Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Karel Willems van Va(a)ls Carel W. v. V., ged 28 jul 1767 Grote Kerk HRL, zv Willem van Vals en Jantje Geerts; geb 9 apr 1775, ged 21 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Willem van Vaals en Jantje Geerts; Karel Willems van Vaals, ged 9 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL; moeder als J. Gerrijts
van Vaals zie: van Vals
Klaas van der Vaart ovl voor 1866, huwt met Freerkje ... , kind: Meine vdV, geb 1804 Noordwolde; BS ovl 1865
Meine van der Vaart geb 1804 Noordwolde, ovl 21 jan 1865 HRL, huwt met Maria Westwijk, ovl wijk B-169, schipper, zv Klaas vd V, en Freerkje ... ; BS ovl 1865
Simon Vaartjes ovl voor 1832, huwt met Martje Zwart; BS ovl 1831
Willem Vaartjes geb 1792 den Hoorn, Texel, ovl 3 apr 1837 HRL, 1e huwt met Elisabeth Anthonij Berting op 22 jun 1817 HRL, huw.afk. 8 en 15 jun 1817, zeeman, 2e huwt met Feikje Jacobs de Boer op 22 dec 1831 HRL, wonende te HRL, winkelier in 1837, zv Simon V, (gk), en Mattje Hesjes Zwart, (gk) vader in leven koopvaardijkapitein, wonende te Texel, ovl Batavia 1794, moeder wonende te Texel, ovl 21 jan 1831 HRL, grtvdr v-zijde Jan V, grtmdt v-zijde Saartje Smit, grtvdr m-zijde Hertje Klases Zwart, grtmdr m-zijde Trijntje Arends; BS huw 1817, huw 1831, ovl 1837; W.V. eigenaar van perceel nr. 638 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 702, huis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 859 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 702, huis en erf, 450 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1006 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 702, huis en erven, 111 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van percelen nrs. 1008 en 1009 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 702, resp. huis en tuin, huis en erf, resp. 300 en 120 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 90 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Anthony Simons Vaartman ovl voor 1848, huwt met Antje Sijbes, N.H., kinderen: Berber Anthonij V, geb 2 dec 1803 HRL, Henke Anthonij V, geb 10 sep 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, BS ovl 1834, ovl 1847
Berber Anthony Vaartman geb 2 dec 1803 HRL, ged 25 dec 1803 HRL, ovl 3 okt 1834 HRL, ongehuwd, dv Anthonij Simons V, en Antje Sibes; BS ovl 1834
Henke Vaartman geb 10 sep 1801 HRL, ged 27 sep 1801, N.H., dv Anthonij Simons V, en Antje Sijbes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Maria Elisabeth Cornelia Vaas geb 1809 Leeuwarden, huwt met Lammoraal Labertus Aemilius Becker, 2e huwt met Petrus Wilhelmus Lijnslager Eekma op 22 okt 1840 HRL, winkelierse, wonende te HRL, ook huwt met Harmen vd Zee, wonende te HRL. 1879, dv Petrus Jacobus V, en Anna Margaretha Linis; BS huw 1840, ovl 1879; oud 31 jaar, (vnm: Elisabeth), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-011; VT1839
Petrus Jacobus Vaas geb 1810 Leeuwarden, huwt met Eelkje Arents Jansen op 19 nov 1840 HRL; goud- en zilversmid. wonende te HRL, zv Petrus Jacobus V, en Anna Margaretha Linis; BS huw 1840; oud 29 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-011; VT1839
Pieter Vaas ovl voor 1842, huwt met Christina Andries Paskum; BS huw 1841
Harmen Vadderke ovl voor 1812, huwt met Antje Pieters; BS ovl 1811
Jan Willems van Vaels ged 26 sep 1762 Grote Kerk HRL, zv Willem van Vaels en Jantje Geerts; woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Petrus Jacobus Vaes ovl voor 1841, huwt met Anna Margaretha Linis, kinderen: Maria Elisabeth Cornelis V, geb 1809 Leeuwarden, Petrus Jacobus V, geb 1810 Leeuwarden; BS huw 1840, ovl 1843
Hendrik ten Vaile ende Pietie Sierks, beide van HRL, huw.aang. 27 sep 1738 HRL, koomende voor de Bruit Jan Jansen van Haarlem; huw.aang. HRL 1738
Simon de Valck Mr. in 1587, ovl f. 1626 (werk). Werk: kokosnootbekertje/jl. R (? 1625)/P.C., Cat. Z.T. 1927. 11. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
F.O. de Valcke Jan Gerrits, soldaat in het tweede Bataillon van Z.D.H. de H.P. van Orange en Nassauw in de compagnie van Luitenant Collonel F.O. dV., in garnisoen te Zwol, van Zwol, en Pietje Wopkes van HRL, zijn, na driemaalige proclamatie, welker laatste geweest is den 28 jun 1778 HRL, getrouwd op den 26 jul 1778, op vertoonde attestatie van Zwol, getekend J.W. van Slijpe
Jan Valckenier geb 1805 Brummen, huwt met Sara Rodenhuis op 14 sep 1827 HRL, huw.afk. 2 en 9 sep 1827, koopman, wonende te HRL, huw.get. bij A.J. Rodenhuis en J.W. Braams, zeehandelaar, behuwd broeder bruidegom, wonende te HRL, 1833, id. bij A. vd Hoop en D. Fontein, wonende te Amsterdam, 1834, zv Isaac V, (gk), en Johanna Elisabeth Alting, vader ovl 30 aug 1819 Brummen, lid vd Staten van Gelderland, moeder rentenierse, wonende te Brummen; BS huw 1827, huw 1833, huw 1834; Tzum, Sectie B, 1832: J.V., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 56en 58, legger nr. 202, Weidlanden, grootte resp. 234 70 m2 en 19750 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 57, legger nr. 202, Bouwland, grootte 8998 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 72, 73, 75 en 76, legger nr. 202, Weidlanden, grootte resp. 1227 m2, 15673 m2, 17221 m2 en 18722 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, 2 en 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie C, 1832: J.V., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 557, 558, 560 en 561, legger nr. 202, Weilanden, grootte resp. 1322 m2, 480 m2, 4140 m2 en 16505 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 559, legger nr. 202, Huis en Erf, grootte 1277 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van perceel nr. 574, legger nr. 202, Weiland, grootte 14590 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 589, legger nr. 202, Weiland, grootte 22789 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen 591 en 592, legger nr. 202, Weilanden, grootte resp 30351 m2 en 21998 m2, klasse onbebouwd resp. 4 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 608, 609, 611, 612, 613, 614 en 615, legger nr. 202, Weilanden, grootte resp. 1505 m2, 24805 m2, 21656 m2, 13011 m2, 36048 m2, 34342 m2 en 15283 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2/3, 4, 3/4 3, 3/4 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 610, legger nr. 202, Molen en Erf, grootte 147 m2 klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 616, legger nr. 202, Rijdweg als Weiland, grootte 2552 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832; J.V. eigenaar van perceel nr. 1476 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 703, pakhuis, erf en plein, 1660 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 140. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van perceel nr. 1493 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 703, huis en erf, 98 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van percelen nrs. 1508-1512 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 703, resp. huis en erf, huis en tuin, huis en erf, stal en wagenhuis, huis en erf, resp. 290, 390, 49, 72 en 78 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 90, 210, 15, 36 en 36. (bron: Kad. Atl. Barr. den HRL. 1832, bl. 50); id. van perceel nr. 662 Minnertsga sectie C, woonplaats HRL, legger nr. 234, weiland, 13190 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 89); id. van perceel nr. 780 Minnertsga sectie C, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 234, weiland, 18240 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 91); id. van percelen nrs. 411-415 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 234, resp. weiland, watermolen en erf, bouwland, bouwland, bouwland, resp. 21200, 80, 17250, 21520 en 19760 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, 2, 3 en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 97/98); id. van percelen nrs. 424-426 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 234, resp. plaiziertuin, moestuin, huis en erf, resp. 2080, 920 en 4010 m2, klasse onbebouwd 1, 3 en 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil, nihil, en 63. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 98); id. van perceel nr. 455 Minnertsga sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 234, bouwland, 24080 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 98); J.V. en mede-eigenaars bezitters van perceel nr. 459 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 234A, opvaart als bouwland, 800 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 98); J.V. eigenaar van percelen nrs. 506 en 507 Minnertsga sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 234, beide bouwland, resp. 22680 en 25440 m2, klasse onbebouwd 4 en 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 99); id. van percelen nrs. 508-510 Minnertsga sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 234, alle: bouwland, resp. 23430, 24800 en 22040 m2, klasse onbebouwd 3, 2 en 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 99); id. van percelen nrs. 530-535 Minnertsga sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 234, alle: bouwland, resp. 17280, 10720, 23770, 16840, 10080 en 11750 m2, klasse onbebouwd 2, 2, 2, 2, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 99); id. van perceel nr. 538 Minnertsga sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 234, bouwland, 20710 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 99); id. van perceel nr. 541 Minnertsga sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 234, bouwland, 20210 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 99); id. van perceel nr. 633 Sexbierum Sectie C, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 335, bouwland, 8290 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van perceel nr. 447 Sexbierum Sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 335, bouwland, 6740 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 141); id. van percelen nrs. 482-485 Sexbierum Sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 335, 4 x bouwland, resp. 10600, 14010, 8660 en 14210 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 142); id. van percelen nrs. 487-500 Sexbierum Sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 335, resp. huis en erf, tuin, boomgaard, weiland, 2 x bouwland, 2 x weiland, 3 x bouwland, 2 x weiland, bouwland, resp. 3090, 690, 710, 10090, 7240, 14330, 2100, 9510, 8390, 12820, 10770, 10680, 10330 en 9640 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 3, 4 x 2, 3, 3, 2, 5 x 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil, behalve nr. 487: 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 142); id. van perceel nr. 684 Sexbierum Sectie D, koopman, woonplats HRL, legger nr. 335, bouwland, 14100 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 144); id. van perceel nr. 689 Sexbierum Sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 335, weiland, 11100 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145); id. van perceel nr. 694 Sexbierum Sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 335, bouwland, 11700 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145); id. van percelen nrs. 702 en 703 Sexbierum Sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 335, resp. weiland, bouwland, resp. 10380 en 6990 m2, klasse onbebouwd resp. 5 en 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145); id. van perceel nr. 706 Sexbierum Sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 335, bouwland, 16620 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd:nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145); id. van perceel nr. 711 Sexbierum Sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 335, weiland, 7650 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145); id. van perceel nr. 719 Sexbierum Sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 335, weiland, 14080 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145); id. van percelen nrs. 721-725 Sexbierum Sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 335, 2 x bouwland, 3 x weiland, resp. 13900, 3740, 15520, 14940 en 7740 m2, klasse onbebouwd: alle 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145); id. van percelen nrs. 741 en 742 Sexbierum Sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 335, resp. weiland, bouwland, resp. 720 en 12850 m2, klasse onbebouwd: beide 5, belastbaar inkomen: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145)
Geert Poppes Valderpoort geb 5 mei 1799 HRL, ged 19 mei 1799 HRL, ovl 29 dec 1846 HRL, huwt met Aukje Stoker op 25 jun 1820 HRL, huw.afk. 11 en 18 jun 1820, huw.get. bij H. Oorthuis en J.P. Valderpoort, verwer, broer bruid. 1820, zv Poppe Geerts V, en Neeltje Jurjens; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1820, ovl 1838, ovl 1846, ovl 1853; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verversknecht, wijk H-047; VT1839
Geert Poppes Valderpoort huwt met Elbrigie Pijtters Claver, beide van HRL, geproclameerd de 24 jun en de 1 en getrout de 8 jul 1759; kind: Poppe Geerts Vallerpoort, ged 18 sep 1759 Grote Kerk HRL
Geertje Poppes Valderpoort geb 22 jun 1792 HRL, ovl 23 jan 1862 HRL, huwt met Minne Dirks Vellinga, DG, ovl wijk F-182, dv Poppe V, en Neeltje Jurjens; BS ovl 1862; bev r HRL 1851 wijk F-321; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-057; VT1839; geb 22 jun 1792, ged 8 jul 1792 Grote Kerk HRL, dv Poppe Geerts Valderpoort en Neeltje Jurjens
Hendrina Margaretha Valderpoort geb 3 mrt 1801 HRL, ged 15 mrt 1801, ovl 30 apr 1880 HRL, 1e huwt met Minne Jans Minnema op 20 jan 1822 HRL, huw.afk. 6 en 13 jan 1822, naaister, 2e huwt met Hijlke Buisman op 9 feb 1826 HRL, huw.afk. 29 jan en 5 feb 1826 naaister, dv Poppe Geerts V, en Neeltje (Jurjens); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, huw 1826, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; VT1839
Jetske Poppes Valderpoort geb 1797 HRL, ovl 25 jan 1838 HRL, huwt met Hendrikus Oorthuis op 10 dec 1820 HRL, huw.afk. 29 okt en 5 nov 1820, dv Poppe Geerts V, en Neeltje Jurjens; BS huw 1820, ovl 1838; geb 22 okt 1796, ged 6 nov 1796 Grote Kerk HRL, dv Poppe Geerts Valderpoort en Neeltje Jurjens
Poppe Geerts Valderpoort P.G. Vallerpoort, ged 18 sep 1759 Grote Kerk HRL, zv Geert Poppes Vallerpoort en Elbrigie Pieters; geb 1 sep 1761 HRL, ovl 30 aug 1824 HRL, huwt met Neeltje Jurjens, meester verwer, N.H., huw.get. bij J.H. de Jong en Y.D. Tadema 1814, kinderen: Jetske V, geb 1797 HRL, Geert Poppes V, geb 5 mei 1799 HRL, Geertje V, geb 22 jun 1792 HRL, Hendrina Margaretha V, geb 3mrt18 01 HRL, Rigtje Poppes V, geb 1789 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, BS huw 1814, huw 1815, ovl 1824, ovl 1838, ovl 1846, ovl 1862, ovl 1880; eigenaar en gebruiker van wijk B-055, verwer, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); kind: Geertje Poppes Valderpoort, geb 22 jun 1792, ged 8 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Poppes Valderpoort, geb 22 okt 1796, ged 6 nov 1796 Grote Kerk HRL
Rigtje Valderpoort zie ook: Richtje Poppes; geb 1789 HRL, ovl 16 apr 1827 HRL, huwt met Jurjen Smit op 2 feb 1815 HRL, huw.afk. 22 en 29 jan 1815, dv Poppe Geerts V, gen Neeltje Jurjens; BS huw 1815, ovl 1827; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, behooren tot de Huwelijksacte van Jurjen Berends Smit en R.P.V. dato 2 Febr: 1815 op Fol. 7 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Christophorus Valentijn zie: Burghart
Fedde Valentijns geb 25 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL, zv Valentijn Henning en Antje Feddes
Valk Joost Arnaut, soldaet in de Compie van capr. Graeve van Bijland van HRL, ende Maria Pieters van Leeuwaerden, koomende de bruid meede in persoon, en attesteerde Jurjen Hendriks, soldaet onder de Compie van capt. V., dat dit huwelijk met volkoomen toestemminge is van des bruydegoms vaeder, 11 Mrt 1747
Abraham Floris Valk huwt met Alida Cicilia Groeneveld, kind: Johanna Carolina Abrahams Valk, ged 13 okt 1771 Grote Kerk HRL
Abraham van der Valk ovl voor 1811, hm ... , weduwe ijzerwarenhandelaarse 1810
Cornelis Rienks Valk geb 1792 Workum, ovl apr 1826 op zee, huwt met Hiltje Jacobs de Bruin op 9 feb 1817 HRL, varensgezel, wonende te HRL, huw.afk. 25 jan en 2 feb 1817 huw.get. bij Z.A. Vogelzang en A.E. de Bruin, schoonbroeder bruid 1818, zv Rienk Wiebes en Anke Cornelis; BS huw 1817, huw 1818, huw 1834; Wij Ondergetekenden Jacobus de Bruin en Janke Claasen Oosterbaan Echtelieden Herbergiers te HRL verklaaren bij deezen te concenteeren en toe te staan aan onzen minderjarigen dogter Hiltje Jacobus de Bruin om zich in het Huwelijk te begeeven met C.R.V., varendsgezel, meede aldaar, zv Rienk Wybes en Acke Cornelis de vader overleeden, moogende alzoo lijden dat dezelven door den Officier van de Burgelijke Staat aldaar in ondertrouw worden opgenoomen de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 20 jan 1817; Ik ondergetekende Anke Cornelis Piekema weduwe Rienk Wybes Valk woonagtig te Amsterdam verklaar bij deezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen zoon C.R.V. varendsgezel woonagtig te HRL, om zich in het Huwelijk te begeeven met Hiltje Jacobus de Bruin zonder beroep, dogter van Jacobus de Bruin en Janke Claasen Oosterbaan, meede ten gemelde Steede, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Officier van den Burgerlijken Staat aldaar in ondertrouw worden opgenoomen de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. Amsterdam den 20 jan 1817; Model Litt. P., Militie-district Heerenveen, Militie-Kanton Stavo ren, Gemeente Workum. Het Plaatselijk Bestuur van Workum verklaart dat C.R.V. ter voldoening aan art. 18 van de Wet op de Nationale Militie, zich heeft aangegeven binnen deze Gemeente, en aan alle verpligtingen te dien opzigte voldaan heeft en wegens dat derzelven gebiren is in den Jaar 1791 van den Dienst is vrijgesteld; Signalement: Lengte 5 V. (= voet)3 Dm(= duim) 2 Streek, Aangezigt rond, Voorhoofd idem, Oogen blauw, Neus ordinair, Mond idem, Kin smal, Haar bruin, Wenkbrauwen idem, Merkbare teekenen geen; Geëtraheerd uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum. Rienk Wybes en Anke Cornelis, egtelieden hebben op heeden den 14 okt 1791 alhier hun kind geb te Workum den 5 okt 1791 laten dopen met de naam Cornelis. Afgegeven den 4 feb 1817; Nr. 1. deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte, een van overlijden, twee consenten en certificaat van aan de Militie voldaan te hebben, behoren tot de Huwelijksacte van C.R.V. en Hiltje Jacobs de Bruin dato 9 feb 1817, IJ:Rodenhuis
Jan Valk huwt met Marijke Pieters, beide van HRL, geproclameert den 11-17 en getrout den 24 apr 1757 in de Westerkerk
Johanna Carolina Abrahams Valk ged 13 okt 1771 Grote Kerk HRL, dv Abraham Floris Valk en Alida Cicilia Groeneveld
Rienk Wiebes Valk Geëtraheerd uit het Aantekeningsboek van Overledene van den Jare 1814. In het Jaar Een duizend Achttienhondert veertien den Elfden dag der maand jul zijn voor ons President Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat dezer Gemeente van Workum departement Vriesland, Canton Hindeloopen, gecompareerd Theunis Gerrits Hobma, oud 62 Jaren, Turfdrager en Lammert Thomas van Spanjen, oud 30 Jaren huisnagtsknegt, beiden geburen aldaar, welke ons verklaard hebben dat R.W.V., oud vijf en vijftig Jaren Acht maanden, toen van bedrijf winkelier, gewoond hebbende te Workum, geb te Dragten, zv Wiebe Feddes en Sjoerdtje Rienks, beiden overleden, Echtgenoot van Antje Klases, op den Tienden dezer maand jul des nademiddags ten vijf uuren in het Huis genoteerd Wijk G, No. 66 is overleden; en hebben de declaranten deeze Acte, nadat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. Workum, 15 jun 1817
Sytske Jans Valk huwt met Hidde Douwes, kind: Jantje Hiddes, geb 28 aug 1787, ged 25 sep 1787 Grote Kerk HRL
Trijntje Hiddes Valk geb 22 dec 1797 Leeuwarden, Vst 15 jan 1859 uit Leeuwarden, N.H., A 28 mrt 1859 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137
Christiaan Valkenburg huwt met Hieke Berends Wassenaar op 26 mei 1799 HRL, grenadier 2e Bataillon 4de halve Brigade; huw Grote Kerk HRL 1799; kind: Fertje Christiaans Valkenburg, geb in onegt 22 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL, zijnde opgegeeven vader C.V. en moeder Eke Wassenaar
Fertje Christiaans Valkenburg geb 22 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL, zv Christiaan Valkenburg en Eke Wassenaar
Age Thomas Vallinga huwt met Atje Hogema, kind: Baukje V, geb 16 sep 1795 Gaast; BS ovl 1873
Baukje Vallinga geb 16 sep 1795 Gaast, ovl 22 jun 1873 HRL, huwt met Hendrik de Boer, dv Age Thomas V, en Atje Hogema; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk D-078; oud 44 jaar, (vnm: Baudina), geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk D-073; VT1839
Grietje Vallinga geb 1770/80 HRL, ovl 28 jan 1850 HRL, huwt met Jan vd Heide, huwt met Fokke ... , huwt met Johannes Johannes de Boer op 13 feb 1803 HRL, huwt met Klaas Bleeker op 17 apr 1808 HRL, huwt met Jetze Sijbrens Schaafsma, N.H., tussen 1812 en 1852 geen huw te vinden, dv Otto V, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1803, 1808, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk F-009
Otto Vallinga hm, ... , kind: Grietje V, geb 1770/80 HRL; BS ovl 1850
Aagtje Geerts van Vals geb 30 apr 1795, ged 17 may 1795 Grote Kerk HRL, dv Geert Willems van Vals en Metje Teunis
Anna Willems van Vals geb 1764 HRL, ovl 1 mei 1826 HRL, huwt met Lijkle Jans de Boer, dv Willem vV, en Jantje Geerts; BS ovl 1826; 1851 overlijdens, ovl 1856; Lijkle Jansen ende A. vV., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem van Vals, de vader, 23 okt 1790; ondertrouw HRL; kind: Jan Liekles, geb 15 jan 1792, ged 3 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Willem Lijkles, geb 10 jan 1795, ged 28 feb 1795 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Lijkles, geb 15 nov 1797, ged 6 dec 1797 Grote Kerk HRL, moeder als A. Vervalst
Berendtje Willems van Vals geb 19 mei 1773, ged 25 mei 1773 Grote Kerk HRL, dv Willem van Vals en Jantje Geerts
Elisabeth van Vals geb 1800 HRL, ovl 17 apr 1847 Franeker, wonende te Franeker, dv Jan vV, en Antje Pieters; BS Franeker ovl 1847
Geert van Vals geb 10 okt 1807 HRL, ged 27 okt 1807 HRL, zv Geert W. vV, en Klaaske Tjerks; dopen Grote Kerk HRL 1807
Geert Willems van Vals ged 23 feb 1766 Grote Kerk HRL, zv Willem van Vals en Jantje Geerts; N.H., 1e huwt met Metje Teunes Klaver op 20 jul 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 20 jul 1794, 2e huwt met Klaaske Tjerks op 17 jan 1802 HRL, kinderen: Geert, geb 10 okt 1807 HRL, Tjerk, geb 12 mei 1806 HRL, IJpe vV, geb 14 dec 1803 HRL, Jantje vV, geb 19 dec 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1804, 1806, 1807, BS ovl 1811; wed. G. vV. gebruiker wijk H-140, gealimenteerd; eigenaar is J.D. Toussaint wed., 1814. (GAH204); G.W. vV. en Mettje Teunis Claver, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader, 5 jul 1794; ondertrouw HRL; kind: Aagtje Geerts van Vals, geb 30 apr 1795, ged 17 may 1795 Grote Kerk HRL; woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Seven den Vijf en twintig sep is Overleden G. v. V. in den ouderdom van Veertig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 22 nov 1815
Jan Jans van Vals geb 1763. (?). ., ovl 11 jan 1818 HRL, huwt met Antje Pieters, kinderen: Jantje, geb 1777 (?), HRL, Janke vV, geb 1787 HRL, Pieter vbV, geb 1797 HRL, Elisabeth vV, geb 1800 HRL, zv Willem vV, en Jantje Geerts; BS ovl 1818; 1821 huwelijken, ovl 1853, ovl 1872, BS Franeker ovl 1837; gebruiker wijk E-205, schoenmaker; medegebruiker Obbe Wijnalda, korenmeter, 1814; eigenaar en medegebruiker Sipke Schoonbergen, slatter, 1814. (GAH204); kind: Lijsbeth Jans van Vals, geb 6 jan 1792, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Jans van Vals, geb 14 apr 1797, ged 9 may 1797 Grote Kerk HRL
Janke van Vals geb 6 apr 1790 HRL, ovl 29 dec 1872 HRL, huwt met Albert Bruining op 8 jul 1821 HRL, huw.afk. 17 en 24 jun 1812, dv Jan vV, en Antje Pieters van Vals, Nederlands Hervormd; BS huw 1821, ovl 1872, bev.reg. HRL 1860-80
Jantje van Vals geb 1777 HRL, ovl 26 dec 1853 HRL, ongehuwd, N.H., dv Jan Jans vV, en Antje Pieters; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Jantje van Vals geb 19 dec 1802 HRL, ged 4 jan 1803, N.H., dv Geert Willems vV, en Klaaske Tjerks; dopen Grote Kerk HRL 1803
Lijsbeth Jans van Vals geb 6 jan 1792, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Jan van Vals en Antje Pieters
Pieter Jans van Vals geb 4 apr 1797 HRL, huwt met Jeanne Fran?oise Schaeffer op 20 mei 1821 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1821, schoenmakersknecht, wonende te Minnertsga/ Sexbierum 1825, zv Jan vV, en Antje Pieters; BS huw 1821, lijst in gez. Minnga/Sexb. 1825; geb 14 apr 1797, ged 9 may 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan van Vals en Antje Pieters
Tjerk van Vals geb 12 mei 1806 HRL, ged 10 jun 1806 HRL, zv Geert vV, en Klaaske Tjerks; dopen Grote Kerk HRL 1806
Trijntje Willems van Vals Trijntie W. van Vaals, ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, vader als W. v. Vaals; huwt met Johannes Zettelaar, wonende te Groningen 1826; BS ovl 1826; Johannes Settelaar en T.W. vV., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd desselfs vader, 13 jan 1792; ondertrouw HRL; Johannes Settelaar en T.W. vV., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jan 1792 HRL, en zijn getrouwd den 31 daar aan volgende; kind: Jacob Johannes Settelaar, geb 27 jul 1793, ged 3 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Willem van Vals begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 49; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 13, nr. 54; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ype van Vals geb 14 dec 1803 HRL, ged 30 jan 1804 HRL, zv Geert vV, en Klaaske Tjerks; dopen Grote Kerk HRL 1804
Willem Hendriks van Valts Van Valts (1764), Van Vals (1790, 1791); ovl 17 dec 1802 HRL, huwt met Jantje Geerts, kinderen: Anna Willems vV, geb 1764 HRL, Jan Jans vV, geb 1763 ... ; BS ovl 1812; 1821 huwelijken, ovl 1826 kind: Berendtje Willems van Vals, geb 19 mei 1773, ged 25 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Karel Willems van Vaals, geb 9 apr 1775, ged 21 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jan Willems van Vaels, ged 26 sep 1762 Grote Kerk HRL; kind: Geert Willems van Vals, ged 23 feb 1766 Grote Kerk HRL; kind: Carel Willems van Vals, ged 28 jul 1767 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Willems van Vaals, ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL; kind: Karel Willems van Vaals, ged 9 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, moeder als J. Gerrijts; geboortig van Falkenburg, van professie schoenmaker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Borger eed gepresteerd in handen van pres. burg. J. van Slooten op 20 sep 1764. (burgerboek); weesvoogden bet f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake een half jaar verdiende loon van Hendrik Willems, als schoenmakersgezel werkende bij W. vV., 3 jun 1790. (GAH1122); id. f. 15:16:0, 10 jan 1791 (GAH1123); Lijkle Jansen ende Anna van Vals, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W. vV., de vader, 23 okt 1790; ondertrouw HRL; huwt met Jantie Geerts, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 apr en getrout de 3 mei 1761; woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sietske Vandée oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-004; VT1839
Aukje Gabes Vann der Zee huwt met Foeke Baukes, wonende te Makkum; BS ovl 1838
Jan Douwes Vann der Zee geb 1788 HRL, ovl 1 mei 1862 HRL, 1e huwt met Jantje Jebbes, 2e huwt met Elisabeth Groenewold, N.H., Vst 17 sep 1860 uit delfzijl, ovl wijk H-224 zv Douwe Jans vdZ, en Trijntje Tjeerds de Boer; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-265
Hendrik Andries Akersloot van Varel geb 1780 Amsterdam, ovl 21 okt 1832 HRL, huwt met Akke Dirks Stalstra op 13 mei 1804 HRL, huw.get. bij A.T. Stoker en S. Fransen, winkelier, wonende te HRL. 1812, id. bij W. Burgerhof en A. Rekkenburg, 1816, kommies der stedelijke belastingen 1832, kinderen: Petronella Berlina vV, geb 30 nov 1811 HRL, Tjietske vV, geb 10 sep 1807 HRL, zv Lourens vV, (gk), en Louwrinsia Teunes Valk, (gk); huw Grote Kerk HRL 1804, BS geb 1811, huw 1812, huw 1816, ovl 1832, ovl 1845, ovl 1873; gebruiker wijk F-037, winkelier; eigenaar is Jan J. Hilverda, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-141; gebruiker Dirk Faber, gleibakkersknegt, 1814. (GAH204); H. v. Vaarel, Koopman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van IJda Fredriks Hes; H. v. Vaerel, Winkelier, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bonne Jans van Dijk
Petronella Berlina van Varel geb 30 nov 1811 HRL, ovl voor 1842, huwt met Sijtze Hoekstra op 27 mrt 1834 HRL, dv Hendrik vV, en Akke Dirks (Stalstra); BS geb 1811, huw 1834, huw 1841
Tjietske Laurentia van Varel geb 10 sep 1807 HRL, ovl 14 aug 1873 HRL, huwt met Taeke Jans Panbakker op 12 mrt 1829 HRL, huw.afk. 1 en 8 mrt 1829, zeilmakerse in 1851, dv Hendrik vV. en Akke Dirks Stalstra; BS huw 1829, ovl 1844, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-202; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-193; VT1839
Akke Hendriks Vast geb 3 okt 1761 HRL, ovl 19 jul 1818 HRL, huwt met Steven Obbes van der Bos op 19 sep 1802 HRL, vlgs ovlakte wed. met 1 kind; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1818
Klara Hendriks Vaster geb 1767 HRL, ovl 21 feb 1843 HRL, 1e huwt met Jan de Wit, 2e huwt met Berend Jans Tikkel, zv Hendrik ... , en Finne ... ; BS geb 1811, ovl 1843, ovl 1858; oud 72 jaar, (geslnm: Vagter), geb en wonende te HRL. 1839, turfmeetster wijk D-126; VT1839
Hendrik van Vavel H. v. V. eigenaar van perceel nr. 1172, geemployeerd, woonplaats HRL, legger nr. 704, huis en erf, 168 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Wubbe Jurjens Veel geb 1804 Nieuwe Pekel A, huwt met Frouwkje Pieters Broersma op 14 jan 1837 HRL, varenspersoon, wonende te HRL, zv Jurjen Hindriks V, (gk), en Grietje Wuubes Smit, (gk), vader en moeder wonende te Nieuwe Pekel A, vader koorndrager in 1837; BS huw 1837, ovl 1853; oud 37 jaar, (vnm: Wybo), geb Pekela en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-114; VT1839
Hillegonda Veen huwt met Bauke Haga, wonende te Sneek; BS huw 1844
Simon Veen S.V. van Franeker en Geertruida Gelsma van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 oct 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Adolph Johannes van der Veen geb 1788 Noordwolde, ovl 21 feb 1836 HRL. aan boord van zijn schip liggende in de Turfhaven, 1e huwt met Tjietske Davids de Vries 2e huwt met Liskje van Slooten op 24 sep 1829 HRL, huw.afk. 13 en 20 sep 1829, wonende te HRL, turfschipper in 1836, zv Johannes Adolph dV, en Hendrina Wybes de Vries; BS huw 1829, ovl 1836
Albert Jans van der Veen geb 26 may 1785, ged 14 jun 1785 Grote Kerk HRL, zv Jan van der Veen en Hiske Alberts; huwt met Hijlke van der Tuik, (gk), op 18 sep 1808 Groningen, komt van HRL, met attestatie vertrokken naar Groningen; huw Grote Kerk HRL 1808; A.J. vdV., Predikant te Wier, van HRL. en Hijleke van der Tuuk van Groningen, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 7 aug 1808; ondertrouw HRL
Andries van der Veen huwt met Hermina Hermanus, kind: Reinder vdV, geb 1764 Leeuwarden; BS huw 1814
Annechien van der Veen ovl voor 1892, huwt met Hermanus Joannes Eichner; BS ovl 1891
Antje van der Veen geb 23 jun 1805 HRL, ged 23 jun 1805 HRL, dv Hette vdV, en Baukje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1805
Kornelia van der Veen oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk F-241; VT1839
Dirk van Veen van Alkmaar ende Beydske Arends van HRL, komende weegens de bruyd Engel Gerrijts des selfs swager, 19 Nov 1744; D. vV. ende Mettie Theunis, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd des selfs vaeder Theunis Zeegers, 31 dec 1746
Edse van der Veen huwt met Jantje Feenstra, kind: Marten vdV, geb 17mei/jun1803 Rottevalle; BS ovl 1869
Fentje Hettes van der Veen geb 17 dec 1802 HRL, ged 4 jan 1803, N.H., ovl 25 mei 1823 HRL, zv Hette vdV, en Baukje Jacobs, (Hendriks); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1823
Geertje Petrus van der Veen geb 1775 Dokkum, ovl 2 feb 1851 HRL, huwt met Thomas Coenraads Smith, Nederlands Hervormd dv Petrus vdV, en Aafke ... ; BS ovl 1851; 1853 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-061
Geertje Ymkes van der Veen geb 1790 Kiesterzijl, ovl 6 mrt 1844 HRL, huwt met Jacob Blaauw, dv IJmke vdV, en ... ; BS ovl 1844
Gerlof Tjalkes van der Veen geb 1789 Makkum, ovl 1 mei 1831 HRL, huwt met Aafke Jans Reidmaker op 17 jul 1816 HRL, huw.afk. 23 en 30 jun 1816, wonende te HRL, huw.get. bij A. Roelofs en L. Jans, wonende te HRL. 1815, schipper in 1831, zv Tjalke Mathijsen en Joukje Gerlofs Gerlofsma; BS geb 1815, huw 1816, ovl 1831; Ik ondergetekende Joukje Gerlofs Gerlofsma, Wed. van Tjalke Mathijsen Woonachtig te Makkum, verklare door dezen, volle toestemming te geven, dat mijnen Zoon G.T. v. d. V., Schippersknegt, woonachtig te HRL, een wettig Huwelijk aanga met Aafke Jans Reidmaker, oud acht en dertig Jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te HRL. en heb ik deze ten blijke van de echtheid met mijne gewone handtekening bekragtigd. Makkum den 25 mei 1816; In het Jaar een duizend zeven hondert zeven en tachtig den zeventiende dag der maand October, is Geboren G.T. v. d. V., waarvan ouders zijn T.M. en Joukje Gerlofs Gerlofsma. Afgegeven te Makkum den 28 Mei 1816
Gerryt Harmens van der Veen Harmanus Gerrijts van der Veen van HRL. ende Lolkje Jetzes van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.H. vdV., des bruidegoms vader, 6 apr 1793; ondertrouw HRL
Gerrit Jansz van der Veen G.J. vdV. en Catharina Sopinjus, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 jul 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Gerrit Pieters van der Veen ovl voor 1835, huwt met Tietje Tjebbes, kind: Tjebbe Gerrits vdV, geb 1812 Augustinusga; BS Franeker huw 1834
Getje Minnes van der Veen zie ook G.M. vd Veer; huwt met Hendrik Geerts Bruns op 2 aug 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807
Grietje Hendriks van der Veen geb 1791 HRL, ovl 9 jun 1848 HRL, huwt met Tjalling Dirks vd Muur op 12 nov 1820 HRL, huw.afk. 29 okt en 5 nov 1820, dienstmeid. dv Hendrik Berends vdV, en Lieuwkje Dirks; BS huw 1820, ovl 1848; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-113; VT1839
Harmanus Gerryts van der Veen H.G. vdV. van HRL. ende Lolkje Jetzes van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Harmens van der Veen, des bruidegoms vader, 6 apr 1793; ondertrouw HRL; H.G. vdV. van HRL, en Lolkje Jetzes van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 apr 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Franeker en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens vertoonde attestatie
Harmina van der Veen geb 1788 Franeker, ovl 9 jan 1848 Franeker, huwt met Eliza Wink op 19 jun 1814 HRL, huw.afk. 5 en 2 jun 1814 HRL. en Leeuwarden, wonende te HRL, won Franeker 1848, dv Reinder vdV, en Catharina Cup; BS huw 1814, bsfr 1848 overlijdens
Hendrik van der Veen geb 14 nov 1811 HRL, ovl 5 sep 1842 Venlo in de garnizoensinfirmerie, trompetter bij het 4de Eskadron van het 2de Regiment Lanciers, in garnizoen te Venlo, zv Hette vdV, en Baukje Hendriks; BS geb en huw 1811, ovl 1842
Hendrik Berends van der Veen ovl 20 dec 1800 HRL, huwt met Lieuwkje Dirks, kinderen: Grietje Hendriks vdV, geb 1791 HRL, Antie Hendriks, geb 1794 HRL; BS geb en ovl 1812, huw 1820, ovl 1848
Henrietta van der Veen geb 9 jul 1802 HRL, ged 27 jul 1802, N.H., dv Jan vdV, en Johanna Jacoba benniger; dopen Grote Kerk HRL 1802
Hette Gabes van der Veen geb 1780 ... , ovl 17 mrt 1814 HRL, huwt met Baukje Hendriks op 16 aug 1801 HRL, kinderen: Sijtske, geb 25 nov 1808 HRL, Hendrik, geb 14 nov 1811 HRL, Fntje Hettes vdV, geb 1802 HRL, Antje vdV, geb 9 jun 1805 HRL, ovl wijk D-070, pruikmaker in 1811, in leven baardscheerder; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1808, BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1823 1831 huwelijken, ovl 1842; wed. H. vdV. gebruiker wijk D-077; eigenaar is J. Reinhard erven, 1814. (GAH204)
Hilbrand Sjoerds van der Veen geb 13 okt 1792, ged 6 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd van der Veen en Jetske Jetzes
Hiltje Klazes van der Veen geb 1738 Leeuwarden, ovl 9 okt 1825 HRL, huwt met Jurjen Okkes vd Stok, dv Klaas Freerks en Trijntje Jelles; BS ovl 1825; 1826 huwelijken, overlijdens; Jurjen Ockes van der Stok van Almenum ende H.C. vdV. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Luitje Pieters, deszelfs neef, 15 nov 1794; ondertrouw HRL; kind: Okke Jurjens van der Stok, geb 22 dec 1795, ged 10 jan 1796 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jurjens van der Stok, geb 4 may 1798, ged 27 may 1798 Grote Kerk HRL
Hinke Jans van der Veen geb 30 jun 1788 HRL, huwt met Jan Appeldoorn op 10 okt 1811 HRL, ondertrouw 25 Sep 1811, 1e afk. zondag 29 Sep 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 6 okt 1811, dv Jan vdV, en Hiske Alberts; bshahuwafk. 1811, hu, ovl 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, regattdv1826-93; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-058; VT1839; geb 30 jun 1788, ged 27 jul 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan van der Veen en Hiske Alberts
Hoite F. van der Veen Hoite F. (1814), Huite Feytes (1822); geb 1742 HRL, ovl 2 aug 1822 HRL, huwt met Lijsbert Michiels; BS geb en ovl 1822, ovl 1823; eigenaar en gebruiker van wijk A-187, schoenlapper, 1814. (GAH204)
Hotske Lammerts van der Veen ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL, dv Lammert Jans en Rinske Piers; geb 7 sep 1767 HRL, ovl 21 nov 1818 HRL, ongehuwd, dv Lammert vdV, en Hinke Piers; BS ovl 1818; Pier Lammerts benefens zyn broer Minne van der Veen en Suster H. vdV., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 108:0:0 (GAH650)
J. van der Veen mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; eigenaar van wijk C-159; gebruiker C. Simons, pakhuis, 1814. (GAH204)
Jan van der Veen huwt met Johanna Jacoba Benniger, kinderen: Johanna Margaretha vdV, geb 21 okt 1804 HRL, Magteld Coenen vdV, geb 15 sep 1803 HRL, Henrietta, geb 9 jul 1802 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1804
Jan Gerbens van der Veen J.G. vdV. en Klaaske Herkes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 29 mei 1774 HRL, en toen getrouwt
Jan Lammerts van der Veen (compagnon van S. Schaaff), medevoogd in 1791-1792; zie ook: Jan Lammerts; geb 1760 HRL, ovl 19 mrt 1837 HRL, huwt met Hiske Alberts Vuurmans, kinderen: Trijntje Schaaf vdV, geb 1794 HRL, Sijds Schaaf, geb 12 feb 1798 HRL, Lammert Jans vdV, geb 1787 HRL, Hinke Jans vdV, geb 1788 HRL, koopman en lid van den stedelijken raad, koopman in 1827, huw.get. bij S. Boon en M.S. de Haan, 1816, meester horlogiemaker 1810, zv Lammert Jans en Hinke Piers; bshahuwafk. 1811, huw 1816, ovl 1827, ovl 1837, ovl 1854, ovl 1859; kind: Albert Jans van der Veen, geb 26 may 1785, ged 14 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Jans van der Veen, geb 10 nov 1786, ged 10 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Jans van der Veen, geb 30 jun 1788, ged 27 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans van der Veen, geb 9 apr 1794, ged 6 may 1794 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Syds Schaaff, f. 513:6:0 voor geleverde winkelwaaren, ord. no. 7, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 515:18:0, quit. no. 6, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 599:2:0, quit. no. 60, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 752:2:0, quit. no. 32, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 516:19:0, quit. no. 18, 19 may 1789. (GAH1121); id. f. 544:9:0, 19 dec 1792, quit. no. 49 (GAH1124); id. f. 576:6:0, 3 jun 1794, quit. no. 21 (GAH1126); id. f. 24:17:0, 6 sep 1809, quit. no. 45 (GAH1141); id. zonder S. Schaaff, f. 344:13:0 voor geleverde eetbare winkelwaaren, quit. no. 33, 19 may 1790. (GAH1122); id. f. 360:11:0, quit. no. 64, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 176:6:0 wegens geleverde goederen, 27 aug 1793, quit. no. 6 (GAH1125); id. f. 408:5:0 wegens geleverde eetbare waaren, 7 jun 1796, quit. no. 19 (GAH1128); id. f. 129:12:0, 19 may 1801. quit. no. 13 (GAH1133); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 29 dec 1790. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat en Gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel, IJ. Rodenhuis, J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth, Menno Vink, Sybout Hoornstra, Sybren P. Molenaar, H. de Waart, J. Albarda, J. vdV. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, IJ. Rodenhuis, B. Fontein, A.D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, J. vdV., P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 59:11:6 afgeztte duiten, en billion, welke bij de rekening anno 1790 tot mijne verantwoording waaren gebleeven, 16 dec 1790. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk C-041, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk C-042, kaarsemakerij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-085; gebruiker Foppe K. Torenbeek, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-045; gebruiker Taeke vd Vorm, kaarsemakersknegt, 1814. (GAH240); id. van wijk G-144; gebruiker Claas D. vd Molen, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-323, tuin, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Syds Schaaff, f. 513:6:0 voor geleverde winkelwaaren, ord. no. 7, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 515:18:0, quit. no. 6, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 599:2:0, quit. no. 60, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 752:2:0, quit. no. 32, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 516:19:0, quit. no. 18, 19 may 1789. (GAH1121); id. f. 377:16:0, 19 mei 1795 (GAH1127); id. f. 53:17:0, 31 dec 1805, quit. no. 14 (GAH1138); id. f. 84:2:0, 31 dec 1809, quit. no. 63 (GAH1141); J. vdV. en Hiske Alberts, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 jan 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796 6e quartier, op Lyfrenthe verteerd: f. 240:0:0 (GAH650); id. in qualt. als curator van Wouter Burgerhoff: f. 130:0:0 (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650); woont in 7e quartier, huisno. 108, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:14:0 ter zaake geleverde reusels, 31 dec 1792, quit. no. 1, id. f. 60:12:0, 17 sep 1793, quit. no. 2, id. f. 62:11:0, 24 sep 1793, quit. no. 3, id. f. 49:13:12, 1 okt 1793, quit. no. 4, id. f. 51:18:0, 8 okt 1793, quit. no. 5, id. f. 13:13:10, 15 okt 1793, quit. no. 6, allen: (GAH1125); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 41:2:8 ter zake geleverde boter en kaas, 13 mei 1795, quit. no. 1 (GAH1127); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14. en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende, tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL 19 january 1793. In Kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, IJpey, Teunis Norbruis, H. Radsma, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, A.J. Conradi, J. Albarda, J. v. d. V (GAH1124); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 153:2:0 ter Saeke geleverde Winkelwaeren, 31 dec 1810, quit. no. 39 (GAH1142); id. f. 114:10:0, 8 jul 1807, quit. no. 43 (GAH1139); id. f. 80:0:0 ter Saeke geleverde Winkelwaeren, 13 jan 1807, quit. no. 21 (GAH1140); id. f. 74:12:0, 30 jun 1807 quit. no. 46 (GAH1140); id. f. 67:7:0, 22 dec 1807, quit. no. 71 (GAH1140); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van J. v. d. V., 31 dec 1810 f. 4:15:0 (GAH1142); id. (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 28:1:0 (GAH1142); ontvangtvan de rentmeester van het Weeshuis f. 13:19:0 voor geleverde Potasch en Zout, 19 may 1806, quit. no. 40 (GAH1138); id. f. 14:2:0, 18 sep 1806 quit. no. 60 (GAH1138); id. f. 26:5:0 ter Saeke geleverde kaarsen en zout, 31 dec 1806, quit. no. 76 (GAH1138); J.L. v. d. V. eigenaar van percelen nrs. 267 en 268 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 705, rsp. huis en pakhuis, resp. 36 en 45 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 559 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 705, pakhuis, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 571 en 572, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 705, resp. huis en erf, en kaarzemakerij, resp. 230 en 128 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 120 en 70. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 876 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 705, huis en tuin, 540 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1157 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 705, huis en erf, 200 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1575 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 705, huis en erf, 138 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1611 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 705, huis en erf, 137 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); id. van perceel nr. 531 Sexbierum sectie A, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 336, weiland, 10700 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109)
Jan Martens van der Veen geb 1786 te Franeker, ovl 4 okt 1834 te HRL, huwt met Berendtje Jans Kuiper op 1 feb 1818 HRL, huw.afk. 18 en 25 jan 1818; huwt met Trijntje Fokkes op 15 mrt 1827 HRL, wonende te HRL, huw.afk. 4 en 11 mrt 1827; ook huwt met Antje Sijbrens Plekker; beroep: werkman in 1834, turfschipper in 1826; zv Marten Jans van der Veen en Trijntje Egberts; woonde met Antje Sijbrens Plekker in zijn schip en heeft bij haar buiten huwelijk een kind verwekt; bronnen: BS huw 1818, ovl 1822, ovl 1826, huw 1827, ovl 1834; Op 20 mrt 1828, waarbij Pieter Willems Boorsma, mr scheepstimmerman te Oostermeer, verhuurt en in gebruik toegestaan te hebben aan J.M. vdV., schipper, woonachtig te HRL, een bevaren schuitenschip, lang 14 ellen, 768 strepen ''De Jonge Arjan'' genaamd, met desselves zeilagie en touwenen verdere toebehoren. en zulks over 6 jaren ingaande heden voor de huurprijs te weten de eerste 4 jaren van 62 gulden en 50 cent en de laatste 3 jaren van ''s jaars 55 guldens op den 20 ste van ieder jaar; Dan volgt de voorwaarde dat het onderhoud door de huurder moet worden betaald tegen een geschat bedrag van ''s jaarlijks 20 gulden. Binne Wadman, verver en glazemaker, en Johannes Meinderts van Vlie, te Bergum, tekenen. (bron onbekend)
Jantje Luitjes van der Veen 1e huwt met Albert Buschman, 2e huwt met Nicolaas Jacobs Coenradi, wonende te Bakkeveen in 1825; BS huw 1825, ovl 1833
Jochum Hendriks van der Veen geb 1803 op de Leek, huwt met Johanna Frederica Dijkstra op 6 mrt 1828 HRL, huw.afk. 24 feb en 2 mrt 1828, varensgezel, wonende te HRL, zv Hendrik Jochums vdV, (gk), en Trijntje Claassens Zuininga, (gk); BS geb en huw 1828
Johanna Margaretha van der Veen geb 21 okt 1804 HRL, ged 13 nov 1804 HRL, dv Jan vdV, en Johanna Jacoba Benninger; dopen Grote Kerk HRL 1804
Johannes A. van der Veen huwt met Hendrina Wybes de Vries, kind: Adolph Johannes vdV, geb 1788 Noordwolde, boer te Noordwolde; BS huw 1829
Klaas Freerks van der Veen huwt met Trijntje Reinders op 1 sep 1793 HRL, laatste afk. 1 sep 1793 en met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1793; C.F. vdV. van HRL. ende Trijntje Reinders van Anjum, zijnde de aangaave gedaan door Luitjen Pieters op vertoonde Procuratie, 17 aug 1793; ondertrouw HRL; K.F. vdV. van HRL, en Trijntje Reinders van Anjum, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 sep 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Lammert Jans van der Veen huwt met Hinke Piers, kinderen: Pier Lammerts vdV, geb 10 mrt 1756 HRL, Jan Lammerts vdV, geb 1760 HRL, Hotske vdV, geb 7 sep 1767 HRL; BS ovl 1818, ovl 1822, ovl 1837; weesvoogden bet f. 62:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiend loon van Lieuwe Willems, als backersknegt bij L.J. vdV, 18 may 1790. (GAH1122); id. f. 70:0:0 ter zaake verdiende loon Harmen Douwes als backersknegt bij L. v. d. V., 15 may 1792 (GAH1124); woont in 6e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lammert Jans van der Veen geb 10 nov 1787 HRL, ovl 18 feb 1827 HRL, ongehuwd, huw.get. bij J. Appeldoorn en H.J. vd Veen, 1811, zv Jan Lammerts vdV, en Hiske Alberts Vuurman; BS huw 1811, ovl 1827, regattdv1826-93; geb 10 nov 1786, ged 10 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Jan van der Veen en Hiske Alberts
Magteld Coenen van der Veen geb 15 sep 1803 HRL, N.H., ged 27 sep 1803, dv Jan vdV, en Johanna Jacoba Benninger; dopen Grote Kerk HRL 1803
Marten van der Veen geb 17mei/jun1803 Rottevalle, ovl 17 jan 1869 HRL, huwt met Anskje Roukema, (gk), schipper, N.H., Vst 24 dec 1852 uit Medemblik, A 31 jul 1852 Medemblik, zv Edse vdV, en Jantje Feenstra; BS ovl 1869; bev.reg. Ha18 51 wijk A-254, wijk E-105, 311, wijk F-135, wijk H-174, 199, 220, wijk I-031
Marten Jans van der Veen huwt met Trijntje Egberts, kind: Jan Martens vdV, geb 1786 Franeker; BS huw 1818, ovl 1834
Marijke Dirks van der Veen geb 6mei176 Bolsward, ovl 14 jul 1821 HRL, huwt met Hendrik IJsbrands Brouwer; BS ovl 1821
Minne Lammerts van der Veen geb 17 jul 1764 HRL, ovl 15 feb 1825 HRL, huwt met Akke Jans vd Meulen op 10 mei 1807 HRL, komt van HRL, huw.get. bij S. van Slooten en H. Blomberg, verver, 1815, id. bij J.A. Oostendorp en G.P. de Bruin, 1818, koopt een huis in 1802, vlgs ovlakte geen kinderen; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1815, huw 1818, ovl 1823, ovl 1825; eigenaar en gebruiker van wijk E-129, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-138, verfwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-144; gebruiker Pieter D. Siderius, verwersknegt, 1814. (GAH204); M.L. vdV. van HRL. en Akke Jans van der Meulen van Almenum, zijnde aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 25 apr 1807; ondertrouw HRL; Pier Lammerts benefens zyn broer M. vdV. en Suster, (Hotske) lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 108:0:0 (GAH650)
Otte van der Veen ovl voor 1867, huwt met Klaaske Feenstra, kind: Sierk vdV, geb 15 jul 1806 Arum/Kimswerd; BS ovl 1866
Pier Lammerts van der Veen zie ook: Pier lammerts; geb 10 mrt 1756 HRL, ovl 3 nov 1822 HRL, ongehuwd, koopt tuin en zomerhuis 1802, zv Lammert Jans en Hinke Piers; BS ovl 1822; ; eigenaar en gebruiker van wijk F-220, bakker, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 120, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); P.L. benefens zyn broer Minne van der Veen en Suster, (Hotske) lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 108:0:0 (GAH650)
Pieter van der Veen geb 1780/91 Leeuwarden, ovl 27 feb 1858 HRL, huwt met Sjieuwke de Jong, Vst 11 mei 1857 uit Leeuwarden, koopman in 1858, zv Jacob Pieters en Janke Roelofs; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk D-155
Poppe van den Veen P. vdV. en Tjietske Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Reinder van der Veen geb 1764 Leeuwarden, ovl 28 jun 1839 HRL, huwt met Sjieuwke Bijlstra/ Bijlsma op 23 okt 1814 HRL, huw.afk. 9 en 16 okt 1814 HRL. en Franeker, wonende te HRL, wollenverver, blauwverver in 1839, levert sajet in 1810, kinderen: Harmina vdV, geb 1788 Franeker, Sijke vdV, geb ... , zv Andries vdV, en Hermina Hermanus; BS huw 1814, ovl 1839, 1855 ov; het burgerregt verleend en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Roelof Meintz, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 11 nov 1789. (burgerboek); eigenaar van wijk F-199; gebruikers Frans Ruel vrouw, naaister, Hinne W. de Boer, Feite Jarigs de Boer, gleybakkersknegt, Willem Cornelis wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-202, blauwverwer, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 18:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:11:0 ter Saeke kleedbaere waeren, 31 dec 1810, quit. no. 22 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van R. v. d. V., (kleding) 31 dec 1810: f. 55:3:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:13:0 ter zaake verfloon van carsay, 14 apr 1801, quit. no. 2 (GAH1133); id. f. 12:0:0 wegens verwen van carsay, 2 jun 1801, quit. no. 7 (GAH1133); id. f. 4:0:0, quit. no. 10 (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 64:0:0 ter Saeke verfloon, 31 dec 1805, quit. 23 (GAH1138); id. f. 48:0:0, primo jan 1807, quit. no. 1 (GAH1139); id. f. 75:0:0, 30 dec 1809, quit. no. 37 (GAH1141); R. v. d. V. eigenaar van percelen nrs. 1329 en 1330 te HRL, zwartverwer, woonplaats HRL, legger nr. 706, resp. huis, huis en erf, resp. 56 en 63 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van perceel nr. 1335 te HRL, zwartverwer, woonplaats HRL, legger nr. 706, huis en tuin, 250 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Roel Feitzes van der Veen huwt met Grietje Koops in 1758, zv Feitze Roelofs en Pyttje Brands; R''falle troch ... , bl. 273
Syds Schaaf van der Veen geb 12 feb 1798 HRL, ovl 20 nov 1854 HRL, ongehuwd, huw.get. bij S. Pottinga en P.R. van Enschut, 1830, wonende te Maarssen 1854, zv Jan Lammerts vdV, en Hiske Alberts; BS huw 1830, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-211; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-041; VT1839
Sierk van der Veen geb 15 jul 1806 Kimswerd/Arum, ovl 1 dec 1866 HRL, huwt met Aaltje Posthumus, (gk), arbeider, N.H., koopman en ovl wijk D-006, zv Otte vdV, en Klaaske Feenstra; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk G-154
Sytske Hettes van der Veen geb 25 nov 1808 HRL, ged 18 dec 1808 HRL, N.H., ovl 28 jul 1881 HRL, huwt met Germen Jacobs vd Linde op 31 mrt 1831 HRL, dienstmeid. dv Hette vdV, en Baukje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1831, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk D-070, 83, 115, 150, 174, wijk G-005, 10, wijk I-029, supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; VT1839
Sjoerd van der Veen huwt met Jetske Jetzes, kind: Hilbrand Sjoerds van der Veen, geb 13 okt 1792, ged 6 nov 1792 Grote Kerk HRL
Sjoerd Ates van Veen geb 1786 Drachten, ovl 2 okt 1848 HRL, huwt met Rinske Bouwes Zoete op 9 feb 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 jan 1823 HRL. en Smallingerland, schipper, wonende te Noorderdrachten, huw.get. bij J. Jaspers en A. Agema, (2x gk), koopman, wonende te HRL, 1838, zv Ate Pieters en Frouwkje Sjoerds; BS huw 1823, huw 1838, ovl 1848; oud 53 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-102; VT1839; S.A. v. V. eigenaar van perceel nr. 659 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 707, huis en erf, 230 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 661 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 707, pakhuis of bergplaats, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Sijke Reinders van der Veen ovl voor 1820, huwt met Hendrik Johan Repko op 21 mei 1809 HRL, komt van HRL, dv Reinder vdV, en Catharina Cup; huw Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, BS Franeker huw 1819; Hendricus Jans Repko en S.R. vdV., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Bloeimnd 1809; ondertrouw HRL
Tetje Willems van der Veen geb 1795 Leeuwarden, huwt met Jan Jansen Bakker op 21 mei 1815 Franeker, dv Willem vdV, en Haike Bos; BS Franeker huw 1815
Tjalke Mathijsen van der Veen huwt met Joukje Gerlofs, kinderen: Wiepkje vdV, geb 3 dec 1785 Makkum, Gerlof Tjalkes vdV, geb 1789 Makkum; BS ovl 1831; 1872 overlijdens
Tjebbe Gerrits van der Veen geb 1812 Augustinusga, huwt met Simontje Johannes Krakau op 16 nov 1834 Franeker, arbeider en wonende te Franeker, zv Gerrit Pieters vdV, en Tietje Tjebbes; BS Franeker huw 1834
Trijntje Heins van der Veen ovl voor 1841, huwt met Rienk Hendriks Atsma; BS huw 1840
Trijntje Schaaf van der Veen geb 9 apr 1794 HRL, ovl 9 jul 1859 HRL, ongehuwd, dv Jan Lammerts vdV, en Hiske Vuurmans; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, regattdv18 26-1893; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-041; VT1839; Trijntje Jans van der Veen, geb 9 apr 1794, ged 6 may 1794 Grote Kerk HRL
Wiebe Wolters van der Veen geb 1787 Noordwolde, ovl 20 jan 1854 HRL, verdronken, huwt met Christina Marks Wierda, turfschipper, wonende te Wolvega, zv Wolter vdV, en Johanna Wiebes; BS ovl 1843
Wiebkje Tjalkes van der Veen geb 3 dec 1785 Makkum, ovl 4 jul 1872 HRL, huwt met Hans IJbeles van Rees op 5 okt 1815 HRL, huw.afk. 24 sep en 1 okt 1815, dienstbaar, wonende te HRL; broodbakkerse in 1851, wonende te HRL. 1846, dv Tjalke Mathijs vdV, en Joukje Gerlofs; BS huw 1815, ovl 1846, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-097; oud 54 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-086; VT1839
Wierd Benedictus van der Veen geb 9 feb 1804 Dokkum, huwt met Marijke Jansen, pianowerker, N.H., A 26 okt 1859 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, supp wijk G-431
Willem van der Veen ovl voor 1816, huwt met Haike Bos, kind: Tetje Willems vdV, geb 1795 te Leeuwarden; BS Franeker huw 1815
Wolter van der Veen huwt met Johanna Wiebes, kind: Wiebe Wolters vdV, geb 1787 Noordwolde, geheel kompleet ingebracht in stamboom ''Greveling'' nr. 178; BS huw 1854
Ymke van der Veen hm ... , kind: Geertje IJmkes vdV, geb 1790 Kiesterzijl; BS ovl 1844
Ytje Gerbens van der Veen Geert Olthof en IJ.G. vdV., beide van HRL, laatst geproclameert 26 sep 1773 HRL, en toen getrouwt
Maria Veenders ovl 14 jun 1791 HRL, oud 41 jaar
Popkje Jans Veeneman huwt met Pier Freerks Oosterbaan, turfmeetster te Gorredijk; BS geb en huw 1836
Margrieta van Veenhuizen ovl 23 nov 1789 HRL, oud 31 jaar
Johanna Veenrodenhuis zie ook: J. Reins Rodenhuis; Jan Andries Hensel en J.V., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Ritske J. Kronenburg, goede bekende, 23 apr 1791; ; Jan Andries Hensel en J.V., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Anna Veenstra ook wel: Feenstra; ovl 17 jan 1789 HRL, oud 27 jaear; huwt met Dirk Schiere van HRL, op 20 mei 1787 HRL; (bij huw : Feenstra)
Bauke Veenstra B.V. en Berber de Haas, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Berbina Veenstra geb 5 apr 1808 Franeker, huwt met Auke Zwieting, (gk), op zee vergaan, N.H., Vst 9 feb 1853 uit Achtkarspelen, A 18 sep 1869 Nijkerk; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068, wijk E-118, 204
Bina Veenstra geb 1803 Veenwouden, ovl 9 feb 1854 HRL, huwt met Johannes Akkerman op 1 aug 1824 HRL, huw.afk. 27 jun en 4 jul 1824, wonende te HRL, dienstmeid. dv Herre Klaas V, en Baukje Sietses; BS huw 1824, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk D-102
Bouwe Pieters Veenstra zie ook: Bouwe Pieters; ovl 13 nov 1810 HRL, N.H., huwt met Sijtske Tjebbes de Groot op 4 mrt 1798 HRL, kinderen: Baukje, geb 11 dec 1803 HRL, Baukje Bouwes, geb 10 sep 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, ovl 1840, ovl 1872
Fetje Veenstra Jan Daams en F.V., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 may 1785 HRL, en zijn den 16 daaraan volgende getrouwd
Gerrit Jans Veenstra eigenaar van wijk C-140, ledig plak grond, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-141, beurtschipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-101; gebruiker Wiebe Klaasen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-102; gebruiker Marten Visser, wafelbakker, 1814. (GAH204); erven G.J.V. eigenaar van perceel nr. 264 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 708, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 597 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 708, huis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 829 en 830 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 708, resp, huis en huis, resp. 20 en 20 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); erven G.J.V. eigenaars van percelen nrs. 894 en 895 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 708, resp. zomerhuis, plaisiertuin, resp. 54 en 620 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Grietje Wybes Veenstra zie ook G.W. Feenstra, geb 4 okt 1807 HRL; geb 11 jun 1803 HRL, ovl 10 nov 1864 HRL, 1e huwt met Wopke Hilverson, datum niet te HRL. te vinden, 2e huwt met Jan Tymens vd Hout op 28 sep 1843 HRL, 3e huwt met Rein de Groot op 2 jun 1859 HRL, ovl wijk G-198, N.H., dv Wiebe Jochums V, en Berendje Aukes (vd Meulen); BS huw 1843, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-110, wijk G-207, 273, wijk H-087, 122
Hendrik Gerrits Veenstra geb 30 aug 1811 HRL, ovl 26 okt 1840 HRL, huwt met Trijntje Gerrits Rikkers op 25 nov 1831 HRL, varensgezel, huw toestemming bekomen vd familieraad, gehouden voor het vredegerecht HRL. op 17 nov 1831, zv Gerrit Jans Feenstra en Fokje Oenes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1831, ovl 1840; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-141; VT1839
Herre Klases Veenstra ovl 25 nov 1813 Franeker, huwt met Baukje Sietses, schipper, kinderen: Bina, geb 1803 Veenwouden, Klaas Heeres, geb 7 sep 1804 HRL, Janke Herres F, geb 1801 Veenwouden, zv Klaas Harmens V, en Janke Herres; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1824, huw 1827, huw 1828, ovl 1854
Jan Gerrits Veenstra geb 14 dec 1807 HRL, ged 27 dec 1807 HRL, ovl 13 dec 1836 HRL, huwt met Cornelia Gersema, predikant bij de Hervormde Gemeente te Lollum in 1836, zv Gerrit Jans en Fokje Oenes; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1836
Jan Taekes Veenstra J.T.V. eigenaar van percelen nrs. 81 en 82 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 710, resp. huis, en huis, resp. 25 en 48 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd 21 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Jetske Oeges Veenstra ged 11 okt 1763 Grote Kerk HRL, dv Oege Veenstra en Grietje de Vos
Klaas Harmens Veenstra ovl 12 jan 1814 Veenwouden, huwt met Janke Herres, kind: Herre Klases V, geb ... ; BS huw 1824
Maria Veenstra huwt met Jan IJdema; BS ovl 1837
O Veenstra kerkvoogd 1776; ontvangt van de Stadsrentmeester f. 100:0:0 tot hoeding der kosten voor het schoonmaken der kerk, ord. no. 69, 8 May 1776. (GAH1060); id. f. 50:0:0, ord. no. 71, 28 auyg 1776. (GAH1060)
Oege Johannes Veenstra mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; zie: O. Feenstra; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 voor geleverde witte erweten, kwit. no. 6, 20 okt 1768. (GAH1099); huwt met Grietie Rinties de Vos, beide van HRL, geproclameerd 11, 17 en 24 apr en getrout den 1 mei 1757; kind: Jetske Oeges Veenstra, ged 11 okt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Sjouwkje Oeges Veenstra, ged 4 jun 1769 Westerkerk HRL
Oege Wiebes Veenstra huwt met Jeltje Greults Zijlstra, schipper en wonende te Drachten; BS ovl 1861
Roelof Veenstra gebruiker van wijk E-098, tuin; eigenaar is Claas Heins erven, 1814. (GAH204); id. van wijk H-092, tuin; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Sietske Veenstra oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-091; VT1839
Sjoerd Veenstra eigenaar van wijk H-072; gebruiker H. Stroband, commissaris van politie, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650); woont in 4e quartier, huisno. 187, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1805. (GAH650)
Sjouwkje Oeges Veenstra ged 4 jun 1769 Westerkerk HRL, dv Oege Joannes Veenstra en Grietie Rintjes de Vos
Taeke S Veenstra eigenaar en gebruiker van wijk E-143, varensgesel, 1814. (GAH204); weduwe T.V. eigenaresse van perceel nr. 1245 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 709, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Wiebe Jochums Veenstra ovl voor 1865, huwt met Berendje Aukes vd Meulen, kind: Grietje Wybes V, geb 11 jun 1803 HRL, schippersknecht en wonende te HRL 1840; BS geb 1840, ovl 1865
Reintje Veer oud 46 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-225; VT1839
Aaltje van der Veer geb 1795 Beetsterzwaag, ovl 4 jul 1859 HRL, huwt met Hessel Postma, wonende te Midlum 1859, dv Hinne vdV, en Dieuwke ... ; BS ovl 1859
Aaltje van der Veer geb 27 sep 1806 HRL, ged 21 okt 1806 HRL, dv Cornelis Jans vdV, en Antje Wiglinghuisen; dopen Grote Kerk HRL 1806
Albertina Cornelis van der Veer geb 21 nov 1802 HRL, ged 14 dec 1802, N.H., ovl 19 mei 1880 HRL, huwt met Dirk Johannes Alta op 17 jan 1828 HRL, huw.afk. 6 en 13 jul 1828, dv Kornelis Jans vdV, en Annette Wiglenhuisen; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-169; VT1839
Aukje van der Veer geb 1798 HRL, ovl 21 jan 1833 HRL, ongehuwd, dv Minne Hanses vdV, en Hielkje Lieuwes; BS ovl 1833
Aukje Johannes van der Veer geb 1778 HRL, ovl 22 jul 1829 HRL, 1e huwt met Gerrit Foppes Donjema, 2e huwt met Meindert Jacobs Mensonides op 12 sep 1819 HRL, huw.afk. 15 en 22 aug 1819, getuige bij geboorte aangifte van Jurjen Huzelman (= Hinselman) in 1811, N.H., dv Johannes Alberts en Trijntje Teunis; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1809, 1810, BS geb 1811, huw 1819, ovl 1829
Binte Ruurds van Veer geb 1793 Hindeloopen, ovl voor 1858, 1e huwt met Lemke Wybrens op 23 jun 1814 HRL, matroos, huw.afk. 1 en 8 mei 1814, wonende te HRL, 2e huwt met Lijsbeth Tjeerds Draaisma op 13 feb 1820 HRL, huw.afk. 30 jan en 6feb18 20, wonende te HRL. 1814, ovl wijk A-161, zv Ruurd Jappes vdV, en Bregtje Bentes; BS huw 1814, huw 1820, ovl 1857; gebruiker wijk A-161, varensgesel; eigenaar is Jan Kamerling, 1814. (GAH204)
Broer Hayes van der Veer geb 1772 Molkwerum, ovl 31 jan 1831 HRL, huwt met Catharina Jelles Broersma, kind: Haye Broers vdV, geb 1797 Stavoren, zv Haye Broers en Hemkje Jelles; BS huw 1816, ovl 1831, ovl 1836; eigenaar en gebruiker van wijk A-155, schipper, 1814. (GAH204); de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij deezen dat de trouwbelofte tusschen Haye Broers van der Veer oud negentien Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te HRL, minderjarige zv B.H. v. d. V., schipper, en van Catharina Jelles Echtelieden, wonende aldaar, met zijn ouders geadsisteerd en Trijntje Sijbrens Kingma, oud zeventien Jaren, zonder bedrijf wonende te Workum, minderjarige dv Sijbren Jans Kingma, zonder bedrijf en van Aaltje Teekes Hania Echtelieden wonende aldaar met hare ouders geadsisteerd gedurende de tweeden Zondag der maand nov dezes Jaars is geproclameerd geworden zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen; Wij Ondergetekenden B.H. v. d. V., Schipper, en Catharina Jelles, Ech-telieden te HRL, Verklaren bij dezen Volkomen Genoegen te Nemen in het Voorgenomen Huwelijk van onzen Zoon Haye Broers van der Veer, Van Beroep Vrensgezel, met Trijntje Sijbrens Kingma, Geboren en woonachtig te Workum, dv Siebren Jans Kingma, en van Aaltje Teekes Hanja, Echtelieden te Workum; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na Afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. en hebben Wij deze met Onze Gewone handtekening Vertekend te HRL den 30 okt 1815
Christina de Veer Christina (1783), Catharina (1784); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis door C. dV. wed. van wijlen Evert Beva, in leven banquier binnen deze stad f. 107:15:0 terzake 3 maanden en 18 dagen verschenen interessen ve obligatie groot aan resteerend capitaal 12.000 Cgld bij haar wijlen man ten profijte van het Weeshuis gepasseert, 30 aug 1783. (GAH1114); id. 3.000 Cgld in vermindering van het resteerende capitaal op voorz. obligatie tot haar en haar wijlen mans laste houdende, en waarop nu nog resteerd te betalen een summa van f. 9.000,-, 30 aug 1783. (GAH1114); rentmeester van het Weeshuis ontv f. 125:0:0 van dr W.J. Hanekuyk als gelastigde van C. dV. wed, Evert Beva, terzake een 1/4 jaar huur van het huys de Bank van Leening volgens contract, 13 may 1784 (GAH1115); geb 1720 ... , huwt met Evert Beva, ontvangt lijfrente 1802; ovl 9 dec 1803 HRL, oud 82 jaar
Cornelis Jans van der Veer geb 1773 HRL, ovl 22 sep 1836 HRL, huwt met Antje Wiglenhuisen op 21 apr 1801 HRL, havenmeester in 1836, huw.get. bij J.W. van Dokkum en K. Wiglenhuisen, 1811, id. bij J. Bruggen en R.P. de Boer, scheepskapitein, 1816, kinderen: Jan, geb 26 jan 1810 HRL, Jan, geb 26 aug 1808 HRL, Aaltje, geb 27 sep 1806 HRL, Albertina vdV, geb 21 nov 1802 HRL, zv Jan Louws vdV, en Albertina Cornelis; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1810, BS huw 1811, huw 1816, ovl 1836, ovl 1855, ovl 1880; eigenaar en gebruiker van wijk F-132, schipper, 1814. (GAH204); Ik Ondergetekende C. v. d. V., Scheepscapitein, woonachtig te HRL, Verklare hier mede dat eymbert Tijssen in den Jare Een duizend Agt honderd en Seven bij mij heeft Gevaren, en dat deselve in de Maand sep van dat Jaar is Verdronken met het Overzeilen van de Sloep en in Dortmouth is begraven. HRL den 24 apr 1815; C.J. v.d. V. eigenaar van perceel nr. 1373 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRL, legger nr. 711, huis en erf, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Dirkje van der Veer geb 1 apr 1804 of in 1809 Stavoren, ovl 14 dec 1869 HRL, naaister, ongehuwd, N.H., dv Haye vdV, en Catharina Broersma; BS geb 1851, wijk H-221, 227, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk H-231; VT1839
Doede van der Veer geb 1772 HRL, ovl 5 jun 1813 HRL, huwt met Geertje Verhuis op 6 jun 1802 HRL, trekveerschipper van HRL. op Leeuwarden vv, transporteert militairen 1807-1808, ovl wijk F-188; huw Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, ovl 1813; wed. D. vdV. gebruiker wijk F-188; eigenaar is H.J. Smith, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk G-114; gebruiker Jurjen Jans de Wilde, gealimenteerd, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Eke van der Veer oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-231; VT1839
Elisabeth van der Veer geb 12 nov 1798 Makkum, ovl 26 apr 1861 HRL, N.H., huwt met Philippus Jans Scheffer op, spinster, ovl wijk H-224, dv Marten Alberts vdV, en Geertje Wybes van Velzen; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk B-146, supp wijk H-266
Feike van der Veer oud 55 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk F-219; VT1839
Fokje van der Veer geb 1795 Leeuwarden, ovl 21 sep 1840 HRL, huwt met Boote de Jong, dv Jelje Jans en Dieuwke Slaaf; BS ovl 1840
Geertje Minnes van der Veer zie ook G.M. vd Veen; geb 1783 ... , ovl 29 okt 1812 HRL; wijk G-264, huwt met Hendrik Geerts Baron, dv Minne Hanses vdV, en Hielkje Lieuwes; BS ovl 1812
Geertje Petrus van der Veer oud 64 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-066; VT1839; huwt met Thomas Coenraad Smit, kind: Coenraad Thomas Smit, geb 22 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: IJpe Thomas Smit, geb 12 jan 1812, ged 26 jan 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: Aatje P. v. d. V.
