Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Willem Naber ovl voor 1844, huwt met Sieke Pieters Rotgans; BS huw 1843
Jan Jansen Nabers huwt met Marijke Hendriks Voets, beide van HRL, geproclameerd de 31 Jannewari en de 7 en getrout de 14 Febrij 1768
Roelof Douwes Nachtegaal geb 1809 Workum, ovl 20 nov 1826 HRL, pannebakkersknecht, zv Douwe Roelofs N, en Fokeltje Simons Stallinga; BS ovl 1826
Klaas Arend Nack K.A.N. ende Antie Beerends, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Beerends, goede bekende, 23 may 1789; ondertrouw HRL; K.A.N. en Antje Berends, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 7 jun 1789 HRL; hu Grote Kerk ha
Mijntje Lourens Nack Jan Harmens ende M.L.N., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Lourens Nack, 31 dec 1790; ondertrouw HRL
Baerent Nagel B.N. ende Claeske Claeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Harmen Hijlkes desselfs oom, 25 Jan 1749; huwt met Claaske Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 26 januar en den 2-9 feb 1749 en 11 dito getrouwt
Elisabeth Nagel oud 49 jaar, geb Nijkerk en wonende te HRL. 1839, wijk F-192; VT1839
Jan Willem Nagel geb 14 jan 1789, ged 24 feb 1789 Grote Kerk HRL, zv jan Willem Nagel en Wilhelmina Hartefeld
Jan Willems Nagel geb 1737 ... , ovl 2 apr 1816 HRL; BS ovl 1816; gebruiker van wijk G-003, commissaris; eigenaar is Jacob Willems wed. erven, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, huisno. 170, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); woont in 3e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Wilhelmina Hartefeldt, kind: Jan Willem Nagel, geb 14 jan 1789, ged 24 feb 1789 Grote Kerk HRL; Maandag den 2 apr 1798; Het gerechte der Stad HRL ordrs Vergadert zijnde, stonden wijders in ''s Gerechts Vergadering binnen de Burger Cornelis Jonker en Dirk IJpei, klaagende dat den Burger J.W.N. weigerachtig Was, om zijne boete als Bekkenist te betaalen, waar op goedgevonden wierd den Burger J:W:Nagel hier over te Verstaan. (GAH43)
Daniel Nagtegaal ovl voor 1840, huwt met Aafke Sjebs de Ring, kind: Danieltje Nagtegaal Posthuma, geb 15 nov 1790 Workum; BS huw 1839, ovl 1863
Douwe Roelofs Nagtegaal geb 1784 Workum, ovl 16 jul 1828 HRL, huwt met Antje Hendriks Tamsma op 6 jun 1824 HRL, huw.afk. 23 en 30 mei 1824, wonende te HRL, ook huwt met Fokeltje Simons Stallinga, scheepstimmerknecht in 1828, kind: Roelof Douwes N, geb 1809 Workum, zv Roelof Douwes en Marijke Willems; BS huw 1824, ovl 1828, ovl 1855; gebruiker van wijk B-098, timmerknegt; eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)
Anna Nak geb 27 feb 1800 HRL, ovl 1 nov 1860 HRL, huwt met Fredrikus Dominicus Benning op 27 apr 1823 HRL, huw.afk. 13 en 20 apr 1823, Rooms Katholiek, dv Jan N, en Lina Hulshof; BS huw 1823, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-028, wijk F-235, 259; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-135; VT1839
Arent Hendriks Nak huwt met Wijkjen Clases, beyde van HRL, geproklameerd den 1 okt en den 8 dito en den 13 apr 1753 en den 17 apr getrouwt
Catharina Jans Nak geb 1805 HRL, ovl 29 okt 1844 HRL, huwt met Hermanus Annes Hovenier op 2 aug 1832 HRL, dv Jan N, en Paulina Jans Hulshof; BS huw 1832, ovl 1844
Catharina Lourens Nak Everwijn Asbeek en C.L.N., beide van HRL, laatst geproclameert 26 mei 1776 HRL, en toen getrouwd
Clara Nak geb 1763 HRL, ovl 8 jul 1818 HRL, huwt met Hendrik Rink; BS ovl 1818; 1851 overlijdens; Hendrik Rink en C.N., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Lourens Nak, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Hendrik Rink en K.N., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 mei 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Cornelia Pieters Nak geb 31 aug 1796, ged 25 sep 1796 Grote Kerk HRL, dv Pieter Klaasen Nak en Sijtske Aarts
Elizabeth Nak geb 8 nov 1808 HRL, ged 22 nov 1808 HRL, N.H., dv Frans N, en Trijntje Annes; dopen Grote Kerk HRL 1808
Frans Nak gebruiker van wijk E-193, varensgesel; eigenaar is Thomas IJsb. Bakker, 1814. (GAH204)
Frans H. /Frans W Nak F.H.N. en Trijntje Annes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 may 1806; ondertrouw HRL; geb 1788 HRL, ovl 5 nov 1838 HRL, 1e huwt met Trijntje Annes op 18 mei 1806 HRL, 2e huwt met Harmina Helmer op 14 apr 1814 HRL, wever, huw.afk. 3 en 10 apr 1814, 3e huwt met Regina Pieters Huizenga op 4 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829, huw.get. bij F.S. Schuman en A.H. Helmer, behuwd broeder bruid. 1814, id. bij L. Nak en M.H. Helmer, schoonbroeder bruid. 1819, spinbaas in 1838, kinderen: Elizabeth N, geb 8 nov 1808 HRL, Harmanus N, geb 13 nov 1811 HRL, Hermanus N, geb 28 jul 1807 HRL, zv Willem N, en Anna Hanraadts; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1811, BS huw 1814, huw 1819, huw 1829, ovl 1838; gebruiker van wijk E-199, wewer; eigenaar is Jan Altena erven, 1814. (GAH204); kind: Hermanus Fransen Nak, geb 16 nov 1811, ged 24 nov 1811 Grote Kerk HRL
Hermanus Fransen Nak geb 13 nov 1811 HRL, zv Frans N, en Trijntje Annes; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 16 nov 1811, ged 24 nov 1811 Grote Kerk HRL, zv Frans Nak en Trijntje Annes
Harmina Lourens Nak (= Mientje); geb 1761 ... , ovl 23 apr 1817 HRL, huwt met Jan Harmens vd Zee, doet ovl aang. van Abraham van Ringh in 181, dv Lourens N, en Antje Gerrits; BS ovl 1811; 1817 overlijdens, ovl 1830, huw 1832, ovl 1838; Jan Harmens en H.L.N., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 jan 1791 en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hermanus Nak ovl mrt 1793 HRL, huwt met Sijbrig Nak en met Elizabeth Jansen, kind: Klara Hermanus N, geb 1787 HRL, in leven matroos, zv Louwrens N, en Antje Gerrits; BS huw 1827, ovl 1839; Harmanus N. en Elisabeth Janssen, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato deezes 10 nov 1776 HRL, en toen getrouwd
Hermanus Nak geb 28 jul 1807 HRL, ged 13 jul 1807 HRL, ovl voor 1812, zv Frans N, en Trijntje Annes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Hermina Catrina Nak geb 1804 HRL, ovl 22 jan 1832 HRL, huwt met Willem Annes Hovenier op 26 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, dv Jan N, en Paulina Jans Hulshof; BS huw 1825, ovl 1832, ovl 1853
Jan Nak geb 1804 ... , ovl 13 jul 1811 HRL, wonende te in de Kleine Kerkstraat, zv Jan N, en Lina Hulshof; bsha181ov
Jan Nak JAN (1814), JOANNES LAURENS, (1848); geb 1770 HRL, ovl 10 mrt 1848 HRL, 1e huwt met Lina (ook: Paulina) Hulshof, 2e huwt met Petronella Sipkes de Vries op 22 feb 1833 HRL, huw getuige bij L.M. vd Veer en E.S. de Groot, 1812, id. bij F. Nak en H. Helmer, oom bruidegom, 1814, id. bij J. Huisman en A.J. vd Zee, oom bruid. 1814, id. bij S. Poelstra en E. Westerhof, oom bruid. 1815, schoenmaker in 1832, kinderen: Anna, geb 27 feb 1800 HRL, Louwrens, geb 1798 HRL, Catharina N, geb 1805 HRL, Hermina Catrina N, geb 1804 HRL, Jan N, geb 1804 ... ; BS ovl 1811; 1812 huwelijken, huw 1814, huw 1815, ovl 1832, huw 1833, ovl 1840, ovl 1844, ovl 1848, ovl 1860; gebruiker van wijk E-234, schoenmaker; eigenaar is Jacob Riet, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-196; VT1839; J.L.N. eigenaar van perceel nr. 684 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 475, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); Maandag den 14 jan 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde in nader overweging genoomen, den Requeste van de Burgers J.N., en Gerrijt Gerrijts als kalkkruyers, en Hendrik Drost als Kalkmeeter, tendeerende verzoek, dat de kalk, welke hier in de haaven in Scheepen ingelaaden en na buiten Vervoerd word, door hun mogte werden verwerkt, in plaatze dat thans zulks door de arbeiders van de Kalkwerken geschied, Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden gedagte Request met navolgende Appoinctement uit te geeven: ?De Raad der Gemeente diffciculteert in het verzoek der Supplianten, Wanneer dezelve niet door den kooper of verkooper, worden gerequireerd?. (GAH44); Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, J.N., IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans. J., Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44); Donderdag den 22 feb 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde in plaatze van Thijs Thijssen, aangesteld tot kalkkrooder, den Burger J.N. en heeft dezelve na alvoorens de Verklaaring van den 11 mrt 1796 Vertekend te hebben ten einde Staande Vergadering, den Eed van getrouwheid afgelegt. (GAH43)
Klara Hermanus Nak geb 1787 HRL, ovl 28 feb 1839 HRL, huwt met Aan Sijtzes Wilkes op 1 mrt 1827 HRL, huw.afk. 11 en 18 feb 1827 HRL. en Minnertsga, dv Hermanus N, en Elizabeth Jansen; BS huw 1827, ovl 1839, ovl 1847
Lourens Willems Nak huwt met Antje Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 Maay en den 22 dito 1752 getrouwt; ovl 9 wijnmaand 1809 HRL, huwt met Antje Gerrits, meester vleeshouwer kinderen: Jan, geb 1770 HRL, Marijke Louwrens N, geb 1758 HRL, Hermanus N, geb ... ., Willem N, geb 1753 HRL, Harmina Louwrens N, geb 1761 ... ; BS huw 1827, huw 1829, huw 1832, huw 1833, ovl 1835, ovl 1848; geboortig van Munsterland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. T. Stephani, op 5 jul 1762. (burgerboek); Jan Harmens ende Mijntje Lourens Nack, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader L.N., 31 dec 1790; ondertrouw HRL; Hendrik Rink en Clara Nak, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader L.N., 4 may 1793; ondertrouw HRL; L.N. en Lijsbet Zandbergen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: f. 1:0:8; (GAH650)
Louwrens Nak geb 1798 HRL, ovl 10 sep 1844 HRL, huwt met Maria/Marijke Hendriks Helmer op 16 mei 1819 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1819, schoenmaker in 1844, zv Jan N, en Poulina Hulshoff; BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1850; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-101; VT1839
Marijke Arents Nak Johannes van Gempt en M.A.N., beide van HRL, zijn na op den 22 nov 1778 HRL, hunne derde afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Marijke Louwrens Nak geb 1758 HRL, ovl 17 mei 1835 HRL, huwt met Anthonij Bruins Westerhof, doet ovlaang. van Jan Nak en Hendrik Atses in 1811, dv Louwrens N, en Antje Gerrits; BS ovl 1811; 1835 overlijdens; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven en Tachtig den Een en twintig aug is Geboren Elisabeth, dv Anthoon Westerhoff en M.N. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 okt 1815
Pieter Klaasen Nak huwt met Sijtske Aarts, kind: Cornelia Pieters Nak, geb 31 aug 1796, ged 25 sep 1796 Grote Kerk HRL
Sybrig Nak huwt met Hermanus Nak; BS ovl 1839
Trijntie Nak oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-106; VT1839
Willem Nak geb 1753 HRL, ovl 1 mei 1813 HRL, huwt met Anna Hanraadts, weversknecht in 1813, ovl wijk D-154, kind: Franciscus N, geb 1788 HRL, zv Lourens N, en Antje Gerrits; BS ovl 1813; 1814 huwelijken, huw 1829, ovl 1838; W.N. van HRL, en Anna Haanraads van Groningen, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Groningen en aldaar, volgens ingebragte verklaaring, getrouwd den 28 nov 1786
Gerrit Namles zie: van der Woude
Hinke Namles zie: van der Woude
Sjouke Namles zie: van der Woude; Extract uit het Doopboek der Gereformeerde Gemeente te Joure. Namle Oepkes en Hinke Hiddes El. op de Jouwer Een kind geb den 8 nov Bij de Doop den 27 nov genaamt Sjouke. Afgegeven bij ons Schout der Gemeente Joure den 19 dec 1814
Antje Arjens Nan huwt met Hendrik Duinmeyer, wonende te HRL 1825; BS ovl 1825
Dirk Nanes zie bij: Dirk Nannings
Thomas Nanes geb 5 mrt 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL, zv Nane Iebes en Annigje Jans
Gerben Nankes zie: Bakker
Gepke Nankman huwt met Mathijs Hess op 18 mei 1800 HRL, komt van Groningen; huw Grote Kerk HRL 1800
Wybe Nannens van Wartena ende Trijntie Jacobs van HRL, komende weegens de bruyd Ellert Jansen, 15 Jan 1746; weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Christiaan Nanners oud 40 jaar, geb Zwolle en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; VT1839
Dieuwke Nannes zie: Veltman
Dirk Nannes geboortig van Wieringen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert burgereed in handen van pres. burg. T. Stephani op 4 mei 1763. (burgerboek)
Dirkje Nannes zie: Helema
Hermanus Nannes huwt met Hiltje Ottes, kind: Douwe Hermanus, geb 30 apr 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Harmanus, geb 23 okt 1784, ged 9 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: IJbeltje Hermanus, geb 20 dec 1789, ged 5 jan 1790 Grote Kerk HRL
Jantje Nannes ovl 1813 Arum, huwt met Willem Beins Unia; BS huw 1823, ovl 1855
Jarig Nannes zie: de Boer
Luitjen Nannes zie: van der Wal
Marijke Nannes van Almenum en Jan Jansen Bostijn meede aldaar, huw.aang. 9mrt17 37 HRL, komende voor de Bruit Gabe Hibbes, vertonende de hand van de Bruits vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1737
Nanne Nannes zie: Helema
Nieske Nannes ovl 26 apr 1728 HRL, old 28 jaer
Pieter Nannes zie: Veldboer
Pietje Nannes geb 20 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL, dv Nanne Lieuwes en Dieuwke Sjoerds
Richtje Nannes huwt met Jan Dirks vd Weide; BS ovl 1857
Sybren Nannes huwt met Maaike Ottes, kind: Rinse Sijbrants Zeba, geb 1760 Ferwerd; BS ovl 1837
Sjoerd Nannes geb 8 nov 1793, ged 26 nov 1793 Grote Kerk HRL, zv Nanne Lieuwes en Djouwke Sjoerds
Thijs Nannes huwt met Lupke Sipkes; zie bij: T. Nannings
Dirk Nannings zie ook: de Boer; ook als: Dirk Nannes; huwt met Maartje Claases, kind: Creles Dirks, ged 3 jan 1765 Westerkerk HRL; kind: Jan Durcks, ged 1 jan 1767 Westerkerk HRL, moeder als Martje C. ; kind: Pieter Dirks, ged 28 nov 1769 Grote Kerk HRL, vader als D. Nannes
Douwe Nannings geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. burg. P.J. Coulbout, op 12 jun 1797. (burgerboek)
Hiltje Nannings transporteert haar funktie als visopdraagster op 15 feb 1758 over op Antje Jans; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1750); NANNINGS, HISKE
Houkje Nannings zie: Staalstra
Jacob Nannings zie: Pronk
Jantje Nannings geb 19 apr 1788, ged 6 may 1788 Grote Kerk HRL, dv Nanning Sijbrens en Klaaske Sijbes
Oetske Nannings ovl 27 apr 1818 Franeker, huwt met Johan Magree; BS huw 1822, ovl 1838
Pieter Nannings zie: Pronk
Rinske Nannings ged 28 jan 1746 Grote Kerk HRL. op Belijdenis des Geloofs, Egte vrou van Ruird Pieters jn de Haantje Brouwerij; Ruird Pijters ende R.N., beide HRL, komende weegens de bruid Wierd Tjeerds desselfs steevader, 5 Oct 1743; fihce gemeente HRL; huwt met Ruurd Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 13 en 20 okt 1743 en doen ook getrout; kind: Nanningh Ruurds, ged 19 apr 1750 Grote Kerk HRL; kind: Teetske Ruurds, ged 28 may 1747 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Ruurds, ged 15 sep 1744 Grote Kerk HRL
Sybren Nannings S.N. van Almenum ende Jantje Annes van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Anne Wybes, tichelaar, 27 Aug 1746; van Almenum, huwt met Jantje Annes, van HRL, geproclameert 2, 9 en 16 okt 1746 en doen ook getrouwt; aug Cristiaens en Pytje Annes, beide van HRL, komende wegens de bruid S.N., desselfs goedbekende, 15 May 1751; Geeven UEd:Achtb:met verschuldigde eerbied te kennen, Dirk Christiaans aschkarreman en S.N. beide binnen HRL; dat de eerstgemelde geneegen is vermits dagelijx veele occupatien in deese sijne bedieninge heeft, deselve functie voor de laestgemelde te laaten bedienen, die sulx meede is begeerende; addresserende de supplianten sig derhalven tot UEd:Achtbh:met versoek dat UEd:Achtbh:meergemelden S.N. tot subst. aschkarreman gelieven aan te stellen, op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande quo facto etc get S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek stelt tot subst. aschkarreman de meed supplnt S.N. Actum den 28 jul 1751. (:was get:) Lourens Tabes (:onder stonde:) Ter ordtie van de Magistr M:V: Idsinga; (:Lager Stonde:); den 28 jul 1751 heeft S.N. belooft om sig in deese substitutie nae behooren getrouw en ijverig te kwijten voor de Hr. Presid: Burgemr. en M:van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Schuldige Onderdanigheid Sijbren Jogchems Aschkarreman binnen deze Stad:dat het hem Van zeer groote dienst ende nuttigheid zoude wezen voorsr:bedieninge provisioneel door S.N., Koemelker binnen deze Stad, (daar toe Capabel en inclinerende) bij weege Van Substitutie te laten Waarnemen. Verzoeken ten dien einde Zeer gedienstig dat UEd:Achtbh:, (zonder wiens approbatie zulx niet vermag te geschieden/ meergemelde S.N. als Subst Aschkarreman gelieven te qualificeren. q:f: etc:(was getekend)S:Rienstra; (In Margine Stonde); de magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits dezen tot Haar Achtb:kennelijk Weederzeggen de meede Supplnt S.N. tot Subst Aschkarreman deezer Steede op de lasten pligten en gehoorzaamheden daer toe Staande mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 26 apr 1758. (was Get:) Hendk Wassenaar (onder Stonde) Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; S.N. heeft den Eed van getrouwigheid als Subst Aschkarreman gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr H:Wassenaar den 26 apr 1758. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Sybren Nannings van HRL, huwt met Tjietske Jans, van Almenum, geproclameerd de 30 apr de 5 en getrout de 12 mei 1765; kind: Riemke Zijbrens, ged 25 mei 1766 Westerkerk HRL
Tijs Nannings en Lubkjen Sipkes, beide van HRL, huw.aang. 11 may 1737 HRL, komende voor de Bruit Jan Gerrijts met versoek van een gebod in de week; huw.aang. HRL 1737; huwt met Lupkjen Sipkes, kinderen: Durk en Acke Tijses, beiden ged 26 sep 1747 Grote Kerk HRL; kind: Sipke Thijses, ged 11 feb 1744 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Thijses, ged 19 mrt 1741 Grote Kerk HRL, vader als T. Nannes
Tjietske Nannings huwt met Klaas Post; BS ovl 1854
Willem Nannings en Fokeltie Jans, beyde van HRL, huw.aang. 12 nov 1735 HRL, komen-de voor de bruyd Jan Beerns, desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1735; huwt met Fokeltje Janz, kind: Assuerus Willems, ged 26 jan 1744 Grote Kerk HRL
Willem Nannings W.N. ende Romkjen Claeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs swager Claes Scheltes, 28 Oct 1747; huwt met Romkje Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 Novemb 1747 en doe ook getrouwt
Taecke Nanningszn Voor het Hof van Friesland wordt be?digd als curator op 15 jul 1575 over de kinderen van T.N. : Cornelis Conincx; zie verder bij hem; bron: de Oude Trekweg en de Koningsbuurt/J. Wobma/Harl. Crt
Aart Pieters Nap geb 28 okt 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaasses Nap en Sytske Aarts
Arjaan Pieters Nap geb 13 okt 1797, ged 12 nov 1797 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaases Nap en Sietske Aarts
Jan Claazen Nap geb 10 jun 1759 Dokkum, ovl 18 aug 1820 HRL, ongehuwd; BS ovl 1820; geboortig van Doccum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwe inwoning in handen van pres. burg. Vink, op wo. 9 jul 1788. (burgerboek); op 5 mrt 1804 heeft notaris Vettevogel wegens J.C.N. aan drost en geregte ge?nsinueerd zich niet langer als burger deser stad te zullen gedragen. (burgerboek); betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwheid gepresteerd in handen van Zijlstra als Commissaris, op 18 sep 1806. (burgerboek); weesvoogden bet f. 56:19:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verkogte lijn en koolsaad, zampt ''t armegeld, van de landinge van J. Wildschut, door J.C.N. aangebragt, 12 nov 1789. (GAH1121); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Jan Pieters Nap geb 12 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Pieter Clases Nap en Sietske Aarts
Jetske Pieters Nap geb 3 jun 1794, ged 22 jun 1794 Grote Kerk HRL, dv Pieter Klaases Nap en Sietske Aarts
Cl Nap weduwe woont in 8e quartier, huisno. 43, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1804, may 1805. (GAH650)
Klaas Pieters Nap geb 1786 HRL, ovl 19 nov 1826 HRL, huwt met Harmina Carolina Forngreen, visiteur bij ''s rijks middelen, zv Pieter Klaassens N, en Sietske Aarts de Vries; BS ovl 1826
