ter voldoeninge aan den Inhoud van UWL:missive van den 1sten deezer, hebben Wij hier neevens Zeer gedienstig de eer te berigten, dan ten opzigte van het gerequireerde, omtrent de Curatoren over de Perzoon en goederen, van Thomas van Slooten, om bij de voldoeninge van het 2de Termijn der 50 ste Penn:teevens te voldoen het 1 ste Termijn, Zeker een Abuis Zal Zijn, wij supponeeren, dat UwL: hiermede Zullen bedoelen, de heffing der 25 ste Penning, gearresteerd den 22 okt 1795, en dit Zoo Zijnde, Zoo als het niet anders Zal kunnen Weezen, dan hebben de Curatoren ons getoond, dat zij het 1 ste x 2de Termijn, op Zijn tijd hebben voldaan, ende resterende vier Termijnen in eens, om van de gestatueerde Korting te Profiteeren, - ontrent de Perzv E:F:Harkenroth, deeze heeft ons betuigd, voor zich zelven niet voldaan te hebben, uithoofde dat hij Zich buiten de mogelijkheid bevond, door dien Zijn boedel nog onder Sequestratie Was, dat hij hier over request gepraesenteerd had, Waar op hij nog geen berigt had ontvangen dan ten aanzien van Zijne Qualiteit, als Administrator, over de nagelaten boedel van Wijl:van M.L. had hij voldaan, volgens Zijne betuigenis. Waarmede vermeenende, aan het gerequireerde van UWL:te hebben beantwoord, verblijven wij na toebede van Heil. HRL den 5 mrt 1799 5de J:d:B:V:. (GAH44)
Trijntje Lex Zo na Moogelijk naauwkeurige Berekening over den tegenwoordige Staat der Nagelaaten boedel van WijL:Maria Lex weduwe Jacob Willems in leeven Uidraagster te HRL; Volgens bijgaande Authenticque Copia Staat, en Inventaris waar van de Origineele ter Secretarie berustende is, heeft de Boedel van Wijl:Maria Lex bij haar overlijden gerendeert, en Waar van het Collateraale Successie regt, aan den Lande betaald is, eene Somma van f. 84297:7:10 Om de waare Staat des boedels te vinden, moet van deeze nalaatenschap afgetrokken worden: Het betaalde Collaterale Successie Regt f. 2107:8:12, de Lijfrenthe brieven welke Wel op het Inventaris voor Profijtelijk gebragt zijn, dog van de voordeelige Staat des boedels moeten werden gededuceert, om dat dezelve aan de Erfgenaamen op wiens Lijven ze geconstitueerd Waaren, zijn gelegateerd, bedraagende te zaamen: f. 3321:18:0; de Vastigheeden, of immobile Effecten, welke na het Re?el uitgerekend te zaamen uitmaaken: f. 1873:15:0; dus rest voor de Mobile Effecten f. 76. f. 994:5:14; de Mobile Effecten bedragen volgens Pag 1: f. 76994:5:15; de Boedel Bedraagt thans volgens bijgaande Korte Staat, eene Summa van: f. 56401:10:4, Dus Manqueert er aan Capitaal de Summa van f. 20592:15:10; de Erflatersche Maria Lex is blijkens ''t Inventaris overleeden den 24 jul 1791 en de Intressen van ''t Importante Capitaal, zijn tot haar Versterfdag berekend, Zoo als uit ''t zelve Inventaris Consteert; Dus moet hier vandaan de Intrest van dit verbaazende Capitaal aan de f. 76994:5:14 berekend worden; Men zal de Stelling maaken van den 24 jul 1791 tot den 24 jul 1798, is Seven Jaaren en de Intrest tot de Modique Prijs van Drie Procento berekenen (hoewel er Capitaalen onder zijn, die hooger Renthe doen) maakt voor een Jaar eene Summa van f. 2309:16:6, Dus voor Seven jaar f. 16168:12:10. Men mag veilig Stellen dat de Immobile Effecten bestaande (zoo als uit het Inventaris geblijkt) in drie huizen, Jaarlijks na deductie der Lasten en het onderhoud zuiver anbrengen f. 150:0:0, Is voor Seven Jaar f. 1050:0:0, Maakt eene Summa van f. 17218:12:10; de Uitgaaven, welke Jaarlijks uit de Revenuen gedaan zijn, of moeten worden, bestaan in de volgende Posten: de Erflaatersche hadde aan haare beide nagelaaten Susters, Hiltje en T.L., gelegateerd, een Inkoomen van vier CarGuldens ''s Weeks ieder; Verder hadde zij aan de Kinds kinderen van haare Susters, Wanneer dezelve den 26 ste Jaarige Ouderdom, geadempleerd hadden, gelegateerd, ieder deszelfs Contingent van de Revenuen, Jaarlijks, met dien Verstande dat de Portien voor de kinds kinderen Welke de 26 Jaaren, nog niet bereikten moest Staan blijven, en het Capitaal accresseeren; Zij hadde aan die persoon, Welke haar boedel Zoude koomen te Administreeren voor het Eerste en laatste Jaar der Administratie besprooken Jaarlijks f. 60:0:0 en voor alle de tusschen Jaaren f. 30:0:0 zonder dat deselve iets verder, in uitgaave mogt brengen; Eene der Susters Hiltje Lex heeft geleefd tot den 12 may 1792, dus de f. 4:0:0 ''s weeks genooten voor den tijd van 42 1/2 Week is: f. 170:0:0 T.L. leeft nog, en heeft dus tot den 24 jul 1798 genooten, voor Seven Jaaren de Summa van f. 1456:0 -; Vier der Kinds kinderen van de Zusters der Erflaatersche hebben de Jaaren bereikt van hun Contingent der Jaarlijksche Revenuen te konnen trekken, deeze heeft men zonder ooit eenige Rekening te doen Jaarlijks met f. 100:0:0 afgezouten; Een daar van genaamd Sijbrigje IJemes, heeft van den beginne af getrokken, dus tot den 24 jul 1798 f. 700:0:0 Een ander genaamd Hiltje IJemes van 1794 tot 1798: f. 400:0:0 Een derde genaamd Riemke Wybes ut supra: f. 400:0:0 Een vierde genaamd Broer IJemes van 1797 af: f. 100:0:0 Dit zijn de Uitgaaven, en buiten dezelve konnen er geene van eenige Consideratie zijn: f. 3226:0 -; Dan heeft eene der Legetarissen ons verhaald, en Verder konnen wij hier niet voor instaan, dat hij geinformeerd Was, dat er Salvo Caleula f. 3000:0:0 met het verbouwen van een Huis (Zoo als hij het noemde) Verspild was, onder welke verbouwing onder anderen meer dan voor hondert guldens aan jenever aan de Werklieden, Zou Verschonken zijn deeze Summa zullen Wij hier eens bij voegen. Dus rendeeren de uitgaaven: f. 6226:0 -; Slot van Rekening; Manqueert aan Capitaal: f. 20. f. 592:15:10 en aan Intrest: f. 17. f. 218:12:10, Dus aan Capitaal en Intrest: f. 37. f. 811:8:4; Hier van moet gededuceert worden de uitgaaf van: f. 6226:0:0; Dus manqueert er aan Capitaal en Intrest: f. 31. f. 585:8:4. Een en dartig Duizend Vijfhondert vijf en Tagtig CarGuldens Agt Stuivers en Vier penningen, waar van de meede Administrator Dr. E:F:Harkenroth, in ''t geheel geen Verantwoording weet te doen als alleen dat hij Zegt f. 2200:0:0 bij Cas te hebben, dog wat Staat op dit Zeggen te maaken is, zal de uitkomst bevestigen; Als men nu nog eens in Consideratie nam, dat de Administratoren over het 1 ste Jaar na deductie der Uitgaaven van de Revenuen overhielden om het niet te ruim te neemen f. 1600:0:0 en Zulks ten voordeele der Boedel hadden uitgezet, zoo als hun pligt was, en men zoo van Jaar tot Jaar eens voortrekende, zou het deficit nog merkelijk grooter Worden; Aldus opgemaakt bij ons ondergetekende Commissarien uit, en Secretaris van de Raad der Gemeente van de Stad HRL den 29 Novembr 1798. PS. hier van moet nog afgetrokken worden het Tractament van de Administratoren aan de f. 240:0:0 Welk gecommitteerd was. Was get: P:Wellinga, P:J:Coulbout, IJpe Feddema; de voorzeide Commissarien gesterkt als vooren na genoomen Visie der effecten tot den meergemelden Boedel van Wln:M.L. behoorende en na aangehoorde Confessie van de Advocaat Harkenroth, het Verbaazende deficit Welke bij den boedel, zoo aan Capitaal, als Intrest mankeerde gebleeken zijnde, is bij dezelve beslooten om alle de effecten Relatijv voorz:Boedel, in tegenwoordigheid van de Advocaat Harkenroth, in een kisje te Sluiten en hetzelve kisje met het Stads Zegil, beneffens dat van de Advocaat Harkenroth, te doen verzegelen, zoo als dadelijk ter uitvoer wierd gebragt. -Voorts wierde in deeze netelige zaak bij voorz:Commissarien geresolveerd en bewerkstelligd om den Advocaat Harkenroth Provisioneel in zijn eigen huis te doen bewaaren, en in verzekering te houden, als mede om deszelfs eigen boedel in Sequestratie te neemen tot dat de Commissie Rapport van het gebezoigneerde, aan den raad zoude hebben gedaan ten fine den Raad, in deezen wijder zoude kunnen disponeeren, zodanig zij in goede Justitie zoude verstaan te behooren. (GAH44)
Henrietta Maria Lexraven huwt met Johannes Jacobus van Beuningen; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Willem Johannes van Beuningen, geb 25 nov 1811, ged 3 dec 1811 Grote Kerk HRL
van de Ley Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 17 aprillis 1671 Betaelt aen Dr. vdL. ter sake gedane visiten aen de kinderen f. 4:4:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; Ley, AALTJE/AAKE JARIGS VAN DER
Arjaantje van der Ley ovl 9 jul 1788 HRL, oud 73 jaar
Aukje Jarigs van der Ley van HRL, huwt met Hessel Harmens Wassenaar, van Almenum, geproclameert den 16 sep 18 en getrout den 23 dito 1753
Doeke van der Ley geb 11 apr 1800 HRL, ovl 14 nov 1865 HRL, huwt met Maria Heilen op 10 feb 1822 HRL, huw.afk. 27 jan en 3 feb 1822, metselaar in 1851, N.H., ovl wijk H-235, zv Jelte Doekes vdL, en Leentje Gerardus Mulder; BS huw 1822, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk H-225; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-233; VT1839
Doeke Pieters van der Ley huwt met Jeltje vd Ley, kind: Jelte Doekes vdL, geb 1770 HRL; BS ovl 1833
Gerritje Tjeerds van der Ley huwt met Sijbren Jans Anema; BS ovl 1837
Grietje Jans van der Ley ovl 29 aug 1794 HRL, oud 5 jaar; geb 24 may 1787, ged 17 jun 1787 Grote Kerk HRL, dv Jan van der Ley en Dorothea Ernestina Lemke; geb 15 mrt 1789, ged 5 apr 1789 Grote Kerk HRL, dv Jan Jarigs van der Ley en Dorothea Ernestina Lemke
Hieke van der Ley ovl voor 1857, huwt met IJpe vd Mey; BS ovl 1856
Holkje Jarigs van der Ley geb 1762 HRL, ovl 4 mei 1843 HRL, huwt met Cornelis Mollema, dv Jarig vdL, en Grietje Schoonebeek; BS ovl 1843; Cornelis Mollema en H. vdL., beide van HRL, zijnde aangaave gedaan door doct. W.J. Hanekuik op vertoonde Procuratie van de bruidegom en bruid zampt bruids vader, met een gebod in de week 8 apr 1791; ondertrouw HRL; Cornelis Mollema en H. vdL., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 apr 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Kimswerd en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens vertoond getuigenis; oud 77 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-025; VT1839
J. van der Ley woont in 7e quartier, huisno. 47, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802. (GAH650); weduwe woont in 7e quartier
Jac:. van der Ley weduwe woont in 7e quartier, huisno. 17, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1803. (GAH650)
Jacob Jarigs van der Ley Wybren Douwes Bakker ende Beertje Douwes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid J.J. vdL., 14 dec 1743; Hendrik Krins van Amsterdam ende Aeltje van Beemen van HRL, koomende weegens de bruid J.J. vdL., 8 May 1745; Zent IJpes ende Janke Jans beide van HRL, koomende weegens de bruid J.J. vdL. desselvs aengehuwde neef, 1 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL
Jakob Simons van der Ley J.S. vdL. van Leeuwarden en Klaaske Rinses van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 nov 1780 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Leeuwarden getrouwd den 12 nov naastvolgende
Jacob (Simons) van der Ley geb 14 jan 1804 HRL, ged 22 dec 1807 HRL, N.H., huwt met Aafke Kerkhoven op 14 feb 1828 HRL, huw.afk. 3 en 10 feb 1828, boekbinder in 1828, zv Simon vdL, en Sipkje J. Jacobi; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1828, ovl 1853
Jan van der Ley weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan van der Ley ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:0:0 voor 1/2 anker wijn bij verscheidene comparitien tdv ''t Weeshuys gebruikt, ord. no. 44, 25 nov 1783. (GAH1114)
Jan Jarigs van der Ley J. vdL. en Dorothea Ernestina Lemke, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 nov 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Jans van der Ley, geb 24 may 1787, ged 17 jun 1787 Grote Kerk HRL; ovl 15 nov 1790 HRL, oud 26 jaar; kind: Grietje Jans van der Ley, geb 15 mrt 1789, ged 5 apr 1789 Grote Kerk HRL
Jarig van der Ley geb 1753 ... , huw.get. bij S. Sleeper en A. Mossel, pikeur, wonende te HRL; BS huw 1820
Jarig Jacobs van der Ley huwt met Grijttie Jans Schonebeek, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 apr 1761; huwt met Grietje Jans Schoonhoven, kinderen: Holkje Jarigs vdL, geb 1762 HRL, Aaltje/Aake Jarigs vdL, geb 1763 HRL; BS ovl 1837; 1843 overlijdens; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met B. vd Lej, f. 85:10:0 voor geleverde zeep tdv ''t Weeshuis, ord. no. 16, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 106:15:0, ord. no. 8, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 137:5:0 voor geleverde 4 1/2 ton zeep, ord. no. 26, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 101:10:0 voor geleverde zeep, ord. no. 47, 24 nov 1781. (GAH1112); betaalt aan dito f. 74:2:4 voor 8 pondematen en 6 pondematen greidland onder Almenum gelegen, nos. 9 en 10, 1784. (GAH1115); id. f. 74:6:0 voor dito, 26 nov 1785. (GAH1117); id. 26 jul 1786. (GAH1118); id. 29 sep 1787 (GAH1119); id. 4 aug 1788. (GAH1120); id. 23 apr 1789. (GAH1121); id. 1782. (GAH1113); id. 1783. (GAH1114); id. 1779. (GAH1110); id. f. 140:0:0, gaat aff 65-14 :0 voor Lands floreen, resteert f. 74:6:0, 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); ovl 14 apr 1803 HRL, oud 68 jaar
Jarig Jans van der Ley lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 42:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jelte Doekes van der Ley geb 1770 HRL, ovl 30 sep 1833 HRL, huwt met Helena Gerhardus Mulder op 2 jun 1799 HRL, huw.get. bij S. Zeeman en A. Lodewijks Groen, werkman in 1815, id. bij L.L. Liefjes en H. Johannes, 1816, kinderen: Rigtje Jeltes vdL, geb 1810 ... , Doeke vdL, geb 11 apr 1800 HRL, Klaas vdL, geb 14 okt 1807 HRL, zv Doeke Pieters vdL, en Jeltje vd Ley; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1813, huw 1815, huw 1816, ovl 1833, ovl 1835, ovl 1865, ovl 1879 gebruiker van wijk H-233, sjouwer, eigenaar is Hessel H. (?) van Dijk, 1814. (GAH204); J. Doekles v. d. L., eigenaar van perceel nr. 2029 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 409, huis en erf, 44 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Klaas Jeltes van der Ley geb 14 okt 1807 HRL, ovl 31 jul 1879 HRL, huwt met Wietske Herkes van der mei op 21 apr 1836 HRL, schutter 1 ste Bataillon der 1 ste afdeling Vriese Schutterij, metselaar in 1851, zv Jelte Doekes vdL, en Helena Gerhardus Mulder; BS huw 1836, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-124; VT1839
Mettje Sierks van der Ley Metje Sjerks v. d. L., ged 7 aug 1749 Westerkerk HRL, dv Sjerk van der Ley en Lolkjen Schrik; ged 12 apr 1753 Westerkerk HRL, dv Sierk van der Ley en Lolkje Sjoerdt Schrik; ovl voor 1863, huwt met Harke Pottinga; BS ovl 1862; ovl 14 may 1805 HRL, oud 58 jaar; huwt met Harke Johannes, kind: Johannes Harkes, geb 2 okt 1780, ged 24 okt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Tryntje Harkes, geb 2 aug 1784, ged 24 aug 1784 Grote Kerk HRL; kind: Aagje Harkes, geb 2 jan 1788, ged 22 jan 1788 Grote Kerk HRL
Rigtje Jeltes van der Ley geb 1810 ... , ovl 25 dec 1813 HRL; wijk H-233, dv Jelte Doekes vdL en Leena Gerhardus (Mulder); BS ovl 1813
S. van der Ley woont in 7e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804, may 1805. (GAH650)
Simon van der Ley ovl 6 sep 1805 HRL, huwt met Sipkje Jelles Jacobi op 19 apr 1802 HRL, in leven boekbinder, kind: Jacob, geb 14 jan 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1902, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1816, huw 1828, ovl 1852; wed. S. vdL. eigenaar en gebruiker van wijk C-036, boekverkoopster, 1814. (GAH204); bij ovl 28 jaar oud; heeft 2 honden, belasting: f. 4:0:0, may 1805. (GAH650); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van de weduwe S. v. d. L. (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 10:13:0 (GAH1142); weduwe ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:3:0 voor geleverde Schrijfbehoeften, 31 dec 1809, quit. no. 64 (GAH1141); erven S. v. d. L. eigenaars van perceel nr. 561 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 410, huis en erf, 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Vijf den Sesde sep is ovl S. v. d. L. in den Ouderdom van Agt en twintig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mei 1816
Simen Jacobs van der Ley van Almenum, huwt met Leentie Gosses, van HRL, geproclameert den 21-28 dec 1755 en getrout den 4 Janewari 1756; ovl 30 may 1804 HRL, oud 72 jaar
Sjierk Tjebbes van der Ley ged 24 apr 1770 Grote Kerk HRL, zv Tjebbe van der Ley en Maria Abrahams
Teeke van der Ley Martinus van Houten ende Trijntje Robijns, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T. vdL., goede bekende, 16 may 1789; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Teunes van der Ley ovl voor jun 1777; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:10:0 terzaeke geleverde zeep ord. no. 2, 27 dec 1773. (GAH1105); id. f. 64:0:0, ord. no. 22, 19 nov 1776. (GAH1107): id. samen met B. vd Lej, f. 87:10:0, ord. no. 20, 25 nov 1778. (GAH1109); weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor ''t begraeven gaen der weeskinders met wijlen de koopman T. vdL., 13 mej 1777. (GAH1108)
Tjebbe van der Ley van HRL, huwt met Maria Abrahams, van Haarlem, geproclameerd de 30 en de 7 en de 14 en getrout met Attestasie den 21 mei 1769; kind: Sjierk Tjebbes van der Ley, ged 24 apr 1770 Grote Kerk HRL
Trijntje Jacobs van der Ley huwt met Jan Bentes IJsenbeek, beide van HRL, geproclameerd de f. 1:8:15 en getrout de 17 Jannewari 1769
Aafke Pieters Leye geb 18 mrt 1793, ged 7 apr 1793 Grote Kerk HRL, dv Pieter Cornelis Leye en Klaaske Jochems
Cornelis Pieters Leyen geb 17 mrt 1797 HRL, ovl 13 jun 1865 HRL, huwt met Elisabeth Reins Otma op 2 jun 1825 HRL, huw.afk. 22 en 29 mei 1825, blokmaker en ovl wijk E-093, mastmaker in 1851, N.H., zv Pieter Cornelis L, en Klaske Jochems Hibma, sha 1825 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-111; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blokmakersknecht, wijk E-093; VT1839
Jacob Pieters Leyen geb 12 nov 1804 HRL, ovl 22 mei 1871 HRL, ged 24 dec 1804 HRL, N.H., smidsknecht in 1851, A 10 dec 1857 Amsterdam, maar daarna weer terug, zv Pieter Cornelis L, en Klaaske Johannes (Jochums ?); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-006, 305, wijk H-321; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk E-091; VT1839
Jochem Pieters Leyen geb 1795 HRL, ovl 30 dec 1827 HRL, huwt met Catharina Bernardus Nijhuis op 1 aug 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 jul 1816, varensgezel, werkman in 1827, zv Pieter Cornelis L, en Klaaske Jochems (Hobbema); BS huw 1816, ovl 1828, ovl 1832; geb 15 jan 1795, ged 15 feb 1795 Grote Kerk HRL, zv Pieter Kornelis Leye en Klaaske Jochems; Wij ondergetekenden Pieter Cornelis Leyen, Loots en Klaaske Jochems Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon J.P.L., varensgezel meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met Catharina Bernardus Nijhuis zonder beroep meerderjarige dogter van Bernardus Nijhuis en Antje Johannes meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door de Heer Praes. Burgermeester dezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den huweyken Staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; Wij ondergetekenden Bernardus Nijhuis Bontwever, en Antje Johannes Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Catharina Bernardus Nijhuis zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeven met J.P.L. varendsgezel meerderjarige zv Pieter Cornelis Leyen en Klaaske Jochems meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door den heer Praes. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden opgenomen om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en negentig den 15 jan is geb Jochem zv Pieter Cornelis Leyen en Klaaske Jochems. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Pieter Cornelis Leyen geb 1765 Winkel, (NH), ovl 2 mrt 1832 HRL, huwt met Klaaske Jochems Hobbema, en met Antje Johannes Dijkstra op 14 apr 1820 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1820, wonende te HRL, N.H., kinderen: Jochem Pieters L, geb 1795 HRL, Cornelis L, geb 17 mrt 1797 HRL, Jacob L, geb 12 nov 1804 HRL, Tjytse Pieters, geb 27 sep 1801 HRL, Jan Pieters, ged 18 apr 1799 HRL, zv Cornelis Jans L, (gk) en Aagje Jans, (gk); dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1804, BS geb 1811, huw 1820, ovl 1827 1828 overlijdens, ovl 1832, ovl 1865; eigenaar en gebruiker van wijk H-209, loots, 1814. (GAH204); P.C.L. ende Claaske Jogchums, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Saakes, goede bekende, 26 may 1792; ondertrouw HRL; P.C.L. en Klaaske Jogchums, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 jun 1792 HRL; kind: Aafke Pieters Leye, geb 18 mrt 1793, ged 7 apr 1793 Grote Kerk HRL, vader als P.C. Leyen; kind: Jochem Pieters Leye, geb 15 jan 1795, ged 15 feb 1795 Grote Kerk HRL; Wij ondergetekenden P.C.L., Loots en Klaaske Jochems Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon Jochem Pieters Leyen, varensgezel meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met Catharina Bernardus Nijhuis zonder beroep meerderjarige dogter van Bernardus Nijhuis en Antje Johannes meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door de Heer Praes. Burgermeester dezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den huweyken Staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; Wij ondergetekenden Bernardus Nijhuis Bontwever, en Antje Johannes Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Catharina Bernardus Nijhuis zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeven met Jochem Pieters Leyen varendsgezel meerderjarige zv P.C.L. en Klaaske Jochems meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door den heer Praes. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden opgenomen om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en negentig den 15 jan is geb Jochem zv P.C.L. en Klaaske Jochems. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Albert Eelkes Leyenaar geb 4 mei 1806 HRL, ged 18 mei 1806 HRL, huwt met Janke Jans van Oudt op 17 mei 1827 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1827, wonende te HRL, pottenbakker in 1849, zv Eelke L, en Trijntje Hanzes; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1849, ovl 1851; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pottebakker, wijk A-241; VT1839; A.L. eigenaar van percelen nrs. 13 en 14 te HRL, balkvlotter, legger nr. 411, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 96 en 28 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 15. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31)
Anna Hendriks Leyenaar geb 1786 HRL, ovl 26 feb 1847 HRL, huwt met Jan Oorthuis op 20 mei 1810 HRL, dv Hendrik L, en Fimke Sijbrens; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847; Jan Oorthuis en A.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, (vnm: Antje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-013; VT1839
Dieuwke Jansen Leyenaar Roelof Hendriks ter deus en D.J.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonzoon Evert Jansen Lindeboom, 3 jan 1789; ondertrouw HRL; ovl 19 okt 1805 HRL, oud 69 jaar; Roelof Hendriks ter deus en D.J.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 jan 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Eelke Jans Leyenaar geb 1752 Paesens, ovl 16 okt 1837 HRL, huwt met Trijntje Hanzes Houtsma op 27 mrt 1796 HRL, komt van HRL, kinderen: Albert Eelkes L, geb 4 mei 1806 HRL, Tjepkje L, geb 1803 ... , Hans L, geb 21 okt 1798 HRL, Marijke L, geb 21 jul 1801 HRL, N.H., zv Jan L, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1806, BS ovl 1814, ovl 1837, ovl 1849, ovl 1877; eigenaar en gebruiker van wijk A-241, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-131, gebruiker is Andries J. Benjamins, Joodsche Meester, 1814. (GAH204); E.J.L. ende Trijntje Hanses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hans Paulus, deszelfs vader, 5 mrt 1796; ondertrouw HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); E.L., Sjouwerman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Cornelia Wilhelmina Koning, werkster, wonende te HRL
Femke Jans Leyenaar geb 1812 HRL, 1e huwt met Johannes Coenraad Metzlar op 27 jun 1833 te HRL, naaister, 2e huwt met Rimke Tonkes Komst, wonende te HRL. 1841, dv Jan Hendriks L, en Johanna Klases Zeilmaker; BS huw 1833, ovl 1838, huw 1840, ovl 1841
H Leyenaar onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van H.L., (reparaties), 31 dec 1810: f. 192:5:0 (GAH1142)
Haantje Johannes Leyenaar ovl voor 1829, huwt met Hinke Jans Smit, kinderen: Jane Haantjes L, geb 1771 HRL, Hendrik Haantjes L, geb 1769 HRL; BS huw 1828, ovl 1829
Hans Eelkes Leyenaar zie ook: Hans Eelkes; geb 21 okt 1798 HRL, ovl 14 jun 1877 HRL, huwt met Marijke Jans de Vries op 7 dec 1826 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1826, balkvlotter, N.H., houtsteksknecht in 1851, zv Eelke Jans L, en Trijntje Hanses Houtsma BS huw 1826, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-010; VT1839
Hendrik Leyenaar Anthonij Claver en Jaan Leyenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.L., deszelfs neef, 8 dec 1804; ondertrouw HRL
Hendrik Leyenaar ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis voor metzelloon aan ''t Weeshuis f. 48:13:0 en aen d. Bank f. 35:10:0, tesamen f. 84:3:0, 30 dec 1809, quit. no. 8 (GAH1141)
Hendrik Jans Leyenaar geb 1754 Wierum, ovl 27 okt 1824 HRL, huwt met Fimke Sijbrens, en met Rinske Rintjes Kuipers op 4 feb 1820 HRL, huw.afk. 16 en 23 jan 1820 en wonende te HRL, huw.get. bij J.J. Jager en G.R. van Dijk, oom bruid. 1814, id. bij H.G. Zijlstra en B.E. Zeilmaker, 1817, meester metzelaar in 1824, huw.get. bij J.J. van Glinstra en E.M. Gebel, oom vd bruid. wonende te HRL. 1812, id. bij J.R. Parkement en R.F. kievit, 1813, kinderen: Anna Hendriks L, geb 1786 HRL, Johannes L, geb 1789 HRL, Jan Hendriks L, geb 1787 ... , zv Jan Johannes en Tjepkje Alberts; BS huw 1811wafk. 1812 huwelijken, huw 1813, huw 1814, huw 1817, huw 1820, ovl 1824, ovl 1831, ovl 1841, ovl 1847; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 47:0:0 terzaake dagloon van metselen, quit. no. 54, 4 nov 1788. (GAH1120); id. f. 83:11:0, quit. no. 56, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 81:7:0 ter zaake verdiende metzelloon, 19 dec 1792, quit. no. 37 (GAH1124); id. f. 80:8:0, 20 nov 1793, quit. no. 41 (GAH1125); weesvoogden bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van Murk Jacobs als metzelaarsgezel bij H.L., 4 may 1790. (GAH1122); id. f. 40:0:0 door Wybren Hendriks als metzelaarsgezel bij H.L., 24 may 1791. (GAH1123); gebruiker van wijk E-050, metselaar, eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204); ind: Johannes Hendriks Leyenaar, geb 30 dec 1788, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL; H.L. Meester Metzelaar, wonende te HRL, is versogt geworden een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van Rinske Goykes Overberg; weduwe H.J.L. eigenaresse van percelen nrs. 1285 en 1286 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 416, resp. huis, huis, resp. 24 en 42 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Hendrik Haantjes Leyenaar geb 1769 HRL, ovl 15 mei 1819 HRL, huwt met Jeltje Jacobs Hofman op 24 mrt 1801 HRL, timmerman, N.H., kinderen: Jacob L, geb 1805 ... , Jitske Hendriks, geb 29 feb 1808 HRL, Hinke Hendriks L, geb 11 nov 1800 te HRL, levenloos kind 8 okt 1811 HRL, zv Haantje Johannes L, en Hinke Jans Smit; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1808, BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1819, huw 1828; gebruiker van wijk G-081, timmerknegt, eigenaar is P. Gelinde, 1814. (GAH204)
Hinke Hendriks Leyenaar geb 11 nov 1800 HRL, ged 5 mei 1801, N.H., ovl 19 mrt 1895 HRL. in het Stadsarmhuis, huwt met Berend Gerrits Baantjer op 20 nov 1828 HRL, huw.afk. 9 en 16 nov 1828, dienstmeid. arbeidster in 1851, N.H., dv Hendrik Haantjes L, en Jeltje Hofman; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1828, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk G-145; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-078; VT1839
Jacob Leyenaar geb 1805 ... , ovl 28 jan 1813 HRL; wijk G-081, zv Hendrik L, en Grietje Hofman; BS ovl 1813
Jan Leyenaar hm ... , kind: Eelke Jans L, geb 1752 Paesens; BS ovl 1837
Jan Hendriks Leyenaar geb 1787 ... , ovl 2jul189 Oegstgeest en Poelgeest, huwt met Johanna Klazes Zeilmaker op 22 aug 1811 HRL, ondertrouw 7 Aug 1811, 1e afk. zondag 11 Aug 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 18 Aug 1811, metzelaar, huw.get. bij H.G. Zijlstra en B.A. Zeilmaker, schoonbroeder bruid. 1817, id. bij W. IJ. de Jong en E. Meyer, 1811, id. bij G. Gobertus en E. Gerrijts, wonende te HRL, 1814, id. bij M.H. Wiersma en J. Zeilmaker, metselknecht, broeder bruid. 1814, is ook militair geweest, kind: Femke Jans L, geb 1812 HRL, zv Hendrik Jans L, en Femke Sijbrands; BS huwafk. en huw 1811, huw 1814, huw 1817, ovl 1831, ovl 1833; gebruiker van wijk H-228, metzelknegt, eigenaar is R.W. Meintz wed., 1814. (GAH204)
Jan Johannes Leyenaar geb 1789 HRL, ovl 16 mei 1827 HRL, huwt met Jildouw Durks de Vries op 24 apr 1811 HRL, 1e afk. zondag 14 apr 1811 voor het huis der gemeente, 2e afk. 21 apr 1811, ondertrouw 10 apr 1811, huw.get. bij J.A. vd Zee en T. IJ. vd Werf, 1815, id. bij T.J. vd Veer en T.H. Tamsma, 1811, id. bij C. Beidschat en J. Feddema, 1811, id. bij L.B. Walstra en J.D. de Vries, behuwd broeder bruid. 1814, zv Johannes Jans L, en Antje Pieters; bsha181huwafk, hu, huw 1814, huw 1815, ovl 1827, ovl 1843; gebruiker van wijk F-066, metzelknegt, eigenaar is Folkert de Haas, 1814. (GAH204); kind: Johannes Jans Leyenaar, geb 28 jan 1812, ged 23 feb 1812 Grote Kerk HRL; weduwe J.J.L. eigenaresse van perceel nr. 1503 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 415, huis, 87 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 50)
Jan Johannes Leyenaar huwt met Tjepkjen Alberts de Vries, beyde van HRL, geproclameerd den 17-24 nov en den 1 desemb 1748 en ook getrouwdt
Jan P Leyenaar ovl 1631, 47 jaar, Koopman, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jane Haantjes Leyenaar zie ook: Jane Haantjes; geb 1771 HRL, ovl 11 jun 1829 HRL, 1e huwt met Wybe Douwes de Vries op 29 mei 1796 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Antoon Jans Klaver op 23 dec 1804 HRL, N.H., dv Haantje L, en Hinke ... ; huw Grote Kerk HRL 1796, 1804, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1823, ovl 1829, ovl 1839, ovl 1858; Anthonij Claver en Jaan L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Leyenaar, deszelfs neef, 8 dec 1804; ondertrouw HRL
Johannes Leyenaar erven weduwe J.L. eigenaars van percelen nrs. 1658 en 1659 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 413, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 176 en 21 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Johannes Leyenaar Dingsdag den 16 okt 1798, middags 3 Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tammede Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijt en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en J.L., vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Johannes Hendriks Leyenaar geb 1789 HRL, ovl 4 okt 1831 HRL, huwt met Antje Freeks Smit op 17 nov 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1822, metzelaar in 1831, zv Hendrik L, en Fimke Sijbrens; BS huw 1822, ovl 1831, ovl 1860, ovl 1868; geb 30 dec 1788, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Leyenaar en Femke Sybrens; J.H.L. eigenaar van perceel nr. 1481 te HRL, metzelaarsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 414, huis, 25 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Johannes Jans Leyenaar geb 28 jan 1812, ged 23 feb 1812 Grote Kerk HRL, zv Jan Johannes Leyenaar en Jildouw Durks