Grietje I. van der Veer oud 50 jaar, geb Miedum en wonende te HRL. 1839, wijk I-007; VT1839
Grietje Louwrens van der Veer geb 1746/50 HRL, ovl 5 nov 1831 HRL, huwt met Tjaard IJedes/Eedes, doet overlijdensaangifte van Jaapje Pieters in 1811, dv Louwrens Jans en Martje ... ; BS ovl 1811; 1831 overlijdens
Haye Broers van der Veer geb 1797 Stavoren, huwt met Trijntje Sijbrens Kingma op 1 feb 1816 HRL; huw.afk. 5 en 12 nov 1815 HRL. en Workum, wonende te HRL, varensgezel in 1816, zv Broer Hayes vdV, en Catharina Jelles Broersma; BS geb 1816, ovl 1824; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij deezen dat de trouwbelofte tusschen H.B. v. d. V. oud negentien Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te HRL, minderjarige zv Broer Hayes van der Veer, schipper, en van Catharina Jelles Echtelieden, wonende aldaar, met zijn ouders geadsisteerd en Trijntje Sijbrens Kingma, oud zeventien Jaren, zonder bedrijf wonende te Workum, minderjarige dv Sijbren Jans Kingma, zonder bedrijf en van Aaltje Teekes Hania Echtelieden wonende aldaar met hare ouders geadsisteerd gedurende de tweeden Zondag der maand nov dezes Jaars is geproclameerd geworden zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen; Wij Ondergetekenden Broer Hayes van der Veer, Schipper, en Catharina Jelles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen Volkomen Genoegen te Nemen in het Voorgenomen Huwelijk van onzen Zoon H.B. v. d. V., Van Beroep Varensgezel, met Trijntje Sijbrens Kingma, Geboren en woonachtig te Workum, dv Siebren Jans Kingma, en van Aaltje Teekes Hanja, Echtelieden te Workum; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na Afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. en hebben Wij deze met Onze Gewone handtekening Vertekend te HRL den 30 okt 1815
Hendrik Nerends van der Veer begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Henriette van der Veer geb 1802 HRL, ovl 14 aug 1897 HRL, huwt met Daniel Stapel; BS ovl 1897
Hinne van der Veer huwt met Dieuwke ... , kind: Aaltje, geb 1795 Beetsterzwaag; BS ovl 1859
Itske Minnes van der Veer geb 14 feb 1791 HRL, ovl 13 jul 1870 HRL, huwt met Rein Miedema op 11 aug 1820 HRL, huw.afk. 30 jul en 6 aug 1820, N.H., wonende te HRL. 1829, dv Minne Hanses vdV, en Hielkje (Lieuwes); BS huw 1820, ovl 1829, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, wijk F-129, wijk G-372, bev.reg. HRL 1860-80; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-145; VT1839
Jan van der Veer geb 26 aug 1808 HRL, ged 16 okt 1808 HRL, N.H., ovl voor feb 1810 HRL, zv Cornelis vdV, en Antje Wiglen Suiten; dopen Grote Kerk HRL 1808
Jan van der Veer geb 26 jan 1810 HRL, ovl 13 sep 1878 HRL, huwt met Riemke Balkstra, (gk) op 12 jun 1834 HRL, N.H., zeekapitein, zv Cornelis Jans vdV, en Antje Wiglenhuisen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-056; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-132; VT1839
Jan Louws van der Veer huwt met Albertina Cornelis/Albertina Amelia Willems, kind: Cornelis Jans vdV, geb 1773 HRL; BS ovl 1820; 1836 overlijdens
Jantje Dirks van der Veer geb 1792/3 Bolsward, ovl 5 jan 1826 HRL, huwt met Pieter Pieters Bakker op 27 jul 1823 HRL, huw.afk. 6 en 13 jul HRL. en 13 en 20 jul 1823 Franeker, wonende te HRL, dienstmeid. dv Ditk Thomas en Wiepkje Jans; BS huw 1823, ovl 1826, huw 1827, ovl 1862
Jappe Ruurds van der Veer geb 1787 ... , huwt met Marijke/Maria Willems Zondervan op 17 sep 1809 te HRL, komt van HRL, huw.get. bij A.G. Krijl en F.M. Panbakker, schipper, neef bruidegom, wonende te HRL. 1812, id. bij S. Oeges en B. Bentes, (zijn mdr), wonende te HRL. 1811, id. bij A.G. Krijl en G.J. Houtkoper 1811, wonende te HRL. 1836, werkmen en A 12 nov 1850 Almenum, kinderen: Ruurd Jappes, geb 30 jul 1810 HRL, Willem Jappes vdV, geb 1812 HRL, zv Ruurd Jappes en Bregtje Bentes; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1812, ovl 1830, huw 1836, huw 1838, bev.reg. HRL 1851 wijk F-123; oud 52 jaar, geb Hindeloopen, wonende te HRL. 1839, wijk ...; VT1839
Jeltje Dirks van der Veer huwt met Arend Johannes van Bachum; BS ovl 1834
Johanna Maria Veer ovl 19 jul 1790 HRL, oud 25 jaar
Johannes van der Veer geb 1795 ... , ovl 22 mei 1816 HRL; BS ovl 1816
Johannes Alberts van der Veer ovl 8 nov 1808 ... , huwt met Trijntje Teunis, kinderen: Aukje Johannes vdV, geb 1778 HRL, Saakje Johannes vdV, geb 1782 HRL; BS geb 1819, ovl 1827, ovl 1829
Kaatje Louwrens van der Veer huwt met Jan Michiels Plengnat; BS ovl 1832
Leentje Jelles van der Veer huwt met Johannes Hendriks Lammertsma, turfmeetster en wonende te Bolsward 1832 en 1837; BS huw 1832, huw 1837
Lieuwe Minnes van der Veer zie ook: Lieuwe Minnes; geb 1789 HRL, ovl 5 feb 1835 HRL, huwt met Elisabeth Sikkes de Groot op 7 mei 1812 HRL, huw.afk. 26 apr en 3 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis en de maire van Almenum, huw.get. bij J. de Vries en D.J. de Boer, 1817, id. bij F.D. Bakker en J.J. Dijkstra, 1818, id. bij J. de Groot en A. vd Hoek, schoonbroeder bruidegom, 1820, zv Minne Hansen vdV, en Hielkje Lieuwes; BS huw 1812, huw 1817, huw 1818, huw 1820, ovl 1835, ovl 1847; gebruiker wijk F-023, schoenmaker; medegebruiker Frans Andries de Boer, sjouwer, kantoor der Stadsbelastingen; eigenaar J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); L. v. d. V. eigenaar van perceel nr. 447 HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 712, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Luitje Reinders van der Veer geb 29 jul 1801 Bakkeveen, ovl 17 dec 1869 HRL, huwt met Jetske Sijbrens Molenaar op 7 feb 1828 HRL, huw.afk. 27 jan en 3 feb 1828, wonende te HRL, schipper, zv Reinder Luitzens vdV, en Wimke Sjoerds; BS huw 1828, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-009; oud 38 jaar, geb Bakkeveen en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-139 VT1839
Maria Minnes van der Veer geb 1794 HRL, ovl 27 feb 1863 HRL; wijk G-082, huwt met Jan Hendriks Bakker op 31 mrt 1823 HRL, huw.afk. 16 en 23 mrt 1823, dienstmeid. Nederlands Hervormd turfmeetster in 1851, dv Minne Hanses vdV, en Hiltje Lieuwes; BS huw 1823, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-334; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk G-324; VT1839
Marten Alberts van der Veer ovl voor 1862, huwt met Geertje Wybes van Velzen, kind: Elisabeth vdV geb 12 nov 1798 Makkum; BS ovl 1861
Matje Jans van der Veer huwt met Jan Jansen Blom op 6 mrt 1796 HRL, komt van HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1800; Jan Jansen Blom ende Martje J. vdV., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Feitze van Hattum, goede bekende, met een gebod in de week, 5 mrt 1796; ondertrouw HRL
Minne Hanzes van der Veer zie ook: Minne Hanses; ovl 1 dec 1816 Leeuwarden, huwt met Hielkje Lieuwes, kinderen: Lieuwe Minnes vdV, geb 1789 HRL, Aukje vdV, geb 1798 HRL, Geertje Minnes vdV, geb 1783 ... , Maria vdV, geb 1794 HRL, Itske Minnes vdV, geb 1791 HRL; BS huw 1820, ovl 1833, ovl 1835, ovl 1863, ovl 1870
Nolke van der Veer geb 1774 IJlst, ovl 28 apr 1833 HRL, huwt met Aaltje de Jong op 20 okt 1816 HRL, huw.afk. 6 en 13 okt 1816, ook huwt met Getje Wybes, huw.get. bij J. de Boer en S. Herres, koopman, wonende te HRL. 1812, werkman in 1833, zv Marten Nolkes en Elisabeth Paulus; BS huw 1812, ovl 1815, huw 1816, ovl 1833; gebruiker wijk D-030, trekschipper; eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. (GAH204)
Petrus van der Veer huwt met Aafke ... , kind: Geertje Petrus, geb 1775 Dokkum; BS ovl 1851
Reinder Luitzens van der Veer ovl 10 sep 1804 Hallum, huwt met Wimke Sjoerds, kinderen: Luitje vdV, geb 29 jul 1801 Bakkeveen, Sara Reinders vdV, geb 8 nov 1798 Bakkeveen, zv Luitzen Inzes en Sara Alberts; BS huw 1828, ovl 1869, ovl 1879
Rink Ruurds van der Veer geb 1796 Hindeloopen, ovl 2jan167 HRL; wijk H-206, 1e huwt met Geert Antony de Boer op 9 aug 1827 HRL, huw.afk. 29 jul en 5 aug 1827 HRL, wonende te HRL, naaister, 2e huwt met Klaas Jacobs Feeling op 9 apr 1835 HRL, on. HRL. 1828, zv Ruurd Jappes vdV, en Bregtje Bentes; BS huw 1827, ovl 1828, huw 1835, ovl 1867
Rinkje van der Veer geb jan 1791 Hindeloopen, huwt met Klaas deuze, (gk), N.H., vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, wijk F-005, 93, supp wijk H-275
Ruurd Jappes van der Veer zie ook: Ruurd Jappes; geb 30 jul 1810 HRL, ovl 29 feb 1864 HRL, 1e huwt met detje Mulder op 21 jan 1836 HRL, schipper, fuselier 8 ste afdeling infanterie, 2e huwt met Johanna Catharina Weever op 26 mrt 1863 HRL, tengevolge van eene behoorlijk bewezene ongesteldheid vd bruidegom ten huize vd comparanten staande en gelegen te HRL aan de Noorderhaven wijk A-006, kastelein in 1864, ovl wijk A-071, zv Jappe Ruurds vdV, en Marijke Zondervan; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, huw 1863, ovl 1864; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper en winkelier, wijk A-006; VT1839
Ruurd Jappes van der Veer ovl 26 nov 1808 HRL, huwt met Bregtje Bentes, in leven schipper, kinderen; Rink(je), vdV, geb 1801 Hindeloopen, Jappe Ruurds vdV, geb 1787 ... , Bente Ruurds vdV, geb 1793 Hindeloopen, zv Jappe Dirks en Rinkje Symens; BS geb 1811, hu, huw 1814, huw 1820, ovl 1824, huw 1827, ovl 1867
Saakje Johannes van der Veer geb 1782 HRL, ovl 2 feb 1827 HRL, huwt met IJmke Klazes Kamminga op 29 mei 1803 HRL, doet overlijdensaangifte van Elisabeth Mollema in 1811, dv Johannes vdV, en Trijntje Teunis; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811, ovl 1827, ovl 1857
Sara Reinders van der Veer geb 8 nov 1798 Bakkeveen, ovl 6 apr 1879 HRL, huwt met Jacob A. de Boer, Vst 21 mei 1852 uit Wonseradeel, A 30 apr 1853 Medemblik, Vst 12 feb 1859 uit Medemblik, N.H., dv Reinder vdV, en Wimke ... ; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-092, wijk G-127, wijk H-005
Sappe R. van der Veer gebruiker van wijk A-007, schipper; medegebruiker Friedrich Graphorn wed. ; eigenaar en medegebruiker is Marten van Vliet, 1814. (GAH204); EER, TAEKE JANS VAN DER
Wytske van der Veer oud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk C-075; VT1839
Willem Jappes van der Veer zie ook: Willem Jappes; geb 1812 HRL, ovl voor 1856, huwt met Trijntje Musschenplukker op 29 sep 1838 HRL, werkman, schutter 1 ste afdeling mobiele Vriese schutterij, zv Jappe Ruurds vdV, en Maria Willems Zondervan; BS huw 1838, ovl 1855
Aukje Veeres huwt met Sjoerd Jans Ferwerda; BS ovl 1827
Arend Fransen Veersma A.F.V. en IJmkje Rinses de Vries, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 7 may 1808; ondertrouw HRL
Cornelis Veersma zie ook: Feersma; old-burgemeester, oom van Freerk Ates; zie aldaar; afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gereekent en gesloote in de vergaderinge van de Achtb:Magistr, geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der stad HRL ter presentie van de voogden van ''t Weeshuys. In kennisse der ondergeschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeningen van den rendant en de subscriptie van mij sectrs:op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: Vincent Heinsius, Ulbo Hania, C.V., Abraham van Alema, Wiltetus Jelgersma, Claas van der Brug, B. Lanting, Sijbout Suma, H. Agema, W. Buma, Junius Munter, Sake Sibisma, H. Swerm, Kuyk (?), A. van Idsinga. (GAH1060); tekent benoeming van Berbera Symons de Haes als klokluiderse, kamerbodinne en turfmeetster in 1741; zie bij BS de Haes; Pijtter Joris en Dieuke Tjerks, beide van HRL, koomende voor de bruid de Burgemr. C.V., desselvs broodheer, 5 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Foekje Wopkes Veersma huwt met Auke Gerbens Vlieger, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769 in de Westerkerk
Trijntje Cornelis Veersma huwt met Thomas Thomas Postma, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 Febrij en getrout de 6 mrt 1763; kind: Cornelis Thomas Posthuma, ged 19 nov 1771 Grote Kerk HRL, vader als T. Thomas Posthuma
W. B Veersma burgemeester in 1731; zie: Johannes Wybes en Foppe Dirks
Jan Oenes Vegelin van Claerbergen J.O. VvC. en Saakje Gerrits, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jul 1787 HRL, en zijn getrouwd den 2 dec 1787
Harmen van der Vegt houtleverancier 1744-1753
Jannes Abels Vegter geb 1797 Muntendam, huwt met Baukje Linses op 26 jan 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 jan 1823, zeeman, wonende te HRL, zv Abel Jans, (gk), en Henrica Jannes, (gk); BS huw 1823
Aafke Veldboer ovl voor 1890, huwt met Wiebe Overmeer; BS ovl 1889
Hielkje Pieters Veldboer geb 1811 Parrega, ovl 2 jul 1839 HRL, huwt met Hendrik Alberts Foekema, dv Pieter Nannes V, en Elisabeth Pieters Veltman; BS ovl 1839
Nanne Veldboer huwt met Houkje Nannes, kinderen: Dieuwke Veltman/Veldboer, geb 1778 Parrega, Pieter Nannes V, geb 1771 Parrega; BS ovl 1841; 1848 overlijdens
Pieter Nannes Veldboer geb 1771 Parrega, ovl 7 jan 1841 HRL, huwt met Lijsbeth Hijlkes/Pieters Veldman, kind: Hielkje Pieters V, geb 1811 Parrega, zv Nanne Ates en Haukje Nannes; BS ovl 1839; 1841 overlijdens; oud 69 jaar, geb Parrega en wonende te HRL. 1839, wijk I-020; VT1839
Albert Casjens van der Velde geb 1802 Norden, Oostfriesland, ovl voor 1866, huwt met Aukje Hendriks Dreyer op 23 jun 1831 HRL, wonende te HRL, schoenmakersknecht, zv Casjen Ehlkes vdV, (gk), en Anna Dorotea Alberts, (gk), vader schoenmakersbaas, en mdr, beiden wonende te Norden 1831; BS huw 1831, ovl 1865; oud 38 jaar, geb Norden en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-224 VT1839
Antje Wybes van der Velde ovl na 1818, huwt met Bruin Dirks Monsma, getuige bij geboorte aangifte van Magdalena vd Wey in 1811, wonende te HRL 1811; BS geb 1811, huw 1819, huw 1832, ovl 1850
Ate H. van der Velde gebruiker van wijk A-221, sjouwer, gealimenteerd; eigenaar is Broer Broersma, 1814. (GAH204)
Atje Gerbens van der Velde Willem Janssen van Grouw en A.G. vdV. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 apr 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Balster Jans ten Velde zie ook: Balster Jans; geboortig van Mastrigt, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borger eed gepresteerd in handen van pres. burg. Wassenaar, en de geregtigheid van dien betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 8 jun 1752. (burgerboek); ovl 12 jan 1790 HRL, oud ... jaar
Gerhardus Johannes van der Velde geb 1795 HRL, ovl voor 1877, huwt met IJtje Addens op 5 jul 1818 HRL, huw.afk. 21 en 28 jun 1818, huisknecht, zv Johannes Gerrits vdV, en Janke Johannes; BS huw 1818, ovl 1876
Grietje Roelofs van der Velde geb 28 nov 1798 HRL, ovl 22 mei 1875 HRL, huwt met Eelke Luitjes Faber op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, N.H., dv Roelof Roelofs vdV, en Froukje Tjeerds Spanjaard; BS huw 1828, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-041; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-037; VT1839
J. van der Velde lands ijtigmeester 1807-1810
Janke Johannes van der Velde geb 1768/70 Hitzum, ovl 18 okt 1853 HRL, 1e huwt met Johannes Gerrits vd Velde, 2e huwt met Severinus Harmens Weghuis op 25 sep 1828 HRL, huw afk. 14 en 21 sep 1828, werkster, wonende te HRL, gealimenteerde, getuige bij geboorte aangifte van Wybe Clases in 1811, Rooms Katholiek, dv Johannes Abes en Trijntje Eeltjes; BS geb 1811, huw 1820, huw 1828, ovl 1853, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk G-100, 285, wijk H-001; oud 71 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder rooms armhuis, wijk H-039; VT1839
Japke Ates van der Velde geb 3 dec 1805 HRL, huwt met Marten Wybes Postma, (gk), op 16 mei 1839 HRL, werkster, ged 14 sep 1806 HRL, dv Ate Harmens en Antje Folkerts; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1839; oud 31 jaar, geb Sexbierum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-163; VT1839
Jogchumke Gerbrands van der Velde huwt met Rommert Freerks Dikland, geproclameert den 19-26 Septem:en getrout den 3 okt 1756 in de Westerkerk
Johannes van der Velde geb 11 sep 1798 HRL, ovl 25 jun 1881 HRL, 1e huwt met Sijke Reitsma op 26 nov 1835 HRL, 2e huwt met Maria Terdeus op 10 aug 1823 HRL, huw.afk. 27 jul en 3 aug 1823, turfdrager in 1851, Rooms Katholiek, huw.get. bij J.P. Wever en C.B. Borgers, neef bruid. 1820, id. bij H. Heeres en A.B. Borgers, wever, 1820, id. bij L.S. Hoog en H. de Haan, 1839, zv Johannes Gerrits vdV, en Janke Johannes; BS huw 1820, huw 1823, ovl 1834, huw 1835, huw 1839, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk F-254; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk F-201; VT1839
Johannes Gerrits ter Velde geb 1764 HRL, ovl 25 jan 1825 HRL, huwt met Janke Johannes, kinderen: Johannes vdV, geb 11 sep 1798 HRL, Gerhardus Johannes vdV, geb 1795 HRL, doet overlijdensaangifte van Harmanus Huzelman, (=Hinselman) in 1811 en is dan wever, huw.get. bij J. van Eeken en B.A. Tuinhout, won HRL, 1811, weewer in 1825, huw.get. bij J. Nieuwenhuis en S.J. vd Bos, oom bruidegom, 1815, id. bij J. Cordel en M. Franzen, 1815, id. bij J.P. Leyen en C.B. Nijhuis, oom bruid 1816, id. bij J.P. Wever en C.B. Borgers, oom bruid. 1820; BS geb 1811, hu, huw 1815, huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1825, ovl 1853, ovl 1881; gebruiker van wijk D-153, wewer; eigenaar is Jan Kamp, 1814. (GAH204)
Klaas van der Velde ovl 1791 Workum, huwt met Durkjen Pieters de Haan, in leven verwer en wonende te Workum, kind: Trijntje Klazes vdV, geb 1792 Workum; BS geb 1831, ovl 1835
Mietje van der Velde ovl voor 1883, huwt met Jacob vd Woude; BS ovl 1882
Nicolaas van der Velde geboortig van Amsterdam, voor burger aengenomen, na dat hij de burger eed in handen van pres. burg. Stantius hadde gepresteert en de geregtigheit betaalt aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 3 mei 1698. (burgerboek)
Roelof Feitzes van der Velde geb 1733 Rottevalle, huwt met Grietje Koops, kind: Roelof Roelofs vdV geb 1761 Rottevalle, zv Feitze Roelofs en Baukje Relofs; BS ovl 1832, R''falle tr ... bl. 273/74
Roelof Roelofs van der Velde geb 1761 Rottevalle, ovl 22 apr 1832 HRL, huwt met Frouwkje Tjeerds Spanjaard, kinderen: Grietje vdV, geb 28 nov 1798 HRL, Roel vdV, geb 1791 HRL, Tjeerd vdV, geb 1793 HRL, huw.get. bij G.P. Valderpoort en A.J. Stoker, wonende te HRL, 1820, id. bij E.R. Kronenburg en J.A. Baantjer, 1821, id. bij F.A. Tuinhout en N.J. Schoonbergen, 1831, turfdrager in 1832, zv Roelof Feitses vdV, en Grietje Koops; BS geb 1811, huw 1820, huw 1821, huw 1831, ovl 1832, ovl 1837, ovl 1875, R''falle troch ... , bl. 273
Roelof Roelofs van der Velde geb 1791/93 HRL, huw.get. bij D.P. Wijngaarden en J.M. Faber, oom bruidegom, turfdrager, wonende te HRL. 1816, zv Roelof Roelofs vdV, en Frouwkje Tjeerds Spanjaard; BS huw 1816; eigenaar en gebruiker van wijk B-107, turfdrager, 1814. (GAH204); R.R. v. d. V. eigenaar van perceel nr. 223 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 715, huis en erf, 130 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Teunis Jansen ten Velde huwt met Antie Reinders, beide van HRL, geproclameerd de 26 apr de 3 en getrout de 10 mei 1767
Tjeerd van der Velde geb 1793 HRL, zv Roelof Roelofs vdV, en Frouwkje Tjeerds Spanjaard; R''falle troch. . bl. 274
Tjeerd Roelofs van der Velde geb 1761 ... , huw.get. bij D.P. Wijngaarden en J.M. Faber, wonende te HRL, neef bruidegom; BS huw 1816
Trijntje van der Velde huwt met Klaas Remmerts, kind: Aletta Klaases, geb 30 nov 1786, ged 10 dec 1786 Grote Kerk HRL
Trijntje van der Velde Jurjen Andries en T. vdV., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Wyma onder Productie van genoegzame bewijzen, met een gebod in de week, 22 may 1790; ondertrouw HRL
Trijntje Klazes van der Velde geb 1792 Workum, ovl 19 mrt 1835 HRL, 1e huwt met Pieter Abes Abbenga, 2e huwt met Willem Jurjens Koetze op 19 mei 1831 HRL, tapperse en won HRL, dv Klaas vdV, en Durkjen Pieters de Haan; BS huw 1831, ovl 1835
Gerryt van Velden oud 41 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, tabakswerker, wijk B-011; VT1839
Hendrik Veldhuis oud 44 jaar, geb Gieterveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-154; VT1839
Jan Hendrik Pieters Veldhuis huwt met Anna Maria Beernd, beyde van HRL, geproclameerd den 31 desember 1752 en den 7-14 janua 1753 en doen ook getrouwdt; huw reg. N.H. HRL
Lijsbeth Hylkes/Pieters Veldman ovl voor 1842, huwt met Pieter Nannes Veldboer; BS ovl 1839; 1841 overlijdens
Marianna Veldman oud 41 jaar, geb Rookzel bij Munster, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk G-061; VT1839
Sybren P Veldman oud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. spekslager, wijk H-037; VT1839
Gerardus Veldt huwt met Rigtsje Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 apr 1752 en den 30 dito getrouwdt
Gerardus Veldt Geeft met alle onderdanigheid te kennen G.V. wonagtig alhier, dat voor enige dagen dezer waareld ovl is Jan de Wit, in leven gesworen korendrager binnen deze Stad, door welken dood gevolgelyk dezelve bedieninge is vacant geworden, tot weder vervullinge waar van den Suppliant zyn perzoon gaarne Sag geemployeerd, edog Sulx buiten Sonderlinge gratie Van UEd Achtbh niet kunnende deelagtig worden, neemt dezelve de Vrymoedigheid Sig aan UEd Achtb tafel te addresseren, met gedienstigst Verzoek, UEd. Achtb gelieven hem Suppliant in des overledens plaatze aan te Stellen, tot ordris Korendrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daar toe Staande:En aangezien de Suppliant Sig tegenwoordig in omstandigheden bevindt, dat het hem van grote dienst en nuttigheid zoude weezen gedagte bedieninge door een Subst te laten waarnemen, Soo Versoekt dezelve Seer ootmoedig dat UEd Achtb daar toe gelieven te qualificeren de persoon van Johannis Janzen Jongman binnen deze Stad, daar toe bequaam en inclinerende, presenterende zyn persoon by dezen Seer gedienstelyk, quo facto etc:(get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits dezen de Supplnt G.V. tot mede ordris Korendrager dezer Stede, mits doende den Eed van getrouwigheid. alles op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande. Wordende de mede Supplnt Johannis Janzen gequalificeerd om deze bedieninge als Subst waar te neemen, mits insgelyks doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 9 feb 1756, (was get:) Hendk Schaaf, onder stonde, Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 9 feb 1756 hebben G.V. als originele, en Johannis Jansen als gesubstitueerde korendrager den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr H:Schaaf, In kennisse Van my Secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met eerbied G.V. ordris Korendrager binnen deze Stad, dat den Suppliant zig voor ''t tegenwoordige in zodanige omstandigheden bevindt, dat het hem van zeer grote dienst en nuttigheid Soude zyn, indien UEd Achtb:hem geliefden te permitteren, deze bedieninge Voor enigen tyd door een Subst te laten Waarnemen; Soo neemt dezelve de Vrymoedigheid zig deswegens aan UEd Achtb te addresseren, met onderdanigst Versoek, dat UEd Achtb hem deze gunste gelieven te bewijzen, van de persoon van Freerk Janz als Subst Korendrager te qualificeren en aan te Stellen, die ten dien einde zig mede op ''t eerbiedigst aan UEd. Achtb:presenteert, en derselver gunstig appt: met Verlangen te gemoete ziet. quo facto (get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek Authoriseert de mede Supplnt Freerk Janz om de bedieninge Van korendragen als Subst waar te neemen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 7 sep 1757, (was get:)Lourens Tabes, onderstonde, Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Preside Tabes, dato uts:, In kennisse Van my Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Tobias Veldthuis T.V. en Antje Beernts, komende wegens de bruid Evert Poulus, beide van HRL, 15 May 1751; huwt met Antje Beernts, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 31 May 1751 en doen ook getrouwd; kind: Michiel Tobias Velthuys, ged 6 feb 1759 Grote Kerk HRL
Franciscus Adams Veling ged 27 mei 1756 Grote Kerk HRL, zv Adam Veling en Anna Maria Koopmans
Adam Velink van HRL, ende Anna Maria Coopmans tot Rijs in Gaesterland, sijnde de aengevinge gedaen door R.J. de Swart met vertooninge van des bruidegoms vaeders consent in deesen, gepasseert voor de kerkenraad van Zwolle, 18 Apr 1750; kind: Franciscus Adams Veling, ged 27 mei 1756 Grote Kerk HRL
Johannes Velkers ovl voor 1870, huwt met Geertje Raap, kind: Renske V, geb 20 jul 1790 IJlst; BS ovl 1869
Renske Velkers geb 20 jul 1790 IJlst, ovl 21 okt 1869 HRL, huwt met Willem Johannes de Jager op 8 apr 1810 Leeuwarden, komt van Leeuwarden, N.H., vertrokken met attestatie, dv Johannes V, en Geertje Raap; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-234, wijk F-070, 194
Elisabeth Velkes huwt met Frans Kranzen; BS ovl 1851
Ate Lolkes Vellinga huwt met Grietje Dirks, boerearbeider te Raard, kind: Lolke Ates V, geb 1801 Leeuwarden; BS huw 1832
Baudina Minnes Vellinga geb 1801 HRL, ovl 20 mrt 1833 HRL, ongehuwd, dv Minne V, en Minke Wybinga; BS ovl 1833
Berentje Vellinga geb 1732 ... , ovl 12 nov 1811 HRL, huwt met Fedde Dreyer, wonende te op de Noorderhaven; BS ovl 1811; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 12:0:0 (GAH650)
Catharina Vellinga (ook: Trijntje); geb 1767 HRL, ovl 12 mei 1852 HRL, huwt met Petrus Greydanus op 25 mei 1794 HRL, laatste afk. 25 mei 1794, N.H., dv Dirk V, en IJttje Tolsma; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; Petrus Greydanus, Conrector der Latijnsche Scholen ende C.V., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door Advocaat Hanekuik onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 16 may 1794; ondertrouw HRL; Petrus Greydanus, conrector der Latijnsche Schoolen en C.V., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 25 may 1794, en zijn getrouwt ten zelven dage; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-063; VT1839; kind: Johannes Petrus Greidanus, geb 22 aug 1795, ged 8 sep 1795 Grote Kerk HRL; Op heden den 21 jul 1828 compareerden voor ons Mr Jan Daniel van der Plaats Openbaar Notaris, residerende te Leeuwarden Provincie Vriesland in tegenwoordigheid van natenoemen getuigen: de Heer Jacob Tjallingii zonder beroep en Mejuffrouw Philippina Spannenburg Echtelieden te Leeuwarden zijnde de vrouw in dezen geadsisteerd door gemelde haar man en speciaal geauthoriseerd. dewelke bij dezen verklaarden te consenteren in het voorgenomen huwelijk tusschen hunnen Zoon Frans van Esta Tjallingii Koopman en Mejuffrouw Ida Greydanus meerderjarige dochter zonder beroep, dv den WelEedelen heer Petrus Greydanus Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw C.V. Echtelieden, alle wonende te HRL van welke declaratie de Comparanten Acte hebben verzogt, waartoe deze is opgemaakt die na Registratie en brevet zal worden afgegeven. Aldus gedaan en gepasseerd te Leeuwarden na duidelijke voorlezing in tegenwoordigheid van Jelle Annes Nijelooi deurwaarder bij de Regtbank en Hendrik Broersma Geemployeerde ten kantore der Zegelhouder beide te Leeuwarden woonagtig welke deze benevens de Comparanten en ons Notaris hebben vertekend; kind: Ida Greydanus, geb 23 dec 1801 HRL; zie verder aldaar; C.V. geeft via notaris Jacob Hanekuyk, huw toestemming voor het huwelijk van haar dochter Ida Greydanus met Frans van Esta Tjallingii; zie verder bij Ida Greydanus; Burgwerd, Sectie A, 1832: wed. P.G. en mede Eigenaars te HRL, eigenaars en vruchtgebruikers van perceel nr. 191, legger nr. 40, Molen en Erf, grootte 15 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wons. Noord); id. van percelen nrs. 192, 193, 194, 195, 215, 216, 217, 219, 220, 221 en 222, legger nr. 40, Weidlanden, grootte resp. 5070 m2, 28570 m2, 47430 m2, 92570 m2, 16750 m2, 12720 m2, 2280 m2, 3130 m2, 36770 m2, 27010 m2 en 52890 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 2, 1/2, 2, 2/3, 1, 1, 2, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 218, legger nr. 40, Huis en Erf, grootte 3690 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27; (bron: KAWons dl. Noord); Burgwerd, Sectie B, 1832: Wed. Petrus Greydanus en Mede-eigenaars te HRL, eigenaars en vruchtgebruikers van perceel nr. 23, legger nr. 60, Weidland, grootte 14110 m2, klasse onbebouwd 2/3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Christina Vellinga geb 1770 HRL, ovl 22 nov 1839 HRL, huwt met Gouke Hingst, dv Dirk V, en IJttje Tolsma; BS ovl 1839; 1851 overlijdens
Dirk Vellinga heeft een overdekte waegen, belasting: f. 12:0:0, may 1795, may 1796 (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 143, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Vellinga gebruiker wijk C-046; eigenaar en medegebruiker Jan Dijkstra, baardscheerder, 1814. (GAH204)
Dirk Vellinga geb 1741 ... , ovl 14 dec 1814 HRL, huwt met IJttje Tolsma, vol. wijk D-026, kinderen: Catharina, geb 1767 HRL, Christina V, geb 1770 HRL; BS ovl 1814, ovl 1839, ovl 1859
Dirk Pieters Vellinga geb 5 dec 1810 Wijnaldum, wagenmakersknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Elske Vellinga huwt met Klaas de Haas, kind: Dirk Klaases de Haas, geb 30 nov 1782, ged 17 dec 1782 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Klaases de Haas, geb 2 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Evert Vellinga oud 52 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; VT1839
Gerben Wybrens Vellinga geb 3 feb 1806 HRL, ged 25 feb 1806 HRL, ovl voor 1883, huwt met Sipkje Aukes Koolker op 23 jan 1834 HRL, schatter van het slachtvee, thans dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, zv Wybren Gerbens en Neeltje Tjerks; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1830, huw 1834, ovl 1882; G.W.V. eigenaar van perceel nr. 771 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 714, huis en erf, 98 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 309 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 341, weiland, 15370 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 106)
Gerrit H Vellinga eigenaar van wijk F-151; gebruiker Pieter Gerrijts Vellinga, schipper, 1814. (GAH204)
Hille Gerrits Vellinga geb 1787 ... , ovl 16 okt 1817 HRL, huwt met Susanna Gubbels, huw.get. bij J.J. Potting en J.P. Reindersma, snikschipper, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1817, ovl 1850; eigenaar en gebruiker van wijk F-156, schipper, 1814. (GAH204)
Jacob Tjeerds Vellinga ovl 23 jul 1817 Tietjerksteradeel, huwt met Tietje Klazes Kingma, kind: Tjeerd Jacobs V, geb 1792 Minnertsga; BS huw 1819, ovl 1837, ovl 1838; eigenaar van wijk I-015; gebruiker Cornelis Fransen de Vries, sjouwer 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk I-016, houtkoper, 1814. (GAH204)
Jacomijntje Reins Vellinga van Bolswaard, ovl 6 mei 1802 HRL, huwt met Douwe Wytses Vettevogel, van HRL, geproclameerd de 3-5 en getrout met attestasie de 10 jul 1768; DTB N.H. HRL. 1768, BS huw 1824; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 60; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Akke Douwes Vettevogel, ged 22 okt 1769 Grote Kerk HRL
Lolke Ates Vellinga geb 1801 Leeuwarden, ovl mrt 1835 Zuiderzee en 14 mei 1835 te Enkhuizen aangespoeld en opgevist, 1e huwt met Wilhelmina Harmanus Plutschouw op 27 sep 1832 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Wiepke Hendriks Erich op 27 feb 1834 HRL, wonende te HRL, varensgezel te HRL. 1833, zv Ate Lolkes V, en Grietje Dirks; BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, huw 1836
Loltje Gerrits Vellinga zie ook: Lolkje Gerrits; geb 10 jul 1776 Exmorra, ovl 15 jan 1821 HRL, huwt met Rommert Dirks Kool; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1821, ovl 1826
Minne Vellinga huwt met Minke Wybinga, kind: Baudina Minnes V, geb 1801 HRL, wethouder 1809, ontvangt interesse en tractement 1803-1811; BS ovl 1833; gebruiker wijk G-049; eigenaar en medegebruiker is Johannes Broodkorf kleermaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-311; gebruiker Cornelis Bouman, huisknegt, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 14, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802. (GAH650); id. heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0; may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); heeft op 16 jun 1803 en volgende dagen de Generaale Recapitulatie gemaakt ten Raadhuize inzake de huisbedienden (GAH650); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opneming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 14 Januar. 1807, zullende dit Schadelijk Slot in de volgende Rekening voor uitgave worden gebragt. Was getekend: Sikko B. IJzenbeek, M.V., IJ. Hoornstra, Menno Vink, L.C. van Goch, H. Peaux, Wijger Harmens, A.J. Conradi (GAH1138); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde, is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opneming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 8 Januar 1808, zullende het voordelig Slot in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: M.V., C.D. Zijlstra, IJ. Rodenhuis, H. Peaux, Jan Willem Douwes, L.C. van Goch, IJ. Hoornstra, A.J. Conradi (GAH1139); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:6:0 voor 1 vaam brandhout, 31 dec 1809, quit. no. 5 (GAH1141); Groningen, den 2 den jul 1799. Het vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. de Collonel der Bataafsche Gewapende Burgermacht in het departement van de Eems C:C:Emmerij, Aan de Raad der Gemeente van harlingen. Mede Burgers! Ingevolge het 3de Art:mijner Instructie, bij het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek gearresteerd den 22 may 1799 gelost wordende om ten spoedigsten aan het uitvoerend Bewind voor de draagen zodanige kundige, en ter goeder Naam en Faam staande Perzoonen welke het best geschikt zullen zijn tot Gecommitteerden, om gecombineerd met UL:de inschrijvinge volgens de door den Agent van oorlog geformeerde Lijsten, te verrigten en niet genoegzaam van dusdaanige Persoonen in uw Gemeente Bestuur zijnde onderrigt, zo dient deezen om UL:aan te Schrijven en te verzoeken om naa ontfang deezes zonder de minste vertraaging op uwe Verantwoordelijkheid aan mij op te geeven, zes Perzoonen onder UWL:Gemeente Bestuur, welke volgens het geallegueerde Artikel de vereischten hebben, ten einde ik in Staat gesteld worde, om daar uit de benodigde Persoonen ter UWL:adsistentie aan ''t Uitvoerend Bewind ter approbatie te kunnen voordraagen, en GijL:om de registratie volgens het 3de Hoofdeel van ''t Reglement voor de gewapende Burgermacht zonder vertraaging te beginnen waar van na goedkeuring derzelver aan UL:terstond zal worden kennisgegeven terwijl ik teffens ook verwagt, een opgaave van een Doctor en Chirurgijn onder UWL ressort woonagtig. Heil en Broederschap; Verzoeke het antwoord ten spoedigsten te bezorgen onder Couvert aan de Secretaris van ''t departementaal Bestuur Salverda te Leeuwarden; Waarover gedelibereerd zijnde is beslooten, deeze aanschrijvinge de facto te beantwoorden, en ten dien fine aan den voorzeiden Collonel de volgende Ses Perzoonen op te geeven, namentlijk de Burgers: Doctr Henricus Westra, Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, M.V., Claas Oosterbaan, Doctr Johannes Albarda tot Med. Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn. Zijnde het Antwoord van deezen inhoud; Aan de Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht in het departement van den Eems, C.C. Emmerij. Mede Burger! Ter voldoeninge aan Uwe aanschrijvinge van den 2en deezer, geeven wij tot de door bij bedoelde eindens aan uw op, de burger Dr. Henricus Westra, Marcelus Tamboezer, Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, M.V., Claas Oosterbaan, Dr. Johannes Albarda tot Med: Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn. HRL, 4 jul 1799 het 5e Jaar der Batt:vrijheid. (GAH45); Sa. 20 jul 1799. Lijst der Persoonen welke gecommitteerd zijn tot het werk der inschrijving van de gewapende Burgermacht ter adsistentie van het gemeente bestuur te harlingen: Henricus Westra, Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, M.V., Claas Oosterbaan. Waar op beslooten is dezelve gecommitteerden onverwijld op ''t huis der gemeente te versoeken waar op gecompaard zijn de Burgers M.V., Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer en Gosling Ackeringa, als zijnde Doctor Henricus Westra en Jacobus Germans buiten de Stad, en is door de gecompareerden op ''s Raads na vriendelijke indringende Instantie deeze Commissie, op die voorwaarde geaccepteert, als dezelve bij Doctor H. Westra en Jacobus Germans ook wierd aangenoomen. (GAH45); Ma. 22 jul 1799. Voorts compareerden, na voorafgegaan versoek in de Vergadering van den raad, de Burgers H. Westra, M.V., Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer en Gosling Ackeringa, als zijnde Jacobus Germans nog niet in de Stad, aan dewelke door den Raad nogmaals versogt wierd van de Commissie om bij de Registratie tot de Burgerbewapening, den Raad te willen assisteeren tog op zig te neemen, en hun dien Burgerplicht te willen laaten welgevallen dan vermits Doctor H. Westra zulks op de herhaalde verzoeken van den Raad bleeg weigeren hebben de overige gecommitteerden vermeend zich dan ook te kunnen excuseeren, zoals de medecina Doctor Johannes Albarda en de Chirurgijn Andries Cup de Commissie tot de examinatie van de ziekten en Lichaams gebreeken van Ingezeetenen, welke zouden vermeenen uit dien hoofde van de Burgerbewapening verschoont te konnen werden, hebben van de hand geweesen is bij den Raad beslooten hier van door navolgende missive aan het departementaal bestuur van de Eems Kennis te geeven. (GAH45); Ma. den 22 jul 1799. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers. Na dat wij jongstleeden Saturdag den 20e deeser UWL Missive met de Stukken betrekkelijk de Registratie, tot de Burgerbewapening ontvangen hadden, hebben wij defacto de gecommitteerden welke ons tot dat belangrijk werk zouden Assisteeren doen Convoceeren twee van dezelve te weeten de Burgers Henricus Westra en J: Germans waaren op dien tijd niet in de Stad, de overigen namentlijk de Burgers M:Tamboezer, M:V., G; Ackeringa en C:Oosterbaan naamen op onze vriendelijke dog te gelijk dringende Instantie deeze Commissie eenigzints voorwaardelijk op zich de Burger Westra op gisteren zich in de Stad bevindende (als zijnde Geermans nog niet gearriveert) hebben wij dezelve ook dadelijk versogt niets minder verwagtende terwijl hij Majoor van de gewapende Burgermacht is dat zulks bij hem zouden werden geweigerd dan tot ons grievend hartzeer hebben wij zulks egter moeten ondervinden, het geen tot gevolge gehad heeft, dat alle de verdere gecommitteerden zig hebben geexcuseerd zelf tot de Doctor en Chirurgijn incluis en zulks met appoitement, dat zoo een van de benoemde zich daar van konde onttrekken zij alleen dan ook eene gelijke aanspraak daar op hadden en zulks konden doen wat vriendelijke Tusschenspraak wij ook hebben beproefd om hun te permaveeren van deeze Commissie op zig te neemen, heeft zulks alles niet mogen helpen dus hoe gaarne wij dit werk bevordelijk wilden zijn, vinden wij ons door deeze weigering daar toe buiten Staat gesteld behalven dat het ons bezwaarlijk toeschijnt ingevalle deeze benoemde Persoonen door geene vriendelijke Intercessie van hoogermacht te overreeden zijn, of daar toe kunnen werden geconstringeerd, anderen tot dit moeyelijk werk te zullen vinden, of kunnen Persuadeeren wij hebben ons verpligt gevonden, UWL hier van ten spoedigsten Kennisse te geeven, ten einde UWL mogten zijn geinformeerd, van die reedenen welke vertraging aan het werk der registratie, bij ons toebrengen, dit zelfde doen wij in de bijgevoegde Missive aan den Collonel Emmerij, welks verdere spoedige verzending wij aan UWL:zeer gedienstig Solliciteeren in de Suppositie, dat UWL ons deeze vrijpostigheid. niets ten Kwaadsten zullen duiden. Waar meede na toewensching van heil en aanbod van Broederschap verblijven, Marten Bos, IJpe Feddema (GAH45); So. den 28e jul 1799. Gedelibereerd zijnde over de brief van den Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht, wierde goedgevonden in Conformiteyt der aanschrijvinge de burgers Doctor H:Westra, M.V., Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans en Gosling Ackeringa, op ''t huis der gemeente te verzoeken en dezelve nog maal voor te houden, en ten ernstigsten aan te maanen, op dezelve Commissie op zig te neemen, of anderzints hun voor de gevolgen vandien, verantwoordelijk te Stellen, bij welke gelegenheid de vier laatstgemelde Burgers dezelve Commissie hebben geaccepteert en de twee eerstgenoemde Doctor Henricus Westra en M.V. zulks volstandig blijvende weigeren zijn daar voor genomineerd de Burgers Dirk Lycklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, welke ook zulks aangenoomen hebben, wijders zijn de Medicinae Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn Andries Cup ook de nova versogt dien dezelve Commissie insgelijks ook op zig hebben genoomen, involgen dat met het werk der Registratietot de Burgerbewapening dus voortgang kan werden gemaakt. (GAH45); Vrijdag den 16 Augt 1799; Nadat den Capt Harmanus Tamboezer met Zijn onderhebbende Manschap, of gewapende Burgers uitgetrokken was, melde den Commandant M:Tamboezer, dat hij de aangelotte gewapende Burgers niet mede had doen uittrekken omdat dezelve niet als vrijwilliger kunnen Werden geconsidereert, en de aanschrijvingsmissive, niet dan alleen vrijwilligers vorderde ook rapporteerde de Adjudant M.V., dat er twee van de Jaagers Waaren absent gebleeven Waar op de volgende missive aan het departementaal Bestuur van de Eems is gesonden. (voor tekst: Zie Marc. Tamboezer en W. Meins); (GAH45); Maanmdag den 23 Septembr 1799. ''s Avonds. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde ten Vergadering den Majoor Schummelketel Commandant van het Guarnisoen alhier te Kennen geevende, dat door het aanhoudend detacheren van Manschappen, van desselfs onderhebbend Guarnisoen, na Stavoren, Slooten, en elders, het Zelve Zoodaanig Verswakt Was, dat hij Zich niet meer in Staat bevond, de Wagten, en Posten behoorlijk te Konnen bezetten, Proponerende, en des noods Requirerende van den Raad dat een genoegzaam aantal Gewapende Burgers van deeze Plaats ter Zijner Dispositie, tot den Guarnisoensdienst mogten werden ge?mploijeerd den Raad hier van de noodzaakelijkheid penetrerende heeft uit Consideratie van dien na rijpe deliberatie goedgevonden en Geconcludeert, aan het Geproponeerde of Gerequireerde, van gemelden braaven Commandant te voldoen, en Wijders beslooten, den Burger M.V. als Commandant van de Gewapende Burgers alhier daadelijk voor Zich op ''t huis der Gemeente te ontbieden, Zoo als dezelve Gecompareerd Zijnde, aan hun is Verzogt, van Zijnde onderhebbende Gewapende Burgers, door alle gepaste middelen te Willen Permoveren om Provisioneel den Guarnisoensdienst Waar te neemen, het geen bij hem geredelijk Wierd geaccepteert. (GAH45); Donderdag den 10 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde nog ter Vergadering den Burger M.V., als Capt der Gewapende Burgers, ter bewaaringe der Rust Zich beklaagende dat de Bierdraagers derzelver Wachten niet naar behooren Waarnaamen, is beslooten uit aanmerking dat de Bierdraagers, behalven de Burgerlijke Wachten, als Stads Suppoosten ook de Wachten moesten Waarneemen, hun van de eerstgenoemde Wachten Provisioneel te eximeren. (GAH45); Maandag den 18 nov 1799 ''S avonds. de Raad der Gemeente Extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Wijders uit aanmerking, dat terwijl de gewapende Burgermacht, alhier ter Plaatze, thans georganiseerd, en tot een Wettig Corps geformeerd is, het 5de Articul, des 9 den Hoofd deels, van het Reglement voor de Gewapende Burgermacht, in dato den 7 May 1799 gearresteert, in Werking behoorde te Werden gebracht, ten regarde van de bewaaringe der Sleutels, van de Stads Poorten, en is dies volgens na deliberatie beslooten, de Sleutels der Stads Poorten, op morgen bij het afgaan der Wagt door een Commando gewapende Burgers, Welke als rustbewaarders huiden voor ''t laatst de Wacht Staan te betrekken, volgens Militair gebruik, in handen van den Commandant van ''t Guarnisoen te doen Stellen en aan dezelve ter bewaaringe over te geeven. Waarvan de bezorging aan den Commandant der Gewapende Burgers, ter bewaaringe der rust, den Burger M.V. is gedemandeert, zie Zulks geredelijk heeft aangenoomen. (GAH45); Donderdag den 21 nov 1799. de raad der Gemeente ordrs Vergadert Zijnde, Wierde door den Burger M.V., ter Vergadering gecommuniceerd dat ingevolge ''S Raads Besluit van Maandag den 18 deezer, de Sleutels van de Stads Poorten, door de Burgerwacht, onder behoorlijk Escorte, aan den Majoor van Papendrecht, Commandant van ''t Guarnisoen alhier, Waaren overgebragt, en in handen gesteld. (GAH45); Do. den 5 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde voorts de Burger M.V. Verzogt, van het Opzicht te Willen houden over de Ammunicie Kamer, en Stads Ammunicie, Zoo als voormaals heeft Plaats gehat. (GAH45); Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift, van een missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente der Stad HRL, Aan de commmissie ter algemeende directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dien eens Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan der organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 Onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 Onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeant gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. En tot Adjudant, bij het Battaillon den Burger M.V., voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44)
Minne Dirks Vellinga ovl voor 1863, huwt met Geertje Valderpoort; BS ovl 1862
Pieter Gerryts Vellinga gebruiker wijk F-151, schipper; eigenaar is Gerrit H. Vellinga, 1814. (GAH204)
Sierk Vellinga geb 1791 Leeuwarden, ovl 9 nov 1864 HRL, huwt met Jantje Hilstra, ovl wijk G-300, zv Zacheus V, en Trijntje Sijtses; BS ovl 1864
Tjeerd Jacobs Vellinga geb 1792 Minnertsga, ovl 27 febn 1837 HRL, 1e huwt met Trijntje Meinderts Donia, 2e huwt met Anna Victor Clifford op 27 jun 1819 HRL, huw afk. 13 en 20 jun 1819, huw.get. bij C.F. de Vries en G.D. van Laan, koopman, wonende te HRL. 1814, id. bij H.H. Zwaal en J.D. Venema, 1820, houtkoper, zv Jacob Tjeerds V, en Tietje Klases Kingma; BS huw 1814, huw 1819, huw 1820, ovl 1837; T.J.V. eigenaar van percelen nrs. 2077, 2078, 2078A en 2079 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 713, resp. erf, huis en erf, huis, houtschuren en erf, resp. 1630, 585, 135 en 1250 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 75, 21 en 110. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Tjerk Wybrens Vellinga zie ook: Tjerk Wybrens; geb 25 nov 1809 HRL, ovl 30 jun 1858 HRL, huwt met Maaike Lammertsma op 29 aug 1833 HRL, sleeper, N.H., schuitjager in 1858, zv Wybren Gerbens V, en Neeltje Tjerks Oude; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1830, huw 1833 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-193; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk A-190; VT1839
Trijntje Vellinga huwt met Pieter Wytzes Vettevogel; BS ovl 1828; kind: Akke Pieters Vettevogel, ged 21 jan 1766 Grote Kerk HRL
Trijntje Vellinga begraven Nieuwe Kerk, regel 5, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntje S Vellinga oud 29 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-026; VT1839
Wiebren Gerbens Vellinga geb 1783 deinum, ovl 2 feb 1830 HRL, huwt met Heiltje Tjerks Oude op 5 jun 1803 HRL, voerman in 1830, huw.get. bij J.A. Knol en A.H. Ringsma, 1817, huurt vergraven land 1810-1811, kinderen: Tjerk, geb 25 nov 1809 HRL, Gerben V, geb 3 feb 1806 HRL, Tjerk Wybrens, geb 17 jul 1804 HRL, zv Gerben Wybrens en Teetske Tjerks; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1809, BS huw 1817, ovl 1830, huw 1833, ovl 1858; eigenaar en gebruiker wijk D-054; koopman, 1814. (GAH204); W.G.V., voerman, oud drieendertig Jaren, wonende te HRL, verklaart op Verzoeke van Jan Alberts Knol, koopman, woonachtig te HRL, er van overtuigd te zijn, dat Grietje Symons Stammes, in de maand Octoer 1816 in zee is verdronken
Zacharias Roelofs Vellinga ovl voor 1823, huwt met Atje Sierks; BS Franeker ovl 1822
Zacheus Vellinga ovl voor 1865, huwt met Trijntje Sijtses, kind: Sierk V, geb 1791 Leeuwarden; BS ovl 1864
van Velsen M.D. van Otterloo betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 300:0:0 op de obligatien gelegateerd door Mejuffrouw de wed. v. V., 1 mei 1795 (GAH1127); id. f. 313:7:2 als nog resterende was op de obligatien ten laste van M.D. van Otterloo, door Mejuffrouw v. V., aan ''t Weeshuis gelegateerd, 10 dec 1795 (GAH1127); weesvoogden geven aan de rentmeester van het Weeshuis drie thooner obligatein ten laste van de Provincie van Friesland door wijlen voornoemde Mejuffrouw v. V., aan ''t Weeshuis gelegateerd, 10 nov 1795 (GAH1127); rentmeester van het Weeshuis betaalt aan de Weesvoogd S. Wyma f. 26:13:8 ter zaake Verschootene Intressen bij ''t ontvangen der obligatien uit de boedel van Wijlen Mejuffr. v. V., 10 nov 1795, quit. no. 8 (GAH1127)
Cornelis van Velsen woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis van Velsen Eibert Ypes ende Lijsbert Sjoerds beide van HRL, koomende weegens de bruid C. vV., 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Cornelis van Velsen remonstreert met eerbied C. vV. alhier ter stede, hoe dat door ''t overlijden van Lourens ... seker coorenmeeetersplaets is komen te vaceren, en alsoo den supplt:vermeent de vereiste bequaemheden tot ''t waernemen dier bedieninge genoegsaem deelagtig te sijn. Soo is den supplt:te raede geworden sig aen de tafel van Ued Agtbh:te addresseren met ootmoedig versoek Ued Agtbh: gelieven hem met voors:vacante bedieninge te favoriseren en bevestigen, op sodanige lasten, pligten, en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende quo facto etc:get:S. Huisinga. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende ''t versoek eligeert mits desen de supplt:C. vV. tot mede corenmeter binnen dese stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses stads, Actum den 1 Juny 1735, get:S. Menalda, ter ordtie van de Magistraet M. van Idsinga; Op heden den 1 May 1735 heeft C. vV. den eed van getrouwigheit als ordris corenmeter gepresteert, coram Preside Menalda. In kennise van mij secrets, get: M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Wessel Gerrits ende Hinke Tijssen, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd des selfs oom C. vV., 10 Aug 1748; den 2 aug 1741 heeft de magistraet aen C. vV. gepermitteerd om tot het rogstortent te substitueren Beernt Jansen, die ten dien einde den Eed van getrouwigheid heeft gepresteerd actum uts: In Kennisse van ons ondergs. presid. Burgemr. en Secrts: (Was geteekent) J. Agema, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl in 1757; zijn funktie als korenstorter wordt op 9 nov 1757 overgenomen door Jelle Dirks; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Cornelis van Velsen mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; voogden bet f. 4:19:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van C. vV, van 28 sep 1767 tot 12 mei 1768 verdiend, 1768. (GAH1099); id. f. 10:10:0 wegens loon van C. vV. bi Arent Wouters als bakkersknegt verdiend in 1 jaer, 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 21:0:0 bij Arent Baksma (=Wouters), 1771. (GAH1102); id. f. 20:0:0 bij Arent Wouters, 14 mei 1772. (GAH1103); wed. C. vV. gebruiker wijk E-177; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); ELZEN, CORNELIS KLAZES VAN
Geertje Cornelis van Velsen geb 3 aug 1792, ged 21 aug 1792 Grote Kerk HRL, dv Cornelis van Velsen en Geertje Gongrijp
Gerard van Velsen predikant; ovl 13 jun 1782, 85 jaar, Herv. predikant van HRL; vdGaast begraaflijst; predikant in 1753; weesvoogden bet f. 250:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis geoffereerd voor ''t medegaan der weeskinderen bij de begravenis van wijlen ds. J. vV., 2 jul 1782. (GAH1113); huwt met Luwkje Riepama, zie aldaar, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Harmen Cornelis van Velsen geb 1 dec 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Cornelis van Velsen en Geertje Gongrijp
Meye Dooitzes Velsen M.D.V., 33 jaren, vrijgezel, wonende te Kimswerd, is verzogtr een Acte van Notoriet? op te maaken ten behoeve van het huwelijk van Sipke Gerrits Poelstra, wever, wonende te Kimswerd
Rinske Klaases van Velsen ged 21 sep 1749 Grote Kerk HRL, dv Klaas van Velsen en Antje Bartels
Marijke G Velt begraven Grote Kerk, regel 12, nr. 68; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wijpkje Gradus Velt ovl 6 okt 1794 HRL, oud 37 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 26, nr. 31; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wypkje Velt Philip Kevel en W.V., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 mrt 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dirk Veltbrugge ovl voor 1866, huwt met Sijtske Gerrits de Groot; BS ovl 1865
IJsbrand Velten Jacob Baukes en Trijntje IJsbrands, beyde van HRL, aangegeeven door Dr. Tjallingii met schriftelijk consent van des bruidsvaeder IJ.V., 14 dec 1748
Catharina Johanna Velthuis geb 1803 HRL, ovl 20 okt 1814 HRL; wijk G-062, dv Johannes V, en ... ; BS ovl 1814
Etje Jans Velthuis geb 1793 HRL, ovl 20 apr 1835 HRL, 1e huwt met Jan Klazes de Boer op 11 dec 1828 HRL, huw.afk. 30 nov en 7 dec 1828, winkelierse, 2e huwt met Pieter Tijssen van Vliet op 1 jun 1817 HRL, huw.afk. 18 en 25me18 17, dv Jan Eits V, en Dina Willems; BS huw 1817, huw 1828, ovl 1835, ovl 1844
Geert Hindriks Velthuis geb 1809 Veendam, ovl voor 1878, huwt met Hiltje Willems vd Meer op 5 feb 1835 HRL, turfschipper, wonende te in het schip, zv Hindrik Wytses V, (gk), en Margjen Geerts, (gk); BS huw 1835, ovl 1877
Gerben Velthuis geb 26 aug 1802 Franeker, ovl 22 sep 1863 HRL, huwt met Getje/Geertje vd Werf, schoenmaker, Rooms Katholiek, ovl wijk E-151, zv Jacob V, en Foekje Dirks; BS ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-182; oud 37 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-151; VT1839
Harmanus Beernds Velthuis geb 1739 ... , ovl 22 mrt 1817 HRL, huwt met Susanna van Les, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 apr 1768, kind: Geertruida Harmens, geb 1776 ... , vlgs ovlakte wednr, huw.get. bij P.J. Wever en A.H. Klumpert, behuwd broeder bruidegom, 1815, wonende te HRL, doet overlijdensaangifte van Neeltje Barends in 1811; DTB N.H. HRL. 1768, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1817; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Rutgers Velthuis H.R.V. ende Sijtske Klaeses, beyde van HRL, komende weegens de bruid Harmen Beernts desselfs oom, 5 Apr 1749; huwt met Sijtske Claases, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 apr 1749 doen getrouwdt
Hendrik Jans Velthuis geb 1790 HRL, ovl 21 sep 1847 HRL, 1e huwt met Grietje Mathijsen op 28 aug 1808 HRL, 2e huwt met Klaaske Jentjes van Ruiten op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1827 HRL, zv Jan Aitzes V, en Dina Willems; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1827, ovl 1829, ovl 1835, ovl 1847; H.V. en Grietje Matthijsen, beide van HRL, zijnde den aangaav geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 13 aug 1808; ondertrouw HRL; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Hendrik Willems Velthuis H.W.V. ende Trijntje Tjallings, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas L. Coster, deszelfs voogd en oom, 5may 1792; ondertrouw HRL; H.W.V. en Trijntje Tjallings, beide van HRL, getrouwd den 20may 1792 HRL
Jacob Gerbens Velthuis ovl voor 1835, huwt met Foekje Dirks, kinderen: Gerben V, geb 26 aug 1802 Franeker, Regina V, geb 26 feb 1806 Franeker; BS ovl 1863; 1881 overlijdens, bs fr1834 huwelijken
Jacobus Velthuis geb in HRL, doch comende van ''t Bildt, het burgerregt gewonnen na belofte van getrouwigheit, daertoe betalende f. 10:10:0 aan de GR, op 23 mei 1712. (burgerboek)
Jan Aitzes Velthuis geb 1753 HRL, ovl 14 mei 1819 HRL, huwt met Dina Willems, kinderen: Hendrik Jans V, geb 1790 HRL, Etje Jans V, geb 1793 HRL, metselaar in 1819, wonende te Franeker 1817; BS huw 1817, ovl 1819, huw 1827, ovl 1835 1847 overlijdens
Janke Willems Velthuis IJsbrand Willems en J.W.V., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Johannes Velthuis woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Johannes Velthuis hm ... , kind: Catharina Johanna V, geb 1803 HRL; BS ovl 1814
Johannes Velthuis ovl voor 1828, huwt met Cornelia Sjerks, kind: Johannes V, geb 18 okt 1770 HRL; BS huw 1827
Johannes Velthuis geb 18 okt 1770 HRL, ovl 9 okt 1819 HRL, huwt met Elisabeth Willems Rink in leven turfdrager, kinderen: Willem, geb 1795 HRL, Johannes V, geb 1793 HRL, Neeltje V, geb 1811 HRL, zv Johannes V, en Cornelia Sjerks; BS ovl 1819; 1827 huwelijken, ovl 1828, ovl 1849, ovl 1886; gebruiker van wijk G-062, turfdrager; medegebruikers Klaas Gonggrijp, en Walle Walles wed., gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); J.V. ende Lijsbert Rink, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Rink, de vader, 16 jun 1792; ondertrouw HRL; J.V. en Lijsbeth Rink, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 1 jul 1792 HRL, en getrouwd ten zelfden dage Dingsdag den 26 Febr. 1799; de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog aan de Ratel of Haaven Wagten, J.V., en Berend Hilles ter Zake ontdekte diefstal, waar van de daaders in handen der Justitie geraakt, en van het fait overtuigd worden toegekend de Praemie bij Publicatie van de Regeringe, de dato den 8 mrt 1798, op dergelijke ontdekkingen vastgesteld. (GAH44); Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, J.V., Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43); Vrijdag den 6 apr 1798; Het Gerecht extra ordinaris Vergadert zijnde, zijnde agtervolgens ''s Gerechts besluit van den 19 mrt L.L. tot Stille Wagten, aan en onder eede genoomen, de Burgers Johannes Hartmans, Anthoon van Aaken, Pieter Doekes, Beernd Hilles, Johannes van Belkum, J.V., Gerrijt Harkes, Nicolaas van Brigade, en op huiden voor dezelve navolgende Provivioneele Instrictie gearresteerd; ?Provisioneele Instructie voor de Stille Wagten in deeze Stad; Er zullen provisioneel Agt persoonen benoemd en aangesteld worden, die ''s nagts door deze Stad zullen ronden, onder de benaaming van Stille Wagten, deese zullen vier om vier elkander Vervangen en wel op zodanige uuren als met de verdeeling der Nagten het best overeenkomt mits dat Van deeze Schikkinge aan het Gerechte en Commandant der gewapende Burgermacht behoorlijke Communicatie Worde gedaan; Van deeze gemelde Wachten zullen alle avonden Straks na het luiden van de laatste poortklok vier moeten Compareeren, voor de Tooren van ''t Stadshuis, bij de Burgerwagt, en direct ijder van hun een geheel vierde van de Stad of Quartier rond gaan, en wel om hun route zodanig te regulen, dat zij om het half uur elkander op zeekere plaatzen of poincten zo niet ontmoeten althans weeten te vinden; de Wachten die voor de middernagt ronden zullen de andere die naar middernagt moeten loopen bijtijds wekken, maar niet eerder moogen afgaan voor dat de laatste praesent zijn, Welke Verpligt zullen Weezen, zig zoo Wel ''s Avonds bij hun aankoomen?s middernagts bij hun Verwisselen, en ''s morgens bij hun afgaan, aan de Burgerwagt te Vertoonen om daar door voor te koomen, dat niemand van hen te laat koome of te vroeg afgaat; deeze persoonen zullen bij provisie gewapend zijn met een Sabel, ter hunner Verdediging en met een Ratel om in cas van geweld of Suspicie, alarm te kunnen maaken, des dat deeze Waapenen, zoo Veel mooglijk is, bedekt worden gedraagen, en nimmer dan in tijd Van nood gebruik van te maaken zoodraa zodanige Seinen, met de Ratel gehoord, of anders op de gezegde plaatzen pr monde door een van de vier Wagten, enig Vermoedens Van geweld of dieverij in zijn wijk:gedaan word, zullen de andere drie zig ter Stond op het gerugt of men de mondelijke afspraak bij hunne Spitsbroeders Vervoege, aan hen alle mogelijke adsistentie door en inmiddels de Burger Wagt daar van Verwittigen; Ten einde aan deeze Wagten alle moed, Couragie en Activiteiten in te boezemen in het opspooren van Booswigten(vermetel genoeg om hunne handen aan geweld of roverij te besoedelen) aan te tasten en des noods te aprehendeeren, zullen de Wagten die al zulken daad of bravoure ter uitvoer brengen, ook konnen profijteeren van de praemie in de Notificatie van het Gerechte de dato den 8 mrt L.L. bepaald, mits dat dezelve aan gemelde of zoortgelijke euvel-daaden Schuldig bevonden en overtuigd worden, in gedagte Notificatie breeder gededuceerd; en om ter maintien van goede order en ter bewaringe der Wettige Eigendommen der goede burgerij, tot welke heilzame eindens deeze praecautien met loopen van Stille Wagten zijn inzigt, te beter te beantwoorden word aan dezelve Wel ernstig gelast om bij aanhoudenheid. een ijder in zijn wijk te ronden, of rond te Loopen, en Wel Speciaal alle Steegen en Straaten door passeeren: gelijk aan hun wel serieus Verboden word, in eenig huis ''t zij op Vermeende twist, of nog minder om Sterke drank te gebruiken, in te gaan, bij Poene dat hij hier aan zig of anders aan het te veel gebruiken van Sterke Drank Schuldig maakt naar bevindinge van Zaaken zal gecorrigeerd of gestraft worden; Dat aan deeze Wagten voor hun Tractament zal toegelegd worden en door de Ontfanger der Wagtgelden betaald worden ''s Weeks 28 Stuivers; Eindelijk dat het Gerechte dezer Stad aan zig reserveerd het regt Van ampliatie en alteratie niet alleen maar te booven als de noodzaaklijkheid van zulke buitengewoone maatregulen te neemen niet meer Existeren der Wagten weder in te trekken en dus deeze Instructie geheel buiten werking te brengen, welke uittrekking de thans aangestelde en op den 20 mrt 1798 be?digde Wagten zig moeten laaten Welgevallen?. (GAH43)
Johannes Velthuis geb 1793 HRL, ovl 15 jul 1828 HRL, huwt met Willemina Jeekel op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 17 en 24 jun 1827 HRL, werkman, zv Johannes V, en Elisabeth Willems Rink; BS huw 1827, ovl 1828
Michiel Tobias Velthuis ged 6 feb 1759 Grote Kerk HRL, zv Tobias Velthuys en Antie Berends; ovl 6 dec 1790 HRL, oud 34 jaar; M.V. en Johanna Pietters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 feb 1781 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; M.V. en Trijntje Tjeerds, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jan 1785 HRL, en zijn den 4 daaraanvolgende getrouwd
Neeltje Velthuis geb 15 jun 1810 HRL, ovl 8 mei 1886 HRL, huwt met Jan Kooy, zij wordt ook genoemd als Veldman, (bevr HRL 1851 wijk D-059, wijk G-095), Rooms Katholiek, dv Johannes V, en Elisabeth Willems Rink; BS ovl 1886; bev.reg. HRL 1851 wijk D-059, wijk G-095
Regina Jacobs Velthuis geb 26 feb 1806 Franeker, ovl 24 apr 1881 HRL, huwt met Martinus ten Brug op 26 jan 1834 Franeker, Rooms Katholiek, dienstmeid. wonende te HRL, dv Jacob Gerbens V, en Foekje Dirks; BS Franeker huw 1834, BS ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, wijk F-042 wijk G-345; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-331; VT1839
Wilhelminie Gerbens Velthuis ovl 28 jul 1819 Leeuwarden, huwt met Teunis Tijsses Straatsma; BS geb 1830, ovl 1896
Willem Johannes Velthuis geb 1795 HRL, ovl 26 jun 1849 HRL, huwt met Maria Klumpers op 3 jun 1821 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1821, weversknecht, huw.get. bij F. Velthuis en A.B. Blom, broeder bruidegom, 1842, turfdrager in 1849, zv Johannes V, en Elisabeth Rink; BS huw 1821, huw 1842, ovl 1849; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-198; VT1839; W.J.V. eigenaar van perceel nr. 1793 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 716, huis, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Jan Hendrik Velthuys huwt met Elisabet ter Hal, beide van HRL, geproclameert den 17-24 en getrout den 31 okt 1756
Aaltje Jacobus Veltman huwt met Gijsbert Jans van Ussen, wonende te HRL 1826; BS ovl 1826
Antje Veltman ovl voor 1895, huwt met Siebe vd Meer; BS ovl 1894
Dieuwke Nannes Veltman komt ook voor als D.N. Veldboer; geb 1778 Parrega, ovl 12 jan 1848 HRL, huwt met Hessel Sjoerds Hesling, wonende te Workum 1839, dv Nanne V, en Houkje Nannes; BS huw 1839, ovl 1841, ovl 1848, ovl 1859; oud 64 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-122; VT1839
Evert Veltman E.V. en Elske Berends, beide van HRL, zijn, na driemaalige proclamatien, waarvan de laatste geschied is op den 7 jun 1778 HRL, getrouwd op den 8, zijnde de tweede Pinksterdag; hu Grote Kerk ha
Hylke Veltman huwt met Aafke Sijtses, kind: Pieter, geb 1786 Heeg; BS ovl 1856
Pieter Veltman geb 1786 Heeg, ovl 5 jun 1856 HRL, huwt met Sipkje Lieuwkema, scheepstimmerman in 1856, huw.get. bij IJ.M. vd mei en IJ.H. de Roos, wonende te HRL. 1828, zv Hijlke V, en Aafke Sijtses; BS huw 1828, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-099
Roosje Veltman oud 71 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-133; VT1839
Jeltie Veltmans van Groningen ende Jan Gerrijts Backer van HRL, huw.aang. 15 feb 1738 HRL, Comende voor de Bruit Trijntie Hijlcama met Certificatie dat de geboden tot Groningen waren aangetekent; huw aang. HRL 1738
Gerrit Veltsma zie ook: G. Feltsma; medeweesvoogd hopman Buma bet f. 121:7:0 aan de rentmester van het Weeshuis weegens het twede termin des coopschats van een huys in de Karremansstraat door de weesvoogden aan G.V. verkogt, 26 mei 1730 (GAH1060)
Antje Kornelis van Velzen geb 4 feb 1782, ged 5 mrt 1782 Grote Kerk HRL, dv Kornelis van Velzen en Geertje Gongrijp
Geertje Wybes van Velzen ovl voor 1862, huwt met Marten Alberts vd Veer; BS ovl 1861
Jan van Velzen geb 1800 Arum, ovl 30 okt 1844 HRL, huwt met Hendrikje Alberts Kikkert op 27 aug 1827 HRL, huw.afk. 12 en 19 aug 1827 HRL, wonende te HRL, zeilmakersknecht in 1844, zv Rients Jans vV, en Trijntje Harmens Smith BS huw 1827, ovl 1844; oud 39 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk A-183; VT 1839
Jan Kornelis van Velzen geb 1 may 1784, ged 18 may 1784 Grote Kerk HRL, zv Kornelis van Velzen en Geertje Gongrijp
Johanna Christina van Velzen geb 1797 HRL, ovl 28 nov 1851 HRL, huwt met Pieter Louwenaar op 9feb18 15 HRL, huw.afk. 29 jan en 5 feb 1815, wonende te HRL. 1850, wonende te Amsterdam in 1837 en is dan naaister, dv Cornelis vV, en Geertje Gonggrijp BS huw 1815, huw 1837, ovl 1850, ovl 1851; geb 9 may 1796, ged 29 may 1796 Grote Kerk HRL, dv Cornelis van Velzen en Geertje Gongrijp; Ik Ondergetekende Geertje Gonggrijp weduwe van Cornelis van Velsen, en wonende te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Minderjarigen dochter J.C. v. V. bij mijnen Wijlen man in Echte Verwekt, en mede Zich in het huwelijk te begeven met Pieter Pieters Louenaar, werkman alhier, zv Pieter Pieters Louenaar en Janke Jetzes, mogende also lijden dat deselve door den Heer President Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw worden opgenomen om na afloop der bij de Wet Vereischt Wordende proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 23 jan 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en negentig den negende mei is Geboren J.C. dv Cornelis van Velsen en Geertje Gonggrijp. Afgegeven op den Raadhuize te HRL 24 jan 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorten, vijf van overlijden en een moederlijk Consent behoren tot de Huwelijksacte van Pieter Pieters Louenaar en Christina v. V. dato 9 Febr. 1815, F? 9 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van de Burgelijke Staat der Gemeente HRL
Claas Cornelis van Velzen huwt met Antje Bartels, beyde van HRL, sijn geproclameert den f. 3:10:018 apr 1740 en doe ook getrout; C.C. vV. ende Antie Bartels, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Aris Pieters, mr. stoeldrayer, 2 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Cornelis Claases van Velsen, ged 19 aug 1753 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Klaases van Velsen, ged 21 sep 1749 Grote Kerk HRL; rekening en bewijs gedaan door C. vV. mede-vroedschap der stad HRL vd ontvang en uitgaaf bij hem gehad en gedaan als rendant van het Weeshuis, beginnende 1 dec 1761 tot 3 dec 1762, opgenomen en gesloten id Magistraat, gesworen gemeente en gecommitteerde vroedschap, ter presentie vd voogden van het Weeshuis, aldus genummerd met rekeningen, ordonnantien en quitantien. (GAH1092); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 313:5:0 wegens geleverde granen, 5 okt 1762. (GAH1092); id. van 3 dec 1762 tot 1 nov 1763. (GAH1093); id. f. 159:16:0 wegens geleverde rogge en weit, 26 okt 1762. (GAH1092); rendant brengt voor uitgaaf f. 2:10:0 terzake vragtloon en reiskosten van het halen vd interessen der obligatien, 1762. (GAH1092); id. f. 100:0:0 terzake 1 jaar tractement, 1 dec 1762. (GAH1092); id. over 1763. (GAH1093); id. f. 500:0:0 wegens 4 last rogge, kwit. no. 4, 11 okt 1763. (GAH1093); brengt in rekening 31/4 lap weit en 4 lap rog f. 30:5:0, kwit. no. 15, 11 okt 1763. (GAH1093); rendant brengt id eerste plaats voor ontvang het slot van rekening vd vroedsman C. vV. overgenomen op twee bijzondere termijnen aan de f. 2565:10:12, als blijkt vlgs rekening bij de Drieledige Regering opgenomen en gesloten 2 dec 1763. (GAH1093); rendant brengt in uitgaaf f. 1:2:0 voor uitschot aan de wed. Hoogland voor dit schrijfboek, waarin deze rekening geschreven is, kwit. no. 27, nov 1764. (GAH1094); geboortig van HRL, dog omtrent 9 jaren gewoond hebbende tot Wijnaem, is op nieuw voor borger deser stede aangenomen, hebbende de behoorlijke borger eed gedaan in handen van pres. burg. Schaaf, zijnde hem uyt liberaliteit en consideratie de jura geschonken, 24 dec 1748. (burgerboek)
Klaaske Kornelis van Velzen geb 1787 HRL, ovl 21 dec 1854 HRL, huwt met Gerrit vd Woude op 14 mei 1812 HRL, dienstmaagd, N.H., dv Kornelis vV, en Geertje Gonggrijp; BS huw 1812, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-240; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-199; VT1839; geb 8 aug 1787, ged 26 aug 1787 Grote Kerk HRL, dv Kornelis van Velzen en Geertje Gongrijp
Rients Jan van Velzen ovl 1803 Arum, huwt met Trijntje Harmens Smith, in leven kaaskoper, kind: Jan vV, geb 1800 Arum; BS huw 1827, ovl 1844
Antje Pijkes Venema ovl voor 1838, huwt met Albert Bolman; BS ovl 1837
Doeke Venema weesvoogden bet f. 29:18:8 aan de rentmeester van het Weeshuis voor de laatste helft der coopsumma ve huys in de Pieter Molentiesteeg aan Adam R?erich en D.V. verkogt, 22 jan 1781. (GAH1112); D.V. en Albert Bolman, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 54:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jeltje Davids Venema zie ook: Jeltje Davids; geb 1796 HRL, ovl 6 mrt 1835 HRL, huwt met Hendrik Hendriks Zwaal op 3 sep 1820 HRL, huw.afk. 20 en 27 aug 1820, dv David Jans de Vries en Wytske Jeltes; BS huw 1820, ovl 1835
Sjoukje Lykles Venema geb 29 apr 1783 Heerenwal, ovl 29 apr 1860 HRL, huwt met Lambertus Rimkema, in 1851 bev.reg. Ha gebpl. Joure, in ovlakte gebpl. Nijehaske, wonende te HRL. 1842, dv Lijkle Baniers en Margjen Harmens; BS huw 1842, ovl 1854, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-168, 170, VT1839; oud 56 jaar, geb Herenwal(!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; VT1839
Jetske Venendal geb 1807 prov, huwt met IJnse deinema, (gk), A 28 feb 1853 Franeker, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk C-001, wijk E-067
Anne Jolles Vening huwt met Antje Sleeswijk, kind: Sjoerdje V, geb 1806 Balk; BS ovl 1833
Sjoerdje Vening geb 1806 Balk, ovl 24 feb 1833 HRL, huwt met Hendrik Meinesz, dv Anne Jolles V, en Antje Sleeswijk; BS ovl 1833
Gjalt Veninga geb 1801 Ureterp, ovl 21 jan 1880 HRL, 1e huwt met Riemke ... , 2e huwt met Elisabeth de Jong, turfschipper; BS ovl 1880
Hendrik Allers Venster huwt met Gerbertje Klaases, kind: Klaas Hendriks Venster, geb 30 nov 1795, ged 3 jan 1796 Grote Kerk HRL
Klaas Hendriks Venster geb 30 nov 1795, ged 3 jan 1796 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Allers Venster en Gerbertje Klaases
Jan Verbaarschot huwt met Jeltje Sjoerds, beide van HRL, geproclameert de f. 5:12:19 Feberwari 1758 en getrout de 14 Maart
Jan Joseph Verbeek ovl 10 jun 1791 HRL, oud 37 jaar; J. Verbeke en Marijke Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Marike Lucas Verblans huwt met Lambertus Huisinga, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 nov 1752 en ook getrouwdt
Hermanus Verburg H.V. ende Antonia eylkens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Luder, deszelfs neef, 9 nov 1804; ondertrouw HRL
Martje Verdeenis Gerard Kloppenburg ende M.V., beide van HRL, sijnde de aangaave gedaan door doct:Hanekuik op vertoonde Procuratie van den Bruidegom en bruid. 26 sep 1789; ondertrouw HRL; Johannes Cornelis Oosterhof en M. Lieuwes Verdenus (!), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Pieters, deszelfs neef, 19 may 1804; ondertrouw HRL; Gerard Kloppenburg en M.V., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 oct 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Fokeltje Gerards Kloppenburg, geb 3 dec 1789, ged 19 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Geerts Kloppenburg, geb 4 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Petronella Geerts Cloppenburg, geb 14 nov 1793, ged 17 dec 1793 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; Maandag den 18 decembr 1797; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde wijders M.L. Verdennes wed. Geert Cloppenburg, tot Turfmeetster aangesteld, in plaatze van Antje Geerts, welke overleeden was, en daar toe daadelijk onder Eede genoomen. (GAH43)
Geertruid Verdonk huwt met Mathijs Heintjes op 13 okt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; Matthijs Heintjes en G.V., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes van der Mande, opperschipper op ''s lands galei ''De Breidel'', goede bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL
Helena Verduyn Extrakt uit het Doopregister van de Westerkerk te Amsterdam is geëtraheerd, dat Cornelis zv Adrianus de Haas en H.V. op den Tweeden nov des jaars 1700 Een en Tachtig is Gedoopt
Pieter Verdwaal P.V. van Durgerdam en Dirkje Jans Sneek van HRL, laatst geproclameert den 12 den mei 1776 HRL, en met adtestatie vertrokken naar Durgerdam en aldaar op 2 jun 1776 in den Echten Staat bevestigd, volgens van daar terugge Ontfangene adtestatie op 4 jun 1776, getekent Pieter Vink, Coster
Jacob Jelles Verf ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:15:0 voor het maken van sloten en sleutels, kwit. no. 7, 8 nov 1769. (GAH1100)
Antje Verff oud 30 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; VT1839
Sander (Alexander) Manus Verheul huwt met Anna Margaretha Heins op 20 mei 1804 Stavoren, komt van Stavoren, kind: Jetske, geb 16 aug 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Jetske Sanders Verheul, geb 16 aug 1811, ged 1 sep 1811 Grote Kerk HRL
Antje Verheul geb 1757 Stavoren, ovl 11 jul 1838 HRL, huwt met Thomas/Theodorus Koolker, dv Hermanus V, en Antje Rollewagen; BS ovl 1838; 1846 overlijdens, ovl 1854
Elisabeth Verheul geb 30 okt 1807 HRL, ovl 1 jan 1824 HRL, dv IJpe V, en Anskje Anskes Posthuma; BS ovl 1824
Hermanus Verheul huwt met Antje Rollewagen, kind: Antje V, geb 1757 Stavoren; BS ovl 1838
Jetske Sanders Verheul geb 16 aug 1811 HRL, dv Sander V, en Anna Heins; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 16 aug 1811, ged 1 sep 1811 Grote Kerk HRL, dv Sander Verheul en Anna Heins
Ype Manus Verheul huwt met Anskje Anskes Posthuma op 22 feb 1807 HRL, komt van Stavoren, kind: Elisabeth V, geb 30 okt 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807; IJ.M.V. van Stavoren en Antje Aukes Postema van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7feb18 07; ondertrouw HRL
Hendrica Verhey huwt met Jan Frankok, kind: Isabella Jans Frankok, ged 3 jan 1751 Grote Kerk HRL
Maria Verhey huwt met Adolph Blanken, kinderen: Arnolda Francoisa en Maria Adolphs Blanken, tweelingen, beiden ged 25 mei 1769 Westerkerk HRL
Anne Verhoek geboortig van Dokkum, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borger eed gepresteerd in handen van pres. burg. Lanting, en de geregtigheid van dien betaald, tot f. 10:10:0 aan de GR, op 31 aug 1768. (burgerboek); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 47:4:0 wegens het maken van duifsteen ord. no. 101, 5 nov 1777. (GAH1060); huwt met Foekje Henderika Jongma, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 okt 1768; DTB N.H. HRL, vdGaast begraaflijst
Stacius Verhoek huwt met Lutske Arents, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 7 ber (= september) en getrout de 7 okt 1770 in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; kind: Elizabeth Staasjes van Hoek (!), geb 9 okt 1774, ged 25 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Arentje van Hoek, geb 18 jul 1780, ged 11 aug 1780 Grote Kerk HRL, vader als: Staasje Faases van Hoek
Henricus Verhoeven geb 1785 Amsterdam, ovl 5 dec 1844 HRL, huwt met Maria Hillebrands op 7 mei 1829 HRL, huw.afk. 26 apr en 3 mei 1829, wonende te Amsterdam, schoenmaker in 1844, huw.get. bij G.J. Rolvink en T.C. Bolleman, wonende te HRL; 1832, zv Henricus V, (gk), en Geertrui van der Vaart, (gk), vader timmerman, begraven Amsterdam 31 jul 1794, moeder gebraven 28 dec 1791 Amsterdam; BS huw 1829, huw 1832, ovl 1844; oud 55 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-214; VT1839
Geertje Verhuis geb 1775 ... , huwt met Doede vd Veer op 6 jun 1802 HRL, getuige bij geboorte aangifte van Antje Cornelia Winkelhaak in 1811; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1811
Verken gebruiker wijk G-069; medegebruikers Stephanij, winkelier, Antje Agema; eigenaar is Sieb. Spannenburg, 1814. (GAH204)
Hermanus Verkroodt huwt met Gerredina Willemina Buisman, kind: Magdalena Elizabeth V, geb 17 nov 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
Magdalena Elizabeth Verkroodt geb 17 nov 1803 HRL, ged 13 dec 1803 HRL, dv Hermanus V, en Gerredina Willemina Buisman; dopen Grote Kerk HRL 1803
Johannes A Verkuil oud 28 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, horlogemaker, wijk G-060; VT1839
Barend Verlage huwt met Getje Wybrands, wonende te HRL 1815; BS ovl 1815; Steffen Arend Smits ende Aaltje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend V., goede bekende, 19 nov 1791; ; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 64; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Berendt Jans V. van HRL, en Geertje Wybrandts van Bolswerd, laatst geproclameert op dato dezes 27 nov 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Bolswerd om aldaar in den echten staat te wroden bevestigt, gelijk op 27 nov geschied is door het E:Achtb. gerechte der Stede Bolswardt, volgens ontfangene adtestatie van daar van 19 dec 1777, getekent Petrus de Kok, secretaris; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Nicolaas G Verlagen van Workum, het burgerrecht dezer stad geaccordeert en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen vd drost H.J. Westra en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 4 okt 1804. (burgerboek)
Jilles Vermeent van Hoorn, heeft op dato het burgerregt deser stede gewonnen, nadat hij aen handen van burg. Croese als mede-Commissaris belooft hadde, om sich alleszints als een eerlijck en betamenlijck burger te sullen comporteren, en alle lasten mede helpen dragen, op welker presentatie hij dan als medeburger deser stede is aengenomen, waer op hij ook de geregtigheit daertoe staende heeft betaalt, actum 24 nov 1694. (burgerboek)
Anna Vermeersch dv Gillis Vermeersch en Marij Gysberts Fontein, huwt met Jan Jacobs Roorda op 19 feb 1730 HRL. voor het Gerecht; zie verder Jan Jacobs Roorda. (Gen. Jaarb. 1984); VERMEERSCH, CATHARINA
Elisabeth Vermeersch ovl 31 jan 1761, 74 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Gillis Vermeersch ovl 28 jan 1722, 65 jaar, Bevelhebber West-Ind. Compagnie, huwt met Maria Gijsberts Fontein, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 5 feb 1728 HRL, old 66 jaer; kind: Anna; zie aldaar; (Gen. Jaarb. 1984); houthandelaar, geb 16 apr 1655 Amsterdam, ovl 28 jan 1722, oud 65 jaar; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos); Claas Freercks en Braems erven houtwerven, eigenaars van plaats nr. 62 te Almemnum, grootte 3 pondematen, floreen f. 2:17:0, zelf gebruiker, alsmede Jillis(= Gillis) V. en Alge Lieuwes, ferskaat: Franeker vaert Zuiden en Westen. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Iohanna Vermeersch ovl 21 jul 1766, 83 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Iosijna Vermeersch Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Maria Vermeersch Jan Gerard Woldring, capitain van een Compagnie Infanterije ten dienste van den Staet der Vereenigde Neederlanden van Groningen en Juffr:M.V. van Almenum, sijnde de aengeevinge gedaen door notaris H. Pesma met vertoninge van schriftelijk consent van weedersijdse olderen, met een gebodt in de Week, 8 Aug 1750; geb Almenum ... , huwt met Jan Gerard Woldring op 8 aug 1750 HRL; mil. huw HRL, Geref. Gem; ovl 11 mei 1763, 79 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; in genealogie Anna Catharina Roorda vermeld als: Maria Johanna V. ; zie aldaar; (gen. Jaarb. 1984); kind: Gerards Gilles Jans Woldringh, ged 22 jun 1756 Grote Kerk HRL, moeder als M. Gijsberta Johanna Woldringh geb V.
