Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Anne Sjoerds Foekens zie ook: Anne Fokkens; geb 1782 Miedem/Jelsum, ovl 25 jan 1840 HRL, huwt met Sijbrigje Jans Altena op 16 jun 1814 HRL, huw.afk. 5 en 12 jun 1814, wonende te HRL, huw.get. bij A. Stuur en P.W. vd Stel 1816, id. bij G.P. Zandbergen en D.W. vd Stel, neef bruid 1818, id. bij H. vd Heide en G.J. Fokkema, neef bruidegom 1819, schoolonderwijzer in 1840, organist 1802-1809, zv Sjoerd F, en Trijntje de Jong; BS huw 1814, huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1840; oud 58 jaar, geb Miedum en wonende te HRL. 1839, schoolonderwijzer, wijk G-068; VT1839; ontvangt van het gemeentebestuur als organist van de Nieuwe Kerk, 31 Lentemaand1809: f. 18:15:0; id. 30 Zomermaand 1809; id. samen met Jacob de Boer, 30 Herfstmaand1809: f. 37:10:0; id. 31 Wintermaand 1809: f. 37:10:0; id. over 1808: f. 150:0:0, met 2 maanden over 1807: 25 Caroliguldens tesamen 175 Caroliguldens; id. over 1809; (geen boeknr. vermeld); id. samen met IJpey, tractement van 14 dec 1802 tot nov 1803: 132 Caroliguldens en 14 stuivers; id. over 1804: f. 150:0:0; id. over 1805-1807; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 107, 23 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); A.S.F. eigenaar van percelen nrs. 1271 en 1272 te HRL, schoolonderwijzer, woonplaats HRL, legger nr. 217, resp. huis, huis en erf, resp. 66 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)