Menke Pieters Nap zie ook: Patseker; Henrij Pattck? van Amsterdam en M.P.N. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 feb 1807; ondertrouw HRL
Pieter Klaassens Nap huwt met Sietske Aarts de Vries, kind: Klaas Pieters N, geb 1786 HRL; bootsman in 1802; BS ovl 1826; ; kind: Trijntje Pieters Nap, geb 11 okt 1788, ged 4 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aart Pieters Nap, geb 28 okt 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pieters Nap, geb 12 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Pieters Nap, geb 3 jun 1794, ged 22 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Arjaan Pieters Nap, geb 13 okt 1797, ged 12 nov 1797 Grote Kerk HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 8e quartier, huisno. 190, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 30:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -3:0 (GAH650)
Trijntje Pieters Nap geb 11 okt 1788, ged 4 nov 1788 Grote Kerk HRL, dv Pieter Klaasses Nap en Sytske Aarts
Eelco Egberdus Napjus huwt met Harmkje Tjamkes Erasmus, kind: Machiel N, geb 15 jan 1808 Holwerd; BS huw 1857
Leonardus Napjus L.N., beroepen predikant in den dorpe Weidum, van Franeker, en Juffer Margaretha Nauta, van HRL, hebbende met consent van den agtb:Magistraat in 8 dagen hunne drie proclamatien gehad waarvan de laatste op dato dezes 16 aug 1772 HRL, en zijn getrouwt bij ons, met adtestatie van Franeker, getekent 16 aug 1772 door J. Mensinga, v. d. m., en J. van Nul, Coster
Machiel Napjus geb 15 jan 1808 Holwerd, 1e huwt met Jantje Stadlander, 2e huwt met Egbertje Kiestra, (gk), op 21 mei 1857 HRL, rijkscommies in 1851, Vst 29 nov 1856 uit Dokkjm, A 10 mei 1859 St. Jacobi Parochie, N.H., zv Eelco Egberdus N, en Harmkje Tjamkes Erasmus; BS huw 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-153, wijk D-088, wijk G-021
Isabella Nasselle Eeltje Douwes Hania en Y.N., beide van den dorpe Warga, zijn, na drie maal elders en wel voor de laatste dezer den 9 jun 1782 HRL, zonder verhindering geproclameerd te zijn, alhier op vertoonde attestatie getrouwd den 11 jun 1782
Adam Nathan zie: Cohen
Haddij Nathaneels ged 5 nov 1771 Grote Kerk HRL, dv Nathan?el Migchiels en Durckje Kleises
Nauta pensionaris in 1765
Nauta weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 40:0:0 (GAH650)
Aaltje Jans Nauta ontvangt lijfrente 1754-1766
Aart Folkerts Nauta geb 1784 ... , huw.get. bij D.R. Bakker en B. Taekes, runmolenaarsknecht, wonende te Almenum in 1812; BS huw 1812
Albert Lolles Nauta ovl voor 1839, huwt met Hielkje Eelkes Stallinga, kind: Romke Alberts N., geb ... ; BS huw 1838
Albertje Nauta huwt met Johannes Snijder, wonende te Sneek in 1843; BS huw 1843, ovl 1876
Andries Jans Nauta geb 1781 Firdgum/Pietersbierum, ovl 19 sep 1854 HRL, 1e huwt met Meindertje Hibma, 2e huwt met Jantje Gerkema, arbeider in 1851, N.H., huw.get. bij J.P. Leyen en C.B. Nijhuis, oom bruid. 1816, id. bij P.C. Leyen en A.J. Dijkstra, swager bruidegom, boerearbeider, wonende te even buiten HRL, 1820, id. bij E. Wiersma, (gk), en P.S. Dijkstra, (gk), zv Jan Andries N, en Clara Jobs; BS huw 1816, huw 1820, huw 1840, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk I-001
Anna Pieters Nauta ovl 24 apr 1809 HRL, huwt met Sjoerd Piebes Wiarda, dv Pieter Jeltes en Joukjen Willems; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1819, huw 1822, huw 1826, ovl 1861
Anna Willems Nauta geb 8 aug 1805 HRL, huwt met Minne Lovius op 4 nov 1830 HRL, ged 25 aug 1805 HRL, dv Willem Pieters N, en IJmkje Jacobs Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-157; VT1839
Antje Nauta weesvoogden betalen f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door wijlen Vrouwe A.N. aan het Stadsweeshuis gelegateerd, 18 jun 1795 (GAH1127)
Ate Folkerts Nauta geb 1785 HRL, ovl 24 mrt 1838 HRL, huwt met Antje Harmens op 17 mei 1807 HRL, kind: Folkert Ates, geb 19 jun 1810 HRL, huw.get. bij J.S. Molenaar en T. Luidinga, timmerman, neef bruid. 1817, zv Folkert Ates N, en Pietje Jacobs van Gorcum; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1817, ovl 1838, ovl 1851; A.F.N. eigenaar van perceel nr. 855 te HRL, scheepstimmerknegt, legger nr. 476, huis en erf, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 1641 en 1642 te HRL, scheepstimmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 476, resp. huis en erf, huis, resp. 83 en 24 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Christina Nauta zie S.E. Ritsbergen; geb 1743 ... , ovl 14 dec 1827 HRL, huwt met Machiel Jansen; BS huw 1813, ovl 1827, ovl 1838
Doeke Nauta Berlikum, Floreencohier: weduwe D.N. tot HRL. eigenaar van plaats nr. (6), grootte 17 p. m., floreen f. 5:7:0, gebruiker weduwe Sijbren Cornelis, ferskaat: niet vermeld; (bron: Kad. Atlas Menald''dl, Berlikum, 1700); Cornwerd, Floreencohier: wed. D.N. eigenaresse van plaats nr. (90) grootte niet vermeld, floreen f. 1:8:0, Jetse Jacobs gebruiker, ferskaat niet vermeld; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Zuid. Cornwerd, 1700); Zurich, Floreencohier: wed. D.N. eigenaresse van plaats nr. 3, (80) p. m., floreen f. 14:20:0, gebruiker Jetse Jacobs, ferskaat: een plaets, de Heerewech O. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Zuid. Zurich, 1700); id. van plaats nr. (4), 3 p. m., floreen f. 0:17:8, gebruiker Jetse Jacobs, ferskaat de kerke O., W. en Z., de Rydwech N. ; (bron Kad. Atlas Wonseradeel Zuid. Zurich, 1700); Tjerkwerd, Floreencohier: wed. D.N. eigenaresse van plaats nr. (31) grootte 58 p. m., floreen f. 9:11:0, Lolcke Aaltses gebruiker, ferskaat niet vermeld; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Zuid. 1700)
Doeke Tjeerds Nauta ged 23 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Nauta en IJttie Bruinninga
Douwe Romkes Nauta geb 1806 Workum, huwt met Anna Rikkers, (gk) op 3 mei 1838 HRL, verversbaas, schutter mobiele vriese schutterij, wonende te Workum, zv Romke Alberts N, en Grietje Alberts; BS huw 1838
Eduardus Nauta tot HRL., voor een sesde part, Allardus Laquert tot HRL. voor een sesde part, Jan Croese tot HRL. voor een sesde part, Teye Pieters Erven voor een vierde part, Jan Wybrens wed. voor vyf vier-en-twintigste parten, en Wybren Jans Nauta voor een vieren-twintigste part, allen eigenaars palats 31, Ternaard, Westdongeradeel, Bodes Harkes is meyer; bron: Cohieren der stemmen 1728
Eeltje Nauta geb 11 okt 1798 HRL, ovl 16 feb 1879 HRL, huwt met Jetske de Vries en met Sijke Rooda, werkman in 1851, N.H., zv Watze N, en Lutske vd Laan; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk E-107; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-090; VT1839
Eeltje Doedes Nauta ovl 4 okt 1799 ... , huwt met Geertje Watzes Zondervan, kinderen: Maaike Eeltjes, geb 1764 HRL, Doede Eeltjes, geb ... , Watze Eeltjes N, geb 1771 HRL; BS huw 1819, ovl 1853, ovl 1855
Eeke Doedes Nauta geb 4 mrt 1803 HRL, ovl 21 okt 1841 HRL, huwt met Jan Martens Boldewijn op 20 jun 1833 HRL, N.H., dv Doede Eeltjes N, en Lijsbeth Freerks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1833, ovl 1841; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-051; VT1839
Elisabeth Watses Nauta geb 26 nov 1801 HRL, ged 13 dec 1801 HRL, ovl 8 sep 1886 HRL, huwt met Evert Hendriks Postma op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 17 en 24 jun 1827 N.H., dv Watse Eeltjes N, en Lutske Sikkes Schaafsma; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1827, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk F-113, 323; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; VT1839
Engeltje Lieuwes Nauta ovl 25 sep 1807 Dronrijp, huwt met Pieter Bos; BS huw 1819
Evert Annes Nauta bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 99:0:0 twee jaaren huur van 5 1/2 pondematen land onder Berlikum gelegen, no. 6, 19 okt 1785. (GAH1117); id. 17 okt 1787. (GAH1119)
Foekje Nauta ged 5 nov 1741 Westerkerk HRL, dv Sipke Nauta en Petronella Munter; huwt met Tjeerd Greidanus, beide van HRL, geproclameerd de 15-17 en getrout de 22 apr 1764; kind: Janke Greidanus, geb 13 jul 1774, ged 9 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Ausonius Tjeerds Greidanus, ged 2 apr 1765 Grote Kerk HRL; kind: Petronella Tjeerds Greidanus, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL; huwt met Tjardus Greydanus; BS ovl 1853; Geeft met eerbied UEd:Achtb:te kennen Sipke Nauta, Burger Faandrik en Strandmeester binnen HRL als vader en Wettige Voorstander over sijn minderjarige Dogter F.N. dat door ''t versterven van Goykjen Pijters is vacant geworden een turfmeetsters bedieninge, waar meede hij supplnt geerne soude sien dat sijn gemelde dogter meede bevoorregt mogte worden, maer gesien dit niet anders als met UEd:Aghtb:Consent kan geschieden, soo versoekt den supplnt dat UEd:Aghtbh:de vacante turfmeetsters bedieningh van Goykjen Pijtters gelieven te vervullen met sijn Dogter F.N. op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende en aenbehoorende; en aengesien de origle supplnte F.N. niet capabel is deese bedieningh selfs te bekleeden soo werd UEd:Aghtbh:versogt om te consenteeren dat deese bedieninge als substituit door Rikjen Gerbens vrouw van Pijtter Aris magh werden waargenomen quo facto (:get:) B. Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraat accordeert de supplnt sijn versoek en steld mits deesen aen tot meede ordrs turfmeetster F.N., op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende en behoorende en geduirende de minderjarigheit van gemelde F.N. dat deese bedieninge door Rikjen Gerbens als subst turfmeetster werde waergenoomen mits doende den Eed van daer toe staende Actum den 30 mrt 1746 (:get:) Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de magistr:abs:sec:R. de Swart, gesw:clercq. ; Onder stonde; Op Dato als booven heeft Rikjen Gerbens den Eed van getrouwigheit als subst turfmeetster deeser Steede in handen van de Hr. presid. Burgemr. W. Jelgersma gepresteerd, onder stonde, in kennisse van mij abs:sec:R.J. de Swart gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Agtb:te kennen Fijke Everts vrouw van Jan Beernts, arbeyder, met deselve gesterkt, dat F.N., ''t Dogtertie van de Strandmeester Sipke Nauta ruim een jaer geleeden door UEd:Achtb:is gebeneficieert geworden met de bedieninge als turfmeetster binnen deese Stad, ''t geen door Rikjen Gerbens in leeven huisvrouw van Pijtter Aris Dreyer is waergenoomen, maar door haar versterf koomende te vervallen; met welke vacante post de supplnte tot ondersteuning van haar arm huisgesin geerne wenst bevoorregt te worden, en waer teegen gedaghte Sipke Nauta ook niets heeft, dog buiten toestemmingh van UEd:Achtb niet kunnende geschieden, soo addresseert sij haar mits deesen tot UEd:Achtb:gelieven te permitteeren dat Fijke Everts het Turfmeeten van F.N. als substituit magh waerneemen quo facto (get:) B. Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek ten reqte gedt, steld mits deesen tot subst turfmeetster aen Fijke Everts om die bedieninge in plaets van F.N. waer te neemen geduirende de Laestgenoemde haer minderjaerigheit, mits doende den Eed van getrouwigheit daer toe staende, Actum den 3 jul 1747. (:onder Stonde en was get:) And:Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de magistr: abs: sec:R:J:de Swart gesw:Clercq; (onder Stonde); Op heeden den 5 jul 1747 heeft Fijke Everts den Eed van getrouwigheit als subst turfmeetster deeser Steede in handen van de Hr Presid:Burgemr And:P:de Boer gepresteerd actum uts:In kennisse van mij abs:sec:(:get:) R:J:de Swart, gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Folkert Ates Nauta huwt met Pietje Jacobs van Gorcum, kinderen: Trijntje Folkerts N, geb 1780 HRL, Ate Folkerts N, geb 1785 HRL, Tjietske Folkerts N, geb 1779 HRL; BS ovl 1832; 1838 overlijdens, ovl 1847
G Nauta fiscaal-generaal in Friesland 1741
Getje Watses Nauta geb 4 mei 1794 HRL, ovl 24 jun 1823 HRL, huwt met Johan Christoffel K?lsen op 8 dec 1816 HRL, huw.afk. 7 en 14 apr 1816 HRL. en 3 opeenvolgende zondagen te Gromich in ''t hertogdom Holstein, vlgs bewijs van 6 mei 1816, dv Watse Eeltjes N, en Luurtke Sikkes vd Laan; BS huw 1816, ovl 1823
Grietje Entes Nauta geb 1760 Achlum, ovl 13 aug 1847 HRL, huwt met Sijtze Sakes Wyma, dv Inte N, en Getje ... ; BS ovl 1847; oud 78 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk B-109; VT1839; G. Entes N., huwt met Sijtse Sakes Wyma, kind: Hidtje Sijtses Wyma, geb 13 okt 1795, ged 3 nov 1795 Grote Kerk HRL; Ectract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Sevenhonderd en negentig den Vijftiende dec is Geboren Getje dv Sijtse Sakes Wyma en G.E.N. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 22 feb 1815
Grietje Goslings Nauta huwt met Samuel Putta, kind: Petrys Johannes Putta, geb 7 jun 1797, ged 11 jun 1797 Grote Kerk HRL
Grietje Sipkes Nauta ged 8 mrt 1744 Grote Kerk HRL, dv Sipka Nauta en Petronella Michielsz, (Munter)
Harmen Sijves Nauta Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 1 may 1668 Betalt aen de heer H.S.N. ter saecke een jaer costpenningen voor Hidde Tjercks de Vries f. 140:0:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9mt1984; NAUTA, INTE
Jacob Nauta woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Nauta medeweesvoogd hopman Buma bet f. 90:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 1 jaar huyr van ''t huys de Oude Pienas genaamt wordende door Rintje de Vos gebruykt; volgt de uitgaave van voorn:huys: no. 1 vroedsman Clinkhamer . -16:0, no. 2, hopman van Vlie, no. 3, J.N. f. 5:12:0, tesamen f. 43:11:0; resteert f. 46:9:0; den 23 nov betaelt aen de President Diacon een darde van de suivere huyr de sum: f. 15:9:10, en koomt dus voor het Weeshuys voor 2/3 parten de sum:30-19-6; nevensgaande somma is mij voldaan, E. Heydkamp, 16 may 1730. (GAH1060)
Jacob Nauta huwt met Jeltje Vink, kind: Pieter Crans N, geb 1787 Leeuwarden; BS huw 1848
Jacob Willems Nauta geb 1811 ... , ovl 7 mei 1812 HRL; wijk B-053, zv Willem Pieters N, en IJmkje Jacobs (Zijlstra); BS ovl 1812; geb 24 dec 1811, ged 17 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Willem Pieters Nauta en IJmkje Jacobs
Jacobus Nauta Cristoffel Hempel ende Berberb Uilkes, beyde van HRL, huw.aang. 12 jan 1737 HRL, komende Weegens de bruyd J.N., mr. tinnegieter; huw.aang. HRL 1737
Jan Andries Nauta huwt met Clara Jobs, kind: Andries Jans, geb 1781 Pietersbierum/Firdgum; BS ovl 1854
Janke Nauta ovl 16 jul 1804 HRL, oud 68 jaar
Janneke Klaases Nauta ged 6 apr 1746 Westerkerk HRL, dv Klaas Nauta en Antje Pijtters
Jell(?) R Nauta begraven Groot Kerkhof, regel 44, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jeltje Nauta geb 21 dec 1806 Leeuwarden, ovl 11 jul 1899 HRL, 1e huwt met Abe Menkes, (gk), 2e huwt met Klaas Sjoukes Gorter op 4 nov 1875 HRL, N.H., dv Paulus N, en Antie Leenderts; BS huw 1875, ovl 1884, ovl 1899, bev.reg. HRL 1851 wijk A-063 supp wijk H-288, 291
Jeltie Nauta oud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; VT1839
Jetske Klaases Nauta ged 12 nov 1747 Westerkerk HRL, dv Klaas Nauta en Antje Pijtters
Johanna Watses Nauta geb 29 mrt 1807 HRL, ged 12 mrt 1807, N.H., ovl 28 mrt 1892 HRL, 1e huwt met Haye Tigchelaar op 23 jun 1836 HRL, 2e huwt met Jan Sijtzes Hoog op 3 mrt 1859 HRL, N.H., dv Watse Eeltjes (N), en Lutske Sikkes; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1836, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk E-178; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-144; VT1839
Johannes Jans Nauta ovl 2 nov 1759 ... , ontvangt lijfrente 1754-1760; ende Wimpkien Hiddes, beide van HRL, huw.aang. 25 okt 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs broeder Eisert Hiddes; huw aang. HRL 1738
Joukje Willems Nauta geb 1800 HRL, ovl 30 okt 1834 HRL, huwt met Teye Hilarius op 3 sep 1820 HRL, huw.afk. 20 en 27 aug 1820, dv Willem Pieters N, en IJemkje Jacobs; BS huw 1820, ovl 1834
Karsjen Meiles Nauta ovl voor 1786; weesvoogden bet 500-:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door wijlen mejuffrouw K.M.N. aan het Weeshuis gelegateerd, 26 jun 1785. (GAH1117); AUTA, CLAAS
Claas Jacobus Nauta huwt met Frederica Gerrijts, beide van HRL, geproclameert den 30 Novemb:en de 7 en getrout den 14 dec 1755; kind: Jacobus Klaases Nauta, ged 2 jan 1757 Grote Kerk HRL
Claas Jans Nauta ovl 13 okt 1759 ... , ontvangt lijfrente 1741-1760; de Procr. Lanting wegens C. Jansen N. als Bruidegom, en Sioukien Jans Swart als Bruit, beyde van HRL, huw.aang. 2 feb 1737 HRL, Coram Praeside Crijtenburgh, geeft mits dsen desselvs Huwelijks geboden aan met versoek van een gebodt in de week, en vertoninge van genoegsame last; huw.aang. HRL 1737
Klaas R Nauta begraven Groot Kerkhof, regel 43, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Liesbert Jans Nauta begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Maaike Eeltjes Nauta geb 1764 HRL, ovl 11 mrt 1853 HRL, 1e huwt met Marten Olthof, 2e huwt met Adrianus Oostendorp op 5 mei 1805 HRL, N.H., dv Eeltje N, en Geertje Watzes; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-125, wijk G-168
Margaretha Nauta Leonardus Napjus, beroepen predikant in den dorpe Weidum, van Franeker, en Juffer M.N., van HRL, hebbende met consent van den agtb:Magistraat in 8 dagen hunne drie proclamatien gehad waarvan de laatste op dato dezes 16 aug 1772 HRL, en zijn getrouwt bij ons, met adtestatie van Franeker, getekent 16 aug 1772 door J. Mensinga, v. d. m., en J. van Null, Coster
Maria Nauta ovl 3 nov 1789 HRL, oud 62 jaar
Martinus Nauta huwt met Botje Radsma, kind: Wiebren N, geb 25 dec 1809 Workum; BS ovl 1876
Martje J Nauta begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 21; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Michiel Nauta huwt met Grietje Bosscha, beide van HRL, geproclameert de 2-9 en getrout de 16 mrt 1760, kinderen: Sjoerd, geb 1772 HRL, Sipkje N, geb 1765 HRL; DTB N.H. HRL. 1759, BS ovl 1827, ovl 1850; ovl voor 1797; (GAH650); kind: Sipkien Mighiels Nauta, ged 30 dec 1764 Westerkerk HRL; kind: Pettronella Michiels Nauta, ged 4 aug 1768 Grote Kerk HRL; des Nademiddags; kind: Sjoerd Michiels Nauta, ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL; weduwe woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Okke Nauta huwt met Rinske Vriesema, kind: Antje Otma, geb 16 sep 1801 Workum; BS huw 1876
Paulus Nauta huwt met Antie Leenderts, kind: Jeltje N, geb 21 dec 1806 Leeuwarden; BS ovl 1899
Petronella Michiels Nauta Pettronella M.N., ged 4 aug 1768 Grote Kerk HRL; des Nademiddags, dv Michiel Nauta en Grietje Bosscha; ovl voor 1826, huwt met Klaas Oosterbaan; BS Franeker huw 1825; ged 4 aug 1768, ovl 7 mrt 1801, 32 jaar, huisvrouw van Claas E. Oosterbaan, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Claas Everts Oosterbaan ende P. Michiels N., beide van HRL, zijnde de aangaave hiervan gedaan door proc. E. Oosterbaan onder Productie van genoegzame bewijzen, met een gebod in de week, 2 apr 1790; ondertrouw HRL; begraven Nieuwe Kerk, regel 7, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Klaas Everts Oosterbaan en P.M.N., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 apr 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kinderen: Jetske Claases Oosterbaan, geb 29 aug 1795, en Evert Claases Oosterbaan, geb 29 may 1798, beiden ged 24 jun 1798 Grote Kerk HRL
Pieter Jans Nauta ovl 23 jul 1751 ... , ontvangt lijfrente 1741-1751
Pieter Klaases Nauta ged 16 sep 1749 Grote Kerk HRL, zv Klaas Nauta en Antje Pieters; ged 21 nov 1741 Grote Kerk HRL, zv Klaas Nauta en Rebecca Claasen de moeder obit, (ovl )
Pieter Crans Nauta geb 1787 Leeuwarden, ovl 8 aug 1848 HRL, huwt met Grietje Buyl, gepensioneerd visiteur, zv Jacob N, en Jeltje Vink; BS ovl 1848; oud 52 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, visiteur, wijk A-156; VT1839
Pytter Wybrants Nauta ovl 12 jan 1678, . 4 jaar, Oudt Burgemeester, grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Pieter Willems Nauta geb 5 feb 1807 HRL, ged 22 feb 1807 HRL, N.H., ovl 22 dec 1838 HRL, huwt met Jetske Christoffel de Haas op 4 nov 1830 HRL, bakker in 1838 en wonende te aan de Breedeplaats, zv Willem Pieters en IJmkje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1830, ovl 1838