Willem Vermeersch geb 30 sep 1687, ovl 17 feb 1687, I-U-D en advocaat, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Gijsbertus Vermeesch ovl voor 1756, houthandelaar 1741-1755
Beernt Vermeulen huwt met Antje Hofman, kind: Jouke Beernts Vermeulen, geb 6 aug 1798, ged 26 aug 1798 Grote Kerk HRL
Jouke Beernts Vermeulen geb 6 aug 1798, ged 26 aug 1798 Grote Kerk HRL, zv Beernt Vermeulen en Antje Hofman
Neeltje Vermeulen Jan Bosman van HRL, ende N.V. van Wijk te Duursteede, sijnde de aengevinge gedaan door D. Nijkerk, wagtmeester onder Compie Cavallerij met vertoninge van een verklaeringe van de kerkenraad tot Wijk te Duursteede dat de huwelijksproclamatien aldaer ook waeren aengegeeven, 12 Mrt 1749
Willemina Vermeulen huwt met Casper Poolsen, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 Septemb: en getrout de 2 okt 1763 in de Westerkerk
Grietje Verneel huwt met Jan Willems Scheephorst, kind: Willemijntje Jans Scheephorst, ged 6 apr 1751 Grote Kerk HRL
Jan Versantvoort gebruiker wijk B-019, varensgesel; eigenaar en medegebruiker is Jurjen van deulen, schipper, 1814. (GAH204)
Lena J Verschoor oud 46 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk E-175; VT1839
Antony Verschuur A.V. ende Antje Beernds, beide van HRL, komende wegens de bruid Pyter Joosten desselvs swager, 31 dec 1751; huwt met Antje Beernts, beyde van HRL, geproclameerd den 9-16 jan en den 23 dito en getrouwt den 20 jun 1752
Johanna Verschuur geb 1766 Franeker, ovl 10 nov 1849 HRL, huwt met Petrus deketh op 5 feb 1804 Weidum, komt van Weidum, dv Johannes Hendricus V, en IJbeltje Fontein; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1846, ovl 1849; oud 73 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; VT1839
Johannes Hendricus Verschuur huwt met IJbeltje Fontein, kind: Johanna, geb 1766 Franeker; BS ovl 1849
Petronella Versteeg geb 1766 ... , ovl 9 aug 1811/12 aug 1808 HRL, huwt met Andries Kelder/Keller, wonende te buiten de Bildtpoort in 1811, getuige bij geboorte aangifte van Harmina Enninga in 1811; BS geb 1811, huw 1821, ovl 1828, ovl 1834
Hendrik Alberts Verster huwt met Gepkjen Klaases, kind: Klaas Hendriks, geb 1 feb 1794, ged 1 apr 1794 Grote Kerk HRL
Klaas Hendriks Verster geb 1 feb 1794, ged 1 apr 1794 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Alberts Verster en Gepkjen Klaases
Ruurdtje Vertuin oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk E-188; VT1839
Anna Vervalst zie: Aanna van Vals
Bartele Willems Verwer ovl f. 1800 Oldeboorn, huwt met Sjoerdtje Hijltjes, werkman in 1800, kind: Willem Barteles V, geb 1798 Oldeboorn; BS huw 1830, ovl 1856
Gidion Verwer G.V. van HRL. ende Catharina Bibiana Buissink van Leeuwarden, sijnde de aangave gedaan door proc. IJ. Feddema onder productie van genoegsame procuratie, met een gebod in de week, 12 apr 1788; ondertrouw HRL; Guillaume Ludovicus V. van HRL, en Catharina Bibiana Buissink van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 apr 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Huizum en volgens ingekomen verklaaring aldaar getrouwd den 27 apr 1788
Willem Barteles Verwer geb 1798 Oldeboorn, ovl 21 jan 1856 HRL, DG, huwt met Zwaantje Harmanus Holmans op 23 sep 1830 HRL, wonende te HRL, scheepstimmerman in 1851, zv Bartele Willems V, en Sjoerdtje Hijltjes; BS huw 1830, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, 117
Cornelia Verwerda oud 28 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839
Hillebrand Verwerda oud 62 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-165 VT1839
Wybrandus Verwey geb 1745 deventer, ovl 22 mei 1822 Franeker, huwt met Mathija Catharina Janson op 12 sep 1802 HRL, predikant te Franeker, komt van Franeker; huw Grote Kerk HRL 1802, BS Franeker ovl 1822
Barentje Verwoest geb 1726 ... , ovl 7 jul 1811 HRL, ovl in het huis van Pieter Callenborn in de Sint Jacobistraat; bahs1811 overlijdens
Anna van der Vest geb 23 mei 1808 ... , huwt met Lieuwe Rewiersma, (gk), N.H., A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-027
Dirk Willems Vet D.W.V. van Westzaandam en Grietje Hendriks Hoedtje van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Rommert Veth geboortig van onder het dorp Witmaersem, wijncoper, het borgerreght gewonnen en betaeld f. 10:10:0 aan de GR, op 23 sep 1722. (burgerboek)
Akke Johannis Vettevogel ovl 3 jun 1788 HRL, oud 20 jaar; ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL, dv Johannis Vettevogel en Klaaske van der Meulen
Akke Douwes Vettevogel ged 22 okt 1769 Grote Kerk HRL, dv Douwe Wytses Vettevogel en Jacomijntie Reins Fellinga; Wybrandus Holwerda, Predikant te Minnertsga, van Leeuwarden, ende A.D.V. van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Vettevogel onder Productie van behoorlijk bewijs, 4 mrt 1791; ondertrouw HRL; Wybrandus Holwerda, Beroepen Predikant te Minnertsga, van Leeuwarden en A.D.V. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1791 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Leeuwarden getrouwd ten zelfden dage
Akke Jans Vettevogel Ackke J.V., ged 2 sep 1760 Grote Kerk HRL, dv Jan Wytzes Vettevogel en Gertje Hendriks Norel; Laas Tjebbes Spannenburg ende A.J.V., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Vettevogel onder Productie van genoegzaam geblijk, met een gebod in de week, 15 dec 1792; ondertrouw HRL; Laas Tjebbes Spannenburg en A.J.V., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; geb 1760 ... , huwt met Laas Tjebbes Spannenburg, wonende te HRL. 1812, ovl wijk F-032, getuige bij geboorte aangifte van Jan Agema in 1811; BS geb 1811, ovl 1812; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als Weesvoogdes f. 50:0:0 ter Saeke 1/2 Jaar geld en verdere benodigdheeden In Haar precidium, 19 may 1806, quit. no. 37 (GAH1138); kind: Jan Laases Spannenburg, geb 16 jul 1794, ged 8 aug 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Laases Spannenburg, geb 25 apr 1797, ged 16 may 1797 Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende A.V. Weduwe Laas Spannenburg, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Minderjarigen Dochter Geertje Spannenburg, bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, en mede wonende te HRL, Om Zich in het huwelijk te begeven met Gerbrandus Jelgersma, wonende te HRL, beroepen Predikant te Kimswert. Mogende alzoo Lijden dat deselven door den Heer Presd. Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der bij de Wet vereischte Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 30 mei 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en negentig den Sestiende mei is Geboren Geertje dv Laas Tjebbes Spannenburg en A.V. Afgegeven te HRL den 30 mei 1815
Akke Joh Vettevogel ovl 27 mei 1788, 20 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Akke Pieters Vettevogel ged 21 jan 1766 Grote Kerk HRL, dv Pieter Wytses Vettevogel en Trijntie Reins Vellinga; geb 1765 HRL, ovl 1 nov 1828 HRL, huwt met Hendrik Jans Vettevogel, dv Pieter Wytzes V, en Trijntje Vellinga; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1828 Hendrik Jans Vettevogel en A.P.V., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied door doct:Hanekuik op vertoonde Procuratie van den Bruidegom en Bruid. en consent der wederzijdsche vaders, 19 sep 1789; ondertrouw HRL; Hendsrik Jans Vettevogel en A.P.V., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 oct 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Hendriks Vettevogel, geb 26 jan 1791, ged 8 feb 1791 Grote Kerk HRL, moeder is Akke P.V. ; kind: Jan Hendriks Vettevogel, geb 25 okt 1792, ged 11 nov 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Akke P.V. ; kind: Trijntje Hendriks Vettevogel, geb 10 okt 1794, ged 2 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hendriks Vettevogel, geb 7 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL
Anna Margaretha Reins Vettevogel geb 18 dec 1805 HRL, ged 5 jan 1806 HRL, ovl 7 jun 1847 HRL, huwt met Schelte Gebel op 14 mei 1829 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1829, dienstmeid. dv Rein Douwes V, en Anna Margaretha Heins; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1847; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-065; VT1839
Bregtje Johannes Vettevogel geb 27 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote Kerk HRL, dv Johannes Wytzes Vettevogel en Klaaske van der Meulen; huwt met Dirk Lijcklama ? Nijeholt, wonende te Enkhuizen 1823; BS ovl 1823; Dirk Lijklama ? Neyholt ende B.J.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied op vertoonde Procuratie, 8 sep 1792; ondertrouw HRL; Dirk Lijklama a Nijholt en B.J.V., van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 sep 1792 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Dirks Lijklama ? Nieholt, geb 17 feb 1793, ged 17 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Dirks Lijklama ? Nijholt, geb 14 sep 1794, ged 12 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Dirks Lijklama ? Nieholt, geb 18 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Dirks Lijklama a Nieholt, geb 10 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL
Cornelis Vettevogel geb 7 okt 1807 ... , zv Jacob Jans V, en Jacomina Lieuwma, erkend bij huw ouders; BS huw 1813
Cornelis Jacob Vettevogel geb 1809 HRL, ovl 1 mrt 1839 op zee, extract: een acte van overlijden, opgemaakt aan boord van het Nederlandsche fregatschip ''Admiraal Zoutman'', op 13?2 zuiderbreedte en 10?33 oosterlengte op de reis van Java naar Nederland, lichtmatroos; BS ovl 1839
debora Wytses Vettevogel oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-088; VT1839; geb 20 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL, dv Wytse Jans Vettevogel en Maria Elizabeth Heinsius
Douwe Reins Vettevogel geb 10 sep 1798 HRL, ovl 30 mrt 1825 HRL, huwt met Grietje de Groot op 1 aug 1824 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1824, huw.get. bij W.P. Faber en A.B. Formeling, 1819, id. bij W.L. Zwaal en J. Vettevogel, broeder bruid. 1825, meester bakker in 1825, zv Rein Douwes V, en Anna Heins; BS huw 1819, huw 1824, huw 1825, overlijdens; geb 10 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL, zv Rein Douwes Vettevogel en Anna Klaases Heins; weduwe D.R.V. eigenaresse van perceel nr. 583 te HRL, bakkerse, woonplaats HRL, legger nr. 718, huis en erf, 168 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Douwe Wytses Vettevogel ged 15 may 1740 Westerkerk HRL, zv Wytse Jans Vettevogel en Akke Pieters; huwt met Lijsbeth Reinders Tadema, beide van HRL, geproclameerd de 21-23 en getrout de 28 jul 1765; kind: Reinder Douwes Vettevogel, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL; ovl 7 mei 1818 Haren, huwt met Jacomijntje Reins Vellinga, van Bolsward, geproclameerd de 3-5 en getrout met attestasie de 10 jul 1768, kind: Rein Douwes V, geb 1771 HRL, ontvangt interesse 1801-1811 DTB N.H. HRL. 1768, BS huw 1824; kind: Akke Douwes Vettevogel, ged 22 okt 1769 Grote Kerk HRL, moeder is J.R. Fellinga; kind: Rein Douwes Vettevogel, ged 17 nov 1771 Grote Kerk HRL, moeder als J. Fellinga; weesvoogden bet f. 2:5:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake de helft van een jaar renthen aan de 3% van f. 150:0:0, bij D.V. in gebruik door Aukjen Everts gelegateert aan ''t Weeskind Grietje Hilbrands, 6 may 1789. (GAH1121); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis, samen met IJede Hoornstra, f. 300:0:0, als administratoren over het legaat Jan Hotzes de Reus, van deszelfs grootvader Jan de Reus aanbe?rfd, bij de Weesvoogden op huiden van dezelve tegen 3% intrest genegotieert, 29 dec 1789. (GAH1122); weesvoogden bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis vd D.V. ontvangen, voor kostpenningen van Grietje Hilbrands, 21 sep 1790. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 29 dec 1790. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat en Gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, D.W.V., IJ. Rodenhuis, J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth, Menno Vink, Sybout Hoornstra, Sybren P. Molenaar, H. de Waart, J. Albarda, Jan vd Veen. (GAH1122); weesvoogden bet f. 1000:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake genegotieerde penningen vd Heeren D.W.V. en IJede Hoornstra, als administratoren over het erfdeel Trijntje en Jan Hotzes de Reus, van deszelfs grootvader Jan de Reus, aanbe?rfd, 28 dec 1790. (GAH1123); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 27:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, no. 3, 4e classe, 5 1/2%, may 1776. (GAH1060); id. f. 28:3:0, nu no. 4, may 1777. (GAH1060); id. f. 28:7:8, nu no. 3, may 1778. (GAH1060); woont in 1e quartier, huisno. 117, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; D.W.V. in qualt. voor Griettie Oswald, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 77:0:0; in hetzelfde boek ook vermeld als wonende in het 2e quartier; (GAH650); id. voor Sig Selfs: f. 18:0:0 (GAH650); H. Binksma pro se en D.V. als Administratoren over de goederen van wijl:F.S. Camsma, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 28:0:0 (GAH65); id. voor de weduwe Camsma: f. 40:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:11:0 ter Saeke geleverde Winkelwaeren, 9 may 1810, quit. no. 15 (GAH1142); id. f. 13:0:0 ter Zaeke 5 stukken Dweilgoed, 31 dec 1809, quit. no. 13 (GAH1138); id. f. 26:5:0 ter Saeke geleverde waeren, 11 aug 1807, quit. no. 37 (GAH1141); id. f. 7:4:0, 30 dec 1809, quit. no. 75 (GAH1141)
Geertrui Norel Vettevogel geb 7 apr 1807 HRL, ged 26 apr 1807 HRL, ovl 28 jul 1811 HRL, wonende te op de Voorstraat, dv Hendrik Jans V, en Akke Pieters Vettevogel; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811
Geertruida Vettevogel geb 1796 HRL, ovl 26 jul 1831 HRL, huwt met Pieter Pieters Dijkstra op 14 jun 1827 HRL, huw.afk. 27 mei en 3 jun 1827 HRL, dv Wytze Jans V, en Maria Elisabeth Heinsius; BS huw 1827, ovl 1831, ovl 1848; geb 11 jul 1795, ged 26 jul 1795 Grote Kerk HRL, dv Wytse Jans Vettevogel en Maria Elisabeth Heinsius
Hendrik Jans Vettevogel broer van Wytse Jans Vettevogel; ged 28 jun 1767 Grote Kerk HRL, zv Jan Wytses Vettevogel en Geertje Hendriks Norel; geb 8 jun 1767 HRL, ovl 7 nov 1832 HRL, huwt met Akke/Aukje Pieters Vettevogel, kinderen: Geertrui Norel, geb 7 apr 1807 HRL, Trijntje V, geb 12 sep 1799 HRL, Jan V, geb 29 jul 1804 HRL, om- en oproeper in 1832, huw.get. bij J.J. Vettevogel en J. Lieuwma, meester banketbakker, broeder bruidegom, 1813, id. bij W. Burgerhof en A. Rekkenburg, 1816, voorzanger Groote Kerk en ontvangt tractement 1801-1809, zv Jan Wietses V, en Geertje Norel; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1807, BS huw 1813, huw 1816, ovl 1832, ovl 1864, regattdv1826-93; eigenaar van wijk D-144; gebruiker Willem van Fulpen wed., 1814. (GAH204); ebruiker wijk F-192, koekbakker; eigenaar Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); H.J.V. en Akke Pieters Vettevogel, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied door doct:Hanekuik op vertoonde Procuratie van den Bruidegom en Bruid. en consent der wederzijdsche vaders, 19 sep 1789; ondertrouw HRL; H.J.V. en Akke Pieters Vettevogel, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 oct 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft een jagt lang 20 voet, belasting: f. 2:3:0, may 1803. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:1:8, rechts: f. 0:3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Trijntje Hendriks Vettevogel, geb 26 jan 1791, ged 8 feb 1791 Grote Kerk HRL, moeder is Akke P.V. ; kind: Jan Hendriks Vettevogel, geb 25 okt 1792, ged 11 nov 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Akke P.V. ; kind: Trijntje Hendriks Vettevogel, geb 10 okt 1794, ged 2 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hendriks Vettevogel, geb 7 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL; Donderdag den 15 Augt 1799, ''s avonds Tien uuren; de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde door de Commissie tot de oproeping der Gewapende Burgermacht, gerapporteerd, dat Zich van de Comp:Jaagers, de Capt Harmanus Tamboezer, Luitnt Henricus Strooband beneffens nof 17, Zoo onderofficiers, als Jaagers, Zich vrijwillig hadden aangeboden, en dat 6 Zich vrijwillig het Lot hadden onderworpen; Dat van de Comp:Artilleristen, Zich twee vrijwillig hadden aangeboden, en 12 door het Lot dog met goedkeuringe van de meesten dan Vermits hun officier H.V. Zich excuseerde, Waaren de anderen ook te rug getreeden; Dat van de 2 ste Comp:Fusiliers Zichtwee vrijwillig hadden aangeboden, en 7 Zich het Lot onderworpen; Van de 2de Comp:3 vrijwillig, en door het Lot dog met Zeer veel moeite 9 Waaren aangelot; Van de 3de Comp:hadden 7 Zich vrijwillig aangeboden, en 2 door het Lot onderworpen; Die van de 4de Comp:hadden alles ten Sterksten geweigerd, en Wilden Zich nog vrijwillig, nog door het Lot onderwerpen; Dat voorts onder eenige Compagnien de Convocatie vrij onstuiming was toegegan Waarop beslooten wierd, hier van op morgen per missive, aan het departementaal Bestuur van de Eems Kennisse te geeven. (GAH45); H.V. eigenaar van perceel nr. 893 te HRL, stadsomroeper, woonplaats HRL, legger nr. 717, pakhuis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1309 te HRL, stadsomroeper, woonplaats HRL, legger nr. 717, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); Donderdag den 23 aug 1798; Bij den Raad der Gemeente in overweeging genoomen zijnde, dat bij de Algemene beginzelen der Staatsregeling Art 21 bepaald word, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud, van zijnen eerdienst, deszelfs bedienaaren en Gestigten, en bij de Aditoneele Articulen tot de acte van Staatsregeling Art:1 maar alleen bepaald word: de Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven geduurende de eerstkomende drie Jaaren, na de aanneeming der Staatsregeling de gewoone Tractementen van derzelver Leeraaren etc bij wijze van Pensioen uit ''s Lands Cas genieten, en aldaar van geene verdere Kerkbedienden gesprooken word behalven dat die penningen ook niet daadelijk aan de Leeraaren, maar aan de Gemeenten bekeeren vind den Raad der Gemeente geene vrijheid van eenige der dienaaren van de voormaals Heerschenden kerk meer uit Stads Casse te Salariseeren, als agtende den Raad zich door bovengedagte 21 Art:van alle de Kerkelijke Bedienaaren ontslaagen te zijn, wijl de wille des volks de hoogste wet uitmaakt, uit Consideratie van welke alles, den Raad na rijpe deliberatie heeft goedgevonden op huiden voor zich op het Huis der Gemeente te ontbieden: IJpe Feddema, organist in de Nieuwe Kerk alhier, H.V., voorzanger, Servaas van Beemen, Coster, hoewel dezelve geen vast Tractament geniet, Christoffel Klein, en Adolf Pas, Puistertree ders, Rommert Claasen Blauw, deurwagter, S:S:Teyema, Coster, en voorzanger in de Wester Kerk, daar deeze post met die van Schoolmeester in het Stads Weeshuis gecombineerd is, zal hier over eene nadere Schikking moeten werden gemaakt, Johannes Hartmans deurwagter van de Wester Kerk en dezelve uit hunne respective posten Stads Wegen te ontslaan, zoo als den Raad dezelve houd voor ontslaagen bij deezen, met betuiginge teffens dat dit ontslag hun tot geene de minste flettisure zal verstrekken; en zal Extract deezes, aan de Kerkenraad van de Herformde Gemeente werden ter Hand gesteld, met verzoek, zulks de Gemeente te Communiceeren, omme dezelve te dienen voor berigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH44); Vrijdag den 1 sep 1797; Het Gerechte Extra Ordinair vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, pro memoria te Insereeren, de navolgende Lijst van de Stads amptenaaren, Welke Subject zijn uitkeeringe te doen; Lijst van Amptenaaren die aan de Stads Armekamer moeten Contribueeren als Johannes Oebeles van der Werf f. 200:0:0, Symon Zalverda f. 30:0:0, Dirk Lijcklama f. 30:0:0, Coert Duman f. 25:0:0, Jan Tobias f. 15:0:0, Hendrik Warnders f. 20:0:0 en H.V. voor dit jaar f. 39:9:0 te Saamen f. 359:9:0 (GAH43); Donderdag den 9 nov 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen een adres van den Luitn:van de Burger Artilleristen H.V., inhoudende hoofdzaakelijk dat hij en zijn artilleristen, zig in hunnen Eer beledigt vonden, door dien men hun ter gelegenheid. dat op vrijdag den 3 deezer, het Canon van de Stad Wal gelost, Waar op de heugelijke tijding, der getroffen vreede, tusschen den Keiser van het Duitsche Rijk, en de Fransche Republicq, tot die Verrigtinge, niet ge?mployeerd, maar den Stads Constapel gebruikt had. (GAH43)
J. W Vettevogel woont in 7e quartier, huisno. 89, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802. (GAH650)
Jacob Jansen Vettevogel gebruiker wijk F-171, zilversmid; eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); geb 14 dec 1773 HRL, ged 25 dec 1773 Grote Kerk HRL, ovl 25 feb 1817 HRL, zv Jan Wytses V. en Geertje Hendriks Norel, huwt met Jacomina Lieuwma op 4mrt183 HRL, huw.afk. 21 en 28 feb 1813, meester zilversmid. kind: Cornelis V, geb 7 okt 1807 ... , zoutdrager- en meter in 1817; DTB N.H. HRL , BS huw 1813, ovl 1817, ovl 1846; leerl. van Gerhardus Eppinga 1785, mr. 9 mei 1796; ingeschreven ih Reg. Keurkamer HRL 18 aug 1807, ingeschreven ih Franse Stamboek 15 jul 1812; in de Leeuwarder Crt van 26 jan 1816 komt de volgende advertentie voor: ''Iemand genegen zijnde, een ZILVERSMIDS GEREEDSCHAP uit DE HAND TE KOOPEN, met of zonder extra mooye dito KASTEN, adresseere zich aan Jacob Vettevogel te HRL''. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij lepels en vorken vervaardigde. (Gildeboek 1795-1806); Donderdag den 12 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde ter vergadering den Burger J.V. mr SilverSmid alhier, als door den Fiscus geciteerd Zijnde om boete en breuken tot dartig Goud-guldens, over en ter Zaake gepleegde Brutaliteiten, aan en ten huiZe van de Castelein Tjietze Smit; en is deZelve na aangehoorde Confessie en bijgebragte Excusen, op desZelfs VerZoek van mitigatie, geboet voor vijf Goud-guldens, boven de Kosten aan den Fiscus. (GAH45)
Jacomijntje Vettevogel ovl HRL. voor 1835, huwt met Pieter Wytzes Vettevogel; BS huw 1835
Jacomijntje Vettevogel geb 27 feb 1801 HRL, ged 15 mrt 1801, N.H., ovl 15 apr 1835 HRL, huwt met Willem Lolkes Zwaal op 10 feb 1825 HRL, huw.afk. 30 jan en 6 feb 1825, winkelierse, dv Rein Douwes V, en Anna Heins; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1835
Jan Vettevogel geb 29 jul 1804 HRL, ged 12 aug 1804 HRL, zv Hendrik Jans V, en Ak- ke Pieters Vettevogel; dopen Grote Kerk HRL 1804
Jan Hendriks Vettevogel geb 25 okt 1792, ged 11 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Jans Vettevogel en Akke Pieters Vettevogel
Jan P Vettevogel ovl 26 feb 1755, 85 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Jan W Vettevogel kerkhofwieder 1801-1810
Jan Wytses Vettevogel geb 1735 HRL, ovl 4 apr 1814 HRL; wijk C-050, huwt met Antie Sints op 12 jan 1806 HRL, ook huwt met Geertje Hendriks Norel, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759, koopman 1799-1800, kinderen: Hendrik Jans V, geb 1767 HRL, Jacob Jans V, geb 1774 HRL, zv Wytse Jans V, en Akke Pieters Beyma; DTB N.H. HRL. 1759, huw Grote Kerk HRL 1806, bs1813 huwelijken, ovl 1814, ovl 1815, ovl 1832; kind: Jakob Jans Vettevogel, geb 14 dec 1773, ged 25 dec 1773 Grote Kerk HRL, moeder is: G.H. Norel; kind: Ackke Jans Vettevogel, ged 2 sep 1760 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans Vettevogel, ged 31 okt 1762 Grote Kerk HRL, moeder is Gertje N. ; kind: Hendrik Jans Vettevogel, ged 28 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans Vettevogel, ged 12 nov 1769 Grote Kerk HRL, moeder is G. Norel; sterfhuis wijk C-050/Voorstraat 41, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; kind: Wytze Jans V, ged 25 nov 1764 HRL, moeder is Grietje Norel; doopregisters N.H. HRL 1764; dezelfde als Johannes W. Vettevogel ?? (waarschijnlijk niet !); voogden bet f. 44:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon door Harmen Hendriks id tijd van 21/4 jaar als wever bij J.W.V. verdiend, 2 apr 1765. (GAH1095); id. f. 25:0:0 aan en wegens dito, in 1 jaar verdiend, 17 mei 1766. (GAH1096); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:6:0 wegens geleverde sajetten tdv het Weeshuis, kwit. no. 7, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 80:6:0, ord no. 26, voor geleverd stopgaren, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 16:11:0, quit. no. 10, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 8:0:0, quit. no. 17, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 16:10:0 wegens geleverd boesel, kwit. no. 22, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 6:9:0, kwit. no. 23, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 10:0:0 wegens geleverde boeselaar, kwit. no. 17, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 79:10:0 wegens geleverd boesel, ord. no. 18, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 92:4:0, quit. no. 27 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 89:2:0 tersaeke geleverd carsay, kwit. no. 8, 23 aug 1774. (GAH1105); d, f. 63:8:0 voor geleverd blau wollen goed, kwit. no. 13, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 78:8:0 voor geleverd wollen goed, kwit. no. 18, 18 nov 1777. (GAH1108); id. f. 93:6:0 wegens geleverde kleedbare winkelwaren, kwit. no. 3, 8 feb 1780. (GAH1111); id. f. 87:1:0, kwit. no. 14, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 159:0:0, ord. no. 16, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 21:18:0 voor geleverde stof tot kleeding, quit. no. 3, 25 jun 1785. (GAH1117); id. f. 54:7:0 voor geleverde kleedbaare winkelwaaren, quit. no. 34, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 7:19:8, 27 dec 1791, quit. no. 2 (GAH1124); id. f. 182:8:0, 17 may 1793, quit. no. 2 (GAH1125); id. f. 103:6:0, 3 jun 1794, quit. no. 5 (GAH1126); id. f. 63:4:0, 14 jul 1807, quit. no. 15 (GAH1139); id. f. 7:4:0, 30 dec 1809, quit. no. 28 (GAH1141); id. f. 18:17:0 wegens geleverde knopen en schapen grauw, kwit. no. 1, 2 jan 1781. (GAH1112); id. f. 79:1:0 voor geleverde knopen en boesel, kwit. no. 1, 27 dec 1781. (GAH1113); id. f. 75:12:0, kwit. no. 1, 11 dec 1782. (B1 114); erven J.W.V. eigenaar van wijk A-139; gebruiker Marijke Hendriks, kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk A-148; gebruikers Jan Tjebbes de Groot, sjouwer, en Johannes Brouwer, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-220; gebruiker Doede E. Mokken, gealimenteerd, 1814. (GAH204); d van wijk B-021; gebruiker Wopke Eggerts wed., gealimenteerd, en wed. Croege, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk C-050; gebruiker wed. Jan W. Vettevogel, 1814. (GAH204); id. van wijk E-194; gebruiker Anne Lenige, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk F-023; gebruikers Lieuwe M. vd Veer, schoenmaker, Frans Andries de Boer, sjouwer, kantoor van Stadsbelastingen, 1814. (GAH204); id. van wijk F-128; gebruikers Benjamin Cohen, koopman, Sipke Pieters Altena, timmerknegt, Hendrik Berse, musikant, Bauke Folkerts, korendrager, Jacob Alberts, turfdrager, Hendrik Hendriks wed., Riemer Hendriks vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk F-192; gebruiker Hend. Vettevogel, koekbakker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-062; gebruikers Klaas Gonggrijp, Johannes Velthuis, turfdrager, Walle Walles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-074; gebruiker H.N. Felderhof, kleermaker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-107; gebruikers Hendrik Weghuis, sjouwer, gealimenteerd, Haaye Cl. van Vliet, timmerknegt, Berber Jacobs, 1814. (GAH204); id. van wijk G-108; gebruikers Abraham L. de Vries, koopman, Willems Jans, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-206; gebruikers H. Plutschouw wed., gealimenteerd, Hendrik Jetses wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-308; gebruiker Hendrik Teemans, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-309, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-312; gebruiker Jan Douwes Faber wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-330; gebruikers Thijs Alberts, sjouwer, Douwe T. Dijkstra tichelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-331; gebruikers Hend. Smal, wewer, Johannes Elias Krakau, sjouwer, Pieter Gabbes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-332, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-073; gebruiker Gerrijt J. Olinjus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-074; gebruikers Anske Pieters vrouw, gealimenteerd, Folkert de Vries vrouw, gealimenteerd, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 122:7:0 terzaake geleverde zeeplunjes, quit. no. 2, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 24:10:0 terzaake geleverde 2 stukken grein, quit. no. 7, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 28:19:4 voor geleverde grein en damast, quit. no. 1, 24 dec 1790. (GAH1123); id. f. 22:8:0 ter Saeke kleedbare waeren, 5 jul 1808, quit. no. (GAH1140); id. f. 6:15:0, 29 dec 1808, quit. no. 33 (GAH1140) id. f. 7:10:0 voor geleverde waeren, 27 mrt 1809, quit. no. 6 (GAH1141); betaalt aan de Stadsrentmeester f. 571:3:0 de penningen door hem (J.W.V. ) vd eygenaars der graven opgehaald wegens het herstellen en vervloeren dier graven, 27 sep 1777. (GAH1060); id. f. 64:16:0 wegens ''t vervloeren der graven, door hem vd eygenaars derzelve zedert 27 Sept. 1777 nog opgehaald, 7 aug 1778. (GAH1060); id. alsmede vd adjunct executeur H. Gonggrijp ''t restant der ingevorderde penningen tot restitutie der kosten tot het vervloeren der graven besteed, 23 dec 1778. (GAH1060); J.W.V. van HRL. en Antje Sents van Franeker, zijnde de aangave gedaan door gesw:clercq Rasschen, 28 dec 1805; ondertrouw HRL woont in 7e quartier, huisno. 89, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 184:0:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 180:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van J.V., (kleding), 31 dec 1810: f. 12:15:0 (GAH1142)
Janna Wytses Vettevogel geb 2 mei 1797 HRL, ovl 11 sep 1824 HRL, ongehuwd, dv Wytse Jans V en Maria Elisabeth Heinsius; BS ovl 1824; geb 2 may 1797, ged 21 may 1797 Grote Kerk HRL, dv Wytse Jans Vettevogel en Maria Elizabeth Heinsius
Johannes Douwes Vettevogel verkoopt een huis in 1798
Johannes Wytses Vettevogel faendrik in 1777; Johannis W.V., ged 20 feb 1743 Westerkerk HRL, zv Wytse Jans Vettevogel en Akke Pieters; geb 1743 HRL, ovl 17 apr 1824 HRL, huwt met Klaaske vd Meulen, beide van HRL, geproclameerd de 29-31 mrt en getrout den 5 apr 1767; kind: Akke Johannis Vettevogel, ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL; kind: Tjibbe Johannes Vettevogel, ged 25 Febrij 1770 Grote Kerk HRL; kind: Tjebbe Johannes V, geb 1770 HRL, in leven wolkammer, huw.get. bij M. Pettinga en L.T. vd Meulen, oom bruid. 1811, levert sajet in 1810; DTB N.H. HRL. 1767, BS huw 1811, ovl 1824, ovl 1826, sh. lett-v; dezelfde als: Jan W. Vettevogel ?? (wrsch niet !); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 53:18:0 wegens geleverd sajet, kwit. no. 7, 8 nov 1768. (GAH1099); id. f. 58:0:0 tdv het Weeshuis, kwit. no. 9, 8 nov 1769. (GAH1100); id. f. 120:8:0, kwit. no. 19, 22 nov 1774. (GAH1105); id. f. 147:5:0, kwit. no. 18, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 116:3:0, ord. no. 21, 26 nov 1778. (GAH1109); id. f. 71:3:0 wegens 41 7/8 pond breidgaeren tdv het Weeshuis geleverd, kwit. no. 10, 9 nov 1770. (GAH1101); id. f. 100:18:0 wegens geleverde garens en linten, kwit. no. 10, 8 nov 1771. (GAH1102); id. f. 186:16:0 alsmede boesel, kwit. no. 24, 10 nov 1772. (GAH1103); id. f. 125:6:0, zonder boesel, kwit. no. 12, 12 nov 1776. (GAH1107); id. f. 165:15:0 wegens geleverd boesel en sajet, kwit. no. 25, 1773. (GAH1104); id. f. 184:11:0 wegens geleverd sajet, kwit. no. 19, 18 nov 1777 (GAH1108); id. f. 136:1:0 voor geleverde sajetten en stopgaren, kwit. no. 26, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 55:19:0, kwit. no. 13, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 63:15:0 voor geleverde sajet, kwit. no. 16, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 47:5:0, kwit. no. 13, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 96:4:0 voor geleeverd sajet, stopgaarn en lint, ord. no. 16, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 125:0:0 ter zake geleverde Boesel, 24 feb 1795, quit. no. 1 (GAH1127); id. f. 128:15:8 wegens geleverde boesel en sajet, 20 sep 1796, quit. no. 9 (GAH1128); eigenaar en gebruiker van wijk E-132, wolkammer; medegebruiker Tjebbe Johannes Vettevogel, 1814. (GAH204); id. f. 226:15:0 ter zaake geleverde wollengoed, 27 dec 1791, quit. no. 4 (GAH1124); eigenaar van wijk E-140; gebruikers Ale G. de Groot, varensgesel, Wymer S. Hollander, varensgesel, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 168:14:0 terzaake geleverde kleedbaare winkelwaaren, quit. no. 5, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 203:10:0, 19 dec 1791, quit. no. 18 (GAH1124); id. f. 198:5:0, 3 jun 1794, quit. no. 3 (GAH1126); id. f. 193:5:0, 8 mrt 1796, quit. no. 3 (GAH1128); id. f. 97:9:0, 31 dec 1806, quit. no. 1 (GAH1138); id. f. 27:0:0, 9 aug 1809, quit. no. 9 (GAH1141); id. f. 13:12:0, 30 dec 1809, quit. no. 25 (GAH1141); id. f. 221:4:0 wegens geleverde boeselaar, quit. no. 3, 4 jan 1791. (GAH1123); woont in 6e quartier, huisno. 50, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Brechtje Johannes Vettevogel, geb 27 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Tijtje Johannes Vettevogel, geb 12 nov 1775, ged 3 dec 1775 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 39:12:0 ter Saeke kleedwaeren, 26 jul 1810, quit. no. 5 (GAH1142); id. f. 92:19:0 ter zaake geleverde boeselaar en Platoot, 30 jun 1801, quit. no. 12 (GAH1133)
Klaas Vettevogel geb 1799 ... , ovl 2 mei 1811 HRL, wonende te op de Wortelhaven, zv Rein V, en Anna Heins; BS ovl 1811
Claaske Douwes Vettevogel op belijdenisse ged 20 apr 1753 Grote Kerk HRL, jonge dochter aen de Voorstraat; huwt met Sikke Rienstra, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 jun 1755; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 60; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Dingsdag den 24 apr 1798. de Raad der Gemeente hunne ordinaris Vergadering houdende, Wierde Wijders geprocedeert tot het benoemen van een Weesvoogd en Voogdesse, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Tjepke Gratama en Voogdesse K.V. - en zijn daar toe gekoosen Tjerk van Benthem als Voogd en Sijtske Jelgersma Huisvrouw van Jacob Beetzel als Voogdesse, -voorts Wierden in plaats van de afgaande voogden der Stads algemeene Armen Tijs Gijses Kussendraager, en Claas Oosterbaan, tot voogden benoemdde Burgers Wijger Harmens en IJede de Ruiter; en wierd verder beslooten de zoo afgaande als nieuwe aangestelde voogden op Morgen avond op het Huis der Gemeente te versoeken, ten einde om de eerstgemelde voor haare goede gedane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44)
Pieter Hendriks Vettevogel geb 7 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Vettevogel en Akke Vettevogel
Pyter Wytzes Vettevogel ovl HRL. voor 1836, huwt met Trijntje Reins Vellinga, van Bolsward, geproclameerd de 1-8 en getrout met attestasie de 15 mrt 1761, ook huwt met Jacomijntje Vettevogel, kind: Akke Pieters V, geb 1765 HRL, direkteur katoenspinnerij 1803-1807; DTB N.H. HRL. 1759, BS ovl 1828, huw 1835; kind: Akke Pieters Vettevogel, ged 21 jan 1766 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:6:0 terzake geleverd sajet, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 29:8:0, kwit. no. 11, 18 okt 1763. (GAH1093); id. f. 35:18:0, kwit. no. 22, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 27:12:0, kwit. no. 10, 16 nov 1768. (GAH1099); id. f. 21:10:0, kwit. no. 15, 16 nov 1769. (GAH1100); id. f. 43:4:0, alsmede mutsen, kwit. no. 22, 6nov764. (GAH1094); id. f. 28:19:0, kwit. no. 16, 19 nov 1765. (GAH1095); id. f. 51:12:0 wegens geleverde kousen en sajet, kwit. no. 11, 9nov17 70. (GAH1101); id. f. 24:12:0 wegens geleverd breidgaren, kwit. no. 8, 7 nov 1771. (GAH1102); id. f. 7:0:0, kwit. no. 21, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 24:8:0 wegens geleverde boesel, kwit. no. 16, 20 nov 1771. (GAH1102); woont in 4e quartier, huisno. 154, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 114:0:0 (GAH650); id. in qualt. als curator: f. 36:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde Wopke Bartels ter vergadering ontbooden, en gecompareerd zijnde, zeer serieus, onderhouden over en ter zaake hij den Boekhouder van de spinderij P.W.V., als meede Cessie hebbende bij de Voogden, der Stads algemene armen had gescholden met ernstige recommandatie zich daarvan in ''t vervolg te onthouden, en Last om dezelve (P: W:V. )over het gepasseerde excuus te vraagen, do. 9 may 1799 (GAH45); Saturdag den 4 aug 1798; de Raad extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, om bij de eerste gelegenheid de Directeuren van de Catoenspinnerij, beneffens deszelfs Boekhouder P:W:V., op het Huis der Gemeente te verzoeken, om eens Opening te geeven van de Staat der Catoenspinnerij. (GAH44); Donderdag den 5 apr 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, den Coster Servaas van Beemen, voor ''t besorgen der Doopceduls, van de Stads algemeene Armen toe te leggen een gratificatie van drie CarGuldens in ''t Jaar en den Kerkvoogd P.W.V. te qualificeeren zulks aan hem uit te tellen, en op Kerke rekening te Stellen, te rekenen Ingegaan te zijn met May 1797. (GAH43)
Rein Douwes Vettevogel ged 17 nov 1771 Grote Kerk HRL, zv Douwe Wytses Vettevogel en Jacomijntje Fellinga
Rein Douwes Vettevogel Reinder D.V., ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL, zv Douwe Wytses Vettevogel en Lijsbet Reinders Tadema; geb 1771 HRL, ovl 25 aug 1815 HRL, huwt met Anna Margaretha Hein op 24 apr 1796 Menaldum, wonende te op de Wortelhaven in 1811, met attestatie vertrokken naar Menaldum in 1796, kinderen: Anna Margaretha, geb 18 dec 1805 HRL, Wybrandus Reins V, geb 1804 HRL, Jacomijntje V, geb 27 feb 1801 HRL, Klaas V, geb 1799 ... , Douwe V, geb 10 sep 1798 HRL, zv Douwe Wytses V, en Jacomijntje Vellinga; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1815, huw 1824, ovl 1835, ovl 1847; gebruiker wijk F-031, wolkammer; eigenaar is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); R.D.V. en Anna Heins, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de gesw:clercq A. Rasschen op vertoonde procuratie, 2apr17 96; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:14:0 ter Saeke geleverde kleedwaren, 26 jul 1810, quit. no. 3 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van R.V., (kleding), 31 dec 1810: f. 51:16:0 (GAH1142); ontvangtvan de rentmeester van het Weeshuis f. 95:8:0 ter zaake geleverd sajet, 30 jun 1801, quit. no. 11 (GAH1133); id. f. 59:3:0 voor geleverd gaeren, 17 may 1806, quit. no. 9 (GAH1138); id. f. 92:17:0, 31 dec 1806 quit. no. 26 (GAH1138); id. f. 64:16:0 ter Saeke geleverd sajet, 8 jul 1807 quit. no. 11 (GAH1139); id. f. 63:19:0, 8 dec 1807, quit. no. 19 (GAH1139); id. f. 64:19:0 ter Saeke kleedwaeren, 30 jun 1808, quit. no. 13 (GAH1140); id. f. 85:2:0 ter zaeke geleverde sajet, 22 dec 1808, quit. no. 26 (GAH1140); id. f. 72:1:0 voor geleverde kouzen, 9 aug 1809, quit. no. 5 (GAH1141); id. f. 45:14:0, ter Saeke geleverd sajet, 30 dec 1809, quit. no. 23 (GAH1141); kind: Douwe Reins Vettevogel, geb 10 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL; Vrijdag den 23 Augt 1799, (GR); Is een Weesjongetje Pieter Hendriks genaamd, op aanschrijvinge van de Raaden van Justitite in het voormaalig Gewest Friesland van den 22sten deezer, om dezelve Kinderlijk te Corrigeren, Wegens begaane dieverij van eenige Stringen Sayetten gaarn ten Huize van R.V. alhier, al Waar hij Werkte, verweezen om tot morgen nademiddag met een detentie in de Pekelkuip gestraft te worden. (GAH45); Maandag den 30 okt 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierden ij plaatze van de afgaande Weesdiaconen Tamme de Witt, R.V. en Barend Martens, wederom door den Gerechte tot Weesdiaconen benoemd en aangesteld, de Burgers Marcelus Johannes Tamboezer, Johannes Rinsma, en Pieter Postma met besluit, om op Woensdag avond de afgaande voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de nieuw aangestelde, in hunne Posten te bevestigen, en dezelve gezamentlijk, op de tot hier toe gebruikelijke wijze te defroyeren. (GAH43)
Tietje Joh Vettevogel ovl 10 okt 1793, 17 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 14 okt 1793 HRL, oud 17 jaar; geb 12 nov 1775, ged 3 dec 1775 Grote Kerk HRL, dv Johannes W. Vettevogelen Klaaske T. van der Meulen
Tjebbe Johannes Vettevogel Tjibbe J.V., ged 25 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, zv Johannes Vettevogel en Klaaske van der Meulen; geb 1770 HRL, ovl 22 sep 1826 HRL, ongehuwd, wolkammer, zv Johannes Wytzes V, en Klaaske vd Meulen; BS ovl 1826; gebruiker van wijk E-132; eigenaar en medegebruiker Johannes W. Vettevogel, 1814. (GAH204)
Trijntje Vettevogel huwt met Albartus Rasschen op 12 jan 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 12 jan 1794; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1816; Albartus Rasschen ende T.V., beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door den Bruidegom onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 4 jan 1794; ondertrouw HRL; ovl 28 feb 1803 HRL, oud 34 jaar; Albertus Rasschen en T.V., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 12 jan 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Geertrui Albertus Raschen, geb 16 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Harmanus Albertus Rasschen, geb 1 dec 1795, ged 25 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Hylkje Albertus Rasschen, geb 31 jan 1797, ged 19 feb 1797 Grote Kerk HRL
Trijntje Hendriks Vettevogel geb 12 sep 1799 HRL, ovl 11 apr 1864 HRL, huwt met Klaas van Wielen op 22 okt 1835 HRL, N.H., ovl wijk F-192, dv Hendrik Jans V, en Akke Pieters Vettevogel; BS huw 1835, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-241; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-076; VT1839; geb 26 jan 1791, ged 8 feb 1791 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Jans Vettevogel en Akke Pieters Vettevogel; geb 10 okt 1794, ged 2 nov 1794 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Vettevogel en Akke Vettevogel
Trijntie Jans Vettevogel ged 31 okt 1762 Grote Kerk HRL, dv Jan Wytzes Vettevogel en Gertje Norel; ged 12 nov 1769 Grote Kerk HRL, dv Jan Vettevogel en Gertje Norel
W Vettevogel afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene Somma van f. 630:7:0, welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gereekend, en geslooten in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2de gesw:Clercq ter secretarije. Was getekend: IJpe Feddema rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W.V., Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer, S. Wyma, Marten Bos, H. Tamboezer, gesw:Clercq (GAH1128)
W Vettevogel rentmeester betaalt f. 9:19:0 aan W.V. voor ''t opmaken van Reckening ter Saeke Erfportie van Feikie Blomb:, 18 dec 1809 (GAH1141)
W Vettevogel heeft een zeyljagt van 20 voet, belasting: f. 2:0:0, may 1795. (GAH650)
Wybrandus Reins Vettevogel geb 1804 HRL, ovl 9 jun 1847 HRL, huwt met Antje Jans Molenaar, timmerman in 1847, huw.get. bij W.L. Zwaal en J. Vettevogel, broeder bruid 1825, zv Rein Douwes V, en Anna Margaretha Heins; BS huw 1825, ovl 1847; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-086; VT1839
Wytze Vettevogel woont in 6e quartier, huisno. 22, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wytse Jans Vettevogel broer van Hendrik Jans Vettevogel; geb 24 okt 1764 HRL, ovl 15 dec 1822 HRL, huwt met Maria Elisabeth Heinsius, kinderen: Geertruida V, geb 1796 HRL, Janna Wytses V, geb 2 mei 1797 HRL, Jan V., geb 2 apr 1799 HRL, huw.get. bij J. Norel en T.J. vd Haak, neef bruidegom keizerlijk notaris, 1812, id. bij J.J. Vettevogel en J. Lieuwma, broeder bruidegom, 1813, notaris in 1822, procureur 1792-1802, zv Jan Wytzes V, en Grietje Norel; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1812, huw 1813, ovl 1822, ovl 1824 1831 overlijdens, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk E-040, notaris, 1814. (204); id. van wijk G-268, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-269; gebruiker Anth. Harings, wewer, 1814. (GAH204); W.V. en Maria Elizabeth Heinsius, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door doct:Hanekuik op vertoonde Procuratie van den Bruid en Bruidegom met consent van des Bruidegoms vader, 19 sep 1789; ondertrouw HRL; W.J.V. en Maria Elizabeth Heinsius, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 oct 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: debora Wytses Vettevogel, geb 20 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geertruy Wytses Vettevogel, geb 11 jul 1795, ged 26 jul 1795 Grote Kerk HRL; kind: Janna Wytses Vettevogel, geb 2 may 1797, ged 21 may 1797 Grote Kerk HRL
Wytse Jans Vettevogel ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 92:8:0 terzake geleverde boesels tdv het Weeshuis, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 77:8:0, kwit. no. 13, 18 okt 1763. (GAH1093); id. f. 46:11:0, kwit. no. 20, 6 nov 1764. (GAH1094); id. f. 113:1:0, kwit. no. 21, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 71:9:0 alsmede sajet, kwit. no. 5, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 100:15:0, kwit. no. 8, 16 nov 1768. (GAH1099); id. f. 22:5:0, kwit. no. 17, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 30:16:0 wegens geleverde Kleding, 3 jun 1794, quit. no. 7 (GAH1126); voogden bet f. 18:0:0 aan dito wegens loon door Sikke Teyes van 12 nov 1762 tot mei 1765 bij W.V. verdiend, 2 apr 1765. (GAH1095); id. f. 30:0:0 in 2 jaer verdient als wolkammersjonge, 14 apr 1767. (GAH1097); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 59:15:0 wegens sajetten en boezelgeld, kwit. no. 10, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 4:5:8 wegens geleverde linnen, quit. no. 2, 24 dec 1790. (GAH1123); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:7:8 ter zaake geleverde zaay en grein, 27 dec 1791, quit. no. 6 (GAH1124); id. f. 40:15:0, ter zaake geleverde zaay, 19 dec 1792, quit. no. 22 (GAH1124); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 400:0:0 ter zaake geleverde carsay in den Jaare 1800, 14 apr 1801, quit. no. 3 (GAH1133)
Wytse Jans Vettevogel huwt met Akke Pieters Beyma, kind: Jan Wytzes V, geb 1735 HRL; BS huw 1814; kind: Johannis Wytses Vettevogel, ged 20 feb 1743 Westerkerk HRL; moeder als A.P. ; kind: Douwe Wytses Vettevogel, ged 15 may 1740 Westerkerk HRL; Gerrijt Keimpes ende IJffke Corneelis, beyde van HRL, komende wegens de bruyd W.V., 29 Oct 1745; ovl 5 mrt 1792, 76 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Wytze S Vettevogel zie: Acke P. Bakker
Trijntie Veugelsang ovl 8 mei 1763, 53 jaar, wedu van Arjen Sijbrandts en van Arjen Douwes, huisvrouw van Jan Jacobs Hontenhuis, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Petrus Vicarius Almatillew was een brug welke lag over het Franekereind voor, de latere, Lammert Warnderssteeg. Opmerkelijk is in de akte de clausule dat bij verzaken van de onderhoudsplicht de schuldige aprtij twee tonnen Koyts of Hamburger bier aan de contractanten moet leveren. Het dokument eindigt met de mededeling dat het moet zijn voorzien van zegels van de heer Ulbodus, pastoor te Midlum, de heer Henricus, vicarius, en de heer P.V. ; Beneficiaalboek blz. 262, 28 dec 1543; VICTOR, ANNA
Harmanus Johannes Videlius president-voogd in 1762, stadsrentmeester in 1762, medevoogd in 1767-1772; zie ook: Harmanus Wijdelius; rentmeester 1749-1766; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 92:11:12 terzake 10/23 aandeel id restant huirpenningen vd twee plaatsen onder Witmarsum, 6 okt 1762. (GAH1092); id. f. 100:0:0 tot een geschenk vd burg. Tabes omdat de weeskinderen met zijn huisvrouw ter begrafenis zijn gegaan, 16 nov 1762. (GAH1092); betaalt aan dito f. 297:0:0 terzake de helft der wintermaanden 11 jan en 11 apr versch, vlgs dispositie vd Magistraat, 30 dec 1762. (B109 2); id. f. 198:0:0 zijnde 1/3 deel vd wintermaanden, versch. 11 jan en 11 apr, 21 jul 1762. (GAH1092); id. f. 369:0:0 terzake een gedeelte vd oorties en blanken in een tweede portie, beide vlgs dispositie vd Magistraat, 21 jul 1762. (GAH1092); id. f. 368:0:0, 25 mei 1763. (GAH1093); id. f. 367:6:0, 30 mei 1764. (GAH1094); id. f. 200:0:0 wegens een gedeelte der oortjes en blanken 29 mei 1765. (GAH1095); id. f. 386:2:0, 27 jun 1770. (GAH1101); id. f. 32:12:8 terzake een 1/2 jaar ontvang van gest, mask en koolen, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 69:3:0, 18 mei 1765. (GAH1095); id. f. 77:0:0 terzake verdiend loon van Sikke Willems, metselaarsknegt, bij de stad verdiend in 1761, 28 dec 1761. (GAH1092); id. wegens kinderverdiensten: Tjalling Allerts f. 20:10:4, Aaltje Pijters f. 20:16:12, Sanna Pieters f. 9:10:0, Hendrik Gerrijts f. 3:0:0, Jan Jans Kleine f. 6:11:4, Douwe Wopkes f. 8:4:0, Meinert Luitjens f. 29:3:6, tesamen f. 97:15:10, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 27:10:0 terzake verdiend loon van Hidde Sjoerds, 12 nov 1762. (GAH1092); ontv van dito f. 33:0:0 terzake strijkgelden, trommen etc. bij de verhuiring der landen, 16 nov 1762. (GAH1092); id. f. 10:10:0 bij verhuring van enige losse landen, kwit. no. 6, 11 nov 1767. (GAH1097); id. f. 72:0:0 tot restitutie van ge?xpendeerde gelden, wegens afkoop van twee grondpagten, leggende op de Oude Lombart, betaald aan Hoite Broers en Douwe Hendriks, 6 apr 1762. (GAH1092); betaalt aan dito f. 5:0:0 wegens een legaat door Meinskje Widmers bij testament aan Ytje Pieters gemaakt, 27 dec 1763. (GAH1093); id. f. 68:4:8 wegens loon van Fedde Bouwes van 24 jul 1762 tot 16 jul 1763 bij Jelle Eelkes verdiend, 26 jul 1763. (GAH1093); id. f. 41:12:0 loon van Hendrik Gerrijts, verversknegt, bij Jelle Stijl in de tijd van 1 jaar verdiend, 30 aug 1763. (GAH1093); id. f. 200:18:8 wegens 10/23 part vd huir de Groote Plaats te Witmarsum door Tjalling Meyndert bewaart, zijnde de zuivere huir na aftrek van kosten, 9 aug 1763. (GAH1093); ontv als collecteur vd Re?le Honderdste Penning uit handen van Taedse Abrahams in qualiteit wegens 3/8 van een bleek, waarvan eygenaar is het Weeshuis te HRL: f. 7:13:2, 29 mrt 1763. (GAH1093); betaalt aan dito f. 35:0:0 wegens 1 jaar loon van Geert Allerts als timmermansknegt bij Schelte Haselaar verdiend, 8 mei 1764. (GAH1094); ontv van dito f. 15:0:0 tot restitutie van expensen aan Wiltetus Hendriks wegens kopen en slagten van 3 koebeesten, kwit. no. 2, 13 dec 1763. (GAH1094); id. f. 92:2:0 tot restitutie van uitschot voor 18 schouw geleverde turf ih Weeshuis, gelijk mede voor het bewerken, 13 dec 1763. (B109 4); id. f. 12:10:0 tot betaling der kousen aan 5 jongens bij het uitgaan van het Weeshuis, naar gewoonte gegeven, kwit. no. 9, 15 mei 1764; (GAH1094); id. f. 48:0:0 wegens restitutie van verschoten gelden voor 4 vuur turf, kwit. no. 1, 12 mrt 1765. (GAH1095); id. f. 840:19:14 tot restitutie van verschot door hem gedaan aan Tjepke Gratama, tot betaling van 1/4 aandeel id Bleek buiten de Franeker Poort, door de voogden van Gratama gekogt, voor f. 801:11:0 waarbij komen de kosten van 40 ste penning, consentgelden, proclamatien ter somma van f. 39:8:14, dus tesamen f. 840:19:14. de koopbrief en absolute quitantie bij mij berustend, kwit. no. 6, 8 okt 1765. (GAH1095); id. f. 18:15:0 tot restitutie van verschot gedaan wegens de inkoop van 4 lopen grauwe en witte erwten, kwit. no. 6, 11 mrt 1766. (GAH1096); id. f. 28:16:0 tot restitutie van verschot voor 30 grosharen knopen, kwit. no. 4, 11 mrt 1766. (GAH1096); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen met die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. Pieter de Bruin dd 2 dec 1767. Was getekend: K. Lanting, J.D. Toussaint, B. Jelgersma, Albert Osinga, F. Acronius, Jan Wax, Lammert Hauckema, J. Olivier, Jane van Slooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H.V., Ands. Wybenga, Evert Wiarda, secr. S. Rienstra. (GAH1097); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:0:0 wegens hetgeen hij betaald had aan Douwe Pieters voor ''t vullen ve sloot in een Weeshuis stuk los land, kwit. no. 2, 15 mrt 1768. (GAH1098); id. f. 45:14:0 wegens door hem bet kostgelden voor IJtie Johannis van 8 xber1767 tot 11 mei 1768, kwit. no. 5. (GAH1098); id. f. 6:19:0 tot restitutie voor ''t geen hij betaeld had voor ''t repareren der weesbuidels, kwit. no. 1, 3 jan 1769. (GAH1100); id. f. 26:7:0 tot restitutie van kosten gevallen in een reis tot nodige informaties vd Bank van Lening alsmede bi ''t tweemael veranderen vd Cassiers van gemelde Bank, kwit. no. 11, 11 nov 1771 (GAH1102); id. f. 24:15:0 tot betaeling van enige reiskosten, kwit. no. 15, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 40:16:0 tot restitutie van reede betaelde 24 dekens, kwit. no. 12, 26 okt 1772. (GAH1103); geb Heerenveen 1720, zv Johannes Harmens en Jikke Joukes, tr. 30 apr 1741 Anna Braam, weduwe van S.P. Sonnema; burger 17 aug 1740, komende uit Heerenveen; mr. Sneek 20 mrt 1741, mr. HRL 19 apr 1741, (als gildebroeder aangenomen), ovl 1 jun 1774; werd 7 sep 1748 stadsrentmeester. In de Lwd. Crt van 2 jul 1774 komt de volgende advertentie voor:''Fraay gewerkt Goud en Zilver, braave Gereedschappen, Materialen en wat verders tot een aanzienlijke Zilversmederije en Winkel vereischt word, adresseere zig aan ''t Sterfhuis van Harmanus Videlius in Leven Rentemeester en Mr. Zilversmid te HRL, of by de Procureur S. Rienstra aldaar. '' Vervaardigde in 1743 een gildepenning voor het schoenmakersgilde. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij lepels, vorken en theebussen vervaardigde. (Gildeboek 1741-1774); rekening, bewijs en reliqua gedaan door de Stadsrentmeester A.J. Conradi, wegens den ontvang en uitgaaf door hem gehad en gedaan ter gelegenheid van ''t stigten eener nieuwe kerk binnen HRL, ingevolge de Resolutie van de Agtbare Magistraat, gezworen gemeente en gansche Vroedschap aldaar in dato d. 29. jun 1771. Beginnende met d. 1sten jun 1774 en eyndigende den laatsten decemb. 1778, zijnde deeze Rekening overzulks een vervolg op die welke door Sicco Rienstra wegens de erven van wijlen H.V. gesloten, is den laatsten May 1774 en aan de Drieledige Regeringe verantwoord d. 23. July deszelven jaars. (GAH1060); rekening der Nieuwe Kerk, beginnende met 1e Juny 1774: voor ontvang wordt gesteld het slot der Rekeninge, bij de Drieledige opgenomen, en gedaan door Sicco Rienstra, uit name vd gezamentlijke erfgenamen van wijlen de rentmeester H.V., op 23 jul 1774, waarbij gebleek, zuiver overgeschoten te zijn een summa van f. 19562:15:4, welke summa door den rendant aan de tegenwoordige Rentemeester deels in recipissen, deeld in baren gelde onder behoorlijke quitantie is overgegeven. (GAH1060); Wybe Doekles ende Maria Jans, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd de burgemr. hopman H.V. desselfs Broodheer, en vertoonde de bruidegom ; s vaeders schriftelijk consent, 1 Jun 1748; geb 21 jun 1720, ovl 1 jun 1773, 53 jaar, Stads-Rentemeester en Mr. Silversmid. huwt met Anna Braam, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; president-weesvoogd H.V. betaalt aan het Weeshuis f. 15:0:0 door de weesjongen Joost Paltses met koperslaan bij Hendrik Spannenburg verdiend, 8 aug 1758. (GAH1087)
Elske Viers huwt met Rinse Rinsma; BS ovl 1833
Jiskia van Viersen ovl 20 feb 1742 ... , erven ontvangen lijfrente 1743
Willem van Viersen verleent vrije doorvoer in 1753
Vierssen Lieuwe Rintjes bet f. 6:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens eeuwige rente leggende op de sate aan de Pingjumer Vishorne toebehorende aan dhr V., 27 mei 1762. (GAH1092); id. 7 mei 1763. (GAH1093); id. me i1764. (GAH1094); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1766. (GAH1096); rentmeester van het Weeshuis ontv een jaarlijkse renthe groot twee ducatons, jaarlijks gaande uit een plaats, leggende bij de Pingjumer Vishorne aan de hr V. behorende, 1767. (GAH1097)
Vietor luitenant, woont in 7e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804. (GAH650)
Leendert Dirks Vijlstra ovl voor 1838, huwt met Akke Klases Bootsma; BS Franeker huw 1837
Auke Vijnstra weesvoogden bet f. 5:0:0 door Hendrik Gerrits bi A.V. als schoenmakersknegt verdiend, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 22:0:0, 12 mei 1775. (GAH1106)
Harmen Jans Vijselaar geb HRL 1661, zv: Jan Jansen Vijselaar, kapitein ter Admiraliteit, en Elisabeth Everts, tr. 1682 Willemtie Nanningsdr; leerl. van Pieter Jacobs Clinckhamer. Mr. 26 mrt 1683, ovl rond 1683. (Gildeboek 1675-1690)
Jan Vijver huwt met Sijtske ... , kind: Akke Jans V, geb 1797 Franeker; BS ovl 1856
Akke van der Vijver/Vorien geb 1797 Franeker, ovl 24 nov 1856 HRL, huwt met Sjoerd Pieters vd Meulen, dv Jan V, en Sijtske ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040
Ruurdje Tjallings Vijversma geb 1788 Franeker, ovl voor 1823, huwt met Elias Johannes Krakou op 28 nov 1819 Franeker, dienstmaagd en wonende te Franeker, dv Tjalling Harmens V, en Antje Wiglenhuisen; BS Franeker huw 1819, huw 1822
Tjalling Harmens Vijversma ovl voor 1820, huwt met Antje Wiglenhuisen, kind: Ruurdje Tjallings V, geb 1788 Franeker; BS Franeker huw 1819
Jan Vijverstra huwt met Catharina vd Heide, (gk), pannenbakkersknecht, wonende te HRL 1844; BS ovl 1844
Jelle Tjeerds Vijverstra huwt met Baukje Harmens de Boer, metselaar en wonende te Franeker, kind: Trijntje Jelles V, geb 1796 Franeker; BS Franeker huw 1822
Trijntje Jelles Vijverstra geb 1796 Franeker, huwt met Frederik Hendriks Gros op 28 jul 1822 Franeker, wonende te Franeker, dv Jelle Tjeerds V, en Baukje Harmens de Boer; BS Franeker huw 1822
Willemina de Ville van Leeuwarden, huwt met Jurjen Carsten, van HRL, geproclameert den 21-28 apr en de derde den 5 en getrout met attestasie den 7 mei 1754 in de Westerkerk; kind: Fettie Jurjens de Jong, ged 25 mei 1756 Grote Kerk HRL, dr moeder als W. de Fille; kind: Zuske Jurjens, ged 25 jun 1754 Westerkerk HRL
Wybe Johannes ten Vin W.J. tV. van Almenum en Marijke Joris de Haan van HRL, laatst geproclameert 14 jan 1776 HRL, en toen getrouwt
Clara Vincent ovl voor 1814, huwt met Johannes Adams Schillings, in leven echtelieden te HRL; BS huw 1813; huwt met Johannes Adams Schillings, kind: Antje Johannes Schellings, geb 17 mrt 1781, ged 20 mrt 1781 Grote Kerk HRL
Jan Pieters Vinckelbosch ovl 12 jul 1627, 41 jaar, + 4 kinderen, Ordinaris Captein van ''t Coll. ter Admiral., Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Doekle Hendriks Vinia geb 1770 Franeker, ovl 2 okt 1843 HRL, huwt met Grietje Lammerts Burger op 5 mei 1799 HRL, kinderen: Janna Doekeles V, geb 9 jan 1802 HRL, Antje Doekeles V, geb 1 okt 1799 HRL, ged 13 okt 1799 HRL, winkelier in 1827, huw.get. bij J. Leyenaar en J.D. de Vries, zoutziedersknecht, 1811, id. bij H. Boekhout en A.G. Overbeek, 1811, zv Hendrik Luitjes en Antje Doekeles; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, BS geb 1811, hu, huw 1820, ovl 1827, ovl 1843, ovl 1887; eigenaar van wijk B-066; gebruiker H. Hempenius, 1814. (GAH204); id. van wijk B-095; gebruiker Trijntje Vinia, 1814. (GAH204); id. van wijk D-104; gebruikers Rinse D. Tichelaar, sjouwer, en Harm. Nijssing wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); gebruiker wijk D-122, keetknegt in zoutkeet ''de Hand''; eigenaar is S. IJsenbeek, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-132; gebruikers Lambert Sjierks, varensgesel, en Jan de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk H-192; gebruiker S.A.L. Clermont, sjouwer, 1814. (GAH204); oud 70 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, praamverhuurder, wijk D-070; VT1839; D.H.V. eigenaar van perceel nr. 213 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis, 35 m2, klasse onbebouwd, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); D.H. Vinje eigenaar van perceel nr. 401 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis en erf, 63 m2, klasse onbebouw 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 774 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis en erf, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, . bl. 40); zie ook: D.H. Vinje; D.H. Vinje eigenaar van perceel nr. 822 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van percelen nrs. 833 en 834 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, resp. huis, en huis, resp. 35 en 21 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 1953 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis en erf, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van percelen nrs. 449-451 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 343, resp. huis en erf, huis, huis en erf, resp. 121, 28 en 410 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: 54(met nrs. 450 en 451), perceel nr. 450:(zie nr. 449), perceel nr. 451:(zie nr. 449); (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108)
Trijntje Vinia gebruiker wijk B-095; eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)
Cornelis Rinnerts Vinja huwt met Pietje Willems, kind: Rinnert Cornelis, geb 1776 Tzum; BS ovl 1848
Rinnert Cornelis Vinja geb 1776 Tzum, ovl 25 feb 1848 HRL, ongehuwd, zv Cornelis Rinnert V, en Pietje Willems; BS ovl 1848
Antje Doekeles Vinje geb 1 okt 1799 HRL, ged 13 okt 1799 HRL, ovl 4 mrt 1856 Franeker, huwt met Douwe vd Zee op 17 dec 1820 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1820, dv Doekele Hendriks V, en Grietje Lammerts (Burger); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1820, BS Franeker ovl 1856
Hendrik Luitjes Vinje geb 1741 ... , ovl 16 jan 1815 HRL, huwt met Antje Doekeles, kind: Doekele Hendriks V, geb 1770 Franeker; BS ovl 1815; 1843 overlijdens
Janna Doekeles Vinje geb 17 jan 1802 HRL, ged 31 jan 1802 HRL, N.H., ovl 17 mei 1887 HRL, huwt met Meindert Jans vd Zee op 22 jul 1830 HRL, dv Doekele Hendriks V, en Grietje Lammerts Burger; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1830, ovl 1876, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk I-008; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk I-012; VT1839
Aafke Vink geb 14 jan 1811 HRL, dv Tjeerd Aukes V, en Eimkje Wolbus; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 14 jan 1811, ged 8 feb 1811 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Aukes Vink en Eemkje Wolbus
Antje Anthonis Vink ged 17 apr 1772 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, getroude vrou; ovl 2 jun 1789 ... , huwt met Johannes Mecima, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 apr 1769; DTB N.H. HRL. 1769, BS huw 1824, ovl 1856; ovl 27 mei 1789, 40 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; ovl 4 jun 1789 HRL, oud 40 jaar; kind: Meinske Mecima, geb 2 mei 1774, ged 3 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Ento Anthoni Johannis Mecima, ged 12 nov 1771 Grote Kerk HRL
Antje Minnes Vink geb 12 dec 1777, ged 20 jan 1778 Grote Kerk HRL, dv Minne Vink en Geertje Alberts
Antony Vink van HRL, huwt met Minke Minnes, van Boerum, sijn geproclameert den 20-27 mei en den 3 jun en getrouwt den 5 dito 1742; A.V. van HRL. ende Minke Minnes van Boerum, koomende voor de bruid Hendrik Rijdhorst, 19 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Auke Simons Vink ovl voor 1814, huwt met Aafke Sijtses Krol, turfleverancier 1804-1808; BS huw 1813
Aukje Minnes Vink geb 1785 HRL, ovl 24 jun 1827 HRL, huwt met Cornelis van Beemen op 8 apr 1810 HRL, dv Minne V, en Jetske Broersma; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1827; Cornelis van Beemen en A.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Anna Maria van Beemen, geb 4 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL
Cornelis Vink zou de vader zijn van Maria Elisabeth Rinskes, geb 19 jan 1810 HRL maar is niet met de moeder gehuwd; dopen Grote Kerk HRL 1810; Maria Elisabetha, geb 19 jan 1810, ged 13 feb 1810 Grote Kerk HRL, in onegt, de moeder Rinske Tjedt, voor vader opgegeven C.V.