Johannes Jans Leyenaar geb 1752 ... , ovl 14 dec 1816 HRL, huwt met Antje Pieters, meester metzelaar, kinderen: Jan L, geb 1789 HRL, Sietske Johannes L, geb 1783 HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1816, huw 1817, ovl 1827; ont vd rentmeester van het Weeshuis f. 53:5:0 wegens verdiende metzelloon, quit. no. 59, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 20:13:0, quit. no. 5, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 19:4:0 tdv vd Bank van Leening, quit. no. 7, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 38:17:0, quit. no. 1, 6 dec 1787. (GAH1120); eigenaar van wijk G-060, gebruiker is Pieter D. Galama wed., 1814. (GAH204); d van wijk G-246, gebruikers zijn IJeve Brink, schaarslijper, en Aagje van Blessum, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Ruurd Jansen van Dijk ende Marijke Jans Leyenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.J.L., deszelfs broeder, 25 okt 1788; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 300:0:0 op Reekening Ter Saeke een Hoopwerk, 2 aug 1806, quit. no. 3 (GAH1138); id. f. 597:6:0 ter Saeke Restante van een hoopwerk, 18 dec 1806, quit. no. 10 (GAH1138); id. f. 47:8:0 ter Saeke Metzelloon, 3 dec 1808, quit. no. 91 (GAH1140)
Johannes Wopkes Leyenaar geb 1765 HRL, ovl 26 feb 1821 Franeker, huwt met Dieuwke Klases Vlietstra, arbeider, wonende te Franeker 1817, kind: Wopke Johannes L, geb 1798 HRL, zv Wopke Johannes L, en Klaske ... ; BS Franeker huw 1817, ovl 1821
Claas P Leyenaar huwt met Trijntje Freerks; zie aldaar
Marijke Leyenaar geb 21 jul 1801 HRL, ged 4 aug 1801 HRL, N.H., dv Eelke Jans L, en Trijntje Hanzes (Houtsma); dopen Grote Kerk HRL 1801
Marijke Jans Leyenaar ovl voor 1815, huwt met Ruurd van Dijk; BS huw 1814, ovl 1831; Ruurd Jansen van Dijk ende M.J.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Jansen Leyenaar, deszelfs broeder, 25 okt 1788; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 32, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Ruurd Jans van Dijk en M.J.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 9 nov 1788 HRL, en zijn op den 16 dier maand getrouwd
Mietje Hendriks Leyenaar huwt met Hendrik Meiles Kalkman; BS ovl 1828
Pieter C Leyenaar ovl 24nov1. 67, 55 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; den 24 Nov. 1767 (zal moeten zijn 1667, of misschien 1676 of 1677) is ovl P.C.L., vdGaast
Pytter Jans Leyenaar ovl 22 mei 1605, omtrent 52 jaar, huwt met Neeltje Jaspers de Kok, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Sietske Johannes Leyenaar geb 1783 HRL, ovl 1 mrt 1860 HRL, 1e huwt met Hendrik de Wind op 16 mei 1802 HRL, 2e huwt met Douwe van Dorpen op 3 okt 1817 HRL, huw.afk. 7 en 14 sep 1817, 3e huwt met Hidde Hendriks Bleeker op 17 nov 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1822, baker in 1851, N.H., dv Johannes L, en Antje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1817, huw 1822, ovl 1831, ovl 1849, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-099, 160; oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-099; VT1839
Tjepkje Leyenaar geb 1803 ... , ovl 17 sep 1814 HRL; wijk A-241, dv Eelke Jans L, en ... ; BS ovl 1814
Trijntje Wopkes Leyenaar geb 1764 HRL, ovl 10 okt 1832 HRL, huwt met Johannes Vogel; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1832 1852 overlijdens; Johannes Vogel en T.L., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 oct 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Geeske Johannes Vogel, geb 18 jun 1787, ged 3 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Johannes Vogel, geb 12 okt 1788, ged 26 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Minke Johannes Fogel, geb 24 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Minke Johannes Vogel, geb 3 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Petrus Johannes Vogel, geb 13 apr 1794, ged 29 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Paulus Johannes Vogel, geb 5 okt 1796, ged 16 okt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Maria Johannes Vogel, geb 26 may 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL
Wopke Johannes Leyenaar zie ook: Wopke Johannes; geb 1798 HRL, huwt met Heintje Pieters Vormer op 15 mei 1817 Franeker, scheepstimmermansknecht en wonende te Franeker 1817, wonende te op Koningsburen in 1844, zv Johannes Wopkes L, en Dieuwke Klases Vlietstra; BS huw 1844, BS Franeker huw 1817; W.J.L. eigenaar van perceel nr. 69 te HRL, scheepstimmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 412, huis en erf, 45 m2, klasse onbebouwd, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31)
Klaas Leyker geb 7 feb 1804 HRL, ged 13 mrt 1804 HRL, N.H., zv Robijn L, en Klaaske Reitsma; dopen Grote Kerk HRL 1804; LeyKER, ROBIJN HENDRIKS
Wilhelmina Aleida Leysstra ovl 5 aug 1805 HRL, oud 50 jaar
Aaltie Leysting oud 44 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-085; VT1839
Klaas Pieters Leystra geb 9 dec 1789 Wijnaldum, huwt met IJbeltje Douwes de Vries op 26 mei 1822 HRL, huw.afk. 5 en 12 mei HRL. en 12 en 19 mei 1822 Bolsward, boereknecht, wonende te Kimswerd, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Pieter Klases L, en Jantje Abes; BS huw 1822, lijst ingez. Minnga/Sexb 1825
Pieter Klases Leystra ged 21 sep 1762 Grote Kerk HRL, zv Claas Leystra en Jeltje Jelles; ovl 29 aug 1803 op ''s lands fregat van oorlog ''Maria Reigersbergen'', huwt met Jantje Abes, kind: Klaas Pieters L, geb 1790 Wijnaldum; BS huw 1822, ovl 1838; Pieter Cornelis Beitschat van Wijnaldum ende Antje Abes van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.L., deszelfs curator en schoonbroeder, 20 feb 1796; ondertrouw HRL; P.K.L. van Wijnaldum, en Jantje Abes van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 oct 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Wijnaldum, en aldaar volgens ingebragte verklaaring getrouwd ten zelfden dage
P. C Leystra Dingsdag den 29 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen een Extract uit de Resolutien van het Administratief bestuur van het voormalig gewest Friesland, dienende ter approbatie, op de benoeminge van den Burger IJpe Feddema 1 ste gesw Clercq ter Secretarije, als Secretaris, van den Raad, zijnde van den navolgenden inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Extract uit de Resolutien van het Administratief Bestuur van het voormalig gewest Friesland; Is gehoord het Rapport van de Commissie van Binnenlandsche Correspondentie op de Missiven van de Raaden der gemeenten van HRL, Barradeel, Workum, en Schoterland, Opzigtelijk de benoemingen van derzelver Secretarissen als: van IJpe Feddema te HRL, P:C:L. van Barradeel; Symon Stoffels te Workum; en Luitjen Johannes van Schoterland; Waarop gedelibereerd zijnde, is beslooten opgemelde benoemingen te approbeeren, gelijk geschied bij deezen; en zal Extract van dit Besluit aan ieder der voorsch:Raaden der Gemeentens worden gezonden tot narigt. Leeuwarden den 25 May 1798. het 4de jaar der Batt:vrijheid. (GAH44)
Reintje Tjisses Leystra ovl voor 1843, huwt met Hedzer Jacobs Visser; BS huw 1842
Jacob Libers J.L., sergeant onder de comp. van capt. Guerin van Leeuwarden, en de Bettje Jansen van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Tuininga, 14 jun 1788; ondertrouw HRL
Johannes ten Lichtenberg huwt met Antie Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en 2 jun en getrout de 9 dito 1765
Heinrich Joseph Albert Lichtendahl geb 1807 Wezel, koninkrijk Pruissen, Dld, ovl 27 jun 1895 HRL, 1e huwt met Anna Catharina Rasch op 8 okt 1835 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Janke Siebes Miedema, (gk), op 30 jun 1853 HRL, schoenmaker in 1848, koop man in 1895, visser te HRL. in 1853, zv Heinrich L, (gk), en Johanna Holzes, (gk), vader in leven gepensioneerd ontvanger te Vreden, mdr. wonende te te Wesel; BS huw 1835, ovl 1848, huw 1853, ovl 1895
Johgeorge Lickener zie ook: Leggener en Lechner; huwt met Elisabet Tjallings, kind: Michiel Joh. Lickener, geb 24 sep 1779 ged 5 okt 1779 Grote Kerk HRL
Michiel Lickener geb 24 sep 1779, ged 5 okt 1779 Grote Kerk HRL, zv Joh. George Lickener en Elisabet Tjallings
Jacob Philippus Lidevis ged 7 apr 1748 Grote Kerk HRL, zv Nicolaas Lidevis en Anna Carvele
Nicolaas Lidevis huwt met Anna Carvele, kind: Jacob Philippus Lidevis, ged 7 apr 1748 Grote Kerk HRL
Marija Theodora Elisabeth Lieberten geb 1758 ... , huwt met Otte Hendrik M. Tiedge, get. bij geboorte aangifte van Hendrik Marten Tietgen in 1811; BS geb 1811, huw 1821, ovl 1837
Marijke Liebolt geb 1750 Leeuwarden, ovl 26 nov 1826 HRL, huwt met Antoon Jurjens; BS huw 1826
Lammert Lubberts Liefjes geb 1793 Wildervank, ovl 7 sep 1823 Indische Oceaan, huwt met Hendrikje Johannes op 20 dec 1816 HRL, huw.afk. 31 mrt en 7 apr Wildervank en 7 en 14 mrt 1816 HRL, zeeman, zv Lubbert Harms, (gk), en Hilligje Harms, (gk); BS huw 1816, huw 1837, ovl 1855
Jan Liekles zie: de Boer; (2x)
Jan Liekles zie ook: J.L. de Boer; geb 15 jan 1792, ged 3 apr 1792 Grote kerk HRL, zv Liekle Jans en Anna van Fals
Wytske Liekles zie ook: Webber; zie ook: Wietske Nicolaas
Klaas Lieman geb 1810 Harderwijk, huwt met Magdalena van der Wey op 28 jan 1836 te HRL, zeeman, thans vrijwillig matroos op Z.M. gaffelboot no. 69, wonende te HRL, zv Willem Reyersen L, (gk), en Klaasje Foppen, (gk), vader schipper, wonende te Harderwijk in 1836, moeder ovl Harderwijk 6 sep 1830; BS huw 1836
Dieuwke Liemers huwt met Klaas Willems Spanjer, wonende te Beetgum; BS Franeker huw 1816
Bernardus Lienessen huwt met Lijsbeth Middelburg, kind: Lijsbeth L, geb 1773 St. Jansga; BS ovl 1837
Lijsbeth Lienessen geb 1773 St. Jansga, ovl 22 jan 1837 HRL, ongehuwd, dv Bernardus L, en Lijsbeth Middelburg; BS ovl 1837
Gatske Liepkes Hessel Paulus ende G.L., beyde van HRL, komende wegens de bruid IJke Goverts Potkast en consenteerde des bruydegoms vaeder in dit huwelijk en vertoonde consent van des bruids moeder, 13 Jun 1744; huwt met Hessel Paulus, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 21 en 28 jun 1744 doen ook getrouwt in de Westerkerk
Durkje Liesbets geb 19 jun 1807 HRL, ged 14 jul 1807 HRL, N.H., in onecht en de vader volgens haar zeggen Andries K. Roldaat, dv Andries K. Roldaat en Liesbet Siebes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Margarita Lieste huwt met Otte Arjens Blom op 17 jun 1810 HRL, komt van Haarlem; hu Grote Kerk HRL 1810; Otte Annes Blom van HRL. en M.L. van Haarlem, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 1 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL
Coert Lieutjes huwt met Pietje Bartels, kind: Lijsbeth Coerts, geb 13 jan 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL
Obbe Lieutzes huwt met Sjuwke dekkens, kind: Jan Obbes, geb 15 aug 1794, ged 14 sep 1794 Grote Kerk HRL
Aafke Lieuwes zie: Blom
Adriaantje/Jaantje Lieuwes zie ook: Bijlsma; hm Steven Klases, kind: Lijsbeth Stevens, geb 3 dec 1809, ged 25 dec 1809 Grote Kerk HRL
Eesge Lieuwes Albert Beernts van HRL, ende Teetske ?dsges van Bolsward, koomende weegens de bruid desselfs vader E. L., 15 May 1745
Age Lieuwes ovl 28 jun 1628, Grootschipper, + 2 kinderen, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Alle Lieuwes zie ook: Touwslager; (2x); geb 2 jan 1797, ged 22 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Alles en Eeke Coerts
Alle Lieuwes woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Alle Lieuwes huwt met Grijttie Willems, beide van HRL, geproclameerd de 27 mrt en de 4 en getrout de 10 apr 1763; kind: Sjoerdtje Alles, geb 28 sep 1773, ged 17 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Alles, ged 6 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Alles, ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Alles, ged 11 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Alles, ged 9 aug 1768 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Alles, ged 7 nov 1769 Grote Kerk HRL; Jan Brink ende Neeltje Alles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader A.L., 2 nov 1793; ondertrouw HRL; ovl 18 apr 1803 HRL, oud 65 jaar
Andries Lieuwes huwt met Susanna Wykerhout, kind: Lieuwe Andries, geb 16 mrt 1782, ged 5 mai 1782 Grote Kerk HRL
Anna M Lieuwes oud 50 jaar, geb St. Johannesga en wonende te HRL. 1839, wijk C-011; VT1839
Anne Lieuwes zie: Kingma
Annigje Lieuwes huwt met Obbe Jacobs op 28 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Annigje Lieuwes huwt met Bastiaan Milinger op 28 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Antje Lieuwes ged 25 sep 1742 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Lammerts en Ietske Sickes
Antje Lieuwes ged 29 sep 1744 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Tjerks en Cijtske Johannes
Antje Lieuwes Rintje Annes en A.L., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Symon Fokkes Bakker, mr. kooperslager, 4 Jan 1744; huwt met Rintje Annes, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 jan 1744 en doen getrouwt; kind: Pieter Rinties, ged 26 aug 1753 Westerkerk Hark; kind: Lieuwe Rintjes, ged 31 okt 1751 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Rintjes, ged 27 jul 1749 Westerkerk HRL; kind: Anne Rintjens, ged 22 okt 1747 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Rintjes, ged 29 sep 1746 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Rintjes, ged 30 mrt 1745 Grote Kerk HRL
Antje Lieuwes mogelijk een zuster van Froukje Lieuwes? (dezelfde huw datum); Minne Abes en A.L., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 16 mei 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Antje Minnes Faber, geb 7 mrt 1777, ged 25 mrt 1777 Grote Kerk HRL, vader als M.A. Faber
Ariaantje Lieuwes ged 6 mrt 1746 Westerkerk HRL, dv Lieuwe Hiddes en Maike IJges
Arjen Lieuwes geb 1794 HRL, ovl 2 feb 1858 HRL, huwt met Foekje Fransen Kiewit op 16 nov 1823 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1823, werkman in 1851, N.H., zv Lieuwe Gellofs en Aafke Arjens; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, G- 151, supp wijk H-265; weesvoogden betalen f. 13:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiende loon van A.L., 5 feb 1810 (GAH1142); geb 13 okt 1794, ged 16 nov 1794 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Gellofs en Aafke Arjens
Atje Lieuwes geb 1 feb 1783, ged 25 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Berends en Aafke Pieters
Banier Lieuwes ged 28 okt 1766 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Banier en Grietje Pieters
Beitske Lieuwes ovl voor 1838, huwt met Auke Rinnerts; BS huw 1837
Berber Lieuwes zie: van der Molen
Bontje Lieuwes huwt met Jan Egberts Kiestra, wonende te Dokkum 1857; BS huw 1857
Botje Lieuwes zie: Slim; Jan Hendriks en B.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Grietje Jans, geb 14 sep 1811, ged 24 sep 1811 Grote Kerk HRL
Cornelis Lieuwes ovl 1763 HRL, huwt met Baukje Jans, kind: Hijke Cornelis, geb 1769 te HRL; BS huw 1824
Dirk Lieuwes zie: Bakker
Dirk Lieuwes burger te Dokkum op 8 sep 1683, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 157401798)
Dirk Lieuwes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Lieuwes ovl 26 jul 1804 HRL, oud 30 jaar
Dirk Lieuwes D.L. en Wobbeltje Okkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lucas Pieters, deszelfs neef, 16 jan 1790; ondertrouw HRL
Dirk Lieuwes Johan Jacob Weyer ende Simontje Monses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.L., deszelfs broeder, 3 nov 1787; ondertrouw HRL
Dirk Lieuwes ovl voor 1812, huwt met Sjieuwkje Carels Bouwman; BS huw 1812
Dirk Lieuwes ged 7 dec 1745 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Dirks en Hijke Tjeerdts huwt met Tettje Bastiaans, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768; kind: Hyke Dirks, geb 28 sep 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL, moeder als: T.B. Oberius; kind: Lieuwe Durcks, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Durcks, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL
Doetje Lieuwes zie: de Boer
Douwe Lieuwes zie: de Jong
Douwe Lieuwes D.L. ende Pietie Jenties, beide van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, Commissaris Burgemr. Vosma, koomende voor de Bruit desselvs Broeder Fedde Jenties; huw.aang. HRL 1738; huwt met Pietje Jenties, kind: Lena Douwes, ged 4 jan 1757 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Douwes, ged 29 sep 1754 Grote Kerk HRL; kind: Lisbet Douwes, ged 6 jun 1752 Grote Kerk HRL; kind: Jentje Douwes, ged 22 dec 1748 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Douwes, ged 7 nov 1745 Westerkerk HRL; kind: Antje Douwes, ged 16 sep 1742 Westerkerk HRL; kind: Lieuwe Douwes, ged 18 dec 1740 Westerkerk HRL
Douwe Lieuwes Remonstreeren met schuldige Eerbied Jelmer Gerbens burger en meede ordrs karreman binen deese Stadt, sampt D.L. meede alhier woonagtig, dat eerst gemelde wel geneegen was gedagte zijn bedieninge op de laetstgenoemde te transporteeren; versoekende mits deesen van UEd:Achtb:dat in dit versoek gelieven te accordeeren, en vervolgens D.L. in plaets van Jelmer Gerbens tot meede aschkarreman van deese Stadt gelieven aen te stellen op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus (was get:), B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de meede supplnt D.L. tot aschkarreman binnen deese Stad op lasten pligten profijten zampt instructie en gehoorsaemheeden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 13 jan 1743 (was get:), J. Agema, Ter Ordtie van de magistr: M. van Idsinga; (onder Stonde); Op Heeden den 13 jan 1743 heeft D.L. den Eed van getrouwigheidt in handen van de Hr. presid. Burgemr. Agema gepresteerd. In kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); op 27 Jan 1751 wordt Dirk Christiaans in zijn plaats aangesteld als aschkarreman op verzoek van D.L. ; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1739); Dirk Christiaens van HRL, ende Trijntie Heeres van Drijlst, koomende weegens de bruid D.L., met vertooninge van schriftelijk consent van de bruids ouders, 16 May 1750
Eke Lieuwes ende Tjeerd Takes, beyde van HRL, huw.aang. 1 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Claes Joosten, desselfs swager; huw.aang. HRL 1736
Eeke Lieuwes huwt met Roelof Jans, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768
Eeltie Lieuwes Pieter Dirks ende Aukjen ... (onleesbaar), beide van HRL, huw aang. 28 dec 1738 HRL, koomende de vader van de Bruidegom Dirk IJmkes verclarende genoegen te nemen in ''t huwelijk van sijn soon, en wegens de Bruit desselfs Swager E.L. ; huw.aang. HRL 1738
Eeltje Lieuwes ged 11 nov 1753 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Willems en Sjoukje Doedes
Elisabeth Lieuwes Meindert Bartles van Witmarsum en E.L. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Produktie van genoegzaam bewijs, 30 apr 1807; ondertrouw HRL
Engeltje Lieuwes zie: Nauta
Epke Lieuwes huwt met Dieuke Mathijssen, beide van Almenum, geproclameert den 29 Septem:en de 1 en de 6 okt 1754 getrout; Johannes Jansen, soldaat onder de comp. van capt. Ramaker ende Antje Epkes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd E.L., de vader, 26 apr 1788; ondertrouw HRL; ovl 27 dec 1803 HRL, oud 81 jaar
Fedde Lieuwes F.L. en Marijke Gerrits, beyde van HRL, komende wegens de bruid Cornelis Tjerks, sijnde de swager van deselve, 12 Jun 1745; huwt met Marike Gerrits, beide van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 jun 1745 en getrouwt den 29 dito
Fokje Lieuwes geb 27 sep 1772, ged 13 okt 1772 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Lijkles en Sijke Sipkes
Froukje Lieuwes mogelijk een zuster van Antje Lieuwes? (dezelfde huw datum); Cornelis Hendriks en F.L., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 16 mei 1773 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha; kind: Sijtske Kornelis, geb 7 mrt 1774, ged 22 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Fenne Kornelis, geb 4 nov 1775, ged 21 nov 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerdtje Kornelis, geb 27 feb 1778, ged 7 apr 1778 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Kornelis, geb 29 may 1781, ged 17 jun 1781 Grote Kerk HRL
Froukje Lieuwes huwt met Jan Jansen op 18 mrt 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Frouwkje Lieuwes ovl 4 grasmaand 1809 HRL, huwt met Gerben Aukes de Groen; BS ovl 1822; 1833 huwelijken, ovl 1837; Gerben Aukes en F.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 jul 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kinderen: Lieuwe Gerbens en IJtje Gerbens, beiden geb 25 jul 1787 beiden ged 21 aug 1787 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Gerbens, geb 6 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Gerbens, geb 5 mrt 1793, ged 30 apr 1793 Grote Kerk HRL
Geert Lieuwes zie: Telenga
Gerben Lieuwes geb 28 okt 1778, ged 8 nov 1778 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Jaspers en Atje Gerbens
Gerben Lieuwes geb 29 mei 1800 HRL, zv Lieuwe Sipkes en Grietje Tabes
Gerbentie Lieuwes huwt met Rein Feites, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout den 17 May 1767
Germen Lieuwes zie: Blom
Gerrit Lieuwes zie: Hof
Gerrit Lieuwes huwt met Tetje Lieuwes, kind: Lieuwe Gerrits, geb 17 feb 1778, ged 3 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Tietje Gerrits, geb 20 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL
Gerritje Lieuwes ende Gerrit Gijsberts, beide van HRL, huw.aang. 6 aug 1735 HRL, zijn wettig aangegeven komende weegens de bruid Hendrik Cornelis; huw.aang. HRL 1735
Gerritje Lieuwes ged 3 nov 1750 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Willems en Sjoukjen Doedes
Gerrytie Lieuwes van Pijtersbierum, huwt met Willem Jansen, van HRL, geproclameert 8, 15 en 22 en getrout met attestasie den 29 aug 1756; kind: Jan Willems, ged 27 sep 1757 Grote Kerk HRL; kinderen: Rinske out ruim 1 1/2 jaar, en Grietje Willems, beiden ged 14 jul 1767 Grote Kerk HRL
Giel Lieuwes zie: Timmerman
Gooitse/Gerrit Lieuwes huwt met Antje Harmens, N.H., kinderen: Arjen Gooitses, geb 19 jun 1802 te HRL, Adriaantje Gerrits, geb 3 jan 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802; kind: Harmen Gooitjes, geb 31 dec 1796, ged 22 jan 1797 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Goosjes, geb 8 okt 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL, vader moet zijn Gooitse L.
Grytje Lieuwes ged 13 dec 1739 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Hiddes en Maeike IJdes (= IJges)
Grietje Lieuwes geb 29 sep 1793, ged 15 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Alles en Eelkje Coerts
Grietje Lieuwes huwt met Jelle Haeyes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 apr en den 5-12 May 1743 en doen ook getrouwt; Jelle Hayes ende G.L., beide van HRL, komende weegens de bruid de notaris Walrich desselvs broodheer, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Griettje Lieuwes Harmen Gerrijts ende G.L., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Theunis Weslings desselfs Broodheer, 6 Feb 1745; huwt met Harmen Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 feb 1745 en doen ook getrouwt
Grytie Lieuwes huwt met Marten Douwes, beide van HRL, geproclameert den 29 jun 6 en getrout den 13 jul 1755
Gryttie Lieuwes van HRL, huwt met Hendrik Jielles, van Almenum, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759; kind: Marike Hendriks, ged 25 nov 1760 Grote Kerk HRL
Grietje Lieuwes huwt met Gadse Sijbrands, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 jul en de 2 aug en getrout de 19 aug 1764 in de Westerkerk
Harmen Lieuwes ende Lijsbert Sijnnes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Sijbren Alles, 6 Jun 1750
Harmen Lieuwes huwt met Aaltje Simons, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 Jannewa: en getrout de 4 Feberwari 1759; kind: Lieuwkje Harmens, ged 15 jul 1760 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Harmens, ged 31 mei 1762 Grote Kerk HRL
Haebeltje Lieuwes Hendrik Ates en H.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 mrt 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hendrik Lieuwes ged 8 feb 1750 Westerkerk HRL, zv Lieuwe Sijbes en Tetje Hendriks
Hendrik Lieuwes geb 1777 ... , huw.get. bij H. Smael en B. Kloppenburg, wonende te HRL; BS huw 1811
Hendrikje Lieuwes huwt met Banier Johannis, kind: Lieuwe Baniers, ged 7 jul 1746 Westerkerk HRL; kind: Lieuwe Baniers Schuttinius, ged 3 aug 1745 Grote Kerk HRL, vader als Banier Arnold J. Schuttinius; kind: Johanniske Baniers, ged 16 aug 1742 Westerkerk HRL
Hendrikje Lieuwes geb 2 nov 1782, ged 19 nov 1782 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Jakobus en Jantje Harmens
Hendrikje Lieuwes ovl 5 okt 1789 HRL, oud 66 jaar
Hendrikje Lieuwes huwt met Johannes Pieters op 23 jul 1809 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1809; Johannes Pieters en H.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Hooimaand 1809; ondertrouw HRL
Hendrikje Lieuwes huwt met Tjalling Tjallings; BS ovl 1869; 1883 overlijdens
Herke Lieuwes zie: Postma
Heske Lieuwes HESKE (1778), HISKE, (1810); geb 24 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Lykles en Sijke Sipkes; huwt met Haring Rintjes, kind: Sijke Harings, geb 17 jan 1810, ged 4feb18 10 Grote Kerk HRL
Hidde Lieuwes Jan Schut ende IJbeltie Hiddes, beyde van HRL, huw.aang. 24 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd H.L., desselfs vader; huw aang. Gerecht HRL 1733
Hidde Lieuwes ged 16 feb 1745 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Hiddes en Maeike IJges ged 3 feb 1743 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Hiddes en Maeike IJges; ged 22 may 1741 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Hiddes en Maeike IJges
Hielkje Lieuwes geb 1755 HRL, ovl 9 jan 1823 HRL, huwt met Minne Hanses vd Veer; BS ovl 1823, ovl 1835; kind: Lieuwe Minnes, geb 2 jan 1789, ged 27 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJtske Minnes, geb 14 feb 1791, ged 15 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Maria Minnes, geb 6 apr 1794, ged 29 apr 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkjen Luwes; kind: Akke Minnes, geb 17 jun 1798, ged 17 jul 1798 Grote Kerk HRL
Hiltje Lieuwes zie: van Loon
Hinke Lieuwes (HISKE in 1807); Hiske Lieuwes, geb 28 aug 1780, ged 12 sep 1780 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Lykles en Syke Sipkes; geb 1779 HRL, ovl 29 mrt 1825 HRL, 1e huwt met Haring Rintjes op 22 nov 1807 HRL, 2e huwt met Gerben Aukes de Vries op 14 jul 1814 HRL, huwelijksafkondigingen 3 en 10 jul 1814, dv Lieuwe Lijkles en Sijke Sipkes; huw Grote Kerk HRL 1807 dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS huw 1814, ovl 1825, ovl 1858; Haring Rintjes en H.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 nov 1807; ondertrouw HRL
Hiske Lieuwes zie ook: Heske Lieuwes
Hiske Lieuwes huwt met Harmen Dirks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 mrt en de 1-8 apr 1742 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Harmen Dirks ende H.L. beide van HRL, koomende voor de bruid Jan Huiberts desselvs neef, 24 mrt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Huibert Lieuwes huwt met dettje Sijbrands, beide van HRL, geproclameert den 11-18 en getrout den 25 mei 1755 in de Westerkerk; kind: IJmkje Huiberts, ged 25 nov 1760 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Huiberts, ged 9 feb 1764 Westerkerk HRL
Ietje Lieuwes zie: Kingma, Timmerman
Jaantje/Adriaantje Lieuwes zie: Bijlsma
Jacob Lieuwes zie: van Loon
Jacob Lieuwes ged 24 may 1740 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Alles en Neeltje Jacobs
Jacob Lieuwes ged 7 sep 1760 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Willems en Sjoukie Doedes
Jakobus Lieuwes geb 19 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Jakobs en Jantje Gerrits
Jacob Lieuwes ovl voor 1815; erven J.L. eigenaar van wijk A-140, gebruiker is Gerrit H. Baantjer, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-190, gebruiker is Claas de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204)
Jacob Lieuwes huwt met Hiltje Simens, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 dec 1763; kind: Neeltje Jakobs, geb 14 jul 1773, ged 27 jul 1773 Grote Kerk HRL; Claas Rintjes ende Neeltje Jacobs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader J.L., 3 may 1794; ondertrouw HRL; kind: Lieuwe Jakobs, geb 1 feb 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Simon Jacobs, ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL
Jan Lieuwes ged 28 sep 1749 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Jans en Antje Pieters; huwt met Trijntie Christjaans, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 3 jun 1770; kind: Christiaan Jans, geb 10 mei 1773, ged 8 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jans, geb 21 apr 1775, ged 21 jan 1777 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Jans, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Janke Lieuwes zie: van Loon
Jelle Lieuwes huwt met Antje Foppes, N.H., kinderen: Jelle Jelles, geb 30 sep 1804 HRL, Trijntje Jelles, geb 4 okt 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1804; kind: Frans Jelles, geb 1 okt 1796, ged 13 nov 1796 Grote Kerk HRL, moeder als A. Fokkes
Jeltje Lieuwes huwt met Rintie Pieters, beide van HRL, geproclameert de 13-20 en getrout de 27 January 1760; ovl 1782 HRL, huwt met Rintje Pieters Gaykema; BS huw 1823; kind: Sijdske Rintjes, geb 14 apr 1773, ged 11 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Antje Rintjes, ged 2 mrt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jeltie Rinties, ged 16 okt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Rintjes, ged 19 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Rintjes, ged 2 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Rintjes, ged 28 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Jetske Lieuwes zie: de Boer
Jetske Lieuwes huwt met Joseph van Dam; BS ovl 1814
Jetske Lieuwes zie Jetske IJeves
Johanna Lieuwes huwt met Petrus Holsteyn, kind: Age Petrus Holsteyn, geb 12 aug 1775, ged 27 aug 1775 Grote Kerk HRL; kind: Margaritha Elizabeth Holsteyn, geb 13 sep 1776, ged 29 sep 1776 Grote Kerk HRL, vader als Pieter H. ; kind: Aage Pieters Holstein, geb 10 aug 1781, ged 4 sep 1781 Grote Kerk HRL, vader als: P. Frederiks H. ; 9
Johannes Lieuwes zie: Holstein
Johannis Lieuwes ged , samen met Trijntje Lieuwes, 22 jul 1749 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Tjerks en Sijtske Johannis
Jurjen Lieuwes geb 21 aug 1810 HRL, zv Lieuwe Mevis en Sophia Fredriks Strootman; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 21 aug 1810, ged 4 sep 1810 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Mevis en Sophia Frederiks Strootman
Klaas Lieuwes zie: de Boer, van Dijk, de Jong, 2x
Klaas Lieuwes huwt met Trijntje Gerloffs, kind: Gerlof Klaasen, geb 1791 Leeuwarden BS ovl 1845
Koenia Lieuwes Klaas Beerends en K.L., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Fijke Klaases, geb 16 nov 1783, ged 2 dec 1783 Grote Kerk HRL; moeder als: Koenigje L. ; kind: Fijke Claases, geb 26 feb 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: Kunnigje L. ; kind: Berend Klaases, geb 18 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Klaases, geb 9 feb 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Kaases, geb 1 nov 1792, ged 13 nov 1792 Grote Kerk HRL; moeder als Kunnigje Lieuwes
Koenskje Lieuwes geb 3 jun 1751 Groningen, ovl 31 aug 1821 HRL, huwt met Jacob Piebes op 26 mrt 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS ovl 1821; kind: Jetske Jacobs, geb 6 okt 1798, ged 16 okt 1798 Grote Kerk HRL; moeder als Kunnigje L.
