Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Marten Heeres van Dijk geb 24 aug 1786 onder Almenum, ovl 19 feb 1825 HRL, 1e huwt met Geertje Abrahams Brouwer op 20 mei 1810 HRL, 2e huwt met Jenne Jans Wijngaarden op 18 mei 1815 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1815, wijnwerker, huw.get. bij G.A. Zeilmaker en IJ.P. Nieuw 1815, id. bij L.J. Dijkstra en H.J. Wijngaarden, schoonbroeder bruid. bierdrager, 1817, id. bij H.J. Drijer en A.W. Faber 1818, id. bij M.W. Astra en P.W. Terpstra/Kaper 1818, kind: Heere Martens vD, geb 23 aug 1810 HRL, heeft bij ovl 6 kinderen, zv Heere Ockes en Janneke Jans; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1825, ovl 1830, ovl 1834; gebruiker van wijk E-105, wijnwerker; medegebruikers Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes, Jan Douwes; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); deze bewijzen bestaande in twee acte van Geboorte en een van over lijden behoren tot de Huwelijks acte van Martinus H. v. D. en Jenne Jans Wijngaarden dato 18 mei 1815 op Fol. 31 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; erven weduwe M.H. v. D. eigenaars van perceel nr. 854 te HRL, (winkeliersche), woonplaats HRL, legger nr. 188, huis en erf, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 1636 en 1637 te HRL, (winkeliersche), woonplaats HRL, legger nr. 188, resp. huis, huis en erf, resp. 21 en 51 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)