Dirk Vink oud 37 jaar, geb Nieuwendam en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-160; VT1839
Geertje Simons Vink ovl 1809 Aalsum, huwt met Siebe Johannes Krol, ouders ovl te Aalsum; BS huw 1828
Grietje Vink geb 1776 HRL, huwt met Joost Ivangh, (gk), op 22 apr 1813 HRL, huw.afk. 28 mrt en 4 apr 1813 maire Bergen, (NH), en 4 en 1 apr 1813 HRL, dv Minne V, en Geertje Alberts; BS huw 1813; geb 1773, ged 3 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Minne Vink en Geertje Alberts
Hendrik Vink huwt met Metje/Nieske Jelkes, kinderen: Simen, geb 26 jan 1807 HRL, Jelke, geb 27 mei 1804 HRL, alhier thans (1807) liggende met hun schip, IJtje, geb 13 aug 1799 HRL, ged 8 sep 1799 HRL, liggende hier thans (1799) met het schip; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, 1807, BS ovl 1814
Jelke Hendriks Vink geb 27 mei 1804 HRL, ged 24 jun 1804 HRL, ovl 24 mrt 1814 HRL; in een turfschip, ouders echtelieden te Dokkum, liggende thans (18 04) met de schuit alhier, zv Hendrik V, en Nieske Jelkes; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1814
Jeltje Vink huwt met Jacob Nauta; BS ovl 1848
Johanna Vink huwt met Johan Bernard Schmitz, baker, wonende te HRL 1869; BS ovl 1869
Jurre Vink geb 1796 HRL, ovl 13 mrt 1841 HRL, huwt met Maria Schuur op 27 okt 1816 HRL, huw.afk. 13 en 20 okt 1816, korendrager in 1841, zv Sino V, en Tjietske Jurres; BS huw 1816, ovl 1841, ovl 1859
Jurjen S Vink oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-232; VT1839
Meisje Haantjes Vink geb 1773 ... , ovl 9 dec 1811 HRL, huwt met Hendrik Hendriks Zwaal op 25 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 25 mei 1794, doet ovl aang van Gerrit Carpentier in 1811, wonende te op de Heilige Weg in 1811, grtvdr geeft toestemming huwelijk met H.H. Zwaal (kleinzoon), grtmdr ovl 30 mrt 1781 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1811, huw 1820, ovl 1829, ovl 1832; Hendrik Swaal en Meinskje V., beide van HRL, zijnde aangevinge gedaan door proc. IJ. Feddema onder productie van genoeg bewijs, 10 may 1794; ondertrouw HRL; Hendrik Swaal en Meinskje V., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 25 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Anthonij Hendriks Swaal, geb 10 jan 1796, ged 26 jan 1796 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Hendriks Zwaal, geb 8 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL
Mergje Alberts Vink huwt met Roelof Hendriks vd Berg, wonende te in het schip, geen vaste woonplaats hebbende; BS huw 1829
Minne Vink geb 1745 HRL, ovl 22 nov 1826 HRL, huwt met Jetske Broers Broersma, ook huwt met Geertje Alberts, van Frouwenparochje, geproclameerd de f. 15:22:29 7 ber (= september) en getrout met Attestasie den 1 okt 1771, kinderen: Aukje Minnes V, geb 1785 HRL, Grietje V, geb 1776 HRL, huw.get. bij A. Houtingh, (gk), en A.P. Metzelaar, 1812, id. bij B.L. de Boer en F.R. vd Woude, lid vd Raad van HRL, 1817, id. bij G.J. vd Velde en IJ. Addens, oom bruid. 1818, id. bij G.R. vd Woude en H. de Groot, 1818, old-burgemeester en ontvangt interesse; DTB N.H. HRL. 1771, BS huw 1812, huw 1813, huw 1817, huw 1818, ovl 1826, ovl 1827; eigenaar van wijk A-188; gebruiker Gerardus Smeding, zijlemakersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk B-109; gebruiker Jan vd Molen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-139; gebruiker Oene Klaasen Advokaat, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-128; gebruiker Fred. Meyer, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-009; gebruiker A. delgrosso, schoorsteenveger, 1814. (GAH204); id. van wijk G-083; gebruiker Servaas van Beemen, koster, 1814. (GAH204); id. van wijk G-088; gebruikers Bauke Fopma, kleermakersknegt, Marten Fokkes vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-110, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-285; gebruiker Atse P. Bergsma, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-286; gebruiker Gerrit Bekker, wewer, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-010; gebruiker Olphert S. Duinker, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-011; gebruiker Lourens Tuininga wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-012, tuinier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-025; gebruiker Albert Abeles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-192; gebruiker Cath. dekker, gealimenteerd, 1814. (GAH204); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 29 dec 1790. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat en Gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel, IJ. Rodenhuis, J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth, M.V., Sybout Hoornstra, Sybren P. Molenaar, H. de Waart, J. Albarda, Jan vd Veen. (GAH1122); Harmanus Addens ende Meinsje Mecima, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.V., deszelfs oom, 13 jul 1793; ondertrouw HRL; M.V. en Jetske Broers, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 feb 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 180:0:0 (GAH650); id. in qualiteit: f. 66:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Grietje Minnes Vink, geb 1773, ged 3 mei 1774 Grote Kerk HRL, moeder als: Geertje Alberts; kind: Antje Minnes Vink, geb 12 dec 1777, ged 20 jan 1778 Grote Kerk HRL, moeder als: Geertje Alberts; afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is een summa van f. 295:9:6. en daar entegens van de gecollecteerde Duiten, 10 a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berustende. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 January 1794. In kennisse van des Rendants, en Rendeerden handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, Frank, J.H. Olinjus, Jetse Lentz, M.V., Pierre Peaux, S. Wyma, van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125; afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is een summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant, in zijn volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, IJ. Rodenhuis, M.V., E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14. en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende, tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL 19 january 1793. In Kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, IJpey, Teunis Norbruis, H. Radsma, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, M.V., A. Mockema, A.J. Conradi, J. Albarda, Jan van der Veen (GAH1124); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 81:10:0 ter Saeke geleverde Erwten, 31 dec 1810, quit. no. 35 (GAH1142); id. f. 139:9:0, 6 sep 1808, quit. no. 43 (GAH1141); id. f. 28:0:0, 30 dec 1809, quit. no. 88 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Wees van M.V., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 111:5:0 (GAH1142); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opneming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 14 Januar. 1807, zullende dit Schadelijk Slot in de volgende Rekening voor uitgave worden gebragt. Was getekend: Sikko B. IJzenbeek, Minno Vellinga, IJ. Hoornstra, M.V., L.C. van Goch, H. Peaux, Wijger Harmens, A.J. Conradi (GAH1138)
Pieter Vink Pieter Verdwaal van Durgerdam en Dirkje Jans Sneek van HRL, laatst geproclameert den 12 den mei 1776 HRL, en met adtestatie vertrokken naar Durgerdam en aldaar op 2 jun 1776 in den Echten Staat bevestigd, volgens van daar terugge Ontfangene adtestatie op 4 jun 1776, getekent P.V., Coster
Simen Vink geb 26 jan 1807 HRL, ged 24 feb 1807 HRL, alhier thans liggende met hun schip, zv Hendrik V, en Metje Jelkes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Symen Vink geb 1786 Dokkum, ovl 18 jul 1826 HRL. in zijn schip, huwt met Antje Sijbrens Krol, schipper in 1826, turfleverancier 1809, vlgs ovlakte man 3 kinderen; BS ovl 1826; ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 166:11:0 ter Saeke 16 3/5 schouw turf, met werklonen, 25 jul 1810, quit. no. 5 (GAH1142); id. f. 156:7:0, met de werkloon, 6 dec 1810, quit. no. 6 (GAH1142)
Sino Vink geb 1767 ... , ovl 4 jan 1817 HRL, huwt met Tjietske Jurres en huwt met Joukje Christiaans Spelkers, huw.get. bij P.N. Esser, (gk), en M.E. Slymen (gk), uitdrgaer, wonende te HRL. 1813, vlgs ovlakte wednr; BS huw 1813, ovl 1814, ovl 1817, ovl 1841; Seyne V., Sergeant onder de comp. van capt. Panneboeter ende Tietske Jurres, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Roelof ter deus, desselfs schoondogter (?), 30 may 1789; ondertrouw HRL; Seyne Vinke, Sergeant in de compie van Kapitein Panneboeter, en Tjietske Jurres, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 jun 1789 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd, bij zich hebbende het kind, waarvan gedagte Tjietske Jurres wooraf was bevallen; Hendrik Grolman, Soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter en de Anna Maria Elberts, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd S.V., goede bekende, 13 jun 1789; ondertrouw HRL; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Sijno V., Sjouwerman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van huwelijk van Pieter Jans, weversknecht, wonende te HRL; S.V., Sjouwerman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Antje Harmens, werkvrouw, wonende te HRL
Tjeerd Aukes Vink huwt met Eimkje/IJmkje Wobbes Harkema op 6 mei 1810 HRL, turfleverancier 1811, kind: Aafke, geb 14 jan 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1849; T.A.V. en Imkjen Wobbes Harkema, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Aafke Tjeerds Vink, geb 14 jan 1811, ged 8 feb 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Eemkje Wolbus
Ytje Vink geb 13 aug 1799 HRL, ged 8 sep 1799 HRL, dv Hendrik Fink en Nieske Jelkes, liggende hier thans (1799) met het schip; dopen Grote Kerk HRL 1799
Bouwe Obbes Vinkelbos geb 1801 HRL, ovl 4 mei 1840 HRL, 1e huwt met Eva Bartholomeus Klok op 9 dec 1821 HRL, huw.afk. 25 nov en 2 dec 1821, 2e huwt met IJtje Lucas Ab- binga op 22 nov 1827 HRL, huw.afk. 11 en 18 nov 1827 HRL, boekdrukker, zv Obbe Bouwes V, en Janke Jelmers Akker; BS huw 1821, huw 1827, ovl 1840, ovl 1842; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-226; VT1839
Grietje Obbes Vinkelbos ovl 24 jul 1789 HRL, oud 59 jaar
Hendrik J Vinkelbos oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-226; VT1839
Obbe Bouwes Vinkelbos ovl 4 okt 1802 HRL, huwt met Janke Jelmers Akker, kind: Bouwe Obbes V, geb 1801 HRL, zeilmakersknecht 1821; BS huw 1821, ovl 1840
Aaltje Jans Vinkeles zie ook: A.A. Finkeles; geb 1773 Pekel ?, ovl 1 nov 1826 HRL, huwt met Thomas Baukes Bakker op 23 nov 1815 HRL, huw.afk. 12 en 19 nov 1815, dienstbaar, wonende te HRL, man is stadsmajoor, dv Jan Israels V, (gk), en Martje Egberts, (gk); BS huw 1815, ovl 1826, ovl 1846
Doekele Hendriks Vinkeles D.H.V. eigenaar van perceel nr. 749 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 40); zie ook: D.H. Vinje
R Vinkeles translateert papier 1808
Trijntje Gerrits Vinnekes geb 1748 HRL, ovl 9 sep 1823 HRL, huwt met Hendrik Terdeus; BS ovl 1823
Trijntje Visker ovl 29 jan 1787 HRL, oud 32 jaar
Visscher zie ook: Leggenaar; Johan Georg Leechner, soldaat onder ''t Regiment van Generaal Majoor van Sommerlate, in de compagnie van Luitenant Collonel V., van Groningen, en Elisabeth Tjallings van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1779 HRL
C. T Visscher Hein Reinders van Zurich en Antje Pieters van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 1 nov 1772 HRL, en zijn getrouwd na vertoonde adtestatie van Zurich, getekent C.T. Visscher, v. d. m. in Pingjum en Zurich, en C.A. Rinia, schoolmr. te Zurich; Jan Jansen van Almenum en Auckje Heins van Pingjum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 24 jan 1773 HRL, en deze personen op heden bij ons getrouwt na ingebragte behoorlijke adtestatie van Pingjum, 21 jan getekent door C.T.V., v. d. m. in Pingjum en M. Feenstra, schooldienaar aldaar
Harmen Jansen Visscher H.J.V. van HRL en IJbeltje Dirks van Winaldum, de 1 ste Proclamatie is gedaan 3 jul 1763. de 2de den 10 dito en de 3de 17 dito. (inventarisnummer 114 Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Harmen Jansen Visscher H.J.V. ende Hendrikjen Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs oom Willem Anthonius, 6 Jul 1748; huwt met Hendrikjen Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 jul 1748 ook getrouwt; H.J.V. van HRL, ende Baukjen Hessels van Achlum, koomende weegens de bruid des selfs neeff IJsbrand Harmens, 23 May 1750; H.J.V. van HRL, huwt met Baukjen Hessels, van Achlum, geproclameerd den 24 May en 31 dito en den 7 jun en ook getrouwdt 1750; huw.reg. N.H. HRL; van Almenum, huwt met IJebeltie Dirks, van Wijnaldum, geproclameerd de 3-10 en getrout met attestasie de 17 jul 1763
Aafke Visser geb 1803 Makkum, ovl 4 mrt 1843 HRL, huwt met Tijs Pieters de Moed op 2 okt 1829 HRL, huw.afk. 7 en 14 jun 1829 HRL. en Makkum, dienstmeid. dv Hendrik Wybes V, en Lipkjen Douwes Harda; BS huw 1829, ovl 1843; oud 39 jaar. geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-073; VT1839
Aafke Yeges Visser geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv IJege Fokkes Visser en Douwtje Abes
Aaltje Nuttes Visser huwt met Jacob Bouwes op 1 jun 1806 HRL, komt van HRL, afwezig of ovl in 1832, dv Nutte Tjeerds V, en Hijlkje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS huw 1832, ovl 1868; Jacob Bouwes en A.N.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 may 1806; ondertrouw HRL; kind: Hielkje Jacobs, geb 20 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL
Aaltje Yges Visser geb 18 feb 1787 HRL, ovl 22 mrt 1824 HRL, huwt met Hendrik Grimmerten/ Grimijzer op 9 nov 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS ovl 1811, ovl 1824; Hendrik Grimijser en A.V. van HRL, zijnde de aangaave gedaan onder Productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL; kind: IJege Hendriks Grimmersen, geb 23 nov 1809, ged 19 dec 1809 Grote Kerk HRL; geb 5 feb 1787, ged 18 feb 1787 Grote Kerk HRL, dv IJge F. Fisscher en Doutje Abes
Aant Pieters Visser huwt met Jantje Jans Postuma, kind: Marijke Aants V, geb 1793 Stavoren BS ovl 1844
Albert Klaas Visser huwt met Martje Reinders Klok, wonende te Vlieland, kind: Martje V, geb 1795 Vlieland; BS huw 1823
Anna Visser geb 1810 HRL, huwt met Gerben Huisinga, (gk), A 12 mei 1850 Leeuwarden, RK; bev.reg. HRL 1851 wijk G-049; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-159; VT1839
Anne Remmerts Visser geb 1766 Stavoren, ovl 24 dec 1829 HRL, huwt met Klaaske Jelles de Jong, zeilmakersknecht in 1829; BS ovl 1829; 1846 overlijdens
Antje Jans Visser ovl voor 1833, huwt met Heerke Sipkes Feikens; BS Franeker huw 1832
Antje Jelles Visser huwt met Simon vd Meulen; BS ovl 1870
Antje Jeltes Visser geb 1770 ... , ovl 9 jan 1815 HRL, huwt met Dirk Willems Jager; BS geb en ovl 1815, ovl 1832
Antje Weyers Visser huwt met Jan Sakes vd Werf, zonder vast woonplaats zich mede alhier ophoudende; BS ovl 1840
Antje Yeges Visser geb 1791 HRL, huwt met Jacob Reyersen op 12 mrt 1812 HRL, 1e afk. 1 mrt 1812 om 12.00 uur, 2e afk. 8 mrt 1812 om 12.00 uur voor het gemeentehuis, dv IJege Fokkes V, en Doutje Abes; BS huw 1812; geb 19 mrt 1790, ged 11 apr 1790 Grote Kerk HRL, dv IJege Fokkes Visser en Doutje Abes
Barend Jansen Visser zie ook: Barend Jansen; Maandag den 4 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen een Request van de Procr Fiscus T:S: Stephanij geevende daar bij aan den Raad te kennen de hacggelijke en Zorgelijke Staat van het alhier in de haaven leggende Coffschip Tettje Witteveen genaamd, voormaals gevoerd bij Schipper Brugt Pieters de Jong van de lemmer; met Verzoekdat ter voorkoominge van Ongelukken daar in voorzieninge bij den Raad mogte werden gedaan, waarover gedelibereerd zijnde is beslooten gedagte Request over te zenden aan het Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Friesland met bijvoeging van navolgende Missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het Administratie Bestuur van het voormalig Gewest Friesland. Mede Burgers ! Wij bevinden ons in de onvermijdelijke noodzakelijkheid. en verpligtinge, van ons aan UWL als de Administratie over de Politie in dit voormalig Gewest hebbende, te moeten adresseeren, ende zulks Wel Speciaal over den Inhoud van een Request, met de daar bijgevoegde attestatien, door onsen Fiscus, op huiden, ter onzer Vergadering ingediend, welke Stukken wij de vrijheid neemen, hier neevens aan UWLieden Intezenden met bijvoeging teffens, dat het ten Requeste gemelde Coffschip, al zedert den Jaare 1785 over een Verschil tusschen de afzenders der Laadinge, en den Schipper ontreesen, en thans nog voor den Hove in Cas van Revis aanhanglijk in onze Haaven in arrest geleegen heeft. en dat alzints Jaaren, de eigenaars nog Schipper van gedagte Schip na hetzelve hebben omgezien, dat wanneer den Coopman B.V. alhier er van tijd ot tijd de Volstrekt noodige reparatie niet aan had laaten doen het selve Schip al voor lange, als een wrak in de grond gezeeten had, dan dezelve geene restitutie van zijne gedaane Verschotten kunnende bekoomen, heeft deeze er ook van moeten afzien, waar van hij aan ons kennisse heeft gegeeven, zoo dat gedagte Schip thans geheel aan het geval is overgelaaten; Daar wij belahven, dit Request van onzen fiscus dagelijks klagten van onze Burgers en Ingezeetenen moeten hooren over de zorgelijke en hachgelijke Situatie Waarin dit Schip ligt kunnen wij niet afzijn, zulks ter kennisse van UWL te brengen, ook kunnen wij UL de hachgelijke Situatie van dit Schip niet genoeg afschilderen, de Bezaan Mast is er reeds afgevallen dan de Groote Mast zijn de hoofdtouwen Welke de zelve Staande moeten houden, geheel Verrot en Vergaan, zoo dat deszelfs Val van Ogenblik tot ogenblik te wagten Staat, het Scheepshol is van onderen Zodanig door de worm te Vreeten dat er reeds eenige voeten Water in Staat, en begint te zinken, uit Welk alles de grootste rampen en ongelukken te Wagten Staan. Het is dus uit bezef van dit alles, dat wij deeze Zaak UWL Serieuse deliberatie aanbeveelen, met zeer gedienstig Verzoek alzoo er Periculum in mora is dat wij door UWLieden binnen den kortst mogelijken tijd moogen Werden geauthoriseerd om dit questieuse Schip, Publieq te doen verkoopen ten voordeele der geene welke naderhand bevonden zal werden tot den opbrengst der penningen uit die Verkoop Proflueerende geregtigd zijn. -Waar mede wij na toebede van Heil en aanbod van Broederschap verblijven. HRL den 5 jun 1798. het 4de jaar der Bataafschen vrijheid. (GAH44); ovl voor 1828, huwt met Sara Jans, leent geld aan gemeente tbv Stads Weeshuis 1803, levert hout en vlaggen 1799-1801, ontvangt interesse 1805-1811; BS huw 1827; zie: Onne Visser, zijn broer; op 30 jan 1795 is aan Barend Luitjes Ruyl van Embden het burgerregt geaccordeert, des hij zijne inwoning alhier neemt, en securitas voor de stads lasten bevordere, en heeft de coopman B.V., alhier, ten dien fine bij absentie van gedagte B.L.R., als daar toe van dezelfe speciale last en procuratie hebbende ingevolge procuratie in dato 2 feb 1795, voor burgemeesters en raad der stad Embden gepasseerd, de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Backer, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 9 feb 1795. (burgerboek); eigenaar van wijk A-009; gebruiker Dirk Houtman, zeilmakersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-011, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-014, zeylmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-021; gebruiker B. Rodenhuis, kantoorbediende, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-081, pak- en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-168, lijnbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk B-169, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk C-186, pakhuis, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, huisno. 9, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 450:0:0 (GAH650); Weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Weeshuis f. 31:15:0 ter Zaake verkogt Lijnzaad Ingekomen van B.V. en zoon en S. (?) Wassenaar, anno 1806, jan 1806 (GAH1138); weesvoogden betalen f. 89:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter Zaake Legaat volgens Testamentaire dispositie door B.V. aen het Weeshuis gelegateerd, 4 okt 1808 (GAH1140); Dingsdag den 25 jun 1799. de Raad der Gemeente Extra ordinaris vergadert zijnde, gehoord hebbende het Rapport van hunne Commissarissen, de Burgers Albada en Bos, Cum Secretaris gesterkt, tendeerende dat partijen, namentlijk de Burgers L. van Goch en Henricus Stroband, als aangestelde Visitateurs, en redders der Laadinge Wijn en Pruimen etc. door Schipper Tonnes Roelofs van Stettijn, alhier met het Coffschip ''De Wilhelmina'', beschadigd, en door nood binnen gebragt, ter eense en de Heeren Barend Visser, en Zoon Cooplieden ter deezer Steede, als Correspondenten van het zelve Schip en Ladinge ter andere zijde, hunne ontstaane Verschillen, over de Ingediende Specificatie, nopens de dag of Vacatiegelden, wegens de Visitatie en bereddinge van voorzeide Laadinge ter uitspraake, en decisie aan den Raad hadden gerenvoyeerd, met belofte zich daar aan, zonder eenig verder beroep, te sullen Submitteeren, heeft den Raad voorz:na alles overwoogen, en in Consideratie genoomen te hebben, wat in deezen na hun insien, in Consideratie behoorde te werden genoomen, na rijpe deliberatie goedgevonden aan de Burgers L. van Goch en Henricus Stroband voor Visitatie, en daggelden wegens Visitatie en bereddinge van meergemelde Laadinge toe te leggen in eens voor hun te zaamen, eene Summa van Seshondert en Vijftig Car Guldens van XX Stuivers ieder, klinkende munte, en baaren gelde, welke Summa de Heeren Barend Visser en Zoon, in voorz:hunne qualt:gehouden zullen zijn, ter Secretarije te bezorgen, om door den Raad of deszelfs Secretaris tegens behoorlijke quitantie aan de Burgers van Goch en Stroband, te werden uitgeteld, waar meede alle verschillen, over dit Susjet bij den Raad worden gehouden voor getermineerd en gesleeten. Aldus uitgesprooken op dato ut supra (GAH45); Donderdag den 26 sep 1799. de raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde Wierde geleezen den Requeste van B.V. Coopman ten deezen Stede inhoudende dat hij Zich Schuldig had gemaakt aan Vegterij, gepenpetreerd op ''t Coffijhuis van Claas IJzenbeek tegens eenen Martinus Davids Coopman te Leeuwarden, met Verzoek dat den Raad de actie noopens dien, bij moderatie geliefde aftemaaken, Waar over gedelibereerd Zijnde is den Suppliant, op Zijne gedaane Confessie, bij moderatie geboet voor Veertien Goud=Guldens boven de Kosten aan den fiscus. (GAH45); Woensdag den 5 Sept. 1798; de Raad accordeert den Supplianten (officieren van het Groot schippersgilde) zoo als voorheen gebruikelijk is geweest, weder laadcedullen uit te geeven, en gelast een ieder aan de orders van den gilde te obedieren, ter tijd en wijle door het Wetgevend Lichaam omtrent de gildens eene nadere beschikking zal zijn gemaakt; en is staande deeze Vergaderinge op het Huis der Gemeente Versogt en gecompareerd, den Burger B.V. ; als ouderman van het Smalschippersgilde alhier; en aan dezelve op de voorzeide gronden, na dat hij daar toe vooraf aan den Raad in gedagte zijne qualit:meede Versoek had gedaan, insgelijks geaccordeert, om Weegens het Smalschippersgilde, weder Laadceduls uit te geeven als voorheen, mede ter tijd en wijle door het Wetgevend Lichaam omtrent de gildens eene nadere bechikking zal zijn gemaakt. (GAH44); Dingsdag den 16 okt 1798, middags 3 Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Sijmon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johnnes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jager, vinder; Schuitschippers: B. V, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags; de Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns Sikke Popta, Huistimmerlieden Pieter Minnes, Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJpe Roodenhuis, Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers Meinte Jaager, Schuitschippers B.V., Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raad der Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44)
Baudina Visser huwt met Sierk vd Zee; BS ovl 1879
Baukje Fransen Visser huwt met Hendrik Mouts; zie aldaar
Baye/Baukje Johannes Visser geb 1 sep 1774 HRL, ovl 6 nov 1818 HRL, huwt met Allert Harmens vd Zee, man is wafelbakker, dv Johannes V, en Geertruida M. Schonenberg; BS geb 1811, ovl 1818, huw 1833, ovl 1849
Benedictus Aukes Visser geb 1786 ... , huwt met Jetske Baukes op 20 aug 1809 HRL, komt van HRL, huw.get. bij J.J. Dijk en H. vd Laan, stuurman en wonende te Dokkum, 1818, kind: Auke Benedictus, geb 30 dec 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1818
Bernardus Visser geb 1792 HRL, ovl 23 nov 1849 HRL, huwt met Aaltje Germens Overmeer op 10 dec 1820 Hrl, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1820, wafelbakker, zv Johannes V, en Geertruida Schoonenberg; BS huw 1820, ovl 1849; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-129; VT1839
Coenraad Visser ovl voor 1840, huwt met Akke Tiesema, kind: Jan Coenraads B, geb 1811 Sneek; BS huw 1839, ovl 1844
Cornelis Visser huwt met Akke Hovenier, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1864
Cornelis Visser geb 1804 Franeker, huwt met Akke Doekes Baksma op 15 nov 1838 HRL, werkman, wonende te HRL, zv Neeltje Cornelis; BS huw 1838; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-237; VT1839
Kornelis Visser ovl voor 1859, huwt met Grietje Foekens; BS ovl 1858
Cornelis Arriens Visser C.A.V. van HRL, en Trijntje Saapes van Franeker, zijnde hier laatst geproclameert op gisteren 11 apr 1773 HRL, en op dato dezes 12 apr 1773 hier getrouwt met adtestatie van Franeker van 28 feb 1773, getekent J. Mensinga, Eccles. ibidem en Jacob van Nul, Coster te Franeker
Cornelis Jeltes Visser zie ook: Cornelis Jeltes; geb 1777 ... , huwt met Tjaltje Hendriks Molenaar, kinderen: Jelte Cornelis V, geb 1803 Almenum, Doede Cornelis, geb 1 apr 1810 HRL, Jelte Cornelis, geb 18 jan 1807 HRL, Jelte Cornelis, geb 2 dec 1805 HRL, huw.get. bij J.D. Jager en G.K. Wijga. wonende te HRL, oom bruidegom, 1814, id. bij D.W. Jager en K. Gerrits, behuwd broeder bruidegom, 1816, id. bij D.J. de Groot en D.K. Bakker, wonende te onder Almenum, 1817; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1810, BS huw 1814, huw 1816, huw 1817, ovl 1846
Dieuke Visser Van HRL, en Jacobus van Gekerken van Bolswart, huw.aang. 31 dec 1735 HRL, komende Voor de bruid desselfs vaeder Tammerus Visser; huw.aang. HRL 1735
Dirk J Visser gebruiker wijk C-176, schipper; eigenaar is Freerk Jans erven, 1814. (GAH204)
Dirk Johannes Visser geb 1793 HRL, ovl 15 jul 1833 Middelburg, huwt met Geertruida Bloemers op 29 jul 1821 HRL, huw.afk. 8 en 15 jul 1821, wafelbakker, zv Johannes V, en Geertruida Martens Schonenberg; BS huw 1821, huw 1835
Dirk Willems Visser geb 1777 ... , huwt met Janke Jans Koster op 16 nov 1806 HRL, komt van HRL, gescheiden 5 feb 1818 HRL, voormalig schipper te HRL 1818; huw Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1818, ovl 1829; D.W.V. van Sloten en Janke Jans Koster van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL
Douwe Visser geb 1806 prov, pottenbakker, A 21 nov 1853 Workum; bev.reg. HRL 1851 wijk A-231
Douwe Nuttes Visser ovl voor 1832, huwt met Aafje Dirks de Boer, kind: Klaas Douwes V, geb ...; BS huw 1831
Douwe Poppes Visser zie ook: Douwe Poppes; geb 1792 HRL, ovl 18 jun 1833 HRL, huwt met Richtje van Kammen op 28 mei 1812 HRL, huw.afk. 17 en 24 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, schoenmaker 1833, huw.get. bij J.J. Agema en G.R. Zijlstra, 1814, id. bij H.P. Schimmelpenning en J. Oosterhof, 1816, zv Poppe Arjens V, en Hiltje Johannes; BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, ovl 1833, ovl 1847; gebruiker wijk G-161, schoenmakersknegt; eigenaar is Jan Bettels, 1814 (GAH204); D.P.V. eigenaar van perceel nr. 1608 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 720, huis en erf, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Douwe Roelofs Visser huwt met Janke Jacobs, varensgezel te HRL. 1826, vlgs ovlakte vrouw 6 kinderen; BS ovl 1826
Douwe Siebes Visser geb 1798 Nijehaske, N.H., ovl 15 dec 1855 HRL, scheepstimmerman, huwt met Evertje Jacobs vd Linde op 2 jul 1820 HRL, huw.afk. 16 en 23 aug 1820, wonende te HRL, zv Siebe Folkerts V, en Antje Douwes van Goor; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-006; oud 41 jaar, geb Joure(!) en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-004; VT1839
Eek Visser geb 12 feb 1811 HRL, voornaam vlgs ovlakte ouders is haar voornaam Eerk, leefde in 1812, dv Jan Folkerts V, en Eeke Jans Koen; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812; geb 12 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan Fockes Visser en Eeke Johannes Koen
Elias Roelofs Visser geb 1798 Wartena, huwt met Aaltje Jans op 12 apr 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 feb 1819, schippersknecht, wonende te in het schip, geen vaste woonplts zv Roelof Douwes en Uilkje Jacobs; BS huw 1819
Elisabeth Visser ovl jul 1786 Leeuwarden, huwt met Coenraad Zwartel; BS huw 1826, ovl 1847
Elisabeth Visser ovl voor 1866, huwt met Marten Klaver; BS ovl 1865
Elisabeth Gerrits Visser geb 1765 Warns, ovl 11 aug 1827 HRL, huwt met Hans Paulus Goverts, man is stokersknecht, dv Gerrit Sieses V, en Pierkje Sijbouts; BS ovl 1827, ovl 1846
Elisabeth Lubberts Visser geb 1804 Embden, Oostfriesland, ovl 20 jul 1851 HRL, 1e huwt met Sipke Hemkes Hoffinga op 6 okt 1825 HRL, huw.afk. 18 en 25 sep 1825, wonende te HRL, 2e huwt met Harmanus Jacobus de Rooy op 26 sep 1839 HRL, dv Lubbert J0- hans V, en Akke Folckerts; BS huw 1825, huw 1839, ovl 1851; oud 35 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-124; VT1839
Fetje Fokkes Visser geb 1761 HRL, ovl 2 apr 1833 HRL, huwt met Ruurd Johannes Visser, dagloonster te HRL. 1833, dv Fokke V. en ... ; BS geb 1811, huw 1816, ovl 1833, ovl 1839; Wij Ondergetekenden Thijs Pieters van Vliet en Eelkje Oebeles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Concenteeren aan onzen Dochter Aukje Thijssens van Vliet om Zich in het huwelijk te begeven met Ulbe Ruurds Visser zv wijlen Ruurd Johannes, en van F.V., woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; Ik Ondergetekende F.V. weduwe Ruurd Johannes, woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren aan mijn Zoon Ulbe Visser, bij mijnen wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven van Aukje Thijssen van Vliet, dv Thijs Pieters van Vliet, en Eelkje Oebeles, alle wonende te HRL. HRL den 7 mei 1816
Fettje/Tietje/Christina Roelofs Visser huwt met Gerrit Lammerts Wielinga; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1809, 1811, BS huw 1834
Fimke Jacobs Visser huwt met Willem Hanses van Hottinga; BS ovl 1884
Floris Jeltes Visser geb 1765 ... , ovl voor 1836, huwt met Sijtske Douwes Koets op 17 mei 1801 HRL, huw.get. bij J.D. Jager en G.K. Wijga, wonende te HRL. 1814, oom bruidegom; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1814, ovl 1835
Fokje Visser leefde in 1812, dv Jan V, n Eeke Jans Koen; BS ovl 1812
Fokje Jans Visser geb 1795 HRL, ovl 23 feb 1827 HRL; ih door haar bewoonde schip, huwt met Geert Jans Panjer op 12 nov 1812 HRL, huw.afk. 18 en 25 nov 1812 HRL. en Pekel A, schipper, dv Jan V, en Aaltje Sijbrens de Groot BS huw 1812, ovl 1827; geb 8 feb 1794, ged 9 nrt 1794 Grote Kerk HRL, dv Jan Fokkes Visscher en Aatje Sijbrands de Groot
Fokje Yeges Visser zie ook: Fokje IJges; geb 1794 ... , ovl 22 jan 1816 HRL, huwt met Rinnert Bolhuis op 7 apr 1814 HRL, huw.afk. 27 mrt en 3 apr 1814, wonende te HRL, dv IJege V, en Doutje Abes; BS huw 1814, ovl 1816
Foke Visser hm, ... , kind: Tettje Fokkes V, geb 1761 HRL; BS ovl 1833
Fokke Eriks Visser ovl voor 1812, huwt met Gatste IJges, kinderen: Jan V, geb 1760 ... , IJege V, geb 1756 HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1812
Fokke Ruurds Visser zie ook: Fokke Ruurds; geb 1794 HRL, ovl 26 jul 1832 in het kamp bij Oirschot, 1e huwt met Hendrikje Fransen op 31 mei 1819 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, werkman, 2e huwt met Anna Aurelia Harings Baarda op 25 feb 1821 HRL, huw.afk. 14 en 21 jan HRL. en 4 en 11 feb 1821 Barradeel, schutter bij het 1 ste Bataillon der 1 ste Afdeling Vriesche Schutterij, huw.get. bij J. Visser en H.M. Hoek, broeder bruidegom, 1817, id. bij G.G.W. Faber en G. Dun, broeder bruidegom, 1819, zv Ruurd V, en Get- je Fokkes Visser; BS huw 1817, huw 1819, ovl 1820, huw 1821, ovl 1833, ovl 1834
Folkert Sybes Visser geb 1801 Dokkum, ovl voor 1827, huwt met Pietje Sjierks Koestra op 9 jun 1822 HRL, huw.afk. 19 en 26 mei 1822, houtstekersknecht, wonende te HRL; zv Sijbe Folkerts V, en Antje Douwes (van Goor); BS huw 1822, huw 1826
Foppe Sakes Visser ovl voor 1841, huwt met Romkje Piers Kramer; BS huw 1840
Fransoys Visser burger te Dokkum op 4 feb 1730, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1754-1798)
Frederik Visser leefde in 1812, zv Jan V, en Eeke Jans Koen; BS ovl 1812
Fredrik Sibrand Jans Visser geb 15 sep 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL, zv Jan Visser en Aatje Sibrandts de Groot
Gatske Jans Visser geb 18 sep 1789 HRL, ovl 15 aug 1862 Hoorn, 1e huwt met Pieter Jentjes van Ruiten op 1 okt 1812 HRL, huw.afk. 20 en 27 sep 1812 HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis, 2e huwt met Dirk Jans Bakker op 26 jan 1815 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1815 HRL. en Enkhuizen, N.H., visvrouw in 1851, dv Jan V, en Aaltje Sijbrens de Groot, vlgs ovlakte 1812 is de nm vd moeder Eeke Jans Koen; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-237, 250, wijk F-175, supp wijk H-266; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-224; VT1839; geb 18 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan Visser en Aaltje Sibrens de Groot; de Burgemeester der Stad Enkhuizen, Provincie Noord-Holland, als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, Certificeert bij dezen, dat twee Huwelijksch geboden van Dirk Jansz Bakker, oud drie en Twintig Jaren, gebooren binnen deze Stad, doch thans woonende te HRL, meerderjarige zv Jan Dirksz Bakker, en Cornelisje Jans beiden woonende alhier, en G.J.V., oud zes en Twintig Jaren, gebooren en woonachtig te HRL Weduwe Pieter Jentjes van Buiten, van beroep Winkelierster, meerderjarige dv Jan Visser en Aaltje Sijbrens de Groot, alhier op den Achtste en Vijftiende jan dezes Jaars, zonder eenige verhindering Zijn ten einde gelopen, en Zijlieden alzo wat ons aangaat wel in den Huwelijken Staat kunnen bevestigd worden. Enkhuizen den 16? jan 1815; Huwelijks Consent. Voor ons Matthijs Reyffert, openbaar Notaris in het district Hoorn, Provincie Noord-Holland recideerende te Enkhuizen en aldaar woonagtig in de Oude Westerstraat Wijk C, nummero Drie honderd Vijf en Veertig in presentie van de na te noemen getuigen zijn gecompareerd: Jan Dirks Bakker, Schipper en zijne huysvrouw Cornelisje Jans, welke bij tot het uitbrengen deezer Acte Authoriseert, wonende zij Comparanten alhier te Enhuizen op de Zuiderhavenwijk ons Notaris bekend. dewelke bij deeze verklaarden te Concenteeren in en volkoomen genoegen te neemen met het Huwelijk dat hunnen meerderjarig zoon Dirk Jans Bakker, Schippersknecht te HRL thans zig bevindende, voorneemens is aan te gaan met de meerderjarige Gatske Visser te HRL woonachtig en voor deezen getrouwd geweest, verzoekende zij Comparanten deeshalve de Heeren Officieren van de BS of wie het anders mogte aangaan de geboden aantekeningen te laten doen en vervolgens het Huwelijk tusschen genoemde hunnen zoon Dirk Jans Bakker en dezelve Gatske Visser te voltrekken en deeze Acte voor personeele toestemming en Consentgeving goedgunstig te accepteeren. Gedaan en gepasseerd te Enkhuizen voormeld ten kantore van ons Notaris den Drie en twintigsten dec des jaars Agttienhonderd en Veertien in presentie van Jan Watering, zeilemaker, en Claas van der Lee, schoenmaker getuigenhiet toe versogt, die deeze Welke in brevet is afgegeven, nevens de respective Comparanten en ons Notaris na gedane duidelijke voorleezing hebben getekend; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den Agttiende sep is Geboren Gatske dv Jan Visser & Aaltje Sijbrens de Groot. Afgegeven Op den Raadhuize te HRL den 3 jan 1815
Gatske Ruurds Visser geb 1787 HRL, ovl 10 mei 1814 HRL; wijk H-108, dv Ruurd Johannes en Getje (Fokkes); BS ovl 1814
Gatske Sybrandus Visser ovl voor 1869, huwt met Willem Krein; BS ovl 1868
Gatske Yeges Visser geb 1784 HRL, ovl 3 jan 1856 HRL, huwt met Gerke Hendriks Tiesema op 29 aug 1802, arbeidster in 1856, dv IJege V, en Doutje Abes; hu Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-137, 141; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-311; VT1839; kind: Hendrik Gerkes, geb 1 apr 1809, ged 23 apr 1809 Grote Kerk HRL
Geertje Jans Visser ovl 18 okt 1798 Franeker, huwt met Dirk Foppes Bakker; BS huw 1824, ovl 1828
Gerrit Visser geb 1810 Vlieland, ovl 17 mei 1897 HRL, huwt met Catharina Halvemaan, zv Nutte V, en Maaike Rienks; BS ovl 1897
Gerrit Visser G.V. van HRL. en Meggelien de Jonge van Groningen, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Gerrit Sieses Visser huwt met Pierkje Sijbouts, kind: Elisabeth Gerrits V, geb 1765 Warns; BS ovl 1827
Grietje Visser geb 1809 Makkum, huwt met Casper Anton Friedrich Wolbrand, (gk), op 29 okt 1835 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, dv Hendrik Wybes V, en Lipkjen Douwes Harda; BS huw 1835; oud 28 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-209; VT1839
Grietje Visser huwt met Andries Tamboer; BS ovl 1880
Grietje Barends Visser ovl 12 apr 1805 HRL, huwt met Pieter Rodenhuis op 5 mei 1799 HRL, dv Barend V, en Sara Jans; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1820, huw 1827; bij ovl 29 jaar oud
Grietje Sybes Visser huwt met Pieke Goslings Piekinga op 30 aug 1801 HRL; zie aldaar; huw Grote Kerk HRL 1801
Grietje W Visser oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-197; VT1839
A. H Visser begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 47; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Haike Jansen Visser geboortig van Norden, heeft het burgerregt gewonnen en betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 5 mrt 1714. (burgerboek)
Harmen Visser geb 1782 ... , huwt met Elisabeth Theemans, wafelbakker, wonende te HRL, staande met een kraam aan de Voorstraat te Franeker, aldaar ovl een kv 3 jaar in 1821; BS Franeker ovl 1821; H.V. en Elisabeth Harmens Teemans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Harmen Johannes Visser H.J.V. en Catharina Pieters Weezen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Pieter Weezen, 8 feb 1806; ondertrouw HRL
Hedzer Jacobs Visser huwt met Reintje Tjisses Leystra, wonende te Leeuwarden; BS huw 1842
Hendrik Wybes Visser huwt met Lipkjen Douwes Harda, kind: Aafke Hendriks V, geb 1803 Makkum schulpvisser te Makkum in 1829 en 1835; BS huw 1829, huw 1835, ovl 1843
Hiltje Johannes Visser geb 1767 HRL, ovl 26 mrt 1847 HRL, huwt met Poppe Arjens Visser, ook huwt met Foppe Klazes Torenbeek op 3 apr 1803 HRL, getuige bij geboorte aangifte van levenloos kv Bruin Westerhoff in 1811, dv Johannes ... , en Klaaske ... ; huw Grote Kerk HRL 1803, BS geb 1811, ovl 1833, ovl 1847
Hotske Bastiaans Visser ovl voor 1841, huwt met Nicolaas Sijbrens vd Werf; BS huw 1840
Ida Visser geb 1789 HRL, ovl 4 okt 1867 HRL, 1e huwt met Johannes Durks Dijkstra op 21 jul 1814 HRL, huw.afk. 10 en 17 jul 1814, 2e huwt met Jacob Bonnema op 7 jan 1836 HRL, hij is sleper, N.H., ovl wijk H-035, dv Johannes V, en Geertruida Schoonbergen; BS huw 1814, ovl 1830, huw 1836, ovl 1867, bev r HRL 1851 wijk H-035; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-035; VT1839
Itske Ietje Visser geb 1785 Vlieland, ovl 19 aug 1872 HRL, huwt met Thomas de Jong, dv Nutte V, en Maaike Rienks; BS ovl 1872
Jacob Visser oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk G-075; VT1839
Jacob Jurjens Visser geb 22 dec 1805 HRL, ovl 21 jun 1891 HRL, huwt met Janna Vogelzang op 4 dec 1834 HRL, buitenvaarder, thans dienende op ZM kanonneerboot no. 69, scheepstuiger in 1851, N.H., ged 21 jan 1806 HRL, zv Jurjen Jurjens V, en Janke Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1834, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk E-075; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-066; VT1839
Jan Visser Donderdag den 29 nov 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde na voorafgegaane Citatie van den Fiscus ter Vergadering den Stads Wijnwerker of Bierdrager J.V., ter zaake dezelve geweigerd had op ordre van de Wagt hebbende officier en de Stads Majoor, op de Wagt te Compareeren, zoo als zijn Verpligting was, en alwaar zijne tegenwoordigheid vereischt wierde om een Persoon te apprehenderen; en is dezelve, na eenige door hem te berde gebragte frivole uitvlugten, hier over geboet voor twee Goud-guldens, ten Profijte der Armen boven de kosten van de Citatie, met Serieuse recommandatie, zich in het vervolg, van alle disobediente jegens die geene welke in Stads dienst over hem gestelt zijn, te onthouden. (GAH44)
Jan Visser Maandag den 30 Sept 1799; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde Wierde Wijders beslooten, aan het departementaal Bestuur van de Eems in te Zenden, navolgende missive. de raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Ingevolge UWl:aanschrijvinge van den 23 deezer, Koomen Wij UWl: hier neevens op te geeven, de naamen van alzoodaanige Perzoonen, Welke Halstarrig Weigeren de Waapenen ter bewaaringe van inwendige rust, en order op te Vatten te Weeten Matthijs Ouwendag, mr Hoedemaaker, IJege Visser, Castelein, Cornelis Lautenbach, mr Schoenmaker Hendrik Swaal, Coopman, J.V., Stads Tamboer ten einde UWl: daarvan Kennisse aan het Uitvoerend Bewind Kunnen geeven, op dat niet dezelve Perzoonen Kan Werden gehandelt, overeenkomstig UWl: aanschrijvinge. Daar Gijl:ons, in UWe missive van den 27 Augt 1799 hebt gelieven te melden, dat Gijl:omtrent het employ, van de Gewapende Burgers tot het Waarneemen van Guarnisoensdienst te Leeuwarden, een besluit van het uitvoerend bewind hat ontvangen, dat de Raad der Gemeente daar voor moest blijven Zorgen, tot dat op eene voordragt deswegens door gemelde Bewind, aan het Vertegenwoordigend Ligchaam gedaan, Zou Zijn gedisponeerd, en UWl:niet twijffelende, of daaromtrent Zoude favorabel, door het Vertegenwoordigend Ligchaam gedisponeerd Werden. Wijders dat UWl Copia van onze missive aan het uitvoerend Bewind had gesonden, en ons van het resultaat daarvan, Zoud informeeren, Zoo neemen Wij reverentelijk de Vrijheid UWl. door deesen te vragen, of over het Susject bij het Vertegenwoordigend Ligchaam is gedisponeerd, Zoo Jaa, dat Gijl:alsdan aan ons gelieft Kennisse te doen toeKoomen, hoe die dispositie is gevallen, de Wijl Wij daar na Zeer verlangende Zijn, al Zoo bij Continuatie van onze Gewapende Burgers guarnisoensdienst moeten doen. Waaraan Wij rede een vrij notabele summa besteed hebben, en onse financien uitgeput Zijnde, niet meeer toelaaten dergelijke Verschotten te doen, Wij verzoeken hier op Spoedig met UWl:antwoord vereert temogen Worden. HRL, 30 sep 1799, Ao. 5. (GAH45)
Jan Visser Wijders Compareerde ter Vergadering den Bierdraager J.V. dewelke door den Fiscus geciteerd was ter zaake dezelve onlangs eene gevangne Antje Willems Rauw genaamd, welke na ''s Landschaps Tugthuis getransporteerd zoude worden mishandeld had behalven dat hij zich aan eenige malversatien jegens den Stads Majoor de Vries had schuldig gemaakt bestaande zijne beschldiging hier in speciaal. Dat hij voorzeide gevangne in den Nagt van den 20 may wanneer zij verzogte van haar behoefte moogen doen geweigerd had na ''t privaat te gaan, met eenige vuile uitdrukkingen daarbij, te schandelijk om te noteeren, dat hij dezelve gevangne zeer insolent bejegend had, in praesentie van de Majoor de Vries, en eenen Jan Beerends uit het Diaconije huis, ter gelegenheid dat de laatstgemelde haar eenige verschooning bragt, met bedreiging dat wanneer zij hem wilde tegenspreeken, hij haar op de kooy zoude gooyen, en meer brutaale Expressien. Dat hij dezelve Gevangene zeer onheus behandeld had bij occagie dat haar kinders dan haar als deszelfs moeder afscheid wilden neemen hebbende haar toen ook gedreigd, van haar op de kooy te willen smijten. Dat dezelve gevangene hem vier Stuivers had gegeven om daar voor Snuiftabak voor haar te koopen, dewelke aan haar ten dien einde door de Diaconen gegeeven waaren, dan in plaatze van aan het verlangen der Gevangene te voldoen, had hij daar voor Jenever gekogt. Een eindelijk dat hij de Majoor de Vries, welken hem hier over onderhouden wilde, zeer brutaal behandeld had, met deeze Expressien, heb je alles gedaan dan kin je heen gaan, ik ben hier baas, en gij hebt niets te zeggen, of anders daar heb je de Sleutels welke facta door den Fiscus, met behoorlijke attestatien beweezen wierden, en zaaken zijnde een dienaar der Justitie in ''t geheel niet passende, tendeerende den Eisch van den Fiscus dat den beklaagde van zijne post, als wijnwerker of Bierdraager met den aankleeve van dien, mogte werden gedeporteerd, of anderzints zodanig gestraft als den Raad in goede Justitie zoude verstaan te behooren; Waarover rondgevraagd zijnde, wierd uit Consideratie der menigvuldige Correctien en straffen, welke den Beklaagde reeds over begaane feiten en wanbedrijven in zijne post ondergaan had en zulks alles tot zijne Verbetering niet had moogen helpen, als mede uit aanmerking dat hem onlangs bij zijne jongste Straf ernstig onder het oog gebragt was, dat ingevalle hij zich weder in het minste kwam te vergrijpen, als dan van zijne post te zullen werden afgezet, behalven dat hij den Raad in het Verhoor over voorenstaande beschuldigingen grove onwaarheeden had zoeken wijs te maaken, en beschuldigingen tegens anderen, en wel speciaal tegens den Majoor de Vries had ingebragt, over daaden waar aan bij onderzoek gebleek dat hij zelven schuldig was, na rijpe deliberatie goedgevonden den Beklaagde van zijne Post, als Bierdraager met den aankleeve van dien te deporteeren zoo als hij gedeporteerd word bij deezen, zijnde wijders goedgevonden, hem de facto in den bedieninge van voorz:Zijne Post te Surcheerenen bij de eerstkoomende Vergadering dit besluit van den Raad voor te leezen en bekend te maaken, ma. 3 jun 1799 (GAH45)
Jan Visser op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 25:0:0 (GAH650)
Jan Visser huwt met Tjietske Heeres op 21 jan 1798 Hark; huw Grote Kerk HRL 1798
Jan Visser schrijft ceduls af 1807-1808
Jan Visser ovl voor 1813, huwt met Aaltje Sijbrens de Groot, kinderen: Fokje Jans V, geb 1795 HRL, Gatske Jans V, geb 1789 HRL; BS huw 1812, ovl 1827; kind: Gatske Jans Visser, geb 18 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Fredrik Sibrand Jans Visser, geb 15 sep 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL, moeder als Aatje S. d. G. ; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den Agttiende sep is Geboren Gatske dv J.V. en Aaltje Sijbrens de Groot. Afgegeven Op den Raadhuize te HRL den 3 jan 1815
Jan Visser huwt met Aaltje Bos, kind: Gatske Jans V, geb 18 sep 1786 HRL; BS ovl 1862
Jan Visser gemeentebestuur betaalt aan J.V. en IJsbrandus van Vissenborg als Gecommitteerden uit de gemeente van Freepsum in Oostfriesland wegens een liefdegift tot opbouwing van hun vervallen kerk, 28 jun 1755: f. 5:0:0 (GAH283)
Jan Coenraads Visser geb 1811 Sneek, ovl 2 dec 1844 HRL, huwt met Jeltje Molenaar, timmerman, zv Coenraad V, en Akke Tietsma; BS ovl 1844; oud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, borstelmaker, wijk G-248 VT1839
Jan Cornelus Visser J.C.V. eigenaar van perceel nr. 422 te HRL, kasteleyn, woonplaats HRL, legger nr. 721, huis en erf, 116 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 424 te HRL, legger nr. 121, huis of stal, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 426 te HRL, legger nr. 21, huisje, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Jan Cornelis Visser geb 1796 Oudega, 1e huwt met Trijntje Ruurds Stookstra, 2e huwt met Gerritje Schaaf op 24 okt 1844 HRL, wonende te HRL, timmerman in 1851, zv Cornelis Jans en IJtje Scheltes; BS ovl 1840; 1844 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143; oud 43 jaar, geb Oudega en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-145; VT1839
Jan Cornelis Visser geb 1790 Stavoren, ovl 17 mrt 1836 HRL; is aangespoeld en opgevischt, huwt met Truitje Aukes Visser; BS ovl 1836
Jan Dirks Visser geb 4 mei 1804 Vlieland, huwt met Maartje Smit, (gk), zeekapitein, A 23 jan 1855 Medemblik, A 29 apr 1855 uit Medemblik, A 13 jan 1862 Edam; bev.reg. HRL 1851 wijk H-063; oud 34 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, zeeschipper, wijk E-134; VT1839
Jan eyts Visser geb 1809 Ameland, ovl 19 jul 1849 HRL; aan boord van hun vaartuig liggende in de haven alhier, huwt met Anna Maria Pronk, loods en wonende te Amsterdam, zv eyt Jacobs en Jeltje Olpherts; BS ovl 1849
Jan F Visser hm ... , kind: Grietje Jans, geb 1810 ... , liggende in de haven van HRL; BS ovl 1811
Jan Fokkes Visser J.F.V. en Aaltje Sijbrens de Groot, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Fokje Jans Visscher, geb 8 feb 1794, ged 9 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Jan Folkerts Visser geb 1760 ... , ovl 21 apr 1812 HRL, huwt met Eeke Johannes Koen op 7mei18 09 Midlum, komt van HRL, in leven koopman, kinderen: Fredrik V, geb ... , Eerk V, geb 12 feb 1811 HRL, Fokje V, geb ... , Gatske V, geb ... ., winkelier en ovl wijk D-068, zv Fokke Eriks V, en Gatske IJges; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812, huw 1813; J.V. en Eeke Coen, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 25:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650); kind: Eek Jans Visser, geb 12 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, vader als J. Fockes V.
Jan Gerbens Visser huwt met Trijntje de Boer, wonende te Franeker als trekschipper; BS Franeker ovl 1834
Jan Hayes Visser ovl voor 1829, huwt met Hendrikje Gabini, kind: Jan V, geb 1801 Stavoren; BS ovl 1828; de President Burgemeester der Stad Stavoren Verklaart mits deesen dat hem volkomen Kenlijk is, dat eenen J.H.V., in leven Egteman van Hendrikje Gabini gewoond hebbende te Stavoren in den Maand Mei des Jaars agtien hondert vijf binnen Stavoren id overleeden en Vermits ter doen tijd geen Reg. Van overlijden Wierden gehouden, Zoo passeere ik deesen om te Kunnen Strekken na behoren. Stavoren den tweeden mrt agtienhondert en Vijftien
Jan Jans Visser geb 1801 Stavoren, ovl 8 okt 1828 HRL, huwt met Klaaske Hayes Bruinsma, winkelier in 1828, zv Jan Hayes V, en Hendrikje Gabini; BS geb en ovl 1828, ovl 1876; wed. J.J.V. eigenaresse van perceel nr. 486 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 722, huis en erf, 161 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Janke Visser ovl voor 1890, huwt met Wiebe Overmeer; BS ovl 1889
Jelte Cornelis Visser geb 18 jan 1807 Almenum, ged 15 feb 1807 HRL, ovl 31 dec 1846 HRL, huwt met Antje Jacobs Bakker, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, tigchelaar in 1846, zv Cornelis Jeltes V, en Tjaltje Hendriks Molenaar; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1846, ovl 1854, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jeltje Klazes Visser geb 1795 Oosterbierum, ovl 16 dec 1844 HRL, 1e huwt met Marten Sijtses Hilarius, 2e huwt met Rijkele de Jong, dv Klaas V, en Aukje Jurjens Dielstra; BS ovl 1839; 1844 overlijdens; oud 45 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-172; VT1839
Jeltje Rintjes Visser geb 25 mrt 1806 Makkum, huwt met Harmen Ottes Ottema, Vst 2 mrt 1858 uit Groningen, A 18 mei 1859 Bolsward; bev.reg. HRL 1851 wijk D-105
Jetske Eelkes Visser geb 1797 Workum, ovl 14 okt 1871 HRL, huwt met Herre Boreas Steginga, wonende te Gorredijk 1844, dv Murk V, en Grietje ... ; BS huw 1844, ovl 1871
Johannes Visser Maandag den 29 okt 1798; de raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts den Burger J.V., ernstig onderhouden, ter zaake dezelve aan de Publijcque Weg, aan Schaap aan het djur had laaten weiden waar door den Burger H:Westra, bijkans een ongeluk met het Rijdtuig zou gehad hebben, en is hem Strict gelast zorg te draagen, dat zulks in ''t vervolg niet weder gebeuren. (GAH44)
Johannes Visser ovl 28 feb 1802 HRL, huwt met Geertruida Martens Schonenberg, kinderen: Marinus, geb 1783 HRL, Ida V, geb 1789 HRL, Bernardus, geb 1792 HRL, Dirk Johannes V, geb 1793 HRL, Baye Johannes V, geb 1sep17 74 HRL, wafelkramer; BS huw 1820, huw 1821, huw 1833, huw 1836, ovl 1849, ovl 1867; Arnoldus Harmens ende Riemke Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.H.V., goede bekende, 22 feb 1794; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; J. Harmens V. en Geertruyd Matthijssen Schonenberg, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 13 dec 1772 HRL, en toen getrouwt; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); de raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering Sipke Jans Schoonbergen, dewelke door den fiscus geciteerd Was, om boete en breuken, over en ter Zaake dezelve, den zv J.V., een slag aan het hooft gegeeven had, en is dezelve na aangehoorde Confessie en betuiging dat dezelve Jonge hem Zeer gesard, en geplaagd had, gelibereerd van de Boete, dog gecondemneert in de kosten van de Citatie. HRL, den 4 nov 1799. (GAH45)
Johannes Visser geb 1790 HRL, ovl 8 jan 1839 HRL, 1e huwt met Sjieuwkje Sjoerds Feikema op 10 dec 1812 HRL, kasteleinsknecht, huw.afk. 29 nov en 6 dec 1812 HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis, huw.get. bij U.R. Visser en A.T. van Vliet, broeder bruidegom, 1816, id. bij F. Visser en H. Fransen, broeder bruidegom, 1819, id. bij F. Visser en A.A.H. Baarda broeder bruidegom, 1821, id. bij J.A. vd Zee en G. Blommers, oom vd bruidegom, 1835, zv Ruurd Johannes V, en Getje Fokkes Visser; BS huw 1812, huw 1816, huw 1817, huw 1819, huw 1821, huw 1835, ovl 1839, ovl 1841
Klaas Visser huwt met Martje Johannes, kinderen: Rinnert V, geb 1794 Aengwirden, Rinske V, geb 25 jan 1800 Aengwirden/Harl; BS ovl 1843; 1865 overlijdens
Klaas Douwes Visser ovl 1 aug 1808 Vlieland, huwt met Grietje Pieters Hoedemaker, kinderen: Sijtske V, geb 1809 Vlieland, Pieter Klases V, geb 1803 Vlieland, varensgezel, in leven echtelieden te Vlieland, zv Douwe Nuttes V en Aafje Dirks de Boer; BS huw 1831, huw 1836, ovl 1839
Claas Foppes Visser op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Klaas Pieters Visser huwt met Aukje Jurjens Dielstra en huwt met Antje Plat, kinderen: Jeltje Klases V, geb 1795 Oosterbierum, Reintje Klazes V, geb 1790 Oosterbierum, Pieter Klazes V, geb 1785 Oosterbierum; BS ovl 1838; ovl 1839, ovl 1844
Klaas Pieters Visser geb 13 mrt 1807 Wijnaldum, milicien en wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Klaaske Jans Visser huwt met Jacob Jans Appeldoorn, werkster te Bolsward; BS huw 1838
Klaaske Poppes Visser zie ook: Klaaske Poppes; geb 1787 HRL, ovl 16mi1827 HRL, ongehuwd, dv Poppe Arjens V, en Hiltje Johannes; BS ovl 1827
Lubbert Johannes Visser ovl 1 okt 1808 HRL, huwt met Akke Folckerts, scheepstimmerman, kinderen: Elisabeth Lubberts V, geb 1804 Embden, Trijntje Lubberts, geb 1784 HRL, Johannes Lubberts, geb 1798 Embden, Oostfriesland; BS huw 1813, huw 1823, huw 1825, ovl 1842, 185ov
Maaike Jeltes Visser zie ook: Maaike Jeltes; geb 1771 HRL, ovl 24 feb 1824 HRL, huwt met Egbert Alberts (de Wilde) op 13 nov 1796 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1808, 1811, BS huw 1824, ovl 1827, ovl 1862
Margaretha Visser oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-264; VT1839
Maria Visser oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-159; VT1839
Marinus, Marten Visser geb 1783 HRL, ovl 11 jan 1849 HRL, huwt met Maria Nieuwenhuis, wafelbakker in 1849, huw.get. bij G.J. vd Velde en IJ. Addens, neef brui-degom, 1818, id. bij A. Bloemers en G. Jans, 1837, id. bij D.J. Dijkstra en M.A. vd Zee, (2x gk), 1842, zv Johannes V, en Geertruida Schonenberg; BS huw 1818, huw 1837, huw 1842, ovl 1849; gebruiker wijk D-102, wafelbakker; eigenaar is Gerrit J. Veenstra, 1814 (GAH204); oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk A-159; VT1839
Marritje Klazes Visser geb 1801 Urk, ovl 24 aug 1842 HRL, huwt met Douwe Jans Zeilmaker, dv Klaas V, (gk), en Aaltje Kamper, (gk); BS ovl 1842; oud 37 jaar, (vnm: Merritje), geb Urk en wonende te HRL. 1839, wijk C-175; VT1839
Marten Johannes Visser M.J.V. en Marijke Berends Nieuwhuis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Berend Nieuwshuis, 22 mrt 1806; ondertrouw HRL
Martje Visser geb 1795 Vlieland, huwt met Johannes Lubberts op 1 jun 1823 HRL, huwelijksafkondigingen 18 en 25 mei 1823, dienstmeid. wonende te HRL, dv Albert Klaas V, en Martje Reinders Klok; BS huw 1823
Mary Piers Visser ovl 18 mrt 1827 Wierum, huwt met Johannes Petrus Schmidt, laatst wonende te te Wierum; BS huw 1837
Marijke Aants Visser geb 1793 Stavoren, ovl 9 mrt 1844 HRL, huwt met Sijbe Martens Bijlsma, dv Aant Pieters V, en Jantje Jans Postuma; BS ovl 1844; won. HRL. 1839, wijk F-009; VT1839
Murk Visser huwt met Grietje ... , kind: Jetske V, geb 1797 Workum; BS ovl 1871
Murk Herkes Visser geb 1784 Makkum, huwt met Cornelia Pol op 3 feb 1825 HRL, huw.afk. 16 en 23 jan HRL. en Wonseradeel, wonende te Makkum, varensgezel, zv Herke Murks en IJtje Andries; BS huw 1825
Neeltje Klaas Visser ovl voor 1854, huwt met Arij de Jong, kasteleinse te Vlieland 1831; BS huw 1831, huw 1853
Nieske Nuttes Visser ovl 7 okt 1807 Vlieland, huwt met Pieter Jans Hoedemaker; BS huw 1835
Nutte Visser huwt met Maaike Rienks, kinderen: Itske Ietje V, geb 1785 Vlieland, Gerrit V, geb 1810 Vlieland; BS ovl 1872; 1897 overlijdens
Nutte Tjeerds Visser ovl Vlieland voor 1833, huwt met Hijlkje Pieters, kind: Aaltje Nuttes V, geb ... ; BS huw 1832
Oene Johannes Visser ovl 6 okt 1808 HRL, huwt met Grietje Willems op 28 aug 1803 HRL, was varensgezel, kinderen: Willem Oenes, geb 24 nov 1806 HRL, Trijntje Oenes, geb 16 mei 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL , 1804, 1806, BS huw 1829, ovl 1857, ovl 1858
Onne Visser geboortig van Oostvriesland, het burgerregt deser stede geaccordeerd en heeft broeder Barend Visser, coopman ter deser stede in naam van en wegens zijn broeder de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Binksma en de daartoe staande jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op vr. 25 apr 1788. (burgerboek)
Pieter Visser huwt met Janna Monsma, wonende te HRL. 1860, scheepstimmerman; BS ovl 1860
Pieter H Visser oud 35 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, schuitmakersknecht, wijk G-297; VT1839
Pieter Klazes Visser geb 1785 Oosterbierum, ovl 21 dec 1838 HRL, 1e huwt met Antje Alberts, 2e huwt met Antje Zacharias Wijngaarden, werkman in 1838, wonende te aan de Liemendijk, zv Klaas Pieters V, en Antje Plat; BS ovl 1838
Pieter Klases Visser geb 1803 Vlieland, huwt met Lijsbet Harings vd Wal op 29 dec 1836 HRL, varenspersoon, schutter 3de afdeling Noordhollandse schutterij, wonende te HRL, zv Klaas Douwes V, en Grietje Pieters Hoedemaker; BS huw 1836; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-125; VT1839
Pieter Montes Visser ovl voor 1837, huwt met Vrouwtje Willems, kind: Reyer Claasz V, geb ... BS huw 1836
Poppe Arjens Visser ovl voor 1813, huwt met Hiltje Johannes, kinderen: Douwe Poppes V, geb 1792 HRL, Klaaske Poppes V, geb 1787 HRL; BS huw 1812, ovl 1827, ovl 1833, ovl 1847
Refine Tijsses Visser 2e vrouw van Wytso Beima, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Reintje Klazes Visser geb 1790 Oosterbierum, ovl 26 mrt 1839 HRL, huwt met Mink Pieters Boonstra, dv Klaas Pieters V, en Aukje Jurjens Dielstra; BS ovl 1839
Reyer Claasz Visser ovl 30 okt 1807 Vlieland, huwt met Risje Pietersz Duyzend, kind: Reyer Reyers V, geb 1804 Vlieland, voerman te Vlieland, zv Pieter Montes V, en Vrouwtje Willems; BS huw 1836
Reyer Reyers Visser geb 1804 Vlieland, huwt met Antje Klases Overdijk op 23 jun 1836 HRL, werkman, schutter 2de Bataillon 1 ste Afdeling Vriese Schutterij, wonende te HRL, huw.get. bij H.B. Smit en W.S. vd Molen, korendrager, 1842, zv Reyer Claasz V, en Risje Pietersz Duyzend; BS huw 1836, huw 1842; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk E-179; VT1839
Rinkje Visser geb 1808 prov, N.H., vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk H-133; oud 32 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk H-139 VT1839
Rinnert Visser geb 1794 Aengwirden, ovl 12 sep 1843 HRL, huwt met Johanna Hotzes Boom, zeekapitein, zv Klaas V, en Martje Johannes; BS ovl 1843; oud 45 jaar, geb Engwierum (!) en wonende te HRL. 1839, zeeschipper, wijk G-084; VT1839
Rinske Visser geb 25 jan 1800 Aengwirden/HRL, ovl 12 sep 1865 HRL, huwt met Dirk Tolsma, tapperse in 1865, ovl wijk H-081, dv Klaas V, en Matsen Johannes; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-205; oud 39 jaar, geb Engwierum (!), wonende te HRL. 1839, wijk E-056; VT1839
Roelof D Visser oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk H-140; VT1839
Ruurd Johannes Visser ovl 12 dec 1800 HRL, huwt met Fetje Fokkes Visser, kinderen; Johannes V geb 1790 HRL, Gatske Ruurds V, geb 1787 HRL, Aaltje Ruurds, geb 12 jul 1800 HRL, Ulbe Ruurds V, geb 1796 HRL, Fokke V, geb 1794 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, ovl 1814, huw 1816, huw 1821, ovl 1833, ovl 1839
Sybe Visser weduwe S.V. eigenaresse van perceel nr. 1759 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 723, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Sybe Visser Hendrik Smit van HRL. ende Grietje Gerrijts van Midlum, sijnde wegens de bruid gecompareerd notaris S.V., goede bekende, 10may 1788; ondertrouw HRL; ovl voor 1803, huwt met Wobina Hoftenkamp, notaris, verkoopt een huis in 1800; woont in 1e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 108:0:0 (GAH650); Donderdag den 15 feb 1798; Het Gerechte Ordrs:Vergadert zijnde, Wierde nog aan de Burger J: Tamboezer en Pettinga door het Gerechte een Schuldbrief gepasseerd van een duizend en vijfhondert CarGuldens, voor de tijd van drie maanden, tegens een maandelijksche Intrest van 8 Stuivers pr Cto ende zulks wel uit hoofde, dat gedagte Burgers, op haar eigen naam eene gelijke Summa tegens dezelfde Intrest hedden genegotieerd van de notaris S.V., ten fine om voor de stad te werden ge?mployeerd, ingevolge Authorisatie de dato den 18 Janrij 1798 op haar Verleend. (GAH43)
Sybe Visser geboortig van Doccum, tot burger deser stede aangenomen en heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. Alema, en de daartoe staande jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 9 mei 1787. (burgerboek)
Siebe Folkerts Visser geb 11 dec 1765 Sneek, ovl 11 jan 1819 HRL, huwt met Antje Douwes van Goor, scheepstimmerman, kinderen: Douwe Siebes, geb 1798 Heerenveen, IJtske Siebes V, geb 1807 ... , Folkert Sijbes V, geb 1801 Dokkum; BS ovl 1817; 1809 overlijdens, huw 1822, ovl 1848, ovl 1855
Siebe Herkes Visser geb 1788 Makkum, ovl 5 nov 1831 HRL, huwt met Klaaske Berends Hofstra, stalknecht, zv Herke Murks en IJtje Andries; BS ovl 1831
Siebe Uilkes Visser geb 12 jul 1764 Makkum, ovl 13 feb 1821 HRL, huwt met Aaltje Wennekers, kind: Uilke Siebes V, geb 10 aug 1787 HRL, koopt een huis in 1801, huw.get. bij J.J. Panbakker en A.H. Kamp, oom bruid. 1813, id. bij T.B. vd Vorm en A.H. Cornel, 1813, id. bij A.Y. Molenaar en Y.H. Besling, 1814, scheepstimmerman; BS huw 1813, huw 1814, ovl 1821, ovl 1829; eigenaar engebruiker van wijk G-094 en wijk G-095, timmerknegt, 1814. (GAH204)
Sybrig Jans Visser huwt met Otte de Vries; BS ovl 1874
Sieske Nuttes Visser ovl voor 1832, huwt met Pieter Jans Hoedemaker, in leven wonende te Vlieland; BS huw 1831
Sytske Visser geb 1809 Vlieland, ovl 26 mrt 1839 HRL, huwt met Cornelis Pieters Pol op 17 nov 1831 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, dv Klaas Douwes Nuttes V, en Grietje Hoedemaker; BS huw 1831, ovl 1839, ovl 1847
Sytske Jacobs Visser geb 1766 Vlieland, ovl 4 okt 1826 HRL, huwt met Lammert Oeges Pollema; BS ovl 1826, ovl 1827
Sjoerd Jetses Visser ovl voor 1838, huwt met Antje Feddriks Dijkstra; BS ovl 1837
Swaantje Wobbes Visser ovl 15 nov 1817 Workum, huwt met Wieger Wiegers, in leven echtelieden te Workum; BS huw 1831, ovl 1858
Tammerus Visser Dieuke Visser Van HRL, en Jacobus van Gekerken van Bolswart, huw aang. 31 dec 1735 HRL, komende Voor de bruid desselfs vaeder T.V. ; huw.aang. HRL 1735
Teetske Walles Visser geb 1804 Heerenveen, ovl 16 jul 1857 HRL, huwt met Sijbren Goris van Smeden op 24 aug 1826 HRL, huw.afk. 30 jul en 6 aug 1826 HRL. en Franeker, dienstmeid. wonende te HRL, dv Walle Hendriks V, en Wijpkjen Jacobs; BS huw 1826, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-111; oud 36 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk C-105; VT1839
Tjebbe Jans Visser geb 1798 ... , ovl 1 jan 1818 HRL, ongehuwd; BS ovl 1818
Truitje Aukes Visser geb 6 nov 1794 Heerenveen, ovl 1 jan 1877 HRL, huwt met Jan Cornelis Visser; BS ovl 1836; 1877 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-036; oud 48 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-131; VT1839
Trijntje Visser huwt met Hendrik Eisma; BS ovl 1879
Trientje Jans Visser huwt met Hendrik Alkeszn Kramer; BS ovl 1849
Trijntje Douwes Visser huwt met Fedde Riemers Hofstra, baker, wonende te Workum; BS huw 1833
Trijntje Lubberts Visser geb 1784 HRL, ovl 1 nov 1842 HRL, huwt met Jacob Klaas Torenbeek op 13 mei 1813 HRL, dienstbaar, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, dv Lubbert Johannes en Akke Folckerts; BS huw 1813, ovl 1825, ovl 1842; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-096; VT1839
Trijntje Willems Visser huwt met Sijbren Lantinga, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1817
Uilke Siebes Visser geb 10 aug 1787 HRL, ovl 21 feb 1821 HRL, huwt met Anna Catharina Elisabeth Beerends, huw.get. bij J.J. Dijkstra en E.L. vd Zee, scheepstimmerman, neef bruidegom, 1816, id. bij T.B. vd Vorm en A.H. Cornel 1813, schoenmaker in 1821, zv Siebe Uilkes V, en ... ; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1821, huw 1822; gebruiker wijk G-085, schoenmaker; eigenaar is Christoffel de Haas, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-267; gebruiker Poppe S. (?) Zijlstra, varensgesel, 1814. (GAH204)
Ulbe Ruurds Visser zie ook: Ulbe Ruurds; geb 1796 HRL, 1e huwt met Aukje Tijssen van Vliet op 23 mei 1816 HRL, smidsknecht, huw.afk. 12 en 19 mei 1816, 2e huwt met Willemke Tjebbes deinum op 22 mei 1834 HRL, smidsknecht in 1833, huw.get. bij J. Visser en H.M. Hoek, broeder bruidegom, 1817, id. bij J.C. Top en D.R. Onrust, 1818, id. bij S.E. de Wit en D.H. de Weerd, 1818, id. bij J.C. Blokmaker en H. de Vries, zv Ruurd Johannes V, en Getje Visser; BS huw 1816, huw 1817, huw 1818, ovl 1833, huw 1834; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk F-064; VT1839; U.R.V. eigenaar van perceel nr. 1900 te HRL, grofsmidsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 724, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL; 1832, bl. 55); Wij Ondergetekenden Thijs Pieters van Vliet en Eelkje Oebeles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Concenteeren aan onzen Dochter Aukje Thijssens van Vliet om Zich in het huwelijk te begeven met U.R.V. zv wijlen Ruurd Johannes, en van Fetje Viser, woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; Ik Ondergetekende Fetje Visser weduwe Ruurd Johannes, woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren aan mijn Zoon U.V., bij mijnen wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven van Aukje Thijssen van Vliet, dv Thijs Pieters van Vliet, en Eelkje Oebeles, alle wonende te HRL. HRL den 7 mei 1816
Walle Hendriks Visser huwt met Wijpkjen Jacobs, visser en wonende te Heerenveen 1826, kind: Teetske Walles V, geb 1804 Heerenveen; BS huw 1826, ovl 1857
Wiggele Jelles Visser huwt met Gertje Bonses Bonsma, visser en wonende te Joure; BS huw 1842
Willem Oenes Visser geb 4 nov 1806 HRL, ged 7 dec 1806 HRL, N.H., DG, huwt met Minke Fransen de Vries op 16 jul 1829 HRL, huw.afk. 5 en 12 jul 1829 Leeuwarden en HRL, ook huwt met Henriette Leibes, zeilmaker in 1857, smidsknecht in 1851, A 12 mei 1851 Almenum, zv Oene Johannes V, en Grietje Willems dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-237, wijk G-192, 193, 283, 318; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-188; VT1839
Yege Fokkes Visser geb 1756 HRL, ovl 3 mei 1811 HRL, huwt met Doutje Abes, ook huwt met Antje Jans, kinderen: Gatske, geb 1784/85 HRL, Aaltje IJges V, geb 18 feb 1787 HRL, Antje IJeges V, geb 1791 HRL, Fokje IJeges V, geb 1794 ... , meester ijzersmid. 1e huw.afk. zondag 21 apr 1811 voor het huis der gemeente, 2e afk. 28 apr 1811, ondertrouw 20 apr 1811, huurt Stadsland, vertichelde greide en vergraven land 1800-1810; B.S.huw. en huwafk. 1811, huw 1812, huw 1814, ovl 1856; weesvoogden bet 30.:0- aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van Jacob Tjeerds bij IJ.V., mr ijzersmid. 16 mrt 1785. (GAH1116); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:10:0 terzaake geleverd ijserwerk, quit. no. 6, 26 feb 1788. (GAH1120); id. f. 5:3:0 tdv de Bank van Leening, quit. no. 2, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 45:0:0 wegens geleverde 3 kagchels met de pijpen, quit. no. 36 13 sep 1791. (GAH1123); Johannes Hendriks Ritshuisen ende Geertje Baukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJ.V., goede bekende, 3 may 1794; ondertrouw HRL; geeximeerde personen welke dagelijks hunne Rijdtuigen ter bevordering van hun bestaan verhuiren: 5 overdekte wagens en 3 chaisen, 1803. (GAH650); id. 4 overdekte wagens en 4 chaisen, 1804, may 1805; (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Aaltje IJges Fisscher, geb 5 feb 1787, ged 18 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Antje IJeges Visser, geb 19 mrt 1790, ged 11 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Aafke IJeges Visser, geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL; Voorts verzogten ter Vergadering binnen te staan zoo als hun gereedelijk geaccordeert wierd, de Burgers Taede Jans Dijkstra, Sjoerd de Vries, IJ.V., Jan Kiel, Jan Taedes Dijkstra, en Claas Johannes Gorter, alle herbergiers alhier, dewelke aan de Raad Proponeerden, of dezelve niet zouden kunnen goedvinden, op het voorbeeld van verscheiden andere Steeden in het voormaalig gewest Friesland, om op zodanige tijd in de aanstaande zoomer; als de Raad daar toe de geschikste zoude oordeelen Stadsweege een Zilver Sweep te laaten verharddraaven zullende veele Ingezeetenen, op dien dag na het oordeel der Comparanten, daar van (bij de tegenwoordige neringloozelijden) aanmerkelijke voordeelen genieten, welk voorstel is gehouden in deliberatie, ma. 27may17 99 (GAH45); Maandag den 30 Sept 1799; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde Wierde Wijders beslooten, aan het departementaal Bestuur van de Eems in te Zenden, navolgende missive. de raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Ingevolge UWl:aanschrijvinge van den 23 deezer, Koomen Wij UWl: hier neevens op te geeven, de naamen van alzoodaanige Perzoonen, Welke Halstarrig Weigeren de Waapenen ter bewaaringe van inwendige rust, en order op te Vatten te Weeten Matthijs Ouwendag, mr Hoedemaaker, IJ.V., Castelein, Cornelis Lautenbach, mr Schoenmaker Hendrik Swaal, Coopman, Jan Visser, Stads Tamboer ten einde UWl: daarvan Kennisse aan het Uitvoerend Bewind Kunnen geeven, op dat niet dezelve Perzoonen Kan Werden gehandelt, overeenkomstig UWl: aanschrijvinge. Daar Gijl:ons, in UWe missive van den 27 Augt 1799 hebt gelieven te melden, dat Gijl:omtrent het employ, van de Gewapende Burgers tot het Waarneemen van Guarnisoensdienst te Leeuwarden, een besluit van het uitvoerend bewind hat ontvangen, dat de Raad der Gemeente daar voor moest blijven Zorgen, tot dat op eene voordragt deswegens door gemelde Bewind, aan het Vertegenwoordigend Ligchaam gedaan, Zou Zijn gedisponeerd, en UWl:niet twijffelende, of daaromtrent Zoude favorabel, door het Vertegenwoordigend Ligchaam gedisponeerd Werden. Wijders dat UWl Copia van onze missive aan het uitvoerend Bewind had gesonden, en ons van het resultaat daarvan, Zoud informeeren, Zoo neemen Wij reverentelijk de Vrijheid UWl. door deesen te vragen, of over het Susject bij het Vertegenwoordigend Ligchaam is gedisponeerd, Zoo Jaa, dat Gijl:alsdan aan ons gelieft Kennisse te doen toeKoomen, hoe die dispositie is gevallen, de Wijl Wij daar na Zeer verlangende Zijn, al Zoo bij Continuatie van onze Gewapende Burgers guarnisoensdienst moeten doen. Waaraan Wij rede een vrij notabele summa besteed hebben, en onse financien uitgeput Zijnde, niet meeer toelaaten dergelijke Verschotten te doen, Wij verzoeken hier op Spoedig met UWl:antwoord vereert temogen Worden. HRL, 30 sep 1799, Ao. 5. (GAH45); Vrijdag den 17 aug 1798. de Raad der Gemeente Extra ordinaris Vergadert zijnde, verscheen wijders ter vergadering den Burger IJ.V., als Majoor van de Gewapende Burgermagt alhier, te kennen geevende dat bij de Raad van Administratie beslooten was, dat de gewapende Burgermacht op maandag den 20 deezer, voor dit Jaar, de finaale afvuuringe zoude doen, en dat hij Majoor zoo zoor zig, als ingevolge het besluit en namens de Raad van Administratie offereerde om die afvuuringe voor de Raad der Gemeente te doen, met versoek dat den Raad, zulks met haare tegenwoordigheid. geliefde te Vereeren, ten einde om dit werk eenige luister bij te zetten, en de gewapende Burgermagt tot meerder ambitie op te wekken, welke vriendelijke offerte bij den Raad wierd geaccepteerd. (GAH44); Maandag den 28 jan 1799; de Raad ordinaris Vergadert zijnde, is aan den Burger IJ.V. op deszelfs verzoek bij requeste gedaan geaccordeert het Regt der Groote Tap, en heeft dezelve daaraf de Jura betaald aan de f. 72:0:0 (GAH44); Dingsdag den 5 Sept. 1797; Het Geregte Extra Ordinaires vergadert zijnde, verscheenen in ''s Geregte Vergadering de Burgers IJ.V. en S:IJsenbeek als daartoe gecommitteerd door de raad van Administratie en Disciplijne van de gewapende Burgermagt alhier, versoekende dat er door een Commissie uit het Geregte, beneffens die van de raad van Administratie, een finaal Huishoudelijk Reglement voor de gewapende Burgermaght alhier mogt worden geformeerd, produceerende ten dien einde dat van Leeuwarden, en zijn tot deeze Commissie benoemd Hendriks & Coulbout. (GAH43)
Ytske Siebes Visser geb 1807 ... , ovl 18 feb 1817 HRL, dv Siebe Folkerts V, en Antje Douwes (van Goor); BS ovl 1817
Johannes A Visser Bender JOHANNES A (1814), JAN ADAM (1820); geb 15 aug 1787 Haarlem, ged 2 sep 1817 Haarlem, ovl 28 jan 1855 te Haarlem, huwt met Geertruida Oosterbaan op 8 aug 1811 Leeuwarden, gescheiden 15 mei 1820 HRL, zv Adam Visser, (gk), en Maria Koning, (gk); BS huw 1820, gesl. Oosterbaan, bl. 124; eigenaar en gebruiker van wijk E-036, apothecar, 1814. (GAH204)
Geertje Jans Vlaaming huwt met Jan Gerlofs de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Gerlof Jans de Vries, geb 28 aug 1811, ged 1 sep 1811 Grote Kerk HRL
Wilhelmina Vlak huwt met Dirk Douwes de Jong, wonende te HRL; BS huw 1838
Akke Vlappen Maandag den 9 sep 1799. Wijders Wierde een vrouwspersoon A.V. genaamd, te huis behoorende te Sneek, Welke uit hoofde van haare slordige Conduite in ''t gepasseerde voorjaar uit de Stad gebannen Was, gecondemneert, drie etmaal te Water, en brood in de Pekelkuip gedetineerd te Worden, en als dan daadelijk Weder de Stad te verlaaten. (GAH45)
Bauke Vlas huwt met Geeske Groenendijk, kind: Huite, geb 1804 Workum; BS ovl 1855
Huite Vlas geb 1804 Workum, ovl 16 feb 1855 HRL, huwt met Jetske/Itske Beekma, N.H., schippersknecht, zv Bauke V, en Geeske Groenendijk; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, wijk G-343; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-189; VT1839
Jan Vlas huwt met Neeltje Alles, kinderen: Jan V, geb 1786 HRL, Rinske Brink, geb 1790 HRL, IJeve Jans Brink, geb 1781 HRL, Grietje Brink, geb 17 jan 1796 HRL; BS ovl 1843
Jan Jans Vlas geb 1786 HRL, ovl 2 okt 1843 HRL, huwt met Aaltje Jacobs Faber op 18 mei 1806 HRL, koorndrager in 1843, sjouwerman 1811 en wonende te HRL, kinderen: Jan Brink, geb 13 nov 1811 HRL, Jacob Jans, geb 13 dec 1806 HRL, komt voor met de geslnm Brink, zv Jan V, en Neeltje Alles; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS geb 1811, ovl 1813, huw 1840, ovl 1843; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk F-211; VT1839
Janke Heins Vlas ovl 9 mrt 1816 op de Fok onder Terband, huwt met Klaas Sakes vd Molen; BS huw 1836
Oeke Vlas ovl voor 1862, huwt met Jacob Hilwerda; BS ovl 1861
Gerrit Keimpes Vlasbloem G.K.V. en Trijntje Ages, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 23 aug 1772 HRL, en toen getrouwt
Jan Vlasbloem ontvangt op 5 maert 1669 ter saecke geexpenteerde oncosten ten laste van de kinderen in''t vervolgen van''t schip de ''Judith'' f. 50:0:0; vermeldt in de weesrekening bij Antje Tjerks de Vries; zie verder het verhaal bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Grietje Vlasblom ovl 29 jan 1787 HRL, oud 35 jaar
Pietje Douwes Vlasblom huwt met de Comijs Willem Sikkes Haakkema, kind: Hijlkjen Willems Haakkema
Sytske Vlasblom geb 12 mei 1744 HRL, ovl 15 jun 1824 HRL, huwt met Tjerk van Benthem, verkoopt een huis in 1801; BS ovl 1824; ; Tjerk van Benthem en S.V., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Foekje Jans van der Vleugel geb 1772 HRL, ovl 14 mrt 1844 HRL, huwt met Jan vd Molen, dv Jan vdV, en Doetje ... ; BS ovl 1844
Hiltje Nolles van der Vleugel geb 1796 Stavoren, ovl 8 dec 1832 HRL, ongehuwd, dv Nolke Klases vdV, en Jetske Tjerks Dijkstra; BS ovl 1832
Jan van der Vleugel huwt met Doetje ... , kind: Foekje Jans vdV, geb 1772 HRL; BS ovl 1844
Jan van der Vleugel geb 4 apr 1760 HRL, ovl 16 mei 1821 HRL, huwt met Foekje Jans vd Molen op 8 dec 1793 HRL, laatste afk. 8 dec 1793, meester kleermaker, huw getuige bij F. Heuffers en N. Kloppenburg, 1811; huw Grote Kerk HRL 1793, BS huw 1811, ovl 1821; gebruiker wijk C-121, kleermaker; eigenaar is Jac. Kerkhoven, 1814. (GAH204); J. vdV. en Foekje Jans van der Moolen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Jansen van der Moolen, 23 nov 1793; ; J. vdV. en Foekje Jans van der Molen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 8 dec 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelven dage; Claas Heeres ende Dirkje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. vdV., goede bekende, 7 dec 1793; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; de Hersteld Lutherse Gemeente moet wekelijks 18 1/2 stuivers betalen aan mr. kleermaker J. van de Vleugel, die de alimentatie van zijn behoeftige vader C.C. te zijnen laste moet nemen, 10 nov 1803. (GAH49); Dingsdag den 16 okt 1798, middags 3 Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johnnes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. V., vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Klaas van der Vleugel geb 1797 Stavoren, ovl 29 dec 1854 HRL, huwt met Jeltje Klik op 16 nov 1823 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1823, gruttersknecht, wonende te HRL, turfdrager in 1854, N.H., zv Nolke vdV, en Jetske Tjerks; BS huw 1823, ovl 1854 bev.reg. HRL 1851 wijk G-132; oud 40 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, gruttersknecht, wijk G-126; VT1839
Maartje Klases van der Vleugel geb 1756 HRL, ovl 11 mei 1823 HRL, huwt met Bartholomeus Klok, dv Klaas Christiaans en Engeltje Jans; BS ovl 1823; 1827 huwelijken, ovl 1857
Arnoldus van der Vleugel Arnoldus (1814), Nolke KLazes; geb 1762 HRL, ovl 24 jan 1838 HRL, huwt met Jetske Tjerks Dijkstra, kin deren: Wigle, geb 14 feb 1808 HRL, Klaas, geb 1797 HRL, Hiltje Nolkes vdV, geb 1796 Stavoren, Tjerk vdV, geb 1803 HRL, Pietje vd V, geb 1799 HRL, huw.get. bij L.E. Haarsma en F. Cornelis, werkman, 1816, id. bij G.G. Hankes en A.A. Knipper, 1816; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw en geb 1811, huw 1816, ovl 1832, ovl 1838, ovl 1854, ovl 1880, ovl 1882; gebruiker van wijk G-152, sjouwer; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); N. v. d. V., sjouwerman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aake Knipper, naaister, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Antoon Knipper en Antje Hendriks in leven gewoond hebbende ter dezer Stede
Pietje van der Vleugel geb 1799 HRL, ovl 15 jan 1882 HRL, N.H., ongehuwd, dv Nolke Klazes vdV, en Jetske Tjerks (Dijkstra); BS ovl 1882; bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-402
Rigtje van der Vleugel oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-036; VT1839
Tjerk van der Vleugel geb 1803 HRL, ovl 29 feb 1880 HRL, huwt met Gerritje Alberts Louenaar op 8 dec 1831 HRL, thans dienende bij de Mob. Vriese Schutterij, gekantonneerd te Gemert, turfdrager in 1851, huw.get. bij A.H. Hillers en F.S. de Boer, 1839, N.H., zv Nolke vdV, en Jetske Wiggeles(?) (Dijkstra); BS huw 1831, huw 1839, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-162, supp wijk G-392, wijk G-149; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-149; VT1839
Wigle van der Vleugel geb 14 feb 1808 HRL, ged 1 mrt 1808 HRL, N.H., zv Nolke vdV, en Jetske Tjerks (Dijkstra); dopen Grote Kerk HRL 1808
Harmen Jans van Vlie ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL, zv Jan Harmens van Vlie en Geeltje Migchiels Roorda
Claas H. van ''t Vlie ovl 15 jan 1794 HRL, oud 71 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 17, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Michiel van ''t Vlie ovl 16 jun 1787 HRL, oud 68 jaar
Sytske Harmens van ''t Vlie ged 26 jan 1744 Grote Kerk HRL, dv Harmen Janz van ''t Vlie en Gertje IJdes de Groot
Jan van het Vlie(d) vroedsman in 1790; ovl 2 feb 1801 HRL, huwt met Gerritje Antony Overzee op 4 dec 1796 HRL, in leven glazemaker, kinderen: Pietje vV, geb 30 nov 1798 HRL, Harmen van ''t Vliet, geb 6 jul 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1823, ovl 1826, ovl 1870, ovl 1880; Jan Harmens van ''t Vlie, huwt met Geeltje Migchiels Rooda, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3n jun en getrout de 10 dito 1764; kind: Michiel Jans van Vliet, geb 11 dec 1776, ged 12 jan 1777 Grote Kerk HRL, moeder als G.M. Roorda; kind: Pietje Jans van het Vlie, geb 30 nov 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Jans van Vlie, ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL, vader als J. Harmens van Vlie, moeder als G.M. Roorda; verkoopt een huis in 1800; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:16:0 tersaeke het maken van glaesen en verfven aan het Weeshuis, kwit. no. 7, 7 nov 1769. (GAH1100); id. f. 31:5:0, kwit. no. 10, 8 nov 1770. (GAH1101); id. f. 37:13:0, kwit. no. 11, 6 nov 1771. (GAH1102); id. f. 44:17:0, kwit. no. 17, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 3:2:0 id Bank van Lening, kwit. no. 5, 9 nov 1769. (GAH1100); id. f. 5:4:0 kwit. no. 2, 8 nov 1770. (GAH1101); id. f. 9:1:0, kwit. no. 4, 7 nov 1771. (GAH1102); id. f. 49:0:0 aan de nieuwe kerk, ord. no. 41, 16 aug 1775. (GAH1060); wed. J. vdV. gebruiker wijk C-032, gealimenteerd; medegebruikers Schelte J. vd mei wed., werkster, Pier Abes wed., vischvrouw; eigenaar en gebruiker Sake T. Blok, zoutmeter, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 35:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 1 jaar verdiende loon van Sybrand Stephany, als verwersgezel bij de vroedsman J. van ''t Vlie, 8 jun 1790. (GAH1122); Tiemen Ottes ende Antje Durks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. van ''t V., goede bekende, 24 sep 1793; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 17, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 8:8:0 (GAH650)
Trijntje Harmens van ''t Vlie(t) Johannes Oormeyer ende T.H. van ''tV., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder H. van ''tV, 15 mrt 1749; huwt met Johannis Oormeyer, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 mrt 1749 en doen ook getrouwdt; kind: Harmentje Johannes Overmeyer, ged 25 aug 1761 Grote Kerk HRL, vader als J. Overmeyer, moeder als T.H. van Vliet
Ymkje Vliegendehond huwt met Gerardus Meewezen; BS ovl 1855
Age Sybrens Vlieger huwt met Sijtske Rienks Vlieger, gedomicilieerd te HRL. 1849, schipper zonder vaste woonplaats; BS huw 1835, ovl 1849
Antje Vlieger huwt met Nanning Pronk; BS ovl 1847
Auke Gerbens Vlieger huwt met Foekje Wopkes Veersma, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769 in de Westerkerk
Gerben Aukes Vlieger geb 1774 HRL, ovl 4 sep 1812 HRL; wijk F-085, werkman; BS ovl 1812
Rienk Sipkes Vlieger huwt met Hinke Jans, geb Sijtske Rienks V, geb 1788 Rijperkerk; BS ovl 1849
Saakje Yges Vlieger huwt met Ruurd Pieters, wonende te Hindeloopen; BS huw 1843
Sybren Ages Vlieger huwt met Akke Wildervank, wonende te HRL. 1859, schipper; BS ovl 1859
Sytske Rienks Vlieger geb 1788 Rijperkerk, ovl 19 jan 1849 Leeuwarden, 1e huwt met Jacob Fokkes, 2e huwt met Age Sijbrens Vlieger op 9 apr 1809 HRL, komt van Franeker, gedomicilieerd te HRL. 1849, dv Rienk Sipkes V, en Hinke Jans; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1849
Jarich Tadema Vlieland ovl 26 okt 1827 Heerenveen, huwt met Johannes Bello, in leven ontvanger der registr. en bewaarder der hypotheken te Heerenveen, kind: Petrus Thomas V, geb 1808 Oldeboorn; BS huw 1833
Petrus Thomas Vlieland geb 1808 Oldeboorn, huwt met Jetsche Hijlkes Prins, (gk), op 4 jul 1833 HRL, predikant bij de Herv. Gemeente te Waal, Texel, wonende te aldaar, zv Jarich Tadema V, en Johanna Bello; BS huw 1833
Grietje Jans Vlielander geb 1763 Helver (?), ovl 9 mei 1838 HRL, huwt met Jahan Adam Snijder, dv Jan Vm, en Grietje Gerrits; BS ovl 1838
Jan Vlielander huwt met Grietje Gerrits, kind: Grietje Jans V, geb 1763 Helver (?); BS ovl 1838
Martjen Vlielander huwt met Eybert Klaasses, kind: Grietje Eyberts, geb 12 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Eyberts, geb 2 mrt 1785, ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL
Holkia de Vlies oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-030; VT1839
Rinske G. de Vlies oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839
Aafke van Vliet begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 73; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aaltje van der Vliet geb 26 aug 1795 Franeker, ovl 25 jan 1864 HRL, huwt met Nicolaas Giel, A 5 mei 1861 Grettingharst (?), ovl wijk E-184, dv Haye vdV, en Trijntje Berends (Faber); BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-025; VT1839
Adriaan van der Vliet A. v. d. V. eigenaar van perceel nr. 1895 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 725, huis en erf, 430 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Adriaan van der Vliet geb 1779 Rotterdam, ovl 1 jan 1843 HRL, huwt met Aaltje/Janneke Kerkhoven op 29 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, wonende te HRL, ook huwt met Jane Frances Grandt, huw.get. bij J.S. vd Ley en A. Kerkhoven, behuwd broeder bruid. 1828, id. bij D. vd Hout Brouwer en J. van Loon 1836, id. bij A. Knuyse en J.W.C. van Loon, 1839, kargadoor in 1843 zv Adriaan vdV, (gk), en Maria Blaauw, (gk); BS ovl 1823; 1825 huwelijken, huw 1828, huw 1836, 1839 hu, ovl 1843, ovl 1858; oud 60 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk H-071; VT1839
Adriaan van der Vliet geb 1806 Rotterdam, 1e huwt met Anna Magdalena Hilarius op 22 sep 1831 HRL, kargadoor, wonende te HRL, 2e huwt met Geertruida de Boer op 27 apr 1837 HRL, wonende te HRL, zv Adriaan Jansz vdV, (gk), en Cornelia van Andel, (gk)vdr wonende te Londen, moeder wonende te Rotterdam 1831; oud 33 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk E-222; VT1839
Alma/Anna van Vliet huwt met Petrus Johannes Tam op 2 mei 1809 HRL, komt van HRL; hu Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810; Johannes Petrus (!) Tam en A. vV., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Johan Jacob Tam, geb 10 feb 1810, ged 6 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Anne D. van Vliet oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-180; VT1839