Pieter Willems Nauta geb 1763 ... , ovl 16 dec 1813 HRL, huwt met Klaaske Rinses, ovl wijk D-137, kind: Tjietske Pieters N, geb 1797 HRL; BS ovl 1813; 1814 overlijdens, huw 1818; erven P.W.N. eigenaar van wijk D-137; gebruiker Oepke Somer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-147; gebruiker Catharina Klein, 1814. (GAH204)
Popke Nauta woont in 2e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
R. R Nauta , ovl voor 1815; wed. R.R.N. eigenaar en gebruiker van wijk E-027, zonder bedrijf, 1814. (GAH204)
Rigtje Simons Nauta Auke Luitjes Faber en R.S.N., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 5 jul 1806; ondertrouw HRL
Robijn Nauta ovl 10 apr 1810 ... , huwt met Susanna Hulscher, koopt een huis in 1800; BS huw 1813
Romke Alberts Nauta ovl 5 dec 1834 Workum, huwt met Grietje Alberts, kind: Douwe Romkes N, geb 1806 Workum, zv Albert Lolles N, en Hielkje Eelkes Stallinga BS huw 1838
Ruurd Nauta zie ook S.C. Hoogstraten; ovl voor 1801, huwt met Sjoukje Ch. Hoogstraten; weduwe woont in 6e quartier, huisno. 8, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); weduwe woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Zierk Pytter Nauta ovl mei 1700, 54 jaar, Burgemeester + blind kind, huwt met Sietske Doedes, ook huwt met Tijtje Taeckes Jellema, zie aldaar, Grote Kerk; v. d. Gaast begraaflijst; Leeuwarden, klokslag, 1700: Floreencohier nr. (104), 105, grootte 15 pm, floreen f. 6:0:0, burgemeester S.N. te HRL eigenaar, Obbe Sytses gebruiker; (bron: Kad. Atlas Lwd, 1832/1700/1580); Midlum, Floreencohier 1700, eigenaar van plaats nr. 17, grootte 100 p. m., floreen f. 27:0:0, Gerryt Jans gebruiker; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700); Pingjum, Floreencohier 1700: erfgenamen burgemr. S.N. eigenaars van plaats nr. (154), grootte 3 p. m., floreen f. 1:7:0, ferskaat: nl. Halsband, Bootsgesellen; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van plaats nr. (220), grootte 3, 5 p. m., floreen f. 1:7:0, ferskaat Heerewech; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van plaats nr. (116), grootte 3, 5 p. m., floreen f. 1:7:0, gebruiker Jarigh Ruyrds, ferskaat: de Heerewegh Z. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); id. van plaats nr. (117), grootte 3 p. m., floreen f. 1:7:0, gebruiker Hans Douwes, ferskaat: de Halsbandt Z. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Zytske Pyters Nauta huwt met Hessel Harmens Wassenaar, kind: Akke Hessels Wassenaar, 15 nov 1768 Grote Kerk HRL
Sikke Watses Nauta geb 2 jul 1811 HRL, ovl 19 jul 1876 HRL, huwt met Jantje Gerhardus Nijenhuis op 24 mei 1833 HRL, schoenmakersknecht, werkman in 1876, Nederlands Hervormd zv Watse Eeltjes N, en Lutske Sikkes vd Laan; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1833, ovl 1876; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-100; VT1839; geb 2 jul 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Watse Eeltjes Nauta en Lutske Sikkes van der Laan
Sipke Nauta S.N. en Petronella Munter, beide van HRL, huw.aang. 7 may 1735 HRL; komende voor de bruid de burgemr. Junius Munter; huw.aang. HRL 1735; huwt met Petronella Munter, kind: Sjoerdt Sipkes Nauta, ged 22 sep 1748 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Sipkes Nauta, ged 8 mrt 1744 Grote Kerk HRL, moeder als P. Michielsz. ; kind: Foekje Sipkes Nauta, ged 5 nov 1741 Westerkerk HRL; strandmeester in 1742; Geeft met eerbied UEd:Achtb:te kennen S.N., Burger Faandrik en Strandmeester binnen HRL als vader en Wettige Voorstander over sijn minderjarige Dogter Foekjen Nauta dat door ''t versterven van Goykjen Pijters is vacant geworden een turfmeetsters bedieninge, waar meede hij supplnt geerne soude sien dat sijn gemelde dogter meede bevoorregt mogte worden, maer gesien dit niet anders als met UEd:Aghtb:Consent kan geschieden, soo versoekt den supplnt dat UEd:Aghtbh:de vacante turfmeetsters bedieningh van Goykjen Pijtters gelieven te vervullen met sijn Dogter Foekjen Nauta op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende en aenbehoorende; en aengesien de origle supplnte Foekjen Nauta niet capabel is deese bedieningh selfs te bekleeden soo werd UEd:Aghtbh:versogt om te consenteeren dat deese bedieninge als substituit door Rikjen Gerbens vrouw van Pijtter Aris magh werden waargenomen quo facto (:get:) B. Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraat accordeert de supplnt sijn versoek en steld mits deesen aen tot meede ordrs turfmeetster Foekjen Nauta, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende en behoorende en geduirende de minderjarigheit van gemelde Foekjen Nauta dat deese bedieninge door Rikjen Gerbens als subst turfmeetster werde waergenoomen mits doende den Eed van daer toe staende Actum den 30 mrt 1746 (:get:) Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de magistr:abs:sec:R. de Swart, gesw:clercq. ; Onder stonde; Op Dato als booven heeft Rikjen Gerbens den Eed van getrouwigheit als subst turfmeetster deeser Steede in handen van de Hr. presid. Burgemr. W. Jelgersma gepresteerd, onder stonde, in kennisse van mij abs:sec:R.J. de Swart gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Agtb:te kennen Fijke Everts vrouw van Jan Beernts, arbeyder, met deselve gesterkt, dat Foekjen Nauta, ''t Dogtertie van de Strandmeester S.N. ruim een jaer geleeden door UEd:Achtb:is gebeneficieert geworden met de bedieninge als turfmeetster binnen deese Stad, ''t geen door Rikjen Gerbens in leeven huisvrouw van Pijtter Aris Dreyer is waergenoomen, maar door haar versterf koomende te vervallen; met welke vacante post de supplnte tot ondersteuning van haar arm huisgesin geerne wenst bevoorregt te worden, en waer teegen gedaghte S.N. ook niets heeft, dog buiten toestemmingh van UEd:Achtb niet kunnende geschieden, soo addresseert sij haar mits deesen tot UEd:Achtb:gelieven te permitteeren dat Fijke Everts het Turfmeeten van F.N. als substituit magh waerneemen quo facto (get:) B. Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek ten reqte gedt, steld mits deesen tot subst turfmeetster aen Fijke Everts om die bedieninge in plaets van Foekjen Nauta waer te neemen geduirende de Laestgenoemde haer minderjaerigheit, mits doende den Eed van getrouwigheit daer toe staende, Actum den 3 jul 1747(:onder Stonde en was get:) And:Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de magistr abs:sec:R:J:de Swart gesw:Clercq; (onder Stonde); Op heeden den 5 jul 1747 heeft Fijke Everts den Eed van getrouwigheit als subst turfmeetster deeser Steede in handen van de Hr Presid:Burgemr And:P:de Boer gepresteerd actum uts:In kennisse van mij abs:sec:(:get:) R:J:de Swart, gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Sipkje Mighiels Nauta ged 30 dec 1765 Westerkerk HRL, dv Mighiel Nauta en Grijttie Bosscha; ged 30 dec 1765 HRL, ovl 5 dec 1827 HRL, huwt met Albertus Binksma, dv Michiel N, en Grietje Bosscha; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1827, regattdv 1826-93; Albartus Binksma en S.N., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 jul 1786 HRL, en zijn getrouwd op den 5 dier maand; kind: Michiel Albartus Binksma, geb 17 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Albertus Binksma, geb 27 apr 1792, ged 28 may 1792 Grote Kerk HRL; kind: Michiel Albertus Binksma, geb 18 jun 1794, ged 8 jul 1794 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Albertus Binksma, geb 27 sep 1797, ged 24 okt 1797 Grote Kerk HRL; kind: Janke Albertus Binxma, geb 22 apr 1787, ged 17 may 1787 Grote Kerk HRL
Sipkje Watses Nauta geb 14 aug 1804 HRL, ged 26 aug 1804 HRL, N.H., ovl 1 feb 1889 HRL, huwt met Evert de Jong op 12 jun 1841 HRL, N.H., dv Watze Eeltjes N, en Lutske Sikkes Schaafsma/ vd Laan; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1841, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-310; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-106; VT1839
Sjoerd Michiels Nauta ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL, zv Michiel Nauta en Grietje Boscha; geb 1772 HRL, ovl 4 apr 1850 HRL, ongehuwd, emeritus predikant, Nederlands Hervormd zv Michiel N, en Grietje Bossera; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk G-003; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, rustend leraar, wijk G-004; VT1839
Sjoerdt Sipkes Nauta ged 22 sep 1748 Grote Kerk HRL, zv Sipke Nauta en Petronella Munter
Sjouke Nauta van HRL, huwt met Sibbeltie Everts Bosch, van Collum, geproclameerd de 19-26 okt en de 2 en getrout met attestasie de 9 nov 1760
Susanna Robijns Nauta geb 1793 Amsterdam, huwt met Johannes Mattheus Daum, (gk), op 14 jul 1813 HRL, huw.afk. 10 en 17 jan 1813, dv Robijn N, en Susanna Hulscher; BS huw 1813
Tjeerd Nauta huwt met IJttie Bruinninga, kind: Doeke Tjeerds Nauta, ged 23 sep (sep) 1766 Grote Kerk Harl
Tjietske Folkerts Nauta geb 1779 HRL, ovl 10 jan 1832 HRL, huwt met Pieter Abrams Brouwer, dv Folkert Ates N, en Pietje Jacobus van Gorkum; BS ovl 1832
Tjitske Pieters Nauta zie ook: Tjitske Pieters; geb 1797 HRL, huwt met Wiebren IJlstra Reinouts op 26 mrt 1818 HRL, huw.afk. 15 en 22 mrt 1818, dv Pieter Willems N, en Klaske Rinskes; BS huw 1818
Trijntje Nauta begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntje Folkerts Nauta geb 1780 HRL, ovl 8 aug 1847 HRL, huwt met Willem Dirks Tadema op 16 jan 1803 HRL, dv Folkert Ates N, en Pietje van Gorcum; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1810, BS ovl 1847; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk H-045; VT1839
Trijntje Claases Nauta ged 11 jun 1744 Westerkerk HRL, dv Claas Nauta en Antje Pieters
Watze Eeltjes Nauta geb 1771 HRL, ovl 23 dec 1855 HRL, huwt met Luurtske vd Laan, (zie ook vd Ley), N.H., meester schoenmaker in 1811, huw.get. bij H.W. Ebeling en A.T. Blombergen, 1815, id. bij J.H. Bandsma en K. Watses, 1818, id. bij K. de Jong en T.P. Buyl, oom bruidegom, 1820, kinderen: Sikke, geb 2 jul 1811 HRL, Johanna, geb 29 mrt 1807 HRL, Eeltje N, geb 1799 HRL, Elisabeth N, geb 24 nov 1801 HRL, Sipkje N, geb 14 jul 1804 te HRL, Getje Watses N, geb 4 mei 1794 HRL, zv Eeltje Doedes N, en Geertje Zondervan; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1807, 1811, BS geb 1811, huw 1815, huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1855, ovl 1879, ovl 1886, ovl 1889, bev.reg. Ha18 51 wijk G-168; eigenaar en gebruiker van wijk F-106, kroeghouder, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-106; VT1839; kind: Sikke Watses Nauta, geb 2 jul 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL; W.E.N., schoenmaker, verklaarde met Niels Walgreen, dat zekere Klaas Klasen, varendsgesel, gehuwd met Anna Francina Blombergen, op Zijne reis naar de Oost, toen het schip waarop hij, nog niet lang buiten gaats was, uit de mast gevallen en alsoo verongelukt is; W.E.N. eigenaar van perceel nr. 1444 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 477, huis, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Wiebren Nauta geb 25 dec 1809 Workum, ovl 24 dec 1876 HRL, huwt met Antje Otma, koopman in 1851, Vst 30 mei 1854 uit Workum, N.H., zv Martinus N, en Botje Radsma; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238
Wybren Jansen Nauta ontvangt lijfrente 1741-1750; tot HRL., voor ??n vier-en-twintigste part, Eduardus Nauta tot HRL. voor een sesde part, Allardus Laquert tot HRL. voor een sesde part, Jan Croese tot HRL. voor een sesde part, Teye Pieters Erven voor een vierde part, Jan Wybrens wed. voor vyf vier-en-twintigste parten, allen eigenaars palats 31, Ternaard, Westdongeradeel, Bodes Harkes is meyer; bron: Cohieren der stemmen 1728
Willem Pieters Nauta geb 1775 Bozum, ovl 5 okt 1836 HRL, huwt met IJemkje Jacobs (Zijlstra) op 11 mei 1800 HRL, kinderen: Anna Willems N, geb 8 aug 1805 HRL, Jacob Willems N, geb 24 dec 1811 HRL, Anna Willems, geb 8 aug 1803 HRL, Joukje Willems, geb 1 jan 1802 HRL, Pieter Willems, geb 8 nov 1800 HRL, Jan Willems, geb 29 mei 1809 HRL, Pieter Willems, geb 5 feb 1807 HRL, N.H., huw.get. bij G. Hartman en IJ. van Beemen, behuwd broeder bruid. 1815, id. bij H.B. vd Veer en T.S. Kingma, neef vd bruidegom, 1816, id. bij A.H. de Groot en W.J. vd Laan, neef bruid. 1817, id. bij J.J. Dijk en H. vd Laan, neef bruid. 1818, koopman in 1811, doet ovlaang. van Jacob Doedes in 1811, broodbakker in 1836 zv Pieter Jeltes en Joukje Willems; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1800 1802, 1803, 1805, 1807, 1809, BS geb 1811, ovl 1812, huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1818, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1856; eigenaar en gebruiker van wijk B-053, bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-057, bakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-084, graanzolders; eigenaar en medegebruiker is P. Huidekoper, wagenhuis, 1814. (GAH204); kind: Jacob Willems Nauta, geb 24 dec 1811, ged 17 mrt 1812 Grote Kerk HRL; W.P.N. eigenaar van perceel nr. 421, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 478, huis en erf, 210 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 425 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 478, huis en erf, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Hendrik Everts Nauwing zie ook: Nawiens; ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL, zv Evert Nauwing en Hiltje Meyes (Meyers)
Albertus Everts Nawien ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL, zv Evert Nawien en Hiltje Meyers
Evert Nawien huwt met Hiltje Meyers, kind: Albertus Everts Nawien, ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Everts Nauwing, ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL, vader als E. Nauwing, moeder als H. Meyes
Abraham Joseph Neeteboom Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks-afkondigingen tusschen: Mozes Levie de Beer, oud een en dertig Jaren, van beroep Koopman, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige zv Levie Jacobs de Beer en Rebecca Izaaks, en Naatje Abrahams Neeteboom, oud zeven en twintig Jaren, dienstmaagd, geb te Amsterdam, laatst woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige Dochter, geb uit A.J.N. en Mietje Jacobs, beide ovl al hier behoorlijk zijn afgekondigd, op zondagen dan twaalfden en negentienden dag der maand mei des Jaars eenduizend acht honderd en zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 22 May 1816; Op heden den zesden feb agt tien hondert en zestien compareerden voor Ons Theodorus Kluerda Wierdsma Vrederegter van het Kanton Leeuwarden N? 1., Provintie Vriesland, 1? Liepman Joseph de Jong, oud 38 jaar, 2? Levij Alexander Canter, oud 53 jaar, 3? Hartog Jacobs Oostra, oud 54 jaar, en 4? Abraham Levij de Beer oud 39 jaar alle kooplieden en te Leeuwarden woonagtig; Welke verklaarden, (na dat vooraf ten gevolge van het besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid van den 9. mrt 1815 N? 13, aan Ons uit het schriftelijk Attest van de Heer Praesident Burgemeester dezer stad in dato den 29. jan 1816 de behoeftige toestand van Naatje Abrahams Neeteboom gebleken was), dat gemelde Naatje Abrahams Neteboom dienstmaagd te Leeuwarden dogter van A.J.N. en Grietje Jacobs in tijden Echtelieden geen bloedverwanten in de opgaande linie in leven heeft, dat gemelde haar ouders haar vader in de maand jun agttien hondert en elf en haar moeder in de maand jul agttien hondert en agt beide te Amsterdam gestorven zijn, kunnende geen Akte van versterf produceren om dat dat daar van geen aantekening in de publieke Registers gevonden wordt; Voorts verklaarden de Comparanten geen bloedverwanten van dezelve te zijn; Van al het welk Wij deze Akte hebben opgemaakt, welke de Comparanten met Ons en Onzen Griffier hebben vertekent te Leeuwarden op dato als vooren
Naatje Abrahams Neeteboom geb 1789 Amsterdam, huwt met Mozes Levy de Beer op 30 mei 1816 HRL, huw afk. 12 en 19 mei 1816, dienstbaar, wonende te Leeuwarden, dv Abraham Joseph N., en Mietje Jacobs; BS huw 1816; Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks-afkondigingen tusschen: Mozes Levie de Beer, oud een en dertig Jaren, van beroep Koopman, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige zv Levie Jacobs de Beer en Rebecca Izaaks, en N.A.N., oud zeven en twintig Jaren, dienstmaagd, geb te Amsterdam, laatst woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige Dochter, geb uit Abraham Joseph Neeteboom en Mietje Jacobs, beide ovl al hier behoorlijk zijn afgekondigd, op zondagen dan twaalfden en negentienden dag der maand mei des Jaars eenduizend acht honderd en zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 22 May 1816; Op heden den zesden feb agttien hondert en zestien compareerden voor Ons Theodorus Kluerda Wierdsma Vrederegter van het Kanton Leeuwarden N? 1, Provintie Vriesland, 1? Hartog Jacobs Oostra, oud 54 jaar, 2? Levij Alexander Canter, oud 53 jaar, 3? Marcus Salomon Kleef, oud 42 jaar, 4? Abraham Benjamins Cohen, oud 58 jaar, 5? Abraham Levij de Beer, oud 39 jaar, 6? Jacob Koopmans Bierschenk, oud 49 jaar en 7? Liepman Joseph de Jong, oud 38 jaar, alle kooplieden en te Leeuwarden woonagtig; Welke verklaarden, (na dat voor af ten gevolge van het besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid van den 9. mrt 1815 N?. 13, aan Ons uit het schriftelijk Attest van den Heer president Burgemeester dezer Stad in dato den 29. jan 1816, de behoeftige toestand van N.A.N. gebleken was), dat gemelde N.A.N. dienstmaagd te Leeuwarden, dogter van Abraham Joseph Neteboom en Mietje Jacobs in tijden Echtelieden in de maand dec zeventien hondert agt en tagtig te Amsterdam gebooren is, kunnende geen Akte van geboorte produceren, om dat destijds van de geboorte van Joodsche meisjes in de publieke Registers geen aantekening gehouden wierd; Voorts verklaarden de Comparanten geen bloedverwanten van dezelve te zijn; Van al het welk Wij deze Akte hebben opgemaakt, welke de Comparanten met Ons en Onzen Griffier hebben vertekend te Leeuwarden op dato als vooren; Op heden den zesden feb agt tien hondert en zestien compareerden voor Ons Theodorus Kluerda Wierdsma Vrederegter van het Kanton Leeuwarden N? 1., Provintie Vriesland, 1? Liepman Joseph de Jong, oud 38 jaar, 2? Levij Alexander Canter, oud 53 jaar, 3? Hartog Jacobs Oostra, oud 54 jaar, en 4? Abraham Levij de Beer oud 39 jaar alle kooplieden en te Leeuwarden woonagtig; Welke verklaarden, (na dat vooraf ten gevolge van het besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid van den 9. mrt 1815 N? 13, aan Ons uit het schriftelijk Attest van de Heer Praesident Burgemeester dezer stad in dato den 29. jan 1816 de behoeftige toestand van Naatje Abrahams Neeteboom gebleken was), dat gemelde N.A.N. dienstmaagd te Leeuwarden dogter van Abraham Joseph Neteboom en Grietje Jacobs in tijden Echtelieden geen bloedverwanten in de opgaande linie in leven heeft, dat gemelde haar ouders haar vader in de maand jun agttien hondert en elf en haar moeder in de maand jul agttien hondert en agt beide te Amsterdam gestorven zijn, kunnende geen Akte van versterf produceren om dat dat daar van geen aantekening in de publieke Registers gevonden wordt; Voorts verklaarden de Comparanten geen bloedverwanten van dezelve te zijn; Van al het welk Wij deze Akte hebben opgemaakt, welke de Comparanten met Ons en Onzen Griffier hebben vertekent te Leeuwarden op dato als vooren
Anna Elisabeth Negling huwt met Johannes Puechi, kind: Anna Johannes Puechi, ged 11 mrt 1755 Grote Kerk HRL
J. J Negrin geboortig van Waldens, in Zwitserland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. burg. Frank, op 23 mei 1793. (burgerboek)
Janna de Neis zie ook: de Nijs; Jouke Hendriks Olinjus, Regeerend Burgemeester deeser Stad, en J. dN., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 jun 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Ymkje Harmens Nekker ovl 15 apr 1801 St. Annaparochie, huwt met Tekke Jans dekker; BS huw 1824, ovl 1841
Neeltje Nemkes huwt met Barent Abrams, (uitlandig), kind: Feitze Barents, geb 19 aug 1795, ged 1 sep 1795 Grote Kerk HRL
Zwaantje Neppenus oud 60 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk C-013; VT1839
