Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Dirk Hendriks Faber geb 25 sep 1781, ged 9 okt 1781 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Faber en Grietje Dirks; geb 1781 HRL, ovl 30 nov 1845 HRL, huwt met Neinke Roelofs Hamstra op 31 aug 1806 HRL, brugdraayer in 1845, kinderen: Roelof, geb 23 nov 1808 HRL, Antje, geb 10 mrt 1811 HRL, Hendrik, geb 17 nov 1806 HRL, zv Hendrik F, en Grietje Dirks; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1811, BS ovl 1845, ovl 1848, ovl 1849; D.F. en Neinke Roelofs, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Produktie van genoegzaam bewijs; 16 aug 1806; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sluiswachter, wijk A-005; VT1839; kind: Antje Durks Faber, geb 10 mrt 1811, ged 26 mrt 1811 Grote Kerk HRL; D.H.F. eigenaar van percelen nrs. 1395 en 1396 te HRL, gleibakkersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 203, resp. huis en erf, huis, resp. 60 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); gebruiker van wijk G-141, gleybakkersknegt, eigenaar is Hendrik van Varel, 1814. (GAH204)