Antje van Vliet geb 1811 ... , ovl 8 dec 1816 HRL, dv Dirk vV, en (Antje J. de Haan); BS ovl 1816
Ate Sjoerds van der Vliet geb 1768 ... , huw.get. bij K.K. de Jong en A.T. Braammeyer, wonende te Franeker, tichelaar, aangehuwde neef bruid. 1812; BS huw 1812
Aukjen Tijssen van Vliet zie ook: Aukje Thijses; geb 1796 HRL, ovl 19 dec 1833 HRL, huwt met Ulbe Ruurds Visser op 23 mei 1816 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1816, dv Thijs Pieters vV, en Eelkje Oebeles; BS huw 1816, ovl 1833; Wij Ondergetekenden Thijs Pieters van Vliet en Eelkje Oebeles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Concenteeren aan onzen Dochter Aukje Thijssens van Vliet om Zich in het huwelijk te begeven met Ulbe Ruurds Visser zv wijlen Ruurd Johannes, en van Fetje Viser, woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; Ik Ondergetekende Fetje Visser weduwe Ruurd Johannes, woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren aan mijn Zoon Ulbe Visser, bij mijnen wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven van A.T. v. V., dv Thijs Pieters van Vliet, en Eelkje Oebeles, alle wonende te HRL. HRL den 7 mei 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses & negentig den Vijfde feb is Geboren Aukje dv Thijs Pieters van Vliet en Eelkje Oebeles. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 mei 1816
Dirk Wybes van Vliet geb 1756 HRL, ovl 20 okt 1826 HRL, huwt met Willemke Taedes op 20 jun 1802 HRL, huwt met Antje Jelles de Haan op 10 nov 1805 HRL, ook huwt met IJmkje Jans en Aafke IJpes, huw.get. bij H. IJ. van Rees en W.T. vd Veen, koster, 1815, aanspreker in 1826, bakker te HRL. 1812, kinderen: Wybe V, geb 1809 HRL, Jelle vV, geb 31 jan 1807 HRL, Antje vV, geb 1811 ... , Jantje vV, geb 6 jul 1787 HRL, IJpe Dirks vV, geb 1793 HRL, Anne Dirks vV, geb 1796 HRL, zv Wybe Dirks vV, en Antje Martens; huw Grote Kerk HRL 1802, 1805, BS ovl 1812, huw 1815, ovl 1816, huw en ovl 1819, huw 1824, ovl 1826, huw 1829, ovl 1845, ovl 1848, ovl 1870; gebruiker van wijk A-096, koster; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, kerk, 1814. (GAH204); D.W. vV. ende Aafke IJppes, beide van HRL, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; D.W. vV. en Antje Jelles de Haan, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T. Stephanij, goede bekende, 26 okt 1805; ondertrouw HRL; D.W. vV. en Aafke Yepes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 7:4:0 (GAH650)
Eelkje Hayes van Vliet geb 1785 Franeker, ovl 18 jul 1844 HRL, huwt met Jelle Durks Tadema op 10 sep 1809 HRL, dv Haye Klazes vV, en Tjetje Hillebrands; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1844, ovl 1846; oud 54 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-266; VT1839
Fredrik van der Vliet oud 29 jaar, geb Bristol, GB, en wonende te HRL. 1839, wijk H-071; VT1839
G. van Vliet ontvangt van de Stadsrentmeester f. 90:0:0 wegens een gemaakt pulpitum aan het orgel, ord. no. 54, 31 jan 1776. (GAH1060)
H.J. van Vliet zie H.J. Overmeyer
Harmen Jans van het Vliet hopman in 1764; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:5:0 terzake het repareren van glasen, en verven, kwit. no. 14, 6 nov 1764. (GAH1094); id. f. 68:10:0, kwit. no. 12, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 43:12:0, kwit. no. 14, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 128:5:0, kwit. no. 4, 8 nov 1768. (GAH1099); id. f. 52:14:0 wegens verven en maken en vermaken van nieuwe en oude glasen id Bank van Lening, kwit. no. 1, 13 dec 1763. (GAH1094); id. f. 10:4:0 id Bank van Lening, kwit. no. 4, 24 nov 1767. (GAH1097); id. f. 13:3:0, kwit. no. 1, 8 nov 1768. (GAH1099); id. f. 47:8:0 wegens verwen en vergulden, kwit. no. 11, 24 nov 1767. (GAH1097); hopman 1756, glazemaker 1750-1764; hopman in 1730; medeweesvoogd hopman Buma bet f. 90:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 1jaar huyr van ''t huys de Oude Pienas genaamt, wordende gebruikt door Rintje de Vos; volgt de uitgaave van voorn:huys: no. 1, vroedsman Clinkhamer f. 0:16:0, no. 2, hopman vV., f. 37:3:0, en no. 3, Jacob Nauta f. 5:12:0, tesamen f. 43:11:0 en dus resteert f. 46:9:0 den 23 nov betaelt aen de President Diacon een darde van de suivere huyr de sum:15-9-10:en koomt dus voor ''t Weeshuys voor 2/3 parten de sum:30-19-6, 16 may 1730. (GAH0160); Johannes Oormeyer ende T.H. van ''tV., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder H. van ''tV, 15 mrt 1749; Wybe Willems ende Tjietske Aukes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom H. van ''tV., 24 May 1749; huwt met Geertie IJdes; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759); huwt met Gertje IJdes de Groot, kind: Sijtske Harmen van ''t Vlie, ged 26 jan 1744 Grote Kerk HRL; H. Jansen van ''t Vlie ende Geertie IJdes, beyde van HRL, Comende voor de bruyd IJde Jansen, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Harmen van ''t Vliet geb 6 jul 1799 HRL, ged 6 aug 1799 HRL, ovl 10 feb 1880 HRL, huwt met Elisabeth Nijhof op 19 jan 1823 HRL, huw.afk. 5 en 12 jan 1823, scheepstimmerman in 1851, N.H., A 27 mei 1858 Amsterdam, zv Jan vV, en Gerritje A. Overzee; dopen Grote Kerk HRL 1799. BS huw 1823, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-022; VT1839
Haaye Clazes van Vliet geb 4 jun 1761 Franeker, ovl 28 dec 1818 HRL, huwt met Tjetje Hillebrands vd Vorm, kind: Eelkje Hayes vV, geb 1785 Franeker; BS ovl 1818; ovl 1826, ovl 1844; gebruiker wijk G-107, timmerknegt; medegebruikers Hendrik Weghuis, sjouwer, gealimenteerd, Berber Jacobs; eigenaar J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Haye Sieds van der Vliet ovl voor 1839, huwt met Trijntje Berends Faber, kind: Aaltje vdV, geb 26 aug 1795 Franeker; BS ovl 1838; 1864 overlijdens
Jan Dirks Vliet ende Wytske Dirks Middagten, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1734 HRL, Comende voor de bruid Douwe Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jannetje van Vliet geb 6 jul 1787 HRL, ovl 26 jan 1870 HRL, huwt met Jacobus Schotanus op 16 mei 1819 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1819, naaister, wonende te HRL. 1843, dv Dirk Wybes vV, en IJmkje Jans; BS huw 1819, ovl 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-088; oud 51 jaar, (vnm: Jantie), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-001; VT1839
Jelle van Vliet geb 31 jan 1807 HRL, ovl 14 mrt 1819 HRL, zv Dirk vV, en Antje Jelles de Haan; BS ovl 1819
Jetze Jansen Vliet woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; is uitlandig, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: geen bedrag vermeld; (GAH650)
Jetske Pieters van Vliet geb 2 aug 1811 HRL, ovl 15 dec 1813 HRL; wijk G-165, dv Pieter Aukes vV, en Roelofke van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1813; geb 2 aug 1811, ged 18 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Pieter Aukes van Vliet en Roelofke van Dijk
Carel Marius van Vliet geb 4 jan 1761 Vlissingen, ovl 12 jun 1821 HRL, huwt met Sijbrigje Jans, zeeman in 1821; BS ovl 1821; 1822 overlijdens; gebruiker wijk G-275, varensgesel; eigenaar is Abraham de Ruiter, 1814 (GAH204)
Marten Wybes van Vliet geb 26 jul 1760 HRL, ovl 17 feb 1820 HRL, huwt met Tetje Pieters, kinderen: Sijtske Martens vV, geb 1794 ... , Wybe Martens vV, geb 1793 ... , Pieter vV, geb 25 jun 1799 HRL, wonende te HRL. 1813 wijk A-007, wonende te op de Noorderhaven in 1811, vlgs ovlakte wednr. met kinderen; BS ovl 1811, ovl 1812, ovl 1813, ovl 1820, ovl 1872; eigenaar en gebruiker van wijk A-007; medegebruikers Sappe R. van Veer, schipper, en Friedrich Graphorn wed., 1814. (GAH204); Ma. 27 may 1799: de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde ter Vergadering ontbooden den Burger M.W.V., Brugwagter van de Zoogenaamde Kettingsbrug alhier, dewelke gecompareerd zijnde, is dezelve ten ernstigsten aangemaand, van de agterstallige weekenloon, dien hij uit de Inkomsten van zijnen Brug, aan de Brugwagter van de Vismarktsbrug Jan Reinders gehouden is te betaalen, ten spoedigsten te voldoen (GAH45); zie verslag bij Gerbr. Pettinga inzake kaperschip ''Le Serpent''; (GAH45); Nog wierde M.W.V. als Brugwagter van de zogenaamde Kettingsbrug ten Strictsten geordonneert, om de nog agt weeken Loon, welke hij aan Jan Reinders, als Brugwagter van de Vismarkts Brug Schuldig is, ten eersten te betaalen bij poene van Privatie van zijn Post. HRL, 4 jul 1799. (GAH45); Donderdag den 24 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Wierde Wegens Jan Reinders als Brugwagter van de Vischmerkts en Raadhuis Bruggen Klagten ingediend, dat hij in Seventien Weeken geene betaalinge, noopens Waarneeminge Zijner Post, van M.W.V., die Zulks als Brugwagter van de Kettingsbrug, volgens desZelfs Instructie Verplicht Was te doen, ontvangen had en dus dat hem Jan Reinders van deZelve Competeerde f. 2:0:0 pr week, eene Summa van f. 34:0:0 Welke M.W.V. gedeclareerd had, in de tegenswoordige tijdsomstandigheid. onmoogelijk Van Zijne Post te Konnen uitkeeren; den Raad overwegende, dat de Zeevaart op deeze Plaats, al eenen geruimen tijd Zeer Slap, en Kwijnende Was geweest, en door de Invasie der Engelschen op het Bataafsche Grondgebied, in Noord Holland en elders, genoegZaam geheel had Stil gestaan, het geen notoir ten gevolge moest hebben, dat de Inkomsten der Brugwachters alhier, in ''t Generaal, en die van de Kettingsbrug in het bijZonder, Zeer Vermindert moesten Zijn, dus dat den Brugwachter M.W.V., in de tegenwoordige conjunctuure van tijden Zijne aangegaane Verbintenis boven vermeld onmoogelijk Konde Praesteren, behalven dat deZelve met een Zeer talrijk Huisgezin is beswaard; Heeft den Raad uit Consideratie van dien na rijpe deliberatie beslooten, den Brugwagter M.W.V. van de betaalinge der ten agteren Zijnde 17 Weeken te libereren, en Zulks aan Jan Reinders, uit de Zoogenoemde Correspondentie Beurs te Vergoeden, en bovendien nog aan Jan Reinders drie Weeken bij anticipatie, uit deZelve Beurs te Verschieten, Zonder dat M.W.V. verplicht Zal Zijn, hetZelve te restitueren, Zoo dat hij in ''t geheel voor twintig Weeken word vrijgesteld, des dat hij na expiratie der laatstgemelde drie Weeken, Wederom Prompt an Zijne verplichting Voldoe; Zijnde den Burger G. Pettinga, als Administrerende de Correspondentie Beurs, door den Raad gequalificeerd, deeze veertig Car Guldens aan Jan Reinders te voldoen. (GAH45)
Michiel Jans van Vliet geb 11 dec 1776, ged 12 jan 1777 Grote Kerk HRL, zv Jan van Vliet en Geeltje Michiels Roorda
Oebele Thijses van Vliet geb 16 okt 1800 HRL, 1e huwt met Wikje Feenstra op 22 jun 1823 HRL, huw afk. 8 en 15 jun 1823, 2e huwt met Sipkje Theunis op 30 mei 1824 HRL, huw afk. 16 en 23 mei 1824, pannebakkersknecht, N.H., ged 18 nov 1800 HRL, zv Thijs Pieters vV, en Eelkje Oebeles Kamstra; dopen Grote Kerk HRL 1800, bs 1823 huwelijken, huw 1824, overlijdens
Pieter van Vliet ovl voor 1876, huwt met Eelkje Stavenga; BS ovl 1875
Pieter Aukes van Vliet zie ook: Pieter Aukes; geb 1777 HRL, ovl 9 mei 1813 HRL, huwt met Roelofje van Dijk op 18 jan 1807 HRL, kinderen: Antje Pieters, geb 11 feb 1809 HRL, Jetske, geb 2 aug 1811 HRL, Roelof, geb 7 nov 1807 HRL, gleibakkersknecht in 1813, ovl wijk G-165, huw.get. bij A.T. Stoker en S. Fransen, 1812 id bij G.J. de Boer en E.J. Droogsma, 1818; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1811, BS huw 1812, ovl 1813, huw 1818; wed. gebruiker wijk G-037; eigenaar is Jan Alb. Bakker, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk G-165; gebruiker Gerben Dijkstra, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); kind: Jetske Pieters van Vliet, geb 2 aug 1811, ged 18 aug 1811 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd dertien den negende mei is Overleden P.A. v. V., Zijnde Gehuwd met Roelofke van Dijk. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Pieter Martens van Vliet geb 25 jun 1799 HRL, ovl 7 okt 1872 HRL, huwt met Trijntje Jacobs Blaauw op 10 jun 1830 HRL, werkman in 1851, visser in 1872, zv Marten vV, en Tettje (Pieters); BS huw 1830, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-100; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-234; VT1839
Pieter Tijssen van Vliet geb 1792 HRL, ovl 20 mei 1827 HRL, huwt met Etje Jans Velthuis op 1 jun 1817 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1817, huw.get. bij J.C. Top en D.R. Onrust, 1818, id. bij S.E. de Wit en D.H. de Weerd, 1818, pannebakkersknecht in 1827, zv Thijs Pieters vV, en Eelkje Oebeles (Kamstra) BS huw 1817, huw 1818, ovl 1827, ovl 1835
Pietje Jans van Vliet geb 30 nov 1798 HRL, ovl 18 feb 1870 HRL, ongehuwd, huishoudster, N.H., dv Jan vV, en Gerritje Overzee; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk B-061, wijk D-092, supp wijk D-209; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; VT1839; geb 30 nov 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan van het Vlie en Gerritje Overzee
Rienkje van Vliet ovl 25 feb 1790 HRL, oud 5 jaar
Roelof van Vliet geb 7 nov 1807 HRL, ged 24 nov 1807 HRL, zv Pieter Aukes vV, en Roelofke Roelofs van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1807
Sytske Martens van Vliet geb 1794 ... , ovl 15 mei 1812 HRL; wijk A-007, dv Marten vV, en Tetje (Pieters); BS ovl 1812
Thijs Pieters van Vliet geb 1764 Franeker, ovl 4 mrt 1828 HRL, huwt met Eelkje Oebeles Kamstra kinderen: Aukje Thijssen vV, geb 1805 HRL, Pieter Thijsen V, geb 1792 HRL, Eobele Thijses, geb 16 okt 1800 HRL, panbakkersknecht in 1828, huw.get. bij B.H. Klaver en T.S. vd Brug, wonende te HRL 1813; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, huw 1813, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1833; gebruiker van wijk H-060, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Sijtse Martens Panbakker, Panbakkersknegt, T.P. v. V., Panbakkersknegt, en Klaas Dirks Molenaar, Zoutziedersknegt, alle wonende te HRL, Verklaren bij dezen dat ons Volkomen bekend is dat Ruurd Johannes is Overleden den Elfde dec Een duizend Agt honderd, gevende voor redenen van Wetenschap dat ons door een dagelijksche omgang met dezelve dit afsterven Volkomen bekend is. HRL den 7 mei 1816; Wij Ondergetekenden T.P. v. V. en Eelkje Oebeles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Concenteeren aan onzen Dochter Aukje Thijssens van Vliet om Zich in het huwelijk te begeven met Ulbe Ruurds Visser zv wijlen Ruurd Johannes, en van Fetje Viser, woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; Ik Ondergetekende Fetje Visser weduwe Ruurd Johannes, woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren aan mijn Zoon Ulbe Visser, bij mijnen wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven van Aukjen Thijsses van Vliet, dv T.P. v. V., en Eelkje Oebeles, alle wonende te HRL. HRL den 7 mei 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses & negentig den Vijfde feb is Geboren Aukje dv T.P. v. V. en Eelkje Oebeles. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 mei 1816
Trijntje van Vliet Pieter Feitama van HRL. en T. vV. van Franeker, zijnde deeze Huwelijksche geboden aangegeeven door doct:E. Oosterbaan onder Productie van genoegzaam bewijs van wualificatie, met een gebod in de week, 27 jan 1791; ondertrouw HRL; Pieter Feitema van HRL, en T. vV. van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 feb 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Wybe van Vliet geb 1809 HRL, ovl 16 jun 1845 HRL, huwt met Tjietske Abels vd Hout op 16 mei 1833 HRL, winkelknecht in 1845, zv Dirk Wybes vV, en Antje Jelles de Haan; BS huw 1833, ovl 1845; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, aanspreker, wijk A-097; VT1839
Wybe Dirks van (der) Vliet ovl HRL., huwt met Antje Martens, blokmaker 1755-1764, kind: Dirk Wybes vV, geb 1756 HRL; BS huw 1829; huwt met Geertje Ennes de Vries, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 jul en den 6-13 aug 1741 en doe ook getrouwt; W.D.V. ende Geertie Ennes de Fries beide van HRL, komende de Fiscael Wiaerda met een attestatie van des bruidegoms Vaeders consent, 29 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Wytske Klaases, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 Janewari en getrout de 5 Febrij 1764
Wybe Martens van Vliet geb 1793 ... , ovl 6 mei 1811 HRL, wonende te op de Noorderhaven, zv Marten vV, en Tetje (Pieters); BS ovl 1811
Ype Dirks van Vliet geb 1793 HRL, huwt met Aukje Hilverson op 30 mei 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, bakkersknecht, A 30 apr 1859 Leeuwarden, DG, pakhuisknecht in 1859, zv Dirk Wiebes vV, en Aafke IJepes; BS huw 1824, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-132, wijk H-154; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; VT1839
Frederik Vliethoorn heeft het burgerregt gewonnen en betaalt het regt daertoe staende tot f. 10:10:0 aan de GR, op 19 jul 1728. (burgerboek)
Albert Vlietstra ovl voor 1845, huwt met Tjerkjen Pieters Steenstra, kind: Rinske V, geb 1811 Sneek; BS huw 1844
Andries Klases Vlietstra geb 1784 ... , huwt met IJtje Eedes (later vd Woude), op 2 dec 1810 HRL, komt van HRL, huw.get. bij F. Buisman en A. Volkheimer, matroos, won HRL. 1813, kind: levenloos 3 nov 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1813; gebruiker wijk F-089, varensgesel; eigenaar is Geeske P. Baksma c. s., 1814. (GAH204)
Antje Jans Vlietstra geb 1776 HRL. ovl 4 jun 1851 Franeker, huwt met Jurjen Harings Haringsma, won, . Franeker, dv Jan Sijtses (V), en Maaike Dirks; BS Franeker ovl 1851
Beitske Rinderts Vlietstra geb 1798 Franeker, huwt met Leendert Akkringa op 4 nov 1838 Franeker, naaister, wonende te Franeker, dv Rinnert Aukes en Wytske IJnses; bsfr 1838 huwelijken
Dieuwke Klases Vlietstra huwt met Johannes Wopkes Leyenaar, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1817
Rinke Vlietstra geb 1811 Sneek, huwt met Tabes Hilverda (gk), op 14 nov 1844 HRL, wonende te HRL, zv Albert V, en Tjerkjen Pieters Steenstra; BS huw 1844
Tjeerd Sjierks Vlietstra geb 1794 ... , huw.get. bij G.D. Minnema en J.D. de Wit, boere-arbeider te Witmarsum, neef bruidegom; BS huw 1818
Wybe Lieuwes Vlietstra huwt met Berber Tjeerds, koopman en wonende te Franeker, kind: Wybe Wytses V, geb 1797 Franeker; BS Franeker huw 1821
Wybe Wytses Vlietstra geb 1797 Franeker, huwt met Tjietske Douwes Tichelaar op 24 jun 1821 Franeker, arbeider en wonende te Franeker, zv Wybe Lieuwes V, en Berber Tjeerds; BS Franeker huw 1821
Ytje Aukes Vlietstra zue ook: IJtje Aukes; geb 4 okt 1770 Franeker, ovl 31 mrt 1818 HRL, huwt met Wytse Feddema, wonende te HRL. 1816, dv Auke Rinnerts en Beitske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS huw 1816, ovl 1818, huw 1837, ovl 1849
Louize de Vlij oud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-244; VT1839
Jakobus Vlock J.V., van HRL, en Foekje Revel van Dokkum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Wilhelmina Jans Voeds geb 1755 ... , ovl 10 okt 1826 HRL, huwt met Frans Smit; BS ovl 1826
Gerrit Freerks Voerman van Meppel ende Cornelia Vroom van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Piers, beurtschipper op Amsterdam et vice versa, 24 Oct1750
Martje Voerman geb 14 okt 1799 Almenum, obl. 15 sep 1888 HRL, huwt met Pieter Keimpes Roedema, melktapperse in 1851, N.H., wonende te HRL. 1846, dv Reinder Thomas V, en Janke Botes; BS ovl 1846; 1888 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-086, 92, 97, wijk F-196
Reinder Thomas Voerman geb 12 apr 1770 Sexbierum, ovl 4 dec 1820 HRL, 1e huwt met Janke Botes, 2e huwt met Akke Koops Oosterhout op 6 apr 1815 HRL, voerman, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1815, wonende te HRL, huw.get. bij E.R. Blanksma en T.J. Posthuma, neef bruidegom, 1815, boerearbeider in 1820, geb plts man ook als Wijnaldum, kinderen: Tjietske Reinders V, geb 1808 HRL, Martje V geb 14 okt 1799 Almenum, zv Thomas Reinders en Maartje Willems; BS huw 1815, ovl 1820, ovl 1836, ovl 1870, ovl 1888; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een van overlijden behoren tot de Huwelijksacte van Reinds T.V. en Acke Koops Oosterhout dato 6 apr 1815 op Fol. 20 van het Register. In Kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Tjietske Reinders Voerman geb 1808 HRL, ovl 9 jan 1870 HRL, huwt met Anne Feddes Rinkema op 19 jun 1828 HRL, huw.afk. 1 en 8 jun 1828 HRL. en Minnertsga, N.H., dv Reinder Thomas V, en Janke Botes; BS huw 1828, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-144; oud 35 jaar, (vnm: Tietje), geb Almenum(!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-139; VT1839
Akke Voets huwt met Berend Gerrits Hankes, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1825
Johannes Ulbes Voets geb 1781 Franeker, huwt met Hieke Dirks Bloemer op 17 nov 1816 HRL, huw afk. 3 en 10 nov 1816 HRL. en Franeker, wonende te Franeker, panbakkersknecht, ook huwt met Marijke Willems Bloemers, huw.get. bij G. Drost en J.W. Bloemers, 1817, zv Ulbe Hendriks en Anskje Jacobs; BS huw 1816 1817 huwelijken, BS Franeker ovl 1834
Maria Voets MARIA HENDRIKS (1812, 1832), MARIJKE HENDRIKS (1771); ovl HRL. voor 1813, huwt met Johannes Harmens ter Mosch, beide van HRL, geproclameerd de 30 dec 1770 en de 6-13 en getrout de 20 jan 1771, destijds echtelieden te HRL; DTB N.H. HRL. 1771, BS huw 1812, ovl 1832; huwt met Reinier Jans, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 nov 1761; huwt met Jan Jansen Nabers, beide van HRL, geproclameerd de 31 Jannewari en de 7 en getrout de 14 Febrij 1768
Pieter Voets huwt met Sjoukje Dirks, kind: Richtje Pieters, geb 1773 Leeuwarden; BS ovl 1837
Richtje Pieters Voets geb 1773 Leeuwarden, ovl 6 aug 1837 HRL, huwt met Roelof Peizel op 8 nov 1801 HRL, dv Pieter V, en Sjoukje Dirks; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1837, ovl 1842
Tjetske Hendriks Voets huwt met Pieter Zwart; BS ovl 1838
Anna Maria Vogel Laas Wijnalda en A.M.V., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 apr 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Geeske Laases Wynalda, geb 28 jun 1781, ged 10 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Anna Maria Laases Winalda, geb 13 may 1783, ged 27 may 1783 Grote Kerk HRL
Antje Vogel geb 1807 Wirdum, huwt met Jan Gerbens Offringa, Vst jan 1851 uit Almenum, N.H., A 24 jan 1858 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-124, wijk F-057, wijk G-284
Berber Vogel Hendrik Meyer ende B.V., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Vogel, deszelfs broeder, 7 jul 1792; ondertrouw HRL; Hendrik Meyer en B.V., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jul 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pieter Hendriks Meyer, geb 27 sep 1792, ged 16 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Susanna Hendriks Meyer, geb 7 may 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL
Cornelis Vogel huwt met Grietje de Haan op 16 dec 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804; C.V. en Grietje Joosten de Haan, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Hendriks, broeder van de bruid. 1 dec 1804; ondertrouw HRL
Geeske Johannes Vogel geb 1790 HRL, ovl 6 apr 1836 Franeker, huwt met Henricus Koenraads Balt op 15 mei 1814 Franeker, wonende te Franeker 1814, dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS Franeker huw 1814, ovl 1836; geb 18 jun 1787, ged 3 jul 1787 Grote Kerk HRL, dv Johannes Vogel en Trijntje Wopkes Leyenaar; geb 12 okt 1788, ged 26 okt 1788 Grote Kerk HRL, dv Johannes Vogel en Trijntje Leienaar
Johannes Vogel ovl 4 mrt 1801 HRL, huwt met Trijntje Leyenaar, in leven boendermaker, kinderen: Paulus, geb 1796 HRL, Maria V, geb 1 sep 1799 HRL, Geeske V, geb 1790 HRL, Marijke, geb 1791 HRL; BS huw 1826, ovl 1852, ovl 1870, BS Franeker huw 1814; wed. J.V. gebruiker wijk F-130; medegebruikers Simon Galjard, zilversmidsknegt, Gerrijt Oudeboon wed., Annaatje Pietje, naaister, Geele K. Terpstra, gealimenteerd; eigenaar is S.S. Teyema q. q., 1814. (GAH204); Hendrik Meyer ende Berber Vogel, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.V., deszelfs broeder, 7 jul 1792; ondertrouw HRL; Johannes Wopkes ende Dieuwke Claasen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.V., goede bekende, 18 aug 1792; ondertrouw HRL; J.V. en Trijntje Leyenaar, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 oct 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Maria Vogel, geb 20 sep 1799 HRL, ged 13 okt 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Geeske Johannes Vogel, geb 18 jun 1787, ged 3 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Johannes Vogel, geb 12 okt 1788, ged 26 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Minke Johannes Fogel, geb 24 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Minke Johannes Vogel, geb 3 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Petrus Johannes Vogel, geb 13 apr 1794, ged 29 apr 1794 Grote Kerk HRL, moeder is T.L. ; kind: Paulus Johannes Vogel, geb 5 okt 1796, ged 16 okt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Maria Johannes Vogel, geb 26 may 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL; woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Elske Barends, kind: Pieter Johans Vogel, geb 24 may 1783, ged 13 jul 1783 Grote Kerk HRL
Maria Johannes Vogel geb 1 sep 1799 HRL, ovl 21 nov 1878 HRL, huwt met Koert Lieuwes Touwslager op 1 jun 1826 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1826, werkster, dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS huw 1826, ovl 1878; juiste geb datum volgens doopregister: 20 sep 1799 HRL; oud 40 jaar, (vnm: Marijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-180; VT 1839; geb 26 may 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL, dv Johannes Vogel en Trijntje Leyenaar
Marijke Vogel geb 1791 HRL, ovl 23 mrt 1870 HRL, huwt met Johan D?er, werkster, N.H., dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, 180, 252, wijk C-209, wijk D-014, wijk E-208, wijk F-281, wijk G-357
Minke Johannes Vogel oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; VT1839; geb 24 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL, dv Johannes Fogel en Trijntje Leyenaar; geb 3 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Johannes Vogel en Trijntje Leyenaar
Paulus Johannes Vogel geb 1796 HRL, ovl 5 apr 1852 HRL, huwt met Sijke Riemers Pool op 17 jan 1828 HRL, huw.afk. 6 en 13 jan 1828, werkman, zv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS huw 1828, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-155, 159; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk H-182; VT1839; geb 5 okt 1796, ged 16 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Johannes Vogel en Trijntje Leyenaar
Petrus Johannes Vogel geb 13 apr 1794, ged 29 apr 1794 Grote Kerk HRL, zv Johannes Vogel en Trijntje Leyenaar
Pieter Johans Vogel geb 24 may 1783, ged 13 jul 1783 Grote Kerk HRL, zv Johan Vogel en Elske Barends
Yda Vogel begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Meinderts Vogelsang zie ook: Antje Meinderts; geb 12 feb 1796 HRL, ovl 2 dec 1875 HRL, huwt met Jacob Uilkes de Vrij op 9 aug 1827 HRL, huw.afk. 22 en 29 jul 1817 HRL, winkelierse in 1851, N.H., dv Meindert Jans V, en Antje Martens (Molenaar); BS huw 1827, ovl 1846, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-220; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-187; VT1839
Dominicus Vogelsang ovl 29 aug 1804 HRL, oud 40 jaar
Meindert Jansen Vogelsang geb 1 okt 1761 HRL, ovl 14 mrt 1819 HRL, huwt met Antje Martens Molenaar /Pettinga, gleibakker in 1819, huw.get. bij F. Tassel en A. Alberts, 1815, id. bij J.P. Mulder en E.S. Tollinga, 1815, kinderen: Eke Meinderts, geb 8 dec 1809 HRL, Pieter Meinderts, geb 30 jan 1811 te HRL, Marten Meinderts, geb 5 mrt 1806 HRL, Sijtske Meinderts, geb 1795 HRL, Jan Meinderts V, geb 1804 HRL, Antje V, geb 12 feb 1796 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1809, 1811, BS geb 1811, huw 1815, ovl 1819, ovl 1827, ovl 1835, ovl 1846, ovl 1875; voogden bet f. 253:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis tersaake de inbreng van M.J.V. in okt ingekomen, 19 feb 1771. (GAH1102); eigenaar en gerbruiker van wijk E-187, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); weduwe M.V. eigenaresse van perceel nr. 1275 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 727, hus, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Auke Ahasverus Vogelzang geb 1756 Hindeloopen, ovl 4 okt 1824 HRL, huwt met Tjitske Pieters Woudegeest op 29 okt 1797 HRL, komt van Hindeloopen, ook huwt met Wijpke Gerbens, kinderen: Hiske, geb 2 mrt 1807 HRL, Janna Aukes, geb 11 okt 1810 HRL, Hiske V, geb 17 jun 1805 HRL, Baukje V, geb 20 sep 1787 Hindeloopen, Zwerus Aukes V, geb 18 jun 1800 HRL, Wijpkje Aukes V, geb 1790 Hindeloopen, huw.get. bij K.R. Pan en D. Heeres, wonende te HRL, 1811, id. bij M.H. Wiersma en J. Zeilmaker, wonende te HRL, schipper, 1814, koopt een huis in 1799; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1807, 1810, BS huw 1811, huw 1814, ovl 1824, huw 1827, ovl 1858, ovl 1868, ovl 1875; geboortig van Hindeloopen, het burgerregt dezer stad geaccordeerd en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. J. Tamboeser, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 3 apr 1797. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-118, schipper, 1814. (GAH204); Tjerk Saskers en Baukje Aukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.V., deszelfs vader, 14 sep 1805; ondertrouw HRL; Donderdag den 11 okt 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, is na voorafgegaane Citatie van den fiscus, Gecompareert de Huisvrouw van A.V., Schuitschipper alhier, Cum mar:gest:ter zaake gepleegde Vegterij, met de vrouw van Pieter Doekes, Koorndraager, is dezelve na gedaane Confessie en verklaaringe, dat die vrouw haar eerst gescholden had, gelibereerd van de boete, dog verweezen in de Kosten van de Citatie. (GAH44); weduwe A.V. eigenaresse van perceel nr. 1186 te HRL, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 726, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Baukje Aukes Vogelzang geb 20 sep 1787 Hindeloopen, ovl 2 okt 1868 HRL, huwt met Tjerk Saskers vd Zee op 29 sep 1805 HRL, komt van HRL, N.H., ovl wijk C-004, dv Auke V, en Tjietske (Pieters); huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1868 bev.reg. HRL 1851 wijk E-301, wijk G-156, wijk H-123; oud 52 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk E-164; VT1839; kind: Minke Tjerks, geb 21 feb 1809, ged 12 mrt 1809 Grote Kerk HRL
Baukje Berends Vogelzang geb 1772 HRL, ovl 3 dec 1846 HRL, huwt met Andele Jans Dreyer, turfmeetster in 1846, doet overlijdensaangifte van Adriaantje Berends in 1811, mogelijk een zuster van Grietje en Adriana Berends (?), dv Berend V, en Grietje Pieters; BS ovl 1811; 1839 overlijdens, ovl 1846, ovl 1854; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; VT1839
Berend Rinnerts Vogelzang huwt met Grietje Pieters en huwt met Jantje Klases, kinderen: Baukje Berends V, geb 1772 HRL, Catharina Berends V, geb 1765 HRL, Grietje Berends V, geb 1762 HRL; BS huw 1815, ovl 1839, ovl 1846
Catharina Berends Vogelzang geb 1765/69 HRL, ovl 17 nov 1839 HRL, huwt met Sipke Tjerks Draaisma op 4 dec 1796 HRL, komt van HRL, getuige bij geboorte aangifte van Lammert Gerrits in 1811, man in huw.reg. vermeld als Sipke Freerks, dv Berend V, en Grietje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1796, BS geb 1811, ovl 1839
Grietje Berends Vogelzang geb 1762 HRL, ovl 9 sep 1832 HRL, 1e huwt met Freerk Jans, 2e huwt met Pieter Alberts Dijkstra op 7 dec 1815 HRL, huw.afk. 19 en 26 nov 1815, doet overlijdensaangifte van Adriaantje Berends in 1811, dv Berend Rinnerts V, en Grietje Pieters/Jantje Klases; BS ovl 1811; 1815 huwelijken, ovl 1826, ovl 1832, ovl 1846
Grietje Goverts Vogelzang geb 1771 HRL, ovl 27 dec 1812 HRL, huwt met Johan Reinhart Gerardus Smit op 26 jul 1795 HRL, laatste afk. 26 jul 1795, ovl wijk B-084; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1812, ovl 1837, ovl 1849
Hendrik Vogelzang geboortig van Meesen in Munsterland, voor burger aangenomen, en heeft de eed van getrouwigheid afgelegd in handen van pres. brg L.W. Steensma, en de geregtigheid betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 12 aug 1778. (burgerboek) ; woont in 4e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hiske Vogelzang geb 17 jun 1805 HRL, ged 7 jul 1805 HRL, ovl voor 2 mrt 1807 HRL, dv Auke V, en Tjitske Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1805
Hiske Aukes Vogelzang geb 2 mrt 1807 HRL, ged 22 mrt 1807 HRL, ovl 29 jul 1835 HRL, huwt met Haye Tigchelaar op 1 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, dv Auke Zwerus V, en Tjitske Pieters Woudegeest; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1828, ovl 1835
Jan Jelgers Vogelzang zie ook: Jan Jelgers; huwt met Johanna Bastiaans van Kamp op 23 apr 1798 HRL, komt van Finkum en met attestatie vertrokken, koopt een huis in 1801, kind: Maaike V, geb 10 feb 1800 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1800, sch lett-v
Jan Meinderts Vogelzang geb 1804 HRL, ovl 3 jan 1827 HRL, gleibakkersknecht, ongehuwd, zv Meindert Jans V, en Antje Martens Pettinga; BS ovl 1827
Janna Aukes Vogelzang zie ook: Janna Aukes; geb 11 okt 1810 HRL, ovl 1 okt 1875 HRL, huwt met Jacob Jurjens Visser op 4 dec 1834 HRL, man is opzigter bij een stoombootmaatschappij N.H., ged 21 okt 1810 HRL, dv Auke Sweris V, en Tjitske Pieters Woudegeest; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-075; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk E-066; VT1839
Maaike Vogelzang geb 10 feb 1800 HRL, ged 2 mrt 1800, N.H., dv Jan Jelgers V, en Johanna Bastiaans van Kamp; dopen Grote Kerk HRL 1800
Marten Meinderts Vogelzang geb 5 mrt 1806 HRL, ged 23 mrt 1806 HRL, ovl 4 dec 1820 HRL, gleibakkersknecht, zv Meindert Jans en Antje Martens; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1820
Pieter Meinderts Vogelzang geb 30 jan 1811 HRL, ovl 5 jul 1812 HRL; wijk C-187, zv Meindert Jans en Antje Martens; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812
Sytske Meinderts Vogelzang zie ook: Sijtske Meynderts; geb 1795 HRL, ovl 6 sep 1835 HRL, ongehuwd, dv Meindert Jans V, en Antje Martens (Molenaar); BS ovl 1835
Wijpkje Aukes Vogelzang geb 1790 Hindeloopen, ovl 17 apr 1858 HRL, huwt met Ulbe Sieds de Jong ook huwt met Albert Sjoerds op 14 jan 1810 HRL, komt van HRL, ook huwt met Sijtse Elias de Wit op 11 okt 1827 HRL, huw.afk. 30 sep en 7 okt 1827 wonende te HRL., werkster, N.H., baker en spinter in 1858, dv Auke Hasmerus V, en Wijpke Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-221, wijk H-114; Albert Sioerds en W.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; oud 49 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-233; VT1839
Zwerus Vogelzang begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 30; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Zwerus Aukes Vogelzang geb 18 jun 1800 HRL, 1e huwt met Anna Elisabeth de Bruin op 29 nov 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1818, varensgezel, 2e huwt met Sipkje Igles Schaap op 21 mei 1832 HRL, N.H., schipper te HRL. 1831, ged 6 jul 1800 zv Auke Swerus V, en Tjietske Pieters Woudegeest; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1818, ovl 1831, huw 1832, ovl 1873; geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-216; VT1839
Jan Hendriks Volbring ovl 21 feb 1803 HRL, huwt met Trijntje Waanders en, huwt met Maartje Arends op 3 apr 1796 HRL, komt van HRL, werkman, kinderen: Hendrika, geb 1795 HRL, Trijntje V, geb 1789 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1812, huw 1828, ovl 1849; J.H.V. ende Catharina Gerrijts, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Warnders, desselfs broeder, 6 sep 1788; ondertrouw HRL; J.H.V. en Catarina Gerrits, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 sep 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; J.H.V. ende Maartie Arends, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan de Bruin, deszelfs schoonbroeder, 19 mrt 1796; ondertrouw HRL; bij ovl 57 jaar oud; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Marike Hendriks Volbring geb 1777 ... , ovl 24 feb 1817 HRL, huwt met Anne Reins Gerbranda op 27 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1817, ovl 1820
Trijntje Volbring geb 1789 HRL, ovl 13 jul 1812 HRL; wijk D-024, dv Jan Hendriks V, en Trijntje (Waanders); BS ovl 1812
Jan Hendrik Volbringk J.H.V. en Geeske Harmens, beide van HRL, en laatst geproclameert 20 aug 1774 HRL, en toen getrouwt
Doutje Hendriks Volbrink ovl HRL. voor 1813, huwt met Harmen Arents, in leven echtelieden te HRL; BS huw 1812; Harmen Arends en D.H.V., beide van HRL, zijn na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste geschied is den 7 jun 1778 HRL, getrouwd op den 8, zijnde de tweede Pinksterdag; hu Grote Kerk ha
Hendrik Volbrink Jan Lansen, Soldaat onder de comp. van capt. Evers ende Trijntje Harmens, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd H.V., goede bekende, 5 apr 1788; ondertrouw HRL
Hendrika Jans Volbrink geb 1795 HRL, ovl 2 apr 1849 HRL, huwt met Abe Posthumus op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, dv Jan Hendriks V, en Trijntje Waanders; BS huw 1828, ovl 1849; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-041; VT1839
Johannes Hendriks Volbrink geb 1750 HRL, ovl 13 feb 1830 HRL, huwt met IJbeltje Jans Beuker, wafelbakker, koopt en verkoopt een huis 1799-1802, doet overlijdensaangifte van Pier Freerks in 1811; BS ovl 1811; 1830 overlijdens; J.H.V. ende IJebeltje Jans Beuker, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Jan Anth. Beuker, 3 mrt 1792; ondertrouw HRL; J.H.V. en IJbeltje Jans Beuker, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 mrt 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Marijke Hendriks Volbrink Melcherd Ros en M.H.V., beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 26 jun 1774 HRL, en toen getrouwt
Hendrik Volgraaff H.V., Corporaal onder de comp. van Major Dolleman ende Anna Catharina Margreta Klotzen, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Carel Ernst Noord, desselfs broeder, 27 jun 1789; ondertrouw HRL; H.V., Corporaal in de Compie van Majoor Dolleman, en Anna Katharina Margareta Klotzen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 jul 1789 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Christina Hermina Volkamp ook als: Voskamp; huwt met Johannes vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Bastianus Johannes van der Feen, geb 16 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Johannes van der Feen en Christina Hermina Voskamp
Anna Volkheimer geb 1790 Bolsward, ovl 13 mrt 1853 HRL, 1e huwt met Fedde Buisman op 22 jul 1813 HRL, huw.afk. 4 en 11 jul 1813, dienstbaar, wonende te HRL, 2e huwt met Klaas Jans Gonggrijp op 21 dec 1826 HRL, huw.afk. 10 en 17 dec 1826, wonende te HRL, schoenmakerse in 1853, N.H., in het doopreg. komt de moeder voor met de naam: Antje Andries Draaisma, dv Anthonij V, en Aaltje Roseboom; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1813, huw 1826, ovl 1853, bev.reg. Ha18 51 wijk E-285; oud 49 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-250; VT1839
Anthony Volkheimer ovl voor 1814, huwt met Aaltje Roseboom, afwezig of ovl in 1814, kind: Anna V, geb 1790 Boslward; BS huw 1813, huw 1826, ovl 1853
Dirk Volkheimer D.V., soldaat onder ''t eerste Bataillon van Generaal Majoor Baronde Nostitz, en Henrika Snijder, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Anna Dirks Volthemer, geb 3 aug 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL
J. J Volkmar Hendrik van der Meret, Lieutenant bij het Ed:Mog:Collegie ter Admiraliteit, residerende te Amsterdam en Commissaris der O.I. Compagnie van den Levantsen handel en navigatie der Middellandsche Zee op Texel, en Maria Swaal van HRL, laatst geproclameert op 16 den nov jongstleden (1777) HRL, en op dato dezes 18 nov 1777 hier getrouwdt na vertoonde adtestatie van het Oude Schild op Texel van 9 nov 1777, getekent J.J.V., v. d. m. ibidem; Grote Kerk ha
Jeltje Johannes Vollega ged 9 jun 1768 Westerkerk HRL, dv Johannes Hoites Vollega en Aaltje Johannis
Johannes Hoites Vollega huwt met Aaltje Johannis, kind: Jeltje Johannes Vollega, ged 9 jun 1768 Westerkerk HRL
Jan Beernd Volmers huwt met Aagie Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout de 7 jun 1767
Anna Dirks Volthemer geb 3 aug 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL, dv Dirk Volthemer en Hendrika Snijder
Antie B Vomberg oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839
Sioukjen Vomelius en Johannis Roman, beide van HRL, huw.aang. 18 may 1737 HRL, komende voor de Bruidegom en Bruit Jacob Johannis vertonende een Zedultie van de bruits vader; huw.aang. HRL 1737
Abraham Adrianus Vonk huwt met Elizabeth Bielsma, kind: Janke Abrahams Vonk, geb 18 jun 1794, ged 6 jul 1794 Grote Kerk HRL
Catharina Vonk geb 1809 Leeuwarden, ovl 16 apr 1891 HRL, huwt met Willem Nolman, dv Maria Rekkenburg; BS ovl 1879; 1891 overlijdens
Cornelis Vonk van Leeuwarden, huwt met Lijsbeth Cornelis, van HRL, geproclameert 16, 23 en 30 janua en getroud den 13 Februar 1746
Janke Abrahams Vonk geb 18 jun 1794, ged 6 jul 1794 Grote Kerk HRL, dv Abraham Adrianus Vonk en Elizabeth Bielsma
Michiel Vonk ovl 12 sep 1789 HRL, oud 46 jaar
Klaas Theodorus Voogd huwt met Tettje Pieters, kind: Trijntje Klaases V, geb 1765 Workum; BS huw 1834
Louwrens Johannes Voogd geb 24 jan 1789 Kimswerd, buitenschipper in 1851, vermoedelijk ovl tussen 1854 en 1860 (maar geen akte), N.H., ingeschreven in bev.reg. vlgs missive van Commissaris des Konings in Frl dd 29 apr 1854, 1e afdeling, no. 910; bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk E-087, 211, wijk F-055, 143, 279
Maaike Klazes Voogd begraven Groot Kerkhof, regel 23, nr. 24, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntje Klaases Voogd geb 1765 Workum, ovl 2 sep 1834 HRL, 1e huwt met Wybren Andries de Wit 2e huwt met Wybrandus Christiaans van Straten op 17 jul 1808 HRL, laatste afk. 26 jun 1808, wonende te Bolsward, doet overlijdensaangifte van Wopke Douwes (vd Mey) in 1811, dv Klaas Theodorus V, Tettje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1811, ovl 1834, ovl 1844
Johannes Laurens Voogt huwt met Eelkje Simons, kind: Simon Johannes Voogt, geb 19 jan 1785, ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL
Simon Johannes Voogt geb 19 jan 1785, 22 feb 1785 Grote Kerk HRL, zv Johannes Laurens Voogt en Eelkje Simons
Cornelis Klaassen Voor de Wind zie: Voordewind
G Voorda erven ontvangen interesse 1801-1806; rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 9:3:0 Aan Jacob Hanekuik als gelastigde van Aaltie Jans uit het Weeshuis gegaan m ay 1806 afgegeeven een Holl. Friessche olbigatie no. 89 Resolutie 14 okt 1702 versch. den 1 nov groot aen oud Capitaal 1000 Rentende 2% aen Aeltie Jans gelegateerd door d. Heer V. te Leiden overleeden bij deese obligatie 5 1/2 m. Intres uitgeheerd, 17may18 07 (GAH1139); aan de Weesvoogden Uitgeleverd en afgegeeven door de rentmeester van het Weeshuis een Hoo. Vriessche toonder deeses iblogatie Resolutie 7 mrt 1702 verschijnende den 1 dec 1703, no. 250, Rentende 2% oud Capitaal 1000 gulden toebehorende aen Ruurd Jacobs uit ''t Weeshuis geloopen den 14 may 1806 herkomstig uit de nalatingschap van Wijlen V., 9 may 1809, bewijsstuk no. 6 (GAH1141)
Antie K Voordewind oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-177; VT1839
Cornelis Voordewind geb 1750 HRL, ovl 24 jun 1812 HRL, huwt met IJnskje Sjouwkes, kinderen: Rigtje V, geb 8 dec 1789 HRL, Trijntje Cornelis V, geb ... , Klaas Cornelis V, geb 1781 HRL, vlgs ovlakte vrouw geen kinderen!, ovl wijk G-173, sjouwerman in 1812, zv Klaas Klasen V, en Rintje Folkerts; BS ovl 1812; 1820 huwelijken, huw 1833, ovl 1868; kind: Richtje Cornelis voor de Wind, geb 14 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL
Cornelis Klazes Voordewind geb 25 jun 1806 HRL, ged 15 jul 1807 HRL, ovl 2 okt 1836 Hrl, ongehuwd, zv Klaas Cornelis V, en Jeltje Uilkes van Nogeren; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1836
Evert Hendriks Voordewind geb 1811 Langweer, ovl 16 jun 1865 HRL, huwt met Antje Klases vd Zee op 15 okt 1841 HRL, matroos, ovl wijk H-191 en is dan werkman, zv Hendrik Cornelis V, en Antje Everts Hettinga; BS huw 1841, ovl 1865; oud 28 jaar, geb Langweer en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839
Hendrik Cornelis Voordewind ovl voor 1842, huwt met Antje Everts Hettinga, kind: Evert V, geb 1811 Langweer; BS huw 1841, ovl 1865
Claas Clasen Voordewind binnenvader in 1772-1778; huwt met Rintje (waarschijnlijk Richtje) Folkerts, kind: Cornelis V, geb 1750 HRL; BS ovl 1812; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:0:0 wegens uitgave van 26 bakten brood in 1/2 jaer, kwit. no. 12, 31 okt 1772. (GAH1103); id. f. 10:18:0 tersaeke gedane uitgave tot de brouwerij van 1 mei tot 1 nov 1772, kwit. no. 13, 1772. (GAH1103); id. f. 10:8:0, kwit. no. 6, 8 mei 1773. (GAH1104); id. f. 8:18:0 voor gekogte setgest tdv de Weeshuisbrouwerij, kwit. no. 13, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 8:14:0, kwit. no. 11, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 12:10:0 wegens kosten van geconfisceerde twe kinties boter, kwit. no. 2, 21 okt 1772. (GAH1103); id. f. 11:17:8 wegens kosten bi het slagten voorgevallen, kwit. no. 3 17 nov 1772. (GAH1103); id. f. 12:9:0, kwit. no. 3, 23 nov 1773. (GAH1104); id. 30- . :0, kwit. no. 3, 8 mei 1773. (GAH1104); id. f. 12:9:0, kwit. no. 4, 22 nov 1774. (GAH1105); id. f. 30:0:0 aan slagers en andere werklieden, kwit. no. 4, 19 mej 1774. (GAH1105); id. f. 30:0:0 wegens verschot aan werklieden, aan tee en andere verkwikking, kwit. no. 9, 3 jun 1775. (GAH1106); id. wegens 1 jaar geld aan werklieden, kwit. no. 5, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 11:11:0 wegens gedane uitgaaf bij ''t slagten, kwit. no. 1, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 30:0:0 wegens coffi en teegelden voor de Weeshuiswerklieden voor 1 jaer, kwit. no. 8, 4 mrt 1777. (GAH1108); id. f. 30:0:0 voor tee etc. voor het Weeshuiswerkvolk, ord. no. 8, 14 mej 1778. (GAH1109); id. f. 17:0:0 wegens extraord. eetwaren voor 1/2 jaer, kwit. no. 3, 31 okt 1772. (GAH1103); id. f. 36:0:12, kwit. no. 1, 8 mei 1773. (GAH1104); id. f. 16:5:6, kwit. no. 2, 8 nov 1773. (GAH1104); id. f. 17:1:8 en f. 26:8:0, kwits. no. 1 en 2 19 mej en 20 nov 1774. (GAH1105); id. f. 30:18:6, kwit. no. 4, 3 jun 1775. (B110 6); id. f. 38:10:0, kwit. no. 7, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 18:13:0, kwit. no. 4, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 44:6:12, kwit. no. 2, 7 jun 1777. (GAH1108); id. 15- 15-12, kwit. no. 5, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 50:0:0 wegens gedaene uitgaav voor ''t huis en keuken, kwit. no. 2, 12 mei 1772. (GAH1103); id. kwit. no. 3, 16 jun 1772. (GAH1103); id. f. 58:17:0, kwit. no. 6, 8 mei 1773. (GAH1104); id. f. 50:0:0, kwit. no. 3, 1 feb 1774. (GAH1105); id. kwit. no. 6, 3 jun 1775. (GAH1106); id. 2 x, kwits. nos. 2 en 4, resp. 13 feb en 16 apr 1776. (GAH1107); id. f. 52:19:0, kwit. no. 7, 11 jun 1776 (GAH1107); id. f. 50:0:0, kwit. no. 9, 1 okt 1776. (GAH1107); id. f. 50:0:0 tot daegelijkse uitgaav, kwit. no. 6, 4 aug 1772. (GAH1103); id. kwit. no. 7, 6 okt 1772. (GAH1103); id. f. 60:19:11, kwit. no. 8, 31 okt 1772. (GAH1103); id. kwit. no. 2, 6 jan 1773. (GAH1104); id. kwit. no. 4, 23 mrt 1773. (GAH1104); id. kwit. no. 7, 24 aug 1773. (GAH1104); id. f. 42:17:8, kwit. no. 15, 11 nov 1773. (GAH1104); id. 2 x f. 50:0:0, kwits. nos. 6 en 7, 25 jul en 20 sep 1774. (GAH1105); id. f. 52:9:6, kwit. no. 18, 19 nov 1774. (GAH1105); id. f. 50:0:0 en f. 64:0:14, kwits. nos. 2 en 4, resp. 17 jan en 3 jun 1775. (GAH1106) id. kwit. no. 5, 3 jun 1775. (GAH1106); id. f. 54:2:0, kwit. no. 19, 6 dec 1775. (GAH1106); id. f. 82:6:0, kwit. no. 23, 12 nov 1776. (GAH1107); id. f. 50:0:0, kwit. no. 4, 11 feb 1777. (GAH1108); id. kwit. no. 6, 8 apr 1777. (GAH1108); id. f. 63:4:10, kwit. no. 7, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 50:0:0, kwit. no. 20, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 37:13:0, kwit. no. 21, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 25:0:0, ord. no. 5, 14 apr 1778. (GAH1109); id. f. 50:0:0, ord. no. 6, 23 mej 1778. (GAH1109); id. ord. no. 23, 25 nov 1778. (GAH1109); id. ord. no. 2, 1 jun 1779. (GAH1110); id. f. 25:6:0 wegens uitschot van verven en breiden van kousen, 31 okt 1772, kwit. no. 14. (GAH1103); id. f. 6:0:0 voor kleding en verven van kousen, kwit. no. 17, nov 1774. (GAH1105); id. f. 17:18:0 wegens uitgaaf voor kousen, kwit. no. 4, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 11:2:0, kwit. no. 15, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 34:19:0 wegens verschoten breidloon, kwit. no. 5, 8 mei 1773. (B1 104); id. f. 31:12:8, kwit. no. 16, 9 nov 1773 (GAH1104); id. f. 24:10:0, kwit. no 4, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 12:12:0, kwit. no. 16, 20 nov 1774. (GAH1105); id. f. 10:6:8, kwit. no. 8, 3 jun 1775. (GAH1106); id. f. 14:17:0, kwit. no. 21, 5dec17 75. (GAH1106); id. f. 9:18:0, kwit. no. 5, 11 jun 1776. (GAH1107); id. kwit. no. 14 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 14:17:8, kwit. no. 6, 3 jun 1777. (GAH1108); id. 26- 1:0, kwit. no. 21, 18 nov 1777. (GAH1108); id. f. 32:0:0, ord. no. 6, 23 mej 1778. (GAH1109); id. f. 18:0:0, ord. no. 13, 24 nov 1778. (GAH1109); id. f. 15:12:8, ord. no. 6, 11 mei 1779. (GAH1110); id. f. 7:9:8, ord. no. 8, 19 jul 1779. (GAH1110); id. f. 28:13:0 wegens 1/2 jaer speelgelden voor de kinders, kwit. no. 5, 27 okt 1772. (GAH1103); id. f. 31:14:0, kwit. no. 4, 1 mei 1773. (GAH1104); id. f. 31:7:8, zonder kwit. 8 nov 1773. (GAH1104); id. f. 31:13:8, kwit. no. 4, 11 mei 1774. (GAH1105); id. f. 7:2:0 voor speelgoed aan Marten Symons en IJke Pieters, kwit. no. 5, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 35:12:0 voor een 1/2 jaar speelgeld voor de kinders, kwit. no. 6, 1 nov 1774. (GAH1105); id. f. 35:12:0 en f. 30:14:0, kwits. nos. 4 en 5, resp. 2 mej en 31 okt 1775. (GAH1106); id. f. 4:10:0 voor verschoten speelgoed voor de kinders, kwit. no. 6, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 32:6:8 voor een 1/2 jaar, kwit. no. 1 7 mej 1776. (GAH1107); id. f. 6:12:0 en f. 32:0:0 tersaeke speelgelden aan de kinderen, kwits. nos. 2 en 3, resp. 11 jun en 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 9:4:0 voor gegeven speelgoed aan Willemke Willems en Jarig Arjens, kwit. no. 4, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 32:6:8 voor een 1/2 jaar, kwit. no. 4, 29 apr 1777. (GAH1108); id. f. 17:13:8, kwit. no. 5, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 50:10:0 aan speel- en zondagsgelden aan de kinders, ord. no. 4, 5 mej 1778. (GAH1109); id. f. 32:15:0 en f. 22:0:0 voor speelgoed, ords. no. 5 en 6, 3 nov en 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 50:4:0 ter zaake een half jaar speelgelden voor de kinders, ord. no. 4, 4 mei 1779. (GAH1110); id. f. 62:10:0 wegens 1/2 jaer tractement, kwit. no. 4, 31 okt 1772. (GAH1103); d, f. 125:0:0 wegens 1 jaer tractement als binnenvader, kwit. no. 3, nov 1773. (GAH1104); id. f. 62:10:0 voor 1/2 jaar, kwit. no. 3, 19 mei 1774. (GAH1105); id. kwit. no. 6, 15 nov 1774. (GAH1105); id. kwit. no. 3, 2 jun 1775. (GAH1106); id. kwit. no. 6, 5 dec 1775. (GAH1106); id. kwit. no. 3, 11 jun 1776. (GAH1107); id. kwit. no. 6, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 85:0:0 tersaeke een 1/2 jaar tractement, kwit. no. 4, 7 jun 1777. (GAH1108); id. kwit. no. 7, 22 nov 1777. (GAH1108); id. ord. no. 2, 7 apr 1778. (GAH1109); id. ord. no. 5, 25 nov 1778. (GAH1109); id. ord. no. 2, 1 jun 1779. (GAH1110); id. f. 63:0:0 samen met de binnenmoeder voor 3 maanden en 12 dagen tractement, ord. no. 4, 19 jul 1779. (GAH1110); id. f. 9:8:0 tot betaling van het gest, kwit. no. 13, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 15:5:0 van 8 nov 1773 tot 19 mei 1774, kwit. no. 6, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 10:18:0, (zonder termijn), kwit. no. 10, 15 nov 1774. (GAH1105); id. 13 -14:0, kwit. no. 4, 3 jun 1775. (GAH1106); id. f. 11:4:0 voor zetgest en klei, kwit. no. 10, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 12:13:0 wegens gedane uitgaaf tot setgest, kwit. no. 6, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 13:15:0, kwit. no. 4, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 17:7:0 tot restitutie van betaelde zeekleeren voor eenige weesjongens, kwit. no. 17, 1773. (GAH1104); id. f. 19:16:12, kwit. no. 5, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 18:1:8, kwit. no. 7, 3 jun 1775. (GAH1106); id. f. 10:19:0 tot kleding, kwit. no. 20, 5 dec 1776. (GAH1106); id. f. 61:8:12 wegens gedane uitgaaf voor zeekleren voor 4 jongens, kwit. no. 1, 5mrt17 76. (GAH1107); id. f. 18:5:8 wegens verschoten penningen tot zeekleren kwit. no. 7, 3 jun 1777. (GAH1108); id. f. 12:14:0 wegens kleding, kwit. no. 20, 18 nov 1777. (GAH1108); id. f. 65:4:0 wegens gedaene uitgaef tot zeekleren, ord. no. 5, 23 mej 1778. (GAH1109); id. f. 9:18:0, ord. no. 14, 24 nov 1778. (GAH1109); id. f. 27:18:0, ord. no. 7, 11 mei 1779. (GAH1110); id. f. 16:2:8 voor het krooden van kalk, kwit. no. 28, 20 nov 1774. (GAH1105); id. f. 50:0:0 tot uitgaaf voor soetemelk, kwit. no. 2, 17 jan 1775. (B1 106); id. f. 72:0:12 en f. 45:14:0, kwits. nos. 5 en 6, resp. 3 jun en 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 34:10:0 voor melk, kwit. no. 8, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 84:16:4 voor melk en karnemelk, kwit. no. 1, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 40:18:2 voor uitgeschoten melkgelden, kwit. no. 2, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 32:16:4 aan uitschot voor karnemelk, kwit. no. 3, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 30:14:4 voor soetemelk, kwit. no. 1, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 52:10:0, kwit. no. 3, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 70:9:2 voor karnemelk, kwit. no. 4, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 81:16:6, ord. no. 1, 23 mej 1778. (GAH1109); id. f. 45:10:0, ord. no. 4, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 79:10:6, ord. no. 1, 1 jun 1779. (GAH1110); id. f. 24:11:12, ord. no. 3, 19 jul 1779. (GAH1110); id. f. 26:4:0 sijnde de gelden die bi de uitsetting aan de kinders sijn ter hand gesteld, kwit. no. 3, 12 mej 1777. (GAH1108); id. f. 7:6:8 wegens verschoten penningen voor gereedschappen, kwit. no. 26, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 49:1:0 tersaeke verschotene sondagsgelden aan de weeskinderen, kwit. no. 6, 4 nov 1777. (GAH1108); id. f. 8:9:0, ord. no. 5, 19jul179. (GAH1110); id. f. 6:5:0 voor ''t geene door ''t afsterven van wijlen Jan Heins bj sijn gewoon tractement is geaccresseert zijnde van 18 sep tot 12 nov 1776, kwit. no. 1, 11 feb 1777. (GAH1108); id. f. 10:10:0 voor uitschot tot setgest, ord. 5, 23 mei 1778. (GAH1109); id. f. 10:1:0, ord. no. 8, 23 mei 1778. (GAH1109); id. f. 9:4:0, ord. no. 3, 1jun17 79. (GAH1110); id. f. 1:18:0, ord. no. 5, 7 jun 1779. (GAH1110); id. f. 30:14:14 wegens uitschot van andre eetwaren, ord. no. 2, 23 mej 1778. (GAH1109); id. f. 29:4:0, ord. no. 5, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 35:10:12 ord. no. 2, 1 jun 1779. (GAH1110); id. f. 2:19:0, ord. no. 4, 19 jul 1779. (GAH1110); d f. 32:19:0 wegens uitgaef van karnemelk, ord. no. 3, 25 nov 1778; (GAH1109); id. f. 8:12:0 tersaeke werkloon van 10 schou en 38 korven turf vd Diaconij overgenomen uit de kosterj van de Wester Kerk, ord. no 8, 24 okt 1778. (GAH1109); id. f. 30:0:0 wegens verschoten penningen tot ''t droogmaeken van des Weeshuijs Vijever, ord. no. 1, 6 jan 1778. (GAH1109); id. f. 51:15:0 wegens extraord, uitgaef voor het Huis, ord. no. 6, 14 mej 1778. (GAH1109); id. f. 46:4:0, ord. no. 23, 26 nov 1778. (GAH1109); id. f. 47:13:12, ord. no. 5, 1 jun 1779. (GAH1110); id. f. 18:6:8, ord. no. 6, 19 jul 1779. (GAH1110); id. f. 66:2:0 en f. 37:16:8 voor mask, gest en koolen, herkomstig uit de brouwerij, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 30:0:0 zijnde 1 jaar teegeld, ord. no. 4, 13 apr 1779. (GAH1110); id. f. 22:5:0 voor een ton teer en arbeidsloon, ord. no. 7, 19 jul 1779. (GAH1110); Pieter Jansen Buil (!) van Ooster Schelling en Trijntje Cornelis Voordewind van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader C.V., 7 nov 1795; ondertrouw HRL
Claas Cornelis Voordewind wed. C.C.V. gebruiker wijk D-076; eigenaar is D. Boterwech, 1814. (GAH204); geb 1781 HRL, ovl 11 apr 1814 HRL, huwt met Jeltje Uilkes van Nogeren, wolkammer in 1814, ovl wijk G-024, kinderen: Uilke Klases, geb 4 feb 1808 HRL, Trijntje Klaases, geb 11 nov 1809 HRL, IJnskje, geb 11 nov 1810 HRL, Cornelis, geb 25 jun 1806 HRL, Antje V, geb 1807 te HRL, zv Cornelis Klases V, en IJnskje Sjoukes; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1809, 1810, BS ovl 1814, huw 1833, ovl 1872
Rigtje Cornelis Voordewind zie ook: Richtje Cornelis; geb 8 dec 1789 HRL, ovl 19 sep 1868 HRL, huwt met Johannes Meyer op 5 jul 1807 HRL, A 31 mei 1862 Almenum, ovl wijk G-314, N.H., dv Cornelis V, en Imkje Sjoukes; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-045, 47, 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-025; VT1839; geb 14 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Klaassen voor de Wind en Inskje Sjoukes
Rinske Klaases Voordewind zie ook: Rinske Claasen; geb 3 mei 1746 HRL, ovl 17 sep 1822 HRL, huwt met Hendrik Gerrits; BS ovl 1822
Trijntje Cornelis Voordewind ovl 31 jan 1801 Midsland, Terschelling, huwt met Pieter Jans Bul op 1 dec 1795 HRL, komt van HRL, dv Cornelis Klases V, en IJnskje Sjouwkes; huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1820, huw 1824, ovl 1847; Pieter Jansen Buil (!) van Ooster Schelling en T.C.V. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Cornelis Voordewind, 7 nov 1795; ondertrouw HRL
Uilke Klazes Voordewind geb 4 feb 1808 HRL, ovl 13 apr 1891 HRL, 1e huwt met Janke Trompetter op 29 aug 1833 HRL, ook huwt met Getje Thomas Dijkstra op 23 jun 1836 HRL, en huwt met Hiltje van Smeden, winkelier in 1851, N.H., zv Klaas Cornelis V, en Jeltje Uilkes van Nogeren, ged 1 mrt 1808; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1833, huw 1836, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk F-250; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kaaskoopman, wijk F-189; VT1839
Ynskje Klazes Voordewind zie ook: IJnskje Klaases; geb 11 nov 1810 HRL, ovl 20 nov 1846 HRL, ongehuwd, dv Klaas Cornelis V, en Jeltje Uilkes van Nogeren; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1846
Lammigjen Voorenkamp Harmanus Heitmans, granadier in de Lijfcompagnie van ''t eerste Bataillon van het Regiment van Generaal Baron van Nostitz, van HRL, en L.V. van Groningen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 feb 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Johan Andries Voorhouwer huwt met Grietje Muller, beyde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 nov 1752 en doen ook getrouwd
Jan Willem Voorman J.W.V., Corporaal in de compagnie van Lieutnt Collonel van Plettenberg int 2de Battaillon van het Regiment van generaal major Acronius, guarnisoen houdende te deventer, van Liefkenshoek in Zeeland, en Claaske Johannes van HRL, laatst geproclameert 18 jul 1773 HRL, op dato dezes 15 aug alhier getrouwd, na vertoonde adtestatie van Liefkenshoek, getekend Antonius Marant v. d. m. Liefkenshoek, 8 aug 1773
Eva Voormeulen ov. . 24 mei 1811 Leeuwarden, huwt met Johan Fredrik Trip; BS huw 1825
S Voornstra ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 terzaake 1 jaar intrest van f. 2000:0:0, 25 jan 1791. (GAH1123)
Henderina Voorst huwt met Jan Breunis, kind: Lamberts Jans, ged 3 mrt 1750 Grote Kerk HRL
Keetje van der Voort geb 1807 Amsterdam, huwt met Izak Hartog Cohen op 9 jun 1831 HRL, borduurster, wonende te Amsterdam, dv Simon Markus vdV, (gk), en Naatje Polak, (gk); BS huw 1831; oud 34 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-124; VT1839
van der Vorm zie ook: VAN DER FORM
Aukje van der Vorm geb 3 sep 1795 HRL, ovl 15 okt 1860 HRL, 1e huwt met Hendrik Reinhart op 15 dec 1816 HRL, huw.afk. 1 en 8 dec 1816, 2e huwt met Hendrik de Boer op 25 jun 1829 HRL, huw.afk. 14 en 21 jun 1829, winkelierse, N.H., dv Cornelis vdV, en Trijntje Douwes Faber; BS huw 1816, huw 1829, ovl 1856, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; VT1839
Bauke Folkerts van der Vorm geb 1775 HRL, ovl 18 nov 1832 HRL, huwt met Riemke Wiltjes op 2 jan 1803 HRL, wonende te HRL. 1811, zv Folkert vdV, en Dieuwke Jans; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1811, ovl 1832
Cornelis Fransen van der Vorm ovl 22 sep 1823 Midlum, huwt met Trijntje Douwes Faber, kinderen: Pietje Cornelis vdV, geb 1799 HRL, Aukje vdV, geb 3 sep 1795 HRL, Douwe Cornelis vdF, geb 1797 HRL, Jan Cornelis vdF, geb 31 okt 1805 HRL; Elisa vdF, geb 1802 HRL, werkman, N.H., zv Frans Cornelis vdF, en Aukje Jans Blaauw; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, BS huw 1822, huw 1819, huw 1829, ovl 1846, ovl 1856, ovl 1860
Folkert van der Vorm huwt met Dieuwke Jans, kind: Bauke Folkerts vdV, geb 1775 HRL; BS ovl 1832
Hilbrand van der Vorm geb 1792 HRL, ovl voor 1818, huwt met Maria Ponstein op 24 nov 1814 HRL, huw.afk. 13 en 20 nov 1814, huw.get. bij W. Driso en T. Simons, werkman, wonende te HRL. 1814, zv Sjoerd vdV, en Itske Jetses; BS huw 1814 1817 huwelijken
Hilbrand van der Vorm huwt met Rinske ... , kind: Marijke Hilbrands, geb 1763 HRL; BS ovl 1850; huwt met Rinske Sjoerds, kind: Marijke Hilbrands van der Vorm, ged 26 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Martijn Hilbrands van der Vorm, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Klara Uilkes van der Vorm geb 1785 Leeuwarden, ovl 7 nov 1852 HRL, huwt met Johannes vd Werf, N.H., dv Uilke vdV, en Maaike Scheltes; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk F-280; oud 53 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-218; VT1839
Martijn Hilbrands van der Vorm ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL, zv Hilbrand van der Vorm en Rinske Sjoerds
Marijke Hilbrands van der Vorm ged 26 mrt 1765 Grote Kerk HRL, dv Hilbrand van der Vorm en Rinske Sjoerds; geb 1763 HRL, ovl 26 dec 1850 HRL, huwt met Gooike Bokkes Overberg, dv Hilbrand vdV, en Rinske ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk A-084; oud 77 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-099; VT1839; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en Sijpkje Abes, Echtelieden woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onsen Zoon Abe Thomas van Slooten, van beroep Matroos, mede Wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, wonende te HRL, Zijnde een dv Goyke Bokkes Overberg en van M. v. d. V., Echtelieden, Winkeliers, mede alhier Woonachtig. HRL den 4 mrt 1815; Wij Ondertegekenden Goyke Bokkes Overberg en Marijke v.d. V. Echtelieden winkeliers te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onsen dochter Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, mede alhier woonachtig, om Zich in het huwelijk te begeven met Abe Thomas van Slooten, van beroep Matroos, wonende te HRL, zv Thomas van Slooten en Sijpkje Abes. HRL den 4 mrt 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft opde hier navolgende acte vanb Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven, van inhoud als volgt: Op heeden den drirentwintigsten feb Een duisend agt hondert Vijftien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland, op den Raadhuise binnen deeze Stad in het locaal van onse gewone Teregtsitting, Watse Hilarides Meester Koperslager, Jan van der Heide Meester Verwer en Glazemaker, Cornelis de Boer Buitenschipper, Feyke Burghout varendsgesel, Beerend Oorthuis Koopman, Hendrik Leyenaar Meester Metselaar en Romke Butter old Buitenschipper, alle wonende te HRL, Geloofwaardig en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat zij versogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van Rinske Goykes Overberg, zonder Beroep wonende te HRL, wiens ouders Sijn Goyke Bokkes Overberg Koopman en Maria v. d. V. Egtelieden wonende te HRL; Welk verzoek zij mids deezen voldoende verklaeren te weeten, dat genoemde Rinske Goykes Overberg, is geb den drieentwintigste sep Eendduisend Seeven hondert vier en t negentig te HRL, dat deselve geen Acte van Geboorte of Doop Kan produceren, Vermids dezelve van Doopsgesinde afkomst zijnde, bij hare Geboorte niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Acten, bij die Godsdienstige Gesindheid. toenmaals niet regulier, en bij de voormalige Regering alhier, geheel niet pleegde geschieden; Gevende de Comparanten redenen van Weetenschap dat zij alle ten tijde van hare Geboorte mede te HRL in hare buurt wonende, zich uit onderscheidene omstandigheden zulks kunnen herinneren, als hebbende gemelde Rinske Goykes Overberg, niet alleen van der Jeugd af aan gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met deselve en haere ouders hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud deeses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorleezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend
Pietje Cornelis van der Vorm geb 7 mei 1799 HRL, ged 19 okt 1799, N.H., ovl 16 jul 1856 HRL, 1e huwt met Bart Klazes Bambach op 9 jul 1820 HRL, huw.afk. 25 jun en 2 jul 1820, 2e huwt met Frederik Willems de Wilde op 6 jul 1837 HRL, werkster, naam ook als vd Form, dv Cornelis Fransen vdV, en Trijntje Douwes Faber; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1820, huw 1837, ovl 1856, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-325; VT1839
Rigtje Fransen van der Vorm geb 1769 HRL, ovl 20 aug 1826 HRL, huwt met Elias Gerrits Bijlsma; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1807, BS ovl 1826
Rinske Sjoerds van der Vorm geb 24 mrt 1784, ged 4 may 1784 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd van der Vorm en Jetske Jetses; geb 1782 HRL, ovl 3 nov 1859 HRL, huwt met Barend Roelofs de Vries op 26 nov 1809 HRL, N.H., dv Sjoerd vdV, en Idske Jetses Adams; hu Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222, wijk G-168 oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; kind: Sjoerd Barends de Vries, geb 23 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk HRL
Ritske Eeltjes van der Vorm zie ook: Ritske Eeltjes; geb 6 okt 1787 HRL, ovl 9 aug 1874 HRL, huwt met Trijntje Klazes vd Zee op 19 jan 1826 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1826, werkman in 1851, N.H., zv Eeltje Everts en Geiske Ritskes Hamers; BS huw 1826, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boterstouwer, wijk F-240; VT1839
Sjoerd van der Vorm gebruiker van wijk A-122, ketellapper; eigenaar is Jan T. Zwanenburg, 1814. (GAH204); huwt met Jetske Jetses, kind: Reinskjen Sjoerds van der Vorm, geb 24 mrt 1784, ged 4 may 1784 Grote Kerk HRL
Tjeerd van der Vorm zie ook: van der Form; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:10:0 voor geleverd en gerepareerd koperwerk, kwit. no. 22, 24 nov 1781. (GAH1112)
Tjetje Hillebrands van der Vorm zie ook: Tjetje Hillebrandts; geb 1759 ... , ovl 11 aug 1826 HRL, huwt met Haye Klazes van Vliet, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1826; 1844 overlijdens
Uilke van der Vorm huwt met Maaike Scheltes, ind: Klara Uilkes, geb 1785 Leeuwarden; BS huw 1852
Dirk Vormer zie: Wiersma
Heintje Pieters Vormer geb 1795 Franeker, huwt met Wopke Johannes Leyenaar op 15 mei 1817 Franeker, wonende te Franeker 1817, wonende te op Koningsburen 1844, dv Pieter Reins V, en Antje Cornelis; BS huw 1844, BS Franeker huw 1817
Pieter Reins Vormer huwt met Antje Cornelis, kind: Heintje Pieters V, geb 1795 Franeker, tichelaar en wonende te Groningen; BS Franeker huw 1817
Haantje Klases Vormsma huwt met Dieuwke Jacobs, kind: Suitje Haantjes V, geb 1785 Dokkum; BS huw 1813
Suitje Haantjes Vormsma geb 1785 Dokkum, huwt met Evert Markelbach op 20 mei 1813 HRL, dienstbaar, wonende te HRL, dv Haantje Klases V, en Dieuwke Jacobs; BS huw 1813
Aafke Cornelis Vorst geb 4 nov 1786 HRL, ovl 5 mrt 1868 HRL, huwt met Daniel Johannis Stram, N.H., ovl wijk H-015, dv Kornelis V, en Akke Esta; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808 1811, BS ovl 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-020; Daniel Johannes Stram ende A.C.V., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harek J. van der Stok, deszelfs oom, 2nov18 05; ondertrouw HRL
Cornelis Jansen Vorst huwt met Antje Jelles, kind: Jetske Cornelis V, geb 17 nov 1751 HRL; BS ovl 1822
Cornelis Sjierks Vorst geb 1752 HRL, ovl 12 nov 1826 HRL, huwt met Gerritje Douwes de Roos/ Vorst, ook huwt met Akke Esta, kinderen: Trijntje V, geb 1784 HRL, Aafke Cornelis V, geb 4 nov 1786 HRL, huw.get. bij D.C. Molenaar en A.J. Wielstra; BS geb 1811, huw 1815, ovl 1826, ovl 1867, ovl 1868; kind: Tryntje Kornelis Vorst, geb 18 may 1784, ged 8 jun 1784 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker wijk F-225, winkelknegt, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; C.S.V., zonder beroep, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Dirk Cornelis Molenaar
Jetske Cornelis Vorst geb 17 nov 1751 HRL, ovl 7 jan 1822 HRL, huwt met Roelof Luitjes van Dijk, dv Cornelis Jansen V, en Antje Jielles; BS ovl 1822; 1828 huwelijken, ovl 1854
Trijntje Cornelis Vorst geb 18 may 1784, ged 8 jun 1784 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Sierks Vorst en Gerritje Douwes de Roos; geb 18 mei 1784 HRL, ovl 29 nov 1867 HRL, huwt met Albert Thomas Boonstra op 3 sep 1809 HRL, ovl wijk A-100, dv Cornelis V, en Gerritje Bos, (ook: de Roos); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS ovl 1856 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73, wijk A-085; Albert Thomas en T.C.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-062; VT1839
Antie Jacobs Vorstenborgh huwt met Hendrik Mouts; zie aldaar
Cornelis Vorstenburg huwt met Riemke Sjoerds Feenstra, kinderen: Teunis Cornelis V, geb 1775 Bolsward, Grietje Cornelis V, geb 1780 HRL, Sjoerdje V, geb 1 apr 1799 HRL, Saakje Cornelis V, geb 1788 HRL; BS huw 1813, ovl 1840, ovl 1843, ovl 1878
Saakje Cornelis Vorstenburg geb 1788 HRL, huwt met Gerrit Philippus Steen, (gk), op 2 dec 1813 HRL, huw.afk. 21 en 28 nov 1813, dv Cornelis Teunis V, (moet zijn: C. Folkerts), en Riemke Sjoerds Feenstra; BS huw 1813
Sjoerdtje Vorstenburg geb 1 apr 1799 HRL, ovl 2 jan 1878 HRL, huwt met Bernard Brink, Vst jul 1861 uit Amsterdam, N.H., dv Cornelis V, en Riemke Feenstra; BS ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-266
Teunis Cornelis Vorstenburg zie ook: F/Vurstenberg; geb 1775 Bolsward, ovl 23 apr 1840 HRL, huwt met Bregtje Ofkes Poelstra huw.get. bij G.P. Steen, (gk), en S.C. Vorstenburg, scheepstimmerman, broeder vd nruid. wonende te HRL. 1813, id. bij F.O. Poelstra en T.A. Wiersma, wonende te HRL. 1815, zv Cornelis V, en Riemje Sjoerds; BS geb en huw 1811, huw 1813, huw 1815, ovl 1840, ovl 1855; oud 66 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-104; VT1839
Adriaan Gerard de Vos geb 30 mei 1811 HRL, zv Casparus dV, en Josina Theodora Schepman; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 30 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Casparus de Vos en Josina Theodora Schepman
Casparus de Vos huwt met Josina Theodora Schepman, kind: Adriaan Gerard, geb 30 mei 1811 HRL, direkteur vd post; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; gebruiker van wijk C-085; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, postcantoor; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. (GAH204); kind: Adriaan Gerard Casparus de Vos, geb 30 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL
Dirk Pieters de Vos gebruiker wijk G-164, varensgesel; medegebruiker Hendrik Tabes de Windt, smidsknegt; eigenaar is Frans Jacobs wed., 1814. (GAH204)
Dirk Rinkes Vos D.R.V. van HRL, en Hopkje Feikes van Arum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 oct 1781 HRL, en zijn volgens ingebragt getuigschrift ten zelfden dage te Arum getrouwd; hu Grote Kerk ha
Grietie Rinties de Vos huwt met Oege Johannes Veenstra, beide van HRL, geproclameerd 11, 17 en 24 apr en getrout den 1 mei 1757; kind: Anke Oeges Feenstra, ged 11 okt 1761 Westerkerk HRL; kind: Jetske Oeges Veenstra, ged 11 okt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Joannes Oeges Feenstra, ged 3 mrt 1765 Westerkerk HRL; kind: Rintje Oeges Feenstra, ged 31 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL; kind: Sjouwkje Oeges Veenstra, ged 4 jun 1769 Westerkerk HRL; kind: Jetske Oeges Feenstra, ged 23 jun 1771 Grote Kerk HRL
Izaak J. de Vos oud 28 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-242; VT1839
Jochem E. de Vos oud 72 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-242; VT1839
Magdalena Vos huwt met Harmen Radsma op 9 feb 1794 Heerenveen, komt van Heerenveen, laatste afk. 2 feb 1794 en met attestatie naar Heerenveen vertrokken, aldaar gehuwd vlgs vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1794; Harmanus Radsma, mede raad in de Vroedschap van HRL, en Mejuffer M.V. van ; t Heerenveen, zijnde de aangave gedaan door burgemeester de Waart, met een gebod in de week, 25 jan 1794; ondertrouw HRL; Harmanus Radsma, mede-Raad in de vroedschap van HRL, en Juffer M.V. van ''t Heerenveen, hebben de laatste afkondiging gehad 2 feb 1794 HRL, en zijn met attestatie naar ''t Heerenveen vertrokken en aldaar getrouwt 9 feb 1794, volgens vertoonde attestatie
Magdalena Henriette de Vos ovl voor 1850, huwt met Leendert Oosterbaan; BS ovl 1849
Maria Vos huwt met Jan Heerts Feenema; zie aldaar
Marijke Vos oud 42 jaar, geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, wijk F-139; VT1839
Pybe Rintes de Vos ovl 30 jan 1630, 40 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Regina van Vos zie ook Sibrand van Vos
Rintje de Vos medeweesvoogd hopman Buma bet f. 90:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wwegens 1 jaar huyr van ''t huys de Oude Pienas genaamt wordende door R. dV. gebruykt; volgt de uitgaave van voorn: huys: no. 1, vroedsman Clinkhamer f. 0:16:0, no. 2, hopman van Vlie f. 37:3:0 en no. 3, Jacob Nauta f. 5:12:0, tesamen f. 43:11:0; resteert f. 46:9:0 . den 23 nov betaelt aen de President Diacon een darde part van de suivere huyr de sum:15-9-10:en koomt dus voor het Weeshuys, voor 2/3 parten de sum:30-19-6, 16 may 1730. (GAH1060)
Sibrandus van Vos huwt met Johanna Regina Bouts op 11 jun 1797 Oosterbierum, commies bij buro convoyen en licenten 1799; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1797; ook huwt met Adriana Lumera Gey; zie aldaar; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sophia Agnenis Beatrix van Vos ovl voor 1844, huwt met Martinus Bouricius van Idema; BS huw 1843
Sophia Joris de Vos zie ook: Sofia Joris; huwt met Reinder Pieters Kronenburg op 30 jan 1780 St. Anna, 3x afgekondigd St. Anna op 9, 16 en 23 jan 1780; BS huw 1814; kind: Angenes Reinders Kronenburg, geb 7 apr 1781, ged 1 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Joris Reinders Kronenburg, geb 13 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: Fokele Reinders Kronenburg, geb 14 jul 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL
Teetske Sytses Vos zie ook: Tetske Cijtses; Jacob van Beemen ende T.S.V., beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de proc. Jacob Tuininga na ''t vertooninge van schriftelijke acte van trouwbeloften, 7 dec 1748; huwt met Jacob van Beemen, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 desember 1748 en doen ook getrouwdt; jonge Dogter op de Noorderhaaven op haar belijdenis ged 27 jan 1741 Grote Kerk HRL
.... Voskamp zie: Volkamp
Doede/Dodoneus J Vosma gezworen gemeensman 1745-1753; vroedsman in 1731; burgemeester 1732-1733; neemt eed af van o. a. Harryt Eeuwis en Broer Tjeerds; zie aldaar. (Aanstelling Stad HRL 1731-1759); vroedsman V. bet f. 9:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 1 jaar huyr van 2 pondematen lant, leggende onder het lant van Johannis Vosma buiten de Kerkpoort, 27 may 1730. (GAH1060); hopman Agema bet f. 275:0:0 aan dito weegens een lijberale gifte van de vroedsman V. voor het mede gaan ter begraffenis der weeskinderen met wijlen de koopman Johannis Vosma, 22 sep 1730. (GAH1060); D.V., regeerend Burgemr. deeser Steede en Juffr:Trijntje van Buiren, beyde van HRL, met een gebod in de Week, 12 Jun 1744; Lodewijk Smits van Almenum ende Tetje Dirks van HRL, koomende voor de bruit de burgemr. D:Vosma desselfs broodheer, 26 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Johannis Willems Vosma vroedsman Vosma bet f. 9:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 1 jaar huyr van 2 pondematen lant, leggende onder het lant van J.V. buiten de Kerkpoort, 27 may 1730. (GAH1060); hopman Agema bet f. 275:0:0 aan dito weegens een lijberale gifte van de vroedsman Vosma voor het mede gaan ter begraffenis der weeskinderen met wijlen de koopman J.V., 22 sep 1730. (GAH1060); Pingjum, Floreencohier 1700: J.V. eigenaar van plaatsen nrs. (112) en (113), grootte resp. 11, 5 en 2 p. m., floreen resp. f. 4:0:0 en f. 1:0:0, gebruikers resp. Jarigh Ruyrdts en Vosma zelf, ferskaat: gelegen aen drie stucken de Vaart N. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); Arum, Floreencohier 1700: J.V. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (46), grootte 68 p. m., floreen f. 20:0:0, Herke Johans gebruiker, ferskaat: de kerke 9, 5 pm W. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); J.V. eigenaar van plaatsen nrs. 97 en 98 te Almenum, grootte resp. 4 en 9 pondematen, floreen resp. f. 1:14:5 en f. 3:12:8, zelf gebruiker, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); id. van plaats nr. 111 te Almenum, grootte 6 pondematen, floreen f. 2:0:0, zelf gebruiker, ferskaat: de Heerewech Westen. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); id. van plaats nr. 114 te Almenum, grootte 6 pondematen, floreen f. 1:14:0, zelf gebruiker, ferskaat: de Wech Westen. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); J.W.V., coopman in dese Stadt (HRL), eigenaar van plaats nr. 4 te HRL, grootte 14 pondematen, floreen f. 10:0:0, zelf gebruiker, ferskaat: de Heerewech Noorden. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Steven Vosma burgemeester 1740-1752
Agatha Wilhelmina van Voss huwt met Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, wonende te op Kingmastate onder Zweins in 1841 en 1843; BS huw 1841, huw 1843
Gijsbert Karels Vossé zie ook: Giesbert Karels; ovl 1810 Middellandse Zee, huwt met Martje Uiltjes Eikhout, in leven stuurman, N.H., kinderen: Uilkje Gijsberts vdZ, geb 1810 HRL, Karel , geb 22 dec 1807 HRL, Uiltje, geb 22 dec 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS huw 1834, ovl 1838
Karel Vossé geb 22 dec 1807 HRL, ged 19 jan 1808 HRL, tweeling, N.H., zv Gijsbert F, en Martje Eikhout; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1834
Uilkje Gijsberts Vossé zie ook: Uilkje Gijsbert; geb 23 okt 1810 HRL, ovl 15 okt 1838 HRL, huwt met Sijbe Eeltjes Zeilmaker op 15 mei 1834 HRL, dienstmeid. N.H., dv Gijsbert Karels V, en Martje Uiltjes (Eikhout); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1838
Uiltje Vossé geb 22 dec 1807 HRL, ged 19 jan 1808 HRL, tweeling, N.H., zv Gijsbert F, en Martje Eikhout; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1834
Dirk Vossenberg huwt met Fokeltje Wybes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 jun en getrout de 5 jul 1767; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Elisabeth Vossenberg huwt met Frans Ruel; BS ovl 1821; Frans Franssen en Lijsbert Dirks V., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 nov 1786 HRL, en zijn op den naastvolgenden 28 nov getrouwd; VOSSENBERGH, GERRIT PIETERS
Johannes Voust ovl voor 1827, huwt met Elisabeth Theodora Heins; BS ovl 1826
Antie Vrank oud 31 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839
Adriana Berends Vredenburg geb/1778 ... , ovl 21 sep 1811 HRL, huwt met Jan Beerends op 20 mei 1810 HRL, komt van HRL, wonende te in de Lammert Warnderssteeg in 1811, mogelijk zuster van Grietje en Baukje Berends; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, overlijdens; Jan Berends de Smit en A.B.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoehgzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Helena Jans, geb 29 jul 1811, ged 18 aug 1811 Grote Kerk HRL
Jan Berends Vredenburg geb 29 dec 1774 HRL, ged 17 jan 1775 Grote Kerk HRL, ovl 23 sep 1826 HRL, huwt met Setske/Hitje/Hotske Gerrits op 12 dec 1811 HRL, schoenmakersknecht, ondertrouw 27 nov 1811 1e afk. zondag 1 dec 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 8 dec 1811zv Berend Jans en Marijke Eises/Jans; DTB N.H. HRL , BS huw 1811wafk, hu, ovl 1826, ovl 1839; heeft een broer Warner Berents Vredenburg; weesvoogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de inbrengt van Jan en Warner Berents V., 6 feb 1781. (GAH1112); gebruiker wijk H-056, schoenmakersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)
Marius Vredenburg oud 43 jaar, geb Doesburg en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-210; VT1839
Warner Berents Vredenburg heeft een broer Jan B.V. ; zie aldaar
Jochum Vredeveld J.V., Bombardier onder de comp. van Lt. Collonel de Chastillon van Leeuwarden ende Elizabeth Eickhoorn van HRL, zijnde tot de aangaave gequalificeerd deeser Jan Fontein, 22 may 1790; ondertrouw HRL; Jochum Vredeveld, Bombardier in de compagnie van Lieutenant Collonel Castillon, van Leeuwarden, en Elisabeth Eikhoorn van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 jul 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en volgens ingekomen verklaaring te Leeuwarden getrouwd den 11 jul 1790
Pieter Vreede Dingsdag den 19 jun 1798. de Raad der Gemeente Extraordinaires Vergadert zijnde, wierde voorts geleezen, eene missive van het Administratief Bestuur, zijnde van deezen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Medeburgers ! Wij zijn door den Agent bij het departement van Inwendige Politie enz:aangeschreeven en op onze verantwoordelijkheid gelast, omme de Burgers P.V. en Wybo Fijnje, geweezen Leeden van het vernietigd uitvoerend Bewind, als meede de Persoonen van Eberstein, J:eykenbroek en Ducange, zoo draa dezelve of ??n van hun zich binnen dit voormalig Gewest mogt bevinden, onverwijld te doen arresteeren, en aan hem Agent kennisse te geeven met verderen Last, om daar toe ten spoedigsten aan de respective Municipaliteiten binnen ons ressort de nodige aanschrijvingen te doen. Gelijk wij Ons dan ook van den last door deezen acquiteeren; Waar mede verblijven Uwe Medeburgers. Leeuwarden den 17 jun 1798. Het vierde jaar der Bataafsche vrijheid. (GAH44)
Berend Vreedenburg huwt met Marijke Jans, kind: Jan Berends Vreedenburg, geb 29 dec 1774, ged 17 jan 1775 Grote Kerk HRL
Gerrit Jan Vreeharms (ook wel Gerrit Harms); geb 1777 Hollendoorn, ovl 8 feb 1827 HRL, huwt met Aukje Hendriks Dreyer op 6 jul 1823 HRL, huw.afk. 22 en 29 jun 1823, wonende te HRL, koetsier, zv Egbert V, (gk), en Alida Meuleman, (gk); BS huw 1823, ovl 1827, ovl 1865
Johanna Vreeze huwt met Pieter Hollenga; BS ovl 1875
Pieter Vreke huwt met Pietje Christiaans op 14 dec 1794 HRL, komt van HRL, canonnier id Compagnie artilleristen van kapitein Hosang, laatste afk. 14 dec 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; P.V., Cannonnier in de comp. artilleristen van capt. Hosang ende Pietje Christiaans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Hendriks, deszelfs vader, 29 nov 1794; ondertrouw HRL; P.V., Canonier in de Comp. Artilleristen van Capitein Hosang, en Pietje Christiaans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 dec 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geertruida Harmens Vrelink geb 1767 ... , ovl 18 mrt 1847 HRL, huwt met Geert Harmens vd Zee op 2 nov 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 2 nov 1794, wonende te HRL. 1839, dv Harmen ... , en ... ; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1839, ovl 1847, ovl 1856
Vriemarsen Focke Claeses ende Antje Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruid de chergiant V. des selfs neev, 21 dec 1748
Claas Pieters Vriemoet huwt met Lutske IJekes, beide van HRL, geproclameert 5, 12 en 19 en getrout den 21 Janewari 1755
J Vriemont Drabbe gewezen inspekteur belastingen te Franeker 1809
Aefke Wigles de Vries ged 7 mrt 1745 Grote Kerk HRL, dv Wigle de Vries en Grietje Klaases
Aaltje Gerrits de Vries geb 1770 Leeuwarden, ovl 30 dec 1858 HRL, N.H., huwt met Frans Jacobs de Vries, winkelierse te Leeuwarden 1829, dv Gerrit dV, en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1810, BS geb 1811, huw 1829, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-038, wijk G-161, 194, 192; oud 69 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-189; VT1839; kind: Anna Fransen, geb 20 feb 1810, ged 13 mrt 1810 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Franses, geb 16 nov 1794, ged 14 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Fransen, geb 10 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL
Aaltje Harmens de Vries Johan Ludwig Sigfrid en A.H. dV., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 dec 1780 HRL, en zijn getrouwd op den 27 feb 1781
Aaltje Idses de Vries geb 1 mei 1758 Franeker, ovl 22 aug 1822 HRL, huwt met Adam Dinhart; BS ovl 1822, ovl 1837
Aaltje Jans de Vries geb 1758 HRL, ovl 6 mrt 1828 HRL, huwt met Jacob Baukes vd Boom; BS ovl 1828, ovl 1838
Aaltje Rinses de Vries geb 1786 HRL, ovl 19 apr 1832 HRL, huwt met Jacob Jelles Schoonhoven op 9 sep 1804 HRL, dv Rinse Gerrits dV, en Hendrikje Franzen vd Woude; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1832, ovl 1843
Abe Johannes de Vries hm ... , kinderen: Jieke Abes dV, geb 1796 IJlst, Haye Abes dV, geb 1805 ... ; BS ovl 1817; 1849 overlijdens
Abraham de Vries huwt met Eva Michiels, wonende te Leeuwarden, koopman, kind: Heintje Abrahams dV, geb 1790 Leeuwarden; BS huw 1817
Abraham Isaacs de Vries geb 1809 HRL, ovl 10 mrt 1896 departement van de Seine, arrondissement Parij, adres Rue de Picpus 76, huwt met Branca Drukler, zv Isaac dV, en debora Mossel; BS ovl 1897
Abraham Leypmans de Vries geb 1787 HRL, ovl 9 jun 1864 Lemmer, huwt met Sara Jacobs de Vries, touw slager en wonende te HRL. 1843 en 1844, zv Leypman dV, en Henderina van Bons; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1864; gebruiker wijk G-108, koopman; medegebruiker Willem Jans, gleybakkersknegt; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-258; VT1839; A. Lipmans d. V. eigenaar van percelen nrs. 1762 en 1763 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 728, resp. huis, huis en erf, resp. 55 en 55 m5, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Akke de Vries huwt met Jelle Janus Anne van Huitema Jongsma; BS ovl 1859
Akke Gerrits de Vries geb 1788 Weidum, ovl 18 jan 1847 HRL, huwt met Hendrik Sijbrens, dv Gerrit dV, en Aafke ... ; BS ovl 1847; oud 52 jaar, geb Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk H-137; VT1839
Akke S. de Vries woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Albert de Vries Jan Johannes Leyenaar ende Tjepkjen Alberts de Vries, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder A. dV., 16 Nov1748
Albert de Vries geboortig van Workum, het borgerregt deser stede gewonnen, hebbende ten dien einde de burger eed gedaan in handen van pres. burg. Munter, en de geregtigheid betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 25 mrt 1748. (burgerboek)
Albert Jelts de Vries ovl voor 1844, huwt met Grietje Wijgers Otten, kind: Jelt Alberts dV, geb 1809 Alphen; BS huw 1842, ovl 1843
Ale Lykles de Vries geb 1798 HRL, ovl 6 nov 1814 HRL; wijk G-228, zv Lijkle Tjebbes dV, en Jetske Bleszevart; BS ovl 1814; Ale Nicolaas d. V., geb 5 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL, vader als Nicolaas T. d. V.