Petronella Maria de Nerre overhandigt door de afgaande rentemeester van het Weeshuis aan de nieuw aangestelde rentemeester E.F. Harkenroth, een obligatie met acte van cessie ten laste Hendrik Buis banquier in de Bank van Leening, en P.M. dN., egtelieden te HRL in dato 30 aug 1783 groot aan capitaal 2. f. 000:0:0 f. 3% ''s jaars, 1785. (GAH1116)
Reinier van Nes R. vN. en Jetske Klaases, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes, zijnde 9 mei 1773 HRL, en toen getrouwt
Johan Caspar Nessler J.C.N., Corporaal in ''t 2de Battaillon Infanterij van Lieutnt. generaal Graave van Rechteren en Geertje Hinkcamp, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 30 oct 1774 HRL, en toen getrouwt
Jan Pieters van Netten geb 1752 Achlum, ovl 30 aug 1822 HRL; BS ovl 1822
Lucretia Carels Neumans huwt met Tjeerd Tjeerds, kind: Carellina Tjeerds, ged 8 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Jan Neurenberg zie ook: Nurenburg; ovl 3 dec 1792 HRL, oud 52 jaar
Jan Neurenberg oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-148; VT1839
Jan Neurenberg/Nurenburg huwt met Dieuwke Claases, beide van HRL, geproclameerd de 25 Septemb: en de 2 en getrout de 9 okt 1763; ovl voor vele jaren, huwt met Dieuwke Klases, kind: Bartele Jans N, geb ... ; BS huw 1828; kind: Jan Nurenburg, geb 4 jul 1773, ged 20 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jochem Jans Nuurenburg, geb 27 feb 1775, ged 28 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Kornelia Jan Nuurenburg, geb 12 nov 1783, ged 2 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Marieke Jans Nurenburg, ged 8 sep 1767 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Jans Nierenburg, ged 5 dec 1771 Grote Kerk HRL
Sijpkje Jans Neyboer geb 1762 ... , ovl 29 nov 1813 HRL; wijk F-154; BS ovl 1813
Coenraad Neysel geb 1804 Leer, Oostfriesland, huwt met Meike Wybrens de Wit op 4 mei 1823 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1823, wonende te HRL, schoenmakersknecht, zv Johan Hendrik N, (gk), en Anna Anders, (gk), beide ouders in leven in 1823, vader is commis bij de in- en uitgaande rechten en accijnzen; BS huw 1823
Anna Catharina Neyssel geb 1796 Leer, Oostfriesland, huwt met Jan Hendriks de Meyer op 2 apr 1820 HRL, huw.afk. 12 en 19 mrt 1820 HRL, wonende te HRL, dv Johan Hendrik N, (gk), en Anna Anders, (gk); BS huw 1820
Johan Hendrikus Neyssel geb 1801 Leer, Oostfriesland, ovl 18 feb 1874 HRL, huwt met Klaske Akkerboom op 4 jan 1824 HRL, huw.afk. 21 en 28 dec 1823, wonende te HRL, zv Johannes N, (gk), en Anna Anders, (gk); BS huw 1820, huw 1824, ovl 1874; oud 38 jaar, (vnm: Hendrikus), geb Leer, Oostfriesland. en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-012; VT1839
Harmen Jans Neyzel/Niesing geb 1774 HRL, ovl 20 okt 1825 HRL, huwt met Antje Hemkes Hoffinga, was werkman in 1825; BS ovl 1825; 1831 overlijdens
Anna Nicolaas zie: Blomberg
Anthony Nicolaas zie ook: van Burgaarden; geb 23 mrt 1793, ged 9 apr 1793 Grote Kerk HRL, zv Nicolaas Antoni en Klaaske Lolles
Catharina Nicolaas zie: Leurs
Francina Nicolaas zie: Webber
Freerk Nicolaas zie: de Boer
Hendricus Nicolaas zie: Vulsma
Hendrika Nicolaas zie: Blomberg
Hermanus Nicolaas zie: Groen
Isabella C Nicolaas zie: Olivier
Jacob Nicolaas turfleverancier in 1763
Jetske Nicolaas zie: de Vries
Johan(Nes) Nicolaas zie: Huys, de Vries
Lieuwe Nicolaas zie: van Dijk
Margaretha Nicolaas zie: de Vries
Melle Nicolaas zie ook: Melle Lykles; huwt met Geertje Dirks, kind: Grietje Melles, geb 9 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL
Nicolaas Nicolaas geb 8 feb 1796, ged 28 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Nicolaas Matthijs en Christina Jansen
Petronella Nicolaas zie: Leurs
Pieter Nicolaas zie: Schenkius
Sietje Nicolaas zie: Schenkius
Susanna Nicolaas zie: Gubbles
Tjebbe Nicolaas zie: de Vries
Trijntje Nicolaas Louwrens Glimminga en T.N., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd den 1 jan 1786
Wietske Nicolaas zie ook: Webber; huwt met Freerk Nicolaas; dopen Grote Kerk HRL 1810; huwt met Freerk Lijkles, kind: Betting Freerks, geb 21 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL
Dirkjen Nicolai Gerrit van der Pende van ''s Gravenhage en D.N. van HRL, koomende weegens de bruid jacob Louwerens desselfs neef, 9 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Matthijs Nicolais M.N., soldaat onder het regiment van Generaal Major Bentinck, in guarnisoen te Leeuwarden en IJ.A. van HRL, na vertoonde adtestatie van Leeuwarden de dato 20 jan 1774, getrouwd 23 jan 1774 HRL; getekend Theod. te Bokkes, Eccles. Loev., en T. van Kooten, Cost. Leov.
Frans Nielsen geb 1784 HRL, ovl 27 aug 1836 HRL, huwt met Gerritje Antoons Posthuma op 2 mrt 1823 HRL, huw.afk. 16 en 23 feb 1823, sjouwerman, zv Hendrik N, en Janke Fransen, echtgenote staat vermeld als Gerritje Gerritsen in ovl 1836, moet echter zijn Gerritje Antoons(Posthuma); BS huw 1823, ovl 1836; geb 5 okt 1776, ged 29 okt 1776 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Nielsen en Jan Franssen; geb 15 aug 1784, ged 5 sep 1784 Grote Kerk HRL, (ged als: F.H. Neelissen), zv Hendrik Neelissen en Janke Franssen
Franske Hendriks Nielsen geb 25 jun 1779, ged 13 jul 1779 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Nielsen en Janke Fransen
Haring Johannes Nielsen zie ook: Haring Johannes; geb 13 dec 1811 HRL, ovl 15 nov 1849 HRL, huwt met Pietje Douwes Blanksma op 20 nov 1834 HRL, panbakkersknecht, korendrager in 1849, zv Johannis Hendriksen N, en Johanna Reintjes (Wagenaar); dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1834, ovl 1849; oud 48 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-152; VT 1839
Hendrik Nielsen geb 1798 HRL, ovl 13 jun 1858 HRL, 1e huwt met Sibilla Klein op 29 sep 1822 HRL, huw.afk. 15 en 22 sep 1822, 2e huwt met Sijke de Groot op 28 sep 1848 HRL, balkvlotter in 1858, werkman in 1851, N.H., zv Johannes N, en Johanna Rintjes; dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1822, ovl 1845, huw 1848, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-305; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-285; VT1839; H.N. eigenaar van perceel nr. 1792 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 479, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Hendrik Nielsen ovl 15 aug 1793 HRL, huwt met Janke Fransen, kinderen: Leentje N, geb 1765 HRL, Pieter Hendriks N, geb 1772 HRL, Frans N, geb 1784 HRL, Johannes Hendriks, geb 1769 HRL; BS huw 1823, ovl 1826, ovl 1835, ovl 1836; bij ovl 60 jaar; kind: Frans Hendriks Nielsen, geb 5 okt 1776, ged 29 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Franske Hendriks Nielsen, geb 25 jun 1779, ged 13 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Frans Hendriks Neelissen, geb 15 aug 1784, ged 5 sep 1784 Grote Kerk HRL, vader is: H. Nielsen
Jan Johannes Nielsen geb 24 jul 1802 HRL, ged 3 aug 1802 HRL, N.H., ovl 26 nov 1832 HRL, huwt met Adriana Jekel op 23 feb 1826 HRL, huw.afk. 12 en 19 feb 1826, sjouwerman, zv Johannes Hendriks N, en Johanna Rintjes Wagenaar; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1832, ovl 1837
Johannes Hendriks Nielsen geb 1771 HRL, ovl 28 feb 1827 HRL, huwt met Johanna Rintjes Wagenaar op 14 mei 1797 HRL, wever in 1811, N.H., kinderen: Anna Margaretha, geb 13 dec 1811 HRL, Haring Johannes N, geb 13 dec 1811 HRL, Hendrik, geb 1798 HRL, Johannes Johannis, geb 12 aug 1809 HRL, Pieter geb 8 jun 1806 HRL, Jan Johannes N, geb 24 jul 1802 HRL, Pieter, geb 20 jan 1805 HRL, Rintje Johannes N, geb 25 okt 1799 HRL, Siebren, geb 7 aug 1815 te HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, 1805, 1806, 1809, 1811, BS geb 1811, huw 1826, ovl 1827, ovl 1832, ovl 1838, ovl 1849, ovl 1865; gebruiker van wijk G-321, wewer; eigenaar is G. Andreae wed., 1814. (GAH204)
Johannes Johannes Nielsen geb 12 aug 1809 HRL, ovl 6 mrt 1879 HRL, 1e huwt met Jaay Schoonbergen op 4 jun 1835 HRL, dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, 3e huwt met Wilhelmina Rodenhuis, (gk), op 17 feb 1859 HRL, 2e huwt met Pietje Douwes Blanksma op 9 jan 1851 HRL, korendrager in 1849, huw.get. bij H.B. Smit en W.S. vd Molen, (gk), 1842, zv Johannes Hendriks N, en Johanna Rintjes Wagenaar; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1835, huw 1842, ovl 1849, huw 1851, huw 1859, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk D-147, 161, 168
Leentje Nielsen geb 1765 HRL, ovl 4 okt 1835 HRL, ongehuwd, dv Hendrik N, en Janke Fransen; BS ovl 1835
Pieter Hendriks Nielsen geb 1772 HRL, ovl 18 okt 1826 HRL, huwt met Joukje Rintjes Wagenaar op 29 jul 1798 HRL, kinderen: Pieter Johannes N, geb 1807 HRL, Rintje Steensma (?), zv Hendrik N, en Janke Fransen; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1811, ovl 1826, ovl 1843, ovl 1846
Pieter Johannes Nielsen geb 8 jun 1806 HRL, ged 20 jun 1806 HRL, N.H., ovl 3 apr 1843 HRL, ongehuwd, zv Johannes Hendriks en Johanna Rintjes (Wagenaar); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1843; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Rintje Johannes Nielsen geb 1799 HRL, ovl 25 okt 1865 HRL, huwt met Geertje Gerrits Driesen op 23 feb 1826 HRL, huw.afk. 12 en 19 feb 1826, sjouwerman, werkman in 1851, ovl wijk G-305, N.H., schoorsteenveger in 1865, zv Johannes Hendriks N, en Johanna Rintjes (Wagenaar); BS huw 1826, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-252; geb 25 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, zv Johannes Hendriks en Johanna Rintjes; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-250; VT1839
Willem Nientjank zie ook: van Nijentjank
Klaaske Jans Nierenburg zie ook: Nurenburg; ged 5 dec 1771 Grote Kerk HRL, dv Jan Nierenburg en Dieuwke Claases
Alida Jans Niesen Gerrijt van Castricum ende A.J.N., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de sergeant Hendrik Olthaus ende soldaat Johannes Staade, 14 nov 1795; ondertrouw HRL
Antje Nieses zie: Radsma
Nies Nieses zie: Post
Ytje Nieses zie: Oppedijk
Hendricus Niesing huwt met Claaske Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764
Lijsbeth Niesing huwt met Jan Geert Elvers, beide van HRL, geproclameerd de 28 jul en de 4 en getrout de 11 aug 1771
Harmen Niessens huwt met Antje ... , kind: Trijntje N, geb 1797 HRL; BS ovl 1843
Trijntje Niessens geb 1797 HRL, ovl 24 mrt 1843 HRL, ongehuwd, dv Harmen N, en Antje ... ; BS ovl 1843
Dirk Nieubuur geb 1766 Leeuwarden, ovl 28 jan 1835 HRL, 1e huwt met Hiltje Scheltema en 2e huwt met Marichjen Zijlstra op 26 sep 1802 Terbant, N.H., medicina doctor en lid vd Raad der stad HRL; in 1835, huw.get. bij W.M. Reinbach en S. Zijlstra, 1811, id. bij S. van Slooten en H. Blomberg 1815, kinderen: Anna, geb 25 dec 1806 HRL, Jacobus Martinus, geb 10 sep181 HRL, Gezina N, geb 2 jul 1803 HRL, vlgs ovlakte een naamloos kv 8 dgn oud ovl, misschien een tweelingkv Jacobus Martinus N ??, zv Jacobus N, en Anna Drijfhout; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1807, 1811, BS huw 1811, huw 1815, ovl 1821, ovl 1835; gebruiker van wijk D-031, med. doctor; eigenaar is G. Andreae erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-060, samen met Blok, van zoutkeet ''De Wolf''; gebruiker Ulbe Dreyer, keetknegt, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, huisno. 187, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); kind: Jacobus Martinus Dirks Nieubuur, geb 10 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:3:0 ter Saeke meerder uitgaef als ontfang In Sijn precidium, 15 jul 1805, quit. no. 53 (GAH1138); id. f. 18:1:0 aan de meede-weesvoogd Doctoor N. ter Saeke Reiskosten en verteering voor 10/23 gedeelte na de Massale plaatsen te Witmaarsum, 9 sep 1806, quit. no. 4 (GAH1138); D.N. eigenaar van percelen nrs. 1229 en 1230 te HRL, med. doctor, woonplaats HRL, legger nr. 480, resp. huis, huis en tuin, resp. 91 en 198 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp:36 en 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Nieubuurt predikant, ontvangt interesse 1805-1809
ayke Entes Nieuhof gebruiker van wijk H-226, schipper; medegebruiker Igle Saskers Schaap, varensgesel; eigenaar is Hendrik Johannes, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harme Wiggers Nieul geb 14 dec 1785 HRL, inschrijfnummer 1033, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Johannes Karels Nieuman geb 1772 Drachten, ovl 28 jul 1841 HRL, huwt met Johanna Foeckje Greidanus, huw.get. bij E.R. Blanksma en T.J. Posthuma, schipper, wonende te te HRL, 1815, transporteert militairen in1809, zv Karel N, en Stijntje ... ; BS huw 1815, ovl 1841, ovl 1849; oud 67 jaar(!), geb Drachten en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-042; VT1839; J.N., Schuitschipper, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Elle Robijns Blanksma
Karel Nieuman huwt met Stijntje ... , kind: Johannes Karels N, geb 1772 Drachten; BS huw 1841
Engbert Thijses Nieuw ovl 1807 Engeland, huwt met IJnskje Pijters de Boer op 13 nov 1803 HRL; matroos in 1807, kind: Pieter Engberts, geb 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1815, huw 1828, ovl 1850
Pieter Engberts Nieuw geb 23 dec 1804 HRL, ged 20 jan 1805 HRL, ovl 8 jul 1850 HRL, 1e huwt met Anna de Wit op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, ook huwt met Sietske Overzet, en huwt met Gepke Bonnes van Dijk op 19 mei 1842 HRL, smidsknecht in 1851 grofsmid in 1850, wonende te Hardegarijp in 1835, zv Engbert Thijses N, en IJnskje Pijters de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1828, huw 1842, ovl 1850, BS Franeker ovl 1835, bev.reg. HRL 1851 wijk D-155; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk G-115; VT1839
Anna Nieuwbuur geb 25 dec 1806 HRL, ged 10 feb 1807 HRL, dv Dirk N, en Marichjen Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1807; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-115; VT1839
Gezina Nieuwbuur geb 2 jul 1803 HRL, ged 24 jul 1803, ovl 26 aug 1821 HRL, N.H., dv Dirk N, en Maarchje Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1821; begraven in de Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Jacobus Nieuwbuur huwt met Anna Drijfhout, kind: Dirk N, geb 1766 Leeuwarden; BS ovl 1835
Jacobus Martinus Dirks Nieuwbuur geb 10 sep 1811 HRL, ovl 13 mei 1813 HRL; wijk D-031, zv Dirk N, en Marichjen Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1813; geb 10 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk HRL, zv Dirk Nieubuur en Marichjen Zijlstra
Emerentiana Nieuwenboer huwt met Lammert Severijn, wonende te HRL 1864; BS ovl 1864
Antje Feddricks Nieuwenhuis Pieter Huidekoper per se als tijdelijke Administrator over de nog onverdeelde boel van wijl:A.N., lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier:150:0:0 (GAH650); A.F.N. huwt met Folkert Pieters Schellinkwou; zie aldaar; (Gen. Jaarb. 1984); Maandag den 30 jul 1798; den Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde eindelijk beslooten, nogmaals en ten laatsten reise, aan den Burger Pieter Huidekooper als administrator over de nog onverdeelde nagelaaten goederen van deszelfs wijl:schoonmoeder A.N., te Insinueeren, om met de reparatie aan de Huisinge en Smederije bij de Zuiderbrug binnen deeze Stad, binnen agt daagen na Insinuatie deezes, een aanvang te maaken bij poene dat den Raad bij gebreeke van dien hetzelve anders ten koste der eigenaars zal doen herstellen. (GAH44); Donderdag den 22 feb 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Wierde voorts goedgevonden, den Burger Pieter Huidekoper, als administrator der nog onverdeelde goederen van wln:A.N. nogmaals te doen Insinueeren om de Oude Smederij binnen Ses Weeken te doen repareeren, ofte ander zints dat den Gerechte Zulks ten zijnen in qlts kosten zal laaten doen. (GAH43)
Anthony Nieuwenhuis huwt met Catharina Bisschop, kind: Maria Anthonij N, geb 1803 HRL; BS ovl 1823
Arnoldus Nieuwenhuis A.N. bedienaar des Goddelijken Woorts tot Wons en Ingewier ende Grijtie deketh van HRL, koomende weegens de bruid desselvs vader de ontvanger Jan deketh, 8 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Berend/Bernardus Nieuwenhuis geb 4 apr 1754 Alstee ??, ovl 19 jul 1818 HRL, huwt met Antje Johannes Dijkstra, kinderen: Johannes N, geb 1790 HRL, Catharina Bernardus Nijhuis, geb 24 aug 1793 HRL, Bernardus, geb 1797 HRL, Johanna N, geb 1801 HRL, Berend wordt ook genoemd Bernardus Nijhuis (ovl 1849), huw.get. bij . D. Dijkstra en I. Visser, wever, wonende te HRL 1814; BS geb 1814, ovl 1818, ovl 1845, ovl 1847, ovl 1849, ovl 1864; B. Nijhuis van HRL, ende Antje Johan van Franequer, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Wilkes, goede bekende, 17 nov 1787; ondertrouw HRL; Bernardus Nijhuis van HRL, en Antje Johan van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Franeker alhier getrouwd ten zelfden dage; Abe Johannes ende Tjietske Reins, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis, goede bekende, 30 jun 1792; ondertrouw HRL; Johannes Gerrijts ende Janke Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis, de schoonbroeder, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; Berend Borgers ende Lolkje Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis, goede bekende, 4may17 93; ondertrouw HRL; Anthoonij Brugman van HRL. ende Marijke Meyer van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis, 23 aug 1794; ondertrouw HRL; Marten Johannes Visser en Marijke Berends Nieuwhuis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader B.N., 22 mrt 1806; ondertrouw HRL; Ik Ondergetekende Eelkje Murks weduwe Jan Anthonij, Groenteteverkoopster te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen dochter Sijtske Jans bij mijnen wijlen man in echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Johannes Berends Nijhuis, zv B. Nijhuis en Antie Johannes, Mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Burgemeester der Stad HRL, in ondertrouw worden opgenomen, om daarna in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 Oct. 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Negentig den Sesde mrt is Geboren Johannes, zv B.N. en Antie Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL de 13 okt 1815; Bernardus N. eigenaar van perceel nr. 1660 te HRL, wever, woonplaats HRL, legger nr. 481, huis, 66 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Bernardus Nieuwenhuis zie ook: Berend Nijhuis; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-097; VT1839
Catrina Nieuwenhuis zie ook: Catharina Nijhuis; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk D-150; VT1839
Dirk Nieuwenhuis hm ... , kind: Sikke Dirks N, geb 1780 Dongjum; BS ovl 1842
Evert Nieuwenhuis levert wrakke steen 1742; ovl 22 sep 1768, Old Capitein Admiraliteit, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; huwt met Trijntje Stapert, kind: Geertruda N., zie aldaar. (Gen. Jaarb. 1984); NIEUWENHUIS, FOEKJE
Geertru(I)Da Nieuwenhuis ovl 13 sep 1804 HRL, oud 65 jaar; dv Evert Nieuwenhuis en Trijntje Stapert, huwt met Jacob Jans Roorda op 6 aug 1758 HRL. voor het Gerecht; zie verder: Jacob Jans Roorda. (Gen. Jaarb. 1984)
Gerrit Nieuwenhuis oud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-195
Gerryt H Nieuwenhuis ovl 27 okt 1789 HRL, oud 46 jaar; G. Nijhuis en Judith Dirks, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes, zijnde 31 mei 1772 HRL, en toen getrouwd; G. Nijhuis en Antje Willems, beide van HRL, zijn, na op den 9may 1779 HRL; hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Jan Nieuwenhuis Jan Sweerus, scheepstimmerbaas van HRL. ende Alida Charlotta Pennij van Leeuwarden, zijnde de aangeevinge geschied door proc IJpe Feddema als gesubstitueerde van Jan IJemes, scheepstimmerbaas te HRL. bij notari?le Procuratie, in dato den 13 Juny 1788 voor de notaris J.N. gepasseerd voor den bruidegom en bruid. tot deeze aangaave speciaal gelast en gequalificeerd met magt van substitutie, 20 jun 1788; ondertrouw HRL
Jantje Nieuwenhuis oud 33 jaar, geb Steenwijk en wonende te HRL. 1839, wijk F-100; VT1839
Johanna Nieuwenhuis zie ook: Nijhuis; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-107; VT1839