Koert Lieuwes zie: Touwslager
Lammert Lieuwes ovl voor 1786; huwt met Jansen Jarigs, beide van Almenum, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 Janewari 1764; ovl Kimswerd, huwt met Jantje Jarigs, kind: Akke Lammerts, geb ... ; BS huw 1827; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuys f. 15:5:0 voor huur van 3 pondematen bouwland, mede om ''t zuydoosten van HRL, no. 7, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); id. 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); d, 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. 1778. (GAH1109); id. f. 10:0:0 voor huur van 4 1/2 pondematen greydeland, onder HRLs uytbuurt leggende, no. 8, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); id. 1769. (GAH1100) id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); d, 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); d, 1778. (GAH1109); id. f. 60:10:0 weegens huur van 7 pondematen terpland om ''t zuydoosten van HRL onder Kimswerd geleegen, no. 9, 1764. (GAH1094) id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); d, f. 65:0:0 voor 7 pondematen en 10 einsen terpland om de suid oost van HRL, no. 9, 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. 1778. (GAH1109); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 7:12:8, f. 5:0:0 en f. 30:5:0 wegens propijn van de Weeshuislanden, 1762. (GAH1092); id. f. 70:10:0 voor 4 1/2 pondematen greidland en 7 pondematen groot terpland, 1763. (GAH1093); rendant brengt voor ontvang de propijn van de nieuwe 5 jaarige inhuuring der Losse Landen, voor het meest gedeelte bij wijlen de rentemeester de Bruin nog in leven zijnde, ontvangen, anno 1767 in november: no. 6, van 5 pondematen: f. 7:5:0; no. 7, van 3 pondematen: f. 7:12:8; no. 8, van 4 1/2 pondematen: f. 5:0:0; no. 9, van 7 pondematen: f. 32:10:0 (GAH1098); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis weegens een half jaer Schink der Losse Landen, Alderheiligen 1772 versch. : no. 6, van 5 pondematen: f. 7:5:0; no. 7, van 3 pondematen: f. 7:12:8; no. 8, van 4 1/2 pondematen: f. 5:0:0 en no. 9, van 7 pondematen en 10 einsen: f. 32:10:0 (GAH1104); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 14:10:0 voor 5 pondematen bouland om de suid oost van HRL, no. 6, 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. 1778. (GAH1109); curatoren over de erven van L.L. bet f. 38:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van 5 en 3 pondematen bouwland, nos. 13 en 14, waren nos. 6 en 7, 24 aug 1785 (GAH1117); id. f. 16:2:0, 28 jun 1786. (GAH1118); id. 22 aug 1787. (GAH1119); id. 25 feb 1789. (GAH1121); id. 3 x f. 16:2:0 over 1789, 1790 en 1791, 15 may 1791. (GAH1123); id. f. 27:9:0 van en aan dito, was no. 8, nu 15, 24 aug 1785. (GAH1117); id. 28 jun 1786. (GAH1118); id. 22 aug 1787. (GAH1119); id. 1782. (GAH1113); id. 1783 (GAH1114); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); id. f. 94:0:0 van en aan dito, was no. 9. no. 16, 24 aug 1785. (GAH1117); id. 28 jun 1786. (GAH1118); id. 22 aug 1787. (GAH1119); id. 1782. (GAH1113); id. 1783 (GAH1114); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); Johannes Harmens betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis als curator over L.L. kinderen, de huur van 5 en 3 Pondematen vergraaven bouwland: f. 38:0:0, af: de schatting: f. 21:18:0, resteert f. 16:2:0, 29 feb 1792 (GAH1124); Donderdag den 25 okt 1798; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts aan Johannes Harmens geaccordeert, om de agt Pondematen greidland thans bij hem in gebruik, bekend onder de naam van de Bolleman Agt, boven de tien Jaaren, welke de erven van L.L., en hij dien gebruikt hebben, nog vijf jaaren in gebruik te moogen behouden, mits betaalende propijn en Stuivergeld, en zulks wel uit Consideratie dat dezelve zeer veel kosten ge?xpendeert had, om dit Land in order te brengen, en hem zulks, volgens Informatie door de voorige Regeeringe, te weeten die voor de Revolutie van 1795 bestaan heeft, rede was toegezegt. (GAH44)
Liesbeth Lieuwes ovl voor 1834 HRL, huwt met Gerben Tites; BS huw 1815, huw 1833
Lijsbeth Lieuwes Pieter Haeyes ende L.L., beide van HRL, koomende weegens de bruid Auke Aukes, 7 May 1746; huwt met Pijtter Hayes, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 May 1746 en doen ook getriouwdt; kind: Pieter Pieters, ged 8 jun 1751 Grote Kerk HRL; kind: Haeye Pijtters, ged 30 may 1747 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Lieuwes huwt met Jetse Ottes, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 18 nov 1753; kind: Otte Jetzes, ged 8 nov 1757 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Lieuwes huwt met Claas Tijttes, beide van HRL, geproclameerd de 30 Septem:de 7 en getrout de 14 okt 1759; ovl 8 jan 1805 HRL, oud 60 jaar; (vermeld bij Claas Tijtes); kind: Oene Klaases, geb 12 apr 1773, ged 4 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Klaases, geb 16 mrt 1778, ged 7 apr 1778 Grote Kerk HRL; kind: Janke Klaases, ged 3 feb 1761 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Klaases, ged 24 nov 1762 Grote Kerk HRL, moeder als Lijske L. ; kind: Tijtte Claases, ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Sikke Klaases, ged 23 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en Seventig den Twaalfde apr is Geboren Oene, zv Klaas Tijtes en L.L. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 nov 1815
Lieuwe Lieuwes zie: de Groot
Lieuwe Lieuwes L.L. en IJtje Johannes, beide van HRL, laatst geproclameert 29, en getrouwt 31 mei 1774 HRL
Lieuwe Lieuwes ovl 18 jul 1791 HRL, oud 59 jaar
Lieuwe Lieuwes L.L. ende Ydske Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Tijte Hendriks, 11 Sep 1745; huwt met IJdtske Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 sep 1745 getrouwt de 3 october
Lieuwe Lieuwes tot Beetsterzwaag ende Andrijske Wijgers Hoornstra van HRL, koomende weegens de bruit Rienk Hansen vertoonende attestatie van desselfs curatoren, 17 dec 1746
Lieuwe Lieuwes L.L. en Sibbeltje Feykes beyde van HRL, koomende weegens de bruid Wybren Wybes, baantjer, zijnde des bruids oom, 26 Aug 1747; huwt met Sibbeltje Feykes, beyde van HRL, geproclameerd den 27 Augus en den 3-10 sep 1747 doe ook getrouwt
Lourens Lieuwes ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 81:18:0 voor geleverd doek, ord. no. 11, 25 aug 1778. (GAH1109)
Marijke Lieuwes van HRL, huwt met Gerlof Simons, van Almenum, geproclameerd den 8-15 en getrout de 22 mei 1757
Mevis Lieuwes geb 1746 ... , ovl 26 apr 1812 HRL; wijk I-009, onder jurisdictie der Stad, onder Herbayum, huwt met Rinske IJpes, zouziedersknecht, kind: Lieuwe Mevis, geb ... , zv Lieuwe Mevis en Grietje Ofkes; BS ovl 1812
Meevis Lieuwes geb 3 feb 1803 HRL, ged 5 apr 1803, N.H., zv Lieuwe Meevis en Sietske Simons; dopen Grote Kerk HRL 1803
Meye Lieuwes huwt met Trijntie Sijbes, beide van HRL, geproclam; de 7-14 en getrout de 21 jun 1761 in de Westerkerk; kind: Lieuwe Meyes, ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Meyne Lieuwes zie: de Jong
Nanne Lieuwes huwt met Djouwke Sjoerds, kind: Sjoerd Nannes, geb 8 nov 1793, ged 26 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Nannes, geb 20 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL; moeder als Dieuwke S.
Nanning Lieuwes woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Lieuwes ende Geertie Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 10 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Petrus Marnstra, desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Pieter Lieuwes geb 17 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Berends en Aafke Pieters; fuches dopen Grote Kerk HRL
Pietje Lieuwes Theunis Wouters ende P.L., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd de vroedsman Dirk Winia, 5 Jul 1749; huwt met Theunes Wouters, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 jul en doen ook getrouwdt
Pytie Lieuwes huwt met Alberts Piers, beide van HRL, geproclameert den 6-13 en getrout den 20 jul 1755
Pietje Lieuwes huwt met Hendrik Geerts, beide van HRL, geproclameert den 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759
Rebekka Lieuwes geb 1771 ... , ovl 7 dec 1816 HRL, huwt met Anne Jurjens van Midlum op 13 mei 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, 1809, BS ovl 1816; kind: Luwe Annes, geb 17 jan 1809, ged 31 jan 1809 Grote Kerk HRL
Reinouwke Lieuwes ovl 27 aug 1803 HRL, huwt met Jan Tjerks Zuiderman; BS huw 1823, ovl 1849; bij ovl 35 jaar oud; kind: Lieuwe Jans, geb 25 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Rijnhofke Luewes; kind: Tjerk Jans, geb 15 okt 1798, ged 4 nov 1798 Grote Kerk HRL
Rinse Lieuwes rentmeester van het Weeshuis bet f. 156:9:8 aan de medevoogd H. Mollema wegens gekogte 6 3/4 vierendeel boter van R. L en Focke Dirks tdv ''t Weeshuys, ord. no. 4, 3 jun 1783. (GAH1114)
Rinske Lieuwes geb 7 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Meewes en Sijtske Simons
Rintje Lieuwes bet f. 6:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 1 jaar eeuwige rente uit de plaats bij de Pingjumer Vishorne, 25 may 1791. (GAH1123); id. 25 jun 1794 (GAH1126)
Ruurd Lieuwes zie: de Groot
Ruurd Lieuwes geb 1775 Workum, 2e huwt met Klaaske Tjerks op 7 dec 1815 HRL, werkman huw.afk. 26 nov en 3 dec 1815, zv Lieuwe Jacobs en Trijntje Ruurds, was wednr. in 1815; BS huw 1815; Geextraheerd uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum. Lieuwe Jacobs en Trijntje Ruurds egtelieden hebben op heden den 16 apr 1775 (alhier hun kind) geb te Workum den 31 mrt 1775 laten dopen met de naam Ruurd; Wij, Burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomen informatie, dat R.L., van beroep werkman, geb te Workum, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van zijn voorgenomen huwelijk. HRL, den 22 Nov. 1815
Sybe Lieuwes ged 2 sep 1751 Westerkerk HRL, zv Lieuwe Sijbes en Tetje Hendriks Siebe L., ged 14 jul 1748 Westerkerk HRL, zv Lieuwe Sijbes en Tetje Hendriks; dopen Grote Kerk rha
Sybren Lieuwes zie: Roukema
Sybren Lieuwes gebruiker van wijk G-123, varensgesel, eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204)
Sietske Lieuwes ovl 26 mrt 1788 HRL, oud 57 jaar
Sietske Lieuwes geb 1761 Achlum, ovl 23 jan 1822 HRL, huwt met Hein Jaans vd Meulen; BS ovl 1822; Hein Jaans van Almenum en S.L. van Achlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad 30 jun 1782 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage
Sipkje Lieuwes ovl voor 1849, huwt met Rients Rintses Wagenaar op 13 mei 1798 HRL, N.H., dv Lieuwe Lijkles en Sijke Sipkes; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1814, ovl 1848; geb 13 okt 1774, ged 1 nov 1774 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Lijkles en Sijke Sipkes
Sjieuwkje Lieuwes ovl 25 mei 1820 Jorwerd, huwt met Wopke Pieters van Hoek; BS huw 1826, ovl 1839
Sjoerd Lieuwes zie ook: de Vries; huwt met Jantje Jacobs, kind: Jacob Sjoerds, geb 26 mrt 1798, ged 15 apr 1798 Grote Kerk HRL
Sjoerd Lieuwes woont in 4e quartier, huisno. 258, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802. (GAH650); id. nu weduwe, 1 may 1803, may 1804. (GAH650); weduwe bij geeximeerde personen welke dagelijks hunne Rijdtuigen ter bevordering van hun bestaan verhuuren: 2 overdekte wagens en 1 chais, 1803. (GAH650); id. 2 overdekte wagens en 2 chaisen, 1804. (GAH650); Maandag den 24 sep 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde Is aan S.L. Castelein in ''t Swart Paard geaccordeert om in de aanstaande Harlinger Kermis, een Prijs te moogen laaten verschieten. (GAH44); Donderdag den 5 Octobr 1797; Het geregte Ordrs:vergadert zijnde, wierde S.L. Castelein in het Swart Paard alhier ter zaake dezelve, op Zondag den 14 Aug. 1797 in het veld was geweest om te jaagen, op betuiging dat zulks uit onkunde zonder eenig kwaad opzet gebeurd was, gelibereerd van de boete, dog verweezen in de kosten van de Citatie. (GAH43)
Sjoertje Lieuwes ged 15 aug 1741 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Tjerks en Sijtske Johannis
Sjoerdtje Lieuwes huwt met Piebe Tjeerds, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en de 2 jun en getrout de 9 dito 1765; kind: Tjeerd Piebes, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL
Sjouwk Lieuwes huwt met Sijbren Jarigs, kind: Jarig Sijbrens, ged 28 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Sijbrens, ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Sijbrens, ged 20 jan 1767 Grote Kerk HRL; kind: Richt Sijbrens, ged 23 mei 1768 Grote Kerk HRL
Sjouwke Lieuwes Extract uit het Reg. der geborenen en gedoopten van den Dorpe Jorwert. Zeventien hondert en agt en Zeventig (1778) den negentiende apr op Paasch Zondag na de middag hebben Wopke Pijters en S.L. hun Kindt laten doopen, geb den Vierden dijto Voordemiddags, zijnde een Dogtertje en is genaamt Rinske. In kennisse van mij Schout der Gemeente Jorwert den Zevenden desember agtien hondert en Veertien
Taetske Lieuwes huwt met Jan Folkerts; zie verder: Jacob Fransen Roorda
Tetje Lieuwes huwt met Ane Alberts, kind: Lieuwkje Annes, in onegt geb 13 aug 1797, ged 22 aug 1797 Grote Kerk HRL, zijnde de ouders Anne Alberts en T.L., nu echtelieden
Tetje Lieuwes huwt met Gerrit Lieuwes, kind: Lieuwe Gerrits, geb 17 feb 1778, ged 3 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Tietje Gerrits, geb 20 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL
Theunis Lieuwes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 12:12:0 2 jaer eeuwige rente uit de plaets bj de Penjumer Vishorne, de burgemeester L. Haukema toebehorende, 1775 en 1776, 1776. (GAH1107); id. f. 6:6:0 wegens 1 jaer eeuwige rente uit dito, 1777. (GAH1108); id. 26 jun 1782. (GAH1113); id. 3 jun 1783. (GAH1114); id. de erven van Burg. L.H. toebehorende, 1779 (GAH1110); id. 11 jul 1781. (GAH1112); id. f. 6:6:0 wegens een eeuwige rente herkomstig uyt de plaets bij de Pingjumer Vishorne, tans de old burgemeester Eidsma te Franeker toebehorende, 7 jul 1784. (GAH1115); id. 15 jun 1785. (GAH1117); id. 10 may 1786. (GAH1118)
Tietje Lieuwes huwt met Poppe Jacobs Biemolt op 7 apr 1807 HRL, komt van HRL, laatste afk. 5 apr 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; Poppe Jacobs Biemolt en Tettje L, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 21 mrt 1807; ondertrouw HRL
Tietje Lieuwes huwt met Gaele Klaases, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802
Tjalke Lieuwes van Almenum en Jeltje Jogchums aldaar, huw.aang. 20 okt 1736 HRL, komende voor de bruid Seerp Hoites vertonende toestemminge van ''s bruids vader; huw.aang. HRL 1736
Tjalling Lieuwes huwt met Tjalling Klases Wyma, wonende te Franeker; BS huw 1830
Tjeerd Lieuwes geb 17 jul 1788, ged 29 jul 1788 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Jakobs en Antje Tjeerds
Tjeske Lieuwes zie: de Jong
Tjietske Lieuwes zie: Bouma
Tjitske Lieuwes geb 2 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Jaspers en Atje Gerbens
Trijnjte Lieuwes ged , samen met Johannis Lieuwes, 22 jul 1749 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Tjerks en Sijtske Johannis
Trijntje Lieuwes ged 28 jul 1750 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Hiddes en Maeyke IJges ged 15 dec 1748 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Hiddes en Maike IJges; ged 23 jul 1747 Westerkerk HRL, dv Lieuwe Hiddes en Maike IJges
Trijntje Lieuwes zie ook: Terpstra; huwt met Rients Durks, kind: Durk Rients, geb 24 dec 1786, ged 28 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Rients, geb 10 apr 1789, ged 28 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Rients, geb 24 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Rienks, geb 22 mrt 1793, ged 16 apr 1793 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Rienks, geb 14 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL
Trijntje Lieuwes ovl apr 1728 HRL. als Stads Arme
Trijntje Lieuwes geb 16 jun 1800 HRL, ged 8 jul 1800, N.H., dv Lieuwe Meevis en Sijtske Simons; dopen Grote Kerk HRL 1800; geb 18 feb 1797, ged 14 mrt 1797 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Meewis en Sijtske Symens
Trijntie Lieuwes huwt met Claas Pieters, beide van HRL, geproclameerd den 24-31 mrt en getrout de 7 apr 1771; kind: Sijtske Klaases, geb 23 nov 1772, ged 29 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Klaases, geb 4 jan 1774, ged 1 feb 1774 Grote Kerk HRL
Wiebe Lieuwes zie: de Jong, Vliestra
Willem Lieuwes zie: Bonnema
Willem Lieuwes Donderdag den 30 apr 1798. de Raad der gemeente van de Stad HRL arlingen ordinaris vergadert zijnde, is W.L. door het Gerechte gequalificeerd, om order te stellen, omtrent het huis van Elias Hendriks; (GAH44)
Willem Lieuwes op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Willem Lieuwes W.L. en Trijntje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Willemke Lieuwes zie: Dijkstra
Yge Lieuwes ged 28 dec 1751 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Hiddes en Maeyke IJges
Ype Lieuwes zie: Schuitmaker
Harmen Lieuwes/Lieuma weesvoogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van H.L. als verwersknegt bij Simon Groen, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 16:16:8 terzaake verdiende loon van H.L., 19 may 1789. (GAH1121)
Joeke Lieuwkes Lieuwkema Franeker, Sectie A, 1832: erven J.L.L. eigenaar van perceel nr. 353, legger nr. 292, Huis en Erf, grootte 161 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832)
Sipkje Lieuwkema ovl voor 1857, huwt met Pieter Veltman; BS ovl 1856
Hendrik Lieuwkes zie: Postma
Anna Hoites Lieuwma geb 1779 HRL, huwt met Hendrik Drees op 27 sep 1819 HRL, huw.afk. 5 en 12 sep Heerenveen en 12 en 19 sep 1819 HRL, dv Huite Jans L, en Grietje Fokkes (Onbelet); BS huw 1819
Bieuwkje Jans Lieuwma zie ook: Bieuke Jans; geb 1765 HRL, ovl 16 aug 1825 HRL, huwt met Auke Bouwes Zein, man is metselaarsknecht, vlgs ovlakte 3 kinderen; BS ovl 1825; 1826 overlijdens
Dieuwke Jans Lieuwma geb 1765 ... , ovl na 1822, huwt met Auke Bouwes op 19 okt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 19 okt 1794, N.H., getuige bij geboorte aangifte van Haring Nielsen in 1811; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS geb 1811, huw 1818, huw 1823
Fokke Huites Lieuwma geb 1769 HRL, ovl 13 sep 1831 HRL, huwt met Magdalena Munniks, en huwt met Lolkje Wiegers op 17 dec 1797 HRL, huw.get. bij J.J. Vettevogel en J. Lieuwma, broer bruid. 1813, zilversmid in 1831, zv Hoite L, en Frietje Fokkes; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1813, ovl 1831; F.L. eigenaar van perceel nr. 591 te HRL, zilversmid. woonplaats HRL, legger nr. 417, huis en erf, 115 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); wed. H. Lieuwma eigenaar en gebruiker van wijk C-051, medegebruiker is F.L., zilversmid. 1814. (GAH204); Maandag den 29 okt 1798; de raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde aan Popke Wybes, Huistimmermansknegt alhier, welke volgens ingekoomen Attestatien een Jonge meid Sibbeltje Gerrijts genaamd, met veel gevaar, uit het water gered had, de Premie van een Silver Lepel toegelegt, om dezleve bij F.L. te laaten vervaardigen. (GAH44); Maandag den 29 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Zijn in plaatze van de afgaande Weesdiaconen Evert Akkringa, L:van Goch, en M:Ouwendag, wederom tot Weesdiaconen aangesteld F.L., Jan Luitjes Faber, en Jacob Smith en zijn de afgegaane onder faveur van het gewoone defroyement, voor haare gedane dienst bedankt en de nieuw aangestelde daar in bevestigd. (GAH44)
H Lieuwma ovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; wed. H.L. eigenaar en gebruiker van wijk C-051, medegebruiker is F. Lieuwma, zilversmid. 1814. (GAH204)
Harmen Lieuwma mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Trijntje Martens, verversknecht te Leeuwarden, kind: Martinus L, geb 1 okt 1805 Leeuwarden; BS huw 1831, huw 1874
Hoyte/Huite Jans Lieuwma ovl 11 aug 1795 ... , huwt met Margaretha (+ Grietje Fokkes) Onbelet, kinderen: Jacomina L, geb 1772 HRL, Fokke L, geb 1769 HRL, Anna Hoites L, geb 1779 HRL; BS huw 1813, huw 1819, ovl 1831, ovl 1846; Auke Bouwes ende Dieuwke Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hoyte J.L., deszelfs halfbroeder, 4 okt 1794; ondertrouw HRL; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); weduwe woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacomina Lieuwma geb 1772 HRL, ovl 24 dec 1846 HRL, 1e huwt met Marcelis Tamboezer op 29 okt 1797 HRL, 2e huwt met Jacob Jans Vettevogel op 4 mrt 1813 HRL, huw.afk. 21 en 28 feb 1813, winkelierse, dv Huite Jans L, en Margaretha (Grietje Fokkes) Onbelet; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1813, huw 1826, ovl 1846; kind: Harmanus Marcelis Tamboezer, geb 23 may 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL
Martinus Lieuwma geb 1 okt 1805 Leeuwarden, 1e huwt met Aafke Aukes Zein op 17 nov 1831 te HRL, 2e huwt met Geertjen Hendriks Roelofs op 22 okt 1874 HRL, koopman in 1874, N.H., zv Harmen L, en Trijntje Martens; BS huw 1831, huw 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, ankersmid. wijk E-078; VT1839
Froukje Liewes ged 18 may 1751 Grote Kerk HRL, dv Liewe Tjerks en Sijtske Johannis
Hendrik Ligtendaal oud 32 jaar, geb Wezel, Dld, en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-236; VT1839
Aiso Lijcklama à Nijeholt huwt met Baukje Blanksma; BS ovl 1873
Ayso Lijcklama à Nijeholt ovl voor 1836, huwt met Mintje Abels Wiarda, kinderen: Elisabeth LaN, geb 1785 Arum, Sjoerdtje Hoitinga LaN, geb 24 jun 1786 Arum, leefde in 1811; bsha181huwafk, ovl 1829, huw 1835
Dirk Lijcklama à Nijeholt huwt met Bregtje Johannes Vettevogel, kinderen: Klaaske LaN, geb 10 apr 1798 HRL, Tietje LaN, geb 22 nov 1805 HRL, Johannes LaN, geb 3 jul 1802 HRL, N.H., medicijne doctor en wonende te Enkhuizen in 1823; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, BS ovl 1823; D.L. ? N. ende Bregtje Johannes Vettevogel, beide van HRL, zijnde de aangave geschied op vertoonde Procuratie, 8 sep 1792; ondertrouw HRL; D. LaN. en Breghtje Johannes Fettevogel, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 sep 1792 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Dirks Lijklama ? Nieholt, geb 17 feb 1793, ged 17 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Dirks Lijklama ? Nijholt, geb 14 sep 1794, ged 12 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Dirks Lijklama ? Nieholt, geb 18 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Dirks Lijklama a Nieholt, geb 10 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL; woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 68:4:0 ter zaake geleverde medicinen, 24 dec 1793, quit. no. 43 (GAH1126); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 100:0:0 voor de tijd van 6 maanden waer meede die post beswaerd is, 16 jan 1806, (marktgelden) (GAH1138); id. 28 jul 1806 (GAH1138); id. f. 80:17:0 ter Zaeke 21 Weeken Marktgeld, 29 nov 1806 (GAH1138); So. den 28e jul 1799. Gedelibereerd zijnde over de brief van den Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht, wierde goedgevonden in Corformiteyt der aanschrijvinge de Burgers Doctor H:Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans en Gosling Ackeringa, op ''t huis der gemeente te verzoeken, en dezelve nog maal voor te houden, en ten ernstigsten aan te maanen op dezelve Commissie op zig te neemen, of anderzints hun voor de gevolgen vandien, verantwoordelijk te Stellen, bij welke gelegenheid de vier laatstgemelde Burgers dezelve Commissie hebben geaccepteert en de twee eerstgenoemde Doctor H:Westra en Menno Vellinga zulks volstandig blijvende weigeren zijn daar voor genomineerd de Burgers D.L. ?. N. en Johannes Rinsma, welke ook zulks aangenoomen hebben, wijders zijn de Medicinae Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn Andries Cup, ook de nova versogt dien dezelve Commissie insgelijks ook op zig hebben genoomen, involgen dat met het werk der Registratie tot de Burgerbewapening dus voortgang kan werden gemaakt. (GAH45); Ma. den 29 jul 1799. de raad der gemeente ordrs vergadert zijnde, zijn de Burgers Jacobus Germans, Claas Oosterbaan, Gosling Ackeringa, Marcelis Tamboezer, D.L. ? N. en Johannes Rinsma, als den Raad zullende assisteeren bij de registratie tot de Burgerbewapening beneffens de Medicinae Doctor Johannes Albarda en de Chirurgijn Andries Cup, op ''t huis der gemente geconvoceerd ten einde om gezamentlijk te bepaalen wanneer met het werk der Registratie een aanvang zal werden gemaakt, en op welke tijden de Doctor x Chirurgijn zullen vaceeren, ter examinatie van de ziekten, of ligchaamsgebreeken van zoodanige Burgers en Ingezeetenen welke zouden vermeenen daar door van de Burgerbewapening verschoont te kunnen worden bij welke zaamenkomst is geresolveerd dat de Medicinae Doctor Albarda en de Chirurgijn Cup, tot hunne werkzaamheeden op ''t huis der gemeente zullen vaceeren op woensdag den 31 jul 1799 voor de Ingezeetenen uit het 1e, 2e, 3e en 4e quartier en op donderdag den 1e aug voor die uit het 5e, 6e, 7e en 8e quartier en buitenbuurt S''voordemiddags van 10 tot 12, en S nademiddags van 2 tot 5 uuren en ten fine deeze Commissie die tot de Registratie altoos kan vooruitwerken als meede omdat de oproepings billetten ook niet wel eerder kunnen gereed zijn, en omgebragt worden, dat de registratie tot de Burgerbewapening een begin zal neemen op Donderdag den 1sten aug 1799, en daar toe zal werden gevaceerd Donderdag en Vrijdag den 1sten en 2 den Augustus, S''voordemiddags te beginnen te neegen Uuren en S nademiddags te twee uuren te weeten op Donderdag den 1 Aug voordemiddags 1e en 2e quartier, nademiddags 3e en 4e quartier, Vrijdag den 2 Aug S'' voor demiddags 5e en 6e quartier, S''nademiddags 7e en 8e quartier en buitenbuurt. en zal zulks door de navolgende Notificatie aan de Burgers, en Ingezeetenen werden bekent gemaakt. (deze tekst is niet opgenomen). (GAH45); Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift, van eene missiveden 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhietr te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente der Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Vanberigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 1798 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 Onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal D.K. ; Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p)aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant, bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44); Dingsdag den 24 jul 1798; de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, is goedgevonden aan Het departement van Huishoudelijke Zaaken het navolgende berigt te verzenden; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departement van Huishoudelijke Zaaken uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland. Burgers ! Wij hebben hier nevens de Eer, weder aan UWL in te zenden den Requeste van D.L. a. N., Waar op ter voldoening aan UWL aanschrijvinge van den 13de deezer zeer reverentelijk is dienende voor berigt; Dat ter gelegenheid eenige Cooplieden van het Bild, zig van het gepasseerde voorjaar bij het diestijds no exteerend Provinciaal Bestuur bij Requeste beklaagden over eene geringe belasting, welke zij alhier van de Aardappels die onder de Jurisdictie van deeze Stad gelost, in scheepen gelaaden, of in kelders opgeslaagen wierden, moeste betaalen, hebben wij op dat Request (als in onze handen gesteld zijnde) gediend van berigt, volgens bijgaande Authenticque Copia Sub. A, waar toe wij de vrijheid neemen UWL te renvoyeeren en tevens te zeggen, dar daar op is gedisponeerd invoegen bijgaande Copia Sub. B. hoe billijk, of onbillijk dit Dispositijv is, zullen wij niet beoordeelen, alleen hebben wij gemeend, dit tot eene Inleidinge te moeten neemen, om UWL:de Waare oorzaak onder het oog te brengen, Welk aanleiding gegeeven heeft dat de klagten Van den Burger L. a. N., en te gelijk om UWL te doen ontwaaren hoe diestijds over die zaak bij ons gedagt is, bij welk sentiment wij als nog verblijven; Verders Vermeenen wij omtrent de Post als markmeester van ''t Fruit (voormaals bekend onder den naam van Appelmeeter) UWL te moeten Informeeren, dat wij daar van in de Resolutieboeken of Stadsregisters de 1 ste aantekeningen of Instructie van den 3 aug 1648 en 2 sep 1678, Welke van tijd tot tijd, na omstandigheid van zaaken zijn verandert, en geamplieerd, en in Welke Instructie in dato den 25 okt 1745 de Aardappelen mede bij Ampliatie betrokken zijn, om alle deeze (als ''t waare) Verstrooyde Stukken bij een te brengen, hebben wij dienstig geoordeeld, eene nieuwe Instructie voor den Bedienaar van die Post te moeten formeeren; Waar bij wij op die Aardappels, Welke in de Haaven of elders gelost, en niet gemeeten worden, als beschouwende dezelve op de Buiten merkt te Werden verkogt pr Ton agt penn:ten voordeele van de Merktmeester hebben gesteld, Verders vinden wij in alle voorige aantekeneingen vermeld dat den Appelmeeter van het Fruit, Welk niet word gemeeten, half zoo veel Salaris zal genieten, als van dat geene Welke gemeeten Word, hetgeen onzes oordeels klaarlijk aanleidinge geeft, van te denken dat deeze post voormaals ingesteld is, om iemand te hebben die toeversigt zouden houden (zoo als den Merkmeester ontwijffelbaar verpligt is) dat ieder zijn behoorlijke maat bekoomt, een oogmerk waarlijk Heilzaam, en het geen na ons inzien, geene belemmering aan de Negotie kan toebrengen; Wijders zenden wij hier neevens, ingevolge UWL versoek eene Copia van de Instructie voor de Merkmeester Waarmede wij, vertrouwen aan UWL:Wel meeninge te zullen hebben voldaan, en verblijven na Toebede van Heil, en aanbod van Broederschap. HRL den 24 Juij 1798 het 4de Jaar der Bataafsche vrijheid. (44); Maandag den 20 Augt 1798; den Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen een Extract uit de besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalig Gewest Friesland, zijnde van den navolgende Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Gehoord het rapport van het departement van huishoudelijke Zaaken op den requeste van D.L. a. N. zig beklaagende over eene Resolutie van het Intermediair Administratif Bestuur van dit voormaalig Gewest van den 14 Febr. 1798, waar bij het Geregte van HRL is geordonneerd om de belasting welke betaald word van aardappelen, welke buiten de Sluis en de Haven gestort en gelaaden worden op te heffen, en dus haaren Merkmeester te verbieden van voortaan merkt of Tongeld te vorderen, van hun, die in de haaven of Stroom aardappelen mogten koomen te laaden of te lossen, en geconsidereerd zijnde, dat gemelde Resolutie veel verder zig uitstrekt, dan het verzoek waar op dezelve is genoomen, waarbij alleen de vrijheid van voorschreeven belasting Verzogt wierde Wanneer buiten de Stad en op Stroom, gelost en gelaaden word, welk verzoek alleszints billijk is, daar voorschreeven Resolutie verkeerde denkbeelden van het Locale van HRL oplevert, en strijd met de Instructie van de Marktmeester welke in den jaare 1796 door de Commissie Waarnemende de Zaaken van het Collegie aan de finale dispositie van het Gerechte van HRL is overgelaaten; Is na deliberatie Conform het Rapport beslooten de Resolutie van den 14 Febr. 1798 bovengemeld in te trekken buiten effect te stellen, en de zaak der heffing van de belasting over aardappelen voorengedagt, voor zo verre dezelve gelost en gelaaden worden binnen de Jurisdictie der Stad HRL, aan de Raad der Gemeente aldaar over te laaten, wordende de boom aan de Zeekant gerekend des Stads Jurisdictie te bepaalen, hebbende dus een ieder de vrijheid om zonder voorschreeven beswaar in de buiten of zogenaamde Rommelshaaven te laaden en lossen alleenlijk observeerende de bepaalingen door den buiten Havenmeester ingevolge deszelfs Instructie voor te schrijven; Aldus beslooten binnen Leeuwarden den 16 aug 1798 4de Jaar der B:vrijheid. (44); Welk aangenoomen is voor berigt, en Informatien zijnde wijders goedgevonden, den Markmeester D.L. a. N. te Authoriseeren zoals geauthoriseerd word bij deezen, om de merkt en Tongelden der aardappels wederom volgens zijne Instructie zoo als voorheen in te vorderen, des observeerende het Poinct omtrent de Jurisdictie in dier voegen het zelve in bovengedagte besluit bepaald word; en zal hier van Extract aan de Merktmeester L. a. N. worden afgegeeven, om hem te dienen voor berigt en Authorisatie. (GAH44); Vrijdag den 1 sep 1797; Het Gerechte Extra Ordinair vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, pro memoria te Insereeren, de navolgende Lijst van de Stads amptenaaren, Welke Subject zijn uitkeeringe te doen; Lijst van Amptenaaren die aan de Stads Armekamer moeten Contribueeren als Johannes Oebeles van der Werf f. 200:0:0, Sijmon Zalverda f. 30:0:0, D.L. f. 30:0:0, Coert Duman f. 25:0:0, Jan Tobias f. 15:0:0, Hendrik Warnders f. 20:0:0 en Hendrik Vettevogel voor dit jaar f. 39:9:0 te Saamen f. 359:9:0 (GAH43); Donderdag den 7 sep 1797; de Geregte der Stad HRL, wierde nog uit aanmerkinge dat zedert de Introductie der algemeene Burgerbewapening met den aankleeve van dien, de Wagtgelden voormaals onder directie vande Burger krijgsraad ingezameld, thans Stadswege moesten werden geincaasserd, in omvraage gebragt, of men den Burger D.L. a. N. Welke Weegens den Burger Krijgsraad met de administratie der Wagtgelden was gechargeerd geweest, en die administratie nog waarnaam, daar in zoude laaten Continueeren, dan of men daartoe een ander geschikt persoon zoude benoemen, Waarop bij meerderheid van Stemmen beslooten wierd, ende Sulks wel uit Consideratie, dat den Burger L. a. N. behalven dat Stadswege met eene voordeelige post gebeneficeerd Was, een ander geschikt pesoon tot administrator over de Wagtgelden aan te Stellen, onder den tijtul van ontvanger der Wagtgelden, en is daar toe bij pluraliteit van Stemmen benoemd den Burger Henricus Strooband, alles op Instructie nader te bepaalen. (GAH43); Donderdag den 19 okt 1797; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde voorts aan den Burger D:L. a. N. voor den tijd dat dezelve zedert de Introductie van de gewapende Burgermacht de administratie van de Wagtgelden gehad heeft voor deszelfs moeite toegelegt f. 1 1/2% van de ontfangen Summa aan de f. 1176:19:8, bedraagende f. 17:13:8om door de nieuwe aangestelde Ontfanger Strooband betaald te werden. (GAH43); Maandag den 19 feb 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde geleezen een ontfangen Extract uit de Resolutien van het Intermediair Administratif bestuur in Friesland, zijnde van den navolgenden Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Extract uit de Resolutien van het Intermediair Administratif Bestuur in Friesland; Geleezen zijnde het Advijs van de Commissie tot examinatie der Requesten, op de Requeste voor eenige Cooplieden en Schippers te St Jcobi en St Anna Parochi, en eenige Ingezeetenen van Minnertsga & Tzummarum (Zijnde het 759. Poinct) inhoudende Versoek om ontheeven te worden van de betaaling van Marktgeld ter Steede HRL wanneer buiten de Stad op Stroom laaden of lossen. Is goedgevonden en Verstaan den Gerechte van HRL te ordonneeren, om de belasting welke geheeven word van aardappelen welke buiten de Sluis in de Haaven gelost en gelaaden worden, op te heffen en dus haaren Merkmeester te verbieden van voortaan markt of tongeld te vorderen, van hun, die in de haven op Stroom, aardappelen mogten koomen te laaden ofte lossen; en zal Extract van deeze Resolutie aan den Gerechte van HRL tot authorisatie en Informatie worden gezonden; Aldus geresolveerd op het Landschaps Huis binnen Leeuwarden den 14 feb 1798 4de jaar der Bataafsche vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden den merkmeester van ''t fruit D.L. a. N. de facto op den Raadhuize te doen Compareeren, zo als hij ook Staande Vergadering Verscheenen is, en aan hem gedagte besluit is voorgeleezen en geordonneert zich daar na Strict te gedraagen; wijders wierde beslooten, om de Instructie voor den Merkmeester in dier voege te Altereren. (GAH43)
Elisabeth Lijcklama à Nijeholt geb 13 jan 1785 Arum, ovl 4 sep 1829 HRL, 1e huwt met Gosling Braaksma, 2e huwt met Johannes Ruitinga, dv Ayso LaN, en Mintje Wiarda; BS ovl 1829; regattdv. 1826-93
Johannis Dirks Lijcklama à Nijeholt geb 3 jul 1802 HRL, ged 18 jul 1802, N.H., zv Dirk LaN, en Bregtje Johannes Vettevogel; dopen Grote Kerk HRL 1802; geb 17 feb 1793, ged 17 mrt 1793 Grote Kerk HRL, zv Dirk Lijklama ? Nieholt en Bregje Vettevogel; geb 18 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Dirk Lijklama ? Nieholt en Bregtje Vettevogel
Klaaske Dirks Lijcklama à Nijeholt geb 10 apr 1798 HRL, ovl 19 jan 1823 HRL, N.H., dv Dirk LaN, en Bregtje Vettevogel; BS ovl 1823; sterfhuis wijk E-132/Kleine Bredeplaats 19, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; geb 10 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Dirk Lijklama a Nieholt en Bregte Vettevogel
Rinske Dirks Lijcklama à Nijeholt geb 14 sep 1794, ged 12 okt 1794 Grote Kerk HRL, dv Dirk Lijklama ? Nijholt en Brechtje Vettevogel
Sjoerdtje Hoitinga Lijcklama à Nijeholt geb 24 jun 1786 Arum, 1e huwt met Leonardus Sikkes Popta op 31 mei 1807 Bolsward, komt van Arum, 2e huwt met Tiete Wassenaar, weduwe, 1e huw.afk. 5 May 1811 zondag voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 12 may 1811, ondertrouw 1 May 1811, N.H., A 7 mei 1857 Amsterdam, vest. 1 sep 1857 uit Amsterdam, A 14 dec 1857 Amsterdam, dv ayso LaN, en Mintje Wiarda; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1811wafk, bev.reg. HRL 1851 wijk G-089, wijk H-067