Andele Hendriks de Vries geb 4 apr 1788, ged 29 apr 1788 Grote Kerk HRL, waarschijnlijk jong ovl zv Hendrik Jelles en Trijntje Andeles; geb 15 jul 1795 HRL, ovl 25 feb 1846 HRL, huwt met Antie Dubois op 25 mei 1815 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, baardscheerder, in 1846 werkman, zv Hendrik Jelles en Trijntje Andeles; BS huw 1815, ovl 1846; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk D-063; VT1839; Wij Ondergetekenden Hendrik Jelles de Vries, Scheepstimmermansknegt, en Trijntje Andeles, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Onsen Zoon A.H. d. V., van beroep Baardscheerder, alhier, Om zich in het huwelijk te begeven met Antie Pieters Dubois, Geboren te Franeker en thans woonachtig te HRL, van beroep dienstbaar, dv Pieter Dubois en Antie IJnses, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen Om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 25 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en ouderlijk consent behoren tot de Huwelijks acte van A.H. d. V. en Antje Dubois dato 25 mei 1815 op Fol. 34 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Andries de Vries geb 1806 Leeuwarden, ovl 4 jul 1861 Franeker, huwt met Albertje Keiser, ijzerkramersknecht in 1861, winkelbediende in 1856, Vst 3 jun 1856 uit Leeuwarden, N.H., zv Jan dV, en Elisabaeth Meyer; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk E-224, supp wijk G-431
Andries Allert de Vries geb 1 jun 1807 HRL, ged 12 jul 1807 HRL, huw.get. bij S.S. Wybenga en A. Fontein, luitenant ter zee 2e klasse, commanderende Z.M. kanonneerboot no. 43, gedomicilieerd aan het Nieuwe Diep, neef brui degom 1833, zv Nicolaas dV, en Aukje Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1833
Andries H. de Vries gebruiker wijk H-080, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)
Andries Wybes de Vries ovl voor 1812, huwt met Sibbeltje Jans Bakker, kinderen: Rinkje, geb 1798 HRL, Trijntje Annes dV, geb 1796 HRL; BS ovl 1811; 1832 overlijdens, ovl 1854
Anna de Vries gebruiker van wijk F-144, renteniersche; eigenaar is B. Coelmans wed. erven, 1814. (GAH204)
Anna Catharina Diderika de Vries geb 1809 prov, huwt met Hotze Binksma, A 26 mei 1856 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-064; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839 wijk C-059; VT1839
Anna Joosten de Vries geb 29 aug 1775 HRL, huwt met Petrus Rozinga op 6 okt 1814 HRL, huw.afk. HRL. en Leeuwarden 25 sep en 2 okt 1814, dv Joost Jans en Pietje Bonnes; BS huw 1814, ovl 1825, ovl 1828
Anne Tjerks de Vries geb 1804 Kimswerd, 1e huwt met Sijtske Theunis Stellingwerf, 2e huwt met Bottje Tjeerds Anema op 20 jan 1842 HRL, timmerman, wonende te onder Almenum, zv Tjerk Floris en Maaike Jochums; BS huw 1842
Annetje Scheltes de Vries Wijf van Ian Dolphijn, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Anthony de Vries transporteert zijn funktie als zakkendrager op 21 jun 1756 over op Auke Hijlkes; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Anthony de Vries huwt met Elisabeth de Vries op 8 nov 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Anthony de Vries geb 1 mei 1802 HRL, ovl 20 mrt 1821 HRL, ongehuwd, zv Anthonij Barteles dV, en Jeltje Gerkes Molenaar; BS ovl 1821
Anthony Bartels de Vries geb 1769 Doesburg, ovl 30 jan 1831 HRL, huwt met Jeltje Gerkes Molenaar kleermaker in 1831, kinderen: Gerke, geb 1799 HRL, Bart dV, geb 28 feb 1798 HRL, Anthony dV, geb 1 mei 1802 HRL, Christina dV, geb 17 mrt 1793 HRL, Pieter dV, geb 5 aug 1805 HRL, zv Bart Bartels, (gk), en Christina Harmens, (gk); BS ovl 1821; 1822 overlijdens, ovl 1831, ovl 1855, ovl 1868, ovl 1869; gebruiker wijk C-025, kleermaker; medegebruikers Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed. ; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204); A.B. d. V. eigenaar van perceel nr. 545 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 729, huis en erf, 110 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Antonida de Vries geb 9 okt 1799 HRL, ged 22 okt 1799; dv Janneke de Vries, zie aldaar; dopen Grote Kerk HRL
Antie de Vries oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-102; VT1839
Antje de Vries geb 29 jul 1800 HRL, ged 12 aug 1800, N.H., dv Jacob dV, en Antje Beerends; dopen Grote Kerk HRL 1800
Antje de Vries geb 1799 Menaldum, ovl 5 jul 1863 HRL, huwt met Harmen Dijkstra, ovl wijk H-001, dv Jan dV, en Aaltje Wiersma; BS ovl 1863
Antje de Vries huwt met Harmen Jaarsma; BS ovl 1854; 1858 overlijdens
Antje Annes de Vries geb 3 aug 1802 HRL, ged 17 aug 1802, N.H., ovl 9 apr 1865 HRL, ongehuwd, ovl wijk H-224, N.H., dv Anne Jurjens (van Midlum), en Rebekka Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1862, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk D-111
Antje Berends de Vries geb 1788 HRL, ovl 6 mei 1830 HRL, 1e huwt met Wybe Clasen Zwart, 2e huwt met Jan Johannes Panbakker op 13 apr 1815 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1815, dv Berend dV, en Wytske Jans; BS huw 1815, ovl 1830; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee acten van overlijden behoren tot de Huwelijksacte van Jan Johannes Panbakker en A. Barends d. V. dato 13 apr 1815 op Fol. 21 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Antie Cornelis de Vries geb 1759 HRL, ovl 14 aug 1829 HRL, huwt met Frans Sijbouts; BS ovl 1829; 1832 overlijdens
Antje Dirks de Vries ovl voor 1831, huwt met Jan Leenderts Buisman; BS huw 1830, ovl 1833
Antje Gijsberts de Vries geb 1804 Stavoren, ovl 19 aug 1838 HRL, ongehuwd, dv Gijsbert dV, en IJbeltje Molenaar; BS ovl 1838
Antje Harmens de Vries geb 1802 HRL, ovl 29 okt 1828 HRL, ongehuwd, dv Harmen Gosses dV, en Sjoerdje Pieters; BS ovl 1828
Antje Hendriks de Vries geb 15 dec 1805 HRL, ovl 8 nov 1855 HRL, huwt met Johannes Jans de Vries op 18 nov 1827 HRL, huw.afk. 28 okt en 4 nov 1827 HRL, dienstmeid. N.H., ged 5 jan 1806 HRL, dv Hendrik Davids dV, en Aagje Gerbes; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-087; VT1839
Antje Hiddes de Vries dv Tjerck Hiddes de Vries en Nanneke Atses dochter, was 10 jaar in 1666. Barend Hiddes de Vries, een oom van haar, werd op 21 dec 1666 be?digd als curator over haar en haar broers Hidde en Tjerk. In het door Barend Hiddes de Vries overgedragen weesrekeningboek op 3 dec 1679 staan de volgende vermeldingen: 14 apr 1667 Betaelt voor een naljkussen ende een naystoeltje voor A. dV. f. 4:16:0; 3 okt 1667 Betaelt wegens een venndels jaers leergeld voor A. dV. om het nayen te leren f. 3:3:0. de volgende betalingen betreffen de kosten van de begrafenis van A. dV. in aug 1668 overleden: 2 sep 1668 betaelt aen de bierdragers voor draegloon om de wijn in te brengen tot de begraefenisse f. 0:12:0; 3 sep 1668 Betaelt aen Goucke Braem ter geleverde Spaense wijn ende brandwijn geconsumeert met bekleden van wijlen A.T. dV. met nog voor suyker ende rosijnen f. 4:7:0; dito Betaelt voor negen bollen botter om te werden gebruyckt bij de jongeluyden die A.T. hebben bepronkckt f. 4:7:0; noch op die dato betaelt aen de waeckers ende die voorts mede hebben opgepast in de tijdt van A.T. overlij 12, 0 en 0; diti Betaelt aen de Bode van''t schippersgilde omme de Gildebroeders mede ter begraeffenisse te bid 3, 0 en 0; dito Betaelt aen de Dienaers van de majoor wegens het oppassen soo voor des rendants als voor de kerckedeur ten tijde doen A. dV. begraven wierde f. 4:0:0; dito Betaelt voor het suyckerbanquet bij de bepronckers van wijlen A.T. geconsumeert f. 11:15:0; dito noch betaelt aen de vrijers die A.T. hebben opgedragen f. 100:0:0; dito betaelt aen de grafmaecker wegens het begraven van het dood lichaem van A.T. f. 2:10:0. Compt hier mede uitgave wegens het doodkleed van A.T. te weten een laecken, sloop ende nachthalsdoeck door Barends vrouw geleverd f. 26:0:0. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/J. Wobma
Antje Hiddes de Vries geb 1797 Pingjum, huwt met Johannes Pieters Stuur op 15 jun 1837 HRL, wonende te HRL, dv Hidde Hanses dV, en Dieuwke Pieters de Vries; BS huw 1837
Antje Klases de Vries geb 23 nov 1798 HRL, ovl 21 dec 1864 HRL, huwt met Ulbe Hendriks Ringsma op 8 nov 1832 HRL, ovl wijk F-128, N.H., dv Klaas Heeres dV, en Dirkje Willems de Vries; BS huw 1832, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, 149; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; VT1839
Antje Pieters de Vries ovl voor 1840, huwt met Sijbe Herkes de Vries; BS huw 1839
Antje Sjerps de Vries geb 25 aug 1776, ged 15 sep 1776 Grote Kerk HRL, dv Sjerp de Vries en Hiltje Tjerks de Boer
Arjen Roelofs de Vries geb 1761 Oostermeer, ovl 21 nov 1827 HRL, huwt met Antje Harmens Bok, ook huwt met Sijtske Dirks de Lange op 11 aug 1822 HRL, huw.afk. 28 jul en 4 aug 1822, wonende te HRL, kind; Harmen Arjens dV, geb 1786 HRL, huw.get. bij H.H. Kiewiet en G.G. Kingma, schipper, wonende te HRL, 1814, levert bezems in 1810, zv Roel Wobbes en Stijntje Geerts; BS geb 1814, huw 1822, ovl 1827, ovl 1829; Roelofs Arjens de Vries en Akke Harmens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A. dV., onder productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk G-035, schipper; medegebruiker Harmen de Vries, 1814. (GAH204)
Arjen Ulbes de Vries zie: Arjen Ulbes, geb 1740; geb 1741 ... , ovl 30 mei 1814 HRL; wijk F-097; BS ovl 1814
Ate de Vries huwt met Marijke Bakker, kind: Atje, geb 1787 Kubaard; BS ovl 1855
Ate Pieters de Vries zie ook: Ate Pieters; ovl voor 1848, huwt met Maria IJses Faber, kinderen: Hijlke Ates dV, geb 1797 HRL, eyze Ates dV, geb 1805 Witmarsum; BS ovl 1827, ovl 1838, ovl 1847
Atje de Vries geb 1796 prov, arbeidster, N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk F-210
Atje de Vries geb 1787 Kubaard, ovl 28 dec 1855 HRL, huwt met Wybe de Jong, dv Ate dv en Marijke Bakker; BS ovl 1855
Atje de Vries huwt met Frans de Vries; BS ovl 1851
Attie E. de Vries oud 46 jaar, geb Witamrsum en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; VT1839
Atze Sipkes de Vries geb 1768 Franeker, huwt met Sjoukje Jans Nieuwhof op 1 jun 1815 HRL, varensgezel, huw.afk. 21 en 28 mei 1815, wonende te HRL, zv Sipke Freerks en Grietje Aafkes; BS huw 1815; Wij, burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomen informatie, dat A.T. d. V., van beroep Zeevarende, geb te Franeker, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van zijn voorgenomen huwelijk. HRL, den 18 apr 1815; de Regtbank in eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de navolgende Acte van homologatie het daar achter gestelde vonnis gegeven; Op heden den Een en twintigste apr Een duizend acht honderd vijftien Compareerden voor ons fungerende Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland op den Raadhuize binnen deze Stad, in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen Bonne Hayes Brouwer Meester Schoenmaker, Sjerk Hendriks Coetstra, Zoutbrandersknegt, Sake Bauwkes Dijkstra Zoutbrandersknegt, Pieter Pieters Schellingwouw, Schoenmaker, Pieter Dirks Terpstra Winkelier, Simon Haantjes Molenaar Meester huistimmerman, en Dirk Buisman Koopman alle wonende te HRL geloofwaardig, en van Competenten Ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt Zijn een Acte van bekendheid te passeren, ten behoeve van A.S. d. V., varensgezel wonende te HRL Wiens Ouders Zijn geweest Sipke Freerks en Griettje Aafkes gewoond hebbende te Franeker; Welk verzoek Zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde A.S. d. V. is geb in Franeker den agtste mei Een duizend Zeven honderd agt en zestig, dat dezelve geene Acte van geboorte of doop kan producewren, daar dien dezelve niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat Zij deze A.S. d. V., niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en Zijne Ouders hebben gehad, waardoor Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezinge de tegenwoordige Acte van bekendheid met ons, en onzen Griffier getekend, na dat ons alvorend uit een Certificaat door den Heere Burgemeester dezer Stad op het getuigenis van twee geloofwaardige personen in dato den agtiende dezer maand April, ten genoege van het Besluit van Z.M. in dato den negende mrt Jongstleden no. 13 is afgegeven volkomen is gebleken, dat deze A.S. d. V., onvermogend is om eenige kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen, op dato ik het hoofd dezes gemeld. Gratis geregistreerd te HRL den twee en twintigsten apr 1815 folio 115 Verso vak 3
Aukje Sjerps de Vries geb 14 feb 1773 HRL, ged 16 mrt 1773 Grote Kerk HRL, ovl 26 nov 1850 HRL, huwt met Jan Thomas Zwanenburg op 7 jun 1801 HRL, N.H., dv Sjerp Tjeerds dV, en Antje Tjeerds de Boer huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, bevr HRL 1851 wijk H-205; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839; moeder in doopakte 1773 als: Hiltje T. de Boer
Aukje Teunis de Vries geb 1788 Leeuwarden, ovl 24 jul 1863 Leeuwarden, huwt met Sjoerd Wytzes Witteveen op 24 aug 1823 HRL, huw.afk. 10 en 17 aug 1823, dienstmeid. wonende te HRL. geb in een schip, Vst 2 aug 1855 uit Stavoren, DG, dv Teunis Douwes dV, en Baukje Uilkes; BS huw 1823, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 supp wijk I-041, (schip)
Barend Hiddes de Vries was een broer van Tjerck Hiddes de Vries en kapitein op het oorlogsschip de ''Zevenwolden'', werd op 21 dec 1666 be?digd als curator over de nagelaten weeskinderen m. n. Antje 10 jaar, Hidde 3 jaar en Tjerk een half jaar. In een weesrekening van 3 dec 1679 heeft B.H. dV., ten overstaan van de bevoegde instanties rekenschap van beheer over geld en goed van zijn pupillen Hidde en Tjerk de Vries. Antje is in aug 1668 overleden. de verantwoording van ontvangsten en uitgaven loopt van het tijdsbestek van aug 1666 tot 3 dec 1679. Het overgedragen weesrekeningboek van B.H. dV. begint met de opsomming van de waarde van de, op 2 jan in het ouderlijk huis aanwezige gelden en goederen. Naar het toen geldende muntstelsel werd in de boekhouding een geldbedrag in goud-of carolusguldens, stuivers en penningen geschreven. Het grootste gedeelte van het weesrekeningboek bestaat uit gedane betalingen vanaf de sterfdatum van Tjerk Hiddes. Zie de opsomming bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/S. Wobma
Barend Roelofs de Vries B.R. dV. en Rinske Sjoerds van der Form, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 11 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Sjoerd Barends de Vries, geb 23 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk HRL
Bart de Vries geb 28 feb 1798 HRL. ovl 7 aug 1822 HRL, huwt met Marijke Cornelis van Zahen, (mogelijk: van Lahen) op 25 okt 1819 HRL, huw.afk. 10 en 17 okt 1819, kleermaker in 1822, zv Anthonij Barteles dV, en Jetske Gerkes Molenaar; BS huw 1819, ovl 1822
Baukje Dirks de Vries geb 1795 HRL, ovl 31 dec 1835 HRL, 1e huwt met Poppe Rommerts de Jager op 29 dec 1814 HRL, huw.afk. 18 en 25 dec 1814, 2e huwt met Sijtse Dirks Sleeper op 1 nov 1832 HRL, dv Dirk Bouwes dV, en Martje Pieters (vd Meulen); BS huw 1814, huw 1832, ovl 1835, ovl 1852
Baukje de Vries huwt met Jakkele Donia; BS ovl 1841
Baukje Jacobs de Vries geb 1788 ... , ovl 26 nov 1817 HRL, ongehuwd, dv Jacob Gerlofs dV, en ... ; BS ovl 1817
Boukjen Scheltes de Vries geb 1800 Scherpenzeel, ovl 9 apr 1842 HRL, huwt met Bouke Aukes Zeen op 1 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, dienstmeid. wonende te HRL, dv Schelte Doedes en Hiltje Jans Rinkink; BS huw 1823, ovl 1842; oud 39 jaar, geb Sleikenburg(!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-138; VT 1839
Baukje Sjoerds de Vries geb 1794 HRL, huwt met Eeuwe Johannes vd Heide op 25 apr 1833 HRL, dienstbaar, dv Sjoerd Jacobs dV, en Sijtske Pieters Bakker; BS huw 1833; geb 28 sep 1793, ged 20 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd Jacobs de Vries en Sijtske Pijters Bakker
Beeltje Izaaks de Vries huwt met Jesayas Levij Spier, wonende te HRL 1838; BS ovl 1838
Benjamin de Vries geb 16 apr 1785 HRL, inschrijfnummer 974, 126 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Benjamin Wolf Lipmans de Vries geb 7 mei 1783 HRL, ovl 5 mei 1865 HRL, huwt met Jansje Isaacs vd Sluis (gk), op 8 dec 1825 HRL, huw.afk. 20 en 27 nov 1825, porceleinkramer, koopman in 1865, NI, ovl wijk F-228, zv Liepman Benjamins dV, en Henderina Reindorp (in 1825 is de geslnm Meyers); BS huw 1825, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-297
Berber Jans de Vries geb 1795 HRL, ovl 24 mei 1859 HRL, huwt met Philip Ludwig Strak op 16 dec 1821 HRL, huw.afk. 2 en 9 dec 1821, dienstmeid. N.H., dv Jan dV, en Trijntje Innes Appel/de Vries; BS huw 1821, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167, wijk E-119, wijk H-210; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839
Berber Klaases de Vries geb 5 jun 1805 HRL, ged 23 jun 1805 HRL, ovl 24 jul 1819 HRL, dv Klaas Heres dV, en Dirkje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1819
Berend Jans de Vries ovl 27 jan 1811 HRL, huwt met Wytske Jans, kinderen: Antje Berends dV, geb 1788 HRL, Johannes Berends dV, geb 1780 HRL; BS huw 1815, huw 1821, ovl 1830, ovl 1831; weduwe B.J. d. V. eigenaresse van percelen nrs. 1593 en 1594 te HRL, kramersche, woonplaats HRL, legger nr. 737, resp. huis en erf, huis, resp. 120 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Berend Roelofs de Vries 1e huwt met Wytske Martinus Kouwenhoven op 27 jul 1800 HRL, 2e huwt met Reintje Sjoerds vd Vorm op 26 nov 1809 HRL, afwezig of ovl in 1840, kinderen: Sjoerd, geb 23 aug 1810 HRL, Roelof Barends dV, geb 1 jul 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS huw 1840 1859 overlijdens
Bernardus Jans de Vries geb 1794 HRL, ovl 28 jul 1855 HRL, huwt met Antje Rommerts Faber op 17 aug 1823 HRL, huw.afk. 3 en 10 aug 1823, balkvlotter in 1855, N.H., zv Jan Jansen dV, en Eeke Jans Proosterbeek; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1855, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-146; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, balkvlotter, wijk G-141; VT1839; geb 19 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan Janse de Vries en Eeke Jans Proosterbeek; B.J. d. V. eigenaar van perceel nr. 1694 te HRL, balkvlotter, woonplaats HRL, legger nr. 730, huis en erf, 117 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Betje de Vries oud 56 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk B-111; VT1839
Bieuwkje Sakes de Vries ovl voor 1838, huwt met Dirk Gooitses Bijlsma; BS huw 1837
Bouwe Dirks de Vries zie ook: Bouwe Durcks; huwt met Hiske/Hieke Symons, kinderen: Sijbren Bouwes dV, geb 1770 te HRL, Sjoukje/Sjieuwkje dV, geb 1764 HRL, Dirk Bouwes dV, geb 1758 HRL; BS ovl 1826; 1827 overlijdens, ovl 1847
Bouwe Dirks de Vries geb 11 okt 1801 HRL, ovl 23 jul 1836 HRL, ged 27 okt 1801 HRL, N.H., 1e huwt met Pietje Rommerts de Jager op 22 dec 1822 HRL, huw.afk. 8 en 15 dec 1822, 2e huwt met Catharina Anthonij Posthuma/Mesman op 16 jan 1834 HRL, sleeper in 1836, zv Dirk Douwes dV, en Martje Pieters vd Meulen; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1826, huw 1834, ovl 1836; B.D. d. V. eigenaar van perceel nr. 229 te HRL, sleper, woonplaats HRL, legger nr. 731, huis en erf, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Bouwe Harmens de Vries geb 1792 HRL, ovl 18 jan 1844 HRL, huwt met Riemke Jans Schuur op 18 jul 1811 HRL, ondertrouw 3 jul 1811, 1e afk. zondag 7 jul 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 14 jul 1811, korendrager in 1843, huw getuige bij R.B. Brouwer en E. Brouwer, zoutziedersknecht, 1814, id. bij A.W. de Vrugt en M.C. Michels, 1816, id. bij S.J. de Ruiter en M. Wijnands, 1812, id. bij H.P. Schimmelpenning en J. Oosterhof, 1816, zv Harmen Bouwes dV, en Antje Zomer; BS huwafk. en huw 1811, huw 1812, huw 1814, huw 1816, huw 1843, ovl 1844, ovl 1860; gebruiker wijk I-007, keetknegt in zoutkeet ''Cadix''; eigenaar is D.J. Siersema, 1814. (GAH204); oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk E-196; VT1839; B.H. d. V., zoutbrandersknegt, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Elle Robijns Blanksma
Bouwe Jacobus de Vries geb 29 mrt 1811 HRL, huwt met Sijtske Hendriks Kuipers op 12 mei 1836 HRL, landbouwer, artillerist Koprs Rijdende Artillerie, huw.get. bij G.A. Coster, (gk), en L.J. Brouwer, (gk), zv Jacob dV, en Petronella Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1836, huw 1837; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk C-156; VT1839; geb 18 mrt 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL, zv Jacobus de Vries en Petronella Bouwes
Bouwe Siebrens de Vries geb 30 mei 1801 HRL, ovl 29 apr 1860 HRL, N.H., 1e huwt met IJtje Hendriks Dreyer op 12 mei 1822 HRL, huw.afk. 28 apr en 5 mei 1822, 2e huwt met Geertje van Beemen op 1 sep 1825 HRL, huw.afk. 21 en 28 aug 1825, sleeper 3e huwt met Sjoukje de Boer op 21 sep 1837 HRL, voerman in 1860, ovl wijk D-058, ged 14 jun 1801, zv Sijbren Bouwes dV, en Sijbrigje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, huw 1825, huw 1837, ovl 1861, bev.reg. Ha18 51 wijk D-065; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-208; VT1839
Broer Remkes de Vries geb 1768 Molkwerum, ovl 23 jan 1838 HRL, huwt met Aukje Jans vd Heide, huw.get. bij J.J. Dijk en H. vd Laan, schipper, wonende te HRL, 1818, id. bij E. Bargmann en W.C. Tevis, 1823, binnenvader ih Hervormde Diaconiehuis, zv Rimke Wopkes en Stijntje Barends; BS huw 1818, huw 1823, ovl 1836, ovl 1838; gebruiker van wijk A-157, schipper; eigenaar is Janke IJsenbeek, 1814. (GAH204); B.R. d. V. eigenaar van perceel nr. 85 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRL, legger nr. 732, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 123 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRL, legger nr. 732, huis en erf, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Catharina Dominicus de Vries huwt met Jan Dirks Blummers, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout den 13 nov 1757
Chatrina Dominicus de Vries ged 1 nov 1746 Grote Kerk HRL, dv Dominicus de Vries en Wijlen Trijntje Alberts
Christiaan de Vries huwt met Hielkje vd Hoek; BS ovl 1857
Christiaan Hendriks de Vries ovl 17 nov 1807 HRL, huwt met Jetske Willems, kinderen: Pietje Christiaans dV, geb 1768 HRL, Wybrand Christiaan dV, geb 1777 HRL; BS huw 1820, ovl 1831, ovl 1834
Christiaan Wybrands de Vries zie ook: Christiaan Wybrens; geb 20 okt 1809, ged 7 nov 1809 Grote Kerk HRL; geb 20 okt 1809 HRL, ovl 24 mrt 1841 op zee, extract: ''vanwege het departement van Marine en Kolonien te ''s-Gravenhage ontvangen extract eener overlijdensakte opgemaakt aan boord van het pinkschip ''Dirkje Adama'', gevoerd door Otto Mehlen, waaruit geblijkt dat op de reis van HRL naar Groenland C.W. de Vries, des morgens ten zeven ure aan boord van bovengenoemd schip, zeilende op 72? N.B. is overleden'', N.H., ongehuwd, matroos, zv Wybrand Christiaans en Hielkje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; VT1839
Christina de Vries geb 17 mrt 1793 HRL, ovl 13 dec 1868 HRL; wijk C-029, ongehuwd, dv Antoon Bartels dV, en Jeltje Molenaar; BS ovl 1868; bev.reg. Harl1851 wijk C-032; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839
Christina de Vries oud 50 jaar, geb Wageningen en wonende te HRL. 1839, wijk H-040; VT1839
Christoffel Jacobs de Vries geb 1785 HRL, ovl 22 aug 1835 HRL, huwt met Grietje Cornelis Schaafsma op 5 dec 1811 HRL, ondertrouw 20 nov 1811, 1e afk. zondag 24 nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 1 dec 1811, smidsknecht, huw.get. bij P.A. de Jong en R. Walter, grofsmid. 1815, zv Jacob Gosses en Agnietje Christoffels de Haas; BS huwafk. en huw 1811, huw 1815, ovl 1835; C.J. d. V. eigenaar van perceel nr. 1520 te HRL, grofsmid. woonplaats HRL, legger nr. 735, huis en erf, 130 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Cornelis Cornelis de Vries geb 21 nov 1798 HRL, ovl 21 okt 1870 HRL, 1e huwt met Lijsbrth Ages Westra, 2e huwt met Wiepkje vd mei op 13 nov 1834 HRL, werkman in 1851, Nederlands Hervormd pakhuisknecht te HRL. 1833, zv Cornelis Johannes dV, en Janke Cornelis; BS ovl 1833; 1834 huwelijken, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk I-013; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk E-211; VT1839
Cornelis Everts de Vries geb 1772 Leeuwarden, ovl 12 sep 1847 HRL, huwt met Antje Posthuma, turfschipper, zv Evert dV, en Wytske ... ; BS ovl 1847; oud 67 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk F-191; VT1839
Cornelis Foppes de Vries geb 1792 HRL, ovl 26 dec 1827 HRL, huwt met Hinke Reinders de Groot op 21 mei 1812 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, metzelaar in 1827, huw.get. bij J.F. de Vries en T. Leiker, broeder bruidegom, zv Foppe Cornelis dV, en Grietje Johannes; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1827; eigenaar van wijk F-190; gebruiker IJke Jacobs, 1814. (GAH204); gebruiker wijk F-229, metzelknegt; eigenaar en medegebruiker Reinder IJ. de Groot wed., 1814. (GAH204); geb 10 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Foppe Cornelis de Vries en Grietje Johannes; weduwe C.F. d. V. eigenaresse van perceel nr. 1310 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 733, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Cornelis Fransen de Vries geb 1789/90 HRL, ovl 22 jan 1832 HRL, huwt met Grietje Dirks van Laan op 19 mei 1814 HRL, huw.afk. 8 en 15 mei 1814, doet overlijdensaangifte van IJeme Jans de Groot in 1811, huw.get. bij G.G.W. Faber en J.F. de Vries, broeder bruid. 1812, metselaar in 1832, zv Frans Sijbouts en Antie Cornelis; BS ovl 1811; 1812 huwelijken, huw 1814, ovl 1832; gebruiker van wijk I-015, sjouwer; eigenaar is Jacob T. Vellinga, 1814. (GAH204)
Cornelis Jans de Vries ovl 8 mrt 1802 HRL, huwt met Jantje Cornelis, kinderen: Vogeltje dV, geb 1791 HRL, Sjouwkje dV, geb 2 aug 1784 HRL, Cornelis Cornelis dV, geb 21 nov 1798 HRL, Geertje dV, geb 1796 HRL, in leven brandersknecht; BS huw 1812, huw 1827, ovl 1858, ovl 1861, ovl 1867, ovl 1870
Corneelis Wigles de Vries ged 11 sep 1746 grote Kerk HRL, zv Wigle de Vries en Grietje Klaases; ged 22 dec 1745 Westerkerk HRL, zv Wigle de Vries en Grietje Klaases
David Abrahams de Vries geb 1767 Leeuwarden, ovl 7 jun 1838 HRL, slachter en wonende te Winschoten 1838; BS ovl 1838
David Jans de Vries zie ook: David Jans; ovl 17 nov 1808 Midlum, huwt met Wytske Jeltes, kinderen: Aebeltje Davids Fenema, geb 1809 HRL, Jan Davids dV, geb 1794 HRL, Jeltje Davids Venema, geb 1796 HRL; BS huw 1820, huw 1824, ovl 1835, ovl 1839, ovl 1846
David Salomon de Vries D.S. d. V. eigenaar van percelen nrs. 461 en 462 Minnertsga sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 241, resp. huis en erf, boomgaard, resp. 147 en 200 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: 45, en nihil. (bron: Kad. Atl. Barr. en HRL. 1832, bl. 98)
Dieuwke Floris de Vries geb 1771 Arum, ovl 29 mrt 1831 HRL, huwt met Jan Johannes, doet overlijdensaangifte van Grietje Claases in 1811, wonende te HRL 1828; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1820, huw 1828, ovl 1831
Dieuwke Hendriks de Vries geb 5 mrt 1810 HRL, dv Hendrik dV, en Aaltje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 5 mrt 1810, ged 11 mrt 1810 Grote Kerk HRL, dv Hendrik H. de Vries en Aaltje Gerrits
Dina de Vries huwt met Jurjen Arends Schreuder; BS ovl 1844
Dirk de Vries geb 1792 ... , huw.get. bij H.B. vd Veer en T.S. Kingma, gruttersknecht, wonende te HRL; BS huw 1816
Dirk Bouwes de Vries zie ook: Dirk Bouwes; geb 1758 HRL, ovl 1 feb 1826 HRL, huwt met Martje Pieters Molenaar/vd Meulen, kinderen: Rinske dV, geb 1790 HRL, Bouwe Dirks dV, geb 1801 HRL, Baukje Dirks dV, geb 1795 HRL, Hiltje Dirks dV, geb 1794 HRL, huw.get. bij B. de Vries en IJ.H. Dreyer, sleeper, oom bruidegom, 1822, zv Bouwe Dirks en Hieke Symons; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1811, huw 1822, ovl 1826, huw 1828, ovl 1835, ovl 1836, ovl 1846; gebruiker wijk B-067, sleeper; eigenaar is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204); In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den Vijfde dec is Geboren Rinske dv D.B. d. V. en Martje Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Dirk Christiaans de Vries geb 23 aug 1783 HRL, ovl 22 feb 1820 HRL, smidsknecht, ongehuwd; BS huw 1820
Dirk Hendriks de Vries geb 7 feb 1810 HRL, ovl 3 feb 1888 HRL, huwt met Tietje Murks van Slooten op 10 mei 1838 HRL, panbakkersknecht, kurassier 9de afdeling kurassiers, korendrager in 1851, N.H., dv Hendrik Markus (dV), en Frouke Lucas (Abbinga); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk H-078; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-083; VT1839
Dirk Hiddes de Vries geb 1764 HRL, ovl 7 nov 1846 HRL, huwt met Weltje/Welmoed Klazes de Wit, kalkbrander in 1846, levert steen en kalk in 1810-1811, kinderen: Geertje, geb 18 sep 1809 HRL, Hidde dV, geb 22 jun 1805 HRL, zv Hidde Dirks dV, en Geertje Dirks Wassenaar; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1846, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk E-059, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-074; gebruiker Jan E. vd Woude, bestelder, 1814. (GAH204); id. van wijk E-085; gebruikers Roelof Martens wed., Jurjen de Groot wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); D.H. dV. ende Welmoed Clases de Witt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lambert Albada, schoonbroeder van dezelve, 12 may 1804; ondertrouw HRL; oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kalkbrander, wijk E-059; VT1839; kind: Geertje Dirks de Vries, geb 18 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van D.H. d. V., (reparaties), 31 dec 1810: f. 82:1:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 37:0:0 ter Saeke geleverde Bouwmaterialen, 6 jan 1808, quit. no. 10 (GAH1140); D.H. d. V. eigenaar van perceel nr. 1174 te HRL, kalkbrander, woonplaats HRL, legger nr. 734, huis, erf en trasmolen, legger nr. 734, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd H45/T16. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van percelen nrs. 1176 en 1177 te HRL, kalkbrander, woonplaats HRL, legger nr. 734, resp. pakhuis, huis, resp. 35 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van percelen nrs. 1203 en 1204 te HRL, kalkbrander, woonplaats HRL, legger nr. 734, resp. huis, huis, resp. 24 en 48 m2, klasse onbebouwd; beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Dirk Jacobus de Vries geb 15 jan 1810 HRL, zv Jacobus dV, en Pietje Bonnes; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 15 jan 1810, ged 2 feb 1810 Grote Kerk HRL, zv Jacobus de Vries en Pietje Bouwes
Dirk Jans de Vries geb 20 mrt 1754 Dokkum, ovl 10 mrt 1819 HRL, huwt met Jeltje Sipkes de Boer, wonende te HRL. 1811, in leven arbeider, kinderen: Jan Dirks, geb 19 okt 1806 HRL, Jildouw Durks dV, geb 1789 Arum, zv Jan Tjerks dV, en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1811wafk, ovl 1819, ovl 1826, ovl 1831, huw 1833, ovl 1843; gebruiker wijk D-058, zeepziedersknegt; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH204)
Dirk Willems de Vries geb 7 feb 1793, ged 19 feb 1793 Grote Kerk HRL, zv Willem de Vries en Betje Jelgerhuys
Dirkje Willems de Vries geb 1769 ... , ovl 20 mei 1814 HRL, huwt met Klaas Heres de Vries, getuige bij geboorte aangifte van Janneke Overdijk in 1811, ovl wijk F-176, N.H., dv ... en Antje Dirks; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1819, huw 1832, ovl 1864
Dominicus de Vries meester zadelmaker 1741-1748; huwt met Trijntje Alberts, kind: Chatrina Dominicus de Vries, ged 1 nov 1746 grote Kerk HRL, de moeder ovl ; D. d. V. van Leeuwaarden ende Trijntie Alberts van HRL, huw.aang. 17 okt 1733 HRL, Comende voor de Bruyd Augustinus de Graaff, mr. wagenmaaker; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Dorothea de Vries oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839
Doutje Simons de Vries geb 1792 ... , ovl voor 1827, huwt met Elias Johannes Krakau op 17 nov 1822 Franeker, wonende te Franeker 1822, dv Simon Romkes dV, en Matje Dirks Meyer; BS Franeker huw 1822, huw 1826
Douwe de Vries ovl voor 1840, huwt met Grietje Henstra, kind: Jurjen Douwes dV, geb 1806 Veenwouden; BS ovl 1839
Douwe Gerrits de Vries geb 1795 Zurich, ovl 18 mrt 1851 HRL, huwt met Tetske Douwes Feenstra, werkman, A 13 mei 1850 Almenum, Vst 5 mrt 1851 uit Barradeel, zv Gerrit dV, en IJnskje Zijlstra; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk G-206; D.G. d. V. eigenaar van percelen nrs. 473 en 474 te Sexbierum sectie A, landbouwer, woonplaats Almenum, legger nr. 348, resp. tuin, huis en erf, resp. 960 en 940 m2, klasse onbebouwd resp. 3 en 1, belastbaar inkomen bebouwd: resp. nihil en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109)
Douwe Jans de Vries geb 1800 Franeker, huwt met Lammigje Jans van Glinstra op 16 mrt 1826 HRL, huw.afk. 5 en 12 mrt 1826, koopman, wonende te HRL, zv Douwe Willems dV, en Jantje Douwes; BS huw 1826; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, venter, wijk B-014; VT 1839
Douwe Johannes de Vries ovl 22 jan 1818 onder Almenum, huwt met Sijke Martens Bakker, kinderen: Klaas Douwes, geb 15 aug 1806 HRL, Lolkje, geb 12 mei 1803 HRL, Lolke Douwes, geb 3 mei 1800 HRL, IJbeltje Douwes dV, geb 1798 HRL, in leven meester molenmaker te Almenum, N.H., zv Johannes Douwes en IJbeltje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1806, BS huw 1822, huw 1830, ovl 1864
Douwe Siebrens de Vries huwt met Geertje van Beemen, sleeper in 1829 te HRL; BS ovl 1829
Douwe Sjoerds de Vries D.S. dV. van HRL, ende Wytske Clases van Leckum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jakle Sjoerds, goede bekende, 8 aug 1795; ondertrouw HRL
Douwe Stoffels de Vries ovl voor 1865, huwt met Trijntje Heeres, werkman te HRL. in 1835, kind: Heere dV, geb 1805 Hindeloopen; BS huw 1835, ovl 1864
Douwe Stoffels de Vries geb 1763 Hindeloopen, ovl 17 mei 1839 HRL, huwt met Trijntje Douwes, sleeper, zv Stoffel Douwes en Hiltje Douwes; BS ovl 1839
Douwe Teunis de Vries geb 1792 Leeuwarden, ovl 27 jan 1846 HRL, varensgezel, ongehuwd, zv Teunis dV, en Baukje ... ; BS ovl 1846
Douwe Wiebes de Vries geb 11 jul 1800 HRL, ovl 17 nov 1858 HRL, huwt met Neeltje Tjalkes Kos- ter op 5 dec 1824 HRL, huw.afk. 7 en 14 nov 1824, hovenier, N.H., ged 29 jul 1800 HRL, zv Wybe Douwes en Jane Haantjes (Leyenaar); dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1824, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-326; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hovenier, wijk G-315; VT1839; D.W. d. V. eigenaar van percelen nrs. 883-886 te HRL, hovenier, woonplaats HRL, legger nr. 637, resp. huis en erf, moestuin, huis, en huis, resp. 30, 2100, 25 en 56 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, nihil, 15 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 899 te HRL, hovenier, woonplaats HRL, legger nr. 736, pakhuis, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Eeltje Lemmes de Vries geb 1770 Makkum, ovl 16 nov 1839 HRL, huwt met Hendrikje Dirks vd Zee, kind: Lemme Eeltjes dV, geb 1808 Makkum, sluiswachter in 1839, wonende te HRL. 1821 en 1833, zv Lammert Eeltjes dV, en Hinke Gerrits; BS ovl 1821, huw 1833, ovl 1834, ovl 1839
eyze Ates de Vries geb 1805 Witmarsum, ovl 20 aug 1827 HRL, boerearbeider, ongehuwd, zv Ate Pieters dV, en Maria eyzes (Faber); BS ovl 1827
Elisabeth de Vries huwt met Anthonij de Vries op 8 nov 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Elisabeth de Vries geb 23 nov 1809 HRL, ovl 5 jan 1889 HRL, 1e huwt met Sije Douwes Douwma op 10 nov 1836 HRL, dienstmaagd, 2e huwt met Johann Eilers op 30 jul 1840 HRL, winkelierse in 1851, N.H., dv Steven Klases dV, en Adriana Bijlsma; BS huw 1836, ovl 1839, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk F-162; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; VT1839
Elisabeth de Vries oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-333; VT1839
Elisabeth Gerrits de Vries geb 1742 ... , ovl 14 jun 1814 Hrl, huwt met Sjoerd Wijnia, ovl wijk E-056; BS ovl 1814
Evert de Vries huwt met Wytske ... , kind: Cornelis Everts dV, geb 1772 Leeuwarden; BS ovl 1847
Evert Klazes de Vries zie ook: Evert Klaases; geb 1788 HRL, ovl 11 mei 1828 HRL, huwt met Hinke Sipkes Altena op 23 mei 1816 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1816, panbakkersknecht, huw.get. bij G. de Leeuw en H. Harmens, werkman, 1812, id. bij P.S. Altena en M.G. Adema, schoonbroeder bruidegom, 1818, id. bij H.W. Ebeling en A.T. Blombergen, besteller, 1815, id. bij Z.A. Vogelzang en A.E. de Bruin, 1818, zv Klaas Gerbens en Johanna Everts; BS huw 1812, huw 1815, huw 1816, huw 1818, ovl 1828, ovl 1832; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van E.K. d. V. en Hinke Sipkes Altena op F? 30 dato 23 Mei 1816. de President Burgemeester der Stad HRL
Feikje Gijsberts de Vries geb 18 jun 1806 HRL, ged 10 jul 1803 HRL, ovl 13 mrt 1833 HRL, ongehuwd, N.H., dv Gijsbert Johannes dV, en IJbeltje Dirks Molenaar; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1833
Feikje Johannes de Vries huwt met Jacob Reinders de Boer; BS ovl 1838; 1856 overlijdens
Femke de Vries huwt met Hendrik Noorbruis; BS ovl 1843
Fentje Wybes de Vries geb 9 nov 1800 Bergumerdam, ged 16 dec 1800, ovl 13 mrt 1876 HRL, N.H., huwt met Casper Johannes Schokker op 26 jun 1834 HRL, wonende te HRL, dv Wiebe Pieters dV, en IJmkje Harkema; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1834, ovl 1876, bev.reg. 1851 wijk F-184; oud 39 jaar, geb Bergumerdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-158; VT1839
Foekje de Vries huwt met Jan van Nussen; BS ovl 1829
Fokeltje de Vries oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-122; VT1839
Fokje de Vries geb 12 jun 1804 HRL, ovl 20 dec 1875 HRL; wijk G-172, huwt met Jacobus Singeler, (ook bekend als: de Bree); dv K. dV, en Sjoukje Hayes BS ovl 1875, bevrHRL 1851 wijk D-142
Folkert de Vries mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; vrouw F. dV. gebruiker wijk H-074; medegebruiker Anske Pieters vrouw, beiden gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Folkert de Vries mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Marijke Baukes, kind: Frans Folkerts dV, geb 1806 HRL; BS huw 1835
Foppe Cornelis de Vries zie ook: Foppe Cornelis; geb 29 sep 1762 HRL, ovl 27 apr 1824 HRL, huwt met Grietje Johannes, huw getuige bij G.G.W. Faber en J.F. de Vries, oom bruid. 1812, id. bij C.F. de Vries en G.D. van Laan, oom bruidegom, 1814, id. bij A. Boling en Y. Jacobs, 1814, meester metselaar in 1812, N.H., koopt een huis 1799 zijn vrouw is vroedvrouw, kinderen: Johannes Foppes dV, geb 1795 HRL, Cornelis Foppes dV, geb 1792 HRL, Geertruida Foppes dV, geb 13 mrt 1805 HRL, Melle Foppes dV, geb 1797 HRL, Jetske dV, geb 1799 HRL, Geertruida dV, geb 28 jan 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1892, 1805, BS huw 1812, ovl 1813, huw 1814, ovl 1824, ovl 1827, ovl 1830, ovl 1837, ovl 1879, ; eigenaar en gebruiker wijk F-040, metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-050, pakhuis, 1814. (GAH204); F.C. dV. en Grietje Johannes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 nov 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Johannes Foppes de Vries, geb 4 dec 1790, ged 26 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Foppes de Vries, geb 10 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Foppes de Vries, geb 5 nov 1794, ged 23 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Melle Foppes de Vries, geb 31 dec 1796, ged 15 jan 1797 Grote Kerk HRL; kind: Jetse Foppes de Vries, geb 7 apr 1798, ged 22 apr 1798 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Robijn Hendriks Leyker, Bakker, en Klaaske Klases Reidsma, naaivrouw, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen minderjarigen dochter Trijntje Klases Reidsma om Zich in het huwelijk te be-geven met Johannes Foppes de Vries. F. d. V., van beroep metzelaar, zv F.C. d. V. en van Grietje Johannes, Echtelieden te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heere President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 12 sep 1815; Wij Ondergetekenden F.C. d. V., Mr. Metzelaar, en Grietje Johannes, Van beroep Vroedvrouw, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onsen minderjarigen Zoon Johannes Foppes de Vries, om Zich in het huwelijk te begeven met Trijntje Robijns Leyker, dv Robijn Hendriks Leyker en Klaaske Klases Reidsma, mede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heere President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen; om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 12 sep 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en Negentig den Vijfde nov is Geboren Johannes, zv Foppe Cornelis de Vries en Grietje Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 12 sep 1815; weduwe F.C. d. V. eigenaresse van perceel nr. 1533 te HRL, vroedvrouw, woonplaats HRL, legger nr. 741, pakhuisje, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1536 te HRL, vroedvrouw, woonplaats HRL, legger nr. 741, huis en erf, 65 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Frans Folkerts de Vries geb 9 jun 1805 HRL, ged 2 jul 1805 HRL, ovl 26 mei 1835 HRL, werkman zv Folkert dV, en Marijke Baukes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1835
Frans Jacobs de Vries zie: Frans Jacobs; huwt met Aaltje Gerrits de Vries; weduwe F.J. d. V. eigenaresse van percelen nrs. 1620-1623 te HRL, woonplaats Leeuwarden, legger nr. 738, resp. huis, huis en erf, huis, huis, resp. 36, 63, 70 en 49 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 39, 9, 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Frans Johannes de Vries geb 1787 Smilde, ovl 1 mei 1867 HRL. in het schip liggende in de Noorderhaven, 1e huwt met Trijntje Hanzes Frens, 2e huwt met Geertje de Vries op 29 aug 1819 HRL, huw.afk. 8 en 15 aug 1819, varensgezel, wonende te HRL, turfschipper in 1849, zv Johannes Willems Gort, (gk), en Jantje Frens; BS huw 1819, ovl 1849, ovl 1867; oud 52 jaar, geb Noordwolde(!) en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk E-092; VT1839; F.J. d. V. eigenaar van perceel nr. 1214 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 740, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Frans Sybouts de Vries huwt met Antie Cornelis de Vries, kinderen: Cornelis Fransen dV, geb 1790 HRL, Jetske Fransen dV, geb 20 aug 1786 HRL; BS huw 1812, ovl 1829, ovl 1832; kind: Jetske Franses de Vries, geb 26 dec 1786, ged 28 jan 1787 Grote Kerk HRL
Freerk Ennes de Vries huwt met IJebeltie Sijbrands, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 Septem:en getrout den 3 okt 1756
Frouwkje de Vries geb 1789 Leeuwarden, ovl 4 mei 1848 HRL, huwt met Klaas Krakau op 1 okt 1820 HRL, huw.afk. 17 en 24 sep 1820, wonende te HRL, naaister, dv Schelte Doedes dV, en Hiltje Jans Rinkink; BS huw 1820, ovl 1826, ovl 1848; oud 50 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-220; VT1839
Gadske Hiddes de Vries huwt met Sijbrand Freerks de Groot, beide van HRL, geproclameert den 5-12 mei en getrout den 19 dito 1754 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; ovl 11 sep 1793 HRL, oud 75 jaar
Gatske Sybrens de Vries geb 1758 Makkum, ovl 23 aug 1835 HRL, huwt met Willem Jans. dv Sijbren dV, en Hijke Feikes; BS ovl 1835
Geert Feikes de Vries Geert Feikes (1814), Geert Feitzes (1825); geb 1788 ... , ovl 24 mrt 1825 HRL, huwt met Grietje Jans Krof op 29 okt 1809 HRL, komt van Leek, laatste afk. 21 okt 1809en met attestatie vertrokken, leyker in 1825, schipper en wonende te HRL. 1811, kind: Sipkjen, geb 21 mei 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1825; gebruiker wijk F-238, varensgesel; eigenaar is S. Schuurmans, 1814. (GAH204); G.F. dV. van de Leek en Grietje Jans Crof van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 7 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Sipkje Geerts de Vries, geb 21 mei 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL
Geertje de Vries geb 12 okt 1784 HRL, ovl 22 jan 1860 HRL, huwt met Jurjen IJskamp, winkelierse in 1860, N.H., dv Sjoerd dV, en Sietske Bakker; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk D-179, wijk F-230, wijk G-047, wijk H-022; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-181; VT1839
Geertje Cornelis de Vries geb 1796 HRL, ovl 22 jun 1858 HRL, huwt met Jacob Jansen Post op 24 mei 1827 HRL, huw.afk. 22 en 29 apr 1827 HRL, naaister in 1858, N.H., dv Cornelis Jans dV, en Jantje Cornelis; BS huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 79, 360; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; VT1839
Geertje Dirks de Vries geb 18 sep 1809 HRL, ovl 4 jan 1813 HRL; wijk E-059, N.H., dv Dirk Hiddes dV, en Weltje de Wit; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1813; geb 18 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL, dv Dirk H. de Vries en Weltje de Wit; DTB330
Geertje Ennes de Vries huwt met Wybe Dirks Vliet, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 jul en den 6-13 aug 1741 en doe ook getrouwt; Wybe Dirks Vliet ende G.E. dF., beide van HRL, komende de Fiscael Wiaerda met een attestatie van des bruidegoms Vaeders consent, 29 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL
Geertje Hendriks de Vries geb 1793 HRL, ovl 12 jun 1858 HRL, huwt met Bouwe Symons van Hoek op 14 jan 1830 HRL, werkster in 1858, N.H., dv Hendrik Jelles dV, en Trijntje Andeles; BS huw 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, wijk H-025; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-021; VT1839
Geertje Klazes de Vries geb 1796 Grouw, ovl 1 mrt 1883 HRL, 1e huwt met Uilke Teunis de Vries, 2e huwt met Dirk Boonstra op 7 aug 1828 HRL, huw.afk. 6 en 13 jul 1828, won HRL, 3e huwt met Frans de Vries op 11 apr 1850 HRL, wonende te in het schip in 1826, N.H., dv Klaas Pieters dV, en Jetske Jacobs Andringa; BS ovl 1826, huw 1828, ovl 1848, ovl 1867, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk I-031; oud 44 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk G-284; VT1839; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eerste aanleg Zitting houdende te Leeuwarden, Zijnde eene bijlaag overgelegd bij de huwelijksacte van Uilke Teunis de Vries en G.K. d. V. de dato 6 jun 1819, ge?nsereerd in het Huwelijks Reg. van de Gemeente Franeker over den Jare 1819; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden; de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden, heeft op de volgende Acte van Bekendheid het daar achter gestelde vonnis gegeven van inhoud als volgt; Op heden den Zesden Mei des Jaars duizend acht honderd negentien, in het locaal onzer Zittingen op den raadhuize binnen Franeker Compareerden voor ons Agge Fontein, Vrederegter in het Kanton Franeker, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland met onzen Griffier geadsisteerd de nagemelde Zeven personen van Competenten Ouderdom geloofwaardig en te Franeker Woonachtig te weten: Marten IJmes IJmessen, Koopman, Jetske Baukes Andringa, deszelfs huisvrouw, Trijntje Baukes Andringa weduwe van Albert Rijtsma, buiten bedrijf, Anne Barts van der Werf Scheepstimmerman, Pietje Klazes de Vries deszelfs huisvrouw, IJsbrand Wybes van der Molen, Koopman en Aafke Annes deszelfs huisvrouw; Gevende te kennen dat zij verzocht zijn eene acte van bekendheid te passeren ten behoeve van Geertje Klazes de Vries, dienstmeid te Franeker woonachtig, meerderjarige dv wijlen Klaas Pieters in leven schipper en IJtske Jacobs, Echtelieden te Grouw en later te Franeker hebbende gewoond, aan welk verzoek voldoende verklaarden de Comparanten te weten, dat gemelde Geertje Klazes de Vries is geb te Grouw op den een en twintigsten nov duizend zeven honderd vijf en negentig, zoo dat zij bereikt heeft den ouderdom van volle drie en twintig jaren, en gaven de Comparanten voor redenen van wetenschap de beide eerstgenoemden dat zij haar van hare Jeugd af hebben opgevoed, de vijfde Comparante dat zij is hare Zuster-de Zevende dat zij bij hare geboorte als vroedvrouw heeft gefungeerd en de drie overige dat ook Zij gedachte Geertje Klazes de Vries van Jongs af hebben gekend, en van het tijdstip harer geboorte volledige kennis dragen, Zijnde Zij buiten Staat daar af eenig ander legaal bewijs over te leggen, naar den Zij in vroeger leeftijd niet ged Zijnde van hare geboorte in de anders daarvan gehoudene registers geene aantekening wordt gevonden; en hebben daarop de Comparanten na voorlezing met ons en onzen Griffier geteekend. (WG), Aefke Anne van der Molen, Marten IJmessen, Jetske Baukes Andringa, Trijntje Baukes Andringa, Anne Barts van der Werf, Pijtje Klazes de Vries, A. Fontein, J. Stinstra, Griffier. Geregistreerd te Franeker den Zesden Mei achttien honderd en negentien folio vijf en Zeventig verso vak twee deel twee ontvangen voor regt en verhooging negen en vijftig Cents, No. 986, 8 mei 1819; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden Zijnde een bijlaag overgelegd bij de Huwelijks Acte van Uilke Teunis de Vries en G.K. d. V. de dato 6 jun 1819, ge?nsereerd in het Huwelijks register van de Gemeente Franeker over den Jara 1819; Op heden den Een en twintigsten Mei des Jaars duizend achttien honderd negentien, in het locaal onzer Zittingen Op den Raadhuize binnen Franeker Compareerden voor ons Agge Fontein, Vrederegter in het Kanton Franeker, Provincie Vriesland, met onzen Griffier geadsisteerd, de nagemelde Vier personen, van Competenten Ouderdom, geloofwaardig, en te Franeker woonachtig, te weten: Marten IJmessen, Koopman, Lieuwe van Lit, timmerman, Alle Aitema Mr Bakker, en Pieter Willemsen, blikslager, verklarende Zeer wel gekend te hebben IJtske Jacobs Andringa, in leven huisvrouw van Klaas Pieters de Vries, turfschipper, en te weten, dat dezelve is ovl te Franeker op den een en twintigsten jan duizend achthonderd ??n, nalatende onder meerdere Kinderen, eene dochter Geertje Klazes de Vries genaamd, dienstmeid ten gemelde Stede woonachtig. en verklaarden Wijders de Comparanten, door genoegzame en afdoende omstandigheden, duidelijk te weten, dat insgelijks de Grootouders van gedachte G.K. d. V. alle Zijn Overleden, te weten hare grootouders van vaders Zijde, Pieter Dirks en Sibbeltje Klazes, in leven Echte lieden te Grouw en die van moeders Zijde Jacob Jurres Andringa en Geertje Johannes, in der tijd Echtelieden te Welsrijp alle ter hunner Woonplaats respectivelijk; zonder dat de Comparanten in Staat Zijn het Juiste tijdstip daar van op te geven; en hebben Zij, na voorlezing, met ons en onzen Griffier geteekend deze acte, die in brevet is uitgegeven, (was get:) Marten IJmes, Lieuwe van Lit, P. W:Willemsen, A:Aitema, A:Fontein, J. Stinstra, Griffier
Geertje Popkes de Vries geb 1788 HRL, ovl 10 jul 1872 Franeker, huwt met Andreas Assenberg op 23 nov 1817 Franeker, dienstmaagd. wonende te Franeker 1817, dv Popke Wybes dV, en Antje Ruurds; BS Franeker huw 1817, ovl 1872
Geertruy de Vries geb 21 aug 1806 HRL, ged 7 sep 1806 HRL, dv Jacobus dV, en Pietje Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Geertruida de Vries geb 28 jan 1802 HRL, ged 14 feb 1802, N.H., ovl voor 1806, dv Foppe Cornelis dV, en Grietje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1802
Geertruida Foppes de Vries geb 13 mrt 1805 HRL, ovl 28 sep 1813 HRL; wijk F-048, ged 31 mrt 1805 HRL, N.H., dv Foppe Cornelis dV, en Grietje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1805 BS ovl 1813
Geiske de Vries geb 1797 Stavoren, ovl 9 okt 1838 HRL, ongehuwd, dienstmaagd, dv Gijsbert dV, en IJbeltje Molenaar; BS ovl 1838
Gelfske Hiddes de Vries geb 1779 Arum, ovl 17 dec 1848 HRL, huwt met Tjeerd Pieters Faber, arbeidster te HRL; in 1834, dv Hidde dV, en Tjietske Wiarda; BS huw 1834, ovl 1848, ovl 1859; oud 61 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk G-277; VT1839
Gerben Abes de Vries geb 1784 St. Jacob, ovl 1 sep 1825 HRL, huwt met Hiske Lieuwes op 14 jul 1814 HRL, bakkersknecht, huw.afk. 3 en 10 jul 1814, huw.get. bij H.S. vd Laan en E.H. Holmans, 1817, pakhuisknecht in 1825 HRL, vlgs ovlakte vrouw 2 kinderen, zv Abe Gerbens en Anderske Anders; BS huw 1814, huw 1817, ovl 1825
Gerben S. de Vries oud 44 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk C-158; VT1839
Gerben Tjeerds de Vries geb 9 apr 1774 HRL, ovl 6 mei 1821 HRL, huwt met Stijntje Harmens vd Berg op 24 jul 1803 HRL, schippersknecht in 1821, voornaam vrouw in huw.reg. ''Haukje'', kinderen: Wytske Gerbens, geb 8 mei 1809 HRL, Tjeerd, geb 8 nov 1811 HRL, Berbera Germens, geb 2 sep 1806 HRL, zv Tjeerd Andries en Wytske Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1806 1809, 1811, BS ovl 1812, ovl 1821, huw 1832; kind: Tjeerd Germens de Vries, geb 5 nov 1811, ged 24 nov 1811 Grote Kerk HRL
Gerben Yntes de Vries geb 1785 ... , huwt met Lemke Jans de Vries, huw.get. bij D.B. de Jong en P.H. Yigchelaar, wonende te Almenum, 1814; BS huw 1814, ovl 1852
Gerke de Vries geb 1799 HRL, ovl 11 nov 1855 HRL, ongehuwd, kleermaker, zv Anthonij dV, en Jeltje Molenaar; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk C-032; oud 40 jaar, (vnm: Gerbrandus), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk C-029; VT1839
Gerlof Jacobs de Vries Saturdag den 28Sept 1799 voormiddag. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde nog geleezen, en in deliberatie gebragt, eene missive Vertekend door eenige van de uitgetrokkene gewapende Burgers uit naam van het geheele uitgetrokkene detachement van deeze Plaats, Waar bij dezelve Verzoeken, om hoe eer hoe liever, te mogen Werden afgelost, en Zich voornamentlijk beklaagen, dat den Hoornblaaser Jacob de Boer, en den Jaager G. d. V. op eerste Requisitie van hunne ouders door den Majoor der Gewapende Burgers van Leeuwarden, Jurres, Zijn ontslaagen. Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten over dit Susjet navolgende missive te depecheren aan den Luitnt:Coll:S: S:Paque; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan den Luitent:Collonel S:S:Paque Commanderende de Troupes, in het voormaalig Gewest Friesland. Burger ! Wij hebben ons vereert gevonden, met UWe missive van den 26 deezer, hoe gaarne Wij ook het detachement gewapende Burgers Van hier uitgemarcheerd door Remplacement van anderen Zagen afgelost, is het niet mogelijk dat voor als nog aan dit laatste Kan Werden voldaan, door dien de georganiseerden, uit hoofde der Weerspannigheid van den groot gedeelte van dien, nog tot geen Corps geformeerd Zijn, en de Zoodaanigen Welke bij de Organisatie Zijn uitgevallen tot den Plaatzelijken dienst, en bewaaringe der Rust alhier noodwendig dienen te Verblijven. Dan hebben Wij heeden eene missive ontvangen, Vertekend door eenige Schutters uit naam van evengedagte detachement Waar in dezelve de dringendste Instantien doen om afgelost te Worden, en hun ongenoegen niet Weinig doen blijken, over een geval Welke onder hun detachement heeft plaatsgehat, hierin bestaande dat den Hoornblaazer Jacob de Boer en de Jager G. d. V., door den Maj?r Jurres Commanderende te Stavoren, Zijn ontslaagen, Zoo als UW uit bijgaande acte in originali Zal geblijken, in hoe verre dien Commandant tot het geeven van een Zoodaanig ontslag bevoegd is, Willen Wij niet beoordeelen maar alleen het zelve ter Uwer Kennisse brengen, met Minzaam Verzoek dat door UWe Intercessie, het Zij door Weder terugzending der twee evengemelde Perzoonen het Zij door aflossing der anderen, of door eenig ander middel, Zooals UW het Convenabelst voorKomt, meergedagte detachement Weder bevredigt word, de Luitent:Strooband, heeft ons in eene Particuliere brief gemeld, dat hij over Zijn Perzoon gaarne blijven wil. (GAH45); Saturdag den 28 Sept 1799 ''s avonds. de Raad der Gemeente extra ordrs Vergadert Zijnde, wierde geleezen eene missive van de Majoor G. Jurres Commandant der Stad Stavoren en Environs, op heeden geschreeven uit het hoofdquartier aldaar Waarbij dezelve Zich beklaagd, over het ontslag, door hem, aan den Hoornblaaser Jacob de Boer, en Jaager G. d. V. op Instantie van derzelver ouders verleend, met Kennisgeeving daarin (als ''t Waare) misleid te Zijn: Waar over gedelibereerd Zijnde is beslooten, van dezelve missive Copia in te Zenden, aan den Commandant S:S:Pacque, met bijvoeging van de volgende missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan den Luitent Collonel S:S:Pacque, Commanderende de Troupes in ''t voormaalig Gewest Friesland. Burger ! Nadat Wij van deeze avond eene missive aan UW hedden gedepecheerd, ontvingen Wij eene missive van de Maj?r Jurres Waaraf Wij de Eer hebben UW hiernevens Copia in te Zenden, uit dezelve Zal UW geblijken, dat hij Zich beklaagt, over het ontslag, van de beide Jongelingen, Waarover Wij UW gemeld hebben, Wij Zullen Uw berigt hier over op morgen, met het een uur Schip Inwagten, Daar Wij Zeker geinformeerd Zijn, dat er huiden voordemiddag eene affaire met de Engelschen op de Lemmer is voorgevallen, verzoeken Wij dat UW ons daar van eens de uitslag gelieft te berigten. HRL, den 28 sep 1799, Ao. 5. (GAH45); Donderdag den 10 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde Wijders ter vergadering, den Burger Henricus Strooband, Luitnt:onder de Gewapende Burgermacht alhier, thans Guarnisoen houdende te Workum, Zich beklaagende dat de Burgers Jacob de Boer, G. d. V., Sijtse Gerrijts, Abe Johannes en Berend Jansen, Welke twee eerstgemelde op ontslag van de Majoor Jurres, en de drie laatstgenoemde, met Verlof uit hun Guarnisoen Vertrokken Waaren, en Schoon het Verlof der drie laatstgemelde geexpireerd Was, tot nog toe niet Waaren Wedergekeert, Verzoekende den Comparant door den Raad te mogen Werden geassisteerd, ten einde om gedagte Perzoonen te noodzaaken, van hun Guarnisoen Weder te betrekken. Waarover gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden, dezelve Burgers daadelijk op het Huis der Gemeente te ontbieden en aan dezelve hunne Verplichting voor oogen te houden, en in Cas van Weigering, hendoor eene Militaire Escorte, na hun Guarnisoen te doen Transporteeren. Op Welk ontbod de Burgers Sijtse Gerrijts en Berend Jansen, als Zijnde Abe Johannes buiten de Stad, gecompareerd Zijn, en daadelijk aangenoomen hebben, van na hunne Guarnisoens Plaatzen, vrijwillig te Zullen Vertrekken; Zijnde voorts Jacob de Boer, en G. d. V., met hunne Vaders gesterkt ter vergadering gecompareerd, Welker Vaders Susteneerden, dat hunne Zoons, uit hoofde van het ontslag van de Majoor Jurres ongehouden Waaren, om Weder te behoeven uit te trekken; Waarover nader gedelibereerd Zijnde is geconcludeert, gedagte Jacob de Boer en G. d. V. te gelasten, van Zich niet buiten de Stad te begeeven, voordat niet de elucidatie, over hunne beswaaren van het departementaal Bestuur van de Eems gevraagd Had, Zijnde ten dien einde aan welgedagte Bestuur navolgende missive IngeZonden met bijvoeging van eene Copia van het ontslag van de Majoor Jurres. (GAH45); de Raad der Gemeente van HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers! Ingevolge Ul. aanschrijvinge en Lastgeving van den 6 okt L.L. hebben Wij vermeend (bevalven anderen, Welke bereids verzonden Zijn naar hunne Corpsen), te moeten verpligten tot hun vertrek, de twee Jongelingen, met Name G. d. V., en Jacob de Boer, dan hunne ouderen hebben Zig hier tegen, bij Woorde dog tevens Zeer bescheiden aangeKant, en Wel om redenen Wijl gedagte Jongelingen onder de agtien Jaaren Zijn, en dus niet op grond van de Wet tot het uittrekken Kunnen verpligt worden, en ten tweden van dat genoemde Jongelingen, Door den Majoor Georgius Djurres uit den dienst Zijn ontslagen, blijkens Copia Autenticq hier nevens overgelegt, Dan bij ons is ontvangen eene missive van den Zoo evengenoemden Majoor Georgius Jurres, Welke de terugzending dezer Jongelingen Verlangde, en Wel om dat dezelve door den Capitain Pieter Willems ter Verkrijging van het ontslag, der voorheen genoemden schijne misleid te Zijn, over het een en andere hebben Wij ons vervoegd aan den Luit:Collonel S:S:Pacque, als veronderstellende toen, dat het aan het Militaire behoorde dan Wij hebben geen antwoord bekoomen, Daar Egter de ondersteuning van het Vaderland Spoed Vereist, dog Wij niet gaarn wenzen onregtvaardigheden Uittevoeren, Zoo Versoeken Wij Ulieder Elucidatie, hoe Wij ons in dezen Zullen hebben te gedraagen, In Afwagting van Welk Wij Verblijven naar toebede van Heil. HRL, den 10 okt 1799, Ao. 5. (GAH45); Copia. den Lt Stroband Commanderende het detachement te Warns, word gelast aanbrenger deezes aftegeeven Jacob de Boer, Hoornblaazer, en G. d. V., Jager, beide van HRL, en dezelve uit de rolle van Zijn detachement afteschrijven. Stavoren, 27 sep 1799, (Was get:) Georgius Jurres, Major. (GAH45); huwt met Janke IJsenbeek op 22 aug 1802 HRL, ijzerkramer 1802-1806; huw Grote Kerk HRL 1802; woont in 7e quartier, huisno. 27, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); Wijders compareerde na voorafgegaane Citatie van den fiscus ter Vergadering van den Raad den Burger G.J. d. V., cum patre Jacob Gerlofs de Vries gesterkt dewelke door den fiscus geciteerd was, om boete en breuken, ter zaake dezelve op Zaturdag avond den 11 may 1799 ''s avonds na bezette Wagt, zonder in functie te zijn, met een zijdgeweer op Straat was geweest, na gedaane Confessie, en verzoek van moderatie geboet voor Twee Goud guldens boven de kosten, do. 9 may 1799 (GAH45); de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering Pieter Hessels, VerwersKnegt alhier, Welke door den fiscus geciteert Was, om boeten en breuken, ter Zaake dezelve den Jongeling J.G. d. V. een slag aan het hoofd had gegeeven, en is dezelve na aangehoorde Confessie, en betuiging dat Zulks uit drift gebeurd Was, op Zijn Verzoek Van moderatie, voor dees Keer gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Kosten van de Citatie, met recommandatie Zich in ''t Vervolg van dergelijke malversaties te onthouden. (GAH45)
Gerlof Jans de Vries geb 28 aug 1811 HRL, ovl 16 okt 1811 HRL, wonende te agter de Kerk, zv Jan Gerlofs dV, en Geertje Jans Vlaaming; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811; geb 28 aug 1811, ged 1 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerlofs de Vries en Geertje Jans Vlaaming
Gerriet de Vries ovl 1 may 1789 HRL, oud 35 jaar
Gerrit de Vries hm ... , kind: Aaltje Gerrits dV, geb 1770/90 Leeuwarden; BS ovl 1858
Gerrit de Vries huwt met Aafke ... , kind: Akke Gerrits dV, geb 1788 Weidum; BS ovl 1847
Gerrit de Vries huwt met IJnskje Zijlstra, kind: Douwe Gerrits, geb 1795 Zurich; BS ovl 1851
Gerrit Gerrits de Vries ovl 16 sep 1779 HRL, huwt met IJmkje Rinses, kind; Rinse Gerrits dV, geb ... ; BS huw 1824
Gerrit Klases de Vries geb 1796 HRL, ovl 25 sep 1853 HRL, ongehuwd, huw.get. bij W. Stoker en I.K. de Vries, broeder bruid. bakkersknecht in 1853, zv Klaas dV, en Tetje Dirks Overdijk, DG; BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-055; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-051; VT1839
Gerrit Klazes de Vries huwt met Trijntje Simons, kind: Klaas Gerrits dV, geb 1768 HRL; BS ovl 1832
Gerrit Lemmes de Vries ovl 15 jan 1809 Makkum, huwt met Geertje Feddes, in leven schipper, kind: Henke Gerrits dV, geb 1801 Makkum, zv Lemme Gerrits en Grietje Broers; BS huw 1827
Gerrit Rinses de Vries geb 1783 HRL, ovl 11 jan 1858 HRL, huwt met Anna Catharina Reebel, kind Rinse dV, geb 1811 Leeuwarden, zv Rinse dV, en Hendrikje Frantzen BS ovl 1833, ovl 1858, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-084; gebruiker wijk B-039, militaire dienst; eigenaar en medegebruiker is D. Ziekman wed., vroedvrouw, 1814. (GAH204); G.R. dV. van HRL. en Catrina Rebel van Amsterdam, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; VT1839
Gerritje Gerrits de Vries geb 6 jul 1762 HRL, ovl 29 dec 1820 HRL, huwt met Zweres Pieters Bakker; BS ovl 1820, ovl 1832
Goitse de Vries geb 1807 Franeker, ovl 11 apr 1846 HRL, huwt met Hendrika Dubois, winkelier in 1846, zv Jan dV, en Jantje IJpma; BS ovl 1846; 1855 overlijdens; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-007; VT 1839
Gosse Jacobs de Vries geb 19 aug 1801 HRL, ged 6 sep 1801 HRL, N.H., ovl 4 mei 1820 HRL, militair, zv Jacob Gosses dV, en Agnietje Christoffels de Haas; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1820
Grietje de Vries geb 4 nov 1797 HRL, ovl 24 mrt 1866 HRL, huwt met Johan Coenraad Oswald op 18 nov 1821 HRL, huw.afk. 4 en 11 nov 1821, dienstmeid. ovl wijk C-060, dv Rinze Gerrits dV, en Hendrikje Fransen; BS huw 1821, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-065; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-060; VT1839
Grietje Hiddes de Vries geb 1744/50 ... , ovl 14 jun 1817 HRL, huwt met Hendrik IJntes Bleeker, ook huwt met Christiaan Louwrens, doet overlijdensaangifte van Berentje Vellinga in 1811; BS ovl 1811; 1817 overlijdens, huw 1822, ovl 1826, ovl 1827, ovl 1835, ovl 1849
Grietje Jakobs de Vries geb 7 feb 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Jakob de Vries en Romkje Harmens