Johannes Nieuwenhuis ovl 10 jan 1792 HRL, oud 37 jaar
Johannes Nieuwenhuis geb 1790 HRL, ovl 1 apr 1847 HRL, huwt met Sijtske Jans de Vrucht/vd Bos op 26 okt 1815 HRL, huw.afk. 15 en 22 okt 1815, huw.get. bij A.W. de Vrugt en M.C. Michels, 1816, id. bij J.P. Leyen en C.B. Nijhuis, broer bruid 1816, zv Berend N, en Antje Johannes Dijkstra; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1827, ovl 1847; Ik Ondergetekende Eelkje Murks weduwe Jan Anthonij, Groenteteverkoopster te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen dochter Sijtske Jans bij mijnen wijlen man in echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met J.B. Nijhuis, zv Berend Nijhuis en Antie Johannes, Mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Burgemeester der Stad HRL, in ondertrouw worden opgenomen, om daarna in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 Oct. 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Negentig den Sesde mrt is Geboren Johannes, zv Berend Nieuhuis en Antie Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL de 13 okt 1815
Jurjen Salomons Nieuwenhuis geb 25 sep 1798, ged 30 sep 1798 Grote Kerk HRL, zv Salomon Nieuwenhuis en Grietje Gerrijts
Klaas Nieuwenhuis begraven Groot Kerkhof, regel 19, nr. 20; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaas Nieuwenhuis woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
L. A Nieuwenhuis Donderdag den 11 jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden aan den Burger Pieter Huidekoper, als Administrator over de nog onverdeelde goederen van wijl:L:A:Nieuwenhuis, te doen Insinueeren, om de Huizinge en Smederij, staande en geleegen bij de drijfbrug of zogenaamde Zuiderbrug, behoorlijk te doen repareeren binnen de tijd van een maand, na Insinuatie deezes, bij poene van drie Car Guldens boete. (GAH43)
Maria Nieuwenhuis geb 1799 HRL, Rooms Katholiek, A 12 mei 1850 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-049
Maria/Marijke Berends Nieuwenhuis geb 26 mrt 1789 HRL, huwt met Martinus Visser, wafelbakster in 1851, RK; BS ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, 212, wijk F-340, wijk G-055, supp wijk H-300; Marten Johannes Visser en Marijke Berends Nieuwhuis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Berend Nieuwenhuis, 22 mrt 1806; ondertrouw HRL
Maria Anthony Nieuwenhuis geb 1803 HRL, ovl 19 jul 1823 HRL, ongehuwd, dv Anthonij N, en Catharina Bisschop; BS ovl 1823
Reinskje Nieuwenhuis oud 50 jaar, geb Dongjum en wonende te HRL. 1839, wijk D-097; VT1839
Salomon Nieuwenhuis huwt met Grietje Gerrijts, kind: Jurjen Salomons Nieuwenhuis, geb 25 sep 1798, ged 30 sep 1798 Grote Kerk HRL
Sikke Dirks Nieuwenhuis geb 1780 Dongjum, ovl 14 jun 1842 HRL, huwt met Rinske Gerrits Tilstra, werkman in 1842, koemelker te HRL; in 1834, melktapper in 1837, zv Dirk N, en ... ; BS huw 1834, huw 1837, ovl 1842; oud 59 jaar, geb Herbayum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-097; VT1839; S.D.N. eigenaar van percelen nrs. 776 en 777 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 482, resp. huis en erf, en stal, resp. 320 m2 en 192 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Willemke Jans Nieuwenhuis ovl voor 1837, huwt met IJsbrand Willems; BS huw 1836
Grietje Nieuwenhuizen geb 1787 Tzummarum, ovl 9 mrt 1839 HRL, huwt met Lolle Ruurds Lollema, wonende te HRL. 1838, dv Pieter N, en Antje Kuiper; BS huw 1838, ovl 1839
Pieter Nieuwenhuizen huwt met Antje Kuiper, kind: Grietje N, geb 1787 Tzummarum; BS ovl 1839
Tjitske IJsbrands Nieuwenhuizen zie ook: Tjitske IJsbrands; geb 1757 Augustinusga, ovl 3 jan 1831 HRL, huwt met Klaas Harmens Mulder, wonende te Franeker 1831, N.H., dv IJsbrand Willems en Willemke Jans Nieuwenhuis; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1831, huw 1836, ovl 1857
Tjerk Nieuwenhuys in proces tegen gemeentebestuur 1755; T. Nieuwenhuys van deese Stad ende Eva van Maurik van Amsterdam aangegeeven door de procr. Lantinga op Attestatie dat de geboden tot Amsterdam Wettelijk aangetekend waeren, huw.aang. 15 sep 1736 HRL; huw.aang. HRL 1736
Jan Hendriks Nieuwhof ovl voor 1835 Leeuwarden, huwt met Antje Tjalkes/Antje Jacobs, en huwt met Grietje Tjeerds op 20 apr 1806 HRL, met attestatie vertrokken, kind: Sjoukje Jans N, geb 13 aug 1774 ... ; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1834; J.H.N. van Amsterdam en Geertje Tjeerds van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 apr 1806; ondertrouw HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en Seventig den dertiende aug is Geboren Sjoukje dv J.N. en Antie Tjalkes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 mei 1815
Janke Nieuwhof huwt met Pieter Schellingwouw; BS huw 1815
Janke Jans Nieuwhof geb 1764 Leeuwarden, ovl 20 feb 1832 HRL, huwt met Douwe Pieters Kerkhoven op 24 dec 1797 HRL, dv Jan N, en Antje Tjalkes, wordt in huwelijksakte 1834 genoemd ''Antje Jacobs''; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1815, ovl 1832, ovl 1838
Johanna Tjebbes Nieuwhoff geb 1789 Midlum, huwt met Daniel Thijssen Kussendrager op 18 mrt 1813 HRL, huw.afk. 7 en 14 mrt 1813, dienstbaar, wonende te HRL, dv Tjebbe Johannes N, en Lupkje Jans; BS huw 1813
Sjoerd Nieuwhoff huwt met Antje Pieters, kind: Sjoukje Sjoerds N, geb 1772 Leeuwarden; BS ovl 1835
Sjoukje Jans Nieuwhoff geb 13 aug 1774 Leeuwarden, 1e huwt met Wouter Germens op 15 dec 1805 te HRL, 2e huwt met Atze Sipkes de Vries op 1 jun 1815 HRL, naaister, huw afk. 21 en 28 mei 1815, wonende te HRL, dv Jan N, en Antje Tjalkes; hu Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, BS huw 1815; Wouter Gerbens en S.J.N., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Douwe Kerkhoven deszelfs schoonbroeder, 30 nov 1805; ondertrouw HRL; Wij, burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomen informatie dat S.N. wed:Wouter Gerbens, van beroep naaister, geb te HRL, wonende te HRL is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van haar voorgenomen huwelijk. HRL, den 26 mei 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en Seventig den dertiende aug is Geboren Sjoukje dv Jan Nieuwhof en Antie Tjalkes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 mei 1815
Sjoukje Sjoerds Nieuwhoff geb 1772 Leeuwarden, ovl 8 apr 1835 HRL, 1e huwt met Wouter Gerbens, 2e huwt met Atse Bakker, dv Sjoerd N, en Antje Pieters; BS ovl 1835
Tjebbe Johannes Nieuwhoff ovl voor 1814, huwt met Lupkje Jans, kind: Johanna Tjebbes N, geb 1789 Midlum; BS huw 1813
Wikje Pieters Nieuwkerk geb 1783 ... , ovl 2 sep 1814 HRL, huwt met Ulbe Klaases Dreyer, ovl wijk D-060, in haar ovlakte staat ''Nieuhoff''; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814 1833 overlijdens, ovl 1857; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en Veertien den Tweede sep is Overleden W.P. Nieuhoff huisvrouw van Ulbe Dreyer. Afgegeven ten HRL 13 jun 1815
Engeltje Jacobs Nieuwland huwt met Sjoerd Jans Sloterdijk, naaister, wonende te Haag; BS huw 1842
Willem Nieuwland geb 1771 ... , sergeant der kanonniers kustbewaarders in garnizoen te HRL, wonende te HRL 1812; BS huw 1812
Geertruida Nieuwveen huwt met Gerard Arnolds Herklots; dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811; kind: Sophia Gerards Herklots, geb 15 dec 1809, ged 16 jan 1810 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Gregorius Gerards Herklots, geb 3 okt 1811, ged 29 okt 1811 Grote Kerk HRL
Fokke Louwerts Niewoltz Ministerie Candidatus van HRL, ende Juffer Anna ten Oever van Roon in Drenth, sijnde de aengevinge gedaen door proc. Pesma met vertoninge van genoegsaeme attestatie en teostemminge van vaders consent in deesen, 16 Oct 1745
Antje Jans Nijboer geb 1769 Slappeterp, ovl 12 apr 1831 HRL, huwt met Ybele Roelofs Radsma op 29 sep 1793 HRL, laatste afk. 15 sep 1793, wonende te HRL 1814; hu Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1831, BS Franeker huw 1814
Corneliske Nijboer geb 1782 Achlum, ovl 29 okt 1851 HRL, ongehuwd, N.H., dv Klaas N, en Antje ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk F-242; oud 57 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk F-154; VT1839
Hendrik Nijboer ovl voor 1822, huwt met Akke Douwes op 13 jun 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1821
Jacob Pieters Nijboer ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 163:6:8 terzaake gekogte en betaalde reusels, quit. no. 3, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 117:4:0, quit. no. 1, 23 jan 1787. (GAH1119); id. f. 45:19:0, quit. no. 5, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 47:15:0, quit. no. 7, 11 nov 1788. (GAH1120); ovl 22 jun 1789 HRL, oud 79 jaar; IJpe Feddema als curator/administrator van J.P.N., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 90:0:0 (GAH650)
Jan Taekes Nijboer huwt met Berber Jacobs, kind: Taeke Jans N, geb 1755 Berlikum; BS ovl 1835
Klaas Nijboer huwt met Antje ... , kind: Corneliske, geb 1782 Achlum; BS ovl 1851
Taeke Jans Nijboer geb 1755 Berlikum, ovl 29 okt 1895 HRL, ongehuwd, zv Jan Taekes N, en Berber Jacobs; BS ovl 1835; gebruiker van wijk F-154, gleybakkersknegt; eigenaar is Berber Jacobs erven, 1814. (GAH204); T.J.N. eigenaar van perceel nr. 1315 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 493, huis en erf, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Lambertus Nijbuur ovl 18 jun 1757 ... , ontvangt lijfrente 1741-1756
Gerryt Sydsch Nijdam geb 1768 ... , ovl 17 jun 1813 HRL, werkman, ovl wijk G-327, huw.get. bij P.J. van Ruiten en G.J. Visser, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1813
Gosse Siedzes Nijdam geb 1766 Wartena, ovl 21 sep 1827 HRL, scheepstimmerman, zv Sies Willems N, en Hiltje Gerbens; BS ovl 1827; G.S.N. eigenaar van percelen nrs. 490 en 491 te HRL, scheepstimmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 494, resp. huis, en huis, resp. 54 en 25 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Jan Iedes Nijdam huwt met IJnschke Tietes, koopman, wonende te Bolsward; BS huw 1844
Outger Aukes Nijdam O.A.N. van HRL, en Sjoerdtje Johannes van Kimswert, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 aug 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Kimswert en aldaar den 13 aug 1780, volgens ingebragt hetuigenis, getrouwd
Sies Willems Nijdam huwt met Hiltje Gerbens, kind: Gosse N, geb 1766 Wartena; BS ovl 1827
Sjieuwke Botes Nijdam ovl voor 1842, huwt met Sake Meines Polleboer; BS huw 1841, ovl 1892
Tietje Nijdam geb 1787 Sneek, ovl 20 apr 1858 HRL, huwt met Wybren Jans Dijkstra, dv Bote Sijbrens en Geertje Thomas; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk D-112; oud 52 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-098; VT1839
Jantje Gerhardus Nijenhuis geb 1807 Steenwijk, ovl 15 mrt 1878 HRL, huwt met Sikke Watses Nauta op 24 mei 1833 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, dv Gerhardus N, (gk), en Anna Margaretha ... , (gk); BS huw 1833, ovl 1878
Willem van Nijentjank huwt met Johanna Nijhoff, komt van HRL, laatste afk. 16 feb 1794, en met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1794; W.N. van HRL, en Johanna Nijhoff van Amsterdam, hebben de laatste afkondiging gehad 16 feb 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:12:4 wegens 20 weken kostgeld van Hendrik Rintjes, quit. no. 33, 16 aug 1791. (GAH1123); W. Nientjank ende Sjoukje Sijbes Straatstra, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Tjeerd Annes Wijnsma, desselfs oom, 13 dec 1788; ondertrouw HRL; W.N. en Sjoukje Sijbes Straatsma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 28 dec 1788 HRL; W.N. van HRL. en Johanna Nijhoff van Amsterdam, zijnde wegens de bruid gecompareerd Servaas van Beemen, 1 feb 1794; ondertrouw HRL
Aike Intes Nijhof zie ook: Nieuhof; geb 1763 ... , huwt met Kaatje Pieters Tollinga en Antje vd Werf, huw.get. bij C.R. Valk en H.J. de Bruin, kofschipper, wonende te Workum, 1817, kinderen: Inte Aikes, geb 8 nov 1805 HRL, Catharina, geb 8 feb 1802 HRL, Elisabeth, geb 11 dec 1799 HRL, Trijntje N, geb 1793 HRL, Jikke aykes N, geb 1795 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1805, BS huw 1816, huw 1817, ovl 1818, ovl 1838, ovl 1858; Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen, dat de Huwelijksen Afkondigingen tusschen Jacob Anthonij Overzee, oud vier en twintig Jaren, van beroep Varensgezel, geb en woonachtig te HRL, meerderjarigen zv Anthonij Jacobs Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden aldaar en: Jikke aykes Nijhof, oud een en twintig Jaren, Dienstmaagd, geb en thans woonachtig te HRL, meerderjarige dochter geb uit A.E.N. te Marrum, en Caatje Pieters overleden, alhier behoorlijk zijn afgekondigd, op Zondagen den negen en twintigsten sep en Zesden October, des Jaars een duizend acht honderd zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 9 okt 1816; Wij Ondergeschrevenen Anthonij Jacobs Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon Jacob Anthonij Overzee, varendsgezel alhier, om zich in het Huwelijk te begeeven met Jikke aykes Nijhof, dienstmeid. geb en woonagtig ten gemelde Steede, meerderjarige dogter A.E.N. en Caatje Pieters, moogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer Presdt. Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Huwelijkslijksafkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 25 sep 1816
Elisabeth Nijhof geb 11 dec 1799 HRL, ged 14 jan 1800, N.H., huwt met Harmen van Vliet op 19 jan 1823 HRL, huw.afk. 5 en 1 jan 1823, dienstmeid. A 27 mrt 1858 Amsterdam, vader geeft huw toestemming vanuit Frankrijk via notaris Jacques Laurens te Cette, dv Aike Intes N, en Kaatje Pieters Tollinga; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-022; VT1839
Grietje Johannes Nijhof ovl 20 sep 1800/13 feb 1801 HRL, huwt met Jacob Ages Ferwerda; BS geb., huwafk. en huw 1811 1819 huwelijken, huw 1829, ovl 1859; begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 44; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Inte Aikes Nijhof geb 8 nov 1805 HRL, ged 3 dec 1805 HRL, huwt met Siebrigje Dirks Buisman op 25 feb 1830 HRL, varensgezel, N.H., zv Aike Intes N, en Kaatje Pieters (Tollinga); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830
Jikke aykes Nijhof geb 1795 HRL, huwt met Jacob Anthonij Overzee op 17 okt 1816 HRL, huw afk. 29 sep en 6 okt 1816 HRL. en Leeuwarden, dienstmeid. dv ayke Intes N, en Kaatje Pieters Tollinga; BS huw 1816; Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen, dat de Huwelijksen Afkondigingen tusschen Jacob Anthonij Overzee, oud vier en twintig Jaren, van beroep Varensgezel, geb en woonachtig te HRL, meerderjarigen zv Anthonij Jacobs Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden aldaar en: J.A.N., oud een en twintig Jaren, Dienstmaagd, geb en thans woonachtig te HRL, meerderjarige dochter geb uit ayke Entes Nijhof te Marrum, en Caatje Pieters overleden, alhier behoorlijk zijn afgekondigd, op Zondagen den negen en twintigsten sep en Zesden October, des Jaars een duizend acht honderd zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 9 okt 1816; Wij Ondergeschrevenen Anthonij Jacobs Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon Jacob Anthonij Overzee, varendsgezel alhier, om zich in het Huwelijk te begeeven met J.A.N., dienstmeid. geb en woonagtig ten gemelde Steede, meerderjarige dogter ayke Entes Nijhof en Caatje Pieters, moogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer Presdt. Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Huwelijkslijksafkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 25 sep 1816
Tietje Nijhof geb 1793 HRL, ovl 28 jan 1858 HRL, 1e huwt met Klaas Klunder, 2e huwt met Hendrik Sipkes Houtsma op 13 apr 1823 HRL, huw.afk. 30 mrt en 6 apr 1823, dv Aike Intes N, en Kaatje Pieters Tollinga; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-021
Trijntie Nijhof oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-137; VT1839; T. Aukes (=Aikes) N. huisvrouw van Hendrik Sipkes Houtsma, eigenaresse van perceel nr. 2031 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 320, huis en erf, 162 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Catharina Nijhoff geb 8 dec 1802 HRL, N.H., ovl 5 sep 1818 HRL, ged 4 jan 1803, dv Aike Intes N, en (Kaatje Pieters Tollinga); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1818
Jan Nijhoff van uytwellingerga en Antje Freerks van HRL, huw.aang. 25 feb 1736 HRL, komende voor de bruyd Tjietse Freerks, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736
Johanna Nijhoff huwt met Willem Nijentjank, komt van Amsterdam, laatste afk. 16 feb 1794, en met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1794; Willem Nijentjank van HRL. en J.N. van Amsterdam, zijnde wegens de bruid gecompareerd Servaas van Beemen, 1 feb 1794; ondertrouw HRL; Willem Nijentjank van HRL, en J.N. van Amsterdam, hebben de laatste afkondiging gehad 16 feb 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Antje Harmens Nijhuis geb 1772 HRL, ovl 14 mei 1837 HRL, huwt met Gerardus van Kempen, dv Harmanus N, en Maria Hendriks; BS ovl 1837
Berend Nijhuis Donderdag den 3 jan 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog aan den lantaarnvuller B.N. gedurende de genesinge van het ongemak aan zijne handen, welke hij in de bedieninge van zijne Post bekoomen had, uit de Correspondentiebeurs toegelegt ''s Weeks drie CarGuldens. (GAH44)
Berend Nijhuis zie ook: Bernardus Nieuwenhuis; geb 1797 HRL, ovl 16 sep 1849 HRL, 1e huwt met Johanna Batzal op 26 mei 1822 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1822, 2e huwt met Anna Faber op 14 mei 1835 HRL, 3e huwt met Anna Berends B. op 25 jul 1844 HRL, turfdrager in 1849 huw.get. bij J.A. vd Zee en G. Blommers, wever, 1835, geslnm ook als: Nieuwenhuis (1847 overlijdens), voornaam vader Berend ipv Bernardus, zv Berend N, en Antje Johannes Dijkstra; BS huw 1822, huw 1835, huw 1844, ovl 1847, 184 9ov; gebruiker van wijk D-036; medegebruiker Pieter Weesen, wewer; eigenaar is E. Bonnema, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bernardus Nijhuis zie: Nieuwenhuis; Wij ondergetekenden Pieter Cornelis Leyen, Loots en Klaaske Jochems, Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon Jochem Pieters Leyen, varensgezel meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met Catharina Bernardus Nijhuis zonder beroep meerderjarige dogter van B.N. en Antje Johannes meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door de Heer Praes. Burgermeester dezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den huweyken Staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; Wij ondergetekenden B.N. Bontwever, en Antje Johannes Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Catharina Bernardus Nijhuis zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeven met Jochem Pieters Leyen varendsgezel meerderjarige zv Pieter Cornelis Leyen en Klaaske Jochems meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door den heer Praes. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden opgenomen om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert twee en negentig den 24 aug is geb Catharina dogter van B.N. en Antje Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Caspar Nijhuis C.N. en Geertruid Sharis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 nov 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Catharina Nijhuis zie ook: Catrina Nieuwenhuis; geb 24 aug 1793 HRL, ovl 16 jan 1864 HRL, huwt met Jochem Pieters Leyen op 1 aug 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 jul 1816, turfmeetster in 1851, RK ovl wijk H-365, dv Barend N, en Antje Johannes Dijkstra; BS huw 1816, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-316, wijk H-038; Wij ondergetekenden Pieter Cornelis Leyen, Loots en Klaaske Jochems, Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon Jochem Pieters Leyen, varensgezel meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met C. Bernardus N. zonder beroep meerderjarige dogter van B.N. en Antje Johannes meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door de Heer Praes. Burgermeester dezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den huweyken Staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; Wij ondergetekenden Bernardus Nijhuis Bontwever, en Antje Johannes Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter C. Bernardus N. zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeven met Jochem Pieters Leyen varendsgezel meerderjarige zv Pieter Cornelis Leyen en Klaaske Jochems meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door den heer Praes. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden opgenomen om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert twee en negentig den 24 aug is geb Catharina dogter van Bernardus Nijhuis en Antje Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Gerrit Nijhuis zie ook G.H. Nieuwenhuis
