Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Everts van Eeken geboortig van Blokzijl, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van drost H.J. Westra op 29 dec 1803. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-073, koopman, 1814. (GAH204); geb 1769 Blokzijl, ovl 25 okt 1824 HRL, 1e huwt met IJnskje Meinderts Metting, (Hetting in 1802), 2e huwt met Grietje Foekens op 20 mei 1821 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1821, N.H., huw.get. bij P. Tuinhout en R. van Eeken, winkelier, broeder bruid. wonende te HRL. 1816, id. bij M. van Hoften en G. Klumpers 1820, kinderen: Jan, geb 27 jul 1808 HRL, Evert, geb 27 jul 1808 HRL, Pietje, geb 1804 HRL, Japikje, geb 4 feb 1805 HRL, Pietje vE, geb 19 mrt 1802 HRL, Meindert vE, geb 14 mrt 1800 HRL, zv Evert Hendriks vE en Jacobje Jans Hollander; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1805, 1808, BS huw 1816, ovl 1817, huw 1820, huw 1821, ovl 1824, ovl 1855, ovl 1857, ovl 1858; gebruiker van wijk C-099, pakhuis; eigenaar is Andries Gebel wed., 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 1e quartier, no. 24, 1 mei 1802, belasting: f. 1:0:0 (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde bomen, 1810, dept. Frl., 24 mrt 1812: fr 201 en 60 cents; id. 1810 ten behoeve van het Weeshuis en Armekamer, 1810: fr 201 en 60 cents; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 24, bij hem inwonend Sijbrand Stephanij, bierdrager), 1 mrt 1804; kind: Evert Jans van Eken, geb 16 aug 1797, ged 15 okt 1797 Grote Kerk HRL, moeder als IJ.M. Etting