Grietje Jans de Vries zie ook G. Schrijver; geb 1788 op de Braak, Oostfriesland, ovl 27 apr 1827 HRL, huwt met Jacobus Dirks Alta; BS ovl 1827; 1835 huwelijken
Grietje Klazes de Vries ged 7 dec 1766 Grote Kerk HRL, dv Klaas Wigles de Vries en Grietje Lieuwes Tjesma; ovl 26 aug 1807 HRL, huwt met Klaas Hendriks Bleeker, dv Klaas Wigles dV, en ... ; BS ovl 1820; 1829 huwelijken, ovl 1849; Claas Hendriks Bleeker ende G.C. dV., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Lourens, goede bekende, 9 nov 1793; ondertrouw HRL
Grietje Sybes de Vries ged 7 jul 1761 Grote Kerk HRL, dv Sijbe de Vries en wijlen Grietje Tadema
Grietje Sijes de Vries geb 1771 Noordwolde, ovl 25 mrt 1860 HRL, huwt met Douwe Jans Douwma, N.H., schipperse in 1851, wonende te HRL. 1836, dv Sije dV, en Rinske ... ; BS huw 1836, ovl 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk I-029
Grietje Tjeerds de Vries huwt met Johannes Jacobs Kerkhoven; BS ovl 1834; ovl 22 nov 1788 HRL, oud 40 jaar
Grietje Y. de Vries oud 35 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; VT1839
Gijsbert Johannes de Vries geb 1768 Winsum, ovl 18 feb 1831 HRL, huwt met IJbeltje Dirks Molenaar/ Voordewind, kinderen: Antje Gijsberts dV, geb 1804 Stavoren, Johannes Giesberts, geb 29 mei 1807 HRL, Geiske dV, geb 1797 Stavoren, Feikje Gijsberts dV, geb 1806 HRL, Maatje Gijsberts dV, geb 1801 HRL, Durk Gijsberts, geb 5 nov 1805 HRL, Feikje Gijsberts, geb 18 jun 1803 HRL, N.H., schipper in 1829, transporteert militairen 1804, zv Johannes Gijsberts en Maartje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1807, BS ovl 1827, ovl 1829, ovl 1831, ovl 1833, ovl 1838; G.J. d. V. eigenaar van perceel nr. 2027 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 739, huis en erf, 55 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Haantje Wiebes de Vries zie ook: Haantje Wiebes; geb 1798 HRL, ovl 13 mei 1823 HRL, ongehuwd, zv Wiebe dV, en Jane Leyenaar; BS ovl 1823
Halbe Wybes de Vries geb 1776 Drachten, ovl 11 jun 1822 HRL, huwt met Tjerkje Jans, kind: Jan Halbes dV, geb 1811 Sneek, turfschipper in 1822; BS ovl 1822; 1837 hu, ovl 1859
Hanna de Vries huwt met Jozef de Jong; BS ovl 1885
Hans de Vries hm ... , kind: Klaas Hansen dV, geb 1764 HRL; BS ovl 1824
Hans Pieters de Vries ovl 1 aug 1798 Stavoren, huwt met Foekje Johannes, kinderen: Klaasje Hanzes dV, geb 1792 HRL, Maatje Hanzes dV, geb 1793 Stavoren, Jantje dV, geb 1799 HRL; bsh 1820 huwelijken, ovl 1830, ovl 1847, ovl 1873
Haring de Vries huwt met Jeltje Jacobs, kind: Jacob Harings dV, geb 1794 deinum; BS huw 1839
Harmanus Engelbertus de Vries geb 24 jun 1810 HRL, zv Lex dV, en Jacoba Engelina Roseboom; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 24 jun 1810, ged 1 jul 1810 Grote Kerk HRL, zv L. de Vries en Jacoba Engelina Roseboom
Harmen Arjens de Vries geb 1786 HRL, ovl 2 nov 1827 HRL, huwt met Janke Folkerts Wax op 27 mei 1810 HRL, varensgezel in 1827, wonende te HRL. 1811, zv Arjen Roelofs dV, en Antje Harmens Bok; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1827; gebruiker wijk G-035; eigenaar en medegebruiker is Arij de Vries, schipper, 1814. (GAH204); H.A. dV. en Janke Volkerts, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 12 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL
Harmen Bouwes de Vries geb 1761 Makkum, ovl 16 mrt 1822 Leeuwarden, huwt met Antje Augustina Zomer, pannebakkersknecht 1822, wonende te HRL. 1811, kind: Bouwe dV, geb 1792 HRL; BS huw 1811, ovl 1822, ovl 1844, ovl 1848; eigenaar van wijk B-084; gebruiker Bartle Watses, gealimenteerd, 1814. (GAH204); gebruiker wijk G-327, panbakkersknegt; eigenaar is Auke Bouwes Zeen, 1814. (GAH204); wed. H.B. d. V. eigenaresse van perceel nr. 189 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 745, huis en erf, 35 m2, klasse onbebouwd belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Harmen Gosses de Vries huwt met Sjoerdje/Sjieutje/Stijnjte Pieters, kinderen: Antje Harmens dV, geb 1802 HRL, Pieter Harmens dV, geb 1803 HRL, Japke Harmens dV, geb 1798 HRL; BS ovl 1827; 1828 overlijdens
Harmina Jakobs de Vries geb 25 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Jakob de Vries en Romkje Hendriks
Haye Abes de Vries geb 1805 ... , ovl 18 okt 1817 HRL, zv Abe Johannes dV, en ... ; BS ovl 1817
Heere Douwes de Vries geb 1805 Hindeloopen, ovl 24 jan 1864 HRL, huwt met Sjoerdtje Fokke op 14 mei 1835 HRL, dienende bij de 8 ste afdeling Friese schutterij en wonende te HRL, werkman in 1864, ovl wijk H-079, zv Douwe Stoffels dv en Trijntje Heeres; BS huw 1835, ovl 1864
Heert Jans de Vries ovl voor 1830, huwt met Berber Berends Schrage; BS ovl 1829
Heintje Abrahams de Vries geb 1790 Leeuwarden, ovl 10 aug 1817 HRL, 1e huwt met Benjamin Hartog Cohen op 12 dec 1811 HRL, ondertrouw 27 nov 1811, 1e afk. 1 dec 1811 zondags voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 8 dec 1811, 2e huwt met Barend Gomperts van Messel op 10 aug 1817 HRL, huw.afk. 20 en 27 jul 1817, wonende te HRL. 1832, dv Abraham dV, en Eva Michiels, beiden wonende te te Amsterdam in 1811; BS huwafk. en huw 1811, huw 1817, ovl 1832; oud 51 jaar, geb Amsterdam(!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-176; VT1839
Hendrik de Vries ovl 4 feb 1793 HRL, oud 66 jaar
Hendrik de Vries huwt met Jetske ... , kind: Jetske dV, geb 10 mei 1787 HRL; BS ovl 1871
Hendrik de Vries ovl na 1819, huwt met Grietje Bakker, kind: Johannes Hendriks dV, geb 1795 Leeuwarden; BS huw 1820, ovl 1829
Hendrik Davids de Vries ovl 17 dec 1807 HRL, huwt met Aagje Gabes op 14 nov 1802 HRL, in leven timmerman, kinderen: Antje Hendriks dV, geb 1805 HRL, Antje Hendriks, geb 15 dec 1805 HRL, Gatske Hendriks, geb 2 jan 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, BS huw 1827, ovl 1855
Hendrik Hendriks de Vries geb 10 mrt 1779, ged 30 mrt 1779 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Willem de Vries en Hylkje Piers; geb 1779 HRL, ovl 18 jun 1833 HRL, huwt met Aaltje Gerrits Stuurman op 22 nov 1807 HRL, stadstamboer in 1833, kinderen: Hieke, geb 4mrt18 09 HRL, Dieuwke, geb 5 mrt 1810 HRL, zv Hendrik dV, en Hieke Piers, huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS ovl 1833; H. dV. en Aaltje Gerrits, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 7 nov 1807; ondertrouw HRL; kind: Hijke Hendriks de Vries, geb 4 mrt 1809, ged 2 apr 1809 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Hendriks de Vries, geb 5 mrt 1810, ged 11 mrt 1810 Grote Kerk HRL; doodgraver en puistertreder 1807-1811; eigenaar van wijk G-118; gebruiker Dries Ottes wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-119, grafmaker, 1814. (GAH204); H.H. d. V. eigenaar van percelen nrs. 1707 en 1708 te HRL, doodgraver, woonplaats HRL, legger nr. 743, resp. huis en tuin, huis, resp. 350 en 20 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Hendrik Jelles de Vries geb 1760 ... , ovl 2 sep 1816 HRL, huwt met Trijntje Andeles, kinderen: Geertje Hendriks dV, geb 1793 HRL, Andele Hendriks dV, geb 1796 HRL, IJbeltje Hendriks dV, geb 1787 ... , Jelle Hendriks, geb 1790 HRL, scheepstimmermansknecht; BS ovl 1816; 1817 overlijdens, ovl 1826, ovl 1846, ovl 1858; gebruiker wijk H-215, timmerknegt; eigenaar is Jan T. Zwanenburg, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden H.J. d. V., Scheepstimmermansknegt, en Trijntje Andeles, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Onsen Zoon Andele Hendriks de Vries, van beroep Baardscheerder, alhier, Om zich in het huwelijk te begeven met Antie Pieters Dubois, Geboren te Franeker en thans woonachtig te HRL, van beroep dienstbaar, dv Pieter Dubois en Antie IJnses, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen Om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 25 apr 1815; H.J. d. V., Scheepstimmermansknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Dirk Cornelis Molenaar
Hendrik Marcus de Vries geb 1759 HRL, ovl 20 apr 1828 HRL, huwt met Truike Lucas Abbinga op 21 mei 1809 HRL, komt van HRL, ook huwt met Aafke Bouwes, gleibakker in 1828, koopt een huis in 1798, huw.get. bij H. Faber en J.F. Bakker, zoutmeter, 1814, id. bij H.P. van Weerd en G. dekker, panbakker, 1816 id bij K.T. vd Meulen en H.P. Riem, 1819, kinderen: Jan Hendriks dv geb 12 sep 1802 HRL, Hiltje Hendriks dV, geb 1787 HRL, Dirk Hendriks dV, geb 7 feb 1810 HRL, Trijntje Hendriks dV, geb 1794 HRL, zv Marcus dV, en Hitje ... ; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1810 BS huw 1814, huw 1816, huw 1819, huw 1822, ovl 1828, ovl 1830, ovl 1831, huw 1834, ovl 1852, ovl 1880; eigenaar en gebruiker van wijk H-028, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); Wij ondergetekenden Simon Huites Piebinga, en Johannes de Jong, panbakkersknegten en H.M. d. V., Gleybakkersknegt alle te HRL woonagtig verklaaren bij dezen dat ons zeer wel bekent is, dat Pieter Dirks van Weerd vader van Hendrik Pieters van Weerd in ''t jaar 1800 en wel speciaal in de maand okt (te Lachuvier)is overleden, van ons verzogt zijnde hebben dezelve afgegeven en vertekend om te strekken naar behoren. HRL den 10 aug 1816
Hendrik Martens de Vries H.M. d. V. eigenaar van perceel nr. 1737 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 744, huis en erf, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Hendrik Pieters de Vries geb 1765 Bozum, ovl 6 sep 1822 HRL, ongehuwd, timmermansknecht; BS ovl 1822
Hendrik Willem de Vries huwt met Hieke (Hylkje) Piers, kind: Hendrik de Vries, geb 10 mrt 1779, ged 30 mrt 1779 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL , BS ovl 1833
Hendrina Wybes de Vries huwt met Johannes Adolphs vd Veen, wonende te Noordwolde; BS huw 1829
Henke de Vries oud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-016, 17; VT1839
Henke de Vries oud 36 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-152; VT1839
Henriette de Vries geb dec 1789 Amsterdam, NI, wordt in bev. reg. 1851-1860 vermeld bij het gezin van Salomon van Messel, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-029
Herre de Vries geb 20 jun 1802 HRL, huwt met Jetske Schuitmaker, knecht en werkman in 1851, Nederlands Hervormd; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, 149; oud 37 jaar, (vnm: Heere K. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; VT 1839
Herre de Vries oud 35 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk G-127; VT1839
Herre Klases de Vries geb 25 jan 1802 HRL, N.H., ovl 5 nov 1875 HRL, ongehuwd, ged 7 feb 1802 HRL, N.H., zv Klaas Heeres dV, en Dirkje Willems (de Vries); dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1875
Hidde de Vries ovl 2 jun 1689, Kapitein, zv Tjerk Hiddes, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst; den 29 jul 1687 Sijn met Attestatie tot ons gekomen Hiltie Warners, dienstmaegt van Capitain d. V. van HRL. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1); den 27 julii Sijn tot christi Gemeente opgenomen met Attestatie van HRL Grijttie Andries Dienstmaegt van capitein d. V. lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1)
Hidde de Vries huwt met Tjietske Wiarda, kind: Gelfske dV, geb 1779 Arum; BS ovl 1848
Hidde de Vries geb 22 jun 1805 HRL, N.H., ovl 3 mei 1879 HRL, huwt met Elisabeth de Vries, (gk), kalkbrander, zv Dirk dV, en Wemeltje Dirks de Wit; BS geb en ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-068; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-059; VT1839
Hidde Dirks de Vries zie ook: Hidde Dirks; huwt met Geertje Dirks Wassenaar, levert stenen en cement 1806-1810, kind: Dirk Hiddes dV, geb 1764 HRL; BS ovl 1846; ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 2:8:0 ter zaake geleverd schuurgoed, 19 may 1801, quit. no. 17 (GAH1133); id. f. 36:9:0 ter Saeke geleverde kalk, Sement etc., 13 jan 1807, quit. no. 15 (GAH1139)
Hidde Hanses de Vries ovl 18 sep 1818 Arum, huwt met Dieuwke Pieters, arbeider, kinderen: Japikje/Japke Hiddes dV, geb 1796 Pingjum, Antje Hiddes dV, geb 1797 Pingjum; BS huw 1837, ovl 1847
Hidde Sjoerds de Vries was schout bij nacht, is een zv Sjoerd Sjoerds, hij is een neef van Tjerkck Hiddes de Vries. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; FRIES, HIDDE TJERCKS DE
Hieke de Vries huwt met Jan Cuiper; BS ovl 1854
Hieke Dirks de Vries geb 1781 ... , ovl 24 mrt 1817 HRL, huwt met Nicolaas van Lil op 29 jul 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1817
Hieke Hendriks de Vries geb 4 mrt 1809 HRL, N.H., dv Hendrik dV, en Aaltje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 4 mrt 1809, ged 2 apr 1809 Grote Kerk HRL
Hieke Sybrands de Vries geb 1 nov 1803 HRL, ged 15 nov 1803 HRL, N.H., huwt met Pieter Jilles Stada op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei Terschelling en 13 en 20 mei 1827 HRL, dv Sijbren Bouwes (dV), en Sijbrigje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1827
Hylke Ates de Vries zie ook: Hijlke Ates; geb 1797 HRL, ovl 12 apr 1838 HRL, werkman, ongehuwd, zv Ate Pieters dV, en Maria IJses Faber; BS ovl 1838
Hylke Paulus de Vries huwt met Aaltje Jans, wonende te Almenum; BS huw 1843
Hiltje de Vries begraven Klein Kerkhof, regel 7, nr. 21; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Hiltje Dirks de Vries geb 1794 HRL, huwt met Matthijs van de Werken op 3 apr 1828 HRL, huwafk. 10 en 17 mrt Werkendam en 17 en 24 mrt 1828 HRL, dv Dirk Bouwes dV, en Martje Pieters Molenaar; BS huw 1828; H.D. d. V. eigenaresse van perceel nr. 411 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 742, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Hiltje Hendriks de Vries geb 1787 HRL, ovl 9 sep 1830 HRL, huwt met Jarig Cornelis Blokmaker op 27 dec 1818 HRL, huw.afk. 13 en 20 dec 1818, dv Hendrik Marcus dV, en Aafke Bouwes; BS huw 1818, ovl 1830, ovl 1840
Hiltje Jacobs de Vries huwt met Hendrik Geerts Leenstra; BS huw 1834
Hinke Gerrits de Vries geb 1803 Makkum, ovl 7 nov 1864 Almenum, huwt met Meindert Regoord, (gk), op 13 dec 1827 HRL, huw.afk. 4 en 11 nov 1827 HRL, naaister, wonende te HRL; N.H., dv Gerrit Lemmes en Geertje Feddes; BS huw 1827, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-247, wijk B-112, wijk C-219, wijk E-066, 204, 264, wijk F-147, 159
Hitje Gerrits de Vries huwt met Sijbe Klazes Okkenga; BS ovl 1852
Iebeltje de Vries gebruiker wijk F-224, uitdraagster; medegebruikers Cornelis Dirks wed., gealimenteerd, Auke Cornelis wed., gealimenteerd; eigenaar is J.H. Olinjus, 1814. (GAH204)
Iebeltje Klazes de Vries geb 1800 Terschelling, ovl 5 mrt 1849 HRL, 1e huwt met Willem Stoker op 13 nov 1828 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1828, wonende te HRL., dienstmeid. 2e huwt met Elle Wessels IJlstra op 17 jan 1839, dv Klaas Gerrits dV, en Tetje Durks Overdijk; BS huw 1818, huw 1839, ovl 1849
Isaac Abrahams de Vries huwt met debora Mossel/Wolf op 2 nov 1806 HRL, komt van HRL, kind: Abraham Isaac dV, geb 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1897; I.A. dV. van HRL. en debora Benjamins van Amsterdam, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 6okt18 06; ondertrouw HRL; I.A. dV. van HRL. en debora Wolf van Amsterdam, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL
Jacob de Vries woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob de Vries gebruiker wijk G-036, tuinier; eigenaar is Lieuwe Mevis de Vries, schipper, 1814. (GAH204)
Jacob de Vries stadsmajoor 1798-1801; Wijders Compareerde ter vergadering den Bierdraager Jan Visser dewelke door den Fiscus geciteerd was ter zaake dezelve onlangs eene gevangne Antje Willems Rauw genaamd, welke na ''t Landschaps Tugthuis getransporteerd zoude worden mishandeld had behalven dat hij zich aan eenige malversatien jegens den Stads Majoor d. V. had schuldig gemaakt, bestaande zijne beschuldiging hier in speciaal. Dat hij voorzeide gevangne in den Nagt van den 20 may Wanneer zij verzogte van haar behoefte moogen doen, geweigerd had van na ''tprivaat e gaan, met eenige vuile uitdrukkingen daar bij, te Schandelijk om te noteeren. Ook dat hij dezelve Gevangene zeer insolent bejegend had, in praesentie van de Majoor d. V., en eenen Jan Beerends uit het Diaconije huis, ter gelegenheiddat de laatstgemelde haar eenige Verschooning bragt, met bedreiging dat Wanneer zij hem wilde tegenspreeken, hij haar op de kooy zoude gooyen, en meer brutaale Expressien. Dat hij dezelve Gevangene zeer onheus behandeld had bij occagie dat haar kinders van haar als deszelfs moeder, afscheid wilden neemen, hebbende haar toen ook gedreigd, van haar op de kooy te willen Smijten. Dat dezelve gevangene hem vier Stuivers had gegeven, om daar voor Snuiftabak voor haar te koopen, dewelke aan haar ten dien einde door de Diaconen gegeeven waaren, dan in plaatze van aan het verlangen der Gevangene te voldoen, had hij daar voor Jenever gekogt. en eindelijk dat hij de Majoor d. V., welken hem hier over onderhouden wilde, zeer brutaal behandeld had, met deeze Expressen, heb je alles gedaan dan kin je heen gaan, ik ben hier baas, en gij hebt niets te zeggen, of anders, daar heb je de Sleutels, alle welke facta door den Fiscus, met behoorlijke attestatien beweezen wierden, en zaaken zijnde een dienaar der Justitie in ''t geheel niet passende, tendeerende den Eisch van den Fiscus dat den beklaagde van zijne post, als Wijnwerker of Bierdraager met den aankleeve van dien, mogte werden gedeporteerd, of anderzints zodanig gestraft als den Raad in goede Justitie, zoude verstaan te behooren. Waarover rondgevraagd zijnde, wierde uit Consideratie der menigvuldige Correctien, en Straffen, welke den Beklaagde reeds over begaane feiten en wanbedrijven in zijne post ondergaan had en zulks alles tot zijne verbetering niet had moogen helpen, als mede uit aanmerking dat hem onlangs bij zijne jongste straf ernstig onder het oog gebragt was, dat ingevalle hij zich weder in het minste kwam te vergrijpen, als dan van zijne post te zullen worden afgezet, behalven dat hij den Raad in het verhoor over voorenstaande beschuldigingen grove onwaarheeden had zoeken wijs te maaken, en beschuldigingen tegens anderen, en wel speciaal tegens den Majoor d. V. had ingebragt, over daaden waar aan bij onderzoek gebleek dat hij zelven schuldig was, na rijpe deliberatie goedgevonden den Beklaagde van zijne Post, als Bierdraager met den aankleeve van dien te deporteeren zoo als hij gedeporteerd word bij deezen, zijnde wijders goedgevonden, hem de facto in de bedieninge van voorz:Zijne Post te Surcheren en bij de eerstkoomende Vergadering dit besluit van den Raad voor te leezen en bekend te maaken, ma. 3 jun 1799 (GAH45); Maandag den 25 nov 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering, ingevolge de aan hem gegeeven ordre den majoor J. d. V., met de kinderen van Frans Twentrop, Welks vader onlangs in Militaire dienst Was overgegaan, en dus van Zijne kinderen thans in de bitterste armoede verserende Verwijdert: uit Consideratie Van Welks, als mede dat gedagte Kinderen, door het vertrek van hun vader, van alle bijstand Waaren beroofd, en dus als Sweevende armen moesten Werden aangemorken, is na rijpe deliberatie beslooten, om dezelve kinderen Provisioneel uit de Beurs, voor de Sweevende Armen, te onderhouden, en dezelve op de menageuste Wijze door de voogden der Roomsche Gemeente, als tot deszelfs Kerkgenootschap behoorende te doen uitbesteden, Waar over geraadpleegd Zijnde, met de Praesident voogd Jan Bertels, heeft dezelve de besorging daar van op Zich genoomen. (GAH45); Dingsdag den 7 jan 1800. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde nog geleezen, eene Missive van het departementaal Bestuur van de Eems, zijnde van den navolgende inhoud; Gelijkheid. Vrijheid; Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Door het departementaal Bestuur van de delf aan ons zijnde toegezonden eene Lijst der Burgers behoorende tot de 6de halve Brigade van de gewaapende Burgermacht der Bataafsche Republiek departement de delf welke zig door hunlieder absentie buiten de plaats hunner wooning, van de hun gerequireerden dienst onttrokken hebben, met verzoek om daar op vermelde persoonen Civiliter te doen arresteeren, dient deeze Ulieden ten gevolge daar van aan te schrijven en te gelasten om alle zodanige Burgers, welke op nevens gaande Copieele Lijst worden gevonden, en zich in Ulieder Bedrijve mogten ophouden dadelijk Civiliter te doen arresteeren, en ons daar van onverwijld kennisse te geeven. Leeuwarden den 31 dec 1799 Het vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, is beslooten de bijgevoede Lijst te geeven aan de Procr. Fiscaal T:S:Stephanij ten einde om daar van een afschrift te maaken, voorts dezelve te gelasten, een Waakzaam oog te houden, en met den majoor H. d. V., bij tijd en wijle, de Logementen, en Herbergen te visiteeren, en wanneer van de voorschreevene persoonen zich hier mogten bevinden, daar van onverwijld kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 13 apr 1798; de Raad extra ordinaris vergadert zijnde, wierde Wijders de Majoor d. V. gelast, om van tijd tot tijd het zogenaamde Bedelaars Quartier op de Laanen ''s avonds te visiteeren en na te gaan wat volk daar logeerd. (GAH44); Maandag den 23 apr 1798; de Raad der Gemeente vergadert zijnde, wierde voorts aan den Agent van het uitvoerend Bewind der Bataafsche Republicq tot Regeling en zuivering der grondvergaderingen in het voormalig gewest Friesland, ingezonden de Lijst van de Stemgerechtigde Burgers binnen deeze Stad, met bijvoeging van navolgende missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan den Agent tot Regeling en zuivering der Grondvergaderingen, in het voormalig Gewest Friesland. Burger ! Ter voldoening aan Uwe Aanschrijvinge van den 19 deezer, koomen wij Uw hier nevens in te zenden eene Lijst van de Stemgerechtigde Burgers binnen deeze Stad, welken voor onzen Praesident of voorzitter de gerequireerde Verklaaring overeenkomstig Uwe aanschrijvinge, mondeling hebben afgelegd, en in een daar toe aangelegd Boek met hunne naamstekeningen bekragtigd. Wij hebben bij dit werk alle mogelijke nauwkeurigheid (in zoo verre onze Menschelijke vooruitzigten toelaaten) in agt genoomen. Wij willen Uw hier bij doen reflecteeren, dat gij de naamen van Zommige Persoonen welke op de Lijst die wij van Uw ontfangen hebben geplaatst waaren, op de onze, welke wij Uw thans koomen toe te zenden niet zult aantreffen, de redenen hier voor Zijn deeze eenige weinige Persoonen waaren op Uwe Lijst twee maal geplaatst, onder dezelve benaamingen ook onder verschillende benaamingen, ook waaren eenige naamen niet duidelijk uitgedrukt, hetwelk veroorzaakt heeft, dat wij eenigen niet hebben kunnen ontdekken. Wij hebben ook zodanigen aangetroffen die vlakuit geweigerd de vereischte Verklaaring te doen, welke dus van zelven vervielen. Dan zal Uwe vervolgens op onze Lijst eene menigte Persoonen ontmoeten, die tot de Gewapende Burgermacht behooren, waar agter wij derzelver qualiteiten hebben vermeld, om ze te doen onderkennen. deeze zijn overeenkomstig, Uwe tweede aanschrijvinge van den 19de deezer geplaatst en aangenoomen. den Burger Johannes Jonkman hebben wij geene Swaarifheid gemaakt van aan te neemen vermitz wij zijne nobele denkwijze kennen en voor zijn te regt geplaatst Patriottismo durven reponderen, hetzelfde heeft plaats omtrent onzen Stads Majoor J. v. V. dien wij uit aanmerking, dat hij Stads Wapenen draagt, ook hebben wij aangenoomen, en dan nog eindelijk op Uwe Speciale Last, de beide Cherchers Okke Otma en S:Stellingwerff. (GAH44); Donderdag den 13 sep 1798; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts op aanklagt Van de stadsmajoor d. V. den Aschkarreman Jan Beidschat noopens pligtverzuim in zijnen post, Speciaal dat hij niet op de bepaalde tijden behoorlijk met de Aschkar door de stad reed, waar door veele Burgers, en Ingezeetenen ontrijfd wierden, zeer ernstig gecorrigeerd, met recommandatie en Last om Strict aan zijne Verpligtinge te voldoen, zullende bij manquement van dien, anderzints ten zijnen nadele Werden gedisponeerd. (GAH44); Saturdag den 16 mrt 1799. ''s avonds; de Raad extra ordinaris vergadert Zijnde, Communiceerde den Burger Pettinga, als Praeses, dat de Stads Majoor d. V., hem aangediend had, dat hij(te weten de Majoor)den schipper Rienk Ages Hermanides, door Assistentie van Militaire magt had gearresteerd en na de Wagt laaten brengen ter Zaake dezelve hem hadde geslaagen, en mishandelt, bij gelegenheid dat hij twee fransche Militairen op de Haaven aan de Caag had gebragt. Waar over gedelibereerd Zijnde Wierd beslooten, nog deezen avond eenig Preparatoir onderzoek op de aanklagte van de Majoor te doen, het Welk geeffectueerd Zijnde, gebleek dat Zommige van de gecompareerde getuigen, Juist niet Zeer ten voordeele van de aanklaager deponeerden, maar den aanklaager, en gearresteerde beide Verdagt hielden, van te veel sterke drank gebruikt te hebben, en dat daar door voornamentlijk na hun oordeel de quaestie Zoude ontstaan Zijn. Waarmede dit onderzoek voor deezen avond verder Wierd gestaakt, en den gearresteerde op vrije voeten gesteld, om Partijen op Maandag eerstkomende nader te hooren. (GAH44); Maandag den 18 mrt 2006; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde na voorafgegaane Citatie van den fiscus ter Vergadering, den schipper Rienk Ages Hermanides over, en ter Zaake dezelve de Stads Majoor d. V. jongstgepasseerde Saturdag geslaagen en mishandelt had, het geen bij hem ook beleeden wierd dog Zich excuseerende, dat de Majoor hem eerst door Woorden, en daaden beledigd had, en onder hunne quaestie, door een Militaire Commande, na de gevangen Kamer had laaten brengen, verzogte hij daaromtrent Satisfactie te mogen erlangen. Waarop hij heenging, Zonder iets Wijders te doen dan eenige tijd daar na Compareerde ter Vergadering de Advocaat H:Westra, occuperende voor denzelven Rienk Ages Hermanides, dewelke aan den Raad verzogte, dezelve geliefde de Actie ontrent de gepleegde Vegterij bij moderatie aftemaaken, Renvoyerende de uitspraak dies volkomen aan den Raad, en ten opzichte van de Majoor, dewelke den voorz: Rienk Ages Hermanides, door een Militair Commando na de gevangen Kamer had laaten Transporteeren hetgeen Zijn oordeels tegens de Burgerlijke Vrijheid Streed, den zelven Hermanides eene behoorlijke Satisfactie te doen wedervaaren: Waarover gedelibeerd Zijnde, is den beklaagde Hermanides, uit Consideratie, dat al hadde den Majoor d. V. hem eerst door woorden of daaden beledigt, hij dog nimmer op die wijze Zijn eigen Rechter mogte Zijn, bij modertie gecondemneert in eene boete van tien GoudGuldens boven de Kosten, aan den fiscus. (GAH44); Maandag den 18 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde wijders ter vergadering na voorgaande Citatie den Majoor J. d. V., over, en terzaake dezelve den schipper Rienk Ages Hermanides, op eigen authoriteit, Zonder eenige de minste voorkennisse van den Raad of deszelfs Praesident, door een Militair Commando, na de gevangen Kamer had laaten Transporteren, over mishandeling, hem door denzelven Rienk Ages Hermanides aangedaan, dog welke mishandelingen, volgens alle Ingekoomen Informatien, niet van dien aart Konden werden beschouwd, dat dezelve een Perzoneel Arrest vorderden behalven dat den schipper Hermanides, als reeds voor lange met Zijn schip in deezen Haaven gelegen hebbende alle dagen te Recht Konde werden geroepen, dat deeze handelwijs van de Majoor d. V., dus niet anders Konde werden geconsidereert, dan Regtsreeks aanloopende tegens de Burgerlijke Vrijheid. en uit dien hoofde niet alleen de hoogste afkeuring verdiende, maar Zelfs Strafschuldig moeste gehouden Worden, alwaarom dezelve in Zijne bedieninge als Majoor, met het Tractement en verdere Emolumenten van dien, is gesuspendeert de tijd van Vier Weeken, onvermindert egter Zijne andere Administratie, en directie over Turf en Kaarsen etc. als geene Relatie tot Zijne Post als Majoor hebbende, is hij blijven Continueren. (GAH44); Donderdag den 23 nov 1797; Is de Majoor d. V., welke onlangs gedeclareerd had, in ''s Gerechts Vergadering dat de Persoonen, welke de Verklaaring tegens hem gepasseerd hadden dat hij de Peeren, uit het Militaire quartier op de Laanen, welke een Stads eigendom is, Weggenoomen had, eerloose schurken Waaren, zijn die persoonen door het Geregte aan hem geopenbaard, met Summatie en Last, om binnen agt daagen zijne bewijzen tegens haar in te brengen, ten einde het Geregte daaromtrent zoude kunnen disponeeren, zodanig, zij in goede Justitie zouden verstaan te behooren. (GAH43)
Jacob de Vries greppelgraver op de Cingel 1810
Jacob de Vries geb 1794 deinum, ovl 7 jan 1839 HRL, huwt met Anna Fredriks Bruikman op 11 nov 1821 HRL, huw.afk. 28 okt en 4 nov 1821, stalknecht, wonende te HRL, herenknecht in 1839, zv Jeltje Jacobs; BS huw 1821, ovl 1839; J. d. V. eigenaar van perceel nr. 431 te HRL, heereknegt, woonplaats HRL, legger nr. 746, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Jacob de Vries hm ... , kind: Christoffel dV, geb 1785 HRL; BS ovl 1835
Jacob de Vries huwt met Antje Beerends, N.H., kind; Antje dV, geb 29 jul 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800
Jacob de Vries geb 1789 HRL, ovl 10 jul 1830 HRL, koopman, ongehuwd, zv Lipman Benjamins dV, en Henderina Meyer Bon; BS ovl 1830; zv Lipman de Vries, gebruiker wijk G-100; medegebruiker Lipman de Vries wed. ; eigenaar is Joodsche Gemeente, 1814. (GAH204)
Jacob de Vries geb f. 1798 HRL, hm ... , ovl 21 okt 1825 den Helder, gevaren hebbende op het schip ''Willem de Eerste'' en met hetselve gestrand is matroos; BS ovl 1825
Jacob de Vries huwt met Romkje Hendriks, kind: Johannes de Vries, geb 25 okt 1799 HRL, ged 27 okt 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Harmina Jakobs de Vries, geb 25 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jacobs de Vries, geb 5 okt 1793, ged 6 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jakob de Vries, geb 7 feb 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL, moeder als R. Harmens
Jacob Fransen de Vries geb 1795 HRL, huwt met Ruurdtje Siderius op 29 jun 1817 HRL, boendermaker, huw.afk. 15 en 22 jun 1817, dv Frans Jacobs dV, en Aaltje de Vries; BS huw 1817
Jacob Gerlofs de Vries J.G. dV. zal de sum nader van aangegeeven worden wijl de man uitlandig is, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier; (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1-8; (GAH650); Wijders compareerde na voorafgegaane Citatie van den fiscus ter Vergadering van den Raad den Burger Gerlof Jacobs de Vries, cum patre J.G. d. V. gesterkt dewelke door den fiscus geciteerd was, om boete en breuken, ter zaake dezelve op Zaturdag avond den 11 may 1799 ''s avonds na bezette Wagt, zonder in functie te zijn, met een zijdgeweer op Straat was geweest, na gedaane Confessie, en verzoek van moderatie geboet voor Twee Goud guldens boven de kosten, do. 9 may 1799 (GAH45)
Jacob Gerlofs de Vries hm ... kind: Baukje Jacobs dV, geb 1788 ... ; BS ovl 1817
Jacob Gosses de Vries mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; huwt met Angenietje Christoffels de Haas, kinderen: Trijntje Jacobs dV, geb 1792 HRL, Gosse Jacobs dV, geb 19 aug 1801 HRL, Lieske Jacobs dV, geb 1796 HRL, Christoffel Jacobs, geb 1785 ... , Marijke dV, geb 1786 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1811, ovl 1819, ovl 1839, ovl 1865
Jacob Gosses de Vries mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1759 HRL, ovl 22 feb 1819 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr met kinderen, leerlooier; BS ovl 1819; eigenaar en gebruiker van wijk F-053, leerlooiersknegt, 1814. (GAH204); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud: Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen vier dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenttien; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te VerZoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren, als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2de Quartier: H. van Schonenburg x Corn:Lautenbach; 3de Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas; 4de Quartier: Jacob Oosterbaan en J.G. d. V. ; 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen; 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 4de Quartier: f. 47:3:8, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: 394013012. (GAH45)
Jacob Harings de Vries J.H. d. V. eigenaar van perceel nr. 1616 te HRL, werkman, woonplaats HRL, legger nr. 747, huis, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwed 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Jacob Klazes de Vries geb 1787 Grouw, ovl 2 mrt 1874 HRL, huwt met Trijntje Eikhout op 23 jun 1814 HRL, varensgezel, huw.afk. 12 en 19 jun 1814, wonende te HRL, DG, huw getuige bij F. de Vries en T.H. Frens, 1819, zv Klaas dV, en Jetske Andringa; BS huw 1814, huw 1819, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-223; oud 52 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk G-213 VT1839; J.K. d. V. eigenaar van perceel nr. 966 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 749, huis en erf, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Jacobus de Vries woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacobus de Vries geb 1769 Haarlem, ovl 23 sep 1824 HRL, huwt met Pietje Bouwes op 13 sep 1801 HRL, N.H., kinderen: Dirk, geb 15 jan 1810 HRL, Bouwe, geb 29 mrt 1811 HRL, Jan, geb 1800 HRL, Geertruy, geb 21 aug 1806 HRL, Trijntje dV, geb 21 mrt 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1806, 1810, 1811, BS ovl 1824, ovl 1859; kind: Durk Jacobus de Vries, geb 15 jan 1810, ged 2 feb 1810 Grote Kerk HRL; kind: Bouwe Jacobus de Vries, geb 18 mrt 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL
Jacobus Sjoerds de Vries geb 1798 HRL, huwt met Hendrikje Alberts Kikkert op 1 dec 1820 HRL, huw.afk. 24 sep en 1 okt 1820, zeepziedersknecht, zv Sjoerd Lieuwes dV, en Jantje Jacobs; BS huw 1820
Jacob Sjoerds de Vries van HRL, huwt met Geertie Jenties, van Pijtersbierum, geproclameert den 11-18 en getrout den 25 mei 1755 met attestasie; huw.reg. N.H. HRL
Jan de Vries huwt met Geertje Dirks, kind: Sytske Jans de Vries, geb 3 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk HRL
Jan de Vries op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 4:2:0 (GAH650); woont in 3e quartier, links:. - 1/2:0, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan de Vries geboortig van Lollum, het burgerregt van dese stad gewonnen, hebbende de burger eed in handen van pres. burg. Schaaff gepresteerd en de geregtigheyt daer toe staende betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 10 jul 1736. (burgerboek)
Jan de Vries gebruiker wijk D-132, varensgesel; medegebruiker Lambert Sjierks, varensgesel; eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)
Jan de Vries gebruiker wijk H-096, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Jan de Vries ovl voor 1864, huwt met Aaltje Wiersma, kind: Antje dV, geb 1799 Menaldum; BS ovl 1863
Jan de Vries ovl voor 1874, huwt met Geertje Tigchelaar; BS ovl 1873
Jan de Vries huwt met Jantje IJpma, kind: Gooitse dV, geb 1807 Franeker; BS ovl 1846
Jan de Vries huwt met Trijntje Ennes Appel, kind: Berber, geb 1794 HRL; BS ovl 1859
Jan de Vries huwt met Regina Ras; BS ovl 1825; J. dV. en Regina Magdalena Ras, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 mrt 1807; ondertrouw HRL
Jan de Vries ovl voor 1862, huwt met Elisabeth Meyer, kind: Andries dV, geb 1806 Leeuwarden; BS ovl 1861
Jan de Vries geb 1760 HRL, ovl 29 jan 1815 HRL; BS ovl 1815
Jan Davids de Vries zie ook: Jan Davids; geb 1794 HRL, ovl 16 jan 1839 HRL, huwt met Jieke Abes de Vries, balkvlotter in 1839, zv David Jans dV, en Wytske Jeltes; BS ovl 1839; 1849 overlijdens; J.D. v. V. eigenaar van perceel nr. 1678 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 748, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Jan Gerlofs de Vries huwt met Geertje Jans Vlaaming, kind: Gerlof, geb 28 aug 1811 HRL, wonende te agter de Kerk; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811; kind: Gerlof Jans de Vries, geb 28 aug 1811, ged 1 sep 1811 Grote Kerk HRL
Jan Halbes de Vries geb 1811 Sneek, ovl 27 sep 1859 Wijnaldum, huwt met Janke Hendriks Blom op 7 dec 1837 HRL, wonende te HRL, schipper in 1859, zv Halbe Wybes dV, en Tjerkje Jans; BS huw 1837, ovl 1859; oud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk H-079; VT1839
Jan Hendriks de Vries geb 12 sep 1802 HRL, ovl 29 aug 1852 HRL, 1e huwt met Christina Theodorus Petzlar op 24 aug 1826 HRL, huw.afk. 13 en 20 aug 1826, panbakkersknecht, 2e huwt met Janke Jans van Oordt, korendrager in 1852, N.H., ged 28 sep 1802 HRL, huw.get. bij A. Petzlar en J.M. Sluys, aangehuwde broer bruid 1835, zv Hendrik Marcus en Aafke Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, huw 1835, ovl 1851, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-222, 231; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-135; VT1839
Jan J. de Vries oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, guardenier, wijk B-167; VT1839
Jan Jacobus de Vries geb 29 dec 1800 HRL, ged 18 jan 1801 HRL, in onegt geboren, ovl 13 mei 1859 HRL, 1e huwt met Aaltje Ages Bakker op 19 jun 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 8 en 15 jun 1828, landbouwer, 2e huwt met Johanna Snijders op 8 jun 1843 HRL, koopman in 1859, N.H., zv Jacobus dV, en Pietje Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1828, huw 1836, huw 1843, ovl 1859, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk B-126
Jan Jans de Vries geb 1763 ... , ovl 29 jan 1815 HRL, huwt met Eelkje Jans Proosterbeek, N.H., kinderen: Sijtske d. V., geb 13 dec 1800 HRL, Marijke dV, geb 28 feb 1798 HRL, Bernardus dV, geb 1794 HRL, Jan dV, geb 28 mrt 1791 HRL, Johannes dV, geb 27 jan 1803 HRL, huw.get. bij B.M. Bos en R.J. Proos terbeek, wonende te HRL. 1812, oom bruid; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1812, huw 1823, ovl 1848, ovl 1855, ovl 1863, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-146; Roelof Schoone ende Sijtske Sannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd des zelfs zoon J.J. dV., 24 nov 1787; ondertrouw HRL; J.J. dV. ende Eeke Jans Proosterbeek, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jan Proosterbeek, 27 nov 1790; J.J. dV. en Eeke Jans Proosterbeek, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 dec 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Bernardus Jans de Vries, geb 19 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Eeke J.P. ; kind: Sijtske Jans de Vries, geb 25 apr 1796, ged 10 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Marike Jans de Vries, geb 20 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL, moeder als E.J. Proost
Jan Jans de Vries geb 28 mrt 1791 HRL, ovl 2 sep 1866 HRL, N.H., huwt met Dieuwke Johannes de Boer op 18 mei 1817 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1817, schoenmaker in 1851, ovl wijk B-169, zv Jan d. V., en Eeke Jans Proosterbeek; BS geb 1817, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk G-164 VT1839; 1814. Nationale Militie, Canton HRL, Gemeente idem, Provincie Vriesland. de Gouverneur van de Provincie Vriesland verklaart:dat d. V., J.J., geb te -, den 28 mrt 1789, van beroep schoenmaker, zv Jan ? en van Eeke Proosterbeek, van beroep ? wonende te ? of ovl te ? den ? binnen de ? van ? voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 672, het welk heden niet opgeroepen zijnde, hem tot genen dienst heeft verpligt. Signalement: Lengte 5 V:3 d:2 St:, Aangezigt Ovaal, Voorhoofd Breed, Oogen Blauw, Neus Spits, Mond Ord:, Kin rond, Haar en Wenkbraauwen Ligt Bruin, Merkbare teekenen Groot Slank. Gegeven te Leeuwarden den 13 Mei 1817; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte een Certificaat van aan de Nationale Militie voldaan te hebben, behooren bij de Huwelijksacte van J.J. d. V. en D.J. dato 18 mei 1871. de President Burgemeester der Stad HRL, IJ:Rodenhuis
Jan Johannes de Vries ovl voor 1827, huwt met Antje Harmens Klumper, kind: Johannes Jans, geb 1807 HRL; BS ovl 1826
Jan Klases de Vries geb 1778 Exmorra, ovl 15 nov 1842 HRL, 1e huwt met Grietje Ruurds van Dijk op 12 okt 1800 HRL, 2e huwt met Geertje Ambrosius Jansma op 9 dec 1830 HRL, wonende te HRL, 3e huwt met Antje Meines Piekema op 31 jan 1839 HRL, praamverhuurder en trekschipper in 1842, huw.get. bij S.K. de Vries en W.R. Lamring, broeder bruidegom, zeeman, wonende te HRL. 1820, zv Klaas Jans (dV), en Elisabeth Steevens; huw Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1820 1830 huwelijken, huw 1839, ovl 1842; oud 62 jaar, geb Allingawier(!) en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk D-083; VT1839
Jan Tjerks de Vries ovl voor 1834, huwt met Trijntje Dirks, kind: Dirk Jans dV, geb 20 mrt 1754 Dokkum; BS huw 1833
Jan Tjerks de Vries geb 1798 HRL, huwt met Riemke Klases Spanjer op 8 sep 1816 Franeker, boereknecht en wonende te Franeker, zv Tjerk Jans dV, en Dieuwke Hendriks; BS Franeker huw 1816
Jan Willems de Vries ovl 23 jan 1819 Franeker, huwt met Jantje Douwes, in leven pottebakker te Franeker, kind: Douwe Jans dV, geb 1800 Franeker; BS huw 1826
Janke de Vries geb 10 okt 1779 Franeker, ovl 12 feb 1865 HRL, ongehuwd, werkster, N.H., dv Andries Hendriks dV, en Froukje Harmens; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-437, wijk G-129; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-122; VT1839
Janke de Vries levert een kachel in 1810
Janke de Vries geb 17 jul 1798 Berlikum, DG. A 15 nov 1854 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk E-267
Janke Christiaans de Vries huwt met Marten Smit, kind: Rinske Martens Smit, geb 18 sep 1788, ged 7 okt 1788 Grote Kerk HRL
Janna Scheltes de Vries geb 19 mrt 1798 Scherpenzeel, ovl 1 feb 1819 HRL, huwt met Schelte Douwes vd Woude op 18 okt 1818 HRL, huw.afk. 27 sep en 4 okt 1818, wonende te HRL, dv Schelte Doedes dV, en Hiltje Jans (Rinkink); BS huw 1818, ovl 1819
Janneke de Vries kind Antonida de Vries, geb 9 okt 1799 HRL, ged 22 okt 1799 HRL, volgens opgave staat zij te trouwen met een grenadier, zodra die uit het veld terugkomt; dopen Grote Kerk HRL
Jantje Cornelis de Vries geb 1763 St. Anna, ovl 14 mrt 1846 HRL, 1e huwt met Cornelis Jans de Vries, 2e huwt met Andries vd Meer, dv Cornelis Klazes en Hielkje Roelofs; BS ovl 1823; 1846 overlijdens, ovl 1858; oud 74 jaar, geb St Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; VT1839
Jantje Hanses de Vries geb 15 nov 1799 Stavoren, ovl 3 aug 1873 HRL, huwt met Jan Alberts de Boer op 13 jan 1831 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. N.H., kramerse in 1851 dv Hans Pieters dV, en Foekje (Johannes); BS huw 1831, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, 231, wijk B-200, wijk D-169, wijk E-060, 127, wijk F-334, 352, wijk H-016; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk C-161; VT1839
Jantje Jacobs de Vries geb 1776 deinum, ovl 21 mrt 1850 HRL, huwt met Atze Lubberts Bakker op 20 aug 1835 HRL, wonende te HRL, N.H., dv Jacob Cornelis en Antje Alderts; BS huw 1835, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-021; Pieter Jans Pieterse en J.J. dV., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Meindert Jacobs, deszelfs broeder, 15 sep 1804; ondertrouw HRL; oud 63 jaar, geb deinum en wonende te HRL. 1839, wijk G-034; VT1839
Japikje Hiddes de Vries geb 1796 Pingjum, ovl 19 jun 1847 HRL, huwt met Haaye Monsma, dv Hidde dV, en Dieuwke Pieters; BS ovl 1847; 1850 overlijdens
Jelle Hendriks de Vries geb 1790 HRL, ovl 21 sep 1826 HRL, huwt met Johanna Theresia Gerkes op 17 nov 1814 HRL, huw.afk. 30 okt en 6 nov 1814, huw.get. bij H. Cordel en J. Hendriks, sjouwerman, 1814, id. bij A.H. de Vries en A. Dubois, broeder bruidegom, 1815, zv Hendrik dV, en Trijntje Andeles; BS huw 1814, huw 1815, ovl 1826, ovl 1862
Jelle Luitjes de Vries zie ook J.L. Tuinstra; huwt met Grietje Hotzes Dijkstra, werkman te HRL 1849; BS ovl 1849; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-256; VT1839; in huwelijksakte 1816 vermeld als: Jelle Luitjes, en zij als: Grietje Hotzes; BS huw 1816
Jelt Andries de Vries geb 1809 Alphen, ovl 6 mei 1843 Radvaag, Noorwegen, huwt met Sjoukje Ages Hollander op 5 mei 1842 HRL, zeeman, wonende te HRL, zv Albert dV, en Grietje Wijgers Otten; BS huw 1842, ovl 1843, ovl 1854
Jelte Klases de Vries geb 1794 ... , ovl 21 feb 1817 HRL. in het schip, varensgezel, wonende te Grouw, zv Klaas Pieters dV, en ... ; BS ovl 1817
Jeltje Klaases de Vries geb 5 okt 1773, ged 2 nov 1773 Grote Kerk HRL, ??n van een tweeling dv Klaas Wigles de Vries en Janke Bartels; geb 5 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL, dv Klaas de Vries en Janke Bartels
Jeltie de Vries oud 44 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, wijk B-088; VT1839
Jeltje de Vries geb 25 aug 1792 Makkum, ovl 11 jan 1861 HRL, Rooms Katholiek, huwt met Barend Harmens Kloppenburg op 12 sep 1821 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug 1821, wonende te HRL, spinster in 1861, dv Bauke Herkes en Hielkje Baukes; BS huw 1821, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk F-042, wijk G-340; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-327; VT1839
Jeltje de Vries geb 1802 prov, huwt met Willem Anthonij van Oppen, (gk), N.H., A 4 jul 1859 Arnhem; bev.reg. HRL 1851 wijk E-056; oud 37 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk E-052; VT1839
Jentje J. de Vries eigenaar en gebruiker van wijk C-187, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-188; gebruiker Tjalling Epkes, timmerknegt, 1814. (GAH204)
Jentje Jacobs de Vries ovl voor 1810, huwt met Wilhelmina Gerbens; BS geb 1811, ovl 1829
Jetse Foppes de Vries geb 7 apr 1798, ged 22 apr 1798 Grote Kerk HRL, zv Foppe Cornelis de Vries en Grietje Johannes
Jetse Scheltes de Vries geb 1787 ... , huw.get. bij K.J. Krakau en F.S. de Vries, schoenmaker, wonende te HRL, broeder bruid. zv Schelte Doedes dV, en Hiltje Jans (Rinkink); BS huw 1820
Jetske de Vries geb 16 nov 1799 HRL, ovl 5 feb 1879 HRL, baker in 1851, N.H., wonende te agter de Kerk in 1811, ged 1 dec 1799 HRL, zuster van Tietje de Vries bij haar won, dv Foppe dV, en Grietje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-019, 285, wijk G-367, supp wijk F-382; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baker, wijk E-129; VT1839
Jetske Dirks de Vries geb 1795 Arum, ovl 29 mei 1831 HRL, huwt met Luitje Bartles Walstra op 10 mrt 1814 HRL, huw.afk. 20 en 27 feb 1814, wonende te HRL, dv Dirk Jans dv en Jetske Sipkes (de Boer); BS huw 1814, ovl 1831, ovl 1842
Jetske Fransen de Vries geb 20 aug 1786 HRL, ovl 17 dec 1818 HRL, huwt met Wiebe Goris Faber op 3 dec 1812 HRL, dienstbaar, huw.afk. 8 en 15 nov 1812 HRL, 22 en 29 nov 1812 maire Almenum, dv Teunis (moet zijn: Frans) Sijbouts dV, en Antie Cornelis (de Vries); BS huw 1812, ovl 1818; geb 26 dec 1786, ged 28 jan 1787 Grote Kerk HRL, dv Frans Sijbouts de Vries en Antje Kornelis
Jetske Hendriks de Vries geb 10 mei 1787 HRL, ovl 29 jul 1871 HRL, huwt met Eeltje Nauta, ook huwt met Hermanus Cornel op 8 dec 1814 HRL, dienstbaar, huw.afk. 27 nov en 4 dec 1814, N.H., dv Hendrik Pieters dV, en Jetske Ulbes; BS huw 1814, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-107
Jetske Nicolaas de Vries geb 26 jan 1809 HRL, dv Nicolaas dV, en Akke Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 26 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL, dv Nicolaas de Vries en Akke Zijlstra
Jieke Abes de Vries geb 1796 IJlst, ovl 23 dec 1849 HRL, huwt met Jan Davids de Vries, dv Abe dV, en Baukje ... ; BS ovl 1849
Jietske de Vries oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-090; VT1839
Jildouw Durks de Vries zie ook: Jildouw Dirks; geb 1789 Arum, ovl 25 jun 1843 HRL, 1e huwt met Jan Leyenaar op 25 apr 1811 HRL, 1e huw.afk. 14 apr 1811 voor het huis der gemeente, 2e afk. 21 apr 1811, ondertrouw 10 apr 1811, 2e huwt met Hessel Sijtses Zondervan op 24 jan 1833 HRL, arbeidster, wonende te HRL, dv Dirk Jans dV, en Jeltje de Boer; BS huwafk. en huw 1811, huw 1833, ovl 1843
Johanna de Vries geb 29 mei 1792 HRL, Nederlands Hervormd; tussen 1851 en 1860 naar het Diaconijhuis, (supp wijk G-437), na 1860 niet meer gevonden, bev.reg. HRL 1851 wijk E-106 wijk E-0153, supp wijk G-437
Johan Adam Mauritz de Vries geb 20 jun 1772 HRL, inschrijfnummer 3384, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Johannes de Vries geb 25 okt 1799 HRL, ged 27 okt 1799 HRL, zv Jacob de Vries en Romkje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL
Johannes de Vries geb 25 sep 1810 HRL, zv Nicolaas dV, en Aukje Cornelis Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1810
Johannes Berends de Vries geb 1780 HRL, huwt met Marijke Tjalkes Koster op 4 mrt 1821 HRL, huw afk. 18 en 25 feb 1821, huw.get. bij J.J. Panbakker en A.B. de Vries, wafelbakker, broeder bruid. 1815, zv Berend Jans dV, en Wytske Jans; BS huw 1815, huw 1821; gebruiker wijk F-235, wafelbakker; medegebruiker Berend Jans wed., wafelbakster; eigenaar is C.L. van Beyma, 1814. (GAH204)
Johannes Douwes de Vries huwt met Iemkje Tigchelaar; BS ovl 1858
Johannes Foppes de Vries geb 1795 HRL, ovl 30 apr 1830 HRL, huwt met Trijntje Leiker op 28 sep 1815 HRL, huw.afk. 17 en 24 sep 1815, huw.get. bij D.G. vd Werf en T.J. Elzinga, 1816, metzelaar in 1830, zv Foppe Johannes dV, en Grietje Johannes; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1830; geb 4 dec 1790, ged 26 dec 1790 Grote Kerk HRL, zv Foppe Cornelis de Vries en Grietje Johannes; geb 5 nov 1794, ged 23 nov 1794 Grote Kerk HRL, zv Foppe Kornelis de Vries en Grietje Johannes; Wij Ondergetekenden Robijn Hendriks Leyker, Bakker, en Klaaske Klases Reidsma, naaivrouw, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen minderjarigen dochter Trijntje Klases Reidsma om Zich in het huwelijk te be-geven met J.F. d. V., van beroep metzelaar, zv Foppe Cornelis de Vries en van Grietje Johannes, Echtelieden te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heere President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 12 sep 1815; Wij Ondergetekenden Foppe Cornelis de Vries, Mr. Metzelaar, en Grietje Johannes, Van beroep Vroedvrouw, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onsen minderjarigen Zoon J.F. d. V., om Zich in het huwelijk te begeven met Trijntje Robijns Leyker, dv Robijn Hendriks Leyker en Klaaske Klases Reidsma, mede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heere President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen; om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 12 sep 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en Negentig den Vijfde nov is Geboren Johannes, zv Foppe Cornelis de Vries en Grietje Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 12 sep 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee ouderlijke consenten behoren tot de Huwelijks acte van J.F. d. V. en Trijntje Robijns Leyker dato 28 sep 1815 op Fol. 57 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; weduwe J.F. d. V. eigenaresse van perceel nr. 1021 te HRL, (metzelaar), woonplaats HRL, legger nr. 750, huis en erf, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Johannes Giesberts de Vries geb 29 mei 1807 HRL, ged 30 jun 1807 HRL, ovl 15 mrt 1829 HRL, ongehuwd, kleermakersknecht, zv Giesbert Johannes en Jebbeltje Dirks dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1829
Johannes Hendriks de Vries geb 1795 Leeuwarden, ovl 11 sep 1829 HRL, huwt met Marijke Harmens vd Berg op 14 mei 1820 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1820, wonende te HRL, zv Hendrik dV, en Grietje Bakker; BS huw 1820, ovl 1829, ovl 1841
Johannes Jans de Vries geb 27 jan 1803 HRL, ged 15 feb 1803, N.H., ovl 11 nov 1866 HRL, 1e huwt met Antje Hendriks de Vries op 18 nov 1827 HRL, huw.afk. 28 okt en 4 nov 1827 HRL, 2e huwt met Janke Bastra, (gk), op 15 nov 1860 HRL, zeeman in 1851, tapper in 1866, zv Jan Jans dV, en Eeke Proosterbeek; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1827, huw 1860, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-180, wijk F-108, wijk G-036; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk F-087; VT1839
Juliana Rinkes/Gerrits de Vries geb 1805 Workum, huwt met IJede Andries Postma op 16 feb 1843 HRL, wonende te HRL, dv Mietje Rinkes; BS huw 1843
Juliane de Vries oud 50 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk F-066; VT1839
Jurjen de Vries geb 28 mrt 1799 HRL, ged 14 apr 1799 HRL, ovl 19 okt 1862 HRL, ongehuwd, besteller, ovl wijk D-102, zv Anne Jurjens van Midlum, en Rebekka Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-111; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, besteller, wijk D-102; VT1839
Jurjen Douwes de Vries geb 1806 Veenwouden, ovl 20 mei 1839 aan boord van het schoenerkofschip ''Waakzaamheid'', huwt met Minke Sieds de Wit, matroos, zv Douwe dV, en Grietje Henstra; BS ovl 1839
K. de Vries huwt met Sjoukje Hayes, kind: Fokje dV, geb 1800 HRL; BS ovl 1875
Carst Pieters de Vries zie ook Daniel Pieters; geb 1742 HRL, ovl 2 jul 1819 HRL, ongehuwd, huw.get. bij T.P. Meppelaar en R.R. de Boer, 1813, verkoopt een huis in 1801; BS huw 1813, ovl 1819
Claas de Vries heeft een Phaeton met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, may 1795, may 1796. (GAH650); id. belasting: f. 3:6:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Klaas de Vries geb Leeuwarden ... , huwt met Johanna van der Zegen op 26 jul 1795 HRL, laatste afk. 5 jul 1795 Cillershoek, met wettig vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1795
Klaas Douwes de Vries geb 15 aug 1806 Almenum, ged 31 aug 1806 HRL, N.H., ovl 3 feb 1864 HRL, huwt met Tjamke Gosses Takema op 27 jan 1831 HRL, wonende te HRL, inlandse kramer in 1851, metzelaar in 1864, huw.get. bij J.J. Reinders, (gk), en H. Harda, (gk), 1837, zv Douwe Johannes dV, en Sijke Martens Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, huw 1837, ovl 1864, ovl 1888, bev.reg. Ha18 51 wijk H-077; oud 33 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-039; VT1839
Klaas Gerbens de Vries ovl 25 sep 1800 HRL, huwt met Johanna Everts, kinderen: Rigtje Klazes dV. geb 1789 HRL, Evert Klazes dV, geb 1788 HRL, Leentje Klazes dV, geb 1797 HRL; BS huw 1822, ovl 1828, ovl 1831, ovl 1852
Claas Gerrits de Vries geb 1768 HRL, ovl 20 jul 1832 HRL, huwt met Tetje Dirks Overdijk op 15 mei 1796 HRL, scheepstimmermansknecht 1832, kinderen: Gerrit, geb 1796 HRL, Iebeltje, geb 1800 HRL, Trijntje Klazes dV, geb 8okt18 01 West-Terschelling, zv Gerrit Klazes dV, en Trijntje Simons; hu Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1832, ovl 1849, ovl 1852, ovl 1853, ovl 1870; gebruiker wijk A-236, timmerknegt; eigenaar is Sipke Houtsma, 1814. (GAH204); K.G. d. V. eigenaar van perceel nr. 1470 te HRL, scheepstimmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 751, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Klaas Hansen de Vries geb 1764 HRL, ovl 14 okt 1824, ongehuwd, zv Hans dV, en ... ; BS huw 1824
Claas Heeres de Vries geb 10 jan 1764 HRL, ovl 21 mrt 1819 HRL, huwt met Dirkje Willems de Vries op 22 dec 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 22 dec 1793, huw.get. bij S.F. Parant en A.R. Rinsma, 1815, in huw.reg. vermeld als Klaas Herres, N.H., koopman en doet overlijdensaangifte van Jan Sibrands Reidmaker in 1811, kinderen: Berber Klaases dV, geb 5 jun 1805 HRL, Antje dV, geb 23 nov 1798 HRL, Herre dV, geb 25 jan 1802 HRL, zv Heere Klases en Berber Everts; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1819, huw 1832, ovl 1864, ovl 1875; gebruiker wijk F-176, winkelier; medegebruikers Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteerd; eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204)
Klaas Jacobs de Vries geb 28 feb 1778 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Klaas Jans de Vries ovl 29 dec 1810 Amsterdam, huwt met Elisabeth Stevens, in leven tjalkschipper, kinderen: Steven Klazes dV, geb 1779 Allingawier, Jan dV, geb 1778 Exmorra; BS huw 1820, huw 1830, ovl 1842, ovl 1852
Klaas Klaases de Vries moet zijn: Klaas Sikkes, (zie doopregister 1797), zv Sikke Klaases en Sjoukje Haayes; geb 1798 HRL, ovl 2 mrt 1858 Cuxhaven, extract uit het scheepsjournaal gehouden aan boord van het Nederlandsche tjalkschip ''Johanna'', op eene reis van Kampen naar Hamburg, liggende alstoen in de haven van Cuxhaven, gevoerd worden door J.A. Klein van Wildervank, matroos in 1858, zv Sikke Klaases en Sjoukje Hayes; BS ovl 1858
Klaas Oepkes de Vries geb 1799 Workum, ovl 6 nov 1874 HRL, huwt met Trijntje Hilveda, schippersknecht, N.H., zv Otte dV, en Sijbrig Jans Visser; BS ovl 1874; bev r HRL 1851 wijk C-099, wijk G-210
Klaas Pieters de Vries geb 1752 ... , ovl 11 dec 1817 HRL; wijk G-028 in zijn schip, huwt met Jetske Jacobs Tuininga, kinderen: Jacob dV, geb 1787 Grouw, Geertje Klases dV, geb 1796 Grouw, Jelte Klases dV, geb 1794 ... , Pietje Klaases, geb 12 feb 1791 ... , turfschipper, hebbende geen vaste woonplaats, zv Pieter Dirks en Sibbeltje Klases; BS ovl 1817; 1828 hu, ovl 1874, ovl 1883, BS Franeker huw 1811; ovl in het jaar Een duizend Agthonderd en Zeventien den 11 dec Klaas Pieters de Vries, oud 65 jaar, afgegeven ten behoeve van het huwelijk van Uilke Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries; zie verder aldaar
Klaas Rinses de Vries ovl 1791 HRL, ovl 31 jan 1831 HRL, arbeider, ongehuwd, zv Rinse Gerrits dV, en Hendrikje Fransen; BS ovl 1831
Claas Weybes de Vries huwt met Grijttie Lieuwes Tjesma, beide van HRL, geproclameerd de 28-30 apr en getrout de 5 mei 1765
Claas Wigles de Vries geb 1738 HRL, ovl 4 jul 1816 HRL, huwt met Janke Bartels, beide van HRL, geproclameerd de 25-27 aug en getrout de 1 7 ber (= september) 1771, kinderen: Wigle dV, geb 1774 HRL, Grietje Klases dV, geb ... ., cementmolenaar, kalk- en cementleverancier 1802-1807 zv Wigle Klases dV, ovl 22 dec 1769, en Grietje Klases, ovl 2apr17 72; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1816, huw 1829, ovl 1834; kinderen: Wigle Klaases en Jeltje Klaases de Vries, tweelingen, geb 5 okt 1773, ged 2 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Klaases de Vries, geb 5 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk B-040; kalkverkoper; medegebruikers Wiggle de Vries, werkman, en Pieter van Drie, varensgesel, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 62:5:0 terzaake geleverde cement, steen en kalk, quit. no. 9, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 19:5:0 voor geleverde kalk en steen, quit. no. 2, 19 dec 1785. (GAH1118); id. f. 2:3:0 voor geleverd steengruis, quit. no. 6, 2 jan 1787. (GAH1119); id. f. 33:11:0 wegens geleverde kalk, quit. no. 58, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 79:11:0 voor geleverde Bouwmaterialen, 31 dec 1805, quit. no. 8 (GAH1138); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:7:8 ter zake geleeverde Kalk en Sement, 30 nov 1793, quit. no. 43 (GAH1125); id. f. 4:8:0, 30 nov 1793, quit. no. 2 (GAH1125); id. f. 29:6:0 voor Bouwmaterialen, 26 feb 1807, quit. no. 26 (GAH1139); huwt met Grietje Lieuwes Tjesma, kind: Grietje Klaases de Vries, ged 7 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Klaases de Vries, ged 25 jul 1769 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Klaasje Hanzes de Vries geb 1792 Stavoren, ovl 4 okt 1847 HRL, 1e huwt met Frans Meyer op 5 nov 1820 HRL, huw.afk. 22 en 29 okt 1820, dagloonster, wonende te HRL, 2e huwt met Karel Richter op 20 jan 1831 HRL, wonende te HRL, koopvrouw, dv Hans Pieters dV, en Foekje Johannes; BS huw 1820, huw 1831, ovl 1847
Klaaske de Vries geb 1810 HRL, huwt met Gatze de Groot, (gk), N.H., A 13 mrt 1852 Witmarsum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-032, wijk H-070
Lammert Eeltjes de Vries huwt met Hinke Gerrits, kind: Eeltje Lammerts dV, geb 1770 Makkum; BS huw 1839
Leentje Klazes de Vries geb 1797 HRL, ovl 27 nov 1852 HRL, huwt met Dirk Annes Zeilmaker op 10 nov 1822 HRL, huw.afk. 27 okt en 3 nov 1822, dienstmeid. dv Klaas Gerbens en Johanna Everts; BS huw 1822, ovl 1828, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-074
Leeuwtje de Vries geb 22 aug 1807 HRL, NH. Vst mei 1860 uit Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-266
Lemme Eeltjes de Vries geb 1808 Makkum, ovl 5 okt 1834 HRL, huwt met Janke Hendriks Blom op 30 mei 1833 HRL, wonende te HRL, balkvlotter, zv Eeltje Lemmes dV, en Hendrikje Dirks (vd Zee); BS huw 1833, ovl 1834
Levij Liepman de Vries geb 28 feb 1787 HRL, ovl voor 1871, huwt met Mariane Stokvis, winkelbediende en koopman, NI, woonde tussen 1851 en 1860 in wijk D-027, wijk G-192 wijk G-0263, kind: Schoone Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk D-027, wijk G-192, 263; eigenaar van wijk A-068; gebruiker Salomon Wolf Blauw, koopman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk F-063, koopman; medegebruiker Saartje IJsaks; eigenaar is Israel Cats, 1814. (GAH204); oud 61 jaar(!), geb en wonende te HRL. koopman, wijk E-162; VT1839
Lex de Vries huwt met Jacoba Engelina Roseboom, kind: Harmanus Engelbertus, geb 24 jun 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Harmanus Engelbertus de Vries, geb 24 jun 1810, ged 1 jul 1810 Grote Kerk HRL
Liesbeth de Vries geb 12 nov 1801 HRL, ged 13 dec 1801, huwt met IJpe Grijpsma op 25 mei 1823 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1823, naaister, 2e huwt met Lambertus Hanekamp op 4 mrt 1830 HRL, winkelierse, N.H., dv Jan Klases dV, en Grietje Ruurds van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, huw 1830
Lijsbert de Vries zie ook: Lijsbeth Stevens; geb 3 dec 1809 HRL, N.H., dv Steven Klaasen en Adriaans Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1864
Lijsbeth Wigles de Vries huwt met Jan van Beetzel, beide van HRL, geproclameerd de 14-16 en getrout de 21 feb 1762; kind: Grietje Bezel, geb 25 jun 1772, ged 21 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Wigle Jans van Bizes, geb 20 mrt 1775, ged 11 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind; Jacob Jans van Beetzel, ged 15 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Wigle Jans van Bezel, ged 27 jun 1769 Grote Kerk HRL
Lieske de Vries geb 22 aug 1807 HRL, ged 6 sep 1807, ovl 31 mrt 1864 HRL, (haar voornaam is dan: Lieuwkje en tussen 1851-1860 Leeuwtje, (supp wijk H-266), huwt met Wijnand Schotel, ovl wijk H-224, dv Steven Claases en Adriaantje Lieuwes dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1864
Lieske Jacobs de Vries geb 1796 HRL, ovl 1 mei 1819 HRL, ongehuwd, dv Jacob dV, en Angenietje de Haas; BS ovl 1819
Lieuwe de Vries geb 1793 Leeuwarden, ovl 23 nov 1844 HRL, huwt met Johanna Spoelstra, kind: Johanna, geb 1800 Sneek, zeepziedersknecht 1844, zv Riekele dV, en Stijntje Bijlsma; BS ovl 1844; 1852 overlijdens; oud 45 jaar, (vnm: Lieuwke), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk G-037; VT1839
Lieuwe Annes de Vries geb 17 jan 1809 HRL, ovl 4 sep 1813 HRL; wijk G-207, zv Anne Jurjens dV, en Rebekka Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1813
Lieuwe Klaases de Vries ged 25 jul 1769 Grote Kerk HRL, zv Klaas de Vries en wijlen Grietie Tjesma
Lieuwe Mevis de Vries eigenaar van wijk G-036; gebruiker Jacob de Vries, tuinier, 1814. (GAH204)
Lipman Benjamins de Vries ovl jan 1801 HRL, huwt met Henderina Meyer/Reindorp de Vries, kinderen: Jacob dV, geb 1789 HRL, Abraham Leipmans dV, geb 1787 HRL, Benjamin dV, geb 7 mei 1783 HRL, Meyer dV, geb 1793 HRL, koopman te HRL, NI; BS huw 1825, ovl 1830, huw 1841, ovl 1864, ovl 1865, ovl 1871; wed. L. dV. gebruiker wijk G-100; medegebruiker Jacob de Vries, (zoon); eigenaar is Joodsche Gemeente, 1814. (GAH204)
Lolkje Douwes de Vries geb 12 mei 1803 HRL, ged 29 mei 1803, N.H., ovl 17 dec 1888 HRL, 1e huwt met Lubbert Eles van Driesten op 19 aug 1830 HRL, dienstmeid. 2e huwt met Hendrik Addens op 10 aug 1837 HRL, 3e huwt met Roelof van Driesten op 19 dec 1861 HRL, wonende te HRL. 1875, dv Douwe Johannes (dV), en Sijke Martens (Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1830, huw 1837, huw 1861, ovl 1875, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-188; VT1839
Loltje Tjeerds de Vries geb 8 okt 1796 HRL, ovl 29 aug 1880 HRL, huwt met Alle Lieuwes Touwslager op 12 okt 1823 HRL, huw.afk. 28 sep en 5 okt 1823, N.H., dv Tjeerd Piebes dV, en Lolkje Sapes; BS huw 1823, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-168; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-088; VT1839
Luitje Saskers de Vries zie ook: Luitje Saskers; huwt met Antje Sakes, kind: Sasker Luitjes dV, geb 1788 HRL; BS ovl 1834
Lykle Tjebbes de Vries geb 1764 HRL, ovl 27 mrt 1830 HRL, huwt met Jetske Ales Bleszevaart, kinderen: Tjebbe Nicolaas dV, geb 1795 HRL, Ale Lijkles dV, geb 1798 HRL, ook bekend als Nicolaas Tjebbes dV; BS ovl 1814, ovl 1830, ovl 1837; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; wordt hier vermeld als: Nicolaas Tjebbes de Vries); (GAH650); kind: Ale Nicolaas de Vries, geb 5 feb 1798, ged 6 mrt 1798 grote Kerk HRL, vader als Nicolaas T. d. V.