Harmanus Nijhuis huwt met Maria Hendriks, kind: Antje Harmens N, geb 1772 HRL; BS ovl 1837
Johanna Nijhuis zie ook: Nieuwenhuis; geb 1801 HRL, ovl 25 jan 1845 HRL, huwt met Pieter Bartling op 6jun18 24 HRL, huw.afk. 23 en 30 mei 1824, dienstmeid. dv Bernardus N, en Antje Johannes; BS huw 1824, ovl 1845
Johannes Berends Nijhuis Zie verder bij: J.B. Nieuwenhuis
Geert Jans Nijk geb 1792 ... , huw.get. bij W.R. de Boer en A.Y. de Groot, turfverkoper, wonende te HRL; BS huw 1819
Berber Davids Nijkamp geb 1804 Leeuwarden, ovl 9 okt 1848 HRL, huwt met Sake Baukes Tolsma op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, dv David N, en Wijkje Greydanus; BS huw 1828, ovl 1848; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-042; VT1839
Cornelis Nijkamp ovl voor 1835, huwt met Berbera Davids, kind: David N, geb ... ; BS geb en huw 1834
David Nijkamp huwt met Wikje Greydanus, kinderen: Berber Davids N, geb 1804 Leeuwarden, Gertie N, geb 1803 Leeuwarden, afwezig of ovl 1828, 1834 en 1838, zv Cornelis N, en Barbera Davids; BS huw 1828, huw 1834, huw 1838, ovl 1848
Gertie Nijkamp geb 1803 Leeuwarden, huwt met Dirk van Bachum op 12 apr 1838 HRL, wonende te HRL, dienstmaagd, dv David N, en Wikje Greidanus; bsha138hu
Catharina Nijkel huwt met Daam Jans Reidmaker op 4 jul 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1809; kind: Loetske Daams Reidemaker, geb 18 aug 1809, ged 1 sep 1809 Grote Kerk HRL
Folkert Lammerts Nijkerck ovl feb 1681, . 2 jaar, Oud Burgemeester, huwt met Sjoeke Wybes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Anna Chatarina Nijkerk en Claes van Zeyst, beyde van HRL, huw.aang. 3 sep 1735 HRL, komende voor de bruid Gerlof Annes, desselfs Stiffvader; huw.aang. HRL 1735
Sybrechtje Nijkerk huwt met Cornelis Wijngaarden, zie aldaar
.... Nijlant Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 26 feb 1677 Betaelt aen de barbier N. in de wijck wegens het cureren van accidenten aen Tjerck de Vries f. 3:4:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Jannetje van Nijs zie ook: de Neis; Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 2e classe, no. 2, tegen 5%, Januar. 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060); huwt met Jouke Hendriks Olinjus, kind: Hendrik Joukes Olinjus, geb 12 jul 1781, ged 3 aug 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: J. de N. ; kind: Hendrika Joukes Olinjus, geb 10 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL
Antje Jans Nijsing Freerk Arends en A.J.N., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs steefvader, 13 feb 1790; ondertrouw HRL; Freerk Arends en A.J.N., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 feb 1790 HRL, en zijn getrouwd den 2 mrt daaraanvolgende
Trijntie Nijsing oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839
Jelle Annes Nijsloot J.A.N. eigenaar van perceel nr. 1429 te HRL, deurwaarder bij de rechtbank, woonplaats Leeuwarden, legger nr. 495, huis en erf, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Anna Elisabeth Nijssing huwt met Hendrik Busscher, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 Febrij en getrout de 1 mrt 1767
Harm Nijssing ovl voor 1815; gebruiker van wijk D-104, gealimenteerd; medegebruiker Rinse D. Tichelaar, sjouwer; eigenaar is Doekle Vinja, 1814. (GAH204)
Hendrik Nijtes begraven Groot Kerkhof, regel 17, nr. 17; Reg. Begr. Hr. Krk. HRL
Gerryt Jansen Nijweerd huwt met Antie Jansen Blom, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763
Wybe Niklaas geb 26 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Niklaas Popkes en Anna Gelinks
Sjoerdje Ninkes zie: Looyenga
Dirkje Nisses zie: Broersma
Jelle Nisses zie: Broersma
Aaltie Nitterts huwt met Marten Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 apr en getrout de 3 mei 1761; kind: Trijntie Martens, ged 8 aug 1762 Westerkerk HRL
Folkert Nittes huwt met Aagje Dirks Landstra op 9 aug 1795 HRL, komt van Vlieland, laatste afk. 9 aug 1795, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795
Maria Noblet huwt met Daniel Bemzee, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 21 en 28 okt 1742 en doe ook getrouwt; Daniel Benizee ende M.N., beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de nots. Reydema met vertooninge van een briev van des bruydegoms broeder houdende toestemminge van desselfs moeder, 13 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; Mariana de Nobelet ende Anderijs Mall?, beide van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit Anderies Jelmersma Geregtsbode; huw.aang. HRL 1738
Jacobus Noes zie: Fluitman
Jeltje Uilkes van Nogeren zie ook: Jeltje Uiulkes; geb 1784 ... , ovl 1 jul 1817 HRL, huwt met Klaas Cornelis Voordewind en huwt met Sijbe van Hettinga, dv Uilke Ottes en, Klaaske Luitjes; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1809, 1810, BS ovl 1817, huw 1833, ovl 1836, ovl 1846
Hylke Nolkes H.N. en Grietje Willems, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 nov 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hiltje Nolkes zie: van der Vleugel
Klaas Nolkes zie: van der Vleugel
Marten Nolkes huwt met Elisabeth Paulus, kind: Nolke vd Veer, geb 1774 IJlst; BS huw 1816; Geextraheerd uit het doopboek der Hervromde Gemeente te IJlst. 1773 den 16 may ''t zv M.N. en Elisabeth Paulus geb den 21 apr genaamt Nolke. Voor extract Conform afgegeven door mij President Burgemeester van IJlst den Zestiende sep 1816 zestien
Minne Nolkes M.N. en Antje Arnoldus, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pietje Nolkes zie: van den Vleugel
Tjerk Nolkes zie: van der Vleugel
Wigle Nolkes zie: van den Vleugel
Anna Nolles zie: Klumper
Anna Nolles ovl 25 okt 1798 HRL, huwt met Harmen Alerts; BS huw 1823
Arnoldus Nolles ovl 28 jun 1791 HRL, oud 45 jaar
Eke Nolles ovl voor 1840, huwt met Teye Jans Tolsma; BS huw 1839
Hiltje Nolles huwt met Klaas Christjaans, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1765 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Jan Nolles J.N. en Katharina van Dijk, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 apr 1792 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Jan Nolles zie: Asbeek; J.N. ende Catharina van Dijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Sijtze van Dijk, 19 mrt 1791; ondertrouw HRL
Lutske Nolles huwt met Gerben Oebles, kind: Otte Gerbens, geb 16 aug 1783, ged 30 sep 1783 Grote Kerk HRL
Maria Nolles op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Marten Nolles ged 2 nov 1768 Grote Kerk HRL, zv Nolle Sikkes en Iebeltje IJpes
Marijke Nolles geb 12 feb 1756 HRL, ovl 4 jun 1820 HRL, huwt met Louw Jans Balkstra op 14 nov 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1820; dienstmeid van Jan Hannema, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Nolles Nolles N.N. en Maartje Arends, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 jul 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Roelof Tjeerds Nolles ovl voor 1840, huwt met Joltje Durks Noorderwerf; BS huw 1839
Maria Nolles/Arnoldus zie: Bisschop
Boutje Uilkes Nollides Rein Hendriks Faber, mede-vroetschap van HRL, en B.U.N., van Ried, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 may 1780 HRL en zijn op vertoonde attestatie van Ried, hier getrouwd den 15 naastvolgende
Ian Nollides ovl 10 sep 1741, 63 jaar, Oud burgemeester, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; den 18en Novemb. 1735 Extraordris Jan Geerts van Makkum en Riemke Pijtters van HRL, Comende voor de bruid de Old Burgemr. J.N. vertonende gebr:Heer Burgemrs Schriftelijke attestatie als dat de Huwel. geboden tot Makkum door de bruydegom wettig sijn aengegeven; huw.aang. HRL 1735; Arjen Wouters van Terschelling ende Baukjen Rinnerts Van HRL, huw.aang. 9 nov 1737 HRL, Commissaris Burgemr. Vosma, koomende Voor de bruid desselvs broodheer de Old Bgr. J.N. ; huw.aang. HRL 1737
Jan Nollides ovl 1790, bijnaam ''Hampan'', Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Janke Nollides Sijds Altena, ontvanger van het Geestelijk Comptoir en Wijnhandelaar tot Franeker ende Juffer J.N. van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door proc. R. Lanting met vertooninge van ''s bruids moeders consent in deesen, en versoek van een gebodt in de Week 29 May 1750; kind: Aafke Sijdses Altena, ged 10 mei 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jan Zijts Altena, ged 30 jul 1752 Westerkerk HRL; kind: Jan Sijdts Altena, ged 23 may 1751 Grote Kerk HRL
Johannes Nollides ovl 9 sep 1790, 6., jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl voor 1813, huwt met Tamera Margaretha Andree; BS ovl 1812; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:17:0 terzake kuipen van vaten, 9 nov 1762. (GAH1092); ovl 16 sep 1790 HRL, oud 65 jaar; weduwe woont in 6e quartier, huisno. 149, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); weduwe woont in 6e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ede Nollis ged 30 mrt 1745 Grote Kerk HRL, zv Nollis Edes, (=IJdes), en Reinouke Teunis
Harmen Nolman geb 1776 HRL, ovl 21 nov 1828 HRL, huwt met Marijke Berends Rekkenburg wever in 1828, kind: Willem N, geb 1810 HRL; BS ovl 1828; 1879 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk G-043, wewer, 1814. (GAH204); H.N. ende Antje Anthonij, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anthonij Hendriks, deszelfs vader, 11 may 1805; ondertrouw HRL; huwt met Antje Antoons Knipper, kind: Hermanus N, geb 1807 HRL; BS ovl 1837; H.N. en Marijke Beernts Rekkenburg, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1nov18 06; ondertrouw HRL
Hermanus Nolmans geb 1807 HRL, ovl 8 mrt 1837 HRL, ongehuwd, zv Hermanus N, en Antje Antoons Knipper; BS ovl 1837
Willem Nolmans geb 1810 HRL, ovl 2 nov 1879 HRL, huwt met Catharina Vonk, zv Harmen N, en Maria Rekkenburg; BS ovl 1879; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-310; VT1839
Baltus Noltz ovl 28 nov 1789 HRL, oud 52 jaar
Jacob Jacobs Nontje geb 1767 Herbayum, ovl 23 jun 1855 HRL, 2e huwt met Joukje Pieters Dijkstra op 8 dec 1816 HRL, huw.afk. 22 en 29 sep 1816, wonende te HRL, 1e huwt met Marijke Jochems op 18 sep 1808 HRL, voerman in 1851, Rooms Katholiek, gealimenteerde in 1851, wonende te Wijnaldum 1808, wonende te HRL. 1815, huw.get. bij S.F. Parant en A.R. Rinsma, 1815, id. bij B.J. Kroese en G. Postma, 1816, id. bij J.A. Knol en A.H. Ringsma, 1817, id. bij P.T. Schaafsma en P. de Boer, 1821, kind: Rinske Jacobs N, geb 1798 ... , zv Jacob Jacobs N, en Trijntje Sippes; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812, huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1821, ovl 1846, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk F-236, wijk H-001; eigenaar en gebruiker van wijk D-127, stalknegt, 1814. (GAH204); oud 74 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, stadsreiniger, wijk D-127; VT1839
Jacob Nontjes J. Nuntjes eigenaar van perceel nr. 764 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 492, huis en erf, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Jacob Jacobs Nontjes mogelijk dezelfde als ??; huwt met Trijntje Sippes (in huwelijksregister: Jippes), op 1 mrt 1801 Wijnaldum, kinderen: Jacob, geb 1767 HRL, Grietje Postma, geb 1772 HRL, in leven echtelieden te Herbayum; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1816, ovl 1849, ovl 1855
Jacob Jacobs Nontjes geb 1801 Wijnaldum, ovl 2 sep 1866 HRL, huwt met Aaltje Douwes Bouma op 13 nov 1836 Franeker, bakker en wonende te HRL. 1836, voerman in 1851, Rooms Katholiek, ovl wijk G-052, zv Jacobus N, en Catharina Jelles(= Trijntje Jilles ??); BS ovl 1866; BS Franeker huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-236, supp wijk G-424; oud 39 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk H-205; VT1839
Jacob Jacobs Nontjes 1801
Jacobus Nontjes mogelijk dezelde als ??; ovl voor 1867, huwt met Catharina Jelles (=mogelijk Trijntje Jilles), arbeider en wonende te HRL. 1836, kind: Jacob N, geb 1801 Wijnaldum; BS ovl 1866, BS Franeker huw 1836
Rinske Jacobs Nontjes geb 1798 ... , ovl 10 jun 1812 HRL; wijk B-146, dv Jacob Jacobs N, en Marijke Jochems; BS ovl 1812
Jacobus Wiemers Nooitgedagt geb 1773 Ureterp, ovl 20 apr 1824 HRL, huwt met Hiltje Willems; BS ovl 1824
Dirk van Noord geb 7 aug 1798 Leeuwarden, huwt met Neeltje Mantz, (gk), commies in 1858, Vst 10 mei 1858 uit Heerenveen, A 6 mei 1864 Workum, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-187, wijk G-008, bev.reg. HRL 1860-80
Elisabeth van Noord geb 1799 Leeuwarden, ovl 28 apr 1859 HRL, huwt met Jacob Poppes Hemminga, N.H., dv Jan vN, en Uilkje Habbema; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk G-316; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-114; VT1839
Jan van Noord huwt met Uilkje Habbema, kind: Elisabeth, geb 1799 Leeuwarden; BS ovl 1859
Carel Ernst Noord C.E.N., soldaat onder de comp. van capt. Ramaker, ende Elizabeth Bernges, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Adam Bernges, de vader, 8 nov 1788; ondertrouw HRL; Hendrik Volgraaff, Corporaal onder de comp. van Major Dolleman ende Anna Catharina Margreta Klotzen, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd C.E.N., desselfs broeder, 27 jun 1789
Abe Douwes Noordbeek huwt met Tjetje Klazes, kind: Antje N, geb 1773 Nieuwland; BS ovl 1837
Antje Noordbeek geb 1773 Nieuwland, ovl 23 jul 1837 HRL, huwt met Sijbren Jans Buwalda, dv Abe Douwes N, en Tjetje Klazes; bsha187ov, ovl 1838
Sjierk Jacobs Noordbeek geb 1796 St. Jacob, ovl 3 nov 1837 HRL, huwt met IJtske Baukes Tolsma op 23 mei 1824 HRL, huw.afk. 9 en 16 mei 1824, wonende te HRL, bierbrouwersknecht in 1837, zv Jacob Sjierks en Trijntje Arjens Steensma; bs1824 huwelijken, ovl 1837, ovl 1846; S.N. eigenaar van percelen nrs. 1598 en 1598A te HRL, brouwer, woonplaats HRL, legger nr. 484, resp. brouwerij en mouterij, huis, resp. 315 en 105 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 100 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51/52); id. van perceel nr. 1609 te HRL, brouwer, woobnplaats HRL, legger nr. 484, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Sjierk Jacobs Noordbeek huwt met Rigtje Hartmans, kind: Sjoerdtje Sjierks N, geb 1773 St. Jacob BS ovl 1846
Sjoerdtje Sjierks Noordbeek geb 1773 St. Jacob, ovl 26 sep 1846 HRL, huwt met Reinder Taedes Tolsma, dv Sjierk Jacobs N, en Rigtje Hartmans; BS ovl 1846; oud 67 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk I-019; VT1839
Pieter van Noorden geb 1785 HRL, ovl 8 okt 1836 HRL, huwt met Elisabeth Tuininga op 19 mei 1822 HRL, huw.afk. 5 en 12 mei 1822, koopman in 1836, huw.get. bij J.L. Tuininga en L.J. Bosman, bakkersknecht, 1813, id. bij M.F. de Boer en R.R. van Dijk, 1815, id. bij D.S. Molenaar en B.J. Feddema, 1823, zv Klaas Jans en Trijntje Pieters; BS huw 1813, huw 1815, huw 1822, huw 1823, ovl 1836, ovl 1856; P. v. N. eigenaar van percelen nrs. 404 en 405 te HRL, commies, woonplaats HRL, legger nr. 485, resp. huis en erf, en pakhuis, resp. 168 en 77 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 817 te HRL, commies, woonplaats HRL, legger nr. 485, huis en erf, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Jeltje Durks Noorderwerf huwt met Roelof Tjeerds Nolles, wonende te Woudsend 1839 en 1841; BS huw 1839, huw 1841
Albert Noordga mede-voogd in 1762, 1764, president-voogd in 1763; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 290:18:0 terzake leverantie van stukken webdoek, 28 sep 1762. (GAH1092); id. f. 72:10:0 wegens geleverde bonten, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 36:2:0 terzake uitrusting van Tjalling Alberts als ondertimmerman naar Groenland, 20 apr 1762. (GAH1092); id. f. 50:0:0 tot restitutie van expensen aan de chirurgijn J. Cleebe ter oorzake vd sijkte des Weeshuismeesters, 22 jul 1762. (GAH1092); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 100:0:0 terzake gelegateerd door Ieskjen Klases, waarvan bewijs op het testament door de voogden is gepasseerd, 2 apr 1763. (GAH1093); id. f. 275:0:0 terzake gelegateerd door de coopman Sijbrand Talma wegens metgaan vd kinders ter begrafenis, 26 apr 1763. (GAH1093); id. f. 74:15:0 terzake 1 jaar verdiend loon van Sikke Willems als metselaarsknegt, 5 mrt 1763. (GAH1093); id. f. 15:0:0 wegens 1 jaar verdiend loon van Sijtse Everts als zadelmakersknegt bij Sijbe de Vries, 15 mrt 1763. (GAH1093); id. f. 25:19:6 wegens verdiend loon van Pieter Andrijs als schipstimmermansknegt bij Tjepke Gratama, 22 mrt 1763. (GAH1093); id. f. 50:0:0 wegens 1 jaar verdiend loon van Assueres Willems als kleermakersknegt bij Dijxma, 12 apr 1763. (GAH1093); id. f. 97:12:2 wegens inbreng van Pieter Eelkes en Claare Jans ten voordele van Eelke Pieters, vlgs gedane rekening vd curator A.N., 22 feb 1763. (GAH1093); A. Wybenga bet f. 34:1:6 aan dito wegens de inbring van Jacob Dirks Danser, komende uit de boedel van zijn vader, vlgs rekening van A.N., 3 mei 1763. (GAH1093); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 29:5:0 wegens geleverde doeken kwit. no. 7, okt 1763. (GAH1093); betaalt aan dito f. 358:14:0 wegens huir vd plaats te Sottrum, door Jarig Sierks gebruikt, met 2 goudglds eeuwige rente door hem betaald, 13 dec 1763. (GAH1094); id. f. 56:8:8 wegens opbreng van mask, gest en koolen, 13 nov 1764. (GAH1094); ontv van dito f. 556:10:8 tot restitutie en betaling van 15 pond Vlaams doek, tdv het Weeshuis gekogt, kwit. no. 16, 9 okt 1764. (GAH1094) id. f. 84:7:0 wegens geleverde bonten en broekstrepen, kwit. no. 21, 6 nov 1764. (GAH1094); id. f. 57:3:0, kwit. no. 13, 12 nov 1765. (GAH1095); id. 132 -6:0, kwit. no. 19, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 212:7:2 wegens verschot gedaan tot betaling van 65 lopen rogge voor rekening van het Weeshuis gekogt en daaraan geleverd, kwit. no. 8, 2 jul 1765. (GAH1095); id. f. 620:7:0 tot restitutie van betaalde 16 stukken doek, land 1292 ellen, kwit. no. 5, 8 apr 1766. (GAH1096)
Albert Thijses Noordga ged 28 jul 1765 Grote Kerk HRL, zv Thijs Alberts Noordga en Maatje Hendriks
Jacob Alberts Noordga huwt met Baukje Johannes Coedirk, beide van HRL, geproclameert den 29 jun 6 en getrout den 13 jul 1755
Matthijs Alberts Noordga weesvoogden bet f. 482:18:6 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens het erfdeel het Weeshuis competerende uyt hoofde der testamentaire dispositie van M.N., 25 apr 1780. (GAH1111); huwt met Maartje Hendriks, beide van HRL, geproclameerd 19-26 jul en getrout de 2 aug 1761
Neeltje Tijsses Noordga ged 15 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, dv Tijs Alberts Noordga en Maartje Hendriks
Rinkske Alberts Noordga huwt met Willem Douwes Backer, beide van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 jun en getrout de 3 jul 1763; kind: Albert Bakker, geb 30 jul 1772, ged 23 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Willems Bakker, geb 1 mei 1775, ged 28 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Albert Willems, geb 28 mrt 1779, ged 20 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Gatske Willems, ged 30 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Willems Bakker, ged 4 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL
Thijs Alberts Noordga huwt met Maatje Hendriks, kind: Albert Thijses Noordga, ged 28 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Tijsses, ged 15 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, moeder als Maartje H.
