Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Luytje Roelofs van Dijk geb 27 jul 1783, ged 17 aug 1783 Grote Kerk HRL, zv Roelof Luitjes van Dijk en Jetske Kornelis; geb 11 jan 1776, ged 13 feb 1776 Grote Kerk HRL, zv Roelof Luytjes van Dijk en Jetske Kornelis; geb 1783 HRL, ovl 18 mrt 1854 HRL, huwt met Klaaske Harmens Steinfort op 3 jan 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 dec 1827, zoutbrander in 1854, zv Roelof Luitjes vD, en Jetske Cornelis Vorst; BS huw 1828, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk D-024; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk I-010; VT1839; L.R. v. D. eigenaar van perceel nr. 290 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 189, huis, 177 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 488 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 189, huis en erf, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 2067, 2068, 2068A, 2069 en 2070 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 189, resp. reedje als erf, zoutkeet, huis en erf, zomerhuis en tuin, moestuin, resp. 330, 714, 56, 570 en 2120 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 260, 15, 9, en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); id. met mede-eigenaren bezitter van perceel nr. 2071 te HRL, legger nr. 190, water als erf, 128 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); L. v. D. nom. ux. eigenaars van percelen nrs. 106-108 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 13290, 22340 en 13160 m2, klasse onbebouwd 3, 3, en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 93); id. van percelen nrs. 111-116 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, weiland, bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, resp. 10010, 30130, 11410, 13970, 9240 en 13610 m2, klasse onbebouwd 2, 3, 3, 3, 3, 3 en 3. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 93); id. van perceel nr. 120 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, water, 760 m2, klasse onbebouwd: Min., belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 94); id. van percelen nrs. 124-126 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. water, weiland, bouwland, resp. 470, 14100 en 13030 m2, klasse onbebouwd: Min., 3, en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 94); id. van percelen nrs. 128 en 129 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, bouwland, resp. 11360 en 1870 m2, klasse onbebouwd 3 en 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 94); id. van percelen nrs. 130A, 131 en 132 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 10460, 14880 en 12990 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 3 en 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 94); id. van percelen nrs. 300-302 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 13820, 15250 en 13880 m2, klasse onbebouwd: 4, 3 en 4, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 96); id. van percelen nrs. 308-312 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, alle bouwlanden, resp. 16080, 15870, 11650, 7470 en 11190 m2, klasse bebouwd: 1, 1/2, 3, 3, en 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 96); id. van percelen nrs. 314-317 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, boomgaard, huis en erf, boomgaard, resp. 9810, 2440, 2980 en 950 m2, klasse onbebouwd 1, 2, 1 en 2, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 45, nihil, en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 96)