Tietje Lijcklama à Nijeholt geb 22 nov 1805 HRL, ged 15 dec 1805 HRL, N.H., dv Dirk LaN, en Bregtje Johannes Vttevogel; dopen Grote Kerk HRL 1805
Fredrik Lijflander geb 1788 Stavoren, ovl 28 apr 1831 HRL, huwt met Trijntje Harings, touwslagersknecht, zv Stoffel L, en Antje Hendriks; BS ovl 1831
Stoffel Lijflander huwt met Antje Hendriks, kind: Fredrik L, geb 1788 Stavoren; BS ovl 1831
Harmanna Thomas Lijftingh ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL, dv Thomas Lijftingh en Hemmena Hubbens
Thomas Lijftingh huwt met Hemmena Hubbens, kind: Harmanna Thomas Lijftingh, ged 21 okt 1749 grote Kerk HRL
Tjepke Lijkeles Jan Joukes ende Sieuke Tjepkes beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs vader T.L. en vertoonde de Bruidegom een attestatie van sijn vader tot consent in desen, 6 may 1741; ondertrouw N.H. HRL; Saake Folkerts ende Marijke Tjepkes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder T.L. en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder Folkert Sakes, 24 jun 1741; ondertrouw N.H. HRL
Aaltje Lijkles Dirk Jetzes van Almenum en A.L. van HRL, laatst geproclameert 15 dec 1776 HRL, en toen getrouwd; kind: Trijntje Dirks, geb 27 feb 1781, ged 3 apr 1781 Grote Kerk HRL
Albert Lijkles zie: de Boer
Albert Lijkles ovl 20 aug 1793 HRL, oud 6 jaar; geb 5 sep 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL, zv Lykle Freriks en Wykje Alberts; geb 25 mrt 1795, ged 14 apr 1795 Grote Kerk HRL, zv Lijkle Freerks en Wytske Alberts
Ale Lijkles zie: de Vries
Antje Lijkles zie: de Boer; (2x)
Asmerina Lijkles zie: de Boer
Bauke Lijkles zie ook: de Boer; geb 11 jan 1793, ged 29 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Lijkle Freerks en Wijkje Alberts
Baukje Lijkles ged 1 apr 1759 Grote Kerk HRL, dv Lijkle Reitses en Sjuke Hendriks
Baukje Lijkles huwt met Sijtse Sijbes; BS huw 1813
Catrina Lijkles zie ook: Webber; huwt met Willem Sijbes, kind: Sijbe Willems, geb 25 jan 1811, ged 17 feb 1811 Grote Kerk HRL
Eelkje Lijkles geb 11 aug 1810 HRL, dv Lijkle Thijssen en Aaltje Laases; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 11 aug 1810, ged 11 sep 1810 Grote Kerk HRL, dv Liekle Thijsen en Aaltje Laases
Freerk Lijkles huwt met Antje Baukes, kind: Jan Freerks, geb 28 nov 1772, ged 15 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Freriks, geb 25 aug 1779, ged 7 sep 1779 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Freriks, geb 15 may 1783, ged 9 jun 1783 Grote Kerk HRL
Freerk Lijkles zie ook:de Boer; F.L. ende Fokje Haayes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sake S. van der Mey, deszelfs neef, 9 jul 1791; ondertrouw HRL; F.L. en Fokje Hayes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1791 en zijn getrouwd ten zelfden dage; Olphert Simons ende Sijtske Freerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader F.L., met een gebod in de week, 15 sep 1792; ondertrouw HRL; F.L. en Wytske Webber, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 aug 1808; ondertrouw HRL; woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Betting Freerks, geb 21 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: W. Nicolaas
Gertje Lijkles ged 10 nov 1754 Grote Kerk HRL, dv Lijkle Reitzes en Sjoukje Hendriks; ged 10 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Lijkle Reitses en Sjoukje Hendriks
Hendrik Lijkles ged 26 jul 1757 Grote Kerk HRL, zv Lijkle Reitses en Sjuke Hendriks
Hendrik Lijkles geb 15 nov 1797, ged 6 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Lijkle Freerks en Anna Vervalt, (moet zijn: van Vals)
Hinne Lijkles geexmimeerde persoonen welke dagelijks hunne Rijdtuigen ter bevordering van hun bestaan verhuiren: 1 overdekte wagen en 1 chais, 1804. (GAH650)
Jan Lijkles Sije Amelius van Almenum ende Aaltje Jans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.L., de vader, 14 may 1791; ondertrouw HRL; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jelle Lijkles ovl 1759; zijn funktie van doodgraver wordt overgenomen door Hendrik Heidcamp op 4 jul 1759 en subst. doodgraver wordt Fokke Martens; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jan Clasen ende Pijttie Clasen, beide onder Almenum, huw.aang. 14 sep 1737 HRL, coram praeside Schaaff, komende voor de Bruit J.L. en vertoonde Consent van des Bruits Curator; huw.aang. HRL 1737
Jetse Lijkles zie: Bakker
Klaaske Lijkles ovl 4 mrt 1791 HRL, oud 50 jaar
Claeske Lijkles huwt met Arjen Aris Dreyer, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 aug 1740 en doe ook getrouwt; Arjen Aris Dreyer ende C.L. beide van HRL, komende voor de Bruit Jan Sickes Bulart, 6 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Geeske Arjens, ged 1 may 1742 Grote Kerk HRL
Lieuwe Lijkles zie: Slim
Lieuwe Lijkles huwt met Sijke Sipkes, beide van HRL, geproclameerd de f. 3:10:17 en getrout de 24 nov 1771; ovl 10 jan 1791 HRL, oud 46 jaar; kind: Fokje Lieuwes, geb 27 sep 1772, ged 13 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sipkje Lieuwes, geb 13 okt 1774, ged 1 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Heske Lieuwes, geb 24 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Lieuwes, geb 28 aug 1780, ged 12 sep 1780 Grote Kerk HRL
Meile Lijkles ovl voor 1827, huwt met Hijlkje Piers op 19 jan 1794 HRL, komt van HRL; laatste afk. 19 jan 1794; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1826; M.L. ende Hijke Piers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecomperaard Rients Tjeerds, goede bekende, 4 jan 1794; ondertrouw HRL; M.L. en Hijke Piers, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 19 jan 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; M.L. en Geertje Dirks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 13 jul 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Melles, geb 11 aug 1784, ged 14 sep 1784 Grote Kerk HRL
Reitse Lijkles ged 13 dec 1746 Grote Kerk HRL, zv Lijkle Reitses en Sjeuke Hendriks
Sjoukje Lijkles zie: Venema
Teunes Lijkles T.L. ende Antje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wytze Dirks, goede bekende, 27 jun 1795; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tytje Lijkles Sijbren Benedictus van Gerkes Clooster ende T.L. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Meint Jacobs, goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL; Sijbrand Benediktus van Gerkesklooster en T.L. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 may 1789 HRL, en zijn getrouwd op vertoonde attestatie den 9 jul 1789
Tjebbe Lijkles geb 22 feb 1795, ged 17 mrt 1795 Grote Kerk HRL, zv Liekle Tjebbes en Jetske Ales
Tjerk Lijkles huwt met Wytske Webber op 11 sep 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808
Trijntje Lijkles zie: de Boer
Trijntje Lijkles geb 6 nov 1799 HRL, ged 10 dec 1799 HRL, N.H., ovl voor 1806, dv Lijkle Jans en Anna Willems van Vals; dopen Grote Kerk HRL 1799
Uilkje Lijkles zie: de Jong
Willem Lijkles zie ook: de Boer; geb 10 jan 1795, ged 28 feb 1795 Grote Kerk HRL, zv Lijkle Jans en Anna Willems Vals
Anna Lijn geb 12 sep 1805 Workum, ovl 4 okt 1867 HRL, huwt met Hubert Jans Wagenaar op 28 apr 1836 HRL, ovl wijk A-099, dv Willem Anskes L, en Hiltje IJmes; BS huw 1836, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-083; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-159; VT1839
Anske Hielkes Lijn ovl voor 1837, huwt met Baukje Willems, kind: Willem Anskes L, geb ...; BS huw 1836
Anske Willems Lijn geb 1802 HRL, ovl 3 mrt 1831 HRL, ongehuwd, zv Willem L, en Hiltje IJemes; BS ovl 1831
Willem Anskes Lijn ovl 2 jul 1820 Workum, huwt met Trijntje Iemes, lijnslager, kinderen: Anske Willems L, geb 1802 HRL, Anna Catharina L, geb 12 sep 1805 Workum, zv Anske Hielkes L, en Baukje Willems; BS ovl 1831; 1833 overlijdens, huw 1836, ovl 1867; weduwe W.L. eigenaresse van perceel nr. 1331 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 432, huis en erf, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Yme Willems Lijn geb 3 sep 1807 Workum, ovl 5 feb 1879 HRL, 1e huwt met Jantje IJmkes Smit 2e huwt met Adriaantje Schuitemaker op 27 okt 1842 HRL, DG, bakker en wonende te HRL. 1851, rijkszoutweger in 1879, zv Willem L, en Trijntje /Hiltje Iemes; BS ovl 1840; 1842 huwelijken, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk D-091, wijk G-272
Petrus Wilhelmus Lijnslager Eekma geb 1809 Heerenveen, huwt met Maria Elisabeth Cornelia Vaas op 22 okt 1840 HRL, horlogemaker, wonende te HRL, zv Klaas Eekma en Grietje Jelles Pekema; BS huw 1840
Nicolaas van Lil huwt met Hieke Dirks de Vries op 29 jul 1810 HRL, komt van HRL, kind: levenloos 15 dec 1811 HRL, huw.get. bij R.R. Bakker en R.D. de Vries, be- huwd broeder van de bruid. 1816, wonende te HRL. 1817, sjouwerman in 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1816, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk B-073, militair, 1814. (GAH204); Klaas vL. en Hijke Durks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL
Chasimier Limberg huwt met Anna Chatarina Frijba, kind: Johanna Chasimiers Limberg, ged 12 nov 1748 Grote Kerk HRL
Johanna Chasimiers Limberg ged 12 nov 1748 Grote Kerk HRL, dv Chasimier Liberg en Anna Chatarina Frijba
Theodora Aurelia gravin van Limbur Stierum huwt met Adriaan Gilles Camper, wonende te Franeker op Klein Lankum in 1818; BS Franeker huw 1818
Jan Limburg huwt met Catharina Schouten op 1 mrt 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807; J.L. en Catharina Schouten, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 feb 1807; ondertrouw HRL
Gravinne Johanna Elisabeth Gratiana van Limburg Stierum De Hoog Wellgebooren Heer Jan van Grovestins, Raad en AdvokaatFiscaal ter Admiraliteit iN Friesland etc, etc, van HRL, ende Hooggebooren Freule J.E.G. vLS. van deventer, zijnde de huwelijksche geboden aangegeven door A.J. Conradi onder Productie van zodanige dokumentenals in deesen worden gereguireerd, met een gebod in de week, 14 nov 1789; ondertrouw HRL
Frederik Theodoor Ernst grave van Limburg Stirum De Hooggeb Heer F.T.E. Grave vLS., kapitein in het Regiment van generaal major Baron de Nostitz, en de Weledele Geborene Jonkvrouwe Katharina Wilhelmin van der Haer, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 mrt 1782 HRL, en zijn, attestatie daarvan verzocht hebbende, ten zelfden dage getrouwd voor den Weled. Gerechte deeser Stad, ten huise van de bruid. volgens ingekomen getuigschrift
Alida Lind oud 64 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-177
Hendrik van Lind huwt met Dirkje Jans, kind: Dirk hendriks van Lind, ged 9 feb 1766 Westerkerk HRL
Anna van der Linde ovl 25 jan 1803 HRL, oud 32 jaar
Baukje van der Linde Johannes Elij en B.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 dec 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Baukje Johannes van der Linde huwt met Jan Breukers, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 dec 1765
Evert Gerrits van der Linde geb 1810 Hoevelaken, huwt met Akke de Groot op 14 jan 1836 HRL, werkman zv Gerrit vdL, (gk), en Jannejte Sergo, (gk), vader im leven schoenmaker te HRL, ovl aldaar 23 mei 1834, moeder wonende te HRL 1836; BS geb en huw 1836
Evertje Jacobs van der Linde geb 2 mrt 1800 HRL, ged 11 mrt 1800, N.H., huwt met Douwe Siebes Visser op 2 jul 1820 HRL, huw.afk. 16 en 23 apr 1820, wonende te HRL. 1843, dv Jacobus vdL, en Truitje Blomhof; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1820, huw 1843, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-006; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-004; VT1839
Geertruida van der Linde zie T.G. Blauwhof, huwt met Frans Hendriks, kind: Martje Franzen, geb 1784 HRL; BS huw 1815, ovl 1832
Gerben Jacobs van der Linde geb 25 may 1810, ged 5 jun 1810 Grote Kerk HRL, zv Jacob van der Linde en Truike Gerbens
Gerrit Jacobs van der Linde geb 28 mei 1810 HRL, ovl 21 nov 1890 HRL, huwt met Sijtske Hettes vd Veen op 31 mrt 1831 HRL, korendrager in 1837, wafelbakker in 1851 N.H., winkelier in 1851, huw.get. bij A. Bloemers en G. Jans, 1837, zv Jacob vdL, en Truike Gerbens Bloemhof; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1831, huw 1837, ovl 1890, bev.reg. HRL 1851 wijk D-070, 83, 115, 150, 174, wijk G-005, 11, wijk I-029, supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-200; VT1839
Gerrit van der Linde ovl voor 1840, huwt met Janneke Sergo, kind: Evert Gerrits, geb 1810 te Hoevelaken; BS geb 1811, huw 1839; gebruiker van wijk D-105, schoenmakersknegt, eigenaar is Jacob van der Linde, 1814. (GAH204)
Gerritje van der Linde geb 30 aug 1804 HRL, ged 18 sep 1804 HRL, N.H., dv Jacob vdL, en Fruitje Gerbens Bloemhof; dopen Grote Kerk HRL 1804
Grietje Jacobs van der Linde geb 17 jul 1802 HRL, ged 1 aug 1802 HRL, N.H., ovl 10 aug 1870 HRL, huwt met Douwe Hermanus Bloemer op 5 mei 1825 HRL, huw.afk. 30 apr en 1mei18 25, wafelbakster in 1851, Rooms Katholiek, N.H., dv Jacob vdL, en Truike Germens Bloemhof; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, 106, 188, wijk A-140, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-260; VT1839; geb 13 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Jacob Everts van der Linde en Truike Gerbens Bloemhof
Hendrikje van der Linde weesvoogen bet f. 14:5:4 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de inbreng van Fenne, Johanna, Martje en Gerrit Jans, uyt de nalatenschap van wijlen haer moei H. vdL., 12 apr 1785. (GAH1116)
Hendrikje Pieters van der Linde huwt met Joseph Wilhelmij; BS ovl 1828
Hendrikus van der Linde ovl voor 1839, huwt met Elisabeth Dirks; BS Franeker huw 1838
Henrika Mathijses Linde geb 20 may 1790, ged 15 jun 1790 Grote Kerk HRL, dv Mathijs Hendriks Linde en Antje Jans Kuiper
Jacob van der Linde huwt met Agatha Johannes Westendorp; BS ovl 1836
Jacob van der Linde geb 1775 Amersfoort, ovl 26 apr 1844 in het schip liggende in het Kleindiep te Dokkum, huwt met Geertruida/Truike Gerbens Bloemhof op 15 okt 1797 HRL, inlandse kramer in 1844, tapper in 1831, huw.get. bij R.K. Kuiper en T.W. Hoffenberg, sjouwerman, 1818, kinderen:Gerben, geb 28 mei 1810 HRL, Gerritje vdL, geb 30 aug 1804 HRL, Grietje vdL, geb 14 jul 1802 HRL, Evertje Jacobs vdL, geb 2 mrt 1800 HRL, zv Evert Willems vdL, (gk), en Grietje ... (gk); huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1810, BS huw 1818, huw 1831, ovl 1844, ovl 1870, ovl 1890; eigenaar en gebruiker van wijk D-091, korendrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-105, gebruiker is Gerrit van der Linde, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-106, gebruiker is Johannes Andriessen, 1814. (GAH204); kind: Gerben Jacobs van der Linde, geb 25 may 1810, ged 5 jun 1810, moeder als: Truike Gerbens; kind: Grietje Jacobs van der Linde, geb 13 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL; J. v. d. L. eigenaar van percelen nrs. 831 en 832 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 418, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 32 en 32 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen resp. 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 1003 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 418, huis, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1764 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 418, huis en erf, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van perceel nr. 1772 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 418, huis en erf, 197 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Marijke van der Linde huwt met Bauke Jans, komt van HRL; laatste afk. 18 okt 1795 en met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795; Bauke Jansen van Oudterp en M. vdL. van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door Hendrik Norbruis onder productie van genoegzaam bewijs, 3 okt 1795; ondertrouw HRL
Mathijs Hendriks Linde huwt met Antje Jans Kuiper, kind: Henrika Mathijses Linde, geb 20 may 1790, ged 15 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Matthijs Lenings, geb 12 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL
Petronella van der Linde geb 8 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Gerardus Wilhelm Swighem, (gk), Vst 17 nov 1855 uit Leeuwarden, A 8 mei 1857 Leeuwarden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-218
Aaltje Lindeboom geb 1774 Bergum, ovl 11 jun 1856 HRL, huwt met Jan Meyer, DG, dv Gelt L, en Marijkew Wybes; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk F-165; oud 65 jaar, geb Bergum en wonende te HRL. 1839, wijk F-141; VT1839
Evert Lindeboom woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Evert Lindeboom geb 1763 ... , ovl 23 feb 1814 HRL, huwt met Grietje Jurres, huw.get. bij P.N. Esser, (gk), en M.E. Slymen, (gk), wonende te HRL. 1813, id. bij P.J. vd Sande, (gk), en E. Hendriks, 1813, baardscheerder in 1814, ovl wijk G-178; BS huw 1813, ovl 1814, ovl 1828; wed. E.L. eigenaar en gebruiker van wijk G-178, baardscheerdersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-179, gebruikers zijn Anthonij Beuker, metzelknegt en Ph. S. v. d. Sande, sjouwer, 1814. (GAH204); Hendericus Jans Knoop van HRL. ende Martha van Dam van Leeuwarden, zijnde de aangeevinge gedaan door E.L., op vertoonde Procuratie, 7 aug 1790; ondertrouw HRL
Evert Jansen Lindeboom Roelof Hendriks ter deus en Dieuwke Jansen Leyenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonzoon E.J.L., 3 jan 1789; ondertrouw HRL
Geertruid Everts Lindeboom Jan Geern en G.E.L., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 apr 1781 HRL, en zijn getrouwd op 16, (Tweede Paaschdag)
Gelt Lindeboom huwt met Marijke Wybes, kind: Aaltje, geb 1774 Bergum; BS ovl 1856
Jan Lindeboom J.L. en Marijke Gerrits, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 dec 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jan Everts Lindeboom huwt met Geeske Proters, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en 13 en getrout de 15 nov 1763
Lijsbert Lindeboom ovl 30 mrt 1789 HRL, oud 21 jaar; Hendrius Jans en L.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 feb 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Philip Lindeboom ovl voor 1812, huwt met Anna van Beck; BS ovl 1811
Niels Lindegaard oud 45 jaar, geb Drontheim en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-078; VT1839
Philip Jakob Lindeman P.J.L., tamboer in het Lijfregiment van Oranje Friesland, van Leeuwarden en Anna Gerrits van der Beek, van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 sep 1786 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 3 oct 1786
Geertruida van der Linden huwt met Hijlke Hijlkema, wonende te HRL 1847; BS ovl 1847
Grietje Gerrits van der Linden huwt met Dirk Hermanus Gramberg, wonende te HRL 1846; BS ovl 1846
Jan van der Linden huwt met Rinkje Bokkes Overberg op 22 dec 1795 HRL, komt van HRL, kind Wilhelmina vdL, geb 1794 HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1815, ovl 1837; J. vdL. ende Rinkjen Bokkes, beide van HRL, zijnde de aangeevinge gedaan door proc. fiscaal T.S. Stephanij, 9 aug 1794; ondertrouw HRL; J. v. d. Linde, ovl voor 1816, huwt met Rinkje Bokkes, kind: Wilhelmina van der Linde, geb 23 sep 1794 HRL; zie verder aldaar
Johanna Pieters van der Linden huwt met Folkert Cornelis, kinderen: Cornelis Folkerts en Hendrika Sibella Folkerts, tweelingen, geb 6 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Mijntje van der Linden huwt met Gerrit Kaderius, kind: Johannes Gerrits Kaderius, geb 14 jun 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL
Wilhelmina van der Linden geb 1794 HRL, huwt met Barend Otto op 28 dec 1815 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1815 HRL, dv Jan vdL, en Rinkje Bokkes Overberg; BS huw 1815, ovl 1837; Op heden den vijfentwintigste nov Een duizend acht hondert vijftien, Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen dese Stad, in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen, Jan van der Heide, Meester verwer, Gooike Bokkes Overberg, varendsgezel, Klaas Foppes Torenbeek, Scheepstimmerman, Jan Douwes, Sjouwerman, Dirk Meinderts van Laan, Timmerman, Freerk Meyer, Sjouwerman, en Haring Jelles van der Wal, Metzelaarsknecht, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeeven dat zij verzogt zijn een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van W. v. v. Linde, Naaister, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Jan van der Linde, overleden, en Rinkje Bokkes noch in leven te HRL woonagtig; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde W. v. d. Linde is geb te HRL den drieentwintigste sep Eenduizend zevenhondert vierennegentig, dat deselve geen Acte van Geboorte of Doop kan produceren, door dien deselve niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat zij deze W. v. d. Linde, niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang met haar en hare moeder hebben, waardoor zij zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezinge de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons en onsen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere President Burgemeester dezer Stad, in dato den drieentwintigste dezer maand November, ten gevolge van het Besluit van Zijne Majesteit, in dato den negende mrt jongstleden Nummero dertien, afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze W. v. d. Linde onvermogend is om eenige kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden, te kunnen betalen, Op dato in het hoofd deses gemeld; Wij, Burgemeesteren der Stad HRL attesteren mits dezen, ingevolge ingekomen informatie, dat W. v. d. Linde, van beroep naayster, geb te HRL, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van haar voorgenomen huwelijk. HRL, den 23 nov 1815
Grietje Hendriks van Lindt IJpe Jappes en G.H. vL., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 9 naastvolgende; ged 16 mrt 1756 HRL, dv Hendrik vL, en Doetie Jans; doopregisters N.H. HRL; ovl 26 sep 1798 HRL, huwt met IJpe Jeppes; BS huw 1819, huw 1820; IJpe Jappes en G.H. vL., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 9 naastvolgende; kind: Jeppe Ypes, geb 24 jan 1785, ged 13 feb 1785 Grote Kerk HRL, vader als: Y. Jeppes; kind: Hendrik IJpes, geb 29 nov 1786, ged 24 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik IJpes, geb 3 jan 1788, ged 20 jan 1788 Grote Kerk HRL; kind: Doetje IJpes, geb 21 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk HRL, vader als IJ. Jeppes; kind: Doede IJpes, geb 30 may 1794, ged 15 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Doetje IJpes, geb 30 nov 1797, ged 17 dec 1797 Grote Kerk HRL
Hendrik van Lindt soldaat, ende Doetje Jans, beyde van HRL, komende weegens de bruid Bauke Martens, mr. schoenmaker, 4 Oct 1749; huwt met Doetje Jans, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 okt 1749 doen ook getrouwdt in de Westerkerk; kind: Grietie Hendriks van Lint, ged 16 mrt 1756 HRL; doreg N.H. HRL 1756; kind: Freerk Hendriks van Lint, ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Henrica Hendriks van Lint, ged 31 jan 1762 Westerkerk HRL; Regt Walings ende Henderica van Lint, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest H. vL., de vader, 3 may 1788; ondertrouw HRL; kind: Kaatie Hendriks van Lint, ged 23 jan 1753 Grote Kerk HRL; Frerik Henriks van Lint, ged 7 okt 1751 Westerkerk HRL, vader als Henrik v. L., moeder als Dutje J. ; ovl 21 apr 1790 HRL, oud 71 jaar
Magrita Lingelmans ovl voor 1835 Nymegen, huwt met Hermanus van Schouwenburg; BS huw 1834
Anna van Lingen ovl 18 jun 1808 HRL, huwt met Anne Martens Hovenier; BS huw 1824, huw 1825, ovl 1853
Elisabeth Lingenhouwer geb 1793 HRL, ovl 14 mrt 1813 HRL; wijk G-107, dv Johannes L, en Jeltje Lammerts; BS ovl 1813
Johannes Mathijs Lingenhouwer geb 1763 ... , ovl 2 nov 1826 HRL, huwt met Jeltje Lammerts op 23 mrt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 9 mrt 1794, en het kind mede wettig getrouwd, kind: Elizabeth L, geb 1793 HRL, wonende te HRL. 1814, ovl wijk G-107, herenknecht in 1826; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1813, ovl 1826; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; J.L., arbeider, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te Passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Jans, weversknecht te HRL; J.L., arbeider te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Antje Harmens, arbeidster te HRL; Dingsdag den 16 okt 1798. de Raad Extra ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde voorts na voorafgegaane Citatie van den Fiscus ter Vergadering van den Raad, den Burger Hendrik Eigelaar, Trekschipper van Leeuwarden op HRL & V.V. Welke na gedaane Confessie, dat hij eenen J.L., die hem(volgens zijn eigen zeggen), eerst voor een Luisebosch uitgescholden had, door drift een Slag voor de mond had gegeeven, op verzoek Van moderatie voor rigeur van Justitie, als mede uit Consideratie van ''s mans andersints goed gedrag, -bij Verzachtinge gecondemneert, in een boete van drie Goud guldens boven de kosten vann de Citatie. (GAH44); Donderdag den 5 Octobr 1797; Het Geregte Ordrs:vergadert zijnde, wierde nog den Burger J.L. aangesteld tot oppasser van de beide Vuurlantaarns in plaatze van Jielles Joh?s Adema, en Cornelis Wassenaar Weder aangesteld tot Lantaarnopsteeker in plaatze van J.L., en zijn dezelve beide tot gedagte eindens onder Eede genoomen. (GAH43)
Freerk Hendriks Linger zie ook: Zinger; huwt met Hinke Harrits Ploegsma op 29 jun 1806 HRL, komt van Gorredijk huw Grote Kerk HRL 1806
Anna Margaretha Linis geb 1789 Sint Jansga, ovl 7 feb 1843 HRL, huwt met Petrus Jacobus Vaes, logementhouderse, wonende te HRL. 1840, dv Beren L, en ... ; BS huw 1840, ovl 1843
Berend Linis huwt met ... , kind: Anna Margaretha L, geb 1789 St. Jansga; BS ovl 1843
.... Linklaan capitein in 1764-1767; voogden van het Weeshuys bet f. 52:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuys weegens inbreng van Jentje Douwes, hebbende gevaren op ''s lands schip van oorlog onder commando van de heer capt. L., 28 aug 1764. (GAH1094); id. f. 73:15:0 weegens water in de jaren 1762 en 1763 in het oorlogsschip de ''Maria Louisa'', bij de capt. L. gevoert, geleeverd en door deszelvs erven betaald, 15 sep 1767. (GAH1097)
Everdt Linneboom E.L. ende Catharina Groen, beide van HRL, vertonende de fiscaal Dreyer procuratie tot de aangevinge der huwelijx gebooden, 27 Mrt1751; huwt met Catharina Groen, beyde van HRL, geproclameerd den 28 mrt en den 4-11 apr 1751 ook getrouwdt
Attje Linses ovl voor 1829, huwt met Sjoerd Freerks; BS huw 1828
Baukje Linses geb 1793 Driesum, huwt met Jannes Abels Vegter op 26ja1823 HRL, huw afk. 12 en 19 jan 1823, wonende te HRL, dv Linse Johannes en Tjitske Sijbes; BS huw 1823
Sytske Linses geb 1793 ... , ovl 23 feb 1812 HRL; wijk B-140, dv Lenze Johannes en Tjietske Sijbes; BS ovl 1812
Maria Carolina Linsing huwt met Stephanus Reysinger op 4 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 4 mei 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Stephanus Reysinger, corporaal in de compagnie van Lt. Collonel Blanke, en M.C.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 may 1794 HRL, en zijn ten zelven dage getrouwt
Pieter Linsius ovl voor 1815; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:3:0 terzaake geleverd hout, quit. no. 63, 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 55:5:0, quit. no. 13, 31 dec 1789. (GAH1122); id. f. 46:4:0, quit. no. 62, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 2:7:0 terzaake geleverd hout aan de Bank van Leening, quit. no. 10 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 35:5:0, quit. no. 3, 31 dec 1789. (GAH1122); id. f. 3:0:0, quit. no. 8, 30 nov 1790. (GAH1122); wed. P.L. gebruiker van wijk C-158, eigenaar en medegebruiker is Rinse S. Seba, schipper, 1814. (GAH204); woont in 4e quartier, huisno. 38, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, 1 may 1803, may 1804. (GAH650); woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Maria L Linst oud 60 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-239; VT1839
Cornelis Linstra huwt met Geertje Roelofs, kind: Jan L, geb 1795 Sneek; BS ovl 1843
Jan Cornelis Linstra geb 1795 Sneek, ovl 15 nov 1843 HRL, huwt met Regina Hoekstra, koopman, zv Cornelis L, en Geertje Roelofs; BS ovl 1843; oud 44 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, schipper en koopman, wijk C-012; VT1839; J.C.L. eigenaar van perceel nr. 497 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 419, huis en erf, 230 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Anna van Lint Donderdag den 21 decembr 1797; Het Gerechte ordinaires Vergadert zijnde, wierde voorts geleezen eene ontvangen missive van de Raaden van Justitie, ''s Hoffs van Friesland, zijnde van de navolgende inhoud; Burgers ! Na examinatie van UL Missive, ende daar bijgevoegde Informatien & ten beswaare van Antje Jans Cuiper, en A. v. L., beide gedetineerd, hebben wij goedgevonden, UL te verzoeken, en ambtshalven te ordonneeren voorn:Antje Jans Cuiper door de Dienaaren van UL Gerechte te doen overbrengen, op het gedemolieerde Blokhuis, en nopens A. v. L., hebben wij die zaak beschouwd niet van dat gewigt te zijn, om te laaten overbrengen, maar zulks wel aan UWL kunnen overlaaten, om daar inne zodanig te disponeeren, als GijL in goede Justitie zult verstaan te behooren; Waar toe Ons verlaatende beveelen wij UL in de bescherming van God Almagtig & Verblijven. Leeuwarden den 20 decembr 1797; Waarop A. v. L., vermits zij van geene misdaad overtuigd was, uit haare detentie is ontslaagen. (GAH43)
Antje Ypes van Lint geb 23 jan 1790 HRL, ovl 1 feb 1820 HRL, huwt met Sijbren Tades de Jong op 4 jul 1819 HRL, huw.afk. 25 apr en 2 mei HRL en 23 en 30 mei 1819 grietenij Barradeel, dv IJpe Jeppes en Grietje Hendriks van Lint; BS huw 1819, ovl 1820
Dirk Hendriks van Lint ged 9 feb 1766 Westerkerk HRL, zv Hendrik van Lind en Dirkje Jans; geb 1765 ... , huw.get. bij N. Klok en L.J. Schuur, schoenmakersknecht wonende te HRL, 1817, id. bij P.A. Akkringa en R.A. Zijlstra; BS huw 1817; D. vL. ende Grietje Baltus Claver, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Baltus Hendriks Claver, de vader, 16 aug 1788; ondertrouw HRL; kind: Janke Dirks van Lint, geb 14 okt 1788, ged 28 okt 1788 Grote Kerk HRL, vader als D. Hendriks v. L. ; kind: Doetje Dirks van Lint, geb 7 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Janke Dirks van Lint, geb 8 jul 1792, ged 7 aug 1792 Grote Kerk HRL
Doetje Dirks van Lint geb 7 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Dirk van Lint ren Grietje Baltes
Doetje Freerks van Lint geb 17 apr 1792, ged 8 may 1792 Grote Kerk HRL, dv Freerk van Lint en Houkje Gerbens
Doetje Ypes van Lint zie ook: Doetje IJpes; geb 1 apr 1798 HRL, ovl 10 aug 1821 HRL, huwt met Dirk Annes Zeilmaker op 21 mei 1820 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1820 HRL. en Franeker, dienstmeid en wonende te Franeker, dv IJpe Jeppes en Grietje van Lint; BS huw 1820, ovl 1821, ovl 1857
Frerik Hendriks van Lint ged 7 okt 1751 Westerkerk HRL, zv Henrik van Lint en Dutje Jans; ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL, zv Hendrik van Lint en Doedtie Jansen; huwt met Haukje Gerbens, kind: Gerben Freriks van Lint, geb 13 mrt 1789, ged 29 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Frederiks van Lint, geb 8 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Freerks van Lint, geb 17 apr 1792, ged 8 may 1792 Grote Kerk HRL
Gerben Freriks van Lint geb 13 mrt 1789, ged 29 mrt 1789 Grote Kerk HRL, zv Frerik van Lint en Haukje Gerbens
Grietje Mathijs van Lint geb 19 nov 1780, ged 16 jan 1781 Grote Kerk HRL, dv Mathijs hendriks van Lint en Antje Jans
Henderica van Lint ovl voor 1819, huwt met Regt Walings; BS huw 1818, ovl 1829; Regt Walings ende H. vL., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Hendrik van Lint, de vader, 3 may 1788; ondertrouw HRL; Regt Walings en H. vL., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 25 daaraanvolgende; kind: Doetje Regts, geb 31 may 1790, ged 20 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Waling Regts, geb 12 apr 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Waling Richts, geb 8 nov 1793, ged 1 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Antje Regts, geb 23 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL
Hendrik van Lint geb 1788 ... , huw.get. bij S.T. de Jong en A.Y. van Lint, schoenmaker, broeder bruid. wonende te Kimswerd; zv IJpe Jeppes en Grietje Hendriks van Lint; BS huw 1819
Hendrik Frederiks van Lint geb 8 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL, zv Frederik van Lint en Haukje Gerbens
Hendrika van Lint begraven Groot Kerkhof, regel 40, nr. 40; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Rigt Waalings, kind: Antje Rigts, geb 21 feb 1789, ged 15 mrt 1789 fisches dopen Grote Kerk HRL
Henrica Hendriks van Lint ged 31 jan 1762 Westerkerk HRL, dv Hendrik van Lint en Doetje Jans
Janke Dirks van Lint geb 14 okt 1788, ged 28 okt 1788 Grote Kerk HRL, zv Dirk Hendrks van Lint en Grietje Baltes Klaver; dopen Grote Kerk HRL; geb 8 jul 1792, ged 7 aug 1792 Grote Kerk HRL, dv Dirk van Lint en Grietje Baukes(!) Klaver
Kaatje Hendriks van Lint Kaatie H. v. L., ged 23 jan 1753 Grote Kerk HRL, dv Hendrik van Lint en Doetie Jans; huwt met Berend Jans; begraven Nieuwe Kerk, regel 1, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Jan Beerendts, geb 11 nov 1776, ged 26 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Antje Berends, geb 20 okt 1780, ged 5 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Beerends, geb 4 feb 1783, ged 23 feb 1783 Grote Kerk HRL; kind: Fredrik Beerends, geb 12 mrt 1787, ged 1 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Beerends, geb 14 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL; Maandag den 31 dec 1798; de Raad ordinaris Vergadert zijnde, Wierde geleezen een Extract uit de besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland, zijnde van deezen Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Ge?xtraheert uit de Besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van ''t voormaalig Gewest Friesland; Geleezen zijnde, het Request van Gosling Piekinga en Harke Jurjens van der Stok, als geauthoriseerde administratoren van de boedel van Wijlen IJpe Jeppes onlangs te HRL overleeden, te kennen geevende, dat IJpe Jeppes, nalaatende vijf kinders (alle reeds publiek onderhoud genietende) eene huizinge heeft gekogt uit den boedel van wijlen C. v. L. weduwe Beernd Jans, zonder dat de Wederzijdsche Vertekening Van koop en Reversbrieven heeft plaats ge-had, Veroorzaakt door des koopers dood, dat thans de huizinge Weder zoude moeten werden verkogt, daartoe decreet Verzogte, en de be-lastingen op den Verkoop uit den boedel van wijlen IJpe Jeppes betaald, dat iemand zig aangebooden heeft, om de koop over te neemen, verzoekende verders de Supplianten dat de koop tot voorkooming van onnutte kosten overgaa, op dien persoon vervolgens ingekoomen zijnde, een favorabel berigt van de Raad der Gemeente van HRL, en geconsidereerd zijnde, dat de koop nog niet ten vollen is geperfecteerd, en de kosten van de Verkoop uit den Boedel van wijlen IJpe Jeppes moetende worden betaald in effecte zouden koomen ten laste van ''t publiek arme Bestuur te HRL, dewijl het voordeelige ten profijte van hetzelve word gebragt; Is na deliberatie goedgevonden en Verstaan der Supplianten Versoek te accordeeren gelijk geschied bij deezen, en diensvolgens toe te staan, dat de gemelde Huizinge directelijk overgedraagen Werde in een eigendom, van den geenen, die zig daar toe heeft aangebooden, en dat dus dezelve in de plaats van wijlen IJpe Jeppes werde gesteld als koper; en zal extract deezes worden gezonden aan de Raad der Gemeente van HRL, en uitgegeeven aan de Supplianten om te Strekken tot derzelver authorisatie en narigt respectivelijk; Aldus beslooten binnen Leeuwarden den 24 dec 1798, 4de Jaar der Batt:Vrijheid; Welke aangenoomen is voor kennisgeevinge. (GAH44); Maandag den 5 feb 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde door den fiscus ter Vergadering berigt, dat een Soldaate vrouw Johanna Witzing genaamd, een deeken en Laaken aan de Stad toebehoorende hadde verkogt bij den uitdraagster C. v. L., waar op gedagte vrouw, in ''s Gerechts vergadering ontbooden en gecompareerd zijnde, verklaarde gedagte deeken en Laaken niet verkogt, maar Verpand te hebben voor twee Stuivers. -Zijnde hierop C. v. L. ontbooden, en in ''s Gerechts Vergadering Verscheenen zijnde, hield dezelve Staande dat voorzeide deeken en Laaken van gedagte vrouw gekogt had, op Welke declaratie goedgevonden wierd hier van den Overste Pacque kennisse te geeven, ten einde om door bemiddeling derzelve restitutie te bekoomen. (GAH43)
Martje Lint geb 1779 ... , huwt met J.G. Lange, getuige bij geboorte aangifte van Frederik en Hendrik Gastrik; BS geb 1811
Mathijs Hendriks van Lint huwt met Antje Jans, kind: Grietje Mathijs van Lint, geb 19 nov 1780, ged 16 jan 1781 Grote Kerk HRL; M.H.L. en Anna Jans, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 21 aug 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Antje Matthijsses Lindt, geb 20 sep 1778, ged 13 okt 1778 Grote Kerk HRL, moeder als: Anke J.
