Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Ruurd Fredriks Duman geb 1777 Molkwerum, ovl 7 sep 1826 HRL, huwt met Geertruida Andries Koopmans, (van der Spoel bij ondertrouw) op 19 mei 1805 HRL, metzelaarsknecht in 1826, huw.get. bij C.F. de Vries en H.R. de Groot 1812, id. bij G.G.W. Faber en J.F. de Vries, 1812, id. bij C. Speelziek en I.F. Hes, wonende te HRL. 1815, id. bij F.J. de Vries en T. Leiker, neef bruidegom, 1815, kinderen: Fredrik, geb 30 dec 1811 HRL, Antje Ruurds, geb 19 nov 1806 HRL; hu Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1811, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1826, ovl 1850; eigenaar en gebruiker van wijk F-153, metzelknegt, 1814. (GAH204); R.F. van Duman en Geertruida Andries van der Spoel, zijnde de aangave gedaan door gesw. clercq Rasschen; 27 jul 1805; ondertrouw HRL; kind: Fredericus Ruurds Duman, geb 30 dec 1811, ged 12 jan 1812 Grote Kerk HRL; C.D., kapitein van de turfdragers, stelt voor, in geval de korfkijker enige frauduleuze of kwade meting van turf ontdekt gedurende de bewerking, het recht zal hebben en verplicht is, om met het werk op te houden, en de turfdrager naar de kapitein te zenden. Eventueel zal omstorting of nameting geschieden in presentie van de Stadsbode, 9 jul 1804 (GAH50); heeft request ingediend als commandeur van de turfmeetsters, inhoudende verzoek van bevrijding of vermindering van zijn uitkering, welke hij is gehouden van zijn post te doen, ma. 17 mei 1802 (GAH48); is in handen gesteld van de Commissie van Finantien om advijs en consideratie, ma. 17 mei 1802 (GAH48); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 147, 1 mrt 1804; betaalt aan het gemeentebestuur uitkering wegens zijn post als kapitein der turfdragers, 17 jun 1809: 25 Caroliguldens; id. als kapitein der turfmeetsters, 17 Zomermaand 1810: 25 Caroliguldens; id. over 1811; (geen boeknr. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 207, 27 jaar, ongehuwd, inwonend bij Frederik Duman, (waarschijnlijk zijn vader), 1 mrt 1804; R.D., Metzelaarsknegt, wonende te HRL in 1815, is verzorgt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van IJda Fredriks Hes; Wed. R.D. eigenaresse van perceel nr. 61 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 182, huis en erf, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); weduwe R.F. eigenaresse van perceel nr. 1033 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 182, huis en erf, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1319 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 182, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)