Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Frans/Franciscus Jacobus Fluks geb 1780 HRL, ovl 25 aug 1827 HRL, huwt met Sijtske Hendriks Boomsma, huw.get. bij J.E. de Boer en E.J. Posthuma, 1818, id. bij S.J. Bakker en H.H. Heinner 1818, id. bij J.P. Mulder en E.S. Tollinga 1815, id. bij L. Westerhof en M.B. Bettels, neef bruid 1821, meester smid in 1827, wonende te op de Noorderhaven in 1811, kinderen: Foekje F, geb 1805 HRL, Jacobus F, geb mei 1810 ... , Hendrik F, geb 31 jul 1807HRL, zv Jacobus F, en Foekje Ruel; BS ovl 1811; 1813 huwelijken, huw 1815, huw 1818, huw 1821, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1846, ovl 1886; eigenaar en gebruiker van wijk C-153, ijsersmid. 1814. (GAH204); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 60, ongehuwd, 21 jaar, inwonend bij Jacobus Flux, (waarschijnlijk vader), 1 mrt 1804; weduwe F. Hendriks F. (grofsmid), eigenaresse van perceel nr. 573 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 216, huis en erf, 126 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 639-641 te HRL, (grofsmid), woonplaats HRL, legger nr. 216, resp. stal, huis en erf, en huis en erf, resp. 105, 42 en 120 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, 15 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 1684 te HRL, (grofsmid), woonplaats HRL, legger nr. 216, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)