Christina Willems Linterman ged 21 dec 1751 Grote Kerk HRL, dv Willem Linterman en Sjoerdtje Folkerts
Johanna Linterman geb 1754 HRL, ovl 18 feb 1826 HRL, huwt met Coenraad Hendriks Meyer; BS ovl 1826
Willem Linterman Douwe Fransen ende Antie Folkerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruid W.L., desselvs swaeger, 14 Feb 1750; Gerrit Markus ende Claeske Folkerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd W.L., desselfs swaeger, 13 Jun 1750; huwt met Sjoerdtje Folkerts, kind: Christina Willems Linterman, ged 21 dec 1751 Grote Kerk HRL
Jacob Lints soldaat in de Compie van de Majoor O.J. Alberda van Stukgard, huwt met Cornelia Dirks, van Groningen, met attestatie getrouwt den 6 Augusti 1748
Klaas Lipkes geb 28 nov 1796, ged 13 dec 1796 Grote Kerk HRL, zv Lipke Arjens en Grietje Klaases
Abraham Lipmans zie: de Vries
Benjamin Lipmans zie: de Vries
Jacob Lipmans zie: de Vries
Meyer Lipmans zie: de Vries
Swaantje Lippes zie: S. Philippus; ged 18 dec 1753 Grote Kerk HRL, dv Lippe Jacobs en Tjitske Heeres; huwt met Gerrit Simens, kind: Simen Gerrits, geb 22 feb 1781, ged 13 mrt 1781 Grote Kerk HRL
Trijntje Lirschky huwt met Cornelis Lemke; BS ovl 1830
Heerke Liskes komt ''bij HRL'', burger van Dokkum op 25 sep 1697, komt van Zurich. (byurgerboek Dokkum 1574-1798)
Folkertje Willems Lisse huwt met Jouke Sijbouts Stuurmans, wonende te HRL 1838; BS ovl 1838
Lieuwe van Lit timmerman, wonende te Franeker in 1819, wordt vermeld als getuige in een huw bijlage ten behoeve van Uilke Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries. Zie verder bij: Geertje Klazes de Vries
Johanna van ''t Lith oud 31 jaar, geb Buren en wonende te HRL. 1839, wijk H-024; VT1839
Cornelis Liuwes Den derde der Maand okt Zeventien hondert en drie en Zeventig is ged Jan, zv Albert Jansen Knol en Aafke Leenderts, als doopgetuige Staat aangetekent Trijntje Cristiaans Huisvrouw van C.L. Burgemeester te Terschelling den 7 mrt 1817
Maayke Liuwes Elias Hendriks en M.L., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 7 jul 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Hendrik Elias, geb 7 apr 1777, ged 6 mei 1777 Grote Kerk HRL; ged 13 jun 1756 Grote Kerk HRL, dv Liuwe Willems en Sjouwkje Doedes
Harmke van der Llnde huwt met Jan Lammertsma; BS ovl 1877
S Adolf B Lodewijk zie: Manck
Anton Lodewijk huwt met Grietje Plas, kind: Anna Juliana Antons, ged 7 sep 1766 Westerkerk HRL
Ale Lodewijks zie: Strak
Anna C Lodewijks zie: Georg
Anthoon Lodewijks Claas Tytes Advoc?t ende Antje Christiaans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.L., goede bekende, 7nov17 95; ondertrouw HRL
Antie Lodewijks ende Jan Coenraads Groen, beide van HRL, huw.aang. 30 apr 1735 HRL; komende voor de bruid Claes Lodewijks, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Antje Lodewijks zie ook: Groen; huwt met Hendrik Eiberts, kind: Jetske Hendriks, geb 6 okt 1794, ged 26 okt 1794 Grote Kerk HRL
Arent Lodewijks ged 6 jul 1769 Westerkerk HRL, zv Lodewijk Claasen en Aaltje Arents
Arend Lodewijks zie: van der Pijp; A.L. ende Antje Jacobs, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 apr 1796; ondertrouw HRL
Arend Lodewijks lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 12:0:0 (GAH650)
Chatrijna Lodewijks Carel Jansen, soldaat onder de Compie van Capt. Lubberts, ende Catharina L., beyde tot HRL, koomende weegens de bruid Heere Gerbens, 24 May 1749; huwt met Karel Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 6 May en den 1-8 jun 1749 doen ook getrouwdt
Christiaan Lodewijks huwt met Wijpk Gerkes, beide van HRL, geproclameerd de 25 jun en de 2 en getrout den 11 jul 1769
Coenraad Lodewijks zie: Meeth
Dirk Lodewijks huwt met Antie Sierks, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 nov en getrout de 14 dec 1766; kind: Dirk Dirks, ged 15 sep 1767 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Elisabeth Lodewijks woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Grietje Lodewijks zie: Hoekveld
Grietje Lodewijks ged 24 aug 1762 Grote Kerk HRL, dv Lodewijk Claasen en Aaltje Arents
Grietje Lodewijks zie ook: G. Loods; Dirk Sjierks en G.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den9 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jacob Lodewijks zie: Scheffer
Jan Lodewijks zie: Groen; J.L. ende IJtje Sijbes Dijksma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Sijbe Dijksma, 27 okt 1792; ondertrouw HRL; J.L. en IJtje Sybrens Dijxma, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 nov 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Donderdag den 5 Octobr 1797; Het Geregte Ordrs:vergadert zijnde, wierde meede eenen J.L. Timmerknegt alhier, ter zaake dezelve, zig zeer brutaal gedraagen had tegens de Raad van Administratie, ter gelegenheid hij geroepen was, om aangetekend te worden in de Lijst van Contributie gecondemneert om aan de Leeden van gedagte Raad(diestijds vergadert zijnde) Excuis te vraagen, met Ernstige recommandatie zig van dergelijke malversatien, in ''t vervolg te onthouden. (GAH43)
Jetske Lodewijks huwt met Jouke Pieters op 28 nov 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802
Johanna Lodewijks zie: Hoekveld
Johannes Lodewijks zieL Meeth
Johannes Lodewijks Gerrit Gerrits ende Uilkjen Hemkes, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs oom J.L., alsmeede desselfs moeder Aeltje Pieters, 13 Jun 1744; Albert Feekes en Wijpkjen Lodewijks, beide van HRL, huw.aang. 15 sep 1736 HRL, komende voor de bruyijd J.L. ; huw.aang. HRL 1736
Claes Lodewijks Jan Coenraads Groen ende Antie Lodewijks, beide van HRL, huw aang. 30 apr 1735 HRL; komende voor de bruid C.L., desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Klaas Lodewijks huwt met Antje Corneelis, kind: Trijntje Klaases, ged 4 apr 1745 Grote Kerk HRL
Claas Lodewijks ged 1 mei 1763 Grote Kerk HRL, zv Lodewijk Claases en Lijsbeth Anes
Claas Lodewijks huwt met Sara Abrahams, beide van HRL, geproclameert den 28 Novem:en de 5 en getrout de 12 dec 1756
Lijsbeth Lodewijks geb 1772 HRL, ovl 17 jan 1832 HRL, huwt met Gerrit Heitman; BS ovl 1832
Lodewijk Lodewijks zie: van der Sluis
Lodewijk Lodewijks geb 22 jul 1774, ged 5 aug 1774 Grote Kerk HRL, zv Lodewijk Klaassen en Aaltje Arends
Lodewijk Lodewijks zie ook: van der Sluis; L.L. en Doetje Berends, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 jul 1806; ondertrouw HRL
Metje Lodewijks huwt met Adam Hoek; BS ovl 1860
Pieter Lodewijks huwt met Geertje Michiels, afwezig en wiens verblijf onbekend is; BS huw 1825
Sibble Lodewijks zie ook: Antje Piers; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); S.L. en Antje Piers, beyde van HRL, komende wegens de bruid des selfs neev Tjalling Geerts, 23 Nov 1743; huwt met Antje Piers, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24 nov en den 1-8 desember 1743 en den 10 dito getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; Tjallingh Gerlofs ende Antje Harmens, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs oom S.L., 20 Aug 1746
Tobeas Lodewijks zie: Bosheyer
Truike Lodewijks huwt met Gerardus Leembeek; BS ovl 1855
Wemeltje Lodewijks zie: Brens/Brons
Wickje Lodewijks ged 15 nov 1771 Grote Kerk HRL, dv Lodewijk Klaases en Aaltje Arents
Wikje Lodewijks geb 5 apr 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL, dv Lodewijk Klaasses en Janneke Kornelis
Willem Lodewijks ged 19 jun 1770 Grote Kerk HRL, zv Lodewijk Jansen en Antje Jansen
Willem Lodewijks zie: Groen; huwt met Hijlkje Scheltes (Stinstra); kind: Schelte Willems, geb 14 mrt 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk B-161, sjouwer, eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204)
Wijpkjen Lodewijks en Albert Feekes, beide van HRL, huw.aang. 15 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Johannes Lodewijks; huw.aang. HRL 1736
Cornelis van Loenen huwt met Sietske Pieters de Jong op 21 sep 1806 HRL, komt van Rotterdam; huw Grote Kerk HRL 1806
Jacob Loens zie: van Eeken
Johannes Jacobus Loensma huwt met Grietje vd Zee, kind: Lodewijk Gerrit L, geb 1803 ... ; BS ovl 1815
Lodewijk Gerrit Loensma geb 1803 ... , ovl 12 apr 1815 HRL, zv Johannes Jacobus L, en Grietje vd Zee; BS ovl 1815
Cornelis Loeterbag geb 1784 Hoorn, huwt met Dorothe Meill op 4 jun 1813 Franeker, wonende te Hoorn zv Pieter L, (gk), en Anna Ris, (gk); BS Franeker huw 1813
Jan Lofman van HRL, huwt met Marija Louisa Erdtmans, van Amsterdam, geproclameerd de 29 mei en de 5 de 12 en getrout met attestasie de 23 jun 1763 in de Westerkerk
Hendrikje Logges oud 36 jaar, geb Hoogeveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-011; VT1839
Geertruid Loiters huwt met Engbert Borcherts, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 January en getrout de 1 Feberwari 1761
Sijke/Sipke Lokkes zie: Hofstra
Jetske Lolcama geb 2 mei 1792 Franeker, ovl 13 feb 1863 HRL, huwt met Pieter Popta op 14 mei 1812 Franeker, ovl wijk C-142, wonende te Franeker in 1812, dv Wiebe L, en Trijntje Sieswerda; BS ovl 1863; BS Franeker huw 1812, bev.reg. HRL 1851 wijk C-014; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-036; VT1839
Wiebe Lolcama ovl voor 1864, huwt met Trijntje Sieswerda, koopman en wonende te te Franeker in 1812, kind: Jetske L, geb 2 mei 1792 Franeker; BS ovl 1863; BS Franeker huw 1812
Lolkema Ecodem dato ''s avonds Ses uur. (Saturdag den 15 dec 1798). de Raad der Gemeente extra ordrs vergadert zijnde, wierde in aanmerking genoomen, dat de kamerbodinne Aaltje Pas, hoogst te Suspecteeren is, van misbruik te maaken van het Emolument van britten en doove koolen aan haar bij voorige Instructie van den Kamerbode L., onder Zekere bepaalingen geaccordeert, en den Raad aan den eenen kant haar niet willende frustreren van dit voordeel, en aan den anderen kant alle misbruik van dien aard, willende praevenieeren, heeft na rijpe deliberatie goegevonden, de kamerbodinne Aaltje Pas te verbieden, Zoo als haar verbooden word bij deezen, van geen Britten, doove koolen nog iets hoegenaamd, van het Stadshuis afte brengen na haar huis nog elders, voor dat zij daar toe Permissie van den Praesident in der tijd heeft bekoomen, en dat geene welke zij Verzoekt voor haar te hebben, aan den Praesident heeft vertoond, mede word de Kamerbodinne Aaltje Pas bij deezen ten Serieusten herinnerd, van niet iets op de Praesidiale Rekeningen te Stellen, dan het geene Waarlijk door haar geleverd is, en word Zij bij deeze, ten ernstigsten gewaarschouwd dat wanneer zij het een of ander Poinct, in deezen koomt te overtreeden, als dan de facto te zullen Werden gecasseert, en is wijders omtrent haar beslooten, dat de Eenhondert CarGuldens Welke haar Jaarlijks worden gegeeven, om daar uit de kosten van Luiwaagens, dweilen, zeep etc te hoeden, haar maandelijks pro quota de geheele Summa, door den Secretaris Feddema zullen worden toegeteld; en is eindelijk goedgevonden, dat dit besluit van den Raad aan haar in Praesentie van de Stads Booden, Majoor, en Dienaars, zal worden voorgeleezen, welke bij deezen ernstig worden gelast en geordonneert, om Strict toezigt te houden, dat niets van het voorz: van ''t Stadshuis word afgedraagen, bij poene dat die geene welke naderhand mogte ontdekt worden, zulks gezien te hebben, of daar van kennisse te draagen, zonder zulks den Raad aan te brengen, mede de facto van deszelfs Post zal werden gedeporteerd, veel min dat den Raad verwagt, dat een van de gemelde Stads bedienden met degelijke daaden zig zal bezoedelen. Aldus gedecreteerd, dato ut supra. (GAH44)
Angnietje Lolkes zie: Dijkstra
Antje Lolkes zie: Stornebrink; Vellinga
Antje Lolkes huwt met Hendrik Alles van Wielen, kind: Alle Hendriks van Wielen, geb 13 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Antje Lolkes Jan Fontein als Curator over Trijntje en A.L., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 38:12:0 (GAH650)
Antje Lolkes huwt met Jacob Poppes Biemolt op 10 mei 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807; Jacob Poppes Bymolt en A.L., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 25 apr 1807; ondertrouw HRL
Berend Lolkes huwt met IJttje IJsbrands, kind: Doetje Berends, geb 1763 HRL; BS ovl 1836
Dieuwke Lolkes huwt met Jan Taekes Tigchelaar, wonende te Almenum in 1827 en was arbeidster wonende te Almenum in 1833 als turfmeetster; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1809, BS huw 1827, huw 1833; kind: Hitje Jans, geb 27 apr 1809, ged 14 may 1809 Grote Kerk HRL, vader als: J. Tiekes, (ook wel: Foekes/Feikes)
Dirkje Lolkes huwt met Sasker Luitjes op 16 sep 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810
Feike Lolkes huwt met Marijke Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 15 nov 1763 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Lolke Feikes, geb 18 mei 1772, ged 28 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukjen Feikes, geb 17 aug 1774, ged 15 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Lolke Feykes, ged 29 nov 1764 Westerkerk HRL; kind: Cornelis Feikes, ged 29 nov 1767 Westerkerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Fetje Lolkes huwt met Jan Antonijs Winkelaar; BS ovl 1832; 1852 overlijdens
Fokke Lolkes F.L. en Cornelis Sjoerds, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfds vaeder Sjoerd van der Hout, 21 Aug 1745; F.L. huwt met Corneelia Sjoerdts, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 Augst en den 5 sep 1745 doe ook getrouwt
Fokke Lolkes F.L. en Bregtje Arjens, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jurjen Carsten des selvs oom, 9 May 1750; huwt met Breghtje Arjens, beyde van HRL, geproclameerd den 10-17 en 19 May 1750 en doen ook getrouwdt; Louw Reinders ende Mintje Hansen, beide van HRL, komende wegens de bruyd F.L. haar goedbekende, 23 Oct 1751
Fokke Lolkes huwt met Aafke Clases, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 sep 1756 in de Westerkerk; kind: Fokke Fokkes, ged 22 nov 1757 Grote Kerk HRL
Freerk Lolkes Hidde Sipkes ende Jaapjen Jacobs beyde van HRL, koomende weegens de bruid F.L. desselfs steevaeder, 11 Jan 1749; Hessel Jarigs en Jaapjen Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder F.L., 9 May 1744
Geeltje Lolkes zie: Wietsma
Grietje Lolkes Carel Willem Muller ende G.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Lolkes, deszelfs broeder, 11 okt 1794; ondertrouw HRL; Carel Willem Muller en G.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 oct 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelven dage
Hendrik Lolkes huwt met Trijntje Harkes op 1 nov 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 10 nov 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; H.L. ende Trijntje Harkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vroedsman Rein Faber, 26 okt 1793; ondertrouw HRL; H.L. en Trijntje Harkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 nov 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; Carel Willem Muller ende Grietje, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.L., deszelfs broeder, 11 okt 1794; ondertrouw HRL
Henning Lolkes zie ook: IJlstra; ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL, zv Lolke Hennings en Elske Hessels; huwt met Aukje Jans, kind: Elske Hennings, geb 3 mrt 1793, ged 24 mrt 1793 Grote Kerk HRL; Ocke Fransen ende Froukjen Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.L., goede bekende, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; kind: Antje Hennings, geb 3 okt 1795, ged 18 okt 1795 Grote Kerk HRL; woont in 8e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. :0 -8; (GAH650)
Henning Lolkes ovl voor 1815; wed. H.L. gebruiker van wijk F-219, medegebruikers zijn Johannes A. van Kampen, varensgesel, Jan Hendr. Schoenmaker, sjouwer, Karst Edsgers wed., eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204)
Hessel Lolkes zie: Hommema
Hylke Lolkes zie: Pieksma
Hinne Lolkes H.L. ende Aukjen Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Okke Fransen, goede bekende, 3 nov 1792; ondertrouw HRL
Jacob Lolkes ged 3 apr 1747 Westerkerk HRL, zv Lolke Jacobs en Sjouwkje Feikes
Jan Lolkes zie: de Boer, Schaap, Zwaal
Jan Lolkes ovl voor 1731; in zijn plaats als geswooren korendrager aangesteld Janneke Coenes; zie verder aldaar
Jan Lolkes ged 10 may 1744 Westerkerk HRL, zv Lolke Jacobs en Sjouwkjen Feikes
Jan Lolkes geb 10 feb 1810, ged 25 feb 1810 Grote Kerk HRL, zv Lolke Sibrands en Jantje Willems
Jan Lolkes huwt met Geertje Pijters, beide van HRL, geproclam; de f. 10:17:24 jan en getrout de 7 Febrij. 1762 in de Westerkerk; kind: Lolke Jans, ged 6 dec 1763 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Jans, ged 20 aug 1765 Grote Kerk HRL
Jan Lolkes huwt met Francina Fransen, beyde van HRL, geproclameerd den 10 Septem: getrouwd den 24 dito 1769 in de Westerkerk
Janke Lolkes huwt met Pieter Bos op 7 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Johanna F Lolkes zie: Dijkstra
Klaaske Lolkes geb 1760 ... , huwt met Sjerp Pieters, getuige bij geboorte aangifte van Hendrik Roelofs (Posthuma); BS geb 1811
Martje Lolkes huwt met Pieter Glinde, kind: Mijke Pieters Glinde, geb 23 okt 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL
Meine/Meinou Lolkes zie ook: Jorna; huwt met Bee Sijbrens, kind: Dieuwke Bees, geb 8 mrt 1798, ged 25 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Oeds Lolkes O.L. en Pietje Franssen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Lolkes Christoffel Fokkes Klein van HRL. ende Saakje Pieters Schouwerwou van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.L., 4 may 1793; ondertrouw HRL
Rinske Lolkes Folkert Wieger van HRL, en R.L. van Menaldum, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 apr 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Mayke Folkerts, geb 9 mrt 1795, ged 31 mrt 1795 Grote Kerk HRL
Schelte Lolkes zie: Zwaal
Sybe Lolkes begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 41; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sybrand Lolkes zie: Zwaal
Sybren Lolkes ged 8 apr 1742 Westerkerk HRL, zv Lolke Jacobs en Sjouwkjen Feikes
Sybren Lolkes weduwe woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sybrand Lolkes huwt met Tjitske Scheltes, beide van HRL, geproclameerd de 31 Jannewari en de 7 en getrout de 14 Febrij 1768 in de Westerkerk; kind: Lolke Sijbrands, geb 26 jul 1774 HRL, ged 7 aug 1774 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL 1774; kind: Schelte Sybrands, geb 25 sep 1781, ged 9 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Sjouwkje Sijbrands, ged 24 sep 1769 Westerkerk HRL
Zytze Lolkes ged jan 1758 Grote Kerk HRL, zv Lolke Sijtses en Antie Hotzes
Sipke/Sijke Lolkes zie: Hofstra
Sjoerdje Lolkes zie: de Haan
Sijke Lolkes huwt met Roelof vd Meulen; BS ovl 1875
Tietje Lolkes huwt met Douwe de Ring; dopen Grote Kerk HRL 1808
Tjerk Lolkes ovl 1757; zijn functie van korendrager wordt overgenomen door Sjouke Geerts op 10 okt 1757; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Trijntje Lolkes zie: Groendijk
Trijntje Lolkes ged 1 sep 1740 Westerkerk HRL, dv Lolke Beerns en Grijttje Jacobs
Trijntje Lolkes Jan Fontein als Curator over Antje en T.L., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 38:12:0 (GAH650)
Trijntje Lolkes Jan Sijbrens en T.L., beide van HRL, en laatst geproclameert 17 jul 1774 HRL, en toen getrouwd
Trijntje Lolkes Douwe Tjebbes van Workum ende T.L. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Fonger Jans, goede bekende, met een gebod in de week, 27 aug 1791; ondertrouw HRL; Douwe Tjebbes van Workum en T.L. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 sep 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Workum en aldaar getrouwd den 11 daaraanvolgende, volgens ingekomen verklaaring
Trijntje Lolkes huwt met Lijkle Dirks op 10 dec 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Trijntie Lolkes huwt met Fredrik Reiman, beide van HRL, geproclameerd de 26 jul en de 2 en getrout de 9 aug 1761 in de Westerkerk; kind: Grietie Fredriks Reichman, ged 24 jun 1762 Westerkerk HRL, vader als Reichman
Trijntie Lolkes huwt met Thomas Willems, beide van HRL, geproclameerd de f. 13:20:27 en getrout de 29 nov 1768
Wessel Lolkes zie ook: IJlstra; ged 21 feb 1762 Grote Kerk HRL, zv Lolke Hennings en Elske Wessels; W.L. en Pietje Dirks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Lolke Wessels, geb 3 jun 1788, ged 15 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Durk Wessels, geb 23 sep 1791, ged 11 okt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Machiel Wessels, geb 1 jul 1797, ged 16 jul 1797 Grote Kerk HRL; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den derde jun is Geboren Lolke zv W.L. en Pietje Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 17 mei 1815
Willem Lolkes zie: Zwaal
Willem Lolkes ovl voor 1865, huwt met Jetske Meinderts, kind: Hielkje Willems Groenendijk, geb 24 dec 1800 Workum; BS ovl 1864
Willemke Lolkes zie ook: IJlstra; ged 26 mei 1760 Grote Kerk HRL, dv Lolke Hennes en Elske Wessels; huwt met Jan Jakobs, kind: Lolke Jans, geb 14 sep 1790, ged 26 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Henning Jans, geb 20 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL; huwt met Jan Jakobs, kind: Jakob Jans, geb 24 mrt 1785, ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL
Yda Lolkes zie: IJlstra
Yttie Lolkes ged 10 nov 1767 Grote Kerk HRL, zv Lolke Hennings en Elske Hessels
Ytje Lolkes Gerrijt van Danswijk en IJ.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL
Hiltje Lollema geb 10 apr 1810 Wijnaldum, ovl 16 jan 1889 HRL, huwt met Simon vd Hout, (gk) op 1 mei 1856 HRL, winkelierse in 1851, N.H., dv Lolle Ruurds L, en Grietje Nieuwenhuizen; BS huw 1856, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-001, 111; oud 28 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-002; VT1839
Lolle Ruurds Lollema geb 1 sep 1788 Wijnaldum, huwt met Grietje Nieuwenhuizen, kind: Hiltje L, geb 10 apr 1810 Wijnaldum, kooltjer te Minnertsga/Sexbierum in 1825, wonende te HRL. 1838, winkelier te HRL. in 1839; BS huw 1838, ovl 1839, ovl 1889, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Ruurd Lolles Lollema huwt met Hiltje Pieters, kind: Lolle Ruurds L, geb 1789 Wijnaldum; BS huw 1839
Albert Lolles zie: Nauta
Antje Lolles ged 27 nov 1770 Grote Kerk HRL, dv Lolle IJmkes en Rinske Wybes
Antje Lolles zie ook: van der Meulen; huwt met Harmen van den Berg, kind: Harmen Harmens van den Berg, geb 5 feb 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Harmens van den Berg, geb 26 okt 1811, ged 5 nov 1811 Grote Kerk HRL
Dieuwke Lolles zie: Miedema
Dirkje Lolles zie: van der Meulen; Sasker Luitjes en D.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Oogstmaand 1810; ondertrouw HRL; geb 17 apr 1784, ged 27 apr 1784 Grote Kerk HRL, dv Lolle Ymkes en Rinske Wibes; kind: Antje Saskers, geb 7 jul 1811, ged 24 jul 1811 Grote Kerk HRL
Grietje Lolles huwt met Carel Willem Muller op 26 okt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 26 okt 1794; huw Grote Kerk HRL 1794
Grietje Lolles huwt met Pijter Poulus, beyde van Mackum, sijn getrouwt met attestatie den 10 okt 1741 te HRL
Hiltje Lolles zie: Lollema
Jacob Lolles zie: de Jong
Jacob Lolles ged 23 jun 1765 Grote Kerk HRL, zv Lolle Jacobs en Maike Jacobs
Jan Lolles ovl 28 jun 1670, 64 jaar, Grootschipper, gehuwd 9 mrt 1634 HRL, met Maritje Pieters Ackersloot, ook huwt met Jisk Obbes, zie aldaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Jeltje Lolles zie: de Jong
Klaaske Lolles zie ook: Rondaan; zie ook: Claaske Louws; ged 16 okt 1760 Westerkerk HRL, dv Lolle Goitiens en Aaltje Jacobs; huwt met Nicolaas van Bergarden, kind: Antonij Jans van Bergarden, geb 15 jan 1798, ged 4 feb 1798 Grote Kerk HRL; ged 28 xber (dec) 1756 Grote Kerk HRL, dv Lolle Goitjens en Aaltie Jacobs; Nicolaas van Borgaard en K.L., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 6 dec 1791, en toen getrouwd; kind: Antonij Nicolaas, geb 23 mrt 1793, ged 9 apr 1793 Grote Kerk HRL, vader als N. Antoni; kind: Antje Nicolaas van Borgarde, geb 28 sep 1794, ged 14 okt 1794 Grote Kerk HRL
Klaaske Lolles Seerp Pieters en K.L., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aukje Seerps, geb 13 jan 1787, ged 30 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Tietje Sjerps, geb 7 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL; vader als Sjerp P.
