Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Feersma cargadoor in 1814; geb 1780 HRL, ovl 9 jan 1827 HRL, huwt met Eelkje Heslinga op 19 feb 1804 HRL, kinderen: Frans, geb 11 aug 1809 HRL, Angenietje F, geb 21 mei 1805 HRL, Claaske Breso F, geb 23mei181 HRL, Trijntje F, geb 29 mei 1807 HRL, huw.get. bij A. Doyer en F. Heslinga, behuwd broeder bruid 1816, id. bij C.F. de Vries en H.R. de Groot, neef bruid 1812, id. bij W.B. Blom en B. Boltjes 1812 mid bij T. Repko en IJ. Oswald 1817, kantoorbediende in 1811, makelaar in 1827, was ook cargadoor, zv Frans F, en Angenietje van Bachum; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1809, BS geb 1811, huw 1812, huw 1816, huw 1817, ovl 1827, ovl 1865; gebruiker van wijk A-013, eigenaar is P. Rodenhuis, medegebruiker Christ. Lourens wed., Fedde Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); kind: Frans Jans Feersma, geb 11 aug 1809, ged 22 aug 1809 Grote Kerk HRL; bekkenist in het 4e kwartier 1804, weesdiacoon 1804; in plaats van de ovl P. Tetrode is tot bekkenist in het 4e kwartier benoemd: J.F., 12 apr 1804 (GAH50); nieuwe weesdiaconen per nov 1804: Jacob Vettevogel, J.F., Minne Radsma in plaats van Sijbr. Spannenburg, Jan Bierma van de Brug en Roelof Peizel, mr. bakker, 29 okt 1804 (GAH50); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 163, gehuwd, 25 jaar 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); wed. J.F.F. eigenaresse van perceel nr. 510 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 212, huis en erf, 180 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); J.F., koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid van Geboorte af te leggen ten behoeve van het huwelijk van Foekje Heslinga, waaraf Ouders zijn Dirk Breso Heslinga en Trijntje van der Meulen, dat zij is geb aan de Huinjedijk onder den dorpe Nieuwland, den twee en twintigsten sep des Jaars Zeventienhonderd vijf en tachtig