Hendrik Noordhuis geb 1808 HRL, ovl 3 sep 1855 op zee, uit de ovlakte: ''ontvangen een extract uit het journaal, gehouden aan boord van het Nederlandsche Barkschip ''Oceaan'', gevoerd door Cornelis Jansen Doekzen, op ene reise van Akijab naar Amsterdam, waaruit blijkt dat H.N., matroos, oud zevenenveertig jaren, van HRL, na een kortstondige ongesteldheid op den derden sep des vorigs jaars, des avonds circa zes ure, op de hoogte der Westereilanden aan boord van voornoemd schip is overleden'', zeeman, Nederlands Hervormd; BS geb en ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-018; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; VT1839
Jieke Rimmerts Noordhuis geb 12 sep 1801 HRL, ged 27 sep 1801 HRL, N.H., ovl 23 mei 1876 HRL, ongehuwd, dv Rimmert Ruurds N, en Elisabeth Tollinga; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1876
Rimmert Ruurds Noordhuis geb 10 dec 1760 Eernewoude, ovl 6 feb 1822 HRL, huwt met Elisabeth Pieters Tollinga op 18 sep 1796 HRL, komt van HRL, N.H., kinderen: Ruurd Rimmerts N, geb 28 jul 1799 HRL, Wiepkje N, geb 18 jun 1804 te HRL, Jieke N, geb 1802 HRL, Hendrik Rimmerts, geb 22 mei 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1808, BS ovl 1822, ovl 1854, ovl 1861 1874 overlijdens, ovl 1876; gebruiker van wijk G-024, schipper; eigenaar is Frans Arjens wed., 1814 (GAH204)
Ruurd Rimmerts Noordhuis geb 28 jul 1799 HRL, ged 20 aug 1799 HRL, ovl 22 okt 1861 op zee, extract uit het dagboek, gehouden aan boord van het Nederlandsche kofschip ''Christina Jacoba'', van HRL, gevoerd door schipper Jan Ploeg, op een reis van HRL. naar Engeland en terug: tengevolge van ene ongesteldheid van enige dagen zeilende alstoen boven genoemde bodem op 54?, 33 min. NB, en 1?, 36 min. lengte oost van Greenwich overleden, zeeman, N.H., huwt met Hendrikje Houtsma, (gk), op 25 sep 1856 HRL, zv Rimmert Ruurds (N), en Elisabeth Pieters (Tollinga); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-200, wijk C-220, wijk E-018, 222, supp wijk H-261; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; VT1839
Wiepkje Rimmerts Noordhuis geb 18 jun 1804 HRL, ovl 3 jun 1874 HRL, huwt met Pieter Cornelis Monsma op 20 nov 1828 HRL, huw.afk. 9 en 16 nov 1828, dienstmeid. dv Rimmert Ruurds N, en Elisabeth Tollinga; BS huw 1828, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-074; oud 35 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk C-067; VT1839
Jacob Jans Noordkamp geb 1794 HRL, ovl 4 jun 1847 HRL, huwt met Aukje vd Sluis op 4 apr 1819 HRL, huw.afk. 21 en 28 mrt 1819, turfdrager, zv Jan Harmens N, en Grietje Jacobs Faber; BS huw 1819, ovl 1847, ovl 1870; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, aardewerker, wijk G-244; VT1839; J. Noodkamp eigenaar van perceel nr. 796 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 483, huis, 27 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van percelen nrs. 815 en 816 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 483, resp. huis en erf, en huis, resp. 16 en 35 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 897 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 483, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 902-904 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 483, resp. huis en erf, huis, huis, resp. 65, 36 en 32 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 21 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Jan Harmens Noordkamp ovl 14 aug 1795 ... , huwt met Grietje Jacobs Faber, kinderen: Sjoukje/Susanna Jans N, geb 1793 HRL, Jacob N, geb 1794 HRL; BS huw 1813, huw 1819, ovl 1847, ovl 1858; begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 34; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sjoukje/Susanna Jans Noordkamp geb 1793 HRL, ovl 21 apr 1858 HRL, huwt met Jean Louis debaine op 25 jul 1813 HRL, huw.afk. 9 en 16 mei 1813, Rooms Katholiek, bokkenrookster, ook huwt met Geert vd Wal, dv Jan Harmens N, en Grietje Jacobs Faber; BS geb 1813, ovl 1847, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-257; oud 48 jaar, (vnm: Susanna), geb en wonende te HRL. 1839, bokkenrookster wijk G-255; VT1839
Bartle Jacobs Noorman geb 1804 HRL, ovl 12 sep 1853 HRL, huwt met Frouwkje Folkerts de Jong op 18 mei 1826 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1826, kleermaker in 1851, N.H., zv Jacob Bartels N, en Hendrika Gerrits; BS huw 1826, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-270, 282; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk C-020; VT1839
Jacob Bartels Noorman geb 1762 ... , ovl 22 mei 1826 HRL, 1e huwt met hm Hendrika Gerrits op 4 dec 1803 HRL, 2e huwt met Maria Folkerts Wax op 3 mrt 1811 HRL, komt van HRL, huw.get. bij J.J. Potting en J.P. Reindersma, scheepstimmerman, wonende te HRL. 1812, kind: Bartele, geb 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803 1811, BS huw 1812, ovl 1826, ovl 1844, ovl 1853; gebruiker van wijk E-097, timmerknegt; eigenaar is Douwe de Roos, 1814. (GAH204)
Karel Bartels Noorman geb 1757 HRL, ovl 24 apr 1813 HRL; wijk E-211, verversknecht; BS huw 1813
Jan de Nor? J. dN, Canonnier in de compagnie van Luitenant Collonel J. Guchimon de Castillon, en Maria van den Broek, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jul 1789 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Klaas Norberhuys geb 23 sep 1773, ged 17 okt 1773 Grote Kerk HRL, zv Teunis Norberhuys en Dirkje Bakker
Aafke Norbruis geb 1761 HRL, ovl 9 okt 1826 HRL, huwt met Jetze Spiering; BS ovl 1826; kind: Marijke Jetses, geb 14 apr 1788, ged 20 may 1788 Grote Kerk HRL, vader als: J. Rinses; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert agt en tagtig den 14 apr is geb Marijke dogter van Jetse Rinses en A.N. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Antoni Teunis Hendriks Norbruis geb 4 mrt 1798, ged 25 mrt 1798 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Norbruis en Fimke Jans de Bruin
Baukje Norbruis geb 1793 HRL, ovl 9 mei 1849 HRL, huwt met Sikke Hendriks Buschman op 21 sep 1837 HRL, winkelierse, dv Hendrik N, en Femke Jans de Bruin BS huw 1837, ovl 1849; geb 21 jan 1794, ged 9 feb 1794 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Norbruys en Femke Janse de Bruin
Dirkje Hendriks Norbruis geb 1792 HRL, ovl 2 okt 1847 HRL, 1e huwt met Hendrik Rotgers Westveld op 18 okt 1815 HRL, huw.afk. 13 en 20 aug 1815 HRL, en 6 en 13 aug 1815 Veendam, 2e huwt met Jakle Johannes Jager op 15 mrt 1838 HRL, dv Hendrik N, en Fimke Jans de Bruin; BS huw 1815, huw 1838, ovl 1847; oud 47 jaar, (geslnm: Norberhuis), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-177; VT1839; geb 14 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Teunis Norbruis en Fimke Jans de Bruin; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en van overlijden en ouderlijk consent en certificaat van Huwelijks afkondiging in een ander Gemeente behoren tot de Huwelijks acte van Hendrik B. Wesveld en D.H.N. dato 18 okt 1815 op Fol. 1 van het Register. In kennisse van ons Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; de Schout der Gemeente Veendam Kwartier Winschoten Provincie Groningen Certificeerd door dezen dat de Huwelijks Proclamatien van Hendrik Rotgerts Wesveld Zeeman van beroep, wonende te Veendam, en van derkjen Noorbruis dienstmeid van beroep wonende te HRL in deze Gemeente behoorlijk naar de wet zijn afgelopen de eerste op Zondag 6 aug 1815 en de tweede op Zondag den 14 daar aanvolgende zonder dat er eenige oppositie tegen de voltrekking van het voorgenomen Huwelijk van gemelde personen bij den zelven is ingekomen. Veendam den 16 aug 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en negentig den Veertiende sep is Geboren Dirkje dv Hendrik Teunis Norbruis en Femke Jans de Bruin. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 9 aug 1815
Hendrik Norbruis huwt met Trijntje ... , kind: Hendrika Hendriks N, geb 1761 Franeker; BS ovl 1846; ovl 1 okt 1803 HRL, oud 83 jaar
Hendrik Teunis Norbruis ged 1 mrt 1772 Grote Kerk HRL, zv Teunis Norbruis en Dirkje Klaases; ovl 21 dec 1808 HRL, huwt met Fimke Jans de Bruin, in leven koperslager; kinderen: Jetske, geb 23 apr 1807 HRL, Baukje, geb 1793 HRL, Dirkje Hendriks N, geb 1792 HRL, Johannes N, geb 18 feb 1804 HRL, zv Theunis N, en Dirkje Klases Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1807, BS huw 1815, huw 1837, huw 1838, ovl 1843, ovl 1847, ovl 1849; H.N. ende Femke J. de Bruin, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan IJemes de Groot, goede bekende, 9 jun 1792; ondertrouw HRL; H.N. en Femke J. de Bruin, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad, de eerste op den 17 jun en de tweede op den 24 daaraanvolgende en zijn getrouwd ten zelfden dage; Bauke Jansen van Oudterp en Marijke van der Linde van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door H.N. onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 okt 1795; ondertrouw HRL; Gerrijt Jans de Bruin en Maria Elisabeth Stouts, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd H.N., goede bekende, 7sep18 05; ondertrouw HRL; woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Dirkje Hendriks Norbruis, geb 14 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL, vader als H. Teunis N. ; kind: Baukje Hendriks Norbruys, geb 21 jan 1794, ged 9 feb 1794 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Hendriks Norbruis, geb 28 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL; kind: Antoni Teunis Hendriks Norbruis, geb 4 mrt 1798, ged 25 mrt 1798 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en negentig den Veertiende sep is Geboren Dirkje dv H.T.N. en Femke Jans de Bruin. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 9 aug 1815
Hendrika Hendriks Norbruis geb 1761 Franeker, ovl 23 sep 1846 HRL, huwt met IJpe Jans vd Werf, dv Hendrik N, en Trijntje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1846; oud 80 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; kind: Trijntje IJpes van der Werf, geb 1 jan 1789, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL, vader als: IJ. Jans v. d. W. ; kind: Jan IJpes van der Werf, geb 21 feb 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje IJpes van der Werf, geb 11 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje IJpes van der Werf, geb 20 aug 1797, ged 5 sep 1797 Grote Kerk HRL; kind: Marijke IJpes van der Werf, geb 13 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL; In Ondergemelden Douwtje Gerbens wed. Anne Jans van der Zee, woonagtig te Franeker, verklaar bij deesen te consenteeren aan mijnen zoon Jan Annes van der Zee, scheepstimmermansknegt te HRL, om zich in het Huwelijk te begeven met Trijntje IJpes van der Werf, dogter van IJpe van der Werf en H.N., meede aldaar, mogende alsoo lijden dat deselve door den Heer Burgemeester van HRL in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 24 apr 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig den Eerste jan is Geboren Trijntje dv IJpe van der Werff en H.N. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Jetske Norbruis geb 23 apr 1807 HRL, ged 12 mei 1807 HRL, N.H., ovl 8 feb 1817 HRL, dv Hendrik N, en Fimke Jans de Bruin; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1817
Jetske Norbruis geb 6 nov 1781, ged 27 nov 1781 Grote Kerk HRL, dv Teunis Norbruis en Dirkje Klaasses; geb 1781 HRL, ovl 20 sep 1826 HRL, ongehuwd, dv Theunis N, en Dirkje Klases (Bakker); BS ovl 1826
Johanna Norbruis huwt met Frans Twentrop, kind: Teuntje Fransen Twentrop, geb 28 jan 1784 ged 18 feb 1794 Grote Kerk HRL; kind: Francina Fransen Twentrop, geb 4 mrt 1797, ged 28 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Johannes Norbruis geb 18 feb 1804 HRL, ged 18 mrt 1804 HRL, ovl 30 nov 1843 HRL, huwt met Gerritje vd Schaaf, zv Hendrik N, en Femke de Vries/de Bruin; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1843, ovl 1850; oud 35 jaar, (geslnm: Norberhuis), geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk F-177; VT1839
Johannes Teunis Norbruis geb 6 okt 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL, zv Teunis Norbruis en Dirkje Klaasses
Marijke Hendriks Norbruis geb 28 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Norbruis en Femkje Jans de Bruin
Theunis Norbruis huwt met Dirkje Backer, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771; kind: Klaas Norberhuys, geb 23 sep 1773, ged 17 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Teunis Norbruis, geb 6 okt 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Teunis Norbruis, geb 6 nov 1781, ged 27 nov 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Teunis Norbruis, ged 1 mrt 1772 Grote Kerk HRL; geb 1749 den Haag, ovl 3 apr 1833 HRL, huwt met Dirkje Klases Bakker, koperslager 1800-1811, huw.get. bij J.A. vd Zee en T. IJ. vd Werf, koperslager, wonende te HRL, oom bruid. 1815, id. bij H.R. Westveld en D.H. Norbruis, grootvdr bruid. 1815, kinderen: Jetske N, geb 1781 te HRL, Hendrik N, geb ... ; BS huw 1815, ovl 1826, ovl 1833; geboortig van ''s-Gravenhage, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. J. Tamboeser, op ma. 10 apr 1786. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-030, koperslager, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 101:10:0 terzaake geleverde nieuwe ketels en reparatie van oude, quit. no. 22, 1 may 1787. (GAH1119); id. f. 5:1:0 terzaake reparatie aan kooperwerk, quit. no. 45, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 21:17:0 terzaake geleverd kooperwerk, quit. no. 19, 19 may 1789. (GAH1121); id. f. 4:3:0 terzaake reparatie van kooper- werk, quit. no. 15, 5 jan 1790. (GAH1122); id. f. 29:3:8, quit. no. 5, 4 jan 1791 (GAH1123); id. f. 7:5:0, 8 jan 1793, quit. no. 2 (GAH1125); id. f. 27:4:0, 3 jun 1794 quit. no. 19 (GAH1126); id. f. 8:4:0 wegens geleeverde en Reparatie aan Koperwerk, 24 feb 1795, quit. no. 6 (GAH1127); id. f. 6:0:0 voor het herstellen van kooperwerk, 5 jan 1796, quit. no. 5 (GAH1128); betaalt aan dito f. 198:0:0 terzaake cooppenningen aan de 66% ve landschaps thoonder deezes obligatie, 21 may 1788. (GAH1120); ontv van dito f. 437:17:0 terzaake een geleverde brouwketel, quit no. 43, 22 jul 1788. (GAH1120); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten, in de vergadering van de Magistraat en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL, 21 jan 1792. In kennisse des rendants en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, T.N., H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, B. Fontein, A.D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra. (GAH1123); afslutiing weesboek:Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is een summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 230 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, Menno Vink, E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, Dirk Fontein, T.N., H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 383:0:0 ter zake geleverd koperwerk aan de nieuwe kerk, ord. no. 61, 13 May 1776. (GAH1060); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 72:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vroedsman T.N. betaalt f. 17:7:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor 38 1/2 Pond billion bij de gecollecteerde duiten anno 1792, 1793 en 1794 overbevonden a 9 stuivers per pond, 6 jan 1795 (GAH1126); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, eene summa van f. 478:16:0 en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend en geslooten, in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 19 January 1793. In Kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de subscriptie van den Secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, IJpey, T.N., Radsma, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A, Mockema, A.J. Conradi, J. Albarda, Jan van der Veen (GAH1124); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van T.N., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 52:4:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 43:10:0 ter Saeke Koperwerk, primo jann1807, quit. no. 4 (GAH1139); id. f. 2:3:0 ter Saeke Repaaratie aan koperwerk, 31 dec 1808, quit. no. 89 (GAH1140); id. f. 8:0:0 ter Zaeke geleverd koperwerk, 6 jan 1808, quit. no. 1 (GAH1140); T.N. eigenaar van perceel nr. 548 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 487, huis en erf, 105 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Beeltje Josephs Norden Simon Juda, midicina dr. tot Amsterdam, ende B.J.N. van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door R.J. de Swart, gesw; clercq met vertooninge van schriftelijke procuratie, 9 Nov 1748
Joseph Zymons Norden bet gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 3 nov 1727. (burgerboek)
Willem Nordt geboortig van Philadelphia, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft van getrouwheid gepresteerd in handen van drost H.J. Westra, op 30 aug 1804. (burgerboek)
Aaltje H Norel ovl 3 jul 1792 HRL, oud 69 jaar
Anna Norel verkoopt een huis in 1800; begraven Kleine Kerk, regel 1, nr. 25; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier, op Lyfrente: f. 225:0:0; (B6 50); woont in 7e quartier, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Antje Klaases Norel ged 15 dec 1750 Grote Kerk HRL, dv Klaas Norel en Lijsbet Johannis
Cornelis Johannes Norel geb 30 nov 1780, ged 23 jan 1781 Grote Kerk HRL, zv Johannes Norel en Dirkje Kornelis; geb 1779 ... , ovl 7 apr 1811 HRL. door een ongelukkige val vd Grote Kerk, huwt met Gerlantje Willems Agema op 28 mei 1809 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1811, huw 1812; C.N. en Gerlantje Willems, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Dirkje Klases Norel geb 4 feb 1811 HRL, ovl 4 nov 1875 HRL, huwt met Klaas IJmkes Kamminga op 31 dec 1829 HRL, huw.afk. 20 en 27 dec 1829, huwtoestemming bekomen van een familieraad gehouden voor het vredegerecht van het kanton HRL. 19 dec 1829, dv Klaas N, en Hinke Aukes vd Stok; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1829, ovl 1875; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-127; VT1839; geb 4 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, dv Klaas Norel en Hinke Okkes van der Stok
Elisabeth Norel geb 1794 ... , ovl 11 mrt 1812 HRL; wijk C-048, dv Johannes N, en Dirkje Cornelis (Buma); BS ovl 1812
Grietje/Geertje Hendriks Norel ovl 20 nov 1804 HRL, oud 62 jaar; huwt met Jan Wytses Vettevogel, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759; ovl voor 1814, huwt met Jan Wytses Vettevogel; zie aldaar; BS geb 1813, ovl 1832; kind: Wytze Jans Vettevogel, ged 23 nov 1764 HRL; doreg N.H. HRL 1764; kind: Jakob Jans Vettevogel, geb 14 dec 1773, ged 25 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Ackke Jans Vettevogel, ged 2 sep 1760 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans Vettevogel, ged 31 okt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jans Vettevogel, ged 28 jun 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Geertje H.N. ; kind: Trijntie Jans Vettevogel, ged 12 nov 1769 Grote Kerk HRL
Hendrik Norel betaalt loon aan Stadswerkvolk 1741-1742, kind: Klaas N, geb ... ; HRL. Crt dec 1987; geboortig van Kampen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij alvorens voor pres. burg. Vosma bij handtastinge had belooft zich als een goed burger te zullen gedragen, 20 dec 1732. (burgerboek); ovl in 1758; zijn funktie als binnenvader wordt overgenomen door Jan Heins op 25 jul 1758; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Heiman Heimans ende Grietie Jansonius, beide van HRL, huw.aang. 11 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid H.N. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Hendrik Klaases Norel ged 11 jun 1747 Grote Kerk HRL, zv Klaas Norel en Lijsbet Johannis
Jacob Norel ovl voor 1801, loodgieter en leidekker 1740-1761; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 73:18:0 wegens geleverd lood en het maken vd pomp, kwit. no. 6, 18 okt 1763. (GAH1093); id. f. 36:4:0 wegens geleverd lood, en dagloon, quit. no. 17, 17 jan 1786. (GAH1118); id. f. 7:19:0 voor geleverd lood, quit. no. 10, 18 jan 1787. (GAH1119); id. f. 4:14:0, quit. no. 4, 6 dec 1787. (GAH1120); id. f. 6:1:0, quit. no. 22, 1jun17 89. (GAH1121); van HRL, huwt met IJttie van der Meulen, van Bolswaart, geproclameert den 21-28 aug en getrout met attestasie den 4 sep 1757; ovl 24 jun 1793 HRL, oud 73 jaar
Jacobus Johannes Norel geb 3 jun 1797, ged 11 jun 1797 Grote Kerk HRL, zv Johannes Norel en Adriana Engelkeng
Jan Claases Norel ged 7 mrt 1758 Grote Kerk HRL, zv Claas Norel en Lijsbeth Johannes