Lijsbeth Lolles zie: Brouwer
Lijsbert Lolles huwt met Harmen Jansen, beyde van HRL, sijn geproclomeert den 24-31 May en 7 jun en getrouwt de 9 dito 1739; Harmen Jansen ende L.L. beide van HRL, koomende voor de Bruit Claas Fransen, 23 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Maayke Lolles ovl 14 nov 1804 HRL, oud 64 jaar
Martje Lolles geb 19 jul 1756, ged 25 jan 1798 Grote Kerk HRL, zijnde de ouders Lolle Siebes en Fokje Pieters, in leeven echtelieden
Martje Lolles huwt met Pieter Jarigs Gelinde op 18 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 aug 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; Pieter Jarigs Gelinde ende M.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Jacobs Blauw, goede bekende, 1 aug 1795; ondertrouw HRL
Ruurd Lolles zie: Lollema
Sybe Lolles huwt met Teetske Scheltes; zie aldaar
Sytse Lolles zie: Goverts
Sijke Lolles zie: de Jong
Teetske Lolles Gijsbert Sijtses en T.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 22 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL
Threeske Lolles huwt met Sipke Sijbrens, wonende te HRL. 1825, wonende te HRL. 1830 en werkvrouw; BS huw 1825, ovl 1826, huw 1830
Tjietske Lolles zie: Posthuma
Trijntie Lolles ged 20 okt 1767 Grote Kerk HRL, dv Lolle IJmkes en Rinske Wybes
Trijntje Lolles ovl 25 aug 1805 HRL, oud 31 jaar
Wybkje Lolles geb 26 nov 1773, ged 16 dec 1773 Grote Kerk HRL, zv Lolle IJmkes en Rinske Wybes
Wybren Lolles huwt met Grietje Harmens Plagge op 28 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Ymke Lolles zie ook: van der Meulen; huwt met Hendrina, zijnde haar vaders naam onbekend, als in onecht geboren, zijnde haar moeder geweest Sijke; kind: Sijke IJmkes, geb 20 may 1810, ged 5 jun 1810 Grote Kerk HRL
Ymke Lolles heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Ytje Lolles zie ook: van der Meulen; huwt met Pier Lucas, kind: Dirkje Piers, geb 15 mei 1811, ged 26 mei 1811 Grote Kerk HRL; kind: Ytje Lolles, geb 19 jan 1788, ged 26 feb 1788 Grote kerk HRL
Pieter Loman P.L. van HRL, en Jetske Jeltes van Leeuwarden, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 30 mei 1773 HRL, en deze personen op dato dezes 6 jun 1773 HRL; bij ons getrouwt, na vertoonde adtestatie van Leeuwarden van 31 mei 1773, getekend Corns. Blom, Eccles Leov. en T. van Kooten, coster aldaar
Antje Lomans huwt met Jan Kramer op 25 feb 1801 HRL, met attestatie vertrokken naar elders; huw Grote Kerk HRL 1801
Geertje Lomans ovl 27 jan 1791 HRL, oud 67 jaar
Geeske Lomans huwt met Hendrik Mikkel op 25 okt 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 25 okt 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; Hendrik Mikkel, soldaat ten dienste van deeze Landen ende G.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Hendrik Lomans, 10 okt 1795; ondertrouw HRL
Hendrik Lomans huwt met Antje Harmens Adema, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 nov 1771; Harmanus Dirks ende Trijntje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.L., goede bekende, 2 jun 1792; ondertrouw HRL; Hendrik Mikkel, soldaat ten dienste van deeze Landen ende Geeske Lomans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader H.L., 10 okt 1795; ondertrouw HRL; ovl 29 okt 1805 HRL, oud 70 jaar; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Melcher Lomans huwt met Dirkje Dirks, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 sep 1756; huwt met Trijntie Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 25 okt 1768
Lodewijk de Lombaerde L. d. L. eigenaar van perceel nr. 1562 te HRL, opziener der jagt, woonplaats Beeetgumermolen, legger nr. 420, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Trijntje Lomerts ovl 19 apr 1792 HRL, oud 58 jaar
Antje Lomets ovl 3 dec 1793 HRL, oud 46 jaar
Hillegonda van Lon huwt met Evert de Reus; BS ovl 1888
Reinou Jans Lon geb 13 mrt 1780 Leeuwarden, ovl 7 jul 1822 HRL, huwt met Doekle Romkes van Hettinga op 1 mei 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811 BS ovl 1822; kind: Fredericus Doekles van Hettinga, geb 22 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL
Sybrigje Lonisen van Lon huwt met Hendrik Ting; dopen Grote Kerk HRL 1807
Tobia de Lon Simon Hendriks en T. dL., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 jan 1785 HRL, en zijn den 11 daaraanvolgende getrouwd
Gozewijn Jan Loncq geb 1797 den Haag, 1e huwt met Hella Alagonda Zijlstra op 29 mei 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, wonende te HRL, brander en brouwer, 2e huwt met Fronika Johanna van Assen, (gk), op 21 mei 1840 HRL, huw.get. bij W. Gronemeyer en J. Popta, gemeente-ontvanger te HRL, zv Gosewijn Jan L, (gk), en Helena Catharina Froon, (gk); BS huw 1823, huw 1829, ovl 1837, huw 1840; oud 41 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, gemeente-ontvanger, wijk E-218; VT1839; G.J.L. eigenaar van percelen nrs. 1305, 1307 en 1307A te HRL, bierbrouwer, woonplaats HRL, legger nr. 421, resp. pakhuis, huis en erf, brouwerij, resp. 98, 230 en 180 m2, klasse onbebouwd: alle 3, belastbaar inkomen bebouwd resp. 42, 90 en 100. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Lijsbert Longstal geb 1767 ... , ovl 9 mrt 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Jan Folkerts Lonneman geb 1791 Amsterdam, ovl 15 okt 1822 ... , huwt met Geertje Oosterbaan op 30 mrt 1821 HRL, huw.afk. 18 en 25 mrt 1821, wonende te HRL, apotheker, zv Righolt L, (gk), en Elisabeth de Vries, (gk), vader ovl Lochem 2 jun 1804, mdr. wonende te Amsterdam in 1821; BS huw 1821, huw 1831
Jan C Lont oud 54 jaar, geb Hoorn en wonende te HRL. 1839, verwer, wijk C-173; VT1839
(Loe), Hendrina van Loo ovl geb 13 aug 1639, ovl 3 feb 1683, 44 jaar, huisvrou van Mathijs van Idsinga, + 5 kinders, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Johanna Maria Loo huwt met Roelof Jans op 21 dec 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Pieter Johannes van Loo huwt met Angenietje Aukes, beide van Almenum, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 jan 1771; huwt met Susanna Alberts van Loo, ovl, kind: Susanna Pieters van Loo, ged 8 jan 1758 Grote Kerk HRL
Susanna Alberts van Loo ovl voor 1759; huwt met Pieter Johannes, beide van HRL, geproclameert den 22 de 29 Feberwari en de 7 en getrout den 14 mrt 1756; kind: Catharina Pieters, ged 14 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Susanna Pieters van Loo, ged 8 jan 1758 Grote Kerk HRL
Susanna Pieters van Loo ged 8 jan 1758 Grote Kerk HRL, dv Pieter Johannes van Loo en de ovl Susanna Alberts van Loo; dopen Grote Kerk rha
Chatrijna Loodewijks huwt met Klaas Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 nov 1739 en doe ook getrouwt; Claas Jacobs ende C.L., beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs swaeger Abram Hendriks, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL; Saape Theunis ende Catharina L., beyde van HRL, komende wegens de bruyd Cornelis Hendrix, sijnde een aengetroude neeff van deselve, 29 May 1745; huwt met Saape Teunis, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en den 7-13 jun 1745 en doen ook getrouwt
Grietje Loods zie ook: Grietje Lodewijks; ovl voor 1818, huwt met Dirk Sjerks; BS huw 1817; huwt met Dirk Sierks, kind: Antje Dirks, geb 20 apr 1789, ged 5 may 1789 Grote Kerk HRL; Ik ondergetekende Sipke Arjens Appel, Gleibakker te HRL verklaare bij deezen te concenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Arjen Sipkes Appel, Zeylmakersknegt, meede aldaar, bij mijn wijlen vrouw Grietje Klaases in Echt verwekt, om zich in het Huwelijk te begeeven met Antje Dirks, dienstmeid ten gemelde Steede, meerderjarige dogter van Dirk Sjerks en G.L. de ouders overleden, mogende alzoo gaarne lijden dat dezelve door de heer President Burgemeester Officier van de BS deezer Steede in ondertrouw worden opgenomen; de huwelijksafkondigingen plaats hebben, om na afloop dezelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 13 Febr. 1817; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het jaar Een Duizend Sevenhondert negen en tagtig den 20 apr is Geboren Antje dogter van Dirk Sjerks en G.L. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 13 feb 1817
Aaltje Alles van Loon geb 1770 HRL, ovl 21 sep 1848 HRL, huwt met Sijtze Johanes Hoog op 4 jun 1797 HRL, komt van HRL, doet overlijdensaangifte van Martina Jans in 1811, dv Alle T, en Grietje ... ; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811, ovl 1846, ovl 1848, BS Franeker ovl 1864; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-086; VT1839
Akke van Loon geb 30 nov 1790 Vrouwenparochie, ovl 24 mei 1860 HRL, N.H., huwt met Jouke Terpstra, dv Sjoerd vL, en Frouwkje Knaap; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk F-150, 321; oud 49 jaar, geb Vrouwenbuurt (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-130; VT1839
Anna van Loon geb 1755 ... , ovl 11 jul 1815 HRL, huwt met Bouwe/Bouritius Fontein; BS ovl 1815, ovl 1837; Bouwe Fontein en A. vL., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Apollonia van Loon ovl 31 may 1790 HRL, oud 19 jaar
Arnoldus van Loon Gerrit Gerrits Posthumus van HRL, en Jeltje Goukes van Achlum, laatst geproclameert op dato dezes en getrouwd na vertoonde adtestatie van Achlum op, 4 dec 1774, getekend A. vL., predikant, en J. Meines, schoolmeester te Achlum
Arnoldus van Loon Pieter Huidecoper als tijdelijk Administrator over het ... . erfdeel van Folkert van Loon en A. vL., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 250:0:0 (GAH650)
Barend van Loon geb 1769 Zierikzee, huwt met Joukje Elisabeth Heideman op 25 jan 1818 HRL, huw.afk. 28 dec 1817 en 4 jan 1818 HRL. en 4 en 18 jan 1818 Zierikzee, varensgezel, laatst wonende te Zierikzee, thans HRL, zv Marinus vL, (gk), en Jacomina vd Jagt, (gk); BS huw 1818
Bernardus van Loon ovl 24 jun 1836 HRL, huwt met Catharina Elisabeth Benraad, zeehandelaar kind: Johanna vL, geb 1809 Oud-Beyerland; BS huw 1836; B. v. L. eigenaar van perceel nr. 1665 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 422, huis en erf, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); id. van percelen nrs. 1725 en 1726 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 422, resp. huis, plaisiertuin, resp. 196 en 710 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 90 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1735 en 1736 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 422, resp. houtschuur, huis en erf, resp. 168 en 460 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 34 en 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1738 en 1739 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 422, resp. houtschuur, huisje, resp. 50 en 28 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 20 en 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 2104 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 422, weiland, 4140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); B. v. L. eigenaar van percelen nrs. 539-545 Sexbierum sectie A, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 226, resp. houtmolen, water als bouwland, weiland, houtschuur en erf, huis, huis, tuin, resp. 230, 460, 6570, 320, 88, 77 en 190 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 1, 1, 1, 1 en 2, belastbaar inkomen bebouwd resp. 250, nihil, nihil, 20, 36, 21 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110)
Cornelis van Loon geb 1773 Haarlem, ovl 28 okt 1831 HRL, huwt met Gesina de Jong, huw.get. bij J.D. Keets en I.C. Olivier 1814, zeehandelaar in 1831, huw.get. bij H.J. de jong en K.A. Meyer, wonende te HRL. 1812, oom bruidegom, zv Elias vL (gk), en Anna Pellens, (gk); BS huw 1812, huw 1814, ovl 1831, ovl 1846; gebruiker van wijk C-009, koopman, medegebruikers zijn Gijsbert Jansen, kleine negotie, S. Beekkerk, verificateur, eigenaar is Jacob Rein hard erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-236, gebruiker is Cornelis B. v. d. Meer, schipper, 1814. (GAH204)
Cornelis van Loon C. v. L. eigenaar van perceel nr. 487, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 423, pakhuis en erf, 135 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 492, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 423, huis en erf, 132 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 2026 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 423, huis en erf, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57); id. van perceel nr. 2026 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 423, huis en erf, 143 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Dirk Hillebrands van Loon geb 27 sep 1800 Franeker, ovl 6 feb 1865 HRL, 1e huwt met Jetske Gerrits Reitsma, 2e huwt met Grietje Jans Rost op 4 feb 1836 HRL, wonende te HRL, N.H., werkman in 1851, in 1829 zonder vaste woonplaats, zv Hillebrand Gerbens vL, en Sijtske Dirks Tanja; BS ovl 1829; 1836 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; VT1839
Elisabeth van Loon ovl voor 1815, huwt met Pieter Tassel, mogelijk dezelfde als Lina Roedolfs/Roelofs ??; BS Franeker huw 1814
Feikje Hilbrands van Loon huwt met Arjen Rienks Bouritius; BS ovl 1829
Folkert Nicolaas van Loon Pieter Huidecoper als tijdelijk Administrator over het ... . erfdeel van F. vL. en Arnoldus van Loon, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 250:0:0 (GAH650); F.N. v. L. eigenaar van perceel nr. 1825 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 424, schiphuis, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Geertruida Lamina Reen van Loon G.L.R. v. L. en mede E, eigenaars van perceel nr. 333 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 427, huis en erf, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 2064 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 427, moestuin, 800 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Hilbrand Gerbens van Loon geb 1773 Tzum, ovl 16 jan 1831 HRL, huwt met Sijtske Dirks Tanja, kinderen: Dirk vL, geb 27 sep 1800 Franeker, Sjouwkje Hillebrands vL, geb 6 apr 1807 Sexbierum, in leven arbeider; BS ovl 1831; 1836 huwelijken, ovl 1865, ovl 1888
Hiltje Lieuwes van Loon geb 13 jun 1803 HRL, ovl 27 sep 1833 HRL, huwt met Anne Willems Blom op 5 mei 1831 HRL, N.H., ged 10 jul 1803, dv Lieuwe Jacobs vL, en Grietje Johannes van Dalsen; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1831, ovl 1833, ovl 1858
Hiltje Simons van Loon geb 31 mei 1796 HRL, ovl 8 mrt 1820 HRL, ongehuwd, dv Simon vL, en Beitske Rintjes (Kuipers); BS ovl 1820
Itsk van Loon Stadsrentmeester bet f. 20:0:0 1 jaar rente van f. 500:0:0 capitaal, 2e tontine, no. 11, 1e classe, Januar. 1775. (GAH1060); id. January 1777 (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060)
Jacob Lieuwes van Loon ovl voor 1836, huwt met Hiltje Simons, kinderen: Simon Jacobs vL, geb 1770 HRL, Lieuwes Jacobs vL, geb 1779 HRL, Neeltje Jacobs vL, geb 10 mrt 1773 HRL; BS ovl 1829; 1835 huwelijken, overlijdens
Jacobes van Loon ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:15:0 weegens geleverde boendergoederen, quit. no. 16, 3 nov 1772. (GAH1103)
Jan F. van Loon Pieter Huidecoper in qualt. over het ... . erfdeel van Jan F. van Loon op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 250:0:0 (GAH650)
Jan Willems van Loon geb 1798 HRL, ovl 9 feb 1857 HRL, huwt met Catharina Wilkens op 13 mei 1821 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1821, meester kleermaker in 1851, N.H., zv Willem vL, en Maaike Sietzes; BS huw 1821, ovl 1857, bev.reg. Ha18 51 wijk G-278, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-064; VT1839; geb 25 sep 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL, zv Willem van Loon en Maaike Sijtses
Janke Lieuwes van Loon geb 27 mei 1805 HRL, ovl 6 mrt 1841 HRL, ged 16 jun 1806 HRL, N.H., huwt met Paulus Baukes Wiersma op 12 mei 1836 HRL, naaister, dv Lieuwe Jacobs vL, en Grietje Johannes van Dalsen; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1836, ovl 1841, ovl 1847; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-083; VT1839
Johanna van Loon geb 1809 Oud-Beyerland, ovl voor 1878, 1e huwt met Doede vd Hout Brouwer op 22 sep 1836 HRL, 2e huwt met Anthonie Knuyse op 28 nov 1839 HRL, wonende te HRL, dv Bernardus vL, en Catharina Elisabeth Bonraad; BS huw 1836, huw 1839, ovl 1877; oud 30 jaar, geb Oud-Beyerland en wonende te HRL. 1839, wijk C-009; VT1839
Johanna W.C. van Loon oud 28 jaar, geb Oud-Beyerland en wonende te HRL. 1839, wijk H-027; VT1839
Lieuwe Jacobs van Loon geb 1779 HRL, ovl 11 dec 1829 HRL, huwt met Grietje Johannes van Dalsen op 23 mei 1802 HRL, kinderen: Janke Lieuwes vL, geb 27 mei 1805 HRL, Hiltje Lieuwes vL, geb 13 jun 1803 HRL, touwslagersknecht in 1829, N.H., huw.get. bij T.P. Meppelaar en R.R. de Boer, 1813, id. bij R.K. Kuiper en T.W. Hoffenberg, oom bruidegom, 1818, id. bij C.M. Tuimelaar en H.K. Kuipers, oom bruid. 1819, zv Jacob Lieuwes en Hiltje Simons; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, BS huw 1813, 118hu, huw 1819, ovl 1829, ovl 1833, ovl 1841; wed. L.J. v. L. eigenaresse van percelen nrs. 105 en 106 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 426, resp. huis, en huis, resp. 43 en 28 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Marijke van Loon Nicolaas van Plutschouw ende M. vL., beide van HRL, zijnde de aangaaf wegens de bruid geschied op vertoond bewijs van des zelfs moeder, 12 may 1804; ondertrouw HRL; ovl 27 dec 1804 HRL, oud 25 jaar
Neeltje Alles van Loon zie ook: Neeltje Alles; geb 1764 HRL, ovl 19 mrt 1827 HRL, huwt met Jan Brink, (ook wel: Vlas); BS ovl 1827, ovl 1843
Neeltje Jacobs van Loon geb 10 mrt 1773 HRL, ovl 18 mei 1820 HRL, huwt met Klaas Rintjes Kuipers op 18 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 18 mei 1794, doet ovl aang van Petronella Versteeg (ook: Kelder), dv Jacob Lieuwes en Hiltje Simons; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1811, ovl 1820, huw 1823, huw 1835, ovl 1849
Simon Jacobs van Loon geb 1770 HRL, ovl 6 jun 1835 HRL, huwt met Beitske Rintjers Kuipers, kind: Hiltje Simons vL, geb 31 mei 1796 HRL, huw.get. bij J. IJ. de Groot en T.P. Brouwer, winkelier, oom bruid. 1815, id. bij R. Kuipers en T. vd Berg, oom bruidegom, 1815, id. bij B.J. Kroese en G. Postma, 1816, id. bij J.W. van Klaarbergen en C. Auri, touwslager, 1817, doet overlijdensaangifte van Aaltje Gerrits in 1811, koopt een huis in 1798, zv Jacob vL, en Hiltje Simons; BS ovl 1811; 1815 huwelijken, huw 1816, huw 1817, ovl 1820, ovl 1835; eigenaar en gebruiker van wijk A-141, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-142, gebruiker is Klaas Hendriks, opperman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-171, gebruiker is Lieuwe A. Touwslager, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-210, gebruikers zijn Age Jans de Groot, schipper, Cornelis Gamers, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-210, gebruiker is Klaas Kromhout, varensgesel, 1814. (GAH240); id. van wijk A-225, gebruiker is Jan Schoon, varensgezel, 1814. (GAH204); S.J. v. L. eigenaar van perceel nr. 70 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, huis, 57 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. eigenaar van perceel nr. 87 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, huis en tuin, 162 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 100 en 101 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, resp. huis, en huis, resp. 24 en 24 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 108 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, huis, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 117 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, huis en erf, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 120 en 121 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, resp. huis en erf, en huis, resp. 144 en 57 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 145 te harlingen, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, huis, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); Wij Ondergetekenden S.J. v. L., Winkelier, en Klaas Rintjes Kuiper, Touwslagersknegt, beide wonende te HRL, Verklaren bij dezen, te weten, dat Taeke Halbes is Overleden in den Jare 1810 Zonder de juiste datum te kunnen bepalen. Gevende voor redenen van wetenschap, dat wij uit hoofde van Familiebetrekking en dagelijksche Omgang met desleve hebben gehad. HRL den 21 nov 1815
Sjoerd van Loon huwt met Frouwkje Knaap, kind: Akke, geb 30 nov 1790 Vrouwenparochie; BS ovl 1860
Sjouwkje Hillebrands van Loon geb 6 apr 1807 Winsum, ovl 27 feb 1888 HRL, huwt met Anna Jans Jorna op 14 sep 1837 HRL, werkster, wonende te HRL, ook huwt met Iege Harkema, arbeidster in 1851, dv Hillebrand Gerbens vL, en Sijtske Dirks Tanja; BS huw 1837, ovl 1849, ovl 1880, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk D-113; oud 30 jaar, geb Winsum en wonende te HRL. 1839, wijk G-272; VT1839
Willem van Loon ovl voor 1731; was substituut koster van de groote kerk; in zijn plaats Jacos Dirx, mr. knoopmaker; zie verder aldaar
Willem van Loon geb 1770 Oldemarkt, ovl 6 mrt 1844 HRL, huwt met Maaike Sietzes op 3 sep 1797 HRL, kind: Jan, geb 1798 HRL, zv Jan vL, (gk), en Rigtje Glastra, (gk); huw Grote Kerk HRL 1797, BS ovl 1844, ovl 1857; kind: Jan Willems van Loon, geb 25 sep 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk G-064, huisknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-273, gebruiker is Joseph de Jong wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); oud 70 jaar, geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, wijk G-064; VT1839; W. v. L. eigenaar van perceel nr. 1568 te harlingen, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 425, huis en tuin, 200 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1571 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 425, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1782 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 425, huis, 15 m5, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Cornelis van Loonen C. v. L. van Rotterdam en Zijtske Tjietzes de Jong van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 aug 1806; ondertrouw HRL
Fokje Reins Loots huwt met Gerke Molenaar, wonende te HRL 1837; BS ovl 1837
Hendrik Loots geb 12 jun 1750 Makkum, ovl 31 jan 1822 HRL, huwt met Aukje Jelles, huw.get. bij H.G. vd Zee en M.J. Haarsma, wonende te HRL, 1816, id. bij S.J. Bakker en H.H. Heyner, 1818, trekschipper van HRL; in 1822, zv Ruurd Hendriks L, en Minke Fokkes Sloot; BS huw 1816, huw 1818, ovl 1822; eigenaar en gebruiker van wijk G-061, trekschipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-075, agterhuis, 1814. (GAH204)
Ruurd Hendriks Loots huwt met Minke Folkerts Sloot, kind: Hendrik L, geb 12 jun 1750 Makkum; BS ovl 1822
Trijntie Lootsma oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-196; VT1839
Jacob Dirks Lootsma/Lootsman geb 1742 ... , ovl 29 aug 1827 HRL, kind: Janke Jacobs, geb 1784 te HRL; BS ovl 1826; 1827 overlijdens; gebruiker van wijk C-172, loots, eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204)
Antje Wybes Looyenga ovl 6 jan 1827 Menaldum, huwt met Gosse Taekes Taekema; BS huw 1831, ovl 1873
Sjoerdje Minkes Looyenga huwt met Sijbren Douwes Houtsma op 10 feb 1809 Dokkum, laatste afk. 5 feb 1809, komt van Dokkum; huw Grote Kerk HRL 1809
Auke Oepkes Loper zie ook: A.O. Somer; geb 1792 op de Leye/Finkum, ovl 22 feb 1857 HRL, huwt met Grietje Atses op 31 okt 1833 HRL, wonende te HRL, werkman, in 1857 korenmeter, zv Oepke Auctijnes L, en Claaske Aukes; BS huw 1833, ovl 1850, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-117
Catharina Lopingius ovl 2 feb 1789 HRL, huwt met Dirk vd Muur; BS huw 1820
Jan Berends van Lossen Ate Luitjes de Boer ende Hittje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.B. vL., goede bekende, 19 apr 1794; ondertrouw HRL; J.B. van Losser en Akke Sikkes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 en zijn den 24, zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bernardus Losser Maandag den 28 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, over Welke Stukken (werven militairen) gedelibereerd Zijnde is overeenKomstig het Gewigt der Zaake goedgevonden, om alle mogelijke middelen aan te wenden, om het gerequireerde getal Manschappen Welke deeze Stad, voor ieder Grondvergadering, Waarop dezelve bij de verdeeling der Bataafsche Republiek in districten gesteld is, moet leveren, aantewerven, en ten dien einde, vaste Werffhuizen te fixeren, en wervers aan te Stellen, en is dies volgens beslooten, de Werfhuizen te bepaalen bij A:Helt op de Wortelhaaven, bij Swaantje Holmans in de drie Hoefijzers, en in het Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman, en Zijn, tot vaste Wervers aangesteld de Burgers B.L., Hans Ackerman, Lieuwe Holstein en Lourens Lentz en Zal van dit een en ander, ter beKentmaaking aan de goede Ingezetenen, op Morgen Notificatie Werden gedaan, en voorloopig het volgende bij Tromslag werden beKentgemaakt ''De Raad der Gemeente van de Stad HRL doet bij deezen beKend maaken, dat de Raad tot vaste Werff-huizen heeft gestelt, ten einde Waar de gerequireerde manschappen, tot ''s Lands dienst, en ter Completering der Staande Arme, Zullen werden aangeworven de drie Hoefijzers bij Swaantje Hol mans, bij de sergeant Helt op de Wortelhaaven, in ''t Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman''. (GAH45); Woensdag den 11 dec 1799. de Raad der Gemeente Extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde geleeZen een Missive van de Agent van Oorlog, Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten de Vast gestelde Wervers B:Losser, H:Ackerman, L:Holstein en L:L. daadelijk op het Huis der Gemeente te ontbieden Zoo als deZelve gecompareerd Zijnde, hun aanbevoolen is, alle moogelijke devoirs te doen, tot het aanwerven van de nog resterende Manschappen, Welke deeze Stad na het getal der Grondvergaderingen, Verplicht is te besorgen, Wijders Zijnde Hospitaas, uit de gestelde WerfhuiZen insgelijks op ''t Huis der Gemeente verZogt, en na aldaar Verscheenen te Zijn is aan hun het Zelfde als aan de Wervers gelast. Zijnde Wijders goedgevonden over dat Susjet, de volgende Advertentie, viermaalen, in de Leeuwarder, en Leeuwarder Bataafsche Coutanten te doen plaatzen; ?De Raad der Gemeente van de Stad HRL noodigt bij deeZen een ieder uit, Welke genegen is, voor gedagte Stad Manschappen aan te Werven ten dienste van en ter Completering der Bataafsche Arm?e onder belofte van de gestelde Praemie voor den Werver bij het aanbrengen, van ieder geschikt Perzoon, daadelijk te Zullen voldoen Zijnde de verdere Conditien ter Secretarije van deZelve Stad dagelijks te Zien. HRL den 11 dec 1799. (GAH45)
Dirk Jan Lot D.J.L., soldaat onder de comp. van Majoor van Till ende Petronella Witsigk (?), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broder de sergeant Witsigk (?), 6 okt 1792; ondertrouw HRL; D.J.L., soldaat in de compagnie van Major van Till, en Petronella Wittigh, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 oct 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Janneke Loteman huwt met Willem Bauwer, kind: Anna Willems Bauwer, ged 11 nov 1756 Westerkerk
Grietje Jans van Lottum geb 29 sep 1797, ged 1 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan van Lottum en Berendina Jenting
Jan van Lottum huwt met Berendina Jenting, kind: Grietje Jans van Lottum, geb 29 sep 1797, ged 1 okt 1797 Grote Kerk HRL
Johannes Willems van Lottum geb 9 feb 1798, ged 18 feb 1798 Grote Kerk HRL, zv Willem van Lottum en Catharina Eeses
Willem van Lottum huwt met Catharina Eeses, kind: Johannes Willems van Lottum, geb 9 feb 1798, ged 18 feb 1798 Grote Kerk HRL
Ordoleen Loudkorski ovl 12 sep 1822, 27 jaar, 2e Lieut bij de Russ. Keiz. Marine a/b ''Ajax'', Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Albert Pieters Louenaar ovl 23 nov 1808 ... , huwt met Simontje Simons Drost op 11 jun 1797 HRL, in leven zeeman, was ook wever te HRL, N.H., kinderen: Simon Alberts L, geb 1799 HRL, Grietje L, geb 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811, huw 1831, huw 1832, ovl 1840, ovl 1880
Gerritje Alberts Louenaar geb 1801 HRL, ovl 2 jan 1880 HRL, huwt met Tjerk vd Vleugel op 8dec18 31 HRL, N.H., dv Albert Pieters L, en Simontje Simons Drost; BS huw 1831, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-149, supp wijk G-392; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-149; VT1839
Johannes Louer geb 9 feb 1797 HRL, ovl 9 mrt 1876 HRL, huwt met Eelkje Stavenga en Antje Jans Tinga, Nederlands Hervormd; BS ovl 1848; 1876 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-188
Liefke Louers ovl 6 okt 1668, 29 jaar, huisvrou van Pieter Riewersen, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Louisa Louis zie: van Rossen
Rinse Louis zie: Kijlstra
Harmen Geerts Louiskam huwt met Aaltje Sakes, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 jan en 6 feb 1752 en ook getrouwd
Holle Loujes zie: de Jong
Harmen Geerts Loukama H.G.L. en Rigtje Willems Ploeg, na vorige proclamatien, waarvan de laatste is geweest op heden, zijnde 10 mei 1772 HRL, getrouwt
Adam Lourens zie: Lentz
Anna Lourens mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; kind: Kristiaan, geb 16 nov 1811 HRL; BS geb 1811
Anna Lourens mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; kind: Jan Murks, geb 17 nov 1811 ... , kind ovl ten huize van Adriaantje Bakker in de Hofstraat; bsha181ov
Anneus Lourens zie: Tabes
Antje Lourens ged 6 okt 1761 Grote Kerk HRL, dv Lourens Ruurdz en Antie Jans
Antie Lourens ged 16 sep 1759 Grote Kerk HRL, dv Lourens Durks en Grietie Joosten
Boote Lourens huwt met Trijntie Jans, kind: Boote Bootes, ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL, vader ovl
Bote Lourens geb 31 okt 1780, ged 28 nov 1780 Grote Kerk HRL, zv Lourens Botes en Teetske Ruurds
Christiaans Lourens ovl voor 1815; huwt met Grietje Hiddes; BS ovl 1817; wed. C.L. gebruiker van wijk A-013, medegebruikers zijn Jan Feersma, cargadoor, en Fedde Bleeker, timmerknegt, eigenaar is P. Rodenhuis 1814. (GAH204); Claas Hendriks Bleeker ende Grietje Claases de Vries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.L., goede bekende, 9 nov 1793; ondertrouw HRL; Jan Douwes ende Eelkje Hendriks Bleeker, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader C.L., 16 apr 1796; ondertrouw HRL; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Lourens zie: Koster, Kuipers
Durk Lourens ged 23 aug 1757 Grote Kerk HRL, zv Lourens Durks en Grietje Joosten
Enne Lourens Seerp Hoytes en Aukjen Joosten, beyde van HRL, huw.aang. 19may 1736 HRL, komende voor de bruyd E.L., des bruyds Stijfvader; huw.aang. HRL 1736
Epke Lourens zie: Tichelaar
Evert Lourens loodsman op Texel, ''t Vlie, de Vlieten, de Jetting etc, ovl begin 1750; in zijn plaats benoemd Simon Sijbrens op 29 jun 1750; zie aldaar. Bron: Aanstellingen Stad HRL 1731-1759; LOURENS, FEIKJE
Harmina Lourens zie: Nak
Hendrina Lourens huwt met Johannes Boersma, kind: Aaltje Johannes Boersma, geb 22 aug 1794, ged 30 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Jan Johannes Boersma, geb 7 aug 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL, moeder als H. Johannes L.
