Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Frans Jans Feersma geb 19 nov 1751 HRL, ovl voor 1835, huwt met Angenietje van Bachum, kinderen: Jan F, geb 1780 HRL, Arend Fransen F, geb 1784 HRL, huw.get. bij C.F. de Vries en H.R. de Groot, oom bruid. winkelier 1812, id. bij J. IJ. Wijga en A.A.M. van Bachum, behuwd broeder bruid. mr paruikmaker, 1812, id. bij F.J. Repko en C.J. Beuker, tabaksverkoper 1816, id. bij T. Repko en IJ. Oswald, 1817, winkelier 1824 en koopman in 1811, doet overlijdensaangifte van Helena A. Oswald in 1811; BS ovl 1811, huw 1812, huw 1816, huw 1817, ovl 1824, ovl 1825, ovl 1827, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-017, koopman, medegebruiker Dirk W. Blom, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-056, gebruiker is Arent Feersma, horlogiemaker, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); president-diaken; tekent kwitantie waarin hij verklaart voor de Gereformeerde Gemeente te hebben ontvangen f. 854:17:14, 8 aug 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40 jaar, 18-45 jaar, 8e kwartier, no. 3, bij hem inwonend Arend Feersma, 19 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); weduwe F.F. eigenaresse van perceel nr. 1171 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 211, huis en erf, 92 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)