Johannes Norel begraven Kleine Kerk, regel 1, nr. 25; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Johannis Klaases Norel ged 30 apr 1752 Westerkerk HRL, zv Klaas Norel en Lijsbet Johannis; geb 1754 HRL, ovl 13 jan 1827 HRL, 1e huwt met Dirkje Cornelis Buma, 2e huwt met Teetske Jacobs vd Haak op 2 sep 1812 HRL, huw.afk. 23 en 30 aug 1812 HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis, huw.get. bij W.W. van Dokkum en G.W. Agema, schoonvdr bruid. 1812, id. bij R.D. de Wit en H.O. vd Stok, behuwd vader bruid. 1816, meester loodgieter 1801-1810 kinderen: Elisabeth N, geb 1794 ... , Klaas N, geb 1779 HRL, zv Klaas N, en Lijsbeth Johannes; BS huw 1812, huw 1816, ovl 1827; kind: Kornelis Johannes Norel, geb 30 nov 1780, ged 23 jan 1781 Grote Kerk HRL, moeder is: Dirkje Kornelis; J.N. en Dirkjen Kornelis, beide van HRL, zijn, na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste geschied is op den 17 may 1778 HRL, ten zelfden dage getrouwd; kind: Klaas Johannes Norel, geb 15 feb 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Johannes Norel, geb 30 sep 1783, ged 4 nov 1783 Grote Kerk HRL; eigenaar van wijk A-227; gebruiker Dirkje Fransen, gealimenteerd, 1814 (GAH204); id. van wijk A-233; gebruiker Liekle F. de Boer, varensgesel, 1814. (GAH204); igenaar en gebruiker van wijk B-038, pakhuis; medegebruiker W. Feddema 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-082; gebruiker Wiebe Jans wed., kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk B-115; gebruiker Dirk J. Danser, wolkammersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-048, loodgieter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-046, samen met Pieter Hendriks; gebruiker Reinder Gerbens de Groot, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-141, met comp. ; gebruiker Lolle Pieters, arbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-130; gebruiker G. Lemke wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-152; gebruiker Jan Oorthuis, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-153, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk E-154; gebruiker is Klaas Norel, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-158, stalling; gebruiker Klaas Norel, 1814. (GAH204)0); d van wijk F-165; gebruiker Johannes Lanting, verwer, 1814. (GAH204); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van J.N., (reparaties), 31 dec 1810: f. 2:0:0 (GAH1142); huwt met Adriana Engelkeng, kind: Jacobus Johannes Norel, geb 3 jun 1797 ged 11 jun 1797 Grote Kerk HRL; weduwe J.N. eigenaresse van perceel nr. 1023 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 488, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Klaas Norel geb 26 feb 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL, zv Johannes Norel en Durkje Kornelis; geb 1779 HRL, ovl 23 mrt 1815 HRL, huwt met Hinke Okkes vd Stok op 4 mrt 1810 HRL, huw.get. bij J. Norel en T.J. vd Haak, zoon bruidegom wonende te HRL. 1812, id. bij D.G. vd Woude en T.B. Bakker, 1812, kinderen; Dirkje N, geb 4 feb 1811 HRL, Okke N, geb 1812 HRL, was baas op een spinnekop houtzaagmolen ''De Swarte Molen'' aan de Zeedijk te HRL, dicht bij de Stenen Man, zv Johannes N, en Dirkje Cornelis Buma; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1812, ovl 1815; gebruiker van wijk E-154, kalkkoper; eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); id. van wijk E-158, stalling; eigenaar is Johannes Norel. 1814. (GAH204); C.N. en Hinke Ockes van der Stok, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Dirkje Klaases Norel, geb 4 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van K.N., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 3:4:0 (GAH1142); Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd Vijftien den drie en twintig mrt is Overleden K.N., in de Ouderdom van twee en dertig Jaaren. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Klaas Norel C.N. ende Lijsbert Johannes, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd de vroedsm:Heim:Heimans, 29 Oct 1746; huwt met Lijsbeth Johannis, beyde van HRL, geproclameerd den 30 okt en den 6-13 nov 1746 en doen ook getrouwt; ovl voor 1813, huwt met Lijsbeth Johannes, kind: Johannes N, geb 1754 HRL, timmerman 1749-1759, zv Hendrik N, en ... ; BS huw 1812, Harlinger Courant dec 1987; kind: Jan Claases Norel, ged 7 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Klaases Norel, ged 17 sep 1754 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Klaases Norel, ged 30 apr 1752 Westerkerk HRL; kind: Antje Klases Norel, ged 15 dec 1750 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Klaases Norel, ged 16 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Klaases Norel, ged 11 jun 1747 Grote Kerk HRL
Clara Hendriks Norel huwt met Fokke Eerks, beyde van HRL, geproklameerd den 13 dito en den 20 dito en den 27 dito May 1753 getrouwt; kind: Erick Fockkes, ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL
Lijsbert Norel ovl 20 jun 1787 HRL, oud 86 jaar
Lysbeth Johannes Norel geb 30 sep 1783, ged 4 nov 1783 Grote Kerk HRL, dv Johannes Norel en Dirkje Kornelis
Okke Norel geb 1812 HRL, ovl 1887 ... , houtzaagmolenaarsbaas, zv Klaas N, en Hinke Ockes vd Stok, opgevoed door de grootouders van moeders kant; hij volgde later zijn vader op als baas op ''De Swarte Molen'', die toen inmiddels de houtzaagmolen van Meinesz was geworden. Hij werd in 1887 begraven rond de NH-kerk, dat in 1930 werd opgeruimd. Op zijn grafsteen stond de houtzaagmolen afgebeeld; Hart Crl. dec 1987
Trijntje Claases Norel ged 16 feb 1749 Grote Kerk HRL, dv Klaas Norel en Lijsbet Johannis; ged 17 sep 1754 Grote Kerk HRL, dv Klaas Norel en Lijsbeth Johannes; Tijs Gieses en T.C.N., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 30 jun 1776 HRL, en toen getrouwd
Klaaske Norenbos geb 1780 ... , ovl 18 jan 1812 HRL, huwt met Tjomme Pals, wonende te Noorderhaven ovl wijk C-163, dv Ulbe N, en Mientje Kruger; BS ovl 1812
Ulbe Norenbos huwt met Mientje Kruger, kind: Klaaske N, geb 1780 ... ; BS ovl 1812
Jan Norman huwt met Tjietske Hendriks, bootsman op ''s lands fregat ''De Pallas'', komt van HRL, laatste afk. 4 okt 1795, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795; J.N., Bootsman op ''s Lands oorlogschip ''de Pallas'', ende Tjietske Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de neef David Jans, 19 sep 1795; ondertrouw HRL
de Nostitz Hendrik Colle, Corporaal int 2de Battaillon van Baron dN., Collonel Commandant het regiment van genraal major Acronius onder de compagnie van Capt. V. van Altena, thans in guarnisoen te deventer, van Lille, en Akke Johannes van HRL, laatst geproclameert 25 jul 1773 en op dato dezes 15 aug 1773 alhier getrouwd na vertoonde adtestatie van Lille, 8 aug 1773, getekend J.A. Toclaar, v. d. m. ; Gerrit Jan Hendriksen, soldaat in het Regiment van Generaal Majoor N., van HRL, en Geertruid Hamsink van Oldenzaal, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 nov 1781 en zijn met attestatie vertrokken; de Hooggeb Heer Frederik Theodoor Ernst Grave van Limburg Stirum, Kapitein in het Regiment van Generaal Majoor Baron dN., en de Weledel Geborene Jonkvrouwe Katharina Wilhelmina van der Haer, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 mrt 1782 HRL, en zijn attestatie daarvan verzocht hebbende, ten zelfden dage getrouwd voor den Weled. Gerechte deeser Stad, ten huise van de bruid volgens ingekomen getuigschrift; Dirk Volkheimer, soldaat onder ''t eerste Bataillon van Generaal Majoor Baron dN., en Hendrika Snijder, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Hermanus Heitmans, Granadier in de lijfcompagnie van ''t eerste Battaillon van het Regiment van Generaal Baron vN., van HRL, en Lammigjen Voorenkamp van Groningen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 feb 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; Reinier van Urk, soldaat in de compagnie van Luitenant Collonel van Gerstein in ''t eerste Battaillon van het Regiment van Generaal Major vN., van HRL, en Elisabeth Klaassen van Maastricht hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; Matthijs van Raay, soldaat in de compagnie van Kapitein van Wevelinckhoven in ''t Regiment van Generaal Major vN., en Sytske Markus Rooseboom, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Johan Hendrik, geb 4 jun 1781, ged 11 jun 1781 Grote Kerk HRL, zynde de ouders Johan Hendrik, Soldaat in het Regiment van den Generaal Nostitz, en Joukjen Harmens; Petrus, geb 16 jul 1781, ged 22 jul 1781 Grote Kerk HRL, zijnde de ouders Jakobus Houbers, Soldaat in het Regiment van den Generaal Nostitz, en Geetruid Rondaan
Douwe Nota Maandag den 8 ste jan 1798; Het gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde wijders geprocedeert, tot het benoemen van eenen Commissaris der Trekscheepen of optekenaar der Tollen te Franeker, en wierd dieswegens na rijpe deliberatie goedgevonden omtrent de begeevinge dier vacature, in uitzettinge te brengen de Burgers D.N., Pieter Waardenburg en Johannes Haytsma alle woonachtig te Franeker, om door het Lot te doen beslissen wie van dezelve tot de bedieninge van gedagte Post zoude werden aangesteld, en is bij den uitkomst gebleeken dat het Lot gevallen is, op den Burger Johannes Haytsma, welke diesvolgens daar toe aangesteld is, om door eene formeele acte nader te werden geauthoriseerd; Op huiden den 11 Janrij 1798 heeft Johannes Haitsma den Eed van getrouwe bedieninge gepresteerd in handen van de President Marten Bos. In kennisse van mij 1 ste gesw:Clercq IJ. Feddema. (GAH43)
Elizabeth Jans Nota huwt met Sijbren Sibrandus Reitsma; Sijbren Sijbrandus Reidsma en Lijsbeth J.N., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatien geschied op dato dezes 23mey17 73 HRL, en toen getrouwt
Hiltje Gerryts Nota huwt met Marten Gillis Mesdag, beide van Almenum, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 aug 1764
Trijntie Wopkes Nota huwt met Arjen Aris Dreyer, van HRL, geproclameert den 28 okt 4 en getrout den 11 nov 1753
Anna Noteboom huwt met Jan Hoving; dopen Grote Kerk HRL 1804
Antje Sijes Noteboom zie ook: Antje Sijes; geb 1761 HRL, ovl 7 mrt 1838 HRL, huwt met Marten Dirks de Groot; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1826, ovl 1838
Christina Hermanus Noteboom ovl voor 1844, huwt met Dirk Freerks van Getsen; BS huw 1843
Jannetje Noteboom geb 1769 prov, N.H., A 13 feb 1854 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-216, wijk G-158
Tijs Willems Notting geb 1789 Leeuwarden, ovl 11 mei 1826 HRL, huwt met Fokje Rooster, heerenknegt, zv Willem N, en Marijke Pieters; BS ovl 1826
Willem Notting ovl voor 1827, huwt met Marijke Pieters, kind: Tijs Willems N, geb 1789 Leeuwarden; BS ovl 1826
Petrus Simeon Noyon huwt met Remelia Terpstra, kind: Tarquinius Johannes Terpstra Noyon, geb 1793 Sneek, wonende te Sneek 1846, doctor en openbaar notaris te Sneek in 1816; BS ovl 1846; BS Franeker huw 1816
Tarquinius T Noyon oud 47 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, med. doctor, wijk B-001; VT 1839; T.T.N. eigenaar van percelen nrs. 690 en 691 te HRL, med. doctor, woonplaats HRL, legger nr. 489, resp. huis en erf, en stal en erf, resp. 466 en 95 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 210 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 1839)
Pieter van Nuiland huwt met Alida Simons van Oetgem, (bij de ondertrouw: Otegem), beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout den 15 apr 1764 in de Westerkerk
Berend Jans Nuisker eigenaar en gebruiker van wijk H-238, schipper, 1814. (GAH204); Extract uit het Doop Prothocol der Hervormde Gemeente van Scheemda. In den Jare Een Duizend zeven Honderd twee en negentig, den negentienden Februarij, is ged Een dogter van B.J. Nuisscher en Margjen Jans, Echtel:en genaamd Pietertje. Afgegeven den 13 okt 1813 voor Extract Conform
Pietertje Berends Nuisker geb 1792 Scheemda, huwt met Pieter Jacobs Eedes op 30 nov 1815 HRL, huw afk. 1 en 8 okt 1815, wonende te HRL, dv Berend Jans N., en Margjen Jans, BS huw 1815; Wij Ondergetekenden Jacob Pieters en Trijntje Paulus, woonende in den dorpe Nes op het Eiland Ameland, geven mits dezen, als ouders onse toestemming tot het huwelijk van onzen Zoon Pieter Jacobs met Pietje Berends N?sker, woonagtig te HRL. Nes op Ameland den 21 Sepbt 1815; Extract uit het Doop Prothocol der Hervormde Gemeente van Scheemda. In den Jare Een Duizend zeven Honderd twee en negentig, den negentienden Februarij, is ged Een dogter van Berent Jans Nuisscher en Margjen Jans, Echtel:en genaamd Pietertje. Afgegeven den 13 okt 1813 voor Extract Conform
Jacob van Nul Leonardus Napjus, beroepen predikant in den dorpe Weidum, van Franeker, en Juffer Margaretha Nauta, van HRL, hebbende met consent van den agtb:Magistraat in 8 dagen hunne drie proclamatien gehad waarvan de laatste op dato dezes 16 aug 1772 HRL, en zijn getrouwt bij ons, met adtestatie van Franeker, getekent 16 aug 1772 door J. Mensinga, v. d. m., en J. vN., Coster; Cornelis Arri?ns Visser van HRL, en Trijntje Saapes van Franeker, zijnde hier laatst geproclameert op gisteren 11 apr 1773 HRL, en op dato dezes 12 apr 1773 hier getrouwt met adtestatie van Franeker van 28 feb 1773, getekent J. Mensinga, Eccles. ibidem en J. vN., Coster te Franeker; Poppe Jans van HRL, en Geertje Jans van Franeker, laatst geproclameert op dato dezes 12 jun 1774 HRL, en getrouwt met adtestatie van Franeker, getekend S. Abbring, Ecclesiast Franeq:en J. vN, Coster; Jakobus Freerks Schuurman van Franeker en Hitje Redmers Beketh van HRL, laatst geproclameerd 19 feb 1775 HRL, en op dato dezes 26 feb 1775 hier getrouwd na vertoonde adtestatie van Franeker de dato 20 feb 1775, getekend S. Abbring, Eccles. Franek. en J. vN., Coster ibidem; Jan Teunis van Franeker en Antje Obbes van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 19 mei 1776 HRL, en met adtestatie vertrokken naar Franeker om aldaar in den echten staat te worden bevestigd gelijk geschied is volgens adtestatie vandaar, getek: 29 mei 1776, S. Abbringv. d. m., en J. vN., Coster; Jelle Piers van Almenum en Martjen Hendriks van Franeker, op dato deezes 30 jun 1776 HRL; laatst geproclameert, maar vervolgens met adtestatie vertrokken naar Franeker, om aldaar in den echten staat te worden bevestigd, gelijk 1 jul is geschied, S. Abbring, v. d. m., en J. vN., Cost:Franeker; Paulus Strooband van HRL, en Christina Wilhelmina Beck van Franeker, laatst geproclameert op dato dezes 4 may 1777 HRL, en alhier getrouwd na vertoonde adtestatie van Franeker, 28 apr 1777 getekent S. Abbring, v. d. m. ibidem, en J. vN., Coster in Franeker; Jan Douwes van HRL, enJeltje Durks van Franeker, laatst geproclameert 1 jun 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie van hier gegaan naar Franeker om aldaar in den echten staat te worden bevestigt, gelijk op 15 jun 1777 is geschiedt volgens van daar ontfangen adtestatie 16 jun 1777, getekt. S. Abbring, Ecclesiast Franeq:en J. vN., Coster; Doctor Junius van Alema, mede-advocaat voor den Hove van Frieslandt, gewoond hebbende te Franeker, en Juffer Geertruda Munter van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 12 apr 1778 HRL, en ook getrouwt na vertoonde adtestatie van Franeker, 5 apr 1778, getekent J. Mensinga, Eccles. Franeq:, en J. vN., Coster
Dirk Numan weduwe D.N. eigenaresse van percelen nrs. 1052 en 1053 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 490, resp. huis en erf, huis, resp 90 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van percelen nrs. 1052 en 1053 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 490, resp. huis en erf, huis, resp. 90 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1749 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 490, huis en erf, 55 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Gerrit Karels Numan huwt met Feikje Philippus op 19 jan 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; G.C.N. en Feykje Philippus, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd de broeder van de bruidegom Johannes C. Numan, 4 jan 1806; ondertrouw HRL
Jacob Numan oud 28 jaar, geb Stralzand en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-025; VT1839
Jan Dirks Numan geb 1769 Spaan, ovl 23 aug 1826 HRL, huwt met Catharina Pieters Bisschop op 29 jun 1815 HRL, huw.afk. 11 en 18 jun 1815, koopman, huw.get. bij J. Vink en M. Schuur, wonende te HRL, 1816, id. bij A.P. Bisschop en S. Gubbels, schoonbroeder bruid. 1818, id. bij F.C.H. Meyer en K.H. de Vries, neef bruidegom, 1820, zv Henricus Nortman (gk), en Gabine Dirkes, (gk); BS huw 1815, huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1826, ovl 1847
Johannes Karels Numan gebruiker van wijk A-121, schipper; eigenaar is H.J. Westra, 1814. (GAH204); Gerrit Carels Numan en Feykje Philippus, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd de broeder van de bruidegom J.C.N., 4 jan 1806; ondertrouw HRL; Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijksproclamatien tusschen J.N. Weduwnaar van Wijpkje Feenstra, oud zes en veertig jaren van beroep koopman geb te Spaan woonachtig te Leeuwarden, meerderjaerige zv Johannes Henricus Numan en Gebina Dirkx, en Catharina Bisschop weduwe van Johannes Harmens van der Ploeg, oud negen en dertig jaren, geb en woonachtig te HRL meerderjarige Dochter geb uit Pieter Bisschop en uit Marijke Gerrits alhier behoorlijk op Zondag den elfden en achttienden jun dezes jaars Zonder dat daar tegen eenige verhindering te onzer kennis is gebragt. Leeuwarden den 21 jun 1815; Joannem Theodorum Nortmann te Spahn, parochie S?gel, zv Joanne Henrice Nortman en Gebina Dirkes, ged anno millesimo Septingestisimo Sexagesimo 9nv decima quinta Maji. S?gel 20ma feb 1807. Josephus Niemann pastor; deze bewijzen bestaande uit twee acten van Geboorte, twee van overlijden en certificaat van afkondiging in een andere Gemeente behoren tot de Huwelijks acte van J.N. en Catharina Bisschop dato 29 jun 1815 op Fol. 47 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; J.K.N. eigenaar van perceel nr. 352 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 491, huis en erf, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Johannes Henricus Numan Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijksproclamatien tusschen Johannes Numan Weduwnaar van Wijpkje Feenstra, oud zes en veertig jaren van beroep koopman geb te Spaan woonachtig te Leeuwarden, meerderjaerige zv J.H.N. en Gebina Dirkx, en Catharina Bisschop weduwe van Johannes Harmens van der Ploeg, oud negen en dertig jaren, geb en woonachtig te HRL meerderjarige Dochter geb uit Pieter Bisschop en uit Marijke Gerrits alhier behoorlijk op Zondag den elfden en achttienden jun dezes jaars Zonder dat daar tegen eenige verhindering te onzer kennis is gebragt. Leeuwarden den 21 jun 1815; Joannem Theodorum Nortmann te Spahn, parochie S?gel, zv Joanne Henrice Nortman en Gebina Dirkes, ged anno millesimo Septingestisimo Sexagesimo 9nv decima quinta Maji. S?gel 20ma feb 1807. Josephus Niemann pastor
Lucretia Numans huwt met Tjeerd Feerdijk, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 dec 1762
Jan Nurenburg geb 4 jul 1773, ged 20 jul 1773 Grote Kerk HRL, zv Jan Nurenburg en Dieuwke Claases
Jan Bartels Nurenburg geb 1797 HRL, ovl voor 1849, huwt met Lieuwkje Cornelis Bolman op 11 dec 1828 HRL, huw.afk. 30 nov en 7 dec 1828, katoenspinner, wonende te HRL, zv Bartele Jans en Klaaske Nurenburg; BS huw 1828, ovl 1848
Klaaske Jans Nurenburg geb HRL., ovl 26 nov 1802 HRL, huwt met Bartele Jans Nurenburg, N.H., dv Jan N, en Dieuwke Klases; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828
Marieke Jans Nurenburg ged 8 sep 1767 Grote Kerk HRL, dv Jan Nurenburg en Dieuwke Klaases
Antje van Nussen geb 1790 Bolsward, ovl 23 sep 1869 HRL, huwt met Dirk Jans Faber; BS huw 1869
Jan van Nussen huwt met Foekje de Vries, kind: Jieke Jans vN, geb 1801 Bolsward; BS huw 1829
Jieke Jans van Nussen geb 1801 Bolsward, ovl 6 jan 1829 HRL, werkster, ongehuwd, dv Jan vN, en Foekje de Vries; BS ovl 1829
Dieuke Nutters huwt met Piebe Pieters, kind: Pieter Piebes, geb 27 aug 1791, ged 3jan17 92 Grote Kerk HRL; kind: Nutter Piebes, geb 13 mrt 1794, ged 15 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Piebes, geb 7 mrt 1797, ged 28 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Aaltje Nuttes zie: Visser
Douwe Nuttes zie: Visser
Volkert Nuttes V.N. van Vlieland ende Aagje Durks Sandstra van HRL, zijnde deeze huwelijksche Proclamatien aangegeeven door Willem de Vries, 25 jul 1795; ondertrouw HRL
Gerrit Nuttes zie: Vsiser
Itske I Nuttes zie: Visser
Jochem Nuttes ovl 6 jun 1803 onder Franeker, huwt met Grietje Jans, in leven turfschipper, kinderen: Sietske Jochems Feenstra, geb 1776 Workum, Wybe Jochems F, geb 1786 HRL; BS ovl 1830; 1855 overlijdens
Nieske Nuttes zie: Visser
Sieske Nuttes zie: Visser
Kornelia Jans Nuurenburg geb 12 nov 1783, ged 2 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Jan Nuurenburg en Dieuwke Klaasses
Jochem Jans Nuurenburg geb 27 feb 1775, ged 28 mrt 1775 Grote Kerk HRL, zv Jan Nuurenburg en Dieuwke Klaasses