Jacob Lourens ovl 22 jan 1728 HRL, old 66 jaer
Jacob Lourens huwt met Hendrikjen Jurjens, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 aug en den 3 Septemb: en de 12 dito 1752 getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; kind: Laurens Jacobs, ged 3 sep 1754 Grote Kerk HRL, moeder als H. Juriaans
Jacomina Lourens ged 19 apr 1763 Grote Kerk HRL, dv Lourens Ruirts en Aaltje Baakels
Jan Lourens geb 24 feb 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL, zv Lourens Douwes en Grietje Jans
Jan Lourens geb 11 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Lourens Botes en Taetske Ruurds
Jan Lourens Harend Pieters ende Trijntje Gabes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest J.L., goede bekende, 3 may 1788; ondertrouw HRL; Johannes Hendriks ende Tjietske Reins, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd J.L., goede bekende, 14 jun 1788; ondertrouw HRL
Jan Lourens woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Lourens huwt met Johanna Lucas, beide van HRL, geproclameert 2, 9 en 16 en getrout den 23 nov 1755 in de Westerkerk
Jan Lourens huwt met Albertina Willems, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en getrout de 5 jun 1768 in de Westerkerk; kind: Cornelis Jans, geb 5 jun 1773, ged 20 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Laurens Jans, ged 26 nov 1769 Westerkerk HRL, vader als Laurens J.
Johannes Lourens ged 12 apr 1762 Grote Kerk HRL, zv Lourens Alberts en Hendrikje Frouwen
Johannes Lourens huwt met Eelkje Simens, kind: Aaltje Johannes, geb 18 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL
Joost Lourens ged 8 nov 1761 Grote Kerk HRL, zv Lourens Durks en Grietje Joosten
Carel Lourens ovl 12 jan 1728 HRL, oud 48 jaer
Claes Lourens Johannes Rommerts ende Lijsbert Claeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruid C.L. desselfs vaeder, 28 Feb 1750
Klaas Lourens zie ook: Koster; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 94:7:0 ter Zaeke geleverde 723 ponden vlees en smeer, 6 dec 1806, quit. no. 5 (GAH1138); id. f. 36:6:0 ter Saeke geleverd Smeer, 8 jul 1807, quit. no. 2 (GAH1139)
Claaske Lourens zie ook: Klaaske Lolles; Nicolauw Borgaarde ende C.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonbroeder Harent Pieters, 19 nov 1791; ondertrouw HRL
Lourens Lourens zie: Posthumus
Maartie Lourens ged 23 mrt 1756 HRL, dv Lourens Klazes en Eelkie Teunis; doopregisters N.H. HRL 1756
Pieter Lourens P.L. eigenaar van perceel nr. 1350 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 429, huis en erf, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Riemke Lourens woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); Jan Fontein in qualt. voor R.L. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 6:0:0 (GAH650)
Ruurd Lourens zie: Tuininga
Sybe Lourens ged 22 sep 1757 Westerkerk HRL, zv Lourens Klaases en Eelkje Theunis; S. Louwerens, ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Klaases en Eelkie Theunis; Zijbe L., ged 19 okt 1763 Westerkerk HRL, zv Lourens Klaassen en Eelkie Teunis
Teunis Lourens zie ook: Koster; Theunis Louwerens, ged 27 okt 1754 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Klazes en Eelkje Theunis
Trijntie Lourens ged 11 mrt 1755 Grote Kerk HRL, dv Lourens Dirks en Meinouw Sijbrens
Trijntje Lourens geb 1800 HRL, ovl 20 mrt 1836 HRL, ongehuwd; BS ovl 1836
Ulrik H Lourens Willem Alberts van Almenum en Geiske IJeps van Pietersbierum, zijnde wegens de bruid vertoond een attestatie gepasseerd door de dorpsregter Ulrik H. Lourens, 23 apr 1791; ondertrouw HRL
Willem Lourens zie: Nak
Ynze Lourens zie: de Boer
Maria Elisabeth Lourensen Anthonij Roelofs ter deus ende M.E.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Lourensen, deszelfs vader, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Pieter Lourensen Anthonij Roelofs ter deus ende Maria Elisabeth Lourensen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.L., deszelfs vader, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Idske Lourensz van Zapmeer, huwt met Antie Wybes, van HRL, geproclameerd de f. 5:12:19 nov en getrout met Attestasie den 24 dec 1769; Egte man, ged 25 jan 1771 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs; kind: Grietje Idses, ged 27 aug 1771 Grote Kerk HRL
Jacob Lous J.L. was een veelzijdig kunstenaar. Zijn belangrijkste activiteit was het hardhouwen: hij was stellig niet de minste onder de belangwekkende groep Friese zerkhouwers. Er zijn fraaie zerken van bekend in Oosterend, Minnertsga, Terkaple (mogelijk daar ook de schouw van Oenemastate), HRL en in Kimswerd, waarvan ??n met een pracht van een perspectivisch gezicht. J.L. was bovendien meester-stadsmetselaar, bouwmeester van de stad HRL. Hij is vrijwel zeker betrokken geweest bij de bouw van het Harlinger stadhuis en de in de negentiende eeuw gesloopte fraaie stadspoorten van zijn woonplaats die tussen 1597 en 1609 tot stand kwamen. J.L. was niet alleen beeldhouwer en bouwmeester, maar ook tekenaar. Een grote pronkkaart van HRL van omstreeks 1610 is blijkens het Latijnse opschrift gegraveerd door Robert de Baudoos en getekend door Jacobus Laurentius, een Latijnse vorm van J.L. Al deze activiteiten hebben hem geen windeieren gelegd: J.L. overleed in 1611, een mooi vermogen achterlatend. (Bron: geschiedenis van Dokkum, bl. 174)
Jacob Lous ovl voor 1845, huwt met Trijntje Tietes, kind: Tiete Jacobs de Jong, geb 1810 Franeker; BS huw 1844
Tjeerd Lousz (Lous) ovl 17 mrt 1626, Secr. -Dijkgraaf, huwt met Grijet Severts, zie aldaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Goitje Corneelis Loutenbach ged 16 jul 1748 Westerkerk HRL, zv Corneelis Loutenbach en Janke Jans
Elsje Louwrens Louw geb 1790 HRL, ovl 3 feb 1830 HRL, huwt met Willem Sjoerds Gorter op 14 mrt 1819, huw.afk. 24 en 31 jan 1819 HRL. en 21 en 28 feb 1819 Heerenveen, dv Louwrens Pieter L, en Christina Brouwerstein; BS huw 1819 1830 overlijdens, ovl 1834
Louwrens Pietersen Louw ovl voor 1812, huwt met Stijntje/Christina Brouwerstein, kind: Elsje Louwrens L, geb 1790 HRL, 1e schipper in ''s Lands dienst ter zee; BS ovl 1811, huw 1819, ovl 1830; woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650); de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde mede geleezen een Extract uit de besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland, zijnde van navolgende Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Geëtraheerd uit de besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur Van het voormalig Gewest Friesland; Is geleezen een Extract uit het Reg. der decreeten Van de Constitutioneerende Vergadering repraesenteerende het Bataafsche volk, dato den 13 apr 1798 Waarbij ons berigt aan dit Bestuur word overgezonden een Request van Christina G. weduwe L.P.L., houdende om daar bij geallegeerde redenen Versoek, dat de verleende apprehensie bij den geregte van HRL teegen de Suppliante Weegens gepleegd overspel Werde ingetrokken, ende Suppliante ongemoeid gelaaten; Waarop, na deliberatie is beslooten opgedagte Request met de Bijlagen te zenden aan de Raad der Gemeente van HRL, om met te rug zending van de Stukken deeze vergadering te dienen van berigt; en zal Extract deezes worden gezonden aan de Raad der Gemeente van HRL tot deszelfs informatie. Aldus beslooten binnen Leeuwarden den 26 jul 1798, 4de Jaar der Bataafschen Vrijheid. (GAH44); Woensdag den 1 aug 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde nog aan het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland ingezonden navolgend Berigt; de Raad der Gemeente vande Stad HRL, Aan Het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland; Mede Burgers ! Bij ons ontvangen, en geleezen zijnde, een Extract uit UWL besluiten van den 26 jul l. l. hebben wij Vermeend het onzen Pligt te zijn aan UWL Welmeeninge daar in vervat ten spoedigsten te moeten beantwoorden, wij neemen in de eerste plaats reverentelijk de vrijheid. kortheidshalven UWL te verwijzen tot de bijgevoegde Copia der Informatien door het Gerechte deezer plaats voormaals over het geval van de Suppliante Christina Brouwenstein ingewonnen beneffens eene Copia der Missive waar bij die Informatie aan den Hoove zijn ingezonden; Uit de eerste Stukken zal UWL Consteren, dat den Suppliante in het geheel geen kwaad opzet Schijnt gehad te hebben, tegens het door haar ter waareld gebragt kind, Vermits uit de depositien van vier Getuigen eenstemmig geblijkt, dat zij het daadelijk bij iemand te borst besteld heeft; Uit het tweede Stuk zullen UWL ontwaaren, dat zij reede voortvlugtig was, voor dat de zaak ter kennisse van het Geregte kwam, dus was het Geregte ex officio Verpligt apprehensie tegens haar te Verleenen, Wanneer zij Wederkeerde, - Voorts zijn wij omtrent de zaak ten ppaalen van gedagten, dat uit de Ingewonnen Informatie alsmede uit de be?digde Attestatien (zoo veel wij ons van deeze laatste Stukken konnen rappeleeren) vrij veel tot haare Verschooninge is te trekken, behalven dat haare wijl:man (nog in leeven zijnde) bij ons heeft Vervoegd met betuiging dat Wanneer zijne Huisvrouw vrij tot hem komen konde, hij haar deeze mispas (waar toe valsche gerugten van zijn overlijden zoo hij ook Scheen te Veronderstellen mooglijk aanleiding gegeven hadden) gaarne wilde Vergeeven, egter daar de dispensatie der Straf, over een factum van dien aard, Wanneer het beweezen wierd, niet aan onse faculteit Stond, hebben wij hem moeten van de hand wijzen, hoe gaarne wij anders wanneer het onder het bereik van ons Vermoogen is, en daar door de Sustitie niet gekreukt word, eene ongelukkige een feil willen remitteeren. ? Wijders moeten wij boven deeze geavanceerde redenen betuigen geene kennisse te draagen dat den Suppliante voormaals eene ergerlijke Conduite gehouden heeft, en derzelver man (Welke bij zijn leven haare voorspraak was) reden overleeden zijnde, en dus door het gepasseerde bij geene mogelijkheid meer ge?rgerd kan werden, en haare terugkomst derhalven ook geene aanleiding tot huistwist kan geeven zouden wij (onder submissie van beter) van oordeel zijn, dat het gedaane versoek, Wel aan haar kan Werden geaccordeert ten einde zij ongemoeid tot haare kinderen en huishoudinge moge wederkeeren, waar mede persisteere voor berigt. HRL den 1 Aug. 1798. (GAH44)
Rinske Ales Louw geb 1765 Eernewoude, ovl 18 jan 1826 HRL, huwt met Johannes Bruining; BS ovl 1826
Pieter Pieters Louwenaar geb 1794 HRL, ovl 14 jan 1850 HRL, huwt met Johanna van Velzen op 9 feb 1815 HRL, huw.afk. 29 jan en 5 feb 1815, werkman, huw.get. bij J.J. Dijk-tra en E.L. vd Zee, werkman, 1816, zv Pieter L, en Janke Jetzes; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058; Ik Ondergetekende Geertje Gonggrijp weduwe van Cornelis van Velsen, en wonende te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Minderjarigen dochter Johanna Christina van Velsen bij mijnen Wijlen man in Echte Verwekt en mede woonachtig te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met P.P. Louenaar, werkman alhier, zv Pieter Pieters Louenaar en Janke Jetzes, mogende alsoo lijden dat deselve door den Haar President Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw worden opgenomen om na afloop der bij de Wet Vereischt Wordende proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 23 Jan: 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, vijf van overlijden en een moederlijk consent behooren tot de Huwelijksacte van P.P. Louenaar en Christina van Velsen dato 9 feb 1815 op Fol. 9 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente te HRL
Pieter Pieters Louwenaar ovl voor 1816, huwt met Janke Jetzes, kinderen: Pieter L, geb 1794 HRL; Trijntje Pieters L, geb 1781 HRL; BS huw 1815, ovl 1850; kind: Gerritje Pieters Lauenaar, geb 6 sep 1782, ged 15 okt 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: J.J. Sanstra; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en Seven den Vier en twintigste sep is Overleden P.P.L. Afgegeven Op den Raadhuize te HRL den 24 jan 1815
Simon Alberts Louwenaar geb 3 dec 1799 HRL, ged 25 dec 1799 HRL, N.H., ovl 26 jan 1840 HRL, huwt met Catharina Folkerts Levis op 11 okt 1832 HRL, thans in dienst bij de mobiele schutterij, gekantonneerd te Lieshout, werkman in 1840, zv Albert Pieters L, en Simontje Symons Drost; dopen Grote Kerk HRL 1799 BS huw 1832, ovl 1840; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-077; VT1839
Trijntje Pieters Louwenaar geb 1781 HRL, ovl 25 nov 1850 Veenhuizen in het tweede gesticht, huwt met Douwe Joukes de Jong op 4 mrt 1810 HRL, N.H., dv Pieter Pieters en Janke Jetzes; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; Douwe Baukes de Jong van Midlum en T.P.L. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-113; VT1839
Joseph Louwenburg huwt met Sjerpina Fransen Fopma op 25 mrt 1810 HRL, komt van Amsterdam; huw Grote Kerk HRL 1810
Corneelis Louwerens en Berber Fransen, beide van HRL, huw.aang. 20 jul 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oom Johannis van Beemen; huw.aang. HRL 1737; huwt met Berber van Beemen, kind: Maatje Corneelis, ged 4 okt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Frans Corneelis, ged 13 okt 1744 Grote Kerk HRL, moeder als B. Fransen; kind: Lauwerens Cornelis, ged 17 jul 1742 Grote Kerk HRL, vader als C. Lauwerens
Dirk Louwerens Geeft met schuldige eerbiedt te kennen Johannis Jansen gesw: turfdrager binnen UEd Achtb:Stadt hoe dat hij genegen was dito ampt over te dragen op eenen D.L., mede binnen dese Stad. Edog dewijl sodanigen overdragt sonder consent van UEd. Achtb: niet kan geschieden soo versoeken de supplntn met vorige eerbiedt dat UEd. Achtb:dese overdragt gelieven te accordeeren on over sulx de persoon van D.L. tot ordrs gesworen turfdrager aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, quo facto etc (Was get. ), B. Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraet acoordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van D.L. tot mede ordrs turfdrager binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum den 21 aug 1737, (Was get) Hendrik Schaaff, Ter Ordtie van de Magistraat M. van Idsinga. ; Onder stonde; den 21 aug 1737 heeft D.L. den eed van getrouwigheid als turfdrager coram preside H. Schaaff gepresenteerd, In Kennisse van mij M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met schuldige eerbiedigheit D.L. meede ordrs turfdrager binnen Ued. Achtb:Stadt, hoe dat hij supplnt wel genegen zoude zijn dito ampt over te dragen op eenen Willem Gerbens mede Burger alhier ter stede. Edog dewijl sodanigen overdragt sonder consent van Ued Achtb:niet vermag te geschieden soo versoeken de supplnten met veel eerbiedt dat Ued Achtb:deese overdragt gelieven te accordeeren, en over sulx de persoon van Willem Gerbens tot meede gesworen turfdrager in de plaatsse van D.L. aan te stellen, en dat op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande q:f:etc., (Was get. ), P. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeerd mits desen de mede supplnt Willem Gerbens tot mede ordrs turfdrager binnen dese Stad op lasten pligen profijten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den Eed in handen van de heer presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 3 feb 1738, (Was get. ), Junius Munter Ter Ordtie van de magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 3 feb 1738 heeft Willem Gerbens den eed als turfdrager gepresteerd coram preside Schrik In Kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Willem Gerbens ende Sieuke Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 17 jan 1739 HRL, koomende voor de Bruit D.L. ; huw.aang. HRL 1739
Fokeltje Louwerens ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL, dv Louwerens Claases en Elsk Theunis; dopen Grote Kerk rha
Jacob Louwerens ged 20 jun 1765 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Klaasen en Eelkien Theunis
Jacob Louwerens Gerrit van der Pende van ''s Gravenhage ende Dirkjen Nicolai van HRL, koomende weegens de bruid J.L., desselvs neef, 9 feb 1743 fiches ondertrouw N.H. HRL
Jan Louwerens weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Janke Louwerens huwt met Frans Klaazes, beyde van HRL, sijn geproclameert 11, 18 en 25 aug 1743 en ook getrouwt den 10 September; Frans Claesen ende J.L., beide van HRL, komende weegens de bruid Hendrik Arends, bontwever, 10 aug 1743; ondertrouw N.H. HRL
Klaes Louwerens huwt met Lijsbet Jans, kinderen: Marten en Jacobs Klaeses, beiden ged 23 jan 1742 Grote Kerk HRL
Klaas Louwerens ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Claases en Eelkjen Teunis
Pieter Louwerens huwt met Gerritje Alberts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 jul en 5 aug 1742 en doe ook getrouwt; P.L. ende Gerritje Alberts beide van HRL, en verklaerde de moeder soo van de bruidegom als bruid dit huwelijk met haer consent te zijn, 21 jul 1742; ondertrouw N.H. HRL
Ruurt Louwerens ged 11 nov 1766 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Ruurds en Aaltje Fransen
Trijntje Louwerens Micchel Tijssen ende T.L., beyde tot HRL, koomende weegens de bruid Otte Hettes, 31 May 1749; huwt met Michiel Tijssen, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 jun 1749 doen ook getrouwdt in de Westerkerk
Wytse Louwerens ged 8 dec 1744 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Jans en Martjen Hendriks
Johannes Louwers L.J. ende Anna Gerrijts Westerbaan, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Merkelbach, goede bekende, 22 aug 1795; ondertrouw HRL
Sytje Louwes huwt met Jan Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 21 en 28 jul en getrouwt de 20 aug 1743
Andrys Louwrens zie: Bos
Bote Louwrens zie: Tuininga
Elizabeth Louwrens zie: Koster, Tuininga
Grietje Louwrens zie: van der Veer
Grietje Louwrens begraven Klein Kerkhof, regel 13, nr. 46; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Grietje Louwrens Tjaard Yedes en G.L., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage alhier getrouwd
Harmanus Louwrens zie: Nak; (2x)
Kaatje Louwrens zie: van der Veer; huwt met Jan Migchiels (zie: Plengnat), beide van HRL, geproclameerd de 18-20 en getrout de 25 apr 1762 in de Westerkerk; kind: Martje Jans, geb 14 okt 1772, ged 3 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Berber Jans, ged 7 jul 1767 Grote Kerk HRL; kind: Michiel Jans, ged 28 nov 1769 Grote Kerk HRL, moeder als K. Laurens
Lijsbeth Louwrens ged 18 jul 1747 Grote Kerk HRL, dv Louwrens Claases en Eelkje Theunis
Maaike Louwrens zie: Balkstra
Marijke Louwrens zie: Nak
Marijke Louwrens Servaas van Beemen en M.L., beide van HRL, en laatste geproclameert op dato dezes 21 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Lourens Servaas van Beemen, geb 9 aug 1776, ged 25 aug 1776 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Servaas van Beemen, geb 15 sep 1778, ged 4 okt 1778 Grote Kerk HRL, vader als S. Hendriks vB., moeder als Maria L. ; kind: Hendrik Servaas van Beemen, geb 4 may 1781, ged 22 may 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: Maria L. ; kind: Minke Servaas van Beemen, geb 17 may 1784, ged 6 jun 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: Maria L. ; kind: Eelkje Servaas van Beemen, geb 21 apr 1788, ged 11 may 1788 Grote Kerk HRL, moeder als Marija L. ; kind: Catharina Margaretha Servaas van Beemen, geb 19 may 1792, ged 17 jun 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Maria L.
Sjoukje Louwrens zie: Lentz
Trijntje Louwrens zie: Coster
Trijntje Louwrens Jacob Symons ende T.L., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs schoonbroeder Swerus Ruirds, 20 Jun 1750; huwt met Jacob Simons, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 jun en den 5 jul 1750 en doen ook getrouwdt
Wiepkje Louwrens oud 43 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-073; VT1839
Zwaantje Louwrens zie: Koster
Albert Louws huwt met Sipkie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en 27 Novem:en getrout den 4 dec 1757 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Hendrik Alberts, ged 24 aug 1760 Grote Kerk HRL; kind: Reinouwke Alberts, ged 15 okt 1765 Grote Kerk HRL
Arjen Louws huwt met Sipkie Hendriks, kind: Reinouke Arjens, ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL
Berber Louws ovl 12 apr 1728 HRL, old 49 jaer
Dieuwke Louws Dieuke L., ged 11 mei 1756 Grote Kerk HRL, dv Louw Clazes en Trijntie Harmens; huwt met Sicco Roorda op 11 mei 1794 HRL, laatste afk. 11 mei 1794, komt van HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1794; Sicco Roorda van Franeker ende D.L. van HRL, zijnde wegens de bruid geweest de stevader Willem Hendriks, 26 apr 1794; ondertrouw HRL; Sikko Roorda van Franeker en D.L. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage, met vertoonde attestatie
Dirk Louws Franeker, Sectie A, 1832: wed. D.L. eigenaresse van percelen nrs. 132 en 133, Huizen en Erven, legger nr. 301, grootte resp. 114 m2 en 140 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 27; (bron: Kad. Atlas Fran, 1832)
Eentje Louws ged 7 mrt 1758 Grote Kerk HRL, dv Louw Clasen en Trijntie Harmens
Hinke Louws Balkstra
Jan Louws zie: Balkstra, Tuininga, van der Veer
Jan Louws ovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; wed. J.L. gebruiker van wijk H-132, gealimenteerd, 1814. (GAH204)
Jan Louws mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Marijke Jans, kind: Sijbrigje Jans, geb 10 jun 1771 HRL; BS huw 1822
Jan Louws J.L. ende Maeyke Wopkes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder Wopke Jans, 5 Aug 1747; huwt met Mayke Wopkes, beyd van HRL, gepr: 6, 13 en 20 Augus 1747 en ook getrouwt den 1 October
Jan Louws huwt met Maeike Simons, beide van HRL, geproclameert den 26 jun en de 3 en getrout de 10 jul 1757; kind: Knierke Jans, geb 27 jul 1775, ged 15 aug 1775 Grote Kerk HRL; vrouw ged 26 jan 1759 Grote Kerk HRL, op belijdenisse des Geloofs, op de Turfhaven; kind: Louw Jans, ged 18 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Simon Jans, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Elsje Jans, ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL; kind: Knierke Jans, ged 22 okt 1771 Grote Kerk HRL
Jelle Louws zie: Fopma
Claaske Louws ged 21 dec 1760 Grote Kerk HRL, dv Louw Claasen en Trijntie Harmens
Leentje Louws ged 16 apr 1743 Grote Kerk HRL, dv Louw Taekes en Elske Janz; huwt met Haaring Andries, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Makke Louws begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Maria Louws huwt met Hendrik Bisschop op 10 aug 1800 Kimswerd; huw Grote Kerk HRL 1800
Minke Louws huwt met Beernd Sjoerds, kind: Grietie Beernds, ged 20 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerdt Berendts, ged 8 may 1753 Grote Kerk HRL
Neeltje Louws huwt met Gerrijt Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mrt 1766; kind: Pieter Gerrijts, ged 18 apr 1769 Grote Kerk HRL; kind: Elske Gerrijts, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL
Saapje Louws huwt met Minne Dirks Buuren; BS ovl 1827
Taekele Louws zie: van der Zweep
Trijntje Louws ovl 3 jan 1804 HRL, oud 26 jaar
Yntje Louws geb 1758 HRL, ovl 27 sep 1837 HRL, huwt met Jetse Lens op 5 mei 1805 te HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1837; Jetze Lentz ende IJ.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Roelof W. Meintz, goede bekende, 20 apr 1805; ondertrouw HRL
Douwe Lovius geb 11 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Antje vd Zee, (gk), scheepskapitein, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147-156; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk G-057; VT1839
Douwe Lovius D.L. van Lekkum en Aaltje Rinzes van HRL, laatst geproclameert 30 mei 1773 HRL, en vervolgens van hier met adtestatie vertrokken naar Lekkum
Minne Lovius geb 15 jul 1807 HRL, huwt met Anna Willems Nauta op 4 nov 1830 HRL, koopvaardijkapitein, zv Rinse Douwes L, en Hiltje Minnes Post; BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-157; VT1839
Rinse Douwes Lovius geb 1785 prov, huwt met Hiltje Post, kind: Minne L, geb 15 jul 1807 HRL, koopvaardijkapitein, A 10 aug 1853 Leeuwarden, huw.get. bij M.W. Astra en F.W. Terpstra/Kaper, schipper en wonende te Leeuwarden; BS geb 1818, huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk C-156; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk G-057; VT1839
Antje Hermanis Loyenga huwt met Jaen Iedes; GJ1969, bl. 73
Janneke Frederiks Loyenga huwt met Greelt Rienks Hobma, wonende te Sneek; BS huw 1842
Jaitje Minkes Loyinga zie ook: Sjoerdje Minkes L. ; Sijbren Douwes Houtsma van HRL. en J.M.L. van Dockum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 jan 1809; ondertrouw HRL
Marijke Loyters huwt met Roelof Hendriks ter deus, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768
debora Lubberti koopman Sicke Lubberts is eigenaar van de woning Voorstraat 61, tegelijk met het er aan verbonden pakhuis Noorderhaven 106. Zijn maam heeft daarna veranderd in Sixtus Lubberti. In het meinummer 1930 van het blad ''Heemschut'' geeft de architekt G.S. Veenstra een beschrijving van de gevel van het woon- en pakhuis, de gebruikte stensoorten en de Renaissance friesversieringen. Verder wijst de schrijver op de letters ''S'' en ''L'' aan weersijzden van het blinde familiewapen aan het pakhuis. Het is opvallend dat aan het woonhuis de wapensteen met de initialen ontbreekt. Mogelijk zijn ze tijdens de Bataafse Republiek verwijderd. Vandalen meenden toen de gemeenschap een dienst te bewijzen door familiewapens aan gevels en grafzerken te vernielen. Van het pakhuis zijn alleen de figuren uit het schild weggehakt. Hetzelfde zien we aan de gevels van de panden Heiligeweg 9 en Grote Bredeplaats 4. Pak- en woonhuis werden op 6 feb 1681 door Sixtus erfgename D.L. verkocht. Burgemeester Jan Symens Bijlaen en Beatrix Dircksdochter werden eigenaar van het woonhuisen Albert Janszn. Acker kocht het pakhuis aen de suidcandt van de Noorderhaven. (RA Lwd, recht. arch. Har T14, 121. )
Suffridus Lubberti ovl mrt 1625, Professor te Franeker, huwt met Ietske Die ... Hillebrants, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Lubberts Carel Jansen, soldaat onder de Compie van Capt. L., ende Catharina Lodewijks, beyde tot HRL, koomende weegens de bruid Heere Gerbens, 24 May 1749
Antje Lubberts ovl 20 feb 1792 HRL, oud 61 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 19, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Pier Abes van Almenum en A.L. van Bolswerd, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 apr 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Atze Lubberts zie: Bakker
Aukje Lubberts van HRL, huwt met Jouke Saepes, van Almenum, geproclameerd de 28 aug en de 4 en getrout de 11 sep 1763
Berber Lubberts Warner Hendriks ende B.L., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Lubbert Beernts, 9 Aug 1749; huwt met Warner Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 Augusti 1749 doen ook getrouwdt
Elisabeth Lubberts zie: Kortlang, Visser
Elizabeth Lubberts geb 2 feb 1782, ged 17 mrt 1782 Grote Kerk HRL, dv Lubbert Johannis en Akke Folkerts
Hendrik Lubberts huwt met Aaltje Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 30 apr en de 7 en getrout de 15 mei 1758
Hendrik Lubberts huwt met Antje Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 7 ber (= september) 1764
Johannes Lubberts geb 1798 Embden, Oostfriesland, huwt met Martje Visser op 1 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, scheepstimmermanskecht, wonende te HRL, zv Lubbert Johannes en Akke Folkerts; BS huw 1823
Claeske Lubberts ovl 26 apr 1728 HRL, old 60 jaer
Lammert Lubberts zie: Liefjes
Luitjen/Luitzen Lubberts zie: de Boer
Otto Lubberts huwt met Doetje Hibbes, kind: Hebbe Ottes, geb 24 apr 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806; vrouw O.L. gebruiker van wijk C-012, medegebruiker is Reinder Buwalda, varensgesel, eigenaar is C. Sijverda erven, 1814. (GAH204); O.L. eigenaar van wijk C-040, gebruiker is Jan Keyser, bakker, 1814 (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 123:10:0 weegens in 2 maanden gelevert brood, 2 mrt 1809, quit. no. 18 (GAH1141)
Roelof Lubberts zie: Brinkhuis
Sicke Lubberts koopman S.L. is eigenaar van de woning Voorstraat 61, tegelijk met het er aan verbonden pakhuis Noorderhaven 106. Zijn maam heeft daarna veranderd in Sixtus Lubberti. In het meinummer 1930 van het blad ''Heemschut'' geeft de architekt G.S. Veenstra een beschrijving van de gevel van het woon- en pakhuis, de gebruikte stensoorten en de Renaissance friesversieringen. Verder wijst de schrijver op de letters ''S'' en ''L'' aan weerszijden van het blinde familiewapen aan het pakhuis. Het is opvallend dat aan het woonhuis de wapensteen met de initialen ontbreekt. Mogelijk zijn ze tijdens de Bataafse Republiek verwijderd. Vandalen meenden toen de gemeenschap een dienst te bewijzen door familiewapens aan gevels en grafzerken te vernielen. Van het pakhuis zijn alleen de figuren uit het schild weggehakt. Hetzelfde zien we aan de gevels van de panden Heiligeweg 9 en Grote Bredeplaats 4. Pak- en woonhuis werden op 6 feb 1681 door Sixtus erfgename debora Lubberti verkocht. Burgemeester Jan Symens Bijlaen en Beatrix Dircksdochter werden eigenaar van het woonhuisen Albert Janszn. Acker kocht het pakhuis aen de suidcandt van de Noorderhaven. (RA Lwd, recht. arch. Har T14, 121. )
Trijntje Lubberts zie: Visser
Willem Lubberts van Tzum, huwt met Trijntie Hanses, van Arum, geproclameert den 17 en 24 Febr:en den 3 mrt 1754 en sijn doen getrout met attestatie den 26 mrt tot HRL
Alle Lubbes ende Aeltie Tiddes, beide van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL; komende voor de bruid Jan Kuik; huw.aang. HRL 1735; IJpke Dirks en Aeltie Fransen, beyde van HRL, huw.aang. 5may17 36 HRL, komende voor de bruyd A.L. ; huw.aang. HRL 1736
H Lubeley Michiel Pieters van Roordahuizum en Ackke Hessels van HRL, en laatst geproclameert 13 nov 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Roordahuizum en aldaar op 4 dec getrouwd volgens terugge ontfangen getuigenis vandaar, 4 dec 1774 getekend H.L., v. d. m. en H. van Landbergen, schooldienaar in Roordahuizum
Truike Lubes ovl 29 okt 1803 HRL, oud 76 jaar
Hinrich Pille Lubke Wij Ondergetekenden Paulus de Boer, Koopman, en Pietje Jans, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onzen dogter Aafke Paulus de Boer, mede woonachtig te HRL, om Zich in het Huwelijk te begeven met Anthoon Pille Lubke, Van beroep Varensgezel, Geboren te Steinfeld in ''t Hertogdom Oldenburg, wonende te HRL, zv H.P.L. en Anna Maria Oenbring, mogende alzoo Lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 7 sep 1815
Anthonie Lucas zie: Knuyse
Antje Lucas huwt met Rein Gellofs Faber, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; Rein Gerlofs Faber ende A.L., beide van HRL, koomende weegens de bruid Ruerd Jansen, 4 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Arjaantje Lucas Cornelis Ypes ende A.L., beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de Bruydegoms Broeder Eibert Ypes, beneffens Koene Willems, mr. metselaar, 4 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Marike Corneelis, ged 28 may 1743 Westerkerk HRL
Bene Lucas zie: Baas
Berend Lucas zie: Baantjer
Beernd Lucas huwt met Trijntie Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 mei en getrout de 7 jun 1761; kind: Martje Beerends, ged 5 jul 1761 Grote Kerk HRL
Beernd Lucas huwt met Rigstie Freerks, beide van HRL, geproclameerd de3 27 jun en de 4 en getrout de 11 jul 1762
Beernd Lucas huwt met Dieuwke Jans, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 okt 1766; kind: Jan Berends, geb 24 mei 1772, ged 14 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Lucas Beerends, ged 7 aug 1768 Grote Kerk HRL
Freerk Lucas huwt met Vrouwkje Michiels, kind: Lucas Freerks, ged 20 dec 1744 Grote Kerk HRL; kind: Jurjen Freerks, ged 17 dec 1741 Grote Kerk HRL; Haytse Wouters en Aaltie Atses, beide van HRL, huw.aang. 25 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit F.L. ; huw.aang. HRL 1737
Frouke/Truike Lucas zie ook: Abbringa; huwt met Hendrik Markus, kind: Durk Hendriks, geb 7 feb 1810, ged 20 feb 1810 Grote Kerk HRL
Hiltje Lucas zie: Feenstra
Jacoba Lucas huwt met Arent Schuurman, kind: Trijntje Arents Schuurman, ged 12 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Anna Arents Schuurmans, ged 15 okt 1748 Grote Kerk HRL
Jan Lucas ook als: J. Laeses; huwt met Neeltje Dirks, kind: Lijske Jans, ged 18 okt 1746 Grote Kerk HRL
Janke Lucas huwt met Obbe Stevens, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 nov 1765; kind: Fokeltje Obbes, geb 8 nov 1778, ged 24 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Steeven Obbes, ged 21 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Lucas Obbes, ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL, vader vermeld als Steven Obbes
Johanna Lucas huwt met Jan Lourens, beide van HRL, geproclameert 2, 9 en 16 en getrout den 23 nov 1755 in de Westerkerk
Johannes Lucas zie: Bos
Johannes Lucas huwt met Jeltje Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-28 May en den 4 jun 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; J.L. ende Jeltie Claeses beide van HRL, koomende voor de bruid Cristoffel Heimke, 20 may 1741; ondertrouw N.H. HRL
Lijsebeth Lucas zie: Bos
Lijsbet Lucas huwt met van HRL, huwt met Okke Heeres, van Almenum, sijn geproclameert 16, 23 en 3- apr 1741 en doe ook getrouwt; Okke Heeres van Almenum ende L.L. van HRL, koomende voor de bruit desselvs broeder Pijtter Lucas, ankersmid. 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntje Ockes, ged 4 jul 1745 Grote Kerk HRL; kind: Lucas Ockes, ged 18 aug 1743 Grote Kerk HRL; kind: Heere Ockes, ged 20 feb 1742 Grote Kerk HRL
Obbe Lucas zie O.L. van der Bosch/Bos; weesvoogden bet f. 5:2:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van O.L. bij Johannis van Pruyssen, 2 nov 1784. (GAH1115); id. f. 11:14:0 als broekmakersknegt bij Johannes van Pruyssen, 3 jun 1790 (GAH1122); O.L. ende Jacobkje Ages, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Age Teunes, de vader, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; O.L. en Jacobje Ages, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL, en zijn getrouwd op den1 5 daaraanvolgende
Pier Lucas zie: Abbenga; huwt met IJtje Lolles, kind: Dirkje Piers, geb 15 mei 1811, ged 26mey 1811 Grote Kerk HRL; geb 1 sep 1784, ged 19 sep 1784 Grote Kerk HRL, zv Lukas Piers en Dirkje Sybes
Pieter Lucas ende Trijntie Joostens, beyde Van HRL, huw.aang. 31 okt 1733 HRL, Comende Voor de Bruid Vr:Baxma, desselfs curator; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Pieter Lucas ovl voor 1814, huwt met Wikje Douwes, kind: Lucas Pieters Hildema, geb 1771 Lollum; BS Franeker huw 1813
Pytter Lucas Okke Heeres van Almenum ende Lijsbet Lucas van HRL, koomende voor de bruit desselvs broeder P.L., ankersmid. 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Saekien Lucas Van HRL, ende Jetse Carsten van Mackum, huw.aang. 27 jun 1733 HRL, Comende voor de bruyd Lucas Pijters, desselfs Vaeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Truike/Frouke Lucas zie: Abbringa
Ytje Lucas zie: Abbinga
Sjouke Lucens ged 1 jul 1770 Grote Kerk HRL, zv Lucen Pieters en Trijntie Jans vader is Luitje P.