Maatje Gijsberts de Vries geb 1801 HRL, ovl 17 mei 1827 HRL, ongehuwd, dv Gijsbert dV, en IJbeltje Dirks Molenaar/Voordewind; BS ovl 1827
Maatje Hanses de Vries geb 1793 Stavoren, ovl 4 sep 1830 HRL, ongehuwd, spinster, dv Hans Pieters dV, en Foekje Johannes; BS ovl 1830
Magteltje de Vries ontvangt van de Stadsrentmeester f. 25:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0 2e tontine, 2e classe, no. 9, tegen 5%, Januar. 1775. (GAH1060); id. Januar. 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060)
Markus de Vries ovl HRL. voor 1835, huwt met Hitje ... , kind: Hendrik Marcus dV, geb 1759 HRL; BS huw 1834
Margaretha de Vries geb 25 sep 1810 HRL, ovl 25 jan 1817 HRL, dv Nicolaas dV, en Aukje Cornelis Z; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1817; Margareta Jeannete de Vries, geb 25 sep 1810, ged 11 okt 1810 Grote Kerk HRL
Maria de Vries geb 1779 HRL, wijk H-125, supp wijk H-253
Maria de Vries oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-010; VT1839
Maria de Vries geb 1782/86 Tzum, ovl 15 jul 1853 HRL, huwt met Dirk Sikkes Bok, N.H., dv Haring Germens en Tjaltje Tjerks; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk G-185
Maria de Vries geb 1810 Frl, huwt met Dirk van Dam, A 2 nov 1854 Wildervank; bev.reg. HRL 1851 wijk A-021
Maria de Vries geb 1780 Franeker, ovl 16 dec 1846 HRL, huwt met Arjen Floor, dv Sijbren dV, en Hieke Feikes; BS ovl 1835; 1846 overlijdens
Marten Douwes de Vries geb 24 nov 1795 Almenum, molenaarsknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Martinus de Vries ovl voor 1833 Leeuwarden, huwt met Johanna vd Wal, kind: IJeme Martinus dV, geb ... ; BS huw 1732
Martinus de Vries geb 1808 Leeuwarden, huwt met Antje Feikes Burghout op 29 mei 1828 HRL; huw.afk. HRL. en Leeuwarden 11 en 18 mei 1828, blokmaker, zv IJeme dV, en Christina Pieters Blok; BS huw 1828
Marijke Jacobs de Vries geb 1779/1786 HRL, ook wel 5 aug 1784 (bevr 1851-1860 wijk H-125, supp wijk H-253), ovl 2 dec 1865 HRL, huwt met Gerrit Keizer op 15 jul 1813 HRL, huw.afk. 4 en 11 jul 1813, ovl wijk H-133, zaknaaister 1851-1860, N.H., dv Jacob dV, en Angenietje de Haas; BS huw 1813, ovl 1865; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL, spinster, wijk H-133; VT1839
Marijke Jans de Vries geb 28 feb 1798 HRL, ovl 15 dec 1863 HRL, huwt met Hans Eelkes Leyenaar op 7 dec 1826 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1826, dienstmeid. ovl wijk H-010, N.H., dv Jan dV, en Eeke Proosterbeek; BS huw 1826, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; Marike J. d. V., geb 20 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Jan de Vries en Eeke Jans Proost
Meine Folkerts de Vries ovl 1808 onder Franeker, huwt met Trijntje Jacobs, kind: Trijntje dV, geb 1810 Franeker, boerewerklieden; BS huw 1838
Melle Foppes de Vries geb 1797 HRL, ovl 4 okt 1813 HRL; wijk F-052, zv Foppe Cornelis dv en Grietje Johannes; BS ovl 1813
Meyer Lipmans de Vries geb 14 okt 1793 HRL, ovl 28 apr 1871 HRL, huwt met Johanna de Leeuw(gk), ook huwt met Anna Simons de Leeuw op 3 jun 1841 HRL, koopman in 1851, NI, huw.get. bij M.I. Cats en S.P. Polak, (gk), 1843, touwslager 1871, huw.get. bij E. Kramer, (gk), en A. de Vries, (gk), oom bruidegom, wonende te HRL. 1843, zv Lipman Benjamins dV, en Hanna Reindorp/Henderina Meyer de Vries; BS huw 1841, huw 1843, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk G-102, bev r HRL 1860-80; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-100; VT1839
Minke Franses de Vries zie ook: Minke Franses; geb 23 aug 1806 HRL, ged 9 sep 1806 HRL, N.H., ovl 4 mrt 1851 HRL, huwt met Willem Oenes Visser op 16 jul 1829 HRL, huw.afk. 5 en 12 jul 1829 HRL. em Leeuwarden, wonende te Leeuwarden, dv Frans Jacobs dV, en Aaltje Gerrits de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-192; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-188; VT1839
Mozes de Vries ovl voor 1867, huwt met Judikje Blok; BS ovl 1866
Murk Sybrens de Vries geb 24 okt 1806 HRL, ged 9 nov 1806 HRL, N.H., ovl 10 jan 1832 HRL, huwt met Hendrina Murks Hoek (geb.05 nov 1813 Almenum, (haar gegevens verder niet opgenomen), tweelingzus van Doede Murks Hoek, dv Murk Jacobs Hoek en Grietje Doedes Ros), op 29 jul 1830 te HRL, kleermaker in 1832, zv Sijbren Bouwes dV, en Siebrigje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1830, ovl 1832
N. de Vries gebruiker wijk F-017; eigenaar is A. Bolman, 1814. (GAH204)
Nicolaas de Vries huwt met Antje Cornelis Zijlstra op 21 jul 1806 voor het gerecht te HRL, luitenant bij het korps mariniers, komt van Vlieland, huw getuige bij W.M. Reinbach en S. Zijlstra, behuwd broeder bruid. kinderen: Jetske, geb 26 jan 1809 HRL, Johannes, geb 25 sep 1810 HRL, Margaretha, geb 25 sep 1810 HRL, Andries Allert, geb 1 jun 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1810, BS huw 1811; N. dV., Luitenant bij het Corps Koningklijke Marine van Vlieland en Aukjen Cornelis Zijlstra van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 4 jul 1806; ondertrouw HRL; kind: Jetske Nicolaas de Vries, geb 26 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Margareta Jeannete de Vries, geb 25 sep 1810, ged 11 okt 1810 Grote Kerk HRL
Nicolaas Tjebbes de Vries zie bij: Lijkle T. de Vries
Oeds de Vries huwt met Hiske ... , kind: Sijdske Oetses dV, geb 1774 Surhuisterveen; BS ovl 1844
Olphert de Vries geboortig van Jacobi Parochie, voor borger aangenomen, hebbende de borger eed gepresteerd coram pres. Toussaint en de geregtigheid van dien betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 21 mei 1755. (burgerboek)
Otte de Vries huwt met Sijbrig Jans Visser, kind: Klaas dV, geb 1799 Workum; BS ovl 1874
P. de Vries orgelmaker 1751-1764
Petronella Sipkes de Vries geb 1800 Dronrijp, ovl voor 1849, huwt met Joannes Lourens Nak op 22 feb 1833 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, dv Sipke Pieters dV, en Doetje Joannes; BS huw 1833, ovl 1840, ovl 1848
Piebe de Vries geb te HRL, datum niet bekend, inschrijfnummer 923, 125 ste regiment infanterie, gesneuveld Berezina 27 nov 1812; Chateau de Vincennes, Fr
Pierkje de Vries oud 44 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk G-110; VT1839
Pieter de Vries geb 5 aug 1805 HRL, ovl 30 okt 1869 HRL, winkelier, ongehuwd, zv Antoon dV, en Jeltje Molenaar; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk C-032; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839
Pieter de Vries P. dV. en Antje Willems, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Pieter Douwes de Vries geb 2 jun 1776 HRL. ovl 23 okt 1821 HRL, huwt met Pietje Johannes Jager op 13 dec 1801 HRL, huw.get. bij J.J. Jager en G.R. van Dijk, werkman behuwd broeder bruidegom, 1814, turfdrager in 1821, wonende te HRL. 1814 wijk G-033; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1814, ovl 1821; gebruiker wijk G-041, sjouwer; eigenaar is G. Pettinga, 1814. (GAH204)
Pieter Feikes de Vries geb 6 mei 1746 HRL, ovl 26 dec 1820 HRL, hm ... vlgs ovlakte met kinderen; BS ovl 1820
Pieter Harmens de Vries geb 28 feb 1802 HRL, ovl 22 feb 1828 HRL, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum, A 17 sep 1827 HRL, werkman en ongehuwd, zv Harmen Gosses dV, en Sjieutje Pieters; BS ovl 1828; lijst ingez. Minnga/ Sexb. 1825
Pieter Klaasen de Vries geb 8 sep 1747 HRL, ovl 10 okt 1820 HRL, hm ... , doet overlijdensaangifte van Gerrit Klasen Burghout, id. van Harke Sijtses, id. van Klaas Tites, allen wonende te in het Diaconijhuis in 1811; BS ovl 1811; 1820 overlijdens
Pieter Meinderts de Vries ovl voor 1830, huwt met Feike Luitjes, kind: Nijkeltje Pieters, geb ... BS huw 1829
Pieter W. de Vries oud 41 jaar, geb Surhuisterveen en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk schip; VT1839
Pietje de Vries huwt met David Abrahams Kramer, wonende te Leeuwarden; BS huw 1843
Pietje Christiaans de Vries geb 1768 HRL, ovl 26 okt 1834 HRL, 1e huwt met Piet Webber op 14 dec 1794 HRL, laatste afk. 14 dec 1794, 2e huwt met Michiel Bemmer op 13 aug 1820 HRL, huw.afk. 30 jul en 6 aug 1820, dv Christiaan Hendriks dV, en Jetske Willems; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1819, huw 1820, ovl 1821, ovl 1834
Pietje Dirks de Vries huwt met Watze Popma, won, . HRL 1830; BS ovl 1830
Pietje Klaases de Vries geb 12 feb 1791 HRL, ovl 23 mei 1825 Franeker, huwt met Anne Barts vd Werf op 15 sep 1811 Franeker, dienstmaagd, wonende te Franeker 1811, dv Klaas Pieters en Jetske Jacobs; BS huw 1838, ovl 1848, BS Franeker huw 1811; P.K. d. V. wordt vermeld in akte van bekendheid ten behoeve van Geertje Klazes de Vries met Uilke Teunis de Vries in 1819; zie verder bij Uilke en Geertje de Vries
Pietje S. de Vries oud 40 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk F-196; VT1839
Rebecca de Vries geb 1805 prov, huwt met Hendricus Roester, N.H., A 25 aug 1857 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-203, wijk F-276
Riekele de Vries ovl voor 1845, huwt met Stijntje Bijlsma, kind: Lieuwe dV, geb 1793 Leeuwarden; BS ovl 1844
Rigtje Klazen de Vries geb 1789 HRL, ovl 17 dec 1831 HRL, huwt met Willem Faber, dv Klaas Gerrits dV, en Johanna Everts; BS ovl 1831
Rigtje Rommerts de Vries geb 1770 HRL, ovl 18 apr 1836 HRL, huwt met Pieter Luitjes Faber op 9 mei 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 apr 1816, dv Rommert Rimmerts dV, en Hiske Foekes de Haan; BS huw 1816, ovl 1836
Rinke Anthonis de Vries huwt met Baukje Feikes, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 feb 1763
Rinkje de Vries geb 1798 HRL, ovl 8 sep 1854 HRL, huwt met Cornelis Jans Wagenaar op 26 jul 1818 HRL, huw.afk. 12 en 19 jul 1818, DG, dv Andries Wybes dV, en Sibbeltje Jans Bakker; BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-044; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-152; VT1839
Rinse Gerrits de Vries geb 1811 Leeuwarden, ovl 29 dec 1861 HRL, huwt met Rinske Geerts Bos, (gk), op 30 mei 1839 HRL, wagenmaker, ovl wijk A-148, zv Gerrit Rinses dV, en Anna Catharina Rebel; BS huw 1839, ovl 1861
Rinse Gerrits de Vries ovl 9 nov 1808 HRL, huwt met Hendrikje Frantzen, kinderen: Gerrit Rinses dV, geb 1783/85 HRL, IJmkje Rinzes dV, geb 1783 HRL, Aaltje Rinses dV, geb 1786 HRL, Klaas Rinzes dV, geb 1791 HRL, Grietje dV, geb 4 nov 1797 HRL, Tjietske dV, geb 14 aug 1796 HRL, zv Gerrit Gerrits dV, en IJmkje Rinses; BS huw 1821, huw 1824, ovl 1831, ovl 1832, ovl 1833, ovl 1858, ovl 1866, ovl 1870
Rinske Arends de Vries ovl voor 1840, huwt met Lieuwe Jouws Radsma; BS huw 1839
Rinske Dirks de Vries geb 1790 HRL, ovl 29 dec 1846 HRL, huwt met Rintje Rintjes Bakker op 2 mei 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 apr 1816, dv Dirk Bouwes dV, en Martje Pieters Molenaar; BS huw 1816, ovl 1822, ovl 1846; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk A-164; VT1839; Ik Ondergetekende Amtie Hanses weduwe Rintje Pieters wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen Zoon Rintje Rintjes Bakker bij mijnen Wijlen man in Echte Verwekt om Zich in het huwelijk te begeven met R.D. d. V., mede wonende te HRL, mogende Alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 15 apr 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den Vijfde dec is Geboren Rinske dv Dirk Bouwes de Vries en Martje Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Rinske Paulus de Vries ovl 26 feb 1802 HRL, huwt met Foppe Klazes Torenbeek; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1826, ovl 1887
Robert Hoekes de Vries ovl na 1843, huwt met Sijdske Oetses de Vries; BS ovl 1844
Roelof Arjens de Vries huwt met Akke Harmens op 11 nov 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804; vrouw R.A. dV. gebruiker wijk E-185; medegebruiker Jan Ales Wobma, stal knegt; eigenaar is D.C. Zijlstra, 1814. (GAH204); R.A. dV. en Akke Harmens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Arjen de Vries, onder productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; ondertrouw HRL
Roelof Barends de Vries geb 1 jul 1805 HRL, ged 16 jul 1805 HRL, zv Barend dV, en Wijteke Martinus; dopen Grote Kerk HRL 1805
Roelofke de Vries huwt met Auke Wijnstra, beide van HRL, geproclameerd de 15-17 en getrout de 22 mrt 1767; kind: Wigle Aukes Wijnstra, geb 29 jul 1774, ged 16 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Aukes Wijnstra, ged 31 mei 1768 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Aukes Wijnstra, ged 4 mrt 1770 Grote Kerk HRL
Roelofke Wybes de Vries geb 6 dec 1806 Grouw, ovl 19 feb 1860 HRL, 1e huwt met Dirk Metzelaar op 16 mei 1839 HRL, 2e huwt met Pieter Schokker, (gk), dv Wiebe Pieters dV, en Iemkje Wobbes Harkema; BS huw 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-011; oud 32 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk G-157; VT1839
Roelofke Wigles de Vries ged 18 sep 1740 Grote Kerk HRL, dv Wigle de Vries en Grietje Klaases Blok
Rommert Rimmerts de Vries huwt met Hiske Foekes de Haan, kind: Rigtje Rommerts dV, geb 1770 HRL; BS ovl 1836
Saapke Sybrens de Vries Jan Hendriks Kalf en S.S. dV., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jun 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; Nikolaas Wagenveld en S.S. dV., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jan 1786 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Saake F. de Vries geb 1779 ... , doet overlijdensaangifte van Baukje Leenderts Stelwagen; BS ovl 1811
Sake Pieters de Vries huwt met Grietje Jans vd Woude, kind: Thomaske Sakes, geb 1809 Pietersbierum; BS ovl 1851; 1854 overlijdens
Salomon Hermanus de Vries ov. . voor 1881, huwt met Rebekka Koopmans; BS ovl 1880
Sara Jacobs de Vries ovl voor 1865, huwt met Abraham Leipmans de Vries, wonende te HRL. 1843, koopvrouw te HRL 1844; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1864; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-258; VT1839
Sasker Luitjes de Vries geb 1788 HRL, ovl 14 apr 1834 HRL, huwt met Dirkje Lolles vd Meulen op 16 sep 1810 HRL, kind: Antje Saskers, geb 7 jun 1811 HRL, werkman en komt van HRL. in 1810, sjouwerman in 1811, zv Luitje Saskers dV, en Antje Sakes; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1834, ovl 1836; vrouw S.L. dV. gebruiker wijk G-262; eigenaar is Johannes Proosterbeek 1814. (GAH204)
Schelte Doedes de Vries geb 1751 ... , ovl 18 nov 1814 HRL, huwt met Hiltje Jans Rinkink, in leven Lands commies, kinderen: Boukjen Scheltes dV, geb 1800 Scherpenzeel, Tjietze Scheltes dV, geb 1787 ... , Frouwkje dV, geb 1789 Leeuwarden, Janna Scheltes dV, geb 19 mrt 1798 Scherpenzeel; BS geb 1811, ovl 1814, huw 1818, ovl 1826, ovl 1842, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk B-094, 1814. (GAH204)
Schoone Levi de Vries geb 1810 HRL, huwt met Levij Jesayas Spier op 6 dec 1832 HRL, koopvrouw, NI, dv Levi Liepmans dV, en Mariane Stokvis; BS huw 1832; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-109; VT1839
Seerp Tjeerds de Vries huwt met Hiltje Tjerks de Boer, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 en getrout de 10 jun 1770; kind: Tijtje Sjerps de Vries, geb 18 aug 1774, ged 11 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Antje Sjerps de Vries, geb 25 aug 1776, ged 15 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Sjerps de Vries, ged 23 apr 1771 Grote Kerk HRL
Seye de Vries huwt met Rinske ... , kind: Grietje, geb 1771 Noordwolde; BS ovl 1860
Sibbeltje Sybrens de Vries geb 26 sep 1798 HRL, ovl 18 feb 1869 HRL, huwt met Tjerk Pieters Metzelaar op 9 dec 1821 HRL, huw.afk. 25 nov en 2 dec 1821, winkelierse in 1851, dv Sijbren Bouwes dV, en Sijbrigje Murks; BS huw 1821, ovl 1845 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-041; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-049; VT1839
Sybe de Vries heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Sybe de Vries vroedsman in 1774; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 terzake 1 jaar loon door Hendrik Daniels bij hem verdiend, 11 mei 1762. (GAH1092); president-voogd Albert Noordga betaalt aan dito f. 15:0:0 wegens 1 jaar verdiend loon van Sijtse Everts als zadelmakersknegt bij S. dV., 15 mrt 1763. (GAH1093); voogden bet f. 21:0:0 aan en wegens dito, 15 mei 1764. (GAH1094); id. f. 21:10:0, 18 mei 1765. (GAH1095); id. f. 39:12:8 door Eisse Faber als saedelmaekersknegt bi de vroed sman S. dv verdiend, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 89:4:0, 7 jun 1777. (GAH1108); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:19:0 wegens ''t leveren en maeken van twe sakjes dienende om de kerkaalmoes te ontvangen, kwit. no. 5, 14 jun 1774. (GAH1105)
Sybe de Vries huwt met Trijntie Rasschen, beide van HRL, geproclameerd de 15-17 en getrout de 22 jul 1764
Sybe Herkes de Vries ovl voor 1840, huwt met Antje Pieters de Vries; BS huw 1839
Siebe S. de Vries geb 1770 ... , ovl 9 mrt 1817 HRL, matroos, huw.get. bij S. Oeges en B. Bentes, 1811, buurman vd bruidegom; BS huw 1811, ovl 1817; gebruiker wijk F-193, varensgesel; medegebruiker Jacob Prins, varensgesel; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)
Sybe Wigles de Vries huwt met Grijttie Reinders Tadema, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 okt 1760; kind: Grietje Sijbes de Vries, ged 7 jul 1761 Grote Kerk HRL, moeder is ovl
Sybren de Vries huwt met Hieke Feikes, kinderen: Maria dV, geb 1780 Franeker, Gatske Sijbrens dV, geb 1758 Makkum; BS ovl 1835; 1846 overlijdens
Siebren Bouwes de Vries geb 1770 HRL, ovl 10 jan 1847 HRL, huwt met Sijbrigje Murks op 25 mei 1794 HRL, huw.afk. 25 mei 1794, huw.get. bij W. Driso en T. Simons, sleper, 1814, id. bij P.R. Jager en B.D. de Vries, oom bruid. 1814, id. bij BS vd Beest en T.H. Baarda, 1815, id. bij J. Nieuwenhuis en S.J. vd Bos, oom bruid. 1815, kinderen: Simon Sijbrens, geb 27 feb 1809 HRL, Murk Sijbrens, geb 24 okt 1806 HRL, levenloos kind geb 14 aug 1811 HRL, Bouwe dV, geb 30 mei 1801 HRL, Hieke dV, geb 1 nov 1803 HRL, Sibbeltje Sijbrens dV, geb 26 sep 1798 HRL, zv Douwe Dirks dV, en Hiske/Hieke Symons; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1806, 1809 BS geb 1811, huw 1814, huw 1815, ovl 1827, ovl 1847, ovl 1861, ovl 1869; eigenaar en gebruiker van wijk A-069, uitdrager, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; S.B. d. V. eigenaar van perceel nr. 357 te HRL, sleeper, woonplaats HRL, legger nr. 752, huis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 394 te HRL, sleper, woonplaats HRL, legger nr. 752, huis en erf, 98 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Siebren Paulus de Vries geb 1770 ... , huw.get. bij R.D. de Wit en H.O. vd Stok, wonende te Almenum; BS huw 1816
Sytse W. de Vries ovl 10 jun 1791 HRL, oud 37 jaar
Sietske Aarts de Vries huwt met Pieter Klaassens Nap; BS ovl 1826; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als meedevoogdes f. 50:0:0 tot naeder verantwoordinge, 13 dec 1806, quit. no. 11 (GAH1138); id. 22 sep 1807, quit. no. 54 (GAH1139)
Sytske Jans de Vries geb 13 dec 1800 HRL, ged 30 dec 1800, N.H., ovl 29 jan 1848 HRL, ongehuwd, dv Jan Jans dV, en Eelkje Proosterbeek; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1848; geb 25 apr 1796, ged 10 may 1796 Grote Kerk HRL, dv Jan de Vries en Eeke Proosterbeek
Sytske Jans de Vries geb 3 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk HRL, dv Jan de Vries en Geertje Dirks
Sydske Oetses de Vries geb 1774 Surhuisterveen, ovl 3 mei 1844 HRL, huwt met Robert Hoekes de Vries, dv Oeeds dV, en Hiske ... ; BS ovl 1844
Sytske Sakles de Vries Jan Pieters van HRL. ende S.S. dV. van Lollum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Pieters, de oom, 10 jan 1789; ondertrouw HRL
Sikke Ennes de Vries S.E. dV. ende Hijlkjen Theunis, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs vaeder Theunis Sijbrands, 1 Nov 1749; huwt met Hijlkjen Theunis, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 Novemb 1749 en doen ook getrouwdt; huwt met Sjoukie Alberts, beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 Novemb en getrout de 30 dito 1762
Simon Mozes de Vries Joods coopman, geboortig van Leeuwarden, tot burger deser stede aangenomen, en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Harkenroth en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 10 aug 1791. (burgerboek)
Simon Romkes de Vries ovl voor 1823, huwt met Matje Dirks Meyer, kind: Doutje Simons dV, geb 1792 ... ; BS Franeker huw 1822
Simon Sybrens de Vries geb 27 feb 1809 HRL, ovl 19 mrt 1862 HRL, 1e huwt met Klaaske Gerardus Dames op 6 dec 1832 HRL, 2e huwt met Dirkje Nieuwenhuis, (gk), op 7 aug 1834 HRL, slagersknecht in 1832, werkman in 1862, ovl wijk E-209 N.H., zv Sijbrand Bouwes dV, en Sijbrigje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-088, 160, wijk E-250; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sleper, wijk B-067; VT1839
Simontje de Vries huwt met Watze de Graaf; BS ovl 1853
Sipke de Vries geb 1792 ... , huw.get. bij J.J. Reinders, (gk), en H. Harda, (gk), wonende te HRL; BS huw 1837
Sipke Pieters de Vries ovl 2 dec 1831 Dronrijp, huwt met Doetje Joannes, arbeider in 1831, kind: Pietje/Petronella Sipkes dV, geb 1800 Dronrijp; BS huw 1833, ovl 1840
Sipkjen Geerts de Vries geb 21 mei 1811 HRL, huwt met Bauke Jans Faber op 19 sep 1839 HRL, spinster, ook van 1851-1860, huwt gelijktijdig met haar vdr, dv Geert Feitzes dV, en Grietje Jans Krapff; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1839, huw 1842, bevrHRL 1851-1860 wijk H-055, 108; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-099; VT1839; geb 21 mei 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL, dv Geert de Vries en Grietje Jans Krof
Sivert de Vries Donderdag den 11 okt 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, is na voorafgegaane Citatie van den fiscus, ter Vergadering gecompareerd den Burger S. d. V., varendsgezel, alhier, ter zaake dezelve in de Herberg ''t Schippersgezelschap, een Jonge, van een Jood, een Slag aan het hoofd gegeeven had, op deszelfs openhartige Confessie en betuiging, dat zulks, omdat die Jonge hem gescholden had, uit drift gekoomen was, gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Costen van de Citatie. (GAH44)
Sjerp Tjeerds de Vries huwt met Antje Tjeerds de Boer, kind: Aukje Sjerps dV, geb 1773 HRL; BS ovl 1850; kind: Auckjen Sjerps de Vries, geb 14 feb 1773, ged 16 mrt 1773 Grote Kerk HRL, moeder als: Hiltje T. de Boer
Sjoerd de Vries kastelein 1799-1801; Voorts verzogten ter Vergadering binnen te staan zoo als hun gereedelijk geaccordeert wierd, de Burgers Taede Jans Dijkstra, S. d. V., IJege Visser, Jan Kiel, Jan Taedes Dijkstra, en Claas Johannes Gorter, alle herbergiers alhier, dewelke aan de Raad Proponeerden, of dezelve niet zouden kunnen goedvinden, op het voorbeeld van verscheiden andere Steeden in het voormaalig gewest Friesland, om op zodanige tijd in de aanstaande zoomer; als de Raad daar toe de geschikste zoude oordeelen Stadsweege een Zilver Sweep te laaten verharddraaven zullende veele Ingezeetenen, op dien dag na het oordeel der Comparanten, daar van (bij de tegenwoordige neringloozelijden) aanmerkelijke voordeelen genieten, welk voorstel is gehouden in deliberatie, ma. 27may17 99 (GAH45)
Sjoerd Barends de Vries geb 23 aug 1810 HRL, 1e huwt met Mietje Lijkles de Boer, (gk), 2e huwt met Hijke de Vries, (gk), op 23 mei 1861 HRL, panbakker in 1851, Vst mei 1856 uit Franeker, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, A 23 mei 1861 Almenum, zv Barend dV, en Reintje Sjoerds vd Vorm; dopen Grote Kerk HRL 1810, bsha186ihu, bev.reg. HRL 1851 wijk D-169, supp wijk H-265, lijst ingez. Minnga/ Sexb. 1825; geb 23 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk Harlzv Barend de Vries en Reintje Sjoerds van der Vorm
Sjoerd Jacobs de Vries ovl 18 apr 1830 Almenum, huwt met Sijtske Pieters Bakker, kinderen: Simkje Sjoerds, geb 15 nov 1799 HRL, Trijntje, geb 1787 HRL, Geertje. geb 12 okt 1784 HRL, Baukje Sjoerds dV, geb 1794 HRL, gepensioneerde uit het fonds vd ambt. tot de Rijksontvangsten te Almenum 1833, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS geb 1811, huw 1833, ovl 1859, ovl 1860; gebruiker wijk F-191, varensgesel; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); kind: Baukje Sjoerds de Vries, geb 28 sep 1793, ged 20 okt 1793 Grote Kerk HRL
Sjoerd Joosten de Vries woont in 4e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sjoerd Lieuwes de Vries zie ook: Sjoerd Lieuwes; ovl 29 mrt 1802 HRL, huwt met Jantje Jacobs op 9 jun 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 1 jun 1794, kind: Jacobus Sjoerds dV, geb 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1820; S.L. dV. ende Jantje Jacobs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd proc. fiscaal Stephanij, goede bekende, 17may 1794; ondertrouw HRL; S.L. dV. en Jantje Jakobs, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 1 jun 1794 HRL, en zijn getrouwt 9 dito
Sjoerdtje Tjeerds de Vries zie ook: Sjoerdje Tjeerds; geb 1793 HRL, ovl 28 dec 1832 HRL, dienstmeid. dv Tjeerd Piebes dV, en Lolkje Sapes (Brands); moeder heet in 1832 Lolke Saapes, en in 1837 Lolkje Brands; BS ovl 1832
Sjouwkje de Vries geb 2 aug 1784 HRL, ovl 11 dec 1867 HRL, huwt met Adam Jans Olivier op 6 jun 1816 HRL, dienstbode, huw.afk. 19 en 26 mei 1816, N.H., ovl wijk F-100, dv Cornelis Jans dV, en Janneke Cornelis; BS huw 1816, ovl 1836, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk F-104, 107; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; VT1839
Sjoukje/Sjieuwkje Bouwes de Vries geb 1764 HRL, ovl 16 mrt 1827 HRL, huwt met Jacob Hillebrands op 25 dec 1808 HRL, uitdraagster in 1827, dv Bouwe Dirks en Hieke Simons; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1827, ovl 1833
Sjouwkje Meinderts de Vries huwt met Douwe Fransen de Boer; BS ovl 1824
Steven Klazes de Vries geb 1779 Idsegahuizen, ovl 1 jan 1852 HRL, 1e huwt met Adriaantje Lieuwes Bijlsma op 16 mei 1802 HRL, 2e huwt met Wijpkje Romkes Lamring op 23 jan 1820 HRL, huw.afk. 9 en 16 jan 1820, loodscommandeur in 1852, N.H., huw.get. bij B. van Loon en J.E. Heideman, zeeman, wonende te HRL, 1818 id bij J.E. de Haan en P. Dubblinga, (2x gk), 1842, id. bij D.H. de Boer en M.B. Oorthuis 1820, zeeman in 1820, kinderen: Lijsbert Stevens, geb 3 dec 1809 HRL, Lieske Stevens, geb 22 aug 1807 HRL, Klaas dV, geb 30 mei 1806 HRL, Elizabeth dV, geb 1810 HRL, Aaltje Stevens, geb 1 aug 1803 HRL, zv Klaas Jans dV, en Elisabeth Stevens; hu Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1807, 1809, BS ovl 1812, huw 1818, huw 1842, ovl 1852, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081; oud 60 jaar, wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk E-073; VT1839; S.K. d. V. eigenaar van perceel nr. 1204 te HRL, kofschipper, woonplaats HRL, legger nr. 753, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 46)
Sijke de Vries ovl voor 1870, huwt met Jacob Dirks de Bruin; BS ovl 1869
Thamer Yemes de Vries zie ook: Tamer Yemes; geb 1782 HRL, ovl 7 jun 1841 HRL, 1e huwt met Jan vd Heide, 2e huwt met Thomas IJsbrands Bakker op 21 apr 1822 HRL, huw.afk. 7 en 14 apr 1822, werkster, dv IJeme Jurjens en Aaltje Jans; BS huw 1822, ovl 1841; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-051; VT1839
Teetske Wouters de Vries geb 1780/86 HRL, ovl 16 apr 1859 HRL, huwt met Pieter Germens Posthuma op 28 mei 1809 HRL, turfmeetster in 1859, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-109, 150; Pieter Gerbens Posttumus en T.W. dV., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-155; VT1839
Tetje Popkes de Vries geb 1792 HRL, huwt met Wytze Aukes Tuinstra op 21 mei 1815 Franeker, wonende te Franeker, dv Popke Wybes en Antje Ruurds; BS Franeker huw 1815
Theunis de Vries geb 1773 ... , doet overlijdensaangifte van Willem Jans; BS ovl 1811
Teunis Douwes de Vries ovl 21 sep 1807 HRL, huwt met Baukje Uilkes, kinderen: Douwe Teunis dV, geb 1792 Leeuwarden, Aukje dV, geb 1788 Leeuwarden, Sijpkje Theunis, geb 22 mrt 1800 Stroobos, Uilke Teunis vD, geb 1792 HRL, thans (1800) liggende met hun schuit alhier, turfschipper 1800-1801, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, huw 1823, huw 1824, ovl 1831, ovl 1846, ovl 1863 BS Franeker huw 1819
Teunes Willems de Vries huwt met Tjitske Herres, wonende te HRL. 1813 wijk D-048; BS ovl 1813; eigenaar en gebruiker van wijk D-048, wagenmaker, 1814. (GAH204)
Theodora de Vries zelfde als hieronder ??; geb 26 jan 1808 HRL, A 31 aug 1880 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-032
Theodorus de Vries zelfde als hierboven ??; geb 26 jan 1808 HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk C-032
Thomaske Sakes de Vries geb 1809 Pietersbierum, ovl 3 mrt 1854 HRL, huwt met Age Annes Zeilmaker, N.H., dv Sake dV, en Grietje Jans; bev.reg. HRL 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk F-204, wijk G-293, wijk H-210
Thijs de Vries geb 1797 Workum, N.H., thans te Almelo (tussen 1851 en 1860); bev.reg. HRL 1851 wijk H-091
Tietje de Vries geb 1792 ... , ovl 21 okt 1811 HRL, wonende te agter de Kerk bij haar zuster Jetske de Vries; BS ovl 1811
Tytje Sjerps de Vries geb 18 aug 1774, ged 11 sep 1774 Grote Kerk HRL, dv Sjerp (Seerp) de Vries en Hiltje Tjerks de Boer
Tjebbe Nicolaas de Vries zie ook: Tjebbe Liekles; geb 1795 HRL, ovl 9 jul 1837 HRL, huwt met Sjouwkje Johannes Rusthuis/ Hunius/Steenbergen, op 3 nov 1816 HRL, huw.afk. 20 en 27 okt 1816, de namen Hunius en Steenbergen worden beide gebruikt, sluiswachter in 1837, huw.get. bij S.J. Bakker en H.H. Heyner, pakhuisknecht, 1818, id. bij D. Bron en J. Zwart, 1819, id. bij J.A. Bakker en S.E. Schaap, win- keier 1834, zv Nicolaas dV, en Jetske Ales; BS huw 1816 1818 huwelijken, huw 1819, huw 1834, ovl 1837, huw 1843, ovl 1848; T.N. d. V. eigenaar van perceel nr. 367 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 754, huis en erf, 168 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Tjeerd Germens de Vries geb 8 nov 1811 HRL, ovl 7 jun 1833 Waalre, husaar bij de 5de Kompagnie Husaren nummer 6, zv Germen Tjeerds dV, en Stijntje Harmens vd Berg; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1833; geb 5 nov 1811, ged 24 nov 1811 Grote Kerk HRL, dv Germen Tjeerds de Vries en Stijntje Harmens van den Berg
Tjeerd Engelis de Vries geb 6 dec 1803 Warns, timmerknecht, N.H., A nov 1850 Joure; bev.reg. HRL 1851 wijk E-220
Tjeerd Piebes de Vries geb 1774 HRL, ovl 25 mrt 1837 HRL, huwt met Lolkje Sapes, metselaar, kinderen: Sjoerdtje Tjeerds dV, geb 1793 HRL, Loltje dV, geb 8 okt 1796 HRL, zv Piebe Tjeerds en Tjutje Dirks; BS ovl 1832, ovl 1837, ovl 1880; gebruiker wijk G-226, metzelknegt; medegebruikers Hendrik de Wit, baardscheerder, IJpe Jelles wed., gealimenteerd, Christ. P. Riem, militair; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)
Tjeerd Sjerps de Vries ged 23 apr 1771 Grote Kerk HRL, zv Sjerp de Vries en Hiltje Tjerks
Tjepkje de Vries geb 1810 HRL, later bekend als: Sipkje Geerts, bev.reg. 1860-80: wijk H-055, 108; A onzeker waarheen, ambtshalve A tussen 1880-1900; bev.reg. Ha. 1800-1900
Tjepkjen Alberts de Vries Jan Johannes Leyenaar ende T.A. dV., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Albert de Vries, 16 Nov 1748; huwt met Jan Johannes Leyenaar, beyde van HRL, geproclameerd den 17-24 nov en den 1 desemb 1748 en ook getrouwt
Tjerk Ennes de Vries huwt met IJebeltie Sijbrands, beide van HRL, geproclameert den 19-26 Septem:en getrout den 3 okt 1756; T.E. dV. van Zaandam en Aaltje Alberts van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 15 mrt 1778 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Zaandam om aldaar in den echten staat te worden bevestigt en zulks is 22 mrt 1778 geschied volgens van daar Ontfangene adtestatie, getekend H. Brerco, q, q
Tjerk Hiddes de Vries Een beschrijving van de jeugdjaren van Tjerk Hiddes kan kort zijn, er is niet meer over bekend dan een paar data. Algemeen werd door de geschiedschrijvers aangenomen dat T.H. een boerenzoon was, tot de bekende Friese genealoog D.J. van de Meer in 1952 ontdekte dat Tjerk''s vader, Hidde Sjoerds, molenaar te Sexbierum was. de oude doop- en trouwboeken van het dorp vermelden als Tjerks geboortedatum 6 aug 1622. Hij was het derde kind uit het huwelijk van Hidde Sjoerds en Swob Jacobs. Het feit dat T.H. als dorpsjongen zeeman werd is niet zo''n uniek gebeuren geweest, evenmin dat hij al vrij jong aan boord terecht kwam. Aan Tjerks handschrift en schrijfstijl is te zien dat hij goed onderwijs heeft gehad. In de familie waren meer zeevarenden. Tjerk''s oom, Sjoerd Sjoerds is zeeman geweest en diens zoon was de latere Schout bij Nacht Hidde Sjoerds de Vries. Tjerk''s ouders hadden een groot gezin (11 kinderen) en onder de hoede van een familielid of een bekende zal ook de latere admiraal al jong naar zee gemoeten hebben en in het late najaar (''s winters werd er niet gevaren), was bij behouden thuiskomst de meegebrachte kindergage welkom. de tijd dat Tjerk door de mosterd gehaald werd is hij goed doorgekomen en dat hij van wanten wist en al jong een kundig zeeman was staat vast, want uit een bericht blijkt dat hij op 26-jarige leeftijd schipper was. Verder is bekend dat hij 30 jan 1648 lidmaat van de Hervormde Kerk van Sexbierum werd en op 27 aug van hetzelfde jaar trouwde hij met de Halingse Nanneke Atses dochter. Op 12 feb 1653 kocht de Harlinger koopman Hijlcke Joannes van Mr. timmerman Iepe Meynerts een ''seeckere nieuwe huisinge staende in de Vijverstraat met een vrije uitgangh ten westen, de gemene straet ten Oosten ende Noorden''. de koopsom bedroeg 750 goudguldens. Een jaar later, op 4 mrt 1654, leverde Iepe Meynerts weer een woning op en nu was T.H. de koper voor 1000 goudguldens. Als naastliggers worden vermeld: ''Wybren Huisman ten suiden, Hijlcke Joannes ten Noorden, de gemeente straet ten Oosten''. Beide woningen waren belast met 20 stuivers jaarlijkse grondpacht. (zie archiefstuk RA Lwd: Har T9, 257 V). T.H. verkocht deze woning op 21 apr 1666 aan Tjerk Jansen Santstra, het heet dan: ''In cope bekomen van de heer Luitenant Admiraal T.H. dV., voor de somme van een duisent acht hondert Caroli guldens''. (RA Lwd Har T12, 47v). Door de duidelijke omschrijving van de ligging zijnde vrijwel gelijke panden met de bekende tweelingtrapgevel gemakkelijk terug te vinden, het zijn de nummers 2 en 4 aan de Vijver. de straatnamen zijn in de loop des tijds veranderd, de straat ten noorden, toen ''die vijfferstraat'' genoemd, heet nu Hondenstraat en de straatnaam Vijver kwam aan het eind van de 17e eeuw naar voren. de beide huizen zijn in 1964 als bouwvallen door de Hein Buisman Stichting aangekocht en in 1974 geheel gerestaureerd. Tjerk Hiddes heeft op 31 mrt 1660 de helft van een klein woninkje in de St. Jacobstraat. de koopakte daarvan luidt: ''Tjerk Hiddes, grootschipper ende Nanneke Atzes dochter, echteluyden binnen HRL begeren boden ende consent op de geregte helfte doorgaens van seeckere dwarshuisinge met een ledige plaets ten oosten. Staende binnen deser Stede aen en de ten dele beklempt sijnde in de huisinge der de ijseren man Uithangt''. (RA Lwd Har T11, 38v). Aan de hand van een drietal proclamaties kan vastgesteld worden dat de tegenwoordige woning St. Jacobstraat 15 op dezelfde plaats staat als eertijds de IJseren Man. Tjerk Hiddes kocht het woninkje van zijn zwager Tjalling Rintjes voor 300 carolus guldens. Dat Tjerk de woning kocht voor het profijt van verhuur blijkt uit de weesrekening van 1679. Toen op 13 jun 1665 luit-admiraal Stellingwerf in de Tweede Engelse Oorlog tijdens de slag bij Lowestoft sneuvelde, volgde T.H. hem op en werd daartoe op 29 jun 1665 be?digd. Ruim een jaar heeft hij deze funktie bekleed. In de tweedaagse zeeslag van 4 en 5 aug 1666 raakde te Admiraal aan boord van de ''Groot Frisia'' zwaar gewond en stierf enkele dagen later te Vlissingen. Op 18 aug is T.H. dV. in de Grote Kerk begraven. Een dag na de tijding van het sneuvelen van haar man is Nanneke Atses van een zoon bevallen die, naar zijn vader Tjerk genoemd, de 29 aug in de Westerkerk ged is. Nanneke is na de geboorte van Tjerk niet meer hersteld, zij overleed op 17 okt van hetzelfde jaar; Barend Hiddes de Vries, een broer van Tjerk en kapitein op het oorlogsschip de ''Zevenwolden'', werd op 21 dec d. a. v. be?- digd als curator over de nagelaten weeskinderen m. n. Antje 10 jaar, Hidde 3 jaar en Tjerk een half jaar. Ten overstaan van de burgemeesters Bartel Cleysen Lantingh en Jan Huyff en sekretaris Dr. Dominico Wringer werd op 2 jan 1667 de nagelaten boedel ge?nventariseerd. In deze inventaris wordt, onder ''Lasten van ''t sterffhuys'' genoemd: ''De huyshuur beneffens ''t packhuur f. 215:0:0''. Het is duidelijk, T.H. huurde in 1666 een huis met een pakhuis. de bevestiging hiervan is te vinden in een weesrekening dd 3 dec 1679. (RA Lwd Har P48, 61). Hierin geeft Barend Hiddes, ten overstaan van de bevoegde instanties rekenschap van beheer over geld en goed van zijn pupillen Hidde en Tjerk de Vries. Antje is in aug 1668 overleden. de verantwoording van ontvangsten en uitgaven loopt over het tijdsbestek van aug. 1666 tot 3 dec 1679. Hierin staat op blz. 96 een post van betaalde huur aan Claas Freerx Braam voor het woon- en pakhuis, voldaan op 1 mei 1667. Van deze Claas Freerx zijn, na zijn overlijden, de bezittingen ge?nventariseerd op 27 sep 1680 (RA Lwd Har, R28 , 1). Volgens opgaaf had de erflater in HRL zes huizen waarvan ??n op de Voorstraat. Dit laatste door T.H. bewoonde huis, is op 22 apr 1648 door Claas Freerx Braam voor de prijs van 4001 goudguldens gekocht van Anneke Ripperts dochter (RA Lwd, Har T9, 26). Aan Pietje Jacobs Braam, een kleindv Claas Freerx, werd bij de verdeling van de erfenis op 14 aug 1682, bij loting, het pand aan de Voorstraat, yhans no. 14, toebedeeld. (RA Lwd, Har R28, 57). de woning werd getaxeerd op f. 2525:0:0. de woningen Voorstraat 14, 12 en 10 met de eigenaars in de 17e eeuw, volgens opgave van de koopbrieven: Har T1, 127v; T7, 175; T9, 26; T8, 29; T3 125; T8, 151 en R28, 57. Voorstraat 14: Reyn Ydes 1633; Anneke Ripperts 1642; Claas Freerx Braam 1648; Pietje Jacobs Braam, huwt met Dirck Sickes, 1682. Voorstraat 12: Jan Dolfijn 1597; Foppe Tjeerds 1634, Jan Foppes 1685. Voorstraat 10: (links van de Drie Romersteeg), Adriaan Schoft 1598; Jan van der Horst 1631; Dionisius Pontanus 1645; Baltus Caspar Sterck, stadschirurgijn 1685. Het overgedragen weesrekeningboek van Barend Hiddes begint met de opsomming van de waarde van de, op 2 jan in het ouderlijk huis aanwezige gelden en goederen. Naar het toen geldende muntstelsel werd in de boekhouding een geldbedrag in goud-of carolusguldens, stuivers en penningen geschreven b. v. f. 10:5:3 (10 gld, 5 st en 3 penn). Het grootste gedeelte van het weesrekeningboek bestaat uit gedane betalingen vanaf de sterfdatum van T.H., maar vermeldenswaard zijn eerst enige posten van de aangetroffen gelden en waardepapieren: aen contante penningen een somma van vier duysent ses honderd seven en sestig caroliguldens en vier stuivers; een obligatie op de stadt Franeker de dato 2 jul 1665 van 650 -0-0; Een obligatie van 24 apr 1660 holdende ten laste van Sjoerd Sjoerds besemmaecker van f. 350:0:0; Een obligatie de dato den 1e mei 1661 holdende tot lasten van de koopman Frans Laessen Hannema van f. 600:0:0, hierop was verschenen 2 jaar rente tegens 4 1/2%; Een obligatie 24 apr 1666 holdende tot laste van de provincie van Friesland van f. 3000:0:0; Een ingekocht reversael van de 13e jan 1654 door wijlen de luitenant Admirael dv aen IJpe Meinerts geposteerd tot duisend golt guldens hercomende van de coop van de huysinghe namaels door welgedachte luitenant Admiraal aen Tjerck Sanstra verkocht. (deze post betreft de betaling van het huis Vijver 4). Seeckere gerechte helfte van een dwarshuisinghe staende binnen HRL in de Catterug volgens coopbrief van den 13e marty 1660; een grafstede in de Westerkerk in de regel no. 25 volgens coopbrief de dato den 1e augusti 1661; een sesde part van sekere huisinghe staen binnen Bolsward op de Campen; een 64e part aent schip voor desen bij Albert Sijmens ende laatst bij Cornelis Cornelis den Oude gevoert welck schip met man ende all ongelukkiglijck is wegh gebleven. Welgedacht als bij quitanti?n ende andere documenten gebleken: de rendant brengt wijders voor profijtelijck seeckere ordonnantie van costgelden spreeckende ten profijte van wijlen de Heer Lt. Admirael dV. over de schaffing bij hemselfs in zijn leven ende revictualieringe na zijn overlijden bij sijn onderhebbende capitein IJde Hijlckes Colart wegens zijn weduwe gedaen in den jaer 1666 gedateert zijnde den 15e martij 1667 bedragende een somma van ses ende dertich duysent ende eleff carolus guldens in minderinge van welcke ordonnantie door de Heer Sacco Idzinga ontvanger generaal vant Collegie ter Admiraliteit in frieslandt op quitantie en assignatie soo van welgemelte Heer Lt. admiraal dV. selver, als deselfs nagelatene Weduwe mitsgaders oock de voorschreven Capitein Colart geanticipeert ende betaelt is, een somma van veertien duysent twee hondert seven ende tachtig guldens, acht stuyvers, vier penningen in voegen dat de rendant in volle betalinge vant gene op de voorschreven ordenantie resteerde van welgedachte Heer Ontvanger Generaal Indinga ontvangen en heeft een ende twintich duysent, seven hondert vier ende twintich carolusguldens, seven stuyvers, 12 penningen namenslijck op den 7e maij 1667 aen vijff en twintich obligatien tot laste van de provincie van frieslandt holdende de somma van twintich duysent guldens. Op den 22e maij 1667 van de Heer Theodorus Keth ontvanger der boelgoederen binnen HRL ontvangen de somma van drie duysent ses hondert drie en negentich caroliguldens, vier stuyvers ses penningen suyver gelt geproduceert van de huysgeraden ende inboelen mitsgaderssilverwerk, kledinge etc. ten inventaris gespecificeert blijckende bij den boeckedullen ende afreeckeninge daerachter staende dus f. 3693:4:6. Hierna volgen in de weesrekening een groot aantal posten van ontvangsten van interesten en huishuren waaruit een kleine greep: 5 sep 1667 Van de rentemeester van de stadt Franeker f. 66:0:0; 28 okt 1667 van de huis(vrouw) van Sweerd Thomas ten causa huyr van ''t halve huys in de catterugh f. 21:16:0; 4 dec 1667 ontvangen van Jelle Auckes ter saecke uitdelinge van 1/64 part aen zijn gevoerde schepe dat in de bocht van Vranckrijk is gesoncken f. 20:0:0-; 22 apr 1668 van de heere Gerhard Walbrich ontvangen generael van de provincie van Frieslandt voor een jaer interest van 20. 000 gulden: f. 1000:0:0; 9 feb 1669 van de Heere Franciscus Conter raed en adjunct fiscael in''t college ter admiraliteit een aendeel van wijlen admirael dV. uit provenu van ''t verkochte canon ende verdere goederen van ''t schip de Essex, door de schout bij nacht Bruinsveld op de Engelsen verovert f. 750:0:0. Tenslotte een keus uit de gedane betalingen, beginnende vanaf het ziek- en sterfbed van Nanneke Atses en Antje Tjerks: 18 jan 1667 Betaelt aen Mr. Goslingh Stienstra Chirurgijn voor diensten en medicinen f. 1:18:0; dito Betaelt aen Dr. Arckenbos medicus voor enige visiten aen wijlen Nanneke Atses in haer sieckte gedaen f. 1:16:0; diti Betaelt aen Mr. Jan Roeper Chirurchijn voor enige diensten in''t sterfhuys gedaen f. 6:6:0; 25 apr 1667 aen de erfgenamen van weduwe Nicolaes Bramius apothecarius betaelt voor medicinen aen wijlen Nanneke Atses gelevert f. 34:13:0; dite Betaelt aen J. Frencelius Medicine Proffessor tot Franeker voor diensten aen de rendeerden moeder in des selfs sieckte gedaen f. 19:10:0; 7 jan 1667 Betaelt aen IJsbrand Joosten Heyns wegens wijn op de Leed van wijlen Nanneke Atses f. 59:17:0; diti Betaelt aen de dienstmaeght in''t sterfhuys f. 20:0:0; diti Betaelt aen Hiltje Oedendal voor winckelwaren f. 92:18:10; dito Betaelt aen Jan Platneus voor arbeitsloon f. 15:9:0; dito Betaelt aen Dirck Sjoerdts backer voor broodt in''t sterfhuys 38 -14-0; diti Betaelt aen Kadine Pieters Brouwer voor bier in''t sterfhuys f. 40:15:0; dito Betaelt aen de amme ofte minnemoer die ''t jongste kindt Tjerck de Vries te borst heeft gehadt voor 15 weecken voedinge van''t selver kindt tot lichtmis deses jaer 32 -10-0; diti Betaelt aen Pieter weesschoenmaeker voor een paar schoentjes voor Tjerk de Vries f. 0:14:0; dito voor Jan Dirx Roorda silversmidt voor het wegen van ''t silver in''t sterfhuys f. 0:12:0; 12 feb 1667 Betaelt aen Pieter Jacobs Schoolmeester voor schoolpenningen f. 2:11:0; dito Betaelt aen de notaris Christophorus Rex ter causa diensten in''t sterfhuys gedaen f. 27:17:0; 14 apr 1667 Betaelt voor een naljkussen ende een naijstoeltje voor Antje de Vries f. 4:16:0; 2 aug 1667 Betaelt aen de amme bij welcke Tjerck de Vries in de cost is voor 12 weecken costgeldt f. 30:0:0; 3 okt 1667 Betaelt wegens een venndels jaers leergeld voor Antje de Vries om het naijen te leren f. 3:3:0; 20 mrt 1668 Betaelt aen Mr. Augustinus van Siersma ter saecke ''t genesen van een accident aen het jongste soontje van wijlen lt. Admiraal T.H. dV. f. 10:0:0; 1 maij 1668 Betaelt aen de heer Harmen Sijves Nauta ter saecke een jaer costpenningen voor Hidde Tjercks de Vries f. 140:0:0; 29 maij 1668 Betaelt ofte geexpendeert wegens enige goederen voor de kinderen gekocht in de Arummer merckt f. 1:6:0. de volgende betalingen betreffen de kosten van de begrafenis van Antje de Vries in aug 1668 overleden: 2 sep 1668 betaelt aen de bierdragers voor draegloon om de wijn in te brengen tot de begraefenisse f. 0:12:0; 3 sep 1668 Betaelt aen Gouke Braem ter geleverde Spaense wijn ende brandwijn geconsumeert met bekleden van wijlen Antje Tjercks de Vries met nog voor suycker ende rosijnen f. 4:7:0; dito Betaelt voor negen bollen botter om te werden gebruyckt bij de jongeluyden die Antje Tjercks hebben bepronckt f. 4:7:0; noch op die dato betaelt aen de waeckers ende die voorts mede hebben opgepast in de tijdt van Antje Tjercks overlij 12, 0 en 0; dito Betaelt aen de Bode van''t schippers Gilde omme de Gildebroeders mede ter begraeffenisse te bid 3, 0 en 0; dito Betaelt aen de Dienaers van de Majoor wegens het oppassen soo voor des rendants als voor de kerckedeur ten tijde doen Antje de Vries begraven wierde f. 4:0:0; diti Betaelt voor het suyckerbanquet bij de bepronckers van wijlen Antje Tjercks geconsumeert f. 11:15:0; dito noch betaelt aen de vrijers die Antje Tjercks hebben opgedragen f. 100:0:0; dito betaelt aen de graffmaecker wegens het begraven van het dood lichaem van Antje Tjercks f. 2:10:0; Compt hier mede uitgave wegens het doodkleed van Antje Tjercks te weten een laecken, sloop ende nachthalsdoeck door Barends vrouw geleverd f. 26:0:0; 5 mrt 1669 Aen Jan Vlasbloem betaelt ter saecke geexpenteerde oncosten ten laste van de kinderen in''t vervolgen van ''t schip de Judith f. 50:0:0; 5 dec 1670 betaeld voor de kinderen wegens inkoop van St. Nicolaas goedt f. 4:10:0; 20 feb 1671 gecocht voor Hidde Tjercks een panneel penne ende schrijffboecken f. 1:6:0; aen de kinderen soo nu ende dan tot Sondaeghs geldt gegeven f. 1:15:0; 17 aprillis 1671 Betaelt aen Jan Jansen grafmaecker wegens verdiend arbeidtsloon om enige dood van ''t een graff in''t ander te stellen f. 6:4:0; dito Betaelt aen Dr. van de Ley ter sake gedane visiten aen de kinderen f. 4:4:0; 10 nov 1672 betaelt aen Claes Sjoerdts off tot desselfs lossinge als slaeff in Barberrien zijnde der kinderen neve f. 450:0:0; 11 maij betaelt aen Rombartus Drost, hijpodidascolus ter saecke schoolpenningen f. 16:17:0; 6 dec 1673 Betaelt aen Francois Bacot ter saecke een pruyck voor ende ten behoeven van Hidde Tjercks f. 20:0:0; 29 dec 1673 Betaelt aen Jacobus mesmaken tersake een paer schaetsen voor Hidde de Vries f. 1:19:0; 2 feb 1677 Betaelt aen Rombartus Drost ter saecke verdient loon om Hidde Tjercks het spelen te leren op de floit f. 6:6:0; 26 feb 1677 Betaelt aen de barbier Nijlant in de wijck wegens het cureren van accidenten aen Tjerck de Vries f. 3:4:0; 24 apr 1679 Hidde de Vries na Amsterdam geweest om zijn neef Hidde Sjoerdts te besoeken ende hem doenmaels in de buidel gegeven om te reisen alsoock een weinig sich te verlusten f. 7:10:0. Tot zover een aantal posten uit het weesboek dat iets laat zien over de prijzen van een en ander en gewoonten bij een 17e eeuwse begrafenis. Rest nog te vermelden dat Tjerk Hiddes oudste zoon Hidde op 23 mei 1697 is ovl en de jongste zoon, Tjerk, op 13 dec 1689. Het graf van Tjerk Hiddes is waarschijnlijk door de verbouwing van de Grote Kerk buiten de kerkmuren geraakt, het is ondanks veel zoeken niet teruggevonden. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/S. Wobma
Tjerk Jans de Vries huwt met Dieuwke Hendriks, landman en wonende te Franeker, kind: Jan Tjerks dV, geb 1798 HRL; BS Franeker huw 1816
Tjerk Tjerks de Vries Barend Hiddes de Vries, een broer van Tjerk en kapitein op het oorlogsschip de ''Zevenwolden'', werd op 21 dec 1666 be?digd als curator over de weeskinderen Antje 10 jaar, Hidde 3 jaar en Tjerk een half jaar. Overleden op 13 dec 1689. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Tjerkje Gerbens de Vries zie ook T.G. Rinsma
Tjietze Scheltes de Vries geb 1787 ... , ovl 25 feb 1826 HRL, ongehuwd, schoenmaker, zv Schelte Doedes dV, en Hiltje Jans Rinkink; BS ovl 1826
Tjietske de Vries oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839
Tjietske de Vries huwt met Lubbert de Boer; BS ovl 1873
Tjietske Davids de Vries zie ook: Tjitske Davids; ovl voor 1837, huwt met Adolph Johannes vd Veen; BS ovl 1836
Tjietske Koops de Vries geb 1778 Drachten, ovl 24 sep 1826 HRL, huwt met Hendrik Hendriks Patroon; BS ovl 1826
Tjietske Popkes de Vries zie ook: Tjitske Popkes; geb 1785 HRL, ovl 7 mei 1853 Franeker, huwt met Wybe Everts Bleeker op 21 mei 1826 Franeker, wonende te Franeker 1826, dv Popke Wybes en Antje Ruurds; BS Franeker huw 1826, ovl 1853
Tjietske Rinses de Vries geb 14 aug 1796 HRL, ovl 21 jan 1870 HRL, huwt met Taede Reinders Tolsma op 29 feb 1824 HRL, huw.afk. 15 en 22 feb 1824, dienstmeid. DG, dv Rinze Gerrits dV, en Hendrikje Jans Frantzen; BS huw 1824, ovl 1870, bev r HRL 1851 wijk B-073, wijk G-019, wijk I-014; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk I-019; VT1839
Trijntje de Vries ovl in 1753 te HRL; in haar plaats als binnenmoeder van het Stadsweeshuis aangesteld Antie Freerks wv Simon Hiddes; zie bij Antie Freerks. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Trijntie de Vries oud 28 jaar, geb Leeuwarden wonende te HRL. 1839, wijk F-110; VT1839
Trijntie de Vries oud 33 jaar, geb Peins en wonende te HRL. 1839, wijk E-123; VT1839
Trijntie de Vries oud 47 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839
Trijntje de Vries geb 21 mrt 1804 HRL, ged 10 apr 1804 HRL, dv Jacob dV, en Pietje Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Trijntje de Vries geb 19 aug 1809 Franeker, huwt met Teye Hilarius op 12 apr 1838 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, N.H., dv Meine Folkerts dV, en Trijntje Jacobs, A 20 feb 1873 Leeuwarden; BS huw 1838, bev.reg. HRL 1851 wijk E-153
Trijntje de Vries huwt met Johannes Posthuma; BS ovl 1874
Trijntje de Vries geb 1787/88 HRL, ovl 28 dec 1859 HRL, ongehuwd, N.H., dv Sjoerd dV, en Sijtske Bakker; BS ovl 1859; bev HRL 1851 wijk F-230, wijk G-047
Trijntje Annes de Vries geb 1796 HRL, ovl 15 feb 1832 HRL, ongehuwd, dv Andries Wybes dv en Sibbeltje Jans Bakker; BS ovl 1832
Trijntje Ennes de Vries huwt met Seerp Sijbrands Hoedtje, beide van HRL, geproclameert den 29 jun den 7 en getrout den 14 jul 1754 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Trijntje Hendriks de Vries geb 1794 HRL, 1e huwt met Hemke Pieters Schimmelpenning op 11 aug 1822 HRL, huw.afk. 28 jul en 4 aug 1822, 2e huwt met Jan Jacobs Wip op 8 okt 1827 HRL, huw.afk. 23 en 30 sep 1827 HRL, 3e huwt met Jan Aukes Ferwerda op 13 nov 1834 HRL, wonende te HRL. 1826, dv Hendrik Marcus dV, en Aafke Bouwes; BS huw 1822, ovl 1826, huw 1827, ovl 1833, huw 1834
Trijntje Innes de Vries zie ook T.E. Appel; ovl 1 mrt 1805 Amsterdam, kind: Berber Jans, geb 1795 HRL; BS huw 1821
Trijntje Jacobs de Vries geb 5 okt 1793, ged 6 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Jacob de Vries en Romkje Hendriks
Trijntje Jacobs de Vries zie ook T. Koops en T.J. Visser; geb 1771 Drachten, ovl 22 okt 1835 HRL, huwt met Sijbe Doekes Fokkema, dv Jacobus Hendriks en IJpkje Jurjens; BS ovl 1835; 1840 overlijdens
Trijntje Jacobs de Vries geb 1792 HRL, ovl 1 jan 1839 HRL, huwt met Pier Jans van Arum op 11 nov 1813 HRL, huw.afk. 31 okt en 7 nov 1813, dv Jacob dV, en Agnietje de Haas; BS huw 1813, ovl 1839
Trijntje Klazes de Vries geb 8 okt 1801 West-Terschelling, ovl 23 jan 1870 HRL, huwt met Simme Jans de Groot op 1 jun 1832 HRL, wonende te HRL, dv Klaas Gerrits dV, en Mettje Overdijk; BS huw 1832, ovl 1852, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-120; oud 38 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk C-116; VT1839
Trijntie S. de Vries oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-145; VT1839
Uilke Teunis de Vries geb 1792 HRL, ovl 4 aug 1826 HRL. in het schip, huwt met Geertje Klazes de Vries op 6 jun 1819 Franeker, turfschipper in 1826, buiten vaste woonplaats 1819, zv Teunis Douwes en Baukjen Uilkes; BS ovl 1826, BS Franeker huw 1819; U.T. de Vries, ovl 4 aug 1826 HRL, 34 jaar, geb te Leeuwarden, schipper, wonende in zijn schip leggende daarmede te HRL, gehuwd aan Geertje Klazes de Vries, wonende in hetzelve schip; (Huwelijkse Bijlagen HRL. 1828 fiche 14); Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eerste aanleg Zitting houdende te Leeuwarden, Zijnde eene bijlaag overgelegd bij de huwelijksacte van U.T. d. V. en Geertje Klazes de Vries de dato 6 jun 1819, ge?nsereerd in het Huwelijks Reg. van de Gemeente Franeker over den Jare 1819; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden; de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden, heeft op de volgende Acte van Bekendheid het daar achter gestelde vonnis gegeven van inhoud als volgt; Op heden den Zesden Mei des Jaars duizend acht honderd negentien, in het locaal onzer Zittingen op den raadhuize binnen Franeker Compareerden voor ons Agge Fontein, Vrederegter in het Kanton Franeker, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland met onzen Griffier geadsisteerd de nagemelde Zeven personen van Competenten Ouderdom geloofwaardig en te Franeker Woonachtig te weten: Marten IJmes IJmessen, Koopman, Jetske Baukes Andringa, deszelfs huisvrouw, Trijntje Baukes Andringa weduwe van Albert Rijtsma, buiten bedrijf, Anne Barts van der Werf Scheepstimmerman, Pietje Klazes de Vries deszelfs huisvrouw, IJsbrand Wybes van der Molen, Koopman en Aafke Annes deszelfs huisvrouw; Gevende te kennen dat zij verzocht zijn eene acte van bekendheid te passeren ten behoeve van Geertje Klazes de Vries, dienstmeid te Franeker woonachtig, meerderjarige dv wijlen Klaas Pieters in leven schipper en IJtske Jacobs, Echtelieden te Grouw en later te Franeker hebbende gewoond, aan welk verzoek voldoende verklaarden de Comparanten te weten, dat gemelde Geertje Klazes de Vries is geb te Grouw op den een en twintigsten nov duizend zeven honderd vijf en negentig, zoo dat zij bereikt heeft den ouderdom van volle drie en twintig jaren, en gaven de Comparanten voor redenen van wetenschap de beide eerstgenoemden dat zij haar van hare Jeugd af hebben opgevoed, de vijfde Comparante dat zij is hare Zuster-de Zevende dat zij bij hare geboorte als vroedvrouw heeft gefungeerd en de drie overige dat ook Zij gedachte Geertje Klazes de Vries van Jongs af hebben gekend, en van het tijdstip harer geboorte volledige kennis dragen, Zijnde Zij buiten Staat daar af eenig ander legaal bewijs over te leggen, naar den Zij in vroeger leeftijd niet ged Zijnde van hare geboorte in de anders daarvan gehoudene registers geene aantekening wordt gevonden; en hebben daarop de Comparanten na voorlezing met ons en onzen Griffier geteekend. (WG), Aefke Anne van der Molen, Marten IJmessen, Jetske Baukes Andringa, Trijntje Baukes Andringa, Anne Barts van der Werf, Pijtje Klazes de Vries, A. Fontein, J. Stinstra, Griffier. Geregistreerd te Franeker den Zesden Mei achttien honderd en negentien folio vijf en Zeventig verso vak twee deel twee ontvangen voor regt en verhooging negen en vijftig Cents, No. 986, 8 mei 1819; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden Zijnde een bijlaag overgelegd bij de Huwelijks Acte van U.T. d. V. en Geertje Klazes de Vries de dato 6 jun 1819, ge?nsereerd in het Huwelijks register van de Gemeente Franeker over den Jara 1819; Op heden den Een en twintigsten Mei des Jaars duizend achttien honderd negentien, in het locaal onzer Zittingen Op den Raadhuize binnen Franeker Compareerden voor ons Agge Fontein, Vrederegter in het Kanton Franeker, Provincie Vriesland, met onzen Griffier geadsisteerd, de nagemelde Vier personen, van Competenten Ouderdom, geloofwaardig, en te Franeker woonachtig, te weten: Marten IJmessen, Koopman, Lieuwe van Lit, timmerman, Alle Aitema Mr Bakker, en Pieter Willemsen, blikslager, verklarende Zeer wel gekend te hebben IJtske Jacobs Andringa, in leven huisvrouw van Klaas Pieters de Vries, turfschipper, en te weten, dat dezelve is ovl te Franeker op den een en twintigsten jan duizend achthonderd ??n, nalatende onder meerdere Kinderen, eene dochter Geertje Klazes de Vries genaamd, dienstmeid ten gemelde Stede woonachtig. en verklaarden Wijders de Comparanten, door genoegzame en afdoende omstandigheden, duidelijk te weten, dat insgelijks de Grootouders van gedachte Geertje Klazes de Vries alle Zijn Overleden, te weten hare grootouders van vaders Zijde, Pieter Dirks en Sibbeltje Klazes, in leven Echte lieden te Grouw en die van moeders Zijde Jacob Jurres Andringa en Geertje Johannes, in der tijd Echtelieden te Welsrijp alle ter hunner Woonplaats respectivelijk; zonder dat de Comparanten in Staat Zijn het Juiste tijdstip daar van op te geven; en hebben Zij, na voorlezing, met ons en onzen Griffier geteekend deze acte, die in brevet is uitgegeven, (was get:) Marten IJmes, Lieuwe van Lit, P. W:Willemsen, A:Aitema, A:Fontein, J. Stinstra, Griffier
Vogeltje de Vries geb 1791 HRL, ovl 27 mrt 1861 HRL, huwt met Barend van Kampen op 14 mei 1812 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 3 en 10 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, N.H., ovl wijk D-142, dv Cornelis dV, en Jantje Cornelis; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126, wijk D-145, wijk G-357
W. de Vries Claas Hemkes van HRL, en Ackke Harckes van Minnertsga, zijn met Kerkelijke getuygenis van hier naar Minnertsga vertrokken en daar getrouwt 2 mei 1773, volgens adtestatie van daar, getekend 2 mei 1773, WdV., v. d. m. in Minnertsga
Wybe de Vries woont in 7e quartier, huisno. 107, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802. (GAH650)
Wybe de Vries geboortig van Hoorn, het burgerregt deser stad geaccordeert en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burger L. Albada als Commissaris en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 30 sep 1802. (burgerboek)
Wybe Douwes de Vries geb 20 apr 1802 HRL, huwt met Jane Haantjes Leyenaar op 29 mei 1796 HRL, komt van HRL, N.H., kinderen: Douwe Wiebes dV, geb 11 jul 1800 HRL, Haantje dV, geb 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1823, huw 1824, ovl 1829, ovl 1858
Wybe Klases de Vries geb 1790 HRL, huwt met Klasien Hindriks op 15 jun 1815 HRL, metselaarknecht, huw.afk. 28 mei en 4 jun 1815, zv Klaas Wybes Dreyer en Grietje Ulbes; BS huw 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van W.K. d. V. en Klaasje Hendriks dato 15 jun 1815 op F? 43. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Wiebe Pieters de Vries ovl 18 jan 1808 HRL, huwt met IJmkje Wobbes Harkema, kinderen: Pieter Wiebes, geb 1793 Surhuisterveen, Roelofke dV, geb 6 dec 1806 Grouw, IJmkje Wybes dV, geb 10 apr 1803 HRL, Fentje dV, geb 9 nov 1800 Bergumerdam, IJmkje Wiebes, geb 9 nov 1800 Bergumerdam, Wobbe Wiebes, geb 1796 Surhuisterveen, turfschipper, echtelieden te Eernewoude liggende thans(1812) met de schuit alhier; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, BS huw 1829, ovl 1833, huw 1839, ovl 1851, ovl 1860, ovl 1876
Wiebren C. de Vries eigenaar van wijk A-234; gebruiker Dirk Michiels Smit, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-032, varensgesel, 1814. (GAH204)
Wiggle Klaases de Vries geb 5 okt 1773 HRL, ged 2 nov 1773 Grote Kerk HRL, (??n van een tweeling), ovl 27 dec 1834 HRL, 1e huwt met Trijntje Johannes van Beemen op 20 jun 1802 HRL, 2e huwt met Trijntje Sibrens Hoedtje op 12 jan 1826 HRL, huw.afk. 1 en 8 jan 1826, 3e huwt met Leentje Annes Zeilmaker op 16 apr 1829 HRL, huw.afk. 29 mrt en 5 apr 1829, turfmeter 1834, huw getuige bij J.R. Parkement en R.F. Kievit, kalkkoper, 1813, id. bij J. Ivangh, (gk), en G. Vink, (gk), 1813, id. bij J. Bonnema en E. Coulbout, 1815, zv Klaas Wigles dV, en Janke Bartels; DTB N.H. HRL , huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, huw 1815, ovl 1824, huw 1826, huw 1829, ovl 1834; gebruiker wijk B-040, werkman; medegebruiker Pieter van Drie, varensgesel; eigenaar en medegebruiker is Klaas de Vries, kalkverkoper, 1814. (GAH204)
Wigle Klases de Vries ovl 22 dec 1769 ... , huwt met Grietje Klases, kind: Klaas Wigles dV, geb 1738 HRL, heier in 1742-1752; BS huw 1829, ovl 1834; kind: Corneelis Wigles de Vries, ged 11 sep 1746 Grote Kerk HRL; kind: Aefke Wigles de Vries, ged 7 mrt 1745 Grote Kerk HRL; kind: Corneelis Wigles de Vries, ged 22 dec 1743 Westerkerk HRL; kind: Roelofke Wigles de Vries, ged 18 sep 1740 Grote Kerk HRL, moeder als G.K. Blok; Eelke Jelles & Jeltie Claases, beyde van HRL, komende wegens de bruyd desselfs swager W. dV., 24 Oct 1744; Sijtse Sipkes Poelstra ende Froukjen Hiddes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid W. dV., 31 Jul 1745
Wybrand Christiaans de Vries geb 1777 HRL, ovl 5 apr 1831 Hoorn, huwt met Hijlkje Willems op 28 jul 1805 HRL, kinderen: Willem Wybrands, geb 21 dec 1807 HRL, Willem Wybrands, geb 14 dec 1805 HRL, Christiaan Wybrands dV, geb 20 okt 1809 HRL, huw.get. bij G.E. Woesthoff, (gk), en C.M. Reyding, (gk), schipper, 1812, id. bij M. Bemmer en P.C. de Vries, broeder bruid. 1820, zv Christiaan dV, en Jetske Willems; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1809, BS huw 1812, huw 1820, ovl 1831, ovl 1841
Wytske Annes de Vries geb 17 aug 1805 HRL, ged 1 sep 1805, N.H., ovl 30 mrt 1866 HRL, 1e huwt met Jan Hendriks de Boer op 22 nov 1827 HRL, huw.afk. 11 en 18 nov 1827 HRL, 2e huwt met Lijkele de Boer, (gk), op 1 apr 1841 HRL, met koninklijke dispensatie wegens schoonzuster/schoonbroeder, wonende te HRL. 1840, ovl wijk F-099, dv Anne Jurjens dV, (ook: van Midlum), en Rebekka (Lieuwes); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813, huw 1827, huw 1841, ovl 1840, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-085, wijk F-113, wijk H-176, wijk I-019; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-225; VT1839
Wytske Brugts de Vries huwt met Arjen Dirks Boonstra, wonende te Nijehaske 1828; zie verder bij A.D. Boonstra
Wytske Gerbens de Vries geb 8 mei 1809 HRL, ovl 25 mei 1889 HRL, 1e huwt met Pier dekker, 2e huwt met Ahasverus Coersen op 15 nov 1832 HRL, dienstmeid. N.H., dv Gerben Tjeerds dV, en Stijntje Harmens vd Berg; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1889; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-170; VT1839
Wytze de Vries ovl voor 1847, huwt met Dirkje Nannes Helema; BS ovl 1846
Wilke Habbes de Vries ovl 17 mrt 1787 HRL, oud 18 jaar
Willem de Vries huwt met Sijtske Douwes, schoenmaker en wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1827
Willem de Vries huwt met Baatje Jelgerhuis op 12 apr 1795 HRL, laatste afk. 12 apr 1795, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1795; W. dV. ende Batje Jelgerhuis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Marten de Boer, deszelfs neef, 28 mrt 1795; ondertrouw HRL; Volkert Nuttes van Vlieland ende Aagje Durks Sandstra van HRL, zijnde deeze Huwelijksche Proclamatien aangegeeven door W. dV., 25 jul 1795; ondertrouw HRL; kind: Dirk Willems de Vries, geb 7 feb 1793, ged 19 feb 1793 Grote Kerk HRL
Willem de Vries ovl voor 1859, huwt met Jetske Jaitjes vd Zee; BS ovl 1858
Willem Wybrands de Vries geb 21 dec 1807 HRL, ged 3 jan 1808 HRL, N.H., ovl 23 mrt 1823 HRL, zv Wybrand Christiaans en Hijlkje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1823
Willemke de Vries ovl 15 nov 1796 Franeker, huwt met Wieger Mossel; BS huw 1820, ovl 1852
Wobbe W. de Vries oud 42 jaar, geb Surhuisterveen en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk schip; VT1839
Wolf M. de Vries oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-057; VT1839
Ybeltie de Vries oud 40 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk F-088; VT1839
Ybeltje Douwes de Vries zie ook: IJbeltje Douwes; geb 1798 HRL, huwt met Klaas Pieters Leystra op 26 mei 1822 HRL, huw.afk. 5 en 12 mei HRL. en 12 en 19 mei 1822 Bolsward, dv Douwe Johannes en Sijke Martens; BS huw 1822
Ybeltje Foekens de Vries geb 1760 HRL, ovl 22 okt 1835 HRL, hm ... , dv Foeke Harnts en Elizabeth Cornelis; BS ovl 1835
Ybeltje Hendriks de Vries geb 1787 ... , ovl 21 jul 1817 HRL, ongehuwd, dv Hendrik Jelles dV, en (Trijntje Andeles); BS ovl 1817
Yda Markus de Vries Harmen Jans Baggelaar van HRL, en IJ.M. dV. van Franeker, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 may 1785 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Franeker, hier ten zelfden dage getrouwd; kind: Antje Harmens Baglaar, geb 3 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL
Yefke Sybrens de Vries zie ook: IJefke Sijbrens; geb 1776 HRL, . ovl 20 okt 1843 HRL, 1e huwt met Cornelis Piers vd Hoeve op 14 aug 1808 HRL, 2e huwt met Job Jielles Adema op 8 dec 1825 HRL, huw.afk. 27 nov en 4 dec 1825, winkelierse, doet overlijdensaangifte van Hendrikje van Hettinga in 1811, dv Sijbren Ulbes en Trijntje IJedes; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS ovl 1811, ovl 1816, huw 1825, ovl 1843; Cornelis Piers van der Hoeven en IJ.S. dV., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 jul 1808; ondertrouw HRL; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-192; VT1839
Yeme Martinus de Vries ovl 25 okt 1831 Amsterdam, huwt met Christina Pieters Blok, kind: Martinus dV, geb 1808 Leeuwarden, in leven kanonnier bij het 1 ste Bataillon Artillerie Vriese Schutterij, echtelieden te Leeuwarden kantoorbediende te Leeuwarden in 1828 en 1830, zv Martinus dV, en Johanna vd Wal; BS huw 1828, ovl 1830, huw 1832
Ymkje Rinzes de Vries geb 1783 HRL, ovl 11 feb 1833 HRL, huwt met Arend Feersma op 22 mei 1808 HRL, dv Rinze Gerrits dV, en Hendrika Frantzen; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1833; Arend Fransen Veersma en IJ.R. dV., beide van HRL; zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 7may18 08; ondertrouw HRL
Ymkje Wybes de Vries geb 10 apr 1803 HRL, ged 25 sep 1803, ovl 8 dec 1833 HRL, huwt met Casper Johannes Schokker op 26 nov 1829 HRL, huw.afk. 1 en 8 nov 1829, dienstmeid. dv Wybe Pieters dV, en IJmkje Wobbes Harkema; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1833, ovl 1859
Ynske de Vries zie ook: IJnske Benjamins; huwt met Antonius Bos; BS ovl 1839; kind: Durck Bosch, geb 1 okt 1772, ged 20 okt 1772 Grote Kerk HRL, vader als Toon Bosch, moeder als IJnske Benjamins
Hendrik Popkes Vriesema huwt met Liskje Douwes Lautenbach, kind: Popke Hendriks V, geb 1805 Grouw; BS ovl 1886
Popke Hendriks Vriesema geb 1805 Grouw, ovl 28 feb 1886 HRL, 1e huwt met Maria Ferf, 2e huwt met Gepke van Hateren, emeritus predikant, zv Hendrik Popkes V, en Liskje Douwes Lautenbach; BS ovl 1886
Beatrix Vrieseman huwt met Bernard Jan Albertus Humling op 7 jun 1801 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1801
Ekko Vrieseman geb 1794 HRL, ovl 21 dec 1813 HRL; wijk C-047, zv Simon V, en Itske Wiarda; BS ovl 1813
Ekko Vrieseman geb 3 jul 1811 HRL, zv Sijbe Ekko V, en Alida P. Tulp; dopen Grote Kerk HRL 1811
Rinske Vrieseman huwt met Okke Nauta; BS ovl 1876
S Vrieseman op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796 7e quartier: f. 132:0:0 (GAH650)
Wybe Ekko Vrieseman huwt met Alida P. Tulp op 15 apr 1810 HRL, komt van HRL, kind: Ekko, geb 3 jul 1811 HRL, schipper in 1811, vertrokken met attestatie; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811
Hendrik Ekkos Vriesman