Fokeltje Johannes Lucherre zie ook: F. Leger; zie ook: Fokeltje Johannes; geb 1787 ... huwt met Hubert Aukes op 23 dec 1810 HRL, getuige bij geboorte-aangifte van Maria; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL1811, BS geb 1811
Saekle Lieuwes Ludema Joost Dulce (!), tamboer in de Compie van major Haersolte van HRL, ende Sijbrig Sybrens Ludema van Pingium, koomende weegens de bruid desselfs neev S.L.L. van Pingium, 11 Mrt1747
Sibrig Sibrens Ludema Joost Dulce (!), tamboer in de Compie van major Haersolte van HRL, ende S.S.L. van Pingium, koomende weegens de bruid desselfs neev Saekle Lieuwes Ludema, van Pingium, 11 Mrt 1747; van Peingijum, huwt met Joost Dulet, tamboer in de Compie van de Hr Majoor Haarsolte, van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 mrt 1747 en doen ook getrouwt
Frans Ludenga geb 1798 HRL, ovl 30 aug 1842 Havanna, 1e huwt met Antje Lolkes Stornebrink op 13 jul 1826 HRL, huw.afk. 2 en 9 jul 1826, 2e huwt met Jannigje Rietveld op 28 apr 1835 HRL, varensgezel, was matroos in 1842, extract overlijdensregister: ''aangehouden in het huis van gezondheid voor den koophandel in Havanna, waaruit blijkt dat Frans Ludenga, matroos, van de Hollandsche brik ''Neptunus'', kapitein Hoekstra, behoorende aan het huis van de Heeren Harmens en Zn, op den dertigsten aug des vorigen jaars in bovengenoemd gebouw van gezondheid te Havanna is overleden'', zv Okke Fransen L, en Trijntje Oepkes; BS huw 1826, ovl 1831, huw 1835, ovl 1843, ovl 1867; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-095; VT1839
Adriaan Luder geb 20 mrt 1799 HRL, ged 28 apr 1799 HRL, kv Jan Luder en Elisabeth Frederique van der Waal; dopen Grote Kerk HRL 1799
Anne Frederique Luder geb 13 okt 1801 HRL, ged 3 nov 1801, N.H., zv Jan L, en Elisabeth Frederique vd Waal; dopen Grote Kerk HRL 1801
Helegonda Elizabeth Jans Luder geb 4 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan Luder en Elizabeth Frederique van der Waal
Helena Adriana Luder geb 27 sep 1804 HRL, ged 23 okt 1804 HRL, dv Jan L, en Elizabeth Frederique vd Waal; dopen Grote Kerk HRL 1804
Jan Luder huwt met Elisabeth Frederique vdWaal, N.H., kinderen: Helena Adriana, geb 27 sep 1804 HRL, Jan L, geb 18 aug 1803 HRL, Anne Frederique, geb 13 okt 1801 HRL, Adriaan L., geb 20 mrt 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1803, 1804; Hermanus Verburg ende Antonia eylkens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.L., deszelfs neef, 9 nov 1804; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, huisno. 86, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, 1 may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); kind: Helegonda Elizabeth Jans Luder, geb 4 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL
Jan Luder geb 18 aug 1803 HRL, ged 13 sep 1803, N.H., zv Jan L, en Elisabeth Frederique vd Waal; dopen Grote Kerk HRL 1803
Johanna Luderts zie ook: Ludewei Pieters; Bertel Lanting en J.L., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Agen Ludinga (HAGEN); dv Do. Ludinga Richie, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Antje Frantzen Ludinga ovl 16 mei 1809 HRL, huwt met Hendrik Ulbes Ringsma; BS huw 1830, ovl 1854
Conradus Ludinga zie: Rixtie Cornelis
Cornelis Ludinga ged 1 jan 1688, ovl 14 apr 1757, 69 jaar, Pres. van Welsrijp-BaiomAkkrum en Terhorne, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Helena Ludinga ged 22 jan 1688, ovl 30 mrt 1765, 83 jaar, dogter van Dr. Ludinga + 10 kinders, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Neeltje Pieters Ludinga huwt met Leenert Jacobs Popta; BS ovl 1834; Extract uit het Doopboek van Pingjum, Gemeente Arum, Canton Bolsward, Arrondissement Sneek, Provincie Vriesland. 1757 den 6 mrt is ged Een kv Lenert Jacobs Popta en N.P.L., met de naam Sikke, Geboren den Sestiende feb zeventien honderd Zeven en vijftig
Oepke Okkes Ludinga geb 16 mrt 1799 HRL, ged 14 apr 1799 HRL, ovl 24 apr 1831 HRL, schoenmakersknecht, ongehuwd, zv Okke Fransen (L), en Trijntje Oepkes (Ludinga); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1831
Pieter Geerts Ludinga geb 18 aug 1756 HRL, ovl 8 dec 1819 HRL, huwt met Fritske Jarigs Dijkstra, kinderen: Geert, geb 1796 HRL, Aukje Pieters L, geb 1800 HRL, Trijntje L, geb 1799 HRL, Jarigje L, geb 1797 HRL, wolkammersknecht in 1819; BS ovl 1819; 1840 overlijdens, ovl 1850, ovl 1865, ovl 1868; eigenaar en gebruiker van wijk H-039, wolkammersknegt, 1814. (GAH204)
S.S. M Ludinga ovl 27mrt ... ., 25 jaar, Cand., Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tjalling Ludinga geb 1776 ... , huw.get. bij L.L. liefjes en H. Johannes, timmermansknecht, wonende te HRL; BS huw 1816
Tjietske Fransen Ludinga ook: Tjietske Fransen; geb 1773 HRL, ovl 28 jan 1846 HRL, huwt met Cornelis Jarigs Blokmaker op 8 mei 1796 HRL, komt van HRL, N.H., komt voor in het doodextract van haar man als Feikje F, maar dat is fout, dv Frans L, en Lolk-je Okkes; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, 1811, BS huw 1838, ovl 1846, ovl 1858; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; VT1839
Trijntje Rintjes Ludinga (vlgs huw reg. NH-kerk); moet zijn: Trientje Oepkes; zie aldaar; geb 1763 Franeker, ovl 12 mei 1833 HRL, huwt met Ocke Fransen, turfmeetster, in de doopakten vd kinderen heet zij Trijntje Oepkes; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1833
Katrina Ludolph huwt met Jan Jansen Kiel, kind: Roelof Jans Kiel, geb 12 jul 1788, ged 26 aug 1788 Grote Kerk HRL
Jacobus Ludolph zie: Wentholt
Fredrik Ludwig zie: Roos
Geert Pieters Luidenga zie ook: Geert Pieters; geb 1796 HRL, ovl 3 jan 1850 Dordrecht, huwt met Janke Baukes Tolsma op 7 apr 1822 HRL, huw.afk. 24 en 31 mrt 1822, huw.get. bij J.S. Molenaar en T. Luidenga, balkvlotter, broeder bruid. 1817, houtkopersknecht 1850 HRL, zv Pieter Geerts L, en Fritske Jarigs Dijkstra; BS huw 1817, huw 1822, ovl 1850; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, houtsteksknecht, wijk F-015; VT 1839; G.P. Ludinga eigenaar van perceel nr. 1940 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 430, huis en erf, 104 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Aukje Pieters Luidinga geb 22 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, ovl 8 jul 1840 HRL, huwt met Willem Johannes de Boer op 24 nov 1822 HRL, huw.afk. 10 en 17 nov 1822, dienstmeid. dv Pieter Geerts L, en Tjietske Jarigs; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1822, ovl 1840; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-176; VT1839
Gerryt Epkes Luidinga G.E.L. van Westerschelling en Lijsbeth Ottes Overdijk van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 may 1806; ondertrouw HRL
Jarigje Pieters Luidinga zie ook: Jarigje Pieters; geb 1797 HRL, ovl 12 sep 1868 HRL, huwt met Inne vd Weide op 20 okt 1822 HRL, huw.afk. 6 en 13 okt 1822, N.H., ovl wijk G-289, dv Pieter Geerts L, en Fritske Jarigs Dijkstra; BS huw 1822, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-306; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-128; VT1839
Tjebke E Luidinga T.E.L. eigenaar van perceel nr. 500 te HRL, woonplaats HRL, legger nr 431, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 12, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Trijntje Luidinga geb 1799 HRL, ovl 12 apr 1865 HRL, huwt met Jacob Molenaar op 25 mei 1817, huw.afk. 11 en 18 mei 1817, dienstbaar, N.H., ovl wijk G-295, dv Pieter Geerts L, en Fritske Jarigs Dijkstra; BS huw 1817, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-304; oud 50 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-295; VT1839; deeze papieren bestaande in twee acten van Geboorte en Certificaat van aan de Militie voldaan te hebben behooren tot de Huwelijksacte van Jacob Scheltes Molenaar en T.P.L. dato 25 mei 1817. de President Burgemeester der Stad HRL, IJ:Rodenhuis
Simon van Luik Willem van Luik van Franeker ende Geeske Berends van HRL, zijn de wegens de bruid gecompareerd S. vL., 24 nov 1792; ondertrouw HRL
Willem Willems van Luik huwt met Antie Hendriks Sundag, beide van HRL, geproclam; de 5-12 en getrout de 19 nov 1769; W. vL. van Franeker ende Geeske Berends van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Simon van Luik, 24 nov 1792; ondertrouw HRL; W. vL. van Franeker en Geeske Berends van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 dec 1792 HRL, en met attestatie vertrokken
Harmen Arends Luisbroek H.A.L. van HRL, en Anna Fenema Geertruida Losingh van Heek uit het Munstersche, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie
Maria/Marijke Luiters huwt met Roelof Terdeus; BS ovl 1832
Jelle Luities weesvoogden betalen f. 7:4:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiende Loon van J.L., 28 may 1810, B)1142)
Jan Luitjen L.J. en Elisabet Pijters, beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaen door burgemr. W. Buma met versoek van een gebod in de Week, 24 Apr 1745; huwt met Elisabeth Pieters, beyde van HRL, geproclameert den 25-27 apr en den 2 May 1745 en doen getrouwd; kind: Jmke Jans, ged 16 jun 1748 Westerkerk HRL, moeder als Lijsbet P. kind: Antje Jans, ged 19 dec 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Lijsbeth P.
Yefke Luitjen huwt met Wybe Wyberens, beyde van HRL, sijn geproclameert 4, 11 en 18 okt 1739 en doe ook getrouwt; Wyberen Wybes ende IJ.L. beide van HRL, koomende de Bruidegom gesterkt met zijn vader Wybe Fongers, en wegens de Bruit desselfs halfbroeder Douwe Luitjens, 3 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Wybe Wybrens, ged 18 okt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Lutie Wyberens, ged 18 jun 1743 Grote Kerk HRL, moeder als Iefke Luties; kind: Janke Wyberens, ged 23 aug 1740 Grote Kerk HRL, vader als Wyberen Wyberens
Douwe Luitjens Wyberen Wybes ende IJefke Luitjens, beide van HRL, koomende de Bruidegom gesterkt met zijn vader Wybe Fongers, en wegens de Bruit desselfs halfbroeder D.L., 3 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jan Luitjens geb 27 mrt 1779, ged 16 apr 1779 Grote Kerk HRL, zv Luitjen Wybrens en Janke Hartmans
Claartje Luitjens ged 13 nov 1770 grote Kerk HRL, dv Luitjen Wybrens en Janke Hartmans
Leendert Luitjens huwt met Joukjen Tjerd, kind: Tjeerd Leenderts, ged 7 aug 1742 Grote Kerk HRL; Jan Gerrijts ende Hiske Hiddes beide van HRL, koomende voor de Bruit L.L., en vertoonde de Bruidegom een attestatie van desselfs vader tot consent van ''t huwelijk, 18 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Luitjens ged 7 dec 1766 Westerkerk HRL, zv Luitjen Pieters en Trijntie Jans
Rimmert Luitjens Geeft Ued Achtb met alle Eerbied en onderdanigheit te kennen R.L. brugman van de kettingsbrug alhier, dat hij dito bedieninge veele jaaren heeft waargenomen, en nu wel genegen soude sijn wederom over te dragen op de persoon van Pijter Andries winkelier sijne mede burger, en een man tot desen wel bequaam, welke dese overdragte mede gaerne soude sien. en dewijl de supplnt in haar oogmerk in desen sonder gunste en toestemminge van Ued Achtb niet kunnen bereiken, soo versoeken deselve dat Ued Achtb haar dese overdragt gelieven te accorderen, en de mede supplnt Pijtter Andrijs in R.L. plaats tot brugman aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden en verdere solemniteiten daar toe en aan behorende, waar op de supplnten een goedgunstig appoinctement van Ued Achtb:verwagten, quo facto etc, Requisitus, ''was get'', R.B. Lanting 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het vrsoek ten requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van Pijter Andrijs tot brugwagter van de Kettings, Vismands- en Raadhuysbruggen in plaatse van R.L., en dat op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar op voormaals gestatueerd, en nog te statueren mits doende den Eed in forma, Actum den 24 feb 1738, (Was get), S.C. Schrik, Ter Ordtie van de Magistr. Abs sec:''get'' P. Reidema. ; Onder stonde; Op heden den 24 feb 1738 heeft Pieter Andrijs den Eed van getrouwigheit in handen van de Presid. Burgemr. Schrik gepresteerd op den Raadhuyse binnen HRL, In Kennisse van mij abs. sec ''get'' P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft Ued Achtb met schuldige eerbied te Cennen R.L. mede ordris Havenwagt alhier dat hij wel genegen is dat Selve ampt over te dragen op de Perzv IJsbrand Cornelis Sijn mede burger alhier, dog vermits ''t Selve niet geschieden kan Sonder Consent en approbatie van Ued Achtb derhalven versoeken de Supplianten Zeer vriendelijk Ued Achtb gelieven in de overdragte te consenteeren en hem IJsbd Cornelis tot ordris Havenwagt aen te Nemen op Lasten pligten en profijten daer toe en aenbehoren ''t welk de Supplntn als nog van Ued Achtb Sijn Verwagtende quo facto etc reqtus vert W B Veersma Procureur. ; In margine stonde; de Magistr accordeerende het Versoek ten Requeste Gedaen eligeert tot Ordris Havenwagt de mede Supplnt IJsbrand Cornelis op Lasten pligten Profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende actum den 17 7ber(= september) 1729 vert Cornelis Veersma Ter ordtie van de Magistr Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft IJsbrand Cornelis den eed als mede ordris Havenwagt afgelegt in handen Van de Praesident Veersma In kennisse van mij Secr vert Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Wybren Luitjens zie ook: Westerbaan; ged 8 mrt 1772 Grote Kerk HRL, zv Luitjen Wybrens en Janke Hartmans; huwt met Wikje Dirks Wijngarden, kind: Dirkje Wybrandus, geb 1 jun 1811 ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL; kind: Janke Wybrands, geb 26 feb 1798, ged 18 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Aafke Luitjes ovl 5 okt 1790 HRL, oud 41 jaar; Klaas Freerks en A.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 dec 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aafke Klaases, geb 3 okt 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL; vader als K. Freriks
Ate Luitjes zie: de Boer
Auke Luitjes zie: Faber
Aukje Luitjes ged 22 may 1743 Westerkerk HRL, dv Luitje Pieters en IJfke Pieters
Barend Luitjes zie: Ruyl
Douwe Luitjes geb 3 okt 1789, ged 25 okt 1789 Grote Kerk HRL, zv Luitje Wybrens en Janneke Jakobs
Elisabeth Luitjes De President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij dezen dat de trouwbeloften tusschen Jarig Jans Dijkstra, oud zeven en veertig Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te Workum, meerderjarige zv wijlen Jan Wiebes en Tjietske Pieters, weduwnaar van Iets Pieters, en: L.L., oud dertig Jaren, zonder bedrijf, wonende te HRL, meerderjarige dv Luitje Stoffels en van Anke Aukes, weduwe van Gerben Wielinga, gedurende de twee agtereenvolgende Zondagen en welke laatste maal op den derden Zondag der maand jan deezes Jaars is geproclameerd geworden, zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen. Workum den 24 jan 1800 vijftien !; zie: van der Zee; Extract uit het Reg. der Gedoopten bij de Roomsch Catholijke Gemeente te Bakhuizen c. a. :Den ??n en twintigsten sep duizend zevenhonderd vijf en zeventig, is ged Lijsbeth, wettige dogter van Luitje Stoffels en Anke Auckes. de Schout van de Gemeente Balk
Feike Luitjes ovl voor 1830, huwt met Pieter Meinderts de Vries; BS huw 1829
Hendrik Luitjes zie: Vinje
Jacoba Luitjes ovl 16 sep 1793 HRL, oud 7 jaar
Jan Luitjes zie: Faber
Jan Luitjes Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Burgers! Alzoo Wij hebben goedgevonden om aan J.L. voerende het Smakschip de Jonge Jacob genaamd, beladen met Stokvisch en Traan, en liggende thans met Zijn schip in de haven van Ulieder Stad, te accorderen uit die haaven naar Holland te mogen Vertrekken, gelijk mede aan Hijlke Hanekuik en K:E:Oosterbaan om hun schip het Welk met sout is beladen uit gemelde haven naar de Kust van het voorm:Gelderland of Amersfoort afte zenden, geven Wij Ulieden daar van bij deezen Kennis, alsmeede dat Wij aan Ulieden overlaaten om daaromtrent zodanif Praecantien te neemen, als Gijl:Zullen nodig oordeelen. Leeuwarden, den 6e sep 1799, 5de Jaar der Bat:vrijheid. (GAH45)
Jan Luitjes woont in 7e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Jan Luitjes J.L. en Janke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 jan 1780 HRL, en zijn den 1 feb daaraanvolgende getrouwd
Janke Luitjes zie: van der Heide, van der Veen
Janneke Luitjes geb 17 jan 1787, ged 30 jan 1787 Grote Kerk HRL, dv Luitje Saskers en Antje Sakes
Jelle Luitjes zie: Tuinstra, de Vries
Jelle Luitjes geb 5 apr 1788, ged 22 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Luitje Ulbes en Antje Jelles; geb 16 mrt 1794, ged 30 mrt 1794 Grote Kerk HRL, zv Luetje Ulbes en Antje Jelles; de Schout Officier van den Burgerlijken Stand in de Gemeente Sexbierum, Provincie Vriesland, Certificeert bij deezen, dat de huwelijksche Afkondigingen van: J.L., oud Twee en twintig Jaren, Werkman, geb en woonagtig te HRL, meerderjarige zv Luitje Ulbes en Antje Jelles, de ouders overleden, en: Grietje Hotses, oud negentien Jaren van Beroep Werkster, geb te Pietersbierum, Woonagtig onder Wijnaldum, minderjarige dogter van Hotse Hendriks en Hanskje Alberts Echtelieden aldaar, Op den laatste Zondag der maand Julij, en Eerste Zondag van dese lopende maand Augustus, in deze Gemeente zijn geeffectueerd, Zonder dat daar tegen eenig Protest of Spiering is gedaan; Aldus opgegeven om te strekken na behoren. Sexbierum den Sevenden aug Achtienhonderd sestien; Wij ondergetekenden Hotze Hendriks en Hanskje Alberts Echtelieden onder Wijnaldum, verklaaren bij dezen te consenteren aan onzen minderjarigen dogter Grietje Hotzes meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met J.L., werkman te HRL mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw te worden opgenomen om na afloop der afkondigingen zoo te HRL als in de Gemeente van Sexbierum in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 22 jul 1816; Wij ondergetekenden Harmen Bandsma, Stilleveger, Jan Roelofs van der Woude, werkman, en S.S.W. scheepstimmermansknegt alle te HRL woonagtig verklaaren bij dezen dat de grootouders van J.L. met naamen Jelle Sjoerds en IJtje Everts ter dezer Steede ovl zijn, de eerste in den jaare 1779 en de laatste in den 1770. HRL den 22 jul 1816; Wij ondergetekenden Harmen Bandsma, Stilleveger, Jan Roelofs van der Woude, werkan, en Sijtse Sakes Wyma scheepstimmermansknegt, alle te HRL woonagtig, verklaaren bij dezen dat de ouders van J.L. met namen Luitje Ulbes in den jaare 1801 en Antje Jelles in den Jaare 1798 ter dezer Steede ovl zijn. HRL den 22 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vier en negentig den 16 mrt is geb Jelle zv Luitje Ulbes en Antje Jelles. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Jelte Luitjes zie: Market
Klaaske Luitjes geb 12 jan 1784, ged 27 jan 1784 Grote Kerk HRL, dv Luitje Wibrens en Janneke Jakobs Baart
Klaaske Luitjes ovl voor 1834 Koudum, huwt met Uilke Ottes; BS huw 1833
Klaasje Luitjes geb 7 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL, dv Luitje Wybrens en Janke Hartmans
Claaske Luitjes ovl 7 sep 1793 HRL, oud 9 jaar
Lijsbert Luitjes mogelijk: Elisabeth Luitjes; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Maria Luitjes zie: Klein
Meindert Luitjes voogden vd Weeshuys bet f. 67:19:8 aan de rentmeester van het Weeshuys als loon van M.L. en Ate Tjeerds, bij Sijbrand Feytama werkende, 15 may 1764. (GAH1094); id. f. 95:13:4, 18 may 1765. (GAH1095); id. f. 26:18:0 aan dito door M.L. verdiend, 15 mei 1762. (GAH1092); pres. voogd H. Videlius bet f. 29:3:6 aan dito door M.L. verdiend, 9 nov 1762. (GAH1092); pres. voogd Andrijs Wybenga bet f. 23:4:10 aan de rentmeester van het Wees huis wegens verdiend loon van M.L. bij de coopman S. Feytama van 23 nov 1762 tot 7 may 1763, 10 may 1763. (GAH1093); voogden bet f. 74:15:8 aan en wegens dito, 13 may 1766. (GAH1096); huwt met Martjen Douwes, beide van HRL, geproclam; de 20-27 mrt en getrout den 4 apr 1768; kind: Marijke Meinderts, geb 9 mei 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Lamkje Meinderts, ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL
Pieter Luitjes zie: Faber
Pieter Luitjes ged 16 apr 1741 Westerkerk HRL, zv Luitje Pieters en IJfke Pieters
Pieter Luitjes woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650)
Roelof Luitjes zie: van Dijk, Feenstra
Sasker Luitjes zie: de Vries; S.L. en Dirkje Lolles, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Oogstmaand 1810; ondertrouw HRL; geb 6 feb 1785, ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL; als: Sasger L., zv Luitje Sasgers en Antje Sakes; kind: Antje Saskers, geb 7 jul 1811, ged 24 jul 1811 Grote Kerk HRL; kind: Sasker Luitjes, geb 7 apr 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL, moeder is A. Sakes
Sytske Luitjes huwt met Sake Sipkes, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 jul en de 3 aug en getrout de 7 sep 1760; DTB N.H. HRL, BS ovl 1836; kind: Sipke Sakes, ged 5 nov 1761 Westerkerk HRL; kind: Luitje Sakes, ged 2 okt 1763 Westerkerk HRL; kind: Aaltje Zakes, ged 11 dec 1764 Grote Kerk HRL; kind: Luitjen Zakes, ged 24 nov 1767 Grote Kerk HRL
Sjieuwke Luitjes Bartle Tjebbes Walstra ende S.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Luitje Pieters, deszelfs vader, 20 aug 1791; ondertrouw HRL; Bartel Tjebbes Walstra en S.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sjouwkje Luitjes zie: Faber
Sjoukje Luitjes begraven Kleine Kerk, regel 9, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Teeke Luitjes schipper; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:6:8 voor 3 schouw Leekster turf f. 7 3/4 gld het schouw, mitsgaders voor dragen en meeten, ord. no. 2, 12 apr 1785. (GAH1116)
Trijntje Luitjes zie: Dorenstra
Trijntje Luitjes Nylst Hansen en T.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 nov 1785 HRL, en zijn den 27 nov 1785 getrouwd
Ulbe Luitjes geb 22 okt 1784, ged 16 nov 1784 Grote Kerk HRL, zv Luitje Ulbes en Antje Jelles
Wietske Luitjes zie: de Jong
Yefke Luitjes Age Sijbrens ende IJ.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Luitje Wybrens de vader, 27 apr 1793; ondertrouw HRL
Ytje Luitjes geb 17 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL, dv Luitje Ulbes en Antje Jelles
Ytje Luitjes IJpe Oenses van Beetgum en Y.L. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Beetgum, en volgens ingekomen getuigenis aldaar getrouwd den 18 dier maand
Johannes Luitjes/Luitgerus zie: Leembeek, Tichelaar
Jouke Luitzen zie: Terpstra
Reinder Luitzens zie: van der Veer
Arjan Luiwers oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gruttersknecht, wijk G-151; VT 1839
Geertruida Luizing geb 1747 Heek, Westfalen, Dld, ovl 25 okt 1826 HRL, huwt met Harmen Arends Wennekers; BS ovl 1826; 1837 overlijdens
Douwe Lujtjes huwt met Nijske Piers, kind: Etje Douwes, ged 20 jun 1745 Grote Kerk HRL; kind: Sibbeltje Douwes, ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL
Rinske Lujtjes huwt met Corneelis Pieters, kind: Pieter Corneelis, ged 12 okt 1750 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Corneelis, ged 13 apr 1749 grote Kerk HRL; kind: Maayke Corneelis, ged 17 sep 1744 Westerkerk HRL
Mathijs Lukas huwt met Grietje Jansen, kind: Gerrit Mathijses, geb 2 dec 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL
Yfke Lukas geb 1 aug 1787, ged 19 aug 1787 Grote Kerk HRL, dv Lukas Piers en Dirkje Sybes
Doris Lukassen D.L., grenadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania ende Hendrica Jera van Hoxbergen, sijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Schochard, goede bekende, 6 sep 1788; ondertrouw HRL; D.L., Granadier in de compagnie van Luit. Collonel van Burmania, van HRL, en Hendrika Tera van Hoosbergen, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 sep 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Oldenzaal, en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd den 9 nov 1788
Harm Berends Lukje H.B.L., landbouwer, wonende te Sappemeer, oud 47 jaren, verklaarde dat op Vrijdag den zevenden van de Maand Mei, des Jaars achtienhonderd en dertien, in het Huis getekend No. 7, Lett:E, te Sappemeer binnen deze Gemeente ovl is Jacob Jans Schoffelmeer, oud 61 jaren, Praamschipper, wonende te Sappemeer
Trijntje Lulofs Stadsrentmeester bet f. 30:3:8 voor 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, no. 5, 5e classe, 6%, may 1776. (GAH1060); id. f. 30:13:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 30:17:8, may 1778. (GAH1060)
Joseph Lunenburg J.L. van Amsterdam en Sjerpina Fransen Fopma van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL
Anton Pille Lupke geb 1783 Steinfeld, hertogdom Oldenburg, Dld, ovl voor 1873, huwt met Aafke de Boer op 24 sep 1815 HRL, huw.afk. 10 en 17 sep 1815, varensgezel, huw.get. bij J. Bonnema en E. Coulbout, wonende te HRL, 1815, id. bij J. Bruggen en R.P. de Boer, trekschipper op Dokkum, behuwd broeder bruid. 1816, zv Hinrich Pille L, (gk), en Anna Maria Oenbring, (gk) BS huw 1815, huw 1816, ovl 1872; oud 54 jaar, geb Mullen, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk B-101; VT1839; Wij Ondergetekenden Paulus de Boer, Koopman, en Pietje Jans, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onzen dogter Aafke Paulus de Boer, mede woonachtig te HRL, om Zich in het Huwelijk te begeven met Anthoon P. Lubke, Van beroep Varensgezel, Geboren te Steinfeld in ''t Hertogdom Oldenburg, wonende te HRL, zv Hinrich Pille Lubke en Anna Maria Oenbring, mogende alzoo Lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 7 sep 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een ouderlijk consent behoren tot de Huwelijks acte van A.P.L. en Aafke Paulus de Boer dato 24 sep 1815 op Fol. 56 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Adriana Gerardus Luppes ged 6 mrt 1755 Westerkerk HRL, dv Gerardus Luppes en Titia Ida Prigge
Claas Luppes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 142:4:0 voor 21 schouw en 22 korven geleeverde turf, alsmede voor meeten en dragen derzelve, kwit. no. 5, 7 sep 1764. (GAH1094)
Lieuwe Gerrardus Luppes ged 16 dec 1751 Westerkerk HRL, zv Gerrardus Luppes en Titia Jda Prigge
Reinske Luppes ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL, dv Luppe Jacobs en Itske Heeres
Gerhardus Luppus Luitenant in het Regiment van zijn Doorluchtigheit Prinse van Braaswijk en Beeveren ten dienste van deesen Staat van HRL, en Juffr. Titia IJda Prigge tot Midlum, sijnde de aengevinge gedaen door proc. Tuininga, met vertooninge van behoorlijke verklaeringe dat deselve huwelijksproclamatienop den 19e Oct 1749 aldaer wettig waeren aengegeven en versoek van een gebodt in de Week, 25 oct 1749; kind: Claaske Gerardus, ged 4 jan 1759 Westerkerk; kind: Adriana Gerardus Luppes, ged 6 mrt 1755 Westerkerk HRL; kind: Lieuwe Gerrardus Luppes, ged 16 dec 1751 Westerkerk HRL
Berend Jans Lurks B.J.L. en Antje Jans, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 13 sep 1772 HRL, en toen getrouwt
Antie van Lussen oud 49 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-097; VT1839
Hendrik Lutkendorf oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-131; VT1839
Jan Lutkenhuis geb 1741 ... , ovl 24 nov 1813 HRL; wijk G-173; BS ovl 1813; Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, J.L., Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Obbe Lutsen huwt met Maaike ... , kind: Lutsen Wassenaar, geb 1790 Oosterwierum; BS huw 1843
Pietje Lutsens huwt met Hendrik Jans Molenaar; BS ovl 1834
Durk Lutskes ovl voor 1865, hm ... , kind: Lutske Dirks, geb 1773 HRL; BS ovl 1864
Jan Hendriks Lutskes heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Sipke Lutzens zie: Fokkens
Femke Lutzes oud 62 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk C-013; VT1839
Homme Luurs ovl 13 apr 1793 HRL, oud 77 jaar
Hendrik Fredriks Luxemburg geb 1756 Franeker, ovl 14 sep 1826 HRL; BS ovl 1826; 1828 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk A-133, boendermaker, 1814. (GAH204); H.F.L., meester boendermaker, geloofwaardig, van Competente ouderdom, en wonende te HRL, is versogt eene Acte van Notori?teit te passeren, ten behoeve van het huwelijk van Frans Eerenbeef, Pottebakkersknegt, wonende te HRL
Femke Luyes zie: Stoffels
Hendrik Simons van Luyk ende Lutske Huberts, beyde van HRL, komende wegens de bruidegom des selfs halfbroeder Jan Jansen van Haarlem en weegens de bruit desselfs vaeder Hubert Pieters, 14 Sep 17478
Yefke Luytiens ged 13 jun 1769 Grote Kerk HRL, dv Luytien Wybrens en Janke Hartmans
Antje Luytjens ged 28 jun 1752 Westerkerk HRL, zv Luytjen Pieters en IJfke Pieters; ged 15 feb 1748 Westerkerk HRL, dv Luitje Pijtters en IJfke Pieters
Hartman Luytjens geb 26 dec 1773, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL, zv Luytjen Wybrens en Janke Hartmans
Jan Luytjes geb 12 jan 1774, ged 4 feb 1774 Grote Kerk HRL, zv Luytje Pieters en Trijntje Jans; ged 24 jul 1768 Westerkerk HRL, zv Luitjen Pieters en Trijntie Jans
Marten Luywes burger te Dokkum op 29 okt 1628; komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
.... Luzerre begraven Groot Kerkhof, regel 19/20, nr. 1; Reg. Begr. Hr. Krk. HRL
Betting Lykeles geb 6 nov 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL, zv Lykele Freriks en Wytske Alberts
D Lyklama woont in 4e quartier, huisno. 24, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1803. (GAH650)
Willem Lyklama à Nieholt W. LaN. van Sneek en Trijntje Albartus de Haas van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 apr 1780 HRL, en zijn met attestatei vertrokken naar Bolsward en aldaar, volgens terug ontvangen berigt, getrouwd den 30 apr 1780
Jan Lykles huwt met Trijntje Hendriks, kind: Getje Jans, geb 18 nov 1780, ged 19 dec 1780 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Jans, geb 17 nov 1783, ged 23 dec 1783 Grote Kerk HRL